DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr.

36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------*T* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. de Numele si prenumele proprietarului si adresa imobilului ordine al nationalizat proprietarilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A 1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38. 3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124.

14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62.

44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28. 47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19.

76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17. 91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A.

Alexandru Andrei. Calea Vacaresti 176. Zorileanu 6. 3 apartamente. str. 16 apartamente. Anghel Mihai si Maria. 6 apartamente. Gen. Stirbei Voda 17. 5 apartamente. 114. str. 13 Septembrie 159. 2 apartamente. 2 apartamente. Antoniu Iacob.R. Bucuresti. 129. Bucuresti str. 126. 137. Titulescu 28. Titulescu 23. Anastasescu Gh. str. Bucuresti. Bucuresti. S. str. Ocolului 8. 125. Flamanda 109. Bucuresti. str. Calea Calarasi 112. str. 7 apartamente. Scarlatescu 38. Gh. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia. Adelstein Edi si Cela Protopopescu. Plantelor 30. 115. Bucuresti. Antal M. str. 8 apartamente. 143. 120. 9 Mai 4. Albinescu C-tin.I. 4 apartamente. Bucuresti. N. str. Bucuresti. str. Braila. str. Cernat 19. 4 apartamente. Asfadurian Asfashin si Suren. Adolf Fried. 140. Sanatescu 13. str. Orasul Grivita str. Antonescu Maria. N. Luncsoara 9. Bucuresti str. Calea Serban Voda 71-73. 4 apartamente. 20 apartamente. Bucuresti. Ecaterina. 112. Constanta. Bucuresti. 30 Decembrie 17. str. Abrudan Vasile si Ecaterina. Matasari 14. 130. 5 apartamente. Bucuresti.. Arion Maria. Tase si Rucsand. Vlahuta 28. str. Occident 45. Generalissimul Stalin 42. str. str. Abramovici Sabina. Bucuresti. Asoc. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Ana Ipatescu 16 A. Adamoiu Aurel si Arglaia. Cutitul de Argint 20. 18 apartamente. 136. Anastasiu Vanghele. 3 apartamente. str. 22 apartamente. Baritiu 38. Stela Vasilescu. Bucuresti. Popa Tatu 85. Bucuresti. Albinescu Victor. Alex. N. 4 apartamente. Alimanescu Elisabeta. 19 apartamente. 111. 139. Bucuresti. Bucuresti. 118. 4 apartamente. Doamnelor Rom. Elena. str. 3 apartamente. Ahlesche Maier Ana. Bucuresti.G. 119. str. Av. 127. Blanari 11. 135. Justitiei 41. Stalin 32.110. Bucuresti. Alexandrescu Dan. Bucuresti. Pantelimon 2 bis. Bucuresti. 124. Cameliei 32. Bucuresti. A. 22 apartamente. str. 117. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 116. str. str. Antoniu V. Nerva Traian 40.. 141. Anastase Eusefina. str. 6 apartamente. Aslan Sergiu. M. Av. 134. 131. Calea Rahovei 210. 13 apartamente. Iancu. Maria Rosetti 45. . 128. Auslaender Mozes. 122. Anastasiu Ion. Eminescu 8. str. Atanasiu Constantin. Av. 123. 138. str. 11 apartamente. 133. Anastasiade Ana. 135. Arghir Preda. Avram Iancu 30. si R. Alexandrescu Aurel. 9 apartamente. 5 apartamente. str. Alex. 142. Romulus 38. Bucuresti. 7 apartamente. str. Stefan cel Mare 174. 5 apartamente. Bucovina 29. str. Bucuresti. Hagiului 10. str. str. Bucuresti. str. str. Sos. 8 apartamente. Traian 81. 4 apartamente. str. Masina de Paine 40. Sassu 10. 113. 132. str. Cap. Bucuresti. Paul Urechescu 14. Bucuresti. Bucuresti Calea Grivitei 147. Furnica. Aleea Mantuleasa 4. Sos. Cocorascu 35. Andreescu Ioan. 121. Anghelescu Dumitru si Ioana. 5 apartamente.

Victoriei 51. Alexandru Nanci. Masarik 9. 14 apartamente. Spiru Haret 17. Uzufructara Elvira Vladescu. str. 9 apartamente. Bucuresti. 146. 6 apartamente. Dr. Bucuresti. T. Xenopol 15. Atanasiu Ion si Lucia. str. 151. str. 7 apartamente. B-dul 1 Mai 65. B-dul 1848 6. 148. Popov 43-45. Arnet Emanuel. str. Aheret Robert. Antonescu Ana. 15 apartamente. Apostol Sp. Bucuresti. si C. Atanasiu Maria. Eroilor 32. Eduard Grand 4. Bucuresti. Viitorului 102. 5 apartamente. 165. str. Rasinari. Gr. Biserica Ene 8. Maica Domnului 13 A. str. com. Bucuresti. Calea Victoriei 118. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R. Lascar Catargiu 94. 170. str. Bucuresti. 147. 5 apartamente. 163. I. Calea Dudesti 71. si Aurelia. 9 apartamente. Piatra Neamt. 161. Adidjelin Aganii. 9 apartamente. Petru Rares 32. Ion Ghika 3. 7 apartamente. Petre Carp 3 166. Bucuresti. 23 apartamente. str. Sion 1. str.. Tg. Bucuresti. 18 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 160. Piata generalissimul Stalin 2. Maria. Bucuresti. R. Bucuresti. Bucuresti. str. 149. Bucuresti. Agatstein David. . 7 apartamente. 157. Calea Grivitei 123. str. Bucuresti. proprietarii blocului Coltei. 162. 60.P. Cpt. Alexiu Gh. 10 apartamente. str. Atanasiu C. str. str. Bucuresti. 33 apartamente.R. 61. Stefan cel Mare 192. Elena. Andreescu Niculae. Antoniu George. 167. str.13 Decembrie 4. Negru Voda 46. 156. Bucuresti. str. str. 150. Andrei G. 144. 11 apartamente. str. Antonescu Ion si Pop Elena. N. 169. Bucuresti. Cuza 99. Bucuresti. str. str. str. Apostol Al. Bucuresti. Calea Grivitei 114. Baneasa. 6 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Artinian Antonie. Asoc. 2 apartamente. Calea Vacaresti 26. Braila. 145. str. A. Sibiu 502. Augustiade Tache Stologan Ivone. 54. 171. Albu Bucur. Bucuresti. str. Munteanu 8. Filipescu 46. str. 5 apartamente. Azarian Sirai si Marig Azarian. Axenia Giovani. Maria. 11 apartamente. Calea Grivitei 181. Bucuresti. Jules Michelet 23. Alimanisteanu Mari. Academia R. 159. Agostino Deatto. 155. Calea Vacaresti 136. 10 apartamente. Popa Tatu 80. Columb 2. b-dul 1 Mai 47. str. Alticonian Avram. 33 apartamente. Vasile Lascar 6. Bucuresti. Apolodor 11. 9 apartamente. Jiu. Dorobanti 176. 164. 152. 9 apartamente. 154. Viting 5. Robert de Flers 16 A. str. 158. Takuhi si Onig. Bucuresti. 63. str. str. Atanasiu Alexandru. str. 3 apartamente. Bucuresti. 168. 153. B-dul A. Alexandrescu 20. 172. Bucuresti. Dumbrava Rosie 10. Calea Mosilor 169. 3 apartamente. P. Dumitrache Banu 57. Avramescu Olimpia. Sos.

Angheluta D. Alexandrescu Angela. 13 Decembrie 15. 185. Attas Josef. 13 Decembrie 1918 9. 6 apartamente. Anastase I. Anca Emanoil. Precupetii Vechi 16. Calea 13 Septembrie 182. Calea Plevnei 126. 5 apartamente. 5 apartamente. 22-24. 8 apartamente. B-dul Schitul Magureanu 48 179. str. 186. 181. Angeli Alexandru succes. str. 200. Anghel Ioana. Bucuresti. Antoniadis Eftimia. str. Balcescu 13. Aurelia. Vespasian 46. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. N. Abrud 10. str. Cuza 13 A. Constantinide 7. Dr. Bucuresti. Gh. 175. str. 4 apartamente. Luigi Cazavilan 17. Bucuresti 27. Bucuresti. 177. Antonica Dumitru. B-dul 6 Martie 44. str. str. Andronic Dumitru si Eliza. Dimitrie Racovita 10 A. Atanasiu F. Porumbescu 10. Dorobanti 49. Bucuresti. Musat 3. Topolavat (Colentina) 6. Bucuresti. Craiova. Bucuresti. Alecse S. Bucuresti. Col. str. 198. 193. str. str. Elsa. Alexandru Cipu. Minerva. Bucuresti.173. Dr. Papazoglu 46. Bucuresti.. 174. Bucuresti. 5 apartamente. Atanasiu Minora Florica. B-dul A. Alexandrache Paul. Sarmisegetuza 3. 202. 187. Bucuresti. Atanasiu P. M. 4 apartamente. 182. Andreescu Niculae. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Anton Popescu. str. Alexandrina. Roma 57. 190. 199. Angeli Ecaterina. Felix 73. 7 apartamente. Albu Gheorghe. Bucuresti. Maria. Calea Grivitei colt cu Casin. 178. C. Abele Iacob. Calea Grivitei 444. Kogalniceanu 129. Giurgiu. Alexandrescu Lucretia. Andrei M. str G-ral Florescu 13. Anca V. Bucuresti. 6 apartamente. B-dul Republicii 4. 15 apartamente. 192. Prahova str. str. 5 apartamente. Armescu. 196. 5 apartamente. Galati. 4 apartamente. Bucuresti. Buzesti 78. Valea Rasinoasei. 8 apartamente. str. 201. 80. Acinkion Iordana. Predeal. 23 apartamente. str. Aramescu Elena si C. Sevastopol 6. str. 183. Busteni. Pitis. 176. 4 apartamente. 4 apartamente. G-ral Dona 7. 8 apartamente. Bucuresti. str. Calea Dudesti 150. Heinrich N. Bucuresti. Anton Iosil suc. Negru Voda 186. Alba 9. Fainari 6. Avram Elena. Biserica Amzei 27. Bucuresti. Tirana 3. 4 apartamente. str. Sos. str. Bucuresti. Traian 25 B. str. 203. 7 apartamente. 12 apartamente. Popa Petre 43. str. str. Antoniade Teodora. 184. 4 apartamente. Autier Luois. 189. Ionescu Gion 11. 180. Alexandria. Etilde. Cap. Marcovici 9. str. str. Zoe 12. Bucuresti. 191. Aronovici M. Eduard Grand 4. 33 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ardeleanu p. B-dul Dinicu Golescu 22. 195. str. 5 apartamente. . str. Bucuresti. Hagi Ghita 85. Bucuresti. str. 194. Bucuresti. 3 apartamente. Ana Ipatescu 9. 197. Campu Lung. Alexandrescu uzuf. I. Ing. 3 apartamente. 5 apartamente. str. 188. str. Petre. B-dul Lenin 63. si M. Bucuresti. str. str. Sofia 21. Gral Angelescu 97. Azimioara St. Dr. Cernica 6. Sinaia. Bucuresti. Alecse. str.

Dorobanti 89. Avner Iacob. Bucuresti. 218. Bucuresti. 62. 223. 6 apartamente. Bucuresti. 212. Bucuresti. Calea Calarasilor 68. 215. Luterana 21. 220. V. Ion Ursu 3. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. 9 apartamente. Agopian Manug. 211. 7 apartamente. Amico Maria. 207. Catelu 2. str. Bucuresti. Abramovici A. str. 229. str. si Elena. B-dul Tolbukin 27. str. Elisabeta. str. Lascar 55. Ioan. Stirbei Voda 20. 222. Bucuresti. Most. Alimanisteanu D-tru. Most. Bucuresti. Sos. Balcescu 24. Adlersbray. str. 10 apartamente. Virgil Plesoianu 114. Anastasiu Paraschiva. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Bocsa 3. B-dul N. Polona 55. Arachelian G. Avramescu Constantin. def. Plantelor 16 A. Atanasiu I. B-dul Ilie Pintilie 50 A. str. Bucuresti. Mitita Constantinescu 13. Bucuresti. 7 apartamente. B-dul Muncii 60. Bucuresti. Aviator Zorileanu 36. prof. Aviator Petre Cretu 64. A. 221. Antoniade M. Aliescu Octav si Elena. 10 apartamente. Calea Plevnei 244. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. B-dul Miciurin 38. 5 apartamente. 230. 3 apartamente. Mircea Voda 38-40.. Agopian Haciodus si Elena. Most. Alexandrescu Gheorghe. 108. Balcescu 24. str. Masarik 5. B-dul Ghica Tei 50. Albulescu Margareta D. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Finlanda 14. str. str. si F. str. 3 apartamente. 5 apartamente. 226. str. 225. Vlahuta 19. Lucretia. Gabroveni 2. 3 apartamente. 205. B-dul Nic. T. Stefanescu Tei 14. Bucuresti. str. Alnirescu Maria. Brezoianu 57 A. Deparateanu 5. 4 apartamente. Eminescu 216. str. str. 213. 11 apartamente. Bucuresti. Zoe 12. str. 16 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. 4 apartamente. Anastasiu Constantin. Bucuresti. str. str. Andries C. Vasile Lascar 23-25. Atanasiu Petre. str. Bucuresti. Teodora. Apostolescu Oltea. Schitu Magureanu 51. Stefan cel Mare 134. 210. 233. Alexandrescu A. 32. Bucuresti. Episcopul Radu 6. 214. 217. 206. Aurel Vlaicu 3. 2 apartamente. str. Bucuresti. 219. Bucuresti. Vasile Lascar 158. 91 209. 208. Atanasiu Petre. 232. Andreescu Traian. Tirana 3. B-dul Delavrancea 25. str. Anghel M. 234. Bucuresti. 7 apartamente. August Henri si Elena. 81. str. Bucuresti. Bucuresti. Cocorescu 80. David. Anastasiu P. Agricultori 30. Bucuresti. Anghel. 3 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. str. Altenliu Lucia. 16 apartamente. Smeului 8. 8 apartamente. 228. Victoria. 4 apartamente. . Aldea Alexandrescu. Bucuresti. Constantin. Porumbaru 62. 227. 231. Marcel Andreescu 2B. str. 216. 2 apartamente. 224. str. 3 apartamente. Alexandrescu Nita. Alexandrescu C-tin. Bucuresti.204. Cpt. Bucuresti. str. Calea Mosilor 248. str. Bucuresti. Alex. 7 apartamente.

6 apartamente. Aman. 16 apartamente. Ana Ipatescu 28. str. Vanatori 3. Racovita 17. str. Londra 8. Lazar 9. Bucuresti. 261. Bucuresti. 264. Aleea Progresului 17. Vasile Lascar 68. Calea Dudesti 53. 265. Av. Gh. Bucuresti. Clucerului 9. Aschenasi B. 252. Alterescu Rebeca si Marica Rozental. 240. 19 apartamente. str. 260. 8 apartamente.. str. 237. 13 apartamente. Petru Rares 11. 236. 14 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. G-ral Salmea 28. Avram Gh. Bucuresti. Andreescu Nicolae. Bucuresti. Calimanesti. Porumbaru 3 A. 6 apartamente. str. 2 apartamente. Al. Andreescu Ioan. Vasile Tei 50. Bucuresti. si Iolanda. 4 apartamente. Anastasiu Stefan. Alexiu Mircea. Anghel Ion. Bucuresti. 253. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Gr. 7 apartamente.. str. Angela F. 12. 1 apartament. Busteni. 11. N. 263. Alexandrescu 8. 256. Avrig 62. str. Intrarea Nestovici 1. str. Calea Calarasi 295. Petofi 15. 258. str. Bucuresti. Adam Gh. Alex Opria si Olga. 250. Victoriei 4. 247. Glucozei 16. Prahova str. 238. si Elena. Independentei 23. 262. Turnu Severin.. Bucuresti. Bucuresti. 241. Bucuresti. Spaniola 5 bis. 266. str. 248. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Arcului 6. 2 apartamente. Atanasiu Teodor. si Florica. 3 apartamente. 6 apartamente. Alecsiu Ilie. Paul Grecianu 16. Slatineanu 25-27. Vulturi 13. 10. Bucuresti. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Calea Dudesti 7. 254. Mircea Basarab 130. Bucuresti. Ardeleanu Constanta. 5 apartamente. 239. str. Albu Constantin. str. 13 apartamente. 2 apartamente. Plantelor 4. str. Antim 44. Atanasiu Chiriachita. 249. Ronta 24. Anastasie Panu 48. Caciulati. 7 apartamente. Abadjias Hront. Bucuresti. 242. Calea Mosilor 110. 13 apartamente.235. Bucuresti. Bucuresti. Alexe Emilian si Antonia. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Calea Dorobantilor 136. Bd. Trinitatii 35. str. 267. Andreescu Ilie. Avry Altaiu. str. Apelian Arsalius si Apelian Hrant. Calea Calarasi 39 A. Apostolide V. Bucuresti. Succ. Artinescu Gheorghe. str. Maior . str. str. str. Ciresului 29. 259. Aviator Ruica Vasile 8. str. str. 4 apartamente. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Akerman Tobias. Anton Ambrozie. 8 apartamente. Nicolae. Crangului 14. 127. Acinglian Ietvart. 245. str. Iasi. 158. str. Bucuresti. 25 apartamente. Alessiu D. Antofiloiu Alex. Bucuresti. Andrei G. 243. str. Radu Beler 14.. str. 7 apartamente. Bucuresti. 257. Bucuresti. 3 apartamente. str. Vasile Lascar 125. Intr. str. Traian 156. 1 apartament. Bucuresti. 246. Bucuresti. Abramovici M. Popa Rusu 9. Aldau Louis. 11 apartamente. 6. 129. Abramovici Angela si Beniamin Timaud. 244. str. Anghelache Ion. G-ral Salmea 15. str. 251. 255. Bucuresti. Balcescu 25-27.

6 apartamente. Arama Octavian. 30 Decembrie 1. Bucuresti. str. Bucuresti. Agapian Artin. 9 apartamente. Romanescu 17. str. Administrativ Socet. Cazarmii 51. 284. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti (Colentina). Lister 11 A. str. Lct. Gen. Bucuresti. Stefanescu Stefan 63. str. si Elena. 5 apartamente. Suvorov 8. Bucuresti. Enachita Vacarescu 45. Andronescu Gr. 276. Romulus 19. 281. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 277. Apostoli 50. 19 apartamente. 271. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 270. str. 289. Alexandrescu Cornelia. str. Atanasiu Smarandu. 30 decembrie 32. 30 Decembrie. Slatineanu 4. str. 4 apartamente. Armescu A. 275. Amudog Garon. Apochian Hraut. str. 291. Bucuresti. Calea Vacaresti 113. 273. Patriarhiei 5. 272. Bucuresti. Atanasiu Eugen. Bucuresti. 4 apartamente. 294. Bucuresti. Anghelescu P. Pantelimon 277. 287. Unirii 197. Ilarie Chendi 33. Aldeleanu N. 279. Panu 13. str. 6 apartamente. Bucuresti. Cezar Boliac 25-27. str. Traian 179. 283. 4 apartamente. Angelescu Anton si Ana. Arvunescu N. Cuza Voda 85. 11 apartamente. Alexandrina. Bucuresti. ajutor mutual. Bd. 274. 3 apartamente. 292. Com. Const. Pantelimon 70 bis. Elena. Merisescu 36. si Maria.Campeanu 4 bis. Ganovici D-tru. Sabinelor 17. str. str. Constanta. 20 apartamente. str. 6 apartamente. Antonescu Stefan. Apostolescu M. 5 apartamente. Bucuresti. 293. str. 7 Noembrie 199. 7 apartamente. Dr. Schitul Maicilor 13. Av. Antonescu D. str. Bucuresti. str. Serban Voda 39. 14 apartamente. str. Atamian Acvor si Ana. str. Ardeleanu Cecilia. Bd. Tolbuchin 49-51. str. 15 apartamente. Academiei 30. 6 apartamente. Busolei 9. str. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina. Bucuresti. 285. Iancu. str. Armand Carola. str. Bucuresti. str. str. 269. sos. str. Sf. Bucuresti. 288. Almajeanu D. str. Sf. Bucuresti. Dionisie Lupu 64. 7 apartamente. 290. Bucuresti. 30 Decembrie 58. str. Antim 2. Pasteur 10. Sfinta Ecaterina 8. Asquini Victor. Bucuresti. 286. 268. Roma 42 bis. sos. 282. Nifon Balasescu 14. str. A. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. S. Ing. 9 apartamente. Adamescu Dumitru. Ana Ignea. 5 apartamente.. 278. Vasile . si Maria. Bucuresti. str. Calea Plevnei 1. Campul Mosilor 27. Bucuresti. Bucuresti.. 4 apartamente. Romulus 19. Gh. si Maria. Aurel Vlaicu 34. Popa Soare 59. Horei 8. Calea Grivitei 437-439-443. Smardan 23-25. Aschil Solica (Lizica). Calusei 37. Ioan Nou 15. Bucuresti. Brancoveanu 75. 4 apartamente. Anton I. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Justitiei 35. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Vasile Roaita. Bucuresti. Spl. Atanasiu Ion. 296. Bd. 295. Menelos Ghermani 10. str. str. str. 297. Dimitrof 12. str. Iliescu 1. Antonescu Lazar. Abegg Filip si Elvira. El. 280.

7 apartamente.R. Bucuresti. Spatarului 1. Bucuresti. apartamente. 313. Bucuresti. Bucuresti. Angelescu C-tin. Basarab 17. N. C. Hagi Moscu 18. 10 apartamente. Atanasiu Mircea si Popescu Florica. Nicolae Selari 3. 317. str. Pop de Basesti 4. str. Suciu Eliza. str. str. 316. Alanverdiean Luiza. Intr. str. Bucuresti. Andreescu D-tru. A. 9 apartamente. Bucuresti. 326. 322. Bd. 301. Bucuresti. Magureanu 39. Jdanov 17. Achim C-tin. Marcovici 9. Marinescu Gogu. Balcescu 3-5. Bucuresti. Pictor Grigorescu 2. 310. Acks Hana. Teodor Sperenta 16. 320. Bucuresti. Sinaia. calea Victoriei 128 A. str. Intr. 109 apartamente. Bucuresti. str. Dr. 4 apartamente. Principatele Unite 70. Tolbuchin 127. 319.Roaita-Constanta. Bucuresti. Alexandru Zaharia. Popov 74-76. 4 apartamente. Marasesti 48. Asociatia Pensionarilor C. str. Adanut Maria. Bucuresti. Constanta. 305. 7 apartamente. Bd. Oltenita 116. Bucuresti. Lucaci 66. Bd. 7 apartamente. 299. Bucuresti. . Bucuresti. Elena Cuza 114-116. str. Bucuresti. 3 apartamente. Coleti. Ipsilante 2. Abramovici Marcel. 324. Arapu M. Avram Savchis. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Republicii 28. str. 5 apartamente. Vintila Bratianu 33 bis. str. 4 apartamente. str. Antimoianu Stefania. calea Piscului 72. Andrei Lazar. Bucuresti. Arsenescu Zoie. Spl. 9 apartamente. 312. str. Bucuresti.. 298. Libertatii 14. Otetelesanu 5. str. 5 apartamente. Schit. 318. Bucuresti. 3 apartamente. str. 11 apartamente. Traian 55. 315. str. Dinica Golescu 65. Zambacian 27. Stalin 73. Pictor Vermont 5. Apostol Voicu. V. 3 apartamente. 321. Bucuresti. Putul cu Plopi 1. 5 apartamente. 5 apartamente. 9 apartamente. Constanta. 7 apartamente. 327. 309. 14 apartamente. Adamescu Maria. Alanvendi Stefan. 2 apartamente. Bersei 35. Polona 3-5. Almeuli Senora. str. Sabinelor 101. str. 4 apartamente. str. 300. Popescu Asan 15-17. Dr. str. gh. Putul cu Plopi 1. Judetul 22. str. Constanta. Aldica Ecaterina. str. Alexandrescu C-tin. 307.F. str. Bucuresti. Antonescu Petre Margareta. Stefan cel Mare 19. 333. I. Popa Petre 3. str. 308. 314. Traian 161. Valeriu Prescurea 36. Atanasiu Eliza. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Botosani. Bucuresti. Bucuresti. str. Ioan Ghica 1. Alanverdiean Mannie. Antonescu Gh. Muz. Bucuresti. Rosetti 13. str. Alexandrescu Irina. str. str. Amster Morit.. Serban Voda 107. Unirii 122. 304. 2 apartamente. str. Bucuresti. calea Grivitei 213. 306. sos. str. Azariem Rina. Bucuresti. 325. Bucuresti. str. Magazia garii. 311. str Calarasi 319. Anton Pan 23. 4 apartamente. Arghirescu Mihail. 303. 7 apartamente. Felix 33. 7 apartamente. Sf. str. str. Jean Valjean. 302.

360. 354. si Elena. str. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 2. str. Bogdan 15. Stefan cel Mare 82. 10 apartamente. str. Donici 5. Bucuresti. Gabriel Peri 4. 13 apartamente. Bucuresti. Magurele 170. str. 332. Libertatii 250. str. str. 3 apartamente. str. Antoniu Moga. Bucuresti. Alexandru G. Alexi 6. Traian 68. Andreescu D-tru. str. 26 apartamente. 288. Bucuresti. Toamnei 53. 7 apartamente. calea Vacaresti 337. Busteni. Zorileanu 71. Anestin I. Alexandrescu Gh. str. 5 apartamente. 331. 5 apartamente. Povernei 23. Aureliu 35. Ronda 49 A. Alexandrescu Iulian. str. Bucuresti. 352. str. Antonescu Eftimie. Puschin 36. calea Mosilor 12-14. 353. Bucuresti. Bucuresti. Piata Roseti 6. Angelescu I. Bucuresti. Cocarescu 76. 7 apartamente. 328. Bucuresti. 5 apartamente. Caragea Voda 27. Bucuresti. str. calea Dorobanti 9. 4 apartamente. Apostol A. Alexe I Domnica. 7 apartamente. Cuza Voda 248. Intr. 2 apartamente. Bucuresti. 357. 358. calea Povernei 18. Ioan Ghica 2. calea Dorobanti 189. str. 2 apartamente. 349.. calea Grivitei 47-49. 361. 113. str. Dacilor 2. Bucuresti. sos. Zoie. Bucuresti. Giulesti 99-101. Bucuresti. Lascar 90. Frunzei 45. 334. Ambrus olimpiu. str. Bucuresti. sos. Anastasiu Anton. 20 apartamente. 337. Viitorului 24. 5 apartamente. str. 347. 345. Bucuresti. Aldea 83. Viitorului 116. 333. Eminescu 22-20. 7 apartamente. str. Bd. Dionisie Lupu 12. Piatra Neamt. 339. Alaci Gh. Atanasiu Ioan. str. 338. Bucuresti. Vasile Lascar 8. calea Plevnei 50. Scoala Inot 28. sos. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Dacia 34. 2 apartamente. 70. I. 7 apartamente. 14 apartamente.str. 346. Aleman Haim si Golda. Stefan cel Mare 142. str. Albescu Natalia. Bucuresti. 12 apartamente. Lucretia. Frumoasa 54. Corneliu. Av. Viisoarei 2. 359. 344. Bucuresti. str. Aronovici C. Bucuresti. Ardeleanu G. Horia. V. str. 4 apartamente. Sabinelor 63. str.. Sibiu. str. Artareanu Dumitru si Eugenia. Bucuresti. Alexandrescu Mihail. Nastase Panfir 27 si 27 bis. str. 6 apartamente. S. str. 2 apartamente. Ghelerter 1. Momuleanu 27. 20 apartamente. Bucuresti. Aleea Bibescu Voda 3. 92. 340. Ioan. Ariciu Const. Bucuresti. 355. 12 apartamente. si Maria. str. Catelu 57. str. str. 10 apartamente. str. Vasile. str. 341. . 348. Adam Bucur Maria. Anastasiu Alexandrina. Aurelia. Avedission Maria. Prof. Calea Victoriei 25. Andreescu Gh. Abrud 108. Bucuresti. 356. Oct. 335. Bucuresti. Angelescu Romulus. Adamescu Spiridon. 8 apartamente. str. 11 apartamente. Bucuresti. Atanasiu Hristu. Turnu Severin. Arapu Eugenia. Fainari 48. 8 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Cantemir 9. Cantacuzino 5. 351. Bucuresti. str. calea Mosilor 207. str. Angelescu Chiriachita. str. 6 apartamente. 329. Antoniu C. 343. 13 apartamente. 342. str. Bojoreanu 53. Bucuresti. Al. Bucuresti. 330. 4 apartamente. Anastasescu Ana. str. Dr. 336. Alexeiu Andrei si Elena. Bucuresti. Almaleh Iosef. Edgard Quinet 3. 350. str. Dionisie Lupu 11-13. str. calea Calarasi 51.

str. str. 6 apartamente. Alexandrescu Remus. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti-Colentina. Agarici I. str. Vanatori 5. str. 368. Andreescu Niculae. 4 apartamente. str. Antoniu St. Pitar Mosi 27 str. str. 373. Avedirian Maria. Aglaia. str. Bucuresti. 365. Bucuresti. Toamnei 31. Bucuresti. T. Episcop Radu 3. 4 apartamente. 3 apartamente. 385. 382. Andreescu Victor si Margareta. 387. Amiral Balescu 6. 376. 2 apartamente. cel Bun 1. Alexandru Gh. Toamnei 45. 389. Bucuresti. calea Victoriei 112. str. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. str. str. Andrei Ioan. Antonescu Varvara. Intr. str. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. 383. Bucuresti. Bucuresti. Sperantei 36. G-ral Magheru 27. str. Piata Independentei 11. Dionisie Lupu 53. str. 4 apartamente. Predeal. Bucuresti. Toamnei 25. Alexandrescu Valentin. Bucuresti. 3 apartamente. 393. Argesi 16. str. 396. Bucuresti. C-tin Nancu 7. Masaric 9. Anghelescu Gh. str. 375. Atamian Maria. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 367. 370. Dorobanti 3. Eroul Nicolae 51. Atanasiu Victor. Atanasiu Maria. 2 apartamente. str. str. str. str. 377. Avrigeanu Nicolae. 5 apartamente.362.. Bucuresti. Ioan Bogdan 5. str. Bucuresti. Arenei 10. Arsenescu Maria. str. 381. Dinu. Aurel Vlaicu 166. 3 apartamente. Sandu Aldea 83. Armasului 10. 4 apartamente. Catelu 5. Acigheozian Iugoper. Anastasiu Orestin si Casanta. Austrului 4. str. G-ral Magheru 2. Bucuresti. Albescu N. str. Prof. Alexandrescu Odeta. Sinaia. Romana 166. 374. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 372. Angheliu Alex Maria. Apotescu Angelia. Gen. Bucuresti. str. Apostolescu Fernanita. Bucuresti. str. Bucuresti. 366. 3 apartamente. Bucuresti. Abramovici Smil si Emilia. 384. Anton Dumitru. Bucuresti. 2 apartamente. Alexandrescu Dersca. Aurelian Octavia. 14 apartamente. Orientului 1. 7. Bucuresti. str. str. G-ral Magheru 43. 4 apartamente. Vasile. Bucuresti. Mazarik 21. 394. Bucuresti. 392. Magheru 3-57. Bis Enei 16. 12 apartamente. 369. M. 391. 8 apartamente. str. 390. Bucuresti. Roseti 34. 6 Martie 89. Fainari 80. 9 apartamente. Romana 192. Adamescu Nicule. 379. Alexandrescu Victoria. Alex. 363. Albini Sever. calea Mosilor 212-214. Andrei St. Elefterie 46. Bucuresti. 395. 380. str. Maria. 9 apartamente. Robert de Fleurs 2. 388. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. calea Victoriei 214. Bucuresti. Poenaru Bordea 18. str. Bucuresti. str. str. . 10 apartamente. Vasile Lascar 25. 14 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. 30 Decembrie 55. M. Caragiale 22. str. 3 apartamente. str. 29. 3 apartamente. Kogalniceanu 75 Mangalia. Angelescu C-tin. Roseti 36. Bd. 364. str. Dealul Cioplea. 371. Anastasiade Georgeta. str. 378. Sf. Mamaia. Anastasiu Amero. Bucuresti. Visarion 25. str. 3 apartamente. Constanta. Andreescu Maria. Ioan. 386. Constanta. Muzicescu 6. str.

Bucuresti. Hatmanul Arbore 5. 419. 424. str. C. Argeseanu Ana. 399. Antonev Felicia si Jean. Oituz 7. Popa Nan 93. Ana Ipatescu 10-24 scara B. Bucuresti. Tolstoi 4. Udricani 4. Bela Brainer 98. 6 apartamente. Dorobanti 1 Poiana Brasov. G-ral Demostene 3bis. str. str. Bucuresti. str. 29 apartamente. 401. Balcescu 25. Molotov 5 Bucuresti. Aslan C. Andreescu Gh. Alecu Ruso 24-26. 403. Alexandru Eduard. 405. Alex Tudor si Maria. 3 apartamente. str. str. str. Baicoian colt Nifor 32. Zablovschi 48. str. Popa Soare 56. Isaia. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 411. Bd. Cazavilan 4. 3 apartamente. Andreescu Petre. str. N. str. Gabroveni 12. Const. str. 2 apartamente. Nitulescu si Matei. Bucuresti. Bucuresti. str. Agopian Zaharia si Reteizan. Arghiropol Aviadeo. 2 apartamente. Cameliei 21-23. str. Braila str. Brezoianu 53. 7 apartamente.. 2 apartamente. calea Calarasi 67-69-71. 418. 2 apartamente. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 421. 409. str. de Chibrituri 56. 3 apartamente. 6 apartamente. Sos. 37 apartamente. Stelian. str. Carpati 2. Aslan C-tin si Ioana. 414. 406. str. Vasile Conta 20. Antoniu Eugenia. Lazar Grumberg 1 Mamaia. str. 2 apartamente. Asociatia Ing. Asoc. Braziliei 7 A. Vergului 11. Vaslui. I. Arteza Tanase. str. A. str. 8 apartamente. Episcopiei 2. Andreescu Maria. 3 apartamente. str. str. 415. 6 apartamente. 423. str. 422. si Tehnicienilor. 3 apartamente. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana. Ilie Pintilie 44-47-51. . C. 398. Bucuresti. str. Alex Tase si Ruxandra. str. Bolintineanu 5. str. 2 apartamente. Alden Petre. 5 apartamente. calea Dorobantilor 63. Stefan cel Mare 31. Rosetti 37. Andreescu Mircea Paul. Elisabeta. Bucuresti. Ion Frimu 36 Sinaia. 416. str. 402. calea Plevnei 1 B. 7 apartamente. Bucuresti. calea Plevnei 5. 425. Londra 49 Caracal. Baicoianu 17. Akerman Bernhod. Petru Rares 34. G-ral Manu 7. 2 apartamente. str. 7 apartamente. Alba Iulia 27. 7 apartamente. 2 apartamente. Anastasia Rafael si Tana Vasile. str. Achimescu Achim. Bucuresti. Patriarhiei 7. 410. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B. Anastasiu Gh. str. Boteanu 3A. str. str. Albulet R. L. Ing. 413.Constanta. Bonea 23. Bucuresti. str. Bucuresti. 397. Bucuresti. Baicoian colt Isvoreanu 1. Fabr. Asociatia Proprietarilor. Alaci Dorina si Ivone tutore. Bucuresti. 9 apartamente. Mare 2. 400. Doamna Chiajna 24. Bucuresti. str. 30 Decembrie 18. str. Antoniu Adolf. str. str. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel. Bucuresti. 412. 404. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. 408. Nicolae. Bratianu. Bucuresti. Cult. Sarindar 15. str. 5 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 417. Bucuresti. str. 420. Focsani. Bucuresti. 407. str. Imparatul Traian 37.

Aleea G-l Angelescu 11. str. 429. str. str. str. str. Baluta Ion. 18 apartamente. str. Dr. Batistei 1-5. Bd 6 Martie 95 Asan G. 5 apartamente. Bosoanca Mihail. 4 apartamente. Bujes Luisa. 438. V-le Lascar 22. . str. Mihaileanu 49. 32 apartamente. 19 apartamente. Bd. Ion Mortun 16. 3 apartamente. Birbaum Rebeca. Sinaia. Algicheren S. str. Si. 8 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 7 apartamente. Bita A. str. 431. 2 apartamente. 435. Bucuresti. Ion Nou 19. 12 apartamente. str. str. str. Blima. Bucuresti. Petre Poni 4.A. str. str. Botez Ion. Skorilov 9. Vlahuta 25.. Sirenelor 15 R. str. Virgiliu. 439. Zosima 8. Balan Lubiu. 445. str. Piata Lahovari 9. Boter Ioachim Dora.. Victor Manu 39. str. 3 apartamente. str. si Elena. Ciru Dinescu 11. 434. Albu Gh. Atanasiu Gh. 437. Hangiului 5. Bucuresti. 453. str. Galati. Dimitrov 117. 31 apartamente. 449. Bucuresti. T. Balaban Gherghe. 4 apartamente. 10 apartamente. 5 apartamente. Speranta 19. Valeriu Braniste 60. Bucuresti. 3 apartamente. str. Calea Victoriei 112. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bica N. 27. 428. Branescu Alexandru. str. Bucuresti. Magheru 43. str. Vanatori 1 A. str. 211. Magheru 34-36-38. Lt. Uranus 85 bis. Blocul C.426. Lanariei 13. Buestrului 8. str. str. St. 433. str. 454. Academiei 35. 443. Gh. Bucuresti. Bolocan Gheorghe. 455. Dionisie Lupu 74. Bucuresti. str. str. Bejenaru Vasile. Badici Elena. Avram Incu 15. 4 apartamente. Virgil Plesoianu 40. Asan 3. Ana Ipatescu 42. Badulescu P. str. 21 apartamente. D. 447. B. 119. 442. Alex. str. 436. Biciovschi Teodor. Icoanei 17. Baloleanu Gh. Mazarik 1. calea Grivitei 181. Academiei 35. Bucuresti. Bebereche Teodor. Bucuresti.Sarat. C-tin Napu 11. Bd. Gh. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bd. 444. 6 apartamente. Niculae. Bucuresti. 7 apartamente. Bolintineanu 3. Bucuresti. Bucuresti str. str. str. 3 apartamente. Tunari 18. Ion. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str.. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Gh. Beldiman 40 bis. 13 apartamente. Bucuresti. Calea Rahovei 201. 7 apartamente. Mantuleasa 27. 5 apartamente. str. 4 apartamente. 448. si Antonia. Bucuresti. B-dul 1 Mai 209. 446. 450. Andronie C. Bucuresti. Piscului 25. 430. Th. Babaianu Hazar. Aurora 66.. Georgeta. Bernescu Ion. 451. 441. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Gh. str. Victoriei 9. Berzei 48. Brotman Sara. str. 6 Martie 19. str. Barder D. Bucuresti. 2 apartamente. 456. Bratea Mihaiescu D. Ada Verona. Borvizeanu Grigore. Dr. Demostene 39. Falticeni. 37. Bolintineanu 3. Lt. Sft. Ganovici D-tru 6. Vladimirescu 20. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 432. Maria Rosetti 53. str. . str. Asociatia Coproprietarilor. 440. 452.

3 apartamente. Elefterie 15. Barsamian Lucia. Berger Aurelia. Radu Voda 25. Varful cu Dor 50. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. 487. 26. Georgescu 23. Galati. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Barbieru Vasile. Bulaceanu Mihail. 488. Dionisie Lupu 12. str. 7 apartamente. 6 Martie 6. 11 apartamente. Marin Niculescu 5. B. 26. 3 apartamente. 479. Badescu Constanta. jud. Bucuresti. 3 apartamente. Eforie. 3 apartamente. Bucuresti. str. 478. Bd.. 481. Pictor Andreescu 31. Bucuresti. 468. Buretean Dan. Boanfa Ion. Bratianu Niculae. 3 apartamente. 3. Budalanescu Cornelia. Bucuresti. Iasi. Dobreta 16. 476. N. 6 apartamente. Austrului 26. 26. str. Bercovici J. Butunoiu Cezar. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu 65. str. Buicliu Julieta. Frigului 3. Dr. Plesesti Gane 6. Balian Dieran. Bucuresti. 18. str. 466. str. str. Jdanov 45. str. str. str. Istrate Nr. 460. Constanta. 462. Elena Doamna 30. Barbulescu Maria. 3 apartamente. Brailei 39. Republicii 245. 474. Sergent Nutu Ioan 69. str. str. Academiei 35. str. str. Stafetei 1. 2 apartamente. Ana Ipatescu 24. Bercaru Margareta. Alex. Bucuresti. str. Bucuresti. 475. Putul Inalt 2. 2 apartamente. Balaban Atanase. Bacoveanu Ana. Bucuresti. N. str. Blanc Constantin Tuliu. Bucuresti. str. Bercovici Blondina. 12 apartamente. str. Dr. Tunari 87. 482. 4 apartamente. str. str. Braunstein Ada. Braila. 484. Banu Gheorghe. 490. Sepcari 9. Borsatti Mario. 8 apartamente. Naum Romniceanu 26. Maria. Occidentului 19. Galati str. Holban 6. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 457. Sf. Boreanu Augustin. Baroiu Marin. 6 apartamente. str. 459. 5. Aureliu 3. Bucuresti. Banu Smaranda. 11 Iunie 71. 7 apartamente. Bucuresti. Dogarilor 42. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Banescu Victoria. Bucuresti. Bucuresti. Beldiceanu 14. Buda Constanta. Bucuresti. 492. A. str. 485. 483. Brataseanu Gheorghe. Republicii 86. str. 463. 18 apartamente. Sinaia. str. Bucuresti. Toamnei 132. str. 2 apartamente. Bucuresti. 469. str. 489. 12 apartamente. 21 apartamente. 4 apartamente. Brosteanu Angelica. str. 472. str. Bucuresti. 486. 2 apartamente. 464. Dianei 1. 465. str. str. Lister 62. Schitu Magureanu 39. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente. Aurel Vlaicu 146. Toamnei 2. Bucuresti. 2 apartamente. C-tin Bernescu 31. Bucuresti. Maica Domnului 51. Dr. 6 apartamente. 471. 477. Bogatu V. 480. 458. Iorga 53. M. G-ral Magheru 43. str. 470. Jules Michelet 19. str. Bucuresti. Bucuresti. 467. Berger Ernestina. str.Botosani 13. Bucuresti. Prof. str. Bercovici Ana si Marcu. 5 apartamente. 473. Bucuresti. Lister 22. Dr. 491. Intr. 7 apartamente. Boanta Maria Brandusa. str. Sebastian 15. str. Bd. 461. Badulescu Aurelia. Bucuresti. calea Rahovei 120. Cuza Voda 37. 4 apartamente. . Stradela Darabani 4-6. 3 apartamente. Burciu Maria si Gh. A. 1 apartament.

Bucuresti. Bucuresti. 519. Abrud 137. Buia Lisinah si Elena. Blumen Marcu. 3 apartamente. B-dul Domnitei 12. Bosneag Dumitru. Brunu Lazar. Bucuresti. Bucuresti. Ana Ipatescu 24. str. 4 apartamente. Bucurescu Teodora. Calea grivitei 35. Bucuresti. 498. str. Amurgului 1. Fainari 31. str. Blumenfeld Avram. Bucuresti. str. Bucuresti. Borsan Elena. 495. 509. 524. Branzaru 14 apartamente. Comana 9. str. Transilvania 36. Petre Ispirescu 67. Sinaia. N. 501. Botez Ioan. 10 apartamente. Buhman Eugeniu. Balaban Iancu. str. Bucuresti. Badulescu Alexandru. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gramont 31. str. str. Serban Voda 66. 5 apartamente. Fundatura Gherase 4. Moraviei 9. Stoica Ludescu 25. str. 510. 6 apartamente. Calea Mosilor 51. V. B-dul Banu Manta 57. Victoriei 2. Bucuresti. 497. Brezoianu 53. Bucuresti. Bucuresti. str. 499. Petru Rares 23. Bucuresti. Bucuresti. Sos. 516. Bucuresti. 508. Bucuresti. Romania Muncitoare 90. 11 Iunie 24. Banescu Silvia. Intr. Seneslav Voevod 56. 4 apartamente. Bassi Roberto si Elena. 2 apartamente. Berestain Moise. 511. Brezoianu 9. Baldovin Dem. Viilor 121. Branza Emil. Nifon 14. Bucuresti. Dr. Bossel Clara. Flaviu. Bejan Nina 3 apartamente. Bretu Mihai. str. G-ral Angelescu 87. B-dul A. str. 503. Marcovici 9. 514. 10 apartamente. 13 apartamente. str. 512. Butu Geta. G-ral Angelescu 32. str. str. Brega Vlad si Ecaterina.493. 6 apartamente. str. Barbieru Niculae. str. 5 apartamente. Maior Campineanu 49. str. Balas Emanoil. str. 6 apartamente. Bolintineanu 5. str. str. 522. Bucuresti. 526. Tugomir Voevod 55. Bucuresti. str. str. Calea Grivitei 266. Bucuresti. Bartolomeu Lascar. str. str. 8 apartamente. 520. Bucuresti. 5 apartamente. 527. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 241. Cuibasev 33. Gheorghe Lazar 4. 7 apartamente. Ilie Pintilie 10. 506. 4 apartamente. Episcop Chesarie 17. 7 apartamente. Ionica 6. 518. 515. 7 apartamente. 6 apartamente. 7 apartamente. str. 6 apartamente. Vasile Alexandri 18. B-dul Dimitrov 116. Burghelea Niculae. 10 apartamente. Popa Tatu 70. Lirei 15. Sft. Bucuresti. Bucuresti. 505. Titulescu 77. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente. Horatiu 5. Bratu Ion Gr. 502. Generalisimul Stalin 23. Balint Scarlat. 517. Barbatescu Maria. Grivitei 41. 525. 3 apartamente. 494. 513. Bercu Leon. Bunger Victoria. 523. Vanatori 25. calea Grivitei 239. I. 500. Buzdugan Dimitrie si Constanta. Cal. 496. str. Bucuresti. 14 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Sos. Bd. Banita Ion N. Burduseanu Anghel. Pictor Obedeanu 27. Bucuresti. str. 504. Bucuresti. 3 apartamente. . Bucuresti. str. 521. Cuza 105. str. 507. Bucuresti. str. 21 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 33. 4 apartamente.

7 apartamente. Bucuresti. 524. Bucuresti. Stalin 76. 13 Decembrie 4. Cuza 50. Furnica 6. 3 apartamente. Bucuresti. Arionoaiei 18. str. 521. 526. Revolutiei 5. str. 3 apartamente. Bruckner Hans. Bernstein Clara. Sabinelor 3 A. 10 apartamente. 77. Bucuresti str. 43 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Oitelor 11. Hartanoaia 7. Lister 1. 10 apartamente. Carol Davila 38. 7 apartamente. B-dul Gh. 4 apartamente.. V. 41. A. str. Baneasa-Sos. 6 apartamente. 7 apartamente. Speranta 88. 520. 520. Turnescu 6. Barth Adolf. Bacau str. 522. str. A. B. 526. str. str. C. D. B. 529. Bucuresti. str. B-dul 6 Martie 89. Bucuresti. str. A. B. str. 526. 4 apartamente. B. Aristia 18. C. Sinaia str. 529. str. 395 bis. Calea Grivitei 395. Bucuresti. Bugeleisen Leon. str. Isaccea jud. Basoc Gheorghe. Bucuresti. Iosif 74. Bucuresti. 527. 3 apartamente. Bucuresti. B. Brezoianu 6. 3 apartamente. 11 Iunie 45. str. Barlea Victor-Suhateanu. Braileanu Constanta. si 5. Bancila Nicolae. A. Bercu Ion. str. 9 apartamente. Sinaia str. 4 apartamente. str. Nifon 21. 14 apartamente. 8 apartamente. Rahovei 20. 523. Th. cel Bun 4. str. Braila str. . Frumoasa 54. B-dul 6 Martie 12. B. C. str. Dragoslavele 10. Batinschi Vladimir. Bardelli Remus. Bucuresti. I. Biolan Barbu. str. Bucuresti. Brezoianu 51 Braila str. 17 si 19. 13 Decembrie 4. Frumoasa 21. C. Dr. 3 apartamente. Bucuresti. Calea Calarasi 278. Caragiale 14. 3 apartamente. str. 528. Marfurilor. A. str. 522. Berca I. B. str. Bucuresti. Badescu Mihail. Verzisori 42. str. Bucur Al. Bucuresti. str. str. 1 apartament. C. 69 apartamente. Dristorului 13. Cosbuc 75. Bodescu Marilena. str. str. Bucuresti. Progresului 17 Predeal str. 523. Coson 2. . Arionoaia 26. 7 apartamente. 8 apartamente. A.528. C. Boboc Stefan. str. str. A. 527. str. 3 apartamente. 13 Decembrie 8. Cal. Bragadiru George si Petre. Arion 70. Imparatul Traian 28. Balttner C. str. Bucuresti. str. str. B.. G-ral Angelescu 15. Bucuresti. str. Boeru Gheorghe. Boghici Gh. Bucuresti. Mitrop. 524. Arad 41. Bucuresti. str. A. Bejan Petre. Mures 77. Bucuresti. Vasile. Buc. Romonia Muncitoare 101. A. A. Bucuresti. str. 525. I. Besso Maria. Brezoianu 29. Bunescu Eugenia. Bura Ion. Teilor 2. Barbulescu Maria. 30 Decembrie. 522. Alex. 7 apartamente.Ploiesti 6. B. Timisoarei 26. 8 apartamente. Bucuresti. Tulcea. str. 525. 528. C. B. C. Bucurescu Ion Most. Paraul Rece 524. Barbulescu Stefan Alex. 523. 529. Botosani str. Craiova str. 12 apartamente. Bucuresti. Rahovei 107. si Natalia. Bucuresti. Boeriu Maria. str. Albinis 22. Ecaterina Varga 10. 521. Alex. 3 apartamente. 525. 520. Bucuresti. C. 8 apartamente. 30 Decembrie 52. Sinaia str. 521. str. Popa Tatu 83. 79. A.

str. 21 apartamente. 13 Septembrie 4. str. Mures str. Braunschield Efraim. Staicovici 41. str.A. str. in lichidare 34 apartamente. Banca Romaneasca Inst. str. Caransebes. Renee. Aprodu Purice 6. 2 si 4. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 539. 1907 Nr.A. 7 Noembrie 2. Dobrogeanu Gherea 84. 543. str. 13 Septembrie 299. 14 apartamente. Nicolae Balcescu 36-38. str. 533. Iasi str. Mihai Bravu 341. Piata Stefan cel Mare 10. 548. Dr. Sos. 8 apartamente. Filimon Sarbu 12. Ciru Iliescu 8. str. str. Bucuresti. Vanatori 23. Productelor 17-19 Dorohoi str. Bucuresti. Bartos Niculina. B-dul G. Karl Marx 1-3.527. Beresteanu Maly. str. Moara de Foc 6. Banca Rahova Bragadiru S. Bucuresti. Jiu str. 11 apartamente. str. str. Stalin 11. Busteni. Bratianu M. Babes 14. Ion. Bucuresti. Roman. Bucuresti. 528. Victoriei 31. Stalin 26. Vasile Alexandri 2. str. Craiova. Emil Zolla 2. 529. Rozelor 15. 8 apartamente. Lenin 11. str. 1 Mai 23. G-ral Praporgescu 18. 23 apartamente. str. C. Tg. str. Buzau. V. Botez M. Smardan 27. Bucuresti. Arad str. Bochary Robert. 3 apartamente. Cluj. Dr. str. 532. str. Bd. 544. Bucuresti str. Bucuresti. Constanta. Timisoara str. str. 547. 6 apartamente. Butuceanu Irina. 535. str. str. str. Bacau str. Calea Rahovei 78. Caracal. Bucuresti. Ramnicu Valcea str. Nicolae 45. Ilarie Voronca 10. Turnu Severin str. Vasile Luca 1. Balcescu 10. str. 5 apartamente. Bungher Carola suc. Judet 7. Tg. B-dul N. 4 apartamente. 1. 4 apartamente. Bugan Tudor. V. Bunescu Vasile. Ocna str. Academiei 4. Bucuresti. Baras Retti. Braila. str. Gh. Dr. Cosbuc 64. Militari 6 si 8. Ecoului 11. Brasov. . str. str. Epicol 68. Birman Nicolae si Eugennia. Galati str. 536. I. Bucuresti. str. Unirii 101. Nifon 27. 538. 13 Iunie 1-3. Tabacarilor 18. Stefan cel Mare 47. Beresteanu Elena. Bucuresti. Bucuresti. 546. 10 apartamente. Buradescu Traian. str. 540. I. Ana Ipatescu 14. Bohdjelian Avedis. Satu Mare Piata Libertatii 19. Mircea 86. str. 542. V. Botosani str. Pitesti str. 530. str. 534. Banca Cerealistilor S. 5 apartamente. I. 10 apartamente. Vasile Roaita str. Doamna Balasa 33. Lanariei 11.R. Cosbuc 64. str. Vasile Goldis 1-3. 8 apartamente. str. C. Vasile Luca 1. 3 apartamente. Bucuresti. Banica Alchinoie. Putul cu Apa Rece 27. Bobrai Farcas 6. I. 3 apartamente. Piata V. Lazureanu 48. Bungher Wili. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 545. str. Bucuresti. Ghercesti 11. Balanica C-tin. Bucuresti. Fraternitatii 9. Closca 2. Ploiesti str. 13 Septembrie 17. 531. Brum Ioan si Eugenia. V. Sf. Calea Serban Voda 2 si 1. Stefan cel Mare 226. str. Stalin 11. Vasile Roaita 10 si 12. Senatului 19. 5 apartamente. Tulcea str. 541. Bancara in lichidare 179 apartamente. Barbieri Nicolae. Bucuresti. 537. C. Gh. B-dul Libertatii 145. 32. Bucuresti. Tg.

Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Spiru Gheorghiu 24. 6 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Berman Eliza. Bercovici Iancu. Emil Pangratti 21. 10 apartamente. Costache Negri 28. Putul cu Apa Rece 7. Sos. 3 apartamente. Spl. 4 apartamente. Bucuresti. 559. Bd. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 2. 582. Bucuresti. Urdarescu 15. 554. Bucuresti. Giurgiului 9 . 4 apartamente. Lamaitei 1. 12 apartamente. str. 4 apartamente. I. 3 apartamente. Gh. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 563. str. En. 568. 576. Bogardo Giuseppe. Lucaci 81. 578. 553. Vulturilor 127 si 129. 561. sos. Bateriilor 34. Buhlev Rytta Panaitescu. calea Serban Voda 53. str. B-dul Marasesti 9. (com. Justitiei 41.11. Poteras 25. Mihai Bravu 232. str. Baleanu Dumitru. Calea Grivitei 13. 6 Martie 95. Asache 11 si 22. str. Balaceanu Gh. 584. Petre Maior 10. str. 560. str. 6 apartamente. Babalicescu Grigore si Ristea. str. Bucuresti. Bucuresti. Magurele 43. 571. Fonteriei 8. 8 apartamente.. Bucuresti. 577. Bucuresti. 558. Bucuresti. Balan Jacues. Brihailescu. Bd. str. 4 apartamente. 9 apartamente. str. Badulescu Eleonora Dan. 10 apartamente. 580. Procopiu 17. Colonel Orero 22. Berlescu Aurel. str. Bica Nica. 7 apartamente. . 4 apartamente. Barsan Ioan. Dudesti 93. 3 apartamente. str. Calea Mosilor 286. Balasanu Adela. Independentei 56 b. 14 apartamente. 557. 570. 4 apartamente. str. 11 Iunie 51. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 583. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. 7 apartamente. Progresul). I. 3 apartamente. str. str. Pascal 40. Masina de Paine 58. Popa Tatu 85. Borsaru Vihelmina Maria. str. Bucuresti. Dr. 564. Bucuresti. 7 apartamente. 579. Bilec Teodor. 6 apartamente. Diditel 30. Bucuresti. 574. Popa Stefan 35. Aurora 32 si 43. Morilor 24. 551. str. Braunstein Iancu si Liza. str. Bucuresti. Marasesti 76. Splaiul Unirii 69. Bercanu Simion. Bucuresti. 572. str. Bucuresti. Berceanu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Splaiul Unirii 281. 6 apartamente. Berghamer Iosif. 562. 573. Bogdan Constanta. Calea Victoriei 101. str. Bucuresti. str. Brezoianu 29. Berman Filip. str. Buia M. Cuza Voda 26. Splaiul Unirii 49. Braustein Clara. Bender Maria 11 apartamente. Bucuresti. Matei Basarab 2. 566. 5 apartamente. 581. Bucuresti. 567. str. str. str. 555. str. 569. str. str. str. Borzan M. str. Bucuresti. Beldescu Gheorghe. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail. Bucuresti. 5 apartamente. Benga Toma. Braunstein Lucia si Leia. 5 apartamente. Bendescu Elena. Borusev Giovani. Bucuresti. si Jenica. calea Dudesti 52. Bratulescu C-tin. 575.549. 8 apartamente. Sincai 7. Bucuresti. Vacarescu 14. Bucuresti. Botez Ioana. 16 apartamente. 3 apartamente. str.. Simonide 14. Plevnei 131 A. 5 apartamente. 556. str. 552. str. 2A. Barsan Otilia. Bellu Ioan. Bucuresti. Stelea Spataru 10. 565. 550.

2 apartamente. Cazarmii 52. 7 apartamente. Baesu Petrache. Victor Babes 1. str. str. Stefan cel Mare 244. str. str. Burada Victoria. Bucuresti. 605. Micsunelelor 23. 612. Bucuresti. str. Povernei 9. 595. Cosbuc 15. Stelea. 5 apartamente. Beer Etty sai Beer Faihi. Banica Gh. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 607. Cosbuc 15. Berna 3. str. Bd. Dimitrof 7. 9 apartamente. Bucuresti.Raureanu 2. 12 apartamente. 592. Oculeanu 69. D. 3 apartamente. Bucuresti. Dan. str. Calea Mosilor 136. 586. Bucuresti. str. Badea Nistor. Mihai Voda 31. Barbulescu Gheorghita. 3 apartamente. Basacopol C-tin. 9 apartamente. 616. str. str. 591. Viitorului 26. 16 apartamente. N. Traian 189. Bratescu Eugen si Badulescu Maria. Prahova Ploiesti. Duzilor 33. Pictor Grogorescu 6. str. str. 4 apartamente. Maneciu Ungureni. str. str. Gh. 6 apartamente. G-ral Dragalina 245. 8 apartamente. 6 apartamente. str. Lazar 5. str. str. 611. Tudor Vladimirescu 13. B-dul 1848 nr. str. str. E. str. str. Boios Cicerone. Republicii 88. 587. . Paris 41. 614. sos. 1 apartament Ploiesti. Rahovei 407. Alecu Russo 10. Bizduna Maria. str. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente. Duca 5. 596. Timisoara. Jdanov 9. 599. Djuvara 1. Botescu Elena. 597. Buzau. 24 apartamente. Sturza 18. 603. str. str. Babic. 613. 7 apartamente. Banca Ardeleana in lichidare. Bucuresti. 590. 606. 588. Banca Urbana in lichidare. Bonola Tanase. Butter Sophie. Kogalniceanu 45. str. Baichian Vahram. Bane Desideriu. 9 apartamente. D. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 594. 589. Smardan 9. str. Negustori 14. Alexandrescu 79. Barbu Petre si Zoe. 617. Buzesti 62. 11 apartamente. Grozescu 5. Brasov. Bilinaci Teodor. 3 apartamente. Babes Filip. Pitar Mos 29. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. Oradea. Gheorghe Nou 27. 5. Bucuresti. Gh. 610. I. Arad. calea Victoriei 7. Bucuresti. Alecu Russo 24. str. Mitrop. Splaiul Unirii 39. Inisor 11-4. str. str. Spatarul 11. 47 apartamente. str. Bataturescu Dan. Bucuresti. str. str. Bontuceanu C-tin. 602. Segmentului 9. Trifoi 1. 3 apartamente. str. Bucuresti. Berceanu N-lae. Cobalcescu 25. Boerescu Alexandrina. str. Ceres 15. Balasescu Gr. Balcescu 58. Bucuresti. 609. 11 apartamente. str. 6 apartamente. Burlan Florica. Bucuresti. str. Pop de Basesti 27. Burghelea Vasilica. Unirii 19. 6 apartamente. str. Arad. Bucuresti. Pictor Grigorescu 6. str. Gr. Filimon Sarbu 3. Baragan Mihai. 593. 615. Bucuresti. Bucuresti. str. Bratulescu Dumitra. Constanta. . str. Bucuresti. Bucuresti.G. Popa Chitu 25. str. Bucuresti. Bucuresti. 598. 13 apartamente. 10 apartamente. jud.Cotroceni 11 b. 604. Bratu Elena. 608. str. Nifon 27. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 601. Stirbei Voda 69. M. 5. Bentia Ion si Iuliana. Iasi. 4 apartamente. Campulung Muscel. 3 apartamente. 1 Mai 35. Sergent Scarlat 2. calea Calarasilor 35. str. str. Filaret 47. 600. 585. Popa Soare 69. 12. Bucuresti. Oradea. Bucuresti.

649. 10 apartamente. 14 apartamente. 627. 630. Bucuresti. 641. calea Mosilor 115. 4 apartamente. str. str. Campina. str. Bucuresti. Dr. 10 apartamente. Bank Meilich. 4 apartamente. Bucuresti. Berlescu Ella. str. Marcovici 4. Bucuresti. Bogdanescu Emilia. str. B-dul Balcescu 30. 10 apartamente. Logofat Udriste 3. Bucuresti. sos. 4 apartamente. 642. calea Calarasi 132. Baverman Frederica. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 21 apartamente. Bruteanu I. calea Calarasi 36 A. Bucuresti. 7 apartamente. Dr. Alex. Bagulescu Elena. Braunstein Otilia. Eugen Carada 9. Matache Dobrescu 17. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Barder Leopold si Rasela. 17 apartamente. 621.A. 634. 629. Aurora 41. 639. str. Balanescu C-tin. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bestoiu Ion. 650. Dr. Buruiana C-tin. . 18 apartamente. Romulus 49. Barbu Maria. Istrati 71 Bucuresti. Bucuresti. Dr. 638. 647. Bucuresti. Oslo 8. str. Leonida 16. 2 apartamente. Bucuresti. Hristo Botev 8. 10 apartamente. str. Bucuresti. 637. 7 apartamente. Bucuresti. 643. str. 8 apartamente. str. Bunescu Teodor. str. 4 apartamente. str. str. 6 apartamente. str. Istrati 10. str. str. Cosbuc 13. Buzoianu 38 A. 622. str. Dr. 2 apartamente. Stefan cel Mare 4. Bucuresti. Badea I. Brukar Bernhard. str. Bogdanescu Stefan. str. 640. Gh. Balosi Petre si Bitner Valeria. Bertoiu Ion. 17 apartamente. Meteori 67. Blumenfeld S. Botea Enache. 636. 5 apartamente. Bucuresti. Bella Gruia. str. str. 620. 3 apartamente. 626. Doamnei 4. 631.618. 5 apartamente. Teiul Doamnei 92. str. Banca Agronomiilor S. V. Bucuresti. 4 apartamente. 625. Berali Cornelia. 5 apartamente. 2 apartamente. 632. 635. 644. str. calea Serban Voda 14. str. Bucuresti. Lisabona 4. Temisana 55. 2 apartamente. str. str. Burschik Francisc. 5 apartamente. str. V. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 648. Fierari 13. str. 6 apartamente. str. calea Dudesti 260. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente. B-dul 1 Mai 62. Bucuresti. Bucuresti. Ecoului 7. Bistriteanu Victor. Bradului 20. 619. Stelea Spatarul 17. Sincai 14. 7 apartamente. 646. Teodora. Burca Ion si Lucretia. Bucuresti. Spiru Haret 2. 4 apartamente. Tunari 71. Popa Petre 36. Vulturilor 16. Babes Victoria. Bucuresti. 651. B-dul Cuza 9. 645. si Balasa. str. 10 apartamente. Boteanu Mihai. str. Poloni 18. Teiul Doamnei 38. Senatului 17. Beresteanu Sidoli. Bordei Apostol. Bacalu Tivia. 624. Bucuresti. Barbulescu. 13 apartamente. Stefan cel Mare 74. si Bianca. Bucuresti. Rondu Bisericii 6. 11 Iunie 75. Teohari 12. 628. Bucuresti. str. Campina. B-dul Republicii 23. Icoanei 27. 262. Barsan Elena. 623. str. Gherghel 9. 633. Bucuresti. Constantinescu 67. in lichidare. Bucuresti. str. str.

Bucuresti. 2 apartamente. Brisental Sama. str. Bd. str. G-ral Argetoianu 2. Schit. str. Brikmayer M. Bucuresti. Budai Elisabeta si Grigore Filip. A. str. str. str. Banescu Eugenia. Bachman Nathan. 680. 660. 5 apartamente. Alex. 5 apartamente. str. Hala Lifschitz 10. str. 667. Sahia 50. Conta 3-5. Borzesti 30. str. 4 apartamente. str. str. 658. B-dul. Alex. 4 apartamente. Bucuresti. Sinaia. str. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Popov 21. Bucuresti. Buzau. Constanta 665. Magureanu 6. Bucuresti. Bailescu N. Apolodor 10. Kiubasew 40. Lipscani 44. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Viitorului 59. O. Bucuresti. Bogdan Alecu Irina. Nicolae Balcescu 24. Braiescu C-tin. 3. str. 679. Leon Voda 22. Bancu Serina. 653. 678. str. str. St. Boloaga Crisanti. str. Putul cu Plopi 4. Iosif 2. Alecu Russo 14. 681. 2 apartamente. Smardan 21. 668. 666. Ady Endre 24. 677. Delavrancea 39. 5 apartamente. Bratulescu C-tin. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. 673. str. Batistei 5. Ion. 5 apartamente. 7 apartamente. 664. Bucuresti. Baleanu Ecaterina. 3 apartamente. Sft. str. 6 apartamente. . 15 August 36. str. str. Demetriade 10. Bugheanu Marcela. Prahova 675. Bacau. Logofat Taut 70. Branzescu C-tin. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu. Bercovici Max. 661. Lascar 114. V. Bucuresti. Breahna Valeria. 670. Wilson 15. 2 apartamente. Morilor 14. Bucuresti. Av. Pictor Romano 16. 659. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. Baghina Gheorghe. si Nicu. B. Nic. Cuza 60. A. Borcescu Alex. Botez Cecilia. Bellu 29. V. Budisteanu Ion. Mihail Eminescu 127. Bucuresti. Lascar 62. Pictor Luchian 18. Sandu Aldea. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Filiti 6. str. str. V. Cpt. Tell 31. 8 apartamente. Plevnei (Baneasa) 3. Brezoianu 53. 3 apartamente. str. 654. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bogdan Teodor. 672. 3 apartamente. 663. Aurel Vlaicu 79. str. 4 apartamente. str. Ana. Bucuresti. Craiova. Balcescu 24. 3 apartamente. Bucuresti. 662. str. Ilie Pintilie 29. 674. str. Brasov. str. str. Badea Ana si Petruta Dadarici. Vornicului 23 Vasile Roaita. Constantin 4. str. Popov 33 Urlati. 676. V. 655. V. str. 68. str. str. 4 apartamente. Bucsan V. Bogdanovici Tadeu. Bucuresti. str. 5 apartamente. Moceanu 4. str. Romana 19. Badescu Gh. str. Baloiu Ion. Bals Andrei. str. Bucuresti. Bucuresti. 671. Romana 7. Bucuresti. str. Apolodor 10. 3 apartamente. 669. Nae Stanescu 2. Predeal. Gh. str. Col. 6 apartamente. str. 6 apartamente. str. str. str. Bucuresti. str. str. Alexandri 16. Banica Constanta si Mihai Condoiu.652. Bucuresti. Bucuresti. Popa Tatu 22. Bottea Margareta. 657. Tunari 6. 656.

Bratu Emil si Maria G. 7 apartamente. Branescu Gh. Luterana 21. 693. Bucuresti. str. str. Ritoride 1. 705. 706. 686. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente. str. 13 Decembrie 4. Bucuresti. Bucuresti. str.6-5. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente. str. Bagdasanian Satenig. Schitul Magureanu 49. Marcovici 9. str. calea Grivitei 46. Bucuresti. Beckman Elvira. 685. str. 12 apartamente. 8 apartamente. Buzesti 44. Horea. str. 20 apartamente. Bateriilor 50. Bucuresti. 7B. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente. Bucuresti. Golescu 9 B. . Brezoianu 4. Bucuresti. str. Bucuresti. Crisana 32. Titulescu 73. Bendel Eti si Ita Elena. 4 apartamente. Buzi Cleonica. Brezoianu 29. Barta Stefan. 7 apartamente. str. N. Romana 92-94. str. Bucuresti. Spatarului 32. Card. . 692. str. 2 apartamente. Luterana 31 B. str. str. Brezoianu 29. 9 apartamente. Ambrozie 7-7 A. Bucuresti. Calea Grivitei 510. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. 684. str. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Crainiceanu 1. Witting 14. Barbu Lautaru 6. str. Aglaia. str. Bogdan N. Berzei 44. Baluta Mihail. 704. str. Aleia Episc. 20 apartamente. Bucuresti. Buruiana Dumitru 11 apartamente. str. Sevastopol 1. Emil. Temisan 11. Bucuresti. B-dul D. Bucuresti. str. 709. 6 apartamente. Brezoianu 29 b. 698. str. Mihai Bravu 14. Bucuresti. Filimon Sarbu 23. Bucuresti. Bucuresti. 695. 708. Dr. Bucuresti. Balcan Iuliu si Olga. str. Bucuresti. Vasile Conta 7-9 str. str. 3 apartamente. Bemachi S. 697. B-dul 1848 6. str. str. Alex. 3 apartamente. 701. str. calea Grivitei 354-418. 699. Romulus Opreanu 5. Bucuresti. Benoiu Grigore. Calafat 13. 13 apartamente. Schitu Magureanu 37. 710. str. Boldjelia Petre. calea Victoriei 214. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride. Elena Doamna 48. Bucuresti. sos. Bucuresti. 7 apartamente. 702. 687. calea Mosilor 80. Bonciu Maria. 696. 694. 4 apartamente. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta. 8 apartamente.682. Bexer V. Titulescu 117. Bucuresti. 700. Niculcea 57. 130. N. Bucuresti. str. 6 apartamente. Boata Toma. Alex. Bucuresti. Turda 71. Mares Tolbuchin 25. str. Balosin State. Brand Valeria. Aurel Vlaicu 135. calea Grivitei 411. Bratu Chiru si Elena. Bagdighian B. Intrarea Noptii 7. Popov 10. 8 apartamente. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente. 10 apartamente. Constanta. 690. str. Bucuresti. 689. 691. str. Frumoasa 17. 688. 7 apartamente. Antonescu 30 apartamente. Bucuresti. str. Bilimaci Teodor 12 apartamente. 703. 707. str. B-dul Banu Manta 85. 683. Ciurca 25.

str. Braila I. Stoica Ludescu 35. Buzesti 5. Bratescu Constantin. str. 736. Dr. str. 7 apartamente. V. 735. Abrud 116. Uranus 9 A. Bucovinei 24. 722. Stefan cel Mare 69. Caravanei 15. Bruteanu I. 719. Frumoasa 24. 739. 3 apartamente. Minotaur 11. Bucuresti. Ploiesti. Sebastian 125. Bucuresti. Palede 64. Medic Stoenescu 5. Cuza 28 A. 4 apartamente. 9 apartamente.711. Belingher Belu Voica. str. 7 apartamente. Boaca Elena. Bucuresti. 15 apartamente. 5 apartamente. Aristotel. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 741. str. Ioan Ghica 3-5. str. Plevnei 4. Rucar 31. Clucerul Udricani 8. Vasile Alexandri 28. Bruxelles 10. 4 apartamente. str. calea Grivitei 259. str. Borena Cecilia. Braniste 42. 4 apartamente. 6 apartamente. str. str. Grivitei 107. Bucuresti. str. 10 apartamente. Matei Voevod 23. 9 apartamente. Petru Rares 5. str. Maria. Maica Domnului 6. Suvorov 24. 7 apartamente. Bucuresti. 720. str. str. Bd. 32 apartamente. str. Intr. Ion Cuza 92. Bucuresti. 26 apartamente. N. Zefira. Bucuresti. 7 apartamente. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Baluta P. 7 apartamente. str. Badarau Norana Maria. Bucuresti. Poterasi 14. Florica 3 apartamente. Bucuresti. Bank Ezra si Gherani Haimovici. str. Cantemir 76. Boros Niculae. Bucuresti. Bucuresti. si Ana Tabacu. str. 738. 733. Boghici Gheorghe. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 737. str. str. Frunte Lata 9 si 11. str. str. Brenner Aizic si Carolina. Occident 35. Stefan Stoica 51. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. . Bucuresti. Bucuresti. D. Bucuresti. Bianchi Armondo. 734. Pasteur 6. Bucuresti. B-nul Alex. 9. Bibo Iosif. Balteanu Angela 6 apartamente. 716. M. Bucuresti. Bucuresti. str. El. 732. 3 apartamente. Bitulescu Petre. Alex. str. Berlescu Ella. 11 Iunie 49. I. Bancila Stefan. Bucuresti. str. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente. D. Blumen Ela.. str. 730. 728. 715. M. Bucuresti. Bibo Alex. 725. B. 4 apartamente. G. 14 apartamente. Bucuresti. G-ral Florescu 15. Armeneasca 2. Delavrancea. Fonteriei 13. 5 apartamente. Bucuresti. Lazureanu 14. Bucuresti. Rozalia. D. Bancotescu Jana. str. D. Dumbrava Rosie 22. 726. 721. Bucuresti. 712. str. Braunstein Stefania. 723. Eminescu 17. 729. str. str. calea Calarasi 36 A. Bradea Al. 7 apartamente. Palade 64. 5 apartamente. Bondarescu Sf. Boscu Victoria. Badulescu Gh. Felix 28. 718. most. 713. str. 731. 8 apartamente. 5 apartamente. Bunea I. G. Barbatescu Zoe. 7. C-tin Caracas 3. 717. str. str. 740. 724. Burlan Valeria. 714. Dr. 727. Belliceanu 3. str. Bogdan. Balanovici Maria. Ioan si Zina. str. Cantemir 44.

str. Bornemisa Sebastian si Ana. 98. Budeanu Ana. 7 apartamente. 163. str. Bucuresti. 67. 761. V. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 762. str. Blum Isac. prin Mayer Bitman. C-tin. Eufrosina Poteca 16. Dr. 30 Decembrie 52. Bucuresti. Vedei 5. 328. Gr. str. Popa Soare 24. C-tin. 745. Constanta. Blum Dvoira si Leiba. str. Bernea Nicolae. Budeanu Melanie (groper). Panduri 63. Boris Diacoff. 763. Spatarului. str. Bucuresti. 5 apartamente. . Bucuresti. Bucuresti. 748. str. 2 apartamente. 4 apartamente. Badescu Petre. str. str. sos. 7. 751. 756. 750. Beiu Marin. Beiazgian Nevart. Boianovici Arthur. str. 768. 13 apartamente. 767. Bucuresti. 769. 69. Iatropol 4. Bucuresti. 746. 7 apartamente. str. 10 apartamente. 766. Stupinei 28. 770. 764. str. str. Vasile Lascar 168. Bucuresti. Taranu 10. Buturugeni 1-3. 51. Bucuresti. 2 apartamente.. V. 759. Banica Gheorghe. V. 5 apartamente. Bucuresti. Babes 24. Sinaia. str. 7 apartamente. Bucuresti. 17 apartamente. Cluj. Bucuresti. str. 100. Calea Mosilor 135. str. Neagoe Voda 10. Av. 4 apartamente. Bucuresti. 744. 4 apartamente. 3 apartamente. 88. Piata Lenin 15. dr. str. str. Bratulescu P. str. 11 apartamente. str. Sperantei 23. Karl Marx 6. Boba Margareta. 147. 5 apartamente. Aquila 35. Bondescu I. Bucuresti. str. Bucuresti. Barsal Dr. 13 apartamente. str. Calea Ferentari 80. Viitor 203. 3 apartamente. Bals Teodor. 771. Braunstein Zary si Marieta. str. Dimitrov 15. Bucuresti. Ana Ipatescu 24. Intrarea Urali 2. 753. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 136. Calea Mosilor 44. Badoiu Gheorghe. Bucuresti. 16 apartamente. M. Balan elvira. Ferentari 149. Bucuresti. Bd. 6 apartamente. 5 apartamente. si Smaranda. Bucuresti. str. Bratoloveanu N. 2 apartamente. Sabinelor 102. Bucuresti. 5 apartamente. Beresteanu Manole si Beca. 749. Bucuresti. str. 742. str. 765. Bucuresti. str. str. Budeanu V. Bratoloveanu Ion. Bucuresti (Baneasa). Alecsandri 10. C-tin. Anul 1821 nr. 5 apartamente. 755. 4 apartamente. Meteor 25. str. Panduri 63. str. Zorileanu. 754. Ioan. calea Mosilor 300. calea Plevnei 147-157. Bucuresti. 5 apartamente.13 Septembrie 186. 13 apartamente. Baciu Ion Sava. 4 apartamente. Severeanu 16. str. Dr. Vintila 4. 747. Eliade Radulescu 15. 3 apartamente. Braila. str.. 752. 65. Barsan N. 760. Bucuresti. Horei 15. 758. str. B-dul Gh. Dr. Dr. Bucuresti. 772. Banca Chrissoveloni. Bitter Herman def. Hristo Botev 22. 9 apartamente. Dumitru Onciu 16. 743. Semicercului 2. Bucur Iosif. Lirei 1. Felix 75. Branzescu Gh. Uranus 105. 773. str. Calea Motilor 67. 5 apartamente. Mecet 8 a. Popa Stefan 44. Berta Topor. str. 6. 757. Intrarea Pictor Vermont 3. Maria Rosetti 36. Stroiescu 42. str. Baclacian Artin. str.

Beldeanu Evdochia. Bratulescu C. 786. Bucuresti. str. Bitolia 10. Lucia Marinescu si Eug. 799. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. 110. Miraslau 17. Vulturi 147. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 120-122. Badescu N. . str. 7 apartamente. Calea Mosilor 149. Bailor 4. str. 780. Suceava. C. str. Bazacu Teodor si Suzana. 5 apartamente. B-dul Republicii 8. Bucur Ioan. 7 apartamente. Calomfirescu 4 a. 8 apartamente. 792. 803. str. Iasi. 108. Matasarii Noi 5. 797. 784. str. Bucuresti. Bucuresti. Mihail Eminescu 135. 785. Botosani. Col. Ion Ursu 12. str. Cuza Voda 60. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 795. Aurora 52 a. 775. Bucuresti. G-ral Salmen 2. Bucuresti. str. Avrig 88. Botez Mihail Caucaz. Bradului 24. Botez Cassian. str. Prof. G-ral Magheru 27. 5 apartamente. Bucuresti. Papazoglu 4. 7 apartamente. calea Vacaresti 107. 7 vile. Bucuresti. Avram Iancu 19. Calea Nationala 273. 790. Nerva Traian 29. Bedrag Panait. Bertianu Aurelia. str. Lt. Iosub. Bailor 17 777. Calea Victoriei 112. 24 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Col. 15 apartamente. Slatineanu 26. Vintila 3. Bunescu Elena. Prel. 787. Bacal Isac. 5 apartamente. 794. Bataturescu Pantazi. Calea Victoriei 102. Beiner Paulina. Bilimaci Constantin. Ghenadie Petrescu 56. Barbu B. Bucuresti. str. str. str. Borduselu Ion.str. Abrud 143. str. Buricescu Constanta. Vasilescu. str. B-dul Tolbukin 24. 5 apartamente. Anastasia. str. Timpului 1. Maria. 24 apartamente. 5 apartamente. Mitrop. Mihai Bravu 150. 3 apartamente. 801. str. Braila. 800. 10 apartamente. Blima Haia Fasst. Serg. str. Bucuresti. 791. str. Haia Lifschitz 32. str. 796. Traian 4. Bucuresti. 789. Bucuresti. Bunescu Bucur. Burescu Ileana si Elena. Stefan 5. 2 apartamente. 793. str. Busteni. Borculescu Vasile. Calea Mosilor 84. str. Bucuresti. 3 apartamente. Barasch Carol. Calea Dudesti 198 A. 11 apartamente. Bucuresti. 18 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente.. Baratiei 2. Dragos Voda 8. Bucuresti. Batu Ana. 5 apartamente. 7 apartamente. str. 774. Stefanescu. 776. Buican Gh. Calea Mosilor 133. Barad P. Lt. str. 788. Bucuresti. str. Busteni. 2 apartamente. 781. Elena Pherikide 20-22. str. Bucuresti. str. Bratu Alexandrina. str. Bucuresti. N. 802. 798. Bucuresti. Aurora.. Buneanu Alexandru. str. Boteanu Maria. 779. Piata Sf. Calea Vacaresti 52-54. Uzina Electrica 13. str. Dobrogeanu Gherea 23. 778. Calea Dorobanti 50 A. Calea Mosilor 118. Budeanu Constantin si Cecilia. Papazoglu 6. Baciu George si Elena. Calea Calarasi 217. 783. 782. 5 apartamente. Bucuresti. Maria Rosetti 26. str.

str. Sb. Palade 72. 824. Stelea 23. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 835. Eminescu 230. Branisteanu Maria. 6 apartamente. Gh. Focsani. str. str. Bucuresti. Raspintiilor 29. Bucuresti. str. Dr. Fluierului 32. Iancului 33. Baltaretu Florea.. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Vacaresti 132. 833. Clucerului 60. Barbara Coni si Adamoiu. str. 808. Bucuresti. Iancu Capitanu 28. 7 apartamente. Bilargiu Mircea. Dr. Popa 19. Ambrozie. Bucuresti. 4 apartamente. 829. Aurelia. Bucuresti. str. Calea Dudesti 178 si 170. Stefan Negulescu 55. 72-a. . Judet 32. 828. 3 apartamente. Sos. str. str. Bucuresti. 30. str. Piata Stalin 1 a. Bondalici Nicolae. str. 825. Bucuresti. str. 807. Rozelor 16. str. Brayer Hernsch si Hermina. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Busolei 5. Ghica Tei 87. Baha N. str. Halfon 9. Magurele. 8 apartamente. Brutus 3. 4 apartamente. str. Sf. Bratescu R. Lister 62. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. Butza M. Bortos Radita. V. Lucia. Babes 12. 19 apartamente. Bedereanu Petruta. Bucuresti. 3 apartamente. 832. Braziliei 7b. Predeal. Bortos Niculae. B-dul Republicii 72. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Logofatul Nestor 12. 4 apartamente. 814. 4 apartamente.. 5 apartamente. Bichis Vasile. str. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Bauch Gh. Sos. str. str. Gh. Behar Virginia. Bondalici Ion. str. 813. 822. Nationala. Bardelli R. 6 apartamente. 831. 18 apartamente. 810. Emigrantului 4. 818. str. Bucuresti. 823. str. Bernstein Dorothea. Brumarescu Constanta. 13 Decembrie 54-56. Agricultori 43. 11 apartamente. Brubeanu Gheorghe si Sofia. Minotaurului 78. 3 apartamente. Balint Mihail. str.. Bucuresti. Bucuresti. M. Alecu si Sabina. str. Bucuresti Colentina. Sos. 4 apartamente. 7 apartamente. 830. Viitor 141. Bapalan Paulina. 809. Bucuresti. str. G. 30 Decembrie 2. Westfried 2. 4 apartamente. str. G-ral Markos 15. Nerva Traian 85-87. Petre Locusteanu 14. 821. 4 apartamente. 817. Calea Victoriei 112. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti str. Lt. 8 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Iosif Vasilescu 29. Madrid 3. Bucuresti. Bercheret Alexandrina. Bratisanu A. Buzau. Amiral Murgescu 29. 834. 806. str. str. str. str. Blarenstein Fritz. Balan Matilda Elena. 819. Prof. Bunescu P. Barat Avram. 815. Benone Alfonso si Frida. Bucuresti. str. 804. B-dul Dimitrov 17. si Elena. Gheorghe Nou 17. 827. str. Radu de la Afumati 4. Bucuresti. 826. Ilarie Chendi 22. 4 apartamente. Ion Ursu 20. Bratuianu Const. 3 apartamente. Baclagian Virginia. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Progresului 9 b. Calea Dudesti 129. Balaci Alexandrina. 812. Bucuresti. 805. 820.Berlescu 40. 816. 811. str.

3 apartamente. 4 apartamente. Slt. str. M. B-dul Republicii 65.Comorei 38. Bucuresti. N. 10 apartamente. I. Bucuresti. Bratescu. Bucuresti. str. Serban Petrescu 21 Alba Iulia. str. Buda Ion si Iustina. 852. 7 apartamente. Baloiu Elena. 8 apartamente. Eminescu 200. Bucuresti. Ah. 4 apartamente. str. str. Calea Rahovei 373. Gh. Brasov str. 858. Sperantei 26. str. str. 12 apartamente. Carol Davila 42. Gr. Vartej. Alexandrescu 84. str. Botez Maria. 863. 841. Bucuresti Baneasa. Bucuresti. Vasiescu Iosif 106. Bd. Fabrica de Spirt 11. Bucuresti. Bucuresti. calea Calarasi 21. 3 apartamente. calea Rahovei 401. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. C. str. str. 859. Balanescu Teodor. V. 3 apartamente. Bucuresti. Bordescu Alexandru si Elena. si Viorica. 862. Londra 12. Calea Mosilor 127. 848. Cuza Voda 18. 851. 6 apartamente. 864. Grecescu 9. Boc. str. 850. str. 840. Calea Calarasi 39. 865. Orizontului 7. str. Bucuresti. str. Gh. Ion. Bratulescu C. Bucuresti. 5 apartamente. 853. Bercovici Berta. cap. 842. Bratu Traian si Aurica. 3 apartamente. Bd. Bateriilor 8. calea Calarasilor 226. Vasile. 838. Botez Stefania Ghica. str. Ion. Blauer Saly. Bucuresti. Tereza. Mina 1-3. Bucuresti. . 836. 18 apartamente. Povernei 36. str. 861. str. Bucuresti. Bucuresti. 854. 13 apartamente. Bratescu I. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Bertume Ileana. str. Predeal. Barbu Vasile. Brayer Renee. 2 apartamente. 5 apartamente. 847. Stelea Spataru 17. 849. Unirii 29. Badescu Maria. 5. Beblea Const. Pictor Pop 6. Republicii 8. Rodiei 10. 8 apartamente. M. 4 apartamente. Berlescu Alexandru. Bucuresti. 6 Martie 43. 857. str. 3 apartamente. Kogalniceanu 10. 837. M. str. Bucuresti. B-dul Stalin 13. 856. 846. B-dul Ana Ipatescu 24. Balai Cornelia. str. Bucuresti. Rosetti 14. Balescu Oct. Cap. Buruiana 19. str. 860. 11 apartamente. 845. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Adamachi 7. Bucuresti. Constanta. str. str. Craitelor 4. Braunstein I. Popa 2. Kogalniceanu 32. Sos. 843. B-dul Marasesti 80-82. Predeal. 866. 4 apartamente. Toamnei 13. 3 apartamente. Blaj Elena si Ana. Bufnea Elena. str. 93. str. Aleia Alexandru 11 str. sos. 839. str. Radu. Londra 26. Cercelus 36. Intr. A. str. 7 apartamente. Justinian 19. Sofia 10. Lazureanu 56-a. 4 apartamente. str. I. Dr. 11 apartamente. Banu Nita. 2 apartamente. Bucuresti. Bonvechio A. Pantelimon 42. G-ral Angelescu 2. 867. Bucuresti. Maior Sutu 2A. Popa Rusu 11. Radu Voda 9. Belizarie Emil. Bucuresti. Barbulescu Ion. Filipescu 21. Duca 49. Armeneasca 19. Sf. Bucuresti. Baicoianu S. Bucuresti. Icoanei 52. Aleea Visinilor 1. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 855. Braicu Otilia Ecaterina. Goldis 2. 12 apartamente. Bucsan Ileana. 844. Bucuresti. Baranga Virginia. Dumitru. 4 apartamente. str.

str. Bazavan Gh. 870. 6 apartamente. Bucuresti. 881. Bogorian A. Dimitrov 172. Dr. str.868. Bucuresti. 878. 869. Bondi Guido. Badulescu Ioan si Florica. str. Bogorian Daniel. Bucuresti. str. 6 apartamente. Budeanu Aneta. Delea Veche. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Pitar Mos 18. 890. str. 7 apartamente. 873. Mihail Cornea 33. str. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. Belizan Ion. str. 871. 10 apartamente. Vaselor 30. 5 apartamente. 6 apartamente. 882. str. 7 apartamente. str. str. Radulescu Elena. Budescu Alexandru. Bucuresti. str. si fii si N. 891. Beratt Elena. 3 apartamente. Ilarie Chendie 45. Bucuresti. str. Balan Ion si Maria. str. Granicerilor 1. str. 4 apartamente. Stefan Mihaileanu 26. Alex. Vasile Stroiescu 2. 12 apartamente. Badescu. 200. 872. 3 apartamente. Bd. Plantelor 82. Bucuresti. Bucuresti. Lirei 15. 20 apartamente. Naum Romniceanu 26. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Banica Gh. str. 901. Tolbuhin 19. str. Ion si Alexandrina. Bogorian Daniel. cel Bun 58. str. Bremer Haim. 875. Biciola Eleonora. Pantilimon 31 A. str. Bratucu Victor. str. 3 apartamente. str. 885. Bucuresti. Banica Aurelia. Baluna Marin. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Edgar Quinet 3. 60. Biserica Popa Chitu 23 A. 880. Targoviste. 2 apartamente. Gh. 879. Bechereanu Petruta. str. str. Braunstein C. Mosilor 171. Bucuresti. Spatarului 30. Bucuresti. sos. str. Ion Roata 12. 896. Arhitect Louis Blank 28. Bucuresti. Mihai Bravu 62. Libertatii 83. Matasari 36. 892. Andrei Mureseanu 20. Panciu Putna. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 899. str. 5 apartamente. Benedek Stefan. 883. Intr. 887. Burnea Virginia. Izvor 107. Barbulescu I. 8 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 1. 877. Tolbuchin 19. str. Buzescu Gheorghe si Evdochia. . Galati. 16 apartamente. Duzilor 8. Berceanu Vasile. 4 apartamente. Badescu Elena. Grivita 1. str. 897. Klipar. Anton Pan. 902. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Stupinei 12. Bucuresti-Grivita. 3 apartamente. Bucuresti. Calusei 48. str. Sinaia. sos. 3 apartamente. 895. str.. Bucuresti. cal. 8 apartamente. 900. Sofia 15. Koch 2. 4 apartamente. Burdea Teodor. 888. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Berariu Mariana. 886. Tecuci 11. Bucuresti. Bogdan Florica. 894. 874. Popa Nan. Serbanescu Tei 51. Pietii 18. Bogdan Cleopatra. 5 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Portului 105. str. Bucuresti. Sincai 10. Bancila Ion si Maria. str. Argetoaia 1. 884. 876. Bainescu Victoria. Bucuresti. Vasile Lascar 186. Bd. Sandu Aldea 29. Bucuresti. Bucuresti. si N. 893. str. Busuioceanu Anastasia. str. 898. 6 apartamente. Maria. Popa Nan 151. Olimp 62. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Spataru Milescu 23. Balanescu Georgeta. str. 881. 54 b. 889. Bucuresti. Maracine. str. 5 apartamente. Baron Avram si Clara. 4. Frumoasa.

str. str. Badulescu Nic. 935. Buzatu Stefan. 3 apartamente. str. 30 Decembrie 10 si 12. str. 932. 4 apartamente. Bucuresti.. str. Bucuresti. 930. Banca Creditul Bucurestean in lichidare. 904. Luterana 3-b. 3 apartamente. Ritoride 37. Banu Mihalcea 2. D. Bancii 6. 933. 10 apartamente. Marcu 5. Buzesti 98. Bd. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bratianu Th. 926. 919. 908. Bogoiu Lucian. Masina de Paine 9. 4 apartamente. Mihai Voda 9. 905. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Braila. Bucuresti. Balasanu Elena. Blanaru Ion. Blujdea Tiberiu si Frusina. 936. Barza Constantin si Wilma. 3 apartamente. Mamaia. 912. Barach Iosif. str. Banca de Scont a Rom. str. str. 4 apartamente. Scarlatescu 28. Constanta. Logofat Tautu 60. Focsani. Bucuresti. 2-4. str. Frumoasa 43. 7 apartamente. Bucuresti. Berlescu C. 920. Serban Voda 268. 922. Birceanu Ovidiu si Constanta. Bucuresti. Bucuresti. 925. Eforia. str. Bucuresti. Bernstein Sofia. Oradea Mare 60. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. 918. 923. Beresteanu Mina. Soc. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. str. 916. Bucuresti. Balca Viorica. str. str. Banateanu Maria. 931. Gh. Bucuresti. 2-14. Iulia Hasdeu 1. Vasile. 3 apartamente. str. Uranus 4. Bucuresti. Anton Pan 29 si 27 A. Bardescu Col. in lichidare. Basturescu Dorina. Furnica 24. str. H. Bucuresti. Agricultori 31. 6-8. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bozianu 9. Grigore Alexandrescu 100. Beceanu Maria. str. 924. Stirbei Voda. 5 apartamente. Barzan St. 927. 917. Babor-mostenitori. 938. 7 apartamente. str. 928. str. 13 apartamente. Elena. 4 apartamente. Butai Iosif Maria. Bragadiru D. str. Bucuresti. str. . str. Apolodor 10. 3 apartamente. Uranus 20 A. Marasesti 19. Bucuresti. C-tin. Bercu N. Bucuresti. 11 Iunie 15. Mihai Bravu 193. Titulescu 17. Bucuresti. Dumitra. Bumenfeld Alda. 4 apartamente. Barta Eugenia. 937. Binder Ion. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 915. Bals Ion. 94 apartamente. 24 apartamente. 934. calea Mosilor 168. Sf. 14 apartamente. Tomis 14. calea Mosilor 49. Constanta. Haralambie 17. Bd. 10 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Aristide Briand 1. str. 906. 913. 929. Vistieri 19. 13 Decembrie 42. 8 apartamente. Gh. 5 apartamente. Hatman Arbore 16. Bunea Anica si Constantin. str. 88 apartamente. Lucaci 54. 921. Brech Cristian. most. Magheru 2. Sportului 1. str. Bucuresti. str. M. 910. 7 apartamente. str. Balgiu Dragos. str. str. Bisot Paul si Mariana. Bacau. Bucuresti. str. 3 apartamente. Carol Davila. str. 907. Branza Valeriu. Berzei 15. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. str. 13 Decembrie 4. 39 si 48. B-dul N. Intr. Cantemir 88. 5 apartamente. Sinaia. Cetatii 12. 3 apartamente. 24 apartamente. Baer Ludmila Maria.. 6 apartamente. Apolodor 27. Banescu Niculae. 911. str. str. Londra 23. 914. Apostoli 33.903. str. Marcovici 6. Ion. Republicii 79. 909. str.

Stirbei voda 92. M. str. Bucuresti. Bucuresti. Carol 1. Silvestru 6. Bucuresti. 4 apartamente. Decebal 3. Baicoianu Alexandru. Magurele. str. str. G-ral Angelescu 94. 955. Bork Maria. str. Galati. Bruman Gheorghe. A. 20 apartamente. Bucuresti. Cobalcescu 107. Donici 49. Caragiale 3. Av. Closca si Crisan 3. 949. Mosilor 200. str. Ilie Pintilie 3. Icoanei 7. str. Marasescu 2. str. 7 apartamente. Lascar Catargi 13. str. Bahus Rosita. 30 Decembrie 36.Eugen Carada 1-3. str. 11 apartamente. Bucuresti. M. Bucuresti. str. Bratescu Alexandrina. str. 959. str. str.. Elena. 16 apartamente. G-ral Angelescu 76. 38 apartamente. Maria Roseti 15. Berindei C. str. Corabia. Badulescu N-le. str. str. Bucuresti. 951. Stalin 3. Baltaceanu Maria. Medgidia. 3 apartamente. G-ral Brosteanu 9. Piata I. Dorobanti 96. 17 apartamente. Icoanei 23. Bata E. Giurgiu. Constanta. Bucuresti. str. 20 apartamente. Tulcea. str. Sahia 37. Steluta. Lt. Pop de Basesti 21. Bucuresti. 17 apartamente. Stavropoleos 8. Pieptanari 9. str. str. str. 16 apartamente. Eminescu 40. Vasile Lascar 81. 957. 962. Bucuresti. Rossetti 53. 944. 943. Besa Eugen si Hilda. 13 apartamente. I. Bucuresti. str. str. Russel 41. Cuza Voda 6. str. str. 940. 32 apartamente. str. 4 apartamente. Breger Terezia. str. Brumarescu Dan. Alex. str. V. Andy Endre 7. Horia. 30 Decembrie 62. 948. Dobrogeanu Gherea 5. Cornel Botez 5. 10 apartamente. Lupu 18. Vasile Lascar 70. V. 939. Lister 29. Popa Chitu 4. 953. str. Otetari 6. Iacobescu 19. 945. Campina. Balcescu 24. 960. 17 apartamente. str. 4 apartamente. Molotov 2. Bucuresti. Baiandurian K. Bucuresti. Mendeliev 8. Splaiul Unirii 13. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. str. str. Alex. Matei Basarab 12. 13 Sept. str. 954. str. Cazarmei 54. 946. 942. str. Iasi. Bucuresti. str. 10. str. 12 apartamente. Banciu Stefan. . Focsani. str. Lt. Dr. 143. Beulian Maria. Botez N. 145. Ploiesti. 13 apartamente. Beulian Haig Mandanici. 947. Cernescu 19. Bratulescu David. 952. Popa Tatu 1-3. str. 22 apartamente. Traian 4. 14 apartamente. Baissy Petre si Elvira. Bucuresti. 7. 27 apartamente. Vasile Lascar 8. Occidentului 1. Bucuresti. Egalitatii 4. 956. Balteanu Eliza. T. Columb 6-8. str. str. V. Bucuresti. 23 apartamente. 941. str. Col. Blidescu Lucretia si Constantin. Lahovary 45. Cercului 3. Braila. Calea Codrului 16. B-dul N. Buiati Petre. str. Sinaia. Dr. Dionisie Lupu 38. Bucuresti. str. C. A. str. 950. Alecsandri 28. Alexandria. 961. Blum Emil. str. Bucuresti. G-ral Angelescu 131. B-dul Ana Ipatescu 11. Bucuresti. 963. str. Budisteanu Alisa. str. Covasna. 10 apartamente. Maria. Barbu Gheorghe. 958. str. V. Balacescu Constanta. str. 14 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str.

Bucuresti. 2 apartamente. 977. Constanta. Banca Ilfov. Bucuresti. str. str. str. Vasile Lascar 154. Bd. Barbulescu Ion. 23. Bucurestii Noi 216. str. str. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. B-dul Ana Ipatescu 17. Dionisie 65. Col. Mica 24. str. str. Bucuresti. Bucuresti Ploiesti 38. Nifon . Uranus 75. 967. Prof.R. 13 apartamente. 13 apartamente.. Toamnei 102. str. str. str. 984. 15 apartamente. calea Dorobanti 95. Braila. 11 apartamente. si Petrescu V. str. 981. Maria Rosetti 33. str. str. 9 apartamente. 14 apartamente.R. str. 8 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Sos. 990. B-dul Libertatii 191. Italiana si Romana. 966. 982. Sos. Mihail. Bursei 2.A. Boghici Gheorghe. calea Dudesti 223. Bd. Baicoianu Petre. Vasile Conta 79. 983. Bucuresti. Arcului 20. Balanescu Constanta si Ion. str. Gh. Porumbaru. Baicoiescu M. 10 apartamente. Popa Soare 20. Dimitrie Orbescu 11. Galati. 969. Bralianu Radu. Pitar Mos. 974. Banica Elisabeta. Bucuresti. Brown Boveri S. 63. 16 apartamente. 973. Baicanescu Virgil. calea Victoriei 21. 989. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Tunari 83. Spatari 17.964. 10 apartamente. 970. Bucuresti. Vasile Lascar 154. 15 apartamente. Bucuresti. Biserica Amzei 3. 7 apartamente. Col. 18 apartamente. Baiadjoglu Gh. Baneasa-Ilfov. Dimitrov 113. Predeal. 988. str. 986. str. Barbu Eugen si Lucretia. Baier M. Bucuresti. Braescu Maria. B-dul Republicei 7. B-dul N. Bucuresti. str. str. Stefan cel Mare 92. str. Dionisie Lupu 12. Timisoara. Predeal. Bucuresti. str. Gradina Publica 11. Bucuresti. Piata 23 August 1 si str. Bucuresti. Burileanu Ioana. Sos Buc-Ploiesti 38. str. Brebenel Gheorghe. str. Elena Doamna 72-a. 13 apartamente. str. 980. Sahia 7. Magheru. Badulescu I. 12 apartamente. 965.. str.A. 28 apartamente. Bunea Stefan. 978. Cluj. Banca Com. 9 apartamente. Berechet Mihail. 13 apartamente. Buscaff Miekel. Bucuresti. 31. Sperantei 26. 16 apartamente. 985. str. str. Eminescu 70. Beloianu Ecaterina. 979. 11 apartamente. M. Piata Lenin 14. 8 apartamente. Bucuresti. Balian Leon. Bucuresti. Mitrop Filaret 56. Busteni Prahova. calea Floreasca 33 si Alex. 972. Legendei 2. 8 apartamente. I Bogdan 17. 10 apartamente. Costache Negri 15. 36. Karl Marx 8. Dionisie Lupu 31. Piata Libertatii 2. str. Banca de Agricultura si export S. str. Dorobanti 10. Granicerilor. Busoianu Gheorghe. Bucuresti. Popa Nan 8. Bucuresti. Butulescu Elena. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 139. Constanta. Balcescu 35. str. Bucuresti. 968. Brancoveanu 1. str. str. Braila. Iacobini 4-6. 976. calea Grivitei 290. Intr. Galati. str. Elena. 975. Bucuresti. 971. 7 apartamente. str. Lanariei 1.. Boghici Gheorghe. Frumoasa 18.. 987. Misitilor 25. 70. Armeneasca 15. Barceanu Mihail. Bucuresti. str.

3 apartamente. str. 6 apartamente. Jules Michelet 15. 994. Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. Amzei 2. 1022. Bucuresti. str. str. Ardeleni 32. Bazgan V. 3. str. Bucuresti. 1017. str. Bucuresti. Bernstein Emanoil. Precupetii Vechi 33. Beiu Nada si Stan. Victor. Dorohoi. Concordia. Burlea I. Bucuresti. Popa Nan 146. Bilescu Ion. 993. Burdea Cristea. 1001. Butu C. 4 apartamente. Petrescu 82. b-dul Pacii 121. Berza Ana. Bemtassat Maria. Badea Constantin. 5 apartamente. 1013. Bucuresti. 999. str. 1000. Brezoianu 29. 5 apartamente. 4 apartamente. 1012. b-dul Pacii 7 A. str. Bentu Olimpia. Piata Maria Rosetti 31. 995. 2 apartamente. 1007. 1016. . 16 apartamente. Izvor 68. str. Bucuresti. Bratu Ion. 1003. M. Badescu Alexandra. 5 apartamente. Frumoasa. str. Intr. calea Victoriei 128 A. 1006. str. Brosteanu Ernest Radu. str. Breza Iordan si Stefan. Bucuresti. 1011. str. Florica. 1008. str. Timisana 14. Timisana 5. str. Sergent Scarlat 16. Bucuresti. Mendelieff 2. 13 apartamente. str. str. 5 apartamente. Dr. str. Borcea Ed. Mircea Voda 48-50. Silvestru 40. Filimon Sarbu 14. str. str. Bucuresti. Izvoreanu 13. Batistei 17. 1005. calea Victoriei 128. vila. 3 apartamente. Brosteanu Sanda. Harsova. 1002. I. str. 4 apartamente. Bajan Polixenia. Baleaca Wileax. 1015. Bucuresti. Despot Voda 16 B. str. 8 apartamente. Bucuresti. Alexandrina. Bucuresti. str. b-dul Lenin 24. 1010. Grecescu 10. Bucuresti. 7 apartamente. Timisoara. Duca 30. 1021. Sepcari 8. Sinaia. 5 apartamente. Bucuresti. Baiatu Dumitru. Elefterie 10. Paul Chinezu. Bucuresti. b-dul Ana Ipatescu 43 A. Lister 41. Bucuresti. Baicoianu Petre si Lucia.. Bucuresti. b-dul 1 Mai 58. Bucuresti. calea Grivitei 182. Bentoiu Aurelian. Buzatu Traian. Bianu T. str. Anton Pan 2. 996. 1018. Bucovina 50. Anton. Drumul spre moara. Bimbaum Betty. 1019. 991. Bucuresti. 3 apartamente. 1004. 5 apartamente. Boros Paul. str. Bucuresti. G. 5 apartamente. Kogalniceanu 4. 4 apartamente. str. Eminescu 168. Silfidelor 24. Bidulescu Emil. Borcescu I. 6 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 1014. Dr. str. str. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. B-dul Marasesti 100. Amiral Balescu 15. Bucuresti. 10 apartamente. str. 12 apartamente. Bucuresti. Economu Cezarescu 37. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Bogza G. M. 3 apartamente. 8 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. 998. Silvia. calea Grivitei 356. Aurelia. 992. str. str. 1020. Biciulescu Marin. Cercului 2 A. Jules Michelet 3-5. 11 apartamente.16. B-dul Dacia 48. Mitrop Gh. Baier Alexandru. Sos Stefan cel Mare 5. Sft. str. 1009. 5 apartamente. Bucuresti.. str. Balanescu Romulus. Paris 32. str. Bateriilor 34. Muzeul Zambaccian 7. str. 997. str.

Dr. Bordan Dumitru. Diana 7. 1050. Budis Florica. Braunstein Mina. 1036. Bucuresti. 1038. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. 6 apartamente. 1055. Bucuresti.. Bucuresti. M. Anastasie Simu 2. Cazarmii 2. Banescu Teodora. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Braun Emilia. Blumen Marcu. str. 1053. 1029. Margareta. Intr. Bucuresti. Bratianu Dan Adina Ion. Bordeianu Elena. Niculae Beldiceanu 5. str. Republicii 89. str. str. str. Basacazae. Constantin Nacu 3. B-dul Lenin 30. 1046. Beer Nathan. str. 3 apartamente. M. Lenin 170. Clucereasa Elena 20. N. calea Grivitei 35. str. Bucuresti. B-dul Ana Ipatescu 25. str.1023. Balcescu 3. 1043. Brezoi Ghedeon. Stirbei Voda. 2 apartamente. str. Valcea. Ecaterina. Barloiu Stefania. str. str. Batzaria Niculae. 1028. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bogdanitei 3. Popescu Paun 8. Lt. 1056. 1049. Bita Mihail. Mare 207. Bazgan Ion. Bucuresti. Bucuresti. Badea Ion. Dogari 1. Bucuresti. Busteni. 1048. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Baican 58. Bucuresti. Aurel Vlaicu 128. 3 apartamente. Bucuresti. 1052. Baltaceanu George. Balaban Maria. Radovici 10. Brezoianu 17-19. 1051. 1035. Filupescu 51. Th. 1040. str. . Lehtia. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Bujoreanu Maria.. Beghiu Niculae. Busulinga Anton. Bratianu D. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 1027. Mazarik 1. 4 apartamente. 1041. Bamcher Lucia. 6 apartamente. Batistei 5. Buzesti 9. 5 apartamente. 1024. 3 apartamente. 1033. 5. 1037. Babouleni P. Bucuresti. Barsan Dumitru. 1057. Dr. Bichis Maria. str. 1034. Dobrota 8. 1047. B-dul Ana Ipatescu 43. Ioana. Beneche Ludovic. 1025. Eminescu 80. str. Batistei 5. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 1054. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Spatarului 8. Bucuresti. str. str. Vatra Luminoasa 35. 1032. Intr. 3 apartamente. Italiana 1. Andreescu 33. 5 apartamente. Aurora 27. str. Elena. N. Armasului 7. Budurescu N. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Raspintiilor 29 Tohani Vechi. 6 apartamente. Bucuresti. str. Palade 44. str. Bucuresti. 1039. Balcescu 24-16. Vaslui. str. Petre Ispirescu 89. 1031. Bucuresti. Mendeleff 32. 5 apartamente. Batistei 1. Bragana I. str. Bucuresti. B-dul Dacia 27. Sinaia. Intr. Galati. 4 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Batea Cecilia. Pietati 21. Blajan N. 6 apartamente. Balcescu 9. 2 apartamente. 1030. 1042. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bereca M. str. Bucuresti. Stefania Bejan. str. Spiridon. Bucuresti. str. General Praporgescu 17. str. calea Dorobanti 73. 1044. str. 8 apartamente. str. 5 apartamente. str. Belingsteanu Corneliu. R. Bucuresti. Bucuresti. 1045. L. str. Pasteur 42. N. Bogdan H. str. Wilson 15. Bucuresti. Muntii Tatra 12. 1026. Vasile Lascar 33. 4 apartamente.

1059. 1085. Banu Udrea 32. 1084. 3 apartamente. G-ral Berthelot 11. Bardanescu Dobre. 1076. Bucuresti. Bucuresti. apartamente. Baicoianu Eliza. Brandus M. str. 6 apartamente. Calafat 21. Bucuresti. 35. Sincai 10. 4 apartamente. Bucuresti. Bagaloglu Elena. Borvizeanu Ion si Valeria. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Belu Octavian. B-dul Muncii 9. Barbalat Mily. str. str. 33. 3 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. str. Berg Marcu. Sofia 1. str. Balescu Dimitrie. Banca Romaneasca S. str.A. Bucuresti. Belascu Stefan. 5 apartamente. Branza Efrosina. str. Blumenfeld Avram. 1081. 1077. Bucuresti. Danciu 3. Bis. 4 apartamente. 11. 4 apartamente. 1079. Dorobanti 123. Bucuresti. str. 1064. Carnabel 22. str. 1066. Bucuresti. Buenger Eveline. 1088. B-dul Republicii 5. 1067. Beniamin Nadler. Bucuresti. G. Bucuresti. Ana Ipatescu 8. str. Brandusi Viorica. Sinaia. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 30-a. Duca 57. Bratianu I. Bucuresti. 1060. Romana 34.a. Bandi Ecaterina si Petre. str. Bucuresti. Blaescu Elena. Cluj. str. 1086. Nerva Trian 29. str.1058. str. str. Busila Elena. Modrogan 1. Luterana 15. 4 apartamente. Bucuresti. Smardan 5. 1072. str. Biolau Stan. Robert de Fleurs 20 Galati. 1 apartament. Bucuresti. 4 apartamente. 1 apartamente. 5 apartamente. C. Barbu O. str. 1080. Borteanu Ana. Vasile Lascar 109. Batas Maria. str. calea Plevnei 86. str. Manastirei 13. 1069. 4 apartamente. 15 apartamente. str. 1089. Arhitect D. Bartea Mihai Naghi. Bucuresti. 1062. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. 1073. 2 apartamente. Florescu 12. I. str. 1061. str. Bunescu Stefania. 4 apartamente. 6 apartamente. str. str. Sergiu. str. Gheorghe. Bozianu 10. Cuza Voda 109 1078. Maria Rosetti 31. 3 apartamente. 1071. Berlescu Jean. Const. (in lichidare). Radu De la Afumati 44. Gh. Balsovici Paun Elena. str. 2 apartamente. str. Calea Calarasi 148. Porumbaru 64. Const David 94. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Lascar 109. Dr. Olteni 18. Popa Chitu 26. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Calea Serban Voda 298 . 1082. str. Bucuresti. Matei Basarab 24. Bucuresti. Viitorului 148. 26. Valeriu Braniste 56. Politiei 28. 3 apartamente. Mircea Voda 21. Bucuresti. str. Calea Grivitei 119. B-dul Ana Ipatescu 24-26. 1074. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bratescu Paunica. Meteori 34. Bucuresti. N. 4 apartamente. Dragos Voda 30. Nacu 2. Berceanu Ion. 1087. 1068. C. 1075. 1083. 10 apartamente. Maricica. 6 apartamente. Harzea 18. str. 61 apartamente. 4 apartamente. 1065. 4 apartamente. str. Baicoianu Nasta Lucia. str. Bogus Ion. str. Bucuresti. str. Felix 81. 4 apartamente. 1070. Blanita Elena. 2 apartamente. str. str. Aniversarii 35. Brezoianu 18. Raspantiilor 18. 1063. Bozianu 10. str. 1071. 7 apartamente. Bratu Nicolae. Calea Serban Voda 66-68. Masina de Paine 78. 1090. Caragiale 22. B-dul Republicii 5. Bucuresti. Turturele 15.

str. Ana Spataru 3. Covalioti Anton. Bucuresti. Candrata Andrei. str. 3 apartamente. str. 4 apartamente. str. Carlova Eugenia. Constantinescu Olga. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Carol Davila 23. Piata Ilie Pintilie 4. Constantinescu Eliza. Iosif Niculescu 3. Intrarea Armasului 6. Colentina 195. 1109. 1111. 1113. Intr. Calea Saguna 75. 1096. 5 apartamente Bucuresti. 7 apartamente. 3 apartamente. Florilor 20. str. Stavropoleos 5 si 14. Bucuresti. Armeneasca 28 a. Bucuresti. str. Constantinescu Vladimir. Cuciuchi Atanase. str. F. 20 apartamente. Lct. str. Constantin Macel. Voevod 14. Aurora 17. Constantinescu Eugenia. str. Constantin. str. 1102. 3 apartamente. str. Bucuresti. 1114. Cristescu Ion. str. Carnaru P. str. 8 apartamente. Robescu 9. 4 apartamente. 5 apartamente. 1128. 1119. 9 apartamente. . Chelaidits H. Cucu Vasile. calea Floreasca 73. 10 apartamente. str. Chitu Moise. str. Radu Cristian 8. str. Bucuresti. 1122.. 1101. Brauer Wilhem. Bucuresti. 1110. 5 apartamente. Bucuresti. 13 Septembrie 249. 1107. Stirbei Voda 17. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Constantin Ion. General Manu 31. Spataru Milescu 56. 12 apartamente. Sebastian 60. str. str. 4 apartamente. Felix. 1123. str. 1093. str. Cornelia 38. 1124. 1127. 5 apartamente. Smardan 29. Constantin Chirita. Alexandru Vlahuta 17. 13 apartamente. Bucuresti. apartamente. C. Cohn Adolf. Calimachi 15. Bucuresti. 1099. 1108. E. Draginescu 12. 7 apartamente. 1125. Cheteanu Valeria.1091. 7 apartamente. 1092. 4 apartamente. Verzisori 51. Constantinide Dimitrie. Logofatul Tautu 57. 1115. Ion Procopiu 14. Epicol 8. Bucuresti. 1116. str. 4 apartamente. 1103. Lazureanu 7. str. str. Bucuresti. Craciunescu Oncel. str. Bucuresti. Bucuresti. C. 1120. 3 apartamente. Barbu Maria. Bucuresti. 1117. Bucuresti. Arcului 21. Dr. str. str. Costache Marin. Bucuresti. 1100. 1098. 1106. 8 apartamente. 5 apartamente. Ana. Bucuresti. 1112. str. Cociu I. str. Bucuresti. Bucuresti. Cotanu Atanasiu. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Boros N. A. Bucuresti. Coltei 44. Dr. Elima M. Viilor 10. Cojocareanu Emilia. str. str. str. Carniol Iancu. 1097. Dunea Radulescu 12. Constantinescu Alexandru. str. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Biruiu Liea. Constantinescu Maria. 7 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Cunadi Florica. Negel 58. Bucuresti. 1094. Bucuresti. Cojocaru Emilia. Cristescu Petra. Teodoroiu 22. Eroului 18. Constantinescu Ecaterina. Bucuresti. 1118. Constantinescu Mihaela. Constantinescu Elena. str. 1126. Hameiului 9. 1121. Salcetului 11. str. 4 apartamente. Conadis Vasilica. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 1095. str. Lirei 15. Dragos Voda 37. 3 apartamente. 4 apartamente. Dragos Voda 37. Bucuresti. str. Mureseanu 27. 2 apartamente. Vasile Lascar 148. 1104. Bucuresti. 1105. Bucuresti. Popa Petre 25. 3 apartamente. str.

str. 1143. Cohen Jaques. 4 apartamente. Grivitei 70. Bucuresti. 1149. calea Mosilor 189. Constantinescu Maria. str. Serban Voda 160. str. 1160. 3 apartamente. Constantinescu Sofia. Bucuresti. Combanis Mihail. Bucuresti. Pietatii 18. Gheorghe Asan 3. Ion Maiorescu 36. Bucuresti. Carp Ana. 10 apartamente. Bucuresti. 7. 3 apartamente. 20 apartamente. 4 apartamente. Cristescu Cecilia. Av. Bucuresti. Danile Berceanu 34. Constantinescu Scarlat. str. Hatmanul Arbore 13. Constantinescu P. 3 apartamente. str. 7 apartamente. 4 apartamente. Constanta. Tg. Arcului 22. 8 apartamente. Cristescu Valerica. Constantinescu Radu. Iliescu 22. str. str. 1148. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. Sf. Pop de Basesti 9. Popisteanu 10. 1153. str. str. 17. str. str. str. Bucuresti. 1136. Bucuresti. calea Codrului 5. Vasile Roaita. Ocna. . 4 apartamente. 1156. 14 Martie 29. str. 6 apartamente. 10 apartamente. Cazano Economu. Ciortan Alexandru. Serban Voda 138. Bucuresti. Viitor 12. Caveschi Anton. str. 3 apartamente. str. 1135. 4 apartamente.1129. 5 apartamente. 1163. 1154. 1161. Rasuri 19. 7 apartamente. Bucuresti. str. 1134. Urali 6. Bucuresti. Toma Mazarik 29. Cioran Lucian. str. Ion Mos 8. 1133. Iosif 29. 2 apartamente. Bucuresti. Calonas Maria. Cotaru Stefan. Eliade intre vii 26. str. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Maria. I. Vila Unirea. 3 apartamente. 1159. Tiganus. Splaiul Unirii 26. Bucuresti. 1147. apartamente. 1150. 1140. 3 apartamente. Icoanei 56. Bucuresti. Alexandru Sahia 17. Niculae (Colentina) 27. Bucuresti. 3 apartamente. Sinaia. Bucuresti. 1141. 4 apartamente. Mit. Caragianu Ion. 24. str. str. Republicii 34. Delea Veche 1. Constantin Radu. calea Mosilor 305. str. 1162. General Leca 22. 1158. Cabilovici Iacob. Bucuresti. 1131. str. str. Corlanescu Ioan. Cioculea Vanghele. str. str. 1152. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Intr. 3 apartamente. 4 apartamente. 1145.. V. str. 1138. Bucuresti. str. Splaiul Unirii 184. Bucuresti. Constantinescu Stefan. 1146. Mihai. 1142. Bucuresti. Cristian vasile. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 155. 1137. str. str. Vacarescu 32. Bucuresti. General Lupu 2. Bucuresti. Constantinescu Marin. str. Matei Voevod 36. Av. Caciulescu Ion. str. Calinescu Rozalia. Constructii Generale S. T. Branescu 7. 1130. 1155.R. Intr. 1151. Stefan cel Mare 198. Cutulescu Elena. 1157. Bucuresti. 4 apartamente. Checiulescu Margareta. Chivulescu Traian. str. Candrea Berta. Sinaia. Balcescu 3-5. fund. 4 apartamente. Dogari Gh. Frigului 5. Paun 1. Vladimirescu 13. Vasile Conta 3. 9. Maria Cuntan 10. N. Bucuresti. Lanariei 52. Vasile Stroescu 46. Enachita Vacarescu 50. Leon Voda 9. Crasnaru Constantin. 1 apartamente. str. str.A. 6 apartamente. Bucuresti. Constantinescu C. str. 11 apartamente. Bucuresti. Eroul T. 1132. str. Costinescu Emil. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. 1144. 1139. Muzelor 20. En. Bibescu Voda 7.

5 apartamente. Schitu Maicilor 7. Nic. Bucuresti. 5 apartamente. Mit Filaret 2. Banu Maracine 29. 11 apartamente. Justitiei 75. 1194. Carac Aneta. 5 apartamente. prin av. str. Niculae Filipescu 10. 6 apartamente. Ion Maiorescu 26. 1166. Gabroveni 5. 17. Bucuresti. Gh. Constantin Ciudrea. str. Sevastopol 22. 1169. Belu 32. str. calea Mosilor 287. Bucuresti. Candes Niculae. Avram Iancu 26. 1187. Lipscani 42. str. 1176. Menelas Ghermani 2. 1181. Bucuresti. 1168. Campulung. 6 apartamente. Catana Iosif.. 1182. Bucuresti. 3 apartamente. 30 Decembrie 58. 1177. 8 apartamente. Constantinescu Alexandrina. Cristodorescu Tereza. str. 3 apartamente. calea Mosilor 338. 1191. 1175. Constantinescu Paulina. Niculae Iorga 20. str. str. 26 apartamente. 16 Februarie 63. General Ipatescu 20. str. Bucuresti. Cutitul de Argint 19. Bucuresti. 1190. Cionga Gusa. Ceortan Georgeta. 1192. Ceausu Constantin. 12 apartamente. Bd. Constantinescu Stanciu. Piscului 106. Bucuresti. . 1173. Cap. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 19 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. Ion Ghica. Ing. 3 apartamente. str. 1167. Ploiesti. Bucuresti. Bucuresti. Luarentiu Claudian 27. Bucuresti. 55. 1848 6. str. Czarnechi Olga. Cristea T. Cristescu Tanase. Cristescu Sultana. Serban Voda 70. Bucuresti. 2 apartamente. Cristescu Tudor. str. str. str. str. Cohn Lupu si Tony. str. 9 apartamente. str. str. Cristescu Elena. Constantinescu Dumitru. 5 apartamente. str. Bucuresti. Radu Voda 3. 1174. 5 apartamente. 72. Austrului 29. str. calea Colentina 80. Bucuresti. 3 apartamente. 36 apartamente. Popa Tatu 27. 6 apartamente. 18. Bucuresti. 1186. Cristescu M. Cazarmei 33. Popa Tatu 14. Independentei 15. str. 1189. Cifarelli M. Chiliman Cecilia. 6 apartamente. sos Vitan 87. Bucuresti. 11 Iunie. Constantin Caliban. 1184. str. str.1164. Clinciu Gheorghe. 11 apartamente. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. str Polizu 32. 6 apartamente. 1183. 3 apartamente. Bucuresti. Cossian Mary. 1179. Titulescu 40. Serban Voda 7. Bd. Stefan Mihaileanu 8. str. Niculae Titulescu 2. 1178. Froimescu. 1170. sos. str. sos. Carantino Ion. str. 1171. 1185. 1193. 8 apartamente. Bucuresti. executor testamentar. 14 Martie 27. Bucuresti. str. str. Donescu 10. Bucuresti. str. Biserica Amzei 27. str. Busteni. Plantelor 23. str. Ioan. 24. Victoria. 19. Zablovschi 10. Constantinescu Ecaterina. Bucuresti. calea Plevnei 27. 1188. Romana 17. Constantinescu Maria. Bucuresti. 1165. 1195. Constantinescu Niculae. Bucuresti. 1180. Bucuresti. str. str. str. Fantanica 16. Vatra Luminoasa 45. 25 apartamente. Despot Voda 52. str. str. Cohen. 1172. Bucuresti. Bucuresti. str. 13 apartamente. Bd N. Teodor Speranta 180. Frumoasa 50. Cristescu Florica. 5 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Costescu Eugenia.

calea Grivitei 222. . 8 apartamente. Cristodulo Grigore. Covaci Stefan. Comanesti Povara. Creiu Gl. Bihor 4. 1216. 1200. Bucuresti. 1228. str. Atelierului 35. Bucuresti. Bucuresti. Prof. Bucuresti. 1 apartamente. 8 apartamente. Cristodulo C-tin. Coman Vidrighin. Clinciu Ioan. Bucuresti. str. 1199. 5 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti.. Colinteanu Laurentiu. Bucuresti. Buzesti 48. 3 apartamente. 1197. 1230. Serban Petrescu 20. 4 apartamente. Cutcudache Damian. 30 Decembrie 31. Calugaru Spirache si Gh. Constantinescu Gh. 6 apartamente. calea Dorobantilor 156. Vera. calea Plevnei 24. str. Iugoslaviei 13. Cornea de Petre Milano. Teghirghiol. str. Dr. str. 1206. 1220. Chirila Olga. Giurgiu.. 7 apartamente. str. sos. str. Magurele 56. Bd. str. Cortobius Louise. str. Independentei 18. 4 apartamente. Brandza 22. str. 5 apartamente. str. Condu Raina. str. Bucuresti. Cristea A. Bucuresti. 1209.. 3 apartamente. Caloianu C. Bucuresti. Maria 8. str. 1226. 5 apartamente. Republicii 5. str. Schitu Maicilor 30. Ing. 1208. Bucuresti. General Anghelescu 61-a. Splaiul Independentei 285. 9 apartamente. 9 apartamente. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Luigi Cazzavilian. str. T. 1231. Eminescu 17 A. Bucuresti. Cutcudache Elena. 1225. Coteanu dr. Bucuresti. sos. 8 apartamente. Dr. Bucuresti. Cioc Ioan. str. Sf. Bucuresti. 10 apartamente. 1207. 1205. Bucuresti. calea Mosilor 99. 4 apartamente. 1214. Dr. Celea Gheorghe. 10 apartamente. D. 1222. str.. Sf-tii Voevozi 30-32. 3 apartamente. Marcovici 9. 1227. Constantin Nacu 7. Cionga Dumitru. Bucuresti. Dr. Alex Popov 59. 4 apartamente. Cerbulescu Cecilia.1196. 1210. Sinaia. 4 apartamente. Silvia. Bucuresti. Marinescu 9. 5 apartamente. Burcies 7. Bucuresti. str. Bucuresti. 1211. Crisan 4. 1224. Eroului 3. Temisana 2-4. Calugareni 37. Chirstuc N. Arhit. 3 apartamente. Bd. Mirinescu 11. Marasesti 12. Stirbei Voda 48. 1204. 1219. str. Bucuresti. Bucuresti. Frumoasa 50. 10 apartamente. 4 apartamente. Cretulescu Maria Saligny. 1202. 1203. 3 apartamente. str. Rep. str. Leonte 16. 2 apartamente. Bucuresti. 1198. Bd. Cauli F. Bucuresti. Felix 15. Bucuresti. Popa Tatu 8. str. most. 5 apartamente. Bucuresti. Camarelli B. Eroului 3. St. Niculina. Croifeleanu Stefania. str. str. Bucuresti. Costinescu Alexandru. Dr. str. 8 apartamente. Cojocarescu Haralambie. Predeal. Av. 1215. 1213. Cuza 59. 8 apartamente. str. calea Rahovei 69. str. Bucuresti. 1223. Bucuresti. 1221. 1229. 10 apartamente. Mantuleasa 22. calea Plevnei 54. Constantin Dicu. str. maria. Carantino Jac. Bucuresti. Banat 3. 4 apartamente. str. 1201. Ciurileanu Dumitru. Cotea Ionel. 1217. Condu Iulian. Dr. Giullini 6. 280. 1212. Bucuresti. Ecaterina. Bucuresti. Constantinescu Alexandru. 1218. str. Virgiliu 12. Cotroceni 13. Popa Tatu 4. Juvara 31-33. Nely. 2 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Maria. str.

Ciocoiu Vasile. Axente Uricaru. str. str. Cercel Nae. 1237. Sf. Bucuresti. str. Al. 11 Iunie 73. 1262. Cuza 98 A. Colfescu Armand. Isvor 2. Temisana 35. str. Calleu Aglae. 1263. Ciobotaru Berta. Confederatiei 16. Coriolan 34. 4 apartamente. Bucuresti. Predeal. 1242. Coltea Ion. str. Ardealului 55. Constanta. Constantinescu Theodora. 6 apartamente. Clopotarii Vechi 12. Constantinescu Anghel. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 24 apartamente. Combiescu dr. Cantea Felicia. Alexandria. Bucuresti. 1257. Bucuresti. Constantinescu Ilie. str. Bucuresti. Doja 34. str. Alexandri 20. Mamulari 13. str. sos. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 1245. Caragea D. 1256. str. 7 apartamente. 13 apartamente. 41. Bucuresti. 1252. Nerva Traian 67. str. Constanta. Temisana 46-48. Cristea Alexandru. Bd. C. Bucuresti. Cerbulescu Cecilia. 3 apartamente. Bucuresti. Apolodor 16. 1249. I. Principatele 2. Covaci Luiza. str. 1264. Coltescu Viorica si Florica. Cardos Simonic. 1234. Conovici Aristotel. 35. Cristescu Claudia. Cerban Anelia. Bucuresti. N. 6 Martie 69. 8 apartamente. 200. str. Bucuresti. calea Dudesti 252. Cuieran Leon si Victoria. Dr. Cerchez Arta si Felicia. str. 6 apartamente. Bucuresti. 1258. 13 apartamente. Gh. 1251. str. Bucuresti. Misitii Port 189. str. Coriolan 49. str. 1254.. Bucuresti. Lanariei 75. Popea 27. V. 10 apartamente. str. 28. Bucuresti. str. Cpt. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Vulturi 141. str. 1247. I. Ciorapciu Epaminodo. 2 apartamente. Antim 19. Constanta. Herescu 16. Calinescu C-tin. 1246. 1259. 1241. Nationala 14. Cartianu Nicolae si Ecaterina. Bozianu 18. str. 1253. Disescu 27. Col. Concordiei 76. 18. str. str. str. Ghenadie Petrescu 122. Cristescu Ion. Vladimirescu 4. 7 apartamente. 5 apartamente. Elefterie 23. Bucuresti. 1261. calea Grivitei 198. Alexandru cel Bun 6. Parfumului 33. T. calea 13 Septembrie 160. Stalin 39. Bucuresti. Baltaretului 4.1232. Bucuresti. str. Slatineanu 23. Bucuresti. Braila. 38. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Cionea Mioara. 71. 5 apartamente. 2 apartamente. Cretzoiu C-tin. Petre Carp 11. 1255. 6 apartamente. Bucuresti. str. Mitr. calea 13 Septembrie 255. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Vesparilor 2. 1238. str. Poet Alex. str. Bucuresti. Militari 25. str. str. Constantinescu Stefania. 6 apartamente. str. 1243. calea Dudesti 36. . Bucuresti. Cerchez Camelia. Bucuresti. Ion. Bd. 1250. Predeal. 3 apartamente. str. Cepleanu Angela. 8 apartamente. Carol Davila 33. Bucuresti. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela. Bucuresti. 1239. Elev Stefanescu 29. Iorga 31. Uranus 97. 1260. calea Rahovei 57. str. Predeal. V. 1240. 1244. 6 apartamente. Nicolae. Lenin 163. Charas Leon. Ceremusului 43. Sihileanu 12. 13 apartamente. Bd. 3 apartamente. Buzesti 48. 1236. most. str. 1235. str. Caracas Victoria. 1233. V. str. 202. str. 7 apartamente. 1248. Bucuresti.

1280. Armeneasca 22. Bucuresti. Cuplerberg Sami. Agricultori 140. Bucuresti. Cristea Sterian si Maria. 1281. str. Bucuresti. Buzau. Militari 11. Arionoanei 38. Cojocaru Niculae. Bucuresti. 7 apartamente. Camerling Volf si Silvia. calea Grivitei 78. Bucuresti. Dr. Bis. str. str. 86. str. Maior Bervezin 11. 1287. Victoriei 6. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. 1271. Bucuresti. 1270. Urali 2. str. Gn. str. Maria 3. Constantinescu Eleonora. Apostoli 40. str.. str. Tarcau 11. Bucuresti. calea Vacaresti 253. Cassassovici Elisabeta. 1274. 1277. Republicii 61. 17 apartamente. 1286. Bucuresti. str. 1268. str. Emil. Constantinescu Florica. Intr. Cladirea Romaneasca. Teodorescu 56. Bucuresti. 4 apartamente. str. 11 apartamente. Costamagria Arthur. Bucuresti. Bucuresti. 120. str. Bucuresti. str. 1291. Cantacuzino Ion. 3 apartamente. str. 1282. Ilie Pintilie 11. 1292. Cornelia 26. Culea I. 9 apartamente. Bucuresti. General Cantily 6. 4 apartamente. Bucuresti. 1279. str. Bucuresti. calea Rahovei 240. 4. str. 4 apartamente. Buzesti 2. 13 Decembrie 31. 14 apartamente. Constantinescu Marilena. Tomis. str. Iuliu Valaori 9. 1294. Blanari 2. str. M. 6 apartamente. societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii. 297 apartamente. str. Constantinescu Mihail. Louis Blank 36. Cioraca Florian. 4 apartamente. 1278. 7 apartamente. calea Dudesti 198. calea Rahovei 424. Sinaia. Cristescu Teodora. Cristescu Isidor. 1283. 6 apartamente. str. Obedeanu 16. 27. Lunei 32. str. Bucuresti. Eforia. 17 apartamente. Contescu Ion. Constantinescu Mihai. str. Capitanescu Ion. calea Vacaresti 182. 27 apartamente. Cavafii Vechi 17. Gutemberg 3. Bd. 1273. 1269. Romulus 68. Eminescu 84. str. Intr. Dr. Cuza Voda 143. Bucuresti. Cristea N. 1276. Kogalniceanu 3. Bucuresti. 16. Constantinescu M. Dem. Bucuresti.. 1288. 1267. str. Constantinescu Elisabeta. Prof. Ion Taranu 10. Ion. Bucuresti. 2 apartamente. 15. Mihaileanu 27. Sf. 10 apartamente. 13 apartamente. str. str. Bucuresti. Creditul Imobliar S. Calinescu Gheorghe. Cuza Voda 113. 9 apartamente. Bucuresti. . 1275. Constantin. Bucuresti. Bd. 1284. Titus 11. Bucuresti. M. Plantelor 76. Circea Ecaterina. str. 13 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. Ciortan St. 1290. Bucuresti. Bucuresti. Constantinovici Ana. Botez 9. Gutemberg 3 bis. calea Vacaresti 185. calea Victoriei 2. str. Ciurulin Paula. 6 apartamente. Bucuresti. Sapientei 2. Costea C-tin si Elena. str. str. str. Bd. Sf. 16.A. str. Mihai Voda 15. 1285. calea Mosilor. 1295. sos Giurgiului 317. Academiei 1. str. 1848. 8. Doamnei 3. 2 apartamente. 7 apartamente. Ardealului 69. 12. str. 3 apartamente. 10 apartamente. 1293. Pasteur 39. 1289. str. str. str. 4 apartamente. calea Victoriei 77. Capitanescu Tomaide. Bucuresti. Mihai Voda 18. 1266. St. 13. Bis Alexe 6. Cehen Simon si Ely. Putul cu apa rece 73. Amzei 16.1265. str. 32 apartamente. Toma Stelian 4. str. Principatele Unite 71. 3 apartamente. 1272.

str. Porumbaru 19. Bucuresti. 1314. Velescu 6. str. Int. Bucuresti. Casapian Garbis. Eduard Grand 7. Bucuresti. Arad 14. Ciapa Dumitru. St. Constantin 1. str. 1297. 6 apartamente. Cantemir 17. Despot Voda 40. str. Grivitei 145. str. 1318. 5 apartamente. Ploiesti. 13 apartamente. Bucuresti. 1302. D. Bd. 1313. Constantinescu Victoria. 41 apartamente. 1300. calea Mosilor 31. 9 apartamente. Costaforu C. Cornescu Elena. Bucuresti. Bucuresti. Mihaileanu 33. 1316. 1322. Bucuresti. Constantinescu Ion 4 apartamente. 1304. 44 apartamente. 1310. Calea Rahovei 308. Predeal. Ioan. Cantemir 72. 1323. Bucuresti-Ploiesti 92. 3 apartamente. Bucuresti. str. Nerva Traian 2. Cristescu C-tin. str. Intr. Orero 8. 1301. Emil Constantinescu 5. 1306. 1319. Col. Smardan 20. Plevnei. Schitu Magureanu 15. Clocoteanu S. 8 apartamente. Constantinescu Alexandrina. Bucuresti. Bucuresti. Sf. 2 apartamente. Caragea Vasile. str. str. Cal. Ramuri 1. Anastasie Panu 7. Breiner Bela 1. Cavaff Hrant. Cristache Arsenie. Sf. 5 apartamente. Serban Voda 162. Catz Lupu. Calinescu C-tin 14 apartamente. 1315. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Caragiale 50. Alexandrina 15. I. Spinului 1. Calea Rahovei 410.. Constantin 21. 1312. Casali Vasile. Constantinescu Mircea si Gabriela. 1325. Dr. Vasile Paun 5. Bucuresti. Culoglu Ion. Victoriei 124. str. str. Bucuresti. Chiriacescu Maria. Bucuresti. 7 apartamente. Calea Rahovei 297. str. 8 apartamente. sos. Nationala 125. str. 1311. 15 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. Masina de . str. Bucuresti. L. Orero 5. Vitan 17. str. calea Vacaresti 47. Stelea 7. 1317. Cobuz Ioan. str. 4 apartamente. Bucuresti. Lt. 1307. 13 apartamente. Cal. Castamojna Iosif. Baneasa. 6 apartamente. 3 apartamente. 1324. Pitar Mos 24. Bucuresti. Antim 46. str. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu. Bucuresti. Lister 33. Vlaicu Voda 76. 1309. 1321. Catuneanu Cornel 4 apartamente. str. Cadar Ana. Bucuresti. Plantelor 74. 4 apartamente. str. Cernescu Niculae. str. Constantinescu Emanoil si Virginia. str. Col. str. Bucuresti. Ciordas Ovid. str. Papazoglu 35. str. Barbu Vacarescu 32. Bucuresti. str. 1308. Atena 14. str. 1305. 1303. Predeal. Nic. 11 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Radu si Elena. 5 apartamente. sos. Calea Grivitei 178. Crasu Vasile 11 apartamente. str. Calea 13 Septembrie 38. 1299. str. Bucuresti. Doina. str. 6 Martie 95-a. str. 1298. Critrou Emilia si Pilis Ana.1296. Vitan 105. sos. 3 apartamente. Bucuresti. str. Agricultori 27. str. str. Bucuresti. col. 12 apartamente. str. Bucuresti. Stelian Marin si Marioara. 1320. Cibuchi Elisa.

Bucuresti. Constantinescu Gh. Cernea Jana. 9 apartamente. Sami si Copper S. Radu Cristescu 1. 6 apartamente. 1352. str. str. 13 apartamente. str. Berzei 68. Ciolan Mihai. 1332. Cristescu Testulian. str. Mircea Zorileanu 37. str. str. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Condurachi Ion. Chihaia Iordache. 1344. str. Aviat. 1333. Bucuresti. Constantinescu Petre. 8 apartamente. str. Bucuresti. 12 apartamente. 4 apartamente. Popa Nan 88. N. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. Condoci Cristea si Atanasiu Elena. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 92. 1329. . str. Bd. 1354. Pitesti. Crainiceanu Steluta. 1350. 1337. Bucuresti. Dorobantilor 99. 1327. Cihosehy Henrii. 1358. Cristescu Iordana. Bucuresti. Dumitru. 5 apartamente.Paine 20. 1330. 1343. Bd. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. 1331. Isvor 59. 1338. 1349. str. Parcalabu Baldovin 13. Traian 40. Caracas Eliza. str. Povernei 10. str. str. Lucernei 10. 5 apartamente. Bucuresti. str. 1348. Bucuresti. 6 apartamente. Codleanu Gh. Turda. Frumoasa 52. Cristescu Florica. Constantinescu Ion si Eliza. Cabarasu Nicolae. Bucuresti. Cocea Marica. 6 apartamente. str. Ion Ghica 1. 3 apartamente. str. 4 apartamente. 18 apartamente. 1339. Felicia Racovita 10. str. Simion Barnutiu 39. 6 apartamente. 1351. Mihai Voda 13. Catanu Alex si Victoria. Lazureanu 54. 1356. Pictor Andreescu 27. Culina Vasile. Corteanu Constanta. Haia Lifsitz 30. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 1342. str. Magurele 151. Bucuresti. 6 apartamente. Curtz Carol. Capalena Ana. Bucuresti. 1347. Cal. Balaceanu 2. Cal. Balcescu 201. str. Bucuresti.. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. str. 1340. str. Timisoara. str. Cernea V. Bucuresti. Anastasie Panu 1Bis. Bucuresti. Porumbaru 70. Bucuresti. Bucuresti. Comsa Filip. Roma 62. 1355. Bucuresti. Bucuresti. 1345. Colan Ecaterina. Bucuresti. 1334. Victoriei 128. Cristescu V. str. Popa Tatu 30. Isvor 9. 8 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Calarasi 188. Bd. str. 11 apartamente. Nerva Traian 56. 1341. str. str. Petre Cretu 60. 2 apartamente.. 1357. Constantinescu Finan. 4 apartamente. str. Cal. str. Muncii 84. Craciunoiu Florian. 10 apartamente. 1336. str. Dimitrof 71. 1335. 19 apartamente. Curlache Constantin. Tineas 4. 13 Septembrie 214. 1346. Smardan 18-21. Stirbei Voda 16. 12 apartamente. str. Dacia 50. Copper M. Muncii 4. Nicolae Iorga 28. Bucuresti. str. 1353. Dinicu Golescu 1-a. Bucuresti. Bucuresti. 11 Iunie 23. 1326. Misu. Bd. Cantacuzino Alexandra. Bucuresti. G-ral Praporgescu 4. Cal. Mihai Bravu 172. Minotaurului 27. 1328. 3 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Coman Pavel si Elisabeta. Ioan. Vigilentei 1 Targoviste. Justitiei 63. Costescu Petre. Bucuresti. Bucuresti. Gh. str.

5. Cociu Tanase. Bucuresti. str. Constantinescu Elena. Mosilor 47. str. Bucuresti. Bucuresti.Polona 86. 1360. 1389. Cohen Frida. str. si Stela. Calea Grivitei 105. str. 4 apartamente. Campeanu V. 1359. str. Latina 4. 10 apartamente. 1368. Cristoforu Miltiade. Hagiului 20 Galati. D. Academiei 35. 1380. str. 7 apartamente. Bucuresti.. Batistei 5. A. 6 apartamente. Bucuresti. Marin. Fainari 72. str. str. str. 2 apartamente. Coteli Ferdinand. Bucuresti. str. Razboieni 26. str. str. si Goldstein Anny. Costa Foru Nicolae. 1369. calea Victoriei 112. Asam 3. str. 1366. 1365. Bucuresti. Bailor 25. 7 apartamente. Bucuresti. str. Raspantiilor 22. Ioanid 4. Ana Ipatescu 57. str. Iacob Negruzii 40. Icoanei 59. 10 apartamente. Bucuresti. Aviator Sanatescu 14. Piata 30 Decembrie 2. 13 apartamente. 1379. str. Coman Irina si Ion. Dumitrache Paul 20 Husi. Buzida si Aurelia. 1382. Bucuresti. Spatarului 29. 1371. Codreanu Zelea Eliza. 1362. str. sos. Bucuresti. Bucuresti. str. Pictor Lucian 12. str. str. N. 1372. Mosilor 115. 7 Noembrie 9. Vineri. str. 5 apartamente. Colentina 29 A. str. Condoianu Nicolae si Elena. Sos. Bucuresti. Patriarhiei 7. 1364. str. str. Constantin Popp. Matei Basarab 37. Filitis 5. Cioaia Malvina. str. Bucuresti. Lascar 21. Bucuresti. 1388. Bucuresti. 9 apartamente. Cavafii Vechi 7. V. Dragos Voda 59. Filipescu 7. str. Pasaj. calea Dudesti 9. 19 apartamente. si Zoe. 5 apartamente. str. Comanescu Alex. Bucuresti. Constantin Melania. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. 10 apartamente. 6 apartamente. Caribol M. Constanta. 4 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Stelea Spatarul 17. 1367. 6 apartamente. Carbunescu N. Coseta Nina. Sf. Colentina 111. 1385. 13 Decembrie 11. Petre. str. Bucuresti. Bucuresti. 1383. 1375. str. 1381. Baratiei 51-53. 30 Decembrie 8. 8 apartamente. 1373. 4 apartamente. Cojan M. Intr. Florilor 13. . str. str. str. 3 apartamente. Dionisie Lupu 58. Crutzescu Eliza. 3 apartamente. 9. str. si Amelia Iobu. 4 apartamente. Vasile Lascar. str. Calea Victoriei 232. Iasi. Bucuresti. str. Constantinescu Virginia. Cuza Voda 1. 11 apartamente. 95. Serban Voda 97. Dionisie Lupu 38. Bucuresti. Constantinescu D. str. 1387. Cal. Chiritescu Ion si Ana. 1370. str. Cuparului 8. 1361. 1384. Sturza 17 Bucuresti. Vespasian 54. Bd. Alecu Russo 2. Stefan cel Mare 148. 1386. Gh. G-ral Cernat. 2 apartamente. Cristofor Victor. str. str. Ciubuc Marcela. Razvan 1. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 1376. 7 apartamente. 44 apartamente. Cretu Elena si Gh. Alex Sahia 47 Busteni. 7 apartamente. str. 1363. 1378. Romana 142. Elena. Bucuresti. Bucuresti. Edgar Quinet nr. Cretu Gh. Bucuresti. Cristescu Eliza. 1377. Candiani Elena. str. Bucuresti. cal. Constantin Elena. 1374. Transilvaniei 10. 16 apartamente. Calutoiu Elefterie si Penelopa. Cortului 14. Celeta N.

str. Caracota Virgil si Elena. 3 apartamente. M. Bucuresti. 1404. Creditul Financiar Rural. 1406. 1410. Capsa Grigore Soc. 7 apartamente. Cal Dudesti 107. 5 apartamente. 2 apartamente. 1421. Dionsie Lupu 20-12. 1401. 12 apartamente. str. Bucuresti. str. 1413. 1400. Covaceanu Adela. str. 4 apartamente. Edgar Quinet 1. 3 apartamente. Stalin 23. Calinescu D. Celtau Gitana. Craft Raula. Occident 13. Pitar Mos 12. 1396. Bucuresti. str. 4 apartamente. Cialic I. Bucuresti. Arges 18. Ganovici D-tru 5. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 1394. Parang 48. Bucuresti. 4 apartamente. 1408. Cal. str. Bd. Bucuresti. 1409. Bucuresti. str. Castris Elena. Bucuresti. Militaru (Aleea B) 7. Crivat C. str. 1399. Cohen Sofia. Ciocaltei Alexandru. 1391. Aurel Vlaicu 95. Cocorescu Mariana. Catzop Ety Irina. Cristescu Eliza. str. Mihail Eminescu 113. 1395. Biserica Amzei 19. 2 apartamente. Bucuresti. 1392. str. Sf. 4 apartamente. 1393. Puscasului 7A. 1412. 1398. Cherescu Srefan si Maria. 1422. Cioveanu Mihail. Bucuresti. 1416. Bucuresti. str. 1415. Rahmaninov 11. Cosmescu C-tin si Nicolae. Bucuresti. str. str. Margareta. Beldiman 2. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Cantacuzino. . Caracas Irina. Paul Greceanu 18. str. str. Caminul Asociatiei Statuei. Mitr. str. Mora 2. Stirbei Voda 126. str. str. Bucuresti. Doamnei 22. Sandu Aledea 39. Constantinescu Maria. Ionica 4 Breaza de Sus. 4 apartamente. 4 apartamente. Dudesti 69. 2 apartamente. Partizanilor 4. Catinescu Hilda. 4 apartamente. 6 apartamente. Cunadi Dumitru si Wolf Janine. str. Aurel Vlaicu 35. 1402. 1407. Bucuresti. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Radulescu Tei 53. Grig. Bucuresti. 1405. 1424. Bucuresti. Curutiu Alexandru. str. Bucuresti. 1419. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Romana 181. 5 apartamente. Cicoarei 29. Pitar Mos 12. Costandache Ioan. Predeal. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. Ghenadie Petrescu 28. 1420. Serg. 1418. G-ral Magheru 26. 1403. 5 apartamente.1390. 6 apartamente. str. Bucuresti. Caftagioglu Olga. Calea Grivitei 141. 5 apartamente. Gheorghe.. Nerva Traian 62.. Constantinescu Aurelia. str. 1414. 1417. Candopol Maria. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita str. str. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Chitu V. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Niculcea 65. Eroilor. 3 apartamente. 1411. Aviator Tetrat 14. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. G-ral Manu 37. Craciun Olimpia. Caracas Maria. 1397. In Comandita. str. str. Matei Basarab 29. str. Cristea Petre. str. 1848 10. Bunatatea Samaiteana 19. Constantinescu Dimcea. Cobalcescu 23. str. 2 apartamente. Porumbaru 33. 2 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. V. Carol Knappe 45C. Constantinescu Julieta. Bd. Bucuresti. Petru Maior 41. Temisana 9. str. str. str. str. Bucuresti. 1423. B-dul I. Cossmi Maria. Pitar Mos 27. str.

Bucuresti. Grivitei 441. A.A. Bucuresti. 1461. 12 apartamente. 1448. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Rahovei 397. 22 apartamente. Costache Niculae. Cutzarida Gh. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. 1433.. 3 apartamente. Cazarmei 54. Cristescu Niculae. Pherechidi 8. Bucuresti. Bucuresti. C. Bucuresti. str. 1454. Cerbulescu C-tin. 6 apartamente. 1455. 8 apartamente. str. str. 1452. R. 3 apartamente. str. Bucuresti. Pajistia 2. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Craciun Nita. Ciortescu Steliana. Bucuresti. 1450. Cal. 1429. Banu Manta 44 Pitesti. 20 apartamente. Bucuresti. Ureche 23. Bd. Lt. Dr. 1436. str. 5 apartamente. Calusei 32. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor. 9 apartamente. 1428. Bucuresti. 5 apartamente. Constantinescu Luca si Maria. El. Cocaneanu Valeria. P. Cantacuzino 65. 1459. 1457. Cheianu Niculae si Ana. 1427. Cornelia 28. 6 apartamente. Arionoaia 59. 5 apartamente. Caracostea Dumitru. Bucuresti. Catapod I. Sapientei 1 colt Militiei 2. Maria. Bd. Brezoianu 9. Cristescu Haralambie. Stirbei Voda 76. Isvor 97. Lucaci 109. Videle 20. Petru Maior 56. Catrova V. Bucuresti. str. str. Ciocanu Fulga. 9 apartamente. sos. 5 apartamente. 1437. Bucuresti. str. 1 Mai 173. str. 6 Martie 46. Romulus 59. Vasile Conta 7-9. si M. Chinie Alexandru. Campeanu Ana. 5 apartamente. 1458. str. str. Hagiului 3. Grivitei 153. Constantinescu Nicolae. Calinoiu Ioan. N.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. str. G-ral Angelescu 130. Capatana Mihai. Filipescu 40. str. Toma Ionescu 9. 1440. 11 apartamente. 1447. Calin Vasile si Sultana. C. 4 apartamente. V. Constantinescu Virginia. Casa Rurala in Lichidare S. str. Bucuresti. Bucuresti. Chiru Constanta. 1444. str. Dr. 1430. Mures 12 B. Constantinidi Natalia. Constantinescu C-tin. Bucuresti. 1460. 1456. 3 apartamente. Cal. Bucuresti. Mircea Voda 12. 8 apartamente. Matei Basarab 37. 9 apartamente. Budai Deleanu 8. 1439. Bucuresti. 9 apartamente. 1453. 1441. str. 5 apartamente. 1435. str. Lazureanu 34. 5 apartamente. 1431. str. str. str. Bd. Cazana Vasile si zotta. Dr. Bd. str. 11 apartamente. 1449. Raureanu 8. Arien 4. str. R. 1 apartamente. str. Caleiu A. Felix 55. Grivitei 305. Cezar Boliac 13-15. 1434. Vasile Roaita. Cal. Bucuresti. Crangasi 143. Isvor 20. 1432. Schitu Maicilor 21. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. . 1451. Brasov. Constantinescu Michia. 141. Cal. si L. Splaiul Unirei 112. Unirii 83. Papazoglu 29. 1443. str. 5 apartamente. Cabasanu Cornel. 7 apartamente. Dr. str. Culin Maria. str. 1907 6. str. str. Col. Puisor 37. Candea Maria. 11 apartamente. 1442. Calota Ion si Paulina. Castano Maria. 11 apartamente. Vasile Gheorghe 64. 10 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. 1445. Cristescu P. str. Calarasi 31b. Bucuresti. Ciru Iliescu 22. Bucuresti. str. Sabinelor 5. Cal. 1426. 7 apartamente. Dr. Copuzeanu Elisabeta. 128. Bucuresti. Bucuresti. 1446. Grigore.. Horatiu 16. Bucuresti. 9 apartamente. 1438.1425. Constantin Pancu. str. Bucuresti.. str.

D. Bucuresti. Caracas 11 A. Creci Elena. str. Aviator Beller 1. Cobalcescu 56. 5 apartamente. 1473. Cristescu Ana. str. str. Cretu Ion si C-ta. 3 apartamente. Bucuresti. Stirbei Voda 72. Vasile Gherghel 26. 1480. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1495. 6 apartamente. str. 10 apartamente. C. 1466. Bucuresti. jud. 1467. Sinaia. Intr. 1486. si V. Sirenelor 88. 1470. Cimbru Constanta. Bucuresti. Dr. Constantin D. 11 apartamente. Constanta. Constantinescu Maria. Bucuresti. Constantinescu D. Cristescu Tertulian. str. 1487. Bucuresti. Stupinei 17. Bucuresti. Chicos Smaranda. Bucuresti. 4 apartamente. 1465. Chitiuria Petre. 1482. 4 apartamente. str. str. 8 apartamente. Constantinescu Virginia. . 6 apartamente. Cerbului 15 Bucuresti. 1496. Cernateanu Ion. 4 apartamente. Mecet 3. 4 apartamente. str. Spataru Cantacuzino 9. 7 apartamente. Ciocoltea Sergiu. str. Uranus 24. Bucuresti. Vasile Parvan 14. Rahovei 98. Cristea D. 8 apartamente. 1468. 1471. str. Caraiman 2. str. Bucuresti. Vasile Lupu 52. Uranus 84. Bucuresti. str. Fainari 45. Bucuresti. Radu Dela Afumati 15a. G-ral Ipatescu 4. Bucuresti. Bucuresti. Militaru Gh. Dionisie Lupu 27. Alecsandri 4. Cal. Constantinescu Ion si Elena. 8 apartamente. Petru Maior 78. 23 apartamente. Clein Iancu. Demostene 31. 1469. 4 apartamente. 5 apartamente. Foisor 17. str. Raditei 11. Cretu Petre. Uranus 42. 1474. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Cal. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Caragheorghe Virginia. 1484. Calea Rahovei 99. 1464. Bucuresti. Gheorghiu. str. str. Bucuresti. Constantinescu Nic. V. 1497. Balcescu 3-5. N. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Onciu 16. Cal. 4 apartamente. Cazarmei 70. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. str.. Constantin. B-dul Balcescu 24. Sinaia. Costia Dumitru. Ciochina Florin.. Grivitei 328. Bucuresti. str. 1478. 8 apartamente. Constantinescu Elena. 1463. Coleeg Constanta. 1472. str. 1483. 5 apartamente. Codarcea Alex. 1491. str. 1492. Bucuresti. 13 Septembrie 88. 7 apartamente. 7 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Grivitei 258. str. Popa Nan 5b. Caras 29. Chiriazi Marcu. Clococeanu Maria.. Mircea Zorileanu 37. C. str. Caraclan Olga si Chopin. Poloni 14. 1477. 1475. 1488. Bucuresti. Fund Vanatori 1.. str. str. 1485. 1479. Cretulescu Aglaia Adina. Ludescu Stoian. str. Bucuresti. str. V. str. Calea Calarasi 274. 1490. Cardas Stanu. Bucuresti. Stirbei Voda 126. Intr. 9 apartamente. Coluschi Constantin. Ciurtea Teodora. str. Bucuresti. Abrud 60. str. 6 apartamente. 7 apartamente. Candina Carol. Cal. Ciocaltin Stefania si Alexandru. 2 apartamente. Cal.1462. Ing. Cezar Ecaterina. Craciunescu Elena. Grivitei 229. Creanga Mitrita. 10 apartamente. Mamuleanu 5. 1476. str. 1489. 1494. Jules Michelet 25. St. Bucuresti. Bucuresti. 1481. Polona 21 Mamaia. str. Alexandri 7a. 1493. Glicozei 21-38.

str. Constantinescu C-tin. Stanescu 43. Bucuresti. 1519. Calea Grivitei 57. str. 4 apartamente. Cgheorghe Cevianu. sos. str. Bucuresti. str. str. str. Mihai Bravu 380. 7 apartamente. str. Campeanu 28. Bucuresti. Mitrop. Comsa Traian. 1520. str. Craciunescu Gh. str. 1524. str. str. 1517. T. str. Cantilly Sofia. Hortansa. 1521. Boteanu 3b. Bucuresti. str. Crangasi 43. 5 apartamente. Maior Alex. str. N. Calea Vacaresti 96. Preotescu 3. str. 12 apartamente. Caramzulescu D-tru. Constantinescu Alexandrina. Barlad. 3 apartamente. str. Bucuresti. Gh. Calea Calarasilor 126. Dr. str. C. 5 apartamente. Balcescu 30. 1504. str. str. 12 apartamente. 28. 20 apartamente. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu. str. Bucuresti. Bucuresti. Creditul National Agricol in Lichidare. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Cristescu Elena. Bucuresti. 1509. Cuza Voda 44. 1516. Bucuresti. 127. 7 apartamente. Constantinescu Maria. Constantinescu Haralambie si Cornelia. Roibeanu. 1518. Bucuresti. Bucuresti. 14 Martie 43. calea Grivitei 254. Niculae Golescu 5. Robescu 11 Vasile Roaita. 5 apartamente. Mihai Viteazu 33. 6 apartamente. 2 apartamente. Gl. Bucuresti. 10 apartamente. F. 1523.. . Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Batistei 25 A. str. Stirbei Voda 16. 1510. str. Bucuresti. 1505. Constantinescu Gh. Bucuresti. Taranu 8. Gh. str. 8 apartamente. Coctez Elena. str. Angelescu 157. Precupetii Vechi 9. 12 apartamente. Canadi Maria. 6 apartamente. 5 apartamente. Ciomartan Stefan. 4 apartamente. Iorga 4. C-tin Moroiu 18. 21. N. str. Bucuresti. Canciovici Marin si Zoia M. Cristescu P. Traian 97a. Cap. 1500. 4 apartamente. Cohn Moscu. Constantinescu Petre. str. 1527. av. Bucuresti. Bucuresti. Bitolia 21. Constantinescu M. Bucuresti. Bordea 6. str. str. 1528. str. Constantinescu. Intr. 5 apartamente. Poetas 43. Suter 25 si 23. Culici Ioan. Ceapasu Cristea. 1502. 2 apartamente.1. Bucuresti. Bucuresti. 1508. Col. Cornea Nicolae. str. str. 1529. str. Bucuresti. 16. Plevnei 135. 6 apartamente. Filipescu 1525. si Ana. Maria. 1512. Cornea Liviu si Maria. Capra Constantin. Barierei 8. str. 1498. Calea Calarasilor 64. 1515. el. str. Bucuresti. Cristinel Gheorghe. Sfintilor 5. N. Eroului 23. Cojan Silvia. 1501. 1499. 8 apartamente. Petru Maior 26. Saguna 69. Serban Voda 129. Bucuresti. Maria. Costandache C. 7 apartamente. Tetrat 33. Virgiliu 71. str. 2 apartamente. 1522. 1506. Bucuresti. str. 7 apartamente. Intr. 1507. Chesea Vasile si Eugenia. Sperantei 24. av. 1503. 3 apartamente. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta. Gh. 1514. Apolodor. Iasi. Canciovici. Chitia Gh. 8 apartamente. 1513. Marasesti 84. 1511. Prof. Maria Hagi Moscu 28-30. 1526. Bucuresti. Bd. 67. Banu Manta 25. Bucuresti. Carmen mostenitori El. 6 apartamente. Horei 20. Bucuresti. Horia 64. 6 apartamente.

3 apartamente. Boliac 11. 1 Mai 115. 9 apartamente. Constantinescu P. Matei Basarab 38. str. 3 apartamente. Brezoianu 51.. 7 apartamente. 1545. 1531. Asachi 16. Corpet Aristotel. Dr. 3 apartamente. Bucuresti. Calea Dudesti 141. str. si R. Natalina. Cohn M. 1548. 4 apartamente. 1539. Parfumului 9. Bucuresti. Intr. 5 apartamente. Bucuresti. Colonel I. Bucuresti. str. Cal. Bucuresti. str. 10 apartamente. Popa Nan 167. Bucuresti. G-ral Angelescu 104. Coran D-tru si Sofia. 1538. str. Cristea Dumitru. Varnali 24. Bucuresti. Bucuresti. str. Bl. Trinitatii 18. 2 apartamente. str. Visini 7. Bitolia 17. str. 1551. 1544. str. Credeanu Teodor si Elisabeta. Chisivnesci Carolina. 4 apartamente. 1533. Coler Gavril. 1553. str. Chicos Mircea.. str. 1542. str. 1541. calea Grivitei 420. 5 apartamente. 5 apartamente. Ioan Cuza 34. Culbert Mariana. str. Felix 48. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 1540. Bucuresti. Constantin Iancu si Alexandrina. str. Bucuresti. str. Bd. str. Bibescu Voda 18. 3 apartamente. str. str.1530. N. 3 apartamente. Bucuresti. Clepcea Ion si Maria. 1560. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. Constantinescu Steliana (fost Petrescu). Oct. Canciovici Alex. Ghenadie Petrescu 54. 1558. Maltopol 2. Cisnadiei 3. str. 1554. Cap. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Chiriac I. 1 Mai 84. Chiriac Niculae. str. 1534. 16 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. 1547. 1549. 5 apartamente. Canciovci Victoria. str. str. Zambacian 8. 3 apartamente. Alex. 8 apartamente. Comanescu M. Constantinescu Gh. 1543. 1532. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Ciobotaru I. Cernea Charlota. 1561. Grozavesti 14. Cabasanu Eugenia. Uranus 112. Closca 34. Hagi Drna 2. Bucuresti. 1559. 2 apartamente. str. 1555. Craciunescu Zaharia. 1563. Mitrop. Bucuresti. Casian Magureanu. 104. str. Mendeleef 48. Stirbei Voda 16. Chirlacu Stamate.. calea Dudesti 227. Bitolia 42. Cocarescu 5. Ciropol Stefan si Amelia. Bucuresti. Bucuresti. Costacopol Veronica. Bucuresti. 1550. 3 apartamente. 1535. 1546. Bucuresti. 1556. 4 apartamente. Muncii 231. str. Cosma Stela. . Vasile Gherghel 82. str. Dr. 1552. 8 apartamente. Dr. Bd. Bucuresti. str. N. Roma 41. Grivitei 249. 4 apartamente. Conradt Ferdinand. 1 Mai 191. 3 apartamente. Cristescu Lazar. si Victoria. 1562. 3 apartamente. Pamfil si Ana. str. Tudose Rudeanu 22. sos. Brezoianu 7. Precupetii Vechi 39. Constando I. Dina. Azuga. Bucuresti. Vultur 117. Carol Davilla 111. str. Gheorghe. Bucuresti. 1557. 1537. str. Bucuresti. Filipescu 7 Brasov. Bucuresti. Buzesti 76. 5 apartamente. Bucuresti. Muz. Titulescu 88. Andrei Barseanu 12. Bucuresti. Candiano Popescu 63. Bucuresti. George. 4 apartamente. Constantinescu Elena. Cerkez Ionel si Valerica. 61. str. Ceres 13. str. Bucuresti. C. Traian 75. Turnu Severin. Bucuresti 1536. Providentei 36.

Bucuresti. Bd. 7 apartamente. str. 1566. Traian 150. Sachelarie Visarion 13 A. sos Colentina 34. Iosif Vasiescu 49. Ilfov. Bucuresti. 1573. E. 3 apartamente. Sinaia. Bucuresti. str. Titulescu 89. 1569. str. str. Constructiunea Sf. Cocea Cornelia.R. sos. Bucuresti. Chirita Vali si Alexandrina. Tolbukin 127. Chirila C-tin. Calarasi 1-3. str. 23 apartamente. 5 apartamente. Arh. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 30. 88.. str. Constantin N. str. 1567. Bucuresti. girant pentru M. 5 apartamente. 1588. str. Bucuresti. Mantuleasa 28. . str. Orzari 45. str. Bucuresti. 4 apartamente. Sepcari 21. 4 apartamente. 1565.1564. Cal. 8 apartamente. Catz Adela. Stefan 22. Constantinescu Florica. Victoriei 112. Bratianu 149. Costinescu 37. M. Vacaresti 109. Cal. 1582. 1572. Litovoi Voievod 48. str. Sf. 1590. Mihai Bravu 130. Inginer Slaniceanu 1. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. Cal. 1589. Bucuresti. Caminului 1. Cosma C-tin si Paraschiva. str. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 112-114. 1568. Uranus 23. Capra A. 13 apartamente. 6 apartamente. 8 apartamente. str. Ferentari 171. Conaci Albert. N. Antim 40. 1570. 7 apartamente. 1587. 1591. calea Dudesti 79. Cormateanu Nic. str. G-ral Salmen 3. 15 apartamente. str. 1594. str. str. 4 apartamente. Cociumian Lidia. Gheorghe S. 11 apartamente. str. Calif Elena. 35 apartamente. Catuneanu Alex. Cristescu Maria. Tolbuhin 143. Constantinescu Ioan. I. Ion Procopiu 12. 3 apartamente. 9 apartamente. C. Cristescu Niculae. 1585. 1583. Episcopiei 6. Doamnei 19. Ciupala Mihail. Apostoli 56. 1577. str. str. Bd. Covaci Maria. Bucuresti.A. 1580. 1578. 1848 35. 36 apartamente. Dimitrov 131. Cotofeni 59. 18 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Maria. Carlo Cora prin Emilia Oppler. Lenin 16. 1595. 3 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. cal. 1575. str. Claudiu 16. Bucuresti. str. 11 apartamente. Florica. Bd. Comanescu G. Gh. 4 apartamente. 1593. 25. Cernat Eugenia. Iancului 32. Calafeteanu Eugenia. Bd. Ceausu Serban. 7 apartamente. Iasi. Bucuresti. Constantinescu Vasile. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Cornartic. Bucuresti. sos.. Bucuresti. Cerkez Alfred. Colan Ion. Lipscani 86. 1576. 7 apartamente.. Arnoaiei 57. Constantinescu Polixenia. 8 apartamente. Pantelimon 22. Marin. Nic. 1586. str. sos. Lascar Catargiu 53. Zefirului 8. Bucuresti. Bucuresti. str. Mosilor 2-4-6. str. Pop de Basesti 37. Cavali C-tin adm. Dimitrov 41. Turtucaia 98. Bucuresti. Cazarmii 5. str. Halelor Nr. 100. Bucuresti. Gh. 4 apartamente. Dosoftei 70. Dimitrov 98. Cal. 30 Decembrie Nr. 90. Calarasi 97.. 1579. Bucuresti. Cismigiu Irina. Sft. 5 apartamente. Bd. Isvor 10 Bis. str. Bucuresti. Calist 16. Finantelor. Bd. 1592. 1574. Mitr. str. 1581. Lipscani 102. str. Bucuresti. Cap. 1584. str. 1571. Floresti. Bucuresti. Bucuresti.

. str. Viting 8. Craciuneanu Elena. Gr. Bucuresti. 4 apartamente. Florentina. 1602. str. 12 apartamente. Ciurea Virginia. Ciocarlie Alexandrina. Coman Virgil. 1627. 5 apartamente. sos. Callos Carmen. str. str. 1607. str. Chiralcu Vasile. 8 apartamente. str. 1611. Bucuresti. 1600. str. Aurora 54.1596. Dumitrescu II. Bucuresti. Colfescu Olga. Bucuresti. Conlonvrin Eugen si Elena. Bucuresti. Bucuresti. sos. Carol Knapel 15. Plevnei 1. Sinaia. Colfescu Augusta. 1615. 3 apartamente. Bucuresti. c-dor Eugen Botez 34. 1605. cal. 1597. Ocolului 9. 1619. 4 apartamente. Corneliu Durcas. Cristodorescu Zamfir. nr. str. 4 apartamente. Tolbukin 74. Bucuresti. Selari 15. Castris Maria. Constantinescu Margareta. str. 1621. Cristiade Gr. 1623. Stan Poetas 8 A. V. 6 apartamente. M. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Costaforu 3 si 24. Bucuresti. Constandache Caracas 30. str. 9 apartamente. Cahane Roza. str. 10. 10 apartamente. Republicii 133. Bucuresti. 2 apartamente. 1624. Bucuresti. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Dionisie Lupu 88. str. Popa Nan 46. 1610. str. 1601. Cancel Petre si Vera. 1598. Santierului 2. 6 Martie 18. Cristescu Elena. 1604. str. 1618. Bucuresti. Niculcea 28. str. Arh. Tolbukin 145 A. Comsa Ion si Aneta. cal. 1606. Chivu Anton. Dudesti 160. 1613. Antim 19. cal. Pitesti. str. Bucuresti. Creanga Eugen. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Mihai Bravu 219. Costopol D-tru. 14 apartamente. Chicos Stefan. Sahia 58. str. Cristescu C. str. 5 apartamente. 1622. str. Calusei 65. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Carnaru Gheorghe. str. 1612. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Cardas Coriolan. 10 apartamente. Bucuresti. str. Pantelimon 4. Bucuresti. Jupiter 6. Filimon Sarbu 17. str. 9 apartamente. 1616. 1603. 5 apartamente. Stefan cel Mare 238. Costache Balanescu 12. 5 apartamente. 9 apartamente. 1614. str. Bul. str. Creditul Romanesc. Carageorge Uranie. sos. str. 6 apartamente. str. 25 apartamente. 6 Martie 3. Constantinescu Anastia. 7 apartamente. Bucuresti. str. Miciurin 26. Bucuresti. 11 apartamente. Alexandrescu 73. Isvor 102. Vasiliu. str. str. Cristescu D-tru. Bucuresti. str. Ion Mincu 33. 11 apartamente. Videle (Hotin) 33. 1609. Londra 6. str. 4 apartamente. Sinaia. 1608. Vistieri 12. Oituz 21. Bucuresti. Ion Maiorescu 34. Traian 187. . 8 apartamente. G-ral Eremia Grigorescu 25. Sborului 3. Bucuresti. 1599. 1620. Bucuresti. Carp Dumitru. 1626. str. Grivitei 20. str. Bucuresti. 1617. M. Zefirului 9 A. str. Antim 19. Bucuresti. Bucuresti. Inocentei 2. Constantinescu Virginia. str. B-dul. Castana Maria. Bucuresti. 1625. Balcescu 3. Barbat Voevod 13 si 15. Caragea Voda 4. str. Bucuresti. 11 apartamente.

4 apartamente. Cioc I. Republicii 15. 2 apartamente. Bucuresti. Petre Cretu 48. Bucuresti. V. Bucuresti. Casian Ecaterina. Porumbaru 75. 4 apartamente. Gh. 1651. 1643. Moraru 4. Victoriei 118 B. Petoffi 29. Donici 6. 1632. str. 1640. Tolbukin 108. Chitimia Maria. cal. str. str. 3 apartamente. 6 apartamente. 1630. Bucuresti. Cristescu Marin.. 7 apartamente. Constantinescu 11 si 9 A. 2 apartamente. Castris Vasile. av. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Busteni. Bucuresti.. Bucuresti. Roma 41. Sf. str. Bucuresti. Bucuresti. Ciochina Gh. str. Bucuresti. Alex. 3 apartamente. 5 apartamente. Bul. Ana Ipatescu 28. 6 apartamente. Bucuresti. 1635. Bucuresti. 1647. 3 apartamente. 1642. str. 1656. Bucuresti. 1644. Cristescu M. str. Libertatii 127. 1649. 4 apartamente. Coltofeanu Ana. 1633. str. 1636. str. 1641. Barlad. Costescu N. Gr. 6 apartamente. Pantelimon 16. Bucuresti. Constantinescu Nic. str. 1655. Mogos Vornicul 3 A. Bucuresti. str. str. Bul. 1654. 3 apartamente. Corata Alex si Steliana. 2 apartamente. Bucuresti.. Iorceanu 3. Teodoroiu. 1629. . Dimitrov 154. cal. Cantor Aristia. 3 apartamente. 5 apartamente. Bitoliei 23. Sandu Aldea 40. Turbinei 5. 1637. Carabus Elena. 5 apartamente. 1634. Carlan D. str. Mircea Zorileanu 80. Chirila Maria Serbu. Polovragi 4 si 6. str. 5 apartamente. Carnaru Ion. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. av. Carata Maria. 1657. Petre. Ilfov str. 2 apartamente. str. Bucuresti. 1661. Lascar 135 A. 3 apartamente. Oborul Nou 23. 1648. 1638. Bucuresti. Bucuresti. Bul. Constantinescu Lucia. Chiralcu Stere. Busteni. 6 apartamente. Bucuresti. 1639. 1660. Plevnei 5. 3 apartamente. str. Constantinescu George. Bul. Constantinescu Alexandrina. 7 apartamente.. Gen. str. Coloniei 6. Constantinescu Maria. 1646. 10 apartamente. Fecioarei 4 si 6. Toamnei 117. Stefan cel Mare 182. str. Berceni 97. Constantinescu Nae. Bucuresti. 1653. Bucuresti. Bucuresti. str. Traian Vasile 65. 1650. Hatmanul Arbore 3. Constantinescu Maria. com. Bucuresti. 1658. Manu 1. Alexandrescu 2. Caragea Constanta. str. Cismas Laura. Chircu Vasile si Paraschiva. str. 3 apartamente. 1652. str. Viitorului 111 si 113. str. Stefanache Popescu 4. Bucuresti. 4 apartamente. str. Toamnei 10. Culici Florica. Bucuresti. Piata Republicii 10. str. Cherciu Victoria. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. si Maria. str. Cozianu Constanta. Marcel Andreescu 50. Bucuresti. 1631. Bucuresti. av. str. str. 1645. 7 apartamente. Clenciu Iulia. str. cal. Bul. 1659. Azuga 13. 5 apartamente. Floreasca 37. Caracostea Andrei. str.1628. Conopan Lucia. Buzau. Carstea Lupu. str. Bucuresti. Tunelului 7. Robert (Baneasa) 9. str. Const. sos. Busolei 16. Brezoianu 38 A. Bucuresti. 5 apartamente. str. Ana Tei 4. str. str. Bucuresti. Sandu Aldea 47. Alex. Ec. 30 Decembrie 52.

Constantinescu Eugenia. Cristescu Gh. 1675. str. Constantinescu Gh. str. Bucuresti. Mosilor 336. str. Cosma Spiru. str.. Muzeul Zambacian 11. Constantinescu Const. 4 apartamente. 1690. Pop de Basesti 3. 1689. Dudesti 54. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. Ion Maiorescu 48. Mosilor 15 si 23. Matei Voevod 55. 1667. Bucuresti. str. Epureanu 22. Bucuresti. Calavrezo Const. 2 apartamente. Constantinescu C-tin. Bul. Bucuresti.. Covaci David. Bucuresti. Bucuresti. str. Costachescu Georgeta. 1670. Agricultori 118 A. str. 1695. Calarasi 35. Plevnei 3. Arionoaiei 20. Cernescu Stavri si Aurelia. 11 apartamente. Bul. str. 1685. Puskin 3. Calomfirescu Margareta. Alex. Bucuresti. 1686. Bucuresti. 4 apartamente.. str. Creanga Hortense.. Coltei 1 si 22. Gen. Moruzi 20. 11 apartamente. Popescu Filofteia si Andreescu Ec. Bucuresti. 12 apartamente. 7 Noembrie (Colentina) 25. Lazar 4. 9 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Constanta. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. 1673. Dem. 3 apartamente. Bucuresti. si Eugenia. str. Cristescu Gh. 3 apartamente. str. Traian 24. str. 1681. 1665.. Paun 2. V. Gh. Romana 137. Bucuresti. Caragea Paun. cal. Balcescu 24. Bucuresti. cal. Unite 2. Intr. Daniel Barcianu 8. Constantinescu Ermina. Bucuresti. 1679. Bartionei 8. sos. Bucuresti. str. Ciocioanu Vasilica. 6 apartamente. Bucuresti. Calambator Niculae. si N. Pictor Romano 4. Ghica Tei 114. str. sos. str. str. Cornea Niculaie. 1687. Bucuresti. str. str. str. Cernea Maria. 10 apartamente. Cristescu Mircea. 1692. cal. N. 8 apartamente. 3 apartamente. str. 1666. 1671. 14 apartamente. 6 Martie 63. Vigilentei 10. Bucuresti.. Constantinescu Radu. Cristomanu Natalia. Constantinescu D-tru. Bucuresti. Bucuresti. Romulus Niculescu (Bazar) 8. Romana 123. Bucuresti. Teodoroiu 6. 1664. 1693. 1663. Ciocioni Dumitru. Capra Cristea Elena. 1688. 1684. 1674. Constantinescu Elena.Gh. Colentina 12. Bucuresti. Constantinescu E. 7 apartamente. Bucuresti. 1682. Pantilimon 172 si 174. 1683. str. Calcef Penciu si Ioana. Bucuresti. . Bucuresti. Teodorescu 12. 1694.. 1668. 7 apartamente. Agricultori 133. Bucuresti. str. 9 apartamente. str. Pictor Rosenthal 18. str. Maica Domnului 53 A. 1678. Wilson 15. str. Teofil 25. 1680. Luterana 21. str. Ecat. Avram Iancu 14 A. 3 apartamente. Bucuresti. 1691. Bucuresti. str. cal. Cristescu Gh. Constantinescu Ion. 9 apartamente. Bucuresti. Cismigiu Irina. Constantinescu Toma. Bucuresti. 1676. 8 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti. Mosilor 306. cal. cal. 1669. str. 12 apartamente.. Maica Domnului 56 A. str. Mosilor 205. Chirculescu G. 1662. 3 apartamente. Braila. Glucozei 33. 3 apartamente. Mazarescu 26. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 25 apartamente. 3 apartamente. str. str. str. 1672. 1677. 2 apartamente. Cretu Dumitru.

Bucuresti. 4 apartamente. 1718. 3 apartamente. Sabinelor 2. Costinescu Ion. str. 1701. Horei 30 A. 1709. Bul. Filipescu 50. str. Calotescu Ion. Cardas Alice. cal. 1700. Caplanian Stefan. str. Nic. Bucuresti. str. 13 apartamente. 1704. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Claudiu 10. 1698. 1726. si 80. Siminocului 14. 3 apartamente. Pictor Andreescu 6. Alexandrescu 72. Masaryk 31. Ciulley Paul. 1706. cal. str.. Bucuresti. M. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. str. Diminetii 1. 1725. Bucuresti. Bucuresti. sos. 1723. 1707. str. 4 apartamente. Costin Maria. sos. Gr. 1699. 1708. 5 apartamente. str.. Cristache Alexandrina. 1705. Iosif Niculescu 30. Mihai Bravu 46. 11 apartamente. str. 7 apartamente.. Constanta. Constanta. Bucuresti. Cristescu Const. Bul. B-dul Ana Ipatescu 24. Lung (Muscel) str. 1724. Bucuresti. Primar Zamfirescu 15. Constantinescu Ecaterina. N. Bucuresti. Paris 4. Bul. Caracostea Anastase. 1728. 15 apartamente. Cazacu Martin si Ileana. Eminescu 55. Capos Alex si Raina. Caraluca Alex si Eliza. str. 13 apartamente. Republicii 45. Haia . Smeurei 44. Bolintineanu 38. 3 apartamente. Calarasi 319. 1703. str. 6 apartamente. Rahovei 245. Bucuresti. 1717. Constantinescu Ion. 5 apartamente. Th. str. str. str. 8 apartamente.. Gh. str. str. Constantinescu Florica. Lascar 156. str. str. Campeanu Radu. Bucuresti. str. Fluerului 13. str. Vergiliu 11. Bucuresti. Bucuresti. Chiriacescu Nic. Energia 8. Doamna Ciajna 25-27. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Negru Voda 14. str. str. Bucuresti. Bul. Tepes Voda 91. str. 5 apartamente. str. Bul. Bucuresti. Dimitrov 110. 1710. Bucuresti. 1714. Pantelimon 33 si 35. Focsani. 1712. Nerva Traian 54. Raspantiilor 35. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 16 apartamente. str. str. Mosilor 217. str.. str. 2 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Mihai Bravu 222. 1702. Masina de Paine 80. 3 apartamente. C. Caracas Sergiu. 5 apartamente. Papazoglu 78. Cerkez Aldea. Covaci Teodora. Republicii 76. Agricultori 118. cal. Costin Maria. 12 apartamente. 1722. str. 1720. 15 si 17. Ciobanu Eugenia. Cervina Acnal. 10 apartamente. Cionea C-tin Dobrogeanu. Bucuresti. Constantinescu Stelian. G-ral Angelescu 68. 4 apartamente. cal. Carstea Const. Iasi. str. Cioca Iorgu. Chiritescu Furmuz. Bucuresti. Balcescu 35. 1713. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. str. Vasile Gherghel 101. 1716. Bul. cal. Bucuresti.1696. 40 apartamente. 1727. Vulturilor 42-44. Chirilovici Avram. Vantu 10. Tepes Voda 102-104. Craciun Ion. 1697. Dimitrof 10. V. str. Condrat Ecaterina. 13 apartamente. Rahovei 229. Gh. 14 apartamente. Bucuresti. str. Bogdan Voda 20. Republicii 82. Bucuresti. Dimitrof 28. str. Bucuresti. str. 1711. Bucuresti. 1721. Lt-col. Ceres 19. Nicolae Filipescu 50. Ion Maiorescu 71. Caminului 2. str. Constantinescu Nic. Pitesti. 1715. 15 apartamente. 1719. Constantinescu Daniela. Dudesti 20. G-ral Cernat 3.

Ciru Iliescu 14. Sft. str. Cosgarea N. Balcescu 3-5. Bucuresti. 3 apartamente. Chincuta Anton. str. Alex Balaseanu 34. 4 apartamente. str. 1739. 6 apartamente. Bucuresti. str. Capolide Niculina. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 1758. 15 apartamente. Cuza Voda 98. Miorita 1. Ecaterina 11. Corjescu Ion. Bucuresti. Cica Ath. Bucuresti. 1736. Domnita Ruxandra 14. 1747. str. str. 1737. Bucuresti. str. Luminei 2 A. 2 apartamente. Grigore 23. 1743. str. Ardeni 38. str. 1748. Bucuresti. Climescu Constanta. Vasile Lascar 69. 4 apartamente. Bucuresti. str. Armeneasca 12. 1751. 8 apartamente. 1730. Bucuresti. 5 apartamente. 1742. str. Bucuresti. Dr. Grivitei 139.. 6 apartamente. Berzei 111. 5 apartamente. 12 apartamente. str. Costache M. Bucuresti. 4 apartamente. N. str. Cristea G. Bucuresti. Silivestru 3. 25. Constantinescu Olga. cal. 1745. colt Labirint 115. Bul. Cezarescu 31. Cioflec Maria. Traian 106.Lifschitz 13. 1752. 15 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Leonte 8. Const Nancu 5. 1757. Calin Petre si Virginia. Conovaru Manoil. Bucuresti. Cristescu Const. . str. Bucuresti. Bucuresti. 1746. Bucuresti. Bucuresti. str. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu. Ciocarlie Ion. Burghelea 12. Bucuresti. Bucuresti. Cercului 1. Balcescu 30. 13 Decembrie 54. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Intr. cap. 19 apartamente. 5 apartamente. 1753. Ardealului 35. 4 apartamente. 6 apartamente. sos. cal. Bucuresti. 3 apartamente. 1759. str. 1731. 1732. Serban Voda 11. str. str. Carp Mariana. Constantinescu Maria. Catanu Vasile. Bucuresti. 1740. 1756. str. str. Chircea Stana. Alba 12. Pasculescu Tei 59. str. Ec. Costa Jean. 12 apartamente. Crangasi 42. Bucuresti. Icoanei 81. str. Dr. Roma 48. Serban Voda 25. Bucuresti. Dr. str. sos. Calea Serban Voda 151. str. Galati. Intr. Teiul Doamnei 59. 1729. str. cal. Chirculescu Veronica. Negru Voda 2. str. Aureliu 33. 5 apartamente. Petre. Rada. Dionisie Lupu 38. 1750. 1749. str. str. str. 1734. N. 1738. Bucuresti. Tulbure. 5 apartamente. 7 apartamente. Ciomba Gheorghe. Cuparenco Cornelia. 5 apartamente. 1755. Calmiceanu Angela. 15 apartamente. Copacianu Elena Valy. Ciholschi 8. 1733. Felicia Racovita 1. str. 7 apartamente. Coltofeanu Casina. Costescu Felicia. 1754. Ilie. 3 apartamente. cal. str. str. N. Bucuresti. 1735. 7 apartamente. Turnescu 11. Seneslav Voevod 26. Marin Serghescu 6-8. Braila. Preotescu 13. 1744. Camarina Gheorghe. 9 apartamente. 7 apartamente. Ciornoc Mardau. Selari 2. Colentina 8. Cristescu D-tru. str. 1760. 3 apartamente. Biserica Enei 2. Covaci Alexandru. Economul Cezarescu 44. Bucuresti. 2 apartamente. Mitr. Bucuresti. Alion 38. Cudalbu Elisabeta. 1741. str.

Zoe. str. str. Ciocanescu Laura. Ginka colt cu Rohmanitof. 1783. Calavrezo Elvira si Aurelia. Ciornoc Simion. str. Sinaia. Craita 25. Constanta. str. Bucuresti. Petrescu si Ecaterina. Vasile Lascar 9. Bucuresti. 1763. Caribian Avram si fratii. 11 apartamente. N. Fainari 16. Cordonel Nadejda. 1775.Holban 4. Radu Bellu 22. A. str. Selari 14. Spiridon 4. 9 apartamente. Ana Ipatescu 33. Bucuresti. 1766. Cornescu 53. Cocarescu George. str. 6 apartamente. Costea Nicolae. Polona 47. str. str. 1784. Aurel Vlaicu 36. Cranck Carol. str. Dacia 5. Ciupagea Ion. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. Erou Iancu Nic. 1785. 1774. 1788. Bucuresti. Balcescu 9. str. Bul. Bucuresti. Bucuresti. Ciuca A. str. 24 apartamente. G-ral Praporgescu 35. Columb 4. Cios Toader. 1773. 4 apartamente. str. Conti Dumitru si Ana. Cuza 40. Bucuresti. str. Balcescu 30. Jud Brasov. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. cal. str. Cuza 49. Cosinchi Beatrice. Mosilor 334. Constandache Georgeta. 1779. Canciovici Zoe. Bucuresti. Alex. 6 apartamente. Frumoasa. Vacaresti 94. 4 apartamente. Cap. Republicii 105. Ciculescu Andisiv Maria. str. Bucuresti. 1776. 4 apartamente. Aurel Vlaicu 48. Bucuresti. str. Ciupercescu Maria. Popa Petre 6. Sf. str. str. 4 apartamente. N. 1767. Av. 13 apartamente. str. 1769. str. Ion Maiorescu. 5. Putul cu apa rece 26. Viitorului 172. str. str. str. Galati. Bucuresti. Pitarul Hristache 10. 2 apartamente. Dacia 16. 1778. Bucuresti. cal. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Cantilli 10. Bitoliei 25. Bucuresti. 4 apartamente. Cretoiu Magda. str. Pitar Mos 5. Petru 2. 5 apartamente. str. 6 apartamente. 1 Mai 391. Constantinescu Tosica. 1786. Cernea Ioan. Constantinescu Ana. str. Timisul de Sus. 1764. C-dor Botez 21. Bucuresti. 1782. . str. Cristian Avirdon. Armeneasca 12. str. C. Tomis 22. Ilie Pintilie 4. 1780. 6 apartamente. Linia Centura Stefanesti-Colentina. Tokio 8. C. 11 apartamente. Sft. 9 apartamente. 1768. Cocea Virgil. Iuliu Rosca 7. str. Cristu Eugenie. 2 apartamente. 10 apartamente. 1777. Bul. Bul. 9 apartamente. Codreanu Dumitru. str. (Pipera Colentina). Bucuresti. Roza Luxemburg 29. 1761. str. 8 apartamente. str. Paul Greceanu 12. Raspantiilor 4. Tunari 42. 1772. Rosetti 14. str. 1765. Latina 9. 1781. 1762. Bucuresti. 10 apartamente. 9 apartamente. Brasov. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Conta 7-9. 1770. 1771. 1787. str. Vasile Conta 3-5. str. Bucuresti. Corbescu Radu si Alexis. str. 4 apartamente. 11. Bul. Bucuresti. Cochino Andrei. str. str. 1789. Camenita Petre. 6 apartamente. 4 apartamente. 19 apartamente. str. Fainari 84. Bucuresti. str. str. A. Bucuresti. Episcopiei 5.

Intr. str. Cumpatului 20. Ecoului 24. str. Georgescu 19bis. Bucuresti. Lung Muscel. Bucuresti. str. 8. Copelman Lucian si Lilian. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Carjan Ana. Pitar Mos 5. Sofia 13. Dragalina 4. str. I. 6 apartamente. str. 10 apartamente. V. Ana Ipatescu 16. Bul. 1795. 1803. Bucuresti. Constantinescu Stefan. 6 apartamente. Bis.. Bucuresti. str. Constandache Sevastia. 1804. 4 apartamente. 1791. Alba 3. 1807. 2 apartamente. 1820. Cargiog D. Bucuresti. str. Ing. 1805. Pitatii 5. 1793. 4 apartamente. 1799. cal Dorobanti 106. Catineanu Alexandrina. Romulus 10. 7 apartamente. Constantinescu Eugenia. Bucuresti. 5 apartamente. C. Covaci Alexandru. 7 apartamente. Bucuresti. Cristoloveanu Paraschiva. 1806. 1798. 1819. 1824. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. Calisti Marie Jeanne. dr. 23 August Dudesti-Cioplea. Ionescu Gion 7. Generalissimul Stalin 78. 1815. str.. 3 apartamente. 1813. 3 apartamente. str. Bucuresti. Beldiceanu 4. Isvor 11. si Traian. str. Faurari 6. Ciuciu Maria. Stirbei Voda 29 A.. Chirita Maria. str. Lizeanu 19. Italiana 13. Braziliei 15. Constantinescu Toma. 5 apartamente.. Cristea Nicolae. Covalciuc Ion. str. str. Calugaru Victoria. 25 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. 1818. Intr. 13 apartamente. str. 1816. 1821. 1823. Iasi. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Gh. Aleea El. Codreanu C. Comaniciu Maria. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. cal. Ciucurescu Alexandrina. Gramont 10. 6 apartamente. 4 apartamente. Costea Alexandra. Bul. Conta 5-7-9. Stefan Gheorghiu 10. str. Bucuresti. str. Moravei 4. M. Bucuresti. Dianei 13. 1797. Constantin Lucia. 1809. Popa Nan 11. Bucuresti. . Casianu Const. 1810. str. Bucuresti. Bucuresti. 1808. 1792. 1814. 1817. Duca 59. 2 apartamente. Oradei 1. 18 apartamente. Vasile Parvan 16. Bucuresti. Cardas Ioan. Grivitei 84. Capriel Dan. Latescu 14 si 14 bis. str. Cristian Tell 17-19. Constantinescu Cornelia. Cobalcescu 54. 1802. str. Linia Oltenitei 4 cart. sos. Cusin Carmen. Tg. str. 1812. Stefan cel Mare 42. 4 apartamente. 1801. Bucuresti. Bucuresti. Ana Davila 2 bis. str. str. Roma 30. Povernei 35.1790. str. Bucuresti. str. Intr. 1800. Climescu Ecaterina. Bucuresti. 4 apartamente. 1811. Ocna. Crutescu Alfred. Batistei 5. str. 6 apartamente. str. 12 apartamente. Coman Tudor. Calarasi 51 si 319. Constantinescu D-tru. 20 apartamente. Bucuresti. Prof. Eduard Grand 57. Cohn Marcu si Liza. 1822. Sinaia. 1796. 3 apartamente. Cogalniceanu 43. Nic. 14 apartamente. str. 4 apartamente. Bul. Constantinescu Const. cal. Dacia 35. str. 6 apartamente. str. Polona 100. Bucuresti. Bucuresti. Dacia 9. G-ral Cristescu 3. Carabela Const. str. Pizone 17. str. Bucuresti. 1794. Eminescu 17. 2 apartamente. Sinaia. 3 apartamente. Bucuresti. Dacia 37. Chitu Teodosia. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Chudacek Francisc. str. str. Pavel 6. Visarion 24. Delea Veche 45. str.

str. 3 apartamente. Buzesti 10. 29 apartamente. Bucuresti. 1853. str. str. 33 apartamente. 1835. Naum Romniceanu 5. 1826. Creditul. Eminescu 12. str. 9 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Lucia. str. str. Pitesti. str. Carabelian Avedis si I. 1842. Ion Ghica 1. Mamaia. Capiteanu Elena. Polona 104. str. str. Balcescu 24. Prof. 6 apartamente. 13 apartamente. 5 apartamente. Eminescu 12. Lenin 8. 1833. str. Alexandriei 57. Cohn Filip. Popa Rusu 12. Cervino Carol. Ciorni Ana. Bucuresti. str. 1846. Edilitatea. str. 1839. str. Craciunescu Elena. Costescu Maria. str. Sf. Colentina 99. Bucuresti. Cociu T. Constantinescu Corneliu. Bucuresti. Vilson 15. Bul. 1838. 1830. Icoanei 8. 3 apartamente. 1840. 1829. Masina de Paine 54. 3 apartamente. 23 August 5. 3 apartamente. Bodea Cartan 5 A. Crosu Natalia. si Anghelina. Lipscani 100. Bul. 1855. Constantinescu Manea. Columb Haim Stefania. 1851. Bucuresti. 1841. str. str. Bucuresti. str. str. 1852. Bucuresti. Alex. Bucuresti. G-ral Magheru 42. str. Costescu Alexandru. 1843. Bucuresti. Bucuresti. Th. Lahovary 5. Logofat Tautu 44. Critico Al. 5 apartamente. Labirint 112. Cantacuzino Pascanu. 3 apartamente. str. Aman 24. Berzei 16 A. Dorobanti 2.1825. 2 apartamente. sos. 8 apartamente. Catargi Ecaterina. Croitoru Lucia. 1848. Covaci Ferenti. Bucuresti. str. Sinaia. 1828. 1849. Mihai Bravu 85. Chivulescu Aurora. str. Bucuresti. Corneliu Botez 3. Independentei 22. str. str. Bucuresti. str. str. Berzei 75 si 77. 7 apartamente. Bucuresti. Aleia Russo 7. Bul. str. str. Colentina 35 A. Constantinescu Gavriel. Calin Alexandru. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Serban Voda 123. Cerchez Caterina. prin Const. Cociu. str. 1832. Lebedei 23. 4 apartamente. Primariei. Arcului 16. Gh. 1836. Cumpatului 26.. str. Cojocaru Const. Alexandru 36. Spatarului 41. Cernescu Constantin. Toamnei 91. 13 apartamente. Constanta. Balcescu 25-27. Bucuresti. Bucuresti. str. str. N. 1847. si 5. 11 apartamente. Bucuresti. Jdanov 17. Ciocardel Stefan. sos. Bucuresti. sos. Sinaia. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. Iulia Hasdeu 10. 1834. 1827. Banu Manta 7. Frumoasa 11. Curteanu Maria. str. str. Bucuresti. 1831. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Ionica 7. Ghiulezian. Popov 31. str. Brasov. Colibasianu Eugen. 1854. 14 apartamente.. Bucuresti. Bucuresti. cal. Bucuresti. str. str. 1837. str. L. G. Ploiesti. Catargi Alexandra. Bucuresti. 1850. Cameliei 21. Piata Al. 6 apartamente. 6 apartamente. Iuliu Tetrat 1. 1845. Bucuresti-Baneasa. Constantin Chiroleu. Stickholm 17. 6 apartamente. 1844. 5 apartamente. Duca 1. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. 6 apartamente. 9 apartamente. . 30 Decembrie 60.

5 apartamente. 4 apartamente. 1858. Constantinescu Alea. 1882. Creditul Financiar. I.Peste Vale. colt cu Av. Gr. Ecaterina Teodoroiu 22. Aleea Alexandru 20. 1884. cal. Bucuresti. Magheru 20. Horia 24. Lipscani 69. 2 apartamente. Bucuresti. Constantinescu M. Craioveanu Maria. Clingher Eti. str. 26 apartamente. Chirulescu Marcel Enescu. str. Busteni. 8 apartamente. str. Cottadi Xantipa. 3 apartamente. Filipescu 16. str. 1859. str. 14 apartamente. Aviator Petre Cretu 12. cal. 39 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Drosu. str. 7 apartamente. Drobeta 5. Turbinei 39. Cilic Sima. Camenita Polixenia. Piatra Neamt. Constantinescu Paulina. str. Palade 53 colt Suvenir 2. Bucuresti. 2 apartamente. Constantinescu Chirita. str. Magurele 54. Mosilor 303. Cervino Regina. 7 apartamente. Galati. 1879. Ciulley Elena. Constantinescu Const. Berzei 14 B. Titulescu 48. 10 apartamente. Popa Soare 61. 10 apartamente. 1857. 1866. str. Bucuresti. 20 apartamente. 22. 1872. Carantino Marie. str. Ecaterina Teodoriu nr. Ghe. Dobrogeanu Gherea 3. str. 3 apartamente. Bul. 4. str. str. Mamaia. Dimitrof 141. str. Justitiei 17. 7 apartamente. 7 apartamente. 7 apartamente. Bd. 1868. Aleia Vulpache 7. Elena Doamna 35. Bucuresti. Cottadi Xantipa. Marin. Toamnei 86. str. 11 apartamente. Sf. Tocilescu 41. 1880. str. 1867. Pallade nr. Costache Alexandru. str. 1881. str. str. 2 apartamente. Critico Jean si Elena. 1878. Vasile Roaita. 4 apartamente. Dumitrache Banu 51. Bucuresti. str. Cantacuzino Alexandrina. str. Bucuresti. 4 apartamente. Dumbrava Rosie 20. Vineri 12. Piatra-Neamt . Sinaia. str. str. Ilie Pintilie 24-26. Bucuresti. Gheorghe 12. Bucuresti. str. str. Peste Vale. 1870. Bucuresti. Lotu 15 careul 3. Constantinescu Sofia. N. Dacia 42. Grivitei 125. 6 apartamente. Leonida 1. Nicolae Tei 28. N. 55. Bucuresti. Calea . Ciornei S. Cipeanu Gheoerghe. 4 apartamente. Sinaia str. 20 apartamente. def. Bucuresti. Cozarin Nadia. Jules Michelet Nr. 1. Bucuresti. Ureche 5. Constanta. Bucuresti. Cohn Bernard.. Calea Rahovei 330. str. 1864. Bucuresti. 1862. Braila. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Dobrogeanu Ghera 3. 1877. Codrescu Cleopatra. Salvator 9. Cumpatul. 1883. 1876. str. Chiriac Estera Constanta. Bursei 3-5 Caracal. 1871. 1875. 1856. Most. Bucuresti.Locusteanu 10. 16 A. 1861. Imparatul Traian 10. Salmen 13. 1865. str. str. 2 apartamente. 1873.. Bd. Sf. Traian 87. Bucuresti. Cantacuzino 1. 1869. Iasi. Constantinescu Tancred. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Occidentului 32. 13 apartamente. Calea Grivitei 520. str. str. Bucuresti. str. 1860. 8 apartamente. str. Gh. Bucuresti. 1863. str. Cioroianu R. 1874. Ciril Isaia. str. Sf. Grivitei 204. Occidentului 32.

1910. Mihaileanu 15. C-tin. str. 8 apartamente. 1901. Mihai Bravu 19. Dulitki Haia. str. str. str. Damboviceanu Paul. 3 apartamente. str. str. Dobre Vasile zis Georgescu. Labirint 131. str. Drescher Eduard. 14 apartamente. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Zagarit (Parc Calarasi). . Bucuresti. 2 apartamente. Col. D. Cristopol Dumitru. Djuvara M. str. Tunari 81.Victoriei 101. Bd. Dragomirescu Elena. 1890. Popa Nan 127. Polona 44. 1895. Dumitrescu Alisa. Sos. Popa Nan 28.. Dessila Virgil. 5 apartamente. Dimitrie Gheorghe. 23. G-ral Ipatescu 14. M. str. 1897. 6 apartamente. Bucuresti. Manastirii 2. 3 apartamente. 1889. Dumitrescu Ilie. Bucuresti. str. 1904. str. Victoriei 101. 1893. Brasov. 169. 4 apartamente. Intrarea Margareta 5. str. 1848 (fost Lipscani) 100. B-dul 1 Mai 185. St. Papazoglu 112. 1898. Danilachi Anibal. 1891. Badea Cartan 50. 1912. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. 24. Bucuresti. Bucuresti. Dobrescu Gh. Nicolae. str. Nerva Traian 24. Sofia 16. Bucuresti. Bucuresti. 1885. str. str. cal. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Mitrop Filaret 77. str. str. 1907. str. 1894. Episcopul Ilarion. str. 1909. str. Muzeul Zambaccian 19. Eminescu 133. Meteori 42. str. Rodiei 47. 1900. Bucuresti. str. 5 apartamente. Titulescu 88. 6 apartamente. 1906. Cesianu George. Sfintilor 5. 1887. Vacaresti 125. Bucuresti. str. str. Intrarea Stafetei 3. Silistra 70. Demetrescu Marin. 86. str. Bucuresti. 1886. 1911. 1908. Bucuresti. Dimitrescu Mihaescu Maria. str. Tunari 32. 6 apartamente. Dima Pavel. Dietz Olga si Valeria. Bucuresti. G-ral Budisteanu 9. Cretulescu Axela. Bucuresti. 8 apartamente. Dionisie Lupu 65. Calea Mosilor 135. Bucuresti. Cohen Jocues. 1899. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. str. 9. Bucuresti. Sofia 24. L. str. Popa 9. Bucuresti. 1903. 3 apartamente. Maresal Tolbukin 88. Vasile Stroescu 19. 1892. 5 apartamente. Ion. 6 apartamente. Elena. Bucuresti. Lirei. Bucuresti. Col. 1902. Bucuresti. str. Dumitrescu V. C. Bd. Calea Rahovei 311. Sinaia. Hatmanul Arbore 15. Cantacuzino I. 4 apartamente. Dogaru Victoria. Dumitru. Traian 159. Lt. Dinca T. N. 1888. Dobrescu Anastasia. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. G-ral Cristian Tell. Dorocan Mihail. Elena Doamna 55. 1896. Precup 21. Brasov. Sinaia. 5 apartamente. 30 Decembrie 52. 3 apartamente. str. 1905. Cercetus 25. Ilie Pintilie 52. Carp P. Ion Frimu 15. str. 23 apartamente. Stefan cel Mare 93. cal. str. Bucuresti. Draghicescu Decebal. calea Stegeris 18. 2 apartamente. Bucuresti.

str. 5 apartamente. Bucuresti. Stefanesti 120. str. Garii 16. 4 apartamente. str. general Vodoianu 26. Maria. 3 apartamente. Nudului (Herastrau) 14. Calea Rahovei 34. 7 apartamente. 1917. 23 August 37. N. 1932. 7 apartamente. 2 apartamente. str. str. Grigore Mora 7. Dumitru Mihai. Calarasi. 1925. str. 5 apartamente. str. Cotescu 1. Bucuresti. Dumitrescu Tanase. Dragan Ion. 1931. Davidov Ervand. Bd. 13 apartamente. Dumitru Marin. Av. 1941. Enachita Vacarescu 8. Plugarilor 15 A. Bd. Dutescu Victor. 5 apartamente. Dumitrescu N. str. Pictor Iscovescu 6. Dinescu Ion. Serban Voda 23. 6 Martie 89. Bucuresti. 1929. Bucuresti. str. Bucuresti. str. C. Constanta. Bucuresti. 8 apartamente. 1921. str. 6 apartamente. str. Danciulescu D-tru. 3 apartamente. Precupetii Vechi 3. 1914. Bucuresti. Gh. 1936. 5 apartamente. str. str. Dumitrescu Traian. Bucuresti. Dancu Stefan. Bucuresti. str. Aleea Corneliu 19. Tunari 32.. Domnita Ruxandra 23. Dragulanescu Nic. Cuza Voda 62. G-ral Brosteanu 5. 1926. str. Bucuresti. Bucuresti. 23 August 8. str. 2 apartamente. Ion Atanasiu 1. str. Dima Georgeta. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Bosianu 13. Campul Mosilor 9. M. Vlad Judetul 29. Bucuresti. Lascar Catargiu 16. . str. Dumitrescu Hortansa. Bucuresti. 1938. Episcop Radu 19. Dispotide Marcela. str. Bucuresti. str. 1934. Cuza Voda 130. Dumitrescu Cristache si Aurelia. Kokalniceanu 46. str. Bucuresti. 52 a. Donciu Gheorghe. Valcea. 1933. R. Bucuresti. Mihail. sos. Vasile Conta 3-5. Pucioasa. 1935. 1927. 11 apartamente. 1940. str. Dimitriu Lucia. Traian 171. 1937. Bucuresti. str. Dobrescu I. Th. 4 apartamente. Bolidului 8. Diligentei 28. 1928. Bucuresti. 1924. 8 apartamente. Bucuresti.. Balcescu 3-5. 1919. Dumitrescu Victoria. Dragomirescu Petre.1913. str. Dobrescu Vasile. Dumitrescu N. str. Cuza Voda 152. 5 apartamente. Bucuresti. B-dul Dacia nr. Av. 1920. Victoriei 96. 15 B. 11 apartamente. str. Dinca Andrei. Derusi Elisabeta. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Romulus 69. Bd. Generalissimul Stalin 44. Iasi. 5 apartamente. Fluierului 21. Viilor 76. Bucuresti. Precupetii Vechi 50. 6 apartamente. Bucuresti. Icoanei 65. 1 Mai 66. Drosu 10. 1916. 3 apartamente. Bucuresti. Iulia Hasdeu 9. 1939. Intr. Cal. str. str. str. 1918. Al. Cal. Dorin Vera. Davidovici Avram. Calarasi 263. str. Viespari 14. Bucuresti. str. 4 apartamente. Iliescu 58. Olga Bancic 11. Bucuresti. 7 apartamente. Dumitrescu Spirache si Dumitra. Lenin 174. Ing. str. str. Mitrop Filaret 29. Cal. 3 apartamente. str. Delcu Ovidiu. 3 apartamente. str. str. 1923. Masina de Paine 102. 1922. Andrei Muresanu 29. 1930. str. 1915. str.

1944. str. 54. str. lotul 239. 16 apartamente. str. Bucuresti. Dimitriu Mihail. Dumitrescu Ioan. Dragomirescu Victoria. Cal. 1945. Bucuresti. Dumitrescu Aurel si Ion. Dumitrescu Ion. 1952. Dinculescu Stefan. 4 apartamente. 1969. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Doicescu Ada. 7 apartamente. Stirbei Voda 100. str. Intr. 1947. 1951. str. str. David Nic si Petrica. 1954. Bucuresti. Dimitriu Apostol. 7 apartamente. Dumitrescu C-tin si Nic. str. 5 apartamente. 59 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Lotrului 5. Dina Mariana. Vatra de Sat Costila. Avram Iancu 2. Donescu Virginia. 1946. Barierei 20. Bucuresti. 1943. Davidescu Stefan si Jeana. 1965. Dressler Ella. 3 apartamente. 11Iunie 35. str. Bd. G-ral Cernat 25. Duca 6. D-tru. 8. str. D-tru Ghita. Titulescu 116. Dragan Vasile. Bucuresti. b. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. str. str. Dragan Fernanda. 1957. str. str. Eroului 25. Danescu Aspasia si Florica Slave. Occident 33. Dimitriu Maria si Ion. str. Gramont 26. str. str. str. str. Schitu Magureanu 25. Sos. str. Bucuresti. Cotroceni 3. Plevnei 166. Bucuresti. 17 apartamente. 4 apartamente. Titulescu 11. 9. Bucuresti. Olga Bancic 17. 24 apartamente. Sinaia. str. 4 apartamente. 1951. 1950. Dumitrescu H. Ciresului 16. Bucuresti. 1963. str. str. Bucuresti. Fainari 20. G-ral Dona 12. G-ral Dona. Mesteacan 45. 1959.. 1966. Dr. Bucuresti. Brezoianu 58. Lipscani 28. Abrud 80. Cpt. Mistretului 2. Bucuresti. str. Bucuresti. 1956. str. Dumitrescu Nicolae. str. str. str. General Manu 20. Cazzavilan 22. Tekirghiol. Frumoasa 50. str. 4 apartamente. Bucuresti. Dicu Petre. Sos. G-ral Manu 2. 10 apartamente. Gh. str. str. 1971. Dumitrescu Mante. 1964. 1949. Popa Nan 50. Dumitrescu Ioan. Iosif. Exarcu 3. str. 1961. 4 apartamente. 5 apartamente. 1958. Dumitrescu Procopie Julieta. str. Dr. Bucuresti. str. fund. Octav Cocorescu 53-55. Dimitriu M. Dobrescu Aurelia si Gh. 1948. Teodor. Dona N. 1955. 1967. Craciun 9. T. 1953. N. str. 1972. Floreasca 1 A. Dimitriu Ecaterina. Bucuresti. Ovidiu 4. 3 apartamente. 1960. 3 apartamente. Bihor 21. Stupinei 1. G-ral Anghelescu 119. 1 apartament. str. 8 apartamente. 1970. C. Ion Creanga 15. Bucuresti. 7 apartamente. Mihai Bravu 53.. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 1968. 18 apartamente. str. Viitor 180. Dr. str. Brezoianu 52. Bucuresti. Felix 4. A. str. Danilovici Ana. Vasiescu Iosif 55. sc. Dumitrescu Carol Shuller. Asachi 11. Deberth Konrad. . Felix 10A. 9 apartamente. Bucuresti. 1962. str. Vaselor 51. Aurel Vlaicu 166. Nic. Bucuresti. 8 apartamente. Iulia Hasdeu 2. Bucuresti. 6 apartamente. Rudeanu 31. str. Oteteleseanu 5. str.1942. Bucuresti. Bucuresti. Rosetti 45.

str. Dumitrescu Margareta. 5 apartamente. 16 bis. Vasilescu Mircea 9. 2003. Rahovei 317. 1982. Dinischiotu Nicolae. str. Aquila 31. Dona Maria. Mitrop.. 3 apartamente. Bucuresti. Tarcau 11. Calea Plevnei 5-7. Halelor 7. 30 Decembrie 6. Bucuresti. Cal. Plevnei 5. Bucuresti. str. Plevnei 16. str. 1986. 49. Demetrescu Gh. Dumitrescu Ilie. Mitrop Filaret 41. str. 51. 1992. Dulfu Petre. Dumitru Cristea. Dragomirescu Nichita. Vicol 7. Alex Ciurcu 1. 1978. Bucuresti. Dobrescu Nic. str. Cal. Dobrescu Victoria. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. 1976. sos. Dobrescu Maria Th. Dimitrov 146. 4 apartamente. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. Cal. 1985. 4 apartamente. 1989. str. str. 2001. Nifon 36. 2005. Cal. str. Principatele Unite 64. 4 apartamente. Rahovei 247. 2000. Bucuresti. Crangasi 9. 6 apartamente. Bucuresti. 1984. Dumitrescu Jeana Sofia. Bucuresti. str. Th. 13 Septembrie 12. Marie si most. Dragan Nicolae. str. Dumitrescu V. 2 apartamente. Bucuresti. Intr. 4 apartamente. str. Davidescu I. Dinescu Stelian. str. Bucuresti. 1980. Bucuresti. str. 9 apartamente. 1997. Mitrop. Bucuresti.. Cazarmii 23. 10 apartamente.. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Jaques Elias 4. 7 apartamente. Davidescu Iulian.. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Diaconu Gh. Busteni. 1995. Mariana si Tanasescu Suzetta. Bucuresti. 1977. Meteori 53. Dumitrescu C-tin. Intr. str. Vasile Conta 79. 1999. Ion. Arionoaiei 21. Filiti 3. 2004. Djerassi Maria si Simon Berta. 4 apartamente. Cpt. str. Dinescu Gheorghe. str. str. 11 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 13 Septembrie 93. most. Dumitrescu I. 1973.. Bucuresti. Dr. Cpt. 6 apartamente. Iosif 33. Bibescu Voda 18-20. str. Bucuresti. 1975. Elizeu 22. Stirbei Voda 104. Dumitrescu I. str. str. 1990. 14 bis. 1996. Const. str. Dobrescu Marie Jeanne. Bucuresti. Bucuresti. str. si Georgeta. Delasciava Stela. Vacaresti 141. Bd. str. Preotescu 31. Dunavat 1. 1987. Donciu Violeta. str. 7 apartamente. 9 apartamente. G-ral Candiano Popescu 73. 1983. str. Bucuresti. 1998. Sabinelor 85. Plevnei 5. Calea Serban Voda 231. . Gh. Bucuresti. 1993. str. 7 apartamente. Ducu Maria si Angela. Dragomirescu Florica. str. si Aglaia. Lister 1. 4 apartamente. 1991. Paltinului 5. Brandusi 4. Simonide 18. Dumitrescu Th. Bateriilor 28. Stirbei Voda 146. 1974. str. str. 1979. 1988. Viilor 67. 10 apartamente. str. 1981. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Dumitrescu Marin. 1994. Adrian 85. 8 apartamente.. Popa Chitu 12 bis. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Mircea. 3 apartamente. 14 apartamente. 9 apartamente. Beldiman 1.Fluerului 4. Cal. str. Dobrescu D. Dincescu Dem. Bucuresti. 2002. Dumitrescu Gh. Mircea Voda 62. 4 apartamente. Drescher Lucia. Bucuresti. Antim 9. Bucuresti.

2015. 19 apartamente. Hrers. 2009. 8 apartamente. Dodis Maris. Sinaia. Dodan Vihelmina. Campulung-Muscel. Diaconescu S. str. 5 apartamente. Drimer Moses. Pascal 19-21. Bucuresti. Bucuresti. cel Bun 19. str. Pictor Grigorescu 32. Bucuresti. Bucuresti. Dobrescu Stefan. Nic. Bucuresti. Antim 12 si 36. Lazureanu 9. M. Uranus 48. str. Druia Maria. 3 apartamente. Demetrescu Mircea. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. C. str. Drugrilescu Ilie. str. 3 apartamente. str. Apostoli 40. Magazia Garii 5. 2033. Drimer Zuzi. Dumitru Antonescu. 2022. str. Unite 23. 3 apartamente. Ilie. Azilul de Noapte 6. Vasile Roaita 9. 2028. Bucuresti. G-ral Butoianu 6. str. Dim. Victoriei 101. str. Cal Serban Voda 106. 2032. Maica Domnului 23. Dragosescu Alina. Libertatii 5.2006. 4 apartamente. Pantelimon 116. 3 apartamente. Davidescu Solomon. str. str. 6 apartamente. Dinculescu Emilia. str. str. 1 Mai 90. b-dul Marasesti 107. Bucuresti. Colonel Corneliu Popescu 5. David Ana. Dragu C. str. Doiciu Vasile. Bucuresti. 3 apartamente. 2035. Smardan . Bucuresti. 2034. Cuza Voda 53. 2008. Bucuresti. Mihai Voda 35. str. 2038. 3 apartamente. 2011. 2029. Arionoaiei 10. str. Mizil. Alex. Spl. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 186. Bucuresti. St. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Gheorghiu 43. Caloian Judetul 16. Princip. 13 apartamente. Botosani. Caras 59. Serban Voda 63. Popa Nan 115. 2026. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Alex. str. Calarasilor 51. Valeriu Braniste 7. 2037. Dumitrescu Elisabeta. 2019. Vacaresti 216-218. sos. 13 Septembrie 136. Dimcea Pavel. Bucuresti. Cal. Mitrop. Cal. Davidner I. Bucuresti. Dumitrescu Emil. 3 apartamente. Bacau. Dinculescu Ion. str. 2021. str. Drogeanu Niculae. 6 apartamente. Piata Stalin 9. str. str. Voevod 34. 2007. str. Daskevici Vasile. 4 apartamente. 2023. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. Dambovita. Bucuresti. 2031. Unirii 134. str. 3 apartamente. 2024. 2025. Bucuresti. 6 apartamente. Dumitrescu Lucretia. B-dul Ghencea 7. Draghici Alexandrina. str. 2018. Dudesti 179. Ghenadie Petrescu 146. sos. str. Pitis 33. 4 apartamente. Racovita 18. Balcescu 78. 2020. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Bucuresti. 4 apartamente. Ecaterina Teodoroiu 14. Sf. str. str. 16. str. 4 apartamente. B-dul G-ral Suvorov 12. Darvari Natalia. Bucuresti. 2016. Epicol 68. Dumitrescu Alexandrina. 2 apartamente. Witting 2. si Eugenia. 5 apartamente. Diaconu Ioan. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 2027. 2030. Panduri 17. Constanta. Bucuresti. N. 2017. 2012. Bucuresti. C-tin. Dadarut V. Banu Manta 50. 2010. 2014. Dorobantu Nicolae. Cal. str. Bucuresti. str. Dimitriu I. Maica Domnului 8 bis. Campina. Dimitrie Cantemir 1. 2036. 2013. Dragomirescu Balasa si Stelian. Dragomir Maria. Soltuzului 53. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. 4 apartamente. Gaesti. Cal. str. Bucuresti. 7 apartamente.

str. Djizuredjan Takuy. Bucuresti. str. 11 apartamente. Bucuresti. 2056. Bucuresti. 2053. Caragea Voda 7. 2055. Bolintineanu 5. Stefan cel Mare 54. N. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Teohari 16. str.18. Sos. str. 25. str. Bucuresti. Primaverii 91. St. 3 apartamente. Deutsch Samuel. Sf. Mihai Bravu 11. 2045. str. 2043. 2041. str. Ilie. Dobrogeanu Gherea 8. 5 apartamente. Dumitrescu Ion. Bucuresti. Romana 143. 5 apartamente. 2067. str. I.. Bucuresti. Dorojan Anca. Dumitrescu Ioan. A. Grivita Rosie 4. Bucuresti. Bucuresti. Deroumian Eduard. Mircea. 22. 5apartamente Bucuresti. Palde 37 A. 3 apartamente. Predeal. str. 2051. Bucuresti. Cal. David Iosif si Simona. str. Tecuci 18. Rahovei 169. 3 apartamente. Teiul Doamnei 98. 2061. 2054. Dr. Cuza 79. Demetrescu Ana. 8 apartamente. Putul de Piatra 4. G-ral Brosteanu 13. 4 apartamente. str. G. Bucuresti. Dumitrescu I. Smeului 5. Polona 17. Bucuresti. Romana 27. 8 apartamente. 2047. str. Davidescu Ion. Timisoara. Heliade intre Vii 7. Luncusoara 23. str. Dvarol Matilda. Dichter Iulius. 6 apartamente. str. Gheorghiu 3. 6 apartamente. Bucuresti. 2060. Ecoului 75. Bucuresti. Popovici 1. Bucuresti. Bucuresti. Deciulescu. 2048. Dumitrescu Petre. Aurora 5. 9 apartamente. Dorobantu Iancu. str. Ing. Dinuliu Petre si Niculae. str. . B-dul Ghica Tei 83. str. Duca 5. Spatarul Preda 29 bis. 11 apartamente. str. Vasile Cristescu 7. Popa Nan 17. 2059. 2068. si Neaga. str. Bucuresti. Bucuresti. Zaharia 26. Bucuresti. 2064. Cal. Samuel Vulcan 61. Cotofeni 55. 2049. 2039. Brasov. Djuvara Esthera. Tei 83. 8 apartamente. Visarion 15. str. str. str. Daniel Frederic si Maria C. 4 apartamente. sos. Bucuresti. Grivitei. Silistra 11. 2057. str. Deutsch Alexandru si Sanda. 10 apartamente. Trifoi 21. Drimer Leon. 2052. Nic. Mantuleasa 22. 3 apartamente. Dinoiu Margareta. Galati. Mihai Bravu 147. Dinu Z. Cal. 2065. Dobriceanu Otila. Decus Spiridon si Ecaterina. str. str. str. str. 2050. str. 2044. str. Bucuresti. B-dul A. Drogina Gh. Stefan cel Mare 188. str. Vaselor 74 B. 2046. Bucuresti. str.Voda 43. 12 apartamente. 19 apartamente. str. Dinu Marin si Rodica. Bucuresti. 4 apartamente. Dumitru Ilie si Elena. Mosilor 90. str. 24 apartamente. Balcescu 47. 2 apartamente. Teiul Doamnei 33. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 2040. Dobrinoiu Gheorghe. str. 2066. Ducan Ion si Maria. 2058. 3 apartamente. str. Batistei 35. Bucuresti. Jean. str. 2063. str. 2062. 4 apartamente. I. Dobrescu Elena. 2042. str.

4 apartamente. str. Dudeanu Haralambie si Ana. 2095. Salcamului 2. Sepcari 22.2069. Cal. str. Popa Savu 10. 2073. Gh. str. 7 apartamente. Baneasa 36. . str.. Jana. Bucuresti. Bucuresti. Ilie Pintilie 10. Niculae 60. Vlaicu Voda 49. 5 apartamente. 4 apartamente. Dumitrescu Alexandra. Lizeanu 1. str. Dumitrescu Ion. B-dul Ana Ipatescu 64. cal. Bucuresti. Noua-Brasov. N. Bucuresti. Bucuresti. 21 apartamente. Ilie Pintilie 42 B. Alex. Bucuresti. Deleteiseanu D. 5 apartamente. Dimitriu I. 2089. Sta. Ana Ipatescu 24. Mitr. str. str. Serban Voda 196. Dumitrescu R. str. str. str. Danciu I. Darlau Ion si Maria. 2096. Didicescu Paul. Vera. str. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 35. str. 5 apartamente. Bucuresti. Filipescu 11.. Rahovei 232. str. Bucuresti. 8 apartamente. N. Cal. Bucuresti. Cosminului 18. Maria. 6 apartamente. 4 apartamente. Dragoescu Pantelimon. 2071. Dincu Gh. 13 apartamente. 2093. Bucuresti. 5 apartamente. Daba Constantin. 4 apartamente. Bucuresti. Ecat. Bucuresti. Darascu Maria. 8 apartamente. 2102. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Dumitrescu Maria. Sf. 2085. Drac Petre. N. Dorobanti 84. str. Djaburov Stefan si Laura. Colentina. Diogene Zissu si Aurelia. str. str. str. G-l Brosteanu 25. Teodoroiu 63. Calarasi 208. 2091. Bd. Dobriceanu Mihail. str. Silvestru 67. Dionisie Lupu 12. Popa Soare 63. str. Duca Al. Mamulari 9. Mina 10. str. Maior Racoteanu 7. Mandrea 20. Radu dela Afumati 17. 8 apartamente. Danie Constantin. Erou Iancu N. Bucuresti. Arh. Dan V. 2075. 2083. Adriana. Sos. Dragnea T. prof. Dinescu N. Davila C. str. Stefan cel Mare 125. 5 apartamente. 2074. Cuza 52. Cal.. Bucuresti. Ciprian Porumbescu 2. Drumea Maria. Bucuresti. Bucuresti. Dorian Simona Maria. Bucuresti. 2098. Dacia 56. 4 apartamente. 2100. Sos. Com. 6 apartamente. 2086. Toma Masarik 1. Bucuresti. Aristide Briand 8. 3. str. Bucuresti. str. 16 apartamente. Bucuresti. 2092. Dobrescu Gh. Obedeanu 17. B-dul Robert 36. 2087. Dimitriu M. str. Mihai Bravu 340. 2077. Petre. Bucuresti. Dumitru. Bucuresti. 2070. Brasov. Aurelia. 2081. Dorobantu Em. 32. str. str. 2101. 2079. 9 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Cantaretul Macarie 1. Eugenia. str. Bucuresti. 6 apartamente. 5 apartamente. Cal.. Bucuresti. 2094. 2076. Dumitrescu Emilia. 10 apartamente. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 213. str. str. 2097. Teclu 23. Finlanda 10. Bucuresti. Constanta. 6 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu Tei 41. str. Dinescu Teodor. str. 2 apartamente. 15 apartamente. 2084. str. str. Bucuresti. Brezoianu 9. 11 apartamente. Productelor 43. 2082. Balcescu 34. Smeului 3. Vacaresti 131. Ilie. Stanislav Cihosky 1. str. 2078. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2090. I. 4 apartamente. Dobrescu Ecaterina. Diamandescu Maria. 2072. Dumitrescu Acoli. str. 2088. str. 9 apartamente. Bucuresti. 2099. 2080.

Sion 9. str. Manolescu 2. str. 7 apartamente. Bucuresti.. Demetriad Constanta. Bucuresti. str. str. 19 apartamente. Ducu C. Cal. Cal. Diamandi Olga. Florica si Horanis Aurelia. Maria. 2106. Bucuresti. Occident 43. 2107. 7 apartamente. Cal. Docuzianu Lohuojar. Meteorilor 7. Iancu Niculae 35. B-dul Cosbuc 84. Stirbei Voda 29. str Sevastopol 3 A. 2109. str. Aleia Frigul 10. 2118. 2117. B-dul Gh. 2128. B-dul 1848 nr. 18 apartamente. 10 apartamente. Doris N. Vacaresti 61. 171. Rahovei 311. 15 apartamente. Carol Davila 21. 2124. Maria. str. str. Demetrescu C-tin. Grivitei 104. 19 apartamente. C. 2105. Ilie. Bucuresti.. Caras 41. 2110. Dumitrescu Traian Gh. Dinescu Constantin. 2 apartamente. str. Denielescu Vasile. str. Barlova 1. 2111.. str. 2134. Bucuresti. 7 apartamente. str. Maior Avram Zenovie 10. Intr. Dobre M. R. 2126. Carausilor 20. Dristor 92. 2104. Dumitrescu Eugenia. 2121. Costache Negri 32. Colentina 104. str. Comana 43. Acvila 47. 2 apartamente. Dinescu M. 2120. Cometa 5. 2129. 2125. Simu 4. Magurele 72. 89. Dumitru Ilie si Ileana. Sos. Rahovei 300. Grigore Mora 16. str. str. Bucuresti. Damian Ion si Zoie. Intr. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Isvor 103. 2115. 2112. Dietrich Constanta. Cal. 7 apartamente. 4 apartamente. Morilor 58. Danilescu Constanta. Drogeanu maria. Bucuresti. Colentina. str. Duca 2-4. Cal. str. Galati.. 7 apartamente. str. Bucuresti. Telita 47. Dimitriu Dichter Artur. Buzesti 22. 13 Septembri 80. Buzesti 2. 2116. str. str. 2133. Valeriu Braniste 9. Dinu Maria. Stefan 12. Bucuresti. 14. str. 2127. Cazarmii 87. 2119. Predeal. str. 7 apartamente. 10 apartamente. Sarat. str. Arionoaiei 54. 8 apartamente. Tutunari 3. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Episcopiei 2. 18 apartamente. Dumitrescu Nestor. 2123. 3 apartamente. 6 apartamente. David Ihil. str. Com. Popa Tatu 37. str. str. Caldari 21. 9 apartamente. Ferentari 4. str. 3 apartamente. Calea Grivitei 142. Piata Sf. 2131. Pallas 4. Dumitriu Vasile. 17 apartamente. 3 apartamente. 59. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. C. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Donsacut Alexandrina (Eugenia). Bucuresti. 2130. 4 apartamente. Dr. Brancoveanu 42. Iasi. 2114. str. Bucuresti. Mitrop Filaret 41 B. str. Dr. Piata Dorobanti 6. Bucuresti. Dorobantu Stefan si Maria. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2108. Sirenelor 57. Bucuresti. Vasile Roaita 25. str. Bucuresti. Bucuresti. Dinulescu I. str. 9 apartamente. . Bucuresti. Dafinescu Andrei. str. Dumitrescu Elena si N. 5 apartamente. Dobrescu Stefan. 7 apartamente. 2122. Bucuresti. C-tin Caracas 36. Donescu C-tin si Elena. Diaconul Coresi 9. 2132. str. A. str. 2113. Cantemir 57. Demetrescu Vergu Caliopi. Doliner Mihail si Bianca.2103. Danila Grigore. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente.

N. Bucuresti. str. Clucerului 23. Serg. Dudesti 253. Ion Ursu 30. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Zamora. str. A. Barbu Paltineanu 15. Barbu Vacarescu 75. Bucuresti. Maior Ene 6. C. Bucuresti. str. Dragoi Vladimir. Balcescu 3. 2145. 87. A. str. . Negru Voda 18. 3 apartamente. Popov 69 B. Dumitrescu C-tin. Dumitrescu Tache. Dimitrov 152. 2141. Damacshin Gh. 5 apartamente. Cal. si Maria. Braila. str. Lascar 23. Draganescu Traian. 24. 2163. Dumitrescu Anghel. Cal. Sinaia. str. 7 apartamente. Prof. 11 apartamente. 2139. str. Diamandi Natalia. 8 apartamente. str. Cal. Braila 9. 35. Bucuresti. str. Dragan Gh. Sinaia. 2159. Nic. 8 apartamente. Draie Zeno. Dan D-tru si Gh. 5 apartamente. Vasile Roaita. Intr. Mamaia. Boteanu 3. 4 apartamente. Ion Ghoca 3. Grigore Alexandrescu 8. 69 A. 20 apartamente. Dragulanescu Ana. Demetrian Sultana. Bucuresti. str. Vasile Lascar 146. str. Bucuresti. 7 apartamente. A. 2153. Maltopol 11. 129.. 2154. str. 2143. 3 apartamente. str.. Dumitrescu Vasilica. Furnica 9. Mihai Viteazul 119. str. 11 apartamente. Crisana 6. Claudiu 4. Rosetti 14. Naum Ramniceanu 27. str. Bucuresti. 2150. Furnica 10. Grivitei 238. Bucuresti. 274. 3 apartamente. 3. Grivitei 272. Dobrescu Elena. str. Sos. 8 apartamente. 69. Dudesti 85. Bucuresti. Cuza 84. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Orastie. Orient 9. Niculescu 42. Bucuresti. Dinu Sonia. Moraviei 8. str.. Arionoaiei 15. Bucuresti. Bucuresti. str. 13 Sept. str. M. 2157. Bucuresti. 2144. 8 apartamente. V. str. 10 apartamente. 2149. 2148. Bucuresti. Sos. Bucuresti. 2142. Cal. str. 2155. Panduri 115. 2164. Mendeleev 22. str. 2158. Cal. Dumitrescu Maria si Gh. 2160. Fratii Bratulescu 32 A. str. str. Parului 37. 2135. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Doicescu Ilie. str. A. Dumitrescu C-tin si Virginia. Diculescu Elisabeta. 30 Decembrie 11. str. str. Simu 4. 9 apartamente. 2137. 2138. Dumitrescu Dobrita si Ion. 20 apartamente. 2152. Damaceanu Georgeta. David Ion. Cal. Dumitrescu Stefan. Bucuresti. 2147. 2151. Poiana Tapului. 19 apartamente. Toamnei 23.. Cal. str. Mosilor 314. Cal. Militaru Gh. Aurel Vlaicu 166. Plaja. 2140. 3 apartamente. Bucuresti. Pantelimon 242. Wilson 13. Dan Denise. 2136. Bucuresti. 10 apartamente. Diaconescu Aristita. Dumitrescu Alex. Dimiu Radu. 8 apartamente. Bucuresti. str. 2146. str. str. Cal. str. Dobrita Ilonca. Intr. str. 7 apartamente. Eminescu 132. Bucuresti. 2161. 4 apartamente. Paris 4. str. 2162. 89.Marinescu 3. 2156. Grivitei 201. Carol Knape 53. 6 apartamente. str. Calarasi 124. Bucuresti. Dobrescu C-tin. 8 apartamente. Masina de Paine 26. Dudesti 235. B-dul Gh. Bucuresti. str. Docuzian Artin. Plantelor 11. str. 13 apartamente. Bucuresti. I.

Dumitrescu C. 9 apartamente. str. 13 apartamente. 2182. Zece Mese 7. Turbinei 17. str. Dimitrov Holeria. str. Badea Cartan 41. str. str. Bucuresti. str. 2197. Dragomirescu Mihail. str. 2194. Bucuresti. str. Demetrescu Anghel. 3 apartamente. Sos. str. str. 2185. Armoniei 10. Ion. Calea Mosilor 231. Dramandescu Ion. M. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. Plevnei 1. str. 2187. 8 apartamente. str. 11 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Aneta. Damian Niculae. Calarasi 241. Calea Mosilor 215. 2166. Dorojan Traian (Steliceanu). 2191. str. Bucuresti. 10 apartamente. 10 apartamente. 2192. Stalin. B-dul Republicei 7. 2173. str. 6 apartamente. Dorst Gh. B. 2190. 8 apartamente. Cuibisev 21. Bucuresti. Bucuresti. Dobrescu Ion si Ana. Donescu Eugenia. Mecet 48. Bucuresti. Sos. str. 2170. 58-65. 10 apartamente. Roseti. Serg. 2175. 2195. si Zoie. Bucuresti. Trei Scaune 27. 9 apartamente. Vitan 10. Danneberg Amalia. str. str. Elena. str. Sos. Bucuresti. 7 apartamente. A. Viilor 63. Bucuresti. Lahovari 9. Dimitriu B. R. Unirii 3. str. 37. str. 8 apartamente. Duica Mihail. B-dul Lenin 77. Lanariei 3a. 2198. str. Armoniei 3. 2188. 2186. Ion. 8 apartamente. Foisorului 108. Stef. 3 apartamente. Dinulescu Victoria. 2184. Dumitrescu Victoria. 3 apartamente. 5 apartamente. str. 12 apartamente. Muzeul Zambaccian 31.. Bucuresti. Dumitrescu Ion. str. 5 apartamente. Sos. 2178. 11 apartamente. Biserica Alba 7. 8 apartamente. 2181. str. Dumitrescu Spiru si Solo H. Romulus 36. Bucuresti. Aviator Tuica Vasile 46. str. 2172. 2193. Isvor 25. David Andrei si Sara. David Isac. 2199. Docos A. str. str. Ion Panturu 1. Bucuresti. str. Cal. C.2165. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Pop de Basesti 52. Bucuresti. Dragut Stan. 8 apartamente. 2196. Popa Soare 52. 5 apartamente. Halelor 5. Bucuresti. str. Delavrancea 4. Bucuresti. Avrig 58. 2176. str. Pantelimon 102 a. 2169. str. 6 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Dobrescu Georgeta. Pictor Obedeanu 35. Popa Soare 63. Bucuresti. Bucuresti. Nifon Balasescu 5. Intr. 8 apartamente. 9 apartamente. Dumitrescu Elena. Bucuresti. Olari 14. 5 apartamente. 11 apartamente. Popescu 9. Dumitru Costea. Bucuresti. Dumitrescu I. Elena 26. Bucuresti. Int. Ghenadie Petrescu 17. Al. Matei Basarab 29. 2180. Dimitriu St. 3 apartamente. Dumitrescu Ion si Elena. 2167. str. Stan Poetas 6. Dumitrescu C-tin. Constanta. Cerealelor Obor 77. 2183. Episcopiei 3B. Bucuresti. Dumitrescu Anastasia. str. 4 apartamente. Bucuresti. Samsarilor 13. Dumitru. str. 7 apartamente. Tache Ionescu 10. Basarabi 2189. B-dul Ghencea 3. David Samoila si Polixenia. Buzau. 2179. Dia Stelian. 2168. Sarat.. Bucuresti. 2171. Rahovei 238. Diminetii 1. Bucuresti. 2177. Artei 9A. Bucuresti. Bucuresti. Demetrescu Ion. Domnul Tudor 2. Bradului 47. 13 apartamente. Bucuresti. Silvia 20. str. 2174. 6 apartamente. str. Dumitrescu Stefan si Elena. str. Manu Cavafu 53. str. Colentina 39. . Bucuresti. Dobrescu Ion. Gh. Cal. Moreni (Prahova). str. Bucuresti.

Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Logofatul Taut 13. 2210. 14 apartamente. Ghenadie Petrescu 61. Daniil Dumitru. 2202. Bucuresti. str. str. Dumitrescu Maria (Mateescu). Dimitrie Onciul 14. Nic. 2207. Sos. str. str. Dumitrescu Vasile. 2205. 4 apartamente. Bucuresti. si I. str. 2213. str. 2 apartamente. Agricultori 4. 13 Dec. Viitorului 117. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2228. Gh. 11 apartamente. str. Dumitrescu Petra. Fluierului 40. 2232.2200. str. Aviator Th. Mihai Bravu 108. Drojan Ana. 30 Dec. Ion Maiorescu 52. 2229. Lanariei 3a. 3 apartamente. str. 2235. str. Dumitru Traian. Vasilescu 5. 7 apartamente. Ilie. Dumitriu P. Vacaresti 186. 2222. Bucuresti.. 2208. Constanta. si Maria. 8 apartamente. Dinu Todor. Sos. Cantemir 62. Bucuresti. Leon Voda 12. Uranus 132. Bucuresti. Dumitrescu Ion si C-tin. str. 4 apartamente. 2218. Dinuliu Petre. Costache Conache 22. 6 apartamente. Dimitrescu Lucian. 13 apartamente. Dona Ion. 2216. Dzodze Maria. Stefan cel Mare 210. 9 apartamente. Trifoi 21. Sos. 15. Bucuresti. Dimitriu N-lae. Dragomirescu Ana. Bucuresti. 2201. 2219. B-dul 23 Aug. Bucuresti. str. Bucuresti. 19 apartamente. Sos. Bella Brainer 90. 2223. Dobrescu I. Dragomirescu I. Calea Mosilor 278. Iliescu 20. Dumitrescu Florica. Teodor Speranta 111. str. Sandu Aldea 103. str. 15 apartamente. Dumitrescu Gh. 2206. Costache Balacescu 7. 6 apartamente. 7 apartamente. Dobrescu V. str. Bucuresti. 14 apartamente. Eugenia Statescu 7. 2225. Stan Poetas 49. Sinaia. Bucuresti. M. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2231. 2 apartamente. Campului 11. Matasari 16.. Toma. 3 apartamente. 64. 3 apartamente. I. Dobrovici Beatrice. 6 apartamente. Dumitrescu Iordan si Teodora. Cornescu 83. Dinu Oprea si Zoie. 2224. str. Bucuresti. 6 apartamente. si Eufrosina. str. Sos. 2204. Dumitrescu Ionel. Bucuresti. 2221. Rozmarin 22. Bucuresti. str. Bucuresti. Dinca Ion si Isopenco N. Bucuresti. Sos. 2203. str. str. Agriculturii 13. 8 apartamente. Calea Calarasi 5. str. 8 apartamente. 4. Bucuresti. 2215. 14 apartamente. Dumitrescu Maria. Bucuresti. 2217.. str. 7 apartamente. Pantelimon 199 a. 2226. 10 apartamente. Cal. Popa Soare 19. Bucuresti. 2233. 13 apartamente. 129. Bucuresti. 5 apartamente. Alba Iulia 19. Tepes Voda 89. Dristorului 87. 2230. Sos.. str. Capit. Stefan Mihaileanu 20. Dabija Minerva. Sos. Titulescu 106. Dumitrescu Vasile. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. str. Dumitrescu Elena. Mihai . Dumitrescu Stefan. 2209. David Aizic. Bucuresti. 2227. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Jak Lahovari 15. Dolidachis Sotir. Donescu Alexandru si Virginia. Diculescu Andrei. 4 apartamente. Dumitrescu Vasile. Bucuresti. 3 apartamente. Dinescu Gh. 2214. Colentinei 156. Bucuresti. 6 apartamente. Mihai Bravu 15. Tepes Voda 56. 7 apartamente. 2211. 6 apartamente. 2234. str. 8 apartamente. 25. Bucuresti. str. 2220. 2212. Mihai Bravu 9.

4 apartamente. 2241. Bucuresti. Drimer Leivi si Iulia. 2245. Dumitrescu I. Austrului 54. Dobriceanu Maritta. 2257. str. 42. Serg. Bucuresti. 2264. Bucuresti. Serg. 4 apartamente. str. Sahia 26. Dumitrescu Jilea. str. Bucuresti. Dona Cella. 8 apartamente. Dobrogeanu Gherea 6. Dumitru Ilie. Dobrescu Virgil si Elena. Bucuresti. str. Stefan Mihaileanu 5. 13 apartamente. Poteras 9. 2266. Alex. I. Bucuresti. Bucuresti. Dragan Ion si Sofia. str. str. Sos. 2244. 4 apartamente. Toamnei 115. Calea Calarasilor 289. Dramba Ion. 2255. Demetrian Lucia Fecioara. Bucuresti.. str. Apolodor 2. str. 2249. str. 30. 2261. 2252. Dragomirescu Gh. apartamente. 3 apartamente. Calea Giulesti 48. str. Calea Mosilor 54-56. 4 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. G. 5 apartamente. 2248. 6 apartamente. Dermer Ella. 37. str. 3 apartamente. Davidescu Maria. 6 apartamente. Viitorului 189. 6 apartamente. 2262. Bucuresti. B-dul Maresal Tolbuhin 36. Sinaia. Drosseler Ella. str. Muzeul Zambaccian 14. 2259. Dr. 2254. Bucuresti. Schitul Maici 18. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. 2260. Dumitru. Vulturilor 47. 2250. str. 2240. 2239. 85. Bucuresti. Maior Alex. Amzei 20. Dumitrescu Sofia. Alexandru cel Bun 15. Bucuresti. Dumitrescu Luiza. Popoescu Gh. 7 apartamente. Davidsohn Berta. Davidovici Ghindu. str. Bucuresti. Dakesian Minas. Colentina 3. 2258. 2253. Bucuresti. str. 7 apartamente. D.Bravu 16. 4 apartamente. 11 apartamente. str. Dragomirescu C-tin. . Sevarda Ion 12. str. Palade 67. Bucuresti. Bucuresti. Doiciu N-laie. Bacau. 10 apartamente. Piatra Arsa 2. Bucuresti. 2236. str. Barbu Lautaru 12. Cal. 5 apartamente. 5 apartamente. Sos. Damian Virgil si Margareta. Iancu Capiteanu 27. Gh. 28 apartamente. 2251. str. 2256. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Arghel Gheorghe 5. 2238. Dichter Cornelia. Alea Mantuleasa 3. 2243. Bucuresti. str. Dumitriu Luiza. Marcovici 9. 3 apartamente. Masina de Paine 4. 2246. 3 apartamente. Bucuresti. Dumitru Varvara. str. str.. 2247. Chiristigii 24. Bucuresti. Frimu 16. Dumitrescu N-lae. Bucuresti. str. str. str. 107. Victoriei 147. Targoviste. Dumitrescu Lucia. Dumitrescu Gh. str. D. G-ral Angelescu 103. Mihai Bravu 264. Bucuresti. 3 apartamente. Nanu Ramniceanu 22. Staniloiu 2. Calea Victoriei 83. str. B-dul Republicii 67. 1 Mai 98. Calea Dudesti 18. Campeanu 23. Spatarul N-lae Milescu 37. Dumitrescu (Zorofescu) Maria. G-ral Dona 22. Dimitrie Stan. Bucuresti. 3 apartamente. Ilie Pintilie 19. Carol Davila 74. Vasile Lascar 77. 2263. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 2265. str. 16 apartamente. str. 2237. Dumitrescu Elena. 2242. Radu dela Afumati 74. Sinaia. str. 105. Onciu 21. C. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.

str. 103. str. Calea Mosilor 38. Dumitriu Alex. 2280. 2278. 4 apartamente. B-dul Stalin 87. Bucuresti. Radu dela Afumati 25. Bucuresti. Dincevici Toma. 2276. B-dul Maresal Tolbuchin 155. 8 apartamente. . Donescu Alexandrina. 28. Mihail Bravu 167. Bucuresti. Grivitei 238. 5 apartamente. Crizantemelor 6. str. str. Bucuresti. Fluierului 40. str. Dragotescu Traian. Bucuresti. B-dul Dacia 5. Bucuresti. Pitar Mos 21. Gutemberg 4. str. Docteur Simon. str Romania Muncitoare 23. 8 apartamente. str. Dornei. 2288. 2295. 2291. Hagi Ghita 102. str. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 2269. Baratiei 40. Dimitriu Virgil Souie. Bucuresti. Porumbacu 34. Cap. 10 apartamente. str. Anastasie Simu 4. Bucuresti. 2279. Episcopul Radu 29. 2286. str. Debruyrker Jan Alfred. Dragulescu Ion si Elena. 4 apartamente. G-ral Angelescu 2. Vasile Carlova 9. Aleea Marin 4. D-tru Nic. Stirbei Voda 23. Botezatu 3. Dumitrescu Alexandrina. Calea Mosilor 166. Logofatul Tautu 4. Bacau. Alexandrescu 14. Delea Veche 15A. 5 apartamente. Diaconescu Ion. 2296. Matei Voevod 130. 100. 8 apartamente. Constantinescu 8. str. Damianoff Marin. 2268. 5 apartamente. 5 apartamente. 2299. apartamente. Buc. 2297. Dragos Nicolae. 6 apartamente. Calarasilor 149. 18. str. str. 2293. str. Bucuresti. Bucuresti. R. 4 apartamente. str. 4 apartamente. str. 2287. Dumitrescu Elena. 2282. Th. Banu Manta 30. Petru Maior 76. 4 apartamente. Dumitrescu Ecaterina. 5 apartamente. Chiristigii 14. 2275. Grivita. Dumitrescu Tanase. str. Bucuresti. Doglioi Iuditta. Gr. str. str. Avrig 10. 5 apartamente. 2298. Bucuresti. Dragomir Nicolae. 2290. 2272. D-tru. Bucuresti. Damian Nicolae. 2285. Bucuresti. si Elena. Drugeanu C. str. Bucuresti. 35. Sirenelor 67. Bucuresti. 16. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 2273. str. Episcopul Ilarion 18. str. Bucuresti. Valcea. str. Bucuresti. Cal. 2284. 4 apartamente. Dorobantu Gh. 130a. Intr. 5. 7 apartamente. 5 apartamente. str. Diamandi Alexandrina. Dezideratu Georgeta. Bucuresti. 4 apartamente. str. 2270. 2294. Bucuresti. Bucuresti. Precupetii Vechi 1. Bucuresti. Dorojan Gh. Bucuresti. str. 4 apartamente. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. M. Dumitrescu Radu. Turda 66. 2292. Maresal Tolbuhin 129.. Daniel Avram.2267. str. Dumitrescu Alexandrina. 2271. str. Bucuresti. Bucuresti. Mircea Voda 33. G-ral Magheru 43. Bucuresti. Traian 145. 2281. 5 apartamente. Bucuresti. Turda 209. Speranta 44. I. 2277. Eroului 13. str. str. Intr. Daniil Bercianu 6. 2289. Cal. Zece Mese 21. Muntii Tatra 10. str. 4 apartamente. Dumitrescu Petruta. V. Bucuresti. Dragomirescu Ilie. str. Diaconu Olimpia. Bucuresti. 2274. Smardan 43. str. Calarasi 90. 11 apartamente. str.. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Vasile Lascar 33. str. Dragomirescu C-tin si Elena. Drancea Lazar si Paula. 6 Martie 3. str. Cal. 5 apartamente. Dobrescu Vasile. Bucuresti. 2283. str.

30 Decembrie 11. 2315. Grivitei 183. 2321. Bucuresti. 12 apartamente. Cal. Bucuresti. Col. Aleia Suter 22. Bucuresti. Bucuresti. G. Djidjeff Eugenia. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 2332. Moruzi Voevod 15-a. A. Sos. Demetrescu Aurelia. Antim 37. str. 4 apartamente. Giurgiului 33. Dr.. Bucuresti. Draghicescu 17. Bucuresti. Popov 33. Bucuresti. 9 apartamente. Dr. 2323. . Transilvaniei 3. Davidescu Th. str. Dumitrescu Vasile si Eufrosina. Toamnei 61. 4 apartamente. Nehoiasi 24. 5 apartamente. str. Dumitriu Ion si Maria. str. 13 Decembrie 4. 2327.. Timpului 12. Vrancea 5. 3 apartamente. Stefanesti. 4 apartamente. Turda 192. str. str. Dranket Julieta. str. Bucuresti. Bucuresti. 2316. Th. Sos. str. 2302. 3 apartamente. Dorobanti 198. Povernei 38. Dincescu Vasile. Sos. str. Dobreanu Eliza. str. Stirbei Voda 164. Bucuresti. Voluntari. Bucuresti. Babes 7. 2301. str. str. str. Vasile Tarpo 3. Bucuresti. Bucuresti. str. Traian 14. str. Spl. Dran C. 2300. Ing. Davidescu Neagu. 51. Bucuresti. Independentei 84. 4 apartamente. Diamandi Cristea. B-dul Gh. Dumbrava Rosie 1. Bucuresti. 6 apartamente. 2304. Diaconescu Mihai. 4 apartamente. 2325. Duhalma Iordache. 3 apartamente. Dimitrov 146A. Bucuresti. Dragotescu C-tin. Bucuresti. Nerva Traian 49. Teatrului 4. Mihai Bravu 36. str. Dunea N. Sos. 2317. Dreyfus Louis. 3 apartamente. Dobre Ion. str. str. str. 2308. Bucuresti. 2305. str. 1 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Ion. str. Baneasa. str. Dacopol Panait. 2307. 2310. Zablovschi 7. B-dul M-sal Tolbuhin 90. 2306. 5 apartamente. Calea Mosilor 121.str. G-ral Magheru 26. N. 3 apartamente. Constanta. Cernavoda. str. Dragomir C-tin. I. Ureche 1. Sirenelor 35. Dobrin Elena. 14 Martie 51. 2322. str. Speranta 129a. 2320. 4 apartamente. Predeal. Bucuresti. 9 apartamente. Durian Alice. Djamo Grigore. Druia Iuliu. 3 apartamente. 2314. str. 17. Drobekirian. Com. Trei Scaune 15. Doamna Ghica 125. Bucuresti. Cluj 51. 5 apartamente. Dimitriu Eufrosina. Diaconu Niculae. str. str. V. Magurele 192. 2303. 3 apartamente. 2330. Bucuresti. str. Dinulescu Aurelia si Ion. str. 2311. Bucuresti. Bucuresti. Dragomir Crasna si Gh. str. 2319. str. Doiciu Grigorescu. Bucuresti. Pasculescu Tei 48. Deniki Ioan. 2324. Brezoianu 3. Barbu Lautaru 39A. Bucuresti. Agricultori 42. 8 apartamente. 8 apartamente. 2331. Victoriei 95. 2326. St. 8 apartamente. str. 2309. Dumitriu N.. 2329. Cal. Traian 220. Alex. 4 apartamente. Lenin 39. 4 apartamente. 2312. Bucuresti. Duca 15. Dumbrava Rosie 2. str. Bucuresti. Al. 2318. Bucuresti. 2313. str. Galati. Ferdinand 8 sau 88. Dascalu George. str. Balcescu 3. Buc. Bucuresti. 2328. 8 apartamente. Papazoglu 37. str. str. Dimitriu Paul. Bucuresti. Bom. 5 apartamente. Prof.

13 apartamente. 2348. 154. Bucuresti. 5 apartamente. str. Draganescu Viorica. 2334. Lucaci 43. Dolinchi Mihail si Angela. str. Vanatori 26. A. Militar 9. str. Dumitrescu D. str. 2361. 2355.. 5 apartamente. Dima Liliana. Viitorului 14. Bucuresti. 2338. Dumitrescu Stefan. str.. 4 apartamente. 2356. str. Dumitrescu Ion Militari. str. Bucuresti. 5 apartamente. 19 apartamente. 5 apartamente. 9 apartamente. str. Dumitrescu Victor. str. Dumitrescu Alexandrina. Aleia Forturilor 3. 3 apartamente. Traian 2. Lueger 24. Dragus George. str. Ec. str. 2365. Bucuresti. 5 apartamente. Dineman N. Elena Cuza 105. 10 apartamente. 2364. str. Bucuresti. 2352. C. str. Alex. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Dumitrescu C-tin. 7 apartamente. 2337. Draganescu Petra.2333. 2343. Bucuresti. Bucuresti. 22 apartamente. Popa Savu 6. Dobrogeanu Elvira Garvescu. Edgar Quinet. Poenaru Bordea 18. 2349. Macedonschi 10. str. str. Dantz St. 2344. Bucuresti. Grig. 2342. Maria. Bucuresti. Bucuresti. Dumitru Alexandru. 2347. Bucuresti. str. Bucuresti. Ion. str. Bucuresti. P-ta Dorobanti 6. Dumitrescu Paulina. 3 apartamente. 2362. Paris 33. str. 2360. str. Calea Grivitei 276. Bucuresti. 19 apartamente. 2353. Bucuresti. Suvenir 6. Bucuresti. Bucuresti. Dociu S. str. 2358. Ion Taranu 7.. 2363. Rosetti 14. Dobrogeanu I. si Maria. str. 4 apartamente. Coloniei 4. 2357. Draganescu Paulina. str. D-trescu 6. Marasescu 23. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Diaconescu Alex. str. Gherea. Bisericii 47. 5 apartamente. Dragomirescu A. 2350. Apolodor 12. 2359. Bucuresti.. 14. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Maior Campeanu 16. Alexandrescu 90. Aleia Proc. 5 apartamente. 16 apartamente. Sevastopol 18. Claudiu 3. Bucuresti. 2339. 17 apartamente. 2351. B-dul Pache 156. Dumitrescu D. Bucuresti. Mizil. Dumitru Grigore. str. 4 apartamente. Busteni. 10 apartamente. Elizeu 12. Demetrie 12. 2341. str. Instit. Alex. Bucuresti. str. Bucuresti. Med. A. B-dul Marasesti 43. Spatarului 28. 2354. 9 apartamente. Serban Voda 15. 8 apartamente. 30 Decembrie 43-45-47. 2 apartamente. Balcescu 57. Dobrogeanu Gherea 25. Cezarescu 51. Modrogeanu 8. 2335. Sti Apostoli 38. Stirbei Voda 96. 28 apartamente. Eugen Statescu 7. Draganescu Felicia Elena. 6 apartamente. . str. str. str. 2340. Constanta. Constanta. Viitorului 114. Bucuresti. 3 apartamente. Marcu Aureliu 20. Derisee Vatos. Bucuresti. Bucuresti. 2345. Bucuresti. Calea Grivitei 325. B-dul Banu Manta 60. Bucuresti. Const. Zidurilor 23. Bucuresti. Cpt. Militari. str. Nic. str. 4 apartamente. 2336. Daniel Jean. Dumitrescu C. Dhicescu Ana. Dimitriu George. Dragan Jianu si Niculina. Calea Mosilor 290. Haia Lifschitz 3. Dumitrescu Jean. Bucuresti. Andrei Muresanu 22. Aleia Poet. 5 apartamente. Bucuresti. Demer Oscar. Caragiale 3. 2346. 5 apartamente. str. Delavrancea 5. Dutulescu Stroe Ioan.

Braila. Puscasului 58. Antoneta. str. B-dul Republicii 92. Dumitrescu Dumitru. Sf. 2381. Bucuresti. Clopotarii Vechi 31. Ecat.. Diamand Gogu si Maria. 5 apartamente.. G-ral Angelescu 102. 2377. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Drosescu Ioan. Bucuresti. Sos. Bucuresti. 2391. 4. Sinaia. Mogos Vornicul 4. str. 3 apartamente. Dumitrescu Traian. Florescu 1. Maria. Cal. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. Stefan Stoica 49. 2380. str. Sft. str. str. Bucuresti. str. Radu 43. 5 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Adrian. Bucuresti. str. Dumitrescu A. Cal. Aristide Briand 12. Eminescu 129. Slobozia Ialomita. 19 apartamente. Iulia Hasdeu 14. Draganescu Petre si Florica. Dutescu Mihail. B-dul Republicei 45. B-dul G-ral Magheru 43. 10 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Donta Pop Ana. Luiza. 4 apartamente. Duca 88-90. 2373. 2395. Lizeanu 18. Bacani 6. 2369. Colentina. M. Furnica 5. Bucuresti. 3 apartamente. Dragus Gh. Bucuresti. Furnica 22. str. fosta Regala 12B. 5 apartamente. Polona 21. C-tin 26A. Dobrescu Stefan. 6 apartamente. str. Serg. Grivitei 91. B-dul Banu Manta 3-1. Dragos Niculae. Finlanda 9. Calarasi 58. G. Stirbei Voda 15. Leonida 14. str. Dumitrescu Gh. str.. Apostoli 11. Galati. 2 apartamente. Grivitei 362. str. Bucuresti. I. str. 2382. 212. 11 apartamente. str. 2367. str. Demetrescu Ion si Maria. str. 2374. Dorobanti 116. Bucuresti. Teiul Doamnei 46. Belgrad 2. Demetrescu Dian C-tin. 2390. Italiana 13. Armeneasca 45. 2379. Sinaia. Calea Grivitei 230A. str. 2378. Th. 13 apartamente. Brezoianu 38A. Sinaia. 2392. str. Dumitrescu E. str. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. str. 4 apartamente.2366. Bucuresti. cal. Draganescu Florica. . 2388. str. Bucuresti. Maior Ganescu 6. Cal. Stef. I. cel Mare 226. str. Luterana 13. Cal. Alex. 4 apartamente. str. str. str. Dura Dumitru. str. str. str. 2394. 2371. str. Danielescu Gh. 3 apartamente. Basarab 128. Pamfil Nastase 11. Demetriade Alice. 2393. 2372. 60. 2389. 2387. Dudescu Gh. Dudescu Angela Lucia. Bucuresti. 1 Mai 163. 17 apartamente. Uranus 18. Bucuresti. str. Dobrescu Mihail. Duta Dr. Alex. Busteni. Wilson 15. 3 apartamente. 2368. Sahia 40. Bucuresti. Sinaia. 3 apartamente. Aristide Briand 12. Bucuresti. Djabira Elena. Bucuresti. Ion Cuza 49. str. str. str. 2384. Temisana 42. Dorobanti 154. Furnica 7. 2370. Bucuresti. Episc. Bucuresti. Dimiu Ana. Bucuresti. 6 apartamente. Dobrescu D. 2383. Sincai 2. 6 apartamente. str. 7 apartamente. str. Dincu Angela si Maria.. Bucuresti. Aurelia. Gen. 2386. Diaconu Vladimir Vasilica. Sos. Afumati 1. 4 apartamente. 2375. str. 7 apartamente. Sos. 3 apartamente. Dumitrescu Stere. 2376. 2385. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti.

str. Gh. Duca 12. 4 apartamente. Davidovici David. 15 apartamente. Snagov. 4 apartamente. 4 apartamente. 2417. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.. Popov 79. Bucuresti. Dobrescu Maria si Paul. Dadureanu Ecat. vila H. 5. M. str. 27. 2400. Decuseara Eugen. str. str. str. 2 apartamente. A. Bucuresti. 13 Decembrie 29. 3 apartamente. 2 apartamente. Piata Alex. str. 2396. str. Aristide Briand 12. Bd. Bucuresti. 2414. str. 3 apartamente. Bucuresti. Logofat Udriste 15. Dinerman Cecilia. Draganescu Alexandra. Frumoasa 52. 2409. 2419. Draghici Ion. Stefan Gheorghiu 12. Bucuresti. Aleea Pictor Vermont 1. G. Wilson 15. . 2406. 2405. Cristian Tell 16. C-tin. Lipscani 100. Dobrescu Dem. Vasile Roaita. Bucuresti. Plevnei 26. Calea Mosilor 86. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 2412. Dumitrescu Barbu. 2 apartamente. Bucuresti. Dima Margareta. Davila Georgeta. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Ionescu Gion. Draculis Andrei. cal. 12 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 2401. Dumitrescu Gh. Radulescu. Dumitrescu Jeana. Jianu 74. Bucuresti. 6 apartamente. Cernavoda. Lahovari 5A. 2423. Filimon Sarbu. 3 apartamente. 3 apartamente. 2399. Bucuresti. Constanta. str. 2404. 2415. I. str. Mihai Bravu 12. str. Dumitrescu Nicoleta. Snagov. Bucuresti. str. 5 apartamente. Palade 1. 2422. Sf. Bucuresti. str. Viespari 45. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Lascar 78. Aristide Briand 12. Romana 61. 4 apartamente. Bucuresti. I. Bucuresti. 2413. str. Dumitru Eliza. 2418. Jules Michelet 25. 2 apartamente. 4 apartamente. str. 2408. Dragoniu Elena. 2402. Popa Tatu. Valeria. 2397. str. str. 2410. Batiste 11. Dumbrava Rosie 5. 2398. Dumitru Nicolae. str. 3 apartamente. Titu Maiorescu 3. 2 apartamente. Dutescu Romulus. 2421. str. Aurel Vlaicu 20. Dimitriu Maria. Serg. Eminescu 39. str. str. Harsova. Dobrogeanu Gherea 6. 2420. 2416. 2411. Dobrescu Alexandrina. str. Sos. Stefan cel Mare 218. Sinaia. Dimitriu Maria. Bd. Dobresti. str. Robert de Fleur 3. 2407. str. Dracea Ion prin Miladina. 8 apartamente. str. Bucuresti. Dumitrescu Venia. 2403. Episcopiei 3. Deverel Cornelia. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Masaryk 32. Sandu Aldea 99. Constantin 27 A. Davidescu Olga. Paul Greceanu 25. 11 apartamente. str. 91. str. G-ral Manu 1.. Dionisie Lupu 12. 27. Th. Gara Murfatlar. str. Maria Roseti 55. Tulcea.Stalin. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Romana. A. Bucuresti. Dinischiotu Anastase. Balcescu 32-34. Stan Florea 2. 2424. Brezoianu 29. Dumitrescu S. 5 apartamente. str. str. Sincai 2. Dudulescu Ecaterina.a.

Popa Soare 35. str. Cosminului 18. Vasile Iosif 56. Cuza 30. 2431. 6 apartamente. Deleanu Th. Dima Ion. Dumitrescu D. I. 2 apartamente. Bucuresti. Aneta. Dumitrescu Alex. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 16. Bucuresti. str. str. 2450. 4 apartamente. Dionisie Lupu 65. 2 apartamente. Cal. str. 2447. Dragomirescu S. str. Gl. str. Bucuresti. Danielopol Daniel. 2427. David Aizic. Batistei 36. 2432. Dufala Elza Ersilia. Gh. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Dracea D. 3 apartamente. Magheru 43. 74. 2448. Vasile Roaita. Sucului 3. str. 6 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Romeo si Ecaterina. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. Campina. Niculcea 4. 13 apartamente. Bucuresti. str. Draghicescu. Mihail Eminescu 75. str. Dragnea Nicolae. 2426. 14. Lahovari 5A. Dabahian Karug. Dragomirescu Maria. str. Lascar Catargiu 26. Dan Carmen. Bucuresti. Meteor 40. 5 apartamente. Baratiei 34-36. str. 2444. Dorobanti 93. 2438. Bucuresti. 2439. Dinescu Teodora. 4 apartamente. Bucuresti. Corneliu. Cluj. Polona 67. str. str.2425. Dobre Josefina. str. Cal. str. 2 apartamente. str. 2430. 2435. 2445. Bucuresti. Grivitei 506. Vasilescu 5. Breaza. Sandu Aldea 98. 13 apartamente. Toamnei 50. Popa Savu 68. I. 2454. Alex. 4 apartamente. str.. Dumitrescu Gheorghe. str. Bucuresti. . Serban Voda 15. Doneaud Ernest. str.. Marasescu 39. Aleia Mitropoliei 1. Bucuresti. Aleea Zoe 3. Piata Al. Stefan Gheorghiu 8. Danilescu Serban. Bucuresti. 2443. Vasilescu 88. 4 apartamente. 11 apartamente. I. Dumitrescu Gh. Bucuresti. 2451. 2434. Sahia (Piata) 3. str. str. Boteanu 3. Constanta. Jules Michelet 1. 6 apartamente. str. B-dul Dacia 1A. Bd. Popa Lazar 19. Bucuresti. Cap. 6 apartamente. 2442. str. str. Cal. Dobrescu D. Turtucaia 1. Gyulai Pal 8. Cuza Voda 5. Gl. 2449. 2452. Salcamilor 14-16. str. str. str. str. 2440. Bucuresti. Dumitru Mihaila. 2437. str. Dr. 11 apartamente. Bucuresti. 2433. Dumitrescu Nistor. Teodoroiu 63. str. str. Diamandescu I.. Dinel Floru. Dinulescu Florea. (Baldovin). Bucuresti. Radu Voda 6. Bucuresti. Bucuresti. Cpt. Capit. 2441. 2446. 8 apartamente. 2429. Bucuresti. Episcopiei 6. str. str. str. Dumitrescu Ana. 2 apartamente. str. str. str. A. Bibescu Voda 12. Bolintineanu 5. 45 apartamente. str. Bucuresti. Oprescu 19. Ion. Diamandopol Ioana. Bucuresti. Bd. Sos. Cosbuc 18. 2436. Ecat. 14 apartamente. Desliu Gheorghe. 2428. Toamnei 67. 3 apartamente. 5 apartamente. Dumitriu Vasile. 2456. 5 apartamente. Colentina 145. str. Aleia Mitropoliei 1. Cameliei 36. Brezoianu 27. Cuza Voda 5. Bratianu 18. Marin si Maria. str. Sinaia. str. Cantacuzino 21. Lt. 2 apartamente. 4 apartamente. Drugescu Virginia. C. str. 3 apartamente. 2453. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. Braziliei 11A. 4 apartamente. 104. Stirbei Voda 106. 2455. Bucuresti.

Eschenazi Isac. Bucuresti. 7 apartamente. 2485. 2462. Eisner A. 6 apartamente. Endes Ana. Aleea Titus 5. 2 apartamente. Calea Victoriei 208. Esanu M. 2458. 2461. Bucuresti. Eldestein Alfred. si Maria. 2472. 3 apartamente. Economu Ana. 2465. Enescu Gh. Bd. Moise Nicoara 18. Enescu Manda. str. Silivestru 50. 3 apartamente. Eftimescu Sabin. 2484. 3 apartamente. 2487. 11 Iunie 3. Bucuresti. str. str. str. str. Vasile Lascar 123. Bucuresti. str. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu. Eftimie Gheorghe. str. Emanoil Ecaterina. Alex. Bucuresti. str. Luminei 8. Enescu Aura. Koch 6. Bucuresti. 14 Martie 25. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Mihail Eminescu 17. Dorobantilor 10. Bucuresti. Aleea Mantuleasa 13. str. Vigilentei 8. Intr. 12 apartamente. Zefirului 11. str. Betty. str. 2470. str. str. Bucuresti. 15 . Beldiman 2. str. 5 apartamente. Olteni 22. Eckhardt L. str. Bucuresti. Vitan 4A. 2490. 2463. Bucuresti. D-na Chiajna 9. Logofatul Tautu 65. Eftimie Teodor. Ioan. Valeriu Braniste 11. 12 apartamente. Etmekdjian Dieran. str. str. 2482. 2459. most. Bucuresti. 2478. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Elian Margareta. 2466. 2486. 2488. 2 apartamente. Enescu Mircea. 11 apartamente. sf.2457. 2471. 2476. Calugareni 1. G-ral Angelescu 2. str. 6 apartamente. Teodor Aman 21. Maior Gurascu 8. 4 apartamente. 6 apartamente. Calea Grivitei 33. Bucuresti. Eustatiu M. Stefan cel Mare 27. 3 apartamente. Erdinger Leonard. 26. 11 apartamente. 2 apartamente. str. 2464. str. Popa Nan 3. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 2474. Bucuresti. Vasile Lascar 56. 6 apartamente. Sf. 2460. Economu Jean. Bucuresti. str. 2489. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. 11 apartamente. 2468. Calea Mosilor 138. Matei Voevod 3. 2473. Smardan 18. Buzesti 49. 2467. Libertatii 14 bis. Cazarmii 54A. 9 apartamente. Teodor Aman 11. Enescu I. Elena. str. Bucuresti. Orascu 1. str. Bucuresti. Franklin 9. D. Bucuresti. Bucuresti. Eramian Ohanes si Ara.. 2 apartamente. Bucuresti. Enciu Alexandra. 2479. Bucuresti. Dobrescu Alex. Elefterescu Mircea. E. Vineri 12. Eminescu 157.. Palade 60. 2475. sos. 5 apartamente. 3 apartamente.. Sabinelor 57. 14 Martie 14. 3 apartamente. Bucuresti. Enescu Constanta. str. 2481. 2480. 16 apartamente. str. Eschenasi A. str. str. 4 apartamente. Eleritheriade L. Eliad Robert George. str. Bucuresti. Moruzi Voevod 10. Eremie Constanta. 5 apartamente. Dr. Suvorov 2. 2477.. 2483. Bucuresti. str. Gh. str. Enciulescu Elena. 12 apartamente. Eisen Hendler Dora. Bucuresti. Enescu Eufrosina. Bucuresti. M. 2469. 11 apartamente. str. str. Stefan 4. Enescu Cristache most Enescu Alexandra. Bucuresti. str.

Colentina. Leonida 4. str. Spirea. Esig Isac. Bucuresti. Emanoil T. str. 2515. Eliescu Sidonie. C. F. 2506. Bucuresti. Progresului 2. str. str. 4 apartamente. 2492. Bucuresti. Bucuresti.. Momuleanu 16. Lipscani 59. Selari 18. Povernei 39. Antim 8. Manea 2. 3 apartamente. C. Selari 12. Bucuresti. B-dul Banu Manta 82. 2499.apartamente. 3 apartamente. 24 apartamente. 4 apartamente. str. Atena. 2497. Enachescu Dumitru. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. 2493. Emanoil E. 5 apartamente. Valeriu Braniste 44. Bucuresti. Blanari 14. Bucuresti. str. Sofica. B-dul Banu Manta 73. Aleea Alexandru 19. str. Bucuresti. str. Einstein Isvod si Henri. 2516. 2508. Bucuresti. 5 apartamente. str. 2518. C. 7 apartamente. Bucuresti. Roseti 14. str. 6 apartamente. 2519. 10 apartamente. str.. 3 apartamente. str. 2517. str.. Filipescu 44. 2505. Bucuresti. 19 apartamente. Muzeul Zambaccian 11B. Trinitatii 55. str. 2495. str. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Enescu Gheorghe. Independentei 60. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Elefterescu Christ si V. Enachescu Gh. Cal. str. Enache Vasile. Bucuresti. Eliade Florica. 6 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Pictor Romano 12-14. Eschenasi Frieda. N. Gh. Eftimiu Achil. str. Oitelor 22. str. str. Elefterie Mircea. str. Berthelot 14. 2500. Adamache 16. 2502. Sinaia. Eiser Jacues. str. 2491. str. Pantelimon 151. V. Londra 3. 2503. 2496. str. str. Snagov Ilfov. Hristu. 2507. 4 apartamente. 2512. Dr. 2494. str. 6 apartamente. Elias Cecilia. Bucuresti. Robescu 15. str. str. Einisberg Osias Jac. Ilie Pintilie 17. Bucuresti. 4 apartamente. . Gabroveni 10. 4 apartamente. Trifoi 14. Engler Denta. Bucuresti. str. spl. 14 apartamente. Escher eduard.. Enache Constantin. Estreiff H. Stefan 2. Piata Sf. Frunte Lata 27. Udricani 17. Calea Dudesti 99. 12 apartamente. str. A. Filiti 6. Log. Elmarian Araxi. 17 apartamente. Bucuresti. A. Fecioarei 11. 2520. Gh. str. Bucuresti. Eremia Cortel. Economu C. Aleea Vitejiei 12. Udriste 10. Calea Mosilor 124. Dumitru Orbescu 6. Emilian Maria. str. Rosetti 27. Erena P. str. Nerva Traian 63. Felix 113. Dumitru. Lunei 6. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. 2513. Karl Marx 21. 4 apartamente. Calea 13 Septembrie 105. Dudesti 90. 2509. 2514. 2511. Bucuresti. 16 apartamente. Roma 18. Cosbuc 59. Eftimiu Spirea si P. 2504. Sos. Ploiesti. Bucuresti. Romulus 3. 4 apartamente. Bucuresti. str. 2501. Evgos Narcis Niculae. b-dul Republicei 25. Paleologu 24. Domnita Anastasia 7. str. Eftimiu G. Timisoara. str. Com. 2498. Bucuresti. Niculae Florea 23. Eisen Jean. 2510. Bucuresti.

Elenescu V. 2545. Bucuresti. str. Calea Mosilor 251. str. Bucuresti. Emflian Iosif si Pusu. 50. Elias Adrian si Aneta. 257. Donici 9. Nic. Bucuresti. Deces-Boala. Brasov. str. 3 apartamente. str. Predeal. Erbiceanu Constantin. Enescu Metaxa Aglaie. str. 5 apartamente. Endorle Carlo. 2536. Cap. str. Ottoi 2. 4 apartamente. Cloplia 70. Sahia 2. Popa Soare 16 A. Calea Serban Voda 30-32. 2532. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Elena Teodor. Vasile Lascar 48. 5 apartamente. 9 apartamente. Justitiei 74. 2542. Stirbei Voda 17. str. str. Titulescu 165. 2525. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Enache Ion. Bucuresti. Enachescu Mihail. Dimitrie Onciu 16. str. 3 apartamente. 2533. 2538. Erlich Ana. Gh. 3 apartamente. Aviator Sanatescu 47. Intr. Dumbrava 1. Zefirului 3 A. Balcescu 25. Enaceanu Constantin. 5 apartamente. N. Constantin 3. Eustatiu Magdalena. Smardan 18. 2524. Vineri 6. str. 2546. Calea Grivitei 245. Bucuresti. Al. Craiovei 101. Bucuresti. 2541. Efraim Magdalena. Ernestina Zenther. 2539. Bucuresti. Calea Rahovei 259. Elias lazare I. sos. Elefterescu Gheorghe. N. Dosoftei 56. Bucuresti. Mitrop. Postelnicului 3. Bucuresti. Bucuresti. R de ajutor. Bucuresti. 2534. 2544. Intr. str. 4 apartamente. str. str. str. Bucuresti. 2527. Beldiman 2. str. Eliade Nicolae. Bd. Calea Grivitei 176A. Etmekdjian Mignetian. Elefterescu Ecaterina. Bucuresti. 3 apartamente. Petru Maior 59. Dr. Ermeliu Petre. Tolbukin 118. 3 apartamente. 6 apartamente. Abrud 139. Aviator Sanatescu 47. Epureanu Ion. Bd. R. Enescu Carol. 2548. str. Argeana 4. str. Expresul Societate C.2521. 2528. 7 apartamente. str. Enaceanu Costin. str. Bucuresti. 2535. Popov 106. Maria Rosetti 36. 2523. str. E. Olga Bancic 3. Sft. str. str. 11 apartamente. Al. 6 apartamente. str. Elianu Adolf. 6 apartamente. 2543. Bucuresti. 2540. 3 apartamente. str. Boteanu 3. Benes 2C. Evolcianu Nicolae. Galati. Vergului 5. str. Sf. Bucuresti. Emilian Marin. 4 apartamente. str. 2551. Antim 54. str. Eufrosina Poteca 48. 2531. St. str. str. 14 apartamente. Vicol 5. str. str. 7 apartamente. Calea Victoriei 101. 2550. Vergului 46. 3 apartamente. Eckstein Lazar. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Schit. Cioplea 70. 2537. 7 apartamente. str. 2526. Bucuresti. str. 2529. Sarat. Bucuresti. Teghirghiol-Sat. Elisicovici Elena. str. 2549. Bacau. Asan 3. Alex. Maicilor 11. str. 6 apartamente. 2530. Bucuresti. Constantinescu 22. Bucuresti. Apolodor 26. Sft. Stefan 4. 20 apartamente. str. str. Bucuresti. apartamente. Ed. str. Ion Nou 28.. Eghiaian Zarech si Arusich. Mihail Pherechide 6. 10 apartamente. 2547.. 2 apartamente. Bucuresti. Pitesti. Edeleanu Ion si Maria. 3 apartamente. 5 apartamente. str. str. Otetari 5. 15 apartamente. Predeal. . Demetriade 13. Sf. Balcescu 22. 2522. Victoriei 99. Vidin 17. str. str. Bucuresti. Mahmudea 15.

Bucuresti. Casa nr. Scarlatescu 24. G. Efraim Efraim. 4 apartamente. 2580. Roma 2. 4 apartamente. Elias Mina. str. 2557. Bucuresti. 2565. Zefirului 3. Bucuresti. 7 apartamente. Caragiali 12. 2577. Elian Ion. 2 apartamente. Bosianu 25. Pop de Basesti 32. Eghiazaian Leon. Dr. str. Republicei 45. 2576. str. Tomas Mazarik 1. str. Sabinelor 50. 2572. T. Elenbogen Israel. 2569. 5 apartamente.R. Bucuresti. Bucuresti. Enescu Paula. Etharica C. Emanoil Olga. 8 apartamente. C. 7 apartamente. 7 apartamente. 2561. str. 434. 2 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Emanoil Mihail. Bucuresti. str. str. 2570. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. Calea Victoriei 103. 10 apartamente. Bucuresti. Alex. Bd. "Escor" . str.. Bucuresti. 2559. 2564. str. Craiova. 2555. str. 2568. Izvor 22. com. Bucuresti. Rosetti 45. str. Velicu. 2554. Friedman Willi. Modrogan 23. V. Bucuresti. 121. Palade 1. A. Evdos Rebeca. 2 apartamente. 2574. 5 apartamente.A. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Iuliu Valaori 24. Vaselor 55. str. Enachescu Caliopi.S. 2575. str. Gh. 6 apartamente. 2 apartamente. Ardeleni 12. Cosbuc 3. 6 apartamente. Filip Nicolae. 2571. 2558. 2 apartamente. F. 3 apartamente. str. 2563. Eftimu Jean. Bucuresti. str. str. Enescu si Viorela. Duca 60. Bucuresti. calea Victoriei 128 A. Enescu Gheorghe. str. str. Emanoil N. 2567. str. C. 4 apartamente. calea Mosilor 80. Sf. 8 apartamente. Eremia Ion. 17 apartamente. 2578. Bucuresti. Av. str. I. . Titu Maiorescu 1. Baciu-Brasov. str. str. str. Sahia 1. Alexandrina 28. Bucuresti. Energiei. 2553. Bucuresti. Constanta. V. str. Erlic Maria. D. Viitor 74. Bucuresti. Braila. Eisenberg Coralita. Eftimiu Macri. 5 apartamente. str. Bucuresti. I. str. str. Bucuresti. Apostoli 33. Iliescu 71. Echinoxului 31. Enache Stefanita. 4 apartamente. Duca 60. Bucuresti. I. str. Isvor 47. Esozmaranian Vram. Republicii 86. 5 apartamente. 13 apartamente. Polona 22. str. 2582. Enescu Braun Viorica. Bucuresti. Finlanda 17. 2581. 2583. Ecuaian Dicron. Icoanei 63. Enescu Elvira. str. 2556. 2566. V. Gh. str.2552. Luterana 21. 2579. Udricani 6. Eustatiu Ion. Calea Grivitei 10. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente.. str. Muresan 6. 2560. Enachescu Paula. str. Plevnei 23A. Fraticiu Ioan. Bd. 9 apartamente. Enescu Virgil. 2 apartamente. Lenin 12. Acvila 47. Lascar 137. Enescu Gh. Piata Ilie Pintilie 18. Campina. 8 apartamente. 2562. str. Filofteia. 2 apartamente. Bucuresti. str. Turbinei 11. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ilie Pintilie 3. Bucuresti. 4 apartamente. str. Agricultori 74. str. Marcovici 9. Bd. 2573. A. 80. str. Occidentului 6.

str. Florescu Scarlat. str. 2598. 2617. 30 Decembrie 6. Bucuresti. str. 6 apartamente. C. Bucuresti. 2590. 2613. Fonci Olga si Ion. 3 apartamente. Fotescu Eugenia. Cotiturei 1. Bucuresti. 14 apartamente. 17 apartamente. str. Cosbuc 6. str. 3 apartamente. Feldman Neuman. str. str. Flavian Henrich. str. 2595. Florescu Alex si Sevasta. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Francu Ninela. 2599. Feldman Jean. Pitari Mosi 29. Polona 103. Ilie Pintilie 30. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. Polona 66. Bucuresti. Bucuresti. Oitelor 12. Bucuresti. Maltopol 91. Florian Iosif si Rica. 4 apartamente. Radu. Andrei Muresanu 4. str. str. Bucuresti. 2614. Aurora 48. Victoriei 101. Bucuresti. Putu cu Roata 3. Bravilor 15. B-dul Marii. Leonida 22. str. 4 apartamente. Frunza Constantin si Maria. 9 apartamente. 2609. str. Mosilor 37. 2591. 7. 2587. Romulus 2. str. Finchelstein H. 3 apartamente. Beldiman 2. 8 apartamente. Bucuresti. str. Lister 50. str. Bucuresti. Baicoian 15. Cal. Nifon 31. 5 apartamente. str. Bucuresti. 2606. 30 Decembrie 5. str. Bravilor 5. Costache Marinescu. Bucuresti. Florescu D. T. Filimon Florina si Petre. str. Fuica Atanasie. Pictor Cernat 4. str. 2597. Franz Samuel. Serban Voda 237. 11 apartamente. 28 apartamente. str. Alea Rumeoara 29. 2589. Andrei Saguna 13. str. Vitejescu 16. str. Nic. 2592. Tolbuchin 42. Sepcari 9. 2 apartamente. Ion Procopiu 3. Fleucher Petre si Ioana. Bucuresti. Orfeu 7. str. Farauda Louis. frangulescu. Bucuresti. Putul cu Apa Rece 52. Vaselor 72. Fachirov Mihail. 7 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Focsaner Luiza. Focsaneanu Vasile. 6 apartamente. Florescu Mircea. str. str. Frangopol C-tin. 2608. Frangulescu Saftica. 2605. Finchelman Iancu. 3 apartamente. 2601. 2604. str. Galati. str. str. str. 2610. str. Ilarie Kendi 5. Florescu B. Florescu Simion. 30 . str. 2 apartamente. 8 apartamente. Predeal. 2594. Fagaraseanu Victor. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Zaverei 1. str. Flachs Davila. 11 apartamente. Mangalia. Oitelor 32. 2600. Bucuresti. Most. 14 apartamente. Calarasilor 165. str. 2 apartamente. 2588. Fundatianu C-tin. Bucuresti. Constantin Mille. 11 apartamente. Finchelstein Isac. Mircea Voda 4. str. 2585. 2603. str. Bucuresti. Sinaia. 8 apartamente.2584. 2 apartamente. Bucuresti. 2596. str. Dr. Bucuresti.. Dionisie Lupu 53. Dudesti 201. Matei Voevod 35. Victoriei 112. 2615. Gh. Pictor Obedeanu 1. str. 2593. Bucuresti. Mitropolitul Dosoftei 18. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Foch Elisabeta. Bucuresti. 2607. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2602. 2616. 2586. Bucuresti. Greaca 11. 4 apartamente. 2612. Frunzarescu Angela. Bucuresti. Titulescu 2. Grivitei 180. Farchi Israel. Iosif. 2611. str. Cal. Bucuresti. 6 apartamente. Ion Frimu.

Lanariei 80. Ing. Ion Nou 30. Profira. Calea Vacaresti 59. Bucuresti. str. Ada Marinescu 23. Predeal. Marasesti 147. 2619. Dumitru. str. Sipotul Fantanelor 3. Bucuresti. Feraru Martin. Bucuresti. 9 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Fraiman Dora. Constantin Brancoveanu 3. Bucuresti. Elefterie 31. Calea Serban Voda 101. 2628. 11 apartamente. 2641. Bucuresti. Muresan 21. Bucuresti. Florescu Stelian. Bucuresti. Luminei 5. str. Bucuresti. str. Sf. Frolich August si zoe. 2646. Transilvaniei 47. Bucuresti. 7 apartamente. 2648. Viitor 194. Apollodor 6. 2623. 2644. 7 apartamente. Florescu T. str. 5 apartamente. 2640. 2618. 3 apartamente. Frata Giovani. str. Feldman Moscu. str. str. Mihai Ferechide 10. str. str. N. 2624. Titu Maiorescu 10. 7 apartamente. Odoarei 6. Ferendina Gherasim. Filip Steliana. Traian 6. Fagarasanu Ion. 2635. str. Harjeu 4. 2625. Alexandri 7. Bd. Schitu Magureanu 3. 7 apartamente. 3 apartamente. Medelnicerului 8. 2627. str. Bucuresti. str. Campina. str. Fischer Victoria. 2651. Traian 166. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Izvor 36. 4 apartamente. str. Flicher Ana. Smardan 31. Faser Cesar si Elena. 2633. 4 apartamente. mostenitori minori Ana Mihai. Falcoianu Alexandrina. Fracea Gh. Sf. Florescu Mari. 2643. Bucuresti. Feder Tobias. Trinitatii 16. Bd. 2645. Sabinelor 19. Bucuresti. str. 3 apartamente. Valeriu Braniste 58. Bucuresti. Voevozi 17. 4 apartamente. Av. 6 apartamente. 5 apartamente. Barbu Vacarescu 30. Bucuresti. Bucuresti. 2639. Fuchs Leon. 2621. Bucuresti. Finderman Melania. L. Bucuresti. Ferani Dinu. str. 2629. Arad. Calea Serban Voda 9. Filip Constantin. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Franco Rebeca. 4 apartamente. Bucuresti. Filip I. Fogel Carolina. Viitor 194. str. 2652. str. str. Bucuresti. Morilor 16. str. Apollodor 18. Bul. Faust Iosif. 3 apartamente. 2626. Filipescu Gh. Francu Ion. Bucuresti. str.. Bucuresti. 7 apartamente. 2650. str. str. 3 apartamente. Marasesti 104. 2653. Bucuresti. str. Postavarilor 10. Fasala Leontina. si Maria. Minotaurului 8. 20 apartamente. Filip F. Sf. str. Filip Iulia. Sirenelor 63. Constantin. Sibiu. 2622. Nicolae. Bucuresti. str. Frunza Romulus. Florescu Elena. Bucuresti. str. 2632. 3 apartamente. 2647. str. Lazureanu 35. 2638. 5 apartamente. Bucuresti. Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. Bucuresti. Bucuresti. str. 2620. str. str. Bucuresti. Facea Elena. Lenin 38. Pasteur 60. 2631. str. 6 apartamente. 6 apartamente. Floroiu Grigore. Fuchs Bernhard. Bucuresti. Bucuresti. str. Feldman Bercu. 9 apartamente. str. str. Iliescu 47. 2642. Sevastopol 12. Isvor 36. 5 apartamente. Sighisoara. 2649. 2637. 2636. str. A. str. str. 5 apartamente. Cuza Voda 80. 20 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti.Decembrie 20. 12 apartamente. Maltopol 7. 2630. . 5 apartamente. Bucuresti. 2634.

5 apartamente. 2669. Filip Constantin. Puscasului 18. Bucuresti. Florescu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Frocco Mielu. Faust Ecaterina. 2670. 2663. 8 apartamente. Soborului 5-a. 6 apartamente. Bucuresti. Frasineanu Ozias. Aurel Vlaicu 148. Bucuresti. 2662. Garii. 30 Decembrie 85. Fagarasanu Maria. Bucuresti. str. str. Stalin 42. 5 apartamente. Bradului 22. Bucuresti. str. str. 2684. 6 apartamente. Fried Ignat. Braila. 12 apartamente. str. str. 2671. 3 apartamente. Rotasului 4. Bucuresti. 3 apartamente. 2685. str. str. Matei Milo 16. Bloremberg. Bucuresti. 7 apartamente. Republicei 13. Precupetii Vechi 4. Tulcea. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Feinstein Malca. Bd. C. Negulescu 40. Francisc I. Bucuresti. Columbelor 2. Bucuresti. 2665. Portului 5. 7 apartamente. str. Bucuresti.2654. 5. 2659. Roma 50. Bucuresti. 2686. Bucuresti. Stirbei Voda 60. str. Robescu 15. 2681. str. 7 apartamente. Facaianu Gh. Apostoli 37b. Bucuresti. Fianu Maria. 2679. Irina. str. Fichman Moscu si Clara. Virgiliu 53. Bibliotecii 4. 2673. 2667. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Lucaci 15. str. calea Vacaresti 130. Feldea Aneta. str.. 2672. Filipescu N. 2682. Balcescu 24. Sblt. str. Lipscani 96. Magaziilor 16. 4 apartamente. str. 2666. str. str. 20 apartamente. Apostoli 29. Bucuresti. Finca Mihai. B-dul 1 Mai 52. 2677. Fleminger Ana. Gen. 2675. 2664. F. Feler Amalia. str. Bucuresti. 2660. str. 10 apartamente. Ceausu Radu 2. Florescu Petre. 13 apartamente. str. Sighisoara. Bd. Maria. Feletig Robert. str. 2678. Braniste 60. 124. 9 apartamente. 30 . St. Sf. str. Frodusch Stefan. Bucuresti. Anastasie Pana 19. Florescu F. 2658. 6 apartamente. 7 apartamente. str. 2657. 5 apartamente.. Anton Pann 42. 2680. 2683. Bd. Foisor 7. 2655. 3 apartamente. 2674. Feraru N. Calea Grivitei 112. Bucuresti. str. Ionescu Gion 2. Fierea M. 2656.. str. Muzeul Zambaccian 15. Frangnelli Nicolae. Feigl Alfred. 1 mai 193. str. Bucuresti. str. I. V. Feldstein Rasela. 1848. str. Petre. Udricani 11. 2668. Bucuresti. str. Frunzetti Opreana si V. 6 apartamente. 4 apartamente.. Husi. 9 apartamente. c-lea Mosilor 53. Teodor Aman 9. str. Calea Victoriei 101. Bucuresti. 9 apartamente. Fischler Marcel. str. 53. Fridman N. Focsa Elena si Emilia Popescu. Zaharia 34. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Frohlich Selina. Fabini Carol. Dristor 245. Bucuresti. str. Hagi Ghita 33. Sf. str. 2661. str. str. Udricani 24. B-dul Dinicu Golescu 6. Uranus. Armeneasca 17. Focsaneanu Emil. Nicolae 16. 18. 28. str. Frunzetti. str. Bucuresti. str. Portului 19. 2676. Lunei 6. Popa Tatu. str. 5 apartamente. str. str.

2691. Flaches Arnold. 6. Florian Eufrosina. 2698. 2707. 2693. Frederic Antomer. str. Florescu Alfred. 2 apartamente. Duca 22. Florescu Maria. V. Bucuresti. I. 8 apartamente. 5 apartamente. str. 2692. Fund. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Cal. 53. 2703. Fotino Marica. M. 3 apartamente. Statin 17. Fichman Raschele si Rene Mihail. Bogdan Voda 25. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. I. 2711. Iosif. 2694. 2712. St. 30 Decembrie 13. 3 apartamente. Baneasa. P. str. Herescu Nasturel 11. Sft. str. G. str. Ana Ipatescu 16. str. Bucuresti. 9 apartamente. 2699. Fotino Stefan. 2704. Franca A. Frenchier M. Zaverei 4. Bucuresti. Morilor 130. Frimu 22. str. Bucuresti. Crisului 4. Filipescu M. . str. Fenster Menelas. 4 apartamente. str. Principatele Unite 19. Grigore Ion 15. 2696. N. Kostake Negri 11. Bucuresti. Bucuresti. Aristia 27. Rosetti 3. Feronatt Rene. V. Kuibasev 8a. Bucuresti. str. C. 2706. Bucuresti. Lunei 2. Aurel Botea 27. Alexandrescu 82. 20 apartamente. Colentina 43. Sighisoara. Foghel Ion. str. Assan 3. Constanta. Bucuresti. 2715. Alecu Russo 24. 2697. Mihailescu 13. Cluj. B-dul Carol 13. str. Flieger Sofia. 8 apartamente. Stupinei 6. 2701. Smardan 19. 2 apartamente. Robescu 1. Bucuresti. str. str. F. 3 apartamente. Dudesti 28. 6 apartamente. 2695. Precupetii Vechi 75. 36 apartamente. Turnu Severin. Bucuresti. B-dul 6 Martie 20. Bucuresti. str. V. 2689. "Furtuna" Intr. str. str. Piata Bucur 8. Ilie Pintilie 2b. 2716. Bucuresti. 8 apartamente. 8 apartamente. Filip Vasile. Spl. Col. str. Most. Campina. B-dul Gh. Titulescu 29b. Bucuresti. str. str. str. Freund prin Gherghina Luiza. Stalin 42. 4 apartamente. Cuza Voda 72. 25 apartamente. Valeria. 2702. str. Lipscani 77. Bucuresti. Bucuresti. str. Fenk I. 2705. Eminescu 159. 2713. 4 apartamente. Gh. Bucuresti. Colonel Orero 16. N. str. Judetului 22. Tomis 12. de stat. Buzesti 30.Decembrie 52. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Ferzianu Elmon. Fruman Ion. C. 7 apartamente. str. Florescu Alexandrina. Lenin 69. Fratia Romaneasca S. 7 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Farasopol Ipocrate. C.. 9 apartamente. str. Fintea Ella. Bucuresti. 2714. Bucuresti. B-dul Schitu Magureanu 25. Brezoianu 29B. I.. C. 2700. 2688. Cosbuc 8. Bucuresti. 2687. str. Furtuna Niculae. str. 3 apartamente. Sf. Constanta. Bd. Sold. Farcas Andrei. si Aron. 2710. Raducanu 19. str. str. I. 2690. 79. Unirii 60. Grivitei 87. I. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. str. Grig. 12 apartamente. Remus 6. 2709. Ion Nou 27. Filoteanu Mihail si Florica. Mircea 11. 8 apartamente. 3 apartamente. Fried Iosif. Florescu petre si Ana. Molotov 39. Ion Mosi 3. str. str. 2708. 4 apartamente.

2741. str. Armeneasca 19. str. 2728. Bucuresti. Viilor 44. Bucuresti. Bucuresti. Venerei 12. 5 apartamente. I. str. str. 7 apartamente. Frank Ernest. F. Bucuresti. sos. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ion Nou 20. str. 90. 4 apartamente. str. Spl. str. Bucuresti. Snagov. 3. 5 apartamente. 2 apartamente. Fibia Grigore si Tomaida Mihail. Filipescu Maria. Stirbei Voda 16. Bucuresti. Popa Petre 45. 36. Mamulari 23. Valjan 1. Dianei 4. 2744. Bucuresti. Uranus 92. 10 apartamente. 2723. 36. Galati. str. 2730. str. str. D-tru Zossima 48. 2 apartamente. Fani. Dobroesti. Bucuresti. Flasch Iosif. str. 2 apartamente. Elena. 11. 12 apartamente. str. 2736. str. Ion. Filip Paulina. Forek Mora. Farcas Vasile. A. str. 42. Franco I. Florilor 6. 2740. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. Mecet 9. 2748. Fischer Rozalia. 4 apartamente. Bucuresti. cal. str. 10. str. Alex. 2732. Sos. 2745. str. 2738. Bucuresti.R. 30. 2720. Focsa Rodica. 2 apartamente. 21 apartamente. str. str. Ilie 5. Fringhian Garabet. 40. Bucuresti. str.str. str. Lenin 30. str. Stupinei 6. str. Sf. Filip Eliza. Cal. Closca 8. Gabroveni 18. 2746. 2724. Serban Voda 237. 2721. V. Dionise 28. Fotino Marcela. 10 apartamente. . 2727. str. 2747. Holban 8. 2717. Florian Ion. I. Brezoianu 29a. Splaiul Militar 3. Tg. Mures. str. Iasi. 42. 2731. 30.A. Fhiegelman M. Giurgiului 158. Sf. Gabriel Peri 8. Bucuresti. Sf. 5 apartamente. 4 apartamente. 11 apartamente. Spataru Preda 1. str. str. Calistrat Hogas 8. 3 apartamente. Cedrilor 6. Florian Ion. str. T. str. Bucuresti. str. bd. Popa Rusu 17. 2729. Bucuresti. Faust Luiza. Fabius Masala. str. Bucuresti. 2725. 2735. 13 apartamente. Polona 102. 7 apartamente. 2737. Paul Eduard si Valman. Victoriei 214. 2726. 8 apartamente. Morilor 42. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. str. Constantin 59. Tokoly 2. Bucuresti. 2718. cal. Proletari 1. 40. Bucuresti. Oituz 11. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 10 apartamente. Aureliu 13. Fenster Eugen. str. 2719.. Frank Andrei. Bucuresti. 2739. 2734. Stalin 68. 56 apartamente.. Batistei 28a. Stefan 17. Fochianu Alexandru. Predeal. Bucuresti. Alex Sahia 74. str. Blanari 9. Florea Gheorghe. Furnituri Militare S. 2733. Batistei. str. str. str. 11 apartamente. Florescu Dumitru. Faranda Arnold. 2743. 1 Mai 262.. Finkels Mihail. 50. Batistei 27a. Italiana 7. Piatra Neamt. Pasului 2. 5 apartamente. 8 apartamente. Brasov. Fringhian Enza. Fuhu Didina. Fradis Solomon. 2722. Grivitei 88. Alecsandri. 2742. Bucuresti. V. Unirii 187. 5 apartamente. Flamanda I. Bucuresti. Florescu Th. A. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.

Gh. Galati. Ganela 6. str. str. 6 apartamente. Piata K. str. Bucuresti. Gen. 4 apartamente. str. Parcu Jianu 4. str. 2758. str. 11 apartamente. Bucuresti. str. Fischmann Covalia. 2771. Craiova. 4 apartamente. Florescu Paraschiva. Bucuresti. Sirenelor. Labirint 125. Mihai Voda 24. Bucuresti. 3 apartamente. 2754. 2779. str. Bucuresti. Argentoianu 3. str. Cogalnic 22. Baratiei 47-49. Teohari 12. Teodora. 8 apartamente. 2768. Stirbei Voda 132. Florea St. 2769. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. 2774. Florescu S. Bucuresti. 2762. Florescu I. Grivitei 227. 68. M. Traian 231. Ioan. . 2766. Falk Alexandrina. Grivitei 194. Gen. Bucuresti. Gen. Fergiou Vartanus. Bucuresti. Bucuresti. 2752. Bd. Fantini Pietro. 2751. 2772. Dinicu Golescu 57. 2775. str. 2770. 4 apartamente. 2750. Bucuresti. 9 apartamente. 8 apartamente. Romana 21. str. Bucuresti. 2753. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Stalin 18. Dinicu Golescu 7. Ploiesti. Hagi Moscu 33. str. Sirenelor 90. Bucuresti. Bolintineanu 3. Bd. Frasineanu Dobrita. str. 11 apartamente. Olari 26. str. str. Florescu P. 2776. 2761. Rahovei 91. str. Bucuresti. Ion Creanga 18. str. Ion Cuza 19.2749. Libertatii 8. 49. 5 apartamente. Marx 23. Rovine 11. str. Lucaci 110. str. Bradului. 2780. Aristide Romanescu 2. Bucuresti. Dr. 2 apartamente. Cal. Baldovin Parcalabu 4. str. Flichtenmacher Mihail. 1 Mai nr. str. str. 4 apartamente. str. 2 apartamente. 2773. Smardan 18. str. Epicol 72. Bucuresti. 2777. Bruxelles 14. Cal. Florea Alexandru. 2764. str. Fratila N. Procopiu 7. Racovita 11a. 2759. 8 apartamente. 2765. Visarion 26. Furlugeanu Elena. Dr. str. Piatra-Neamt. Maiacovscki 8. Bucuresti. str. str. Vasile Lascar 21. str. Fissel Sofia. str. 8 apartamente. Arcului 4. 4 apartamente. 2757. Fichman Lazar. str. Timisul de Sus. str. Cal. str. Cal. str. str. str. str. 5 apartamente. Dimitrov 42. Bravilor 12. Bucuresti. 2755. Friedman David si Marieta. Bucuresti. 2760. str. Bucuresti. C-tin. Florian Eugen. Stalin 24. 5 apartamente. Filimon Gheorghe si Maria. str. Florea Teodorescu 6. Bucuresti. 3 apartamente. Fodor Ecaterina. Ion Movila 4. Filip D-tru si Victoria. Faniman Ionas si Sofia. Ion. 4 apartamente. 2763. 17 apartamente. Campeanu 22. Bucuresti. Ion si Ioana. Drubeta 1. Statescu 7. Frasie Thoma. Filoti Edmeca. str. Bucuresti. str. 2778. 3 apartamente. Fatu Gh. Bucuresti. Farcas Tiberiu. Ana. 3 apartamente. 14 apartamente. Ion. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Frunzete Elena. 2767. 5 apartamente. Bucuresti. Brasov. Frenkel Francu Lazar si Rebeca. 7 apartamente. str. Calarasi. str. Fagarasanu I. 2756. Florescu Sofia. 2 apartamente. Vasile Lascar 18. 6 apartamente. Frisch Jacues. Faur Nicoleta. Oteteleseanu 5. Bucuresti. Calarasilor 53a. Eug. 3 apartamente. Paleologu 5a.

Dimitrie Ariciul 16. str. Lucia. str. Finckels Jaques. Bucuresti. Ghebercof Costica. Buzesti 91. 2797. str. 6 apartamente. 2800. Bucuresti. 3 apartamente. Fabulistului 8. Bucuresti. 2794. 13 apartamente. str. str. Ion Frimu 33. 3 apartamente. Caragea Voda 26. 2 apartamente. de Teracota "Ceramica". Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Grigorov Alexandrina. Tetrat 28. str. Lucaci 88. str. Arhierul Calist 25. str. str. Feru Henriette. str. Filipescu Mihail si Valeria. str. str. 5 apartamente. Mihail Kogalniceanu 2. 2802. str. Gh. Avrig 58. Georgescu Iancu Ion. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Stalin 41. Bucuresti. 3 apartamente. Foisoreanu Florin. 2802 bis. General Berthelot 31. str. 2792. str. Bradului 19. Balcescu 9. str. str. Voevozi 17. G.A. N. Dr. Galati. Georgescu Sultana. 2808. Caragiale 1. Fabr. 5 apartamente. 2782. Xenopol 3. Intr. Fundatiuni si Constr. 2786. Vineri . Bucuresti. Bucuresti. 29. str. 5 apartamente. Filip Gheorghe. Furnica 17. 2804. Sf. Ploiesti. Odobesti. Calarasi 238. 3 apartamente. 6 apartamente. str. 2785. 2812. Fratiseanu G. 2788. B-dul Dacia 17. 2811. Georgescu D. 2803. str. Luceafarului 2. 2795. 2787. Fd. Faber Berl. Bucuresti. Sf. 3 apartamente.. str. Clucerului 4. Gen. str. Flamaropol Margareta. str. Ghenadie Petrescu 182. Mircea Voda 27.. Lapusani 23. Bucuresti. 2784. 6 apartamente. Koch 3. Florescu Lucretia. 2805. Bucuresti. Floreasca 112. 2810. str. Gross Ozias. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Viitorului 37. Bucuresti. Gross Iosif. 7 apartamente. str. Falcoianu R. Fulger Ion. str. Ioan. 3 apartamente. str. str. 4 apartamente. str. Paris 61. 7 apartamente. Sinaia. Flachs David. 2791. 4 apartamente. Fischer Ferdinand. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 2806. Bucuresti. str. Pictor Romano 26. 2790. 4 apartamente. Frunzeanu Georgeta. Olari 9. S. Grigorescu Salima. Bucuresti. 6 apartamente. Fotescu C. Bucuresti. Bucuresti. B-dul N. Izvor 34. 12 apartamente. Av. Arhierul Calist 23. 11 apartamente. Sofia 2. Dobrici 10. Gluckman Mauriciu. 23 August 131. 2783. Lucai 21. str. 4 apartamente. Ghita Aurel. Georgescu M.2781. Salvator 32a. str. Elena. Bucuresti. 2798. 2789. 2809. 8 apartamente. 6 apartamente. str. 5 apartamente. 2799. 2793. 2796. Feldstein Leon. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Aurelia. Siminoc 3. str. Florea Marin. Florescu 11. Stefan Gheorghiu 22. Bucuresti. Elena. Negru Voda 12. str. 2801. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Manea. Filipescu 7. str. Frunzanescu Eliza. Bucuresti. 3 apartamente. 2807. Paris 59. str.

Gh. Bucuresti. 6 apartamente. Dumitru. Georgescu Gh. Ghita Adamescu 5.13. str. Gheorghiu Grigore. Gearinu Maria. Arion 17. 2826. Bucuresti. 2816. Grozea Emil Alex. Visinilor 27.. N. Raspantiilor 9. Grigoriu Constantin. calea Vacaresti 198. Bucuresti. Zidurilor 42. Bucuresti. 5. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Olimpului 37. str. Grigorescu Andrei. Bucuresti. Nicolae. 10 apartamente. Georgescu Gheorghe. 3 apartamente. 2818. 9 apartamente. 16 apartamente. 2 apartamente. Delea Noua 34 bis. 2845. Grigorescu D. Gross Clara. Bucuresti. C. str. Bacau. 3 apartamente. Bucuresti. str. Cehov (fost parcul Jianu) str. 2841. str. 13 Septembrie. str. C. Voda colt Lanariei 142. Bucuresti. Gheorghe. Bucuresti. 2834. 2819. Bucuresti. str. 12 apartamente. str. Georgescu Ion. Georgescu I. 96. Florilor 34. Andrei Muresanu 28. str. Bucur 4. 10 apartamente. 13 apartamente. I. Icoanei 60.. str. Bucuresti. str. Bd. str. str. 2830. 2814. Bucuresti. Pantelimon 265. 2828. 5 apartamente. Ghiulea Ioan dr. Bucuresti. Popa Nan 4. Temisana 8. 2835. str. Grabbf Ana (Irescu). M. 2815. Prof. Bucuresti. 2843. 2 apartamente. 2832. Vasile Conta 3-5. Garcioava Anghel. 6 apartamente. Dimitrov 17. 70. Ada Marinescu 21. str. Bucuresti. 2821. Justitiei 45. Bucuresti. Lanariei 35. calea Calarasi 240. 3 apartamente. 5 apartamente. Gulimanescu Elena. Dr. Radu dela Afumati 55. Grumberg Isac. Bucuresti. Gerota Ion. Bucuresti. Republicii. Bucuresti. str. Poterasi 26a. str. Bozianu 3. Maria Rosetti 45. Bucuresti. Ghelberg Nicu. Gh. Vladescu 5a. 2833. str. Aleea Alexandru 44. 9 apartamente. str. str. 2823. Georgescu Stela. Lantului 4. str. 2 apartamente. 12 apartamente. str. Acaru Ion 4. Georgescu Elena. Georgescu I. str. . str. Cutitul de Argint 21. Georgescu Victor. Goldstein Jacques. str. Kogalniceanu 6. Piata Amzei 2. 10 apartamente. 2836. 2813. 3 apartamente. Bucuresti. str. Paun 8. str. str. 15 apartamente. cal. 2825. 2842. str. 4 apartamente. 8 apartamente. 2817. Nerva Traian 92. Maica Domnului 49b. calea Serban Voda 244 bis. Bucuresti. Grigorescu Ion. Mihail. Bucuresti. str. 2839. Ciprian Porumbescu 3. 8 apartamente. Margaritar 12. str. 2 apartamente. Babes 22. Ghiragosian Vartinica. 2822. 9 apartamente. C. Batiste 35. Gheorghiu N. str. 3 apartamente. sos. 2827. 2829. Georgescu Maria Suce. Icoanei 109. Cosbuc 88. Bucuresti. Alex Moruzi 14. Filipescu 7. str. Bucuresti. Georgescu Florin. 5 apartamente. str. Stefan cel Mare 56. str. Ploiesti. 4 apartamente. 2820. Grafiade Vasile. Garuso Nicolae. str. Georgescu Ion. Nastase Panfil 24. 2840. str. 2837. Bucuresti. 5 apartamente. 2824. Ghendovici Ion. Bucuresti. 13. Gh. 2844. Bd. 2831. str. 3 apartamente. Serg. str. 2838. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Georgescu Alexandrina. Bucuresti. str. Bucuresti.

str. 2855. Bd. Bolintineanu 7. str. calea Mosilor 307. Bd. calea Rahovei 328 bis. Goloman H. str. 14 apartamente. 94. 2861. str. 2 apartamente. Isvor 34. 2847. Remus 13. 2860. Oresov 17. Guiros Stefan. Alex. 5 apartamente. Gherman Teodor. str. str. 7 apartamente. Mitr. Gusti Zoe Margareta. Silvestru 69. Bucuresti. Ghips Henriette. str. 2874. Gabrielescu Eugenia. Dumitru Florescu 13. Popov 7. 2862. Ghenoiu C-tin. Bucuresti. 2873. 7 apartamente. Golnstein Ionescu.. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. D. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu. Bucuresti. Bucuresti. 2870. 7 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. Ghetu Gheorghe. str. Mihailescu 20. 2871. Olteni 35. Bucuresti. Edgar Quinet 3. Bucuresti. 3 apartamente. str. Daniil Berceanu 11. Golescu 6. Gucker Iuliu. Gorovitz Surica. 2866. 6 apartamente. str. Hameiului 4. Lisabona 10. Ghetaru Stefan. Col. Bucuresti. soseaua Stefanesti. Zoe. R. Gatorno Ana.2846. Gherman Victor si Valeria. str. Bucuresti. Voica. Gumes Em. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. 12 apartamente. str. Negustori 14. str. cal. str. 5 apartamente. Garusa V. Gurtler Bertha. str. 2852. Olimpului 52. 2865. str. 2858. Georgescu Dobrita si Iancu. Braila. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 56. Gheorghiu Victor. str. 5 apartamente. str. str. Orasul Grivita. 2850. str. Gheorghiu M. Ioan Sulea 92. 2867. Bucuresti. 6 apartamente. Gorescu Anie. Andrei Muresanu 15. Bucuresti. Popa Soare 14. Domnita Anastasia M. A. 8 apartamente. 5 apartamente. Grozea Mihail. Tunari 25. 9 apartamente. 6 apartamente. Arges 6. 7 apartamente. Matei Voevod 132. 2857. 2854. 2853. str. Bucuresti. str. Traian 50. Bucuresti. General Lecca 10. Lipscani 87. Leonte 6 b. Bucuresti. Tunari 45. Vrancei 2 a. 3 apartamente. str. 2869. 2863. str. 2849. str. most. Piscului 15. Georgescu Vasile. Cobalcescu 8. Bucuresti. 2856. Intr. Popa Tatu. 22 apartamente. Bucuresti. calea Serban Voda 119. 9 apartamente. 7 apartamente. Colentina. Epureanu 15. Grintescu Ernest.. 2851. 5 apartamente. sos. Bucuresti. str. calea Victoriei 208. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Georgescu Gh. str. Goga Nicolae. Bucuresti. Grueff Boian. Bucuresti. Bucuresti. Academiei 35. Bucuresti. 2868. 2876. 4 apartamente. Oituz 10. 2872. Zamfirescu 9. Bd. 2859. 309. calea Grivitei 425. Republicii 45. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 2864. Georgescu Smaranda. calea Mosilor 328. 2848. Busteni. Predeal. str. 2875. str. Radu Voda 20. . str. Bucurestii-Noi 76. Grigoriu Constanta. Mihai Voda 11. 24. Bucuresti. Bucuresti. Stupinei 13. Pietroaselor 14. str. 4 apartamente. Glodeanu C-tin si Georgeta. str. Nic. si Sofia. str. Filaret 45. Panait Mosoiu 3.

Ganciu C-tin si Elena. Sava Ion I. Sevastopol 14. 2886. Gavrilescu A.. str. C-tin. Grigoriu Celus. V. Giordani Albina. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. str. 2897. Gen. Ghitescu D-tru si Margareta. succ. 4 apartamente. Maria Hagi Moscu 6. 2901. Grunberg Alfred si Rosy. 2884. Gretu Esofina. Bucuresti. Agricultori 110. 2898. 2896. Bucuresti. str. 2912. str. Smaranda. Bd. Griuwpan Rachelle. calea Grivitei 87. 2891. str. str.. Gen. str. str. Leonte 24. Grigoriu H. 2. 6 Martie 30. Bucuresti. Bucuresti. Bd. calea Grivitei 352. Nationala. Brezoianu 32. 6 apartamente. Baratiei 29. 2894. Bucuresti. Bucuresti. Bucur 1. Bucuresti. sos. 5 apartamente. 11 apartamente.. str. 2880. Georgescu Gh. Felix 51. str. 6 apartamente. Voevozi 3. 2892. Gorbanescu Zola. Ganea Eliza. 2887. Bucuresti. str. 3 apartamente. 2885. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. 2890. 2881. Bucuresti. Grigorescu Alexandrina. 17 apartamente. 2900. calea Grivitei 490. 4 apartamente. Giurgea Gabriel. str. 6 apartamente. Leonte 10. 20 apartamente. Conta 7-9. Miron Costin 34. Stefan Stoica 9. 2878. 2895. Al. 5 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Luterana 7. si Olga. Bucuresti. Gutulescu Tanase si Mucenica. most. Bucuresti. Georgescu Enachita S. 2883. Grigoriu Marcela. Bucuresti. Georgescu Leonida si Anastasia..2877. 5 apartamente. 4 apartamente. 2905. Goldemberg Bibo. 6 apartamente. most. calea Victoriei 114. Vasile Gherghel 77. Gavanescu Ion si Elena. Damiandi si Demetre. . str. Cluj. Progresului 17 d. General Manu 1. Maria dr. Bucuresti. Georgescu Dumitru. Zinca Golescu 33. Angelescu 119. sos. 9 apartamente. Bucuresti. I.. calea Plevnei 214. 2911. 10 apartamente. 1 Mai 71. 2879. 3 apartamente. Gutica Anghelina. Georgescu Vasile. Georgescu Aneta. 2899. Bucuresti. str. 2909. str. str. 4 apartamente. 89. Bucuresti. Bucuresti. Grecescu Virginia. Bucuresti. Georgescu. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. Ghegos Lazar. 6 apartamente. Dr. Intr. Dr. Sf. Georgescu Vasile si C-ta. Traian 228. Bucuresti. str. 2882. Cuza Voda 124. 2906. 4 apartamente. Bucuresti. Sacele 3. 1 Mai 100. 488. 2908. Bucuresti. str. Turda 193. Cantacuzino 5. 9 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Badea Cartan 14. 16 apartamente. Cluj 113. Evangheliu Gheciu.. Gheciu Gh. 4 apartamente. 3 apartamente. Popov 36. str. 3 apartamente. 2889. Bd. Bucuresti. Berzei 4. Gheciu Alex. 6 apartamente. Bucuresti. 2910. Galca Georgeta. Atanasie Paun 3. Schitu Magureanu 7. Bucuresti. Predeal. str. 2902. Magheru 43. str. 2904. Giovanidi Aristotel. Stirbei Voda 17. Giurgiuveanu M. Eforie-Constanta. 2893. Ghitescu I. 3 apartamente. 4 apartamente. Glijinki Elena.. str. Bucuresti. 2907. Georgescu Ioan. calea Victoriei 71. most. Dr.. str. Georgescu Costica. 4 apartamente. str. 2903. 10 apartamente. str. Popa Savu 39. 2888. 8 apartamente. Bd. Basarab 4. most. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6 Martie 8. 4 apartamente. str. str.

Lister 66. 4 apartamente. F. Bucuresti. Basarab 23. Marasesti 47. 2922. str. Bucuresti. Giusca Dan. Serban Voda 147. Principatele Unite 14. 4 apartamente. Iosif. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Manu Cavafu 51a. str. Bd. Tecuci. str. Gluckman Adolf succ. Eroului 12. str.2913. Academiei 2-6. Babes 17. 2946. 8 apartamente. 10 apartamente. Minotaurului 3. Aleea Zanelor 9a. str. Bucuresti. Predeal. most. Robescu 6. str. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Radauti 24. str. 2914. Georgescu Stefan. Gedina si Hristu Gheorghe. Proserpina 12. 2920. str. Bucuresti. Gold Solomon. 2 apartamente. 10 apartamente. 2945. Tony Gluckman. str. 8 apartamente. Ghitulescu D. Mitr. 2934. Bucuresti. 7 apartamente. Gabrea I. Predeal. Sirenelor 20. str. 5 apartamente. Simoide 9. 9 apartamente. Dr. Bucuresti. 2918. Petre Grigorescu 7. Ghenadie Petrescu 123. 8 apartamente. Bucuresti. Duca 25. Bucuresti. Alexandru Balasanu 36. str. 30 Decembrie 15. Ghizdarescu Aurel. 20. Ghisdarescu Aurel. Grigorescu Romeo. Putu cu Roata 5. Bucuresti. 2917. Bucuresti. str. Ana Doamna 9. Enachita Vacarescu 11. str. Pasteur 43. Pasteur 43. Sincai 4. Ghircoios Reghina. Bucuresti. Intrarea Antim 1. Orascu 25. 3 apartamente. str. calea Plevnei 216. Sf. str. Bucuresti. 8 apartamente. Grigoriu Vasilica. 2931. Bucuresti. str. 7 apartamente. Gropper Iancu. Bucuresti.. Bucuresti. str. str. 16 apartamente. Sava. Cosbuc 61. Bucuresti. Bucuresti. 2947. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2928. 7 apartamente. str Dr. 2936. Georgescu Vintila si Elena. calea 13 Septembrie 33. 2938. Goldemberg Vemzeana. 2927. 2932. Grigoras Maria. 7 apartamente. str. Gealep Ioan. G. 1 apartamente. str. Bucuresti. Gina Caliopi si Pandele. 2916. 6 apartamente. str. str. Grosman Constanta. str. si Eufimia. Bucuresti. 2926. Gross Ana. Bucuresti. Costache Negri 10. 3 apartamente. Drumea Radulescu 44. str. str. 3 apartamente. str. Al. str. 2919. 30 Decembrie 71. 2944. Bucuresti. Ghitescu Vasilica. 2940. 2942. sos. Graur Iacob. Bucuresti. 8 apartamente. Dosoftei 54. Grosch Walter. Austrului 14. str. Bucuresti. 2939. 2923. Niculina. I. Bucuresti. 2935. str. Georgescu Pandele. Aurora 22. str. Obedeanu 6a. Antim 50. Georgescu V. 13 Decembrie 18. Serban Voda 69. Constantin si Waldemor Gheorghiu. Glatz Radu. Grosman Ana. str. str. str. 6 apartamente. 9 apartamente. Elefterie 1. Gutulescu Petre. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Ghiteanu Octavian Gh. 2941. 2924. C. Leon Voda 15. str. Gavrilescu Neagu. 14 apartamente. Bucuresti. Coltei 9. Glod Gheorghe. 2937. 2930. 2943. . Speranta 3. 13 apartamente. 3 apartamente. Gherase Ileana Maria. 6 apartamente. 2933. Bd. Moise Nicoara 37. 2915. 3 apartamente. 5 apartamente. str. str. Unirii 8. str. 2925. Gh. 2 apartamente. Campulung-Muscel. 2929. Th. str. Giacomini Ghita Ileana. Cuza Voda 28. 2921. Grosu Paulina. Republicei 8-10.

Grunnbaum Roza. Lazar 10. str. . 2948. Golescu G. 7 apartamente. A. calea Vacaresti 272. Berzei 66. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Sabinelor 75. str. 13. Iuliu Rosca 6. 55 apartamente. Gramatovici Victoria. str. 5 apartamente. str. Bucur 21. Economu Cezarescu 46. 13 apartamente. Epicol 44. Gheciu Vasile si Olga. 2 apartamente. str. str. str. Grunsfau Roza. sos. 2970. Grigorian Nicolae. str. Patrascu Voda. calea Calarasi 87. str. 7 apartamente. Bucovina 30. Bucuresti. 3 apartamente. 2954. 3 apartamente. Retoride 44. Goldemberg Anuri. 7 apartamente. Radauti 5. Georgescu Gheorghe. 13 apartamente. 2960. succ. Georgescu Ion. St. Georgescu F. Ghiorghiade C-tin si Maria. Greceanu Ioan. Bucuresti. prin Gersan Clara. 2952. 2949. Grossman Adela.. str. 5 apartamente. Fluerului 42. Grigore D. Bucuresti. 2975. Bucuresti. calea Plevnei 60. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 2963. Bucuresti. Vulturi 56. 2967. 2971. Coltei 52. str. 6 apartamente. 9. Gluck Silvia. 2977. str. 2976. 2956. Bucuresti. Olteni 35. str. Panu 8. str. Orascu 37. Staian si Barbu 1a. Bucuresti. Elena Cuza 48. T. 10 apartamente. R-Sarat. 2951. str. 2964. Grunberg Edgar si Melania. str. Lucaci 90. Brezoianu 7. Brasov 5. Bucuresti. str. str. str. Vladimirescu. Eminescu 27. Justitiei 79. Granescu I. Intr. Bela Brainer 65. 2974. str. str. Plugari 4. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Paraschiv. Bucuresti. Cecilia. Miorita 5. 2955. Bucuresti. 11 apartamente. 3 apartamente. Ghersan I. si Gili. Vulturilor 94. Bucuresti. 2961. 3 apartamente. 4 apartamente. Mircea Voda 71. 8 apartamente. 10 apartamente. 32 apartamente. 8 apartamente. 9 apartamente. Agricultori 2a. Goldberg B. str. M. Gaitanovici Adela. Ghenadie Petrescu 12. Gh. Gavrilescu Stefan si Fanica. Bucuresti. str. Iasi. Iuliu Valaori 2. Gorescu Rachela. calea Grivitei 24. calea Grivitei 216. 2962. str. Bucuresti. str. calea Dorobantilor 18. str. M. 2950. Georgescu Nenu. Gheorghe. Maria. Radauti 12. 11. 2968. str. 2965. 7 apartamente. Biblioteci 6. 2969. 31 apartamente. Bucuresti. Gruicacovici Elena Dusan. Brutus 2. Bucuresti. str. 5 apartamente. Anton Pan 52. str. 2973. Alex. str. Uranus 138. Pitagora 33. sos. Giorocianu Theodora. str. 2953. Arcului 4. Bucuresti. str. 2957. str. Gorup August. Domnita Ruxandra 34. Mihai Bravul 72. si Luiza. str.. 2959. str. 2958. 5 apartamente. Bucuresti. 2972. 2966. Academiei 2. Barierei 40. 2978. Bucuresti. 3 apartamente.Soarelui 5. Bucuresti. 60. Grigorescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Gheorghe 15. str. 8 apartamente. str. Mitr. 7. str. Bucuresti. Gulea Aristide. str. Ganea Natalia. Magurele 107. Buzesti 53. calea Rahovei 291. str. Ghimpen I. str. Calusei 58. Bucuresti.

Gherghina Ion. Trinitatii 12. Sanzienelor 32. Bucuresti. str. str. str. Silivestru 27. Bucuresti. Marinescu 49. 3 apartamente. Bucuresti. Raspantiilor 25. Bucuresti. Bucuresti. C. Bucuresti. Georgescu George. Intr. Galnieanu Apostol. Graf Jean. Bucuresti. str. Bucuresti. N. Cobalcescu 51. Ploiesti. 31. General Magheru 43. Grigorescu si Domnita. Groffer I. Mihai Bravu 288. str. Mamaia. 14 apartamente. Dacia 3. 5 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Rosetti 20. 11 apartamente. Gheorghiu Maria. . 42b. 7 apartamente. str. Grigoriu Angela. Bucuresti. str. Galati. Gheorghe zis Georgescu. General Magheru 46. str. str. 4 apartamente. str. Bd. 288 bis.. calea Victoriei 112. Ada Marinescu 5-6. Bucuresti. str. 5 apartamente. Georgescu George. calea Calarasi 137. A. sos. 2992. 40. Bucuresti. Grivitei 238. Simu. 8 apartamente. Capitan Demetriade 16. 9 apartamente. Bucuresti. Bis. Bd. Grintescu Gheorghe. 12 apartamente.. str. A. Gheorghitoiu Andreea. Traian 1. 9 apartamente. Bucuresti. 3003. 3000. Iuliu Valaori 2. Octav Cocarescu 23. Bd. Nicolae. 3006. 2984. Olteni 21. Ghetu Vasile. Paris 58. Georgescu Vasile. G. 29. Cosbuc 38. Bucuresti. str. Grajdanescu Maria. 11 apartamente. Gorguzi Alex. 2980. Luterana 21. 2983. 7 apartamente. Bucuresti. 3005. 2982. Demostene 8. Brancoveanu 16.. Sf. si Abelstein Flora. Cuza Voda 63. str. Bucuresti. 2989. Agricultori 14. Videle 35. 40. str. 1 Mai 72. 10 apartamente. str. Eminescu 8. Colentina 6. 2981. Campulung-Muscel. Gross M. 15 apartamente. Georgescu G. calea Calarasi 198. 2987. Sabinelor 43. str. str. Bd. Bucuresti. Goldstein Cecilia. 16 apartamente. str. Bucuresti. str. 3. 5 apartamente. fost Marghiloman 47. Banului 1a. 3 apartamente. Toamnei 108. Col. Bucuresti. Bucuresti. 2986. Cuza Voda 7. Nerva Traian 120. str. calea Grivitei 205. str. 2999. 42. Sinaia. str. Bd. L. Blanari 6. str. Bucuresti. Mircea Voda 19. Galaseanu Ioana. str. C. Ganovici Teodor. Georgescu Ioan. str. 3001. 41. str. Gaidoc Paulina. Brandusi 2. 2997. M. 12 apartamente. Bucuresti. 3004. 9 apartamente. Bucuresti. Ghica-Tei 86. str. Gherovici Maria. Grinsberg Filip. str. Bucuresti. Amzei 27. Niculae-Tei 10. Golstein Marcu. Bucuresti. calea Grivitei 105. 2998. 10 apartamente. 2988. 2985. str. 11 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bateriilor 52. 42a. Ghetu St. Gheorghe C. Bucuresti. 3002. Trinitatii 48. sos. 8 apartamente. str. Negru Voda 86. 2994. 25 apartamente. Prof. Bucuresti. calea Dudesti 29. 2991. str. str. str.2979. str. Georgescu Sofia. 2995. str. 1 Mai 96. 3007. Gherandache C. Laptari 3. 6 Martie 57. 2996. 2990. Balcescu 17. Ramana 2. Iasi. calea Rahovei 33. 3008. Bd. Bucuresti. Trinitatii 14. str. str. 12 apartamente. str. 24 apartamente. Angelescu 28. Sabinelor 78. 71 apartamente. str. Gheorghevici Toma. Bd. cal. Buzau. 2993.

3032. Plevnei 4. Nic. str. Bd. 3027. Dionisie Lupu 12. 3016. str. 3031. Sergiu 32. str. Golescu 37. 7 apartamente. Dianei 1-13. Gherman Costica. Grivita. Bucuresti. 3011. Bd. Bucuresti. Georgescu Maria. str. Kiselef 53. Gross Osias si Otilia. Mendelieff 39. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Arad. 3038. Felix 7. Dionisie Lupu 59. Georgescu Nicolaie. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Brezoianu 9. 3034. Witing 17. str. 7 apartamente. Independentei 23. Balcescu 3. Badea Cartan 61. Petre Poni 6. Caragiale 1. Bucuresti. Lacar 35. Grumescu Elena. str. str. 5 apartamente. str. Gorbanescu Dumutru. Bd. cal. str. 3020. Ghelter Friederich. Bacau. Bucuresti. 3024. Fainari 7. Bucuresti. str. Gadei Stelian si Elena. Astrului 38. str. calea Dorobanti 144. 3037. str. Pictor Iscovescu 11.. Bucuresti. 16 apartamente. Bucuresti. Bd. Gudi D-tru. Georgescu Mihail si Florica. Bucuresti. str. Gheorghiu Nicolae. Dorobanti 146. Grigoriu M. Dianei 10. str. Georgescu Ecaterina. 6 apartamente. Grunstein Ianca. Georoceanu C-tin. 7 apartamente. str. Bucuresti. 3019. 3041. str. calea Calarasi 25. Banu Manta 9. 1 Mai 181. Bucuresti. str. Republicei 11. 14 apartamente. str. 4 apartamente. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Mitr. Gavrilovici Tzvoltan. Georgescu Ioan. str. 3025. 15 apartamente. Bucuresti. 3009. cal. 3040. Traian 100. Gteif Eliza. 6 apartamente. Badulesti. str. 3039. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. V. Bucuresti. Bucuresti. Gherghel Florica. str. 7 apartamente. str.. 5 apartamente. Macedonia 24. str. 12 apartamente. 3014. 3028. 3017. Dragu. Giersch Albert. Turda 33A. cal.. 3 apartamente. . Cicio Pop 75. Bd. Bucuresti. str. 10 apartamente. Bucuresti. 11 Iunie 20. D. Polona 21. Episcop Ilarion 17. 3013. Grunberg Davila. 7 apartamente. Dambovita. 3010. 3033. Floreasca 72. Lucaci 102. Buc. 3 apartamente. Belizarie 17. Udricani 18a. Poiana Tapului. Dr. 3030.. Bucuresti. Ganea Alex. Gheorghiu Anastase. 3 apartamente. 9 apartamente. Constanta. Dr. 19 apartamente. Bd. Atena 1. Turda 94. Bucuresti. str. Gataliantu Constanta. str. str. 3035. 11 apartamente. 3036. Bucuresti. Elena Cuza 92D. Dosoftei 30. Bucuresti. 17 apartamente. 12 apartamente. str. Maresal Tolbuchin 67. Trinitatii 34. str. str. Gh. str. Ciobanasului 2. 3012. Bucuresti. 5 apartamente. Intrarea Moraviei 10. 3015. str. Bucuresti. str. Goldenstein Eliza. Bucuresti. Coltei 10. Bucuresti. Georgescu Filofteia. Selari 13. str. Gherman Alex. Gheran Gh. 3 apartamente. Glasberg Libertina. Georgescu Elena. 3023. 3029. Muncii 13. Bucuresti. Dragalina 26. 3 apartamente. Bucuresti. str. Mavrogheni 7. 3022. Bucuresti. 16 apartamente. 19. str. C. Lipscani 50. N. 3018. calea Vacaresti 123. Filimon 1. 3026. Gherghiu Alexandru. sos. Stefan cel Mare 49.Oituz 12. Gherasi Niculae. 3021. 6 apartamente. 15 apartamente.

str. si Maria. str. str. 3045. 2 apartamente. Georgescu Mihai. str. Gheorghiu Gh. Bd. M. Popa Petre 34.. Georgianu I. 3 apartamente. 3047. str. si Natalia. Bucuresti. Grajdanescu Maria. Bucuresti. 3068. Eminescu 36 si 55. 3076.. Gocieff Filanida. str. 17 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 3055. Bucuresti. 3043. 14 Martie 16. 3053. 12 apartamente. Ghircoias Sivia. Paul Sorescu 11. Bucuresti. Baneasa. str. Bucuresti. Gen. 3 apartamente. 3056. 3069. Maica Domnului 18. Bucuresti. 3 apartamente. Grozescu Dimitrie. Gheorghita Silvia. Georgescu Const. 3048. Romulus 75. Brandusi 13. 2 apartamente. 3046. Gheorghiu Stefan. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. str. str. Labirint 30. Garoiu Niculina. Frumoasa 52. Bucuresti. str. H. Gabriel Ana. Goldenberg Michel. Moise Nicoara 7. Radulescu 20. 3064. 3063. N. Bul. Goldemberg Avram. str. Polona 68. Romulus 44 A. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Vasile Lascar 24. str. Bucuresti. 2 apartamente. 3071. 3059. Georgescu Ioana. Bucuresti. 3052. str. str.Galati. Bucuresti. Lt. Bucuresti. 3072. Gohu Martin. 3065. Nic. Vacaresti 83. cal. Grimberg Herman Sache. 24 apartamente. Bucuresti. 3049. 4 apartamente. 4 apartamente. 3054. 3050. 4 apartamente. Altarului 2 bis. Bucuresti. 3 apartamente. str. 36 apartamente. str. Logofat Udriste 17. Bucuresti. Ghirogasian Karnic. 3060. Georgescu Gh. Filipescu 32-34. Glatz Alex. Bucuresti. 3066. 5 apartamente. 3057. Brezoianu 53. Georgescu Dinicu. Dacia 47. Bul. Gheorghiceanu Stefan.. Georgescu Paraschiv. Nicolae. Bucuresti. 2 apartamente. Lipscani 94. 3 apartamente. Glautfstein Emanoil. Plevnei 246. calea Vacaresti 71. str. str. Geniale Fabeber.. 3067. Bucuresti. str. 9 apartamente. col. Stefan cel Mare 180. cal. Dobroteasca 11. Grivitei 217. Ardealului 51. Georgescu G. . Maltropol 15 si 15 bis. Grigoriu Gh. 3051. cal. Gutman A. Bucuresti. Golstein Iulia. 3 apartamente. 3044. Gheorghiu Venera si Ion Florian. str. 4 apartamente. 3061. cal. str. 3 apartamente. Cerbu. Nerva Traian 64. Goldner Pepi. 6 apartamente. str. 3062. Bucuresti. Robert 26. 3073. Kepler 71. str. str. 10 apartamente. Zaharia 10. Bucuresti. Bucuresti. Grigorescu Nicu si Elena. 3075. Teodor Speranta 39. Dinicu Golescu 47. Bucuresti. Bucuresti. com. Dobrescu. str. Gologan Radu si Elena. Bucuresti. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Predeal. Tudor Speranta 1. str. sos. Cantemir 28. Bucuresti. str. Republicii 154. Gheorghiu Victoria. Vasile Conta 3-5. 13 Decembrie 29. str. 2 apartamente. Dudesti 171. Filipescu 51. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 3070. Tache Anastasiu 1. 3042. 6 apartamente. 3058. Gheorghe Cleante. str. 3 apartamente. Bradului 31. Bucuresti. 3074. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Brezoianu 53. Bucuresti.

3094. Matilda. 3084. 3080. 8 apartamente. Vasile Lascar 8. Bucuresti. Bucuresti. N. Izvor 7. Gibescu Eugen. Penele Gheorghe 27. Bucuresti. Bucuresti. Grimberg M. Lipscani 6. Garotescu I. 3081. 2 apartamente. 3098. D. Piata Rosetti 3. Victoriei 15. Bucuresti. B-dul Dacia 39.. 3102. str. cal. cal. Intr. 7 apartamente. I. str. Constantin 10. 3105. Gange Paraschiva. 3087. 3096. 8 apartamente. Diligentei 21. 56 apartamente. Stirbei Voda 65. 17 apartamente. Bucuresti. C. 3 apartamente. str. str. cal. 3086. Gheorghe Stanei. 5 apartamente. Ing. Videle 41. str. M. 5 apartamente. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. 3083. Grigoriu Aspasia. 3106. Mosilor 98 B. str. cal. Bul. str. str. Constanta.. Bucuresti. Vladimirescu. Negustori 19 A. Eugen Iosif 10. str. 4 apartamente. Alexandriei 2. Plantelor 20. str. V. 3089. Vasile Roaita. str. si Pascu Alfred. Bucuresti. Alex. Georgescu Dumitra. 13 apartamente. Arion 4A. 4 apartamente. Vasile. Georgescu Ilie. 3 apartamente. 3079. Alex. Pometului 5. Elena. 9 apartamente. str. str. Goldemberg Sami. str. Sft. Tolbukin 115. Dimitroff 14. Dimitrie Cantemir 26.. 15 apartamente. str. 3090. Gheorghe P. Paun 2. Ion Voda cel Cumplit 3. str. Blanari 11. Independentei 23. Colentina 176. 4 apartamente. Palter. Gh. Bucuresti. 17 apartamente. str. Maria Roseti 17. 14 Martie 7. 4 apartamente. 3103. cal. 6 apartamente. 3 apartamente.3077. 3085. 4 apartamente. Gagionea Vasile. Pop de Basesti 43-45. 3 apartamente. Petre Gh. str. C. str. 3100. Justitiei 72. Bucuresti. str. Dudesti 218. Popa Nan 156. Bucuresti. Bucuresti. Virtutii 11. dr. Ghica Comanesti adm. 1 Mai 52. 3095. str. Bucuresti. 3082. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. sos. Ing. Goldemberg. str. Ganea Constantin si J. Bucuresti. Mihai Voda 3. P. Bucuresti. str. Mosilor 25. Stelea Spataru 17. Gross Matilda Olga. str. Grimbaum Moise. 5 apartamente. 4 apartamente. Bul. Lucaci 18. 3088. Eminescu 64. Goldstein Netty. Bucuresti. Bucuresti. Domnita Anastasia 2. str. str. Bucuresti. Goescu Zamfir. Frimu 10. str. C. Georgescu Petre si Sofia. Pieptanari 37. Gh. Gogu Paraschiva. T. 3078. 3099. 5 apartamente. Gany Rozalia. str. Buzesti 2 si 4. 3104. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. str. Vlahuta 8. Bucuresti. Ghiavei Gheorghe si Mina. str. Gheorghe Panu 9. Garfunkel Nic. Chindia 4. 3091. 3092. Bucuresti. Matei Basarab. 3093. Bucuresti. Bucuresti. Grimberg I. 3 apartamente. Mihai Voda 12. Giuglea I. 3101. com. Grigorescu Valeria. Mihail Cornea 92. 3097. Gaspari Haralambie si Maria. Grivitei 78. Gmost. Bucuresti. Bul. str. Manea 12. str. Savu 68 si 71. . str. 27 apartamente. cal. Georgescu Olimpia. Bucuresti. Iorceanu 19. str. Georgescu Vasilica. Georgescu Marin. 2 apartamente.

3139. Bucuresti. Gherculescu Eugenia. 4 apartamente. Ramuri-Tei. Bucuresti. Nic. str. 3128. 3126. str. str. G-ral Angelescu 25. Constanta. Georgescu Ioan. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Rasuri 24. G. Sergiu 6. Grigoriu Elena si R. 6 apartamente. Vasile Roaita. 3127. 3132. Ghenadie Petrescu 104. str. 3122. Gandu 4. Morilor 23. Grossman Jana. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Karl Marx 28. str. Titulescu 177. 10 apartamente. Bucuresti. Luigi Cazaviian 5. Bucuresti. Gheorghiu M. Cantemir 65. 18. Bucuresti.. 4 apartamente. 8 apartamente. str. Dr. 11 apartamente. Popov 21 A. Bucuresti. Gheorghiu H. str. 4 apartamente. Patrascu Voda 19. str. Dr. 3134. B-dul 1 Mai 17. 3117. Orzari 37. Izvor 123. 2 apartamente. Cobalcescu 15. str. Grigoriu Marieta. Mangalia. Goldeanu adolf. Epicol 32. str. 3119. Bucuresti. Bucuresti. Splaiul Independentei 58 a. Bd. str. 3121. str. Carol Davila 11. B-dul Marasesti 66 si 64. Bucuresti. str. str. Hartanoaiei 3. 3109. Ing. 7 apartamente. Marinescu 8. str. Georgescu D. Bucuresti. Grigoriu Victoria.. Grigorescu Ion si Domnita. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3110. Gheorghe Stefan 10. 6 apartamente. Goresnic Benty. General Anghelescu 2. Bucuresti. str. Gheorghini M. Dobrogeanu Gherea 30. str. Vasile Lascar 21. 3133. Calea Grivitei 232. 4 apartamente. Cartierul de Nord. Dobresti-Snagov-Ilfov. 3131. 4 apartamente. 6 apartamente.3107. str. 5 apartamente. Bucuresti. Gheorghiu Ana. str. str. Gheorghiu Vasile. P. Nicolae. Grimberg Iosif si C. str. Poni 2. Putul cu Apa Rece 25. 1 Mai 201. 3138. Bucuresti. Greculescu Elena. Doamna Oltea 37. Giuseppe Ceseratto. Bucuresti-Colentina. str. 3115. Ghitescu Petre. Cantacuzino 14. Georgescu Petre. Bucuresti. Guran Viorica. Av. Georgescu Constantin. 6 apartamente. 3135. 3 apartamente. str. Georgescu Nicolae. 4 apartamente. 5 apartamente. 3116. A. str. Sft. Grigorescu Constantin. str. Andreescu 20. Ilie Pintilie 6. 6 apartamente. Georgescu Olimpia. Georgescu Paula. Bucuresti. Dr. 3 apartamente. 15 apartamente. 8 apartamente. Duca 64. Ghia Ovidiu. 3114. Arcului 26. str. Predeal. str. Stoica Ludescu 47. 3123. Pisani 3. 8 apartamente. Bucuresti. 3129. Bucuresti. I. Calea Calarasilor 158. 9 apartamente. 3125. str. str. Bucuresti. Frederic. Victoria. Petru Rares 30. M. str. str. Popa-Soare 47. Argentina 40. Gama Ecaterina. Iasi. 3 apartamente. Ghitescu Nicolae. 3111. Gheorghe 19. str. 67. 6 apartamente. Gabroveanu Elena si Iancu. 3124. 3113. Cobalcescu 10. . Bucuresti. 4 apartamente. str. Ghidu Nicolae. sos. 3112. Felix 6. Golden Aron si Mendele. Bucuresti. 3118. Bucuresti. Bucuresti. 3108. str. Eroului 15. Bucuresti. 24 apartamente. str. str. 3 apartamente. Stefan cel Mare 2. Filofteia. 3130. 3120. 3137. Bucuresti. 3136. Bucuresti. Gosta F. str. Costache Negri 22. Bucuresti. Sabinelor 43. str. Sultana. Bucuresti. Intrarea Tiglelor 24. str.

14 apartamente. Dacia 30. 3169. Iancului 9. str. str. 12 apartamente. 4 apartamente. Berzei 47. Bucuresti. str Dristorului 179. Dimitrov 97. 3166. 3163. calea Calarasi 197. 7 apartamente. Grigorescu C. Luca P. str. 3170. 3150. Bucuresti. 7 apartamente. D. 4 apartamente. Maior Bacila 2. calea Calarasi 300. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Bd. str. Luigi Cazavilan 29. 3160. str. Bacani 4. Predeal. 6 apartamente. Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Grunberg Moise. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3153. Avrig 64. Buicliu 1. 3168. Gh. 3162. Dr. Teodor Speranta 182. str. 3148. 3159. 7 apartamente. calea Mosilor 35. Bd. 3156. 3151. N. calea Dudesti 105 A. 3164. Ghiulamica Radu. Georgescu Nelice. 3142. Georgescu Constantin. Bucuresti. 7 apartamente. 3152. Filipescu 7. 5 apartamente. Bucuresti. 3147. Bucuresti. 3172. 1 apartament. Mangalia.. str. Bucuresti. Gheorghiu Eugen. 3158. Niculescu 6. Georgescu I. 9 apartamente. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria. Odobesti. calea Mosilor 177. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Grecu Avram. Iorga 3. 3145. Grigoran Florica. Iuliu Borasiu 4. Agricultori 52. Bucuresti. Georgescu Vlad. calea Mosilor 342. Focsani. Speranta 166 bis. D. N. Grigorescu N. Gibelsaca Valentina. Vasile Parvan 14. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 3154. Olga Bancic 7. Bucuresti. 3144. 3149. Concordia. T. str. Bucuresti. str. Grigorescu Manole. str. 3 apartamente. str. str. Gheorghiu. 3146. 3141. str. Garbea Titus si Silaveica. Galica Moise. Ganescu Gheorghe. Stefan cel Mare 52. 3165. calea Mosilor 243. Burghelea 19. Mitr. 168 bis. str. str. 30 Decembrie 6. 18 apartamente. Filaret 19. G-ral Dona 2. 3167. sos. Bucuresti. 3171. Mihai Bravu 34. str. Grumberg Ihuna. 3 apartamente. Grigoriadis Dumitru. Bucuresti. 11 apartamente. Ghenciu Iosif. calea Rahovei 230. Romulus 73. Fr. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. 9 apartamente. Colentina. Galca Nicolae. . 11 apartamente. Cazan 5. Bucuresti. Cartierul de Nord. 3143. M. Georgescu Maria. str. Banu Maracine 19. 3161. str. str. Georgescu Maria. Dr. 11 apartamente. Ghiltcic Avram. Georgescu Aurica. 3155. Alex. str. 8 apartamente. Bucuresti. Stelea Spatarul 14. str. Georgescu Viorica. 6 Martie 78. str. Palade 35. Stelea Spatarul 25. Georgescu Dumitru. str. Colentina 36. 3157. Gaspar Ion. 38. Grumberg Avram. 4 apartamente. str. Bucuresti. Mihai Bravu 271. str. 68. Balasanu nr. 7 apartamente. Bucuresti. Barbat Voevod 7.3140. str. 190. Mircea Voda 66. sos. Ilfov 1. Nicolae. Iuliu Boros 127. Giurescu Constantin. sos. 3 apartamente. str. Bucuresti. Goldner Silenfeld Elisabeta. 7 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Bd. Gorcea Stela. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti.

Georgescu Maria si Georgescu Alexandru. 24 apartamente. Bucuresti. str. Viitorului 44. 35 apartamente. Grecu I. str. 13 apartamente. str. 3182. 3193. str. Bucuresti. str.3173. Gheorghe M. str. str. str. 3 apartamente. Grigore. 3183. str. Grumberg Elisa si Suzana Meis. calea Mosilor 356. 3184. 18 apartamente. Magurele 125. str. str. Grigorescu Maria si Constanta Judecat. 3190. Duca 5. Bucuresti. . Mincu 6. 11 apartamente. Gheorghiu Emilian. str. str. 3198. Georgescu Pandele. Gold Sali. 3177. Bucuresti. Viitor 68. 3187. Alex. Gulier Elisabeta. Bucuresti. Bucuresti. str. Pantelimon 114. Bucuresti. str. Grecescu Iosefina. 3201. Ganea Iulian. str. Bucuresti. Bucuresti. Vlad Tepes 35. 6 apartamente. 3179. Apostoli 43. str. 5 apartamente. Georgescu C-tin si Ana. Gobl F. str. str. 4 apartamente. Stefan cel Mare 58. Slanic Prahova. Gavrilescu Florea. 4 apartamente. 3175. 3195. str. 3189. I. Mamuleanu 33. Bucuresti. str. 3197. 4 apartamente. Bucuresti. Grumberg Matilda. Av. Gheorghiu Ioan si Viorica. Episcop Radu 13. C. Vasile Lascar 8. str. Armeneasca 17 a. str. Aristide Briand 19. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Gavrilescu Mircea. B-dul Marasesti 27. Slatineanu 6. Gheorghe Maria. Baneasa. 5 apartamente. Georgescu P. calea Mosilor 25. Fabrica de chibrituri 48-50. str. 11 apartamente. Serban Petrescu 25. Aman 38. str. G. 3196. Rosetti 42. str. str. Bucuresti. Tudor. Bucuresti. Bucuresti. str.. str. Bucuresti. Porumbaru 3. 3178. 2 apartamente. str. 7 apartamente. 9 apartamente. 3174. Bucuresti. Clucerului 27. Bucuresti. Garabietean Garabet. Bucuresti. G-ral Angelescu 10. Georgescu Ion. Bucuresti. B-dul N. Plantelor 20. aleia Lahovari 1. Lunei 7. 6 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3181. Cortului 5. B-dul Enghels 4. Am. Constanta. Barlea 2. Dionisie. 3192. Gras Sofia. Poiesti. Bucuresti. 3180. 10 apartamente. 3 apartamente. B-dul Balcescu 24 Predeal. Ghitulescu Atanasia. Lahovari 1. str. 3194. Cihoski 7. Aristide Briand 19. Ghilanescu Gherghina. 3186. Girgiulescu Nicolae si Florica. sos. str. Bucuresti. 25. 3176. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. Iuliu Rosca 8. 3191. 3185. Garfunkel Alex. 7 apartamente. Luca Arbore 3. sos. Fii. 3202. Bucuresti. 4 apartamente. 7 apartamente. 3199. 3200. Th. Bucuresti. Georgescu Nicolae. Gheorghe N. Garabetianu Simoin. Georgescu Antoneta. Satucu II 27. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Sfintilor 10. A. Piata Lahovari 3. Justitiei 8. Sf. str. Floreasca 39. Sarbei 43. 6 apartamente. B-dul Libertatii 165. 3203. Sabinelor 72. Florica. Hristo Botev 32. Gobl Aurelia. 3188. Balcescu 3-5. str. B-dul Dacia 46. Duca 13. Maria. Bucuresti. I. Bucuresti. str. Rahovei 23. str. Bucuresti. 40. Busteni. G.

5 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Goldemberg Lupu. Matei Voevod 20 A. Pictor Mirea 10. Jeana. 3228. str. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Suvarov 22. 3232. Gerota C-tin. 3216. str. 3 apartamente. Tepes Voda 28. 3237. Bucuresti. 3233. Calimanesti.. str. sos. Bucuresti. Georgescu Alex.. str. Iancului 60. Italiana 25. str. Gherman Maria. 3221. str. Bucuresti. 3235. Sf. Stefan Burcus Nr. Nic. Bucuresti. 5 apartamente. Floreasca 145. 3214. Galati. Bucuresti. . Spiridon 5. 16. Bucuresti. Bucuresti. Ghica Elena. calea Victoriei 143. Bucuresti. Ganescu Mihai si Margareta. Filipescu 7. Agricultori 44. Dr. Pantelimon 254. R. Bucuresti. O. Aquila 39. 10. str. 35. str. Stirbei Voda 17. Gaina Viorica. 3209. 68. 3227. Glavace Sergiu. Galin Wihlemina. Bucuresti. Mamuleanu 6. Gurea Paul si Rozalia. Fabrica de Spirt 1. Georgescu Nicolae. 3230.3204. Grozdea Anastasia. str. str. str. Sinaia. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Muzeul Zambaccian 30. 9 apartamente. Maria. str. B-dul Tolbuchin 38. 3222. sos. Grozdea Vitan D. 4 apartamente. 4 apartamente. 3234. Grigorescu Paula. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Gheorghe. Georgescu George. 8 apartamente. Bucuresti. 3217.. str. Enachita Vacarescu 5. Grigorescu V. str. 2 apartamente. str. Pavel Tcacenco 13. Bucuresti. str. 15 apartamente. 3207. Georgescu Sofia. Georgescu I. B-dul Constantinescu 6. Georgescu Nicolae. Aleea Alex. str. 13 Septembrie 205. str. str. Ganciu N. si Ecaterina.. 3224. 4 apartamente. sos. 3215. Ion Maiorescu 51-53 A. Bucuresti. Carol Davila 58. 3205. 6 apartamente. 6 apartamente. Mihai Bravu 143. Lizeanu 9. Bucuresti. str. Bucuresti. Viitorului 86. Azilul de copii 4. Kogalniceanu 12. Giulesti 130. 3 apartamente. 4 apartamente. Gheorghiu Valerica. Grunanici Micasica. 7 apartamente. Grumberg Debora. str. 6 apartamente. str. B-dul Miciurin 50. Gheorghiu Alex. str. str. Bucuresti. Pasteur 10 a. Ion Vasilescu 7. Intr. Bucuresti. 6 apartamente.. 3229. calea Rahovei 51-53. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. str. Uranus 33. str. str. Bucuresti. str. 3220. str. 3225. 4 apartamente. Ana Davila 13. 6 apartamente. Odoarei 22. str. 3213. 8 apartamente. Georgescu Ion. Bucuresti. Iancu Capitanul 19. Paris 7 A. 19 apartamente. Cazarmii 95. 8 apartamente. Elvira. 6 apartamente. 3218. Bucuresti. Caramidari 3. Bibliotecii 6. Bucuresti. Ghinescu Aurel. Bucuresti. sos. Grozdea Dumitru. 3 apartamente. 6 apartamente. 18. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. 3236. Georgescu M. 8 apartamente. Bucuresti. Ghiulamila. 3206. Garofild Al. str. Griorovici Ion. P. Bucuresti. str.. Georgescu N. 3219. 3231. 3211. sos. 3210. str. Orlando 6 A. 8. str. Aleea I. 3208. 3223. str. Bucuresti. Georgescu Gh. 3226. str. Vicol 3. str. Constanta 15. Occidentului 42. str. 3 apartamente. Bordea nr. Gherechide Mihail. Porumbaru 32. Hagi Ghita 40. 3212. 9 apartamente. 5 apartamente. Madelnicerului 4. str.

Toni. Bucuresti. Vlad Georgescu. 3239. str. Nerva Traian 57. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. 3243. 27. Bucuresti. str. Bucuresti. Burghelea 19. Olga Bancic 4. 3265. Georgescu Marica. Popa Savu 26. 5 apartamente. str. Balcescu. 5 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Grecul D. Banu Manta 45. 3254. 3249. 37. Bucuresti. 3241. 3251. 11 apartamente. 3259. Bucuresti. 7 apartamente. Dr. str. Silivestru 17. Georgescu T. Bul. str. 18 apartamente. Cameliei 13. 3 apartamente. calea Mosilor 323. Caimatei 6. Beler 10. Goldstein Mali. Bucuresti. Giorsan Elisabeta. calea Calarasi 81. Georgescu Constantin. Ghenadie Petrescu 150. 4 apartamente. Goldinic A. Grigorescu Alexandrina. 3264. 3247. Trinitatii 73. 12 apartamente. Bucuresti. str. Aprodu Purice 12 si 14. 5 apartamente. Gheorghe Andrei. str. 3262. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Sorica. str. Av. Mogos Vornicul 1. Ghilerder Margareta. calea Victoriei 214. 3 apartamente. 7 apartamente. Lucaci 38. Bucuresti. 3266. Bucuresti. Golgoteanu Gabriela. Bucuresti. Anton Pann 41. 3272. Grecescu Marg. Gheorghe Anton. Lucaci 61 si 63. Teodoroiu Rudeanu 11. str. Bucuresti. 3260. str. Bucuresti. Bucuresti. Arh. 2 apartamente. 3256. Bucuresti. 3245. 3253. Bibliotecii 6. 6 apartamente. 3 apartamente. Drumea Radulescu 7. 3271. calea Vacaresti 6. 3267. str. 3248. Vaselor 58 si 60. Bucuresti. Gorcea Isac Iacob. Bucuresti. Ion. str. Georgescu Romulus. 3 apartamente. str. 36 apartamente. Povernei 29. Zece Mese 7. Goreti A. 3263. str. Ardealului 47. Dimitrof 53 si 55. Gostenfeld Niculae. Ileana. Bucuresti. Gross Hermann. 3258. 3255. Logofat Tautu 43. Bucuresti. 3252. Georgescu Alexandrina. 4 apartamente. 7 apartamente. str. 3270. str. str. 3268. Orfeu 2. Horei 21 bis. Bucuresti. 14 apartamente. Grigore. Bucuresti. 7 apartamente. Grumberg. 3242. Grigore Petre si M. Gavrilescu Stefania. str. Bucuresti. Bucuresti. Valeriu Braniste 36. . Traian 52. Harjan 35. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 3246. 4 apartamente. str. 3261. str. 2 apartamente. str. Ghivagosianu Fornic. Bucuresti. Dragos Voda. Georgescu Radu. str. Gogu Elisabeta. calea Vacaresti 43. str. 3257. Georgescu Silvia. 4 apartamente. Guran Victoria. Bucuresti. Radu dela Afumati 9. str. Grozea Aurel. 3244. str. Popa Nan 38. 3 apartamente. calea Mosilor 320. Bucuresti. Garofeanu Ecat. str. str. str. Vitan 14. 3269. str. str.Biserica Veche. Bucuresti. str. Georgescu Proscha. Izvor 12. str. 3 apartamente. Demostene 29.. Vespasian 2. Intr. Gaia Asposica. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Grecescu Nicolae si Maria. Aleea Suter 9. Bucuresti. 2 apartamente. Gutuiescu Gheorghe. Bucuresti. Vanatori 1 A.. Gioranu Melania. Georgescu C-tin. 3250. 3 apartamente. Oslo 10. Fainari 15. Vaselor 42. str. str. 3240. 3238. Semilunei 8. Bucuresti. 3 apartamente.

Oltenita 102. Bucuresti. 3296. str. Renee. 3303. Grusiei Dumitra. Cuza Voda 9. C. str. . Vasile Lascar 10. Gheorghe Eremia. 3299. Andrei Muresanu 5. str. Bucuresti. 3276. Bucuresti. 3298. Bucuresti. str. Lahovari 7. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Banu Maracine 35. 3292. str. str. Mitr. 3279. H. str. 3302. 10 apartamente. str. str. Roma 40. Georgescu Vasile. Intrarea Italiana 4. Scoala Floreasca 25. 3293. str. Bucuresti. str. Grosch Olfred. 3 apartamente. str. Grimberg D. str. str. str. str. Eremia Grigorescu 15. 7 apartamente. Badea Cartan 13. 2 apartamente. Elena Cuza 91. Elena Pavel 20. str. 3273. Georgescu Maria si Elena. str. Elena Doamna 32. Gratestenul Mihai. Glasser Iosif. Bucuresti. str. 6 apartamente. Anastasie Sima 2. Alex. Bucuresti. 3 apartamente. str. 25 apartamente. 3289. str. 15 apartamente. Bucuresti. Icoanei 40. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sevastopol 7. Goldring Rene. 3287. Bucuresti. Bucuresti. Ardealului 39. 3278. Spatar 25. Iorbant 109. Al. str. Bul. 3283. Pucheni 60. Bucuresti. Scarlat Varnav 33. Bucuresti. calea Grivitei 150. Maria Rosetti 8 A. 12 apartamente. str. Palade 54. Bucuresti. Bucuresti. 3290. Budai Deleanu 5. Durescu 18. 13. 3 apartamente. str. Gabrilescu Ecaterina. Piata Amzei 24. 3300. Grumatescu Dumitru. Balaseanu 9. str. 3294.. 5 apartamente. 6 apartamente. Grigorescu Elena. 3297. 3291. Corneliu Botez 8. 5 apartamente. sos. Guchar Ferdinand. str. str. Nifon 37. Bucuresti. Gangopol M. Grigoriu Constantin. str. str. Costache Negri 2. 3275. 3288. 3304. A. Giunoiu Iosub si Ana. 12 apartamente. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 144. Sinaia. 3280. str. Calea Mosilor 234. sos. 3301. 9 apartamente. Nifon 13. 3295. Uranus 65. Colentina 18. 4 apartamente. 6 apartamente. Elena. Dumbrava Rosie 1. str. 3277. str. Bucuresti. Ghitescu Nicolae. 15 apartamente. str. Ghitescu Silvia. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. B-dul N. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 3281. Gamba Sorin Canteli. Bucuresti. Gomolea Lascu. 3274. str. Gherondache Filip. 10 apartamente. Sperantei 20.Brezoianu 29. str. str. Militiei 6 a. Bucuresti. Gheorghe Alexandria. Bucuresti. Bucuresti. Cernic. str. Episcopiei 7. str. Georgescu Iuliana. Gh. str. Rosetti 14. Col. str. Ghervescu Vasile. 3285. Bucuresti. G-ral Angelescu 181. 6 apartamente. Generalissimul Stalin 70. Ghezirgian Arsaguli. 3282. str. Hagiului 29. Borzesti 4. Bucuresti. G-ral Brosteanu 3. 11 apartamente. Grigoriu Aurel. Grigorescu Ecaterina. George I. 3284. 5 apartamente. Episcopul Chesarie 32. Giorgescu Paul. 8 apartamente. Brasov. Bucuresti. Mitrop. Vasile Lascar 10. Ghilescu Dumitru. 3 apartamente. Ghiorghiu Didina. Sabinelor 48. Armeneasca 23. 3286. Girnz Sonia. Hatmanul Ghica Olbry 14.

str. si vaduva Elena. 3317. str. 5 apartamente. Bucuresti. Grinberg Moritz si Faeing. str. 5 apartamente. G-ral Doda 10. str. Gherghiceanul Niculae si Elena. 3332. Anonima. 6 apartamente. Boteanu 3. Calea Lupescu 49 B. 3306. Piata Obor 9. Georgescu Petre. str. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 3329. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Grecu Virginia. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Rasuri 1. Ghiocei 18. Procopie Dumitrescu 6. 3326. 3325. Scoalei 75. Gavrila Suzana. 6 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 3318. str. Gheorghiu S. Constantin Aricescu 4. Georgescu Grigore. 4 apartamente. Bucuresti. 3311. 3328. B-dul Maresal Malinovschi 11. Bucuresti. str. 13 apartamente. Intrarea Armasului 8. 5 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. Bucuresti. Bucuresti. 3310. Nastase Pamfil 31 A. 3323. str. str. str. str. Georgescu Alexandru. str. 3330. Granescu Vasile. 13 Decembrie 4.Balcescu 3. Andrei Muresanul 27. 3308. 10 apartamente. Jules Michelet 25. Colentina 5. Bucuresti. Cantaretul Macarie 4. 3319. 3316. 7 apartamente. Calea Dudesti 78. 3312. Bucuresti. M. Serg. 3322. Ocolului 2. Grigorescu Mostenitori. Militiei 27. Gaitan Elisabeta. str. 3327. Tunari 73. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 3321. Bucuresti. Golescu 5. 3320. Bucuresti. 7 apartamente. Garbacescu Florica. Iliescu 48. 3315. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Garoescu Ruxandra. Bucuresti. str. Atena 8. str. str. Bucuresti. str. B-dul Ilie Pintilie 10 A. 3331. B-dul 1848 37-39. str. Episcopiei 5. 3313. Domnita Anastasia. Georgescu Sanda. Grigoriu Alexandru. str. Guttman Netty. str. 6 apartamente. Herastrau. str. Polona 101. 5 apartamente. Georgescu Felicia si Constanta Vasile. 26. B-dul Stalin 47. 3324. Popa Tatu 4. str. Bucuresti. Viitor 99. str. Gorascu Teodora. Manu Cavafu 14. Gohl Andrei si Gohl Ludmila. . str. Argentina 29. str. Govora Calimanesti Soc. str. Golie Costa si C-tina. Sabinelor 84. 5 apartamente. Argentina 14 a. str. Bucuresti. str. Sapunari 16. 5 apartamente. Rubinelor 3 si 5. Bucuresti. str. Atena 5. str. str. 3309. Ecoului 29. Alex Donici 20. Grisa Panait. Bucuresti. Calea Victoriei 25. Altarului 6. Pietatii 27. Bucuresti. 5 apartamente. Gueran I. 14 apartamente. str. B-dul Ilie Pintilie 54. Bucuresti. Ganea Tania si Sterie. 12 apartamente. Republicei 8. Maria. Georgescu Lt. Galatescu Ion. Ghenzel Bernard. str. Ganea Niculina. Atena 8. Brezoianu 7. Nic. 3305. 4 apartamente. 3307. Col. str. str. 3314. 6. 2 apartamente. 11 Iunie 7. si Ana. Zinca Golescu 13 B. str.

B-dul 1 Mai 88. 23. str. str.str. E. str. Bucuresti. 10 apartamente. 3347. Luigi Cazavilan 8. 3356. 20 apartamente. str. 185. Guechoff I. 9 apartamente. Georgescu Maria. Iancu Cavaler de Flandra 7. str. 6 apartamente. Bucuresti. Stirbei Voda 88. 3340. 3357. Nerva Traian 116. Borus Cornel 15. Grumberg Nascu (Natan). 3348. Gatti Ruxandra. Sahia 17. 2 apartamente. Braila. 3361. str. Alecu Russo 24-26. Bucuresti. str. Bucuresti. 18 apartamente. Ghita Ion. Abrud 69. Batistei 24 A. str. Gheorghiu Maria. 3341. 14 apartamente. 27 apartamente. str. 3 apartamente. 3362. Bucuresti. str.. Republicii 90. Radu dela Afumati 67. str. G-ral Magheru 23. Georgescu Aurelia.. 3354. 3359. Profesor Bogdan 9. str. Palade 28. str. 3360. Valcea. Alexe 9. str. Bloc Edilitar Mamaia. Eminescu 183. 9 apartamente. Bucuresti. R. 10 apartamente. str. Icoanei 4. Smardan 1. Galati. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Gall Virginia. Radu Popescu 26. Bucuresti. 3346. str. G-ral Angelescu 2. Gheorghiu Gheorghe. str. Bucuresti. 3334. 3333. str. Bucuresti. str. Grivita Rosie 21. A. 3 apartamente. str. Sold. str. Bucuresti. Olimpului 27. Fecioarei 24. str. B-dul 6 Martie 75. 3339. str. Giotta Francisca si Natalia. 13 apartamente. Bucuresti. Grigoras Elisabeta. Calea Colentina 11. Bucuresti. Galca Elisa. str. M. Giani Grigore. Bolintineanu 6. Braila. 3337. 5 apartamente. Bucuresti. Grancea Margareta. str. Bucuresti. Episcopiei 6. Bucuresti. str. Bucuresti. Dora. Wilson 15. str. str. Bacau. Capitan Vasile Iosif 71 3350. str. 3355. 45. Georgescu Maria. Ghidanoc Petre. Georgescu Al. Herastrau 40. str. 3358. 2 apartamente. str. 3338. 3335. 10 apartamente. Bucuresti. calea Mosilor 82. Bucuresti. Republicii 15. Paris. str. 3342. 5 apartamente. Alex. Bucuresti. Niculae Balcescu 24. Radu dela Afumati 65. 6 apartamente. Icoanei 32. Bucuresti. Guerier Ana. 2 apartamente. 9 apartamente. str. Ilie Pintilie 21. str. Visarion 26. Londra 28. 3343. 6 apartamente. str. Kogalniceanu 1. str. . Salcacilor 10. C. Vasile Lascar 142. 20 apartamente. 3352. Germani Eufrosina. Republicii 1. Radulescu Assan 13. str. str. str. M. 86. 5 apartamente. Elev Stefanescu Stefan 47. Bucuresti. Gheorghiu Alexandru. Gulimanescu Irina. Gomoiu Victor. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Constandinache Coracas 4. Aristide Briand 9. Rosetti 14. Georgescu Costica. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 11. Gheorghe Vasile. Constantin Nacu 5. Germeanu Nicolae. Bucuresti. str. Mamaia. 6 apartamente. Bucuresti. 3351. 30 Decembrie 48-50. 3353. str. Gherandache Alexandra. G-ral Angelescu 87. Columna. 29 apartamente. 14 apartamente. I. 3345. Dissescu. (mostenitori). str. str. Goroiu C. str. Iasi. str. 3344. 5 apartamente. 6 apartamente. Golden D. str. 4 apartamente. 3336. Grancea Gheorghe. C-tin Moroiu 3. 3349. Gane Titu.

3375. Stefan cel Mare 2. str. Intr. Elisa. str. calea Victoriei 71. str. ocolului 28. Bucuresti. Gavrilescu Tudor. str. str. 3371. str. Iasi. 3380. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 14 Martie 5. G-ral Anghelescu 92. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. 13. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Aviat. Semilunei 6. str. Golesti 8. str. str. str. 3393. (mostenitori) prin M. Germeanu Nicolae. Grunepen Rachele. 3385. Nerva Traian 88. str. 3391. Dianei 1. Grigore. str. Severeanu 25. Giuglea Corneliu. Ion. Gregorian Ana. 4 apartamente. Cazarmii 22 a. 2 apartamente. Ciru Iliescu 26. Gherghiceanu N. Constantin 26. 3379. 3387. Garbunea Alfred si Maria. Bucuresti. Drossu 29. Bucuresti. str. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 1 apartamente. Bucuresti. Vila Neptun. calea Mosilor 189. 6 apartamente. Altarului 6. str. calea Plevnei 216. 2 apartamente. Anton Pan 3. Hustia Ioan. Bucuresti. 3369. Gh. 3366. 6 apartamente. Bucuresti. str. Ipsilanti 34. Grecescu Alexandru. Gheorghelas Pavel. 3388. Georgescu Gr. Hilt George. M. str. Bucuresti. Alex Sahia 7-9. Bucuresti. B-dul Republicei 45. Bucuresti. 2 apartamente. 3384. Aviat. Ghimpeanu Henrieta. B-dul G-ral Magheru 26-43. 2 apartamente. Bucuresti. 3374. 3368. 9 apartamente. str. sos. Rosetti 14. Delea Veche 33. 3376. 3365. 3 apartamente. 11. Gheorghiu Mihai. Batistei 1 c. Vasile Roaita. Kogalniceanu 47. C. Armata Rosie 14. str. aleea Zanelor 3. Vasile Conta 3-5. 7 apartamente. str. str. Antoniu. Gerota Maria. Bucuresti. Av. str. str. 4 apartamente. str. Georgescu V. 4 apartamente. Vaselor 31. str. Golescu Dimitrie. Hristea Ana. 3372. Bucuresti. 3392. Ploiesti. Dr. 3370. Dr. 3364. H. Bucuresti. B-dul 1 Mai 111. 3383. 3386. Sinaia. 6 apartamente. Altarului 2. G-ral Praporgescu 11. str. str. Aristide Briand 9. 3373. Gherasim Marius si Letitia. Maresal Malinovski 11. 3 apartamente. Alex Sahia 35. str. Oculeanu 11. Usioagei 6. Sinaia. 3378. Georgescu Elena. Bucuresti. Holban Bucura. Gembech Aurora. Ghiocei 31 a. str. 3390. Garoescu Gh. Basarab 23. Cotiturei 5. Kogalniceanu 1. Braila. 2 apartamente. Gherghiceanu Matei. 3381. 8 apartamente. Robert de Flers 27. Gropper Hilarian. Lucaci 11. Georgescu Marius. Garoflid Elena. Haralamb Doroteea. 4 apartamente. A. str. 4 apartamente. N. P. 3367. 4 apartamente. 3 apartamente. Cretu 43. Gavrilescu Vasile. 4 apartamente. 3389.3363. 3 apartamente. imobil . str. Bucuresti. str. Arionoaiei 52. Bucuresti. Bucuresti. str. Sft. str. 3377. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Roma 2. Bucuresti. str. G-ral Anghelescu 74. Bucuresti. Georgescu Mihail. Constanta.

str. 10 apartamente. Bucuresti. Haritonovici Dida. 5 apartamente. Col. 3409. 6 apartamente. 2 apartamente. c-lea Serban Voda 264. Haberman Fabis. Bucuresti. Bucuresti. Hristo Botev 8. c-lea Mosilor 183. Bucuresti. c-lea Mosilor 147. Hirschfeld Becuta. 3421. b-dul G-ral Angelescu 46. Cortului 1-a. Prof. Bucuresti. 3411.complet. Oltenitei 22. G-ral Angelescu 59. Alex. Bucuresti. Popa Tatu 85. 3407. Magheru 26. str. Plantatiei. 2 apartamente. str. 3401. str. str. Sepcari 16. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Hasan Rebeica. str. str. Herda I.. str. Ciru Iliescu 17. Hagienal Nicolae. Bucuresti. cal. Orient 3. Logofat Nistor 4. Poenaru Bordea 4. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Herovici B. Bucuresti. Hangian Parisse. 3413. Vineri 15. Gen. Misail 75. Hrissu Stefan. Bucuresti. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta. Hilberger Elisa. Bucuresti. 3416. Herscu Iosif si Aneta. Bucuresti. str. 18 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Harjescu Cezar. 3415. Bucuresti. 5 apartamente. Handria Tudor. str. 49. Coltei 5. 3395. 8 apartamente. Dimitrie Racovita 11. str. Gh. 3405. 3404. 3397. Hatimanu Lucia. Coltei 9. str. Gheorghe. Bucuresti. 3 apartamente. Hiotu Elisabeta. Occident 55. str. Stefan cel Mare 28. Nic. 3414. str. Vasile Roaita. Elena Doamna 66. str. str. str. 4 apartamente. str. 2 apartamente. 6 apartamente. 6 apartamente. str. sos. Bucuresti. 3424. 3417. 3423. Traian 248. 3426. 2 apartamente. 3418. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. str. 8 apartamente. Roman. Rosetti 45. 3422. 3403. Ionica 7. Hirsch Ioil. str. 3 apartamente. Cezar Boliac 1. Bucuresti. str. str. Olga Bancic 18. Popesti Leordeni. Teilor 8. 3420. Horovitz Debora si Iacob. Dr. 9 apartamente. 3408. Hascal Iosub. str. str. Haisescu Nicolae. Zebrului 4. Bucuresti. 3410. A. sos. str. Hanciu Constanta. 3419. Bucuresti. Eufrosina Poteca 5. Stalin 56. str. Sperantei 3. str. 21. 4 apartamente. Huber Carolina. Bucuresti. 3396. 46. Bucuresti. Bucuresti. 3412. Harac Francisc. 3399. Calea Serban Voda 104. 11 apartamente. Gr. 3402. G-ral Mosoiu 75. Bucuresti. Alexandrescu 60. Bucuresti. c-lea Dudesti 131. bul. C. Sion 3. . Emanoil. Berna 5. 8 apartamente. 5 apartamente. spat. 5 apartamente. 3 apartamente. 3406. Hangan Mihail. 3394. Intr. Hidaghezi Stoian. Haram Olimpia. Bucuresti. Bucuresti. Heller Solomon. Hariton Nicolae. Hutulencu Pavel. 4 apartamente. str. Eminescu 4. Pitar Mos 29. str. 10 apartamente. Brancovean 73. str. Bd. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. Holban Bertina. sf. Hertz Mauriciu. Haubtman Alexandrina. 3398. 3425. Logofat Tautu 75. Bucuresti. M. 3400. Milescu 8. spl. Mosilor 23. 9 apartamente. Hociung Taranu Elena. str. 23. Armindeni 12. Bd. str. Crangasi 19. Negru Voda 8. Independentei 63. 6 apartamente.

3459. Hascalovici Mayer si sotia. Salcami 1. Hazerian Haren. Tecuci. 8 apartamente. 6 apartamente. bul. str. str. str. Col. 5 apartamente. Hesch Hulman. Bucuresti. 3442. Sofia 8. Hogic Alice. 3429. Maresal Tolbuhin 94. str. M. Silvia. Cercului 8. str. Bucuresti. str. Popa Nan 160.. str. Hetzner Elia. 3430. 11 apartamente. Harpim Rachela. Iasi. Horovitz Iulius. Bucuresti. str. Lt. str. str. Hancu Maria. Bucuresti. Palade 7. 3461. Stefan cel Mare 2. Pitesti. Bucuresti. Halpern Leon. 10. 3444. Hirsch Adolf. Cuza 82. str. calea Dorobanti 51. 8 apartamente. Avram Iancu 3. 3458. Sf. Brasov. 3447. Constantin 1. 2 apartamente.3427. 7 apartamente. Stirbei Voda 55. str. Herescu Margareta. Hozoc I. Lascar Catargiu 39. Mamaia-Plaja. 3434. 5 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. Hagipanaru Petre. 3432. Horovitz Louis. 10 apartamente. Sevastopol 21. Papazoglu 1. Bucuresti. Dumitru 33. Sinaia. 20 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Florilor 1. 3433. 3 apartamente. Herman Aurel si Stela. Mihai Voda 59. 3445. M. D. Hailpern Antonietta. str. str. 3440. G. 7 apartamente. calea Mosilor 252. Bucuresti. str. 12 apartamente. str. 3457. Bucuresti. Italiana 8. 9 apartamente. Aleia Moruzi 50 A. Constantin 31. Teodor Pamfil 8. Bucuresti. Vulturi 50. Bucuresti. Popa Rusu 18. 3436. 3453. Harsia Ileana. str. Bucuresti. Gh. Salcami 15. Bucuresti. 3454. 3456. 3451. Iasi. Hazarian Aisalius si Tetrat. str. str. Horovitz Iulius. 8 apartamente. str. Hortopan Grigore. Misail 97. 8 apartamente. 3437. Horovitz Felix. Ardeal 65. str. Helerici Ecaterina. 3 apartamente. C-tin Mosoiu 25. Bravilor 14. str. Hera Mircea. Bucuresti. 96. Bucuresti. 3455. str. Calea Victoriei 146. Batistei 20. D. 3431. Traian 7. str. 10 apartamente. 4 apartamente. str. str. str. Herbemant Marcella. Sft. Iasi. Edgar Quinet 5. 23. Haraman Iancu. Soveja 66. Herman Bercu si Mina. Varful cu Dor 4. 18 apartamente. Bucuresti. calea Calarasi 48. str. Bucuresti. Maior Giurescu 7. 3460. Aurel Vlaicu 21. str. Gura Humorului. Bucuresti. 3450. 4 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. str. 3443. Hermenina C. Bucuresti. Vultur 9 A. Biserica Romana 17. calea Grivitei 425. Bucuresti. str. B-dul 6 Martie 91 a. Bucuresti. Hirschonsohn Sofronie. str. str. Eminescu 191. 9 apartamente. 3428. str. str. . Hestodorescu Filotia. Bucuresti. 3439. 3438. Paloda 33. Harad Herman si Ghizela. Spataru Milescu 6. Galati. str. 3441. b-dul Alex. Bucuresti. Haralambie Maria. 6 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. 3452. b-dul Ana Ipatescu 56. 20 apartamente. G. Deparateanu 37. Hristea Horatiu. Hagiescu Elena. Sf. str. Bucuresti. 3 apartamente. Stalin 11. 3448. 6 apartamente. Hoscheh Emil. Bucuresti. 3 apartamente. str. 54. 29 apartamente. 3449. Sibiu. 3435. Gandu 4. Bucuresti. Bucuresti. de 42. Bucuresti. 4 apartamente. str. Haraga Eleonora. 3 apartamente. Bucuresti. str. 3446. Calea Grivitei 143.

Herman Henri. str. Hilsenrad Artin. 4 apartamente. Argentina 25. Schitul Maicilor 36 . b-dul Marasesti 4. Hodrea Eufrosina. Hrissagheles Vasile si M. 3472. 4. 3481. Hlebnikian Nicolae. Ceres 22 bis. Vitan 136. Vacaresti 206. 3480. str. Sevastopol 11. N. Bucuresti. Bucuresti. str. 3465. Hillard Aurelia. 3 apartamente. Bucuresti. 3487. 5 apartamente. 3 apartamente. Hirschenbain Osias. Dionisie Lupu 20. Hlara Francisc. 3483. Haimbert Elena. Stalin 62. Palade 78. str. Sergent Dascalu 2. Adina. 6. Hanciu N. 3 apartamente. Haberman M. Xenopol 3. 3463. Bucuresti. Holpern Taube. Batistei 11. str. str. str. Crangului 24. str. 3468. Herescu Nicu si Cornelia. 3493. Ana. 2 apartamente. Lantului 18. Mendeleef 43. Herscovici Mihai si Aurelia. Petre. str. Bucuresti. 3 apartamente. Wilson 15. Bucuresti. Chiritescu. 3466. Viteazu 1. Jaques Elias 5. Calea Mosilor 80. 3464. V. Piatra Neamt. str. 2 apartamente. str. sos. Herariu Mihailoiu si Teodora. Bucuresti. 3479. Bucuresti. 3484. Balcescu 80. Buzoianu 38. 27 apartamente. prel. Bucuresti. str. 11 apartamente. 4 apartamente. Vasile Lascar 12. Bucuresti. 3489. 3478. 3482. intr. 3 apartamente. str. 6 apartamente. 3475. Republicei 34. 5 apartamente. 5 apartamente. Holberg Carotina. 3476. str. 3485. 3486. 3488. Intr. 8 apartamente. 3 apartamente. Lunei 6. Hilel Emanuel M. Bucuresti. Brezoianu 51. Bucuresti. 3491. str. Bucuresti. Braila. str. Haimovici L. Bucuresti. str. Vergului 15. str. Hariton Gh. Petre. M. 6 apartamente. str. 7 apartamente. str. 7 apartamente. si Erlangher S. Haiblum Adolf. 3492. 4 apartamente. Hermes V. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Hiller Anton si Matilda. Bucuresti. str. 12 apartamente. 3490. Cazarmii 3. 4 apartamente. 4 apartamente. Henghel Anton si Elena. Pitatii 25. Calea Mosilor 69. Ploiesti. Bucuresti. Elefterie 18. Hodroschi Victoria. Sf. Aleea Alexandru 5. 3477. Bucuresti. 3467. str. Bucuresti. Bacau. Heinrich Reina. Bucuresti. Aleia Constantinescu 57. 5 apartamente. Bucuresti. Maria Rosetti 11. Bucuresti. 83. Giurgiului 103. str. Hamza Viorica. str. Bucuresti.3462. G-ral Angelescu 16 A. intrarea Faurari 9. 11. Cotofeni 2. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Kogalniceanu 11. Holdas Gheorghe. str. Hichil Roza. 8 apartamente. Palade 57. Helman Tivrazisa. Dobroteasa 14. sos. 3471. str. str. str. 3473. str. Paris 54. 3469. Bucuresti. Ilie. Harbatschi Maria. Bucuresti. Porumbaru 81. str. Atena 5. Bucuresti. 7 apartamente. Rahovei 96. Batistei 35. M. 5 apartamente. 3470. Filip. Haralambie Cristina. Negustori 18. 2 apartamente. Horovitz Ana. Matache Dobrescu 7. I. Bucuresti. str. str. str. Viitor 109. b-dul g-ral Magheru 26. str. 3474.

114. Bucuresti. Bucuresti. Galati. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Aleea B 1. 3524. Dumitru. 3 apartamente. N. 5 apartamente. . 1848. 5 apartamente. 18 apartamente. Traian 217. Polona 21.A. str. str. Costache Marinescu 35. str. Dr. Huzanu Teodora si fiul. Paul Ionescu 6 A. 3502. Mogosoaia 10. Galati. Hames Eugenia. Hersolm Marcu. Bucuresti. 37. Bucuresti. 3 apartamente. str. Hodarca Maria. 3521. 3520. Calea Vacaresti 174. str. 8 apartamente. 3496. 6 apartamente.. Ocolului 12. 82. Maria. str. Paul Ionescu 4. Sinaia. Bucuresti. Hutman Carol si Lucian Maria. Herescu Maria. 11 apartamente. str. 3509. Ghenadie Petrescu 92. str. 3499. 3498. 3 apartamente. Bucuresti. str. Hagiapol Maria Veturia. 3514. Huber Ion Panu. 3518. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Herscovici L. Bucuresti. Haisenmayer Rudolf. 3506. Elena Pherechide 79. 7 apartamente. Haikle Emil. Herman Hers si Rasela. 10 apartamente. Bucuresti. Plevnei. 4 apartamente. Lazureanu 23. Cuza 89. A. Traian 217. 3507. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Havan Elena. Col. Stoenescu 1. 3 apartamente. Hanbedian Ovachian si Nichita. Han D. 5 apartamente. Hasemayer Jame. 5 apartamente. 3503. Bucuresti. 3497. Pantelimon 122. Bucuresti. Bucuresti. Mogosoaia 10. Averescu 24. M. str. Haberman Isidor. 3515. str. 3 apartamente. Austrului 30. 3 apartamente. Banul Maracine 47. 3510. Bucuresti. Stefan Mihailescu 48. 10. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 270. Bucuresti. Halia Ioan. Calea Mosilor 282. Batistei 5. str. Calea Grivitei 368. 7 apartamente. str. Lt. 3512. Bucuresti. 3508. Brailei 112. Finlanda 19. 3504. 3494. Hasnas M. str. Herlich Airic Hilie. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Sos. Cal. Bul. 3 apartamente. Calea Dudesti 5. str. Hechter Bruno. str. Alex I. 3523. 4 apartamente. V. str. Calea Mosilor 269. 2 apartamente. 5 apartamente. Leon. 2 apartamente. Batistei 1. str. Hagi Ilie Lucia. 3525. Porumbaru 33. 10 apartamente. str. Vicentiu Babes 3. Hristescu Elena. Hazac D. str. 3500. Intrarea Bateriilor 14. Ureche 9. Haberman Isidor. Bucuresti. 6 Martie 8. Haler David. Bucuresti. Hazarian Surpuli. str. Horesanu A. 24. str.. G-ral Anghelescu 35. 3522. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 3526. 3516. 3501. str. 3 apartamente. Eroului 10. str. 3513. Matasari 36 B. Bul. Roma 58. 3517. Bucuresti. Bucuresti. Spatari 44. str. Haschi Alexe si Maria. Havnamian Kricar. Herman Stefania. Herfurt Teaclista. Bucuresti. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Eroului 19. Ceres 14. Lipscani 42. 3505. Bucuresti. str. Kogalniceanu 9. str. Libertatii 2. Cazarmii 20. Mihail Desliu 11. 3519. Hill Alexandra. str. str. 3495. Popa Nan 101. str. Bucuresti. 5 apartamente. 3511.

Haler Carol. Sos. str. Tepes Voda 92. Bucuresti. 208. Horestein Rosela. Dudesti 74-76. 7 apartamente. str. Pieptanari 21. 3555. Bateriilor 39. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Holtuchi Adolf. Calea Calarasilor 47. Bucuresti. 3556. Bucuresti. Principatele Unite 11. Alex Lahovari 5. str. Dimitrie Racovita 11. Hondrosan Cornelia. 3545. 7 apartamente. str. Dumbrava Rosie 28. str. 43 apartamente. G-ral Budisteanu 18. str. 14 apartamente. Hohn Eduard Most. Lirei 2-4. 3546. Calea Mosilor 226. 3 apartamente. 3543. Bucuresti. Bucuresti.3527. 3542. 3529. 4 apartamente. 5 apartamente. Herscu Iosif si Aneta. Holban Elena.. Negruzzi 17. 3537. Bucur 9. Buzau. Bul. Hrumbein Avram. Bucuresti. str. 4 apartamente. Suceava. Hocuganu State. Vasile Lascar 170. Iancului 23 B. Halianis Gheorghe. Bucuresti. 4 apartamente. Hanciulescu Toma. N. str. Horovitz Solij si Zambilovici Eliza. Intr. Foisor 60. Hofer Iohan. 3536. Hardot Gheorghe. Hilnic H. 4. 3548. 8 apartamente. 3539. 5 apartamente. Sos. 3558. Bucuresti. Fil. str. Bucuresti. D. Haler Silvia. str. Bucuresti. str. Banu Maracine 47. 3533. 3540. Agimie. Republicii 23. str. Titulescu 37. Bucuresti. 11 Iunie 67-69. 3554. 3530. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich. 3547. Calea Vacaresti 35-37. Bul. 3535. 11. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Craitelor 2. 6 apartamente. str. 9 apartamente. 8 apartamente. Hodel Frant. str. Nicolae Filipescu 28. Calea Mosilor 105-37. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. str. Precupetii Vechi 51. Labirint 4. Ana Ipatescu 14. 31 apartamente. Intrarea Stirbei Voda 4. 6 apartamente. Heister Mitica. 6 apartamente. Barbu . Bucuresti. Vasile Roaita 2. 3544. Balcescu 4. Cosbuc 46. Bucuresti. Huch Victor. Sf. str. Hadroschy Adolf. Hailpern Jacues. Tudor Vladimirescu 14. Bucuresti. Sturdza 11. 3 apartamente. A. 3534. str. 3531. Sarbu. str. Herdlica Henric. Bucuresti. str. Bucuresti. 111. str. Bucuresti. I. Gh. Helveif Alus si Elena. Barbu Urleanu 12. str. 3538. Eminescu 14-16. str. N. Hristio Const. 7 apartamente. Romana 206. Herscu Mentel. str. Sos. 7 apartamente. 3549. 3552. 3541. Dianei 12. str. Heldembuschi M. str. str. Bucuresti. Hescovici Adela. M. 3551. str. Calea Rahovei 216. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. Haret Spiru si Virginia. 36 apartamente. Bucuresti. Dinicu Golescu 15. str. Bucuresti. Harisiade.. str. str. 15 apartamente. Viilor 11. 2 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117. Ilie 3. 3 apartamente. Bucuresti. si Truia. 3553. Demetrescu 13. 4 apartamente. Cal. str. Calea Dorobantilor 85. Labirint 3. Iasi. 3528. Braila. Tepes Voda 16. Bucuresti. Hradliha Emma. Calea Dudesti 80. 4 apartamente. str. Harisiade Grigore si Most. 3532. Bucuresti. 3557. 3550. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 51. Calea Mosilor 289. Horovitz Rasela. Sinaia.

Hillebrand Francisc. str. str. Hagapian H. Petre. Bucuresti. Ionescu C. 3568. Ionescu C-tin. 6 apartamente. 80 apartamente. 3582. Jupiter 12. Silvia 32. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 10 apartamente. Sinaia. 3589. 6 apartamente. str. 3577. Dimitrof 41. Ionescu Nic. Isaia Isidor. 4 apartamente. str. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Furnica 33. Bucuresti. Dobroteasa 20. Sft. Bucuresti. Iancului 23. str. Hristul Constantin. 2 apartamente. str. str. Sofia. Vasile Roaita. Nerva Traian 54. Herscovici Isac. M. str. Mamaia. str. 3588. 3576. 7 apartamente. Paris 57. Bucuresti. str. Doina 30. str. str. Herdlich Felix. Ionescu Maria. Haliadun Dumez Ramian. Ivan Nicolae. str. 3579. Constanta. 8 apartamente. str.. Iasigian Vergiu. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3574. 6 apartamente. 3 apartamente. Ing. Bucuresti. Bucuresti. N. Herscovici K. Arad 5. str. 6 apartamente. Beliant. 2 apartamente.Delavrancea 47. str. Bucuresti. 3581. str. 3570. Ionescu H. str. Bucuresti. Aurora 56. G. str. str. Ocnele Mari. 3586. str. Vlad Tepes 9. Ionescu Gh-Sinaia. 3575. 3 apartamente. Ianev Slava Nicolae. Bucuresti. Selari 22. 3571. Pompierilor 1. Dristorului 89. Haisescu Constantin. Poradim 11. Bucuresti. Haralambie Haznia. Oituz 6. Bucuresti. Valeriu Braniste 12. Nicolae Tei 37. Constanta. Bucuresti. str. Ioanid Iva Paraschiva. Calea Vacaresti 40. str. Culmea Veche 5. Iacobson Carolina. Bucuresti. str. Ionescu Gherghina. Cercului 18. str. Romana 59. 3566. 3572. 3559. 3573. Mazaric 24. 3 apartamente. Solacolu. Bucuresti. Bucuresti. Romana 55. 4 apartamente. 3562. 3585. 11 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 3578. 8. D. Bucuresti. 7 apartamente. 8 apartamente. Vacaresti 42. Florica. Cal. Delea Veche 38. 3561. Zece Mese 9. Sos. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Constantinescu si Cristina Manoiu. 3584. 4 apartamente. 3 apartamente. 13 Decembrie 48. Hodadia I. Ioanitiu Nicolae. Matei Voevod 80. str. Galbeni. str. Horovitz Zindel. Herscovici Gabriela. 3 apartamente. . 3564. Bucuresti. 3563. str. Th. B-dul Generalissimul Stalin 9. Palade 48. Dr. 3580. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Hagiescu Dumitrescu. Bucuresti. M. 6 apartamente. 3587. Hurmurescu Dragomir. str. Diditei 14. 3565. Mitrop Iosif 2A. 10 apartamente. 3567. Robanesti 18. Ionescu Margareta. str. 14. Porumbaru 8. I. 3583. Popa Soare 65. Bucuresti. Iovescu C-tin. str. 3 apartamente. Popa Nan 69. Mihai Viteazul 54. Bucuresti. str. str. 3560. Han Florea. Vlad Judetul 45. Galati. 3569. Bucuresti. Jean Texier 5. Pictor Andreescu 4. 6 apartamente. str. Elena Cuza 47.

Verei 5. Victoriei 25. si Angela. Bitolia 58. Ionescu Nicolae. Bucuresti. 3605. Bd. Aurora 3. Ionescu M. Ionescu Virgiliu. 8 apartamente. Mosilor 287. 6 apartamente. 3621. Bucuresti. str.. str. Predeal. 6 apartamente. Bucuresti. 3616. 14 Martie 38. Bd. 5 apartamente. Ionescu Cornelia. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 10 apartamente. 3596. Bucuresti. 12 apartamente. Gl. Bucuresti. Cuza Voda 44. Iorgulescu A. Ionescu A. str. 3595. str. Bucuresti. Ionescu Mircea. Bd. Iliescu Maria. Ionescu A. Bucuresti. Ionescu Traian. str. Iacobsohn Filip si Dorothea. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu Maria. Iarchi Tony. Bucuresti.3590. Ionescu Gh. Cutitul de Argint 74. Gh. Bucuresti. 3614. 2 apartamente. 9 apartamente. str. Cal. Concordiei 1. str. 3598. str. Ecaterina. Ion Ghica 3. str. str. Bucuresti. 3620. 3615. 1848 6. 5 apartamente. str. str. Ionescu Lucretia. str. Iacobescu Maria. str. Bucuresti. Senatului 14. Bucuresti. Al. Sinaia. Bucuresti. Constantinescu 12. str. Olga. Ionescu Alex. Inclinata 63. 4 apartamente. Inclinata 61. str. Candiano Popescu 101. Cuza Voda 122. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Ionescu Elena. 3619. Ionescu T. Iliescu Alexandrina. str. Gion Ionescu 4. str. Bucuresti. Vasile Lascar 166. Bucuresti. Visinilor 13. 6 apartamente. str. str. Radu Voda 28 bis. 3618. 11 Iunie 35. 3591. str. 3601. 3594. 3613. 8 apartamente. Robert de Flers 18. Bucuresti. Bucuresti. 3597. 3604. Intr. Cavarna 21. str. Cioplan. Poiana Tapului. 7 apartamente. Ionescu Niculae. 3599. 7 apartamente. Papazoglu 23. str. Iacobsohn Isac. 4 apartamente. Marasesti 3. Neagu Florea 3. Bd. 3603. Ionescu Breaza C-tin. Justitiei 29. Ionescu Nicu. 4 apartamente. str. 6 apartamente. Cazarmii 42. Sold. Enachita Vacarescu 23. Preotescu 6. Austrului 7. Iuca Maria Margareta. 3612. 7 apartamente. str. 3608. Bucuresti. 3609. Ionescu Dumitru. Cosbuc 35. 10 apartamente. Mitrop Grigore 63. 7 apartamente. 8 apartamente. 3602. Pache 99. 3600. Iticovici Veuman si Renee. Bucuresti. 2 apartamente. Lt. Orient 4. str. Ionescu Anton. 7a. str. Spataru Preda 10. Maresal Tolbukin 92. Bucuresti. Ion. str. Marasesti 101. Ionescu Niculae. 3592. Sos. Col. Cal. Prof. 3607. Elena most. str. Ionescu Gheorghe. str. Poterasi 3. 3610. 13 Septembrie 9. Mihai Bravu 70. Iliescu Florea si Elisabeta. . 3617. Mamaia. 9 apartamente. str. Zamora Vanatori 2. str. str. 3 apartamente. Bd. 3611. Bucuresti. 7 apartamente. Cal. Istodor Eugenia. str. str. str. Bucuresti. Leon Voda 22. 3 apartamente. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Cornescu 3. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 3606. Bucuresti. Bucuresti. Despot Voda 4. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila. 3593.

Bucuresti. Ionescu Badea. str. Iancovici Adela. 3646. 3629. Bucuresti. str. Ionescu Bonis. Istodorescu Mihai. 8 apartamente. Aleea Campineanu 4. 3652.. str. 51 apartamente. 3624. Bucuresti. Cavafii Vechi 13. str. Rahovei 86. Iacobescu Victoria. 2 apartamente. 3650. str. Iordachescu Maria. 5 apartamente. Iliescu M. calea Dudesti 131. Bucuresti. N. str. 3640. Ionescu Nissa. Olimpului 66. Ionescu Luiza. Maria. Calea Floreasca 53. si Anca. 3623. Bucuresti. str. str. 12 apartamente. str. 3 apartamente. Ionica Constantin. Apolodor 15. str. Bucuresti. 3637. str. str. 3630. 9 apartamente. str. Bucuresti. Ionescu Gh. 13 apartamente. Marin Niculescu 4. Iordanescu Dumitru. Cal. 3 apartamente. Bucuresti. 3642. str. Bucuresti. 2 apartamente. Sergiu 7. Bucuresti. 3659. 5 apartamente. si A. 13 apartamente. D. Anghelescu 31. str. Ionescu Stelian. Balcescu 51. 3628. 3 apartamente. Chiparosului 35. Ionescu Svetana. str. Ionescu Pavel. Ioan N. str. Bucuresti. Sinaia. Cal. str. Ivan P. Ionita Anghelina. Bucuresti. Crisana 35. Veniamin Costache 14. 158. str. str. Bucuresti. 3636. str. 3654. Ionescu Ioana. 3647. str. Transilvaniei 44. str. str. 12. Bucuresti. Libertatii 3. str. 7 apartamente. str. 15-17. 4 apartamente. 3625. Bucuresti. Ionescu G. Bucuresti. Niculae. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Lanariei 17. 3648. Elena. str. Aleea Vergului 36. 3632. str. str.3622. Ionescu I. 10 apartamente. str. B-dul 6 Martie 38. 3655. Bucuresti. Iosif Reveica. 3635. Popa Tatu 49. 4 apartamente. 83. Angelescu 6. Iordanovici Janeta. Cuza Voda 1. Vitejescu 31. Radu Voda 10. Ionescu M. Sabinelor 117. 202. 25 apartamente. Dr. 3641. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Paisului 1. 3627. 3656. 105 apartamente. Orfeu 9. Bucuresti. Iliescu Dumitru. 13 Septembrie 200. Alex Popov 92. 3 apartamente. Ionescu N. Mihail Pherekyde 3. 3626. 4 apartamente. 166. Belizarie 28. 3634. Piata Lahovary 8. 3 apartamente. Stanislas Cihoschi 8. Ionescu Bonea. Cal. Teodor Speranta 145. str. 3645. Rahovei 115. Ieremia Ana. str. Bucuresti. Intr. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Rahovei 162. 3639. Bucuresti. 3638. Veniamin Costache 14. Bucuresti. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina. Brezoianu 29. si Maria. 3 apartamente. Bihor 16. str. str. 3643. 17 apartamente. Bucuresti. 3657. Bucuresti. Bucuresti. 3631. Bateriilor 2. 2 apartamente. 3653. Sfintii Apostoli 20. 3644. str. str. 6 apartamente. Valeria. 29. Isbasescu Filofteia. Dej 63. Furnica 2. Austrului 48. Pictor Satmary 3. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu Maria. Pictor Vermont 7. 4 apartamente. Crangasi 62. 3658. str. Cal. Cal. Ioncescu Mihail. str. 8 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Nicolae. Ionescu Ecaterina. Gh. 6 apartamente. 4 apartamente. 14 apartamente. Palade 44. Vulturi 96. str. Doamnei 21. Ionita Anghelina. Dr. Bucuresti. str. 3633. 3651. si Jalea Vasile. . 3 apartamente. 11 apartamente. Principatele Unite 9. Inocentiu 3. Ispasoiu Smaranda. Bucuresti. 3649. str. B-dul 1848 6. Bucuresti. str. Cobalcescu 60. Iordan Dinu. 30 Decembrie 9. Brezoianu 29. Bucuresti. C. Pasteur 27. Ionescu M. Ionescu Aurelia. Cal. Bucuresti.

Calusei 14. C. 6 apartamente. 3680. Cal. Bis. Duca 17. Mihail si Alexandru.. 3667. 3660. str. str. Bucuresti. Plevnei 84. str. Grigore. str. I. Sfintilor 7. str. Cal. Putu de Piatra 3 A. D. Sinaia. 10 apartamente. str. Pascal 24. Bucuresti. Mamaia-Constanta. str. 13 apartamente. str. Palade 11. Victoriei 101. Piata Sfintii Voevozi 2. Silivestru 49. Aleea . str. Kogalniceanu 22. 13. Dacilor 2. 2 apartamente. Sperantei 25. Ionescu Veronica. Eroilor 61. str. 3 apartamente. Breaza. Bucuresti. Ionescu Constanta. 3 apartamente. G. Filiti 6. Iliescu Elias Ilie si Henrieta. 3688. str. Justitiei 47-49. Iliescu Avram. Gh. Stockholm 12. 6 apartamente. 3666. Bucuresti. str. str. str. Mihail Eminescu 77. Ionescu Maria Monic. str. Bucuresti. Bucuresti. C-tin Nacu 7. 4 apartamente. 3682. 3673. str. cal. cal. 10 apartamente. Ionescu Maria Luiza. Av. Eroilor 300. Dudesti 164. Antim 53. Sinaia. 3 apartamente. 3662. Bucuresti. Apostoli 26. 3674. 18 apartamente. 3671. Ioan A. Bucuresti. Spatarului 9. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. str. Ioan A. Bucuresti. Furnica 12. Constanta. Caraimanu 46. 3687. Bucuresti. Ivaneanu Maria. Rozelor 14. Grivitei 11. Ionescu Mihail. Bucuresti. Bucuresti. 3665. 3663. 5 apartamente. 5 apartamente. Domnita Anastasia 10-14. Ion Taranu 8. Ispas Vasile si Maria. Bucuresti. Ionescu Jeana. str. str. 3689. str. str. Busteni. Ignatescu Radu. Bd. Bucuresti. Ionescu Bogdan. str. 3670. 13. 6 apartamente. Coasta de Argint. str. Predeal. Rahovei 15. D. Ecaterina Constantinescu. Claudia. C-tin. 22 apartamente. Iliescu Ghita succ. str. Mamaia bai. 3 apartamente. 3685. str. Andrei Barseanu 2. str. 11 apartamente. Slavesti 5. Viesparilor 26. Ioan D. Sf. Ianculescu Petre si Sonica. Bucuresti. Bucuresti. Ioan G. Anul 1821 9. Ignat Mircea. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Intr. 4 apartamente. Dorobanti 141. Republicii 6. Bucuresti. 3678. 3 apartamente. Sperantei 26. Ionescu Ana Dinu. 5 apartamente. str.. B-dul Brancoveanu 23. str. str. Praga 11. str. str. str. 3677. 3668. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Iordanoff Maria. 3661.Rahovei 55. Ionas Ioan si Sara. Bucuresti. Beller 23. 3664. 1 apartamente. 5 apartamente. 3669. Ionascu Ovidiu. Bucuresti. Adrian 32. Bucuresti. Ivanovici Jean. 3679. Slatineanu 7. Udrican 9. 3683. 128 b. str. 3684. 2 apartamente. 6 apartamente. str. Ionescu Boteni Maria. 3672. 128. 3686. Justitiei 57. Bucuresti. 3675. Clopotarii Vechi 15. 3 apartamente. 7 apartamente. Elena Pherekide 20. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu Branceni Nic. 11 apartamente. Exarcu 3. 3681. Ionescu Crainic. Dragos Voda 38. Ionescu D-tru si Dinu. Grigore. Bucuresti. str. Ionescu I. Ionescu Savu. 4 apartamente. Justitiei 53. 3676.

Spiru Gheorghiu. Bucuresti. 3690. str. 6 apartamente. Ioana Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. Ivanescu Ruxandra. 4 apartamente. Bucuresti.. Muzelor 24. 3716. Iammer Otilia. Ionescu Vasile. Drumul Zancorei 16. Sebastian 103. Unirii 19. Carol Davila 30. Cazarmii 74. 3720. Bucuresti. str. Militiei 9. Ionescu Cornelia. Iancovescu Silvi. 3691. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu Angela. Bucuresti. 3695. Ionescu Toma. Stefan cel Mare 6. str. Bucuresti. . Olimpului 48. Bucuresti. str. calea Victoriei 208. Bucuresti. 3700. Bucuresti. Ionescu D-tru si Constanta. str. Bran-Predeal. 3709. str. Bucuresti. Jiu. Ionescu Maria. Cal. str. 3 apartamente. str. 5 apartamente. 3712. 22. 2 apartamente. Constanta. Bucuresti. Bucuresti. str. Ep. Boiangiu 30. str. str. Comana 52. Iorga V. 11 apartamente. 9 apartamente. 3723. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. 3719. Iuliu Teodori 16. str. str. Bucuresti.Bibescu Voda 3. Draghicescu 11. str. Ispasoiu N. 3696. Bucuresti. Bucuresti. Ileus Petre. Bateriilor 39 bis. 3693. Ioanovici Emilia si Leles. Bucuresti. Stupinei 33. str. Cazarmii 7A. Bucuresti. 3714.. Dr. str. 3 apartamente. 12 apartamente. str. Ionescu C-tin Pandele. str. Ivanov Paulina. 3707. Dr. Olimpului 6. str. Dr. Bucuresti. str. 7 apartamente. 3713. 30 Decembrie 42. Pipera. Sos. Ion si Anghel F. Staicovici 28. 2 apartamente. Ferentari 61. str. Ionescu Fetiva. Isvoreanu 6. Bucuresti. str. 3698. 4 apartamente. Emilia. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. str. 13 Septembrie 89. Bucuresti. Ionita Nicolae. Jdanov 32. 4 apartamente. Intr. 3692. Cutitul de Argint 62A. 5 apartamente. 5 apartamente. Ioanitescu Maria. str. Bucuresti. str. Dorobanti 67. str. 14 Martie 9A. Preotescu Gh. 4 apartamente. Al. Isvor 42. Sirenelor 28. 3706. Ionita Nic. Iliescu N. 5 apartamente. Lister 16. Ioachimescu Nicolae. str. Armeneasca 28. Tg. str. Romana 49. 3721. Cuza Voda 36. Ioan. R. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Isac Eli si Hana. Craciun 25. str. 7 apartamente. 14 Octombrie. Iliescu Paul si Georgeta. str. Bucuresti. str. 3701. Londra 46. Ioan Elena. Mirinescu 19. 3702. 3722. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Iordache Serban. Poiana Tapului. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Ionescu Vasilichia. 3724. 9 apartamente. 5 apartamente. 3694. 62. Sebastian 103. Bucuresti. Carpinis-Dambovita. 3704. 3708. Spl. 3717. Icoanei 104. Slatineanu 34. 3715. Ion Ghica. Iuca Simion. 7 apartamente. Dr. Col. Iriminoiu Gh. Bucuresti. Cal. Progresului 3. Popa Rusu 14. Cp. 18 apartamente. Bucuresti. str. Tunari. 3718. Ionescu Colette. 13 apartamente. str. Ionescu Dumitru. Chesari 15. Ianulescu D. Iancu. Iordanescu P. 4 apartamente. str. Iliescu Alexandru. 3703. 5 apartamente. 3699. 7 apartamente. Voica. 3697. 3 apartamente. Iliescu Ecaterina. str. 3711. 3710. 3 apartamente. 3705. Bucuresti. Costache Negri 14.

Bucuresti. Dionisie Lupu 82. Ionescu Constanta. 3739. 3758. Bucuresti. Prof. Isvoarelor. 9 Mai 3. Iusler Ana. 3750. N. str. str. Bucuresti. Cal. Ionescu Stefan. Bucuresti. Ionescu Alex. 89. 3740. str. str. Uranus 34. Sos. 3753. Beler 14. Bucuresti. 3731. 3744. Gh. Iliescu Ioan. 3727. Inst. str. 5 apartamente. 7 apartamente.. Ionescu Aneta. 4 apartamente. Balcescu 30. 8 apartamente. Dudesti 88. Bucuresti. Bucuresti. Galati. Iliescu Ana. Tudor Vladimirescu. Bucuresti. Unirii 58. 3759. Bucuresti. Ionescu Haralambie. 12 apartamente. Bucuresti. Sf. 7 apartamente. str. str. Popa Stefan 18. 3 apartamente. Bucuresti. Dr. Ioan. 5 apartamente. 5 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Cluj. Crangasi 11. 3743. Bucuresti. Iosub Fany. 4 apartamente. Cosbuc 91. Ionescu Virginia. 3742. Fetitelor 5. Apostoli 16. Dobrogeanu Gherea 14. Ionescu Florica. 13 apartamente. 3756. Anton Pan 12. 3726. str. 6 apartamente. 1 apartamente. 3728. str. T. Tudor Vladimirescu 103. 3736. . Ioan Elena Toma. Labirint 67. Iotzu Constantin si Maria. 3761. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 3738. str. Colentina 91. Ilie Tudor. str. Bucuresti. Veseliei 3-5. 5 apartamente. 3754. Colentina 33. 3733. str. Cal. Ionescu Petre. Sos. 3 apartamente. str. str. Niceta 30. 3 apartamente. 20 apartamente. Ionescu Ioana. Bucuresti. V. str. Luceafarului 11. Ilie Anastase. Bucuresti. Ion Ursu 28. Bucuresti. Lazureanu. Bucuresti. 4 apartamente. Surub. Antim 77. Pitesti. Aurel Vlaicu 6. Nerva Traian 102. Bucuresti. 3747. 15 apartamente. Sp. 6 apartamente. str. Ioan Petre.3725. Bucuresti. 3760. Bucuresti. 3737. Ionescu Elisabeta. de Credit Roman. Eugenia. Ionescu C. Iordanescu Gh. Bucuresti. 3749. str. 5 apartamente. Sos. str. Batistei 31. 3730. Bucuresti. Iosif I. Bucuresti. Dudesti 91. si Margareta. Bucuresti. Nastase Panfil 22. str. Soldat Magati 4. 23 apartamente. Sos. Spl. Ionescu Alexandrina. 3751. Gl. B-dul Ghica 90. Carol Davila 11.. str. Sf. Popa Nan 163. 5 apartamente. Bd. Ionescu C. str. cal. Sos. str. Bucuresti. Bucuresti. Iosipovici Iulius. Av. 5 apartamente. Muzelor 18. 3757. str. 3752. Unirei 9. Cluj Someseni Sat. 3745. Sos. Iliescu Ilie. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 3741. Iscovici Toni. 3 apartamente. str. str. Ionescu Gheorghe. 8 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 82. Silivestru 26. 10 apartamente. Bucuresti. Iliescu Petre. 9 apartamente. Imobiliara Muntenia. str. str. 3 apartamente. str. Iorgulescu Nicolae. 7 apartamente. Bucuresti. Maria Cuntan 16. 3746. Ioachimescu Jeana. Mariana. Stefan cel Mare 151. 4 apartamente. Iliescu N. str. Ionescu Constanta. str. Grivitei 442. Bucuresti. Bucuresti. 3735. str. Colentina 23. 3729. 3748. Cezar Boliac 50. Braniste 2. 3762. Bucuresti. str. 6 apartamente. Brezoianu 53. 3734. Lister 67. 3732. 3755. str. str. Iosipovici Roza. str. G-ral Marasescu 20. Poetas 41. 8 apartamente. Ionescu Cojocaru. Ionescu Ioana.

Olimpului 11. Bd. Ionescu Niculae. Primaverii 2. 3771. 7. Elena. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Ionescu Maria. Pictor Rosculet 3. Maria. 3772. Ghenadie Petrescu 123. 3776. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Ivanovici Gheorghe. Diaconovici Loga 45. str. str. Bucuresti. 3770. Prof. Polona 23. 30 apartamente. Povernei 41. A.Ploiesti. str. str. Ionescu Anastasia (Partunjel). I. 3 apartamente. Iasi. str. str. Alexandru. str. Bucuresti. calea Grivitei 180 C. Ionescu C. str. Elena. 3769. Bucuresti. str. Ioan A. 3 apartamente. 153. Bucuresti. Inocentiu 5. Dumitru Zosima 93. Bucuresti. Iacob Lazar. 3775. Vaporul Assan 9. Bucuresti. Demetra. Ionescu Esmeialda. Bravu 125. 3777. Intrarea Serg. Bucuresti. Bucuresti. Papazoglu 60. Miletiu 4. 3783. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Dionisie Lupu 36 A. str. Vasile. Bucuresti. Lipscani 21. Berzei 32. Morilor 32. Spatarul Cantacuzino 13. Calea 23 August 44. Bucuresti. Bucuresti. 3763. Iordan Maria. Bucuresti. 3778. 5 apartamente. Mihail Kogalniceanu 13. Bucuresti. 3765. Ionescu Petre. Ion. Ionescu Ioan. Toamnei 25. str. Iacobescu C. Ionescu Stelian. 4 apartamente. 3773. Ionescu Elisabeta. Atena 5. Unirii 201. 111. str. 4 apartamente. Stefan. Ionescu C. 4 apartamente. Traian 96. str. 5 apartamente. str. 3790. 6 apartamente. str. Col. Mitrop. Nicolae Iorga 43. 21 apartamente. Iliescu Constantin. Pavlov 1. 3784. Bucuresti. 3780. Beller 35. str. Cantacuzino 7. 3774. str. Av. str. Mendelejef 10. 6. str. Bucuresti. Bucuresti. Sos. str. 3781. 1 Mai 141. str. 7 apartamente. Bucuresti. 3791. str. Ivanovici Niculae. str. Bucuresti. Ionescu Chiriac. Bucuresti. Ionescu Eugenia. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157. Bucuresti. Atena 5. Caragiale 2. Gh. Ionan I. str. Maior Sontu 7. Bucuresti. 3766. Depoului 9. I. str. 3768. str. Buzesti 75. Sinaia. 6 apartamente. Ioanid Niculae. str. 3767. 3782. str. str. Pop de Basesti 18. L. Timisoara. 3764. Berzei 48. str. 13 apartamente. 4 apartamente. Viitor 178. Lizeanu 20. Bucuresti. str. Palade 43. 3787. Ivanovici Georgeta. str. Vasile Lascar 101. 8 apartamente. str. 5 apartamente. 3789. Ivan Petre. str. 5 apartamente. Bucuresti. Gh. 4 apartamente. 4 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. str. Sinaia. Traian 95. Ionescu Margareta. Ana Ipatescu 44. 13 apartamente. Cluj 121. Leverda Ion 2. 3785. Bucuresti. Toamnei 4. str. 3786. Ionescu Eugen. Bucuresti. 97. Ionescu M. 3788. Spl. str. str. str. Ionescu Marin si Mandina. str. 3779. 4 apartamente. Iatzi C. Costaforu 6. Popisteanu 14. str. Bucuresti. Iamandi Gr. str. Bucuresti. 5 apartamente. Av. Stoian si .

Targoviste. 3813. 63. Iliescu Theodor. 3801. str. 3793. Cal. Laptari 21. Bucuresti. 3796. . Aleea Grigore Ghica. Wilson 15. Ianovici Virgil. V. Mitr. str. Salvator 24-26. Stirbei Voda 63. 3817. Dudesti 44. str. Bucuresti. 9 apartamente. Ionescu Gh. Bucuresti. Crangasi 67. Iasz Elena. 3806. 7 apartamente. Poiana Tapului. 3815. Bucuresti.Barbu 23. Tudor Stefan 25. Bucuresti. B-dul Ilie Pintilie 26. 11 apartamente. str. Bucuresti. Victoriei 54. str. 12 apartamente. Ionescu Roman. str. 3 apartamente. Iliescu Nicolae. Bancii 29. str. Iordachescu. Mihail Pherechide 4. Iacobson Natan. Bucuresti. Robert de Fler 21. Viitorului 30. 3814. 3795. str. 3802. I. 3 apartamente. Iacobi V. str. Bucuresti. Ploestilor 1. Masarik 15. succesori. str. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Academiei 25. 3809. Ioanin Virginia. Romana 131. str. Eremia Grigorescu 14. Iacobsohn Moritz. Furnica 25. 25. 8 apartamente. str. Piatra Neamt. str. Smaranda. Icoanei 58. 44 apartamente. Bucuresti. Popa Tatu 13. str. Ionescu Ioan si Irina G. Ioanitescu Petre. 25 apartamente. Ionescu Gheorghe. Iliescu Tanase. 3792. Sos. 2. Constantin Nacu 7. str. 30 Decembrie 28. str. Bucuresti. str. Irenici Ioan. Bucuresti. 17 apartamente. Inginerilor 2. 3. 3799. Ioan Viorica. Stalin 30. Cela Iosif. 3800. 4 apartamente. str. 14 apartamente. 3794. Sos. Ghenadie Petrescu 9. str. Bucuresti. Ionescu S. Cal. str. Iliescu 30. Cal. Isvoreanu Silica. Bucuresti. Iorgulescu Constantin. Tanasescu 8. Bucuresti. str. 3804. Bucuresti. Karl Marx 60. 3808. Iasi. 3812. Amelia Siegler. Bucuresti. Alex. 5 apartamente. 3798. str. Abrud 5. Iuna. Oitelor 28. Bucuresti. 3811. Bucuresti. si Maria. Sinaia. str. Berzei 46. Moruzi 61. 3797. Bucuresti. str. 3 apartamente. Generalissimul Stalin 51-53. str. Ionescu Alexandrina. 3818. 4 apartamente. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Aureliu 12. Iancovici Mendel si Margareta Iancu. Iosif Samoila. Cuza Voda 7. str. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 12 apartamente. 6 apartamente. Berzei 50 bis. Ion Filibiliu 6. Bucuresti. Cotroceni 21. Bucuresti. 8 apartamente. Romania Muncitoare. str. 3807. str. T. 1. Av. Delea Veche 13. Bucuresti. 3 apartamente. str. Mihail. str. Sinaia. str. 3810. Ionescu N. Negru Voda 11. Olga Betrinik. Sos. Bucuresti. 3805. 3803. 11 apartamente. 9 apartamente. 3816. Nationala. Bucuresti. str. str. Calarasi 131 bis. Putu de Piatra 3 A. 14 apartamente. Ion Gheorghe. Ionescu Octavia.. Ionescu Maria. Ionescu Iosefina. 3819. 90. Ghenadie Petrescu 33 bis. Mitrop.

Braila. Bucuresti. Dr. 3840. str. Bucuresti. str. Sapunari 15. Ignatiu Irina. str. Muresanu 23 A. Deparateanu 1. 3839. 7 apartamente. 4 apartamente. Iacovaki Alexandru. Bucuresti. Bulev. Ionescu P. str. Maria. Ionescu Raducanu. 3834. Ionescu Maria. Bucuresti. Paul Ionescu 15. 3835. Bucuresti. str. Rahovei 129. Iliescu Anthula. Balcescu 74. Maior Porumbaru 29. Vasile Lascar 73-75. Viitorului 192. Ionescu Alexandrina. 3851. Iorgulescu C-tin. 3826. 3823. Trinitatii 90. Niculae. Bucuresti. 8 apartamente. Popa Tatu 72. 13. str. Cal. str. Dumitru Sturza 6. G-ral Cerchez 7. str. 10 apartamente. Bucuresti. Ionescu Florica. 3848. str. Bucuresti. A. 9 apartamente. Ionescu Radu. Bucuresti. R. Imparatul Traian 20. 6 Martie 87. Dorobanti 41. Nicolae. str. Ionescu Titus. Bd. Bucuresti. Sos. str. 2 apartamente. Ion Gh. Ignatescu Traian. 3836. 3849. 3821. Ionescu C. Bucuresti. str. 4 apartamente. cal. 3841. Independentei 58. G. Bucuresti. 14 apartamente. Sari. Iasi. str. str. Haga 12. Dumitru. str. 12 apartamente. 3833. Grivitei 126-128. Stefan cel Mare 178.. Bucuresti. 3827. Iticsohn Haim. 3837. 3 apartamente.3820. Bucuresti. Iordanescu Gheorghe. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Ionescu C-tin si Ana. 3844. Maria. Col. Ionescu M. Ion. 3845. Felix 53. 8 apartamente. 6 apartamente. 14 apartamente. Matei Ambrose 38. str. Traian 122. Grivitei 299. Bucuresti. G. 26 apartamente. 4 apartamente. Buzesti 85. Bucuresti. 3 apartamente. 3830. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Vasinski 38 A. 3842. Cartan 38. Sabinelor 59. Ionescu Teodor. str. Bucuresti. cal. Odobescu 5. Bucuresti. 3828. str. str. Delea Noua 9. str. Viitor 42. str. Bucuresti. str. str. str. Crangasi 64. D. Ioanitescu T. 3852. 10 apartamente. Laborator 124. Iliescu Eliza. B-dul Magheru 41. Cal. 5 apartamente. 3824. Cal. Tecuci. str. str. Bucuresti. str. Puisor 28 A. Galati. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Mantuleasa 33. Iliescu Anastasiu. 12 apartamente. Constanta. Duca 2. 3 apartamente. 3829. Bucuresti. Ionescu Visan. 3831. 113. Ionescu Alexandru. Dragos Voda 9. B. 3822. Deparateanu 7. 11 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. 3847. Calimanesti 14. str. 6 apartamente. Ion Sulea 36. Bucuresti. 3850. 3 apartamente. Iancu Igor Elisabeta. str. str. Iarca N. Pasteur 11. 11 apartamente. D. Generalissimul Stalin 58. 7 apartamente. Ionescu M. G. str. str. Nic. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ionescu C-tin. 3843. Buzdugan 14. Bucuresti. Bucuresti. Assan 3. G-ral Suvorov 11. str. Ionescu Grigore. Ieremia V. Gh. 3825. Sos. Lt. Ionescu Sultana Maria. Luigi Cazavilan 9 A. Bd. Sergiu 8. Iliescu Maria. Cosbuc 16. Bucuresti. Serban Voda 20. 3832. Independentei 80. 3846. . 3 apartamente. 3838. Bucuresti. str. Ionescu Rada. Clucereasa Maria 6. Spl. 5 apartamente. 3853. str. Bucuresti. 5 apartamente. Valerian Prescunea 13. str. 8 apartamente. Ionescu Maria. I. Ilie Pintilie 13. Spl.

Ispasanu Maria. Banu Manta 6. Barbu Delavrancea 59. Zoe Grand 19. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Ionescu Leonida. Ionescu Dumitru. 3860. Rurala. 3 apartamente. Viesparilor 35. str. 3 apartamente. 7 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Iscu Petru. Ionescu Maria si Gh. Filimon Sarbu 14. Ionescu Victoria. 3886. 4 apartamente. Serban Voda 209. 3883. 3889. 3 apartamente. str. si Eliza. Agricultori 76. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 3877. 8 apartamente. Negustori 19 A. 9 apartamente. 3 apartamente. Ioanovici Simion. 5 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. Toamnei 121. str. Ioan Alecu. str. str. 3881. Nic.. str. Ispas Vasile. Ionescu Vasilica. Ionescu Iancu. 3887. Siminoc 6. 3 apartamente. Ionescu Maria. Eug. Ionescu Mihai. Iosif 14. str. Ionescu Florica. 3862. str. Sandu Aldea 75 A. Petrescu 111. 3 apartamente. 3 apartamente. Octav Botez 8. 5 apartamente. Badea Cartan 26. Artei 7. 5 apartamente. 4 apartamente. 3871. 3 apartamente. 3873. 5 apartamente. Dr. . Polizu 30. 3855. 3 apartamente. Ionescu O. 3859. Bucuresti. M. Iancovici Iancu si Roza.3854. str. Iosefsohn Etti. Ionescu Maria. C-tin. 3876. Snagov. str. Drosu 7. Toamnei 128. Sfintilor 10. Plevnei 52. str. Calarasi. 3869. 3 apartamente. Sf. Ionescu Stoica. Bucuresti. 3863. Mih. 3878. 3890. Elena Doamna 17. Capit. Iliescu Ovidiu si Maria. Com. str. 3879. str. 3 apartamente. 3861. Cal. Bivolaru. Clucerului 7. Bucuresti. str. str. 3882. Bucuresti. Bucuresti. Doctor Racovita 41. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Cal. Tucu. 3885. str. Ada Marineanu 93. 3864. str. 3874. Iorgu Maria. Bucuresti. Arhangheli 4. 3888. str. Bucuresti. Iorgulescu Adina. Gh. Polizu 18. Bucuresti. Al. 4 apartamente. 3872. Ionescu Gh. Bucuresti. str. 3880. Bucuresti. Ionescu Ion. Ionescu Ilie. Ploiesti. Buestrului 15. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 3865. Irimescu Stefan. Ionescu N. Bucuresti. Ionescu Maria. Intrarea Aniversarii 6. str. Octav Cocarescu 81. str. Vila Igirosanu. str. 3884. 5 apartamente. 3858. Isbasoiu Elena. Kogalniceanu 26. Aviat. Carol Davila 57. 6 apartamente.. 3875. 3 apartamente. 3856. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Iasi. 3870. Bucuresti. str. Predeal. Bucuresti. 3866. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Ionescu Maria. Aleea Grand 36. str. Ionescu Ana si Zoe. Bucuresti. 3 apartamente. Sirenelor 46. Ionescu Hagi. str. Ilie Pintilie 42. 5 apartamente. Ionescu C. Panait Mosoiu 23. str. str. Bucuresti. Cal. str. Grivitei 131. Republicii 18-85. 3868. str. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Mosilor 60. 4 apartamente. Istigan Gh. Bucuresti. Negru Voda 110. 4 apartamente. Ploiesti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bulev. 3867. Aviator Sanatescu 30. str. Maresal Malinovschi 2. Vasile Lascar 204. str. Costache Negri 10. 3857. Ioanitiu Sofia. str. Bucuresti. Bucuresti. Octavian 10. Savulescu 19. Bucuresti. Nerva Traian 118. Bucuresti. str. Vasile Roaita. 1 apartamente. Bucuresti.

Bucuresti. 5 apartamente. Aurora 30. 5 apartamente. Gh. Bucuresti. B-dul Pache 132. 5 apartamente. Cosbuc 44. Biserica Amzei 2. str. Bucuresti. Piata Amzei 15. Euf. Bucuresti. 3901. Vacaresti 4. Maior Sontu 7 A. Iancovici I. 4 apartamente. Ionescu Radu. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. si M. 5 apartamente. Craiova. Dudesti 151. str. str. Bucuresti. Ionescu Ioan. 4 apartamente. Bucuresti. Cantemir 80. str. Plantelor 15. Bucuresti. str. 3911. str. si Fany Lupu. Cal. Ianculescu Alex. 7 apartamente. Gh. Iancovici Aneta. str. Bucuresti. Calea Mosilor 238. Ionescu Gh. 3914. 3903. str. Irimescu Gh. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu. Popescu 33. Ivan C. Delea Veche 43. str. str. 3898. Dimitrov 77. Ionescu Maria. 3905. str. 3900.. str. str. V. Stefania. Spl. Col. 5 apartamente. str. Lt. 43 apartamente. Bucuresti. Bucuresti Cioplea. str. Mosilor 161. str. Olteni 3. Ceaus Radu 2. Ionescu G. N. 10 apartamente. 5 apartamente. 7 Noembrie 7. Baile Olanesti. 3893. str. Bucuresti. Soc. Maria. 24 apartamente. Bucuresti. Tolbukin 57. 3907. Mihail Kogalniceanu 7. Bucuresti. 3894. str. Dristor 108. Traian 39. 3892. Turda 173. Bucuresti. Anonima. Valcea. Iancu Ofelia. str. B-dul Ion Sulea 35. 3918.. 3897. str. Magurele 27. Dionisie Lupu 2. Cal. str. 3902. prin Ionescu A. Alexandri 7. Ionescu C. . Ionita Gh. 3910. Radulescu. Iliescu Aurel. Olari 18. Bucuresti. 3. Pictor Luchian 8 A. Ionescu Stela. Gh. Cal. str. Ionescu Melania. Ionescu B. Bucuresti. 3896. 17 apartamente. str. Bucuresti. 3913. 5 apartamente. 3 apartamente. Colentina. Alexandri 144. str. Nastase Pamfil 22. 3904. Transilvaniei 58. 3917. Paulescu 5 A. 3912. Com. Prelung. Lipscani 100. Ionescu Ion. Most. Intr. Melitei 3.. 7 apartamente. Agricultori 66. str. Imobiliara Nationala.3891.. Udricani 12. 3916. 13 Decembrie 14. str. Most. 4 apartamente. Isvoranu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Iordanovici Mileva. Jurascu 7. 5 apartamente. Drumul Stejarului 24. Lt. str. 5 apartamente. Matei. Ion Ghica 1. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 49 apartamente. 13 apartamente. 3908. Most. Eroul Tudor Niculae 32. Bucuresti. str. Bucuresti. Pasteur 38. Bulev. Hristo Botev 32. 3909. str. 3916. Ignat Paul. Succ. 46 apartamente. cal. Soc. 3899. Mendeleev 17. Imobiliara Amzei. 156. Bucuresti. str. a. 11 apartamente. str. 37 apartamente. Masaryk 6. str. Bucuresti. Ioan Tudorina. Papazoglu 8. V. 38 apartamente. Cezar Boliac 57. Cal. str. Bul. 3906. 3895. T. Mosilor 292. Pop de Basesti 50. str.. Gheorghe. Bucuresti. str. str. Ionescu Alex. str. 3915. R. Rahovei 63. Iorgulescu Ilie. Bucuresti. Grigore Gabrielescu 8. Most. str. Ionascu David. Ioachim Vasile. 9. Independentei 63.

4 apartamente. 4 apartamente. Ionescu Maria. Bucuresti. str. 3937. Alex. 3948. str. Sinaia. Gh. str. str. 3942. 7 apartamente. Ispirescu Ecaterina. 21 apartamente. Teiul Doamnei 28. 3940. 12 apartamente. 3949. Ilinea Marin. 3934. str. Ionescu Alex Poteras. str. 3941. 3 A. 3930. Bucuresti. 36 apartamente. str. Unirii 73. str. 3929. Pitagora 31-26-20. 3922. str. 3925. Frida. str. Ionescu Eglantina. str. 3924. V. str. Calea Mihai Bravu 32. Cumpatul 1. Iancovici Magdalena si Adrian. Laurentia. Ionescu Alexandru. 5 apartamente. str. 3947. Atena 16. 56. Bucuresti. str. si Dumitru. Pictor Rozenthal 30. Traian 205-201. Cal. 3931. Stefan Mihaileanu 39-41. 3923. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti.3919. 3926. 3927. Bucuresti. Poteras 20-22. Epureanu 14. str. 3 apartamente. str. Sos. Timisul de . Ionescu N. Ionescu Alexandru. Bucuresti. Ingineri 47. Glucozei 71-73-75. 3 apartamente. Iancovici I. str. Ionescu Paula. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Cal. Paris 28. Romana 17. 5 apartamente. str. Ionescu G. D. Iosif St. Iconomescu P. Ghenoiu Laurentia. 3932. 3945. Iordache D-tru. Bucuresti. str. 3 apartamente. Vacaresti 55. Bucuresti. 6 Martie 11. Traian 17. 19 apartamente. str. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. str. Ingher Adolf. Lucrari si Investi. Ioan. Ioliesm D-tru. si Fani Lupu. satul Petrut. Bucuresti. Ionescu Ana. 11 apartamente. Intreprind. Poteras 13. Corbeanca Ilfov. Bucuresti. 8 apartamente. Romniceanu 6. Sinaia. str. Bucuresti. Ioan. Senatului 3. Baneasa. 3944. str. Bucuresti. Ilie D. Bucuresti. Iarca Florica. Bucuresti. Ionescu I. Lascar 119. Iliescu Aurelia. Anastase Simu 6. Romulus 35. str. 2 apartamente. str. str. Episcop Ilarion 26. Bucuresti. Robert de Fleurs 23 B. Iancu Cavaler de Flondor 4. Zambilelor 7. Most. 5 apartamente. str. Iliescu P. str. 3935. R. Nerva Traian 78. Ioanovici Aurel. Casarici 5. Calarasilor 243. Eufrosin Poteca 21. Buc-Ploiesti 11. Iordachescu Florea si Alexandrina. 11 apartamente. 3921. Sinaia. Modrogan 6. Ionescu Vladimir. str. 13 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Isaila Tanase. Bucuresti. 8 apartamente. Ilie. Plantelor 54. str. 3943. C. Bucuresti. str. Piptanari 54. 3933. Bucuresti. 3938. Ionescu Gh. si Niculae. Bucuresti. Vlad Judetul 64-48. Toboc (Colentina) 42. Isacescu G. Agricultori 134. 3 apartamente. Bucuresti. Steliana. Constantinescu 21. 5 apartamente. Bucuresti. 3939. Bucuresti. Elena. str. Teiul Doamnei 6. str. str. 3936. Elena Cuza 104. str. Al. str. 31 apartamente. Maica Domnului. Edilitare. Scheiului de jos 2. 3946. Bucuresti. 3928. str. Racovita 41. Sincai 6. str. P-ta Concordiei 7. Bucuresti. Spl. str. 4 apartamente. 3920. 106. Romana 78. Crisului 2. 8 apartamente. 3950. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Israil Gavril. Donici 1 A. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Iliescu Moritz. Bucuresti. str.

5 apartamente. Tunari 38. Al. 5 apartamente. Galati. 7. 3 apartamente. str. Iacobovici I. Popa Soare 6. 2 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. Aleea Rumeoara 25. Bucuresti. str. Ionescu M. 3980. 3960. 2 apartamente. 5 apartamente. 3966. str. str. Maior Claudian 10. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. str. Bucuresti. sos. 6 apartamente. Bucuresti. Ionescu Gr. sos. 8 apartamente. Ionescu Alexandru. Bucuresti. Salina. Duliu Zamfirescu 3. 3 apartamente. 8 apartamente. . 4 apartamente. Iorgulescu Alex. Ocna-Bacau. 3978.. Duzilor 34. Pavel Tcacenko 3. 8 apartamente. 3958. 4 apartamente. Buzianu 12. sos. Bucuresti. Chiristigii 38-40. 7 apartamente. 3967.Sus. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Iliescu Gh. 3957. Constantinescu 2. Agricultori 86. 8 apartamente. Iacob Elena. calea Dorobanti 212. Ivanescu Adam. Iliescu Dumitru. Spatarului 6. str. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 3970. Issaia Issaia. str. Bd. str. Bucuresti. 3952. Ionescu Cristea. Bucuresti. C. 3982. Bucuresti. str. Bucuresti. Iordachescu I. Stupinei 17. Ada. str. Cernescu 56. Bis. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. str. str. Putu cu Plopi 4. 3954. 3986. Demostene 7. 6 apartamente. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Iorgulescu Maria. N. 3 apartamente. 3972. Frimu 31. Popasului 32. Salcami 20. 4 apartamente. 3973. Bucuresti. Alba 1. Matei Corbescu 4. 3959. str. Londra 34. 3956. Iasi. si Grigore. Panduri 27. 3976. 3983. 3975. Calusei 11. Iosifescu Vily. Ionescu Eugenia. sos. C-tin. Bucuresti. 3969. Bucuresti.. 3955. str. 4 apartamente. str. 2 apartamente. Ionescu Maria. Ionescu Elisabeta. 12 apartamente. Ionescu T. str. 3988. 27. Putu lui Zamfir 27-29. 7 apartamente. 3984. 3964. Ionescu Stefan. Filimon Sarbu 25. 3 apartamente. Bucuresti. Stan Poetas 72. 3 apartamente. Ionescu Elena. 3974. Bucuresti. str. str. Ionescu Alex si Petruta Radutie. Maria. Bucuresti. 3963. Iordanide Alexandra. 3968. Bucuresti. Samoil Vulcan 45. General medic Demostene 23. Ionescu Alexandru. Intr. 3951. 3965. Bucuresti. Iticovici Moise. Bucuresti. Roma 23. Ionescu Ivan. Ionescu Ecaterina. str. 3981. Fantanica 15. 5 apartamente. str. Bucuresti. 3962. str. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti. Tg. str. 3953. str. Iliescu Ana. Stefan Mihaileanu 6. Medic Gral. Ionescu Lucia. Bacau. Ionescu Tasia. 3985. Iosif Cezar. Bucuresti. Intr. 10 apartamente. I. 7 apartamente. Bucuresti. 3971. Marin. str. 3979. Marasesti 11. Maior Sontu 13. Bucuresti. Ionescu Elena. Iliescu Nic si Sita. 6 apartamente. Colentina 168. Velescu 3. Ionescu Emil. Ionescu Decebal. Mihai Bravu 91. Brasov 39. 3977. Bucuresti. Bucuresti. calea Victoriei 101. Constantinescu 52. Dimitrie Orbescu 5. Nona Dumitrescu 2. Ionescu Alex. Licurg 2 A. Mihai Bravu 44. Bucuresti. str. C-tin. 3961. Bucuresti. Jud. 3 apartamente. Ianculescu Elena. 3987. Iarca D. Iacob Maria. Al. Bucuresti.

str. str. Istrati Elena. str. Ionescu Virgil. 6 apartamente. Bolintineanu 44. str. sos. Bulgaria 5. str. sos. str. str. Bucuresti. str. str. D. Banu Manta 32. Virgil Plesoianu 110 4012. Iliescu Maria. Bucuresti. str. str. 4005. Stefan cel Mare 216. 8 apartamente. Bucuresti. Dr. Ionescu C-tin. Bucuresti. Izvor 66. Elena. Bucuresti. Pictor Mirea 12. Bucuresti. str. Manu Cavafu 37 4015. Ion. 9 apartamente. si Elena 10 apartamente. str. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Iacobsohn Ita si S. str. Bucuresti. 4006. 3993. Bucuresti. 4004. 6 apartamente. Iacomi Vasilica. si Florica. Turda 194 4014. Ionescu Laetitia. Ionescu Lache. Mitr. Episcopiei 5. str. 3 apartamente. str. 4011. Radauti 10. 4 apartamente. Ionescu Lorena. 4 apartamente. 3 apartamente. Iron Nicolae si Elefteria. 3999. str. str.. 3997. Iarca Const. 3 apartamente. Ionita Gh. 37 4019. Ionescu Victor si Gherghina. 4022. str. Olteni 47. Bucuresti. Ionescu Petre. Giurgiului 117. Bucuresti. Iancu F. P. Berzei 24. str. Sebastian 100 4016. 18 apartamente. Popa Tatu 72. str. Predeal. Traian 44. Stefan cel Mare 57. Icoanei 48. str. calea Mosilor 250. str. Stefan Mihaileanu 27. Bucuresti. str. Ionescu Soare Vintila. Medic Zlatescu 35. Isipovicvi Michaela Ioanid. Dr. Lt. 4007. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Iuster Martha. Sepcari 9. 8 apartamente. Bucuresti. 1 apartament. Bd. str. str. Nifon 42. cal. str. str. Bucuresti. calea Dorobanti 10. R. Rahovei 214. str. Iasi. 4008. 11 apartamente. Ionescu D. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Trinitatii 36. Filaret 35. 4022. Bucuresti. Grivitei 50. Bucuresti. Ionescu Niculae si Irina. Iorgia Georgeta Niculae. Constanta. Izraelian Raffi. Traian 27. Bucuresti.3989. 4 apartamente. 3991. Ionescu Filip Alexandrina. Bucuresti. Ionescu Adrian. Bradului 31. G-ral Anghelescu 8. Irimescu P. Iordache Vasilica. Stelea Spatarul 1. 6 apartamente. 6 apartamente. Pantelimon 163 4018. Mitr. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. 3990. 3995. Bucuresti. 4000. Iliescu Elena. Ionescu Maria. Most. 4002. 10 apartamente. Ionitescu George. Florida. Aleea G-ral Anghelescu 12. str. Rotasului 1 4013. Istrate . Negel 55. 4 apartamente. 4003. 3996. Bucuresti. 4010. Ibisevici Dilaveri. 2 apartamente. str. str. Traian 344. sos. Dudesti 214 4017. Lueger 16 4023. Ionescu Petre. 5 apartamente. Randunelelor 6. Bucuresti. Bucuresti. 12 4021. 5 apartamente. 10 apartamente. calea Rahovei 310 4009. Bucuresti. Ionescu Tache. Poteras 20-22. Ioan P. 4020. Maica Domnului 1 a. Sabinelor 22. Bucuresti cal. Bucuresti. Lt. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Anghel. cal. 6 Martie 95. 4 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 4001. Bucuresti. 3998. Ion Niculae. Ionescu C-tin. 3992. calea Calarasi 147. 3994. str. Bucuresti.

Com. 4 v apartamente. 4030. 4033. str. Bucuresti. 8 apartamente. cal. Bucuresti. 4042. Iersin Jeanne. str. str. jud. str. 4049. Bucuresti. Edgar Quinet 9. Bucuresti. Victoriei 38 4050. 4043. Angelescu 85. str. Ionescu Filofteia. str. Ivanovici Elena. Ion. 4 apartamente. Arges 4051. Bis. 16 apartamente. str. Independentei 75 str. Serban Voda 209 A. Bitolia 26. 4045. Bucuresti. Stefan cel Mare 238. Bucuresti.. 4037. 4038. 4 apartamente. Gh. Ionescu Maria. Ionescu Ioana. Ionescu Maria. 6 apartamente. Mantuleasa 22. Boteanu 3 4041. Ionescu G. Ionescu Elena. Italiana 28. 39 B. Fat Frumos 4055. 5 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. cal.. Maria. Grivitei 308. Staicovici 29 4032. Ionescu Stefan. Stalin 3. str. str. Bucuresti. str. Th. A. str. Bucuresti. Bucuresti. Maria Rosetti 17. Dr. Bucuresti. Costandache Caracas 26 4048. Iordanescu Steluta. Iliescu Alexandru. S. G-ral Angelescu 65 A. 4031. str. Serban Voda 240. cal. Enei 12 4052. 4027. Enachita Vacarescu 38. Elena Domana 37. Iordanescu Cons. str. Bucuresti. Iliescu Teodor. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 311 4026. Buestrului 15. str. Prof. Bucuresti. Vacaresti 297. Ion Ursu 37. 4046. str. 6 apartamente. Bucuresti. Ionescu T. Puisor 2 A. str. str. str. Lanariei 91. 4029. 13 apartamente. si Angela. 4 apartamente. Cosbuc 15. Bucuresti. 4035. 4047. str. str. Intr. Ionescu Constantin. Bucuresti. cal. Miraslau 4028. Bucuresti. Ploiesti. Ionescu C. str. Dr. str. Bacau. Radu Boiangiu 1. 3 apartamente. Occidentului 28 4057. 4056. Bucuresti. Bucuresti. Cantacuzino 22. Ionescu Alexandru. 3 apartamente. Ionescu N. Vespasian 19. Bucuresti. Stefan cel Mare 200. Bucuresti cal. Bucuresti. Istecescu Alexandru. 6 apartamente. str. Spl. Bucuresti. 2 apartamente. 11 apartamente. str. str. str. str.4025. str. Aleea 23 August 1. str. str. Ionescu Mariana. Sergiu 20. 11 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti str. str. 4 apartamente. sos. Coltei 21. sos. Ionescu Stan si Atena. str. Bucuresti. Const. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. Gen. 4039. Berzei 74. Popa Rusu 38. str. 7 apartamente. str. 3 apartamente. str. 64. Ionescu Alexandru. Iordache Ilie. 4034. Galati. Ilie Alexandru. Iliescu Anastasia. Berzei 74 4058. Ianchilovici Golda. Academiei 9 4044. Ionescu Eufrosina. Bucuresti. Popov 99 Rasnov. Iosifescu Const. Ionescu Dima Ion. 6 apartamente. Armeneasca 39. 3 apartamente. I. str. Aman 15. Stefan Gheorghiu. Ivan Gh. 326. 8 apartamente. Emil Zolla 3. Tunarai 19 4053. . Iliescu Lazar. Bucuresti. 9 apartamente. str. 3 apartamente. 4036. 7 apartamente. 5 apartamente. Cuza Voda 158. Bucuresti. Ionescu Elena. str. 4040. str. si C. 16 apartamente. Grivita Rosie 23. Mecet 3. Ionescu Iosif Muscel. 7 apartamente. 4054. Bucuresti. Bul. Iosef Reschi si Fisi. 6 apartamente. Gen. Dr. Merisori. str. Constanta..

str. 6 apartamente. Radu Boiangiu 12. Mihai Bravu 32. str. 4 apartamente. 9 apartamente. Colentina 205 4088. Bucuresti. 6 apartamente. Jecu A. 4 apartamente. str. Bucuresti. 4087. str. 5 apartamente. Mora 9. str. Niculcea 39. Th. Niculescu 24. str. Bucuresti. Ilie. Herastrau str. Carol Davilla 39 4083. Badea Cartan 40. Sinaia str. str. str. J.. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Turda 213. Mitr. str. Jamgocian Karekin. str. 4078. str. str. 4061. str. Nordului 24-26. 30 Decembrie 68 4077. 4082. Ignat V. 12 apartamente. 4066. 4075. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. 10 apartamente. Bul. Bucuresti.4059. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Jocile Iancu. Ionescu C. Bucuresti str. Bucuresti. Vasile Dumitrescu 98. Bucuresti. Bucuresti. Frumoasa 51. 7 apartamente. str. Episcopul Chesarte 7. Bucuresti. str. Jurca Romulus. Toamnei 100 4080. P. str. Snagov. Navodului 21. 4067. str. 3 apartamente. Jipescu I. 7 apartamente. Rares. Dr. Iabrasu Mihalache. 3 apartamente. Sinaia. G-ral Dona 15. 3 apartamente. 7 apartamente. D. Ion Marica si Elisabeta. 4071. str. Bucuresti. Bucuresti. Victor. Ionescu Mircea. str. sos. Jesek Vincene. Dr. Porumbaru 8 Sinaia str. Ionescu Gh. Jianu A. str. Com. Bucuresti. 3 apartamente. str. 4064. Bucuresti. Karl Marx 186. Bucuresti str. 12 apartamente. 4 apartamente. Ivanescu D-tru. 4085. Gh. Vasile Roaita 6. Jifcovici Gheorghe. Ionescu Barsan Const. 4 apartamente. Candiano . Capsa 4. Badea Cartan 60. Bucuresti. Furnica 33 Galati str. 4084. Bucuresti. Bucuresti. Fecioarei 14. str. Apostoli 72 4086. Braila. Polona 23 C. Buzau. Jifcovici Elisei si Marica. si Nic. str. Niculae. str. Bucuresti. Iorgulescu C. Republicii 1 4068. Trifoi 1o. Juster Norbert. Jornea Radu si Norica. 4062. 4069. Bucuresti str. Filip 13 4073.. str. str. sos. Ionescu Plesesti Niculina. Balcescu 3 4081. str.. Carolina. 4072. 4076. str. Ionescu Gh. str. Grigore 49 4074. Bucuresti. 4065. 23 August 45. str. 4070. Bucuresti. I. Dr. Tg. 8 apartamente. Dr. Sf. Draghiceanu 7 4079. Corneliu. Delea Noua 5. Capsa 4. Ionescu Gh. str. str. Bucuresti. Aman 15 4060. Bucuresti. Jiu. str. bul. str. Dr. 8 apartamente.. str. Bucuresti. Vasile Roaita 15. Ignatescu Alexandru. 4063. Icoanei 67. Inciean Gabriela. 1 apart. G-ral Angelescu 44. sos. Vlad Tepes 5. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Mironiuc 15. Crangasi. 1 Mai 84. Haia Lifschitz 13. str. Viilor 81. G. Felix 12. Bucuresti. Cuza Voda 87. 6 apartamente. str. str. Ion. str. 3 apartamente. Iurascu Dimitrie. str. Epicol 30. N. Jeerca Petre. Brezoianu 38 A. Ionita Niculae. Janiol Nicolae. Burghelea 10 a. Bucuresti. Iliescu Niculae. 5 apartamente. Caragea Voda 20. Glucozei.

Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108 4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180

4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21

4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131 4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68

4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str. Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44

4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22

str. Grivitei 43 4285. str. Ion Mortun 4. Frosa Sarandi 5. str. Bucuresti. str. Popa Petre 37 4281. Bucuresti. 8 apartamente. Spatarului 47. 37. Landman Irimia. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 4261. 31 4284. str. str. Labirint 110. Sfintilor 9 4277. Lazar Berta. Aurel Vlaicu. str. str. Salcamilor. 2 apartamente. Bucuresti. Leon Sami si Matilda. str. Elesteului 16 4274. Bucuresti. Pop de Basesti 29 4282. 2a. str. str. Lolel Rozalia. str. Lungulescu Violeta. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Mihai. Dionisie Lupu. Popa Petre. Bucuresti.. Lerner Maurici. str. Lazar Rasu. Alex. Lzarin Aurelia. str. Frumoasa. Levil G. 3 apartamente. 3 apartamente. 11 apartamente. Niculae Balcescu 35. 4 apartamente. Gramond 15 4270. 6 apartamente. Bucuresti. Lupescu Radu. Visarion 11 4255. str. str. Armeneasca 45 4254. Bucuresti. Schitul Darvari 14a 4275. Bucuresti. Loebl Roza. Bucuresti. Lefer Maria. Bdul Cosbuc 57 4271. Bucuresti. str. Bucuresti. Lascu M. str. str. Lazareanu Ion si Stefan. str. Aurel Vlaicu 88. Lungescu Ioan. 33 4262. str. Soni si M. str. 4276. Franklin 9 4258. Bucuresti. Alba 4. 6 apartamente. str. Lungu Nicolae. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Vicentiu Babes 5 4256. Louis Bartou 22. 25 4266. str. Bucuresti. Bucuresti. Lazarescu Maria. str. Niculcea 33. Bucuresti. str. str. Luceafarul 2 4267. 3 apartamente.. Lascu Gheorghe. Mitropolitul Nifon 2. 16 4259. Eroului 4. Bucuresti. str. Lazar Merucel Iolanda. Nifon 27 4272. Lecca M. Victoriei. Dionisie Lupu. B-dul Ana Ipatescu 12. Lahovari N. 4287. Despot Voda 50 4260. Armeneasca 19 4257. str. str. str. 3 apartamente. Lupascu Nicolae. 14. Bucuresti. str. 12 apartamente. 8 apartamente. 2 apartamente. Florilor 26 4278. Lascu Valentina. Bucuresti. Bucuresti. 21 4264. Ploiesti. Bucuresti. Leibovici Eliza. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Loboteanu M. Lipovici Jeni. 7 apartamente. Libovici Leonard Haim si Beti. Bucuresti. Minotaurului 76 4273. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. apartamente. Lupescu Adriana. Lucescu Teodor. Bucuresti. 2 apartamente. Landau Rasela. Sahia 48. 2 apartamente. Aurel Vlaicu. Italiana. Lascara I. str. Popa Chitu 7. Bucuresti. str. 2 apartamente. Trinitatii 63-65 4280. 4283. Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Bucuresti. 14 apartamente. Lipatti Valentin. 9 4263. 90 4253. 5 apartamente. Ludeseanu Niculae. str. Luca Eufrosina. 3 apartamente. Int. Andrei Mureseanu 12 . 3 apartamente. 4 apartamente. Ana. str. Lazar Constantin. 9 apartamente. str. Alexandru nr. Aurel Vlaicu 64. str. str. Jeanine. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Pitar Mosi. 9 apartamente. Ana. Magurele 101 4269. str. Galati. 2 apartamente. 11. Segmentului 4 4279. Leonida Ihidra. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 76 4268. 5 apartamente. 17 apartamente.4252. 23 4265. 3 apartamente.

str. 9 apartamente. Valaori 28. Bucuresti. Slatineanu 21 4296. Popovici 12. Bucuresti. str. str. sos. Luptu Stefan. Silvestru 15. str. 5 apartamente. 4 apartamente. 30 apartamente. Predeal str. Nic. str. Bucuresti. str. Mircea Voda 70 4320. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Luculescu Elena. Cearna 73 4297. 6 apartamente. Vacaresti 364. Lichiardopol Evanghelia. Bucuresti. Bucuresti. str. Lazarovici Iridan. Lupovici Avram. Petre Aron 5 4303. Ligol si Lucia. 5 apartamente. sos. str. Iasi. str. Caracas 3 4309. Sft. Verde 4. Lupovici Sava si Leon. Barbu Delavrancea 7 4311. Laborator 54. Stefan cel Mare 154 4305. str. str. Lananzi Frederic. 7 apartamente. 5 apartamente. Mosilor 313 B 4307. Popa Savu 72 4315. str. Soltuzului 54 4306. Bucuresti.4288. Lazar Lazar si Roza. Latina 1 4312. Nicolau 18 4298. Kogalniceanu 2 4294. str. str. Lupescu Constantin. str. 5 apartamente. Olteni 8 4321. str. Bucuresti. Luca Mihai. str. Marasesti 57 4318. Lovinescu Ghe. Stanislau Kihosski 12 4290. Bucuresti. str. Ludvig Alex. str. I. Pasajul Cuza Voda 42 4304. Bucuresti. Victoriei 208 . Dobrogeanu Gherea 5. str. Lahovary C-tin. Bucuresti. Laudatu N. Elefterie 19. Titulescu 89 4316. Bucuresti. Plevnei 150. str. str. Bucuresti. Sf. Lupu Similica. 11 apartamente. 7 apartamente. Dionisie Lupu 53 4317. Tokio 7 4308. Victoriei 95 4314. 10 apartamente. 11 apartamente. str. Bucuresti. str. Grivitei 213 4289. Bucuresti. Pop de Basesti 35 4310. Lt. Pictor Iscovescu 25. 6 apartamente. 16 apartamente. str. Bucuresti. Orascu 30. Lupu Nicolae. str. 11 apartamente. str. Roman. str. Lorent Ioan. Leibovici Moise si Dina. Doctor Felix 103. Mihaileanu 27. Niculae Balcescu 54. Lazu V. str. Bucuresti. Elefterie 39 4313. Dr. 3 apartamente. 30 Decembrie 63. str. Dudesti 139 4302. Intr. Bucuresti. C-tin. Bucuresti. Luca Fanica. Lorenti Mihai si Luiza. Bucuresti. si Margareta. Bucuresti. str. Leonte Constantin. str. str. Lazarescu Elena. str. Bucuresti. 9 apartamente. Lucaci Hermina. 5 apartamente. str. Avram Iancu 6. Leibovici Ida.. Unirii 137 str. 3 apartamente. Lascu Evanghelita.. Bucuresti. Lucaciuc I. str. Bucuresti. str. Oltenitei 158. Felix 109 4319. 3 apartamente. Leon Sculi Logoteli. Bucuresti. Alex. cal. 5 apartamente. Banului 3 4295. 8 apartamente. str. 4 apartamente. Ionescu Gion 14 4301. Berceni 103 4299. Episcopul Radu 39 4293. 4 apartamente. 11 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Polona 90 4291. Despot Voda 14 4300. 4292. str. 4 apartamente. 4 apartamente. cal. Bucuresti. Lupu Maria. Prof. 7 apartamente. Bucuresti. Gh. 6 apartamente. Dorobanti 54. Piatra Neamt. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Luigi Cora. Leon Mandi si Sofica.. Bucuresti. 5 apartamente. Lazarescu Elena. str. Spl. 4 apartamente. Laub Alois si Maria. Ploiesti. cal.

str. 5 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Frumoasa 21 4333. 30 Decembrie 95 4323. 30 Decembrie 9 4348. 22 apartamente. str. Aleea Grand 28 4334. 3 apartamente. Leibovici Smil. Lalel Reghina. 1. Sf. Bucur 19 4355. Lalel Avram. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 11 Iunie 64. 2 apartamente. str. 5 4326. Bucuresti. Dumitru Racovita 22. str. str. Maria Niculescu 3 4330. str. str. I. Bucuresti. Mestesugareasca. Plevnei 159. Luvin Rosalia. str. Bucuresti. str. Leibovici S. str. Bucuresti. Bucuresti. Av. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bolintineanu 5. Bravilor 8. Viitorului 176 4338. Legislator 1. Litera Noua coop. Karl Marx 44 4337. 5 apartamente. str. Lant Andrei. str. 9 apartamente. Lydia Loag. Bucuresti. Bucuresti. str.. Bucuresti. Il. cal. Mantuleasa 8 4353. Grivitei 129 4339. Leibusor Rachela. Laitu Constanta. Mosilor. Bucuresti. Putul cu apa rece 15 4343. str. Lascar Stefania. Rahovei 263 4327. Bucuresti. Cluj 24-26. Vladimir. Cal. 3 apartamente. Mosilor 65 4345. Gral Praporgescu 27 4350. Lupu Toni. Lazar Lucia si Tamara. Leibovici Wilhelm. Cosanzeana 1 4344. Ludwig Eliza. Popa Soare 49. 15 4335. str. Iasi. 7 apartamente. 258. Leobel David. R. Leobel David most. Bucuresti. Mircea Voda 15 4346. Caimatei 14 4351. Bucuresti. Lebel Eden si Sam. str. Lupa Frieda si Lazar. Bucuresti. Bucuresti. str. B-dul 1 Mai 35. Lego M. 2 apartamente. Ferdinand. Bucuresti. Arh. 68 4331. str. Episcopiei 5. Ionescu Gion 14 4354. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. str. 5 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Lazarescu Cojai. B-dul 30 Decembrie 11 4352. Leibreich Clara. Ioan. 14 apartamente. 11 apartamente. 10 apartamente. Baratiei 10. Valcea. str. 10 apartamente. Apolodor 5 4329. 9 apartamente. 12. Rovine 3 4336. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Lee Alberet. Bucuresti. Bucuresti. Maria Polden si Leibovici Emil. Serg. Olga Bancic 14. Ilie Oprea 9 4328. 4 apartamente. 4 apartamente. str. 9 apartamente. cal. Leobel Ana. Bucuresti. Bucuresti. Leontescu Niculae. Lelescu Alexandru. str. Voievozi 3. str. str. Leobel Max .4322. str. Bucuresti. str. Lupu N. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Nerva Traian 34 4341. Bucuresti. Sf. Marasescu. Lupas Niculae. Leucutia Ioan si Paula. str. str. Lazar Livia. Lovici Militu. Herescu Nasturel 14. str. Laurian Stefania. 38 apartamente. 2 apartamente. Schitu Magureanu 19 4342. str. Adamache 6 . Vanatori 3. Lazar Titus. Leibovici Moise. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Apostoli 35. str. str. str. Mincu 29 4324. 7 Noiembrie 41 4325. M-tii Tatra. Episcopiei 5 4332. str. Ploiesti. Popov 40 4349. Bucuresti. str. str. 9 apartamente. Musat 29 4340. Calarasi 89 4356. str. V. Gral Manu 6 4347. str.6 apartamente. 4 apartamente. Lupu Gh. 5 apartamente.

6 apartamente. str. str. 40. Leoveanu Petre. 39 4361. Coltei 46 . P. Leopold Stern si Gilberta Klein. Fontariei 18 4367. Capitan Epureanu 47 4364. str. Lazarovici A. Landau Roza si Ida M. Alexandru. Bucuresti. Lugosianu Elena. 12 apartamente. str. str. 11 apartamente. Dr. 4 apartamente. 14 apartamente. str. Bucuresti. str. Ludaici David. str. Leibovici Adolf. Bucuresti. Bucuresti. 30. str. Const. 10 apartamente. Lascu Alice. Liteanu Marina. 14a. Bucuresti. Lazarovici Sofia. Calusei 47. Decembrie 23. Mistretului 6 4378. 7 apartamente. Litman Henriete. Avram Iancu 13 4374. Giurgiului 22. 16.4357. 5 apartamente. str. Plantelor 12 4371. Cosbuc. Ana Davilla 5 4384. Bucuresti. Lerner Samy. Gh. 11 apartamente. 7 apartamente. 7 apartamente. str. Ioan Nou 26 4360. Caminului 16. Donici 25 str. str. str. 8 apartamente. Leontescu Constantin. Bucuresti.. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. Alba Iulia 9 4377. Scoala Floreasca 14 4372. Galati. 8 apartamente. 7 apartamente. str. Teohari 6 4381. Ledner Eugenia. Lupascu Neron. Pictor Andreescu 24 4363. Tolbukin.. Kogalniceanu 5 4375. Leibovici Simon. str. Bucur 14 4386. 3 apartamente. 9 apartamente. Panait Mosoiu 7 4376. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lazar B. Stirbei Voda. str. Franklin 9 4365. Lupuloves G. str. str. Piata Rosetti 3. str. str. Bucuresti. Lesvodax Al. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. D-tru Racovita 28. Dimitrov 25. Hasdeu 15. Bucuresti. Balcescu. N. str. Gh. str. Langer Samoil si Ernest. Lepadatu Elena si Florea. 18 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti.. 5 apartamente. Lazarescu Victor. Bucuresti. Xenopol 3 4387. str. Ziduri intre vii 19 4358. 4 apartamente. Ilie Pintilie 5. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Victoriei 61 4385. M. 4 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Mosilor 297 4382. Sahia 58. str. G-ral Haralambie. Arcului 17 4370.. Tacerii 8 4379. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 49 4359. 4 apartamente. str. Lolescu Petre. Mille 4 4383. Schitu Magureanu 57 4380. si Stefan. 100. Dragasani Valcea. str. Leauty Louis M. Aurel. Bucuresti. Bucuresti. Alex. str. Bucuresti. Lupolover Rifca. Bucuresti. N. str. Stefan Hepites 1. Brezoianu 13 4388. 6 apartamente. Lucescu D. str. Iasi. Lazarescu Sofia.. str. 2 4368. 3 apartamente. Bucuresti. Leonardescu Alice. 9 apartamente. str. 6 apartamente. str. Lupescu Isabela. Bucuresti. Ciubotica Cucului. 30a 4366. Livezeanu Serge. Mosilor 348. str. str. Frumoasa 30 4373. Mihai Bravu 36. 37 str. Pantelimon 103. Bucuresti. Rahovei 27 4369. Lascu A. str. 10 apartamente. Landman Iancu. 26 4362. 5 apartamente. str. str.

4 apartamente. 5 apartamente. Marinescu Ion. Ecaterina 17 4414. Cobalcescu 52 4393. 3 apartamente. Marculescu Elisa. Sf. 13 apartamente. 5 apartamente. Mzalator Rachel. str. Republicei 7 4403. Orero 28 4412. Lucadi C. str. C. str. Marasescu Alexandrina. Bdul Gh. str. 13 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. 13 Septembrie 13 4392. str. str. Munteanu Elena. . Bucuresti. Vacaresti 215 4419. Moldoveanu C-tin. Grivitei 216 4401. Lanariei 110 4415. Bucuresti. Ioan. Bucuresti. str. str. Nanu 4 M. Bucuresti. Elena. str. str. Pateur 12 4417. str. Spl. str. Marinescu I. Lepadatu Alexandru. Milian Carolina.Iorga 58a 4405. Pandurilor 81 4400. Elefterie 11 4398. Vlaicu Voda 70 4406. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Lebedei 20. Bucuresti. Ioan Mosi 21 4423. Lucian Elena. Bucuresti. Buzoianu 11. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Logotneti Seuli. Grivitei 73 4402. Banului 3b. Bucuresti. Bolintineanu 16 4408. str. Cluj. Bucuresti. str. Vasile Lascar 8. str. com. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. 21 apartamente. Cedrilor 5 a 4418. Rucar 44 4395. Marinescu Paraschiv. Puisor 12. Bucuresti. str. str. Leonte Ioana. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. str.. 2 apartamente. str. Bucuresti.. Oltenitei 111. Bucuresti. str. 4 apartamente. Th. str. 7 apartamente.4389. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lupea Olga. Luca V. Sft. Bucuresti. Leonida Gijenschi. Bucuresti. Luculescu Const. Toamnei 106 . Martau V. Ion. cal. str. Bucuresti. 13 Septembrie 78 4404. Bucuresti. Iorga 17 4391. Elena. 65 4409. Fund. str. str. Liba Iulia. str. 3 apartamente. Batistei 42. Muzeul Zambaccian 12 4397. str. 6 apartamente. Epicol 64 4422. 11 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. str. Oslo 6 4421. Lorenti Emil. Masarik 25. Bucuresti. Mitrop. Gherea 5 4399. Lucasi Alcipiade. Levou Van Eric. Bucuresti. Lismanian. N. Col. 3 apartamente. 8 apartamente. Dambovita 4394. Linscher Jean. 21 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. cal. Cristache. str. Linaru Aurel. Uranus 32 4413. Traian 211 4396. Moldovanu C-tin. Bucuresti. str. str. str. D. str. Aristide Briand 1. Andrei Saguna 21 4420. Mateescu Ion si Sara. Lahovari D-tru si Elena. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Av. Bucuresti. Gral Angelescu 175 4410. 11 apartamente. str. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Viforata jud. Bucuresti. 4411. Merovici Maier. Nic. 4 apartamente. str. Litman Elise si Litman Teodor. Lazarescu Ofelia. Dim. 7 apartamente. Colentina 53 4424. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. 4 apartamente. str. Lahovari Al. Metta C. Lucescu Nicolae. Racovita 7. Dorobanti 133. Iliescu 38 4390. str. Dionisie Lupu 16. 1 apartament. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Leoveanu Elena. Cosbuc 55 4416. Dr.

str. Arh. Maica Domnului 11 4459. Sft. 30 Decembrie 11 A 4458. Izvor 79 4445. Marinescu A. 3 apartamente.4425. Gh. Bucuresti. Patrascu Voda 8 4436. Bitolia 13 4428. Miclescu Angela Ion. C. GH. Dristorului 128 4437. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. str. 7 apartamente. 13 Decembrie 4. Bucuresti str. 7 apartamente. Arh. 6 apartamente. Marinescu Chirita. 5 apartamente. str. Vasile Roaita str. Mogosoaia 12. str. Lt. Marinescu Nic. str. Minculescu Ioan. 5 apartamente. 2 apartamente. Miculescu C-tin. Bucuresti. Cometa 5 4457. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. Calea Victoriei 128. str. Manolescu Florica. Sperantei 24. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Argentina 33 4447. Marculescu Marin. Mihalache Elena. Stanislav Cihovschi 4 4451. 4 apartamente. 4 apartamente. Marinescu Radu. Bucuresti. str. Merlanb Cecilia si Daniel. Milea D-tru. Schitu Maicilor 18 4440. 4 apartamente. Marcovici Hana Leia. Bucuresti. 3 apartamente. Toamnei 8. 4 apartamente. 2 apartamente. Marinescu 51 4443. 5 apartamente. A. Tolbukin 63 si 61 4431. str. Sf. Bucuresti. 11 Iunie 16 4449. Bucuresti. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Caragea Voda 22 4450. Sterian 8 4430. 10 apartamente. Bucuresti. str.. 7 apartamente. Turghenieff 6 4439. B-dul Ardealului 73 4455. 4 apartamente. Gheorghe 17 4456. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Mihail V. str. Macovei Mihail. Serban Voda 224 4441. Bucuresti. Madotto Vitto. Gh. Bucuresti. str. str. str. Spatarului 3 4442.. 4 apartamente. Serban Voda 115 4453. Medianu Gheorghe. 2 apartamente. Mandrea Danila. Vasile Alecsandri 15 4460. Gh. Bucuresti. Marasesti 57 4448. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Mandescu Alexandru. Sinaia. Cuza Voda 66 4454. 8 apartamente. str. Mitrany Rasel. Mitran Grigore. Elena. Atena 1 4452. Paul Grecescu 5. Miclescu Perolina. str. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Mitrani Jack. Mitrop. 5 apartamente. Orzari 64 4433. Prof. Bucuresti. Marau Iordan Lelia. str. str. Bucuresti. Ion Nou 32 bis 4446. Lazar 4 4426. Bucuresti. Rosetti 14. str. 3 apartamente. Louis Blanc 1. Filaret 42. str. Bucuresti. Maru Elena. str. Manolache Maria. Batistei 35. 5 apartamente. str. 2 apartamente. Mihail Eminescu . Academiei 35. Paulescu 32 4435. Sf. str. Ion Nou 9. Haga 8. Marasesti 2 4438. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti str. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Mincu Aurelia. Miuden Caputinescu. str. Duzilor 28 4434. str. Lazar 4. Sinaia str. Bucuresti. Tepes Voda 78 4429. Mironescu Athanase. Alex. Bucuresti. str. Marinescu Ion. Margarit Iacob. 4 apartamente. 3 apartamente. Munteanu Maria. str. str. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 12 4427. Marculescu Demetra. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mihaescu Nae. str. Bucuresti. str. Seneca 6. Bucuresti. Malcovici Petrescu. str. Maria Virgil.

Lirei 16 4480. Bucuresti str. Miclescu Sonia. Murgoci 5 4488. Bucuresti. Bucuresti Calea Rahovei 214 A. Azuga soseaua 22 Bucuresti str. 6 apartamente. Manughevici M. 10 apartamente. 4 apartamente. Mateescu Maria. 3 apartamente. Mirescu Stefan. Fluerului 14 4471. G-ral Cristescu 4 4481. Romania Muncitoare 87. D. Rosiori de Vede. Popa Nan 55 4482. Concordiei 9 4470. Marculescu Marcus si Eugenia. 3 apartamente. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Matei Smaranda Ion. 14 apartamente. Turda 132. 10 apartamente. Matei Basarab 24 bis 4485. 3 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti str. Moro Ketty. Miulescu I. Moldoveanu Elena. 11 apartamente. Bucuresti str. Marculescu D-tru. 4 apartamente. Manu 22. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. Mironescu Florin si Maria. Mora 4 4465. Bucuresti str. Gral Gh. B-dul 1848 6 4478. Bucuresti str. si Florica. 7 apartamente. Gh. Luterana 21. Malcoci Victor si Paulina. Bucuresti. str. Bucuresti str. 11 apartamente. Bucuresti str. Stefan cel Mare 232 4469. 214 B 4464. Marinescu Barbu. 4 apartamente. Lanariei 82 4473. str. Luterana 9 4493. Rumoarei 10 4463. 2 apartamente. Lister 71 4490. Mihaescu Nicolae. Manea Sofia. Bucuresti. Teodor Aman 28. Mecet 5 4474. Bucuresti Intr. Costache Balcescu 17 4486. str. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Moisescu Sally. si Maria. 3 apartamente. 4491. 5 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Matei Eustatiu. Marasesti 4467. 10 apartamente. Marinescu Ecaterina. Banu Manta 49 4492. Bucuresti str. Manicatide Mihai. Bucuresti str. Macarenco Ana si Elisa. Mihaescu Ana. Avrig 82 4479. Elvira. Bis Alba 1 4494. Eufrosina Poteca 9 4477. Vladimirescu 50 4475. Marculescu Ana Marcovici. Viting 1 4487. Uranus 45 4489. Cuza Voda 29 si 31 4466. str. Dosoftei 81. str. Bucuresti str. Mihail Ene. Bucuresti str. SF. Coltea 12. Aurelia. 10 apartamente. str. Maria 7. G-ral Angelescu 37 4483. Bucuresti str. Mosteanu Stela si C-tin. Bucuresti str. str. Prof. 3 apartamente. Marinescu Vasile. Bucuresti. Luterana 19 Sinaia str. Despot Voda 26 4462. 12 apartamente. Mosoiu Marcela. 5 apartamente. Marinescu Valeria. Mihalache Bul. 4 apartamente. Mataceanu Rucar Iosif. Mihail Camelia.4461. Bucuresti. Mateescu Eufrosina. Bucuresti str. Bucuresti str. Spiru Gheorghiu 15 4472. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. Despina Doamna 4. Bucuresti str. 24 si 26 4495. B-dul T. Mihail Petre. Bucuresti str. Intr. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. str. Ion Ghica 3-5. 3 apartamente. . Aleea Isvoranu 1. Grigore Ventura 10. Bucuresti str. Manescu Petre. str. Dragos Voda 19. Matei I. str. Bucuresti str. Mitrop. 4 apartamente. Elie. Voievozi 4 4484. Milea D. 17 apartamente. Gr. Sf. Bucuresti str.

Duca 5 . Bucuresti str. Dr. Isvoranu 3 4513. 5 apartamente. Oprescu 5 4521. 6 apartamente. A. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 6a. Miletin 7 4518. str. str. Radovici 12 Olanesti 4502. Cumpatul 30 4501.Caseriei 6 4496. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. Marian Mihaela. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Th. str. str. Bucuresti. Vasile Lascar 95-97 4511. Matei Niculae. str. str. str. Dr. Musetescu V. Mama Smaranda. Manolescu Grigore. Plevnei 56 4498. Marcovi Solomon. Calea Calarasi 234. G. Poenaru Bordea 18. Maria Matak. str. Marcus Bubi. Calea Calarasi 41 B 4505. Balaceanu 21 4516. Bucuresti str. str. 3. Timpului 17. Merlescu Ilie. Bucuresti str. Speranta 147 4507. Manolescu Mihai. str. Magardiceanu Hocen. Ionita Cegan 23. 9 apartamente. 3 apartamente. Progresului 17d. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. Bucuresti. Ioan Oarca 24 4504. Medeanu Eleonora. Filaret 10 4508.. Bucuresti. Moldoveanu GH. Marcu Emil. Nifon 30. 6 apartamente. 10 apartamente. Toporas 72. Cristache. 8 apartamente.. str. 9 apartamente. 6 apartamente. Rosetti 45 4526. Matak D. Olteni 32 4514. Bucuresti B-dul 1 Mai 31. Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. Mihailescu C-tin. Eroului 6. Bdul Republicii 64 Breaza de sus. 13 apartamente. Bucuresti. Dr. Mihailescu Mihail. Bucuresti str. Manolescu Ion. str. Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. most. Minescu C-tin. Prof. 3 apartamente. 15 apartamente. I. Bucuresti str. 2 apartamente. Matei Voevod 113 4596. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Marin Tudose. Ilie 95. Montblatt Mihail. Anei 4515. 4 apartamente. 6 apartamente. Occidentului 24 4497. Pasteur 45 A 4509. Botosani str. Pictor Grigorescu 12. 2 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. Constanta. Motoiu Constanta. str. Mocanu Ion. Sf. str. str. Bucuresti. Leon Voda 20 4523. C. Mihailescu Ion. Eforia Jud. Meteleanu Gheorghe. Sergiu 10 4510. str. 8 apartamente. Melinescu Dan. Sf. Disescu 22 4499. Macheuer Ella. Muscalul Marin. Bucuresti. Bucuresti. calea Nationala 293 4517. str. Moisescu D. 10 apartamente. 2 apartamente. str. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. C. str. str. str. Mihail Cristea si Nic. Viitorului 133 4512. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. Costisei Gh. Dr. Voievozi 56 Sinaia str. Putul cu Apa Rece 10. -17a Predeal 4503. Bucuresti str. 6 apartamente. Alex. Bucuresti str. 3 apartamente. 4 apartamente. Romniceanu 5 4522. Alex. Mocanu Matei. 5 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. str. str. Poenaru Bordea 16. 3 apartamente. Bucuresti str. Grigorescu 27 4524. Masek Florica.

3 apartamente. Bucuresti str. B-dul GH. Magurele 24 C 4534. str. 9 apartamente. 5 apartamente. Pasteur 30. Olteni 35 4547. Marinescu Maria. 13 Septembrie 81 4539. Barbier Ioana.. Cosbuc 64. Mercan C-tin. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Buzesti 80 4540. Mateescu C-tin. Marinescu Ion Hera si Constanta. 16 apartamente. str. Bucuresti. Mihail Eminescu 99-101 4535. Dumitra. 12 apartamente. Mazilu Vasile si Ecaterina. Dr. Moldoveanu Gabriela. Munteanu D-tru. Mestecan Petre. Mihailescu P. Cocuelia 9. T. Dr. 3 apartamente. Calea Vacaresti 207. Mitropolit A. N. 21 apartamente. Laptelui 54 4458. 14 apartamente. str. Armoniei 4 str. 4 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 62. Bucuresti str. str. str. Muzelor 19 Sinaia str.. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R. Marian I. 7 apartamente. Bucuresti. Mihaescu Mihail. Alex. Marinescu Dumitru.P. Mateescu Lazarin. 12 apartamente. Mihai Bravu 17 colt Ed. str. Ferentari 78 4454. str. Filaret 23 4545. Iorga 2 4537. . 3 apartamente. 32 4538. Bucuresti str. Dr. Bucuresti. str. Sirenelor 36 4453. Marcu Anghelina. Serban Voda 74 4455. Bucuresti str. str. 6 apartamente. Mihai Voda 1 4533. calea Rahovei 124 4459. Sergiu si Victor. str. 4 apartamente. Bucuresti. Mateescu Alexa. Marinescu V. calea Rahovei 36 4536. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Mamighian Eva. Giulini 7 4532. Galati.. Mitrop. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Mandrin Florica. Bucur 25 4550. str. Bucuresti str. Vladimirescu 8 4544. Bucuresti. Manolescu Gh. Bucuresti str. Uranus 109. Balaseanu 6-8 4548. Bucuresti. Murgasan C-tin. Mihailescu D-tru. Bucuresti sos. Minervei 13-11 4530. 4 apartamente. Princip. Bucuresti. Majariti Elefteria. str. Apostoli 49. Bucuresti str.. ing. Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. str. Maria 11 4546. apartamente. Iosif 3 4456. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Mihailescu Niculae. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Marcus S. Dr. str. Bucuresti str. Bucuresti. calea Vacarestsi 374 4543. Eugen Iosif 12 4528. str. Moscu Iosef. 5 apartamente. Sft. Olimp 62. Bucuresti str. Sft. Drumea Radulescu 46. Munteanu Axente. Saguna 18 4457. Bucuresti Intr. 7 apartamente. Nic. Plantelor 6. Bucuresti. Benes. 3 apartamente. Marughevici Ifrim. Frigului 14 4549. 3 apartamente. 252 4542. 9 apartamente. 4 apartamente. str.R. Ivanov Gheorghe. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Mateescu Constanta. 5 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Biserica Alexe 7 4551. Marcovici Mauriciu. Severeanu 4 4529. Mohnblat Lupu. Octav. 4. Bucuresti str. Marinescu I. Scoala Ciocanul 22 4552. 5 apartamente. Unite 36-34. 10 apartamente. Manu R. Caporal Preda 16 4460.4527. Uranus 108 4531.

Militaru I. 3 apartamente. 8 apartamente. Elisabeta Marinescu. B. Lahovari 4 4481. 5 apartamente. Coltei 14-16. Bucuresti str. Austrului 18 4589. 3 apartamente. N. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. Marculescu si Sanda Constantinescu. Campulung Muscel. Rahovei 13. apartamente. Petre. Marian Pacal si Ana. Hristo Botev 42 4477. Calea Calarasi 72-74 4584. Mincu A. 8 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Marcus Rene. str.4461. Predeal. 4 apartamente. Ion Maiorescu 73. Marinescu Maria. str. 3 apartamente. Bucuresti sos. Bucuresti str. Icoanei 90 4479. Coltei 42 Galati str. Bucuresti. Mihai Bravu 135 4469. Bucuresti str. sos. Moderna S. G-ral Manu 6 4470. Mastiro Victor. 4 apartamente. Pantelimon 97 4466. Bucuresti calea Calarasi 75 4482. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. calea Vacaresti 121 4478. Mihalache Mihai. Bucuresti str. Bucuresti str. Lizeanu 25-21 4586. 4 apartamente. Mihai Bravu 15 . I. Marcovici Adela. Mayer Rasela. Mihail Eminescu 186. 10 apartamente. Manolescu Elena. Alexandru I. Bucuresti str. str. calea Vacaresti 174 4462. Andrei 10 4472.A. 7 apartamente. Bucuresti str. Donici 3. Bdul V. Bucuresti. 7 apartamente. Florilor 9 4471. Boteanu 5. Milidan Eugenia. Bucuresti str. str. Marinescu Maria. 3 apartamente. Hagiului 9 4591. Bucuresti. str. str. Stirbei Voda 107 4465. Mihai Voda 21-23 4468. 8 apartamente. Cezar Boliac 5 4483. Lenin 30. Maior Veturia. str. Caragiale 4. Bucuresti str. Bucuresti str. Scarlatescu 4480. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 5 apartamente. Balcescu 35. str. 9 apartamente. 7 Noiembrie 12 4588. Plantelor 57 4476. Alex. 9 apartamente. 3 apartamente. Minea Ioan 9. Bucuresti str. 45 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti str. Mihai Bravu 7 Busteni str. Brasov str. Bucuresti str. Micu Iosefina si Eliza Perlun. Petre. Gutemberg 16 Galati str. Bucuresti. Bucuresti str. Manea H. Sfanta Mina 2 A. 13 apartamente.. Craitelor 9 4473. Marinescu Maria si Mirica. Hristo Botev 34. Marinescu Gica. Spatarului 38. 6 apartamente. Ciprian Porumbescu 14 4475. Aurel Vlaicu 47 4585. calea Calarasi 17. Manuchian Cheverc si Margardici. Traian 34 4463. Bucuresti. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. N. Mihalcea Marin. Molotov 45. str. si Elena. Militiei 3. str. 8 apartamente. str. 2 apartamente. Mirea Ion. 5 apartamente. Moscovici Frida. Mihailescu Alexandrina. Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. str. Tache Ionescu 12 4592. Bucuresti str. Miteejka Francisc. Mihaescu Gh. Matias Fridiric. Bucuresti str. Bucuresti str. Mavrodin. 7 apartamente. Manea Constantin. 7 apartamente. str. Ghenadiei Petrescu 187 4474. Liliacului 7 4467. Cohn. Mitrop. Ana Davilla 22 4590. Bucuresti str. Stefanesti 6 4593. 11 apartamente. Mutulescu Maria. Multea Stefania. Viitor 15 4587. Brasov.

Bucuresti str. B-dul Balcescu 3-5 4599. Lizeanu 15 4623. Madotto Umberto si Fabia. Bucuresti str. Masgos Petre. Bucuresti str. Boerescu 12 4598. 7 apartamente. 9 apartamente. 10 apartamente. Dionisie Lupu 53. Viitorului 29 4596. str. 3 apartamente. Bucuresti str.4594. Boteanu 3 4597. Bucuresti str. Munteanu Alexandru. Marinescu Maria. Sahia 58 4611. Predeal-Brasov 4601. 3 apartamente. Bucuresti str. 14 apartamente. Marianopol C. Romana 254 4595. Bucuresti str. Calomfirescu 10 4600. Bucuresti str. Mihescu S. Viitor 91. Cantacuzino 13 4614. Eremia Grigorescu 8-6 4610. E. 3 apartamente. Bucuresti str. Dionisie Lupu 12 3626. Rahovei 148 Sinaia. 4 apartamente. Ploiesti str. Mihail Eminescu 167 4606. Manolescu Ovidiu. Batistei 26 4608. str. str. Munteanu Gheorghe. Eminescu 76a 4618. 13 apartamente. Mihailescu Constantin. Vasile Roaita str. Bucuresti str. str. 6 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Macri Petre. Mihai Eminescu 178 4625. Manicatide Elena. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Spatarului 7 4612. 17 apartamente. I. Ana Ipatescu 10. 2 apartamente. 7 apartamente. Grivitei 166B 4602. Manta Ecaterina. 4 apartamente. Barbu Vacarescu 22 a 4616. str. 9 apartamente. Matighian Hamaiag. Bucuresti str. Mihailescu I. mostenitori Olga Sarateanu si Maria. Bucuresti str. Petre. str. Mocovici Emil. Bucuresti str. Colentina 55 4624. str. col. Bucuresti str. Dorobanti 107 4621. Moser Robert. Bucuresti str. Luminei 4. Stefan. Sahia 47. 9 apartamente. Al. Maria. Sf. Spatarului 1 4604. Karl Marx 14. str. 3 apartamente. Manolescu Nicolae. Eremia Grigorescu 1 4617. Morarescu E. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti str. str. Latina 30 4620. Muncel Silviu. Busteni str. 5 apartamente. Marcovici Alexandra. Mandruta Gheorghe. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. Marculescu Raducu. Marculescu Dumitru. Bucuresti . Logofatul Dan 6 4615. 20 apartamente. Teodor Mandra. Bucuresti str. Constantin 24. Teiul Doamnei 96 4605. 4 apartamente. Bucuresti str. 22 apartamente. 5 apartamente. 13 Iunie 6 4619. 5 apartamente. V. Dr. Sahia 5. 12 apartamente. intrarea Filioara 2 4603. str. Mitilineu Efrosina. str. Alex. 30 Decembrie 44. Bucuresti str. Bucuresti. Manescu Ion. 3 apartamente. Alex. Spatarului 12. Mincu Ioan. 14 apartamente. Alex. Bucuresti str. Lizeanu 12 4622. Piata Rosetti 1 4609. Dacia 43 4607. Marinescu Ana si Filimon. Bucuresti str. Dudesti 115. Bucuresti str. Paul Ionescu 7. Moruzi Elena. str. 15 apartamente. 2 apartamente. Lt. Mitescu Vasile. Intr. Sahia 5 str. Bucuresti str. Mares Stefan. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Mihai Melania. 12-a. Bailor 25. Metulescu Titu. Grivitei 255 4613.

Bucuresti str. Stalin 2 4649. B-dul 6 Martie 83 4632. 10 apartamente. Av. Rosetti 14. Eminescu 23 4658. Bucuresti str. Pucioasa str. 6 apartamente. Bucuresti str. 2 apartamente. Valerian Prescurea 25 4644. str. I. Frumoasa 56. Marcu Ovidiu. Sandu Aldea 78. Meier Maria. str. 10 apartamente. Bucuresti str.Ion Sulea 285 4656. Slatineanu 32 4654. Roma 44 4637. Bucuresti str. V. si Paul. Zaverei 8. Marcu Adalgiso. Macarie Lidia Cornelia. Moser Lausa. M. Bucuresti str. str. Motas Maria. Manolescu T. 4 apartamente. Morgan Melania. Bucuresti str. Vasile Lascar 80 4643. Dr. B-dul Gen. Oituz 1-3 4633. Marvocici 9 4638. . Marsu Ion si Maria. 19 apartamente. Mavrodin Dimitrie. Muntenescu Mihail. str. Munteanu Caliopi. Mihail Alex. str. N. Mamulea Ion. 3 apartamente. Bd Ana Ipatescu 50. Bucuresti str. 4 apartamente. Mainea Ion. str. Bucuresti str. Papazoglu. Bucuresti. G-ral Er. V-le. 6-8 4646. Batistei 1. Costache Negri 22 Copou. Republicii 45. Mihalache Decebal si Violeta. str. str. Pomenirei 6. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Senatului 21. Marinescu Marcela. Bucuresti str. 2b 4653. 8 apartamente. Filipescu 20 4657. Bucuresti str. Moscu Iacob.. str. 11 apartamente. 3 apartamente.. Lascar 23. 14 apartamente. 3 apartamente. Virgil Plesoianu 2. 25. 9 apartamente. Bucuresti str. 8 4628. Piata Washington 2a. Senatului 24. Minciulescu Iordan. Sinaia B-dul 23 August 85 4640. 4 apartamente. Dr. Spiru Haret 15. Mehedinteanu Ana.. Gral Angelescu 98. Popa Tatu 4642. Meisler Gh. Mihailescu Maria. Edgar Quinet 3. Scarlatescu 46 4634. Sft. 13 apartamente. Grigorescu 17. Ion Mosi 21 4652. Bucuresti str. Stalpeanu 2 4635. M. 12 apartamente. Bucuresti str. 66 apartamente. Alex. jud Iasi 4647. str. Marcovici Liana. 7 apartamente. Calea Victoriei 143. Bucuresti str. Iancu 6. str. Bucuresti str. Dudesti-Cioplea. Popov 29. Manolescu Vasile. Mironescu Cornelia. Selari 3. Calea Serban Voda 81. Brezoianu 29. Belgrad 3 4648. Macarescu Gh. str. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Antim 62. Iasi str. Mangalia. A. Armasului 8 4631. Matei Voevod 34 4639. Bitoliei 51 4655. Moscu Paul. Metulescu Gh. A. Lamaitei 56. Sft. Bucuresti str. Bis Alexe 15. Dragos Voda 64 4651. Roma 42.. Ion Nou 15 4645. B-dul 1 Mai 18 4630. str. str. 4 apartamente. Bucuresti str. str. Maracineanu Maria si Eliza. Olteni 38 str. Felix 23 4627. Bucuresti str. calea Victoriei 25-101 4629. Bucuresti str. str. Andreescu 52. 17. bd. C.str. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Calea Mosilor 74-19-07. 3 apartamente. Icoanei 25 4650. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. 10 apartamente. Macovei C-tin. 14 apartamente. 41 apartamente. Lt. Mayer Eufrosina. str. Av. Bucuresti str. 4 apartamente. Mavrodin Vasile. Bucuresti str. cl. 7 apartamente. Intr. Polona 42 4641.

Marculescu Emilia si Lucia Slavescu. Draghiescu 15 4682. Missir M. Galati str. Militari B-dul Pacii 126.Republicii 90 4659. Bucuresti str. Mihailescu Maria. Mironescu Rodica. Sandu Aldea 35 4678. Bucuresti str. 5 apartamente. Muzelor 5 4684. Ion. Gh. Minculescu Alex. Manea Ion. Braila str. str. 4 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Ing. Herescu 21.. Marinescu Gh. Buruiana 5. Bucuresti str. Maximilian Fried. 11 apartamente. Ec. Bucuresti str. 3 apartamente. Alexandrescu 81-83 4660. Menzilgian Asat. Bucuresti str. 3 apartamente. 4 apartamente. Dr. Gral Cearnat 1. Vasile Moanga 5 4680. str. Marceli Gh. Bucuresti str. Ferentari 65 4675. Dr. Vaslui str. Zablovschi 21. Stoian si Barbu 14 4681. Bucuresti str. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str Drubeta 34. 4 apartamente. Mardalescu Ioan.. Bucuresti str. 3 apartamente. Marinescu Veronica. str. B-dul N. 7 apartamente. 1 apartament. Bucuresti str. Munteanu Sebastiana. Petre Peni 8 4685. Manolescu Niculae. Mandache Sanda. 3 apartamente. Parfumului 23 4677. Victoriei 26 4672. Unirii 48B. Marcu Nicolae si Rebi. Mavrageo Gh. Aroneanu 20. str. Aleea Regnault 5. Mihailide Alex. Ploiesti str. Millia Maria. Felix 87 4667. 11 apartamente. Mihailescu Virgil. Cavarna. 3 apartamente. Budai Deleanu 7 4686. Spl. 18 apartamente. Musca Florea.. Piatra Neamt str. Bucuresti str. Romniceanu 8 4679. Tunari 41 4661. Finlanda 12 4673. Bucuresti str. Demostene 25. Bucuresti str. 7 apartamente. Ileana Cosnzeana 41 4689. Bucuresti str. Costache Negri 56 .. Teodoroiu 27 4665. Obedenaru 31 4687. Bucuresti str Dr. 3 apartamente. Minotarului 5. Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Calea Rahovei 308 4688. Bucuresti. 5 apartamente. Ploiesti str. Balcescu 3-5. Musetescu Ecaterina. 8 apartamente. Com. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Mailat Ioan. 3 apartamente. Olga Bancic 12 4674. Bucuresti str.. Mihaileanu Irina Bengliu. str. Bucuresti str Cpt. Olanesti 54 4663. str. 48 4666. Bucuresti str. Brailei 20 4676. Bucuresti str.. Fluerului 23. Marinescu Ioan. Mavropol C-tin. Magiori Elena. Rapa Galbena 2 bis. Puscasi 19 4671. Bucuresti str. str Dr. Bucuresti str. Angela stancu si Geaorge Mihai. 3 apartamente. Marcu I. Calugarului 14 4669. 6 apartamente. Bucuresti str. Dr. Gr. 6 apartamente. Mihai Sofia. 4 apartamente. Stelea 12 4664. Bucuresti str. Bucuresti str. 5 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Mardare Ioan. Dr. 3. Romana 16 4683. Romniceanu 13 4690. Dr. 8 apartamente. 6 apartamente. Mantoiu Petre. Mocioiu Niculaie. Bucuresti str. Bolintineanu 5 4670. dr. 11 Iunie 60A 4662. Bucuresti str. Petre Ispirescu 54 a. Iasi str. Constanta str. Bucuresti str.

Mironescu Lucia. Dr. Marin Cristea. Modoran Ene 8. Bucuresti str. Manolescu Ion si Elena. Cobalcescu 49 4716. Bucuresti str. 14 apartamente. Stupinei 3 4724. Mihai Ioan. Bucuresti str. Mateescu Stelian. Micsunescu Constanta. Bucuresti str. Eforie Vila Manolescu. Bucuresti str. Apolodor 31. Deparateanu 19 4715. 8 apartamente. Bucuresti str. Apostoli 24 4712. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. 7 apartamente. 4 apartamente. Mironescu Gh. Mardighian Artur. Muscan Ecaterina. 4 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Moroiu 7 4709. Bucuresti str. Iasi str. Stefan 18 4720. Bucuresti str. Manolescu Em. Antim 27 si 27 bis 4704. 3 apartamente. str. Lister 25. Marinescu Mihai. si Lucia. si Ana Danescu. Motoi P. Bucuresti str. Banghereanu 16. Bucuresti str. Bucuresti. Brezoianu 34 4723. Cazarmei 83 4705. Sf. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Const. Bucuresti str. Manescu Alex. Manea Mihai. Tunari 10 4692. Marinescu Niculae si Sofia. str. Bucuresti. Manessis Mihail si Cornelia Propst. str. Rahovei 156 4708. 4 apartamente. Mantulescu Zoe. 4 apartamente. 7 apartamente. si Ana. Marcovici Rebeca. 3 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Buzau str. Bucuresti str. I. Curtea de Arges str. 3 apartamente. Schitul Maicilor 16 4717. Calusei 19a 4702. Bucuresti str. Lahovari 8. Bucuresti str. 7 apartamente. Pasteur 65 . Vicentiu Babes 12. Schitul Maicilor 22a. 14 apartamente. str. Bucuresti str. 6 apartamente. Oborul Nou 7 4726. Apostoli 54. Bucuresti str. Bucuresti str. Manolescu Grigore. str. Dr.4691. Poloni 10 4700. Bucuresti str. Moga Maria. Republicii 8 4703. Moscu Atlas. 8 apartamente. Bucuresti str. Sinaia str. 7 apartamente. Miclescu Ecaterina. Elena. Bucuresti str. str. Inundatiei 2. Palas 2 4694. Bucuresti str. Manolache C-tin. 2 apartamente. Decebal 7 4699. Tepes Voda 4 4696. 20 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. 7 apartamente. B-dul Cosbuc 128 4707. Bucuresti str. Bucuresti str. calea Calarasi 65. colt Traian 85 4695. Bucuresti str. 4. V. Minovici Dan. 4 apartamente. Marinescu Cornelia. Mecet 2a. 4 apartamente. Mainescu Speranta. 4 apartamente. Marinescu Aspasia. 25 apartamente. Minoiu Manea. 6 4714. Bucuresti str. Marcovici D-tru. Orfeu 8 4701. Calea Serban Voda 206. 6 4719. Batistei 5 4713. G. A. Sft. 3 apartamente. 4 apartamente. Horia 3 4721. 7 apartamente. Sf. str. Millea Stefan. Romulus 16 4722. Moscu Zoe. Popov 5 4725. si Alexandrina. 3 apartamente. 6 apartamente. B-dul Pieptanari 57-59 4711. calea Mosilor 193. 3 apartamente. Bucuresti str. Emigrantului 1 4706. Bucuresti str. Saita 4. str. Maracine B. Visarion 3 4710. Sf. Munteanu Elena. Marinescu Adina. Cuza Voda. Apostoli 58 4698. Mircan Radu. Lipscani 3 4718. 4 apartamente. Sft. Bucuresti str. Lucaci 75. Voevozi 10 4697. Maxim Vasile. Al. Pitesti str. Bucuresti str.

Mehedinti Simion. Furnica 63 4744. str. Turnescu 12. Mihail Eliza. Iliescu 50 4743. str. Bucuresti str. 2 apartamente. Maica Domnului 21 4752. Margosian Horeu. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Episcopul Radu 24 4750. Bucuresti str. Conta 12 Sinaia. calea Floreasca 98. str. 7 apartamente. Georgescu 6. str. 3 apartamente. Matache Petruta. Mihai Elisabeta. Bucuresti. Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735. Fainarai 10 4747. Lascar 133. Bucuresti str.. str. Italiana 18 4748. Manolescu 14. str.. si Victoria. Bucuresti. Mureseanu 18 a 4732. Munteanu Eugen si Al. Bucuresti. Marcu Victor. Dragos Voda 4 si 6 4759. Racovita 12. si Elena. Mihail Eminescu 35 4754. Bucuresti. Marinescu Petruta. F. Bucuresti str. Mihalache Florea. Marinescu Mihail. Lascar 54 si 56 a 4755. 3 apartamente. Lipscani 100. 11 apartamente. str. Marcovici Jean. str. Macelari 16 4751. Mohor Ilie si Natalia. Sf. Crangul 73 4753. 4756. Matturi Emilia. Bucuresti str. Robescu 17. Marinescu Th. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Bradului 22 a 4760. Murgoci 4. V. 11 apartamente. str. str. str. Th. 4 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. V. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Metta C-tin. Calea Calarasi 107 4733. Castiliei 2 4758. Dim. Dr. Mirto Eduard. 10 apartamente. Marculescu Toma. Gabroveni 20 4728. Marinescu Alex. Manoilescu Emanoil. Vladescu 15 4742. Petrini 6. Manglide Atahanasie. Marcus Alexandru si Lobel Chartz. Bucuresti str. Bucuresti str. Munteanu Emil. Bucuresti Bd. Prof. str. Bucuresti. Naum Romniceanu 33. str. Mihailescu Ion. 2 apartamente. 3 apartamente. Toamnei 8 . Calea Victoriei 112 4730. Bucuresti str. Bucuresti. Dr. Arcului 26 Sinaia. Bucuresti. 11 apartamente. Pictor Rosenthal 9 4739. Ady Endre 14 4741. C. Mendelovici Baras. str. 4 apartamente. M. Bucuresti str. Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740. Dionisie 9 4738. Munteanu Gh. Bucuresti str. 5 apartamente. 14 apartamente.4727. Manolovici Jean. 6 apartamente. Porf. Manolache Vasile. Av. Mihailescu Ella. A. Ana Ipatescu 7 4757. Dr. G-lisim Stalin 19 4746. 3 apartamente. 10 apartamente. Dr. 5 apartamente. Bucuresti str. Madgearu Ecaterina. 3 apartamente. Sergiu. Bucuresti. G-ral Manu 1. Sfintilor 6 4734. 6 apartamente. 3 apartamente. Ion Mosi 1. str. Bucuresti str. Marinescu Atanasia. str. Mirescu Tarsita. str. 5 apartamente. Maresal Tolbukin 113 4729. Anghelina. Bucuresti str. Ion Urdareanu 1 4745. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti. Moscovici Henriete. str. Bucuresti. Toamnei 119 4749. V. Kogalniceanu 5 4737. Calea Calarasi 5 4731. Mihutescu Maria. str. Cuparului 3 4736. Marcus Iulius si Viorica. str. str. 3 apartamente. str. Marinescu Alexandru. 4 apartamente. Bucuresti.

3 apartamente. Bucuresti. str. Duca 9. Calea Dorobanti 51 4791. Malesevski Ana. Moisescu Maria si Gheorghe. str. Moga Matei si Irina. Ion. Bucuresti. Merlescu Elena. Petre Cretu 41 4784. 4 apartamente. Brezoianu 15. Republicii 136. Bucuresti. calea Victoriei 101 4792. Marcu D. str. Cosbuc 46 4772. Stefan Mihaileanu 36. Maria. str. Edilitatea 4775. si C-ta. str. Bucuresti str. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita. Musat G. Bucuresti str. Marinescu Mioara. Spatarului 18 4794. Cal. Moldoveanu M. str. 5 apartamente.. 4 apartamente. Mantea Stefan. Sebastian 77 4779. Ciprian Porumbescu 11 4762. 3 apartamente. 4 apartamente. . 2 apartamente. 6 apartamente. Paleologu 5 bis. 3 apartamente. Manolescu D-tru si Elena. Bucuresti. Matei Maria. 3 apartamente. jud. str. Colentina 85. GH. Macarovici Viorica. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. calea Victoriei 128 b. sos. Colentina 47 4788. Mihailescu Jean si Constantina. Marinescu Irimia. si C. 4 apartamente. Menu P. Legendei 3. C. Dr. N. Campulung-Muscel. Bd. 8 apartamente. 29 apartamente. Eroilor 293 4767. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 7 apartamente. Traian 146 4773. Mosilor 28. Romana 37. Poenaru Bordea 15 4765. Mehedinti Wanda. I. str. Intr. Lister 47. Constanta. Bucuresti. Bucuresti str. Cristian Tell 31. Londra. Radu. Moran Estera. Dionisie Lupu 12. Gogu Cantacuzino 58 4768. Gramont 28 4780. 5 apartamente. Mateescu Gheorghe. str. Negru Voda 4 4776. Margarit Nic. Bucuresti str. Maldararescu Ana. Bucuresti str. str. Bucuresti str. str. str. 3 apartamente. Filimon Sarbu 16 4785. Bucuresti. Marinescu Nicolae. Bucuresti. Muzeul Fundeni 6 4783. str. Curtea de Arges. Eremia Grigorescu 14 4771. 6 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Marcovici Emil succ. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Manolescu C-tin.4761. str. str. Mamaia. Lot 89 B. Mititelu Maria. Mateescu Mioara. Sirenelor 53 4774. 5 apartamente. Margulis Beatrice. Mihailescu Ioan. Margineanu Lucia. Marinescu Maria. Bucuresti str. Moisescu Theodor. 3 apartamente. str. Cuza Voda 3. Aleea Vasiliu 12 4766. 10 apartamente. Bitoliei 27 Breaza. str. Bucuresti sos. 4 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. Aurel Vlaicu 154 4786. 11 Iunie 18 4787. Marcu Jean. 9 4782. Bucuresti Intr. Oltenitei 188 4763. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Gh. Manafu Ilie si Filofteia. str. 3 apartamente. 3 apartamente.. Intr. Tomescu 14. Careu 40. Negru Voda 21 4770. Minotaur 82 4778. Legendei 1 4790. Palade 51 4781. calea Serban Voda 235 4793. Cal. Stefan cel Mare 230 4789. Cioranescu Ecaterina. Cortului 6 4769. 2 apartamente. Cuza Voda 42. 3 apartamente. 8 apartamente. Mandrin Elena. Av. Bucuresti. Galati Bd. Verei 2 4777. str. str. Bucuresti str.

Polona 108 4810. Bucuresti str. 11 4829. 6 apartamente. str. Lt. str. Mendelsohn Sigismund. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Mincu Petre. Mavroiani Raro Maria. Banul Mihalcea 1 4818. str. 4 apartamente. 13 apartamente. Neogiu 6 4823. Brasov. Ion. Predeal. str. Mardan D. Silvestru 73 4827. 5 apartamente. Bucuresti. Maria Rosetti 21 4824. Manuel Dumitru. Mihailescu Denis. 6 apartamente. Int. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. . Dr. 9 apartamente. Bucuresti str. Alex. 8 apartamente. Slatineanu 22 4807. 3 apartamente. N. Nic. str. Mares Dorothea. str. 7 apartamente. str. Mares Maria. Bucuresti str.. Rosetti 5 4822. 4 apartamente. str. Mesrobian M. Mohai Nicolae. 7 apartamente. Polona 21. Popa Russu 30. Roma 16. 2 apartamente. Marinescu Aurora. Bucuresti str. Bucuresti. 10 apartamente. Beldiceanu 2 4821. str. Filipescu 7 4812. 13 Februarie 36 4801. Serban Voda 34 colt Princ. Bucuresti str. str. Spatarului 31 Colentina Pipera. 4811. Cauzasi 10 4820. str. Marinescu Gabriel. Slatineanu 13 4826. str. str. 4 apartamente. Moldovan Gabriela. Bucuresti. str. N. Polona 6. Miclescu Ion. 4 apartamente. Marinescu Victoria. 3 apartamente. 9 apartamente. str. Balcescu 42 Bistrita. Mocanu Ion. Adela. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Mihai Foisoreanu 21 4806. Bucuresti str Filimon Sarbu 19. Bucuresti str. Putul de Piatra 8 4815. 4 apartamente. 98. M. Spiridon 10. Bucuresti. Filipescu 7. Mogosoaia 8. Al. Ionescu Jon 10 4802. Bucuresti str. Marinescu Eufrosina. Constantinescu 1 4825. Mazilu Gh. Dorobanti 100 4816. Bucuresti. Bucuresti str. N. Bucuresti Cal. str. 3 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. str. Mincu Sorin si Florica. Bucuresti str. Floreasca 19. Bucuresti. Marian Nanu. Mungheni A. 8 apartamente. str. Sf. Gral Angelescu 171 4808. 4 apartamente. Hirschev 4. Bucuresti. 1 Mai. Bucuresti str. Mancas C-tin. str. str. str. 4 apartamente. Teodora. 4814.. Bucuresti. Romulus 23. Margulis Maria. str. Morariu Alex. Italiana 7. Modrogan 15 4796. Mitilineu I. Brasov. Mizrahy Mira. Icoanei 68 4797. Unite 4828. 3 apartamente. Striharet Nasta. C.4795. Eminescu 96. Marinescu 5 4809. Mihailescu Dorina. Manolescu Elias. Meltiade Chiralcu. Sfatului 2 4800. Marinescu Florian. Bucuresti. Miclescu Margareta. Iorga 15 4813.. Eliade Radulescu 5. Martin Maria. 5 apartamente. Galati str. Bd. Marinescu Alexandru. Potcoava 31 4805. 379 4819. 6 apartamente. str. 2 apartamente. Fundatiei 6 4799. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Plevnei 44 4817. str. 5 apartamente. Mihaescu C-tin. Bucuresti str. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Mendelejeff 12. Sf. Vasile Lascar 18. cal. Moga 6 4804.A. Bucuresti. str. str. str. Mazilu Nicolae. 4 apartamente. Gheorghe Nou 13 4803.

5 apartamente. 4832. Bucuresti str. Mihu Nicolae. Berzei 103 4843. Galati. Ion Procopie 24-26 4834. str. 13 Decembrie 54. str. Maier Leon. str. 5 apartamente. Marinescu Stefan. Vitan 197 a. Manoliu Elena. 4 apartamente. Gh. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Sergiu 32. Vlahuta 14. str. Bucuresti str. most. Republicii 76 4858. Marinescu Petre. 12 apartamente. Alex. Dr. Mateescu C-tin si Lidia. Dumitra Anastasia 8. 2 apartamente. Maria Mnatioros. Mazilache Heda. Brezoianu 38 4845. Dorian 22. Viesparilor 54 4836. Col. Bucuresti Intr. Nerva Traian 22 4860. 4 apartamente. Musatescu Valeria.. 3 apartamente. Popa Nan 71. Bucuresti. str. Braila str. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Melinte C-tin. Mihailescu Stefan. Stirbei Voda 131 4866. Bucuresti str. Bucuresti. Mesteru Toma. Brasov str. Arcului 3. str. 29 4840. str. Bucuresti. Micsunescu Margareta. Mantyoros Gh. 5 apartamente. Mamaligescu I. Bucuresti. Matache Aurelia. Mihaita Tudor zis Matache. Metioru Nicolaea. Racota 18 4861. Bucuresti. str. 4 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Mihailescu Eugenia. Ionica 4 4844. Cobalcescu 20 4839. Lucaci 50 4853. str. Roman str.. Frumoasa 4. str. Bucuresti. Radu Popescu 10-17 4857. Macsai Ecaterina. Kisseleff 29. Bucuresti str. 5 apartamente. Dobrogeanu Gherea 234864. sos. 32b 4852. Bucuresti. 11 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. Mavrodin Ilie. Aurora 7. Bucuresti str. Bucuresti. str. Caraiman 139. Baritiu 5 4863. Murgu Gh. Patrascu Voda 5 4835. str. Chindiei 16 4833. Moreseanu Ion si A. Bucuresti. Emanuel Dr. Brezoianu 41 4847. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Morilor 8. Bucuresti. Bucuresti str. Mihailopol Anastasie. Paris 15. Marculescu P Viorica. Oziris 4 . sos. Sft. 9 apartamente. Bucuresti str. Imparatul Traian 14 4862. 3 apartamente. 5 apartament Bucuresti Sos. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 9 apartamente. str. str. 5 apartamente. 16. Manciu Const. Mateescu Ion. 15 apartamente. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. str.4830. Crisului 8 4837. Mihaiescu Maria most. 7 apartamente. Bucovina 6 4841. Grozavesti 10 4865. Bucuresti. str. 4864. Bucuresti str. Bucuresti. Moraru Elvira. 4 apartamente. Speranta 1 4859.. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti calea Grivitei 11 4846. G-ral Angelescu 27. Mares Constanta. str. str. 7 apartamente. Margaritescu Polifran. str. 3 apartamente. str. Virgiliu 25. str. Martonov 2 4856. Mateescu C-tin si Zoe. Manolescu Stelian. Martini Elena. 5 apartamente. Manastirea Horez 9 4850. Bd. Bucuresti str. str. str. Dimitrie Onciu 53 4842. 4 apartamente. Sipotul Fantanelor 7 4855. Bucuresti. Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. Schitu Magureanu 25. Milea Ion. Radu si Serban. Bucuresti. Stirbei Voda 110a 4848. Octav Cocarascu 84 4851. Elena. Manea Anghel.. Slatineanu 5 4838. Th. Merghesi Amalia. 8 apartamente. Bucuresti calea Plevnei 131 4854. Mihailescu Ion. Bucuresti. Dristorului 144.

Bucuresti str. Melie Malvina. I. Anastasia Panu 3 4899. Bucuresti. 59 apartamente. Justitiei 62. Matei Voevod 141 4897. Mainescu Alex. str. Bucuresti str. str. Bucuresti. Moga Adelaida. 4 apartamente. Martin Nic. Traian 177 4882. calea Calarasi 187 4895. Nic. Ploiestsi str. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita. 5 apartamente. Marcovici Em. 11 apartamente. Bucuresti. Macincescu Valentina. Sararu. Popa Tatu 35 4877. Mosandrei Gheorghe. Trifu 22-29 4876. Pictor Obedeanu 30-28. 6 apartamente. 6 apartamente. Bravu 90 4887. 8 apartamente. Bucuresti str. 11 apartamente. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Logofatul Tautu 12. Mateescu Paul. 13 Septembrie 162. Bucuresti str. Marinescu Antoaneta Rodica. 16 apartamente. Vlad Dracu 6 4898. Agricultori 53 4873. Bucuresti str. Bucuresti str. 11 apartamente. Chiristigii 10-12. 3 apartamente. Mihaescu Stefan. Calusei 54. 8 apartamente. Sold. str. str. 8 apartamente. str. Marin. Negru Voda 153 4874. Micu Aurel mostenit. Bucuresti aleea Zoe 9. 5 apartamente. Marinescu Radu si Neaga. Marinescu Alexandrina. Neagu Florea 7. Barbu Vacarescu 3 4886. str. Marin. Bucuresti. Marculescu Elena. Zidurilor 21 4879. Manescu Voica. Craiova str. 14 apartamente. 4 apartamente. Delea Veche 48. calea Vacaresti 104-106 4868. 6 apartamente. G. soseaua Runcu 400 4892. str. 173 4884. 12 apartamente. Aparatorii Patriei str. 7 apartamente. Bucuresti str. Dr. Gangelor 8 4900. Agricultori 59. str. C. Apolodor 2 4888. 12 apartamente. L. 6 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. Iorga 32 4889. Bucuresti calea Dudesti 185. Maricezu Andrei. Bucuresti. Alexandria 6 4885. Aristide Briand 8 4891. Bucuresti. Maresal Tolbuhin 50 4880. Moisescu Nicolae. 15 apartamente. Micu Alexandrina. Bucuresti str. Bucuresti. Mateescu Alexandru. str. str. Moisescu Maria. Manastireanu N. Nic. Ion Frimu 13 a. Duca 19 4890. Vasiescu Iosif 71 4901. 7 apartamente. Misirbiu Vladimir. 4 apartamente. str. Bucuresti. Calarasi 58 4872. Iancu Capitan 22-20 4894. Stirbei Voda 190 4881. str. Herescu 11 4871. str. Profetului 5 4893. Bucuresti str. Marinescu Florea si M. Manu C-tin si Elena. Marinescu Ana. Dimitrov 95 4875. 6 apartamente. Bucuresti. si Bucura. Mateescu Gheorghe. Bucuresti. Miron Atena si Dumitru Jeana. Bucuresti str. Bucuresti str. Mitroiu Aneta. Bradului 42 a . Bucuresti. 7 apartamente.. Moscovici Samuel. 2 apartamente. Marin C-tin si Anghelina. Serg. Bucuresti str.. M. Mueller Gustav. Elea 26 4883. 4 apartamente. Bucuresti str. Ronda 45 4870. Cuza Voda 22 4869. Moscovici David. 3 apartamente. Mateescu Alex. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Gh. sos. Marinescu C-tin. Mihailescu Nic si Paul. 12 apartamente. str. str. Marcovici Marcel.4867. Bucuresti. 12 apartamente. str. Bucuresti str. Negri 20. str. Armeneasca 13. 8 apartamente. Campulung Muscel. Parfului 12 4878. str. str.

Briand 6. Decebal 4 4925. Bucuresti str. Radu de la Afumati 59 4910. Placerii 6 4907. str. Mateescu Stefan. str. Bucuresti calea Calarasi 216 4914. Dr. V. Bucuresti str. Ratzi Tapulos. Bucuresti str. Cenuseresei 1 4935. Margarit Ion si Constanta. Bucuresti. 6 apartamente. Gorgan Spataru 27 (Colentina). 4909. Urlati. Mirion Ilie. Julles Michelet 25. Mucetului Prahova 9. Stefan cel Mare 105 4928. Domnita Florica 12 4930. Bucuresti str. Marinescu Ioana. 5 apartamente. Dionisie Lupu 55 4905. 5 apartamente. str. Bdul Tolbukin 45 4903. Mihalteanu Maria. Parfumului 37-39. Bucuresti Calea Mosilor 165. Ardeleni 6 4932. Bucuresti. Bucuresti. 15 apartamente. Brasov 11 4912. Spl. str. 8 apartamente. Cristescu 11 4929. Bucuresti str. Samuel Vulcan 53-55. str. Bucuresti str.. Magheru 27. Marunteanu Grigore. Matei Elisabeta. 4 apartamente. 6 apartamente. 17 apartamente. V. Buzesti 24. Gr. Marcus Cerna. Ing. Michell Sabina. Alfred. Bucuresti calea Mosilor 255 4923. Uranus 25 Constanta. Bucuresti Calea Mosilor 364. Mihailescu Paul si Nicolae. 10 apartamente. Mantuleasa 31 4915. Bucuresti. Panduri 1 4927. Moscana Henriete. Mandica Ion. Braila str. Bucuresti str. Manolescu A. Bucuresti. Al Donici 36 4904. Modreanu Sofia. str. Unirii 47 4922. Mihoci Costica si Maria.. Foisor 41 4920. 5 apartamente. str. str. Bucuresti str. 19 apartamente. Buzesti 24. Marinescu Ion. Marcovici Sabina. Stan Poetas 16. Atelierului 20. Bd. str. Grigore Mura 34. Ing. Busteni calea Victoriei 7 4926. Maisler Elisabeta. str. Bucuresti str. 14 apartamente. Colentina 40 4934. str. Mendelsohn Matei. Rubinelor 7 4931. 6 apartamente. Mura 33 4908. Mihai Bravu 54. Edgar Quinet 3. 15 apartamente. 5 apartamente. Dacia 21 4913. str. str. str. Bucuresti str. 11 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. Sub. Vasile Cristescu 20 4936.4902. Agricultori 14. Bucuresti str. 9 apartamente. 4 apartamente. Milos Ecaterina. Mihai Paula. Tolbukin 21 . Bucuresti str. Bucuresti sos. Moise Elena. Mussir Nicolae. Dr. 3 apartamente. Agricultori 105 4924. 4 apartamente. Bucuresti sos. Bucuresti str. Ilarie Kendi 8. Bucuresti Bd. Bucuresti str. Mihai Florica. Lake. 13 Decembrie 35 4919. Munteanu Radita. Bucuresti. Mihaileanu Elena. 3 apartamente. Franzelari 9 4921. Miroiu Gheorghe. str. Manu Filip. Intr. 3 apartamente. Iasi. 10 apartamente. 4 apartamente. A. Merovici Iancu Frieda. Bucuresti. Mata Grigore si Vasile. 13 Decembrie 54-26. 18 apartamente. Panu 6. 14 apartamente. Halelor 3. V. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 20 apartamente. Cleopatra si Th. Bucuresti str. Bucuresti str. 8 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. G-ral Angelescu 96 4933. calea Grivitei 96 4911. Milianu Necula si Elena. str. Magsia D-tru. str. Toamnei 110 4918. Lister 18. Popa Nan 74 4916. Bucuresti str. str. str. Bucuresti Bd. Foisor 15 4917. Mendelsohn N. Millia Vasile si Tasca. 6 apartamente. Medianu Ion si Olga. Stefan Gheorghiu 9 4906. 16 apartamente.

Moscovici Heinrich si Fany. Odorhei 4. Milencovici Bojidar. Orzari 58 b 4947. Olimpului 9 4970. Bucuresti str. Marinescu Eugenia. 13 apartamente. 4 apartamente. Muzelor 11 4956. Bucuresti sos. Bucuresti str. Bucuresti Bul. Parfumului 37. 7 apartamente. Mihai Bravu 186 4945. Bucuresti str. Bucuresti str. Calarasi 325-327. Bucuresti str. Bucuresti str. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966. str. Marinescu Anghel. Valeriu Braniste 38 4962. 3 apartamente. 4 apartamente. Marinescu Leonida. Maldarescu Natalia. Meacet 8 4940. Bucuresti str. Bucuresti str. Voda 16 4954. Moruchian Barabet. 3 apartamente. Mihailescu Zoe. Mendelsohn Valeriu. Avrig 9. 4 apartamente. str. 12 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti cal. Bucuresti str. Bucuresti str. Brezoianu 35. Bucuresti str. 6 Martie 93 4957. str. 11 apartamente. 9 apartamente. Pop de Basesti 56 4942. Bucuresti. Minculescu Elena. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Mitu Simion. Mihai Bravu 2 4969. Bucuresti str. Delea Veche 31 4948. Munteanu 2 4950. Marinescu Zinca. Tepes Voda 43-45 4971. 8 apartamente. Ion Maiorescu 23 4946. Mogaldea Trina. Moise Elena. 7 apartamente. Bucuresti str. Pictor . 26 apartamente. Mancas Anastasia. str. Munteanu Vasilichia. 4 apartamente. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949. str. Madolea P. Brasov. Bucuresti str. str.. Visinilor 3 4941. 30 Decembrie 79 4968.7 apartamente. 3 apartamente. Cuza Voda 48 4955. Mihailescu Ileana. Bucuresti str. Zece Mese 12 4958. 9 apartamente. Bucuresti sos. Teleorman 9. 4 apartamente. Bucuresti. Calea Grivitei 98 4959. Th. Manolescu Cristian. str. Mazliach Miron. Bucuresti. N. sos. sos. Colentina 20 4967. Morlova Teodora. Bucuresti str. Bucuresti str. Matasari 36 4952. Mincu Traian. Bucuresti str. calea Mosilor 140. Ep. Clucerului 88 Targoviste str. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Malatesta Lucia Maria. Fluerului 17 B 4943. Ilarie Chendi 21 4944. Mihaescu Elena. 6 apartamente. Bucuresti str. 20 apartamente. Massler Albert.4937. 7 apartamente. Munteanu Elena. Dobrogeanu Gherea 11 4963. Bucuresti str. str. 6 apartamente. Madescu Al. Speranta 149 4964. si Spiridona. Pantelimon 234 4953. Agricultori 11. Bucuresti str. 4 apartamente. Tolbukin 33 4965. Marinescu Petre. 10 apartamente. 6 apartamente. Icoanei 113 4938. Bebeca. Stefan Gheorghiu 33 4961. Vaselor 74.. Marinescu Marin. Bucuresti str. str. Bucuresti. Agricultori 84. Melschisedec 9 4939. Mencer Isidor. 6 apartamente. Bucuresti str. str. Marinescu Alecu. Mucata Alexandru. Sabinelor 94-92 4960. Marinescu Ilie. 6 apartamente. 62 apartamente. str. Mihaescu Const. Domnita Florica 12 4951. 3 apartamente. Matache Stefan. 10 apartamente. Wilhelm .

5 apartamente. Mosescu V. Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. Mateescu Matei. Bucuresti str. Paleologu 10 si 24 4979. Bucuresti str. Manole Horia. Sinaia. 2 apartamente. Milea Toma. Labirint 38. Marinescu Victor. str. Arh. 3 apartamente. Mitroi C-tin si Maria. N. Bucuresti str. str. 6 apartamente. Mizraby A. 8 apartamente. Minculescu Sophia. Malcoci C-tin si Alice. 5 apartamente. Demostene 30 4986. Brutus 150 4995. Mihai C-tin. Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. Olga Bancic 4 4993. Bucuresti str. Viitor 145 . Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Magazinele Mercur S. Marinescu Apostol. Unirei 23 4975. M. Calea Vacaresti 70 bis 4982. 5 apartamente. Dr. Metaxa Contre Sofia. Bucuresti str.. str. Maxim Gorki 5. Marin Serghiescu 14 4998. Bucuresti str. 2 apartamente. Moisa A. 8 apartamente. Calusei 4 5002. Maia Emanoil. Bucuresti str. str. Filipescu 29. Bucuresti. Bucuresti str. Mathe Ion si Maria. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. 4 apartamente. C. colt Batistei 12 4985. 3 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. F. Radu de la Afumati 76. Bucuresti str. Mazilescu Marin. Marcus Gh. 3 apartamente. Gramont 18 si 20 4977. Marinescu Cristian. Bucuresti str. Puicu si Rezisi. Maitrot Rene Marie. 4 apartamente. Ilie Pintilie 24 4999. 5 apartamente. 9 apartamente. Negustori 24. Montesi Alexandrina si Holban. 5 apartamente. comuna Militarai str. Banu Maracine 41 4974. Bucuresti str. 6 apartamente. str. Bucuresti str. 8 apartamente. Maimarola Felicia. Marcovici David.. Moisescu Elena. Cantemir 6 4983. Muradian Ecaterina. G. Popa Savu 18. Bucuresti str. Eminescu 7 si 57 4980. Drumul la Tei 27 5004. Bucuresti B-dul Dacia 37 B. Mateescu Maria. Bucuresti str. 7 apartamente. Martini Capitani. str. Bucuresti str. Vlaicu Voda 67 4990. Popa Savu 2 4996. calea Dudesti 47 4976. 19 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Caimatei 16 4992. Icoanei 108 str. 4 apartamente. Ida. 8 apartamente. 3 apartamente. Unirii 72 si 74 4981. Oradea Mare 82 4991. 15 apartamente. 9 apartamente. Marinescu Nicolae. Mrosa Eugen si Lucia. N. 3 apartamente. 15 apartamente. Mueller Carol. Manea Foca. Bucuresti. Arionoaia 2 4988. Robescu 10 4973. 4 apartamente. Fabricei 49 5001. Moscovici Isac. si Paraschiva. str. Banu Maracine 23 4987.A. Bucuresti. Miclescu Virginia. 3 apartamente. 4 apartamente. Castiliei 5005. Bucuresti str. Balcescu 9 a 5006. Mendel Iosif. Mitzel Sura Hana. Botosani str. Micsunele 11 4978. str. Viitorului 141 bis 5007. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000. 12 apartamente. Negru Vod (Baneasa) 18. Logofatul Taut 24 4984. Manta Radu. Slatineanu 29. Bucuresti. Bucuresti str. Duca 4997. Bucuresti str. 9 apartamente. 3 apartamente. I.Luchian 10 4972. Stefan Burcus 5.

Mihailescu Ioan. Burghelea 7 a 5031. Marculescu Lucia. Banu Manta 33. Cometa 41 5019. Rudeanu 70 5029. 2 apartamente. Balcescu 25. Bucuresti str. Blanduziei 3. 8 apartamente. Pasteur 17 5032. Serban Petrescu 2. Moscovici Jean si Hortansa. str. Traian 84 5037. N. Draghescu 2. Mircea Voda Busteni. Mihalcescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti str. Michaileanu Augusta Florioara. 6 apartamente. Ana Ipatescu 17 5026. Rosetii 13 5012. 3 apartamente. Alex. Av. Lt. Manescu Calarasi. str. Maria Rosetti 51 5009. Constanta str. 3 apartamente. str. Marcopol Nicolae. Mohr Maria. str. 5 apartamente. Motas Zoe si Leon Zoe. Bucuresti str. 5 apartamente. 9 apartamente. Miculescu Vasile. 7 apartamente. si Stefania. 10 apartamente. G-ral Anghelescu 12 a 5025. Mendel Samuel Alex. Bucuresti Calea Grivitei 39. Barlad str. Marculescu Maria. Bucuresti str. Maria Hagi Moscu 31. Bucuresti Calea Dorobani 52 5010. N. Matache Dobrescu 12 . Bucuresti str. Stirbei Voda 158 5030. Marinescu Marta. Moruzi Valeria. 7 apartamente. Manoliu Gh. 4 apartamente. Mihailescu Gh. Sagetei 1. Sinaia str. Olteni 4. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10.5008. Marica Alex. Putul lui Craciun 14. Bucuresti str. Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. str. 1 Mai 83 5027. Marinescu Vilanella. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. str. str. Modreanu Petre. si Zoe. 2 apartamente. 5 apartamente. Beller 9 5033. 4 apartamente. Bucuresti str. Mantulescu Sabina. Gogol 25-27 5035. Sahia 47 5017. N. Moraru Nicolae. Musetescu Gh. Bucuresti str. si Ileana. Barbu Vacarescu 117. str. 16 apartamente. Cumpatului 16 5011. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti str. Titulescu 64 5014. Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. Mihaescu Maria. Bucuresti str. V. Abrud 70. Bucuresti str. 8 apartamente. str. 4 apartamente. Th. Viitorului 92 5016. Lascar 20. Batistei 16 A 5034. 24 B. Muntenescu Mihail. Bucuresti str. Bucuresti str. 15 apartamente. Muma Stefan. 11 apartamente. Clabucetului 25. M. Bucuresti str. Bucuresti str. Marchetti Italia. Bucuresti str. Kogalniceanu 22 5038. str. 26 apartamente. str. Titulescu 90 5056. N. 3 apartamente. Dr.. Bucuresti str. Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. Costilea 12 5023. Romulus 4. Marinescu Craciun. 4 apartamente. Bucuresti str. str.. Republicii 69 5024. 12 apartamente. Vasile Gherghel 87 Com. Musat Elena. str. 9 apartamente. Parangului 11 5021. str. 10 apartamente. 5 apartamente. str. Vasile Lascar 13 5013. Bucuresti str. Bucuresti str. Vasile Lupu 19 5015. Mironescu Traian. Massaci Alex. Titulescu 68 5028. Bucuresti str. Vasile Roaita Vila Cetatuia. Aradul Nou str. Av. Mildner Rudolf.. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti B-dul Banu Manta 44.

Dimitrov 12. Mureseanu Elena Visoiu. 6 apartamente. str.5039. Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. str. Lizeanu 40 5061. str. Banului 1. Boteanu 3 . Matasari 5a5 5069. 2 apartamente. Adm. Octav Cocarascu 61. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Misu Alexandru. 5066. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. 7 apartamente. Bucovinei 25 5063. Ronda 39 5042. 14 apartamente. Ep. Bucuresti str. 11 apartamente. str. str. Muntenescu S. Stirbei Voda 114-116 5068. Bucuresti str. GH. Missu Maria Luiza. Predoleanu Ana. Titulescu 44 5072. Mera Lucia.. 4 apartamente. Erna. 8 apartamente. 4 apartamente. Aristide Briand 21. Dionisie 12. Banului 3. Bucuresti str. Bucuresti Calea Grivitei 214. 5 apartamente. Aristide Briand 21 5060. Radovici 2 5044. 5 apartamente. str. Mera Florica. Oltarului 12 5062. Bucuresti str. Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. Bucuresti str. Sinaia str. Mante Constantin. Mihailescu Elena. Bucuresti. Nanu Muscel 5 5071. Manescu Alex. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti B-dul Miciurin 52. G-ral Angelescu 90 5065. G-ral Alex.. str. 16 apartamente. Bucuresti str. Marich Olga. Bucuresti Sos. str. Mueller Barbara. 4 apartamente. Stefan cel Mare 166 5047. 3 apartamente. Bucuresti. Muntenescu Savu. 8 apartamente. Miron Cezar Paula. 3 apartamente. Mateescu Monica. Bucuresti. 5 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Baneasa sos. Maica Domnului 14 5054. Brezoianu 18. 2 apartamente. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Calea Victoriei 95 5050. Bucuresti str. Frumoasa 28. 6 apartamente. Pitar Mos 8 5043. 9 apartamente. str. Baneasa str. Aviator Th. Traian 202 5040. Manciulescu C. Silvestru 30. Manolescu Angela. Molan Ion. Macar. 6 apartamente. Aurel Vlaicu 96. Principatele Unite 8. Berzei 4 B 5064. str. Mititelu Angela. Marculescu Toma. Bucuresti str. Midan C-tin si Maria. Frumoasa 6 5070. 17 apartamente. Vasile Lascar 108 5052. Eug. Mihailescu Ioan. Mardaloescu. Roma 3 Poiana Tapului Bd. 4 apartamente. Mihailide Eufrosina. Manolache Ana. Marculescu C-tin si Niculina. Episcop Radu 37 5049. Manolescu Vasile. Margasian Z. 26 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. B-dul N. Bucuresti str. Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. Dumitru. 17 apartamente. Avram Iancu 8 5045. Radu 31. Bucuresti str. Marinescu Ghita succes. 7 apartamente. Independentei 15 5055. 12 apartamente. Mihailescu Gastor. Mirescu Nicolae. Muntenescu Nicu. 7 apartamente. Calea Mosilor 237. N. Bucuresti str.. Ghiocei 25 5041. 15 apartamente. str. Bucuresti str. Titulescu 92 si 96 5046. Bucuresti str. Romana 97 5048. Vasile Gherghel 78. Bucuresti-Ploiesti 51. Buzesti 86 si 56 5067. Miron Ilie. Vasile Roaita 3 5056.. Iliescu 43 si 45 5058. Moga V. Bucuresti str.

Bucuresti str. Bucuresti str. D. 5 apartamente. Marcu Constanta. Unirii 42. 10 apartamente. Bucuresti str. Republicii 17 5082. Titulescu 175 5103. 4 apartamente. Meculescu Antoinette. Mironeanu Ecaterina. 19 apartamente.. N. Bucuresti. str. 6 apartamente. 11 apartamente. Virgiliu 37 5074. 3 apartamente. Manta Gh. Radu Voda 23 a. Marin Ion si Ioana. Cpt. str. 15 apartamente. Bucuresti str. Stefan cel Mare 267 5078. Meltzer Toma. 10 apartamente. 5 apartamente. Vanatori 10 5101. Milea Dumitru. 11 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Manolescu Ion. Oitelor 8 5085. 10 apartamente. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice. Bucuresti str. Bucuresti str. Manu C-tin 29. 3 apartamente. Bucuresti str. Miroevschi Alexandrina. str. Cobalcescu 43 a. Stirbei Voda 92. H. Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. si Vargolici Jalea Paulina. Romania Muncitoare 9 B 5097. 3 apartamente. Masec Carol. Negului 10 5077. Campulung str. Marcovici 9. Baneasa str. Ghica Voda 35 5091. str. apartamente. M. Bravu 171 str. 5 apartamente. Vasilescu 8 5104. Xenopol 8-10 5081. 14 apartamente. Unirii 40 5084. Maxim Elena. Baritiu 21 5102. Ancuta 2. 4 apartamente. 5100. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Maria. Berzei 97. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. N. 5 apartamente. I. Bucuresti. Radu Voda 23. Marinescu N. str. str. 3 apartamente. sos. Martzu Elena Lila. Mitrica Ilie. Dr. Traian 222 5076. Muresan Traian. Mihail P. Bucuresti. Elena Doamna 33. 2 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. Bucuresti Bd. Gherea 8 5099. Cuza 74. 5 apartamente. str. Marinescu C-tin. 64 apartamente. Spl. Musetescu Elena. str. Misanian Krilcor. Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. str. Bucuresti str. M. Bihorului 39 5095. Bd. Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. Alexandrescu 54. Pitagora 35 5094. 9 apartamente. C. 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. 6 apartamente. Husi. Motoc Alexandrina. 8 apartamente. Bucuresti str. Ion. Bucuresti str. Bucuresti. col. Bucuresti. 6 apartamente. Turnescu 14. A. M. Sft. Bucuresti str. Isvor 109 5086. Baldovin 11. Marinov Ion si Elisabeta. Mueller Alois. Modreanu Lidia Ana. 3 apartamente. Intr. Moraru N. Melechsohn Moisa. Mandolini Alexandru. str. Dr.5073. Dr. Titulescu 133 5079. si Crisan 14 5090. Bucuresti str. 11 b. 5 apartamente. Moldoveanu Stefan. Orzari 67 Pucioasa str. Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. Manolescu Elena. Martzu F. Sos. Stefan 20 5105. Stirbei Voda 122. Titulescu 43. Drossu 3 5089. Bucuresti str. str. Mircea Ciobanu 10 . Spl. Stoenescu 11 5098. Bucuresti str. Mares Gh. Soveja 36.. 4 apartamente. 3 apartamente. N. Mondoc Iosif.. 13 apartamente. Mihailescu C-tin. Bucuresti sos. Vanatori 8 5087. Gr. Av. Maior Boroziu 4.

12 apartamente. Cuza Voda 124 5107. Dionisie Lupu 32.. Voda 41. Bucuresti str. 4 apartament Bucuresti. Batistei 15. Bucuresti str. Mavrocordat Marica. 3 apartamente. Sfintilor 11 5137. Marcu Burah si Sima. Lenin 20 5135. Bucuresti str. 8 apartamente. 3 apartamente. Barbu Lautaru 20 5121. 13 apartamente. Bucuresti sos. Mateescu D-tru.. si Opris. Alex. 6 apartamente. Calafat 76. M. 204. str. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Pictor Romano 18 5132. cal. Moga Octavian si Mariana. Mazarini Niculae. Ion Atanasiu 7 5108. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Macavei Antoniette. Cazarmei 49 5109. 2 apartamente. Mociornita Margareta. Bucuresti str. Bucuresti cal. B-dul Balcescu 2 5130. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti sos. Mateescu Ion. 1 apartament Bucuresti. str. Nic. Bibicescu 15 5119. Bucuresti str. Marisov Constanta. Vladescu Iacorache. str. Sahia 39 5139. Constanta Iuliana. Manolescu Constanta. str. Bucuresti M. Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Doamna Chiajna 11 5131. 2 apartamente. Sinaia str. str. Dionisie 53 Calea Victoriei 95. Matak Radu. str. 1 apartament Bucuresti Cal.5106. Intr. Filipescu 7 5129. Bucuresti. N. Bucuresti str. Cumpatul 3. 3 apartamente. Bucuresti. Salvator 6. 21 apartamente. Vaselor 23 5120. Manciulescu Doina. 5 apartamente. Vila Bistreanu 5115. str. Marian Gheorghe. 3 apartamente. 2 apartamente. Marinescu Maria. Gutenberg 9 5133. Ion Ghiulamila 27. Sinaia str. Musatescu Mihail. 4 apartamente. 3 apartamente. 34 apartamente. Bucuresti str. Marculescu Ilie. Emil Sergent 2 5128. Paul Greceanul 24. 202. str. str. Mociornita D-tru. Bravu 111 5113. 9 apartamente. Madgearu Eugen si Nicolae. Kuibasev 21 Vasile Roaita. Eminescu 240 5117. str. Bucuresti sos. 2 apartamente. Leon Voda 14 5136. M. Oltenitei 196 5122. Bucuresti str. 3 apartamente. 3. str. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Magurele 159 si 17 . str. Musca Stefan. Modreanu Rodig. str. 4 apartamente. Berzei 18 5138. str. Marin Anghelina. Bucuresti str. 2 apartamente. Moisesian Rozalia. 6 apartamente. 7 apartamente. Dionisie Lupu 5. 11 apartamente. Bucuresti str. Luterana 21. 4 apartamente. Ciru Iliescu 27 5110. Bucuresti. Manolescu Amalia. Vanatori 18 5123. 3 apartamente. Bucuresti str. Mihail si Eleonora. Frumoasa 35 5114. Aquila 45 5140. Pomenirii 36. Rahovei 199 5127. Mirica Dumitru. Ecat. Misaleanu Valeria. Magikian Eduard. Victoriei 208 5125. Rahovei 200. Tabla Butii 107. str. Dr. Bucuresti str. Floreasca 5124. 4 apartamente. Mociornita C. Mendelejeff 1. str. Dr. Dorobani 90 5112. I. Marinescu Const. Bucuresti str. Manolescu I. Bucuresti str. Mihailescu Elisabeta. 1 apartament. Mavrocordat Ghica. Mandrenul Paula. Const. Sinaia. Metaxa Ecaterina. Peris. Ana Ipatescu 20 5134. Mavrocordat George Nic si Irina. Popa Soare 61 5126. Academiei 35 5118. Cobalcescu 36 5116. Bd.

Neagoe Dionisie. 51 apartamente. 7 apartamente. Navaschi Natalia Margareta. 4 apartamente. Aurel Vlaicu 98 5159. Mihail Marinescu 10 5156. 3 apartamente. Zaicari 16 5152. Maica Domnului 7 5157. 4 apartamente. Nicolaescu Eliza. . 7 apartamente. Bucuresti. Alexandria 20. Nicolaescu Elisabeta. Nicolescu Lelia. Lanariei 105 5165. Calarasi 319. 8 apartamente. 5 apartamente. Mihalovici. Bucuresti str. Bucuresti str. Maria Rosetti 47. Olimpului 82 5143. Vatra Luminoasa 77. Nagler Ana. Alexandrescu 58 5171. Tepes Voda 128 5148. Nestor Eufrosina. Maica Domnului 38. Dionisie. Naum Nicolae. 3 apartamente. 3 apartamente. Vacaresti 177 5151. cal. Bucuresti cal. Alex. Neacsu Ion si Sofica. Nicolescu Ion. Bucuresti. Nicolau Victoria si D. Bucuresti b-dul T. Bucuresti. Bucuresti str. Carol Davila 1 5147. Neuman Olga. str. 2 apartamente. Theodor Masaryk 2. str. Eforie Parcela 1008 5163. Bucuresti str. Bucuresti cal. Calarasi 34 N. str. cal. 5 apartamente. Nicolau Ioan. p-ta Lahovari 5a. Vasile Lascar 23 5146. Slavesti 8 5154. Nicolau Marin. 13 Septembrie 125 str.5141. Varful cu Dor 4 5162. 11 apartamente. Bucuresti str. Sf. 4 apartamente. cal. Rahovei 66 5149. Bucuresti. 5142. Nicolau Alexandrina. 11 apartamente. Niemandz Elena. Vladimirescu 55.. Bucuresti str. Bucuresti. Orzari 32 5160. cal. str. 22. 5 apartamente. str. Rahovei 190 5167. Bucuresti. Uranus 2 5150. Bucuresti cal. 5 apartamente. Atena 9 5166. 3 apartamente. Bucuresti str. Armeneasca 36. 5 apartamente. 98. Bucuresti str. Gr. 8 apartamente. str. Bucuresti str. sos. Bucuresti str. 4 apartamente. Negulescu Cecilia. Poteras 35 5170. 49 5168. Naumescu Olimpia.. Niculae Radu. Bucuresti. Fainari 44. Budila 2. Bucuresti. Paradium 15 5161. Necsulescu Stere. Bucuresti. Atena 3 5164. str. Bucuresti str. str. str. Nicolescu Elisabeta. Niculescu Maria. str. Dudesti 39 5144. 3 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. Nicolescu S. Serban Voda 113. 10 apartamente. Sahia 54 5158. str. Nicolescu Alexandria Ionita. Negrescu Ion. Negulescu Elena Mazareanu. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Virgina Maria. Nedeianu M. Sold. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. Iliuta 6 5153. Nicolau Maria. Bucuresti str. 7 apartamente. Nicolae Victor. 7 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Vineri 33. str. b-dul Gh Cosbuc 47 5169. str. Bucuresti str. str. Bucuresti b-dul Gh. cal. 4 apartamente. Cotroceni 12 5145. Dimitrov 36. Nastase Ecaterina. 2 apartamente. Bucuresti str. Putul cu Plopi 2.

14 apartamente. Bolintin. 9 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Calea Victoriei 208. Niculescu Manache Marin. Cristache. Bucuresti str. Stan si Eugenia. Ghiulamila 22 5189. Nitescu I. Poterasi 15 5201. Arion 11. Busteni. 5206. Nita Dumitru. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5205. Vasilescu 4. Nicolau R. Bucuresti. Nicolocoglu N. Bucuresti str. Nicolescu Bolintin. R. Poincare 37. 4 apartamente. Eroului 85. 8 apartamente. Ganovici 11. 5202. 9 apartamente. Witing 27. M. Cpt. Negoian Alfred. Kalimache 45 5179. 13 apartamente. Bucuresti cal. Rahovei 105 5175. Nicolescu C-tin. Bucuresti str. Nicolescu Argesanu . str. T. Elena. Nicolocoglu Nicolae. str. Neata V. Nedea C. Bucuresti b-dul Gh. Mostenitorii Toader si Elena. Bucuresti sos. Ion Taranu 18. Negulescu Ion. 5 apartamente. 3 apartamente. Braila. Cavafii Vechi 19 5196. Magaziilor 2 bis 5188.. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Antim 72 5186. G-ral Leca 33 5200. Nevschirlian S. 3 apartamente. Bucuresti str. Prof. C. Lt. Nicolescu Stefan. 3 apartamente. Nadler Beniamin Ioseph.Cujarului Zei 6 5172. Nicolescu Panait. Negruzi 30 5198. Mamaia-Constanta. Naldalu Maria. 13 Septembrie 53 5185. 15 apartamente. 4 apartamente. Nestorescu Suzana. Alexandru Orascu 1 5192. Bucuresti str. Alea Odobescu 17. Bucuresti str. 2 apartamente. Nuni Ioana. 4 apartamente. 9 apartamente. I. Maior Campeanu . Calea Calarasi 131. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Nicolae Radu si Gherghina. 126 5182. 13 Septembrie 47 5190. Justitiei 61 5181. Ana Ipatescu 15. Bucuresti str. Bucuresti str. Antim 68. 8 apartamente. 5203. 7 apartamente. Nicolescu Victor. C. Dimitrov 124. Calea Calarasi 298. Bucuresti str. str. Iuliu Valaori 13 5173. Bucuresti cal. 187 5187. Speranta 152. Nicolau Angela. Alexandru Savulescu 21 5177. Negulescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti str. Ion. 5 apartamente. Nitoiu Tanase. Bucuresti str. Titus 7-9. str. G. Bucuresti str. str. str. Bucuresti dr. 3 apartamente. Nicolici Ghizela. str. 13 septembrie 90 5199. str. str. Negrutzi C. Carol Davila 32. 20 apartamente. si Ecaterina. Avram Iancu 7a 5174. B-dul Libertatii 266. Enachita Vacarescu 14 a 5184. Liliacului 10 5191. Dr. str. cal. Carol Davila 3 5193. Constantin Gnadt 31. Gh. str. Bucuresti. Bucuresti str. Nicolescu Alexandrina. Bucuresti str. 5204.12 apartamente. Grivitei 466 5180. 13 Decembrie 29 5183. str. Nicolescu Anghel. B-dul Marasesti 100. 9 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Nitoiu Vasile. cal. Bucuresti. Bucuresti cal. 11 apartamente. Mihai Bravu 344. Vulturi 51. Bucuresti str. str. Nicolescu I. b-dul Marasesti 19 5197. Bucuresti. Bucuresti str. Plantelor 78 5176. Lister 53. Principatele Unite 47 5178. Nicolescu Zoe. Negrescu Rozalia. Nicolescu Radu si Victoria. 4 apartamente. Uranus 41 5194. 13 apartamente. Nestarescu Barbu. Uranus 43 5195. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str.

Niga Adriana. B-dul 1907 nr. str. 15 apartamente. str. Blaj 9 5228. 5216. Bucuresti b-dul 6 Martie 95. Lueger 18. Aleea Grand 20 5231. 3 apartamente. 16 apartamente. 5 apartamente. 5209. Bucuresti. Romana 74 5236. Nicolaescu C-tin. Stefan Mihaileanu 11 bis. Tunari 75 . Bucuresti str. Neamtu C-tin. Negulescu I. Av. Bucuresti str. Naumescu Cleopatra. Bucuresti Ana Davila 37. Bucuresti. Nitescu Maria Sanda. 234 5238. Stirbei Voda 12 Ploiesti. Drosu 26 5222. str. Bucuresti. 4 apartamente. Niculescu Mizil. str. Th. str. 8 5234. 5212. 17. Precupetii Vechi 54 5240. Bucuresti. str. 3. 3 apartamente. 5215. Speranta 37. Calea Rahovei 318.. Bucuresti. Dorobanti 71 5233. Nicolescu Viorica. Bucuresti. Nitescu Grigore. C. Nicolae Ilie. 8 apartamente. Sahia 28. Bucuresti. Bucuresti. str. Polona 108. 8 apartamente. str. str. 5211. Niculescu Ion. Nestor Vasile. 8 apartamente. 5221. 13 apartamente. Plevnei 230. 22 apartamente. 3 apartamente. Corabia. 3 apartamente. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau). 5218. Bucuresti. Bucuresti. Negoescu Barbu. Bucuresti. Dumbrava Rosie 19. 2 apartamente. Lascar 102 5227. Bucuresti.22. Nedelovici Stela. 3 apartamente. Romana 41 5219. str. Cap. Nestorescu Arghira. Minervei 66 5224. Calarasi 70. A. 4 apartamente. Bucuresti. 5208. Lascar 71 5230. Niculescu Alex. Nicolescu Zenobia. str. Bucuresti. Povernei 15. Mercur 23 5242. G-ral Manu 7. Bucuresti. Nitescu-Stanescu Emilia. Laborator 146. str. Nicolau Grigore Amalia. Niculcea Miron. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Minotaurului 26. 5217. str. 5 apartamente. A. Caracas 7. str. 2 apartamente. str. V. Bucuresti. Niculescu Dumitru. Arionoaei 17. Nicolae. Petru Rares 15 5235. V. Bucuresti str. Bucuresti str. Alex. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Arcului 7. 8 5220. 14 apartamente. Bucuresti str. Cornescu 67. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Alecu Russo 21 5239. Niculescu Maria. Negoescu Eliza. Bucuresti. Negulescu Constanta. Stefan Stoica 47 5229. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop. Viorele 18. 5 apartamente. Nestor Vasile. Bucuresti. Bucuresti. str. Cal. Nicoleanu Maria. 5 apartamente. 20. Dr. Staicovici 7. str. Nitescu Nicolae. Th. Bucuresti. str. str. Dr. Saguna 14. Nicolescu C-tin. 10 apartamente. str. Marinescu 22. str. 17 apartamente. Roseti Cerealelor 4. Democratiei 10. 4 apartamente. 8 apartamente. Nastasescu Camil. C. 10 apartamente. Nicolau Ligia. str. Icoanei 10 5241. 4 apartamente. Nicolae C-tin si Efighena. Neter Ana. Bucuresti. 11 a 5214. str. 5207. 8 apartamente. Braila B-dul Karl Marx 63. 4 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Cristian Tell 12 5237. 69 5223. Niculescu Ana. Negulescu D-tru si Petruta. str. 35 5225. str. Remus 1. str. Arad 8 5232. str. Intr. 7 apartamente. Cal. str. 5213. Speranta 124. 5226. 5210. 22 apartamente. Nicolaescu Elena.

Sinaia. Nicolau Maria. Gh. Bucuresti. Nadejde Florenta. Nicolau Mihai. Radauti 10 5257. Nicolaescu Aurel. Bucuresti. Dionisie Lupu 8. 55 5267. 32 5245. Occident Eforie Constanta 5253. 11 apartamente. si C. str. str. 3 apartamente. Buzdugan 3 5258. Bucuresti. Treime 30. Nicolau St.. str. 3 apartamente. str. Popov 44 5265. Dimitrof 124. str. Niculescu Constantin. Columb 5. 1 5268. Dragos Voda 58 5248. Bucuresti. 12 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Sf. Bucuresti. str. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. str. 6 apartamente. Negoescu Margareta. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Vasile Adamachi 8 5262. Bucuresti. Sinaia. str. Caragiale 31. Inisor 17 A 5244. Negru Sylvia. Alex Sahia 6. Bucuresti. Nazeanu Silvia. Niculescu M. 6 apartamente. str. 7 apartamente. Anton Pan 2 . 2 apartamente. Gr. Niculescu Aneta. str. 12 apartamente. Aurel Vlaicu 152 5272. Sos. Adam 5256. Bucuresti. Tanase Nic. Niculescu Gheorghe. str. 5 apartamente. Bd. Sf. Dimitrie Sturza. Frumoasa 29 5259. Bucuresti. B.5243. Bucuresti. Bd. Viilor 134 5269. Nenciulescu Alice. Nachmias Iacob.. Bucuresti. 2 apartamente. Maria. Neicu Niculae. A. str. Alexandrescu 14 5261. str. str. str. 30 Decembrie 5246. str. Bd. Ion Mincu 3 5270. Bucuresti. str. Nicolescu Ecaterina. Bucuresti. N. str. Neder N. Bucuresti. 5 apartamente. str. 5 apartamente. Bul. Luigi Cazzavillan 5250. Bucuresti. Ana Ipatescu 52 5260. Constanta. Bucuresti. Gabroveni 57 5249. str. Nic. str. 2 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Iancului 155. Nacescu Dan. Niculescu Vasile. Ion Sulea 21 5264. 4 apartamente. Lisabona 2 5266. Nicoreanu Alexandrina. str. Popa Chitu 6 5255. 3 apartamente. 8 apartamente. Dudesti-Cioplea. Nica Dumitru. Bucuresti. Medic G-ral Severin 18. str. Stefan Gheorghiu 19 5252. Nestor Nastase. str. Bogdan 26. 14 apartamente. str. General Angelescu 87 A. 4 apartamente. I. Prof. str. str. Nenisor Sergiu. 3 apartamente. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. Niculescu Teodor. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Ionica 7. Bucuresti. str. Nicoreanu Paulina. 3 apartamente. 8 apartamente. Narghezian Azarie. Neagu Ana. 1 Mai nr. Bul. Nicolescu Nicolae. Balcescu 3-5 5271. Vulturi 54 5263. Victoriei 109. Dionisie Lupu 12. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Toamnei 8. str. Niculescu Ecaterina. Apolodor 7. str. Ghica Tei 56 5247. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Nedelcu Nita si Ecaterina. Povernei 26-28 5273. str. str. 5 apartamente. Focsani. Boteanu 6. 9 apartamente. I. str. Maica Domnului 29 5251. Neicu Mircea.

str. Cal. 5 apartamente. Nicolau Corneliu. Izvor 17 5275. Petru Rares 5303. 3 apartamente. Niculescu Gheorghe. 14 apartamente. Toamnei 109 5282. Felix 76. 3 apartamente. str. Snagov jud. Niculescu Manole. Codreanu 3. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Pitesti str. 10 apartamente. Negrea M. Floreasca 16 5279. 4 apartamente. str. str. Udricani 5. 19 apartamente. 5 apartamente. Nedler Samuel. Niculescu Dragomir. Nic. Targul din Vale 19 5292. str. Nacu Toma si Virginia. Niculescu Elena. Bucuresti. 2 apartamente. str. G-ral Gh. Sc. Bucuresti. complect. Bucuresti. V. Ion Creanga 20 5277. 4 apartamente. 2 apartamente. Cosminului 5 5291. Niculescu Alexandru. Rahovei 5306. 6 apartamente. Neagoe Alexandru. Andrei Saguna 20 cal. Fruntea Lata 29. Nenciu Paun. 96. Bucuresti. Bucuresti. Roma 59 5301. Naclian Krikor. Nitescu Clemansa. Cal. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Negoita Dumitru. Cosbuc 21. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Margeanului 87. Ecat. Bucuresti. Nedelcu Elena. Bucuresti. str. Cariol Knapp 78 5296. 27 apartamente. Bucuresti. Viilor 107 5287. 49 5297. 7 apartamente. 3 apartamente. 24 apartamente. Negescu Vladimir. Mitrop. Bucuresti. str.5274. . str. Iancului 57 5276. Iorga 55 5307. str. Nastarescu Gheorghe. Viitorului 169 5302. Bucuresti. 5 apartamente. str. Carol Davila 17 5300. Bucuresti. str. Lizianu 21 5286. Calarasi 319 5281. Zamfir Olaru 19. Turgheniev 2 5283. str. Nadler David. Niculescu Elena. Nicolau Alexandru. Bucuresti Sos. Nicolici L. str. str. Nedela Radu Ion. Valerian Cuibasev 7. Bucuresti. Bucuresti. 23. 3 apartamente. str. B-dul 1 Mai 23. 17 apartamente. Braniste 35. Ceres (Isvor) 9 5309. str. Calea Grivitei 442 5278. Bucuresti. Niculescu. 22 apartamente. Halfeu 3 5295. Manu 20. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. 19 apartamente. Tismana 5-7 5294. 4 apartamente. Nicolescu Mihail. Braziliei 24. str. Bucuresti. Niculescu Vintila si Aurelia. 3 apartamente. Bucuresti. str. Calea Serban Voda 19 5284. Bucuresti. 8 apartamente. Niculescu Dumitra. Splaiul Independentei 181 5293. str. Paris 33. str. Nadolu Constantin. Bucuresti. Arges 14. Zahana 1 5298. Frumoasa 50. str. Nestor Faneta. B-dul Gh.. Ilarie Chendi 47 5280. Vanatori 20 5308. Tutunari 25 5304. Nastase Dumitru. str. Ilfov. 30 apartamente. Bucuresti. Grivitei 227 5299. 4 apartamente. Bucuresti. C-tin. Nanu Constantin. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 imob. Manitu Petre. Elisa. Nenisor M. Bucuresti. Nisini Candrea. 8 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Niculescu Margarete. 6 apartamente. Samoil Vulcan 73 5305. Bibescu Voda 24 5285. str. Costache Negri 13 5288. Calea Dorobantilor 86. Nedelcu Vasilica. Bucuresti. 80 5289.. Vacaresti 11 5290. str. Petru Maior 47. str. Nedelcu Maria. 4 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Giurgiu. str.

str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B 5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33

5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27 5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru

100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str. Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3

5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29

5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei 112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118,

120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60 5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2

3 apartamente. Oprita Const. 12 apartamente. Maxim Gorki 53. Colentina 170 5524. Ochs Malvina. str. 13 Decembrie 32. Orfanu Constantin si Niculina. 7 apartamente. A. Bucuresti. Traian 191 5525. Oprea Titu. Olteanu Marcel. 26 apartamente. Dogari 28 5529. 4 apartamente. str. Bul. Bolintineanu 5. Olaru Ion. Bucuresti. str. Pasteur 59. 8 apartamente. apartamente. 218 5511. Calarasi str. Bucuresti. 5512. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Oanea Laurentiu. str. Otopeanu Elena. str. Banu Manta 23 5528. Brezoianu 29. Lazureanu 53 5532. Bucuresti. Latina 4 5534. 8 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Pantelimon 280 O. str. Costache Balacescu 6 5527. Bucuresti. Obanian Nisak. Bucuresti. str. Niculescu Aneta. Nifor Balasescu 8 5516. 3 apartamente. Olteanu Maria. 6 apartamente. Florea. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Poenaru Bordea 14. Oprea Ortansa. Stefan Stoica 1. str. Georgescu 19 5533. Oncescu Besteli. Orascu 29 5521. Buzau. Alex. str. Mihai Bravul 28. 5 apartamente. str. Uranus 110 5530. Stefan cel Mare 224 5535. Witing 26 5539. 4. str. Bucuresti. str. Mare 35 5515. str. Oitelor 18 5537. Negru Voda. Nanu I. Orezeanu Tudor. Edgar Quinet 5 5522. 6 apartamente. Olteanu I. Ion Ursu 23. 2 apartamente. Serg. Bucuresti. si Marieta. Oprescu Niculae. Oprescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Olah Margareta si Rubin Teodor. 16 apartamente. Matilda. 3 apartamente. Elena Cuza 109 5518. 2 apartamente. 14 apartamente. si Eleonora. Sos. Calea Grivitei 314 5526. Bucuresti. Bolidului 1 5517. str. Bucuresti. 20 apartamente. Oprisan Mihail. 4 apartamente. D-na Neaga 5 5510. Belizarie Luther 24 . Oraseanu Alex. Toma Stelian 9. str. Campulung Muscel. Poiana Tapului. Sos. Col. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 34 5519. Otilia I. 6 apartamente. Sos. Icoanei 91 5520. Cornelia 20. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. imobil complect 5523. str.. Vlaicu 10 5513. Dr. str. 18 5538. Bucuresti. Intr. Teohari 1 5531. Prof. Bucuresti. Ochinciuc C-tin. Oancea Cleo. 3 apartamente. 6 apartamente. Nicolescu Gheorghe. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Obogeanu Veronica. Piata Romana 7. 5 apartamente. Alexandru. str. Ghercu C-tin 16. Boteanu 3. str. str. Bucuresti. Oprescu Ion. str. Polona 45 5514. Odeseanu C. Oprisanu Const. str. sos. str. str. Lidia 100 5536. str. Putna. B-dul Dacia 10. Bucuresti. 8 apartamente. Timisoara. Oncescu C-tin si Antoneta. str. 5 apartamente.5509. Dr. Olteanu Dumitru. Piatra Neamt.

Oancea Maria si Eremia. str. str. Oprescu Alice Ana. Bd. Ororovitz Leopold si Naftali. 2 apartamente. 4 apartamente. Moiser Nicoara 1 5549. Lanariei 148. Bucuresti. str. Mitropolit Filaret 44. str. Teodor. Sinaia. Pantelimon 43 a 5561. Bucuresti. Oizemski Margareta. 4 apartamente. 4 apartamente. Grigore Alexandrescu 80 5573. Bucuresti. 14 apartamente. Aleia Frigului 3 5560. Florescu 2 5566. Vigilentei 12. 3 apartamente. str. Valjan 1. str. Orghidan N. Bucuresti. str. 10 apartamente. Ottore Pia. str. 7 apartamente. Maria. str. 5 apartamente. Ohanesian Luca si Ema. Olbrich Victoria.5540. Dragos Voda 49 . Bucuresti. 3 apartamente. Otetari 3 5567. str. Pargari 41 5551. str. Stefan cel Mare 150. Mihail Kogalniceanu 69. 19 apartamente. Calarasilor 30. str. 30 Decembrie 23 5550. str. 4 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Sahia 58 5546. Calea Victoriei 97 5547. Olarasu Gh. Bd. str. Oprescu Florica. Bucuresti. Bucuresti. str. Mihail Cornea 76. Atena 8. Bucovina 44. Sos. Bucuresti. str. Olin Maria. 6 apartamente. Orisan Viorica. str. Anastase Paun 16 5544. Opari Stavru. str. Belgrad 5. Masina de Paine 2 5552. Aurel. Bucuresti str. Bucuresti str. str. 26 apartamente. str. Bucuresti. Nicolae Balcescu 7 5556. Bucuresti. str. Oprescu N. str. str. 9 apartamente. Petre Mintes 34 5548. str. Dogarilor 22 5565. 5 apartamente. Bucuresti. Vanatori 17. Bucuresti. 33. str. Bucuresti. Elena. Predeal. Oprescu Graziela. 9 apartamente. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu. Bucuresti. Otelariile Poldi. Bucuresti. Bucuresti. 78 5541. str. G-ral Anghelescu 47 5570. 4 apartamente. 57 5555. Bucuresti. Spatar 1 5569. Bucuresti. Otopeanu Elena. Bucuresti. Angelescu 100 5543. Bucuresti. Oppier Albert. str. Elena. Bucuresti. Alex. Ronda 19 5571. Bucuresti. Bucuresti. Olteanu Iopachim si Teodora. Orasul 16 Februarie. str. Oancea Leonida. Lenin 10 5542. Dristorului 73 5545. Republicii 45 5553. Maior Vartejeanu 13 5572. Ovenstein Rina. Latina 4. Icoanei 84 5562. Sos.. Hristo Botev 27 5554. Olteanu Ion si Ioana. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Ottescu N. Isvor 48. Bucuresti. Salmeu 30. 5 apartamente. str. Oprea Teodora. str. Bucuresti. Acvila 26. 6 apartamente. 5 apartamente. Orenstein Ana. Maresal Tolbukin 15 5558. Covaci 2 5564. 15 apartamente. Gh. Sos. Opreanu Ovidiu. str. 4 apartamente. str. Orezeanu T. Sos. str. 8 apartamente. Olteanu Zaharia. Oprea Vasile. str. Olmazu C. Colentina 1. Marasesti 23 5557. Mihai Voda 51 5563. Bucuresti. Bucuresti str. str. 4 apartamente. 8 apartamente. Onofrei Clemance. Rocelor 5568. Gen. Oncescu I. 41. 18 apartamente. 12 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Anghel. Gh. 5 apartamente. Colentinei 137 5559. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Olteanu Paulina. Bucuresti. Poterasi 39.

Columb 46 5586. Oancea Cornelia. Olescu Victor. Beldiman 1. prin Opran C. Lebedei 18 5588. Isvor 48 5593. 5 apartamente. str. Natalia. Bucuresti. Teiul Doamnei 5. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Ogrezeanu Alex. 4 apartamente. 3 apartamente. Orezeanu Olivia. 10 apartamente. Orescu A. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 10 apartamente. Dudesti 70. str. 2 apartamente. Wilson 15. Bucuresti. N. Bucuresti. 7 5579.. T. Galati str. 16 apartamente. Bucuresti. str. Sos. 7 apartamente. str. str. 5 apartamente. Aleea E. Intrarea Moraviei 5. str. str. str. Moroiu 7 5603. Alex. Dimitrof 105 5606. cal. 5 apartamente. 74 5610. 5 apartamente. Vitan 83 5580. Dorobantilor 45 5581. 9 apartamente. Bucuresti. Sos. Otulescu Emil. str. Mihail Eminescu 148 5597. Bucuresti. Bd. Stelian. 10 apartamente. Olanescu Aurelia. str. Florica. Toamnei 56. Ogrizeanu A. str. 5 apartamente. Dionisie Lupu 36 A 5575. Octav Cocarescu 89 5609. 13 apartamente. Bucuresti. M. str. 3 apartamente. Smardan 18 5589. Oteteleseanu Georgeta. Otopeanu Constantin. Spoitori 5 5576. str. Romana 28 5599. 10 apartamente. str. Titulescu 88 5612. Armeneasca 14 B 5598. Opris Gh. Xenopol 4 5602. str. Bucuresti. Lazar. Oancea N. 2 apartamente. str. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. bd. Obedeanu I. Orezeanu Luiza. Oprescu Elisabeta. 3 apartamente. Ioan si Domnica. 4 apartamente. Otetelesanu Ion Huri. Bucuresti. 5 apartamente. Zoe. Vitan 88 5607. Bucuresti. Batistei 35 5591. calea Grivitei 72. calea Victoriei 128 b. Oghina Gratida. str. Opari S. Oproiu Gh. Ohanian Garabet. Bucuresti. calea Rahovei 48. Bucuresti. Colentina 11 B. Voevozi 57 5587. 72 str. Oprisescu Niculae. cal. Rozelor 9. cal. 7 apartamente. str. Sft. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 5584. Gh. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Orleanu James. 2 apartamente. Victoriei 214. 4 apartamente. str. 21 5596. Orovanu Iulia. Opran C. Oprisan Nicolae si Florica. 30 apartamente. str. Ouatu Calin. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Ana. Bucuresti. Muntii Tatra 12 5611. Bucuresti. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Odobesti-Putna. Oprescu Jana. Oprea Vasile. Bucuresti. Bucuresti. Obretin Grigore si Maria. sos. Onicescu Octav si Luiza. Bucuresti. Gh. Ana. Dimitrof 150 5577. str. Bucuresti. 4 apartamente. Grigore Ioan 9 5595. str. 6 apartamente. Siminoc 16 5582. Bucuresti. 58 5604. Olga Bancic 8 . Anca. Bucuresti. Bucuresti. str. Batistei 23 5600. 4 apartamente. 6 apartamente. str. Manu 12. Moruzi 42. Poernaru Bordea 16 5578. H. Masaryk 1 5601. Odobescu Romulus. 3 apartamente. Dacia 1. Belu 1 Domnesc 2. 21 apartamente. Oprescu C. Alex.5574. Sperantei 27 5594. Bucuresti. Paula. 5605. Sahia 72 5592. Opran Nicolae. str. Bucuresti. Sos. Gh. Col. str. Dorobantilor 134 5583. cal. Bucuresti. Hagi-Moscu 19. Oprescu N. Ornstein Carola. Popa Savu 14 5590. Muncii 1. Bucuresti. str. Opreanu Stela. Cristian Tell 20 5608. Paris 34 5585. Bucuresti. Oprescu Dimitrie si Zina. Oprescu Ioan.. 3 apartamente. Oleanu M. Bucuresti.

El. str. 4 5624. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Ferechide 22. Parvanovici Niculae. Bucuresti. Popa Nicolae. 7 apartamente. str. Obedeanu Elena. 4 apartamente. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149 . Parvulescu Elena. 4 apartamente. 4 apartamente. Petrescu Mihail. str. B-dul Tolbuhin 39. Horia 3 182 5623. Al. Tulis. Bucuresti. Bucuresti. Popescu R. Bucuresti. 5647. Bucuresti. 8 apartamente. Margareta 12 5642. Donici 30. str. str. str. 15 apartamente. Bucuresti. Pacuraru Anton. Bucuresti. Edgar Quinet 3 5625. Dionisie Lupu 47 5627. Cuza Voda 32 5632. 2 apartamente. Bucuresti. Popescu I. Mecet 3. Vasile Lascar 63 P. B-dul Marasesti 17 5636. 5615. Ana Ipatescu 45. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. str. Bucuresti. Mendelieff 48 5619. Panaitescu Sanda. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. Cristea. sos. Andrei Saguna 10 5635. Popescu Dumitru. str.. 6 apartamente. str. Petrache D. 4 apartamente. Zece Mese 4. Mocancuta 15. calea Calarasilor 279. Baicului 53 5639. Oziaz Elena. Obedeanu Ana. 1 apartament Bucuresti. Pantelas Gheorghe. Bucuresti. 16. Domnita Ruxandra 2. Vasile. Bucuresti. str. Vladimirescu 23 5644. str. str. str. 2 apartamente. Oteteleseanu C-tin. 3 apartamente. Pastia Dumitru. Parfenie Nicolae. str. 5 apartamente. Armeneasca 31 5637. G-ral Magheru 43. str. Olaru Ioan si Elena. 5621. Bruxelles 15 a. 5 apartamente. 5 apartamente. str. T. Bucuresti. Popescu Valeriu. Bucuresti. 4 apartamente.5613. Orghidan G. Pantazi M. Manu Cavafu 16. Roma 41 bis 5630. Palos Cleopatra. Dimitrie Odobescu 8. str. str. 3 apartamente. Colentina 195 5641. 5 apartamente. Bucuresti. str. Radu dela Afumati 53 5633. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. calea Mosilor 288 5640. str. Pacuraru Helo. Coltei 3 5616. Patraulea Bucur. Papacristea Vasile. Bucuresti. Teilor 6 5617. Pan Constanta. str. 4 apartamente. Panu Adrian. Bucuresti. Bd. Apostoli 84 5614. Bucuresti. Bucuresti. str. 16 Februarie Giulesti 138 5626. 6 apartamente. Maica Domnului 52 5618. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Masarik 28 5620. Vasile Fuica 60 5628. D. 5643. str. Oprescu Gabriela. Bucuresti. Luciliu. Grigore. Paulian D. Popescu Vasile si Constanta. 9 apartamente. str. Eliza. Aleia Suter 15 5631. 3 apartamente. Popescu I. b-dul Republicii 45 5629. T. Petrovici S. 4 apartamente. str. 5645. Popescu Cutesti Ion. Bucuresti. 5 apartamente. Ortodoxu Andrei. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Vasile Conta 3-5 5622. Popov Tudor. 3 apartamente. str. Agricultori 15 5634. B-dul 1 Mai 68 5638. Chindiei 10 5646. Sf. Victoria. 6 apartamente. Intr.

Ecoului 56-58 5667. str. 17 apartamente. Polovnichiu S. 7 apartamente. Bucuresti. Icoanei 46. str. 5 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Paunescu Matilda. str. 5 apartamente. 5 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Urziceni. Apolodor 24 5663. str. Republicei 56. 6 apartamente. Lanariei 63 5682. str. 5 apartamente. 5672. Petrescu Ecaterina. Mendi. str. str. str. str. Bucuresti. str. Radu dela Afumati 14. 5657. str. str. Sborului 5. Th. Bucuresti. 3 apartamente. Maria. 9 apartamente. Mariana. Sabinelor 60 5660. str. Porumbacu 39 . Porumbelu Nina. Ipotescu 6 5661. str. Ecoului 38. Popescu Tudor. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Roviei (Valcov) 24. str. str.5648. 4 apartamente. Speranta 14. Austrului 27 5662. str. Serg. str. str. Poenaru Bordea 6. Bucuresti. Cantonul Veterinar. Duzilor 30 5666. 7 apartamente. Bucuresti. 54 5651. Bucuresti. Panaiside Cristi. Popescu Vasile. Bucuresti. Pana T. str. Vasile Lascar 163. 3 apartamente. 7 apartamente. Piticescu Traian. Bucuresti. Bucuresti. Pantelimon 298 5683. Viitorului 149. Lanariei 88 5671. Bucuresti. Papazin Anton. 5655. G-ral Gr. Maria. Pascu Toma. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. B-dul Ilie Pintilie 20. 5 apartamente. str. Bucuresti. Popescu Gh. Gh. Popa Paun. Poenaru Bordea Lucretia. Nutu Ion 40 5681. Maria. Bucuresti. Rodiei 24. Piscului 98. str. Mircea Basarab 86. Popescu Paulina. str. Pandele Gh. 4 apartamente. Sinaia. 7 apartamente. Popescu Stan.R. 23 August 74. str. str. 5670. Zece Mese 13 A 5669. 12 apartamente. Paul. 8 apartamente. b-dul Pache 145 5668. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Pescaru Paraschiva. Vasilescu 4 Sos. Halelor 17 5680.. calea Vacaresti 230. Calimanesti. Pescaru Petre. str. str. str. Theodor Speranta 14. Varful cu Dor 33 5679. Popeea Marius. str. Petcu Nita si Petra 8 apartamente. str. 26 5650. nr. Craciunescu 6. David. Petrescu George. Bucuresti. Luncsoara 5. 3 apartamente. 1 Mai. Tepes Voda 50 5675. Intr. Pastin Aurelia. Calea Victoriei 9 Mangalia. 5656.. Bucuresti. Praga Elisabeta. Viitorului 110 5674. str. Piscului 11 5673. Piantin Ernestina. Bucuresti. Varsoviei 6 5659. Bucuresti. 26 5676. Pana I. 5653. Bucuresti. Serg. Cap. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Brainer Bela 47 5664. Petrescu C. 29. calea Mosilor 326 5665.. str. 3 apartamente. Preda M. str. 5677. Peretti S. str.A. Bucuresti. str. Popovici Cardenius. Cap. str. Parvulescu Marin. Ion Movila 8 5654. Petroianu Const. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Marinescu 21. str. Precupetii Vechi 25. Pari Eleonora. Pinecin Hiener. Nutu Ion 48 5652. Tepes Voda 108 5649. Perhrian L. 8 apartamente. Popovici Spiru. Barbu Delavrancea 14 5658. Justitiei 9 5678. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73. Bucuresti. Bucuresti. Arcului 25.

Petrovici Maria si Constantin. Rahovei 120 5686. Paraschivescu Maria. str.. Pieptanari 71. Bucuresti. Possa Maria. calea Victoriei 112. Bucuresti. str. Radu Beler 17 5687. Popescu Gheorghina. str. Bucuresti. 4 apartamente. Dobrotesti 5716. str. Constantin 6 . Pascanu Ionescu. Galati. P-ta Roseti 3. 4 apartamente. str. Bucuresti. Peter Iulian. 4 apartamente. str. 5717. 7 apartamente. Calea Serban Voda 244. Bucuresti. Popovici B. str. Papazian Aristia. Panzianu Vasile. str. str. 4 apartamente. Popescu Pasarea. Spiridon 21. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5. Matei Voevod 6. Bucuresti. Niculescu 5. Badea si Ana. Polak Floretta. calea Rahovei 56 si 54 5690. 70 5691. 2 apartamente. Mihaileanu 57. Bucuresti. 26. Bucuresti. 2 apartamente. Vespasian nr. Echinox 56 5699. Bucuresti. Principatele Unite 4 5685. str. str. 5718. 20 apartamente. 5688. str. Zidurilor 51 5706. Predescu I. 10 apartamente. Sft. Smardan 18. 5715. Th. str. str. str. calea Rahovei 72 5694. 30 apartamente. 7 apartamente. Popper Henrich. Bucuresti. 14 apartamente. Justitiei 68. Popescu Nervano. Bucuresti. str. Bucuresti. Sos. Bucuresti. Sft. Gh. calea 13 Septembrie 85. Papazian Avram. Bucuresti. 3 apartamente. Haia Lifsit 25 5702. Possa Mircea. 6 apartamente. vila 5701. Ilie Pintilie 56 5709. Popescu Stelian. Bucuresti. str. Bucuresti. 13 Decembrie 4. 4 apartamente. Olimpului 39 5695. str. St. Oitelor 16 5689. 1 apartament Constanta. Virgiliu 22 5700. 2 apartamente. str. 63. str. Petre T. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Hristo Botev 26 5705. Bucuresti. Av. Traian 40. Radului 5 5697. str. Bucuresti. 13 Iunie 103. Lamaitei 12 5711. Popescu Gh. Pramatovici Lia. Bucuresti. com. calea Mosilor 359 5707. Bucuresti. 5693. Parvulescu Vasile. Cal. str. Bucuresti. Peruzars Ana. str. Popescu Romulus. 2 apartamente. Petre Siperco si Vasile. str. Speranta 172 5714. Bucuresti. str. Bucuresti. Popa Petre 15 5692. Puisor 32. 5712. 6 apartamente. Vitan 81 A. str. Papazian Ervent. Bucuresti. Vasile Roaita. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 5704. str. Spirea si Vasile. 5719.. Panaitescu Elena si Teodor. Pamopescu Ion. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Serban Voda 28 5703. 12 apartamente. Vasile Lascar 88 5698. Popescu Aurelia. Popescu Alexandrina. Intrarea Plescuta 3. Pompilian I. Bucuresti. calea Serban Voda 232. Luca P. str. Bucuresti. 28 apartamente. Popescu Manole. 7 apartamente. str. str. str. Ilarie Chendi 44. str. 4 apartamente. Ionica 7 Snagov. 11 apartamente. General Lecca 22 5710. str. Palopol Leonida. 3 apartamente. 5696. Popescu Alexandru.5684. Perieteanu Maria.. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Ion Baican 30. 4 apartamente. Cutitul de Argint 68. Sfintilor 1. C. 6 apartamente. 11 apartamente. Andrei. Popovici Ion. 5 apartamente. Tabacarilor 25. str. str. str. Petrescu I. str. Calea Calarasi 317 5713. Pictor Andreescu 29 5708.

Cal. Sf. str. Enachita Vacarescu 3 5746. Patriarhiei 17 5755. str. Panaitescu Marcela. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Pop Corneliu. Bateriilor 12 bis 5749. 10 apartamente. Dr. Intr. 5 apartamente. Zoe si Elena Tare Eugenia B. Popescu Elena. str. Intrarea Patrulei 8. Pana C-ta. Bucuresti. Patra Valter si Aurelia. Popa Iancului 58 5728. Paun Leontin si Delia. Popescu Elena. Popescu Dumitru. Bucuresti str. Bucuresti cal. 44 5754. V. 6 apartamente. 5 apartamente.. Popescu Aristita. 5725. Vasile Roaita str. Paicu Virgil. Bucuresti str. 8 apartamente. Pascu Dan si Victoria. 9 apartamente. Apostoli 25 5731. 3 apartamente. 5 apartamente. Intrarea Domnesti 7 5736. str. Elena. 9 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 24 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Paliuc Ghe. l apartament. calea Calarasi 319 5722. Pandelescu Ion. Calarasi 215 5732. Petrescu F. Crangasi 7 5744. str. Edgar Quinet 5 5759. Viorele 52 5723. Bucuresti str. str. 5724. Sandu Aldea 41 5733. Rahovei 32. Popescu Petre si Elena. Stan Poetas 11. Colentina 45 5735. Vuetului 11 5750. Popescu D-tru si Ioan. Ada Marinescu 3 5743. Rosmarin 9 5753. Plesoian C-tin. Kuibisev 9. Porumbaru Ecaterina. 8 apartamente. 9 apartamente. Cal. 10 apartamente. Hristo Botev 42. Constanta 5737. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. A. Bucuresti. Belizarie 25-21 5721. str. Popescu Eleonora. 1 apartament. 10 apartamente. Perlusz Eliza. Giurgiului 31 5742. Dr. Amelia. Petrescu Stefan.5720. Sos. Petrescu Ana. str. str. 5 apartamente. 6 apartamente. str. str. 6 apartamente. Pop Francisca. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti Bd. V. Bucuresti. 2 apartamente. Popescu Petre si Elena. Rahovei 13 5738. Penescu Ecaterina. Protopopescu Alex si Nina. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti str. Campina. Elefterie 13 5741. Prifer Mosez. Vistierilor 1 5758. Bucuresti. Bucuresti str. Ureche 17 5751. Traian 192 5729. 6 Martie 77 5756. Bucuresti. sos. Vanatori 15 5748. Bucuresti Bd. Vacaresti 159 5734. Bucuresti. 3 apartamente. str. 13 apartamente. Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. Telita 32 5739. Sergiu 9 5726. str. Basarab 12. Popescu Elena. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str.. Bateriilor 11 5745. 6 Martie 1 . Sos. Miron Costin 5. Paslaru Ec. 6 apartamente. Predescu Ciresica. Apostoli 70 A 5747. Stefan cel Mare 5730. Bucuresti. si Ing Al. Cazarmii 52 5752. Popescu Florea. 33 apartamente. 3 apartamente. Lanariei 47. Popescu Vasile si Alexandrina. Vasile Lascar 83 5727. Aleia Platon 16. Popescu Aurelia. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Colentina 66 5740. Pateu Marin. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti sos. Techirghiol str. 4 apartamente. Puitel Georgeta. Bucuresti. Popescu Angela. Bucuresti str. Bucuresti. Pieptanari 47. str. 3 apartamente. Paduraru Teodor. Bucuresti. str. l apartament. 5 apartamente. Patarlageanu Maria. Sft. Staicovici 23 5760. Borcea 4. Bucuresti. Petrovici Orsola. sos. Bucuresti. Sf. Pasat D-tru. Bucuresti Cal. Paunescu Mircea.

Bucuresti str. str. Dr. Pfeifer Camelia. 4 apartamente. Petrescu Ghe. Preda M. Caramidarii de Jos 45. Bucuresti str. str. . Popescu Mihail. V. Popescu Alexandrina. Bucuresti Prel. 8 apartamente. Prijoreanu Gh. Popescu V. Pavelescu Ana. str. Cezar. Popescu Agripina. Paraschivescu D. 21 apartamente. Panthieu Vismes si Alexandrina. Bucuresti str. Panea I. Cosbuc 37-39 5773. Dr. Bucuresti calea Floreasca 186 5781. str. 24 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti str. Popescu C. Parvulescu Alexandra. Parvoiu Florea. Lanariei 4. 6 apartamente. Fabrica de Chibrituri 12 5793. Viilor 95 5788. Soc. Bucuresti str. Cameliei 8 5772. Bucuresti Bd. Jupiter 8 5767. Bucuresti. Bucuresti str. Toma Ionescu 11. Sebastian 44 5782. str. Petrescu Gh. Alex. Minotaur 19. calea Rahovei 415. Meteor 2 A 5789. Dragos Voda 20 5779. Bucuresti str. Puiu Adela. Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Crisului 5 5791. str. Dr. Balasoiu 4-10 5786. 99 sos. Bucuresti. calea Dudesti 46. sos. 4 apartamente. Lazureanu 3 5765. Bucuresti Fabr. Anonima. Poloni 9 5790. Petroff Petre. Lamaitei 43. 6 apartamente. Petrescu Filofteia. Elena Cuza 42. Bucuresti str. 3 apartamente. 3 apartamente. Radauti 14 5771. Turzii 26. Bucuresti str. Bucuresti calea Rahovei 345 5763. Bucuresti. 3 apartamente. Isvor 2 5762. Bucuresti str. 5 apartamente. 17 apartamente. 9 apartamente. Elena Cuza 15 5799. Pantelimon Elena. Ferentari 77. Bucuresti calea Serban Voda 109. Popescu Elena. Paunescu Maria. Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. Ion. Nic. 8 apartamente. Popescu Costica. Sergiu 21 5766. 4 apartamente. str. Bucuresti str. Gh. Ioan. 13 apartamente. Turnescu 3 5777. Vladimirescu 6 5764. 25 5775. Hagi Ghita 41 5778. Popescu Paulina. 3 apartamente. Odoarei 3 5796. 10 apartamente. Bucuresti str. Dr. Popescu Nacu. Cluj str. Gramont 6 5794. Nae al Sitei 16. Popescu Barbu. Penescu Ecaterina. Popescu Ion si Maria. Istrate 40.5761. 5 apartamente. str. Petrescu Elena. T. 4 apartamente. 6 apartamente.. str. Bucuresti str. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Stan Tabara 43-45. 10 apartamente. Popescu Steliana. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Petrolifera Buc. Popa Stefan. Brezoianu 52 5780. 9 apartamente. Bucuresti str. Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. Campeanu 30-32. Provain Achim. 3 apartamente. Bucuresti. str. de Chibrituri 36 5774. 7 apartamente. 15 apartamente. Pascu Valer. str.. Bucuresti str. 6 5776. str. Stan. Bucuresti str. Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784. Pop Elena. Stefan. Panaitescu Alexandru. Stefan. Senat 89 5785. Arionoaiei 42 A 5787. 11 apartamente. 18 apartamente. Bucuresti 11 Iunie 1 5798. 21 apartamente. Papaianopol C-tin. Isvor 60 5769. 6 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente.. Popescu Alexandru. Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. Pascu Gh. 5 apartamente. Bucuresti Bd. Slt. 5 apartamente. Bucuresti. Transilvaniei 6 5768. Mihai Viteazu 19 5770. Bucuresti str. Elena Cuza 23. Bucuresti str.

calea Vacaresti 9. 5 apartamente. str. Splaiul Unirei 71. si Maria. Bozianu 22 5801. Sf. 3 apartamente. str. Pihuta Paula. str. Constantin 29 5822. Paciulescu Victor. 5809. Campulung str. Bucuresti str. 5 apartamente. Ioan. Corneliu Botez 4. str. str. Popovici Magdalena. calea 13 Septembrie 5818. Popescu Gheorghe. str. Titus 23. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Petrescu Nicolae. 12 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bucuresti str. str. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Stelea Spataru 16. Bd.Titulescu 127. Marasesti 79. Vasile Adamachi 29. Republicii 76. calea Vacaresti 133 5803. Smardan . Av. Palide Panait. Ilie. str. Icoanei 21 Targoviste. Bucuresti Intr. Dionisie Lupu 34 5826. str. Porumbaru 43 5805. Babescu 29. Petru 60. Popescu I. Zoe Grand 24. Bucuresti str. V. 14 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Alexandrina 23 5821. Avram D. Pascu Guttman. Teodor Iliescu 59. str. 8 apartamente. Ana Davila 2 5817. A. Bucuresti. Stere 4 5810. Republicii 50. Bucuresti str. Bd. Bucuresti Bd. Bucuresti Intr. Bucuresti. Prelipceanu Gh. Moruzi Voevod 39. Radu Cristian 7 5823. Piliti C. Bucuresti. Plantelor 56. Mihail Eminescu 71. Govora. Petrescu Atanase. Bucuresti Schitu Magureanu 17. 5 apartamente. calea Calarasi 199 Predeal. Adamachi 24 5815. Petre Radu 14 5816. str. Bucuresti. Ceaus Radu 6. T. 14 apartamente. Bd. calea Calarasi 144. 3 apartamente. Ana Ipatescu 58 5811. Puisor 55. Bucuresti. Petrescu Constantin. 3 apartamente. Petrescu Comnen. str. Bucuresti. 7 apartamente. Plantelor 58 5812. Mitr. Mitr. Baicului 15 5806. 5800. 7 apartamente. Episcopul Radu 144 5808. Popescu Constantin. Militiei 32. Bd. 6 Martie 42 5804. Bucuresti str. Patema Elena. 30 Decembrie 1 5824. Petrescu Vasile si Emilia. str. Sebastian 9. 11 apartamente. Vasile Roaita str. str. Pavelescu Niculae si Maria. str. 5 apartamente. Ghenadie Petrescu 83. 7 apartamente. 73. 17 apartamente. Papaianopol Pericle. 5814. 8 apartamente. Pomarleanu Beniamin. Maresal Tolbukin 48 5820. Petrescu 37-39 5813. Almasului 5. str. str. Anastasiu 6 5819. Petcu Alexandrina. Intr. Bucuresti str. str. Pilat Stela. 6 apartamente. 1 5802. Puscariu Aron. 17 apartamente. 25 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti str. Alex. Sabinelor 23 5807. Paianopol Dumitru. Ihatei 2. Grad. Bd. Popescu Sergiu. Bucuresti. 3 apartamente. Sf. 11 apartamente. Panaitescu Elena. Parvulescu Elena. Prassa Gheorghe. Serban Voda 61 5825. Suvenirii 2. calea Dorobantilor 151. Bucuresti. Gh. Vladimirescu 61 Bucuresti. Maior Goldain 16 5827. Bucuresti. str. Poligora Hristu. 8 apartamente. 9 apartamente. Progresului 13. 31 apartamente.

Barbu. 9 apartamente. str. Ghica 27. Bucuresti str. Petrui Gheorghe. 7 apartamente. 6 apartamente. Polona 28. Pascu Gioia. str. Bucuresti str. Vespasian 1 5855. str. 5853. Gh. str. Paucher Albert. Polizu 4 5829. 11 apartamente. Belizarie 32. str. Pruffer Maria. 7 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Poiana Tapului str. C. Dr. Popescu I. Paraschivescu Maria. T. 10 apartamente. C. Calusei 25 5859. Carol Knappe 93 5838. S. Popazu Adrian. Plantelor 5. Pisculescu Natalia. 4 apartamente. Vatra Dornei. 5 apartamente. I. str. Bucuresti str. Parseghion Kareghina. Bucuresti str.. Aristia 28 5852. str. Marcel Anduse 10. 3 apartamente. Bucuresti Intrarea N. str. Pantelimon Parvan. 3 apartamente. Caracas 38 5835. 61 5833. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. Alex. N. Bailor 13 5844. Calea Grivitei 266 5840. str. Dacia 48 5850. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. Popescu Ion. str. 3 apartamente. Berzei 59. Brezoianu 51. Popazian Eva. Cluj 29 5839. Bucuresti str. 7 apartamente. Baratiei 8 5830. str. Petrescu Elena. 5 apartamente. Popov 32 5841. Iorga 4. Brezoianu 29. Popescu St. 6 apartamente. Bucuresti. Spatarului 17 Dorohoi str. Maria. 30 5854. Parfiriu Spiridon. str. Armeneasca 16 5834. Stefan Mihaileanu 9. str. Paraianu Dora. 4 apartamente. Bd. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Petrescu D. Pavlov Selia. 3 apartamente. Maior Campeanu 24. Vladimirescu 1. Constantin. Banu Manta 38 5836. Bucuresti. 7 apartamente. Sperantei 1. Paunescu Aurelian. str. Parvulescu A. Bucuresti str. Busteni str. Popescu C. str. 7 apartamente. Biserica Alba 5. Bucuresti. str. Sagetii 9 5837. Paunescu D. Bucuresti str. Intr. Patac Aurora. Bucuresti. calea Mosilor 135 5842. Alex. Balcescu 30 5856. str. 56. Onciu 29 . Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani. Papiniu Eugen. Potarca Virgil. str. Toma Masaryc 14. Bucuresti. Bucuresti str. Papadimitriu Alexe. G. Bucuresti. Matei Corbescu 6 5858. Barierei 39 5831. 16 5857. str. 5843. Bucuresti. I. 5 apartamente. Duca 72 5849. str. 5 apartamente. 2 apartamente. 6 apartamente. Plaiorno Spiru. Bucuresti. Periteanu Mircea. Gh. Roma 54. Bucuresti Intr. Bucuresti. Bucuresti. Pavel I. Campeanu 38. Bucovinei 26 5832. Frosa. Petrescu Alexandru. str. 3 apartamente. Labirint 67. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Ion Ghica 1 5848. Cobalcescu 2 str. si Sanda. Bd. Panea Ecaterina. Nicolae Filipescu 31. Maria Rosetti 32 5847. Bucuresti str.12 5828. Poenaru Ecaterina. Av. Armeneasca 37. Silvestru 2 5846. 4 apartamente. Assan 3. Bucuresti str. Garii 4 5851. Mare 41 5845. str. Erotica. str.

Bucuresti. Popovici Alexandrina. Bucuresti. str. Bucuresti. Brezoianu 29 5877. Turda 160 5886. str. 4 apartamente. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16. A. Bucuresti str. Protopopescu Elena. str. 4 apartamente. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Neculae Balcescu 25. str. 5 apartamente. Plade Zoe. 22 apartamente. Constantinescu 44 5875. Smardan 18 5878. Peretjeanu Sofia. str. Lamaitei 33 5893. Papp Antoaneta. 2 5891. 36 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Predescu Felicia. str. Popescu Olga. Popovici Grigore. Pinord Iogulina. Popescu Dej. 10 apartamente. Balcescu 3 5865. Popa Gh. Bd. 13 apartamente. Bucuresti. Pandici Elena. str. Bucuresti. Donici 19 5868. Bucuresti. Paul Greceanu 44 5870. 6 apartamente. Bucuresti. Bd. Suter 3 str. str. Lascar 21 5880. Alex Sahia 49 5869. Plesoianu George. Bitoliei 59 5876. Popa Soare 31. M. Bd. Turbinei 2. Serghiescu 10 5881. Galati. Lt. Papazal C-ta. Balcescu 11 5863. str. Petrescu Elena. Dionisie Lupu 57 5890. str. Baicoianu 2-4 5885. str. Patchedjieff Anos. Bucuresti. Biserica Amzei 27. Magurele Ilfov str. Bucuresti. Dacia 12. Pesearu Ion. str. Predeteanu C-tin. Bucuresti. Labirint 62 5879. Av. Aurel Vlaicu 154. Buzoianu 44. Popescu George. Puscariu Octavian. Procop. Bucuresti str. D-trescu 1 5872. Bucuresti. I. str. Bucuresti. C. Bucuresti. Scarlat V. 3 apartamente. Bucuresti. Campina str. str. Popescu Traian. str. 37 5861. Papazoglu 65 5889. Bucuresti str. 35 5888. Parvulescu Aurora. sos. str. 7 apartamente. Muzelor 1 5882. Pop Mircea. Salcamilor 19 5864. 6 apartamente. Aurel Vlaicu 35 5873. str. 1 apartament. 5 apartamente. Bucuresti str. Ion. Bucuresti str. 2 apartamente. Rosetti 17. Lirei 15. Marasesti 62. Bucuresti str. C. Piata Romana 5. 4 apartamente. 5 apartamente. Pulman Iancu. Bucuresti str. str. Leon Voda 11. Silvestru 20 5871. Bucuresti. 14 apartamente. Piata 11 Iunie 1 A 5862. Papadopol Ecaterina. Stirbei Voda 20 5884. 3 apartamente. Petrascu Ghenanici. str. Bucuresti str. An Petra Cretu 61. Popescu Victoria. Prislapianu Ana. Bitoliei 43. Al. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Pascu Gheorghe. Bucuresti Bd. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. str. Dumbrava Rosie 4. str. 8 apartamente. str. V. Penty Gheorghe. Trausanu. Aurel Vlaicu 68 5892. Peretianu Elisa. Frimu 19. Neculae Iorga 37. 4 apartamente. Bucuresti Intr. Col. Armeneasca 1 5866. G-ral Cristian Tell 21 5867. Bucuresti str. Oslo 4. Popescu Eliza. str. Sanatescu 31 5874. 2 apartamente. 10 apartamente. Argentina 50. Mihail Cornea 35 . 3 apartamente. Bucuresti. Popescu St. Pache 115 str. Petculescu Emil. str. Aleia Intr. str. 4 apartamente. Bucuresti. Lirei 113 5887. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Ion Frimu 35 5883.5860. str. N.

Independentei 61 5927. Bucuresti str. str. Lahovari 34 5925. 10 apartamente. str. Militari 19. Bucuresti str. Sahia 58. Bucuresti. Piata 11 Iunie 22. 3. Ioanid. Bucuresti. Pasat G. 1 apartament. Peteu Ion. 9 apartamente. Bucuresti. str. Sfintii Apostoli 22 5914. Carol Davila 111. str. str. 8 apartamente. Braila Bd. 5 apartamente. Intr. C. Popescu Ion. G-ral Praporgescu 17 5919. Bucuresti str. Sft. 10 apartamente. Popovici Ion. Transilvania 20 5901. Pandelescu Alexandrina. Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. 2 apartamente. calea Mosilor 227. Bucuresti str. 14 apartamente. Protopopescu Viorica. Popescu Neculae. str. Izvoreanu 17 5905. 4 apartamente. 8 apartamente. Slanic Prahova V. Lizeanu 23 5898. str. Polta Elena. str. Pirpes Gheorghe. 10 apartamente. Mihai Voda 15. str. Armeneasca 16 5916. str. Stirbei Voda 17. Nic. Bucuresti str. Petrini P. Bucuresti. 6 apartamente. 26. Bucuresti. Penescu Matei. 7 apartamente. calea 13 Septembrie 57 5924. Popa Aurel. 5 apartamente. 5 apartamente. Peteu T. 4 apartamente. Popescu Maria. Bucuresti str. 7 apartamente. str. Puica Gh. Bacau Cristoveanu 12 5923. Balcescu 16. Petre Elena. Intr. Stefan cel Mare 40 5900. Poenaru C-tin. 12 apartamente. Galati. str. Patrascu Petre. Bucuresti. Tismana 5. Bucuresti. Dionisie Lupu 55. Barbu Lautaru 45 5926. calea . Bucuresti str. Coasei 2-4 5902. Aurel Vlaicu 138 5921. Icoanei 3. Bucuresti Spl. Urali 5918. com. Maica Domnului 48 5899. Viorele 3-5. Rozalia. 6 apartamente. Popa Aurel. 8 apartamente. Pop I. Prodanof Cristea. Lamaitei 58 5903. Ioan. str. Icoanei 38 5904. 5 apartamente. Bucuresti str. Ecoului 8 5915. Bucuresti. 5922. Parcalabescu Ion. Petrescu Dr. Gheorghe. str. Bucuresti. 9 apartamente. Bd. Bucuresti calea Vacaresti 184 str. 3 apartamente.5894. Matasari 4 5906. 2B 5912. Bucuresti sos. Bucuresti. Alex. 10 apartamente. Vasile Roaita. Busolei 10 5895. str. Bucuresti str. Stirbei Voda 71. Bucuresti.. Pescam Elena. Ganarici 2A. Popescu Mihail. Tulcea Babadag 76 5911. Tomescu 9. Alecsandri 5910. 3 apartamente. str. Mihail Eminescu 54 5896. 10 apartamente. 9 apartamente. Suvenir 1. Praporgescu Maria. 3 apartamente. Peturca I. str. Petrascu St. 6 apartamente. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Precupeti Vechi 57 5907. Acvila 1. Bucuresti str. Dr. Ion. Bucuresti str. Bucuresti. Popescu Manole. Episcop Ghesarie 24. Bucuresti str. calea Calarasi 120 5913. Pedencov Nuti. Lt.. Popescu Pavel. Magurele 175 5908. Suvenir 10. Popa Arghir. Rozelor 19 5909. 10 apartamente. Bucuresti str. Radu dela Afumati 38 str. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 6 apartamente. Predescu Neculae. Maria Ghiculescu 39 5917. Elefterie 14. Bucuresti str. Popescu Ana. 20 apartamente. Petru.Constanta 5920.

str. Popescu Alexandru. 48 . Nicolae Filimon 107 5956. 3 apartamente. 9 apartamente. Carol Knappe 87. 4 apartamente. str. 5 apartamente. Popescu Steliana. Colentina str. 9 apartamente. 3 apartamente. Popovici Stelian. 8 apartamente. Sinaia. 3 apartamente. Cluj 2 5933. 10 apartamente. Bucuresti. Viitor 108 5943. Serg. Petrescu Ulpiu. Peppa Gheorghe. str. str. Popescu Alexandrina. Masina de Paine 132 5942. 5953. Bucuresti. Olteni 49 5939. sos. Pisaschi Gheorghe. Pantelimon 120 5935. str.Dorobanti 10 5928. str. Bucuresti. A. Cotroceni 4 5938. A. Gh. Bucuresti. Petru C-tin. Jdanov 18-47. Ciuc 5948. 222 com. jud. Bucuresti. Petrof Petre. str. Bucuresti str. str. Pop Traian. Maria Serghescu 18 5951. Vasile Lascar 171-173 5944. Tecuci. 11 apartamente. Colentina 84. Roaita 45. 6 apartamente. 9 apartamente. Popescu M. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti sos. Vasile. 5 apartamente. Icoanei 31. 5. Bucuresti str. Brezoianu 29 c. calea Grivitei 486 5955. Bucuresti Grad. Pascu Gheorghe. 220. Elena. str. str. Transilvania 42. 14 apartamente. V. Lazar 2 5950. Padureanu Neculae. 4 apartamente. str. str. str. Bucuresti str. Bucuresti. 10 apartamente. B-dul Marasesti 95 5946. Bucuresti. Cosbuc 25. Aurel Vlaicu 16 5941. A. 4 apartamente. sos. Bucuresti. str. Pecec Stefania. Popescu I. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Paun Marin. Logofat Tautu. Bucuresti str. Severin. Popescu Viorica. Bucuresti. Brezoianu 29. 3 apartamente. str. Curtea de Arges I. Dr. Bucuresti str. str. Petrescu Ioana. Pues Strul. 8 apartamente. Unirii 5957. Videle 48. 7 apartamente. Postolea Elisabeta. Pasalian Andronie. str. Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. Timisoara 36. prof. Cameliei 30 5937. Bucuresti. 12 apartamente. Vasile Paun 2. Bucuresti. A. Cuza Voda 5 5932. 3 apartamente. Pascu Valeriu. Abrud 127 5940. 6 apartamente. Soveja 77. str. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. Popescu I. Intr. str. Pentz Ecaterina. Pascanu Victoria. str. Orizontului 1. Craiova. Bucuresti. Olga Bancic 16. Bucuresti str. Stefan cel Mare 186. Jdanov 24. T. Ilie Pintilie 50 5952. Fainari 68 5954. Hagi Ghita 45. str. General Magheru 20. str. str. Popov 36 5931. Masina de Paine 134. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Popa N. Adrian 143 5958. Stefan cel Mare. Penciulescu Gheorghe. Argentina 26. str. Inisor 4 5949. Bucuresti str. 4 apartamente. 8 apartamente. Petrescu Sofia. 3 apartamente. Brandusa. Nastase Panfil 53. Ernest Djuvara 3. Papadimitriu Mihai. sos. Virgiliu 23-25 5936. Eliade Radulescu 10 5929. Batistei 5 5930. Bucuresti str. Lacul Rosu. 5945. Bucuresti str. str. Petrescu Stefan. Gramont 22 5947. Ioan. 14 apartamente. Gh. Bucuresti str. Babes 1. Buzau Filimon Sarbu 56. Popescu Teodora.

Parang 10 5970. Bucuresti. Bucuresti.5959. V. Bucuresti. 19 apartamente. Bucuresti. str. str. Badea Cartan 42 5980. Bucuresti. Panduri 27 5981. Pelinghian A. Cobalcescu 2 5965. Profira. Bucuresti. sos. Felix 39 5989. Eminescu 155. 4 apartamente. Kogalniceanu 5971. Alex. calea Serban Voda 244 5985. calea Victoriei 193. Alex. 3 apartamente. str. Toamnei 17. calea Alexandriei 57. Dimitrie Orbescu 8 5969. Lizeanu 5 5979. Bucuresti. 6 apartamente. Juvara 26 5966. Bucuresti. str. I. Popa Elisabeta. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 5988. Bucuresti. Bucuresti. Gabroveni 9. 5963. str. Titulescu 67.. str. str. 18 apartamente. 3 apartamente. str. 6 Martie 6. Popescu Elena. str. str. 23 apartamente. Viitor 194 5990. 33 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Paraschivescu Niculina. Sft. sos. Gral. sos. 15 apartamente. Petroianu Teodora. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Precupetii Vechi 9 5973. Intr. Pantelimon Ion. str. 5991. str. sos. Dr. Maica Domnului 2 5987. Alex. Nou 17 . Popa A. Palade Margareta. str. Ciresului 35 5976. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Ilie Pintilie 18. Socec 10. str. Duca 7. Bucuresti. str. Paris 37. 6 apartamente. str. Bucuresti. Teiul Doamnei 11 5974. G. 16 apartamente. Paunescu Aurel. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Calea Vacaresti 285. 5964. Bucuresti. Colentina 157 5977. Bucuresti. 7 apartamente. calea Plevnei 42. Papadimitriu Mihai. Panaitescu Luiza. 6 apartamente. Primade Anton. Paraianu Natalia. 4 apartamente. Wilson 15 5992. Popescu Luxita. Petrescu Zaharia. Sinaia. Floreasca 3 bis. Bucuresti. str. Dr. str. Popescu Constantin. Stirbei Voda 16 5960. Unirii 84 5967. Popescu Maria. str. Bd. Popa Soare 44. N. Popovici Cezar. Petrescu C. str. calea Victoriei 101. str. Dr. prel. str. str. Popescu Filofteia. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Xenopol 3. str. Dragos Voda 20 5975. Chindia 9. Popa Dumitru. Amzei 30. Herescu Nasturel 10. Popovici Traian. G. sos. str. Bucuresti. M. Popescu Candid. Bucuresti. Lahovary 23. Eremia. Bucuresti. Bucuresti. Popescu Constantin. Domnesti. str. 4 apartamente. Popescu Aurel. 3 apartamente. Bucuresti. Eugen Botez 40 5972. Gh. Bis. 5986. 3 apartamente. Bucuresti. Pop Alexandrina. 4 apartamente. 13 Septembrie 70 5962. str. Pisone Maria. str. str. Agriselor 4. Duca 1. Bucuresti. S. Popov 89 5982. Spl. Popescu Emilian. Papacristea Ioan. 15 apartamente. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Plesia Florica. 3 apartamente. Karl Marx 39. Bucuresti. Aurora 18. 5 apartamente. Papastoianu Ion. I. str. Mantuleasa 22. 4 apartamente. str. Cuza 22 5961. General Anghelescu 165. Elena. Bucuresti. Craiova. Pavelescu Valentin. 5984. 6 apartamente. Bucuresti. Popescu L. str. Popescu Dumitru. Bucuresti. str. Severin 16 5968. str. Baratiei 37 5983. Tunarilor 17 5978.

Ada Marinescu 15 6022. 23 apartamente. Pissiote Anastasiu. sos. Miorita. calea Plevnei 20-22. V. str. Popescu Maria. 7 apartamente. Duca 6019. Concordiei 2. 22. Bucuresti. Petre Iosif. Dr. Toamnei 80. Popescu N. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Brezoianu 27 6013. str. str. 6 apartamente. Londra 31. calea Grivitei 157. 9 apartamente. sos. Bucuresti. I.5993. 30 Decembrie 30. Leonida 23. str. Petriman Nicolae. Constanta. 6 Martie 18 6020. str. Sergiu 34. Batiste 35. Caragea Voda 19. Mihai Bravu 3. fosta Regele Albert 37. str. 26. 9 apartamente. 19 apartamente. Petculescu Romulus. Maior Campeanu 6. Bd. 5997. Maria. Bucuresti. 12 apartamente. Paulescu Const. str. str. Sofia 6. Bucuresti. Plachide Maria. str. Tunari 76. V. Felix 31 6016. str. Bucuresti. N. str. 39. Neculcea 77 6009. str. sos. 6006. 159 6010. Bucuresti. 9 apartamente. . Bucuresti. Mironescu 17. str. str. 2 apartamente. str. str. str. str. calea Grivitei 238. 3 apartamente. 6 apartamente. Andy Ender 2. Dr. Papacostea Iosefina. Petrulian Ecaterina. str. 40. 4 apartamente. Labirint 103. str. Sft. 6004. calea Victoriei 112. 4. str. 6001. calea Dorobanti 178 6021. Grozavesti 30. Panaitescu Eduard. 2 apartamente. str. Republicii 37 5994. str. str. Panteli Ioan. 19 apartamente. Engels 10. str. Protopopescu Florica. 28 6007. Bucuresti. 6003. 10 apartamente. Papaiani Ioan. Mihail Cornea 24 6017. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Schitul Maicilor 8. str. Popa Soare 40. sos. Bucuresti. Paris 9 5996. str. str. Gen. Bacau. 26 apartamente. Nationala 72. Stirbei Voda 144 6008. G. 4 apartamente. Sperantei 33. Paraschivescu Ciuncu. str. Cumpatului 28. 6005. 7 apartamente. 6012. str. 6011. Munteanu 1. Bd. Anastasia Simu 4. str. str. Lister 11 6015. Bucuresti. I. Popovici Ioan. Petrescu Costin si Eliza. str. Barbu Delavrancea 41 5995. Petrulian Eufrosina. str. Oltenita. str. Popa Ion. Popescu N. Dr. Pascar. 7 apartamente. 6000. 14 apartamente. Dr. Roman 47 6023. str. Bucuresti. str. str. Paunescu C-tin. 7 apartamente. Ilarie Chendi 11. Bucuresti. de constructie. Budai Deleanu 3. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Brezoianu 51 6014. str. Popa Petre 28. Buzesti 38 Predeal. Bucuresti. soc. Iacob Negruzi 10. Protopopescu Sofia. 10 apartamente. Herescu 17. 11 apartamente. Popovici Teodor. Bucuresti. Vasile Conta 3-5. Bucuresti. Bucuresti. 6002. Elefterie 45 6018. Angelescu 112. Bucuresti. Bucuresti. G. Petrus Ioan. 10 apartamente. 9 apartamente. 9 apartamente. Clucerului 10. 5998... Duca 14. 3 apartamente. str. Predeal. Bd. str. Pop Traian. str. str. Bucuresti. Platareanu Irina. str. Popescu Vasilica. Alecsandri 38 5999. Bucuresti. str. Armeneasca 38. 5 apartamente. Sinaia. Cobalcescu 45. str. 3 apartamente. str. Popp U. Panncev Gheorghe. Piata Washington 2 bis. Paris 14 A. Iorga 51. Priboianu Mihai. Bucuresti.

6 apartamente. 6054. 4 apartamente. Bucuresti. str. Papadiamand C-tin. Vasile Mironiuc 13. Iliescu 11. Polona 106 6043. Pavel Cecilia. Paraschivescu C. Lapusneanu 24. Cometa 38 6057. Pampani Ioan. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Petru Maior 81. Uranus 51. Panaitescu C-ta. 6053. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. N. 5 apartamente. 6045. Bucuresti. Papacostea Rodica. str. Papagaga Victoria. str. Gr. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Neculcea 30. 6049. str. Bucovinei 21 6036. Parim T. str. Alexandrescu 81-83. Foisorului 15 6029..Despina Doamna 10 6024. Golescu 17. Bucuresti. str. Toma Masarik 3. str. Petroseanu C. str. Bucuresti. Pericle Prosse. str. str. Popescu Jana. Alex. Bucuresti. 4 apartamente. 32. Morilor 2. Petrescu Cornelia. Mantuleasa 15 6030. 7 apartamente. R. Popescu Dumitru. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 6060. 6058. 6047. Radu Voda 29 6039. Sahia 25. 6037. Popescu Elena. N. 6056. 4 apartamente. Emil Zola 4. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6052. Paraschivescu Leon. Popa Rusu 20 6033. str. 7 apartamente. str. Bd. Pruteanu Elena. Panaitescu Sergiu. Popescu Cecilia. Pori Ana. P. Gr. Petofi 25 6051. Teodor Iliescu 73 6040. Baritiu 31.. 7 apartamente. 4 apartamente. R. Ploiesti. 3 apartamente. str. Patronic Pavel. 3 apartamente. 6028. Bucuresti. Bucuresti. 6046. si Rodica. Petrescu Ioan. Bucuresti. Maior Sontu 5. Valcea. Bucuresti. str. str. str. str. str. Cluj 72. Dr. Bucuresti. Sahia 58. 7 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. 6031. 7 apartamente. str. 6041. Mihai Bravu 41. 6055. Bucuresti. Al. 4 apartamente. Wilson 11. 13 Decembrie 4. Cosbuc 41 6032. 6 apartamente. Preotu I. Petrescu C-tin. Alex. Petrescu Radu. Aurel Vlaicu 99 6025. 5 apartamente. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. 34. Galati. 7 apartamente. Bucuresti. Pop Valeriu. Petoffi 25. Paraschivescu Stela. 4 apartamente. Bd. Bucuresti. str. Pavel Corneliu si Aurel. Polizu 4. Bucuresti. str. str. Petrescu Maria. Av. Pietatii 23 6042. Masarik 21. Paunescu Barbu. Iorga 51 6026. 4 apartamente. str. 6048. Filofteia. str. 4 apartamente. str. 6044. Petrescu Victoria. str. Bucuresti. str. si Germianu Popescu. str. Popescu M. Pangrate O. Calomfirescu 11. D. Av. Petrescu Maria. str. str. Pantazi Alexandrina. Sofia 20. 6059. Plotogea Elena. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Salcamilor 21-23 6034. str. Londra 48. 6 apartamente. Prunescu Natalia. Eroului 19. Valcea. Pantor Sofia. 6027. str. 3 apartamente. Alexandrescu 88 . Gh. Bucuresti. calea Victoriei 25. Istrate 4. Bucuresti. Bucuresti. calea Grivitei 42. 4 apartamente. 6050. str. Carmen. Ghica 69 6035. str. 1 Mai 18. Intr. 4 apartamente. Al. str. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. Gh. Visarion 10 6038. str.

Sperantei 168. str. Orero 22 A 6074. str. Bucuresti. 9 apartamente. Sborului 10. 6 apartamente. Bucuresti. Olari 14. 6080. Procopie Dumitrescu 9. str. Baldovin Parcalabu 7. str. Cuza Voda 20. Negru Voda 19. Bucuresti. 5 apartamente. str. Parthenie Gh. Ecoului 3. Raspantiei 12. 6062. Petrescu Constantin. 4 apartamente. Mavrogheni 13. 2 apartamente. Bucuresti. 6065. Popa Bucur. 6087. calea Codrului 6. calea Dorobanti 27 6073. Bucuresti. calea Victoriei 10. 30 Decembrie 92. Halelor 39. Bucuresti. Bucuresti. 6079. str. 7 apartamente. Bucuresti. 27 apartamente. str. Salvator 8. Petrescu Mihail. 6085. Rignault 9. str. Pana Ion si Ecaterina. Bd. 6089. str. Procopovici Florea. I. Petcu Stefan. Bucuresti. 6 apartamente. str. Parfumului 45. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Procopiu Elena. Plesoianu Elena. 6091. 9 apartamente. Pantazi C-tin. str. Bucuresti. 18 . Sinaia. 5 apartamente. str. str. 1 apartament. Bucuresti. Bucuresti. str. Intr. 7 apartamente. Petcu I. 6072. Ion. 3 apartamente. Toamnei 117. Bucuresti. 6090. 6084. Peisik Sura. Panteli H. 16 apartamente. Virgil. Pospaescu Gheorghe. 3 apartamente. Ionescu Gion 17. str. 4 apartamente. Bucuresti. Popescu I. Posamentirev Iosif. str. calea Vacaresti 135. str. calea Mosilor 170. Vasile. 6082. str. Prodanof Vasile.6061. 6066. 2 apartamente. str. Elena. Bucuresti. 6078. 7 apartamente. Vulturi 130 6068. 6 Martie 95 a. str. Abrud 47. Intr. Bucuresti. Ciru Iliescu 4. 6077. Pitaru Zindel. Lt. Spiru Gheorghiu 14.. Bucuresti. Hristo Botev 28. Bucuresti. 6067. Popa D-tru Ana. calea Grivitei 212. Popa Octavian. Papini Veturia. Rignault 6. Coltei 16 6092. 6093. Intr. Siret 24. 5 apartamente. Constantina Tudor si Maria Petrescu. str. 4 apartamente. 6069. str. Avrig 73. 3 apartamente. Petre Nicolae. str. Bucuresti. Bucuresti. Asachi 7. str. str. Pursanescu Lucia. Margelelor 5. Tolbukin 114. str. Bd. 6071. Bucuresti. Dr. Penculescu D. Plastura Virgil. Popescu Suzana. 6086. Bucuresti. 6070. Bucuresti. Popescu C-tin. str. Vulturi 27. 6076. Bucuresti. 30 6083. Patrascanu Vasile. Cosbuc str. Corneliu Botez 1. 6088. 28 apartamente. Avrig 98 6063. calea Vacaresti 46. Trinitatii 21. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 102. 5 apartamente. Zlatescu 16 A. 6064. str. 2 apartamente. 6075. Bucuresti. str. 6081. Pavelescu Valeria. calea 13 Septembrie 59. Bd. Pascal 9. 4 apartamente. Col. 11 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Petrescu Stan si most. 7 apartamente. Popescu N-lae. Bucuresti. Polac Jeanine. 6 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Postelnicu Elena. 6094. Sandu Aldea 24. Pascu Maria.

calea Grivitei 301. 6115. 19 apartamente. str. 1 Mai 20. str. str. 6098. Poenaru Nicolae. Pop Nicolae si Clarin. Bucuresti. str. 6106. prel. Bucuresti. Maior Campeanu 31. Bucuresti. Bd. str. str. Popescu Mariea. Penescu C. 10. Maica Domnului 37. Pfennings Berta. 6103. Clabucetului 47. 7 apartamente. Duca 24. si Ortansa. str. 6099. Staicovici 3. Proltidi Dimitrie. Felix 66 6112. 6126. Poenaru N. 4 apartamente. Stefan. 86. Bucuresti. Bd. 2 apartamente. Oanica. 11 apartamente. 6119. 6123. str. Bucuresti. 10 A 6124. Bucuresti. Bucuresti. Brasov. Fros.. 6117. Turda 95. Cavafii Vechi 1 A . 14. 6 apartamente. Buziasi. 6109. Bucuresti. Pruteanu H. str. Popescu Petre. Republicii 78. Bucuresti. 6120. str. Pitulescu Gh. 6097. Elena. Bucuresti. Pavelescu Quintilian. Bucuresti. 6113. Oct. str. str. Avrig 15 6095. calea Grivitei 142. str. Luterana 21. Foisorului 74.. 12 apartamente. 6121. 10 apartamente. str. 6125. si Asimeta. Pastoleu N. Dr. 5 apartamente. str. Bucuresti. Biserica Romaneasca 24. str. Sapientei 1 a . Bd. 4. Bucuresti. 6 apartamente. str. Sf-tii Apostoli. Prossa Virgil. Popescu Virgiliu. 4 apartamente. 8 apartamente. Uranus 26. Stirbei Voda 166. Sarmisegetuza 3. Bucuresti. Intr. Mantuleasa 36. C. 6118. Bucuresti.apartamente. 1 Mai 1. Giulesti 76. Petrescu D. str.1 B 6105. 47. Stirbei Voda 38. str. Sorandi 13. 8 apartamente. 6116. D. Pucioasa. Pana A. str. Bd. Popa Augustin. Gheorghe. str. Sabinelor 46. 4 apartamente. Paraschivescu Iulian si Marica. Bucuresti. 6114. Principala 5. Pscpilinschi D. 9 apartamente. Platoreanu Vasile. str. str. 1 Mai 278. Bucuresti. 1 Mai 28. str. Bancii 5. Bucuresti. Bd. Bd. Bul. Panea Elena. Petru Maior 71. Bd. 6 apartamente. Mircea Voda 42 6100. Bucuresti. 18 apartamente. Perjea Aneta. 6122. str. str. calea 13 Septembrie 61-63 6101. Podarescu I.. str. 6102. Bucurestii-Noi 112. Poenaru Simona. str. Bucuresti. Mihail Cornea 65 6111. Panaitescu M. 6110. Bucuresti. Bd. 8 apartamente. Arad. Bucuresti. Bd. 11 apartamente. 11 apartamente. Bd. Pastiea Sabina. 14 apartamente. str. Popescu Alexandrina. Marcovici 9. str. 13 apartamente. Plantelor 70. Bucuresti. Bucuresti. Nae. 6096. Panea D. calea Rahovei 124. 6104. Duca 24. Bucuresti. Popescu Manta Gheorghe. Duca 2. Sogna 4. 9 apartamente. Bucuresti. 70. Radauti 13. Bucuresti. str. Grigore Manolescu 27. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Pandrea Ecaterina. 10 apartamente. Cornel. Duca 2. str. Duca 24. 8 apartamente. 6107. 7 apartamente. Popescu Gh. str. 17 apartamente. Stefan. 3 apartamente. Popescu Tudor si Ecaterina. Penescu Eugenia si Mihail. Racovita 1. Petcu Maior 91. Bucuresti. Dr. 6108. Cuza. Bucuresti. Armeneasca 45. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 5 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. 72 6127. Bucuresti.

str. str. 3 apartamente. Petrescu Ion si Sofica. Petrescu Puican Marioara. str. 2 apartamente. 6150. Frumoasa 46. 6151. Prisacariu Nicolae. Bucuresti. Puis Gh. 6149. Grigore Taranu 7 6145. str. Bucuresti. 11 apartamente. Stirbei Voda 95. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Popescu Constantin. Bucuresti. 14 apartamente. Sf. Psihoda Luiza. str. Panoiu N. str. str. Virgiliu 33. Papanagi Emil George. 6 apartamente. Parisianu M. Iacob Negruzi 47. Bucuresti. Pilat C-tin si Cornelia. Petre. str. 3 apartamente. Popovici Constanta. Ernest Djuvara 8 a 6140. 6130. str. str. 4 apartamente. 6152. 6129. Bucuresti. I. str. str. 4 apartamente. str. Ecoului 4. 97. Acvila 16-18 6154. str. str. str. Pastica Constantin. Turda 213 6141. Petroianu Gh. 6158. 6 apartamente. Bucuresti. Constantin 8. 6148. str. Bucuresti. 4 apartamente. Salina. Popa Tatu 48 6142. Florica. Isvoare 138. Balcescu 209 6134.. Maria. Uranus 9. str. 6143. str. Stirbei Voda 117. Lister 3. 4 apartamente. Pascu Iosif. 6138. str.. 6 apartamente. Ioan. si Florica. Petrescu Petre si Victoria. Sf. I. str. 5 apartamente. str. 5 apartamente. calea 13 Septembrie 29. Bucuresti. 4 apartamente. 6139. Frumoasa 12. Bucuresti str. str. Sebastian 10 6156. 3 apartamente. 3 apartamente. General Anghelescu 49. Bucuresti. Victoria. 6153. 49 6144. Macedonia 23. 3 apartamente. Bd. Bucuresti. str. str. Enachita Vacarescu 19. Lister 44 B 6155. str. str. Petrescu Gh. str. 2 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. Cazarmii 53. Constanta. Pocnareanu Alex. str. Pelmus Lidia. str. str. Sebastian 5. 2 apartamente. Bucuresti. Caporal Musat 31. Bucuresti. Bucuresti. str. Targoviste. Bucuresti. Pardicea St. Rozelor 13. Bucuresti. 6136. Popa Tatu 53 6131. str. Cuza 103 6147. 4 apartamente. Spl. Dr. Virgil Plesoianu 77. Bucuresti. Peretz Titu Ela. Elena 1. Dr. 6133. Bucuresti. 6135. Bucuresti. str. 6157. Cotroceni 6 6132. 4 apartamente. Bucuresti. Stefan. Bd. Gr. 5 apartamente. Petrescu Lucretia. calea Rahovei 325. Patrichi Elena. 5 apartamente. Popa Tatu 78. 5 apartamente. . V. Popescu A. str. aleea Parfumului 16. Piesoianu C. V. 6 apartamente. Bucuresti. Alecsandri 40. 3 apartamente. Busteni str. Locusteanu 2. str. Bolintineanu 5. Bucuresti. 7 apartamente. Popescu C-tin si Georgeta. Bucuresti. Independentei 11. Polii Eva. Voevozi 37. Sevastopol 30. N.6128. Provila Margareta. Popescu P. Turda 190. Pavla Nicolae. Poenaru Ion. Bucuresti. 6160. Elena. Ploiesti. Manolescu 31. str. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Virgiliu. Cuza 19. Petrescu P. str. 6137. Iacob Negruzi 25. Aurel Vlaicu 39. Bucuresti. Berzei 35. Patrascu C. Stalin 66. str. Buzesti 20. Caransebes 13. Bucuresti. Predeal. Dr. Bucuresti. Pasteur 38. Bucuresti. Sebastian 36. 6146. 6159. Popazian Arminec. str. Bucuresti. 4 apartamente.

Troiu. Tolbuchin 98. Petrescu Aretia. str. 5 apartamente. 6179. str. Bucuresti. Vasile Lascar 183. str. Bucuresti. Bucuresti. Orzari 24. Poenaru Inana Maria. Duca 24. 6173. str. Bucuresti. str. 16 apartamente. str. Bucuresti. Antim 42 6166. str. 6183. Mamaia. Preda Dumitru. 6171. Popescu Gh. str. 6190. Possa Natalia. Bucuresti. Odobescu 15. Pascu Neculai. str. Republicii 86. Aristinelor 29. Sachelarie Visarion 47. Bucuresti. 6162. Vespasian 18. str. 3 apartamente. Petculescu Nicolae. Toma. str. Rares Voda 13. Petrescu Gh. 9 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 6186. Cavafii Vechi 3. 6163. 24 apartamente. str. Popescu Teodora. Mihaileanu I. 6 apartamente. Bucuresti. 6195. Cosbuc 83-84. Gabroveni 22. Bucuresti. 27 apartamente. C. Bd. Bucuresti. 15 apartamente. Popa Lazar 21. calea 13 Septembrie 41-43. str. Bolintineanu 7. Popovici Maria. Bucuresti. str. Bucuresti. 11 Iunie 55. Ciresului 1. str. Psaltidi Efteripi. Bucuresti. str. 5 apartamente. Paraschiv Stefan. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Scaune 4. Avram Iancu 28. I. str. str. 6 apartamente. 6187. 6 Martie 41. Bucuresti. str.6161. Protopopescu Dumitru. Bucuresti. 4 apartamente. 28 apartamente. Podaru D. Alex. 6191. General Ipatescu 12. Bd. Gh. 6165. Zoe Grand 43. str. Bucuresti. Pasteur 1. Bucuresti. Brutus 10-12 6168. Petrescu Pascal. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6172. 3 apartamente. 4 apartamente. Paciurea Ion si Elena. 6175. Popescu Marin. Fundeni 6. Lisabona 8. Bucuresti. 6174. Pantof Fotache. Bucuresti. 6180. Bucuresti. aleea Pretorian 16. 13 apartamente. str. 14 apartamente. 6169. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Bucuresti. 4 apartamente. Porlignos D. Dr. Bucuresti. calea Mosilor 306. Bucuresti. Piata C. 9 apartamente. Gutemberg 13-15. sos. Nicolae Clinciu 15. Pachiseanu Zenovie. Parvulescu Stanciu. str. Intrarea Pop de Basesti 1. str. 6182. 6 apartamente. str. vila Luceafarul. 6185. 6193. str. Popescu C-tin. Zoe Grand 27 6170. Pasteur 4. 2 apartamente. si Elena. Rizeanu. Hristo Botev 6. Popescu Eugenia. Bd. 6181. Popa Vasile. Bucuresti. Penciu Ion si Sofia. str. 9 apartamente. Bd. Stirbei Voda 130. 6176. 8 apartamente. Mogosoaia. Simion Barnutiu 15. str. 8 apartamente. Passini Giovani. Amiral Murgescu 9. Pop Dragos. Sf. Bucuresti. str. St. Prochaska Emil si Florica. Niculcea 49. 4 apartamente. str. Palade Providentia. 8 apartamente. si Elena. Caraiman 90. A. 6178. Rosetti 3. 6167. 16 apartamente. Petrescu Stelian. 6192. Ploiesti str. Petrosincu Nicolae. Felix 66. Patraulea Gh. Coltei 11. . 5 apartamente. 6177. 5 apartamente. 7 apartamente. Pascu Alexandrina. 3 apartamente. 8 6194. Motar. Bucuresti. str. str. 6184. Bucuresti. 30 Decembrie 57. Bucuresti. str. Traian 51 6188. Bd. Dimitrov 101 6189. Panait Andrei.

calea Plevnei 66. Rahovei 377. 7 apartamente. str. 6215. 6197. 11 apartamente. str. Bucuresti. Popa Ion. str. Pancher Bernard. str. 66 6200. Bul. 27 apartamente. Bucuresti. Popescu Ortansa. Bucovina 35 6198. Diaconescu. 12 apartamente. 8. Panaitopol Gheorghe. 13 apartamente. 7 apartamente. Nic. 6210. de Spirt 10-12. str. calea Mosilor 181. Barlei 6221. Rahovei 234. 11 apartamente. 17 apartamente. Popovici Ion si Elena. str. str. str. 24. str. Episcop Radu 57. 11 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Bd. 3 apartamente. Papacristea Lambru. str. Iosif Niculescu 31. 7 apartamente. sos. 4 apartamente. Bucuresti cal. 29 apartamente.. General Dragalina 1. 6204. Stan Poetas 58. 1848 nr. Geniului 46. str. 15o. 6202. Calarasi 268. str. 6 apartamente. 10 Mese 2. Prugovschi Eduard. Grivitei 161 6220. Bd. Popescu Nicolae. 20 apartamente. 6222. Bucuresti. Putul cu Apa Rece 2 6213. Bucuresti. Putul cu Apa Rece 5. Fontariei 6 6217. 14 apartamente. 21 apartamente. Frimu 25 6206. str. Columb 1. Bucuresti. str. cal. str. Perlman Iancu. Piatkovschi Fred. Papadopol. str. Balcescu 24.6196. Bd. Hagiului 8. Valeriu Braniste 64. Popa Nan 2. cal. cal. Matache Dobrescu 3. most. Avram Iancu 28. Ion Maiorescu 40. 10 apartamente. Orascu 18. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1 Mai 82. Bucuresti. Piepteanu Lucretia. str. Bul. Parvulescu Grigore. Dimitrov 87. Bucuresti. Bucuresti. str. Nicolae Iorga 32. Pantecan Marin. Floreasca 150. Panaitescu Vasile. Luigi Cazavilan 15 6209. Furnica 13 Campulung Muscel str. str. Matasari 7. Dimitrov 30. Bucuresti. 7 apartamente. 26 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Pandele Gh. Bd. sos. Bucuresti. Padureanu M. Bucuresti. Oborul Nou 1. 6201. str. Bul. G. Stockholm 4 6199. Popelian Melina. Ion Macovescu 40 6207. 10 apartamente. Paun Teodor. Bucuresti. I. 9 apartamente. str. Sborului 5 . str. Paris 47. calea Mosilor 228. Podeanu Dumitru si N. Porumbacu 23. Petrescu Valeriu. Panly Alexandrina. Mihai Voda 57. 6225. Bucuresti. cal. str. calea Mosilor 291. Eforie Vila Zefirul 1. Procopiu Irina. Bucuresti. str. 18 apartamente. Dacia 11 6223. Bucuresti. Bucuresti. Bul. Republicii 86. Bucuresti cal. sos. str. Bucuresti. Bucuresti. Episcopul Radu 32 si 60 6216. 6203. Gh. Predoleanu Leontina. Paunescu Ion. Londra 33. 3 apartamente. Bd. Intr. Proger Margareta. C. str. 279. Bucuresti. 4 apartamente. Panduri 30 6211. str. 12 apartamente. Petrut Mircea. 6219. Prahoveanu D-tru. Alex. Aurora 4. Pronescu Eugenia. Mihai Bravu 24. Dimitrov 130. 16 apartamente. Bucuresti str. 6214. Fabr. Sinaia. G. Popa Nan 40 6212. 26 apartamente. Bucuresti. str. Plevnei 5. 6205. si Popovici Gh. Coltei 25. 10 apartamente. Petrescu Vasile. 6208. 3 apartamente. Serban Voda 18 6218. Predoleanu Eftimie. Dimitrov 137 6224. str. Bucuresti.

Avrig 6 6244. 6253. Bruxelles 11 bis. Bucuresti. Bucuresti cal. Mihai Voda 14. Popescu Ioachim. 9 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 6235. Bucuresti. 6238. General Marasescu 30 6237. Pasa Ion. Calonfirescu 9 6257. str. Bucuresti str. Maiorescu 7. Afrodita. str. 6228. 6240. str. str. cal. 27 6241. Mihai Voda 13 6248. 5 apartamente. Bucuresti. Sf. Dimitrov 131. Orzari 41 6258. Bucuresti cal. Pirosca Anastasia. Pavelescu Kathe. 6 apartamente. Pascal Alfred. Bucuresti str. Petrescu Lija. Foisorului 11. Calarasi 47 6230. Popescu Vladimir. str. Bucuresti str. Stefan 21. 7 apartamente.6226. cal. . Petrof Constanta. cal. 4 apartamente. Bucuresti. Victoriei 77. 20 apartamente. Bucuresti. 25 6231. Mosilor 39 si 34. 6255. str. Fecioarei 9. Sinaia str. Bucuresti. Mosilor 268 6242. 6250. Bucuresti str. str. str. str. 3. 6246. 6260. Bucuresti. calea Mosilor 123 6251. Popescu A. str. 1848 nr. Bucuresti Intr. Bucuresti. 2 apartamente. Pictor Luchian 20. Postolea V. 6249. 12 apartamente. Bucuresti str. str. 11 apartamente. Calarasi 291. Sincai 14 6233. str. Panu Traian. Bucuresti str. Pictor Luchian 19 6247. 7 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. Pandrea F. 11 apartamente. Bucuresti. Polizu prin Polizu Rene. Vasile. str. Petrescu Gheorghe. Postolia N. Bucuresti str. 6 apartamente. 7 apartamente. Chiristigii 30 6227. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti str. Genova 3. Bucuresti. Tepes Voda 146 6234. Popa Nan 68. 10 apartamente. Bucuresti. Lucaci 71. Peciu Margareta. Bucuresti. 8 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti str. Sevastopol 30. 5 apartamente. Maiorescu 7.. Armeneasca 43 6252. 6 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Rahovei 218. I. Pop Elisabeta. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. M. 16 apartamente. Popescu Marin si Aneta. Paris 18 6259. 6229. cal. Kogalniceanu 34. Petrovici Lazar. Emil Pangrati 18. Petrescu Oprea. Bucuresti str. Intr. 6254. 20 apartamente. Giurgiu. Alex Moruzi Voevod 13 6239. Preda Gheorghe. str. 12 apartamente. str. Maresal Tolbukin 130. Bul. Bucuresti. 4 apartamente. Popovici Decebal. Sahia 59. Clucerului 23. Bucuresti str. 5 6232. Paraschivescu Alex. Postelnician Ion. Postea Z. Popovici Grigore. si Anastasia. str. Parsechian Bogdanov. 2 apartamente. Bul. 3 apartamente. Bul. I. str. 6236. Bitolia 31 6256. Ion Maiorescu 59. Popescu Eufrosina. Remus 10. Trifoi 24. Plantelor 35. Polak Buta. Schitu Maicilor nr. 3 apartamente. Popescu Olga. Bucuresti. 6243. Ing. Elena. Mantuleasa 19. Gh. Olga. 3 apartamente. str. Petrut Alexandrina. Viitorului 185 6245. Elisabeta si Podler Maria. Predescu Evdochia. Popescu Maria. 4 apartamente. str. Papaiani Nicolae. Petrescu P. 9 apartamente. Aurel Vlaicu 34. str. Bucuresti. Alex.

str. Bucuresti. Bucuresti. Cezar Boliac 41 6272. 2 apartamente. Popovici Eugenia.Eforie 6266. 4 apartamente. Vulturilor 131 6277. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bartoc Bela 2 6291. 5 apartamente. Bucuresti. Bul. 6 apartamente. Intrarea Antim 8 6270. 11 apartamente. Bunatatea Samariteana 6 6273. Agricultori 128 6290. Puricescu Alexandru. Bucuresti. str. Bucuresti. Parvulescu Zoe. Ion Nou 24. Petrescu Tanase. Prie Ion. Patac N. Dacia 9 6267. N. Bucuresti. str. Bucuresti. 11 apartamente. Conta 3-5 6265. Dudesti 154 6275.6261. Bozianu 3.. 5 apartamente. Bucuresti str. Preutescu Octavian. Bucuresti. Mircea 59. Petrescu Mircea. 6 apartamente. G-ral Marasescu 24. 4 apartamente. Pretureanu Ana. Clucerului 7 6287. Bucuresti. Smardan. str. Popescu Paulina. Alex. str. Popescu Aurel si Virginia. cal. str. Popescu Iulia. Paraschivescu Traian. Bucuresti. Bucuresti. V. Popovici Octavian. str. Pavlov 16 6279. Pavlide Victoria. Sft. Bucuresti. str. Tunari 64 6282. Polona 38. str. Gherase 52 6276. str. . str. Bucuresti. Mosilor 198. Isvor 113 6271. str. str. str. Petrescu. Petrescu Andrei. calea Victoriei 214 Ploiesti. Bucuresti. str. Zefirului 19 6296. Tepes Voda 72 6292. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Petrof Gheorghe. Bucuresti. 3 apartamente. Frunzei 15 6289. cal. Papazian Siranus. Maria Rosetti 55 6262. 8 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Ritoride 11 6263. 8 apartamente. Vaselor 14 6294. Plantelor 60 6274. Av. Pungulescu Stelian si Eugenia. 64 6284. Popovici N. Ponoiu Ana. 6 apartamente. str. str. 6280. Bucuresti. 6264. Bucuresti. Bucuresti str. Caragea Voda 4. Calimachi 33. 4 apartamente. Petrescu Eleonora. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Protopopescu Ecaterina. Bdul Dimitrov 8 6297. Iorga 15. Romana 28. Bucuresti. Bucuresti. str. Florilor 1 6293. si N. Pana A. str. Av. str. 3 apartamente. Austrului 29. Marin. Papanian Alex. Agricultori 38 6268. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Popisteanu Stefania. 2 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. 6 apartamente. 5. Pocu Gheorghe. str. Constanta Vila Verde . str. Podgoreanu Marcu. str. str. str. Bucuresti. 12 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Morilor 246 6281. Polizu Coleta. 5 apartamente. 4 apartamente. I. 5 apartamente. Bucuresti. Galati. Popescu Teodor. Cornescu 40. str. str. str. sos. Pauker Leon si Bianca. str. str. Bucuresti. Scoala 6286. Bucuresti. Bitolia 63 6269. Fuica Vasile 42. Petre Spiridon. Bucuresti. Constanta. Constantinescu 3. Popescu Isachia. Papaiani Temistocle. 3 apartamente. Pavelescu Lucretia. str. Avrig 61 6285. 6 apartamente. Cristina. 5 apartamente. 5 apartamente. Traian 62 6278. str. str. str. Pomponea Elena. 4. Bucuresti. Bucuresti. Postelnicu 10. Petre Cretu 3 6283. Passat Muller si Carolina. Bucuresti. Filipescu 61. Sahia 40. Nic. 4 apartamente. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. G-ral Stan Poetas 8 6295. Turturele 26 6288.

B-dul 1848 nr. Piata Alex. Petrovici Ioana. Petrescu Nicolae. 8 apartamente. Elena. 3 apartamente. 6 apartamente.. Petrescu Const. Smardan 18. Mosilor 13. Pasteria Valeria. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. str. 5 apartamente. Demetriad 13. Bucuresti str. Despot Voda 10 6327. Maria. 6 apartamente. Petrescu C. 3 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Parvulescu Aurelia. Pletescu Vasile si Maria. 3 apartamente. V. Lizeanu 34 6322. Petre Cretu 1 6316. Campulung str. str. Ciprian Porumbescu 8 6319. Bucuresti str. 3 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. Paunescu N. Pasareanu Vasile. Perepeanu Elena. Avram Zenovie 3 6304. 2 apartamente. Bucuresti. str. Zefirului 8 6299. Bucuresti str. Lahovari 5 A 6306. 3 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. Pall Maria Ponizel. V. str. Av. Filiti 8 6318. Polghroniad Maria. Cobalcescu 19 6307. Bucuresti. B-dul Tolbuchin 77 6301. Atena 5. 6 apartamente.Despot Voda 8 6298. Aprodul Purice 9 6334. Bucuresti str. Alecsandri 3 6312. 5 apartamente. Bucuresti. Stroescu 36 6326. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 6 apartamente. Leonida 33 6329. Petrescu Gheorghe. Bucuresti. Peltzer Malvina. Alex Donici 7. Popescu Iulia. Plesoianu Maria. Cavafi Vechi 6 6321. Popovici Mihai. 3 apartamente. Bucuresti. Popovici Sofia. Popescu Elena. Negru Voda 262 6314. 7 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti. Vasile Conta 79 6330. 5 apartamente. Bucuresti str. Vladescu 45 A 6323. 2 apartamente. Elena. 3 apartamente. Potlogeanu Sevastia. Bucuresti str. Serdarului 5 6309. Bucuresti str. Plesoianu Lucia. 4 apartamente. Pantazi Const. Stalin 7 6336. 7 apartamente. Petrescu Nicolae. Sft. Pelinescu Ioan. Popa Savu 5 A 6332. Bucuresti str. Posmantirer Gh. Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Popescu Emilia. Orero 18 6333. Bucuresti str. sos. Petrescu Ana. Stefania. Bucuresti str. 4 apartamente. Uranus 76 6310. cal. 2 apartamente. Bucuresti. Barbu Vacarescu 15. V. Ion. Colentina 10. Furnica 24. Papagheorghiu Teodor. Floreasca 11 6308. str. Parcalabescu C-tin. Bucuresti str. 4 apartamente. Arionoaei 29 6313. Apostoli 8 6320. Protopescu Emil. Popovici Sofia. Bucuresti. Bucuresti str. Brezoianu 6 si 7 6311. Bucuresti.Prahova 6325. str. col. Parvulescu Ileana. Parvulescu Margareta. 22 6305. Bucuresti str. Momuleanu 16 6335. Bucuresti. Gh. Popovici Dumitru. Bucuresti. Fuica Vasile 16 6324. B-dul G-ral Marasescu 8 6302. 5 apartamente. Popovici Eugen. Bucuresti str. Preda I. 5 apartamente. 6300. si Elena. 4 apartamente. Craiova str. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Parvulescu N. . Poiana Tapului . str. Bucuresti str. Ion Maiorescu 9 6303. Maica Domnului 1 6317. Pixanu M. Petculescu Ion. Lizeanu 39 6328. Popa Savu 5 A 6331. Generalissimul I. Bucuresti. 3 apartamente. Sc. str. str. 2 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti str. str. str. str. str. Luterana 1 si 3 A Sinaia. 10 apartamente.

. Cutitul de Argint 13-17. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Vasile Lascar 31 si 71. 9 apartamente. Gheorghe si Paraschiva.6337. Emigrat 16 6347. Brezoianu 27 6354. Bucuresti Bul. Bucuresti str. str. 10 apartamente. Petrescu Alex. Ion Mincu 3.. Petrescu Nicolae. 8 apartamente. Buicliu 4. str. C. Paunescu Stan. Pintea Gh. 6 apartamente. Popescu Elvira. Bucuresti str. Cosbuc 50 6350. str. Bucuresti cal. 6 apartamente. Ocolului 3. 7 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. 6342. Popescu D. Iarca 6 6355. Ion Frimu 42. Const. 6370. 6340. Bucuresti. Bucuresti. Predescu Gheorghe. 6 apartamente. str. str. str. 5 apartamente. 7 apartamente. Predescu Mihail. Bucuresti. 13 apartamente. Perianu Elena. 5 apartamente. Stircu. Domnita Ancuta 9 6365. Postula N. str. Bucuresti str. 2 apartamente. Dej 1 si 3 6338. Teodorescu 8. Bucuresti. Bucuresti sos. 6345. 7 apartamente. 6 apartamente. Bul. Bucuresti. Carol Davila 21 A 6353. N. Buzau. Bucuresti. Petrof Dima prin Petrof Alex. Pamfilian Paul. 61 apartamente.. Popescu Grigore. str. Puscanu Alice. 3 apartamente. Popescu Ion. 8 apartamente. 9 apartamente. Filipescu 45 6358. A. C. Popescu Gh. 5 apartamente. Bucuresti cal. 5 apartamente. Dorobantilor 242 6348. Banu Manta 20. Colentina 72. N. Arion 13 6356. Bul. 5 apartamente. Serban Voda 54 6371. str. str. cal. Palniteceanu Iancu Lazar. Grivitei 67 6339. 12 apartamente. Popescu Stela. Scarlat Varnav 12 6368. . Bucuresti cal. dr. Bucuresti str. Maria. Frumoasa 27. Popescu Alen si Elena. Bucuresti. Luigi Cazavilan 7 6346. 3 apartamente. Penescu Ion si Elena. Bucuresti. Nacu 4 6357. Grecescu 8 6351. Serban Voda 230 6349. str. str. Pandelescu Const. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. G. str. Bucuresti. Petrescu Gapes. Rahovei 265 6367. Bucuresti str. Bucuresti str. Turda 110 6364. 3 apartamente. Pantelimonescu Ortansa. Bucuresti str. Popescu Stefan. 6 apartamente. Bucuresti str. Arh. Pop A. Barbat Voevod 2. Bucuresti. Dr. 5 apartamente. si Aurelia. Pescaru Eleonora. str. Maltopol 17 6369. Bucuresti cal. str. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva. Barbu Vacarescu 20 6363. Bucuresti. 37 6344. Petrescu M. Papadopol Alice Maria. Penculescu Gh. Arion 18 6352. cal. 4 apartamente. Aron Pumnul 52 6341. Bucuresti str. str. cal.. Bucuresti str. str. Plevnei 59 6372. Viitorului 157-159 6361. Petrescu C. Andrei. D. Lizeanu 4 6360. Bucuresti Aleea Socec 7 6343. Maria. Iacob Negruzzi 32. Petrescu Nicu. 10 apartamente. C. Brezoianu 51. Pukluchi Margareta. Petcu St. Popovici Napoleon. Eroului 31. Bucuresti str. 11 Iunie 18 6366. Gh. Lascar 82 6362. Titulescu 86. 9 apartamente. str. 51 apartamente. si Olga Saninea. 6. Justinian 20 6359. Serban Voda 266. Eugenia. V. 9 apartamente. cal. Popescu Alexandru. 7 apartamente. Bucuresti. C. 5 apartamente. Grivitei 28. 4 apartamente. Simu 6. str.

7 apartamente. Siret 23. 12 apartamente. Negoiului 37 6384. Bucuresti calea Plevnei 12 6398. Bul. Aleia Alexandrina 2. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Radu Robescu 12. Hristo Botev 9 6387. Parvulescu Paraschiv. str. calea Rahovei 172 6399. str. Petrescu C. str. Dosoftei 16 Com. Alexandrina 34. 11 apartamente. Bucuresti str. 6390. 6 apartamente. Stahie. Bozianu 2. Bahluiului 17 6395. Stirbei Voda 17. Popescu Victor. 4 apartamente. Mihai Bravu 57 6401. Bucuresti Bul. str. Popescu G. str. Popa S. Bucuresti. Bul. Bucuresti. Mitr. Stefan Popa 28 6382. Bolintineanu 5 6376. Aristide Briand 21 6397. Pherekepde D-tru. 22 apartamente. Peciu Sotir si Peciu Gh. 5 apartamente. Piata Ilie Pintilie 8. Munteanu 20. 4 apartamente. Ilarie Chendi 17. Ernest Juvara 25 6400. Nuli. str. Bucuresti str. Platz Iohanu. Popp Grigore. Piata Lenin 9 6404. Sft. sos.. Toamnei 125 6394. Mizil. Popescu Elena. si Olga. 5 apartamente. Purnenescu Gh. Peciu Spirea si Sotie. str. Libertatii 62 6375. Pauliuc Heitz. 4 apartamente. Predeleanu Const. Patelli N. Sergiu 2. 7 apartamente. Bucuresti str. 2-a. Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. Panduri 2 6391. Prandstetter Carol. Bucuresti str. 2 apartamente. Dan. Popa N. 3 apartamente. Teodosie Rudeanu 52. Raureanu 1. Gabroveni 2 6386. 3 apartamente. 6380. Bucuresti str. . 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 5 apartamente. Buzesti 57-59. Lucaci 51. Balcescu 24 6385. Sandu procurator Stoicescu Ileana. Bucuresti. 4 apartamente. Mitr. Bucuresti. Pascanu Mihnea. Popovici Haret si Teodora. Nicolae Ionescu 5 6393. 6 Martie 54 6378. Costache Balacescu 28 6383. Bucuresti. str. Rahovei 9 6377. Panaitiu C-tin si Clemente. Schitu Magureanu 20. 17 apartamente. 2 apartamente. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu. Pata N. Petcu Corneliu. Bucuresti. Bucuresti str. Romania Muncitoare 57 6388. 2 apartamente. calea Rahovei 109.6373. Bucuresti str. Pop C. str. Parasan Florin. Bucuresti. Racovita 18. str. str. Sergiu 24. Bucuresti. str. Costache Marinescu 49 6379. 9 apartamente. Take Ionescu 26 6389. 6 apartamente. Petrescu Nicolae. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila. calea Victoriei 101 6396. 5 apartamente. Bd. str. Sergiu 25 6402. Bd. Bucuresti. Iosif 5 6381. Dr. 4 apartamente. str. Progresul. Maltopol 17. 5 apartamente. Republicii 13 6374. Stefan. Bucuresti str. 3 apartamente.. str. 3 apartamente. sos. 24 apartamente. Bucuresti. Bucuresti calea 13 Septembrie 124. Bucuresti cal. Dr. Voievozi 2. G-ral Dr.. Stirbei Voda 68. Bucuresti str. Popa Toma. Piporescu V. Lirei 3. str. Demostene 11-19 6392. Predescu Maria. 2 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 6 apartamente. str. Busteni. 4 apartamente. Victoria. Papaiamli Vasili si Vasilichi. N. Bucuresti str. Petrescu Maria. Paunescu Chitu si Paraschiv. str. str. Bucuresti str. Nicolae.

238. Paraschivescu Vintila. Ion. Roseti Balanescu 2. str. Constanta str. str. Bucuresti. Panait Florea. com. Carol Davila 63. Bucuresti. Cantacuzino 14 . 6427. Bd. 6433. Bucuresti. str. str. 33 apartamente. Libertatii 6. Gh. 6416.. 4 apartamente. str. Popescu D. Dobrogeanu Gherea 6. 11 apartamente. sos. 14 apartamente. Floreasca 101. Albu 1-3. Bucuresti. Alecu Rusu 22. Bucuresti. str. Bucuresti. sos. Bucuresti. Petrescu Elena. Bucuresti. 129. str. Bucuresti. Petrescu Stelian. str. str. 105 6422. Colentina 131. Paris 6. Piata Kogalniceanu 3 Craiova. str. 11 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. General Manu 23. Bucuresti. M. Bucuresti. 11 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Pavel Ilie. Pfenings Oto. Vanatori 24 6408. Vintila 8. 240. 10 apartamente. Saftica-Balotesti. 137 6407. 6421. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. str.. Cristea Georgescu 18 6429. Elena Ferechide 3. 10 apartamente.6405. str. str. Prajescu Vasile si Nicolae. Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Paris 31. 9 apartamente. Popescu G. Proca Aurelia. Palenghianu S. Paraschiva si Stefan Popa. Dumitru prin Popescu Maria. str. str. 30 Decembrie 57. str. Bucuresti. 2 apartamente. 6432. Robert Fleurs 1. 6420. Eforie. 8 apartamente. 2 apartamente. Col. Paul Greceanu 30. 16 apartamente. 6430. I. Dobrogei 6. Plamantis Dimitrie si Elena. 13 apartamente. Bucuresti. Turda 211 6406. str. 5 apartamente. Dr. Palangeanu Enric. Radu Voda 28. 10 apartamente. Buzesti 6 6418. str. calea Victoriei 128. Libertatii 7. 103. str. 2 apartamente. str. 6426. 236. 423 6414. str. Traian 248. str. Dumitru Zosima 84 A 6415. Radulescu Drumea 54 6412. Intr. 8 apartamente. 6 Martie 95 B. Bd. Peleanu Ion Anastasiu. 4 apartamente. 6423. Predescu Eugenia. D-tru. Petre I. Matei Voevod 104 6425. str. Petroianu I. Matei Voevod 8 6424. Pasulescu Z. 5 apartamente. 1 Mai 26 6417. 3 apartamente. Bucuresti. str. Comana 51. str. str. Duca. str. Cotroceni 18 6409. Romulus. str. str. 4 apartamente. str. Eroilor 1. Bucuresti. str. Porcescu T. Bucuresti. Aurel Vlaicu 139. Bucuresti. Ion. Puiovici N. Bucuresti. 19. Crangasi 88 6413. Partenie N. 27 apartamente. 6428. Protopopescu Aurora. str. str. Bucuresti. Serban Voda 260 6419. 6 apartamente. Anastasia Pan 5. Bucuresti. Bucuresti. Panovici I. Bucuresti. 4 apartamente. Serban si Valeriu C. 6431. str. str. Roaita. Bucuresti. Bucuresti. Panaitescu C-tin. 8 6410. Popescu G. calea Dorobanti 137. Eclesiarhului 14.. Paraschivescu Niculae. Grivitei 312. B-dul Stirbei 12 6411. Maria. Peristeu Hristea. Paraschivescu Hristache. Grigore Alexandrescu 66. 20 apartamente. Bravu 4.

Bucuresti. Russel Gabriela. str. Bucuresti. str. Carlova 3 6442. Rath Victor. Pass I. 5 apartamente. Bucuresti. Radovici Vasile. Bucuresti. 40 bis. 70. 3 apartamente. str. Bucuresti. Dimitrov 80. 7 apartamente. Matasarii Noi 2. Dr. Dionisie Lupu 12 6452. str. Dr. 95 Curtea de Arges. Ruptureanu Steliana. 17. 17 apartamente. Halfon 4 6445. 6438. Austrului 22 6455. Bucuresti. Popp Ghita. 9 apartamente. Judetului 6 6439. str. V. Hiramori 7 6451. Bucuresti. 6441. V.. b-dul. Bucuresti. Spataru Nic. Bratului 23. 7 apartamente. Bradului 42. cal. Rosila Aurel. Republicii 69 6450. 10 apartamente. 10 apartamente. Vacaresti 97. 11 apartamente. str. Bucuresti. intrarea Ressel 6. Iancului 79. Bucuresti. Bucuresti. Rosman Avram. str. 2 apartamente. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin. Ravihoiu Iuliana. str. str. Gheorghe. Radulescu Ion. 15 apartamente. Paris 59 6443. A. Rosner Lion. Postelnicu Carol si Elena. 4 apartamente. si Grodni P. Sfintilor 13 6437. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Postelnicu C-tin si Elena. Sachelarie Visarion 73 6448. str. Rovacio Ecaterina. str. B-dul. Bucuresti. str. Elena Cuza 60 6459. Radulescu Cornelia. Radulescu Ioan. str. str. 13 Septembrie 59. str. str. 8. str. 2 apartamente. Ardeleni 1 6462. Gh.6434. str. Sirenelor 80 6457. 9 apartamente. 10 apartamente. str. Buzesti 15 R. Sandu Aldea 24. str. Piata Rosetti 3. str. Pavelescu 11. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Barbu. Bucuresti. sos. 40. Alex. Radulescu Zoe. str. Prisaceanu Nicolae. str. Radulescu Filofteia. 10 apartamente. Radulian Irina. str. 446. Mircea cel Bun 3 6444. 13 apartamente. Bucuresti. 86 6460. Titulescu 135 6436. 2 apartamente. Bucuresti. 20 apartamente. Bucure4sti. Xenopol 3. Cobalcescu 35. Eliza Marinescu 49. 7 apartamente. N. str. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Rosenberg Liza. Bucuresti. Muzelor 6 6449. Bucuresti. str. Lahovari 5 A. Bucuresti. Racoviceanu Gr.. Poenaru Marica. str. Austrului 12 6458. str. Bucuresti. Csichi E. Burghelea 20 6447. Catelu 26. Radulescu Alex. Romana 160. Bucuresti. Riga N. str. 4 apartamente. 30 Dec. calea Mosilor 249 A. 5 apartamente. p-ta Alex. Isvor 77 6440.. Obedeanu 11 6454. Petru Maior 85 6453. 5 apartamente. sos. Bucuresti. 11 Iunie 43 6446. Bucuresti. 9 apartamente. str. Lascar. str. 15 . calea Rahovei 385. Radulescu Petre. Sirenelor 21 6456. 6435. Sabinelor 23. Sandu Aldea 24. 9 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Lt. Radulescu Marin. 13 apartamente. Milescu 25 6461. str. str. 13 apartamente.

3 apartamente. str. str. str. Medic Zlatescu 29 6489. 14 apartamente.6463. 11 apartamente. str. Bolintineanu 5. Antim 49 . 23 6469. 5 apartamente. Radulescu I.. str. Romalo D-tru. Doamnei 14-16.A. Racaseanu Ion. bul. 3 apartamente. Bucuresti. Garei 111 str. Bucuresti. Staicovici 26. str. N. Ramangas Toma. str. 27 apartamente. Bucuresti. Dr. Hristo Botev 12-14 6494. imobil complet Dudesti-Ilfov. Bucuresti.. Obedeanu 18. Grivitei 6472. Bucuresti. Filipescu 6471. str. 15 apartamente. Bucuresti. Campulung Muscel. Romulus 57 6465. Bucuresti. str. Romania Imobiliara S. 6 apartamente. Pucioasa. G-ral Angelescu 132. Victoriei 214. Bucuresti. str. Roman Gh. Bucuresti. Bucuresti. B-dul 1 Mai 81 6481. Rosu D. Marin Marinescu 7. Filimon Sarbu 25 6467. imobil complet Predeal. 13 Septembrie 96 6482. str. Tolstoi 8. Republicii 61. Dr. Bucuresti. Rainor Petre. str. Radulescu Florea. Justitiei 50 6493. 3 apartamente. str. Tabla Butii 54 6488. Stan. str. B-dul. 3 apartamente.R. Giurgiu. Alexandriei 9. str. Bateriilor 37. B-dul 6 Martie 97 6484. Patriarhiei 11 6492. 6 apartamente. Apostoli 23 6491. Bucuresti. Chiparosului 5 6468. Roman Sachla. str. Radoslav Zoe. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. cal. str. Butca 11 6478. Magheru 29 6466. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Romulus 39. 30 August 33. Calarasi 223 6470. C-tin Bonea 16 6477. 4 apartamente. 5 apartamente. Piatra Neamt. Rosca Rodica Danica. Bucuresti. Leon Voda 2 bis 6495. str. Radulescu Victor. 25 str. str. Filipescu 52 6476. B-dul Dr. Bucuresti. str. Bucuresti. Radulescu Elena. Lanariei 144.. Radulescu Gh. Istropol 18 6475. 5 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Unirei 64. str. 5 apartamente. Clunet 3. str.. Radu Octav. 3 apartamente. Bucuresti. 171 6464. Marinescu 14 6480. Bucuresti. spl. Bucuresti. Cuza Voda 162. 2 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Cobalcescu 5 6490. str. Radu St. 41 apartamente. Rosen Eugen. cal. 7 apartamente. str. Dr. Bucuresti. Rusu George si Maria. str. Lascar Catargiu 30 6479. str. Radulescu Ion. Rubin Betti. Rotman Matilda. Bucuresti. Radulescu Coralia. Radulescu C-tin. Rasvan Maria. 6 apartamente. Rambela Doina. Calea Mosilor 45 6487. str. Rasidescu Matilda. Traian 59 6483. Bucuresti. str. Radulescu Ion. Popov 36 6473. si Smaranda. str. Radulescu Dan. Aleea Alexandru 17 6474. Dr. Bucuresti. 3 apartamente. str. Sf. 10 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Alex. str. Rozopol Elena. str. Eroului 9 6486. Bucuresti. 8 apartamente. Rosemberg Jeanette. Gen Angelescu 139. Radulescu Vasile si Ana. 6 apartamente. Radulescu si Eliza. 2 apartamente. Bucuresti. Obedenaru 25 6485. 9 apartamente.

Sf. Valerian Kuibasev 9 6500. str. 2 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Constanta Obor. Radulescu Ion. Xenopol 3 6516. Racam Iosif. str. 26 apartamente. str. 8 apartamente. Robescu Marieta. str. Magheru 26 6521. Bucuresti. Dr. Av. Tunari 6 6507. 8 apartamente. Lantului 17 6497. Romaseanu Gh. Bucuresti. 8 apartamente. Rosenblat Roza. Bucuresti. Alex. Bucuresti. str. Opris 4. Franzelari 19. str. Bucuresti. str. Gh. Bucuresti. Radulescu T. str. Bucuresti. str. Rau Adam. 28 apartamente. 8 apartamente. str. Caragea Voda 8 6499. str. Radulescu Olga. Pitar Mos 27. Galati. Radulescu Gh. 15 6505. Rosemberg Viorica. str. Radulescu Serban. Ragolschi Maria. 165 6502. Bd. Bucuresti. Rasvan Frederica. Bucuresti. Visarion 16. Radulescu M. 4 apartamente. Bd. str. 3 apartamente. Marasescu 8 6517. Pietatii 15. Bucuresti. Rotman Isac. Romulus 2 6504. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. 7 apartamente. 18. 15 apartamente. Iuliu Tetrad 27. str. str. 13 Septembrie 7 6530. Rezeda D-tru. Popa Chitu 11 6529. Isvor 8 6514. Vasile . str. Bucuresti. Republicii 28 6520. 29 apartamente. Eminescu 182 6528. 6 apartamente. str. Cameliei 20 6527.6496. 6511. 14 apartamente. Ion. Gemeni 5 6523. Dorobanti 10. Radulescu Matei. str. Proditeli 16. str. Brasov. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Dumitru.. Rogalschi Andrei. Rosenstreich Trandafirescu. str. Bucuresti. Radulescu Vasile. str. Bolintineanu 29 Sinaia. str. Predeal G-ral Magheru 19 6508.. Bucuresti. Reschovsky Georgeta. 3 apartamente. Ardeleni 16 6526. str. str. Tornescu 15. str. M. 3 apartamente. C-tin. Bucuresti. Bucuresti. Roti Stefan. Ralea Gabriela. 2 apartamente. Antim 15. Sirenelor 78 6501. str. str. Cortului 1 6525. Bucuresti. str. Vineri 28-30. str. Piata Rosetti 3. Bucuresti. Radu St. Radului 18 6524. Calea Vacaresti 7. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Ana Ipatescu 32. Radulescu Niculaie. Cuza Voda 148. 3 apartamente. Racs Lupu. Cal. Rusu Gh. Iosif Niculescu 21 6506. str. Ramniceanu Olga. Ana. Bucuresti. str. Palade 52 6522. str. Avram Iancu 53 6503. Radulescu Gh. str. 2 apartamente. str. Gen. 9 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Hatmanul Arbore 9 6518. Radulescu Maria. 2 apartamente. Toamnei 120. Visarion 13 6509. Bucuresti. str. Vlad Tepes 1 6515. Bucuresti. Leonida 21. Olimpului 34 6498. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Rusu Mihail. str.. Dionisie Lupu 12 6512. 5 apartamente. Sahia 45 6519. Venerei 3. Ranetescu Dumitru. str. G-ral Berthelot 100. Pasteur 13. 2 apartamente. str. Rechemberg Iosif. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Stirbei Voda 16. Bucuresti. Radulescu I. Armeneasca 10 imobil complet 6513. G-ral Magheru 27. str. str. 6 apartamente.

str. 6 Martie 15 6535. str. Dobroesti 1. Paris 19. 38. Bucuresti. 5 apartamente. Ion St. str. Bucuresti. Radulescu Ioan. str. str. Jdanov 16 6546. Rosanu Alexandrina. Rozentzweig Mitu. 4 apartamente. Sf. Radulescu Ecaterina. Rosenband Clara. Etelca. Bucuresti. str. Loreanu 19a. M. Bucuresti. Maria Rosetti 61 6536. Vineri 35 6531. str. 3 apartamente.Lascar 109. N. Bucuresti. Bucuresti. str. Dorobanti 155. 4 apartamente. Bucuresti. Maramures 17. str. 3 apartamente. Dosoftei 73. Elefterie 6. Bul. Ion Ghica 3-5 sos. Bucuresti. 49. Serghiescu 7. Aleea Nastasescu 6. Vaselor 42. str. Pictor Romano 16. Rusiecki Constanta. Bucuresti. G-ral Donici 16 6559. str. Bul. Bucuresti. Cosbuc 82 6539. 9 apartamente. Atelierului 3 . str. str.. Sirenelor 59 6555. 5 apartamente. Romniceanu 20 6554. Radulescu Gh. str. Alex. Bucuresti. str. Radescu Despina. Slanic-Moldova 6547. Gh. str. Bd. str. Serban Voda 33 6558. Reisberg Anton. 11 apartamente. Romascanu Joe. str. 2 apartamente. Momuleanu 49 6532. Radulescu Stamate. str. Ruff Samuel si Marta. Rolling E. Matei Basarab 26 6540. Lenin 17 6538. Cluj 49 6552. Lugoj-Severin. Rosen Carola. Bucuresti. Dr. 3 apartamente. Sinaia. str. str. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Polona 29. Radulovici Iuliu. str. str. Bucuresti. Cal. Vanatori 27 6545. Dimitrof 47. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Ing. 28 apartamente. 18 apartamente. str. str. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica. Bucuresti. str. Matei Milo 16. Rotaru Eugenia. Veniamin Costache 5 6541. Gutenberg 3 b. 29 apartamente. Radulian Ion. 10 apartamente. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 11 Iunie 34 6553. Ioan. Bucuresti. Rizescu. Bucuresti. 21. str. Maria. B-dul Jdanov 6 6533. str. Rodan Lidia. Vasile Rascanu. 3 apartamente. Episcopul Radu 18 6534. Mitr. A. Pauna si Marin. Sf. A. Bucuresti. Lahovari 9. Povernei 25. Calarasi 196. Bucuresti. Popa Nan 78 6537. str. Bucuresti. Rusu Florica. Rugina S. Lanariei 3 6544. Racoveanu Elena si Grul. 4 apartamente. Romascanu Garabet. Receanu C. Bucuresti. Cal. Moise Nicoara 28 6549. Rieder Voina Aureliu. str. Mitr. Racoveanu Virgil. A. Bucuresti. Bucuresti. Dudesti 34. 25 apartamente. Serban Voda 8 6543. 6 apartamente. 7 apartamente. str. Lister 15 6550. 7 apartamente. Radulescu V. Alecu Russu 6. str. Filipescu 42. Sperantei 13 6542. str. Popa Soare 27. str. 19. Dr. str. 2 apartamente. str. Hartonoaiei 6. Concordiei 23 6556. 9 apartamente. Visarion 19. 10 apartamente. Saguna 17. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bd. str. Gabroveni 7 6557. Craiova. Boteanu 3 b 6551. Stirbei 3 6548.

Bucuresti. Rimora Stefan. Radulescu I.6560. Bucuresti. Hristo Botev 7 6563. Raducanu Ilinca. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Roma 19 6568. T. str. Rosenberg Marcel. 3 apartamente. Vasile Lascar 123 . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Sos. Vasile Lascar 135 6574. Bucuresti 24. Repanovici Elena. Rosenfeld Caroll. str.. Bucuresti. Frumoasa 32 6585. str. Cal. Antim 41. str. Bucuresti. Bucuresti. Cristea. Bucuresti. str. Elena. Productelor 40 6579. 4 apartamente. str. Postelnicului 4 6586. 1 apartament. calea Dudesti 86 6580. Romulus 2 6564. Alex Constantinescu 1 6595. str. str. 2 apartamente. 4 apartamente. Pantelimon 61 6582. Braila. Av. sos. str. Polona 24-26 6588. N. str. Iliescu 72 6593. str. str. Virginia. Bucuresti. Dr. 8 apartamente. str. 3 apartamente. calea Mosilor 172 6581. 8 apartamente. 10 apartamente. Rosenthal Iosif. Bolintineanu 5. Maria. Rosianu Gonamu si I. Buzau. Caragea Voda 3. Clucerul Udricani 31. Sandu Aldea 101 6596. Radulescu Anghel. Rangheri Cristea. Al. Floreasca 52 6571. 10 apartamente. 7 apartamente. Radulescu Julietta. str. N. Bucuresti. C. Nationala 15 6591. 2 apartamente. Bucuresti. str. Rosca Alexandrina. Bucuresti. Plantelor 45 6583. Silvica. 3 apartamente. str. Bucuresti. Latina 26.A. 7 apartamente. Rain Maria. Intr. 3 apartamente. Romcontrol S. 18 apartamente. Radulescu Maria Ghidarcea. 3 apartamente. Radulescu Radu. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Ion Sulea 88 6569. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Armasului 10 6570. Rizescu Niculae. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Constanta. 31. 4 apartamente. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Ristkar Herman. Rusu Aurelia. Stella. Radulescu A. Rosman E. Bucuresti. Radulescu A. Latina 14. 5 apartamente. Bucuresti. Radanovschi Maria. Bucuresti. Rachieru Constantin. Bucuresti. str. Iorga 31 6594. Radulescu P. 3 apartamente. str. Turgheniev 30 6589. Rogojeanu Iosif. Balcescu 6561. Stefan cel Mare 250 6573. Bucuresti. 2 apartamente. Ecoului 10 6566. 14 apartamente. str. Radulescu V. Apolodor 31 6567. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Radulescu Eft. Radu Bellu 54 6572. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Alex. Orzari 6. Constantinescu 47 6590. str. 5 apartamente. Roman Emil. Bucuresti. Visarion 2 6592. Craiova. Rozenzweig Micheline. 6 apartamente. 3 apartamente. Radulescu Cornelia. str. str. str. Stefanescu Tei 3 6575. str. Rosman Isac. Abrud 26 6584. sos. str. Floreasca 55. Breaza Prahova. 9 apartamente. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente.. 5 apartamente. Bucuresti. Sahia 45 6587. Ronda 48 6576. Bucuresti. str. Ranetescu Elena. Olga. 76 calea Dorobanti 44-46 6578. Roban I. B-dul Balcescu 25. Bucuresti. Banu Maracine 31 6565. str. str. 5 apartamente. Felix 12 6577. Romanescu Elena. Ghencea 52. Mihai Voda 58 6562. 2 apartamente. Rotaru Mihail.

Racaseanu Iosif. Vaselor 42 6621. Titulescu 9. Bucuresti. Meteor 61. str. Opanez 18. Bucuresti. Brezoianu 6. Toma Ionescu 16 6611. G. 4 apartamente.6597. Rosca Cecilia. Romascu Natalia. Dumbrava Rosie 10 6616. B-dul Republicii 92 6623. Rismont Marietta. Oziris 8. Ing. Roman Gheorghe. 3 apartamente. Bucuresti. Radulescu Niculae. 5 apartamente. str. c 6613. Obedeanu 25. str. Arcului 4 6614. Bucuresti. 6 apartamente. str. 8 apartamente. 23 August 43. Radulescu Tanase. N. Mamulari 22 6624. Rusescu Alfred. 8 apartamente. str. Bucuresti. Reit Hortansia. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 63 6615. Rottemberg Bianco. 20 apartamente. str. 50 apartamente. Turnu Severin. 9 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. 8 apartamente. Agricultori 73 6618. str. Bucuresti. Gh. Bucuresti. 45 str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Mitr. Paris 19. Herescu Nasturel 24 6598. Roman Marcel. Radulescu Ana. Rozen Berte. Vacaresti 91 6629. 15 apartamente. N. 110 6620. Nifon 31 6617. str. Zoie Grand 46 6606. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Tache Ionescu 25 6622. Calea Crangasi 51 6626. str. str. str. Sapientei 10 6627. Dr. Bucuresti. Titulescu 145 6601. str. Bucuresti. str. Gh. Piatra Neamt. Rabinovici Hain. Cazarmei 1. 3 apartamente. Sf. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Frumoasa 34. str. 6 apartamente. str. L. str. D-nita Ruxandra 3 str. 19b. B-dul I. Bucuresti. 12 apartamente. Aleea Valjan 4 6610. Radulescu Maria. Roth Carolina. str. str. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Grant 1. Serban Voda 10 6604. Sf. str. Blanari 14 6625. Apostoli. Radulescu Octavia. Dr. Bucuresti. Radulescu Maria. Ravignani Irma. Serban Voda 243 6600. G-ral Ipatescu 3 6628. 3 apartamente. Intr. Ecoului 80. Bucuresti. N. Brasov. str. 5 apartamente. str. Rainu Modeleni. G-ral Cristescu 2 6612. Giurgiu . Ronsenbaum Felix. Olteni 78. Bucuresti. Duca 1 6619. str. Rosenthal Leon. Catargiu 29 str. Bucuresti. Bucuresti. Nou 13 6607. 6 apartamente. Craiova. Vasile Conta 7-9. str. Hagi Ghita 108 6599. Bucuresti. Bucuresti. Olteni 35 6609. str. Rosianu Gogu. 3 apartamente. Zablovski 35. Const. Raki Petre. Bucuresti. str. Rascanu Theodor. Rogi Elisabeta. Mantuleasa 5. Titulescu 108. Reisell Hermann. Bucuresti. 13 apartamente. Cuza Voda 53. B-dul Republicii 16 6608. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Alex Popov 43. 8 str. Cal. Rosenthal Fanny. str. str. Radu Elena. Chiru Iliescu 15 6605. str. Bucuresti. 20 apartamente. Rottenberg Soil. str. 5 apartamente. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Rignault Aimei. str. B-dul 6 Martie 6 6603. 20 str. Radulescu Paul. Mihai Voda 33. Roiconiceanu Alice. Smardan 51 6602. 21 apartamente. Grand 12. Bucuresti.

Bucuresti. 7 apartamente. Muntii Tatra 9 6643. 5 apartamente. Raureanu Romulus. str. str. Bucuresti. Lister 61. 6 apartamente. 11 6649. 9 apartamente. Repanovici Anghel. Radu dela Afumati 50 A 6655. Eftimie. Sergent Scarlat 33. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Russe Elena. Tomescu 4. Cobalcescu 7. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Campeanu 6646. str. Bucuresti. str. str. Antim 11a. str. Ruse N. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Dr. Rosenberg Elias. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Calomfirescu 7 6639. Bucuresti. 5 apartamente. Radulescu Mihail. Bucuresti. Radulescu Eugenia. 4 apartamente. Radulescu Maria. Porumbaru 47 6634. 2 apartamente. Glucozei 14. Bucuresti. 3 apartamente. Dr. 8 apartamente. Rapaport Ana. str. 6 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. Odobescu 10 A 6658. Rampel Lucia. Elena Doamna 34 6631. Ionescu dela Brad 17 6645. 4 apartamente. Riffer Ludvig. str. Niculcea 70 6636. Bucuresti str. 8 apartamente. 12 apartamente. Roman Oto si Margareta. str. Virgil Plesoianu 49 6640. 10 apartamente. Generalissimul Stalin 33. b-dul Republicii 62 6647. str. Rahovei 142 6641. Garei 126.. Rubeinstein Isabela. 11b. Bucuresti. Radulescu Maria si Zoe. Splaiul Unirii 177 6636. str. Banu Maracine 43 6663. Radulescu Cristache. Rosman Carola. Marasti 19. str. Bucuresti. str. Cristea. Leonte 28 6632. Aurel Vlaicu 60 6635. Radu V. 6 apartamente. Bucuresti. 111 sos. Marin Alex. Gabroveni 14 6661. 30 Decembrie 23 6637. 4 apartamente. Radulescu Marin. Ratin Victor. Stefan cel Mare 3. Marinescu 15 6660. Bucuresti. str. Radulescu Dumitru. Ioan. Radu Maria. str. Toamnei 88 6642. Bucuresti str. str. 104 6650. Sebastian 214. Vitan 54 6659. Bateriilor 13 6657. Rosemband Ana. Bucuresti str. Radulescu P. Rusescu Delfin. Radescu Ion.Tache Ionescu 82. Bucuresti. str. 4 apartamente. Pavelescu 3 6653. Bucuresti str. Bucuresti. Rucareanu Virgil. Radulescu C. 6 apartamente. Bucuresti. Carirului 16 6662. str. Bucuresti. Dorobanti 5 6648. Bucuresti. Plot. Energiei 3 6651. Rassignu George. Bucuresti. Popa Rusu 6 6664. str. Radulescu Stan Ion. Radulescu M. 7 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. Mihai Bravu 306 6652. Breaza str. str. Bucuresti. 3. str. Alex. Gheorghe. Calarasi 53a 6654. Belgrad 1A. Robanescu Zamfira. Iasi str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Dr. Bucuresti. 35. sos. Bucuresti. Stelea Spataru 10. str. Ritoride 14 6644. Delea Noua. Apolodor 2 6633. Radulescu Niculae. Renea Constantin. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu Petre si Eliza. Bucuresti. Rambela Dragos. Uranus 102. 6630. Stefan Iulian 3. Morilor 2. 8 apartamente. Bitolia 60 6656. 5 apartamente. 5 apartamente. Comertului 8. Mendelev 48 . 6 apartamente. str. 41. str.

49 6678. str. 21. Matei Voevod 12. Ion Maiorescu 61 6677. G. 6 apartamente. Masaryk 1. Bratului 9. Argeana 2. str. G-ral Salmen 3. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Rosmarin Alexandru. Coltei 15. Ziduri Mosi 3 6668. Bucuresti. imobil complet 6685. Oltari 12 c 6674. Duiliu Zamfirescu 12. str.6665. Bucuresti. Raduta Ioana. I. Ghenadie Petrescu 147 6673. 9 apartamente. Eroului 27 6682. str. Radulescu Nicolae. Stefan 6. Rosenthal Mina. Bucuresti. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 31 6667. str. 13 apartamente. str. Radulescu Mariana. Calarasi 122 6666. 3 apartamente. 2 apartamente. str. 13 Decembrie 54 6695. Rabner Maer. str. str. 3 apartamente. Eufrosin Poteca 4 6680. G. str. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Coltei 15. 140. str. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Mosilor 299. Gh. 5 apartamente. str. Racaru Iosif si Maria. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mecet 15. 20 apartamente. str. Maria Rosetti 36 . Repezeanu Alexandria. str. Dorobanti 69 6688. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Rozenstein Mauriciu. Polona 87. str. Rosenfeld Lupu. 6 apartamente. 9 apartamente. Radu Anghel. Bucuresti. Soimului 5. 3 apartamente. Bucuresti. Radulescu Dumitru. str. 4 apartamente.. Bd. Maior Ronaro 5 6669. 3 apartamente. Spatarului 1 6693. str. str. Calarasilor 88 6676. Radulescu Nicolae. str. Orzari 38. Ragudcaschi Nic.. Mitrop. Bucuresti. Radulescu Gheorghe si Paraschiva. Ana Ipatescu 4. Bucuresti. M-sal Tolbuchin 47 6672. 7 apartamente. 16 apartamente. Rosenstein Rachela. 11 apartamente. Roman Eugenia. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Intr. str. Rosculet Vasilica. Bd. Vlahuta 27 6691. Predeal 6689. 299. Riegle Maria. 16. str. str. Roziade P. Rosemberg Iohan. Rosenthal S. Stefan cel Mare 8. Stefan 6 6697. Bucuresti. str. 8 apartamente. 14 6692. Bucuresti. str. Profetului 18. Tolbuchin 105 6675. 9 apartamente. Raich Mauriciu. 10 apartamente. Duca 49 6686. 4 apartamente. Atelierului 24 6690. Radulescu Maria. Reich Florica. G-ral Budisteanu 1 6679. Alex. 12 apartamente. G. Radulescu Nicolae. Bucuresti. str. Rutte Ana. Bucuresti. Reich Iosif. 13. str. Episcopul Radu 53 6684. Snagov. B-dul Schitu Magureanu 3. Focsani. Duca 20 6694. Bucuresti. Mara 39 6683. 15 apartamente. Bucuresti. Ricber Reghina. Popa Soare 58 6670. Fluerului 5 6681. Rozenchen Casian. Delea Veche 20. Rocustein Leia. str. Bucuresti. Cazarmii 7. Bucuresti. str. Bucuresti. Sft. Fetesti Cal. Radulescu Ilie si Maria. Cal. Spataru 8 6671. 18 apartamente. Sf. Strada Mare 134. Bucuresti. Dr. 17 6687. str. Rizescu Ion. Eliza. Cal. str. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Duiliu Zamfirescu 12 6696. I. Bucuresti.

str. 9 apartamente. str. Constanta. Pargari 40. Raducanu Ion. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Sucedava 116 6706. Beldiman 1. Rasenthal Hari. Bd. str. 41. Principatele Unite 59. 30 Decembrie 4. C. 6 apartamente. 3 apartamente. Sachelarie Visarion 8-10 6721. Gheorghe. 5 apartamente. Reschavschi Alex. Rosain I. Roaita. Bucuresti. 3 apartamente. 31. Fainari 50. Bucuresti. Titu Maiorescu 4 6699. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Ribalshi Boris (Butnici). str. St. Amiral Murgescu 31 6703. str. Bucuresti. Parfumului 37. 3 apartamente. str. str. 5 apartamente. Radai Gh. Bucuresti. 6731. Bucuresti. Profetului 7 6708. str. Razemblat Eliza. str. 19 apartamente. str. 3 apartamente. Raricescu Florica. str. I. Silvestru 16. str. Rusu Ahmandeanu Elena. 6 Martie 62 6729. Radulescu Stefan. Rafael 1. Rozi Elena. Schitu Darvari 1 6726.. str. 5 apartamente. si Griculeasa C. Bucuresti. str. str. str. Arhit. Rusescu Petre. Iasi. 4 apartamente. str. Regnault Herter. Bucuresti. Radulescu Traian. Delea Noua 26 6711. str. 7 apartamente. str.6698. Nicu Golescu 5 6722. str. str. 3 apartamente. Rebhuhn Fritz Hedrig. a 6700. Calea Grivitei 9. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Roates Ion si Alexandra. Dimitrof 123 6724. V. Labirint 5. a 6719. Bucuresti. Bucuresti. Rusu Eugenia. 3 apartamente. str. Popa Petre 14. Radulescu Ana. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. str. 5 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Zece mese 15a. str. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. L. Burebista 6. Ziduri Mosi 1 6701. str. Radulescu Poganam Arina. Rafail E. 13 apartamente. Sandu Aldea 70 6718. Branescu 3 6716. str. George. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Popa Marin 3 6709. Bucuresti. str. Radulescu Gh. Rusa Elena. Bucuresti. Aleea Vergului 32 6717. 6 apartamente. Rusu Gheorghe.. str. Teodor Speranta 45 6705. str. Rasner Toma. Vaporul Asan 13 6727. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 6704. Ratin Marieta. Oituz 10. Cazarmii 6 . Vasile Fuica 5. 45 apartamente. Frumoasa 50 6713. Visinilor 2. Rosames Rebeca si Cohen Leon. Vasile Roaita 6730. Negru Voda 36 6723. Bucuresti. Armeneasca 18 6725. Stefan. Caragiale 28 6712. Barbu Urleanu 15 6702. Gh. Bistritei 4. 3 apartamente. I. 6a str. Rosenthal Fauvey. 27 apartamente. Louis Blanck 19. Rescovschi Carol. str. Bucuresti. str. Zlataust 6 6720. Roman. V. Mogos Vornic. str. Ratiu Sofia. 9 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Russas Jean. Radulescu Stanciu. 39 6715. 42. Ramaldo Duca. str. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 32 6710. Latina 24 6707. Vasile 12 6728. Italiana 6. Traian 138 6714. str. 5 apartamente. Radulescu Petruta. Raducu C-tin.

6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol 6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S.

6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24. 6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8.

6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21

6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17 6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a

6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95 6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N.

str. Brezoianu 7 6912. Bucuresti. Stanescu Stefan. str. Schneer Margareta. Bucuresti. calea Floreasca 50. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Ploiesti str. Dionisie Lupu 11-13. Popa Petre 41 6909. str. str. 3 apartamente. Filipescu 12 6909. Sucher Iancu. Popovici 6. Milcov 3 6923. str. Simoniu Leon cu fii. Papurei 16. Bucuresti. Virgil Plesoianu 54 6909. str. Bucuresti. Sapatino Alexandrina. Bucuresti. calea Calarasilor 51. str. Otetelesanu 5 Galati. 3 apartamente.R. Bucuresti. Mendelief 45. Dionisie Lupu 74. 10 apartamente. Fecioarei 22-20 6913. Bucuresti. Splaiul Unirei 116 6909. a. 3 apartamente. Sterescu Petre.. Bucuresti. d. Burcus Stefan 9. B-dul N. Bucuresti. Ana Ipatescu 9.Iorga 22. 6 apartamente. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Spatar 1 Calarasi. Boteanu 3 6918. Pictor Luchian 11 6908. 2 apartamente. Sarchisian Paris. j. str. 5 apartamente. Pictor Andreescu 1 6909. 6 apartamente. Filipescu 7. Silberman Klein Fany. Bucuresti. Bucuresti. Segal Moritz si Mina. Soreanu Atanase. Olari 20 6907. 7 apartamente. str. calea Dorobanti 62 6920. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena. Pastorului 75 6917. str. Bucuresti. Bucuresti. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. str. str. Costaforu 2 6909. 4 apartamente. Spiru Cristea. Gh. str. Calarasi. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Mendelief 20. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Savulescu Theomian. Ion. 7 apartamente. Stavropol Chiruan. S. str.A. str. B-dul 6 . in lichidare Chibriturile. Balcescu 35 6922. Aristide Briand 4 6919. Stoenescu Bombonica. e. Mamulari 11 6915. str. str. 3 apartamente. Brezoianu 7 6925. str. Paul Greceanu 7 6909. Paraschiva Gherghel 7 6924. Atena 1. str. str. str. Dionisie Lupu 53.A. Schian Sorica. 17 apartamente. str. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Sarmiza S. Solomon Nicolae. str. str. G-ral Magheru 26. Tepes Voda 20. str. Savulescu C-ta. Schieber Sady. Bucuresti. 3 apartamente. N. 3 apartamente. 6 Martie 48 6921. str. 2 apartamente. aleia Ispas 4-6 6927. 4 apartamente. str. Stanoevici St. str. 5 apartamente. h. 4 apartamente. N. Bucuresti. Sisnatu C-ta. f. C-tin Nacu 8 6926. g.R. Piata Romana 1. a. 3 apartamente. 9 apartamente. Segaller Samuel si Frida. b. str. Bucuresti. str. str. str. str. Edgar Quinet 3. c. Romulus 76 6910. Bucuresti. i. calea Grivitei 284 6909. Schneider Emil. 6909. Rahova 117 Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Simionescu Marcela. Bucuresti. Simionescu Luiza. Savulescu R. Londra 15 6911. Bucuresti. Pictor Romano 24 6916. Braziliei 41. Scarlatescu Lucia. Bucuresti. Tarcan 2. Simionescu D. Ioan. Bucuresti. Antim 31 6909. Bucuresti. Bucuresti. Viespari 11. str. 6909. Slavu Georgeta. 6 apartamente.

Bucuresti. 9 apartamente. str. Blanari 3-5. 2 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 26 6940. Bd. Bucuresti str. Margeanului 14 6958. Marcel Andreescu 40. Smarandache Mirica. Wilson 12. 4 apartamente. Cuza Voda 5 6951. Bucuresti. pentru comertul de Masini si intrep.Martie 58 6928. 6 apartamente. Schehrer Bernard si Elisa. Lipscani 37. Ilie. Turnu Magurele. Spl. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. str. 15 Otopeni km. N. Bucuresti. 2 apartamente. Nic. 13 Decembrie 29. 4 apartamente. 6957. Bucuresti. tehnice. Zorileanu 30-94. 4 apartamente. str. str. Savulescu Dumitru. 7 apartamente. Stanculescu C-tin. 6948. Bucuresti. Sutescu Victor. Echinoxului 21 6952. Unirii 20. Gutenberg 3 bis 6942. 7 apartamente. Solavici Hugo si Iohn. Stan Elisabeta. str. Balcescu 23 6930. . 2 apartamente. Th. 9 apartamente. Poenaru Bordea 9 6937. 8 apartamente. str. Lacul Rosu 6947. S. a. Cornetului 3. Xenopol 13. Georgescu 3. Haia Lifsit Constanta. str. Pictor Rosenthal 21 6929. Bucuresti. D. Braziliei 21. Stanescu Valentina. calea Rahovei 10. Negustori 7 6944. Bucuresti. Bucuresti. Academiei 27. Sarchisian Hacic si Ileana. str. 3 apartamente. Ana. Paris 10 Chitila km. Cuza Voda 74 6955. str. Bucuresti. Bul. 5 apartamente. Piata Rosetti 3 6939. aleea Zoe 22 6932. str. str. Slavescu Cristache. Masini. str. N. 14 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Radu Voda 22 6950. Bucuresti. Crist. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Stanovici Nicolae. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Polona 10 6945. Aristide Briand 6 6936. Bucuresti str. Principatele Unite 2. Bucuresti. Beller 26. 6949. Av. Av. Savulescu Iordan. 11 apartamente. Stanescu Emil si Virginia. Tunari 47 6935. Elena Cuza 35 6956. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Oituz 24 6941.A. V. Londra 22 Predeal. Bucuresti. str. Sfetea Iuliu. 10 apartamente. 10 apartamente. R. str. Bacani 3-5. str. str. Slavescu Oliviu. Schoenholz Misu si Rasela. Singer S. Stoica Gheorghe. P. 3 apartamente. Iorga 21 6943. str. calea Vacaresti 126.. str. 7 apartamente. str. 6954. str. Elena Cuza 27. str. Stancu Enache. Balcescu 7 6931. str. Matei Voevod 2 6946. str. str. Bucuresti. str. Mamaia in blocul Edilitatea 6933. Stoicescu Ion. 6953. Sznhaere R. Stoian Gh. Doamna Ghica 52. Bucuresti. Bucuresti. R. Sarafidi Irina. Stoicescu C. str. Mazaryk 12. str. Lascar 16 6934. Sultanov Eugenia. 3 apartamente. Bucuresti. a. Republicii 6 6938. 3 apartamente. Stoicescu Nicolae. Bucuresti. Schmidt Louis. str. str. Slatineanu Emanoil. 15. 6 apartamente. Bucuresti. Septilici Victoria. Balcescu 9. str. str. Sinescu Ahil. Elena Cuza Voda 1. 5 apartamente. str. 11 apartamente. str.A. M. Bucuresti. 11 apartamente. str. Bd. Bucuresti str.

. str. 2 apartamente.. Mamaia bai. sos. Sturza Viorica. Foisorului 61. Banat 20. Stanescu Constantin. . Bucuresti. Bucuresti. Saulescu Theodor. Bucuresti. str. str. str. P. Cocarescu 56. Stircea Ion succes. Popa Russu 11. Bucuresti. sos. Bucuresti. Romulus 46. str. Aleia Pictor Vermont 1. Singer Daniel. Bucuresti. 10 apartamente. Mantuleasa 22 6966. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Mitropolit Andrei Saguna 16. str. 6963. 6992. 35 apartamente. Marasesti 49 6984. Segall D. Sever Alexandrina. Hameiului 5. Spannopol Const. 4 apartamente. Stoica Petre. Bucuresti. P. str. 3 apartamente.6959. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente. Viilor 6. Popa Farcas 68. M. 14 Martie 17. Bucuresti. 6980. Dionisie Lupu 35. 2 apartamente. str. Petru Maior 64. 1 apartament. 6960. 9 apartamente. Vladimirescu 53. 2 apartamente. Spanopol C-tin... Stoia Ion. 6989. 6978. Stefan cel Mare 90 6965. 5 apartamente. Matei Basarab 17. str. N. Stancu Nicolae. Bucuresti. Elena. 6987. str. 10 apartamente. Eminescu 173. calea Grivitei 235. Tunari 66. Drumul la Rosu 6 6970. Bucuresti. Steinberg Ivette-Davidescu. Raducanu Grig. str. Bucuresti. 6968. 6972. 6990. Solomon C-tin. 7 apartamente. Bucuresti. Ploiesti 139 6975. str. Buc. a. Filipescu 1. Bucuresti. Orasul Baneasa. Jiu. T. 4 apartamente. Grivitei 180 b. Bd. calea Mosilor 124. 11 apartamente. str. calea Grivitei 454. Romei 3. Bucuresti. Cap. str. 6973. Schileru Grigore. 8 apartamente. str. sos. Sturdza Olga. 6986. 6971. Saidac Alexandru. Stirbei Voda 65. 6 apartamente. Brezoianu 7. 6 apartamente. Sion Alfons. 6962. Bucuresti. calea Mosilor 135. Preotescu 16. 5 apartamente. Stancu Zamfir. str. str. 6982. G-ral Anghelescu 42 6961. Bucuresti. str. c. 6979. Bucuresti Intr. str. Filipescu 32. Simulescu Maria. Bucuresti. 4 apartamente. 6983. Stroescu Angela. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Stavarache Dumitra.. 5 apartamente. Sold. Grivitei colt Eroilor 8. N. Samaras Ioan. Bucuresti. str. 3 apartamente. sos. Stefan cel Mare 96 6969. Intr. str. 4. Bucuresti. 6981. Sorin Carola. str. 6977. Stanciu C-tin si Ana. str. 10 apartamente. 5 apartamente. Olga Bancic 6. Aleia Isvoarelor 75 Tg. Bucuresti. Muzelor 3. cal. 1 apartament Bucuresti. calea Serban Voda 184 6976. 63. 1 apartament Bucuresti. Vespasian 43. 3 apartamente. Bucuresti. Stache Elena. 3 apartamente. Bucuresti. Segall D. Sadeanu Maria. Episcop Ilarie 11. 9 apartamente. Bucuresti. B-dul 1 Mai 139 6974. Constanta Aleia Crinilor 11. 6985. Intr. Maria Rosetti 6 6967. str. Bucuresti. Schitu Maicilor 26. 16 Februarie 1933. Simionescu Ion si Eugenia. str. Nic. str.. Olimpului 24. Bucuresti. Niculcea 72 6991. 7 apartamente. Savescu Ion. str. 10 apartamente. Bucuresti. Sobiescki Gheorghe. Bucuresti. Spireanu Vasilica. Bucuresti. 6988. Kiseleff 51. str. str. str. str. Suflea Gheorghe. Filimon 93 6964. str. str. Iordache Golescu 4. Cpt. 24.

str. str. Bucuresti. str. Stradela Alba 4. Simion Magdalena. Intr. Bucuresti. Sebastian 129 7014. 7024. str. Apostoli 46. Stroescu Dan. maresal Tolbuhin 119. 7005. Bucuresti. 7022. calea Calarasilor 134. Stirbei Voda 20. str. Stoica Ion. str. Antim 4 bis 6998.. Lacul Tei 33. str. str. 2 apartamente. Sf-tii Apostoli 63. Dobroteasca 12. 23 apartamente. 7021. Bucuresti. str. 4 apartamente. 7011. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Sumbasacu Gh. Bucuresti. a. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. str. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 7016. 5 apartamente. 4 apartamente. Soc. Bucuresti. str. Bucuresti. 3. Soroceanu Anton. Bucuresti. Suciu D-tru. 5 apartamente. 7025. str. str. Duca 11. str. Bucuresti. Mircea Voda 45. 83. Bucuresti. Stanciulescu C-tin. calea Vacaresti 29. 7004. 48. 8 apartamente. Negru Voda 6. Ana Davila 3. Bucuresti. Bucuresti. str. 7009. Independentei 1. 7020. calea Grivitei 178. Stanescu Toma. str. a. Bucuresti. 5 apartamente. Iasi. Stan V. 37 6993. 7008. Edgar Quinet 2. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente.Academiei 35. Stratilescu Strate. str. Bucuresti. Banu Udrea 9. 7001. . Viitorului 93. Bucuresti. 8 apartamente. 7003. Sarateanu Georgeta. Stefanescu Nae. Ada Marinescu 9. 6997. str. 6 apartamente. Spangraft Ferdinand. Bucuresti. Sf. Stern Leia. G-ral Vladoianu 26. G-ral Ipatescu 7. 7017. Bucuresti. Suceveanu Grigore. Bucuresti. de cultura liberala. Bucuresti. 5 apartamente. Isvor 37. Maria Rosetti 45 Bacau. str. Ploiesti. str. Rusu Sirlanu 3. 5 apartamente. Sipiceanu Ion.. str. Ionescu Gion 8. Sideri Ion si Niculae. calea Victoriei 46 si 34.. Lucia. str. Bucuresti. Lizeanu 17 7023. 4 apartamente. 7012. 7015. Schvartz Frida. 5 apartamente.. Simion Iosif. Stefan cel Mare 84 6994. 7006. 7018. Bucuresti. Soare Dumitru. Socolescu Afrodita. 10 apartamente. Bucuresti. calea Rahovei 403. 8 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. Aleia Mantuleasa 11. Stoicescu Gh. Bucuresti. str. Stroescu Neron. Lucaci 33. Traian 108. Sandulea Elisabeta. Sf-tul Sava 13. str. 6995. str. 8 apartamente. Spitzer Selma. Vulturi 86. str. 5 apartamente. 2 apartamente. Tirul. Schoenblum Hugo. Negru Voda 7. 25 apartamente. 13 Septembrie 215. str. Segal Frieda si Victor. Teiul Doamnei 81. str. Bucuresti. 217. str. 23 apartamente. Spiegler Bernard. str. Constanta. 6 apartamente. Vergului 166 7010. Bucuresti. Tomas Masaryk 11. Mircea Voda 17. 56 apartamente. Sterie Sergiu Nibi. Bucuresti. Bul. 9 apartamente. G. 7002. 7007. str. I. Spranceanu Gh. Soc. Azilul de Noapte 12 7019. Dragasani. 7013. Dealul Oltului. Vulturi 38. Apolodor 1. Bucuresti. str. 7000. calea Rahovei 251. str. 3 apartamente. str. 7026. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Spirescu Florica. 6996. Spl. Fainari 42 bis. Sandulescu Alex.

Burghelea 16. Porumbacu 18 7053. Maria Rossetti 51 7041. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. str. 12 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Staicu Titi zis Staicovici. Schvartz Malvina. Bucuresti. sos. Bucuresti. 7046. Segal Samuila si Tinia. str. str. str. Sevenoiu Gh. Balcescu 16 7043. Turnul Eifel 62. 4 apartamente. str. Bucuresti. Ion Creanga 10. Stefan cel Mare 4. str. str. 3 apartamente. 3 apartamente. calea Calarasi 9. Sarateanu Erimia. Staiciu N. str. Bucuresti. Steriade Alexandru. Ankara 5 A. Bucuresti. Socolescu Grigore. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Scortenu Corneliu. str. str. 7030. 4 apartamente. Bucegi 37. str. Batistei 5. Bucuresti. Macedoniei 14. Bucuresti. . 7042. Frimu 26. str. Bucuresti. 7051. 7047. Licurg 3. Bucuresti. 7050. Marcu 25 7056. General Angelescu 61. 2 apartamente. Sf.. Schina Gabriela. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. str. Av. 3 apartamente. C. Stefan cel Mare 240. 7052. Ionica 5. 2 apartamente. str. str. Varsoviei 21. A. Maria. str. 7029. L. Bucuresti. 17 apartamente. str. str. Armasului 8. Steriade Alexandrina si Ion. str. Sinigolic B. str. Simionescu Mircea. Zece Mese 16. Strohr Vilhelm. Sangiorgian Sofia. sos. str. C. str. Bucuresti. str. 7048. str. Bucuresti. str. str. 7028. Bucuresti. Filimon Sarbu. str. Bucuresti. 7039. Bucuresti. Kiselef 31 7055. Occidentului 23. 3 apartamente. Fainarilor 70. 36 apartamente. Ploiesti. Dionisie Lupu 17. Bitolia 15. Stoicescu Stefania. C. 7045. Drobota 10. Buzesti 71. 3 apartamente. Marasesti 26. Dr. 7 apartamente. Dr. Sarvas Nadejdia. Dobresti Ilfov 7035. Caimatei 16. Bucuresti. Soth Giorge. 2 apartamente. 7031. Bucuresti str. Emil Pangrati 25. Bucuresti. Grant 44. 3 apartamente. Stamatescu Aurora. str. 7036. Dr. 7038. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Slavescu Ion. 3 apartamente. Bucuresti. 31 apartamente. str. str. Schuster Silian. Stoicescu Constantin. Bucuresti. Jules Michelet 19. Bucuresti. 3 apartamente. Nic. str. Bucuresti. Mihail Eminescu 139.. Sanatescu 51. I. str. str. Romana 169 7034. Bul. 7040. Marinescu 12. Bucuresti. Bucuresti. Slavescu Cristache. Stelian Constantin. Rosetti 14. 4 apartamente. Sigler Bernard. Dr. str. 7 apartamente. Ion Creanga 8 si 12. Zorileanu 31. Bis. Iasi. 3 apartamente. Samali Verturia.7027. str. Steriade Alexandru. Sfetcu Petre. calea Mosilor 368. Stanculescu Alex. str. 7033. Targoviste. Cuza Voda 60. str. 8 apartamente. 7044. 3 apartamente. Viitorului 84 7032. 7037. calea Rahovei 133. Amzei 27 Sinaia. Poetul Alexandrescu 39. Clinciu 18. str. Dumbrava Rosie 60. 16 7054. Tomas Masaryk 7 7049. Brezoianu 53 Snagov. Vasile Lascar 49. Schollenberg Otto.

Bucuresti. str. Alfabetului 6 7076. Sarbescu Maria. str. str. Stelea Spataru 15 7087. Bucuresti. Bucuresti. Segaler Iosif. Banu Maracine 26 7089. 10 apartamente. Bucuresti. C. 27 apartamente. Bucuresti. Steinlincht Leon. Calea Dudesti 14 7082. 5 apartamente. Dionisie Lupu 2 7081. Alexandri 16. Schor Moritz si Simona. . str. 7 apartamente. Stoenescu Constantin. str. Savulescu Stefan. G-ral Anghelescu 87. Galati. 4 apartamente. Carol Davila 11 Intr. B-dul Dimitrov 88 str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Giurgiului 94 7085. 3 apartamente. Santelena Ernesta. Bucuresti. calea Grivitei 190 7079. str.. Savescu Emilia. 3 apartamente. 9 apartamente. V. Bucuresti. Stefan cel Mare 18 7058. Lipscani 15. str. Savescu Ion. Masina de Paine 28. sos. Cotroceni 33. Plevnei 44 7068. Santa Agata. str. Bucuresti. str. Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. 17 apartamente. Libertatii 5 7075. Stanoiu Gheorghe. str. Berzei 83. 16. Corabiei 8 7060. Bucuresti str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Suciu Stefania si Rodica. Sturza Patturi. 3 apartamente. V. Samuel Emil. Fati 11. str. 25 apartamente.Tetrat 29 7057. Bucuresti. 10 apartamente. str. 18 apartamente. C-tin Nacu 6 7070. 3 apartamente. 6 apartamente. Smardan 6 A Bucuresti str. Galati. str. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Sencovici Margareta. Bucuresti. Traian 121 7090. Enachita Vacarescu 20. Storch Gabriela. Bucuresti. str. Doamna Chiajna 6 7083. 21 apartamente. Vasile Roaita. Seferovici Maria. str. str. 9 apartamente. Sf. Orero 10 7080. Stoica N. Spigler Franda. 8 apartamente. str. Ana Ipatescu 27 7066. Pistol 3. Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. 2 apartamente. Sighin Osias. 30 Decembrie 77. str. Academiei 35. Buzesti 101 7088. str. Stoica N. str. Bucuresti. Bucuresti sos. 6 apartamente. Soc. Republicii 70 7059. Intr. Bucuresti. 5 apartamente. str. Smardan 17 7086. str. Sat 86 7064. Ene. Tunari 30 7067.. Bucuresti. calea Victoriei 122 7063. Bucuresti. 3 apartamente. 25 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti str. 4 apartamente. 24 apartamente. Spatarului 27 7061. Ing. Bucuresti calea Grivitei 12-14. Maria 22 7077. Lascar 114. Bucuresti. Masina de Paine 88 7084. Schereri George. 6 apartamente. Giulini 5 7069. str. Brezoianu 38 A. Slavescu Maria. Salzman Bernard. str. Calea Grivitei 107 7078. 3 apartamente. Rosetti 34. 20 apartamente. Schuler Ana. str. Militari 27. Bucuresti. 16 apartamente. Dobrogeanu Gherea 17 7072. Simionescu Gh. Cretzulescu 8 7065. Col. Bucuresti. Sarafian Caiane si Hareu. Boteanu 3A. str. Salie Ianan si Hanan. 7074. 4 apartamente. str. str. Imobiliara. Bucuresti. Suptia Afrodita. Sucacescu Maria. A. 8 apartamente. Alba Iulia 7 7071. Bucuresti. Stoianovici Alex. 5 apartamente. Lamaitei 42. 7073. Schiopescu Ion. Stavar Dorina. Bucuresti. Satirag Laha. str. 4 apartamente. Maria.

N. Stelican Laga. Sabetay Roza. Frumoasa 3. Anton Pan 17 7115. Sutasului 29. Zaharia 19. str. Bucuresti. Sebastian 191 7093. str. Mihail si Teodor. Solomon Berii. Popov 3. calea Mosilor 159. Bucuresti. Alice. Transilvania 1. 4 apartamente. G-ral Anghelescu 5. 7118. Brancoveanu 80 7124. Ghenadie Petrescu 27 7099. Bucuresti. Stoenescu Dumitru. 4 apartamente. 7126. 5 apartamente. Slima Alex. 5 apartamente. Petre Maior 101. 7 apartamente.. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Elena. str. Sacaneanu Neculae. Calea Calarasi 26 A 7095. 3 apartamente. Adrian 4 A 7103. 9 apartamente. str. Stanculescu Iaseta. 17 7102. Sf. Bucuresti str. 3 apartamente. Braila B-dul Cuza 153 7106. Stanescu Filofteia. Calea Victoriei 170 7116.Poenaru Bordea 18. M. Stoica Grigore. str. Labirint 107 7114. Bucuresti str. str. Maria. Sami Cohn. Popov 3. Dristor 45 7109. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. 7 apartamente. A. Schweitzer Elena. 7 apartamente. Margelelor 1 7119. str. 4 apartamente. Soare O. str. 3 apartamente. 6 apartamente. fost I. str. str. Bucuresti. V. 4 apartamente. Bucuresti. Crisan 3 7097. Schilingher Necula. Bucuresti. Eliza. Cantemir 18 7108. Voivozi 62 Campulung Muscel str. str. Bucuresti. Simion Filip. str. Singher H. 3 apartamente. A. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87. sos. Bucuresti. Spiru Haret 13. Bucuresti. str. 5 apartamente. Stoicescu Ileana. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. str. Spranemata I. Sammer Carolina. T. 7 apartamente. Calea Victoriei 101. Segal C. Mamulari 19. Govora 2 7094. 15. Sofronie Ana. Bucuresti str. Schirdoerger Sigmut.. str. str. str. Bucuresti. Tudor 136. Filipescu 1 7101. Slavarachescu Vasilica. 7127. Stirbei Voda 68 Brasov. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. 5 apartamente. 25 7104. Schvart Avram. Spiridon 5 7098. 20 apartamente. sos. Carol Davila 59 7111. 20 apartamente. str. Segal Izil. Giurgiului 128 7096. Bucuresti. Simon Aurora. str. Petre Poni 18 7121. str. str. Savulescu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. Justitiei 33 7107. str. str. Bratianu 27 . Sf. str. Staianof Tancu. Stoica Ludescu 5 7122. Bucuresti. Bucuresti. Hagi Moscu 23. Schudgger Teofil. str. 5 apartamente. 7125. 148 7120. str. 6 apartamente. Aman 31 7123. Zablovschi 56 7117. Sepeanu Mariana. str. 7. Solomon David. 5 apartamente. Caimatei 8 7110. Simonide Anastasia. 6 apartamente. M. str. Bucuresti. Savescu Iancu. Giurgiului 150 7105. Schmidt Louis si Carol. Suru Miron. str. Bucuresti. 10 apartamente. Braniste 13. str. Bucuresti. C. 8 apartamente. Calea Victoriei 84. 5 apartamente. 10 apartamente. Rumeoara 9. str. Sperlea Alexandru. Suruceanu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Lunei 3 7100. Nerva Traian 105 7112. str. str. Calea Calarasi 30 7092. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti. Popa Tatu 74.

Stoicescu Ion si Tudora. str. Simionescu Naie. Kogalniceanu 7 7136. 5 apartamente. Bucuresti. Toma Ionescu 13. Bucuresti. 41 7140. Bucuresti. Bucuresti. Uranus 66. Schaler Emil. str. Stanescu Apostol. Hagiu 23 7148. 9 apartamente. Grigore. str. . str. Horatiu 20 7152. 5 apartamente. 5 apartamente. str. B-dul 6 Martie 95. 5 apartamente. Ioana. Ioan. 6 apartamente. Magurele 2. str. Ceres 12 7144. 8 apartamente. 20 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. 50 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 20 apartamente. Bucuresti. Dr. str. str. 3 apartamente. Salvator 39. Bozianu 7 7147. Soare. Sorel Naie si Maria. Stoenescu Gherghina. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Simonide 5. Bucuresti. str. str. Serbanescu G. sos. Bucuresti. Tudor. 5 apartamente. General Ghenea 6. Uranus 31 7146. Stoenescu Anghel. Ferentari 103. Sarodon R. Olimpului 4 7131. Bucuresti. 7 apartamente. Stanescu Ilie. Viilor 10. Slavu I. Mitr. 7154. Macarovici 8 7153. Dr. Munteanu 6. Zoie.7128. str. Bozianu 4 7132. str. 12 apartamente. str. 105. Spandonide G. Bucuresti. str. Grozavesti 12 si 29 7157. str. str. Cazarmei 67 7135. Soci Dr. Octav N. str. str. str. Bucuresti. Transilvaniei 54 7159. Calea Rahovei 323. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Serafim Haralambie. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. Stanescu Eliza. Sglahin A. Bucuresti. str. str. Tomescu 14 7139. 6 apartamente. 10 apartamente. Sotir Gheorghe. B-dul 1 Mai 56 7155. Bucuresti. 7134. str. Saguna 11. calea Grivitei 39. Soare Niculae si Stefania N. M. Iatropol 6. 10 apartamente. Dunavat 6 7137. Sumbaraen Gh. Enachita Vacarescu 46 7138. Veseliei 82. Spiroiu Emilia. str. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Cristache Conache 19 7133. Popa Tatu 71. Bucuresti. Stamatescu Bayote. Barierei 34 7158. str. 12 apartamente. 6 apartamente. Ferentari 89 si 91. Enachita Vacarescu 44. Varfu cu Dor 6 7160. Bucuresti. Smarandache. str. 5 apartamente. Staicovici Maria. Stoenescu Bucsa Ana. 7149. Bucuresti. Frunte Lata 16 A 7145. Gh. 7 apartamente. Bucuresti. Arionoaiei 36 7150. str. Bibescu Voda 4. Calea Plevnei 194 Sinaia. B-dul Cuza 10 7143. str. str. Brezoianu 27. Slavescu Ion si Zoie. str. Bucuresti. A. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Intr. 8 apartamente. Stanescu Ion. Fund. str. Bucuresti.. Simion Mircea. Bucuresti. Iuliu Baras 15. Coriolan 12. str. Stroescu Gheorghe. Smeu Ioan. calea Grivitei 215 7141. Pasteur 18 7142. Bucuresti. str. Calimanesti-Valcea 7130. str. Bucuresti. Sahaghiean Eghiea. Stelea Spataru 6 7151. Bucuresti. Stavri Panteli. Silberling Alphone. 9 apartamente. Stoian Vasile. 7129. Bucuresti. Iuliu Boros. P. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Stanescu V.

Steinberg Morit. Smaranda. Slenar D. str. Bucuresti. str. Cimitirului 44 7162. 15 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 9 apartamente. Traian 155 7191. Bucuresti str. 7178. Stanescu C-tin si Ecaterina. 6 apartamente. Bucuresti. Aurora 60. Bucuresti. 5 apartamente. Scarlat Nataliea. Arionoaiei 13. Sapira Aron. str. 68 Sinaia. 4 apartamente. Iancului 27. Saragea Zamfir. Socom. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. Slavescu D. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. str. comerciala. 6 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Stanim Gh. Bucuresti. Laborator 17. str. Simici Elena. Miron Costin 17 7174. 6 apartamente. 4 apartamente.. str. Orzari 5 7166. str. Stirbei Voda 41. str. Sandulescu D. Mihai Viteazu 11 7171. 3 apartamente. Stoienescu Sandu. Bucuresti. Gheorghe. 7185. 7190. Intrarea Putul cu plopi 3. 5 apartamente. Steinhart W. 4 apartamente. G-ral Salmen 20. 3 apartamente.. str. Unirii 88. Wilson 15. Strede Saul Klarchen.. Zaharia 29 7182. Bucuresti. str. str. Sfetea Regina. 4 apartamente. str. str. Stirbei Voda 50.. 7195. Bucuresti. Claudiu 6 7173. B-dul Republicii 75 7170. Pantelimon 288 7169. Orzari 16. 8 apartamente. 5 apartamente. Nerva Traian 66 7181. Sapnic Speer. Ioana. str. str. str. Bucuresti. Mihai Bravul 145 si 168 7165. Simionescu Clara. Sigorin Olga. Colentina 14. Bucuresti str. calea Calarasi 280. Primaverii 10 7163. Dr. str. str. Vasile Boerescu 10. 5 apartamente. 7192. Bucuresti. 25 7193. Sasu Lucretia. Pop de Basesti 38 7194. Simian Tudor. Bucuresti. sos. Bucuresti. 7 apartamente. Stoia I. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. Orlando 11. Bucuresti. Dr. Subotnicov Radivan. Bucuresti. str. Sos. 9 apartamente. 27 apartamente. Aurel Vlaicu 78. Stelnicianu Olga. Stoicescu Maria. str. str. Bucuresti. Gabriel Peri 17 Campina. 7176. Stroe Iordache. Shul Iacob si Dana. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Sfart Iosif (succesiune). Bucuresti. 7 apartamente. Viitor 91. str. 7179. Bucuresti. Bucuresti. Masarik 17. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str.. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Stan R. I. Labirint 20 7167. Stratulat Alex. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Vanatori 29. Gh. str. Dimitrov 76. 7168. 7175. Mihai Voda 49. Bucuresti. Stoienescu Iorgu. Bucuresti. str. 6 Martie 91A. Bul. Sterian Alex. Serban Voda 85 7186. Bucuresti.Anton Pan 54 7161. Herescu 4 . str. N. 3 apartamente. Putul cu Apa Rece 69 7187. Ecardiei 54. Uranus 57 7172. Dudesti 32. str. 7188. Sasu Ion si Ecaterina. Balcescu 3. Cal. Bucuresti. 7184. Olteni 19. Simionescu Stere. Luncsoara 7 7196. Pitagora 34-36 7177. str. Sprinceana Florica S. 4 apartamente. Sranimir Gh Marica. 7183. Stoenescu Gh.. str. Sos. 8 apartamente. Cpt. str. Obedeanu 19 7164. 5 apartamente. Bucuresti. Vasile 57 7197. 7189. str. Ion. Soc. Stoenescu Petre. 7180.. 24 apartamente.

str. 7217. 5 apartamente. Voievozi 14 7202. Bucuresti. sos. Iforiei 27 7226.7198. Iatropol 22. 7213. Valeriu Braniste 23 7207. Stancu Simion Niculae. 2 apartamente. Gabroveni 4. str. 8 apartamente. Bucuresti. 11 Iunie 5. Ion. Simion Oprea. Petrescu X 8. Ralet 4A. 7210. str. Calusei 43 7222. Stanciu Toma. 7 apartamente. 7206. 18 apartamente. 7212. 7221. Leon Voda 18 7201. Alex. str. Lt. Bucuresti. str. 7205. 2. 4 apartamente. str. 14 apartamente. Sabo Stefan si Maria. Th. 7211. 13 apartamente. Simion P. Sotero Silvio most. 8 apartamente. str. Rumeoara 35. 7208. Diana 5. Schechter Barnhardi si Rebeca. 7. Stefan cel Mare 153 7214. R. Sos. 3 apartamente. str. Bucuresti. Garlea 8. Bucuresti. Bucuresti. Aviator Sanatescu 44. Savini Aurelia. 5 apartamente. Bucuresti. Viitor 128 7218. Aman 16 7219. Constantinescu 35. Stoenescu St. Stoican Corneliu. 17 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. most. Sachelarie Visarion 43. str. Eminescu 93 7200. Stalsky Iosif. str. Bucuresti. str. Olteni 34. str. Ion Ghica 2. 30 Decembrie 104. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Episcopul Chesarie 3. Stoian Alexandru. Tepes Voda 147 7223. sos. Alex. 7225. Speranta 148. Filimon Sarbu 6. Dr. Mircea Voda 41. Uranus 93. Colentina 74 7203. Bucuresti. 11 apartamente. 9 apartamente. Badea Cartan 11. Pandurilor 1A 7204.. Baratiei 59. M. M. sos. Stoica Ion. Eternitatii 6. 7216. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 7220. Th. 6 apartamente. Sdrobici Constantin. Silberman S. Halelor 29. str. 7209.. str. Sterea Jules. Tg. Savopol Olga.. 12 apartamente. Sf. cel Bun 1B 7227. str. str. B-dul Ferdinand 1. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Sapuneanu Gh. 7215. Steriade Ecaterina. Stoenescu Oprea. Sf. Sorescu Gheorghe. str. 2 apartamente. Popa Nan 137 . str. str. Simionescu si Hanerina Marius. Stinghe Arsene. Iasi. Bucuresti. Pantelimon 79. Bucuresti. 13 apartamente. most. str. Aviator Jean Teseier 13. str. Bucuresti. Bucuresti. Serghiu Nicolae. str. Schmeerschon Aba. Marasesti 49. Labirint 22.. str. str. str. 8 apartamente. Grigore Alexandrescu 96. Stroe I. str. 8 apartamente. Bucuresti. B-dul 6 Martie 63. Stanciulescu N. str. str. Orzari 36 7199. 6 apartamente. str. Valcea. str. Spiridon 13. str. str. Selari 3. 13 apartamente. Seceleanu Ion. Bucuresti.. Cap. Bucuresti. Sos. Bd. Sideri Elisabeta. Florica. Stefan Gheorghiu 32. Eminescu 121. Bucuresti. 14 apartamente. 7 apartamente. 17 apartamente. 7224. str. Saidufis Gh. 4 apartamente. Constantin. str. Buturugeni 2. Bucuresti. Ocna. 14 apartamente. Bucuresti. str. str. Pantelimon 23.

Bucuresti. Stoenescu Elena. Bruxelles 14. str. 3 apartamente. Papazoglu 47. Bd. Stroescu I. 10B 7234. Schitu Magureanu 21. Florariei 16. Bucuresti. Stimulescu Marin si Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Precupetii Vechi 32 7229. M. Icoanei 65A 7231. Segal P. Gh. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 49. str. Bucuresti. Bucuresti. 117. 7240. 10 apartamente. str. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 6. str. Bucuresti. Scarlat. 8 apartamente. Scradeanu Anghelescu Emil. str. Ilarie Chendi 12. Bucuresti. Stanescu Maria si Ion. 19 apartamente. str. 10 apartamente. Stoenescu Stefan. Spiter Eugen. Segall Victoria. 5 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Stanescu Dumitru. str. Calusei 3. Statescu Constantin. Bul. Pictor Odobescu 29. Stanescu Iancu. Bd. Statilescu Stelian. 9 apartamente. str. str. 8 apartamente. Sturzu Alexandru si Maria. 7241. 8 apartamente. Laborator 100 B. str. Bucuresti. 7259. Vasile. 4 apartamente. str. Bucuresti. Stavrescu Ioan. 7249. Popa Nan 99. Bucuresti. 7254. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria. N. Iasi. 4 apartamente. Ion Maiorescu 13 7252. Judetul 8. Bucuresti. Bul. Bucuresti. 9 apartamente. str. 8 apartamente. Cal. Laborator 162 7233. str.7228. Cal. str. 7247. 8 apartamente. Bucuresti. Masina de Paine 130. Plut. Stavescu Virginia. Bucuresti. Mesterul Manole 26. 9 apartamente. str. Stanescu N. 7239. str. 7235. Schneica Aneta. Most. str. str. Rahovei 85. str. Stefan I. Vadul Schelii 2. Iasi. 7230. 7242. str. 7 apartamente. Magheru 43. Matasari 32-34 7250. Ana Ipatescu 66. 7256. 6 Martie 89. 2 apartamente. Precupetii Vechi 27 7245. Pacurari 11. Berzei 24. 7. Stanescu P. Eminescu 22. Bucuresti. 7232. . 7243. Serban. 8 apartamente. Ion. Bucuresti. Plantelor 84. Bucuresti. 13 apartamente. str. Stoenescu Aida. Ion Maiorscu 8. str. 7246. Florilor 1. 9 apartamente. str. Caimatei 10. str. Bucuresti. str. Col. Gen Dona 11. Stefan cel Mare 40. Sutzu Ion. Coltei 36. Plevnei 92 7253. Bucuresti. str. 7255. str. Savu Ilie si Frida. 7 apartamente. Stoenescu Viorica. Olga Bancic 5. Bucuresti. 177. 11 apartamente. Stavrescu Grigore. Bucuresti. Predeal. 7236. str. Braila. 8 apartamente. Luica Vasile. Artei 14. Racari 34. str. str. str. str. 7248. Stroia Ioan. 18 apartamente. Bd. str. Carol. 5 apartamente. Sapunaru Gheorghe. Ionescu 10. Cal. Intr. Sf. Bucuresti. 7258. Biserica Amzei 22. Tolbukin 28 7237. Stern Henry. 2 apartamente. Sengher Alfonso si Ghizella. Rubinelor 6. Stoenescu Savu si Elena. str. 7244. 12 apartamente. sos. Bucuresti. Apostoli 47. Staicovici Olga. 7238. 7257. Tolbukin 134. str. Colentina 16. str. Calea Dudesti 248. str. Iasi. str. Pitesti. Bucuresti. Gaitanari 16. Mosilor 23B 7251. 10 apartamente. Popa Nan 5. Mendelejev 5. str. 7 apartamente.

Soreanu D. 7262. 10 apartamente. Eminescu 27. 7274. 2 apartamente. Iliescu 19. Mantuleasa 38. 12 apartamente.. Foisor 15. Dudesti 160 B. str. Episcopiei 2. Cal. Bucuresti. str. 7 apartamente. 10 apartamente. Tolbukin 75. Sipiceanu I. Saxone Aurel. Spoitori 2 7268. Baratiei 38. Bucuresti. Bucuresti. Anuta. 7281. A. Bucuresti. Dr. Bucuresti. str. Zece Mese 8. str. str. Vintila 11. 8 apartamente. Balcescu 17. cal. str. 4 apartamente. Segall H. str. Bucuresti. Stoica Dumitru. 20 apartamente. Bucuresti. Bratului 26. str. Schedlinschy Erich. Pica Fl. str. Palisoa Ion. Dr. 9 apartamente. Cal. str. 3 apartamente. Victoriei 25. Cotroceni 16 . 1 Mai 123. Stavarachescu Viorica. Icoanei 6. Stegler Pincu. Mihai Voda 29 7288. 4 apartamente. Bucuresti. 7282. Streza Dragomir. 5 apartamente. Lirei 11. Bucuresti. 5 apartamente. Sellim Lucretia. str.. str. str. Comana 4. Sascu Nic. Exarcu 3. 7280. Bucuresti. Stanceanu Ecat. str.. Sumbasacu Gh. T. Cal. Mantuleasa 1. str. str. 7277. Cal. Dl. Bucuresti. Hristo Botev 36. 4 apartamente. Virginia 5. 8 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Stravi Constantin si Florica. Mosilor 202. str. Bucuresti. str. Bd. 9 apartamente. cal. Lister 55. 7265. Bucuresti. str. 3 apartamente. 7275. Poetul Alexandru 29. Ilie. 4 apartamente. Most. str. Bucovina 18. Al. Bacau-Piatra 7276. Bravilor 16. si Ana. str. 10 apartamente. Aviator T. Victoriei 101. Scharf Golda. Suseanu Silvia. Sihleanu 167. Bucuresti. Stroescu Niculae. 9 apartamente. Stoichita Clara. Siga M. Bacau. Bucuresti. Dudesti 13. 7271. Sandu Aldea 94. str. Sterescu Elena. Bucuresti. Laborator 33. Precupetii Vechi 41. 7289. str. Simulescu Virgil.str. str. Bucuresti. Ion Ghica 1. Mircea Voda 23. str. Bucuresti. 4. Bd. Bucuresti. Bucuresti. al. Sion Cecilia. str. Tudor 12. Vasile. I. Fluerului 44. Bucuresti. str. Academiei 35. Dragos Voda 12. str. Vintila 2. str. Caracas 42. Bucuresti. Cal. Racari 26. 3. 7263. 7278. Grivitei 192. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Dobrogei 1. N. 7287. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Sava Gheorghe. 7260. 14 apartamente. Vasile Conta 6 7273. Bucuresti. 7270. str. Sandu I. Sborului 11. 3 apartamente. str. 7284. Svegler Feibis. 7269. 7279. Bucuresti. Staicovici 37. 12 apartamente. Semiaion M. Vasile Lascar 53. 7290. Stamatidi Dumitru. 7266. Bucuresti. 7291. 7285. si Zoe. Salmeu Mihail. str. str. Clopotarii Vechi 8. Vulturi 107. State Gheorghe. 6 apartamente. Sevaldstetov Caterina. Paraschiva Gherghel 1. 4 apartamente. Bucuresti. 7272. str. Felicia. 16 apartamente. sos. 7264. 6 apartamente. Senpescu Zamfira. 7283. str. Mosilor 201 7261. Suchias Zenobia. 12 apartamente. 7267. Bucuresti. 11 apartamente. 10 apartamente. 7292. str. Targoviste. Scarlat Atanasiu. 7286.

Cal. 7318. 7327. Craiova. str. Spurcos Maliaglu Olga. Vasile Toneanu 52. Anastasia Panu 7. Segall Benhari. str. str. Simionescu Traian. Romniceanu 6. Simion Ion. Bucuresti. 3 apartamente. Spiner Ida. Sf. Calea Dorobanti 59. Brezoianu 57. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Stancu Dumitru. Biserica Pantelimon 1. 4 apartamente. 6 apartamente. C-tin. Siima Letitia. 10 apartamente. Stirbei Voda 17. Dudesti 231. 7300. Fecioarei 18. Soc. Nerva Traian 41. Stanisel I. str. 4 apartamente. 7313. Semanatoarea. Galati. 3 apartamente. calea Dudesti 196. 7309. 3 apartamente. Splaiul Unirii 175. str. 7321. str. Stefan cel Mare 12 7308. Bucuresti. Intr. Stanescu Vasilica. Bucuresti. Spiroiu Lucian. G-ral Ghenea 6. 7320. Popa Nan 158. 3 apartamente. Stihi Alexandru. 7307. 6 apartamente. Spiridon Gheorghe. Bucuresti. 3 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Melania. 7326. 6 apartamente. str. Bucuresti. Samuely Leonie. Bucuresti. Santierele Moderne. 7295. Cal. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Maria. Catelu 1A. Fagaras 36. 7324. 7322. str. str. str. Bucuresti. Vineri 21 7312. Bucuresti. 7297. 11 apartamente. str. Dogeanu 18. G-ral Cernat 4. Oituz 13. sos. Schlifeld I. 50. str. Saru Maria. Stoenescu C. Traian 234 7330. Bucuresti. Bucuresti. Stanciulescu Gheorghe. str. Caramfil 75. 4 apartamente. Bucuresti. str. 7305. 7323. Frumoasa 33. 4 apartamente. 7298. 5 apartamente. 7294. 4 apartamente. Sibberling Alfons. Bucuresti. Progresului 9B 7296. Buzesti 40. Bucuresti. Schwartzmann Voemia.7293. Bucuresti. Iacob Negruzzi 39. Sandulescu C-tin. Silaghi Stefan si Ana. Rosiorii de Vede. 16 apartamente. Turda 7. Mosilor 327. Scuhut Valentina. 5 apartamente. Simota A. Spiru Cristea. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Valjan 6. str. Bucuresti. Ioan Mosi 6 7317. str. . Sloese Dumitru. Strejan Ritta. Bucuresti. Bucuresti. str. Stanescu Nicolae. Crangasi 83. Calarasi 151. Bucuresti. Dolza 4. A. 2 apartamente. Seballian Lucian. 5 apartamente. 10 apartamente. Gheresti 6. Bucuresti. 6 apartamente. str. Subasescu I. 7325. 3 apartamente. Mircea Voda 12 7310. str. Episcop Ilarion 3. Argeaua 1. Bucuresti. str. 5 apartamente. Lt. Bucuresti. str. 6 apartamente. Most. 5 apartamente. sos. Cal. str. Bucuresti. 7302. Savulescu Vasilica. Horatiu 20. Pascu. Dr. G. 7328. Sandulescu Stelian. str. Bucuresti. Brezoianu 7 7311. P. Sigall Sofia. str. 7304. Lazar A. 8 apartamente. N. 7306. 7329. Daniel Borcianu 32. Cal. Bucuresti. 10 apartamente. Popov 98. Stanescu Coralia. Viting 7. Bucuresti. Virgil Plesoianu 67. Bucuresti. 7299. Bucuresti. 10 apartamente. 7301. Bucuresti. 7303. Soneriu Ioana. str. Calea Vacaresti 163. str. 7314. Rosetti 2. str. Dorobanti 21. Gheorghe. Berzei 12. Costica. B-dul 1 Mai 80. 7 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7316. Bucuresti. 7319. 3 apartamente.

Stanescu E. Nou 11. Cluceru Udricani 22. 7340. 7341. 7343. Alex. Bucuresti. Maria. Spanu Teodora si Stelian. Schinyel Matios. 7361. Hristo-Botev 13 7335. Viitorului 126. Lipscani 12. Calea Mosilor 143. Bucuresti. Londra 25 7359. Bucuresti (Militari). str. 5 apartamente. Stan Ioana. Bucuresti. Parfumului . 7 apartamente. str. Bucuresti-Baneasa. str.. 7348. 7358. 7362. Bucuresti. Succesor Schul Paula.. Stancu Gh. 7347. str. Uzufruct Soare D. Bucuresti. 7354. 6 apartamente. Matei Voevod 10. sos. Bucuresti.. Agricultori 126. Cpt. str. str. 7 apartamente. 4 apartamente. 7349. Soc. 7357. 7 apartamente. Saraidarian Releino. N. Stan A. Sarmiza Sterea. B-dul Robert 1-6. 4 apartamente. Sotirescu Vilhelm. Stein Sabina. Staandreher Violet F. Sulica Valeriu. Stoenescu S. Bucuresti. Dristorului 161. Aleea Alexandru 41. Raune 1. str. 7346. 7336. Lucaci 44. Bucuresti. sos. Bucuresti (Militari). str. 4 apartamente. 2 apartamente. 7 apartamente. 7 apartamente. 4. 7 apartamente. 11 Iunie 48. str. M. Bucuresti. Sava V. Stoian Eugenia. Sterek Emilia. str. Ion. Colentina 144. Piatra Arsa 2. str. Bucuresti. 7344. Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia. Stanescu Dumitru. Iancului 133 7351. Splaiul Indep. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. 3 apartamente. Preda 25. str. Bucuresti. str. si Gigantea. Sehvarlg Riva. Mihai Bravu 87. 4 apartamente. 7333. 7355. str. 7360. Bucuresti. Avram Iancu 16. Calusei 4 B. Stamatescu Petre. Plantelor 19. 9 apartamente. 3 apartamente. str. 7342. Sager Leon. Bucuresti. 7352. str. Pictor Mirea 12. Bucuresti. B-dul Pacii 22. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Anton Pan 16 A 7334. Ion Racoteanu 2. Episcopiei 1-3. 7339. Savu Dumitru. Calea Dudesti 234-182. Mieilor 16 7353. Sos. Simion Gheorghe. calea Vacaresti 37. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. str. Doini 15. D-na Ghica 153. str. Sterescu M. str. 5 apartamente. Aurel Vlaicu 52. 8 apartamente. calea Grivitei 96. 7332. Bucuresti. sos. 5 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 29. 6 apartamente. Stefan Mihaileanu 7. Soldat Croitoru 27-39. 4 apartamente. str. D-tru Oeriu 16. -Ploiesti 34. Iasi. Bucuresti. Lipscani 73. str. Icoanei 74. Stoica Alexandru. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Cuza-Voda 42 7338. str. Bucuresti. Sapene S. Bucuresti. Subaseanu Marin. 7350. str.7331. Vladescu 7. Bucuresti. 281. Bucuresti. Bucuresti. Succesor Swartz Mante. Balcescu 138. Iancului 5. str. Patrascu Voda 6. 7345. str. Bucuresti. Ion. str. 5 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Marilor Hoteluri. str. 7356. Stoian Stefan. 5 apartamente. 7 apartamente. Matasari 38-30 A. 7 apartamente. Stanian Ion. str. Enescu. Sft. sos. Jana. Buc. 5 apartamente. str. 7337.

Sulasanu Ilie si Const. str. Solomon Iosub. Bratasanu 7. str. I. 6 apartamente. str. Lunger 14. str. Stanescu Elena. 4 apartamente. 3 apartamente. 7379. 7387. Bucuresti. Bucuresti. Stoenescu Stefan. Bucuresti. str. Sandu Aldea 22. 8 apartamente. Anastase Panu 42 7374. str. Stelimescu Barbu. Aleea Serga 24. Bucuresti. 7375. Episcopul Radu 40. str. str. calea Calarasi 265. Stanculescu Gheorghe. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Octav Cocorascu 56. str. 7385. 5 apartamente. str. Scoalei 12. Bucuresti. 7381. Smeu Valeriu si Ana. Nic.. Bucuresti. Panduri 22. 6 apartamente. Stanescu Rodica. Ionica 7. 2 apartamente. str. 7380. Bucuresti. str. 7377. Capt. Dimitrof 19. Agricultori 12. Stoian Martha. 3 apartamente. 16. 2 apartamente. str. Galati. Bucuresti. str. Scainschy F. 5 apartamente. Sutu Eufrosina. Vasile Roaita. Steimberg Carolina si Vilu. Armeana 9. Scarlatescu Neagu. Bucuresti. Calea Calarasi 106. Cantemir 29. Gh. Serghiescu 11. 4 apartamente. C.39. Bucuresti. Timisoara 7. 7369. sos. str. 7397. Stoenescu Marin. Bucuresti. Siliam Maria. 4 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Ilie 8. Dr. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. calea Grivitei 275. Calea Calarasi 266. 35. Savulescu Ioan. Schrems Maximilian. Rosetti 14. A. Tunari 58. str. Stambilu Gh. str. Sandulescu Niculae. Dr. 7367. Matasari 24. 5 apartamente. Predeal. Iancului 123. 7363. Sadogreschy Luiza. 7365. Calea Dudesti 205. si Noehmach. Cuza Voda 14. 7383. str. 7388. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 7378. Stern Buia Elena. Borsec. str. Simionescu Ion si Natalia. Avrig 96. Stern Herman. Seciulescu Filofteia. Bucuresti. Ion Maiorescu 35. Vultur 48. Dobrogeanu Gherea 2. str. . Bucuresti. Bucuresti. Belvedere 17. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. Negru Voda 20. Intr. 7396. str. 3 apartamente. Bucuresti. C. 6 apartamente. 4 apartamente. 7371. Rafael 2. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Dr. 7384. 133. 7368. 8 apartamente. 5 apartamente. C-dor Eugen Botez 11. 7386. 6 apartamente. B-dul 1 Mai 128. 7389. M. 7395. Bucuresti. 5 apartamente. str. 7366. Cuza Voda 58. Popa Nan 62. Stroe Malvina. str. Sf. Ghiulamila 1. Bucuresti. Campina. 7376. 7392. Sfintescu Tiberiu. str. 7390. 7393. Hameiului 11. 7382. Stereh Ella. Bucuresti. Apostol Margarit 4. Iasi. Savini Mihai. 5 apartamente. Simionescu Elena. Selelea Iosif.. Macelari 23. Titulescu 46. 3 apartamente. B-dul G-ral Magheru 29. 7372. str. Grivitei 14. Bucuresti. str. Bratianu 100. 7373. Sft. Sandulescu Toma. 7391. 3 apartamente. 7394. Staicovici Vasile. Savineanu Tica. 3 apartamente. Bucuresti. 7370. Orizontului 9. Bucuresti. 4 apartamente. Sanhelaropol Rizu. sos. str. Fainari 38. 7364. Silaghi Ion si Etela. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Obedeanu 3. str. Calea Mosilor 206. Vila Margot. 6 apartamente. Bucuresti.

7422. 4 apartamente. 7425. B-dul N. 9 apartamente. C. 5 apartamente. si Steluta. Bucuresti. Filipescu 47. 7414. 5 apartamente. 6 apartamente. 7408. 7 apartamente. Scarlat Varnov 42. Steriad Maria. Ionica 5. Dionisie Lupu 12. Simionescu C-tin si Gh. 7431. B-dul Nic. Stanscu D. str. Rosetti 14. 3 apartamente. Constantin 15. 8 apartamente. Bucuresti. Manu Cavafu 34. Schmidt Ronel si G. Gh. si Maria. Constantinescu 17. Soc. str. calea Serban Voda 158. Campeanu 13. G-ral Candiano Popescu 97. 3 apartamente. 4 apartamente. Com. Stainberg Sol. Bucuresti. Semicercului 10. 7418. str. str. N. Sinaia.7398. Straulina Maria. str. B-dul Marasesti 68. str. Unirii 179-181. 7423. calea Serban Voda 17. Schachman Iulia Aronea. Sandu Nicolae. str. 7430. Mendelejev 14. Sfetcovici Tudor si Alex. Scradeanu Alex. 34 apartamente. Spat. 82. Bucuresti. Bucuresti. Unirii 122. Sf. 13 apartamente. sos. Stanescu N. Maior Alex. 7. Tulcea. Simion Angela. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sarbu Tanase. 1948 34. str. 7406. str. Niculae Titulescu 122. A. 7417. Bucuresti. Raspantiile 7. Bulev. Szocs Avpoa. Sculej Maria. 7419. Fundatura calea Grivitei 76. 2 apartamente. str. Bucuresti. 7411. Calea Plevnei 96. 7413. str. Simionescu Maria. fund. Popa Tatu 76 7412. str. str. str. 7405. 7 apartamente. Bucuresti. Spirescu Elena. Splaiul Independentei 71-73. Titulescu 46. 7 apartamente. str. 7403. 7429. Suciu Francisca. str. . str. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. str.. Nifon 24. Stanescu Alexandru. Ion Berescu 4. str. Bucuresti. 7410. str. str. 7402. 8 apartamente. Sechte Aba. Stoicescu Ion. Bucuresti. calea Victoriei 101 Iasi. Spl. 6 apartamente. 7401. Grivita 6. Stamberg Maulia. str. Stroescu N.. Savim Elena. 7421. Bucuresti. 7424. str. Bucuresti. str. Balcescu 3. 74 7416. calea Victoriei 112. Bucuresti. Bucuresti. Babadag 45. 9 apartamente. Arion 5. Popa Tatu 78. Cantacuzino 17. Bucuresti. Filaret 12. 6 apartamente. Titulescu 151. Moraviei 7. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Maria. 13 apartamente. 8 apartamente. L. Bucuresti. str. Stancioiu I. 8 apartamente. Ion. Spl. Boleescu 6. 7407. 14 apartamente. Bateriilor 14. Bucuresti.. Teleg. Cosbuc 31. calea Grivitei 76. G-ral Cristescu 10. Bucuresti. Bucuresti. Schwartz Bernard. str. 8 apartamente. 23 August 57. Srengeleschi Elena. B-dul Gh. 5 apartamente. 5. 3 apartamente. Alex. Sacaciu Florian. Nicul. 4 apartamente. calea Grivitei 261. C. Antim 10. Nationala de Comert. calea Grivitei 94. 7400. Bucuresti. 11 apartamente. 7420. 10 apartamente. 7428. str. Sf. Staniceanu Florica. Stanescu Aurel. Stanescu Tiberiu. Mitrop. si Solomon David si Midea. Bucuresti. 7409. 7415. Bucuresti. Bucuresti. Senbasam Mihai. Sergiu 4. Bucuresti. Bucuresti.. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu. 70. 7427. Bucuresti. Schitu Magureanu 45. Bucuresti. C. Bucuresti. Berzei 9. B-dul Republicii 72. 3 apartamente. Turda 31. B-dul Cuza 67. Olimpului 3. 7404. 7426. str. 7399.

7458. Tepes Voda 133. de Cultura. str. Radu dela Afumati 47. 3 apartamente. Bucuresti. Alex. str. Bucuresti. Stirbei Voda 17. 6 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 7443. 7454. Busolei 6. Enachita Vacarescu 48. 4 apartamente. B-dul Dinicu Golescu 7 bis. 7460. Spancenatu Mihail si Silvia. Bucuresti. str. 10 apartamente. Gh. Moscu 34. calea Rahovei 29. Vulcan 58. Calea Grivitei 108. Stern Herman. Stanciu Marin si Lucretia. Slatineanu Zoe si Maria. Poetu Seheleanu 18. 7439. 5 apartamente. B-dul G-ral Magheru 43. 6 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Blaj 16 7463. 7442. str. b. Spigler Th. Bucuresti. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta. str. Dragos Voda 72. Cluj. B-dul 6 Martie 48. str. str. 7441. 42. Stoilov Simion. 5 apartamente. Spiegler O. str. Bucuresti. 7448. str. Bucuresti. 4 apartamente. si Eliza. 7436. Scheriberger Segrumea. 7435. Costache Negri 90 7440. Bucuresti. a. 10 apartamente. str. 7457. Stancu Marietta. 7446. 7444. Brasov. 4 apartamente. Singallia Rudolf. 9 apartamente. 3 apartamente. str. B-dul Marasesti 28. str. str. Schwartz Caror. 4 apartamente. Soc. 13 Septembrie 191. Bucuresti. Schlime Carol si Anette. Sachelarihe Eugenia. Bucuresti. Stanculescu Gh. Bucuresti. Schvab Iohan. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. . Veniamin Costache 13. Lipscani 41. str. Savu Ana. 7439. Elena Doamna 50. Piata Rosetti 3. Andrei Muresan 18. Bucuresti. 5 apartamente. str. 14 apartamente. 4 apartamente. Soles Eutropiu. 9 apartamente. 7447. 7433. Spiegler O. str. 4 apartamente. Sanea Ion si Eugenia. 4 apartamente. str. Sinaia. Seltea Nae. Iasi. Maria H. 6 apartamente. 32 apartamente. Bucuresti. Comana 19.7432. Aleea Serga 24. Schvatz Cerbu. Bucuresti. Simionescu Dimitrie. Elias B. 7461. Dorobantilor 60. Bucuresti. Bucuresti. Schwartz. Stolnicu Zanfir. str. str. Mitr. str. Bucuresti. Avrig 31-29. calea Grivitei 94. 7452. Ciprian Porumbescu 7. Bucuresti. Burghelea 10. 9 apartamente. str. Sfetescu Petre. Episcopul Radu 42. 7464. 7445. Schwartz C. Caracas 11. 2 apartamente. Sava Garoi Constantin. str. Stoenescu Petre. 15 apartamente. Constanta. Sihleanu 20. Dimitrof 109. Stoenescu Gheorghe. str. str. str. Bucuresti. 7459. Bucuresti. 7450. 2 apartamente. G-ral Brosteanu 21. 7455. Alexe C-tinescu 63. Sarchizian Artur. str. Bucuresti. H. Hagiului 12. Stoianovici Toma. str. 7462. Bucuresti. 7434. Serbescu Mircea. Bucuresti. 5 apartamente. Passionaria 15. Bucuresti. 11 apartamente. Busteni. Vasile Conta 79. Caratoli 14. 7 apartamente. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 7453. Simu Fata si Leonida. Bucuresti. Calea Victoriei 33. str. str. 7449. B-dul 6 Martie 60. Sincai 4. Ardeleni 20. str. Dr. 7451.. 7456. 2 apartamente. Hagi Dima 39. 11 apartamente. Bucuresti. str. str. str. Stratilescu Alexandru. 7438. H. Fagaras 17. Borsec. 7437. str.. Anastasie Panu 4. str.

7486. 1 apartament Bucuresti. Ana 10-12 7467. str. str. Drubetta 8. 6 apartamente. 7477. Maica Domnului 26-37 7473. Bucuresti. Stanciulescu Ion si Irina. 4 apartamente. str. str. 14 apartamente. B-dul Republicii 81. 56 apartamente. Spatarului 1. Calimanesti. Traiana 7476. Bucuresti. Spirea Augustin. str. Zanfir. Biserica Enei 16. . str. Bucuresti. Stain. Bahluiului 37. Prescuna 9 bis. Athena 18.str. str. 7469. Bucuresti. Dimitrie Sturza 13. Satmary Ortansa. Muzeul Zambaccian 14. Bucuresti. str. Cal. Bucuresti. Schollmayer Hugo. str. 7489. Dorobanti 1. Bucuresti. str. Savulescu Gheorghe. str. Scupra N. Sewartz Henriette. Dumitru Gubei 4 bis. Bucuresti. Stefan Burcus 1. B-dul Republicii 77-75 Sinaia. Delea Veche 39. B-dul Robert 31 7478. str. Bucuresti. Paleologu 3 A. 7485. 7471. str. Solacolu Jeana. 7 apartamente. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Sturza Sandu Ion si Dimitrie. str. Simionescu Anastasia. 8 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. si Alex. str. 77. 7475. Sahia 22. str. Brezoianu 29C. 2 apartamente. Grig. Elena. Bucuresti. Sutu Gr. Bucuresti. Stanescu Chirita. cal. str. str. str. Siefert Frederich. Solacolu Mircea. 7470. str. Teodor Aman 32. str. str. Grivitei 179 Constanta. Solacolu Stefan. Solomon Mina si Manta. 3 apartamente. str. B-dul G-ral Magheru 29. 5 apartamente. Bucuresti. V. 2 apartamente. Bucuresti. 16 apartamente. Bucuresti. 7465. 7466. Sturza Doiciu. Brasoveni Tei 44. str. Drumul la Tei 111. 77 apartamente. 7474. Bucuresti. Bucuresti. str. 7483. Furnica 52. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. 7484. str. Bucuresti. Ion. 7479. 6 Martie 40. 7488. Fotino 1-3 7487. Iasi. Bucuresti. Dejugatoarei 5. Batistei 35. Sevastopol 26. Bucuresti. Stratulat Ion. str. Sf. Stefan cel Mare 4. str. 7480. Spit. Stefan Gheorghiu 8. 7482. str. 3 apartamente. str. Stoenescu C-tin si Smaranda. Stirbei Adisa. Sinaia. Staviescu A. Urali 1. 1 Mai 175. 8 apartamente. B-dul 1 Mai 77A. Alex. 10 apartamente. Victoriei 89. Vasile Lascar 116. Galati. Andrei Muresanu 10. str. Bucuresti. Serzescu Aurel. Sborului 1. 3 apartamente. Dionisie Lupu 58. str. str. Alexandrescu 63. Bucuresti. 8 apartamente. Sfintilor 3. str. Sergescu Magdalena. 7481. calea Mosilor 134 A. S. str. Sturza Natalia. Icoanei 24. str. 10 apartamente. Ion Frimu 35. 7472. Stancie Radu. Pascani 4. 7468. Bucuresti. str. Ortansa. str. Demetriade 11. 7490. 20 apartamente. 79 Turnu Severin. Capt. Ana Ipatescu 30. 6 apartamente. Mendelieff 33. 3 apartamente. Bucuresti. Calea Grivitei 100-102.

2 apartamente. str. Bucuresti. Soarelui 5. 3 apartamente. Bucuresti. Frumoasa 52. G-ral Angelescu 145 7508. Stefanescu Mihai si Ecaterina. str. Stirbei Maria. Piata Amzei 4. Bucuresti. sos. Sunda Dumitru. 11 apartamente. Bucuresti.A. 32 7501. Filaret 18. 3 apartamente. str. str. Polizu 4. Stefanescu Iordan. Serbanescu Victor Ecaterina. Cal. Mitrop. Stefanescu Elena. Stefanescu Vasile si Aurica. Negru Voda 33 7512. Eminescu 1. str. str. 2 apartamente. 10 apartamente. 2 apartamente. Stefanescu Maria. str. Sabinelor 20. 6 Martie 15. Bucuresti. Noi 170 7518. Busteni.. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Stefanescu Margareta. Mosilor 21. Mihai Voda 10. Popa Rusu 11. 7519. Tudor Vladimirescu 126 7514. Vasile Gheorghief 111 7503. Zoe. Seibulescu Alex. 13 Decembrie 4. Stefanescu A. 3 apartamente. 10 apartamente. str. Victoria. 462. 482 Bd. Bucuresti. 31 apartamente. A. Buzesti 47 7513. 7516. Solea I. 9 apartamente. Celestina. Bucovinei 2. 6 apartamente. str. str. sos. Carol Davila 7 7515. str. Bucuresti. M. Stefanescu Petre. Stefanescu S. 6. Lipscani 32 7505. Bucuresti. Stefanescu Zoe. str. Profetului 22. Kogalniceanu 20 . Bucuresti. C. 2 apartamente. Bucuresti. str. C. 7498. str. Gh. str. str. Rosetti 45. Stefanescu Lucretia. 4 apartamente. Plantelor 46. str. Jules Michelet 2. Buzau. Brezoianu 7. str. Predeal str. Bucuresti. Sendra Victoria. Bd. Serbanescu Petra. Govora. Cal. 6 apartamente. Raditei 9. str.7491. Stefanescu Maria. 4 apartamente. Bucuresti. str. 7494. 6 apartamente. Stefanescu Maria. Uranus 32. Cuza Voda 80. str. 7511. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. Bibescu Voda 19. Lazar 1 7492. orasul Grivita Bd. Bucuresti. 8 7509. Stefanescu Aurel. 7497. Bucuresti. Stefanescu Natalia. Laurentiu Claudiu 49 7493. Isvoranu 19. Sofia 18 7500. str. 4 apartamente. Intr. Stefanov Luigi. 6 apartamente. Bucuresti. Stirbei Paula. str. 16. 7507. 1 apartament. str. str. Plevnei 1 7502. Serbescu Ana Gh. 7510. Targoviste l. Rosetti 43 a. Biserica Enei 2. Bucuresti. 7495. Nifon 33 7506. str. Piata Ilie Pintilie 1. 6 apartamente. 15 apartamente. str. 8 apartamente. Stefanescu Const. Dionisie Lupu 74. Grivitei 412. 16 apartamente. Baneasa Straulesti. Paleologu 15 7496.. Bucuresti. Isvoreanu 17. Piata Romana 8. 1 Mai 338. Bucuresti. str. Bucuresti str. Vasile Lascar 64. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Stefanescu Lucretia. Armistitiului 1. str. Sinaia str. 7517. Bibescu 4 7504. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Straulesti 29. Smilovici Sotia. 9 apartamente. str. Tolbuchin 158. 5 apartamente. str. Constantin 7 a. Bucuresti. str. Franklin 5. Buc. Logofatul Taut 63 7520. Serbanescu Stelian. Uranus 106. 7499. str. str. Stefanescu Salba. Bucuresti. str. Golescu 5.

Spatarului 36 7544. Sf. Bucuresti str. Transilvania 14. 4 apartamente. str. Stefanescu Margareta. Pictor Romano 15 7550. Crangului 2 7551. Bucuresti. str. Stefanescu Petre. Stefanescu Eliza. 14 A. Toamnei 3o. Bucuresti. str. Ionica 7. Serbanescu Dan. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. N. str. Dudesti 64. Stanislav Cihoschi 6. 5 apartamente. Paun 2. Serbanescu Nicolae. Serban Voda 229. Sibiu str. Stefanescu Ion Radu si Maria. Burghelea 10. 3 apartamente.. Sapira Stefania. 11. Stefanescu. str. Serbanescu Gh.7521. Sabse Saly. str. Bucuresti. Stefanescu Sofia. Stefanescu Maria. Soreciu Stefan. Nifon 27 7532. 10 apartamente. str. Bucuresti. Lanariei 69 7545. str. Vasile Roaita 7526. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 7543. 8 apartamente. Plevnei 135 7542.. str. 3 apartamente. str. Ioan. Panduri 8 7522. str. Vacaresti 20. Stefanescu Nicolae si Maria. Dragasani str. Bucuresti. Stefanescu Stelian. 4 apartamente. str. Selaru Teodora si D-tru. str. 5 apartamente. Sendel Rasela Marcu. str. Bucuresti. Sft. Tolbukin 104 7546. Cuza Voda 19. Sabsa Samuil. Bucuresti str. Bucuresti. Lunesoarei 17 7534. str.. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 2 apartamente. str. Apostoli 77 7539. str. Mendeleev 48 7540. Bucuresti. Busuioc 34. 11 Iunie 770 7530. Stefanescu Clemence. Stirbu Aurelia. Cal. Braila. 5 apartamente. Stefanescu Elena. 16 7535. Bucuresti. str. Bd. Intr. V. 3 apartamente. Seinescu Emilia. 6 apartamente. Serbanescu Alexandrina. Bucuresti sos. str. Predeal str. str. Bucuresti. Balcescu 24. Stefan P. Slt. Serpescu Zamfira. Spatarului 36 7548. Giurgiului 178 7531. 3 apartamente. Stirbei Voda 61. Virgil Plesoianu 59 7533. str. Albinelor 53. str. Alex. 64 7528. 9 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 14 apartamente. V. 8 apartamente. 4 apartamente. Vacaresti 92. 10 apartamente. mostenit. Dinicu Golescu 11 7537. str. Tolbukin 31 7529. 2 apartamente. Bucuresti. str. Balcescu 2. Stefanescu Alex. Stefanescu Gloria. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bd. 6 apartamente. Icoanei 36 7524. Lucaci 61 7538. 6 apartamente. Lascar 102. str. Dr. Pietatii 2. Faurari 14. . Spartacus 7. Slatina str. Vasile Alexandri 9. 8 apartamente. Golesti 23 7549. Mamaia vila Luceafar 7547. Bunatatea Samariteana 21. str. 10 apartamente. 14 B 7541. General Cerchez 13. str. Bucuresti. sos. 6 apartamente. Stefanescu Const. Banat 1 7536. Dorobanti 81. str. Buzesti 60 7523. Bucuresti. Stefanescu I. Bucuresti. 23 7527. Sebastian. Niton 39. Clopotarii Vechi 4. Saraga Berta. Spiridon 2 7525. N. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Traian 19. str. Serban Alexandru. 11 apartamente.

8 apartamente. Bis. Sf. 37 A. Schitu Magureanu 25. 4 apartamente. 5 apartamente. str. 7566. 5 apartamente. Constanta str. Bucuresti. Sf. Republicii 16 7558. Sinaia. Colentina 132. Profetului 13. Sofia 4. str. Stefanescu Gica. str. Lenin 57. Missail 86 7580. Victoriei 128 a. 7573. 17 apartamente. Mircea Voda 37. Dogari 9 7559. cal. T. 13 apartamente. Bd. Bucuresti. Gradistea Florestilor 17. si Maria. str. Vasiescu Iosif 87. str. Bucuresti. str. str. str. Stefanescu Luciliu. Bucuresti. str. Bucuresti Alex. str. Bucuresti. Campulung Muscel str. 7563. Republicii 73. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Constantin 27 . 6 apartamente. 89. Stefanescu Aurelia. Sevastopol 6. Bucuresti. 4 apartamente. Serbanescu Gh. Elena. Serbanescu Nicolae. Bucuresti. Sendroiu Elena. 188. Stefanescu Nicolae. 100. Bucuresti. 7570. 4 apartamente. Sachini Maria. Sechergian mostenitor Kanterian. Stefanescu Gabriel si Antoinette. Bucuresti. 9 apartamente. Stefanescu N. Chitu 1. Stefanescu Gh. 7567. Simu 4. Calarasi 116. Bucuresti. Dr. Cal. 30 Decembrie 1. Ing. Bucuresti. Dimitrie Anghel 4 7564. str. 5 apartamente.Comorii 36 7552. str. 15 apartamente. Danilopol 7. Chiparosului 32 7553. Stefanescu N. Safer Carolina si Bellino Benarojo. str. 3 apartamente. Tudose Rudeanu 15 7578. 7574. 139 7556. 7562. Bucuresti str. Herescu Nasturel 15 7581. Bucuresti. 4 apartamente. str. 16 apartamente. Bucuresti. str. si Georgeta. 4 apartamente. str. str. Vulturi 133. 7575. Serbanescu Ilie. Bucuresti. Ana Ipatescu 57. cal. Sandru Stefan. C. Elev Stefanescu 52. 104 7555. 7561. Gh. Bucuresti. Anastasiu 7 7560. Ionescu Teodora. Pelin Adam 2. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Stefanescu Maria. Siara Dora si Ion. Serbanescu Mircea. Bucuresti. 8 apartamente. Dimitrov 102. Ion Lahovari 97 7568. Negustori 6. Serbanescu Iordache. str. Soimescu Ion si Ana. cal. Serman Leon. Rosetti 18. Serban Vasile. 5 apartamente. Videscu C-ta. Scoala Anglicana Olteni. Gh. 3 apartamente. 2 apartamente. Cap. Stefanescu N. sos. str. Serbanescu Nicolae. 4 apartamente. Stirbei Voda 138 7577. str. Gh. Serbescu Florian. Vacaresti 27. Bucuresti. Stefanescu Filofteia. 3 apartamente. str. si Elisa. 7572. 7582. Anast. Jules Michelet 13. Stefanescu Elena. Grivitei 37 7571. Gemeni 2.. Pantelimon 42. Bucuresti. 45. str. 37 apartamente. Floreasca 64. Stefanescu Ion. Ion Nou 36 7576. Iasi Bd. str. Ana. Rahovei 106. Bd. Bucuresti str. str. str. Bd. Sf-tii Apostoli 18. 6 apartamente. A. str. 20 apartamente. cal. str. str. 44 7569. str. 91. Zablovschi 45. Bucuresti. Ilie Pintilie 38 7557. Olteni 43. 7565. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Morilor 13. Bd. Bucuresti str. sos. Stefanescu Gh. 32 apartamente. 118 7554. Orascu 27 7579. str. Bucuresti. Bucuresti. Popa Chitu 15. str.

Mircea Voda 52. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Stefanescu Alex. str. Stefanescu R. Mosilor 190 7594. 4 apartamente. cal. str. str. 5 apartamente. 7587. Bucuresti. str. Stefanescu Eugenia. 7610. str. Elena. Bucuresti. C-tin. Serbanescu Nic. 4 apartamente. str. Mecet 6 7591. 5 apartamente. Magheru 43. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Gh. Principatele Unite 6. Paulescu 27 7598. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Stefanescu N. Mitr. 6 apartamente. Serban G. Ciresului 14 7596. 6 apartamente. str. Stefanescu Dumitru. Bucuresti. Stefanescu Gheorghe. Duca 63. Simu A. str. Ziduri 22. str. Drumul la Tei 47 7617. Stefanescu Emil. Dim. Ion. Aviator Petre Cretu 21 7611. Susana Fulica. str. Alexandru. str. Bucuresti. Agricultori 142 7602. G-ral Haralamb 37 7612. Bucuresti. Popa Nan 12. 11 apartamente. 7 apartamente. Calarasi 56. str. Stefanescu I. str. Bucuresti. Nicolae 98 b str. 4 apartamente. Bucuresti. Serban D. Lascar 2. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 46 apartamente. Bucuresti. Stefanescu V. str. Campul Mosilor 25. Nicolae. Bucuresti. str. 4 apartamente. Stefanescu Teodor. Bucuresti. Melania. Buzau 57 7595. Baicului 56 7607. Buzau str. Ana 2. Salapa Gh. str. 2 apartamente. 54 7608. 8 apartamente. str. si Elena. 7 apartamente. str. Cosbuc 62 7616. 40 7586. 4 apartamente. str. V. Bucuresti. Scetici Alex. Vasile Lascar 106. Stir Mauriciu. 4 apartamente. Gh. Domnica. 4 apartamente. Chesarie 18. Serbu B. Bucuresti. Viitor 14. str. str. Bucuresti. Veniamin Costache 8 7609.. str. Serbanescu Mihail. Clucerului 22. 4 apartamente. Londra 14.7583. Sainer Leia. Ioan. si Nae. 4 apartamente. Bucuresti. Saim Dr. Lt. Serbanescu I. str. str. Bul. Bucuresti. Stefanescu Mitica. Crangului 1.. Sterian. cal. Stefanide Stefan. 7584. 4 apartamente. Bucuresti. . Bd. Bucuresti. 4 apartamente. 7600. Epis. Stefanescu Henriete. Filaret 1 7614. I. Matasari 41 7601. 4 apartamente. Sf. Vasile Conta 7-9. str. Bucuresti. Bucuresti. Braniste 47 7604. B-dul Marasesti 102 7589. succ. str. Sf. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. 7 apartamente. Maica Domnului 48 A 7605. Bateriilor 35. str. Pietatii 17 7585. str. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. Serbanescu Sae. Horei 12 7599. str. Bucuresti. 3 apartamente. Lt. Bucuresti. Stefan Angela. Bucuresti. Stefanescu Dan. str. si Elena. str. Bucuresti. G. Stefan M. Nicolae Iorga 22 7613. Stefanescu C-tin. Mihai Bravu 25. str. Aurora 46 7615. 3 apartamente. str. Sutescu Pavel si Maria. str. Maria. str. Sf. Piata Ilie Pintilie. Justitiei 20 7588. str. Stefanescu Stefania. 4 apartamente. C-ta. 5 apartamente. Cezar Boliac 10. Bucuresti. Sachim Gr. Smilovici Iosif. 5 apartamente. Niceta 7. Bucuresti. str. Racovita 16 7593. Bucuresti. Cosbuc 104 7603. 16 Februarie 57 7590. Bd. Paris 61 A 7597. 27 7592. Bucuresti.

Stefan cel Mare 1. str. Bucuresti. Dorobanti 88. Bucuresti. Balcescu 9 7640. Toneghin Domenic. 3 apartamente. Finlandei 7. Gl. Justitiei 77 7642. str. Trofin P. 7623. 7625. str. str. 7628. Eremia Grigorescu 12. Teodorescu Ion. 6 apartamente. Topolis Elena si Nicolae. Tatarascu Gabriela si Emanuel. Bucuresti. 7636. Cotroceni 17. Popa Soare 56. Ion. str. Bucuresti. 2 apartamente. Tusculescu C-tin. 6 apartamente. M. 6 Martie 63 7638. Intr. Bucuresti. 7622. Bucuresti. Seianu Charlotte. Bucuresti. Bucuresti. str. Totu Ionita Maria. 3 apartamente. 11 Iunie 59. str. Dorobanti 78. Bucuresti. 7627. Bucuresti. Tarcoveanu C-tin. Tomat Eduardo si Melania. Teodorescu Stefan. 8 apartamente. Enachita Vacarescu 22. str. Bucuresti. 4 apartamente. Teodorescu Tache si Elena. M. 7648. Teodoru Anghel mostenitor Matilda. Bitolia 38. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Logofatul Nestor 10 . 3 apartamente. Fundeni 4. Clinciu 17 7630. Predeal cal. 7631. 5 apartamente. 7641. 11 Iunie 17. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Tomescu Mircea. 9 apartamente. T. str. Doctor Felix 41. Serban Gica. Tabacu Gheorghe. 7 apartamente. Burebista 4. Gl. 7 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. Papazoglu 28 7632. Bucuresti. Ureche 3. Turcani Adelaida. str. 20 apartamente. Nic. Teodorof Sava. 4 apartamente. str. Schitu Magureanu 39 7620. Tataran Ion. Tincu. Bucuresti. 7624. a 7646. Gh. Mitropolit Nifon 12. Teodorescu Cornelia. Porumbacu 27 7637. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Carol Davila 61. Bucuresti. Pantelimon 168 7639. Tanasescu Ion. str. str. Sisman Alexandru. Teitelkaum Haia-Ima. Barbu Lazarescu 21. Menelas German 6. calea Grivitei 23. Bucuresti. Splaiul Unirii 132. Mihail Cornea 70. str. sos. Bucuresti. 5 apartamente. Stefanescu Nicolae. Bucuresti. Schneidler Iagner si Doly. str. str. Sinaia. Dr. str. str. Teodorescu V. V. Teodor Aman 7. Tipein Lever. 3 apartamente. bul. Cometa 3. D. 2 apartamente. str. M. Bucuresti. 18 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti. Topa Petre. 7621. Kogalniceanu 24. 7647. 2 apartamente. str. Victoriei 214. 7634. Bucuresti. Kogalniceanu 41 7633. Aurel Vlaicu 34. str. cal. Predeal str. 6 apartamente. 7626. str. A. str. Eminescu 39. Ion Maiorescu 24. 2 apartamente. Teodosiu Dumitru. 3 apartamente. Republicii 27 7629. Iancu Capitanul 18 7644. Ion Ionescu dela Brad 3. Vitejescu 9 7643. bul. Bucuresti. Teodoru Iosif. Nic. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. cal. 3 apartamente. 13. Grivitei 5. Sinaia str. str. sos. 7619. Bucuresti. Nicolae Iorga 1. 6 apartamente. sos. Costaforu 16 7645. str. Bucuresti.7618. Bucuresti. cal. 3 apartamente. Tomasian Arsag. Petrinii 7 7635.

Victoriei 95. 8 apartamente. Berzei 91 7653. Sirenelor 60. str. Ing. Bucuresti. Theodor Speranta 163. Obedeanu 12. 14. 3 apartamente. Tomescu Stefan. Tottu C. 12 apartamente. str. Teodoreanu Nicolae. Aron Pumnul 21. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Olga. Garii 6. Bucovinei 16 7668. Crisana 30. Aleea Tanola 10. Muncel de jos. Constantin 2. 4 apartamente. Trancata Dumitru. str. Stefan cel Mare 15. Bucuresti. Theodorov Gheorghe. cal. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. Teodorescu Elena. Teodorescu Alexandrina. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. bul. Vasile Conta 7-9 str. Tarpo Zissu si Evantia. 10 apartamente. str. str. Tittermann Naum si Hedviga. Paul Ionescu 5. str. Sf. str. Col. str. Bucuresti. L. 47 A. Cristian Tell 15 7656. Constanta. str. Ioan Atanasiu 27 7676. 1 Mai 73 7664. Luigi Cazavillan 38 7667. Tomescu Valeriu. Bucuresti. 7 apartamente. V. 7 apartamente. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni). cal. 4 apartamente. str. Agricultori 37 7655. Col. str. 8 apartamente. Teodorescu Ion. str. 19. str. str. str. Tunari 6. 3 apartamente. Tiu Elena Eftimia. 3 apartamente. Bucuresti. Braila. 13 apartamente. cal. Bucuresti. Margareta. str. Mendelejeff 37 7677. 7657. Olteni 5 7669. Alea Titus 12. Teodorescu Constantin. Golesti 5. cal. Paris. str. 7663. Magheru 43. 7 apartamente. Bucuresti. Teodorescu Stefan si Aurora. Bucuresti. str. Moisescu 5. Inocentei 1. Italiana 7. Dr. 3 apartamente. 13 Septembrie 109. Bucuresti. 14 Martie 45. 6 apartamente. Bucuresti. str. Spatarului 19. str. str. 3 apartamente. Tomas Ana. Teodorian Carada. 7673. Bucuresti. str. 76 apartamente. bul. Frunzei 15 7670. Tosgian Nevart si Tarcam. str. Meteor 17. Valea Iliesului. Bucuresti. Lt. 5 apartamente. Berzei 42. Batistei 5 str. 4 apartamente. 19 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Mihail Cogalnicianu 33. str.7649. str. str. 7 apartamente. str. str. Barbu Catargiu 4 7658. str. Bucuresti. Sinaia str. 6 apartamente. Sagetii 7. 7665. Tacorian Cezar. . Putul cu plopi 14 7651. Aurel Vlaicu 157 7650. 6 apartamente. Gen. str. Smardan 18. Bucuresti. Victoriei 208. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca. Paul Ionescu 18. 7660. 3 apartamente. Bucuresti. Rahovei 312 7672. Asachi 14. Bucuresti. 7662. 7654. sos. str. Toporescu Emilia. Dr. Dr. 9 apartamente. str. Iatropol 15 7674. Banu Manta 62. Roman 7675. str. 7671. str. Trosc Eufrosina. str. Dr. str. Bucuresti. Tvetanovici Iordan. Conta 3. Trasca Ion. str. Todan Ion. Bateriilor 27 7666. Teodoriu C. Transilvania 30 7652. Cameliei 17 7659. jud. Tanasescu Iancu. Romana 161. Tudose Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. str. Com. str. Tomescu Emma. Teodorescu Ana. 21 apartamente. Popa Rusu 11 7661. Bucuresti. bul.

str. Oltenitei 97 7707. str. 9 apartamente. Selari 4. Tanasescu Eugenia. 183 7680. Av. Sf. Bucuresti. Bucuresti. Sf. str. str. Vasile Roaita. Nic. Bucuresti. Batistei 35. str. Bucuresti. Teodorescu Stefan. Constantin. Vulturi 55 7689. Vasilescu Mircea. N. Bucuresti. Tascu Constantin. Stirbei Voda. Tatarescu Paulina. 14. Bucuresti. str. 5 apartamente. 16 apartamente. Fantanica 63 7679. 7705. 15 apartamente. Apostoli 37 7686. G. Dr. bul. Bucuresti. str. Teodoru Elvira. Popa Nan 119. 4 apartamente. Cpt. cal. M. Tarpa Christache. sos. 7682. 34. Constanta. str. Preotescu 31 7700. 7699. Cuza Voda. Costache. 5 apartamente. Bucuresti. Trifan Ion.Mangalia. Tatarescu Gheorghe. Bucuresti. Sf. str. 8 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 7708. Bucuresti. Bucuresti. 7694. Eminescu 17. Bucuresti. G-ral Suvorov 4 7696. 9 apartamente. 13. Toamnei 35 7703. Romulus 16. sos. Sf. Teohari Nicolae. 3 apartamente. str. Teodorescu Angela. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Olimpului 68. str. Rossetti. Bucuresti. Cal. Republicii 11. str. Bucuresti. Bucuresti. C. Bucuresti. Tg. Tinculescu Aurel. Lahovary 7 7701. Viilor 29 7706. str. str. 9 apartamente. Tudorache Adam. 3 apartamente. sos. str. str. str. Teodoru Hanibal. 3 apartamente. 7 apartamente. Apostoli 41 7685. str. str. Th. Sinaia str. Bucuresti. cal. Bucuresti. Tarpo Vasile. Tabacu Ilie. Gramont 2a. Poet Sihleanu 3 7710. Avram Iancu 23. Bucuresti. str. 36 7695. Bul. Teodoru Ruxandra. 7684. 7692. Marasesti 127. 3 apartamente. 9 apartamente. Tomasini Giusepino. str. a 7702. Iancu Brezeanu 2 7690. Bucuresti. Mitrop. Carol Davila. str. 5 apartamente. str. Tatarski Rubinstein Sofia. Alex. 3 apartamente. Panduri 7678. 7683. A. str. Stoenescu 4. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Tomulescu Eugenia si Atanase. Bucuresti. Tattu N. Teodoru Elena. Bucuresti. Filipescu 7. Tzerichiras D. str. Teodorescu Ana. 8 apartamente. Dorobantilor 74. Rahovei 260 7697. Tarpa Mihail. Toma Ionescu 1. V. Apostoli 6. str. Bucuresti. Slova 5. 4 apartamente. Tatarescu Al. Ciresica. str. Tocineanu Inelu. Bucuresti. 3 apartamente. Col. Lavoray 5. Aman 20 7693. Aristide Briand 4. 7 apartamente. Dr. 7681. 11 apartamente. Eroilor. Tatarescu Paulina. imobil complet. str. Bucuresti. Polona 19. str. Jiu. si fratii 2 apartamente. str. 19 7709. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. 22 . 8 apartamente. 7704. Tomescu Vasile. bul. Ciresului 7. 7712. Teohari 24 7698. Bucuresti. Alex. Maria Ghiculeasa 66. Apostoli 21. Teodoru Lucian si Aurelia. 2 apartamente. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Remus Opreanu 1. str. 4 apartamente. 18 7691. str. Teodorescu Ana. str. Stefan cel Mare. Giurgiului 47 7688. 4 apartamente. Teodorescu Dumitru. Balcescu 35. Bucuresti. str. Plevnei 1. Vasiliu. Militiei 6. 7687. str. Tanasoca Nic. Tsahiris Anghela. Bucuresti. 12 apartamente. Caratzoli 7 7711. Tastiris Dumitru. str. Teodorescu D-tru. Vitting 31.

Dionisie Lupu 12. si I. str. 4 apartamente. C. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7745. C. 12 7722. Bd. Mosilor 318. N. Ardealului 89 7721. 72. Tabacovici Niculae. Bucuresti. 3 apartamente. Buzoianu 1 7724. Brazilia 58.. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Dorobanti 51 7743. Bucuresti. str. Lebedei 3. 5 apartamente. Tuliu Galia. Bucuresti. Elena Cuza. str. Rosetti 14. 73 7738. Tesar Albin. 5 apartamente. 7744. Tancoff Alexandru. Toma Alexandru 5 apartamente. str. Bucuresti. Trandafirescu Constanta. 7718. Voda. 9 apartamente. Chesarie 4. 15 7737. A. Aurel Vlaicu. Taube Leon. Lipscani 51. Popeia 37. Bucuresti. Cal. Taufer Iosefina. Bucuresti. Olimpului 80 7716. Theofileru C-tin. Demetriade 16. Cuza Voda 89 7715. Cal. str. Dr. str. str. Col. str. 9 apartamente. str. Bd. Dr. C. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bd. 2 apartamente. 4 apartamente. Ep. Tomescu Maria. Bucuresti. colt Marasti 7726. Bucuresti. Vacaresti 170 7725. Polona 12. Tabacu Ortansa. Todorescu C-tin. Marasti 33 7742. Sabinelor 10-12 7729. Teodorescu Virginia. Colentina. str. 23.A. Bucuresti. Constantin. Bucuresti. 6 apartamente. str. Trifan Petre. str. Cpt. str. 24. . Alex. Dumbrava Rosie. str. 4 apartamente. Trandaburu Ana. Bucuresti. 6 apartamente. str. jud. str. Ticamis Marina Victor. 4 apartamente. Most. str. Tudor Niculae.7713. Ciurcu 8 7730. Bucuresti. Cal. Teju Sterie. a 7740. Vasile Roaita 31 7732. Republicii 86. Razvan. 7728. 18 apartamente. "Techirghiol" S. Dumbrava Rosie 13. Constanta 7723. Bucuresti. 9-17. Rahovei 402 7741. Tanasescu Dorina. 18 apartamente. Bucuresti. Tendler. 16 7739. 4 apartamente. Kogalniceanu 59 7734. Bucuresti. Teodorescu Teodoru. 3 apartamente. Trancu Guci Lorina. str. Bucuresti. Tanase Tanase. Virgil Plesoianu. str. Tasse Anesia si Arghir. Trincu Elena. Vineri. 6 apartamente. Calea Dorobanti 10 7747. Arion. cal. Cal. Bucuresti. Grivitei 127 7717.. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sahia 12. Nerva Traian. Lister. Talamba Gheorghe. str. Bucuresti. Sinaia. str. Trifan Constantin. 31. Mamuleanu 38 7733. str. Panduri. str. Teodorescu Marius si Marica. str. str. Bucuresti. 37-39. Sf. Col. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 2. 9 apartamente. 12 apartamente. Sinaia. 6 apartamente. Teodorescu Nicolae. Techirghiol. Serban Voda 51. Bucuresti. str. Teodoru Alexandrina si Marin. cal. 4 apartamente. str. 15 apartamente. Mihai Voda. 29 7731. Episcopiei. str. Visarion 21-23. Giurgiu. Alex. Tanasescu Oprea. str. 7720. 6 apartamente. str. Tudoran Emil si Silvia. str. 11 apartamente. Vasile Roaita. 7727. 4 apartamente. Traila I. Bucuresti. Tendler A. Babes 19 7719. 3 apartamente. Cal. 7746. sos. Elena Cuza. Minotaurului 37 7735. 97 7714. str. 10. 4 apartamente. str. Lt. 7736. 14 apartamente. Bucuresti.

7773. 10. Sos. 2 apartamente. Bucuresti.. str. Craiova. Telemari Adela. G-ral Eremia Grigorescu 7. A. 3 apartamente. Hagi Enus 2 7759. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Darcle 6 7754. Teodorescu Maria. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7775. M. Teodoru Ilariu si Elena. Bucuresti. Teodoru Dumitru. Teodorescu Ioana. 6 apartamente. 14 apartamente. str. Tanasescu Virginia. G-ral Manu 17. 107. Alexandru Constantinescu 50. Atena 5. str. Republicii 21. Franzelari 22. 9 apartamente. Bitolia 34 7766. 17 apartamente. calea Victoriei 190. Teodorescu Apostol. Teodorescu Maria. str. 5 apartamente. str. str. 7768. str. str. Italiana 2. Bucuresti. Vasile Lascar 21. str. Bucuresti. str. Theodoru D-tru. Bucuresti-Colentina. Maica Domnului 62. str. Stalin 18. Bucuresti. str. M. Bucuresti. Teodor Ana. Teodorescu Mariuca. str. a. 6 apartamente. 7764. Bucuresti. str. 6 apartamente. 8 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Theoharie C-tin. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. b-dul Republicii 55. 7771. Intr. Brasoveni 58 7765. Tomasian C. 3 apartamente. Galati. str. A. 7772. Boteanu 3. Mihai Bravu 40. Niry.. Vasile . 7767. 3 apartamente. str. str. str. str. Talpeanu Virginia. sc. Tomorici Rodica. Tuceru Profira. Romana 193. str. str. Fainari 5. Intr. 15 apartamente. Floreasca 6. Calea Mosilor 219 7757. 4 apartamente. Kogalniceanu 6 7750. Ilarie Chendi 19. Icoanei 79. Trandafirescu Miron. 7762. Sandu Aldea 16. Mircea Zorileanu 55 7752. 12 apartamente. Calea Victoriei 101. str. Tzintzu Elena. Cauzasi 26. str. 7777. str. Teleman Gabriella. 3 apartamente. 5 apartamente. Teodorescu Nicolae. Bucuresti. Teodorescu Gheorghe. Torok Beniamin. Bucuresti. Bucuresti. Iasi. Ploiesti. Ecoului 55 7761. Elena Doamna 84. Tanasoca Nicolita. Bucuresti. str. Tasca Cordelia. Lamaitei 40 7758. Polona 34. 7769. 7755. str. str. a. Brasov. Toma Iona si Valeriu. Bucuresti. 6 apartamente. L. Av. Bucuresti. str. str. Prof. Afumati km.Colonel Papazoglu 106 7748. str. Piata Rosetti 3. Precupetii Vechi 3. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Asachi 17 7751. 7753. Blank 15 7763. Ploiesti. Teodorescu Teodora. Teodorescu Ion si Vasilica. Raspantiilor 10. str. Cantacuzino 13. str. Bucuresti. Bdul I. 8. 7749. 2 apartamente. Zorileanu 2. 7774. Bucuresti. Av. Bucuresti. Dragos Voda 17 7760. Toth Iosif. 7776. 5 apartamente. str. Viitor 190. Bucuresti. V. str. 7756. Castelului 128. Tanasescu M. Tohana Theodor. Jdanov 35. str. Tomescu 2. 7770.

Tomescu Vasile. Tudora Gh. 13 Septembrie 73. Teodorescu Ioana. Visarion 8. cal. cal. Ion Nou 34. Lipscani 51. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina. 7805. Tanau Mihail si Anastase Sicu. 4 apartamente. Teodor Nitu. str. Moroiu 2. b-dul Republicii 86. Bucuresti. str. Demostene 9. Bucuresti. Batistei 35. Bucuresti. 51 b. 7785. Tomas Maria si Stefan. Tanasescu Maria. str. Alex. 7804. Theodoru A. Bibescu Voda 6 7784. 7795. Caragiale 33. Tanase Petia Ion. 3 apartamente. Tanasescu Margareta si Niculae. 9 apartamente. Ing. Braila. Tesia Const. 13 Septembrie 237 7792. Tache I. str. 7791. str.. 6 apartamente. Tanasescu Alexandru. Balcescu 24. Bucuresti. str. 3 apartamente. si Elena. str. 4 apartamente. str. 9 apartamente. 13 Septembrie 108 7802. 31 apartamente. G. 7801. Balcescu 4. 7786. str. 3 apartamente. Const. str. 4 apartamente. 7799. Buzesti 32. 5 apartamente. Elena Pavel 16. Bucuresti. Teodorescu Maria. Bucuresti. Ion Sulea (D. Tibilete Romulus. Bucuresti. Medic Gh. 167. 7781. 14 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. sf. Tanasescu Aristide. Donici 27. str. Constanta. str. Brezoianu 29. 7798. 7788. Bucuresti. Teofilovici Nadejdea. Nicolae. str. Anastasie Panu 12. str. str. Bolintineanu 16. str. A. 24. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Tarter Tina. Marin. str. 6 Martie 21. 7803. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan). Vasile Alecsandri 82. N. str. 7780. str. str. b-dul N. Bucuresti. Bucuresti. Galati. 20. 18. 4 apartamente. Zablovschi 42. 5 apartamente. str. str. Salcamilor 12. Bucuresti. 7782. Palade 4. Aurelia. Tively Leonte. 6 apartamente. 9 7778. 10 apartamente. Teodoru C. Grigore Ghica 12 a 7790. 7779. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Henri. 42. Lacul Tei 112 7794. str. Bucuresti. Balcescu 3-5. Bucuresti. Niculae. Topolog Maria. 10 apartamente. Grivitei 80. 103. Bucuresti. 4 apartamente. 14 apartamente. D. Dunarii 26. Mamaia (Bloc Edilitatea). Teodorescu Dan si Al. str. Tavernier Dorothea. Caragiale 8. 14 7787. Muzelor 12. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Tatos Teodor si Maria. 7793. 7800. cal. b-dul Republicei. Tarabuta Iolanda. 10. Bucuresti. Cantacuzino 3. 7796. Tonciu Ion zis Tancu. Bucuresti. Cioplea). Bucuresti. 3 apartamente. 7806. Calarasi 130. str. Dobrogeanu Gherea 2. Puschin 5. Pitar Mosi. 23. str. 8 apartamente. b-dul Dacia 47. cal. b-dul Republicii 71. cal. . str.Corta 7. Bucuresti. Victoriei 214 7783. Tanasescu N. str. 7789. 2 apartamente. Beldiman 1. N. Bucuresti. cal. Dudesti Cioplea. 4 apartamente. I. Ceres. Bucuresti. cal. Rahovei 192. str. 4 apartamente. Rosiorii de Vede. Suceava. str. Ion Sulea 108. 3 apartamente. 1 7797. str. Frumoasa 54.

Bucuresti. Bul. 4 apartamente. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Toma Isac. str. Bucuresti. Tomasini V. 60 7939. Teodorescu I. Baneasa 2. Bucuresti. Bucuresti. Karl Marx 4. 5 apartamente. Viesparilor. 7833. D. C-tin Grand 47-55 7819. Bucuresti. 7837. cal. b-dul Alexandru I. Mihai Vitezu 16 7825. Anast. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sf. 3 apartamente. Iuliu Tetrat. str. Tatulescu Dimitrie. str. Tomasini Umberto si Maria. Bucuresti. str. A. 7817. str. Bucuresti. Bucuresti. Tobman Elias. 7810. Bucuresti. Blanari 3. Teodorescu Gh. Todorescu Ion. Apostoli 75 7826. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 31 apartamente. str. b-dul 1 Mai 47. 7832. Felicia Racovita 7 7840. Bucuresti. 7822. str.. str. Cuza. 9 apartamente. G-ral Angelescu 108 7820. Teodorescu A. 7842. str. 7835. Constantin 3. str. Popa Nan 204. Abrud 90 7812. str. Trucarea Paula. Abrud 22. Tautu Theodora. str. Dr. Bucuresti. spl. Bagdasar 9. Teodorescu Grigore si Dumitra. si Maria. Bucuresti. Manolescu 12. Bucuresti. 111 str. Panduri 5 7816. 4 apartamente. Colentina 180. Bucuresti. Tintoriu Alexandru. Teodorescu Petre. 7830. Xenopol 1. str. Bucuresti. Trandafirescu Zamfira. Ionescu 2. 42 7808. Pana 42. str. Parfumului 29 7815. 7 apartamente. b. Bucuresti. 7 apartamente. Romana 150 7831. 31. Bucuresti. Bucuresti.. 7823. Siret Maresal Malinovski 18. Stirbei Voda 16. Eugen Iosif 11. Mures 77 7814. str. Giovani. Savu. Ghita. Teodoru Elena. 8 apartamente. Tocineanu Alexandru. Aurora 20. Bucuresti. Teodorescu Nicolae si C. Melitei 4. Bucuresti. str. Cameliei 18 7818. sos. str. str. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Matei Voevod 62. 7 apartamente. Tomeli Garbea Zoie. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. 7821. Buzesti 94. Tanasescu Traian. 7809. Grivitei 133 7813. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Toncescu Gheorghe. Focsani str. Laborator 47. B-dul 1848. Grivitei 173. Bucuresti. str. 17 apartamente. Tabacari 22. Intr. Intr. Teodorescu Emil. Tico Dumitru. Turnibucu C-tin. Dimitr. Tuttnauer Margot. 6 apartamente. Traian 11. Teodorescu Tiberiu. Bucuresti. a. 4 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Missail 19 7827. Piata Amzei 10. 2 apartamente. 4 apartamente. 7834. 5 apartamente. Luterana 11. 7836. Dr. Londra 4. I. Teodoru Stefania. 7 apartamente. Gh. Bucuresti. 9 apartamente. 9 apartamente. Mare 113. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 7838. b. Brandza 20 7828. str. Tanase Ion. subl. str. 13 apartamente. str. August 20 . 2. Bucuresti. str. sos. Topor Maria. Cal. 5 apartamente. Tzretanovici T. 7824. 3 apartamente. Turma Elena. str. str. Bucuresti. Tonceanu Tudor si sotia. Sft. str. N. Oancea 27 7841. Torcanaru Aron. 4 apartamente. str. 7811. Iasi. Cuza 70. Alex. 5 apartamente. str. Ilie Pintilie 17. str. Gheorghe. str. Unirii 24. si C. 10 apartamente. 9.7807. Moruzi Voevod 43. Banu Udrea 23. Dr. Bucuresti. Tanase T. Tanasescu Maria. Tudoran Maria.

Av. 20 apartamente. str. str. Pantelimon Sf. Burcus 16. Calea Calarasi 103. str. Cal. Cometei 5. str. 7846. Bucuresti. Calea Victoriei 190 7844. Tomescu Fernanda. Tanasescu Ion. Tipurita Vasile. Mihai Bravu 103. str. str. 7853. str. Teodorescu Traian. Tileriu Axente. Onciul 9 7869. Barbu Vacarescu 22. str. Bucuresti. Tomescu Maria. 7 apartamente. Tandel Ludovic. Bucuresti. M. 4 apartamente. Arh. str. str. Bucuresti. Tipurita Paraschiva. Bucuresti. 13 Decembrie 6. str. Arh. R. B-dul 1 Mai. Lucaci 59. Bucuresti. str. Buzau. 7854. 3 apartamente. D. Tofan St. 7 apartamente. 7872. Tanase Ilie si Constanta. str. str. Tacu Mircea. Viorele 42. Bucuresti. 7860. 7845. Bucuresti. 26 apartamente. Dr. Bucuresti. 7855. St. 5 apartamente. Tabacu Radu. Teisanu C. Echinoxului 31. Toseanu C. str. Tomescu Traian. 9 apartamente. Caracal str. str. str. Bucuresti. si Florica. 3 apartamente. 7861. str. Constantin. Calea Victoriei 104. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Duzilor 9. b 7851. str. Teodoru N. Bucuresti. Energiei 4. 16 apartamente. Ioan. str. Dimitrov 45. 5 apartamente. B-dul Gh. Kogalniceanu 37. Tache Gheorghe. 13 apartamente. Dudesti 11 7857. 11 apartamente. Gheorghe 14. 5 apartamente. Harjau 45. Timis Cristea Spiridon. 7852. Teodorescu C.7843. Andi Endre 3. str. Theil Elvira. 4 apartamente. 20 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Ion. Pantelimon 203. Bucuresti. Bucuresti. Campulung Muscel. Bitolia 19. Grigore Ventura 9. Bucuresti. 6 apartamente. 7866. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 31 apartamente. Gr. Stefan 10. Teodoru Stoica si Cristina. Tanasescu D-tru si Dobrita. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta. Col. Dudesti 58. Iancului 112. Cristian 2. Cpt. Bucuresti. Putul Zamfir 33. Tant Ambrozie. 7858. 7859.. str. Vacaresti 38. 7850. Olari 40. str. 6 apartamente. str. 7868. St. str. Bucuresti. Toslangioan Hariton. 7873. . Burghelea 22. Mora 13. 6 apartamente. str. 7874. Trincu Atanase. Dr. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Tetrat 8 7875. Sc. 7863. sos. str. Vasilescu Iosif 31. Teodorescu G. Bucuresti. sos. str. Comana 7. Calarasi 85. 8 apartamente. Sos. Lt. Traian 10 7856. Cal. str. Iancului 53. 7871. Nicolae. Traianescu P. str. Bucuresti. Tannenbaum Clara. 7849. Marica. Teltalien. sos. Bucuresti. Stan Poetas 42. Salcamilor 27 7848. Matei Voevod 44. Titu Maiorescu 5. Bucuresti. 6 apartamente. Teslaru Charlotta. 3 apartamente. 9 apartamente. Sinaia str. Stirbei Voda 87 A 7864. 7862. Vladescu 35. Bucuresti. 7876. Bucuresti. Floreasca 18 7865. V. Papazoglu 11. 7 apartamente. 4 apartamente. Cal. str. str. str. Tacoveanu Khevoroc. Mihail Bravu 104. Dionisie Lupu 19. 9 apartamente. 52 A 7870. Tanoviceanu Nicolae. str. Th. sos. Dr. Tatuescu Victor si Elena. 6 apartamente. Speranta 156. Duiliu Zamfirescu 6. Cal. 7867. Alecsandri 23. 7847. Lipscani 12. 4 apartamente. 180. Bucuresti.

Bucuresti. 3 apartamente. Cal. Calarasi 53. str. Trembischi Henri. Teodor Renata. 3 apartamente. Bucuresti. Austrului 9. str. str. Bucuresti. 55 apartamente. Ion Ghica 2. Teodorescu Dan Stoian. 7898. Avram Iancu 5. Popa Nan 119 7883. Dem. Bucuresti. Bd. 7888. Turcani Tulea si Emilia. 4 apartamente. str. a. Tamisescu Alex. 7877. str. Bucuresti. Teodorescu Georgeta. str. Selari 13. Tomescu Vasile. str. Tomescu Dumitru. str. 2 apartamente. Calea Rahovei 99 7901. Calea Calarasi 213. Tabacu C. 3 apartamente. Andreescu 5. Bateriilor 4. Pacurari 45. Adi Endre 12. str. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Av. 3 apartamente. str. Bucuresti. Tarnava l. I. 7 apartamente.. 7904. 4 apartamente. Vacaresti 98. 7878. 7881. Cercilescu 19. Cal. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Cornu Capri 63. Cpt. Teodor Speranta 51. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Trestianu Nicolae. Mitr. Bucuresti. Bucuresti. Vaselor 30 7884. Dianei 14.. Trieriu Gabriel. str. Calea Calarasi 215 7887. Bucuresti. 7892. Brezoianu 10. str. 7895. Bucuresti. 11 apartamente. Tabacu Toma. 4 apartamente. Bucuresti. Tase Tache. Traian 73. str. Trandafir Vasile. 8 apartamente. Iliescu 69 7894. str. str. Matei Corbescu 8. Gen. str. 4 apartamente. 112. 9 apartamente. Traiana Emil si Traiana R. 10 apartamente. 9 apartamente. Romana 61-67 7902. Talmaciu Viorel. 3 apartamente. 6 apartamente. 10 apartamente. Bucsinescu 19. N. Grivitei 59 7907. str. Bucuresti. Toamnei 3 7893. Berzei 58. Teodrescu Rodica. Cal.. Tanasescu Ana. 5 apartamente. Poterasi 6. 7890. Bucuresti. Atelierului 1-33-33B. Bucuresti. Ipatescu 3. Bd. str. str. 7903. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str.. Timoftei Gavrila. str. Teodoru Maria. Columbelor 7. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 7882. str. Bucuresti. Iliescu 28 7906. 4 apartamente. Cosbuc 60. str. str. Tomas Elena. str. 7889. Popa Nan 191. Pieptanari 68 7900. Teodorescu Nicolae. Clopotari Vechi 23. Bucuresti. Tulea Mihai. Selari 4. st. Cuza Voda 39. Bucuresti. Ternoveanu Elena. The. str. Sos. str. Bucuresti. Gl. Lucaci 74. Bucuresti. Tautu Dumitru. Teodorescu Stefan. Bucuresti. 7880. Tomescu Lucica. Parfumului 4. Teodorescu Gh. Sinaia. Teodorescu Sofia. str. Calusei 64 A 7891. Dosoftei 75. Tesca Stan Marin. 103. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Grivitei 514 7909. Paleologu 13. sos. 7896. Tigrului 8. Titulescu 56 7910. str. 7905. 5 apartamente. 7 apartamente. str. 5 apartamente. str. 7 apartamente. Vasile Conta 79 7885. Bucuresti. Fund. Gh. Teodosiu N. C-tin. 7879. Bucuresti. 7897. Iasi. . Sinaia.Mincu 4. F. 7908. Teodorescu 11. Tomescu Gh. str. Tudor Iordan. 2 apartamente. str. Pantelimon 24. B-dul Tolbuchin 22. Bucuresti. Fd. Campina. Ioan si Eudosia 56 apartamente. Teodorescu Zenolica. Bucur 17 7899. Bucuresti. 23 August 33. Soarelui 8. str. Cantemir 90 7886. str.

Bd. str. Cameliei 7 7937. Cuza 57 A 7940. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Felix 3. 2 apartamente. str. str. Iasi. Tapciu Dumitru. Ratiu 8. 3 apartamente. Th. sos. Banului 3. Bucuresti. str. Mare 49. Maiu 120 7922. 6 apartamente. 7933. 7942. 16 Februarie. Viitorului 62. str. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Teodorescu R. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Triepescu Constantin. str. si M. 7938. Cal. Cosbuc 76 7925. Topoloveanu Zoie.. 3 apartamente. M. Teofil Dimache. Bd. Tomseneanu A. Bucuresti. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller. 10 apartamente. Teorilovici Eltu. str. Stirbei Voda 65. Timea Gabriela. 5 apartamente. Bucuresti. Bd. Giulesti 62. Bucuresti. Eduard Grand 64. 10 apartamente. 7929. Tutila Mostenit. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente. Victoriei 25 7927. Bucuresti. 7936. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Tomas Ella si Doroteia Boros. Brezoianu 9. Tarcea Marin. str. 7 apartamente. Claudian 16. Tanasescu G. Tangescu Olga. Frumoasa 52. Kogalniceanu 14 7913. A. Calea Dorobantilor 12 Cal. Inst. 7920. Bucuresti. Bucuresti. Toma I. str. Xenopol 3. 4 apartamente. str. Calea Grivitei 156 7914. 6 apartamente. Braila. Bucuresti. Traubel Sara. 7915. 20 apartamente. Marasesti 23 str. Grivitei 61 7918. Bucuresti. Biserica Amzei 27 7930. I.. Tuchie Gheorghe. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Tapciu Valentin. Brailei 89 7924. str. Bd. Bucuresti. Tamastan Maria. 15 apartamente. Bucuresti. I. Bucuresti. Bucuresti. Cazarmii 11. Tiporascu Elena N. Vasile Lascar 214. Teodoriu Lucia. Cristina. 2 apartamente. 8 apartamente. Stefan 6. G. 7911. Bucuresti.. 7939. str. str. Stefan Gheorghiu 1. Tomasiu Giusepe si Giusepina. 7919. 3 apartamente. 7943. str. str. Medico-Militar 18. str. Miciurin 2. Romania Muncitoare 7928. str. Dr. str. Donici 50 7926. V. Maior Dr. str. Cuza 53 7917. Tichie Mihail si Sofia. Magheru 43. Bucuresti. . str. str. Bucuresti. str. 333 7912. Prelung. Elena. Terzea Alex. Alba Iulia 13. Bucuresti.Stalin 93. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Timan Emanoil. str.. Teodorescu Fatulet. Romania Muncitoare 14. Tanasescu Gh. 29 apartamente. Bucuresti. 1 Mai nr. Tacu Ecaterina si N. Brezoianu 29 B 7932. str. Grivitei 208 a. Teofilovici Nazepoca.. Emeli. Bucuresti. Viitor 187 7931. Cuza Voda 25. Petre Locusteanu 10. 3 apartamente. Gh. Toboc Constantin. Teodorescu Paunica. Tacu. Calea Mosilor 346 7916. 7923. Pacurari 80. 6 apartamente. 2 apartamente. Trasnea N. Aleia Petofi 22. Bucuresti. Bucuresti. Marcovici 9. I. Tunari 6 7935. str. Niculae. Bd. I. str. Serban Petrescu 30 7934. Popa Tatu 22 7921. A. Bucuresti. 25 apartamente. str. Bucuresti. Teodorescu Eugenia fost Ionescu. Constanta str. A 7941. Stefan cel Mare 10. Dr. Dr. Cal. Cobalcescu 41.

Papazoglu 75 7947. Bucuresti. 5 apartamente. Alex. 4 apartamente. Toni Ehalia. str. Vasile Lascar 111. 6 apartamente. str. 9 apartamente. 6 apartamente. Tigler Paris Florica. 7944. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dimitrov 71. 7971. Tunescu Constantin. Col. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Dr. calea Grivitei 133. Tara C. B-dul Dacia 38. Dr. 8 apartamente. 7945. 7948. Bucuresti. Viitorului 165. Turai I. Dr. 7958. G-ral Maghheru 43. str. Calea Dorobanti 246 7957. 15 apartamente. Teohari 12. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Temisana 19 7969. Cerbului 8. str. Brailei 89 7965. Splaiul Unirii 103. str. Tudose R. 4 apartamente. Tuica Niculae. Comana 3. Pacurari 80 Galati. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Tepes Voda 123. Bucuresti. Iordan Calea Grivitei 205. str. 29. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina. 7 apartamente. Tartareanu Niculae. Regala 26 7950.str. Niculcea 43 7967. sos. str. 7970. Bd. Tasca Sofia. str. U. Titeica Radu Gabriela. Tenici Stefan. Procopie Dumitrescu 4. Tantarcu Ilie si Elena. Bucuresti. str. Tucrman Natan. Bucuresti. 7953. Dionisie Lupu 50 7959. str. Miron Costin 49. str. Masina de Paine 110. str. Tintea Ioan. str. Iasi. 2 apartamente. Bucuresti. Viitor 70. 6 apartamente. 2 apartamente. 4 apartamente. str. 795l. 111. Grigore Manolescu 22. Maria. str. Tita Anton si Tanasescu Nicu. 125 7949. Cobalcescu 47. Ion Sulea 9 7966. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. . Tetu Dionisie si Ecaterina. str. 11 apartamente. Balcescu 16 7955. str. 3 apartamente. str. str. str. Busteni. 13 apartamente. 4 apartamente. Lanariei 49.. Bucuresti. str. B-dul N. 7952. calea Floreasca 43 7963. Cluceru Udricani 10 7968. Bucuresti. str.. Tarnopol Lambru. Puisor 27. str. str. Vilson 15. str. Petofi 7 7962. 39. Turoi Marin. 12 apartamente. G-ral Falcoianu 6 7960. si Maria. Bucuresti. 1 apartament. Bucuresti. Naltin 7 7956. Intr. 9 apartamente. Cercelus 42 Braila. Bucuresti. str. T. Donici 11 Bis. 7964. Tica Constantin. Orientului 11. Bucuresti. str. Radovici 7. Maria. imobil complect. 167 7954. Fundeni 25. Bucuresti. Tuchel Gh. Prunaru 9. Teposu Virginia. str. 14 apartamente. Tepelea G. Acvila 42 7961. Principatele Unite 45. str. str. 7 apartamente. Unirei 60. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 7946. Tovane Simion. Tone Alex. Tinchea Maia. Tetu Ion. Tiripe Oprea. 43 apartamente. str. Dionisie Lupu 80. Bucuresti. Toni Ioana.

Negru Voda 158. 7987. A. str. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. 10 apartamente. Moruzi 40. Putul cu apa rece. Urschitz Gheorghe. Dumbrava Rosie 10. 10 apartamente. str. Vitan 13. Urleanu Maria. Ulmianu C-tin si Lucretia. Bucuresti. Bucuresti. str. Urmuzescu Laurentia. Bucuresti str. Mazarik 8. 7988. Urlatianu Sanda. 14 apartamente. V. U. P. Bucuresti. 9 apartamente. Ursulescu Florica. Urzica Meihail. str. Domnul Tudor 8. Urdareanu Speranta. Bucuresti. str. str. Vladescu Florica. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Calea Serban Voda 182 7975. Uleia Ion. Zamara Noua 16 7997. Urleanu Sevastica. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 3. str. Cutitul de Argint 18. str. str. 3 apartamente. Vatarescu Paulina. Cantemir 84. Bucuresti. str. Ulmeni Ion si Maria. Ungar Rubin. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Arh. Momuleanu 12. str. Dimitrov 29 7973. 16 apartamente. Kuibasev 3 7998. str. Sos. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Gh. Udristoiu Vasile. Alex. Olteni 3. Cal. sos. Ureche Raimond. Stefan cel Mare 132. 7980. Domnitorului 9 7983. 8002. Romulus 44 7977. str. Selari 20 7999. Bucuresti. 3 apartamente. A. sos. str. Viitorului 21. str. 2 apartamente. Bucuresti. intr. Turda 158 7992. Bucuresti. C. Bucuresti. C. Preot Bidoianu 4. 5 apartamente. D. str. 14 apartamente. Uica Valeria si C. Daniel Barcianu 36 8004. 10 apartamente. sos. str. B-dul Pache. Bucuresti. Ilincuta. str. Logofatu Tautu 66. V. 9 apartamente. 7979. Pantelimon 39. str. Bucuresti. Urma Leontina. C. Urlatianu Ion. str. Serei 20. Untu Victor 4 apartamente. N. 7981. 7 apartamente. 13 apartamente. 25. Floreasca 116 7994. str. Targoviste 6 7974. 3 apartamente. N. Golescu 5 7996. 41. Vladescu Ana. 4 7984. Vultureanu Constantin. Ungar Diana. Kuibasev 3. 145 Pietrosita. 3 apartamente. 7982. 7990. str. Bucuresti. Unio-Chimica. Daniel Barcianu 36 8003. 7991. . str. Paris 7. str. Ungureanu I. Urlatianu Grigore. Urban Matei. I. A. 21 B. Urnescu Const. 13 apartamente. str. Ugolini Anton. Urloiu Dragomir. 17 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Rosetti 40 7993. 8001. 10 apartamente. Mincu 31.7972. 12 apartamente. Stefan Hepites 24. Roma 21. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 7985. Bucuresti. str. Vasile Lascar 163. Buzesti 43 8000. Bucuresti. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Ungureanu Carolina. T. Bucuresti. str. Bucuresti. 9 apartamente. Viitor 85-87. Bucuresti. 6 apartamente. Rosetti 10 7995. Bucuresti.. Bucuresti. Artei 11 7989. Maria Rosetti 55 7976. sos. 7 apartamente. 10 apartamente. Maria. I. 6 apartamente. str. Udria D-tru si Ana. 7986. Zefirului 5. Bucuresti. Salvator 27 7978.

8026. Armeneasca 43. a. 3 apartamente. Elena Cuza 75 8031. Muncii 5 8011. Salvator 40. Aurel Vlaicu 67 8029. 4 apartamente. str. Dionisie Lupu 1. str. Verzea Sofia. 2 apartamente. 4 apartamente. Dr. 2 apartamente. 8009. Mihai Voda 54 8022. Oct. Vasilescu Petre. str. Kalinderu 14. Bd. Bucuresti. Vasile Conta 5. 8023. Traian 87 8010. D-trie Orbescu 16. Bucuresti. Leonte 38. 8027. Bucuresti. Mihnea Voda 7. str. si Elena. 8024. 26 8018. G-ral Angelescu 70. mostenitori. str. Bucuresti. str. str. Vladeanu Elena. 8020. Bucuresti. str. Plevnei 1. str. Pucioasa. Caragiale 7. Voronca Wilhelmina. str. Petru Maior 73. str. str. P-ta Unirii 8012. Rahovei 123. str. Bucuresti. 2 apartamente. Lanariei 136. Furnica 53. Italiana 11. str. Bucuresti. Bucuresti. 8034. . 6 apartamente. str. Bucuresti. Cuza 80. Sinaia. Herastrau 37 8019. Ritoride 27. Preot Bidoianu 2. Bucuresti. Lt. Alex. 13 Decembrie 4. Bucuresti. Dr. Viasu Alexandru.. Bucuresti. Ionita Cegan 13. Venera. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Popa Soare 51. Vitzu Noemi si Roza Salter. Bucuresti. Voiculescu Maria. Bucuresti. Velea Stefan si Eugenia. Ardealului 12. Focsani str.A. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasilescu Darie si Ioana. Vaianu Samuel. 4 apartamente. 8032. I. Cotroceni 11. Victoria. calea Grivitei 155. 6 apartamente. Vintici Victor. Bucuresti. str. Bd. Vasilescu C-tin si Cecilia. str. 13 apartamente. 8035. 3 apartamente. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 67 8016. Dr. Bucuresti. Vuxanovici Alex. Viilor 13. 8036. Vasilescu Petre.. Alex. 8006. Bd. Capsa 11 8017. Aurel Vlaicu 16. Vezeanu Florica si Stefania. 8025. 3 apartamente. 10 apartamente. 6 apartamente. Donici 35. Asachi 11. str. Vasilescu Viorica Popescu. Bucuresti. 15 apartamente. Vasilescu Grigore. Marasti 25. Viilor 93. Bucuresti. Elena Ferechide 11. 8013. Victoria S. Volbrath Gustav. 5 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. str. 8014. 11 apartamente. Bd. Cpt. str. Vartic Ioan. Bucuresti. Vasiliu Margareta. str. 3 apartamente. 10 apartamente. 8008. Sinaia. str. Colentina 78. str. Piata Amzei 26. sos. str. Sinaia. Bucuresti. Cal. Traian 212. Viespescu Vasile. 7 apartamente. 99. Velican C-tin.8005. Vitu Al. 3 apartamente. 9 apartamente. 8 apartamente. str. str. Sinaia. Stefan Mihaileanu 6. Voiculescu I. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Vasiliu Irina. str. Bd. str. 8030. Bucuresti. 7 apartamente. 8007. Bucuresti. sos. str. str. Ghergheasa 40. Cocorascu 54. sos. Vercescu P. 101 8028. Verzea Sofia. Vera M. str. Vladimirescu C-tin. 7 apartamente. 8021. 6 apartamente. str. str. 8015. Visinoiu Stefan. Viasu C-tin. Bucuresti. 6 Martie 38. 10 apartamente. Luigi Cazavilian 9 8033. 5 apartamente. str. Povestei 7. Negel 57.R. Bucuresti.

Bucuresti. Predeal. Cal. N. Bucuresti. str. Bucuresti. com. str. C. Dr.. str. Dr. 6 apartamente. 8 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu. Bucuresti. 8 apartamente. Temisana 15. str. R. str. Bucuresti. 8044. intr. Valke Maria. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. str. 8039. Plevnei 5. Bucuresti. Bucuresti. 8055. Severeanu 9. 7 apartamente. Rosescu 17. b-dul Dacia 7 8058. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. 8054. 92. 3 apartamente. Sismanian Assaluise. Bucuresti. Vatarescu S. calea Dudesti 147. Voicu Tanase. Serg. Vantu Ion si M. Popa Chitu 17. Schitu Darvari 16. 8049. Vasiliu T. 2 apartamente. 2 apartamente. Alex. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Pasteur 59. Bd. Pamfil 19. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu. Hirsch. Dr. str. 8067. Dr. Voiculescu Cleopatra. 8064. intr. Bucuresti. C-tin.. Voinescu Amelia. Calarasi. 9 apartamente. str. Vintila Gh. Sinaia. str. Agafiu Petrescu. Bucuresti. 8043. 15 apartamente. Veniamin Lascar si Irina. Bucuresti. Colentina-Pipera. 7 apartamente. Craiova . Paris 36.. Transilvaniei 11. 8 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Lister 5. Bucuresti. 11 apartamente. Sinaia.8037. Alex. str. 8052. 22. Voina Aurel. 8066. 8056. Valcea. Vasilescu Olimpia. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 9 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Drumul Serii. 8 apartamente. Olteni 12. Lahovari 7. 13 apartamente. Pasteur 48 8048. Bucuresti. Bucuresti. str. 134. Dr. bul. str. Rahovei 132. Dr. 8059. Pitar Mos 27. str. str. Bucuresti. Vasilescu N. Alex. Vrabiescu Nicolae.. jud. Filimon Sarbu 14. Vasiliu Minerva. Bucuresti. Vasilescu Octavian. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. 8045. str. Serban Voda 149. Eremia Grigorescu 5. R. Mona B. 9. 8065. Bucuresti. str. Cal. Sarat str. 8040. 7. Bucuresti. Furnica 15 8053. Voinovici Nicu. str. Voiculescu Teodor si Aneta. Vintilescu Dan. str. Cocorascu 52 8038. Calea Victoriei 101. str. Crisan. Julles Michelet. Grivitei. Villacrose succ. 8 apartamente. 6 Martie 21. 10 apartamente. Rosetti 24. Ilfov. Vraca Ileana. 13 Septembrie 47. Polona 105. str. 8046. Vasilescu Ion. 8 apartamente. Cpt. 36. Italiana 3. Toamnei 59. 8041. 4 apartamente. 5 apartamente. Vidrighin Stan. 8060. Dr. Cal. Vanghele Marcu Naum. 8042. Jeni Boierescu. 8047. 8057. Donici 29. Caragea Voda 22 8062. Vasilescu Maria. Sebastian 207. Armasului 11. Dobroesti 8063. Vasilescu Melania. Bucuresti. A. 5 apartamente. Vasilescu Haralambie. str. Oct. 5 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. str. 8051. str. Stefan S. Antim 69. Iancu Niculae 3. str. Vasiliu Emilia. Dacia 22. 8050. Cal. 8061. Vidic Sabina Paraschiva. str. Voiculescu D-tru.

Lamaitei 34. str. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. Vladoianu Neli Dora. Vasiliu Gheorghe. Serban Voda 145. b-dul Cosbuc 51. Segmentului 4. Bucuresti. 8086. 5 apartamente. Viilor 82. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. sos.. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Muzeul Zambaccian 11. 8075. Vamvocas Constantin. 8079. Vasiliades Arghira. Bucuresti. bloc Edilitatea Campulung Muscel. 8098. 8088. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Brezoianu 7. Baratiei 35. Ciprian Porumbescu 6 8083. G. calea Mosilor 234. Ardealului 3. 8070. 7 apartamente. 9 apartamente. 8089. Nationala 35. str. str. 9 apartamente. Argentina 22. str. Vintescu Sofia. 24 apartamente. 4 apartamente. Palade 12. jud. Vadescu Parvu. Aurica. b-dul Nicolae Balcescu 33. Veliciu St. Bucuresti. str. str. Vadoviu Cosma. Vicelli Maria. Eroului 4. Episcopul Radu 47. Voinea Vasile. Dr. D. 3 apartamente.. str. 8091. Bucuresti. 8082. Bucuresti. Herastrau 5. str. Nicopole 10. A. Bucuresti. Breaza de jos. str. 8087. Vasiliu Ileana. Maria Rosseti 10. Vasiliu Henrieta. Popa Petre 22. Bd. com. str. Vasilescu Zoe D. 8072. 7 apartamente. Boteanu 3. 10 apartamente. 8 apartamente. Busteni. Voitinovici. Vami Elena. Gl. Vermont George. Bucuresti. G. 4 apartamente. G-ral Praporgescu 29. 8092. Kuibasev 7. b-dul Marasti 31. Bucuresti. 8071. 8 apartamente. Vasilescu Karpen Nic. Bucuresti. 8097. Thomas Masaryk. 5 apartamente. Vasilescu Victoria. Mamaia. Voicu Gh. Vincent Raymonde si Constanta. 10 apartamente. str. Veber Teodor. str. str. str. D. Miracolelor 2. G-ral Florescu 8. Bucuresti. str. . Vasiliu Manole Elena. Cal. Bucuresti. 8084. 9 apartamente. str. str. Vlasie Ecaterina. 8073. G. Veechia Ana Del. sos. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. Ilfov. str. Vaitoianu Silvia. Momuleanu 20. Vasilescu Toma Stoian. 8068. Maior Giurascu 18. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Otopeni. Popa Rusu 11. Cazarmii 72. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 8099. 8095. Valeanu Gh. G. 33 apartamente. Rosu. calea Victoriei 206. Bucuresti. 3 apartamente. Vladescu Ada Gabriela. Ion. 8081. Elefterie 4. Isvoreanu 5. Bucuresti. 8085. si El. Bucuresti. 4 apartamente. 8096. Bucuresti. 8094. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. str. str. Ion Mincu 27. str. 8078. str. 8080. Valeria si Victoria Cantemir. Catunul Odaile 8074. 3 apartamente. Principatele Unite 41. Varveri Anton si Gabriela. Mantuleasa 6. Schitu Magureanu 30. Bucuresti. 5 apartamente. Vlachide M. str. Assan 3. Valcu Irina Seteanu.str. Vasile Lascar 42. Ruginoasa 2. Cameliei 35. str.. 26 apartamente. str. Momuleanu 15. 36. Intr. 8093. 3 apartamente. Nationala. 3 apartamente. Bucuresti.. b-dul Dacia 9. str. 22 8077. str. 8076. Palade 45. 8090. str. 8069. Campulung Muscel b-dul Republicii 13. Atelierului 29. Bucuresti. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion. a. Orlando 3. Candiano Popescu 41. str. Bd. Ion Atanasiu 26. Arh. str.

Bucuresti. 8123. Bd. str. Bucuresti. 8106. 8110. Bucuresti. Nastase. . Bucuresti. Gogu Cantacuzino 8-11. Virgiliu 16. Bucuresti.. Valanschi Eliza. 4 apartamente. Calea Plevnei 90. str. Bucuresti. str. Vasilescu Petre. str. 25. Balcescu 7 8101. Campineanu 8. 8108. Bucuresti. I. si Maria. Bucuresti. Mihail Eminescu 114. 9 apartamente. 8109. 7 apartamente. Cuza 50. Veleanu Ana. Gh. Vladescu I. str. 23 apartamente. Cuza Voda 42. 36. Bucuresti. Revorchian. Rosetti 36. Bucuresti. 8107. str. Aurel. Vidrighin I. Popa Ioan 27. 5 apartamente. str. Bucuresti. Frumoasa 36. Radu Cristian 4. str. 1848 nr. 10 apartamente. str. Stirbei Voda 16 8105. 8113. 8 apartamente. 8117. str. Vrancu Th. Visan Constanta si Vasile. Bucuresti. Dimitrov 31. Beldiman 2. 8128. str. Bahluiului 21. str. Blanari 14. Visinescu Petre. Vasiliu G. 4 apartamente. Ioan. 7 apartamente. 3 apartamente. 8129. Bucuresti. N. Bucuresti. str. B-dul 1 Mai 199. Bucuresti. Calea Grivitei 254. Bucuresti. Bd. Vasilescu M. Vania Maria D-tru si Constanta. Vasiliu Maria. 7 apartamente. Iasi. Vasilescu V. 9 apartamente. calea Calarasi 191. 18 apartamente. Pasaj 8104. Cernatu. Borsec 8131. Bucuresti. Bucuresti. 8118. str. Bd. Anton Pan 8. Putu lui Zamfir 1. Vramu Theodor. Mihail Cornea 4. str. 8111. Ploiesti. str. 8119. str. 8125. Coltei 3. 11 apartamente. Belizarie Luter 22. 4 apartamente. Vantu Gh. 8103. Hanul cu Tei 12. 8114. str. Maria. 8121. Donici 25. C. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. B-dul A.. 8122. 3 apartamente. str. Vahan si A. str. Radu Kelev. str. Bucuresti. Bucuresti. Velculescu I. com. Vodisca Ilie si Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Vatamanu Alexandrina. Romulus 4. str. str. Aurelia. Bucuresti. 17 apartamente. Voinea Z. 8120. Vidrighin Maria. Lanariei 123. Bucuresti. Bucuresti. str. Voiculescu Constanta.. 8132. Vasiliades Gh. Stefan Greceanu 8. Brasov. str. Mihail. Maria Rosetti 41. Vilau Dumitru. str. str. str. 8102. A. Pitesti str. com. Viranian Petre. 4 apartamente. str. 116. 8126. Frumoasa 36. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Vulpescu Vasilica. 15 apartamente. Bucuresti. 27. Vladescu Ion si Elena. Episcopul Radu 52 8112. 20 apartamente. str. Leonida 7. Primariei 381. Ioan Ghica 3-5. 8 apartamente. Angelescu 3. B-dul 1 Mai 53. imobil complet. str. Dinicu Golescu 59. 8115. 8124. Bucuresti. Elena. Bucuresti. Vasiliu Bermart Gh. Colentina. Vladoiu P.. Videle 19. Gh. Bd. Parintele Vasile Lucaci 43. Vranceanu Const. 3 apartamente.8100. Vasilescu N. 7 apartamente. Constantin. 5 apartamente. 8116. Schitu Magureanu 30. Fainari 56. str. 8130. Bucuresti. 4 apartamente. str. 10 apartamente. Stela. 5 apartamente. Grigore Manolescu 23. 13 apartamente. Gh. Volfic Dumitru si Elena. Cosbuc 6. 63. Orizont 5 8127. 17 apartamente. Vidrighin Adam Sanda. Gen. Calea Mosilor 235.

Cosbuc 3. str. 8163. 8140. 10 apartamente. Vasilescu Dumitru. Poetul Cosbuc 1. Vlasceanu Valeria.. 8134. str. Bucuresti. 8139. Olga Bancic 13. Luceafarul 12. Calea Victoriei 48-50. 8150. Dr. nr. 4 apartamente. Voiculescu Niculina. str. Sabinelor 36. str. Vello Fania. Bucuresti. Delea Noua 21. str. Paris 2. Vasilescu D-tru si Elena. 8148. str. 14 apartamente. Stefan cel Mare 250.8133. Valaori H. 158 apartamente. 10 apartamente. str. Vacarasteanu Mihai. str. Vasile. Stefan Greceanu 16. str. Bucuresti. 11 apartamente. Voinescu B. Eufrosin Poteca 36. str. Bucuresti. si M. Gh. imobil complet. Vlastaie Ion. Panduri 10. Bucurestii-Noi. Drobeta 2. Pasteur 61. 8164. Bucuresti. Vasilescu Paul. 8154. soc. str. . Vasilescu I. 8161. Alex. 8. str. Anul 1821. 8142. mostenitori. 3 apartamente. Bucuresti. calea Grivitei 210. Viorescu C. 8162. Paris 17. Elena Teodorini 3. 4 apartamente.. 11 apartamente. Bucuresti. calea Serban Voda 79. Blok Bucegi. str. Orescu 4. 4 apartamente. Herescu Nasturel 4. str. 8157. 8145. Bucuresti. Victoria S. Mendeleef 20. 5 apartamente. Mihu Copilu 11. str. 8159. Veintraub S. Vasile Lascar 213. str. Mirinescu 21. 8158. Leon Voda 2. 8146. 10 apartamente. str. 7 apartamente. 8136. Militiei 1. 8155. Principatele Unite 2. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vladoianu Margareta. 3 apartamente. Velican Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu 12-14. 8153. Col. a. str. str. calea Colentina 70. Bucuresti. 13 8147. 9 apartamente. Sf. str. 8143. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. str. 8138. str. 8152. 8156. Scoalei 2. calea Vacaresti 18. Voinea Mihail si Lucretia. sos. str. 8137. 4 apartamente. str. str. Petre Liules 32. Sinaia. Bucuresti. 8151. Fagului 6. 5 apartamente. Adina. Apostoli 60. 8149. Matei Voevod 2. Romana 15. Vespemeanu I. Bucuresti-Baneasa. str. str. Academiei 19. str. Teodora. Visoianu Petre si Constanta. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Sticlari 1. Fainari 56. 4 apartamente. 9 apartamente. Legislatorului 8141. str. Voinescu Pompiliu. Vasiliu Constantin. 13 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. sos. Bucuresti. 6 apartamente. Gh. 11 apartamente. calea 13 Septembrie 35. Mamuleanu 13. str. Vidrascu Lucia. str. de constructii. Bucuresti. Dej 78. 6 apartamente. str. Varodi Jean. Bucuresti. Visescu Ion. Panu 16. str. Agriselor 3. Visinescu Margareta. 8160. Bucuresti. Bucuresti. str. Dr. str. calea Serban Voda 79. Vasilescu. str. Bucuresti. 8144. Bucuresti. Bucuresti. 8135. Constantin 30. 12 apartamente. Bucuresti. Alex. str. Scarlatescu 59. Vasile Roaita 31. str. Beatrice. str.A. str. Vidrascu Paul. Vasilescu Ilie. Ploiesti. Vasilescu Ion si Elena. str. 4 apartamente. Sf. 6 apartamente. Voicescu Doru si Veintraub Isidor. Bd. Vladescu Adrian. Bucuresti. str. V. Stamate 59. 12 apartamente. Ady Endre. Telita 39. str. Ploiesti. Bucuresti. Vasile Iuga. calea Dudesti 77.

Vernescu Jean. 12 apartamente. Bucuresti. Precupetii Vechi 11. Pargari 1. Bucuresti. Valeanu Maria Lory. Giurgiului 117. str. Vintea Eleonora. 3 apartamente. Bucuresti. 8197. Vasilescu T. str. Vilau Dumitru. 8 apartamente. Economu Stoicescu 12. 6 apartamente. Bucuresti. 8177. str. 8180. Manolescu 6. 8173. 8188. Valori Mihail. Bucuresti. 8 apartamente. si Maria. 3 apartamente. 12 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. Vasilescu Mariana. str. Sft. Brasov. 8167. Bucuresti. Valcu Constantin. G. 5 apartamente. 8195. Luigi Cazavillan 12. Ronda 22. 10 apartamente. 8175. 3 apartamente. str. Bucuresti. Ghidijeni . Bucuresti. Vornicu P. Gheorghe. Abrud 1. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Eduard Grand 35. Vasalopol O.. Duca 50 8172. str. Vasilescu Aurelian. str. 24 apartamente. Vladescu Petre. str. splaiul Unirii 131. str. Vladoiu Nicolae. Popa Soare 27. str. Veechi Elena. str. Boicescu 12. str. Vasilescu Gh. str. Trinitatii 29. Voilici Gheorghe. 5 apartamente. Ghenadie Petrescu 203. Bucuresti. str. N. sos. Deparateanu 22. Sepcari 9. Constanta. sos. str. 6 apartamente. Palade 24. Vasilescu Ion si Irina. Vahac Israelian. Matei Basarab 47 8174. Basarab 26. calea Rahovei 220. 8169. Grigore Ventura 11. Tutova. 8185. str. str. str. 5 apartamente. 8168. Vasilescu Ion. Doctor N. Vanghele Iosif.. Veroner Herch. Maior Granta 6. Bucuresti. calea Vacaresti 103. 4 apartamente. 7 apartamente. str. 8184. Schitu Maicilor 14. Gutemberg 11. 8 apartamente. 8183. Sf. Brumarel 3. Anton Pan 25. calea Rahovei 413 Campulung Muscel. Bucuresti. str. Lili. Vasilescu V. 8178. 15 apartamente. str.8165. 8191. 8179. 8192. Gh. Elefterie 12. 5 apartamente. Bucuresti. str. Maior Al. Leonida 9-11 8198. Brezoianu 6. Viriveanu Nic. 5 apartamente. Bucuresti. Cerealelor 32. str. Leonida 30. str. str. Bucuresti. 8176. 4 apartamente. Vasile Lascar 192. str. str. 8190. Uranus 79. bd. str. General Salmen 19. Vrejean Alfred. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Voinescu Valeriu. 8182. Bucuresti. Vatarescu T. 25. str. Petru. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Dumitru. str. Voina Dumitru. Bucuresti. str. str. C-ta. Bucuresti. Bucuresti. str. 14 apartamente. str. 222 8194. str.. Alex. 4 apartamente. Valica Ioan. 8171. Maria. a. Banu Manta 2 8193. 4 apartamente. sos. Bucuresti. Doctor Lister 50. 8186. 42 apartamente. Bucuresti. 8196. 8187. Bucuresti. Bucuresti. calea Dudesti 73. 14 Martie 48. Vartansus Tatighian. Veinberg Bention. Bucuresti. Udricani 7. Bucuresti. Bucuresti. str. Vasilescu Maria. Odobescu 9. 8166. Ghica Voda 14. Campeanu 36. 8189. 8170. 18 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Vlasak Francisk. Ionica 7. Atena 8. str. Kiseleff 61. Petre Ispirescu 15. Bucuresti. 10 apartamente. I. Voinea T. Vasilescu Alexandru. Bucuresti. 8181. Pictor Mirea 12. str.

14 apartamente. 8203. Vasile Lascar 33. Valcovici Basile. str. Bucuresti Com. str. Mosilor 282. 8218. 3 apartamente. 8202. Viitor 70. str. 4 apartamente. Bucuresti. 8223. Bucuresti. Republicii 90. str.. Protopopescu 24. Bd. Bucuresti. Intr. 5 apartamente. Vintila Nicolae. Beldiman 2. Bucuresti. Bucuresti. str. Vlad Tepes 7. Popa Tatu 81. Bucuresti. Roma 5. Predeal str. 8208. Vasilescu Eugenia. Bucuresti. 10 apartamente. sgtr. Bucuresti. Valentina Visan si Aurel. 8211. str. 5 apartamente. Concordiei 8. 6 apartamente. 14. str. 18 apartamente. Bucuresti. 6 Martie.. 36. Garii 4. Elena. str. 8217. Viitorului 125. str. Vasilescu Al. str. Vasiliu A. 4 apartamente. 8214. Pucioasa. 8209. Dionisie Lupu 74. Teilor colt cu Bd. 5 apartamente. Velicu G. Temisana 34. str. 16 Febr. str. sos. str. Romanati. . str. 4 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 8221. str. Marvareanu Constantin. Republicii 26. Bucuresti. Sos. Bucuresti. Bratului 19. 8222. Bucuresti. Vlasie Stelian Constanta. Vulpescu I. 4 apartamente. str. Kogalniceanu 11. str..8199. 10 apartamente. Valeanu Max Lebel. str. Karl Marx 34. 9 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Ruica Vasile 26. 4 apartamente. Vasilescu Florian. Voiculescu Viorica. 8226. 4 apartamente. Vasilescu C. 8207. str. Bd. 8216. 8225. Istrate 10. Dumitru. Fantanica 22. N. Kogalniceanu 18. Voinescu Dumitru si Voinescu. Obedeanu 10. Mihai Bravu 162 A. str. 3 apartamente. Republicii 26. N. str. Vaslui. Visan Stefan. Vogel David. Bucuresti. Brezoianu 9. Velicu Radu. 38. 8201. str. bd. Balcescu 30. 8205. 30 Decembrie 52. 8210. 5 apartamente. Bucuresti. Velicu St. 8219. str. 10 apartamente. str. Vasilescu Vasile si Dumitra. 8220. Vasilescu L. Marasesti 28. str. Duca. Mercur 8. Vajoreanu Dumitru. str. 10 apartamente. Bucuresti. Valsanescu Simona M. Bd. Bucuresti. Dr. 22. N. 14. Craiova. Voinea Const. 8228. 8206. Spatar Miclescu 38. Vasilescu Haralambie. sos. Republicii 57. Corabia jud. 5 apartamente. Cap. 8224. Zece Mese. Vulturilor 4. Oitelor 10. G-ral Cantili 4. 8215. str. Bancii 27. Bucuresti. Vogel Marta. 8213. Vasiliu Eugen si Maria. Vasile Vanescu Elena. Matei. str. Marinescu. str. Bucuresti. str. Bucuresti.. Vermeulen Elena. Titulescu 19. sos. 8200. str. Vasilescu Emanoil. a. Bucuresti. 4 apartamente. Craiova. 8212. 8229. Bucuresti. Craiova-Dolj str. str. 4 apartamente. Mihai Bravu 5. Boteanu 3. Bucuresti. Bd. Velicu Maria. Filipescu 59. 3 apartamente. Giulesti 146. str. Bucuresti. str. Unirei 115. str. St. Bucuresti. Colentina 15. Radu Popescu 25. str. Maica Domnului 13 A 8204. 10 apartamente. 33 apartamente. str. Popa Soare 27. Stefan cel Mare 11. Poet Neculuta 68. sos. Bucuresti. str. Bucuresti. si Voinea Maria. Bucuresti. Cal. Mogos Vornicul 6. Aviat. Plantelor 61. Marinescu 14. Bucuresti. dr. str. 3 apartamente. 8227. Bucuresti. Maria. str. 4 apartamente. fost Carol I 21.

13 apartamente. 8249. Robert de Fleurs 8. 8252. Sf. str. Veleanovici Alexandru.fosta Carmen Sylva 2. a. 8234. str. 8238. 3 apartamente. 8231. 57. 8243. str. str. Stefan. Generalisimul Stalin 37. 11 apartamente. Putu cu Plopi 2. Eugen Iosif 20. Armeneasca 16. 8256. Serban Voda 26. calea Victoriei 214. Dr. 19 apartamente. str. Bucuresti. str. Iancului 18. V. str. 6 apartamente. Valeanu N. Cluj. Militiei 5. str. 11 apartamente. str. W. Zimnicea. Vortparanian Gabriel si Ana. Gherghel 56. Bucuresti. Udricani 19. Elena. 5 apartamente. 8245. 5 apartamente. Bucuresti. Voegeli Elena. Prof. 8250. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. str. . str. calea Serban Voda 49. Clinciu 1. sos. 8255. str. Bucuresti. Vezure Victor. 8254. Bucuresti. 8244. Valica Lucretia. 39. 8233. str. 4 apartamente. Vasilescu Jeana. str. 5 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Ronda 45. sos. Wagner Simion. Orzari 21. Bucuresti. 3 apartamente. calea 13 Septembrie 19. str. Dr. 3 apartamente. str. Deva. Antim 55. Aronaie. Bucuresti. Carpatilor 4. Vladescu Paul. Bucuresti. Banu Maracine 14. 8235. 26 8253. Mihai Bravu 104. 8257. Bucuresti. Vanea Elena. 3 apartamente. Weis Alexandru. str. Vasile Carlova 9. 5 apartamente. str. sos. 8240. Olteniei 20. Vendeliu Giurca. Dimitrie Onciu 31. 8242. Liviu. D. Bucuresti. 13. str. imobil complet. Gh. calea Grivitei 424. Bucuresti. str. Bucuresti. 1907 nr. Codrilor 3. Calomfirescu 2. Cosbuc 6. 5 apartamente. Voicu Niculae A. Bucuresti. Calinescu 1. Vladescu Vasile. 8248. Bucuresti. 8239. Dr. Popa Savu 21 bis. str. 2 apartamente. Veiner M. 8258. str. si I. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi. str. Bucuresti. 4 apartamente. 8241. Vasilescu Gh. Bucuresti. Velicu Sebastian. Bucuresti. str. Valeanu Jean. 8 apartamente. Bucuresti. 8247. str. str. str. Sabinelor 121. Dudesti 75. Bucuresti. Bucuresti. aleea Izvoreanu 5. 10 apartamente. Bateriilor 31. Visoianu Ana Ivona. Weinberg Leon. Bucuresti. 6 apartamente. calea Grivitei 142. Bucuresti. Cal. str. str. Austrului 16. Grecescu 6. Bucuresti. Vasiliu Serban. Bucuresti. Visling Eugen. G-ral Stan Poetas 10. Voriparanian George. str. 8230. si Niculina Teodosia Ana. Leon Voda 2. Walatia Fablo Maria. 11 apartamente. Virgil Plesoianu 90. Bucuresti. Vanherckhoven Jules Emilia. str. 8236. 8232. 8237. Vespemeanu Jana. 44 apartamente. str. Herescu Nasturel 9. 3 apartamente. 4 apartamente. 8251. Kogalniceanu 12. Vasiliade Vlada. Ion Maiorescu 15. Dr. 4 apartamente.

Vasile Conta 4. A. si Erm. 4 apartamente. str. Waldman Diana.8259. G-l Angelescu 2. I. 8273. Bucuresti. calea Grivitei 429. Bucuresti. Wlahu C-tin. Calarasi 54. Cuza Voda 74. str. Episcop Radu 15. Theohari 30. Rosetti 27. str. Iasi. str. 9 apartamente. cal. 5 apartamente. Ciresoaia 3. Salvator 42. Wurmraund Sabina. 10 apartamente. Iasi. Bucuresti. 18 apartamente. 28. str. Bucuresti. 17 apartamente. Weiss. 8283. 3 apartamente. Prof. Filaret 85. str. M. Muzelor 22. 8279. Ovidiu 3. Bucuresti. Negoiul 19. Bucuresti. str. Wolf Raicher. 8292. 8268. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Weinstein Marcu. str. Cuza Voda 47. 16 apartamente. Bd. Bucuresti. str. 8271. 6 apartamente. 5 apartamente. 8285. Dudesti 30. str. Bucuresti. Wechsler I. 8 apartamente. 2 apartamente. calea Dorobantilor 56. 8280. Weiss Ovidiu most. str. Bucuresti. Turbinei 15. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 20. Bucuresti. 6 apartamente. Senatului 6. Bucuresti. str. 3 apartamente. 8 apartamente. 8272. Waiscarcovshi Maria.. Bucuresti. Bucuresti. Virgil Plesoianu 25. Bucuresti. str. 8265. Weisman Isac si Wilhelm. 8 apartamente. Traian 111. 4 apartamente. most. str. str. 8266. str. str. Bucuresti. Calarasilor 253. 8295. Prof. Mendeleef 25. Bucuresti. Banu Maracine 7. Bucuresti. str. Wehsler Molca. Walmer Iulia. 6 apartamente. Selari 3. Vacaresti 66. 8262. 11 apartamente. 8293. sos. Weigel Carol. 2 apartamente. 8286. Bibliotecii 6. str. Witel Smit. 8260. Bucuresti. Weithiach Alexandrina. Weintraub Pincu. Ecoului 51. Mihai Bravu 234. Bucuresti. 3 apartamente. Wolf Hans si Maria. 10 apartamente. str. Republicii 38. 8270. 7 apartamente. 8261. Hristu Botev. Cal. 8294. Wechsler Charlote. 3 apartamente. str. 53. Ioan Ghica 3. Intr. 5 apartamente. 8277. str. 8289. Anton Pan 27. str. 8269. Eminescu 6. Welther Arthur. Waserman Silvia. str. Valeriu Braniste. Weisman R. Bucuresti. 9 apartamente. Aurora 50. Mendeleef 26 8278. Dr. Dobroteasa 18. Colonel Orero 6. 8288. 3 apartamente. Ion Mincu 35. Bucuresti. 8275. 8291. Bucuresti. Toamnei 1. str. Negru Voda 20. Weiss Roza. 8284. 8274. Warthiard Dumitru. 8281.. Bucuresti. str. Bucuresti. 11 apartamente. Mitrop. 8267. 9 apartamente. Weiss Ionica. 5 apartamente. 4 apartamente. Predeal. 5. Olteni 55. Bucuresti. 11 Iunie 65. 8287. str. Wolf Erna. 4 apartamente. str. Wisotschi Teodora. E. Weiner David si Iosif. Weinberg Ita. Bucuresti. Wahman Enertina. Cartierul Forestier. 8263. most. Weisman Wilhelm. 8276. Bucuresti. Weintraub Smil Iosif. 5 apartamente. Bucuresti. . Waffer Adela. 5 apartamente. str. Gabroveni 55. Logofat Nestor 6. Wechsler J. str. Bucuresti. 8290. Bd. str. Bucuresti. str. str. Wachner Eduard. Wirth Elena Charlote. Bucuresti. Weinstein Linta. Eremia Grigorescu 11. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan. Bucuresti. Bogdan 2. str. 3 apartamente. 8264. Wagner Matilda. str. 8282. Werker Roza. Busteni str. str.

7 apartamente. Zotu Tasula. 3 apartamente. str. Dionisie Lupu 20. Bucuresti. Oborul Nou 29. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 8319. Weisman Bela. 8315. Witman Sara. 2 apartamente. Weinstein Michel. 8314. str. 7 apartamente. Cantemir 13. 25 Sos. Bucuresti. Lipscani 57. str. Bucuresti. Bucuresti. Uranus. Bucuresti. Bateriilor 16. Vigilenti 7 8325. Bucuresti. Poet. Pictor Luchian 12. Dobrogei 12. Zaharescu Gheorghe. 8304. Dr. 8312. 3 apartamente. Enachita Vacarescu 35. 2 apartamente. Sf. str. 9 apartamente. Zamfirescu Ion. 5 apartamente. Bucuresti. Westfred Alexandru. G. str. str. 8330. Udricani 18. Bucuresti. str. str. str. str. 8308. Muncii Voluntare 51. 138. Sighisoara. Oituz 9. Wechsler David. Piata C. Wainberg Silvia. str. Bucuresti. 14. Nic. Libertatii 42. Dudesti 8-10. Negrii 57. str. str. C. 6 apartamente. 64. Waniehk Friedricha. 4 apartamente. Cauzasi 8. 9 apartamente. Olga Bancic 1. 6 apartamente. Anton Pan 26. Vranceanu 18. Weisselberg Filip. Baterilor 4. Sinaia str. 13 Septembrie 115. 8300. Bucuresti. Wachtil Eizig. Weiss Alexandru. Bucuresti. str. Weiner Reni. Zamfir Mihai. 8329. Waldru Margareta. Bucuresti. Bitolia 6. 3 apartamente. 3 apartamente. Crisan 8. B-dul Dimitrov 5. 8320. Weiss Rebeca. Wechsler Emil. Barlad. Zamfirescu Ion.8296. str. Bucuresti. 8328. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta. 8326. 8301. Galati. 4 apartamente. Wechsler Nadia. Wainavraschi Cleopatra. str. 8 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8316. 8310. Intr. Bucuresti. 8 apartamente. Zurganescu Florian. str. Ion Nou 32. Bucuresti. str. Bucuresti. 8317. Bucuresti. 3 apartamente. Drumul Lacul Tei. Milescu 69. 7 apartamente. cal. 8321. Sihleanu 8. A. 8299. 3 apartamente. Waisman Fani. calea Mosilor 249. str. Alex. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. . Iasi. str. 5 apartamente. Z. str. Remus 4. 7 apartamente. calea Calarasi 104. str. Dr. 4 apartamente. Widrighin Maria. 9 apartamente. Weiss Eugenia. 117. Baratiei 46. str. 4 apartamente. Episcopul Radu 15. Piata Regala 96. Iasi. str. Sapientei 9. Zotu Eugenia. Bucuresti. 8318. 7 apartamente. Bucuresti. Wolfsehn Maria. 10 apartamente. 6 apartamente. Petrescu 7. Wolf Lazar. 8323. 8322. Sp. 8306. str. Octavian 34. Vasile Lascar 18. 8324. str. Wechsler Iosif. 4 apartamente. Bucuresti. Winitrof Toma. str. Hala Lifschitz 17. Rosetti 2. 5 apartamente. 8297. a. 8298. Zervias Costea. 8309. Bucuresti. Galati str. Pasteur 12. 8313. str. Dr. Bucuresti. 8305. Dobroteasa 13. Soimului 4. 8303. 8307. Walcher Maria. 5 apartamente. 8311. Bucuresti. Weisberg Iordantrita. str. 15. Bucuresti. 3 apartamente. Webb Ervilia. 8302. str. 8327. Stefan cel Mare 115. Bucuresti. Clunet 4. Bucuresti.

str. Mihai Bravu 105 A. Prosperina 6. 8355. Aurel Vlaicu 116. Bucuresti. Zainea Radu si Voica Antonescu. Vigilentei 8. str. 5 apartamente. Rahovei 237. 8357. Alex. 8342. Matei Basarab 13. 8 apartamente. 8358. Mihai Voda 25. Bucuresti. Ureche 13. Bucuresti. 9 apartamente. Curiati 2. str. str. 8346. Serban Voda 142. 208. 8345. 8 apartamente. Constanta str. Zissu Maria. V. Bucuresti. Rahovei 281. str. Buzau. Dr. str. Zaharescu Tudor. Domnita Anastasia 8. str. Sf. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Trinitatii 28.8331. Zosmer Rebeca. 3 apartamente. Emigrantului 2. 8366. Zissu Dumitru. str. Selari 6. str. Calea Rahovei 206. Zimbilski Teodor. cal. Bucuresti. 5 apartamente. 8349. 3 apartamente. str. str. 8360. Bucuresti. Zamfirescu Dumitru. Dorobantilor 230. intr. Zaganescu Alexandru. 8354. 8333. 5 apartamente. Cantacuzino 9. Dimitrie si Elena. Zietchi Renier. 8347. Zamfirescu Stere. 9 apartamente. 8348. 8356. Curiati 2. str. 2 apartamente. Zisu N. Episcopul Chesarie 5. Bucuresti. str. str. str. Zangaride Gh. Negustori 28. 4 apartamente. Salvator 43. 5 apartamente. Zisu Cornelia. Bucuresti. Bucuresti. str. Sinaia. . Draghiescu 16. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Ovidiu 34. Socialismului 9. 8359. Nicolae Tei 31. Zolia Constantin. Zissu Ioan. str. Bucuresti. 8350. Calea Vacaresti 16. Bucuresti. Zamfirescu Olimp. Bucuresti. Zamfirescu Petre. 6 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. str. 8344. Zaharia Aneta. str. Bucuresti. Bd. 8364. 11. str. Moruzi 38. Mihai Viteazu 16. 232. 18 apartamente. Edgar Quinet 5. 8332. Zinimet Abraham. Bozilor 1. 11 apartamente. Calarasi 51. 7 apartamente. Zanergiu Venera. Bucuresti. 8335. str. 67. 9 apartamente. Bucuresti. Herescu 13. str. Zarafescu Eftemie si Grigore. str. Vitting 3. Bucuresti. 2 apartamente. cal. Zackarian Kareic. 76. Dr. Bucuresti. Soarelui 4. str. str. Zamfirescu Eugenia. Cal. Zissu Carolina. Bucuresti. Berzei 72. Selari 9. Iernei 3. 2 apartamente. Zissu I. Petrovici 3. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Suciu Muresean 1. Bucuresti. Zaporogescu si Reiner. Fundeni 17. Zagorionski Victor. str. 5 apartamente. 8365. str. str. 15 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. str. str. 15. 8343. 8336. Zurmino Ludovic. Dorobanti 48. Zamfirescu Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. 8338. Bucuresti. Oitelor 4. str. cal. 7 apartamente. Zacarian Avram. str. 6 apartamente. Vulturi 143. Trinitatii 88. 8363. Bucuresti. A. 20 apartamente. Zoi Nicolae. Bucuresti. Zagrafi Afrodita. Zara Laurentiu. 8361. Spit. Ploiesti. 8341. Bucuresti. 8352. 3 apartamente. 8353. Zweifel Hensi. 8339. 8334. Bucuresti. Zimbal Marius. 8351. Bucuresti. Zagar Amalia. 8362. Vladimirescu 1. 4 apartamente. Focsani. 8340. si Dobra. str. Cal. Smardan 24. 27 apartamente. str. T. N. Ecaterina. B-dul 6 Martie 34. str. 5 apartamente. 8337. Splaiul Unirii 120. Teiul Doamnei 65. 8 apartamente. Bucuresti.

Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Lipscani 81. Zintea Florea. Zagar Herman. Bucuresti. Zimbae Gogu. C. Alex. 8371. Zalman Aizic. 8383. 4 apartamente. 11. 14 Martie 20. Coltei 9. 8376. 4 apartamente. Intr. Zalman Soloman. Plevnei 1. str. 2 apartamente. Galati. str. str. str. G. Bucuresti. V. str.. si Octavia. str. Morilor 1. Kuibasev 30. 8379. Progresului 2. 10 apartamente. 30 Decembrie 19. 8391. str. Bucuresti. str. str. Dorobanti 57. str. Spiridon 37. 4 apartamente. str. Stefan Greceanu 9. Zattonici Mircea si Laura. Zlotha Stefan. str. Virgiliu 26. Zamfirescu P. 9 apartamente. str. Dr. 9 apartamente. Mora 28. str. Bucuresti. 8385. 34 apartamente. 8388. str. Moruzi 37. Aurora 22. 8377. Zamfirescu Ion. Baratiei 34. str. Blaj. str. Zlata Grigore. Ploiesti. Academiei 1 A. Sos. str. Zamfirescu Constantin. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. 8395. 8392. str. Pictor Vermont 6. 3 apartamente. Znov Barbu si Ecaterina. str. 7 apartamente. Duca Voda 1. str. a. 7 apartamente. Bucuresti. 22 apartamente. Bucuresti. 8398. str. Romana 112. Sf. Stanislas Cikoshy 11. 8389. Bucuresti. Zahan Teofil. Racota 3. str. Bucuresti. str. 8384. 3 apartamente. 9 apartamente. Zalman Grosman. str. Fecioarei 15. Racota 5. Polona 64. str. 9 apartamente. I. str. Bucuresti. Profesor Bogdan 18. str. Calea Grivitei 182 A. Andrei Mureseanu 8. 19 apartamente. Cantemir 74. 8375. Alex. str. Zilberman B. Sos. Nic. str. 8380. 5 apartamente. 5 apartamente. Saftica. Zichuci Niculae. 39. Zavalin Andrei. Bucuresti. 8399. 8382. Dr. Popa Tatu 31. str. Wilson 15. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. Zigher Zlata. str. 20 apartamente. Batistei 1. Bucuresti. Zatonici Maria. Bucuresti. 8390. str. 2 apartamente. Zingirgian Alice. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Niculae Filipescu 15. str. Botez 34. Zoia Ernest. Bucuresti. Zlatescu Niculae. Zamfirescu Haralambie. Zagrefi Niculae. Zanescu Maria. 7 apartamente. Slatineanu 3. Zlatescu Stelian. str. Stufului 2. Zaharia Luiza. 6 Martie 43. Zaharia L. Menelas Gherman 4. str. Bucuresti. str. 6 Martie 61. 9 apartamente.8367. Sahia 58. 8 apartamente. str. . Felioara 3. Alberto. B-dul Independentei 27. str. str. Bucuresti. 8378. Zaharescu Maria. General Doda 11. 8400. Zemtilini M. A. Olanda 1. 8 apartamente. Lucaci 56. 8396. 8374. Vasile Boerescu 21. 5 apartamente. Intr. Bucuresti. A 8394. sos. 10 apartamente. 8393. Zaharescu Maria. Bucuresti. Colentina 35. 8401. str. Wilson 15. 3 apartamente. 4 apartamente. Zamfirescu Nicolae. Bucuresti. Zigura Aurel si Virgil. Calea Plevnei 9. 4 apartamente. str. 8372. Doamnei 23. Bucuresti. Icoanei 89. Nic. Filaret 28. 13 apartamente. Lueger 13.. Kuibasev 30. 8369. Nationala 20. Maria. Bucuresti. Zamani I. Bucuresti. str. 8373. Dobrogeanu Gherea 8. Duca 12. 8368. str. Bucuresti. 8381. Bucuresti. V. Mihai Bravu 398 8386. str. Bucuresti. 8370. Bucuresti. 8397. Hatmanul Arbore 14. str. str. 8387. Zaharescu Maria.

Stirbei Voda 50. Cpt. str. Bucuresti. Bucuresti. Ilina 12. str. Iorga 5. Bucuresti. 7 apartamente. Bitolia 20. Intr. Zamfiropol Louise si Jeana. 4 apartamente. si Stefan. Avram Iancu 20. Cuza Voda 18. 8418. Carol Davila 64. si L. Zaharescu Emilia. 7 apartamente. str. Kuibasev 7. Zanea Marcel. Zaharia St. str.. str. str. 8403. 2 apartamente. Zanescu Alex. Raditei 14. Unirii 285. 4 apartamente. 8404. 8421. Bradului 27. 12 apartamente. Bucuresti. str. str. Zamfirescu Aurel. 6 apartamente. Bucuresti. Calea Vacaresti 25. Zaharia M. 8411. Mihail. str. si Maria. Zanoli. Banu Maracine 14. 6 apartamente. 3 apartamente. Ziga A. 8409. Hala Lifsitz 18. V. Sibiu Com. 20 apartamente.. Moscovici M. Bul. Ardealului 61. 8424. 3 apartamente. str. Zotu Aurelia. Bucuresti. Zamfirescu Elena si Dan. str. 3 apartamente. str. Margareta. Buzoianu 53. str. Bucuresti. Cristes. 8434. Zamfir Stoica. Zamfir Alex. Spl. 8408. Bucuresti. 8420. Bucuresti. Bucuresti. 8422. Masina de paine 18. Banu Maracine 14. 8427. Bucuresti. Bucuresti. Zamf. 8429. Zisu I. str. 11 apartamente. Zingirgian Sarchis. Zoica M. Constantinescu 42 8414. str. str. Zlatca P. Bucuresti. 10 apartamente. Sticlari 4. Vacaresti 57. 8 apartamente. N. Zascsak Rudolf. Zaganescu Ada. Dudesti 227. Gheicu C-tin 23 8413. 8416. 8426. 8432. Sticlari 4. Delea Veche 27. str.. Bucuresti. 8 apartamente. 8 apartamente. 8425. si Constanta. 8431. str. Mamulari 5. Vladimirescu 29. str. B-dul Al. 2 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Zaharescu Petre. 9 apartamente. Bucuresti. Zaharescu C-tin. str. Rosetti 40. Serg. Zentilini Colete. D. Bucuresti. Ion. Patriarhiei 19. str. str. 14 apartamente. Bucuresti. Zadic Victoria. str. Saliste 8415. Luegher 13. 5 apartamente. 8428. 4 apartamente. Zisu Maria. str. Calea Mosilor 304. str. Bucuresti. Calea Mosilor 253. 7 apartamente. Aurel Vlaicu 35. Bucuresti. Zamfirescu Petre si Irina. Apolodor 37. Bucuresti. str. Rovici L. 13 Decembrie 29. Bucuresti. Dr. 18 apartamente. Zebrului 3. Calea Calarasi 162. Bibescu Voda 8. Zlatescu Victor. Cal. str. . 17 apartamente. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. str. Zaharia Leon. C. Bucuresti. 8419. str. B-dul 6 Martie 61. 8406. Mendeleef 44. Zoler Efrain. 3 apartamente. str. Independentei 270 A. Zingirgian Ervant. Bucuresti.. str. Racovita 8. Spl. 4 apartamente. 20 apartamente. 8410. 8430. 25 apartamente. Sinaia. Bucuresti. si Lobel I. Venerei 10. 8405. A. 8407. Bucuresti. 5 apartamente. Zisu Ana. 8433. 11 apartamente. Zernoveanu Tudor.. Zoler Robert. Bucuresti. 22 Medgidia T. Bucuresti. 3 apartamente. 8412. 8435. str. Zaharescu N-lae. Mihai Bravu 10.8402. Bucuresti. Sepcari 9. 8 apartamente. 8423. Bucuresti. 8417. Bucuresti. Martie 61. Cal.

str. 8451. 8 apartamente. 6 apartamente. Zukerman Jacques. Frimu 1. 26. Zaiuva N-lae. str. Atena. Balcescu 3-5. Zisu Andrei. Popa Tatu 29. Roma 13. Zaifost Matei. Salvator 25. 8467. Cauzasi 26. Puskin 33. Bucuresti. 3 apartamente. Ion. str. Vacaresti 178. Bucuresti. Bucuresti. Zisman Mihai si Roza. str. Bucuresti. Lunesoara 1. G. Servantian Avedis. calea Grivitei 60. Cal. Herastrau 15. sos. Piatra Neamt. Zanescu Marin. Cantemir 76. Delavrancea 57. Principatele Unite 18. str. str. Bucuresti. Zisu Alexandrina. V. str. Zatineanu Stelian. 8461. b-dul Republicii 63. Zisu Alexandru. Zadic Iacob si Rose. Galati str. Sofia 9. I. Bucuresti. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 84. Zummer Carola. Zguriadescu C-tin. 6 apartamente. Alex. Av. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. 8458. str. Bucuresti. 55 apartamente. 8456. Zaiafescu E. 8462. 8457. C. Bucuresti. str. str. Tokio 3. Bucuresti. 55. Bucuresti. Porumbaru 72. si Gherondaclu. Popa Tatu 29. 10 apartamente. str. 137. Zamfir Gheorghe. Bucuresti. 7 apartamente. 8454. str. Zadic Irlanda. Lazar. Drumurilor 13. str. 26 apartamente. Braila str. 13 apartamente. Cal. Biserica Amzei 27. Bucuresti. str. Zervantion Andis mandatar ptr. 53 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8450. Stalin 13. Unirii 97. str. 8464. 4 apartamente. Argentina 7.8436. Popa Tatu 10. str. Zota Tasula. str. 8438. 8465. 8468. Eduard Seferian. Bucuresti. Zandan Mates. 4 apartamente. Aristide Briand 10 Constanta. 8452. Zoie. str. 8453. 7 apartamente. Calea Calarasi 30. Roman str. 8437. calea Vacaresti 12. 8444. 6 apartamente. 4 apartamente. Zuvieg C. Bucuresti. 8448. 6 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. N. Aleea Alexandru 8. Teodor Aman 2. Zlatcu C. Cecilia. Zubcova Alexandrina. str. 4 apartamente. str. str. 4 apartamente. Potcoava 17. 5 apartamente. 8445. str. 8460. 8443. Bucuresti. Al. Zosima C. 8466. Zamfirescu Stefania. Halelor 41-21. Oituz 14. 4 apartamente. 36 apartamente. str. 4 apartamente. Zulisa Anasanta Magdalena. Bucuresti. Zisu Nastase si Anastasia. Apolodor 21. Bucuresti. Londra 21. Calea Mosilor 96. Lamaitei 30. Cuza Voda 31. str. 7 apartamente. Zuckerman M. str. I. 8441. 8446. . Negustori 1. Balcescu 3. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. 8442. Calarasi 44. Republicii 9. Crangasi 12. 12 apartamente. str. Tomis 2. spl. 8459. Constanta str.. Bucuresti. B. 8463. calea Rahovei 137. Negru Voda 18. Petru Maior 70. str. Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena. Grivitei 125. 8439. 8455. 4 apartamente. Zornea Eliza. Zapau M. Pipera (Colentina) Sos. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vladuta 26. str. 8440. str. 4 apartamente. 8449. str. 8447. calea Grivitei 184. Banu Maracine. Bucuresti. Zamfirescu Henric. Zambaccian Krikov Onic si Anita. 9 apartamente. Zaharia N. Zaharia Harutin. 4 apartamente. Cal. Popov 55. Bucuresti. Bucuresti.

str. Ana. 8472. 4 apartamente. 8484. Bucuresti. 5 apartamente. 17 apartamente. 8488. Bucuresti. 8482. str. 8 apartamente. Antim 65. Barozi Paula.8469. Vasile Lascar 100. Aviator Petre Cretu 68. Viespari 50. 4 apartamente. Paraschivescu Constantin. str. Teodorescu Paul. str. str. 285.. Intr. str. Parfumului 44. Grigorescu I. str. Bucuresti. Eugen Carada 5. 5 apartamente. 6 apartamente. Agricultori 108. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 8493. str. str. 8491. Poenaru Bordea 6. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Stanescu Radu. 8476. 150. Bucuresti. Mircea Voda 5. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. X. Elena. Ilie 10. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. G. 215. Speteanu D-tru si Maria. Dianei 2. 5 apartamente. Finlanda 21.. 6 apartamente. str. G-ral Salmen 13. Calarasi 278. Bucuresti. Bucuresti. 8499. str. Banca Negotului. str. 13 Septembrie 158. 3 apartamente. str.A. B-dul Ana Ipatescu 48. str. 2 apartamente. Saidel Ion. str. Agricultori 104 B. Stamate Radu. Bucuresti. str. Alexandrescu Gh. . Niculescu Constantin. Miciurin 12. Gruia V.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8481. George. Boicescu Al. 8479. str. Serban Voda 58. Batistei 1. 3 apartamente. Dumitrescu Neofita. 45. Bucuresti. Florescu Ion. 8490. 3 apartamente. Bucuresti. 8480. 8486. Naum Muscel 8. Sagetii 11. str. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Elena Matei Voevod 13. Dinu Aurel. Despot Voda 5. 8498. 8470. Bucuresti. str. Ion Sulea 220. Papadopol N. str. Popa Nan 15. Lipscani 57. Bacal Iosif si Tivia. 11 Iunie 40. str. str. Luterana 21. str. str. 4 apartamente. Masaryk 1. Buzincu Viorica. 2 apartamente. I. str. 8496. 8485. 8475. Fabulistului 2. 2 apartamente. Bucuresti. Pop de Basesti 34. 8500. 8483. Bucuresti. Branzoi M. 8478. 4 apartamente. Sebastian 91. 4 apartamente. 3 apartamente. Traian 181. 8489. G-ral Angelescu 133. Valausehy D. 8492. 8474. Parintele V. Nic. Bucuresti. Pantelimon Radu. Sever. Bratasanu Virginia. Xenopol Radu si Dimitrie. 3 apartamente. 8473. str. str. 2 apartamente. D-na Oltea 74. Urali 10. Staicu Velicu. C-tin. Xantopol I. G. Bucuresti. Bucuresti. Calea Nationala 184. 8477. Capsa 21. Elena. I. Siligman H. Radulescu Ion. 8497. 8471. Assan 3 8496. str. Bucuresti. Bd. str. O. Bucuresti. Polona 88. Banca de Comert din Bucuresti S. 2 apartamente. Cazarmei 45. str. Dr. str. Bucuresti. Bucuresti. Zervantian Avedis. Lucaci 25. str. Xantopol Cristofor. Botosani. str. 3 apartamente. 2 apartamente. Teodorescu Pandele. T. Braila str. 8487. Episcopu Radu 38. Sf. 8495. 8501. 2 apartamente. 4 apartamente. Pistrui Ion. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti.

Bucuresti. Ana Ipatescu 28. Bucuresti. Salmen 7. Bucuresti. Carol Davila 77. 2 apartamente. 8528. Puskin 16. Balcescu 25. Crutescu Niculae. str. str. str. imobil 8508. si Constanta. 31 apartamente. Banca "Vultur" S. Lungu M. Intr. str. N. 8538. 38. Ploiesti. Popovici 3 si 30. Bucuresti. 2 apartamente. Dumitrescu Dumitru. Arion 6. Dan Alexandru. Unirii 16. calea Mosilor 195. Dimitrov 164. 2 apartamente.A. G-ral Marasescu 38 8524. Concordiei 1 imobil complet. Lister 7. Bd. 8535. Ploiesti. 2 apartamente. 8519. str. Piatra Arsa 8513. 8503. 8523. Gen. str. Nicolae Sofia si Ion. str. Andrei Barsan 7. str. 16 Februarie 1933. Nic. Hoffan Iancu. Italiana 18. Dragomir Alexandrina. 8521. Bucuresti. 2 apartamente. Piata Rosetti 3. Blanari 11. C. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Catoiu Maria. 2 apartamente. Mares Ion.. 8533. 8525. Lipscani 57. 8522. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Clein Ida. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. Bolintineanu Silvia. str. imobil complet. 8534. Bucuresti. Grigorescu V. 30 Decembrie 73. Latina 20. Generala S. Vaselor 39. Muresanu 1. Bucuresti. Deva. 2 apartamente. Niculescu D. Mayer Mina. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 8. Bd. str. 8509. Bucuresti. 161. Wilson 15. Friderich Engels 18. Bucuresti. str. Bucuresti. C. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Georgescu Batola Laetitia. 8514. str. Bucuresti. Belcot Emil si Amalia. Bucuresti. Predeal. 2 apartamente. Bucuresti. Bateriilor 2. Iorga 3. Neuman Avram si Iozefina. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghiu Ana si Rudolf. Bd. str. Calea Victoriei 68-70. 3 apartamente. C. Atena 1. Maria. 8517. Doxshall Elize. str. 8516. Petrescu 2. A. 8507. Romania Muncitoare 10.. a. N. Labirint 57. Filipescu 8515. Petru Rares 13. str. Chicu Giuseppe. Jdanov 37. . a. 6 Martie 44. Ana Ipatescu 62. 3 apartamente. 8518. str. 6 apartamente. str. str. 2 apartamente. 2 apartamente. 4 apartamente. Iasi. 75. Bucuresti.. Bucuresti.8502. str. Bucuresti. Tulcea. Dr. Namian Georgeta. Bucuresti. 2 apartamente. 8520. Hasenfratz Solomon si Renee. 3 apartamente. 8505. 2 apartamente. Republicii 45. Tomescu 2. 8506. Iacobini Ioan. Titus 4. Mironescu Margareta. 8532. str. Vaslui. 4 apartamente. 8511. Bucuresti. Poiana Tapului. 2 apartamente. Serban Voda 219. Bucuresti. Mitrop. Rosetti 22. imobil complet. Bucuresti. Dimitrov 59. Aleea Viilor 17. str. Gh. Constanta. str. Bucuresti. 8526. 8527. Gh. 3 apartamente. 8531.A. Bucuresti. 8504. Bazilescu Aristide. 3 apartamente. str. str. Dobrescu Stefan. Florea Manole. 2 apartamente. 8512. Sebastian 155. 8529. Drumul la Rosu 1. Sos. Bucuresti. Viilor 11. str. Diaconescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Piata Mamaia. Bd. Gherasi Domnica. Dobrovici Marioara. Manolescu Sanda. Bd. str.R. b. Mataru Jean. Gh. 8510. Etingher Herman. Dutu Eliza si Nic. str. 2 apartamente. str. 8530. Dr. 9 Mai (Grivita). 8537. str. Constructii. Sperantei 24. Cotroni V. N. Bucuresti. imobil complet.. Bd. A. 8536. Iulie 7. 2 apartamente.

Bucuresti. str. Paraschivescu Eugen.. 8546. 2 apartamente. 1 Mai. V. Negru Voda 20. Vladescu Florica. Arh. Brasov. Bucuresti. Haia Lifschitz. 2 apartamente. 8552. Trancu I. str.R. Campu Lung str. Closca 42. Tacit Ileana. Dabija Gheorghe. 4 apartamente. str. str. Nicolae Marin. str. str. Putu cu Plopi 11. Episcopul Ilarie 4. Popa Anghel. Puscariu Maria. si Dora. Bucuresti. 8551. Bratocei 2 9. Av. Bucuresti. str. 2 apartamente. Zamfirescu N. Bucuresti. str. str. 8556. str. 2 apartamente. str. Oculeanu 5 7. str. 8541. str. 3 apartamente. Weber Paulina. Bucuresti. 8550. str.A. Tomescu Alexandru. str. Precupetii Vechi 29. 8544. Damaschin Gheorghe. 8553. Zobrab Eufrosina. Pappia C. 8540. 7 apartamente. str. str. Simper S. N. Mihail Spataru 5. str. str. Starostescu Maria. Bucuresti. Aurel Vlaicu 93. str. Drossu 4.. 2 apartamente. str. Negru Voda 126. Arch. Racovita 29 b. Ludovica Toma. str. Onofrei Gheorghe. Bucuresti. str. Eliza Moroni 5. Lascar 21. Stefan Gheorghiu 5. 2 apartamente. b. str. Clucerului 29 10. Edgar Quinet 7. Atena 3. str. str. str. Stoenescu Aretia. Necunoscut. str. Profiriu Ana. str. Bucuresti. Bucuresti. Ion Mincu 10 4. 2 apartamente. Oculeanu 3 6. Constanta. 8561. Bucuresti. Bucuresti. Clucerului 14 . Prager R. I. Rosianu Ralita. 8543. Vlasceanu Mihail. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Balcescu 11. Golescu 5. Aristide Briand 21 8557. Lisabona 1. Av. 2 apartamente. Bucuresti. str. Valeriu Braniste 58. 8555. Voda Cuza 23. G. Bucuresti.8539. 2 apartamente. Dacia 53. 2 apartamente. 3 apartamente. 8559. Necunoscut. str. Ion Mincu 3 3. str. N. Strat George si Luzane. Stanescu Maria si Ion. Antrenorilor 2 2. Vizanti Gheorghe. Daniil Berceanu 2. 8542. 40. str. str. Blanduziei 1. Av. 8547. 8549. apartamente. G-ral Brosteanu 18. 2 apartamente. 8545. Finlanda 3. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Maria. Aleea Alexandru 37 imobil complet. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. 2 apartamente. 8548. 8560. 8554. str. Dim. Argentina 39 5. Razus Gheorghe. 13 Decembrie 4. str. Voinescu Georgeta. Duca 224. str. Bratului 23 8. Bucuresti. 2 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. Barbu Bradescu 20. Bucuresti. Oslo 2. Torontu Ilie. str. Ana. Bucuresti. 14 b. Putu cu Piatra 5. 8558. Predeal. str. 2 apartamente. Prager Heinrich. Ion. 2 apartamente. Savulescu Ion. str. 2 apartamente.

str. Capt Octav Cocarascu 91 14. str. Tanasescu Stefan. Tunari 28 47. str. str. Stefan Mantea. str. Legumelor 2 26. Nanu Gheorghe. str. Inst. Samoilescu Gheorghe. Popescu Niculina str. Necunoscut Calea Grivitei 263 19.11. Girafei 29 . Necunoscut str. str. Necunoscut. str. Elena Enanovici. Istoric Universal. Lizeanu 42 27. Necunoscut. Stanciu Stefan. str. str. str. Foisorului 74 54. Londra 5 22. str. Necunoscut. str. str. Borcan Stefan. str. str. str. Roma 37 43. Orero 18 53. Necunoscut. Necunoscut. Raspantiilor 37 40. Popescu Elena. Necunoscut. Necunoscut. Maior Sanatescu 21 28. Avram Iancu 14 a 49. Paharnicului 5 38. str. Londra 3 21. Stefanescu Gheorghe str. Gheorghe Rata. Cotofeni 56 18. Tudor Otelia str. str. str. Maior Zorileanu 78 29. Clucerului 18 13. Campeanu 54 32. str. Paris 51 37. Porf. Clucerului 14 12. Necunoscut. Petrescu Nae. Necunoscut. Roma 4 42. Uzerson Amalia. str. Maior Al. Cotofeni 41 17. Sandu Aldea 96 46. str. str. Stanescu Tatiana. Tanase Cristescu. Pasamenterea Melic. str. Maior Sontu 12 31. Sandu Aldea 49 44. str. str. Anghelescu Gheorghe. str. Alexandru Moruzi V 27 50. str. Necunoscut. str. str. Maica Domnului 13 34. Sboris C. Necunoscut. Luntrei 12 25. Londra 9 23. Dumitrescu Maaria. str. Nedeanu Gheorghe str. Siderachis. Col. str. Mateescu Constantin. Col. Fundeni 10 55. Cantacuzino 8 39. Maria Gheorghe. Paris 26 36. Iordache Golescu 15 20. Luca Elisabeta str. Niculescu Florica. Radu Popescu 27 41. str. Necunoscut. Iliescu Petre. Cusuta Horia. str. Mierlei 26 35. Masina de Paine 21 33. Antilopei 24 51. Necunoscut str. Niculescu Ilie. Capt Octav Cocarascu 102 15. Maior Sontu 8 30. Necunoscut. str. Necunoscut. dr. str. Elefterescu Sofia. Banu Maracine 1 52. str. Londra 27 24. Avram Iancu 7 48. Fundeni 22 57. Fantanica 12 56. Sandu Aldea 32 45. str. Cluj 38 16.

Maria Popovici. Iuliu Barasch 17 59. Calea Vacaresti 133 74. Gh. Stanciulescu C-tin. T. Mihalache Udrea. Sos. str. str. Popescu Maria. str. Col. str. Musat 56 90. Nisim Arona. Ferentari 34 81. Toma Iordache Ion. Cosmeti 6 101. Petricica 1 63. Aricescu Elizei. Vladimirescu 6 92. Chiliban Ion. Tarneviceanu Nicolae. Docuri 82. Serg. Popa Nicolae 32 67. str. 13 Decembrie 6 103. str. Turturica 93 89. str. Sos. str. str. Bugher Victor. str. Cpt Margarit 17 98. Eroului 12 104. Pantelimon 151 71. Pop de Basesti 50 62. Ducu Maria. str. Stoian. Maria Ileana Gherase. str. Necunoscut. Marin Ion. Constantin David Tica 35 96. str. Petre Ispirescu 114 85. str. Necunoscut. sos. str. str.C. Episcop Ambrozi 4 . str. Vulpeni 14 76. Ser. Arion 23 94. Telita 4 91. Const. Dumitrescu Constantin. str. Alexe Stefan. str. Iancu Petra. Pantelimon 125 69. Gozokos Ion. Ion Maria. David Tica 45 102. str. Tane Nicolae 46 93. Tudor Stefan. Gheorghe Petrescu. Voiculescu Ilie. Ionescu Zoe. str. Magurele 187 88. sos. str. Petrescu Constantin. Iacobini 4 97. Calea Vacaresti 15 73. Petre Ispirescu 6 84. Castanului 19 100. Gabroveni 22 60. Tomescu Constantin. str. Nedelcu Valeriu. 30 August 18 95. str. Constantinescu Gheorghe. Danescu Soare. str. Pantelimon 128 70. str. Vasile Enache sos. str. D. Sandu Matei. Ocland Ferno Jaquelin. str. str. Radu Dumitru. Intr.58. Necunoscut. str. Muzelor 19 83.. Stupinei 13 72. Tudor Nicolae. Atanian Tacnor. Pantelimon 193 65. Cuza Voda 53 77. I. Petre Stanciu 5 86. Pantelimon 293 66. Dulgheru Florea. Elinescu M. Serafim Gigian. Pelicanului 4 64. Concordiei 21 79. Pictor Andreescu 12 61. str. str. Platosei 4 87. Lingu Floarea. Cuza Voda 84 78. Margaritescu Constantin sos. Coraci Carol. Carpenului 38 99. Radulescu Eliade 33 68. Dinulescu Ivan. Costache Serban Sos. Fat Frumos 80. str. str. str. str. str. Vlaicu Voda 62 75. Necunoscut. Pilide.

str. Galileia 3 121. str.-Ploiesti 127 148. Elena Oprescu. Gheres Ivan. Petrescu Constanta. Ecaterina Muradian. Sandu Constantin. Manastirea Neamt 4 130. Salciei 6 135. Rizea Radu. str. str. Crangasi 78 131. Luculescu Vasile. Gulesteanu II 8 109. str. Constantinescu Alex. Ion Taragea. str. Anton Pan Buc. str. Droslav Mihai. Negoita Nicolae. sos.105. str. str. Nicolae. Sos. Gulea Grigore.-Tunari 3 150. Luterana 8 125. Ispas Gheorghe. Puica Rata. Giulesti 327 119. Buzdughina E. cal. Paunescu Constantin. Suraia 19 134. Popescu Stelian. str. Cavaropol Marin. Vidra 17 142. Giulesti. Karol Knapp 69 127. str. str. Draghici Maria. Petrescu GH. Cavaropol Marin.. Popescu Stelian. Buc.. Iordan Dumitru 20 122. str. Agapiei 10 146.. Intr Pap. Func. sos. Fraitici Gheorghe. Karol Knapp 61 a 126. Vasile Roaita 18 140. Grivitei 331 113. cal Grivitei 362 115. sos. Fratila Ion. str. Topraizari 18 139. Luterana 31-33 124. Stefan cel Mare 34 138. Vataselului 4 141. 121 118.. Vidra 37 143. Stefan cel Mare 13 136. str. Corbului 63 . str. Ionescu Maria. str. Sebea Anghel. str. Petra Elisabeta. str. str. Saulescu Maria.Ploiesti 48 149. Edului 5 108. Damian si Maria Gh. Buc.. Buc. Gorunului 40 120. Grivitei 308 114. Romania Muncitoare 50 133. str. Albert Covaci. Suceleanta Elena. str. sos.Ploiesti 101 147. Tuica Petre. Hodoran Ion. str. . Iliescu Emilia. sos. sos. Fexler Isac Leon. sos. G-ral Angelescu 34 111. str. Marin Gh. Stefan cel Mare 25 137. Prel. Edului 3 106. cal. str. Niculescu Virginia. Aglaita Aurica. str. Noi 44 145. cal. str. Karol Knap 13 128. Velicu Florea. str. Petrescu Maria. str. Marin Florea. Galileia 130 117. Cernaianu 6 123. Rachita Constantin. Stanicica Bolboc. Giulesti 113 116. Denes Ana. str. Edului 12 107. str. str. Buc-Tunari 5 151. str. Necunoscut. Buc. Fagului 13 110. str. Grivitei 329 112. Dinel Dumitru. Predeal 1 132. Vasile Ghergbel 59 144. Donea Gheorghe. Nisail Gheorghe 85 129.

Laborator 38 188. Constantinescu Anghel. str. Dumbrava Elena. str. Cristea Stroe. Olga Leontescu. str. str. str. Marasescu 15 183. Corbului 14 153. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. str. Costache Ion.152. str. Popescu Silvia. str. Puskin nr. str. str. Lt. str. Monetariei 12 181. Col. str. Nita Eminescu 40 . Stancu Petre. Constantin Brancoveanu 57 154. D. str. Maestru Manole 11 192. Malaesti 3 194. Constantinescu Maria. Marasescu 9 182. Infratirei 48 162. Forturilor 5 160. str. str. Dumitrescu N. Ksasian Julia. Niculescu Constantin. str. Donca Sima 31 158. Costis Gheorghe. Doaga 158 159. Monetariei 4 180. Aleea Alexandru nr. Maria Diaconescu 36 163. Matei Gheorghe. Stuvar Nicolae. Grigore Alexandrescu nr. Rafail Jacques Etty. Maria Ion.. Necunoscut. Arsene Ion. str. Teodorescu Elena. Papazoglu 68 189. Niculescu Caliopi. 9 Iasi 173. str. Renasterii Costeasca 53 168. str. str. Luda. Necunoscut. jud. Necunoscut. Neatarnarii 32 166. 17 Constanta 176. Laborator 48 190. str. Aurel Vlaicu 98 178. Bacau 170. str. 23 Bucuresti 171. Badarau Mircea. Crisan 34 184. 18 Bucuresti 174. Tudor Cosman. str. Maior Sanatescu 54 179. Parma Ana. Robescu 1 186. Stoiana Stelian. str. Garlei 38 161. Dobrogeanu Gherea 124 156. Niculescu Perieteanu. Dragulescu Mihail. Vizantin Nr. str. Dobrogeanu Gherea 89 155. Laborator 132 191. Tausanu Lucia. C. Occident 42 167. str. str. Stanciulescu Anton. Necunoscut. Serbanescu Aglaia. Miraslau 14 193. 30 Decembrie 27 157. str. Sturza nr. Foisorului 47 187. str. Gheorghe Stan. Ionescu Iulia str. Slanic Moldova. Radu Nicolae. F. V. str. Plugaru Petre. Stefan Elena. 1 Mai 58 164. Iasi 172. 36. str. str. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. Pacurari nr. str. Neagara 35 165. str. str. str. Necunoscut. Volga 55 169. Vasiu Gheorghe. A. str. str. 75 Bucuresti 175. Rasvan Olga. Dafinului 18 185. Oprea Marin. Toma Butescu.

Barbu Vacarescu 133 9. Ghers Richard. Bratului 1 6. str. Oborul Rosu 27 197. Necunoscut numele. Vasile Carlova 19 202. Savulescu str. Tache Serban. Calafat 66 18. str. Cerchez 23 15. Lungu Nicolae. str. A. Cerchez 25 16. str. str. Isaia Niculescu Donizeti 16 30. Izvoreanu Sali. Dumitrescu Dumitru. Chopin 15 20. Apachiti Ion. str. C-tinescu Caracas 61 13. Laurentiu Frederik. Nica Ana Maria. str. str. Necunoscut numele. V 28. Scarlat Negrea. Enache Steliana. Dr. Bulgea GH. Necunoscut numele. Recolta Petre. str. str. str. Necunoscut numele. Dumbrava Rosie 23 25. Gh. Plecat din tara. Preotul Rodica. str. str. str. calea Dorobanti 208 27. Filimon Sarbu 18 33. Vasile Raileanu. str. Donizeti 30 31. Finari 58 34. Rosetti 22 11. str. str. Nichifor Ion. str.195. Aristide Briand 13 2. str. Barbu Vacarescu 143 8. Martuleac Petre. Cerchez 25 17. Cap. Sft. Ionescu Lazar. str. str. Stan Judetul 4 201. Chopin 64 21. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. str. Lilinfeld Lizica. Necunoscut numele. str. Gh. Bulgea Gh. calea Dorobanti 99-101 29. str. Felix 109 26. Clucerului 17 12. G-ral Vladoianu 44 35. 1 22. Baritiu 22 36. Bartok Bella 4 10. Scarlat Negrea. str. str. str. str. C. str. Dionisie Lupu 4 24. Oborul Rosu 5 196. Mihai Gabriel. Costea Ion. Necunoscut. str. Scarlat Negrea. V. Dionisie Fotino 628. Vineri 1 199. Pictor Andreescu 10 198. Gheorghiu Traian. str. str. Cap. str. Tutulescu Nicolae. Donizeti 19 32. Baritiu 34 . Cornea. Aristide Briand 14 3. str. Gheorghe Petre. Plecat din tara. Buzdugan 43 7.. 10 23. Tanasescu Maria. Costache Marinescu 9-11 14. str. Necunoscut numele. Tendler Iosif. Scarlat Negrea. Chopin 5 19. Vasile Raileanu. str. Necunoscut numele. Amiral Negulescu 8 5. Gh. Tanasescu Maria. Ionescu Octav. Stelea Spataru 200. Aurel Vlaicu 30 4. Necunoscut numele.

str. Duca 68 43. Pictor Negulici 24 69. Gh. Pharnicului 2 65. Danescu Petre. Stefan cel Mare 238 80. I. Lizeanu 22-24 55. Gh. str. Jdanov 65 49. Grigore Maritiu. Gh. Duca 41 44. Londra 19 52. str. Jdanov 62 48. str. str. Ionel Iacob. str. Carnaru Gheorghe. str. str. sos. str. Popovici Gheorghe. Octav Cocarascu 6 62. Maria si C-tin Sroianovici. Romana 140 77. Necunoscut numele. str. Necunoscut. Necunoscut numele. Codrescu Ana. Necunoscut numele. str. str. Mateiasi Stefan. str. Pictor Negulici 22 68. str. Barbu Gheorghe. Petrescu Nicolae. Virgil Gavrilescu. Puccini 13 73. str. Duca 55 45. Demetrescu Victoria. str. Glinca 6 42. Keppler 67 50. Bordeianu Atena.37. Nicolau Ion. I. Londra 29 53. Marasoiu 12 56. str. str. Robert de Fleurs 5 76. Constantinescu Elena. str. str. Gheorghe 6 83. Vasile Predescu. str. Stefan cel Mare 92 82. str. str. Ing. str. Baritiu 44 39. Anghel Teodosiu. Robert de Fleurs 13 75. Mihailescu Vasile. str. Necunoscut numele. Stalpoianu 26 . Badita Elena. Dobrescu Gheorghe. str. calea Grivitei 266 40. str. Dobrescu Iancu. str. Rahmaninov 19 78. Slatineanu 5 79. Camenita Petre. Gh. Pictor Rosenthal 117 70. str. Baritiu 40 38. Sert. Ghercea Nicolae. str. Zablovschi 82 46. Mozart 72 61. Osiac Petre. Nenciu. Mandrea Stefan. Eufrosina Marasescu. Petrescu Constantin. Primaverii 91 72. Necunoscut. str. str. Gh. str. Corani. Ionescu Aurel. Popa Savu 23 63. Golgan Natalia. str. Necunoscut numele. Londra 5 51. str. Mil. Necunoscut numele. Puccini 15 74. Calinescu Dumitru. Pictor Negulici 8 67. Bubi Clemens. Mozart 70 60. str. I. Mierlei 11 58. I. Marasoiu 25 57. Jdanov 58 47. Mixa Ecaterina. Laptari 16 54. Popovici 20 64. Mozart 35 59. Banea Stefan. str. Petrescu Constantin. Stefan cel Mare 76 81. Ing. str. Petre Cretu 17 66. Tupor Ioana. calea Floreasca 124 41. str. str. str. Branisteanu Lucretia. Profir Moruzi. Pitarul Cristache 14 71.

Dumitrescu Ion. Zanfirescu Grigore. str. Boziorul 4 100. Branzoi Constantin. Agricultori 51 A 98. Camenita Ion. Petru Tei 39 86. str. Luca Niculescu. Sos. Roza Mihailovici. str. Bateriilor 6 . Clutu Valerizarie. Baba Novac 80 99. Antonescu Ion. Mihai Bravu 137 115. Necunoscut. Mihai Bravu 158 116. str. Goldenberg Aneta. Stanculescu Dumitru. Negru Voda 23 118. Radulescu Petre. str. Caporal Sevastopol 39 101. Calea Victoriei 136 94. Mihai Spataru 38 117. Trei Scaune 1 125. Ionescu Ion. Mina 6 124. str. str. Calea Victoriei 220 95. sos. Badea Gheorghe. Washington 16 96. Soldat Negru Florea 11 85. Emanoil Mihail. sos. Grigore Gheorghe. Guta Stan. Melinte Ranila. Sulea Ion 285 126. Barbu Vacarescu 143 90. str. Emanoil Mihail. str. str. Niculescu Alex. str. Savulescu. str. Fantanica 37 109. Zacanian Osin. str. str. str. Pantelimon 81 121. Caminului nr. Sf. str. Agastini Tulio. str. 28 88. Tenculescu Ion. Victor Hugo 4 92. Pantelimon 116 123. str. Necunoscut. Dumitru Teodor. str. Necunoscut. Dumitru Anghel. Sos. Marinescu Petre. Stancu Alexandru. Pop de Basesti 28 120. str. Alex. str. Teiul Doamnei 128 89. Crocos Nicanor. Alexandru Bascu 3 127. Demicov Radiani. str. Matei Voevod 102A 114. str. Deva 12 107. Colentina 103 104. Brates 9 111. Foisor 37 bis 108. Chiparis. Tudor Maria Moise. sos. Barbu Vacarescu 133 91. Teodosie Rudeanu 26. str. Elena Elcenco. Aleea Zanelor 1 130. Tenculescu Ion. str. sos. str. Dumitru Gheorghe. Tudor Maria Moise. Necunoscut. str. G-ral Florescu 1 110. Marinescu Ovidiu. Constantin Nistor. Lupu Cristache. Soldat Stefanescu Tei 12 87. Corabia 74 102. Balasanu 10 128. str. Albinelor 44 129. Constantin Papamanjaris. str. Andela Nicolae. Bercovici Moritz. Dristorului 111 106. str. Varful cu Dor 2 93. str. 11 103. str. Calea Mosilor 61 112. Ana si Nic. Matei Voievod 53 113. Vasilichia Nicolau.. Caprioarei 9 105. Necunsocut. str. Oradea Marea 14 119. Pantelimon 93 122. Sf.84. Alex. Agricultori 74 97. Intr.

str. Buzoieni 57 132. str. str. str. str.131. Voinescu Romulus. str. Magurele 295 136. str. Soldat Croitoru 27 149. Cap. str. Biter Alexa. calea Rahovei 329 143. Ciru Iliescu 7 164. Paulina Altman. slt. Serg. Calea Vacaresti 288 154. Zurbaceanu Elena. Sosima 25 171. str. str. Buse Gheorghe. str. Puisor 31 141. Oltenitei 134 139. Mitoi I. Dukland Fermo Jaquelin. Scarlat 19 146. Zanfirescu Ioan. Popa 64 151. Teodosescu Haralambie. Manastirea Putina 10 176. Finta 1 168. Intr. Calea Giulesci 371 170. Niculescu Teodoru. str. Calea Grivitei 331 169. Piscului 29 140. str. Nica Gheorghe. Valentin Robert. Popa 62 147. Nica Constanta. Vintila Dumitru. Berceni 3 158. Popescu Stelian. Ion Martan. Calea Grivitei 430 163. str. str. Marinescu 12 . Gh. str. Pitesteanu Elena. Secerei 12. Petrescu. Dumitru Demian. Corvinilor 5 166. Calea Vacaresti 215 153. str. Rebeca Ilie. Tismana 4 152. Morlova Ilie. Dumitru Teodor. str. Dumitru Teodor. Mateescu Atanase. Cretescu Ion 2 162. Falcoianu 18 172. Brezoianu 62 157. Calea Vacaresti 273 156. Toma S. Petre Ispirescu 96 142. Bihor 28 160. Calea Vacaresti 354 155. Macedonia 1 177. 14 144. Zurbaceanu Elena. Margeanului 41 137. Dobrin Costica. Dumitru Teodor. Soldat Croitoru 27 150. Smardan 14 145. Costea. Cuza Voda 58 133. Tescani 1 173. Ion Martan. str. Ion Ghinea Marin. Calinescu Gheorghe. Niculescu Gheorghe. str. Stoica Alexandru. Cornului 52 165. str. Tancu Ion. Gheorghe Radu. Sos. Barbu Moleanu 2 161. str. Slt. Usurelu Ion 7 134. Elena Zaharnic. str. Petrescu. Margeanului 71 138. str. sos. Lainici 21. str. str. Sos.. str. Lotrului 59 175. Gh. ing. Dumitru Demian. str. Stroe Dumitru. Dascalescu Irina. str. Nica Constanta. Micu Maria. str. Ilie Gheorghe. Marinescu Dumitru. Ivanovici Antonio Iosif. str. Anghelescu Constantin. Soldat Candea 3 148. Elizeu 24 167. Banat 16 159. B-dul Marasesti 28 135. Mastacan Dumitru. 23 174.

calea 13 Septembrie 291 186. 30 Decembrie 40. Topala I. B-dul Schitu Magureanu 53 185. Mateescu Atanase. Bucuresti. Diaconu Coresi 20 197. Atanasie Atanase. Radu Greceanu 15 182. Atoniu Atanase. 72 apartamente. str. 3 apartamente. str. 4 apartamente. str. Lacului 16 200. Vitilei 255 195. 2 apartamente. Dobrogeanu Gherea 60 199. Calea Victoriei 16. Timisoara 20 189. str. Mihai Gheoprghe. Turnul Eiffel 68 5.. Constantinescu T. Stelian Dragoi. str. Mihaila Constantin. str. Bucuresti. Tabla cu Buti 64 187. Rahovei 12 181. str. Aurel Verdescu. Timisului 23 203. Alexandru Pals. Marian Victoria. Roma 39 206. Stefan cel Mare 75 201. str. Virgiliu 31 193. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Tabla cu Buti 84 188. Eclesiarhului 8 204. str. str. str. Popescu Ioan preot si Maria. str. str. str. str. 18. Teodorescu Cristache. str. Burea Constantin. Stirbei Voda 20 7. str. Calea Mosilor 194 13. Rozetta. Constantin David 83 196. str. Gaef Olga. Ion Nou 22 2. str. Atanasiu Anton. str. str. Filoti Gheorghe. Bucuresti. Ionescu. Atanasiu Atanasie. Matasari 14 9. Florilor 1 12. Gheorghiu Constantin. Calea Plevnei 100 179. Atanasie Antoniu.. Anton Raler. Ecaterina Todoroiu 2 198. Safirescu Teodor. str. Marcovici 9 205. str. 2 apartamente. Dr. Iliescu David. Cojanu Elena. Atanasiu Anton.. Stefan Mihailescu 26a 10. Alexandru Preotu. Bucuresti str. Anton Puiu si Imosina. Bucuresti. str. Alexandru Visan. Independentei 297 183. Stanciulescu Istrate. Apostoleanu Alexandru. str. Scoala Herastrau 42 202. Spl. 20 .178. Stan. 4 apartamente. Cristescu Virgil. Scarlat Varnavu 28 184. Ionescu Mircea. str Silivestru 59 6. 3. Stan I. Velicu Gheorghe. str. Toma Ionescu 10 191. str. str. Sprache Ion. Tanu N. Calea Mosilor 194 8. Velecescu Lucretia. Frunzescu Gheorghe. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Racovita Grand 31 180. Anastasescu Puiu. 2 apartamente. Toma Ionescu 6 190. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. str. Bucuresti. 13 apartamente. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Sf. Bucuresti. Smardan 41 11. Vespasian 54 192. Stanciu Gh. Belizarie 40 194. Atanase Atanasiu 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. str.

13 apartamente. Balcescu 24 15. Sirenelor 44 25. str. Filip. Bucuresti. M. Bogulescu Gh. str. str. I. 5 apartamente. Baxchel Eliza. Bercovici Jean. str. G. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil. Besdusi Cornel 9 17. Cosacescu Iancu. str. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. Bucuresti. Bratu Iosif.. Bucuresti. Popa Savu 8 41. 5 apartamente. str. Turturele 21 34. Bucuresti. str. Constantinescu Gh. str. Banu Maracine 4 33. Olteni 16 22.G. Barbulescu M. Barbu Zevedei Bucuresti. Bruhess Marica Bucuresti. Cardas Niculae. N. 9 apartamente. Bratianu Vintila. Blumenfeld David. str. Bucuresti. 5 apartamente. si Ana. Bucuresti. Dumitrescu Magale. Bucuresti. Dudesti 66 23. 4 apartamente. indiviziune cu Alexandrescu Adelina. Procopiu. str.G. Bucuresti. Aurel Vlaicu 16 30. Bucuresti. Stirbei Voda 29 a. Campulung Muscel str. str. G. 4 apartamente. Bucuresti. imobil complet 50. Dragalina 1 Bucuresti. Charles Maria. Bratianu 1. Bilig Onas. Davidoglu Anton. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Eminescu 17. str. 7 apartamente. 2 apartamente. General Grigorescu 16. Duca 5 19. 18 apartamente. str. str. Casacescu Ion. 5. I. Bucuresti. Boldur Cristea Mircea. imobil complet 48. Alexandrescu 70 .14. str. Bucuresti. str. B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. Dumitrescu Mihail. 4 apartamente. Duca 76 27. Antelopei 27 49. 4 apartamente. str. Bucuresti str. str. Costantinache Caracas 8. Iuliu Valahory nr. 3 apartamente. Rozelor 11 18. Dobrovici Anton. 3 apartamente. 4 apartamente. imobil complet 38. Baumzweig Jolande. Intr. Bucuresti. str. Bucuresti. Viilor 47 32. Cusman Zigu. Bucuresti. Brezoianu 29c. str. str. Burducea Alexandru. Brekner Margareta. Bucuresti. Alex. Cantilli 12 29. Badescu Marian. 2 apartamente. 17 apartamente. imobil complet 37. 20 53. Columb Viorica. 2 apartamente. Bucuresti. str. Brezoianu 25 c. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Sert. Mircea Voda 63 35. Toma Masarik 1. Bals Alexandru. imobil complet 39. Sinaia str. 13 Septembrie 227 36. 4 apartamente. str. Enachita Vacarescu 29 26. Sahia 59 52. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bercovici Jean. Meteorului 20 42. Dumitrescu F. Droth Marius. Bucuresti. Constantinescu Teodor. 2 apartamente. Cantacuzino Alexandru. 3 apartamente. Bucuresti. Carpolioglu Iany. str. Bujoiu Ion. M. str. intr. G. 2 apartamente. Dionisie Lupu 65 40. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Episcopiei 5. str. str. Asan 3 16. str. 3 apartamente. Dumitrescu Al. Baicului 55 44. Bucuresti. 18. Bucuresti. 2 apartamente. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51. Eminescu 13 28. Mureseanu 1 24. Bucuresti 90 47. str. str. Bucuresti. imobil complet 45. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin.. 13 apartamente. str. Bucuresti. Aleea Suter 1 46. Calea Victoriei 16. str. Bucuresti. Porumbaru 5 43. 2 apartamente. Bucuresti. Mitropolit Grigore 21 31. Cal. Wilson 15. str. Dumitru Strungaru. Dragos Florica. S. str. imobil complet 20.

Bucuresti. 3 apartamente. Asan. 22 apartamente. Hasenferatz S. Rahovei 3l1 72. Raureanu 7 89. Bateriilor 16 74. DR. Danielopol 1 80. Elian Encika. Gl. str. Bucuresti. Andrei Saguna 27 . 4 apartamente. Balasanu 5 93. Jules Mihcelet 15. Gh. 10 apartamente. str. Traian 42 58. Eremia Grigorescu 10 59. Ghingold. 2 apartamente. Bucuresti. Lipscani 63 81. 6 apartamente. Glibb Jean. 5 88. Ghica. Findea Eleonora. str. 17 90. str. Victoriei 101 70. Bateriilor 8 bis 87. str. Paris 44 86. Bucuresti. Jules Michelet 20 69. Magheru 27 82. Bucuresti. Hilat D. Radulescu Asan 3. Sandu Aldea 10 92. Bucuresti. Evolceanu. V. str. Bucuresti. Bucuresti.. str. Eaureanu 5 73. Cosbuc 4 89. Bucuresti. str. Balcescu 3. Hristo Botev 27. str. 7 apartamente. str. 2 apartamente. Vlad Dracul 3 94. 4 apartamente. C-tin. Bucuresti. Barbu Vacarescu 114 68. Iuga Elena. Bucuresti. intr. str. Stanescu. Bucuresti. 4 apartamente. Ganzembac Arnold. 2 apartamente. bd. Bucuresti. str. Vlad Judetul 85 67. Bucuresti. str. Erlich D. 16 apartamente. Fediteanu Corneliu. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure. str. str. 2 apartamente. str. Calarasi 79 75. str. str. str. Krammer. 4 apartamente. str. Mitr. Vinci Iosif. str. Goda Emil. 2 apartamente. Ghingold. Crangasi 129 66. Bucuresti. Crucea de Piatra 84. str. str. 24 apartamente. Maria Rosetti 10 95. str. str. str. imobil complet Bucuresti. Dragos Voda 25 62. Ghiulamite D-tru. 4 apartamente. Gogos Gheorghe. Luterana 20 77. Bucuresti. Franklin 7 85. Bucuresti. Krammer. Belig Jananig. str. Dobrogeanu Gherea 2 60. 2 apartamente. Hartman Vinci. Bucuresti.54.. Assan. imobil complet 64. Bucuresti. 4 apartamente. str. Georgescu Ion. Bucuresti. Robert de Feluers 6 65. Kelter Alter. Hurtiij Stela. Nicolae Balcescu 30 91. Bucuresti. Grinold Lazar. 11 apartamente. str.. 3 apartamente. Bucuresti. Pictor Rosenthal 23 56. Bucuresti. 34 apartamente. imobil complet. Oituz 3. Gheorghiu Dumitru. Selari 11 83. M. Georgescu si Marin. 4 apartamente. Stalin 5.. Bucuresti. N. 2 apartamente. str. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 6 Martie 19 78. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. Filderman si Tonea Sorica. 6 apartamente. Pitagora 3 61. Magheru 34 76. Kluk Silvia. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Fotache Gheorghe.. Gringold C. Frederich G. imobil complet Bucuresti. Iliescu El. Eduard Stefan. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 29 apartamente. Barbu Vacarescu 49 71. 17 apartamente. Bucuresti. Gluk Jean. 3 apartamente. imobil complet. str. Hulica Dumitru. str. Arhivelor 3 57. Bucuresti. I. 3 apartamente. Ionescu Virgil. Gral Angelescu 111 63. str. Gh. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Gottlieb Iosif. Calarasi 28. Soarelui 46 55. Gutman Otto. Klar Lazar. Bucuresti. Henriette Neta. str. Alex. 4 apartamente. str. Henej Beher.

12 apartamente. 6 apartamente. Margareta. Mironescu Dumitru. Manciu Cornel. Eremia Grigorescu 26 109. 3 apartamente. str. Stefan 19 108. Lazar Ety. Bucuresti. C. 14 apartamente. Lovinescu Monica. Bucuresti. Bucuresti. Oborul Nou 27. Lahovari El. str. Gh. 3 apartamente. 6 Martie 95 106. Cantilli 16 110. Ltvenbach Alfred. Magaha V. Oftalion S. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente. imobil complet. str. 5 apartamente. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Dimitrof 20 124. Onofrei Ion. Nacht Iosif. imobil complet. Sos. si Eliza.. 2 apartamente. Niculescu Medeia. 1 apartament. Mircea Stoica si Marica. Bucuresti. 22 apartamente. str. Vasile Lascar 27 99. Bucuresti. Portenie Stancu. Serban Voda 94 125. str. imobil complet. Bucuresti. Bucuresti. str. Stirbei Voda 17 133. 4 apartamente. Propriet. str.. Mihaescu Ana. Calea Victoriei 128. Lazar Iosif. Banu Maracine 13 101. 1 apartament. Paunescu Eugenia. 5 apartamente. 13 Decembrie 60. Olga Bancic 7 132. str. str.. str. Pella V. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti str. 16 apartamente. 1 apartament. Bucuresti. Mihai Voda 38 . Matos Elena. Bucuresti. str. Vasile Lascar 94 115. Profetului 3 121. 1 apartament. Janin. Alba Iulia 20 136. Popa Soare 55 97. Bucuresti. str. str. Nacu 8 126. Luculescu Constantin. str. Levensohn David. Marius Julius si Viorica 8 apartamente. Calea Victoriei 3335 str. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. 5 apartamente. Kramar Kaiani. 3 apartamente. 5 apartamente. Frigului 9 102. str. 8 apartamente. 1 apartament. str. Bucuresti. Mitropoliei 3 107. Gl. Banat 8 114. str. Sahia 39 118. Pantelimon 157. Movila. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti str. Frosa Sarandi 5 111.. Bucuresti. 2 apartamente. Constanta str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Luterana 22 129. str. Lazar Iosif. imobil complet. Bucuresti. Basarab 37-37a 104. Frumoasa 39 98. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. Moscovici Olga. str. 13 apartamente. 2 apartamente. Livenbach Alfred. str. Milinec Petre. Plantelor 37 131. 2 apartamente. Lazar St. Mahovay I. Moisesu Eugenia. str. Polona 21 103. Calea Mosilor 126 122. Motresianu Rozalica. Pallade 18 117. Maier Jean. Pandele Const. str. Enachita Vacarescu 6 105. Marguerite si Achilli Libel. Londra 24 128. Cristescu 8 135. apartamente. Bucuresti. Marinescu Eugenie. str. Matos Elena. str. Latina 3. Hagi Stoica 12 100. str. Perdici Adolf. Mowat Victoria.96. 2 apartamente. 38 apartamente. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Alex. str. str. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica. Dionisie Lupu 38 116. Vasile Roaita 119. Leibovici Alfred. Copoiului 1 130. Bucuresti. Jules Michelet 7. Frumoasa 33 112. 8 apartamente. Moscovici Sinner. Negropontes. Bdul. Nicolae Filipescu 14 127. imobil complet. Bucuresti. Bucuresti. Calea Floreasca 2 134. Bucuresti. Zefirului 34 113. Bucuresti. str. str. Dianei 1 123. Pictor Romano 6 120. Bucuresti.

Ghenade Petrescu 2 157. Latina 10 151. str. Romei 31. Bucuresti str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartament. Frumoasa 7 147. Dobrogeanu Gherea 8 140. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Gabroveni 2 153. str. Schmidt Raul. Popa Savu 65 146. 5 apartamente. str. Porumbaru 50 173. Ruos Alexandra. b-dul Dacia 52 160. Sft. Bucuresti. P. Herastrau 41. 1 apartament. Pologni George si Baciu A 142. Bucuresti. str. Gh Judetul 23 159. str. Olimpului 31 . Stirbei Voda 123 164. Bucuresti. Spitzer Roza. str. Bucuresti. imobil complet 170. Topor Elena. Herastrau 13 172. Radulescu Agapie. Tautu Vasile. Smukler Aron.. Bucuresti. G-ral Angelescu 93 176. str. Rizescu Nicolae. 10 apartamente. str. Plantelor 17 139. str. Bucuresti. Bucuresti. Seicaru G. Penescu Nicole. Ciulei Al. Popa Chitu 7a 177. str. Richter David si David Leonvente. 2 apartamente. 2 apartamente. Banu Maracine 6 169. 7 apartamente. Bucuresti. Gheorghe 20. Sandu Marcu. Rene Brein. Ion Lazeanu. str. calea Mosilor 103. calea Floreasca 4 162. strada. calea Victoriei 155 163. str. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. Pom Corneliu. Popa Rusu 7 156. Stoian Eugen. Bucuresti. Prodanov N. Bucuresti. Boteanu 3 149. 7 apartamente.137. 3 apartamente.. Jules Michelet 8 145. strada Berzei 2. Bucuresti. Bucuresti calea Rahovei 8 167. Splaiul Unirii 17 155. str. 1 apartamente. Batistei 35. Barbulescu Al. Mitita Constantinescu 1-3 144. Paris 47. Bucuresti. 14 apartamente. Propriet. 9 apartamente. Bucuresti. Gutenberg 3 bis. A. b-dul Ardealului 37 165. Bucuresti. str. Bucuresti. Sahia 59 148. 2 apartamente.G. 4A str. Dionisie Lupu 12 150. 162 166. Staticescu Pail. Perla Ion Frati si Momblant. Prunescu Gh. Horei 19 168. Bucuresti. Mureseanu 15 141. 8 apartamente. Ionescu 17. 3 apartamente. N. str. str. Botemberg Frida. Scheld Isidor. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Romniceanu Carol. Bucuresti. Raivbach Sylto. Alex. Solomon si Rene. 6 apartamente. 5 apartamente. cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Rautu Mihail. Vacaresti 160. Socfrez Moag si Vera Florescu. 5 apartamente. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina. Bucuresti. str. Romanceanu Hugro si Iresteanu R. 1 apartament. Batistei 11 154. Al. str.. Bucuresti. Duca 45 175. I. Timisoara 20. Alexandrini. str. Bucuresti. Savinescu Eugen. str. 1 apartament. str. si Stelian Chiriochita. 2 apartamente. str. Solomon si Francisca Stain. Bucuresti. 7 apartamente. Puzenti Marco.. Progresului 9 152. Schimberg A. str. str. 2 apartamente. Vacaresti 20. 1 apartament. Boernie Eugen. str. Simionica Aurel. Porumbaru 1 161. Toma Stelian 4. 3 apartamente. str.. Conta 79 143. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Aleea Socec 2-4. Bucuresti. Perdif. Raspopov Nicolae. 17 apartamente. 3 apartamente. 1 apartament Bucuresti. str. 3 apartamente. 11 iunie 61 138. str. Bucuresti. str. str. Ludovic Bender si altii. Bucuresti. 1 apartament. N. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Savu Partenia. Reiner Iosif. Gramont 5 158. Stanescu C-tin si Vili. 174.

str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Vasile Lascar 100 180. Bucuresti. str. Vasile Leo. Hotel Athenee Palace. 2 apartamente. Baia Meltzer. Bucuresti. 1 apartament. Vespasian Pella. 4 imobile complete 199. Bis. str. Tiganus Ecat. Bucovinei 16 183. Baia Marenco. Bucuresti. imobil complet HOTELURI 207. Bucuresti. Bucuresti. 8 179. Vijan Jan 5 apartamente. str. Gramont 9a 187. 3 apartamente. Republicii 45 197. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Hotel Brasov. Sahia 1-3 181. Cobalcescu 27 189. Zerva Gheorghe. calea Grivitei 130 213. Piata Dr. Bucuresti. Gr. str. str. Lipscani 12 215. Lipscani 43 185. Dr. Serg. Duca 12 200. Biserica Enei. str. Xenie Const. 13 Septembrie 114 195. 4 apartamente. 2 apartamente. 1 apartament. Bucuresti. Hotel Carpati. Hotel Ambasador. 3 apartamente. Bucuresti str. Dorobanti 228. Baia Mirea. Bucuresti. Bucuresti.. Tacui. Tutus Sandu. imobil complet 201. Bucuresti cal. Alex. 4 apartamente. str. Sfintii Voevozi. 1 imobil complet 198. Bucuresti. Hotel Brutus. 1 apartamente. Vazaru Ion. str. Wesler Dora. imobil complet 206. str. Bucuresti. Hotel Bratu. str. str. 7 apartamente. str. str. str. Italiana 4. Teodoru Aurel. Cauzasi 12. Tomescu Elena si Florica. Oitelor 32. Bucuresti. Bd-ul G-ral Magheru 10 208. str. Marasesti 145 190. Hotel Barania. str. str. Bucuresti. Hotel Concordia. Baia Grivitii. Negru Voda 20 194. Lipscani colt cu Selari 381 196. Zamfirescu. str. Zamfirescu Marin. 4 apartamente. Atena 2 216. Hotel Elite. Baia Centrala. Bucuresti. 1 imobil complet 205. str. Bucuresti. str. Wpochiler Roabrebe. Visan Alexandru. 15 apartamente. Dionisie Lupu 21 186. Amzei 27 188.. 3 apartamente. 4 apartamente. Taciu. Pasteur 69 182. Militaru Gh. Wesler Dora. Botescu 18 212. Bucuresti. Bucuresti. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. Branza 12 184. Gh. str. Bucuresti. Banu Maracine 45 193.. Teodorescu Paul. 2 apartamente. str. str. Zamfirescu Alex. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Smardan 39 . Calea Grivitei 94 210. str. Bucuresti. Xenopol 3 192. imobil complet 203. Grigorescu. Orizontului 1 191. Viener Iosif. Voinea Oprea. Bibescu Voda 10 211.178. Bucuresti. Brutus 10 214. str. str. Hotel Avram. 17 apartamente. imobil complet 204. 3 apartamente. Episcopiei 1 209. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Wurmbrandi Sabin. Tomescu Ion. Stanislav Cihosi.

Hotel Dorobantu. Cal. Calea Victoriei 56 218. 62 220. G-ral Papadat nr. Hotel Dacia. Hotel Continental. Grivitei 141 219. Hotel Dinu. Grivitei 140 221. 30 Decembrie. Cal. str. Udricani 10 --------------- . str. 2 222. Hotel Egipt. str.217. Hotel Coroana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful