Sunteți pe pagina 1din 16

Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011

STIMATE DOMNULE / STIMATĂ DOAMNĂ,

Vă rugăm să acordaţi un timp pentru a completa următorul set de chestionare. Ca pentru orice chestionar
de personalitate, menţionăm că nu există răspunsuri corecte sau greşite, ci doar opinii personale. Vă rugăm
să răspundeţi sincer la fiecare chestionar. Vă mulţumim pentru disponibilitate!

Pentru prelucrarea statistica a informaţiilor va rugam sa completaţi cu următoarele date de identificare,


fără a va preciza numele. Menţionam ca rezultatele chestionarelor sunt folosite doar in scop de cercetare.
VA MULTUMIM!

Date de identificare:

Gen : M F
Vârsta :___________
Judeţ:
Mediu: urban
rural
Status marital: □ căsătorit/ă cu copii
□ căsătorit/ă fără copii
□ necăsătorit/ă
□ divorţat/ă
□ văduv/ă
Număr copii: 0 1 2 3 4 5 şi peste 5
Profesie : didactică
nedidactică
Locul de munca: □ Instituţie publică – şcoala
□ Instituţie publica – alt sector bugetar
□ Instituţie / firma privata
Specificul activităţii: □ educaţie □ producţie □ servicii □ comerţ
Daca lucraţi in sectorul educaţie – invăţământ va rugam sa completati cu datele corespunzatoare statutului dvs.
didactic:
Vechimea în învăţământ :_____________
Grad didactic: □ debutant □ definitivat □ grad II □ grad I
Specialitate: □ învăţământ primar si prescolar
□ domeniu real
□ domeniu umanist
□ consiliere psihopedagogică
Nivel de învăţământ la care lucraţi: □ preşcolar □ primar □ gimnazial □ liceal
□ club/palat al copiilor □ cabinet şcolar/interşcolar de consiliere □ centru judeţean de consiliere

1
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
CHESTIONARUL DE 33 ITEMI

Va rugăm să evaluaţi cu sinceritate următoarele aspecte ale vieţii dumneavoastră emoţionale, alegand
valoarea care descrie cel mai bine situaţia dvs:
Dezacord Acord
total total

1 2 3 4 5 6
1. Ştiu când să vorbesc altora despre problemele mele personale.
2. Când sunt pus(ă) în faţa obstacolelor, îmi amintesc momentele
în care am avut de-a face cu obstacole similare şi de faptul că le-
am trecut.
3. Mă aştept să rezolv bine majoritatea lucrurilor pe care le încerc.
4. Ceilalţi găsesc că este uşor să aibă încredere în mine.
5. Găsesc că este greu să înţeleg mesajele non–verbale ale celorlalţi
oameni.
6. Unele evenimente majore din viaţa mea m-au făcut să re-evaluez
ceea ce este important şi ceea ce este neimportant.
7. Când dispoziţia mea se schimbă, văd noi posibilităţi.
8. Emoţiile sunt unul dintre lucrurile care-mi fac viaţa să merite
trăită.
9. Sunt conştient(ă) de propriile-mi emoţii atunci când le
experimentez.
10. Am aşteptări pozitive faţă de ceea ce mi s-ar putea întâmpla în
viitor.
11. Îmi face plăcere să–mi împărtăşesc emoţiile ( trăirile ) cu
ceilalţi.
12. Atunci când trăiesc o emoţie pozitivă, ştiu cum să o fac să
dureze.
13. Mă implic în evenimente care să le facă altora plăcere.
14. Caut în jurul meu activităţi care să mă facă fericit(ă).
15. Sunt conştient(ă) de mesajele non-verbale pe care le transmit
celorlalţi oameni.
16. Mă prezint într-un mod care face o impresie bună asupra celor
din jur.
17. Când trăiesc stări pozitive îmi este uşor să-mi rezolv problemele.
18. Privind expresiile faciale ale celorlalti oameni, recunosc
emoţiile pe care aceştia le încearcă.
19. Îmi dau seama de cauza schimbării propriilor mele emoţii.
20. Când sunt în stări pozitive, am capacitatea de a dezvolta,
produce idei noi.
21. Sunt în stare să-mi controlez propriile emoţii.
22. Mi-e uşor să-mi recunosc emoţiile atunci când le trăiesc.
23. Mă motivez singur(ă), imaginându-mi rezultate bune la
activităţile pe care le realizez.
24. Fac complimente, îi laud pe ceilalţi atunci când aceştia au
2
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
realizat ceva bun.
25. Sunt conştient(ă) de mesajele non-verbale pe care ceilalţi
oameni le transmit.
26. Când cineva îmi vorbeşte despre un eveniment important din
viaţa lui/ ei, simt că aproape trăiesc acel eveniment eu însumi
(însămi).
27. Când simt o schimbare în emoţii, tind să devin creativ(ă).
28. Când trebuie să fac faţă unei provocări, renunţ deoarece sunt
convins(ă) că voi da greş.
29. Ştiu ce simt (trăiesc) ceilalţi oameni doar privindu-i.
30. Îi ajut pe ceilalţi oameni să se simtă mai bine atunci aceştia când
sunt la pământ.
31. Folosesc stări pozitive pentru a mă ajuta să fac faţă
obstacolelor.
32. Pot spune cum se simt ceilalţi doar ascultându-le tonul vocii.
33. Mi-e dificil să înţeleg de ce oamenii simt ceea ce simt.

CHESTIONARUL DE AUTOEFICACITATE

Mai jos sunt date afirmaţii reprezentând atitudini pe care este posibil să le adoptaţi când vă confruntaţi cu o
situaţie dificilă. Citiţi cu atenţie fiecare afirmaţie şi însemnaţi cifra care credeţi că indică cel mai bine modul
dumneavoastră de a acţiona în general. Nu există răspunsuri corecte sau greşite, deci vă rugăm să răspundeţi sincer.
Vă mulţumim!

Nr Situaţii Niciod Câteod Adeseo Întot


. ată ată ri deaun
a
1 Dacă insist reuşesc să-mi rezolv problemele dificile. 1 2 3 4
2 Chiar dacă cineva mi se opune, găsesc mijloacele pentru a obţine ceea 1 2 3 4
ce vreau.
3 Este uşor pentru mine să persist în îndeplinirea scopurilor mele. 1 2 3 4
4 Am încredere că mă pot descurca eficient în situaţii neaşteptate. 1 2 3 4
5 Datorită abilităţilor mele, ştiu cum să "ies" din situaţii imprevizibile. 1 2 3 4
6 Pot să rezolv cele mai multe dintre probleme dacă investesc efortul 1 2 3 4
necesar.
7 Rămân calm când mă confrunt cu dificultăţi, deoarece mă pot baza pe 1 2 3 4
capacităţile mele de soluţionare.
8 Când mă confrunt cu o problemă găsesc de obicei mai multe soluţii de 1 2 3 4
rezolvare.
9 Când sunt într-o situaţie dificilă ştiu ce am de făcut. 1 2 3 4
10 Orice s-ar întâmpla sunt (de obicei) pregătit să fac faţă situaţiei. 1 2 3 4

3
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011

STARE DE BINE PSIHOLOGICĂ


SATISFACŢIA VIEŢII

Mai jos sunt prezentate cinci afirmaţii cu care puteţi fi de acord sau dezacord. Folosind scala de mai jos,
indicaţi gradul dumneavoastră de acord cu fiecare item, punând cifra corespunzătoare opiniei
dumneavoastră. Vă rugăm să fiţi deschis şi onest în răspunsul dumneavoastră.

7 – Acord puternic
6 – Acord
5 – Acord uşor
4 – Nici acord, nici dezacord (indecis)
3 – Dezacord uşor
2 – Dezacord
1 – Dezacord puternic

1. În cele mai multe cazuri, viaţa mea e aproape de idealul meu. ____________
2. Condiţiile vieţii mele sunt excelente. ____________________
3. Sunt satisfăcut/ă cu viaţa mea. ___________________
4. Până acum am obţinut lucrurile importante pe care mi le-am dorit în viaţă. _________________
5. Dacă aş putea să-i trăiesc din nou viaţa, nu aş schimba nimic. ________________

STAREA DE BINE EMOŢIONALĂ

Vă rugăm să vă gândiţi la ce aţi făcut şi aţi trăit în ultimele patru săptămâni. Apoi indicaţi cât de mult aţi trăit
fiecare din următoarele sentimente, folosind scala de mai jos. Pentru fiecare item selectaţi un număr de la 1 la 5
şi scrieţi-l alături de sentimentul dat.
1 – Foarte rar sau niciodată
2 – Rar
3 – Uneori
4 – Adesea
5 – Foarte des sau întotdeauna

1 Pozitiv
2. Negativ
3. Bine
4. Rău
5. Plăcut
6. Mulţumit
7. Interesat
8. Stresat
9. Neplăcut
10. Fericit
11. Trist
12. Furios
13. Frică
14. Iubitor
15. Deprimat
16. Bucuros
4
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
SCALA PROSPERITĂŢII PSIHOLOGICE

Mai jos sunt 12 afirmaţii cu care puteţi fi de acord sau în dezacord. Folosind scala de mai jos indicaţi
în ce măsură sunteţi în acord cu fiecare item, scriind alături numărul corespunzător opiniei dvs.
7 – Acord puternic
6 – Acord
5 – Acord uşor
4 – Nici acord, nici dezacord (mixt)
3 – Dezacord uşor
2 – Dezacord
1 – Dezacord puternic

1. Am o viaţă plină de sens.


2. Relaţiile mele sociale sunt suportive şi recompensatoare.
3. Sunt angajat şi interesat în activităţile mele zilnice.
4. Contribui activ la fericirea şi starea de bine a celorlalţi.
5. Sunt competent şi capabil în acele activităţi care sunt importante pentru mine.
6. Sunt o persoană bună şi duc o viaţă bună.
7. Situaţia mea materială (venit, casă, etc.) este suficientă pentru nevoile mele.
8. În general am încredere în ceilalţi şi mă simt o parte a comunităţii.
9. Sunt mulţumit de viaţa mea religioasă sau spirituală.
10. Sunt optimist în legătură cu viitorul.
11. Nu am nici o dependenţă cum ar fi alcoolul, droguri sau jocuri de noroc.
12. Oamenii mă respectă.

SCALA VIITORULUI
Instrucţiuni: Citiţi cu atenţie fiecare item. Folosind scala de mai jos, vă rugăm să selectaţi numărul care
descrie cel mai bine persoana dumneavoastră (PE TINE) şi scrieţi-l în spaţiul acordat.
1. = Total fals
2. = În cea mai mare parte fals
3. = Oarecum fals
4. = Uşor fals
5. = Uşor adevărat
6. = Oarecum adevărat
7. = În cea mai mare parte adevărat
8. = Total adevărat
___ 1. Pot să mă gândesc la multe modalităţi de a ieşi dintr-un blocaj.
___ 2. Îmi urmez scopurile cu energie.
___ 3. Mă simt obosit în cea mai mare parte a timpului.
___ 4. Există o mulţime de căi în jurul oricărei probleme.
___ 5. Sunt uşor de învins într-o ceartă.
___ 6. Mă pot gândi la multe modalităţi de a obţine în viaţă lucrurile care sunt importante pentru mine. e.
___ 7. Sunt îngrijorat în legătură cu sănătatea mea.
___ 8. Chiar când ceilalţi sunt descurajaţi, eu ştiu că pot să găsesc o cale de a rezolva problema.
___ 9. Experienţele mele trecute m-au pregătit bine pentru viitor.
___10. Am fost destul de plin de succes în viaţă.
___11. De obicei mă surprind îngrijorându-mă în legătură cu ceva..
___12. Realizez obiectivele pe care mi le stabilesc
5
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011

Scala Fericirii Subiective (SHS) (Sonja Lyubomirsky, Ph.D.)


Pentru fiecare din afirmaţiile următoare, vă rugăm să încercuiţi valoarea de pe scală pe care o simţiţi ca
fiind cea mai apropiată în descrierea propriei persoane.

1. În general mă consider :

1 2 3 4 5 6 7
O persoană O persoană
nu foarte fericită foarte fericită

2. În comparaţie cu majoritatea colegilor mei, mă consider:

1 2 3 4 5 6 7
Mai puţin Mai fericit
fericit

3. Unii oameni sunt în general foarte fericiţi. Ei se bucură de viaţă indiferent de ce se întâmplă, obţinând
ce e mai bun din toate. În ce fel te caracterizează asta pe tine?

1 2 3 4 5 6 7
Deloc Foarte mult

4. Unii oameni sunt în general nefericiţi. Deşi nu sunt deprimaţi ei nu par niciodată fericiţi pe cât ar putea
să fie. În ce măsură această caracterizare te descrie pe tine?

1 2 3 4 5 6 7
Deloc Foarte mult

Scala Reglării Dispoziţiei Negative

Acest chestionar îşi propune să investigheze opiniile oamenilor referitoare la ce ar putea face în legătură
cu emoţiile şi sentimentele supărătoare. Vă rugăm să răspundeţi sincer la fiecare afirmaţie folosind scala
de mai jos. Nu există răspunsuri corecte sau greşite . Nu uitaşi, chestionarul este despre ceea ce credeţi că
puteţi face şi nu despre ceea ce faceţi.
1 = Dezacord puternic
2 = dezacord uşor Acord şi dezacord, in acelaşi timp
3 = Acord şi dezacord, in acelaşi timp
4 = Acord uşor
5 = Acord puternic
_________1. Pot uşor să găsesc o cale să mă înveselesc.
_________2. Pot să fac ceva să mă simt mai bine.
_________3. Să jelesc este tot ce pot face.
_________4. Mă voi simţi mai bine dacă mă voi gândi la momente mai plăcute.
6
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
_________5. Să fiu împreună cu alţi oameni ar fi o modalitate de a ieşi.
_________6. Mă pot simţi mai bine dacă mă tratez cu ceva ce-mi place.
_________7.Mă voi simţi mai bine când înţeleg de ce mă simt rău.
_________8. Nu voi fi capabil să mă pun în situaţia de a face ceva pentru asta.
_________9. Nu mă voi simţi mai bine încercând să găsesc partea bună a situaţiei.
_________10. Nu durează mult până să mă calmez.
_________11. Va fi greu să găsesc pe cineva care înţelege cu adevărat.
_________12. Să-mi spun că totul va trece mă ajută să mă calmez.
_________13. Mă voi înveseli dacă fac ceva frumos pentru altcineva.
_________14. Voi sfârşi simţindu-mă cu adevărat deprimat/ă.
_________15. Mă ajută să-mi fac un plan despre cum să fac faţă problemei.
_________16. Pot să uit destul de uşor de ceea ce mă supără.
_________17. Să mă cufund în muncă mă ajută să mă calmez.
_________18. Sfaturile prietenilor nu mă vor ajuta să mă simt mai bine.
_________19. Nu voi fi capabilă să mă bucur de lucrurile de care mă bucur în mod obişnuit.
_________20. Pot găsi o cale să mă relaxez.
_________21. Dacă încerc să rezolv problema în mintea mea, aceasta se va înrăutăţi.
_________22. Vizionarea unui film nu mă va ajuta să mă simt mai bine.
_________23. Mă va ajuta să ies la cină, cu prietenii.
_________24. Voi fi supărată o perioadă lungă de timp.
_________25.Nu voi fi capabil să-mi scot problema din minte.
_________26. Pot să mă simt mai bine dacă fac ceva creativ.
_________27. Voi începe să mă simt foarte rău în legătură cu mine însumi.
_________28. Gândidu-mă că lucrurile vor fi mai bune în cele din urmă, nu mă va ajuta să mă simt mai
bine, deloc.
_________29. Pot găsi ceva amuzant în toată situaţia, şi să mă simt mai bine.
_________30. Dacă sunt cu un grup de persoane, mă simt “singură în mulţime”

Scala Empatiei (A. Mehrabian, and N. Epstein (1972). “A Measure of Emotional Empathy.” Journal of
Personality, 40, 525–43.)

Următoarele afirmaţii descriu sentimente şi reacţii la o varietate de situaţii. Folosind scala de mai jos,
indicaţi gradul în care sunteţi de acord cu fiecare afirmaţie.
9 = Acord foarte puternic
8 = Acord puternic
7 = Acord moderat
6 = Acord uşor
5 = Nici acord, nici dezacord
4 = Dezacord uşor
3 = Dezacord moderat
2 = Dezacord puternic
1 = Dezacord foarte puternic

_____1. Mă întristează să văd un străin singuratic într-un grup.


_____2.Ooamenii se preocupă prea mult de sentimentele şi sensibilitatea animalelor.
_____3. Adesea consider că manifestarea afectivităţii în public este enervantă.
_____4. Mă enervează oamenii nefericiţi care doar îşi plâng de milă.
_____5. Devin emoţionat dacă ceilalţi de lângă mine par a fi emoţionaţi.

7
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
_____6. Mi se pare ridicol ca oamenii să plângă după fericire.
_____7. Am tendinţa să mă implic emoţional în problemele unui prieten.
_____8. Uneori cuvintele unui cântec de dragoste pot să mă emoţioneze profund.
_____9. Am tendinţa să-mi pierd controlul când aduc veşti rele oamenilor.
_____10. Oamenii din jurul meu au o mare influenţă asupra dispoziţiei mele.
_____11. Cei mai mulţi străini pe care i-am întâlnit păreau reci şi lipsiţi de emoţie.
_____12. Aş prefera mai degrabă să fiu asistent social decât să lucrez într-un centru de training.
_____13. Nu mă super doar pentru că un prieten este supărat.
_____14. Îmi place să-i privesc pe oameni deschizând cadouri.
_____15. Oamenii singuratici sunt probabil neprietenoşi.
_____16. Mă supără să-i văd pe oameni plângând.
_____17. Unele cântece mă fac fericit/ă.
_____18. Mă implic cu adevărat în sentimentele unui personaj de roman.
_____19. Mă înfurii foarte tare când văd că cineva este tratat urât/rău.
_____20. Sunt capabil să rămân calm chiar dacă cei de lângă mine sunt îngrijoraţi.
_____21. Când un prieten începe să vorbească despre problemele sale, încerc să schimb subiectul
conversaţiei înspre altă direcţie.
_____22. Veselia altuia nu mă cuprinde şi pe mine.
_____23. Uneori, la filme, mă amuză plânsetele şi oftaturile din jur.
_____24. Sunt capabil să iau decizii fără a fi influenţat de sentimentele oamenilor.
_____25. Nu pot să continui să mă simt bine dacă oamenii din jurul meu sunt deprimaţi.
_____26. Este greu pentru mine să văd cum anumite lucruri îi supără atât de mult pe oameni.
_____27. Sunt foarte supărat când văd un animal în suferinţă.
_____28. Să te implicit în subiectul unei cărţi sau a unui film, este puţin prostesc.
_____29. Mă supără să văd oameni bătrâni, neajutoraţi.
_____30. Când văd lacrimile cuiva devin mai degrabă iritat decât simpatetic.
_____31. Mă implic foarte mult atunci când vizionez un film.
_____32. Adesea constat că pot rămâne rece în ciuda entuziasmului din jurul meu.
_____33. Copiii mici plâng uneori fără nici un motiv aparent.

CHESTIONARUL PANAS
Mai jos sunt prezentate o serie de emoţii şi sentimente. Folosind scala următoare vă rugăm să
acordaţi punctajul corespunzător în funcţie de cum emoţia respectivă descrie starea dumneavoastră
exact în acest moment, acum, în prezent.

1 – foarte slab, sau deloc


2 – puţin
3 – moderat
4 – destul de mult
5 – extrem de mult
1. Interesat 8. ostil 15. nervos
2. stresat 9. entuziast 16. hotărât
3. încântat 10. mândru 17. atent
4. supărat 11. iritabil 18. tensionat
5. puternic 12. alert 19. activ
6. vinovat 13. ruşinat 20. temător
7. speriat 14. inspirat

8
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011

FIVE FACTOR PERSONALITY INVENTORY – FFPI

Mai jos găsiţi o listă cu o sută de comportamente. Vă rugăm să notaţi pentru fiecare din ele în ce măsură vi se
potriveşte. Pentru acesta, alegeţi una din cifrele 1,2,3,4,5, care înseamnă:
1= mi se potriveşte foarte puţin
2= mi se potriveşte puţin
3= mi se potriveşte cam pe jumătate
4= mi se potriveşte mult
5= mi se potriveşte foarte mult
1. Caut prilejuri de a povesti cu alţii. 1 2 3 4 5
2. Îi reped pe ceilalţi. 1 2 3 4 5
3. Lucrez fără să îmi fac un plan de acţiune 1 2 3 4 5
4. Mă simt disperat. 1 2 3 4 5
5. Accept ordinele fără să le judec. 1 2 3 4 5
6. Mă pricep să înviorez o petrecere 1 2 3 4 5
7. Îi ajut pe ceilalţi. 1 2 3 4 5
8. Îmi place ordinea şi regularitatea. 1 2 3 4 5
9. Mă gândesc că ceea ce fac se va termina cu bine. 1 2 3 4 5
10. Repet ceea ce spun alţii. 1 2 3 4 5
11. Rămân pe planul al doilea. 1 2 3 4 5
12. Ascult cu răbdare ceea ce povestesc ceilalţi. 1 2 3 4 5
13. Îmi place să am un program de viaţă fix. 1 2 3 4 5
14. Îmi fac probleme pentru lucruri mărunte. 1 2 3 4 5
15. Iau hotărâri în privinţa mea, fără a le cere altora părerea. 1 2 3 4 5
16. În prezenţa altora mă simt stingherit. 1 2 3 4 5
17. Sunt atent să nu îi deranjez pe ceilalţi. 1 2 3 4 5
18. Îmi las lucrurile vraişte. 1 2 3 4 5
19. Văd partea bună a lucrurilor. 1 2 3 4 5
20. Conduc acţiuni. 1 2 3 4 5
21. Vorbesc pe ton scăzut. 1 2 3 4 5
22. Respect drepturile celorlalţi. 1 2 3 4 5
23. Fac lucruri cu care ceilalţi nu şi-ar pierde vremea. 1 2 3 4 5
24. Mă tem că acţionez greşit. 1 2 3 4 5
25. Sunt în stare să cred orice. 1 2 3 4 5
26. Mă distrez de minune. 1 2 3 4 5
27. Îi accept pe ceilalţi aşa cum sunt. 1 2 3 4 5
28. Încep să lucrez fără să ştiu la ce va folosi ceea ce fac. 1 2 3 4 5
29. Îmi ascund emoţiile. 1 2 3 4 5
30. Mă las influenţat de părerile celorlalţi. 1 2 3 4 5
31. Evit compania celorlalţi. 1 2 3 4 5
32. Mă gândesc în primul rând la mine însămi. 1 2 3 4 5
33. Fac lucrurile în ultima clipă. 1 2 3 4 5
34. Văd viitorul în culori întunecate. 1 2 3 4 5
35. Îmi asum riscuri. 1 2 3 4 5
36. Îmi plac petrecerile. 1 2 3 4 5
37. Încerc să-i mulţumesc pe toţi. 1 2 3 4 5
38. Îmi termin munca la timp. 1 2 3 4 5
39. Mă tem că se va întâmpla ce e mai rău. 1 2 3 4 5
40. Las pe alţii să hotărască. 1 2 3 4 5
41. Îmi place să discut. 1 2 3 4 5
42. Provoc certuri. 1 2 3 4 5
43. Mă comport corect. 1 2 3 4 5

9
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
44. Trec cu uşurinţă peste eşecurile proprii. 1 2 3 4 5
45. Privesc lucrurile din diferite puncte de vedere. 1 2 3 4 5
46. Cunosc puţine persoane. 1 2 3 4 5
47. Ţin seama de sentimentele altora 1 2 3 4 5
48. Respect regulile 1 2 3 4 5
49. Fac faţă cu bine situaţiilor stresante. 1 2 3 4 5
50. Propun acţiuni. 1 2 3 4 5
51. Creez bună dispoziţie. 1 2 3 4 5
52. Mă folosesc de alţii pentru scopurile proprii. 1 2 3 4 5
53. Mă angajez în acţiuni riscante. 1 2 3 4 5
54. Îmi dau lacrimile. 1 2 3 4 5
55. Fac aşa cum vor alţii. 1 2 3 4 5
56. Mă ţin deoparte de alţii. 1 2 3 4 5
57. Împărtăşesc bucuria şi tristeţea altora. 1 2 3 4 5
58. Vreau ca totul să meargă perfect. 1 2 3 4 5
59. Găsesc motive de bucurie. 1 2 3 4 5
60. Sunt uşor de supus. 1 2 3 4 5
61. Întru în vorbă cu alţii. 1 2 3 4 5
62. Povestesc despre situaţii în care le-am fost superior celorlalţi. 1 2 3 4 5
63. Îmi las munca neterminată 1 2 3 4 5
64. Îmi las la o parte grijile. 1 2 3 4 5
65. Înainte de a acţiona aştept să văd ce fac ceilalţi. 1 2 3 4 5
66. Ţin pe alţii la distanţă. 1 2 3 4 5
67. Îmi place să fac ceva pentru alţii. 1 2 3 4 5
68. Fac lucrurile aşa cum scrie la carte. 1 2 3 4 5
69. Îmi stăpânesc nervii. 1 2 3 4 5
70. Acţionez la fel ca majoritatea celor din jur. 1 2 3 4 5
71. Prefer să fiu singur. 1 2 3 4 5
72. Râd de părerile celorlalţi. 1 2 3 4 5
73. Muncesc cu râvnă. 1 2 3 4 5
74. Am încredere în forţele mele. 1 2 3 4 5
75. Reacţionez rapid. 1 2 3 4 5
76. În societate mă simt în largul meu. 1 2 3 4 5
77. Mă amestec în treburile altora. 1 2 3 4 5
78. Îmi abandonez cu uşurinţă munca. 1 2 3 4 5
79. Întru în panică. 1 2 3 4 5
80. Mă simt atras de sarcinile grele. 1 2 3 4 5
81. Visez cu ochii deschişi. 1 2 3 4 5
82. Îi împiedic pe alţii să îşi spună părerea. 1 2 3 4 5
83. Îmi respect promisiunile. 1 2 3 4 5
84. Sunt nemulţumit. 1 2 3 4 5
85. Îmi fixez scopuri clare 1 2 3 4 5
86. În prezenţa străinilor mă închid în mine. 1 2 3 4 5
87. Respect părerile altora. 1 2 3 4 5
88. Îmi pregătesc bine acţiunile. 1 2 3 4 5
89. Îmi ies din fire. 1 2 3 4 5
90. Sunt uşor de păcălit. 1 2 3 4 5
91. Îmi fac uşor prieteni. 1 2 3 4 5
92. Îmi impun părerile proprii. 1 2 3 4 5
93. Fac doar ceea ce-mi place. 1 2 3 4 5
94. Mă frământ pentru diverse lucruri. 1 2 3 4 5
95. Sunt plin de idei. 1 2 3 4 5
96. Îmi arăt bucuria. 1 2 3 4 5
97. Vorbesc doar despre mine. 1 2 3 4 5
98. Îmi neglijez îndatoririle. 1 2 3 4 5
99. Îmi păstrez sângele rece. 1 2 3 4 5
100. Găsesc soluţii originale. 1 2 3 4 5

10
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011

CHESTIONAR MENTALITATE FATA DE MUNCA (MM, 2004) (Constantin, T.,


2004)

Pornind de la experienţa dvs de munca, va rugam sa evaluaţi in ce măsura sunteţi de acord cu


afirmaţiile de mai jos, folosind scala:
1- niciodată de acord
2- foarte rar de acord
3- uneori de acord
4- mediu
5- deseori de acord
6- Foarte des de acord
7- Întotdeauna de acord
Niciodată Întotdeauna
de acord de acord
total
1 2 3 4 5 6 7
1. Pentru a trai bine e nevoie sa muncesti din greu. 1 2 3 4 5 6 7
2. Doar prin munca iti poti asigura existenta 1 2 3 4 5 6 7
3. Munca aduce mai multe dezamagiri decat satisfactii. 1 2 3 4 5 6 7
4. Te simti implinit cand muncesti cu tragere de inima. 1 2 3 4 5 6 7
5. E de preferat o munca cu mai putine ore si mai slab platita 1 2 3 4 5 6 7
uneia cu mai multe ore si mai bine platita
6. Nu conteaza ce faci, ci mai ales cat de bine faci. 1 2 3 4 5 6 7
7. Este condamnabila munca fcauta cu superficialitate. 1 2 3 4 5 6 7
8. Ceea ce conteaza sunt rezultatele, si nu volumul de munca. 1 2 3 4 5 6 7
9. Este de preferat munca prin care poti invata ceva nou uneia de 1 2 3 4 5 6 7
rutina.
10. Este suficient sa ai un loc de munca pentru a te simti 1 2 3 4 5 6 7
satisfacut profesional.
11. Daca nu intrevezi un profit cert, nu are rost sa muncesti. 1 2 3 4 5 6 7
12. Indiferent de rezultate, actioneaza cu tenacitate si nu te 1 2 3 4 5 6 7
plange.
13. Daca totul merge prost in firma / institutie nu are rost ca tu 1 2 3 4 5 6 7
sa muncesti din greu.
14. Decat sa muncesti degeaba, mai bine stai degeaba. 1 2 3 4 5 6 7
15. Traieste clipa si lasa munca. 1 2 3 4 5 6 7
16. Pot gasi si alte modalitati de a obtine satisfactii materiale 1 2 3 4 5 6 7
decat prin munca.
17. Prefer sa lucrez atat cat e nevoie, fara sa-mi asum prea multe 1 2 3 4 5 6 7
riscuri.
18. Mai important in reusita profesionala e norocul decat efortul 1 2 3 4 5 6 7
depus.
19. Este de preferat sa stai acasa decat sa muncesti si sa fii platit 1 2 3 4 5 6 7
prost.

11
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
20. Te poti realiza doar prin munca cinstita. 1 2 3 4 5 6 7
21. Muncesc, pentru ca nu pot sta fara sa fac nimic. 1 2 3 4 5 6 7
22. Poti sa o duci bine si fara sa muncesti din greu. 1 2 3 4 5 6 7
23. Nu as lucra peste program decat pentru o crestere de salariu. 1 2 3 4 5 6 7
24. Lipsa de activitate ma face sa ma simt neputincios. 1 2 3 4 5 6 7
25. Daca nu ar trebui sa muncim, viata ar fi mult mai frumoasa. 1 2 3 4 5 6 7
26. Muncesc pentru a deveni independent si a fi propriul meu 1 2 3 4 5 6 7
stapan.
27. Ma simt cel mai bine cand am constiinta lucrului bine facut. 1 2 3 4 5 6 7

CHESTIONAR SATISFACTIE IN MUNCA - SP (2004, dr. Ticu Constantin)

Va rugam sa citiţi cu atenţie frazele de mai jos. Va rugam sa încercuiţi varianta de răspuns care
reflecta cel mai bine opinia dvs. referitoare la fiecare afirmaţie, utilizând următoarea scala:

1- niciodata adevarat
2- foarte rar adevarat
3- uneori adevarat
4- deseori adevarat
5- foarte des adevarat
6- intotdeauna adevarat

Niciodata intotdeauna
Adevarat adevarat

1 2 3 4 5 6
1. Imi place ceea ce fac la munca. 1 2 3 4 5 6
2. Comunicarea este buna in interiorul organizatiei. 1 2 3 4 5 6
3. Cred ca sunt corect platit pentru munca pe care o desfasor. 1 2 3 4 5 6
4. Maririle de salariu sunt putine si rare. 1 2 3 4 5 6
5. La locul meu de munca exista sanse foarte mici de promovare. 1 2 3 4 5 6
6. Cei care-si fac treaba cum trebuie au sanse mari de promovare. 1 2 3 4 5 6
7. Superiorul meu este foarte competenet in munca pe care o 1 2 3 4 5 6
desfasoara.
8. Imi plac oamenii cu care muncesc. 1 2 3 4 5 6
9. Majoritatea regulilor si procedurilor de aici iti ingreuneaza munca. 1 2 3 4 5 6
10. In anumite momente simt ca munca mea este fara scop. 1 2 3 4 5 6
11. beneficiile pe care le primim sunt la fel de bune ca si la alte 1 2 3 4 5 6
firme.
12. Nu sunt multumit de salariul pe care il primesc. 1 2 3 4 5 6
13. Nu cred ca munca desfasurata de mine este apreciata. 1 2 3 4 5 6
14. Oamenii ar vrea sa avanseze cum se intampla si in alte locuri. 1 2 3 4 5 6
15. Seful meu nu este corect cu mine. 1 2 3 4 5 6
16. Simt ca lucrez mai mult si mai greu din cauza incompetentei 1 2 3 4 5 6
colegilor.

12
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
17. Scopurile acestei organizatii nu imi sunt clare. 1 2 3 4 5 6
18. Am un volum prea mare de munca. 1 2 3 4 5 6
19. Pachetul de beneficii pe care-l avem este echitabil. 1 2 3 4 5 6
20. Sunt foarte satisfacut de sansele de marire a salariului. 1 2 3 4 5 6
21. Adesea simt ca nu stiu nimic despre organizatia/firma aceasta. 1 2 3 4 5 6
22. Sunt foarte mandru de ceea ce fac. 1 2 3 4 5 6
23. Angajatii sunt rasplatiti in mica masura pentru ceae ce fac. 1 2 3 4 5 6
24. Nu cred ca eforturile mele sunt rasplatite asa cum ar trebui. 1 2 3 4 5 6
25. Superiorii nu isi inteleg subordonatii. 1 2 3 4 5 6
26. Ma inteleg foarte bine cu colegii. 1 2 3 4 5 6
27. Munca mea este multumitoare. 1 2 3 4 5 6
28. Repartizarea sarcinilor de munca nu este bine stabilita. 1 2 3 4 5 6
29. Anumite beneficii nu le primim la momentul anuntat. 1 2 3 4 5 6
30. Sunt satisfacut de posibilitatile actuale de promovare. 1 2 3 4 5 6
31. Imi place seful meu. 1 2 3 4 5 6
32. Exista prea multa cearta si multe conflicte la locul de munca. 1 2 3 4 5 6

SCALA TT (2004, Ticu Constantin)

Va rugam sa citiţi următoarele afirmaţii si sa notaţi, încercuind numărul corespunzător opiniei dvs., in
ce măsura sunteţi sau nu de acord cu afirmaţiile următoare.

1. Niciodată de acord
2. Foarte rar de acord
3. Uneori de acord
4. Mediu
5. Deseori de acord
6. Foarte des de acord
7. Întotdeauna de acord
Niciodată Întotdeauna
de acord de acord
total
1. Succesele muncii mele se datoreaza in mare masura propriului 1 2 3 4 5 6 7
efort.
2. Ma consider un om cel putin la fel de valoros ca ceilalti. 1 2 3 4 5 6 7
3. Sunt mandru(a) de realizarile mele. 1 2 3 4 5 6 7
4. Vreau ca meritele sa-mi fie recunoscute. 1 2 3 4 5 6 7
5. Ma simt dezamagit daca ceilalti nu apreciaza ceea ce fac 1 2 3 4 5 6 7
pentru ei.
6. Ma bucur cand pot face ceva pentru cei din jurul meu. 1 2 3 4 5 6 7
7. Cred ca orice problema are o solutie. 1 2 3 4 5 6 7
8. Sunt destul de tolerant cand ceilalti gresesc fata de mine. 1 2 3 4 5 6 7
9. Consider normal sa-mi fac treaba bine, chiar daca ceilalti nu o 1 2 3 4 5 6 7
fac.
13
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
10. Ii respect pe cei din jur. 1 2 3 4 5 6 7
11. Cred ca este important sa ceri intotdeauna ceea ce ti se 1 2 3 4 5 6 7
cuvine.
12. Sesisez usor neregulile din sistem. 1 2 3 4 5 6 7
13. Vreau ca ceilalti sa-si indeplinesca in mod corect 1 2 3 4 5 6 7
responsabilitatile fata de mine.
14. Cei ce au aceasta responsabilitate trebuie sa schimbe 1 2 3 4 5 6 7
lucrurile care nu merg bine.
15. Am curaj sa vorbesc despre problemele colectivului din care 1 2 3 4 5 6 7
fac parte, chiar daca nu se gaseste nimeni sa o faca.
16. Sunt o persoana fara noroc. 1 2 3 4 5 6 7
17. Cred ca ceilalti nu au incredere in calitatile mele, in 1 2 3 4 5 6 7
competenta mea.
18. Deseori ma simt depasit(a) de situatie. 1 2 3 4 5 6 7
19. Nu sunt prea multumit(a) de rezultatele muncii mele. 1 2 3 4 5 6 7
20. Chiar daca as vrea sa ma schimb, nu as reusi. 1 2 3 4 5 6 7
21. Vreau sa am situatia sub control. 1 2 3 4 5 6 7
22. Ii apreciez pe oamenii din jurul meu si astept ca ei sa 1 2 3 4 5 6 7
procedeze la fel.
23. Simt nevoia ca munca mea sa fie evaluata, sa obtin un 1 2 3 4 5 6 7
feedback.
24. In orice activiatte imi place sa imi pun in valoare calitatile. 1 2 3 4 5 6 7
25.Ma simt tradat atunci cand munca mea nu este recunoscuta. 1 2 3 4 5 6 7
26. Imi place sa le fac pe plac celorlalti ca sa-i fac sa se simta 1 2 3 4 5 6 7
bine.
27. Sunt o persoana care tot timpul face ceva, actioneaza. 1 2 3 4 5 6 7
28. Nevoia de a face mai bine si a face mai mult ma 1 2 3 4 5 6 7
caracterizeaza.
29. Gasesc solutii pentru multe dintre problemele cu care ma 1 2 3 4 5 6 7
confrunt.
30. Pot sa spun ca reusesc in ceea ce imi propun sa fac. 1 2 3 4 5 6 7
31. Sunt genul de om care doreste sa ii fie respectate drepturile. 1 2 3 4 5 6 7
32. Am dreptate atunci cand sesizez o neregula sau cer sa-mi fie 1 2 3 4 5 6 7
respectat un drept.
33. Sunt o persoana analitica, ce sesizeaza rapid problemele. 1 2 3 4 5 6 7
34. Ma deranjeaza ideea de nedreptate, mai ales atunci cand stiu 1 2 3 4 5 6 7
ca am dreptate.
35. Imi place sa fiu corect cu cei din jurul meu. 1 2 3 4 5 6 7
36. Imi reprosez ca nu am suficient curaj pentru a-i infrunta pe 1 2 3 4 5 6 7
cei care gresesc fata de mine.
37. Nu cred ca viata mea se poate transforma radical in bine. 1 2 3 4 5 6 7
38. Ma consum pentru orice problema ce apare si pe care stiu ca 1 2 3 4 5 6 7
nu pot sa o rezolv.
39. Ceilalti au mult tupeu si incearca sa rezolve problemele 1 2 3 4 5 6 7
colective chiar si atunci cand nu este cazul.
40. Stiu cum ar putea fi rezolvate multe probleme, dar nu am 1 2 3 4 5 6 7
puterea de a-i convinge sau mobiliza pe ceilalti.
14
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011

Va rugam sa completaţi următoarele chestionare doar in cazul in care sunteţi cadru didactic.
VA MULTUMIM!

CHESTIONAR DE AUTOEFICACITATE PROFESORI


Mai jos sunt date afirmaţii reprezentând atitudini pe care este posibil să le adoptaţi când vă confruntaţi cu o
situaţie dificilă. Citiţi cu atenţie fiecare afirmaţie şi însemnaţi cifra care credeţi că indică cel mai bine modul
dumneavoastră de a acţiona în general. Nu există răspunsuri corecte sau greşite, deci vă rugăm să răspundeţi sincer.
Vă mulţumim

Nr Situaţii Niciod Câteod Adeseo Întot


. ată ată ri deaun
a
1. Sunt convins că sunt capabil să predau cu succes orice conţinut 1 2 3 4
relevant chiar şi celor mai dificili elevi.
2. Ştiu că pot menţine o relaţie pozitivă cu părinţii chiar şi atunci când 1 2 3 4
apar tensiuni.
3. Când mă străduiesc din greu reuşesc să „ajung” chiar şi la cei mai 1 2 3 4
dificili elevi.
4. Sunt convins că, o dată cu trecerea timpului, voi continua să devin tot 1 2 3 4
mai capabil să fiu de ajutor nevoilor elevilor mei.
5. Chiar dacă sunt întrerupt în timpul predării sunt încrezător că îmi pot 1 2 3 4
menţine echilibrul şi pot continua să predau la fel de bine.
6. Sunt încrezător în capacitatea mea de a răspunde nevoilor elevilor 1 2 3 4
chiar dacă am o zi proastă.
7. Dacă mă străduiesc ştiu că pot exercita o influenţă pozitivă asupra 1 2 3 4
dezvoltării elevilor mei atât la nivel personal cât şi academic.
8. Sunt convins că pot să dezvolt modalităţi creative de a face faţă 1 2 3 4
sistemului de constrângeri (scăderea bugetului, probleme
administrative) şi să continui să predau bine.
9. Ştiu că îi pot motiva pe elevii mei să participe în proiecte inovative. 1 2 3 4

10. Ştiu că pot realiza proiecte inovative chiar când colegii mei sceptici se 1 2 3 4
opun.

15
Psihologia Personalităţii ,Chestionare autoevaluare, , FSEd, USV, 2010 - 2011
CHESTIONAR BURNOUT PROFESORI (traducere I. Friedman, 1999)

Va rugam sa citiţi cu atenţie frazele de mai jos. Va rugam sa alegeţi varianta de răspuns care reflectă
cel mai bine opinia dvs. referitoare la fiecare afirmaţie, utilizând următoarea scala de frecvenţă care
arată cât de des vi se întâmplă să reacţionaţi conform afirmaţiilor date:

1. niciodată
2. foarte rar
3. uneori
4. deseori
5. foarte des
6. întotdeauna

Niciodata Întotdeauna

1 2 3 4 5 6
1. Mă simt epuizat de activitatea de predare. 1 2 3 4 5 6
2. Mă simt sleit de puteri din cauza activităţilor de predare. 1 2 3 4 5 6
3. Mă simt terminat la sfârşitul unei zile de lucru la clasă. 1 2 3 4 5 6
4. Mă simt epuizat fizic după o zi de predare (de lucru la clasă). 1 2 3 4 5 6
5. Simt că aş fi putut să-mi folosesc mai bine capacităţile 1 2 3 4 5 6
profesionale şi personale în altă profesie decât cea de profesor.
6. Nu simt că mă împlinesc prin activităţile de predare 1 2 3 4 5 6
7. Simt că nu sunt foarte bun ca profesor. 1 2 3 4 5 6
8. Cred ca dacă ar fi să aleg din nou, aş alege din nou profesia de 1 2 3 4 5 6
cadru didactic. *
9. Simt că aşteptările mele în ce priveşte predarea nu sunt 1 2 3 4 5 6
satisfăcute.
10. Simt că elevii mei nu se străduiesc suficient. . 1 2 3 4 5 6
11. Simt că elevii mei nu-şi doresc cu adevărat să fie elevi buni. 1 2 3 4 5 6
12. Simt că elevii mei nu-şi doresc cu adevărat să înveţe. 1 2 3 4 5 6
13. Cred că aş prefera să am elevi mai buni decît cei pe care îi am 1 2 3 4 5 6
acum

Vă mulţumim pentru disponibilitate! ☺

16

S-ar putea să vă placă și