DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr.

36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------*T* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. de Numele si prenumele proprietarului si adresa imobilului ordine al nationalizat proprietarilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A 1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38. 3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124.

14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62.

44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28. 47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19.

76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17. 91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A.

4 apartamente. 142. Avram Iancu 30. Cap. Anastasescu Gh. str. Calea Serban Voda 71-73. Titulescu 28.G. Bucuresti. str. Occident 45. 18 apartamente. Bucuresti. Aslan Sergiu. 112. 6 apartamente. str. Alex. Arghir Preda. Luncsoara 9. Alexandrescu Dan. S. 4 apartamente.110. Sanatescu 13. str. 9 Mai 4. Alimanescu Elisabeta. Orasul Grivita str. 2 apartamente. Bucuresti. Cocorascu 35. Titulescu 23. 119. 3 apartamente. Antal M. Doamnelor Rom. 7 apartamente. Adamoiu Aurel si Arglaia. str. . str. str. N. Scarlatescu 38. Albinescu C-tin. 136. 128. str. Cutitul de Argint 20. str. Adelstein Edi si Cela Protopopescu. Bucuresti Calea Grivitei 147. Bucuresti str.R. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 174. 131. 11 apartamente. 113. Abrudan Vasile si Ecaterina. Bucuresti. 122. Alex. 8 apartamente. Anastase Eusefina. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Stela Vasilescu. 135. str. Antoniu V. 138. Alexandrescu Aurel. str. str. 132. Stirbei Voda 17. str. 6 apartamente. 117. Av. 115. Bucuresti. Calea Calarasi 112. Furnica. 120. Bucuresti. Antoniu Iacob. Abramovici Sabina. 141. Ana Ipatescu 16 A. 137. str. str. Baritiu 38. 140. Pantelimon 2 bis. Cameliei 32. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 130. Popa Tatu 85. 4 apartamente. Stalin 32. A. Gh. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Av. Constanta. str. Gen. str. Anastasiu Ion. 19 apartamente. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia. 118. Iancu. 134. N. Plantelor 30. Ecaterina. Traian 81. str. 123. Paul Urechescu 14. 125. Anghel Mihai si Maria. 5 apartamente. str. 30 Decembrie 17. Eminescu 8. Asoc. Av. Albinescu Victor. 127. Bucuresti. Auslaender Mozes. Sos. 16 apartamente. 5 apartamente. Sassu 10. Vlahuta 28. 111. 7 apartamente. str. 13 apartamente. Bucuresti. Andreescu Ioan. str.. 124. str. Bucuresti. 121. str. Bucuresti. Anastasiu Vanghele. str. Adolf Fried. si R. Hagiului 10. 8 apartamente. 22 apartamente. Braila. Generalissimul Stalin 42. Zorileanu 6. Calea Rahovei 210. Ocolului 8. Bucuresti. Bucuresti. str. N. Asfadurian Asfashin si Suren. Tase si Rucsand. 116. 139. 133. 2 apartamente. Elena. 5 apartamente. Alexandru Andrei. str. 4 apartamente. Nerva Traian 40. Bucovina 29. 13 Septembrie 159. Matasari 14. Anastasiade Ana. 129. 114. str. 5 apartamente. Cernat 19. 3 apartamente. str. Arion Maria. Bucuresti. 6 apartamente. Calea Vacaresti 176. 3 apartamente. Bucuresti.. Romulus 38. Bucuresti. 126. Bucuresti. str. 4 apartamente.I. str. str. Sos. Maria Rosetti 45. Aleea Mantuleasa 4. Bucuresti. Bucuresti. M. Atanasiu Constantin. Bucuresti. Ahlesche Maier Ana. str. 9 apartamente. Flamanda 109. Bucuresti. Blanari 11. Bucuresti. str. str. Masina de Paine 40. 22 apartamente. 135. 143. 20 apartamente. Anghelescu Dumitru si Ioana. Justitiei 41. 4 apartamente. Antonescu Maria.

Bucuresti. Axenia Giovani. Viting 5. Antonescu Ion si Pop Elena. 54. str. Baneasa. 167. Alexandrescu 20. 9 apartamente. str. Cuza 99. 3 apartamente. 157. Apostol Sp. 5 apartamente. 162. 170. Petre Carp 3 166. Apolodor 11. str. Calea Vacaresti 136. Dr. Avramescu Olimpia. 23 apartamente. Sion 1. Viitorului 102. Antoniu George. 7 apartamente. Calea Vacaresti 26. 156. Robert de Flers 16 A. 154. Eroilor 32. str. 147. Bucuresti. Atanasiu Alexandru. Jiu. Andreescu Niculae. str. Biserica Ene 8. Rasinari. Sos. Dumbrava Rosie 10. Alticonian Avram. Elena. Adidjelin Aganii. Bucuresti. Piata generalissimul Stalin 2. 160. Negru Voda 46. Bucuresti. Petru Rares 32. 6 apartamente. Calea Victoriei 118. 61. Bucuresti. Vasile Lascar 6. Jules Michelet 23. str. Antonescu Ana. Filipescu 46. str. Bucuresti. Maica Domnului 13 A. Aheret Robert. A. Bucuresti. 9 apartamente. 145. 6 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 146. Masarik 9. str. 2 apartamente. str. Eduard Grand 4. B-dul 1 Mai 65. 153. I.R. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Xenopol 15. 3 apartamente. si Aurelia. 5 apartamente. Andrei G. str. Bucuresti. 7 apartamente. Uzufructara Elvira Vladescu. 11 apartamente. 155. Bucuresti. Augustiade Tache Stologan Ivone. Dumitrache Banu 57. str. str. 172. Bucuresti. Spiru Haret 17. 9 apartamente. str.P. 161. str.13 Decembrie 4. 144. 168. Bucuresti. Columb 2. 149. Bucuresti. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R. Sibiu 502. Cpt. 11 apartamente. . 7 apartamente. str. b-dul 1 Mai 47. 14 apartamente. Bucuresti. Asoc. Bucuresti. 159. Lascar Catargiu 94. Albu Bucur. str. Agostino Deatto. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Agatstein David. Calea Dudesti 71. 164. Popa Tatu 80. Popov 43-45. Maria. Bucuresti. str. Bucuresti. Arnet Emanuel. 158. Bucuresti. Bucuresti. str. 169. 171. Gr. 15 apartamente. Atanasiu C. Braila. Alimanisteanu Mari. si C. str. str. Maria. Takuhi si Onig. 163. B-dul A. com. str. proprietarii blocului Coltei. Calea Grivitei 114. 10 apartamente. str. P. 60. Bucuresti. 151. str. 33 apartamente. Alexiu Gh. Calea Grivitei 123. Tg. str. Bucuresti. 9 apartamente. B-dul 1848 6. 18 apartamente. 152. Alexandru Nanci. N. 33 apartamente. Stefan cel Mare 192. str. Dorobanti 176. Victoriei 51. 10 apartamente. str. 150. T. Calea Mosilor 169. 165. Bucuresti. str. Atanasiu Maria. 9 apartamente. Ion Ghika 3. Calea Grivitei 181. Atanasiu Ion si Lucia. 148. str. Piatra Neamt. Azarian Sirai si Marig Azarian. Munteanu 8. 7 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. str. Apostol Al. 63. R. Artinian Antonie. Academia R.

193. Sevastopol 6. Alexandrescu uzuf. Alexandrescu Angela. Ionescu Gion 11. Minerva. Calea Grivitei colt cu Casin. 13 Decembrie 1918 9. Bucuresti. 191. 6 apartamente. Anghel Ioana. . Andronic Dumitru si Eliza. Porumbescu 10. str. Biserica Amzei 27. Bucuresti. Hagi Ghita 85. Bucuresti. Gral Angelescu 97. Angheluta D. M. 181. 177. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. 183. Autier Luois. Calea Grivitei 444. str. Aramescu Elena si C. 195. str. 3 apartamente. str. B-dul 6 Martie 44. Avram Elena. str. 187. 3 apartamente. Atanasiu F. Col. Valea Rasinoasei. Maria. Bucuresti. Dr. 182. Felix 73. 33 apartamente. N. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. G-ral Dona 7. Bucuresti. Bucuresti. Heinrich N. Antoniade Teodora. str. Alexandria. Sofia 21. 4 apartamente. Aurelia. str. Prahova str. Bucuresti. Azimioara St. Alecse. Campu Lung. Bucuresti. Sos. Angeli Ecaterina. Bucuresti. str. si M. 176. Atanasiu Minora Florica. Angeli Alexandru succes. Bucuresti. str. str. Buzesti 78. Calea Dudesti 150. str. Musat 3. str. 199. 22-24. Dorobanti 49. Alexandrache Paul. 189. Sarmisegetuza 3. str. 4 apartamente. Alexandru Cipu. 178. Bucuresti. Bucuresti. 184. str. 188. Anastase I. Kogalniceanu 129. str. Bucuresti. Bucuresti. 194. Anton Iosil suc. Luigi Cazavilan 17. 185. Ardeleanu p. str. Aronovici M. Papazoglu 46. Eduard Grand 4. 5 apartamente. Dimitrie Racovita 10 A. 4 apartamente. Andreescu Niculae. B-dul Schitul Magureanu 48 179. 23 apartamente. Roma 57. Anca V. Topolavat (Colentina) 6. Traian 25 B. Andrei M. 4 apartamente. 80. 200. 190. str. Bucuresti. 13 Decembrie 15. str. 5 apartamente. Dr. Calea 13 Septembrie 182. 15 apartamente. str. B-dul Dinicu Golescu 22. Bucuresti. Bucuresti 27. str. 198. Cuza 13 A. 201. Albu Gheorghe. Ing. Bucuresti. 196. Fainari 6. Bucuresti. Antoniadis Eftimia. Popa Petre 43. Antonica Dumitru. 12 apartamente. Etilde. 5 apartamente. Sinaia. I. 174. 5 apartamente. Alecse S. str. Alexandrina. Bucuresti. B-dul Republicii 4. 197. 192. Attas Josef. Galati. Bucuresti. Negru Voda 186. Tirana 3. Gh. 186. str. Alba 9. Abele Iacob. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 202. Giurgiu. 203. 5 apartamente. Petre. Cernica 6. str. Bucuresti. Elsa. Dr. str G-ral Florescu 13. 5 apartamente. str.. Atanasiu P. Precupetii Vechi 16. 3 apartamente. Vespasian 46. 7 apartamente. str. Alexandrescu Lucretia. 8 apartamente. 6 apartamente. Busteni.173. Bucuresti. str. 175. str. Calea Plevnei 126. Anca Emanoil. 5 apartamente. Predeal. Acinkion Iordana. Cap. Constantinide 7. Pitis. 4 apartamente. 4 apartamente. 180. str. B-dul Lenin 63. C. 6 apartamente. Marcovici 9. Balcescu 13. Craiova. Armescu. 4 apartamente. 2 apartamente. B-dul A. Abrud 10. Zoe 12. Bucuresti. Anton Popescu. str. Ana Ipatescu 9. str. 8 apartamente. str. Bucuresti.

Bucuresti. Alexandrescu A. str. 227. str. 224. A. str. August Henri si Elena. str. Calea Mosilor 248. Anastasiu Paraschiva. Marcel Andreescu 2B. B-dul Delavrancea 25. str. 216. Vlahuta 19. Balcescu 24. 10 apartamente. str. B-dul Tolbukin 27. Atanasiu Petre. 8 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 89. Episcopul Radu 6. si Elena. Gabroveni 2. 232. B-dul Ilie Pintilie 50 A. David. Calea Calarasilor 68. Mircea Voda 38-40. Vasile Lascar 23-25. 5 apartamente. str. 4 apartamente. str. str. Ioan. Stefanescu Tei 14. str. Bucuresti. 13 apartamente. 7 apartamente. Ion Ursu 3. 2 apartamente. str. str. 215. Bucuresti. 7 apartamente. Avramescu Constantin. Bucuresti. 11 apartamente. 233. . Porumbaru 62. str. B-dul Muncii 60. Agricultori 30. Bucuresti. Sos. Cocorescu 80. Bucuresti. 206. 91 209. Cpt. 3 apartamente. Andreescu Traian. Zoe 12. Bocsa 3. Teodora. 217. 4 apartamente. str. str.. Lascar 55. Brezoianu 57 A. Amico Maria. 62. Elisabeta. Andries C. 3 apartamente. Catelu 2. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. Vasile Lascar 158. 3 apartamente. Constantin. si F. Bucuresti. Stirbei Voda 20. 2 apartamente. Anastasiu P. Anghel. 214. Aurel Vlaicu 3. 230. Most. Bucuresti. Most. 9 apartamente. Avner Iacob. 4 apartamente. 10 apartamente. 226. str. 234. str. Alimanisteanu D-tru. str. prof. Stefan cel Mare 134. Bucuresti. Bucuresti. Alexandrescu Gheorghe. Alexandrescu Nita. str. 32. 219. 5 apartamente. Bucuresti. Plantelor 16 A. 3 apartamente. Calea Plevnei 244. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Miciurin 38. 7 apartamente. 229. Deparateanu 5. Tirana 3. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. V. Agopian Manug. Balcescu 24. Atanasiu Petre. 8 apartamente. Bucuresti. Atanasiu I. Alnirescu Maria. Alexandrescu C-tin. Bucuresti. Lucretia. 210. 231. str. str. Victoria. 81. B-dul Nic. Aviator Petre Cretu 64. str. 223. 4 apartamente. 205. 222. B-dul Ghica Tei 50. 218. 213. 6 apartamente. str. Smeului 8. 108. Aviator Zorileanu 36. 7 apartamente. def. Masarik 5. 225. Anghel M. str. Schitu Magureanu 51. Virgil Plesoianu 114. 3 apartamente. Bucuresti. str. 207. Eminescu 216. Bucuresti. Aldea Alexandrescu. str.204. str. Bucuresti. Polona 55. 211. Mitita Constantinescu 13. str. Altenliu Lucia. Antoniade M. Most. Alex. 220. str. Bucuresti. T. 208. 16 apartamente. Apostolescu Oltea. Anastasiu Constantin. Bucuresti. Bucuresti. str. Aliescu Octav si Elena. Bucuresti. str. 221. str. 228. Agopian Haciodus si Elena. Abramovici A. Bucuresti. 212. Bucuresti. Luterana 21. Bucuresti. Finlanda 14. Arachelian G. B-dul N. Bucuresti. Bucuresti. Albulescu Margareta D. Adlersbray.

str. 239. 249.. str. 260. Bd. 7 apartamente. 4 apartamente. Calea Dudesti 7. 3 apartamente. Bucuresti. Andreescu Ioan. 8 apartamente. 13 apartamente. Independentei 23. Bucuresti. Bucuresti. Avram Gh. 254. Alessiu D. Alexandrescu 8. Bucuresti. str. Radu Beler 14. 247. Nicolae. Alexiu Mircea. Acinglian Ietvart. Traian 156. Popa Rusu 9. Petofi 15. Alecsiu Ilie. Adam Gh. Andrei G. str. Prahova str. Arcului 6. Trinitatii 35. Clucerului 9. 3 apartamente. 258. Artinescu Gheorghe. str. Bucuresti. Bucuresti. Alexe Emilian si Antonia. Bucuresti. 13 apartamente. Calea Mosilor 110. Avrig 62. 265. Caciulati. 2 apartamente. 19 apartamente. Abramovici Angela si Beniamin Timaud. Paul Grecianu 16. Petru Rares 11. str. Bucuresti. Victoriei 4. 243. Bucuresti. str. Alex Opria si Olga. 3 apartamente. 251. Albu Constantin. 266. str. 6 apartamente. 127. Anghel Ion. str. str. 5 apartamente. Londra 8. Bucuresti. str. Av. Aleea Progresului 17. Vanatori 3. Intrarea Nestovici 1. Atanasiu Chiriachita. Bucuresti. Ronta 24. Turnu Severin. Bucuresti. Bucuresti. 238. 6 apartamente. si Florica. Andreescu Ilie. 4 apartamente. Calea Calarasi 39 A. 25 apartamente. Gr. 245. Vulturi 13. Bucuresti. str. Apostolide V. 237. 1 apartament. Aviator Ruica Vasile 8.. Bucuresti.235. 253. str. Antofiloiu Alex. 1 apartament. Calea Dorobantilor 136. 242. Crangului 14. 241. Anghelache Ion. Bucuresti. 13 apartamente. Porumbaru 3 A. 256. Andreescu Nicolae. str. str. Calea Calarasi 295. 255. 259. Antim 44. 3 apartamente. Bucuresti. Ciresului 29. Bucuresti. Alterescu Rebeca si Marica Rozental. Atanasiu Teodor. Akerman Tobias. 158. str. 7 apartamente. 262. 8 apartamente. si Iolanda. str. 257. 3 apartamente. Bucuresti. str. 250. str. 267.. str. str. si Elena. G-ral Salmea 15. str. Lazar 9. 129. str. Ardeleanu Constanta. 12. 244. Aman. Bucuresti. 264. Anton Ambrozie. Bucuresti. 5 apartamente. Al. Bucuresti. Iasi. Aldau Louis. 2 apartamente.. Abadjias Hront. Vasile Tei 50. Bucuresti. str. 6 apartamente. 6. str. 263. Bucuresti. 11 apartamente. Succ. Bucuresti. Calimanesti. Calea Dudesti 53. G-ral Salmea 28. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. Avry Altaiu. str. Mircea Basarab 130. Anastasiu Stefan. 246. Bucuresti. 10. Glucozei 16. str. 2 apartamente. N. Bucuresti. 248. 236. str. Balcescu 25-27. Racovita 17. 240. str. str. str. Bucuresti. Angela F. Vasile Lascar 125. 7 apartamente. Bucuresti. str. 11. Busteni. 261. Bucuresti. 14 apartamente. Gh. 16 apartamente. Aschenasi B. 5 apartamente. 252. Vasile Lascar 68. str. Slatineanu 25-27. Ana Ipatescu 28. Maior . Bucuresti. Abramovici M. Intr. str. Apelian Arsalius si Apelian Hrant. Spaniola 5 bis. Anastasie Panu 48. str. Plantelor 4.

Bucuresti. str. Schitul Maicilor 13. str. Popa Soare 59. Alexandrescu Cornelia. Lct. Patriarhiei 5. Cezar Boliac 25-27. 274. Stefanescu Stefan 63. 283. Bucuresti. 287. 4 apartamente. Apochian Hraut. Atanasiu Smarandu. Merisescu 36. Almajeanu D. Anton I. Dionisie Lupu 64. Calea Plevnei 1. Lister 11 A. str. Anghelescu P. str. Romulus 19. Roma 42 bis. Bucuresti. 30 Decembrie. 5 apartamente. 291. 4 apartamente. 3 apartamente. Traian 179. Iancu. 9 apartamente. Vasile Roaita. 284. Aurel Vlaicu 34. 5 apartamente. Ardeleanu Cecilia. str. Enachita Vacarescu 45. 3 apartamente. Agapian Artin. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 288. Antonescu D. str. Angelescu Anton si Ana. Romulus 19. str. Cuza Voda 85. Pasteur 10. 278. 295. Av. Sfinta Ecaterina 8. Sf. Ioan Nou 15. 4 apartamente. str. str. Antim 2. str. Panu 13. 6 apartamente. Administrativ Socet. 273. Asquini Victor. Antonescu Lazar. str. Serban Voda 39. str. str. 286. str. si Maria. Ana Ignea. Const. 30 Decembrie 58. si Elena. str. Calusei 37. str. Ing. 280. Calea Grivitei 437-439-443. Bucuresti. sos. Armand Carola. 9 apartamente. Unirii 197. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. 292. Bucuresti. Abegg Filip si Elvira. Brancoveanu 75. 5 apartamente. Bucuresti. str. Justitiei 35. Com. str. 296. Sabinelor 17. Bucuresti. 277. Bucuresti. 7 Noembrie 199. Smardan 23-25. 20 apartamente. Spl. Bucuresti. 4 apartamente. str. 30 decembrie 32. Aldeleanu N. 4 apartamente. Horei 8. str. Bucuresti. Iliescu 1. Bucuresti. Dimitrof 12. 270.Campeanu 4 bis. Bucuresti. 11 apartamente. Alexandrina. Slatineanu 4. Arvunescu N. 271. 6 apartamente. 281. Atanasiu Ion. Bucuresti (Colentina). Pantelimon 277. str. 282. 294. Sf. str. Calea Vacaresti 113. Atanasiu Eugen. Bd. str. Arama Octavian. Bucuresti. El. 15 apartamente. str. 297. Bucuresti. A. 6 apartamente. Bucuresti. 19 apartamente. Busolei 9. 269. Bucuresti. str. 285. si Maria. Suvorov 8. Vasile .. Ganovici D-tru.. 276. Bucuresti. S. str. 4 apartamente. Campul Mosilor 27. Pantelimon 70 bis. Constanta. str. Academiei 30. Gen. 5 apartamente. 293. 10 apartamente. str. Amudog Garon. str. 5 apartamente. si Maria. Bucuresti. str. Gh. 272. Bd. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cazarmii 51. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina. Bucuresti. Adamescu Dumitru. Bucuresti. Menelos Ghermani 10. 279. Bucuresti. Andronescu Gr. 30 Decembrie 1. Aschil Solica (Lizica). str. sos. Apostolescu M. Bucuresti. Armescu A. str. str. Nifon Balasescu 14. 6 apartamente. Elena. 268. Tolbuchin 49-51. 7 apartamente. Atamian Acvor si Ana. str. str. str. Bd. 290. str. Bucuresti. Antonescu Stefan. Romanescu 17. str. 14 apartamente. 289. 7 apartamente. Apostoli 50. Ilarie Chendi 33. 275. Dr. ajutor mutual.

Marcovici 9. Suciu Eliza. str. Felix 33. Magazia garii. str. 4 apartamente. 304. 305. 7 apartamente. str. Atanasiu Eliza. 14 apartamente. Hagi Moscu 18. . Achim C-tin. str. 9 apartamente. 309. calea Piscului 72. Intr. Traian 161. str. Bucuresti. Basarab 17. 315. sos. str. 307. 316. N. Serban Voda 107. 308. Bucuresti.. Adanut Maria. 326. Alexandru Zaharia. str. 317. Popov 74-76. Constanta. Libertatii 14. Alanverdiean Luiza. Arsenescu Zoie. 4 apartamente. 320. Bucuresti. Pictor Vermont 5. str. Bucuresti. calea Grivitei 213. Bd. calea Victoriei 128 A. str. 109 apartamente. A. Oltenita 116. 9 apartamente. Sinaia. Botosani. 322. Apostol Voicu. Bd. 11 apartamente. 319. Bucuresti. Nicolae Selari 3. Constanta. str. Balcescu 3-5. Dr. 314. Arghirescu Mihail. Stefan cel Mare 19. 4 apartamente. 313. Popescu Asan 15-17. Bucuresti. Abramovici Marcel. 2 apartamente. Popa Petre 3. Marasesti 48. Bd.R. 298. Almeuli Senora. 5 apartamente. Valeriu Prescurea 36. 7 apartamente. Bucuresti. Putul cu Plopi 1. Muz. Coleti. 311. 5 apartamente. Alexandrescu Irina. str. Antonescu Petre Margareta. Elena Cuza 114-116. Constanta. Andreescu D-tru. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Schit. str. str. Otetelesanu 5. Bucuresti. Bucuresti. Arapu M. Pictor Grigorescu 2. str. str. Putul cu Plopi 1. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 306. I. Adamescu Maria. Acks Hana. 327. V. 299. str. 321. 3 apartamente.Roaita-Constanta. Alanvendi Stefan. Sabinelor 101. 7 apartamente. Andrei Lazar. str.F. Intr. Amster Morit. Bucuresti. Republicii 28. str. 333. 302. str. Bucuresti. Spl. Ioan Ghica 1. Angelescu C-tin. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Stalin 73. Ipsilante 2. 4 apartamente. 7 apartamente. Traian 55. Bersei 35. Pop de Basesti 4. C. str. Polona 3-5. 301. Alanverdiean Mannie. gh. Bucuresti. Avram Savchis. Azariem Rina. Alexandrescu C-tin. Vintila Bratianu 33 bis. 4 apartamente. Lucaci 66. Sf. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. 312. 10 apartamente. 324. str. Bucuresti. 7 apartamente. Tolbuchin 127. Bucuresti. 303. str. Aldica Ecaterina. Jdanov 17. Dr. Bucuresti. Zambacian 27. 5 apartamente. Dinica Golescu 65. Antonescu Gh. 4 apartamente. Unirii 122. 318. apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Marinescu Gogu. 325. Rosetti 13. Magureanu 39. str. Antimoianu Stefania. Asociatia Pensionarilor C. str. str Calarasi 319. Spatarului 1. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. str. str. Principatele Unite 70. str. 2 apartamente. 300.. str. Judetul 22. Anton Pan 23. str. 9 apartamente. Bucuresti. 310. Atanasiu Mircea si Popescu Florica. str. Teodor Sperenta 16. Jean Valjean.

11 apartamente. Donici 5. Caragea Voda 27. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. 3 apartamente. 20 apartamente. Magurele 170. str. Av. Avedission Maria. str. 334. Aureliu 35. 347. Aleea Bibescu Voda 3. Anastasiu Anton. 113. calea Calarasi 51. str. str. Dobrogeanu Gherea 2. Alexandrescu Iulian. 4 apartamente. Bucuresti. Arapu Eugenia. 350. str. Alexi 6. Bucuresti. Bucuresti. sos. Bucuresti. 2 apartamente. V. str. Bucuresti. Vasile. 2 apartamente. Edgard Quinet 3. Bucuresti. 7 apartamente. 336. Bucuresti. Bucuresti. 359. Busteni. Angelescu Romulus. Bucuresti. calea Mosilor 207. 13 apartamente. 346. 20 apartamente. 2 apartamente. 337. Dacia 34. Adam Bucur Maria. Bucuresti. Bucuresti. 329. 2 apartamente. Corneliu. 6 apartamente. Aldea 83. Al. Atanasiu Ioan. Frunzei 45. Bucuresti. 349. 358. Atanasiu Hristu. str. calea Povernei 18. 340. Ariciu Const. Alaci Gh. Sabinelor 63. 355. Prof. 6 apartamente. Cantacuzino 5. str. Angelescu I. 351. Vasile Lascar 8. Momuleanu 27. str. S. Turnu Severin. I. Toamnei 53. calea Vacaresti 337. Aurelia. si Elena. str. str. Bucuresti. calea Dorobanti 9. 5 apartamente. 348. Aleman Haim si Golda. str. Adamescu Spiridon. Ardeleanu G. Anastasiu Alexandrina. 288. Bucuresti. 92. Cantemir 9. Puschin 36. Bucuresti. 5 apartamente. Calea Victoriei 25. Piata Roseti 6. 4 apartamente. 344. Apostol A. calea Dorobanti 189. Antonescu Eftimie. Alexandrescu Mihail. si Maria. Almaleh Iosef. 360. str. Bucuresti. 342. Stefan cel Mare 142. Viitorului 24. 26 apartamente.. 70. calea Plevnei 50. Bucuresti.str. Antoniu C. Bucuresti. 8 apartamente. 331. Alexandru G. Bojoreanu 53. Eminescu 22-20. Alexe I Domnica. str. str. 353. Andreescu Gh. str. Abrud 108. str. Catelu 57. Ghelerter 1. Giulesti 99-101. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 82. str. Fainari 48. 343. Gabriel Peri 4. 10 apartamente. str. str. Povernei 23. calea Mosilor 12-14. Lucretia. Anestin I. Cocarescu 76. 7 apartamente. Bucuresti. Antoniu Moga. Viitorului 116. Bogdan 15. str. 335. Bucuresti. 338. sos. Nastase Panfir 27 si 27 bis. 330. . Bucuresti. str. Cuza Voda 248. str. 10 apartamente. Bucuresti. Ioan. 328. Ioan Ghica 2. 7 apartamente. 333. Ambrus olimpiu. 5 apartamente. Scoala Inot 28. Piatra Neamt. 345. 357. Libertatii 250. 339. 14 apartamente. calea Grivitei 47-49. Sibiu. Dionisie Lupu 12. Artareanu Dumitru si Eugenia. str. Horia. Bucuresti. Bucuresti. Ronda 49 A. str. Andreescu D-tru. str. 5 apartamente. Alexandrescu Gh. Bucuresti. Dacilor 2.. 5 apartamente. Aronovici C. Dionisie Lupu 11-13. Bd. 341. Lascar 90. Viisoarei 2. 13 apartamente. str. str. Alexeiu Andrei si Elena. Bucuresti. Oct. sos. 7 apartamente. Zorileanu 71. str. str. Intr. 352. 354. Traian 68. 356. Albescu Natalia. Anastasescu Ana. str. 12 apartamente. str. 361. Bucuresti. str. Angelescu Chiriachita. Dr. 332. Frumoasa 54. Zoie. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente.

str. 3 apartamente. Bucuresti. 392. Romana 192. Ioan. 2 apartamente. 4 apartamente. Avrigeanu Nicolae. str. Bucuresti. Alexandrescu Dersca. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. 9 apartamente. 388. Anastasiu Amero. Bucuresti. calea Mosilor 212-214. Avedirian Maria. Atamian Maria. 3 apartamente. str. Romana 166. 396. 371. Bucuresti. Bucuresti. 384. Prof. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Albescu N. G-ral Magheru 2. Alexandrescu Remus. 385. str. str. 390. Atanasiu Maria. str. Dealul Cioplea. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Alexandrescu Valentin. str. Maria. Catelu 5. M. str. 374.362. str. Robert de Fleurs 2. 3 apartamente. Episcop Radu 3. Bucuresti. str. Vasile. 4 apartamente. Gen. Dorobanti 3. 365. Bucuresti. 379. Alex. 368. str. Andreescu Victor si Margareta. Amiral Balescu 6. Bucuresti. Elefterie 46. Mamaia. 7. Bucuresti. Caragiale 22. 376. str. 3 apartamente. Bucuresti. Acigheozian Iugoper. Mazarik 21. str. Bucuresti. Eroul Nicolae 51. Albini Sever. 3 apartamente. Sf. Andrei St. 10 apartamente. str. 387. Andreescu Niculae. Armasului 10. calea Victoriei 112. 3 apartamente. 383. 386. Apostolescu Fernanita. G-ral Magheru 27. Bucuresti. Bucuresti. 364. 382. Orientului 1. Bucuresti. 363. Bucuresti. Dionisie Lupu 53. Anastasiade Georgeta. str. Aurelian Octavia. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. Atanasiu Victor. Arenei 10. str. Pitar Mosi 27 str. 3 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 381. str. Anastasiu Orestin si Casanta. str. Bucuresti. Bucuresti. str. calea Victoriei 214. M. Anghelescu Gh. 367. 6 Martie 89. str. 3 apartamente. Roseti 34. 30 Decembrie 55. Alexandrescu Odeta. 6 apartamente. 372. Sinaia. Vanatori 5. Predeal. Arsenescu Maria. 377. Kogalniceanu 75 Mangalia. 373. 4 apartamente. 370. Bucuresti. Argesi 16. 378. Toamnei 31.. str. str. str. 14 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Vasile Lascar 25. Bucuresti. 3 apartamente. T. str. 6 apartamente. Antonescu Varvara. 29. Agarici I. str. str. 375. Dinu. 391. str. Bucuresti. 4 apartamente. 389. 5 apartamente. Poenaru Bordea 18. 12 apartamente. 4 apartamente. str. 393. Bucuresti. Antoniu St. Angelescu C-tin. Aurel Vlaicu 166. Austrului 4. C-tin Nancu 7. 394. Ioan Bogdan 5. Bucuresti. str. Apotescu Angelia. Constanta. Alexandrescu Victoria. . Bucuresti. Roseti 36. cel Bun 1. Alexandru Gh. 4 apartamente. Angheliu Alex Maria. 2 apartamente. G-ral Magheru 43. Masaric 9. Toamnei 25. 395. Bd. str. Toamnei 45. str. Bis Enei 16. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. 369. Intr. Bucuresti. Visarion 25. Abramovici Smil si Emilia. Andrei Ioan. Piata Independentei 11. Bucuresti. Aglaia. Sandu Aldea 83. Constanta. str. Anton Dumitru. str. Fainari 80. 14 apartamente. Magheru 3-57. str. Andreescu Maria. Bucuresti-Colentina. Bucuresti. 366. Adamescu Nicule. 380. Muzicescu 6. Sperantei 36.

29 apartamente. Antonev Felicia si Jean. 2 apartamente. 7 apartamente. Cult. Braila str. Mare 2. calea Calarasi 67-69-71. 2 apartamente. Bucuresti. Baicoian colt Nifor 32. 2 apartamente. Alden Petre. Sarindar 15. G-ral Manu 7. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 424. 3 apartamente. Ilie Pintilie 44-47-51. 420. de Chibrituri 56. Ion Frimu 36 Sinaia. 408. 410. str. Balcescu 25. Gabroveni 12. str. 5 apartamente. str. Zablovschi 48. str. Ana Ipatescu 10-24 scara B. 6 apartamente. Bd. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel. 421. str. Baicoianu 17. 412. Bucuresti. str. 406. calea Plevnei 1 B. Londra 49 Caracal. 2 apartamente. Rosetti 37. 409. L. 8 apartamente. Bucuresti. 425. Bucuresti. str. si Tehnicienilor. Bucuresti. Vaslui. 3 apartamente. Anastasia Rafael si Tana Vasile. str. Aslan C. Ing. str. 398. Andreescu Petre. Focsani. str. Elisabeta. str. 2 apartamente. 397. Bucuresti. Bucuresti. 422. 418. Alex Tase si Ruxandra. Petru Rares 34. Bucuresti. str. str. str. N. Agopian Zaharia si Reteizan. Fabr. Antoniu Adolf. str. 1 apartament Bucuresti. Arghiropol Aviadeo. Nicolae. str. Nitulescu si Matei. Vergului 11. Asociatia Ing. str. A. 3 apartamente. Asociatia Proprietarilor. Arteza Tanase. 399. Carpati 2. C. 417. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Achimescu Achim. 400. Bratianu. Lazar Grumberg 1 Mamaia. Akerman Bernhod. Oituz 7. 4 apartamente. Alaci Dorina si Ivone tutore. Bucuresti. 414. Bucuresti. str. Bonea 23. 2 apartamente. Doamna Chiajna 24. 415. Imparatul Traian 37. I. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B. 407. Udricani 4. 402. Andreescu Maria. 411.. Bucuresti. Anastasiu Gh. str. 419. Bucuresti. str. 403. str. Baicoian colt Isvoreanu 1. Cameliei 21-23. Stefan cel Mare 31. Bucuresti. Bucuresti. Antoniu Eugenia. Brezoianu 53. str. Alexandru Eduard. Alba Iulia 27. calea Plevnei 5. 404. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. str. 405. 423. Asoc. str. str. 416. str. 3 apartamente. Dorobanti 1 Poiana Brasov. Bucuresti. Bolintineanu 5.Constanta. Bucuresti. Braziliei 7 A. Const. str. 30 Decembrie 18. 37 apartamente. Popa Soare 56. 7 apartamente. G-ral Demostene 3bis. 413. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. Bucuresti. 9 apartamente. Hatmanul Arbore 5. Sos. Bucuresti. C. Boteanu 3A. Albulet R. 7 apartamente. calea Dorobantilor 63. Bd. str. 2 apartamente. . str. Vasile Conta 20. Andreescu Mircea Paul. Episcopiei 2. Molotov 5 Bucuresti. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana. Popa Nan 93. Bucuresti. str. Alex Tudor si Maria. Stelian. Bucuresti. 6 apartamente. str. Aslan C-tin si Ioana. str. Argeseanu Ana. str. str. 401. Bucuresti. Alecu Ruso 24-26. Cazavilan 4. str. Patriarhiei 7. str. Bucuresti. Tolstoi 4. Bela Brainer 98. 3 apartamente. Isaia. Andreescu Gh.

str. Bucuresti. 435. Bucuresti. 3 apartamente. str. Victor Manu 39. Birbaum Rebeca. str. 18 apartamente. T. 432. Gh. Bucuresti. 7 apartamente. D. 442. str. Branescu Alexandru. str. St. 440. Victoriei 9. str. Valeriu Braniste 60. Beldiman 40 bis. str. 10 apartamente. Hangiului 5. Gh. 4 apartamente. Bucuresti. Icoanei 17. 456. Baloleanu Gh. Dimitrov 117. Algicheren S. Sinaia. 437. 2 apartamente. str. str. calea Grivitei 181. 5 apartamente. B-dul 1 Mai 209. Bica N. Calea Victoriei 112. 445. Virgiliu. . 7 apartamente. Asociatia Coproprietarilor. . Bolintineanu 3. Bejenaru Vasile. Biciovschi Teodor. Bita A.. 454. Academiei 35. Lanariei 13. Ana Ipatescu 42. 37. Bebereche Teodor. Bucuresti. 2 apartamente. Ion Mortun 16. Bucuresti. 438. str. Sirenelor 15 R. Mihaileanu 49. 439. str. Si. Galati. 3 apartamente. Academiei 35. 3 apartamente. Ciru Dinescu 11. Aleea G-l Angelescu 11.. Bratea Mihaiescu D. Mantuleasa 27. si Antonia. 447. str. 21 apartamente. B. Dr. str. 13 apartamente. Gh. 4 apartamente. Bucuresti. Babaianu Hazar. str. Vanatori 1 A. Batistei 1-5. Maria Rosetti 53. 429. 19 apartamente. Ada Verona. 7 apartamente. 434. Bd. str. str. C-tin Napu 11. 7 apartamente. str. 4 apartamente.Sarat. Piscului 25. Tunari 18. 119. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Blocul C. Bucuresti. 453. str. str. Bucuresti. 448. Bucuresti str. Ganovici D-tru 6. Avram Incu 15. Ion. 449. Badici Elena. Lt. Bucuresti. Aurora 66. Magheru 43. Virgil Plesoianu 40. 436. str. str. Bucuresti. Berzei 48. Alex. Uranus 85 bis. Th. 5 apartamente.A. Piata Lahovari 9. Bucuresti. Demostene 39. Magheru 34-36-38. Bucuresti. Albu Gh. Bucuresti. 5 apartamente. Boter Ioachim Dora. Balan Lubiu.426. 451. Lt. 32 apartamente. Falticeni.. str. str. Bolocan Gheorghe. str. Asan 3. 211. 455.. 431. 430. Andronie C. 6 apartamente. Bucuresti. Gh. str. str. str. Bd 6 Martie 95 Asan G. 31 apartamente. str. Baluta Ion. Sft. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bosoanca Mihail. Bucuresti. Badulescu P. Bucuresti. Blima. str. str. Ion Nou 19. str. Dr. Bucuresti. si Elena. 450. Mazarik 1. 8 apartamente. str. 443. V-le Lascar 22. Skorilov 9. Bucuresti. Bd. str. Vladimirescu 20. Petre Poni 4. Bucuresti. 444. Bucuresti. Balaban Gherghe. 428. Bucuresti. str. Brotman Sara. 433. Bucuresti. Bucuresti. Georgeta. str. Bolintineanu 3. Vlahuta 25. Calea Rahovei 201. Botez Ion. Atanasiu Gh. 7 apartamente. 446. 441. Dionisie Lupu 74. 6 apartamente. Bujes Luisa. 5 apartamente. 4 apartamente. Bd. 12 apartamente. Niculae. Bucuresti. Buestrului 8. Barder D. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. Speranta 19. 27. Zosima 8. 6 Martie 19. Bernescu Ion. 452. str. str. Borvizeanu Grigore.

3 apartamente. Austrului 26. 460. 2 apartamente. 26. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Holban 6. 472. str. Bucuresti. 3 apartamente. Braunstein Ada. 5 apartamente. str. str. 7 apartamente. Boreanu Augustin. Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Frigului 3. Republicii 86. Constantinescu 65. Dionisie Lupu 12. Constanta. 4 apartamente. 11 apartamente. 2 apartamente. Boanfa Ion. Bucuresti. 486. Buicliu Julieta. Lister 22. 457. Burciu Maria si Gh. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Boanta Maria Brandusa. str. calea Rahovei 120. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente. Blanc Constantin Tuliu. Occidentului 19. Balian Dieran. Dianei 1. 462. Plesesti Gane 6. 4 apartamente. 464. 12 apartamente. Bucuresti. Schitu Magureanu 39. 470. Beldiceanu 14. 2 apartamente. Maria. Bucuresti. 465. 7 apartamente. Dr. Brataseanu Gheorghe. str. str. Barbulescu Maria. Maica Domnului 51. Banu Smaranda. str. Bercovici Ana si Marcu. str. Barbieru Vasile. Dr. Bucuresti. str. Elena Doamna 30. Bucuresti. Istrate Nr. Marin Niculescu 5. str. Prof. Buretean Dan. str. Iorga 53. Republicii 245. 490. Bucuresti. Radu Voda 25. str. Toamnei 2. 473. 466. Bucuresti. Aurel Vlaicu 146. str. 481. 26. str. str. 18 apartamente. 6 apartamente. Brosteanu Angelica. 2 apartamente. str. Iasi. 489. str. Bucuresti. Sf. 479. 4 apartamente. str. str. Sergent Nutu Ioan 69. Sepcari 9. str. 2 apartamente. Intr. str. Bratianu Niculae. 467. Balaban Atanase. Stradela Darabani 4-6. Dogarilor 42. 459. str. Pictor Andreescu 31. 477. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ana Ipatescu 24. str. str. 468. str. str. Badulescu Aurelia. Bucuresti. 463. Bucuresti. 18. Baroiu Marin. 485. A. 1 apartament. Butunoiu Cezar. Bucuresti. Jdanov 45. str. Bucuresti. str. 487. Bercaru Margareta. G-ral Magheru 43. Academiei 35. 8 apartamente. Bd.. Naum Romniceanu 26. 7 apartamente. str. 26. 6 Martie 6. Galati. N. B. str. Eforie. Braila. Toamnei 132. str. 461. Cuza Voda 37. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Alex. Tunari 87. M. Aureliu 3. Galati str. 5. C-tin Bernescu 31. Borsatti Mario. 7 apartamente. str. Bogatu V. Dobreta 16. 21 apartamente. Bercovici Blondina. str. str. 458. Banu Gheorghe. 491. . 474. 480. 4 apartamente. str. Bucuresti. 469. Putul Inalt 2. 478. A. Berger Ernestina. Georgescu 23. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Varful cu Dor 50. str. Brailei 39. 475. 471. 484. 3 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. Jules Michelet 19. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Badescu Constanta. 5 apartamente. Bacoveanu Ana. Buda Constanta. str. 483. 11 Iunie 71. 476. Elefterie 15. 492. Banescu Victoria. Berger Aurelia.Botosani 13. Bucuresti. 3. Bd. str. 488. Stafetei 1. str. 3 apartamente. Budalanescu Cornelia. 6 apartamente. jud. Sebastian 15. 2 apartamente. str. str. Barsamian Lucia. 482. Lister 62. Bulaceanu Mihail. Bercovici J. Dr. N. Bucuresti.

513. str. Bucuresti. Bartolomeu Lascar. G-ral Angelescu 87. Cuza 105. Sft. Ilie Pintilie 10. Bucuresti. B-dul Domnitei 12. Sos. 4 apartamente. 33. 510. Bucuresti. Bucuresti. Stoica Ludescu 25. 527. I. 4 apartamente. Barbatescu Maria. 509. 494. 511. Abrud 137. Blumen Marcu. Bosneag Dumitru. str. calea Grivitei 239. Sos. 520. Sinaia. 524. str. str. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 518. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Nifon 14. 241. 504. str. 7 apartamente. Bratu Ion Gr. Fundatura Gherase 4. Calea Mosilor 51. B-dul A. 7 apartamente. Bucuresti. Calea grivitei 35. 523. 514. 13 apartamente. 500. 3 apartamente. 506. Romania Muncitoare 90. Petru Rares 23. 526. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente. Bucuresti. str. 512. 517. Badulescu Alexandru. B-dul Banu Manta 57. str. Bucuresti. Barbieru Niculae. str. 521. Episcop Chesarie 17. Balint Scarlat. str. 495. Titulescu 77. Ana Ipatescu 24. Petre Ispirescu 67. 10 apartamente. 497. Balas Emanoil. str. Horatiu 5. 6 apartamente. Lirei 15. Flaviu. Generalisimul Stalin 23. Dr. Bucuresti. Blumenfeld Avram. 496. str. str. Marcovici 9. Bucuresti. Bucuresti. Bolintineanu 5. Viilor 121. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Brezoianu 9. 499. Bucuresti. 5 apartamente. 505. 519. Bucuresti. 4 apartamente. Popa Tatu 70. 502. Bercu Leon. str. 8 apartamente. 525. Vasile Alexandri 18. Gramont 31. Butu Geta. Botez Ioan. str. Balaban Iancu. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 515. Maior Campineanu 49. Brezoianu 53. str. 6 apartamente. Brega Vlad si Ecaterina. Cal. 21 apartamente. Bunger Victoria. Banita Ion N. 4 apartamente. Brunu Lazar. Bucuresti. Berestain Moise. 501. 14 apartamente. Bucuresti. 508. Seneslav Voevod 56. Burduseanu Anghel. Branza Emil. 6 apartamente. 498. Transilvania 36. Bucuresti. str. . Calea Grivitei 266. str. str. Borsan Elena. Buhman Eugeniu. 4 apartamente. Ionica 6. Bucuresti. Pictor Obedeanu 27. str. str. str. 5 apartamente. 503. str. str. 7 apartamente. Buzdugan Dimitrie si Constanta. Bucuresti. Bucuresti. Bucurescu Teodora. B-dul Dimitrov 116. 5 apartamente. Vanatori 25. Branzaru 14 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Fainari 31. Bassi Roberto si Elena. Bucuresti. str. 507. 516. N. 522. str. Burghelea Niculae. Buia Lisinah si Elena. Baldovin Dem. str. Intr. Bucuresti. Serban Voda 66. 11 Iunie 24. 7 apartamente. Bucuresti. V. Amurgului 1. Bucuresti. Victoriei 2. Bucuresti. str. 6 apartamente. Gheorghe Lazar 4. Bretu Mihai. Bejan Nina 3 apartamente. str. 10 apartamente. 10 apartamente. Bossel Clara. Cuibasev 33. G-ral Angelescu 32. str. Bucuresti. Moraviei 9. Tugomir Voevod 55. Banescu Silvia. Bucuresti. Comana 9. Grivitei 41. str. 5 apartamente.493. str. Bucuresti.

520. Caragiale 14. Basoc Gheorghe. Paraul Rece 524. Bucuresti. A. Iosif 74. C. Alex. C. 77. C. Bucuresti. str. Rahovei 20. 529. 7 apartamente. 3 apartamente. B. 41. str. Sinaia str. 17 si 19. Bucuresti. Bardelli Remus. str. str. str. Boghici Gh. 6 apartamente. 69 apartamente. Mitrop. 526. Bucuresti. 521. str. 527. Bucuresti. B. Bucuresti. Cuza 50. Bucuresti. C. Bucuresti. 528. 10 apartamente. 521. 30 Decembrie 52. 4 apartamente. 527. Bucuresti. Arionoaiei 18. C. Bejan Petre. B. Bucuresti. 12 apartamente. str. Bercu Ion. Speranta 88. Hartanoaia 7. Bancila Nicolae. 520. 7 apartamente. 529. Bodescu Marilena. Arionoaia 26. si Natalia. 10 apartamente. 8 apartamente. Brezoianu 51 Braila str. Bucuresti. B. V. A. Calea Grivitei 395. Cosbuc 75. 524. Calea Calarasi 278. Oitelor 11. Bucur Al. 3 apartamente. 526. str. str.. Furnica 6. Bernstein Clara. Aristia 18. Stalin 76. Boboc Stefan. str. 43 apartamente. Alex. 528. Barbulescu Maria. str. Revolutiei 5. str. . str. str. 522. A. Arad 41. Bucuresti. B. Isaccea jud. 8 apartamente. str. str. str. Boeriu Maria. Bucuresti. Mures 77. Bucuresti. Romonia Muncitoare 101. Braileanu Constanta. B. Tulcea. Bacau str. A. 14 apartamente. str. Teilor 2. I. B. B. Nifon 21. str. C. Timisoarei 26. str. 523.Ploiesti 6. 7 apartamente. Dristorului 13. 525. C. Bucuresti. 4 apartamente. Brezoianu 6. str. A. 523. Frumoasa 21. str. 13 Decembrie 4. str. 8 apartamente. Bragadiru George si Petre. Berca I. str. A. Balttner C. Imparatul Traian 28. B. Bruckner Hans. Popa Tatu 83. Bucuresti. Ecaterina Varga 10. Boeru Gheorghe. A. D. Bucuresti. Sinaia str. Marfurilor..528. 13 Decembrie 8. Th. Brezoianu 29. Craiova str. str. Barlea Victor-Suhateanu. Turnescu 6. 3 apartamente. C. 30 Decembrie. Rahovei 107. B. . Verzisori 42. 11 Iunie 45. Bucuresti. A. 3 apartamente. Bucuresti. I. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 522. 521. Bucuresti. Besso Maria. cel Bun 4. str. Bucuresti. 520. Bucuresti. A. B-dul Gh. str. Barth Adolf. 525. str. Arion 70. Coson 2. str. Dr. Frumoasa 54. 3 apartamente. si 5. 3 apartamente. Barbulescu Stefan Alex. A. G-ral Angelescu 15. Bura Ion. C. 8 apartamente. Batinschi Vladimir. Bucuresti str. Braila str. 524. Baneasa-Sos. 4 apartamente. Bunescu Eugenia. 1 apartament. Sinaia str. Bugeleisen Leon. 79. Sabinelor 3 A. Albinis 22. A. Dragoslavele 10. B-dul 6 Martie 89. str. Cal. 395 bis. str. 526. Bucuresti. str. 3 apartamente. 522. 529. Carol Davila 38. Lister 1. 523. 13 Decembrie 4. 7 apartamente. 9 apartamente. B-dul 6 Martie 12. Bucurescu Ion Most. 525. Bucuresti. Bucuresti. Biolan Barbu. 7 apartamente. str. Buc. Vasile. str. Progresului 17 Predeal str. str. Badescu Mihail. Botosani str.

str. str. 4 apartamente. Ocna str. Nicolae Balcescu 36-38. Balcescu 10. V. Bochary Robert. 541. str. Bucuresti. Bartos Niculina. str. 532. Academiei 4. Ciru Iliescu 8. 8 apartamente. Brum Ioan si Eugenia. 10 apartamente. 531. Bobrai Farcas 6. Arad str. str. Botez M. Bucuresti. Bucuresti. Nicolae 45. Nifon 27. G-ral Praporgescu 18. Judet 7. 543. 13 Septembrie 4. Braunschield Efraim. 1. 10 apartamente. Epicol 68. Tg. Ecoului 11. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Libertatii 145. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. 5 apartamente. 528. 13 Septembrie 17. Jiu str. Bohdjelian Avedis. C.A. B-dul N. str. Dr.R. str. Bucuresti. str. Dobrogeanu Gherea 84. Ghercesti 11. I. 535. in lichidare 34 apartamente. Piata V. Baras Retti. Caransebes. Rozelor 15. 23 apartamente. 13 Septembrie 299. Doamna Balasa 33. Tg. Vanatori 23. Karl Marx 1-3. str. Cosbuc 64. Beresteanu Elena. Brasov. 545. str. Bucuresti. str. Cluj. 8 apartamente. Braila. 3 apartamente. Bunescu Vasile. Smardan 27. str. C. 548. Vasile Goldis 1-3. str. 539. 1 Mai 23. 538. 3 apartamente. Babes 14. Bancara in lichidare 179 apartamente. Bucuresti str. V. str. str. str. Sf. 7 apartamente. Gh. Bucuresti. str. 529. Galati str. Vasile Luca 1. 14 apartamente. Botosani str. Banica Alchinoie. 7 Noembrie 2. Dr. Stefan cel Mare 226. Tulcea str. 4 apartamente. str. Mihai Bravu 341. Lenin 11. str. Cosbuc 64. Ploiesti str. 11 apartamente. Vasile Luca 1. Bucuresti. str. Fraternitatii 9. 536. Bucuresti. 533. str. Roman. I. Craiova. Lazureanu 48. Ana Ipatescu 14. Stalin 11. 5 apartamente. Stalin 11. Victoriei 31. Barbieri Nicolae. Pitesti str. 5 apartamente. Closca 2. str. str. str. Piata Stefan cel Mare 10. 537. str. str. Bucuresti. Vasile Roaita str. Bratianu M. Bacau str. 13 Iunie 1-3. Birman Nicolae si Eugennia. 21 apartamente. Banca Rahova Bragadiru S. Caracal. Stefan cel Mare 47. Balanica C-tin. Iasi str. V. Calea Rahovei 78. 544. Bucuresti. Gh. Constanta. Moara de Foc 6. 542. Vasile Alexandri 2. 6 apartamente. B-dul G. 534. Tabacarilor 18. Bucuresti. Calea Serban Voda 2 si 1. str. str. C. Putul cu Apa Rece 27.527. Bucuresti. Bd. Butuceanu Irina. 530. Unirii 101. str. Mircea 86. Busteni. Bucuresti. Beresteanu Maly. Bucuresti. Bucuresti. Aprodu Purice 6. 540. Bungher Wili. 2 si 4. Ramnicu Valcea str. str. 546.A. Emil Zolla 2. Staicovici 41. Ilarie Voronca 10. Timisoara str. Tg. str. Buradescu Traian. 1907 Nr. str. str. str. Bucuresti. Bungher Carola suc. I. V. I. str. Filimon Sarbu 12. Mures str. Sos. Turnu Severin str. Dr. Satu Mare Piata Libertatii 19. 32. . str. Banca Cerealistilor S. Lanariei 11. Militari 6 si 8. Vasile Roaita 10 si 12. Renee. Banca Romaneasca Inst. Senatului 19. Stalin 26. 547. Productelor 17-19 Dorohoi str. Ion. Buzau. Bugan Tudor.

566. Plevnei 131 A. 554. Morilor 24. 3 apartamente. Bucuresti. Independentei 56 b. Bucuresti. Procopiu 17. 580. Pascal 40. 570. Lucaci 81. Bender Maria 11 apartamente. Popa Stefan 35. str. Asache 11 si 22. 3 apartamente. I. calea Dudesti 52. Bd. Dobrogeanu Gherea 2. 573. Braustein Clara. 4 apartamente. Splaiul Unirii 49. Berceanu Gh. Bercanu Simion. 5 apartamente. Borzan M. Barsan Ioan. Bucuresti. str. 555. 556. Petre Maior 10. 560. Borsaru Vihelmina Maria. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Bravu 232. Popa Tatu 85. 577. str. Magurele 43. Bucuresti. str. Balan Jacues. 6 apartamente. Gh. Bucuresti. 5 apartamente. 16 apartamente. 4 apartamente. str. Sos. 3 apartamente. str. str. 574. Bucuresti. Bercovici Iancu. En. 575. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Giurgiului 9 . Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Simonide 14. str. Bucuresti.549. 2A. Bucuresti. Berman Eliza. 558. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail. Spl. 567. Bucuresti. Calea Victoriei 101. Bucuresti. Stelea Spataru 10. Balasanu Adela. 6 apartamente. Borusev Giovani. 5 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.11. Bucuresti. str. Diditel 30. 4 apartamente. Barsan Otilia. 6 Martie 95. 7 apartamente. Beldescu Gheorghe. 553. Poteras 25. Bucuresti. Calea Grivitei 13. (com. str. 5 apartamente.. Urdarescu 15. Berghamer Iosif. 564. Progresul). Bilec Teodor. str. Emil Pangratti 21. str. 8 apartamente. Braunstein Iancu si Liza. Costache Negri 28. Bucuresti. Vacarescu 14. Botez Ioana. 14 apartamente. str. Bucuresti. 10 apartamente. 571. Bellu Ioan. str. str. 569. str. Putul cu Apa Rece 7. Splaiul Unirii 69. 579. 10 apartamente. 565. Balaceanu Gh. 8 apartamente. . Bratulescu C-tin. Masina de Paine 58. 559. Brihailescu. Bucuresti. str. 563. Berman Filip. 6 apartamente. Bendescu Elena. Bateriilor 34. str. 11 Iunie 51. Babalicescu Grigore si Ristea. Bica Nica. Bucuresti. Splaiul Unirii 281. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Marasesti 9. Buhlev Rytta Panaitescu. Dudesti 93. sos. Sincai 7. str. Aurora 32 si 43. 581. Colonel Orero 22. 4 apartamente.. Justitiei 41. Calea Mosilor 286. calea Serban Voda 53. Matei Basarab 2. 582. str. Cuza Voda 26. Bucuresti. 552. 572. Spiru Gheorghiu 24. str. Bucuresti. Baleanu Dumitru. str. str. 557. str. Dr. 9 apartamente. I. 561. Bucuresti. 551. Bucuresti. 6 apartamente. Fonteriei 8. 6 apartamente. str. 4 apartamente. 584. str. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. 12 apartamente. Badulescu Eleonora Dan. str. Bucuresti. str. Berlescu Aurel. str. Bd. 576. str. 568. si Jenica. 583. str. Bogdan Constanta. str. Braunstein Lucia si Leia. Buia M. Brezoianu 29. Lamaitei 1. Marasesti 76. 550. 578. Bogardo Giuseppe. str. 562. Benga Toma. Vulturilor 127 si 129. Bucuresti.

N. 616. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Kogalniceanu 45. Pictor Grogorescu 6. str. str. Povernei 9. Sergent Scarlat 2. str. str. 12 apartamente. str. Bd. sos. Baragan Mihai. 599. str. str. Nifon 27. Babic. Bucuresti. str. Popa Chitu 25. Bucuresti. Bane Desideriu. 586.Cotroceni 11 b. Bucuresti. G-ral Dragalina 245. Djuvara 1. Viitorului 26. str. str. 597. Bucuresti. 24 apartamente. Smardan 9. Inisor 11-4. Bentia Ion si Iuliana. Balcescu 58. Bucuresti. 602. 612. jud. str. Alexandrescu 79. Mihai Voda 31. 600. 598. Oculeanu 69. Bizduna Maria. 1 apartament Ploiesti. 12. 592. str. 4 apartamente. Gheorghe Nou 27. Gr. 9 apartamente. 3 apartamente. str. 613. 595. Bucuresti. Bratescu Eugen si Badulescu Maria. str. Badea Nistor. Bataturescu Dan. . 7 apartamente. Banica Gh. Rahovei 407. str. 8 apartamente. 2 apartamente. 593. Barbulescu Gheorghita. Trifoi 1. str. 5. Splaiul Unirii 39. Ceres 15. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. str. 11 apartamente. str. Buzesti 62. . Arad. calea Victoriei 7. 3 apartamente. Paris 41. Prahova Ploiesti. Boios Cicerone. 608. Alecu Russo 10. M. 591. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bontuceanu C-tin. Mitrop. Arad. Dimitrof 7. B-dul 1848 nr. Burlan Florica. str. str. Bucuresti. Dan. str. Bratu Elena. Bucuresti. 610. Bucuresti. Filaret 47.G. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 9 apartamente. str. Berna 3. Gh. Banca Ardeleana in lichidare. Tudor Vladimirescu 13. Pop de Basesti 27. Alecu Russo 24. Banca Urbana in lichidare. Bucuresti. Bucuresti. str. Cosbuc 15. Oradea. Maneciu Ungureni. 606. Baesu Petrache. 13 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 601. 6 apartamente. str. str. str. Jdanov 9. Calea Mosilor 136. 585. str. calea Calarasilor 35. Bucuresti. Babes Filip. 16 apartamente. 605. Republicii 88. Bd. Pitar Mos 29. Bucuresti. Unirii 19. Traian 189. 588. Balasescu Gr. Popa Soare 69. Bucuresti. 9 apartamente. 603. Bucuresti. Cosbuc 15.Raureanu 2. Bucuresti. Iasi. 596. str. 7 apartamente. 617. Botescu Elena. Constanta. 4 apartamente. Cobalcescu 25. Filimon Sarbu 3. Berceanu N-lae. str. str. Duca 5. Duzilor 33. 607. 587. Victor Babes 1. Boerescu Alexandrina. Bucuresti. 11 apartamente. 5. Bucuresti. Pictor Grigorescu 6. str. Stelea. str. str. str. Bucuresti. Beer Etty sai Beer Faihi. Bucuresti. Burghelea Vasilica. Spatarul 11. str. str. str. 5 apartamente. 589. D. Burada Victoria. Micsunelelor 23. 6 apartamente. 609. E. 3 apartamente. Stirbei Voda 69. Grozescu 5. I. 611. 10 apartamente. Butter Sophie. Buzau. Gh. Bonola Tanase. Campulung Muscel. Cazarmii 52. D. 1 Mai 35. Stefan cel Mare 244. 594. Negustori 14. 3 apartamente. Bucuresti. Segmentului 9. Bratulescu Dumitra. Oradea. 604. str. 6 apartamente. 590. Timisoara. 47 apartamente. Lazar 5. 614. Barbu Petre si Zoe. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente. 615. Baichian Vahram. 6 apartamente. Brasov. Sturza 18. Bucuresti. Basacopol C-tin. Bilinaci Teodor. str. str.

4 apartamente. Gh. 2 apartamente. 630. calea Calarasi 132. Bistriteanu Victor. Bucuresti. 11 Iunie 75. Barder Leopold si Rasela. Bucuresti. Bucuresti.618. Bagulescu Elena. 649. 13 apartamente. 17 apartamente. str. Teiul Doamnei 38. Teiul Doamnei 92. Bucuresti. 631. Dr. 4 apartamente. 624. str. Icoanei 27. 639. Bucuresti. si Bianca. calea Calarasi 36 A. Eugen Carada 9. sos. Burschik Francisc. V. calea Mosilor 115. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente. Brukar Bernhard. str. Dr. 638. str. Bucuresti. Istrati 71 Bucuresti. Romulus 49. Berali Cornelia. str. Bucuresti. Baverman Frederica. Bucuresti. in lichidare. 636. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 635. Bucuresti. . str. Campina.A. Bucuresti. Teodora. str. 2 apartamente. 10 apartamente. Bordei Apostol. Stefan cel Mare 4. str. Bucuresti. Blumenfeld S. 7 apartamente. Marcovici 4. 5 apartamente. Dr. str. str. Bucuresti. str. Leonida 16. str. Alex. Braunstein Otilia. Bruteanu I. Stelea Spatarul 17. 3 apartamente. str. Bucuresti. 647. Gherghel 9. Oslo 8. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bunescu Teodor. str. str. Bacalu Tivia. 619. Badea I. Bucuresti. str. 8 apartamente. Campina. Balosi Petre si Bitner Valeria. Barsan Elena. 17 apartamente. str. 21 apartamente. Bucuresti. calea Serban Voda 14. 10 apartamente. 7 apartamente. Buzoianu 38 A. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 641. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. Aurora 41. str. 637. Poloni 18. Vulturilor 16. Bucuresti. Bucuresti. Balanescu C-tin. 7 apartamente. Bucuresti. Doamnei 4. 644. str. str. 621. Popa Petre 36. str. Bucuresti. B-dul 1 Mai 62. 2 apartamente. Buruiana C-tin. Bestoiu Ion. 648. str. B-dul Balcescu 30. Istrati 10. 651. 640. Bank Meilich. Bucuresti. 10 apartamente. 262. V. 650. Banca Agronomiilor S. 628. str. calea Dudesti 260. str. str. 6 apartamente. Babes Victoria. str. Ecoului 7. Bella Gruia. 18 apartamente. Boteanu Mihai. B-dul Cuza 9. 633. str. Temisana 55. 10 apartamente. Fierari 13. si Balasa. 623. Bucuresti. 645. Bucuresti. Beresteanu Sidoli. str. Bucuresti. Dr. Spiru Haret 2. B-dul Republicii 23. 643. Barbulescu. Bertoiu Ion. str. Constantinescu 67. Cosbuc 13. 4 apartamente. 646. Meteori 67. Bogdanescu Stefan. Lisabona 4. Bucuresti. 4 apartamente. str. 5 apartamente. 629. Barbu Maria. str. 4 apartamente. Burca Ion si Lucretia. Hristo Botev 8. str. str. Sincai 14. 5 apartamente. str. Teohari 12. str. 4 apartamente. 625. Logofat Udriste 3. 627. 622. Rondu Bisericii 6. Bogdanescu Emilia. 5 apartamente. Botea Enache. 634. Stefan cel Mare 74. Matache Dobrescu 17. 632. Bucuresti. Berlescu Ella. Senatului 17. Tunari 71. 620. 642. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Bradului 20. 626.

Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Nae Stanescu 2. str. 5 apartamente. Braiescu C-tin. Morilor 14. Bucuresti. Kiubasew 40. Av. str. Bailescu N. Bucuresti. 658. Bucuresti. Pictor Luchian 18. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bacau. str. Prahova 675. Bucuresti. Baloiu Ion. 5 apartamente. Popov 21. Boloaga Crisanti. Alexandri 16. Bucuresti. str. 5 apartamente. Branzescu C-tin. 4 apartamente. Bottea Margareta. Schit. 4 apartamente. str. Plevnei (Baneasa) 3. str. 653. 3 apartamente. Bucuresti. 654. 10 apartamente. Banescu Eugenia. 681. Lascar 114. 668. 5 apartamente. str. Hala Lifschitz 10. Tunari 6. Leon Voda 22. str. Bucuresti. str. Bogdanovici Tadeu. Viitorului 59. 677. Iosif 2. Budisteanu Ion. Bucuresti. Sandu Aldea. str. Vornicului 23 Vasile Roaita. Gh. 4 apartamente. Bancu Serina. Magureanu 6. 664. 655. A. 15 August 36. Bucuresti. Bucuresti. Bratulescu C-tin. Buzau. 3 apartamente. Tell 31. Botez Cecilia. V. Moceanu 4. Brikmayer M. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu. V. Balcescu 24. 3. 3 apartamente. Constantin 4. Constanta 665. Brisental Sama. 6 apartamente. Apolodor 10. Bucuresti. Bucuresti. Filiti 6. Bucsan V. Bogdan Teodor. 4 apartamente. 679. str. Brezoianu 53. Bachman Nathan. Alex. str. Baleanu Ecaterina. str. 6 apartamente. Baghina Gheorghe. Popa Tatu 22. str. Logofat Taut 70. str. 2 apartamente. Mihail Eminescu 127. Borzesti 30. str. Bellu 29. 671. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Lipscani 44. str. 656. V. 8 apartamente. 6 apartamente. Budai Elisabeta si Grigore Filip. str. 666. Borcescu Alex. B-dul. Badescu Gh. G-ral Argetoianu 2. Alecu Russo 14. 3 apartamente. str. str. str. Sft. 660. Romana 7. str. Ion. str. Bucuresti. Romana 19. str. A. Conta 3-5. Badea Ana si Petruta Dadarici. V. Nic. Alex. 676. si Nicu. St. V. Cpt. Bd. str. Bucuresti. Banica Constanta si Mihai Condoiu. 672.652. Bucuresti. Smardan 21. Batistei 5. B. 670. 663. Bucuresti. Col. str. Demetriade 10. str. Bogdan Alecu Irina. Wilson 15. str. Ana. str. 68. str. Brasov. str. Bercovici Max. 3 apartamente. Cuza 60. str. 5 apartamente. 674. str. Bucuresti. 3 apartamente. 662. O. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 661. str. Predeal. 678. Bucuresti. Nicolae Balcescu 24. Putul cu Plopi 4. 3 apartamente. Bucuresti. Breahna Valeria. Lascar 62. Bucuresti. Sahia 50. Aurel Vlaicu 79. Pictor Romano 16. Craiova. Apolodor 10. 657. str. Popov 33 Urlati. str. Ilie Pintilie 29. 673. str. str. Bugheanu Marcela. 659. 2 apartamente. Bucuresti. str. str. str. . Delavrancea 39. str. 2 apartamente. Sinaia. Bucuresti. 680. 667. str. Bucuresti. Ady Endre 24. Bals Andrei. 669.

6 apartamente. Bucuresti. str. Constanta. Ambrozie 7-7 A. Calafat 13. str. Bexer V. 683. Bagdasanian Satenig. Bucuresti. Romana 92-94. 4 apartamente. 704. 8 apartamente. Bucuresti. Bogdan N. Popov 10. Buzi Cleonica. Bucuresti. B-dul 1848 6. Spatarului 32. 687. str. 690. Bucuresti. 20 apartamente. Schitu Magureanu 37. 689. . 7B. N. 688. str. Titulescu 117. Ciurca 25. Turda 71. Balcan Iuliu si Olga. 685. Alex. Dr. str. Romulus Opreanu 5. 13 apartamente. Bratu Chiru si Elena. str. 686.682. Brand Valeria. Brezoianu 29. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. G-ral Crainiceanu 1. Bucuresti. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente. 707. Niculcea 57. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. str. str. Bagdighian B. str. Bucuresti. Buruiana Dumitru 11 apartamente. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Brezoianu 4. 700. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente. str. Aglaia. Bucuresti. Horea. 693. calea Mosilor 80. 13 Decembrie 4. Bucuresti. str. Branescu Gh. Marcovici 9. Vasile Conta 7-9 str. Bucuresti. str. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente. str. Bateriilor 50. 696. str. str. 6 apartamente. Brezoianu 29 b. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Card. 695. Bucuresti. 701. Frumoasa 17. Bucuresti. Berzei 44. 691. Bucuresti. 708. Baluta Mihail. 7 apartamente. 710. 699. Ritoride 1. 6 apartamente. str. Crisana 32. Antonescu 30 apartamente. Titulescu 73. Schitul Magureanu 49. Calea Grivitei 510. Benoiu Grigore. 709. Barta Stefan. 130. 3 apartamente. Alex. Temisan 11. Bucuresti. str. Bonciu Maria. . Bucuresti. Luterana 31 B. str. Bucuresti. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta. Emil. 7 apartamente. Boata Toma. str. Bucuresti. calea Grivitei 354-418. Mares Tolbuchin 25. calea Victoriei 214. 4 apartamente. Bucuresti. Bilimaci Teodor 12 apartamente. B-dul Banu Manta 85. Bemachi S. Bucuresti. calea Grivitei 411. 684. 702. Aleia Episc. 12 apartamente. str. str. 692. str.6-5. Luterana 21. Golescu 9 B. 10 apartamente. Intrarea Noptii 7. 2 apartamente. 705. Bratu Emil si Maria G. Filimon Sarbu 23. 697. 703. Bucuresti. str. Witting 14. Bucuresti. Bucuresti. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride. Sevastopol 1. N. 7 apartamente. Beckman Elvira. 7 apartamente. str. Bendel Eti si Ita Elena. Aurel Vlaicu 135. Buzesti 44. str. str. Brezoianu 29. calea Grivitei 46. Bucuresti. Barbu Lautaru 6. 706. 698. B-dul D. Mihai Bravu 14. Elena Doamna 48. Balosin State. str. sos. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente. Boldjelia Petre. 694. 20 apartamente. str.

Bucuresti. 720. str. D. Barbatescu Zoe. Dumbrava Rosie 22. str. Abrud 116. 713. 729. Bucuresti. Cantemir 44. Poterasi 14. Bunea I. 32 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Minotaur 11. most. str. 7 apartamente. D. 6 apartamente. Bank Ezra si Gherani Haimovici. M. str. Bucuresti. Frunte Lata 9 si 11. Grivitei 107. Suvorov 24. Plevnei 4. Bucuresti. Maria. 11 Iunie 49. 728. str. Bitulescu Petre. Balteanu Angela 6 apartamente. 730. Medic Stoenescu 5. 727. Bucuresti. Buzesti 5. str. str. 715. Bucuresti. 15 apartamente. Occident 35. Bucuresti. si Ana Tabacu. 7 apartamente. El. Palade 64. str. Uranus 9 A. D. Rozalia. str. 733. Balanovici Maria. str. str. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bradea Al. Palede 64. str. str. Bucuresti. Berlescu Ella. Aristotel. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Armeneasca 2. Bruteanu I. str. Bogdan. Boscu Victoria. Intr. 731. str. 737. str. 732. Ion Cuza 92. Braniste 42. Bibo Iosif. Dr. Bibo Alex. str. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Pasteur 6. 5 apartamente. Bancila Stefan. Frumoasa 24. 6 apartamente. G. str. Ioan si Zina. 4 apartamente. G-ral Florescu 15. C-tin Caracas 3. Stefan Stoica 51. 738. Bucovinei 24. G. Bucuresti. 4 apartamente. 721. str. Burlan Valeria. Belliceanu 3. 734. Maica Domnului 6. Zefira. 725. Borena Cecilia. 4 apartamente. Alex. str. str. Boros Niculae. 736. calea Calarasi 36 A. Rucar 31. Dr. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bratescu Constantin. 7 apartamente. . Bd. Ploiesti. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente. str. Bucuresti. 718. Cantemir 76. 724. str. N. V. Matei Voevod 23. 714. Bucuresti. Belingher Belu Voica. str. 723. B. Stefan cel Mare 69. Fonteriei 13. Bucuresti. 726. Sebastian 125. Bucuresti. str. Felix 28. Bucuresti. str. 740. D. Bucuresti. Lazureanu 14. Badarau Norana Maria. M. Cuza 28 A. str. Vasile Alexandri 28. 3 apartamente. 739. Bucuresti. Clucerul Udricani 8. Petru Rares 5. Eminescu 17. Bianchi Armondo. Bancotescu Jana. Baluta P. str. Bucuresti. Braunstein Stefania. Bondarescu Sf. str. str. str. 722. str. 5 apartamente. 735. str. Bucuresti. Boaca Elena. str. Blumen Ela. Florica 3 apartamente. str. 26 apartamente. I. Brenner Aizic si Carolina. calea Grivitei 259. 741. Boghici Gheorghe. 4 apartamente. str. Delavrancea.. 717. 5 apartamente. Bucuresti. str. 7. 716. str. Ioan Ghica 3-5. 5 apartamente. 712. Bucuresti. str. Stoica Ludescu 35. Bucuresti. 7 apartamente. 719. B-nul Alex. 9 apartamente. Braila I. 5 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. Badulescu Gh. Caravanei 15.711. Bruxelles 10. Bucuresti. 9. Bucuresti. 9 apartamente.

Anul 1821 nr. str. Bornemisa Sebastian si Ana. 762. Barsan N. 17 apartamente. Budeanu Melanie (groper). Sperantei 23. Boianovici Arthur. str. str. str. Vedei 5. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 44. Buturugeni 1-3. 2 apartamente. 3 apartamente. calea Plevnei 147-157. str. str. Bratulescu P. 4 apartamente. Stupinei 28. str. str. Eliade Radulescu 15. 773. 2 apartamente. 746. str. 30 Decembrie 52.13 Septembrie 186. Bucuresti. C-tin. Semicercului 2. 5 apartamente. Severeanu 16. Intrarea Pictor Vermont 3. 88. Bitter Herman def. 757. 754. str. Bucuresti. 744. 760. 147. V. Panduri 63. dr. Bucuresti. Bucuresti. str. V. 745. 767. Budeanu V. Blum Dvoira si Leiba. Popa Stefan 44. Banca Chrissoveloni. str. Budeanu Ana. Viitor 203. Taranu 10. 6. str. 752. 7 apartamente. Blum Isac. 16 apartamente. Sinaia. Karl Marx 6. Bucuresti. Bucuresti. Badescu Petre. 5 apartamente. Alecsandri 10. Bratoloveanu Ion. 51. Bucuresti. Bucuresti. Iatropol 4. Dumitru Onciu 16. Bucuresti.. str.. str. Calea Ferentari 80. Bucuresti. Bondescu I. calea Mosilor 300. Balan elvira. Babes 24. Barsal Dr. Bucuresti. Neagoe Voda 10. Branzescu Gh. . 13 apartamente. 766. str. Dr. str. Banica Gheorghe. Av. Bucuresti (Baneasa). Mecet 8 a. Dr. Uranus 105. Bucuresti. 3 apartamente. M. 7. str. Beresteanu Manole si Beca. 7 apartamente. 771. Baciu Ion Sava. 756. Aquila 35. Bucur Iosif. sos. 13 apartamente. 763. str. str. 749. Ferentari 149. 758. Bernea Nicolae. Bucuresti. Stroiescu 42. 65. 2 apartamente. str. Bucuresti. 743. Ioan. 759. Intrarea Urali 2. Bucuresti. Piata Lenin 15. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Spatarului. Bucuresti. Dr. str. Calea Mosilor 135. Bucuresti. 751. Vasile Lascar 168. 4 apartamente. 765. Lirei 1. Boris Diacoff. 755. 9 apartamente. Dimitrov 15. Bratoloveanu N. Constanta. Zorileanu. 742. V. str. Meteor 25. 6 apartamente. 98. B-dul Gh. str. Bucuresti. Beiu Marin. Braila. C-tin. 747. 5 apartamente. str. 764. 69. Bd. str. 11 apartamente. Beiazgian Nevart. Cluj. 67. Bucuresti. Horei 15. Hristo Botev 22. Vintila 4. str. 328. str. Bucuresti. 163. Calea Motilor 67. 769. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Berta Topor. str. 768. Sabinelor 102. Dr. 748. str. Panduri 63. 753. str. Bucuresti. 10 apartamente. 13 apartamente. 4 apartamente. C-tin. 5 apartamente. 136. Popa Soare 24. Gr. str. Felix 75. Badoiu Gheorghe. prin Mayer Bitman. Baclacian Artin. 5 apartamente. Boba Margareta. Ana Ipatescu 24. str. Bals Teodor. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Eufrosina Poteca 16. 3 apartamente. Braunstein Zary si Marieta. si Smaranda. 4 apartamente. 750. 5 apartamente. 8 apartamente. str. 770. Maria Rosetti 36. 772. 100. 761.

Calea Mosilor 118. 776. 782. str. 788. str. Calea Mosilor 149. Buricescu Constanta. B-dul Republicii 8. Aurora.str. 799. 120-122. 791. 108. str. Borculescu Vasile. Avram Iancu 19. Iasi. Bucuresti. 5 apartamente. Bacal Isac. 783. 800. str. Beldeanu Evdochia. Bucuresti. Stefanescu. Calea Victoriei 112. Bucuresti. calea Vacaresti 107. str. str. 796. Calea Mosilor 84. Bucuresti. str. Lt. str. Stefan 5. Prel. Bucuresti. str. 10 apartamente. 5 apartamente. Bunescu Elena. 3 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Slatineanu 26. 790. 5 apartamente. 792. Suceava. Bucuresti. Bucur Ioan. 794. 6 apartamente. 793. Burescu Ileana si Elena. Ion Ursu 12. Bitolia 10.. Vintila 3. 781. Aurora 52 a. Calea Dudesti 198 A. Mihail Eminescu 135. Botez Cassian. Busteni. 2 apartamente. Blima Haia Fasst. Col. 11 apartamente. Uzina Electrica 13. str. Bratu Alexandrina. Bucuresti. 15 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. Nerva Traian 29. Ghenadie Petrescu 56. str. str. 787. Serg. Haia Lifschitz 32. str. str. 5 apartamente. 801. Batu Ana. 797. Bucuresti. Prof. Beiner Paulina. 6 apartamente. 8 apartamente. Braila. Bucuresti. str. Bucuresti. 18 apartamente. Papazoglu 6. G-ral Salmen 2. Barasch Carol. Bucuresti. Baratiei 2. Miraslau 17. Calea Mosilor 133. Mitrop. 7 vile. Bucuresti. Bilimaci Constantin. 784. Lt. 4 apartamente. str. Bratulescu C. Iosub. Bucuresti. Bazacu Teodor si Suzana. 24 apartamente. Vulturi 147. Timpului 1. Borduselu Ion. Calea Vacaresti 52-54. Calea Victoriei 102. str. Avrig 88. B-dul Tolbukin 24. Bucuresti. Bucuresti. 798. Bertianu Aurelia. 795. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. . str. 802. Badescu N. Bucuresti. str. Calea Calarasi 217. 778. 8 apartamente. Bucuresti. Budeanu Constantin si Cecilia. Anastasia. Maria. Bucuresti. Bedrag Panait. 5 apartamente. 786. Piata Sf. Vasilescu. Dobrogeanu Gherea 23. Calea Nationala 273. Bucuresti. 7 apartamente. 780. Baciu George si Elena. Calomfirescu 4 a. 774. Lucia Marinescu si Eug. str. Bailor 4. str. Bucuresti. 7 apartamente. Botosani. str. str. Mihai Bravu 150. 803.. C. 5 apartamente. Busteni. str. Bucuresti. str. Dragos Voda 8. Bataturescu Pantazi. Boteanu Maria. Bradului 24. Bucuresti. Col. Traian 4. Barbu B. 3 apartamente. str. N. 789. 8 apartamente. 775. Botez Mihail Caucaz. Barad P. str. Abrud 143. str. 5 apartamente. Maria Rosetti 26. str. Buican Gh. 24 apartamente. Bailor 17 777. Cuza Voda 60. 110. Calea Dorobanti 50 A. str. Bucuresti. 2 apartamente. Papazoglu 4. Bucuresti. Elena Pherikide 20-22. 779. Bunescu Bucur. Buneanu Alexandru. G-ral Magheru 27. 785. Matasarii Noi 5.

Calea Dudesti 129. Popa 19. Palade 72. Ilarie Chendi 22. Bucuresti. Iosif Vasilescu 29. 810. 72-a. Branisteanu Maria. str. Lucia.. Aurelia. Bucuresti. Bichis Vasile. Dr. 6 apartamente. Bucuresti. Alecu si Sabina. 4 apartamente. Balaci Alexandrina. str. Bedereanu Petruta. Butza M. Bucuresti. Bucuresti. Stefan Negulescu 55. Dr. 3 apartamente. Focsani. Magurele. str. str. 5 apartamente. 811. 4 apartamente. Benone Alfonso si Frida. str. 823. Bauch Gh. str. Bucuresti. Eminescu 230. B-dul Dimitrov 17. str. Gh. 19 apartamente. Fluierului 32. Bucuresti Colentina. Prof. Baha N. 8 apartamente. 11 apartamente. Stelea 23. str. 814. Bucuresti. 813. Baclagian Virginia. 820. Bucuresti. Agricultori 43. str. Judet 32. str. B-dul Republicii 72. 13 Decembrie 54-56. 3 apartamente. Bucuresti. Iancului 33. Raspintiilor 29. str. 833. 5 apartamente. Logofatul Nestor 12. str. Ambrozie. Brayer Hernsch si Hermina. str. Lister 62. Lt. Sb. Ion Ursu 20. Gheorghe Nou 17. 3 apartamente. str. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Bernstein Dorothea. str. Bucuresti. str. Bucuresti. . 6 apartamente. 808. 818. 829. Bratuianu Const. Petre Locusteanu 14. 830. str. Bercheret Alexandrina. 831. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Gh. 834. Bratescu R. Sos. Brumarescu Constanta. Bucuresti. Balint Mihail. si Elena. Nerva Traian 85-87. Barat Avram. Babes 12. Bucuresti. str. Madrid 3. str.. str. str. 817. M. str. Sf. Buzau. Viitor 141. Bardelli R. Nationala. Predeal. Halfon 9. 832. Behar Virginia. Brubeanu Gheorghe si Sofia. str. 3 apartamente. 815. 4 apartamente. Bilargiu Mircea. Bucuresti. Blarenstein Fritz. Sos. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. 805. 3 apartamente. Radu de la Afumati 4. str. Piata Stalin 1 a. str. Bucuresti. Emigrantului 4. Minotaurului 78. Bucuresti.. 804. 6 apartamente. Rozelor 16. 9 apartamente. 825. 822. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Iancu Capitanu 28. Amiral Murgescu 29. 824. Bondalici Ion. Bucuresti. Barbara Coni si Adamoiu. 7 apartamente. Bortos Radita. G. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Bunescu P. 816. Bucuresti. str. 4 apartamente. Baltaretu Florea. 809. Bucuresti. Clucerului 60. Ghica Tei 87. Bondalici Nicolae. Calea Victoriei 112. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente. 819. str. Busolei 5. Bucuresti. Braziliei 7b. 835. str. str. 807.Berlescu 40. 827. Progresului 9 b. 828. V. 18 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Calea Vacaresti 132. 30. Brutus 3. 821. Sos. Westfried 2. Balan Matilda Elena. 826. Bortos Niculae. 30 Decembrie 2. Bratisanu A. Bucuresti. Dr. 812. G-ral Markos 15. str. Calea Dudesti 178 si 170. Bapalan Paulina. 806.

Bucuresti. B-dul Republicii 65. str. Beblea Const. 849. Bucuresti. str. Duca 49. Republicii 8. Ion. 18 apartamente. str. Vartej. cap. Bucuresti. str. 848. Predeal. Londra 12. str. str. 6 Martie 43. Constanta. Boc. Berlescu Alexandru. 840. calea Rahovei 401. Unirii 29. 843. Maior Sutu 2A. 864. str. Bucuresti. 853. str. 11 apartamente. Serban Petrescu 21 Alba Iulia. 8 apartamente. 836. 850. 93. str. Radu Voda 9. 2 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Cercelus 36. str. Justinian 19. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Baicoianu S. str. 13 apartamente. str. 7 apartamente. 2 apartamente. Predeal. 4 apartamente. 3 apartamente. Brayer Renee. Vasile Adamachi 7. Cap. Rodiei 10. str. Filipescu 21. M. 845. Icoanei 52. Bucuresti. Aleia Alexandru 11 str. Eminescu 200. str. Bucuresti Baneasa. Bucuresti. Brasov str. 855. . Botez Stefania Ghica. Slt. Londra 26. calea Calarasilor 226. Bateriilor 8. 5. 10 apartamente. 8 apartamente. Balai Cornelia. 5 apartamente. 847. 854. 846. Tereza. Bertume Ileana. Bucuresti. Craitelor 4. M. Armeneasca 19. Pantelimon 42. Vasiescu Iosif 106. Blaj Elena si Ana. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bufnea Elena. Bucuresti. 857. Buda Ion si Iustina. Bd. 858. 851. 6 apartamente. 852. 3 apartamente. 3 apartamente. V. Bercovici Berta. Mina 1-3. str. Barbulescu Ion. str. 4 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Sofia 10. str. Cuza Voda 18. Bucuresti. A. str. 839. str. 841. Carol Davila 42. Bratescu. si Viorica. Kogalniceanu 32. Bucuresti. Toamnei 13. N. Calea Mosilor 127. Bucuresti. str. 838. str. Gh. 866. Belizarie Emil. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bonvechio A. Bucuresti. Grecescu 9. 862. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Calea Rahovei 373. Stelea Spataru 17. Bratu Traian si Aurica. Gh. str. 844. Balescu Oct. B-dul Marasesti 80-82. Bratescu I. Bucuresti. Buruiana 19. Fabrica de Spirt 11. Vasile. Rosetti 14. 861. sos. 856. Calea Calarasi 39. Popa Rusu 11. Lazureanu 56-a.Comorei 38. Popa 2. str. Botez Maria. B-dul Stalin 13. Aleea Visinilor 1. Braicu Otilia Ecaterina. 867. str. str. Blauer Saly. Sf. calea Calarasi 21. Ion. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Radu. 12 apartamente. Bd. Intr. Bucuresti. Goldis 2. str. str. Bucuresti. Dr. I. 865. 4 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 24. Bucuresti. Dumitru. str. Baloiu Elena. Barbu Vasile. 7 apartamente. Bucuresti. 859. Kogalniceanu 10. 3 apartamente. str. 842. Bordescu Alexandru si Elena. str. G-ral Angelescu 2. Balanescu Teodor. 863. 12 apartamente. Badescu Maria. Sos. M. 4 apartamente. Baranga Virginia. I. 837. Banu Nita. str. 860. Bucuresti. Braunstein I. Pictor Pop 6. str. Bucuresti. Orizontului 7. Povernei 36. C. Bucsan Ileana. 5 apartamente. Ah. str. 4 apartamente. Alexandrescu 84. Sperantei 26. Bratulescu C. Gr. Bucuresti.

879. Sincai 10. Bancila Ion si Maria. str. 884. Belizan Ion. Duzilor 8. 873. str. Barbulescu I. Bucuresti. str. Serbanescu Tei 51. Biserica Popa Chitu 23 A. 9 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. 890. Andrei Mureseanu 20. 3 apartamente. Bucuresti. Ilarie Chendie 45. Bazavan Gh. Bucuresti-Grivita. Dimitrov 172. str. 3 apartamente. 897. Badulescu Ioan si Florica. 4 apartamente. 4 apartamente. Bogorian Daniel. 3 apartamente. 5 apartamente. 881. Banica Aurelia. Alex. Pantilimon 31 A. Berariu Mariana. str. Baron Avram si Clara. Bucuresti. str. 3 apartamente. 60. Bucuresti. str. Bondi Guido. Matasari 36. Bucuresti. Sandu Aldea 29. Popa Nan 151. 7 apartamente. 2 apartamente. 30 Decembrie 1. Balanescu Georgeta. cel Bun 58. str. str. Benedek Stefan. Bogorian A. Spatarului 30. str. str. 3 apartamente.868. Buzescu Gheorghe si Evdochia. str. str. str. str. Balan Ion si Maria. Tolbuhin 19. 883. str. Targoviste. Vaselor 30.. str. Portului 105. Tolbuchin 19. Koch 2. str. str. 880. Stupinei 12. Dr. 885. 6 apartamente. 3 apartamente. Bremer Haim. str. Calusei 48. Vasile Stroiescu 2. Maracine. Bucuresti. str. str. Burdea Teodor. Ion si Alexandrina. str. Berceanu Vasile. . Bucuresti. Burnea Virginia. 4 apartamente. str. 12 apartamente. str. 8 apartamente. Banica Gh. Bogdan Cleopatra. str. 3 apartamente. Bucuresti. Grivita 1. 889. Arhitect Louis Blank 28. Bucuresti. Plantelor 82. Delea Veche. 4 apartamente. str. Biciola Eleonora. Lirei 15. Bucuresti. Argetoaia 1. Bogorian Daniel. 4 apartamente. Bd. str. Galati. 54 b. str. Bucuresti. Mihai Bravu 62. 2 apartamente. 902. 876. cal. str. 877. Bucuresti. 881. Bucuresti. 4. 882. Pietii 18. Libertatii 83. 893. str. Bucuresti. 3 apartamente. 894. 870. 6 apartamente. 887. Tecuci 11. 900. Bd. str. Bucuresti. Sofia 15. Busuioceanu Anastasia. 901. Anton Pan. 872. Izvor 107. 878. Popa Nan. Bucuresti. Braunstein C. 888. 869. str. 5 apartamente. Bratucu Victor. 871. Gh. Ion Roata 12. sos. 200. Bucuresti. Bainescu Victoria. si fii si N. 5 apartamente. Bucuresti. Beratt Elena. Bucuresti. Budescu Alexandru. Mihail Cornea 33. Bucuresti. Bucuresti. Olimp 62. 892. Spataru Milescu 23. Badescu. Bucuresti. Mosilor 171. 886. Bucuresti. Maria. 874. 891. Bechereanu Petruta. Bucuresti. Bucuresti. Granicerilor 1. Panciu Putna. 875. 895. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Vasile Lascar 186. Baluna Marin. Radulescu Elena. Bucuresti. str. 6 apartamente. 5 apartamente. sos. Edgar Quinet 3. Naum Romniceanu 26. 3 apartamente. 20 apartamente. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. str. str. Bucuresti. Bogdan Florica. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Klipar. str. 896. str. Sinaia. str. Badescu Elena. Pitar Mos 18. 3 apartamente. si N. Bucuresti. Bucuresti. Frumoasa. 8 apartamente. Stefan Mihaileanu 26. 16 apartamente. Bucuresti. 898. Intr. 899. Budeanu Aneta.

Buzesti 98. 3 apartamente. Bozianu 9. Bercu N. 11 Iunie 15. Banca Creditul Bucurestean in lichidare. str. Agricultori 31. Bd. Republicii 79. Bogoiu Lucian. str. str. H. str. Anton Pan 29 si 27 A. 4 apartamente. Lucaci 54. 936. str. Bucuresti. Bucuresti. Cetatii 12. Cantemir 88. Bumenfeld Alda. str. str. Furnica 24. str. most. Bucuresti. 6-8. Sinaia. Ion. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Brech Cristian. Soc. calea Mosilor 49. Bucuresti. 922. Haralambie 17. Mihai Voda 9.. 925. 938. Bratianu Th. str. Frumoasa 43. 905. 39 si 48. str. 9 apartamente. str. M. Bragadiru D. Banescu Niculae. str. 3 apartamente. Blujdea Tiberiu si Frusina. Birceanu Ovidiu si Constanta. Sf. Bacau. str. Bisot Paul si Mariana. 926. Sportului 1. Apostoli 33. 88 apartamente. 4 apartamente. Carol Davila. Bucuresti. 919. 24 apartamente. Bucuresti. 921. Bucuresti. 94 apartamente. Bucuresti. 924. 904. D. Bucuresti. Tomis 14. 3 apartamente. Butai Iosif Maria. Gh. 913. str. str. str. Bucuresti. 928. 923. Bucuresti. Bucuresti. Banu Mihalcea 2. str. Iulia Hasdeu 1. 4 apartamente. 30 Decembrie 10 si 12. 3 apartamente. 929. B-dul N. Bd. 927. Uranus 20 A. Balgiu Dragos. Balca Viorica. 5 apartamente. Banca de Scont a Rom. 10 apartamente. 2-4. Bucuresti. Berzei 15. Bucuresti. Titulescu 17. Apolodor 10. 2-14. Barach Iosif. str. str. 914. Bucuresti. str. Masina de Paine 9. Bucuresti.. 937. Blanaru Ion. Basturescu Dorina. 906. 4 apartamente. Marcu 5. Barza Constantin si Wilma. Bals Ion. Hatman Arbore 16. str. Serban Voda 268. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Badulescu Nic. Logofat Tautu 60. Bucuresti. 932. str. 7 apartamente. str. str. 5 apartamente. 9 apartamente. Barta Eugenia. str. Vasile. 10 apartamente. 24 apartamente. 907. . Elena. Buzatu Stefan. Bucuresti. 7 apartamente. Beceanu Maria. Stirbei Voda. str. calea Mosilor 168. str. 6 apartamente. str. Magheru 2. 933. Bucuresti. str. Uranus 4. str. str. Bucuresti. Gh. Mihai Bravu 193. 5 apartamente. str. C-tin. 918. 931. 7 apartamente. str. Scarlatescu 28. 911. 13 apartamente. 920. Bucuresti. str. 917. 3 apartamente. Luterana 3-b. Barzan St. Ritoride 37. Bucuresti. str. Balasanu Elena. 8 apartamente. Bucuresti. 13 Decembrie 42. str. 915. Berlescu C. Apolodor 27. 910. 5 apartamente. Bunea Anica si Constantin. Braila. 930. in lichidare. 3 apartamente.903. str. 14 apartamente. Vistieri 19. Eforia. Bucuresti. 908. Grigore Alexandrescu 100. Branza Valeriu. str. 912. Marcovici 6. Bernstein Sofia. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Beresteanu Mina. Bucuresti. Aristide Briand 1. str. Mamaia. Focsani. 935. Constanta. 13 Decembrie 4. Marasesti 19. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Baer Ludmila Maria. 916. Londra 23. 934. Bucuresti. Binder Ion. Bucuresti. Babor-mostenitori. Dumitra. Bancii 6. Banateanu Maria. Intr. Oradea Mare 60. 7 apartamente. 4 apartamente. Constanta. str. Bardescu Col. 909. 4 apartamente. 3 apartamente.

str. str. Bucuresti. Vasile Lascar 81. 16 apartamente. Bucuresti. 20 apartamente. 954. 941. Donici 49. Cernescu 19. Bucuresti. 13 Sept. Traian 4. Blum Emil. str. Stavropoleos 8. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Besa Eugen si Hilda. Closca si Crisan 3. 939. str. A. Baiandurian K. M. str. str. 32 apartamente. Balacescu Constanta. 963. 955. 957. str. str. str. Lahovary 45. Av. G-ral Angelescu 131. Braila. V. 944. Beulian Maria. str. 956. Cercului 3. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 5. Beulian Haig Mandanici. str. str. str. Bucuresti. 17 apartamente. Constanta. Bucuresti. str. Cobalcescu 107. str. Silvestru 6. Matei Basarab 12. 7 apartamente. 14 apartamente. 145. 948. str. Lascar Catargi 13. str. 143. G-ral Angelescu 76. 20 apartamente. str. Horia. str. Dr. 30 Decembrie 62. str. Banciu Stefan. Bratulescu David. Sahia 37. Cazarmei 54. Columb 6-8. 23 apartamente. str. Carol 1. Blidescu Lucretia si Constantin. Maria. Covasna. str. str. Baissy Petre si Elvira. Breger Terezia.. M. Cornel Botez 5. Bucuresti. str. B-dul Ana Ipatescu 11. Bruman Gheorghe. Alecsandri 28. Piata I. 3 apartamente. Col. T. str. 952. Egalitatii 4. 4 apartamente. Splaiul Unirii 13. I. 960. str. Pieptanari 9. 11 apartamente. 947. Stalin 3. Mosilor 200. str. 13 apartamente. str. str. Bucuresti. V. Bucuresti. str. Dorobanti 96. Alex. Molotov 2. Botez N. Ploiesti. Lister 29. 951. Campina. 14 apartamente. 958. Occidentului 1. Sinaia. Galati. str. G-ral Brosteanu 9. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Lascar 70. 953. Rossetti 53. 10 apartamente. str. 4 apartamente. Icoanei 23. . str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Tulcea. str. Eminescu 40. Andy Endre 7. Decebal 3. str. C. str. B-dul N. Bahus Rosita. Bratescu Alexandrina. Bata E. Medgidia. 950. 940. str. str. str. 4 apartamente. Baltaceanu Maria. Budisteanu Alisa. Alexandria. Caragiale 3. 959. str. Buiati Petre. 27 apartamente. Dionisie Lupu 38. 10 apartamente. str. 17 apartamente. Stirbei voda 92. Otetari 6. Alex. Magurele. 942. Marasescu 2. 16 apartamente. 12 apartamente. Dr. Balteanu Eliza. str. 17 apartamente. Russel 41. Pop de Basesti 21.Eugen Carada 1-3. Bucuresti. Popa Chitu 4. Mendeliev 8. Berindei C. Bucuresti. 30 Decembrie 36. 961. Elena. Corabia. 10. Maria Roseti 15. str. str. Cuza Voda 6. Bucuresti. Brumarescu Dan. V. Bucuresti. Iasi. Lt. 943. 946. Giurgiu. Lt. Iacobescu 19. Focsani. str. str. 7. str. Steluta. Ilie Pintilie 3. Icoanei 7. Badulescu N-le. Vasile Lascar 8. Bucuresti. 945. 962. 949. Bork Maria. Lupu 18. 38 apartamente. A. Barbu Gheorghe. Baicoianu Alexandru. str. 22 apartamente. str. 13 apartamente. Popa Tatu 1-3. str. V. Bucuresti. Bucuresti. Calea Codrului 16. G-ral Angelescu 94. Balcescu 24.

Intr. Bucuresti. si Petrescu V. str. Dionisie Lupu 31. 28 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sos Buc-Ploiesti 38. str. Vasile Conta 79. Porumbaru. Baicoiescu M. calea Dorobanti 95. Baier M. Baneasa-Ilfov. Bd. Armeneasca 15. calea Grivitei 290. str. 13 apartamente. Bucuresti Ploiesti 38. 988. 990. 23. 15 apartamente. 979.A. Dionisie 65. str. Banca Com. M. Barbu Eugen si Lucretia. 63. str. str. Balcescu 35. 976. str. Barbulescu Ion. Bucuresti. Vasile Lascar 154. calea Floreasca 33 si Alex. Piata 23 August 1 si str. Bucuresti. Predeal. Bucurestii Noi 216. Galati. I Bogdan 17. 11 apartamente. Berechet Mihail. Tunari 83. Brebenel Gheorghe. Bucuresti.964. Beloianu Ecaterina. str. Sos. str. str. 985. Timisoara. Burileanu Ioana. Dimitrie Orbescu 11. str. 981. Magheru. Piata Lenin 14. Baicanescu Virgil. 7 apartamente. Brown Boveri S. 12 apartamente. Bucuresti. Uranus 75. Bucuresti. 966. 6 apartamente. str. Constanta. Dorobanti 10. str. Braila. Misitilor 25.. 16 apartamente. str. Nifon . Elena. 984. Braescu Maria. str. 11 apartamente. 7 apartamente. Dimitrov 113. 967. Buscaff Miekel. Legendei 2. Ghenadie Petrescu 139. Busteni Prahova. calea Dudesti 223. Bucuresti.. Busoianu Gheorghe. Butulescu Elena.. str. Lanariei 1. Frumoasa 18. 8 apartamente. Predeal. str. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. 968. str. 14 apartamente. str. Eminescu 70. Bucuresti. 31. 971. str. Banca de Agricultura si export S. Boghici Gheorghe. Bd. Bursei 2.A. Maria Rosetti 33. str. 9 apartamente. Bucuresti. Prof. str. str. Bucuresti. Italiana si Romana. Bucuresti.R. Baiadjoglu Gh. str. str. Brancoveanu 1. 13 apartamente. Popa Nan 8. Bralianu Radu. 977. Sperantei 26. Karl Marx 8. str. 10 apartamente. str. Spatari 17. B-dul Republicei 7. 70. Balanescu Constanta si Ion. Galati. Bucuresti. Bucuresti. Cluj. Granicerilor. 974. Sos. 2 apartamente. Banca Ilfov. str. str. Toamnei 102. Iacobini 4-6. Col. 972. Boghici Gheorghe. Vasile Lascar 154. Badulescu I. 980. Gradina Publica 11. 10 apartamente. Balian Leon. Bucuresti. Elena Doamna 72-a. Pitar Mos. Arcului 20. str. Piata Libertatii 2. 983.. Stefan cel Mare 92. 16 apartamente.R. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. Bucuresti. Bucuresti. Sahia 7. 987. 986. 975. Popa Soare 20. B-dul N. 970. 8 apartamente. str. 989. Barceanu Mihail. B-dul Ana Ipatescu 17. 36. Bunea Stefan. Mica 24. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop Filaret 56. 10 apartamente. B-dul Libertatii 191. Bucuresti. Costache Negri 15. 973. 13 apartamente. Banica Elisabeta. 982. 9 apartamente. 965. Braila. Constanta. 13 apartamente. Gh. 18 apartamente. Bucuresti. Mihail. str. Baicoianu Petre. calea Victoriei 21. Col. str. 8 apartamente. 978. Bucuresti. 969. Biserica Amzei 3.

Mitrop Gh. Brosteanu Ernest Radu. 3. 993. Despot Voda 16 B. Sinaia. Silvestru 40. 8 apartamente. Borcea Ed. Lister 41. Bajan Polixenia. Bentu Olimpia. str. Bernstein Emanoil. calea Victoriei 128. M. Victor. Badea Constantin. 4 apartamente. str. Economu Cezarescu 37. 4 apartamente. 5 apartamente. 997. Bucovina 50. Izvor 68. str. Breza Iordan si Stefan. str. Bogza G. str. str. Bucuresti. Badescu Alexandra. B-dul Marasesti 100. Eminescu 168. 1007. Bidulescu Emil.. Sinaia. 998. Mircea Voda 48-50. Bucuresti. Bianu T. Bucuresti. Bazgan V. 1022. str. 1020. Bucuresti. 1000. str. 12 apartamente. Grecescu 10. Paris 32. b-dul Pacii 7 A. Bucuresti. Silvia. Bateriilor 34. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Mendelieff 2. calea Grivitei 356. Bucuresti. Duca 30. Harsova. Dorohoi. 3 apartamente. Precupetii Vechi 33. Filimon Sarbu 14. 1006. 2 apartamente. Sos Stefan cel Mare 5. str. Timisana 5. Brezoianu 29. Borcescu I. b-dul Lenin 24. Buzatu Traian. Intr. M. 1002. Dr. 7 apartamente. Balanescu Romulus. Timisoara. Biciulescu Marin. 5 apartamente. str. 1011. str. 1012. Sepcari 8. Bucuresti. Popa Nan 146. Butu C. Elefterie 10. Bucuresti. vila. Bucuresti. b-dul Ana Ipatescu 43 A. 999. Bucuresti. B-dul Dacia 48. Bucuresti. 8 apartamente. 1009.. Sergent Scarlat 16. str. Brosteanu Sanda. Bucuresti. str. str. str. str. Bucuresti. str. str. Bimbaum Betty. str. 1003. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Baiatu Dumitru. 1013. Bucuresti. str. Bucuresti. Burlea I. 5 apartamente. . Berza Ana. 4 apartamente. str. str. 2 apartamente. Amiral Balescu 15. calea Grivitei 182. str. 996. str. 994. 1010. Bratu Ion. 992. Paul Chinezu. 6 apartamente. str. Bucuresti. Amzei 2. Silfidelor 24. Cercului 2 A. Petrescu 82. 5 apartamente. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 7. Bucuresti. Baier Alexandru. Kogalniceanu 4. 991. str. b-dul Pacii 121. Drumul spre moara. 1019. Bucuresti. 5 apartamente. str. Jules Michelet 15. 5 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. calea Victoriei 128 A. 3 apartamente. Sft. Ardeleni 32. Aurelia. Bentoiu Aurelian. 7 apartamente. Bucuresti. I. 13 apartamente. str. Bucuresti. 10 apartamente. 1015. Florica. Jules Michelet 3-5. 1017. Bucuresti. Bucuresti. 995. str. Bucuresti. 1016. str. 3 apartamente. Beiu Nada si Stan. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 1008. Timisana 14. 3 apartamente. Batistei 17. 1001. 16 apartamente. Bucuresti. 1005. Anton. 1014. Burdea Cristea. Piata Maria Rosetti 31. Izvoreanu 13. Anton Pan 2. Boros Paul. G. Bucuresti. 1004. 1018. Baicoianu Petre si Lucia. Dr. 3 apartamente. str. Alexandrina. 1021.16. b-dul 1 Mai 58. Bilescu Ion. 4 apartamente. Frumoasa. Bemtassat Maria. str. Baleaca Wileax. str. str. 6 apartamente. Concordia.

Bichis Maria. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 1047. Vatra Luminoasa 35. Bucuresti. Batistei 5. 2 apartamente. Bita Mihail. Radovici 10. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 128. Th. str. 1057. 6 apartamente. Bereca M. Wilson 15. 1030. str. 1055. Lehtia. Bragana I. Basacazae. 6 apartamente. Batea Cecilia. 2 apartamente. Beneche Ludovic. 1054. 1053. Bucuresti. 1052. 5 apartamente. 1045. Republicii 89. B-dul Dacia 27. Bucuresti. Budurescu N. Belingsteanu Corneliu. Clucereasa Elena 20. Valcea. Stirbei Voda. 3 apartamente. 1033. Sinaia. 7 apartamente. Badea Ion. Dobrota 8. L. 1049. 1050. 1026. Diana 7. 1042. 6 apartamente. M. Eminescu 80. Bucuresti. str. Barloiu Stefania. Dogari 1. str. Bucuresti. 5 apartamente. Buzesti 9. Andreescu 33. Aurora 27. str. Brezoianu 17-19. Bucuresti. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 1028. Muntii Tatra 12. Bucuresti. 1032. Bucuresti. Batistei 1. Bordan Dumitru. Bucuresti. Busulinga Anton. Baltaceanu George. Bucuresti. Dr. Blajan N. 1029. str. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Stefania Bejan. str. Armasului 7. Bucuresti. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Bogdanitei 3. Bucuresti. Bucuresti. Cazarmii 2. Raspintiilor 29 Tohani Vechi. Bucuresti. Spiridon. 6 apartamente. str. str. Intr. 1035. Spatarului 8. Bucuresti. str. str. str. General Praporgescu 17. str. str. 4 apartamente. 1046. Palade 44. Ioana. Barsan Dumitru. 6 apartamente. 5 apartamente. Bazgan Ion. N. 1051. str. str. 1039. 4 apartamente. Bamcher Lucia. Bucuresti. Dr. str. Mare 207. . 8 apartamente. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 43. Vaslui. Bucuresti. Bordeianu Elena. Petre Ispirescu 89. str. Beer Nathan. 2 apartamente. str. Ionescu Baican 58. 1040. Elena. Bucuresti.. 4 apartamente. str. Pasteur 42. Margareta. Galati. Anastasie Simu 2. 6 apartamente. Balcescu 24-16. 1048. 1044. Braunstein Mina. Braun Emilia. Bucuresti. Italiana 1. 3 apartamente. Mazarik 1. str. Bratianu Dan Adina Ion. M. 2 apartamente. Bucuresti. str. B-dul Lenin 30. Niculae Beldiceanu 5. 1034. Budis Florica. Bucuresti. 1025. Ecaterina. 1043. 5 apartamente. str. Balcescu 9. B-dul Ana Ipatescu 25. Bucuresti. 5 apartamente. Balaban Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Pietati 21. Intr. 1024. Bujoreanu Maria. Bucuresti. 1031. 1041. Beghiu Niculae. str. Babouleni P. str. str. 6 apartamente. 1056. Batzaria Niculae. Balcescu 3. str. 1038. str. Banescu Teodora. 3 apartamente. 1037. Brezoi Ghedeon. Bucuresti. 3 apartamente. N. 5 apartamente. 1036. Filupescu 51. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bogdan H. Mendeleff 32. Constantin Nacu 3. str. Bucuresti. Popescu Paun 8. Busteni. Lt. calea Dorobanti 73. str. str. str. Lenin 170. Batistei 5. Blumen Marcu. Bucuresti. R. calea Grivitei 35. 4 apartamente. Intr. 5. str.1023. N. str.. Bratianu D. Vasile Lascar 33. 1027. str.

4 apartamente. str. str. str. 1089. Raspantiilor 18. Sincai 10. 1074. 1061. 2 apartamente.a. Blanita Elena. str. Bucuresti. Nerva Trian 29. 1087. 3 apartamente. str. Bucuresti. Calafat 21.A. Blaescu Elena. 1062. 1065. 26. 1090. 33. 61 apartamente. Carnabel 22. Bucuresti. Sofia 1. Florescu 12. 1069. str. 10 apartamente. str. Borvizeanu Ion si Valeria. 1063. Aniversarii 35. Cluj. Bucuresti. 1086. Bucuresti. Banu Udrea 32. 1070. str. Const David 94. str. str. str. 6 apartamente. Belu Octavian. 5 apartamente. 1075. Calea Serban Voda 298 . Berceanu Ion. str. Calea Calarasi 148. str. str. str. Belascu Stefan. Robert de Fleurs 20 Galati. 1073. 6 apartamente. (in lichidare). Viitorului 148. Bucuresti. Maria Rosetti 31. Felix 81. 1080. Bucuresti. str. 1068. Barbalat Mily. 4 apartamente. str. 1076. str. Porumbaru 64. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 1064. Bucuresti. Bozianu 10. Bucuresti. 1060. Valeriu Braniste 56. Matei Basarab 24. Bucuresti. Bucuresti. apartamente. Bardanescu Dobre. Arhitect D. str. Popa Chitu 26. Cuza Voda 109 1078. 3 apartamente. N.1058. Sergiu. Gheorghe. Bucuresti. Romana 34. str. 6 apartamente. Brandus M. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. calea Plevnei 86. Vasile Lascar 109. 1066. Berg Marcu. Bis. Politiei 28. Gh. Bucuresti. C. Duca 57. Luterana 15. 1081. str. 1084. B-dul Republicii 5. Const. Vasile Lascar 109. Bratu Nicolae. 3 apartamente. 1077. str. Nacu 2. Olteni 18. Bunescu Stefania. Batas Maria. C. str. str. 4 apartamente. Dorobanti 123. Manastirei 13. 3 apartamente. Branza Efrosina. str. Bucuresti. Beniamin Nadler. Meteori 34. str. Baicoianu Eliza. Bagaloglu Elena. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Biolau Stan. Bucuresti. Blumenfeld Avram. 1067. B-dul Republicii 5. 1088. B-dul Ana Ipatescu 24-26. 2 apartamente. Bandi Ecaterina si Petre. str. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Turturele 15. 1071. 1072. Bucuresti. Bogus Ion. str. Bucuresti. 7 apartamente. Balescu Dimitrie. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Harzea 18. str. Bucuresti. Barbu O. Borteanu Ana. 1085. str. Danciu 3. 6 apartamente. Caragiale 22. Dr. B-dul Muncii 9. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 11. Brezoianu 18. Sinaia. Dragos Voda 30. 4 apartamente. str. Mircea Voda 21. 1059. 15 apartamente. 5 apartamente. 1 apartamente. Bratescu Paunica. G. 35. str. 1071. Baicoianu Nasta Lucia. 1079. Radu De la Afumati 44. Bratianu I. Ana Ipatescu 8. Brandusi Viorica. I. str. Bucuresti. Smardan 5. str. Bucuresti. Bucuresti. Berlescu Jean. Busila Elena. 1 apartament. 1083. Modrogan 1. Maricica. Bucuresti. str. 14 apartamente. Bozianu 10. Balsovici Paun Elena. Calea Serban Voda 66-68. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 30-a. str. Bartea Mihai Naghi. Buenger Eveline. Calea Grivitei 119. Bucuresti. 2 apartamente. G-ral Berthelot 11. Masina de Paine 78. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Banca Romaneasca S. str. Bucuresti. 1082.

Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. 1122. str. Calea Saguna 75. Stirbei Voda 17. Cheteanu Valeria. 1096. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Dunea Radulescu 12. 10 apartamente. 1120. C. Vasile Lascar 148. Iosif Niculescu 3. str. Constantin Ion. Constantinescu Maria. 2 apartamente. Ana Spataru 3. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Eliza. Chitu Moise. Bucuresti. str. Bucuresti. Chelaidits H. str. Bucuresti. Carlova Eugenia. Draginescu 12. Cotanu Atanasiu. 1102. 1124. 1097. str. Constantinescu Vladimir. Bucuresti. Aurora 17. str. apartamente. Verzisori 51. 9 apartamente. 5 apartamente. Constantin Macel. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. str. Constantinescu Ecaterina. 4 apartamente. 1105. 5 apartamente. str. str. Dragos Voda 37. 1094. 1093. Cucu Vasile. Intrarea Armasului 6. 1098. 4 apartamente. Coltei 44. Colentina 195. 8 apartamente. Lct. Bucuresti. str. Craciunescu Oncel. str. Mureseanu 27. 1127. str. Biruiu Liea. str. Intr. Boros N. 6 apartamente. Lirei 15. Bucuresti. str. 3 apartamente. Conadis Vasilica. A. 1118. Spataru Milescu 56. 1092. Constantin Chirita. Costache Marin. 5 apartamente Bucuresti. Robescu 9. 2 apartamente. Barbu Maria. 7 apartamente. 1111. Stavropoleos 5 si 14. Popa Petre 25. 1113. Cunadi Florica. Bucuresti. 4 apartamente. Cociu I. Bucuresti. str. Sebastian 60. Hameiului 9. 1103. Cristescu Petra. Felix. 3 apartamente. str. Bucuresti. Piata Ilie Pintilie 4. 1104. 4 apartamente. 8 apartamente. 1107. 3 apartamente. 3 apartamente. Ion Procopiu 14. 1099. Carol Davila 23. Voevod 14. 7 apartamente.1091. Cornelia 38. str. Cohn Adolf. str. Constantinescu Mihaela. Armeneasca 28 a. 1117. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. C. 5 apartamente. Radu Cristian 8. Smardan 29. 1114. str. 13 Septembrie 249. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Florilor 20. str. Constantinescu Eugenia. Bucuresti. Alexandru Vlahuta 17. 1116. 1101. 13 apartamente. Carnaru P. Constantinescu Elena. 1109. 1106.. 1115. str. str. Calimachi 15. F. E. Viilor 10. General Manu 31. Bucuresti. Logofatul Tautu 57. Covalioti Anton. Candrata Andrei. 1112. Bucuresti. str. str. Lazureanu 7. Cristescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Brauer Wilhem. str. Bucuresti. Epicol 8. Dragos Voda 37. str. Bucuresti. str. Constantinide Dimitrie. str. 1100. Arcului 21. Teodoroiu 22. calea Floreasca 73. Eroului 18. Bucuresti. str. Cojocaru Emilia. str. 1126. Dr. 1128. str. Constantinescu Olga. Bucuresti. Negel 58. 5 apartamente. Elima M. Bucuresti. 1121. Cojocareanu Emilia. 12 apartamente. Carniol Iancu. 1119. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 1108. . 1095. 20 apartamente. 7 apartamente. Ana. 1110. Cuciuchi Atanase. 3 apartamente. Bucuresti. Salcetului 11. Dr. Constantin. str. 1125. 4 apartamente. 1123. Bucuresti. Constantinescu Alexandru. str. 5 apartamente.

Constantin Radu. str.. Bucuresti. Crasnaru Constantin. Ion Mos 8. str. Tg. str. 1159. str. str. str. Arcului 22. 1133. calea Mosilor 305. 1143. 3 apartamente. I. 3 apartamente. Constantinescu Maria. Vasile Stroescu 46. Bucuresti. Cabilovici Iacob. Iliescu 22. Bucuresti. str. str. Cioran Lucian. Sf. Cristescu Cecilia. Serban Voda 138. 1161. Vacarescu 32. 1150. str. str. 5 apartamente. 1132. Vasile Roaita. 6 apartamente. Bucuresti. 1144. 7. Bucuresti. Caragianu Ion. T. Aurel Vlaicu 155. 1148. Maria Cuntan 10. 1156. str. str. 20 apartamente. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 198. str. Constantinescu Maria. Bibescu Voda 7. Intr. str. 1146. str. str. Splaiul Unirii 184. Hatmanul Arbore 13. str. Rasuri 19. Cioculea Vanghele. 1160. apartamente. str. fund. Bucuresti. Toma Mazarik 29. 3 apartamente. 8 apartamente. 7 apartamente. 1140. Checiulescu Margareta. Bucuresti. str. str. 1139. str. 24. Constantinescu Scarlat. Caciulescu Ion. Bucuresti. Pop de Basesti 9. Cristian vasile. 9. Balcescu 3-5. calea Codrului 5. Ocna. Bucuresti. 4 apartamente. Urali 6. En. str. 1149. Combanis Mihail. 10 apartamente. Carp Ana. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Popisteanu 10. General Leca 22. Bucuresti. 1137. Eroul T. Mit. Av. Bucuresti. Splaiul Unirii 26. Sinaia. Grivitei 70. Cohen Jaques. Ion Maiorescu 36. Bucuresti.R. str. Muzelor 20. Vasile Conta 3. Bucuresti. 1134. 1152.A. Leon Voda 9. Constanta. Bucuresti. Icoanei 56. Constantinescu Radu. Bucuresti. 1138. 4 apartamente. Calonas Maria. Tiganus. 3 apartamente. Niculae (Colentina) 27. Vladimirescu 13. 3 apartamente. 5 apartamente. 1154. Bucuresti. str. Danile Berceanu 34. Costinescu Emil. N. Iosif 29. Mihai. 1151. General Lupu 2. calea Mosilor 189. 4 apartamente. 1157. 3 apartamente. 7 apartamente. Branescu 7. 4 apartamente. Republicii 34. 3 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Sofia. 14 Martie 29. Enachita Vacarescu 50. Vila Unirea. Ciortan Alexandru. . Bucuresti. Dogari Gh. 1155. 2 apartamente. str. V. Alexandru Sahia 17. 4 apartamente. 3 apartamente. Sinaia. Bucuresti. 8 apartamente. str. Delea Veche 1. str. Cotaru Stefan. 4 apartamente. Bucuresti. 1131. Bucuresti. str. Bucuresti. Constantinescu Marin. Lanariei 52. 4 apartamente. 1142. Frigului 5. Bucuresti. Caveschi Anton. str. 1162. Cazano Economu. 3 apartamente. Bucuresti. 1145. str. Calinescu Rozalia. 10 apartamente. Bucuresti. Corlanescu Ioan. str. Cutulescu Elena. 1163. 1 apartamente. Serban Voda 160. 1135. str. str. Bucuresti. Constantinescu P. str. 4 apartamente. 17. 2 apartamente. Bucuresti. Candrea Berta. Viitor 12. Bucuresti. Constructii Generale S. Eliade intre vii 26. Paun 1. Matei Voevod 36. str. 1158. 11 apartamente. Bucuresti. Chivulescu Traian. 1136. 1153. str. Cristescu Valerica. Pietatii 18. 1130. 4 apartamente. Constantinescu C. str. Bucuresti.1129. Av. 1141. Constantinescu Stefan. Intr. 1147. str. 6 apartamente. Gheorghe Asan 3. Bucuresti.

Ion Maiorescu 26. sos. str. Ing. 3 apartamente. str. Candes Niculae. Carac Aneta. 11 Iunie. str. Bucuresti. str. 1182. Sevastopol 22. 26 apartamente. Campulung. str. 1168. 8 apartamente. str. Bd. 11 apartamente.1164. 1178. 1186. str. 1175. Bucuresti. 1172. Gabroveni 5. 5 apartamente. Cristodorescu Tereza. Lipscani 42. Cossian Mary. Froimescu. Cohn Lupu si Tony. 55. 13 apartamente. Avram Iancu 26. 36 apartamente. Bucuresti. Gh. Austrului 29. 1195. Ceausu Constantin. Constantinescu Paulina. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Ioan. Bucuresti. sos Vitan 87. Bucuresti. Fantanica 16. Bucuresti. Costescu Eugenia. 16 Februarie 63. Popa Tatu 27. str. str. 6 apartamente. calea Mosilor 338. Cristescu Elena. Mit Filaret 2. 1176. 1192. 3 apartamente. Titulescu 40. 1170. str. Bucuresti. Constantin Caliban. 1181. General Ipatescu 20. Frumoasa 50. 1194. Serban Voda 70. 24. Teodor Speranta 180.. Bd N. 5 apartamente. str. Catana Iosif. Bucuresti. 1191. 1183. 3 apartamente. Cristescu M. Bucuresti. calea Colentina 80. Piscului 106. 1180. 11 apartamente. 1171. str. Bucuresti. 18. 19. Radu Voda 3. executor testamentar. Independentei 15. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti. Cristescu Tanase. 1179. Czarnechi Olga. str. str. 1189. str. str. Bucuresti. str. 12 apartamente. Bucuresti. Cristea T. 6 apartamente. Menelas Ghermani 2. 1188. str. str Polizu 32. Bucuresti. str. 1166. Niculae Iorga 20. Cristescu Sultana. calea Mosilor 287. Luarentiu Claudian 27. Plantelor 23. 30 Decembrie 58. Popa Tatu 14. str. Serban Voda 7. 5 apartamente. . Bucuresti. 6 apartamente. str. Biserica Amzei 27. str. 1177. Constantin Ciudrea. Belu 32. 5 apartamente. str. Chiliman Cecilia. Bucuresti. str. 1167. Victoria. Bucuresti. 1165. Constantinescu Ecaterina. Niculae Filipescu 10. 1190. Clinciu Gheorghe. str. 3 apartamente. str. str. Busteni. 5 apartamente. str. 9 apartamente. str. Constantinescu Dumitru. 72. Ceortan Georgeta. Cazarmei 33. 17. Bucuresti. Cristescu Tudor. Banu Maracine 29. Carantino Ion. 8 apartamente. Cap. Cifarelli M. 5 apartamente. Constantinescu Stanciu. Despot Voda 52. Bucuresti. Nic. 12 apartamente. Romana 17. Bucuresti. 1184. Justitiei 75. 1173. sos. str. Schitu Maicilor 7. Vatra Luminoasa 45. 1185. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Niculae. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 8. 2 apartamente. Ion Ghica. 1848 6. Bucuresti. Niculae Titulescu 2. str. 1187. 1193. calea Plevnei 27. str. Bucuresti. str. str. Cutitul de Argint 19. 14 Martie 27. 1169. Zablovschi 10. Constantinescu Maria. 19 apartamente. Cristescu Florica. Bucuresti. prin av. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Cohen. 1174. Donescu 10. Cionga Gusa. 25 apartamente. 2 apartamente. str. Constantinescu Alexandrina. str. 5 apartamente. Ploiesti. str.

Colinteanu Laurentiu. 1226. 3 apartamente. Cerbulescu Cecilia. Constantin Dicu. Bucuresti. Cioc Ioan. Condu Raina. Frumoasa 50. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. calea Plevnei 54. 1201. Eminescu 17 A. Marcovici 9. Sinaia. Cuza 59. Atelierului 35. str. 3 apartamente. calea Grivitei 222. Bucuresti. Cutcudache Damian. 8 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente.. 1228. Bucuresti.. Burcies 7. Bucuresti. Bucuresti. Creiu Gl. 4 apartamente. Mirinescu 11. str. 1222. Dr. Constantinescu Gh. ... Teghirghiol. Chirstuc N. str. calea Dorobantilor 156. Bucuresti. str. Crisan 4. Cotea Ionel. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 31. Silvia. St. str. 1225. 1198. 6 apartamente. Serban Petrescu 20. str. 1217. Bd. str. Camarelli B. Dr. 1229. Bucuresti. Calugareni 37. 280. 9 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 1208. Prof. sos. Rep. Marinescu 9. Predeal. str. Bucuresti. Marasesti 12. str. Schitu Maicilor 30. Republicii 5. 10 apartamente. str. Bucuresti. 1221. Bucuresti. 1209.1196. str. Sf-tii Voevozi 30-32. str. Bucuresti. Cristodulo Grigore. 1204. 10 apartamente. str. Independentei 18. 1210. 7 apartamente. Stirbei Voda 48. Calugaru Spirache si Gh. 5 apartamente. Temisana 2-4. 4 apartamente. Constantinescu Alexandru. most. Bucuresti. Splaiul Independentei 285. str. Bucuresti. Bd. 5 apartamente. Magurele 56. 5 apartamente. Brandza 22. Maria 8. str. Constantin Nacu 7. Luigi Cazzavilian. 2 apartamente. Condu Iulian. 1230. 1206. 8 apartamente. Covaci Stefan. 1231. Cretulescu Maria Saligny. Mantuleasa 22. Juvara 31-33. Coteanu dr. Croifeleanu Stefania. 1218. 4 apartamente. Vera. str. Dr. calea Plevnei 24. T. str. str. calea Mosilor 99. calea Rahovei 69. str. Ciurileanu Dumitru. 3 apartamente. Bucuresti. Carantino Jac. Niculina. Comanesti Povara. str. str. 1211. 1224. Constantinescu Maria. Eroului 3. 1223. 1203. str. 1216. 4 apartamente. Ing. str. 1213. Coman Vidrighin. 4 apartamente. Dr. Buzesti 48. Cristea A. Bucuresti. 8 apartamente. Cristodulo C-tin. str. Caloianu C. Nely. 9 apartamente. Cotroceni 13. Ecaterina. 1207. Bihor 4. str. 1200. Alex Popov 59. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Cojocarescu Haralambie. Arhit. Virgiliu 12. Dr. sos. str. Felix 15. str. 1219. str. Bucuresti. D. 1215. Eroului 3. Sf. 1205. 4 apartamente. Clinciu Ioan. Popa Tatu 4. Cauli F. 1202. str. Cortobius Louise. Banat 3. 10 apartamente. str. 5 apartamente. Cionga Dumitru. Dr. Giullini 6. Bucuresti. Iugoslaviei 13. Cornea de Petre Milano. 4 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. 2 apartamente. 1212. General Anghelescu 61-a. Bucuresti. 1220. Giurgiu. Bucuresti. 1214. Celea Gheorghe. 4 apartamente. Bucuresti. 1197. Bucuresti. Leonte 16. 1199. Bucuresti. Bucuresti. Av. 5 apartamente. 1227. str. 5 apartamente. Chirila Olga. Costinescu Alexandru. 2 apartamente. Cutcudache Elena. Popa Tatu 8. maria. 1 apartamente.

1244. Carol Davila 33. Temisana 46-48. Elefterie 23. 1255. 4 apartamente. Bucuresti. Concordiei 76. Uranus 97. Slatineanu 23. str. str. Sihileanu 12. str. Misitii Port 189. Predeal. Popea 27. 4 apartamente. str. 13 apartamente. str. Coriolan 49. str. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Predeal. Ciorapciu Epaminodo. Constanta. Nationala 14. Antim 19. str. str. Bucuresti. Cepleanu Angela. Predeal. 4 apartamente. 202. 1261. 1251.. 28. 1263. Cuza 98 A. Alexandru cel Bun 6. Conovici Aristotel. Parfumului 33. Mitr. str. Dr. 1235. Petre Carp 11. Constantinescu Theodora. Col. str. 1245. str. Poet Alex. str. 1254. calea Rahovei 57. 1257. Charas Leon. 13 apartamente. Bucuresti. calea Dudesti 36. Axente Uricaru. Bucuresti. Colfescu Armand. N. C. 35. Cristea Alexandru. Cionea Mioara. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 200. Bucuresti. str. Ciocoiu Vasile.1232. 1242. Calinescu C-tin. 6 Martie 69. Cercel Nae. str. str. Herescu 16. 1240. I. Cardos Simonic. Lenin 163. 10 apartamente. str. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela. Bucuresti. str. Bucuresti. calea 13 Septembrie 255. Bucuresti. I. 1264. 11 Iunie 73. Bucuresti. Caracas Victoria. 6 apartamente. Caragea D. Bucuresti. 1253. Cerchez Camelia. str. str. Cartianu Nicolae si Ecaterina. 7 apartamente. 1243. Bucuresti. str. Bucuresti. Covaci Luiza. Cristescu Claudia. V. Coltescu Viorica si Florica. Lanariei 75. calea Grivitei 198. 41. Constantinescu Anghel. Doja 34. 7 apartamente. Cerchez Arta si Felicia. 1238. Constantinescu Stefania. Baltaretului 4. Bd. Buzesti 48. Cerbulescu Cecilia. Ciobotaru Berta. 8 apartamente. str. 1249. calea Dudesti 252. 1259. Constanta. Apolodor 16. Bucuresti. str. Isvor 2. T. Alexandria. 1247. 6 apartamente. Bucuresti. str. Ardealului 55. str. str. 1260. Militari 25. Bucuresti. str. str. Ceremusului 43. 1237. str. Ghenadie Petrescu 122. 3 apartamente. 71. 5 apartamente. Cantea Felicia. str. 1241. 4 apartamente. 1236. Bozianu 18. Bucuresti. Coltea Ion. Confederatiei 16. 6 apartamente. 1258. Bucuresti. Bucuresti. 24 apartamente. most. 1252. str. 6 apartamente. Vladimirescu 4. Principatele 2. Calleu Aglae. V. 1256. Bucuresti. Ion. Nerva Traian 67. Bucuresti. 1239. Cpt. 1262. 1248. str. Gh. 2 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Bd. 3 apartamente. Al. Bucuresti. Braila. calea 13 Septembrie 160. 1233. V. Iorga 31. Cuieran Leon si Victoria. 38. sos. str. Constantinescu Ilie. Cristescu Ion. 1250. Alexandri 20. Temisana 35. Constanta. 4 apartamente. 13 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 1234. str. Mamulari 13. str. . str. 1246. Clopotarii Vechi 12. 3 apartamente. Bucuresti. Nicolae. 7 apartamente. Combiescu dr. Vesparilor 2. Bucuresti. Elev Stefanescu 29. 18. 5 apartamente. Disescu 27. Vulturi 141. str. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Coriolan 34. Cretzoiu C-tin. str. Bucuresti. Sf. Stalin 39. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. str. Cerban Anelia.

297 apartamente. Eminescu 84. str. Bucuresti. str. Sf. 2 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. St. 7 apartamente. Sinaia. 16. Victoriei 6. str. calea Mosilor. 17 apartamente. calea Rahovei 240. Armeneasca 22. Costea C-tin si Elena. str. M. Kogalniceanu 3. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. 12. Bucuresti. Bucuresti. Dem. str. Cornelia 26. Bucuresti. Bucuresti. 86. Bucuresti. str. 3 apartamente. Militari 11. Bucuresti. 32 apartamente. Bucuresti. 1269. M. Obedeanu 16. Intr. str. Bucuresti. 13 Decembrie 31. 6 apartamente. Sapientei 2. Bucuresti. str. 1291. Cioraca Florian. 1286. 15. Constantinescu Mihail. 4 apartamente. Arionoanei 38. 120. Gutemberg 3 bis. Botez 9. calea Vacaresti 185. Toma Stelian 4. 1275. Tarcau 11. Camerling Volf si Silvia. Intr. 1282. 1290. Cantacuzino Ion. calea Victoriei 77. Cassassovici Elisabeta. Cojocaru Niculae. Capitanescu Tomaide. Bucuresti. 1288. Bucuresti. str. 13 apartamente. Capitanescu Ion.1265. Contescu Ion. 1292.. Calinescu Gheorghe. 1281. 27. Cuza Voda 113. Amzei 16. Ion Taranu 10. 1285. 1283. 3 apartamente. 1848. Cristea N. 13 apartamente. calea Victoriei 2. Iuliu Valaori 9. str. Mihai Voda 18. Costamagria Arthur. Bucuresti. Constantin. Urali 2. Dr. Cuplerberg Sami. calea Vacaresti 182. 27 apartamente. Maria 3. Cehen Simon si Ely. 1280. Bucuresti. 13. 4 apartamente. str. Constantinescu M. Romulus 68. str. 1268. Bucuresti. Buzau. str. str. calea Dudesti 198. Ilie Pintilie 11. Circea Ecaterina. Bucuresti. 1273. Bucuresti. Ardealului 69. 4. 1274. str. Constantinovici Ana. 17 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. calea Grivitei 78. Cladirea Romaneasca. Bis. Apostoli 40. Louis Blank 36. 1267. Dr. calea Rahovei 424. str. Culea I. 1295. calea Vacaresti 253. Bis Alexe 6. societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii. 1284. Sf. 9 apartamente. str.A. Teodorescu 56. Titus 11. Pasteur 39. 4 apartamente. str. Bucuresti. . Plantelor 76. 1276. Tomis. 6 apartamente. Eforia. 4 apartamente. Cuza Voda 143. Buzesti 2. Mihaileanu 27. Doamnei 3. 1270. Bucuresti. 1294. Constantinescu Mihai. 1287. Ciortan St. 1266. Bd. str. Bucuresti. Constantinescu Marilena.. General Cantily 6. 9 apartamente. Maior Bervezin 11. Bucuresti. Gn. 1293. str. str. Cristea Sterian si Maria. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. Putul cu apa rece 73. Ciurulin Paula. Lunei 32. str. str. Mihai Voda 15. 1279. str. Bd. Prof. str. Constantinescu Elisabeta. str. 7 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bd. 7 apartamente. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. sos Giurgiului 317. Gutemberg 3. 3 apartamente. 16. 1277. str. Constantinescu Florica. Agricultori 140. Cavafii Vechi 17. Academiei 1. Cristescu Teodora. Principatele Unite 71. 1278. Ion. 10 apartamente. Bucuresti. Creditul Imobliar S. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Republicii 61. Blanari 2. 1271. Cristescu Isidor. str. Emil. Bucuresti. 14 apartamente. 1289. 8. str. str. 1272. Constantinescu Eleonora.

D. Clocoteanu S. 1316. Smardan 20. Cristescu C-tin. 7 apartamente. Calea Grivitei 178. 9 apartamente. 13 apartamente. Arad 14. Stelea 7. Calinescu C-tin 14 apartamente. Bucuresti. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu. Antim 46. 1317. 1297. 1323. str. str. Constantinescu Ion 4 apartamente. 1320. Masina de . Victoriei 124. 1324. Predeal. 1305. 1325. Pitar Mos 24. str. 6 apartamente. Alexandrina 15. str. Ciapa Dumitru. Bucuresti. 1313. str. Caragiale 50. 6 apartamente. str. str. Nationala 125. Breiner Bela 1. Bucuresti. 1312. 41 apartamente. Bucuresti. 1314. 1306. 6 Martie 95-a. Crasu Vasile 11 apartamente. 4 apartamente. 1298. Vasile Paun 5. Anastasie Panu 7. 1310. 1318. Castamojna Iosif. 2 apartamente. Schitu Magureanu 15. Vitan 17. Bucuresti. Culoglu Ion. str. Chiriacescu Maria. 5 apartamente. str. calea Mosilor 31. I. Ramuri 1. Cristache Arsenie. Bucuresti. Constantin 1. str. Bucuresti. Plevnei. Ploiesti. Spinului 1. Constantinescu Emanoil si Virginia. Calea Rahovei 297. Costaforu C.1296. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 1307. Plantelor 74. sos. Catz Lupu. Bd. 1301. 1309. Bucuresti. Nic. str. Bucuresti. str. 1319. str. 1321. 11 apartamente. str. 1311. 3 apartamente.. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Col. str. 1322. 8 apartamente. L. Porumbaru 19. Casali Vasile. Nerva Traian 2. Intr. 5 apartamente. str. Doina. 13 apartamente. calea Vacaresti 47. Mihaileanu 33. Bucuresti. Col. str. 4 apartamente. St. Cal. Cobuz Ioan. str. Constantin 21. 1304. 1303. Sf. Bucuresti. Casapian Garbis. Bucuresti. str. Bucuresti-Ploiesti 92. str. Constantinescu Alexandrina. Calea 13 Septembrie 38. str. Orero 5. Grivitei 145. Bucuresti. 10 apartamente. Eduard Grand 7. Agricultori 27. 1315. 1299. Caragea Vasile. Calea Rahovei 410. Bucuresti. Cibuchi Elisa. Bucuresti. Velescu 6. Lister 33. Cadar Ana. Vitan 105. 1300. 15 apartamente. Predeal. Barbu Vacarescu 32. str. Atena 14. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cornescu Elena. Serban Voda 162. str. Despot Voda 40. Catuneanu Cornel 4 apartamente. str. str. str. Lt. 3 apartamente. Bucuresti. 44 apartamente. str. Bucuresti. Sf. 2 apartamente. Ioan. Calea Rahovei 308. 8 apartamente. 12 apartamente. 5 apartamente. col. Constantinescu Radu si Elena. Emil Constantinescu 5. Cernescu Niculae. sos. Cavaff Hrant. str. Bucuresti. Bucuresti. Critrou Emilia si Pilis Ana. Cantemir 17. Bucuresti. sos. str. Int. Ciordas Ovid. Papazoglu 35. Bucuresti. str. Cantemir 72. Stelian Marin si Marioara. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Constantinescu Mircea si Gabriela. 1308. Vlaicu Voda 76. Baneasa. Orero 8. str. Cal. Constantinescu Victoria. 1302. Dr.

1326. 11 Iunie 23. Capalena Ana. Bucuresti. Condoci Cristea si Atanasiu Elena. Dumitru. Isvor 9. Misu. Popa Tatu 30. 1342. N. Ioan. str. Muncii 84. Crainiceanu Steluta. Turda. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Colan Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Comsa Filip. str. str. Cal. 3 apartamente. Bucuresti. Haia Lifsitz 30. Bucuresti. Dinicu Golescu 1-a. Popa Nan 88. str. Vigilentei 1 Targoviste. Simion Barnutiu 39. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. str. str. str. Smardan 18-21. Sami si Copper S. Ion Ghica 1. 5 apartamente. 2 apartamente. Cal. 1330. Dorobantilor 99. 1351. 4 apartamente. Timisoara. 4 apartamente. str. Copper M. Cantacuzino Alexandra. 1346. str. 1348. Balcescu 201. Dacia 50. Cihosehy Henrii. 1354. 18 apartamente. Bd. Anastasie Panu 1Bis. 1335. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Roma 62. Aviat. Constantinescu Petre. 3 apartamente. 1345. Bucuresti. 5 apartamente. Bd. Bucuresti. Tineas 4. str. 4 apartamente. Mihai Bravu 172. Codleanu Gh. Cabarasu Nicolae. 12 apartamente. 1352. Lucernei 10. . Caracas Eliza. Bucuresti. str. str. 1344. Balaceanu 2. Bucuresti. str. 1336. Bucuresti. Mircea Zorileanu 37. Pitesti. Constantinescu Finan. Bucuresti. 6 apartamente. str. 9 apartamente. 1358. 10 apartamente. str. Chihaia Iordache. Constantinescu Ion si Eliza. Corteanu Constanta. 1332. Porumbaru 70. Pictor Andreescu 27. 1347. Bucuresti. str. 1339. Bucuresti. Parcalabu Baldovin 13. 1337. str. Cal. 1328. 6 apartamente. str. str. 1340. str. str. Bucuresti. 1356. Bucuresti. Calarasi 188. Curtz Carol. Bucuresti. 1355. Cernea Jana. Constantinescu Gh. Ciolan Mihai. 6 apartamente. Cernea V. Cristescu Florica. str. str. str. Craciunoiu Florian.. 6 apartamente. str. Bucuresti. Cal. str. 6 apartamente. str. 1327. str. 19 apartamente. Gh. 13 Septembrie 214. Bucuresti. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 92. Costescu Petre. str. str. Nicolae Iorga 28. 8 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. 1329. str. Mihai Voda 13. str. str. Dimitrof 71. Minotaurului 27. Stirbei Voda 16. Povernei 10. 1343. Bucuresti. G-ral Praporgescu 4. Catanu Alex si Victoria. Bd. 6 apartamente. Cristescu V. 11 apartamente. 13 apartamente. Coman Pavel si Elisabeta. Petre Cretu 60.Paine 20. Cristescu Testulian. Culina Vasile. 1331. Bucuresti. str. Felicia Racovita 10. Berzei 68. Bd. str. Isvor 59. 1334. 1353. Condurachi Ion. Justitiei 63. 1350. Muncii 4. 1357. Traian 40. Magurele 151. Nerva Traian 56. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1333. 1341. 1338. 5 apartamente. Bucuresti. Curlache Constantin. 5 apartamente. Radu Cristescu 1. 5 apartamente. Cocea Marica. Lazureanu 54. str.. 1349. Bucuresti. Cristescu Iordana. Frumoasa 52. Victoriei 128. Bd.

Bucuresti. 10 apartamente. 1365. 4 apartamente. D. 1384. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. Crutzescu Eliza. str. Bucuresti. str. 1367. Sos. Bucuresti. Romana 142. cal. Bucuresti. Constanta. 1369. str. 1387. 1383. 1360. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. Bucuresti. Edgar Quinet nr. str. 3 apartamente. Cuparului 8. Piata 30 Decembrie 2. 5 apartamente. str. 1389. 1372. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. sos. Colentina 29 A. Matei Basarab 37. 7 apartamente. 1371. str. Batistei 5. Cavafii Vechi 7. 1378. Stefan cel Mare 148. 1382. Latina 4. Cretu Elena si Gh. 2 apartamente. 8 apartamente. Constantin Melania. 7 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. 1361. str. Carbunescu N. Bucuresti. 1375. Chiritescu Ion si Ana. 13 Decembrie 11. 1373. calea Victoriei 112. Constantinescu Elena. Coteli Ferdinand. Coseta Nina. Bucuresti. str. Constantinescu D. str. Serban Voda 97. 4 apartamente. Alex Sahia 47 Busteni. Pictor Lucian 12. 7 Noembrie 9. Patriarhiei 7. Cohen Frida. Costa Foru Nicolae. Cojan M. Bucuresti. 13 apartamente. Mosilor 115. str. 1386. calea Dudesti 9. 1376. 1377. V. Stelea Spatarul 17. Bucuresti.. Aviator Sanatescu 14. 95. Raspantiilor 22. Sturza 17 Bucuresti. Bucuresti. Buzida si Aurelia. Iacob Negruzii 40. Elena. Dionisie Lupu 58. Pasaj. 1374. si Amelia Iobu. str. 1379. str. str. Cioaia Malvina. str. Coman Irina si Ion. Bucuresti. Bucuresti. 1385. 2 apartamente. Intr. Alecu Russo 2. Dumitrache Paul 20 Husi. Cal. Celeta N. Iasi. 3 apartamente. Razvan 1. Petre. Bucuresti. 30 Decembrie 8. Bucuresti. str. Cretu Gh. str. Bailor 25. Bucuresti. Marin. 1370. Dragos Voda 59. Filitis 5. Fainari 72. 7 apartamente. Candiani Elena. str. 1388. Colentina 111. Codreanu Zelea Eliza. Ana Ipatescu 57. Cuza Voda 1. 9. 1359. si Goldstein Anny. 1363. str. Vasile Lascar. Bucuresti. Cristescu Eliza. 19 apartamente. Bucuresti. str. str. str. Cristofor Victor. Calea Grivitei 105. Asam 3. 6 apartamente. str. 1364. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Condoianu Nicolae si Elena. str. Gh. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Baratiei 51-53. str. . Calutoiu Elefterie si Penelopa. Mosilor 47. Cociu Tanase. str. Constantin Popp. A. 4 apartamente. Sf. G-ral Cernat. Spatarului 29. str. N. str. Transilvaniei 10. str. si Zoe. 11 apartamente. Bucuresti. Cortului 14. Ioanid 4. Vespasian 54. Hagiului 20 Galati. str. 3 apartamente. 10 apartamente. 4 apartamente. str. 5. str. Academiei 35. Florilor 13. 9 apartamente. 1362. 1380.Polona 86. str. Constantinescu Virginia. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ciubuc Marcela. Lascar 21. str. Calea Victoriei 232. si Stela. Caribol M. Razboieni 26. Icoanei 59. Cristoforu Miltiade. str. Dionisie Lupu 38. Filipescu 7. str. 1366. Comanescu Alex. Constantin Elena. 44 apartamente. Campeanu V. Cal. 1368. 1381. str. str. str. Vineri. Bd.

1400. 5 apartamente. 1405.. Caftagioglu Olga. Margareta. Bucuresti. 1393. Bucuresti. str. str. Arges 18. Cosmescu C-tin si Nicolae. 1396. Capsa Grigore Soc. 1411. Bucuresti. str. Bucuresti. Sandu Aledea 39. 3 apartamente. 1392. 1401. Bucuresti. Bucuresti. 1420. 2 apartamente. Cristescu Eliza. Aviator Tetrat 14. 1414. str. 8 apartamente. str. 5 apartamente. Porumbaru 33. Nerva Traian 62. Constantinescu Julieta. Rahmaninov 11. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 1407. Bucuresti. 1395. Eroilor. Ghenadie Petrescu 28. Celtau Gitana. str. Craciun Olimpia. Cherescu Srefan si Maria. Aurel Vlaicu 95. Edgar Quinet 1. Predeal. Caracas Maria. str. Calinescu D. Bucuresti. 1848 10. 2 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Serg. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Grivitei 141. 1402. Bucuresti. Pitar Mos 12. Pitar Mos 12. str. Vasile Roaita str. Creditul Financiar Rural. G-ral Manu 37. str. str. str. str. Candopol Maria. 5 apartamente. Constantinescu Dimcea. 1403. 1418. Ionica 4 Breaza de Sus. Cicoarei 29. Doamnei 22. Petru Maior 41. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 1416. Paul Greceanu 18. Caracas Irina. Dudesti 69. Niculcea 65. 1415. Bucuresti. 3 apartamente. 1397. Bucuresti. Bunatatea Samaiteana 19. 1421. 5 apartamente. str. Crivat C. 2 apartamente. str. str. Caracota Virgil si Elena. Bucuresti. Bucuresti. 1419. 5 apartamente. Bucuresti. str. In Comandita. Bd. Castris Elena. Bd. str. 2 apartamente. str. Biserica Amzei 19. Bucuresti. Cossmi Maria. str. 8 apartamente. Bucuresti. Cristea Petre. 4 apartamente. str. Catinescu Hilda. Catzop Ety Irina. B-dul I. Carol Knappe 45C. Mitr. Sf. Mora 2. 1422. 4 apartamente. str. Bucuresti. Cohen Sofia. str. 1412. 2 apartamente. Radulescu Tei 53. str. Romana 181. 4 apartamente. Cobalcescu 23. str. Cioveanu Mihail. Ciocaltei Alexandru. 1423. Covaceanu Adela. 3 apartamente. Bucuresti. Craft Raula. 6 apartamente. 4 apartamente.. str. Beldiman 2. 1391.1390. V. 1399. Constantinescu Maria. str. Cantacuzino. Gheorghe. 7 apartamente. 2 apartamente. Pitar Mos 27. Grig. 1406. Bucuresti. Cunadi Dumitru si Wolf Janine. 1404. Puscasului 7A. str. 1410. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1413. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Costandache Ioan. str. 1409. Caminul Asociatiei Statuei. 1424. str. str. str. str. Cal. Parang 48. G-ral Magheru 26. Militaru (Aleea B) 7. Curutiu Alexandru. Bucuresti. str. 4 apartamente. Cialic I. Constantinescu Aurelia. 1394. Bucuresti. Bucuresti. 1398. 5 apartamente. Aurel Vlaicu 35. Cal Dudesti 107. 1417. Temisana 9. Cocorescu Mariana. str. Mihail Eminescu 113. Bucuresti. . str. Bucuresti. 1408. 4 apartamente. M. Stirbei Voda 126. Dionsie Lupu 20-12. 3 apartamente. 4 apartamente. Matei Basarab 29. Bucuresti. str. Chitu V. 5 apartamente. 5 apartamente. Stalin 23. Ganovici D-tru 5. Occident 13. Partizanilor 4. 4 apartamente.

str. Bucuresti. Bucuresti. 20 apartamente. Dr. 7 apartamente. Isvor 20. Bd. Dr. Petru Maior 56. Brasov. 11 apartamente. str. Bucuresti. 1450. Bucuresti. 9 apartamente. Dr. 1448. 1449. Constantinescu Nicolae. Grigore. Splaiul Unirei 112. Bd. G-ral Angelescu 130. Maria. Cristescu Niculae. Bucuresti. 12 apartamente. Cal. str. str. str. str. 1 Mai 173. 1451. 1459. Grivitei 153. Bucuresti. Calusei 32. Cutzarida Gh. 10 apartamente. 5 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Felix 55. Raureanu 8. 3 apartamente. Stirbei Voda 76. 1437. Bucuresti. Lucaci 109. Bucuresti. 3 apartamente. Chiru Constanta.. Col. Calarasi 31b. 5 apartamente. Matei Basarab 37. str. C. Unirii 83. 1452. Chinie Alexandru. Cristescu P. 11 apartamente. 11 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 305.. Casa Rurala in Lichidare S. 1430. P. Catrova V. str. 1458. Cocaneanu Valeria. 3 apartamente. N.A. Bucuresti. str. 1426. 8 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Bd. str. 1436. 1442. Arien 4. C. Vasile Gheorghe 64. 1438. Schitu Maicilor 21. 1454. Horatiu 16. 5 apartamente. Bucuresti. Sabinelor 5. str. str. 1456. Bucuresti. Bucuresti. 1455. 128. Catapod I. 4 apartamente. Calota Ion si Paulina. Bucuresti. Bucuresti. Cheianu Niculae si Ana. str. str. Sapientei 1 colt Militiei 2. Cal. 1 apartamente. str. 1457. si L. Constantinidi Natalia. 5 apartamente. 1434. 1432. Campeanu Ana. Arionoaia 59. Candea Maria. Mures 12 B. str. str. Vasile Roaita. Isvor 97. Cabasanu Cornel. Filipescu 40. Papazoglu 29. Romulus 59. 1433. Ciru Iliescu 22. Grivitei 441. str. Bucuresti. 11 apartamente. Cal. 5 apartamente. str. 1460. Bucuresti. str. 8 apartamente. 1428. V. Bucuresti. 4 apartamente. Caleiu A. Calin Vasile si Sultana. Cazarmei 54. Bucuresti. 1461. Craciun Nita. Cal. 1907 6. 1439. 22 apartamente. 1429. Constantinescu C-tin. Bucuresti. Copuzeanu Elisabeta. Bucuresti. Cezar Boliac 13-15. 1446. Cerbulescu C-tin. Costache Niculae. Puisor 37. 141. 1443. El. str. Pajistia 2. si M. Bucuresti. str. Culin Maria. Constantinescu Virginia. 6 apartamente. Cornelia 28. Dr. 6 Martie 46. str. str. Mircea Voda 12. 6 apartamente.. str. Constantin Pancu. 5 apartamente. str. Toma Ionescu 9. Bucuresti. str. Lt. str. Hagiului 3. 9 apartamente. Bucuresti. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor. Lazureanu 34. Bucuresti. str. Ureche 23. Cantacuzino 65. 5 apartamente. Brezoianu 9. Vasile Conta 7-9. 1441. 1431. str. Bucuresti. Budai Deleanu 8. Bucuresti. Banu Manta 44 Pitesti. Cal. Castano Maria. str. Ciortescu Steliana. 1427. str. 5 apartamente. str. 5 apartamente. str. Crangasi 143. Ciocanu Fulga. Calinoiu Ioan. . str. 1444. Rahovei 397. Dr. 1445. Bucuresti. 1447. Bucuresti. str. Pherechidi 8. 1435.. R.1425. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Constantinescu Michia. Bucuresti. R. Constantinescu Luca si Maria. sos. 1453. 3 apartamente. Cazana Vasile si zotta. A. 1440. Cristescu Haralambie. Bucuresti. Caracostea Dumitru. Capatana Mihai. Videle 20. Bd.

1491. 1478. 1468. Ciocoltea Sergiu. 1483. Bucuresti. Raditei 11. Alexandri 7a. Foisor 17. Glicozei 21-38. Fund Vanatori 1. Bucuresti. str. 1485. str. Clein Iancu. Costia Dumitru.1462. Constantinescu D. Cal. Bucuresti. 6 apartamente. St. Calea Rahovei 99. Bucuresti. Craciunescu Elena. Cerbului 15 Bucuresti. 1471. 1463. Grivitei 258. Cristea D. Bucuresti. 1492. 1482. 1472. Clococeanu Maria. 1466. Ciurtea Teodora. V. Jules Michelet 25. str. 23 apartamente. 4 apartamente. str. Ludescu Stoian.. 9 apartamente. 1473. Caracas 11 A. 1474. 1493. Coluschi Constantin. 1465. 1469. C. Onciu 16. str. 4 apartamente. 8 apartamente. str. 1495. Ciochina Florin. Polona 21 Mamaia. Bucuresti. str. Candina Carol. Popa Nan 5b. 1486. Poloni 14. str. Bucuresti. 7 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. Intr.. str. Bucuresti. 1497. Stirbei Voda 72. 1476. Constantinescu Ion si Elena. Cristescu Tertulian. Bucuresti. 5 apartamente. 1488. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. 7 apartamente. B-dul Balcescu 24. 1494. Fainari 45. Bucuresti. 3 apartamente. Sinaia. Militaru Gh. str. str. Ing. Bucuresti. str. Creci Elena. 4 apartamente. str. 2 apartamente. D. Constantinescu Maria. Constantin D. str. 4 apartamente. . Grivitei 229. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Stupinei 17. Sirenelor 88. 1484. Bucuresti. 4 apartamente. Mecet 3. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Cretu Ion si C-ta. 1496. Constanta. 1481. Cal. str. Demostene 31. si V. 1475. Constantinescu Elena. Cal. Vasile Lupu 52. C. Rahovei 98. 1479. Bucuresti. Uranus 24. 13 Septembrie 88. Chicos Smaranda. Ciocaltin Stefania si Alexandru. str. Bucuresti. Chiriazi Marcu. Calea Calarasi 274. str. Grivitei 328. 1464. Constantinescu Nic. 2 apartamente. 5 apartamente. str. str. str. N. Cimbru Constanta. 1480. Bucuresti. 5 apartamente. str. 2 apartamente. Cal. Constantinescu Virginia. Mircea Zorileanu 37. Bucuresti. Mamuleanu 5. str. Spataru Cantacuzino 9. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. 1490. Caras 29. Caraclan Olga si Chopin. 11 apartamente. Cernateanu Ion. 1470. Caragheorghe Virginia. Bucuresti. Caraiman 2. Chitiuria Petre. Dionisie Lupu 27.. 7 apartamente. Bucuresti. 1489. Cardas Stanu. str. Codarcea Alex.. str. str. Cal. Cobalcescu 56. str. Intr. str. Uranus 42. 5 apartamente. 8 apartamente. G-ral Ipatescu 4. 1477. Uranus 84. 8 apartamente. 8 apartamente. Petru Maior 78. Vasile Gherghel 26. Bucuresti. Cretu Petre. Cretulescu Aglaia Adina. Alecsandri 4. str. str. 3 apartamente. Cristescu Ana. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Aviator Beller 1. V. Coleeg Constanta. str. Creanga Mitrita. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Balcescu 3-5. str. Abrud 60. 7 apartamente. 7 apartamente. jud. Cazarmei 70. str. Cezar Ecaterina. Stirbei Voda 126. Radu Dela Afumati 15a. str. Bucuresti. 1487. str. 10 apartamente. Bucuresti. Constantin. 1467. Gheorghiu. str. 4 apartamente. Vasile Parvan 14.

1516. Bucuresti. str. str. Hortansa. str. Tetrat 33. Calea Grivitei 57. 1518. Bucuresti. Bitolia 21. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Mitrop. Cornea Nicolae. Capra Constantin. str. Bucuresti. Prof. Creditul National Agricol in Lichidare. Marasesti 84. Sperantei 24. Cristinel Gheorghe. str. Bucuresti. N. 1521. C. Bucuresti. 21. 1500. 5 apartamente. Eroului 23. Niculae Golescu 5. Plevnei 135. 2 apartamente. Comsa Traian. Ciomartan Stefan. Constantinescu Alexandrina. Bucuresti. 1517. Apolodor. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. av. Horei 20. Bucuresti. str. 1510. Carmen mostenitori El. Banu Manta 25. Bucuresti. str. 1507. 7 apartamente. Bucuresti. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta. Bucuresti. 1513. 2 apartamente. 1502. Canadi Maria. 67. Stanescu 43. Mihai Bravu 380. Boteanu 3b. Canciovici. Bucuresti. 5 apartamente. str. Gh. 1528. Maria. av. Iorga 4. C-tin Moroiu 18. 1505. Stirbei Voda 16. 1515. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu. Bucuresti. 1498. str. Bucuresti. si Ana. Bucuresti. Bucuresti.. Poetas 43. Constantinescu Haralambie si Cornelia. str. 12 apartamente. str. 1501. Ceapasu Cristea. Calea Calarasilor 64. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. Serban Voda 129. Calea Calarasilor 126. Traian 97a. str. Iasi. 12 apartamente. Mihai Viteazu 33. Taranu 8. Filipescu 1525. Cojan Silvia. str. Bucuresti. Saguna 69. Constantinescu Maria. Dr. F. Gl. Canciovici Marin si Zoia M. Cristescu P. . 1524. str. Barlad. str. Chitia Gh. Horia 64. 10 apartamente. Petru Maior 26. Cgheorghe Cevianu. Constantinescu M. str. Bucuresti. Chesea Vasile si Eugenia. str. Bordea 6. 6 apartamente. 3 apartamente. str. T. Constantinescu. str. Cantilly Sofia. Bucuresti. Costandache C. str. 1527. 1504. N. 6 apartamente. Bucuresti. str. Culici Ioan. Robescu 11 Vasile Roaita. 5 apartamente. Constantinescu C-tin. 5 apartamente. Cohn Moscu. Craciunescu Gh. Coctez Elena. Bucuresti. 1520. Cuza Voda 44. Maria. Calea Vacaresti 96. 2 apartamente. str. Cornea Liviu si Maria. N. Bucuresti. Intr. 1499. str. Crangasi 43. 3 apartamente. Balcescu 30. Sfintilor 5. 1511. str. 1523. str. str.1. 1512. 8 apartamente. Bucuresti. 1529. str. Bucuresti. sos. 1514. Bucuresti. str. Constantinescu Gh. 5 apartamente. 14 Martie 43. str. Gh. 8 apartamente. 16. 1506. Campeanu 28. 12 apartamente. Col. str. 20 apartamente. Maior Alex. 8 apartamente. 4 apartamente. Cap. Bucuresti. Batistei 25 A. Maria Hagi Moscu 28-30. Caramzulescu D-tru. Bucuresti. 1519. Suter 25 si 23. Constantinescu Petre. str. el. Intr. 4 apartamente. Bucuresti. 1508. Roibeanu. 1526. 6 apartamente. Cristescu Elena. Barierei 8. str. Bd. 1522. Gh. 28. 7 apartamente. 7 apartamente. Precupetii Vechi 9. Virgiliu 71. str. 1503. 127. str. Angelescu 157. calea Grivitei 254. 1509. 6 apartamente. str. Preotescu 3.

Closca 34. 1544. Grozavesti 14. 104. 7 apartamente. 1548. Brezoianu 7. str. Constantin Iancu si Alexandrina. Maltopol 2. 3 apartamente. Corpet Aristotel. 1550.. 1551. 16 apartamente. 1543. str. Bucuresti. Cosma Stela. Bucuresti. Bucuresti. Colonel I. Cernea Charlota. str. Stirbei Voda 16. 1 Mai 115. str. Bucuresti. Coran D-tru si Sofia. 1547. Brezoianu 51. Casian Magureanu. Cal. 4 apartamente. Dr. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bl. 3 apartamente.. Filipescu 7 Brasov. Chicos Mircea. 1546. 1545. Varnali 24. 1535. Bucuresti. Clepcea Ion si Maria. G-ral Angelescu 104. Bucuresti. Cohn M. str. str. 3 apartamente. 1562. 1559. Parfumului 9. Turnu Severin. str. 5 apartamente. Constando I. Bucuresti. Trinitatii 18. Chirlacu Stamate. si Victoria. Bucuresti. str. 1563. str. 1542. str. str. Boliac 11. str. Conradt Ferdinand. George. 8 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Cocarescu 5.1530. str. Bucuresti. sos. Candiano Popescu 63. 5 apartamente. Vasile Gherghel 82. Precupetii Vechi 39. Canciovici Alex. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Popa Nan 167. Mendeleef 48. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 5 apartamente. 1557. Grivitei 249. Bucuresti. 5 apartamente. Constantinescu Elena. Traian 75. Ceres 13. 3 apartamente. Pamfil si Ana. 1539. 5 apartamente. Andrei Barseanu 12. Gheorghe. Uranus 112. str. str. Azuga. Cabasanu Eugenia. str. str. 1 Mai 84. calea Dudesti 227. Ciropol Stefan si Amelia. str. N. 9 apartamente. Credeanu Teodor si Elisabeta. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. str. Culbert Mariana. Alex. Bucuresti. Asachi 16. Cristea Dumitru. Cristescu Lazar. str. Titulescu 88. Bucuresti. 8 apartamente. Roma 41. Bucuresti. Constantinescu P. Tudose Rudeanu 22. 1549. 1534. Natalina. 7 apartamente. Bucuresti. 1558. Carol Davilla 111. str. Costacopol Veronica. str. 1560. calea Grivitei 420. Providentei 36. Calea Dudesti 141. Canciovci Victoria. 1561. str. Bucuresti 1536. Visini 7. 14 apartamente. Bibescu Voda 18. 1552. Cisnadiei 3. Ioan Cuza 34. 5 apartamente. str. Muz. 1555. Cap. Vultur 117. 1531. Dina. Bucuresti. Chiriac Niculae. 10 apartamente. Constantinescu Gh. Constantinescu Steliana (fost Petrescu). si R. Chiriac I. 1538. 4 apartamente. 5 apartamente. Buzesti 76. Muncii 231. Comanescu M.. 3 apartamente. 8 apartamente. Ciobotaru I. Bitolia 42. Bucuresti. 4 apartamente. Intr. Bucuresti. 4 apartamente. Ghenadie Petrescu 54. 1537. 3 apartamente. 1541. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop. Bucuresti. str. Dr. Bitolia 17. 1 Mai 191. Bucuresti. Dr. 1553. str. Bucuresti. str. C. 1556. Bucuresti. Coler Gavril. Zambacian 8. Felix 48. str. Matei Basarab 38. str. N. str. Hagi Drna 2. Cerkez Ionel si Valerica. 8 apartamente. 1554. Bd. 61. 1532. 1540. 1533. Craciunescu Zaharia. Bucuresti. Oct. str. str. Bucuresti. . Chisivnesci Carolina.

3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 4 apartamente. str. 1568. Constantinescu Polixenia. 18 apartamente. 1583. Bucuresti. str. Catz Adela. 4 apartamente. Cismigiu Irina. G-ral Salmen 3. Lenin 16.R. 4 apartamente. Constantinescu Ioan. Zefirului 8. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Cosma C-tin si Paraschiva. 8 apartamente. Bucuresti. Iasi. Pantelimon 22. Cazarmii 5. Ceausu Serban. 36 apartamente. str. 1565. calea Dudesti 79. Titulescu 89. Calarasi 97. str. Mosilor 2-4-6. Vacaresti 109. 15 apartamente. str. Sepcari 21. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Catuneanu Alex. 3 apartamente. Bratianu 149. Bd. str. Bd. 35 apartamente. 30 Decembrie Nr. Cotofeni 59. Balcescu 30. 8 apartamente. Iancului 32. 1566. 1576. Cormateanu Nic. Gh. Lascar Catargiu 53. 11 apartamente. Bd. Capra A. 1567. Cal. str. str. 7 apartamente. Conaci Albert. . Bucuresti. Bd. 1848 35. Bucuresti. Gheorghe S. Mantuleasa 28. Costinescu 37. Litovoi Voievod 48. C.. Uranus 23. Calarasi 1-3. N. str. Finantelor. str. Constantinescu Florica. Ciupala Mihail.1564. Inginer Slaniceanu 1. Constantinescu Vasile. Cornartic. Mitr. 7 apartamente. Bucuresti. 1592. Bucuresti. Cal. Floresti. Iosif Vasiescu 49. str. 1582. 100. Cocea Cornelia. str. Arh. I. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Dimitrov 131. Bucuresti. 1569. 1593. Lipscani 86. 1573. Chirila C-tin. Isvor 10 Bis. 1579. Bucuresti. 7 apartamente. Cavali C-tin adm. Cal. Cap. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. 1594. Calif Elena. Florica.. sos. 1577. 1572. 4 apartamente. Constantin N. 1580. sos. 88. 1590. Bucuresti. sos. Bucuresti. 1570. Tolbuhin 143. Apostoli 56. Pop de Basesti 37. cal. 1588. Colan Ion. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Cristescu Niculae. Sachelarie Visarion 13 A. Covaci Maria. 1578. str. Lipscani 102. str. Bd. 9 apartamente. Cal. 4 apartamente. str. Orzari 45. 11 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente.. Mihai Bravu 130. Sinaia. Gh. Bd. Calafeteanu Eugenia. Comanescu G. Arnoaiei 57. 6 apartamente. Victoriei 112. Ilfov. 1591. Caminului 1. 13 apartamente. Dosoftei 70. 1595. Bucuresti. 1571. 1575. Sf. 1585. 1584. 30 Decembrie 112-114. 1574. str. 90. 3 apartamente. Constructiunea Sf. 25. Ion Procopiu 12. Bucuresti. 1586. str. Sft. str. str. Dimitrov 41. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Turtucaia 98. str. sos Colentina 34. 1587. Tolbukin 127. M. str. 5 apartamente. girant pentru M. Halelor Nr. 9 apartamente. Nic. 3 apartamente. Dimitrov 98. Marin. str. Constantinescu Maria. str. Bucuresti. 23 apartamente. Claudiu 16. Bucuresti. Traian 150. Stefan 22. Bucuresti. E. Episcopiei 6. str. str. str. Doamnei 19.. 1589.A. Cerkez Alfred. str. str. Ferentari 171. 1581. Bucuresti. Calist 16. Bucuresti. Cernat Eugenia. Antim 40. Cristescu Maria. Bucuresti. Chirita Vali si Alexandrina. Cociumian Lidia. str. Bucuresti. Carlo Cora prin Emilia Oppler.

11 apartamente. Republicii 133. V. 8 apartamente. str. Costache Balanescu 12. Bucuresti. 4 apartamente. Viting 8. 5 apartamente. str. str. Selari 15. Bucuresti. 1613. 1627. Cristescu Elena. Ion Mincu 33. 1620. 1619. cal. Ion Maiorescu 34. Colfescu Augusta. 9 apartamente. Bucuresti. 1623. 9 apartamente. 1601. Tolbukin 74. Isvor 102. Bd. Vistieri 12. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente.1596. Grivitei 20. 1626. Chicos Stefan. Mihai Bravu 219. Callos Carmen. Inocentei 2. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Cancel Petre si Vera. Bucuresti. str. Bucuresti. 1606. 10. Cristescu C. Aurora 54. str. Sinaia. Dumitrescu II. 14 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Carp Dumitru. Dudesti 160. 1610. Carnaru Gheorghe. str. Creanga Eugen. 6 apartamente. Bucuresti. 1597. Bucuresti. str. Castris Maria. Bucuresti. 1622. Popa Nan 46. str. 1604. G-ral Eremia Grigorescu 25. 1621. str. Bucuresti. str. nr. c-dor Eugen Botez 34. 10 apartamente. Vasiliu. 5 apartamente. 1616. 4 apartamente. 5 apartamente. str. 5 apartamente. str.. str. str. Alexandrescu 73. str. 1609. 11 apartamente. str. 1615. sos. Londra 6. str. str. Bucuresti. Tolbukin 145 A. Carol Knapel 15. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 1617. 1600. 4 apartamente. Cristodorescu Zamfir. str. Barbat Voevod 13 si 15. Balcescu 3. str. Antim 19. Jupiter 6. Caragea Voda 4. Constantinescu Virginia. M. Stefan cel Mare 238. Stan Poetas 8 A. Bucuresti. Videle (Hotin) 33. Corneliu Durcas. cal. Arh. 1603. Pantelimon 4. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Miciurin 26. Ciocarlie Alexandrina. Sborului 3. 11 apartamente. str. Bucuresti. Alex. str. 1618. Constantinescu Anastia. Gr. Oituz 21. 1602. sos. Constantinescu Margareta. Craciuneanu Elena. Cristiade Gr. Bucuresti. str. 3 apartamente. Plevnei 1. 1614. 1607. Bucuresti. Bucuresti. str. 12 apartamente. Constandache Caracas 30. Bul. 3 apartamente. 6 Martie 3. sos. 5 apartamente. Coman Virgil. 1612. Filimon Sarbu 17. Santierului 2. Pitesti. str. Ciurea Virginia. 1608. Ocolului 9. Bucuresti. Cahane Roza. str. Bucuresti. Cristescu D-tru. Bucuresti. str. . 10 apartamente. 1605. str. Chivu Anton. Bucuresti. Comsa Ion si Aneta. 25 apartamente. str. Costaforu 3 si 24. cal. Bucuresti. 3 apartamente. 1625. str. Florentina. Antim 19. 1624. str. Sinaia. str. B-dul. Bucuresti. 1599. Conlonvrin Eugen si Elena. 1598. Zefirului 9 A. str. Bucuresti. Creditul Romanesc. 9 apartamente. Bucuresti. M. str. Colfescu Olga. Costopol D-tru. Niculcea 28. Chiralcu Vasile. Bucuresti. 2 apartamente. str. Sahia 58. 6 Martie 18. str. Cardas Coriolan. str. Castana Maria. Dionisie Lupu 88. Traian 187. 1611. Calusei 65. Carageorge Uranie.

1651. Bucuresti. str. 1660. Bucuresti. Polovragi 4 si 6. Hatmanul Arbore 3. str. Stefanache Popescu 4. Brezoianu 38 A.1628. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Fecioarei 4 si 6. Carnaru Ion. 6 apartamente. str. Constantinescu 11 si 9 A. Buzau. 10 apartamente. str. Costescu N. Ana Ipatescu 28. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Tolbukin 108. Bucuresti. Constantinescu George. Republicii 15. 1649. Berceni 97. str. 2 apartamente. 1655. Bucuresti. 1658. 30 Decembrie 52. 1643. str. Teodoroiu. Busteni. Bucuresti. Const. Sandu Aldea 47. str. 1629. str. Bucuresti. Bucuresti. Lascar 135 A. 2 apartamente. Petoffi 29. str. 7 apartamente. Toamnei 10. Cioc I. Coltofeanu Ana. Pantelimon 16. Bucuresti. Constantinescu Maria. Cristescu Marin. Manu 1. Bucuresti. Sandu Aldea 40. Cismas Laura. 1634. Bucuresti. Bul. Gen. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Chiralcu Stere. 1656. Alex. Robert (Baneasa) 9. Stefan cel Mare 182. Ec. 1631. 1641. str.. Bucuresti. str. Bul. Tunelului 7. str. str. si Maria. 1657. V. 5 apartamente. Bucuresti. Alexandrescu 2. Caragea Constanta. Bucuresti. str. 1661. 1639. . Iorceanu 3. 6 apartamente. str. Bucuresti. Constantinescu Maria. 3 apartamente. str. str. 1632. Bucuresti. 3 apartamente. 1650. 5 apartamente. Porumbaru 75. Plevnei 5. Petre. str. Constantinescu Nic. 3 apartamente. av. Donici 6. Coloniei 6. 1638. cal. 1636. Ilfov str.. 3 apartamente. 4 apartamente. 1648. Gh. av. Constantinescu Lucia. Viitorului 111 si 113. str. 4 apartamente. Chitimia Maria. 6 apartamente. Bucuresti. Chirila Maria Serbu. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Gr. Bul. 1637. str. 1652.. Carlan D. 1640. Conopan Lucia. Ciochina Gh. Bucuresti. Bucuresti.. 3 apartamente. 1654. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Culici Florica. Carabus Elena. Victoriei 118 B. 4 apartamente. 1647. 5 apartamente. Bucuresti. Clenciu Iulia. Constantinescu Alexandrina. Castris Vasile. 2 apartamente. Bul. str. Caracostea Andrei. 1642. Traian Vasile 65. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Corata Alex si Steliana. 3 apartamente. str. str. str. Cherciu Victoria. Bucuresti. Oborul Nou 23. 5 apartamente. Busolei 16. sos. Bucuresti. Alex. Libertatii 127. 5 apartamente. Moraru 4. Cantor Aristia. Floreasca 37. Turbinei 5. str. Bucuresti. str. Constantinescu Nae. Roma 41. Toamnei 117. Bul. str. Sf. Chircu Vasile si Paraschiva. Azuga 13. 1644. 1635. cal. 1630. str. 1646. 1645. 1659. Bucuresti. av. str. Casian Ecaterina. Mogos Vornicul 3 A. Dimitrov 154. str. Ana Tei 4. com. str. 1653. str. cal. Carstea Lupu. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Barlad. Bitoliei 23. str. Petre Cretu 48. Cozianu Constanta. Mircea Zorileanu 80. 6 apartamente. 2 apartamente. Piata Republicii 10. str. str. Busteni. Cristescu M. Carata Maria. 1633. 4 apartamente. Marcel Andreescu 50.

1688. 1683. Bucuresti. V. 3 apartamente. Cristescu Gh.. 12 apartamente. str. Matei Voevod 55. sos. str. 4 apartamente. Cristescu Gh. Teodorescu 12. . Bucuresti. Agricultori 118 A. Bartionei 8. Bucuresti. 1674. 1692. Agricultori 133. str. Constantinescu Ion. Cernea Maria. Constantinescu Gh. Paun 2. Cristescu Mircea. 1680. Mosilor 306. 1662. 2 apartamente. 1681. Bucuresti. str. 1671. Intr. Bucuresti.. Ecat. Bucuresti. Gen. str. 3 apartamente. Cernescu Stavri si Aurelia. 11 apartamente. 1685. Bucuresti. str. str. Creanga Hortense. 1670. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. cal. 8 apartamente. 1667. Bul. Colentina 12. Cornea Niculaie. Bucuresti. Arionoaiei 20. si N. 3 apartamente. 3 apartamente. 1664. Ciocioanu Vasilica. str. 8 apartamente. Pictor Rosenthal 18. Romulus Niculescu (Bazar) 8. 11 apartamente. Pantilimon 172 si 174. Cretu Dumitru. Bucuresti. Caragea Paun. Mazarescu 26. Bucuresti. Constanta. str. str. str. Alex. Calarasi 35. cal. str. Epureanu 22. 6 Martie 63. 8 apartamente. Pop de Basesti 3. Plevnei 3. Popescu Filofteia si Andreescu Ec. 1668. str. Calavrezo Const. str. str. Cristomanu Natalia. Teodoroiu 6. str. 1666. Bucuresti.. 1691. si Eugenia. Bucuresti. Mosilor 336. Balcescu 24. Bucuresti. cal. str. Traian 24. str. 3 apartamente. cal. Constantinescu Elena. 1686. 1678. 7 apartamente.. 10 apartamente.. 1695. 1672. Ciocioni Dumitru. 1689. str. 1669. Gh. str. Bul. Bucuresti. 25 apartamente. 4 apartamente. Constantinescu Const. Pictor Romano 4. Constantinescu D-tru. Capra Cristea Elena. Bucuresti. 5 apartamente. Mosilor 205. Constantinescu E. 9 apartamente. 1694. 12 apartamente. cal. 1693. 1676. Cosma Spiru. Constantinescu Eugenia. 1675. str. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Avram Iancu 14 A. Bucuresti. sos.. Bucuresti. str. 9 apartamente. 2 apartamente. N. 9 apartamente. str. Calambator Niculae. Coltei 1 si 22. Ion Maiorescu 48. Romana 123. 17 apartamente. Constantinescu C-tin. 7 Noembrie (Colentina) 25. Bucuresti. Daniel Barcianu 8. Muzeul Zambacian 11. Wilson 15. str. Cristescu Gh. Bucuresti. str. 3 apartamente. Costachescu Georgeta. Constantinescu Ermina. str. Ghica Tei 114. Bucuresti. Bucuresti. 1684. Puskin 3. 14 apartamente. Mosilor 15 si 23. cal. Constantinescu Toma. Bucuresti. 5 apartamente. str. str.. Calcef Penciu si Ioana.Gh. Glucozei 33. Braila. 1690. Romana 137. 4 apartamente. Vigilentei 10. 1687. Cismigiu Irina. str. Constantinescu Radu. 1679. Moruzi 20. str. 1682. Dem. Bucuresti. 1677. Maica Domnului 56 A. Lazar 4. 1665. Maica Domnului 53 A. Dudesti 54. 1673. 7 apartamente. 7 apartamente. Chirculescu G. Covaci David. Bucuresti. Luterana 21. 1663. Unite 2. Bucuresti. Teofil 25. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. Calomfirescu Margareta. Bucuresti.. 17 apartamente. Bucuresti.

3 apartamente. 11 apartamente. str. 1697. Mosilor 217. str. cal. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Papazoglu 78. Bucuresti. 1704. Capos Alex si Raina. 3 apartamente. str. str. Gr. 7 apartamente. str. 5 apartamente. Chiriacescu Nic. str. Negru Voda 14. 17 apartamente. Constantinescu Stelian. 1716. Bucuresti. Calotescu Ion. 1720. Vulturilor 42-44. str. Bul. Pictor Andreescu 6. 1717. 13 apartamente. str. G-ral Cernat 3. Republicii 82. Bucuresti. 15 apartamente. Carstea Const. 7 apartamente. 1723. Cristescu Const. Bul. Agricultori 118. Constantinescu Ecaterina. 12 apartamente. str. 8 apartamente. str. Cervina Acnal. Nerva Traian 54. 1709. Iosif Niculescu 30. str. Diminetii 1. Bucuresti. str. 1721. Gh. 1712. G-ral Angelescu 68. 3 apartamente. Caracostea Anastase. Rahovei 229. Bucuresti. str. str. str. 1710. str. Sabinelor 2. 1702. Costin Maria. 5 apartamente. Paris 4. str. Nicolae Filipescu 50. 1699. 1707. cal. Bucuresti. Constantinescu Ion. Smeurei 44. Bucuresti. 15 si 17. N. Vasile Gherghel 101. Bucuresti. 1698. Vantu 10. Bucuresti. Constantinescu Florica.. cal. si 80. Vergiliu 11. 4 apartamente. Bucuresti. Dimitrov 110. 1703. 10 apartamente. Doamna Ciajna 25-27. Craciun Ion. Energia 8. Masina de Paine 80. 5 apartamente. V. Cardas Alice. Filipescu 50. Bucuresti. Ion Maiorescu 71. 5 apartamente. Bogdan Voda 20. Bucuresti. Cristache Alexandrina. Bul. 14 apartamente. M. Cioca Iorgu. Nic. Bucuresti. Constantinescu Nic. 1728. Primar Zamfirescu 15. Bucuresti. 4 apartamente. 1714. str. Rahovei 245. Constanta. Lt-col. Lung (Muscel) str... str. B-dul Ana Ipatescu 24. Costin Maria. str. Tepes Voda 91. 1724. Dimitrof 28. str. Cazacu Martin si Ileana. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Eminescu 55. str. Bucuresti. 1713. str.. Constanta. 6 apartamente. Condrat Ecaterina. Ciobanu Eugenia.1696. Chirilovici Avram. Haia . 40 apartamente. Focsani. str. Bolintineanu 38. 1701. 1726. Bucuresti. 1725. Horei 30 A. str. Fluerului 13. 13 apartamente. Bucuresti. str. str. 16 apartamente. sos. 5 apartamente. Mihai Bravu 222. str. Cionea C-tin Dobrogeanu. Bul. 15 apartamente. 4 apartamente. Tepes Voda 102-104. cal. Bucuresti. Chiritescu Furmuz. Siminocului 14. Bucuresti. cal. Covaci Teodora. Bucuresti. Republicii 76. Caplanian Stefan. Dudesti 20. Constantinescu Daniela. Bucuresti. 13 apartamente. Calarasi 319. 3 apartamente. Bucuresti. Th. Bucuresti. str. str. Lascar 156. Alexandrescu 72. Bucuresti. 1708. Bucuresti. str. Caminului 2. 1711. 1719. Cerkez Aldea. Iasi. Raspantiilor 35. 1715. Bucuresti. Costinescu Ion. 1705. Claudiu 10. Balcescu 35. Campeanu Radu. str. Masaryk 31. str. str. Bucuresti. C. 1700. Bucuresti. str. Mihai Bravu 46. Ciulley Paul. 13 apartamente. Pantelimon 33 si 35. Pitesti. 1718. sos.. Bul. str. 1706. Ceres 19. 1722. Dimitrof 10. str. 1727. 4 apartamente. Caraluca Alex si Eliza. Republicii 45. Caracas Sergiu. str. Gh. Bul.

1734. str. Braila. Roma 48. Bucuresti. Camarina Gheorghe. Economul Cezarescu 44. Dionisie Lupu 38. 1754. Ciru Iliescu 14. Constantinescu Olga. N. 1729. str. str. str. 4 apartamente. Cristea G. Bucuresti. 1752. Chirculescu Veronica. Aureliu 33. 1733. Calin Petre si Virginia. Alba 12. 7 apartamente. Climescu Constanta. colt Labirint 115. Sft. 1732. str. 15 apartamente. 3 apartamente. 1760. sos. 1758. Marin Serghescu 6-8. str. Balcescu 30. Costescu Felicia. Silivestru 3. Grigore 23. 1743. cal.. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu. str. str. str. Traian 106. . 2 apartamente. Galati. Ciocarlie Ion. Costa Jean. Ilie. cal. 6 apartamente. Ec. N. str. str. 1738. Chincuta Anton. Dr. str. Crangasi 42. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. str. Alion 38. Seneslav Voevod 26. Cuza Voda 98. Bucuresti. Capolide Niculina. Bucuresti. Bucuresti. 1730. str. Teiul Doamnei 59. Dr. 5 apartamente. Ciholschi 8. 5 apartamente. Mitr. Bul. sos. Chircea Stana. Bucuresti. str. 7 apartamente. Grivitei 139. cal. Bucuresti. Cristescu D-tru. 1741.Lifschitz 13. str. Cuparenco Cornelia. Coltofeanu Casina. Copacianu Elena Valy. Domnita Ruxandra 14. Bucuresti. Bucuresti. Alex Balaseanu 34. Serban Voda 25. cal. 8 apartamente. 15 apartamente. 1735. 6 apartamente. Cosgarea N. 19 apartamente. Pasculescu Tei 59. Bucuresti. Const Nancu 5. 13 Decembrie 54. Icoanei 81. 12 apartamente. Leonte 8. 1742. 1750. N. 3 apartamente. Luminei 2 A. Corjescu Ion. Cristescu Const. Carp Mariana. Intr. 1744. 4 apartamente. 1731. Negru Voda 2. Bucuresti. 1740. 1755. Preotescu 13. Costache M. Bucuresti. Conovaru Manoil. 1747. 15 apartamente. str. Bucuresti. Cica Ath. Petre. str. 1745. 7 apartamente. str. 1746. 5 apartamente. Serban Voda 11. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Biserica Enei 2. str. 2 apartamente. Ardeni 38. Cudalbu Elisabeta. Rada. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Intr. str. Bucuresti. Ciornoc Mardau. str. Bucuresti. 25. Bucuresti. Cioflec Maria. 3 apartamente. Ciomba Gheorghe. str. str. Covaci Alexandru. 3 apartamente. 1759. Selari 2. Ardealului 35. str. 1737. 3 apartamente. str. cap. 1739. Bucuresti. Dr. Constantinescu Maria. Cercului 1. 1749. Miorita 1. Bucuresti. 1748. str. Bucuresti. Bucuresti. 1753. str. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 3-5. Cezarescu 31. 1736. 7 apartamente. 5 apartamente. 12 apartamente. Berzei 111. str. 1756. Calea Serban Voda 151. Colentina 8. str. Turnescu 11. Bucuresti. str. Armeneasca 12. str. 5 apartamente. Ecaterina 11. 1757. Burghelea 12. Tulbure. str. Catanu Vasile. Bucuresti. Felicia Racovita 1. Vasile Lascar 69. 1751. Calmiceanu Angela. str. 9 apartamente. 5 apartamente.

Bul. 1778. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 1761. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Roza Luxemburg 29. str. Petrescu si Ecaterina. Vasile Conta 3-5. Rosetti 14. A. 24 apartamente. str. Cios Toader. Ana Ipatescu 33. Constantinescu Ana. 1788. Bucuresti. Cordonel Nadejda. 1764. Bucuresti. Ciocanescu Laura. Bucuresti. Bucuresti. Raspantiilor 4. Ciuca A. 1769. Ciornoc Simion. Craita 25. Sft. str. Cocarescu George. Fainari 16. 19 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Cuza 40. G-ral Praporgescu 35. Bucuresti. Iuliu Rosca 7. Armeneasca 12. Cretoiu Magda. Ion Maiorescu. Cranck Carol. str. 5. C. str. str. Columb 4. cal. Republicii 105. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Viitorului 172. 1782. Bucuresti. Dacia 16. Bul. C-dor Botez 21. 4 apartamente. 11 apartamente. str. Corbescu Radu si Alexis. 10 apartamente. Cristian Avirdon. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. cal. Pitar Mos 5. Ginka colt cu Rohmanitof. Bucuresti. (Pipera Colentina). Cap. 1784. Bul. Timisul de Sus. 1770. 1789. . 1787. 13 apartamente. 1785. Bucuresti. str. Mosilor 334. str. str. str. Caribian Avram si fratii. 4 apartamente. Latina 9. 11 apartamente. Codreanu Dumitru. Conti Dumitru si Ana. 1774. str. Constanta. Bucuresti. str. Cuza 49. Cosinchi Beatrice. str. N. str. Bucuresti. Zoe. 2 apartamente. Bucuresti. 1771. Vasile Lascar 9. 1786. Dacia 5. 1766. Paul Greceanu 12. 4 apartamente. str. Vacaresti 94. str. Fainari 84. Linia Centura Stefanesti-Colentina. Petru 2. 1780. C. str. str. Aurel Vlaicu 48. Radu Bellu 22. str. str. Brasov. 6 apartamente. 4 apartamente.Holban 4. Selari 14. A. 8 apartamente. Bucuresti. Popa Petre 6. Frumoasa. Constandache Georgeta. Putul cu apa rece 26. 6 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Polona 47. str. 1772. G-ral Cantilli 10. Cocea Virgil. Bucuresti. Spiridon 4. Erou Iancu Nic. str. Costea Nicolae. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Tokio 8. Galati. Bucuresti. str. Bucuresti. 1773. 1762. 1777. Aurel Vlaicu 36. 1775. Av. Ciculescu Andisiv Maria. Cristu Eugenie. Calavrezo Elvira si Aurelia. str. 4 apartamente. str. Ilie Pintilie 4. 1767. Ciupagea Ion. 5 apartamente. str. 9 apartamente. Ciupercescu Maria. 1763. Vasile Conta 7-9. Cochino Andrei. str. str. 1783. N. Bitoliei 25. Sf. 11. 10 apartamente. Cornescu 53. Canciovici Zoe. 1781. Alex. Cernea Ioan. str. str. 1779. 6 apartamente. Episcopiei 5. str. 1765. 1776. Bul. str. str. 1 Mai 391. str. Jud Brasov. Balcescu 30. str. Tomis 22. Pitarul Hristache 10. Constantinescu Tosica. str. 1768. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Camenita Petre. Balcescu 9. Tunari 42. Bucuresti.

Georgescu 19bis. Bucuresti. 20 apartamente. str. C. Capriel Dan. Crutescu Alfred. cal. Gh. str. Calisti Marie Jeanne. str. Cargiog D. Stirbei Voda 29 A. Batistei 5. 5 apartamente. str. Isvor 11. Bucuresti. Chirita Maria. str. str. 14 apartamente. 1796. 18 apartamente. Bucuresti. str. str. sos. 1809. Povernei 35. Latescu 14 si 14 bis. 1802. cal. 1800. Bucuresti. 1811. Duca 59. Dianei 13. Sinaia. 1821.. str. 4 apartamente. Pitar Mos 5. Linia Oltenitei 4 cart. str. 7 apartamente. 1795. str. 3 apartamente. Conta 5-7-9. Aleea El. 1808. Visarion 24. Bucuresti. Ionescu Gion 7. dr. Calugaru Victoria. Moravei 4. Braziliei 15. Covalciuc Ion. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 1797. 7 apartamente. str. Eminescu 17. Ecoului 24. str. Calarasi 51 si 319. 1820. Dacia 35. Bucuresti. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cohn Marcu si Liza. 1815. Grivitei 84. Bucuresti. Ciuciu Maria. 1810. 1819.. 1813. Bucuresti. Bul. Ana Ipatescu 16. Gramont 10. Ocna.. str. 1798. Bucuresti. Eduard Grand 57. 1803. str. Cristian Tell 17-19. str. Copelman Lucian si Lilian. Cristea Nicolae. 1823. Sinaia. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. cal Dorobanti 106. Delea Veche 45. 1799. 2 apartamente. Italiana 13. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Parvan 16. Carjan Ana. 4 apartamente. Pavel 6. Cristoloveanu Paraschiva. 3 apartamente. 23 August Dudesti-Cioplea. 3 apartamente. str. Cusin Carmen. 12 apartamente. Bucuresti. Popa Nan 11. 1824. 1818. Intr. 10 apartamente. Casianu Const. str. Constantinescu Cornelia. Catineanu Alexandrina. 4 apartamente. str. Codreanu C. Polona 100. str. Bucuresti. Prof. Dacia 9. Constantin Lucia. Ing. V. Intr. Dacia 37. . str. Bis. str. 6 apartamente. 3 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Costea Alexandra. 8. Bucuresti. Bucuresti. Lung Muscel. Comaniciu Maria. Intr. Tg. M. I. Alba 3. Bucuresti. Bucuresti.. Bucuresti. 1794. Beldiceanu 4. Romulus 10. str. 1816. Bucuresti. Bucuresti. Ana Davila 2 bis. 1801. str. str. 1806. Generalissimul Stalin 78. Carabela Const. 3 apartamente. Bucuresti. Cumpatului 20. 1793. Bul. Constantinescu Const. 6 apartamente. Cobalcescu 54. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Pitatii 5. Oradei 1. 1817. 2 apartamente. Constantinescu D-tru. str. 2 apartamente. 1822. Cogalniceanu 43. 1804. si Traian. Bucuresti. Chudacek Francisc. str. Cardas Ioan. Lizeanu 19. 5 apartamente. Climescu Ecaterina. Bucuresti. G-ral Cristescu 3. Roma 30. 1791. 25 apartamente. str. Stefan cel Mare 42. str. Coman Tudor. 6 apartamente. 1807. 4 apartamente. Stefan Gheorghiu 10. Faurari 6. Chitu Teodosia. 1792. Bucuresti. Iasi. Constantinescu Eugenia. str. Bucuresti. Bucuresti. 1812. Nic. str. Bul. 3 apartamente. Sofia 13. str. 7 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. Pizone 17.1790. Constandache Sevastia. Constantinescu Toma. str. Ciucurescu Alexandrina. 1814. str. Constantinescu Stefan. 1805. 4 apartamente. Dragalina 4. Covaci Alexandru. str.

Bucuresti.. Bul. str. str. Croitoru Lucia. Dorobanti 2. str. 6 apartamente. 1852. Masina de Paine 54. Bucuresti. Serban Voda 123. 5 apartamente. str. str. 3 apartamente. 1854. Capiteanu Elena. 5 apartamente. . Berzei 16 A. str. Ciorni Ana. str. Lenin 8. 1851. Bucuresti. Crosu Natalia. Primariei. Bucuresti. 1839. 1849. Naum Romniceanu 5. Constanta. str. 1847. 13 apartamente. Balcescu 25-27. Mihai Bravu 85. 1830. Bucuresti. Critico Al. Catargi Ecaterina. 1850. 13 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bodea Cartan 5 A. 6 apartamente. str. str. 1826. Lipscani 100. 1836. Banu Manta 7. Bucuresti. Buzesti 10. Cumpatului 26. Bucuresti. 1828. Craciunescu Elena. Cojocaru Const. Bucuresti. Alexandriei 57. str. Bucuresti. Independentei 22. 23 August 5. 7 apartamente. 1843. Th. 5 apartamente. Cantacuzino Pascanu. N. Bucuresti. Costescu Maria. Logofat Tautu 44. L. 1846. str. Catargi Alexandra. Constantinescu Corneliu. Bucuresti. Popov 31.. str. Prof. 6 apartamente. 1838. str. Cerchez Caterina. 6 apartamente. str. Sf. 1853. 3 apartamente. Constantinescu Manea. 14 apartamente. str. Pitesti. Alexandru 36. 4 apartamente. Cociu T. 1831. Bul. Bucuresti. str. Bucuresti. sos. Bul. Constantinescu Gavriel. str. 6 apartamente. Bucuresti. 1848. 1833. str. 1827. Iulia Hasdeu 10. Eminescu 12. Bucuresti. cal. 1835. str. Bucuresti. Bucuresti. Gh. 1834. str. Popa Rusu 12. Vilson 15. Polona 104.1825. Constantinescu Lucia. Edilitatea. 3 apartamente. str. prin Const. 1829. Berzei 75 si 77. Cervino Carol. 1855. str. str. str. Covaci Ferenti. Icoanei 8. Bucuresti. Bucuresti. 1837. Carabelian Avedis si I. Curteanu Maria. Duca 1. Toamnei 91. 8 apartamente. str. Bucuresti. Mamaia. 1832. 29 apartamente. Chivulescu Aurora. Ciocardel Stefan. Bucuresti. 5 apartamente. Ploiesti. Ionica 7. 12 apartamente. Bucuresti-Baneasa. str. Calin Alexandru. 11 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Cernescu Constantin. 1842. Alex. str. Eminescu 12. Jdanov 17. Bucuresti. Bucuresti. str. Lahovary 5. 5 apartamente. Colentina 35 A. Lebedei 23. Piata Al. str. 1841. 30 Decembrie 60. si Anghelina. Aman 24. str. Bucuresti. str. Creditul. str. Costescu Alexandru. Columb Haim Stefania. Frumoasa 11. 1840. Bucuresti. Sinaia. G-ral Magheru 42. Labirint 112. Cociu. 3 apartamente. str. Bucuresti. Ion Ghica 1. Ghiulezian. str. 1844. Spatarului 41. 33 apartamente. str. si 5. 7 apartamente. Cameliei 21. sos. 2 apartamente. Stickholm 17. Constantin Chiroleu. Bucuresti. 3 apartamente. Brasov. str. sos. G. str. 3 apartamente. Arcului 16. 1845. Colentina 99. Sinaia. Bucuresti. Balcescu 24. str. Corneliu Botez 3. Iuliu Tetrat 1. 9 apartamente. str. Cohn Filip. Colibasianu Eugen. str. Aleia Russo 7.

Berzei 14 B. str. Cumpatul. 13 apartamente. Toamnei 86. str. 2 apartamente. 1872. 20 apartamente. Cohn Bernard. Sf. 1883. Sf. Tocilescu 41. 3 apartamente. Lipscani 69. Bucuresti. N. Dumitrache Banu 51. Occidentului 32. Bucuresti. Piatra-Neamt . Peste Vale. Ghe. str. Bucuresti. I. 8 apartamente. Calea Rahovei 330. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 26 apartamente. 1863. 1859. str. 2 apartamente. Titulescu 48. 11 apartamente. Gh. str. 1876. 16 A. Mosilor 303. Imparatul Traian 10. 1857. Bucuresti. Most. Salvator 9. 1875. 7 apartamente. Ciril Isaia. Constantinescu Paulina. Drosu. 4 apartamente. Craioveanu Maria. Dumbrava Rosie 20. 4 apartamente. Bucuresti. Ureche 5. Calea . Cilic Sima. Bul. str. colt cu Av. Magurele 54. 4 apartamente. Chirulescu Marcel Enescu. 20 apartamente. Constantinescu M. Popa Soare 61.. 6 apartamente. 22. Nicolae Tei 28. Creditul Financiar. Horia 24. Busteni. Palade 53 colt Suvenir 2. 10 apartamente. 10 apartamente. Piatra Neamt. Constantinescu Alea. Bursei 3-5 Caracal. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Constantinescu Tancred. Cantacuzino Alexandrina. 4. 7 apartamente. Mamaia. 1882. Cottadi Xantipa. Magheru 20. Cantacuzino 1. str. Salmen 13. Iasi. Aleea Alexandru 20. str. Bucuresti. Bucuresti. 1878. 1880. 14 apartamente. Ecaterina Teodoriu nr. Ciornei S. Calea Grivitei 520. Bucuresti. Ciulley Elena. Cal. 7 apartamente. 7 apartamente. Elena Doamna 35. str. 5 apartamente. Costache Alexandru. Dobrogeanu Ghera 3. Galati. str.Locusteanu 10. Bucuresti. Constanta. str. Cipeanu Gheoerghe. str. Bucuresti. Grivitei 125. Lotu 15 careul 3. 2 apartamente. str. 1860. 1874. Sinaia. 1871. str. Ilie Pintilie 24-26. 1879. str. Marin. str. Vineri 12. Gheorghe 12. Chiriac Estera Constanta. str. Justitiei 17. 1861. str. 1873. Dobrogeanu Gherea 3. Drobeta 5. Critico Jean si Elena. Cervino Regina. 1864. str. 1865. Bucuresti. str. Vasile Roaita. 1881. Sinaia str. Aleia Vulpache 7. Bucuresti. 55. str. Codrescu Cleopatra.Peste Vale. Turbinei 39. 1856. Bucuresti. 2 apartamente. Gr. str. Leonida 1. Cottadi Xantipa. Bucuresti. def. Braila. Clingher Eti. Occidentului 32. 1867. 3 apartamente. 39 apartamente. 1877. 8 apartamente. Bucuresti. 1862. Traian 87. Cozarin Nadia. Bucuresti. Pallade nr. Bucuresti. cal. 1869.. 1. Bucuresti. str. 1868. Carantino Marie. str. str. Filipescu 16. Bd. Bucuresti. Jules Michelet Nr. cal. Ecaterina Teodoroiu 22. Dacia 42. Constantinescu Const. str. Bucuresti. str. Constantinescu Chirita. Dimitrof 141. str. Grivitei 204. str. str. Bucuresti. Bucuresti. N. Bd. 8 apartamente. 1866. Sf. 1858. Constantinescu Sofia. Camenita Polixenia. Bucuresti. Aviator Petre Cretu 12. 1884. 1870. Cioroianu R. str.

1900. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Mihaileanu 15. L. 1885. Drescher Eduard. 23 apartamente. 3 apartamente. 14 apartamente. Cretulescu Axela. str. Sos. Polona 44. Precup 21. 5 apartamente. str. Cohen Jocues. str. Popa Nan 127. str. 1886. Bd. Bucuresti. 6 apartamente. Dimitrescu Mihaescu Maria. D. str. Popa Nan 28. str. Brasov. 1899. 6 apartamente.Victoriei 101. Elena. Bucuresti. 1887. Djuvara M. Dobrescu Gh. Bucuresti. 3 apartamente. St. 6 apartamente. Intrarea Stafetei 3. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Alisa. str. str. Dumitrescu Ilie. str. Damboviceanu Paul. Carp P. 1906. 2 apartamente. Tunari 32. Titulescu 88. 1910. Sfintilor 5. Dima Pavel. 1889. Dumitrescu V. Labirint 131. 1896. str. str. Zagarit (Parc Calarasi). Victoriei 101. C-tin. Meteori 42. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Manastirii 2. 1904. 8 apartamente. str. Muzeul Zambaccian 19. Calea Rahovei 311. str. 1888. str. 1905. 1908. Demetrescu Marin. Papazoglu 112. cal. Danilachi Anibal. 6 apartamente. str. Dorocan Mihail. Brasov. str. str. cal. 5 apartamente. Hatmanul Arbore 15. str. G-ral Cristian Tell. Vasile Stroescu 19. Episcopul Ilarion. Bucuresti. Intrarea Margareta 5. Draghicescu Decebal. 1911. str. 1892. 1897. 1890. 1898. 1912. Tunari 81. Bucuresti. Sofia 16. 1895. Dimitrie Gheorghe. Lirei. str. str. N. Nicolae. str. 1891. Col. Traian 159. 1907. 3 apartamente. Sinaia. 24.. 23. str. Elena Doamna 55. 86. 6 apartamente. B-dul 1 Mai 185. str. str. 4 apartamente. Dinca T. G-ral Budisteanu 9. Bucuresti. str. calea Stegeris 18. Cristopol Dumitru. 3 apartamente. Silistra 70. Calea Mosilor 135. Bucuresti. Popa 9. Bucuresti. Dessila Virgil. Dobrescu Anastasia. 5 apartamente. str. 1901. Badea Cartan 50. Cesianu George. . 7 apartamente. 169. Eminescu 133. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. str. Dragomirescu Elena. 9. 3 apartamente. Maresal Tolbukin 88. str. Dogaru Victoria. str. Bucuresti. 1902. 7 apartamente. 1903. Sofia 24. M. Bucuresti. Bucuresti. C. 1909. str. 1893. Dulitki Haia. Ilie Pintilie 52. 8 apartamente. Ion Frimu 15. Mihai Bravu 19. Bucuresti. 1894. str. Bucuresti. Rodiei 47. Bucuresti. 1848 (fost Lipscani) 100. 4 apartamente. Vacaresti 125. Stefan cel Mare 93. Bucuresti. Dietz Olga si Valeria. 5 apartamente. 3 apartamente. Nerva Traian 24. Bucuresti. Sinaia. Dumitru. str. Cantacuzino I. Bucuresti. G-ral Ipatescu 14. Dobre Vasile zis Georgescu. Bucuresti. 2 apartamente. 30 Decembrie 52. Col. Lt. Cercetus 25. Dionisie Lupu 65. Ion. str. Mitrop Filaret 77.

1925. 1931. Dima Georgeta. Tunari 32. Pucioasa. Serban Voda 23. C. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Davidov Ervand. Danciulescu D-tru. Romulus 69. Lascar Catargiu 16. Dragulanescu Nic. Bucuresti. Mihail. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. Davidovici Avram. 1929. 1919. G-ral Brosteanu 5. str. Maria. Dinescu Ion. 5 apartamente. Bucuresti. Domnita Ruxandra 23. Traian 171. str. Iulia Hasdeu 9. Episcop Radu 19. 4 apartamente. 5 apartamente. Dragan Ion. Fluierului 21. Cuza Voda 130. Dumitru Marin. Iasi. Constanta. 1924. N. Precupetii Vechi 3. 23 August 37. Plugarilor 15 A. Dumitrescu Hortansa. Bd. Bucuresti. Derusi Elisabeta. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Cuza Voda 152.. Viilor 76. str. Av. 8 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Aleea Corneliu 19. Andrei Muresanu 29. Bucuresti. str. str. Viespari 14. str. Icoanei 65. 1939. 3 apartamente. Diligentei 28. Stefanesti 120. 1937. 1941. 3 apartamente. 1918. 5 apartamente. 15 B. Dumitrescu N. Bucuresti. 11 apartamente. str. 3 apartamente. general Vodoianu 26. Precupetii Vechi 50. 11 apartamente. str. M. 4 apartamente. 52 a. Donciu Gheorghe. Dumitrescu Victoria. Victoriei 96. str. Garii 16. Th. Vasile Conta 3-5. str. 5 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Intr. Bucuresti. 7 apartamente. Pictor Iscovescu 6. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Balcescu 3-5. str. Bucuresti. Calarasi 263. str. str. Ion Atanasiu 1. Dimitriu Lucia. Calea Rahovei 34. Enachita Vacarescu 8. Lenin 174. Dobrescu I. Dobrescu Vasile. str. 1932. 1936. str. 1933. 6 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Cal. . 1916. 1914. 1922. B-dul Dacia nr. 7 apartamente. Dutescu Victor. Bucuresti. 1935. Olga Bancic 11. Campul Mosilor 9. str. Vlad Judetul 29. Bucuresti.. 6 Martie 89. str. Bucuresti. Kokalniceanu 46. Dumitrescu Cristache si Aurelia. Al. str. 1926. str. Bucuresti. Bucuresti. Masina de Paine 102. Bucuresti. str. Bucuresti. Dinca Andrei. 23 August 8. Bosianu 13.1913. Dumitrescu Traian. Dumitrescu Tanase. str. str. 8 apartamente. Dorin Vera. 1927. 1930. Nudului (Herastrau) 14. Drosu 10. str. str. 1934. str. Bucuresti. 1938. 1923. Cuza Voda 62. Dancu Stefan. Bolidului 8. Dumitrescu N. Dumitrescu Spirache si Dumitra. Bd. str. Delcu Ovidiu. str. 1917. 1940. Bucuresti. sos. Cotescu 1. 1921. Dragomirescu Petre. 1928. Bucuresti. 1915. str. R. Dispotide Marcela. Calarasi. 1 Mai 66. 2 apartamente. Ing. Mitrop Filaret 29. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu 58. str. str. 2 apartamente. 1920. str. 5 apartamente. Valcea. Cal. Av. Bucuresti. Bucuresti. Generalissimul Stalin 44. Dumitru Mihai. str. Grigore Mora 7. 5 apartamente. Gh.

str. Bucuresti. 1953. Dragomirescu Victoria. Cpt. 1949. Dragan Fernanda. str. Bucuresti. 1962. Stirbei Voda 100. 3 apartamente. 1954. str. Felix 4. Bucuresti. Schitu Magureanu 25. Dumitrescu Ioan. 4 apartamente. Vaselor 51. str. 8 apartamente. str. Titulescu 116.1942. 5 apartamente. C. str. Dumitrescu C-tin si Nic. Mihai Bravu 53. Vasiescu Iosif 55. Cazzavilan 22. Dina Mariana. Doicescu Ada. Frumoasa 50. Bucuresti. Popa Nan 50. str. Plevnei 166. Bd. str. str. 3 apartamente. 11Iunie 35. str. 9 apartamente. Dr. Brezoianu 52. David Nic si Petrica. Dumitrescu Aurel si Ion. 1951. G-ral Dona. Bucuresti. 7 apartamente. 1952. 6 apartamente. D-tru. Bucuresti. G-ral Anghelescu 119. Dragan Vasile. 1958. 1957. 5 apartamente. Bucuresti. 1946. Bucuresti. Duca 6. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 1947. 8 apartamente. Stupinei 1. Octav Cocorescu 53-55. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Cernat 25. 4 apartamente. T. 1955. Intr. str. 11 apartamente. str. Dinculescu Stefan. Bucuresti. 5 apartamente. Dimitriu Ecaterina. G-ral Manu 2. 4 apartamente. Asachi 11. 1951. 1971. Bihor 21. Dimitriu Apostol. Dicu Petre. Craciun 9. str. Lotrului 5. Danilovici Ana. Bucuresti. str. Mesteacan 45. Occident 33. Sos. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Sos. Dumitrescu Nicolae. str. str. Dumitrescu H. Aurel Vlaicu 166. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Donescu Virginia. str. 5 apartamente. 1967. Ion Creanga 15. . str. Deberth Konrad. Bucuresti. str. Mistretului 2. Dimitriu Maria si Ion.. Oteteleseanu 5. Titulescu 11. str. Cal. Iosif. Bucuresti. str. Dimitriu Mihail. str. 1 apartament. str. 1963. 10 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Ion. D-tru Ghita. Exarcu 3. 16 apartamente. 1968. lotul 239. Dimitriu M. Bucuresti. Avram Iancu 2. 8. Gramont 26. Tekirghiol.. Davidescu Stefan si Jeana. Dumitrescu Mante. Ciresului 16. Danescu Aspasia si Florica Slave. Bucuresti. 1948. str. str. 59 apartamente. Dressler Ella. Bucuresti. 9. Dumitrescu Carol Shuller. 24 apartamente. Gh. Dobrescu Aurelia si Gh. Floreasca 1 A. 1956. Felix 10A. Iulia Hasdeu 2. N. 54. Bucuresti. 17 apartamente. 1943. Dona N. Sinaia. str. Dr. 1972. 18 apartamente. str. Cotroceni 3. 1950. 7 apartamente. 1959. 9 apartamente. Bucuresti. 1944. Bucuresti. Dr. 7 apartamente. Nic. Ovidiu 4. 1969. Fainari 20. b. A. 7 apartamente. Dumitrescu Ioan. Rosetti 45. Vatra de Sat Costila. 3 apartamente. 1964. str. 1966. 1945. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1960. Bucuresti. 1965. sc. str. str. 1970. str. Viitor 180. str. Brezoianu 58. G-ral Dona 12. str. Rudeanu 31. fund. 4 apartamente. str. 1961. str. Olga Bancic 17. Bucuresti. str. General Manu 20. Dumitrescu Procopie Julieta. Bucuresti. str. Lipscani 28. Eroului 25. 7 apartamente. str. Barierei 20. Abrud 80. str. Teodor.

2001. 3 apartamente. Paltinului 5. Cal. Brandusi 4. 4 apartamente. G-ral Candiano Popescu 73. Bucuresti. str. 1990. Dinescu Stelian. Dulfu Petre. 2 apartamente. Mircea. 4 apartamente. Dr.. Cal. str. str. Bucuresti. 2002. str.. Bucuresti. Dobrescu Maria Th. 1991. Dragomirescu Florica. 1998. Vicol 7. 7 apartamente. 1986. Dobrescu Nic. Dunavat 1. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. Arionoaiei 21. 1973. Dona Maria. 3 apartamente. Mitrop Filaret 41. 1976. Dr. 6 apartamente. str. str. Drescher Lucia. 10 apartamente. Demetrescu Gh. str. Popa Chitu 12 bis. 4 apartamente. Crangasi 9. 7 apartamente. Dumitrescu Th. Mitrop. Calea Plevnei 5-7. Dumitru Cristea. 1997. 1974. 10 apartamente. Bd. Beldiman 1. str. Calea Serban Voda 231. 4 apartamente. 7 apartamente. Donciu Violeta. Cpt. 2000. 1983. str. str. 7 apartamente. 13 Septembrie 93. str. Stirbei Voda 104. 14 bis. Gh. str. Ducu Maria si Angela. Iosif 33. Dobrescu Marie Jeanne. Bibescu Voda 18-20. 1989. Mariana si Tanasescu Suzetta. Bucuresti. Simonide 18. Dumitrescu I. Rahovei 317. 8 apartamente. Meteori 53. 16 bis. 1977. Dincescu Dem. Th. Marie si most. Sabinelor 85. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Jaques Elias 4. Dumitrescu I. Bucuresti. Busteni. 1985. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. 1999. 4 apartamente. Rahovei 247. Principatele Unite 64. Dinescu Gheorghe. str. Cpt. 6 apartamente. 14 apartamente. Dobrescu D. Dimitrov 146. Adrian 85. Const. Mitrop. 1975.Fluerului 4. Plevnei 5. Cal. Bucuresti. Bucuresti. str. str. si Aglaia. Bateriilor 28. Vasilescu Mircea 9. 30 Decembrie 6. Bucuresti. str. Plevnei 5.. Bucuresti. Mircea Voda 62. str. 11 apartamente. Filiti 3. si Georgeta. Bucuresti. str. Bucuresti. Ion. sos. 9 apartamente. Cal. 9 apartamente. Vasile Conta 79. str. Dumitrescu Gh. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Ilie. 4 apartamente. 1982. str. Bucuresti. 1992. Tarcau 11. 49. str. str. 1981. 6 apartamente. 2004. Aquila 31. 2005. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu C-tin. 13 Septembrie 12. Halelor 7. Davidescu Iulian. 1987. 4 apartamente. 4 apartamente. 1978. Bucuresti. Alex Ciurcu 1. Bucuresti. 1984. . Dragan Nicolae. Dumitrescu Marin. Bucuresti. str. str. str. Plevnei 16. Bucuresti. Viilor 67. str. str.. Davidescu I. Intr. Bucuresti. str. most. Bucuresti. 1988. Lister 1. 1994. Antim 9. Dumitrescu Jeana Sofia. 8 apartamente. str. Preotescu 31. 9 apartamente. Djerassi Maria si Simon Berta. Cazarmii 23. Bucuresti. Bucuresti. 2003. Dragomirescu Nichita. Stirbei Voda 146. Cal. Bucuresti. 1996. Delasciava Stela. Dumitrescu V. Diaconu Gh. Dumitrescu Margareta. Nifon 36. 1993. Dobrescu Victoria. str. str. 10 apartamente. 1979. str. Elizeu 22.. Vacaresti 141.. str. str. 1995. Dinischiotu Nicolae. 5 apartamente. Intr. 1980. Cal. Bucuresti. 51.

Bucuresti. 3 apartamente. 2032. Dinculescu Ion. Banu Manta 50. str. str. 2030. Dimitrie Cantemir 1. 2028. Dimcea Pavel. 4 apartamente. sos. Bucuresti. 13 Septembrie 136. Ghenadie Petrescu 186. Colonel Corneliu Popescu 5. Spl. C. Magazia Garii 5. cel Bun 19. B-dul G-ral Suvorov 12. Sinaia. Davidner I. 2027. Dinculescu Emilia. Cal. Druia Maria. M. str. Apostoli 40. Unite 23. Drimer Moses. 4 apartamente. 2016. str. B-dul Ghencea 7. 2019. Maica Domnului 8 bis. str. str. Dragosescu Alina. Campulung-Muscel. Dim. 3 apartamente. Lazureanu 9. Piata Stalin 9. Drimer Zuzi. 13 apartamente. 1 Mai 90. Bd. str. Bucuresti. 5 apartamente. Dodis Maris. Sf. Mizil. 3 apartamente. 3 apartamente. Cal. Pantelimon 116. Bucuresti. 6 apartamente. Dadarut V. Diaconescu S. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita 9. 3 apartamente. Bucuresti. 2009. Mihai Voda 35. str. Cuza Voda 53. Smardan . 3 apartamente. 2015. Dragu C. Dumitrescu Emil. str. Cal. str. 7 apartamente. 2022. Daskevici Vasile. Dorobantu Nicolae. Bucuresti. Soltuzului 53. Popa Nan 115. Bucuresti. 2036. 2033. 2023. Dimitriu I. 2020. Doiciu Vasile. Dumitrescu Alexandrina. 2024. Dodan Vihelmina. Bacau. 2007. Pitis 33. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Alex. 2038. 4 apartamente. 19 apartamente. Vacaresti 216-218. 2 apartamente. str. Bucuresti. Voevod 34. Bucuresti. Mitrop. Panduri 17. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 2011. Bucuresti. 2010. Botosani. Antim 12 si 36. 2034. Drogeanu Niculae. Cal Serban Voda 106. Hrers. Bucuresti. str.2006. 2013. 2026. 2031. str. Bucuresti. Gheorghiu 43. 5 apartamente. Ghenadie Petrescu 146. 6 apartamente. str. 2037. Pictor Grigorescu 32. Campina. 2029. Bucuresti. N. str. str. Caloian Judetul 16. Dumitrescu Elisabeta. 4 apartamente. Maica Domnului 23. 3 apartamente. Valeriu Braniste 7. 3 apartamente. Dragomir Maria. Bucuresti. Bucuresti. 2025. Bucuresti. Demetrescu Mircea. Diaconu Ioan. Nic. 2012. Bucuresti. Witting 2. Unirii 134. Uranus 48. 4 apartamente. str. 10 apartamente. b-dul Marasesti 107. Epicol 68. Bucuresti. 16. Dambovita. str. str. 8 apartamente. C-tin. Draghici Alexandrina. str. Princip. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Azilul de Noapte 6. Racovita 18. Dudesti 179. Constanta. Bucuresti. str. 8 apartamente. Caras 59. 2021. Balcescu 78. St. str. Darvari Natalia. 10 apartamente. str. Bucuresti. Dragomirescu Balasa si Stelian. 2018. 2017. str. 9 apartamente. David Ana. Dumitrescu Lucretia. 2014. Bucuresti. 4 apartamente. Arionoaiei 10. Drugrilescu Ilie. str. Davidescu Solomon. Pascal 19-21. 2035. sos. Dobrescu Stefan. Ecaterina Teodoroiu 14. str. 5 apartamente. Bucuresti. Calarasilor 51. Ilie. Alex. 3 apartamente. str. str. str. str. si Eugenia. 6 apartamente. Bucuresti. Dumitru Antonescu. 2008. str. Victoriei 101. Serban Voda 63. G-ral Butoianu 6. Libertatii 5. Bucuresti. Cal. Gaesti. Bucuresti.

str. Demetrescu Ana. Nic. Mihai Bravu 147. str. Ecoului 75. Stefan cel Mare 54. 4 apartamente. Bucuresti. Tecuci 18. Galati. Dobrogeanu Gherea 8. Bucuresti. 2064. Bucuresti. str. Balcescu 47. Dumitrescu Ion. B-dul Ghica Tei 83. Teiul Doamnei 33. Bolintineanu 5. 3 apartamente. 10 apartamente. 2061. Drimer Leon. str. Dobrinoiu Gheorghe. Dinuliu Petre si Niculae. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Dorobantu Iancu. Zaharia 26. Romana 143. 2065. Vaselor 74 B. 8 apartamente. str. Mosilor 90. si Neaga. 3 apartamente. str. str. Dumitrescu Ioan. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Spatarul Preda 29 bis. Grivita Rosie 4. 2045. Polona 17. 2040. Trifoi 21. 2041. Cuza 79. Bucuresti. 2044. Decus Spiridon si Ecaterina. B-dul A. Bucuresti. Bucuresti. Ing. str. 2058. 4 apartamente. Davidescu Ion. Cotofeni 55. Smeului 5. Cal. Popa Nan 17. str. N. str. Deutsch Samuel. str. Putul de Piatra 4. Teohari 16. Dorojan Anca. 2050. str. G. . 5apartamente Bucuresti. Mihai Bravu 11. 2066. Mantuleasa 22. 5 apartamente. 2055. 2042. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Dinu Marin si Rodica. 9 apartamente. 2060. str. 2043. 2062. 2053. David Iosif si Simona. str. sos. Bucuresti. str. 6 apartamente. 2067. 6 apartamente. I. str. Bucuresti. Sos. Brasov. Deciulescu. 11 apartamente. St. 2056. Dumitru Ilie si Elena. str. Silistra 11. 2047. Mircea. 2051. 25. 19 apartamente. 2048. 2052. str. 11 apartamente. Bucuresti. Gheorghiu 3.Voda 43. Cal. 12 apartamente. 2046. Caragea Voda 7. 3 apartamente. str. Dinoiu Margareta. Dumitrescu I. Aurora 5. str. str. 2057. Bucuresti. Dvarol Matilda. 6 apartamente. Teiul Doamnei 98. 2049. Predeal. Dumitrescu Petre. Dobrescu Elena. str. Cal. Bucuresti. 3 apartamente. Dr.. Stefan cel Mare 188. str. Visarion 15. str. Grivitei. 2054. Bucuresti. Deroumian Eduard.18. str. str. 5 apartamente. Samuel Vulcan 61. Rahovei 169. Bucuresti. I. Dobriceanu Otila. Dichter Iulius. 4 apartamente. Sf. Ducan Ion si Maria. Drogina Gh. Bucuresti. str. 2068. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Primaverii 91. 2039. str. str. Luncusoara 23. Ilie. Tei 83. Dinu Z. str. str. Popovici 1. 2063. str. 2059. 2 apartamente. A. Bucuresti. str. Romana 27. Deutsch Alexandru si Sanda. Duca 5. Bucuresti. Bucuresti. Batistei 35. 3 apartamente. Djuvara Esthera. Jean. str. 22. 8 apartamente. str. Vasile Cristescu 7. Palde 37 A. str. G-ral Brosteanu 13. str. Timisoara. Djizuredjan Takuy. Bucuresti. Heliade intre Vii 7. Bucuresti. Bucuresti. str. 24 apartamente. Daniel Frederic si Maria C. 3 apartamente.

Bucuresti. Bucuresti. Vera. Cosminului 18. Bucuresti. str. Bucuresti. Teclu 23. Noua-Brasov. str. 10 apartamente. str. Arh. Bucuresti. Petre. Mandrea 20. str. str. Dumitrescu Acoli. 4 apartamente. Bucuresti. Popa Soare 63. str. 4 apartamente. Deleteiseanu D. Dimitriu M. 15 apartamente. Jana. 2080. str. Bucuresti. Bucuresti. 2096. Cal. str. Ciprian Porumbescu 2. 2088. Cantaretul Macarie 1. 2090. Toma Masarik 1. Drumea Maria. Dragnea T. str. 2102. str. Davila C. str. Ilie. Alex. 3 apartamente. Smeului 3. Lizeanu 1. 2070. B-dul Ana Ipatescu 64. 10 apartamente. Bucuresti. Ilie Pintilie 10. Cuza 52. Gh. 2089. str. Niculae 60. Serban Voda 196. 2078. Maior Racoteanu 7. Bucuresti. Brezoianu 9. 2092. 4 apartamente. str. Rahovei 232. str. Popa Savu 10. Filipescu 11. 2095. 8 apartamente. str. 6 apartamente. prof. Aristide Briand 8. Dragoescu Pantelimon. 2086.. str. str. Calarasi 208. Finlanda 10. 2099. Dobriceanu Mihail. 5 apartamente. str. 8 apartamente. Ghenadie Petrescu 213. 2079. Dumitrescu R. 6 apartamente. Bucuresti. 21 apartamente. 13 apartamente. I. str. 2073. Adriana. Mihai Bravu 340. 2093. str. Dudeanu Haralambie si Ana. Sos. Bucuresti. str. 7 apartamente. Balcescu 34. str. 3. Obedeanu 17. Vacaresti 131. 5 apartamente. Dinescu N. Bucuresti. Cal. 4 apartamente. Danie Constantin. Bucuresti. Dinescu Teodor. Bucuresti. 2101. 8 apartamente. Duca Al. 32. 2081. Bucuresti. Bucuresti. 2100. Bd. 9 apartamente. str. Diogene Zissu si Aurelia. Ana Ipatescu 24. str. str. Dan V. Bucuresti. Bucuresti. G-l Brosteanu 25. Diamandescu Maria. 2094. Didicescu Paul. Bucuresti. cal. Mina 10. Drac Petre. Bucuresti. Djaburov Stefan si Laura. Bucuresti. Ilie Pintilie 42 B. Dumitrescu Maria. 11 apartamente. str.. 2084. Aurel Vlaicu 35. Productelor 43. Salcamului 2. str. Bucuresti. Eugenia. Radulescu Tei 41. Bucuresti. Colentina. 3 apartamente. Sta. Aurelia. Baneasa 36. 2087. Dincu Gh. 2074. Dumitrescu Alexandra. Maria. . Bucuresti. Stefan cel Mare 125. 4 apartamente. 3 apartamente. Dorobantu Em. N. Cal. N. Bucuresti. 2091. Dumitru. Dorian Simona Maria. 5 apartamente. str. Daba Constantin.2069. Cal. str. str. 2083. Bucuresti. 6 apartamente. 16 apartamente. B-dul Robert 36. Dionisie Lupu 12. Sf. Stanislav Cihosky 1. Dacia 56. Bucuresti. Dobrescu Ecaterina.. str. Brasov. 2075. 2085. str. 2076. str.. Sos. Bucuresti. Bucuresti. str. Dimitriu I. Com. 2071. Vlaicu Voda 49. 9 apartamente. Radu dela Afumati 17. Danciu I. N. str. Teodoroiu 63. 2097. Mitr. Darascu Maria. str. Darlau Ion si Maria. Dorobanti 84. Erou Iancu N. Bucuresti. 2077. str. str. Mamulari 9. Dumitrescu Emilia. Bucuresti. 2098. Bucuresti. Ecat. str. 4 apartamente. Constanta. 5 apartamente. Dobrescu Gh. 5 apartamente. 6 apartamente. Silvestru 67. Bucuresti. 5 apartamente. 2072. Sepcari 22. 2 apartamente. 2082. 4 apartamente. Dumitrescu Ion.

Dumitrescu Nestor. Dimitriu Dichter Artur. Piata Dorobanti 6. Stirbei Voda 29. 2117. 4 apartamente. str. Dr. Colentina. B-dul Gh. Bucuresti. 2108. 2 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. Caldari 21. Episcopiei 2. 2124. Bucuresti.. Cal. 7 apartamente. 2106. Bucuresti. Sarat. Dr. 2114. 59. Donescu C-tin si Elena. Donsacut Alexandrina (Eugenia). Demetriad Constanta. Danila Grigore. Bucuresti. 2111. Maior Avram Zenovie 10. Cazarmii 87. str. 2133. Bucuresti. Bucuresti. Dristor 92. Calea Grivitei 142. Bucuresti. Dumitrescu Traian Gh. 2131. Dinulescu I. str. Ilie. 2127. 2120. 3 apartamente. 2118. Bucuresti. str. Dorobantu Stefan si Maria. Buzesti 2. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Rahovei 311. 7 apartamente. str. Intr. Dinescu M. Bucuresti. Bucuresti. Iancu Niculae 35. Acvila 47. Grivitei 104. Cal. Maria. Telita 47. Buzesti 22. Bucuresti. 19 apartamente. str. Dumitrescu Eugenia. 19 apartamente. str. 2110. Cal. Valeriu Braniste 9. B-dul 1848 nr. Popa Tatu 37. Diamandi Olga. Cal. Dinescu Constantin. 7 apartamente. Caras 41. 7 apartamente. Bucuresti. Iasi. Carol Davila 21. Predeal. Docuzianu Lohuojar. Bucuresti. Dobre M. Carausilor 20. 2115. 3 apartamente. Bucuresti. Ducu C. str. R. str. Drogeanu maria. 4 apartamente. Bucuresti. str. str.2103. 2112. C. str. Brancoveanu 42. 2122. 2113. Maria. Arionoaiei 54. Doliner Mihail si Bianca. Dumitrescu Elena si N. Bucuresti.. 10 apartamente. 14. 7 apartamente. 4 apartamente. str. str. Rahovei 300. Dietrich Constanta. Bucuresti. str. str. Dobrescu Stefan. 9 apartamente. Demetrescu C-tin. Duca 2-4. Dr. Vasile Roaita 25. Demetrescu Vergu Caliopi. . Grigore Mora 16. str. C-tin Caracas 36. str. 2126. 7 apartamente. 18 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti.. Comana 43. str. Morilor 58. str. 2 apartamente. Sion 9. Doris N. 3 apartamente. str. str. Cometa 5. Denielescu Vasile. 2125. A. 89. Stefan 12. 9 apartamente. str. 13 Septembri 80. 2107. 2 apartamente. 2132. Cantemir 57. str. str. Florica si Horanis Aurelia. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Occident 43. 2116.. str. Vacaresti 61. Bucuresti. Damian Ion si Zoie. Aleia Frigul 10. 2104. str Sevastopol 3 A. Com. Mitrop Filaret 41 B. str. Sos. Isvor 103. Magurele 72. Bucuresti. 2130. str. Intr. Bucuresti. Meteorilor 7. Manolescu 2. str. 2123. Ferentari 4. Cal. Costache Negri 32. 10 apartamente. Danilescu Constanta. 17 apartamente. C. 2119. 18 apartamente. Tutunari 3. 3 apartamente. 2134. 8 apartamente. Dinu Maria. 2109. str. str. Pallas 4. str. Bucuresti. Sirenelor 57. 2129. Dumitriu Vasile. str. 2105. Barlova 1. 6 apartamente. Bucuresti. Dumitru Ilie si Ileana. 2121. Galati. Bucuresti. Diaconul Coresi 9. 15 apartamente. Bucuresti. 171. Dafinescu Andrei. str. Simu 4. 2128. Piata Sf. B-dul Cosbuc 84. Colentina 104. Bucuresti. David Ihil. str.

2159. Dinu Sonia. str. Dan Denise. 8 apartamente. Maior Ene 6. Niculescu 42. Mosilor 314. 10 apartamente. Wilson 13. str. Vasile Lascar 146. 3 apartamente. str. str. Cal. Serg. Grivitei 238.. Bucuresti. 6 apartamente. Grivitei 201. 35. str. Rosetti 14. 8 apartamente. Toamnei 23. 4 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 2142. Bucuresti. Dumitrescu Tache. Clucerului 23. Furnica 10. Bucuresti. Draganescu Traian. A. Nic. M. 9 apartamente. Dimiu Radu. Lascar 23. Sinaia. 3 apartamente. str. Bucuresti. Furnica 9. str. 10 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Carol Knape 53. Bucuresti. 7 apartamente. Dudesti 253. 2151. str. Calarasi 124. Demetrian Sultana. 2147. Intr. 11 apartamente. 2154. Bucuresti. Dan D-tru si Gh. Dumitrescu Alex. Dragulanescu Ana. Bucuresti. N. Arionoaiei 15. A. Bucuresti. 2155. Dumitrescu Dobrita si Ion. Aurel Vlaicu 166. 2148. 2152. Grigore Alexandrescu 8. Bucuresti. 2150. Bucuresti. Bucuresti. str. 129. 2140. Cal. 20 apartamente. str. Bucuresti. Militaru Gh. Maltopol 11. C. str. 11 apartamente. str. Docuzian Artin. Bucuresti. Orient 9. Diamandi Natalia. si Maria. Dragoi Vladimir. 87. Cal. Popov 69 B. 14 apartamente.. 8 apartamente. Vasile Roaita. 69. str. Cal. str. Crisana 6. str. Dumitrescu Vasilica. Bucuresti. 5 apartamente. A. str. Dumitrescu C-tin si Virginia. Eminescu 132. str. Mihai Viteazul 119. Sos. Doicescu Ilie. Dumitrescu Stefan. str. Bucuresti. str. 2156. 2157. Cal. Ion Ghoca 3. Braila 9. 2164. str. Bucuresti. Dobrescu C-tin.Marinescu 3. 3 apartamente. Grivitei 272. Masina de Paine 26. Balcescu 3. Plaja. Bucuresti. str. Diculescu Elisabeta. 2158.. 2138. 13 apartamente. Moraviei 8. 2163. str. 20 apartamente. A. 19 apartamente. Bucuresti. Diaconescu Aristita. Intr. 274. 7 apartamente. Dumitrescu C-tin. Ion Ursu 30. str. Cal. Dudesti 235. 2161. Cal. Dragan Gh. Barbu Vacarescu 75. Dobrescu Elena. Barbu Paltineanu 15. 4 apartamente. B-dul Gh. 2149. I. Cal. 3 apartamente. Claudiu 4. 2160. str. 6 apartamente. Sos. str. 2153. 30 Decembrie 11. Mendeleev 22. 2136. 5 apartamente. Dumitrescu Anghel. Dumitrescu Maria si Gh. str. Prof. Bucuresti. 2162. Paris 4. str. Bucuresti. Cuza 84. 2144. Fratii Bratulescu 32 A. Damacshin Gh. 2139. Dobrita Ilonca. Zamora. Parului 37. Braila. Sinaia. str. str. 2146. Boteanu 3. 8 apartamente.. Bucuresti. Bucuresti. Mamaia. str. Cal. Plantelor 11. str. str. 8 apartamente. 2135. Damaceanu Georgeta. Bucuresti. Panduri 115. . 89. David Ion. Negru Voda 18. Simu 4. str. Bucuresti. 7 apartamente. 13 Sept. Poiana Tapului. str. 2143. Dimitrov 152. Bucuresti. V. str. 2145. Dudesti 85. 2137. str. str. 24. str. Bucuresti. Pantelimon 242. str. 2141. Bucuresti. Naum Ramniceanu 27. Orastie. str. Draie Zeno. 3. 69 A.

Samsarilor 13. Bucuresti. str. si Zoie. Bucuresti. Dumitrescu Victoria. Matei Basarab 29. Ghenadie Petrescu 17. str. str. Rahovei 238. 2184. str. Donescu Eugenia. Stalin. Lanariei 3a. Episcopiei 3B. 2197. Bradului 47. str. Dumitrescu I. Ion. 2183. Stan Poetas 6. str. Elena. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Pop de Basesti 52. Bucuresti. Dimitrov Holeria. 6 apartamente. Armoniei 3. 2179. str. Bucuresti. Ion Panturu 1. 2181. Dorst Gh. Dumitrescu Ion si Elena. Cerealelor Obor 77. 8 apartamente. B-dul Republicei 7. 10 apartamente. Dragut Stan. Popa Soare 63. Dumitrescu Elena. 2198. B-dul Lenin 77. 2180. 11 apartamente. 4 apartamente. Cal. 2195. 58-65. Dinulescu Victoria. 8 apartamente. 3 apartamente. 2177. Int. Buzau. str. Gh. 2175. Moreni (Prahova). str. str. str. str. str. Basarabi 2189. 11 apartamente. Mecet 48. Bucuresti. 2196. 5 apartamente. 2174. Silvia 20. Bucuresti. str. 3 apartamente. 2178. Domnul Tudor 2. Dimitriu B. 2166. Bucuresti. 2172. 37. str. str. Foisorului 108. Sos. 2169. Sos. 2190. 3 apartamente. 2192. Diminetii 1. Bucuresti. str. Dumitru. 8 apartamente. Bucuresti. Olari 14. str. Bucuresti. Dumitrescu Stefan si Elena. Damian Niculae. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Demetrescu Ion. 2182. 2188. Bucuresti. Dia Stelian. 10 apartamente. str. str. str. str. Bucuresti. Dorojan Traian (Steliceanu). 2173. Intr. 6 apartamente. Sarat. David Andrei si Sara. Stef. Avrig 58. Colentina 39. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Popescu 9. 5 apartamente. Danneberg Amalia. Isvor 25. Armoniei 10. Docos A. Manu Cavafu 53. Bucuresti. Dumitrescu C-tin. 2168. str. M. Vitan 10. Bucuresti. str. Dumitru Costea. str.2165. Bucuresti. Biserica Alba 7. 6 apartamente. 8 apartamente. str. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Calea Mosilor 215. A. Artei 9A. 12 apartamente. 7 apartamente. Calarasi 241. Demetrescu Anghel. David Isac. Dumitrescu Anastasia. Bucuresti. Dramandescu Ion. Bucuresti. Pantelimon 102 a. 2171. Viilor 63. str. str. Dumitrescu Aneta. Muzeul Zambaccian 31. Sos. Dumitrescu Spiru si Solo H. C. 2185. Cal. 2194. Cuibisev 21. str. str. 8 apartamente. Sos. Constanta. Aviator Tuica Vasile 46. B-dul Ghencea 3.. Dragomirescu Mihail. R. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Al. 13 apartamente. str. Bucuresti. Lahovari 9. 2193. str. Calea Mosilor 231. Dobrescu Ion. Dumitrescu Ion. Bucuresti. 10 apartamente. 2191. Serg. Dobrescu Ion si Ana. Bucuresti. 2186. Trei Scaune 27. Dumitrescu C. str. Dimitriu St. str. str. Nifon Balasescu 5. Duica Mihail. Elena 26. Tache Ionescu 10. 5 apartamente. Bucuresti. str. Zece Mese 7. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Unirii 3. David Samoila si Polixenia. 8 apartamente. 3 apartamente. Ion. 2176. Pictor Obedeanu 35. 13 apartamente. 2187.. Dobrescu Georgeta. Popa Soare 52. str. 9 apartamente. str. 2167. Delavrancea 4. Badea Cartan 41. Bucuresti. Halelor 5. Plevnei 1. Turbinei 17. 7 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. B. 2170. . Romulus 36. Roseti. 2199.

Dragomirescu I. Mihai Bravu 9. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Vasile. Bucuresti. Bucuresti. 2231. 6 apartamente. 7 apartamente. 2223. Dragomirescu Ana. Sandu Aldea 103. 6 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 2206. str. Daniil Dumitru. Campului 11. Bucuresti. 10 apartamente. Stan Poetas 49. Uranus 132. Ghenadie Petrescu 61. Teodor Speranta 111. 13 apartamente. 4 apartamente. str. Viitorului 117.2200. 6 apartamente. str. Titulescu 106.. Dumitrescu Maria (Mateescu). Mihai Bravu 108. Dumitrescu Ion si C-tin. str. Diculescu Andrei. Sinaia. Sos. 3 apartamente. str. Dimitriu N-lae. Logofatul Taut 13. Bucuresti. I. 6 apartamente. 2226. str. 6 apartamente.. Dobrescu I. Dinu Todor. 2225. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. 2203. Agriculturii 13. 3 apartamente. Dinuliu Petre. 4 apartamente. Mihai Bravu 15. str. Bucuresti. 2217. Bucuresti. Toma. Dobrescu V. Dobrovici Beatrice. Bucuresti. 2204. str. str. 2215. 7 apartamente. Rozmarin 22. str. 2229. Sos. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 13 Dec. 2218. Drojan Ana. Dimitrescu Lucian. 2224. 7 apartamente. Nic. Aviator Th. Bucuresti. 6 apartamente. Vasilescu 5. 15. Trifoi 21. Fluierului 40. Bucuresti. Dumitrescu Ionel.. 2212. 2227. 2234. Bucuresti. Dumitrescu Stefan. Dumitrescu Vasile. 8 apartamente. Dumitriu P. 30 Dec. Tepes Voda 89. Bucuresti. str. 2228. str. Bucuresti. str. si Eufrosina. Dzodze Maria. 3 apartamente. 2213. B-dul 23 Aug. Bucuresti. 15 apartamente. Dumitrescu Florica. Bucuresti. Sos. Donescu Alexandru si Virginia. Bucuresti. str. Bella Brainer 90. Dolidachis Sotir. Alba Iulia 19. Dumitru Traian. Leon Voda 12. str. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Cantemir 62. Sos. Sos. 2208. Cal. Calea Mosilor 278. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Dumitrescu Vasile. 8 apartamente. 2205. Bucuresti. David Aizic. Tepes Voda 56. str. Dimitrie Onciul 14. 129. Bucuresti. 2232. str. 5 apartamente. str. str. Dumitrescu Iordan si Teodora. Constanta. 2 apartamente. 2235. 2209. Vacaresti 186. 14 apartamente. str. 2219. Calea Calarasi 5. 2202. Bucuresti. Costache Conache 22. 2230. Dumitrescu Gh. 2 apartamente. Bucuresti. 2222. 6 apartamente. Sos. 4. Sos. Dumitrescu Elena. 2207. str. 14 apartamente. 2214. Bucuresti.. Colentinei 156. 14 apartamente. str. Dristorului 87. 13 apartamente. Dinu Oprea si Zoie. Bucuresti. 2216. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Dinescu Gh. str. str. Ilie. Mihai . Popa Soare 19. Dumitrescu Petra. M. 2233. 64. 25. 2211. Matasari 16. Bucuresti. 19 apartamente. 2221. Stefan cel Mare 210. Bucuresti. Lanariei 3a. Agricultori 4. str. str. str. Cornescu 83. 2220. str. 4 apartamente. str. si Maria. Gh. Dumitrescu Maria. Bucuresti. Iliescu 20. 2210. 2201. Eugenia Statescu 7. Capit. Dinca Ion si Isopenco N. Pantelimon 199 a. Stefan Mihaileanu 20. Sos. Ion Maiorescu 52. Dabija Minerva. str. Jak Lahovari 15. si I. Dona Ion. Costache Balacescu 7.

Drosseler Ella. 5 apartamente. str. Bucuresti. Barbu Lautaru 12. 2245. Dragan Ion si Sofia. str. Dakesian Minas. D. 85. Bucuresti. Calea Giulesti 48. 2237. 2244. Ilie Pintilie 19. Dramba Ion. 2266. G.. 4 apartamente. 3 apartamente. Damian Virgil si Margareta.. str. Cal. 2251. 3 apartamente. 2243. Sos. Arghel Gheorghe 5. str. 2262. str. Calea Dudesti 18. Carol Davila 74. Radu dela Afumati 74. Bucuresti. Sevarda Ion 12. Dumitrescu I. Sahia 26. C. str. Mihai Bravu 264. str. 2260. 4 apartamente. Bucuresti. 2255. 2263. str. Dermer Ella. 7 apartamente. Schitul Maici 18. Davidovici Ghindu. 2253. Staniloiu 2. 2256. Bucuresti. str. Spatarul N-lae Milescu 37. Alex. Dimitrie Stan. Dumitrescu Lucia. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 6. str. 3 apartamente. Iancu Capiteanu 27. Apolodor 2. Dobrescu Virgil si Elena. str. 2257. Dumitriu Luiza. 3 apartamente. 2238. 2252. Poteras 9. str. Viitorului 189. Davidescu Maria. Dumitrescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Sos. str. Targoviste. str. Davidsohn Berta. 2264. Piatra Arsa 2. Campeanu 23. Dumitru. str. 2265. str. 2 apartamente. Austrului 54. Victoriei 147. 2246. str. Dumitrescu N-lae. Sinaia. 6 apartamente. Bucuresti. Calea Mosilor 54-56. 3 apartamente. Calea Victoriei 83. Bucuresti. . str. 2247. Dragomirescu Gh. 37. 7 apartamente. str. 3 apartamente. 2250. Dumitrescu Sofia. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Doiciu N-laie. Dumitrescu Jilea. Marcovici 9. apartamente. Bucuresti. str. Frimu 16. Dichter Cornelia. Bucuresti. 4 apartamente. Serg. Sinaia. Bucuresti. str. Masina de Paine 4. Bucuresti. 7 apartamente. Alea Mantuleasa 3. B-dul Maresal Tolbuhin 36. Toamnei 115. Maior Alex. Dumitrescu Elena. Bucuresti. 2240. 5 apartamente. Serg. 30. Colentina 3. Demetrian Lucia Fecioara. Bucuresti. Vasile Lascar 77. str. Bucuresti. Drimer Leivi si Iulia. 42. Dumitru Varvara. Dumitrescu (Zorofescu) Maria. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 5. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 2258. Bucuresti. D. Amzei 20. 2254. 5 apartamente. 4 apartamente. 2261. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 14. str. G-ral Angelescu 103. Popoescu Gh. Dumitrescu Luiza. 28 apartamente. 2239. 107. Calea Calarasilor 289. str. Dumitru Ilie. Palade 67. 4 apartamente. 2236. Bucuresti. str. 105. Alexandru cel Bun 15. 2249. 8 apartamente. str. 2241. G-ral Dona 22. Bucuresti. Dona Cella. 2259. 3 apartamente. str. 11 apartamente. 2248. str. 13 apartamente. str. Vulturilor 47. Dragomirescu C-tin. Bucuresti. I. Bacau. 16 apartamente. 2242. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Dobriceanu Maritta. Nanu Ramniceanu 22. str. Bucuresti. 1 Mai 98. Bucuresti. Chiristigii 24. str. B-dul Republicii 67.Bravu 16. Gh. Dr. str. Onciu 21.

Precupetii Vechi 1. Crizantemelor 6. 2289. Cal. Bucuresti. Dezideratu Georgeta. 6 Martie 3. str. Muntii Tatra 10. 5 apartamente. Petru Maior 76.2267. Botezatu 3. Dragulescu Ion si Elena. 4 apartamente. 2282. Diaconu Olimpia. Grivita. 4 apartamente. 100. Calarasilor 149. Dumitrescu Radu. Th. 2290. 2296. Bucuresti. str. Episcopul Ilarion 18. 2286. Dragos Nicolae. str. 2268. Bucuresti. Dincevici Toma. str. Bucuresti. Dornei. Aleea Marin 4. Calarasi 90. Bucuresti. Bucuresti. apartamente. 2283. B-dul Maresal Tolbuchin 155. 16. 5 apartamente. Dumitrescu Alexandrina. str. str. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Docteur Simon. str. Buc. Valcea. 2275. Hagi Ghita 102. str. Radu dela Afumati 25. 103. 130a. str. Daniel Avram. Dumitrescu Ecaterina. 4 apartamente. 2280. 2270. Maresal Tolbuhin 129. 4 apartamente. Damianoff Marin. Bucuresti. Diamandi Alexandrina. 2273. 8 apartamente. 2295. str. Daniil Bercianu 6. Cal. str. str. str Romania Muncitoare 23. Cap. 2298. Grivitei 238. Dumitrescu Elena. B-dul Dacia 5. Vasile Lascar 33. 2291. Dobrescu Vasile. Damian Nicolae. Porumbacu 34. 5 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. 2277. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 10 apartamente. 2293. str. Doglioi Iuditta. Delea Veche 15A. 4 apartamente. Gutemberg 4. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 2272. str. 2292. str. 18. 2274. 4 apartamente. Traian 145. Pitar Mos 21. 5 apartamente. Dragotescu Traian. str. 5. Bucuresti. Bucuresti. str. Alexandrescu 14. 2284. str. 2278. Anastasie Simu 4. str. 6 apartamente. B-dul Stalin 87. Bucuresti. . 8 apartamente. Gr. str. str. Banu Manta 30. Calea Mosilor 38. Bucuresti. Bucuresti. Fluierului 40. Calea Mosilor 166. Dragomir Nicolae. 4 apartamente. Debruyrker Jan Alfred. R. Turda 66. Episcopul Radu 29. Chiristigii 14. 8 apartamente. 5 apartamente. Smardan 43. Sirenelor 67. Bucuresti. Stirbei Voda 23. M. str. V.. Matei Voevod 130. Bucuresti. 7 apartamente. I. Dimitriu Virgil Souie. 6 apartamente. 35. Drancea Lazar si Paula. G-ral Magheru 43. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Dumitrescu Petruta. Bucuresti. str. Intr. str. Dumitriu Alex.. 2269. Baratiei 40. Speranta 44. str. Bucuresti. Mircea Voda 33. Constantinescu 8. str. Bucuresti. Dumitrescu Alexandrina. Mihail Bravu 167. 2288. 2299. Donescu Alexandrina. 2294. Avrig 10. Drugeanu C. Vasile Carlova 9. str. G-ral Angelescu 2. Dragomirescu C-tin si Elena. Bucuresti. 2276. Intr. 4 apartamente. 2279. str. str. str. 2281. Bucuresti. str. 5 apartamente. Dumitrescu Tanase. Logofatul Tautu 4. str. Dorojan Gh. Turda 209. str. Bucuresti. Eroului 13. str. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Diaconescu Ion. 2287. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 2297. 2271. Bacau. D-tru. si Elena. Zece Mese 21. 5 apartamente. 28. Dragomirescu Ilie. 5 apartamente. Dorobantu Gh. D-tru Nic. 2285.

Col. 2300. Djamo Grigore. Papazoglu 37. Dr. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Magurele 192. Ferdinand 8 sau 88. 2322. Galati. Bucuresti. G. Bucuresti. 6 apartamente. str. 2306. 3 apartamente. Dascalu George. 2318. Bucuresti. str. 8 apartamente. 5 apartamente. Calea Mosilor 121. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Sirenelor 35. str. Bucuresti. Diamandi Cristea. str. Dragomir C-tin. 14 Martie 51. Dumitriu N. 2319. G-ral Magheru 26. str. Zablovschi 7. Bucuresti. Bucuresti. str. Mihai Bravu 36. Transilvaniei 3. Duhalma Iordache. Popov 33. str. Ion. 3 apartamente. Bucuresti. str. Timpului 12. 2331. Dobrin Elena. Brezoianu 3. 3 apartamente. Traian 220. Dimitriu Paul. 2326. 2302. Dincescu Vasile. 3 apartamente. Giurgiului 33. 2305. str. Dimitriu Eufrosina. Traian 14. Constanta. str. Bucuresti.str. 9 apartamente. 2316. Cernavoda. Bucuresti. Independentei 84. 2307. Sos. Ureche 1. str. Dranket Julieta. str. Alex. Draghicescu 17. Th. Aleia Suter 22. Durian Alice. Dinulescu Aurelia si Ion. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. V. Baneasa. Ing. Bucuresti. 2321. 4 apartamente. Dreyfus Louis. Dumbrava Rosie 1. 8 apartamente. Bucuresti. Barbu Lautaru 39A. Doamna Ghica 125.. str. Povernei 38. str. Pasculescu Tei 48. 2308. str. str. Speranta 129a. 2330. str. Djidjeff Eugenia. str. N. str. Doiciu Grigorescu. Vasile Tarpo 3. 2314. 3 apartamente. Buc. str. 30 Decembrie 11. Deniki Ioan. str. Dumitrescu Vasile si Eufrosina. Bucuresti. 17. 2309. Toamnei 61. Dorobanti 198. Bucuresti. str. 2325. Bucuresti. St. Dunea N. 2332. Drobekirian. str. Agricultori 42. 4 apartamente. 4 apartamente. Dobre Ion. Sos. Bucuresti. 2317. 3 apartamente. 12 apartamente. B-dul Gh. Voluntari. str. Duca 15. 4 apartamente. Bom. Dr. 2301. str. Bucuresti. Antim 37. str. Dumbrava Rosie 2. Dimitrov 146A. Diaconu Niculae. Bucuresti. Spl. 51. 2304. . 2329. 2312. Prof. Bucuresti. 8 apartamente. str. I. 2315. 4 apartamente.. A. Diaconescu Mihai. Dobreanu Eliza. str. 9 apartamente. str. Babes 7. 2328. Balcescu 3. Bucuresti. Bucuresti. Dragomir Crasna si Gh. str. Cluj 51. Bucuresti. Vrancea 5. Teatrului 4. 2310. Davidescu Neagu. Moruzi Voevod 15-a. 2303. 4 apartamente. Sos. 2311. Sos. 3 apartamente. str. Predeal.. str. Dran C. Com. Bucuresti. 2313. Bucuresti. Victoriei 95. 2320. B-dul M-sal Tolbuhin 90. Cal. 1 apartamente. 4 apartamente. Nerva Traian 49. Trei Scaune 15. 2327. Lenin 39. Dumitriu Ion si Maria. Al. Turda 192. str. Stirbei Voda 164. Dacopol Panait. 4 apartamente. Davidescu Th. Druia Iuliu. Bucuresti. str. 8 apartamente. Demetrescu Aurelia. Dragotescu C-tin. 13 Decembrie 4. Bucuresti. Grivitei 183. 2323. Bucuresti. Cal. Nehoiasi 24. 4 apartamente. Stefanesti. 2324.

Dumitrescu Victor. Marasescu 23. Bucuresti. 19 apartamente. Maria. Bucuresti. Bucuresti. Stirbei Voda 96. 154. Bucuresti. Bucuresti. Alex. str. 2352. Bucuresti. Calea Grivitei 325. B-dul Pache 156. 2361. str. 2363. Bucuresti. str. A. Ion. 2347. 2349. str. Apolodor 12. 5 apartamente. 2345. 2353. Aleia Forturilor 3. str. Alexandrescu 90. Spatarului 28. Marcu Aureliu 20. Mizil. Bucuresti. Dobrogeanu I. 2344. str. str. 9 apartamente.. str. Draganescu Petra. Draganescu Viorica. Sti Apostoli 38. str. B-dul Banu Manta 60. str. Dumitru Grigore. Dumitrescu Alexandrina. 8 apartamente. Bucuresti. Macedonschi 10. Bucuresti. 2356. si Maria. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. str. str. Nic. Dumitrescu Stefan. Bucuresti. 2355. 4 apartamente. Ec. Aleia Poet. Claudiu 3. Constanta. Dobrogeanu Gherea 25. Dociu S. Dumitrescu C. 14. B-dul Marasesti 43. 5 apartamente. str. Dutulescu Stroe Ioan. 2338. Bucuresti. Demetrie 12. 5 apartamente. str. Daniel Jean. 7 apartamente. Dimitriu George. Bucuresti. 3 apartamente. Viitorului 14. Edgar Quinet. 10 apartamente. str. 2354. Bucuresti. Cpt. 2342. Bisericii 47. 2358. C. 2 apartamente. Andrei Muresanu 22. Modrogeanu 8. Dragomirescu A. str. Militar 9. Dantz St. str. Dumitrescu Ion Militari.. 22 apartamente. str. Dragus George. 2350. str. D-trescu 6. Poenaru Bordea 18. Dobrogeanu Elvira Garvescu. Popa Savu 6. str. str. 10 apartamente. Draganescu Paulina. Bucuresti. . 2359. str. Bucuresti. str. Eugen Statescu 7. 3 apartamente. Bucuresti. Lueger 24. Bucuresti. Elizeu 12. Elena Cuza 105. 16 apartamente. Dineman N. 2365. 17 apartamente. Bucuresti. Aleia Proc. Zidurilor 23. str. str. Ion Taranu 7. Paris 33. Haia Lifschitz 3. Calea Grivitei 276. str. Traian 2. Dolinchi Mihail si Angela. Balcescu 57. str. Dumitru Alexandru. Serban Voda 15. 3 apartamente. Bucuresti. Diaconescu Alex. Vanatori 26. 2351. Maior Campeanu 16. str. str.2333. 2343. 2357. Calea Mosilor 290. Grig. Dumitrescu C-tin. 28 apartamente. 2364. Dragan Jianu si Niculina. str. Bucuresti. Suvenir 6. Dumitrescu D. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Const. Draganescu Felicia Elena. Dima Liliana.. Bucuresti. 2346. Dumitrescu Jean. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Militari. 3 apartamente. Sevastopol 18. Coloniei 4. Gherea. 5 apartamente. 2339. str.. Delavrancea 5. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Dumitrescu D. 2360. 2334. Constanta. Bucuresti. P-ta Dorobanti 6. Bucuresti. 13 apartamente. Rosetti 14. 6 apartamente. 2340. Busteni. 2337. Alex. 2335. 5 apartamente. Cezarescu 51. A. Demer Oscar. 9 apartamente. Derisee Vatos. Instit. 2362. Dhicescu Ana. 4 apartamente. Dumitrescu Paulina. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Lucaci 43. 2336. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. 2348. Caragiale 3. 30 Decembrie 43-45-47. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Viitorului 114. 5 apartamente. 2341. str. Med.

str. Aristide Briand 12. str. 3 apartamente. 6 apartamente. 2375.2366. Apostoli 11. G-ral Angelescu 102. Sft. Italiana 13. str. 5 apartamente. Danielescu Gh. G. Bucuresti. M. 11 apartamente. Grivitei 362. str.. 2376. Bucuresti. Calea Grivitei 230A. Brezoianu 38A. B-dul G-ral Magheru 43. 2388. Furnica 5. Djabira Elena. Bucuresti. Bucuresti. Armeneasca 45. Wilson 15. 3 apartamente. 10 apartamente. 2389. 2372. 7 apartamente. str. I. Furnica 22. 2369. Dobrescu Mihail. Th. 2380. str. 3 apartamente. 4. Galati. 2395. 2383. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2379. 5 apartamente. Draganescu Florica. str. C-tin 26A. Maior Ganescu 6. 6 apartamente. Sos. str. Bucuresti. 2394. Duca 88-90. str. Uranus 18. Diaconu Vladimir Vasilica. str. Bucuresti. 1 Mai 163. Dumitrescu Gh. Bucuresti. Maria. Bacani 6. 2368. Mogos Vornicul 4. Alex. cal. str. Luiza. Leonida 14. str. Aristide Briand 12. cel Mare 226. 6 apartamente. Antoneta. Sos. Bucuresti. Dumitrescu Adrian. 2370. Bucuresti. str. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 2371. 6 apartamente. Dragos Niculae. B-dul Banu Manta 3-1. 13 apartamente. Demetrescu Dian C-tin. Lizeanu 18. str. Cal. 2387. str. Finlanda 9. Episc. Drosescu Ioan. Aurelia.. 5 apartamente. Sinaia. Basarab 128. Sf. Dorobanti 154. Teiul Doamnei 46. Ecat. Luterana 13. Dumitrescu E. Sinaia. Sincai 2. str. Dudescu Angela Lucia. Dutescu Mihail. Afumati 1. str. Sahia 40. Alex. . Dudescu Gh. Colentina. 2385. str. str.. 5 apartamente. 2386. Pamfil Nastase 11. 2392. 8 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 116. str. Bucuresti. 2384. Bucuresti. Bucuresti. str. Cal. Ion Cuza 49. Sos. Bucuresti. Stirbei Voda 15. I. Demetrescu Ion si Maria. str. 2391. 60. Sinaia. Draganescu Petre si Florica. Temisana 42. 2367. str. 2378. 2393. Bucuresti. str. Iulia Hasdeu 14. str. 15 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Dumitrescu Traian. Duta Dr. Clopotarii Vechi 31. Bucuresti. 212. Bucuresti. str. fosta Regala 12B. str. Dumitrescu Dumitru. Dragus Gh. 2382. Stef. Bucuresti. Slobozia Ialomita. Furnica 7. Bucuresti. Demetriade Alice. str. 2381. Eminescu 129. B-dul Republicei 45. Dobrescu Stefan. Bucuresti. 2 apartamente. Dura Dumitru. 2374. Dumitrescu Stere. 17 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Stefan Stoica 49. Gen. Dincu Angela si Maria. Serg. Puscasului 58. Diamand Gogu si Maria. 3 apartamente. Cal. 6 apartamente. Dimiu Ana. 2373. Donta Pop Ana.. Bucuresti. Grivitei 91. str. 3 apartamente. Bucuresti. Calarasi 58. str. str. 2377. Bucuresti. Sinaia. 7 apartamente. Radu 43. 2390. B-dul Republicii 92. str. Busteni. Braila. Bucuresti. Dumitrescu A. str. Polona 21. Bucuresti. Florescu 1. Belgrad 2. 4 apartamente. 19 apartamente. str. str. Dobrescu D.

str. str. Bucuresti. Sf. Maria Roseti 55. Bucuresti. Bucuresti. Popov 79. Dinerman Cecilia. str.Stalin. 11 apartamente. str. A. Robert de Fleur 3. Gara Murfatlar. Ionescu Gion. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. cal. 2414. Dima Margareta. Wilson 15. Bd. Dumitrescu Barbu. 3 apartamente. Lipscani 100. Harsova. str. 4 apartamente. Dumitrescu S. Bucuresti. str. Duca 12. Davidescu Olga. Episcopiei 3. 5 apartamente. 3 apartamente. 2418. 3 apartamente. str. 2417. Bucuresti. 3 apartamente. 2419. Paul Greceanu 25. M. 2412. Dadureanu Ecat. Calea Mosilor 86. Bucuresti. 2413. 3 apartamente. 2 apartamente. Masaryk 32. Cristian Tell 16. 2424. Balcescu 32-34. 2408. Dimitriu Maria. Popa Tatu. str. 91. Bucuresti. Decuseara Eugen. str. str. Stefan Gheorghiu 12. C-tin. Dobrescu Dem. Snagov. Romana 61. Vasile Roaita. Batiste 11. Serg. str. Dracea Ion prin Miladina. 5 apartamente. 8 apartamente. str. G-ral Manu 1. 3 apartamente. 2420. 2422. Dobrescu Maria si Paul. str. Plevnei 26. 2398. Cernavoda. Dumitrescu Nicoleta. Dobrescu Alexandrina. 5. G. vila H. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. 2416. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Eminescu 39. Dudulescu Ecaterina. 2411. Aristide Briand 12. 6 apartamente. Sandu Aldea 99. Constantin 27 A. Dumitru Nicolae. str. Bucuresti. str. 4 apartamente.a. 2423. 2401. 4 apartamente. I. str. Bucuresti. Titu Maiorescu 3. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Dragoniu Elena. str. 2409. Deverel Cornelia. Aristide Briand 12. 2397. Bucuresti. Piata Alex. Dumitru Eliza. Bucuresti. str. Brezoianu 29. Stefan cel Mare 218. Mihai Bravu 12.. Th. 8 apartamente. 2 apartamente. str. 2404. Lahovari 5A. Bucuresti. 3 apartamente. Valeria. . 12 apartamente. Draghici Ion. Frumoasa 52. Draganescu Alexandra. str. Bucuresti. Dutescu Romulus. Stan Florea 2. Romana. 13 Decembrie 29. 2406. 15 apartamente. Dimitriu Maria. Dobrogeanu Gherea 6. A. Dumitrescu Jeana. 2407. Jianu 74. Bucuresti. str. 27. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2400. Logofat Udriste 15. str. Davila Georgeta. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 20. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente.. Viespari 45. Sinaia. 2396. str. Palade 1. Bucuresti. str. 2410. Gh. Dumitrescu Venia. 2405. 4 apartamente. str. 27. Dumitrescu Gh. str. Sos. Bucuresti. Draculis Andrei. 2 apartamente. Jules Michelet 25. Bd. Bucuresti. str. 2421. Aleea Pictor Vermont 1. Dionisie Lupu 12. 2399. Filimon Sarbu. Dumbrava Rosie 5. I. str. 2415. str. 2403. Snagov. Vasile Lascar 78. Radulescu. Tulcea. str. 2402. Sincai 2. Bucuresti. Constanta. Dobresti. Dinischiotu Anastase. Davidovici David.

Danilescu Serban. Dobre Josefina. str. 2446. Bucuresti. str. Dumitru Mihaila. Deleanu Th. 2449. Gh. 2437. str. Batistei 36. str. Lt. str. str. Episcopiei 6. Bucuresti. Brezoianu 27. Cuza Voda 5. Dumitrescu D. Bucuresti. Sandu Aldea 98. Desliu Gheorghe. 2442. Danielopol Daniel. Bratianu 18. 13 apartamente. 45 apartamente. Colentina 145. Stirbei Voda 106. I. 3 apartamente. Lascar Catargiu 26. Popa Lazar 19. Bucuresti. 2451. str. 2433. Bibescu Voda 12. 14. str. 2456. Bucuresti. 2439. 2431. Bucuresti. Cantacuzino 21. 2 apartamente. 2436. Cuza 30. Cap. 2447. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasilescu 5. Turtucaia 1. 2432. 11 apartamente. Draghicescu. Dumitrescu Romeo si Ecaterina.. str. Dinel Floru. Bucuresti. I. str. 2443. str. Cal. Dobrescu D. 2450. str. Bucuresti. Dinulescu Florea. 2 apartamente. str. str. 2430. Bd. Bucuresti. Bucuresti. str. Cuza Voda 5. 2448. Dabahian Karug. . 2 apartamente. Dorobanti 93. Jules Michelet 1. Dumitrescu Alex. str. Doneaud Ernest.2425. 2435. 2445. str. 2453. str. Sucului 3. Dima Ion. Marin si Maria. Bucuresti. Diamandescu I. 2434. Dan Carmen. Alex. Bucuresti. Dumitrescu Nistor. Constanta. Niculcea 4. str. Salcamilor 14-16. Bucuresti. Ecat. Toamnei 50. 5 apartamente. 2454. Sos. Aleea Zoe 3. 6 apartamente. Teodoroiu 63. Bucuresti. Dr. 2427. Bucuresti. 104. Bucuresti. 2429. 5 apartamente. Braziliei 11A. David Aizic. 4 apartamente. Cosbuc 18. 4 apartamente. Grivitei 506. 6 apartamente. str. Oprescu 19. Gyulai Pal 8. 2438. Dinescu Teodora. Aleia Mitropoliei 1. str. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Dionisie Lupu 65. Popa Soare 35. Dumitrescu Gh. Bucuresti. Sinaia. Mihail Eminescu 75. Dumitrescu Ana. Dragomirescu S. str. str. Bolintineanu 5. Cosminului 18. str. Dragnea Nicolae. Radu Voda 6. Bucuresti. Cal. str. Drugescu Virginia. Bucuresti. Cameliei 36. 74. Bucuresti. 13 apartamente. Capit. 2455. str. 5 apartamente. Vasile Roaita. Bucuresti. Bd. Piata Al. 2428. Corneliu. Stefan Gheorghiu 8. 14 apartamente. 2440. Campina. 4 apartamente. Meteor 40. Polona 67. Bucuresti. Bucuresti. str. Dracea D. str. str. Boteanu 3. 2 apartamente. Cal. B-dul Dacia 1A. str. Magheru 43. Aleia Mitropoliei 1. Serban Voda 15. Bucuresti. Breaza. Gl. Dragomirescu Maria. Toamnei 67. str. Popa Savu 68. Lahovari 5A. Bucuresti. 2 apartamente. 2444. Aneta. Vasile Iosif 56. 16. str. Vasilescu 88. str. str. str. Dufala Elza Ersilia. A. str. Bd. 2452. Sahia (Piata) 3. 4 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. 11 apartamente. 2 apartamente. I. Cpt. 2441. Ion. Gl. str. Bucuresti. 4 apartamente. C. 8 apartamente. 2426. 6 apartamente. str. (Baldovin). 6 apartamente. Dumitrescu Gheorghe. str.. Cluj.. Diamandopol Ioana. Marasescu 39. 3 apartamente. Dumitriu Vasile. 6 apartamente. Bucuresti. str. Baratiei 34-36.

Orascu 1. str. 2473. 2 apartamente. Bucuresti. Beldiman 2. str. Elian Margareta. Smardan 18. Alex. str. str. str. Bucuresti.. Bucuresti. 12 apartamente. Esanu M. Bucuresti. Eftimie Gheorghe. Betty. Bucuresti. Enciulescu Elena. Moruzi Voevod 10. Logofatul Tautu 65. 14 Martie 25. str. 2 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. str. 2464. 3 apartamente.. Bucuresti. Palade 60. Bucuresti. Bucuresti. 2477. Elena. Bucuresti. str. 6 apartamente. Franklin 9. 2469. 2484. Eleritheriade L. 12 apartamente. Eustatiu M. Bucuresti. Enescu I. str. Emanoil Ecaterina. Eldestein Alfred. Bucuresti. 3 apartamente. Eramian Ohanes si Ara. 26. Endes Ana. si Maria. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. str. 2471. Mihail Eminescu 17. Enescu Cristache most Enescu Alexandra. 2465. Luminei 8. 2472. Eremie Constanta. Calea Victoriei 208. Stefan 4. str. Bucuresti. Enescu Aura. str. Buzesti 49. Eisner A. 3 apartamente. 2482. 2488. Dobrescu Alex. str. 3 apartamente. 2467. Vasile Lascar 56. 2480. Erdinger Leonard.. 9 apartamente. Etmekdjian Dieran. str. Zefirului 11. str. 5 apartamente. 3 apartamente. 11 Iunie 3. 7 apartamente. str. Aleea Mantuleasa 13. Enescu Eufrosina. str. 2 apartamente. Bucuresti. 2468. 2487. 2489. G-ral Angelescu 2. Vasile Lascar 123. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. Sf. Economu Jean. Aleea Titus 5. Bucuresti. Sabinelor 57. D. 2 apartamente. Eschenasi A. Bucuresti. Eftimescu Sabin. Enescu Gh. str. Silivestru 50. str. Enciu Alexandra. 11 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 2459. Popa Nan 3. Vitan 4A. Intr. 4 apartamente. str. Matei Voevod 3. 11 apartamente. Bucuresti. 2462. 2460. str. str. str. Bucuresti. Teodor Aman 11. Eschenazi Isac. 4 apartamente. 6 apartamente. Koch 6. Calea Grivitei 33. 2458. Vigilentei 8. Bd. Olteni 22. 5 apartamente. str. 2476. M. Eckhardt L. str. sf. Moise Nicoara 18. most. Bucuresti. 2483. 2470. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu. 5 apartamente.2457. 2 apartamente. Elefterescu Mircea. Eftimie Teodor. 14 Martie 14. 7 apartamente. Bucuresti. Eminescu 157. 2490. Eisen Hendler Dora. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Eliad Robert George. E. 2461. Stefan cel Mare 27. sos. str. str. Enescu Manda. Valeriu Braniste 11. Ioan. 15 . 2466. Vineri 12. Cazarmii 54A. Dorobantilor 10. 11 apartamente. 2478. 2481. Bucuresti. Bucuresti. 2463. Enescu Mircea. str. 2475. Maior Gurascu 8. Bucuresti. Bucuresti. 2479. 6 apartamente. Bucuresti. Calea Mosilor 138. Gh. Libertatii 14 bis.. Economu Ana. Teodor Aman 21. D-na Chiajna 9. str. Bucuresti. Bucuresti. 2474. str. Enescu Constanta. 2485. str. Suvorov 2. 2486. 16 apartamente. Calugareni 1.

Bucuresti. 10 apartamente. Com. Emilian Maria. 2495. 2506. 2494. Momuleanu 16. str.. A. str. B-dul Banu Manta 82. Enache Constantin. Esig Isac. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Roma 18. Adamache 16. Felix 113. Filipescu 44. Eftimiu G. 2511. Bucuresti. 2493. Ploiesti. 4 apartamente. Escher eduard. Bucuresti. str. Stefan 2. C. Paleologu 24. Elias Cecilia. 5 apartamente. str. Bucuresti. Emanoil T. Enachescu Dumitru. Bucuresti. Ilie Pintilie 17. Hristu. 5 apartamente. 2510. str. Atena. Bucuresti. Udricani 17. Robescu 15. . 2503. Calea 13 Septembrie 105. Antim 8. 10 apartamente. 2508. Bucuresti. Piata Sf. str. 2504. 2491. str. Povernei 39. Calea Mosilor 124. 2512. Frunte Lata 27. 5 apartamente. 2516. 2501. str. Sinaia. Valeriu Braniste 44. str. Sos. Bucuresti. A. Trifoi 14. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Progresului 2. Bucuresti. C. str. str. Dumitru Orbescu 6. 12 apartamente. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. 4 apartamente. Enache Vasile. Calea Dudesti 99. Muzeul Zambaccian 11B. Eftimiu Achil.. str. 14 apartamente. C. 2513. V. Bucuresti. Eftimiu Spirea si P. Bucuresti. 2496. Fecioarei 11. Bucuresti. 17 apartamente. Bucuresti. Nerva Traian 63. 4 apartamente. 2497. Lipscani 59. str. str. Colentina. Londra 3. Lunei 6. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Selari 18. str. Enachescu Gh. str. Rosetti 27. Timisoara. str. Economu C. N. Erena P. 3 apartamente. Gh. Independentei 60. Bucuresti. Udriste 10. str. Karl Marx 21. 7 apartamente. str.. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Gabroveni 10. 2500. B-dul Banu Manta 73. 12 apartamente. Evgos Narcis Niculae. Roseti 14. 2515. 24 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. Spirea. Elmarian Araxi. str. Bucuresti. 4 apartamente. Pantelimon 151. Blanari 14. Estreiff H. 2509. Elefterie Mircea.apartamente. 2520. str. str. 2499. Einstein Isvod si Henri. 2492. str. Eiser Jacues. Eliescu Sidonie. Manea 2. 3 apartamente. Log.. Domnita Anastasia 7. str. Romulus 3. Eisen Jean. str. Oitelor 22. 2518. Trinitatii 55. str. Bucuresti. b-dul Republicei 25. Engler Denta. str. Einisberg Osias Jac. Dr. 2514. Bucuresti. Berthelot 14. str. 2519. 2517. 2498. 16 apartamente. Eremia Cortel. F. 2502. Snagov Ilfov. 5 apartamente. Dumitru. 19 apartamente. Bucuresti. str. str. Pictor Romano 12-14. Selari 12. Elefterescu Christ si V. Enescu Gheorghe. spl. Dudesti 90. Bucuresti. Aleea Alexandru 19. 4 apartamente. Emanoil E. 4 apartamente. Cal. Filiti 6. Niculae Florea 23. Aleea Vitejiei 12. str. 4 apartamente. Sofica. 2505. 3 apartamente. Eschenasi Frieda. Cosbuc 59. 7 apartamente. Bucuresti. Eliade Florica. Leonida 4. 2507. Bucuresti. str. Gh. 6 apartamente. str.

Bucuresti. str. Bucuresti. Galati. Emilian Marin. Elisicovici Elena. Enescu Carol. Ed. Antim 54. 3 apartamente. Bucuresti. St. Dimitrie Onciu 16. str. Craiovei 101. 2548. 2543. Sarat. Enaceanu Constantin. 2525. Apolodor 26. Vidin 17. Benes 2C. Bucuresti. str. R. 2549. Calea Grivitei 245. str. 6 apartamente. Calea Grivitei 176A.. sos. Bucuresti. str. Vicol 5. str. N. str. 2529. N. Ermeliu Petre. str. Zefirului 3 A. 2538. 6 apartamente. 2539. Mahmudea 15. 14 apartamente. Bucuresti. Elena Teodor. Maria Rosetti 36. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Victoriei 99. 4 apartamente. 5 apartamente. Stirbei Voda 17. Enaceanu Costin. Sf. Sahia 2. Bucuresti. 7 apartamente. E. Elefterescu Gheorghe. Enache Ion. Evolcianu Nicolae. Elias lazare I. str. 2542. 6 apartamente. Bucuresti. 2544. apartamente. str. 2522. Predeal. Popov 106. 9 apartamente. Demetriade 13. 15 apartamente. 2526. Justitiei 74. Aviator Sanatescu 47. Pitesti. Bucuresti. str. Vasile Lascar 48. 2545. Titulescu 165. 2528. Ion Nou 28. Erlich Ana. 257. Bucuresti. Beldiman 2. str. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Mihail Pherechide 6. Asan 3. 3 apartamente. 2546. Aviator Sanatescu 47. Brasov. Bucuresti.2521. 3 apartamente. . Eckstein Lazar. 2536. 2547. Predeal. Cloplia 70. Calea Victoriei 101. Stefan 4. str. 2527. Efraim Magdalena. Etmekdjian Mignetian. str. Olga Bancic 3. 7 apartamente. str. Otetari 5. str. 11 apartamente. str. Eufrosina Poteca 48. Dumbrava 1. Eliade Nicolae. 20 apartamente. str. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. Elenescu V. Balcescu 25. 2530. str. str. Vineri 6. Petru Maior 59. Vergului 5. Balcescu 22. Bd. Maicilor 11. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Epureanu Ion. str. Elias Adrian si Aneta. Dosoftei 56. Tolbukin 118. Bucuresti. Ernestina Zenther. Boteanu 3. Sft. 3 apartamente. Bucuresti. 2541. Elianu Adolf. Constantin 3. str. Mitrop. Bucuresti. Bucuresti. Erbiceanu Constantin. Calea Rahovei 259. str. 2534. Bucuresti. str. Eustatiu Magdalena. 5 apartamente. str. Sft. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. Schit. Bucuresti. str. str. Enachescu Mihail. Cioplea 70. 3 apartamente. Postelnicului 3. Nic. str. Al. Abrud 139. Smardan 18. R de ajutor. 2524. Edeleanu Ion si Maria. Emflian Iosif si Pusu. Elefterescu Ecaterina. 6 apartamente. Intr. str. Donici 9. 2523. Bucuresti. Bd. 5 apartamente. 2535. 4 apartamente. Alex. 2551. str. Sf. Constantinescu 22. Deces-Boala. str. Intr. 3 apartamente. str. 50. Teghirghiol-Sat. Bucuresti. Cap. str. Bucuresti. Bacau. Dr. 2533. Bucuresti. str. 2532. str. Endorle Carlo. Argeana 4. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Calea Serban Voda 30-32. Expresul Societate C. Eghiaian Zarech si Arusich. Ottoi 2. 2531. Enescu Metaxa Aglaie. Popa Soare 16 A.. 2540. 4 apartamente. Al. str. Vergului 46. 2537. 2550. Bucuresti. str. Calea Mosilor 251.

Bucuresti. 2558. Enescu Gheorghe. 2559. 5 apartamente. 2579. C. 2574. Etharica C. 4 apartamente. Bucuresti. Eftimu Jean. Luterana 21. Erlic Maria. Bucuresti. 2567. 5 apartamente. Bucuresti. Enache Stefanita. Enescu Gh. Bucuresti. Lenin 12. Titu Maiorescu 1. 7 apartamente. 2563. 2 apartamente. Marcovici 9. Zefirului 3. Cosbuc 3. 6 apartamente. str. 2 apartamente. calea Mosilor 80. V. Constanta. Dr. 4 apartamente. Bucuresti. 2566. str. 121. V. 4 apartamente. str. I. I. 2565. 2 apartamente. Bosianu 25. 2562. Craiova. Enescu Paula. 4 apartamente. Bd. 8 apartamente. str. Eftimiu Macri. Roma 2. 2564. "Escor" . Bucuresti. Bucuresti. Enescu Braun Viorica. str. Duca 60. Muresan 6. Enescu Elvira. 434. Sahia 1. str. Ecuaian Dicron. G. Bd. Calea Victoriei 103. Bucuresti. Bucuresti. Evdos Rebeca. T. Filofteia. Baciu-Brasov. . 2554. str. Bucuresti. str. Izvor 22. Apostoli 33. Bd. str. Bucuresti. Vaselor 55. 3 apartamente. 2 apartamente. 2572. Elenbogen Israel. Sf. Piata Ilie Pintilie 18. Scarlatescu 24. C. Modrogan 23. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Eghiazaian Leon. Pop de Basesti 32. Bucuresti. Bucuresti. Palade 1. str. Agricultori 74. str.. 2575. str. str. Friedman Willi. Plevnei 23A. 2 apartamente. Bucuresti. 2573. str. 2581. A. Icoanei 63. Eustatiu Ion. str. Fraticiu Ioan. Filip Nicolae. Velicu. str. str. Eremia Ion. Enachescu Caliopi. str. str. 2583. str. Finlanda 17. Bucuresti. 2556. Bucuresti. Republicei 45. Duca 60. Enachescu Paula. 2568. 2561. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Iuliu Valaori 24. 80. 6 apartamente. D. 2 apartamente. Av. Polona 22. A. Energiei. 13 apartamente.2552. Echinoxului 31. str. 2553. V. F. 17 apartamente. Calea Grivitei 10. str. Ardeleni 12. 2576. Bucuresti. Ilie Pintilie 3. 4 apartamente. Caragiali 12. str. Gh. Campina. 5 apartamente. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Esozmaranian Vram. Sabinelor 50. Acvila 47. Alex. str. str. 5 apartamente. Lascar 137. 8 apartamente. str. 2570. str. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. str. 7 apartamente. Occidentului 6. 4 apartamente. 10 apartamente. Emanoil Mihail. Emanoil N. Udricani 6. 5 apartamente. 2555. Republicii 86. Tomas Mazarik 1. 2557. Enescu si Viorela. calea Victoriei 128 A. str. Bucuresti. 2577. str. 4 apartamente. str. Iliescu 71. 2571. Braila. Turbinei 11. Emanoil Olga. 8 apartamente. Gh. Isvor 47. Efraim Efraim. 2569. com. Casa nr. Enescu Virgil. str. Dr. str. Rosetti 45. str. str. 2580. Eisenberg Coralita. str. str. Elian Ion. Bucuresti. Bucuresti.R. Alexandrina 28. str. str. 2578. Bucuresti. 2582.. Bucuresti. 2560.S.A. I. Bucuresti. Viitor 74. Elias Mina.

Florescu Alex si Sevasta. Ion Frimu. Orfeu 7. Putu cu Roata 3. 2585. Bucuresti. Vitejescu 16. Pictor Obedeanu 1. 2 apartamente. str. 11 apartamente. Serban Voda 237. 7. 2612. 2 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Fonci Olga si Ion. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Frangopol C-tin. Bravilor 5. Bucuresti. Andrei Muresanu 4. str. Constantin Mille. Bucuresti. Bucuresti. 30 . Feldman Jean. 3 apartamente. Andrei Saguna 13. 2592. Focsaner Luiza. Frangulescu Saftica. 28 apartamente. Baicoian 15. Bucuresti. Dudesti 201. Bucuresti. Nic. Cal. Florescu Simion. Mosilor 37. Fuica Atanasie. Grivitei 180. 2601. 4 apartamente. Cosbuc 6. Calarasilor 165. Franz Samuel. 2595. T. 4 apartamente. Mangalia. Oitelor 12. Bucuresti. 2616. 4 apartamente. 2608. 2 apartamente. Bucuresti. Ion Procopiu 3. Maltopol 91. str. Pictor Cernat 4. Tolbuchin 42. Bravilor 15. 2589. str. Mircea Voda 4. Putul cu Apa Rece 52. Victoriei 101. 5 apartamente. frangulescu. Bucuresti. 2590. 2606. str.2584. str. Pitari Mosi 29. 2594. Frunzarescu Angela. 2588. Beldiman 2. str. str. 14 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 53. Fotescu Eugenia. Finchelstein H. Bucuresti. Flachs Davila. 8 apartamente. 2605. Aurora 48. Bucuresti. Farchi Israel. Fleucher Petre si Ioana. str. str. Titulescu 2. Florescu Scarlat. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Lister 50. 2 apartamente. str. str. Farauda Louis. 2593. str. Bucuresti. Romulus 2. str. Bucuresti. Radu. Bucuresti. Frunza Constantin si Maria. str.. Zaverei 1. 2611. str. str. 2615. Ilarie Kendi 5. Most. str. str. Florescu Mircea. Bucuresti. Fundatianu C-tin. Bucuresti. Florian Iosif si Rica. str. Filimon Florina si Petre. Bucuresti. 6 apartamente. Focsaneanu Vasile. Bucuresti. 9 apartamente. Sinaia. 2598. str. Fagaraseanu Victor. 2603. 2602. str. str. Alea Rumeoara 29. 2596. Bucuresti. Greaca 11. str. Ilie Pintilie 30. Iosif. str. Bucuresti. 2613. Cal. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. Leonida 22. str. Bucuresti. Finchelman Iancu. str. 3 apartamente. Fachirov Mihail. Bucuresti. 2604. 8 apartamente. Cotiturei 1. 2617. str. 2610. Foch Elisabeta. Polona 103. str. Finchelstein Isac. 2614. Bucuresti. Francu Ninela. Oitelor 32. 2599. 2607. Dr. Galati. str. C. Matei Voevod 35. 4 apartamente. str. Florescu B. 2600. Mitropolitul Dosoftei 18. Nifon 31. str. str. 11 apartamente. str. 30 Decembrie 5. Victoriei 112. str. 3 apartamente. 14 apartamente. 6 apartamente. Costache Marinescu. 2609. 6 apartamente. 17 apartamente. Vaselor 72. Florescu D. str. str. 2586. Feldman Neuman. Polona 66. 5 apartamente. 2587. str. str. 6 apartamente. Flavian Henrich. B-dul Marii. Predeal. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 11 apartamente. 30 Decembrie 6. Bucuresti. 2597. str. Sepcari 9. 2591.

str. 2651. Sibiu. 2631. str. Falcoianu Alexandrina. Bucuresti. Bd. str. Trinitatii 16. Frolich August si zoe. Profira. 5 apartamente. Bucuresti. str. Mihai Ferechide 10. Bucuresti. Alexandri 7. Marasesti 104. 3 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Sf. Traian 166. Filip Steliana. Lazureanu 35. Barbu Vacarescu 30. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Arad. 7 apartamente. 6 apartamente. 9 apartamente. str. 2647. Av. str. str. Feldman Bercu. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. 2640. 3 apartamente. Viitor 194. 7 apartamente. . Ferani Dinu. 2635. 7 apartamente. Schitu Magureanu 3. Bucuresti. Postavarilor 10. Sevastopol 12. Bucuresti. Calea Vacaresti 59. 2618. 2646. Bucuresti. Odoarei 6. Calea Serban Voda 9. 6 apartamente. Elefterie 31. str. Viitor 194. Feldman Moscu. Nicolae. Traian 6. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. 9 apartamente. Bucuresti. 2625. Facea Elena. 2653. Bucuresti. str. Fagarasanu Ion. str. Bucuresti. Cuza Voda 80. mostenitori minori Ana Mihai. 2630. Dumitru. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bd. Maltopol 7. 5 apartamente. Bucuresti. Smardan 31. str. str. str. str. Filip F. 2622. Bucuresti. str. Fuchs Bernhard. Harjeu 4. str. Bucuresti. N. str. A. 2645. 2623. 2621. Ada Marinescu 23. Feder Tobias. Fracea Gh. L. str. 3 apartamente. Fischer Victoria. Ing. 2632. Frunza Romulus.. Sighisoara. Faust Iosif. Minotaurului 8. 4 apartamente. Fasala Leontina. 2636. str. 7 apartamente. Feraru Martin. Bucuresti. 20 apartamente. str. Florescu Mari. 3 apartamente. 2639. Bucuresti. 12 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Izvor 36. 2634. 2644. Florescu Elena. str. 6 apartamente. Bul. 20 apartamente. Marasesti 147. Bucuresti. Muresan 21. Transilvaniei 47. Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. Bucuresti. str. Ferendina Gherasim. Calea Serban Voda 101. Floroiu Grigore. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Filip Constantin. Filipescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Apollodor 6. Bucuresti. Bucuresti. Pasteur 60. Campina. 2637. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 2648. Titu Maiorescu 10. str. Apollodor 18. Voevozi 17. Bucuresti. 2620. Luminei 5. Francu Ion. Florescu Stelian. Fogel Carolina. 2629. Fraiman Dora. 2642. Predeal. Valeriu Braniste 58. str. Sf. 2649. str. Sipotul Fantanelor 3. Filip I. Lanariei 80. 2643. Florescu T. 4 apartamente. Finderman Melania. str. str. 2626. str. Constantin. Lenin 38. str. 2650. 3 apartamente. Morilor 16. str.Decembrie 20. 4 apartamente. 7 apartamente. str. Medelnicerului 8. Sirenelor 63. Sf. Faser Cesar si Elena. Constantin Brancoveanu 3. 4 apartamente. Franco Rebeca. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 2627. si Maria. 2619. str. str. str. Bucuresti. Frata Giovani. 2652. 2641. 2624. Flicher Ana. 2633. 2638. Ion Nou 30. Filip Iulia. 2628. Bucuresti. Sabinelor 19. Fuchs Leon. Iliescu 47. Isvor 36.

28. 2667. Braila. Portului 19. 53. 4 apartamente. 2672. Focsa Elena si Emilia Popescu. Apostoli 37b. C. 6 apartamente. str. Ceausu Radu 2. Bucuresti. 2666. B-dul 1 Mai 52. 2669. 3 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. V. 9 apartamente. Bd. Bd. Bucuresti. Rotasului 4. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Sblt. Republicei 13. 7 apartamente. str. Fianu Maria. 2679. Feler Amalia. str. Ionescu Gion 2. 6 apartamente. Roma 50. Bucuresti. Udricani 11. Lipscani 96. I.. Petre. 9 apartamente. str. Frohlich Selina. 30 Decembrie 85. Focsaneanu Emil. str. Bradului 22. str. str. Braniste 60. Fried Ignat. str. Florescu Petre. Bucuresti. 2665. Sf. Stirbei Voda 60. str.. 2658. Bucuresti.2654. 8 apartamente. Tulcea. str. Bucuresti. str. Filipescu N. str. Bucuresti. Bloremberg. str. Precupetii Vechi 4. Sf. 30 . Bucuresti. Faust Ecaterina. Dristor 245. Hagi Ghita 33. 5 apartamente. Husi. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Gen. 2657. str. Feletig Robert. 1 mai 193. Teodor Aman 9. 2683. Frunzetti. 18. Feldstein Rasela. Zaharia 34. Bucuresti. Bibliotecii 4. Negulescu 40. str. Bucuresti. Aurel Vlaicu 148. 2682. Frocco Mielu. Columbelor 2. str. 124. Bucuresti. str. Foisor 7. str. Magaziilor 16. Bucuresti.. Muzeul Zambaccian 15. F. str. Frodusch Stefan. Matei Milo 16. Sighisoara. str. Bucuresti. Puscasului 18. str. str. 2655. 1848. Feinstein Malca. Frasineanu Ozias. Fierea M. 2659. 5 apartamente. Popa Tatu. 4 apartamente. 2686. Feigl Alfred. 7 apartamente. 2677. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. 2674. Fischler Marcel. 20 apartamente. Filip Constantin. Maria. str. 2661. str. Bucuresti. str. str. Florescu Eugenia. Bucuresti. str. Fichman Moscu si Clara. str. Udricani 24. Fabini Carol. Portului 5. 2675. Anton Pann 42. Finca Mihai. Sf. Bucuresti. str. 2670. Anastasie Pana 19. Apostoli 29. str. str. Bucuresti. Garii. 2684. 2660. Irina. Bucuresti. Feldea Aneta. Nicolae 16. str. Fridman N. 3 apartamente. 2685. 2663. 6 apartamente. Balcescu 24. Florescu F. str. St. Calea Victoriei 101. 5. str. 2 apartamente. 2656. 6 apartamente. str. Francisc I. 2662. 10 apartamente. B-dul Dinicu Golescu 6. 6 apartamente. Feraru N.. Bucuresti. 5 apartamente. calea Vacaresti 130. 2676. 2668. str. Bucuresti. Calea Grivitei 112. 2671. Robescu 15. Bucuresti. str. Stalin 42. 2673. Bd. Bucuresti. Fleminger Ana. 2664. 5 apartamente. Uranus. 2681. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Frunzetti Opreana si V. 2680. Virgiliu 53. Bucuresti. 7 apartamente. Facaianu Gh. Soborului 5-a. Lucaci 15. Bucuresti. str. Lunei 6. str. 9 apartamente. str. str. c-lea Mosilor 53. 2678. Armeneasca 17. Fagarasanu Maria. 7 apartamente. 3 apartamente. Frangnelli Nicolae.

Filipescu M. 2689. 2687. 6 apartamente. V. Col. Spl. 2709. Judetului 22. Sft. 36 apartamente. str. 2703. str. "Furtuna" Intr. 2714. Bucuresti. 2704. Smardan 19. Fruman Ion. I. Kostake Negri 11. str. str. C. Florescu Maria. str. 2695. 3 apartamente. Titulescu 29b. Bucuresti. 2716. Most. Mircea 11. Florescu Alexandrina. Bucuresti. Lenin 69. Constanta. Robescu 1. Bucuresti. 4 apartamente. 2697. Grivitei 87. 8 apartamente. 8 apartamente. 2693. Bucuresti. Piata Bucur 8. 9 apartamente. Constanta. str. . 2694. str. C. Florian Eufrosina. str. 2690. str. 8 apartamente. Iosif. M. Dudesti 28. Feronatt Rene. str. Principatele Unite 19. 2700. str. Ana Ipatescu 16. 8 apartamente. str. 2707. si Aron. I. str. Alecu Russo 24.. 4 apartamente. Cuza Voda 72. Lipscani 77. Buzesti 30. Bucuresti. Fenster Menelas. 2713. str. Turnu Severin. Sold. 3 apartamente. C. Sighisoara. Stalin 42. Bucuresti. Morilor 130. 2712. Fotino Stefan. 2688. Mihailescu 13. str. Bucuresti. Brezoianu 29B. 3 apartamente. Lunei 2. Sf. Fichman Raschele si Rene Mihail. 2691. Tomis 12. Bucuresti. I. 2705. 12 apartamente. 2 apartamente. str. str. Gh. N. Cluj. Bucuresti. Colentina 43. G. str. 4 apartamente. Bucuresti. Rosetti 3. Farcas Andrei. str. Florescu Alfred. Alexandrescu 82. Frenchier M. Flaches Arnold. 8 apartamente. P. str. Statin 17. Kuibasev 8a. str. 2696. str. Raducanu 19. 6. 7 apartamente. 5 apartamente. V. Valeria. 9 apartamente. 2708. 4 apartamente. Bucuresti. Farasopol Ipocrate. Zaverei 4. Fintea Ella. 3 apartamente. Bucuresti. Grigore Ion 15. Bucuresti. Stupinei 6. str. Fried Iosif. B-dul Schitu Magureanu 25. Ferzianu Elmon. str. Freund prin Gherghina Luiza. Bucuresti. 7 apartamente. Frimu 22. Bucuresti. 2692. Ion Nou 27. Bucuresti. Bucuresti. Fund. Bogdan Voda 25. str. Molotov 39. str. Bucuresti. Cal. Bucuresti. 9 apartamente. Fotino Marica. 30 Decembrie 13. Bucuresti. Filoteanu Mihail si Florica. 8 apartamente. str. str. Baneasa. Bucuresti. 2710. Franca A. Foghel Ion. str. 2711. Herescu Nasturel 11. I. Frederic Antomer. Fratia Romaneasca S. St. 4 apartamente. str. Aristia 27. 20 apartamente. str. str. Grig. V. str. str. Furtuna Niculae. 2702. 2698. N. Cosbuc 8. B-dul 6 Martie 20. Florescu petre si Ana. Ilie Pintilie 2b. 2706. Bd. Assan 3. Colonel Orero 16. str. Bucuresti. Precupetii Vechi 75. Fenk I. str. F. Unirii 60. 3 apartamente. str. Flieger Sofia. B-dul Carol 13. Crisului 4. Duca 22.Decembrie 52. 25 apartamente. Campina. 2 apartamente. 53. 2699. Ion Mosi 3. C. 2715. de stat.. B-dul Gh. Bucuresti. Eminescu 159. 2701. Bucuresti. 79. str. Bucuresti. Filip Vasile. Remus 6. Aurel Botea 27. str. Bucuresti. I. 9 apartamente. str.

10 apartamente. 2720. Bucuresti. Bucuresti. 2741. 2736. Faranda Arnold. 2743. 11 apartamente. Bucuresti. Florea Gheorghe. Sf. Popa Rusu 17. Mamulari 23. 10 apartamente. I. str. Bucuresti. Fenster Eugen. str. Bucuresti. 5 apartamente. V. Predeal. Bucuresti.. 2 apartamente. 2730. Morilor 42. 5 apartamente. Elena. Bucuresti. 13 apartamente.str. Franco I. Popa Petre 45. . str. str. 12 apartamente. str. 2747. 2732. Bucuresti. Filip Paulina. 56 apartamente. Fani. 2734. str. Batistei 28a. Furnituri Militare S. Florilor 6. Fuhu Didina. Closca 8. 40. 2733. Flasch Iosif. Fhiegelman M. A. str. 2717. 2 apartamente. Dobroesti. Brasov. Spataru Preda 1. Florescu Dumitru. str. Bucuresti. Bucuresti. Gabriel Peri 8.R. str. 42. 2 apartamente. Tokoly 2. 2 apartamente.. str. Viilor 44. Spl. 10. str. Frank Andrei. Bucuresti. Valjan 1. Piatra Neamt. Stupinei 6. Alex. Flamanda I. str. Ion. Giurgiului 158. Stalin 68. 2722. str. Bucuresti. Forek Mora. 2724. 5 apartamente. Holban 8. Calistrat Hogas 8. Florian Ion. Bucuresti. Paul Eduard si Valman. Bucuresti. Pasului 2. str. str. 2726. Fabius Masala. str. Polona 102. 8 apartamente. str. 2737. 1 Mai 262. Splaiul Militar 3. Fringhian Enza. Armeneasca 19. Italiana 7. Lenin 30. 4 apartamente. 10 apartamente. 11 apartamente. Galati. Bucuresti. Stefan 17. str. bd. 2746. I. Serban Voda 237. cal. Sf. Snagov. 2738. Batistei. 2731. str. Fringhian Garabet. 40. Ilie 5. F. Venerei 12. 4 apartamente. str. Sos. Bucuresti. Fochianu Alexandru. Bucuresti. Grivitei 88. Fibia Grigore si Tomaida Mihail. Bucuresti. 21 apartamente. 6 apartamente. 2718. Florescu Th. Finkels Mihail. str. 36. 2735. 5 apartamente. Bucuresti. str. Proletari 1. Farcas Vasile. 2719. Bucuresti. Bucuresti. Unirii 187. 2740. Bucuresti. Bucuresti. str. 50. str. str. cal. str. 8 apartamente. 7 apartamente. Stirbei Voda 16. str. str. Tg. Batistei 27a. Victoriei 214. Bucuresti. 5 apartamente. Fradis Solomon. Filipescu Maria. Bucuresti. V. 2739. Mures. 90. str. str. Focsa Rodica. 30. 11. Cedrilor 6. Dionise 28. 2742. 2727. 4 apartamente. str. Bucuresti. Gabroveni 18. 2744. Frank Ernest. Constantin 59. 5 apartamente. 42. 2745. Oituz 11. 2748. 7 apartamente. Bucuresti. str. Fischer Rozalia. str. 2728.A. Bucuresti. 2723. 2725. 3 apartamente. Cal. str. 4 apartamente. T. Sf. 30. Bucuresti. Aureliu 13. str. sos. str. 36. A. 4 apartamente. str. Alecsandri. 3. Iasi.. str. Dianei 4. Uranus 92. 2 apartamente. 2729. Blanari 9. Filip Eliza. Alex Sahia 74. str. Brezoianu 29a. Mecet 9. Ion Nou 20. Florian Ion. 2721. D-tru Zossima 48. Faust Luiza. str. str. 5 apartamente. str. Fotino Marcela.

str. Fagarasanu I. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bravilor 12. Statescu 7. 5 apartamente. Olari 26. 3 apartamente. Florea St. Bucuresti. Paleologu 5a. 2768. Bucuresti. 2758. 1 Mai nr. str. Florescu Paraschiva. Bucuresti. Ion Creanga 18. Romana 21. Aristide Romanescu 2. Filimon Gheorghe si Maria. 8 apartamente. 12 apartamente. Galati. Bd. Florescu S. Fichman Lazar. str. Dr. Ion. Dinicu Golescu 57. 49. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Friedman David si Marieta. Bucuresti. Bucuresti. Stalin 18. 2762. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Gen. 2761. str. Cal. 3 apartamente. str. 6 apartamente. 2756. Vasile Lascar 21. 17 apartamente. Bucuresti. str. Flichtenmacher Mihail. str. Fratila N. Bd. 2772. Frasineanu Dobrita. Drubeta 1. Gh. str. 5 apartamente. Florescu I. Bucuresti. Faniman Ionas si Sofia. str. C-tin. 2757. 2765. Piata K. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Piatra-Neamt. Ploiesti. Gen. 4 apartamente. Faur Nicoleta. 4 apartamente. str. str. Fischmann Covalia. 2770. Campeanu 22. Bucuresti. Lucaci 110. Bucuresti. str. str. Baratiei 47-49. Fantini Pietro. 2779. Cal. Teohari 12. str. 2763. Bucuresti. Frenkel Francu Lazar si Rebeca. 2753. Bucuresti. Stirbei Voda 132. Parcu Jianu 4. 68. 4 apartamente. Florea Teodorescu 6. Farcas Tiberiu. Bucuresti. Craiova. 11 apartamente. Labirint 125. 2775. Sirenelor. 8 apartamente. 2751. str. Florescu Sofia. Cal. str. Florian Eugen. 9 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 24. Bucuresti. Bucuresti. Bruxelles 14. Florea Alexandru. str. Florescu P. str. Brasov. str. Libertatii 8. Cal. Racovita 11a. str. Teodora. 2755. Grivitei 227. Ion si Ioana. 2764. Ganela 6. 6 apartamente. str. Hagi Moscu 33. Frasie Thoma. str. Bucuresti. str. 2774. Ion. Grivitei 194. Procopiu 7. str. Rahovei 91. 4 apartamente. Bucuresti. Fergiou Vartanus. Vasile Lascar 18. Bucuresti. Calarasilor 53a. 2778. Filip D-tru si Victoria. Rovine 11. Ion Cuza 19. 8 apartamente. 5 apartamente. 2769. Argentoianu 3. str. Smardan 18. Bd. 2777. str. Baldovin Parcalabu 4. Arcului 4. Visarion 26. Bucuresti. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. 11 apartamente. 2754. 4 apartamente. Dr. 4 apartamente. str. Frisch Jacues. Furlugeanu Elena. str. 3 apartamente. str. Eug. 2773. 2776. str. 2752. Bucuresti. Marx 23. str. M. 2759. str. Bradului. Calarasi. 2 apartamente. Bucuresti. Ion Movila 4. Epicol 72. Falk Alexandrina. 2780. Timisul de Sus. Filoti Edmeca. Stalin 24. str. 2750. Dinicu Golescu 7. str. Bucuresti. Frunzete Elena. str. . 5 apartamente. Bolintineanu 3. str. Sirenelor 90. 4 apartamente. str. Maiacovscki 8. Ana. Bucuresti. 2767. Bucuresti. Dimitrov 42. 2760. Traian 231. Ioan. Bucuresti. Fissel Sofia. 2766. 3 apartamente. str. Oteteleseanu 5. Fatu Gh. Gen. Cogalnic 22. str. Bucuresti. Fodor Ecaterina. 2771.2749. str.

str. Feldstein Leon. Lucai 21. Luceafarului 2. Foisoreanu Florin. Viitorului 37. Fd. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. Salvator 32a. Negru Voda 12.. 2788. 23 August 131. 4 apartamente. Georgescu Sultana. Fratiseanu G. 2785. 2 apartamente. str. 2798. Georgescu Manea. 6 apartamente. Sofia 2. 2805.2781. 2804. Intr. Caragiale 1.. 2796. Faber Berl. Ghita Aurel. 2787. str. N. Filipescu Mihail si Valeria. 4 apartamente. str. 29. Av. 2802 bis. Mircea Voda 27. Gluckman Mauriciu. Bucuresti. General Berthelot 31. 3 apartamente. Koch 3. 2802. Bucuresti. str. 4 apartamente. 6 apartamente. 11 apartamente. Flamaropol Margareta. 2809. Paris 59. str. Bucuresti. Bucuresti. 2807. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 182. Bucuresti. Floreasca 112. Sf. 2808. 2 apartamente. Vineri . Bucuresti. 2810. Bucuresti. Bucuresti. Ion Frimu 33. 3 apartamente. Frunzeanu Georgeta. Florescu Lucretia. Bucuresti. str. Arhierul Calist 23. Voevozi 17. Stefan Gheorghiu 22. Dobrici 10. 2792. Caragea Voda 26. str. Lapusani 23. Filip Gheorghe. Stalin 41. Ploiesti. 2811. Buzesti 91. 2784. Ioan. Arhierul Calist 25. Olari 9. str. 2786. 5 apartamente. 2806. 2803. 2795. 5 apartamente. Elena. 5 apartamente. de Teracota "Ceramica". str. str. 2789. Lucaci 88. Pictor Romano 26. 13 apartamente. Filipescu 7. str. Galati. Dr. 2799. Fabulistului 8. 7 apartamente. Sinaia. Balcescu 9. Siminoc 3. str. Georgescu D. str. Florescu 11. Falcoianu R. Xenopol 3. 4 apartamente. Calarasi 238. Mihail Kogalniceanu 2. Bucuresti. 2800. 3 apartamente. str. Flachs David. 5 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. str. Fischer Ferdinand. 3 apartamente. 2794. 2783. B-dul N. str. Georgescu Iancu Ion. 2793. Furnica 17. Izvor 34. 8 apartamente. Finckels Jaques. Tetrat 28. str. str. Grigorescu Salima. Avrig 58. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. 2797. 2791. Bradului 19. Bucuresti. Gross Ozias. 2782. Bucuresti. Feru Henriette. Fabr. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2801. Bucuresti. Ghebercof Costica. Bucuresti. 6 apartamente. Georgescu Aurelia. Bucuresti. Bucuresti. str. G. str. str. str. str. Elena. Grigorov Alexandrina. str. Sf. Bucuresti. S. Odobesti. str. Bucuresti. Frunzanescu Eliza. str. Georgescu M. 7 apartamente. Bucuresti. Gross Iosif. 2790. 3 apartamente. Fundatiuni si Constr. Bucuresti. 2812.A. Bucuresti. str. Lucia. Bucuresti. B-dul Dacia 17. str. str. 8 apartamente. Clucerului 4. Florea Marin. Bucuresti. str. Fulger Ion. Gen. Gh. Bucuresti. Fotescu C. Paris 61. Dimitrie Ariciul 16. 5 apartamente. 6 apartamente. str. 3 apartamente. str.

2836. 8 apartamente. Bucuresti. Grozea Emil Alex. 2844. Georgescu Stela. Bucuresti. Ghiragosian Vartinica. Acaru Ion 4. str. 2825. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Cehov (fost parcul Jianu) str. str. 10 apartamente. Grigorescu Andrei. str. Florilor 34. str. Bucuresti. Voda colt Lanariei 142. str. str. Georgescu Ion. Dumitru. Garcioava Anghel. str. 2828. str. str. Lantului 4. Icoanei 60. str. Bucuresti. Prof. 9 apartamente. str. Georgescu Gh. str. str. 2819. str. str. 2821. 16 apartamente. Nerva Traian 92. 2823. Pantelimon 265. M. 7 apartamente. Maria Rosetti 45. Bucuresti.. Gheorghe. 2834. str. Grumberg Isac. Paun 8. Georgescu Ion. Goldstein Jacques. Bucuresti. 70. Bucuresti. Batiste 35. Ghelberg Nicu. Ghiulea Ioan dr. str. 2817. 4 apartamente. Ghendovici Ion. str. 2840. Bucuresti. Nastase Panfil 24. Bucuresti. Bucuresti. str. C. Icoanei 109. Bucuresti. Ploiesti. Temisana 8. str. Margaritar 12. str. Gh. Gh. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. C. 4 apartamente. str. Aleea Alexandru 44. Delea Noua 34 bis. 5 apartamente. 9 apartamente. 2833. Ada Marinescu 21. Republicii. Andrei Muresanu 28.. 3 apartamente. 2843. 3 apartamente. Stefan cel Mare 56. sos. str. Bucuresti. 3 apartamente. calea Vacaresti 198. 5 apartamente. Gerota Ion. Georgescu Gheorghe. str. Bucuresti. . calea Serban Voda 244 bis. I. str. Bucuresti. Bd. Bucuresti. 13. 2827. 2813. Grafiade Vasile. calea Calarasi 240. Bacau. 96. Grigorescu D. C. Gulimanescu Elena. Popa Nan 4. 2 apartamente. Gearinu Maria. Dr. 2824. Mihail. 5 apartamente. Grigorescu Ion. Maica Domnului 49b. Justitiei 45. str. Georgescu Florin. 2839. str. Bucuresti. Cutitul de Argint 21. 2829. N. 13 Septembrie. Georgescu Alexandrina. str. Gh. 2822. Alex Moruzi 14. Gross Clara. Radu dela Afumati 55. 2814. 2 apartamente. Georgescu I. 5 apartamente. Ciprian Porumbescu 3. 8 apartamente. str. Bozianu 3. Georgescu Elena. 10 apartamente. Bucuresti. 2845. Ghita Adamescu 5. 9 apartamente. Grigoriu Constantin. Piata Amzei 2. Bucuresti. cal. str. str. 2 apartamente. str. Grabbf Ana (Irescu). 6 apartamente. 2841. Zidurilor 42. str. Poterasi 26a. Bucuresti. 5. str. str. Lanariei 35. Vladescu 5a. 12 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Serg. Georgescu Victor. 15 apartamente. Olimpului 37. str. 3 apartamente. Filipescu 7. str. 2842. Bucur 4. Raspantiilor 9. Garuso Nicolae. 2820. 2815. Gheorghiu N. Bucuresti. Bd. 13 apartamente. 2826. str. 2818. str. Bucuresti. 2837. 2835. Visinilor 27. Vasile Conta 3-5. Bucuresti. Dimitrov 17. Georgescu Maria Suce. 12 apartamente. Bucuresti. 2838. Kogalniceanu 6. Babes 22. 2816. 6 apartamente. Gheorghiu Grigore. 10 apartamente. 2831. 2832. Nicolae.13. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Arion 17. Bucuresti. 2830. Cosbuc 88. str. Georgescu I. Bucuresti.

Orasul Grivita. Arges 6. Gherman Victor si Valeria. str. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. D. Mihailescu 20. 2847. Bd. 2870. str. Olteni 35. Pietroaselor 14. 2869. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. . 2874. str. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. 6 apartamente. 2868. 2857. 4 apartamente. sos. str. cal. str. Goloman H. Gorescu Anie. Popa Tatu. Georgescu Gh. Georgescu Vasile. 2852. calea Victoriei 208. Lipscani 87.. Voica. Gucker Iuliu. Gurtler Bertha. str. most. Bucuresti. Ghenoiu C-tin. Bucuresti. Bucuresti. 2871. Bucuresti. str. 9 apartamente. calea Mosilor 307. Bucuresti. Zamfirescu 9. 7 apartamente. str. Grozea Mihail. 2848. 2853. 2864. Silvestru 69. Grigoriu Constanta. Braila. 2863. 4 apartamente. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Remus 13. Ioan Sulea 92. Mitr. Golnstein Ionescu. 6 apartamente. Bucuresti. Golescu 6. Domnita Anastasia M. Isvor 34. str. 2866. str. Goga Nicolae. str. Bucuresti. Tunari 45. Mihai Voda 11.2846. 2872. A. str. Tunari 25. Gatorno Ana. Grueff Boian. Gheorghiu M. Gumes Em. Radu Voda 20. Guiros Stefan. Bd. Andrei Muresanu 15. 24. Bucuresti. str. 2860. Bd. 2 apartamente. General Lecca 10. str. 2858. Leonte 6 b. str. 6 apartamente. Gherman Teodor. 7 apartamente. Bucuresti. 2855. str. Bolintineanu 7. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Cobalcescu 8. 2859. str. 8 apartamente. Busteni. str. 2850. Ghetaru Stefan. R. Negustori 14. Gabrielescu Eugenia. Glodeanu C-tin si Georgeta. str. Bucuresti. Popa Soare 14. str. Traian 50. 2865. Georgescu Smaranda. 5 apartamente. calea Rahovei 328 bis. str. Bucuresti. 2862. Bucuresti. 2849. str. 2867. Georgescu Dobrita si Iancu. str. Olimpului 52. si Sofia. Dumitru Florescu 13. 2851. Garusa V. Nic. Colentina. 309. Oituz 10. Vrancei 2 a. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. Panait Mosoiu 3. str. 2875. Academiei 35.. Epureanu 15. 22 apartamente. 9 apartamente. Col. 5 apartamente. Predeal. Bucuresti. Ghetu Gheorghe. 2873. str. str. 4 apartamente. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu. Piscului 15. 12 apartamente. Grintescu Ernest. Bucurestii-Noi 76. Zoe. 3 apartamente. str. Stefan cel Mare 56. str. Bucuresti. str. Republicii 45. Bucuresti. calea Serban Voda 119. 4 apartamente. 94. str. Daniil Berceanu 11. 2856. Filaret 45. 2854. 7 apartamente. 2 apartamente. calea Grivitei 425. Oresov 17. Gorovitz Surica. 7 apartamente. Matei Voevod 132. Bucuresti. calea Mosilor 328. Bucuresti. Alex. 2861. 6 apartamente. Lisabona 10. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Ghips Henriette. soseaua Stefanesti. str. str. Gusti Zoe Margareta. Hameiului 4. 2876. Bucuresti. Gheorghiu Victor. Stupinei 13. str. Popov 7. str. Edgar Quinet 3. 5 apartamente.

Georgescu Leonida si Anastasia. Ghegos Lazar. Giordani Albina. Bucur 1. 4 apartamente. Ghitescu I. 6 apartamente. Dr. 2893. 13 apartamente. Gavanescu Ion si Elena. str. str. 2897. str. sos. 2908. 89. Gavrilescu A. Voevozi 3. Badea Cartan 14. 2879. Georgescu Aneta. Progresului 17 d. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. calea Grivitei 490. Conta 7-9. Bucuresti. Glijinki Elena. V. Maria dr. 17 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Georgescu Vasile. Cluj. Gretu Esofina. Smaranda. Bucuresti. str. Evangheliu Gheciu. Traian 228. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sava Ion I. 10 apartamente. 4 apartamente. Brezoianu 32. str.. 6 apartamente. str. 2898. Bucuresti. 4 apartamente. str. Gorbanescu Zola. 6 apartamente. Bucuresti. str. most. 6 apartamente. Bucuresti.2877. Gen. Nationala.. 2878. 2909. Grigorescu Alexandrina. General Manu 1. Georgescu Vasile si C-ta. Zinca Golescu 33. str. str. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Miron Costin 34. Eforie-Constanta. 6 apartamente. Bucuresti. Bd.. Vasile Gherghel 77. Bucuresti. Baratiei 29. Bucuresti. Bucuresti. 2887.. Magheru 43. 2912. 4 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. si Olga. sos. Bucuresti. 2907. Leonte 24. Maria Hagi Moscu 6. 9 apartamente. str. Stefan Stoica 9. 5 apartamente. calea Victoriei 71. Dr. Bucuresti. Agricultori 110. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Gheciu Gh. Popov 36. Bucuresti. Gutica Anghelina. 2881. Intr. Ganea Eliza. 9 apartamente. 6 Martie 30. Bucuresti. 2891. Bd. str. Grecescu Virginia. 2884. 2910. 10 apartamente. Griuwpan Rachelle. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. 2911. Georgescu Ioan. most. Galca Georgeta. calea Grivitei 87. C-tin.. str. Bucuresti. Schitu Magureanu 7. Bucuresti. 2899.. 6 apartamente. str. Angelescu 119. 2892. 2. Bucuresti. Stirbei Voda 17. 1 Mai 71. 488. calea Plevnei 214. Bucuresti.. 2904. 11 apartamente. Goldemberg Bibo. str. 3 apartamente. Ghitescu D-tru si Margareta. 2900. Luterana 7. Predeal. Al. 2886. Bucuresti. Gen. Grigoriu Marcela. str. str. str. Bucuresti. 2894. Bucuresti. most. 6 apartamente. Georgescu Enachita S. Bucuresti. calea Victoriei 114. Bucuresti. Cuza Voda 124. Grigoriu Celus. 10 apartamente. Grigoriu H. Sacele 3. . str. str. 2896. Cantacuzino 5. 2905. str. 6 Martie 8. Leonte 10. 2890. str. Georgescu Costica. 3 apartamente. 1 Mai 100. Bd. Bd. Giurgea Gabriel. 2889. Gheciu Alex. I. Giovanidi Aristotel. Giurgiuveanu M. 3 apartamente. Gutulescu Tanase si Mucenica. Sevastopol 14. Damiandi si Demetre. str. most. 2903. 2880. 2888. str. 2882. 2901. 16 apartamente. str. 3 apartamente. 2906. Sf.. Georgescu Gh. Bucuresti. Georgescu. Bucuresti. 20 apartamente. str. Georgescu Dumitru. Atanasie Paun 3. Basarab 4. Grunberg Alfred si Rosy. Turda 193. succ. str. 2885. Berzei 4. Ganciu C-tin si Elena. Bucuresti. str. Dr. Felix 51. 2895. Bucuresti. 2883. Cluj 113. 2902. Bucuresti. calea Grivitei 352. Popa Savu 39.

2913. str. Bucuresti. Dr. 2945. str. 2939. Grosman Ana. 4 apartamente. Gavrilescu Neagu. 2925. Bucuresti. Giusca Dan. Ghenadie Petrescu 123. Goldemberg Vemzeana. Bucuresti. 16 apartamente. str. Basarab 23. str. Bucuresti. Elefterie 1.. 2937. Sava. Bucuresti. 10 apartamente. 8 apartamente. I. Gealep Ioan. Ana Doamna 9. Cuza Voda 28. Bucuresti. si Eufimia. Grigoriu Vasilica. 9 apartamente. Gina Caliopi si Pandele. Proserpina 12. str. Bucuresti. 8 apartamente. Minotaurului 3. 6 apartamente. Grosman Constanta. Principatele Unite 14. calea Plevnei 216. str. 2920. 2914. Bucuresti. Bucuresti. Gluckman Adolf succ. 3 apartamente. 7 apartamente. str. 2924. Academiei 2-6. Georgescu V. Sf. 2936. 14 apartamente. 4 apartamente. Mitr. Th. 2928. 2941. Serban Voda 69. str. Tony Gluckman. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. str. Tecuci. Grosch Walter. Bucuresti. 2933. str. str. Orascu 25. Alexandru Balasanu 36. str. Ghizdarescu Aurel. Dosoftei 54. Bucuresti. 2916. Serban Voda 147. 7 apartamente. 2921. 8 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Giacomini Ghita Ileana. 7 apartamente. Enachita Vacarescu 11. Grosu Paulina. Georgescu Pandele. Georgescu Vintila si Elena. Moise Nicoara 37. Intrarea Antim 1. Lister 66. str. 13 apartamente. str. Bucuresti. Grigorescu Romeo. 3 apartamente. Drumea Radulescu 44. C. 2922. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2931. Cosbuc 61. Radauti 24. 2 apartamente. Bucuresti. Leon Voda 15. Putu cu Roata 5. Eroului 12. 2947. . Austrului 14. 2934. Bucuresti. Bucuresti. 2929. Bd. str. Constantin si Waldemor Gheorghiu. str. Predeal. str. 6 apartamente. Glod Gheorghe. Republicei 8-10. str. 2942. str. Bucuresti. Ghircoios Reghina. 2944. Simoide 9. 2927. F. 8 apartamente. Bucuresti. str. Robescu 6. 1 apartamente. Bucuresti. 2917. Bd. 2943. str. Bucuresti. sos. Marasesti 47. str. 6 apartamente. Aleea Zanelor 9a. Graur Iacob. Niculina. Antim 50. str. Pasteur 43. 30 Decembrie 15. str. Ghitescu Vasilica. Speranta 3. Grigoras Maria. Ghitulescu D. 2930. Bucuresti. Campulung-Muscel. Petre Grigorescu 7. G. str. 2 apartamente. Aurora 22. str. 2915. Ghiteanu Octavian Gh. 3 apartamente. Sirenelor 20. str. str. str. Gedina si Hristu Gheorghe. Coltei 9. Bucuresti. Gabrea I. Babes 17. calea 13 Septembrie 33. 2923. Duca 25. str Dr. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Unirii 8. str. 13 Decembrie 18. Predeal. str. Gh. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Dr. 2938. Iosif. Sincai 4. 5 apartamente. Gold Solomon. Obedeanu 6a. Gherase Ileana Maria. 20. Manu Cavafu 51a. 2932. 8 apartamente. 2919. Ghisdarescu Aurel. str. most. 2935. 7 apartamente. str. 2946. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 71. Gutulescu Petre. Al. Costache Negri 10. Georgescu Stefan. 5 apartamente. Gropper Iancu. str. str. Bucuresti. str. Glatz Radu. 2940. Gross Ana. 2918. 5 apartamente. Pasteur 43. Bucuresti. 2926. Bucuresti.

str. Bucuresti. Eminescu 27. Gaitanovici Adela. 3 apartamente. Elena Cuza 48. Bucuresti. str. str. str. Patrascu Voda. Golescu G. 60. str. 2968. str. 8 apartamente. 3 apartamente. Olteni 35. str. calea Grivitei 24. Barierei 40. Bucuresti. 2963. prin Gersan Clara. 2974. Bucuresti. 10 apartamente. 7. Bucuresti. 2966. str. Cecilia. Bucuresti. Radauti 12. 2957. Gavrilescu Stefan si Fanica. Bucuresti. Maria. Gruicacovici Elena Dusan. str. 5 apartamente. 2953. 2951. 2956. calea Plevnei 60. 2964. calea Vacaresti 272. 31 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 2971. 2967. 10 apartamente. 2977. Goldemberg Anuri. 2 apartamente. str. Ghiorghiade C-tin si Maria. calea Dorobantilor 18. 2978. Calusei 58. Gheorghe 15. str. str. 7 apartamente.Soarelui 5. Gramatovici Victoria. Bucuresti. Granescu I. si Luiza. Alex. Giorocianu Theodora. str. Intr. Berzei 66. 2954. Mitr. Bucovina 30. 13. Bucuresti. Radauti 5. Gorescu Rachela. str. Bucuresti.. 5 apartamente. 13 apartamente. Panu 8. str. Bucuresti. 3 apartamente. Pitagora 33. Vulturi 56. Ganea Natalia. Bucuresti. 7 apartamente. sos. 3 apartamente. Bucuresti. str. calea Calarasi 87. Miorita 5. sos. M. Iasi. Gorup August. 2970. Uranus 138. Anton Pan 52. Agricultori 2a. 3 apartamente. Bucuresti. str. Orascu 37. A. str. 2976. St. str. Bela Brainer 65. 2959. 2950. 13 apartamente. 3 apartamente. str. Magurele 107. Ghersan I. str. str. Gulea Aristide. 4 apartamente. 32 apartamente. 2960. str. Iuliu Valaori 2. Biblioteci 6. str. str. Greceanu Ioan. str. Bucuresti. str. Brutus 2. Ghenadie Petrescu 12. str. Bucuresti. Bucuresti. 2961. 2955. Georgescu Nenu. 6 apartamente. Bucuresti. Grigore D. Bucuresti. Mircea Voda 71. Georgescu Gheorghe. str. calea Grivitei 216. 5 apartamente. Georgescu Ion. Mihai Bravul 72. Epicol 44. 9 apartamente. Grunsfau Roza. Gluck Silvia. str. Goldberg B. 2 apartamente. str. . Iuliu Rosca 6. Grunnbaum Roza. Fluerului 42. 8 apartamente. Gh. si Gili. str. Buzesti 53. str. Grunberg Edgar si Melania. 11 apartamente. Grigorian Nicolae. str. 2949. 2958. 2965. Lazar 10. Bucuresti. Justitiei 79. Plugari 4. R-Sarat. 2973. 5 apartamente. Grossman Adela. calea Rahovei 291. 2952. Bucuresti. Brezoianu 7. Retoride 44. Gheorghe. Coltei 52. 2972. succ. str. str. Academiei 2. 7 apartamente. 8 apartamente. 55 apartamente. 11. str. Ghimpen I. 7 apartamente. str. 2962. str. 2975. 2948. Domnita Ruxandra 34. Bucuresti. Sabinelor 75. Arcului 4. Grigorescu Gh. 3 apartamente. Bucuresti. str. Vulturilor 94. Economu Cezarescu 46. str. Georgescu F. Gheciu Vasile si Olga. Bucuresti. 9. Bucur 21. str. str. str. Lucaci 90. 2969. Bucuresti. Vladimirescu. Georgescu Paraschiv. Bucuresti. Staian si Barbu 1a. Bucuresti. T. Brasov 5.. M.

Olteni 21. Bucuresti. 2989. . General Magheru 43. A. Gherovici Maria. Negru Voda 86. C. Gheorghe C. 2985. 13 apartamente. Marinescu 49. Bucuresti. Grinsberg Filip. 3001.. Blanari 6. Ploiesti. Bd. Eminescu 8. Trinitatii 12. str. Ghetu Vasile. 42a. 2988. Gherandache C. Bucuresti. 16 apartamente. Galati. Gheorghitoiu Andreea. 71 apartamente. Buzau. str. str. str. 2981. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Mamaia. Golstein Marcu. Dacia 3. 12 apartamente. 42. Toamnei 108. str. Ramana 2. Campulung-Muscel. Intr. Bucuresti. str.. calea Victoriei 112. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. Angelescu 28. 41. 2992. 2996. 3008. 3005. Grintescu Gheorghe. Bucuresti. Octav Cocarescu 23. Brancoveanu 16. Rosetti 20. str.2979. Paris 58. Mircea Voda 19. str. Agricultori 14. Sinaia. G. str. 29. 3004. 25 apartamente. calea Dudesti 29. Capitan Demetriade 16. Trinitatii 48. 9 apartamente. Georgescu G. str. 3. 288 bis. 2980. 2998. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. Sf. str. Bis. str. calea Calarasi 198. 2991. 15 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Gheorghiu Maria. 1 Mai 96. Amzei 27. Grigoriu Angela. 4 apartamente. 2994. Bd. Bucuresti. Grivitei 238. Niculae-Tei 10. str. Bateriilor 52. str. 7 apartamente. str. Bd. Iuliu Valaori 2. 14 apartamente. Silivestru 27. 7 apartamente. Bucuresti. Nicolae. 24 apartamente. Luterana 21. 2995. 6 Martie 57. Raspantiilor 25. str. str. 5 apartamente. Cuza Voda 7. Bucuresti. 11 apartamente. str. 3003. Ghica-Tei 86. str. 2982. 2983. M. Simu. Traian 1. Colentina 6. 2999. 2993. Bucuresti. Bucuresti. str. 11 apartamente. Demostene 8. cal. Banului 1a. Graf Jean. Bucuresti. C. Sabinelor 43. 7 apartamente. Gorguzi Alex. sos. 2987. 42b. 3002. 9 apartamente. Ganovici Teodor. Gheorghe zis Georgescu. 40. Cuza Voda 63. Georgescu Ioan. Georgescu George. Gross M. str. Bd. str. Bd. sos. fost Marghiloman 47. 3007. 5 apartamente. str. Ada Marinescu 5-6. Bucuresti. Gherghina Ion. 40. Groffer I. 8 apartamente. Sabinelor 78. A. calea Rahovei 33. 12 apartamente. Gheorghevici Toma. Bucuresti. Bucuresti. str. General Magheru 46. Trinitatii 14. si Abelstein Flora. N. Cobalcescu 51. 8 apartamente. Prof. Georgescu Vasile. Bucuresti. str. Bd. str. str. 2986. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. str. Grajdanescu Maria. Bucuresti. 3 apartamente. str. 1 Mai 72. Georgescu George. Mihai Bravu 288. Galnieanu Apostol. 2997. str. Sanzienelor 32. Ghetu St. Goldstein Cecilia. str. 3000. 2984. str. 31. str. Col. Gaidoc Paulina. str. Bucuresti. Balcescu 17. calea Calarasi 137. str. str. L. 2990. Cosbuc 38. Bucuresti. 4 apartamente. Galaseanu Ioana. Georgescu Sofia.. Nerva Traian 120. 3 apartamente. Brandusi 2. str. calea Grivitei 205. Grigorescu si Domnita. Videle 35. 9 apartamente. Bucuresti. Laptari 3. Bd. Bucuresti. calea Grivitei 105. Bucuresti. Bucuresti. str. 10 apartamente. 3006.

Lacar 35. 3016. 15 apartamente.. C. Bucuresti. Gherghiu Alexandru. cal. Bd. 3037. V. 10 apartamente. 3014. Bucuresti. 3 apartamente. Gheorghiu Anastase. str. calea Dorobanti 144. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Muncii 13. Bucuresti. 3035. 6 apartamente. Dianei 10. Brezoianu 9. cal. Intrarea Moraviei 10. Gataliantu Constanta. 3 apartamente. Grunstein Ianca. Selari 13. Dosoftei 30. Grivita. Bucuresti. str. str. Witing 17. Dr. 16 apartamente. Bucuresti. 3024. 3023. Filimon 1. Mendelieff 39. str. Constanta.Oituz 12. Buc. Bucuresti. 3029. Turda 94. Astrului 38. 3021. Stefan cel Mare 49. 4 apartamente. 6 apartamente. 9 apartamente. Georgescu Ecaterina. 15 apartamente. str. Elena Cuza 92D. Bd. str. Gherasi Niculae. Republicei 11. Golescu 37. 3028. str. Bucuresti. str. Kiselef 53. str. 6 apartamente. 14 apartamente.. 3011. Bucuresti. str. Bucuresti.. Banu Manta 9. 3022. Dorobanti 146. Badulesti. Coltei 10.. Glasberg Libertina. 3032. Ciobanasului 2. Gherghel Florica. Gorbanescu Dumutru. str. Belizarie 17. str. str. Georgescu Mihail si Florica. 7 apartamente. 3031. calea Calarasi 25. Georgescu Maria. str. Sergiu 32. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. str. D. Bd. Gadei Stelian si Elena. str. Grunberg Davila. 3013. 3025. Gherman Alex. Lipscani 50. 3018. 3 apartamente. Udricani 18a. Turda 33A. Gherman Costica. Poiana Tapului. str. 19. 3019. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Gavrilovici Tzvoltan. str. Polona 21. 3012. Ghelter Friederich. Gteif Eliza. 3010. Dr. 7 apartamente. 3039. Gheorghiu Nicolae. str. Bacau. str. Atena 1. Bucuresti. 7 apartamente. Macedonia 24. Traian 100. calea Vacaresti 123. 3036. Dionisie Lupu 12. 3026. str. Arad. 3040. str. Balcescu 3. 11 apartamente. Floreasca 72. 6 apartamente. Bucuresti. str. Georgescu Elena. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Maresal Tolbuchin 67. 3034. Gross Osias si Otilia. . Nic. 5 apartamente. 12 apartamente. Fainari 7. Petre Poni 6. Mavrogheni 7. 16 apartamente. Trinitatii 34. Felix 7. str. 11 Iunie 20. Goldenstein Eliza. Pictor Iscovescu 11. Giersch Albert. Georgescu Ioan. Bucuresti. Bucuresti. 3030. 3033. Bucuresti. str. 3 apartamente. 3020. Bucuresti. str. Dragalina 26. Lucaci 102. str. 3038. cal. Dianei 1-13. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 3017. N. str. Grigoriu M. Gheran Gh. Gudi D-tru. Dionisie Lupu 59. 1 Mai 181. Bucuresti. str. Grumescu Elena. Plevnei 4. 3015. 3009. Bucuresti. sos. Episcop Ilarion 17. Dragu. Georgescu Nicolaie. Caragiale 1. str. Georgescu Filofteia. Ganea Alex. str. Cicio Pop 75. Bd. str. 5 apartamente. 7 apartamente. Badea Cartan 61. Mitr. 19 apartamente. Independentei 23. Bucuresti. str. Bucuresti. Gh. str. Bucuresti. 3027. 12 apartamente. Dambovita. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bd. Georoceanu C-tin. 3041.

Gheorghiu Victoria. str. Bd. cal. 9 apartamente. Georgianu I. 3074. 3059. Golstein Iulia. 3075. Bul. str. 4 apartamente. Romulus 44 A. Ardealului 51. Gheorghiu Stefan. 17 apartamente. Plevnei 246. str. si Maria. Grivitei 217. Brandusi 13. str. 2 apartamente. Grimberg Herman Sache. Republicii 154. Gen. Dinicu Golescu 47. Baneasa. 3060. str. cal. Bucuresti. 3 apartamente. Gheorghe Cleante. Georgescu Ioana. cal. 36 apartamente. Geniale Fabeber. calea Vacaresti 71. 3066. Popa Petre 34. 3065. 3068. Zaharia 10. 5 apartamente. Stefan cel Mare 180. str. 3067. Brezoianu 53. Bucuresti. 4 apartamente. Eminescu 36 si 55. Bucuresti. 3064. str. Bucuresti. str. Logofat Udriste 17. 4 apartamente. Maltropol 15 si 15 bis. str. 3056. Goldemberg Avram. Moise Nicoara 7. 3054. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Goldner Pepi. Bucuresti. 3058. Cantemir 28. Grozescu Dimitrie. Gologan Radu si Elena. H. str. Georgescu Mihai. Bucuresti. Dudesti 171. Paul Sorescu 11. Robert 26. 24 apartamente. Bucuresti. Nerva Traian 64. str. 3051. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. str. 3071. Bucuresti. Bucuresti. str. Frumoasa 52. 3 apartamente. 3052. Gheorghita Silvia. 3061. 3057. str. str. Bul. str. Glautfstein Emanoil. col. 6 apartamente. cal. Vacaresti 83. 3070. str. 5 apartamente.Galati. Bucuresti. 14 Martie 16. Bucuresti. Teodor Speranta 39. Romulus 75. Predeal. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Grigorescu Nicu si Elena. str. Kepler 71. 3050. 3069. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. Altarului 2 bis. Gocieff Filanida. Bucuresti. 3076. str. Tudor Speranta 1. Goldenberg Michel. Nic. Vasile Lascar 24. 13 Decembrie 29. str. 2 apartamente. Dacia 47. str. Gabriel Ana. Grigoriu Gh.. N.. Tache Anastasiu 1. 4 apartamente. Radulescu 20. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. M.. sos. 3073. Cerbu. 3048. Gutman A. 3043. Gheorghiu Venera si Ion Florian. 3 apartamente. str. Georgescu Dinicu. Bucuresti. . Georgescu Const. Filipescu 51. Polona 68. Bucuresti. 3045. Gheorghiceanu Stefan. str. Bucuresti. Bucuresti. si Natalia. Glatz Alex. str. 4 apartamente. Georgescu G. 3072. Brezoianu 53. Georgescu Paraschiv. Grajdanescu Maria. 3062. Gheorghiu Gh. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 3046. 2 apartamente. str. 4 apartamente. 3047. Bradului 31. Lt. Ghirogasian Karnic. Bucuresti. Maica Domnului 18. com. Lipscani 94. Bucuresti. 3055. 3 apartamente. Bucuresti. Vasile Conta 3-5. 3063. Bucuresti.. Gohu Martin. Nicolae. Bucuresti. Georgescu Gh. 3 apartamente. Bucuresti. Dobrescu. Garoiu Niculina. 3 apartamente. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. Labirint 30. 3053. 3042. Ghircoias Sivia. Filipescu 32-34. Dobroteasca 11. Bucuresti. str. 3049. 3044. 4 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente.

str. V. 15 apartamente. 3081. Bucuresti. Bucuresti. 1 Mai 52. C. Goldstein Netty. str. Georgescu Ilie. Georgescu Marin. Bucuresti. Ion Voda cel Cumplit 3. Bucuresti.. Vladimirescu. Palter. 56 apartamente. str. str. Eminescu 64. Vlahuta 8. 3087. 5 apartamente. str.. str. 8 apartamente. Georgescu Petre si Sofia. Mihai Voda 3. Bul. 3 apartamente. Bucuresti. Chindia 4. 3088. Bucuresti.. 27 apartamente. Bucuresti. 3083. Garfunkel Nic. Dimitrie Cantemir 26. si Pascu Alfred. str. Elena. 3094. str. str. Petre Gh. str. Piata Rosetti 3. 5 apartamente. 4 apartamente. Virtutii 11. 2 apartamente. Bucuresti. cal. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghe P. Pop de Basesti 43-45. 3092. Ghica Comanesti adm. Bucuresti. Bucuresti. 3103. str. 3078. 17 apartamente. 3102. str. Mosilor 98 B. Gheorghe Stanei. str. Buzesti 2 si 4. Gagionea Vasile. Sft. Justitiei 72. Savu 68 si 71. Stirbei Voda 65. Georgescu Olimpia. Penele Gheorghe 27. Bucuresti. str. 3080. Goldemberg Sami. M. B-dul Dacia 39. Mihai Voda 12. cal. Bucuresti. 8 apartamente. T. 17 apartamente. Dudesti 218. 9 apartamente. C. 3096. cal. 5 apartamente. 3099. cal. Iorceanu 19. Bucuresti. Lucaci 18. Diligentei 21.3077. 3 apartamente. 3089. 14 Martie 7. cal. Popa Nan 156. str. str. Giuglea I. 3090. Gogu Paraschiva. 3095. 6 apartamente. Alex. Grimberg M. Gh. Plantelor 20. Bul. Bucuresti. Domnita Anastasia 2. Bucuresti. 3084. Arion 4A. str. 3085. Constanta. com. str. Negustori 19 A. Garotescu I. Victoriei 15. I. Matei Basarab. str. str. 3093. Vasile. 3 apartamente. str. 3106. Ing. Gibescu Eugen. Grigoriu Aspasia. Pometului 5. Gross Matilda Olga. Bucuresti. Grimbaum Moise. str. Georgescu Vasilica. Maria Roseti 17. 3105. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Dumitra. str. 2 apartamente. Stelea Spataru 17. Bucuresti. str. Bucuresti. Goescu Zamfir. sos. Gany Rozalia. Paun 2. Grimberg I. Bucuresti. Gaspari Haralambie si Maria. Lipscani 6. 4 apartamente. str. Videle 41. Blanari 11. Intr. C. Constantin 10. 3098. 9 apartamente. Mosilor 25. 7 apartamente. Tolbukin 115. Bucuresti. 3091. Izvor 7. Mihail Cornea 92. str. str. 3100. 3086. Bucuresti. P. Independentei 23. Vasile Lascar 8. Bucuresti. Bucuresti. Colentina 176. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Alexandriei 2. str. 3101. Bul. str. Vasile Roaita. str. str. Alex. Bucuresti. Matilda. str. D. str. Gheorghe Panu 9. Gh. Grigorescu Valeria. 4 apartamente. 3097. Gmost. 13 apartamente. str. 5 apartamente. str. cal. 4 apartamente. Gange Paraschiva. . Grivitei 78. N. dr. Ing. Ghiavei Gheorghe si Mina. Frimu 10. str. str. Dimitroff 14. 4 apartamente. Goldemberg. Bucuresti. 3 apartamente. 3104. Pieptanari 37. Eugen Iosif 10. 3 apartamente. 3082. 3079. Bucuresti. Ganea Constantin si J. Manea 12.

str. Georgescu D. Vasile Lascar 21. Orzari 37. Sultana. Bucuresti. 3114. str. Cartierul de Nord. Bucuresti. 3131. G-ral Angelescu 25. str. Giuseppe Ceseratto. Grimberg Iosif si C. str. 3134. Georgescu Paula. Bucuresti-Colentina. 11 apartamente. 3111. Morilor 23. . Guran Viorica. 3136. Bucuresti. str. 10 apartamente. Golden Aron si Mendele. Cantacuzino 14. Luigi Cazaviian 5. Dr. Patrascu Voda 19. Cobalcescu 10. 3132. Ramuri-Tei. str. 2 apartamente. str. Ghitescu Nicolae. str. B-dul 1 Mai 17. 15 apartamente. 7 apartamente. 3124. 3122. Gabroveanu Elena si Iancu. Gheorghe 19. Bucuresti. str. str.3107. A. 3127. 4 apartamente. Felix 6. Popov 21 A. str.. Iasi. Bucuresti. Bd. 7 apartamente. Arcului 26. 3113. Constanta. str. P. 6 apartamente. Argentina 40. str. str. Hartanoaiei 3. Ilie Pintilie 6. str. Ghenadie Petrescu 104. Stefan cel Mare 2. Doamna Oltea 37. str. 3133. Victoria. str. 3118. 3126. Gama Ecaterina. 1 Mai 201. Goldeanu adolf. Av. 6 apartamente. Dobresti-Snagov-Ilfov. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Karl Marx 28. Stoica Ludescu 47. Georgescu Constantin. 3116. Popa-Soare 47. 3120. Bucuresti. 4 apartamente. Putul cu Apa Rece 25. Petru Rares 30. Georgescu Ioan. 3 apartamente. 3129. Gherculescu Eugenia. Calea Grivitei 232. Bucuresti. str. 3115. Gheorghe Stefan 10. Sergiu 6. 4 apartamente. Mangalia. str. Splaiul Independentei 58 a. Gheorghiu Vasile. Bucuresti. str. str. 3117. 3 apartamente. 3138. Bucuresti. Bucuresti. Dr. 3121. Sabinelor 43. str. Georgescu Olimpia. Dr. Rasuri 24.. Vasile Roaita. Gheorghiu H. str. Gheorghiu M. 3135. str. 3139. Grigorescu Constantin. 8 apartamente. str. 5 apartamente. Ing. 4 apartamente. Titulescu 177. Greculescu Elena. Frederic. Bucuresti. Calea Calarasilor 158. Bucuresti. Cantemir 65. 3110. str. Predeal. Gheorghini M. Bucuresti. Bucuresti. Grossman Jana. Bucuresti. str. Poni 2. 18. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Marasesti 66 si 64. str. str. Filofteia. Ghidu Nicolae. 3 apartamente. Nic. str. 8 apartamente. Bucuresti. Grigoriu Elena si R. str. 4 apartamente. str. 3130. 6 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. 3108. Pisani 3. 9 apartamente. str. str. Dobrogeanu Gherea 30. 3123. Carol Davila 11. 5 apartamente. Intrarea Tiglelor 24. Bucuresti. Costache Negri 22. str. Bucuresti. sos. Grigoriu Marieta. Epicol 32. 3 apartamente. str. 3119. Ghia Ovidiu. General Anghelescu 2. 3112. Bucuresti. Bucuresti. Sft. Nicolae. 3125. Bucuresti. 3109. str. Gandu 4. Georgescu Petre. G. str. Bucuresti. Gheorghiu Ana. I. 6 apartamente. Izvor 123. M. Bucuresti. Bucuresti. 24 apartamente. str. 3137. Gosta F. Ghitescu Petre. Grigorescu Ion si Domnita. Grigoriu Victoria. 67. Georgescu Nicolae. Eroului 15. str. Cobalcescu 15. 4 apartamente. Goresnic Benty. 8 apartamente. Duca 64. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Marinescu 8. 3128. Andreescu 20.

Bucuresti. Grigoran Florica. calea Calarasi 300. Dr. Buicliu 1. Predeal. Burghelea 19. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria. Filaret 19. Bucuresti. str. Banu Maracine 19. Bucuresti. Romulus 73. Mihai Bravu 34. 6 apartamente. Mihai Bravu 271. 1 apartament. Speranta 166 bis. 8 apartamente. Barbat Voevod 7. Colentina 36. . Avrig 64. Bucuresti. Georgescu Constantin. calea Dudesti 105 A. str. 9 apartamente. 5 apartamente. N. 18 apartamente. 7 apartamente. Iancului 9. 3167. Concordia. Bucuresti. T. 3 apartamente. Niculescu 6. Luca P. calea Mosilor 243. Grigorescu N. Bucuresti. Bucuresti. Gh. str. Georgescu Aurica. 9 apartamente. str. str. calea Mosilor 35. str. 3143. Luigi Cazavilan 29. 7 apartamente. 3164. Mitr. Ghiulamica Radu. Stelea Spatarul 25. 9 apartamente. Georgescu Maria. 4 apartamente. Grunberg Moise. str. 38. str. Bucuresti. Cartierul de Nord.3140. 3148. 3157. 3171. calea Rahovei 230. 11 apartamente. Ghenciu Iosif. str. Mircea Voda 66. str. 68. Garbea Titus si Silaveica. str. str. 7 apartamente. Grecu Avram. Georgescu I. Mangalia. str Dristorului 179. str. 3154. Grigorescu C. 12 apartamente. calea Mosilor 342. Gorcea Stela. 3168. 3163. 190. 3149. str. 3146. 8 apartamente. Iorga 3. Goldner Silenfeld Elisabeta. str. Bd. Bucuresti. 168 bis. Grigorescu Manole. Bd. Grumberg Avram. Bucuresti. 3145. 3161. Dr. 3 apartamente. 3162. 7 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. str. Agricultori 52. Bd. 3158. Cazan 5. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. calea Calarasi 197. Nicolae. Palade 35. Bucuresti. 6 Martie 78. str. 7 apartamente. Alex. Stefan. Iuliu Boros 127. sos. Bucuresti. Bucuresti. 3159. 3 apartamente. str. Stefan cel Mare 52. Bucuresti.. Dimitrov 97. Bucuresti. str. 3150. 3165. Vasile Parvan 14. Georgescu Maria. Grigoriadis Dumitru. Bucuresti. str. Bucuresti. Gaspar Ion. str. 3155. Odobesti. Galca Nicolae. 3153. Olga Bancic 7. Gheorghiu Eugen. 3147. str. Grumberg Ihuna. 30 Decembrie 6. Balasanu nr. 3169. str. Fr. Bucuresti. Teodor Speranta 182. N. 8 apartamente. 3170. 4 apartamente. D. Bucuresti. Bucuresti. 3172. Bucuresti. Berzei 47. sos. 3142. Bucuresti. Gibelsaca Valentina. Georgescu Viorica. Filipescu 7. 7 apartamente. 3144. Colentina. 7 apartamente. Georgescu Vlad. 3 apartamente. 3152. sos. Bucuresti. Dacia 30. 11 apartamente. 3151. calea Mosilor 177. 3156. Bucuresti. Ganescu Gheorghe. Focsani. D. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3160. Galica Moise. Maior Bacila 2. 4 apartamente. Bacani 4. 4 apartamente. str. 14 apartamente. Giurescu Constantin. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 3166. Ghiltcic Avram. 3141. str. Stelea Spatarul 14. Gheorghiu. str. G-ral Dona 2. Ilfov 1. Georgescu Dumitru. M. Bucuresti. Georgescu Nelice. Iuliu Borasiu 4.

Gheorghe M. G. Sfintilor 10. 7 apartamente. Sarbei 43. 3176. Magurele 125. Bucuresti. 5 apartamente. Serban Petrescu 25. Fabrica de chibrituri 48-50. Ghilanescu Gherghina. 6 apartamente. 3184. Hristo Botev 32. Bucuresti. Mincu 6. str. Iuliu Rosca 8. Bucuresti. 3178. Gras Sofia. 4 apartamente. I. Georgescu Antoneta. Rahovei 23. 3191. Gold Sali. Garabietean Garabet. str. str. 3188. 3179. 3200. str. Gheorghe N. calea Mosilor 356. Baneasa. 3177. Vlad Tepes 35. Garfunkel Alex. Dionisie. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. str. str. str. G-ral Angelescu 10. 3203. Bucuresti. str. Apostoli 43. Maria. A. 5 apartamente. Duca 13. Pantelimon 114. Gobl F. Grecu I. B-dul N. 35 apartamente. Th. str. Gheorghiu Ioan si Viorica. 6 apartamente. str. Ganea Iulian. Busteni. 3181. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 58. 5 apartamente. Georgescu Pandele. Alex. Cihoski 7. Episcop Radu 13. 5 apartamente. 3197. Lahovari 1. str. Mamuleanu 33. str. Viitor 68. str. str. str. Bucuresti. Barlea 2. Slatineanu 6. aleia Lahovari 1. Gavrilescu Florea. str. Bucuresti. Gavrilescu Mircea. Av. str. Grumberg Matilda. Bucuresti. Sf. 13 apartamente. Sabinelor 72. 3194. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Florica. Bucuresti. Porumbaru 3. 3 apartamente. Luca Arbore 3. 3175. Georgescu Nicolae. B-dul Marasesti 27. Bucuresti. Gobl Aurelia. 3 apartamente. 24 apartamente. 3201. 6 apartamente. Aristide Briand 19. B-dul Dacia 46. str. Plantelor 20. Satucu II 27. 4 apartamente. str. Bucuresti. . Constanta. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3192. B-dul Enghels 4. 25. Aman 38. C. 3174. Floreasca 39. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 3187. 3198. Bucuresti.3173. 3 apartamente.. Bucuresti. str. str. str. Poiesti. str. 4 apartamente. str. str. 2 apartamente. 7 apartamente. 3183. I. Piata Lahovari 3. str. str. B-dul Libertatii 165. Georgescu P. Bucuresti. 3189. 3186. sos. 4 apartamente. 3195. Cortului 5. 3190. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Georgescu Ion. Garabetianu Simoin. Gheorghiu Emilian. Gheorghe Maria. Girgiulescu Nicolae si Florica. Georgescu C-tin si Ana. str. Grecescu Iosefina. str. str. Bucuresti. 3199. Grumberg Elisa si Suzana Meis. Ghitulescu Atanasia. str. Clucerului 27. 3180. str. 4 apartamente. Vasile Lascar 8. 6 apartamente. Grigorescu Maria si Constanta Judecat. Bucuresti. 3196. Bucuresti. Rosetti 42. 11 apartamente. Bucuresti. Grigore. Aristide Briand 19. calea Mosilor 25. Bucuresti. 18 apartamente. 3202. Georgescu Maria si Georgescu Alexandru. str. sos. 4 apartamente. 3185. Lunei 7. Duca 5. Armeneasca 17 a. 9 apartamente. B-dul Balcescu 24 Predeal. Gulier Elisabeta. 3182. Justitiei 8. Tudor. Balcescu 3-5. Bucuresti. 40. Viitorului 44. 9 apartamente. Fii. G. Am. 3193. Slanic Prahova. str.

6 apartamente.. Jeana. str. str. str. Ganescu Mihai si Margareta. 3234. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. sos. Griorovici Ion. 7 apartamente. Bucuresti. . str. Bucuresti. 3223. 6 apartamente. str. Matei Voevod 20 A. Georgescu I. Stefan Burcus Nr. 3228. str. str. 4 apartamente. Georgescu Nicolae. Filipescu 7. str. Kogalniceanu 12. Azilul de copii 4. str. Muzeul Zambaccian 30. Georgescu M. 3213. Grunanici Micasica. 3231. 3229. Grozdea Vitan D.. 10. sos. Grozdea Dumitru. Bucuresti. Grumberg Debora. str. Caramidari 3. Gheorghiu Valerica. Grozdea Anastasia. sos. Ion Vasilescu 7. Iancului 60. Bucuresti. Gheorghiu Alex. 9 apartamente. 19 apartamente. P. Bucuresti. 4 apartamente. 3219. B-dul Suvarov 22. str. Bucuresti. str. Fabrica de Spirt 1. 6 apartamente. Grigorescu V. str. B-dul Constantinescu 6. 18. Calimanesti. 2 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. sos. Bucuresti. Porumbaru 32. Bucuresti. str. Bucuresti. 3206. Uranus 33. Bucuresti. Ghiulamila. 4 apartamente. Bucuresti. 3233. Hagi Ghita 40. 8 apartamente. Occidentului 42. str. Cazarmii 95. 6 apartamente. Bucuresti. 35. str. str. Ana Davila 13. Nic. 3237. Gherman Maria. 3236. 3214. 3216. 9 apartamente. Ion Maiorescu 51-53 A. 3209. Bucuresti. str. 3211. O. 3226. Bucuresti. Gurea Paul si Rozalia. R. Constanta 15. Ghica Elena. Tepes Voda 28. B-dul Miciurin 50.. 5 apartamente. Maria. Pictor Mirea 10. Floreasca 145. Garofild Al. Aleea Alex. Bucuresti. 68. Bucuresti. 3208. 4 apartamente. Mamuleanu 6. Enachita Vacarescu 5. str. Lizeanu 9. str. sos. str. Bucuresti. str. Georgescu Gh. Bucuresti. str. Ghinescu Aurel. 3 apartamente. 9 apartamente. str. Bucuresti. Georgescu Gheorghe. 3217. 3215. 4 apartamente. Intr. 3212. Bucuresti. Bibliotecii 6. Glavace Sergiu. Bucuresti. Bucuresti. 3205. str. 6 apartamente. Dr. 4 apartamente. 7 apartamente. 16. Bucuresti.. Georgescu George. 8 apartamente. Orlando 6 A. Bucuresti. 3224. 6 apartamente. Spiridon 5. Agricultori 44.3204. Madelnicerului 4. 3218.. 3220. calea Victoriei 143. 3221. Bucuresti. si Ecaterina. str. Bucuresti. Elvira. str. 3 apartamente. str. 8 apartamente. Sinaia. Galati. str. Aleea I. str. Iancu Capitanul 19. Galin Wihlemina. Bucuresti. Paris 7 A. 6 apartamente.. 5 apartamente. 3210. Aquila 39. 8. Georgescu Nicolae. str. Bucuresti. 3207. 3225. 3232. str. str. str. Bucuresti. Bordea nr. B-dul Tolbuchin 38. 13 Septembrie 205. Odoarei 22. 15 apartamente. Vicol 3. str. calea Rahovei 51-53. Italiana 25. Goldemberg Lupu. Mihai Bravu 143. Gherechide Mihail. str. Carol Davila 58. str. Pantelimon 254. Viitorului 86. Pasteur 10 a. Bucuresti. 5 apartamente. Georgescu Ion. Pavel Tcacenco 13. Georgescu N. 3222. Georgescu Alex. Bucuresti. Ganciu N. Sf. Georgescu Sofia. Gaina Viorica. Gerota C-tin. str. Grigorescu Paula. str. 3235. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. Giulesti 130. Bucuresti. 3227. 3230. Stirbei Voda 17.

Ghivagosianu Fornic. Georgescu Constantin. str. Bucuresti. 3269. Bucuresti. 3267. Lucaci 38. 4 apartamente. 2 apartamente. str. 3244. 36 apartamente. Georgescu Silvia. Vanatori 1 A. Georgescu Alexandrina. Bul. Gutuiescu Gheorghe. Ion. str. str. Olga Bancic 4. Banu Manta 45. calea Vacaresti 43. str. Bucuresti. Bucuresti. 3254. Bucuresti. Gostenfeld Niculae. Mogos Vornicul 1. 5 apartamente. Intr. calea Mosilor 323. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Popa Savu 26. str. str. Bucuresti. Av. Bucuresti. Bibliotecii 6. Vaselor 42. 3272. Grigore Petre si M. str. 5 apartamente. 3262. 3261. 3249. 3 apartamente. 3255. Semilunei 8. Nerva Traian 57. Grecescu Marg. str. Bucuresti. calea Calarasi 81. Ileana. Grumberg. Bucuresti. str. 3240. Goldstein Mali. 3 apartamente. str. 3270. Lucaci 61 si 63. 3243. Orfeu 2. str. Bucuresti. Bucuresti. 3265. 3 apartamente.. Toni. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 150. 3242. 3259. Georgescu Marica. str. 3 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Gogu Elisabeta. str. Zece Mese 7. Vespasian 2. 3252. Ghilerder Margareta. 3239. Ardealului 47. Teodoroiu Rudeanu 11. str. Guran Victoria. Demostene 29. 5 apartamente. str. Cameliei 13. 3271. Gross Hermann. Radu dela Afumati 9. str. Logofat Tautu 43. str. Bucuresti. str. Sorica. 7 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. Dragos Voda. Trinitatii 73. Grecescu Nicolae si Maria. calea Vacaresti 6. Oslo 10. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 3268. Georgescu Radu. 3260. Goldinic A. Bucuresti. Giorsan Elisabeta. Caimatei 6. Bucuresti. str. Gorcea Isac Iacob. Beler 10. 3263. str. Bucuresti. Gioranu Melania. 3250. str. 7 apartamente. 14 apartamente. Golgoteanu Gabriela. str. Georgescu Proscha. Bucuresti. str. 37.Biserica Veche. 3 apartamente. str. 27. Bucuresti. str. Anton Pann 41. 3245. 4 apartamente. 3 apartamente. 3257.. Traian 52. str. Georgescu C-tin. str. Bucuresti. 7 apartamente. 3266. Dr. Goreti A. str. Popa Nan 38. 7 apartamente. 6 apartamente. str. 3 apartamente. str. Gavrilescu Stefania. 3 apartamente. calea Victoriei 214. Bucuresti. 2 apartamente. Vlad Georgescu. Vitan 14. 3238. Balcescu. 3247. str. Burghelea 19. 3 apartamente. str. Dimitrof 53 si 55. calea Mosilor 320. Fainari 15. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu T. str. 3 apartamente. Grecul D. Aprodu Purice 12 si 14. Bucuresti. 3256. str. Horei 21 bis. Silivestru 17. Grozea Aurel. str. Bucuresti. Drumea Radulescu 7. Gheorghe Anton. Povernei 29. Garofeanu Ecat. Bucuresti. Grigorescu Alexandrina. 3241. Gheorghe Andrei. 18 apartamente. Grigore. Georgescu Romulus. str. Bucuresti. str. 3248. 3 apartamente. Harjan 35. str. Izvor 12. 3253. Bucuresti. Arh. 2 apartamente. 3258. Bucuresti. str. . 3246. Bucuresti. 3264. Valeriu Braniste 36. Gaia Asposica. Vaselor 58 si 60. Bucuresti. Aleea Suter 9. 3251.

11 apartamente. 3292. 3284. 3295. Bucuresti. 3304. 3279. 8 apartamente. Rosetti 14. str. 3291. Pucheni 60. 5 apartamente. 6 apartamente. 3274. Costache Negri 2. Bucuresti. 15 apartamente. 15 apartamente. Georgescu Vasile. Bucuresti. Oltenita 102. Al. 7 apartamente. Renee. 3297. George I. Roma 40. 2 apartamente. str. Giunoiu Iosub si Ana. 3281. Budai Deleanu 5. Aurel Vlaicu 144. str.Brezoianu 29. Grumatescu Dumitru. Generalissimul Stalin 70. Calea Mosilor 234. Col. str. Ghitescu Silvia. 10 apartamente. 3302. Gamba Sorin Canteli. str. str. Ghiorghiu Didina. 12 apartamente. 9 apartamente. Grimberg D. Grigorescu Ecaterina. H. 3282. Bucuresti. Ghitescu Nicolae. 5 apartamente. Borzesti 4. Gabrilescu Ecaterina. 3300. Mitr. 3285. Sperantei 20. Bucuresti. Bucuresti. 3273. Uranus 65. Bucuresti. Bucuresti. Guchar Ferdinand. Banu Maracine 35. 3290. Mitrop. str. Nifon 13. Alex. Bucuresti. str. . 8 apartamente. Scarlat Varnav 33. str. str. G-ral Brosteanu 3. Bucuresti. Lahovari 7. 10 apartamente. 3286. Dumbrava Rosie 1. Bucuresti. sos. Sinaia. Durescu 18. 3288. Grusiei Dumitra. Bucuresti. 3 apartamente. Gomolea Lascu. str. G-ral Angelescu 181. 3293. str. Glasser Iosif. Intrarea Italiana 4. str. Bucuresti. Georgescu Maria si Elena. str. Gheorghe Alexandria. Bucuresti. str. 3276. 3303. str. 3 apartamente. Episcopiei 7. Bucuresti. Bucuresti. Scoala Floreasca 25. Bucuresti. 3 apartamente. Bul. 3280. Spatar 25. str. Grosch Olfred. Goldring Rene. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. B-dul N. Elena. 15 apartamente. Palade 54. str. Bucuresti. 12 apartamente. 3298. Maria Rosetti 8 A. Bucuresti. 4 apartamente. Georgescu Iuliana. 6 apartamente. 2 apartamente. Elena Cuza 91. str. Iorbant 109. 3296. str. Vasile Lascar 10. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3275. Bucuresti. 13. str. Vasile Lascar 10. Anastasie Sima 2. Bucuresti. 3287.. Gangopol M. 6 apartamente. Bucuresti. Sevastopol 7. Balaseanu 9. Cuza Voda 9. Gh. str. C. Badea Cartan 13. 3299. Gratestenul Mihai. Gherondache Filip. 6 apartamente. Ghervescu Vasile. Nifon 37. str. Sabinelor 48. Hagiului 29. A. sos. 3289. str. Elena Doamna 32. Ardealului 39. str. Gheorghe Eremia. 3 apartamente. Bucuresti. str. Brasov. 3277. Bucuresti. 25 apartamente. Elena Pavel 20. Cernic. str. Militiei 6 a. 3 apartamente. str. Grigoriu Aurel. str. Icoanei 40. str. Bucuresti. Bucuresti. 3294. Ghilescu Dumitru. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Colentina 18. Grigorescu Elena. 3278. Episcopul Chesarie 32. 7 apartamente. Andrei Muresanu 5. Ghezirgian Arsaguli. Eremia Grigorescu 15. str. Giorgescu Paul. Hatmanul Ghica Olbry 14. str. calea Grivitei 150. 3301. 5 apartamente. Corneliu Botez 8. 3283. str. str. Girnz Sonia. str. str. str. str. str. Grigoriu Constantin. str. Piata Amzei 24. Armeneasca 23. str. str. Bucuresti.

5 apartamente. M. 3321. Georgescu Petre. Bucuresti. Bucuresti. str. Colentina 5. Atena 8. Bucuresti. 3311. 3332. Nastase Pamfil 31 A. str. Grinberg Moritz si Faeing. Brezoianu 7. str. Ecoului 29. str. Bucuresti. Manu Cavafu 14. Grigoriu Alexandru. Bucuresti. 5 apartamente. Jules Michelet 25. Bucuresti. Ghenzel Bernard. 3306. str. G-ral Doda 10. Argentina 29. 5 apartamente. Procopie Dumitrescu 6. Georgescu Alexandru. 3305. Serg. str. str. Zinca Golescu 13 B. Pietatii 27. Ghiocei 18. Bucuresti. Bucuresti. Grisa Panait. Bucuresti. Calea Dudesti 78. str. Bucuresti. Grecu Virginia. Calea Lupescu 49 B. . Bucuresti. Bucuresti. 3322. B-dul Ilie Pintilie 54. Polona 101. 7 apartamente. 11 Iunie 7. 3318. si Ana. Bucuresti. str. Granescu Vasile. B-dul 1848 37-39. Georgescu Lt. str. 6 apartamente. str. str. B-dul Maresal Malinovschi 11. B-dul Ilie Pintilie 10 A. Maria. 3320. Ploiesti. str. Constantin Aricescu 4. 6. Georgescu Felicia si Constanta Vasile. Gaitan Elisabeta. 5 apartamente. str. Cantaretul Macarie 4. Iliescu 48. Argentina 14 a. Bucuresti. str. 3330. Bucuresti. Gohl Andrei si Gohl Ludmila. Calea Victoriei 25. Viitor 99. Grigorescu Mostenitori. 10 apartamente. str. 3324. Episcopiei 5. 3325. 3327. 13 Decembrie 4. str. 3316. 4 apartamente. 3329. Militiei 27. 4 apartamente. Bucuresti. 3331. str. Anonima. 7 apartamente. str. str. Popa Tatu 4. Bucuresti. Andrei Muresanul 27. Boteanu 3. Piata Obor 9. Bucuresti. si vaduva Elena. 3326. Col. Ganea Niculina. 8 apartamente. 3313. 5 apartamente. Sabinelor 84. 8 apartamente. 3323. Bucuresti. str. B-dul Stalin 47. str. Rubinelor 3 si 5. str. 6 apartamente. 5 apartamente. 3314. 3328. Bucuresti. Alex Donici 20. Georgescu Grigore. str. str. 5 apartamente. 3309. Bucuresti. str. str. Altarului 6. 3317. str. 6 apartamente. 26.Balcescu 3. str. Golie Costa si C-tina. 8 apartamente. Ganea Tania si Sterie. Golescu 5. Galatescu Ion. str. Rasuri 1. 5 apartamente. 5 apartamente. 12 apartamente. Georgescu Sanda. 5 apartamente. str. Sapunari 16. Bucuresti. Gorascu Teodora. 3307. Atena 5. Bucuresti. Tunari 73. str. str. Republicei 8. Bucuresti. 3319. Domnita Anastasia. Guttman Netty. Nic. Garbacescu Florica. 14 apartamente. 7 apartamente. Atena 8. Ocolului 2. str. Gavrila Suzana. 6 apartamente. Bucuresti. str. Intrarea Armasului 8. 4 apartamente. str. str. Gheorghiu S. Gueran I. str. str. 3315. 3312. 2 apartamente. Garoescu Ruxandra. Gherghiceanul Niculae si Elena. Herastrau. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Govora Calimanesti Soc. Scoalei 75. str. Bucuresti. 3310. 3308.

str. Bucuresti. Grigoras Elisabeta. Ghita Ion. Germani Eufrosina. 27 apartamente. Wilson 15. Bucuresti. str. Radu dela Afumati 67. 3348. str. 5 apartamente. str. str. Georgescu Al. 6 apartamente. 5 apartamente. 9 apartamente. 14 apartamente. Gane Titu. 20 apartamente. Capitan Vasile Iosif 71 3350. Bucuresti. 3338. 2 apartamente.str. Niculae Balcescu 24. 3 apartamente. Eminescu 183. str. Bucuresti. M. 3358. Bucuresti. Kogalniceanu 1. str. 2 apartamente. Goroiu C. str. str. Bucuresti. str. Constandinache Coracas 4. Bucuresti. Republicii 90. str. Grancea Gheorghe. Radu dela Afumati 65. Mamaia. Profesor Bogdan 9. 23. Vasile Lascar 142. Bucuresti. (mostenitori). Fecioarei 24. 185. str. Gulimanescu Irina. Republicii 15. I. str. str. Stirbei Voda 88. Gall Virginia. Bucuresti. 13 apartamente. Galca Elisa. str. Nerva Traian 116. 9 apartamente. str. 3337. B-dul 6 Martie 75. Valcea. Braila. Georgescu Maria. A. Germeanu Nicolae. Bucuresti. C. Bucuresti. Bucuresti. Episcopiei 6. str. Bucuresti. Icoanei 4. str. 3342. Golden D. Iancu Cavaler de Flandra 7. Rosetti 14. str. 4 apartamente. Herastrau 40. Bucuresti. str. str. E. Dora. Aristide Briand 9. 3341. 3362. str. str. 5 apartamente. 3335. Abrud 69. . 3355. 3345. Elev Stefanescu Stefan 47. Paris. M. Borus Cornel 15. str. str. 3339. Bucuresti. Constantin Nacu 5. 10 apartamente. Bacau. Radu Popescu 26. 3357. str. 6 apartamente. Georgescu Maria. 3349. 29 apartamente. str. Salcacilor 10. Sold. 86. 10 apartamente. Bucuresti. G-ral Magheru 23. Alex. Luigi Cazavilan 8. Galati. 3354. Olimpului 27. Guerier Ana. Gheorghiu Alexandru. str. Gheorghe Vasile. Palade 28. 6 apartamente. Grancea Margareta. Bucuresti. str. 3353. 3344. Londra 28. 5 apartamente. 3356. str. Bucuresti. 3360. str. Bucuresti. 3352. 20 apartamente. R. Calea Colentina 11. Gheorghiu Maria. Smardan 1. str. str... 2 apartamente. str. Bucuresti. Dissescu. Gherandache Alexandra. B-dul 1 Mai 88. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. G-ral Angelescu 2. 14 apartamente. Columna. Ghidanoc Petre. Bucuresti. str. 3361. str. 9 apartamente. 3346. Bucuresti. Ilie Pintilie 21. str. Guechoff I. str. 3 apartamente. Giani Grigore. str. Giotta Francisca si Natalia. Gheorghiu Gheorghe. 3351. Sahia 17. 3347. 3359. str. str. 2 apartamente. Georgescu Aurelia. Alexe 9. calea Mosilor 82. str. 3340. 30 Decembrie 48-50. Icoanei 32. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bolintineanu 6. Georgescu Costica. 3333. Grumberg Nascu (Natan). Bucuresti. 18 apartamente. Batistei 24 A. Visarion 26. 3334. str. Gatti Ruxandra. Dobrogeanu Gherea 11. Grivita Rosie 21. Braila. Alecu Russo 24-26. Gomoiu Victor. 3343. str. 10 apartamente. 3336. Radulescu Assan 13. Bloc Edilitar Mamaia. G-ral Angelescu 87. 6 apartamente. str. Republicii 1. Bucuresti. Iasi. C-tin Moroiu 3. 45. Bucuresti. str.

3 apartamente. 2 apartamente. Alex Sahia 35. Antoniu. aleea Zanelor 3. Kogalniceanu 1. 3369. Drossu 29. Georgescu Mihail. str. Bucuresti. 3386. str. Basarab 23. str. imobil . 4 apartamente. Vasile Roaita. Bucuresti. Ghimpeanu Henrieta. 2 apartamente. Bucuresti. B-dul 1 Mai 111. 5 apartamente. Sft. Robert de Flers 27. Golesti 8. str. Iasi. 3374. calea Victoriei 71. 3389. 3 apartamente. Bucuresti. Cretu 43. 4 apartamente. 2 apartamente. B-dul Republicei 45. Bucuresti. Dr. 4 apartamente. Altarului 2.3363. Sinaia. Bucuresti. str. 3373. 3388. 4 apartamente. Gheorghelas Pavel. Aristide Briand 9. Roma 2. 3391. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. 3392. str. str. 2 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Garoflid Elena. Delea Veche 33. str. Arionoaiei 52. Ion. Golescu Dimitrie. G-ral Anghelescu 74. Bucuresti. Oculeanu 11. 5 apartamente. Vasile Conta 3-5. Bucuresti. Vaselor 31. Garoescu Gh. 8 apartamente. Ploiesti. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. 11. Gherasim Marius si Letitia. str. Bucuresti. Germeanu Nicolae. C. 3390. 3371. Av. Maresal Malinovski 11. Holban Bucura. Bucuresti. Stefan cel Mare 2. Bucuresti. Dr. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Marius. Vila Neptun. Kogalniceanu 47. 6 apartamente. A. Bucuresti. 3380. Ipsilanti 34. str. Bucuresti. Batistei 1 c. str. str. Gavrilescu Vasile. 4 apartamente. Constantin 26. calea Mosilor 189. P. Haralamb Doroteea. Gerota Maria. Alex Sahia 7-9. Gembech Aurora. Cazarmii 22 a. Bucuresti. str. Aviat. 3385. 4 apartamente. str. str. B-dul G-ral Magheru 26-43. Rosetti 14. Bucuresti. 3 apartamente. Braila. Gh. str. str. G-ral Anghelescu 92. 3 apartamente. G-ral Praporgescu 11. 3372. 3383. Armata Rosie 14. (mostenitori) prin M. 3387. Ghiocei 31 a. 5 apartamente. Bucuresti. 13. str. Altarului 6. Semilunei 6. str. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartamente. Aviat. Bucuresti. Hristea Ana. str. Ciru Iliescu 26. Gherghiceanu N. 3376. Hustia Ioan. Cotiturei 5. Gherghiceanu Matei. H. 3377. M. str. N. ocolului 28. 3364. 3365. Grunepen Rachele. Gavrilescu Tudor. str. 3379. str. 3384. Bucuresti. str. Anton Pan 3. calea Plevnei 216. 14 Martie 5. 3367. 3366. Grigore. 6 apartamente. Sinaia. Garbunea Alfred si Maria. str. Usioagei 6. Gropper Hilarian. 3375. Gregorian Ana. 3393. Constanta. Hilt George. 3378. 4 apartamente. str. Lucaci 11. str. Georgescu V. sos. Georgescu Elena. Giuglea Corneliu. str. str. Dianei 1. 6 apartamente. 3368. Nerva Traian 88. str. 5 apartamente. 9 apartamente. 3370. 8 apartamente. Severeanu 25. str. Grecescu Alexandru. Gheorghiu Mihai. Intr. 3381. Elisa. Bucuresti. Georgescu Gr.

Bucuresti. Magheru 26.. Hirschfeld Becuta. Orient 3. 3400. str. 8 apartamente. Alexandrescu 60. 3 apartamente. Roman. Calea Serban Voda 104. str. 3 apartamente. Crangasi 19. str. 6 apartamente. Intr. str. Gr. Armindeni 12. 8 apartamente. Stalin 56. Hagienal Nicolae. c-lea Serban Voda 264. 3419. Nic. sf. Gheorghe. 6 apartamente. str. Hanciu Constanta. Hasan Rebeica. str. 3406. b-dul G-ral Angelescu 46. A. Hristo Botev 8. str. Herscu Iosif si Aneta. Bucuresti. 3421. Eminescu 4. Mosilor 23. 3418. Haritonovici Dida. 3426. str. 18 apartamente. Vasile Roaita. 3407. 10 apartamente. Cezar Boliac 1. str. Bucuresti. Eufrosina Poteca 5. Occident 55. 3410. 3397. 4 apartamente. 11 apartamente. str. str. C. bul. Hangan Mihail. . Plantatiei. Hidaghezi Stoian. Bucuresti. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta. Pitar Mos 29. str. Coltei 9. Logofat Tautu 75. Poenaru Bordea 4. 3399. c-lea Mosilor 183. Handria Tudor. 3422. Milescu 8. 3423. str. 3 apartamente. Holban Bertina. 3402. Emanoil. Bucuresti. 3409. Hociung Taranu Elena. Berna 5. 3411. 3405. 4 apartamente. spat. Bucuresti. 2 apartamente. Haubtman Alexandrina. Hatimanu Lucia. G-ral Mosoiu 75. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Misail 75. 46. str. Cortului 1-a. sos. Bucuresti. Hiotu Elisabeta. str. c-lea Dudesti 131. 3424. 5 apartamente. Bucuresti. Sepcari 16. Bucuresti. 5 apartamente. Brancovean 73. 5 apartamente. 2 apartamente. Hirsch Ioil. Alex. Bucuresti. str. Harjescu Cezar. G-ral Angelescu 59. Bucuresti. 3396. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bd. Ciru Iliescu 17. Zebrului 4. 10 apartamente. 3403. Logofat Nistor 4. c-lea Mosilor 147. 3404. Haberman Fabis. str. Dimitrie Racovita 11. 2 apartamente. Horovitz Debora si Iacob. Herda I. 3 apartamente. Bucuresti. Prof. str. Independentei 63. Bucuresti. str. Hascal Iosub. Bd. 5 apartamente. str.complet. 23. Bucuresti. Harac Francisc. str. Haisescu Nicolae. cal. Ionica 7. 3394. sos. str. str. Rosetti 45. Teilor 8. Bucuresti. Bucuresti. 3425. 21. Bucuresti. 3417. str. Bucuresti. Elena Doamna 66. spl. 49. Popesti Leordeni. M. 8 apartamente. str. str. 3412. Herovici B. Dr. Olga Bancic 18. Sion 3. Sperantei 3. 3395. Hutulencu Pavel. Col. 3 apartamente. Hertz Mauriciu. 3398. Oltenitei 22. Haram Olimpia. str. Bucuresti. str. Vineri 15. Bucuresti. 6 apartamente. Heller Solomon. Gen. Coltei 5. Popa Tatu 85. Hrissu Stefan. 4 apartamente. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 28. 3415. str. Bucuresti. str. Huber Carolina. Bucuresti. 9 apartamente. 3416. Negru Voda 8. Hariton Nicolae. 8 apartamente. 5 apartamente. 3420. str. str. Bucuresti. 3401. Hilberger Elisa. 9 apartamente. Traian 248. Dr. 3413. 2 apartamente. 3414. 3408. Hangian Parisse. Gh. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti.

2 apartamente. Bucuresti. Iasi. str. B-dul 6 Martie 91 a. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Misail 97. Bucuresti. str. Bucuresti. Horovitz Iulius. 20 apartamente. 8 apartamente. 3455. 7 apartamente. str.3427. Mihai Voda 59. Herman Bercu si Mina. 9 apartamente. Edgar Quinet 5. 3433. D. str. Hortopan Grigore. 7 apartamente. Stirbei Voda 55. str. 18 apartamente. str. Harad Herman si Ghizela. str. 5 apartamente. Hazarian Aisalius si Tetrat. Bucuresti. Hirsch Adolf. bul. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. b-dul Alex. Sinaia. str. calea Grivitei 425. Pitesti. Silvia. Constantin 1. Horovitz Louis. 6 apartamente. 3443. 3429. Hancu Maria. Gura Humorului. 3461. 9 apartamente. 3439. 20 apartamente. 3458. Calea Grivitei 143. calea Mosilor 252. Hesch Hulman. str. Halpern Leon. Papazoglu 1. Hirschonsohn Sofronie. Horovitz Felix. str. Sft. Maior Giurescu 7. Herbemant Marcella. Florilor 1. Col. Bucuresti. Salcami 1. 3436.. 9 apartamente. Bucuresti. Iasi. Hera Mircea. Lt. Hascalovici Mayer si sotia. M. 3 apartamente. str. 3434. str. str. Bucuresti. 3456. str. str. 7 apartamente. 3444. Bucuresti. 3435. Tecuci. Eminescu 191. Bucuresti. 3432. Bucuresti. 3454. 10 apartamente. Hermenina C. Maresal Tolbuhin 94. Gandu 4. Bucuresti. 3437. Cercului 8. 54. G. 3459. b-dul Ana Ipatescu 56. Haralambie Maria. Hailpern Antonietta. Herescu Margareta. Hagiescu Elena. G. 3441. 8 apartamente. Dumitru 33. Bucuresti. 10. Herman Aurel si Stela. Deparateanu 37. Italiana 8. Iasi. Bucuresti. Vulturi 50. Soveja 66. Bucuresti. Biserica Romana 17. Aleia Moruzi 50 A. 23. str. Batistei 20. 3448. Bucuresti. Bucuresti. 3442. Bucuresti. Palade 7. Stefan cel Mare 2. Bucuresti. Spataru Milescu 6. Traian 7. Ardeal 65. 3440. str. Varful cu Dor 4. 3445. 8 apartamente. Hoscheh Emil. str. M. Galati. 3447. 4 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Avram Iancu 3. Gh. 8 apartamente. 3431. str. str. 3438. 96. Haraman Iancu. 5 apartamente. str. Bucuresti. 12 apartamente. Salcami 15. 3 apartamente. Lascar Catargiu 39. Popa Rusu 18. Hazerian Haren. Calea Victoriei 146. 3452. str. Harpim Rachela. 6 apartamente. Vultur 9 A. str. 5 apartamente. Bucuresti. . calea Dorobanti 51. 29 apartamente. 3457. Brasov. 3451. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Popa Nan 160. Bucuresti. Sibiu. str. 10 apartamente. Teodor Pamfil 8. Hagipanaru Petre. Hogic Alice. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. str. 3428. Sf. D. Aurel Vlaicu 21. 3450. Paloda 33. 3449. Hristea Horatiu. calea Calarasi 48. 3430. Hozoc I. Cuza 82. str. Bucuresti. Sevastopol 21. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Harsia Ileana. de 42. str. 3453. Mamaia-Plaja. str. 3446. C-tin Mosoiu 25. str. Haraga Eleonora. Bravilor 14. str. str. str. Helerici Ecaterina. 3460. Constantin 31. Sofia 8. Horovitz Iulius. Hestodorescu Filotia. str. Bucuresti. str. Stalin 11. Hetzner Elia. 6 apartamente. Bucuresti.

Maria Rosetti 11. 3 apartamente. str. Holberg Carotina. Xenopol 3. str. Sergent Dascalu 2. 4. str. 4 apartamente. 2 apartamente. intrarea Faurari 9. Hodroschi Victoria. Petre. 3485. Bucuresti. str. Chiritescu. str. str. Viteazu 1. Atena 5. str. 3477. 5 apartamente. Bucuresti. Heinrich Reina. Hlebnikian Nicolae. b-dul Marasesti 4. Bucuresti. 3469. Hanciu N. 3490. 3481. 4 apartamente. Hariton Gh. Henghel Anton si Elena. 3 apartamente. Pitatii 25. Aleia Constantinescu 57. 2 apartamente. 3482. Ilie. 3463. str. Bucuresti. 3471. 83. 3470. Argentina 25. 8 apartamente. Hillard Aurelia. Elefterie 18. str. I. str. 7 apartamente. Schitul Maicilor 36 . 5 apartamente. Wilson 15. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Mosilor 69. str. Crangului 24. Cazarmii 3. si Erlangher S. Bucuresti. Mendeleef 43. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Batistei 35. Bucuresti. str. str. Vasile Lascar 12. Bucuresti.3462. Bucuresti. Batistei 11. Brezoianu 51. 3483. Piatra Neamt. Bucuresti. Herscovici Mihai si Aurelia. str. 5 apartamente. Bucuresti. G-ral Angelescu 16 A. Hilsenrad Artin. 3 apartamente. 7 apartamente. str. 3476. 5 apartamente. Aleea Alexandru 5. Bucuresti. 3465. str. 2 apartamente. Cotofeni 2. str. Palade 57. str. Horovitz Ana. 3472. Petre. str. Matache Dobrescu 7. str. str. Giurgiului 103. Haralambie Cristina. Hirschenbain Osias. Rahovei 96. Hlara Francisc. 6 apartamente. str. b-dul g-ral Magheru 26. Bacau. str. N. str. Ana. Bucuresti. sos. Herescu Nicu si Cornelia. 11. Vitan 136. 12 apartamente. intr. 3 apartamente. str. Balcescu 80. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Vergului 15. Vacaresti 206. str. 3484. Sf. 3467. Bucuresti. Haiblum Adolf. Hodrea Eufrosina. Bucuresti. Jaques Elias 5. Intr. 5 apartamente. Kogalniceanu 11. Buzoianu 38. 3479. Herariu Mihailoiu si Teodora. 3474. Dionisie Lupu 20. 3486. Viitor 109. 3464. 3491. 3493. 3489. str. 3478. 11 apartamente. Herman Henri. Hamza Viorica. str. Bucuresti. Hermes V. Lunei 6. M. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Filip. Hiller Anton si Matilda. 3466. prel. 3468. Holdas Gheorghe. Haimbert Elena. Palade 78. Braila. 3 apartamente. 7 apartamente. sos. Calea Mosilor 80. str. Hichil Roza. 3473. 3480. Haimovici L. Sevastopol 11. Lantului 18. Bucuresti. 3475. Negustori 18. 3 apartamente. Bucuresti. Haberman M. Holpern Taube. Bucuresti. 15 apartamente. 2 apartamente. Helman Tivrazisa. M. 27 apartamente. Bucuresti. 6. V. Porumbaru 81. 4 apartamente. 4 apartamente. 3488. Dobroteasa 14. Paris 54. Republicei 34. Hilel Emanuel M. Adina. str. 3487. Harbatschi Maria. Bucuresti. str. 3492. Bucuresti. Stalin 62. 8 apartamente. str. Hrissagheles Vasile si M. Ploiesti. str. Ceres 22 bis.

Bucuresti. Porumbaru 33. 24. Libertatii 2. Haberman Isidor. 3495. Bucuresti. 3518. Herescu Maria. Bucuresti. 3514. Plevnei. Mogosoaia 10. str. Bucuresti. Bucuresti. Traian 217. 82. A. Bucuresti. str. 10. 3 apartamente. 3524. Bucuresti. Finlanda 19. Bucuresti. Hodarca Maria. Bucuresti. Calea Grivitei 368. Calea Vacaresti 174. Bucuresti. Spatari 44. 5 apartamente. 3506. 10 apartamente. Bucuresti. str. 3511. str. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Hames Eugenia. 4 apartamente. 3 apartamente. Hazarian Surpuli. 37. Ghenadie Petrescu 92. 3508. Bucuresti. 6 apartamente. Huber Ion Panu. Haler David. Batistei 1. Paul Ionescu 4. Bucuresti. Polona 21. Hagiapol Maria Veturia. Bucuresti. Calea Mosilor 269. Hutman Carol si Lucian Maria. Costache Marinescu 35. G-ral Anghelescu 35. str. Calea Mosilor 270. Alex I. str. 3515. 3 apartamente. 3 apartamente. Traian 217. 3504. 4 apartamente. Galati. str. 3494. str. 3519. str. Ocolului 12. 3505. str. Banul Maracine 47. str.A. Stefan Mihailescu 48. 3509. Roma 58. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3500. str. Brailei 112. N. Dumitru. 3 apartamente. V. 3 apartamente. Huzanu Teodora si fiul. 3517. 1848. 3523. str. Bucuresti. 3507. . 3 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. str. 3525. 3520. 5 apartamente.. Lazureanu 23. 10 apartamente. Cuza 89. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3499. Herlich Airic Hilie. str. 7 apartamente. M. Herfurt Teaclista.. Sinaia. Calea Mosilor 282. Herman Stefania. Calea Dudesti 5. str. Elena Pherechide 79. str. str. Hersolm Marcu. Leon. 6 Martie 8. Hagi Ilie Lucia. 3502. Herscovici L. Lipscani 42. Haberman Isidor. 2 apartamente. 4 apartamente. Galati. Herman Hers si Rasela. 3512. Lt. Vicentiu Babes 3. Bul. Kogalniceanu 9. 3501. str. 3522. str. str. Col. Havan Elena. Hristescu Elena. 18 apartamente. 7 apartamente. Matasari 36 B. str. 3516. Paul Ionescu 6 A. Aleea B 1. Batistei 5. Bucuresti. str. str. str. Mihail Desliu 11. 5 apartamente. Austrului 30. Bucuresti. 6 apartamente. Han D. 114. str. Bucuresti. str. 3521. Eroului 19. Bucuresti. 3513. 3 apartamente. str. Dr. Bucuresti. Cal. Bul. 3496. Eroului 10. Halia Ioan. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. Horesanu A. Ureche 9. Stoenescu 1. Hanbedian Ovachian si Nichita. 3497. str. Bucuresti. Hasemayer Jame. Ceres 14. 3526. Havnamian Kricar. Hechter Bruno. Bucuresti. Cazarmii 20. Haikle Emil. 8 apartamente. Mogosoaia 10. 5 apartamente. Sos. 3510. Maria. Hazac D. Averescu 24. Haisenmayer Rudolf. Bucuresti. Bucuresti. 3503. str. Intrarea Bateriilor 14. Hill Alexandra. 3 apartamente. 3498. str. 5 apartamente. Bucuresti. Hasnas M. Pantelimon 122. Popa Nan 101. Haschi Alexe si Maria.

Horovitz Solij si Zambilovici Eliza. Heister Mitica. Calea Mosilor 226. 2 apartamente. Negruzzi 17. 3557. Bucuresti. 3556. str. Ilie 3. Holtuchi Adolf. Suceava. Bucuresti. Hailpern Jacues. 3550. Bateriilor 39. Romana 206. str. str. Helveif Alus si Elena. Bucuresti. Gh.. 7 apartamente. Bucuresti. str. Calea Rahovei 216. str. 6 apartamente. Calea Dudesti 80. str. Bul. 7 apartamente. str. str. 3548. 3553. 4 apartamente. str. Sinaia. Bucuresti. Craitelor 2. 3546. 3 apartamente. Hradliha Emma. 3533. Calea Vacaresti 35-37. str. str. Bucuresti. Tepes Voda 16. Hanciulescu Toma. Ana Ipatescu 14. Herscu Iosif si Aneta. Hardot Gheorghe. Demetrescu 13. I. Iasi. Bucuresti. Fil. str. Balcescu 4. M. G-ral Budisteanu 18. 11. Sf.3527. 5 apartamente. Hrumbein Avram. 3532. str. 7 apartamente. 6 apartamente. 3552. Dinicu Golescu 15. 3535. str. 3547. 3 apartamente. str. 4. Titulescu 37. 31 apartamente. Hodel Frant. Bucuresti. 3531. str. 3554. Hristio Const. Barbu . 5 apartamente. str. Bucuresti. 16 apartamente. Calea Mosilor 289. str. 3529. Nicolae Filipescu 28. 111. str. Bucuresti. Hilnic H. str. Buzau. Iancului 23 B. 14 apartamente. 3 apartamente. Huch Victor. 4 apartamente. Agimie. Republicii 23. Barbu Urleanu 12. Bucuresti. 3540. Dumbrava Rosie 28. Bucuresti. 4 apartamente. Herscu Mentel. Hondrosan Cornelia. str. si Truia. 15 apartamente. Calea Dorobantilor 85. Braila. Calea Calarasilor 47. 3528. 11 Iunie 67-69. Herdlica Henric. Dianei 12. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117. Bucuresti. Haler Carol. 3545. Sos. 3534. str. Bucuresti. Bucuresti. Intrarea Stirbei Voda 4. Sos. Horestein Rosela. Lirei 2-4. Labirint 3. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Hescovici Adela. Pieptanari 21. 3542. 3530. N. Dimitrie Racovita 11. str. Harisiade Grigore si Most. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Holban Elena. 3543. Principatele Unite 11. Dudesti 74-76. Intr. Cal. 2 apartamente. Haret Spiru si Virginia. 3549. 3539. 3551. 3536. str. Harisiade. Bucuresti. Bucuresti. Bul. Precupetii Vechi 51. A. str. Hocuganu State. 6 apartamente. Eminescu 14-16. Vasile Roaita 2. Halianis Gheorghe. Brezoianu 51. Calea Mosilor 105-37. Banu Maracine 47. Bucuresti. Tudor Vladimirescu 14. Viilor 11. Heldembuschi M. Bucuresti. Intr. 6 apartamente. Bucuresti. 3544. 7 apartamente. D. Horovitz Rasela. Hohn Eduard Most. str. 3558. Alex Lahovari 5. 9 apartamente. 4 apartamente. str. Sarbu. 36 apartamente. N. Haler Silvia. Cosbuc 46. Tepes Voda 92. 3538. Bucuresti. 5 apartamente. Hofer Iohan. str. Bucuresti. str.. Hadroschy Adolf. Bucur 9. Labirint 4. 3555. Foisor 60. Bucuresti. str. 208. str. 3541. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich. 43 apartamente. 7 apartamente. 3537. Sos. str. 4 apartamente. Vasile Lascar 170. Bucuresti. Sturdza 11.

3583. Bucuresti. Nerva Traian 54. Bucuresti. Popa Soare 65. Hristul Constantin. Bucuresti. 4 apartamente. 3579. str. Selari 22. Herscovici K. Bucuresti. str. Aurora 56. Solacolu. 6 apartamente. Ionescu Gh-Sinaia. 3 apartamente. 3566. Iacobson Carolina. str. 3559. Constantinescu si Cristina Manoiu. Pictor Andreescu 4. Bucuresti. Iasigian Vergiu. 3573. 4 apartamente. Bucuresti. 3580. str. Robanesti 18. Jean Texier 5. Vasile Roaita. Delea Veche 38. Elena Cuza 47. Romana 59. str. 6 apartamente. 3586. 3577. Bucuresti. Bucuresti. Sos. str. str. 7 apartamente. str. Ionescu Nic. M. 6 apartamente. 3 apartamente. 3585. str. 3 apartamente. N. Bucuresti. Herscovici Isac. Matei Voevod 80. I. Ing. Porumbaru 8. Petre. Furnica 33. Horovitz Zindel. 14. Bucuresti. Sofia. Haliadun Dumez Ramian. Valeriu Braniste 12. Bucuresti. Romana 55. Bucuresti. Sinaia. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Oituz 6. Bucuresti. Ionescu C-tin. 3568. str. G. 3565. Ioanitiu Nicolae. str. 8. 3582. str. str. D. str. Beliant. Iancului 23. Hillebrand Francisc. 3575. str. Vlad Judetul 45. str. 3572. 3567. str. Zece Mese 9. Arad 5. Galbeni. Poradim 11. Ionescu Gherghina. Popa Nan 69. 3561. Hagiescu Dumitrescu. 6 apartamente. str. 3584. Vlad Tepes 9. Ivan Nicolae. Bucuresti. Herdlich Felix. 10 apartamente. 4 apartamente. Dristorului 89. 3570. Bucuresti. str. . Th. Herscovici Gabriela. 4 apartamente. 3564. Han Florea. M.Delavrancea 47. Jupiter 12. 3578. 4 apartamente. Hurmurescu Dragomir. Ioanid Iva Paraschiva. Cercului 18. Hagapian H. str. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Galati. str. Ianev Slava Nicolae. Hodadia I. str. Bucuresti. str. Dimitrof 41. Mazaric 24. Dobroteasa 20. 3587. 8 apartamente. Ionescu C. Ocnele Mari. str. 3576. Doina 30. Vacaresti 42. Calea Vacaresti 40. 10 apartamente. 3581. Florica. Haisescu Constantin.. Culmea Veche 5. str. Dr. str. Bucuresti. Constanta. 3569. 3574. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Mihai Viteazul 54. str. 80 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Constanta. 11 apartamente. str. str. 3589. 3 apartamente. 3 apartamente. Ionescu H. Bucuresti. Mamaia. Sft. str. Paris 57. str. str. 6 apartamente. Silvia 32. 7 apartamente. 3563. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Ionescu Margareta. Gh. str. Nicolae Tei 37. str. Mitrop Iosif 2A. Cal. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3562. Bucuresti. Iovescu C-tin. 13 Decembrie 48. Palade 48. Bucuresti. Pompierilor 1. Haralambie Haznia. Diditei 14. str. 3588. 3 apartamente. Isaia Isidor. Bucuresti. Ionescu Maria. 3560. Bucuresti. 3571. B-dul Generalissimul Stalin 9.

. 3594. Bucuresti. 3621. str. Ionescu T. 3620. 3601. Iliescu Florea si Elisabeta. Despot Voda 4. 3611. 3605. Mosilor 287. Prof. 3607. 3599. Bucuresti. Iliescu Alexandrina. Ionescu A. Poiana Tapului. str. str. Al. Pache 99. Ionescu Niculae. Bucuresti. 3591. Constantinescu 12. Ionescu Nicu. Ionescu A. 3 apartamente. Justitiei 29. Olga. Cuza Voda 122.3590. 3592. str. Bd. Orient 4. 7 apartamente. 3615. Ionescu Gheorghe. Bd. str. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu Breaza C-tin. str. str. Ionescu Nicolae. Concordiei 1. str. 6 apartamente. Maresal Tolbukin 92. Radu Voda 28 bis. str. Cazarmii 42. Bucuresti. 3612. 8 apartamente. Poterasi 3. Bucuresti. 4 apartamente. 3614. Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. 9 apartamente. 3596. si Angela. str. Sinaia. Zamora Vanatori 2. str. Ionescu Alex. Bucuresti. 1848 6. Cavarna 21. 13 Septembrie 9. Candiano Popescu 101. Ionescu Dumitru. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu Anton. 3597. 5 apartamente. Gh. Cioplan. 7 apartamente. str. Gl. 3600. str. Ionescu Niculae. Austrului 7. str. 7a. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Sold. Bucuresti. 3608. 2 apartamente. Iticovici Veuman si Renee. str. 3619. Mitrop Grigore 63. Ionescu Cornelia. Marasesti 101. Sos. Iorgulescu A. Bucuresti. Ionescu Elena. 7 apartamente. 14 Martie 38. Col. Iuca Maria Margareta. Ionescu M. 4 apartamente. Bucuresti. Predeal. Cal. Bucuresti. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila. str. Elena most. Bucuresti. str. str. 3606. 11 Iunie 35. Bucuresti. Cutitul de Argint 74. str. Senatului 14. 3598. 3609. Iacobescu Maria. Ionescu Gh. Mamaia. 3613. Cornescu 3. Bucuresti. Aurora 3. Bucuresti. Preotescu 6. Intr. 3595. str. 7 apartamente. Marasesti 3. Cal. Ionescu Traian. Ion Ghica 3. Leon Voda 22. 7 apartamente. 3616. Iarchi Tony. Bucuresti. 4 apartamente. str. Neagu Florea 3. 6 apartamente. Visinilor 13. Enachita Vacarescu 23. 4 apartamente. Ionescu Lucretia. str. Ionescu Virgiliu. str. Victoriei 25. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Maria. Robert de Flers 18. Ion. Bucuresti. 9 apartamente. 2 apartamente. str. Istodor Eugenia. 3618. Mihai Bravu 70. 7 apartamente. str. 2 apartamente. 12 apartamente. Iacobsohn Filip si Dorothea. 3603. Bitolia 58. Bucuresti. Vasile Lascar 166. Bd. Papazoglu 23. Cosbuc 35. Verei 5. Inclinata 61. Lt. 10 apartamente. Cal. str. str. Iliescu Maria. Bd. 3617. str. str. str. 10 apartamente. Spataru Preda 10. Bd. 6 apartamente. 3610. Bucuresti. Inclinata 63. 3593. str. Cuza Voda 44. Bucuresti. . Bucuresti. Bucuresti. Iacobsohn Isac. Ecaterina. Bucuresti. 5 apartamente. str. 3 apartamente. str. 3604. str. 6 apartamente. 8 apartamente. 3602. Ionescu Mircea. Gion Ionescu 4.

str. Cal. Ionescu Svetana. Bucuresti. str. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina. Sfintii Apostoli 20. Bucuresti. str. 4 apartamente. 29. 3647. 3 apartamente. Doamnei 21. B-dul 6 Martie 38. Bucuresti. Belizarie 28. str. Ionescu Luiza. str. 3643. Pasteur 27. Ionescu Pavel. Bucuresti. Isbasescu Filofteia. Ieremia Ana. C. 7 apartamente. str. Aleea Campineanu 4. Chiparosului 35. Ionescu Gh. Iosif Reveica. Bucuresti. Bucuresti. Ionita Anghelina. Palade 44. Pictor Vermont 7. Olimpului 66. 3641. Iliescu M. Crisana 35. 3639. Ionescu G. str. 2 apartamente. Ionescu Bonea. Ionica Constantin. Ionescu Aurelia. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3631. Bucuresti. str. Veniamin Costache 14. Bucuresti. 83. 3 apartamente. Cavafii Vechi 13. Bucuresti. Bateriilor 2. 4 apartamente. Ionita Anghelina. 30 Decembrie 9. str. Bucuresti. str. Ionescu Ecaterina. Bucuresti. str. si Anca. B-dul 1848 6. 8 apartamente. Niculae. str. str. 2 apartamente.. Bucuresti. 3656. str. Bucuresti. Ionescu M. Istodorescu Mihai. 13 apartamente. 5 apartamente. Ionescu Badea. calea Dudesti 131. Bucuresti. Marin Niculescu 4. 6 apartamente. 8 apartamente. Iliescu Dumitru. Valeria. Inocentiu 3. 3624. Ioncescu Mihail. Dr. Calea Floreasca 53. 3 apartamente. Ionescu N. str. str. Iliescu Maria. Bucuresti. str. Ionescu Nissa. 3635. Rahovei 86. str. Bucuresti. Popa Tatu 49. 5 apartamente. str. Ionescu Bonis. str. 158. 3657. 4 apartamente. str. 3658. str. Apolodor 15. Pictor Satmary 3. 3649. Bucuresti. 3627. 3648. Brezoianu 29. 13 Septembrie 200. 17 apartamente. Bucuresti. 3640. 51 apartamente. Rahovei 162. Bucuresti. 202. Bucuresti. str. Piata Lahovary 8. str. Bucuresti. 3626. Lanariei 17. 3659. Bucuresti. Anghelescu 31. Bucuresti. 3650. str. 14 apartamente. Ionescu Ioana. 3 apartamente. 3655. si Jalea Vasile. str. 3653. Paisului 1. str. Dr. str. Mihail Pherekyde 3. 4 apartamente.3622. 2 apartamente. Intr. 25 apartamente. 5 apartamente. 3652. str. Elena. D. Sinaia. Bucuresti. str. str. Cal. si Maria. Sabinelor 117. str. 3632. 13 apartamente. 3644. 166. Cal. Rahovei 115. Bucuresti. str. Cal. 3623. str. Balcescu 51. 3651. Crangasi 62. . Aleea Vergului 36. 4 apartamente. Transilvaniei 44. 11 apartamente. Bucuresti. si A. Ionescu Stelian. 3630. Ispasoiu Smaranda. Furnica 2. 3 apartamente. Cuza Voda 1. 3636. 6 apartamente. 9 apartamente. Cal. 105 apartamente. str. Orfeu 9. Libertatii 3. 3633. str. Iordanescu Dumitru. Iancovici Adela. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. 7 apartamente. str. 3629. Radu Voda 10. Ivan P. Bucuresti. Principatele Unite 9. Cal. Brezoianu 29. str. Iordanovici Janeta. Bucuresti. 12. Maria. Iordachescu Maria. Bucuresti. Sergiu 7. 8 apartamente. N. Vitejescu 31. Bucuresti. Bihor 16. 3642. Cobalcescu 60. str. Bucuresti. Vulturi 96. 3628. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu I. 3645. Iordan Dinu. str. Dej 63. Iacobescu Victoria. 3 apartamente. 3 apartamente. 3637. Alex Popov 92. Bucuresti. 3654. 10 apartamente. 12 apartamente. Stanislas Cihoschi 8. Bucuresti. 3646. Ioan N. Austrului 48. 15-17. 3625. Angelescu 6. 3634. Ionescu M. Nicolae. Veniamin Costache 14. str. Teodor Speranta 145. 3638. str.

3 apartamente. 3670. 5 apartamente. Ionescu I. Cal. 3678. Ionescu Jeana. 13. Iordanoff Maria. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Sperantei 25. Slatineanu 7. Ion Taranu 8. str. Caraimanu 46. Rahovei 15. Bucuresti. Bucuresti. 3662. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. Iliescu Avram. Mihail si Alexandru. 3684. Ignatescu Radu. 2 apartamente. Mamaia bai. Ignat Mircea. str. Bucuresti. D. Slavesti 5. 3668. str. 3685. 3688. Justitiei 57. Anul 1821 9. 3664. Piata Sfintii Voevozi 2. Mihail Eminescu 77. Ionescu Mihail. C-tin Nacu 7. Bucuresti. Aleea . str. 6 apartamente. 7 apartamente. str. Duca 17. Eroilor 300. Antim 53. Iliescu Branceni Nic. Ionescu Veronica. Bucuresti. str. 3677. Claudia. Ioan G. str. Ionescu Ana Dinu. Silivestru 49. Bucuresti. Predeal. 5 apartamente. Ionescu Constanta. 6 apartamente. 3 apartamente. Dacilor 2. Iliescu Ghita succ. Exarcu 3. str. 3683. Grigore. Dudesti 164. Ivanovici Jean. 3674. Bucuresti. 3667. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. I. Elena Pherekide 20. Bucuresti. str. 3682. Bucuresti. Calusei 14. Bucuresti. Victoriei 101. 3661. Intr. cal. Dragos Voda 38. Ioan A. str. str. Cal. Bucuresti. Filiti 6. str. str. Bucuresti. Cal. 3660. Sf. Dorobanti 141. 22 apartamente. Andrei Barseanu 2. Ecaterina Constantinescu. Busteni. Sperantei 26. Kogalniceanu 22. Sfintilor 7. Grigore. Ionescu Maria Monic. Apostoli 26. str. Bucuresti. Ionescu Bogdan. Ivaneanu Maria. 3666. str. 6 apartamente. Ionescu Crainic. str. 3 apartamente. Bucuresti. Praga 11. 3681. Ionas Ioan si Sara. Ionescu Maria Luiza. 4 apartamente. 13. str. Bucuresti. cal. 3675. 3669. 3687. Bucuresti. Clopotarii Vechi 15. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Gh. Ionescu Savu. 13 apartamente. 3689. Ioan A. Stockholm 12. Putu de Piatra 3 A. str. 3672. Bucuresti. Mamaia-Constanta. Ioan D. G. Ionescu D-tru si Dinu. Bis. Justitiei 53. Bucuresti. 3663. Bucuresti. Viesparilor 26. 3671. 3686. Domnita Anastasia 10-14. Furnica 12. 128. 2 apartamente.Rahovei 55. Bd. str. Bucuresti. Plevnei 84. 3673.. Ispas Vasile si Maria. Bucuresti. C-tin. 3 apartamente. 128 b. str. Adrian 32. Bucuresti. Iliescu Elias Ilie si Henrieta. str. 7 apartamente. 3679. 3 apartamente. Rozelor 14. str. str. Bucuresti. Ionescu Boteni Maria. Grivitei 11. 3676. Av. 10 apartamente. str. 4 apartamente. D. str. str. Bucuresti. Pascal 24. Spatarului 9. str. str. Sinaia. Ianculescu Petre si Sonica. 4 apartamente. str. Coasta de Argint. str. 1 apartamente. Ionascu Ovidiu. Republicii 6.. 18 apartamente. 11 apartamente. 10 apartamente. C. Constanta. Sinaia. 3680. Justitiei 47-49. str. Breaza. Beller 23. 3665. Eroilor 61. str. str. Udrican 9. B-dul Brancoveanu 23. Palade 11. str.

Ionescu D-tru si Constanta. str. 4 apartamente. Iriminoiu Gh. Bucuresti.. Ianulescu D. Bucuresti. Militiei 9. Bucuresti. Sebastian 103. Iordache Serban. Ionescu Fetiva. str. 7 apartamente. calea Victoriei 208. 3692. Comana 52. 3701. Olimpului 6. 9 apartamente. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. 3698. 4 apartamente. Cutitul de Argint 62A. 3708. Bucuresti. Isac Eli si Hana. Draghicescu 11. . Bran-Predeal. Armeneasca 28. 3691. str. 3723. Pipera. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Cal. Ivanov Paulina. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ioanovici Emilia si Leles. Jiu. Cuza Voda 36. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 12 apartamente. str. Bucuresti. 14 Octombrie. Dr. 3719. 3693. str. str. Spiru Gheorghiu. 3 apartamente. Olimpului 48. 3707. Ioana Nicolae. 5 apartamente.. 13 apartamente. str. Ionescu Vasilichia. Ionescu Vasile. Ionescu Dumitru. Ioan. Iordanescu P. 3716. Intr. Unirii 19. Cazarmii 7A. 3724. 30 Decembrie 42. Ivanescu Ruxandra. 3699. str. Carpinis-Dambovita. Dr. str. Staicovici 28. 3713. 18 apartamente. Tunari. 3710. Col. Bucuresti. Boiangiu 30. 3695. 3720. str. 5 apartamente. str. Mirinescu 19. Iorga V. 2 apartamente. str. Ioan Elena. 14 Martie 9A. Ep. 5 apartamente. Cazarmii 74. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu Paul si Georgeta. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. Ioanitescu Maria. 62. str. Ionescu Angela. str. Bucuresti. Iliescu N. Bucuresti. Ileus Petre. 2 apartamente. Bucuresti. Sebastian 103. Sos. Ionita Nicolae. 3703. str. Isvor 42. 3 apartamente. 3721. Ionescu C-tin Pandele. 6 apartamente. 3717. 2 apartamente. 3714. 3690. str. Stupinei 33. Ionescu Maria. Progresului 3. Icoanei 104. Cal. str. Bucuresti. Iancovescu Silvi. 3715. 13 Septembrie 89. 3 apartamente. Isvoreanu 6. Dr. str. Poiana Tapului. Romana 49. 3706. 3722. str. Bucuresti. Bucuresti. 3700. str. Ion si Anghel F. 3697. Preotescu Gh. Drumul Zancorei 16. str. Slatineanu 34. Bucuresti. Constanta. Ferentari 61. Bucuresti. str. Costache Negri 14. Bucuresti. Iuca Simion. Popa Rusu 14.Bibescu Voda 3. Sirenelor 28. Ioachimescu Nicolae. 5 apartamente. Spl. Iliescu Ecaterina. Craciun 25. 3 apartamente. Lister 16. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Ionescu Toma. 3702. 5 apartamente. 11 apartamente. Londra 46. Bucuresti. Emilia. Iuliu Teodori 16. Iammer Otilia. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Colette. Muzelor 24. 6 apartamente. Iliescu Alexandru. 3 apartamente. 3712. str. 3696. 3 apartamente. str. Iancu. Dorobanti 67. 3711. Voica. 5 apartamente. 3718. Bucuresti. 9 apartamente. 3704. Carol Davila 30. R. Dr. Jdanov 32. 3694. Bucuresti. Chesari 15. 3709. Cp. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Ispasoiu N. Bateriilor 39 bis. str. Tg. 3705. 7 apartamente. Ion Ghica. Bucuresti. Stefan cel Mare 6. str. Ionita Nic. 4 apartamente. 22. str. str. Ionescu Cornelia. Al. Bucuresti.

Ilie Tudor. Sf. 3741. Bucuresti. 10 apartamente. str. 3758. Unirei 9. Ionescu Haralambie. 3 apartamente. Bucuresti. Iliescu N. Unirii 58. 3743. str. str. Ioan Petre. 5 apartamente. Iliescu Petre. 8 apartamente. Uranus 34. 3747. Ionescu C. 3755. 1 apartamente. str. 3737. Bucuresti. Braniste 2. 8 apartamente. 5 apartamente. 89. Cosbuc 91.. 3757. Lazureanu. 3734. Dudesti 91. Dobrogeanu Gherea 14. 23 apartamente. 9 apartamente. str. Ioachimescu Jeana. Bucuresti. Tudor Vladimirescu 103. Ionescu Florica. 20 apartamente. str. Iscovici Toni. Ionescu Petre. 3748. 15 apartamente. 3754. Sos. 2 apartamente. 5 apartamente. Iliescu Ilie. Tudor Vladimirescu. Soldat Magati 4. Galati. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Constanta. Dionisie Lupu 82. 3745. str. 3 apartamente. Ionescu Alex. 12 apartamente. Bucuresti. Sf. 5 apartamente. Dudesti 88. Maria Cuntan 16. Balcescu 30. Stefan cel Mare 151. Av. Sp. Iorgulescu Nicolae. 7 apartamente. Ionescu Alexandrina. Lister 67. Imobiliara Muntenia. str. Ionescu Constanta. Silivestru 26. 3736. 6 apartamente.3725. 5 apartamente. Bd. 3761. 3760. str. Pitesti. T. N. Popa Stefan 18. str.. str. 3756. Bucuresti. Bucuresti. Cal. 3746. 11 apartamente. de Credit Roman. 3731. str. Sos. str. Nerva Traian 102. Bucuresti. str. 3750. 7 apartamente. 7 apartamente. Ioan Elena Toma. 4 apartamente. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. 3730. Ionescu Elisabeta. 5 apartamente. 3 apartamente. 3732. 3749. Bucuresti. 4 apartamente. Iliescu Ioan. Grivitei 442. Bucuresti. Popa Nan 163. Cluj Someseni Sat. Colentina 23. Iusler Ana. Iosipovici Roza. Iosipovici Iulius. str. 3739. 5 apartamente. Brezoianu 53. str. Inst. Bucuresti. Iosif I. 3751. str. si Margareta. Bucuresti. 3762. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3735. 3753. Iosub Fany. 3759. Ionescu Ioana. Ionescu Ioana. Cezar Boliac 50. str. Sos. Bucuresti. 4 apartamente. 3738. str. Ionescu Aneta. Labirint 67. 3 apartamente. Ionescu Cojocaru. Aurel Vlaicu 6. Apostoli 16. str. . 3726. Ionescu Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. str. G-ral Marasescu 20. Bucuresti. Fetitelor 5. Bucuresti. str. 3733. Poetas 41. str. 8 apartamente. Surub. Carol Davila 11. Batistei 31. 6 apartamente. Iordanescu Gh. 13 apartamente. 3728. Nastase Panfil 22. Niceta 30. cal. Luceafarului 11. 3740. Bucuresti. Bucuresti. str. Mariana. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Antim 77. Bucuresti. Ilie Anastase. str. str. str. str. Iotzu Constantin si Maria. Cal. Sos. Ionescu Virginia. Sos. Ioan. Sos. V. Colentina 33. Ionescu C. Spl. Bucuresti. 3752. 9 Mai 3. Isvoarelor. Muzelor 18. Bucuresti. Beler 14. 3744. Cluj. Gh. str. str. Ion Ursu 28. 3729. str. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Eugenia. Prof. Crangasi 11. Dionisie Lupu 82. Bucuresti. 7 apartamente. Colentina 91. 3742. str. B-dul Ghica 90. Bucuresti. 6 apartamente. Anton Pan 12. 4 apartamente. Gl. 3727. Iliescu Ana. 3 apartamente. Veseliei 3-5.

4 apartamente. Sos. 3765. str. Ioanid Niculae. Elena. Bucuresti. 13 apartamente. 3780. 3767. str. Bravu 125. Toamnei 25. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Beller 35. 3781. Prof. Bucuresti. Ionescu Ioan. 4 apartamente. 3768. Ionescu C. Stoian si . 111. Berzei 48. str. 3783. Ioan A. str. Bucuresti. Popisteanu 14. str. Ionescu Margareta. 1 Mai 141. Iamandi Gr. 3779. Ionescu Maria. Bucuresti. Av. Ionescu Stelian. str. 3789. Intrarea Serg. 3766. Cluj 121. str. 3776. 5 apartamente. Bucuresti. str. Ion. 3787. Ionescu Niculae. Maria. calea Grivitei 180 C. Dumitru Zosima 93. str. Alexandru. Ionescu Chiriac. 7 apartamente. Col. Cantacuzino 7. 97. Unirii 201. I. Vaporul Assan 9. Iatzi C. 3764. Papazoglu 60. Diaconovici Loga 45. Traian 95. 5 apartamente. Gh. str. 3777. 4 apartamente. 4 apartamente. Ionescu Esmeialda. Traian 96. Viitor 178. Depoului 9. Pavlov 1. Bucuresti. 3786. str. Ionescu M. Ivan Petre. Atena 5. str. Pictor Rosculet 3. Ghenadie Petrescu 123. str. Gh. 3785. Toamnei 4. Mendelejef 10. 3769. str. 3 apartamente. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Elena. str. Bucuresti. str. Stefan. str. Iordan Maria. 30 apartamente. L. str. Bucuresti. 3774. Caragiale 2. 4 apartamente. str. 6. Pop de Basesti 18. Bucuresti. str. str. Dionisie Lupu 36 A. Nicolae Iorga 43. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Spatarul Cantacuzino 13. 3771. 3773.Ploiesti. str. str. str. Palade 43. Bd. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157. 5 apartamente. Atena 5. 3791. 3 apartamente. Bucuresti. Mitrop. Bucuresti. Ionescu Elisabeta. 4 apartamente. Povernei 41. Bucuresti. Sinaia. Mihail Kogalniceanu 13. Ionescu Petre. Ana Ipatescu 44. 3775. 6 apartamente. str. Bucuresti. Olimpului 11. Spl. 153. 3772. 14 apartamente. Bucuresti. Demetra. Calea 23 August 44. Ivanovici Gheorghe. Ionescu Marin si Mandina. str. Bucuresti. A. Costaforu 6. str. Berzei 32. Iacobescu C. str. Miletiu 4. str. Timisoara. str. Bucuresti. Vasile Lascar 101. str. 13 apartamente. Buzesti 75. 7. 3 apartamente. str. Lizeanu 20. Inocentiu 5. 3778. 5 apartamente. 4 apartamente. 3770. 6 apartamente. 3790. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Ivanovici Georgeta. str. Primaverii 2. Morilor 32. Polona 23. Vasile. Ionescu Eugenia. Bucuresti. Leverda Ion 2. Bucuresti. Bucuresti. Ivanovici Niculae. Ionan I. Bucuresti. 3782. Av. 8 apartamente. 3788. Sinaia. Iacob Lazar. 21 apartamente. Ionescu Anastasia (Partunjel). str. Iliescu Constantin. str. Ionescu Eugen. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Iasi. Maior Sontu 7. 3784. I. str. 3763. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Ionescu C. Lipscani 21.

str. Sinaia. Academiei 25. 3803.. 4 apartamente. Iliescu Nicolae. Bucuresti. Bancii 29. str.Barbu 23. Bucuresti. Mitr. Sos. Masarik 15. 3797. Bucuresti. Targoviste. Iliescu 30. str. str. str. Mitrop. 3810. Bucuresti. Popa Tatu 13. Irenici Ioan. str. 17 apartamente. Stirbei Voda 63. Bucuresti. Olga Betrinik. Furnica 25. str. 3794. 3815. Iordachescu. 14 apartamente. 3792. 44 apartamente. 3804. 30 Decembrie 28. Oitelor 28. Av. 3796. Mihail. Bucuresti. Iacobi V. Amelia Siegler. Stalin 30. 3817. 8 apartamente. str. 8 apartamente. 7 apartamente. Ion Gheorghe. Viitorului 30. Cotroceni 21. 4 apartamente. str. 3799. Iancovici Mendel si Margareta Iancu. 9 apartamente. 3806. Cal. str. Iacobsohn Moritz. 3 apartamente. str. Ioan Viorica. Moruzi 61. 11 apartamente. Ianovici Virgil. Bucuresti. 4 apartamente. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. 3798. Berzei 50 bis. Robert de Fler 21. 3818. Ghenadie Petrescu 33 bis. Isvoreanu Silica. 12 apartamente. Abrud 5. 3 apartamente. Tudor Stefan 25. Poiana Tapului. V. 6 apartamente. str. str. 3795. str. Ionescu Gh. Ploestilor 1. Ioanitescu Petre. Iosif Samoila. str. 3793. Negru Voda 11. Ionescu S. Iasz Elena. Dudesti 44. Bucuresti. 1. 3808. Icoanei 58. 3800. succesori. str. 11 apartamente. str. 3801. 25. Calarasi 131 bis. str. 3802. Bucuresti. Bucuresti. 3816. 3805. Bucuresti. Sos. Smaranda. str. str. str. Ioanin Virginia. str. Ghenadie Petrescu 9. 5 apartamente. I. 3809. Bucuresti. Delea Veche 13. Cal. Berzei 46. Ion Filibiliu 6. Ionescu Roman. Iorgulescu Constantin. Cuza Voda 7. str. Inginerilor 2. Mihail Pherechide 4. str. 3811. 63. Romania Muncitoare. str. Tanasescu 8. str. Ionescu Octavia. Salvator 24-26. 3814. 9 apartamente. Victoriei 54. str. Ionescu N. 3 apartamente. str. Iliescu Tanase. . Bucuresti. str. Ionescu Alexandrina. Bucuresti. Cal. 90. Ionescu Iosefina. Sinaia. Sos. Ionescu Maria. Iasi. 3. Bucuresti. Iacobson Natan. 3 apartamente. Wilson 15. Bucuresti. 2. 14 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 25 apartamente. 3807. Bucuresti. Cela Iosif. T. 3819. 3 apartamente. str. 4 apartamente. B-dul Ilie Pintilie 26. Bucuresti. 3 apartamente. Crangasi 67. Putu de Piatra 3 A. Bucuresti. Ionescu Ioan si Irina G. 4 apartamente. Karl Marx 60. Bucuresti. si Maria. 3812. str. Bucuresti. 3813. Bucuresti. str. Piatra Neamt. str. Eremia Grigorescu 14. Constantin Nacu 7. Iuna. str. Nationala. Generalissimul Stalin 51-53. str. Aureliu 12. Laptari 21. Alex. str. str. Romana 131. 12 apartamente. Bucuresti. Aleea Grigore Ghica. Iliescu Theodor.

Iacovaki Alexandru. Bucuresti. 2 apartamente. Niculae. 8 apartamente. Popa Tatu 72. Ionescu P. Ion. 4 apartamente. 3836. str. Iliescu Anastasiu. 3829. Bucuresti. Dr. Ionescu C. Bd. 3823. 5 apartamente. Ionescu Maria. Odobescu 5. Dorobanti 41. Bucuresti. Bd. Ignatiu Irina. Bucuresti. 3830. Balcescu 74. 6 Martie 87. Ieremia V. Alex. 10 apartamente. Bucuresti. Ionescu Alexandru. Bucuresti. str. Puisor 28 A. Traian 122.. B. Ion Gh. Sabinelor 59. str. str. G-ral Suvorov 11. Iasi. Iorgulescu C-tin. Sos. str. str. str. str. Bucuresti. str. Laborator 124. 10 apartamente. Generalissimul Stalin 58. 3847. str. Iliescu Eliza. G-ral Cerchez 7. 3832. 3827. str. Ionescu Rada. str. 4 apartamente. 3841. 3846. Sergiu 8. Clucereasa Maria 6. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Ilie Pintilie 13. 3824. str. Braila. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 3850. Stefan cel Mare 178. Iliescu Anthula. str. Viitor 42. Sos. 3 apartamente. Bucuresti. Iarca N. Bucuresti. G. str. Sari. Maria. Matei Ambrose 38. Crangasi 64. Felix 53. str. 113. 3 apartamente. Ignatescu Traian. str. Ionescu Titus. Delea Noua 9. Lt. D. R. str. Ionescu Grigore. Ionescu Alexandrina. 3843. B-dul Magheru 41. Bulev. 3 apartamente. Gh. A. 3849. 8 apartamente. Vasinski 38 A. Independentei 80. Dumitru Sturza 6. Maior Porumbaru 29. 3839. G. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Iticsohn Haim. 3828. Bucuresti. 3821. 26 apartamente. Haga 12. Assan 3. I. Cal. Deparateanu 1. Nic. Duca 2. Cosbuc 16. Ionescu Raducanu. Luigi Cazavilan 9 A. Iordanescu Gheorghe. str. Cal. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. Nicolae. 11 apartamente. 3831. 12 apartamente. Bucuresti. Dragos Voda 9. Ion Sulea 36. Ionescu M. Pasteur 11. Iliescu Maria. str. Bucuresti. Buzesti 85. Bucuresti. D. 3848. Vasile Lascar 73-75. Buzdugan 14. str. 3 apartamente. 3840. Ionescu C-tin. 3851. str. str. 5 apartamente. Ionescu Radu. 3826. 3834. Viitorului 192. 3844. Cal. Bucuresti. str. Bucuresti. Grivitei 126-128. 3825. 5 apartamente. str.3820. Ionescu Teodor. 14 apartamente. Ionescu Florica. Spl. 7 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Ioanitescu T. Mantuleasa 33. 3835. 3842. 14 apartamente. Bucuresti. Valerian Prescunea 13. 3852. Muresanu 23 A. Ionescu C-tin si Ana. 3 apartamente. Calimanesti 14. str. Galati. Cartan 38. 3837. str. Tecuci. Bucuresti. str. Serban Voda 20. str. cal. Bucuresti. . Grivitei 299. str. 3833. str. 13. Ionescu Maria. Deparateanu 7. Trinitatii 90. str. 4 apartamente. 3853. 3838. 3 apartamente. str. Imparatul Traian 20. str. 7 apartamente. Iancu Igor Elisabeta. str. Bucuresti. Ionescu Visan. Bucuresti. Constanta. Bucuresti. Ionescu Sultana Maria. Paul Ionescu 15. Spl. Col. Dumitru. str. Ionescu M. 3845. str. Independentei 58. Bucuresti. G. cal. 6 apartamente. Sapunari 15. 3822. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Maria. Rahovei 129. 4 apartamente.

Iasi. 3890. str.. str. Ionescu Maria. Ionescu Gheorghe. Capit. Ilie Pintilie 42. Bucuresti. 9 apartamente. 1 apartamente. str. Ionescu N. 3 apartamente. str. 3858. str. 3 apartamente. Ionescu Maria. Bucuresti. Republicii 18-85. str. Aviator Sanatescu 30. 3 apartamente. 3868. Plevnei 52. Bucuresti. Calarasi. Sf. 4 apartamente. Maresal Malinovschi 2. Iorgu Maria. Sandu Aldea 75 A. Serban Voda 209. 8 apartamente. Bucuresti. str. Ionescu Leonida. str. 3876. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. 3866. str. str. 3877. Bucuresti. Ionescu Gh. Ionescu Mihai. str. 3862. Iliescu Ovidiu si Maria.. 3 apartamente. Ispasanu Maria. Costache Negri 10. Elena Doamna 17. 3886. Badea Cartan 26. 3861. str. 3864. 3 apartamente. Al. Cal. Ionescu Ilie. Polizu 30. Bucuresti. 3875. Ionescu Victoria. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Ioanovici Simion. 7 apartamente. Artei 7. Ploiesti. Kogalniceanu 26. Vila Igirosanu. str. Doctor Racovita 41. str. Bucuresti. 3881. 7 apartamente. str. Ada Marineanu 93. Vasile Lascar 204. Sirenelor 46. Iancovici Iancu si Roza. Ioanitiu Sofia. Bucuresti. str. Bucuresti. 3865. Ionescu O. Bucuresti. str. 3878. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Eug. Bucuresti. Agricultori 76. 3863. 5 apartamente. Ioan Alecu. Bucuresti. 3880. Barbu Delavrancea 59. Filimon Sarbu 14. str. Nerva Traian 118. Octav Botez 8. Octav Cocarescu 81. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. . Toamnei 121. 3870. Ionescu Ana si Zoe. 4 apartamente. Sinaia. Toamnei 128. Rurala. str. 5 apartamente. 3885. Nic. Irimescu Stefan. 3 apartamente. str. Ionescu Maria. Viesparilor 35. 5 apartamente. str. str. Negru Voda 110. Ionescu Hagi. 3 apartamente. Savulescu 19. Siminoc 6. Iosefsohn Etti. 7 apartamente. 3873. Petrescu 111. 3874. Ionescu Vasilica. 3 apartamente. Carol Davila 57. Bucuresti. Grivitei 131. 4 apartamente. 3887. Buestrului 15. Negustori 19 A. str. si Eliza. 6 apartamente. Gh. str. Vasile Roaita. str. Arhangheli 4. Bucuresti. str. Bucuresti. C-tin. str. Polizu 18. Ionescu C. Intrarea Aniversarii 6. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Ionescu Iancu. Predeal. Bucuresti. 3859. 3869. 5 apartamente. Bucuresti. Iscu Petru. 3855. Cal. 3 apartamente. str. Isbasoiu Elena. Bucuresti. Zoe Grand 19. Mih. Bucuresti. Com. str. Banu Manta 6. Iosif 14. str. Ploiesti. Panait Mosoiu 23. str. 3867. 7 apartamente. 3871. str. Istigan Gh. Cal. Ionescu Stoica. Mosilor 60. Ionescu Gheorghe. Sfintilor 10. M. 3882. Bivolaru. str. 3883. Bucuresti. Ionescu Dumitru. str. Bucuresti. 3856. str. Ionescu Maria si Gh. 3860. 6 apartamente. 3879. 3 apartamente. 3857. 5 apartamente. Tucu. Iorgulescu Adina. str. 3889. Bulev. Aleea Grand 36. 4 apartamente. Drosu 7. Aviat. 3888. 4 apartamente.3854. Ionescu Maria. str. Ionescu Ion. 4 apartamente. Bucuresti. Ispas Vasile. Bucuresti. Ionescu Florica. Bucuresti. str. Octavian 10. Bucuresti. Clucerului 7. Snagov. str. 3884. 3872. Bucuresti.

. Popescu 33. Ionascu David. Alexandri 144. Irimescu Gh. 46 apartamente. Biserica Amzei 2. Dristor 108. B-dul Ion Sulea 35. Most. str. Ioan Tudorina. Cal. Piata Amzei 15. Bucuresti. Ceaus Radu 2. Pop de Basesti 50. Bucuresti. 24 apartamente. str. str. str. 3902. Bucuresti. 3 apartamente. Nastase Pamfil 22.. str. Olari 18. 3912. str. Iancu Ofelia. Melitei 3. Bucuresti. str. Cezar Boliac 57. Bucuresti. 3894. Alexandri 7. Traian 39. 3909. Baile Olanesti. 3910. 3896. 5 apartamente. Iorgulescu Ilie. str. 3895. Bucuresti. Cal. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu. Jurascu 7. str. Matei. str. 5 apartamente. Ionescu C. Col. str. str. Bulev. Mihail Kogalniceanu 7. Ionescu Maria. 4 apartamente. Bucuresti. Ionescu Stela. Hristo Botev 32. Delea Veche 43. V. str. str. Dimitrov 77. Gh. str. Gh. Ioachim Vasile. Iliescu Aurel. Bucuresti. Cantemir 80. Succ. Most. Bucuresti. Mosilor 161. 3916. Bucuresti. Magurele 27. Bucuresti Cioplea. Pasteur 38. Dionisie Lupu 2. Ionescu G. Euf. prin Ionescu A. Bucuresti. Bucuresti. str. Ignat Paul. str. 3. Transilvaniei 58. Ionescu Ioan. 49 apartamente. si Fany Lupu. Iordanovici Mileva. 3915. Radulescu. Ionescu Ion. 3914. R. si M. Cal. . 5 apartamente. cal. 3906. Gheorghe. Stefania. str. 37 apartamente. 5 apartamente. Mendeleev 17. Independentei 63. Drumul Stejarului 24. Turda 173. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.3891. T. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Vacaresti 4. 17 apartamente. str. Cosbuc 44. str. Maria. 5 apartamente. str. 3904. Bucuresti. Paulescu 5 A. Ion Ghica 1. Imobiliara Amzei. str. Bucuresti. 7 Noembrie 7. Dudesti 151. Ionita Gh. 11 apartamente. 5 apartamente. Cal. Tolbukin 57. Lt. Masaryk 6. 3911. Ionescu Alex. Olteni 3.. Lipscani 100. Isvoranu Gh. 3917. Bucuresti.. 3901. Udricani 12. 3916. Spl. Com. str. str. str. str. 3897. Bucuresti. Iancovici Aneta. str. V. Aurora 30. 3899. Rahovei 63. 156. 4 apartamente. Valcea. Colentina. Ionescu Gh. str. 3893. Bucuresti. Bucuresti. str. Craiova. 3905. 13 apartamente. Bucuresti. Grigore Gabrielescu 8. Bucuresti. str. Prelung. Maior Sontu 7 A. 13 Decembrie 14. Soc. Bucuresti. Most. Ianculescu Alex. 9. Ionescu Radu. 5 apartamente. Soc. 3908. 3900. B-dul Pache 132. Lt. Most. 43 apartamente. Bucuresti. Intr. Iancovici I. 3898. Bucuresti. Plantelor 15. Ionescu Melania. Mosilor 292. 7 apartamente. str. Ionescu B. Bucuresti. str. 38 apartamente. 10 apartamente. 3913. Anonima. 3918. Papazoglu 8. Pictor Luchian 8 A. N. Calea Mosilor 238. str. Gh. 5 apartamente. 5 apartamente. str. str. Imobiliara Nationala. 3903. Bucuresti. 3907. Eroul Tudor Niculae 32. 5 apartamente. a. Bul.. Agricultori 66. 7 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Ivan C. 3892. str.

Bucuresti. 3933. 7 apartamente. 3 apartamente. Paris 28. Laurentia. 4 apartamente. str. 11 apartamente. Ionescu Alexandru. Pitagora 31-26-20. Bucuresti. str. 10 apartamente. Toboc (Colentina) 42. 7 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. 11 apartamente. str. 3934. D. 3 apartamente. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Vacaresti 55. si Niculae. 3940. str. 3 apartamente. str. 3922. Bucuresti. Intreprind. Spl. 3923. 3 apartamente. 3942. Bucuresti. Calarasilor 243. str. Bucuresti. 13 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu Vladimir. Teiul Doamnei 28. Romana 78. Ionescu Alexandru. 3924. str. 3 apartamente. str. 3938. Bucuresti. str. Ghenoiu Laurentia. Bucuresti. Cumpatul 1. Bucuresti. 3949. Ionescu Ana. Iordache D-tru. 3927. Bucuresti. Most. Casarici 5. str. Episcop Ilarion 26. str. Bucuresti. Donici 1 A. Romana 17. str. Ingineri 47. 3931. Scheiului de jos 2. Timisul de . Unirii 73. Bucuresti.3919. Poteras 20-22. Edilitare. Ioan. si Dumitru. str. si Fani Lupu. 12 apartamente. Cal. Iconomescu P. 3930. Bucuresti. str. 3936. str. str. Teiul Doamnei 6. Ionescu Alex Poteras. Ionescu I. V. str. 3944. Lucrari si Investi. 3928. str. 56. str. Isaila Tanase. Ionescu Maria. P-ta Concordiei 7. Nerva Traian 78. 3935. Ispirescu Ecaterina. 3 apartamente. Iliescu Aurelia. str. 2 apartamente. 3943. str. str. 36 apartamente. Bucuresti. Sinaia. Racovita 41. C. Atena 16. Traian 205-201. Crisului 2. 3946. Epureanu 14. 21 apartamente. Zambilelor 7. Romniceanu 6. Lascar 119. Bucuresti. Bucuresti. Al. str. Poteras 13. Bucuresti. Iliescu Moritz. Bucuresti. Calea Mihai Bravu 32. Ilinea Marin. Bucuresti. str. 6 Martie 11. Bucuresti. Israil Gavril. Steliana. Bucuresti. Ilie D. Iancovici I. Elena. Ioan. Glucozei 71-73-75. Ionescu G. Agricultori 134. 3939. Vlad Judetul 64-48. Ionescu N. str. Ingher Adolf. Sinaia. Ioanovici Aurel. Plantelor 54. Bucuresti. Traian 17. 3950. Bucuresti. Bucuresti. R. 5 apartamente. Frida. str. Iancovici Magdalena si Adrian. 5 apartamente. str. str. satul Petrut. 3937. str. 3921. Ionescu Gh. Senatului 3. 3945. Bucuresti. Pictor Rozenthal 30. str. str. Elena Cuza 104. Iarca Florica. 3920. 8 apartamente. Bucuresti. str. Robert de Fleurs 23 B. 4 apartamente. 5 apartamente. Stefan Mihaileanu 39-41. str. Bucuresti. Ioliesm D-tru. Modrogan 6. 3 apartamente. 4 apartamente. 3929. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 8 apartamente. str. Constantinescu 21. 31 apartamente. Baneasa. Bucuresti. Iordachescu Florea si Alexandrina. Iliescu P. Piptanari 54. str. Buc-Ploiesti 11. 19 apartamente. Cal. 3925. Bucuresti. Corbeanca Ilfov. 3932. 3 A. Sinaia. str. Ionescu Paula. Ilie. Iancu Cavaler de Flondor 4. 3947. 3941. 106. 3926. Isacescu G. str. str. Maica Domnului. Iosif St. Eufrosin Poteca 21. str. Romulus 35. str. Ionescu Eglantina. Sincai 6. Gh. str. 2 apartamente. 3948. Sos. Anastase Simu 6.

Ionescu Tasia. Ionescu Ivan. 6 apartamente. Fantanica 15. Demostene 7. Bucuresti. Ionescu T. 3977. Iacob Maria. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu Alexandru. 3975. 3970. str. Ionescu Gr. str. Ocna-Bacau. Ionescu Ecaterina. Bucuresti. Intr. str. Constantinescu 2. 3988. 10 apartamente. Stupinei 17. 3963. 7 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Issaia Issaia. Ionescu Stefan. 7 apartamente. Bucuresti. Iliescu Gh. str. 3984. Bucuresti. 5 apartamente. Al. 3960. 3983. str. Bucuresti. str. Agricultori 86. Tunari 38. Bucuresti. 3955. 3965. str. 3966. C-tin. 4 apartamente. Putu lui Zamfir 27-29. Roma 23. Bucuresti. 3961. 6 apartamente. sos. 8 apartamente. Jud. Ionescu Elena. 3971. Alba 1. Panduri 27. 8 apartamente. Iasi. Ionescu Alex si Petruta Radutie. sos. 8 apartamente. Bucuresti. 3959. 4 apartamente. Bucuresti. str. Ionescu Alexandru. 3 apartamente. 2 apartamente. Frimu 31. C-tin. Bucuresti. 5 apartamente. General medic Demostene 23. str. Iordachescu I. Ivanescu Adam.. Bucuresti. Iarca D. 2 apartamente. Ionescu Cristea. 3978. 6 apartamente. 10 apartamente. 3976. Bucuresti. . Bucuresti. Popasului 32. 3973. Marin. str. C. sos. str. 3987. Ionescu Elena. Bacau. Iacobovici I. Bis. Intr. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Nona Dumitrescu 2. str. Bucuresti. 3 apartamente. Samoil Vulcan 45. Mihai Bravu 44. Iosif Cezar. Bucuresti. Bucuresti. str. Stan Poetas 72. Intr. 9 apartamente. Galati. 12 apartamente. Bucuresti. Salina.. 8 apartamente. Duliu Zamfirescu 3. 3969. str. Iliescu Ana. calea Victoriei 101. Chiristigii 38-40. 3974. Calusei 11. str. Ionescu Decebal. Bucuresti. 27. 3972. Ionescu Lucia. Dimitrie Orbescu 5. Stefan Mihaileanu 6. str. Filimon Sarbu 25. 3957. Constantinescu 52. 3953. str. sos. Iorgulescu Alex. Ionescu Elisabeta. 7. str. Bucuresti. Aleea Rumeoara 25. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Medic Gral. Spatarului 6. Bucuresti. Colentina 168. 3967. Iorgulescu Maria. Salcami 20. Velescu 3. Ionescu Eugenia. Ionescu Alex. 3958. str. 3985. str. 3954. 5 apartamente. N. Pavel Tcacenko 3. 3962. Ada. 3 apartamente. str. Ianculescu Elena. Iliescu Nic si Sita. Mihai Bravu 91. str. I. Ionescu M. 6 apartamente. str. Bd. Maior Claudian 10. Licurg 2 A. Bucuresti.Sus. Cernescu 56. str. 5 apartamente. 3981. Buzianu 12. 3979. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 3968. Iticovici Moise. Bucuresti. Maior Sontu 13. Popa Soare 6. Putu cu Plopi 4. si Grigore. 3952. str. 3982. Marasesti 11. Ionescu Emil. str. Bucuresti. 4 apartamente. Al. Brasov 39. Bucuresti. 4 apartamente. Ionescu Maria. Tg. 3 apartamente. 7 apartamente. Duzilor 34. 8 apartamente. Maria. 2 apartamente. Bucuresti. Matei Corbescu 4. Bucuresti. 3956. Londra 34. str. Iosifescu Vily. 3980. str. 3986. Bucuresti. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Iordanide Alexandra. 3951. Iliescu Dumitru. 3964. Iacob Elena. calea Dorobanti 212. Bucuresti.

sos. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Lorena. str. 4022. Ion. str. str. Ionescu Niculae si Irina. Bucuresti. str. si Florica. Aleea G-ral Anghelescu 12. str. 8 apartamente. R. 4000. 4 apartamente. Bucuresti. Manu Cavafu 37 4015. Rahovei 214. Bucuresti. 4010. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente. 3993. Giurgiului 117. Iordache Vasilica. calea Mosilor 250. 4 apartamente. Ionescu C-tin. Pictor Mirea 12. Bucuresti. 10 apartamente. Florida. Bucuresti. str. Bucuresti. Izraelian Raffi. 4006. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. str. 4 apartamente. Lt. Elena. str. Iancu F. 2 apartamente. 3999. Ionescu Adrian. Bucuresti. Bucuresti. calea Dorobanti 10. Negel 55. Bd. 1 apartament. 5 apartamente. Ionescu C-tin. 4 apartamente. 5 apartamente. 3998. Traian 344. 11 apartamente. Ionescu Laetitia. Medic Zlatescu 35. Constanta. 6 Martie 95. Most. str. Ibisevici Dilaveri. 3992. Ionescu Victor si Gherghina. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. cal. 4008. str. str. Ioan P. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu Tache. Stefan cel Mare 216. Stefan cel Mare 57. Sebastian 100 4016. Bucuresti. Traian 27. 3 apartamente. 8 apartamente. str. 3997. str. str. 2 apartamente. str. 3 apartamente. str. Bulgaria 5. Bucuresti. 3994. str. Iuster Martha.3989. Trinitatii 36. 3996. Dr. Ionescu Soare Vintila. Banu Manta 32. 6 apartamente. Bucuresti. 3995. 10 apartamente. Iasi. str. Irimescu P. Ionescu Petre. calea Calarasi 147. Mitr. Iarca Const. D. Episcopiei 5. Predeal. Randunelelor 6. Pantelimon 163 4018. Berzei 24. Olteni 47. str. G-ral Anghelescu 8. sos. 6 apartamente. Radauti 10. Bucuresti. str. Virgil Plesoianu 110 4012. 4002. Dr. Ionescu Lache. Lueger 16 4023. Ionita Gh. Maica Domnului 1 a. Bucuresti. Mitr. Icoanei 48. 3 apartamente. Bucuresti cal. str. Izvor 66. Ionescu Virgil. str. Ionitescu George.. Bradului 31. Ion Niculae. Iliescu Maria. 24 apartamente. Iacobsohn Ita si S. 4 apartamente. Ionescu D. si Elena 10 apartamente. Lt. Iorgia Georgeta Niculae. Filaret 35. str. str. 4 apartamente. str. P. Iron Nicolae si Elefteria. Nifon 42. Stefan Mihaileanu 27. Anghel. 4022. Iacomi Vasilica. 4011. Bucuresti. Ionescu Petre. Sepcari 9. 6 apartamente. 12 4021. 4020. str. Turda 194 4014. Bucuresti. 18 apartamente. Poteras 20-22. Isipovicvi Michaela Ioanid. str. 4003. str. str. Rotasului 1 4013. sos. 4 apartamente. 5 apartamente. 4001. str. Bucuresti. calea Rahovei 310 4009. 3991. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. Istrate . Bucuresti. str. 4007. 4004. str. Traian 44. Bolintineanu 44. Sabinelor 22. Dudesti 214 4017. Iliescu Elena. 5 apartamente. Bucuresti. str. Stelea Spatarul 1. 4005. 37 4019. str. Bucuresti. cal. Popa Tatu 72. Grivitei 50. 9 apartamente. Bucuresti. 3990. Istrati Elena. str. str. Ionescu Filip Alexandrina.

str. sos. 4039. Iordanescu Cons. Gen. Stefan Gheorghiu. str. str. Bucuresti. 64. Ionescu Dima Ion. str. Bucuresti. Angelescu 85. Intr. 4 v apartamente. str. str. 3 apartamente. str. str. Ionescu Stefan. Bucuresti. Ionescu Elena. 6 apartamente. Cuza Voda 158. 5 apartamente. 4042. 4040. str. Elena Domana 37. Costandache Caracas 26 4048. cal. Iliescu Alexandru. 4054. 3 apartamente. str. Ionescu Mariana. Ploiesti. Bacau. Constanta. Bucuresti. Gh. Ivanovici Elena. 4056. 5 apartamente. Buestrului 15. Cosbuc 15. Bucuresti. Ionescu Iosif Muscel. str. Ianchilovici Golda. Popov 99 Rasnov. str. str. 13 apartamente. 6 apartamente. Occidentului 28 4057. Bucuresti. Iordache Ilie. 4 apartamente. 4047. str. Radu Boiangiu 1. si Angela. 4031. str. 3 apartamente. Ion Ursu 37. 6 apartamente. Enei 12 4052. Popa Rusu 38. 6 apartamente. Berzei 74. Grivita Rosie 23. Edgar Quinet 9. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Berzei 74 4058. Ionescu Stan si Atena. Iordanescu Steluta. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Ionescu Ioana. 39 B. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Ionescu Alexandru. Grivitei 308. Academiei 9 4044. Istecescu Alexandru. 11 apartamente. Merisori. str. str. Galati. sos. Sergiu 20. 4043. Bucuresti. A. Bucuresti. Bucuresti. Th. str. Cantacuzino 22. Stalin 3. 4027. Bucuresti. Staicovici 29 4032. Ionescu Filofteia. 9 apartamente. cal. str. 8 apartamente. Mantuleasa 22. Lanariei 91. Mecet 3. Vespasian 19. Iosifescu Const. Vacaresti 297. Bucuresti str. 3 apartamente. 3 apartamente. 4030. 4 apartamente. 8 apartamente.. Maria Rosetti 17. Iliescu Anastasia. 4033. Bucuresti. Dr. Boteanu 3 4041. Bucuresti. Puisor 2 A. Arges 4051. Iosef Reschi si Fisi. Stefan cel Mare 200. str. 6 apartamente. Bis. str. Bucuresti. Independentei 75 str. Iliescu Lazar. Com. 16 apartamente.. Enachita Vacarescu 38. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Eufrosina. S. 4046. str. cal. Ionescu Maria. Ionescu G. Bucuresti. 8 apartamente. Maria. Coltei 21. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Serban Voda 209 A. str. Ivan Gh. Bucuresti. Iliescu Teodor. 4045. 4037. str. str. str. . 16 apartamente. Spl. 4036. Victoriei 38 4050. Fat Frumos 4055. 7 apartamente.4025. Bucuresti. 11 apartamente. Stefan cel Mare 238. Armeneasca 39. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti cal. Ionescu Maria. Serban Voda 240. Ilie Alexandru. Ionescu Constantin. str. Tunarai 19 4053. Ionescu Elena. 4034. 3 apartamente. 2 apartamente. Iersin Jeanne. si C. Bucuresti. Ionescu N. Bucuresti. Grivitei 311 4026. Ion. Gen. Bucuresti. jud. Bucuresti. str. G-ral Angelescu 65 A. str. str. 326. 4 apartamente. str. 4049. Bucuresti. Bitolia 26. Emil Zolla 3. Bucuresti. str. str. Miraslau 4028. str. Bucuresti. Ionescu C.. 6 apartamente. Ionescu T. Aleea 23 August 1. str. Const. str. cal. Bul. 4035. Ionescu Alexandru. str. Italiana 28. str. Prof. Aman 15. 4029. 7 apartamente. I. 4038. Dr.

Th. str. 4 apartamente. Jiu. P. Ionescu Gh. str. Ionescu Mircea. 10 apartamente. 4084. 4078. 6 apartamente. 4 apartamente. Tg. Vlad Tepes 5. str. 8 apartamente. 23 August 45. 3 apartamente. str. str. Aman 15 4060. Episcopul Chesarte 7. bul. 30 Decembrie 68 4077. Mora 9. Ivanescu D-tru. Mihai Bravu 32. 4064. str. Ionescu Barsan Const. Bucuresti. str. Bucuresti. Fecioarei 14. Carolina. Iliescu Niculae. Bucuresti. Filip 13 4073. Bucuresti. str. str. Gh. Bucuresti. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. Radu Boiangiu 12. Rares. str. Caragea Voda 20. Ionescu Gh. Jipescu I. str. Jocile Iancu. Niculcea 39. Bucuresti. Ilie. str. Trifoi 1o. Braila. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. sos. Buzau. Dr. str. str. Bucuresti str. Haia Lifschitz 13. Icoanei 67. 6 apartamente. 4062. Jurca Romulus. Apostoli 72 4086. Herastrau str. str. str. Dr. Ignat V. Iurascu Dimitrie. str. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. Mironiuc 15. 9 apartamente. G.. 4071. str. Bucuresti. str. 4066. Bucuresti. Balcescu 3 4081. str. Ion Marica si Elisabeta. Vasile Roaita 15. 4061. Frumoasa 51. 4065. 4085. str. 12 apartamente. 12 apartamente. Ignatescu Alexandru. str. si Nic. Bul. Inciean Gabriela. 3 apartamente. Sf. Janiol Nicolae. 4 apartamente. Jesek Vincene. Cuza Voda 87. Niculae. str. Mitr. Bucuresti. Burghelea 10 a. Bucuresti. G-ral Angelescu 44. Bucuresti. str. Vasile Dumitrescu 98. str. Furnica 33 Galati str. Badea Cartan 60. 6 apartamente. Jifcovici Elisei si Marica. Sinaia str. G-ral Dona 15. Capsa 4. Porumbaru 8 Sinaia str. Jianu A. Dr. 3 apartamente. Vasile Roaita 6. Juster Norbert. 4067. str. 4070. str. str. D. sos. str. Jifcovici Gheorghe.. Bucuresti. 4 apartamente. Brezoianu 38 A. Toamnei 100 4080. str. 4082. Delea Noua 5. 8 apartamente. 3 apartamente.4059. Bucuresti. J. Corneliu. Snagov. Jecu A. Bucuresti. N. Nordului 24-26.. str. str. str. Jeerca Petre. Jornea Radu si Norica.. 1 apart. Colentina 205 4088. str. Draghiceanu 7 4079. Candiano . str. 3 apartamente. Bucuresti. Turda 213. Republicii 1 4068. Sinaia. Bucuresti. 4069. Bucuresti str. 7 apartamente. Crangasi. Dr. Glucozei. Bucuresti. Ionescu C. 4075. Karl Marx 186. Viilor 81. Felix 12. Epicol 30. 4087. str. str. Carol Davilla 39 4083. 5 apartamente. Bucuresti str. 4063. 1 Mai 84. Grigore 49 4074. Badea Cartan 40. Iabrasu Mihalache. Iorgulescu C. sos. Bucuresti. 4072. str. Victor. 5 apartamente. str. str. Ion. str. Jamgocian Karekin. Navodului 21. Ionita Niculae. Dr. str. str. Niculescu 24. 4 apartamente. I. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. Com. str. Capsa 4. 3 apartamente. 4076. Ionescu Plesesti Niculina. Polona 23 C. Ionescu Gh.

Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108 4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180

4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21

4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131 4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68

4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str. Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44

4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22

Lascu Gheorghe. 3 apartamente. Bucuresti. Elesteului 16 4274. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Sfintilor 9 4277. Armeneasca 19 4257. str. Leon Sami si Matilda. 9 4263. str. str. Florilor 26 4278. 5 apartamente. Ana. 11. str. Lipovici Jeni. str. Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Bucuresti. Bucuresti. Lazarescu Maria. Lungescu Ioan. Landman Irimia. 2 apartamente. Lazar Merucel Iolanda.. Louis Bartou 22. str. Loboteanu M. str. Bucuresti. Bucuresti. Frosa Sarandi 5. Grivitei 43 4285. Lascu Valentina. Levil G. Italiana. 3 apartamente. Gramond 15 4270. 3 apartamente. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 88. Bucuresti. 4 apartamente. str. Luceafarul 2 4267. Bucuresti. Bucuresti. Lucescu Teodor. Bucuresti. str. str. str. Dionisie Lupu. Bdul Cosbuc 57 4271. str. Bucuresti. 8 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Popa Chitu 7. Lahovari N. Aurel Vlaicu 64. 3 apartamente. 16 4259. 6 apartamente. 2 apartamente. 7 4261. Jeanine. Luca Eufrosina. str. Mitropolitul Nifon 2.. Bucuresti. str. 21 4264. Popa Petre 37 4281. str. Lazar Constantin. Lupescu Adriana. Leibovici Eliza. str. Lazar Berta. Lupascu Nicolae. Magurele 101 4269. Galati. 17 apartamente. Lecca M. 14. str. str. Lungulescu Violeta. Bucuresti. str. Salcamilor. Int. Lefer Maria. Frumoasa. str. Lupescu Radu. str. Bucuresti. 9 apartamente. 3 apartamente. Pop de Basesti 29 4282. Bucuresti.4252. str. 2 apartamente. Alexandru nr. Bucuresti. Lungu Nicolae. Andrei Mureseanu 12 . 9 apartamente. 33 4262. Segmentului 4 4279. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Landau Rasela. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. apartamente. Bucuresti. Pitar Mosi. Bucuresti. Lazar Rasu. Lerner Maurici. Alba 4. str. Niculcea 33. 5 apartamente. 37. Spatarului 47. Visarion 11 4255. 90 4253. Labirint 110. Lazareanu Ion si Stefan. 14 apartamente. str. 25 4266. str. 3 apartamente. str. Ludeseanu Niculae. 4283. Libovici Leonard Haim si Beti. 76 4268. Lascu M. Bucuresti. Lascara I. 12 apartamente. 3 apartamente. Ana. Trinitatii 63-65 4280. str. Lipatti Valentin. Soni si M. Bucuresti. str. Loebl Roza. B-dul Ana Ipatescu 12. 6 apartamente. 3 apartamente. str. str. str. Nifon 27 4272. Ploiesti. Minotaurului 76 4273. str. 7 apartamente. Vicentiu Babes 5 4256. str. Schitul Darvari 14a 4275. 4 apartamente. 3 apartamente. Armeneasca 45 4254. str. 2 apartamente. Aurel Vlaicu. Franklin 9 4258. 4276. Lzarin Aurelia. Bucuresti. str. str. str. Sahia 48. 31 4284. Bucuresti. 2 apartamente. 2a. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu. Aurel Vlaicu. Lolel Rozalia. 11 apartamente. Eroului 4. str. str. Niculae Balcescu 35. Bucuresti. Leonida Ihidra. str. str. Victoriei. Despot Voda 50 4260. str. 2 apartamente. 7 apartamente. str. 23 4265. Ion Mortun 4. Mihai. str. Popa Petre. str. 4287.

str. 4 apartamente. str. Berceni 103 4299. Mircea Voda 70 4320. Lupu Similica. str. Grivitei 213 4289. Luca Mihai. Ionescu Gion 14 4301. Bucuresti. Bucuresti. 4292. Piatra Neamt. Mihaileanu 27. Bucuresti. str. Lorenti Mihai si Luiza. Latina 1 4312. Lichiardopol Evanghelia. Felix 109 4319. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Titulescu 89 4316. str. C-tin. str. Despot Voda 14 4300. Petre Aron 5 4303. 10 apartamente. Niculae Balcescu 54. sos. Bucuresti. 7 apartamente. Lazarescu Elena. Lazarovici Iridan. Lucaciuc I. str. Lupu Nicolae. Silvestru 15. Popa Savu 72 4315. 5 apartamente. Ligol si Lucia. Luculescu Elena. str. Dr. Bucuresti. Pictor Iscovescu 25. str. Barbu Delavrancea 7 4311. str. Leibovici Moise si Dina. Bucuresti. Roman. Leon Sculi Logoteli. Sft. str. str. Soltuzului 54 4306. 3 apartamente. Bucuresti.. Dionisie Lupu 53 4317. Bucuresti. 5 apartamente. 30 Decembrie 63. 6 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 54. Pop de Basesti 35 4310. Alex. Ludvig Alex. Victoriei 95 4314. Bucuresti. 4 apartamente. str. 16 apartamente. 11 apartamente. Lananzi Frederic. Bucuresti. Sf. Avram Iancu 6. Kogalniceanu 2 4294. str. str. Ploiesti. cal. Oltenitei 158. Bucuresti. Luigi Cora. 4 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Polona 90 4291. Bucuresti. Stefan cel Mare 154 4305. Intr. Olteni 8 4321. 5 apartamente. Lupu Maria. Laborator 54. Bucuresti. str. Unirii 137 str. Luptu Stefan. Bucuresti. sos. str. 5 apartamente. Leon Mandi si Sofica. cal. Episcopul Radu 39 4293. Popovici 12. Leonte Constantin. str. Bucuresti. Lupovici Avram. Spl. str. Vacaresti 364. str. 4 apartamente. Laudatu N. Lazar Lazar si Roza. Bucuresti. Leibovici Ida. Nicolau 18 4298. 5 apartamente. Prof. Mosilor 313 B 4307. Bucuresti. 3 apartamente. Iasi.. Bucuresti. Lupescu Constantin. Bucuresti. Verde 4. 8 apartamente. Victoriei 208 . Laub Alois si Maria. str. Doctor Felix 103. si Margareta. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. Orascu 30. Dobrogeanu Gherea 5. Bucuresti. str. Cearna 73 4297. str. 12 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Pasajul Cuza Voda 42 4304. Lt. Caracas 3 4309. 11 apartamente. Plevnei 150. Bucuresti. str.. Lorent Ioan. str. Lazarescu Elena. Lovinescu Ghe. Valaori 28. str. 30 apartamente. 11 apartamente. Lazu V. 3 apartamente. Stanislau Kihosski 12 4290. Nic. str. str. I. Bucuresti. Tokio 7 4308. Lupovici Sava si Leon. str. 7 apartamente. Elefterie 39 4313. str. str. Gh. 5 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. str. cal. Banului 3 4295. str. Dudesti 139 4302. Luca Fanica. str. Lascu Evanghelita. Lahovary C-tin. 8 apartamente. Lucaci Hermina. Bucuresti. Marasesti 57 4318. str. 9 apartamente. 6 apartamente. Predeal str. Bucuresti. Bucuresti. Slatineanu 21 4296. str. Bucuresti. Elefterie 19.4288. Bucuresti. str.

Calarasi 89 4356. Luvin Rosalia. 11 apartamente. 2 apartamente. Cluj 24-26. Bucuresti. str. Lupas Niculae. Viitorului 176 4338. Lascar Stefania. Episcopiei 5. Caimatei 14 4351. 7 apartamente. str. Leontescu Niculae. V. Lee Alberet. 7 Noiembrie 41 4325. 10 apartamente. str. 3 apartamente. Leobel David. str. Ploiesti. 30 Decembrie 95 4323. Lupu Gh. str. 38 apartamente. Musat 29 4340. Bucuresti. cal. Leibovici S. str. 258. Lupu Toni. str. Ionescu Gion 14 4354. Voievozi 3. str. Bucuresti. str. Ilie Oprea 9 4328. str. 5 apartamente. 9 apartamente. Leobel Ana. 30 Decembrie 9 4348. Bucuresti. str. Leucutia Ioan si Paula. str. Dumitru Racovita 22. Bucuresti. str. 10 apartamente. 15 4335. Bucuresti. Nerva Traian 34 4341. str. Bolintineanu 5. Av. Popa Soare 49. 9 apartamente. Laurian Stefania. Grivitei 129 4339. 4 apartamente. 3 apartamente. Lazar Titus. str. str. Mestesugareasca. Bucuresti. str. str. Leibreich Clara. 12. Lant Andrei. Cal. str. Lovici Militu. Bucuresti. 14 apartamente. Mantuleasa 8 4353. Baratiei 10. Arh. 6 apartamente. str. Gral Praporgescu 27 4350. Ioan. Laitu Constanta. Bucuresti. Iasi. str. Bucuresti. Lazar Livia. Bucuresti. Herescu Nasturel 14. Bucuresti. Apolodor 5 4329. Schitu Magureanu 19 4342. Lego M. str. Plevnei 159. Leibovici Moise. str. Bucuresti. 1. M-tii Tatra. 5 4326. Bucuresti. Lelescu Alexandru. 3 apartamente. Rahovei 263 4327. str. 5 apartamente. Lalel Avram. Bucuresti. str. Leobel Max . str. 4 apartamente. Lupa Frieda si Lazar. Bucuresti. Mincu 29 4324. Serg. Ludwig Eliza. str. Leobel David most.. Lebel Eden si Sam. Putul cu apa rece 15 4343. Adamache 6 . Bucuresti. Bucur 19 4355. 6 apartamente. str. str. str. Frumoasa 21 4333. Episcopiei 5 4332. str. Karl Marx 44 4337. 9 apartamente. 3 apartamente. I. Marasescu. Sf. Sf. Lalel Reghina. Maria Polden si Leibovici Emil. Gral Manu 6 4347. Bucuresti. Legislator 1. 5 apartamente. 2 apartamente. cal. Bucuresti. R. Leibusor Rachela. Leibovici Wilhelm. str. Popov 40 4349. Bucuresti. Mosilor. str. 2 apartamente. Ferdinand. 4 apartamente. Lazarescu Cojai. 7 apartamente. 22 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Lazar Lucia si Tamara. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Rovine 3 4336. 5 apartamente. B-dul 1 Mai 35. Bucuresti. str. Bucuresti. Olga Bancic 14. Il. 9 apartamente. str. 5 apartamente.4322. str. Cosanzeana 1 4344. 68 4331. Maria Niculescu 3 4330. Bucuresti.6 apartamente. 5 apartamente. B-dul 30 Decembrie 11 4352. Vanatori 3. Litera Noua coop. Leibovici Smil. Bucuresti. 11 Iunie 64. str. str. Bucuresti. Vladimir. 2 apartamente. Bucuresti. str. Apostoli 35. str. Bucuresti. Bravilor 8. Valcea. Lupu N. str. Bucuresti. Mosilor 65 4345. str. Bucuresti. Lydia Loag. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Mircea Voda 15 4346. Aleea Grand 28 4334.

Leontescu Constantin. Lolescu Petre. Bucuresti. Landman Iancu. str. str. 4 apartamente. Mille 4 4383. 3 apartamente.. 4 apartamente. str. Scoala Floreasca 14 4372. Rahovei 27 4369. str. Mosilor 348. Bucuresti. Hasdeu 15. 7 apartamente. Bucuresti. Ludaici David. Lazarescu Sofia. Bucuresti. D-tru Racovita 28. 8 apartamente. Franklin 9 4365. Bucuresti. Plantelor 12 4371. Piata Rosetti 3. str. str. Leopold Stern si Gilberta Klein. Bucuresti. Calusei 47. Bucuresti. Bucuresti. Litman Henriete. Lepadatu Elena si Florea. Lazar B. str. 6 apartamente. Fontariei 18 4367. 12 apartamente. Bucur 14 4386. str. str. str. Avram Iancu 13 4374. str. Leauty Louis M. Pictor Andreescu 24 4363. Schitu Magureanu 57 4380. Tolbukin. Alex. Dimitrov 25. Galati. str. Mistretului 6 4378. Langer Samoil si Ernest. str. Xenopol 3 4387. Ledner Eugenia. Giurgiului 22. Bucuresti. Coltei 46 . Bucuresti. str. Bucuresti. 11 apartamente. 2 apartamente. str. str. Lupolover Rifca. 18 apartamente. str. str. Arcului 17 4370. Lucescu D. str. 49 4359. Balcescu. str. str. P. str. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. Const. 10 apartamente. Lupuloves G. 9 apartamente. Frumoasa 30 4373. str. Leibovici Adolf. Liteanu Marina. 8 apartamente. str. Victoriei 61 4385. 1 apartament Bucuresti. Donici 25 str. Iasi. str. 2 4368. str. 14a. Gh. 6 apartamente.. str. str. Mihai Bravu 36. 30. 100. Brezoianu 13 4388. Decembrie 23. 14 apartamente. Cosbuc. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 37 str. 4 apartamente. Lazarovici Sofia. 26 4362. Ioan Nou 26 4360. 6 apartamente. str. str. Stirbei Voda. 4 apartamente. Caminului 16. Pantelimon 103. Lazarescu Victor. Leibovici Simon. Tacerii 8 4379. 5 apartamente. 7 apartamente. G-ral Haralambie. M. N. str. Leonardescu Alice. Lazarovici A. Lupascu Neron. str. Bucuresti. Alexandru. Landau Roza si Ida M. Alba Iulia 9 4377. Panait Mosoiu 7 4376. Ana Davilla 5 4384. Lesvodax Al. Bucuresti. Mosilor 297 4382. str. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. Leoveanu Petre. Lascu A. Bucuresti. Ciubotica Cucului. Bucuresti. Ilie Pintilie 5. Stefan Hepites 1. Bucuresti.4357. 4 apartamente. Lupescu Isabela. str. str. 39 4361. Bucuresti. 16. Sahia 58. 30a 4366. str. Bucuresti. Bucuresti. 40. si Stefan. 9 apartamente. Livezeanu Serge.. Aurel. Bucuresti. Capitan Epureanu 47 4364. 11 apartamente. 3 apartamente. str. str. Dragasani Valcea. Bucuresti.. N. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Teohari 6 4381. 7 apartamente. Kogalniceanu 5 4375. str. Gh. str. Lerner Samy. Lugosianu Elena. str. Bucuresti. Bucuresti. Ziduri intre vii 19 4358. Bucuresti.. Bucuresti. Lascu Alice.

Bucuresti. Lahovari D-tru si Elena. Traian 211 4396. 4 apartamente. Marinescu I. Levou Van Eric. 5 apartamente. D. Puisor 12. str. Lucescu Nicolae. Bucuresti. Milian Carolina. 21 apartamente. Cluj. Marasescu Alexandrina. Bolintineanu 16 4408. N. Dim. str. Spl. Elena. Linscher Jean. Munteanu Elena. str. str. str. str. Bucuresti. Orero 28 4412. Aristide Briand 1. Bucuresti. str. str. Bucuresti.4389. str. Nanu 4 M. Lebedei 20. Lahovari Al. Vasile Lascar 8. 13 Septembrie 13 4392. Lupea Olga. Liba Iulia. str. Cedrilor 5 a 4418. Th. Racovita 7. 1 apartament. Lorenti Emil. Vacaresti 215 4419. Bucuresti. 4 apartamente. Iorga 17 4391. str. str. 4 apartamente. Luculescu Const. Lanariei 110 4415. str. 4411. Bucuresti. Bucuresti. Pandurilor 81 4400. str. Bucuresti. Mateescu Ion si Sara. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. 21 apartamente. Litman Elise si Litman Teodor. Moldoveanu C-tin. str. str. Iliescu 38 4390. Martau V. Bdul Gh. str. Sft. Bucuresti. Toamnei 106 . Dorobanti 133.Iorga 58a 4405. str. Bucuresti. 13 Septembrie 78 4404. Bucuresti. Elena. Epicol 64 4422. Masarik 25. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str.. Elefterie 11 4398. Bucuresti. Andrei Saguna 21 4420. Lucadi C. 4 apartamente. Muzeul Zambaccian 12 4397. Grivitei 216 4401. Colentina 53 4424. com. Bucuresti. Col. Gherea 5 4399. Av. Gral Angelescu 175 4410. Bucuresti. 7 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. Leonte Ioana. Marculescu Elisa. str. 11 apartamente. Banului 3b. Bucuresti. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. Ioan Mosi 21 4423. str. Linaru Aurel. Sf. str. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 11 apartamente. 13 apartamente. Logotneti Seuli. 2 apartamente. str. Lucian Elena. Bucuresti. 8 apartamente. Republicei 7 4403. Fund. Dr. Rucar 44 4395. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Lucasi Alcipiade. str. Luca V. Grivitei 73 4402. Ion. Leoveanu Elena. Cosbuc 55 4416.. str. Dionisie Lupu 16. Bucuresti. cal. 3 apartamente. Lazarescu Ofelia. Mitrop. 5 apartamente. Oltenitei 111. Ecaterina 17 4414. . 2 apartamente. Cristache. 6 apartamente. Uranus 32 4413. str. Viforata jud. Bucuresti. 13 apartamente. str. 5 apartamente. Oslo 6 4421. 65 4409. Pateur 12 4417. Cobalcescu 52 4393. str. str. str. str. str. Vlaicu Voda 70 4406. Bucuresti. Moldovanu C-tin. Buzoianu 11. Bucuresti. Nic. Bucuresti. Lepadatu Alexandru. 3 apartamente. cal. 4 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Merovici Maier. C. Bucuresti. 3 apartamente. Metta C. Marinescu Ion. 4 apartamente. Bucuresti. Dambovita 4394. Lismanian. 2 apartamente. Marinescu Paraschiv. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Batistei 42. str. Mzalator Rachel. str. str. Bucuresti. Leonida Gijenschi. Ioan.

Miuden Caputinescu. Milea D-tru. Gh. Mironescu Athanase. Mihail Eminescu . Medianu Gheorghe. 5 apartamente. Patrascu Voda 8 4436. str. Academiei 35. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Marinescu Radu. Bucuresti. str. str. Cometa 5 4457. 5 apartamente. Mandrea Danila. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita str. 5 apartamente. 5 apartamente. Mihail V. Mitrani Jack. Tolbukin 63 si 61 4431. Marasesti 2 4438. Margarit Iacob. Bucuresti. str. Maica Domnului 11 4459. Orzari 64 4433. 8 apartamente. Bucuresti. 13 Decembrie 4. 2 apartamente. Marinescu Chirita. Argentina 33 4447. str. str.. str. Gh. Dristorului 128 4437. str. Elena. str. str. Munteanu Maria. Serban Voda 115 4453. Lazar 4. Sinaia. 4 apartamente. Caragea Voda 22 4450. str. 3 apartamente. str. Schitu Maicilor 18 4440. str. Sf. Mihalache Elena. str. Bucuresti. Haga 8. Bucuresti. str. Bucuresti str. str. Duzilor 28 4434. str. str. Mihaescu Nae. Sft. 7 apartamente. Calea Victoriei 128. Alex. Stanislav Cihovschi 4 4451. Bucuresti. 3 apartamente. Atena 1 4452. str. Marasesti 57 4448. 2 apartamente. str. Marinescu A. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Spatarului 3 4442. Mincu Aurelia. str. 3 apartamente. Rosetti 14. Mitrop. Manolescu Florica. Sperantei 24. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Sf. 2 apartamente. 7 apartamente. str. Ion Nou 9. Bucuresti. str. str. Vasile Alecsandri 15 4460. 5 apartamente. str. Bucuresti. B-dul Ardealului 73 4455. str. Bucuresti. Batistei 35. str. Aurel Vlaicu 12 4427. 4 apartamente. str. 30 Decembrie 11 A 4458. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Malcovici Petrescu. Marinescu Ion. Sinaia str. Bucuresti. Bucuresti str. Izvor 79 4445. Bucuresti. 4 apartamente. str. Lt. Toamnei 8. Bucuresti. str. Prof. 5 apartamente. C. Bucuresti. Macovei Mihail. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. str. Mogosoaia 12. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Madotto Vitto. Cuza Voda 66 4454. str. 3 apartamente. Gheorghe 17 4456. Marinescu Nic. Bucuresti. Miculescu C-tin. Maru Elena. Serban Voda 224 4441. Sterian 8 4430. Ion Nou 32 bis 4446. Arh. Bucuresti. 3 apartamente. 11 Iunie 16 4449. Marau Iordan Lelia. Miclescu Angela Ion. Louis Blanc 1. Bucuresti. Minculescu Ioan. Marculescu Marin. Mandescu Alexandru. 4 apartamente. str. str. Marcovici Hana Leia. Bucuresti. Marculescu Demetra. str. Mitrany Rasel. Merlanb Cecilia si Daniel. str. Bitolia 13 4428. Gh. Arh. str. Miclescu Perolina. Mitran Grigore. str. Marinescu 51 4443. Manolache Maria. Bucuresti. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444.. str. Turghenieff 6 4439.4425. Bucuresti. Filaret 42. Tepes Voda 78 4429. 4 apartamente. str. Maria Virgil. 5 apartamente. Bucuresti. Seneca 6. Paul Grecescu 5. str. 7 apartamente. str. 4 apartamente. A. Paulescu 32 4435. GH. Lazar 4 4426.

Lister 71 4490. Despina Doamna 4. Bucuresti str. . Ion Ghica 3-5. Mirescu Stefan. Bucuresti str. str. Prof. Marasesti 4467. si Florica. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. 2 apartamente. str. Sf. Lanariei 82 4473. Murgoci 5 4488. str. Malcoci Victor si Paulina. Bucuresti str. str. G-ral Angelescu 37 4483. str. Maria 7. 4 apartamente. B-dul T. Bucuresti str. Grigore Ventura 10. Bucuresti str. Bucuresti Calea Rahovei 214 A. Bucuresti str. Stefan cel Mare 232 4469. Bucuresti str. 4 apartamente. Voievozi 4 4484. 3 apartamente. 10 apartamente. Mateescu Eufrosina. Bucuresti Intr. Marculescu Marcus si Eugenia. 14 apartamente. Moldoveanu Elena. Gh. Luterana 9 4493. str. str. 3 apartamente. Concordiei 9 4470. Teodor Aman 28. 5 apartamente. 4 apartamente. Aurelia. Viting 1 4487. Miclescu Sonia. Mateescu Maria. Marculescu Ana Marcovici. Bucuresti. Mironescu Florin si Maria. Matei I. SF. Macarenco Ana si Elisa. Rosiori de Vede. Lirei 16 4480. Luterana 21. 3 apartamente. Bucuresti str. Marinescu Valeria. Avrig 82 4479. 3 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Milea D. Cuza Voda 29 si 31 4466. Bucuresti. Rumoarei 10 4463. Mihail Camelia. Elvira. Popa Nan 55 4482. Manicatide Mihai. Dosoftei 81. Bucuresti str. 4491. Banu Manta 49 4492. Manea Sofia. Turda 132. Mihail Ene. Mihaescu Nicolae. Aleea Isvoranu 1. Bucuresti str. Spiru Gheorghiu 15 4472. Moro Ketty. 4 apartamente. Bucuresti str. Mosoiu Marcela. Romania Muncitoare 87. Bucuresti str. Mora 4 4465. 10 apartamente. str. Manughevici M. 12 apartamente. 10 apartamente. Marculescu D-tru. Bucuresti str. Matei Basarab 24 bis 4485. str. Bucuresti. Azuga soseaua 22 Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 4 apartamente. Coltea 12. si Maria. Intr. Mihaescu Ana. Despot Voda 26 4462. 4 apartamente. D. 5 apartamente. Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. Marinescu Barbu. Miulescu I. str. 11 apartamente. Mosteanu Stela si C-tin. 7 apartamente. Mihalache Bul. Moisescu Sally. B-dul 1848 6 4478. Mitrop. Gr. Marinescu Vasile. Bucuresti str. 3 apartamente. 3 apartamente. Eufrosina Poteca 9 4477. Fluerului 14 4471. Gral Gh. 3 apartamente. Uranus 45 4489. 6 apartamente. G-ral Cristescu 4 4481. str. Bucuresti str. Mihail Petre. 10 apartamente. Costache Balcescu 17 4486. Luterana 19 Sinaia str. Marinescu Ecaterina. Elie. 11 apartamente. Bucuresti str.4461. Bucuresti str. 214 B 4464. 4 apartamente. Mataceanu Rucar Iosif. Dragos Voda 19. Bis Alba 1 4494. Manescu Petre. Matei Eustatiu. Mecet 5 4474. Bucuresti str. 11 apartamente. Matei Smaranda Ion. Vladimirescu 50 4475. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. 3 apartamente. Bucuresti str. Manu 22. 17 apartamente. 4 apartamente. 24 si 26 4495. str.

Bucuresti str. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. str. 2 apartamente. Bucuresti. Botosani str. Dr. Bucuresti. Viitorului 133 4512. Prof. 8 apartamente. 6 apartamente. Moldoveanu GH. str. Bucuresti. 4 apartamente. Manolescu Ion. Balaceanu 21 4516. Grigorescu 27 4524. Bucuresti. str. Romniceanu 5 4522. Montblatt Mihail. Constanta. Occidentului 24 4497. Speranta 147 4507. str. Olteni 32 4514. str. Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. Matak D. Macheuer Ella. Mama Smaranda. Musetescu V. Dr. Maria Matak. Bucuresti. Costisei Gh. Merlescu Ilie. 8 apartamente. str. Mocanu Ion. 6 apartamente. Filaret 10 4508. Ploiesti. 10 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Mihail Cristea si Nic. Timpului 17. Medeanu Eleonora. Bucuresti str. Calea Calarasi 234. Bucuresti str. str. Manolescu Grigore. Mihailescu C-tin. str. 10 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Motoiu Constanta. 7 apartamente. Bucuresti. Miletin 7 4518. str. Oprescu 5 4521.Caseriei 6 4496. Bucuresti str. Th. calea Nationala 293 4517. Bucuresti. Bucuresti. C. Mihailescu Mihail. str. Cristache. Marcu Emil. Leon Voda 20 4523. Bucuresti. Duca 5 . Pasteur 45 A 4509. Marin Tudose. Putul cu Apa Rece 10. str. 4 apartamente. Marcovi Solomon. C. Magardiceanu Hocen. Mihailescu Ion. Sf. Bucuresti str. Masek Florica. Marian Mihaela.. str. Dr. str. Bucuresti B-dul 1 Mai 31. Eroului 6. most. Manolescu Mihai. 11 apartamente. Voievozi 56 Sinaia str. Muscalul Marin. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 13 apartamente. str. Ionita Cegan 23. 6 apartamente. str. Minescu C-tin. 3 apartamente. Rosetti 45 4526. str. Ilie 95. Vasile Lascar 95-97 4511. Eforia Jud. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. -17a Predeal 4503. Matei Niculae. 6 apartamente. 5 apartamente. 6a. Calea Calarasi 41 B 4505. 4 apartamente. Mocanu Matei. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. 3. Bucuresti. Marcus Bubi. str. Alex. Toporas 72. Bucuresti. Bucuresti str. Nifon 30. 15 apartamente. Moisescu D. 3 apartamente. A. 6 apartamente. Bucuresti str.. Matei Voevod 113 4596. 9 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti str. Sergiu 10 4510. Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. G. Dr. Progresului 17d. Melinescu Dan. Poenaru Bordea 16. Bucuresti. Disescu 22 4499. 2 apartamente. str. Cumpatul 30 4501. str. str. Poenaru Bordea 18. 3 apartamente. Anei 4515. 4 apartamente. I. Alex. Isvoranu 3 4513. Bucuresti. Radovici 12 Olanesti 4502. Ioan Oarca 24 4504. 5 apartamente. 4 apartamente. Pictor Grigorescu 12. Bdul Republicii 64 Breaza de sus. Meteleanu Gheorghe. Sf. Plevnei 56 4498. str. str.

Frigului 14 4549. Balaseanu 6-8 4548. Dr. Mitrop. Bucuresti str. Bucuresti. Sft. Bucuresti. Iorga 2 4537. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. Serban Voda 74 4455. Mihail Eminescu 99-101 4535. Bucuresti str. Dr. Moscu Iosef. 7 apartamente. 5 apartamente. Giulini 7 4532. Bucuresti. 5 apartamente. Mercan C-tin. 5 apartamente. Bucuresti str. B-dul GH. Mamighian Eva. ing. Vladimirescu 8 4544. Mitropolit A. Unite 36-34. Marinescu Maria. Apostoli 49.. Mazilu Vasile si Ecaterina. Dr.. 21 apartamente. Dr. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Biserica Alexe 7 4551. str. 4. Uranus 108 4531. Muzelor 19 Sinaia str.4527. Maria 11 4546. Bucuresti str. Bucur 25 4550. Mihai Bravu 17 colt Ed. str. Bucuresti str. 4 apartamente. 5 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. calea Vacarestsi 374 4543. Princip. str. Mihailescu Niculae. T.. Bucuresti str. 3 apartamente. Majariti Elefteria. Mandrin Florica. str. Marughevici Ifrim. Caporal Preda 16 4460. str. Marinescu Dumitru. str. 4 apartamente. str. Mohnblat Lupu. Bucuresti str. 14 apartamente. 4 apartamente. Severeanu 4 4529. str. Marcus S. Eugen Iosif 12 4528. Bucuresti. Armoniei 4 str. 32 4538. Magurele 24 C 4534. Bucuresti. Scoala Ciocanul 22 4552. Bucuresti str. Munteanu D-tru. Sergiu si Victor. Bucuresti Intr. Mateescu Alexa. Sirenelor 36 4453. Marcovici Mauriciu. Bucuresti str. Munteanu Axente. 4 apartamente. Uranus 109. Bucuresti calea Rahovei 62. Saguna 18 4457. Mateescu Constanta. str. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Calea Vacaresti 207. Olteni 35 4547. N. 3 apartamente. Manolescu Gh. str. Mihai Voda 1 4533. Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. 9 apartamente. 7 apartamente. Iosif 3 4456. str. 16 apartamente. 13 Septembrie 81 4539. Alex. 3 apartamente. Buzesti 80 4540. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R. Mateescu C-tin. Mateescu Lazarin. Filaret 23 4545. Olimp 62. 3 apartamente. str. Mihailescu P. Bucuresti str. Sft. 12 apartamente. 9 apartamente. Barbier Ioana. Bucuresti str. Bucuresti. 5 apartamente. 12 apartamente. Mestecan Petre. 2 apartamente. apartamente. str. Marian I. Murgasan C-tin. Bucuresti str. str. Cosbuc 64. calea Rahovei 124 4459. Marcu Anghelina. Bucuresti. 6 apartamente. Laptelui 54 4458.P. 3 apartamente. Marinescu I. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. calea Rahovei 36 4536. Marinescu V. Bucuresti str. Bucuresti str. Galati. Octav. 7 apartamente. Minervei 13-11 4530. . Ferentari 78 4454. Pasteur 30. Mihailescu D-tru. Mihaescu Mihail.. Bucuresti. Ivanov Gheorghe. Nic. 252 4542. Manu R. Marinescu Ion Hera si Constanta. Bucuresti sos. Benes. Moldoveanu Gabriela. str.R. Drumea Radulescu 46. Dumitra. 4 apartamente. Plantelor 6. Cocuelia 9.

Mitrop. str. str. calea Calarasi 17. 45 apartamente. Bucuresti str. Matias Fridiric. apartamente. Moderna S. G-ral Manu 6 4470. str. Bucuresti. Balcescu 35. Bucuresti str. Mihai Voda 21-23 4468. Mutulescu Maria. B. Bucuresti str. Mihai Bravu 7 Busteni str. Icoanei 90 4479. Ana Davilla 22 4590. Alex. Aurel Vlaicu 47 4585. Stirbei Voda 107 4465. N. Mayer Rasela. Bucuresti calea Calarasi 75 4482. Bucuresti str. Bucuresti str. Mihai Bravu 15 . Donici 3. si Elena. 7 apartamente. Bucuresti str. Brasov str. Liliacului 7 4467. 7 apartamente. 8 apartamente. 6 apartamente. sos. Ghenadiei Petrescu 187 4474. Calea Calarasi 72-74 4584. 7 apartamente. Lenin 30. 5 apartamente. Multea Stefania. Marinescu Maria. Bucuresti str. Molotov 45. Hagiului 9 4591. N. Mihaescu Gh. Mihail Eminescu 186. Marcus Rene. str. Hristo Botev 42 4477. Ion Maiorescu 73. Bucuresti str. Austrului 18 4589. Mincu A. Coltei 42 Galati str. Bucuresti sos. Bucuresti str. str. Militiei 3. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Mirea Ion. 9 apartamente. Mihailescu Alexandrina. Campulung Muscel. Andrei 10 4472. str. 8 apartamente. Scarlatescu 4480. str. 3 apartamente. Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. Mastiro Victor. Marculescu si Sanda Constantinescu. 8 apartamente. Manolescu Elena. 3 apartamente. Elisabeta Marinescu.4461. 2 apartamente. Manea H. Ciprian Porumbescu 14 4475. Militaru I. Marcovici Adela. Sfanta Mina 2 A. 3 apartamente. 7 apartamente. Traian 34 4463. Bucuresti. Bucuresti str. Stefanesti 6 4593. Lahovari 4 4481. Manea Constantin. Marinescu Maria si Mirica. Moscovici Frida. 6 apartamente. 6 apartamente. Bdul V. Lizeanu 25-21 4586. Miteejka Francisc. Gutemberg 16 Galati str. 4 apartamente. Bucuresti. Manuchian Cheverc si Margardici. Marinescu Maria. calea Vacaresti 174 4462. Bucuresti str. Maior Veturia. Bucuresti str. 8 apartamente. Brasov. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. Mihalache Mihai. Boteanu 5. str. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. Caragiale 4. Bucuresti str. Pantelimon 97 4466. Bucuresti. Milidan Eugenia. Hristo Botev 34. Rahovei 13. Marian Pacal si Ana. 4 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Predeal.. str. str. str. 5 apartamente. Bucuresti str. Mavrodin. Cohn. Alexandru I. Bucuresti str. 11 apartamente. str. Bucuresti str. Mihalcea Marin. Bucuresti str.A. Florilor 9 4471. 10 apartamente. 13 apartamente. I. 3 apartamente. Viitor 15 4587. Bucuresti str. str. str. Bucuresti str. Cezar Boliac 5 4483. 9 apartamente. Marinescu Gica. 7 Noiembrie 12 4588. Minea Ioan 9. 7 apartamente. Bucuresti str. Mihai Bravu 135 4469. 7 apartamente. Plantelor 57 4476. Tache Ionescu 12 4592. calea Vacaresti 121 4478. Petre. Craitelor 9 4473. Petre. Bucuresti. Spatarului 38. Coltei 14-16. 5 apartamente. Micu Iosefina si Eliza Perlun.

Mihailescu I. Bucuresti str. V. Bucuresti str. Mares Stefan. Cantacuzino 13 4614. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. I. Spatarului 12. Predeal-Brasov 4601. Sahia 47. Bucuresti str. 9 apartamente. str. Colentina 55 4624. Boteanu 3 4597. 4 apartamente. Bucuresti str. Muncel Silviu. Piata Rosetti 1 4609. Manolescu Ovidiu. Bucuresti str. Bucuresti str. 2 apartamente. 10 apartamente. Morarescu E. Dr. Bucuresti str. Bucuresti str. Viitorului 29 4596. str. Barbu Vacarescu 22 a 4616. Mihail Eminescu 167 4606.4594. col. Rahovei 148 Sinaia. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Ana Ipatescu 10. Teiul Doamnei 96 4605. Dorobanti 107 4621. 17 apartamente. Bucuresti str. 9 apartamente. 6 apartamente. Ploiesti str. Mitescu Vasile. Eremia Grigorescu 8-6 4610. Metulescu Titu. Mandruta Gheorghe. Constantin 24. Teodor Mandra. Bucuresti str. 2 apartamente. Al. 5 apartamente. Romana 254 4595. Masgos Petre. Munteanu Alexandru. Matighian Hamaiag. str. Manicatide Elena. Spatarului 1 4604. Lizeanu 15 4623. Bucuresti str. Marcovici Alexandra. 3 apartamente. Marinescu Maria. 14 apartamente. Grivitei 166B 4602. 12-a. Sahia 5 str. 4 apartamente. Grivitei 255 4613. Bucuresti str. Spatarului 7 4612. str. B-dul Balcescu 3-5 4599. Calomfirescu 10 4600. 9 apartamente. Bailor 25. E. Mihescu S. 30 Decembrie 44. Viitor 91. 20 apartamente. Bucuresti str. Manta Ecaterina. Sahia 5. Moruzi Elena. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Marianopol C. str. Alex. Dionisie Lupu 53. Karl Marx 14. 5 apartamente. Busteni str. Sahia 58 4611. Latina 30 4620. Bucuresti . str. Stefan. str. Dacia 43 4607. 13 apartamente. Manescu Ion. Logofatul Dan 6 4615. 10 apartamente. Moser Robert. Mihailescu Constantin. Lizeanu 12 4622. 22 apartamente. Bucuresti str. Mitilineu Efrosina. str. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. 3 apartamente. Dudesti 115. Marculescu Dumitru. Boerescu 12 4598. Intr. 5 apartamente. 15 apartamente. str. 12 apartamente. str. Madotto Umberto si Fabia. Bucuresti str. Sf. Luminei 4. Eminescu 76a 4618. Munteanu Gheorghe. Bucuresti. 13 Iunie 6 4619. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Eremia Grigorescu 1 4617. Batistei 26 4608. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Mocovici Emil. Bucuresti str. Bucuresti. 7 apartamente. Vasile Roaita str. intrarea Filioara 2 4603. str. Alex. mostenitori Olga Sarateanu si Maria. Manolescu Nicolae. Macri Petre. Mihai Melania. Mincu Ioan. Paul Ionescu 7. Bucuresti str. Lt. Alex. 14 apartamente. Maria. 9 apartamente. Bucuresti str. str. Marinescu Ana si Filimon. Petre. 5 apartamente. Dionisie Lupu 12 3626. Marculescu Raducu. Mihai Eminescu 178 4625.

Stalin 2 4649. Lamaitei 56. 17. Bucuresti str. str. M. Marcu Ovidiu. str. str. str. Frumoasa 56. str. Stalpeanu 2 4635. Matei Voevod 34 4639. Mangalia. 12 apartamente. Republicii 45. Filipescu 20 4657. 9 apartamente. Sft. Valerian Prescurea 25 4644.. Costache Negri 22 Copou. Mihalache Decebal si Violeta. 8 4628. Bucuresti str. Moscu Iacob. Vasile Lascar 80 4643. Roma 42. 7 apartamente.Ion Sulea 285 4656. Bucuresti str. Mihailescu Maria. Pucioasa str. 4 apartamente. 14 apartamente. Av.. 6 apartamente. Bis Alexe 15.. 4 apartamente. str. Morgan Melania. 25. Bucuresti str. Marvocici 9 4638. Bucuresti str. 2 apartamente. Motas Maria. Bucuresti str. Munteanu Caliopi. Mamulea Ion. 10 apartamente. Iancu 6. Slatineanu 32 4654. Mihail Alex. Bucuresti str. Manolescu T. Moscu Paul. Zaverei 8. Pomenirei 6. Bitoliei 51 4655. Armasului 8 4631. Bucuresti str. jud Iasi 4647. Iasi str. str. Bucuresti str. Olteni 38 str. Spiru Haret 15. Bucuresti str. Batistei 1. Meier Maria. A. Roma 44 4637. Dr. Mironescu Cornelia. Mainea Ion. 2b 4653. Ion Mosi 21 4652. Belgrad 3 4648. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Sinaia B-dul 23 August 85 4640. str. B-dul Gen. Ion Nou 15 4645. Grigorescu 17. 4 apartamente. M. Alex. Bucuresti str. 8 apartamente. Dudesti-Cioplea. Macovei C-tin. 7 apartamente. Moser Lausa. B-dul 1 Mai 18 4630. Minciulescu Iordan. Bucuresti str. I. Bucuresti str. 14 apartamente. bd. 41 apartamente. G-ral Er. Calea Serban Voda 81. 2 apartamente. Mayer Eufrosina. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Macarie Lidia Cornelia. Intr. Bucuresti str. Popa Tatu 4642. Lt. Brezoianu 29. Popov 29. Bucuresti str. Bucuresti str. Eminescu 23 4658. Bucuresti str. Bd Ana Ipatescu 50. Piata Washington 2a. Bucuresti str. Selari 3. str. 3 apartamente. Sft. Bucuresti str. Manolescu Vasile. V-le. A. Muntenescu Mihail. 10 apartamente.. Bucuresti str.str. si Paul. str. Mehedinteanu Ana. Mavrodin Dimitrie. Bucuresti str. 7 apartamente. 4 apartamente. Marcovici Liana. 11 apartamente. str. . Dr. Bucuresti str. Calea Mosilor 74-19-07. Gral Angelescu 98. Icoanei 25 4650. 13 apartamente. Av. Senatului 21. Bucuresti str. Scarlatescu 46 4634. calea Victoriei 25-101 4629. 10 apartamente. str. Mavrodin Vasile. Virgil Plesoianu 2. Rosetti 14. Marsu Ion si Maria. Senatului 24. 3 apartamente. Polona 42 4641. Papazoglu. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. str. Edgar Quinet 3. Antim 62. 66 apartamente. 3 apartamente. cl. Dragos Voda 64 4651. Calea Victoriei 143. Sandu Aldea 78. 11 apartamente. 19 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Marinescu Marcela. 3 apartamente. N. Oituz 1-3 4633. Metulescu Gh. Macarescu Gh. Andreescu 52. str. B-dul 6 Martie 83 4632. 4 apartamente. V. 6-8 4646. str. Lascar 23. Bucuresti. Marcu Adalgiso. Felix 23 4627. str. 4 apartamente. Maracineanu Maria si Eliza. 7 apartamente. C. Meisler Gh. str.

. Bucuresti. str. 3 apartamente. Vaslui str. Bucuresti str. Minculescu Alex. Menzilgian Asat. Gr. Bucuresti str. Mihailescu Virgil. Buruiana 5. Bucuresti str. 4 apartamente. Vasile Moanga 5 4680. Zablovschi 21. Ploiesti str. dr. Aleea Regnault 5. Olanesti 54 4663. 4 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. Maximilian Fried. 6 apartamente. Manea Ion. Calea Rahovei 308 4688. Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Victoriei 26 4672. Stelea 12 4664. Romniceanu 13 4690. 2 apartamente. Ec. Bucuresti str. Bucuresti str. Tunari 41 4661. 6 apartamente. Marcu Nicolae si Rebi. Bucuresti str. str. Bucuresti str.. 3 apartamente. 4 apartamente.. Bucuresti str. Marinescu Gh. Mardare Ioan. Romana 16 4683. 5 apartamente. Bucuresti str. str. Romniceanu 8 4679. Bucuresti str. Bucuresti str.. Manolescu Niculae. Gral Cearnat 1. Constanta str. Mocioiu Niculaie. Bucuresti str. Marceli Gh. Ileana Cosnzeana 41 4689. Marculescu Emilia si Lucia Slavescu. Rapa Galbena 2 bis. 4 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Cavarna. 3 apartamente. Musetescu Ecaterina. Piatra Neamt str. str. Dr. Budai Deleanu 7 4686. Bucuresti str Dr.. Dr. 6 apartamente. 8 apartamente. Aroneanu 20. 1 apartament. 3 apartamente. Mihai Sofia. 3 apartamente.. Finlanda 12 4673. Petre Ispirescu 54 a. Bucuresti str. Parfumului 23 4677. Spl. Costache Negri 56 . Marinescu Veronica. 11 Iunie 60A 4662. 7 apartamente. Millia Maria. Herescu 21. Ploiesti str. 3 apartamente. Magiori Elena. 11 apartamente. Puscasi 19 4671. Bucuresti str. Muzelor 5 4684. Missir M. Bucuresti str. Galati str. Bucuresti str. Bucuresti str. Teodoroiu 27 4665. 3 apartamente. 5 apartamente. Petre Peni 8 4685. Bucuresti str. Balcescu 3-5. Braila str. Unirii 48B. Marinescu Ioan. Mavropol C-tin. Gh. Bucuresti str. Demostene 25. str. 11 apartamente.Republicii 90 4659. Mardalescu Ioan. 4 apartamente. Bucuresti str Drubeta 34. Bolintineanu 5 4670. Dr. 7 apartamente. Militari B-dul Pacii 126. Com. str. 8 apartamente. Bucuresti str. Ion. Stoian si Barbu 14 4681. 48 4666. Mihailescu Maria. Angela stancu si Geaorge Mihai. Alexandrescu 81-83 4660. Marcu I. Iasi str. Ferentari 65 4675. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str Cpt. str. Mihailide Alex. Mavrageo Gh. Mantoiu Petre. 3 apartamente. Dr. Bucuresti str. Minotarului 5. Bucuresti str. Draghiescu 15 4682. Mironescu Rodica. Olga Bancic 12 4674. str Dr. Fluerului 23. Brailei 20 4676. Bucuresti str. Felix 87 4667. Dr. Sandu Aldea 35 4678. Mailat Ioan. Munteanu Sebastiana. 18 apartamente. Musca Florea. Ing. Calugarului 14 4669. 3. Obedenaru 31 4687. Bucuresti str. Mandache Sanda. B-dul N. 6 apartamente. Mihaileanu Irina Bengliu.

Millea Stefan. Mironescu Gh. str. Sf. Bucuresti str. Lister 25. B-dul Pieptanari 57-59 4711. Bucuresti str. Iasi str. Decebal 7 4699. 4 apartamente. Schitul Maicilor 16 4717. 3 apartamente. 6 4714. Manescu Alex. Manessis Mihail si Cornelia Propst. 3 apartamente. Mihai Ioan. Bucuresti str. Manolescu Ion si Elena. 4 apartamente. Manolache C-tin. 7 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Calea Serban Voda 206. Marcovici D-tru. Bucuresti. Marinescu Aspasia. Poloni 10 4700. Minovici Dan. Popov 5 4725. Marinescu Niculae si Sofia. Micsunescu Constanta. Saita 4. Munteanu Elena. colt Traian 85 4695. Voevozi 10 4697. Maracine B. Muscan Ecaterina. Cobalcescu 49 4716. 4 apartamente. Bucuresti str. str. si Lucia. Calusei 19a 4702. Buzau str. si Alexandrina. Sft. 4 apartamente. 4 apartamente. Visarion 3 4710. 8 apartamente. Bucuresti str. str. Curtea de Arges str. Moga Maria. Bucuresti str. 2 apartamente. Oborul Nou 7 4726. Moroiu 7 4709. Manolescu Grigore. str. Apolodor 31. si Ana Danescu. Sinaia str. G. str. Marinescu Adina. Bucuresti str. Tunari 10 4692. 3 apartamente. 25 apartamente. Bucuresti str. Moscu Atlas. Maxim Vasile. Brezoianu 34 4723. 4 apartamente. Motoi P. Bucuresti str. Apostoli 54. Cazarmei 83 4705. Mardighian Artur. Romulus 16 4722. Dr. I. 7 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. 5 apartamente. Lucaci 75. Modoran Ene 8. 4 apartamente. Bucuresti str. Sf. Deparateanu 19 4715. Bucuresti str. V. Mainescu Speranta. Batistei 5 4713. Banghereanu 16. Lipscani 3 4718. 3 apartamente. Bucuresti str. 14 apartamente. Bucuresti str. calea Calarasi 65. 14 apartamente. 4. Miclescu Ecaterina. str. Bucuresti str. Moscu Zoe. Bucuresti str. 7 apartamente. calea Mosilor 193. Mironescu Lucia. Elena. 5 apartamente. Const. Manea Mihai. Mantulescu Zoe. Dr. Sf. Stupinei 3 4724. Emigrantului 1 4706. Bucuresti str. 7 apartamente. 4 apartamente. Marinescu Cornelia. 6 apartamente. Orfeu 8 4701. Bucuresti str. Eforie Vila Manolescu. Minoiu Manea. Horia 3 4721. Marcovici Rebeca. Marin Cristea. Apostoli 24 4712. Antim 27 si 27 bis 4704. Bucuresti str. Schitul Maicilor 22a. Mircan Radu. Bucuresti str. Palas 2 4694. Bucuresti str. 6 4719. Marinescu Mihai. 6 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Vicentiu Babes 12. Pitesti str. 8 apartamente. A. 3 apartamente. Mateescu Stelian. Rahovei 156 4708. 5 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti str.4691. Bucuresti. Manolescu Em. Apostoli 58 4698. Stefan 18 4720. str. Cuza Voda. Lahovari 8. si Ana. Sft. Republicii 8 4703. Tepes Voda 4 4696. Bucuresti str. Bucuresti str. Al. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. 20 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. B-dul Cosbuc 128 4707. str. Mecet 2a. Bucuresti str. str. 4 apartamente. Pasteur 65 . 6 apartamente. Inundatiei 2. Bucuresti str.

V. Bucuresti str. 11 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti str. Manolache Vasile. Bucuresti. str. Marinescu Mihail. Lascar 133. Macelari 16 4751. 7 apartamente. 10 apartamente. Lascar 54 si 56 a 4755. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. V. Fainarai 10 4747. Dr. Marinescu Atanasia. Kogalniceanu 5 4737. str. Manglide Atahanasie. Bucuresti str. Cuparului 3 4736. 4756. 14 apartamente. Prof. M. Pictor Rosenthal 9 4739. 6 apartamente. Mihailescu Ella. Marculescu Toma. Bucuresti. str. 4 apartamente. Turnescu 12. str. str. Manoilescu Emanoil. Ion Mosi 1. str. 4 apartamente. Marcu Victor. Munteanu Gh. 5 apartamente. str. Bucuresti Bd. 6 apartamente. Mihai Elisabeta. si Victoria. Bucuresti str.. F. Sf. 3 apartamente. Bradului 22 a 4760. Mihalache Florea. Th. str. Murgoci 4. Mihail Eminescu 35 4754. 5 apartamente. Robescu 17. Mihutescu Maria. 3 apartamente. Ana Ipatescu 7 4757. 5 apartamente. Ion Urdareanu 1 4745. Georgescu 6. Bucuresti str. Arcului 26 Sinaia. Vladescu 15 4742. Matturi Emilia. str. 3 apartamente. Mirto Eduard. 5 apartamente. Bucuresti. Manolovici Jean. 10 apartamente. Mihail Eliza. Madgearu Ecaterina. Bucuresti. str. Metta C-tin.4727. Manolescu 14. Marcus Alexandru si Lobel Chartz. Calea Calarasi 107 4733. 4 apartamente. Maica Domnului 21 4752. A. Margosian Horeu. 6 apartamente. Castiliei 2 4758. str. str. 5 apartamente. Marinescu Th. Bucuresti str. str. str. Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740. Bucuresti str. 3 apartamente. si Elena. Bucuresti str. Mehedinti Simion. 2 apartamente. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Marinescu Alexandru. 4 apartamente. Matache Petruta. 3 apartamente. Bucuresti str. Dragos Voda 4 si 6 4759. Anghelina. Toamnei 119 4749. 3 apartamente. Av. Mureseanu 18 a 4732. str. Naum Romniceanu 33. Marcus Iulius si Viorica. 4 apartamente. V. Bucuresti. 7 apartamente. Marinescu Petruta. Bucuresti str. Bucuresti str. 11 apartamente. Ady Endre 14 4741. Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735. Crangul 73 4753. str. str. Sfintilor 6 4734. G-lisim Stalin 19 4746. str. Bucuresti. Marcovici Jean. Dionisie 9 4738. Calea Calarasi 5 4731. Bucuresti str. Toamnei 8 . Dim. Racovita 12. 11 apartamente. Mendelovici Baras. str. Porf. Italiana 18 4748. G-ral Manu 1. str. Moscovici Henriete. 2 apartamente.. Dr. Munteanu Emil. Bucuresti str. Episcopul Radu 24 4750. Iliescu 50 4743. Bucuresti str. str. Bucuresti. Maresal Tolbukin 113 4729. Munteanu Eugen si Al. Bucuresti. Bucuresti. Marinescu Alex. Bucuresti. Petrini 6. Furnica 63 4744. Sergiu. Mirescu Tarsita. Bucuresti str. C. Gabroveni 20 4728. Dr. str. Calea Victoriei 112 4730. Lipscani 100. Bucuresti str. Conta 12 Sinaia. Bucuresti str. str. Mohor Ilie si Natalia. 3 apartamente. Mihailescu Ion. calea Floreasca 98.

4 apartamente. Petre Cretu 41 4784. Bucuresti str. Mosilor 28. Traian 146 4773. Av. Legendei 3. str. Palade 51 4781. str. Tomescu 14. Lister 47. Marinescu Maria. 10 apartamente. str. Bucuresti. Mateescu Mioara. Brezoianu 15. str. str. Negru Voda 21 4770. Margulis Beatrice. str. 3 apartamente. C. Merlescu Elena. Cosbuc 46 4772. str. Ion. Spatarului 18 4794. Moldoveanu M. str. Moga Matei si Irina. Mititelu Maria. Bucuresti. str. Bitoliei 27 Breaza. Romana 37. Manolescu C-tin. Bucuresti str. Bucuresti str. GH. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Bd. Cal. str. Marinescu Nicolae. Lot 89 B. I. Bucuresti. 3 apartamente. Stefan cel Mare 230 4789. Bucuresti str. str. Calea Dorobanti 51 4791. Cuza Voda 3. 9 4782. Bucuresti sos. 4 apartamente. Ploiesti. Dionisie Lupu 12. 3 apartamente. Marcovici Emil succ. Oltenitei 188 4763. Curtea de Arges. 4 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. calea Serban Voda 235 4793. Ciprian Porumbescu 11 4762. Paleologu 5 bis. Bucuresti str. Verei 2 4777. calea Victoriei 128 b. str. Moisescu Maria si Gheorghe. Gh. Bucuresti str. Negru Voda 4 4776. Marcu Jean. si C. Cal. Intr. 2 apartamente. Cioranescu Ecaterina. Cuza Voda 42. Margineanu Lucia. str. 7 apartamente.4761. str. str. Bucuresti. Constanta. Manafu Ilie si Filofteia. si C-ta. Intr. Filimon Sarbu 16 4785. 7 apartamente. Aurel Vlaicu 154 4786. 3 apartamente. 4 apartamente. Cristian Tell 31. 4 apartamente. Moisescu Theodor. Macarovici Viorica. Mamaia. Bucuresti. Aleea Vasiliu 12 4766. Maria. sos. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita. Stefan Mihaileanu 36. Dr. 6 apartamente. str. Mandrin Elena. 11 Iunie 18 4787. str. Menu P. Sirenelor 53 4774. 8 apartamente. 3 apartamente. Radu. Poenaru Bordea 15 4765. 5 apartamente. Gramont 28 4780. Galati Bd.. Mehedinti Wanda. Muzeul Fundeni 6 4783. Londra. str. Careu 40. Malesevski Ana. Bucuresti. Mihailescu Jean si Constantina. 3 apartamente. Sebastian 77 4779. Edilitatea 4775. Mateescu Gheorghe. Campulung-Muscel. 4 apartamente. Duca 9. Bucuresti. Marinescu Mioara. Matei Maria. str. 2 apartamente. Eroilor 293 4767. Bucuresti str. 3 apartamente. 3 apartamente. Minotaur 82 4778. Bucuresti str. str. Cortului 6 4769. Moran Estera. 4 apartamente. Gogu Cantacuzino 58 4768. Bucuresti. calea Victoriei 101 4792. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. 3 apartamente. Colentina 47 4788. str. Eremia Grigorescu 14 4771. 6 apartamente. Musat G. Maldararescu Ana. jud. Bucuresti. Bucuresti.. . str. 29 apartamente. Colentina 85. 5 apartamente. Marinescu Irimia. Manolescu D-tru si Elena. 3 apartamente. Bucuresti Intr. str. Margarit Nic. Mihailescu Ioan. N. Mantea Stefan. Bucuresti. 3 apartamente. Legendei 1 4790. Marcu D. Republicii 136.

Spatarului 31 Colentina Pipera. Vasile Lascar 18. 4 apartamente. Marinescu Eufrosina. Beldiceanu 2 4821. 9 apartamente. Banul Mihalcea 1 4818. Mancas C-tin. 10 apartamente. str. Mihailescu Denis. Bucuresti str Filimon Sarbu 19. Bucuresti. Mardan D. str. Alex. Sf. Icoanei 68 4797. Brasov. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti. Int.. str. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 apartamente. str. Marinescu Florian. str. Cauzasi 10 4820. Serban Voda 34 colt Princ. Miclescu Margareta. str. Bucuresti. 2 apartamente. 13 apartamente. Marinescu Alexandru. Balcescu 42 Bistrita. str. Lt. 3 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti str. str. Mares Dorothea. 4811. str. Mihaescu C-tin. Mares Maria. str. Dorobanti 100 4816. Polona 21. Bucuresti Cal. M. Moldovan Gabriela. Mitilineu I. Manolescu Elias. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Mihailescu Dorina. Polona 108 4810. Mihai Foisoreanu 21 4806. str. 5 apartamente. Gral Angelescu 171 4808. Silvestru 73 4827. Iorga 15 4813. Fundatiei 6 4799. Bucuresti str. 3 apartamente. Floreasca 19. Mincu Sorin si Florica. Meltiade Chiralcu. str. Bucuresti str. 3 apartamente. str. 9 apartamente. str. Bucuresti str. str. str. Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. 3 apartamente. Mungheni A. Modrogan 15 4796. Filipescu 7 4812. Bucuresti str. Rosetti 5 4822.. str. Hirschev 4. Galati str. Unite 4828. str. Slatineanu 22 4807. Filipescu 7. Romulus 23. Bucuresti str. Mazilu Nicolae. Mendelsohn Sigismund. 379 4819. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu 1 4825.A. str. str. Marinescu 5 4809. Bucuresti. Bucuresti. cal. Al. Mincu Petre. str. 11 4829. Spiridon 10. 4 apartamente. Ion. N. Mohai Nicolae. 4814. Moga 6 4804. Martin Maria. 5 apartamente. 6 apartamente. Nic. 3 apartamente. Putul de Piatra 8 4815. 6 apartamente. Mocanu Ion. Adela. Italiana 7. 8 apartamente. Eminescu 96. 3 apartamente.4795. Mendelejeff 12. Brasov. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. Dr. 7 apartamente. Plevnei 44 4817. Marinescu Victoria. Popa Russu 30. 13 Februarie 36 4801. Miclescu Ion. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Manuel Dumitru. Bd. Ionescu Jon 10 4802. Mavroiani Raro Maria. Mogosoaia 8. Potcoava 31 4805. 2 apartamente. Striharet Nasta. Bucuresti str. 4 apartamente.. Marinescu Gabriel. Bucuresti. Teodora. str. Polona 6. Sfatului 2 4800. Mizrahy Mira. Predeal. Bucuresti. Marian Nanu. 7 apartamente. Maria Rosetti 21 4824. Eliade Radulescu 5. N. Marinescu Aurora. Roma 16. Gheorghe Nou 13 4803. str. str. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Slatineanu 13 4826. C. Mesrobian M. Margulis Maria. 6 apartamente. str. Neogiu 6 4823. Bucuresti. N. 1 Mai. Bucuresti str. Sf. str. 98. 3 apartamente. 4 apartamente. Mazilu Gh. Morariu Alex. .

32b 4852. Elena. Manolescu Stelian. Mihailescu Stefan. str. Dimitrie Onciu 53 4842. Brasov str.. Schitu Magureanu 25. Braila str. Lucaci 50 4853. Radu si Serban. Virgiliu 25. Oziris 4 . Gh.4830. Mihailescu Ion. Nerva Traian 22 4860. 4 apartamente. Speranta 1 4859. Mateescu Ion. Bucuresti. G-ral Angelescu 27. Mares Constanta. str. str. Marculescu P Viorica. 9 apartamente. Dristorului 144. Marinescu Petre. Patrascu Voda 5 4835. Morilor 8. str. 29 4840. Micsunescu Margareta. Bucuresti str. Popa Nan 71. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Kisseleff 29. str. Grozavesti 10 4865. Manea Anghel. 16. str. Mihailopol Anastasie. str. 4 apartamente. str. 4 apartamente. str. Manoliu Elena. Republicii 76 4858. str. str. str. str. Mavrodin Ilie. Col. 12 apartamente. Bucuresti. Martini Elena. Aurora 7. Bucuresti. Bucuresti str. Chindiei 16 4833. Mihaiescu Maria most. Slatineanu 5 4838. Imparatul Traian 14 4862. Radu Popescu 10-17 4857. Mantyoros Gh. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 38 4845. Murgu Gh. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Alex. Bucuresti str. Racota 18 4861. Sipotul Fantanelor 7 4855. Stirbei Voda 110a 4848. Metioru Nicolaea. 3 apartamente. Bucuresti. Galati. str. Mihu Nicolae. str. Mihaita Tudor zis Matache. Bucuresti str. 8 apartamente. Milea Ion. Ion Procopie 24-26 4834. str. 5 apartamente. str. 4 apartamente. sos. str. Vlahuta 14. Moreseanu Ion si A. 11 apartamente. 5 apartamente. Dr. Maria Mnatioros. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. Viesparilor 54 4836. Bucuresti. 5 apartamente. Arcului 3. str. Crisului 8 4837. Manastirea Horez 9 4850. Roman str. Emanuel Dr. str. Vitan 197 a. 5 apartament Bucuresti Sos. 4832. Bucuresti str. Marinescu Stefan. str. Bucuresti str. Merghesi Amalia.. Bucuresti. Bucuresti calea Grivitei 11 4846. 5 apartamente. 2 apartamente. Manciu Const. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Sft. Bucuresti. Mazilache Heda. str. Bucuresti. Matache Aurelia. 15 apartamente. Bucuresti str. Caraiman 139. str. Bucuresti. str. Mateescu C-tin si Lidia. 3 apartamente. sos. Melinte C-tin. 3 apartamente. 7 apartamente. Mateescu C-tin si Zoe. Dobrogeanu Gherea 234864. 4 apartamente. Paris 15. Octav Cocarascu 84 4851. Maier Leon. Dorian 22. Bd. Mihailescu Eugenia.. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. 4864. 6 apartamente. 13 Decembrie 54. Bucovina 6 4841. str. Sergiu 32. Bucuresti str. Berzei 103 4843. Frumoasa 4. Mamaligescu I. Dumitra Anastasia 8. Moraru Elvira. Bucuresti calea Plevnei 131 4854. most. Martonov 2 4856. str. Baritiu 5 4863. Mesteru Toma. Bucuresti Intr. str. Bucuresti. 5 apartamente. Ionica 4 4844. Musatescu Valeria. Bucuresti. Stirbei Voda 131 4866. Brezoianu 41 4847. Margaritescu Polifran. 7 apartamente. 5 apartamente. Cobalcescu 20 4839.. Bucuresti. Th. Macsai Ecaterina. Bucuresti.

Agricultori 53 4873.. Mateescu Alexandru. Stirbei Voda 190 4881. Trifu 22-29 4876. Chiristigii 10-12. Bucuresti str. Moisescu Maria. Moscovici David. Marin. Bucuresti. Manu C-tin si Elena. Profetului 5 4893. Bucuresti. 8 apartamente. Marculescu Elena. 11 apartamente. 173 4884. Parfului 12 4878. Bucuresti str. str. 7 apartamente. str. Moisescu Nicolae. Calusei 54. Agricultori 59. 11 apartamente. 5 apartamente. Aristide Briand 8 4891. Marinescu Alexandrina. 4 apartamente. Bucuresti str. Marinescu Radu si Neaga. Nic. Marinescu Ana. str. Dr. Bucuresti str. 6 apartamente. soseaua Runcu 400 4892. 8 apartamente. Mateescu Alex. Bucuresti. Vlad Dracu 6 4898. Melie Malvina. Craiova str. Bucuresti. 12 apartamente. Moscovici Samuel. str. Mosandrei Gheorghe. Manescu Voica. 12 apartamente. str. Moga Adelaida. str. Mateescu Gheorghe. Micu Alexandrina.. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Negri 20. 3 apartamente. Vasiescu Iosif 71 4901. Justitiei 62. Mueller Gustav. str. 7 apartamente. Sold. Bucuresti. Bucuresti. C. Bucuresti. str. Bucuresti str. Marcovici Em. Bucuresti. Marinescu Antoaneta Rodica. 4 apartamente. Popa Tatu 35 4877.4867. str. Bucuresti str. Misirbiu Vladimir. Bucuresti str. 6 apartamente. Micu Aurel mostenit. Logofatul Tautu 12. Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. Neagu Florea 7. Martin Nic. Gangelor 8 4900. Bucuresti str. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti str. Mainescu Alex. Matei Voevod 141 4897. str. str. Anastasia Panu 3 4899. Ronda 45 4870. Armeneasca 13. str. str. Bravu 90 4887. Maricezu Andrei. Mihailescu Nic si Paul. str. Aparatorii Patriei str. Alexandria 6 4885. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita. Negru Voda 153 4874. 14 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti aleea Zoe 9. 8 apartamente. Sararu. str. str. Manastireanu N. Marinescu Florea si M. 12 apartamente. Ion Frimu 13 a. Traian 177 4882. Marinescu C-tin. 12 apartamente. 6 apartamente. str. Calarasi 58 4872. G. str. Bucuresti str. Marin C-tin si Anghelina. Mitroiu Aneta. Duca 19 4890. 8 apartamente. Bradului 42 a . L. Bucuresti str. Apolodor 2 4888. M. Campulung Muscel. 2 apartamente. 3 apartamente. Mihaescu Stefan. Serg. Bucuresti str. 6 apartamente. Delea Veche 48. 8 apartamente. str. Dimitrov 95 4875. Nic. Bucuresti str. Bucuresti str. sos. Maresal Tolbuhin 50 4880. Mateescu Paul. Macincescu Valentina. 15 apartamente. 16 apartamente. calea Vacaresti 104-106 4868. Bucuresti. 59 apartamente. si Bucura. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. 13 Septembrie 162. 6 apartamente. Iancu Capitan 22-20 4894. calea Calarasi 187 4895. Ploiestsi str. Miron Atena si Dumitru Jeana. Marin. Barbu Vacarescu 3 4886. 3 apartamente. Zidurilor 21 4879. Bucuresti. Marcovici Marcel. Cuza Voda 22 4869. Gh. 11 apartamente. I. Iorga 32 4889. Pictor Obedeanu 30-28. Elea 26 4883. Herescu 11 4871. Bucuresti calea Dudesti 185. 3 apartamente.

Mihai Florica. 6 apartamente. Unirii 47 4922. Colentina 40 4934. 14 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. V. str. str. Radu de la Afumati 59 4910. 4909. Grigore Mura 34. Bucuresti. Brasov 11 4912. str. V. Cenuseresei 1 4935. Panu 6. Bucuresti. str. Millia Vasile si Tasca. 3 apartamente. Manu Filip. Marunteanu Grigore. Bucuresti str. str. V. Bucuresti. Mirion Ilie. 10 apartamente. Modreanu Sofia. A. Urlati. Ing. str. Moise Elena. Bucuresti str. Spl. str. str. Cleopatra si Th. Stefan Gheorghiu 9 4906. 4 apartamente. Mihai Paula. Uranus 25 Constanta. Marcovici Sabina. Dr. Bdul Tolbukin 45 4903. 10 apartamente. Mura 33 4908. Bucuresti calea Calarasi 216 4914. Mihalteanu Maria. Gr. Mucetului Prahova 9. Samuel Vulcan 53-55. 6 apartamente. 15 apartamente. Miroiu Gheorghe. Bucuresti str. Bucuresti str. Mussir Nicolae. Tolbukin 21 . Bucuresti calea Mosilor 255 4923. Al Donici 36 4904. Bucuresti str. Dacia 21 4913. Mendelsohn N. Bucuresti. str. Dr. 6 apartamente. Agricultori 105 4924. Stefan cel Mare 105 4928. Lister 18. Braila str. Vasile Cristescu 20 4936. str. Foisor 41 4920. Bucuresti str. 5 apartamente. Franzelari 9 4921. Bucuresti str. Parfumului 37-39. Stan Poetas 16. Agricultori 14. Mata Grigore si Vasile. 5 apartamente. Bucuresti. Magsia D-tru. Intr. Moscana Henriete. str. 19 apartamente. Busteni calea Victoriei 7 4926. str. Marinescu Ion. Panduri 1 4927. Margarit Ion si Constanta. Atelierului 20. Lake. Mandica Ion. Mihailescu Paul si Nicolae. Merovici Iancu Frieda. Ardeleni 6 4932. Marinescu Ioana. Foisor 15 4917. 11 apartamente. Buzesti 24. Milianu Necula si Elena. Sub. Bucuresti str. Mateescu Stefan. Bucuresti sos. Maisler Elisabeta. Bucuresti str. Munteanu Radita. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti Bd. 13 Decembrie 54-26. Bucuresti Calea Mosilor 364. Medianu Ion si Olga. Toamnei 110 4918. Bucuresti str.. Bucuresti str. Bucuresti Bd. Mantuleasa 31 4915. 4 apartamente. 18 apartamente. Gorgan Spataru 27 (Colentina). Manolescu A.4902. Edgar Quinet 3. 16 apartamente. Ratzi Tapulos. str. Bucuresti sos. 9 apartamente. Dionisie Lupu 55 4905. Bucuresti str. Alfred. Buzesti 24. Marcus Cerna. Mihai Bravu 54. 15 apartamente. 5 apartamente. Cristescu 11 4929. 4 apartamente. str. Bucuresti str. 13 Decembrie 35 4919. 4 apartamente. Decebal 4 4925. Julles Michelet 25. Bucuresti str. 20 apartamente. Rubinelor 7 4931. Bucuresti. Matei Elisabeta. Bucuresti. Bucuresti str. str. Iasi. 8 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti Calea Mosilor 165. str. str. Ing. 4 apartamente. Domnita Florica 12 4930. Mihoci Costica si Maria. 3 apartamente. Milos Ecaterina. 8 apartamente. calea Grivitei 96 4911. Mihaileanu Elena. 7 apartamente. Briand 6. Michell Sabina. Bucuresti str. Ilarie Kendi 8. 4 apartamente. 5 apartamente. Halelor 3. 5 apartamente. str. Bucuresti str. Popa Nan 74 4916. str.. Bd. Placerii 6 4907. Magheru 27. 14 apartamente. Mendelsohn Matei. 3 apartamente. G-ral Angelescu 96 4933.

Bucuresti str. Speranta 149 4964. Bucuresti. 6 apartamente. Voda 16 4954. Bebeca. 4 apartamente. Munteanu 2 4950. Mihaescu Const. Cuza Voda 48 4955. 62 apartamente. Madolea P. 10 apartamente. Avrig 9. 3 apartamente. Bucuresti Bul. Mincu Traian. str. Mihaescu Elena. Bucuresti str. 4 apartamente. Matache Stefan. Moscovici Heinrich si Fany. Bucuresti. Matasari 36 4952.4937. Munteanu Vasilichia. Marinescu Petre. Vaselor 74. Bucuresti str. Fluerului 17 B 4943. Orzari 58 b 4947. Agricultori 11. Mihailescu Zoe. Mitu Simion. Visinilor 3 4941. Manolescu Cristian. Maldarescu Natalia. Mihai Bravu 186 4945. 11 apartamente. Moruchian Barabet. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966. Mazliach Miron. Bucuresti str. Bucuresti str. Pop de Basesti 56 4942. Bucuresti str. si Spiridona. str. Icoanei 113 4938. Marinescu Marin. Malatesta Lucia Maria. Ilarie Chendi 21 4944. str. Muzelor 11 4956. Colentina 20 4967. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949.. 6 apartamente. Bucuresti str. Mihailescu Ileana. 3 apartamente. sos. 7 apartamente. Olimpului 9 4970. Bucuresti str. Bucuresti sos. 3 apartamente. 4 apartamente. Dobrogeanu Gherea 11 4963. Mihai Bravu 2 4969. 6 apartamente. Bucuresti str. Meacet 8 4940. 4 apartamente. Valeriu Braniste 38 4962. Bucuresti str. str.7 apartamente. 7 apartamente. calea Mosilor 140. Bucuresti str. Mencer Isidor. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Milencovici Bojidar. 6 apartamente. 9 apartamente. str. 13 apartamente. str. 3 apartamente. 26 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. Pantelimon 234 4953. Bucuresti str. Clucerului 88 Targoviste str. Bucuresti. Bucuresti str. 6 Martie 93 4957. str. Tepes Voda 43-45 4971. Bucuresti sos. N. Munteanu Elena. Brasov. Marinescu Leonida. Bucuresti str. str. Agricultori 84. Calarasi 325-327. Morlova Teodora. Bucuresti str. Bucuresti str. sos. Sabinelor 94-92 4960. Domnita Florica 12 4951. 6 apartamente. Mucata Alexandru. Ep. 6 apartamente. Th. 5 apartamente. Massler Albert. Marinescu Eugenia. Mogaldea Trina. 4 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. Parfumului 37. Madescu Al. str. Melschisedec 9 4939. Marinescu Ilie.. Moise Elena. Tolbukin 33 4965. Bucuresti. Marinescu Anghel. Calea Grivitei 98 4959. 9 apartamente. 6 apartamente. Delea Veche 31 4948. Teleorman 9. Bucuresti str. Wilhelm . Bucuresti str. Pictor . Odorhei 4. 30 Decembrie 79 4968. Brezoianu 35. Marinescu Zinca. Stefan Gheorghiu 33 4961. 20 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. 12 apartamente. Marinescu Alecu. Mendelsohn Valeriu. Zece Mese 12 4958. str. 7 apartamente. Bucuresti cal. Bucuresti str. Mancas Anastasia. Ion Maiorescu 23 4946. Minculescu Elena.

Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. 9 apartamente. Mendel Iosif.. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Marin Serghiescu 14 4998. 8 apartamente. str. I. Marinescu Victor. Martini Capitani. 19 apartamente. Bucuresti str. M. 6 apartamente. Bucuresti. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. Balcescu 9 a 5006. 3 apartamente. Mitzel Sura Hana. Marinescu Apostol. 8 apartamente. Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000. Bucuresti str. N. Arh. Marinescu Nicolae. Maitrot Rene Marie. 5 apartamente. 3 apartamente. Cantemir 6 4983. Mrosa Eugen si Lucia. Bucuresti str. Mateescu Matei.A. G. str. 4 apartamente. colt Batistei 12 4985. Bucuresti str. Filipescu 29. str. Bucuresti str. Mitroi C-tin si Maria. 4 apartamente. 6 apartamente. Magazinele Mercur S. str. Bucuresti str. 15 apartamente. Negustori 24. 7 apartamente. Botosani str. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Stefan Burcus 5. Manole Horia. str. 9 apartamente. Ida. 4 apartamente. Calea Vacaresti 70 bis 4982. Banu Maracine 41 4974. Radu de la Afumati 76. si Paraschiva. Mueller Carol. Marcovici David. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Castiliei 5005. Bucuresti str. 3 apartamente. Unirii 72 si 74 4981. comuna Militarai str.Luchian 10 4972. 5 apartamente. Logofatul Taut 24 4984. Bucuresti. Muradian Ecaterina. Marcus Gh. 12 apartamente. Puicu si Rezisi. Demostene 30 4986. Dr. Mathe Ion si Maria. Drumul la Tei 27 5004. 9 apartamente. Maxim Gorki 5. Malcoci C-tin si Alice. Unirei 23 4975. Popa Savu 2 4996. Duca 4997. Maimarola Felicia. Mazilescu Marin. Mizraby A. Bucuresti str. Mateescu Maria. 4 apartamente. C. Fabricei 49 5001. Popa Savu 18. Miclescu Virginia. Caimatei 16 4992. Bucuresti str. Moscovici Isac. Bucuresti str. Viitorului 141 bis 5007. Sinaia. Moisescu Elena. F. Oradea Mare 82 4991. Maia Emanoil. str. 3 apartamente. Minculescu Sophia. Paleologu 10 si 24 4979. Manea Foca. Mihai C-tin. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Mosescu V. str. 8 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Olga Bancic 4 4993. str. Viitor 145 . Brutus 150 4995. Bucuresti str. Banu Maracine 23 4987. 5 apartamente. Negru Vod (Baneasa) 18. Metaxa Contre Sofia. Moisa A. Bucuresti str. Icoanei 108 str. 3 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Robescu 10 4973. Bucuresti str. Slatineanu 29. 3 apartamente. Bucuresti str. Montesi Alexandrina si Holban. Marinescu Cristian. Manta Radu. Bucuresti. 4 apartamente. Calusei 4 5002. 8 apartamente.. Bucuresti B-dul Dacia 37 B. 9 apartamente. Bucuresti str. Milea Toma. 15 apartamente. Ilie Pintilie 24 4999. Gramont 18 si 20 4977. Vlaicu Voda 67 4990. Eminescu 7 si 57 4980. Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. calea Dudesti 47 4976. Micsunele 11 4978. 2 apartamente. Bucuresti str. Labirint 38. Arionoaia 2 4988. N. 2 apartamente.

Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. Costilea 12 5023. Bucuresti str. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10. Miculescu Vasile. 8 apartamente. Barbu Vacarescu 117. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Mildner Rudolf. Bucuresti str. 6 apartamente. Cometa 41 5019. N. Beller 9 5033. Musetescu Gh. 5 apartamente. 16 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Maria Hagi Moscu 31. 8 apartamente. Bucuresti str. Republicii 69 5024. 2 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. str. Sinaia str. 9 apartamente. Muntenescu Mihail. Putul lui Craciun 14. Titulescu 68 5028. Marculescu Maria. Bucuresti str. 24 B. N. Clabucetului 25. Marcopol Nicolae. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Barlad str. Bucuresti Calea Grivitei 39.. Marculescu Lucia. 3 apartamente. Bucuresti str. Vasile Roaita Vila Cetatuia. Rosetii 13 5012. Titulescu 64 5014. 3 apartamente. Moruzi Valeria. Cumpatului 16 5011. 7 apartamente. Parangului 11 5021. Gogol 25-27 5035. Aradul Nou str. Alex. Batistei 16 A 5034. 3 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. N. Mendel Samuel Alex. Musat Elena. Stirbei Voda 158 5030. 1 Mai 83 5027. Marinescu Vilanella. Bucuresti str. Bucuresti str. Vasile Gherghel 87 Com. Michaileanu Augusta Florioara. Bucuresti str. 4 apartamente. Ana Ipatescu 17 5026. str. Mironescu Traian. Pasteur 17 5032. si Ileana. Av. 4 apartamente. Vasile Lupu 19 5015. str. Marica Alex. Mihalcescu Maria. Bucuresti B-dul Banu Manta 44. 11 apartamente. Romulus 4. 12 apartamente. Mantulescu Sabina. Blanduziei 3. Banu Manta 33. Manescu Calarasi. Viitorului 92 5016. Constanta str. Traian 84 5037. Bucuresti Calea Dorobani 52 5010.. str. Av. 5 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Sagetei 1. Lt. Bucuresti str. Draghescu 2. Marinescu Craciun. 2 apartamente. Muma Stefan. si Zoe. Marinescu Marta. Bucuresti str. 10 apartamente. str. Kogalniceanu 22 5038. 26 apartamente. str. Bucuresti str. 9 apartamente. Vasile Lascar 13 5013. Th. Bucuresti str. Sahia 47 5017. str. 6 apartamente. Bucuresti str. Mihailescu Gh. Mircea Voda Busteni. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Massaci Alex. Marchetti Italia. Motas Zoe si Leon Zoe. Titulescu 90 5056. str. Mihailescu Ioan. M. 15 apartamente. Mihaescu Maria. Bucuresti str. Balcescu 25. Abrud 70. Olteni 4. V. 4 apartamente. Matache Dobrescu 12 . Bucuresti str. Manoliu Gh. Bucuresti str.5008. Mohr Maria. Moscovici Jean si Hortansa. N. Lascar 20. Maria Rosetti 51 5009. Burghelea 7 a 5031. Dr. Bucuresti str. Rudeanu 70 5029. 10 apartamente. Modreanu Petre. si Stefania. Moraru Nicolae.. G-ral Anghelescu 12 a 5025. Serban Petrescu 2. str. str. str. str.

Bucuresti str. Calea Mosilor 237. 7 apartamente. Mera Lucia. 5 apartamente. Marculescu C-tin si Niculina. 7 apartamente. Bucuresti str. Erna. Romana 97 5048. Episcop Radu 37 5049. 2 apartamente. Mihailescu Ioan. Bucovinei 25 5063. Titulescu 44 5072. 4 apartamente. Radu 31. Buzesti 86 si 56 5067. Frumoasa 6 5070.. Roma 3 Poiana Tapului Bd. Bucuresti str. Mera Florica. Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. Bucuresti str. 11 apartamente. Predoleanu Ana. Banului 1. Adm. Aviator Th. Bucuresti str. Bucuresti str.. Octav Cocarascu 61. str. Muntenescu Savu. Bucuresti str. Vasile Lascar 108 5052. 5066. Midan C-tin si Maria. 2 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Manolescu Angela. 6 apartamente. Bucuresti str. str. Misu Alexandru. Bucuresti Sos. Bucuresti. Manolescu Vasile. 8 apartamente. Eug. Frumoasa 28. Bucuresti. G-ral Alex. Maica Domnului 14 5054. 14 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. str. Bucuresti str. Marculescu Toma. Ronda 39 5042. 12 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti. Oltarului 12 5062. Mihailescu Gastor. 9 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Marinescu Ghita succes. Manolache Ana. Molan Ion. 2 apartamente. Boteanu 3 . 4 apartamente. Aurel Vlaicu 96. Traian 202 5040. Bucuresti B-dul Miciurin 52. Berzei 4 B 5064. Muntenescu Nicu. Banului 3. 17 apartamente. Dionisie 12. Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. Stirbei Voda 114-116 5068. str.. Bucuresti str. 6 apartamente. Principatele Unite 8. Ep. Muntenescu S. 3 apartamente. Vasile Gherghel 78. 4 apartamente. Mihailescu Elena. str. 6 apartamente. Macar. Mihailide Eufrosina. Mititelu Angela. Bucuresti str. str. Iliescu 43 si 45 5058. Marich Olga. Bucuresti str. Dumitru. Manescu Alex. Bucuresti str. str. 5 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. Mateescu Monica. str. Mante Constantin. Mueller Barbara. Margasian Z. Vasile Roaita 3 5056. Calea Victoriei 95 5050. Bucuresti str. Bucuresti-Ploiesti 51. Baneasa str. Titulescu 92 si 96 5046. Aristide Briand 21 5060. str. Missu Maria Luiza. Bucuresti str. 2 apartamente. Independentei 15 5055. Moga V. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti str. Pitar Mos 8 5043. Mirescu Nicolae. Aristide Briand 21. Baneasa sos. Bucuresti str.. 3 apartamente. G-ral Angelescu 90 5065. Silvestru 30. str. 4 apartamente. Miron Cezar Paula. N. 5 apartamente. 15 apartamente. Stefan cel Mare 166 5047. 16 apartamente. Manciulescu C. Bucuresti str. GH. str. Radovici 2 5044. Bucuresti str. Bucuresti Calea Grivitei 214. Brezoianu 18. Avram Iancu 8 5045. Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. Nanu Muscel 5 5071. Ghiocei 25 5041. 17 apartamente. Sinaia str. B-dul N. Mureseanu Elena Visoiu. Lizeanu 40 5061. Mardaloescu. Dimitrov 12. Matasari 5a5 5069. 26 apartamente. 4 apartamente.5039. Miron Ilie.

Bucuresti str. 5100. Bucuresti. M. Spl. 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. str. Maior Boroziu 4. Marinov Ion si Elisabeta. Xenopol 8-10 5081. 4 apartamente. N. Cobalcescu 43 a. str. Cuza 74. 15 apartamente. Titulescu 43. Muresan Traian. Musetescu Elena. Romania Muncitoare 9 B 5097. Bravu 171 str. sos. Stirbei Voda 92. Marinescu N. Bucuresti str. Elena Doamna 33. Bucuresti str.5073. Vanatori 8 5087. Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti str. Bihorului 39 5095. Dr. Soveja 36. Intr. 3 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. A. Mihailescu C-tin. Misanian Krilcor. apartamente. Negului 10 5077. M. str. Ancuta 2. Meculescu Antoinette. Mircea Ciobanu 10 . Gr. Dr. Virgiliu 37 5074. N. Maria. Bucuresti str. Husi. 4 apartamente. 6 apartamente.. Moraru N. 6 apartamente. Baritiu 21 5102. str. 5 apartamente. 11 apartamente. 13 apartamente. Mandolini Alexandru. Bucuresti. 8 apartamente. Mondoc Iosif. Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. 5 apartamente. Bucuresti str. Sos. Marcovici 9. Alexandrescu 54. Mironeanu Ecaterina. Manolescu Elena. Motoc Alexandrina. Unirii 40 5084. Bucuresti str. Bucuresti str. Baldovin 11. I. Mihail P. Bucuresti str. 2 apartamente. 64 apartamente. Marcu Constanta. Moldoveanu Stefan. str. Miroevschi Alexandrina. Manolescu Ion. H. Bucuresti str. Isvor 109 5086. Mitrica Ilie. Martzu F. Radu Voda 23 a. Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. 5 apartamente. Turnescu 14. Stefan 20 5105. Baneasa str. str. 4 apartamente. Ghica Voda 35 5091. 10 apartamente. Bucuresti sos. 5 apartamente. Stefan cel Mare 267 5078. Drossu 3 5089. str. 3 apartamente. Mueller Alois.. Stoenescu 11 5098. Milea Dumitru. Unirii 42. Maxim Elena. 3 apartamente. Traian 222 5076. Manu C-tin 29. 19 apartamente. M. Cpt. Marinescu C-tin. 5 apartamente. Bucuresti str. Manta Gh. Bd. C. Melechsohn Moisa. Pitagora 35 5094. Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. Bucuresti Bd. Titulescu 175 5103. Bucuresti str. si Vargolici Jalea Paulina. str.. Spl. Oitelor 8 5085. Gherea 8 5099. Berzei 97. str. Meltzer Toma. Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. Ion. Vasilescu 8 5104. Bucuresti str. 5 apartamente. Mares Gh. 3 apartamente. 10 apartamente. Campulung str. Radu Voda 23. 2 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti. Sft. N. Av. Marin Ion si Ioana. D. col. 11 b. Bucuresti str. str. Orzari 67 Pucioasa str. Stirbei Voda 122. 10 apartamente. Masec Carol. 3 apartamente. Dr. Modreanu Lidia Ana. 3 apartamente. Bucuresti str. si Crisan 14 5090. 14 apartamente. Bucuresti. Republicii 17 5082. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Vanatori 10 5101. 11 apartamente. Titulescu 133 5079. Martzu Elena Lila. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice.

str. 1 apartament. Manciulescu Doina. Bucuresti. Batistei 15. Bucuresti str. Bucuresti sos. Dionisie Lupu 32. Cumpatul 3. Bucuresti str. Metaxa Ecaterina. 3 apartamente. Dionisie Lupu 5. Macavei Antoniette. Bucuresti str. Bucuresti str. Manolescu Amalia. str. Bucuresti str. 4 apartamente. str.5106. Marinescu Maria. 7 apartamente. Pomenirii 36. Filipescu 7 5129. Sfintilor 11 5137. Doamna Chiajna 11 5131. Bucuresti str. Mociornita C. Const. Sinaia. Barbu Lautaru 20 5121. Mateescu D-tru. Musatescu Mihail. 3 apartamente. Paul Greceanul 24. Mendelejeff 1. Bravu 111 5113. 2 apartamente. Emil Sergent 2 5128. 3 apartamente. 3 apartamente. 204. Mazarini Niculae. 3 apartamente. Berzei 18 5138. Bucuresti sos. M. Marisov Constanta. Cobalcescu 36 5116. Constanta Iuliana. str. 3. Mirica Dumitru. Alex. Sahia 39 5139. 4 apartamente. Eminescu 240 5117. Bucuresti str. Magurele 159 si 17 . 4 apartament Bucuresti. Kuibasev 21 Vasile Roaita. 2 apartamente. Oltenitei 196 5122. Bucuresti str. Mihailescu Elisabeta. Popa Soare 61 5126. Musca Stefan. Nic. Marinescu Const. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 12 apartamente. Ana Ipatescu 20 5134. 2 apartamente. Ecat. 8 apartamente. Bucuresti. Mihail si Eleonora. Vaselor 23 5120. 6 apartamente. Voda 41. Academiei 35 5118. Tabla Butii 107. Misaleanu Valeria. 3 apartamente. 11 apartamente. 202. str. Bucuresti sos. 21 apartamente. Peris. str. Vanatori 18 5123. str.. Mandrenul Paula. Bucuresti. str. Victoriei 208 5125. Pictor Romano 18 5132. Ion Atanasiu 7 5108. 2 apartamente. Floreasca 5124. Matak Radu. str. Manolescu Constanta. 34 apartamente. Leon Voda 14 5136. Manolescu I. 1 apartament Bucuresti. 2 apartamente. Gutenberg 9 5133. Bucuresti str. Vila Bistreanu 5115. str.. Marian Gheorghe. Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. Rahovei 200. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Mavrocordat Ghica. Vladescu Iacorache. Rahovei 199 5127. Cuza Voda 124 5107. str. Bucuresti str. Marin Anghelina. 4 apartamente. B-dul Balcescu 2 5130. Ciru Iliescu 27 5110. Calafat 76. Madgearu Eugen si Nicolae. Bucuresti str. Bibicescu 15 5119. Marcu Burah si Sima. Bucuresti str. Bucuresti M. Bucuresti str. Marculescu Ilie. si Opris. Modreanu Rodig. Bucuresti str. Bucuresti str. 1 apartament Bucuresti Cal. Bd. M. Bucuresti str. 9 apartamente. 4 apartamente. I. Mociornita Margareta. cal. N. Bucuresti str. Salvator 6. str. Sinaia str. Lenin 20 5135. Sinaia str. Mavrocordat Marica. Dorobani 90 5112. Mavrocordat George Nic si Irina. Bucuresti cal. str. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Intr. Bucuresti. Dionisie 53 Calea Victoriei 95. Mateescu Ion. Magikian Eduard. 3 apartamente. 5 apartamente. Mociornita D-tru. Cazarmei 49 5109. 13 apartamente. Ion Ghiulamila 27. Aquila 45 5140. Dr. Dr. str. Luterana 21. Moisesian Rozalia. str. Moga Octavian si Mariana. Bucuresti str. Frumoasa 35 5114.

49 5168. Negrescu Ion. Bucuresti str. Nestor Eufrosina. 5 apartamente. Virgina Maria. Niculescu Maria. Rahovei 190 5167. Bucuresti str. str. Negulescu Cecilia. Bucuresti str. 4 apartamente. cal. Alexandria 20. 3 apartamente. cal. Nicolau Marin. 7 apartamente. Necsulescu Stere. 8 apartamente. Vineri 33. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Fainari 44. cal. p-ta Lahovari 5a. Serban Voda 113. Maria Rosetti 47. Varful cu Dor 4 5162. Vladimirescu 55. Bucuresti cal. str. Bucuresti str. 5 apartamente. . Neacsu Ion si Sofica. 3 apartamente. Neuman Olga. Gr. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Neagoe Dionisie. Bucuresti. 22. Carol Davila 1 5147. Slavesti 8 5154. Bucuresti. Dudesti 39 5144. Nicolaescu Eliza. Nicolau Ioan. 5 apartamente. str. Nagler Ana. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti b-dul Gh. Lanariei 105 5165. Alex. Bucuresti str. 7 apartamente. Alexandrescu 58 5171. Nicolau Maria. Zaicari 16 5152. 7 apartamente. str. Niculae Radu. Bucuresti str. Cotroceni 12 5145. str.. b-dul Gh Cosbuc 47 5169. Paradium 15 5161. Bucuresti str. Calarasi 34 N. Uranus 2 5150. Sf. Bucuresti cal. 4 apartamente. Negulescu Elena Mazareanu. Putul cu Plopi 2. 3 apartamente. Nicolescu Elisabeta. Naum Nicolae. Atena 9 5166. Bucuresti. 5 apartamente.5141. 4 apartamente. Bucuresti. Nicolae Victor. Bucuresti str. Nicolau Victoria si D. Nastase Ecaterina. 8 apartamente. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. str. str. Bucuresti str. Armeneasca 36. 51 apartamente. str. 13 Septembrie 125 str. Bucuresti b-dul T. 3 apartamente. Nicolescu Ion. Nedeianu M. Sold. 98. Bucuresti str. Bucuresti. Maica Domnului 38. Atena 3 5164. str. Nicolescu Alexandria Ionita. str. Dimitrov 36. Vatra Luminoasa 77. sos. Orzari 32 5160. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti cal. Vacaresti 177 5151. 7 apartamente. Maica Domnului 7 5157. Bucuresti.. Naumescu Olimpia. Rahovei 66 5149. 11 apartamente. Bucuresti str. Budila 2. cal. Tepes Voda 128 5148. Mihalovici. Vasile Lascar 23 5146. Nicolaescu Elisabeta. 10 apartamente. Theodor Masaryk 2. Mihail Marinescu 10 5156. Nicolescu Lelia. cal. str. Olimpului 82 5143. 3 apartamente. Iliuta 6 5153. Navaschi Natalia Margareta. Poteras 35 5170. Eforie Parcela 1008 5163. 5 apartamente. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Dionisie. Aurel Vlaicu 98 5159. Sahia 54 5158. 5142. Nicolescu S. Niemandz Elena. str. Bucuresti str. 8 apartamente. Nicolau Alexandrina. 4 apartamente. Calarasi 319. 11 apartamente.

Nicolescu Alexandrina. Bucuresti str. G. Poincare 37. Alea Odobescu 17. Naldalu Maria. Bucuresti cal. Mihai Bravu 344. cal. Braila. Neata V. Titus 7-9. Ganovici 11. Ion.12 apartamente. Alexandru Savulescu 21 5177. Iuliu Valaori 13 5173. 3 apartamente. Bucuresti. Nicolocoglu Nicolae. Lister 53. Nicolescu Stefan. 14 apartamente. Nestorescu Suzana. str. Bucuresti str. Negruzi 30 5198. C. cal. Bucuresti str. 13 apartamente. str. Nestarescu Barbu. 3 apartamente. Principatele Unite 47 5178. Bucuresti str. Nicolescu I. 2 apartamente. Carol Davila 32. Bucuresti b-dul Gh. Plantelor 78 5176. Ana Ipatescu 15. Antim 72 5186. 8 apartamente. str. 4 apartamente. Negoian Alfred. Bucuresti. B-dul Marasesti 100. Nicolescu Zoe. Nicolocoglu N. Nita Dumitru. Vulturi 51. str. Calea Calarasi 298. Cavafii Vechi 19 5196. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Negulescu Maria. Negrescu Rozalia. str. Bucuresti str. 13 apartamente. 5 apartamente. Calea Calarasi 131. B-dul Libertatii 266. Nitoiu Tanase. Nicolescu Radu si Victoria. Dimitrov 124. Negrutzi C. 9 apartamente. Nadler Beniamin Ioseph. Bolintin. Mamaia-Constanta. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti sos. Cristache. Nitescu I. Stan si Eugenia. Magaziilor 2 bis 5188. Bucuresti cal. Alexandru Orascu 1 5192. Maior Campeanu . 13 Decembrie 29 5183. Rahovei 105 5175. Calea Victoriei 208. Bucuresti cal. Ion Taranu 18. 6 apartamente.Cujarului Zei 6 5172. 5 apartamente. 187 5187. 5 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. Nicolescu Victor. str. Nicolau R. 5205. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. 3 apartamente. Nuni Ioana. 4 apartamente. 9 apartamente. str. str. Antim 68. R. Bucuresti. Bucuresti str. b-dul Marasesti 19 5197. Bucuresti str. Bucuresti str. Nicolescu Panait. Bucuresti dr. Speranta 152. Nedea C. 20 apartamente. 3 apartamente. 11 apartamente. Grivitei 466 5180. Niculescu Manache Marin. Nicolau Angela. Nicolici Ghizela. 126 5182. Nicolescu Anghel. 4 apartamente. Vasilescu 4. Uranus 41 5194. Nitoiu Vasile. Poterasi 15 5201. 15 apartamente. Liliacului 10 5191. 4 apartamente. Eroului 85. Bucuresti. 13 Septembrie 47 5190. Kalimache 45 5179. Cpt. Bucuresti str. 5204. Prof. Carol Davila 3 5193. str. str. si Ecaterina.. Nicolescu Bolintin. Bucuresti str. 13 septembrie 90 5199. Justitiei 61 5181. 3 apartamente. 5202. Bucuresti str. str. Nicolae Radu si Gherghina. C. 9 apartamente. str. Arion 11. Ghiulamila 22 5189. I. 4 apartamente. str. Busteni. Bucuresti str. Constantin Gnadt 31. 7 apartamente. 13 Septembrie 53 5185. Bucuresti str. 6 apartamente. Elena. Avram Iancu 7a 5174. Bucuresti str. Uranus 43 5195. Gh. M. Nevschirlian S. 3 apartamente. Nicolescu C-tin. Nicolescu Argesanu . 5206. Witing 27. Bucuresti str. T. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Lt. G-ral Leca 33 5200. Enachita Vacarescu 14 a 5184. Mostenitorii Toader si Elena. Bucuresti str. 5203. Bucuresti str. Negulescu Ion.

str. Laborator 146. 2 apartamente. Negulescu D-tru si Petruta. str. Viorele 18. 8 apartamente. Niculescu Ana. Nedelovici Stela. 5218. Alex. Marinescu 22. Bucuresti. Intr. str. str. str. Negulescu Constanta. Bucuresti. Calarasi 70. Dr. 5210. 16 apartamente. Bucuresti. B-dul 1907 nr. Minotaurului 26. Bucuresti. Speranta 124. str. 69 5223. str. 13 apartamente. 3 apartamente. Remus 1. Bucuresti.. 10 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti str. 5209. 8 5220. Niga Adriana. Av. Bucuresti. Tunari 75 . 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. C. str. Cap. Romana 74 5236. Nicolau Grigore Amalia. Bucuresti. Arad 8 5232. G-ral Manu 7. 10 apartamente. str. Bucuresti. str. Arcului 7. str. 8 5234. Lascar 71 5230. 8 apartamente. Polona 108. 2 apartamente. Bucuresti. Negulescu I. str. str. 5 apartamente. Nitescu Maria Sanda.22. 8 apartamente. Lascar 102 5227. 5 apartamente. 22 apartamente. str. Nestorescu Arghira. Niculescu Maria. Niculescu Dumitru. Bucuresti Ana Davila 37. str. Niculescu Mizil. Sahia 28. Neamtu C-tin. Stefan Mihaileanu 11 bis. A. 5211. Bucuresti str. Bucuresti str. 5208. C. Roseti Cerealelor 4. Bucuresti. Speranta 37. Bucuresti. 17. 5212. Aleea Grand 20 5231. str. 4 apartamente. str. Nicolescu Zenobia. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 4 apartamente. 5216. Caracas 7. Nicolescu C-tin. 8 apartamente. Negoescu Eliza. V. Saguna 14. 11 a 5214. Romana 41 5219. 22 apartamente. Bucuresti b-dul 6 Martie 95. 17 apartamente. Nicolae. 8 apartamente. Dorobanti 71 5233. Nitescu Grigore. Calea Rahovei 318. Bucuresti str. str. 9 apartamente. Th. Nicolescu Viorica. 3 apartamente. Nicolae C-tin si Efighena. str. str. Bucuresti. Nicolau Ligia. 5207. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau). str. Nestor Vasile. 4 apartamente. Bucuresti. Nicolaescu Elena. 234 5238. Naumescu Cleopatra. Lueger 18. Bucuresti. Cal. Nestor Vasile. Bucuresti. Povernei 15. str. Arionoaei 17. Nicolaescu C-tin. Braila B-dul Karl Marx 63. str. Bucuresti. A. Bucuresti. Blaj 9 5228. Bucuresti. str. Nicoleanu Maria. Niculescu Ion. Bucuresti. Dumbrava Rosie 19. Cal. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Staicovici 7. Plevnei 230. Bucuresti. Bucuresti. Nitescu Nicolae. 5217. Nicolae Ilie. Stirbei Voda 12 Ploiesti. Mercur 23 5242. Negoescu Barbu. Bucuresti. Icoanei 10 5241. Th. Minervei 66 5224. 5 apartamente. 5213. 3. 5221. 5 apartamente. Niculescu Alex. Nastasescu Camil. Alecu Russo 21 5239. str. Bucuresti. Drosu 26 5222. 5226. Stefan Stoica 47 5229. Petru Rares 15 5235. Bucuresti str. 7 apartamente. Niculcea Miron. 4 apartamente. str. Mitrop. 20. Nitescu-Stanescu Emilia. Cornescu 67. Precupetii Vechi 54 5240. Neter Ana. V. Cristian Tell 12 5237. str. str. Democratiei 10. 5 apartamente. str. Dr. str. Bucuresti str. Bucuresti. 35 5225. 14 apartamente. Corabia. str. 5215.

I. Neicu Niculae. Nadejde Florenta. str. Viilor 134 5269. 3 apartamente. str. Nicolaescu Aurel. Victoriei 109. Nicoreanu Paulina. Constanta. Sinaia. Bucuresti. 3 apartamente. Negoescu Margareta. str. Buzdugan 3 5258. Radauti 10 5257. str. Columb 5. Sf. str. str. Bucuresti. Stefan Gheorghiu 19 5252. Niculescu Ecaterina. Bucuresti str. Ana Ipatescu 52 5260. Bucuresti. 8 apartamente. Luigi Cazzavillan 5250. Dragos Voda 58 5248. Neagu Ana. Nicoreanu Alexandrina. Bucuresti. str. Nicolau Mihai. str. Nestor Nastase. 5 apartamente. str. 5 apartamente. Nacescu Dan. Bd. Maria. 4 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. 32 5245. Neicu Mircea. 5 apartamente. str. 2 apartamente. 3 apartamente. str. str. I. str. Niculescu Vasile. 2 apartamente. str. str. Nazeanu Silvia. Bucuresti. Ion Sulea 21 5264. Nica Dumitru. Dudesti-Cioplea. Sos. Bucuresti.. Aurel Vlaicu 152 5272. str. 3 apartamente. Focsani. Bucuresti. Nenisor Sergiu. Negru Sylvia. 11 apartamente. Bucuresti. Bogdan 26. str. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. B. Nic. Nedelcu Nita si Ecaterina. 5 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bd. 6 apartamente. Bucuresti. Prof. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. A. General Angelescu 87 A. Bucuresti. Maica Domnului 29 5251. Bucuresti. Bucuresti. str. Narghezian Azarie. Gr. Bucuresti. Bucuresti. si C. Povernei 26-28 5273. Toamnei 8. Bucuresti. Popa Chitu 6 5255. 8 apartamente. 7 apartamente. Nicolescu Nicolae. Treime 30. 12 apartamente. Nenciulescu Alice. 4 apartamente. str. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. Ion Mincu 3 5270. Iancului 155. Niculescu Constantin. Medic G-ral Severin 18. Bd. Niculescu M. 12 apartamente. Ghica Tei 56 5247. Bucuresti. 1 Mai nr. 3 apartamente. 6 apartamente. Dimitrie Sturza. str. Ionica 7. Dionisie Lupu 8. Nachmias Iacob. Inisor 17 A 5244. Bul. Vasile Adamachi 8 5262. str. Bucuresti. Anton Pan 2 . 14 apartamente. 5 apartamente. str. Iasi. Caragiale 31. Gabroveni 57 5249. Niculescu Aneta. Alexandrescu 14 5261. str. 3 apartamente. Nicolau St. str. Niculescu Teodor. Vulturi 54 5263. Bucuresti. 30 Decembrie 5246. str. Dimitrof 124. Bucuresti. str. Frumoasa 29 5259. Balcescu 3-5 5271. Tanase Nic. Sinaia. str.5243. Niculescu Gheorghe. Bucuresti. Popov 44 5265. str. 55 5267. 3 apartamente. str. 8 apartamente. str. Neder N. Apolodor 7. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. Bucuresti. Boteanu 6.. Gh. Adam 5256. 1 5268. Nicolescu Ecaterina. str. Bul. N. Nicolau Maria. Bucuresti. Occident Eforie Constanta 5253. Sf. str. 9 apartamente. Alex Sahia 6. Lisabona 2 5266. str. Bucuresti.

str. str. 2 apartamente. str. Carol Davila 17 5300. Floreasca 16 5279. 3 apartamente. 3 apartamente. Viilor 107 5287. Cal. Zahana 1 5298. Niculescu Dragomir. 9 apartamente. Petru Maior 47. . B-dul 1 Mai 23. Fruntea Lata 29. Iancului 57 5276. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Vanatori 20 5308. str. Niculescu Alexandru. Viitorului 169 5302. Bucuresti. Andrei Saguna 20 cal. 6 apartamente. Manitu Petre. Bucuresti. str. Frumoasa 50.. C-tin. Ilfov. 3 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti. Manu 20. Bucuresti. Niculescu Elena. Braziliei 24. Bucuresti. Nedelcu Maria. Nadolu Constantin. Bucuresti. 4 apartamente. Arges 14. Niculescu Manole. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Ecat. str. Samoil Vulcan 73 5305. Zamfir Olaru 19. str. 17 apartamente. 5 apartamente. Braniste 35. Bucuresti. Niculescu Elena. 4 apartamente. 3 apartamente. Snagov jud. Bucuresti. Bucuresti. 96. Bucuresti. Nadler David. Turgheniev 2 5283. Bucuresti. Sc. Cal. 27 apartamente. Bucuresti. Nedler Samuel. str. 24 apartamente. str. Nisini Candrea. Niculescu Gheorghe. Bucuresti. 49 5297. Bucuresti. 4 imob. str. Nacu Toma si Virginia. str. Bucuresti. 22 apartamente. str. str. Targul din Vale 19 5292. 80 5289. Negoita Dumitru. str. 2 apartamente. Nedelcu Elena. Margeanului 87.. str. Toamnei 109 5282. Niculescu Margarete. Nenisor M. Nanu Constantin. Cosminului 5 5291. Calea Grivitei 442 5278. Nastarescu Gheorghe. 6 apartamente. Nestor Faneta. str. Valerian Cuibasev 7. Felix 76. Ceres (Isvor) 9 5309. str. Bucuresti. 2 apartamente. Nedela Radu Ion. 19 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Codreanu 3. str. 5 apartamente. Nicolau Alexandru. B-dul Gh. Vacaresti 11 5290. Udricani 5. Tutunari 25 5304. str. 14 apartamente. Nicolici L. Cosbuc 21. Bucuresti. Niculescu Dumitra. Bucuresti. Nitescu Clemansa. Splaiul Independentei 181 5293. Bucuresti. Elisa. 23. str. str. Bucuresti. str. Paris 33. Nedelcu Vasilica. Bucuresti. Bucuresti. Calarasi 319 5281. 30 apartamente. Negrea M. Negescu Vladimir. str. Calea Serban Voda 19 5284. Roma 59 5301. Nicolescu Mihail. str. 3 apartamente. Nic. str. Grivitei 227 5299. complect. Neagoe Alexandru. Ion Creanga 20 5277. Bucuresti. Bucuresti. Costache Negri 13 5288. str. Petru Rares 5303. str. 7 apartamente. Bucuresti Sos.5274. V. Cariol Knapp 78 5296. Naclian Krikor. Bucuresti. Tismana 5-7 5294. str. Nicolau Corneliu. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Gh. str. Mitrop. str. str. Iorga 55 5307. Nenciu Paun. str. 19 apartamente. Niculescu. 4 apartamente. str. Lizianu 21 5286. Niculescu Vintila si Aurelia. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. str. 10 apartamente. Nastase Dumitru. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Calea Dorobantilor 86. Giurgiu. Pitesti str. Ilarie Chendi 47 5280. Halfeu 3 5295. Rahovei 5306. Izvor 17 5275. 8 apartamente. Bibescu Voda 24 5285.

str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B 5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33

5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27 5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru

100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str. Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3

5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29

5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei 112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118,

120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60 5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2

3 apartamente. Calarasi str. Poiana Tapului. Bucuresti. Latina 4 5534. Dogari 28 5529. str. Nanu I. Bucuresti. Oprita Const. Sos. Mare 35 5515. str. 2 apartamente. Prof. Sos. Oprea Ortansa. Olteanu Maria. Oanea Laurentiu. Bolintineanu 5. Witing 26 5539. 16 apartamente. Oncescu Besteli. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. si Eleonora. Dr. str. Traian 191 5525. Obanian Nisak. 14 apartamente. 5 apartamente. sos. str. str. Putna. str. Obogeanu Veronica. Oprea Titu. Lidia 100 5536. str. str. Col. 5 apartamente. 3 apartamente. imobil complect 5523. Olaru Ion. Bucuresti. 20 apartamente. Timisoara. str. Orezeanu Tudor. Odeseanu C. Oprescu Niculae. Ochs Malvina. Niculescu Aneta. str. 8 apartamente. Oraseanu Alex. Buzau. str. str. Bucuresti. Alexandru. str. 34 5519. str. Bucuresti. Bucuresti. Nifor Balasescu 8 5516. 13 Decembrie 32. Bucuresti. Teohari 1 5531. Olteanu Dumitru. Oprisan Mihail. str. 3 apartamente. Nicolescu Gheorghe. 8 apartamente. Ghercu C-tin 16. Stefan cel Mare 224 5535. Dr. Bucuresti. Intr. 5512. Bucuresti. Georgescu 19 5533. Oncescu C-tin si Antoneta. si Marieta. Elena Cuza 109 5518. Edgar Quinet 5 5522. str. 18 5538. str. Bucuresti. Negru Voda. Boteanu 3. str. Sos. Uranus 110 5530. B-dul Dacia 10. 12 apartamente. str. str. Stefan Stoica 1. 7 apartamente. Otilia I. 4 apartamente. Cornelia 20. Bucuresti. Bucuresti. Pantelimon 280 O. Bucuresti. Polona 45 5514. 3 apartamente. Orfanu Constantin si Niculina. str. Bucuresti. Olteanu Marcel.5509. str. 3 apartamente. Bucuresti. Vlaicu 10 5513. Bucuresti. Bucuresti. Calea Grivitei 314 5526. Orascu 29 5521. Olah Margareta si Rubin Teodor. 6 apartamente. 4 apartamente. Banu Manta 23 5528. Otopeanu Elena. Icoanei 91 5520. Lazureanu 53 5532. 4 apartamente. Toma Stelian 9. Oprescu Ion. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Costache Balacescu 6 5527. Ochinciuc C-tin. str. Oancea Cleo. Colentina 170 5524. Piatra Neamt. str. 12 apartamente.. Oprescu Ion. 4. apartamente. D-na Neaga 5 5510. str. Bolidului 1 5517. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 218 5511. 6 apartamente. Maxim Gorki 53. Ion Ursu 23. Florea. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Alex. Pasteur 59. 2 apartamente. str. Piata Romana 7. 3 apartamente. str. str. 26 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. Campulung Muscel. Olteanu I. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Brezoianu 29. Serg. Belizarie Luther 24 . Oitelor 18 5537. A. Matilda. Oprisanu Const. Mihai Bravul 28. Bul. Poenaru Bordea 14.

Olteanu Zaharia. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Olteanu Ion si Ioana. Bucuresti. 57 5555. Bucuresti str. Bucuresti. Spatar 1 5569. 5 apartamente. str. Bucuresti.. str. Calea Victoriei 97 5547. 4 apartamente. Predeal. Otopeanu Elena. Bucuresti. Pargari 41 5551. 78 5541. Olteanu Iopachim si Teodora. 5 apartamente. Oancea Maria si Eremia. str. str. Mitropolit Filaret 44. 2 apartamente. Lanariei 148. Atena 8. Vanatori 17. Acvila 26. Florescu 2 5566. Orezeanu T. Bucuresti. Vigilentei 12. Bucuresti. 6 apartamente. str. Aurel. str. str. Bucuresti. Otetari 3 5567. Mihail Cornea 76. Oprescu Florica. 4 apartamente. str. Isvor 48. str. str. 26 apartamente. Sinaia. Anghel. Colentina 1. Opreanu Ovidiu. Teodor. str. Bucuresti. Maria. Olbrich Victoria. 9 apartamente. Oprea Teodora. Elena. Dristorului 73 5545. Sos. Bucuresti. Maresal Tolbukin 15 5558. Ohanesian Luca si Ema. 9 apartamente. 4 apartamente. Olin Maria. Aleia Frigului 3 5560. 8 apartamente. Nicolae Balcescu 7 5556. str. 30 Decembrie 23 5550. Olteanu Paulina. Orasul 16 Februarie. str. Olmazu C. str. Ororovitz Leopold si Naftali. Ronda 19 5571. Bucuresti. Salmeu 30. Ottescu N. Belgrad 5. Bucuresti. str. Oprescu Graziela. Latina 4. str. Bucuresti. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu. 12 apartamente. Oprescu Alice Ana. G-ral Anghelescu 47 5570. Bucuresti. str. Moiser Nicoara 1 5549. Bucuresti str. str. str. 15 apartamente. 4 apartamente.5540. Oprea Vasile. Angelescu 100 5543. Maior Vartejeanu 13 5572. str. Bucuresti. Otelariile Poldi. Sahia 58 5546. 5 apartamente. str. Olarasu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Oppier Albert. Onofrei Clemance. Sos. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Covaci 2 5564. Anastase Paun 16 5544. Dragos Voda 49 . 19 apartamente. 7 apartamente. Oprescu N. 4 apartamente. 8 apartamente. 18 apartamente. Grigore Alexandrescu 80 5573. Icoanei 84 5562. Bucuresti. Ottore Pia. str. Rocelor 5568. str. str. str. Bucuresti str. str. Pantelimon 43 a 5561. Sos. 4 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. 14 apartamente. Hristo Botev 27 5554. Calarasilor 30. Alex. 2 apartamente. Valjan 1. Mihail Kogalniceanu 69. Ovenstein Rina. Oncescu I. Bucuresti. str. 3 apartamente. Sos. Bucuresti. str. 33. 41. 5 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Colentinei 137 5559. Bucovina 44. str. Orenstein Ana. Bucuresti. Bucuresti. Marasesti 23 5557. Gh. Orisan Viorica. 5 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 51 5563. str. Bucuresti. Orghidan N. str. Lenin 10 5542. Gen. Oizemski Margareta. Elena. Poterasi 39. Bd. str. Stefan cel Mare 150. Opari Stavru. str. Gh. str. Bucuresti. Dogarilor 22 5565. Bucuresti. Republicii 45 5553. Oancea Leonida. 10 apartamente. str. Bucuresti. Petre Mintes 34 5548. Bd. Masina de Paine 2 5552. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti.

Bucuresti. 2 apartamente. Beldiman 1. Belu 1 Domnesc 2. Anca. Gh. Opran C. Hagi-Moscu 19. Bucuresti. Batistei 35 5591. Opari S. str. Moruzi 42. Col. 3 5584. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. Columb 46 5586. str. Ornstein Carola. Batistei 23 5600. str. Spoitori 5 5576. Bd. Odobescu Romulus. Sos. 5605. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente.. 5 apartamente. str. H. 4 apartamente. 21 5596. 10 apartamente. Sos. Gh. Octav Cocarescu 89 5609. Sft. calea Grivitei 72. Muncii 1. str. 2 apartamente. 7 apartamente. Oprisan Nicolae si Florica. Oprea Vasile. Teiul Doamnei 5. Oteteleseanu Georgeta. Stelian. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Dimitrof 105 5606. Bucuresti. Oghina Gratida. Orescu A. 16 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Orovanu Iulia. Bucuresti. M. Poernaru Bordea 16 5578. str. Oprescu Jana. 5 apartamente. 4 apartamente. 58 5604. Oancea Cornelia. str. str. Oprescu Ioan. str. str. Bucuresti. 10 apartamente. Manu 12. cal. str. 7 5579. Bucuresti. Grigore Ioan 9 5595. Bucuresti. Colentina 11 B. Lebedei 18 5588. Onicescu Octav si Luiza. 4 apartamente. Florica. str. Romana 28 5599. Bucuresti. Oancea N. str. 6 apartamente. Cristian Tell 20 5608. Wilson 15. sos. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Victoriei 214. 2 apartamente. Olescu Victor. 4 apartamente. Paris 34 5585. str. Bucuresti. Moroiu 7 5603. Ioan si Domnica. 30 apartamente. Otetelesanu Ion Huri. Voevozi 57 5587. cal. 3 apartamente. Otulescu Emil. calea Rahovei 48. Bucuresti. Opreanu Stela. Obretin Grigore si Maria. Sos. Dionisie Lupu 36 A 5575. str. Oprescu Elisabeta. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Smardan 18 5589. cal. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. bd. Toamnei 56. 21 apartamente. Zoe. Aleea E. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. Dorobantilor 134 5583. Otopeanu Constantin. Oleanu M. Mihail Eminescu 148 5597. 2 apartamente. Sperantei 27 5594. T. Bucuresti. 74 5610. str. Natalia. N.. 8 apartamente. Dimitrof 150 5577. str. Oproiu Gh. Bucuresti. Bd. Vitan 88 5607. Ana. Bucuresti. Ogrezeanu Alex. Xenopol 4 5602. 8 apartamente. 5 apartamente. 13 apartamente. str. Galati str. Bucuresti. Opran Nicolae. cal. Bucuresti. Bucuresti. Oprisescu Niculae. str. str. Orleanu James. 3 apartamente. Masaryk 1 5601. 10 apartamente. Odobesti-Putna. Opris Gh. Ogrizeanu A. 4 apartamente. str. Olanescu Aurelia. Sahia 72 5592. Bucuresti. Dacia 1. 9 apartamente. Gh. Oprescu Dimitrie si Zina. str. 72 str. Dorobantilor 45 5581. Orezeanu Luiza. Armeneasca 14 B 5598. Dudesti 70. Oprescu N. Ohanian Garabet. Titulescu 88 5612. Paula. Intrarea Moraviei 5. str. str. str. str. Bucuresti. Muntii Tatra 12 5611. str. Alex. Isvor 48 5593. Bucuresti. Ana. Bucuresti. 3 apartamente. Lazar. prin Opran C. Olga Bancic 8 . 5 apartamente. Vitan 83 5580.5574. Popa Savu 14 5590. Obedeanu I. Bucuresti. Oprescu C. Siminoc 16 5582. str. Rozelor 9. Orezeanu Olivia. Ouatu Calin. calea Victoriei 128 b. Bucuresti.

Pacuraru Anton. Popescu I. 3 apartamente. Parvanovici Niculae. Bucuresti. 5647. 5 apartamente. Vasile. Bucuresti. str. str. Bruxelles 15 a.5613. Mecet 3. 4 apartamente. Orghidan G. B-dul Marasesti 17 5636. 7 apartamente. Masarik 28 5620. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. str. Chindiei 10 5646. 3 apartamente. str. calea Calarasilor 279. str. Bucuresti. str. str. Edgar Quinet 3 5625. B-dul 1 Mai 68 5638. Pastia Dumitru. Vasile Conta 3-5 5622. Oteteleseanu C-tin. b-dul Republicii 45 5629. Vasile Fuica 60 5628. Papacristea Vasile. calea Mosilor 288 5640. str. 5 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. 4 apartamente. G-ral Magheru 43. Panu Adrian. str. Bucuresti. Ferechide 22. 5 apartamente. Agricultori 15 5634. 2 apartamente. T. str. Pantelas Gheorghe. str. Aleia Suter 15 5631. Baicului 53 5639. Bucuresti. Andrei Saguna 10 5635. Popescu I. Sf. 16 Februarie Giulesti 138 5626. Bucuresti. Maica Domnului 52 5618. Obedeanu Elena. Al. str. Bucuresti. 14 apartamente. str. Bucuresti. Petrache D. 3 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Mihail. 6 apartamente. Bucuresti. Patraulea Bucur. str. Vladimirescu 23 5644. Popescu Cutesti Ion. str. Bucuresti. Zece Mese 4. Vasile Lascar 63 P. 4 apartamente. Coltei 3 5616. B-dul Tolbuhin 39. El. Petrovici S. str. Bucuresti. Eliza. 4 apartamente. Cristea. 6 apartamente. Bucuresti. Popescu Vasile si Constanta. 5615. str. 11 apartamente. Obedeanu Ana. str. str. 3 apartamente. Palos Cleopatra. D. Parfenie Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. Intr. sos. 4 apartamente. Popescu Valeriu. 8 apartamente. str. Ortodoxu Andrei. Victoria. 4 apartamente. Domnita Ruxandra 2. Pan Constanta. Mocancuta 15. Paulian D. Bucuresti. Bucuresti. str. Pacuraru Helo. str. Bucuresti. Bucuresti. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149 . 16. str. Radu dela Afumati 53 5633. Parvulescu Elena. str. Oprescu Gabriela. Popa Nicolae. 5 apartamente. Dionisie Lupu 47 5627. Bucuresti. Manu Cavafu 16. Panaitescu Sanda. Bucuresti.. T. Tulis. str. str. str. 3 apartamente. Popov Tudor. 9 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 5645. str. str. Oziaz Elena. Bucuresti. Pantazi M. Bd. Bucuresti. Donici 30. Colentina 195 5641. Bucuresti. str. 4 apartamente. Olaru Ioan si Elena. 5621. Margareta 12 5642. 6 apartamente. Luciliu. Bucuresti. 5643. Bucuresti. Popescu R. Roma 41 bis 5630. Teilor 6 5617. 6 apartamente. Bucuresti. Popescu Dumitru. Dimitrie Odobescu 8. Armeneasca 31 5637. str. 4 5624. Horia 3 182 5623. Bucuresti. Ana Ipatescu 45. str. Bucuresti. Apostoli 84 5614. Bucuresti. Cuza Voda 32 5632. Grigore. 5 apartamente. 2 apartamente. Mendelieff 48 5619. str. 4 apartamente.

Maria. Popescu Tudor. 7 apartamente. Pana I. Sabinelor 60 5660. 7 apartamente.. Bucuresti. 5656. Brainer Bela 47 5664. Bucuresti. Gh. Popescu Stan.5648. 3 apartamente. Pandele Gh. str. Ecoului 38. 2 apartamente. str. str. G-ral Gr. 5672. Bucuresti. Poenaru Bordea Lucretia. str. Petrescu Ecaterina. Perhrian L. 3 apartamente. 1 Mai. 5670. Piscului 11 5673. Parvulescu Marin. str. Radu dela Afumati 14. str. 7 apartamente. Varsoviei 6 5659. Piticescu Traian. str. Mircea Basarab 86. str. Bucuresti. str. Preda M. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Marinescu 21. calea Mosilor 326 5665. 5 apartamente. 5 apartamente. Popescu Paulina. calea Vacaresti 230. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu C. 5 apartamente. Petrescu George. Lanariei 88 5671. Peretti S. Ecoului 56-58 5667. Apolodor 24 5663. 10 apartamente. str. Bucuresti. str. Pari Eleonora. Panaiside Cristi. Maria. str. Sborului 5. str. Arcului 25. Vasilescu 4 Sos. 4 apartamente. b-dul Pache 145 5668.A. Paul. 5657. Lanariei 63 5682. Cap. Cantonul Veterinar. Bucuresti. 26 5676. Pescaru Petre. Bucuresti. 26 5650. 5677. Barbu Delavrancea 14 5658. B-dul Ilie Pintilie 20. Pana T. Bucuresti. Praga Elisabeta. Mendi. Poenaru Bordea 6. str. Pescaru Paraschiva. str. str. Bucuresti. Calea Victoriei 9 Mangalia. 9 apartamente.R. Bucuresti. str. Intr. Serg. 5 apartamente. 5655. 4 apartamente. 17 apartamente. str. str. Calimanesti. Republicei 56. 3 apartamente. Cap. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73. Pascu Toma. Bucuresti. Viitorului 149. Roviei (Valcov) 24. Popescu Gh. Nutu Ion 40 5681. Ipotescu 6 5661. Pantelimon 298 5683. Th. Craciunescu 6. 5 apartamente. Nutu Ion 48 5652. str. str. str. str. 12 apartamente. Piantin Ernestina. Bucuresti. Pinecin Hiener. str. Bucuresti. Popescu Vasile. str. 4 apartamente. Austrului 27 5662. str. Paunescu Matilda. 8 apartamente. Halelor 17 5680. Porumbacu 39 . str. 23 August 74. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Precupetii Vechi 25. Luncsoara 5. Mariana. Speranta 14. Sinaia. Ion Movila 8 5654. Pastin Aurelia.. Bucuresti. Tepes Voda 108 5649. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Duzilor 30 5666. Bucuresti. Urziceni. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Viitorului 110 5674. str. Papazin Anton. Bucuresti. Piscului 98. David. Vasile Lascar 163. str. 8 apartamente. 3 apartamente. Varful cu Dor 33 5679. Bucuresti. str. Petcu Nita si Petra 8 apartamente. Bucuresti. Polovnichiu S. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Porumbelu Nina. 54 5651. Bucuresti. Tepes Voda 50 5675. Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Popovici Spiru. str. Bucuresti. str.. Icoanei 46. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. nr. Theodor Speranta 14. 5 apartamente. Petroianu Const. 29. Bucuresti. Zece Mese 13 A 5669. 5653. Serg. Justitiei 9 5678. 5 apartamente. Popovici Cardenius. 6 apartamente. 4 apartamente. Popeea Marius. str. Bucuresti. Popa Paun. str. Rodiei 24. 5 apartamente. 8 apartamente. str.

Bucuresti. 6 apartamente. Sft. Rahovei 120 5686. Bucuresti. str. Bucuresti. Sft. Av. 26. Bucuresti. Intrarea Plescuta 3. 5 apartamente. 2 apartamente. Mihaileanu 57. calea Rahovei 72 5694. Vespasian nr. Bucuresti. 4 apartamente. Cutitul de Argint 68. 5 apartamente. Ilie Pintilie 56 5709. 5717. Bucuresti. Matei Voevod 6. Predescu I. calea Victoriei 112. 5712. Echinox 56 5699. str. str. Pamopescu Ion. Popescu Gheorghina. str. 5715. Petre T. 4 apartamente. str. 10 apartamente. Papazian Aristia. Popescu Pasarea. 13 Iunie 103. vila 5701. Popescu Aurelia. Calea Calarasi 317 5713. Hristo Botev 26 5705. str. 3 apartamente. Ion Baican 30. 4 apartamente. 5718. Bucuresti. 5719. Popescu Stelian. Puisor 32. Papazian Avram. Ionica 7 Snagov. Vitan 81 A. Popescu Romulus. Petrovici Maria si Constantin. str. Bucuresti. 5688. Dobrotesti 5716. str. St. Bucuresti. Parvulescu Vasile. Speranta 172 5714. Bucuresti. Tabacarilor 25. str. Pramatovici Lia. Radului 5 5697. 70 5691. str. Bucuresti. str. 5693. Bucuresti. str. 11 apartamente. Constantin 6 . Bucuresti. General Lecca 22 5710. 3 apartamente. str. str. 13 Decembrie 4. 6 apartamente. Popovici Ion. Bucuresti. 5696.. 4 apartamente. calea 13 Septembrie 85. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. str.. Haia Lifsit 25 5702. Popescu Gh. Calea Serban Voda 244. str. Bucuresti. Spirea si Vasile. Papazian Ervent. Popescu Manole.5684. 20 apartamente. 14 apartamente. str. Sfintilor 1. Bucuresti. Bucuresti. Panaitescu Elena si Teodor. str. 30 apartamente. str. str. str. str. Bucuresti. P-ta Roseti 3. str. Panzianu Vasile. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 63. 11 apartamente. Peruzars Ana. Luca P. 6 apartamente. 3 apartamente. Olimpului 39 5695. str. com. str. 7 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Traian 40. Zidurilor 51 5706. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Perieteanu Maria. Popescu Alexandru. Polak Floretta. Bucuresti. str. str. Popper Henrich. Paraschivescu Maria. Pieptanari 71. Cal. str. Bucuresti. Popovici B. Badea si Ana. Smardan 18. Vasile Lascar 88 5698. Andrei. Pascanu Ionescu. 1 apartament Constanta. 28 apartamente. Spiridon 21. str. Niculescu 5. Bucuresti. Principatele Unite 4 5685. Lamaitei 12 5711. Bucuresti. Popa Petre 15 5692. Possa Mircea. 5. Sos. Th. Popescu Alexandrina. Oitelor 16 5689. Peter Iulian. calea Serban Voda 232. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. str. Petrescu I. 5704. Bucuresti. 7 apartamente. calea Rahovei 56 si 54 5690. Pictor Andreescu 29 5708. Radu Beler 17 5687. Justitiei 68. Bucuresti. Palopol Leonida. Possa Maria. Bucuresti. Pompilian I. Ilarie Chendi 44. Gh. Popescu Nervano. Serban Voda 28 5703. 4 apartamente. Virgiliu 22 5700. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. calea Mosilor 359 5707. 12 apartamente. C. str. str. str.. Vasile Roaita. str. Petre Siperco si Vasile. Galati.

Popescu Elena. Apostoli 25 5731. Pieptanari 47. Intrarea Domnesti 7 5736. Dr. Popescu Elena. Panaitescu Marcela. 6 apartamente. 33 apartamente. Miron Costin 5. Bucuresti str. 3 apartamente. Popescu Dumitru. Colentina 45 5735. 1 apartament. sos. str. Bucuresti. Popescu Petre si Elena.5720. Paslaru Ec. 3 apartamente. str. Sergiu 9 5726. Protopopescu Alex si Nina. Bucuresti. Bucuresti. l apartament. A. str. 7 apartamente. 5 apartamente. 24 apartamente. Sf. str. Petrovici Orsola. str. Sos. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Techirghiol str. 6 Martie 1 . Perlusz Eliza. Paunescu Mircea. 6 apartamente. str. Bucuresti Bd. 9 apartamente. 6 apartamente. Lanariei 47. 4 apartamente. 5 apartamente. Plesoian C-tin. 5 apartamente. Bucuresti str. Pop Francisca. Constanta 5737. Vistierilor 1 5758. Popescu Angela. Popescu Eleonora. Popescu Vasile si Alexandrina. Penescu Ecaterina. Dr. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 6 Martie 77 5756. Intr. Edgar Quinet 5 5759. str. Colentina 66 5740. 6 apartamente. Petrescu F. Bucuresti. Viorele 52 5723. str. Bucuresti. Bucuresti cal. Porumbaru Ecaterina. Patriarhiei 17 5755. Pateu Marin. V. Popa Iancului 58 5728. Popescu Elena. Vasile Lascar 83 5727. Bucuresti. 13 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Vacaresti 159 5734. Ureche 17 5751. Traian 192 5729. Paliuc Ghe. 4 apartamente. Paduraru Teodor. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti Cal. Petrescu Stefan. 4 apartamente. l apartament. Cal. Sft. Paun Leontin si Delia. Cal. 5 apartamente. Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. 8 apartamente. Stan Poetas 11. Petrescu Ana. Bucuresti str. Sos. Popescu Aurelia. Bucuresti str. Intrarea Patrulei 8. 2 apartamente. Zoe si Elena Tare Eugenia B. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Rosmarin 9 5753. Bucuresti. 5 apartamente. 10 apartamente. 44 5754. 10 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Calarasi 215 5732. Belizarie 25-21 5721. Puitel Georgeta. Cazarmii 52 5752. Popescu D-tru si Ioan. Bucuresti. str. Telita 32 5739. Staicovici 23 5760. Bucuresti str. Hristo Botev 42. Vasile Roaita str. Popescu Florea. Rahovei 32. Ada Marinescu 3 5743. str. 6 apartamente. Bucuresti. Crangasi 7 5744. Bucuresti. Bucuresti. Paicu Virgil. Sf. Aleia Platon 16. Kuibisev 9.. V. Bucuresti str. 5 apartamente. 8 apartamente. Pana C-ta. Bucuresti Bd. Sandu Aldea 41 5733. str. Rahovei 13 5738. Patra Valter si Aurelia. str. Campina. Popescu Aristita. Vanatori 15 5748. Bucuresti. Elena. Bucuresti. Patarlageanu Maria. Enachita Vacarescu 3 5746. Pascu Dan si Victoria. Giurgiului 31 5742. Pandelescu Ion. Bucuresti str. 5724. Elefterie 13 5741. Bucuresti str. str. Bucuresti sos. 10 apartamente. Bucuresti. str. 9 apartamente. si Ing Al. Predescu Ciresica. 3 apartamente. Apostoli 70 A 5747. Bucuresti str. Bateriilor 11 5745. calea Calarasi 319 5722. str. str. Pop Corneliu. str. Vuetului 11 5750. Bateriilor 12 bis 5749. Pasat D-tru. Popescu Petre si Elena. Borcea 4. Basarab 12. str. Bucuresti. sos. Prifer Mosez.. Stefan cel Mare 5730. str. Amelia. 5725. Bucuresti.

str. Bucuresti 11 Iunie 1 5798. Prijoreanu Gh. Bucuresti str. Nic. 3 apartamente. Popescu Alexandrina. Popescu Alexandru. Bucuresti str. Pop Elena. calea Rahovei 415. Parvulescu Alexandra. Popescu Mihail. Paraschivescu D. Petrescu Filofteia. str. Bucuresti. Dr. de Chibrituri 36 5774. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Popescu Ion si Maria. 4 apartamente. Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. Popescu V. T. . Paunescu Maria. Bucuresti calea Serban Voda 109. Mihai Viteazu 19 5770.. str. 17 apartamente. Slt. 4 apartamente. Bucuresti str. Ferentari 77. Gramont 6 5794. Preda M. Bucuresti str. 18 apartamente. Petrescu Ghe.. Balasoiu 4-10 5786. Stan Tabara 43-45. 10 apartamente. Odoarei 3 5796. Pfeifer Camelia. Bucuresti str. 9 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Lazureanu 3 5765. Bucuresti str. Popescu Steliana. Popescu Elena. Pantelimon Elena. 5 apartamente. Parvoiu Florea. Bucuresti str. Bucuresti calea Rahovei 345 5763. Turnescu 3 5777. 15 apartamente. Elena Cuza 23. Pascu Valer. Bucuresti calea Floreasca 186 5781. Vladimirescu 6 5764. Turzii 26. Istrate 40. Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. 4 apartamente. Fabrica de Chibrituri 12 5793. 3 apartamente. Isvor 2 5762. 5 apartamente. 7 apartamente. Pavelescu Ana. 6 5776. Popescu Agripina. 5 apartamente. str. 21 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Anonima. str. Dr. Sergiu 21 5766. Panthieu Vismes si Alexandrina. str. Arionoaiei 42 A 5787. Ioan. Dragos Voda 20 5779. Popescu Nacu. Bucuresti str. Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. 8 apartamente.. Sebastian 44 5782. Cluj str. Bucuresti str. Popescu C. Bucuresti str. Bucuresti str. Caramidarii de Jos 45. Bucuresti Bd. Hagi Ghita 41 5778. Bucuresti str. Elena Cuza 42. str. Bucuresti str. Isvor 60 5769. Cameliei 8 5772. 11 apartamente. Crisului 5 5791. Puiu Adela. 99 sos. Soc. Petrescu Elena. str. Panea I. Bucuresti str. str. Popescu Barbu. Senat 89 5785. Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. 6 apartamente. Pascu Gh. Bucuresti str. V. 21 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 4 apartamente. Dr. 3 apartamente. Bucuresti str. Stefan. Campeanu 30-32. Stan. Popa Stefan. Petrescu Gh. Elena Cuza 15 5799. Nae al Sitei 16. 9 apartamente. Toma Ionescu 11. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Cezar. sos. Provain Achim. Gh. Panaitescu Alexandru. str. Bucuresti. Bucuresti. calea Dudesti 46. 10 apartamente. Jupiter 8 5767. Bucuresti Bd. str. 7 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. 4 apartamente. Brezoianu 52 5780. Popescu Paulina. Penescu Ecaterina. Stefan. Popescu Costica. Petroff Petre. 12 apartamente. Lamaitei 43. Petrolifera Buc. Poloni 9 5790. Meteor 2 A 5789. 4 apartamente. Transilvaniei 6 5768. Bucuresti Prel. Bucuresti Fabr. 24 apartamente. Cosbuc 37-39 5773. Minotaur 19. Bucuresti. Viilor 95 5788. Radauti 14 5771. 6 apartamente. Papaianopol C-tin. Alex. Bucuresti str. Dr. Ion.5761. Bucuresti str. Lanariei 4. str. 13 apartamente. 25 5775. Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784.

Bucuresti str. Porumbaru 43 5805. Palide Panait. 12 apartamente. Pascu Guttman. Petre Radu 14 5816. Marasesti 79. Mihail Eminescu 71. Ghenadie Petrescu 83. str. Bucuresti str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti Intr. Bd. str. Alex. Episcopul Radu 144 5808. str. str. Petrescu Nicolae. str. Bd. Bd. 31 apartamente. 8 apartamente. Intr. Bucuresti str. Maresal Tolbukin 48 5820. Adamachi 24 5815. Baicului 15 5806. 25 apartamente. Teodor Iliescu 59. 17 apartamente. Moruzi Voevod 39. Petrescu Atanase. 3 apartamente. str. str. Popescu Gheorghe. Sf. Alexandrina 23 5821. Sebastian 9. 5 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Pihuta Paula. Popescu Sergiu. Vasile Adamachi 29. Militiei 32. 5 apartamente. Sabinelor 23 5807. str. Panaitescu Elena. Popescu Constantin. str. 8 apartamente. str. Petrescu Constantin. Campulung str. A. Ioan. 1 5802. Anastasiu 6 5819. Popescu I. Bucuresti. Bucuresti. str. Mitr. str. 3 apartamente. str. str. Pomarleanu Beniamin. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 5800. str. 11 apartamente. 6 Martie 42 5804. str. Splaiul Unirei 71. calea Vacaresti 9. calea 13 Septembrie 5818. Titus 23. Corneliu Botez 4. calea Vacaresti 133 5803. Petrescu 37-39 5813. Zoe Grand 24. str. Parvulescu Elena. str. Avram D. str. 14 apartamente. Almasului 5. calea Calarasi 199 Predeal. Prassa Gheorghe. Popovici Magdalena. Av. Dionisie Lupu 34 5826. 7 apartamente. 5809. Poligora Hristu. Bucuresti str. Ceaus Radu 6. Paciulescu Victor. Petrescu Comnen. 73. Plantelor 58 5812. Grad. str. Bd. Pilat Stela. Petrescu Vasile si Emilia. Progresului 13. 3 apartamente. Ilie. Bucuresti. Govora. Vasile Roaita str. Ihatei 2. str. Icoanei 21 Targoviste. str. 8 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti str. Vladimirescu 61 Bucuresti. Puisor 55. 14 apartamente. Stelea Spataru 16. V. 4 apartamente. str. Piliti C. Papaianopol Pericle. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Bucuresti Schitu Magureanu 17. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti Intr. T. Sf. Bucuresti. 4 apartamente. Mitr. Petcu Alexandrina. Prelipceanu Gh. Patema Elena. Bucuresti. Republicii 76.Titulescu 127. Plantelor 56. Puscariu Aron. Maior Goldain 16 5827. Bucuresti. 5 apartamente. 11 apartamente. Pavelescu Niculae si Maria. 30 Decembrie 1 5824. calea Dorobantilor 151. calea Calarasi 144. str. Radu Cristian 7 5823. Bucuresti. Smardan . Bucuresti Bd. Petru 60. str. Gh. Paianopol Dumitru. str. 5 apartamente. Suvenirii 2. Babescu 29. si Maria. Bucuresti str. Constantin 29 5822. Stere 4 5810. str. Bozianu 22 5801. 7 apartamente. Republicii 50. Ana Davila 2 5817. Serban Voda 61 5825. Ana Ipatescu 58 5811. 5814.

Paucher Albert. 7 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani. 5 apartamente. Banu Manta 38 5836. 3 apartamente. Barbu. Paraianu Dora. Polona 28. Gh. 3 apartamente. Bucuresti str. Potarca Virgil. Maria Rosetti 32 5847. Polizu 4 5829. Assan 3. 11 apartamente. Bucuresti. str. Stefan Mihaileanu 9. I. 6 apartamente. Bucuresti Intr. Dr. 61 5833. 5 apartamente. Cluj 29 5839. str. Bucuresti str. 5 apartamente. 5 apartamente. Sperantei 1. 6 apartamente. Mare 41 5845. 5 apartamente. Plaiorno Spiru. Bucuresti. str. Parfiriu Spiridon. 4 apartamente. str. Armeneasca 16 5834. Bucuresti str. str. str. si Sanda. Paraschivescu Maria. Popazu Adrian. Parseghion Kareghina.12 5828. str.. Calusei 25 5859. Duca 72 5849. Belizarie 32. Ghica 27. Bucuresti str. Balcescu 30 5856. Pavel I. Bucuresti. Bd. Papadimitriu Alexe. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Ion Ghica 1 5848. Carol Knappe 93 5838. 5 apartamente. Barierei 39 5831. Bucuresti str. str. Panea Ecaterina. S. Biserica Alba 5. Bucuresti. Cobalcescu 2 str. Poenaru Ecaterina. Brezoianu 29. Marcel Anduse 10. Campeanu 38. Vatra Dornei. 7 apartamente. Calea Grivitei 266 5840. Petrescu D. C. Bucuresti. Pavlov Selia. 7 apartamente. Parvulescu A. Labirint 67. Bucuresti str. str. 8 apartamente. 9 apartamente. Roma 54. 56. Papiniu Eugen. Alex. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti str. Erotica. Brezoianu 51. str. Petrui Gheorghe. Popov 32 5841. Popazian Eva. 5843. str. Spatarului 17 Dorohoi str. 30 5854. Garii 4 5851. Bucuresti. Popescu St. 3 apartamente. 16 5857. Popescu I. 7 apartamente. Pascu Gioia. Nicolae Filipescu 31. Bd. str. Periteanu Mircea. 3 apartamente. Bucuresti. Matei Corbescu 6 5858. Pantelimon Parvan. Petrescu Alexandru. Bucuresti. T. Petrescu Elena. 7 apartamente. Bucuresti. Popescu Ion. Plantelor 5. Bucuresti. Maria. str. Av. Bucuresti str. 6 apartamente. N. Sagetii 9 5837. Armeneasca 37. Patac Aurora. calea Mosilor 135 5842. Alex. Popescu C. Aristia 28 5852. 4 apartamente. Iorga 4. str. str. Bucuresti. Intr. str. I. Silvestru 2 5846. Pruffer Maria. Dacia 48 5850. Bucuresti str. Bucuresti. Vladimirescu 1. 6 apartamente. Paunescu Aurelian. Bucuresti str. str. C. Poiana Tapului str. str. Caracas 38 5835. str. Frosa. 3 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bailor 13 5844. Toma Masaryc 14. Constantin. 2 apartamente. Paunescu D. G. 5853. Berzei 59. Bucovinei 26 5832. Pisculescu Natalia. Gh. Vespasian 1 5855. 3 apartamente. Bucuresti Intrarea N. Onciu 29 . Busteni str. str. str. Baratiei 8 5830. Maior Campeanu 24. 7 apartamente. Bucuresti str.

Bd. str. Lirei 15. An Petra Cretu 61. Bucuresti str. Dionisie Lupu 57 5890. Popa Gh. Aleia Intr. str. Bucuresti. Piata 11 Iunie 1 A 5862. 2 apartamente. I. Popescu Olga. Pop Mircea. Al. Suter 3 str. Bucuresti str. Ion Frimu 35 5883. 13 apartamente. 3 apartamente. str. Popescu St. Argentina 50. Popa Soare 31. Bitoliei 43. str. 35 5888. Bucuresti str. str. Bucuresti. 36 apartamente. Plade Zoe. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16. 2 5891. str. 3 apartamente. Balcescu 3 5865. Pesearu Ion. str. Mihail Cornea 35 . Peretianu Elisa. Petrascu Ghenanici. Donici 19 5868. Lt. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 6 apartamente. Baicoianu 2-4 5885. 3 apartamente. 1 apartament. Serghiescu 10 5881. str. V. Aurel Vlaicu 68 5892. Turbinei 2. Dacia 12. str. C. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti Intr. Bucuresti. 10 apartamente. str. Papazal C-ta. Smardan 18 5878. Prislapianu Ana. Bucuresti str. Petculescu Emil. str. Bucuresti str. C. str. Silvestru 20 5871. Pandici Elena. Patchedjieff Anos. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 35 5873. str. Ion. str. str. Puscariu Octavian. 10 apartamente. 5 apartamente. Piata Romana 5. Stirbei Voda 20 5884. Constantinescu 44 5875. str. Bucuresti. G-ral Cristian Tell 21 5867. Galati. Rosetti 17. 2 apartamente. str. Popescu Traian. Parvulescu Aurora. 4 apartamente. Neculae Iorga 37. 2 apartamente. Trausanu. str. Bucuresti. Dumbrava Rosie 4. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Col. Predescu Felicia. Popescu Dej. Popescu Victoria. Lamaitei 33 5893. Predeteanu C-tin. 7 apartamente. Alex Sahia 49 5869. Bucuresti str. Bd. str. str. 8 apartamente. Pascu Gheorghe. Neculae Balcescu 25. Popovici Alexandrina. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti Bd. Bucuresti str. Popovici Grigore. 3 apartamente. Av. Oslo 4. Paul Greceanu 44 5870. 4 apartamente. 14 apartamente. Pache 115 str. Popescu Eliza. Scarlat V. sos. Protopopescu Elena. Pulman Iancu. Bucuresti. Papadopol Ecaterina. Bucuresti str.5860. 5 apartamente. str. Lascar 21 5880. M. Lirei 113 5887. Popescu George. Procop. Campina str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Magurele Ilfov str. str. Bd. Bucuresti. 37 5861. Balcescu 11 5863. Bucuresti. Salcamilor 19 5864. Aurel Vlaicu 154. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Bitoliei 59 5876. Bucuresti. str. Bucuresti. Marasesti 62. Leon Voda 11. Pinord Iogulina. 22 apartamente. N. 4 apartamente. Plesoianu George. Frimu 19. Bucuresti. Labirint 62 5879. Papazoglu 65 5889. Turda 160 5886. A. Biserica Amzei 27. Brezoianu 29 5877. Bucuresti. D-trescu 1 5872. Papp Antoaneta. Armeneasca 1 5866. Penty Gheorghe. 6 apartamente. Bucuresti. Petrescu Elena. Buzoianu 44. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Muzelor 1 5882. Peretjeanu Sofia. Sanatescu 31 5874.

3 apartamente. Petrascu St. Petre Elena. calea 13 Septembrie 57 5924. Galati. Popescu Pavel. Polta Elena. Sahia 58. Ioanid. Popescu Ion. Dionisie Lupu 55. Stirbei Voda 17. 14 apartamente. Protopopescu Viorica. Izvoreanu 17 5905. Bucuresti. str. 8 apartamente. Popescu Ana. Bucuresti str. Gheorghe. Bucuresti sos. Petru. Busolei 10 5895. str. Maria Ghiculescu 39 5917. str. 20 apartamente. G-ral Praporgescu 17 5919. Mihai Voda 15. Bucuresti str. Dr. 8 apartamente. Icoanei 3. Bucuresti str. Bucuresti. Suvenir 10. 6 apartamente. Popa Aurel. 6 apartamente. 3. 5 apartamente. 8 apartamente. str. 5 apartamente. str. str. Tulcea Babadag 76 5911. 9 apartamente. Coasei 2-4 5902. Precupeti Vechi 57 5907. Intr. str. Predescu Neculae. 12 apartamente. Rozelor 19 5909. 10 apartamente. Alex. 3 apartamente. com. Bucuresti str. Bucuresti. Patrascu Petre. Bucuresti str. str. Popescu Mihail. str. Poenaru C-tin. 4 apartamente. Acvila 1. Suvenir 1. Bucuresti. Maica Domnului 48 5899. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente.. Pescam Elena. calea . str. Barbu Lautaru 45 5926. 9 apartamente. Alex. str. 6 apartamente. 9 apartamente. Pasat G. Carol Davila 111. Braila Bd. Intr. Lizeanu 23 5898. Bucuresti str. str. 10 apartamente. Peturca I. Ganarici 2A. Popescu Manole. Bucuresti str. Bucuresti Spl. Bucuresti str. Nic. str. Vasile Roaita.Constanta 5920. Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. Bucuresti. Peteu T. Elefterie 14. Popescu Maria. Prodanof Cristea. 2 apartamente. Piata 11 Iunie 22. Armeneasca 16 5916. Lahovari 34 5925. Puica Gh. Urali 5918. 5 apartamente. str. Episcop Ghesarie 24. Bucuresti. Bucuresti.5894. 26. Ecoului 8 5915. Pop I. Parcalabescu Ion. Lt. Sft. Ion. Popescu Neculae. 7 apartamente. Slanic Prahova V. Alecsandri 5910. Lamaitei 58 5903. Militari 19. Bd. Penescu Matei. str. Icoanei 38 5904. Sfintii Apostoli 22 5914. 5 apartamente. calea Mosilor 227.. Rozalia. Peteu Ion. Bucuresti. Popa Aurel. Independentei 61 5927. Praporgescu Maria. 4 apartamente. 4 apartamente. Transilvania 20 5901. Bucuresti str. Stefan cel Mare 40 5900. Petrescu Dr. 5922. Bucuresti str. str. Bacau Cristoveanu 12 5923. Ioan. Bucuresti. Radu dela Afumati 38 str. 10 apartamente. str. Petrini P. 1 apartament. Pandelescu Alexandrina. Bucuresti calea Vacaresti 184 str. calea Calarasi 120 5913. Bucuresti str. 2 apartamente. 2B 5912. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Tismana 5. Bucuresti. Pedencov Nuti. Bucuresti. 10 apartamente. Viorele 3-5. Matasari 4 5906. Stirbei Voda 71. Mihail Eminescu 54 5896. Aurel Vlaicu 138 5921. C. 10 apartamente. Magurele 175 5908. Tomescu 9. Bucuresti. 7 apartamente. Pirpes Gheorghe. Popa Arghir. 10 apartamente. Popovici Ion. Bucuresti. Balcescu 16.

str. str. 10 apartamente. Popa N. str. str. Carol Knappe 87. Bucuresti str. 5953. Masina de Paine 132 5942. Sinaia. Pantelimon 120 5935. A. 3 apartamente. Bucuresti. Vasile Paun 2. str. Unirii 5957. Paun Marin. Eliade Radulescu 10 5929. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Pascu Gheorghe. Cuza Voda 5 5932. str. Brezoianu 29 c. str. Pasalian Andronie. Bucuresti str. Popescu Alexandrina. str. Gh. Bucuresti. str. Brandusa. Bucuresti. Cluj 2 5933. Popescu Viorica. 8 apartamente. Popescu Teodora. str. Gh.Dorobanti 10 5928. Inisor 4 5949. Postolea Elisabeta. Timisoara 36. Popovici Stelian. Petrescu Sofia. str. str. Nicolae Filimon 107 5956. 222 com. Vasile. Padureanu Neculae. 5. str. 4 apartamente. 8 apartamente. str. Bucuresti str. Ernest Djuvara 3. Virgiliu 23-25 5936. Stefan cel Mare 186. Babes 1. 9 apartamente. Popov 36 5931. Petrof Petre. Petrescu Ioana. sos. Bucuresti. Nastase Panfil 53. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti sos. str. Orizontului 1. Peppa Gheorghe. Pentz Ecaterina. T. Buzau Filimon Sarbu 56. Bucuresti. Lacul Rosu. V. 3 apartamente. str. B-dul Marasesti 95 5946. Hagi Ghita 45. 9 apartamente. Batistei 5 5930. 3 apartamente. Vasile Lascar 171-173 5944. Olteni 49 5939. str. Colentina 84. A. Bucuresti. Masina de Paine 134. 5 apartamente. Popescu I. str. Petrescu Stefan. 11 apartamente. 9 apartamente. sos. Fainari 68 5954. Popescu Alexandru. 3 apartamente. Pascanu Victoria. Gramont 22 5947. calea Grivitei 486 5955. str. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Viitor 108 5943. Videle 48. Brezoianu 29. Ioan. 14 apartamente. Dr. Cosbuc 25. 4 apartamente. Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. 12 apartamente. Jdanov 18-47. Ilie Pintilie 50 5952. Bucuresti Grad. Ciuc 5948. Popescu I. str. Petrescu Ulpiu. Bucuresti str. Bucuresti. Pisaschi Gheorghe. 4 apartamente. Abrud 127 5940. Soveja 77. Papadimitriu Mihai. 7 apartamente. 6 apartamente. Pop Traian. Bucuresti str. prof. Cotroceni 4 5938. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. Popescu Steliana. 5 apartamente. Aurel Vlaicu 16 5941. Serg. Pecec Stefania. Bucuresti. A. Severin. Olga Bancic 16. Argentina 26. jud. Cameliei 30 5937. 3 apartamente. str. Pascu Valeriu. 6 apartamente. str. Intr. 14 apartamente. Lazar 2 5950. Bucuresti str. str. Icoanei 31. Tecuci. Curtea de Arges I. str. Elena. Roaita 45. Craiova. 10 apartamente. str. Penciulescu Gheorghe. Bucuresti str. A. str. Bucuresti. 5945. 48 . Bucuresti str. Bucuresti. Petru C-tin. str. Stefan cel Mare. Popescu M. General Magheru 20. Transilvania 42. str. 220. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Maria Serghescu 18 5951. Pues Strul. Bucuresti str. Bucuresti str. Logofat Tautu. Adrian 143 5958. Jdanov 24. sos. str. Bucuresti. Colentina str.

6 apartamente. str. str. calea Victoriei 193. 15 apartamente. 3 apartamente. Spl. 4 apartamente. Paunescu Aurel. str. Popa Dumitru. 5964. Craiova. G. Bucuresti. Gabroveni 9. Dr. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Eminescu 155. Popescu Candid. Bucuresti. Baratiei 37 5983. Bucuresti. Nou 17 . Floreasca 3 bis. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Zaharia. Bucuresti. Lahovary 23. Bucuresti. Bucuresti. Gral. Cobalcescu 2 5965. N. Popescu L. 3 apartamente. 13 Septembrie 70 5962. Eremia. 6 Martie 6. Popovici Cezar. 5984. Bucuresti. Xenopol 3. str. Duca 7. Karl Marx 39. Ciresului 35 5976. Elena. 3 apartamente. Bucuresti. Ilie Pintilie 18. sos. Bucuresti. Paris 37. 4 apartamente. Pelinghian A. str. Badea Cartan 42 5980. Bucuresti. 16 apartamente. Alex. Popescu Dumitru. 5 apartamente. sos. Bucuresti. str. 4 apartamente. Gh. Popescu Constantin. Popescu Constantin. calea Serban Voda 244 5985. str. Bucuresti. Bucuresti. Mantuleasa 22. Colentina 157 5977. Bucuresti. 19 apartamente. sos. Lizeanu 5 5979. Papastoianu Ion. str. Eugen Botez 40 5972. Bucuresti. Popescu Filofteia. str. prel. calea Plevnei 42. Duca 1. Papacristea Ioan. Popovici Traian. 3 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Dr. Unirii 84 5967. Pavelescu Valentin. Panduri 27 5981. str. Popa Soare 44. Dr. Juvara 26 5966. str. 5991. str. Papadimitriu Mihai. Bucuresti. Panaitescu Luiza. General Anghelescu 165. Popescu Emilian. Petrescu C. 3 apartamente. Titulescu 67. str. str. Maica Domnului 2 5987. str. str. Petroianu Teodora. Severin 16 5968. Domnesti. M. Dragos Voda 20 5975. str. Viitor 194 5990. Amzei 30. 6 apartamente. Bucuresti. Socec 10. Plesia Florica. Felix 39 5989. sos. str. Paraianu Natalia. S. 3 apartamente. str. Parang 10 5970. 18 apartamente. 4 apartamente. Sft. str. Bucuresti. str. Bd. 5988. Intr. str. Tunarilor 17 5978. str. calea Alexandriei 57. Calea Vacaresti 285. str. I. 7 apartamente. 3 apartamente. Alex. Toamnei 17. Chindia 9. Stirbei Voda 16 5960. Cuza 22 5961. 3 apartamente. str. str. Dimitrie Orbescu 8 5969. Alex. Agriselor 4. str. G. 6 apartamente. Bucuresti. Precupetii Vechi 9 5973.. 33 apartamente. Pisone Maria. Primade Anton. sos. str. Bucuresti. str. Popescu Luxita. str. Bucuresti. Bucuresti. Pop Alexandrina. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Aurora 18. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Pantelimon Ion. Teiul Doamnei 11 5974. Palade Margareta. calea Victoriei 101. Bucuresti. Kogalniceanu 5971. 5963. Bucuresti. Wilson 15 5992. 5986. Bucuresti. Popov 89 5982. 3 apartamente. Bucuresti. Bis. str. Sinaia. 23 apartamente. Profira.5959. 6 apartamente. str. V. 4 apartamente. Popa A. Paraschivescu Niculina. Popescu Elena. str. I. 4 apartamente. 3 apartamente. Popescu Maria. Popescu Aurel. Popa Elisabeta. Bucuresti. str. Herescu Nasturel 10. 4 apartamente.

Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. 19 apartamente. Budai Deleanu 3. Panaitescu Eduard. Mihai Bravu 3. Munteanu 1. Bd. Maior Campeanu 6. Brezoianu 51 6014. Sperantei 33. 9 apartamente. 8 apartamente. Pascar. . Bucuresti. str. calea Dorobanti 178 6021. 6004. Elefterie 45 6018. Pop Traian. Bucuresti. 9 apartamente. 6012. de constructie. Buzesti 38 Predeal. str. Bucuresti. Cumpatului 28.5993. Bucuresti. Iorga 51. 6006. str. Popescu Maria. Popescu N. Popa Petre 28. str. str. Armeneasca 38. 40. Schitul Maicilor 8. calea Plevnei 20-22. Panncev Gheorghe. Bacau. 26 apartamente. Labirint 103. Piata Washington 2 bis. G. Popp U. Dr. 28 6007. Brezoianu 27 6013. Bucuresti. 39. sos. Bucuresti. 11 apartamente. sos. Bucuresti. str. Nationala 72. sos. Ilarie Chendi 11. 6011. Duca 6019. Bd. Republicii 37 5994. 6000. Lister 11 6015. Anastasia Simu 4. str. Popa Ion. Andy Ender 2.. 9 apartamente. Bucuresti. Paunescu C-tin. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Popescu Vasilica. I. Papacostea Iosefina. 3 apartamente. 6002. N. str. Popa Soare 40. Bucuresti. str. str. 26. str. Stirbei Voda 144 6008. str. calea Victoriei 112. Bucuresti. 2 apartamente. 10 apartamente. 6003. Dr. Pissiote Anastasiu. Petrulian Ecaterina. Bucuresti. str. Protopopescu Sofia. str. Paris 9 5996. str. 6 Martie 18 6020. str. Popescu N. Toamnei 80. Paulescu Const. Bucuresti. str. Petculescu Romulus. Predeal. str. str. Petrus Ioan. Maria. str. Popovici Ioan. 14 apartamente. Herescu 17. Roman 47 6023. Mironescu 17. Clucerului 10. Ada Marinescu 15 6022. 9 apartamente. Bucuresti. Engels 10. str. 10 apartamente. str. str. Bucuresti. V. Paris 14 A. 5997.. str. Sofia 6. 12 apartamente. Sergiu 34. 23 apartamente. str. 6 apartamente. str. Petre Iosif. Panteli Ioan. 5 apartamente. Petrescu Costin si Eliza. fosta Regele Albert 37. Oltenita. 7 apartamente. str. str. 30 Decembrie 30. Protopopescu Florica. 3 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. Barbu Delavrancea 41 5995. Gen. str. Caragea Voda 19. Petrulian Eufrosina. 6005. Mihail Cornea 24 6017. Bucuresti. str. 3 apartamente. 5998. Miorita. Sft. G. str. I. Dr. calea Grivitei 238. Plachide Maria. V. Concordiei 2. Sinaia. Iacob Negruzi 10. Popovici Teodor. str. 7 apartamente. Duca 14. Bucuresti. Grozavesti 30. 159 6010. str. Londra 31. soc. 22. str. str. Bucuresti. Papaiani Ioan. Constanta. str. str. 2 apartamente. 7 apartamente. Angelescu 112. Bucuresti. Batiste 35. Bucuresti. Leonida 23. sos. str. 4 apartamente. Alecsandri 38 5999. Bucuresti. Bd. 10 apartamente. 3 apartamente. 4. str. Platareanu Irina. Cobalcescu 45. Bucuresti. str. 7 apartamente. Paraschivescu Ciuncu. Petriman Nicolae. 9 apartamente. Neculcea 77 6009. str. str. Vasile Conta 3-5. 6001. Bucuresti. Priboianu Mihai. str. Tunari 76. Bucuresti. Felix 31 6016. str. 19 apartamente. Dr. calea Grivitei 157.

str. Neculcea 30. str. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Teodor Iliescu 73 6040. Foisorului 15 6029. str. 6060. 7 apartamente. calea Victoriei 25. 3 apartamente. Popescu Cecilia. str. 4 apartamente. Bucuresti. Paunescu Barbu. str. Bucuresti. Bucuresti. Ploiesti. Al. 7 apartamente.. Papadiamand C-tin. Bd. str. str. 8 apartamente. 5 apartamente. str. N. str. Papacostea Rodica. Gr. 7 apartamente. 6056. str. Bucuresti. Petoffi 25. R. str. Sinaia. Papagaga Victoria. Bucuresti. Gh. Av. Calomfirescu 11. 3 apartamente. 6031. Morilor 2. 6059. Bucuresti. Petru Maior 81. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Alexandrescu 81-83. 6045. 6052. Alex. P. Bucuresti. Bucuresti. Baritiu 31. str. 3 apartamente. 6050. 32. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Cornelia. Panaitescu Sergiu. Petofi 25 6051. Pavel Cecilia. str. calea Grivitei 42. Preotu I. Petrescu Ioan. Wilson 11. 4 apartamente. Mantuleasa 15 6030. Golescu 17. Alexandrescu 88 . Bucuresti. 6041. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Toma Masarik 3. str. str.Despina Doamna 10 6024. 5 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Polona 106 6043. Patronic Pavel. R. Sahia 58. Popescu Dumitru. Valcea. Prunescu Natalia. str. Bucuresti. si Rodica. 4 apartamente. Pori Ana. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. str. Paraschivescu Leon. str. 4 apartamente. Plotogea Elena. Alex. Mihai Bravu 41. str. Popescu Jana. 4 apartamente. N. str. str. Salcamilor 21-23 6034. 13 Decembrie 4. Visarion 10 6038. 4 apartamente. Maior Sontu 5. 4 apartamente. Pampani Ioan. Sahia 25. str. str. Petrescu Maria. str. Pavel Corneliu si Aurel. str. Gr. Pietatii 23 6042. Petrescu Victoria. 6 apartamente. Paraschivescu Stela. 6028. Pantor Sofia. 6058. Pruteanu Elena. Aurel Vlaicu 99 6025. 4 apartamente. Filofteia. Petroseanu C. Popescu Elena. Al. Parim T. str. 3 apartamente. Masarik 21. Petrescu C-tin. Gh. Vasile Mironiuc 13. str. Cometa 38 6057. Petrescu Maria. 1 Mai 18. str. str. str. 6054. Ghica 69 6035. Bucuresti. 4 apartamente. Paraschivescu C. 6037. 6055. str. Bucuresti. 6053. Pop Valeriu. 7 apartamente. Cluj 72. Iorga 51 6026. Sofia 20. Dr. Bucuresti. Pericle Prosse.. Bucuresti. 6048. Bucuresti. 7 apartamente. Av. Bucuresti. Bucuresti. Londra 48. Pangrate O. si Germianu Popescu. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Panaitescu C-ta. 6 apartamente. Iliescu 11. Popescu M. str. Pantazi Alexandrina. Cosbuc 41 6032. Bd. Lapusneanu 24. 34. Bucovinei 21 6036. Istrate 4. str. Emil Zola 4. Petrescu Radu. Eroului 19. str. 6047. Polizu 4. 3 apartamente. Radu Voda 29 6039. Bucuresti. Popa Rusu 20 6033. 6027. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6049. Bucuresti. str. str. Intr. 6046. Bucuresti. D. Galati. 5 apartamente. 4 apartamente. Valcea. Uranus 51. 6044. 5 apartamente. Carmen. 7 apartamente. 4 apartamente.

Olari 14. Baldovin Parcalabu 7. 6088. Hristo Botev 28. 6064. Petrescu Stan si most. 6070. Corneliu Botez 1. Procopiu Elena. 6082. 6079. Bucuresti. str. Pitaru Zindel. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Tolbukin 114. 6094. 6089. Raspantiei 12. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente. Penculescu D. Orero 22 A 6074. Mavrogheni 13. Petcu I. 18 . Cuza Voda 20. str. Elena. Bucuresti. 6087. calea 13 Septembrie 59. Lt. Intr. 7 apartamente. 5 apartamente. str. Ionescu Gion 17. Parthenie Gh. str. 11 apartamente. Virgil. 5 apartamente. 6071. 6069. str. Rignault 6. Pospaescu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. 6077. Bd. Polac Jeanine. Bd. Trinitatii 21. str. Pantazi C-tin. Toamnei 117. Bucuresti. str. Peisik Sura. str. Petcu Stefan. str. Bucuresti. 6080. 6 Martie 95 a. Bucuresti. str. 6067. Bucuresti. Popescu Suzana.. Sandu Aldea 24. Bucuresti. Pana Ion si Ecaterina. Popa Bucur. str. str. Petre Nicolae. Bucuresti. Sinaia. str. Popa D-tru Ana. str. 4 apartamente. 2 apartamente. str. Sborului 10. 6081. calea Codrului 6. Bucuresti. Plastura Virgil. 9 apartamente. 6093. Margelelor 5. 2 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 92. Pascu Maria. 4 apartamente. Prodanof Vasile. 6075. str. 16 apartamente. Constantina Tudor si Maria Petrescu. Rignault 9. 6085. str. 5 apartamente. 27 apartamente. Procopie Dumitrescu 9. 6091. str. Bucuresti. str. Procopovici Florea. 7 apartamente. Spiru Gheorghiu 14. 6066. Petrescu Mihail. Intr. 7 apartamente. Popescu N-lae. Bucuresti. Bucuresti. Papini Veturia. str. 6076. 6065. Bucuresti. Bd. str. 7 apartamente. str. Panteli H. Popa Octavian. Bucuresti. 28 apartamente. Vasile. calea Grivitei 212. 6 apartamente. calea Vacaresti 46. Parfumului 45. Postelnicu Elena. I. 4 apartamente. Petrescu Constantin. Halelor 39. str. Avrig 98 6063. 4 apartamente. Siret 24. Avrig 73. Col. Bucuresti. Aurel Vlaicu 102. calea Victoriei 10. calea Vacaresti 135. str. str. Cosbuc str. calea Mosilor 170. str. Pascal 9. 5 apartamente. Zlatescu 16 A. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartament. Sperantei 168. Pavelescu Valeria. Intr. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 6090. Vulturi 130 6068. 5 apartamente. str. Posamentirev Iosif. Salvator 8. 6086. Patrascanu Vasile. Abrud 47. 3 apartamente. 7 apartamente. Asachi 7. str. Coltei 16 6092. str. Ion. Bucuresti. Ecoului 3. Negru Voda 19. calea Dorobanti 27 6073. Bucuresti. 6062. Bucuresti. Popescu C-tin. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 6084. Pursanescu Lucia.6061. 6078. Plesoianu Elena. Dr. 6072. str. 7 apartamente. 30 6083. Ciru Iliescu 4. str. Popescu I. str. Vulturi 27. Bucuresti.

Duca 24. Bd. Pana A. 6 apartamente. Republicii 78. Oct. Gheorghe. str. Bucuresti. 6120. str. 6110. str. str. Bucuresti. 6104. 6122. str. str. Bucuresti. 4 apartamente.apartamente. str. Perjea Aneta. 1 Mai 1. Pastiea Sabina. Bucuresti. 10 apartamente. Bd. 5 apartamente. Bucuresti. Principala 5. calea Grivitei 301. 3 apartamente. 9 apartamente. 1 Mai 278. Popescu Manta Gheorghe. 6097. Avrig 15 6095. 5 apartamente. Sapientei 1 a . str. Proltidi Dimitrie. 47. str. 6118. 2 apartamente. calea Grivitei 142. Duca 2. Nae. 6099. Bucuresti. Radauti 13. Pastoleu N. str. 6109. Bul. Pitulescu Gh. Sogna 4. Fros. si Ortansa. Duca 2. 6119. Grigore Manolescu 27. Cornel. 6 apartamente. 70. 4 apartamente. Duca 24. Biserica Romaneasca 24. Penescu Eugenia si Mihail. Bucuresti. Bucuresti. Mantuleasa 36. 8 apartamente. Arad. Bd. 72 6127. Bucuresti. 6123. Pruteanu H. Marcovici 9. Cuza. str. 10 apartamente. Luterana 21. str. Popescu Tudor si Ecaterina. Sf-tii Apostoli. Bucuresti. Panaitescu M. prel. Felix 66 6112. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. calea Rahovei 124. Popa Augustin. Bucuresti. Popescu Virgiliu. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti. str. D. Mihail Cornea 65 6111. 7 apartamente. Staicovici 3. Duca 24. 6 apartamente. 6106. Dr. 6121. calea 13 Septembrie 61-63 6101. Bd. Stirbei Voda 166. str. str. Cavafii Vechi 1 A . Stirbei Voda 38. Bucuresti. 11 apartamente. 10. Pucioasa. Popescu Petre. str. Bucuresti. 17 apartamente. 8 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Plantelor 70. Dr. 10 A 6124. Bd. 8 apartamente. Bucuresti. 6107. Popescu Mariea. Foisorului 74. Maica Domnului 37. Bd. 6126. 86. Poenaru Nicolae. Pandrea Ecaterina. str. Brasov. str. Bucurestii-Noi 112. Petcu Maior 91. Racovita 1. Pavelescu Quintilian. Bd. Turda 95. Bucuresti. Mircea Voda 42 6100. Maior Campeanu 31. Bucuresti. 4 apartamente.. si Asimeta. Bancii 5. Bucuresti. Bucuresti. Pop Nicolae si Clarin.. Petru Maior 71. Bucuresti. 6096. Panea Elena. Bucuresti. 12 apartamente. 6102. 8 apartamente. Clabucetului 47. 6117. 13 apartamente. Elena. Paraschivescu Iulian si Marica. Sabinelor 46. Stefan. str. 6 apartamente. 6108. str. Bucuresti. str. Uranus 26. 11 apartamente. Bucuresti. Popescu Alexandrina. 7 apartamente. Armeneasca 45. 14. Intr. str. 6125. Buziasi. Prossa Virgil. Petrescu D. Bucuresti. 6115. Bucuresti. Giulesti 76. 6113. Pfennings Berta. 18 apartamente.1 B 6105. str. Poenaru N. str. str. Poenaru Simona. str. Bucuresti. 6098. str. Sarmisegetuza 3. 10 apartamente. Bd. str. Stefan. Bucuresti. Bucuresti. 6116. 6 apartamente. 1 Mai 28. str. 6114. 4. 11 apartamente. Bd. Popescu Gh.. Oanica. str. C. 19 apartamente. Bucuresti. Platoreanu Vasile. Sorandi 13. 6103. Penescu C. 15 apartamente. Panea D. Pscpilinschi D. str. Podarescu I. 1 Mai 20. str. Bucuresti.

Bucuresti. 11 apartamente. Sebastian 10 6156. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Sevastopol 30. Maria. Bucuresti. Provila Margareta. 6129. Bucuresti. Popescu A. 3 apartamente. str. Pilat C-tin si Cornelia. Stirbei Voda 95. Bucuresti. str. Bucuresti. calea 13 Septembrie 29. 14 apartamente. str. Iacob Negruzi 47. 4 apartamente. Bucuresti. 6143. Victoria. str. Voevozi 37. 6135. 49 6144. Gr. Alecsandri 40. aleea Parfumului 16. 6 apartamente. str. Pasteur 38. Popescu C-tin si Georgeta. 6160. Caporal Musat 31. Petrescu Petre si Victoria. Frumoasa 12. str. 6 apartamente. Pelmus Lidia. Dr. si Florica. Stirbei Voda 117. Pastica Constantin. Targoviste. Bucuresti str. 6148. str. N. str. 6 apartamente. 6159. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Virgil Plesoianu 77. Cuza 19. 2 apartamente. Bucuresti. Bd. 3 apartamente. str. Frumoasa 46. 6157. str. 6 apartamente. Stefan. 97. Bucuresti. Acvila 16-18 6154. Bolintineanu 5. 6133. Cazarmii 53. Sf. Bucuresti. Spl. Caransebes 13. str. Petrescu Ion si Sofica. Bucuresti. Bucuresti. str. Puis Gh. Popa Tatu 78. Sebastian 5. 6137. str. Petrescu Puican Marioara. Lister 3. str. Petrescu Gh. 6152. str. Balcescu 209 6134. 6139. Bucuresti. Dr. Rozelor 13. 6130. Manolescu 31. 4 apartamente. Psihoda Luiza. Pavla Nicolae. Bucuresti. 6153. Bucuresti. 6151. Stalin 66. Bucuresti.6128. str. Elena. Petrescu P. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Turda 213 6141. 4 apartamente. str. Poenaru Ion. str. 4 apartamente. Pocnareanu Alex. 6158. str. General Anghelescu 49. Ecoului 4. Virgiliu.. Cuza 103 6147. 3 apartamente. Bucuresti. . I. str. Bucuresti. Popa Tatu 48 6142. 2 apartamente. Bucuresti. Patrascu C. Enachita Vacarescu 19. 3 apartamente. Ioan. Ploiesti. Petre. str. Polii Eva. 3 apartamente. 8 apartamente. I. Virgiliu 33. str. str. Sebastian 36. Aurel Vlaicu 39. calea Rahovei 325. Peretz Titu Ela. Bucuresti. Bucuresti. Busteni str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Ernest Djuvara 8 a 6140. Predeal. str. str. Petroianu Gh. Bucuresti. str. 6150. 7 apartamente. Buzesti 20. Macedonia 23. 4 apartamente. 3 apartamente. Dr. Parisianu M. Popovici Constanta. str. Papanagi Emil George. str. str. str. Constanta. Popa Tatu 53 6131. Bd. str. Petrescu Lucretia. Piesoianu C. Prisacariu Nicolae. 4 apartamente. V. Berzei 35. Popescu Constantin. V. Bucuresti. Bucuresti. 6146.. str. Independentei 11. 5 apartamente. Patrichi Elena. Iacob Negruzi 25. Florica. Uranus 9. 5 apartamente. str. Locusteanu 2. 2 apartamente. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. 6138. Pascu Iosif. Bucuresti. Cotroceni 6 6132. Turda 190. Salina. Isvoare 138. str. Lister 44 B 6155. Popescu P. 5 apartamente. str. 6149. Constantin 8. Panoiu N. Sf. 5 apartamente. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. 6136. Popazian Arminec. Pardicea St. Elena 1. str. Grigore Taranu 7 6145.

6176. Dimitrov 101 6189. 5 apartamente. str. 16 apartamente. Bucuresti. Gabroveni 22. Paciurea Ion si Elena. Bucuresti. Bucuresti. Lisabona 8. Bucuresti. Odobescu 15. calea 13 Septembrie 41-43. str. 6165. 24 apartamente. Pasteur 4. Bd. Passini Giovani. Bd. str. str. str. 5 apartamente. str. si Elena. Mogosoaia. 6179. Bucuresti. calea Mosilor 306. aleea Pretorian 16. 4 apartamente. Mamaia. str. Bucuresti. Paraschiv Stefan. Petrescu Pascal. Popescu Marin. 6184. Ploiesti str. str. Gh. 6178. 9 apartamente. Prochaska Emil si Florica. Bucuresti. 3 apartamente. Toma. 11 Iunie 55. 5 apartamente. Penciu Ion si Sofia. Caraiman 90. Petrescu Stelian. si Elena. Coltei 11. 16 apartamente. 6177. str. Intrarea Pop de Basesti 1. Possa Natalia. str. vila Luceafarul. 6193. 6 apartamente. Orzari 24. 6190. Pascu Neculai. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Petrosincu Nicolae. str. Petrescu Gh. Petculescu Nicolae. str. Bd. Zoe Grand 43. Motar. Bucuresti. Vespasian 18. Poenaru Inana Maria. Brutus 10-12 6168. Bucuresti. Rizeanu. Bucuresti. 9 apartamente. General Ipatescu 12. I. 6185. Piata C. str. Psaltidi Efteripi. str. 6191. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 27 apartamente. . str. Bd. 6183. Porlignos D. 30 Decembrie 57. 28 apartamente. str. Rosetti 3. str. Mihaileanu I. str. Felix 66. 6169. 6172. Nicolae Clinciu 15. 6180. Pantof Fotache. 4 apartamente. Dr. Cosbuc 83-84. 6162. Bucuresti. str. 6167. Rares Voda 13. 6175. Pachiseanu Zenovie. Zoe Grand 27 6170. str. sos. 14 apartamente. Stirbei Voda 130. Preda Dumitru. Duca 24. Bolintineanu 7. Bucuresti. Popescu Gh. 6171. Pasteur 1. 3 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Tolbuchin 98. Antim 42 6166. 6195. Bd. 6 apartamente. str. str. Traian 51 6188. Pascu Alexandrina. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. A. Popescu C-tin. 6187. Cavafii Vechi 3. Fundeni 6. Gutemberg 13-15. 5 apartamente. 15 apartamente. Scaune 4. Popa Vasile. str. 4 apartamente. 6173. Simion Barnutiu 15. Troiu. Protopopescu Dumitru. Sachelarie Visarion 47. Bd. 6174. 8 apartamente. Aristinelor 29. Panait Andrei. Bucuresti. Podaru D. Bucuresti. str. St. 6192. str. 13 apartamente. 7 apartamente. Alex. Pop Dragos. str. Petrescu Aretia. Bucuresti. 6182. Bucuresti. Popescu Eugenia. str. Bucuresti. Republicii 86. str. Bucuresti. Popa Lazar 21. 8 6194. Sf. 6 Martie 41. 3 apartamente. C. str. Vasile Lascar 183. Popescu Teodora. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Palade Providentia. Ciresului 1. Bucuresti. Popovici Maria. Bucuresti.6161. 6 apartamente. Parvulescu Stanciu. 5 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 9 apartamente. 6163. str. Bucuresti. Bucuresti. Niculcea 49. Hristo Botev 6. 8 apartamente. str. str. Amiral Murgescu 9. 6181. Bucuresti. str. Bucuresti. 6186. Patraulea Gh. Avram Iancu 28.

4 apartamente. Aurora 4. 10 Mese 2. 20 apartamente. Episcopul Radu 32 si 60 6216. Proger Margareta. Geniului 46. Eforie Vila Zefirul 1. 1848 nr. Bucuresti. 6205. 18 apartamente. Panduri 30 6211. 6214. 6219. Episcop Radu 57. str. Dacia 11 6223. Bucuresti. Papadopol. Putul cu Apa Rece 5. Fontariei 6 6217. 6215. 6204. I. str. str. Bucuresti. str. G. 66 6200. str. Avram Iancu 28. Pandele Gh. Bucuresti. 6208. str. Frimu 25 6206. Alex. 27 apartamente. str. 279. Bucuresti. Hagiului 8. 9 apartamente. Ion Macovescu 40 6207. str. 26 apartamente. Popelian Melina. Balcescu 24. Popa Nan 2. Podeanu Dumitru si N. Bucuresti. Diaconescu. 1 Mai 82. Bd. Bucuresti. calea Mosilor 181. str. Dimitrov 30. str. str. Petrescu Vasile. Bul. str. Bucuresti str. Procopiu Irina. Petrut Mircea. str. 17 apartamente. 29 apartamente. str. Panly Alexandrina. str. 14 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. sos. Panaitescu Vasile. 6 apartamente. Plevnei 5. Paunescu Ion. Calarasi 268. Serban Voda 18 6218. 7 apartamente. cal. Bucuresti. 6197. Bucuresti. C. Paun Teodor. calea Plevnei 66. Londra 33. sos. Nic. Panaitopol Gheorghe. 16 apartamente. Valeriu Braniste 64. Sborului 5 . Prahoveanu D-tru. Bucuresti. calea Mosilor 228. str. Bucuresti. Popescu Ortansa. 21 apartamente. 3 apartamente. str. Orascu 18. Predoleanu Eftimie. 7 apartamente. 8. 11 apartamente. G. str. 15o. Rahovei 377. Coltei 25. Bucuresti cal. Bucuresti. Bucuresti. Luigi Cazavilan 15 6209. Bucuresti. 26 apartamente. Bd. str. Republicii 86. Bucuresti. 10 apartamente. 12 apartamente. 4 apartamente. Bd. str. 13 apartamente. 11 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 6203. Bucuresti. calea Mosilor 291. Parvulescu Grigore. Bd. 6201. Stockholm 4 6199. Bul. Pantecan Marin. Columb 1. Bucuresti. Prugovschi Eduard. Popa Ion. Grivitei 161 6220. Bul. cal. Bucuresti. Matache Dobrescu 3. Bucuresti. Pancher Bernard. Iosif Niculescu 31. Mihai Bravu 24. cal. Rahovei 234. str. Bucuresti. Popescu Nicolae. Bucuresti cal. str. Dimitrov 137 6224. str. Papacristea Lambru. str. Bd. Nicolae Iorga 32. General Dragalina 1. Pronescu Eugenia. 7 apartamente. 11 apartamente. 6202. Porumbacu 23. 12 apartamente. str. 24. str. Sinaia. de Spirt 10-12. Perlman Iancu. Matasari 7. sos. 3 apartamente. 3 apartamente. Intr. Stan Poetas 58. Bucuresti. Piatkovschi Fred. Popovici Ion si Elena. 6222. str. Predoleanu Leontina. str. Padureanu M. 10 apartamente. Popa Nan 40 6212. str. str. Gh. cal. Bucuresti. Barlei 6221. Bucovina 35 6198. Bucuresti.. Paris 47. Floreasca 150. si Popovici Gh. str. Oborul Nou 1. Putul cu Apa Rece 2 6213. Dimitrov 130. Fabr. 6225. most. Mihai Voda 57. Piepteanu Lucretia. Bucuresti.6196. str. Ion Maiorescu 40. Petrescu Valeriu. Bul. Dimitrov 87. Furnica 13 Campulung Muscel str. 6210.

Pop Elisabeta. Preda Gheorghe. Bucuresti. cal. Bucuresti. Panu Traian. Popescu Ioachim. Bitolia 31 6256. Popovici Decebal. M. Bucuresti. str. Sinaia str.6226. str. Gh. Popa Nan 68. 12 apartamente. Kogalniceanu 34. Lucaci 71. calea Mosilor 123 6251. 7 apartamente. Bruxelles 11 bis. Petrovici Lazar. Olga. Bucuresti str. Popescu Eufrosina. Maresal Tolbukin 130. Bucuresti. Peciu Margareta. Bul. str. Bucuresti. Predescu Evdochia. Bucuresti. 5 apartamente. Avrig 6 6244. Chiristigii 30 6227. Petrescu Gheorghe. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. Afrodita. Stefan 21. Schitu Maicilor nr. Bucuresti cal. 9 apartamente. I. str. Genova 3. Petrescu Lija. Mihai Voda 14. Ing. Alex Moruzi Voevod 13 6239. 4 apartamente. 6254. Bul. Fecioarei 9. Popescu Marin si Aneta. 3 apartamente. str. Bucuresti str. Foisorului 11. Plantelor 35. Trifoi 24. Postelnician Ion. 6249. Pasa Ion. 11 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Paraschivescu Alex. Pictor Luchian 20. 6 apartamente. 25 6231. Polak Buta. 7 apartamente. 12 apartamente. str. Elisabeta si Podler Maria. 6255. Viitorului 185 6245. str. 6 apartamente. str. Sincai 14 6233. 20 apartamente. Calarasi 291. 5 6232. 6235. 4 apartamente. cal. Popescu Olga. 5 apartamente. Pictor Luchian 19 6247. . 6250. 2 apartamente. Armeneasca 43 6252. Sf. Bucuresti. 27 6241. 9 apartamente. Papaiani Nicolae. Pirosca Anastasia. 6236. Remus 10. 10 apartamente. 6228. Bucuresti str. Vasile. 20 apartamente. Maiorescu 7. Bucuresti Intr. Aurel Vlaicu 34. Emil Pangrati 18. cal. Mosilor 39 si 34. 6253. Ion Maiorescu 59. str. Sahia 59. 6238. Bucuresti str. Petrof Constanta. General Marasescu 30 6237. 11 apartamente. Pascal Alfred. 6 apartamente. Bucuresti. cal. Paris 18 6259. Bucuresti. Postea Z. Alex. Intr. Bucuresti. Calonfirescu 9 6257. 4 apartamente. Popescu A. str. Rahovei 218. Bul. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti cal. 3 apartamente. 7 apartamente. Elena. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Sevastopol 30. 6240. Bucuresti str. 6243. Pandrea F. Petrescu Oprea. 3 apartamente. Giurgiu. 8 apartamente. Bucuresti str. Tepes Voda 146 6234. 3. Maiorescu 7. Bucuresti. Mihai Voda 13 6248. str. Orzari 41 6258. Popescu Maria. Pavelescu Kathe. Victoriei 77. str. I. Popescu Vladimir. Petrescu P. Parsechian Bogdanov. str. 16 apartamente. 9 apartamente. str. Postolia N. Clucerului 23. 9 apartamente. Popovici Grigore. Mantuleasa 19. Dimitrov 131. str. Bucuresti str. Postolea V. 2 apartamente. 6229. 6246. Polizu prin Polizu Rene. 3 apartamente.. si Anastasia. Bucuresti str. 6260. Petrut Alexandrina. str. str. str. Calarasi 47 6230. Bucuresti str. Mosilor 268 6242. 5 apartamente. Bucuresti str. 1848 nr. Bucuresti str.

Dudesti 154 6275. Popovici Eugenia. Agricultori 128 6290. 2 apartamente. Morilor 246 6281. str. str. Petrescu Andrei. Passat Muller si Carolina. Parvulescu Zoe. Cezar Boliac 41 6272. Plantelor 60 6274. str. Bunatatea Samariteana 6 6273. 8 apartamente. Dacia 9 6267. Bucuresti. G-ral Stan Poetas 8 6295. Smardan. str. Pocu Gheorghe. Bucuresti. Petrescu. Turturele 26 6288. Bucuresti. str. Sahia 40. str. str. Conta 3-5 6265. Bucuresti. Popescu Aurel si Virginia. Ion Nou 24. Popisteanu Stefania. str.6261. 6 apartamente. str. Protopopescu Ecaterina. Bucuresti. Pavelescu Lucretia. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Mircea 59. Petrescu Mircea. Av. 5 apartamente. Bucuresti. Calimachi 33. 5. Intrarea Antim 8 6270. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Papazian Siranus. Pomponea Elena. V. Constanta.Eforie 6266. Bucuresti. str. Cristina. Maria Rosetti 55 6262. 11 apartamente. 8 apartamente. str. str. Alex. Puricescu Alexandru. str. Cornescu 40. Bucuresti. str. Bartoc Bela 2 6291. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Petrescu Eleonora. 4 apartamente. str. Popescu Isachia. Bucuresti. 4 apartamente. Petrof Gheorghe. Traian 62 6278. 64 6284. Bucuresti. Tepes Voda 72 6292. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Pavlov 16 6279. sos. I. str. Pungulescu Stelian si Eugenia. Podgoreanu Marcu. Fuica Vasile 42. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti str. 7 apartamente. Pauker Leon si Bianca. N. Gherase 52 6276. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. cal. Iorga 15. Popovici N. Pana A. str. Constantinescu 3. 6 apartamente. str. Florilor 1 6293. Petre Spiridon. Romana 28. 5 apartamente. Papaiani Temistocle. si N. Bucuresti str. str. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Popovici Octavian. Popescu Teodor. Papanian Alex. Bul. Bucuresti. G-ral Marasescu 24. 4 apartamente. str. 6264. 4 apartamente. Ponoiu Ana. Av. Bitolia 63 6269. Avrig 61 6285. Sft. Frunzei 15 6289. Clucerului 7 6287. Pretureanu Ana. Pavlide Victoria. Bucuresti. Popescu Iulia. Zefirului 19 6296. 5 apartamente. Ritoride 11 6263. Bucuresti. str. str. Nic. Bucuresti. calea Victoriei 214 Ploiesti. 6 apartamente. str. Petre Cretu 3 6283. Popescu Paulina. Vulturilor 131 6277. str. str. Marin. Preutescu Octavian. 6 apartamente. 5 apartamente. Petrescu Tanase. Agricultori 38 6268. Bucuresti.. Caragea Voda 4. 2 apartamente. Paraschivescu Traian. Patac N. cal. 8 apartamente. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bozianu 3. Bucuresti str. Filipescu 61. Bucuresti. str. Vaselor 14 6294. str. . str. str. Isvor 113 6271. str. str. 11 apartamente. Bdul Dimitrov 8 6297. Bucuresti. Polizu Coleta. 6280. Bucuresti. Mosilor 198. Bucuresti. Scoala 6286. Bucuresti. str. str. 12 apartamente. Galati. Prie Ion. Polona 38. 4 apartamente. 3 apartamente. 4. Constanta Vila Verde . Tunari 64 6282. Bucuresti. Austrului 29. str. 2 apartamente. Bucuresti. Postelnicu 10. str. 5 apartamente.

Bucuresti. Popescu Elena. Fuica Vasile 16 6324. Popovici Eugen. Apostoli 8 6320. Parvulescu Margareta. 4 apartamente. B-dul Tolbuchin 77 6301. Bucuresti str. 6 apartamente. Poiana Tapului . Pasteria Valeria. Popescu Emilia. Colentina 10. Paunescu N. Pelinescu Ioan. Popovici Mihai. Leonida 33 6329. Pletescu Vasile si Maria. Bucuresti str. 3 apartamente. Alex Donici 7. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Stroescu 36 6326. Bucuresti. Parvulescu N. Furnica 24. B-dul 1848 nr.Prahova 6325. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Orero 18 6333. str. . 2 apartamente. Pixanu M. Bucuresti. Bucuresti str. V. Petculescu Ion. 2 apartamente. 6 apartamente. Craiova str. Lahovari 5 A 6306. Zefirului 8 6299. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Av. Smardan 18. 5 apartamente. Arionoaei 29 6313. Petrescu Const. Popovici Sofia. Luterana 1 si 3 A Sinaia. Gh. Perepeanu Elena. Pall Maria Ponizel. Demetriad 13. Mosilor 13. str. Floreasca 11 6308. Avram Zenovie 3 6304. Bucuresti str. 3 apartamente. Serdarului 5 6309. Bucuresti str. B-dul G-ral Marasescu 8 6302. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Ion. Negru Voda 262 6314. Ciprian Porumbescu 8 6319. Pantazi Const. Popovici Dumitru. Bucuresti str. 4 apartamente. Popa Savu 5 A 6331. Filiti 8 6318. 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Vasile Conta 79 6330. Stefania. V. Bucuresti str. 2 apartamente. Peltzer Malvina. col. Preda I. Posmantirer Gh. Polghroniad Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. 2 apartamente. Piata Alex. Petrescu Gheorghe. 6 apartamente. Maica Domnului 1 6317. Parvulescu Aurelia. Bucuresti str. Petrescu Nicolae. Bucuresti. 7 apartamente. Campulung str. str. Stalin 7 6336.. Potlogeanu Sevastia. 5 apartamente. 3 apartamente. 22 6305. Generalissimul I. Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Parvulescu Ileana. Plesoianu Maria. str. Cobalcescu 19 6307. str. 3 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Aprodul Purice 9 6334. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Alecsandri 3 6312. Petrescu Ana. Lizeanu 39 6328. 8 apartamente. Pasareanu Vasile. Petrovici Ioana. Atena 5. Bucuresti str. Popa Savu 5 A 6332. Sc. Bucuresti str. si Elena. Despot Voda 10 6327. Papagheorghiu Teodor. cal. Bucuresti. Plesoianu Lucia. Popescu Iulia. Petrescu C. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Ion Maiorescu 9 6303. str. Parcalabescu C-tin. 8 apartamente. str. Bucuresti. Lizeanu 34 6322. Vladescu 45 A 6323. 5 apartamente. 6 apartamente. V. Popovici Sofia. Bucuresti. Bucuresti str. Elena. 6300. Petrescu Nicolae. Protopescu Emil. 2 apartamente. Brezoianu 6 si 7 6311. 5 apartamente. Uranus 76 6310. 4 apartamente. Bucuresti str. Maria. Bucuresti str. 3 apartamente. str. Barbu Vacarescu 15. 4 apartamente. 5 apartamente. str. 7 apartamente. Elena. Sft. 3 apartamente. Cavafi Vechi 6 6321.Despot Voda 8 6298. str. Momuleanu 16 6335. Bucuresti. Petre Cretu 1 6316. Bucuresti str. sos.

cal. Barbu Vacarescu 20 6363. 5 apartamente. Lascar 82 6362. Domnita Ancuta 9 6365.. Viitorului 157-159 6361. Carol Davila 21 A 6353. Frumoasa 27. Justinian 20 6359. G. str. Ion Mincu 3. Postula N. 37 6344. Bucuresti str. 4 apartamente. 6342. 10 apartamente. Simu 6. Bucuresti str. 9 apartamente. Popescu D. Palniteceanu Iancu Lazar. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. V. 5 apartamente. Pamfilian Paul. Bucuresti. Popovici Napoleon. Penculescu Gh. cal. dr. Predescu Gheorghe. Luigi Cazavilan 7 6346. Pukluchi Margareta. Bucuresti. Filipescu 45 6358. C. C. Paunescu Stan. 3 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. C. D. Popescu Elvira. Barbat Voevod 2. 6. Petrescu Gapes. Penescu Ion si Elena. Turda 110 6364. Petrescu Nicu. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Arh. Bucuresti str. Gheorghe si Paraschiva. str. Bucuresti sos. Grecescu 8 6351. N. Const. si Olga Saninea. 9 apartamente. Bucuresti cal.. Buzau. Stircu. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Arion 13 6356. Bucuresti. Bucuresti str. 9 apartamente. Serban Voda 54 6371. Pandelescu Const. Ocolului 3. Petcu St. Popescu Alen si Elena. Petrescu M.. Pintea Gh. 9 apartamente. Teodorescu 8. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva. Petrescu Alex. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. 6 apartamente. Dej 1 si 3 6338. Bucuresti str. 6 apartamente. Ion Frimu 42. str. Colentina 72. Pescaru Eleonora. Popescu Stela. Cosbuc 50 6350. 11 Iunie 18 6366. 6 apartamente. si Aurelia. Grivitei 28. Andrei. str. str. str. Aron Pumnul 52 6341. 8 apartamente. Bucuresti Bul. str. Bucuresti str. Lizeanu 4 6360. Popescu Grigore. Bul. A. Bucuresti cal. 61 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. Brezoianu 51. Eugenia. 7 apartamente. 4 apartamente. cal. Bucuresti. N. Bucuresti str. Predescu Mihail. Cutitul de Argint 13-17. cal. str. Popescu Alexandru. Nacu 4 6357. Maltopol 17 6369. . C. Buicliu 4. Bucuresti str. Grivitei 67 6339. Petrof Dima prin Petrof Alex. Bucuresti cal. Bucuresti. Popescu Stefan. Bucuresti. Arion 18 6352. Dr. Bucuresti cal. str. Banu Manta 20. Maria. Bucuresti. str. 3 apartamente. 7 apartamente. 2 apartamente. str. 6345. Petrescu Nicolae. Brezoianu 27 6354. 5 apartamente. Dorobantilor 242 6348. Pantelimonescu Ortansa. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Titulescu 86. str. Puscanu Alice.. str. Gh. 51 apartamente. Maria. Iacob Negruzzi 32. Emigrat 16 6347. 10 apartamente. 13 apartamente. Plevnei 59 6372. Bul. Rahovei 265 6367. Scarlat Varnav 12 6368. Vasile Lascar 31 si 71. 6370. Bucuresti. 5 apartamente. Serban Voda 230 6349. Popescu Ion. Petrescu C. Bucuresti str. Pop A. Bucuresti. 7 apartamente.6337. 7 apartamente. 6340. Papadopol Alice Maria. 5 apartamente. Popescu Gh. Eroului 31. Perianu Elena. Bucuresti. Iarca 6 6355. Bucuresti Aleea Socec 7 6343. str. Serban Voda 266. str.

Bahluiului 17 6395. 4 apartamente. 9 apartamente.. 5 apartamente. 7 apartamente. Platz Iohanu. Bd. Hristo Botev 9 6387. sos. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Pop C. Peciu Sotir si Peciu Gh. Petrescu Maria. Take Ionescu 26 6389. 6390. Lucaci 51. Bd. Popescu G. str. Bucuresti str. Parvulescu Paraschiv. 6380. Dosoftei 16 Com. Bucuresti str. Stahie. Patelli N. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu. Bucuresti str. Stefan. calea Rahovei 172 6399. calea Victoriei 101 6396. Popa N. Maltopol 17. Gabroveni 2 6386. Stirbei Voda 68. str.. Piata Ilie Pintilie 8. Sergiu 24. 2 apartamente. Bucuresti calea Plevnei 12 6398. Petrescu Nicolae. Panduri 2 6391. str. str. Dr. Racovita 18. Dan.6373. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Sft. Bul. Alexandrina 34. str. 2 apartamente. Piporescu V. Pata N. Bucuresti Bul. 5 apartamente. 2 apartamente. Predescu Maria. Piata Lenin 9 6404. str. Bucuresti. 3 apartamente. Mihai Bravu 57 6401. Ernest Juvara 25 6400. Peciu Spirea si Sotie. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. calea Rahovei 109.. Raureanu 1. str. Bucuresti. Toamnei 125 6394. Pascanu Mihnea. Paunescu Chitu si Paraschiv. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila. 3 apartamente. 11 apartamente. Nuli. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. 6 Martie 54 6378. Demostene 11-19 6392. Bucuresti str. Balcescu 24 6385. Progresul. Purnenescu Gh. Rahovei 9 6377. Dr. Bucuresti. Bucuresti str. Mizil. Aleia Alexandrina 2. str. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Costache Marinescu 49 6379. Bucuresti. 22 apartamente. Predeleanu Const. G-ral Dr. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti calea 13 Septembrie 124. Schitu Magureanu 20. Bucuresti. N. Bolintineanu 5 6376. 4 apartamente. Stefan Popa 28 6382. Pauliuc Heitz. Bucuresti str. Bucuresti str. Popescu Elena. 6 apartamente. Munteanu 20. Popa Toma. Negoiului 37 6384. Busteni. Buzesti 57-59. Mitr. 2-a. Parasan Florin. Papaiamli Vasili si Vasilichi. Bul. Bozianu 2. Popa S. Victoria. Prandstetter Carol. Popescu Victor. str. Sergiu 25 6402. Bucuresti str. Costache Balacescu 28 6383. 4 apartamente. 5 apartamente. 17 apartamente. Pherekepde D-tru. Panaitiu C-tin si Clemente. str. Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. 2 apartamente. Voievozi 2. str. Popovici Haret si Teodora. Bucuresti. Republicii 13 6374. Stirbei Voda 17. Bucuresti. str. si Olga. Lirei 3. Sandu procurator Stoicescu Ileana. Ilarie Chendi 17. Romania Muncitoare 57 6388. Petcu Corneliu. Iosif 5 6381. str. Bucuresti. Bucuresti str. Libertatii 62 6375. . 4 apartamente. 5 apartamente. str. Nicolae Ionescu 5 6393. Teodosie Rudeanu 52. sos. str. Siret 23. str. 24 apartamente. Radu Robescu 12. str. Bucuresti cal. Mitr. Sergiu 2. Petrescu C. 12 apartamente. 4 apartamente. Popp Grigore. Nicolae. 3 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Aristide Briand 21 6397.

Bucuresti. Libertatii 7. M. Stefan. Petrescu Stelian. Popescu D. calea Victoriei 128. 6430. Panovici I. 8 apartamente. Robert Fleurs 1. str. 6432. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Col. calea Dorobanti 137. str. Carol Davila 63. Predescu Eugenia. 14 apartamente. Paul Greceanu 30. Turda 211 6406. Peristeu Hristea. 4 apartamente. Bucuresti. 238. str. str. Serban Voda 260 6419. 27 apartamente. 4 apartamente. 6416. str. Dumitru prin Popescu Maria. str.. Vintila 8. Cotroceni 18 6409. Aurel Vlaicu 139. 423 6414. Pfenings Oto. 6 Martie 95 B. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 6. Partenie N. Bucuresti. Petre I. Palenghianu S. Bucuresti. 129. Maria. Bucuresti. Eroilor 1. Puiovici N. Protopopescu Aurora. Matei Voevod 8 6424. Bucuresti. str. Paraschivescu Hristache. Traian 248. 9 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti.. str. Paraschivescu Vintila. Romulus. str. str. Intr. 3 apartamente. str. Constanta str. Bucuresti. Petroianu I. str. 1 Mai 26 6417. 10 apartamente. Bucuresti. Alecu Rusu 22. Matei Voevod 104 6425. 30 Decembrie 57. sos. Vanatori 24 6408. Radu Voda 28. com. 8 apartamente. str. str. Piata Kogalniceanu 3 Craiova. 6427. Radulescu Drumea 54 6412. Proca Aurelia. Plamantis Dimitrie si Elena. 4 apartamente. 137 6407. Pasulescu Z. Bucuresti. Bucuresti. I. 105 6422. 6431. str. Gh. str. 11 apartamente. sos. Cristea Georgescu 18 6429. Panait Florea. Prajescu Vasile si Nicolae. str. Bucuresti. 5 apartamente. 16 apartamente. Pavel Ilie.6405. 6 apartamente. Ion. Bucuresti. 6426. Crangasi 88 6413. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. Libertatii 6. 4 apartamente. str. Bucuresti. Anastasia Pan 5. Ion. 20 apartamente. B-dul Stirbei 12 6411. 10 apartamente. Bd. Elena Ferechide 3. D-tru. Porcescu T. 236. Bucuresti. Popescu G. 103. Dobrogei 6. 4 apartamente. Serban si Valeriu C. str. Petrescu Elena. str. Comana 51. Bd. 6421. Colentina 131. Dumitru Zosima 84 A 6415. Roseti Balanescu 2. Popescu G. Paraschiva si Stefan Popa. Dr. str. Paraschivescu Niculae. 13 apartamente. 11 apartamente. Panaitescu C-tin. Buzesti 6 6418. str. Duca. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bravu 4. 2 apartamente. 19. Cantacuzino 14 . Paris 6. 11 apartamente. 6420. str. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Floreasca 101. Grivitei 312. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. 2 apartamente. 6423. General Manu 23. str. 33 apartamente. Palangeanu Enric. str. 240. Eforie. str. Grigore Alexandrescu 66. 6433. Eclesiarhului 14. str. Bucuresti. Paris 31. 8 6410. Bucuresti. Bucuresti. Saftica-Balotesti. Bucuresti. Roaita. 6 apartamente. Peleanu Ion Anastasiu. str. 6428. str. str. Albu 1-3. Bucuresti.

str. 13 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Carlova 3 6442. 5 apartamente. str. Cobalcescu 35. 70. B-dul. Radulescu Zoe. Dr. Radulescu Ioan. str. Bucuresti. Radulescu Marin. Rath Victor. 20 apartamente. Bradului 42. str. Csichi E. str. str. Bucuresti. Lascar. 3 apartamente. Burghelea 20 6447. 7 apartamente. Popp Ghita. Lt. Bucuresti. str. calea Mosilor 249 A. 11 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6435. Sirenelor 80 6457. Vacaresti 97. Obedeanu 11 6454. Isvor 77 6440. 5 apartamente. 3 apartamente. Dr. str. Sabinelor 23. 8. Titulescu 135 6436. N. Prisaceanu Nicolae. calea Rahovei 385. 6441. str. sos. Iancului 79. A. 11 Iunie 43 6446. str. Alex. Dionisie Lupu 12 6452. Bratului 23. Radulescu Alex. Bucuresti. 7 apartamente. Xenopol 3. 17. Bucuresti. 10 apartamente. str. Sachelarie Visarion 73 6448. 40 bis. str. str. str. Hiramori 7 6451. Sirenelor 21 6456. str. Radulescu Petre. Bucuresti. Ruptureanu Steliana. Bucuresti. Bucuresti. Austrului 22 6455. Matasarii Noi 2. Pass I. Judetului 6 6439. Bucuresti. Pavelescu 11. Bucuresti. str. str. 6438. 13 apartamente. p-ta Alex. V. Rosila Aurel. Petru Maior 85 6453. str. intrarea Ressel 6. sos. Rosman Avram. Lahovari 5 A. str. V. Eliza Marinescu 49. Bucuresti. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin. Radulescu Cornelia. str. str. 4 apartamente. 9 apartamente. Republicii 69 6450. str. Bucuresti. 30 Dec. 15 . Romana 160. Russel Gabriela. 13 apartamente.. str. 86 6460. 2 apartamente. Radulescu Ion. 2 apartamente. Mircea cel Bun 3 6444. 10 apartamente. str. 2 apartamente. 9 apartamente. str. Gheorghe. str. str. Rovacio Ecaterina.. str. str. 15 apartamente. Rosenberg Liza. Dimitrov 80. Spataru Nic. 10 apartamente. Bucuresti. str. Ardeleni 1 6462. str. Bucuresti. str. Catelu 26. str. Postelnicu C-tin si Elena. Austrului 12 6458. Racoviceanu Gr. Bucuresti. 9 apartamente. 13 Septembrie 59. Bucure4sti. 17 apartamente. str. Halfon 4 6445. Postelnicu Carol si Elena. si Grodni P. Sandu Aldea 24. Piata Rosetti 3. b-dul. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. 40. Bucuresti. Paris 59 6443. 446. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Radovici Vasile. Ravihoiu Iuliana. 95 Curtea de Arges. Rosner Lion. Bucuresti. Riga N. Bucuresti. Bucuresti. Buzesti 15 R. Sfintilor 13 6437. str. Sandu Aldea 24. cal. Gh. Radulescu Filofteia. Milescu 25 6461. Radulescu Barbu. Muzelor 6 6449.6434. Elena Cuza 60 6459. Bucuresti. Poenaru Marica. Radulian Irina. 5 apartamente..

Rosen Eugen. str. Rusu George si Maria. 5 apartamente. Radulescu Vasile si Ana.. str. Filimon Sarbu 25 6467. Bucuresti. Campulung Muscel. Alexandriei 9. Romulus 39. Radulescu Ion. Radulescu Florea. Sf. Bucuresti. str. Calea Mosilor 45 6487. Doamnei 14-16. Tabla Butii 54 6488. Obedeanu 18. Cuza Voda 162. Bucuresti.. str. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. B-dul Dr. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu I. Bucuresti. 7 apartamente.6463. spl. 2 apartamente. Radu St. str. str. Bucuresti. Lanariei 144. imobil complet Dudesti-Ilfov. Marinescu 14 6480. Bucuresti. Dr. Rosemberg Jeanette. Bucuresti. Radulescu C-tin. Unirei 64. Bucuresti. Magheru 29 6466. str. 2 apartamente. Rosca Rodica Danica. 41 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Leon Voda 2 bis 6495. Rambela Doina. 8 apartamente. Filipescu 6471. Radulescu si Eliza. Marin Marinescu 7. C-tin Bonea 16 6477. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Rasidescu Matilda.A. str. Republicii 61. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Radulescu Victor. Radulescu Gh. Calarasi 223 6470. Apostoli 23 6491. si Smaranda. Bucuresti. Traian 59 6483. Bucuresti. 6 apartamente. str. Medic Zlatescu 29 6489. Bolintineanu 5. str. str. Dr. Obedenaru 25 6485. Patriarhiei 11 6492. Romania Imobiliara S. Grivitei 6472. 5 apartamente. Rotman Matilda. Bucuresti. 6 apartamente. 27 apartamente. Justitiei 50 6493. 9 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Bateriilor 37. B-dul. Radulescu Coralia. Bucuresti. Romalo D-tru. 5 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Rasvan Maria. 3 apartamente.. Bucuresti. 5 apartamente. Rainor Petre. bul. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 25 str. 5 apartamente. str. str. 13 Septembrie 96 6482. Cobalcescu 5 6490. cal. Bucuresti. Antim 49 . str. Radulescu Dan. Romulus 57 6465. Victoriei 214.R. 2 apartamente. 23 6469. cal. imobil complet Predeal. Radulescu Ion. Bucuresti. 30 August 33. Dr. Ramangas Toma. str. str. str. Popov 36 6473. str. B-dul 6 Martie 97 6484. str. Rosu D. str. Filipescu 52 6476. Radoslav Zoe. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Racaseanu Ion. str. str. Lascar Catargiu 30 6479. Bucuresti. Eroului 9 6486. Hristo Botev 12-14 6494. Rubin Betti. Giurgiu. 171 6464. str. Pucioasa. Alex. Rozopol Elena. Butca 11 6478. Chiparosului 5 6468. Bucuresti. str. N. Aleea Alexandru 17 6474. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Piatra Neamt. Roman Sachla. Garei 111 str. Dr. str. 11 apartamente. Clunet 3. str. Radu Octav. 14 apartamente. str. G-ral Angelescu 132. Roman Gh. str. Tolstoi 8. 4 apartamente. Istropol 18 6475. B-dul 1 Mai 81 6481. Alex. Radulescu Elena. Stan.. Gen Angelescu 139. 15 apartamente. Staicovici 26.

Ranetescu Dumitru. str. Avram Iancu 53 6503. Franzelari 19. C-tin. Calea Vacaresti 7. Rotman Isac. 29 apartamente. Ramniceanu Olga. Cameliei 20 6527. Vineri 28-30. 6 apartamente. Galati. Bucuresti. Palade 52 6522. Vlad Tepes 1 6515. Pietatii 15. Republicii 28 6520. str. Rechemberg Iosif. str. Ragolschi Maria. 2 apartamente. Bd. 4 apartamente. str. str. Radulescu Maria. Lantului 17 6497.6496.. 15 6505. 8 apartamente. Predeal G-ral Magheru 19 6508. Bd. Eminescu 182 6528. 2 apartamente. str. str. Radulescu T.. Bucuresti. str. Bucuresti. Radulescu Gh. str. str. Opris 4. Olimpului 34 6498. Gh. 9 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Racs Lupu. Bucuresti. Radulescu Olga. Leonida 21. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Rau Adam. Radulescu Vasile. Marasescu 8 6517. str. Venerei 3. Rezeda D-tru. Bucuresti. Bucuresti. str.. 7 apartamente. str. Cal. Magheru 26 6521. Rosenstreich Trandafirescu. Pitar Mos 27. Romulus 2 6504. Vasile . Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu 12 6512. str. Toamnei 120. Proditeli 16. 7 apartamente. str. Visarion 13 6509. Bucuresti. Bucuresti. Gemeni 5 6523. Radulescu I. 165 6502. 7 apartamente. 2 apartamente. Armeneasca 10 imobil complet 6513. 2 apartamente. 3 apartamente. Ana. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Radulescu Gh. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Cortului 1 6525. Bucuresti. Iuliu Tetrad 27. 8 apartamente. 4 apartamente. Sirenelor 78 6501. str. Bucuresti. 6511. str. Roti Stefan. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. Romaseanu Gh. Bucuresti. Sahia 45 6519. Reschovsky Georgeta. 18. 3 apartamente. Bucuresti. G-ral Magheru 27. Constanta Obor. Dorobanti 10. str. Gen. str. 13 Septembrie 7 6530. Bucuresti. Isvor 8 6514. str. Radulescu Niculaie. Ardeleni 16 6526. Antim 15. Pasteur 13. 2 apartamente. str. Hatmanul Arbore 9 6518. M. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Radului 18 6524. Bucuresti. str. Tunari 6 6507. str. Ralea Gabriela. str. 15 apartamente. Brasov. Piata Rosetti 3. Dumitru. Rasvan Frederica. str. Iosif Niculescu 21 6506. Radulescu M. str. Caragea Voda 8 6499. Radulescu Matei. Rosemberg Viorica. str. Radu St. Bucuresti. Bolintineanu 29 Sinaia. Popa Chitu 11 6529. Bucuresti. Ana Ipatescu 32. Racam Iosif. Dr. Visarion 16. str. Tornescu 15. 2 apartamente. str. Bucuresti. G-ral Berthelot 100. str. Cuza Voda 148. Rusu Gh. str. Bucuresti. 3 apartamente. Alex. 8 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Rogalschi Andrei. Ion. 26 apartamente. Radulescu Serban. 5 apartamente. Radulescu Ion. Sf. Bucuresti. Stirbei Voda 16. Xenopol 3 6516. Bucuresti. Rusu Mihail. Bucuresti. str. Valerian Kuibasev 9 6500. Bucuresti. Av. Robescu Marieta. str.. Rosenblat Roza. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. 28 apartamente. str.

Rusu Florica. Craiova. Popa Soare 27. Rusiecki Constanta. Dobroesti 1. str. Boteanu 3 b 6551. Bucuresti.Lascar 109. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Radulovici Iuliu. Concordiei 23 6556. Bucuresti. Cosbuc 82 6539. Dorobanti 155. 6 Martie 15 6535. Filipescu 42. str. str. str. Pauna si Marin. str. str. Veniamin Costache 5 6541. str. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Vasile Rascanu. str. str. Moise Nicoara 28 6549. Matei Basarab 26 6540. str. Rosen Carola. Matei Milo 16. Radulescu Ecaterina. str. G-ral Donici 16 6559. Racoveanu Virgil. Etelca. str. Bucuresti. 4 apartamente. Radulescu V. Serban Voda 33 6558. Sf.. Receanu C. str. str. Slanic-Moldova 6547. 3 apartamente. str. 49. Bucuresti. Episcopul Radu 18 6534. Vaselor 42. Lugoj-Severin. Alex. Gh. str. Radulescu Ioan. Romniceanu 20 6554. Bucuresti. Alecu Russu 6. str. 7 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. Lenin 17 6538. Dosoftei 73. N. Sf. str. Bucuresti. Rugina S. Gabroveni 7 6557. str. 11 Iunie 34 6553. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 11 apartamente. Calarasi 196. A. Rosanu Alexandrina. Ion St. str. Atelierului 3 . Racoveanu Elena si Grul. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica. 38. Bucuresti. Radulescu Stamate. Radescu Despina. Maria. Bucuresti. Romascanu Joe. Rizescu. 7 apartamente. Elefterie 6. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. B-dul Jdanov 6 6533. Ioan. Bd. 4 apartamente. Bd. str. str. Bul. Rodan Lidia. Loreanu 19a. Saguna 17. 29 apartamente. Cluj 49 6552. Lister 15 6550. Radulescu Gh. Sinaia. Bucuresti. 19. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Rosenband Clara. Bucuresti. Popa Nan 78 6537. 5 apartamente. 3 apartamente. Serghiescu 7. Sirenelor 59 6555. Momuleanu 49 6532. Romascanu Garabet. 9 apartamente. Bucuresti. Radulian Ion. M. Gutenberg 3 b. str. Bucuresti. Mitr. A. Jdanov 16 6546. str. 9 apartamente. Maria Rosetti 61 6536. 10 apartamente. str. Maramures 17. str. Pictor Romano 16. Rieder Voina Aureliu. Bucuresti. str. 21. Lahovari 9. Polona 29. Cal. Ing. Bucuresti. Rozentzweig Mitu. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Dimitrof 47. Visarion 19. Rotaru Eugenia. Paris 19. Dudesti 34. str. Vanatori 27 6545. Bucuresti. Lanariei 3 6544. Hartonoaiei 6. str. Bucuresti. str. Sperantei 13 6542. Serban Voda 8 6543. Bucuresti. Stirbei 3 6548. 25 apartamente. Ion Ghica 3-5 sos. Bucuresti. A. str. 18 apartamente. Vineri 35 6531. Bul. Rolling E. Dr. str. Dr. Reisberg Anton. Povernei 25. str. Bucuresti. str. str. Aleea Nastasescu 6. Mitr. 5 apartamente. 7 apartamente. Ruff Samuel si Marta. 10 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti. 28 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti.

Rosenthal Iosif. Stella. B-dul Ion Sulea 88 6569. str. Bucuresti. Bolintineanu 5. T. str. str. 6 apartamente. Rosman E. 14 apartamente. 3 apartamente. Banu Maracine 31 6565. Bucuresti. Ecoului 10 6566. Rain Maria. Rimora Stefan. Vasile Lascar 135 6574. Bucuresti. 18 apartamente. str. str. 5 apartamente. 10 apartamente. Breaza Prahova. str. Sahia 45 6587. Clucerul Udricani 31. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Radulescu A.A. Radulescu Anghel. Bucuresti. Frumoasa 32 6585. str. Rotaru Mihail. Ronda 48 6576. 4 apartamente. Ranetescu Elena. 4 apartamente. Buzau. Abrud 26 6584. str. 2 apartamente. N. 4 apartamente. str. sos. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Romulus 2 6564. Radulescu A. Iorga 31 6594. 7 apartamente. Bucuresti. Rizescu Niculae. Radanovschi Maria. Maria. str. 31. str. Cal. Al. str. Bucuresti. Balcescu 6561. str. N. Stefan cel Mare 250 6573. Constantinescu 47 6590. 3 apartamente. Radulescu V. sos. 3 apartamente. Bucuresti. str. Olga. str. Visarion 2 6592. Rosenberg Marcel. Roman Emil. 6 apartamente. Latina 14. 3 apartamente. str. Mihai Voda 58 6562. 2 apartamente. 5 apartamente. Radulescu Eft. Repanovici Elena. 3 apartamente. Radulescu Radu. Bucuresti. Latina 26. str. Alex Constantinescu 1 6595. Elena. str. Antim 41. 3 apartamente. Bd. Vasile Lascar 123 . Braila. Bucuresti. Radulescu P. Raducanu Ilinca. Intr. str. Floreasca 55. Bucuresti. Stefanescu Tei 3 6575. Turgheniev 30 6589. Bucuresti. Productelor 40 6579. 3 apartamente. Rosianu Gonamu si I. str. Bucuresti. str. Rosman Isac. Romanescu Elena. Bucuresti. Radulescu Julietta. Rosenfeld Caroll. calea Mosilor 172 6581. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ghencea 52. str. 2 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Radu Bellu 54 6572. Caragea Voda 3. B-dul Balcescu 25. Roma 19 6568. Romcontrol S. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti 24. Rusu Aurelia. Bucuresti. Rosca Alexandrina. Radulescu I.. 8 apartamente. Cristea. Floreasca 52 6571. str. str. str. 10 apartamente. 76 calea Dorobanti 44-46 6578. Sos.. Sandu Aldea 101 6596. Apolodor 31 6567. Felix 12 6577. Armasului 10 6570. Rachieru Constantin. Rozenzweig Micheline. Roban I. Silvica. 5 apartamente. str. Postelnicului 4 6586. 9 apartamente. Pantelimon 61 6582. Radulescu Maria Ghidarcea. Bucuresti. Plantelor 45 6583. Alex. C. 1 apartament. Craiova. 2 apartamente. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente. Constanta. Radulescu Cornelia. str. Virginia. Bucuresti. Bucuresti. Nationala 15 6591. str. Polona 24-26 6588. Rogojeanu Iosif. str. calea Dudesti 86 6580.6560. str. Bucuresti. Iliescu 72 6593. Ristkar Herman. Bucuresti. 3 apartamente. Av. Bucuresti. Hristo Botev 7 6563. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Orzari 6. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Rangheri Cristea.

Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Obedeanu 25. Chiru Iliescu 15 6605. 8 apartamente. str. Frumoasa 34. str. Bucuresti. 9 apartamente. 5 apartamente. Rosca Cecilia. Sf. Cal. Sf. str. Agricultori 73 6618. Bucuresti. str. Ing. str. 19b. 8 apartamente. Rottemberg Bianco. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Oziris 8. 50 apartamente. B-dul Republicii 16 6608. Roth Carolina. Apostoli. Bucuresti. Radu Elena. 3 apartamente. str. Blanari 14 6625. str. 10 apartamente. Roman Marcel. Bucuresti. Brasov. str. L. c 6613. Vasile Conta 7-9. Titulescu 145 6601. Bucuresti. 6 apartamente. 45 str. str. Rabinovici Hain. Olteni 78. 63 6615. G. Brezoianu 6. Intr. str. 20 apartamente. 5 apartamente. Toma Ionescu 16 6611. Aleea Valjan 4 6610. Bucuresti. str. Hagi Ghita 108 6599. Grand 12. 3 apartamente. Meteor 61. G-ral Cristescu 2 6612. Rascanu Theodor. B-dul 6 Martie 6 6603. Mihai Voda 33. str. 13 apartamente. str. Herescu Nasturel 24 6598. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Rosianu Gogu. 20 str. B-dul I. Bucuresti. Rogi Elisabeta. 6 apartamente. str. Radulescu Paul. Romascu Natalia. 110 6620. Titulescu 9. Alex Popov 43. Mitr. Grant 1. Rosenthal Fanny. 15 apartamente. str. Radulescu Maria. Raki Petre. 6 apartamente. 3 apartamente. Vacaresti 91 6629. Ronsenbaum Felix. str. Bucuresti. Catargiu 29 str. Bucuresti. Radulescu Ana. Bucuresti. Rozen Berte. Rainu Modeleni. str. Smardan 51 6602. Bucuresti. Bucuresti. N. Radulescu Niculae. Bucuresti. Turnu Severin. D-nita Ruxandra 3 str. Paris 19. str. str. Racaseanu Iosif. B-dul Republicii 92 6623. str. 21 apartamente. 8 apartamente. 6 apartamente. Ravignani Irma. Dr. Bucuresti. Roman Gheorghe. Bucuresti. 3 apartamente. str. Duca 1 6619. 20 apartamente. 4 apartamente. Reit Hortansia. Opanez 18. Radulescu Maria. G-ral Ipatescu 3 6628. Gh. Craiova. Tache Ionescu 25 6622. Piatra Neamt. 6 apartamente. 23 August 43. 3 apartamente. Radulescu Tanase. str. Rignault Aimei. Mamulari 22 6624. Cazarmei 1. Mantuleasa 5. Nou 13 6607. Calea Crangasi 51 6626. Const. str. Arcului 4 6614. str. Rusescu Alfred. Dr. Nifon 31 6617. Dumbrava Rosie 10 6616. str. Cuza Voda 53. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Vaselor 42 6621. Rismont Marietta. Zablovski 35. Gh. 5 apartamente. 8 str.6597. str. 5 apartamente. 8 apartamente. N. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 12 apartamente. str. Bucuresti. Serban Voda 10 6604. Sapientei 10 6627. str. Radulescu Octavia. Roiconiceanu Alice. Serban Voda 243 6600. 8 apartamente. Titulescu 108. Reisell Hermann. 5 apartamente. Bucuresti. Giurgiu . 2 apartamente. Bucuresti. str. Rottenberg Soil. Olteni 35 6609. str. N. str. Ecoului 80. str. Rosenthal Leon. str. str. Zoie Grand 46 6606.

Garei 126. b-dul Republicii 62 6647. str. Repanovici Anghel. 2 apartamente. str. Rosenberg Elias. Radu Maria. Bucuresti. Bucuresti str. Carirului 16 6662. Bucuresti. Antim 11a. Dr. Ritoride 14 6644. Bucuresti. Rapaport Ana. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. 41. Radulescu P. 4 apartamente. str. Sergent Scarlat 33. Bucuresti str. 6630. str. Marasti 19. str. Mendelev 48 . 9 apartamente. Niculcea 70 6636. Dr. 11 6649. Radulescu Petre si Eliza. Stefan Iulian 3. Robanescu Zamfira. 6 apartamente. Bucuresti. Aurel Vlaicu 60 6635. 3 apartamente. Rubeinstein Isabela. Banu Maracine 43 6663. Bucuresti. str. Rosemband Ana. Odobescu 10 A 6658. 30 Decembrie 23 6637. Bucuresti. Rassignu George. Dorobanti 5 6648. Bucuresti. str. Comertului 8. Roman Oto si Margareta. Virgil Plesoianu 49 6640. Bucuresti. 104 6650. str.Tache Ionescu 82. 35. 4 apartamente. str. Gabroveni 14 6661. str. Bucuresti. Uranus 102. 7 apartamente. Ionescu dela Brad 17 6645. Radulescu Cristache. 2 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Radulescu Eugenia. Bucuresti str. str. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Russe Elena. 111 sos. Radu dela Afumati 50 A 6655.. Renea Constantin. Bucuresti. str. Alex. Tomescu 4. str. Stefan cel Mare 3. str. Apolodor 2 6633. Bucuresti. Bucuresti. Bitolia 60 6656. Calarasi 53a 6654. Rusescu Delfin. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Muntii Tatra 9 6643. Ratin Victor. Bateriilor 13 6657. 3 apartamente. Radulescu Marin. 6 apartamente. Dr. 5 apartamente. Plot. Ruse N. 5 apartamente. Radulescu Mihail. 8 apartamente. Bucuresti. Radulescu C. sos. Cristea. 11b. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Cobalcescu 7. Morilor 2. Energiei 3 6651. Splaiul Unirii 177 6636. Raureanu Romulus. 3. Bucuresti str. Gheorghe. Toamnei 88 6642. 10 apartamente. Radulescu Maria. Bucuresti. Generalissimul Stalin 33. str. Vitan 54 6659. Breaza str. Riffer Ludvig. Belgrad 1A. Marinescu 15 6660. 6 apartamente. Radulescu Stan Ion. Lister 61. Rucareanu Virgil. Radescu Ion. 6 apartamente. Marin Alex. Bucuresti. Calomfirescu 7 6639. Elena Doamna 34 6631. Bucuresti. Radulescu M. str. 3 apartamente. Bucuresti. Delea Noua. Bucuresti str. Pavelescu 3 6653. str. str. Bucuresti. Ioan. Radulescu Maria si Zoe. str. str. Bucuresti. Rosman Carola. 8 apartamente. 3 apartamente. Iasi str. str. str. str. Mihai Bravu 306 6652. str. Stelea Spataru 10. Radu V. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Rambela Dragos. Campeanu 6646. Bucuresti. Rahovei 142 6641. str. Glucozei 14. Popa Rusu 6 6664. str. Leonte 28 6632. Bucuresti str. 8 apartamente. Porumbaru 47 6634. 6 apartamente. Radulescu Dumitru. Rampel Lucia. Sebastian 214. 4 apartamente. 3 apartamente. Eftimie. Radulescu Niculae. 8 apartamente. 12 apartamente.

Bucuresti. str. str. Rozenchen Casian. Racaru Iosif si Maria. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Budisteanu 1 6679. Duiliu Zamfirescu 12. str. Rosmarin Alexandru. Radulescu Nicolae. Argeana 2. Delea Veche 20. 4 apartamente. 9 apartamente. str. Bucuresti. Radulescu Gheorghe si Paraschiva. str. str. Rosculet Vasilica. Mosilor 299. Spatarului 1 6693. 9 apartamente. Stefan Mihaileanu 31 6667. Gh. Rocustein Leia. Bd. Focsani. Alex. 2 apartamente. 16. str. Rosenfeld Lupu. G. Bucuresti. Riegle Maria. Reich Iosif. Duiliu Zamfirescu 12 6696. 15 apartamente. str. Radulescu Maria. Predeal 6689. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Rabner Maer. G-ral Salmen 3. 3 apartamente. Bucuresti. Matei Voevod 12. str. Raich Mauriciu. Duca 49 6686. str. str. Cal. 16 apartamente. str. Cal. Soimului 5. 14 6692. Ricber Reghina. G. Bucuresti. Popa Soare 58 6670. Vlahuta 27 6691. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 8. 13. 5 apartamente. 17 6687. 6 apartamente. Dr. B-dul Schitu Magureanu 3. Fluerului 5 6681. Raduta Ioana. str. Ana Ipatescu 4. Repezeanu Alexandria. Bucuresti. Roman Eugenia. str.6665. 13 apartamente. str. Orzari 38. Rizescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Coltei 15. Mara 39 6683. Maria Rosetti 36 . Radulescu Nicolae. str. Bratului 9. str. str. str. Coltei 15. str. str. 21. str. Calarasilor 88 6676. str. 8 apartamente. 299. Duca 20 6694. Stefan 6 6697. Strada Mare 134. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Roziade P. Intr. 3 apartamente. Rosenthal S. Stefan 6. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Spataru 8 6671. str. Rutte Ana. 7 apartamente. 12 apartamente. str. 6 apartamente. Ghenadie Petrescu 147 6673. Episcopul Radu 53 6684. Bucuresti. Bucuresti. 20 apartamente. str. 3 apartamente. 140. Bucuresti. str. 11 apartamente. Radu Anghel. str. Radulescu Mariana. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cazarmii 7. 10 apartamente. I. 6 apartamente. Eliza. Rosenstein Rachela. Bucuresti. Mecet 15. I. Radulescu Ilie si Maria. Oltari 12 c 6674. Rosemberg Iohan. G. Radulescu Dumitru. str. Snagov. Eufrosin Poteca 4 6680. str. str. Polona 87. Radulescu Nicolae. 6 apartamente. Sf. 3 apartamente. 10 apartamente. Maior Ronaro 5 6669. str. Atelierului 24 6690. Bucuresti. imobil complet 6685. Rozenstein Mauriciu. 5 apartamente. Fetesti Cal. Bucuresti. 49 6678. Tolbuchin 105 6675. Bucuresti. Sft. str. Ragudcaschi Nic... Bucuresti. 13 Decembrie 54 6695. str. 3 apartamente. Bucuresti. M-sal Tolbuchin 47 6672. Profetului 18. Bucuresti. Ziduri Mosi 3 6668. str. Dorobanti 69 6688. str. 18 apartamente. Rosenthal Mina. Reich Florica. Mitrop. Bucuresti. Eroului 27 6682. Calarasi 122 6666. Masaryk 1. str. Bucuresti. Ion Maiorescu 61 6677.

Radulescu Poganam Arina. Bucuresti. Rosames Rebeca si Cohen Leon. 4 apartamente. str. Fainari 50.. Burebista 6. Bucuresti. Ribalshi Boris (Butnici). Titu Maiorescu 4 6699. Calea Grivitei 9. str. str. str. St. str. Amiral Murgescu 31 6703. a 6700. Caragiale 28 6712. 3 6704. Delea Noua 26 6711. str. str. I. Reschavschi Alex. str. Vasile 12 6728. str. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Schitu Darvari 1 6726. a 6719. Zlataust 6 6720. str. 5 apartamente. Constanta. 39 6715. 6 Martie 62 6729. Italiana 6. str.. Regnault Herter. Gh. str. 45 apartamente. 4 apartamente. Rusa Elena. Sucedava 116 6706. Ratin Marieta. Roman. Bucuresti. Visinilor 2. 31. str. 3 apartamente. Zece mese 15a. Ratiu Sofia. 7 apartamente. 5 apartamente. Radulescu Petruta. str. Bucuresti. str. Rebhuhn Fritz Hedrig. 6 apartamente. Bistritei 4. Rosenthal Fauvey.6698. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 6a str. Bucuresti. Gheorghe. str. str. Rusu Ahmandeanu Elena. Radulescu Stefan. George. Aleea Vergului 32 6717. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 32 6710. Raricescu Florica. Iasi. Vasile Fuica 5. Bucuresti. Russas Jean. Rusu Gheorghe. str. Popa Petre 14. 2 apartamente. Radulescu Traian. Latina 24 6707. str. Radulescu Ana. si Griculeasa C. str. 6731. str. Rusu Eugenia. Pargari 40. Silvestru 16. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Radai Gh. str. 3 apartamente. 19 apartamente. 3 apartamente. Raducu C-tin. 3 apartamente. Parfumului 37. Negru Voda 36 6723. str. Rozi Elena. 30 Decembrie 4. Mogos Vornic. Rasner Toma. Profetului 7 6708. str. 3 apartamente. str. Roates Ion si Alexandra. Labirint 5. Principatele Unite 59. Popa Marin 3 6709. Bucuresti. Traian 138 6714. 5 apartamente. Bucuresti. 42. Bucuresti. Louis Blanck 19. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Vaporul Asan 13 6727. str. 4 apartamente. str. 9 apartamente. 7 apartamente. Beldiman 1. 5 apartamente. Cazarmii 6 . Dimitrof 123 6724. Branescu 3 6716. str. str. V. Radulescu Stanciu. Razemblat Eliza. 6 apartamente. 9 apartamente. Sandu Aldea 70 6718. Roaita. L. 7 apartamente. Rafail E. Radulescu Gh. str. Vasile Roaita 6730. str. Raducanu Ion. Bd. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Rafael 1. C. str. 5 apartamente. Ziduri Mosi 1 6701. Bucuresti. Rosain I. Nicu Golescu 5 6722. str. Teodor Speranta 45 6705. Rasenthal Hari. 3 apartamente. str. Sachelarie Visarion 8-10 6721. V. 27 apartamente. Oituz 10. Barbu Urleanu 15 6702. I. 13 apartamente. 41. Bucuresti. Armeneasca 18 6725. Frumoasa 50 6713. Rescovschi Carol. Bucuresti. Arhit. 9 apartamente. Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Rusescu Petre. 3 apartamente. Ramaldo Duca.

6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol 6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S.

6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24. 6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8.

6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21

6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17 6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a

6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95 6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N.

4 apartamente. Simionescu Luiza. Fecioarei 22-20 6913. Bucuresti. str. f. str. c. 2 apartamente. Bucuresti. Ploiesti str. str. str. Bucuresti. b. Popa Petre 41 6909. Bucuresti. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 53. Bucuresti. Savulescu Theomian. S. B-dul N. Stanescu Stefan. Popovici 6. Bucuresti. str. Bucuresti. Rahova 117 Bucuresti. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena. Bucuresti. str. i. str. aleia Ispas 4-6 6927. Viespari 11. Simoniu Leon cu fii. Segaller Samuel si Frida. Filipescu 12 6909. str. Filipescu 7. calea Grivitei 284 6909. Sterescu Petre. 3 apartamente. 6 apartamente. Tarcan 2. Sarmiza S. Bucuresti. Bucuresti. Pictor Luchian 11 6908. Schieber Sady. Ion. Spiru Cristea. str. str. str. str. Simionescu D. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. str. Atena 1. str. C-tin Nacu 8 6926. Savulescu C-ta. str. Calarasi. Soreanu Atanase. Mendelief 45. Gh. 3 apartamente. Sucher Iancu. Ioan. str. Bucuresti. a. Brezoianu 7 6912. g. Pictor Romano 24 6916. Virgil Plesoianu 54 6909. Bucuresti. 4 apartamente. Simionescu Marcela.R. Paul Greceanu 7 6909. 5 apartamente. Ana Ipatescu 9. str. str. calea Dorobanti 62 6920. Burcus Stefan 9. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. N. 5 apartamente. 17 apartamente. str. Balcescu 35 6922. Sapatino Alexandrina. 3 apartamente. Bucuresti. Slavu Georgeta. Mendelief 20. 6909. str. str. str. 5 apartamente. Boteanu 3 6918. Dionisie Lupu 11-13. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Sisnatu C-ta. Bucuresti. str. e. 5 apartamente. str. j. h. 5 apartamente. Bucuresti. Schneider Emil.A. Bucuresti. 6 apartamente. calea Floreasca 50. Stanoevici St. Bucuresti. Silberman Klein Fany. str. str. 6 Martie 48 6921. G-ral Magheru 26. str. Scarlatescu Lucia. Pastorului 75 6917. Londra 15 6911. Romulus 76 6910. Bucuresti. Papurei 16. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str.R. str. N. str. 4 apartamente. Bucuresti. Milcov 3 6923. calea Calarasilor 51. Dionisie Lupu 74. 3 apartamente. B-dul 6 . 3 apartamente. Paraschiva Gherghel 7 6924. Sarchisian Paris. str. 3 apartamente. str.A. 6909. str. Bucuresti. 5 apartamente.. Schian Sorica. Bucuresti. Solomon Nicolae. 9 apartamente.Iorga 22. Costaforu 2 6909. Tepes Voda 20. 2 apartamente. 5 apartamente. Pictor Andreescu 1 6909. Edgar Quinet 3. Aristide Briand 4 6919. Bucuresti. Splaiul Unirei 116 6909. a. str. Stoenescu Bombonica. Segal Moritz si Mina. d. Olari 20 6907. Bucuresti. Brezoianu 7 6925. str. 10 apartamente. Mamulari 11 6915. 4 apartamente. str. Otetelesanu 5 Galati. Schneer Margareta. Stavropol Chiruan. 3 apartamente. Braziliei 41. Spatar 1 Calarasi. str. Savulescu R. in lichidare Chibriturile. str. Piata Romana 1. Bucuresti. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. Antim 31 6909. Bucuresti.

Zorileanu 30-94. M.A. str. Bucuresti. Savulescu Dumitru. Stoian Gh. 15 Otopeni km. str. Bucuresti. Georgescu 3. 10 apartamente. Nic. Bucuresti. str. V. 6954. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Solavici Hugo si Iohn. 26 6940. aleea Zoe 22 6932. str. 9 apartamente. Balcescu 23 6930. Bucuresti. Matei Voevod 2 6946. str. Av. str. 3 apartamente.. Oituz 24 6941. Stanescu Valentina. Av. 2 apartamente. Bucuresti. Marcel Andreescu 40. Bucuresti. Lascar 16 6934. Xenopol 13. Bucuresti str. str. Lacul Rosu 6947. Sinescu Ahil. Sarchisian Hacic si Ileana. R. 13 Decembrie 29. Slatineanu Emanoil. Stanovici Nicolae. 6 apartamente. tehnice. Septilici Victoria. str. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Braziliei 21. 7 apartamente. Sarafidi Irina. str. str. str. 2 apartamente. calea Vacaresti 126. Ilie. str. Bucuresti. Lipscani 37. Paris 10 Chitila km. Bucuresti. Masini. 6948. 11 apartamente. Schmidt Louis. 3 apartamente. Bd. Mamaia in blocul Edilitatea 6933. Bucuresti. Stanculescu C-tin. Bucuresti. str. D. Th. Bucuresti. 9 apartamente. Margeanului 14 6958. N. Bucuresti str. calea Rahovei 10. 4 apartamente. Principatele Unite 2. 6 apartamente. str. Radu Voda 22 6950. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. Elena Cuza 35 6956. 7 apartamente. 15. Bucuresti. 6 apartamente. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Turnu Magurele. Slavescu Cristache. str. Bucuresti. str. Academiei 27. Doamna Ghica 52. Bul. 4 apartamente. Balcescu 9. . Bucuresti str. Gutenberg 3 bis 6942. 6953. 11 apartamente.Martie 58 6928. Stan Elisabeta. Spl. Crist. Echinoxului 21 6952. str. Poenaru Bordea 9 6937. Blanari 3-5. str. Piata Rosetti 3 6939. Cuza Voda 74 6955. 5 apartamente. str. Schehrer Bernard si Elisa. str. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. 3 apartamente. Elena Cuza Voda 1. Stoicescu Nicolae. N. Pictor Rosenthal 21 6929. str. S. str. str. Stanescu Emil si Virginia. Aristide Briand 6 6936. str. str. str. Smarandache Mirica. Tunari 47 6935. Sznhaere R. Polona 10 6945. Iorga 21 6943. Londra 22 Predeal. R. Bacani 3-5. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Ana. Elena Cuza 27. Beller 26. a. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Sfetea Iuliu. pentru comertul de Masini si intrep. Stoicescu C.A. Republicii 6 6938. Bucuresti. a. Cuza Voda 5 6951. Negustori 7 6944. 2 apartamente. Sutescu Victor. Schoenholz Misu si Rasela. Bucuresti. Stancu Enache. Singer S. Savulescu Iordan. Bd. str. 4 apartamente. Unirii 20. Balcescu 7 6931. 7 apartamente. 11 apartamente. str. P. str. str. 3 apartamente. Stoicescu Ion. 6949. Cornetului 3. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. str. Wilson 12. 6957. Haia Lifsit Constanta. Slavescu Oliviu. Mazaryk 12. Stoica Gheorghe. Sultanov Eugenia.

calea Grivitei 454. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Nic. Samaras Ioan. Bucuresti. 2 apartamente. Elena. Niculcea 72 6991. 3 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Mamaia bai. Drumul la Rosu 6 6970. Banat 20. 35 apartamente. Stefan cel Mare 96 6969. Sturza Viorica. Bucuresti Intr. Stanescu Constantin. Bucuresti. Stircea Ion succes. 11 apartamente. 4. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Maria Rosetti 6 6967. Bucuresti. Schileru Grigore. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Filimon 93 6964. 2 apartamente. Jiu. M. str. Stancu Nicolae. 9 apartamente. Stavarache Dumitra. Stache Elena. Tunari 66. Stoica Petre. Vladimirescu 53. 14 Martie 17. Bucuresti. 6977. Bucuresti. Cap. calea Mosilor 124. Bucuresti. Muzelor 3. calea Serban Voda 184 6976. str. 6989. Buc. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. P. Saulescu Theodor. 5 apartamente. Hameiului 5. 6981. Viilor 6. Sion Alfons. Filipescu 1. 6972. Sold. Bucuresti. Saidac Alexandru. 4 apartamente.. 1 apartament Bucuresti.. Aleia Pictor Vermont 1. Bucuresti. Bucuresti.. Stirbei Voda 65. Sturdza Olga. Bucuresti. 7 apartamente. Spireanu Vasilica. Eminescu 173. 3 apartamente. Brezoianu 7. Matei Basarab 17. str. 6968. str. Bucuresti. str. str. 6983. Bucuresti. Intr. str. calea Mosilor 135. N. str. Schitu Maicilor 26. 10 apartamente. Preotescu 16. Intr. str. Olga Bancic 6. Bucuresti.. Savescu Ion. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. 6973. 6985. Constanta Aleia Crinilor 11. str. str. str. B-dul 1 Mai 139 6974. Stancu Zamfir. 1 apartament. Romei 3. 6987. 6990. Suflea Gheorghe. 6980. 10 apartamente. Bucuresti.. Sobiescki Gheorghe. str. Episcop Ilarie 11. str. Stanciu C-tin si Ana. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente. str. str. sos. calea Grivitei 235. str. Simulescu Maria. Solomon C-tin. Cpt. 6960. Iordache Golescu 4. Sadeanu Maria. 6 apartamente. sos. Bucuresti. Popa Russu 11. Romulus 46. str. Mantuleasa 22 6966. Steinberg Ivette-Davidescu. 9 apartamente. 6992. 63. Aleia Isvoarelor 75 Tg. Bucuresti. c. Spanopol C-tin. Stefan cel Mare 90 6965. 2 apartamente. Stroescu Angela. str. 16 Februarie 1933. 24. str. cal. Segall D. 8 apartamente. Grivitei colt Eroilor 8. 2 apartamente. Singer Daniel. G-ral Anghelescu 42 6961. 5 apartamente. 3 apartamente. Sever Alexandrina. Orasul Baneasa. 1 apartament Bucuresti. str. Bucuresti.6959. Popa Farcas 68. Mitropolit Andrei Saguna 16. 6963. a. Vespasian 43. Bd. sos. Kiseleff 51. Raducanu Grig. Foisorului 61. Stoia Ion. 6982. Ploiesti 139 6975. Marasesti 49 6984.. . str. str. Sorin Carola. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Dionisie Lupu 35. 6986. 6978. 6962. N. 7 apartamente. str. Cocarescu 56. sos. str. Bucuresti. Segall D. Bucuresti. Simionescu Ion si Eugenia. 6988. 3 apartamente. T. 10 apartamente. 3 apartamente. 6979. Filipescu 32. 6971. Petru Maior 64. Olimpului 24. P. Grivitei 180 b. Spannopol Const.

4 apartamente. Sideri Ion si Niculae. Constanta. str. 2 apartamente. str. Lucaci 33. Schvartz Frida. Suceveanu Grigore. str. str. Stroescu Dan. Bucuresti. Bucuresti. str. Stradela Alba 4. str. 4 apartamente. str. Traian 108. calea Rahovei 403. str. 6 apartamente. Stefan cel Mare 84 6994. str. 10 apartamente. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Stan V. Soc. str. Mircea Voda 45. Stefanescu Nae. 7016. Lizeanu 17 7023. str. calea Victoriei 46 si 34. Ionescu Gion 8. Spranceanu Gh. Stratilescu Strate. calea Calarasilor 134. 3 apartamente. Iasi. Sebastian 129 7014. Independentei 1. Intr. Bucuresti. G-ral Vladoianu 26. Tirul. Bucuresti. 6 apartamente. Antim 4 bis 6998. str. 48. Negru Voda 7. Sf-tul Sava 13. str. Edgar Quinet 2.Academiei 35. str. Bucuresti. Bucuresti. Soroceanu Anton. 7011. Schoenblum Hugo. a. str. Bucuresti. Ada Marinescu 9. str. de cultura liberala. Bucuresti. 6996. calea Grivitei 178. Dobroteasca 12. 56 apartamente. Lacul Tei 33. Sandulescu Alex. 6 apartamente. 7001. 7006. 5 apartamente. 13 Septembrie 215. Simion Iosif. Fainari 42 bis. 6 apartamente. 7020. Bucuresti. Tomas Masaryk 11. 5 apartamente. 7021. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Duca 11. Spiegler Bernard. Spangraft Ferdinand. 8 apartamente. Teiul Doamnei 81. Bucuresti. Azilul de Noapte 12 7019. Bucuresti. 7003. 7005. 7025. 83. 7024. Simion Magdalena. Bucuresti. 217. 4 apartamente. str... 7022. Sandulea Elisabeta. Suciu D-tru. Vulturi 86. 4 apartamente. Bucuresti. Sarateanu Georgeta. Bucuresti. str. Banu Udrea 9. Bucuresti. Bucuresti. Ploiesti. 7015. str. 25 apartamente. str. Isvor 37. Aleia Mantuleasa 11. 7007. Sumbasacu Gh. Sterie Sergiu Nibi. 7008. 8 apartamente. 7000. Bul. 7026. str. str. maresal Tolbuhin 119. Rusu Sirlanu 3. 7012. Ana Davila 3. 5 apartamente. 4 apartamente. 7013. Segal Frieda si Victor. a. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Spirescu Florica. 5 apartamente. 6997. Socolescu Afrodita. 7017. Sf. 6995. str. 7009. 9 apartamente. Negru Voda 6. Bucuresti. 3. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Sipiceanu Ion. 2 apartamente. Stanescu Toma. str. Stroescu Neron. Bucuresti. Bucuresti. I. 8 apartamente. Vulturi 38. Vergului 166 7010. 23 apartamente. str. Stanciulescu C-tin. Mircea Voda 17. Spl. Sf-tii Apostoli 63. Stirbei Voda 20. calea Rahovei 251. Bucuresti. G-ral Ipatescu 7. Lucia. . Apolodor 1. str. Soare Dumitru. 37 6993. Spitzer Selma. G. 7002. Dragasani. Soc. Stoicescu Gh. str. Bucuresti. calea Vacaresti 29. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. 5 apartamente. Bucuresti. Maria Rosetti 45 Bacau. 7004. Bucuresti. 23 apartamente. Bucuresti. str. Apostoli 46. Bucuresti. Bucuresti. 7018. Bucuresti. Viitorului 93. 9 apartamente.. Stern Leia. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Dealul Oltului. 2 apartamente. Stoica Ion..

Rosetti 14. Macedoniei 14. str. 4 apartamente. Clinciu 18. str. Fainarilor 70. Varsoviei 21. 3 apartamente. str. C. Ionica 5. Ion Creanga 8 si 12. 3 apartamente. Viitorului 84 7032. 4 apartamente. 4 apartamente.. Samali Verturia. 17 apartamente. Emil Pangrati 25. Bucuresti. 7046. C. Porumbacu 18 7053. Grant 44. str. Licurg 3. str. 7030. Sf. Simionescu Mircea. Brezoianu 53 Snagov. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Socolescu Grigore. str. 7040. str. Sfetcu Petre. str. Bucuresti. 4 apartamente. Sarvas Nadejdia. Soth Giorge. str. Bucuresti. str. 7029. str. L. 7037. Romana 169 7034. 3 apartamente. str. Marinescu 12. Bucuresti. Segal Samuila si Tinia. str. Iasi. str. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Steriade Alexandru. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. sos. Slavescu Ion. 7039. str. sos. Schollenberg Otto. Dionisie Lupu 17. 8 apartamente. General Angelescu 61. str. str. Stoicescu Stefania. 3 apartamente. Bucuresti. str. Filimon Sarbu. calea Rahovei 133. str. Dr. 7036. calea Calarasi 9. 4 apartamente. Bul. Amzei 27 Sinaia. Caimatei 16. Tomas Masaryk 7 7049. 8 apartamente. 7042. str. Dr. Steriade Alexandru. str. Bucuresti.. Stefan cel Mare 4.7027. 7031. 7038. Bucuresti. Stefan cel Mare 240. Bitolia 15. Ploiesti. Vasile Lascar 49. 7052. str. Turnul Eifel 62. str. Maria. 2 apartamente. I. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Marasesti 26. 7033. str. 8 apartamente. Frimu 26. 5 apartamente. C. . 7028. 3 apartamente. Dr. 3 apartamente. Bucuresti. A. str. Batistei 5. str. str. str. Zorileanu 31. 3 apartamente. Balcescu 16 7043. Schina Gabriela. Kiselef 31 7055. Maria Rossetti 51 7041. Scortenu Corneliu. Bucuresti. Poetul Alexandrescu 39. Sangiorgian Sofia. Armasului 8. Bucuresti str. Strohr Vilhelm. Av. Bucuresti. str. Slavescu Cristache. str. Sarateanu Erimia. str. Buzesti 71. Sinigolic B. 3 apartamente. 12 apartamente. Occidentului 23. Bucuresti. str. Drobota 10. Bucuresti. 7051. str. 31 apartamente. Dr. 16 7054. Bucuresti. Marcu 25 7056. str. Stamatescu Aurora. Cuza Voda 60. 7045. Schvartz Malvina. Stelian Constantin. Bucuresti. 36 apartamente. Staicu Titi zis Staicovici. Targoviste. str. Sigler Bernard. Steriade Alexandrina si Ion. Sevenoiu Gh. Nic. 7048. Bucegi 37. Mihail Eminescu 139. Burghelea 16. Bucuresti. Bucuresti. calea Mosilor 368. Ion Creanga 10. 2 apartamente. 7050. Bucuresti. 3 apartamente. str. Dobresti Ilfov 7035. str. Dumbrava Rosie 60. Zece Mese 16. Bucuresti. Bucuresti. 7044. Stoicescu Constantin. str. Stanculescu Alex. Schuster Silian. 7047. Sanatescu 51. Bucuresti. Jules Michelet 19. Bis. str. Staiciu N. 8 apartamente. Ankara 5 A.

30 Decembrie 77. Tunari 30 7067. 6 apartamente. Bucuresti. str. 25 apartamente. Schor Moritz si Simona. Alexandri 16. 9 apartamente. Seferovici Maria. Ana Ipatescu 27 7066. Sighin Osias. str. Calea Grivitei 107 7078. Maria 22 7077. Steinlincht Leon. Ing. str. str. V. Soc. Storch Gabriela. str. Santa Agata. str. Bucuresti. Giulini 5 7069. str. Giurgiului 94 7085. Bucuresti. Cretzulescu 8 7065. sos. A. str. Col. Spigler Franda. str. Spatarului 27 7061. Cotroceni 33.Tetrat 29 7057. str. Bucuresti. str. Santelena Ernesta. 3 apartamente. Berzei 83. 10 apartamente. 25 apartamente. Boteanu 3A. Dionisie Lupu 2 7081. Traian 121 7090. Bucuresti. Stavar Dorina. Fati 11. Bucuresti. Smardan 17 7086. str. str. 5 apartamente. Masina de Paine 88 7084. Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. Sarafian Caiane si Hareu. Lascar 114. Bucuresti. 16. 16 apartamente. str. Bucuresti. . str.. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. Sf. 7 apartamente. Savulescu Stefan. 2 apartamente. C. Bucuresti. Suptia Afrodita. str. 4 apartamente. 7074. Sencovici Margareta. B-dul Dimitrov 88 str. Enachita Vacarescu 20. Slavescu Maria. Academiei 35. Bucuresti. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. Simionescu Gh. Savescu Ion. Orero 10 7080. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. str. str. 3 apartamente. Savescu Emilia. str. Sarbescu Maria. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. str. Galati. Bucuresti. Bucuresti. Salie Ianan si Hanan. 5 apartamente. Dobrogeanu Gherea 17 7072. str. Suciu Stefania si Rodica. Alfabetului 6 7076. Bucuresti str. Smardan 6 A Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. Pistol 3. 18 apartamente. Schiopescu Ion. Stoica N. 27 apartamente. 20 apartamente. Stoianovici Alex. str. Bucuresti. Bucuresti.. Calea Dudesti 14 7082. str. Intr. Stelea Spataru 15 7087. str. Galati. V. Bucuresti sos. 6 apartamente. str. Bucuresti. Samuel Emil. Stoica N. Brezoianu 38 A. Stoenescu Constantin. Maria. Stefan cel Mare 18 7058. Vasile Roaita. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Schuler Ana. str. Carol Davila 11 Intr. Sturza Patturi. 8 apartamente. 4 apartamente. calea Victoriei 122 7063. 5 apartamente. Segaler Iosif. Imobiliara. str. Bucuresti. 3 apartamente. Banu Maracine 26 7089. Buzesti 101 7088. Republicii 70 7059. 7073. 9 apartamente. Corabiei 8 7060. Bucuresti calea Grivitei 12-14. 4 apartamente. str. Militari 27. 24 apartamente. Masina de Paine 28. Rosetti 34. 17 apartamente. Schereri George. Bucuresti. Lipscani 15. C-tin Nacu 6 7070. 6 apartamente. str. Libertatii 5 7075. Sucacescu Maria. str. Salzman Bernard. Bucuresti. Ene. Bucuresti. 21 apartamente. Stanoiu Gheorghe. str. Satirag Laha. Plevnei 44 7068. calea Grivitei 190 7079. Lamaitei 42. G-ral Anghelescu 87. Sat 86 7064. 3 apartamente. Doamna Chiajna 6 7083. Alba Iulia 7 7071.

Carol Davila 59 7111. 5 apartamente. 8 apartamente. str. 7 apartamente. Calea Victoriei 170 7116. Anton Pan 17 7115. 3 apartamente.. 4 apartamente. str. str. str. Popa Tatu 74. Bucuresti. Staianof Tancu. str. Bucuresti. Aman 31 7123. Bucuresti. str. 10 apartamente. Adrian 4 A 7103. Bucuresti str. Schilingher Necula. 3 apartamente. Bucuresti. str. Solomon Berii. str. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. M. 5 apartamente. Ghenadie Petrescu 27 7099. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti. Stanculescu Iaseta.Poenaru Bordea 18. Zablovschi 56 7117. Bucuresti. str. Bucuresti str. sos. Voivozi 62 Campulung Muscel str. Sepeanu Mariana. Bucuresti. 20 apartamente. Spranemata I. Simion Filip. Bucuresti. A. Petre Maior 101. Calea Calarasi 26 A 7095. 8 apartamente. Filipescu 1 7101. 9 apartamente. Bucuresti. A. 5 apartamente. Mamulari 19. 7 apartamente. Sabetay Roza. str. Margelelor 1 7119. Soare O. Calea Victoriei 84. Sammer Carolina. str. str. 4 apartamente. Hagi Moscu 23. Singher H. Bucuresti. Schvart Avram. Giurgiului 150 7105. Elena. str. Bucuresti. Crisan 3 7097. Bucuresti. Bucuresti. Justitiei 33 7107. calea Mosilor 159. str. Sofronie Ana. 148 7120. 6 apartamente. Sebastian 191 7093. Savulescu Gheorghe. str. Popov 3. Tudor 136. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. 7125. 10 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti str. Popov 3. Cantemir 18 7108. 5 apartamente. str. Sacaneanu Neculae. Stoenescu Dumitru. 10 apartamente. Caimatei 8 7110. Brancoveanu 80 7124. Bucuresti str. sos. 7 apartamente. str. Simonide Anastasia. Govora 2 7094. Frumoasa 3. Nerva Traian 105 7112. 25 7104. Zaharia 19. Alice. 6 apartamente. Rumeoara 9. Bucuresti. Schweitzer Elena. Eliza. C. Sf. Maria. Bucuresti. str. Labirint 107 7114. Braniste 13. Spiru Haret 13. str. 7 apartamente. Dristor 45 7109. 7118. Savescu Iancu. 4 apartamente. str. Schirdoerger Sigmut. Petre Poni 18 7121. T. Stoicescu Ileana. Stirbei Voda 68 Brasov. Stoica Grigore. 5 apartamente. 5 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87. Stanescu Filofteia. str. Giurgiului 128 7096. str. Transilvania 1. Schudgger Teofil. Stelican Laga. str. V. str. M. str. 20 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Solomon David. Bucuresti. 3 apartamente. str. G-ral Anghelescu 5. 7. Schmidt Louis si Carol. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Slima Alex. 7 apartamente. Spiridon 5 7098. Suru Miron. fost I. Braila B-dul Cuza 153 7106. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bratianu 27 . 3 apartamente. Bucuresti. str. Segal C. Simon Aurora. Mihail si Teodor. Calea Victoriei 101. 6 apartamente. Stoica Ludescu 5 7122. Suruceanu Eugenia. str. str. Slavarachescu Vasilica. 17 7102. 6 apartamente. Sami Cohn. Bucuresti. 15. N. 7126. str. Calea Calarasi 30 7092. 5 apartamente. Sutasului 29. Segal Izil.. 7127. Bucuresti. str. Bucuresti. Sperlea Alexandru. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Lunei 3 7100.

Ferentari 89 si 91. str. Tomescu 14 7139. Slavescu Ion si Zoie. Serbanescu G. Calea Rahovei 323. Grigore. Calimanesti-Valcea 7130.7128. str. Bucuresti. Simonide 5. 9 apartamente. str. str. Serafim Haralambie. Bucuresti. Stamatescu Bayote. Coriolan 12. Bucuresti. 7149. 12 apartamente. Stanescu Apostol. 3 apartamente. Bucuresti. Staicovici Maria. Arionoaiei 36 7150. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Horatiu 20 7152. Transilvaniei 54 7159. Soare. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Popa Tatu 71. Dr. Bucuresti. Sglahin A. 8 apartamente. Ceres 12 7144. Stoenescu Bucsa Ana. Bucuresti. Viilor 10. str. 4 apartamente. B-dul Cuza 10 7143. Bucuresti. Kogalniceanu 7 7136. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bibescu Voda 4. Spiroiu Emilia. Ferentari 103. 4 apartamente. Simion Mircea. Bucuresti. str. Stoicescu Ion si Tudora. 5 apartamente. Mitr. Munteanu 6. Uranus 31 7146. Stoian Vasile. Smeu Ioan.. str. Bucuresti. str. Stanescu Ilie. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Toma Ionescu 13. str. Tudor. str. 105. Enachita Vacarescu 44. 5 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Stroescu Gheorghe. 5 apartamente. str. Bucuresti. Silberling Alphone. str. calea Grivitei 39. 3 apartamente. 7134. Frunte Lata 16 A 7145. Enachita Vacarescu 46 7138. Stoenescu Anghel. Salvator 39. 20 apartamente. Bucuresti. Soare Niculae si Stefania N. str. Barierei 34 7158. A. 41 7140. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. Bucuresti. Zoie. Pasteur 18 7142. 7154. Bucuresti. Stanescu V. str. str. Fund. 3 apartamente. Soci Dr. Bucuresti. Sumbaraen Gh. 6 apartamente. 9 apartamente. Intr. Ioan. str. str. Simionescu Naie. Iatropol 6. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Schaler Emil. Cristache Conache 19 7133. Uranus 66. Ioana. Olimpului 4 7131. Dr. General Ghenea 6. str. str. B-dul 6 Martie 95. Hagiu 23 7148. Cazarmei 67 7135. Bozianu 7 7147. Sahaghiean Eghiea. 10 apartamente. Veseliei 82. 5 apartamente. Spandonide G. str. Bozianu 4 7132. Bucuresti. Bucuresti. Sarodon R. Sorel Naie si Maria. 8 apartamente. 7129. Sotir Gheorghe. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. P. . str. str. 3 apartamente. Brezoianu 27. Stanescu Ion. sos. Stanescu Eliza. B-dul 1 Mai 56 7155. str. Smarandache. Bucuresti. Saguna 11. M. Bucuresti. Bucuresti. Stavri Panteli. 6 apartamente. Bucuresti. str. Gh. str. Iuliu Baras 15. 20 apartamente. 5 apartamente. Varfu cu Dor 6 7160. Macarovici 8 7153. Stoenescu Gherghina. str. str. Dunavat 6 7137. 8 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Stelea Spataru 6 7151. calea Grivitei 215 7141. Magurele 2. str. 7 apartamente. Grozavesti 12 si 29 7157. Octav N. Calea Plevnei 194 Sinaia. Slavu I. 50 apartamente. Iuliu Boros.

3 apartamente. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Putul cu Apa Rece 69 7187. 7192. 7 apartamente. Intrarea Putul cu plopi 3. Cal. str. str. Steinhart W. Aurel Vlaicu 78. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Smaranda. Strede Saul Klarchen. str. str. Bucuresti str. comerciala. Orlando 11. str. Sterian Alex. 7175. Sigorin Olga. Bucuresti. Bucuresti. Viitor 91. str. str. str. Bucuresti.. Bucuresti. 5 apartamente. Orzari 16. 25 7193. Bucuresti. Sandulescu D. Vasile 57 7197. Scarlat Nataliea. 2 apartamente. Vasile Boerescu 10. Stoenescu Gh. Unirii 88. Dudesti 32. 9 apartamente. str. Sasu Ion si Ecaterina. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Iasi. Sfetea Regina. Luncsoara 7 7196. B-dul Republicii 75 7170. Bucuresti. Bucuresti. 7189. 27 apartamente. 7 apartamente. 7176. Iancului 27. Nerva Traian 66 7181. G-ral Salmen 20.Anton Pan 54 7161. Aurora 60. 5 apartamente. 6 Martie 91A. 8 apartamente.. str. Wilson 15. Stirbei Voda 41. 3 apartamente. Sprinceana Florica S. str. Bucuresti. Ion. 4 apartamente. 7185. Stanescu C-tin si Ecaterina. Bucuresti. 7190. Orzari 5 7166. str. Laborator 17. Dimitrov 76. Gabriel Peri 17 Campina. Steinberg Morit. Sos. Bucuresti. str. N. str. sos. 68 Sinaia. 7 apartamente. Bucuresti. Cpt. Gheorghe. Stanim Gh. Cimitirului 44 7162. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Stelnicianu Olga. Subotnicov Radivan. 6 apartamente. str. Uranus 57 7172. 7168. Stroe Iordache. 7183. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. 7184. Colentina 14. 7 apartamente. Primaverii 10 7163. 7179. str. 3 apartamente. str. Mihai Viteazu 11 7171. 3 apartamente. Bucuresti.. Labirint 20 7167. Sfart Iosif (succesiune). str. str. Arionoaiei 13. Miron Costin 17 7174. Claudiu 6 7173. Sapnic Speer.. Bucuresti.. Bucuresti. Balcescu 3. Stirbei Voda 50. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 8 apartamente. Herescu 4 . str.. Ecardiei 54. str. Sapira Aron. 3 apartamente. Olteni 19. Obedeanu 19 7164. Sranimir Gh Marica. Bucuresti str. Simionescu Clara. str. Simionescu Stere. Gh. Soc. 7195. Bucuresti. I. Mihai Bravul 145 si 168 7165. Slenar D. str. str. Stoicescu Maria. Simici Elena. 6 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Saragea Zamfir. Dr. Bucuresti. 7178. Bucuresti. Vanatori 29. Masarik 17. 15 apartamente. 3 apartamente. 13 apartamente. str. Pitagora 34-36 7177. Stoienescu Iorgu. 3 apartamente. Stan R. Shul Iacob si Dana. Bul. Stoenescu Petre. 4 apartamente. Mihai Voda 49. Bucuresti. 24 apartamente. Stratulat Alex. Bucuresti. Pantelimon 288 7169. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. Zaharia 29 7182. str. 7180. Sos. Pop de Basesti 38 7194. Simian Tudor. 5 apartamente. 4 apartamente. Traian 155 7191. 6 apartamente. Stoienescu Sandu. Slavescu D. calea Calarasi 280. 7188. Bucuresti. str. Sasu Lucretia.. Ioana. 4 apartamente. 9 apartamente. Socom. str. Serban Voda 85 7186. Stoia I.

11 Iunie 5. Sdrobici Constantin. Bucuresti. Ion Ghica 2. Viitor 128 7218. str.. Mircea Voda 41. Stinghe Arsene. 7224. str. 13 apartamente. 7 apartamente. Valcea. Uranus 93. Sf. str. Garlea 8.. str. Savini Aurelia. Alex. Sos. 30 Decembrie 104. Labirint 22. str. Calusei 43 7222. str. Bucuresti. str. Schmeerschon Aba. 7212. str. str. Stancu Simion Niculae. Bd. Popa Nan 137 . Stalsky Iosif. str. 13 apartamente. str. Olteni 34. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Th. 6 apartamente. Stoican Corneliu. Episcopul Chesarie 3. 8 apartamente. str. 7209. Constantinescu 35. 3 apartamente. 7225. Sterea Jules. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sorescu Gheorghe. Leon Voda 18 7201. Sideri Elisabeta. 17 apartamente. Florica. Stoica Ion. Bucuresti. Iforiei 27 7226. str. 7213. str. Pandurilor 1A 7204. Th. 3 apartamente. Sabo Stefan si Maria. Simion Oprea. Sachelarie Visarion 43. Sf. Bucuresti. str. Buturugeni 2. B-dul 6 Martie 63. Diana 5. Filimon Sarbu 6. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. Stanciu Toma. Bucuresti. str. Selari 3. Dr. str. Aman 16 7219. str. 2 apartamente. Tepes Voda 147 7223. Bucuresti. Bucuresti. Halelor 29. 7208. Sapuneanu Gh. Bucuresti. Stoenescu Oprea.. Bucuresti. Saidufis Gh. Constantin. 2. Bucuresti. Bucuresti. Sotero Silvio most. Valeriu Braniste 23 7207. sos. Serghiu Nicolae. 7206. Rumeoara 35. Colentina 74 7203. Seceleanu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Voievozi 14 7202. Simionescu si Hanerina Marius. 17 apartamente. str. Sos. str. str. str. Spiridon 13. Stefan cel Mare 153 7214. str. M. 7215. Ion. sos.. Simion P. Eternitatii 6. str. 4 apartamente. Bucuresti. B-dul Ferdinand 1. 7210. Iatropol 22. str. str. str. str.. Bucuresti. M. Bucuresti. str. str. str. Ocna. 7211. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Ralet 4A. sos. Schechter Barnhardi si Rebeca. Iasi. Steriade Ecaterina. 7. Aviator Jean Teseier 13. 14 apartamente. Bucuresti. 7205. str. Cap. Pantelimon 79. Stanciulescu N. Eminescu 121. Tg. Bucuresti. Petrescu X 8. 7221. Speranta 148. Pantelimon 23. 14 apartamente. cel Bun 1B 7227. Aviator Sanatescu 44. 5 apartamente. most. str. Alex. Gabroveni 4. Marasesti 49. Lt. Stoian Alexandru. 4 apartamente. Orzari 36 7199. str. Stoenescu St. 12 apartamente. str. Baratiei 59. str. 5 apartamente. 13 apartamente. 7220. Bucuresti. Silberman S. 18 apartamente. Bucuresti. Stroe I. 8 apartamente. Eminescu 93 7200. Badea Cartan 11. str. 8 apartamente. most. Grigore Alexandrescu 96. Savopol Olga. str. 14 apartamente. 9 apartamente.7198. Bucuresti. Stefan Gheorghiu 32. R. 8 apartamente. 7217. 7216. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. str.

Popa Nan 5. Braila. Bucuresti. 13 apartamente. Segall Victoria. str. str. Cal. Bul. Bucuresti. 19 apartamente. Rubinelor 6. 8 apartamente. Luica Vasile. 7236. Dobrogeanu Gherea 6. str. Papazoglu 47. Icoanei 65A 7231. 7235. Iasi. str. Stanescu Dumitru. Savu Ilie si Frida. 177. Caimatei 10. 7257. 2 apartamente. Ion. Scarlat. Stanescu P. Laborator 100 B. Bucuresti. Stoenescu Savu si Elena. 7241. 3 apartamente. Pacurari 11. M. 6 Martie 89. Stimulescu Marin si Maria. Bruxelles 14. str. Pitesti. str. Olga Bancic 5. Colentina 16. Bucuresti. Bucuresti. 7256. Iasi. str. Bucuresti. str. 11 apartamente. Most. 2 apartamente. str. Spiter Eugen. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria. Sutzu Ion. str. str. 7254. Pictor Odobescu 29. 7244. 7240. N. Bucuresti. Stroia Ioan. str. 7230. str. str. Schneica Aneta. Iasi. 8 apartamente. Bucuresti. 7259. sos. Apostoli 47. str. 7232. Calusei 3. Plevnei 92 7253. 7238. Stanescu Maria si Ion. Tolbukin 134. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. str. Stavescu Virginia. 8 apartamente. Precupetii Vechi 32 7229. str. 5 apartamente. Stanescu N. Stoenescu Stefan. Ionescu 10. 10 apartamente. 7248. Magheru 43. Bucuresti. 7242. 7243. Predeal. Eminescu 22. Bucuresti. Schitu Magureanu 21. str. . Col. Bd. str. Ion Maiorescu 13 7252. Mesterul Manole 26. Florariei 16. str. Bucuresti. Gaitanari 16. 4 apartamente. Ilarie Chendi 12. 7 apartamente. Stefan cel Mare 40. 49. Statilescu Stelian. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Plantelor 84. Stoenescu Viorica. Biserica Amzei 22. Ion Maiorscu 8. Stern Henry. Stefan I. 7247. Scradeanu Anghelescu Emil. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Vadul Schelii 2. Rahovei 85. Bd. Laborator 162 7233. Bucuresti. Florilor 1. Gen Dona 11. 18 apartamente. Bul. Statescu Constantin. str. 117. 9 apartamente. 12 apartamente. str. str. str. 11 apartamente. Bucuresti. Coltei 36. Serban. Matasari 32-34 7250. Gh. Racari 34. str. Calea Dudesti 248. Stroescu I. Bucuresti. 8 apartamente. str. Sf. Berzei 24. Plut. str. 10 apartamente. str. 7246. Stanescu Iancu. str. str. Popa Nan 99. Artei 14. 5 apartamente. 7 apartamente. Staicovici Olga. Cal. Bucuresti. 8 apartamente. 9 apartamente. Sengher Alfonso si Ghizella. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti.7228. Stavrescu Ioan. Intr. str. Bucuresti. 9 apartamente. Stoenescu Aida. Mendelejev 5. Tolbukin 28 7237. str. Bucuresti. Stavrescu Grigore. str. Bucuresti. 10B 7234. Segal P. Precupetii Vechi 27 7245. str. Vasile. 7. str. Bucuresti. Bucuresti. Sturzu Alexandru si Maria. Judetul 8. 7239. 7249. Sapunaru Gheorghe. Masina de Paine 130. str. 7255. str. str. Carol. 10 apartamente. Bucuresti. Ana Ipatescu 66. str. Stoenescu Elena. 8 apartamente. str. Mosilor 23B 7251. Bucuresti. 7258.

7 apartamente. Bacau. Tolbukin 75. Bucuresti. 8 apartamente. Palisoa Ion. Suseanu Silvia. 7279. 12 apartamente. Cal. str. Cal. Vintila 2. Bucuresti. si Ana. Bucuresti. Bd. Sellim Lucretia.. str. 7292. Vasile Conta 6 7273. 7285. Comana 4. Grivitei 192. Cal.str. Foisor 15. Zece Mese 8. 7277. Bucuresti. Bd. Cotroceni 16 . Bucuresti. Dragos Voda 12. 6 apartamente. 7290. Stravi Constantin si Florica. str. 10 apartamente. A. Targoviste. 7269. Victoriei 25. Salmeu Mihail. 7274. 7267. str. 2 apartamente. 7262. Anuta. Caracas 42. Bucuresti. 1 Mai 123. 4 apartamente. str. Hristo Botev 36. str. Dr. str. Sterescu Elena. Senpescu Zamfira. Cal. Bucuresti. str. 4 apartamente. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Eminescu 27. Victoriei 101. 7289. str. str. Semiaion M. Sumbasacu Gh. 4 apartamente. Stoica Dumitru. Saxone Aurel. Lister 55. 7280. 7260. si Zoe. Sandu I. Ion Ghica 1. Simulescu Virgil.. Exarcu 3. Mihai Voda 29 7288. 5 apartamente. 4 apartamente. Most. Stamatidi Dumitru. str. str. 3. Bratului 26. Fluerului 44. Bucuresti. str. N. str. str. str. Siga M. Bucuresti. 20 apartamente. str. Sandu Aldea 94. Sihleanu 167. Sascu Nic. Bucuresti. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. 7265. Virginia 5. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Dudesti 13. 12 apartamente. Vasile Lascar 53. 7284. Ilie. Bucuresti. 4 apartamente. 14 apartamente. I. Iliescu 19. Felicia. str. str. 7286. str. str. Dl. 7270. Bucuresti. Stavarachescu Viorica. Clopotarii Vechi 8. Mosilor 202. Vintila 11. Sevaldstetov Caterina. Stroescu Niculae. Mantuleasa 1. Bucuresti. Stanceanu Ecat. al. Sborului 11. 5 apartamente. Sava Gheorghe. 7287. sos. 16 apartamente. Vasile. Baratiei 38. 4 apartamente. str. Lirei 11. Al. 7291. Spoitori 2 7268. Suchias Zenobia. Bucuresti. Scharf Golda. str. str. 7278. str. Segall H. 7264. Bucuresti. Mosilor 201 7261. str. 6 apartamente. Dobrogei 1. 9 apartamente. Scarlat Atanasiu. 12 apartamente. Sipiceanu I. Stoichita Clara. str. str. Paraschiva Gherghel 1. cal. Schedlinschy Erich. 3 apartamente. Bucuresti. Bacau-Piatra 7276. Sion Cecilia. Bucuresti. str. Bucovina 18. 10 apartamente. Tudor 12. 7275. Stegler Pincu. 9 apartamente. Bucuresti. 7271. Bravilor 16. Mantuleasa 38. 5 apartamente. 4.. Bucuresti. str. Bucuresti. Precupetii Vechi 41. 9 apartamente. str. Dudesti 160 B. 7266. Bucuresti. Episcopiei 2. Aviator T. 7283. Staicovici 37. Bucuresti. Poetul Alexandru 29. str. str. 3 apartamente. str. Mircea Voda 23. 7281. 10 apartamente. Academiei 35. State Gheorghe. Vulturi 107. cal. Bucuresti. 8 apartamente. T. 11 apartamente. Svegler Feibis. 4 apartamente. Icoanei 6. 7263. Laborator 33. 7282. 7272. str. Racari 26. Streza Dragomir. str. 10 apartamente. Bucuresti. Pica Fl. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 17. str. Soreanu D. str. str.

G-ral Cernat 4. Valjan 6. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Stanescu Nicolae. 5 apartamente. Catelu 1A. 7319. str. Argeaua 1. 7313. Savulescu Vasilica. str. Maria. Spiridon Gheorghe. Stanescu Coralia. str. Cal. 3 apartamente. Cal. Bucuresti. str. 3 apartamente. Progresului 9B 7296. Bucuresti. Mosilor 327. Bucuresti. Bucuresti. 7328. 11 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. str. Spurcos Maliaglu Olga. str. Seballian Lucian. str. Daniel Borcianu 32. Bucuresti. 3 apartamente. Schwartzmann Voemia. Traian 234 7330. Subasescu I. Melania. Crangasi 83. Stoenescu C. str. Stihi Alexandru. Scuhut Valentina. Dogeanu 18. str. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Simion Ion. Vasile Toneanu 52. Lazar A. 7318. str. str. 7321. Bucuresti. 3 apartamente. 7327. 7302. Spiroiu Lucian. str. str. G-ral Ghenea 6. 6 apartamente. Craiova. 4 apartamente. 7329. str. Bucuresti. Bucuresti. 7325. 10 apartamente. Rosetti 2. str. calea Dudesti 196. 6 apartamente. 4 apartamente. Brezoianu 7 7311. Bucuresti. Stefan cel Mare 12 7308. 7322. str. Stancu Dumitru. 7305. 7326. Bucuresti. Popov 98. Calea Vacaresti 163. Mircea Voda 12 7310. Silaghi Stefan si Ana. Stirbei Voda 17. str. Bucuresti. Stanescu Vasilica. A. Sandulescu Stelian. Oituz 13. Semanatoarea. 6 apartamente. 7297. Bucuresti. 7303. 10 apartamente. Iacob Negruzzi 39. str. 7324. Bucuresti. Sigall Sofia. str. 7323. 5 apartamente. 4 apartamente. Rosiorii de Vede. 2 apartamente. Buzesti 40. Bucuresti. str. Bucuresti. Gheresti 6. Biserica Pantelimon 1. Bucuresti. Costica. Romniceanu 6. 7320. Calarasi 151. B-dul 1 Mai 80. Nerva Traian 41. Caramfil 75. 4 apartamente. . 7294. Pascu. 7299. Bucuresti. Splaiul Unirii 175. Virgil Plesoianu 67. Sf. Gheorghe. Simionescu Traian. Schlifeld I. Intr. 5 apartamente. Bucuresti. 7298. str. Sibberling Alfons. Bucuresti. Soc. Stanisel I. str. Anastasia Panu 7. Samuely Leonie. Bucuresti. Cal. str. N. str. Bucuresti. Vineri 21 7312. str. 7295. 7316. 7 apartamente. Calea Dorobanti 59. G. Ioan Mosi 6 7317. Dorobanti 21. str. Bucuresti. Simota A. 6 apartamente. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Soneriu Ioana. 7301. Episcop Ilarion 3. str. Fagaras 36. 10 apartamente. 7300. 3 apartamente. 50. 7314. Sloese Dumitru. Viting 7.7293. 7306. Saru Maria. Bucuresti. Bucuresti. 7304. Bucuresti. 5 apartamente. C-tin. Spiru Cristea. 10 apartamente. Stanciulescu Gheorghe. 4 apartamente. Most. Strejan Ritta. Bucuresti. 4 apartamente. Sandulescu C-tin. Segall Benhari. 2 apartamente. str. 6 apartamente. P. Dolza 4. Brezoianu 57. Spiner Ida. Bucuresti. 7309. Lt. Dudesti 231. 11 apartamente. Siima Letitia. Galati. Bucuresti. str. Popa Nan 158. Fecioarei 18. Dr. 5 apartamente. Turda 7. Santierele Moderne. str. 16 apartamente. sos. Horatiu 20. Frumoasa 33. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Berzei 12. 7307. 5 apartamente. sos. Bucuresti.

Bucuresti. 7333. 9 apartamente. Simion Gheorghe. 7339. Bucuresti.7331. Sos. 7340. Stoica Alexandru. Mihai Bravu 87. Lipscani 73. Preda 25. Hristo-Botev 13 7335. str. str. -Ploiesti 34. Brezoianu 29. Bucuresti. 7336. Aurel Vlaicu 52. Stein Sabina. 5 apartamente. Bucuresti. Uzufruct Soare D. 7350. 7362. 7357. Saraidarian Releino. Marilor Hoteluri. 4 apartamente. Bucuresti. 7355. sos. Cuza-Voda 42 7338. 5 apartamente. 4 apartamente. Buc. Sapene S. 7346. Stan Ioana. 281. 7349. Bucuresti. Iasi. Sehvarlg Riva. Calusei 4 B. B-dul Robert 1-6. str. 7360. str. 7 apartamente. Ion Racoteanu 2. 4 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. 7 apartamente. 7348. Stanescu Dumitru. Sotirescu Vilhelm. 7344. 6 apartamente. str. Succesor Schul Paula. str. str. Avram Iancu 16. Bucuresti. str. N. str. Stoian Eugenia. Viitorului 126. 2 apartamente. str. str.. Iancului 5. 7345. Ion. Londra 25 7359. 5 apartamente. Savu Dumitru. str. str.. sos. str. Balcescu 138. str. Staandreher Violet F. str. Alex. Bucuresti (Militari). Raune 1. Stanian Ion. 7 apartamente. 4. sos. str. D-na Ghica 153. Cluceru Udricani 22. 6 apartamente. str. Agricultori 126. Ion. 7342. Sarmiza Sterea. 3 apartamente. 11 Iunie 48. Vladescu 7. Bucuresti (Militari). 7356. 5 apartamente. 7 apartamente. 7347. Enescu. sos. calea Vacaresti 37. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Jana. Subaseanu Marin. Cpt. Sterescu M. Stamatescu Petre. 7352. str. 6 apartamente. 7341. Sager Leon. Calea Dudesti 234-182. Patrascu Voda 6. 7332. 3 apartamente. Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia. str. Parfumului . Bucuresti. Stanescu E. str. Stefan Mihaileanu 7. str. Anton Pan 16 A 7334. 7337. Piatra Arsa 2. B-dul Pacii 22. Bucuresti. str. Soldat Croitoru 27-39. Bucuresti. Doini 15. Iancului 133 7351. Bucuresti. Stoenescu S. Bucuresti. 7354. Bucuresti. str. Bucuresti-Baneasa. Lucaci 44. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Colentina 144. str. Bucuresti. 5 apartamente. Lipscani 12. Mieilor 16 7353. 5 apartamente. str. Stoian Stefan. Matasari 38-30 A. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. M. Bucuresti. 7361. Bucuresti. Sulica Valeriu. Episcopiei 1-3. Nou 11. 7343. str. 5 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. si Gigantea. 4 apartamente. Maria. Gh. D-tru Oeriu 16. str. calea Grivitei 96. str. Pictor Mirea 12. Bucuresti. Matei Voevod 10. Spanu Teodora si Stelian.. Stancu Gh. str. Splaiul Indep. Sft. Dristorului 161. Soc. Plantelor 19. str. Stan A. Schinyel Matios. Sterek Emilia. Icoanei 74. Aleea Alexandru 41. Sava V. Bucuresti. Succesor Swartz Mante. Calea Mosilor 143. 7358.

Silaghi Ion si Etela. Sandu Aldea 22. str. Bucuresti. Calea Calarasi 266. Orizontului 9. Selelea Iosif. 4 apartamente. Solomon Iosub. Siliam Maria. Intr. 7395. Bucuresti. 7380. Bucuresti. str. Dimitrof 19. Episcopul Radu 40. 2 apartamente. Bucuresti. str. Nic. 3 apartamente. 4 apartamente. Stelimescu Barbu. Bucuresti. 6 apartamente. Galati. Ionica 7. Bucuresti. 7369. Capt. str. sos. Predeal. Savulescu Ioan. B-dul 1 Mai 128. Stambilu Gh. 6 apartamente. 7375. Aleea Serga 24. Bucuresti. 6 apartamente. 7363. A. str. str. Negru Voda 20. Bucuresti. str. Ilie 8. Stoenescu Stefan. str. str. Cuza Voda 58. 7393. Staicovici Vasile. Sandulescu Toma. Bucuresti. 7365. Sf. Rafael 2. M. Fainari 38. Bratasanu 7. 7376. 7367. Scoalei 12. 7366. Calea Dudesti 205. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. 7368.. Macelari 23. Ghiulamila 1. 5 apartamente. Stanescu Elena. Dr. 4 apartamente. Obedeanu 3. Bucuresti. 7378. Sfintescu Tiberiu. Scarlatescu Neagu. Vila Margot. 5 apartamente. 5 apartamente. 35. Bucuresti. Avrig 96. Bucuresti. Stanescu Rodica. Sandulescu Niculae. Bucuresti. 7 apartamente. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Sadogreschy Luiza. Bucuresti. str. 4 apartamente. Stereh Ella. 7373. 7388. Lunger 14. Bucuresti. 7382. Agricultori 12. Sft. 7384. 3 apartamente. 6 apartamente. str. str. Octav Cocorascu 56. C. Matasari 24. Sanhelaropol Rizu. 3 apartamente. str. 7386. Stern Buia Elena. Bucuresti. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 7385. Stern Herman. str. Serghiescu 11. Smeu Valeriu si Ana. Tunari 58. Popa Nan 62. Dr. 4 apartamente. C. 7364. str. Bucuresti. calea Calarasi 265. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Calea Calarasi 106. Bucuresti.. Calea Mosilor 206. 8 apartamente. str. 5 apartamente. Apostol Margarit 4. Bucuresti. 7391. 7397. Seciulescu Filofteia. Grivitei 14. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. 7387. Simionescu Elena. str. Stoian Martha. 2 apartamente. 6 apartamente. 7381. str. str. Rosetti 14. str. Dobrogeanu Gherea 2. Anastase Panu 42 7374. 4 apartamente. Vasile Roaita. Stoenescu Marin. str. Sulasanu Ilie si Const. 7377. sos. Stanculescu Gheorghe. Iancului 123. Scainschy F. Iasi. 7372. str. str. Bucuresti. 7392. str. Armeana 9. 5 apartamente. Stroe Malvina. 5 apartamente. str. 7389. Bucuresti.39. 7390. 7379. I. Cantemir 29. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 16. Hameiului 11. Ion Maiorescu 35. Sutu Eufrosina. . 7370. Savineanu Tica. str. C-dor Eugen Botez 11. Borsec. Campina. str. si Noehmach. str. str. 7383. Belvedere 17. Gh. Simionescu Ion si Natalia. Bratianu 100. 133. B-dul G-ral Magheru 29. 7396. Dr. Timisoara 7. 3 apartamente. Bucuresti. Vultur 48. calea Grivitei 275. Bucuresti. str. 7371. Bucuresti. Schrems Maximilian. Steimberg Carolina si Vilu. Cuza Voda 14. 4 apartamente. Titulescu 46. Panduri 22. 7394. Savini Mihai.

7409. si Steluta. 4 apartamente. 7418. Bucuresti. 23 August 57. Schitu Magureanu 45. 1948 34. B-dul Cuza 67. Teleg. str. Balcescu 3. Mitrop. Stainberg Sol. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. L. 9 apartamente. Bucuresti. Stamberg Maulia. si Solomon David si Midea. 4 apartamente. 3 apartamente. Babadag 45. str. Titulescu 151. Bucuresti. str. Szocs Avpoa. Com. 6 apartamente. 7406. A. Bucuresti. 7404. Bucuresti. 4 apartamente. Semicercului 10. 7 apartamente. Bucuresti. Srengeleschi Elena. str. str. Niculae Titulescu 122. Bucuresti. calea Serban Voda 158. Scradeanu Alex. Unirii 122. Dionisie Lupu 12. 14 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 7415. 8 apartamente. 7427. 8 apartamente. Bucuresti. 7407. str. Splaiul Independentei 71-73. 3 apartamente. Popa Tatu 78. 7422. 8 apartamente. Titulescu 46. Sechte Aba. si Maria. 82. Bucuresti. Berzei 9. Soc.. Straulina Maria. str. Sculej Maria. Bucuresti. 11 apartamente. Schmidt Ronel si G. Bateriilor 14. str. Spl. Sergiu 4. 7408. Simionescu Maria. str. 7 apartamente. Bucuresti. Sfetcovici Tudor si Alex. calea Victoriei 112. Bucuresti. fund. Bulev. Senbasam Mihai. Mendelejev 14. 7402. Spl.. 5. 70. Cantacuzino 17. Popa Tatu 76 7412. Suciu Francisca. Bucuresti. Sf. Ion. 34 apartamente. Fundatura calea Grivitei 76. 7428.. Spat. Ion Berescu 4. Stanescu Aurel. calea Grivitei 261. 7417. Stanescu Alexandru. 7401. Bucuresti. 7. Bucuresti. 7399. Stoicescu Ion. Moraviei 7. Raspantiile 7. 5 apartamente. Stanescu N. str. 9 apartamente. Bucuresti. Grivita 6.. Bucuresti. Bucuresti. calea Victoriei 101 Iasi. 13 apartamente. str. . str. calea Grivitei 94. 7419. str. C. Sarbu Tanase. str. 7405. str. 7413. 4 apartamente. Bucuresti. 7425. Tulcea. Maior Alex. Bucuresti. B-dul Gh. Turda 31. 7429. Savim Elena. 7423. 6 apartamente. str. Cosbuc 31. Gh. 7411. 5 apartamente. Stroescu N. B-dul Marasesti 68. Olimpului 3. Stanescu Tiberiu. Constantinescu 17. str. N. Sandu Nicolae. 8 apartamente. str. Alex. str. Sf. str. sos. Stanscu D. 7400. Ionica 5. Nicul. Rosetti 14. 74 7416. 7414. 3 apartamente. C. calea Serban Voda 17. 2 apartamente. Spirescu Elena. 8 apartamente. Nifon 24. 7424. str. Filaret 12. 7410. Arion 5. Sinaia. Schachman Iulia Aronea. Schwartz Bernard. Constantin 15. 7403. 7421. str. B-dul Nic. str. Bucuresti. G-ral Candiano Popescu 97. Nationala de Comert. Maria. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 7420. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Antim 10. Staniceanu Florica. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Campeanu 13. 5 apartamente. Simion Angela. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu. calea Grivitei 76. Bucuresti. str. Bucuresti. C. B-dul Republicii 72. 13 apartamente. Bucuresti. Steriad Maria.7398. 3 apartamente. Scarlat Varnov 42. B-dul N. Bucuresti. Stancioiu I. Sacaciu Florian. str. Filipescu 47. Calea Plevnei 96. 7430. Manu Cavafu 34. Bucuresti. str. 7431. 7426. 6 apartamente. G-ral Cristescu 10. Bucuresti. Unirii 179-181. Simionescu C-tin si Gh. Boleescu 6.

Bucuresti. str. Bucuresti. 7450. 10 apartamente. Bucuresti. str. Elias B. 7459. 14 apartamente. Stratilescu Alexandru. Stanciu Marin si Lucretia. 7464. calea Grivitei 94. str. Stolnicu Zanfir. Borsec. 7437. str. Singallia Rudolf. 4 apartamente. str. Bucuresti. Passionaria 15. Mitr. 9 apartamente.. str. 4 apartamente. Tepes Voda 133. 9 apartamente. B-dul Dinicu Golescu 7 bis. 4 apartamente. Seltea Nae. Bucuresti. 7456. 7 apartamente. 10 apartamente. 6 apartamente. str. Stoilov Simion. B-dul 6 Martie 48. str. Schwartz C. Sfetescu Petre. 7446. Scheriberger Segrumea. Bucuresti. 7461. Stoenescu Gheorghe. Veniamin Costache 13. 7454. Radu dela Afumati 47. Spancenatu Mihail si Silvia. Sanea Ion si Eugenia. Spiegler O. Elena Doamna 50. Enachita Vacarescu 48. Poetu Seheleanu 18. Alex. 7447. 7439. Simionescu Dimitrie. Busteni. 5 apartamente. 7455. 7451. 2 apartamente. Comana 19. 7462. 3 apartamente. str. a. str. Blaj 16 7463. Bucuresti. Stefan cel Mare 7453. 5 apartamente. Sincai 4. 7452. Piata Rosetti 3. str. 7436. str. str. Spiegler O. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Ardeleni 20. 4 apartamente. Dimitrof 109. str. str. str. 7445. str. Bucuresti. Savu Ana. Bucuresti. Anastasie Panu 4. 7457. 7434. Bucuresti. Bucuresti. Simu Fata si Leonida. Sinaia. Episcopul Radu 42. Stoenescu Petre. str. Avrig 31-29. Serbescu Mircea. 7460. str. Bucuresti.7432. Dr. str. 7441. Cluj. Hagi Dima 39. Iasi. Bucuresti. Vasile Conta 79. Schwartz. 15 apartamente. de Cultura. G-ral Brosteanu 21. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Sava Garoi Constantin. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Sarchizian Artur. Schvatz Cerbu. str. str. Bucuresti. Stanculescu Gh. Schvab Iohan. 7439. 3 apartamente. 7449. str. Stirbei Voda 17. . si Eliza. Alexe C-tinescu 63. Stoianovici Toma. Bucuresti. 7438. Bucuresti. calea Rahovei 29. Aleea Serga 24. Bucuresti. Spigler Th. 3 apartamente. Moscu 34. 7448. Hagiului 12. 3 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 13 Septembrie 191. Dragos Voda 72. 7435. str. 11 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 6 apartamente. b. Costache Negri 90 7440. Ciprian Porumbescu 7. Busolei 6. str. H. Fagaras 17. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta. Bucuresti. str. Schwartz Caror. Stern Herman. Caracas 11. str. Constanta. Bucuresti. Gh. 7443. Stancu Marietta. 4 apartamente. 2 apartamente. H. Bucuresti. str. Bucuresti. 7444. Andrei Muresan 18. 7458. str. Bucuresti. Schlime Carol si Anette. Soles Eutropiu. 7433. Dorobantilor 60. Burghelea 10. Bucuresti. Maria H. Caratoli 14. Slatineanu Zoe si Maria. str. Soc. Sachelarihe Eugenia. 42. Bucuresti. Calea Grivitei 108. Bucuresti. B-dul 6 Martie 60. B-dul G-ral Magheru 43. B-dul Marasesti 28.. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. str. 32 apartamente. Sihleanu 20. Brasov. Lipscani 41. Calea Victoriei 33. Vulcan 58. str. 2 apartamente. 7442.

str. Serzescu Aurel. Paleologu 3 A. Delea Veche 39. str. Pascani 4. Bahluiului 37. Batistei 35. str. Brezoianu 29C. Zanfir. Dimitrie Sturza 13. str. str. 7482. str. 3 apartamente. 7477. 16 apartamente. str. B-dul G-ral Magheru 29. Teodor Aman 32. str. Urali 1. Bucuresti.str. 7489. si Alex. Bucuresti. Solacolu Mircea. str. Elena. str. Bucuresti. 77. 7466. Sturza Sandu Ion si Dimitrie. Bucuresti. str. Sinaia. Andrei Muresanu 10. str. str. 6 Martie 40. str. Solomon Mina si Manta. str. Stratulat Ion. str. Bucuresti. 7480. 7471. 6 apartamente. Solacolu Jeana. 7468. Stefan Gheorghiu 8. Bucuresti. Sturza Doiciu. str. str. 5 apartamente. Furnica 52. str. Brasoveni Tei 44. Schollmayer Hugo. Stefan cel Mare 4. 7465. Bucuresti. 8 apartamente. Alex. 7472. Bucuresti. 7 apartamente. Victoriei 89. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. Simionescu Anastasia. Spit. str. 3 apartamente. Sfintilor 3. Stirbei Adisa. str. Stain. str. 3 apartamente. Ion Frimu 35. Stefan Burcus 1. 79 Turnu Severin. Grig. Savulescu Gheorghe. Spirea Augustin. str. Bucuresti. 7484. Sevastopol 26. Stoenescu C-tin si Smaranda. Mendelieff 33. Vasile Lascar 116. str. 3 apartamente. Stancie Radu. 10 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Iasi. Satmary Ortansa. B-dul Robert 31 7478. str. B-dul Republicii 77-75 Sinaia. Dorobanti 1. Bucuresti. str. Prescuna 9 bis. Sergescu Magdalena. str. str. Siefert Frederich. Fotino 1-3 7487. Maica Domnului 26-37 7473. Sahia 22. Bucuresti. 1 Mai 175. . Drubetta 8. Bucuresti. Calea Grivitei 100-102. Ana 10-12 7467. 7474. str. 5 apartamente. Bucuresti. Demetriade 11. 10 apartamente. 2 apartamente. 7481. str. Bucuresti. 7469. 14 apartamente. Capt. str. Spatarului 1. 7488. 56 apartamente. 7490. str. Cal. str. Icoanei 24. Bucuresti. 7486. Sewartz Henriette. Alexandrescu 63. B-dul Republicii 81. str. Ortansa. 6 apartamente. 20 apartamente. V. str. Scupra N. Dumitru Gubei 4 bis. 7470. 2 apartamente. 7479. Stanescu Chirita. str. Grivitei 179 Constanta. Traiana 7476. Muzeul Zambaccian 14. Dionisie Lupu 58. Biserica Enei 16. Sf. 7475. Galati. 1 apartament Bucuresti. 7485. 3 apartamente. Bucuresti. Ion. Athena 18. Ana Ipatescu 30. 4 apartamente. Sutu Gr. Bucuresti. str. Staviescu A. cal. Sturza Natalia. Bucuresti. 4 apartamente. 7483. str. Stanciulescu Ion si Irina. 77 apartamente. Bucuresti. S. str. Drumul la Tei 111. Sborului 1. Calimanesti. Bucuresti. Bucuresti. str. 8 apartamente. calea Mosilor 134 A. Solacolu Stefan. B-dul 1 Mai 77A. Bucuresti. Dejugatoarei 5.

Bucuresti. Mosilor 21. Vasile Gheorghief 111 7503. str. sos. Bucuresti. str. Piata Amzei 4. Popa Rusu 11. sos. Buzesti 47 7513. Stefanescu Zoe. str. Isvoranu 19. 3 apartamente. str. Soarelui 5. C. Bucuresti. Armistitiului 1. Stefanescu Const. str. Stefanescu Vasile si Aurica. Stefanescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Lipscani 32 7505. 7510. Franklin 5. Smilovici Sotia. Cal. Predeal str. 7494. 4 apartamente. 482 Bd. str. Bibescu 4 7504. str. 7507. Victoria.7491. 2 apartamente. 8 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti. Solea I. 7519. 2 apartamente. 16 apartamente. str. Bucuresti str. Plantelor 46. Negru Voda 33 7512. str. Sabinelor 20. Stefanescu Mihai si Ecaterina. Raditei 9. str. Stefanescu Natalia. str. Eminescu 1. Bucuresti. Seibulescu Alex. Mihai Voda 10. A. Intr. Isvoreanu 17. Stefanescu Maria. Bucovinei 2. Logofatul Taut 63 7520. 6 apartamente. Uranus 32. 3 apartamente. Bucuresti. Lazar 1 7492. Grivitei 412. 7495. str. Gh. Cal. Bucuresti. Buc. Govora. 7499. Uranus 106. str. 7497. 3 apartamente. M. Vasile Lascar 64. Laurentiu Claudiu 49 7493. Stefanescu Lucretia. 3 apartamente. str. Bucuresti. C. Bucuresti. 1 Mai 338. Busteni. Bucuresti. Serbanescu Petra. Piata Ilie Pintilie 1. str. Serbescu Ana Gh. Brezoianu 7. str. 2 apartamente. Paleologu 15 7496. Jules Michelet 2. Bucuresti. 32 7501. str.. Rosetti 43 a. Stefanescu Salba. str. str. str. 16. 31 apartamente. Filaret 18. Sunda Dumitru. str. Bucuresti. Golescu 5. Noi 170 7518. Mitrop. Piata Romana 8. Straulesti 29. 4 apartamente. Bucuresti. Stefanov Luigi. str. 9 apartamente. 7517. str. str. 1 apartament. Carol Davila 7 7515. Profetului 22. Stefanescu Petre. Stefanescu S. Bucuresti. str. Buzau. str. Targoviste l. str. 9 apartamente. str. Frumoasa 52. Stefanescu Iordan. Bd. Serbanescu Victor Ecaterina. Biserica Enei 2. Bucuresti. 10 apartamente. str. 462. Bucuresti. G-ral Angelescu 145 7508. Stefanescu Lucretia. Stirbei Maria. Bibescu Voda 19. 6 apartamente. str. 7516. str. Dionisie Lupu 74. 7511. str. orasul Grivita Bd. Bucuresti. str. 15 apartamente. 7498. str. Sinaia str. Stefanescu Margareta. 2 apartamente. 6 apartamente. str. 6 apartamente. 5 apartamente. 6. Tudor Vladimirescu 126 7514. Stefanescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.. 6 apartamente. str. Stirbei Paula. Bucuresti. Celestina. 11 apartamente. Serbanescu Stelian. Plevnei 1 7502. 8 apartamente. Sf. Cuza Voda 80. Stefanescu A. str. 13 Decembrie 4. Zoe. str. str. Polizu 4. Bucuresti. Baneasa Straulesti. Bucuresti.A. str. Stefanescu Aurel. Kogalniceanu 20 . Sofia 18 7500. 6 Martie 15. Stefanescu Elena. 8 apartamente. Sendra Victoria. Rosetti 45. Bucuresti. str. 4 apartamente. Constantin 7 a. 8 7509. Nifon 33 7506. Tolbuchin 158. str. Bucuresti.

Plevnei 135 7542. str. Seinescu Emilia. Bucuresti. str. 14 apartamente. Bucuresti. Ionica 7. Spartacus 7. Stirbei Voda 61. Vasile Roaita 7526. N. Vacaresti 92.. 8 apartamente. str. sos. Golesti 23 7549. Bucuresti. Vacaresti 20. Soreciu Stefan. 7 apartamente. Stefanescu Elena. Stefanescu Petre. Balcescu 2. Dorobanti 81. Intr. Stefanescu Sofia. 3 apartamente. Lanariei 69 7545. str. Bucuresti. str. str. Spatarului 36 7544. 14 B 7541. 8 apartamente. Apostoli 77 7539. Nifon 27 7532. Pictor Romano 15 7550. Clopotarii Vechi 4. Stefanescu I. Stefanescu Ion Radu si Maria. str. str. str. Bucuresti. Sft. Alex. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Sabsa Samuil. Giurgiului 178 7531. 6 apartamente. Bucuresti. Busuioc 34. Paun 2. str. str. Dragasani str. 5 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. str. . Selaru Teodora si D-tru. Braila. 14 A. str. Sapira Stefania. Sendel Rasela Marcu. str. str.7521. Bucuresti sos. Cuza Voda 19. 4 apartamente. 23 7527. Crangului 2 7551. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Panduri 8 7522. Stefanescu Stelian. Albinelor 53. str. Transilvania 14. Sf. str. Icoanei 36 7524. str. Serbanescu Dan. Pietatii 2. 8 apartamente. 9 apartamente. 3 apartamente. Sabse Saly. Bucuresti. Serbanescu Gh. 6 apartamente. V. Niton 39. str. Stefanescu Nicolae si Maria. Bucuresti. Saraga Berta. Spatarului 36 7548. Stefanescu. str. 64 7528. 3 apartamente. Toamnei 3o. 2 apartamente. Sebastian.. str. 16 7535. str. Slt. str. 10 apartamente. Bd. Slatina str. 11. Cal. Bucuresti. N. Stefanescu Const. Stefanescu Alex. 5 apartamente. 10 apartamente. Mamaia vila Luceafar 7547. str. Stefanescu Gloria. General Cerchez 13. Vasile Alexandri 9. str. Dinicu Golescu 11 7537. str. 11 apartamente. Bucuresti. Mendeleev 48 7540. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Buzesti 60 7523. 4 apartamente. Tolbukin 31 7529. Stefan P. Stirbu Aurelia. Bucuresti. Stanislav Cihoschi 6. Bucuresti. Serpescu Zamfira. Virgil Plesoianu 59 7533. 6 apartamente. Lucaci 61 7538. str. str. Bucuresti str. str. Stefanescu Margareta. Bucuresti str. Predeal str. str. Stefanescu Eliza. Bucuresti. 7 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dudesti 64. Traian 19. str. Spiridon 2 7525. Bunatatea Samariteana 21. Bucuresti. Burghelea 10. str. Stefanescu Maria. str. Faurari 14. Balcescu 24. Banat 1 7536. Lascar 102. Serbanescu Nicolae. V. 5 apartamente. Serban Alexandru. 7543. 5 apartamente. 5 apartamente. Tolbukin 104 7546. Bucuresti. Serban Voda 229. Dr. Bucuresti. str. Ioan. Lunesoarei 17 7534. Stefanescu Clemence. 7 apartamente. 11 Iunie 770 7530. mostenit. Sibiu str.. Bucuresti. Bd. str. Serbanescu Alexandrina.

Mircea Voda 37. 4 apartamente. Sendroiu Elena. Dr. sos. Grivitei 37 7571. 37 apartamente. Dogari 9 7559. Lenin 57. Bucuresti. 5 apartamente. Sofia 4. Ing. str. Stefanescu Luciliu. str. str. 7572. Bucuresti Alex. Bucuresti. 7567. Stefanescu Gh. Bd. Elev Stefanescu 52. Popa Chitu 15. Safer Carolina si Bellino Benarojo. Ionescu Teodora. str. 7566. Gradistea Florestilor 17. Gh. 7574. Sachini Maria. 7573. 4 apartamente. str. cal.Comorii 36 7552. Stefanescu Gabriel si Antoinette. Bucuresti. 4 apartamente. si Elisa. Bd. Stefanescu Nicolae. str. 4 apartamente. str. str. si Georgeta. Stefanescu Ion. str. Bd. Siara Dora si Ion. Danilopol 7. Bucuresti. str. 4 apartamente. Dimitrie Anghel 4 7564. Serbanescu Nicolae. Bucuresti. 6 apartamente. Sf-tii Apostoli 18. Rahovei 106. Ana Ipatescu 57. Stefanescu Maria. Stefanescu Elena. Bucuresti. Cal. Calarasi 116. Chiparosului 32 7553. Bucuresti str. Serbanescu Iordache. Schitu Magureanu 25. Bucuresti. str. Bucuresti. Elena. 5 apartamente. Stefanescu Aurelia. Sinaia. Anastasiu 7 7560. 4 apartamente. 6 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Serban Vasile. 20 apartamente. Vacaresti 27. Vulturi 133. si Maria. Constanta str. Stefanescu N. str. Stefanescu Gica. str. Gemeni 2.. Republicii 73. str. Chitu 1. Profetului 13. str. str. 4 apartamente. 16 apartamente. 4 apartamente. str. Rosetti 18. Serman Leon. Bucuresti. Serbanescu Ilie. Gh. Floreasca 64. Gh. 139 7556. Stefanescu Gh. Scoala Anglicana Olteni. str. Stirbei Voda 138 7577. 5 apartamente. str. 7563. str. 7565. str. Bucuresti. cal. Ana. 89. str. 91. 188. 7575. Dimitrov 102. Negustori 6. Pantelimon 42. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Constantin 27 . cal. str. 104 7555. Ion Lahovari 97 7568. Pelin Adam 2. Ilie Pintilie 38 7557. Sevastopol 6. Herescu Nasturel 15 7581. 118 7554. T. Tudose Rudeanu 15 7578. Soimescu Ion si Ana. Iasi Bd. Bucuresti. Olteni 43. Cap. Bucuresti. 7570. Jules Michelet 13. Republicii 16 7558. Bucuresti. str. Vasiescu Iosif 87. str. 100. Morilor 13. 37 A. 32 apartamente. 6 apartamente. str. 13 apartamente. Orascu 27 7579. Bucuresti. Anast. Videscu C-ta. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Colentina 132. Sf. 2 apartamente. 5 apartamente. Bd. Zablovschi 45. Bucuresti str. 3 apartamente. Ion Nou 36 7576. str. 7582. Sechergian mostenitor Kanterian. Stefanescu Filofteia. Bucuresti. sos. Sf. 45. 6 apartamente. Serbanescu Nicolae. Sandru Stefan. Bucuresti. Stefanescu N. 17 apartamente. 7561. 44 7569. 7562. Simu 4. Bucuresti. Serbanescu Gh. cal. Victoriei 128 a. str. Campulung Muscel str. Bis. Missail 86 7580. C. Bucuresti. Serbescu Florian. Bucuresti str. Serbanescu Mircea. 30 Decembrie 1. Bucuresti. str. Stefanescu N. 3 apartamente. 15 apartamente. str. 8 apartamente. A. Bucuresti.

Vasile Conta 7-9.7583. si Elena. Matasari 41 7601. 8 apartamente. I. 7584. 40 7586. str. Sf. Duca 63. Bul. 54 7608. 3 apartamente. 4 apartamente. Alexandru. 7610. Aurora 46 7615. Stefanescu Dan. Bucuresti. Bucuresti. Baicului 56 7607. str. Bd. str. 16 Februarie 57 7590. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Haralamb 37 7612. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Serban G. C-tin. str. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Ioan. str. str. str. Horei 12 7599. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. Viitor 14. Piata Ilie Pintilie. Maica Domnului 48 A 7605. Stefanescu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. Domnica. Aviator Petre Cretu 21 7611. str. Principatele Unite 6. Dim. str. si Nae. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Stir Mauriciu. 6 apartamente. Stefanescu Eugenia. 4 apartamente. Scetici Alex. Stefanescu C-tin. str. si Elena. Elena. Paulescu 27 7598. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Racovita 16 7593. 5 apartamente. Smilovici Iosif. Cosbuc 104 7603. Stefanescu R. Stefan Angela. str. V. Pietatii 17 7585. Bucuresti. Serbanescu I. Lascar 2. Salapa Gh. str. str. Bateriilor 35. 4 apartamente. Bucuresti. Stefan M. Ciresului 14 7596. Bucuresti. Bucuresti. Veniamin Costache 8 7609. Bucuresti. Calarasi 56. Agricultori 142 7602. Crangului 1. Londra 14. Stefanescu I. C-ta. Magheru 43. Lt. str. cal. Sainer Leia. Serbanescu Mihail. Bd. Braniste 47 7604. Buzau str. 4 apartamente. 11 apartamente. Serbu B. str. Ion. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. Serbanescu Nic. 4 apartamente. Mircea Voda 52. Gh. 7587. str. Lt. Bucuresti. Stefanescu Henriete. Gh. Stefanescu Dumitru. cal. 7 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Sf. str. Paris 61 A 7597. Vasile Lascar 106. str. Stefanescu Alex. Bucuresti. Bucuresti. Stefanescu V. Serban D. str. Maria. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Nicolae. succ. Stefanescu Emil. Niceta 7. Buzau 57 7595.. Campul Mosilor 25. Bucuresti. Sutescu Pavel si Maria. 5 apartamente. 7600. str. str. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. Sachim Gr. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Mecet 6 7591. 46 apartamente. str. Serbanescu Sae. G. Clucerului 22. Bucuresti. Nicolae 98 b str. str. Ana 2. Stefanescu Teodor. Cosbuc 62 7616. Nicolae Iorga 22 7613. Justitiei 20 7588. str. Mosilor 190 7594. Chesarie 18. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Filaret 1 7614. Epis. str. Susana Fulica. str. Bucuresti. Cezar Boliac 10. Stefanide Stefan. 7 apartamente. Ziduri 22. 4 apartamente. 27 7592. Popa Nan 12. 4 apartamente. Mihai Bravu 25. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. 5 apartamente. Drumul la Tei 47 7617. . str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Stefanescu Mitica. Mitr. Bucuresti. Saim Dr. Simu A. Bucuresti. 3 apartamente. Melania. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Stefanescu N. Stefanescu Stefania.. str. B-dul Marasesti 102 7589. 5 apartamente. 6 apartamente. Sterian.

Eremia Grigorescu 12. D. Petrinii 7 7635. 5 apartamente. 7628. str. V. 3 apartamente. Vitejescu 9 7643. M. str. Trofin P. Bucuresti. Ureche 3. 7622. 3 apartamente. Iancu Capitanul 18 7644. Costaforu 16 7645. Teodor Aman 7. str. Fundeni 4. T. Tomat Eduardo si Melania. 7634. Eminescu 39. str. 2 apartamente. str. Ion Ionescu dela Brad 3. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Tincu. calea Grivitei 23. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. 7623. Ion Maiorescu 24. str. str. Papazoglu 28 7632. str. str. str. 4 apartamente. Logofatul Nestor 10 . str. Bucuresti. Bucuresti. Ion. Clinciu 17 7630. Dorobanti 78. str. str. str. Bucuresti. Republicii 27 7629. Gl. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Topa Petre. 6 apartamente. Predeal cal.7618. Tabacu Gheorghe. Serban Gica. 8 apartamente. str. Teodorescu Ion. Bucuresti. Pantelimon 168 7639. sos. 7626. Toneghin Domenic. str. Cometa 3. Aurel Vlaicu 34. 7625. Bucuresti. Grivitei 5. cal. bul. cal. Cotroceni 17. str. Bucuresti. Tusculescu C-tin. Bucuresti. Intr. 6 apartamente. Splaiul Unirii 132. Burebista 4. Nic. Mihail Cornea 70. 11 Iunie 59. Bucuresti. 7636. Teodosiu Dumitru. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. sos. str. Kogalniceanu 24. Balcescu 9 7640. str. 6 apartamente. Bucuresti. Porumbacu 27 7637. Bucuresti. 7619. str. 7631. Sinaia. Victoriei 214. Bucuresti. str. Predeal str. str. Finlandei 7. Sisman Alexandru. 7647. Teodorescu Stefan. str. 13. 3 apartamente. Bucuresti. Bitolia 38. Bucuresti. Tarcoveanu C-tin. Tatarascu Gabriela si Emanuel. 7627. Seianu Charlotte. Bucuresti. str. Schitu Magureanu 39 7620. Topolis Elena si Nicolae. 7648. Doctor Felix 41. Barbu Lazarescu 21. Bucuresti. M. Totu Ionita Maria. M. 7 apartamente. Bucuresti. Sinaia str. Teodorescu V. Tataran Ion. str. Kogalniceanu 41 7633. 6 Martie 63 7638. Bucuresti. 7 apartamente. str. 6 apartamente. Gl. bul. Menelas German 6. Bucuresti. Bucuresti. 7621. Bucuresti. 7641. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Teitelkaum Haia-Ima. Enachita Vacarescu 22. Tanasescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Dorobanti 88. Teodoru Anghel mostenitor Matilda. Stefan cel Mare 1. Teodoru Iosif. str. 4 apartamente. Gh. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Nic. 6 apartamente. 7624. 2 apartamente. Stefanescu Nicolae. Tomescu Mircea. Schneidler Iagner si Doly. str. str. Dr. 18 apartamente. Tipein Lever. sos. 15 apartamente. 5 apartamente. a 7646. Nicolae Iorga 1. Teodorof Sava. Justitiei 77 7642. Mitropolit Nifon 12. Carol Davila 61. Tomasian Arsag. cal. 3 apartamente. 11 Iunie 17. Turcani Adelaida. Teodorescu Tache si Elena. 20 apartamente. Popa Soare 56. A. Teodorescu Cornelia.

Theodor Speranta 163. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni). Luigi Cazavillan 38 7667. 7 apartamente. str. 12 apartamente. Barbu Catargiu 4 7658. Tottu C. Tanasescu Iancu. Dr. Bucuresti. 19 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. Roman 7675. str.7649. Rahovei 312 7672. Ioan Atanasiu 27 7676. 3 apartamente. str. Obedeanu 12. Bucuresti. Tarpo Zissu si Evantia. str. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Putul cu plopi 14 7651. str. Teodoreanu Nicolae. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. str. Sirenelor 60. Banu Manta 62. 8 apartamente. Constanta. Valea Iliesului. 1 Mai 73 7664. 7 apartamente. str. str. 6 apartamente. str. 6 apartamente. Teodoriu C. Olga. Bucuresti. str. Cristian Tell 15 7656. str. Toporescu Emilia. 6 apartamente. 12 apartamente. 3 apartamente. str. str. str. Victoriei 95. str. Tunari 6. Teodorescu Constantin. Agricultori 37 7655. str. Mihail Cogalnicianu 33. Bucuresti. 14 Martie 45. Muncel de jos. Smardan 18. Bucuresti. Braila. Moisescu 5. . Bucuresti. cal. Bucuresti. Paul Ionescu 18. Col. str. Ing. 76 apartamente. L. Tvetanovici Iordan. 19. 7671. Bucuresti. Bucuresti. Teodorescu Elena. Todan Ion. str. Bucuresti. str. Com. Conta 3. Sf. str. Col. Bucuresti. Aurel Vlaicu 157 7650. Batistei 5 str. str. Cameliei 17 7659. str. cal. Bucuresti. 13 Septembrie 109. 3 apartamente. Tomescu Emma. Sagetii 7. Tittermann Naum si Hedviga. Bucuresti. Vasile Conta 7-9 str. Tacorian Cezar. Tomescu Valeriu. Inocentei 1. 9 apartamente. Bucuresti. Meteor 17. str. Romana 161. Bucuresti. Alea Titus 12. Golesti 5. Tosgian Nevart si Tarcam. 10 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Mendelejeff 37 7677. str. 7673. Asachi 14. str. Paul Ionescu 5. Teodorescu Stefan si Aurora. str. Trancata Dumitru. cal. 7 apartamente. 4 apartamente. bul. Spatarului 19. 3 apartamente. 7665. Frunzei 15 7670. bul. Aleea Tanola 10. str. sos. Lt. Berzei 91 7653. str. Tomas Ana. 13 apartamente. Tudose Ecaterina. 7663. Stefan cel Mare 15. Bucovinei 16 7668. Berzei 42. Olteni 5 7669. str. Gen. 14. 47 A. 7654. Margareta. Bucuresti. Victoriei 208. Trosc Eufrosina. Dr. Aron Pumnul 21. str. Constantin 2. Popa Rusu 11 7661. Teodorescu Ana. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca. 21 apartamente. Theodorov Gheorghe. Bucuresti. 7660. Italiana 7. Magheru 43. Crisana 30. Teodorescu Ion. str. Paris. Tiu Elena Eftimia. str. Iatropol 15 7674. Dr. Bucuresti. 7657. cal. V. 7662. Tomescu Stefan. 5 apartamente. 8 apartamente. str. Teodorian Carada. Bateriilor 27 7666. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. bul. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Dr. Trasca Ion. Sinaia str. Bucuresti. Transilvania 30 7652. str. Teodorescu Alexandrina. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. jud. Garii 6.

bul. Bucuresti. Bucuresti. Teodorescu Stefan. Bucuresti. Tatarescu Paulina. 11 apartamente. Toamnei 35 7703. 7708. Giurgiului 47 7688. Ciresica. str. Sf. 19 7709. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 7682. Bucuresti.Mangalia. str. str. 3 apartamente. Nic. str. Constantin. str. 4 apartamente. Bucuresti. bul. Apostoli 41 7685. Tatarescu Al. str. 7692. str. 5 apartamente. 7687. cal. Tomulescu Eugenia si Atanase. 7694. Sf. 7705. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. str. Jiu. Ciresului 7. Polona 19. Dorobantilor 74. Tatarescu Paulina. str. Rossetti. str. si fratii 2 apartamente. Stefan cel Mare. Bucuresti. Oltenitei 97 7707. Lahovary 7 7701. Teodoru Lucian si Aurelia. 3 apartamente. sos. Bucuresti. Tatarescu Gheorghe. sos. Stirbei Voda. Popa Nan 119. Tarpa Mihail. Bucuresti. Rahovei 260 7697. Trifan Ion. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Apostoli 6. Aman 20 7693. Bucuresti. G-ral Suvorov 4 7696. cal. str. Bucuresti. Maria Ghiculeasa 66. str. 2 apartamente. Romulus 16. 3 apartamente. Tocineanu Inelu. Th. 183 7680. C. Mitrop. Panduri 7678. Bucuresti. Teodoru Elvira. Vulturi 55 7689. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. 8 apartamente. imobil complet. str. str. Teodorescu Angela. Tascu Constantin. Costache. Tudorache Adam. Sinaia str. Olimpului 68. Bucuresti. Bucuresti. Tsahiris Anghela. Toma Ionescu 1. 3 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. Vasilescu Mircea. Bucuresti. 7683. str. Tattu N. 9 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. a 7702. Teodoru Elena. str. Bucuresti. str. Marasesti 127. Balcescu 35. Bucuresti. Poet Sihleanu 3 7710. Tabacu Ilie. 7684. 3 apartamente. 36 7695. sos. str. N. str. str. Bucuresti. G. 7 apartamente. Selari 4. Iancu Brezeanu 2 7690. str. Tanasoca Nic. Tastiris Dumitru. Avram Iancu 23. Tatarski Rubinstein Sofia. Plevnei 1. 4 apartamente. Bul. Teodorescu Ana. 3 apartamente. Vasiliu. Republicii 11. str. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Teodorescu D-tru. 2 apartamente. Bucuresti. str. Dr. Sf. 16 apartamente. Tarpa Christache. str. 3 apartamente. Tarpo Vasile. Vitting 31. 7704. Caratzoli 7 7711. Sf. Bucuresti. 7681. A. 9 apartamente. 4 apartamente. str. Eroilor. Remus Opreanu 1. 4 apartamente. Gramont 2a. Teodoru Ruxandra. Alex. Teohari Nicolae. Slova 5. 8 apartamente. str. Carol Davila. Vasile Roaita. 7699. Lavoray 5. str. Militiei 6. Av. str. str. 7712. V. 8 apartamente. Tanasescu Eugenia. Batistei 35. str. Tinculescu Aurel. Bucuresti. 18 7691. Filipescu 7. Bucuresti. str. Preotescu 31 7700. 14. 13. Apostoli 37 7686. Teohari 24 7698. 22 . Eminescu 17. Fantanica 63 7679. Teodorescu Ana. Tomescu Vasile. str. Tomasini Giusepino. Tg. str. Bucuresti. Apostoli 21. Alex. Cpt. Bucuresti. Dr. M. Col. Bucuresti. str. Aristide Briand 4. 34. str. Viilor 29 7706. Cal. 5 apartamente. 12 apartamente. Tzerichiras D. Constanta. Teodorescu Dumitru. Stoenescu 4. Bucuresti. str. Teodoru Hanibal. Cuza Voda. 7 apartamente. 4 apartamente.

6 apartamente. Cal. Popeia 37. str. Sinaia. str. Tudor Niculae. str. Theofileru C-tin. Dionisie Lupu 12. si I. Giurgiu. 73 7738. Bucuresti. Tabacu Ortansa. Teodorescu Teodoru. Tendler. str. Brazilia 58. Nerva Traian. str. Bucuresti. "Techirghiol" S. str. Todorescu C-tin. str. Bucuresti. str. a 7740. str. Teodorescu Marius si Marica. Dumbrava Rosie. 72. Lt. 9 apartamente. Bucuresti. Olimpului 80 7716. str. cal. str. 7718. Trandafirescu Constanta. str. Cal. 3 apartamente. 37-39. Rosetti 14. Republicii 86. Bucuresti. 15 7737. Dr. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Arion. Col. 7744. 9 apartamente. 14 apartamente. Traila I. 18 apartamente. str. Tabacovici Niculae.. Bucuresti. Toma Alexandru 5 apartamente. 7727. Tesar Albin. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Trincu Elena. . Tanasescu Dorina. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Taube Leon. Minotaurului 37 7735. str. str. 4 apartamente. Sinaia. 12 7722. Trancu Guci Lorina. str. 97 7714. str. Rahovei 402 7741. Col. Tuliu Galia. Ardealului 89 7721. Bucuresti. 2 apartamente. Dumbrava Rosie 13. 6 apartamente. Taufer Iosefina. Vineri. 10. Teju Sterie. Tudoran Emil si Silvia. Bucuresti. Bucuresti. 2. 3 apartamente.7713. Buzoianu 1 7724. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. colt Marasti 7726. Vasile Roaita 31 7732. Cuza Voda 89 7715. Most. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu. str. 6 apartamente. 16 7739. Lipscani 51. 7720. Kogalniceanu 59 7734. str. str. Bucuresti. C. N. Bucuresti. 7745. 4 apartamente. A. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Teodorescu Nicolae. Cpt. Alex. str. Tanasescu Oprea. Grivitei 127 7717. Lebedei 3. Trifan Petre. 12 apartamente. Colentina. str. Bucuresti. Virgil Plesoianu. Ticamis Marina Victor. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita. Visarion 21-23. 18 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Babes 19 7719. Tendler A. Vacaresti 170 7725. str. 4 apartamente.A. 5 apartamente. 23. 5 apartamente. sos. Elena Cuza. 7746. Bucuresti. jud. 29 7731. str. Trandaburu Ana. Episcopiei. Voda. Dr. Tomescu Maria. 3 apartamente. str. Calea Dorobanti 10 7747. Bucuresti. Bucuresti. Cal. 9-17. Bucuresti. Chesarie 4. Bucuresti. Sahia 12. Polona 12. Teodorescu Virginia. 6 apartamente. Constantin. 6 apartamente. Talamba Gheorghe.. Cal. str. C. Sabinelor 10-12 7729. str. Cal. Marasti 33 7742. Alex. Bd. Trifan Constantin. Demetriade 16. 7728. Panduri. Tasse Anesia si Arghir. Bucuresti. Ep. Dorobanti 51 7743. 4 apartamente. 15 apartamente. Mihai Voda. str. Tancoff Alexandru. 9 apartamente. 24. cal. Elena Cuza. Tanase Tanase. 7736. 3 apartamente. Razvan. 11 apartamente. C. str. Mosilor 318. 31. str. Serban Voda 51. Bucuresti. Ciurcu 8 7730. Sf. Constanta 7723. Teodoru Alexandrina si Marin. Techirghiol. Bucuresti. Mamuleanu 38 7733. Bucuresti. Lister. str. 4 apartamente. Bd. Bd.

Tanasescu M. str. Icoanei 79. 3 apartamente. Bucuresti. Teodorescu Apostol. A. Tanasescu Virginia. Bucuresti. 7764. Teodorescu Maria. G-ral Manu 17. Floreasca 6. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 7773. 7768. Dragos Voda 17 7760. Fainari 5. Hagi Enus 2 7759. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Trandafirescu Miron. Tohana Theodor. Galati. 7776. Alexandru Constantinescu 50. Teodorescu Nicolae. 5 apartamente. Bucuresti. Theoharie C-tin. str.. str. 15 apartamente. Calea Victoriei 101. M. Bucuresti-Colentina. Lamaitei 40 7758. 4 apartamente. Republicii 21. str. str. a. str.Colonel Papazoglu 106 7748. Toth Iosif. str. sc. Ilarie Chendi 19. L. 6 apartamente. str. G-ral Eremia Grigorescu 7. Toma Iona si Valeriu. Bucuresti. Bucuresti. Italiana 2. Bucuresti. str. Sandu Aldea 16. Intr. Bucuresti. Jdanov 35. Brasov. str. Bucuresti. Tomorici Rodica. Brasoveni 58 7765. Franzelari 22. 6 apartamente. str. V. 17 apartamente. Talpeanu Virginia. 7771. str. 2 apartamente. 7755. Stalin 18. str. 7753. 7775. 14 apartamente. Vasile Lascar 21. str. Afumati km. Teodorescu Teodora. Torok Beniamin. Mihai Bravu 40. Bucuresti. Polona 34. 7777. 4 apartamente. Vasile . Ploiesti. 12 apartamente. Teodor Ana. Viitor 190. 7749. Tomescu 2. Bucuresti. 7769. A. Tanasoca Nicolita. str. Teodorescu Gheorghe. Cantacuzino 13. Tuceru Profira. str. str. Av. M. 7756. str. Teodoru Dumitru. Tzintzu Elena. Atena 5. Piata Rosetti 3. 5 apartamente.. Telemari Adela. 2 apartamente. 3 apartamente. Bitolia 34 7766. Ecoului 55 7761. 7762. 3 apartamente. Kogalniceanu 6 7750. Bucuresti. Sos. str. Teodorescu Mariuca. 6 apartamente. Teodorescu Ion si Vasilica. str. Craiova. 7 apartamente. str. calea Victoriei 190. 5 apartamente. Av. 6 apartamente. Ploiesti. Blank 15 7763. 7767. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Intr. Bucuresti. str. Bucuresti. Teleman Gabriella. Bdul I. 4 apartamente. b-dul Republicii 55. 10. Maica Domnului 62. Boteanu 3. Tasca Cordelia. Cauzasi 26. Iasi. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7770. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. 7774. Darcle 6 7754. 5 apartamente. Niry. str. str. Teodoru Ilariu si Elena. Bucuresti. Bucuresti. Raspantiilor 10. a. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. Castelului 128. 2 apartamente. Precupetii Vechi 3. str. str. Romana 193. str. Asachi 17 7751. Prof. Bucuresti. 7772. Zorileanu 2. Tomasian C. 9 apartamente. Theodoru D-tru. Teodorescu Maria. Bucuresti. 8. Elena Doamna 84. Mircea Zorileanu 55 7752. Calea Mosilor 219 7757. 107. str. 5 apartamente. Teodorescu Ioana.

str. Bucuresti. 7791. str. Bucuresti. Cioplea). 7798. Bucuresti. 5 apartamente. Tonciu Ion zis Tancu. Theodoru A. Tavernier Dorothea. Mamaia (Bloc Edilitatea). 13 Septembrie 73. Cantacuzino 3. 4 apartamente. Braila. cal. Tively Leonte. Palade 4. Topolog Maria. 7796. 23. Alex.Corta 7. 10 apartamente. Teodoru C. Bucuresti. Rosiorii de Vede. cal. 7780. Lacul Tei 112 7794. str. str. Bolintineanu 16. Tudora Gh. 24. Tarter Tina. str. b-dul Republicii 86. Ion Nou 34. Tanau Mihail si Anastase Sicu. Balcescu 3-5. Constanta. I. Teodorescu Ioana. Bucuresti. Lipscani 51. str. str. str. G. 7785. str. 4 apartamente. str. Elena Pavel 16. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Medic Gh. Demostene 9. 7786. Batistei 35. Bucuresti. Tanasescu Margareta si Niculae. 13 Septembrie 108 7802. 14 apartamente. Muzelor 12. 6 apartamente. 167. 8 apartamente. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan). 7806. Ion Sulea 108. Teodorescu Maria. N. str. b-dul Republicei. Calarasi 130. Bucuresti. 9 apartamente. Brezoianu 29. Caragiale 33. 7803. Teodorescu Dan si Al. Ing. cal. Visarion 8. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina. 14 apartamente. 3 apartamente. Aurelia. 5 apartamente. Teodor Nitu. Tatos Teodor si Maria. Pitar Mosi. D. Bucuresti. 51 b. str. 10 apartamente. Suceava. str. 4 apartamente. Salcamilor 12. Balcescu 24. Bucuresti. 7799. 7789. Bucuresti. b-dul Republicii 71. Dudesti Cioplea. cal. cal. str. 7800. 4 apartamente. 42. Bucuresti. str. str. Tibilete Romulus. 9 7778. 7801. si Elena. . str. str. Buzesti 32. str. Bucuresti. Bucuresti. 7805. str. str. b-dul N. Grivitei 80. Const. Vasile Alecsandri 82. str. 4 apartamente. 6 Martie 21. 7782. 5 apartamente. str. Tanasescu Maria. Zablovschi 42. Nicolae. 7779. Tomas Maria si Stefan. Tanase Petia Ion. 3 apartamente. str. Bucuresti. Beldiman 1. N. Dobrogeanu Gherea 2. Ion Sulea (D. Bucuresti. 7804. str. Bucuresti. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. cal.. 6 apartamente. Puschin 5. 7795. Tesia Const. 20. Balcescu 4. Victoriei 214 7783. Caragiale 8. 4 apartamente. 13 Septembrie 237 7792. Bibescu Voda 6 7784. str. Tomescu Vasile. Bucuresti. 18. Tanasescu Alexandru. str. 2 apartamente. Tarabuta Iolanda. str. str. Donici 27. 7781. 3 apartamente. cal. Bucuresti. Bucuresti. 14 7787. 7793. 4 apartamente. Anastasie Panu 12. A. Marin. Bucuresti. 103. sf. 1 7797. Galati. Grigore Ghica 12 a 7790. Tanasescu Aristide. Niculae. Bucuresti. Tache I. Henri. Dunarii 26. Frumoasa 54. b-dul Dacia 47. str. 31 apartamente. str. Bucuresti. str. Rahovei 192. Moroiu 2. Tanasescu N. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 10. Ceres. Teofilovici Nadejdea. 7788. 3 apartamente. str.

Dimitr. 5 apartamente. 4 apartamente. 7817. 4 apartamente. C-tin Grand 47-55 7819. Teodorescu Petre. 5 apartamente. Abrud 22. Aurora 20. Intr. Pana 42. b. subl. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. August 20 . str. 4 apartamente. Tanasescu Maria. Tabacari 22. Bucuresti. 7811. 11 apartamente. 9 apartamente. Tomasini V. 5 apartamente. cal. Tintoriu Alexandru. Felicia Racovita 7 7840. str. 6 apartamente. str. Karl Marx 4. 7823. Bucuresti. Bul. Siret Maresal Malinovski 18. 7 apartamente. Iuliu Tetrat. Bucuresti. Bucuresti. spl. Manolescu 12. str. b-dul 1 Mai 47. Londra 4. 10 apartamente. Anast. Blanari 3. 31. Bucuresti. Tobman Elias. N. Parfumului 29 7815. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Tanase T. 3 apartamente. Brandza 20 7828. Traian 11. 7 apartamente. Buzesti 94. 7830. 111 str. G-ral Angelescu 108 7820. Tudoran Maria. 5 apartamente. 4 apartamente. str. b-dul Alexandru I. str. Tautu Theodora. str. str. Abrud 90 7812. 7837. A. str. Bucuresti. 7836. Colentina 180. Eugen Iosif 11. 4 apartamente. Teodorescu I. Bucuresti. Tonceanu Tudor si sotia. Trandafirescu Zamfira. b. Grivitei 173. Teodoru Stefania. str. Tomeli Garbea Zoie. Tomasini Umberto si Maria. Baneasa 2. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. Bagdasar 9. Torcanaru Aron. 4 apartamente. 60 7939. Bucuresti. 7 apartamente. Melitei 4. str. 17 apartamente. Sft. Mures 77 7814. Bucuresti. 7809. 9 apartamente. Tanase Ion. Iasi. str. str. Bucuresti. Teodorescu Tiberiu. Viesparilor. 4 apartamente. Alex. Bucuresti. Sf. Toma Isac. Bucuresti. Teodorescu Emil. Mare 113. Romana 150 7831. Bucuresti. Moruzi Voevod 43. Todorescu Ion. Piata Amzei 10. str. str. Tocineanu Alexandru. Intr. Bucuresti. Popa Nan 204. str. Trucarea Paula. str. Bucuresti. str. Ilie Pintilie 17. Bucuresti. Oancea 27 7841. str. Focsani str. Banu Udrea 23. 7835. str. Bucuresti. Gheorghe. 7821. str. Bucuresti. Ionescu 2. 7824. 7834. Bucuresti. Dr. 42 7808. str. 9. Apostoli 75 7826. Matei Voevod 62. str. D. Bucuresti. Ghita. str. Grivitei 133 7813. Bucuresti. 7810. Mihai Vitezu 16 7825. Teodorescu Nicolae si C. 7832. 9 apartamente. Panduri 5 7816. Cuza. 7 apartamente. str. 13 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Teodorescu A. Teodorescu Gh..7807. si C. B-dul 1848. Tico Dumitru. 2 apartamente. Bucuresti. 31 apartamente. Dr. 7838. Cal. Teodorescu Grigore si Dumitra. Bucuresti. Topor Maria. Bucuresti. Turma Elena. sos. Toncescu Gheorghe. Bucuresti. 7833. Dr. Luterana 11. Tanasescu Traian. 7822. 7842. Bucuresti. str. str.. Cuza 70. Teodoru Elena. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Laborator 47. str. 3 apartamente. 8 apartamente. Xenopol 1. Unirii 24. Bucuresti. Tuttnauer Margot. Tzretanovici T. Bucuresti. 7 apartamente. a. I. Stirbei Voda 16. str. Bucuresti. sos. str. 4 apartamente. Giovani. 7 apartamente. Missail 19 7827. str. str. Savu. Constantin 3. Turnibucu C-tin. Tatulescu Dimitrie. Gh. Cameliei 18 7818. si Maria. 2.

V. Bucuresti. Stefan 10. Tacu Mircea. B-dul 1 Mai. Comana 7. sos. 6 apartamente. str. 7866. Tacoveanu Khevoroc. Cpt. 7847. Traianescu P. Duzilor 9. 7846. sos. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sc. 6 apartamente. 7871. 6 apartamente. Tofan St. 7867. Teodorescu C. 7863. 7855. str. 7849. Bucuresti. Vladescu 35. Bucuresti. Bucuresti. str. 7854. Speranta 156. str. Tanasescu Ion. Onciul 9 7869. Tache Gheorghe. si Florica. sos. Teodoru Stoica si Cristina. Tomescu Fernanda. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta. Dr. Bucuresti. Th. Marica. Sos. str. str. Bucuresti. 20 apartamente. Iancului 112.7843. str. Teodorescu Traian. Cal. Timis Cristea Spiridon. Iancului 53. Tanase Ilie si Constanta. Duiliu Zamfirescu 6. Dr. Toslangioan Hariton. Col. Teltalien. 7 apartamente. Vacaresti 38. M. 4 apartamente. str. Ion. Calea Victoriei 190 7844. 3 apartamente. 5 apartamente. Campulung Muscel. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Tipurita Vasile. Barbu Vacarescu 22. 9 apartamente. 7873. 4 apartamente. Burghelea 22. 7862. Bucuresti. 7861. Tanoviceanu Nicolae. str. R. Calarasi 85. Calea Victoriei 104. 3 apartamente. Traian 10 7856. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Pantelimon 203. str. Bucuresti. Dudesti 58. str. Alecsandri 23. Tanasescu D-tru si Dobrita. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 7868. Bucuresti. Cristian 2. Tannenbaum Clara. 4 apartamente. str. str. str. str. Bucuresti. 180. Ioan. Bucuresti. 31 apartamente. Dr. Nicolae. Tipurita Paraschiva. Arh. Arh. Bucuresti. 5 apartamente. str. 7845. str. 6 apartamente. Cometei 5. Lucaci 59. Grigore Ventura 9. str. str. str. . Buzau. Matei Voevod 44. 7 apartamente. St. Teslaru Charlotta. 7858. Bucuresti. 5 apartamente. Olari 40. Echinoxului 31. 4 apartamente. Tetrat 8 7875. Trincu Atanase. Burcus 16. str. b 7851. Lt. str. Bucuresti. 13 apartamente. B-dul Gh. Papazoglu 11. Energiei 4. Gheorghe 14. Tileriu Axente. Dudesti 11 7857. Bitolia 19. Tomescu Traian. 7859. Tatuescu Victor si Elena. 52 A 7870. 7860. Kogalniceanu 37. Bucuresti. Calea Calarasi 103. Av. 7853. Constantin. Bucuresti. str. Bucuresti. Titu Maiorescu 5. Mihail Bravu 104. 7874. Cal. Mihai Bravu 103. Andi Endre 3. str. 8 apartamente. Dionisie Lupu 19. St. 4 apartamente. 13 Decembrie 6. Vasilescu Iosif 31. Tandel Ludovic. Gr. Tant Ambrozie. Bucuresti. 7850. Caracal str. 7876. str. str. str. Stirbei Voda 87 A 7864. str. 26 apartamente. Bucuresti. Viorele 42. Bucuresti. Sinaia str. 4 apartamente. Teodorescu G. Salcamilor 27 7848. Theil Elvira. Cal.. Harjau 45. sos. Toseanu C. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. str. D. str. 11 apartamente. Teisanu C. Lipscani 12. 9 apartamente. Bucuresti. Tabacu Radu. Stan Poetas 42. Dimitrov 45. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Mora 13. 9 apartamente. Putul Zamfir 33. 16 apartamente. str. Teodoru N. str. Pantelimon Sf. 6 apartamente. 7872. Bucuresti. Tomescu Maria. 7852. Bucuresti. Floreasca 18 7865. str. 20 apartamente.

Teodorescu Gh. Bucuresti. str. 2 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Tamisescu Alex. Teodorescu Georgeta. Bucuresti. 5 apartamente. 7890. Bucuresti. Dosoftei 75. 7 apartamente. Pantelimon 24. Tomescu Lucica. Bucuresti. Teodor Speranta 51. Tabacu Toma. 4 apartamente. Gl. str. Popa Nan 191. Bucuresti. Tanasescu Ana. Teodorescu 11. str. 5 apartamente. Tesca Stan Marin. Parfumului 4. 7879. Sinaia. Pieptanari 68 7900. 7895. Bucuresti. 7896. Bucuresti. Vasile Conta 79 7885. Trieriu Gabriel. Teodorescu Dan Stoian. Cantemir 90 7886. Bucuresti. Cuza Voda 39. Bucuresti. Calarasi 53. Bucuresti. Bateriilor 4. Vaselor 30 7884. Grivitei 59 7907. str. Bucuresti. Adi Endre 12. str. str. str. Calea Calarasi 213. Traiana Emil si Traiana R. 103. Bucuresti. B-dul Tolbuchin 22. 7877. Avram Iancu 5. Bucur 17 7899. Teodorescu Stefan. Bucuresti. str. Calea Calarasi 215 7887. Toamnei 3 7893. Cal. Campina. Gen. 3 apartamente. 7903. Lucaci 74. 9 apartamente. Teodor Renata. Ioan si Eudosia 56 apartamente. Bucuresti. str. 7904. The. Iasi. str. Ipatescu 3. str. Tulea Mihai. Poterasi 6. 7880. str. 9 apartamente. Mitr. Soarelui 8. 4 apartamente. 7878. str. Selari 4. Popa Nan 119 7883. Bucuresti. C-tin. Tudor Iordan. Tautu Dumitru. str. Andreescu 5. Atelierului 1-33-33B. 3 apartamente. Tomescu Vasile. Selari 13. Bucuresti. a. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Dianei 14. Bucuresti.. Cornu Capri 63. Bd. Bucuresti. 7905. Av. Cpt. str. 3 apartamente. Tase Tache.Mincu 4. 7888. 4 apartamente. str. F. Tarnava l. 55 apartamente. Tomas Elena. Vacaresti 98. 7882. Bucuresti. 3 apartamente. Traian 73. str. Bucuresti. Bucuresti. Matei Corbescu 8. Columbelor 7. Iliescu 69 7894. 7889. Tomescu Gh. I. Bucuresti. Pacurari 45. 7898. Trembischi Henri. Talmaciu Viorel. Cosbuc 60. 7 apartamente. st. Titulescu 56 7910. N. 8 apartamente. Grivitei 514 7909. Iliescu 28 7906. Bucuresti. str. Bucuresti. Trandafir Vasile. Tomescu Dumitru. Brezoianu 10. 7892. Bucuresti. Bd. Fund. Bucuresti.. 3 apartamente. Cal. 6 apartamente. Bucuresti. Tigrului 8. 4 apartamente. Romana 61-67 7902. Calusei 64 A 7891. Calea Rahovei 99 7901. str. Teodosiu N. Teodorescu Nicolae. 4 apartamente. Bucuresti. Sos. str. Teodoru Maria. str. 112. Clopotari Vechi 23. sos. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. Dem. str.. 7897. Bucsinescu 19. Teodorescu Zenolica. str. Teodrescu Rodica. Gh. 10 apartamente. 4 apartamente. Ion Ghica 2. 4 apartamente. str. 10 apartamente. str. Austrului 9. str. Sinaia. str. Bucuresti. Cercilescu 19. Fd.. str. 5 apartamente. 7 apartamente. 23 August 33. . str. Ternoveanu Elena. str. Tabacu C. Turcani Tulea si Emilia. Cal. 3 apartamente. str. str. str. str. 2 apartamente. Berzei 58. Bucuresti. 7908. str. 3 apartamente. 7881. str. Teodorescu Sofia. Timoftei Gavrila. Paleologu 13. str. Trestianu Nicolae.

Bucuresti. Bucuresti. 7939. G.. str. Ratiu 8. Bucuresti. 7919. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Teodorescu R. 4 apartamente. Constanta str. Th. Bucuresti. 7942. 3 apartamente. Serban Petrescu 30 7934. Tanasescu G. Marasesti 23 str. Tomasiu Giusepe si Giusepina. Iasi. Stefan 6. Bd. Dr. Cameliei 7 7937. 20 apartamente. Timea Gabriela. Cuza 57 A 7940.. 333 7912. Tacu. Teodorescu Fatulet. Romania Muncitoare 14. Marcovici 9. 3 apartamente. Popa Tatu 22 7921. str. Calea Mosilor 346 7916. Emeli. 2 apartamente. Medico-Militar 18. 11 apartamente. Bucuresti str. str. I. 5 apartamente. Tomas Ella si Doroteia Boros. Biserica Amzei 27 7930. Cuza 53 7917. Cal. str. Bucuresti. Viitorului 62. 5 apartamente. Victoriei 25 7927. Donici 50 7926. Viitor 187 7931. 25 apartamente. 3 apartamente. Inst. si M. Bucuresti. str. Romania Muncitoare 7928. Gh. Prelung. Elena. Miciurin 2. Banului 3. str. Aleia Petofi 22. str. Teorilovici Eltu. Teodoriu Lucia. Tomseneanu A. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Tapciu Valentin. 16 Februarie. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Stefan Gheorghiu 1. str. 5 apartamente. Tichie Mihail si Sofia. str. str.. Tangescu Olga. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. A. . Brezoianu 29 B 7932. Tanasescu Gh. Bucuresti. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller. 4 apartamente. Tapciu Dumitru. Brezoianu 9. I. Giulesti 62. Pacurari 80. Terzea Alex. 3 apartamente. Teodorescu Paunica. M. Tunari 6 7935. str. 7923. Bucuresti. A. str.Stalin 93. Stirbei Voda 65. str. Eduard Grand 64. Cobalcescu 41. Teodorescu Eugenia fost Ionescu. Cazarmii 11. Bucuresti. str. Niculae. Stefan cel Mare 10. str. Triepescu Constantin. str. str. Teofil Dimache. Cristina.. Bd. 7911. Brailei 89 7924. Bucuresti. Tarcea Marin. Xenopol 3. 5 apartamente. Bucuresti. Maiu 120 7922. Calea Grivitei 156 7914. Topoloveanu Zoie. Cal. Claudian 16. 7929. 3 apartamente. Bd. V. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Frumoasa 52. Petre Locusteanu 10. 7936. Tamastan Maria. Traubel Sara. Tacu Ecaterina si N. Alba Iulia 13. Bd. str. 6 apartamente. 4 apartamente. 7938. Cosbuc 76 7925. Mare 49. Timan Emanoil. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. A 7941. Tutila Mostenit. Felix 3. Grivitei 208 a. Maior Dr. Tiporascu Elena N. Trasnea N. str. Bucuresti. str. Dr. 2 apartamente. 7 apartamente. Vasile Lascar 214. Bucuresti. 29 apartamente. Toma I. Dr. Grivitei 61 7918. str. Tuchie Gheorghe. Cuza Voda 25. str. Bd. Toboc Constantin. 7915. Kogalniceanu 14 7913. 15 apartamente. Bucuresti. Calea Dorobantilor 12 Cal. 7933. 3 apartamente. 7920. Bucuresti. str. Bucuresti. sos. Teofilovici Nazepoca. 8 apartamente. Magheru 43. 5 apartamente. I. Bucuresti. Braila. str. Bucuresti. I. Bd. 3 apartamente. 7 apartamente. str.. str. Bucuresti. str. 7943. Bucuresti. 1 Mai nr. str.

Iasi. Bucuresti. str. 795l. Teohari 12. Teposu Virginia.str. str. Comana 3. Naltin 7 7956. Viitor 70. Tudose R. Maria. Bucuresti. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina. str. Tetu Ion. 4 apartamente. 1 apartament. Bucuresti. Tepes Voda 123. Splaiul Unirii 103. 7964. 5 apartamente. Bucuresti. Busteni. Tiripe Oprea. U. str. Cercelus 42 Braila. Tetu Dionisie si Ecaterina. Brailei 89 7965. Bucuresti. Tucrman Natan. Tunescu Constantin. Vilson 15. Dionisie Lupu 50 7959. 12 apartamente. 11 apartamente. 7952. Toni Ioana. Bucuresti. Toni Ehalia. Petofi 7 7962. si Maria. 4 apartamente. Principatele Unite 45. Tartareanu Niculae. Balcescu 16 7955. Masina de Paine 110. Cerbului 8. . Vasile Lascar 111. Dr. Procopie Dumitrescu 4. str. 2 apartamente. 7948. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Lanariei 49. Col. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Tuica Niculae. Viitorului 165. 39. Tuchel Gh. Temisana 19 7969. 7946. 7971. str. Dr. str. B-dul Dacia 38. str. Bucuresti. Orientului 11. str. str. Titeica Radu Gabriela. Bucuresti. 8 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Cluceru Udricani 10 7968. Regala 26 7950. Maria. Bucuresti. 9 apartamente. 29. Puisor 27. Tinchea Maia. 4 apartamente. Ion Sulea 9 7966. Acvila 42 7961. 15 apartamente. 4 apartamente. str. B-dul N. 7958. 13 apartamente. 7 apartamente. 43 apartamente. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Tarnopol Lambru. Dimitrov 71. T. 4 apartamente. 7944. str. 7953. G-ral Maghheru 43. Niculcea 43 7967. 7945. imobil complect. Unirei 60.. Tovane Simion. Turoi Marin. Tita Anton si Tanasescu Nicu. G-ral Falcoianu 6 7960. Bucuresti. Tone Alex.. str. Bucuresti. Papazoglu 75 7947. calea Floreasca 43 7963. 6 apartamente. Bucuresti. Tasca Sofia. Tantarcu Ilie si Elena. Calea Dorobanti 246 7957. Dr. Tara C. Dionisie Lupu 80. Fundeni 25. Bucuresti. str. Grigore Manolescu 22. str. str. Bucuresti. 111. Bucuresti. 167 7954. Tepelea G. Tica Constantin. Iordan Calea Grivitei 205. 9 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. str. str. Prunaru 9. str. Bucuresti. str. Intr. Donici 11 Bis. Tintea Ioan. 3 apartamente. Bucuresti. Tigler Paris Florica. str. str. str. 14 apartamente. Tenici Stefan. Turai I. 125 7949. Bucuresti. 5 apartamente. str. calea Grivitei 133. str. str. Bucuresti. Radovici 7. Bucuresti. Pacurari 80 Galati. Miron Costin 49. str. Bd. 7970. Alex. Cobalcescu 47. sos.

Preot Bidoianu 4. Unio-Chimica. B-dul Gh. Bucuresti. Ungureanu I. 14 apartamente. T. 3. 4 apartamente. str. Olteni 3. str. 10 apartamente. 14 apartamente. 9 apartamente. Ilincuta. A. intr. Ugolini Anton. . str. Urma Leontina. 7 apartamente. Urleanu Sevastica. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. Uica Valeria si C. A. Urlatianu Ion. V. Artei 11 7989. str. Udria D-tru si Ana. 9 apartamente. str. Urlatianu Grigore. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Momuleanu 12. Bucuresti. P. B-dul Pache. 17 apartamente. Ulmeni Ion si Maria. Dimitrov 29 7973. 7988. sos. str. N. Bucuresti. Selari 20 7999. C. Ungar Rubin. sos. str. Maria. Mazarik 8. 3 apartamente. Urdareanu Speranta. str. Zamara Noua 16 7997. 7990. Calea Serban Voda 182 7975. 13 apartamente. Roma 21. str. Urban Matei. Domnul Tudor 8. 7985. 7982. str. 10 apartamente. str. 5 apartamente. C. I. D. Buzesti 43 8000. 3 apartamente. 7979. Rosetti 40 7993. 7991. Mincu 31. Rosetti 10 7995. 7980. Vasile Lascar 163. sos. 25. 7981. 13 apartamente. Bucuresti. Pantelimon 39. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Romulus 44 7977. str. Ungureanu Carolina. Urmuzescu Laurentia. Bucuresti. Stefan cel Mare 132. Bucuresti. str. Cutitul de Argint 18. Urloiu Dragomir. V. Bucuresti. C. Ulmianu C-tin si Lucretia. Bucuresti. str. Turda 158 7992. 8001. 41. 4 apartamente. N. Bucuresti. Zefirului 5. str. 7987. Vultureanu Constantin. 10 apartamente. str. Vitan 13. Vladescu Florica. I. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Untu Victor 4 apartamente. str. Urzica Meihail. str. 2 apartamente. Paris 7. 10 apartamente. 9 apartamente. Udristoiu Vasile. Bucuresti. Bucuresti str. 16 apartamente. Viitor 85-87. Golescu 5 7996. str. Cal. str. Alex. Ungar Diana. Cantemir 84. Putul cu apa rece. sos. 145 Pietrosita. Domnitorului 9 7983. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Maria Rosetti 55 7976.7972. Bucuresti. str. Daniel Barcianu 36 8004. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. U. A. str. 4 7984. Kuibasev 3 7998. Kuibasev 3. 5 apartamente. Bucuresti. Urschitz Gheorghe. Bucuresti. str. 3 apartamente. Urnescu Const. Serei 20. Ureche Raimond. str. str. Bucuresti. 7986. Viitorului 21. Uleia Ion. 12 apartamente. Targoviste 6 7974. Vladescu Ana. Sos. 8002. Moruzi 40. Daniel Barcianu 36 8003. Bucuresti. Arh. 21 B. Stefan Hepites 24. 3 apartamente. Negru Voda 158. Urleanu Maria. str. 7 apartamente. Bucuresti. Dumbrava Rosie 10. Urlatianu Sanda. Bucuresti. Ursulescu Florica. 6 apartamente. Logofatu Tautu 66. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Floreasca 116 7994. 10 apartamente. str. Vatarescu Paulina.. Salvator 27 7978.

Viilor 13. Bucuresti. Preot Bidoianu 2. str. 26 8018. Bucuresti. 2 apartamente. Plevnei 1. Alex. Sinaia. Cpt. Dionisie Lupu 1. Vasilescu Petre. Velican C-tin. 6 apartamente. Dr. I. Sinaia. str. Sinaia. Bucuresti. str. Traian 212. Negel 57. 8021. str. Marasti 25. Bd. Bucuresti. Viasu C-tin. Muncii 5 8011. Bucuresti. Volbrath Gustav. 2 apartamente. Vartic Ioan. str. Kalinderu 14. Vasilescu Darie si Ioana. Bucuresti. 8013. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 8036. 13 Decembrie 4. Victoria. Vladimirescu C-tin. sos. str. si Elena. sos. Donici 35. 5 apartamente. 8035. str. Petru Maior 73. 8015. Aurel Vlaicu 16. Salvator 40. str. Viasu Alexandru. 3 apartamente. Bucuresti. Vladeanu Elena. str. 8024. Oct. a. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 67 8029. str. str. 101 8028.R. str. Visinoiu Stefan. 8008. Vitu Al. 5 apartamente. Rahovei 123. Ghergheasa 40. Bd. 4 apartamente. Piata Amzei 26. Bucuresti. 3 apartamente. str. Armeneasca 43. Vitzu Noemi si Roza Salter. 10 apartamente. 6 apartamente. Vasilescu Grigore. 7 apartamente. Vuxanovici Alex. str. 13 apartamente. Ritoride 27. 9 apartamente. Bucuresti. Caragiale 7. Vasiliu Irina.A. str. str. Vaianu Samuel. Bucuresti. Capsa 11 8017. Povestei 7. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 Martie 38. Popa Soare 51. Bucuresti. Lt. Bd. Stefan Mihaileanu 6. Vasilescu Viorica Popescu. Verzea Sofia. Vercescu P. Bucuresti. Mihnea Voda 7. str. calea Grivitei 155. 6 apartamente. Bucuresti. Ardealului 12. str. str. Voiculescu Maria. Vasilescu Petre. str. Colentina 78. 6 apartamente. P-ta Unirii 8012. Bucuresti. Elena Ferechide 11. 8020. Lanariei 136. 2 apartamente. Dr. 8027. Voronca Wilhelmina. Mihai Voda 54 8022. Vasile Conta 5. G-ral Angelescu 70. Bd. Bucuresti. 8025. str. 8034. str. 3 apartamente. 99. Bucuresti. Cal. Asachi 11. Cuza 80. Cotroceni 11. Vintici Victor.. str. 8032. Italiana 11. 5 apartamente. 8026. 4 apartamente. Vasiliu Margareta. str. Bucuresti. Verzea Sofia. 8007. Viilor 93. 4 apartamente. 8014. Cocorascu 54.8005. 2 apartamente. str. str. str. 11 apartamente. str. mostenitori. 8009. str. Traian 87 8010. Aurel Vlaicu 67 8016. 7 apartamente. Dr. Venera. 7 apartamente. Bucuresti. str. Focsani str. Herastrau 37 8019. sos. Vezeanu Florica si Stefania. Leonte 38. str. Bucuresti. 2 apartamente. Elena Cuza 75 8031. 10 apartamente. Bucuresti. . Voiculescu I. D-trie Orbescu 16. Velea Stefan si Eugenia. 4 apartamente. 8023. 10 apartamente. str. Bucuresti. Alex. Vera M. Victoria S. Bucuresti. str. Furnica 53. str. 15 apartamente. 8006. Viespescu Vasile. Vasilescu C-tin si Cecilia. Ionita Cegan 13. Bucuresti.. Sinaia. 8030. 8 apartamente. Pucioasa. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Luigi Cazavilian 9 8033. str.

Bucuresti. b-dul Dacia 7 8058. Vasiliu T. Vasilescu Maria. str. str. Bucuresti. str. Vasiliu Minerva. Lister 5. jud. 11 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. Colentina-Pipera. Oct. str. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. Vanghele Marcu Naum. 3 apartamente. 2 apartamente. Vasiliu Emilia. Italiana 3. str. Serban Voda 149. 8065. Calarasi. Bucuresti. Dobroesti 8063. Sinaia. str. Dr. Sinaia. str. 8 apartamente. Bucuresti. 8044. Filimon Sarbu 14. Pitar Mos 27. 7 apartamente. str. Polona 105. Julles Michelet. N. 8 apartamente. str. 8039. Toamnei 59. Bucuresti. str. intr. Predeal. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Rosescu 17. R. str. Dacia 22. Jeni Boierescu. 4 apartamente. Vasilescu N. 8052. str. 13 apartamente.. Bucuresti. 6 apartamente. str. 8045. 8 apartamente. str. Vraca Ileana. Alex.. Severeanu 9. Dr. 92. Dr. Armasului 11. str. Pasteur 48 8048. Vrabiescu Nicolae. Cpt. 8064. Mona B. 8059. Furnica 15 8053.. str. Vasilescu Ion. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Temisana 15. Alex. R. Bucuresti. Vintilescu Dan. str. 7. Dr. 134. 9 apartamente. str. Voiculescu Cleopatra. 22. Dr. Vasilescu Olimpia. Rahovei 132. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu. Bucuresti. 8042. C-tin. Crisan. 8055. Bucuresti. Cal. Transilvaniei 11. str. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Pasteur 59. Lahovari 7. str. str. 8 apartamente. intr. Bucuresti. str. 10 apartamente. 8057. Ilfov. str. 8 apartamente. str. 8043. Bucuresti. Bucuresti. 8056. Iancu Niculae 3. Vasilescu Haralambie. Vasilescu Melania. Schitu Darvari 16. Craiova . A. 9 apartamente. 15 apartamente. 13 Septembrie 47. 3 apartamente. 8061. Cal. Vatarescu S. str. com. Voiculescu Teodor si Aneta. Bucuresti. Cocorascu 52 8038. Serg. 8 apartamente.8037. Olteni 12. Calea Victoriei 101. Pamfil 19. Vantu Ion si M. Cal. Bucuresti. 8047. str. Bucuresti. 7 apartamente. Veniamin Lascar si Irina. Donici 29. Voicu Tanase. Dr. 5 apartamente. 8049. Eremia Grigorescu 5. str. 8066. Grivitei. 11 apartamente. Dr. Caragea Voda 22 8062. 8067. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu. 9. str. Sarat str. Sebastian 207. Paris 36. 8054. Agafiu Petrescu. 8046. Popa Chitu 17. Sismanian Assaluise. 8060. 2 apartamente. Rosetti 24. Voiculescu D-tru. Hirsch. Stefan S. Bucuresti. bul. 8051. Vintila Gh. Vidic Sabina Paraschiva. 5 apartamente. 6 Martie 21. Bucuresti. Plevnei 5. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 10 apartamente. Vasilescu Octavian. calea Dudesti 147. Valcea. 8040. Bucuresti. Bucuresti. 8050. Cal. Valke Maria. 8041. Bucuresti. Voinescu Amelia. 8 apartamente. Voinovici Nicu. C.. Vidrighin Stan. Villacrose succ. Antim 69. Drumul Serii. 36. Voina Aurel. str. str. Bucuresti. str. 5 apartamente.

8 apartamente. Bucuresti. Vamvocas Constantin. str. Ciprian Porumbescu 6 8083. Bucuresti. Kuibasev 7. 5 apartamente. G. Viilor 82. si El. Bucuresti. calea Victoriei 206. b-dul Nicolae Balcescu 33. Vermont George. 8088. 8068. Argentina 22. 8097. b-dul Cosbuc 51. 8086. str. Bucuresti. str. str. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion. Bucuresti. Ion Atanasiu 26. 5 apartamente. Segmentului 4. Vasilescu Victoria. 9 apartamente. Gl. Bucuresti. Herastrau 5. Bucuresti. str. Catunul Odaile 8074. com. Schitu Magureanu 30. str. 8082. 8081. str. 4 apartamente. G. str. a. Vasiliades Arghira. Busteni. Momuleanu 20. 5 apartamente. Aurica.. Arh.. 5 apartamente. 33 apartamente. Vasilescu Zoe D. str. Episcopul Radu 47. str. Campulung Muscel b-dul Republicii 13. 8098. Elefterie 4. 8 apartamente. str. 8 apartamente. Vasile Lascar 42. Bucuresti. 8092. A. 7 apartamente. Brezoianu 7. Bucuresti. Voinea Vasile. Bucuresti. str. calea Mosilor 234. Bucuresti. 8070. 3 apartamente. Boteanu 3. Mamaia. Vladescu Ada Gabriela. Nationala 35. Palade 45. Vami Elena. 8072. 8078. Veliciu St. str. 8071. Nationala. G-ral Florescu 8. Bucuresti. Intr. Voitinovici. Vintescu Sofia. Vasiliu Manole Elena. Atelierului 29. 8079. Vadoviu Cosma. 8073. str. str. str. 3 apartamente. 4 apartamente. str. D. Vlachide M. str. Voicu Gh. Lamaitei 34. 5 apartamente. Bucuresti. b-dul Dacia 9. Bucuresti. Assan 3. Cazarmii 72. str. sos. Vasiliu Gheorghe. 5 apartamente. Mantuleasa 6. G-ral Praporgescu 29. 4 apartamente. Veber Teodor. 9 apartamente. Valeanu Gh. 3 apartamente. Bd. Momuleanu 15. Vladoianu Neli Dora.. 4 apartamente. Vlasie Ecaterina. Palade 12. 36. str. Bucuresti. Bucuresti. 24 apartamente. str. str. 8069. Muzeul Zambaccian 11.str. Ruginoasa 2. 8099. Orlando 3. Dr. Bucuresti. 10 apartamente. str. Ion. 6 apartamente. jud. Thomas Masaryk. str. str. Vaitoianu Silvia. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 22 8077. Varveri Anton si Gabriela. Bucuresti. Bucuresti. str. Candiano Popescu 41. Miracolelor 2. Bucuresti. 8096. str. G. Vadescu Parvu. b-dul Marasti 31. 8089. str. Rosu. str. Eroului 4. 8093. 8084. Breaza de jos. Baratiei 35. Bucuresti. Popa Rusu 11. Principatele Unite 41. Veechia Ana Del. 10 apartamente. 4 apartamente. 8076. Vicelli Maria. 4 apartamente. 3 apartamente. Vasilescu Karpen Nic. 8087. 8095. Maior Giurascu 18. str. 8075. Ardealului 3. 8091. Bucuresti. bloc Edilitatea Campulung Muscel. . Otopeni. 8085. Bucuresti. Vasiliu Henrieta. 8094. Vasilescu Toma Stoian. Bucuresti. Maria Rosseti 10. 8090. str. Nicopole 10. 4 apartamente. 7 apartamente. str. Isvoreanu 5. Bucuresti. sos. Serban Voda 145. Vasiliu Ileana. Cameliei 35. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Bd. 8080. Valcu Irina Seteanu. Bucuresti. Ilfov. str. str. G. Ion Mincu 27. Popa Petre 22. str. 3 apartamente. Bucuresti. Valeria si Victoria Cantemir. D. Vincent Raymonde si Constanta. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. 9 apartamente.. 26 apartamente. Bucuresti.

8130. 8 apartamente. 8120. Bahluiului 21. Vasilescu Petre.. Cosbuc 6. Aurelia. Brasov. Bucuresti. str. Vasiliu Maria. Vladescu I. N. 3 apartamente. 18 apartamente. Bucuresti. Leonida 7. Bucuresti. Bucuresti. str. Cernatu. Bucuresti. Anton Pan 8. str. 4 apartamente. Parintele Vasile Lucaci 43. 4 apartamente. Bucuresti. 17 apartamente. 8132. Vidrighin Maria. 11 apartamente. Maria Rosetti 41. Volfic Dumitru si Elena. calea Calarasi 191.. 27. str. Bucuresti. B-dul 1 Mai 53. I. 3 apartamente. 8114. 8110. Revorchian. Vantu Gh. Fainari 56. Bucuresti. str. Bd. Constantin. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Grigore Manolescu 23. str. Mihail Cornea 4. Ioan. Bucuresti. imobil complet. Lanariei 123. str.8100. str. Stela. 17 apartamente. 10 apartamente. 4 apartamente. Pasaj 8104. Stefan Greceanu 8. Virgiliu 16. str. Dinicu Golescu 59. str. Belizarie Luter 22. 11 apartamente. Vranceanu Const. Hanul cu Tei 12. Colentina. Vladescu Ion si Elena. 5 apartamente. Viranian Petre. 15 apartamente. str. Gh. 10 apartamente. Vatamanu Alexandrina. Bucuresti. Campineanu 8. Romulus 4. 13 apartamente. Cuza Voda 42. Borsec 8131. 8124. Voiculescu Constanta. str.. 23 apartamente. Mihail. Gogu Cantacuzino 8-11. Vodisca Ilie si Maria. Visan Constanta si Vasile. Rosetti 36. Bucuresti. Vasiliu Bermart Gh. Vania Maria D-tru si Constanta. str. Bucuresti. Vasilescu N. Bucuresti. str. 8129. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8119. str. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. B-dul A. 8102. si Maria. 8108. Bucuresti. Calea Grivitei 254. Bucuresti. str. Popa Ioan 27. Vramu Theodor. 63. Bucuresti. Nastase. Bucuresti. B-dul 1 Mai 199. 8117. Coltei 3. 7 apartamente. Vidrighin I. 4 apartamente. Vilau Dumitru. Gh. Bucuresti. Balcescu 7 8101. str. Aurel. str. 8118. Vrancu Th. str. Vulpescu Vasilica. Gen.. 8126. 7 apartamente. Putu lui Zamfir 1. Episcopul Radu 52 8112. 7 apartamente. 1848 nr. Visinescu Petre. 8107. 3 apartamente. 8111. Calea Mosilor 235. 5 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. com. Angelescu 3. Primariei 381. Frumoasa 36. Iasi. Radu Kelev. 8123. Ploiesti. str. str. 7 apartamente. 4 apartamente. Vasilescu V. Bucuresti. Blanari 14. Stirbei Voda 16 8105. 116. Bucuresti. Bucuresti. Mihail Eminescu 114. Cuza 50. 8125. Beldiman 2. Elena. Maria. str. 8106. str. Gh. 8128. Dimitrov 31. 5 apartamente. 8116. 20 apartamente. com. str. Calea Plevnei 90. Schitu Magureanu 30. Pitesti str. 36. 8115. Vladoiu P. Orizont 5 8127. Vasiliades Gh. str. 8109. 8122. . Bd. str. Bd. Veleanu Ana. A. str. 8103. str. Vasilescu M. Videle 19. Vasiliu G. Bucuresti. 8121. Radu Cristian 4. 8113. Velculescu I. Valanschi Eliza. Ioan Ghica 3-5. 25. str. Vidrighin Adam Sanda. Bucuresti. Voinea Z. C. Donici 25. Bd. Frumoasa 36. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Vahan si A.

str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Voinea Mihail si Lucretia. 8155. calea Grivitei 210. Voinescu B. Bucuresti-Baneasa. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. Visescu Ion. str. Stamate 59. Dr.A. Bucuresti. 10 apartamente. 4 apartamente. Vidrascu Paul. Principatele Unite 2. 8164. nr. Bucuresti. str. 4 apartamente. Vladoianu Margareta. 8. Vasilescu Dumitru. Bucuresti. Visoianu Petre si Constanta. Vespemeanu I.. 8 apartamente. Col. 12 apartamente. Scarlatescu 59. Scoalei 2. Bucuresti. 10 apartamente. si M. 8139. str. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Constantin 30. 5 apartamente. 12 apartamente. 8154. Vasile. 7 apartamente. 5 apartamente. str. Sf. soc. Voinescu Pompiliu. Visinescu Margareta. 5 apartamente. Herescu Nasturel 4. Bucuresti. str.8133. Fainari 56. 16 apartamente. 8156. 6 apartamente. Voiculescu Niculina. str. 8144. str. Matei Voevod 2. 8135. Alex. Victoria S. 3 apartamente. 13 apartamente. Vacarasteanu Mihai. Bucuresti. Dej 78. str. Ploiesti. Fagului 6. calea Serban Voda 79. V. str. 4 apartamente. 8153. str. Bd. str. Eufrosin Poteca 36. str. sos. Sticlari 1. 6 apartamente. calea Colentina 70. str. Legislatorului 8141. Bucuresti. Bucuresti. Vello Fania. 8137. Mendeleef 20. 4 apartamente. Bucurestii-Noi. Mirinescu 21. 8140. Bucuresti. 11 apartamente. de constructii. Bucuresti. str. Blok Bucegi. str. Vasiliu Constantin. str. Petre Liules 32. Vasilescu I. Panduri 10. 8163. 8148. str. 11 apartamente. str. str. 4 apartamente. Voicescu Doru si Veintraub Isidor. str. Calea Victoriei 48-50. 8158. str. 158 apartamente. 8134. str. Bucuresti. 4 apartamente. imobil complet. Mihu Copilu 11. Vladescu Adrian. Vidrascu Lucia. Anul 1821. str. str. str. 6 apartamente. Panu 16. Bucuresti. Apostoli 60. Vlastaie Ion. 8149. Pasteur 61. 3 apartamente. 9 apartamente. str. Paris 17. 11 apartamente. Teodora. 8138. Bucuresti. Veintraub S. str. 9 apartamente. str. str. 8146. 8136. Sf. 14 apartamente. 13 8147. Delea Noua 21. Bucuresti. Vasilescu Ion si Elena. str. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Ady Endre. Leon Voda 2. Varodi Jean. str. 8159. calea 13 Septembrie 35. 8142. . Paris 2. str. Drobeta 2. str. Bucuresti. Olga Bancic 13. Luceafarul 12. Sabinelor 36. Vasilescu Paul. str. Bucuresti. Cosbuc 3. mostenitori. Bucuresti. Romana 15. Ploiesti. 10 apartamente. Mamuleanu 13. str. Vasile Lascar 213. 8162. calea Serban Voda 79. 8161. str. 6 apartamente. 8150. 8160. Vasile Iuga. str. 8151. Poetul Cosbuc 1. calea Vacaresti 18. Beatrice. Stefan Greceanu 16. str. Militiei 1. Agriselor 3. sos. Vasilescu Ilie. Vasile Roaita 31. Telita 39. 8145. 8152. Academiei 19. Bucuresti. Bucuresti.. Vlasceanu Valeria. Vasilescu. Viorescu C. Dionisie Lupu 12-14. Vasilescu D-tru si Elena. Valaori H. 8157. str. calea Dudesti 77. 8143. Bucuresti. Stefan cel Mare 250. Orescu 4. Velican Dumitru. Elena Teodorini 3. Adina. str. a.

14 Martie 48. str. 8196. Bucuresti. str. Deparateanu 22. Vladescu Petre. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Vernescu Jean. Vatarescu T. Bucuresti. str. 8166. str. G. Bucuresti. 8191. Luigi Cazavillan 12. 8188. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. 8171. Vrejean Alfred. 8183. Bucuresti. str. Bucuresti. Palade 24. a. str. Gh. Ionica 7. splaiul Unirii 131. Veroner Herch. 8177. str. Vasilescu Mariana. 6 apartamente. Basarab 26. Vilau Dumitru. 8181. Petru. Tutova. Vahac Israelian. Trinitatii 29. str. Leonida 30. 5 apartamente. Valori Mihail. 4 apartamente. Voilici Gheorghe. Odobescu 9. Bucuresti. str. Brumarel 3. Sft. Vladoiu Nicolae. Vasilescu Maria. Kiseleff 61. sos. 8179. 4 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. str. 5 apartamente.. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Popa Soare 27. Uranus 79. str. Doctor Lister 50. 8185. Ghica Voda 14. 8178. Bucuresti. Sf. Pargari 1. Valica Ioan. str. Ghidijeni . 8169. 8175. Bucuresti. 8190. Vasilescu Alexandru. I. str. Schitu Maicilor 14. bd. str. Bucuresti. 8176. str. str. Doctor N. str. 8170. str. Brezoianu 6. 8168. 4 apartamente. Abrud 1. 8180. Bucuresti. Vasilescu V. Bucuresti. Voinescu Valeriu. str. 5 apartamente. sos. calea Rahovei 413 Campulung Muscel. Vintea Eleonora. str. Campeanu 36. Gheorghe. Veechi Elena. C-ta. 8197. 10 apartamente. str. str. 5 apartamente. Boicescu 12.. Udricani 7. Bucuresti. Vornicu P. Vasilescu Ion. Bucuresti. Lili. Pictor Mirea 12. 4 apartamente. Bucuresti. str. Sepcari 9. Bucuresti. Vasalopol O. calea Rahovei 220. Vlasak Francisk. Vasilescu Aurelian. Bucuresti. Maior Al. 6 apartamente. Ronda 22. Grigore Ventura 11. Valcu Constantin. Constanta. 8 apartamente. Atena 8. calea Dudesti 73. Precupetii Vechi 11. Leonida 9-11 8198. 3 apartamente. Alex. Bucuresti. str. 8195. Brasov. Valeanu Maria Lory. Duca 50 8172. 18 apartamente. Ghenadie Petrescu 203. sos. Maior Granta 6. 8187. str. str. Vasile Lascar 192. 3 apartamente. 8173. 4 apartamente. 15 apartamente. 24 apartamente. str. N. Vanghele Iosif. Economu Stoicescu 12. Vasilescu Gh. Banu Manta 2 8193. 5 apartamente. str. 8189. Vasilescu Ion si Irina. str. str. 3 apartamente. 8 apartamente. str. calea Vacaresti 103. str. Gutemberg 11. 8167. 12 apartamente. Manolescu 6. 5 apartamente. str. 8182. Cerealelor 32. 3 apartamente. 8192. str. Bucuresti. 3 apartamente. Elefterie 12. Voinea T. Eduard Grand 35. Anton Pan 25. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Giurgiului 117. 25. 8186. str. Bucuresti. Voina Dumitru. Matei Basarab 47 8174. Vartansus Tatighian. Maria. str. 42 apartamente. Dumitru. 4 apartamente. si Maria. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti.8165. 222 8194. General Salmen 19. str. 8184. Vasilescu T. 14 apartamente. Viriveanu Nic. Petre Ispirescu 15. Veinberg Bention. str.

Obedeanu 10. str. str. sos. 10 apartamente. str. Radu Popescu 25. 4 apartamente. str. Bd. 3 apartamente. 18 apartamente. G-ral Cantili 4. Bucuresti Com. str. str. Zece Mese. str. Bratului 19. Predeal str. Vasilescu Eugenia. Visan Stefan. Bucuresti. Vasilescu Emanoil. 8219. Bucuresti. Bucuresti. sos. 8208. str. str. 4 apartamente. 8227. Craiova-Dolj str. 8212. Vulturilor 4. Spatar Miclescu 38. 8213.. Bucuresti. 16 Febr. 8222. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. dr. Boteanu 3. Vlasie Stelian Constanta. str. Istrate 10. 8216. Craiova. Brezoianu 9. Kogalniceanu 18. 4 apartamente. 10 apartamente. str. 10 apartamente. Bd. str. 6 apartamente. 8200. Titulescu 19. 38. 9 apartamente. 3 apartamente. Bd. Vintila Nicolae. 8205. str. Republicii 90. Republicii 26. 8201. 8225. Bucuresti. Craiova. 5 apartamente. Viitor 70. Plantelor 61. str. Cal. 8209. Garii 4. 8221. Bucuresti. Cap. 5 apartamente... 6 Martie. str. Dionisie Lupu 74. Voinea Const. Teilor colt cu Bd. Valentina Visan si Aurel. Sos. N. Concordiei 8. 30 Decembrie 52. Duca. str. Elena. 10 apartamente. Giulesti 146. 33 apartamente. Colentina 15. Bucuresti. Republicii 57. bd. 10 apartamente. N. . N. Ruica Vasile 26. Corabia jud. str. sos. 8203. 14. Aviat. Vogel Marta. Vajoreanu Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. str. Marinescu. Marinescu 14. Bucuresti. str. str. str. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Velicu Maria. 14 apartamente. Kogalniceanu 11. 8224. str. Poet Neculuta 68. 4 apartamente. 3 apartamente. Vasilescu Vasile si Dumitra. Voiculescu Viorica. Dumitru. 14. Bucuresti. str. Unirei 115. 22. 5 apartamente. Valeanu Max Lebel. Matei. 8210. Temisana 34. str. sos. Marvareanu Constantin. str. 7 apartamente. St. Vasilescu Florian. Vasilescu Al. Bucuresti. Roma 5. 8217. Fantanica 22. Bucuresti. Voinescu Dumitru si Voinescu. Vasile Lascar 33. Vogel David. 8207. 4 apartamente. Bancii 27. str. Velicu G. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Republicii 26. Vasile Vanescu Elena. Mogos Vornicul 6. fost Carol I 21. Bucuresti. Vermeulen Elena. str. Vasiliu A. Velicu St.. 4 apartamente. Valsanescu Simona M. 8228. Bucuresti. Vasilescu C. Intr. Vasiliu Eugen si Maria. 8218. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. a. si Voinea Maria. str. Popa Tatu 81. 4 apartamente. 5 apartamente. Maria. Pucioasa. Vasilescu Haralambie. 8226. 8211. 4 apartamente. Mosilor 282. Karl Marx 34. Maica Domnului 13 A 8204. sgtr. 3 apartamente. Oitelor 10. 8215. str. Balcescu 30. 8220. 8229. Vaslui. 8223. Bucuresti. Vulpescu I. str. Vlad Tepes 7. str. Viitorului 125. str. Mihai Bravu 162 A. 36. str. 8206. Protopopescu 24. Bucuresti. str. Bucuresti. 8214. 3 apartamente. Filipescu 59. Velicu Radu. str. 8202.8199. Marasesti 28. Stefan cel Mare 11. Beldiman 2. Bucuresti. Romanati. Bucuresti. str. Valcovici Basile. Popa Soare 27. 5 apartamente. 4 apartamente. Mihai Bravu 5. Vasilescu L. str. Bucuresti. Mercur 8.

str. 8239. Dr. str. Herescu Nasturel 9. Liviu. Vasiliu Serban. a. Militiei 5. Bucuresti. 13. str. 1907 nr. 4 apartamente. Weis Alexandru. 8254. 8250. str. 8249. 8258. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Vanherckhoven Jules Emilia. Bucuresti. 57. 8233. Dr. 11 apartamente. Udricani 19. Bucuresti. Carpatilor 4. Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Antim 55. Bucuresti. 11 apartamente. Valeanu N. str. Voegeli Elena. 8237. 6 apartamente. imobil complet. sos. 3 apartamente. 8245. calea Grivitei 424. Vortparanian Gabriel si Ana. Orzari 21. Sf. Prof. calea Victoriei 214. si Niculina Teodosia Ana. Bucuresti. str. str. Zimnicea. sos. Bucuresti. str. Armeneasca 16. str. 2 apartamente. 8238. 8234. Ronda 45. Eugen Iosif 20. str. sos. 8244. D. 8231. Olteniei 20. 13 apartamente. 8236. 8248. G-ral Stan Poetas 10. Aronaie. Austrului 16. 8235. Valeanu Jean. Vespemeanu Jana. Valica Lucretia. calea Serban Voda 49. Vladescu Vasile. Vendeliu Giurca. . Visoianu Ana Ivona. Calinescu 1. str.fosta Carmen Sylva 2. Bucuresti. 3 apartamente. Deva. Dr. 10 apartamente. Bucuresti. Walatia Fablo Maria. Banu Maracine 14. V. str. Popa Savu 21 bis. Gh. Bucuresti. str. calea 13 Septembrie 19. Generalisimul Stalin 37. 5 apartamente. 4 apartamente. Leon Voda 2. str. Dudesti 75. Vezure Victor. Visling Eugen. str. Velicu Sebastian. Dimitrie Onciu 31. str. str. 6 apartamente. 8252. Serban Voda 26. Ion Maiorescu 15. 26 8253. Bucuresti. 8255. str. Vasiliade Vlada. Calomfirescu 2. Vasile Carlova 9. 10 apartamente. calea Grivitei 142. Bucuresti. Voicu Niculae A. 8243. Virgil Plesoianu 90. 4 apartamente. 19 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Grecescu 6. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi. Cluj. 8 apartamente. Bucuresti. Clinciu 1. Bucuresti. 8240. Voriparanian George. Veiner M. Vladescu Paul. str. Sabinelor 121. Bucuresti. 5 apartamente. Iancului 18. Vasilescu Gh. Veleanovici Alexandru. Bucuresti. Weinberg Leon. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Kogalniceanu 12. si I. Robert de Fleurs 8. 8242. str. Codrilor 3. 5 apartamente. Dr. str. aleea Izvoreanu 5. Bucuresti. Bucuresti. Cal. 8256. 8251. Bucuresti. str. Gherghel 56. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Vasilescu Jeana. 11 apartamente. Cosbuc 6. Bucuresti. 44 apartamente. str. Mihai Bravu 104. str. Putu cu Plopi 2. 39. Bucuresti. 8257. Stefan. 8232. str. 5 apartamente. 8247. 3 apartamente. Bateriilor 31. 8241. str. 8230. W. str. Vanea Elena. Wagner Simion.

8287. 5 apartamente. Bucuresti. Warthiard Dumitru. 2 apartamente. 8290. 4 apartamente. Bucuresti. Wlahu C-tin. Traian 111. Wisotschi Teodora. 8260. . 6 apartamente. str. M. Bucuresti. str. Weinstein Linta. Theohari 30. 8269. Weisman R. 3 apartamente. 8265. Bucuresti. Prof. Bucuresti. 5 apartamente. Eremia Grigorescu 11. Weiss Ionica.. Dobroteasa 18. Iasi. 8262. str. Bucuresti. Bucuresti. Bogdan 2. Wehsler Molca. Bucuresti. Waserman Silvia. Bucuresti. 6 apartamente. 8286. 8261. 8288. Turbinei 15. 8279. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan. 8263. Wagner Matilda. str. 8277. str. 8275. 2 apartamente. Wurmraund Sabina. str. Ciresoaia 3. 8 apartamente. 11 apartamente. Witel Smit. Weinstein Marcu. str. G-l Angelescu 2. Bucuresti. 5 apartamente. Ioan Ghica 3. str. Cal. Bucuresti. 8274. Bucuresti. 6 apartamente. 8268. 8264. Calarasilor 253. Waffer Adela. Selari 3. Bd. Welther Arthur. Bucuresti. str. Wolf Hans si Maria. si Erm. 28. str. Virgil Plesoianu 25. Logofat Nestor 6. Prof. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. Ovidiu 3. str. Wolf Erna. 5 apartamente. 3 apartamente. Weiss. str. Muzelor 22. Walmer Iulia. Cuza Voda 47. Vasile Conta 4. Mitrop. Weigel Carol. Vacaresti 66. I. 8283. Mendeleef 25. E. Wachner Eduard. most. 8273. 3 apartamente. Bucuresti. Busteni str. Cartierul Forestier. calea Grivitei 429. Colonel Orero 6. str. A. str. Ecoului 51. Episcop Radu 15. Werker Roza. 8289. Negru Voda 20. str. Bucuresti. str. Weinberg Ita. Predeal. 8292. Bucuresti. 53. str. Weisman Isac si Wilhelm. 8 apartamente. Bucuresti. 8282. 5 apartamente. Dr. Weintraub Pincu. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Cuza Voda 74. 8272. str. 7 apartamente. Valeriu Braniste. Calarasi 54. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bd. sos. 8266. Gabroveni 55. Bibliotecii 6. 4 apartamente. str. Weithiach Alexandrina. str. Bucuresti. Anton Pan 27. Weiss Ovidiu most. str. str. Aurora 50. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. Mihai Bravu 234. str. most. Wechsler J. str. str. Bucuresti. Eminescu 6. 8271. str. 8285. Waiscarcovshi Maria. 11 Iunie 65. Wahman Enertina. str. 3 apartamente. str. 8267. Wolf Raicher. 8295. Waldman Diana. Bucuresti. Bucuresti.. 8293. Iasi. 3 apartamente. Hristu Botev. 8280. Dudesti 30. Wechsler Charlote. Bucuresti. 8276. 4 apartamente. str. Weisman Wilhelm. 8291. 8284. Weiss Roza. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ion Mincu 35. 9 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. Rosetti 27. 17 apartamente. 5 apartamente. Banu Maracine 7. Bucuresti. Mendeleef 26 8278. Weiner David si Iosif. Bucuresti. Senatului 6. 10 apartamente. 20. Wirth Elena Charlote. Salvator 42. str. 8270. Toamnei 1. 8294. cal. str. calea Dorobantilor 56. 8281. Filaret 85. Weintraub Smil Iosif. Olteni 55. str. str. 16 apartamente. Negoiul 19. Intr. 18 apartamente. 4 apartamente. Wechsler I. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. 5. Republicii 38.8259.

str. Nic. str. str. Bucuresti. Weiss Rebeca. Wachtil Eizig. 8 apartamente. Bucuresti. Vranceanu 18. 3 apartamente. Clunet 4. Walcher Maria.8296. Bucuresti. 8308. 9 apartamente. Dobrogei 12. str. Soimului 4. 7 apartamente. Zamfir Mihai. Bucuresti. Galati str. 8316. Weinstein Michel. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8313. Baterilor 4. 8309. 6 apartamente. 8304. Galati. 4 apartamente. Rosetti 2. Bucuresti. Muncii Voluntare 51. Alex. 138. 2 apartamente. 8303. Bucuresti. Stefan cel Mare 115. Bucuresti. Bucuresti. Barlad. Baratiei 46. 6 apartamente. Hala Lifschitz 17. Udricani 18. 7 apartamente. Zotu Tasula. Dobroteasa 13. C. 8299. Dionisie Lupu 20. 8306. Oituz 9. Bucuresti. Wainavraschi Cleopatra. Cantemir 13. Octavian 34. str. 8298. Weisselberg Filip. Bucuresti. Sihleanu 8. Dr. 8327. 3 apartamente. 8314. str. 8311. 3 apartamente. calea Calarasi 104. Sf. 5 apartamente. G. str. Milescu 69. 6 apartamente. 8329. 8297. 3 apartamente. Dudesti 8-10. 9 apartamente. Bucuresti. Intr. str. Bucuresti. str. Vasile Lascar 18. Anton Pan 26. Bucuresti. Waldru Margareta. str. A. 7 apartamente. Sighisoara. 3 apartamente. 8317. Waisman Fani. Episcopul Radu 15. 14. Zamfirescu Ion. Zurganescu Florian. Weisman Bela. str. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta. 117. str. str. str. Zervias Costea. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. 8322. Pasteur 12. Wechsler Iosif. 8321. Poet. str. Sapientei 9. Webb Ervilia. 8305. 3 apartamente. 5 apartamente. Uranus. str. Wolfsehn Maria. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. . Widrighin Maria. str. Bucuresti. 8326. str. B-dul Dimitrov 5. Bucuresti. Piata Regala 96. Iasi. Remus 4. Bucuresti. 3 apartamente. Enachita Vacarescu 35. Vigilenti 7 8325. Bucuresti. 8307. 10 apartamente. Bucuresti. cal. 15. Dr. 8318. 3 apartamente. 4 apartamente. 8319. Bucuresti. Bucuresti. 8324. Bucuresti. 10 apartamente. 8302. Wolf Lazar. Weiss Alexandru. calea Mosilor 249. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. Zaharescu Gheorghe. 8315. Bucuresti. Negrii 57. Winitrof Toma. 13 Septembrie 115. Bitolia 6. Wechsler Emil. 8310. Pictor Luchian 12. Bucuresti. 8300. 7 apartamente. Cauzasi 8. Zotu Eugenia. Crisan 8. str. Wainberg Silvia. Wechsler David. Weisberg Iordantrita. Wechsler Nadia. 64. str. 8 apartamente. Bateriilor 16. 25 Sos. Bucuresti. Sp. 8301. str. Piata C. Z. Drumul Lacul Tei. Ion Nou 32. Weiss Eugenia. str. str. Libertatii 42. 5 apartamente. str. 8328. Witman Sara. str. Petrescu 7. Olga Bancic 1. str. Bucuresti. 2 apartamente. 8330. Lipscani 57. Westfred Alexandru. 8312. Waniehk Friedricha. str. 8320. str. Weiner Reni. 8323. Iasi. Bucuresti. Oborul Nou 29. Sinaia str. Zamfirescu Ion. a.

Zamfirescu Stere. Vladimirescu 1. Dr. Bucuresti. 8357. Zagorionski Victor. 8340. str. Cal. str. str. 8352. Emigrantului 2. 3 apartamente. 8336. 7 apartamente. Dorobantilor 230. si Dobra. Bucuresti. 8334. 18 apartamente. 15. Zarafescu Eftemie si Grigore. Mihai Viteazu 16. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 232. 8346. 4 apartamente. str. str. Zissu Dumitru. Zissu Carolina. str. 8344. cal. Nicolae Tei 31. 8362. 8349. str. Bucuresti. Vigilentei 8. 5 apartamente. 8347. str. 11. Zagrafi Afrodita. Zamfirescu Eugenia. 67. Herescu 13. Bucuresti. Edgar Quinet 5. 9 apartamente. 8366. 3 apartamente. Bucuresti. str. Zisu Cornelia. Bucuresti. str. Negustori 28. 8337. 5 apartamente. A. Cal. 3 apartamente. Salvator 43. Zoi Nicolae. str. Calea Vacaresti 16. Spit. Bucuresti. str. intr. Constanta str. . Smardan 24. T. Zurmino Ludovic. 5 apartamente. Mihai Voda 25. Trinitatii 88. Buzau. 5 apartamente. Sinaia. Curiati 2. Cantacuzino 9. Zackarian Kareic. Bucuresti. Zainea Radu si Voica Antonescu. str. Draghiescu 16. Zietchi Renier. B-dul 6 Martie 34. Sf. Bucuresti. Bucuresti. Iernei 3. str. Zweifel Hensi. str. 3 apartamente. str.8331. 8332. Bucuresti. Zagar Amalia. Bucuresti. V. str. cal. 8356. 20 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Zinimet Abraham. Bucuresti. str. Teiul Doamnei 65. str. 11 apartamente. Suciu Muresean 1. Bozilor 1. Zissu Ioan. 8361. Bucuresti. Trinitatii 28. Dorobanti 48. Ovidiu 34. Zisu N. 6 apartamente. Zaharia Aneta. Zangaride Gh. Bucuresti. Zara Laurentiu. Ureche 13. 8 apartamente. Oitelor 4. str. Episcopul Chesarie 5. Bucuresti. Focsani. Splaiul Unirii 120. Calarasi 51. 6 apartamente. 5 apartamente. Rahovei 281. 15 apartamente. Aurel Vlaicu 116. 8355. 9 apartamente. Rahovei 237. Zaganescu Alexandru. cal. Zanergiu Venera. Zissu I. 8364. str. Zissu Maria. Dr. Bucuresti. 8335. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Selari 6. Vitting 3. 5 apartamente. Zolia Constantin. str. Zacarian Avram. 8 apartamente. Dimitrie si Elena. Bucuresti. 8363. 8360. Bucuresti. Moruzi 38. Vulturi 143. 27 apartamente. 8345. 8343. Alex. 5 apartamente. 8348. Serban Voda 142. Zamfirescu Dumitru. 6 apartamente. Bucuresti. Zimbal Marius. Domnita Anastasia 8. 8 apartamente. Petrovici 3. Soarelui 4. Selari 9. str. 8354. str. Zamfirescu Petre. 4 apartamente. 4 apartamente. 8341. 8350. str. Zosmer Rebeca. Calea Rahovei 206. 8358. Matei Basarab 13. Zimbilski Teodor. Bucuresti. 8351. 8333. Socialismului 9. Curiati 2. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Berzei 72. Fundeni 17. 8353. Bucuresti. N. Prosperina 6. 76. 208. str. Ecaterina. 8359. 15 apartamente. Zamfirescu Olimp. 8338. 8339. Zaharescu Tudor. Bd. Zaporogescu si Reiner. 2 apartamente. str. Mihai Bravu 105 A. Bucuresti. 2 apartamente. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. str. str. 8342. Ploiesti. str. 8365. str. Bucuresti. 5 apartamente. Zamfirescu Maria.

9 apartamente. Calea Grivitei 182 A. I. Morilor 1. Sos. 8375. Bucuresti. 8384. Intr. 8400. 20 apartamente. 10 apartamente. str. Bucuresti. Zintea Florea. Mora 28. Lueger 13. Lucaci 56. 4 apartamente. 8 apartamente. Dobrogeanu Gherea 8. Alex. str. A. Kuibasev 30. Bucuresti. Zamani I. str. 8377. str. 34 apartamente. str. Andrei Mureseanu 8. Bucuresti. 8390. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Vasile Boerescu 21. Bucuresti. 10 apartamente. Dorobanti 57. 4 apartamente. Dr. 8385. 19 apartamente. Blaj. Spiridon 37. Bucuresti. si Octavia. Sf. Popa Tatu 31. Nic. 8379. Bucuresti. 4 apartamente. str. 8372. 39. Racota 3. Lipscani 81. str. str. 9 apartamente. str. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Romana 112. Baratiei 34. 9 apartamente. Bucuresti. Zigher Zlata. str. 8389. Calea Plevnei 9. Zagar Herman. Moruzi 37. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Zigura Aurel si Virgil. Zalman Soloman. 8370. 30 Decembrie 19. 8368. Bucuresti. str. Zavalin Andrei. Stanislas Cikoshy 11. Zamfirescu Haralambie. str. Bucuresti. Duca 12. 22 apartamente. 13 apartamente. V. str. Ploiesti. 7 apartamente. 7 apartamente. 8374. str. str. Zaharescu Maria. 2 apartamente. V. str. Zamfirescu Constantin. Zattonici Mircea si Laura. Intr. 5 apartamente. str. Bucuresti. Colentina 35. General Doda 11. str. Filaret 28. 8383. 6 apartamente. Zagrefi Niculae. Icoanei 89. str. str. C. 6 Martie 61. 8381. 2 apartamente. a. str. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Aurora 22. Zemtilini M. 8369. 8 apartamente. Bucuresti. Zahan Teofil. Stefan Greceanu 9. Bucuresti. str. Bucuresti. Niculae Filipescu 15. Galati. 9 apartamente. str. Bucuresti.. Polona 64. Profesor Bogdan 18. . Duca Voda 1. Zamfirescu Ion. Cantemir 74. 8 apartamente. 8378. Zlatescu Stelian. str. str. 8371. Nic. Zamfirescu P. str. Sahia 58. 8376. Wilson 15. Slatineanu 3. Wilson 15. Bucuresti. Zichuci Niculae. Zaharescu Maria. Bucuresti. Maria. B-dul Independentei 27. Pictor Vermont 6. Felioara 3. Bucuresti. G. Zlata Grigore. Kuibasev 30.8367. Alberto. Hatmanul Arbore 14. Bucuresti. 6 Martie 43. Bucuresti. Zlotha Stefan. 8391. str. 8397. Menelas Gherman 4. Bucuresti. Sos. str. Bucuresti. Virgiliu 26. Zilberman B. Batistei 1. Znov Barbu si Ecaterina. Bucuresti. Progresului 2. Olanda 1. 11. 8393. Bucuresti. Dr. Zimbae Gogu. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Zlatescu Niculae.. 9 apartamente. 8396. Bucuresti. str. str. 8392. Bucuresti. sos. Mihai Bravu 398 8386. 3 apartamente. str. 8398. Alex. 8395. Zaharia L. 7 apartamente. Stufului 2. Zanescu Maria. 8373. 8401. A 8394. 4 apartamente. 14 Martie 20. Fecioarei 15. 8387. Doamnei 23. Zaharia Luiza. Nationala 20. str. Bucuresti. Zalman Aizic. str. Zalman Grosman. str. Bucuresti. Zoia Ernest. 8380. str. str. Plevnei 1. Coltei 9. Racota 5. Zingirgian Alice. Saftica. Academiei 1 A. str. str. 5 apartamente. Zamfirescu Nicolae. 8399. Bucuresti. Zaharescu Maria. Botez 34. Zatonici Maria. 7 apartamente. Bucuresti. str. 8382. 8388. str.

20 apartamente. Zamfir Stoica. 8427. Zoler Robert. 6 apartamente. 7 apartamente. si L. str. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 8432. Ardealului 61. 8420. 8428.. 8 apartamente. 20 apartamente. Zanea Marcel. Masina de paine 18. str. Racovita 8. si Constanta. Carol Davila 64. str. 4 apartamente. Zlatca P. str. Apolodor 37. 3 apartamente. Sibiu Com. str. Zisu Maria. Rovici L. Bucuresti. Margareta. str. Zascsak Rudolf. Zaharia M. Zernoveanu Tudor. 17 apartamente. Bucuresti. Avram Iancu 20. Zaganescu Ada. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente. str. 12 apartamente. Bucuresti. str. Zebrului 3. Calea Calarasi 162. 22 Medgidia T. B-dul 6 Martie 61. Bucuresti. Serg. Bucuresti. Zadic Victoria. Unirii 285. str. 8407. 8409. Bucuresti. Bucuresti. Hala Lifsitz 18. Zanoli. Mamulari 5. Cpt. 8423. Zingirgian Ervant. Ziga A. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Zamfirescu Aurel. 8406. Bucuresti. str. str. Sepcari 9. Buzoianu 53. Mendeleef 44. 10 apartamente. Zisu Ana. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Iorga 5. 8412. 8417. str. 8411. Bucuresti. Mihai Bravu 10. 5 apartamente. Aurel Vlaicu 35. Zoler Efrain. Bucuresti. Delea Veche 27. Bucuresti. Sinaia. str. Bucuresti. str. B-dul Al. 8 apartamente. Calea Mosilor 253. 25 apartamente. 8424. Zamfirescu Elena si Dan. 8422. str. Moscovici M. str. 9 apartamente. 8404. Luegher 13. Sticlari 4. Bucuresti. 8435. C. 8429. 8426. Zaharescu N-lae. Ion. Zaharescu Petre. Vladimirescu 29. Ilina 12. Kuibasev 7. Stirbei Voda 50. Intr. 3 apartamente. 6 apartamente. Bradului 27. Bitolia 20. 8416. str. N. V. 7 apartamente. Sinaia. Zanescu Alex. Bucuresti..8402. Bucuresti. str. 8430. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Spl. str. Constantinescu 42 8414. Gheicu C-tin 23 8413. 8425. Zaharia St. Bucuresti. 11 apartamente. Cristes. Cuza Voda 18. 8419. 8434.. str. Bul. Venerei 10. Zisu I. Vacaresti 57. Bucuresti. Spl. 8431. A. Calea Vacaresti 25. Banu Maracine 14. str. 4 apartamente. 8433. Bucuresti. Calea Mosilor 304. Dudesti 227. Bucuresti. Zaharia Leon. str. str.. Patriarhiei 19. str. Zamfiropol Louise si Jeana. Rosetti 40. Banu Maracine 14. 11 apartamente. 3 apartamente. 8405. Bibescu Voda 8. Zotu Aurelia. 14 apartamente. 8418. Raditei 14. si Maria. Bucuresti. Zamf. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Zamfir Alex. str. str. Zaharescu C-tin. Bucuresti. Martie 61. str. Zoica M. si Stefan. si Lobel I. 8 apartamente. Independentei 270 A. Zaharescu Emilia. 18 apartamente. Zentilini Colete. 3 apartamente. 13 Decembrie 29. str. Bucuresti. Bucuresti.. Sticlari 4. Dr. D. 8410. Bucuresti. Zlatescu Victor. Mihail. Zingirgian Sarchis. 8408. 8403. str. Cal. Zamfirescu Petre si Irina. 8421. str. Saliste 8415. .

4 apartamente. str. 4 apartamente. b-dul Republicii 63. str. Bucuresti. str. Zaharia N. 8441. 8463. Puskin 33. Bucuresti. 8456. Zummer Carola. 6 apartamente. Crangasi 12. Stalin 13. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Zamfirescu Henric. 4 apartamente. Calea Calarasi 30. Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena. 8 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Zosima C. str. Alex. str. Delavrancea 57. Balcescu 3-5. si Gherondaclu. Bucuresti. Principatele Unite 18. Al. str. str. Bucuresti. 8440. Porumbaru 72. C. 4 apartamente. calea Grivitei 60. B. Servantian Avedis. 8445. 13 apartamente. Bucuresti. Zisman Mihai si Roza. str. Zisu Nastase si Anastasia. str. sos. 8467. 4 apartamente. Eduard Seferian. 8460. 8449. Bucuresti. 26 apartamente. 55 apartamente. 8455. 3 apartamente. str. 26. str. Zulisa Anasanta Magdalena. Londra 21. Bucuresti. calea Rahovei 137. 8443. N. Bucuresti. Ion. Bucuresti. 53 apartamente. Unirii 97. str. 4 apartamente. Balcescu 3. . Calarasi 44. V. Zota Tasula. Popa Tatu 10. Vacaresti 178. str. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Cal. Bucuresti. 8459. Zadic Irlanda. Cal. 55. 8439. Galati str. Zaifost Matei. Bucuresti. str. str. Roma 13. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Roman str. Zisu Alexandru. str. Calea Mosilor 96. Herastrau 15. Zaiafescu E. 8442. Bucuresti. Zaiuva N-lae. Drumurilor 13. 6 apartamente. 8437. 7 apartamente. 8466. Teodor Aman 2. Bucuresti. str. 8438. Zadic Iacob si Rose. 8444. Zuvieg C. str. 8448. Zguriadescu C-tin. Zervantion Andis mandatar ptr. Zandan Mates. Bucuresti. 8458. Constanta str. Popa Tatu 29. Cuza Voda 31. 8447. Av. 8464. Banu Maracine. str. 12 apartamente. Cantemir 76. Bucuresti. 8468. Zamfirescu Stefania. Bucuresti. 5 apartamente. Apolodor 21. Lazar. Frimu 1. 9 apartamente. Zamfir Gheorghe.. Cecilia. G. Bucuresti. Cal. 8461. Zlatcu C. Popa Tatu 29. Zuckerman M. spl. Zoie. Zaharia Harutin. calea Grivitei 184. 6 apartamente. 4 apartamente. Zanescu Marin. Oituz 14. Zambaccian Krikov Onic si Anita. Piatra Neamt. Braila str. Bucuresti. 8462. 8457. Biserica Amzei 27. Bucuresti. Bucuresti. 8450. str. Zukerman Jacques. 137. Aristide Briand 10 Constanta. Lamaitei 30. 8446. Zisu Andrei. str. 6 apartamente. Republicii 9. Zatineanu Stelian. Atena. I. Pipera (Colentina) Sos. Bucuresti. 8451. 4 apartamente. str. Cauzasi 26. Stefan cel Mare 84. Lunesoara 1. str. 8452. Zubcova Alexandrina. Bucuresti. str. 36 apartamente. Zisu Alexandrina. Zornea Eliza.8436. calea Vacaresti 12. str. Potcoava 17. Sofia 9. str. Vladuta 26. 2 apartamente. Negru Voda 18. Petru Maior 70. Salvator 25. Popov 55. 8454. Grivitei 125. Bucuresti. Tomis 2. 10 apartamente. str. 8453. I. Zapau M. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Tokio 3. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 8465. Negustori 1. Bucuresti. Aleea Alexandru 8. Halelor 41-21. Argentina 7. str.

str. Bucuresti. Dr. G. Bucuresti. Bacal Iosif si Tivia. Popa Nan 15. Elena. G-ral Salmen 13. Elena. str. Naum Muscel 8. Bucuresti. 8486. . Miciurin 12. str. Pistrui Ion. Xantopol Cristofor. 8500. 8481. 215. Ion Sulea 220. str. 8493. Bucuresti. Episcopu Radu 38. Valausehy D. Xantopol I. 2 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. 8498. 3 apartamente. 8485. 5 apartamente. Bucuresti. str. Banca Negotului. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8489. Staicu Velicu. Pantelimon Radu. Speteanu D-tru si Maria. str. 8477. G-ral Angelescu 133. Bucuresti. 2 apartamente. Teodorescu Pandele.. str. 8483. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Xenopol Radu si Dimitrie. Assan 3 8496. str. Bratasanu Virginia. Bucuresti. Papadopol N. 13 Septembrie 158. Antim 65. str. Agricultori 108. 3 apartamente. 5 apartamente. Dumitrescu Neofita. X. Botosani.A. 4 apartamente. Luterana 21. 2 apartamente. 8484. 8470. str. Bucuresti. 8475. Radulescu Ion. Bucuresti. str. Dianei 2. str. Finlanda 21. Calea Nationala 184. str. 8487. Intr. 8471. 150. 4 apartamente. Bucuresti. Lipscani 57. Sagetii 11. 8476. G.. Bucuresti. 3 apartamente. Polona 88. 4 apartamente. 8492. Mircea Voda 5. Bucuresti. Stamate Radu. Sebastian 91. 8479. str. 2 apartamente. str. Gruia V. Florescu Ion. Parintele V. 3 apartamente. Alexandrescu Gh. 17 apartamente.8469. Capsa 21. I. Serban Voda 58. Zervantian Avedis. Bucuresti. 8495. Calarasi 278. 2 apartamente. Elena Matei Voevod 13. str. str. 8491. 8496.. Aviator Petre Cretu 68. Parfumului 44. 8488. Fabulistului 2. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Sf. Branzoi M. D-na Oltea 74. Ana. Poenaru Bordea 6. Grigorescu I. Vasile Lascar 100. str. Dinu Aurel. T. 3 apartamente. Lucaci 25. 8473. 2 apartamente. Viespari 50. Urali 10. 285. Boicescu Al. Nic. str. 8472. Bucuresti. Sever. O. 3 apartamente. 8482. 4 apartamente. Bucuresti. str. Teodorescu Paul. 8501. Stanescu Radu. 8 apartamente. Buzincu Viorica. Despot Voda 5. Bucuresti. str. 8499. 2 apartamente. str. Agricultori 104 B. str. str. Bucuresti. B-dul Ana Ipatescu 48. Batistei 1. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Banca de Comert din Bucuresti S. 45. str. Traian 181. 2 apartamente. Cazarmei 45. str. 8490. str. Paraschivescu Constantin. Bucuresti. 6 apartamente. I. Bucuresti. Bucuresti. Siligman H. Bucuresti. Braila str. Pop de Basesti 34. 8497. Niculescu Constantin. George. str. 11 Iunie 40. Bucuresti. Ilie 10. str. Bucuresti. Saidel Ion. Bd. Masaryk 1. 4 apartamente. Eugen Carada 5. Bucuresti. 2 apartamente. C-tin. 8478. 2 apartamente. str. str. Barozi Paula. str. 8474. 8480.

16 Februarie 1933. Bucuresti. Bucuresti. imobil 8508. 2 apartamente. Constanta. 8528. str. 2 apartamente. Hoffan Iancu. Iorga 3. Dimitrov 59. Bucuresti.. str. Gherasi Domnica. Bucuresti. str. Petru Rares 13.A. Mayer Mina. 8523. str. str. Bucuresti. 8517. str. Constructii. 2 apartamente. 4 apartamente. Dan Alexandru. Crutescu Niculae. Ana Ipatescu 62. Bucuresti. Republicii 45. Bd. str.. Bucuresti. Clein Ida. 2 apartamente. Drumul la Rosu 1. 8503. Bd. Banca "Vultur" S. str. Dobrescu Stefan. 3 apartamente. Florea Manole. Mitrop. Serban Voda 219. Bucuresti. 8535. Bazilescu Aristide. N. Bd. Bd. 8509. 8532. Sebastian 155. Wilson 15. Bucuresti. Ana Ipatescu 28. Bucuresti. 3 apartamente. Diaconescu Maria. 2 apartamente. Bucuresti. Italiana 18. Calea Victoriei 68-70. Belcot Emil si Amalia. Bucuresti. Dr. N. Manolescu Sanda. Bucuresti. str. Dumitrescu Dumitru. Dutu Eliza si Nic. C. 8534.. Bucuresti. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 8. Unirii 16.R. 2 apartamente. Bucuresti. Piata Mamaia. Deva. Bd. Dragomir Alexandrina. 8519. 161. str. Piata Rosetti 3. Gh. Bucuresti. 2 apartamente. Intr. b. 8518. 2 apartamente. 8511. 7 apartamente. G-ral Marasescu 38 8524. 8505. 2 apartamente. Filipescu 8515. str. Friderich Engels 18.A. 2 apartamente. str. Bucuresti. 8525. Bucuresti. Petrescu 2. 8530. str. str. 3 apartamente. . Cotroni V. 8506. Predeal. Ploiesti. si Constanta. Bucuresti. Blanari 11. 4 apartamente. Poiana Tapului. Lungu M.8502. N. Namian Georgeta. str. 3 apartamente. 8510. Maria. str. str. 3 apartamente. str. Dobrovici Marioara. Tomescu 2. Bucuresti. str. Arion 6. Bucuresti. 2 apartamente. Etingher Herman. 8516. Gheorghiu Ana si Rudolf. Balcescu 25. Nic. imobil complet. Catoiu Maria. 8536. str. Andrei Barsan 7. imobil complet. Grigorescu V. str. Bucuresti. str. Romania Muncitoare 10. Dimitrov 164. 8529. Neuman Avram si Iozefina. C. Bucuresti. 8537. Bucuresti. Lipscani 57. 8504. 5 apartamente. Jdanov 37. str. Gh. Bolintineanu Silvia. Salmen 7. imobil complet. str. 8522. Bateriilor 2. Popovici 3 si 30. 3 apartamente. Puskin 16. Concordiei 1 imobil complet. 38. Bucuresti. Iulie 7. Labirint 57. A. 3 apartamente. Bd. Iasi. 8512. Titus 4. 2 apartamente. Bucuresti. str. 8514. 31 apartamente. Ploiesti. 8531. str. calea Mosilor 195. 3 apartamente. Viilor 11. Niculescu D. 8507. a. 8521. Mataru Jean. str. Bucuresti. 75. 3 apartamente. str. Sperantei 24. Lister 7. str. 9 Mai (Grivita). Bucuresti. 8520. 2 apartamente. Gen. a. Muresanu 1. Tulcea. Bucuresti. 2 apartamente. Aleea Viilor 17. 6 apartamente. 2 apartamente. 8538. 8533. 4 apartamente.. str. C. Rosetti 22. 8526. Vaslui. Bucuresti. Iacobini Ioan. Latina 20. Nicolae Sofia si Ion. Atena 1. Hasenfratz Solomon si Renee. 6 Martie 44. Doxshall Elize. Georgescu Batola Laetitia. Generala S. str. str. Vaselor 39. str. Dr. 30 Decembrie 73. Mironescu Margareta. Sos. Carol Davila 77. Chicu Giuseppe. str. Bucuresti. 2 apartamente. Mares Ion. A. 8527. Gh. Piatra Arsa 8513.

Prager R. Bucuresti. Zamfirescu N. Negru Voda 20. N. str. Clucerului 14 . str. Balcescu 11. Ion Mincu 10 4. Popa Anghel. Vizanti Gheorghe. 40. 8551. Arh. str. str. Bucuresti. str. N. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. 8553. 4 apartamente. str. Bratului 23 8. Racovita 29 b. Bucuresti. Nicolae Marin. 2 apartamente. 8541. 1 Mai. Razus Gheorghe. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Necunoscut. str. si Dora. Voda Cuza 23. Stanescu Maria si Ion. G-ral Brosteanu 18. Necunoscut. 8561. str. Barbu Bradescu 20. 8547. str. Valeriu Braniste 58. Prager Heinrich. Bucuresti. Eliza Moroni 5. Argentina 39 5. Bucuresti. Paraschivescu Eugen. Ion Mincu 3 3. Antrenorilor 2 2. V. apartamente. str. str. Clucerului 29 10. str. 7 apartamente. Negru Voda 126. Bucuresti. 2 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Golescu 5. str. str. Dabija Gheorghe. Aristide Briand 21 8557. Torontu Ilie. Stoenescu Aretia. 2 apartamente. str. 2 apartamente. str. str. str. str. str.. Savulescu Ion. 8559. str. Ion. 2 apartamente. str. Episcopul Ilarie 4. 8545. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. Trancu I. G. str. Haia Lifschitz. Lisabona 1. Bucuresti. Dim. Predeal. Putu cu Plopi 11. str. Oculeanu 3 6. 2 apartamente. b. 2 apartamente. Weber Paulina. Closca 42. 2 apartamente. Av. Bucuresti. Daniil Berceanu 2. str. Bd. 8555. Lascar 21. 8554. Bucuresti. Edgar Quinet 7. Av. Bucuresti. Bucuresti. str. Blanduziei 1. Bd. Mihail Spataru 5. Voinescu Georgeta. Starostescu Maria. Tomescu Alexandru. Tacit Ileana. Bucuresti. Onofrei Gheorghe. Av. Vlasceanu Mihail. Damaschin Gheorghe. Aurel Vlaicu 93. Precupetii Vechi 29. str.A. Bucuresti. Bucuresti. Strat George si Luzane. str. str. Ludovica Toma. 8544. str. 8548. Arch. Pappia C. 13 Decembrie 4. 8556. 8560. Dacia 53. Bucuresti. Bucuresti. Ana. Aleea Alexandru 37 imobil complet. Bucuresti. Campu Lung str. 8542. 8546. 8543. 8552. str. Constanta. str. Drossu 4. Simper S. str. 14 b. Profiriu Ana. Bucuresti. Maria. Duca 224. 8540. Finlanda 3. Oslo 2.R. Puscariu Maria. 2 apartamente.. Bucuresti. Bratocei 2 9. 2 apartamente. Oculeanu 5 7. Stefan Gheorghiu 5. 8550. Brasov. 2 apartamente. Vladescu Florica. str. Zobrab Eufrosina. Atena 3. str. 2 apartamente. 8558.8539. Rosianu Ralita. Putu cu Piatra 5. I. str. 8549. Bucuresti. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti.

Fundeni 22 57. Necunoscut. Necunoscut. Lizeanu 42 27. Cusuta Horia. Maior Sontu 12 31. Anghelescu Gheorghe. Legumelor 2 26. Niculescu Ilie. Stanescu Tatiana. Avram Iancu 7 48. Pasamenterea Melic.11. str. str. Nanu Gheorghe. Cotofeni 41 17. Inst. str. str. Tanase Cristescu. str. Girafei 29 . Maria Gheorghe. str. Foisorului 74 54. Borcan Stefan. Necunoscut. Petrescu Nae. str. Necunoscut. Banu Maracine 1 52. Popescu Elena. Necunoscut. Nedeanu Gheorghe str. Iliescu Petre. str. str. Maior Al. Necunoscut Calea Grivitei 263 19. str. Stanciu Stefan. str. Elefterescu Sofia. Roma 37 43. Sandu Aldea 32 45. Tunari 28 47. Necunoscut. Sandu Aldea 49 44. str. Maior Zorileanu 78 29. str. str. Necunoscut. str. Avram Iancu 14 a 49. Orero 18 53. Luca Elisabeta str. Necunoscut. Paris 51 37. str. Raspantiilor 37 40. Luntrei 12 25. Elena Enanovici. str. Maior Sontu 8 30. str. Necunoscut. Campeanu 54 32. Necunoscut str. Col. str. str. Necunoscut. str. Uzerson Amalia. Clucerului 14 12. str. str. Radu Popescu 27 41. str. Gheorghe Rata. Fantanica 12 56. Antilopei 24 51. str. Londra 9 23. Mateescu Constantin. Cantacuzino 8 39. Londra 3 21. str. Sboris C. Istoric Universal. Necunoscut str. str. dr. Clucerului 18 13. Necunoscut. str. str. str. Sandu Aldea 96 46. Popescu Niculina str. Tudor Otelia str. Mierlei 26 35. Necunoscut. str. Dumitrescu Maaria. str. Paris 26 36. Masina de Paine 21 33. str. Cluj 38 16. Maior Sanatescu 21 28. Stefan Mantea. Maica Domnului 13 34. str. Col. Samoilescu Gheorghe. Roma 4 42. Niculescu Florica. Londra 27 24. Necunoscut. str. Paharnicului 5 38. Capt Octav Cocarascu 91 14. Cotofeni 56 18. Capt Octav Cocarascu 102 15. Porf. str. Alexandru Moruzi V 27 50. Siderachis. Fundeni 10 55. Iordache Golescu 15 20. str. Necunoscut. str. Londra 5 22. Stefanescu Gheorghe str. str. Tanasescu Stefan.

str. str. Pictor Andreescu 12 61.C. Petricica 1 63. str. str. str. str. str. Voiculescu Ilie. Iacobini 4 97. D. str. Constantin David Tica 35 96. Vasile Enache sos. Popa Nicolae 32 67. Ferentari 34 81. Arion 23 94.58. Serg. Stanciulescu C-tin.. Vlaicu Voda 62 75. Ser. str. Petrescu Constantin. Margaritescu Constantin sos. Petre Ispirescu 114 85. Tomescu Constantin. 30 August 18 95. sos. Cuza Voda 53 77. str. Chiliban Ion. Popescu Maria. Radulescu Eliade 33 68. str. Gh. Ocland Ferno Jaquelin. Fat Frumos 80. Sandu Matei. str. Stoian. Turturica 93 89. Dumitrescu Constantin. Platosei 4 87. Concordiei 21 79. str. Tudor Stefan. Necunoscut. T. Magurele 187 88. str. Atanian Tacnor. Bugher Victor. str. str. Tudor Nicolae. Sos. str. Musat 56 90. Radu Dumitru. Toma Iordache Ion. Serafim Gigian. Episcop Ambrozi 4 . Cuza Voda 84 78. Const. Docuri 82. Dulgheru Florea. str. Constantinescu Gheorghe. Pantelimon 293 66. Costache Serban Sos. str. str. Necunoscut. str. Pelicanului 4 64. str. str. str. Coraci Carol. str. Vulpeni 14 76. Gozokos Ion. Nedelcu Valeriu. Elinescu M. Petre Ispirescu 6 84. Gheorghe Petrescu. Vladimirescu 6 92. Maria Ileana Gherase. str. Tane Nicolae 46 93. Muzelor 19 83. I. str. str. Calea Vacaresti 133 74. Nisim Arona. Col. Iancu Petra. Pantelimon 128 70. 13 Decembrie 6 103. str. David Tica 45 102. Iuliu Barasch 17 59. str. Mihalache Udrea. Necunoscut. str. Tarneviceanu Nicolae. Maria Popovici. Pop de Basesti 50 62. Petre Stanciu 5 86. Eroului 12 104. str. Dinulescu Ivan. sos. Necunoscut. Lingu Floarea. Calea Vacaresti 15 73. Pantelimon 151 71. Danescu Soare. str. str. Castanului 19 100. str. Aricescu Elizei. Alexe Stefan. Telita 4 91. str. Stupinei 13 72. Cosmeti 6 101. Ionescu Zoe. Pilide. str. Sos. Carpenului 38 99. Marin Ion. Ion Maria. Pantelimon 193 65. Cpt Margarit 17 98. Gabroveni 22 60. Ducu Maria. Pantelimon 125 69. Intr.

Stefan cel Mare 13 136. str. str. Galileia 130 117. Salciei 6 135. Fratila Ion. str. str. Romania Muncitoare 50 133. Draghici Maria. sos. Gulesteanu II 8 109. cal.. sos. sos. Luterana 8 125. Sandu Constantin. Karol Knap 13 128. str. str. Predeal 1 132. Giulesti. Petrescu Maria. Topraizari 18 139.. G-ral Angelescu 34 111. Nisail Gheorghe 85 129. Negoita Nicolae. Giulesti 327 119. Anton Pan Buc. str. Vidra 37 143. Ionescu Maria. str. Gorunului 40 120.-Tunari 3 150. sos. Buc. 121 118. Popescu Stelian. Edului 3 106. Stanicica Bolboc. Grivitei 308 114.. Hodoran Ion. Velicu Florea. Donea Gheorghe.-Ploiesti 127 148. Vataselului 4 141. Marin Florea. Fraitici Gheorghe. Karol Knapp 69 127. str. Manastirea Neamt 4 130. Ispas Gheorghe. Crangasi 78 131. Aglaita Aurica. Niculescu Virginia. str. Elena Oprescu. Cavaropol Marin. str. Petrescu Constanta. . Buc-Tunari 5 151. Fexler Isac Leon. Vidra 17 142. Droslav Mihai. Stefan cel Mare 25 137. Gheres Ivan. str. str. Petra Elisabeta. Denes Ana. cal. Damian si Maria Gh. str. str.105. Albert Covaci. str. Suceleanta Elena.Ploiesti 101 147. Buzdughina E. Saulescu Maria.Ploiesti 48 149. Tuica Petre. Sos. Rachita Constantin. Vasile Ghergbel 59 144. Buc. Prel. str. Cavaropol Marin. Popescu Stelian. Dinel Dumitru. Intr Pap.. str. Constantinescu Alex. sos. Iordan Dumitru 20 122. Suraia 19 134. Stefan cel Mare 34 138. str. str. str. Grivitei 329 112. Buc. Edului 12 107. Corbului 63 . Giulesti 113 116. Gulea Grigore. sos. Iliescu Emilia. str. Luculescu Vasile. cal Grivitei 362 115. Luterana 31-33 124. Marin Gh. Cernaianu 6 123. Paunescu Constantin. str. str. Petrescu GH. Agapiei 10 146. str. Karol Knapp 61 a 126. str. Ion Taragea. str. str. Edului 5 108. Ecaterina Muradian. Rizea Radu. Nicolae. str. Necunoscut. str. cal. str. str.. Sebea Anghel. Puica Rata. Noi 44 145. str. Fagului 13 110. Buc. Galileia 3 121. Grivitei 331 113. Vasile Roaita 18 140. sos. str. Func.

Col. str. 1 Mai 58 164. Tudor Cosman. str. Laborator 48 190. str. 18 Bucuresti 174. Dumitrescu N. Rafail Jacques Etty. Olga Leontescu. Volga 55 169. Donca Sima 31 158. Parma Ana. Niculescu Caliopi. Niculescu Perieteanu. str. Stefan Elena. str. Stanciulescu Anton. str. 9 Iasi 173.. Corbului 14 153. Necunoscut. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. D. Malaesti 3 194. Toma Butescu. Robescu 1 186. Badarau Mircea. str. str. Aurel Vlaicu 98 178. str. Ksasian Julia. str. 36. Sturza nr. A. str.152. Maestru Manole 11 192. Slanic Moldova. str. Gheorghe Stan. Costis Gheorghe. str. 30 Decembrie 27 157. str. Bacau 170. 75 Bucuresti 175. Ionescu Iulia str. Maria Ion. Niculescu Constantin. Dragulescu Mihail. 23 Bucuresti 171. Necunoscut. Laborator 38 188. Neagara 35 165. Puskin nr. 17 Constanta 176. Monetariei 12 181. Maria Diaconescu 36 163. str. Aleea Alexandru nr. Marasescu 9 182. Forturilor 5 160. str. str. V. Vizantin Nr. Serbanescu Aglaia. str. str. Neatarnarii 32 166. str. str. Lt. Laborator 132 191. Papazoglu 68 189. Iasi 172. Matei Gheorghe. Rasvan Olga. Dobrogeanu Gherea 124 156. Foisorului 47 187. Stancu Petre. Cristea Stroe. str. Nita Eminescu 40 . Dobrogeanu Gherea 89 155. str. str. str. C. Constantinescu Maria. Stoiana Stelian. Teodorescu Elena. str. Popescu Silvia. jud. str. Crisan 34 184. Constantin Brancoveanu 57 154. Dafinului 18 185. str. Renasterii Costeasca 53 168. Miraslau 14 193. Dumbrava Elena. str. str. Arsene Ion. Radu Nicolae. Necunoscut. Vasiu Gheorghe. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. str. Grigore Alexandrescu nr. Pacurari nr. Stuvar Nicolae. Occident 42 167. str. Marasescu 15 183. str. Necunoscut. str. Oprea Marin. Tausanu Lucia. str. Plugaru Petre. Monetariei 4 180. Doaga 158 159. Necunoscut. Maior Sanatescu 54 179. str. Costache Ion. Constantinescu Anghel. Infratirei 48 162. str. str. Garlei 38 161. Luda. F.

Necunoscut. str. str. calea Dorobanti 208 27. str. Tanasescu Maria. V. str. str. str. Stan Judetul 4 201. Tache Serban. Necunoscut numele. str. str. Dumitrescu Dumitru. Scarlat Negrea. Filimon Sarbu 18 33. str. Bulgea GH. Gh. C. str. Rosetti 22 11. Chopin 5 19. str. Buzdugan 43 7. V 28. Lungu Nicolae. Plecat din tara. str. Barbu Vacarescu 143 8. Gheorghe Petre. Cornea. str. str. Cerchez 25 17. Scarlat Negrea. Necunoscut numele. Baritiu 22 36. 10 23. Barbu Vacarescu 133 9. Lilinfeld Lizica. Stelea Spataru 200. Nichifor Ion. str. Scarlat Negrea.195. Finari 58 34. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. Apachiti Ion. Clucerului 17 12. Gh. str. Oborul Rosu 5 196. Gheorghiu Traian. str. Costache Marinescu 9-11 14. str. Tendler Iosif. str. str. Savulescu str. G-ral Vladoianu 44 35. Ionescu Lazar. Dionisie Lupu 4 24. A. Amiral Negulescu 8 5. str. Bulgea Gh. Aristide Briand 14 3. Oborul Rosu 27 197. Dumbrava Rosie 23 25. Bartok Bella 4 10. Necunoscut numele. Vasile Raileanu. Cap. str. Nica Ana Maria. Plecat din tara. str. Cerchez 25 16. Necunoscut numele. Gh. str. str. Chopin 15 20. Bratului 1 6. Donizeti 30 31. Ghers Richard. Cap. Ionescu Octav. Preotul Rodica. Costea Ion. Necunoscut numele. Pictor Andreescu 10 198. Laurentiu Frederik. C-tinescu Caracas 61 13. calea Dorobanti 99-101 29. Izvoreanu Sali. Felix 109 26. Cerchez 23 15. str. str. str. Scarlat Negrea. Isaia Niculescu Donizeti 16 30. Aurel Vlaicu 30 4.. str. Martuleac Petre. str. Dr. Enache Steliana. Necunoscut numele. Chopin 64 21. Aristide Briand 13 2. Tanasescu Maria. Donizeti 19 32. Recolta Petre. 1 22. Baritiu 34 . Tutulescu Nicolae. str. Mihai Gabriel. str. Dionisie Fotino 628. Vineri 1 199. Vasile Carlova 19 202. str. str. Calafat 66 18. Sft. Necunoscut numele. Necunoscut numele. str. Vasile Raileanu. str.

Popovici Gheorghe. Robert de Fleurs 5 76. Sert. calea Floreasca 124 41. Necunoscut. Marasoiu 25 57. Petre Cretu 17 66. Necunoscut numele. Mierlei 11 58. str. Londra 29 53. Jdanov 62 48. Vasile Predescu. Mateiasi Stefan. Duca 68 43. Carnaru Gheorghe. Petrescu Constantin. Stefan cel Mare 92 82. Puccini 13 73. Mozart 72 61. Mil. Jdanov 58 47. Necunoscut. Octav Cocarascu 6 62. Ionel Iacob. Baritiu 40 38. Anghel Teodosiu. str. Necunoscut numele. Gh. Pharnicului 2 65. str. Stalpoianu 26 . I. Popovici 20 64. I. str. str. Banea Stefan. Laptari 16 54. I. Dobrescu Iancu. str. Petrescu Constantin. Gheorghe 6 83. Duca 55 45. Mihailescu Vasile. str. Necunoscut numele. str. Ghercea Nicolae. str. Ing. str. Pitarul Cristache 14 71. Camenita Petre. str. str. Stefan cel Mare 238 80. Gh. str. str. str. Necunoscut numele. str. str. Baritiu 44 39. Osiac Petre. Constantinescu Elena. Londra 5 51. str.37. str. Barbu Gheorghe. str. Romana 140 77. Bubi Clemens. Tupor Ioana. str. Nenciu. Mozart 70 60. Pictor Negulici 22 68. Ionescu Aurel. Necunoscut numele. I. Robert de Fleurs 13 75. Necunoscut numele. Rahmaninov 19 78. Golgan Natalia. Gh. Puccini 15 74. str. str. Demetrescu Victoria. Corani. Codrescu Ana. Petrescu Nicolae. Dobrescu Gheorghe. Glinca 6 42. str. str. Lizeanu 22-24 55. str. str. Duca 41 44. Marasoiu 12 56. str. str. Virgil Gavrilescu. Profir Moruzi. Slatineanu 5 79. Bordeianu Atena. Badita Elena. Pictor Rosenthal 117 70. Ing. Gh. Primaverii 91 72. Mixa Ecaterina. Mozart 35 59. str. str. Nicolau Ion. str. Gh. Zablovschi 82 46. Jdanov 65 49. str. str. Stefan cel Mare 76 81. Eufrosina Marasescu. Grigore Maritiu. str. Branisteanu Lucretia. Mandrea Stefan. calea Grivitei 266 40. Londra 19 52. Maria si C-tin Sroianovici. sos. str. Keppler 67 50. Popa Savu 23 63. str. str. Danescu Petre. str. str. Calinescu Dumitru. Pictor Negulici 8 67. Pictor Negulici 24 69. str.

Agricultori 74 97. str. str. Branzoi Constantin. Oradea Marea 14 119. str. Emanoil Mihail. sos. Necunoscut. Dumitrescu Ion. str. str. str. Radulescu Petre. Sulea Ion 285 126. str. Mihai Spataru 38 117. Dristorului 111 106. Luca Niculescu. Negru Voda 23 118. Savulescu. Trei Scaune 1 125. Calea Mosilor 61 112. Sf. Washington 16 96. str. Teodosie Rudeanu 26. Dumitru Anghel.84. Petru Tei 39 86. Corabia 74 102. Ana si Nic. Emanoil Mihail. Baba Novac 80 99. Elena Elcenco. Barbu Vacarescu 133 91. str. Guta Stan. Balasanu 10 128. Dumitru Gheorghe. Matei Voevod 102A 114. Bercovici Moritz. Albinelor 44 129. Melinte Ranila. Brates 9 111. Sos. Crocos Nicanor. sos. Intr. str. Grigore Gheorghe. Teiul Doamnei 128 89. str. 11 103. str. Andela Nicolae. Calea Victoriei 220 95. sos. 28 88. Necunoscut. str. Mihai Bravu 137 115. Chiparis. Goldenberg Aneta. str. Foisor 37 bis 108. Stanculescu Dumitru. str. str. Soldat Stefanescu Tei 12 87. str. Victor Hugo 4 92. str. Stancu Alexandru. G-ral Florescu 1 110. Vasilichia Nicolau. Ionescu Ion. Zanfirescu Grigore. Agastini Tulio. str. Pantelimon 116 123. Tenculescu Ion. str. Pop de Basesti 28 120. str. Marinescu Ovidiu. Fantanica 37 109. Varful cu Dor 2 93. str. Necunsocut. Necunoscut. Roza Mihailovici. Tudor Maria Moise. Mina 6 124. Necunoscut. str. Soldat Negru Florea 11 85. str. str. Mihai Bravu 158 116. Marinescu Petre. Sos. Sf. str. Caminului nr. Colentina 103 104. str. Caporal Sevastopol 39 101. Badea Gheorghe. Dumitru Teodor. Calea Victoriei 136 94. Pantelimon 93 122. Antonescu Ion. Constantin Nistor. Lupu Cristache. Demicov Radiani. Barbu Vacarescu 143 90. Clutu Valerizarie. Alex. Zacanian Osin. str. Tudor Maria Moise. str. Boziorul 4 100. Niculescu Alex. Aleea Zanelor 1 130. Constantin Papamanjaris. Alexandru Bascu 3 127. Matei Voievod 53 113. Bateriilor 6 . Alex. Caprioarei 9 105. Tenculescu Ion. str. str. str. Deva 12 107. str. Camenita Ion.. Agricultori 51 A 98. sos. Pantelimon 81 121.

Gheorghe Radu. str. Usurelu Ion 7 134. str. Marinescu Dumitru. Calea Giulesci 371 170. Manastirea Putina 10 176. Cap. Ion Martan. Morlova Ilie. Anghelescu Constantin. str. Barbu Moleanu 2 161. Dumitru Teodor. str. str. Sos. str. Mastacan Dumitru. str. Macedonia 1 177. Popescu Stelian. Calea Vacaresti 273 156. Calea Grivitei 331 169. Ivanovici Antonio Iosif. str. Calea Vacaresti 354 155. Dobrin Costica. Puisor 31 141. Popa 62 147. Banat 16 159. 23 174. Buse Gheorghe. Rebeca Ilie. Bihor 28 160. str. Calea Vacaresti 288 154. Marinescu 12 . B-dul Marasesti 28 135. Elena Zaharnic. str. Niculescu Teodoru. Calea Vacaresti 215 153. str. Calinescu Gheorghe. str. Margeanului 41 137. Intr. slt. str. Finta 1 168. Ion Martan. Costea. Smardan 14 145. Cretescu Ion 2 162. Ilie Gheorghe. Falcoianu 18 172. str. Secerei 12. Soldat Croitoru 27 150. Ciru Iliescu 7 164. ing. Elizeu 24 167. Biter Alexa. str. 14 144. Nica Constanta. Soldat Candea 3 148. Calea Grivitei 430 163. Dascalescu Irina. Soldat Croitoru 27 149. Dumitru Demian. str. Tismana 4 152. str. Gh. Zurbaceanu Elena. Sos.131. Buzoieni 57 132. Vintila Dumitru. Mitoi I. Stoica Alexandru. Slt. Dumitru Teodor. str. str. Sosima 25 171. Voinescu Romulus. str. Lotrului 59 175. Tescani 1 173. Corvinilor 5 166. Dumitru Teodor. sos. str. Petrescu. str. str. Oltenitei 134 139. Serg. Dumitru Demian. Valentin Robert. Petre Ispirescu 96 142. str. Lainici 21. Gh. Micu Maria. Margeanului 71 138.. Dukland Fermo Jaquelin. str. Brezoianu 62 157. Zanfirescu Ioan. str. Berceni 3 158. Niculescu Gheorghe. Tancu Ion. Mateescu Atanase. Piscului 29 140. Toma S. calea Rahovei 329 143. Pitesteanu Elena. Zurbaceanu Elena. Scarlat 19 146. Ion Ghinea Marin. str. Paulina Altman. Stroe Dumitru. Cornului 52 165. Teodosescu Haralambie. str. Nica Constanta. str. Nica Gheorghe. Cuza Voda 58 133. Popa 64 151. Magurele 295 136. Petrescu. str. str.

Alexandru Visan. str. Atanase Atanasiu 2 apartamente. 3. str. Stirbei Voda 20 7. Belizarie 40 194. str. Toma Ionescu 6 190. Apostoleanu Alexandru. Cristescu Virgil. Atanasiu Atanasie. str. Mihaila Constantin. calea 13 Septembrie 291 186. Stelian Dragoi. str. str. Anton Raler. str. Calea Plevnei 100 179. Atanasiu Anton. 72 apartamente. Calea Victoriei 16. Independentei 297 183. Bucuresti.. 4 apartamente. Eclesiarhului 8 204. str. Turnul Eiffel 68 5. Timisului 23 203. Constantin David 83 196. Marcovici 9 205. Matasari 14 9. Virgiliu 31 193. Alexandru Preotu. Atanasie Atanase. str. Bucuresti. Safirescu Teodor. Ionescu. str. Sprache Ion. Gheorghiu Constantin. str. Florilor 1 12. Ionescu Mircea. Atoniu Atanase. 2 apartamente. Stanciulescu Istrate. str. Burea Constantin. Bucuresti. Ion Nou 22 2. Cojanu Elena. Gaef Olga. Frunzescu Gheorghe. str Silivestru 59 6. Velecescu Lucretia. Bucuresti. Filoti Gheorghe.. str. Stan. Calea Mosilor 194 8.178. Velicu Gheorghe. 20 . Atanasie Antoniu. str. 13 apartamente. Mihai Gheoprghe. Spl. Aurel Verdescu. str. Mateescu Atanase. Racovita Grand 31 180. str. str. Teodorescu Cristache. Diaconu Coresi 20 197. 4 apartamente. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Stanciu Gh. 2 apartamente. Sf. Dr. str. Bucuresti str. str. str. str. B-dul Schitu Magureanu 53 185. Stan I. Roma 39 206. 2 apartamente. Bucuresti. Toma Ionescu 10 191. Anastasescu Puiu. Popescu Ioan preot si Maria. Stefan cel Mare 75 201. Lacului 16 200. Dobrogeanu Gherea 60 199. str. Bucuresti. 18. Vitilei 255 195. str. str. Tabla cu Buti 64 187. Alexandru Pals. Radu Greceanu 15 182. Rahovei 12 181. Stefan Mihailescu 26a 10. Bucuresti. str. Topala I.. Scoala Herastrau 42 202. Ecaterina Todoroiu 2 198. str. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. Calea Mosilor 194 13. Vespasian 54 192. Iliescu David. 30 Decembrie 40. Tabla cu Buti 84 188. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Scarlat Varnavu 28 184. Rozetta. str. str. Smardan 41 11. Anton Puiu si Imosina. Marian Victoria. Bucuresti. str. Timisoara 20 189. 2 apartamente. Tanu N. Atanasiu Anton. 4 apartamente. Constantinescu T. Bucuresti. str.

imobil complet 45. Turturele 21 34. Bucuresti. Bucuresti. Olteni 16 22. 3 apartamente. str. G. str. str. Constantinescu Gh. Bucuresti. Bucuresti str. str. Costantinache Caracas 8. Alexandrescu 70 . Calea Victoriei 16. str. str. Bruhess Marica Bucuresti. 5 apartamente. Blumenfeld David.. Procopiu. 5 apartamente. Dumitru Strungaru. str. M. Constantinescu Teodor. Toma Masarik 1. Filip. str. 2 apartamente. Bucuresti. Cardas Niculae. Baxchel Eliza. Cal. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Cusman Zigu. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Mitropolit Grigore 21 31.. Stirbei Voda 29 a. Bucuresti. str. G. Brekner Margareta. str. Balcescu 24 15. N. Bujoiu Ion. Sert. str. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. G. Dumitrescu F. Mircea Voda 63 35. 4 apartamente. Bucuresti. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil. str. indiviziune cu Alexandrescu Adelina. 18. Charles Maria.14. Enachita Vacarescu 29 26. S. 13 apartamente. 2 apartamente. Baicului 55 44. str. I. Sirenelor 44 25. str. Wilson 15. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Viilor 47 32. Banu Maracine 4 33. Porumbaru 5 43. Aurel Vlaicu 16 30. 4 apartamente. 2 apartamente. 17 apartamente. 2 apartamente. imobil complet 38. 18 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. General Grigorescu 16. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin. Campulung Muscel str. Duca 76 27. Columb Viorica. Dudesti 66 23. Intr. Antelopei 27 49. imobil complet 20. Rozelor 11 18. Iuliu Valahory nr. Davidoglu Anton. Casacescu Ion. Bucuresti. Bucuresti 90 47. Brezoianu 25 c. Cosacescu Iancu. Meteorului 20 42. Bucuresti. Bals Alexandru. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51. Bratianu Vintila. Asan 3 16. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bercovici Jean. Bucuresti. 4 apartamente. imobil complet 39. Bucuresti. Cantilli 12 29. str. str. Bucuresti. Dumitrescu Mihail. Eminescu 17. str. Bratu Iosif. Bucuresti. 7 apartamente. Bilig Onas. M. Bratianu 1. Besdusi Cornel 9 17. Popa Savu 8 41. 4 apartamente. 13 Septembrie 227 36. Bucuresti. Badescu Marian. Episcopiei 5. str. Bogulescu Gh. 2 apartamente. Dobrovici Anton. Bercovici Jean. str. Cantacuzino Alexandru. Mureseanu 1 24. Barbu Zevedei Bucuresti. str. I. Bucuresti. Bucuresti. 20 53. str. Dragos Florica. Sinaia str.G. str. str. Brezoianu 29c. Carpolioglu Iany. Baumzweig Jolande. str. Droth Marius. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. 2 apartamente. Dumitrescu Al. imobil complet 37. Aleea Suter 1 46. str. 5. intr. str. Bucuresti. 3 apartamente. Alex. Eminescu 13 28. 2 apartamente. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. 3 apartamente. si Ana. Dumitrescu Magale. Burducea Alexandru. str. str. Bucuresti.G. Dionisie Lupu 65 40. imobil complet 48. Barbulescu M. 4 apartamente. imobil complet 50. Sahia 59 52. Bucuresti. Boldur Cristea Mircea. str. Duca 5 19. 9 apartamente. str. 6 apartamente. str. Dragalina 1 Bucuresti.

str.. 2 apartamente. Bateriilor 8 bis 87. str. V. 2 apartamente. bd. Bucuresti. Bateriilor 16 74. Klar Lazar. N. 4 apartamente. str. str. 2 apartamente. 24 apartamente. Iuga Elena. Andrei Saguna 27 . Pitagora 3 61. str. Bucuresti. Krammer. Filderman si Tonea Sorica. Hurtiij Stela. Hilat D. Crucea de Piatra 84. Gh. Dragos Voda 25 62. 10 apartamente. 22 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Frederich G. 2 apartamente. Iliescu El. 4 apartamente. intr. Fotache Gheorghe. str. 4 apartamente. Bucuresti. C-tin. imobil complet 64. Hartman Vinci. Vlad Judetul 85 67. Bucuresti. str. Bucuresti. Traian 42 58. str. str.54. Crangasi 129 66. Bucuresti. 6 apartamente. Gh.. Bucuresti. 11 apartamente. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Hasenferatz S. Bucuresti. Oituz 3. Glibb Jean. Asan. str. Belig Jananig. 6 apartamente. Hristo Botev 27. Gogos Gheorghe. str. str. Calarasi 79 75. Gottlieb Iosif. Bucuresti. Ghingold. str. Luterana 20 77. Bucuresti. Krammer. Henej Beher. str. Magheru 27 82. Magheru 34 76. imobil complet. str. Pictor Rosenthal 23 56. 3 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Gluk Jean. str. Vlad Dracul 3 94. Bucuresti. imobil complet Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Victoriei 101 70. Eremia Grigorescu 10 59.. Mitr. 4 apartamente. Findea Eleonora. Goda Emil. str. 34 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Jules Michelet 20 69. Raureanu 7 89. Eaureanu 5 73. I. str. Sandu Aldea 10 92. Gl. Eduard Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Maria Rosetti 10 95. Gh. Robert de Feluers 6 65. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. Fediteanu Corneliu. 4 apartamente. Bucuresti. Balcescu 3. Arhivelor 3 57. Elian Encika. DR. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure. Calarasi 28. Georgescu Ion. Kluk Silvia. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Ganzembac Arnold. Dobrogeanu Gherea 2 60. str. 2 apartamente. Balasanu 5 93. 4 apartamente. str. 17 apartamente. Stalin 5. Bucuresti. Bucuresti. 5 88. Selari 11 83. Henriette Neta. Evolceanu. str. 16 apartamente. Barbu Vacarescu 114 68. str. Gheorghiu Dumitru. Radulescu Asan 3. Rahovei 3l1 72. 17 90. str. Lipscani 63 81. imobil complet Bucuresti. Ionescu Virgil. Barbu Vacarescu 49 71. M. str. str. str. imobil complet. Gutman Otto. Gringold C. Ghiulamite D-tru. str. 29 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Assan. 2 apartamente. Ghica. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Ghingold. Hulica Dumitru. Kelter Alter. Cosbuc 4 89. 6 Martie 19 78. Bucuresti. str. Soarelui 46 55. Erlich D. Georgescu si Marin. Vinci Iosif.. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Nicolae Balcescu 30 91. Gral Angelescu 111 63.. 4 apartamente. str. Stanescu. Jules Mihcelet 15. Franklin 7 85. Danielopol 1 80. Bucuresti. Bucuresti. Paris 44 86. Grinold Lazar.

6 Martie 95 106. 13 apartamente. Bucuresti. imobil complet. 22 apartamente. Bucuresti. Pella V. Bucuresti. str. imobil complet. Mahovay I. Maier Jean. 5 apartamente. 6 apartamente. Leibovici Alfred. str. Pantelimon 157. imobil complet. Matos Elena. 1 apartament. imobil complet. str.. Olga Bancic 7 132. Copoiului 1 130. Bucuresti. Negropontes. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. 12 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Lascar 94 115. 2 apartamente. Dianei 1 123. str. Gl. str. str. Bucuresti. Nicolae Filipescu 14 127. 3 apartamente. Lazar St. Enachita Vacarescu 6 105. C. Bucuresti. Milinec Petre. str. Frumoasa 33 112. Calea Floreasca 2 134. Cantilli 16 110. Oftalion S.96. Onofrei Ion.. str. Nacht Iosif. str. Oborul Nou 27. 1 apartament. Moscovici Olga. Latina 3. Serban Voda 94 125. 4 apartamente. 3 apartamente. Janin. str. Pandele Const. imobil complet.. Bucuresti. 2 apartamente. Profetului 3 121. Alba Iulia 20 136. Movila. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. Niculescu Medeia. Sahia 39 118. Frigului 9 102. Lazar Iosif. Bdul. Sos. str. str. Bucuresti. str. str. Nacu 8 126. Bucuresti. str. Lazar Ety. Jules Michelet 7. Bucuresti. Pallade 18 117. Margareta. Magaha V. Bucuresti. Vasile Roaita 119. Levensohn David. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 38 . Bucuresti. str. Bucuresti. str. 13 Decembrie 60. Lovinescu Monica. 14 apartamente. Bucuresti. Livenbach Alfred. Popa Soare 55 97. 5 apartamente. str. Moisesu Eugenia. Motresianu Rozalica. Dionisie Lupu 38 116. Pictor Romano 6 120. Mihaescu Ana. str. Mitropoliei 3 107. str. str. Ltvenbach Alfred. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica. str. Hagi Stoica 12 100. Bucuresti. str. Portenie Stancu. Bucuresti. 5 apartamente. Sf. 3 apartamente. str. Gh. str. Marguerite si Achilli Libel. Basarab 37-37a 104. Alex. Marinescu Eugenie. Bucuresti. Calea Victoriei 3335 str. str. Perdici Adolf. Dimitrof 20 124. Calea Mosilor 126 122. Propriet. Bucuresti. 5 apartamente. Lazar Iosif. Polona 21 103. Bucuresti. Londra 24 128. str. str. Constanta str. 2 apartamente. Moscovici Sinner. str. Bucuresti. 2 apartamente. 8 apartamente. Marius Julius si Viorica 8 apartamente. Eremia Grigorescu 26 109.. Plantelor 37 131. Bucuresti str. str. 1 apartament. Frumoasa 39 98. Calea Victoriei 128. 2 apartamente. Stirbei Voda 17 133. str. Luculescu Constantin. Mowat Victoria. Mircea Stoica si Marica. Banat 8 114. Bucuresti. Bucuresti str. Gh. 1 apartament. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Banu Maracine 13 101. Paunescu Eugenia. Bucuresti. Kramar Kaiani. Matos Elena. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. 1 apartament. Mironescu Dumitru. Bucuresti. Luterana 22 129. Cristescu 8 135. Stefan 19 108. str. Zefirului 34 113. Manciu Cornel. Lahovari El. Frosa Sarandi 5 111. Bucuresti. apartamente. Bucuresti. 38 apartamente. str. Vasile Lascar 27 99. 16 apartamente. Bucuresti. si Eliza.

str. Tautu Vasile. Botemberg Frida. Puzenti Marco. Paris 47. Schimberg A. Raspopov Nicolae. 2 apartamente. Timisoara 20. P. Solomon si Rene. 11 iunie 61 138. Bucuresti. Socfrez Moag si Vera Florescu. Ruos Alexandra. Herastrau 41. Bucuresti. 1 apartament.. Bucuresti. 8 apartamente. Frumoasa 7 147. str. Bucuresti. 3 apartamente. Stirbei Voda 123 164. Herastrau 13 172. Latina 10 151. Bucuresti str. Scheld Isidor. str.. 1 apartamente. Rautu Mihail. Raivbach Sylto. Simionica Aurel. 1 apartament. 4A str. 7 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. 2 apartamente. N. Bucuresti. Savu Partenia. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Smukler Aron. Bucuresti. Sandu Marcu.G. str. 3 apartamente. Toma Stelian 4. b-dul Ardealului 37 165. str. Topor Elena. str. Stoian Eugen. str. str. str. Bucuresti. Porumbaru 1 161. Popa Chitu 7a 177. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina. 1 apartament. Savinescu Eugen. Bucuresti. Propriet. str. A. Batistei 11 154. str. Olimpului 31 . cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Gutenberg 3 bis. str. strada Berzei 2. str. 2 apartamente. calea Floreasca 4 162. Spitzer Roza. 3 apartamente. str. str. Ciulei Al. b-dul Dacia 52 160. str. strada. str. Bucuresti. Gabroveni 2 153.137. G-ral Angelescu 93 176. Vacaresti 20. str. Splaiul Unirii 17 155. Perdif.. str. Mureseanu 15 141. Pom Corneliu. Perla Ion Frati si Momblant. Progresului 9 152. str. Bucuresti. Romei 31. 1 apartament Bucuresti. str. Bucuresti. str. imobil complet 170. Radulescu Agapie. Bucuresti. Bucuresti. Ion Lazeanu.. 1 apartament Bucuresti. Popa Savu 65 146. Popa Rusu 7 156. 174. Romniceanu Carol. Seicaru G. Bucuresti. Ghenade Petrescu 2 157. Ionescu 17. str. 2 apartamente. 2 apartamente. 14 apartamente. Gheorghe 20. Romanceanu Hugro si Iresteanu R. 7 apartamente. Staticescu Pail. Stanescu C-tin si Vili. str. Bucuresti. Bucuresti. Al. 5 apartamente. 6 apartamente. Rizescu Nicolae. N. Sahia 59 148. 17 apartamente. str. Horei 19 168. Pologni George si Baciu A 142. Dionisie Lupu 12 150. Penescu Nicole. 10 apartamente. 7 apartamente. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Gh Judetul 23 159. Reiner Iosif. str. Porumbaru 50 173. Bucuresti. Alexandrini. Bucuresti. Mitita Constantinescu 1-3 144. Prunescu Gh. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 8 167. str. Barbulescu Al. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Vacaresti 160. Banu Maracine 6 169. Rene Brein. I. Gramont 5 158. Duca 45 175. 2 apartamente. 1 apartament. Ludovic Bender si altii. 9 apartamente. Sft. Bucuresti. 162 166. si Stelian Chiriochita. Bucuresti. 3 apartamente. calea Mosilor 103. Bucuresti. Boernie Eugen. Aleea Socec 2-4. Solomon si Francisca Stain. Richter David si David Leonvente. Plantelor 17 139. 5 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Prodanov N. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartament. Bucuresti. Schmidt Raul. 1 apartament. Conta 79 143. 5 apartamente. Jules Michelet 8 145. str. str. Dobrogeanu Gherea 8 140. Batistei 35. Alex. Boteanu 3 149. 5 apartamente.. calea Victoriei 155 163. str.

Bucuresti. Taciu. Hotel Concordia. 3 apartamente. Teodoru Aurel. 4 apartamente. Xenie Const. str. 3 apartamente. 13 Septembrie 114 195. str. Wesler Dora. 7 apartamente. Hotel Elite.178. Zerva Gheorghe. Branza 12 184.. str. Visan Alexandru. Baia Mirea. 1 apartament. str. 2 apartamente.. Bucuresti. imobil complet 203. str. Bucuresti. Episcopiei 1 209. Bucuresti. str. Bucuresti. Brutus 10 214. Dr. Serg. str. Wurmbrandi Sabin. str. 17 apartamente. Atena 2 216. 4 imobile complete 199. Hotel Athenee Palace. Negru Voda 20 194. str. Lipscani colt cu Selari 381 196. str. Bucuresti. Tutus Sandu. Vasile Lascar 100 180. Bucuresti. 4 apartamente. str. Piata Dr. 3 apartamente. Baia Meltzer. str. str. Bucuresti. Hotel Ambasador. Bucuresti. Vespasian Pella. Bucuresti. 1 imobil complet 205. Bucuresti. Zamfirescu Alex. Botescu 18 212. Tiganus Ecat. str. Vijan Jan 5 apartamente. str. Gh. Vasile Leo. Cobalcescu 27 189. str. 15 apartamente. Dorobanti 228. Orizontului 1 191. Hotel Carpati. Hotel Brasov. Bucuresti. Hotel Avram. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Hotel Brutus. 3 apartamente. Voinea Oprea. Sfintii Voevozi. Vazaru Ion. str. 1 apartamente. 4 apartamente. Baia Marenco. Hotel Bratu. Smardan 39 . 8 179. Tacui. str. Bucuresti. Sahia 1-3 181. Zamfirescu Marin. Republicii 45 197. Lipscani 12 215. Hotel Barania. Alex. Bucuresti. str. Lipscani 43 185. str. Gr. imobil complet HOTELURI 207. Baia Centrala. Duca 12 200. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Militaru Gh. Bucuresti. Oitelor 32. str. Zamfirescu. Wesler Dora. Tomescu Ion. Bucuresti. Bd-ul G-ral Magheru 10 208. Bucuresti str. Baia Grivitii. Dionisie Lupu 21 186. Bucuresti. Bucuresti. str. Amzei 27 188. imobil complet 206. imobil complet 201. Teodorescu Paul. Pasteur 69 182. 2 apartamente. 4 apartamente. Calea Grivitei 94 210. Marasesti 145 190. Bucuresti. Italiana 4. str. Banu Maracine 45 193. Biserica Enei. str. calea Grivitei 130 213. Bucuresti. 1 imobil complet 198. Cauzasi 12. Bucuresti cal. Viener Iosif. 5 apartamente. Bucuresti. Stanislav Cihosi. Grigorescu. Bucuresti. Bucovinei 16 183. str. Gramont 9a 187. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. Xenopol 3 192. 1 apartament. imobil complet 204. 2 apartamente. Wpochiler Roabrebe. Bucuresti. str. str. Tomescu Elena si Florica. str. Bis.. Bibescu Voda 10 211.

Hotel Dorobantu. Calea Victoriei 56 218. Cal. Grivitei 140 221. 30 Decembrie. Hotel Continental. Hotel Coroana. str. Grivitei 141 219. Hotel Dacia. str. Hotel Dinu. str. Udricani 10 --------------- . Cal. G-ral Papadat nr. 62 220. 2 222.217. Hotel Egipt.