Sunteți pe pagina 1din 7

Dreptul bancar este ramura de drept care contine norme ce reglementeaza raporturile juridice dintre

sistemul bancar si clientii acestuia, care pot fii, fie persoane fizice, fie persoane juridice.

Acte normative in domeniul bancar:

Lege nr. 312 din 28 iunie 2004 – privind statutul Bancii Nationale a Romaniei

OUG. Nr. 99 din 6 decembrie 2006 – prinvind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Lege nr. 83 din 21 mai 1997 – privind privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este
actionar.

OG. Nr. 10 din 22 ianuarie 2004 – privind falimentul institutiilor de credit,

Lege nr. 348 din 14 iulie 2004 – privind denominarea monedei nationale.

Banca este un organism de interpunere in operatiunile de credit, banca luand bani pe credit de la acei
care cauta o plasare a capitalurilor lor si dand bani pe credit acelora care au nevoie de capitaluri,
realizand astfel un beneficiu.

Totalitatea bancilor care functioneaza într-o economie formeaza sistemul bancar, în structura caruia
distingem: banca centrala, bancile comerciale sau de depozit, societatile financiare, bancile si institutiile
de credit specializate.

Activitatea bancara reprezinta de fapt atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si
acordarea de credite pe cont propriu.

Creditul este orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea
scadentei unei datorii, in schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la
plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma.
Activitati permise bancilor:

atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile

contractarea de credite ( credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale,


operatiuni de factoring, scontare, forfetare),

leasing financiar,

servicii de transfer monetar,

emitere si administrare de mijloace de plata

emitere de garantii si asumare de angajamente,

tranzactionarea pe cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente ale pietei monetare, valuta, valori
imobiliare si alte instrumente financiare,

intermediere in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare,

acordarea de consultanta cu privire la structura capitalului si alte aspecte legate de aceasta,

intermediere pe piata interbancara,

administrarea de portofolii ale clientilor si consultanta legata de acestea,

pastrarea in custodie si administrarea de valori mobiliare

prestari de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii,

inchiriere de casete de siguranta etc.

Activitati interzise bancilor

gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor bancii,

acordarea de credite sau furnizarea altor servicii clientilor, conditionata de vanzarea sau cumpararea
actiunilor bancii,

acordarea de credite garantate cu actiunile emise de banca,

primirea de depozite, titluri sau valori cand banca se afla in insolventa,

participarea la operatiuni de spalare a banilor. Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani,

participarea la operatiuni de sustinere financiara a terorismului etc.


Functiile bancilor

Efectuarea operatiunilor de schimb valutar si transferul de fonduri de la un spatiu monetar la altul,

Implicarea in intregul ciclu economic, finantand atat pe producatori cat si pe distribuitori si consumatori,

Functia de creatie monetara,

Functia de creatie economica, manifestata pe plan financiar ( prin participarea bancilor la capitalul social
al societatilor comerciale, prin acordarea de imprumuturi participative in favoarea societatii comerciale
la care banca participa, prin acordarea de credite bancare societatilor comerciale), si pe plan tehnic
( bancile au un rol de consilier financiar al agentilor economici, si tot ele sunt cele care acorda asistenta
societatilor comerciale in cazurile de majorare a capitalurilor prin subscriptie publica sau emisiune de
obligatiuni).

Banca Nationala a Romaniei

Statutul BNR este reglementat prin legea 312 din 28 iunie 2004.

Banca Naţională a României este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul
Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este asigurarea şi menţinerea stabilităţii
preţurilor.

Principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României sunt:

a) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

b) autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi


monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;
c) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

d) stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

e) administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Banca Nationala a Romaniei este independenta fata de celelalte organe ale statului, cu care poate totusi
sa colaboreze in situatiile prevazute de lege. Astfel BNR nu va putea solicita si nici nu va primi
instructiuni de la alte autoritati publice sau de la alte institutii, dar se supune hotararilor date de Inalta
Curte de Casatie si Justitie. Avizul bancii centrale poate fi cerut pentru orice proiect de act normativ care
vizeaza atributiile sale. Printre atributii mai intra si colaborarea BNR cu Ministerul Finantelor Publice in
vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici, pentru elaborarea proiectului anual de buget.

Banca Nationala a Romaniei trebuie sa colaboreze totodata cu autoritatile competente ale statelor
membre UE pentru a putea aplica prevederilor corespunzatoare din legislatia privind activitatea bancara
si sa asigure schimbul de informatii cu organismele si institutiile acestora.

BNR este unica institutie autorizata sa amita insemne monetare, sub forma de bancnote si monede, ca
mijloace de plata, pe intreg teritoriul Romaniei. Moneda nationala este leul, iar subdiviziunea lui – banul.
Banca Naţională a României este singura în drept să stabilească valoarea nominală, dimensiunile,
greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor. Bancnotele poartă
semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a casierului central.

Poate acorda institutiilor de credit, pe o durata de maxim 90 de zile, credite garantate cu titluri de stat
sau cu depozite constituite la BNR sau la alte persoane juridice agreate de BNR.

Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza sistemele de plati si instrumentele de plata, pentru


asigurarea securitatii si eficientei lor.

Categorii de operatiuni pe contul statului:


tinerea contului curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele Ministerului de Finante,

efectuarea de incasari si plati in limita disponibilitatilor existente in acest cont,

operatiuni cu titlu de stat pe contul statului.

Conducerea si administrarea

Banca Nationala este condusa de un consiliu de administratie, conducerea în cadrul Comitetului de


Politică Monetară şi a Comitetului de Supraveghere, exercitandu-se de către guvernator, prim-
viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României este compus din 9 membri, astfel:

a) un preşedinte, care este şi guvernator al Băncii Naţionale a României;

b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator;

c) 7 membri, dintre care 2 sunt şi viceguvernatori, iar ceilalţi 5 membri nu sunt salariaţi ai Băncii
Naţionale a României.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de


specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, pe o durata de 5 ani cu posibilitate de prelungire.
Aceiasi procedura trebuie urmata si pentru revocarile din functie.

Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României nu pot fi deputaţi ori senatori, sau
membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia
publică.

Banca Naţională a României este autorizată să colecteze date şi informaţii statistice primare care sunt
necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, si tot ea isi va stabili metodologiile
privind culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice în domeniile
sale de competenţă.

Infiintari Firme

Lichidare firme

Suspendare temporara societate

Drept comercial

Computere, IT si Internet

Familie, Casatorie si Mosteniri

Drept locativ, constructii si drept imobiliar

Munca, Social si Finante

Drept constitutional

Drept fiscal

Viata privata si viata publica

Domenii de drept specializate si alte domenii de drept Drept consular

Drept bancar

Recuperare debite

S-ar putea să vă placă și