Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ELECTRONICA ȘI TELECOMUNICAȚII

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT: MIRCEA, ANUL II, GRUPA 3.2

2010
1
STAGIUL DE PRACTICĂ

Perioada de desfășurare:
De la 16 august 2010 până la 27 august 2010

Program de lucru zilnic, între orele 09:00-15:00

Persoana de coordonare a practicii în firmă:


Numele și prenumele: Pânzariu Daniel

Funcția: inginer de test

Societatea:
Denumire: SC FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL

Adresa: CALEA TORONTALULUI DN 6, KM 5.7, TIMIȘOARA, TIMIȘ

Domeniul de activitate: FABRICAREA DE PRODUSE ELECTRONICE ȘI OPTICE(Cod


CAEN 2008 – 3210)

2
PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Sc Flextronics românia SRL reprezintă sucursala locală a


companiei multinaționale Flextronics, cu sediul în Singapore, care se
ocupă cu proiectarea, constrirea, transportul și întreținerea produselor
electronice. Flextronics are locații de producție în 30 de țări, de pe 4
continente, fiind la momentul actual pe locul 2 in lume în ceea ce
privește producția de componente electronice. Printre clienții companiei
se numără: Philips, Tunstall, Fiat etc.

Sc Flextronics românia SRL a fost înființată în anul 1998 și a avut o


cifra de afaceri in crestere din anul 1999 pana in anul 2007 cu exceptia
anului 2005, cand aceasta a avut o valoare de 145.662.685,00 RON. Din
1999 pana in 2007 cifra de afaceri a crescut cu 223.065.003,00 RON,
adica cu 1.504,67 %. Actualul capital social este de 171.831.780,00
RON. Numărul de angajați variază, înregistrându-se între 4000 (cel mai
mulți) și 1300 (cel mai puțini). Actual, se află în producție 2 din cele 4
module de producție ale companiei.

Activitatea comercială, tehnică și serviciile oferite sunt conforme


cerințelor de calitate și legislației în vigoare. Acestea sunt conforme
standardelor ISO 9001. Societatea este dedicată total nevoilor pieței
romînești și internaționale de componente eletronice. Oferă totală
satisfacție clientului, împreună cu reducerea costurilor proprietății
soluțiilor și serviciilor furnizate, beneficiind de un puternic suport tehnic
propriu și internațional.

3
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE
STUDENT ÎN CADRUL FIRMEI

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE

În timpul celor două săptămâni am avut ocazia să ma familiarizez cu


activitatea principală a inginerilor din cadrul departamentului de testing. De
asemenea ne-a fost prezentat întregul ansamblu de producție prin
inspectarea tuturor posturilor din cadrul unei asemenea linii, ocazie cu care
am putut observa atribuțiile și obligațiile angajaților din diferite puncte de
lucru. Activitatea principal ne-am desfășurat-o în cadrul laboratorului de
cercetare al departamentului de testing. Aici am putut observa aparatura
folosită pentru testarea plăcilor. Fiecare prezentare de hardware a fost
precedată de un breviar theoretic însă explicațiile tehnice și științifice au
continuat pe întreaga durată a prezentării. Inginerii, pe lângă principiul de
funcțonare ne-au relatat și ptincipalele problem cu care se confruntă în
munca lor cu aceste mașini. Nu au fost ommise nici explicațiile privitoare la
locul pe care îl ocupă activitatea lor in procesul de ansamblu al producției.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE

Deprinderi practice dobândite: folosirea corectă a ciocanului de lipit,


funcționarea releelor și utilizarea lor, metode de testare a plăcilor și
componenetelor cu ajutorul multimetrului.

4
DESFĂȘURĂTOR DE ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA PRACTICII

16 august (luni)

Am ajuns la 9 dimineața la sediul Flextronixs de pe Calea Torontalului


unde am fost preluați, eu împreună cu ceilalți studenți aflați în practică, de
către dna Mădălina Crăciun din cadrul departamentului de resurse umane. În
această zi ni s-a făcut protecția muncii în cadrul departamentului de training,
am făcut un scurt instructaj despre ESD (Electro Static Discharge), am primit
ecusoanele, după care ni s-au prezentat regulile de securitate valabile în
cadrul companiei.

17 august(marți)

După ce am ajuns la sediu am fost repartizat departamentului de


testing unde l-am întâlnit pe ing. Daniel Pânzariu, cel care s-a ocupat de noi
pe parcursul desfășurării stagiului de practică. În această zi am fost
familiarizați cu metoda de test “boundary scan”. Aceasta este o metodă de a
testa legăturile de pe plăcile cu circuite imprimate sau legăturile dintre
ăcomponente din interiorul unui circuit integrat. Specific este faptul că nu se
folosesc sonde efective ci se adaugă una sau mia multe celule de test
conectate la fiecare pin al dispozitivului care verifică funcționalitatea acelui
pin.

18 august(miercuri)

În această zi dl. Ing. Pânzariu ne-a prezentat sub departamentul de


prototype testing. Pentru început ne-a relatat despre metodologia de
dezvoltare a unei plăci prototip, drumul pe care îl parcurge de la proiectare la
construirea efectivă a plăcii și, mai ales, testarea acesteia. În mod special ne-
am ocupat de mașina de test numită flying probe. Flying probe folosește
sonde controlate electro-mecanic pentru a accesa toate test-point-urile de pe
o placă prototip.

19 august (joi)

În laboratorul departamentului de testing am învățat despre test


fixture. Coordonatorul de practică a avut mult timp la dispoziție, astfel încât
5
ne-a prezentat foarte detaliat aceste mașini. A început prin prezentarea și
clasificare cuielor folosite și a problemelor mecanice cu care se confruntă
atunci când manevrează aceste fixture. După aceea a desfăcut pereții
aparatului pentru a vedea interiorul mașinii de test și niște principii de bază în
ceea ce privește funcționarea aparatului. A urmat prezentarea software-ului
necesar.

20 august(vineri)

Am continuat munca în laborator. Am discutat despre rutina unui


inginer de test. Am profitat de apariția unuei erori de test pentru a vedea în
detaliu care sunt pașii in testare unei plăci. Am stat toată ziua pe lângă un
inginer care cablat și pregătit un fixture pentru test care ne-a explicat fiecare
cod de eroare, cum se remediază și cum ne putem da seama dacă este o
alarmă falsă și în cecondiții un defect poate trece nedetectat.

23 august(luni)

Aspecte teoretice legate de testing( cum ar fi gardarea și punctul de


masa virtual). Am primit sarcina de a realiza niște plăcuțe. Am primit
instrumentele (ciocan de lipit, flux, cositor etc), schema, plăcuțele și
componentele. Ne-am petrecut tot restul zilei lipind componenetele
respective. La final a venit Daniel Pânzariu pentru a verifica modul în care am
lucrat.

24 august(marți)

Am stat pe linia de producție în Modulul 1. Coordonatorul de practică


ne-a prezentat întreg procesul de producție. Am văzut cum sunt puse
componentele pe placă, cum se aplică placa de cositor, cum se procesează
termic plăcile, diferitele stații de verificare și testare. Apoi fiecare dintre
studenți(3 la număr) am fost plasați pe lângă un angajat care repara defectele
semanlate de mașinile de test. La finalul zilei am luat cunoștiință și despre
activitatea ”birocratică”, adică întocmirea de rapoarte și tabele în Excel
pentru valorificarea rezultatelor furnizate de către mașinile de test.

6
25 august(miercuri)

Același lucru ca în ziua de luni. Am primit o schemă și am lipit


componenete toată ziua îm laborator. După realizarea plăcuțelor le-am
verificat cu ajutorul multimetrului.

26 august(joi)

Am fost preluați de către un inginer din departamentul de testing care


ne-a dus in Modulul 2. Ni s-au prezentat aparatura de testare de pe linia de
producție. Multe informații despre ICT( In Circuit Testing ). Testarea pe
componenete și testarea pe subansambluri. Mentenanta sistemelor de
măsurare.

27 august(vineri)

A fost o zi mai scurtă. În această zi ne-am ocupat de debugging. Am


văzut metodele de reparare a defectelor sesizate pe linia de producție dar și
de către clienți. Ne-au fost prezentate mașinile mai speciale folosite, de
exemplu baia de cositor, folosită pentru a scoate componentele de pe placă.
Ni s-a permis să folosim ciocanul de lipit pentru a înlocuit unele
componenete. La sfârșitul programului am primit adeverinețele care
adeveresc faptul că am îndeplinit stagiul de practică. Ni s-a urat succes la
colocviul de practică și la examenle din sesiunea de toamnă.