Sunteți pe pagina 1din 8

c Se spune că unul dintre cele mai importante i mai frumoase daruri de la Dumnezeu este
metamorfoza naturii către artă i un exemplu cert i desăvâr it îl constituie olăritul. Prin
obiectele din ceramică ne apropiem cel mai mult de Divinitatea care a creat cele patru elemente:
pământ, apă, foc i vânt pentru ca din aceste ingrediente omul să lucreze ceramica. Atunci când
pământul este amestecat cu apă, mâna omului îi oferă o anumită formă, se crează un obiect solid,
focul apoi îl tranformă într-un obiect cu o formă finală cum ar fi un vas sau o farfurie iar vântul
ajută la încheierea procesului cu succes deoarece el este acest element care for ează limba
dragonului de foc să se mi te liber prin cuptor pentru a oferi obiectului modelat imortalitate.

Ceramica se schimbă în formă, stil i caracteristici depinzând de perioada în care a fost creată,
regiunile în care se găsesc i de asemenea de persoanele care le-au creat. Ceramica tradi ională
chinezească diferă de cea japoneză sau cea coreană, obiectele ceramice chineze ti spre exemplu
sunt în general mai mari i mai colorate, comparativ cu cele din alte ări, în timp ce ceramica
japoneză este caracterizată de stilul sofisticat i designul delicat. Ceramica din Corea în schimb
demonstrează o frumuse e modestă, sfioasă i naturală cu foarte pu ină artificialitate. Coreeni
acordă mai multă aten ie formei decât modelelor. Asta nu înseamnă că nu acordă aten ie
modelelor care sunt excelente ci doar că sunt mai axa i pe structura care este simplă i u oară.
Modelele sunt adesea voioase i asta atrage cel mai mult.
Olăritul include ceramică, obiecte din pământ, din piatră i por elan. Studii istorice arată că
omul a început prima dată olăritul aproximativ în anul 10,000 ÎH. Cel mai vechi obiect din
ceramică din Corea datează din anul 6,000. Ceramicele sunt produse prin încălzirea lutului la
temperaturi de 900 până la 1,000 de grade care desăvâr e te luciu. Acest proces include
oxidarea care are proprietatea de a transforma culoarea pământului în culoarea galbenă, maro în
ro u iar celadonurile i por elanurile în culorile galben sau maro.
Coreeni au început să producă por elan în perioada Neolitică ( acum 8,000 de ani). În perioada
celor trei Regate Silla, Goguryeo i Baekje, coreeni au produs versiuni de ceramică din lut mult
mai rafinate deoarece acestea erau încinse la o temperatură foarte ridicată. De o calitate
excep ională sunt ceramicele Silla i Kaya care au fost create la o temperatură de 1,200 de
grade celsius. Suprafa a acestor ceramice din lut este gri-albastră i extrem de robustă aproape
ca un fier.
Odată cu începutul perioadei Silla a început i producerea de celadon. În perioada Goryeo care a
urmat, arta creării celadonului s-a dezvoltat minunat i celadonul de foarte bună calitate a
început să fie produs. Culoarea unică i nemaipomenită a celadonului ob inută printr-o metodă
de ardere cu foarte pu in oxigen a apărut prima dată în sec 11 i mai târziu a fost rafinată. În
secolul 12 celadonul pur a pătruns în societate i era folosit de aristocra i i în templele
budiste.
În timpul celor aproape cinci secole de dinastie Koryo (918-1392), celadon era tipul principal de
ceramică produs în peninsula Korea. Acest rafinat por elan este acoperit cu un luciu clar foarte
bine vitrificat i de culoare gri-verde. Culoarea celadonului Koryo datorează foarte mult
materialelor prime ± mai exact prezen ei fierului, oxidului de fier i oxidului de mangan din
argilă, i particulelor de quartz din smal ± precum i condi iilor de ardere din cuptoare.
Combinarea minunatului luciu cu formele elegante fără nici un fel de decora ie a suprafe ei
rezultă în vase excep ionale produse în timpul perioadei de început a produc iei de vase
celadon între secolele 11 i începutul secolului 12. După ce olarii Koryo i-au perfectat
îndemânările în producerea de celadonuri cu luciu perfect, au început să experimenteze cu
decora ii din tăieturi sau ondula ii pe sub luciul verde ca marea. Tehnicile gravurii de decorare
pe lut ud înainte ca acesta să fie introdus în cuptor era practicat în China.