Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA


FACULTATEA BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE
CATEDRA MEDICINĂ PREVENTIVĂ ŞI ECOLOGIE
„Admis spre susţinere”
Şef Catedră
conferenţiar universitar
doctor în medicină
Vasile SOCOLOV

____________________
„ „
__________ ___________________ 2011

STOICHIŢA VALENTIN

ROLUL MASS-MEDIA DIN ROMÂNIA ÎN


EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

TEZĂ DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific: Vasile SOCOLOV,


conferenţiar universitar, doctor în medicină

____________________
Autor: STOICHIŢA Valentin,
Specialitatea „Ecologie”

__________________

Chişinău 2011