Sunteți pe pagina 1din 1

Recipisă

Despre recepţionarea sumei de bani

___________________________________________
locul şi data emiterii recipisei, cu litere

Subsemnatul (a) _________________________________,


(adresa ________________________, anul naşterii____________, nr. de
identitate________________________ ), conform articolului din legea RM , din _______________ 2011,
am primit în avans de la împrumutător (Străjescu Nichita), pe un termen de 31 zile (până pe __________ 2011),
__________________________________________________________ lei (cu cifre şi litere) (sau USD,
echivalentul a ______________________________________ dolari (cu cifre şi litere) cu scopul de a procura
marfă: __________________________________________ şi de a o transmite împrumutătorului.
În cazul în care împrumutătorul nu va beneficia de marfa sus-numită mă oblig să-i restitui banii în
termenele prevăzute în recipisă.

Împrumutatul _____________________
data şi semnătura

Recipisă
Despre recepţionarea mărfii
___________________________________________
locul şi data emiterii recipisei, cu litere

Subsemnatul (a) _________________________________, (împrumutătorul)


(adresa ________________________, anul naşterii____________, nr. de
identitate________________________ ), pe _______________ 2011, am primit de la împrumutat,
marfa:_________________________________, în sumă
de__________________________________________________________ lei (cu cifre şi litere) (sau USD,
echivalentul a ______________________________________ dolari (cu cifre şi litere).
Pretenţii în legătură cu executarea recipisei din ____________________ nu am.

Împrumutătorul _____________________
data şi semnătura