Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARI

SEMESTRIALE

2010-2011

PROFESOR: Gh. Popilean

1
CLASA a V-a

MANUALUL FOLOSIT : Educaţie muzicală


manual pentru clasa a V-a;autori:Aurelia Simona
Ciurumelescu, Avram Florea, Vasile Ilieş, editura
NICULESCU
OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2.Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4.Cultivarea sensibilităţii imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

NUMĂR DE ORE SĂPTĂMÂNAL: 1


NUMĂR DE ORE ANUAL: 35

SEMESTRUL I : ……ORE
SEMESTRUL II :…… ORE

2
CLASA a V-a

PLANIFICARE SEMESTRIALǍ
SEMESTRUL I

nr. UNITATEA DE OB. CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV


crt. ÎNVĂŢARE DE ORE AŢII
REF.
1. Activitate Recapitularea cunoştinţelor din clasa a IV-
recapitulativă a
Practica muzicală: S1 S2
• deprinderi specifice de cânt
• repertoriu de cântece
2. Ritmul şi metrica Măsura de doi timpi 2/4 S3
muzicală Pătrimea cu punct S4
Măsura de trei timpi 3/4
Doimea cu punct S5
Anacruza S6
Gama DO major-recapitulare
Semnele de repetiţie:voltele S7
Măsura de patru timpi 4/4 S8
Pauzele de doi timpi şi de patru timpi S9
Măsurile studiate-recapitulare
3. Sunete muzicale Şaisprezecimea S10
Valorile duratelor muzicale S11
Sunetele re, mi, fa, sol din octava a doua S12
Sunetele si,la,sol din octava mică S15 *
Recapitularea sunetelor învăţate S16 *

4. Repertoriul Tipuri de muzică şi genuri reprezentative:


sărbătorilor de • cântare monodică
iarnă • repertoriu de cântece S13 S14
Colinde

5. Instrumente Instrumente cu coarde şi arcuş


muzicale Instrumente cu coarde ciupite
Instrumente de suflat din lemn S17
Instrumente de suflat din alamă
Instrumente de percuţie

6. Recapitulare S18
semestrială
Total ore

CLASA a V-a
PLANIFICARE SEMESTRIALǍ
3
SEMESTRUL al II- lea

nr. UNITATEA DE OB. CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV


crt. ÎNVĂŢARE DE ORE AŢII
REF.
1. Intervale
muzicale Prima S1
Secunda S2
Terţa S3
Cvarta şi cvinta S4
Sexta şi septima S5
Octava S6
Recapitularea intervalelor muzicale S7

2. Elemente de
expresie Termeni de mişcare S8
muzicală Termeni de nuanţe S9
Recapitulare S10

3. Organizări
sonore Gama do major
Gama la minor S11
Asemănări şi deosebiri S12

4. Scări muzicale
Modul eolian
Modul dorian
Modul frigian S13 S14
Modul lidian
Modul mixolidian
Modul ionian

5. Analiza
structurală a unui
cântec Strofă ,rând melodic,melodia etc. S15 S16

6. Recapitulare S17
finală
Total ore

CLASA a VI-a

4
MANUALUL FOLOSIT : Educaţie muzicală
manual pentru clasa a VI-a ;autori:Regeni Rausch,
Simona Ciurumelescu ;editura TEORA.

OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2.Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4.Cultivarea sensibilităţii imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

NUMĂR DE ORE SĂPTĂMÂNAL: 1


NUMĂR DE ORE ANUAL: 35

SEMESTRUL I : …..ORE
SEMESTRUL II : …..ORE

CLASA a VI-a

PLANIFICARE SEMESTRIALǍ
SEMESTRUL I
5
nr. UNITATEA DE OB. CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV
crt. ÎNVĂŢARE DE ORE AŢII
REF.

1. Istoria românilor în 1.1 Practica muzicală:


cântece 2.1 • deprinderi specifice de cânt
2.2 • cântarea monodică S1 S2
4.1 • repertoriu de cântece
4.2
2. Elemente melodice Înălţimea şi durata sunetelor muzicale S3
şi ritmice 3.1 Diversificarea ritmului şi formule ritmice S4
3.2

3. Elemente ritmice 3.3 Anacruza pe timp S5


3.4 Anacruza pe jumătate de timp
4. Elemente melodice 2.1 Semne de alteraţie:diez,bemol,becar S6 S7
3.1
5. Tonalităţi majore şi Gama şi tonalitatea do major S8
minore Gama şi tonalitatea sol major S9
3.3 Gama şi tonalitatea fa major S10
3.4 Gama şi tonalitatea la minor S11
4.1 Gama şi tonalitatea mi minor S12
4.2 Gama şi tonalitatea re minor S13
Recapitulare –tonalităţi majore şi S15 *
Minore
6. Repertoriul 2.1 Tipuri de muzică şi genuri reprezentative
sărbătorilor de iarnă 2.3 • cântare monodică
Colinde 1.3 • repertoriu de cântece S14
1.2

1. Elemente ritmice 2.1 Sincope pe timpi şi pe părţi de timpi S16


2.2 Contratimpul pe timpi şi pe părţi de timpi S17
3.2

7. Recapitulare S18
semestrială

Total ore

CLASA a VI-a
PLANIFICARE SEMESTRIALǍ
SEMESTRUL al II- lea
nr. UNITATEA DE OB. CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV
crt. ÎNVĂŢARE DE ORE AŢII
REF.
1 2 3 4 5 6 7
2.
Elemente de 1.3 Termeni de mişcare şi nuanţe S1
expresie muzicală 2.1 Termeni care indică o modificare treptată a
2.4 mişcării
4.1 Termeni care indică o modificare treptată a
4.2 intensităţii

6
3. Genuri de muzică
populară 1.1 Folclorul copiilor S2
românească 1.2 Cântecul de leagăn S3
1.3 Cântecul propriu-zis S4
2.1 Cântecul de joc şi dansul popular S5
4.
2.1 Modul de do (ionic) S6
Moduri naturale 3.4 Modul de la (eolic)
4.1 Modul de sol (mixolidic)
4.2 Modul de re (doric)
5. Muzica 1.1 Cântările Sfintei Liturghii
bisericească 2.1 Cântările Sf. Paşti S7

6. Genuri ale muzicii 1.3 Miniatura şi romanţa S8


culte 2.1 Liedul S9
2.3 Suita S10
2.4 Rapsodia S11
3.3 Recapitulare-genuri de muzică cultă S12
3.4
4.1
6. Muzica uşoară 4.3 Valsul şi tangoul S13
4.4 Blues-ul , folk şi alte genuri S14

7. Elemente de limbaj Timbrul vocal: S15


muzical clasificarea vocilor
2.4 ansambluri vocale
3.2 Timbrul instrumental: S16
4.1 instrumentele orchestrei simfonice
4.3 ansambluri instrumentale

8. Recapitulare finală S17


Total ore

CLASA a VIII-a

MANUALUL FOLOSIT : Educaţie muzicală


manual pentru clasa a VIII-a ;autori: Anca Toader
Valentin Moraru , editura TEORA
7
OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2.Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4.Cultivarea sensibilităţii imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

NUMĂR DE ORE SĂPTĂMÂNAL: 1/2


NUMĂR DE ORE ANUAL: …

SEMESTRELE I + II : ….ORE

CLASA a VIII-a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

8
nr. UNITATEA DE OB. DE CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV
crt. ÎNVĂŢARE REF. ORE AŢII
1. Practica 1.1 Repertoriu de cântece S.1
muzicală 1.2 Deprinderi specifice de cânt S.3
2. Elemente de 2.1 Melodia – organizări sonore tonale
limbaj muzical 2.2 Gamele Do major şi la minor S.5
2.3 Gamele Sol major şi mi minor S.7
3.1 Gamele Fa major şi re minor S.9
3.2 Gama Sol minor natural S.11
4.3 Evaluare
3. Ritmul 2.1 Combinaţii ritmice binare şi ternare S.13
2.2 Rolul expresiv la ritmului
3.1 S.15
3.2
4. Elemente de GENURI MUZICALĂ:
cultură muzicală 1.Muzica cultă
2.1 • Liedul S.17
2.2 Şcoala românească de lied
2.3 • Sonata S.19
3.2 Ludwig van Beethoven
4.1 • Concertul S.21
4.2 • Simfonia S.23
4.4 Joseph Haydn S.25
4.5 Johannes Brahms
2.Muzica de jazz S.27
Evaluare S.29

5. Repertoriul 1.1 Tipuri de muzică şi genuri reprezentative:


sărbătorilor de 1.2 • Cântare monodică S.31
iarnă 1.3 • Repertoriu de cântece S.33
Colinde

6. Recapitulare S.35
finală

CLASA a VII-a

9
MANUALUL FOLOSIT : Educaţie muzicală
manual pentru clasa a VII-a;autori:Jean Lupu,
Lucia Marinescu Dănilă,Georgeta Obreja , editura
NICULESCU
OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2.Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4.Cultivarea sensibilităţii imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

NUMĂR DE ORE SĂPTĂMÂNAL: 1


NUMĂR DE ORE ANUAL: …

SEMESTRUL I : …..ORE
SEMESTRUL II : …..ORE

CLASA a VII-a

PLANIFICARE SEMESTRIALǍ
SEMESTRUL I
nr. UNITATEA DE OB. CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV
crt. ÎNVĂŢARE DE ORE AŢII
REF
10
1. Elemente de Organizări sonore modale
limbaj muzical 1.1 • Scări oligocordice S1
1.2 • Scări pentacordice şi S2
1.3 Pentatonice
2.1 Moduri populare diatonice de stare S3 S4
2.2 minoră(doric,frigic,eolic,locric)
2.3 Moduri populare diatonice de stare S5 S6
3.1 majoră(ionic,lidic,mixolidic)
4.1 Lucrări muzicale în tonalităţile
3.2 studiate:
4.2 • Do major-la minor S7
4.4 • Sol major-mi minor S8
4.5 • Fa major-re minor S9
Evaluare –reactualizarea tonalităţilor S10
2. Ritmul Diviziuni excepţionale-trioletul S11
3.1 Măsuri simple şi compuse S12
Ritmul măsurat şi nemăsurat S13
Evaluare -ritmul S15 *
3. Repertoriul Colinde S14
obiceiurilor de
iarnă
4. Timbrul vocal 4.2 Taraful şi orchestra de muzică
şi instrumental 4.1 populară
4.5 Orchestra şi formaţiile de muzică S16 S17
uşoară
Fanfara
Coruri de voci egale şi coruri mixte
5. Recapitulare S18
semestrială

Total ore

CLASA a VII-a

PLANIFICARE SEMESTRIALǍ
SEMESTRUL al II- lea

nr. UNITATEA DE OB. CONŢINUTURI NR. DATA OBSERV


crt. ÎNVĂŢARE DE ORE AŢII
REF
1. Interpreţi 2.3 Solişti vocali,solişti instrumentişti S1
celebri 3.3 şi dirijori de muzică populară S2
4.1 Interpreţi celebri de muzică cultă S3
Interpreţi celebri de muzică uşoară
2. Muzica populară Genuri ale folclorului ocazional
• Colindul S4
• Cântecul de stea S5

11
• Cântecul de nuntă S6
1.1 • Cântecul funebru S7
2.1 Genuri ale folclorului neocazional
2.2 • Doina S8
4.5 • Balada S9
Folclorul românesc,sursă de inspiraţie
pentru muzica cultă
Evaluare - genurile folclorului românesc
S10
3. Muzica cultă 1.3 Opera clasică S11
2.1 Opera romantică S12
2.2 Opereta S13
2.3 Baletul S14
2.4 Elemente componente ale operei,
4.5 operetei şi baletului
4. Muzica Cântările Sfintei Liturghii S15
bisericească
5. Muzica uşoară Muzica pop,disco,rock S16
6. Recapitulare S17
finală

Total ore

12