Dativ

mit = cu von = de la (o pers.) aus = din/de la (non pers.) zu = la bei = la (deja acolo) zeit = de (ca si timp) nach = dupa

Acuzativ
für = pentru ohne = fara gegen = impotriva, contra durch = prin um = in jurul

Pronume reflexiv
I mich II dich III sich I uns II euch III sich-Sich

in urma .Genitiv wegen = din cauza trotz = in ciuda während = in timpul infolge = ca urmare.