DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr.

36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------*T* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. de Numele si prenumele proprietarului si adresa imobilului ordine al nationalizat proprietarilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A 1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38. 3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124.

14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62.

44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28. 47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19.

76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17. 91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A.

Bucuresti str. Bucuresti. Stalin 32.G. Bucuresti. 136. Romulus 38. 19 apartamente. str. 134. str. Occident 45. str. Asfadurian Asfashin si Suren. Abrudan Vasile si Ecaterina. Aleea Mantuleasa 4. 139. N. 123. 5 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Cutitul de Argint 20. Matasari 14. Paul Urechescu 14. Bucuresti. Masina de Paine 40. M. str. Calea Calarasi 112. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 13 apartamente. 22 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Aslan Sergiu. Justitiei 41. Alexandru Andrei. 143. str. Adelstein Edi si Cela Protopopescu. 18 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 147. 112. Luncsoara 9. 115. Bucuresti str. str. Anastase Eusefina. Orasul Grivita str. Albinescu C-tin. 5 apartamente.. Bucuresti. Ecaterina. Bucuresti. str. Anastasiade Ana. Elena. Ahlesche Maier Ana. Plantelor 30. Alex. Bucovina 29. Blanari 11. Anghelescu Dumitru si Ioana. Iancu. str. Stela Vasilescu. 121. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. str. Sos. str. Bucuresti. Zorileanu 6. Bucuresti. Albinescu Victor. Flamanda 109. 4 apartamente. str. Arion Maria. 125. Nerva Traian 40. Auslaender Mozes. Pantelimon 2 bis. Alexandrescu Aurel. Gh. 137. Gen. str. A. Calea Rahovei 210. si R. Cocorascu 35. 11 apartamente. str. str. str. 9 apartamente. Doamnelor Rom. str. Anastasiu Vanghele. 4 apartamente. Cap. 118. 122. str. 127. Abramovici Sabina. Cernat 19.I. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia. 124. Avram Iancu 30. 114. str. N. str. Alimanescu Elisabeta. str. . Av. Ana Ipatescu 16 A. Generalissimul Stalin 42. Bucuresti. 135. 22 apartamente. Calea Serban Voda 71-73. Asoc.. Popa Tatu 85. Constanta. str. Stirbei Voda 17. Bucuresti. Baritiu 38. Hagiului 10. Stefan cel Mare 174. 119. Antonescu Maria. Bucuresti. Scarlatescu 38. str. 133. str. 4 apartamente. 30 Decembrie 17. Arghir Preda. 5 apartamente. Sassu 10. Anghel Mihai si Maria. str. Antoniu V. str. 111. Furnica. Sos. Calea Vacaresti 176. Bucuresti. 130. Av. 129. 126. Sanatescu 13. 4 apartamente. 117. str. Andreescu Ioan. Ocolului 8. Bucuresti. 20 apartamente. Anastasescu Gh. Bucuresti. 3 apartamente. Adamoiu Aurel si Arglaia. 3 apartamente. Tase si Rucsand. Maria Rosetti 45. Cameliei 32. 113. Vlahuta 28. Antoniu Iacob. 135. Bucuresti.110. 7 apartamente. 116. N. 140. 13 Septembrie 159. Titulescu 28. Eminescu 8. 9 Mai 4. Alexandrescu Dan. Bucuresti. 3 apartamente. 142. 16 apartamente. Alex. Adolf Fried. Antal M. Bucuresti. Titulescu 23. str. Bucuresti. Bucuresti. Atanasiu Constantin. 131. Av. 2 apartamente. Bucuresti. Traian 81.R. str. 8 apartamente. str. Anastasiu Ion. 128. 7 apartamente. 132. 141. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. S. Braila. 8 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. str. 138. Bucuresti. 120. 2 apartamente.

Maica Domnului 13 A. Atanasiu Maria. 156. 9 apartamente. Rasinari. Cpt. A. Bucuresti. Artinian Antonie. 33 apartamente. str. Calea Dudesti 71. Agatstein David. Uzufructara Elvira Vladescu. str. 171. Bucuresti. 18 apartamente. 7 apartamente. str. Viitorului 102. 165. str. str. str. Calea Mosilor 169. Dumbrava Rosie 10. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Calea Grivitei 114. Bucuresti. Antonescu Ion si Pop Elena. Piatra Neamt. str. Bucuresti. 10 apartamente. Popa Tatu 80. 169. 7 apartamente. si Aurelia. R. str. Bucuresti. Bucuresti. Masarik 9. Gr. Academia R. str. 152. str. Bucuresti. Bucuresti. Apolodor 11. 7 apartamente. N. Adidjelin Aganii. 5 apartamente. 6 apartamente. 11 apartamente. 168. Jules Michelet 23.P.. Bucuresti. 151. Braila. 6 apartamente. 60. 23 apartamente. str. Bucuresti. Alimanisteanu Mari. Bucuresti. 2 apartamente. Apostol Al. 9 apartamente. str. Atanasiu Ion si Lucia. Agostino Deatto. Bucuresti. str. Andreescu Niculae. Sibiu 502. Robert de Flers 16 A. str. Filipescu 46. I. Elena. Alticonian Avram. Andrei G. 155. 54. 154. Takuhi si Onig. Arnet Emanuel. 149. 160. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R. Avramescu Olimpia. Axenia Giovani. Cuza 99. 150. Vasile Lascar 6. str. Bucuresti. 15 apartamente. 9 apartamente. str. 148. Alexiu Gh.R. str. 9 apartamente. 11 apartamente. Viting 5. 3 apartamente. Dorobanti 176. Atanasiu C. Negru Voda 46. B-dul 1 Mai 65. Maria. P. str. Bucuresti. Dumitrache Banu 57. str. 146. 5 apartamente. Eduard Grand 4. str. Piata generalissimul Stalin 2. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. B-dul A. Victoriei 51. Bucuresti. Bucuresti. Antonescu Ana. . Tg. str. 33 apartamente. Ion Ghika 3. Calea Victoriei 118. 147. Biserica Ene 8. Augustiade Tache Stologan Ivone. Petru Rares 32. Asoc. Sos. Columb 2. 7 apartamente. Stefan cel Mare 192. Jiu. Bucuresti. 10 apartamente. 153. Alexandru Nanci. 14 apartamente. Munteanu 8. 61. T. 167. Bucuresti. 157. Spiru Haret 17. 159. Popov 43-45. Calea Vacaresti 136. Calea Vacaresti 26. Bucuresti. Antoniu George. Baneasa. str. b-dul 1 Mai 47. Aheret Robert. Bucuresti. Sion 1. Calea Grivitei 123. B-dul 1848 6. 170. Calea Grivitei 181. str. str. Alexandrescu 20. 144. Xenopol 15.13 Decembrie 4. 162. Apostol Sp. str. Bucuresti. 163. Dr. com. 164. 9 apartamente. Albu Bucur. 7 apartamente. proprietarii blocului Coltei. 145. Maria. Atanasiu Alexandru. 63. str. Lascar Catargiu 94. 158. 172. str. Bucuresti. 161. Azarian Sirai si Marig Azarian. Eroilor 32. si C. Petre Carp 3 166. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti.

B-dul Lenin 63. Dr. B-dul Republicii 4. str. Atanasiu P. Dr. 184. Pitis. Galati. 7 apartamente. Bucuresti 27. 199. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. G-ral Dona 7. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Campu Lung. 6 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Anton Iosil suc. str.173. str. 13 Decembrie 15. M. Eduard Grand 4. Zoe 12. si M. Alecse. 5 apartamente. Avram Elena. Anastase I. 80. 203. Dimitrie Racovita 10 A. 202. Attas Josef. Albu Gheorghe. Antoniade Teodora. Bucuresti. Giurgiu. Fainari 6. 6 apartamente. N. 189. Alexandria. 196. Luigi Cazavilan 17. str. Bucuresti. 176. 177. Bucuresti. 197. 5 apartamente. Andrei M. Balcescu 13. Sarmisegetuza 3. 186. 6 apartamente. 5 apartamente. Tirana 3. Alexandrache Paul. Dr. 12 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Hagi Ghita 85. Bucuresti. 183. Constantinide 7. Prahova str. Sofia 21. 178. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Topolavat (Colentina) 6. Calea Plevnei 126. Acinkion Iordana. Anghel Ioana. Minerva. 8 apartamente. str. Ana Ipatescu 9. Papazoglu 46. Calea Dudesti 150.. str. Alexandrescu uzuf. 175. Popa Petre 43. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 182. 4 apartamente. str. 194. str. 187. str. Traian 25 B. Ardeleanu p. Anca Emanoil. 15 apartamente. Ing. 4 apartamente. B-dul Schitul Magureanu 48 179. Calea Grivitei 444. str. Petre. Sevastopol 6. 5 apartamente. str. 180. C. Bucuresti. Predeal. Armescu. Anca V. Col. Buzesti 78. Felix 73. Craiova. 23 apartamente. str. 8 apartamente. str. 4 apartamente. Cernica 6. Alecse S. Bucuresti. Sos. Bucuresti. 192. str. str. B-dul 6 Martie 44. Precupetii Vechi 16. 195. Bucuresti. 193. Alexandrescu Lucretia. Heinrich N. Musat 3. str. 200. 174. 198. Ionescu Gion 11. Bucuresti. Alba 9. 2 apartamente. Anton Popescu. 33 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Andreescu Niculae. 190. Calea 13 Septembrie 182. Busteni. Abrud 10. Bucuresti. 185. Angheluta D. Bucuresti. Aurelia. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Alexandrina. str. str. Bucuresti. Cap. I. Bucuresti. 5 apartamente. str. B-dul A. Maria. Antonica Dumitru. Aramescu Elena si C. Autier Luois. str. Gh. Atanasiu F. Azimioara St. 4 apartamente. 5 apartamente. Calea Grivitei colt cu Casin. Angeli Alexandru succes. str. Bucuresti. str. 13 Decembrie 1918 9. Etilde. Alexandru Cipu. Antoniadis Eftimia. str G-ral Florescu 13. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Vespasian 46. str. Marcovici 9. Elsa. Porumbescu 10. 22-24. Valea Rasinoasei. Aronovici M. Andronic Dumitru si Eliza. Angeli Ecaterina. Roma 57. Atanasiu Minora Florica. 201. 188. Bucuresti. 3 apartamente. Dorobanti 49. 5 apartamente. 191. Cuza 13 A. 4 apartamente. Negru Voda 186. Kogalniceanu 129. . str. Gral Angelescu 97. 181. Alexandrescu Angela. str. Abele Iacob. Biserica Amzei 27. Bucuresti. B-dul Dinicu Golescu 22.

3 apartamente. 206. Catelu 2. 4 apartamente. 216. 2 apartamente. str. Lascar 55. Constantin. David. 225. str. Teodora. 229. 9 apartamente. V. str. Bucuresti. Cpt. 10 apartamente. 2 apartamente. 232. Aviator Zorileanu 36. Anastasiu Paraschiva. Adlersbray. Bucuresti. Sos. prof. Agopian Manug. B-dul Nic. si F. T. August Henri si Elena. str. 226. str. Anastasiu P. Victoria. str. 3 apartamente. str. 233. B-dul Ilie Pintilie 50 A. 32. Porumbaru 62. str. 7 apartamente. 224. str. str. str. Alexandrescu C-tin. str. str. Lucretia. 218. Plantelor 16 A. str. 62. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Atanasiu Petre. 208. Bucuresti. str. 108. Dorobanti 89. Brezoianu 57 A. Bucuresti. Calea Mosilor 248. 4 apartamente. str. Elisabeta.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Marcel Andreescu 2B. 205. 3 apartamente. 81. Bucuresti. Bucuresti. 91 209. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Stefanescu Tei 14. Aldea Alexandrescu. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. str. Atanasiu I. Balcescu 24. Alnirescu Maria. Bucuresti. Stirbei Voda 20. Andreescu Traian. Masarik 5. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 3. str. str. Bucuresti. 211. Tirana 3. 222. Bucuresti. str. Alex. Albulescu Margareta D. Bucuresti. Most. Bucuresti. 7 apartamente. Luterana 21. 8 apartamente. Stefan cel Mare 134. Anghel M. Abramovici A. 4 apartamente. 3 apartamente. Smeului 8. str. 212. Altenliu Lucia. Antoniade M. Schitu Magureanu 51. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Alexandrescu A. 230. Bucuresti. str. B-dul Miciurin 38. si Elena. 220. Eminescu 216. Amico Maria. Most. 8 apartamente. A. Episcopul Radu 6. Agricultori 30. 213. Calea Plevnei 244. B-dul Tolbukin 27. Aviator Petre Cretu 64. Deparateanu 5. 3 apartamente. Bocsa 3. B-dul Ghica Tei 50. B-dul N. 223. . Mircea Voda 38-40. Calea Calarasilor 68. Bucuresti. 227. 231. Arachelian G. Finlanda 14. B-dul Delavrancea 25. Cocorescu 80. Andries C. Bucuresti. Bucuresti. 219. 207. Bucuresti. str. 217. Alimanisteanu D-tru. Bucuresti. def. 221. 16 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. B-dul Muncii 60. str. str. 6 apartamente. 215. Mitita Constantinescu 13. Alexandrescu Gheorghe. Bucuresti. 16 apartamente. Vasile Lascar 23-25. Vasile Lascar 158. Avner Iacob. Ioan. Gabroveni 2. Aliescu Octav si Elena. Avramescu Constantin. 5 apartamente. Alexandrescu Nita. str. Most. 214. 11 apartamente. Apostolescu Oltea. 7 apartamente. Atanasiu Petre. Bucuresti. Vlahuta 19. Ion Ursu 3. str. str. Balcescu 24. Polona 55. 10 apartamente. Agopian Haciodus si Elena. Anghel. str. 210. Zoe 12.204. str. str. Virgil Plesoianu 114. 234. str. Anastasiu Constantin. Bucuresti. Bucuresti. 228.

Bucuresti. 252. Bucuresti. str. 259. str. Alterescu Rebeca si Marica Rozental. Abramovici M. Arcului 6. 250. Londra 8. 13 apartamente. str. si Florica. Bucuresti. Apelian Arsalius si Apelian Hrant. 2 apartamente.235. 256. 7 apartamente. Bucuresti. Acinglian Ietvart. 237. str. Bucuresti. 13 apartamente. str. Spaniola 5 bis. Bucuresti. 5 apartamente. Avry Altaiu. str. 11. Busteni. Albu Constantin. Alecsiu Ilie. 5 apartamente. str. Alexiu Mircea. Traian 156. Al. Bucuresti. str. 127. Anastasiu Stefan. Gr. str. Calea Dudesti 7. str. Independentei 23. Vasile Lascar 125. Ana Ipatescu 28. G-ral Salmea 28. 258. Bucuresti. str. str. Calea Calarasi 39 A. Bucuresti. Adam Gh. Nicolae. N. 3 apartamente. str. 236. 261. str. Maior . Akerman Tobias. Prahova str. 255. str. Clucerului 9. Alessiu D. Bucuresti. Aviator Ruica Vasile 8. Anastasie Panu 48. G-ral Salmea 15. Bucuresti. 19 apartamente. 245. Mircea Basarab 130. Petofi 15. Antofiloiu Alex. Bucuresti. Vasile Lascar 68. str. 4 apartamente. Intrarea Nestovici 1. Turnu Severin. str. Succ. 254. 266. 242. Bucuresti. Slatineanu 25-27. Bucuresti. 12. Bucuresti. 257. 11 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Angela F.. Bucuresti. Atanasiu Chiriachita. Popa Rusu 9. 262. str. 16 apartamente. str. Caciulati. Racovita 17. Calea Dorobantilor 136. Calea Dudesti 53. Aschenasi B. Avram Gh. 129.. 5 apartamente. 2 apartamente. 267. Andreescu Ioan. Bucuresti. Trinitatii 35. 6 apartamente. 243. Avrig 62. 14 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 110. 265. 1 apartament. str. Atanasiu Teodor. 6. Vasile Tei 50. str. Calea Calarasi 295. Bucuresti. Bucuresti.. 3 apartamente. si Elena. 247. Ardeleanu Constanta. Apostolide V. 238. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Aman. 241. Anghelache Ion. 7 apartamente. Radu Beler 14. Andreescu Ilie. Ronta 24. Aleea Progresului 17. 249. str. Abadjias Hront. str. Alexe Emilian si Antonia. 253. 6 apartamente. Anton Ambrozie. 1 apartament. 25 apartamente. 240. str. 263. str. 264. 260. Ciresului 29. Crangului 14. str. Balcescu 25-27. 3 apartamente. Bucuresti. str. 248. Alexandrescu 8. 13 apartamente. str. 10. Antim 44. 8 apartamente. Vulturi 13. 4 apartamente. Iasi. Paul Grecianu 16. Petru Rares 11. Plantelor 4. Intr. Porumbaru 3 A. Av. Abramovici Angela si Beniamin Timaud. str. Alex Opria si Olga. Bucuresti. str. Bucuresti. Gh. Bucuresti. 2 apartamente.. Bd. Andrei G. Bucuresti. str. Anghel Ion. Calimanesti. 3 apartamente. Lazar 9. str. si Iolanda. Andreescu Nicolae. 239. 158. 6 apartamente. 3 apartamente. 251. 246. 8 apartamente. Bucuresti. Glucozei 16. 244. Bucuresti. Artinescu Gheorghe. 7 apartamente. str. Victoriei 4. Aldau Louis. Vanatori 3.

268. str. Alexandrescu Cornelia. 294. str. 282. Bucuresti. Cezar Boliac 25-27. 3 apartamente. Smardan 23-25. Vasile Roaita. str. Cuza Voda 85. str. Bucuresti. 276. Atanasiu Smarandu. Bd. Ardeleanu Cecilia. 269. Popa Soare 59. str. Bucuresti. 5 apartamente. 19 apartamente. str. Atamian Acvor si Ana. Cazarmii 51. str. 5 apartamente. A. Unirii 197. Horei 8. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 7 Noembrie 199. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Anton I. str. Administrativ Socet. ajutor mutual. Adamescu Dumitru. Armand Carola. 287. Amudog Garon. Romanescu 17. Roma 42 bis. str. 295. Dimitrof 12. Calea Plevnei 1. Arvunescu N. str. 291. Suvorov 8. 4 apartamente. 280. Vasile . Arama Octavian. 273. Bucuresti. Com. Academiei 30. Apostoli 50. 30 Decembrie. 6 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 292. 6 apartamente. Bucuresti. Alexandrina. si Maria. 30 decembrie 32. Nifon Balasescu 14. 278. Enachita Vacarescu 45. Bucuresti. Justitiei 35. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Elena. str. Bucuresti. 293. Schitul Maicilor 13. 279. Atanasiu Ion. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Iancu. 15 apartamente. 271. Traian 179. Bucuresti. 288. sos. 4 apartamente. Spl. Antonescu Stefan. Pasteur 10. 290. 7 apartamente. Serban Voda 39. str. str. 10 apartamente. str. Sfinta Ecaterina 8. Pantelimon 277. Tolbuchin 49-51. str. 9 apartamente. Campul Mosilor 27. 286. si Elena. Antonescu D.Campeanu 4 bis. Bucuresti (Colentina). Constanta. 5 apartamente. Calea Grivitei 437-439-443. 30 Decembrie 1. 285. Busolei 9. str. str. str. str. Calusei 37. 272. 30 Decembrie 58. Slatineanu 4. str. Romulus 19. Bucuresti. Pantelimon 70 bis. Patriarhiei 5. Bucuresti. Bucuresti. Antonescu Lazar. str. Calea Vacaresti 113. 270. Aldeleanu N. Ganovici D-tru. 4 apartamente. 296. Asquini Victor. Ing. str. str.. Armescu A. 4 apartamente. Bucuresti. El. Dr. str. 284. Sf. Apochian Hraut. Bucuresti. Merisescu 36. str. 5 apartamente. Aschil Solica (Lizica). 6 apartamente. Abegg Filip si Elvira. Ana Ignea.. Agapian Artin. Menelos Ghermani 10. str. 9 apartamente. 275. Bucuresti. Dionisie Lupu 64. Bucuresti. str. Antim 2. 283. str. str. str. Bucuresti. sos. str. si Maria. Romulus 19. Brancoveanu 75. str. Lister 11 A. Anghelescu P. str. Bd. 274. Bd. Panu 13. Bucuresti. Lct. str. str. Bucuresti. Iliescu 1. 289. Bucuresti. si Maria. str. Const. S. Bucuresti. Stefanescu Stefan 63. 281. 11 apartamente. Bucuresti. Almajeanu D. Aurel Vlaicu 34. Gen. Sf. Sabinelor 17. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina. Ioan Nou 15. Bucuresti. Atanasiu Eugen. 277. 4 apartamente. Bucuresti. str. Av. str. Ilarie Chendi 33. Angelescu Anton si Ana. str. Andronescu Gr. Apostolescu M. 20 apartamente. 14 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 297.

Alanverdiean Mannie. 309. Rosetti 13. 322. Asociatia Pensionarilor C. Bucuresti. Pictor Vermont 5. 109 apartamente. Antimoianu Stefania. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Vintila Bratianu 33 bis. Aldica Ecaterina. Marcovici 9. 327. 304. Angelescu C-tin. str. str. 301. Bucuresti. Bucuresti. Traian 161. I. Suciu Eliza. Valeriu Prescurea 36.F. 11 apartamente. Antonescu Gh. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Sabinelor 101. str. gh. Bucuresti. str. Bucuresti. Putul cu Plopi 1. str. Stefan cel Mare 19. str. str. 5 apartamente. 7 apartamente. Alanvendi Stefan. 300. Alexandru Zaharia. . 317. 2 apartamente. V. str. str. 14 apartamente. Libertatii 14. Dr. Magureanu 39. Bd. Ipsilante 2. 5 apartamente. Spatarului 1. str. Jdanov 17. 308. str. Bucuresti. 4 apartamente. calea Grivitei 213. Popescu Asan 15-17. Bersei 35. Tolbuchin 127. Alexandrescu Irina. 333. str. Bucuresti. 318. Schit. str. Popa Petre 3. Bucuresti. Stalin 73. str. Abramovici Marcel. Bucuresti. 3 apartamente. Oltenita 116. str. 316. Magazia garii. str. str. 320.R. 4 apartamente. Muz.. Arghirescu Mihail. 299. Bucuresti. Bucuresti. 325. Bucuresti. 9 apartamente. C. Hagi Moscu 18. calea Victoriei 128 A. Bucuresti. Alexandrescu C-tin. 9 apartamente. Constanta. 315. str. Bucuresti. Bucuresti. str Calarasi 319. 314. 7 apartamente. Spl. Bucuresti. apartamente. 307. Constanta. Judetul 22. Apostol Voicu. Popov 74-76. 2 apartamente. Atanasiu Mircea si Popescu Florica. 4 apartamente. Elena Cuza 114-116. Republicii 28. 4 apartamente. Sinaia. Intr. Sf. str. Unirii 122. 7 apartamente. 5 apartamente. str. Traian 55. 310. sos. Bucuresti. Pop de Basesti 4. Acks Hana. Antonescu Petre Margareta. Adamescu Maria. Bucuresti. 4 apartamente. 306. 312. Nicolae Selari 3. Bd. str. str. 321. 3 apartamente. Andrei Lazar. 298. 7 apartamente. Polona 3-5. Bucuresti. Lucaci 66. str. Coleti. Putul cu Plopi 1. N. str. Arsenescu Zoie. Almeuli Senora. 324. Zambacian 27. 326. 313. 311. Pictor Grigorescu 2. Bucuresti. Bucuresti. Azariem Rina. str. Dinica Golescu 65. Anton Pan 23. Teodor Sperenta 16. Balcescu 3-5. Andreescu D-tru. Botosani. str. Bucuresti. Felix 33. Ioan Ghica 1. Basarab 17. Arapu M. str. 3 apartamente. Principatele Unite 70. Bucuresti. 9 apartamente. str.. Bd. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Adanut Maria. Dr. 302. 10 apartamente. str. Amster Morit. A. Achim C-tin. Avram Savchis. Jean Valjean. Marasesti 48. Constanta. 303. 4 apartamente. Otetelesanu 5. str. Alanverdiean Luiza. calea Piscului 72. Marinescu Gogu. str. Atanasiu Eliza. Serban Voda 107. 319. Intr. 305.Roaita-Constanta.

335. 4 apartamente. Bucuresti. Alexandrescu Iulian. Bucuresti. Caragea Voda 27. Dionisie Lupu 11-13. Alexe I Domnica. Atanasiu Ioan. Vasile. Antonescu Eftimie. 13 apartamente. str. Povernei 23. Bucuresti. Zoie. 359. Momuleanu 27. Angelescu Romulus. Aleea Bibescu Voda 3. 348. Anastasescu Ana. Turnu Severin. calea Vacaresti 337. str. Angelescu I. 10 apartamente. Libertatii 250. Vasile Lascar 8. Dobrogeanu Gherea 2. str. str. 336. 356. Giulesti 99-101. Bucuresti. Lucretia. 332. Puschin 36. 343. Alexandru G. Edgard Quinet 3. Alexi 6. 4 apartamente. Andreescu Gh. 5 apartamente. 360. Piatra Neamt. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Adam Bucur Maria.. Catelu 57. Aureliu 35. Intr. 358. 5 apartamente. 2 apartamente. str. str. Anastasiu Anton. 5 apartamente. Adamescu Spiridon. 357. Fainari 48. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Apostol A. Angelescu Chiriachita. Bucuresti. 7 apartamente. str.str. Sibiu. str. 5 apartamente. 342. 334. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Albescu Natalia. Almaleh Iosef. Aleman Haim si Golda. Horia. 346. Aronovici C. Alexandrescu Gh. str. Antoniu Moga. Dacia 34. 20 apartamente. 70. Piata Roseti 6. Bucuresti. str. Bojoreanu 53. str. Alaci Gh. Bucuresti. Bucuresti. 345. Ambrus olimpiu. Aurelia. Dr.. str. I. Bucuresti. str. Frunzei 45. Prof. 349. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. 113. calea Povernei 18. Avedission Maria. 350. 8 apartamente. calea Grivitei 47-49. str. Bucuresti. Alexandrescu Mihail. 347. str. Bucuresti. Anastasiu Alexandrina. calea Dorobanti 189. 340. Bucuresti. 5 apartamente. str. 337. Viitorului 24. 10 apartamente. 330. Bucuresti. sos. calea Dorobanti 9. Corneliu. si Elena. calea Calarasi 51. 331. 13 apartamente. Bucuresti. Ardeleanu G. str. Ariciu Const. Andreescu D-tru. Av. 329. 14 apartamente. str. 7 apartamente. calea Mosilor 12-14. str. Viisoarei 2. Viitorului 116. Aldea 83. 2 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Abrud 108. si Maria. Stefan cel Mare 142. Anestin I. S. str. Antoniu C. 351. Stefan cel Mare 82. 2 apartamente. str. Bd. Oct. str. 26 apartamente. 7 apartamente. Ioan Ghica 2. sos. 354. str. Busteni. Bucuresti. . 288. str. 339. Alexeiu Andrei si Elena. Traian 68. str. Bucuresti. 355. 20 apartamente. Dacilor 2. Artareanu Dumitru si Eugenia. Cantacuzino 5. 328. Cocarescu 76. sos. str. 4 apartamente. Ioan. Cuza Voda 248. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Sabinelor 63. Al. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. Arapu Eugenia. Gabriel Peri 4. Ronda 49 A. Bucuresti. 352. Nastase Panfir 27 si 27 bis. str. Toamnei 53. Calea Victoriei 25. Cantemir 9. Zorileanu 71. 361. Lascar 90. str. Atanasiu Hristu. Bogdan 15. calea Plevnei 50. str. Bucuresti. str. Scoala Inot 28. 6 apartamente. 353. 341. Bucuresti. Magurele 170. Frumoasa 54. 344. V. Eminescu 22-20. 338. 7 apartamente. calea Mosilor 207. Ghelerter 1. 92. 333. Donici 5. str. Bucuresti. 11 apartamente.

Bucuresti. 371. Dealul Cioplea. str. 390. . 10 apartamente. Anastasiade Georgeta. 3 apartamente. Vasile. 3 apartamente. 376. Bucuresti. Angelescu C-tin. 391. Bucuresti. 4 apartamente. 363. 9 apartamente. 3 apartamente. str. Angheliu Alex Maria. 6 Martie 89. Acigheozian Iugoper. str. 3 apartamente. cel Bun 1. Bucuresti. Bucuresti. Andrei St. str. 29. 14 apartamente. Fainari 80. Robert de Fleurs 2. str. Sf. Eroul Nicolae 51. Alexandru Gh. Sperantei 36. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. Avedirian Maria. 372. Abramovici Smil si Emilia. str. Alexandrescu Victoria. calea Victoriei 112. str. Anghelescu Gh. 6 apartamente. str. Mazarik 21. 4 apartamente. Anton Dumitru. Constanta. Alex. str. 14 apartamente. Pitar Mosi 27 str. Bucuresti. Predeal. 370. 382. 3 apartamente. Dorobanti 3. Bucuresti. Bucuresti. Romana 192. 364. str. Bd. 4 apartamente. Atanasiu Maria. 4 apartamente. 375. 381. 7. Anastasiu Orestin si Casanta. G-ral Magheru 2. Muzicescu 6. Bucuresti. 379. 396. Andreescu Maria. 3 apartamente. str. str. Armasului 10. str. Orientului 1. Agarici I. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 2 apartamente. 380. 384. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Ioan Bogdan 5. Antonescu Varvara. Apotescu Angelia. calea Mosilor 212-214. str. Elefterie 46. str. Intr. Bucuresti. M. Atamian Maria. Bucuresti. Episcop Radu 3. Romana 166. Aurelian Octavia. str. Apostolescu Fernanita. str. Austrului 4. Ioan. Albescu N. str. Vanatori 5. str. str. Bucuresti. str. Poenaru Bordea 18. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 395. Catelu 5. Roseti 34. 3 apartamente. 367. Bucuresti. Vasile Lascar 25. G-ral Magheru 43. Adamescu Nicule. 392. 2 apartamente. 383. str. 385. Magheru 3-57. 369. G-ral Magheru 27. 2 apartamente. str. Alexandrescu Valentin. Prof. 394. 387. 4 apartamente. str. Andrei Ioan. 4 apartamente. Masaric 9. Bucuresti. str. Alexandrescu Odeta. str. 30 Decembrie 55. Gen. 388. str. Bis Enei 16. C-tin Nancu 7. str. Bucuresti. Alexandrescu Remus. Bucuresti-Colentina. str. Bucuresti. Avrigeanu Nicolae. 2 apartamente. Andreescu Victor si Margareta. 4 apartamente. str. str. Argesi 16. 6 apartamente. Mamaia. 377. Kogalniceanu 75 Mangalia. Bucuresti. Piata Independentei 11. Bucuresti. str. Atanasiu Victor. Aurel Vlaicu 166. T. Maria. Arenei 10. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Roseti 36. 373. Bucuresti. 368. 374. Antoniu St. str. Anastasiu Amero. Bucuresti. str. Toamnei 31. str. 3 apartamente. Dionisie Lupu 53. Toamnei 45. 389. str. Bucuresti. Arsenescu Maria. Dinu. Visarion 25. Alexandrescu Dersca. 5 apartamente. str. 365. 9 apartamente. 378. Albini Sever. Bucuresti. M. 386. Bucuresti. 366. 4 apartamente. calea Victoriei 214. Andreescu Niculae. Aglaia. 393. 12 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Caragiale 22. Sinaia. Toamnei 25..362. Amiral Balescu 6. Sandu Aldea 83.

str. str. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana. Stelian. str. Nicolae. Boteanu 3A. Andreescu Maria. Dorobanti 1 Poiana Brasov. G-ral Demostene 3bis. Anastasiu Gh. Ion Frimu 36 Sinaia. 2 apartamente. I. str. 397. str. Alecu Ruso 24-26. Achimescu Achim. Zablovschi 48. 5 apartamente. Rosetti 37. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 413. Akerman Bernhod. Molotov 5 Bucuresti. C. Const. Baicoianu 17. Bucuresti. str. Popa Nan 93. str. Balcescu 25. Bucuresti. 409. Arteza Tanase. Carpati 2. str. 418. C. Asoc. 400. str. . calea Plevnei 5. Bucuresti. str. Cult. str. Petru Rares 34. 2 apartamente. str. str. 6 apartamente. 2 apartamente. Ilie Pintilie 44-47-51. Bolintineanu 5. str. Bucuresti. 405. str. Andreescu Petre. Cameliei 21-23. Baicoian colt Nifor 32. str. Bucuresti. Alexandru Eduard. Fabr. Alex Tudor si Maria. Cazavilan 4. Nitulescu si Matei. 3 apartamente. Bucuresti. Antoniu Eugenia. str. Andreescu Mircea Paul. Bucuresti. Anastasia Rafael si Tana Vasile. 408. 4 apartamente. Bucuresti. str. Mare 2. 399. 3 apartamente. str. Asociatia Proprietarilor. Alden Petre. Arghiropol Aviadeo. Braila str. 2 apartamente. 7 apartamente. str. Antoniu Adolf. 3 apartamente. str. Alex Tase si Ruxandra. 3 apartamente. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B. 30 Decembrie 18. str. calea Plevnei 1 B. Hatmanul Arbore 5. Bucuresti. Gabroveni 12. 402. 2 apartamente. str. Andreescu Gh. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. Vaslui. Londra 49 Caracal. 406. Bd. str. Patriarhiei 7. 423. Vergului 11. Tolstoi 4. 419. str. str. 9 apartamente. Lazar Grumberg 1 Mamaia. 29 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. str. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. Bratianu. N. 417. Focsani. 403. Popa Soare 56. 414. Imparatul Traian 37. str. si Tehnicienilor. 2 apartamente. Udricani 4. calea Calarasi 67-69-71. A. 7 apartamente. Bucuresti. 411. 398. calea Dorobantilor 63. 37 apartamente. Agopian Zaharia si Reteizan. Vasile Conta 20. Elisabeta. 424. Bucuresti. str. Doamna Chiajna 24. str. 412. 401. 407. str. Bucuresti. 416. str. str. Argeseanu Ana. Alaci Dorina si Ivone tutore. 410. Isaia. Bela Brainer 98. Antonev Felicia si Jean. str. Aslan C. Baicoian colt Isvoreanu 1. 2 apartamente. Albulet R. Stefan cel Mare 31. Brezoianu 53. 2 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 425. 5 apartamente. str. 6 apartamente. 404. str. Aslan C-tin si Ioana. G-ral Manu 7. str. Sos. 422. str. Bucuresti. Asociatia Ing. Bucuresti. 3 apartamente. Episcopiei 2. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel. Bd. 420. Bucuresti.. Oituz 7. Bonea 23. Braziliei 7 A. str. Alba Iulia 27. Ing. 421. Sarindar 15. str. Ana Ipatescu 10-24 scara B. 6 apartamente. Bucuresti. str. de Chibrituri 56. Bucuresti. 415.Constanta. L.

5 apartamente. Bosoanca Mihail. Bucuresti. Piscului 25. str. Branescu Alexandru.. str. si Antonia. Mazarik 1. Vlahuta 25. 7 apartamente. str. str. Bolocan Gheorghe. Bucuresti. Th. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu 74. 6 apartamente. 447. 4 apartamente. V-le Lascar 22. Bucuresti. 435. Gh. Algicheren S. Alex. str. Biciovschi Teodor. C-tin Napu 11. 7 apartamente. str. str. Galati. Birbaum Rebeca. str. Bujes Luisa. 433. str. Badici Elena. 7 apartamente. Balan Lubiu. Bucuresti. Dimitrov 117. Lt. str. Victor Manu 39. Aurora 66. Gh. St. Bucuresti. Bucuresti. Andronie C. Bucuresti. str. str. B-dul 1 Mai 209. Gh. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. Avram Incu 15. 445. Beldiman 40 bis. Bucuresti. Uranus 85 bis. Bolintineanu 3. Bucuresti. Bucuresti. Baluta Ion. Atanasiu Gh. Valeriu Braniste 60. Bucuresti. 4 apartamente. Blima. calea Grivitei 181. 429. str. 444. 432. Tunari 18. Dr. str. Lanariei 13. str. 119. Ion Nou 19. 37.. str. 456. str. str. 7 apartamente. si Elena. Asan 3. Bita A. . 2 apartamente. Sft. str. 12 apartamente. str. 27.426. Bebereche Teodor. Bd. 8 apartamente. Sinaia. Ada Verona. Borvizeanu Grigore. Skorilov 9. str. Ion Mortun 16. Bucuresti. Magheru 34-36-38. str. 448. Bratea Mihaiescu D. str. Bucuresti. Ganovici D-tru 6. Ciru Dinescu 11. Bucuresti. Mantuleasa 27. Bucuresti. 441. 430. Badulescu P. 455. Baloleanu Gh. Vanatori 1 A. Georgeta. str. Victoriei 9. 211. str. Bucuresti. Blocul C. Albu Gh. T. str. 13 apartamente. Icoanei 17. Falticeni. 439. Bd. Lt. Academiei 35. Hangiului 5. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. 6 Martie 19. str. 454. Bucuresti. 438. Barder D. Aleea G-l Angelescu 11. Speranta 19. str. Demostene 39. Piata Lahovari 9. Berzei 48. 10 apartamente. Bolintineanu 3. Bucuresti. 428. 5 apartamente. Bucuresti. Vladimirescu 20. Sirenelor 15 R. Dr. Magheru 43. Bica N. D. Buestrului 8. Ana Ipatescu 42. str. 3 apartamente. 19 apartamente. 449. Petre Poni 4. Mihaileanu 49. Babaianu Hazar. 443. Maria Rosetti 53.. Bejenaru Vasile.. Balaban Gherghe. Niculae. Virgiliu. Bernescu Ion. Bd 6 Martie 95 Asan G. Gh. 431. str. Virgil Plesoianu 40. 8 apartamente. Calea Victoriei 112. Calea Rahovei 201. 442. str. str. 32 apartamente. str. Bucuresti. 450. 3 apartamente. Bucuresti. str.A. 446. 451. str. 453. Bucuresti. Zosima 8. 2 apartamente. Bucuresti. Boter Ioachim Dora. Brotman Sara. Ion. 440. 3 apartamente. 4 apartamente. 437. 3 apartamente. Botez Ion. B. Bucuresti. Si. 7 apartamente. Academiei 35. str. str. Batistei 1-5. Asociatia Coproprietarilor.Sarat. . 4 apartamente. 21 apartamente. str. 434. str. 436. Bucuresti str. 31 apartamente. str. 452. 18 apartamente.

Alex. str. Bucuresti. Borsatti Mario. Bucuresti. str. str. Dionisie Lupu 12. Plesesti Gane 6. Bd.Botosani 13. 491. 3 apartamente. 2 apartamente. 484. Lister 22. str. Bucuresti. str. Tunari 87. str.. Butunoiu Cezar. str. A. 489. Prof. Jules Michelet 19. 2 apartamente. Dr. 3 apartamente. Bulaceanu Mihail. Republicii 86. str. 473. 476. Iasi. Bucuresti. Galati str. Frigului 3. 477. str. M. Pictor Andreescu 31. Bucuresti. 6 apartamente. Elena Doamna 30. str. str. 483. Bucuresti. str. 11 Iunie 71. Holban 6. B. A. 469. Bucuresti. 3. 459. Bucuresti. 12 apartamente. 464. 3 apartamente. str. Bucuresti. Academiei 35. Boanfa Ion. 4 apartamente. 26. Badulescu Aurelia. Dr. Maica Domnului 51. Bucuresti. 471. 461. 4 apartamente. Boanta Maria Brandusa. Bucuresti. 492. Constanta. Bucuresti. Radu Voda 25. 474. 4 apartamente. Republicii 245. Occidentului 19. Toamnei 132. str. Budalanescu Cornelia. Bucuresti. Brataseanu Gheorghe. Buretean Dan. Bucuresti. Bucuresti. Boreanu Augustin. 481. Austrului 26. 488. 475. Bercovici Ana si Marcu. str. Dogarilor 42. Banu Smaranda. Elefterie 15. 4 apartamente. Sinaia. Maria. Bucuresti. Dr. 462. Georgescu 23. 5. C-tin Bernescu 31. Bucuresti. Dianei 1. 8 apartamente. str. 485. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Stradela Darabani 4-6. 26. 21 apartamente. Badescu Constanta. Aurel Vlaicu 146. str. Galati. str. 479. str. Bratianu Niculae. 468. Beldiceanu 14. Bucuresti. Banescu Victoria. calea Rahovei 120. Jdanov 45. 12 apartamente. 18. 5 apartamente. jud. Berger Ernestina. Bucuresti. G-ral Magheru 43. Bucuresti. str. 2 apartamente. Blanc Constantin Tuliu. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 490. Bogatu V. Bucuresti. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente. 480. Iorga 53. 3 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 486. 1 apartament. Naum Romniceanu 26. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. 482. Buda Constanta. Istrate Nr. Cuza Voda 37. str. Schitu Magureanu 39. str. Bacoveanu Ana. 18 apartamente. str. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Putul Inalt 2. 460. N. Bercaru Margareta. 6 Martie 6. Bucuresti. str. str. str. str. 7 apartamente. Burciu Maria si Gh. Barbulescu Maria. Marin Niculescu 5. 487. Bucuresti. str. Dobreta 16. Bercovici J. Banu Gheorghe. Stafetei 1. str. 465. 7 apartamente. Sebastian 15. Toamnei 2. Aureliu 3. Braunstein Ada. str. Balaban Atanase. 7 apartamente. Intr. Eforie. Braila. Bucuresti. str. Bucuresti. Ana Ipatescu 24. str. Dr. Constantinescu 65. 2 apartamente. str. 2 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. str. 26. Buicliu Julieta. 472. 457. str. Brailei 39. 478. 6 apartamente. str. 467. str. 463. Bercovici Blondina. Barsamian Lucia. Brosteanu Angelica. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Baroiu Marin. str. N. . Balian Dieran. Bucuresti. Berger Aurelia. str. Barbieru Vasile. Bucuresti. str. 458. Sepcari 9. Sf. Lister 62. 466. Varful cu Dor 50. Sergent Nutu Ioan 69. str. 4 apartamente. 470.

Bretu Mihai. 4 apartamente.493. G-ral Angelescu 32. 4 apartamente. Fundatura Gherase 4. str. 6 apartamente. 6 apartamente. 526. 5 apartamente. B-dul A. Bucuresti. 7 apartamente. 506. 7 apartamente. Bucuresti. Stoica Ludescu 25. 498. str. Bucuresti. Bucuresti. Brega Vlad si Ecaterina. Bucuresti. 527. 505. 518. str. 496. Brunu Lazar. Bassi Roberto si Elena. Bucuresti. 497. Bercu Leon. Petre Ispirescu 67. 7 apartamente. Burghelea Niculae. Bucuresti. Marcovici 9. Grivitei 41. Bunger Victoria. 241. str. Flaviu. Brezoianu 9. str. Bucuresti. Victoriei 2. Episcop Chesarie 17. 511. G-ral Angelescu 87. str. Bucuresti. Bucuresti. Branza Emil. Banita Ion N. Bucuresti. str. 5 apartamente. calea Grivitei 239. Petru Rares 23. Bucurescu Teodora. 499. str. Maior Campineanu 49. 514. Balint Scarlat. str. str. 13 apartamente. Lirei 15. Brezoianu 53. 3 apartamente. Bucuresti. str. 501. str. 7 apartamente. Bratu Ion Gr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Buia Lisinah si Elena. Bucuresti. str. 5 apartamente. Calea Grivitei 266. 14 apartamente. 495. 3 apartamente. str. Bucuresti. Ana Ipatescu 24. Barbieru Niculae. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bosneag Dumitru. Bucuresti. Berestain Moise. str. Borsan Elena. 4 apartamente. Sos. Balaban Iancu. str. 4 apartamente. Cuibasev 33. 502. str. Tugomir Voevod 55. Ilie Pintilie 10. str. 510. str. 10 apartamente. 524. str. str. str. 4 apartamente. Popa Tatu 70. 5 apartamente. Comana 9. Barbatescu Maria. V. 4 apartamente. str. 522. 503. Amurgului 1. N. 6 apartamente. Branzaru 14 apartamente. str. Botez Ioan. Bucuresti. 517. str. Dr. Titulescu 77. 3 apartamente. 494. Blumenfeld Avram. Nifon 14. Calea grivitei 35. I. Cuza 105. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 509. Bucuresti. 508. 521. 21 apartamente. Buzdugan Dimitrie si Constanta. B-dul Banu Manta 57. 519. . Bucuresti. Bucuresti. 33. 8 apartamente. Bucuresti. Bolintineanu 5. Moraviei 9. Sinaia. str. Burduseanu Anghel. Bucuresti. Bucuresti. str. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente. 500. Intr. 520. Bucuresti. Generalisimul Stalin 23. 10 apartamente. Bucuresti. Blumen Marcu. Baldovin Dem. Abrud 137. 507. 523. Horatiu 5. 504. 515. Bossel Clara. 11 Iunie 24. Serban Voda 66. Viilor 121. Seneslav Voevod 56. Gramont 31. 6 apartamente. Buhman Eugeniu. Calea Mosilor 51. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. Balas Emanoil. Banescu Silvia. str. Badulescu Alexandru. Bucuresti. Vanatori 25. Bucuresti. str. Sos. 2 apartamente. Cal. Bucuresti. Sft. 525. str. str. Vasile Alexandri 18. Ionica 6. B-dul Domnitei 12. Romania Muncitoare 90. Transilvania 36. Gheorghe Lazar 4. 516. Fainari 31. 513. Bartolomeu Lascar. Bejan Nina 3 apartamente. 6 apartamente. 512. Bd. Pictor Obedeanu 27. Butu Geta. str. str. B-dul Dimitrov 116.

str. Bucuresti. str. Bodescu Marilena. B. B-dul 6 Martie 12. V. Basoc Gheorghe. Frumoasa 54. 9 apartamente. str. Marfurilor. Buc. C. 522. C. 521. 13 Decembrie 8. 3 apartamente. Brezoianu 29. . Bruckner Hans. Badescu Mihail. D. str. B-dul Gh. Alex. Arion 70. Caragiale 14. Biolan Barbu. Bucur Al. Bugeleisen Leon. Rahovei 20. Furnica 6. 41. str. 529. A. Bucurescu Ion Most. str. 77. Bucuresti. Bucuresti. 521. 13 Decembrie 4. Cuza 50. . A. Albinis 22. str. Bucuresti. Romonia Muncitoare 101. 527. Bucuresti. Bucuresti. A. Arionoaiei 18. Bucuresti. Bucuresti. 523. 526. 7 apartamente. Teilor 2. 525. 10 apartamente. Nifon 21. 8 apartamente. Bucuresti. Cal. Speranta 88. si Natalia. Bucuresti. Frumoasa 21. 3 apartamente. A. 526. str. 524. str. Baneasa-Sos. Coson 2. str. Aristia 18. 528. B. Ecaterina Varga 10. si 5. str. Balttner C. C. B. Barbulescu Stefan Alex. str. Cosbuc 75. Besso Maria. Bucuresti. Bejan Petre. Sinaia str. 8 apartamente. str. str. 4 apartamente. 13 Decembrie 4.Ploiesti 6. Tulcea. C. 395 bis. Bucuresti. Craiova str. str. 7 apartamente. A. C. Dragoslavele 10. 520. Bucuresti. 525. A. 1 apartament. Bunescu Eugenia. 529. A. Th. Hartanoaia 7. 11 Iunie 45. Bancila Nicolae. A. 6 apartamente. Brezoianu 6. A. Bucuresti. B. 69 apartamente. G-ral Angelescu 15. B-dul 6 Martie 89. 3 apartamente. Mures 77. 8 apartamente.. 3 apartamente. 7 apartamente. str. Bacau str. Bucuresti. str. Isaccea jud. 3 apartamente. B. Boeriu Maria. Sinaia str. str. Revolutiei 5. Bernstein Clara. str. 10 apartamente. 525.. Sinaia str. C. Calea Calarasi 278. Stalin 76. str. 526. 30 Decembrie 52. 12 apartamente. Arionoaia 26. Paraul Rece 524.528. Imparatul Traian 28. Barth Adolf. B. Bucuresti. Rahovei 107. Alex. 8 apartamente. 522. Bucuresti. str. str. str. 17 si 19. str. B. I. Bucuresti. Boghici Gh. 14 apartamente. Bragadiru George si Petre. str. Arad 41. Bucuresti. Batinschi Vladimir. 43 apartamente. Sabinelor 3 A. str. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Barlea Victor-Suhateanu. 520. B. 529. Oitelor 11. Bucuresti. 79. B. I. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 524. A. str. Berca I. Lister 1. Braila str. Popa Tatu 83. str. C. 3 apartamente. 4 apartamente. Dristorului 13. Calea Grivitei 395. Turnescu 6. cel Bun 4. 30 Decembrie. Bura Ion. str. A. 523. Brezoianu 51 Braila str. Vasile. Braileanu Constanta. str. str. 521. Bardelli Remus. Verzisori 42. Boboc Stefan. Iosif 74. 7 apartamente. Bercu Ion. 7 apartamente. 522. 520. 527. Bucuresti. Botosani str. str. str. Timisoarei 26. Boeru Gheorghe. str. str. Carol Davila 38. Barbulescu Maria. B. Bucuresti. 528. Bucuresti. 523. Progresului 17 Predeal str. 3 apartamente. C. C. Bucuresti. str. Mitrop.

532. Judet 7. Mihai Bravu 341. str. B-dul N. Lenin 11. 8 apartamente. 530. str. 528. 541. Bucuresti. Staicovici 41. 542. Timisoara str. Bucuresti str. Piata Stefan cel Mare 10. Tg. Ion. str. Jiu str. Bohdjelian Avedis. str. Epicol 68. Ghercesti 11. Butuceanu Irina. 1907 Nr. C. Bungher Wili. 4 apartamente. str. Tulcea str. str. Pitesti str. Sos. 13 Iunie 1-3. Vasile Luca 1. Bucuresti. Ploiesti str. Aprodu Purice 6. str. Buzau. Lazureanu 48. str. Bucuresti. Banca Romaneasca Inst. Stalin 26. str. 8 apartamente. Calea Serban Voda 2 si 1. Beresteanu Elena. Vasile Alexandri 2. Iasi str. Ramnicu Valcea str. Bucuresti. 536. Birman Nicolae si Eugennia. Piata V. Vanatori 23. Bucuresti. Bacau str. Roman. Gh. Renee.527. . B-dul Libertatii 145. Bucuresti. 1 Mai 23. Bucuresti. Balcescu 10. Galati str. Dr. Bartos Niculina. str. Tg. str. 546. Bucuresti. str. Banica Alchinoie. 8 apartamente. 2 si 4. 13 Septembrie 299. Botez M. str. Bd. Bugan Tudor. Satu Mare Piata Libertatii 19. B-dul G. str. str. str. Caracal. str. 10 apartamente. str. Senatului 19. str. Baras Retti. Bucuresti. Balanica C-tin. Sf. Cluj. Putul cu Apa Rece 27. str. str. Ana Ipatescu 14. Bancara in lichidare 179 apartamente. 545. Stefan cel Mare 226. 544. Nifon 27. Bucuresti. str. 531.A. Filimon Sarbu 12. Tabacarilor 18. Ciru Iliescu 8. 10 apartamente. Cosbuc 64. 533. Vasile Roaita str. V. Lanariei 11. 4 apartamente. Ecoului 11. Botosani str. Moara de Foc 6. Buradescu Traian. V. 1. 13 Septembrie 17. str. Brum Ioan si Eugenia. 5 apartamente. Bochary Robert. Fraternitatii 9. str. Militari 6 si 8. V. 3 apartamente. 5 apartamente. Mures str. str. I. Turnu Severin str. 540. Tg. Bucuresti. Stalin 11. 535.R. Productelor 17-19 Dorohoi str. Bungher Carola suc. Dr. 13 Septembrie 4. str. 6 apartamente. Rozelor 15. Bucuresti. C. Unirii 101. Banca Rahova Bragadiru S. Cosbuc 64. C. 529. Vasile Goldis 1-3. Brasov. Bucuresti. str. Bucuresti. 534. Nicolae 45. Karl Marx 1-3. Smardan 27. str. str. 3 apartamente. Banca Cerealistilor S. Beresteanu Maly. Gh. Ocna str. Dobrogeanu Gherea 84. 3 apartamente. Bratianu M. Bucuresti. 5 apartamente. in lichidare 34 apartamente. str. Vasile Luca 1. str. Victoriei 31. V. Doamna Balasa 33. G-ral Praporgescu 18. I. 537. Braila. 21 apartamente. str. Bunescu Vasile. 543. 14 apartamente. Calea Rahovei 78. Bucuresti. 538. Emil Zolla 2. Vasile Roaita 10 si 12. Academiei 4. 7 Noembrie 2. Dr. str. 539. 4 apartamente. Mircea 86. Caransebes. Ilarie Voronca 10. Bobrai Farcas 6. 32. 23 apartamente. Babes 14. Barbieri Nicolae. Bucuresti. Braunschield Efraim. str. Nicolae Balcescu 36-38. Closca 2. Bucuresti. Constanta. str. I. 11 apartamente. Bucuresti. str. Busteni. I. Bucuresti. Craiova.A. 547. Stefan cel Mare 47. 548. Arad str. str. Stalin 11. 7 apartamente.

Bucuresti. Balaceanu Gh. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente.549. 552. Bucuresti. Brezoianu 29. str. 564. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Beldescu Gheorghe. Barsan Otilia. 5 apartamente. Dobrogeanu Gherea 2. Gh. Berman Filip. Benga Toma. Bogardo Giuseppe. str. Splaiul Unirii 49. str. 555.. 2 apartamente. Aurora 32 si 43. 14 apartamente. Diditel 30. Bucuresti. 6 Martie 95. Bd. str. Bucuresti. Borsaru Vihelmina Maria. Bucuresti. 3 apartamente. 567. Vacarescu 14. Dudesti 93. str. Sos. Costache Negri 28. Braunstein Iancu si Liza. calea Dudesti 52. Bilec Teodor. 7 apartamente. Babalicescu Grigore si Ristea. str. Masina de Paine 58. 573. Buia M. 556. str. 5 apartamente. Mihai Bravu 232. Balasanu Adela. str. 6 apartamente. str. str. Bica Nica. 16 apartamente. Calea Victoriei 101. Bucuresti. Sincai 7. B-dul Marasesti 9. Spiru Gheorghiu 24. 574. str. 577. Spl. Justitiei 41. 2A. 566. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 286. Balan Jacues. calea Serban Voda 53. sos. Botez Ioana. Bercovici Iancu. Lucaci 81. Bucuresti. 6 apartamente. . Borzan M. Bucuresti. 9 apartamente. Petre Maior 10. str. Bucuresti. 4 apartamente. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail. Bateriilor 34. 580. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. str. 568. 6 apartamente. str. 3 apartamente. str. 578. Urdarescu 15. si Jenica. 561. Magurele 43. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Borusev Giovani. Popa Stefan 35. str. Bendescu Elena. 12 apartamente. str.11. Bucuresti. str. 557. 4 apartamente. Berman Eliza. str. Bucuresti. Fonteriei 8. str. Bercanu Simion. 553. 10 apartamente. 576. Bucuresti. Popa Tatu 85. Vulturilor 127 si 129. Braustein Clara. str.. 581. 8 apartamente. Berghamer Iosif. 550. 4 apartamente. str. 583. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Berceanu Gh. str. 6 apartamente. Barsan Ioan. str. 8 apartamente. 6 apartamente. Emil Pangratti 21. Bucuresti. Simonide 14. Badulescu Eleonora Dan. Independentei 56 b. Giurgiului 9 . Bucuresti. str. 584. Calea Grivitei 13. Putul cu Apa Rece 7. Matei Basarab 2. Splaiul Unirii 69. En. Bucuresti. 565. Bratulescu C-tin. I. Braunstein Lucia si Leia. 5 apartamente. 6 apartamente. str. 559. Colonel Orero 22. str. Splaiul Unirii 281. 563. 5 apartamente. Poteras 25. 560. str. Bucuresti. str. 579. Stelea Spataru 10. 570. Bucuresti. Buhlev Rytta Panaitescu. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Procopiu 17. 571. 562. Bucuresti. Dr. 5 apartamente. 3 apartamente. 11 Iunie 51. 7 apartamente. str. str. Marasesti 76. Asache 11 si 22. Bucuresti. 569. Bender Maria 11 apartamente. I. str. 575. Bucuresti. 572. Plevnei 131 A. Cuza Voda 26. Bucuresti. 554. Bucuresti. Morilor 24. Pascal 40. Bellu Ioan. Bucuresti. (com. Lamaitei 1. Brihailescu. Progresul). Bucuresti. Bogdan Constanta. Bucuresti. str. 558. 582. Berlescu Aurel. Baleanu Dumitru. 551.

594. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Baragan Mihai. Beer Etty sai Beer Faihi. Duca 5. str. Bucuresti. str. 585. Alexandrescu 79. Babes Filip. 596. str. 615. Rahovei 407. 3 apartamente. str. M. 12 apartamente. str. 4 apartamente. str. Gh. Constanta. 587. 9 apartamente. Bucuresti. Babic. Sergent Scarlat 2. 5 apartamente. str. str. 614. 5. Bucuresti. Gr. Berna 3. Banica Gh. 612. Bucuresti. str. D. 601. str. 592. calea Victoriei 7. Mihai Voda 31. Kogalniceanu 45. 588. D. str. str. 11 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Smardan 9. Bucuresti. Micsunelelor 23. 597. Buzesti 62. Stefan cel Mare 244. 613. Badea Nistor. str. Oculeanu 69. 7 apartamente. Bucuresti. Victor Babes 1. G-ral Dragalina 245. str. str. 7 apartamente. Brasov. 590. Bucuresti. str. Djuvara 1. Republicii 88. 3 apartamente. 2 apartamente. Jdanov 9. 603. Bucuresti. str. Balasescu Gr. B-dul 1848 nr. Bucuresti. 610. str. Bentia Ion si Iuliana. Bucuresti. Gh. Burghelea Vasilica. Bucuresti. Splaiul Unirii 39. 6 apartamente. 605. Bucuresti.Cotroceni 11 b. Bucuresti. 3 apartamente. Cosbuc 15. 609. 5. Bontuceanu C-tin. Bratulescu Dumitra. Dan. Bucuresti. Dimitrof 7. . Bucuresti. Burada Victoria. 3 apartamente. str. Oradea. Unirii 19. 8 apartamente. Basacopol C-tin. str. Tudor Vladimirescu 13. Filimon Sarbu 3. Banca Ardeleana in lichidare. Bilinaci Teodor. 9 apartamente. Bizduna Maria. 617. 591. Botescu Elena. Spatarul 11. 4 apartamente. str. Segmentului 9. Popa Soare 69. str. Oradea. Buzau. Prahova Ploiesti. Bataturescu Dan. Ceres 15. 599. str. Povernei 9. 593. Bucuresti. Pitar Mos 29. Traian 189. Butter Sophie. 586. str. Barbulescu Gheorghita. Berceanu N-lae. str. 4 apartamente. Timisoara. Calea Mosilor 136. 9 apartamente. 589. Arad. str. Banca Urbana in lichidare. Duzilor 33. str. 1 Mai 35. Filaret 47. Boios Cicerone. calea Calarasilor 35. Baesu Petrache. Paris 41. str. str. 598. str. Pop de Basesti 27. Nifon 27. 16 apartamente. Bratescu Eugen si Badulescu Maria. sos. 4 apartamente. str. 24 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Burlan Florica. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente. 606. str. 13 apartamente. str. Popa Chitu 25. str. 616. str. Pictor Grigorescu 6. Viitorului 26. Baichian Vahram. Campulung Muscel. str. Alecu Russo 24. I. Bucuresti. Cobalcescu 25. Boerescu Alexandrina. Bd. 600. Bucuresti. str. str. 607. Cazarmii 52. Stirbei Voda 69. Bucuresti. 6 apartamente. 602. Gheorghe Nou 27. 6 apartamente. Pictor Grogorescu 6. 608. Sturza 18. Grozescu 5. Bucuresti. Trifoi 1. 1 apartament Ploiesti. Bucuresti. Mitrop. Bonola Tanase. str. Iasi. Bucuresti.G. Arad. Stelea. Negustori 14. Lazar 5. str. Bucuresti. str. Barbu Petre si Zoe.Raureanu 2. Bane Desideriu. Cosbuc 15. str. Bucuresti. N. Bratu Elena. Bucuresti. str. 3 apartamente. jud. 10 apartamente. Bucuresti. 47 apartamente. str. E. . 611. 604. 12. str. 595. Balcescu 58. Alecu Russo 10. Maneciu Ungureni. str. Bd. Inisor 11-4.

str. str. 4 apartamente. Bruteanu I. Buruiana C-tin. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente. str. Bucuresti. Icoanei 27. 641. Braunstein Otilia. 4 apartamente. str. 638. Dr. str. 18 apartamente. Bucuresti. 631. Dr. Alex. V. calea Dudesti 260. 651. Bucuresti. B-dul Cuza 9. str. Gh. 17 apartamente. str. str. Beresteanu Sidoli. 644. str. Dr. Bucuresti. Aurora 41. Tunari 71. B-dul Republicii 23. 636. str. 2 apartamente. 639. V. Bacalu Tivia. 4 apartamente. Bucuresti. 21 apartamente. 262. Meteori 67. str.618. Bella Gruia. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bradului 20. str. Rondu Bisericii 6. 621. Dr. Baverman Frederica. 633. B-dul 1 Mai 62. str. str. Doamnei 4. Oslo 8. 627. Bucuresti. str. 10 apartamente. Eugen Carada 9. B-dul Balcescu 30. Stelea Spatarul 17. Stefan cel Mare 4. Bogdanescu Stefan. 7 apartamente. str. 646. 648. 629. Bucuresti. 17 apartamente. si Balasa. Barbulescu. Vulturilor 16. Badea I. 10 apartamente. calea Serban Voda 14. 649. Bucuresti. 637. 4 apartamente. Gherghel 9. Brukar Bernhard. Teiul Doamnei 38. Istrati 10. 645. 628. str. Bestoiu Ion. str. Istrati 71 Bucuresti. Campina. Bagulescu Elena. str. Temisana 55. Balanescu C-tin. 2 apartamente. Spiru Haret 2. Teohari 12. Botea Enache. 2 apartamente. Bucuresti. Buzoianu 38 A. Logofat Udriste 3. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Teodora. str. Bunescu Teodor. Barsan Elena. si Bianca. 634. Berali Cornelia. Campina. Bogdanescu Emilia. str. Bistriteanu Victor. 2 apartamente. str. 5 apartamente. 626. str. calea Calarasi 132. 640. 8 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Fierari 13. 619. Sincai 14. 10 apartamente. Burschik Francisc. Bucuresti. Bucuresti. Balosi Petre si Bitner Valeria. Teiul Doamnei 92. str. Dr. 625. str. Barder Leopold si Rasela. 635. Bucuresti. in lichidare. str. Bucuresti. 622. Bordei Apostol. . Popa Petre 36. 7 apartamente. 632. 6 apartamente. str. Matache Dobrescu 17. Leonida 16. Bucuresti. Bucuresti. 623. 7 apartamente. 620. 630. 5 apartamente. Hristo Botev 8. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Cosbuc 13. Poloni 18. str. Bucuresti. str. str. str. Banca Agronomiilor S. Boteanu Mihai. Bucuresti. 647. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Senatului 17. Bucuresti. Bucuresti.A. Romulus 49. Bucuresti. 10 apartamente. 13 apartamente. Barbu Maria. Bucuresti. Bertoiu Ion. calea Calarasi 36 A. Marcovici 4. 642. Bucuresti. Burca Ion si Lucretia. 11 Iunie 75. Lisabona 4. 624. str. 5 apartamente. calea Mosilor 115. Bucuresti. 643. Blumenfeld S. Bucuresti. str. str. 14 apartamente. Babes Victoria. 650. str. str. sos. str. Ecoului 7. Constantinescu 67. Berlescu Ella. 5 apartamente. Stefan cel Mare 74. Bucuresti. 4 apartamente. Bank Meilich. Bucuresti.

3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Lascar 62. str. Col. str. Sft. Bucuresti. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. Morilor 14. B-dul. Braiescu C-tin. str. 680. Mihail Eminescu 127. Bucuresti. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu. str. 676. Banescu Eugenia. str. str. . Borzesti 30. Apolodor 10. 6 apartamente. Alex. 664. Bucuresti. str. Bailescu N. Ion. 3 apartamente. Bucuresti. 68. Bucuresti. Brasov. V. 678. Aurel Vlaicu 79. Brisental Sama. Popov 33 Urlati. 8 apartamente. str. str. Bottea Margareta. Predeal. Brezoianu 53. Gh. 6 apartamente. str. str. Bellu 29. Bucuresti. Lipscani 44. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. str. str. Alex. Bucuresti. Popov 21. Badescu Gh. Popa Tatu 22. Iosif 2. Ady Endre 24. Conta 3-5. str. 656. 5 apartamente. Hala Lifschitz 10. str. 5 apartamente. str. 673. G-ral Argetoianu 2. str. 3 apartamente. 7 apartamente. Bachman Nathan. Balcescu 24. Tunari 6. 5 apartamente. Bucuresti. str. Budai Elisabeta si Grigore Filip. Branzescu C-tin. B. 666. 3. str. Bucuresti. Tell 31. Craiova. Constantin 4. 10 apartamente. Bals Andrei. Romana 19. Bogdan Alecu Irina. str. str. Pictor Luchian 18. Bucuresti. str. Moceanu 4. str. Ana. Constanta 665. Nicolae Balcescu 24. 662. 669. Bratulescu C-tin. Sahia 50. Bucuresti. Nae Stanescu 2. Delavrancea 39. 677. str. Lascar 114. Sandu Aldea. 3 apartamente. Budisteanu Ion. Bucsan V. 653. str. Bucuresti. str. Bugheanu Marcela. str. 670. Av. 4 apartamente. str. Smardan 21. str. Cpt. str. 674. 663. Ilie Pintilie 29. Bucuresti. Buzau. str. Putul cu Plopi 4. 4 apartamente. V. str. si Nicu. 658. Prahova 675. Viitorului 59. Bogdanovici Tadeu. str. Bucuresti. Demetriade 10. str. 679. Filiti 6. 672. Wilson 15. Vornicului 23 Vasile Roaita. 5 apartamente. 1 apartament Bucuresti. 3 apartamente. Alexandri 16. 654. str. Bucuresti. 660. 6 apartamente. 671. A. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Cuza 60. V. str.652. Logofat Taut 70. V. Borcescu Alex. Batistei 5. str. Bucuresti. Bogdan Teodor. 2 apartamente. Breahna Valeria. Schit. Nic. Banica Constanta si Mihai Condoiu. Bucuresti. Baghina Gheorghe. 2 apartamente. Pictor Romano 16. Romana 7. str. O. Botez Cecilia. 2 apartamente. 3 apartamente. Bacau. str. Bucuresti. 4 apartamente. Plevnei (Baneasa) 3. str. Bucuresti. Alecu Russo 14. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. V. 3 apartamente. Bucuresti. Brikmayer M. 657. 15 August 36. 681. Badea Ana si Petruta Dadarici. Sinaia. 655. Bucuresti. Bercovici Max. Bancu Serina. Magureanu 6. 661. 3 apartamente. Leon Voda 22. 668. Kiubasew 40. 667. 659. St. Apolodor 10. Baloiu Ion. str. str. Baleanu Ecaterina. Boloaga Crisanti. A.

N. Marcovici 9. Bucuresti. 695. Aglaia. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente. str. str. Intrarea Noptii 7. Bateriilor 50. Bucuresti. Bucuresti. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride. Barbu Lautaru 6. B-dul Banu Manta 85. str. str. Spatarului 32. 698. Sevastopol 1. Witting 14. Bucuresti. Bucuresti. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente. Bucuresti. Alex. B-dul D. Constanta. Dr. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente. 685. 2 apartamente.682. str. Ambrozie 7-7 A. Bucuresti. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Balosin State. G-ral Crainiceanu 1. Bucuresti. 3 apartamente. Calafat 13. 20 apartamente. 692. 6 apartamente. Mares Tolbuchin 25. Bendel Eti si Ita Elena. Niculcea 57. 7B. str. Golescu 9 B. . str. Antonescu 30 apartamente. 12 apartamente. str. N. Bucuresti. str. str. 704. Bucuresti. sos. str. Barta Stefan. Bucuresti. Bexer V. Berzei 44. Romana 92-94. Horea. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Conta 7-9 str. 8 apartamente. Balcan Iuliu si Olga. Beckman Elvira. 703. Bucuresti. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta. Brezoianu 29. str. Bucuresti. Brand Valeria. str. Schitul Magureanu 49. Temisan 11. Brezoianu 29 b. Boldjelia Petre. Buruiana Dumitru 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 706. Turda 71. . 3 apartamente. 705. str. str. Bonciu Maria. str. str. 687. Bucuresti. 709. str. Bagdasanian Satenig. Brezoianu 4. Luterana 21. Aurel Vlaicu 135. Card. Ritoride 1. str. 708. 6 apartamente. Benoiu Grigore. 7 apartamente. Calea Grivitei 510. str. Buzi Cleonica. str. Bagdighian B. Bucuresti. Romulus Opreanu 5. str. Bucuresti. Bratu Chiru si Elena. Bucuresti. Bucuresti. Aleia Episc. 10 apartamente. Bratu Emil si Maria G.6-5. str. calea Grivitei 411. 6 apartamente. Alex. Bucuresti. Crisana 32. Emil. 7 apartamente. str. 684. Luterana 31 B. 696. str. Baluta Mihail. Ciurca 25. Bucuresti. 688. str. 130. 4 apartamente. str. str. 693. str. 701. calea Victoriei 214. 699. 8 apartamente. 700. Popov 10. Bemachi S. 689. Filimon Sarbu 23. str. Schitu Magureanu 37. 697. Bogdan N. 9 apartamente. 20 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 13 Decembrie 4. 694. Titulescu 73. Branescu Gh. calea Grivitei 46. Boata Toma. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente. 7 apartamente. 710. Buzesti 44. 691. calea Mosilor 80. 13 apartamente. Mihai Bravu 14. 7 apartamente. 707. str. Bucuresti. 690. Bilimaci Teodor 12 apartamente. calea Grivitei 354-418. Elena Doamna 48. str. Brezoianu 29. str. Frumoasa 17. str. Titulescu 117. 702. B-dul 1848 6. 686. 683.

str. G-ral Florescu 15. Caravanei 15. Bucuresti. 7 apartamente. 721. Lazureanu 14. 7. Bianchi Armondo. str. 724. str. I. 4 apartamente. str. 730. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Uranus 9 A. Zefira. Bucuresti. Bucuresti. Palade 64. str. G. Plevnei 4. D. Rozalia. Boros Niculae. Fonteriei 13. Sebastian 125. Frunte Lata 9 si 11. str. 735. Bucuresti. Cantemir 44. Cuza 28 A. 740. Braila I. str. Felix 28. Pasteur 6. Bucuresti. str. str. 729. 5 apartamente. Blumen Ela. Cantemir 76. str. Barbatescu Zoe. Bucuresti. Petru Rares 5. str. 3 apartamente. Ion Cuza 92. str. Bruteanu I. str. 26 apartamente. 725. str. 5 apartamente. Bancila Stefan. B. str. 737. Bucuresti. 715. Minotaur 11. 4 apartamente. 738. Ploiesti. str. 9. str. most.. 14 apartamente. 9 apartamente. . 7 apartamente. str. 719. str. Dumbrava Rosie 22. Bucuresti. Bucuresti. Poterasi 14. str. Bratescu Constantin. Boscu Victoria. Borena Cecilia. calea Calarasi 36 A. N. Vasile Alexandri 28. 7 apartamente. D. str. Suvorov 24. 726. D. Bancotescu Jana. 741. 5 apartamente. Bunea I. 714. Braunstein Stefania. Bucuresti. 716. Stefan cel Mare 69. str. Boghici Gheorghe. Stoica Ludescu 35. Bucuresti. 713. 15 apartamente. Delavrancea. Bucuresti. Abrud 116. Bucovinei 24. D. si Ana Tabacu. Alex. 6 apartamente. Grivitei 107. 728. str. V. C-tin Caracas 3. 11 Iunie 49. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bd. Bucuresti. Burlan Valeria. Belliceanu 3. str. 723. Ioan Ghica 3-5. 731. Bucuresti. Bucuresti. Maria. Intr. Bitulescu Petre. 739. Bucuresti. G. Stefan Stoica 51. Florica 3 apartamente. Bucuresti. Palede 64. 4 apartamente. str. Bucuresti. Dr. str.711. Bucuresti. str. 9 apartamente. 4 apartamente. str. Eminescu 17. 736. 727. Bucuresti. Bibo Iosif. Bucuresti. Armeneasca 2. Medic Stoenescu 5. Boaca Elena. 6 apartamente. Badarau Norana Maria. 733. 722. str. Bradea Al. 732. Balanovici Maria. str. Ioan si Zina. Bruxelles 10. Brenner Aizic si Carolina. calea Grivitei 259. Aristotel. 718. 712. M. 10 apartamente. str. str. 717. Bibo Alex. str. Bucuresti. Berlescu Ella. Bucuresti. Dr. Buzesti 5. 8 apartamente. Baluta P. str. Bondarescu Sf. 7 apartamente. str. str. Maica Domnului 6. Bucuresti. Belingher Belu Voica. Bank Ezra si Gherani Haimovici. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Occident 35. B-nul Alex. Badulescu Gh. str. M. Bogdan. Matei Voevod 23. Bucuresti. 5 apartamente. Rucar 31. 32 apartamente. Balteanu Angela 6 apartamente. 720. Bucuresti. Clucerul Udricani 8. El. 734. Frumoasa 24. 7 apartamente. Braniste 42. 5 apartamente. 7 apartamente.

Av. Bucur Iosif. str. str. Baclacian Artin. Dr. 766. Braunstein Zary si Marieta. str. 752. Bucuresti. 69. Eliade Radulescu 15. Blum Isac. 760. 5 apartamente. Bucuresti. 136. 30 Decembrie 52. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. Vasile Lascar 168. str. 758. Anul 1821 nr. str. str. str. Boris Diacoff. 759. V. Bucuresti. Budeanu Melanie (groper). 98. 761. str. 750. Bucuresti. Popa Stefan 44. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. 6. 765. . 753. str. str. 749. Bernea Nicolae. Sinaia. str. 4 apartamente. C-tin. Banica Gheorghe. Vintila 4. 11 apartamente. Beresteanu Manole si Beca. Popa Soare 24. 6 apartamente.13 Septembrie 186. str. Calea Mosilor 135. Bratoloveanu Ion. Bornemisa Sebastian si Ana. 772. Bd. Maria Rosetti 36. 7. Badescu Petre. prin Mayer Bitman. Bucuresti. 771. str. 7 apartamente. Bucuresti. 757. Dr. Baciu Ion Sava. Severeanu 16. Cluj. Badoiu Gheorghe. Bucuresti. Barsan N. Bondescu I. Dimitrov 15. 764. 751. 767. 745. Felix 75. 51. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. M. 742. 756. Sperantei 23. Bucuresti. 2 apartamente. Intrarea Urali 2. str. str. str. Beiu Marin. Meteor 25. 747. Banca Chrissoveloni. 5 apartamente. calea Mosilor 300. Bucuresti. Bucuresti. V. 3 apartamente. 762. Bucuresti. str. 2 apartamente. 163. Balan elvira. Mecet 8 a. C-tin. Viitor 203. 100. Bals Teodor. Ioan. Dr. 7 apartamente. 5 apartamente. Taranu 10. 13 apartamente.. Lirei 1. str. V. Aquila 35. si Smaranda. 4 apartamente. 328. B-dul Gh. 768. Neagoe Voda 10. Karl Marx 6. Bucuresti. calea Plevnei 147-157. C-tin. Bucuresti. Bucuresti. Uranus 105. str. 5 apartamente. Hristo Botev 22. dr. Boianovici Arthur. 773. 65. 147. Bucuresti (Baneasa). Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Stupinei 28. Bitter Herman def. 755. Bucuresti. Semicercului 2. Dumitru Onciu 16. Sabinelor 102. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. sos. Beiazgian Nevart. str. Ana Ipatescu 24. Dr. 3 apartamente. 769. 17 apartamente. Piata Lenin 15. 67. str. Constanta. Branzescu Gh. str. Babes 24. Bratulescu P. 16 apartamente. Horei 15. str. 4 apartamente. 2 apartamente. 13 apartamente. Zorileanu. Vedei 5. 770. 743. Calea Mosilor 44. str. Bucuresti. Berta Topor. str. 88. Bucuresti. 744. Ferentari 149. Calea Motilor 67. Braila. str. Panduri 63. Bucuresti. Bratoloveanu N. 763. Alecsandri 10. str. str. 4 apartamente. Intrarea Pictor Vermont 3. Bucuresti. 9 apartamente. Panduri 63. 746. Boba Margareta. str. 748. Gr. 13 apartamente. Buturugeni 1-3. Blum Dvoira si Leiba. Budeanu V. Spatarului. Stroiescu 42. Iatropol 4. 3 apartamente. str. Barsal Dr.. Eufrosina Poteca 16. Bucuresti. Budeanu Ana. 754. str. Calea Ferentari 80.

789. C. Calea Mosilor 133. Burescu Ileana si Elena. str. Bertianu Aurelia. str. 788. Stefanescu. Bucuresti. Calea Victoriei 102. Bailor 4. str. Papazoglu 6. Bunescu Bucur. 2 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. G-ral Salmen 2. 120-122. 7 apartamente.. Buneanu Alexandru. Botez Cassian. str. 5 apartamente. Bucuresti. Mihail Eminescu 135. Bucuresti. Vasilescu. Aurora 52 a. G-ral Magheru 27. calea Vacaresti 107. 801. str. Piata Sf. Buricescu Constanta. Calea Dudesti 198 A. str. Prel. 11 apartamente. 785. 3 apartamente. Bucuresti. Barasch Carol. Avram Iancu 19. B-dul Republicii 8. Calea Mosilor 118. Iasi. Vulturi 147. Calea Calarasi 217. Bucuresti. Bitolia 10. 4 apartamente. Bucuresti. Calea Mosilor 84. Prof. Bazacu Teodor si Suzana. str. Lt. Bucuresti. Maria Rosetti 26. Baratiei 2. str. Bataturescu Pantazi. 24 apartamente. Badescu N. 800. Batu Ana. Bucuresti. 5 apartamente. 792. Cuza Voda 60. Bucuresti. Haia Lifschitz 32. str. 786. 5 apartamente. Dobrogeanu Gherea 23. 787. 6 apartamente. 5 apartamente. Beldeanu Evdochia. Bunescu Elena. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 108. str. 798. Bucuresti. Botosani. str. Avrig 88. str. Borculescu Vasile. 6 apartamente. str. . str. 18 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 790. B-dul Tolbukin 24. 775. 803. Dragos Voda 8. N. 802. Ion Ursu 12. Matasarii Noi 5. Bratu Alexandrina. Bucuresti. Calea Mosilor 149. str. 24 apartamente. Mitrop. 10 apartamente. Calomfirescu 4 a. 7 apartamente. Bailor 17 777. Lucia Marinescu si Eug. Bucuresti. Col. Blima Haia Fasst. Serg. Lt. 110. Barad P. 7 vile. Bucuresti. Bradului 24. str. Borduselu Ion.. 797. Maria. Calea Victoriei 112. 794. Miraslau 17. 799. Timpului 1. Braila. Bucuresti. Bacal Isac. Bedrag Panait. Aurora. 793. 8 apartamente. Anastasia. Nerva Traian 29. 780. Beiner Paulina. Mihai Bravu 150. str. str. 795. Bucuresti. Stefan 5. 7 apartamente. str. 781. str. Ghenadie Petrescu 56. Bucur Ioan. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Botez Mihail Caucaz. Busteni.str. 784. 7 apartamente. 15 apartamente. 796. 5 apartamente. Vintila 3. Buican Gh. str. Calea Nationala 273. str. Bucuresti. 778. Boteanu Maria. Barbu B. Bucuresti. 776. 11 apartamente. Elena Pherikide 20-22. str. 782. str. 774. str. 779. Abrud 143. str. Bratulescu C. Col. Traian 4. Busteni. 8 apartamente. 3 apartamente. Bilimaci Constantin. Bucuresti. str. 783. Budeanu Constantin si Cecilia. 791. Calea Dorobanti 50 A. Calea Vacaresti 52-54. 5 apartamente. Baciu George si Elena. Slatineanu 26. Papazoglu 4. str. Iosub. str. Suceava. Uzina Electrica 13. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.

Dr. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 13 Decembrie 54-56. str. Lister 62. 820. 810. 3 apartamente. 5 apartamente. 817. Ghica Tei 87. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente.. 6 apartamente. Emigrantului 4. Behar Virginia. Bucuresti. 830. Dr. str. str. Bauch Gh. Logofatul Nestor 12. str. str. str. Amiral Murgescu 29. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Benone Alfonso si Frida. Nerva Traian 85-87. B-dul Dimitrov 17. 4 apartamente. Blarenstein Fritz. str. Iosif Vasilescu 29. Barbara Coni si Adamoiu. Prof. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bilargiu Mircea. Sos. 822. 19 apartamente. Westfried 2. 3 apartamente. 5 apartamente. Minotaurului 78. 823. str. Gh. Bratescu R. Sos. 4 apartamente. str. Fluierului 32. Bucuresti. Nationala. Balint Mihail. 7 apartamente. Piata Stalin 1 a. 806. Stefan Negulescu 55. . 4 apartamente. 4 apartamente. Bedereanu Petruta. str. Magurele. Eminescu 230. Sb. Bucuresti. str. str. str. Petre Locusteanu 14. Bucuresti. str. Bortos Radita. str. str. Bondalici Ion. 804. Bucuresti str. Bratuianu Const. Progresului 9 b. 18 apartamente. str. Madrid 3. 7 apartamente. Baha N. 826. Radu de la Afumati 4. 834. 816. Bucuresti.. Bercheret Alexandrina. Barat Avram. G-ral Markos 15. str. 819. Lt. Calea Victoriei 112. 30. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. M. 831. 835.Berlescu 40. 832. Predeal. Bucuresti. 8 apartamente. str. Brumarescu Constanta. Judet 32. Alecu si Sabina. B-dul Republicii 72. 4 apartamente. 9 apartamente. 829. Bucuresti. 4 apartamente. 808. Palade 72. Stelea 23. 812. Baltaretu Florea. Aurelia. Bucuresti. str. 4 apartamente. Ambrozie. Bucuresti. Braziliei 7b. Ion Ursu 20. Sf. str. Bratisanu A. Focsani. 5 apartamente. Calea Dudesti 129. Agricultori 43. 809. 814. Bucuresti. 813. Calea Vacaresti 132. str. str. Iancului 33. 811. Baclagian Virginia. str. Balaci Alexandrina. Gh. Bucuresti. Butza M. str. str. str. str. Brutus 3. Raspintiilor 29. 825. str. Bapalan Paulina. Bucuresti.. V. 30 Decembrie 2. 821. Bucuresti. Viitor 141. G. Bucuresti. Dr. 805. Bardelli R. 818. Popa 19. Rozelor 16. Bucuresti. 815. Sos. Halfon 9. Branisteanu Maria. Bortos Niculae. Calea Dudesti 178 si 170. 807. str. 833. 4 apartamente. 4 apartamente. Clucerului 60. Busolei 5. 824. Bucuresti. str. Bunescu P. 72-a. si Elena. Bucuresti. Bichis Vasile. 6 apartamente. Gheorghe Nou 17. Bucuresti Colentina. 827. Babes 12. Brayer Hernsch si Hermina. Iancu Capitanu 28. str. Lucia. Bernstein Dorothea. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Bondalici Nicolae. Bucuresti. Balan Matilda Elena. Ilarie Chendi 22. 828. Brubeanu Gheorghe si Sofia. 3 apartamente. Buzau. str.

843. 841. Londra 26. Republicii 8. str. Slt. str. str. Justinian 19. str. Londra 12. 4 apartamente. Rosetti 14. 3 apartamente. Bucuresti. M. str. str. Balescu Oct. M. Bucuresti Baneasa. str. Calea Calarasi 39. Aleia Alexandru 11 str. Filipescu 21. Bertume Ileana. Eminescu 200. Bd. 7 apartamente. Alexandrescu 84. Bucuresti. Sf. Bucuresti. 8 apartamente. Ah. Bucuresti. Bucuresti. Sos. Calea Rahovei 373. str. B-dul Stalin 13. Pantelimon 42. 8 apartamente. 12 apartamente.Comorei 38. Unirii 29. calea Calarasi 21. 840. Bucuresti. str. str. sos. 3 apartamente. 12 apartamente. 845. str. Ion. B-dul Republicii 65. Pictor Pop 6. 866. Bucuresti. str. Lazureanu 56-a. Armeneasca 19. Bucuresti. 864. Calea Mosilor 127. Beblea Const. Kogalniceanu 32. 4 apartamente. Boc. Baicoianu S. Sofia 10. 848. str. Belizarie Emil. 11 apartamente. str. 6 Martie 43. B-dul Ana Ipatescu 24. Bucuresti. Dr. Orizontului 7. str. Baloiu Elena. Botez Maria. 2 apartamente. Gh. 5 apartamente. Toamnei 13. 859. Botez Stefania Ghica. 858. str. 839. Kogalniceanu 10. 857. calea Rahovei 401. Bucuresti. Bercovici Berta. 851. C. 854. Ion. str. Cuza Voda 18. Bucuresti. str. str. Intr. 865. 7 apartamente. Bucuresti. 861. str. I. 5. Balanescu Teodor. 2 apartamente. Braicu Otilia Ecaterina. N. Bucuresti. str. Bucuresti. Maior Sutu 2A. Fabrica de Spirt 11. 838. Banu Nita. Bucuresti. Sperantei 26. . 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 849. 3 apartamente. Carol Davila 42. 4 apartamente. 844. Grecescu 9. Povernei 36. str. Dumitru. str. Bratescu. Vasile Adamachi 7. Barbu Vasile. Tereza. 4 apartamente. Vartej. Bufnea Elena. 842. 852. 11 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bratulescu C. Craitelor 4. str. Predeal. calea Calarasilor 226. Bucuresti. Brayer Renee. V. Bucuresti. Bucuresti. Mina 1-3. Aleea Visinilor 1. G-ral Angelescu 2. str. 4 apartamente. Bucuresti. M. Stelea Spataru 17. 867. 853. Buda Ion si Iustina. Predeal. Serban Petrescu 21 Alba Iulia. Braunstein I. Radu. str. Cercelus 36. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bonvechio A. Blauer Saly. Bucuresti. 836. Bucuresti. str. Radu Voda 9. Bucuresti. str. 847. Buruiana 19. Bucuresti. 860. 863. 856. Gh. 4 apartamente. 3 apartamente. A. Bucuresti. Brasov str. Vasiescu Iosif 106. Popa Rusu 11. Goldis 2. Balai Cornelia. 6 apartamente. Bucuresti. Icoanei 52. Bucuresti. Cap. Bratu Traian si Aurica. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bratescu I. Gr. 846. Badescu Maria. Constanta. 10 apartamente. str. I. 862. str. Rodiei 10. 850. 13 apartamente. Barbulescu Ion. Vasile. si Viorica. Bateriilor 8. 93. Popa 2. 3 apartamente. Bordescu Alexandru si Elena. 855. Bd. Bucsan Ileana. Baranga Virginia. Blaj Elena si Ana. str. cap. B-dul Marasesti 80-82. str. Berlescu Alexandru. str. 18 apartamente. Duca 49. 837.

str. Benedek Stefan. str. Bucuresti. Pietii 18. str. Braunstein C. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Maracine. 872. Spataru Milescu 23. 16 apartamente. 9 apartamente. str. Stupinei 12. str. 876. Delea Veche. str. Bucuresti. 883. Berceanu Vasile. Bucuresti. Dr. 30 Decembrie 1. Bucuresti. Bucuresti. str. 888. 891. 4 apartamente. . 3 apartamente. 881. Biciola Eleonora. cal. 5 apartamente. Bucuresti. str. Badulescu Ioan si Florica. str. Gh. 20 apartamente. Matasari 36. 894. Sinaia. Tolbuhin 19. 4 apartamente. 6 apartamente. 874. 900. str. 871. 12 apartamente. str. Bucuresti. 889. Bancila Ion si Maria. 3 apartamente. str. Calusei 48. 3 apartamente. str. str. 885. Maria. 3 apartamente. 8 apartamente. str. Bazavan Gh. 3 apartamente. 4. Plantelor 82. 873. str. Olimp 62. Bucuresti. Bucuresti. Intr. Tecuci 11. sos. Grivita 1. 882. Izvor 107. 7 apartamente. Barbulescu I. str. Portului 105. Vasile Stroiescu 2. 899. Libertatii 83. Panciu Putna. 878. str. 60. Sincai 10. Targoviste. str. 887. Bucuresti. 6 apartamente. 2 apartamente. Edgar Quinet 3. Mihail Cornea 33. 3 apartamente. 10 apartamente. Badescu Elena. Stefan Mihaileanu 26. 3 apartamente. Vaselor 30. Tolbuchin 19. 902. 881. Ion si Alexandrina. str. 870. 877. Bondi Guido. 3 apartamente. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. str. Balan Ion si Maria. Bucuresti. 3 apartamente. Pitar Mos 18. 879. Bogdan Florica. Budescu Alexandru. Klipar. Arhitect Louis Blank 28. Badescu. sos. Bogdan Cleopatra. str. str. str. Bucuresti. 901. 893. 5 apartamente. Bogorian Daniel. Andrei Mureseanu 20. str. Bucuresti. Bucuresti. Belizan Ion. Bucuresti. Serbanescu Tei 51. Popa Nan. 896. 892. Berariu Mariana. Bucuresti. Koch 2. 880. Beratt Elena. Bucuresti. Bucuresti. Popa Nan 151. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bogorian A. str. Budeanu Aneta. 4 apartamente. Bucuresti. 54 b. str. str. Balanescu Georgeta. Banica Aurelia. 897. Ilarie Chendie 45. Dimitrov 172. Bucuresti. Burnea Virginia. 3 apartamente. Bucuresti. Buzescu Gheorghe si Evdochia. Bucuresti. Bucuresti. 886. Duzilor 8. 895. Radulescu Elena. str. Pantilimon 31 A. 4 apartamente. 898. Vasile Lascar 186. Anton Pan. str. cel Bun 58. Bucuresti. Bucuresti. Bremer Haim. Sofia 15. Ion Roata 12. si fii si N. str. Argetoaia 1. Lirei 15. str. 4 apartamente. 200. Bratucu Victor. Banica Gh. str. Bucuresti. str. 869.. str. Mosilor 171. Galati. Bechereanu Petruta. Sandu Aldea 29. Bucuresti. Baron Avram si Clara. 884. str. str. 875. 5 apartamente. si N. 5 apartamente. str. Frumoasa. Bd. Granicerilor 1. 890. Bucuresti. Baluna Marin. Alex. Spatarului 30. Burdea Teodor. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bainescu Victoria. Bd. 5 apartamente. Naum Romniceanu 26. Bogorian Daniel.868. str. Mihai Bravu 62. Busuioceanu Anastasia. 8 apartamente. Bucuresti. Biserica Popa Chitu 23 A. Bucuresti-Grivita. 6 apartamente.

Bucuresti. Mamaia. 5 apartamente. 909. 926. Vistieri 19. 3 apartamente. 24 apartamente.. Butai Iosif Maria. Bucuresti. 913. 918. Agricultori 31. most. in lichidare. Bacau. 904. . Logofat Tautu 60. Bucuresti. 24 apartamente. str. D. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. 916. 932. Marcovici 6. Uranus 20 A. 9 apartamente. str. Buzesti 98. 931. str. Apolodor 27. calea Mosilor 168. Barach Iosif. str. Barza Constantin si Wilma. 7 apartamente. Barzan St. Apolodor 10. Banca Creditul Bucurestean in lichidare. 7 apartamente. Bucuresti. 923. Serban Voda 268. 4 apartamente. Banca de Scont a Rom. Constanta. str. 30 Decembrie 10 si 12. str. str. 917. Iulia Hasdeu 1. Barta Eugenia. 13 apartamente. str. str. Bucuresti. Lucaci 54. Soc. str. Cetatii 12. 3 apartamente. Berlescu C. Bogoiu Lucian. str. Bucuresti. 4 apartamente. 2-4. 4 apartamente. 6-8. Bunea Anica si Constantin. Cantemir 88. Masina de Paine 9. Bd. Bd. Balca Viorica. Badulescu Nic. Babor-mostenitori. Balasanu Elena. 5 apartamente.. Buzatu Stefan. Hatman Arbore 16. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. B-dul N. Bucuresti. Haralambie 17. Gh. 924. 7 apartamente. Marcu 5. 925. Uranus 4. 920. Bucuresti. 9 apartamente. 922. str. 910. 933. 935. Bals Ion. 906. Oradea Mare 60. 94 apartamente. Bucuresti. Constanta. Berzei 15. str. Elena. 13 Decembrie 4. str. Gh. Apostoli 33. Republicii 79. 10 apartamente. Bucuresti. 915. Birceanu Ovidiu si Constanta. Tomis 14. Bucuresti. 6 apartamente. Beresteanu Mina. Eforia. 3 apartamente. 88 apartamente. str. 930. 929. str. 3 apartamente. calea Mosilor 49. 3 apartamente. str. 905. Bucuresti. str. 11 Iunie 15. Dumitra. 911. Stirbei Voda. Ritoride 37. str. Mihai Bravu 193. 912. Blanaru Ion. Bisot Paul si Mariana. 5 apartamente. 2-14. Bucuresti. Anton Pan 29 si 27 A. Bucuresti. str. 6 apartamente. 919. 3 apartamente. str. Banescu Niculae. str. Bucuresti. Vasile. 5 apartamente. Titulescu 17. str. 934. 7 apartamente. C-tin. Aristide Briand 1. Beceanu Maria. Bercu N. Bucuresti. Bucuresti. Bancii 6. 907. str. Luterana 3-b. Braila. Branza Valeriu. Bozianu 9. 938. Bratianu Th. 937. str. 908. 13 Decembrie 42. 3 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Magheru 2. str. 14 apartamente. Banu Mihalcea 2. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 100. str. str. Balgiu Dragos. Carol Davila. str. Baer Ludmila Maria. Banateanu Maria.903. Bernstein Sofia. Focsani. 927. 8 apartamente. M. 4 apartamente. Bucuresti. Londra 23. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Marasesti 19. Brech Cristian. str. 921. Intr. str. str. Bucuresti. Binder Ion. Ion. str. 4 apartamente. Blujdea Tiberiu si Frusina. 39 si 48. Bucuresti. H. Mihai Voda 9. Basturescu Dorina. str. 936. Bucuresti. Bucuresti. Furnica 24. Bucuresti. Bragadiru D. Bucuresti. 928. Sportului 1. Sf. str. Scarlatescu 28. Frumoasa 43. 914. Bardescu Col. str. str. Bumenfeld Alda.

Dionisie Lupu 38. 143. Occidentului 1. 20 apartamente. Lahovary 45. 942. str. Bucuresti. str. Dorobanti 96. str. Beulian Haig Mandanici. Barbu Gheorghe. 17 apartamente. 30 Decembrie 62. 945. str. 4 apartamente. str. Dobrogeanu Gherea 5. Badulescu N-le. str. Bratulescu David. str. Alex. Campina. str. Stirbei voda 92. Icoanei 23. 939. V. C. Elena. 13 Sept. str. Mendeliev 8. Breger Terezia. Molotov 2. Bucuresti. 7. Bruman Gheorghe. Iasi. 13 apartamente. Constanta. str. Bucuresti. Bahus Rosita. 7 apartamente. Bucuresti. Decebal 3. str. Caragiale 3. B-dul N. Ilie Pintilie 3. str. str. 14 apartamente. str. 23 apartamente. Bucuresti. str. 949. Alex. Besa Eugen si Hilda. Bucuresti. Bork Maria. 946. Sinaia. str. G-ral Angelescu 94. str. Lt. str. Blum Emil. Botez N. 951. Marasescu 2. str. str. V. Cobalcescu 107. 948. str. Stavropoleos 8. 13 apartamente. M. 943. Berindei C. 11 apartamente. 3 apartamente. Buiati Petre. Lister 29. 955. Cuza Voda 6. Bucuresti. str. 959. Bucuresti. Ploiesti. str. str. Iacobescu 19. 953. str. Beulian Maria. M. Alecsandri 28. str. str. 947. Av. 952. Closca si Crisan 3. Bucuresti. 22 apartamente. 10 apartamente. Carol 1. 960. Maria. Otetari 6. str. Lupu 18. str. str. 38 apartamente. 956. Steluta. 941. str. Medgidia. 962. 4 apartamente. 145. 963. Lt. 950.. 10 apartamente. 4 apartamente. 961. Tulcea. str. str. Silvestru 6. str. Balacescu Constanta. str. Mosilor 200. 32 apartamente. Sahia 37. Vasile Lascar 81. str. str. str. Giurgiu. Traian 4. Balteanu Eliza. Bucuresti. 17 apartamente. 16 apartamente. Vasile Lascar 70. Matei Basarab 12. A. Baltaceanu Maria. Vasile Lascar 8. str. Pieptanari 9. Bucuresti. 958. Horia. Donici 49. 16 apartamente.Eugen Carada 1-3. Covasna. str. V. T. 30 Decembrie 36. G-ral Brosteanu 9. Col. Bucuresti. Cornel Botez 5. Piata I. Cercului 3. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Cernescu 19. Bucuresti. Splaiul Unirii 13. 17 apartamente. I. Bucuresti. Maria Roseti 15. str. Focsani. 957. 10. Egalitatii 4. Baiandurian K. A. Braila. Stalin 3. Blidescu Lucretia si Constantin. Eminescu 40. Banciu Stefan. Bucuresti. str. G-ral Angelescu 131. B-dul Ana Ipatescu 11. str. Bucuresti. Cazarmei 54. 20 apartamente. Russel 41. Bucuresti. Bucuresti. str. Brumarescu Dan. str. Pop de Basesti 21. Balcescu 24. Bucuresti. V. str. Rossetti 53. Bucuresti. 954. Bucuresti. Calea Codrului 16. Andy Endre 7. str. 27 apartamente. str. G-ral Angelescu 76. Dr. Bratescu Alexandrina. str. str. 940. 14 apartamente. 944. Popa Tatu 1-3. Magurele. Dr. Baissy Petre si Elvira. str. . str. Alexandria. Lascar Catargi 13. Bata E. Bucuresti. str. Baicoianu Alexandru. Icoanei 7. Corabia. 12 apartamente. Popa Chitu 4. Galati. Columb 6-8. Budisteanu Alisa.

Gradina Publica 11. str. 23. Cluj. Spatari 17. str. Bucuresti. Bucurestii Noi 216. Bucuresti. Baiadjoglu Gh. Ghenadie Petrescu 139. str. str. Popa Soare 20. Brancoveanu 1. Bucuresti Ploiesti 38. str. str. 966. 967. Maria Rosetti 33. str. str. 981.. Constanta. str. Banca Com. Boghici Gheorghe. Arcului 20. str. B-dul Libertatii 191. Bucuresti. Galati.. Nifon . 968. 7 apartamente. Bucuresti. 987. str. 11 apartamente. 982. 13 apartamente. Gh. 8 apartamente.. 14 apartamente. Mihail. Bunea Stefan. Galati. str. Bucuresti. str. 988. 7 apartamente. 977. Balcescu 35. Dimitrov 113.R. 9 apartamente. calea Floreasca 33 si Alex. 13 apartamente. 10 apartamente. 986. Busteni Prahova. 15 apartamente. str. Predeal. Dionisie Lupu 12. Bucuresti. Bucuresti. Piata 23 August 1 si str. Biserica Amzei 3. Bucuresti. Karl Marx 8. Baicoianu Petre. 12 apartamente. 10 apartamente. 971. Col.. Uranus 75. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Baicanescu Virgil. str. Bd. 976. Barceanu Mihail. B-dul N. 980. 70. Bursei 2. Bucuresti. Predeal. Magheru. Braescu Maria. 975. 15 apartamente. str. 13 apartamente. Lanariei 1. Eminescu 70. 10 apartamente. Italiana si Romana. str. Vasile Lascar 154. Porumbaru. Bucuresti. Braila. si Petrescu V. str. Sahia 7. Pitar Mos. Legendei 2. Frumoasa 18. str. Baneasa-Ilfov. Elena Doamna 72-a. Bucuresti. Costache Negri 15. Buscaff Miekel. str. Dorobanti 10. 8 apartamente. Toamnei 102. 13 apartamente. 970. 28 apartamente. Granicerilor. str. Bucuresti. Braila. 36. 972. 973. Balian Leon. Sperantei 26. Baier M. Mitrop Filaret 56. Prof. calea Victoriei 21. Brebenel Gheorghe. str. Iacobini 4-6. 965. Popa Nan 8. Sos. Stefan cel Mare 92. Sos Buc-Ploiesti 38. 18 apartamente. Berechet Mihail. str. 11 apartamente. 31.A. Bucuresti. Bucuresti. Misitilor 25. 979. B-dul Ana Ipatescu 17. calea Grivitei 290. Bucuresti. Boghici Gheorghe. str. Baicoiescu M. Bucuresti. calea Dudesti 223. Busoianu Gheorghe. Bralianu Radu. Col. str. 989. B-dul Republicei 7. Balanescu Constanta si Ion. M. Bucuresti. Bd. Barbu Eugen si Lucretia. Piata Lenin 14. 974. Banica Elisabeta. Banca de Agricultura si export S. calea Dorobanti 95. Bucuresti.964. 978. I Bogdan 17. 16 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Dionisie 65. Sos. Banca Ilfov. Tunari 83. Bucuresti. 2 apartamente. Piata Libertatii 2. Armeneasca 15. 983. 990. 63. Badulescu I. Brown Boveri S. str. 969. Burileanu Ioana.A. str. Beloianu Ecaterina. str. Timisoara. Bucuresti. Vasile Conta 79. 9 apartamente. str. 11 apartamente. Bucuresti. Barbulescu Ion. str. 16 apartamente. str. Butulescu Elena. Dionisie Lupu 31. Constanta. Dimitrie Orbescu 11. str. Elena. Mica 24. 6 apartamente. 984. str. Bucuresti.R. str. str. str. str. Vasile Lascar 154. 985. Bucuresti.

Bucuresti. I. Anton Pan 2. 1020. 3 apartamente. Bucuresti. Bilescu Ion. 1013. 1018. str. 1010. Sinaia. Breza Iordan si Stefan. Bucuresti. vila. Bentu Olimpia. 1016. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 995. Bucuresti. Bentoiu Aurelian. 1014. b-dul Pacii 121. str. 4 apartamente. 997. Timisana 14. Intr. Batistei 17. Silvestru 40. Economu Cezarescu 37. str. Bucuresti. calea Victoriei 128. Sepcari 8. Bucovina 50. 13 apartamente. str. 11 apartamente. Jules Michelet 3-5. Muzeul Zambaccian 7. str. Buzatu Traian. 3 apartamente. Timisana 5. Kogalniceanu 4. Brosteanu Sanda. Mitrop Gh. Bucuresti. Bucuresti. str.. str. str. 6 apartamente. str. Bazgan V. str. Burlea I. Popa Nan 146. 7 apartamente. 10 apartamente. Mendelieff 2. 5 apartamente. Sinaia. 3 apartamente. b-dul Lenin 24. Paris 32. Bratu Ion. Bemtassat Maria. 4 apartamente. Timisoara. Paul Chinezu. 16 apartamente. Bernstein Emanoil. Filimon Sarbu 14. Ardeleni 32. Bucuresti. 5 apartamente. 8 apartamente. Butu C. Bucuresti. 5 apartamente. Aurelia. str. 1002. Bimbaum Betty. 1001. Elefterie 10. 1003. Precupetii Vechi 33. 4 apartamente. Bucuresti. str. b-dul 1 Mai 58. Beiu Nada si Stan. Despot Voda 16 B. 7 apartamente. Amzei 2. 12 apartamente. Baicoianu Petre si Lucia. Baleaca Wileax. str. Bucuresti. Bateriilor 34. Bucuresti. 3 apartamente. 1004. str. Bucuresti. Bucuresti. Bianu T. str. str. str. str. 993. Lister 41. 999. str. 5 apartamente. Baier Alexandru. b-dul Pacii 7 A. str. Alexandrina. B-dul Marasesti 100. str. 994. str. Drumul spre moara. 1017. . Biciulescu Marin. Bucuresti. str. Piata Maria Rosetti 31. 5 apartamente. Izvor 68. Sft. Bogza G. 8 apartamente. Bucuresti. Duca 30. 4 apartamente. Bucuresti. str. 1008. 1006. Dr. calea Victoriei 128 A. Cercului 2 A. str. Badescu Alexandra. Petrescu 82. Mircea Voda 48-50. Burdea Cristea. Bucuresti. 1005. Silfidelor 24. Bucuresti. Bucuresti. Anton. str. 6 apartamente. str.. 1000. calea Grivitei 356. 1022. Eminescu 168. Borcea Ed. Dorohoi. Izvoreanu 13. 1007. Florica. str. Badea Constantin. Frumoasa. str. Bajan Polixenia. Brosteanu Ernest Radu. str. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 1021. Bucuresti. B-dul Dacia 48. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. b-dul Ana Ipatescu 43 A. 2 apartamente. str. 992. 1011. Bucuresti. str. Bidulescu Emil.16. Jules Michelet 15. Sos Stefan cel Mare 5. str. 1009. M. 991. G. 5 apartamente. 996. 1015. Grecescu 10. str. 1019. Bucuresti. str. Harsova. 3. 998. 2 apartamente. 1012. Boros Paul. 3 apartamente. Bucuresti. str. Borcescu I. Silvia. calea Grivitei 182. Concordia. Sergent Scarlat 16. str. Berza Ana. Balanescu Romulus. 5 apartamente. Brezoianu 29. Bucuresti. Bucuresti. str. Victor. M. Amiral Balescu 15. Baiatu Dumitru.

Petre Ispirescu 89. Balcescu 9. 4 apartamente. Armasului 7. Lt. Bucuresti. Anastasie Simu 2. Bucuresti. 4 apartamente. L. Lenin 170. Bucuresti. str. Braunstein Mina. Bazgan Ion. Bucuresti. Dobrota 8. Valcea. Batistei 5. Bogdanitei 3. str. str. Bucuresti. Intr. 1050. 7 apartamente. 1032. str. 8 apartamente. 1029. Intr. 5 apartamente. Blajan N. Constantin Nacu 3. 5. 1028. 6 apartamente. R. 5 apartamente. 5 apartamente. Bordeianu Elena. Bucuresti. Ecaterina. str. str. Bucuresti. Intr. Batistei 1. Spiridon. Belingsteanu Corneliu. str. str. calea Dorobanti 73. Mendeleff 32. Ionescu Baican 58. Brezoianu 17-19. str. Barloiu Stefania. 1031. str. Pietati 21. Dr. M. N.1023. str. 7 apartamente. str. Bita Mihail. Badea Ion. 3 apartamente. Bucuresti. Mare 207. 1037. 5 apartamente. Baltaceanu George. 1043. 1055. Stirbei Voda. 3 apartamente. N. 1057. Batea Cecilia. str. str. Radovici 10. Batistei 5. str. 5 apartamente. Budis Florica. Bucuresti. Bratianu D. 5 apartamente. 1035. Balcescu 3. 1052. str. Bucuresti. Bragana I. str. str. Banescu Teodora. Bereca M. Pasteur 42. B-dul Ana Ipatescu 43. Stefania Bejan. str. Vaslui. Filupescu 51. 6 apartamente. Sinaia. Eminescu 80. Bucuresti. str. Bucuresti. Th. str. Bucuresti. 1051. Beneche Ludovic. 1054. Margareta. Lehtia. 1045. B-dul Dacia 27. 2 apartamente. Bichis Maria. Bucuresti. . str. Raspintiilor 29 Tohani Vechi. 1034. Bucuresti. Niculae Beldiceanu 5. Dogari 1. Dr. 2 apartamente. str. Bucuresti. Brezoi Ghedeon. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Busulinga Anton. str. 5 apartamente. Bucuresti. Aurel Vlaicu 128. str. Busteni. str. str. 1025. 1042. Bucuresti. Bucuresti. Batzaria Niculae. Barsan Dumitru. 1030. Popescu Paun 8. 1038.. 4 apartamente. Bucuresti. 1056.. str. Wilson 15. Cazarmii 2. str. Beer Nathan. Spatarului 8. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bamcher Lucia. Bucuresti. 5 apartamente. Balcescu 24-16. Bucuresti. Bucuresti. Buzesti 9. 1049. Mazarik 1. 1047. Diana 7. Elena. Budurescu N. Bratianu Dan Adina Ion. Bucuresti. 2 apartamente. str. General Praporgescu 17. Bordan Dumitru. str. Vasile Lascar 33. 1036. 6 apartamente. str. 1046. 1026. Bucuresti. str. Clucereasa Elena 20. Galati. Bucuresti. 1044. Beghiu Niculae. str. 3 apartamente. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1024. 6 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 25. Bucuresti. str. Republicii 89. Blumen Marcu. Palade 44. str. str. 1033. 1040. Babouleni P. 1053. Italiana 1. Muntii Tatra 12. str. str. str. Bucuresti. N. 1039. 1041. B-dul Lenin 30. calea Grivitei 35. 4 apartamente. M. 1027. Basacazae. 3 apartamente. 2 apartamente. Ioana. Bogdan H. Aurora 27. Braun Emilia. 1048. Andreescu 33. str. 4 apartamente. Bujoreanu Maria. Balaban Maria. Vatra Luminoasa 35. Bucuresti.

3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 1063. Belu Octavian. Balescu Dimitrie. str. Stefan Mihaileanu 30-a. Borteanu Ana. 1077. Calafat 21. Bucuresti. calea Plevnei 86. Berg Marcu. Bucuresti. Borvizeanu Ion si Valeria. Biolau Stan. 1065. str. Dragos Voda 30. Sofia 1. 4 apartamente. Busila Elena. Carnabel 22. Barbalat Mily. 1 apartament. Bucuresti. Bucuresti. str. C. Turturele 15. 3 apartamente. Sergiu. Sinaia. Bucuresti. Modrogan 1. Vasile Lascar 109. Bucuresti. Romana 34. str. str. 33. 4 apartamente. 1083. 1060. 1062. 1074. Banca Romaneasca S. (in lichidare). Meteori 34. 6 apartamente. Matei Basarab 24. str. Sincai 10. Bratu Nicolae. 1081. Dr. str. Felix 81. str. 4 apartamente. Berlescu Jean. Dorobanti 123. 1089. N. C. 1080. Bagaloglu Elena. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1072. Brandus M. Bunescu Stefania. str. Porumbaru 64. Bucuresti. str. Ana Ipatescu 8. str. 1079. Bucuresti. 4 apartamente. 1059. 1090. Manastirei 13. 11. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 1086. 3 apartamente. str.a. 1064. Bucuresti. Bucuresti. Calea Serban Voda 298 . str. Cluj. str. Brezoianu 18. str. I. 4 apartamente. Raspantiilor 18. B-dul Republicii 5. str. Viitorului 148. apartamente. Vasile Lascar 109. Bucuresti. Duca 57. str. Aniversarii 35. 26. Branza Efrosina. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Masina de Paine 78. Bardanescu Dobre. Gheorghe. Bucuresti. str. Danciu 3. Calea Serban Voda 66-68. str. 61 apartamente. str. str. 4 apartamente. 1088. str. B-dul Muncii 9. Harzea 18. 1085. G-ral Berthelot 11. 1076. Const. Luterana 15. str. 1084. Bucuresti. Bucuresti. str. 15 apartamente. 1066. Politiei 28. Bucuresti. Bucuresti. Blumenfeld Avram. str. Baicoianu Eliza. str. 14 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bozianu 10. Calea Grivitei 119. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bratianu I. Popa Chitu 26. 4 apartamente. Maria Rosetti 31. 1061. Smardan 5. Bis. str. Robert de Fleurs 20 Galati. Valeriu Braniste 56. Bucuresti. Bogus Ion.1058. 1 apartamente. 3 apartamente.A. Buenger Eveline. Beniamin Nadler. Olteni 18. 35. str. B-dul Republicii 5. Blaescu Elena. Banu Udrea 32. Bandi Ecaterina si Petre. 3 apartamente. Barbu O. 5 apartamente. str. Arhitect D. str. 1068. str. str. Const David 94. Balsovici Paun Elena. Batas Maria. Berceanu Ion. Bratescu Paunica. Bucuresti. 1082. Baicoianu Nasta Lucia. Blanita Elena. Florescu 12. G. Bucuresti. Nerva Trian 29. str. Gh. Bucuresti. 1075. Radu De la Afumati 44. str. Mircea Voda 21. Bartea Mihai Naghi. Maricica. str. 5 apartamente. str. 1071. 2 apartamente. 4 apartamente. Cuza Voda 109 1078. 1073. Brandusi Viorica. str. 1071. 7 apartamente. 1070. Calea Calarasi 148. B-dul Ana Ipatescu 24-26. 6 apartamente. Caragiale 22. Belascu Stefan. Bucuresti. 1087. 10 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bozianu 10. str. 2 apartamente. 1069. Nacu 2. 1067.

1102. str. str. Carlova Eugenia. Colentina 195. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Elena. Felix. Craciunescu Oncel. Chelaidits H. Bucuresti. Armeneasca 28 a. str. 5 apartamente. Conadis Vasilica. Constantinescu Eugenia. Mureseanu 27. 1107. 1119. str. 1114. Bucuresti. 1115. Bucuresti. str. 1122. Calimachi 15. Bucuresti. str. str. 1111. 4 apartamente. Carniol Iancu. 1105. 1125. Bucuresti. str. Florilor 20. 10 apartamente. Constantinescu Alexandru. Bucuresti. str. A. str. C. Bucuresti. 9 apartamente. Stavropoleos 5 si 14. 3 apartamente. Negel 58. Dragos Voda 37.1091. 1106. 5 apartamente. 4 apartamente. Dr. E. Carol Davila 23. 5 apartamente. Dunea Radulescu 12. 1097. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Stirbei Voda 17. str. str. 7 apartamente. str. Constantinescu Eliza. Salcetului 11. F. Cornelia 38. 2 apartamente. Boros N. str. Bucuresti. Logofatul Tautu 57. Iosif Niculescu 3. 12 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Constantin Chirita. 13 apartamente. str. 1093. 1109. Lct. Cojocaru Emilia. Constantin Macel. str. Elima M. 3 apartamente. Bucuresti. Calea Saguna 75. Bucuresti. Verzisori 51. Bucuresti. Candrata Andrei. 3 apartamente. str. Cheteanu Valeria. 7 apartamente. Smardan 29.. Teodoroiu 22. calea Floreasca 73. Ana Spataru 3. str. 4 apartamente. Ana. str. Constantinide Dimitrie. Costache Marin. Dragos Voda 37. str. str. Bucuresti. str. str. str. Eroului 18. 4 apartamente. Bucuresti. Arcului 21. Bucuresti. 1113. Bucuresti. 1094. Cotanu Atanasiu. Bucuresti. 1127. Sebastian 60. 4 apartamente. str. str. 1118. Epicol 8. str. Constantinescu Ecaterina. Bucuresti. Constantinescu Vladimir. Bucuresti. Bucuresti. . Piata Ilie Pintilie 4. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. General Manu 31. str. Cunadi Florica. Cociu I. 1112. Lirei 15. str. str. Bucuresti. 1099. 6 apartamente. Cojocareanu Emilia. Bucuresti. Constantinescu Olga. Bucuresti. 5 apartamente. Intrarea Armasului 6. str. 3 apartamente. Intr. 4 apartamente. Constantin. Bucuresti. Dr. Barbu Maria. Cristescu Petra. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 1103. 1100. 1116. 1117. apartamente. 1128. Bucuresti. str. 1092. Constantin Ion. Lazureanu 7. 4 apartamente. Brauer Wilhem. 1126. Coltei 44. Popa Petre 25. 1124. str. 5 apartamente. 1110. Bucuresti. Alexandru Vlahuta 17. 1101. Bucuresti. Cucu Vasile. str. Constantinescu Maria. Carnaru P. Cohn Adolf. Robescu 9. str. Cristescu Ion. 3 apartamente. 8 apartamente. 1120. Voevod 14. 1121. Spataru Milescu 56. Aurora 17. 20 apartamente. Covalioti Anton. Radu Cristian 8. Bucuresti. Viilor 10. 5 apartamente. 1096. 8 apartamente. Biruiu Liea. 1098. Hameiului 9. 1095. str. Bucuresti. Vasile Lascar 148. str. str. 5 apartamente Bucuresti. 1108. Draginescu 12. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 1104. Constantinescu Mihaela. Ion Procopiu 14. Chitu Moise. Cuciuchi Atanase. Bucuresti. 13 Septembrie 249. C. 1123.

Tg. 7 apartamente. Cristescu Valerica. 1130. Niculae (Colentina) 27. Leon Voda 9. Bucuresti. Constantinescu Stefan. str. Iliescu 22. str. Matei Voevod 36. str. Balcescu 3-5. Icoanei 56. Constantinescu Maria. Bucuresti. str. 1155. Bibescu Voda 7. str. str. Lanariei 52. 1133. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Intr. 1154. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Maria Cuntan 10. calea Codrului 5. 7. Constantinescu Scarlat. 4 apartamente. Costinescu Emil. 1139. Vladimirescu 13. 1159. Vasile Roaita. Vacarescu 32. 1151. Pop de Basesti 9. Mihai. Bucuresti. str. Splaiul Unirii 26. 3 apartamente. 4 apartamente. Splaiul Unirii 184. Sinaia. 10 apartamente. Serban Voda 138. 3 apartamente. Muzelor 20. Bucuresti. V. Republicii 34. Ocna. Bucuresti. str. Pietatii 18. Checiulescu Margareta. 1132. Bucuresti. str. N. str. 4 apartamente. 10 apartamente. str. Cutulescu Elena. 1148. I. Bucuresti. 4 apartamente. Cristian vasile. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Caragianu Ion. str. str. Bucuresti. str. fund. Cohen Jaques. Bucuresti. 1135. Combanis Mihail. Eroul T. 8 apartamente. Hatmanul Arbore 13. Bucuresti. Toma Mazarik 29. Danile Berceanu 34. Bucuresti. 4 apartamente. Grivitei 70. str. Calinescu Rozalia. 1162. 1146. str. str. 1150. . 4 apartamente. 20 apartamente. str. str. str. Carp Ana. Rasuri 19. 1145. Bucuresti. Bucuresti. str. Paun 1. Stefan cel Mare 198. Serban Voda 160. Bucuresti. Cioran Lucian. calea Mosilor 189.. T. 1147. Cotaru Stefan. Bucuresti. Candrea Berta. 3 apartamente. 1152. Constantinescu Sofia. Vasile Stroescu 46. Gheorghe Asan 3. Branescu 7. Urali 6. 1153. 7 apartamente. Constantinescu Marin. 1161. Bucuresti.1129. Enachita Vacarescu 50. Bucuresti. 1141. str. En. 1 apartamente. Arcului 22. Cabilovici Iacob. Cristescu Cecilia. str. Corlanescu Ioan. 1163. Sf. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 1136. Bucuresti. apartamente. str. Alexandru Sahia 17. 1160. 5 apartamente. Popisteanu 10. Bucuresti. Bucuresti. Eliade intre vii 26. 1142. str. 11 apartamente. str.A. 1149. str. 6 apartamente. 1138. 5 apartamente. Tiganus. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 1137. str. 8 apartamente. Viitor 12. 2 apartamente. Av. str. Bucuresti. Bucuresti. Mit. 1134. Av. Dogari Gh. 14 Martie 29. Calonas Maria. Bucuresti. str. str. Ciortan Alexandru. Caveschi Anton. Caciulescu Ion.R. Ion Maiorescu 36. 1131. 4 apartamente. Constantinescu Maria. General Lupu 2. str. Cioculea Vanghele. Crasnaru Constantin. 4 apartamente. 17. Constantinescu Radu. Constantin Radu. 24. str. 1157. Frigului 5. General Leca 22. calea Mosilor 305. 9. 1144. Cazano Economu. 1140. Ion Mos 8. Bucuresti. Vasile Conta 3. Constantinescu C. 3 apartamente. 4 apartamente. Intr. 3 apartamente. Bucuresti. Iosif 29. str. 1158. 1156. Constructii Generale S. Vila Unirea. Constantinescu P. str. Delea Veche 1. Aurel Vlaicu 155. Chivulescu Traian. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 1143. str. Constanta.

Serban Voda 7. 11 apartamente. Bd N. 5 apartamente. 26 apartamente. 17. Bucuresti. Bucuresti. Plantelor 23. Sevastopol 22. str. str. Gh. 1191. Cap. Cristodorescu Tereza. Catana Iosif. Cazarmei 33. Bucuresti. 1181. 3 apartamente. Teodor Speranta 180. str. Cionga Gusa. Bucuresti. Cristescu Florica. 4 apartamente. 6 apartamente. Carac Aneta. Vatra Luminoasa 45. Ion Maiorescu 26. Schitu Maicilor 7. Bucuresti. sos Vitan 87. str. str. Cristescu Elena. Bucuresti. 1172. Mit Filaret 2. 6 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti.. str. Bucuresti. 3 apartamente. Popa Tatu 27. Bucuresti. str. 5 apartamente. 1189. Cohn Lupu si Tony. 1175. Zablovschi 10. 6 apartamente. 1171. 1193. 1195. str. Niculae Titulescu 2. 1194. str. str. str. 1185. str. calea Mosilor 338. Bucuresti. Constantinescu Paulina. 1187. str. str. Radu Voda 3. Fantanica 16. Chiliman Cecilia. Candes Niculae. Austrului 29. str. 11 apartamente. 1174. 1190. 24. 12 apartamente. Menelas Ghermani 2. Bucuresti. Cifarelli M. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Donescu 10. Lipscani 42. Cristea T. Clinciu Gheorghe. . str. Ion Ghica. Stefan Mihaileanu 8. sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1167. str. Constantinescu Maria. Romana 17. 1183. Campulung. Cohen. 5 apartamente. str. 1188. Bucuresti. Ing. Ceortan Georgeta. Froimescu. Banu Maracine 29. str. Costescu Eugenia. Constantinescu Niculae. Constantin Caliban. 1180. 19. 18. Gabroveni 5. Piscului 106. str Polizu 32. str. 30 Decembrie 58. 1169. Constantinescu Dumitru. 36 apartamente. Niculae Filipescu 10. Carantino Ion. Cossian Mary. Bucuresti. Constantinescu Stanciu. 1848 6. 2 apartamente. Serban Voda 70. str. Cristescu Sultana. Cristescu Tudor. 19 apartamente. Luarentiu Claudian 27. Bucuresti. 1179. calea Mosilor 287. 1177. 1178. str. str. Avram Iancu 26. str. str. Bd. 25 apartamente. 2 apartamente. str. 5 apartamente. 16 Februarie 63. 1184. Bucuresti. Victoria. Titulescu 40. Ploiesti. 6 apartamente. Bucuresti. Frumoasa 50. 5 apartamente. Nic. Justitiei 75. Bd. 14 Martie 27. Ceausu Constantin. Constantin Ciudrea. 72. 12 apartamente. calea Plevnei 27. Niculae Iorga 20. Biserica Amzei 27. Independentei 15. 1170.1164. 3 apartamente. str. 9 apartamente. str. 1166. 3 apartamente. Bucuresti. 1192. 5 apartamente. Cutitul de Argint 19. Cristescu M. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Constantinescu Ecaterina. Ioan. Busteni. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1168. executor testamentar. General Ipatescu 20. sos. Constantinescu Alexandrina. 8 apartamente. prin av. 1176. Bucuresti. 11 Iunie. 1182. 1165. str. Czarnechi Olga. Popa Tatu 14. str. 55. Cristescu Tanase. Despot Voda 52. Bucuresti. calea Colentina 80. str. str. 1186. 1173. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Belu 32.

Juvara 31-33. calea Plevnei 54. 1209. 4 apartamente. Celea Gheorghe.. Predeal. sos. Constantin Dicu. Rep. str. str. str. str. calea Plevnei 24. Cretulescu Maria Saligny. Popa Tatu 4. T. str. Bucuresti. 3 apartamente. Cotea Ionel. Sinaia. Burcies 7. Brandza 22. 10 apartamente. Calugareni 37. str. . Bucuresti. str. 5 apartamente. 1220. 8 apartamente. 1198. 1222. Constantinescu Gh. 2 apartamente. Frumoasa 50. Alex Popov 59. 1230. 10 apartamente. 280. str. Cuza 59. 5 apartamente. Ciurileanu Dumitru. 1225. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 1224. str. 9 apartamente. 1205. 3 apartamente. calea Grivitei 222. Cristea A. Coteanu dr. Marinescu 9. 10 apartamente. Schitu Maicilor 30. Vera. 5 apartamente. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. Marasesti 12. str. Felix 15. 1218. Bucuresti. calea Rahovei 69. str. Magurele 56. 1228. 1219. Bucuresti. 1203. Eroului 3. Arhit. Dr. str. Cioc Ioan. 3 apartamente.. str. Independentei 18. str. Giullini 6. 5 apartamente. str. General Anghelescu 61-a. 1231. Sf-tii Voevozi 30-32. Chirila Olga. 6 apartamente. Cristodulo Grigore. Cristodulo C-tin. Bucuresti. Ecaterina. Serban Petrescu 20. Cerbulescu Cecilia. Cotroceni 13. str. 1200. 8 apartamente. str. str. Constantinescu Maria. Temisana 2-4. Bucuresti. 1215. Bucuresti. Costinescu Alexandru. Cortobius Louise. 1221. Dr. str. Croifeleanu Stefania. Splaiul Independentei 285. Colinteanu Laurentiu. 7 apartamente. Silvia. Crisan 4. 2 apartamente. D. 9 apartamente. 3 apartamente. Eminescu 17 A. Mantuleasa 22. 1207. Republicii 5. Cornea de Petre Milano. Bihor 4. Caloianu C. 8 apartamente. Bucuresti. 1 apartamente. 1211. Bucuresti. Condu Iulian. Clinciu Ioan. Maria 8. Bucuresti. Dr. 1227. 1216. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1226. Bd. 3 apartamente. 1229. str. str. Dr. 1214. 4 apartamente. Marcovici 9. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Constantin Nacu 7. calea Dorobantilor 156. Eroului 3. Bucuresti. Coman Vidrighin. Covaci Stefan. Carantino Jac. 1206. 1213. 4 apartamente. Bucuresti. str. Popa Tatu 8. Atelierului 35. Bucuresti. str. Iugoslaviei 13. 8 apartamente. Calugaru Spirache si Gh. str. calea Mosilor 99. 5 apartamente. Comanesti Povara. str. Bucuresti. Bucuresti. Nely. Camarelli B. sos. Buzesti 48. Bd. Ing. 4 apartamente. 1202. 1208. 1217. Dr. Teghirghiol. Cutcudache Elena. Cojocarescu Haralambie. 2 apartamente. str. str. Cionga Dumitru.1196. 1199. Bucuresti. most. Creiu Gl.. str. Bucuresti. Sf. Bucuresti. 1212. Niculina. Virgiliu 12. str. St. Chirstuc N.. Bucuresti. str. Bucuresti. Cutcudache Damian. str. Bucuresti. maria. Giurgiu. Luigi Cazzavilian. Bucuresti. Mirinescu 11. 30 Decembrie 31. Constantinescu Alexandru. 4 apartamente. Stirbei Voda 48. 1210. 1201. Bucuresti. 4 apartamente. Prof. 1197. Dr. Condu Raina. Cauli F. Banat 3. Leonte 16. Bucuresti. 1204. 4 apartamente. Av. 1223.

Coltea Ion. 6 Martie 69. Cerbulescu Cecilia. Bucuresti. 8 apartamente. 1248. Caragea D. . calea Grivitei 198. Cpt. str. 1239. 4 apartamente. Constanta. Ciobotaru Berta. sos. Braila. Colfescu Armand. Bd. Bucuresti. Nerva Traian 67. str. 4 apartamente. Bucuresti. 71. 1236. Cardos Simonic. 3 apartamente. Bucuresti. 38. Disescu 27. 1244. 1234. str. 2 apartamente. 1259. 8 apartamente. 1240. Antim 19. Coriolan 34. str. Constantinescu Theodora. Cionea Mioara. Buzesti 48. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. V. calea Rahovei 57. Bd. Bucuresti. Col. str. 1235. Mamulari 13. Bucuresti. 1251. Constanta. Clopotarii Vechi 12. most. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 122. Temisana 46-48. 1258. Bd. 6 apartamente. str. 1243. Bucuresti. C. Uranus 97. 1262. 3 apartamente. Bucuresti. str. Elefterie 23. Herescu 16. str. Vladimirescu 4. Bucuresti. Poet Alex. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Concordiei 76. str. Bucuresti. str. Constantinescu Anghel. Cerchez Arta si Felicia. 35. 3 apartamente. 1263. Isvor 2. str. Cristescu Ion. str. Predeal. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Militari 25. Bucuresti.. Elev Stefanescu 29. Stalin 39. str. Ardealului 55. 202. Bucuresti. Bucuresti. str. Conovici Aristotel. Axente Uricaru. Calleu Aglae.1232. Covaci Luiza. Vesparilor 2. 7 apartamente. str. Cerban Anelia. calea 13 Septembrie 255. str. Confederatiei 16. Principatele 2. Ceremusului 43. Carol Davila 33. 6 apartamente. 4 apartamente. Cristea Alexandru. 1256. 5 apartamente. 1249. Predeal. 5 apartamente. str. str. Lenin 163. Temisana 35. Cretzoiu C-tin. Sihileanu 12. T. Dr. Bozianu 18. 3 apartamente. Alexandri 20. 13 apartamente. str. Calinescu C-tin. str. N. Misitii Port 189. str. Iorga 31. 1237. 1233. Constanta. Cercel Nae. str. Cartianu Nicolae si Ecaterina. str. 1242. 4 apartamente. Bucuresti. Nicolae. 18. Petre Carp 11. str. Cantea Felicia. Combiescu dr. 41. Caracas Victoria. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 1245. 1250. 1255. 13 apartamente. 10 apartamente. 24 apartamente. 1257. Slatineanu 23. str. Bucuresti. 1246. 2 apartamente. str. Alexandru cel Bun 6. V. Al. Ciorapciu Epaminodo. Bucuresti. str. 1252. calea Dudesti 252. str. 6 apartamente. str. Cuza 98 A. Constantinescu Stefania. str. Cepleanu Angela. Cristescu Claudia. Constantinescu Ilie. Cerchez Camelia. 1238. str. V. str. Popea 27. str. Baltaretului 4. Bucuresti. str. str. Apolodor 16. Doja 34. 11 Iunie 73. Ciocoiu Vasile. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela. Coriolan 49. 7 apartamente. Charas Leon. Gh. 6 apartamente. 1253. 7 apartamente. 1247. 1260. calea 13 Septembrie 160. Bucuresti. calea Dudesti 36. 1261. I. 4 apartamente. Bucuresti. str. 1241. Coltescu Viorica si Florica. Parfumului 33. 4 apartamente. 7 apartamente. 1264. Bucuresti. str. 28. Predeal. I. Bucuresti. Ion. Bucuresti. 1254. Cuieran Leon si Victoria. Nationala 14. Sf. Mitr. 200. Vulturi 141. Alexandria. str. Lanariei 75.

str. str. 1291. . Cehen Simon si Ely. calea Vacaresti 182. Bucuresti. Tomis. Sf. Camerling Volf si Silvia. Plantelor 76. str. Ion Taranu 10. 1272. Dr. 1294. 1281. 1287. 1290. Gutemberg 3 bis. str. calea Vacaresti 185. 1282. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 13 apartamente. str. 9 apartamente. Cavafii Vechi 17. Blanari 2. Circea Ecaterina. Bucuresti. str. 1266. str. 3 apartamente. Bucuresti. Iuliu Valaori 9. calea Vacaresti 253. 4 apartamente.1265. str. 3 apartamente. Ardealului 69. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Ciurulin Paula. str. General Cantily 6. str. str. 1278. str. 1271. Bucuresti. 10 apartamente. Mihaileanu 27. Bucuresti. Cornelia 26. 4 apartamente. Arionoanei 38. 1280. str. 1274. Mihai Voda 18. Bucuresti. Bucuresti. calea Rahovei 240. Cristea Sterian si Maria. 297 apartamente. Cladirea Romaneasca. 1289. Cristescu Isidor. 1284. str. 1288. Amzei 16. 16. str. str. Cantacuzino Ion. str. Dr. str. calea Dudesti 198. Bucuresti. 1267.A. str. 13 Decembrie 31. 15. Doamnei 3. Putul cu apa rece 73. Cristea N. Apostoli 40. 8. Calinescu Gheorghe. 1277. 1268. Constantinescu Mihail. str. 4 apartamente. Cuplerberg Sami. str. Culea I. 4 apartamente. Cassassovici Elisabeta. Bucuresti. 32 apartamente. Constantinovici Ana. 1285. Ciortan St. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Capitanescu Ion. Sapientei 2. Contescu Ion. Bd. 7 apartamente. str. 16. 1276. Bis Alexe 6. str. Gutemberg 3. 1295. Victoriei 6. Armeneasca 22. calea Victoriei 2. Eforia. Obedeanu 16. str. Mihai Voda 15. 1293. Constantinescu M. Constantinescu Florica. 1269. Bucuresti. str. St. 1286. Intr. Bucuresti. Titus 11. societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii. 1270. Bucuresti. calea Grivitei 78.. Militari 11. Toma Stelian 4. 1279. Cojocaru Niculae. 1273. 1275. Bucuresti. Ion. sos Giurgiului 317. str. Gn. Bucuresti. 17 apartamente. Lunei 32. Intr. Teodorescu 56. 4 apartamente. 2 apartamente.. 27 apartamente. calea Rahovei 424. str. 12. Bucuresti. Agricultori 140. 1283. Capitanescu Tomaide. Tarcau 11. Bucuresti. 120. Sinaia. str. str. Romulus 68. 2 apartamente. Ilie Pintilie 11. Constantinescu Elisabeta. Prof. str. str. Constantinescu Mihai. Sf. Cristescu Teodora. Bis. 6 apartamente. str. Bucuresti. 1848. Dem. Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. M. 7 apartamente. Maior Bervezin 11. Cioraca Florian. 27. Maria 3. calea Victoriei 77. Bucuresti. Louis Blank 36. M. Bd. 11 apartamente. Principatele Unite 71. Urali 2. 3 apartamente. calea Mosilor. 13. Cuza Voda 113. Constantinescu Marilena. Costamagria Arthur. Costea C-tin si Elena. Bucuresti. 1292. 4. Constantinescu Eleonora. 13 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. Pasteur 39. 7 apartamente. Bucuresti. 17 apartamente. Eminescu 84. Academiei 1. str. Constantin. Bd. 6 apartamente. Republicii 61. Emil. str. Cuza Voda 143. 86. 2 apartamente. str. 9 apartamente. str. Buzesti 2. str. Buzau. 14 apartamente. Botez 9. Creditul Imobliar S. Kogalniceanu 3. str.

Col. 1316. str. Casapian Garbis. str. Orero 5. 1315. Cal. Lt. Schitu Magureanu 15. Cantemir 17. str. Bucuresti. Calinescu C-tin 14 apartamente. Catuneanu Cornel 4 apartamente. Ramuri 1. calea Mosilor 31. Nationala 125. 1324. str. Bucuresti. Emil Constantinescu 5. Caragiale 50. 6 apartamente. Col. str. str. 1301. 8 apartamente. str. Doina. Breiner Bela 1. col. Bucuresti. Lister 33. Cibuchi Elisa. Clocoteanu S. Bucuresti. Cristache Arsenie. Sf. str. sos. str. 5 apartamente. Casali Vasile. Masina de . str. str. Serban Voda 162. Bucuresti. sos. 4 apartamente. Culoglu Ion. Barbu Vacarescu 32. Vitan 17. 1309. Nic. Orero 8.1296. Bucuresti. Catz Lupu. Agricultori 27. str. Ploiesti. str. str. 1319. 13 apartamente. Predeal. Pitar Mos 24. 1325. 2 apartamente. Sf. Bucuresti-Ploiesti 92. Porumbaru 19. str. 5 apartamente. Bucuresti. 1318. 12 apartamente. Cantemir 72. Int. Vitan 105. 1311. str. Constantinescu Alexandrina. Cornescu Elena. 8 apartamente. Constantinescu Mircea si Gabriela. Constantinescu Ion 4 apartamente. I. str. Ciordas Ovid. 7 apartamente. Baneasa. Ciapa Dumitru. 41 apartamente. Bucuresti. 1323. Constantinescu Emanoil si Virginia. L. 3 apartamente. Smardan 20. 6 Martie 95-a. Intr. Antim 46. 1322. Constantinescu Radu si Elena. Plantelor 74. 1299. 1303. Bd. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1298. Nerva Traian 2. Cristescu C-tin. Bucuresti. 1304. Ioan. Victoriei 124. Costaforu C. Chiriacescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Victoria. Velescu 6. Castamojna Iosif. Bucuresti. Bucuresti. str. Cernescu Niculae. 3 apartamente. Cavaff Hrant. 1312. Bucuresti. 1320. str. 4 apartamente. Vlaicu Voda 76. Critrou Emilia si Pilis Ana. 1302. Mihaileanu 33. Anastasie Panu 7. str. Predeal. Bucuresti. Despot Voda 40. Crasu Vasile 11 apartamente. 1321. str. Calea Rahovei 308. Grivitei 145. Cal. Bucuresti. 1317. 1308. str. str. str. Atena 14. str. 10 apartamente. St. 1313. 1297. Bucuresti. str. Bucuresti. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu. 1314. Alexandrina 15. 44 apartamente.. 1305. str. Plevnei. calea Vacaresti 47. Calea Grivitei 178. Bucuresti. 6 apartamente. Caragea Vasile. str. Bucuresti. Eduard Grand 7. Bucuresti. 15 apartamente. 1307. Cobuz Ioan. Papazoglu 35. Spinului 1. Arad 14. Bucuresti. str. Stelian Marin si Marioara. 5 apartamente. Dr. D. 4 apartamente. Calea Rahovei 410. Vasile Paun 5. 9 apartamente. str. Calea 13 Septembrie 38. 1310. 13 apartamente. str. 2 apartamente. Calea Rahovei 297. Cadar Ana. Bucuresti. 3 apartamente. sos. str. Stelea 7. Bucuresti. Bucuresti. str. Constantin 21. 1306. Constantin 1. 5 apartamente. 1300. str. str. str.

18 apartamente. 1333. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 11 Iunie 23. Victoriei 128. Smardan 18-21. 12 apartamente. Bucuresti. str. str. str. str. Bd. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 12 apartamente. 1350. Petre Cretu 60. Cal. str. Bucuresti. Bucuresti. Muncii 84. 1327. 6 apartamente. Ciolan Mihai. Popa Tatu 30. Radu Cristescu 1. Cal. Bucuresti. Curtz Carol. Balaceanu 2. Ioan. Dacia 50. Stirbei Voda 16.. str.. Codleanu Gh. Ion Ghica 1. str. Porumbaru 70. 9 apartamente. 1330. Dumitru. Vigilentei 1 Targoviste. Felicia Racovita 10. 1334. Frumoasa 52. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Condoci Cristea si Atanasiu Elena. 1352. str. str. str. 13 Septembrie 214. Lucernei 10. Parcalabu Baldovin 13. str. 6 apartamente. 19 apartamente. 1353. 3 apartamente. Mihai Bravu 172. 1329. Aviat. Pitesti. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 1342. 6 apartamente. Cristescu V. Popa Nan 88. Bucuresti. Simion Barnutiu 39. 1328. 4 apartamente. 8 apartamente.Paine 20. Cernea V. Cristescu Iordana. 4 apartamente. 1349. 1347. Constantinescu Petre. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Constantinescu Gh. Dinicu Golescu 1-a. Cal. Justitiei 63. str. Constantinescu Finan. Timisoara. 1337. Copper M. Cal. str. 1341. N. 13 apartamente. 1336. 1356. Chihaia Iordache. Anastasie Panu 1Bis. Cristescu Florica. str. Misu. 5 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 5 apartamente. Grigore Alexandrescu 92. Tineas 4. Corteanu Constanta. 1358. str. Bucuresti. 3 apartamente. Craciunoiu Florian. 1348. Catanu Alex si Victoria. 1339. 1344. Isvor 9. Caracas Eliza. str. Cantacuzino Alexandra. str. Cihosehy Henrii. 5 apartamente. Capalena Ana. Mihai Voda 13. Bucuresti. Bucuresti. 1357. str. Comsa Filip. Bucuresti. Minotaurului 27. 1351. 1332. Povernei 10. str. str. . 1355. Roma 62. Sami si Copper S. 1335. Dorobantilor 99. Colan Ecaterina. Bd. 1346. Gh. Bucuresti. 6 apartamente. Dimitrof 71. Culina Vasile. 1331. Traian 40. str. 1340. str. Nicolae Iorga 28. Berzei 68. Muncii 4. Bd. Pictor Andreescu 27. Haia Lifsitz 30. Bd. Magurele 151. Coman Pavel si Elisabeta. str. Turda. 1338. str. Lazureanu 54. str. 10 apartamente. str. Bucuresti. G-ral Praporgescu 4. Bucuresti. str. Balcescu 201. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. str. str. Cernea Jana. 1326. Mircea Zorileanu 37. 1345. Constantinescu Ion si Eliza. Cocea Marica. Bd. str. Costescu Petre. Bucuresti. Bucuresti. Calarasi 188. str. Condurachi Ion. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Isvor 59. Crainiceanu Steluta. str. Cristescu Testulian. str. Curlache Constantin. 1354. Bucuresti. Nerva Traian 56. 6 apartamente. str. Bucuresti. 1343. Cabarasu Nicolae. str.

Iasi. str. 16 apartamente. Batistei 5. Razboieni 26. 1387. Dionisie Lupu 58. 1370. 1373. 1359. Razvan 1. Cristoforu Miltiade. Constantinescu Virginia. str. 7 apartamente. 9. str. Bucuresti. str. 1372. Elena. Bucuresti. str. Codreanu Zelea Eliza. 1361. Caribol M. str. 7 Noembrie 9. Costa Foru Nicolae. Bucuresti. str. Bucuresti. Latina 4. Stefan cel Mare 148. Constantinescu Elena. Iacob Negruzii 40. Ciubuc Marcela. 6 apartamente. Romana 142. G-ral Cernat. Bucuresti. str. Bucuresti. Dragos Voda 59. 1379. Celeta N. str. Filitis 5. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Ioanid 4. str. str. Cuparului 8. Bucuresti. Edgar Quinet nr. Matei Basarab 37. 5 apartamente. 1381. 10 apartamente. str. str. Bucuresti. 1377. Carbunescu N. Colentina 111. Piata 30 Decembrie 2. Sf. 1388. 1385. 1386. Constantin Melania. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. Vespasian 54. str. 1368. str. si Goldstein Anny. Dumitrache Paul 20 Husi. str. Alex Sahia 47 Busteni. D. 95.. 4 apartamente. Baratiei 51-53. Calea Grivitei 105. Bucuresti. Mosilor 47. Comanescu Alex. str. str. str. 1365. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Academiei 35. Patriarhiei 7. 1369. 4 apartamente. Candiani Elena. Icoanei 59. Transilvaniei 10. Ana Ipatescu 57. Condoianu Nicolae si Elena. 1376. Cortului 14. Cal. Dionisie Lupu 38. Sos. str. Cristescu Eliza. Colentina 29 A. 1382. 7 apartamente. Coman Irina si Ion. Bucuresti. 1367. 3 apartamente. 10 apartamente. 10 apartamente. 7 apartamente. Cuza Voda 1. 30 Decembrie 8. str. Filipescu 7. Cohen Frida. str. Serban Voda 97. str. str. Constanta. Bucuresti. 2 apartamente. si Zoe. N. Petre. 1375. Constantin Popp. Cristofor Victor. 1363. Fainari 72. Cavafii Vechi 7. Bucuresti. Cociu Tanase. str. 44 apartamente. Constantinescu D. Sturza 17 Bucuresti. si Amelia Iobu. 1364. Coseta Nina. str. 1366. Bucuresti. Vasile Lascar. 5. 6 apartamente. str. calea Victoriei 112. 13 Decembrie 11. Cretu Gh. Campeanu V. Constantin Elena. V. Bucuresti. Asam 3. 6 apartamente. 1362. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. 1360. Bd. str. Vineri. Marin. 4 apartamente. 1371. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Pasaj. Gh. Buzida si Aurelia. 1380. 1374. str. Bucuresti. Cal. 8 apartamente. calea Dudesti 9. 5 apartamente. Cioaia Malvina. A. Cretu Elena si Gh. 11 apartamente. Stelea Spatarul 17.Polona 86. 1389. str. Mosilor 115. Bucuresti. str. 4 apartamente. Raspantiilor 22. str. Calutoiu Elefterie si Penelopa. Aviator Sanatescu 14. Alecu Russo 2. 4 apartamente. 3 apartamente. str. str. Crutzescu Eliza. Spatarului 29. str. 1378. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Calea Victoriei 232. 1384. cal. Cojan M. Coteli Ferdinand. Pictor Lucian 12. str. str. 9 apartamente. Intr. . 2 apartamente. Chiritescu Ion si Ana. si Stela. 1383. sos. Hagiului 20 Galati. 7 apartamente. Lascar 21. Florilor 13. Bailor 25.

Stirbei Voda 126. G-ral Magheru 26. 1848 10. 4 apartamente. 1415. str. Romana 181. Sandu Aledea 39. 1404. 1414. 7 apartamente. str. str. Cunadi Dumitru si Wolf Janine. Paul Greceanu 18. Curutiu Alexandru. Aviator Tetrat 14. str. 1423. str. Celtau Gitana. str. Bucuresti. 1420. 3 apartamente. G-ral Manu 37. Caftagioglu Olga. Bucuresti. Chitu V. Temisana 9. Partizanilor 4. Bd. 1406. Calinescu D.. Bucuresti. 1396. 5 apartamente. 6 apartamente. str. 1405. Bucuresti. Costandache Ioan. 2 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Caminul Asociatiei Statuei. Bucuresti. Calea Grivitei 141. 1397. str. 5 apartamente. Bucuresti. Doamnei 22. 5 apartamente. 5 apartamente. Eroilor. Bucuresti. Aurel Vlaicu 95. Niculcea 65. Cialic I. 1422. Cal. Bucuresti. 1411. Catinescu Hilda. Pitar Mos 27. 3 apartamente. str. Bucuresti. Cal Dudesti 107. 1403. Creditul Financiar Rural. Dionsie Lupu 20-12. 1418. Bucuresti. Arges 18. 1421. 1401. 1399. str. Carol Knappe 45C. 1412. 1392. str. 1398. 1402. Cherescu Srefan si Maria. Biserica Amzei 19. 1391. str. B-dul I. Constantinescu Julieta. Cristescu Eliza. Constantinescu Dimcea. Mitr. Beldiman 2. 1416. Craciun Olimpia. str. Gheorghe. 12 apartamente. str. Mihail Eminescu 113. str. Militaru (Aleea B) 7.. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Serg. Capsa Grigore Soc. Bucuresti. Puscasului 7A. 5 apartamente. Bucuresti. str. Margareta. Bucuresti. Catzop Ety Irina. 1424. Bucuresti. str. Bucuresti. Stalin 23. 3 apartamente. Mora 2. Bucuresti. Constantinescu Maria. Cicoarei 29. 5 apartamente. str. str. Ganovici D-tru 5. Bucuresti. Caracota Virgil si Elena. Bucuresti. str. Parang 48. Predeal. 2 apartamente. 1417. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Sf. Aurel Vlaicu 35. 5 apartamente. 2 apartamente. str. Cioveanu Mihail. 3 apartamente. Bucuresti. Petru Maior 41. str. Matei Basarab 29. Dudesti 69. 5 apartamente. Craft Raula. Cossmi Maria. str. Bucuresti. str. 1409. 2 apartamente. Cocorescu Mariana. Bucuresti. 4 apartamente. str. Castris Elena. 6 apartamente. 1395. str. Crivat C. 8 apartamente. Porumbaru 33. Cantacuzino. 4 apartamente. 1413. Rahmaninov 11. Bucuresti. Cobalcescu 23. Radulescu Tei 53. Bucuresti. Caracas Maria. str. 1407. str. Bucuresti. Candopol Maria. Ciocaltei Alexandru. Cosmescu C-tin si Nicolae. Nerva Traian 62. Edgar Quinet 1. Covaceanu Adela. str. 1393. Vasile Roaita str. Caracas Irina. str. 1394. 2 apartamente. Bunatatea Samaiteana 19. . Cohen Sofia. Bucuresti. Bucuresti. Pitar Mos 12. str. Ghenadie Petrescu 28. 1400. 2 apartamente. str. 1410. In Comandita. Cristea Petre. 1419. 4 apartamente.1390. V. Constantinescu Aurelia. Bucuresti. Bucuresti. str. Bd. Pitar Mos 12. Bucuresti. Bucuresti. str. Ionica 4 Breaza de Sus. 4 apartamente. 8 apartamente. 1408. 4 apartamente. str. Occident 13. Grig. str. Bucuresti. Bucuresti. M. Bucuresti.

6 apartamente. str. Calin Vasile si Sultana. 7 apartamente. Craciun Nita. Caleiu A. Constantinescu Nicolae. Mures 12 B. str. El. Bucuresti. 1440. 1907 6. 5 apartamente. si L. 10 apartamente. Lucaci 109. Bucuresti. Constantinescu Virginia. G-ral Angelescu 130. 22 apartamente. 5 apartamente. 128. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor. 1458. Bucuresti. Cristescu Haralambie. Bd. 11 apartamente. 1451. str. 1434. Culin Maria. Chiru Constanta. 1427. Bucuresti. Cristescu Niculae. str. 1426. Bucuresti. 3 apartamente. Videle 20. Petru Maior 56. Bucuresti. 12 apartamente. Constantinescu Michia. Bucuresti. str. Constantinescu C-tin.. Budai Deleanu 8. str. 6 apartamente. 1450. Col. 11 apartamente. Bucuresti. Splaiul Unirei 112. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. 1444. Cal. si M. 5 apartamente. Bucuresti. 1442. Romulus 59. Bucuresti. 1439. 1429. Cheianu Niculae si Ana. Cocaneanu Valeria. 6 Martie 46. str. 4 apartamente. Capatana Mihai. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Catapod I. 9 apartamente. A. Grivitei 153. Bucuresti. 9 apartamente. Calusei 32. str. Felix 55. 1443. Bucuresti. 1454. Ciocanu Fulga. 1459. Grivitei 305. 5 apartamente. Copuzeanu Elisabeta. Cal. Pherechidi 8. Ciortescu Steliana. 4 apartamente. Cornelia 28. Bucuresti. Isvor 20. Bucuresti. 5 apartamente. Maria. Bucuresti. Puisor 37. Cutzarida Gh. Bucuresti. 1433. Bucuresti. 5 apartamente. Matei Basarab 37. str. str. str. Cristescu P. 1430. 5 apartamente. Chinie Alexandru. 1449. 1455. 1441. Sapientei 1 colt Militiei 2. 1447. Arionoaia 59. 1453. 1 apartamente..A. Bucuresti. str. . Bucuresti. Papazoglu 29. Vasile Conta 7-9. str. 4 apartamente. Vasile Roaita. Cerbulescu C-tin. str. Vasile Gheorghe 64. str. 1 Mai 173. Dr. 1452. Cal. Cal. Costache Niculae. str. str.. Filipescu 40. Constantinescu Luca si Maria. Catrova V. 3 apartamente. Bucuresti. Toma Ionescu 9. str. Calota Ion si Paulina. 1456. str. str. 1461. Bucuresti. 1438. Raureanu 8. Bucuresti. 3 apartamente. 20 apartamente. Ciru Iliescu 22. 8 apartamente. 1435. Cazana Vasile si zotta. Grigore. 1431. 1432. Brasov. Bucuresti. Bucuresti. Hagiului 3. Cezar Boliac 13-15. P. Brezoianu 9. Pajistia 2. Bucuresti. Calarasi 31b. Rahovei 397. Cabasanu Cornel. R. 3 apartamente. Cal. 141. Mircea Voda 12. str. Lt. str. Bucuresti. Bucuresti. Constantinidi Natalia. Dr. str. 1437.. 11 apartamente. str. str. Casa Rurala in Lichidare S. Bucuresti. 1457. sos. Campeanu Ana. Dr. Constantin Pancu. Crangasi 143. Bd. Caracostea Dumitru. 1446. str. str. Dr. 8 apartamente. Arien 4. 1448. Lazureanu 34. Sabinelor 5. Bucuresti. Calinoiu Ioan. Cazarmei 54. Grivitei 441. N. Horatiu 16. 1436. 9 apartamente. str.1425. Bd. str. Bucuresti. Unirii 83. Stirbei Voda 76. Isvor 97. Castano Maria. Bucuresti. C. 7 apartamente. str. str. str. 1428. V. Ureche 23. C. 1445. str. Cantacuzino 65. 11 apartamente. 15 apartamente. Candea Maria. Banu Manta 44 Pitesti. Dr. Bd. 1460. R. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Schitu Maicilor 21.

C. Radu Dela Afumati 15a. Militaru Gh. Grivitei 229. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 1495. 8 apartamente. Chicos Smaranda. Bucuresti. str. . Uranus 24. Vasile Lupu 52. 1475. Onciu 16. Cal. 1466. Constantinescu Virginia. Codarcea Alex. Stirbei Voda 72. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. V. Constanta. Stirbei Voda 126. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. Caraiman 2. Craciunescu Elena. Caras 29. Coluschi Constantin. 1464. 1483. 1489. Aviator Beller 1. 1491. Bucuresti.. Bucuresti. 1474. 4 apartamente. 7 apartamente. 7 apartamente. str. Uranus 84. Bucuresti. 1465. 1468. Constantinescu Ion si Elena. Cardas Stanu. 1492.. 1487. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Poloni 14. Cretu Ion si C-ta. Mecet 3. 1490. Bucuresti. Bucuresti. str. Polona 21 Mamaia. str. str. 1497. Creanga Mitrita. Cal. Cezar Ecaterina. Constantinescu D. 4 apartamente. Bucuresti. Coleeg Constanta. 1482. Cimbru Constanta. Ciocaltin Stefania si Alexandru. Vasile Gherghel 26. si V. Grivitei 328. str. Jules Michelet 25. Bucuresti. Constantin D. 1477. str. Ludescu Stoian. Mircea Zorileanu 37. str. Clein Iancu. Cristea D. V. Bucuresti. Bucuresti. 1479. 4 apartamente. Creci Elena. Ing. Caraclan Olga si Chopin. Bucuresti. 9 apartamente. 23 apartamente. 1467. 1488. Sirenelor 88. 1463. Sinaia. Cobalcescu 56. str. Constantinescu Nic. Bucuresti.. Abrud 60. 4 apartamente. 1473. 2 apartamente. Bucuresti. Calea Rahovei 99. 1471. Uranus 42. Cazarmei 70. Constantinescu Elena. Ciurtea Teodora. str. Caragheorghe Virginia. str. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Caracas 11 A. Bucuresti. 7 apartamente. str. Cerbului 15 Bucuresti. Costia Dumitru. Bucuresti. 4 apartamente. 1469.. Demostene 31. Dionisie Lupu 27. 5 apartamente. Sinaia. 5 apartamente. 1484. Gheorghiu. 3 apartamente. jud. str. Ciocoltea Sergiu. str. Alexandri 7a. str.1462. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. Fainari 45. str. Bucuresti. Cretulescu Aglaia Adina. Bucuresti. Foisor 17. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. St. Dr. 1486. Spataru Cantacuzino 9. Stupinei 17. 1496. 5 apartamente. D. Grivitei 258. G-ral Ipatescu 4. str. Glicozei 21-38. Cernateanu Ion. Rahovei 98. 5 apartamente. 10 apartamente. Balcescu 3-5. 1480. Bucuresti. Alecsandri 4. 1494. Bucuresti. Ciochina Florin. 6 apartamente. 13 Septembrie 88. Popa Nan 5b. Constantin. 6 apartamente. Intr. str. 4 apartamente. Cretu Petre. str. 8 apartamente. str. str. str. C. Cal. str. 8 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti. 1476. Intr. str. 1481. str. 8 apartamente. str. Raditei 11. Cristescu Tertulian. 1493. 1472. 3 apartamente. Cristescu Ana. 1470. Bucuresti. Candina Carol. Constantinescu Maria. str. Petru Maior 78. Bucuresti. Bucuresti. 1478. Chiriazi Marcu. Fund Vanatori 1. Calea Calarasi 274. Cal. Bucuresti. Chitiuria Petre. Cal. 1485. 10 apartamente. Bucuresti. Clococeanu Maria. Vasile Parvan 14. B-dul Balcescu 24. N. Mamuleanu 5.

127. Campeanu 28. str. Caramzulescu D-tru. str. Preotescu 3. 5 apartamente. 1498. Constantinescu. Bucuresti. 1499. Roibeanu. 20 apartamente. Cgheorghe Cevianu. Banu Manta 25. 1522. Bordea 6. str. C-tin Moroiu 18. Gh. 1505. Comsa Traian. Bucuresti. el. 4 apartamente. Maria. Constantinescu Haralambie si Cornelia. Balcescu 30. Bucuresti. 5 apartamente. Canadi Maria. Bucuresti. 21. Horei 20. Iorga 4. Bucuresti. Craciunescu Gh. Bucuresti. 6 apartamente. str. Constantinescu Gh. 1510. Constantinescu M. 1503. Creditul National Agricol in Lichidare. calea Grivitei 254.1. Dr. 10 apartamente. str. Iasi. Poetas 43. Traian 97a. Chitia Gh. str. Barlad. Constantinescu C-tin. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Culici Ioan. Canciovici Marin si Zoia M. 1509. Boteanu 3b. 1515. C. Niculae Golescu 5. Tetrat 33. 12 apartamente. 1514. Cornea Liviu si Maria. 1521. str. Horia 64. Intr. Calea Vacaresti 96. Gh. Cristescu P. 1524. str. N. 5 apartamente. str. 1526. str. 8 apartamente. F. Mihai Viteazu 33. si Ana. 4 apartamente. 1500. Bucuresti. 28. 7 apartamente. Bd. 1507. sos. Bucuresti. Maria Hagi Moscu 28-30. Prof. 4 apartamente. Cuza Voda 44. str. Gl. Serban Voda 129. 1523. str. Bucuresti. Intr. str. 6 apartamente. 12 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Calea Calarasilor 126. Bucuresti. Col. str. Batistei 25 A. Cristescu Elena. Barierei 8. 1518. Constantinescu Maria. Bucuresti. Sfintilor 5. av. 4 apartamente. Bucuresti. 1512. str. T. Mitrop. 8 apartamente. str. 1520. Bucuresti. Mihai Bravu 380. 1504. Cantilly Sofia. Costandache C. Gh. 6 apartamente. str. Eroului 23. Carmen mostenitori El. Bucuresti. Plevnei 135. Maria. Angelescu 157. 1519. 7 apartamente. 1529. 1511. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Cohn Moscu. Suter 25 si 23. 6 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Saguna 69. 67. str. 1501. Coctez Elena. Bucuresti. str. Cap. Bucuresti. Petru Maior 26. 2 apartamente. 7 apartamente. str. Capra Constantin. Bucuresti. Stirbei Voda 16. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Hortansa. Filipescu 1525. str. av. Crangasi 43. Taranu 8. Maior Alex. str. Cojan Silvia. 16. Apolodor. 3 apartamente. Sperantei 24. Cristinel Gheorghe. Bucuresti. Canciovici. str. str. 1508. Bitolia 21. . str. Constantinescu Petre. Robescu 11 Vasile Roaita. Virgiliu 71. 3 apartamente. 2 apartamente. str. N. str.. Ceapasu Cristea. str. Ciomartan Stefan. Bucuresti. 1528. 14 Martie 43. N. 1502. 7 apartamente. str. Marasesti 84. 1516. Calea Grivitei 57. 2 apartamente. 1527. Calea Calarasilor 64. Bucuresti. str. Bucuresti. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu. Chesea Vasile si Eugenia. Constantinescu Alexandrina. Precupetii Vechi 9. str. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta. 1517. Cornea Nicolae. 12 apartamente. 1513. Bucuresti. 1506. Stanescu 43.

Bitolia 17. 4 apartamente. 5 apartamente. 1553. 1560. Bucuresti. Bucuresti. Trinitatii 18. calea Dudesti 227. Bucuresti. Bucuresti. 1534. str. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 1555. 1540. Cap. Titulescu 88. 5 apartamente. Bucuresti. Grozavesti 14. str. Carol Davilla 111. Colonel I. Bucuresti. Cernea Charlota. str.. 10 apartamente. str. 8 apartamente. str. Cal. 1558. str. 1542. str. 1552. 1538. Bucuresti. Grivitei 249. str. 1 Mai 115. Ciobotaru I. 1531. str. Bucuresti. Candiano Popescu 63. 1537. Boliac 11. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 54. str.1530. Tudose Rudeanu 22. Pamfil si Ana. 2 apartamente. 4 apartamente. Mitrop. str. Alex. C. Costacopol Veronica. 1561. str. Dr. Ioan Cuza 34. str. Brezoianu 51. Bucuresti. str. 1551. str. Cristescu Lazar. str. str. Roma 41. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Precupetii Vechi 39. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Constando I. Cosma Stela. 1535. Credeanu Teodor si Elisabeta. 3 apartamente. Muz. Conradt Ferdinand. calea Grivitei 420. Matei Basarab 38. str. Providentei 36. Constantinescu Gh. Traian 75. 1547. Casian Magureanu. 5 apartamente. 1562. Craciunescu Zaharia. Natalina. Vultur 117. Chisivnesci Carolina. Oct. str. Bucuresti. Filipescu 7 Brasov. 1548. Ceres 13. . 3 apartamente. si R. 1 Mai 84. Zambacian 8. 14 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 9 apartamente. 1554. Calea Dudesti 141. 1544. 1556. Bucuresti. str. 4 apartamente. 61. 104. str. Bitolia 42. Bucuresti. Turnu Severin. str. Chicos Mircea. 4 apartamente. Coran D-tru si Sofia. Parfumului 9. Bucuresti. 1541. Constantinescu P. str. 1557. Maltopol 2. N. Bd. 1533. 4 apartamente. Bd. 7 apartamente. Varnali 24. str. str. str. 5 apartamente. 1559. Constantinescu Elena. str. 1549. str. Bucuresti. N. 1539. 8 apartamente. Canciovici Alex. Cisnadiei 3. Cohn M. Ciropol Stefan si Amelia. Constantinescu Steliana (fost Petrescu). 1563. 1543. Vasile Gherghel 82. 8 apartamente. Constantin Iancu si Alexandrina. Chirlacu Stamate. Comanescu M. str. Gheorghe. str. Corpet Aristotel. 7 apartamente.. Bucuresti. 1 Mai 191. 16 apartamente. Bucuresti 1536. Bl. Bucuresti. 1550. Bucuresti. 3 apartamente. Andrei Barseanu 12. Buzesti 76. Dr. 1545. Culbert Mariana. 3 apartamente. Chiriac Niculae. Cabasanu Eugenia. str. 4 apartamente. Uranus 112. Cerkez Ionel si Valerica. 1546. Felix 48. Hagi Drna 2. Intr. Cristea Dumitru. 5 apartamente. George. Bucuresti. 1532. Bucuresti. Dina. 8 apartamente. 5 apartamente.. Dr. Asachi 16. Muncii 231. Brezoianu 7. 3 apartamente. Azuga. Stirbei Voda 16. Chiriac I. Popa Nan 167. Clepcea Ion si Maria. sos. Cocarescu 5. Mendeleef 48. Bucuresti. G-ral Angelescu 104. str. Closca 34. Visini 7. Bucuresti. Canciovci Victoria. Bucuresti. si Victoria. Bibescu Voda 18. Coler Gavril.

1573. Bucuresti. 1585. Bucuresti. 1586. Bucuresti. Sf. Claudiu 16. cal. Cavali C-tin adm. Lipscani 102. Apostoli 56. 9 apartamente. Orzari 45. Bd. str. sos. . 4 apartamente. 1588. 1565. Bucuresti. Bucuresti. Lenin 16. Doamnei 19. 30 Decembrie 112-114. Bucuresti. Bucuresti. Cismigiu Irina. 1569. 30 Decembrie Nr. Bucuresti. str. Tolbukin 127. str. Antim 40. Pantelimon 22. 1566. 8 apartamente. str. 1568. Bucuresti. 3 apartamente. 1575. Traian 150. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Salmen 3. 1581. Bucuresti. 1583. 7 apartamente. 1587. 1595. Inginer Slaniceanu 1. 9 apartamente. calea Dudesti 79. Chirila C-tin. Arh. Bucuresti. C. Bucuresti. str. str. str. Calafeteanu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. str. Colan Ion. Dimitrov 131. Cristescu Maria. Bucuresti. 1576. Bucuresti. Vacaresti 109. Cernat Eugenia. sos Colentina 34. Florica. 3 apartamente. Bucuresti. Ferentari 171. Bucuresti. 23 apartamente. Mitr. Constantinescu Maria. sos. Dimitrov 41. Finantelor. Cotofeni 59. Gh. 4 apartamente. Cristescu Niculae. 1593. Bd. 3 apartamente.R. Bucuresti. Titulescu 89. str. Bucuresti. Litovoi Voievod 48. Bd. Bucuresti. Isvor 10 Bis. Ilfov. Chirita Vali si Alexandrina. Sft. Bd. Calarasi 1-3. 1591. str. Sachelarie Visarion 13 A. Cal. Dosoftei 70. 90. Constantinescu Polixenia. 1848 35. str. Bucuresti.A. 13 apartamente. 1592. Calarasi 97. 1572. Bd. Zefirului 8. 6 apartamente. Catuneanu Alex. 8 apartamente. Halelor Nr. 11 apartamente. Cociumian Lidia. Constantinescu Vasile. Covaci Maria. str. 1590.. Mantuleasa 28... Cormateanu Nic. 100. Sinaia. str. Capra A. Cal. Cal. 4 apartamente. N. Floresti. str. 7 apartamente. 36 apartamente. str. Bucuresti.. str. Uranus 23. 5 apartamente. 4 apartamente. str. 5 apartamente. 1579. Ciupala Mihail. str. str. Bucuresti. Comanescu G. Turtucaia 98. str. Cal. str. Ceausu Serban. E. 1578. Cocea Cornelia. Constructiunea Sf. 1574. Lascar Catargiu 53. Arnoaiei 57. Bd. 1584. Bucuresti. 8 apartamente. Carlo Cora prin Emilia Oppler. Dimitrov 98. Constantinescu Florica. Sepcari 21. str. 8 apartamente. Stefan 22. 1580. Constantinescu Ioan. Calif Elena. Bucuresti. Cornartic. Mihai Bravu 130. Cazarmii 5. 3 apartamente. str. Iosif Vasiescu 49. Ion Procopiu 12. Gheorghe S. Bd. 1589. 15 apartamente. 35 apartamente. str. 7 apartamente. 1577. Lipscani 86. girant pentru M. str. 1570. str. 1582. Gh. Cosma C-tin si Paraschiva. Bucuresti. Episcopiei 6. str. 3 apartamente. Bratianu 149. Calist 16. sos. Costinescu 37. 1571. Bucuresti. Tolbuhin 143. 88. Conaci Albert. I. 25. 1594. str. Bucuresti. M. 18 apartamente. Cerkez Alfred. 5 apartamente.1564. Victoriei 112. Caminului 1. str. Nic. Iasi. Constantin N. Iancului 32. Cap. 11 apartamente. Pop de Basesti 37. str. 1567. 7 apartamente. str. str. Catz Adela. Balcescu 30. str. str. Marin. Mosilor 2-4-6. Bucuresti. 4 apartamente.

1600. Bucuresti. Costopol D-tru. Oituz 21. Bucuresti. 1612. str. 1598. str. 1602. Caragea Voda 4. 9 apartamente. Constantinescu Anastia. 14 apartamente. Vistieri 12. c-dor Eugen Botez 34. Cristescu D-tru. Bucuresti. str. str. V. str. Ion Mincu 33. 1605. 4 apartamente. Constantinescu Virginia. Conlonvrin Eugen si Elena. 1604. Cahane Roza. Carageorge Uranie. Zefirului 9 A. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Pitesti. Bucuresti. Santierului 2. 3 apartamente. cal. Bucuresti. str. Sahia 58. Cristescu C. str. str. str. Bucuresti. Jupiter 6. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Chicos Stefan. 1599. Ion Maiorescu 34. Bucuresti. Bucuresti. 25 apartamente. Londra 6. str. 5 apartamente. Isvor 102. str. Filimon Sarbu 17. 1613. Antim 19. Niculcea 28. 1625. str. 1627. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. str. 5 apartamente. 1624. Mihai Bravu 219. Bucuresti. 1611. Bucuresti. sos. sos. Bucuresti. Bucuresti. str. 1597. 1607. 9 apartamente. str. 11 apartamente. Dudesti 160. 11 apartamente. Bucuresti. Ciurea Virginia. str. 1610. nr. Castris Maria. Pantelimon 4. str. Antim 19. Chivu Anton. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Creditul Romanesc. Bucuresti. str. B-dul. 11 apartamente. str. Viting 8. 12 apartamente. Bucuresti. Comsa Ion si Aneta. M. Carp Dumitru. Bucuresti. str. Castana Maria. Ocolului 9. 1618. Carol Knapel 15. Colfescu Augusta. Alexandrescu 73. 1608. Vasiliu. Corneliu Durcas. cal. 5 apartamente. 10 apartamente. Coman Virgil. M. Cardas Coriolan. Ciocarlie Alexandrina. Sinaia. 4 apartamente. str. str. 1603. 5 apartamente. Bul. . Arh. Aurora 54. Miciurin 26. 4 apartamente. 5 apartamente. Florentina. 5 apartamente..1596. Dumitrescu II. str. str. 1614. 6 Martie 18. str. Craciuneanu Elena. Bucuresti. sos. 1617. 3 apartamente. Constandache Caracas 30. Grivitei 20. Alex. Callos Carmen. 1601. Cristiade Gr. Selari 15. 1619. 1620. 1623. cal. 1606. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu 88. str. Videle (Hotin) 33. Bucuresti. Constantinescu Margareta. str. Costache Balanescu 12. Plevnei 1. 1626. Creanga Eugen. Barbat Voevod 13 si 15. str. str. Popa Nan 46. Bucuresti. 1621. 3 apartamente. Colfescu Olga. Balcescu 3. str. Cancel Petre si Vera. Carnaru Gheorghe. 1615. Costaforu 3 si 24. str. Tolbukin 74. Bd. 1616. str. str. Stefan cel Mare 238. 7 apartamente. 6 apartamente. 10. Tolbukin 145 A. Gr. Bucuresti. Inocentei 2. 6 Martie 3. Stan Poetas 8 A. 1622. Chiralcu Vasile. Sinaia. Republicii 133. str. 8 apartamente. G-ral Eremia Grigorescu 25. 6 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Calusei 65. Cristescu Elena. Sborului 3. Traian 187. 1609. Cristodorescu Zamfir. 9 apartamente. 7 apartamente. str. str. str.

Bul. Busteni. Berceni 97. Hatmanul Arbore 3. Cristescu M. 3 apartamente. Carstea Lupu. Busolei 16. Mircea Zorileanu 80. Marcel Andreescu 50. str. 1650. Sandu Aldea 40. Carata Maria. Bucuresti. 3 apartamente. Costescu N. av. V. Clenciu Iulia. 3 apartamente. 6 apartamente. Cioc I. av. Ana Ipatescu 28. 4 apartamente. Bucuresti. str. Buzau. Brezoianu 38 A. 1634. str. Cismas Laura. str. str. str. Constantinescu George. str. Castris Vasile. 1655. Corata Alex si Steliana. str. 2 apartamente. Bucuresti.. 3 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Libertatii 127. 1636. . Bucuresti. Cherciu Victoria. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Pantelimon 16. Bul. str. str. 1632. Cantor Aristia.. 1652. Plevnei 5. str. 3 apartamente. 1641. Bucuresti. str. Constantinescu Lucia. Barlad. Toamnei 10. 5 apartamente. Bucuresti. Caracostea Andrei. Petoffi 29. Const. 1651. Carabus Elena. Alexandrescu 2. Conopan Lucia. Turbinei 5. Bucuresti. Petre. 1648. Republicii 15. 1659. Constantinescu Maria. Bucuresti. Coltofeanu Ana. Bucuresti. 5 apartamente.. Roma 41. Constantinescu Maria. cal. Constantinescu 11 si 9 A. 5 apartamente. 1649. si Maria. 7 apartamente. Casian Ecaterina. Victoriei 118 B. Gr. 5 apartamente. str. 30 Decembrie 52. 4 apartamente. Bitoliei 23. 3 apartamente. Teodoroiu. Bucuresti. Bucuresti. Carnaru Ion. Polovragi 4 si 6. Stefan cel Mare 182. Donici 6. str. Ilfov str. 6 apartamente. 5 apartamente. str. str. cal. 1640. Bucuresti. av. Mogos Vornicul 3 A. 3 apartamente. Cozianu Constanta. Ec. Tunelului 7. Culici Florica. 6 apartamente. 6 apartamente. 1643. str. Petre Cretu 48. str. Viitorului 111 si 113. Bucuresti. Bucuresti. 1645. Bucuresti. 7 apartamente. Alex. Constantinescu Alexandrina. str. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 1654.. str. Cristescu Marin. Dimitrov 154. Coloniei 6. Constantinescu Nic. Sandu Aldea 47. 7 apartamente. 1630. Bucuresti. Stefanache Popescu 4. Alex. Chircu Vasile si Paraschiva. str. 1647. Fecioarei 4 si 6. str. Toamnei 117. Chirila Maria Serbu. Oborul Nou 23. Porumbaru 75. Bucuresti. Tolbukin 108. Bucuresti. Carlan D. 1646. com. Bucuresti. cal. 1657. Azuga 13. Piata Republicii 10. 1660. str. Bucuresti. Bucuresti. Iorceanu 3. Caragea Constanta. Bucuresti. Bucuresti. 1637. Sf. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Moraru 4. 1639. Constantinescu Nae. 1631. Floreasca 37. Manu 1. Bul. str. 1656. Bucuresti. str. str. 1633. 1661. str. Bucuresti.1628. Bul. Gen. str. 2 apartamente. 4 apartamente. Ana Tei 4. Traian Vasile 65. Bucuresti. Bucuresti. Lascar 135 A. Gh. str. 2 apartamente. 1642. Robert (Baneasa) 9. Bucuresti. str. Chitimia Maria. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 1635. 1629. Bul. 1638. 2 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 1653. Chiralcu Stere. Ciochina Gh. Busteni. 1658. 1644. sos.

8 apartamente. Constantinescu Toma. 11 apartamente. Constantinescu E. Calomfirescu Margareta. sos. Coltei 1 si 22. 1674. Mosilor 205.. str. Bul. Intr. Teodoroiu 6. Bucuresti. str. Mosilor 306. 1667. Calcef Penciu si Ioana. Bucuresti. Bucuresti. Plevnei 3. 6 Martie 63. 1680. 3 apartamente. str. Cristescu Gh.. str. 1681. Daniel Barcianu 8. Cristescu Mircea. 3 apartamente. 1678. Bucuresti. Bucuresti. cal. Romana 137. Ecat. cal. Gh. Cosma Spiru. Bucuresti. Bucuresti. 1673. str.. 4 apartamente. Constantinescu Gh. Cornea Niculaie. Calambator Niculae. str. Bucuresti. 1689. Alex. str. cal. Romana 123. 7 apartamente. Bucuresti.. str.. str. 2 apartamente. 1684. cal. Bucuresti. str. Bartionei 8. Creanga Hortense. Bucuresti. Bucuresti. 1676. str. Muzeul Zambacian 11. Bucuresti. str. 1677. str. 4 apartamente. 8 apartamente. Covaci David. Lazar 4. 9 apartamente. Epureanu 22. 1670. str. Cristescu Gh. Constantinescu C-tin. 1671. cal. Teodorescu 12. Mazarescu 26. str. Bucuresti. Teofil 25. 7 Noembrie (Colentina) 25. 25 apartamente. 1693. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. cal. 1666. Pantilimon 172 si 174. Braila. Costachescu Georgeta. N. . Maica Domnului 53 A. Cernescu Stavri si Aurelia. str. Bucuresti. 9 apartamente. Popescu Filofteia si Andreescu Ec. 1664. str. 1686. str. 9 apartamente. 17 apartamente. 1687.Gh. Avram Iancu 14 A. Constantinescu Ion. str. 12 apartamente. 1692. Mosilor 336. Constantinescu Eugenia. Bul. Chirculescu G.. Bucuresti. Calarasi 35. Gen. Bucuresti. 1683. Pop de Basesti 3. 3 apartamente. 3 apartamente. Agricultori 133. str. 7 apartamente. Bucuresti. 1675. 7 apartamente. Vigilentei 10. Arionoaiei 20. Bucuresti. Pictor Romano 4. 10 apartamente. Bucuresti. 1688. 5 apartamente. Ciocioni Dumitru. 1662. 1672. Luterana 21. Constantinescu Ermina. 11 apartamente. 1668. Bucuresti. str. str. Romulus Niculescu (Bazar) 8. 3 apartamente. V. 5 apartamente. Bucuresti. Glucozei 33. 4 apartamente. Moruzi 20. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. si Eugenia. Cristescu Gh. Bucuresti. Pictor Rosenthal 18. Bucuresti. si N. Dudesti 54. 6 apartamente. 17 apartamente.. 12 apartamente. Cristomanu Natalia. 1679. Cretu Dumitru. Matei Voevod 55. Paun 2. str. Wilson 15. Mosilor 15 si 23. Dem. 1695. Constantinescu Elena. Bucuresti. 1691. Bucuresti. 1682. Maica Domnului 56 A. Unite 2. Ion Maiorescu 48. str. 1669. str. 14 apartamente. Puskin 3. Bucuresti. Constantinescu D-tru. 3 apartamente. Constanta. Bucuresti. str. Ghica Tei 114. 1694. Colentina 12. 8 apartamente. 1663. 2 apartamente. Traian 24. 1690. Agricultori 118 A. str.. 1685. str. str. Capra Cristea Elena. Bucuresti. Ciocioanu Vasilica. Caragea Paun. Calavrezo Const. Constantinescu Radu. 1665. Balcescu 24. Bucuresti. Cernea Maria. Bucuresti. sos. Constantinescu Const. Cismigiu Irina.

Cionea C-tin Dobrogeanu. 1708. 1721. Bul. str. Caracas Sergiu. Ceres 19. str. Diminetii 1. Constantinescu Ion. 1711. str. Mihai Bravu 222. Bul. 13 apartamente. 13 apartamente. Smeurei 44. N. 1715. Ciulley Paul. 2 apartamente. Cervina Acnal. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Papazoglu 78. Mosilor 217. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. 1717. 3 apartamente. 5 apartamente. Haia . Bucuresti. Calarasi 319. Caraluca Alex si Eliza. Cioca Iorgu. str. Tepes Voda 102-104. Bucuresti. Claudiu 10. 1710. Cerkez Aldea. 3 apartamente. 1725. Horei 30 A. Ion Maiorescu 71. Bucuresti. Gh. 1699. str. Dimitrof 10. str. str. 1703. Covaci Teodora. Masaryk 31. si 80. 5 apartamente. str.. 1716. str. str. Bucuresti. Vulturilor 42-44. 1701. Caracostea Anastase.. str. 1706. V. Balcescu 35. cal. 12 apartamente. Caplanian Stefan. Bucuresti. Vergiliu 11. Bucuresti. Nic. Costin Maria. str. Tepes Voda 91. Energia 8. sos. Lung (Muscel) str. Primar Zamfirescu 15. Bucuresti. C. 4 apartamente. Constantinescu Daniela. cal. str. Cristache Alexandrina. Chirilovici Avram. Cazacu Martin si Ileana. str. Caminului 2. Bul. 13 apartamente. str. Costinescu Ion. Siminocului 14. 1726. str. Craciun Ion. 3 apartamente. Pitesti. str. 5 apartamente. 7 apartamente. Iasi. Bucuresti. Pictor Andreescu 6. Republicii 45. Sabinelor 2. Carstea Const. Bucuresti. 17 apartamente. cal. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Agricultori 118. 2 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. M. 13 apartamente. 1718. str. str. Constantinescu Florica. 1724. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. str. Alexandrescu 72. 1728. Bolintineanu 38. Ciobanu Eugenia. Vasile Gherghel 101. Campeanu Radu. Condrat Ecaterina. Bul. 40 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. 1720. Constanta. 4 apartamente. 1712. 1709. 1700. Bucuresti. 10 apartamente. str. Gr. str. Th. sos. str. Bul. B-dul Ana Ipatescu 24. Constantinescu Ecaterina. Negru Voda 14. 1698. Constanta. Dimitrov 110. Bucuresti. Bucuresti. Dudesti 20. str. Nicolae Filipescu 50. 4 apartamente. Vantu 10. Gh. Cardas Alice.. 1719. Rahovei 229. Bucuresti. Lascar 156. str.. Bucuresti. Raspantiilor 35. Doamna Ciajna 25-27. Lt-col. Rahovei 245. Cristescu Const. 3 apartamente. Bul. 1714. Republicii 76. Bucuresti. str. Bucuresti. Calotescu Ion. Bucuresti. 1705. Capos Alex si Raina. Pantelimon 33 si 35. str. Focsani. 4 apartamente. str. str. G-ral Cernat 3. Bogdan Voda 20. Fluerului 13. Chiriacescu Nic. Bucuresti.. 15 si 17. Filipescu 50. Chiritescu Furmuz. 14 apartamente. cal. Iosif Niculescu 30. G-ral Angelescu 68. Constantinescu Stelian. 8 apartamente. cal. Paris 4. Eminescu 55. str. 1707. Dimitrof 28. Republicii 82. Nerva Traian 54.1696. Bucuresti. 1722. 15 apartamente. Bucuresti. 1702. 1704. 1723. str. Bucuresti. 1713. Mihai Bravu 46. 16 apartamente. 1697. str. 1727. str. 3 apartamente. Constantinescu Nic. str. Bucuresti. Costin Maria. Bucuresti. str. str. Masina de Paine 80.

Crangasi 42. 1734. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Costa Jean. Tulbure. str. Cudalbu Elisabeta. 6 apartamente. Grigore 23. str. Bucuresti. Ec. Alex Balaseanu 34. Bucuresti. 1744. Climescu Constanta. Vasile Lascar 69. Rada. 15 apartamente. Economul Cezarescu 44. Cristescu D-tru. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu. Constantinescu Olga. str. 1756. cal. cal. str. 1729. Bucuresti. str. Luminei 2 A. Covaci Alexandru. 25. Bucuresti. 1745. Alion 38. Bucuresti. Negru Voda 2. str. Bucuresti. 3 apartamente. Catanu Vasile. Cuza Voda 98. Costache M. str. 1748. 4 apartamente. 1760. Roma 48. 12 apartamente. Selari 2. N. str. Copacianu Elena Valy. str. Camarina Gheorghe. Miorita 1. 1751. str. 1758. 1733. 1742. 1735. str. Bucuresti. . Ciholschi 8. 15 apartamente. Alba 12. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 13 Decembrie 54. 4 apartamente. Cezarescu 31. str. str. str. Corjescu Ion. 1749. Costescu Felicia. str. Cosgarea N. 5 apartamente. Carp Mariana. Braila. 3 apartamente. Cristescu Const. 9 apartamente. Chincuta Anton. 1757. str. Ilie. Burghelea 12. 8 apartamente. 1753. Bucuresti. Ecaterina 11. cal. sos. str. Cuparenco Cornelia. Dr. N. Conovaru Manoil. 1759. Leonte 8. Preotescu 13. Bucuresti. str. Colentina 8. Balcescu 3-5. Intr. 1740. Serban Voda 11. Calea Serban Voda 151. Domnita Ruxandra 14. Icoanei 81. cal. 1739. Constantinescu Maria. Bucuresti. Seneslav Voevod 26. 1743. Bucuresti. str. Ciomba Gheorghe. str. Cristea G. str. 5 apartamente. Bucuresti. Marin Serghescu 6-8. Calmiceanu Angela. Felicia Racovita 1. 7 apartamente. str. 2 apartamente. Silivestru 3. Mitr. colt Labirint 115. str. 15 apartamente. Capolide Niculina. str. Const Nancu 5. 3 apartamente. str. Bucuresti. Armeneasca 12. Ardealului 35. Bucuresti. 1730. Dionisie Lupu 38. Coltofeanu Casina. Bucuresti. cap. Berzei 111. str. Bucuresti. str. Bul. Teiul Doamnei 59. 1732. sos. 6 apartamente. str. Biserica Enei 2. Balcescu 30. str. 12 apartamente. 1747. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Cioflec Maria. Sft. 1752. 19 apartamente. 7 apartamente. 1754. Bucuresti. Traian 106. Bucuresti. Ardeni 38.Lifschitz 13. 6 apartamente. 1755. 7 apartamente. N. Bucuresti. Dr. 4 apartamente.. Cercului 1. Aureliu 33. Chircea Stana. 1738. 1741. Grivitei 139. Pasculescu Tei 59. Serban Voda 25. Chirculescu Veronica. Calin Petre si Virginia. str. Dr. Cica Ath. 5 apartamente. Ciornoc Mardau. str. Bucuresti. Ciru Iliescu 14. 5 apartamente. 1746. 2 apartamente. Intr. Bucuresti. Turnescu 11. Ciocarlie Ion. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1750. Petre. Galati. str. 5 apartamente. 1736. Bucuresti. Bucuresti. 1731. 1737.

1785. Bucuresti. Ana Ipatescu 33. cal. str. Fainari 84. Vasile Conta 7-9. Cosinchi Beatrice. 11. Bucuresti. str. str. str. Constantinescu Tosica. Bucuresti. Bul. str. 1777. 1778. 1765. 1774. C. Bucuresti. Constantinescu Ana. 1768. Bul. Pitarul Hristache 10. Calavrezo Elvira si Aurelia. Constandache Georgeta. Craita 25. Putul cu apa rece 26. Fainari 16. Viitorului 172. Ciornoc Simion. 4 apartamente. Roza Luxemburg 29. str. 1763. 6 apartamente. G-ral Cantilli 10. 1780. 1762. C-dor Botez 21. 10 apartamente. Petru 2. 1789. 1771. Cornescu 53. str. 1781. Cranck Carol. Jud Brasov. str. Bucuresti. str. Ginka colt cu Rohmanitof. str. Cap. 1772. Bucuresti. str. C. Caribian Avram si fratii. Bucuresti. str. 19 apartamente. 1783. Mosilor 334. Timisul de Sus. 11 apartamente. str. 9 apartamente. Cuza 49. Bitoliei 25. Ciupagea Ion. str. Petrescu si Ecaterina. str. Ciocanescu Laura. str. str. str. 13 apartamente. str. Bucuresti. N. str. 4 apartamente. Vacaresti 94. Galati. str. Iuliu Rosca 7. 10 apartamente. 1779. Vasile Lascar 9. 1788. 6 apartamente. Erou Iancu Nic. 9 apartamente. Cristian Avirdon. Latina 9. Ion Maiorescu. Bucuresti. Cristu Eugenie. 1782. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti.Holban 4. A. Bucuresti. str. Corbescu Radu si Alexis. 1770. Constanta. Av. 1773. str. Dacia 16. Bucuresti. Bucuresti. str. Cordonel Nadejda. Bucuresti. Cocea Virgil. 6 apartamente. G-ral Praporgescu 35. Bucuresti. Camenita Petre. str. Codreanu Dumitru. Paul Greceanu 12. Episcopiei 5. 1761. Conti Dumitru si Ana. 1786. str. 6 apartamente. Rosetti 14. Bucuresti. 1776. Sf. Costea Nicolae. str. N. str. Tunari 42. str. Pitar Mos 5. . Canciovici Zoe. Raspantiilor 4. str. str. 1 Mai 391. 1767. Ciculescu Andisiv Maria. Bucuresti. Aurel Vlaicu 48. 1784. 8 apartamente. Aurel Vlaicu 36. Cernea Ioan. Dacia 5. 9 apartamente. 6 apartamente. Sft. str. 1787. Balcescu 9. Bul. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Frumoasa. str. 24 apartamente. Cios Toader. Bucuresti. 1764. (Pipera Colentina). 5 apartamente. str. 4 apartamente. str. cal. Bucuresti. 4 apartamente. Columb 4. Vasile Conta 3-5. Bucuresti. Bul. str. Brasov. Spiridon 4. Radu Bellu 22. str. str. Bucuresti. 11 apartamente. str. Alex. Bucuresti. 1766. Popa Petre 6. 1769. Tokio 8. 9 apartamente. str. Ciupercescu Maria. Linia Centura Stefanesti-Colentina. 1775. Cretoiu Magda. Republicii 105. Ciuca A. 11 apartamente. Armeneasca 12. str. Zoe. Sinaia. 2 apartamente. 5 apartamente. Ilie Pintilie 4. Bucuresti. A. Bucuresti. Cocarescu George. Selari 14. 5. Cuza 40. Polona 47. Balcescu 30. Cochino Andrei. 4 apartamente. Tomis 22. str. str.

Moravei 4. Cusin Carmen. Duca 59. Carabela Const. 4 apartamente. 1805. 1817. Bucuresti. Chudacek Francisc. Bucuresti. Coman Tudor. Batistei 5. 1824. Bucuresti. 1810. Braziliei 15. str. Cristoloveanu Paraschiva. Bucuresti. dr. str. str. str. Cogalniceanu 43. Oradei 1. Beldiceanu 4. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sofia 13. str. Constantinescu Eugenia. Constantinescu Stefan. Iasi. 1818. str. 1813. Prof. 1823. Bucuresti. Constandache Sevastia. 1801. Bucuresti. Chitu Teodosia. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 8. Bul. Pitar Mos 5. 25 apartamente. Stirbei Voda 29 A. cal. str. Eduard Grand 57. str. str. Climescu Ecaterina. Bucuresti. 1815. Bucuresti. Pitatii 5. Latescu 14 si 14 bis. Pavel 6. 5 apartamente. 1804. Bul. 7 apartamente. 6 apartamente. Polona 100. Dianei 13. str. Roma 30. str. 3 apartamente. Stefan Gheorghiu 10. 1807. 6 apartamente. Cohn Marcu si Liza. Bucuresti.1790. Ciuciu Maria. 20 apartamente. Calugaru Victoria. str. Bucuresti. Ciucurescu Alexandrina. Calisti Marie Jeanne. 4 apartamente. M. str. Chirita Maria.. str. C. Capriel Dan. str. Carjan Ana. 5 apartamente. Bucuresti. Ionescu Gion 7. str. Dacia 9. 4 apartamente. G-ral Cristescu 3. 1791. Gramont 10. Generalissimul Stalin 78. str. Cardas Ioan. 6 apartamente. 2 apartamente. Catineanu Alexandrina. 1803. Comaniciu Maria. Bucuresti. Ana Ipatescu 16. cal Dorobanti 106. Ecoului 24. Bucuresti. 5 apartamente. Costea Alexandra. 12 apartamente. str. Grivitei 84. Bucuresti. 1792. Codreanu C. 4 apartamente. 1822. sos. str. Intr. Bucuresti. Ing. 3 apartamente. 3 apartamente. Pizone 17. Sinaia. Copelman Lucian si Lilian. str. Popa Nan 11. Aleea El. str. Lung Muscel. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu 19bis. 6 apartamente. Bis. str. str. str. str. si Traian. 10 apartamente. str. Cristian Tell 17-19. 1799. str. Bucuresti. 1796. Calarasi 51 si 319.. str. 4 apartamente. Linia Oltenitei 4 cart. 1819. Tg.. Cristea Nicolae. 1808. Conta 5-7-9. str. str. Povernei 35. Bucuresti. str. 4 apartamente. Vasile Parvan 16. Dacia 35. Ocna. 7 apartamente. str. 4 apartamente. 23 August Dudesti-Cioplea. Dragalina 4. 1793. 1814. 1806. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. 1820. 3 apartamente. Dacia 37. 1794. 1800. Nic. V. Crutescu Alfred. Bucuresti. Intr. Cumpatului 20. Bucuresti. Casianu Const. str. Constantinescu Toma. 18 apartamente. 1798. Bucuresti. Gh. 1811. str. Constantinescu Cornelia. Constantinescu Const. Eminescu 17. str. Lizeanu 19. Cobalcescu 54. Stefan cel Mare 42. Alba 3. Constantinescu D-tru. Bucuresti. 1797. Bul. 1812. Romulus 10. I. 1809. Cargiog D.. Faurari 6. str. 3 apartamente. Bucuresti. . 6 apartamente. Bucuresti. Delea Veche 45. 7 apartamente. 14 apartamente. 1795. str. cal. 13 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Italiana 13. Constantin Lucia. Sinaia. Covaci Alexandru. 1802. Isvor 11. 1816. 2 apartamente. Intr. str. Visarion 24. Ana Davila 2 bis. Covalciuc Ion. Bucuresti. 1821. Bucuresti.

9 apartamente. str. Curteanu Maria. str. Cerchez Caterina. Bucuresti. Bucuresti. Crosu Natalia. 1853. 1850. Eminescu 12. 1828. Gh. Bucuresti. 1845. 5 apartamente. Bucuresti. Duca 1. si Anghelina. 3 apartamente. sos. Bucuresti. Constantinescu Manea. 23 August 5. 14 apartamente. cal.1825. Aleia Russo 7. 8 apartamente. Ciorni Ana. Capiteanu Elena. 3 apartamente. si 5. Bucuresti. Naum Romniceanu 5. Cociu. Cervino Carol. str. 1833. str. str. Bucuresti. 1854. str. str. Icoanei 8. 1840. Prof. Bucuresti. Calin Alexandru. Bucuresti. Serban Voda 123. sos. Bul. Bucuresti. Bucuresti. str. Cernescu Constantin. str. Cohn Filip. 13 apartamente. Ploiesti. 6 apartamente. Cameliei 21. Bul. Lahovary 5. Edilitatea. Bucuresti. Th. Ion Ghica 1. str. 1851. str. str. 1832. 12 apartamente. 1836. Dorobanti 2. Alexandriei 57. Bucuresti. Chivulescu Aurora. Bucuresti. str. str. Lebedei 23. Piata Al. Labirint 112. Toamnei 91. str. 1839. Primariei. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 29 apartamente. Carabelian Avedis si I. Bucuresti. str. Alex. Iuliu Tetrat 1. str. 6 apartamente. prin Const. Covaci Ferenti.. 1844. Colibasianu Eugen. L. Bucuresti. 1838. 1826. Cojocaru Const. str. Bucuresti. Corneliu Botez 3. 6 apartamente. 1835. str. Cantacuzino Pascanu. str. 1830. 1831. Ghiulezian. str. 4 apartamente. 1842. Bucuresti. Bucuresti. 1847. str. 5 apartamente. str. 1827. Brasov. str. 1849. Constantin Chiroleu. Aman 24. Costescu Maria. Constantinescu Corneliu. 1843. 6 apartamente. str. 1855. Buzesti 10. 1852. Catargi Ecaterina. Masina de Paine 54. Bul. Cumpatului 26. Mihai Bravu 85. Colentina 99. Lenin 8. Sinaia. str. 5 apartamente. Sinaia. 3 apartamente. str. Bucuresti. Balcescu 24. Vilson 15. Eminescu 12.. Independentei 22. Constantinescu Gavriel. Spatarului 41. str. 1837. Bucuresti. Mamaia. Pitesti. str. 2 apartamente. str. Jdanov 17. Polona 104. Constanta. Columb Haim Stefania. Iulia Hasdeu 10. str. Bucuresti-Baneasa. . 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Popa Rusu 12. Colentina 35 A. Banu Manta 7. Cociu T. G. str. str. str. Costescu Alexandru. str. Critico Al. 4 apartamente. 3 apartamente. Bodea Cartan 5 A. N. G-ral Magheru 42. Alexandru 36. Arcului 16. 13 apartamente. Berzei 75 si 77. Craciunescu Elena. 1848. 5 apartamente. Creditul. Bucuresti. Berzei 16 A. Frumoasa 11. str. str. Ionica 7. Ciocardel Stefan. Bucuresti. Logofat Tautu 44. 11 apartamente. 33 apartamente. Sf. Bucuresti. str. 1841. Balcescu 25-27. sos. Bucuresti. str. 9 apartamente. 1834. 7 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. str. str. Catargi Alexandra. str. Bucuresti. Stickholm 17. 1846. Constantinescu Lucia. 6 apartamente. str. 1829. 30 Decembrie 60. Popov 31. Lipscani 100. Croitoru Lucia.

22. Gr. 2 apartamente. Dobrogeanu Ghera 3. Codrescu Cleopatra. Costache Alexandru. Bucuresti. Cipeanu Gheoerghe. Cantacuzino 1. Bucuresti. Drobeta 5. 4. 7 apartamente. Craioveanu Maria. 1868. Cantacuzino Alexandrina. Cottadi Xantipa. Constantinescu Const. Busteni. str. Grivitei 204. Cohn Bernard. str. 1865. cal. Critico Jean si Elena. 39 apartamente. 1881. Bursei 3-5 Caracal. str. 1869. Bucuresti. 1873. Bucuresti. Ciril Isaia. Braila. str. 20 apartamente. str. Bucuresti. Magheru 20.. 1857. Constantinescu M. Bucuresti. 7 apartamente. Constantinescu Alea. Vineri 12. Cal. Bucuresti. 1879. 6 apartamente. 1858. str. 1875. Sf. Bucuresti. Ecaterina Teodoriu nr. 1856. Bucuresti. str. 1884. str. Piatra-Neamt . str. Bd. Most. Jules Michelet Nr. str. str. Cilic Sima. 1866. Bd. Bucuresti. str. Berzei 14 B. Bucuresti. Leonida 1. Creditul Financiar. str. I. Constantinescu Tancred. Titulescu 48. str. Gh. str. Galati. 1877. Salvator 9. str. Filipescu 16. Calea . Calea Rahovei 330. Cottadi Xantipa. 4 apartamente. Sf. 1870. Constantinescu Sofia. str. Dumbrava Rosie 20. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. str. 14 apartamente. Traian 87. Occidentului 32. Bucuresti. 1883. str. 10 apartamente. 1871. 1882. N. Constantinescu Chirita. Camenita Polixenia. 1876. Lipscani 69. Toamnei 86. Peste Vale. str. colt cu Av. Imparatul Traian 10. Cervino Regina. Marin. Dacia 42. str. 1867. Bucuresti. str. Salmen 13. 4 apartamente. Clingher Eti. Chirulescu Marcel Enescu. 2 apartamente. str. str. 16 A. Sf. 1872. 11 apartamente. 4 apartamente. Ciornei S. Sinaia str. 20 apartamente. N. Ilie Pintilie 24-26. Bucuresti. Bucuresti. Dimitrof 141. Constanta. def. Aleea Alexandru 20. Mamaia. Popa Soare 61. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 1860. Ciulley Elena. Bucuresti. 7 apartamente. Constantinescu Paulina. Ecaterina Teodoroiu 22. Cioroianu R. 13 apartamente. 26 apartamente. Bul. 1880. Pallade nr. Nicolae Tei 28. Tocilescu 41. 1864. str. Drosu. 8 apartamente. Horia 24. Aviator Petre Cretu 12. Aleia Vulpache 7. str. Bucuresti. 1878. Dumitrache Banu 51. 4 apartamente. Mosilor 303. str. 1861.Peste Vale. 3 apartamente. Iasi. Bucuresti. Magurele 54. Elena Doamna 35. Grivitei 125. 1863. 1859. Bucuresti. str. 2 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Sinaia. str. 1862. Bucuresti. Gheorghe 12. str. Palade 53 colt Suvenir 2. 7 apartamente. Piatra Neamt. Cozarin Nadia. Bucuresti. str. Chiriac Estera Constanta. Lotu 15 careul 3. Justitiei 17. Cumpatul. 1. 10 apartamente. 3 apartamente. Carantino Marie. 55. cal. str. Dobrogeanu Gherea 3. Bucuresti. 1874. Calea Grivitei 520. 2 apartamente. Turbinei 39. Occidentului 32. 8 apartamente.Locusteanu 10. Ghe. Ureche 5. str.. Vasile Roaita.

Carp P. Victoriei 101. 4 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu V. str. Dobre Vasile zis Georgescu. Zagarit (Parc Calarasi). 1909. calea Stegeris 18. . Bucuresti. str. str. Dulitki Haia. 23. str. Bd. Meteori 42. Dragomirescu Elena. str. Mihaileanu 15. str. 1892. Bucuresti. Danilachi Anibal. 6 apartamente. str. 1891. Bucuresti. str. 169. Dogaru Victoria. Bucuresti. L. Dorocan Mihail. str. 1897. 1901. Sfintilor 5. Elena. 86. Badea Cartan 50. 1900. Damboviceanu Paul. 6 apartamente. 1908. 1894. str. Mitrop Filaret 77. 4 apartamente. Nicolae. 3 apartamente. Lirei. Col. Brasov. St. Maresal Tolbukin 88. Ion. 4 apartamente. 3 apartamente. D. 1890. 5 apartamente. cal. Cretulescu Axela. 1885. Muzeul Zambaccian 19. Cesianu George. Ion Frimu 15. str. str. 8 apartamente. N. 1906. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Popa Nan 127. Bucuresti. Bucuresti. Dumitru. str. Tunari 32. str. Dinca T. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Cohen Jocues. 2 apartamente. Mihai Bravu 19. str. 6 apartamente. 1887. Manastirii 2. Dessila Virgil. Dionisie Lupu 65. Calea Rahovei 311. 24. Dimitrie Gheorghe. Bucuresti. Demetrescu Marin. Sinaia. Bucuresti. str. 1903. Nerva Traian 24. 1893. Bucuresti. Intrarea Margareta 5.Victoriei 101. str. str. str. Vacaresti 125. 1905. 14 apartamente. 1896. Eminescu 133. str. M. 1907. Intrarea Stafetei 3. 3 apartamente. Precup 21. Dimitrescu Mihaescu Maria. str. 2 apartamente. Ilie Pintilie 52.. 6 apartamente. Bucuresti. str. C-tin. str. str. Sos. str. Dobrescu Gh. Stefan cel Mare 93. 1899. 1848 (fost Lipscani) 100. str. Popa 9. 3 apartamente. Silistra 70. 8 apartamente. 1886. 1904. Dobrescu Anastasia. 3 apartamente. Elena Doamna 55. 5 apartamente. str. 23 apartamente. Sofia 24. Bucuresti. Bd. G-ral Budisteanu 9. Calea Mosilor 135. 1911. Labirint 131. Dumitrescu Ilie. 1910. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lt. Bucuresti. Bucuresti. Papazoglu 112. str. Draghicescu Decebal. str. str. 30 Decembrie 52. 1895. C. Tunari 81. Drescher Eduard. Col. Brasov. 1912. 9. str. Episcopul Ilarion. Bucuresti. G-ral Ipatescu 14. B-dul 1 Mai 185. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Popa Nan 28. Dima Pavel. Titulescu 88. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dietz Olga si Valeria. Cantacuzino I. Djuvara M. Vasile Stroescu 19. 1889. str. Bucuresti. str. Dumitrescu Alisa. Bucuresti. Bucuresti. Cercetus 25. Rodiei 47. Polona 44. str. str. Cristopol Dumitru. 5 apartamente. Hatmanul Arbore 15. Sofia 16. cal. 1888. Traian 159. str. 3 apartamente. 1902. G-ral Cristian Tell. 1898. Sinaia.

Calarasi. Victoriei 96.. 4 apartamente. Dobrescu I. 1929. Gh. str. Bucuresti. Enachita Vacarescu 8. str. Derusi Elisabeta. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Precupetii Vechi 50. 1935. Dumitrescu Victoria. 1928. Delcu Ovidiu. Bucuresti. str. Iulia Hasdeu 9. str. str. Icoanei 65. 1925. str. 4 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. Drosu 10. 3 apartamente. Mihail. Bucuresti. Garii 16. 7 apartamente. str. general Vodoianu 26. Vlad Judetul 29. 1926. Bucuresti. Cal. Kokalniceanu 46.1913. Valcea. 1940. Bucuresti. Dragomirescu Petre. Nudului (Herastrau) 14. str. Lenin 174. Dumitrescu Spirache si Dumitra. Ion Atanasiu 1. 1941. Precupetii Vechi 3. Viespari 14. 8 apartamente. Dumitrescu Cristache si Aurelia. Av. B-dul Dacia nr. 5 apartamente. 6 apartamente. 1932. Romulus 69. 3 apartamente. Av. 5 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. str. Campul Mosilor 9. Dima Georgeta. Bucuresti. Dumitrescu Hortansa. Dutescu Victor. Bucuresti. str. 1924. Traian 171. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Grigore Mora 7. Dinescu Ion. str. Dispotide Marcela. Davidovici Avram. str. str. Cal. 23 August 37. 1914. Cuza Voda 130. Tunari 32. 1922. M. 6 Martie 89. Episcop Radu 19. str. 1919. Bucuresti. Dragulanescu Nic. 1923. Bucuresti. 1927. Dumitru Mihai. str. Al. Dumitru Marin. 2 apartamente. str. Generalissimul Stalin 44. Calarasi 263. Bucuresti. 1931. str. str. Domnita Ruxandra 23. 1915. Bd. Dumitrescu N. Bucuresti. Dimitriu Lucia. str. str. 1939. 1934. 52 a. 5 apartamente. Lascar Catargiu 16. Dobrescu Vasile. Bd. G-ral Brosteanu 5. str. 11 apartamente. 1921. str.. Viilor 76. Cal. Vasile Conta 3-5. 8 apartamente. Donciu Gheorghe. 2 apartamente. Dinca Andrei. Aleea Corneliu 19. Dorin Vera. Bucuresti. R. Pucioasa. Cuza Voda 152. 1933. str. Maria. Th. Bolidului 8. 1920. Bucuresti. sos. 1936. 3 apartamente. 5 apartamente. Mitrop Filaret 29. str. Serban Voda 23. 1938. Iliescu 58. 3 apartamente. str. 7 apartamente. str. Ing. 1 Mai 66. Calea Rahovei 34. 1917. 4 apartamente. Cuza Voda 62. Andrei Muresanu 29. str. Bucuresti. 3 apartamente. 1930. 1916. str. Plugarilor 15 A. 15 B. 1937. Bucuresti. 23 August 8. N. 13 apartamente. Fluierului 21. Bucuresti. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. str. Dumitrescu Tanase. str. str. Intr. str. 5 apartamente. Olga Bancic 11. Davidov Ervand. Dumitrescu Traian. str. Stefanesti 120. str. 1918. Cotescu 1. Pictor Iscovescu 6. Masina de Paine 102. Bucuresti. Danciulescu D-tru. Bucuresti. str. Constanta. Dumitrescu N. C. Bucuresti. . Dragan Ion. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bosianu 13. Bucuresti. Diligentei 28. Bucuresti. Balcescu 3-5. Dancu Stefan.

G-ral Cernat 25. str. str. str. Teodor. str. Cal. str. Sos. 3 apartamente. Danilovici Ana. str. 1969. Bucuresti. Bucuresti. Gramont 26. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Rudeanu 31. Bucuresti. 1954. Ovidiu 4. str. 4 apartamente. Oteteleseanu 5. str. Viitor 180. 5 apartamente. G-ral Dona. Bihor 21. Lotrului 5. Bucuresti. 1970. 1951. Dumitrescu Procopie Julieta. str. Ciresului 16. str. Bucuresti. 1952. Dimitriu M. 9 apartamente. 18 apartamente. b. Dressler Ella. Stirbei Voda 100. Rosetti 45. str. Dragomirescu Victoria. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 1948. 6 apartamente. 16 apartamente. Cazzavilan 22. Bucuresti. str. str. Dimitriu Ecaterina. Duca 6. G-ral Dona 12. 11Iunie 35. 1949. David Nic si Petrica. Bucuresti. Schitu Magureanu 25. str. Stupinei 1. N. G-ral Anghelescu 119. Vaselor 51. Bucuresti. 7 apartamente. str. Asachi 11. 54. Bucuresti. lotul 239. Exarcu 3. 1945. Dumitrescu Ioan. str. 1957. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Iulia Hasdeu 2. 1944. Dumitrescu Ioan. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. str. str. 11 apartamente. str. str. 1961. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. sc. 9 apartamente. Craciun 9. Abrud 80. 1943. Dumitrescu Mante. str. Bd. Dimitriu Apostol. General Manu 20. A. str. 5 apartamente. Brezoianu 52. Lipscani 28. Dimitriu Mihail. Sinaia. Aurel Vlaicu 166. Dumitrescu Nicolae. Bucuresti. Mesteacan 45. 1959. 7 apartamente. Bucuresti. 1972. 1951. str. 1960. 59 apartamente. C. str. 1966. 4 apartamente. 1947. str. Vasiescu Iosif 55. Bucuresti. D-tru Ghita. Mistretului 2. Gh. Felix 4.1942. 1953. str. Bucuresti. Danescu Aspasia si Florica Slave. 7 apartamente. Bucuresti. Dona N. 1962. Dr. 4 apartamente. Vatra de Sat Costila. 8 apartamente. 5 apartamente. 1967. 9. 1958. Dr. 1964. Bucuresti. 1 apartament. Donescu Virginia. Dobrescu Aurelia si Gh. str. Popa Nan 50. str. Dinculescu Stefan. Floreasca 1 A. T. str.. Dumitrescu Carol Shuller.. Intr. Dr. Dragan Fernanda. Davidescu Stefan si Jeana. str. 1946. 24 apartamente. Bucuresti. Ion Creanga 15. Olga Bancic 17. Titulescu 116. Cpt. 1968. Dumitrescu Ion. Bucuresti. str. str. Plevnei 166. Dumitrescu C-tin si Nic. Brezoianu 58. 1956. G-ral Manu 2. Bucuresti. Iosif. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Dragan Vasile. Bucuresti. Bucuresti. Avram Iancu 2. Frumoasa 50. 10 apartamente. Tekirghiol. Titulescu 11. 8. 17 apartamente. Dina Mariana. str. Barierei 20. 1963. Dumitrescu Aurel si Ion. 1950. Mihai Bravu 53. Dicu Petre. Deberth Konrad. Nic. 3 apartamente. str. Occident 33. Fainari 20. 1971. Bucuresti. 1965. Octav Cocorescu 53-55. Dumitrescu H. Bucuresti. Doicescu Ada. str. Dimitriu Maria si Ion. Eroului 25. Sos. . Cotroceni 3. fund. 1955. 4 apartamente. Bucuresti. D-tru. str. str. Felix 10A. 5 apartamente.

30 Decembrie 6. 1987. Bucuresti. Intr. Sabinelor 85.. Mircea. Bucuresti. Ion. Rahovei 317. Mircea Voda 62. str. Dobrescu Marie Jeanne. 1979. 4 apartamente. Bucuresti. Tarcau 11. Dumitrescu Marin. Bucuresti. Drescher Lucia. 1992. Bucuresti. Dumitrescu Ilie. Dumitrescu I. Dinischiotu Nicolae. Cal. 9 apartamente. Dumitrescu I. Jaques Elias 4. Mitrop. 5 apartamente. Dumitrescu Th. 4 apartamente. Elizeu 22. Bucuresti. Dragomirescu Nichita. si Georgeta. str. str. 3 apartamente. 1982. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 1994. Brandusi 4. 14 bis. Mitrop Filaret 41. str. 2001. 9 apartamente. 1976. Bucuresti. str. Demetrescu Gh. Dragan Nicolae. Cazarmii 23. Meteori 53. Const. str.. Mitrop. Dobrescu Maria Th. Cpt. 6 apartamente. 4 apartamente. Vasilescu Mircea 9. str. str. Marie si most. 10 apartamente. Dobrescu Victoria. 2002. str. str. 1997. Calea Plevnei 5-7. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. sos. str. Bucuresti. Dumitrescu V. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Gh. str. Delasciava Stela. Plevnei 5. Dumitru Cristea. Cal. 1995. 2005. Rahovei 247. Dr. 2 apartamente. Cal. Bucuresti. str. 6 apartamente. 10 apartamente. Intr. Aquila 31. Dragomirescu Florica. str. Bucuresti. Dobrescu Nic. Bucuresti. 16 bis. Bucuresti. Dumitrescu Gh. Filiti 3. si Aglaia. 14 apartamente. Bucuresti. str. Calea Serban Voda 231. Dumitrescu Jeana Sofia. Vasile Conta 79. str. Dumitrescu Margareta. Bucuresti. Dinescu Stelian. str. 1989. 1983. Viilor 67. Bucuresti. Nifon 36. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Antim 9. Dinescu Gheorghe. Plevnei 5.. Cal. Bd. Dr. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. 2003. 1991. 1998. 1980. 9 apartamente. 1996. Djerassi Maria si Simon Berta. 4 apartamente. str. Vacaresti 141. Cpt.. 13 Septembrie 12. Stirbei Voda 146. 4 apartamente. 1993. 1988. 2004. G-ral Candiano Popescu 73. Ducu Maria si Angela. str. Dunavat 1. str. 8 apartamente. Bucuresti. Dona Maria. 1986. Vicol 7. Bucuresti. Beldiman 1. Halelor 7. Stirbei Voda 104.Fluerului 4. Th. Donciu Violeta. Lister 1. Bucuresti. 1984. most. Plevnei 16. Popa Chitu 12 bis. str. Dulfu Petre. 7 apartamente. str. 7 apartamente. Busteni. Bucuresti. . 1975. Iosif 33. 51. Arionoaiei 21. Bucuresti. Preotescu 31. Paltinului 5. Adrian 85. 1973. Cal. Diaconu Gh. Dumitrescu C-tin. 1999. Bucuresti. str. 49. Dincescu Dem. Davidescu I. Bucuresti. 1978.. 8 apartamente. 13 Septembrie 93. Crangasi 9. Mariana si Tanasescu Suzetta. 1981. 7 apartamente. Simonide 18. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Principatele Unite 64. str. 1990. str. Bucuresti.. Bucuresti. 1974. Cal. str. Bateriilor 28. 2000. 1985. 1977. 6 apartamente. Bucuresti. Alex Ciurcu 1. Bibescu Voda 18-20. Bucuresti. 11 apartamente. 10 apartamente. Dimitrov 146. str. Bucuresti. Davidescu Iulian. Dobrescu D. str.

Dinculescu Emilia. Hrers. Daskevici Vasile. 13 apartamente. 2019. 4 apartamente. str. str. str. Bucuresti. str. Dragomir Maria. 6 apartamente. Bucuresti. Unite 23. sos. cel Bun 19. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Campulung-Muscel. str. str. Drogeanu Niculae. Bucuresti. str. Bucuresti. Mihai Voda 35. 4 apartamente. Soltuzului 53. Bucuresti. Draghici Alexandrina. Cal. Calarasilor 51. Uranus 48. Cal. Pictor Grigorescu 32. 2014. 3 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Princip. C-tin. Alex. Bucuresti. si Eugenia. Bucuresti. 2026. Dimitrie Cantemir 1. Darvari Natalia. 8 apartamente. str. 3 apartamente. 9 apartamente. 2018. Unirii 134. Banu Manta 50. Vasile Roaita 9. Pantelimon 116. Arionoaiei 10. 2035. Nic. Cal. 4 apartamente. str. 3 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. str. str. Caloian Judetul 16. Gheorghiu 43. 3 apartamente. 2022. 2032. Voevod 34. str. str. Dambovita. 2007. Bucuresti. Bucuresti. 2011. str. Bucuresti. Dumitru Antonescu. 3 apartamente. Constanta. 2016. str. Ilie. 2009. Dumitrescu Lucretia. Cal. Bucuresti. Diaconu Ioan. Davidner I. Druia Maria. Epicol 68. 2015. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 146. Dumitrescu Emil. Balcescu 78. 2028. Dodan Vihelmina. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Drimer Moses. str. Dragosescu Alina. Caras 59. str. str. 3 apartamente. 2025. 2010. B-dul G-ral Suvorov 12. str. str. Demetrescu Mircea. str. 2021. Lazureanu 9. Racovita 18. Bucuresti. Colonel Corneliu Popescu 5. Dragomirescu Balasa si Stelian. 1 Mai 90. C. 19 apartamente. Valeriu Braniste 7. Bucuresti. Davidescu Solomon. Bd. 10 apartamente. 2 apartamente. 10 apartamente. str. St. Mizil. 2037. str. Dumitrescu Alexandrina. Bucuresti. Dodis Maris. Victoriei 101. Botosani. str. M. Bucuresti. Drimer Zuzi. 3 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 2027. Bucuresti. 4 apartamente. Dadarut V. str. str. 2008. Magazia Garii 5. Campina. str. sos. Sf. N.2006. Bucuresti. Antim 12 si 36. Dorobantu Nicolae. Diaconescu S. str. 13 Septembrie 136. Dobrescu Stefan. Doiciu Vasile. Dinculescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. 2012. 2036. 2029. str. Dudesti 179. 6 apartamente. Piata Stalin 9. b-dul Marasesti 107. Ghenadie Petrescu 186. Popa Nan 115. Ecaterina Teodoroiu 14. 2013. str. 2017. Alex. Dumitrescu Elisabeta. Gaesti. 3 apartamente. Serban Voda 63. 2030. 2024. 8 apartamente. Bucuresti. Libertatii 5. Apostoli 40. 2033. Spl. David Ana. Bucuresti. Smardan . B-dul Ghencea 7. 7 apartamente. Bacau. Bucuresti. Maica Domnului 8 bis. 4 apartamente. Cal Serban Voda 106. 4 apartamente. Cuza Voda 53. Witting 2. Drugrilescu Ilie. Panduri 17. str. Dim. 5 apartamente. 2038. Vacaresti 216-218. 2034. Dimcea Pavel. 16. Bucuresti. Azilul de Noapte 6. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2023. 2031. G-ral Butoianu 6. str. Bucuresti. Pascal 19-21. Mitrop. Pitis 33. Dimitriu I. Maica Domnului 23. 2020. Dragu C. 4 apartamente. str.

Ing. 4 apartamente. 2065. Bucuresti. Batistei 35. Teohari 16. 2056. 9 apartamente. Spatarul Preda 29 bis. Predeal. Bucuresti. 8 apartamente. G-ral Brosteanu 13. Bucuresti. Bucuresti. Nic. 3 apartamente. 2064. Mosilor 90. Tecuci 18. Popovici 1. str. Bucuresti. Demetrescu Ana. 2067. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. str.Voda 43. 2051. I. Teiul Doamnei 98. 22. David Iosif si Simona. 4 apartamente. Dorojan Anca. Grivitei. Palde 37 A. Dobrogeanu Gherea 8. str. 2066. str. Stefan cel Mare 54. 2045. str. Visarion 15. Brasov. str. Daniel Frederic si Maria C. B-dul Ghica Tei 83. Silistra 11. 2050. 3 apartamente. str. N. Deutsch Samuel. Sf. 2039. Dobrinoiu Gheorghe. 11 apartamente. Dinuliu Petre si Niculae. 2063. Dinu Z. Dvarol Matilda. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. 5apartamente Bucuresti. Bucuresti. Jean. 6 apartamente. str. 24 apartamente. 3 apartamente. A. str. Drimer Leon. Vasile Cristescu 7. Bucuresti. Deroumian Eduard.. St. str. 2057. str. Dumitrescu Ioan. Bucuresti. 3 apartamente. 2053. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Trifoi 21. Dumitrescu I. 2047. Bucuresti. 2049. str. Drogina Gh. I. Djizuredjan Takuy. str. 19 apartamente. Stefan cel Mare 188. sos. B-dul A. Bucuresti. 2062. 2055. str. 2048. 2040. Bucuresti. 10 apartamente. Luncusoara 23. 11 apartamente. str. Mircea. 12 apartamente. . si Neaga. str. 6 apartamente. Dinoiu Margareta. Teiul Doamnei 33. 2061. Bucuresti. Zaharia 26. Mihai Bravu 147. 4 apartamente. Sos. str. Timisoara. 8 apartamente. 25. str. Davidescu Ion. Heliade intre Vii 7. 4 apartamente.18. 3 apartamente. 5 apartamente. Polona 17. G. str. Ecoului 75. 5 apartamente. 2058. Vaselor 74 B. Deutsch Alexandru si Sanda. Dumitru Ilie si Elena. 2043. Djuvara Esthera. Bucuresti. Dumitrescu Petre. Cal. Samuel Vulcan 61. Smeului 5. 5 apartamente. 2046. str. 2059. 2 apartamente. str. Tei 83. str. str. Bucuresti. Decus Spiridon si Ecaterina. Mihai Bravu 11. Grivita Rosie 4. Rahovei 169. Romana 27. str. str. Bucuresti. Primaverii 91. Cuza 79. str. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Dinu Marin si Rodica. Caragea Voda 7. 2054. Bolintineanu 5. Duca 5. str. 2060. Ducan Ion si Maria. Bucuresti. Putul de Piatra 4. str. str. Gheorghiu 3. Galati. 3 apartamente. Mantuleasa 22. Dumitrescu Ion. Dorobantu Iancu. Popa Nan 17. Aurora 5. 2068. str. str. str. Bucuresti. Dichter Iulius. Bucuresti. Deciulescu. Romana 143. Cotofeni 55. 6 apartamente. Balcescu 47. Cal. 2041. Dobrescu Elena. Ilie. 2042. Dr. 2052. Bucuresti. Dobriceanu Otila. Bucuresti. str. 2044.

15 apartamente. Sepcari 22. 2094. Com. Bucuresti. Cuza 52. Radulescu Tei 41. Balcescu 34. Bucuresti. Mamulari 9. Ciprian Porumbescu 2. Dobrescu Ecaterina. str. Bucuresti. 2091. Dorian Simona Maria. Dimitriu M. Brezoianu 9. Rahovei 232. Calarasi 208. 3 apartamente. 9 apartamente. 2093. 10 apartamente. Bucuresti. 2098. Brasov. str. 8 apartamente. str. 2102. 10 apartamente. Bucuresti. 2080. 2084. 11 apartamente. Dobrescu Gh. Popa Savu 10. 6 apartamente. Dinescu N. Dragnea T. Dumitrescu Acoli. Bucuresti. Filipescu 11. Dumitrescu R. 2088. Mina 10. Dorobantu Em. str. Dumitrescu Emilia. Eugenia. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Diamandescu Maria. Bucuresti. Cosminului 18. Bucuresti. Obedeanu 17. str. Dumitru. Petre. str.2069. Dumitrescu Maria. Dan V. Lizeanu 1. Teclu 23. Sos. 2077. Smeului 3. 2072. Niculae 60. str. Sos. Dacia 56. 2076. Cal. 5 apartamente. 2082. 2086. 5 apartamente. Dorobanti 84. Bucuresti. Cal. Bucuresti. str.. Bucuresti. Adriana. 2070. Dionisie Lupu 12. Cal. Maria. Darascu Maria. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Dimitriu I. Bucuresti. Bucuresti. Radu dela Afumati 17. Arh. Bucuresti. cal. Vera.. Drac Petre. str. Cantaretul Macarie 1. N. Ilie Pintilie 42 B. str. Dragoescu Pantelimon. 2071. 7 apartamente. Vacaresti 131. str. 8 apartamente. Constanta. Aurel Vlaicu 35. 9 apartamente. Gh. Dinescu Teodor. 5 apartamente. Cal. Ana Ipatescu 24. Dumitrescu Ion. G-l Brosteanu 25. Vlaicu Voda 49. Bucuresti. 2081. Ilie Pintilie 10. str. Dumitrescu Alexandra. Productelor 43. 4 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 64. Danie Constantin. Ilie. str. Serban Voda 196. 4 apartamente. str. 2101. 2078. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. str.. Mitr. str. Erou Iancu N. Aurelia. Teodoroiu 63. str. Jana. str. Duca Al. Popa Soare 63. Danciu I. Dincu Gh. Stefan cel Mare 125. 2085. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2083. 32. Ecat. Maior Racoteanu 7. 2092. 2087. str. Bd. 4 apartamente. 6 apartamente. 2079. Bucuresti. 2095. str. Diogene Zissu si Aurelia. str. str. 2089. str. Ghenadie Petrescu 213. Bucuresti. str. Colentina. str. Sta. 6 apartamente. prof. Noua-Brasov. Davila C. Mandrea 20. Didicescu Paul. str. Drumea Maria. Silvestru 67. 2097. 2075.. Bucuresti. Salcamului 2. 8 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Djaburov Stefan si Laura. . Bucuresti. 2099. Deleteiseanu D. 21 apartamente. Aristide Briand 8. Bucuresti. str. N. str. 5 apartamente. Sf. I. Baneasa 36. Darlau Ion si Maria. str. N. B-dul Robert 36. Finlanda 10. str. 2074. 3. Daba Constantin. Bucuresti. Toma Masarik 1. 16 apartamente. str. 2100. Stanislav Cihosky 1. 2073. Dudeanu Haralambie si Ana. 5 apartamente. 6 apartamente. Mihai Bravu 340. str. 2096. str. 2090. Dobriceanu Mihail. Alex. Bucuresti.

7 apartamente. Bucuresti. Diaconul Coresi 9. Caldari 21. Bucuresti. str. Bucuresti. 2133. str. 7 apartamente. Bucuresti. 2117. str. Iancu Niculae 35. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. C. Bucuresti. str. Cantemir 57. 171. Com. 2105. str. Comana 43. str. Piata Sf. 2132. R. Damian Ion si Zoie. 2128. 6 apartamente. Colentina 104. Bucuresti. Occident 43. 14. Bucuresti. Dumitrescu Eugenia. Maior Avram Zenovie 10. Galati. 7 apartamente. str. Caras 41. str. 2125. Carausilor 20. Calea Grivitei 142.. Bucuresti. Cal. 15 apartamente. Buzesti 22. Colentina. 7 apartamente. Acvila 47. Donescu C-tin si Elena. Manolescu 2. str. 2 apartamente. Bucuresti. 2111. 9 apartamente. str Sevastopol 3 A. Bucuresti. 7 apartamente. str. Dafinescu Andrei. str. 5 apartamente. Bucuresti. Vacaresti 61. Dristor 92. 2109. 17 apartamente. Telita 47. David Ihil. 2107. Cal. Ilie. str. Bucuresti. Danila Grigore. str. B-dul Gh. 19 apartamente.. str. Demetrescu Vergu Caliopi. Dobrescu Stefan. Dimitriu Dichter Artur. 3 apartamente. Diamandi Olga. 4 apartamente. Buzesti 2. Ferentari 4. Donsacut Alexandrina (Eugenia). Denielescu Vasile. 2116. Episcopiei 2. Vasile Roaita 25. 2120. 2122. Bucuresti. str. Bucuresti. 2113. Pallas 4. Doliner Mihail si Bianca. 10 apartamente. str. Costache Negri 32. 59. Bucuresti. Dinescu Constantin. 8 apartamente. str. 18 apartamente. Popa Tatu 37. Sirenelor 57. str. str. Grigore Mora 16. Isvor 103. 10 apartamente. 3 apartamente. Dobre M. 2110.. Dumitriu Vasile. str. str. Demetriad Constanta. 2114. Dumitrescu Nestor. str. . str. Intr. Cal. str. str. Cazarmii 87. str. Dumitrescu Elena si N. 3 apartamente. str.. 13 Septembri 80. 2124. str. Bucuresti. 2115. Danilescu Constanta. Dumitru Ilie si Ileana. Dinu Maria. Cal. Simu 4. Bucuresti. Bucuresti. 2126. B-dul Cosbuc 84. 2112. Bucuresti. Dietrich Constanta. Sarat. 2104. Arionoaiei 54. 4 apartamente. 2106. Barlova 1. Magurele 72. Tutunari 3. Grivitei 104. 2134. 18 apartamente. str. str. 2130. Bucuresti. 19 apartamente. str. Valeriu Braniste 9. Sion 9. Morilor 58. 3 apartamente. 7 apartamente. C-tin Caracas 36. Dorobantu Stefan si Maria. Predeal. str. Mitrop Filaret 41 B. str. 89. 2119. Docuzianu Lohuojar. Dr. Drogeanu maria. Bucuresti. Stirbei Voda 29. str. Bucuresti. 2127. Rahovei 300. 7 apartamente. Maria. Dinescu M. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Iasi. Dr. Ducu C. str. Meteorilor 7. 2108. Demetrescu C-tin. Dumitrescu Traian Gh. Cal. Rahovei 311. Dr. Cometa 5. Bucuresti. Duca 2-4. 2121. Stefan 12. 9 apartamente. Sos. str. 2123. 2129. Florica si Horanis Aurelia. Doris N. Carol Davila 21. Piata Dorobanti 6. str. 2131. Maria. Brancoveanu 42. 2118. Dinulescu I.2103. B-dul 1848 nr. Bucuresti. Intr. A. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Aleia Frigul 10. C.

str. Cal. 2154. Draganescu Traian. str. str. 69. Popov 69 B. A. Ion Ursu 30. Simu 4. Bucuresti. Dobrescu Elena. Bucuresti. Serg. Grigore Alexandrescu 8. Cal. Boteanu 3. Cal. . Mendeleev 22. str. str. Cuza 84.Marinescu 3. str. str. Cal. str. Eminescu 132.. Damacshin Gh. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. V. 4 apartamente. 2152. Damaceanu Georgeta. Vasile Lascar 146. Bucuresti. Orient 9. 2143. Pantelimon 242. 8 apartamente. Sinaia. 2144. 14 apartamente. Lascar 23. 2141. Zamora. Intr. Plaja. Ion Ghoca 3. Bucuresti. str. 2160. str. Bucuresti. Vasile Roaita. 69 A. 5 apartamente. Masina de Paine 26. 2164. 2138. Dragan Gh. Furnica 9. Grivitei 272. 2135. Dan Denise. Bucuresti. Sos. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. 2147. str. str. 129. Dumitrescu C-tin. Militaru Gh. 13 Sept. str. Cal.. str. Bucuresti. Naum Ramniceanu 27. str. 24. Mihai Viteazul 119. M. 8 apartamente. Dimitrov 152. Dumitrescu Dobrita si Ion. Draie Zeno. 2155. Niculescu 42. Dragulanescu Ana. 7 apartamente. 2162. si Maria. 3. 2151. 8 apartamente. Bucuresti. Maior Ene 6. Dragoi Vladimir. Barbu Vacarescu 75. Dimiu Radu. str. 2153. Prof. str. Fratii Bratulescu 32 A. Bucuresti. 19 apartamente. 2142. Diamandi Natalia. str. Bucuresti. Dumitrescu C-tin si Virginia. 2161. 2156. Poiana Tapului. 8 apartamente. Demetrian Sultana. 274. Carol Knape 53. Dinu Sonia. str. Intr. 11 apartamente.. Bucuresti. Dudesti 253. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Dudesti 235. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. Dumitrescu Anghel. str. 10 apartamente. A. Dumitrescu Vasilica. 8 apartamente. Bucuresti. N. 2150. 2163. A. 2145. Grivitei 201. 2139. Bucuresti. 4 apartamente. Moraviei 8. 20 apartamente. Nic. Cal. Braila 9. str. Rosetti 14. Wilson 13. Dumitrescu Alex. 2140. 35. Dan D-tru si Gh. Arionoaiei 15. str. Balcescu 3. Cal. str. 10 apartamente. str. str. 2149. 11 apartamente. Claudiu 4. Dobrescu C-tin. str. 20 apartamente. Furnica 10. Parului 37. str. B-dul Gh. Calarasi 124. Bucuresti. 89. Paris 4. 8 apartamente. 3 apartamente. Plantelor 11. Bucuresti. str. 2148. Negru Voda 18. 2157. 6 apartamente. str. Sos. Grivitei 238. C. Orastie. Bucuresti. str. 87. Dumitrescu Stefan. I. Braila. Docuzian Artin. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Aurel Vlaicu 166. Bucuresti. 3 apartamente. Mamaia. 2137. Barbu Paltineanu 15. Doicescu Ilie. 7 apartamente. Bucuresti. Diaconescu Aristita. str. Toamnei 23. Dumitrescu Tache. Dumitrescu Maria si Gh. Diculescu Elisabeta. str. Dudesti 85. Panduri 115. Clucerului 23. str. Dobrita Ilonca. Maltopol 11. str. 30 Decembrie 11. 7 apartamente. str. Bucuresti. 2159. 6 apartamente. David Ion. 2136. A. Bucuresti. str. 2158. Crisana 6. 5 apartamente.. Sinaia. Mosilor 314. Bucuresti. 2146. Cal.

Plevnei 1. R. B. Dimitriu St. 5 apartamente. Bradului 47. str. 58-65. Cerealelor Obor 77. Bucuresti. Silvia 20. Bucuresti. str. Dumitrescu C. str. Elena. Bucuresti. Intr. str. Badea Cartan 41. Duica Mihail. 2173. Foisorului 108. Dinulescu Victoria. 8 apartamente. str. str. Calea Mosilor 231. 2172. Ghenadie Petrescu 17. 8 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Elena 26. 2195. Basarabi 2189. Moreni (Prahova). Bucuresti. 7 apartamente. Dumitru. str. 3 apartamente. Bucuresti. Domnul Tudor 2. Calea Mosilor 215. Unirii 3. 2198. Bucuresti. Dia Stelian. Dorojan Traian (Steliceanu). David Samoila si Polixenia. Gh. str. Sos. Demetrescu Ion. Cal. Aviator Tuica Vasile 46. str. Bucuresti. 2193. Bucuresti. str. 2170. str. Diminetii 1. Constanta. 8 apartamente. str. Bucuresti. Dumitrescu Elena. Sos. 13 apartamente. Dumitrescu Ion si Elena. Isvor 25. 2199. Bucuresti. 2188. Turbinei 17. 2171. str. Popa Soare 52. 6 apartamente. 3 apartamente.2165. Colentina 39. 3 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. Muzeul Zambaccian 31. Sos. Samsarilor 13. Pictor Obedeanu 35. Sarat. Mecet 48. str. Delavrancea 4. David Andrei si Sara. Lanariei 3a. Stan Poetas 6. Dragut Stan. Bucuresti. Ion Panturu 1. Dumitrescu Ion. 2183. Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. Trei Scaune 27. Bucuresti. str. Danneberg Amalia. 9 apartamente. str. 5 apartamente. 2169. 2185. str. str. Nifon Balasescu 5. Armoniei 3. 2182. Damian Niculae. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Dragomirescu Mihail. Dumitrescu I. str. str. Stef.. 9 apartamente. 8 apartamente.. Dimitrov Holeria. 2194. Popa Soare 63. str. A. 2187. Artei 9A. 2196. Zece Mese 7. 11 apartamente. Viilor 63. 2180. Ion. Rahovei 238. Dimitriu B. Ion. 10 apartamente. Dumitrescu C-tin. Bucuresti. Dumitrescu Victoria. Dobrescu Georgeta. 2181. str. Bucuresti. str. Dumitrescu Aneta. . 2167. M. 11 apartamente. 2178. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Dumitrescu Spiru si Solo H. Demetrescu Anghel. Olari 14. 4 apartamente. Calarasi 241. 13 apartamente. 11 apartamente. 2184. str. str. Cal. David Isac. str. Biserica Alba 7. Avrig 58. Tache Ionescu 10. Dobrescu Ion. Roseti. str. 2190. Cuibisev 21. B-dul Lenin 77. B-dul Ghencea 3. Halelor 5. Serg. str. Dorst Gh. 10 apartamente. Popescu 9. Vitan 10. B-dul Republicei 7. Bucuresti. Matei Basarab 29. Bucuresti. 2175. 5 apartamente. 2166. 37. str. 2179. Bucuresti. Armoniei 10. str. 2176. 2191. 6 apartamente. Bucuresti. Pantelimon 102 a. Bucuresti. Donescu Eugenia. Episcopiei 3B. si Zoie. str. 2168. Bucuresti. str. 2192. C. 8 apartamente. 2174. str. Dobrescu Ion si Ana. 2177. str. 9 apartamente. 6 apartamente. str. Dumitrescu Anastasia. Pop de Basesti 52. Bucuresti. str. Manu Cavafu 53. Bucuresti. Lahovari 9. Dumitrescu Stefan si Elena. Bucuresti. 12 apartamente. Docos A. Al. Stalin. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Dumitru Costea. 3 apartamente. Romulus 36. 3 apartamente. Int. str. Sos. 2197. Bucuresti. 2186. Dramandescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Buzau.

Costache Conache 22. Bucuresti. str. Dobrescu V. Toma. si Eufrosina. 10 apartamente. M. 13 apartamente. 2209. Sos. 30 Dec. Leon Voda 12. Donescu Alexandru si Virginia. Bucuresti. Gh. Stefan Mihaileanu 20. 7 apartamente. Dinca Ion si Isopenco N. str.. David Aizic. Bucuresti. Bucuresti. Agricultori 4. 2217. Dabija Minerva. 7 apartamente. 9 apartamente. str. str. Bucuresti. Dobrovici Beatrice. 13 apartamente. str. str. 2230. str. B-dul 23 Aug. Bucuresti. str. si I. str. 2201. 8 apartamente. 2234. 6 apartamente. Bucuresti. str. 2224. Bucuresti. Logofatul Taut 13. 8 apartamente. 19 apartamente. 2211. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Trifoi 21. 15 apartamente. 2216. Aviator Th. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Calea Mosilor 278. Dristorului 87. Viitorului 117. 2214. Mihai Bravu 108. 3 apartamente. Sinaia. Dimitriu N-lae. Rozmarin 22. Eugenia Statescu 7. Tepes Voda 89. Sandu Aldea 103. Dumitrescu Petra. Vacaresti 186. Agriculturii 13. str. Constanta. 2223.2200.. Alba Iulia 19. Matasari 16. Mihai Bravu 9. 2202. 2207. 2210. Dobrescu I. Mihai Bravu 15. Bucuresti. Sos. 4 apartamente. Dragomirescu I. str. 8 apartamente. Bucuresti. Sos. 14 apartamente. 2232. 2231. Dumitru Traian. 2227. Dinuliu Petre. Bucuresti. Dumitrescu Iordan si Teodora. str. str. 5 apartamente. str. Dumitrescu Vasile. Bucuresti. 13 Dec. str. str. 2206. Dimitrie Onciul 14. Dumitriu P. Sos. Dumitrescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Sos. Tepes Voda 56. Dzodze Maria. str. str. 2221. 6 apartamente. Daniil Dumitru. Dumitrescu Vasile. 6 apartamente. 7 apartamente. 2208. 64. Bucuresti. 2 apartamente. 2212. 4. Dona Ion. Pantelimon 199 a. 2229. Drojan Ana. 11 apartamente. 2215. Dumitrescu Elena. str. Bucuresti. Diculescu Andrei. Dimitrescu Lucian. I. 2225. Dumitrescu Ion si C-tin. 2205. Bucuresti. Nic. str. Mihai . Bucuresti. 2222. Jak Lahovari 15. Dumitrescu Stefan. str. 4 apartamente. 15. Dolidachis Sotir. 2220. Popa Soare 19. Dumitrescu Ionel. Colentinei 156. str. Dinescu Gh. 2233. Bucuresti. Stan Poetas 49. 14 apartamente. Cornescu 83. 2213. Dinu Oprea si Zoie. 6 apartamente.. Calea Calarasi 5. 3 apartamente. Bella Brainer 90. str. Dumitrescu Maria (Mateescu). Dumitrescu Florica. Teodor Speranta 111. Bucuresti. Dragomirescu Ana. 129. Dinu Todor. 2226. Ghenadie Petrescu 61. 2203. Bucuresti. Dumitrescu Vasile. Sos. str. Bucuresti. 2228. Sos. 8 apartamente. str. Capit. Bucuresti. 2 apartamente. str. Stefan cel Mare 210. Bucuresti. Vasilescu 5. Dumitrescu Gh. Bucuresti.. 2218. Bucuresti. 3 apartamente. Fluierului 40. 2235. Cantemir 62. Titulescu 106. Cal. str. 25. 6 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 2204. str. Uranus 132. 14 apartamente. str. Sos. si Maria. 2 apartamente. str. Ilie. Bucuresti. Bucuresti. 2219. Bucuresti. str. Bucuresti. Ion Maiorescu 52. Campului 11. Bucuresti. Costache Balacescu 7. Iliescu 20. Lanariei 3a. Bucuresti.

Davidovici Ghindu. Bucuresti. Dumitrescu Luiza. 3 apartamente. Toamnei 115. Muzeul Zambaccian 14. Calea Mosilor 54-56. B-dul Republicii 67. Palade 67. Bucuresti. str. Drimer Leivi si Iulia. Bucuresti. Sinaia. 6 apartamente. Dumitriu Luiza. Dobrogeanu Gherea 6.. Schitul Maici 18. 42. Dr. str. 4 apartamente. 6 apartamente. 30. Marcovici 9. 1 Mai 98. 85. 37. Dumitrescu Elena. Radu dela Afumati 74. str. Bucuresti. 105. str. str. 3 apartamente. Drosseler Ella. 13 apartamente. Spatarul N-lae Milescu 37. 2239. Bucuresti. 2242. Chiristigii 24. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Sahia 26. 2244. B-dul Maresal Tolbuhin 36. 4 apartamente. Piatra Arsa 2. 10 apartamente. Calea Victoriei 83. str. G-ral Dona 22. Dumitrescu Jilea. str. Alea Mantuleasa 3. Dumitrescu (Zorofescu) Maria. 11 apartamente. Bucuresti. Colentina 3. str. str. Staniloiu 2. Popoescu Gh. G. Bucuresti. Sos. 8 apartamente. Dramba Ion. Damian Virgil si Margareta. Bucuresti. Campeanu 23. Apolodor 2. I. Dumitru Ilie. Bucuresti. Amzei 20.. Bucuresti. Targoviste. Calea Giulesti 48. 2266. Bucuresti. Serg.Bravu 16. Bucuresti. Dumitrescu I. 2253. 4 apartamente. Bucuresti. Dragomirescu C-tin. str. Bucuresti. apartamente. Doiciu N-laie. Bucuresti. 2243. 2238. 2252. Onciu 21. 2257. Gh. str. Serg. Bucuresti. Maior Alex. Dona Cella. 3 apartamente. Dimitrie Stan. Bucuresti. Bucuresti. Viitorului 189. str. 2259. 2236. 5 apartamente. str. 2247. 4 apartamente. Bucuresti. str. Carol Davila 74. str. str. 2258. Dumitru Varvara. 2248. 2263. 2261. 2256. 7 apartamente. str. Dobrescu Virgil si Elena. str. 6 apartamente. str. Poteras 9. 2265. 5 apartamente. 2255. 5 apartamente. 16 apartamente. Bucuresti. Dumitru. str. 7 apartamente. Bucuresti. 2241. Vulturilor 47. str. Bucuresti. str. Austrului 54. 2260. Victoriei 147. 2237. str. str. Dobriceanu Maritta. str. Bucuresti. Davidescu Maria. Sevarda Ion 12. Alexandru cel Bun 15. . str. Frimu 16. 2249. Nanu Ramniceanu 22. G-ral Angelescu 103. Arghel Gheorghe 5. Dichter Cornelia. Dumitrescu N-lae. Barbu Lautaru 12. str. Dumitrescu Sofia. Demetrian Lucia Fecioara. C. 5 apartamente. str. Vasile Lascar 77. Dumitrescu Lucia. Stefan Mihaileanu 5. 2246. Mihai Bravu 264. D. 2264. str. Bucuresti. str. 2245. str. Sinaia. 2240. Dumitrescu Gh. 2254. Bacau. 2262. Dragan Ion si Sofia. Iancu Capiteanu 27. 28 apartamente. Ilie Pintilie 19. Dermer Ella. 107. Dakesian Minas. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Sos. 2 apartamente. Davidsohn Berta. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Calea Dudesti 18. Cal. 3 apartamente. Bucuresti. Dragomirescu Gh. 3 apartamente. 2251. Bucuresti. 4 apartamente. Masina de Paine 4. str. str. Calea Calarasilor 289. D. Alex. 2250.

Dumitrescu Petruta. 5 apartamente. str. Speranta 44. Alexandrescu 14. Turda 209. 5 apartamente. Cal. 28. 5 apartamente. 2299. 2292. Bucuresti. Botezatu 3. 5 apartamente. B-dul Maresal Tolbuchin 155. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Dumitriu Alex. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2297. 2273. Donescu Alexandrina. 2296. str. 2280. 2287. Bucuresti. Docteur Simon.. Mircea Voda 33. str. 2288. Dezideratu Georgeta. Diaconu Olimpia. Bucuresti. str. Aleea Marin 4. 2289. Dumitrescu Ecaterina. D-tru Nic. 2293. str. Muntii Tatra 10. Grivita. Bucuresti. 10 apartamente. str. 5 apartamente. I. 2269. V. str. Vasile Lascar 33. Dobrescu Vasile. Fluierului 40. Hagi Ghita 102. 2286. Pitar Mos 21. str. str. 6 apartamente. str. Calea Mosilor 166. str. str. G-ral Angelescu 2. Bucuresti. apartamente. 18. B-dul Dacia 5. str. 2298. str. str. str. str Romania Muncitoare 23. Bucuresti. Cap. Dragomir Nicolae. str. Bucuresti. Bucuresti. Traian 145. str. Baratiei 40. 4 apartamente. Doglioi Iuditta. Valcea. Bucuresti. Dumitrescu Alexandrina. str. Calarasi 90. str. 4 apartamente. str. 5 apartamente. Chiristigii 14. 2274. Episcopul Radu 29. 103. Sirenelor 67. Bucuresti. str. Debruyrker Jan Alfred. Dincevici Toma. str.. str. Radu dela Afumati 25. R. str. Intr. str. Crizantemelor 6. 4 apartamente. str. Zece Mese 21. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Grivitei 238. G-ral Magheru 43. str. . 2271. Anastasie Simu 4. str. Damian Nicolae. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Vasile Carlova 9. Bucuresti. Cal. 2284. 35. Bucuresti.2267. Avrig 10. str. Dorobantu Gh. 2268. str. Dorojan Gh. Banu Manta 30. Daniil Bercianu 6. 16. Bucuresti. Bucuresti. Episcopul Ilarion 18. Th. 2279. Logofatul Tautu 4. Bucuresti. Bucuresti. 5. 2285. str. Dumitrescu Tanase. Dragomirescu Ilie. Gutemberg 4. 2281. 8 apartamente. 6 Martie 3. Petru Maior 76. 5 apartamente. Dragotescu Traian. Drugeanu C. Calea Mosilor 38. 5 apartamente. Dragulescu Ion si Elena. Bucuresti. Smardan 43. 4 apartamente. Dragomirescu C-tin si Elena. Maresal Tolbuhin 129. Drancea Lazar si Paula. Daniel Avram. Bacau. 2291. D-tru. Dornei. str. 130a. str. Dumitrescu Elena. 2290. str. Bucuresti. 100. Dumitrescu Radu. 2278. Damianoff Marin. 8 apartamente. Constantinescu 8. 5 apartamente. str. Porumbacu 34. si Elena. 5 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 2282. 11 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Diaconescu Ion. 2283. Dragos Nicolae. 4 apartamente. B-dul Stalin 87. Cal. Mihail Bravu 167. M. 2294. Stirbei Voda 23. 2272. 2295. Turda 66. 4 apartamente. 4 apartamente. 2276. Bucuresti. Buc. str. Delea Veche 15A. Precupetii Vechi 1. Dumitrescu Alexandrina. 7 apartamente. Calarasilor 149. Eroului 13. Matei Voevod 130. str. 2275. Gr. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Dimitriu Virgil Souie. 2277. Bucuresti. Diamandi Alexandrina. 2270.

Bucuresti. Davidescu Th. 2327. Bucuresti. Cal. 3 apartamente. 51. Dimitriu Paul. str. Balcescu 3. Agricultori 42. Bucuresti. 2318. str. B-dul M-sal Tolbuhin 90. Bucuresti. Duca 15. str. Duhalma Iordache. 2321. str. Dunea N. Dumitrescu Vasile si Eufrosina. 5 apartamente. 2330. Sos. str. 2303. str. Bucuresti. V. St. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Tarpo 3. 4 apartamente. Bucuresti. 2320. Nerva Traian 49. Doiciu Grigorescu. Sirenelor 35. 4 apartamente. Djidjeff Eugenia. str. 8 apartamente. str. 8 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Dobrin Elena. Bucuresti. 2326. 4 apartamente. Stefanesti. 3 apartamente. Traian 14. str. Dascalu George. 4 apartamente. str. N. 14 Martie 51. 2308. Nehoiasi 24. str. Diaconu Niculae. Dreyfus Louis.. 2315. 4 apartamente. Stirbei Voda 164. Bucuresti. Cernavoda. Ing. Al. Toamnei 61. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Grivitei 183. 2300. Bucuresti. A. 9 apartamente. Ion. Dimitrov 146A. Dumitriu N. 2319. Dran C. Sos. str. str. Antim 37. str. 2306. str. str. 2307. Transilvaniei 3. 2302. Brezoianu 3. 2304. Bucuresti. str. 2325. 2301. str. Bucuresti. Barbu Lautaru 39A. 2313. Bucuresti. Dorobanti 198. 8 apartamente. Bucuresti. str. Dragomir C-tin. Doamna Ghica 125. str. Constanta. . 4 apartamente. Moruzi Voevod 15-a. 9 apartamente. 2311. Papazoglu 37. Dranket Julieta. 5 apartamente. str. Pasculescu Tei 48. Demetrescu Aurelia. Aleia Suter 22. Bucuresti. str. Col. Magurele 192. 4 apartamente. Draghicescu 17. 2328. Dincescu Vasile. Com. Drobekirian. Povernei 38. str. 2324. Djamo Grigore. str. 2305. Zablovschi 7. 2312. Bom. 3 apartamente. Independentei 84. 2314. Ureche 1. Lenin 39. 30 Decembrie 11. str. Victoriei 95. Dr. Traian 220. G-ral Magheru 26. 5 apartamente. Popov 33. Calea Mosilor 121. Dinulescu Aurelia si Ion. Teatrului 4. Bucuresti. 2332. 2322. Turda 192. Dumbrava Rosie 1. Galati. str. 2309. Bucuresti. str. 13 Decembrie 4. 4 apartamente. Trei Scaune 15. Dumbrava Rosie 2. Bucuresti. 4 apartamente. Speranta 129a. Durian Alice. Dobre Ion. Spl. 8 apartamente. 2331. Dimitriu Eufrosina.. 1 apartamente. Davidescu Neagu. 2310. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Vrancea 5. B-dul Gh. Ferdinand 8 sau 88. Giurgiului 33. 2317. Bucuresti. Dobreanu Eliza. Baneasa. Babes 7. 2323. G. 3 apartamente. str. Sos. Voluntari. str. Bucuresti. str. Predeal. Druia Iuliu. Bucuresti. Dragotescu C-tin. Bucuresti. Dacopol Panait. 4 apartamente. Deniki Ioan. str. Bucuresti. str. Th. Cal. 2316. str. Mihai Bravu 36. Sos. Dumitriu Ion si Maria. Bucuresti. Prof. 17. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dragomir Crasna si Gh. 2329. Buc. I. str. Cluj 51. Timpului 12.str.. 4 apartamente. str. str. Alex. 12 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Diaconescu Mihai. Diamandi Cristea.

Dobrogeanu I. Ion. Busteni. Dantz St. Lueger 24. 2334. 4 apartamente. str. 5 apartamente. Delavrancea 5. 5 apartamente. str. B-dul Marasesti 43. Macedonschi 10. Dumitrescu Paulina. Rosetti 14. A. str. str. Elena Cuza 105. 2361. Caragiale 3. Draganescu Felicia Elena. 9 apartamente. 154. Maria. Vanatori 26. 4 apartamente. 3 apartamente. 2353. Aleia Poet. str. Dumitrescu Ion Militari. Bucuresti. str. Zidurilor 23. Bucuresti. 5 apartamente. Haia Lifschitz 3. 2336. Viitorului 114. Constanta. Paris 33. str. Bucuresti. si Maria. Bucuresti. 2342. Popa Savu 6. 22 apartamente. Cpt. str. Bucuresti. 2344. Dumitrescu C. Derisee Vatos. Bucuresti. 30 Decembrie 43-45-47. 2358. Bucuresti. Dumitru Grigore. Calea Grivitei 276. str. str. 4 apartamente. Marcu Aureliu 20. Ec. 5 apartamente. Bisericii 47. 2365. Dragus George. Maior Campeanu 16. str. Elizeu 12. 19 apartamente. Instit. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str.. Modrogeanu 8. Dumitrescu D. 2351. 5 apartamente. Dumitrescu Alexandrina. 3 apartamente. Bucuresti. 2340. 2352. . str. str. Med. str. Dumitrescu Victor. Poenaru Bordea 18. A. P-ta Dorobanti 6. 16 apartamente. Sevastopol 18. 4 apartamente. Bucuresti. str. Const. str.. 8 apartamente. Ion Taranu 7. 2354. Bucuresti. 28 apartamente. 3 apartamente. 13 apartamente. C. Bucuresti. str. 14. str. 6 apartamente. Daniel Jean. 2338. Bucuresti. D-trescu 6. Apolodor 12. 2337. str. Bucuresti. Nic. Bucuresti. 2350. str. Bucuresti. 9 apartamente. Aleia Forturilor 3. 2339. 2364. 2345. Suvenir 6. Bucuresti. Eugen Statescu 7. str. Draganescu Petra. 17 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Stefan. Edgar Quinet. Bucuresti. Traian 2. 2348. 19 apartamente. 2362. str. Balcescu 57. Dragomirescu A. Cezarescu 51. 7 apartamente. Dumitrescu Jean. str. Dimitriu George. Constanta. Alex. 2349. Gherea. Militar 9. Demetrie 12. str. Bucuresti. Demer Oscar. 2357. 2355. 10 apartamente. Lucaci 43. Andrei Muresanu 22.2333. Bucuresti. Dima Liliana. Stirbei Voda 96. Diaconescu Alex. str. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu C-tin. Bucuresti. 2359. 5 apartamente. B-dul Banu Manta 60. 5 apartamente. Dhicescu Ana. B-dul Pache 156. Grig. Claudiu 3. Calea Mosilor 290. str. str. Marasescu 23.. Bucuresti. 2 apartamente. Dumitru Alexandru. 3 apartamente. str. 2363. Militari. 2346.. str. Bucuresti. Dineman N. Draganescu Viorica. Viitorului 14. Mizil. Sti Apostoli 38. Serban Voda 15. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. str. str. str. Calea Grivitei 325. Bucuresti. 2335. Alexandrescu 90. Spatarului 28. 2343. Bucuresti. 5 apartamente. str. Coloniei 4. Bucuresti. 2356. Dobrogeanu Gherea 25. Dutulescu Stroe Ioan. Bucuresti. Dociu S. Dolinchi Mihail si Angela. Draganescu Paulina. Dumitrescu D. 2341. str. str. Dragan Jianu si Niculina. Dobrogeanu Elvira Garvescu. Aleia Proc. 2347. Alex. 5 apartamente. Bucuresti. 2360. 10 apartamente.

str. Alex. Draganescu Florica. Sos. Luterana 13. C-tin 26A. str. I. 60. fosta Regala 12B. Bucuresti. 2393. Busteni. 2387. Bucuresti. Luiza. Temisana 42. Slobozia Ialomita. Dumitrescu Adrian. Dumitrescu Traian. 2383. Aristide Briand 12. Dumitrescu Stere. 4 apartamente. Demetrescu Ion si Maria. Bucuresti. Furnica 22. Bacani 6. Duca 88-90. str. Afumati 1. B-dul G-ral Magheru 43. 2394. str. Italiana 13. 5 apartamente. Clopotarii Vechi 31. str. 2377. Cal. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. 11 apartamente. 19 apartamente. Djabira Elena. Bucuresti. 5 apartamente. Dumitrescu Dumitru. str. . 4 apartamente. Sf. 2369. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Donta Pop Ana. Lizeanu 18. Sinaia. Bucuresti. 2380. Duta Dr. Demetrescu Dian C-tin. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. str. 2372. Leonida 14. Eminescu 129. Armeneasca 45. Dragus Gh. Stefan Stoica 49. Bucuresti. Bucuresti. 2378. Grivitei 91. 2381. Gen. Maria. Sinaia. str. Bucuresti. Sos. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Polona 21. str. M. 2379. Dimiu Ana. str. 2382. cal. Apostoli 11. Bucuresti. 2371. 212. Bucuresti. Bucuresti. Dutescu Mihail. 2386. Bucuresti. Sft.2366. Galati. I. Aurelia. 10 apartamente. str. 1 Mai 163. 6 apartamente. str. str. Cal. 2376. Dobrescu Stefan. Radu 43. Ion Cuza 49. str. Belgrad 2. Draganescu Petre si Florica. Pamfil Nastase 11. Bucuresti. Episc. Brezoianu 38A. Bucuresti. Bucuresti. Demetriade Alice.. Serg. 3 apartamente. str. 2389. B-dul Republicei 45. Sinaia. Bucuresti. Antoneta. Dobrescu Mihail. B-dul Banu Manta 3-1. str.. 2385. Dorobanti 154. str. 2375. Finlanda 9. Dragos Niculae. 2392. 4 apartamente. Dorobanti 116. 7 apartamente. Colentina. Iulia Hasdeu 14. Alex. Bucuresti. Mogos Vornicul 4. Calarasi 58. Diaconu Vladimir Vasilica. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Braila. Furnica 7. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Maior Ganescu 6. str. str. Bucuresti. Sincai 2. G-ral Angelescu 102. 2367. Cal. Dumitrescu A. 2395. 2368. Puscasului 58. str. Dudescu Angela Lucia. Dura Dumitru. 15 apartamente. Wilson 15. Sos. 7 apartamente. str. Florescu 1. str. Bucuresti. Bucuresti.. Calea Grivitei 230A. Bucuresti. Dumitrescu E. 2373. Uranus 18. Bucuresti. str. Dincu Angela si Maria. 4 apartamente. str. G. 17 apartamente. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Aristide Briand 12.. Th. 2 apartamente. str. 2388. Bucuresti. Stirbei Voda 15. Diamand Gogu si Maria. Stef. Teiul Doamnei 46. str. Dobrescu D. Danielescu Gh. Furnica 5. Ecat. 13 apartamente. Sinaia. Grivitei 362. str. Cal. Dudescu Gh. 4 apartamente. str. str. Sahia 40. Dumitrescu Gh. 2390. str. B-dul Republicii 92. 2391. cel Mare 226. 6 apartamente. 2384. 2370. Drosescu Ioan. 4. str. Basarab 128. 2374.

2396. Bucuresti. str. Bucuresti. Calea Mosilor 86. Dumitrescu Jeana. Stefan cel Mare 218. Bd. str. str. 5 apartamente. 6 apartamente. str. str. 2415. M. Titu Maiorescu 3. str. 2407. Bd. Sf. Balcescu 32-34. Aristide Briand 12. Snagov. str. 13 Decembrie 29. 3 apartamente. Bucuresti. Romana 61. Mihai Bravu 12. Plevnei 26. Eminescu 39. Lahovari 5A. Constanta. Episcopiei 3. str. Jianu 74. Dinerman Cecilia. A. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2399. 91. 2420. I. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Vasile Lascar 78. str. Popa Tatu. Draganescu Alexandra. 2413. 2406. Viespari 45. Bucuresti. Aristide Briand 12. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 2408. 3 apartamente. str. Dumitrescu Nicoleta. 8 apartamente. 2 apartamente.. cal. str. Dumitrescu Gh. Bucuresti. 2419. Bucuresti. str. 2403. Cristian Tell 16. Gh. 4 apartamente. str. Dobrogeanu Gherea 6. 2402. Bucuresti. Cernavoda. Dadureanu Ecat. Valeria. 2 apartamente. Bucuresti. I. 2 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 2397. str. A. C-tin. Logofat Udriste 15. str. Piata Alex. Duca 12. 15 apartamente. 2398. Harsova. Robert de Fleur 3. Dobrescu Alexandrina. Davidovici David. Bucuresti. Bucuresti. Deverel Cornelia. str. 2400. 2422. Maria Roseti 55. Bucuresti. 2416. Popov 79. Dumbrava Rosie 5. 2418. 3 apartamente. 2401. 2409. Dinischiotu Anastase. Paul Greceanu 25. 2 apartamente. 3 apartamente. Tulcea. Romana. 2410. G. 2404. Bucuresti. str. Dutescu Romulus. Bucuresti. Constantin 27 A. Frumoasa 52. str. 5. 2411. str. Vasile Roaita. Dionisie Lupu 12. Dobrescu Maria si Paul. str. str. Decuseara Eugen. Dima Margareta. str. Gara Murfatlar. 8 apartamente. str. Brezoianu 29. str. Sos. 2421. str. 2423. str. Dragoniu Elena. Batiste 11. 27. Lipscani 100. Radulescu. 27. G-ral Manu 1. Dobresti. str. 2 apartamente. Th. Dumitru Nicolae. Bucuresti. Dumitrescu S. Bucuresti. Sinaia. 12 apartamente. Dracea Ion prin Miladina. 2417. Bucuresti. Sandu Aldea 99. Dobrescu Dem. Davidescu Olga. Davila Georgeta. str. Ionescu Gion. str. Dimitriu Maria. Aleea Pictor Vermont 1.a. Sincai 2. 2414. 3 apartamente. 4 apartamente.Stalin. Dumitrescu Barbu. 2424. Draghici Ion.. 11 apartamente. Dudulescu Ecaterina. . str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Stefan Gheorghiu 12. Stan Florea 2. Palade 1. Bucuresti. 4 apartamente. str. Dumitru Eliza. Jules Michelet 25. Wilson 15. str. Serg. 2 apartamente. Dumitrescu Venia. 3 apartamente. 2405. Dimitriu Maria. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2412. Snagov. Draculis Andrei. 5 apartamente. Masaryk 32. Filimon Sarbu. str. vila H. Aurel Vlaicu 20. str. Bucuresti.

5 apartamente. Bd. str. Lt. Lascar Catargiu 26. 5 apartamente. 13 apartamente. I. 2447. str. str. Bucuresti. 2448. Jules Michelet 1. Ecat. 2 apartamente. Braziliei 11A. str. Dionisie Lupu 65. 16. C. Bucuresti. Bibescu Voda 12. Sos. Dumitriu Vasile. Bucuresti. Serban Voda 15. Cuza Voda 5. 3 apartamente. 2437. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Desliu Gheorghe. 2431. Mihail Eminescu 75. str. Breaza. 2435. Dinescu Teodora. Bucuresti. str. Gl. 2434. Brezoianu 27. Baratiei 34-36. str. Bucuresti. Turtucaia 1. 2453. 2454. str. 2 apartamente. 2436. str. Sandu Aldea 98. Bucuresti. str. 2446. Aleia Mitropoliei 1. 3 apartamente. Bucuresti. Draghicescu. Popa Lazar 19. 2456. 2 apartamente. 2428. Dumitrescu Alex. str. Popa Savu 68.. str. I. Bucuresti. 45 apartamente. 2440. Bolintineanu 5. Stefan Gheorghiu 8. Dan Carmen. Dragnea Nicolae. str. 6 apartamente. 2452. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita. Cuza Voda 5. str. str. Toamnei 50. 2433. (Baldovin). Vasilescu 88. 4 apartamente. Cap. Meteor 40. Bucuresti. 2438. Bucuresti. Radu Voda 6. str. Batistei 36. Lahovari 5A. Danielopol Daniel. Bucuresti. Dr. Colentina 145. str. 14 apartamente. Dumitrescu Gh. str. Vasile Iosif 56. str. Bucuresti. Aleia Mitropoliei 1. 6 apartamente. Bucuresti. Capit. 2449. 4 apartamente. Gl. 2441. 2427. Constanta. Corneliu. Bucuresti. Cal. Bratianu 18.. str. Cantacuzino 21. Marin si Maria. 11 apartamente. Sucului 3. str. Drugescu Virginia. Bucuresti. Episcopiei 6. str. 2443. Marasescu 39. Dima Ion. Vasilescu 5. Oprescu 19. str. Ion. Dufala Elza Ersilia. 13 apartamente. str. 2 apartamente. 2426. Dinulescu Florea. 4 apartamente. 6 apartamente. 8 apartamente. Aleea Zoe 3. Deleanu Th. str. str. Diamandopol Ioana. Dobrescu D. 2432. Dobre Josefina. Popa Soare 35. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. A. Bucuresti. 2445. str. 6 apartamente. Bd. 2430. Dumitrescu Gheorghe. Magheru 43. str. 104. Dabahian Karug. Cameliei 36. 6 apartamente. Aneta. 2455. Diamandescu I. str. Polona 67. Dumitrescu Ana. Cosminului 18. Dracea D. 3 apartamente. Bucuresti. I. Gh. David Aizic. Cal. Piata Al. Doneaud Ernest. Grivitei 506. Sinaia. str. 2429. Alex. Bd. Dragomirescu S. Sahia (Piata) 3. 14. Niculcea 4. 2451. Teodoroiu 63. Bucuresti. 2439. Dumitrescu D. Salcamilor 14-16. str. Bucuresti. str. Dinel Floru. 2450. Cal. Stirbei Voda 106. str. Dragomirescu Maria. Bucuresti. Toamnei 67. . 74. Danilescu Serban. Cuza 30. str. str. Dumitru Mihaila. Cluj. 4 apartamente. 4 apartamente. 2442.2425. 4 apartamente. Campina. str. Bucuresti. str. str. 2444. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Boteanu 3.. str. Dumitrescu Nistor. Cosbuc 18. Dorobanti 93. Dumitrescu Romeo si Ecaterina. 5 apartamente. Cpt. Bucuresti. Gyulai Pal 8. 6 apartamente. B-dul Dacia 1A.

2484. Enescu I. Bucuresti. str. Olteni 22. Enescu Cristache most Enescu Alexandra. Enescu Gh. Bucuresti. Sf. Intr. Elefterescu Mircea. Dobrescu Alex. 2474. Gh. Bd. str. Bucuresti. 2472. 2 apartamente. 2468. 11 Iunie 3. str. Eisner A. Esanu M. Bucuresti. Bucuresti. 2486. 2483. Bucuresti. Mihail Eminescu 17. str. 2480. 2490. Bucuresti. Moruzi Voevod 10. str. Enescu Eufrosina. Beldiman 2. str. str. Eremie Constanta. G-ral Angelescu 2. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Vasile Lascar 123. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2461. str. 5 apartamente.. 3 apartamente. Enciu Alexandra. 2485. str. str. Maior Gurascu 8. 7 apartamente. Eftimescu Sabin. str. Eschenasi A. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Eramian Ohanes si Ara. Bucuresti. Economu Jean. Bucuresti. Moise Nicoara 18. 2476. 2 apartamente. 2467. 2465. str. 7 apartamente. Eliad Robert George. M. Eckhardt L. Betty. Bucuresti. Bucuresti. 2479. Bucuresti. str. Popa Nan 3. D. Sabinelor 57. Teodor Aman 11. si Maria. 11 apartamente. 2464. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 27. Enescu Aura. Vasile Lascar 56. Koch 6. Vineri 12. Eminescu 157. 9 apartamente. 2466. str. Matei Voevod 3. 5 apartamente.. 2459. Orascu 1. Valeriu Braniste 11. str. str. 2458. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. 6 apartamente. Dr. Smardan 18. 2 apartamente.. str. str. sf. Teodor Aman 21. 12 apartamente. str. 2469. Eftimie Teodor. 2473. Aleea Titus 5. str. Eleritheriade L. str. Bucuresti. str. Zefirului 11. Enescu Manda. Stefan 4. 11 apartamente. 3 apartamente. Suvorov 2. Calea Mosilor 138. Bucuresti. Franklin 9. 14 Martie 14. Bucuresti. Palade 60. 15 . str. Dorobantilor 10. most. Bucuresti. Eftimie Gheorghe. 4 apartamente. Bucuresti. Eldestein Alfred. 2482. 2478. Ioan. Emanoil Ecaterina. str. str. 2477. 2475. Calugareni 1. Enescu Mircea. E. Cazarmii 54A. Enescu Constanta. 2463. Elian Margareta. Economu Ana. 12 apartamente. Bucuresti. Enciulescu Elena. Buzesti 49. Aleea Mantuleasa 13. Bucuresti. str. 2471. sos. 3 apartamente. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu. Etmekdjian Dieran. Bucuresti. str. Calea Grivitei 33. Luminei 8.2457. Logofatul Tautu 65. 2 apartamente. Libertatii 14 bis. Vigilentei 8. 2460. Bucuresti. Eisen Hendler Dora. 12 apartamente. 26. 2470. 11 apartamente. Erdinger Leonard. Elena. Bucuresti. 2481. Vitan 4A. 14 Martie 25. 16 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 2462. Bucuresti. Eschenazi Isac.. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. str. Endes Ana. Eustatiu M. 2488. 3 apartamente. str. Silivestru 50. 2489. Bucuresti. Calea Victoriei 208. Alex. str. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. str. 2487. D-na Chiajna 9. 2 apartamente.

Roseti 14. Einstein Isvod si Henri. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Enachescu Dumitru. Eftimiu G. 17 apartamente. Nerva Traian 63. Calea Dudesti 99. Elefterescu Christ si V. Progresului 2. Elias Cecilia. Bucuresti. str. 2518. str. Sofica. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Felix 113. Bucuresti. Aleea Vitejiei 12. Bucuresti. Eiser Jacues. Berthelot 14. 2508. Bucuresti. Bucuresti. Povernei 39. 2517. Einisberg Osias Jac. Estreiff H. 4 apartamente. str. Bucuresti. Eliade Florica. b-dul Republicei 25. Bucuresti. 2499. 2493. 4 apartamente. Valeriu Braniste 44. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. spl. Log. str. C. str. Filiti 6. 2498. 3 apartamente. Eftimiu Achil. Eschenasi Frieda. 24 apartamente. str. str. Bucuresti. Enache Constantin. str. Robescu 15. Bucuresti. B-dul Banu Manta 82. 3 apartamente.. Bucuresti. 5 apartamente. Enache Vasile. 2513. Muzeul Zambaccian 11B. Ilie Pintilie 17. 3 apartamente. A. Calea Mosilor 124. Antim 8. 2516. Atena. Dr. str. Escher eduard. Stefan 2. str. F. 2519. str. Gabroveni 10. 10 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. str. 2511. 16 apartamente. Dudesti 90. Dumitru Orbescu 6. 2502. Cosbuc 59. Udricani 17. Bucuresti. str. Bucuresti. Blanari 14. B-dul Banu Manta 73. Adamache 16. Emanoil E. str.apartamente. Engler Denta. Frunte Lata 27. str. Fecioarei 11. 4 apartamente. 2496. 2494. 2500. Lunei 6. Lipscani 59. Sos. 12 apartamente. 2504. Aleea Alexandru 19... str. Ploiesti. Elefterie Mircea. 2507. Trifoi 14. str. str. Snagov Ilfov. Londra 3. A. Bucuresti. str. 19 apartamente. Domnita Anastasia 7. 2495. str. Enachescu Gh. str. Bucuresti. 6 apartamente. Leonida 4. 4 apartamente. str. Romulus 3. Trinitatii 55. Bucuresti. str. str. str. 2491. Erena P. Selari 12. Momuleanu 16. str. Gh. 6 apartamente. Enescu Gheorghe. str. Elmarian Araxi. 2512. Bucuresti. Eliescu Sidonie. Emilian Maria. Bucuresti. Selari 18. Bucuresti. Timisoara. Bucuresti. Economu C. str. Esig Isac. str. 2510. 7 apartamente. Pantelimon 151. C. str. str. str. 2515. Cal. 14 apartamente. Eisen Jean. Eftimiu Spirea si P. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Karl Marx 21. 12 apartamente. C. Bucuresti. Roma 18. Com. Oitelor 22. Sinaia. Manea 2. 5 apartamente. Pictor Romano 12-14. Paleologu 24. Niculae Florea 23. Filipescu 44. 2503. Independentei 60. str. Colentina. 2492. str. 4 apartamente. str. Gh. 2520.. Evgos Narcis Niculae. Emanoil T. 2505. str. N. Piata Sf. Spirea. Bucuresti. 2514. . 2501. str. str. Calea 13 Septembrie 105. 2506. Eremia Cortel. Dumitru. 2509. V. Rosetti 27. Hristu. Bucuresti. 2497. 4 apartamente. str. Udriste 10.

Bucuresti. str. str. 2546. str.. Dimitrie Onciu 16. 2551. str. Bucuresti. Ion Nou 28. Dosoftei 56. Endorle Carlo. Elias Adrian si Aneta. 2522. Tolbukin 118. Calea Victoriei 101. str. Enescu Carol. Sahia 2. Bucuresti. 50. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Calea Mosilor 251. str. 2525. 2536. Sft. Predeal. str. Maria Rosetti 36. Enache Ion. str. apartamente. Evolcianu Nicolae. Smardan 18. str. Antim 54. 6 apartamente. str. Epureanu Ion. 3 apartamente. str. Elefterescu Gheorghe. 2544. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 22. Etmekdjian Mignetian. Bucuresti. 257. 4 apartamente. str. Calea Serban Voda 30-32. str. Bucuresti. 2542. Bucuresti. Elena Teodor. Deces-Boala. Petru Maior 59. Bucuresti. Nic. Bucuresti. Bucuresti. Galati. Bucuresti. Bucuresti. N. St. Abrud 139. Bucuresti. Sft. str. str. 7 apartamente. 2545. str. Enescu Metaxa Aglaie. Bucuresti. 11 apartamente. Ernestina Zenther. Olga Bancic 3. Eustatiu Magdalena. str. Erlich Ana. str. 2526. str. 3 apartamente. 2532. 2543. str. Enaceanu Constantin. Bacau. Asan 3. Pitesti. sos. Al. Argeana 4. Aviator Sanatescu 47. 2527. Mahmudea 15. 2535. 2533. Popa Soare 16 A. Demetriade 13. 7 apartamente. 15 apartamente. Eufrosina Poteca 48. 2 apartamente. Elefterescu Ecaterina. 2550. Craiovei 101. 2524. str. 5 apartamente. E. Bd. Al. Popov 106. 2540. Schit. Bucuresti. str. Alex. Bucuresti. . 2537. Intr. Mihail Pherechide 6. Bucuresti. Elianu Adolf. Intr. 3 apartamente. 2529. Zefirului 3 A. 5 apartamente. str. Sf. Bucuresti. 3 apartamente. Vergului 5. Ermeliu Petre. Bucuresti. 2548. Otetari 5. 2547. Bucuresti. Postelnicului 3. Calea Rahovei 259. str. str. Stefan 4. Bucuresti. 2528. Eckstein Lazar. str. 2531. Stirbei Voda 17. Constantinescu 22. Edeleanu Ion si Maria. N. str. 9 apartamente. 2538. 5 apartamente. 2539. Vergului 46. Enachescu Mihail. Boteanu 3. 20 apartamente. Victoriei 99. Elenescu V. Bucuresti. 5 apartamente. Brasov. str. Bucuresti. Gh. Enaceanu Costin. Justitiei 74. Bucuresti. 7 apartamente. Cap. Sf. Ottoi 2. str. Maicilor 11. Sarat. Cloplia 70. Teghirghiol-Sat. R de ajutor. str. str. 3 apartamente. Cioplea 70. Bucuresti. 2530. Benes 2C. str. Predeal. Elisicovici Elena. Dumbrava 1. 4 apartamente.. 2549. str. Calea Grivitei 245. str. str. Emflian Iosif si Pusu. 2541. 6 apartamente. Bucuresti. str. Aviator Sanatescu 47. Expresul Societate C. Donici 9. 2523.2521. Dr. Erbiceanu Constantin. Ed. 14 apartamente. Bucuresti. str. Titulescu 165. Vicol 5. Vidin 17. str. 3 apartamente. Emilian Marin. str. str. Apolodor 26. Vineri 6. 10 apartamente. 2534. Vasile Lascar 48. str. Efraim Magdalena. 4 apartamente. Balcescu 25. Eliade Nicolae. str. 3 apartamente. 6 apartamente. Mitrop. Eghiaian Zarech si Arusich. Beldiman 2. R. Constantin 3. Elias lazare I. Calea Grivitei 176A. str. Bd. str.

Bucuresti. Energiei. Bucuresti. str. Alex. Constanta. Erlic Maria. Bucuresti. C. Bucuresti. str. Bucuresti. 2567. 8 apartamente. Marcovici 9. V. Rosetti 45. str. Republicei 45. 2553.. Bucuresti. 80. Gh. F. C. str. I. Calea Victoriei 103. str. 2563. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Alexandrina 28. 17 apartamente. Occidentului 6. 2554. 2574. Plevnei 23A. 2564. 4 apartamente. Av. Republicii 86. T. str. 2 apartamente. Elenbogen Israel. 2560. 2555. 2569. Eustatiu Ion. Lenin 12. 7 apartamente. 6 apartamente. Emanoil Mihail. com. Roma 2. Baciu-Brasov. 2576. Elias Mina. Acvila 47. 2561. Muresan 6. Enescu Paula. Ecuaian Dicron. str. Bucuresti. Bucuresti. Fraticiu Ioan. 2580. Emanoil Olga. Campina. 2 apartamente. Etharica C. Dr. Bucuresti. 2558. Sabinelor 50. Isvor 47. 121. Duca 60. Bucuresti. 2579. Sf. str. Zefirului 3. Bucuresti. 2578. 5 apartamente. Pop de Basesti 32. A. Bucuresti. Craiova. Eftimiu Macri. Bd. Friedman Willi. str. 10 apartamente. 2582. Eghiazaian Leon. Bucuresti. Icoanei 63. Enescu Elvira. Dr. 4 apartamente. Calea Grivitei 10. str. 2572. Enache Stefanita. 2573. str. Filip Nicolae. str. 4 apartamente. Lascar 137. 2557. Izvor 22. 2568.R. Sahia 1. calea Victoriei 128 A. Filofteia. Evdos Rebeca. 8 apartamente. Bucuresti. Polona 22. str. V. 5 apartamente. Ardeleni 12. str. str.S. str. Eremia Ion. str.. str. Bucuresti. Bd. Enescu si Viorela. 8 apartamente. Bucuresti. D. Bucuresti. str. "Escor" . Duca 60. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu 71. Enescu Braun Viorica. Emanoil N. Iuliu Valaori 24. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. I. str. calea Mosilor 80. Sinaia. str. Agricultori 74. str. Bucuresti. str. 2571. Enescu Gh. 2575. str. 2583. Bucuresti. 5 apartamente. 13 apartamente. Efraim Efraim. Esozmaranian Vram. Caragiali 12. 2 apartamente. 2559. Braila. 4 apartamente. . Enachescu Caliopi. Viitor 74. Apostoli 33. Finlanda 17. Piata Ilie Pintilie 18. Enescu Virgil. str. 7 apartamente. str. str. 2566. 2581. 5 apartamente. str. Ilie Pintilie 3. V. A. 4 apartamente. str. str. str. Bosianu 25. Bucuresti. Palade 1. str. G. str. Casa nr. 4 apartamente. Udricani 6. 2562.A. 2 apartamente. str. 2577. Bucuresti. 4 apartamente. str.2552. 2 apartamente. I. str. 5 apartamente. Turbinei 11. 6 apartamente. Bd. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Modrogan 23. Elian Ion. Enachescu Paula. Luterana 21. Bucuresti. Titu Maiorescu 1. Vaselor 55. Eftimu Jean. Velicu. str. str. Tomas Mazarik 1. str. 7 apartamente. Enescu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. Eisenberg Coralita. 9 apartamente. 2565. str. Gh. 434. 2556. Echinoxului 31. Bucuresti. 2570. Scarlatescu 24. Cosbuc 3.

Costache Marinescu. Lister 50. Bucuresti. 2601. 4 apartamente. 2593. Dudesti 201. str. Victoriei 112. Constantin Mille. 2588. str. str. Bucuresti. frangulescu. str. Andrei Muresanu 4. str. 9 apartamente. str. Florian Iosif si Rica. Bucuresti. Ion Frimu. Focsaneanu Vasile. 2 apartamente. Tolbuchin 42. Francu Ninela. Bucuresti. str. Filimon Florina si Petre. 2597. Vitejescu 16. Polona 66. 7 apartamente. Baicoian 15. Bucuresti. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Farchi Israel. 2595. Dionisie Lupu 53. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mosilor 37. 2603. Bucuresti. Iosif. Foch Elisabeta. Oitelor 12. Fonci Olga si Ion. Farauda Louis. 4 apartamente. str. Fleucher Petre si Ioana. 3 apartamente. Franz Samuel. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Vaselor 72. Feldman Neuman. Pictor Obedeanu 1. Bucuresti. 30 . 2602. str.2584. Ilarie Kendi 5. 2617. 2615. Nifon 31. Bucuresti. 2590. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 2585. str. str. 2613. Romulus 2. Oitelor 32. 2 apartamente. Bucuresti. Cal. 6 apartamente. Focsaner Luiza. Putul cu Apa Rece 52. 6 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. 2587. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. Florescu Simion. Leonida 22. Ilie Pintilie 30. Dr. Bucuresti. Sinaia. str. B-dul Marii. 4 apartamente. Nic. str. 2607. 3 apartamente. Pictor Cernat 4. str. Serban Voda 237. Bucuresti. 2594. 5 apartamente. Finchelstein Isac. Fundatianu C-tin. 2586. Bucuresti. 6 apartamente. 2614. Mitropolitul Dosoftei 18. Andrei Saguna 13. Florescu Scarlat. str. str. Finchelman Iancu. Gh. str. 2609. str. str. Bucuresti. Matei Voevod 35. Polona 103. Bucuresti. 5 apartamente. str. Florescu D. Frunzarescu Angela.. str. 2589. Most. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Frangulescu Saftica. str. 28 apartamente. Cotiturei 1. str. 3 apartamente. Mircea Voda 4. Calarasilor 165. 2604. str. 6 apartamente. 2591. 8 apartamente. Greaca 11. Aurora 48. Bucuresti. C. str. Victoriei 101. Florescu Mircea. 14 apartamente. Mangalia. 2 apartamente. 2610. 30 Decembrie 6. Bucuresti. Fagaraseanu Victor. Ion Procopiu 3. str. str. Bucuresti. Cosbuc 6. Bucuresti. Bravilor 15. str. str. str. 11 apartamente. Bucuresti. 2616. 2611. 2592. Flachs Davila. 2600. Florescu Alex si Sevasta. 8 apartamente. str. Alea Rumeoara 29. Titulescu 2. Flavian Henrich. str. Bucuresti. Orfeu 7. Feldman Jean. Sepcari 9. T. 2606. str. Fotescu Eugenia. Fuica Atanasie. Bucuresti. Putu cu Roata 3. Galati. Frunza Constantin si Maria. Grivitei 180. Fachirov Mihail. 3 apartamente. Bravilor 5. 2599. 2605. Radu. str. str. 8 apartamente. str. 11 apartamente. Frangopol C-tin. Pitari Mosi 29. str. Finchelstein H. Maltopol 91. 2608. Florescu B. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 7. Bucuresti. 2598. 17 apartamente. Beldiman 2. 2596. 2612. str. str. 30 Decembrie 5. Zaverei 1. str.

Apollodor 18. str. Bucuresti. Ferani Dinu. Bucuresti. Bucuresti. Elefterie 31. Florescu Mari. Traian 6. Flicher Ana. Bucuresti. Bucuresti. 2628. Campina. Sf. 2637. Bucuresti. 5 apartamente. 2634. str. 11 apartamente. Feraru Martin. 20 apartamente. Feldman Moscu. 2651. Predeal. 2618. Filip Iulia. 7 apartamente. Av. Calea Vacaresti 59. str. 2645. Luminei 5.. Nicolae. Fuchs Bernhard. Harjeu 4. 2650. Bucuresti. Bd. 2641. Ada Marinescu 23. str. Sf. 7 apartamente. Fuchs Leon. Bucuresti. str. Bucuresti. Fasala Leontina. Florescu Stelian. Lazureanu 35. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sipotul Fantanelor 3. Arad. str. 2620. Trinitatii 16. Odoarei 6. Minotaurului 8. Ing. 4 apartamente. 2647. 2633. 20 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Frata Giovani. 6 apartamente. Fracea Gh. str. 2642. Apollodor 6. Francu Ion. Morilor 16. mostenitori minori Ana Mihai. Florescu T. Florescu Elena. 2646. Transilvaniei 47. 2631. str. str. 2643. 2653. Calea Serban Voda 9. Filip I. N. Faser Cesar si Elena. str. str. 9 apartamente. str. 4 apartamente. 2652. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. 2632. Schitu Magureanu 3. Falcoianu Alexandrina. Filip Steliana. 2629. Sibiu. Bucuresti. 2639. Isvor 36. Floroiu Grigore. str. 6 apartamente. 2644. str. str. Medelnicerului 8. 5 apartamente. L. 7 apartamente. str. Filipescu Gh. 2623. 5 apartamente. Ion Nou 30. Facea Elena. 2624. str. Cuza Voda 80. 3 apartamente. Fraiman Dora. 2619. 2635. Valeriu Braniste 58. Bucuresti. Sevastopol 12. Frunza Romulus. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. A. Sighisoara. str. str. 7 apartamente. 2630. Alexandri 7. Fischer Victoria. str. Marasesti 147. str. str. Bucuresti. 2636. 2622. 9 apartamente. str. si Maria. 5 apartamente.Decembrie 20. str. Bucuresti. 12 apartamente. str. Postavarilor 10. Smardan 31. 2626. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Viitor 194. str. Frolich August si zoe. Bucuresti. Bucuresti. str. Izvor 36. Bucuresti. str. Bucuresti. Viitor 194. Bucuresti. 2638. Bucuresti. Dumitru. Faust Iosif. Fagarasanu Ion. Iliescu 47. Bucuresti. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Traian 166. Feldman Bercu. str. Filip Constantin. str. str. 2640. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Filip F. 2648. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Sirenelor 63. 3 apartamente. 2625. Bucuresti. 2649. Feder Tobias. 3 apartamente. 6 apartamente. Maltopol 7. Muresan 21. 3 apartamente. Sabinelor 19. Titu Maiorescu 10. Bul. Barbu Vacarescu 30. Sf. Constantin. 2621. 2627. Lenin 38. Constantin Brancoveanu 3. Fogel Carolina. Lanariei 80. Mihai Ferechide 10. Profira. Marasesti 104. Voevozi 17. . Bd. str. 7 apartamente. Bucuresti. Calea Serban Voda 101. Bucuresti. Bucuresti. Franco Rebeca. Pasteur 60. Finderman Melania. Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. str. Ferendina Gherasim.

Bucuresti. 2 apartamente. 2663. str. Muzeul Zambaccian 15. Calea Grivitei 112. str. V. 3 apartamente. Bucuresti. St. str. Feletig Robert. 7 apartamente. str. Robescu 15. Bucuresti. Nicolae 16. 2684. 2658. 2671. Rotasului 4. 9 apartamente. 2685. Bucuresti. Soborului 5-a. str. Dristor 245. Stirbei Voda 60. B-dul Dinicu Golescu 6. 7 apartamente. 6 apartamente. Balcescu 24. Faust Ecaterina. str. Francisc I. Tulcea. 13 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. 7 apartamente.. 2686. Florescu Petre. Braniste 60. str. Maria. 6 apartamente. 2678. c-lea Mosilor 53. Feler Amalia. 5. F. 8 apartamente. Finca Mihai. Bucuresti. str. 2673. Frohlich Selina. 1848. Bucuresti. 2659. 5 apartamente. Bucuresti. 2662. 30 . str. 2676. Focsaneanu Emil. Feldea Aneta. Bloremberg.2654. Petre. str. Stalin 42. Sighisoara. Bucuresti. Husi. Fianu Maria. Armeneasca 17. Puscasului 18. str. Florescu F. Anton Pann 42. 124. I. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Lipscani 96. 2667. 6 apartamente. str. Ionescu Gion 2. 2674. Bucuresti. Hagi Ghita 33. Bd. 2682. Bucuresti. 5 apartamente. str. 30 Decembrie 85. Portului 19. Sf. Bucuresti. Fleminger Ana. 7 apartamente. 4 apartamente. Fabini Carol. str. str. 6 apartamente. str. Frasineanu Ozias. str. Bucuresti. str. Sblt. str. 4 apartamente. 2664. Sf. Negulescu 40. Feraru N. 2666. Frunzetti. 20 apartamente. str. 9 apartamente. Frangnelli Nicolae. B-dul 1 Mai 52. calea Vacaresti 130. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Apostoli 37b. Braila. Fried Ignat. 18. 2669. Portului 5. Feigl Alfred. str. C. Bucuresti. Bucuresti. 1 mai 193. str. Bucuresti. Foisor 7. Bucuresti. Fierea M. Garii. Feinstein Malca. str. str. Zaharia 34. Bucuresti. Facaianu Gh. str. Frodusch Stefan. Anastasie Pana 19. Fischler Marcel. Udricani 24. Columbelor 2. Bucuresti. 2670. 5 apartamente. 2679. Bucuresti. 4 apartamente. 2656. 2683. str. Calea Victoriei 101. 9 apartamente. 2677. 3 apartamente. 2672. str. str.. str. Bucuresti. str. Fagarasanu Maria. 2660. Filip Constantin. 10 apartamente. Udricani 11. Matei Milo 16. Bucuresti. Virgiliu 53. Focsa Elena si Emilia Popescu. str. Roma 50. 12 apartamente. 53. Bucuresti. Apostoli 29. Teodor Aman 9. 2668. Bucuresti. Magaziilor 16. 3 apartamente. Bucuresti. str. 2680. Florescu Eugenia. str. str. Bucuresti. Fridman N. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 148. str.. str. str. Frocco Mielu. str. Gen. 2661. Fichman Moscu si Clara. Bd. Lunei 6. Irina. Uranus. Precupetii Vechi 4. 2657. Bucuresti. Bradului 22. Bucuresti. 2675. Bucuresti. Sf. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Lucaci 15. Feldstein Rasela. str. 2665.. Filipescu N. 6 apartamente. Frunzetti Opreana si V. Republicei 13. Bibliotecii 4. 28. Popa Tatu. Ceausu Radu 2. str. 2681. Bd. 2655.

Bucuresti. B-dul Schitu Magureanu 25. 2712. Mircea 11. 2 apartamente. Bucuresti. 2698. Bucuresti. Morilor 130. str. Dudesti 28. Bucuresti. 2696. Bucuresti. str. 2710. de stat. Florescu Maria. 9 apartamente. 2701. str. str. Kuibasev 8a. Crisului 4. 2716. 3 apartamente. Duca 22. Remus 6. 2689. 79. Sf. str. Bogdan Voda 25. Bucuresti. 7 apartamente. 2687. Iosif. str. Furtuna Niculae. str. str. Bucuresti. Lipscani 77. Bucuresti. Constanta. str. "Furtuna" Intr. C. 3 apartamente. Ilie Pintilie 2b. I. 2690. str. C. Bd. Ferzianu Elmon. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 13. Rosetti 3. str. 3 apartamente. Cuza Voda 72. I. Filipescu M. str. Fratia Romaneasca S. 9 apartamente. 9 apartamente. Sighisoara. Buzesti 30. Molotov 39. 2704. 36 apartamente.. V. Bucuresti. Fintea Ella. Fenster Menelas. 20 apartamente. 7 apartamente. Cosbuc 8. Titulescu 29b. str. Bucuresti. str. Kostake Negri 11. 4 apartamente. Bucuresti. 2688. 8 apartamente. I. Fruman Ion. Smardan 19. Ana Ipatescu 16. V. Bucuresti. I. C. str. 2705. str. Flaches Arnold. Florian Eufrosina. Stalin 42. Assan 3. str. Raducanu 19. 2693. Filip Vasile. M. Florescu Alfred. Frederic Antomer. Unirii 60. Robescu 1. Ion Nou 27. 9 apartamente. Herescu Nasturel 11. str. V. B-dul Carol 13. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Eminescu 159. 2695. Grivitei 87. str. 4 apartamente. Filoteanu Mihail si Florica. Fotino Stefan. 2707. Bucuresti. str. Mihailescu 13. str. Lunei 2. 8 apartamente. Constanta. Flieger Sofia. Bucuresti. 6 apartamente. 8 apartamente. str. Tomis 12. str. I. 2708. Florescu Alexandrina. 8 apartamente. Farasopol Ipocrate. str. 12 apartamente. 2699. 2692. B-dul Gh. Piata Bucur 8. 2703. 6. Brezoianu 29B. G. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Frimu 22. Cal. Feronatt Rene. 2714. 8 apartamente. Bucuresti. str. Baneasa. str. si Aron. 2 apartamente. Grigore Ion 15. Sft. Farcas Andrei. Fenk I. Lenin 69. str. 8 apartamente. Stupinei 6. Spl. Freund prin Gherghina Luiza. 4 apartamente. Grig. Aurel Botea 27. Most. Aristia 27. Bucuresti. 4 apartamente. F. str. Zaverei 4. Florescu petre si Ana. str. 2702. Turnu Severin. 2706. N. Principatele Unite 19. Col. str. Alecu Russo 24. Valeria. 2713. str. Statin 17. St. Franca A. Gh. 3 apartamente. Campina.. 53. Bucuresti. 25 apartamente. Bucuresti. Colentina 43. N. Ion Mosi 3. 2697. str. 2691. 3 apartamente. str. str. Precupetii Vechi 75. B-dul 6 Martie 20. C.Decembrie 52. Cluj. Bucuresti. str. 2694. . str. Colonel Orero 16. Frenchier M. Sold. Fund. 2711. Alexandrescu 82. 2700. Bucuresti. 2715. Bucuresti. Fichman Raschele si Rene Mihail. Fotino Marica. Judetului 22. Fried Iosif. Foghel Ion. 2709. Bucuresti. P. str.

4 apartamente. Bucuresti. Dianei 4. 2 apartamente. Holban 8. Snagov. Mecet 9. Sf. Venerei 12. 2731. 4 apartamente. str. T. 5 apartamente. str. str. 30. Mamulari 23. 50. Filip Paulina.R. Bucuresti. 12 apartamente. 2729. str. str. str. str. Filipescu Maria. Brasov. Bucuresti. 2726. 2747. str. str. Florescu Dumitru. Paul Eduard si Valman. str. 2718. 11. Bucuresti. str. Florescu Th. 8 apartamente. Focsa Rodica. Fringhian Enza. Ion Nou 20. Sf. 40. str. Florian Ion. 2739. Franco I. Farcas Vasile. Bucuresti. 30. cal. str. sos. Bucuresti. Gabriel Peri 8. 2746. 2721. 2725. 3 apartamente. 2745. 2720. Frank Andrei. Pasului 2. str. Batistei. Uranus 92. Alecsandri. V. str. 5 apartamente. 3. str. 10 apartamente. A. 2730. 2742. Bucuresti. Fani. 2719. 2722. .str. Florilor 6. Proletari 1. str. Grivitei 88. A. 2735. Flasch Iosif. Fischer Rozalia. 10. I. Fenster Eugen. Tokoly 2. 2738. 5 apartamente. Cedrilor 6. 2 apartamente. Armeneasca 19. Popa Petre 45. F. Morilor 42.A. Bucuresti. 2 apartamente. str. Alex Sahia 74. 2740. Stupinei 6. Giurgiului 158. Splaiul Militar 3. 10 apartamente. str. 2744.. Dionise 28. Viilor 44. Brezoianu 29a. Furnituri Militare S. Bucuresti. str. 2734. 2741. str. Florea Gheorghe. Fuhu Didina. Victoriei 214. 36. Predeal. 42. Bucuresti. 56 apartamente. Fhiegelman M. Batistei 27a. 7 apartamente. 2728. str. str. str. 11 apartamente. Iasi. Frank Ernest. Closca 8. str. Bucuresti. Constantin 59. V. Fibia Grigore si Tomaida Mihail. Bucuresti. Bucuresti. str. Fochianu Alexandru. Bucuresti. Popa Rusu 17. 2743. 2736. Bucuresti. 5 apartamente. str. Gabroveni 18. str. Ion. 42. Fringhian Garabet. Finkels Mihail. Fradis Solomon. 6 apartamente. 11 apartamente. 2 apartamente. Spataru Preda 1. Elena. Spl. Bucuresti. Batistei 28a. Galati. str. 10 apartamente. 4 apartamente. str. 40.. 2727. Lenin 30. Polona 102. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Unirii 187. Blanari 9. 4 apartamente. Fotino Marcela. Bucuresti. str. Stalin 68. Sf. Faust Luiza. D-tru Zossima 48. Fabius Masala. Bucuresti. 2717. Forek Mora. 7 apartamente. Sos. Oituz 11. Flamanda I. Bucuresti. Piatra Neamt. 5 apartamente. 5 apartamente. Stirbei Voda 16. Cal. Valjan 1. 21 apartamente. str. str. Calistrat Hogas 8. Bucuresti. 2724. 2737. Filip Eliza. str. 90. str. 8 apartamente. Bucuresti. 36. 4 apartamente. str. 2733. Aureliu 13. Italiana 7. Bucuresti. str. str. Alex. 2748. Florian Ion. 2 apartamente. str. Mures.. Bucuresti. Bucuresti. I. Dobroesti. 1 Mai 262. str. Stefan 17. 2732. 2723. Serban Voda 237. Tg. bd. 13 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Ilie 5. str. Bucuresti. cal. Faranda Arnold.

Filoti Edmeca. 2771.2749. 2764. Bucuresti. 2754. Fodor Ecaterina. Galati. 2780. 6 apartamente. Fischmann Covalia. Furlugeanu Elena. 4 apartamente. C-tin. 2762. str. Epicol 72. Bucuresti. 2759. Procopiu 7. str. str. 2770. Bucuresti. str. Falk Alexandrina. Bucuresti. Campeanu 22. 5 apartamente. 8 apartamente. Arcului 4. 5 apartamente. str. Traian 231. Argentoianu 3. 2760. Ion Creanga 18. Bruxelles 14. 2767. str. Bd. Bucuresti. str. 7 apartamente. Fatu Gh. str. Bucuresti. Bucuresti. Statescu 7. str. 2761. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. 6 apartamente. 2765. Grivitei 194. Parcu Jianu 4. Bd. 8 apartamente. str. 2757. str. str. 2769. 2756. 2777. 12 apartamente. Bucuresti. 14 apartamente. Fissel Sofia. 4 apartamente. 68. Timisul de Sus. 2778. Bucuresti. Flichtenmacher Mihail. Dimitrov 42. Frisch Jacues. 2774. Sirenelor. Aristide Romanescu 2. . str. Florescu P. str. Fantini Pietro. str. 2768. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Ana. str. Bucuresti. 8 apartamente. Grivitei 227. Mihai Voda 24. 17 apartamente. 2 apartamente. Baldovin Parcalabu 4. Fichman Lazar. 2751. Drubeta 1. Bucuresti. str. Stalin 18. str. Gh. str. Gen. Bravilor 12. Frunzete Elena. Vasile Lascar 18. 4 apartamente. 2752. Craiova. Olari 26. Calarasilor 53a. Labirint 125. Piata K. 4 apartamente. Bucuresti. Dr. 2758. str. Eug. Florea Teodorescu 6. Romana 21. str. Florian Eugen. Ion. str. 4 apartamente. Ioan. Frenkel Francu Lazar si Rebeca. 3 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Gen. Faur Nicoleta. Oteteleseanu 5. Cogalnic 22. Bucuresti. str. Bucuresti. Vasile Lascar 21. Bucuresti. Gen. Faniman Ionas si Sofia. Florescu I. str. 2 apartamente. Fergiou Vartanus. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. Dinicu Golescu 7. Stirbei Voda 132. Bucuresti. str. M. str. Florescu Paraschiva. Bucuresti. Racovita 11a. Cal. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Rahovei 91. Cal. str. 5 apartamente. Florescu S. Marx 23. str. Bolintineanu 3. Bd. 2772. Bucuresti. Bradului. Bucuresti. Florescu Sofia. Hagi Moscu 33. str. Stalin 24. Dinicu Golescu 57. str. 49. Ion Cuza 19. Bucuresti. Friedman David si Marieta. Florea Alexandru. Frasie Thoma. Lucaci 110. str. Visarion 26. str. Bucuresti. str. Teodora. Paleologu 5a. 2750. Ganela 6. 4 apartamente. 2753. 2776. str. Bucuresti. str. Florea St. 2766. str. str. Farcas Tiberiu. Cal. Sirenelor 90. str. Ion. Bucuresti. Frasineanu Dobrita. Rovine 11. Brasov. 4 apartamente. Smardan 18. 2763. 1 Mai nr. Filimon Gheorghe si Maria. Ion si Ioana. 2755. Piatra-Neamt. Calarasi. 11 apartamente. Fratila N. Baratiei 47-49. Fagarasanu I. Bucuresti. Dr. 2775. 2779. str. str. Maiacovscki 8. Ploiesti. 2773. str. Libertatii 8. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. Ion Movila 4. Bucuresti. Teohari 12. Filip D-tru si Victoria. Cal.

Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. B-dul Dacia 17. str. str. str. str. 12 apartamente. Paris 61. str. 2806. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Georgescu Manea. 3 apartamente. Georgescu Sultana. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 2800. str. str. Bucuresti. Av. Lapusani 23. Lucaci 88. Voevozi 17. Bucuresti. 2805. Frunzeanu Georgeta. Dr. 3 apartamente. 2808. Bucuresti. 2795. 2791. str. Gh. Vineri . Bucuresti. Florescu Lucretia. Fulger Ion. Bucuresti. Stalin 41. str. Sf. str. str. 2786. Sofia 2. Stefan Gheorghiu 22.2781. Siminoc 3. 2798. 2782. str. Xenopol 3. Feru Henriette. Avrig 58. Dimitrie Ariciul 16. Izvor 34. Finckels Jaques. Bradului 19. Bucuresti. 2803. Bucuresti. Elena. 2792. Ioan. Balcescu 9. Bucuresti. Gen. 29. Bucuresti. 4 apartamente. Grigorescu Salima. Fabr. Tetrat 28. 2807. 2793. 2797. Viitorului 37. Mircea Voda 27. Arhierul Calist 25. de Teracota "Ceramica". Flachs David. N. Dobrici 10. 2 apartamente. 7 apartamente. 8 apartamente. Flamaropol Margareta. Bucuresti. Floreasca 112. str. Frunzanescu Eliza. Buzesti 91. 5 apartamente. Filipescu Mihail si Valeria.. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Foisoreanu Florin. str. str. Clucerului 4. 4 apartamente. 2811. Sf. Bucuresti. Bucuresti. General Berthelot 31. str. 2787. 2789. 12 apartamente. Fabulistului 8. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Ghebercof Costica. Pictor Romano 26. Filip Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Lucia. Bucuresti. Koch 3. Arhierul Calist 23. Florescu 11. Intr. Fundatiuni si Constr. 2794. str. 2802. 13 apartamente. Gross Ozias. str. Bucuresti. Olari 9. str. Furnica 17. str. str. Fratiseanu G. Georgescu Iancu Ion. Georgescu Aurelia. Florea Marin. Bucuresti. 2783. Ghenadie Petrescu 182. 8 apartamente. 7 apartamente. Elena. str. Calarasi 238. Caragea Voda 26. G. Fischer Ferdinand. Georgescu M. 5 apartamente. Bucuresti. Lucai 21. 5 apartamente. Ghita Aurel. str. str. Salvator 32a. 3 apartamente. 2802 bis. Luceafarului 2. Faber Berl. Gross Iosif. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 11 apartamente. Georgescu D. Negru Voda 12. 3 apartamente. Grigorov Alexandrina. 2 apartamente. B-dul N. 4 apartamente. Falcoianu R. Fd. 2812. Bucuresti. Caragiale 1. str. 2790. str. Fotescu C. Gluckman Mauriciu. 2784. Sinaia. Ion Frimu 33. 2809.. str. str. Mihail Kogalniceanu 2. Galati. str. str. str. Feldstein Leon. 3 apartamente. str. 2810. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Paris 59. 2804. 2796. S. str. 6 apartamente.A. 2785. 2799. 2788. str. Filipescu 7. 4 apartamente. 2801. 2 apartamente. 23 August 131. Ploiesti. Odobesti. Bucuresti.

2837. Dumitru. 3 apartamente. Georgescu Gh. 5 apartamente. I. 2823. str. Cehov (fost parcul Jianu) str. Georgescu Gheorghe. Bucuresti. Alex Moruzi 14. Georgescu Ion. 8 apartamente. str. 9 apartamente. str. 3 apartamente. 13 Septembrie. Kogalniceanu 6. 2 apartamente. Mihail. str. Bucuresti. str. Pantelimon 265. Georgescu Victor. Bucuresti. str. Vladescu 5a.13. Piata Amzei 2. Bd. str. str. cal. 2820. str. str. Georgescu I. 2828. 6 apartamente. Gerota Ion. str. 2839. C. Ploiesti. Andrei Muresanu 28. 15 apartamente. Gulimanescu Elena. 16 apartamente. 96. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Grigorescu Ion. C. Gheorghiu N. Paun 8. Filipescu 7. 10 apartamente. 2826. Georgescu Maria Suce. Ghita Adamescu 5. str. 2816. 4 apartamente. 6 apartamente. Ghiragosian Vartinica. Bucuresti. 5 apartamente. 2831. Bucuresti. Ghendovici Ion. Lanariei 35. Georgescu Alexandrina. str. Gearinu Maria. 3 apartamente. str. Ada Marinescu 21. Raspantiilor 9. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2817. 12 apartamente. Georgescu I. Radu dela Afumati 55. str. 4 apartamente. N. str. 7 apartamente. 3 apartamente. 12 apartamente. 2813. Batiste 35. Maica Domnului 49b. . Icoanei 60. Icoanei 109. str. Ghelberg Nicu. Cosbuc 88. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Justitiei 45. Georgescu Florin. Bucuresti. Gh. calea Vacaresti 198. Maria Rosetti 45. Florilor 34. 2833. 2845. 2843. 13. 3 apartamente. Arion 17. Nicolae. str. str. 2842. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Olimpului 37. 6 apartamente. Poterasi 26a. str. str. Bucuresti. Grozea Emil Alex. Serg. str. Gheorghe. Garuso Nicolae. Goldstein Jacques. 2814. Garcioava Anghel. Bucuresti. str. str. 2840. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Lantului 4. 2835. str. Republicii. Bucuresti. 9 apartamente. Dimitrov 17. Stefan cel Mare 56. 2819. 2818. 2 apartamente. Visinilor 27. 10 apartamente. Voda colt Lanariei 142. 2844. str. Bucuresti. 2829. Grigorescu Andrei. Bucuresti. 2834. Aleea Alexandru 44. M. Delea Noua 34 bis. Nerva Traian 92. Ciprian Porumbescu 3. str. 5. 2825. str. 5 apartamente. Bd. Bacau. Grigoriu Constantin. Bozianu 3. str. str. Georgescu Ion. 2 apartamente. 2841. Grumberg Isac. str.. 10 apartamente. Bucuresti. calea Calarasi 240. Vasile Conta 3-5. 13 apartamente. Margaritar 12. Bucuresti. 70. Babes 22. 2830. 2821. Cutitul de Argint 21. sos. 2815. 2832. str. Bucuresti. Bucuresti. C.. Georgescu Stela. Gheorghiu Grigore. Nastase Panfil 24. str. Temisana 8. Popa Nan 4. calea Serban Voda 244 bis. Bucur 4. 2827. Gh. Bucuresti. 9 apartamente. 2 apartamente. 2838. 2822. Ghiulea Ioan dr. Acaru Ion 4. str. Georgescu Elena. Bucuresti. Dr. Gross Clara. Prof. 2824. Grafiade Vasile. Bucuresti. Grabbf Ana (Irescu). Bucuresti. 5 apartamente. str. 2836. Grigorescu D. Zidurilor 42. 8 apartamente. Gh.

5 apartamente. 2850. 7 apartamente. Bucuresti. 309. Col. 2864. Garusa V. str. Traian 50. Bd.. Bucuresti. Gumes Em. Arges 6. Popov 7. Guiros Stefan. 4 apartamente. str. Voica. Mihailescu 20. Bucuresti. 3 apartamente. Colentina. 5 apartamente. Gucker Iuliu. str. 2860. Domnita Anastasia M. 2869. str. Zoe. 7 apartamente. Piscului 15. cal. Bucuresti. Daniil Berceanu 11. Oituz 10. str. Olimpului 52. 9 apartamente. Dumitru Florescu 13. Tunari 45. Bucuresti. Vrancei 2 a. 2847. calea Mosilor 328. 24. Goga Nicolae. Negustori 14. Remus 13. Bucuresti. Bucuresti. Oresov 17. Panait Mosoiu 3. Bucuresti. Bucuresti. str. 2868. 2863. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Gherman Teodor. 6 apartamente. Gabrielescu Eugenia. Radu Voda 20. Tunari 25. Popa Tatu. Academiei 35. calea Grivitei 425. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. Olteni 35. 7 apartamente. 4 apartamente. 2872. sos. Gatorno Ana. 2851. Golnstein Ionescu. Bucuresti. 6 apartamente. 2865. 2862. 3 apartamente. Filaret 45. Silvestru 69. Lisabona 10. A. Zamfirescu 9. str. Ghips Henriette. 5 apartamente. Ghetu Gheorghe. Popa Soare 14. str. str. Bucurestii-Noi 76. Grueff Boian. Ioan Sulea 92. Pietroaselor 14. str. 6 apartamente. calea Victoriei 208. 2876. Orasul Grivita. 2861. 5 apartamente. 2854. 2848. Bucuresti. Bucuresti. 2875. 94. 2 apartamente. Glodeanu C-tin si Georgeta. Bucuresti. Bucuresti. D. Stupinei 13. soseaua Stefanesti. 2853. str. str. str. 6 apartamente. Stefan cel Mare 56. str. Bucuresti. Ghenoiu C-tin. Georgescu Smaranda. 22 apartamente. 2849. str. Edgar Quinet 3. str. 2874. 3 apartamente. 2870. Grintescu Ernest. Bucuresti. Epureanu 15. Georgescu Vasile. Georgescu Dobrita si Iancu. 2867. Gurtler Bertha. 5 apartamente. Bd. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Ghetaru Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Gorescu Anie. 9 apartamente. Bolintineanu 7. Lipscani 87. 12 apartamente. Bucuresti. General Lecca 10.. . Georgescu Gh. Mihai Voda 11. 2857. Cobalcescu 8. str. Grigoriu Constanta. str. Busteni. str. calea Rahovei 328 bis. Isvor 34. Bd. str. str. Bucuresti. Intr. str. str. Gusti Zoe Margareta. 2866. Gheorghiu Victor. str. Hameiului 4. str. 2858. str. Andrei Muresanu 15. 9 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. most. si Sofia. str. Republicii 45. Goloman H. 7 apartamente. Braila. Gorovitz Surica. calea Mosilor 307. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Leonte 6 b. Predeal. Bucuresti. str. str. str. 2852. 2871. Nic. Matei Voevod 132. Golescu 6. Gheorghiu M. Alex. Gherman Victor si Valeria. str. 2873. 2859. R. 2855. Grozea Mihail. calea Serban Voda 119. Mitr.2846. 2856. Bucuresti. 7 apartamente. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu. 14 apartamente. str.

2879. Bucuresti. Bucuresti. Gen. 4 apartamente.. calea Grivitei 87. most. str. Smaranda. Bucuresti. C-tin. str. succ. Bucuresti. 2898. Sacele 3. 6 apartamente. str. Bd. str. 1 Mai 100. str. str. Agricultori 110. str. Bucuresti. Gavanescu Ion si Elena. 3 apartamente. 2893. 9 apartamente. Dr. Basarab 4. Griuwpan Rachelle. 2907. 5 apartamente. Cuza Voda 124. 6 apartamente. 2. str. most. 9 apartamente. 2895. str. Bucuresti. Conta 7-9. Dr. Progresului 17 d. Bucuresti. Brezoianu 32. str. str. Schitu Magureanu 7. 2908. Bucuresti. calea Plevnei 214. Atanasie Paun 3. Berzei 4. Glijinki Elena.. Georgescu Vasile si C-ta. calea Victoriei 114. 3 apartamente. Bucuresti. Evangheliu Gheciu. 17 apartamente. 2904. Bucuresti. . 11 apartamente. calea Victoriei 71. Giurgea Gabriel. Popa Savu 39. Georgescu. Stirbei Voda 17. 4 apartamente. Al. Felix 51. Gutica Anghelina. Bd. Ghegos Lazar. calea Grivitei 352. Grigoriu Celus. Turda 193. 2900. Ghitescu I. 10 apartamente. str. Georgescu Aneta. 488. 5 apartamente. str. Grecescu Virginia. Georgescu Ioan. Bucuresti. str. 2901. 2878. I. 2905. str. str. Georgescu Vasile. 4 apartamente. 2890. 2909. 10 apartamente. Gavrilescu A. Bucuresti. Bucur 1. 6 apartamente. 3 apartamente. 2896. Galca Georgeta. Intr. 2887. Georgescu Enachita S. Bucuresti. calea Grivitei 490. Traian 228. Bucuresti. 6 apartamente. Vasile Gherghel 77. 3 apartamente. Baratiei 29. Bucuresti... 2880. str. str. 6 Martie 8. Sf. str. str. 8 apartamente. Gheciu Gh. str. Giordani Albina. most. 2884. 1 Mai 71. Voevozi 3. str. sos. 2886. 2912. Zinca Golescu 33. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Magheru 43. Grigorescu Alexandrina. Grunberg Alfred si Rosy. Ganciu C-tin si Elena. Bd.. Bucuresti. 2883. 4 apartamente.. 4 apartamente. Cluj 113. 6 apartamente. 2911. Bucuresti. Georgescu Costica. Bucuresti. 2902. General Manu 1.. Bucuresti. Bucuresti. 20 apartamente. 2888. Gretu Esofina. str. 2881. 2906. 4 apartamente. Ganea Eliza. Gen. Maria dr. 4 apartamente. Georgescu Gh. 2882. Bucuresti. Angelescu 119. Stefan Stoica 9. V. Badea Cartan 14. Bucuresti. 2891. Bucuresti. Dr. Cluj. 6 apartamente. str. Grigoriu Marcela. Bucuresti. 2885. Giurgiuveanu M. Georgescu Leonida si Anastasia. str. str. 2894. 2897. 5 apartamente. Bucuresti.. str. 89. 16 apartamente. Gutulescu Tanase si Mucenica. Luterana 7. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Maria Hagi Moscu 6. Sevastopol 14. Bucuresti. si Olga. Predeal. Gheciu Alex. Ghitescu D-tru si Margareta. str. Grigoriu H. Damiandi si Demetre. most. Popov 36. 2889. str. Gorbanescu Zola. Cantacuzino 5.2877. 2910. 3 apartamente. 6 Martie 30. Leonte 24. Bucuresti. sos. 2899. 2903. Bucuresti. Bucuresti. Nationala. 6 apartamente. Sava Ion I. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Georgescu Dumitru. Leonte 10. Eforie-Constanta. Giovanidi Aristotel. 2892. Goldemberg Bibo. Bucuresti. str. Miron Costin 34. 13 apartamente.

2932. Bucuresti. str. 7 apartamente. Grosch Walter. Ana Doamna 9. Georgescu Pandele. 2933. Grigorescu Romeo. str. Bucuresti. Sava. Babes 17. str. 1 apartamente. Costache Negri 10. 2946. Dr. 5 apartamente. Elefterie 1. str. Bucuresti. Gropper Iancu. 2928. 2916. Moise Nicoara 37. Proserpina 12. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str Dr. str. str. str. str. Lister 66. 6 apartamente. 2920. str. Bucuresti. 2923. Robescu 6. 30 Decembrie 71. calea Plevnei 216. str. Drumea Radulescu 44. Ghitulescu D. str. Bucuresti. 20. 2935. str. 2919. Grosman Constanta. Constantin si Waldemor Gheorghiu. 2 apartamente. Ghitescu Vasilica. Austrului 14. Predeal. str. 2924. str. Bucuresti. Ghisdarescu Aurel. Dr. 2939. Pasteur 43. Tony Gluckman. Serban Voda 69. Grosman Ana. Gavrilescu Neagu. calea 13 Septembrie 33. 5 apartamente. Niculina. 2941. sos. str. Predeal. Gherase Ileana Maria. Bucuresti. Intrarea Antim 1. Bucuresti. si Eufimia. Gina Caliopi si Pandele. Dosoftei 54. Grigoriu Vasilica. Gross Ana. Speranta 3.. 5 apartamente. str. Radauti 24. Ghiteanu Octavian Gh. 2936. 2 apartamente. str. str. 2940. most. 2929. Bucuresti. Gedina si Hristu Gheorghe. Bucuresti. Campulung-Muscel. 13 Decembrie 18. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. . 8 apartamente. Bucuresti. Marasesti 47. Academiei 2-6. str. Bucuresti. Glod Gheorghe. Pasteur 43. Leon Voda 15. 2922. 2947. 14 apartamente. F. str. Bucuresti. Bucuresti. Cuza Voda 28. Minotaurului 3. Bucuresti. Bd. 9 apartamente. Bucuresti. 2945. 3 apartamente. str. Enachita Vacarescu 11. 2927. Aleea Zanelor 9a. Basarab 23. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. Georgescu Vintila si Elena. Coltei 9. Principatele Unite 14. Mitr. Simoide 9. 2931. Gealep Ioan. Orascu 25. Bucuresti. str. str. Antim 50. Republicei 8-10. Bucuresti. Putu cu Roata 5. str. Grigoras Maria. 3 apartamente. Eroului 12. str. Obedeanu 6a. 7 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 15. 2943. Manu Cavafu 51a. str. Tecuci. Sirenelor 20. str. 2934. Glatz Radu. 3 apartamente. Bd. 2942. 3 apartamente. 2926. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Giusca Dan. Cosbuc 61. 2930. Graur Iacob. Bucuresti. Serban Voda 147. 8 apartamente. Giacomini Ghita Ileana. 2937. Sf. Bucuresti. 2925. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 123. I. Georgescu Stefan. str. 4 apartamente. Georgescu V. str. str. Petre Grigorescu 7. Bucuresti. 2921. Bucuresti. C. str. Iosif. 2918.2913. 4 apartamente. 8 apartamente. Al. Bucuresti. 2938. Gabrea I. Gold Solomon. Unirii 8. str. Ghizdarescu Aurel. 16 apartamente. 3 apartamente. str. str. Goldemberg Vemzeana. 13 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 2914. 8 apartamente. str. 2 apartamente. 2944. Gh. Duca 25. 10 apartamente. Gutulescu Petre. Alexandru Balasanu 36. Th. str. Bucuresti. Bd. str. Gluckman Adolf succ. 6 apartamente. G. Aurora 22. 6 apartamente. Grosu Paulina. 2917. Ghircoios Reghina. str. Sincai 4. 2915.

Grunsfau Roza. Grunberg Edgar si Melania. Bucovina 30. Bucuresti. 2958. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Gorescu Rachela. Intr. 13 apartamente. str. 2967. 3 apartamente. str. 2974. 13 apartamente. 2960. Orascu 37. 32 apartamente. 2968. Fluerului 42. Radauti 5. Calusei 58. Gavrilescu Stefan si Fanica.. calea Calarasi 87. Brasov 5. Iuliu Rosca 6. Biblioteci 6. str. str. Cecilia. str. Bucuresti. Academiei 2. Grigorescu Gh. 2953. Ghiorghiade C-tin si Maria. str. 2978. R-Sarat. 2951. str. Granescu I. sos. 9 apartamente. 10 apartamente. str. Grigore D. 8 apartamente. Mircea Voda 71. 10 apartamente. Bucuresti. str. 2963. str. Pitagora 33. Barierei 40. Bucuresti. str. Patrascu Voda. 2957. Bucuresti. Greceanu Ioan. str. Eminescu 27. 3 apartamente. Brezoianu 7. str. 2977. calea Grivitei 216. Bucuresti. Grunnbaum Roza. Gramatovici Victoria. str. Berzei 66. Bucuresti. str. Goldemberg Anuri. 2952. Arcului 4. Grigorian Nicolae. str. str. Anton Pan 52. Bucuresti. Olteni 35. 9. St. Lucaci 90. Iuliu Valaori 2. Vulturi 56. Bucuresti. str. str. Gluck Silvia. 3 apartamente. Staian si Barbu 1a. si Gili. Georgescu F. 8 apartamente. Bucuresti. str. 2962. Bucuresti. 2973. 2971. Agricultori 2a. Magurele 107. M. str. Alex. str. Ghimpen I. 2975. str.. Plugari 4. 2976. Brutus 2. str. 13. Maria. Bucuresti. str. Georgescu Paraschiv. Gulea Aristide. Georgescu Nenu. Bucuresti. Economu Cezarescu 46. Panu 8. 2964. Epicol 44. calea Rahovei 291. 3 apartamente. 2966. 5 apartamente. 2955. 11. Iasi. 2948. si Luiza. Bucuresti. 60. Ganea Natalia. Gheciu Vasile si Olga. T. Georgescu Gheorghe. Bucuresti. str. 2949. 2959. str.Soarelui 5. Bucuresti. Vladimirescu. str. str. Giorocianu Theodora. Lazar 10. succ. str. 11 apartamente. Miorita 5. Mitr. Bucur 21. str. Gh. str. Buzesti 53. Bela Brainer 65. 5 apartamente. 55 apartamente. A. calea Plevnei 60. str. Bucuresti. calea Vacaresti 272. str. 7 apartamente. Elena Cuza 48. Radauti 12. M. str. 3 apartamente. Gorup August. Goldberg B. 2972. Vulturilor 94. calea Grivitei 24. Golescu G. Georgescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Grossman Adela. calea Dorobantilor 18. prin Gersan Clara. str. Gheorghe 15. Ghersan I. 7. 4 apartamente. 2950. Bucuresti. 31 apartamente. Sabinelor 75. Coltei 52. Retoride 44. 2965. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. str. 2956. Domnita Ruxandra 34. str. 7 apartamente. Mihai Bravul 72. str. Uranus 138. . 5 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Gruicacovici Elena Dusan. str. sos. 2969. 2961. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 12. Gaitanovici Adela. Justitiei 79. 2970. Gheorghe. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 2954.

Toamnei 108. 2983. Cuza Voda 63. Grajdanescu Maria. Georgescu G. Angelescu 28. Cosbuc 38. 3. Bucuresti. 2984. Bd. Bucuresti. 12 apartamente. Georgescu George. str. Graf Jean. str. Bd. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. Blanari 6.2979. Cobalcescu 51. G. 71 apartamente. 10 apartamente. Gherghina Ion. str. 2985. Capitan Demetriade 16. Colentina 6. A. Groffer I. 1 Mai 96. General Magheru 46. 8 apartamente. 1 Mai 72. Bucuresti. 7 apartamente. str. 3003. Ada Marinescu 5-6. Bucuresti. Bis. str. M. Galnieanu Apostol. L. Dacia 3. Goldstein Cecilia. Bucuresti. 2998. Gheorghevici Toma. Galati. Mihai Bravu 288. 11 apartamente. A. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Gheorghiu Maria. 2997. Bd. Bd. str. Ghetu St. 41. Grinsberg Filip. Bd. Trinitatii 48. Bucuresti. str. Bucuresti. Buzau. 3001. Georgescu George. Sabinelor 43. str. cal. str. Gheorghe zis Georgescu.. str. 14 apartamente. calea Rahovei 33. Bd.. 3000. C. 2982. 2989. 2988. Gross M. Nicolae. str. Gheorghitoiu Andreea. str. 40. Bucuresti. Negru Voda 86. str. 24 apartamente. Grivitei 238. Bucuresti. 2981. 15 apartamente. 42a. Bucuresti. Sabinelor 78. Olteni 21. Brandusi 2. Bd. str. Gherovici Maria. str. Bucuresti. Rosetti 20. Bucuresti. 2996. Bucuresti. Gaidoc Paulina. Gheorghe C. Gherandache C. 2990. Gorguzi Alex. Banului 1a. Bucuresti. 2980. C. calea Calarasi 198. 9 apartamente. Agricultori 14. Bucuresti. Galaseanu Ioana. Laptari 3. Brancoveanu 16. 3006. Bucuresti. calea Grivitei 105. Niculae-Tei 10. Col. 5 apartamente. 7 apartamente. 31. sos. str. Luterana 21. Bucuresti. str. 29. str. Mircea Voda 19. Silivestru 27. calea Grivitei 205. str. str. Bucuresti. . 25 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. 3002. Ramana 2. Raspantiilor 25. 10 apartamente. calea Victoriei 112. Georgescu Vasile. Paris 58. str. calea Dudesti 29. fost Marghiloman 47. Bateriilor 52. str. Simu. 2995. str. Ghica-Tei 86. 8 apartamente. Amzei 27. 42. 3004. 2993. 5 apartamente. Grigorescu si Domnita. Iuliu Valaori 2. N. 2994. Bucuresti. Georgescu Ioan. 2999. Marinescu 49. si Abelstein Flora. Bucuresti. 40. 16 apartamente. Trinitatii 12. str. Bucuresti. str. 6 Martie 57. 9 apartamente. Bucuresti. Sf. 288 bis. str. Prof. Bucuresti. str. Grigoriu Angela. General Magheru 43. Videle 35.. sos. Ploiesti. Eminescu 8. 5 apartamente. Nerva Traian 120. 2991. Campulung-Muscel. 3008. Grintescu Gheorghe. Sinaia. Intr. str. 11 apartamente. Demostene 8. Mamaia. Iasi. 2992. str. 11 apartamente. Traian 1. 4 apartamente. 2987. str. str. str. Golstein Marcu. Cuza Voda 7. Balcescu 17. str. 3 apartamente. Octav Cocarescu 23. str. 3 apartamente. calea Calarasi 137. Sanzienelor 32. str. Ghetu Vasile. 42b. 3005. Ganovici Teodor. 2986. Trinitatii 14. 12 apartamente. str. Georgescu Sofia. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. 3007.

Kiselef 53. Atena 1. Giersch Albert. Gheran Gh. Maresal Tolbuchin 67. Bucuresti. Lucaci 102. str. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Trinitatii 34. Bucuresti. Episcop Ilarion 17. str. str. Gh. Bucuresti. 1 Mai 181. Badea Cartan 61. Gorbanescu Dumutru. str. N.. Georgescu Elena. Mitr. Dionisie Lupu 59. . str. Bd. Banu Manta 9. Bucuresti. Ciobanasului 2. Gherman Alex. Bucuresti. Dragu. str. Mavrogheni 7. Glasberg Libertina. Georgescu Filofteia. str. Grunstein Ianca. D. str. 3039. Gherasi Niculae. 3018. Witing 17. Mendelieff 39. 3022. 3015. 3031. 7 apartamente. Bucuresti. Muncii 13. 19 apartamente. Grivita. 3 apartamente. str. str. Dr. 9 apartamente. Poiana Tapului. calea Vacaresti 123. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Dionisie Lupu 12. Bucuresti. Grigoriu M. Intrarea Moraviei 10. 3034. Golescu 37. Bucuresti. 3023. Bucuresti. Udricani 18a. Traian 100. Georgescu Maria. Plevnei 4. Bucuresti. Turda 94.. 3024. 3011. str. Bucuresti. Sergiu 32. 6 apartamente. 14 apartamente. 16 apartamente. Turda 33A. 3040. Georgescu Nicolaie. 11 apartamente. Ganea Alex. 3017. Bucuresti. 3016. Gadei Stelian si Elena. 3028. V. Bucuresti. 3035. Dr. Lipscani 50. 3020. Polona 21. Gherghiu Alexandru. Caragiale 1. 15 apartamente. Filimon 1. str. 3029. Bd. Gherman Costica. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Mihail si Florica. Bucuresti. 16 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 146. Cicio Pop 75. str. str. Bd. 3027. str. 11 Iunie 20. Gross Osias si Otilia. 3032. str. Brezoianu 9. Ghelter Friederich. str. Badulesti. 17 apartamente. 15 apartamente. Goldenstein Eliza. Grunberg Davila.Oituz 12. 5 apartamente. Bucuresti. 3036. 3041. str. cal. Dosoftei 30. Bucuresti. calea Calarasi 25. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. str. str. cal. Selari 13. Belizarie 17. 3038. str. Bd. Gudi D-tru. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Macedonia 24. Floreasca 72. 3012. str. str. 7 apartamente. calea Dorobanti 144. str. str. Fainari 7. 3 apartamente. Constanta. Georgescu Ecaterina. Bucuresti. Nic. 19. str. str. Bucuresti. Gheorghiu Anastase. 3021. str. Gteif Eliza. Elena Cuza 92D. Gheorghiu Nicolae. Georoceanu C-tin. Pictor Iscovescu 11. Gherghel Florica. str. 7 apartamente. 12 apartamente. Arad. sos. 3009. Bucuresti. 3030. 7 apartamente. str. Bd. 6 apartamente. 3 apartamente. 10 apartamente. 3019. Petre Poni 6. Gataliantu Constanta. Bucuresti. Bucuresti. Grumescu Elena. Georgescu Ioan. Coltei 10. 3014. 6 apartamente. 3037. Bacau. Stefan cel Mare 49. 3 apartamente. Bucuresti.. Dianei 10. Felix 7. Lacar 35. Dragalina 26. Buc. 4 apartamente. 3026. C. 3010. Gavrilovici Tzvoltan.. Bucuresti. 12 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 3025. Dianei 1-13. str. str. str. str. Dambovita. str. Balcescu 3. str. 3033. 5 apartamente. Independentei 23. cal. 3013. Republicei 11. Astrului 38. str.

3 apartamente. 3 apartamente. str. Frumoasa 52. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Predeal. N. 3075.. str. Goldenberg Michel. Dobrescu. 9 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 36 apartamente. str. 3072. Ardealului 51. Bucuresti. 3052. 3050. Grigorescu Nicu si Elena. 2 apartamente. Georgescu Dinicu. com. Bucuresti. str. Bucuresti. Georgescu Const. str. 3067. Stefan cel Mare 180. 3057. Bucuresti. Gologan Radu si Elena. Bul. Bucuresti. Lipscani 94. 3063. Bul. 3 apartamente. Vacaresti 83. 5 apartamente. Bucuresti. H. cal.. Tudor Speranta 1. Goldner Pepi. str. Maltropol 15 si 15 bis. Glatz Alex. 5 apartamente. Nic. Plevnei 246. Bucuresti. 17 apartamente. 3076. Teodor Speranta 39. Logofat Udriste 17. 6 apartamente. Georgescu Paraschiv. 3074. Bradului 31. Georgianu I. 4 apartamente. si Natalia. 3056. Goldemberg Avram. Dinicu Golescu 47. 4 apartamente. 2 apartamente. M. Moise Nicoara 7. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Grigoriu Gh. 3053. str. str. str. Gheorghe Cleante. 3 apartamente. 3043. Bucuresti. Dudesti 171. Bucuresti. Bucuresti. Republicii 154. Ghircoias Sivia. 3060. Bucuresti. Brezoianu 53. Bd. 13 Decembrie 29. str. 10 apartamente. Bucuresti. 3065. Gabriel Ana. Geniale Fabeber. 14 Martie 16. 4 apartamente. Bucuresti. cal. str. str. str. Maica Domnului 18. 3061. Bucuresti. Romulus 44 A. 3046. str. Brezoianu 53. Bucuresti. cal. Eminescu 36 si 55. 3042. sos. Bucuresti. Zaharia 10. Gheorghiu Gh. Radulescu 20. Bucuresti. str. 3047. Bucuresti. Bucuresti. str. Filipescu 51. Gutman A. Gen. 3059. Popa Petre 34. Georgescu G. Bucuresti. str. 24 apartamente. 4 apartamente. Garoiu Niculina. cal. str. Bucuresti. 3051. Bucuresti. Cantemir 28. 3 apartamente. . Brandusi 13. Vasile Conta 3-5. Vasile Lascar 24. 3069. str. 3055. 3073. str. Paul Sorescu 11.. 3066. Bucuresti. Bucuresti. 3064. 3 apartamente. Georgescu Ioana. Filipescu 32-34. 2 apartamente. calea Vacaresti 71. Dobroteasca 11. str. 4 apartamente. Lt. str. 2 apartamente. Glautfstein Emanoil. 3045. Grimberg Herman Sache. 3062. Nicolae. Bucuresti. Labirint 30. Nerva Traian 64. Gheorghiu Victoria. Georgescu Gh.Galati. Grozescu Dimitrie. Gheorghiu Venera si Ion Florian. 3071. Gheorghiu Stefan. Georgescu Mihai. Golstein Iulia. si Maria. str. Bucuresti. col. 4 apartamente. Romulus 75. 4 apartamente. Tache Anastasiu 1. 3048. str. Baneasa. Gheorghita Silvia. str. 3058. 3049. Grivitei 217. 3 apartamente. Bucuresti. Ghirogasian Karnic. str. 3070. Gohu Martin. 3 apartamente. Cerbu. Gocieff Filanida. Bucuresti. Kepler 71. Polona 68. Dacia 47. Bucuresti.. Bucuresti. str. Altarului 2 bis. 3 apartamente. Grajdanescu Maria. 3068. 3 apartamente. 3044. str. str. 3054. Gheorghiceanu Stefan. str. Robert 26. Bucuresti. str. 12 apartamente.

2 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. D. cal. 3106. str. Vasile Lascar 8. Constanta. 3082. Matei Basarab. Stelea Spataru 17. Pieptanari 37. 4 apartamente. 3098. str. 5 apartamente. Elena. Chindia 4. Justitiei 72. Bucuresti. str. Ghiavei Gheorghe si Mina. 15 apartamente. Bucuresti. Victoriei 15. Grivitei 78. Bucuresti. Mosilor 25. Bucuresti. Gogu Paraschiva. str. Gh. str. cal. Bucuresti. str. Alex. Tolbukin 115. Dimitroff 14. Bucuresti. Popa Nan 156. cal. Gh. str. 14 Martie 7. 3105. 3102. cal. 4 apartamente. Vasile. Grimbaum Moise. 4 apartamente. 3083. 3092. cal. Manea 12. str. Bucuresti. Bucuresti. Ing. .. Georgescu Vasilica. si Pascu Alfred. str. str. Ganea Constantin si J. Bucuresti. Savu 68 si 71. 9 apartamente. str. Colentina 176. Ghica Comanesti adm. Penele Gheorghe 27. Blanari 11. Dudesti 218. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti.3077. Eugen Iosif 10.. Constantin 10. Bucuresti. str. Arion 4A. 3084. str. Vladimirescu. Georgescu Dumitra. Matilda. Eminescu 64. C. T. Mosilor 98 B. 3 apartamente. Paun 2. str. Georgescu Petre si Sofia. Sft. Gross Matilda Olga. 3088. Gmost. Giuglea I. B-dul Dacia 39. Goldemberg. str. Bul. Bucuresti. Georgescu Marin. str. Bucuresti. str. str. Grimberg M. str. str. Petre Gh. 17 apartamente. Palter. str. Iorceanu 19. com. 3094. str. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. Piata Rosetti 3. 5 apartamente. 3078. Bucuresti. str. 3104. str. 6 apartamente. C. str. str. 1 Mai 52. str. Gheorghe Panu 9. str. Stirbei Voda 65. 4 apartamente. 8 apartamente. str. 13 apartamente. Pometului 5. str. Gaspari Haralambie si Maria. Lipscani 6. Gany Rozalia. Intr. 3097. Plantelor 20. 3 apartamente. Ion Voda cel Cumplit 3. Georgescu Olimpia. 3095. I. 9 apartamente. Bucuresti. 3086. Pop de Basesti 43-45. Mihail Cornea 92. Bucuresti. Virtutii 11. 3 apartamente. Goldstein Netty. 3080. 3093. str. Goescu Zamfir. Gagionea Vasile. Gibescu Eugen. 3100. cal. 4 apartamente. Bucuresti. sos. Bul. Maria Roseti 17. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghe Stanei. Goldemberg Sami. P. N. Bul. str. Alex. 56 apartamente. Lucaci 18. Garotescu I. Bucuresti. Bucuresti. Grigoriu Aspasia. dr. 8 apartamente. str. str. Vlahuta 8. Bucuresti. Negustori 19 A. 3081. 27 apartamente. 3079. Diligentei 21. 3101. Frimu 10. V. Georgescu Ilie. C. Mihai Voda 12. Domnita Anastasia 2. 3099. M. Garfunkel Nic. 3 apartamente. Gheorghe P. Bucuresti. 3091. 3087. 2 apartamente. 5 apartamente. str. Videle 41. Dimitrie Cantemir 26. Bucuresti. Bucuresti. 3090. str. Alexandriei 2. Vasile Roaita. Gange Paraschiva. Independentei 23. Izvor 7. 3096. 3089. 3085. str. Buzesti 2 si 4. Grimberg I. 5 apartamente. Ing. Bucuresti. 17 apartamente. Grigorescu Valeria. str. 3103. Mihai Voda 3.

str. Gandu 4. Bucuresti. Ramuri-Tei. Intrarea Tiglelor 24. Bucuresti. str. 4 apartamente. str.. B-dul Marasesti 66 si 64. Sergiu 6. Bucuresti. Grimberg Iosif si C. Pisani 3. 5 apartamente. Gherculescu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Epicol 32. str. Bucuresti. sos. Rasuri 24. 2 apartamente. 1 Mai 201. Grigoriu Elena si R. str. Cartierul de Nord. Bucuresti. Orzari 37. Cobalcescu 10. Ghitescu Petre. str. 3112. str. str. Marinescu 8. str. 3 apartamente. Bucuresti. A. Izvor 123. str. 3137. 3 apartamente. Bd. Splaiul Independentei 58 a. General Anghelescu 2. 5 apartamente. str. Morilor 23. Victoria. Hartanoaiei 3. Bucuresti. Petru Rares 30. 4 apartamente. 8 apartamente. 3132. Goresnic Benty. Argentina 40. 6 apartamente. 3134. Mangalia. 4 apartamente. 3109. Dobresti-Snagov-Ilfov. Dr. Calea Calarasilor 158. 3123. Bucuresti. str. Gheorghini M. Grossman Jana. 18. Georgescu Olimpia. str. 3127. str. Georgescu Ioan. Costache Negri 22. 3129. 3 apartamente. str. Carol Davila 11. 7 apartamente. Gosta F. str. 8 apartamente. 3116. 3118. 6 apartamente. str. Bucuresti. 3135. Bucuresti. Bucuresti. str. Av. Calea Grivitei 232. 3130. Guran Viorica. Constanta. Vasile Lascar 21. Bucuresti. str. Stoica Ludescu 47. Georgescu Nicolae. Gheorghiu H. B-dul 1 Mai 17. Georgescu Paula. Grigorescu Ion si Domnita. Duca 64. M. str. Filofteia. str. Gabroveanu Elena si Iancu. Dr. Ghia Ovidiu. Bucuresti. 3126. 8 apartamente. 3111. Bucuresti. 10 apartamente. 3125. 11 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Gheorghiu Ana. 3128. Nicolae. Gama Ecaterina. 3138. str. 6 apartamente. Karl Marx 28. str. Georgescu Petre. Doamna Oltea 37. str. 3 apartamente. Ing. str. str. str. 3108. Georgescu D. G. 3113. Grigorescu Constantin. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Golden Aron si Mendele.3107. Ghidu Nicolae. Bucuresti. 4 apartamente. 3119. Grigoriu Victoria. 3121. I. 3117. Predeal. Cobalcescu 15. Arcului 26. str.. str. str. Greculescu Elena. Bucuresti. 9 apartamente. 4 apartamente. Poni 2. 6 apartamente. Georgescu Constantin. 3136. Frederic. 3115. Sultana. str. 7 apartamente. Bucuresti-Colentina. str. Gheorghe Stefan 10. Gheorghiu Vasile. str. Nic. Cantemir 65. Luigi Cazaviian 5. 3110. Popov 21 A. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Ghitescu Nicolae. 3120. Dr. Patrascu Voda 19. 15 apartamente. Goldeanu adolf. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3114. str. Sft. 24 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. G-ral Angelescu 25. Bucuresti. Vasile Roaita. Bucuresti. 3139. Eroului 15. 3122. Grigoriu Marieta. Giuseppe Ceseratto. 4 apartamente. Ghenadie Petrescu 104. Putul cu Apa Rece 25. Cantacuzino 14. Titulescu 177. str. Iasi. Sabinelor 43. . Gheorghiu M. 67. 3131. 7 apartamente. 3124. Felix 6. str. Bucuresti. Andreescu 20. str. Popa-Soare 47. str. Ilie Pintilie 6. str. Gheorghe 19. P. Dobrogeanu Gherea 30. 3133. Bucuresti. Stefan cel Mare 2.

11 apartamente. 3167. Gheorghiu. 3145. str. 4 apartamente. 18 apartamente. Georgescu Vlad. str. Luigi Cazavilan 29. 3 apartamente. 190. 3141. Burghelea 19. Bucuresti. Colentina. 3143. Galca Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. Luca P. Gorcea Stela. Ganescu Gheorghe. Bucuresti. 3168. calea Mosilor 35. calea Mosilor 342. Bucuresti. 4 apartamente. Grigorescu N. 3155. Agricultori 52. calea Calarasi 300. Stelea Spatarul 14. Colentina 36. Cazan 5. 3151. 11 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Palade 35. Bucuresti. Odobesti. Stefan cel Mare 52. Dr. Grumberg Avram. 8 apartamente. 3154. Grigoriadis Dumitru. Stefan. calea Mosilor 243. str. Gheorghiu Eugen. str. 3144. Bucuresti. 3159. Dimitrov 97. Barbat Voevod 7. Alex. Predeal. 3 apartamente. Romulus 73. Goldner Silenfeld Elisabeta. Bucuresti. 3152. Teodor Speranta 182. str. 3 apartamente. Georgescu Dumitru. 3172. Mircea Voda 66. N. Niculescu 6. 9 apartamente. . str. Bucuresti. Ghenciu Iosif. Dr. Banu Maracine 19. 5 apartamente. Georgescu Constantin. str. str. 3158. 5 apartamente. Ghiltcic Avram. 8 apartamente. Berzei 47. M. 3163. Gibelsaca Valentina. Bucuresti. calea Calarasi 197. Grumberg Ihuna. Nicolae. Filipescu 7. 3 apartamente. Bucuresti. 3162. Georgescu Maria. Bucuresti. T. G-ral Dona 2. Vasile Parvan 14. str. str. 3157. Bd. Concordia. 7 apartamente. Bucuresti. str. Grigorescu Manole. 5 apartamente. 1 apartament. 3165. str Dristorului 179. str. 4 apartamente. 3164. 8 apartamente. 3160. 3 apartamente. str. Grigorescu C. Stelea Spatarul 25. 3161. Cartierul de Nord. calea Dudesti 105 A. Georgescu Maria. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ilfov 1. Buicliu 1. Bd. Bucuresti. 4 apartamente. Georgescu Nelice. 3142. 3148. Giurescu Constantin. Gaspar Ion. Galica Moise. Filaret 19. str. Mitr. 6 Martie 78. 3153. 38. Grigoran Florica. str. Georgescu I. 9 apartamente. Speranta 166 bis. Maior Bacila 2. Bucuresti. str. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria. 3150. sos. str. Iancului 9. Fr. Bucuresti. Bucuresti. str. 3170. 3156. 3171. Balasanu nr. 7 apartamente. D. 11 apartamente. Focsani. 9 apartamente. Iorga 3. Mihai Bravu 34. Garbea Titus si Silaveica. 68. Mangalia. str. Bucuresti. calea Mosilor 177. 7 apartamente. Avrig 64. str. str. Bd. Bucuresti. 7 apartamente. 3146. Gh. str. Bucuresti. str. 30 Decembrie 6. Bucuresti. 7 apartamente. 14 apartamente. str. str. calea Rahovei 230. Georgescu Viorica. Georgescu Aurica. Bucuresti. Grunberg Moise. Bucuresti. Iuliu Borasiu 4. N.. Iuliu Boros 127. 3149. str. Mihai Bravu 271. 12 apartamente. Bucuresti. sos. Bucuresti. Grecu Avram. 7 apartamente. 168 bis. Bucuresti. 3166. sos. Dacia 30. Ghiulamica Radu. str. Bucuresti. Bacani 4. 3169.3140. Olga Bancic 7. 3147. str. str. D.

Luca Arbore 3. 3196. Ghilanescu Gherghina. Mincu 6. Mamuleanu 33. Bucuresti. Gheorghe M. str. str. str. I. Hristo Botev 32. 3189. Dionisie. Bucuresti. 3194. 4 apartamente. Satucu II 27. Piata Lahovari 3. Episcop Radu 13. 3177. Fabrica de chibrituri 48-50. G. 3 apartamente. 3175. 3 apartamente. 4 apartamente. str. 3183. 7 apartamente. 5 apartamente. 3190. Gavrilescu Florea. A. str. Pantelimon 114. Bucuresti. 11 apartamente. I. Bucuresti.3173. Aman 38. 3184. str. str. Magurele 125. 3191. Alex. str. Georgescu Antoneta. G-ral Angelescu 10. Florica. Busteni. Grecescu Iosefina. str. 4 apartamente. Cihoski 7. str. Georgescu C-tin si Ana. Vasile Lascar 8. calea Mosilor 356. aleia Lahovari 1. B-dul Dacia 46. Lunei 7. str. 7 apartamente. str. Grigorescu Maria si Constanta Judecat. str. str. Ghitulescu Atanasia. Garabetianu Simoin. B-dul Balcescu 24 Predeal. 5 apartamente. 3201. Viitor 68. Fii. Grumberg Elisa si Suzana Meis. 3195. 3182. Sarbei 43. 18 apartamente. 3197. Georgescu Maria si Georgescu Alexandru. str. Apostoli 43. 6 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. 6 apartamente. Gheorghe Maria. Bucuresti. str. str. Duca 13. 3180. Bucuresti. 3203. Tudor. Bucuresti. Bucuresti. Sfintilor 10. str. 11 apartamente. Porumbaru 3. str. 13 apartamente. Rahovei 23. Baneasa. Viitorului 44. Gulier Elisabeta. 6 apartamente. 3198. Duca 5. 3200. 5 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Serban Petrescu 25. Sf. Plantelor 20. str. Iuliu Rosca 8. B-dul N. B-dul Enghels 4. Bucuresti. str. 3 apartamente. calea Mosilor 25. str. Bucuresti. Vlad Tepes 35. Bucuresti. Bucuresti. Grecu I. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. 6 apartamente. str. Av. str. Georgescu Pandele. str. B-dul Libertatii 165. Armeneasca 17 a. Clucerului 27. Gras Sofia. str. Gheorghiu Emilian. str. Am. 3176. 10 apartamente. Aristide Briand 19. Balcescu 3-5. str. C. Gobl Aurelia. sos. Bucuresti. 3193. 3199. str. Bucuresti. 3 apartamente. Gheorghe N. 5 apartamente. Bucuresti. 25. Lahovari 1. G. Slanic Prahova. Bucuresti. B-dul Marasesti 27. 3178. Aristide Briand 19. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghiu Ioan si Viorica. Bucuresti. 3187. 9 apartamente. Poiesti. 3188. 3202. 3179. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Ion. Sabinelor 72. Garabietean Garabet. Girgiulescu Nicolae si Florica. Slatineanu 6. . sos. str. 3174. Bucuresti. 24 apartamente. 35 apartamente. Justitiei 8. Floreasca 39. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.. 3192. 2 apartamente. Ganea Iulian. Georgescu P. str. Barlea 2. Georgescu Nicolae. Grumberg Matilda. Cortului 5. 3185. str. Gobl F. str. 3181. str. Garfunkel Alex. 40. 4 apartamente. Gavrilescu Mircea. Gold Sali. Th. 3186. str. Grigore. Rosetti 42. Bucuresti. Maria. Stefan cel Mare 58. str.

Ghinescu Aurel. 3232. str. 18. str. 3210. str. 6 apartamente. 3221. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Elvira. calea Victoriei 143. 3234. Bucuresti. Bucuresti. str. Constanta 15. sos. str. 6 apartamente. str. str. str. Madelnicerului 4. Lizeanu 9. 8 apartamente. Mihai Bravu 143. Carol Davila 58. Georgescu George. Vicol 3. Bucuresti. 3219. str. Odoarei 22. Porumbaru 32. Pasteur 10 a. 5 apartamente. B-dul Suvarov 22. str. Bucuresti. Georgescu Nicolae. 6 apartamente. Bordea nr. Italiana 25. str. Georgescu Gh. 4 apartamente.. Jeana. Bucuresti. 6 apartamente. 3225. str. 3 apartamente. str. sos. 3217. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. O. calea Rahovei 51-53. 5 apartamente. Gurea Paul si Rozalia.. Gheorghiu Alex. str. Grigorescu Paula. 3222. Spiridon 5. str. str. Griorovici Ion. 3213. Enachita Vacarescu 5. 3 apartamente. R. Occidentului 42. B-dul Miciurin 50. str. Gherechide Mihail. 3230. 4 apartamente. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Orlando 6 A. Bucuresti. Ion Maiorescu 51-53 A. str. 4 apartamente. sos. 3208. Iancu Capitanul 19. 3206. 8. 3218. str. str. Galati. Georgescu Gheorghe. Maria. si Ecaterina. Nic. Uranus 33. 3231. 7 apartamente. Pictor Mirea 10. Pavel Tcacenco 13. Calimanesti. 3209. Grunanici Micasica. str. Goldemberg Lupu. str. Giulesti 130. 19 apartamente. sos. Stefan Burcus Nr. Aquila 39. Bucuresti. Georgescu N. Georgescu M. Ganciu N. Matei Voevod 20 A. Bucuresti. str. Bucuresti. Glavace Sergiu. str.. Kogalniceanu 12. str. Sinaia. Bucuresti. Gaina Viorica. Caramidari 3. 3214. 13 Septembrie 205. 3205. 3216. Viitorului 86. str. 5 apartamente. Azilul de copii 4. Ghiulamila. Bucuresti. Ghica Elena. Grozdea Anastasia. str. str. Bucuresti.. Muzeul Zambaccian 30. Grozdea Dumitru. B-dul Tolbuchin 38. Paris 7 A. 3228. 3235. 68. Bucuresti. 15 apartamente. Cazarmii 95. Floreasca 145. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Ion Vasilescu 7. Georgescu Ion. 3227. Mamuleanu 6.. 2 apartamente. Tepes Voda 28. . Bucuresti. Bucuresti. Georgescu I. str. 3223.3204. 4 apartamente. 5 apartamente. Filipescu 7. sos. 3220. Hagi Ghita 40. B-dul Constantinescu 6. Ganescu Mihai si Margareta. str. Intr. Pantelimon 254. Grozdea Vitan D. Galin Wihlemina. 16. 6 apartamente. Gerota C-tin.. Georgescu Alex. Bucuresti. Grumberg Debora. 3226. 6 apartamente. 9 apartamente. Sf. 3224. str. Fabrica de Spirt 1. Bucuresti. str. str. 3215. P. 9 apartamente. 3237. Bucuresti. str. Bucuresti. 10. 3 apartamente. Grigorescu V. Georgescu Nicolae. Stirbei Voda 17. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. 3233. str. Gherman Maria. 8 apartamente. Aleea I. Bucuresti. 3229. Iancului 60. Bibliotecii 6. str. Bucuresti. Ana Davila 13. Bucuresti. 3236. Bucuresti. 3212. str. Garofild Al. Agricultori 44. 3 apartamente. Gheorghiu Valerica. Aleea Alex. Dr. Bucuresti. Georgescu Sofia. 35. 3207. Bucuresti. 3211. Bucuresti. Bucuresti.

3 apartamente.. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Gutuiescu Gheorghe. str. Mogos Vornicul 1. Lucaci 61 si 63. str. 6 apartamente. Gavrilescu Stefania. 3243. 3 apartamente. 3 apartamente. 37. Ion. Teodoroiu Rudeanu 11. Cameliei 13. str. Bucuresti. str. Georgescu Romulus. str. Goldinic A. Gheorghe Andrei. Lucaci 38. calea Vacaresti 6. str. Bucuresti. 4 apartamente. Gross Hermann. 4 apartamente. Gostenfeld Niculae. Burghelea 19. 3264. str. Toni. Demostene 29. 3262. Ghenadie Petrescu 150. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 3239. Intr. 7 apartamente. Bucuresti. Vaselor 58 si 60. 2 apartamente. Gioranu Melania. 3246. Bibliotecii 6. Grumberg. 3 apartamente. Guran Victoria. 3 apartamente. Caimatei 6. Goreti A. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu C-tin. str. Dragos Voda. Bucuresti. str. 3252. str. Popa Nan 38. Bucuresti. Balcescu. 3255. Horei 21 bis. Grozea Aurel. str. calea Mosilor 320. 7 apartamente. str. Bul. str. Vespasian 2. Grecul D. 27. Grigorescu Alexandrina. Bucuresti. Valeriu Braniste 36. 3263. Sorica. Bucuresti. str. Bucuresti. Anton Pann 41. Bucuresti. str. str. 3241. 3247. 7 apartamente. Aleea Suter 9. Olga Bancic 4. str. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 36 apartamente. Georgescu Radu. Grecescu Nicolae si Maria. Bucuresti. Grecescu Marg. 4 apartamente. str. Georgescu Silvia. calea Mosilor 323. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 2 apartamente. 3265. Semilunei 8. 5 apartamente. Ardealului 47. 6 apartamente. Bucuresti. 3268. Dr. Harjan 35. . str. 3238. 3244. Oslo 10. str. Traian 52. Bucuresti. 3271. 2 apartamente. Aprodu Purice 12 si 14. 3 apartamente. 6 apartamente. Logofat Tautu 43. calea Victoriei 214. str. Grigore. 3251. Bucuresti. 3 apartamente. 3266. Popa Savu 26. str. 3254. 3269. Georgescu Alexandrina. Gogu Elisabeta. 7 apartamente. 3260. Povernei 29. Ileana.Biserica Veche. 3245. str. Drumea Radulescu 7. Grigore Petre si M. Gorcea Isac Iacob. Georgescu Proscha. 3249. 3248. Fainari 15. str. Av. Giorsan Elisabeta. 14 apartamente. 3270. str. Radu dela Afumati 9. Gheorghe Anton. Nerva Traian 57. Bucuresti. 3242. Georgescu Marica. str. Bucuresti. str. calea Vacaresti 43. 3240. Garofeanu Ecat. str. Golgoteanu Gabriela. str.. Goldstein Mali. Bucuresti. Vitan 14. Zece Mese 7. Arh. Ghilerder Margareta. 3258. 12 apartamente. Ghivagosianu Fornic. 3261. Banu Manta 45. Georgescu Constantin. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3250. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Dimitrof 53 si 55. Vlad Georgescu. Beler 10. Gaia Asposica. Vanatori 1 A. 4 apartamente. 3256. 3267. Izvor 12. Bucuresti. 3253. str. 3 apartamente. 3257. calea Calarasi 81. str. Georgescu T. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 3272. 3259. Bucuresti. Bucuresti. Vaselor 42. str. Bucuresti. 18 apartamente. Orfeu 2. Bucuresti. Silivestru 17. 3 apartamente. Trinitatii 73.

Gangopol M. Bucuresti. Borzesti 4. 13. str. 5 apartamente. Gabrilescu Ecaterina. 3 apartamente. Sabinelor 48. Giunoiu Iosub si Ana. G-ral Brosteanu 3. str. Georgescu Iuliana. Pucheni 60. 3300. Maria Rosetti 8 A. 3293. str. Elena Cuza 91. Episcopul Chesarie 32. Dumbrava Rosie 1. Episcopiei 7. Alex. 2 apartamente. str. str. Cuza Voda 9. C. Ghezirgian Arsaguli. str. Bucuresti. 3275. Ghilescu Dumitru. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. Vasile Lascar 10. 2 apartamente. Gh. 5 apartamente. str. George I. Brasov. Bucuresti. 11 apartamente. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3301. Renee. Corneliu Botez 8. Bucuresti. Durescu 18. Al. 3290. str. Scoala Floreasca 25. str. Ghervescu Vasile. Grusiei Dumitra. 3277. 5 apartamente. 4 apartamente. 3289. sos. Icoanei 40. Grigorescu Ecaterina. . Georgescu Vasile. Costache Negri 2. 3278. Bucuresti. str. H. Balaseanu 9. Grigorescu Elena. 3297. Sperantei 20. Gherondache Filip. str. Bucuresti. str. 3299. 3304. str. str. Ghitescu Silvia. Girnz Sonia. Bucuresti. 6 apartamente. Gheorghe Eremia. Piata Amzei 24. Goldring Rene. Lahovari 7. Grimberg D. 10 apartamente. B-dul N. str. Generalissimul Stalin 70. str. str. Bucuresti. Hagiului 29. Gratestenul Mihai. Nifon 13. 3288. Rosetti 14. str. Ghiorghiu Didina. 3273. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. str. str. Glasser Iosif.Brezoianu 29. Bucuresti. Sinaia. Ghitescu Nicolae. Gomolea Lascu. str. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop. Bucuresti. G-ral Angelescu 181. Nifon 37. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Elena Doamna 32. Bucuresti. 3292. str. 5 apartamente. Armeneasca 23. A. Grumatescu Dumitru. Bucuresti. 7 apartamente. Colentina 18. 3276. Grosch Olfred. 6 apartamente. str. str. Hatmanul Ghica Olbry 14. Bucuresti. Budai Deleanu 5. str. Grigoriu Constantin. Banu Maracine 35. 8 apartamente. 3284. Bucuresti. 3298. 3286. 15 apartamente. Bucuresti. Iorbant 109. 3274. sos. Gheorghe Alexandria. 15 apartamente. Bul. Andrei Muresanu 5. Badea Cartan 13. Elena. Spatar 25. Cernic. Georgescu Maria si Elena. 3294. Aurel Vlaicu 144. Mitr. Calea Mosilor 234. Bucuresti. str. str. Ardealului 39. 3280. 6 apartamente. str. Vasile Lascar 10. Bucuresti. Roma 40. 3 apartamente. Bucuresti. str. Oltenita 102. str. str. str. Sevastopol 7. 3283. Eremia Grigorescu 15. 3 apartamente. Bucuresti. Palade 54. str. Col. Scarlat Varnav 33. calea Grivitei 150. Intrarea Italiana 4. 5 apartamente. Bucuresti. Elena Pavel 20. Giorgescu Paul. str. str. 3279. Militiei 6 a. 3295. Bucuresti. 3285. Bucuresti. Grigoriu Aurel. 3291.. str. str. Uranus 65. 3302. Anastasie Sima 2. 7 apartamente. 3 apartamente. 3282. str. 3296. Bucuresti. str. 12 apartamente. 12 apartamente. str. 25 apartamente. Guchar Ferdinand. 3287. 3303. str. str. 3281. Gamba Sorin Canteli.

Procopie Dumitrescu 6. Granescu Vasile. 3307. str. Gavrila Suzana. 8 apartamente. Brezoianu 7. Bucuresti. str. str. 3309. Ecoului 29. Gorascu Teodora. B-dul 1848 37-39. 3311. Bucuresti. str. str. Calea Lupescu 49 B. str. str. 10 apartamente. Scoalei 75. Bucuresti. Golie Costa si C-tina. Nic. Bucuresti. Argentina 14 a. Jules Michelet 25. Govora Calimanesti Soc. str. str. Maria. Georgescu Felicia si Constanta Vasile. Sabinelor 84. 14 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Galatescu Ion. Bucuresti. B-dul Stalin 47. 3329. Bucuresti. Gherghiceanul Niculae si Elena. G-ral Doda 10. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Republicei 8. Ploiesti. 3306. Ganea Niculina. str. Bucuresti. Bucuresti. 3308. 3305. Anonima. str. si vaduva Elena. 13 Decembrie 4. 3332. Grigorescu Mostenitori. str. Georgescu Alexandru. 3326. Calea Dudesti 78. 2 apartamente. str. . str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Pietatii 27. Gheorghiu S. Bucuresti. Atena 8. Atena 5. Col. Ocolului 2. 5 apartamente. Garbacescu Florica. Cantaretul Macarie 4. Sapunari 16. 3319. str. 3330. 7 apartamente. 4 apartamente. str. str. Intrarea Armasului 8. 8 apartamente. Georgescu Sanda. str. M. 3322. 12 apartamente. Bucuresti. 3323. Gohl Andrei si Gohl Ludmila. str. Argentina 29. 3310. Episcopiei 5. str. 5 apartamente. 3314. Bucuresti. 3317. str. Guttman Netty. Manu Cavafu 14. str. Colentina 5. Georgescu Grigore. Polona 101. 3321. Bucuresti. str. Iliescu 48. str. 6 apartamente. Georgescu Lt. str. B-dul Ilie Pintilie 54. str. Bucuresti. Domnita Anastasia. Tunari 73. Bucuresti. Piata Obor 9. Boteanu 3. Bucuresti. str. 5 apartamente. Grigoriu Alexandru. Ganea Tania si Sterie. str. Garoescu Ruxandra. Grinberg Moritz si Faeing. 3315. Popa Tatu 4. Rasuri 1. Herastrau. 3316. str. Serg. Bucuresti. Nastase Pamfil 31 A. 8 apartamente. 26. Gaitan Elisabeta. 3318. 13 apartamente. 3324. Altarului 6. 7 apartamente. Bucuresti. B-dul Ilie Pintilie 10 A. 7 apartamente. str.Balcescu 3. Zinca Golescu 13 B. 3325. str. 3327. str. Georgescu Petre. 3331. Militiei 27. 3312. Golescu 5. Calea Victoriei 25. Bucuresti. Bucuresti. str. 11 Iunie 7. 3313. Rubinelor 3 si 5. 6. 5 apartamente. Constantin Aricescu 4. str. str. 6 apartamente. Grecu Virginia. str. 4 apartamente. 3320. Bucuresti. Atena 8. str. 3328. Bucuresti. 5 apartamente. Gueran I. B-dul Maresal Malinovschi 11. 5 apartamente. 5 apartamente. Grisa Panait. Ghenzel Bernard. Alex Donici 20. si Ana. Ghiocei 18. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Viitor 99. Bucuresti. Andrei Muresanul 27. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.

Radulescu Assan 13. G-ral Angelescu 87. str. Georgescu Maria. str. 5 apartamente. Bucuresti. 3343. str. 3346. A. Guechoff I. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 30 Decembrie 48-50. Bucuresti. str. Republicii 1. G-ral Angelescu 2. Bacau. Vasile Lascar 142. 6 apartamente. Valcea. 3340. Bucuresti.. str. 3347. Ilie Pintilie 21. Radu Popescu 26. Germeanu Nicolae. 10 apartamente. M. Palade 28. str. str. (mostenitori). Georgescu Aurelia. str. 14 apartamente. 3339. 9 apartamente. Fecioarei 24. 13 apartamente. 3334.str. str. Londra 28. str. Gheorghe Vasile. str. str. str. 3354. Salcacilor 10. Bucuresti. str. Bucuresti. Gane Titu. 3336. Bucuresti. Bucuresti. str. 3360. B-dul 6 Martie 75. Bucuresti. Galca Elisa.. Iasi. Niculae Balcescu 24. 3357. Visarion 26. Profesor Bogdan 9. Sahia 17. Galati. Icoanei 32. G-ral Magheru 23. Mamaia. 20 apartamente. 6 apartamente. Dobrogeanu Gherea 11. Columna. Grancea Margareta. str. Ghidanoc Petre. Goroiu C. Grumberg Nascu (Natan). Olimpului 27. 3361. Alecu Russo 24-26. 2 apartamente. str. R. Sold. Herastrau 40. 2 apartamente. Episcopiei 6. 23. Bucuresti. str. M. str. Georgescu Costica. Elev Stefanescu Stefan 47. 86. Luigi Cazavilan 8. str. B-dul 1 Mai 88. str. Calea Colentina 11. str. E. Gall Virginia. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Smardan 1. 3349. 3344. Bucuresti. Abrud 69. Dissescu. Bucuresti. Eminescu 183. 27 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 3335. Icoanei 4. Wilson 15. C. 3345. Bucuresti. 10 apartamente. 5 apartamente. 10 apartamente. Alex. 6 apartamente. Radu dela Afumati 67. Grigoras Elisabeta. str. Bucuresti. Braila. str. 9 apartamente. Bucuresti. 3341. 3355. str. 29 apartamente. Georgescu Al. Bolintineanu 6. 3333. 6 apartamente. Gulimanescu Irina. str. Kogalniceanu 1. Rosetti 14. str. 3353. 20 apartamente. str. 9 apartamente. Ghita Ion. str. str. Capitan Vasile Iosif 71 3350. Grivita Rosie 21. str. 3342. 3348. Republicii 90. Gomoiu Victor. 6 apartamente. Gheorghiu Gheorghe. str. Gherandache Alexandra. 3362. 3358. 2 apartamente. str. Bucuresti. 3337. Radu dela Afumati 65. Bucuresti. 3359. Aristide Briand 9. Georgescu Maria. 45. Giani Grigore. Gheorghiu Maria. 3338. str. Alexe 9. C-tin Moroiu 3. I. Constantin Nacu 5. Bloc Edilitar Mamaia. 3 apartamente. Borus Cornel 15. str. 185. str. str. str. 18 apartamente. 5 apartamente. Braila. Republicii 15. Giotta Francisca si Natalia. 3351. str. 14 apartamente. Dora. calea Mosilor 82. Bucuresti. 5 apartamente. Iancu Cavaler de Flandra 7. str. Batistei 24 A. 2 apartamente. Gheorghiu Alexandru. str. Paris. Guerier Ana. Bucuresti. 3352. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Grancea Gheorghe. Constandinache Coracas 4. str. 3356. . Stirbei Voda 88. Gatti Ruxandra. Golden D. str. 4 apartamente. Germani Eufrosina. Bucuresti. str. Nerva Traian 116.

str. 3385. 3366. Bucuresti. M. Semilunei 6. Robert de Flers 27. Ghimpeanu Henrieta. Av. 3367. 3 apartamente. str. calea Plevnei 216. str. G-ral Anghelescu 74. str. Golesti 8. Bucuresti. 4 apartamente. Vila Neptun. 3384. Gregorian Ana. str. Usioagei 6. Bucuresti. Alex Sahia 7-9. Bucuresti. C. Vaselor 31. Gheorghiu Mihai. Bucuresti. str. str. Germeanu Nicolae. Hilt George. Severeanu 25. Anton Pan 3. Dr. calea Mosilor 189. str. str. Bucuresti. Iasi. str. 1 apartamente. Gavrilescu Vasile.3363. Georgescu V. Roma 2. 8 apartamente. B-dul 1 Mai 111. 3374. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. 3379. str. 14 Martie 5. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 7 apartamente. Georgescu Elena. Grecescu Alexandru. Stefan cel Mare 2. Aviat. Hristea Ana. Delea Veche 33. str. Vasile Conta 3-5. str. 4 apartamente. Grunepen Rachele. Bucuresti. 3377. Cazarmii 22 a. str. Armata Rosie 14. Bucuresti. Dianei 1. B-dul G-ral Magheru 26-43. Hustia Ioan. 4 apartamente. 4 apartamente. Golescu Dimitrie. 13. sos. Haralamb Doroteea. Bucuresti. Constanta. Garoflid Elena. Kogalniceanu 47. str. Gherasim Marius si Letitia. Cotiturei 5. Bucuresti. Elisa. 5 apartamente. 3373. Braila. Georgescu Mihail. Alex Sahia 35. 3387. 3364. Sft. Holban Bucura. Bucuresti. Bucuresti. 3393. str. Basarab 23. Ploiesti. str. 3369. 9 apartamente. Giuglea Corneliu. Gh. Gavrilescu Tudor. Bucuresti. 3378. str. str. Garoescu Gh. calea Victoriei 71. Bucuresti. 3370. str. 3383. 3380. Aristide Briand 9. str. str. Bucuresti. A. Grigore. 2 apartamente. G-ral Praporgescu 11. str. str. P. ocolului 28. 3390. 2 apartamente. 5 apartamente. 3388. Gherghiceanu Matei. 3371. Lucaci 11. Gerota Maria. 5 apartamente. Bucuresti. 3381. Aviat. 4 apartamente. Gheorghelas Pavel. str. Vasile Roaita. Kogalniceanu 1. Gherghiceanu N. Intr. Ciru Iliescu 26. 6 apartamente. str. str. Arionoaiei 52. str. imobil . Bucuresti. 3 apartamente. str. 3386. str. Oculeanu 11. 3 apartamente. Altarului 2. Garbunea Alfred si Maria. Cretu 43. Bucuresti. 3389. Maresal Malinovski 11. 5 apartamente. str. 3 apartamente. str. Ion. Bucuresti. 3391. 3375. str. Constantin 26. Gropper Hilarian. Altarului 6. 3392. N. 3365. aleea Zanelor 3. H. Rosetti 14. Drossu 29. Batistei 1 c. G-ral Anghelescu 92. Nerva Traian 88. 4 apartamente. 6 apartamente. Sinaia. Bucuresti. 2 apartamente. Gembech Aurora. 8 apartamente. Ipsilanti 34. Sinaia. str. str. Georgescu Marius. 3372. Antoniu. (mostenitori) prin M. 11. 3376. Ghiocei 31 a. 6 apartamente. 3368. B-dul Republicei 45. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. str. Georgescu Gr.

Occident 55. Independentei 63. Hasan Rebeica. str. 3402. Bucuresti. str. Haubtman Alexandrina. Hirsch Ioil. str. Intr. Alex. Pitar Mos 29. 3415. 3 apartamente. Hatimanu Lucia. Bucuresti. 3399. str. 3398. 3422. 3413. str. Berna 5. Crangasi 19. str. Bd. Logofat Nistor 4. Magheru 26. Bucuresti. Herda I. str. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Mosoiu 75. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Huber Carolina. Handria Tudor. 3394. Sperantei 3. 3 apartamente. sos. Dr. Haritonovici Dida. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Negru Voda 8. Heller Solomon. 3418. Elena Doamna 66. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 3408. Eminescu 4. str. 3403. Emanoil. Zebrului 4. Traian 248. Bucuresti. c-lea Dudesti 131. Hrissu Stefan. Rosetti 45. 2 apartamente. 8 apartamente. M. Vasile Roaita. Bucuresti. str. 2 apartamente. Hidaghezi Stoian. 3 apartamente. str. Gheorghe. Sion 3. str. Hanciu Constanta. 8 apartamente. Hiotu Elisabeta. spat. Bucuresti. 5 apartamente. Stalin 56. Bucuresti. str. Dr. sos. Alexandrescu 60. str. str. 2 apartamente. 18 apartamente. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta. Bucuresti. 4 apartamente. Misail 75. Nic. Horovitz Debora si Iacob. Hangan Mihail. 3416. Bucuresti. Armindeni 12. 3 apartamente. 3396. Milescu 8. 3419. Bucuresti. 5 apartamente. str. 5 apartamente. str. Herscu Iosif si Aneta. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. 3424. Bucuresti. Coltei 9. 6 apartamente. . Popesti Leordeni. Teilor 8. 21. Hertz Mauriciu. 10 apartamente. Haberman Fabis. Harac Francisc. Logofat Tautu 75. bul. Bucuresti. Calea Serban Voda 104. Cortului 1-a. str. Gen. Col. Orient 3. 6 apartamente. sf. str. str. Sepcari 16. Coltei 5. Vineri 15. b-dul G-ral Angelescu 46. 3410. 3395. 10 apartamente. str. 3404. Gr. Bucuresti. Roman. 5 apartamente. 3406. 2 apartamente. Hagienal Nicolae. Gh. Ciru Iliescu 17. 3397. 49. Poenaru Bordea 4. str. 3411. 3417. Hristo Botev 8. Bucuresti. Hilberger Elisa. Hirschfeld Becuta. 9 apartamente. str. 3407. Ionica 7. str. Hariton Nicolae. Cezar Boliac 1. Hangian Parisse. Bucuresti.complet. str. str. Hociung Taranu Elena. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Haram Olimpia. 3409. str. Bucuresti. Brancovean 73. 5 apartamente. Stefan cel Mare 28. Bucuresti. 3421. str. 6 apartamente. Oltenitei 22. c-lea Serban Voda 264. 3423. str. Bd. 3405. 9 apartamente. 8 apartamente. Eufrosina Poteca 5. Popa Tatu 85. Bucuresti. cal. 3400. C. c-lea Mosilor 183. str. Prof. str. 3401. spl. 3420. str. Herovici B. Bucuresti. Haisescu Nicolae. 8 apartamente. 46. Plantatiei. Harjescu Cezar. 3426. 3412. 23. c-lea Mosilor 147.. Holban Bertina. str. 3425. Mosilor 23. G-ral Angelescu 59. A. Olga Bancic 18. str. Hascal Iosub. 3414. Dimitrie Racovita 11. Hutulencu Pavel.

Spataru Milescu 6. Sf. Hera Mircea. Bravilor 14. Teodor Pamfil 8. 3428. Lascar Catargiu 39. str. str. Brasov. 4 apartamente. str. 11 apartamente. 6 apartamente. str. de 42. 5 apartamente. str. 9 apartamente. Silvia. str. Gura Humorului. 54. Misail 97. str. 3444. Paloda 33. Helerici Ecaterina. 3447. 96. 7 apartamente. Iasi. str. Bucuresti. 4 apartamente. Edgar Quinet 5. 3436. str. Bucuresti. Bucuresti. 3433. 3459. str. 7 apartamente. 5 apartamente. 3450. Mamaia-Plaja. Bucuresti. Halpern Leon. Lt. str. Italiana 8. Stefan cel Mare 2. 3460. Stalin 11. str. Haraman Iancu. 3452. 3453. Biserica Romana 17. Bucuresti. 7 apartamente. Dumitru 33. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3443. 3456. Hagiescu Elena. Eminescu 191. 6 apartamente. 3437. Bucuresti. Calea Victoriei 146. Iasi. str. 3442. 9 apartamente. 3438. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3448. Salcami 15. Deparateanu 37. Stirbei Voda 55. b-dul Alex. 6 apartamente. 23. 3429. Soveja 66. Varful cu Dor 4. Calea Grivitei 143. Hagipanaru Petre. 3434. Constantin 1. Bucuresti. Constantin 31. str. calea Dorobanti 51. Popa Rusu 18. calea Mosilor 252. Gandu 4. 3431. str. str. Bucuresti. 3454. 3 apartamente. str. Hristea Horatiu. Hestodorescu Filotia. 3441. Iasi. 12 apartamente. Hazerian Haren. Hancu Maria. Herbemant Marcella. Palade 7. Herescu Margareta. Harad Herman si Ghizela. 8 apartamente. 3449. Hetzner Elia. 3451. Bucuresti. 10 apartamente. Herman Aurel si Stela. B-dul 6 Martie 91 a. D. str. Batistei 20. Cuza 82. 3461. Bucuresti. Bucuresti. Sofia 8. Tecuci. 18 apartamente. Maresal Tolbuhin 94. Cercului 8. 3439. Popa Nan 160. Hesch Hulman. Salcami 1. 3 apartamente. Bucuresti. M. Traian 7. Haraga Eleonora. str. Vulturi 50. Hirschonsohn Sofronie. bul. 3440. 20 apartamente. 7 apartamente. Horovitz Felix. Mihai Voda 59. str. D. str. 3446. Hascalovici Mayer si sotia. 3435. 10. Vultur 9 A. 3445. Bucuresti. 3457. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Horovitz Louis. Bucuresti. Horovitz Iulius. Herman Bercu si Mina. Hermenina C.. 20 apartamente. Galati. Haralambie Maria. Maior Giurescu 7. Bucuresti. Ardeal 65. Bucuresti. Papazoglu 1. Sf. str. 3 apartamente. 3455. Hoscheh Emil. str. b-dul Ana Ipatescu 56. G. str. Hazarian Aisalius si Tetrat. str. str. 8 apartamente. Hogic Alice. Hirsch Adolf. str. Pitesti. 8 apartamente. Harpim Rachela. str. str. Florilor 1. str. 2 apartamente. str. Hailpern Antonietta. str. Aurel Vlaicu 21. str. Gh. Harsia Ileana. . M. 3432. Sinaia. 5 apartamente. calea Grivitei 425. Sibiu. Bucuresti. Bucuresti. 29 apartamente. Sft. Bucuresti. str. G. C-tin Mosoiu 25. Hozoc I. 3458. 8 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Hortopan Grigore. Sevastopol 21. Bucuresti. Bucuresti. Aleia Moruzi 50 A. Bucuresti. Bucuresti. Horovitz Iulius. str.3427. calea Calarasi 48. 9 apartamente. str. Bucuresti. 3430. str. str. Avram Iancu 3. Bucuresti. Col. str. str.

sos. Ilie. Dionisie Lupu 20. str. Mendeleef 43. 3466. Bucuresti. 4 apartamente. 3468. 7 apartamente. 3 apartamente. 3475. Paris 54. Petre.3462. 4 apartamente. 3479. Stalin 62. str. 3 apartamente. Palade 57. Heinrich Reina. str. Haimbert Elena. prel. Bucuresti. 3493. Cazarmii 3. Bucuresti. str. Helman Tivrazisa. 3463. 3471. 3474. str. Sevastopol 11. str. Vasile Lascar 12. Hermes V. 3464. str. Bucuresti. Sf. str. 12 apartamente. b-dul g-ral Magheru 26. 3484. Balcescu 80. Bucuresti. Holpern Taube. Hilel Emanuel M. G-ral Angelescu 16 A. 5 apartamente. Hariton Gh. 3 apartamente. 3465. Maria Rosetti 11. str. 6 apartamente. 8 apartamente. Ana. str. Haralambie Cristina. Ceres 22 bis. Bucuresti. 3478. Bacau. Braila. Pitatii 25. Kogalniceanu 11. Aleia Constantinescu 57. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. Sergent Dascalu 2. str. 5 apartamente. Herescu Nicu si Cornelia. Aleea Alexandru 5. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3482. Haberman M. str. 8 apartamente. Viteazu 1. str. Wilson 15. str. Calea Mosilor 80. Dobroteasa 14. 11. M. 5 apartamente. 3485. str. Buzoianu 38. Vacaresti 206. Herman Henri. 3490. Harbatschi Maria. V. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. 2 apartamente. Herariu Mihailoiu si Teodora. 3476. si Erlangher S. Rahovei 96. str. str. Holberg Carotina. Hillard Aurelia. M. str. sos. Atena 5. Adina. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Hilsenrad Artin. 5 apartamente. Bucuresti. Filip. Intr. 4 apartamente. Batistei 11. str. str. str. 2 apartamente. 15 apartamente. Xenopol 3. Brezoianu 51. Haimovici L. Bucuresti. 3467. Lunei 6. Hirschenbain Osias. Viitor 109. Hlebnikian Nicolae. Chiritescu. str. 3491. Hanciu N. Vitan 136. 3 apartamente. Henghel Anton si Elena. 3488. 4. Bucuresti. Negustori 18. Giurgiului 103. str. str. Bucuresti. Hodroschi Victoria. 3469. Cotofeni 2. Haiblum Adolf. Bucuresti. Hodrea Eufrosina. Herscovici Mihai si Aurelia. str. Hiller Anton si Matilda. Bucuresti. Piatra Neamt. Holdas Gheorghe. Bucuresti. 6. 3477. str. Bucuresti. Bucuresti. Lantului 18. str. 3473. Horovitz Ana. b-dul Marasesti 4. str. intrarea Faurari 9. Hlara Francisc. Bucuresti. Bucuresti. I. Hrissagheles Vasile si M. 5 apartamente. Ploiesti. 3487. Porumbaru 81. 3472. str. Elefterie 18. Bucuresti. Petre. Argentina 25. 3481. 27 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 69. 3483. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Schitul Maicilor 36 . 7 apartamente. 3489. 3492. 2 apartamente. 4 apartamente. 3480. Matache Dobrescu 7. str. 83. Hamza Viorica. Bucuresti. 3486. Hichil Roza. str. 6 apartamente. Bucuresti. N. intr. Crangului 24. str. Batistei 35. 11 apartamente. Palade 78. 3 apartamente. Republicei 34. 3470. Vergului 15. Bucuresti. Jaques Elias 5.

Sos. A. Bucuresti. Herman Stefania. Eroului 19. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. G-ral Anghelescu 35. Haberman Isidor. str. str. 3500. Bucuresti. str. 4 apartamente. Calea Mosilor 282. str. Bucuresti. Vicentiu Babes 3. Haschi Alexe si Maria. Bucuresti. 3510. 3514. 18 apartamente. str. Calea Grivitei 368. Herman Hers si Rasela. Dumitru. 3509. 3519. Mogosoaia 10. Bucuresti. str. Stoenescu 1. Lazureanu 23. Bucuresti. str. 3521. str. 7 apartamente. Hersolm Marcu. Cazarmii 20. M. str. str. Bucuresti. Brailei 112. 3497. Ocolului 12. Alex I. Horesanu A. 3505. 3515. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Herlich Airic Hilie. Hames Eugenia. Halia Ioan. 2 apartamente. Galati. Ceres 14. Bucuresti. Elena Pherechide 79. 3 apartamente. str. str. 3526. Huzanu Teodora si fiul. Batistei 5. . str. Hechter Bruno. str. Bucuresti. Han D. str. Huber Ion Panu. 3522. 3516. Bucuresti. 6 apartamente. Porumbaru 33. Haikle Emil. Herescu Maria. 6 apartamente. 3498. 10. Hasnas M. 3504. str. 5 apartamente. str. Mihail Desliu 11. Hanbedian Ovachian si Nichita. Bucuresti. 3 apartamente. str. Paul Ionescu 4. 6 apartamente. Eroului 10. Lipscani 42. 3508. Spatari 44. Hagi Ilie Lucia. Col. Traian 217.A. Hill Alexandra. 2 apartamente. N. 3518. 4 apartamente. Sinaia. 5 apartamente. str.. 3520. Calea Dudesti 5. 4 apartamente. 24. Bucuresti. Bucuresti. 37. Bucuresti. str. 3507. 2 apartamente. Averescu 24. 3511. Hazarian Surpuli. Leon. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3501. Hazac D. Bucuresti. 3517. Hagiapol Maria Veturia. Haberman Isidor. Paul Ionescu 6 A. str. 3503. Bucuresti. Banul Maracine 47. Lt. Plevnei. Pantelimon 122. str. Intrarea Bateriilor 14. Calea Mosilor 269. 6 Martie 8. V. 3512. Havnamian Kricar. str. Bucuresti. str. Austrului 30. Matasari 36 B. Roma 58. 3 apartamente. 3 apartamente. Calea Mosilor 270. 3502. 10 apartamente. 3525. Bucuresti. Haisenmayer Rudolf. str. Dr. 3496.. Ureche 9. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 92. Hristescu Elena. 3 apartamente. 10 apartamente. 11 apartamente. str. Bucuresti. Herfurt Teaclista. Finlanda 19. Bucuresti. Herscovici L. 3499. Bul. Traian 217. 3523. Bucuresti. Haler David. 8 apartamente. Bucuresti. Havan Elena. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Calea Vacaresti 174. Bucuresti. 114. Cuza 89. 5 apartamente. Hutman Carol si Lucian Maria. Stefan Mihailescu 48. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Galati. Bucuresti. Hodarca Maria. 3506. 3495. Cal. 3 apartamente. 82. Hasemayer Jame. Costache Marinescu 35. Libertatii 2. 3494. Popa Nan 101. Mogosoaia 10. 3513. Aleea B 1. Kogalniceanu 9. 3 apartamente. 3524. Maria. 7 apartamente. Batistei 1. 1848. Polona 21. str. Bul.

Bucuresti. str. 3531. str. Hodel Frant. Labirint 3. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117. Bucuresti. Sos. str. Intr. 3528. Bucuresti. Huch Victor. str. Calea Mosilor 289. Bucuresti. 4 apartamente. Buzau. Agimie. Bul. 11 Iunie 67-69. I. Heister Mitica. 43 apartamente. 3557. Intrarea Stirbei Voda 4. 3553. Sinaia. Vasile Lascar 170. str. Bucuresti. Lirei 2-4. Horovitz Rasela. Bul. Iasi. A. 3543. str. Bucuresti. str. Barbu Urleanu 12. str. Precupetii Vechi 51. Heldembuschi M. Sos. Ana Ipatescu 14. 14 apartamente. 3555. 3537. Dinicu Golescu 15. 4 apartamente. Haler Silvia. 31 apartamente. Romana 206. 3541. Foisor 60. 3549. Bucuresti. 3547. 2 apartamente. Sos. Helveif Alus si Elena.. Bucuresti. Craitelor 2. 3535. Bucuresti. str. Nicolae Filipescu 28. 3546. Hadroschy Adolf. Calea Dudesti 80. Dumbrava Rosie 28. Haler Carol. Calea Mosilor 226. 5 apartamente. Bucuresti. Negruzzi 17. Viilor 11. Horestein Rosela. 4. 3548. 6 apartamente. 3556. 4 apartamente. str. Brezoianu 51. Bucuresti. Vasile Roaita 2. 2 apartamente. 3530. str. 3536. Halianis Gheorghe. Ilie 3. Harisiade. Alex Lahovari 5. Haret Spiru si Virginia. 8 apartamente. str. Titulescu 37. 3550. Principatele Unite 11. N. 3538. Calea Mosilor 105-37. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. si Truia. Hristio Const. Sarbu. Dianei 12. Bucuresti. Sturdza 11. str. 3554. Harisiade Grigore si Most. 208. Bucuresti. Eminescu 14-16. Hradliha Emma. Suceava. Herscu Iosif si Aneta. Labirint 4. 15 apartamente. Sf. Tepes Voda 92. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich. Herdlica Henric. Hailpern Jacues. str. Bucuresti.3527. Barbu . Gh. Hrumbein Avram. 6 apartamente. 4 apartamente. Calea Vacaresti 35-37. 3551. Demetrescu 13. 3545. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Hohn Eduard Most. Hanciulescu Toma. str. Bateriilor 39. str. Dimitrie Racovita 11. Dudesti 74-76. M. str. 3542. str. Bucuresti. str. 3534. Bucuresti. Balcescu 4. 3558. str. 3532. str. 3544. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 11. Cosbuc 46. 3 apartamente. str. Hardot Gheorghe. str. Herscu Mentel. 9 apartamente. str. 3539. str. Calea Calarasilor 47. Horovitz Solij si Zambilovici Eliza. 3540. Bucuresti. 8 apartamente. Calea Rahovei 216. 111. Bucuresti. 4 apartamente. Hescovici Adela. 7 apartamente. Holtuchi Adolf. Bucuresti. Intr. Bucur 9. Banu Maracine 47. Hofer Iohan. 7 apartamente. 3529. Republicii 23. 3552. str. str. Tudor Vladimirescu 14. Bucuresti.. Bucuresti. 6 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Braila. Bucuresti. 36 apartamente. Hilnic H. Hocuganu State. Tepes Voda 16. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3533. Iancului 23 B. 3 apartamente. 16 apartamente. Fil. G-ral Budisteanu 18. Hondrosan Cornelia. Cal. Pieptanari 21. 5 apartamente. Holban Elena. D. N. 7 apartamente. str. Calea Dorobantilor 85. Bucuresti.

Hristul Constantin. Ionescu Gh-Sinaia. 3 apartamente. Mihai Viteazul 54. Bucuresti. str. str. Hagiescu Dumitrescu. 3572. str. Jean Texier 5. Cercului 18. Silvia 32. 3582. Dobroteasa 20. Galati. Vlad Judetul 45. Bucuresti. Horovitz Zindel. Bucuresti. 7 apartamente. str. Constantinescu si Cristina Manoiu. str. 4 apartamente. Cal. 3578. Diditei 14. Matei Voevod 80. Gh. 3 apartamente. Valeriu Braniste 12. Jupiter 12. Ioanitiu Nicolae. Sinaia. Haralambie Haznia. Petre. 3573. str. Hagapian H. 4 apartamente. Constanta. Bucuresti. str. str.Delavrancea 47. str. M. Hillebrand Francisc. Doina 30. Pictor Andreescu 4. 3585. 10 apartamente. Mitrop Iosif 2A. I. Vlad Tepes 9. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 3571. Sft. G. Florica. str. Dr. Elena Cuza 47. str. str. . Ioanid Iva Paraschiva. Dimitrof 41. Hodadia I. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. D. 11 apartamente. Bucuresti. 3569. Han Florea. str. 3588. 3559. Bucuresti. 13 Decembrie 48. Ionescu H. 3576. Porumbaru 8. Robanesti 18. Haliadun Dumez Ramian. str. Sos. Isaia Isidor. Popa Soare 65. Haisescu Constantin. str. Bucuresti. Th. str. Herscovici Isac. Ionescu C-tin. Bucuresti. 7 apartamente. str. 3586. 14. 3584. Ianev Slava Nicolae. 3570. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Delea Veche 38. Calea Vacaresti 40. Palade 48. Bucuresti. str. 3566. str. 3589. Bucuresti. Bucuresti. 3575. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Ivan Nicolae. str. 2 apartamente. 10 apartamente. 3580. Arad 5. Romana 59. Ionescu Gherghina. Ionescu Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Iasigian Vergiu. 3567. str. str. str. 3583. Pompierilor 1. 6 apartamente. str. Constanta. str. 3 apartamente. Vacaresti 42. Furnica 33. str. 4 apartamente. Bucuresti. Popa Nan 69. N. Beliant. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 3579. Nicolae Tei 37. Herdlich Felix. 3 apartamente. Ing. str.. Poradim 11. Solacolu. 6 apartamente. Dristorului 89. Nerva Traian 54. 3562. 80 apartamente. str. Aurora 56. 8. Herscovici Gabriela. Bucuresti. Oituz 6. Vasile Roaita. str. Zece Mese 9. Sofia. 3577. Mamaia. Culmea Veche 5. Ionescu Margareta. Selari 22. M. Herscovici K. Galbeni. str. 3565. 3564. Bucuresti. 3563. Iacobson Carolina. str. B-dul Generalissimul Stalin 9. Iancului 23. Hurmurescu Dragomir. str. 8 apartamente. 3581. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Ionescu Nic. Mazaric 24. Bucuresti. 4 apartamente. 3587. str. Bucuresti. str. Paris 57. 3568. 6 apartamente. str. str. Ocnele Mari. Ionescu C. 3574. str. Iovescu C-tin. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 3561. Romana 55. 3560.

Radu Voda 28 bis. Cal. Ionescu Nicu. Poiana Tapului. Elena most. Bucuresti. Bd. Candiano Popescu 101. Bucuresti. Cutitul de Argint 74. 3597. 3601. 3620. Bd. Iuca Maria Margareta. 3613. str. 3595. Bucuresti. 3611. Ionescu Gheorghe. Predeal. 3609. 6 apartamente. Bd. 3610. Sold. 7 apartamente. Bucuresti. Iliescu Florea si Elisabeta. Ionescu T. 1848 6. Austrului 7. 3598. Zamora Vanatori 2. str. 6 apartamente. str. str. Olga. 3621. Cioplan. Gh. Intr. str. Cuza Voda 44. 10 apartamente. Mosilor 287. Bd. Senatului 14. 9 apartamente. Orient 4. 3591. Bucuresti. Pache 99. str. Ionescu A. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila. Bucuresti. Sos. Preotescu 6. 3599. Bucuresti. Bucuresti. Enachita Vacarescu 23. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Marasesti 3. Bd. Bitolia 58. Ionescu A. 3600. Gion Ionescu 4. str. Ionescu Dumitru. Bucuresti. 3619. Ionescu Maria. Ionescu Virgiliu. Bucuresti. 7 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. str. Verei 5. 7a. Inclinata 63. str. 2 apartamente. Bucuresti. Cal. 8 apartamente. Iorgulescu A. Robert de Flers 18. str. Cazarmii 42. 3608. Ionescu Gh. 3605. 8 apartamente. 3615. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Ion. str. 7 apartamente. str. Ionescu Alex. 3618. . Bucuresti.3590. Iliescu Maria. Iacobescu Maria. Bucuresti. 7 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. Iliescu Alexandrina. Iarchi Tony. 13 Septembrie 9. Concordiei 1. Sinaia. Justitiei 29. Bucuresti. 3617. Marasesti 101. si Angela. str. 3596. Ionescu Elena. str. str. 3603. Vasile Lascar 166. Iacobsohn Isac. Bucuresti. Mihai Bravu 70. str. Bucuresti. Ionescu Lucretia. Bucuresti. Iacobsohn Filip si Dorothea. Iticovici Veuman si Renee. Bucuresti. Al. Aurora 3. 4 apartamente. Ionescu Cornelia. 5 apartamente. 12 apartamente. Ecaterina. Prof. Bucuresti. Cornescu 3. 6 apartamente. Poterasi 3. 3606. Ionescu Niculae. Bucuresti. Ionescu Nicolae. Gl. 7 apartamente. Ionescu M. 6 apartamente. 2 apartamente. str. str. Ionescu Mircea. Bucuresti. 3614. Bucuresti. 7 apartamente. Cuza Voda 122. str. Ionescu Traian. 4 apartamente. 3594. 3 apartamente. 10 apartamente. Ionescu Niculae. Lt. Cal. Mitrop Grigore 63. str. str. str. Bucuresti.. Cosbuc 35. str. Visinilor 13. Papazoglu 23. 3602. str. Victoriei 25. Constantinescu 12. str. Bucuresti. str. 3593. 8 apartamente. str. 3607. Neagu Florea 3. 3 apartamente. str. str. Inclinata 61. Bucuresti. Despot Voda 4. 14 Martie 38. str. Bucuresti. 3604. 4 apartamente. str. 3616. 11 Iunie 35. Spataru Preda 10. Istodor Eugenia. Maresal Tolbukin 92. Ionescu Anton. 9 apartamente. Mamaia. str. Leon Voda 22. 3592. Ion Ghica 3. Ionescu Breaza C-tin. Col. Cavarna 21. 3 apartamente. str. str. 3612.

Rahovei 86. str. Bucuresti. Ionescu Luiza. Ionescu Aurelia. Iordanescu Dumitru. 3639. 3630. 83. 4 apartamente. str. 3623. Pasteur 27. str. Bucuresti. Balcescu 51. Bucuresti. 3646. Dej 63. 13 Septembrie 200. 3629. str. 2 apartamente. 30 Decembrie 9. Piata Lahovary 8. str. Paisului 1. Bucuresti. 3624. B-dul 6 Martie 38. 3641. Apolodor 15. Cal. Teodor Speranta 145. str. si Anca. Brezoianu 29. Bucuresti. str. Valeria. Anghelescu 31. Iliescu Maria. Ieremia Ana. 8 apartamente. str. str. str. Dr. Marin Niculescu 4. 3633. C. Iacobescu Victoria. Austrului 48. 5 apartamente. str. Cal. 15-17. Bucuresti. str. 3 apartamente. Ionescu Ioana. Aleea Vergului 36. Elena. Bucuresti. Orfeu 9. Ionescu G. 13 apartamente. Furnica 2. Nicolae. 166. str. str. 3658. Ionescu Svetana. Bucuresti. 3 apartamente. Ionescu Gh. Bucuresti. str. Iordachescu Maria.. 3642. Cal. 3635. Vitejescu 31. str. Iordan Dinu. Cobalcescu 60. Chiparosului 35. 2 apartamente. 4 apartamente. Ionita Anghelina. Bucuresti. Ionescu M. Ionescu Bonis. Alex Popov 92. 51 apartamente. Rahovei 115. calea Dudesti 131. 25 apartamente.3622. B-dul 1848 6. Libertatii 3. Iancovici Adela. str. Bucuresti. 3648. 29. str. Bucuresti. Bucuresti. Radu Voda 10. 5 apartamente. 202. Brezoianu 29. 7 apartamente. Cuza Voda 1. Bucuresti. 3 apartamente. Doamnei 21. 105 apartamente. Bihor 16. 11 apartamente. str. str. 3659. 4 apartamente. Cavafii Vechi 13. 3657. Veniamin Costache 14. Veniamin Costache 14. si Jalea Vasile. Istodorescu Mihai. str. 3643. Ionescu Stelian. 158. Bucuresti. Bucuresti. 3645. Maria. Iliescu M. str. Bucuresti. 3653. Bucuresti. N. 2 apartamente. Cal. Ionescu M. Bucuresti. 4 apartamente. 3647. 12 apartamente. Bucuresti. str. si Maria. Bucuresti. 3654. Bucuresti. str. 3649. 4 apartamente. 3638. Vulturi 96. str. Bucuresti. Principatele Unite 9. str. str. Calea Floreasca 53. 3628. 3640. Aleea Campineanu 4. Bucuresti. Sergiu 7. str. 3 apartamente. Iliescu Dumitru. Ionescu Pavel. 3651. 9 apartamente. str. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Iordanovici Janeta. 3 apartamente. Gh. Ionescu Badea. D. Bucuresti. Ionescu N. str. 8 apartamente. str. 3 apartamente. Popa Tatu 49. si A. Ioncescu Mihail. str. 13 apartamente. 3652. Dr. 3627. 3626. Ionescu Ecaterina. 10 apartamente. Intr. . Rahovei 162. Cal. Ioan N. 3655. Bucuresti. Sfintii Apostoli 20. str. Ionescu I. Sinaia. Iosif Reveica. str. Lanariei 17. Bucuresti. 3634. 7 apartamente. Ionita Anghelina. 17 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Ionescu Nissa. Belizarie 28. 3656. Ionescu Bonea. Palade 44. Bucuresti. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina. Bucuresti. str. str. Ionica Constantin. Crisana 35. 8 apartamente. Bucuresti. Ispasoiu Smaranda. str. Isbasescu Filofteia. str. Crangasi 62. 3637. Bucuresti. Bucuresti. Inocentiu 3. Sabinelor 117. Bucuresti. Angelescu 6. str. str. Niculae. Pictor Satmary 3. Transilvaniei 44. Ivan P. Cal. 3632. str. 3644. Mihail Pherekyde 3. 6 apartamente. 14 apartamente. 3636. 4 apartamente. 3625. Bucuresti. 3 apartamente. Stanislas Cihoschi 8. 3 apartamente. 3650. 3631. Bateriilor 2. Bucuresti. Pictor Vermont 7. Bucuresti. str. 12. Olimpului 66.

Ionescu Crainic.. str. Domnita Anastasia 10-14. Bucuresti. Justitiei 53. Bucuresti. C. 3680. str. str. 3688. Exarcu 3. 3674. 10 apartamente. Claudia. 10 apartamente. str. 5 apartamente. Calusei 14. 3685. Caraimanu 46. Ecaterina Constantinescu. str. str. Antim 53. Furnica 12. Bucuresti. Gh. I. 13 apartamente. 3664. Bucuresti. Putu de Piatra 3 A. Duca 17. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. cal. Ioan G. Mamaia bai. str. Beller 23. Coasta de Argint. Ionescu Maria Luiza.Rahovei 55. Bucuresti. Iliescu Avram. str. Busteni. 3671. 6 apartamente. Sinaia. Ivaneanu Maria. Bucuresti. 3673. 4 apartamente. D. str. 6 apartamente. 3672. C-tin Nacu 7. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Slavesti 5. Kogalniceanu 22. str. 7 apartamente. Piata Sfintii Voevozi 2. str. Bucuresti. 3 apartamente. Ivanovici Jean. Ionescu Boteni Maria. Udrican 9. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. B-dul Brancoveanu 23. Ion Taranu 8. 2 apartamente. Iliescu Branceni Nic. Ionescu I. 22 apartamente. str. str. str. str. Bucuresti. 3676. Ionescu Veronica. 5 apartamente. Republicii 6. str. 3675. Mihail si Alexandru. 3 apartamente. Ionescu Ana Dinu. str. 3669. 3686. 128. Ionescu Maria Monic. Bucuresti. str. G. Grigore. 1 apartamente. C-tin. Bucuresti. Bucuresti. Plevnei 84. Ionescu Jeana. Justitiei 47-49. 3661. Bucuresti. 128 b. 13. Bucuresti. Bucuresti. 3660. Dacilor 2. Andrei Barseanu 2. Bucuresti. Viesparilor 26. Breaza. Sperantei 25. Iliescu Elias Ilie si Henrieta. cal. Sperantei 26. Spatarului 9. Eroilor 61. Bucuresti. 3670. Ignat Mircea. 3666. Ionascu Ovidiu. Slatineanu 7. 3667. 13. 3684. str. 11 apartamente.. Iliescu Ghita succ. Justitiei 57. str. Aleea . str. 3679. Grivitei 11. 3689. Bucuresti. 6 apartamente. Bis. Sfintilor 7. 2 apartamente. Praga 11. str. str. str. str. Dorobanti 141. 3683. 3687. Cal. Ignatescu Radu. 3665. D. Ispas Vasile si Maria. Pascal 24. Bucuresti. 5 apartamente. Mamaia-Constanta. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. Iordanoff Maria. str. Silivestru 49. Ionescu Mihail. Ionescu D-tru si Dinu. Rahovei 15. 3 apartamente. Ionescu Constanta. Stockholm 12. 3663. Cal. Clopotarii Vechi 15. Constanta. 3 apartamente. Filiti 6. Sinaia. Anul 1821 9. Intr. Cal. Ionescu Bogdan. 3662. Bucuresti. Ionas Ioan si Sara. str. Rozelor 14. Elena Pherekide 20. 5 apartamente. Av. Apostoli 26. str. 11 apartamente. Dudesti 164. Palade 11. 3682. str. Ioan D. str. Ioan A. str. str. Ianculescu Petre si Sonica. str. 3668. 4 apartamente. 3681. 7 apartamente. str. str. 3678. Ionescu Savu. 3 apartamente. str. Ioan A. Eroilor 300. 3 apartamente. 3 apartamente. Adrian 32. Bucuresti. 3677. str. str. 18 apartamente. Mihail Eminescu 77. Victoriei 101. 6 apartamente. Grigore. Predeal. Dragos Voda 38.

Sebastian 103. 3719. 3695. Ioan. Ioanovici Emilia si Leles. Bucuresti. 3702. Jdanov 32. Ionescu Vasile. 3715. str. Iancu. Bucuresti. Ionita Nicolae. Romana 49. Iuca Simion. Icoanei 104. 14 Martie 9A. Iordanescu P. 2 apartamente. Sebastian 103. Iuliu Teodori 16. 3694. Emilia. Progresului 3. Bucuresti. 22. Boiangiu 30. 3709. Bateriilor 39 bis. 3714. str. Ivanescu Ruxandra. str. Ionescu Maria. Draghicescu 11. str. str. Craciun 25. Bucuresti. Bucuresti. Slatineanu 34. str. 3701. Iliescu Ecaterina. 5 apartamente. Isvoreanu 6. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Colette. Bucuresti. str. Drumul Zancorei 16. Ionescu Fetiva. Ispasoiu N. 9 apartamente. Militiei 9. 3708. Carpinis-Dambovita. Ep. Bucuresti. 18 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Col. Bucuresti. 3 apartamente. Armeneasca 28. Popa Rusu 14. str. 6 apartamente. Dr. Ionescu Vasilichia. 5 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Pipera. 3704. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Ioanitescu Maria. 3691. Bucuresti. Bucuresti. str. Ion Ghica. 5 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente.Bibescu Voda 3. Ionita Nic. Ionescu Angela. Iordache Serban. 3699. Sos. Iancovescu Silvi. Spiru Gheorghiu. Ianulescu D. 13 Septembrie 89. Ionescu Toma. str. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Spl. Cp. R. 3711. 5 apartamente. str. 3713. Bucuresti. Muzelor 24. Bucuresti. Voica. Tunari. Olimpului 48. Ferentari 61. 3712. 3720. 6 apartamente. 3698. 3710. str. 14 Octombrie. str. str. Unirii 19. 3692. Bucuresti. 13 apartamente. 30 Decembrie 42. 2 apartamente. Isvor 42. Bucuresti. 3700. 3706. Iliescu N. Ionescu Dumitru. Bucuresti. Dorobanti 67. 3693. Iliescu Alexandru. 3 apartamente. 4 apartamente. 11 apartamente. Ionescu Cornelia. Ioan Elena. Bucuresti. str.. Costache Negri 14. 3721. Chesari 15. 5 apartamente. Londra 46. Carol Davila 30. str. str. Bucuresti. . Cal. Iammer Otilia. Bran-Predeal. 3717. str. Isac Eli si Hana. Ioachimescu Nicolae. Sirenelor 28. 3703. Ion si Anghel F. Bucuresti. Al. Bucuresti. 3690. str. 3 apartamente. Olimpului 6. 3707. Bucuresti. 3705. str. str. Jiu. Dr. 62. Mirinescu 19. 3724. Preotescu Gh. Tg. str. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Stefan cel Mare 6. Bucuresti. Lister 16. Bucuresti. str. Ioana Nicolae. Cazarmii 74. 9 apartamente. Comana 52. Cazarmii 7A. 4 apartamente. 7 apartamente. 3718. str.. 3722. 4 apartamente. Intr. Cutitul de Argint 62A. Poiana Tapului. str. Cal. str. Iorga V. str. Cuza Voda 36. Dr. 2 apartamente. Ivanov Paulina. 4 apartamente. Constanta. 7 apartamente. str. Stupinei 33. Iliescu Paul si Georgeta. Bucuresti. Ionescu C-tin Pandele. Ionescu D-tru si Constanta. str. Staicovici 28. 3697. 12 apartamente. Ileus Petre. 3723. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. 3716. str. str. calea Victoriei 208. Iriminoiu Gh. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3696.

4 apartamente. Sos. Ionescu Petre. Bucuresti. str. Cal. Bucuresti. . V. Ionescu Florica. str. str.. Sos. Sos. 3732. Iotzu Constantin si Maria. 7 apartamente. Bucuresti. Silivestru 26. Iscovici Toni. 1 apartamente. str. 3746. Ionescu Gheorghe. Stefan cel Mare 151. Dionisie Lupu 82. Bucuresti. str. si Margareta. str. 3749. Niceta 30. 3 apartamente. Sp. Bucuresti. Mariana. Sos. Ioan. str. Imobiliara Muntenia. 3729. Bucuresti. Eugenia. 3756. Colentina 91. Lister 67. 5 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Beler 14. Iosipovici Roza. 3755. str. str. 4 apartamente. Ionescu Virginia. str. 3757. Ilie Tudor. Poetas 41. 3 apartamente. Bucuresti. Luceafarului 11. Ionescu Elisabeta. Popa Nan 163. Isvoarelor. Sos. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Nerva Traian 102. Ionescu Stefan. Ionescu Ioana. Cluj. Iorgulescu Nicolae. 3741. G-ral Marasescu 20. 5 apartamente. 3751. Grivitei 442. Maria Cuntan 16. 89. str. Lazureanu. Tudor Vladimirescu 103. Av. 20 apartamente. Sf. Braniste 2. Muzelor 18. str. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 3733. Fetitelor 5. 7 apartamente. Ionescu Constanta. str. 8 apartamente. Iordanescu Gh. Bucuresti. 11 apartamente. Iliescu Ilie. Surub. Bucuresti. str. Dudesti 91. str. Dobrogeanu Gherea 14. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Veseliei 3-5. 8 apartamente. Bucuresti. Dudesti 88. 9 Mai 3. str. Bucuresti. Spl.3725. Bucuresti. Dionisie Lupu 82. Sf. 3738. Labirint 67. 3739. Colentina 33. Carol Davila 11. Bucuresti. Bucuresti. Prof. 3743. str. 3728. 8 apartamente. Iusler Ana.. 3745. de Credit Roman. 13 apartamente. B-dul Ghica 90. Ionescu Alex. 3740. 3750. str. 3731. str. str. 6 apartamente. str. 3730. 3760. str. Iliescu Ioan. Galati. 3737. cal. Colentina 23. Iliescu N. 3759. 9 apartamente. Ionescu Haralambie. Inst. 23 apartamente. 2 apartamente. Ionescu Aneta. Iosipovici Iulius. 3 apartamente. 3742. Bucuresti. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. Cezar Boliac 50. Cosbuc 91. 3754. 10 apartamente. Bucuresti. Dr. str. Bucuresti. Ionescu C. Bucuresti. Uranus 34. Ionescu Constanta. Bucuresti. Ion Ursu 28. str. 3726. N. Antim 77. Sos. 3727. Bucuresti. 3762. Ionescu Alexandrina. Bucuresti. 5 apartamente. Batistei 31. 3735. Soldat Magati 4. Bucuresti. Ilie Anastase. 3 apartamente. Iliescu Ana. str. str. Iosub Fany. Bucuresti. 3747. 3748. Ioan Elena Toma. Unirei 9. Ionescu Ioana. Cal. 12 apartamente. 3752. Gl. Pitesti. str. Apostoli 16. Nastase Panfil 22. Aurel Vlaicu 6. str. 3734. Anton Pan 12. 4 apartamente. 5 apartamente. Popa Stefan 18. Iosif I. str. Iliescu Petre. Bucuresti. Brezoianu 53. T. Ioan Petre. Bd. 3744. str. Bucuresti. 5 apartamente. 3761. 15 apartamente. Ionescu Cojocaru. 5 apartamente. str. Bucuresti. 3753. 3758. str. Tudor Vladimirescu. Crangasi 11. Unirii 58. Bucuresti. Cluj Someseni Sat. Gh. Bucuresti. str. Bucuresti. Ioachimescu Jeana. Balcescu 30. 3 apartamente. Ionescu C. 3736.

Pavlov 1. Bucuresti. Popisteanu 14. Pictor Rosculet 3. Ionescu Eugenia. Viitor 178. str. Toamnei 4. 3770. 153. 3 apartamente. Ionescu Eugen. 3782. I. str. Palade 43. L. str. Vasile Lascar 101. str. Bd. Ionescu Maria. str. str. Vaporul Assan 9. str. Ion. 3773. 3764. Ionescu Chiriac. str. Bucuresti. 8 apartamente. Stoian si . 7 apartamente. 3 apartamente. Pop de Basesti 18. Ionescu Petre. Bucuresti. 3772. Sinaia. 97. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Iordan Maria. str. Atena 5. Gh. 4 apartamente. Ioanid Niculae. str. str. Ionescu Esmeialda. str. 30 apartamente. Bucuresti. str. 3780. str. Bucuresti. Costaforu 6. Mihail Kogalniceanu 13. Ivanovici Gheorghe. Iacobescu C. Vasile. Lipscani 21. 3788. 3766. Nicolae Iorga 43. Bucuresti. 1 Mai 141. Calea 23 August 44. Polona 23. 3767. 3 apartamente. Depoului 9. Bucuresti. 3763. Bucuresti. Bravu 125. 3774. 3778. Unirii 201. str. Iasi. Mendelejef 10. str. str. str. 3765. str. 6 apartamente. Bucuresti. 3781. 3768. Cluj 121. Bucuresti. Intrarea Serg. Bucuresti. Papazoglu 60. 3790. 14 apartamente. 21 apartamente. Gh. Inocentiu 5. Iamandi Gr. Spatarul Cantacuzino 13. 3785. Beller 35. str. Iatzi C. Ionescu Elisabeta. Elena. str. Cantacuzino 7. 3786. I. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Ionescu Marin si Mandina. Leverda Ion 2. Spl. Bucuresti. Dionisie Lupu 36 A. Povernei 41. Berzei 48. Caragiale 2. 5 apartamente. Olimpului 11. Bucuresti. 3789. str. 4 apartamente. 6 apartamente. calea Grivitei 180 C. Maria. 6. Traian 95. 3784. Ionescu Ioan. 5 apartamente. 111. Traian 96. str. str. A. 3775. 7. Ionescu C. Lizeanu 20. str. 13 apartamente. 13 apartamente. Ionescu Stelian. 4 apartamente. Bucuresti. Ionescu Niculae. str. Bucuresti. Iacob Lazar. str. Col. Ionan I. str. str. str. Dumitru Zosima 93. 3776. Ioan A. Demetra. 3791. Alexandru. 5 apartamente. Bucuresti. Buzesti 75. Ana Ipatescu 44. str.Ploiesti. str. Timisoara. Elena. str. 3769. Mitrop. str. str. Ionescu C. 3 apartamente. Ivan Petre. 4 apartamente. 3777. Av. 5 apartamente. Bucuresti. Sos. Ionescu M. Maior Sontu 7. 5 apartamente. 8 apartamente. Primaverii 2. str. str. Ivanovici Georgeta. Ionescu Anastasia (Partunjel). Ghenadie Petrescu 123. Av. Diaconovici Loga 45. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Atena 5. Stefan. Iliescu Constantin. 4 apartamente. Morilor 32. str. Berzei 32. Prof. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. str. Miletiu 4. str. 3771. 3787. Ivanovici Niculae. str. Bucuresti. Bucuresti. 3783. Toamnei 25. 4 apartamente. 3779. Bucuresti. Ionescu Margareta. str.

Av. str. Bucuresti. 3. str. Iliescu Tanase. str. 3801. 4 apartamente. Bucuresti. Iasi. Mihail Pherechide 4. Sinaia. V. Masarik 15. Ionescu Iosefina. str. Karl Marx 60. Stalin 30. Cal. Bucuresti. Iacobson Natan. str. Smaranda. succesori. Crangasi 67. str. Iacobi V. 3802. 3799.. 3807. Bucuresti. str. T. Romana 131. str. Salvator 24-26. str. Cotroceni 21. 3796. Delea Veche 13. Robert de Fler 21. str. str. 3815. Nationala. Piatra Neamt. str. Eremia Grigorescu 14. 25 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Inginerilor 2. Aureliu 12. Ghenadie Petrescu 9. str. Bancii 29. 3 apartamente. Ioan Viorica. Cal. 30 Decembrie 28. Popa Tatu 13. 3 apartamente. Bucuresti. str. Cela Iosif. Ionescu S. Iordachescu. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. . str. Dudesti 44. Berzei 50 bis. str. str. Ioanitescu Petre. Moruzi 61. 3814. 4 apartamente. 2. Stirbei Voda 63. Constantin Nacu 7. 3804. Academiei 25. 8 apartamente. Bucuresti. Ionescu Alexandrina. str. str. Bucuresti. 25. Ghenadie Petrescu 33 bis. Iliescu Nicolae. Wilson 15. 3797. str. 44 apartamente. Ioanin Virginia. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Ionescu Maria. str. Alex. 3808. 1. Oitelor 28. Victoriei 54. Calarasi 131 bis. 14 apartamente. Romania Muncitoare. str. str. 3812. str. 3 apartamente. Iosif Samoila. 11 apartamente. 4 apartamente. Aleea Grigore Ghica. str. Abrud 5. Furnica 25. I. Bucuresti. str. Sinaia. str. 3803. Sos. Laptari 21. str. Ionescu Gh. 3798. 90. Mitrop. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Viitorului 30. 63. 4 apartamente. Bucuresti. Berzei 46. Bucuresti. Ion Filibiliu 6. Targoviste. Ianovici Virgil. Bucuresti. 3793. str. 3806. 3 apartamente. 4 apartamente. Isvoreanu Silica. 17 apartamente. Putu de Piatra 3 A. 3817. Iancovici Mendel si Margareta Iancu. Ploestilor 1. Ionescu Roman. Iliescu 30. Tanasescu 8. 3816. 3794. Olga Betrinik. Iacobsohn Moritz. Iorgulescu Constantin. str. Ionescu Ioan si Irina G. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Irenici Ioan. 3795. Mihail. Bucuresti. str. Cuza Voda 7. 12 apartamente. 3818. 9 apartamente. str. 3813. Sos. si Maria. Ion Gheorghe. B-dul Ilie Pintilie 26. 8 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 3809. 3810. 7 apartamente. Negru Voda 11. Mitr. 5 apartamente.Barbu 23. 9 apartamente. Bucuresti. 3800. 3819. Iliescu Theodor. Tudor Stefan 25. Iasz Elena. Amelia Siegler. 3792. Icoanei 58. 11 apartamente. Cal. Sos. Poiana Tapului. 3 apartamente. 3805. str. Bucuresti. Ionescu Octavia. Generalissimul Stalin 51-53. Iuna. str. Ionescu N. 12 apartamente. 3811.

Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. 3822. Bucuresti. 2 apartamente. D. str. Bucuresti. Dragos Voda 9. Ionescu Radu. Iliescu Anastasiu. Sergiu 8. 3842. 3845. str. 13. D. str. Cal. Dorobanti 41. Ion Gh. Bucuresti. str. Ionescu Titus. Rahovei 129. Iarca N. Sos. 3834. Imparatul Traian 20. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. 3824. str. Muresanu 23 A. cal. 6 Martie 87. Laborator 124. 5 apartamente. Grivitei 299. str. 12 apartamente. Bucuresti. 14 apartamente. 3836. Ionescu P. 3826. Bucuresti. str. 8 apartamente. G. Bucuresti. Bulev. 3838. 3844. R. Iliescu Maria.. str. str. 10 apartamente. 4 apartamente. Ionescu Alexandru. Bd. str. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Ionescu Raducanu. Popa Tatu 72. str. Ilie Pintilie 13. 10 apartamente. Bucuresti. Iasi. Ignatescu Traian. Cosbuc 16. 9 apartamente. str. Dumitru Sturza 6. Spl. str. Deparateanu 7. str. Ionescu Rada. 3853. Vasile Lascar 73-75. Delea Noua 9. 3850. Crangasi 64. Maria. str. Maria. Bucuresti. Mantuleasa 33. Stefan cel Mare 178. Bucuresti. 5 apartamente. Assan 3. Odobescu 5. str. Ion. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. . Duca 2. Bucuresti. 3849. Bucuresti. Bd. Viitor 42. 5 apartamente. Bucuresti. Ion Sulea 36. Iliescu Eliza. Viitorului 192. 7 apartamente. G. Bucuresti. Ionescu M. Dumitru. 3846. Niculae. Bucuresti. Dr. Ionescu Maria. B. str. Paul Ionescu 15. Felix 53. Haga 12. Puisor 28 A. Vasinski 38 A. str. Sabinelor 59. 3821. 3839. Nicolae. Bucuresti. str. Bucuresti. 113. 3825. Cal. cal. Iticsohn Haim. Bucuresti. 3827. str. Buzesti 85. Ignatiu Irina. str. Bucuresti. G-ral Suvorov 11. Ionescu C. Serban Voda 20. Independentei 80. Traian 122. Ieremia V. str. 3852. B-dul Magheru 41. 8 apartamente. Galati. Bucuresti. Pasteur 11. str. Iacovaki Alexandru. Ioanitescu T. 8 apartamente.3820. Bucuresti. Ionescu M. A. Deparateanu 1. 3835. Ionescu Grigore. Bucuresti. Constanta. 3848. G-ral Cerchez 7. Iancu Igor Elisabeta. Grivitei 126-128. 3828. 3833. str. 6 apartamente. Trinitatii 90. str. Bucuresti. Ionescu Sultana Maria. Maior Porumbaru 29. 3837. Sapunari 15. 14 apartamente. 26 apartamente. Tecuci. Gh. 3832. G. 3847. Alex. Bucuresti. Matei Ambrose 38. 3829. Cartan 38. Ionescu C-tin. 3851. Valerian Prescunea 13. str. str. str. Buzdugan 14. Lt. Bucuresti. str. 3830. Ionescu Visan. Spl. str. Ionescu Maria. Luigi Cazavilan 9 A. Ionescu Teodor. Bucuresti. Calimanesti 14. str. 3 apartamente. Iorgulescu C-tin. str. Ionescu Alexandrina. 4 apartamente. str. Ionescu Florica. Col. Clucereasa Maria 6. 3843. Braila. Ionescu C-tin si Ana. 3841. Iordanescu Gheorghe. 12 apartamente. 7 apartamente. str. Generalissimul Stalin 58. 3840. Bucuresti. Sari. 11 apartamente. Sos. I. 3823. 3 apartamente. Iliescu Anthula. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Cal. Bucuresti. 3831. Nic. 3 apartamente. Independentei 58. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Balcescu 74. 3 apartamente.

Bucuresti. Octav Botez 8. Nic. Intrarea Aniversarii 6. Clucerului 7. Bucuresti. 3 apartamente. str. 5 apartamente. str. Arhangheli 4. Bucuresti.3854. Toamnei 121. 3856. 3869. 3 apartamente. Ionescu Ilie. Toamnei 128. 1 apartamente. 9 apartamente. Polizu 30. Maresal Malinovschi 2. Iosif 14. 3864. 3889. Iliescu Ovidiu si Maria. Bucuresti. Panait Mosoiu 23. Snagov. M. str. Drosu 7. Aleea Grand 36. Sinaia. str. Cal. Bucuresti. 3886. Doctor Racovita 41. Eug. Bucuresti. Sf. 3 apartamente. Bulev. Bivolaru. Bucuresti. Bucuresti. Gh. 3875. Grivitei 131. 3 apartamente. Rurala. str. str. 3868. 3866. Tucu. Vasile Roaita. 6 apartamente. str. Ionescu Victoria. 4 apartamente. 3878. Barbu Delavrancea 59. Bucuresti. 3 apartamente. Savulescu 19. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. Cal. Ionescu Vasilica. str. Plevnei 52. Capit. 7 apartamente. Iosefsohn Etti. 5 apartamente. Bucuresti. Siminoc 6. Carol Davila 57. str. Ada Marineanu 93. Octavian 10. 8 apartamente. Ionescu N. 6 apartamente. Bucuresti. Ionescu Maria. 3867. Bucuresti.. Ioanitiu Sofia. str. Iancovici Iancu si Roza. Ionescu Maria. Ionescu Hagi. Isbasoiu Elena. 3858. Ionescu O. Istigan Gh. Ionescu Ion. Badea Cartan 26. str. str. 5 apartamente. 3884. Bucuresti. Costache Negri 10. str. 4 apartamente. Ispasanu Maria. str. Bucuresti. str. str. C-tin. Agricultori 76. 3860. str. str. Bucuresti. Dr. str. 3870. . Bucuresti. 3872. Ioanovici Simion. 3 apartamente. str. Mosilor 60. str. 3881. Ispas Vasile. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Stoica. 3 apartamente. Sirenelor 46. 3879. 3 apartamente. Ionescu Mihai. Negru Voda 110. Polizu 18. Ioan Alecu. 3857. Iasi. Vila Igirosanu. 3861. 3880. 3887. Ionescu Gheorghe. Ionescu Maria. str. Negustori 19 A. 3877. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 3859. Ionescu Dumitru. Ionescu Leonida. str. 3873. Calarasi. Artei 7. 6 apartamente. 3862. 8 apartamente. Bucuresti. Buestrului 15. 5 apartamente. Predeal. Aviator Sanatescu 30. 3863. Filimon Sarbu 14. 3 apartamente. 3 apartamente. 3865. Cal. 3888. Iorgulescu Adina. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. 3882. Cal. Bucuresti. str. Iorgu Maria. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Serban Voda 209. Octav Cocarescu 81. str. Sfintilor 10. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Nerva Traian 118. Ionescu Gheorghe. Ploiesti. Vasile Lascar 204. Banu Manta 6. str. Aviat. Ionescu Ana si Zoe. str. Ilie Pintilie 42. 3876. 3890. Sandu Aldea 75 A. Irimescu Stefan. 5 apartamente. 7 apartamente. 3874. Al. str. str. Com. 3883. Ionescu Florica. Mih. Petrescu 111. Bucuresti. Republicii 18-85. 4 apartamente. Bucuresti. Ionescu Maria si Gh. 3 apartamente. Elena Doamna 17.. Ionescu Iancu. 7 apartamente. Bucuresti. 3885. str. si Eliza. 3 apartamente. Zoe Grand 19. Ionescu Maria. Ionescu Gh. 3855. Bucuresti. Bucuresti. Viesparilor 35. str. str. Iscu Petru. Bucuresti. Kogalniceanu 26. Ionescu C. 4 apartamente. 3871.

5 apartamente. 7 apartamente. Ionascu David.. Ioachim Vasile. Bucuresti. prin Ionescu A. Ionescu Radu. 3898. Com. 3913. Lt. 3894. str. Gh. Bucuresti. Hristo Botev 32. Intr. Piata Amzei 15. Melitei 3. Most. Imobiliara Nationala. Ionescu Maria. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu B. Pictor Luchian 8 A. Maior Sontu 7 A. Craiova. Stefania. Spl. 3905. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu. R. Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Iancovici Aneta. str. 3904. str. str. str. str. Lt. Traian 39. 3900. Bucuresti. Pasteur 38. 5 apartamente. 5 apartamente. Ionescu Gh. Cantemir 80. Succ. 10 apartamente. V. 4 apartamente. Ion Ghica 1. str. str. 7 Noembrie 7. Independentei 63. 49 apartamente. T. Pop de Basesti 50. str.3891. 13 apartamente. V. Mosilor 292. Cal. si Fany Lupu. 156. 7 apartamente. str. 3897. Ionescu Melania. Mosilor 161. 3895. Bucuresti. Most. 3903. str. Turda 173. str. str. 3 apartamente. Iancu Ofelia. 3901. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Tolbukin 57. Olteni 3.. 3910. str. Iliescu Aurel. 5 apartamente. 17 apartamente. Olari 18. 38 apartamente. Anonima. Ionita Gh. 3916. Calea Mosilor 238. 3 apartamente. Most. str. Maria. cal. str. Agricultori 66. Cosbuc 44. Bulev. Udricani 12. Isvoranu Gh. Masaryk 6. str. Most. Bucuresti. str. Bucuresti. N. 4 apartamente. 46 apartamente. str. Ceaus Radu 2. Bucuresti. Ianculescu Alex. 3908. 3896. Paulescu 5 A. Mendeleev 17. Cal. Nastase Pamfil 22. Matei. Soc. str. Transilvaniei 58. Bucuresti. Cal. Rahovei 63. Bucuresti. Bucuresti. Eroul Tudor Niculae 32. Bucuresti. Popescu 33. Bucuresti. Alexandri 7. Col. Baile Olanesti. Ionescu Ion. Bucuresti. Colentina. 3907. str. Bucuresti. 43 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Biserica Amzei 2. str. 3. si M. str.. str. a. B-dul Ion Sulea 35. Ignat Paul. 11 apartamente. Gheorghe. 9. Dristor 108. Bucuresti Cioplea. str. Cezar Boliac 57. 3902. 3917. Bucuresti. B-dul Pache 132. 7 apartamente. str. 37 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3918. 3906. Bucuresti. Ionescu Alex. Iancovici I. Aurora 30. Gh. Alexandri 144. Lipscani 100. str. Ionescu Ioan. Mihail Kogalniceanu 7. 3893. Iorgulescu Ilie. Euf. Imobiliara Amzei. str. Iordanovici Mileva. Soc. str. 3892. str. 5 apartamente. Valcea. Bucuresti. Irimescu Gh. Delea Veche 43. 3909. Ivan C. 5 apartamente. Gh. Ioan Tudorina. Cal. Ionescu G. Grigore Gabrielescu 8. Prelung. Drumul Stejarului 24. 3911. Magurele 27. 4 apartamente. Bucuresti. 3916. Bucuresti. 3915. Radulescu. Papazoglu 8. Ionescu C. Ionescu Stela.. str. str. Bul. . 3899. 3 apartamente. str. str. Dimitrov 77. 5 apartamente. 3914. Vacaresti 4. 13 Decembrie 14.. Dudesti 151. Jurascu 7. 3912. 24 apartamente. Plantelor 15. Dionisie Lupu 2.

Ionescu Paula. Iancovici I. 3 A. 3932. Sincai 6. Bucuresti. str. 4 apartamente. Iordachescu Florea si Alexandrina.3919. Elena Cuza 104. 3 apartamente. Ilie. 3943. 3930. Glucozei 71-73-75. 3936. 3924. 3934. Plantelor 54. Iliescu Moritz. 3949. Iordache D-tru. Iarca Florica. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. R. Nerva Traian 78. Racovita 41. Agricultori 134. str. 3933. Spl. str. 3937. 3948. 12 apartamente. Ilinea Marin. str. 4 apartamente. str. Romulus 35. Lascar 119. 3 apartamente. Ioan. Ilie D. 56. 3928. 3929. 6 Martie 11. str. str. 5 apartamente. Ionescu Vladimir. Bucuresti. str. Poteras 13. Episcop Ilarion 26. Iliescu Aurelia. Stefan Mihaileanu 39-41. Bucuresti. Ionescu G. Ionescu Alexandru. si Dumitru. Donici 1 A. str. Iancu Cavaler de Flondor 4. 3 apartamente. Scheiului de jos 2. 2 apartamente. 13 apartamente. 4 apartamente. Ionescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Ingher Adolf. Elena. 3923. str. 3931. 3926. str. Eufrosin Poteca 21. str. Robert de Fleurs 23 B. Bucuresti. 3944. Cumpatul 1. Cal. 11 apartamente. 3945. Baneasa. Calarasilor 243. str. Ionescu Eglantina. Most. str. Al. 3947. Ioliesm D-tru. str. Romana 17. Teiul Doamnei 28. Ghenoiu Laurentia. Vacaresti 55. Buc-Ploiesti 11. Ionescu Maria. Crisului 2. 3935. Corbeanca Ilfov. str. 3 apartamente. V. Sos. Poteras 20-22. str. Sinaia. Ingineri 47. Paris 28. 8 apartamente. 36 apartamente. str. 31 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Steliana. Bucuresti. Edilitare. Unirii 73. Bucuresti. str. str. str. 8 apartamente. Pictor Rozenthal 30. 4 apartamente. Bucuresti. str. Lucrari si Investi. Bucuresti. Ionescu Alex Poteras. str. Laurentia. 3922. Bucuresti. Teiul Doamnei 6. Bucuresti. Bucuresti. Romniceanu 6. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. satul Petrut. 3920. Alex. Bucuresti. 3942. Atena 16. Iancovici Magdalena si Adrian. Cal. str. str. si Niculae. Bucuresti. Anastase Simu 6. 3925. Bucuresti. 3921. str. str. Toboc (Colentina) 42. Piptanari 54. 3946. Ionescu Alexandru. Ispirescu Ecaterina. Bucuresti. 3939. str. Timisul de . 106. str. str. Vlad Judetul 64-48. Zambilelor 7. str. Sinaia. Iliescu P. 7 apartamente. Ioanovici Aurel. 3941. 3 apartamente. Iosif St. Ionescu N. Ionescu Ana. str. Iconomescu P. Traian 205-201. D. Epureanu 14. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. 19 apartamente. 10 apartamente. Calea Mihai Bravu 32. 11 apartamente. Bucuresti. Ioan. Romana 78. 2 apartamente. Traian 17. Sinaia. str. si Fani Lupu. 21 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Constantinescu 21. str. Isaila Tanase. Bucuresti. Modrogan 6. Casarici 5. Isacescu G. str. str. 7 apartamente. str. 3927. C. Frida. 8 apartamente. 3940. Ionescu I. P-ta Concordiei 7. Gh. Intreprind. 3938. Israil Gavril. str. Bucuresti. Bucuresti. Pitagora 31-26-20. Senatului 3. Maica Domnului. 5 apartamente. 3950. Bucuresti.

6 apartamente. C-tin. 8 apartamente. Putu cu Plopi 4. 7. 3969. 3986. Agricultori 86. Bucuresti. Panduri 27. Buzianu 12. 3 apartamente. Colentina 168. Intr. Medic Gral. 3965. str. 3958. 4 apartamente. Brasov 39. Iosifescu Vily. Iliescu Nic si Sita. 7 apartamente. . 9 apartamente. si Grigore. str. 3 apartamente. str. str. Salina. Stupinei 17. Iliescu Ana. 3964. Galati. 10 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Iosif Cezar. Bucuresti. Chiristigii 38-40. 6 apartamente. Marin. 3951.Sus. Iacobovici I. 3977. Bd. Iarca D. Ionescu Decebal. 6 apartamente. 3973. Dimitrie Orbescu 5. 3979. str. str. str. Filimon Sarbu 25. str. str. 3981. Ocna-Bacau. Bucuresti. 8 apartamente. sos. Ionescu Alexandru. Al. 3961. Iliescu Gh. str. Londra 34. Iacob Maria. 3970. Intr. Iordanide Alexandra. 2 apartamente. 2 apartamente. Iordachescu I. 8 apartamente. Bucuresti. Ionescu Elena. Bacau. General medic Demostene 23. Ionescu T.. Iliescu Dumitru. Iorgulescu Maria. Calusei 11. 8 apartamente. Issaia Issaia. Bucuresti. 3966. Ionescu Eugenia. Ionescu Lucia. C. sos. Bucuresti. Constantinescu 2. 3963. Pavel Tcacenko 3. Bucuresti. 27. 3974. Ionescu Stefan. Duzilor 34. str. str. Bucuresti.. Bucuresti. Iorgulescu Alex. Bucuresti. Ionescu Ecaterina. str. Bucuresti. Ionescu Tasia. 3 apartamente. Ionescu Gr. str. 3953. Bucuresti. Ionescu Ivan. 4 apartamente. 3975. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bis. str. sos. Ionescu Cristea. Bucuresti. str. Iacob Elena. 3962. 3952. Ionescu Elena. 3984. Maior Sontu 13. Maria. 3980. Bucuresti. Al. Mihai Bravu 44. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Marasesti 11. Stefan Mihaileanu 6. Maior Claudian 10. str. Jud. Bucuresti. 3968. Roma 23. str. 3955. 12 apartamente. Duliu Zamfirescu 3. Samoil Vulcan 45. Bucuresti. Demostene 7. Spatarului 6. 5 apartamente. Ionescu M. 3959. str. Licurg 2 A. Ada. Bucuresti. Bucuresti. 3971. Bucuresti. 7 apartamente. Ianculescu Elena. str. Bucuresti. Popasului 32. str. Salcami 20. Bucuresti. 3987. Bucuresti. str. Stan Poetas 72. 5 apartamente. Ionescu Elisabeta. 3988. Matei Corbescu 4. str. Bucuresti. str. 3983. str. Bucuresti. Constantinescu 52. 7 apartamente. Bucuresti. Cernescu 56. 3 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3982. Frimu 31. Tunari 38. 3 apartamente. Ionescu Maria. N. 2 apartamente. str. Nona Dumitrescu 2. str. calea Dorobanti 212. Ionescu Emil. 3967. 3954. Mihai Bravu 91. Bucuresti. Ivanescu Adam. Intr. Iticovici Moise. 3976. Popa Soare 6. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu Alex si Petruta Radutie. Aleea Rumeoara 25. Ionescu Alex. Iasi. C-tin. Fantanica 15. 3960. 5 apartamente. I. str. calea Victoriei 101. Bucuresti. Ionescu Alexandru. 3978. Alba 1. sos. str. Tg. Putu lui Zamfir 27-29. 10 apartamente. 3 apartamente. Velescu 3. 3 apartamente. str. 3972. 3956. 3957. Bucuresti. str. 4 apartamente. 3985.

str. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 3998. Bucuresti. Icoanei 48. Bucuresti. str. str. si Elena 10 apartamente. Izraelian Raffi. Bucuresti. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Ionescu Petre. 4022. str. 4000. Virgil Plesoianu 110 4012. 3995. calea Rahovei 310 4009. 4003. 9 apartamente. 4011. Ionescu Lache. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. P. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Iordache Vasilica. Pantelimon 163 4018. 4 apartamente. Bucuresti. str. Medic Zlatescu 35. str. 2 apartamente. 10 apartamente. 6 apartamente. Florida. Stelea Spatarul 1. Bucuresti. Negel 55. 3 apartamente. Dr. 4006. Iron Nicolae si Elefteria. si Florica. str. Bucuresti. Ionescu C-tin. Bucuresti. str. Sebastian 100 4016. 1 apartament. 6 apartamente. 5 apartamente. 3999. Bucuresti. Iliescu Maria. Aleea G-ral Anghelescu 12. Nifon 42. str. Bucuresti. Traian 27. calea Dorobanti 10. str. Bucuresti. Manu Cavafu 37 4015. Bucuresti. 18 apartamente. Ionescu Soare Vintila. Anghel. 4 apartamente. Bolintineanu 44. Ionescu C-tin. Elena. 3 apartamente. Ionescu Maria. Banu Manta 32. D. 4001. 8 apartamente. Maica Domnului 1 a. Episcopiei 5. Iacomi Vasilica. Poteras 20-22. 4 apartamente. Mitr. 3 apartamente. Iacobsohn Ita si S. 3996. str. Izvor 66. str. Irimescu P. str. Iasi. str. Ion Niculae. Bucuresti. Ionescu Laetitia. str. 3993. Ionescu Petre. Olteni 47. 3 apartamente. 5 apartamente. 4022. 2 apartamente. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 57. str. Berzei 24. Bucuresti. Most. str. Bucuresti. str. str. str. Bradului 31. str. Iorgia Georgeta Niculae. Bucuresti. Bucuresti. str. Dudesti 214 4017. str. Ionita Gh. 4008. 6 apartamente. Bucuresti. sos. 24 apartamente. sos. 3992. 12 4021. str. 4002. str. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 27. 4010. 3 apartamente. Iliescu Elena. Ion. Rahovei 214. calea Mosilor 250. cal. str. 4005. Stefan cel Mare 216. Randunelelor 6. Trinitatii 36. Bucuresti. cal. 4007. Filaret 35. 3994. 5 apartamente. Ionescu Virgil. Constanta. 3997. Ioan P. Bd. Bucuresti.3989. Ionescu Niculae si Irina. 3991. Ibisevici Dilaveri. Turda 194 4014. str. str. 10 apartamente. Lt. Bucuresti. Bucuresti. R. Lt. sos. str. calea Calarasi 147. Bulgaria 5. Lueger 16 4023. 4 apartamente. Grivitei 50. Iancu F. Sabinelor 22. Mitr. Ionescu Victor si Gherghina. Radauti 10. Dr. Traian 344. Popa Tatu 72. str.. Bucuresti. Traian 44. Ionescu D. 4020. Isipovicvi Michaela Ioanid. Iuster Martha. str. 37 4019. Giurgiului 117. Rotasului 1 4013. Bucuresti. 5 apartamente. 3990. 6 apartamente. Ionescu Tache. G-ral Anghelescu 8. 6 Martie 95. Pictor Mirea 12. str. Istrati Elena. Ionescu Lorena. Bucuresti cal. 4004. str. Ionitescu George. str. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente. Ionescu Adrian. Sepcari 9. str. 11 apartamente. Predeal. 6 apartamente. str. Ionescu Filip Alexandrina. Iarca Const. Istrate .

7 apartamente. str. Ilie Alexandru. str. 4 v apartamente. Bucuresti. Ionescu Elena. Spl. Vespasian 19. 4027. 3 apartamente. Intr. str. Ion Ursu 37. Ionescu C. Th. 6 apartamente. Ionescu T. Bucuresti. str. Grivita Rosie 23. Stalin 3. Iosef Reschi si Fisi. Bucuresti. Iliescu Alexandru. 3 apartamente. Bucuresti. 4047. Ionescu Maria. Miraslau 4028. Bitolia 26. Puisor 2 A. 11 apartamente. Stefan cel Mare 238. 13 apartamente. 16 apartamente. str. Bucuresti. str. cal. Iordanescu Cons. str. 4049. str. Bucuresti. Dr. Victoriei 38 4050. Bucuresti. Ionescu Stan si Atena. A. 4037. 4 apartamente. Ionescu Alexandru. Enei 12 4052. . Ionescu Stefan. Occidentului 28 4057. 6 apartamente. Cosbuc 15. Cuza Voda 158. 4043. Costandache Caracas 26 4048. 9 apartamente. Bucuresti. str. Ionescu Iosif Muscel. str. Fat Frumos 4055. Coltei 21. Ion. 6 apartamente. str. Aleea 23 August 1. str. str. str. str. str. Bacau. Elena Domana 37. Popov 99 Rasnov. S. 3 apartamente. sos. Mecet 3. str. 5 apartamente. Ionescu Eufrosina. Berzei 74 4058. Istecescu Alexandru. 4034. Iosifescu Const. Ivanovici Elena. Galati. Ivan Gh. I. Tunarai 19 4053.. Vacaresti 297. Cantacuzino 22. str. str. cal. str.4025. str. Bucuresti. str. 4031. Bucuresti str. si Angela. Bucuresti. str. Gh. str. str. Edgar Quinet 9. 8 apartamente. 4029. Iliescu Lazar. Ionescu Mariana. 4054. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Serban Voda 209 A. Serban Voda 240. str. Sergiu 20. 4038. str. Bucuresti. 4 apartamente. Prof. 4030. 11 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Stefan Gheorghiu. Ionescu Alexandru. str. 4035. Bis. Radu Boiangiu 1. 6 apartamente. Angelescu 85. cal. Ionescu Elena. Com. 6 apartamente. Bucuresti. Gen. Iordanescu Steluta. str. Berzei 74. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu N. Bucuresti. Iordache Ilie. Ionescu Maria. Grivitei 308. Ionescu Ioana. Ionescu Filofteia. Constanta. Merisori. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. str. 4 apartamente. str. Independentei 75 str. Mantuleasa 22. Aman 15. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Academiei 9 4044. Bucuresti. 3 apartamente. 4056. G-ral Angelescu 65 A.. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Ianchilovici Golda. 4040. Boteanu 3 4041. Ionescu Constantin. Bucuresti. 39 B. cal. Iersin Jeanne. str. Dr. Iliescu Teodor. sos. Bucuresti. str. 4039. Dr. Bucuresti. 326. 4033. Ploiesti. 7 apartamente. Popa Rusu 38. Bucuresti. str. 6 apartamente. si C. Enachita Vacarescu 38. Grivitei 311 4026. jud. Maria Rosetti 17. 4042. Iliescu Anastasia. 4046. Italiana 28. str. 16 apartamente. str. str. str. Arges 4051. Const. Ionescu Dima Ion. Stefan cel Mare 200. str. str. Bucuresti. str. Maria. Lanariei 91. str. 7 apartamente. Buestrului 15. Gen. Bul. 3 apartamente. Emil Zolla 3. str. Staicovici 29 4032. str. Armeneasca 39.. 8 apartamente. 4045. 64. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti cal. Ionescu G. 4036.

7 apartamente. str. sos. str. Mora 9. str. Dr. Jeerca Petre. 10 apartamente. 4 apartamente. Tg. Capsa 4. Ionescu Plesesti Niculina. str. 4061. Nordului 24-26. str. 30 Decembrie 68 4077. sos. Sf. Ionescu Barsan Const. 3 apartamente. Ilie. Snagov. str. Bucuresti. Haia Lifschitz 13. Jipescu I. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Roaita 15. 4084. Bucuresti. str. Navodului 21. Corneliu. 9 apartamente. str. 4 apartamente. Filip 13 4073. str. 4069. Capsa 4. Bucuresti. Candiano . Bucuresti. Brezoianu 38 A. Bucuresti. Vlad Tepes 5. 4070. Ionescu Gh. G-ral Dona 15. Icoanei 67. Grigore 49 4074. Trifoi 1o. Niculescu 24. Jecu A. Bucuresti. Jocile Iancu. str. 7 apartamente. Furnica 33 Galati str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Viilor 81. Mihai Bravu 32. Episcopul Chesarte 7. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Jurca Romulus. 4067... Iabrasu Mihalache. Bucuresti. Bucuresti. Herastrau str. 4072. 5 apartamente. Mironiuc 15. str. str. Jianu A. Dr. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Rares. str. Turda 213. Bucuresti. Buzau. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bul. 8 apartamente. 1 Mai 84. str. Cuza Voda 87. str. str. str. Ivanescu D-tru. N. J. str. Jifcovici Elisei si Marica. Iorgulescu C. Niculae. 4 apartamente. str. Jesek Vincene. Ionescu Mircea. 4076. 4065. Gh. str. str. Carolina. Mitr. Badea Cartan 60. 4071. 3 apartamente. Sinaia str. Jornea Radu si Norica. Polona 23 C. str. Bucuresti str. 4075. 5 apartamente. Ionita Niculae. Jiu. str. Ignatescu Alexandru. 8 apartamente. str. Ionescu C. str. str. Delea Noua 5. Bucuresti. Colentina 205 4088. Badea Cartan 40. Victor. Bucuresti. Bucuresti. Inciean Gabriela. si Nic. Bucuresti. Glucozei. 4087. str. Niculcea 39. Vasile Roaita 6. str. 12 apartamente. str. G. Toamnei 100 4080. Aman 15 4060. 7 apartamente. Crangasi. 4 apartamente. Ion Marica si Elisabeta. Th. 3 apartamente. 4078. 4066. Jifcovici Gheorghe. str. Epicol 30. Bucuresti str. Sinaia. I. Dr. str. Karl Marx 186. 1 apart. 4063. 4064. 6 apartamente.. str. Bucuresti str. Draghiceanu 7 4079. Fecioarei 14. Republicii 1 4068. Bucuresti. Juster Norbert. Janiol Nicolae. Iurascu Dimitrie. str. Felix 12.. Bucuresti. bul. Radu Boiangiu 12. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 12 apartamente. sos. Ionescu Gh. 4062. str. 23 August 45. Braila. Jamgocian Karekin. Burghelea 10 a. Ionescu Gh. str. Ignat V. Balcescu 3 4081. Vasile Dumitrescu 98. Carol Davilla 39 4083. 3 apartamente. 5 apartamente. Dr. 6 apartamente. Porumbaru 8 Sinaia str. 4082. str. str. Iliescu Niculae. Apostoli 72 4086. Caragea Voda 20. 6 apartamente. 4085. Frumoasa 51.4059. Com. Bucuresti. D. P. str. 6 apartamente. Dr. Ion. G-ral Angelescu 44.

Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108 4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180

4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21

4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131 4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68

4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str. Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44

4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22

Bucuresti. Sahia 48. Bucuresti. str. 14 apartamente. str. Niculcea 33. 2a. Libovici Leonard Haim si Beti. Leon Sami si Matilda. 4287. Lucescu Teodor. Schitul Darvari 14a 4275. 7 apartamente. Lupescu Radu. Lipatti Valentin. Lupescu Adriana. 9 apartamente. Bucuresti. str. Lungulescu Violeta. str. str. Lungu Nicolae. Bucuresti. 7 4261. str. Lascu Valentina. Bucuresti. Nifon 27 4272. Bucuresti. 23 4265. str. Bucuresti. 4 apartamente. Lzarin Aurelia. Lascara I. 4283. Gramond 15 4270. str. Grivitei 43 4285. Bucuresti. B-dul Ana Ipatescu 12. 31 4284. str. Eroului 4. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 76 4268.. Ploiesti. str. 11 apartamente. 3 apartamente. Landau Rasela. 12 apartamente. Loebl Roza. Leonida Ihidra. str. Popa Petre. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 11. str. str. Loboteanu M. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bdul Cosbuc 57 4271. Bucuresti. Aurel Vlaicu 88. 3 apartamente. 3 apartamente. Franklin 9 4258. Luca Eufrosina. str. Alba 4. 17 apartamente. Frosa Sarandi 5. 14. Bucuresti. Vicentiu Babes 5 4256. Aurel Vlaicu. str. str. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Louis Bartou 22. Despot Voda 50 4260. Bucuresti. Luceafarul 2 4267. Minotaurului 76 4273. Lupascu Nicolae. str. 2 apartamente. Lefer Maria. Niculae Balcescu 35. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Florilor 26 4278. Armeneasca 45 4254. Ana. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Pop de Basesti 29 4282. 3 apartamente. Bucuresti. Int. Magurele 101 4269. Segmentului 4 4279. 2 apartamente. 2 apartamente. Lecca M. 7 apartamente. Leibovici Eliza. Elesteului 16 4274. Jeanine. Lazar Rasu. 4276. str. Lolel Rozalia. 9 apartamente. Alexandru nr. Bucuresti. Armeneasca 19 4257. Pitar Mosi. Mihai. 8 apartamente. Victoriei. Galati. Spatarului 47. Trinitatii 63-65 4280. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Mitropolitul Nifon 2. Aurel Vlaicu. Bucuresti. Dionisie Lupu. Labirint 110. str. Lascu Gheorghe. Lazareanu Ion si Stefan. 33 4262. Visarion 11 4255. 21 4264. Lahovari N. str. Alex. str. 4 apartamente. str. apartamente. 5 apartamente. Popa Chitu 7. str. str. str. Dionisie Lupu. Bucuresti. Italiana. 3 apartamente. Lipovici Jeni. Lazarescu Maria. str. 2 apartamente. str. str. Lazar Berta. str. Lazar Constantin. Bucuresti. Bucuresti.4252. str. Ion Mortun 4. Frumoasa. str. Ana. Popa Petre 37 4281. Bucuresti. Andrei Mureseanu 12 . Aurel Vlaicu 64. 37. str. Lungescu Ioan. Lazar Merucel Iolanda. Soni si M. str. str. 6 apartamente. 90 4253. 16 4259. str. Landman Irimia. str. str. str. Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Bucuresti. 5 apartamente. Lerner Maurici. 5 apartamente. Ludeseanu Niculae. 6 apartamente. 25 4266. 3 apartamente. Bucuresti. Levil G. Salcamilor. Lascu M. Sfintilor 9 4277. 9 4263.

Elefterie 39 4313. 7 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. 30 Decembrie 63.. sos. 5 apartamente. Kogalniceanu 2 4294. str. Pictor Iscovescu 25. Victoriei 95 4314. str. 12 apartamente. Lupu Maria. Lazarescu Elena. Despot Voda 14 4300. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Gh. Berceni 103 4299. I. Cearna 73 4297. Leibovici Moise si Dina. str. 4 apartamente. Lorent Ioan. 11 apartamente. 4 apartamente. cal. str. Lupovici Sava si Leon. Prof. C-tin. Pop de Basesti 35 4310. str. Laborator 54. str. 6 apartamente. Lucaciuc I. Lupovici Avram. Lazarovici Iridan. Bucuresti. Roman. str. Grivitei 213 4289. Lovinescu Ghe. Bucuresti. Latina 1 4312. 3 apartamente. sos. Petre Aron 5 4303. Lazu V. Lt. str. Luca Fanica. 3 apartamente. Dorobanti 54. Bucuresti. str. str. str. 5 apartamente. str. Ligol si Lucia. Intr. Soltuzului 54 4306. Vacaresti 364. Luculescu Elena. Bucuresti. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. 16 apartamente. Polona 90 4291.. Bucuresti. str. Popovici 12. Dobrogeanu Gherea 5. Lupu Similica. str. Lananzi Frederic. Ploiesti. Laub Alois si Maria. Slatineanu 21 4296. str. Pasajul Cuza Voda 42 4304. Dr. Bucuresti. Victoriei 208 . Marasesti 57 4318. Elefterie 19. 9 apartamente. str. Bucuresti. Leon Sculi Logoteli. Mosilor 313 B 4307. Lupescu Constantin. Alex. Bucuresti. Lupu Nicolae. Leon Mandi si Sofica. 4292. Bucuresti. Leibovici Ida. str. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Orascu 30. Lazar Lazar si Roza. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Lichiardopol Evanghelia. Bucuresti.4288. 10 apartamente. str. Stanislau Kihosski 12 4290. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Dionisie Lupu 53 4317. 30 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. 9 apartamente. cal. str. str. Sft. Nic. Nicolau 18 4298. str. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Lorenti Mihai si Luiza. Avram Iancu 6. Valaori 28. str. Doctor Felix 103. Ionescu Gion 14 4301. Caracas 3 4309. Bucuresti. str. Mihaileanu 27. Bucuresti. str. Tokio 7 4308. 11 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 154 4305. Episcopul Radu 39 4293. Verde 4. Spl. Bucuresti. cal. Laudatu N. Luigi Cora. str. Luptu Stefan. Bucuresti. Lucaci Hermina. Luca Mihai. Felix 109 4319. str. Ludvig Alex. str. str. Piatra Neamt. Predeal str. 6 apartamente. Oltenitei 158. Dudesti 139 4302. Lascu Evanghelita. Lahovary C-tin. Barbu Delavrancea 7 4311. str. Lazarescu Elena. str. str. str. str. Plevnei 150. Sf. Bucuresti. Banului 3 4295. si Margareta. Leonte Constantin. Popa Savu 72 4315. Mircea Voda 70 4320. str. Niculae Balcescu 54. Olteni 8 4321. 5 apartamente. Silvestru 15. Bucuresti. Titulescu 89 4316. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Unirii 137 str. Iasi. str. 7 apartamente. str.

Bolintineanu 5. Lazar Lucia si Tamara. Valcea. Bucuresti. Leibovici Moise. Luvin Rosalia. 2 apartamente. cal. Lee Alberet. 68 4331. str. Episcopiei 5. str. Caimatei 14 4351. str. str. Bucuresti. Lydia Loag. 5 apartamente. str. Leibusor Rachela. Leibovici Wilhelm. str. Maria Polden si Leibovici Emil. Voievozi 3. 3 apartamente. Leobel Ana. Lupa Frieda si Lazar. str. Popov 40 4349. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Plevnei 159. 5 apartamente. Nerva Traian 34 4341. Ionescu Gion 14 4354. 3 apartamente. str. Bucuresti. Lovici Militu. Calarasi 89 4356. 12. 5 apartamente. Leontescu Niculae. 9 apartamente. Cal. 30 Decembrie 9 4348. Ferdinand. Bucuresti. str. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Rovine 3 4336. Ioan. str. Ilie Oprea 9 4328. Mosilor. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Cosanzeana 1 4344. Putul cu apa rece 15 4343. str. I. 7 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Litera Noua coop. Bucuresti. Leobel David most. Mircea Voda 15 4346.. Apolodor 5 4329. Cluj 24-26. 1. Gral Praporgescu 27 4350. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 129 4339. Leibovici S. Lalel Reghina. str. str. Leibovici Smil. Bucur 19 4355. Herescu Nasturel 14. str. Mincu 29 4324. Bucuresti. Bucuresti. R. str. Leibreich Clara.6 apartamente. str. Vanatori 3. Arh. str. str. Bucuresti. str. Mosilor 65 4345. 9 apartamente. Vladimir. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. V. Lupas Niculae. Bucuresti. Lazar Livia. Bucuresti. str. Lupu Gh. Ploiesti. 10 apartamente. Olga Bancic 14. Bucuresti. str. 5 apartamente. Apostoli 35.4322. Bucuresti. Legislator 1. Schitu Magureanu 19 4342. Bucuresti. str. Bravilor 8. Musat 29 4340. Frumoasa 21 4333. Leobel David. Mestesugareasca. Lazar Titus. Lupu Toni. 7 Noiembrie 41 4325. Bucuresti. Baratiei 10. str. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Dumitru Racovita 22. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Aleea Grand 28 4334. Bucuresti. 11 Iunie 64. Lascar Stefania. 38 apartamente. Il. 5 4326. str. Sf. 30 Decembrie 95 4323. 22 apartamente. Laitu Constanta. 4 apartamente. str. str. str. 11 apartamente. 7 apartamente. Lelescu Alexandru. Serg. Karl Marx 44 4337. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Gral Manu 6 4347. 14 apartamente. Bucuresti. str. 258. Iasi. 6 apartamente. Episcopiei 5 4332. Lego M. 15 4335. 6 apartamente. Marasescu. M-tii Tatra. 5 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Lant Andrei. 4 apartamente. B-dul 1 Mai 35. cal. Viitorului 176 4338. 9 apartamente. Rahovei 263 4327. Bucuresti. Leucutia Ioan si Paula. Av. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Sf. Lupu N. Mantuleasa 8 4353. B-dul 30 Decembrie 11 4352. str. Popa Soare 49. Laurian Stefania. str. str. Ludwig Eliza. Adamache 6 . Maria Niculescu 3 4330. Lebel Eden si Sam. Lazarescu Cojai. Lalel Avram. str. Leobel Max .

5 apartamente. Ana Davilla 5 4384. 14 apartamente. str. Leopold Stern si Gilberta Klein. Hasdeu 15. Ilie Pintilie 5. Bucuresti. Lazarescu Sofia. 2 apartamente. 9 apartamente. Lascu Alice. Franklin 9 4365. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Leontescu Constantin. Lugosianu Elena. Kogalniceanu 5 4375. 4 apartamente. Caminului 16. 5 apartamente. str. str. Leibovici Simon. Bucuresti. Galati. Victoriei 61 4385.. Bucuresti. Lupolover Rifca. str. Frumoasa 30 4373. 4 apartamente. 37 str. Aurel. Bucuresti. str. N. str. Plantelor 12 4371. str. Lolescu Petre. Bucuresti. Const. 6 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. si Stefan. str. 10 apartamente. str. Landau Roza si Ida M. Bucuresti. N. Calusei 47. str. Bucuresti. 4 apartamente. Balcescu. P. 30. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Lupuloves G. str. Lupascu Neron. Bucuresti. Rahovei 27 4369. Stefan Hepites 1. Donici 25 str. Cosbuc. 8 apartamente. 39 4361. Bucur 14 4386..4357. Dimitrov 25. str. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 26 4362.. Coltei 46 . 14a. Capitan Epureanu 47 4364. G-ral Haralambie. str. str. Alex. Decembrie 23. str. 12 apartamente. Teohari 6 4381. 7 apartamente. str. Litman Henriete. Mille 4 4383. 7 apartamente. 40. Bucuresti. M. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. Ludaici David. 2 4368. Bucuresti. Leoveanu Petre. str. str. str. 8 apartamente. Lepadatu Elena si Florea. str. Bucuresti. Landman Iancu. Leauty Louis M. 6 apartamente. str. Gh. Bucuresti. Stirbei Voda. Lesvodax Al. Pictor Andreescu 24 4363. Pantelimon 103. Avram Iancu 13 4374. Mosilor 348.. Leonardescu Alice. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. 100. Liteanu Marina. Livezeanu Serge. str. Fontariei 18 4367. 16. Dragasani Valcea. 18 apartamente. Tacerii 8 4379. str. Lucescu D. Lazarovici Sofia. Leibovici Adolf. Bucuresti. Xenopol 3 4387. 49 4359. Schitu Magureanu 57 4380. str. Ledner Eugenia. Alexandru. Mistretului 6 4378. str. Lazarescu Victor. 3 apartamente. 5 apartamente. Brezoianu 13 4388. Ciubotica Cucului. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Alba Iulia 9 4377. Bucuresti. 6 apartamente. 1 apartament Bucuresti. Arcului 17 4370. 10 apartamente. str. Bucuresti. Gh. str. Dr.. str. D-tru Racovita 28. Ziduri intre vii 19 4358. Panait Mosoiu 7 4376. str. Giurgiului 22. Tolbukin. Lascu A. 30a 4366. Bucuresti. Langer Samoil si Ernest. Lerner Samy. Bucuresti. Lazarovici A. Scoala Floreasca 14 4372. str. Sahia 58. Ioan Nou 26 4360. Piata Rosetti 3. Lupescu Isabela. Bucuresti. Lazar B. Mosilor 297 4382. Mihai Bravu 36. Bucuresti. 9 apartamente. str. 7 apartamente. Iasi.

Lebedei 20. 21 apartamente. str. . Bucuresti. Grivitei 73 4402. 3 apartamente. 11 apartamente. 13 Septembrie 13 4392. 1 apartament. Bucuresti. Vasile Lascar 8. Bucuresti. Linaru Aurel. str. Iorga 17 4391. Spl. 4 apartamente. Munteanu Elena. Puisor 12. Bucuresti. Liba Iulia. str. Bucuresti. str. Leoveanu Elena. Masarik 25. Bolintineanu 16 4408. Elena. Banului 3b. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Batistei 42. Bucuresti. Marinescu Ion. 2 apartamente. str. Ion. 4 apartamente. Marinescu I. Luculescu Const. Bucuresti. Bucuresti. Vlaicu Voda 70 4406. Cosbuc 55 4416. Bucuresti. str.4389. str. 4 apartamente. Ecaterina 17 4414. Dorobanti 133. str. Toamnei 106 . str. Lahovari D-tru si Elena. Racovita 7. str. Sf. Bucuresti. Moldovanu C-tin. Lucadi C. Bucuresti. 3 apartamente. 65 4409. Gherea 5 4399. str. Pandurilor 81 4400. 4411. Gral Angelescu 175 4410. Rucar 44 4395. 21 apartamente. str. Nanu 4 M. Bucuresti. Luca V. Th. Lahovari Al. str. 8 apartamente. str. Martau V. 13 apartamente. str. Litman Elise si Litman Teodor. Bucuresti. Metta C. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Logotneti Seuli. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Elefterie 11 4398. Pateur 12 4417. D. 3 apartamente. Lupea Olga. str. Bucuresti. Col. Linscher Jean. str. Uranus 32 4413. str. Oltenitei 111. Republicei 7 4403. Bucuresti. str. Marinescu Paraschiv. Mzalator Rachel.Iorga 58a 4405. Av. str. Grivitei 216 4401. Oslo 6 4421. Viforata jud. str. 3 apartamente. C. str. com. Bucuresti. Traian 211 4396. 13 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Marasescu Alexandrina. N. 13 Septembrie 78 4404. str. Bucuresti. Nic. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Dionisie Lupu 16. Iliescu 38 4390. str. Cedrilor 5 a 4418. str. Andrei Saguna 21 4420. Cluj. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 12 4397. Lorenti Emil. str. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. Dambovita 4394. 6 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Lanariei 110 4415. str. str. Bucuresti. Fund. Cristache. 4 apartamente. Lucasi Alcipiade. cal. 5 apartamente. Epicol 64 4422. Leonida Gijenschi. str. str. Merovici Maier. Milian Carolina. Mitrop. 4 apartamente. str. Bdul Gh. str. Colentina 53 4424. str. Ioan. Bucuresti. str. str. Moldoveanu C-tin. Lismanian. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Lepadatu Alexandru. Lazarescu Ofelia. Bucuresti. Dr. Dim. Aristide Briand 1. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Vacaresti 215 4419. Bucuresti.. 11 apartamente. str. Sft. Buzoianu 11.. str. str. Marculescu Elisa. Leonte Ioana. cal. 7 apartamente. Mateescu Ion si Sara. Ioan Mosi 21 4423. Levou Van Eric. Elena. 9 apartamente. 4 apartamente. Lucescu Nicolae. Lucian Elena. 7 apartamente. Cobalcescu 52 4393. Bucuresti. Orero 28 4412.

4 apartamente. Serban Voda 115 4453. Seneca 6. str. Serban Voda 224 4441. Toamnei 8. Turghenieff 6 4439. str. Manolescu Florica. 7 apartamente. Prof. Bucuresti. 5 apartamente.. 8 apartamente. str. Sterian 8 4430. Mihail V. Argentina 33 4447. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Mitran Grigore. Sperantei 24. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Mihail Eminescu . str. 4 apartamente. Bucuresti. Izvor 79 4445. str. Mandrea Danila. Mironescu Athanase. Rosetti 14. Arh. Dristorului 128 4437. Maria Virgil. str. Marinescu Nic. Vasile Alecsandri 15 4460. 3 apartamente. Bucuresti. Mihalache Elena. Miuden Caputinescu. Bucuresti. B-dul Ardealului 73 4455. Louis Blanc 1. Marinescu Radu. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 11 A 4458. Bucuresti. str. str. Sf. str. Mitrany Rasel. str. Sft. Bucuresti. 5 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Miculescu C-tin. Cometa 5 4457. GH. Munteanu Maria. Mincu Aurelia.4425. Lazar 4. str. Tolbukin 63 si 61 4431. Tepes Voda 78 4429. 4 apartamente. str. 13 Decembrie 4. Bucuresti. 5 apartamente. Lt. Bucuresti. Minculescu Ioan. str. Bucuresti. Manolache Maria. Academiei 35. Madotto Vitto. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Miclescu Angela Ion. Filaret 42. Ion Nou 32 bis 4446. Bucuresti. Paulescu 32 4435. Mandescu Alexandru. str. 2 apartamente. Bucuresti str. Milea D-tru. Marinescu 51 4443. str. Bucuresti. Marculescu Marin. Bucuresti. Medianu Gheorghe. Marasesti 57 4448. Sinaia. str. 5 apartamente. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444. str. str. Bucuresti str. Miclescu Perolina. Mitrani Jack. Bitolia 13 4428. Maru Elena. Caragea Voda 22 4450. 4 apartamente. Mogosoaia 12. Orzari 64 4433. Lazar 4 4426. str. 4 apartamente. Marculescu Demetra. Marasesti 2 4438. Gheorghe 17 4456. 4 apartamente. 3 apartamente. C. Marinescu Chirita. str. 3 apartamente. str. str. Malcovici Petrescu. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. str. Ion Nou 9. Marinescu A. Bucuresti. Vasile Roaita str. Bucuresti. Bucuresti. Gh. str. Elena. 5 apartamente. str. Spatarului 3 4442. str. Maica Domnului 11 4459. str. Schitu Maicilor 18 4440. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. Batistei 35. 11 Iunie 16 4449. str. Duzilor 28 4434. Patrascu Voda 8 4436. 3 apartamente. Bucuresti. Atena 1 4452. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. Gh. Arh. Marau Iordan Lelia. Bucuresti. str. Haga 8. Mihaescu Nae. Marcovici Hana Leia. 7 apartamente. Margarit Iacob. str. str. 2 apartamente. Mitrop. Merlanb Cecilia si Daniel. Alex. Bucuresti.. Bucuresti. Sinaia str. Cuza Voda 66 4454. Stanislav Cihovschi 4 4451. Macovei Mihail. str. Aurel Vlaicu 12 4427. Bucuresti. Bucuresti. A. 2 apartamente. Gh. str. Sf. Bucuresti. str. Calea Victoriei 128. Paul Grecescu 5. Marinescu Ion. Bucuresti.

SF. 3 apartamente. Bucuresti str. Marculescu Ana Marcovici. 2 apartamente. Mecet 5 4474. Rosiori de Vede. Milea D. Rumoarei 10 4463. G-ral Cristescu 4 4481. 6 apartamente. Mateescu Maria. Macarenco Ana si Elisa. Bucuresti. 11 apartamente. Miclescu Sonia. 5 apartamente. Moisescu Sally. 214 B 4464. Lirei 16 4480. Cuza Voda 29 si 31 4466. Bucuresti str. Vladimirescu 50 4475. G-ral Angelescu 37 4483. Mironescu Florin si Maria. Bucuresti str. Mihail Camelia. Bucuresti str. Marinescu Ecaterina. Bucuresti str. Mihail Ene. Azuga soseaua 22 Bucuresti str. Gh. 11 apartamente. Dosoftei 81. Bucuresti str. 4 apartamente. Luterana 21. Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. Lister 71 4490. Bucuresti str. 4 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti Intr. 5 apartamente.4461. Banu Manta 49 4492. Voievozi 4 4484. Manicatide Mihai. Bucuresti str. Elie. Fluerului 14 4471. str. Luterana 19 Sinaia str. Moro Ketty. Bucuresti str. Bucuresti str. Elvira. Mihaescu Ana. Marasesti 4467. Bucuresti str. Marinescu Valeria. str. Matei Eustatiu. 24 si 26 4495. Popa Nan 55 4482. Bucuresti str. Mihalache Bul. 3 apartamente. si Florica. 10 apartamente. Avrig 82 4479. 4491. Maria 7. Bucuresti str. Grigore Ventura 10. Intr. Marculescu D-tru. Romania Muncitoare 87. D. Bucuresti str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Marinescu Barbu. 3 apartamente. Bis Alba 1 4494. Malcoci Victor si Paulina. Bucuresti str. Mosoiu Marcela. Mora 4 4465. Mitrop. 10 apartamente. str. Bucuresti. Mihail Petre. Turda 132. Mateescu Eufrosina. Aurelia. 3 apartamente. Dragos Voda 19. Bucuresti str. Bucuresti str. Concordiei 9 4470. Uranus 45 4489. 3 apartamente. 3 apartamente. Costache Balcescu 17 4486. Miulescu I. Stefan cel Mare 232 4469. Gr. B-dul T. 10 apartamente. Matei Smaranda Ion. 4 apartamente. Luterana 9 4493. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti Calea Rahovei 214 A. Spiru Gheorghiu 15 4472. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. B-dul 1848 6 4478. Despina Doamna 4. Mataceanu Rucar Iosif. Bucuresti str. 6 apartamente. 4 apartamente. 11 apartamente. Despot Voda 26 4462. 4 apartamente. str. Marculescu Marcus si Eugenia. 4 apartamente. Bucuresti str. Gral Gh. Manu 22. Prof. Mihaescu Nicolae. Coltea 12. 14 apartamente. 12 apartamente. Matei Basarab 24 bis 4485. Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. Lanariei 82 4473. str. Bucuresti str. Matei I. Mosteanu Stela si C-tin. Bucuresti. str. Manea Sofia. Aleea Isvoranu 1. str. Eufrosina Poteca 9 4477. str. str. str. Moldoveanu Elena. Manughevici M. Murgoci 5 4488. Manescu Petre. Bucuresti. Teodor Aman 28. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 10 apartamente. . Ion Ghica 3-5. Marinescu Vasile. 5 apartamente. si Maria. Sf. Viting 1 4487. Mirescu Stefan. 5 apartamente.

str. Duca 5 . 4 apartamente. str. str. Alex. Dr.Caseriei 6 4496. Matei Niculae. Sf. 15 apartamente. Mocanu Matei. Eforia Jud. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. Oprescu 5 4521. Bucuresti. Bucuresti str. str. Bdul Republicii 64 Breaza de sus. Marcovi Solomon. Calea Calarasi 41 B 4505. str. Prof. Olteni 32 4514. Sergiu 10 4510. Rosetti 45 4526. Musetescu V. Miletin 7 4518. 7 apartamente. 6 apartamente. Maria Matak. Bucuresti. Putul cu Apa Rece 10. Mihailescu C-tin. Nifon 30. Bucuresti. Cumpatul 30 4501. str. str. 6 apartamente. str. Ploiesti. Merlescu Ilie. Poenaru Bordea 18. Moisescu D. str. C. Bucuresti. 10 apartamente. Marcus Bubi. Timpului 17. Marian Mihaela. str. I. str. Bucuresti. Meteleanu Gheorghe. 4 apartamente. 13 apartamente. G. Bucuresti. Occidentului 24 4497. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti str. str. calea Nationala 293 4517. 3 apartamente. Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. Mihail Cristea si Nic. Bucuresti B-dul 1 Mai 31. 4 apartamente. Voievozi 56 Sinaia str. Bucuresti str. 3. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti str. Constanta. Th. 9 apartamente. str. Calea Calarasi 234. Bucuresti. Filaret 10 4508. Macheuer Ella. str. Bucuresti str. Minescu C-tin. str. 8 apartamente. Matak D. 5 apartamente. Montblatt Mihail. Muscalul Marin. Magardiceanu Hocen. Bucuresti str. str. Balaceanu 21 4516. Moldoveanu GH. 5 apartamente. Sf. 2 apartamente. str. Progresului 17d. Dr. most. -17a Predeal 4503. Ioan Oarca 24 4504. str. Mihailescu Ion. 3 apartamente. Alex. Bucuresti. 6 apartamente. Pasteur 45 A 4509. 6 apartamente. A. Dr. Vasile Lascar 95-97 4511. Motoiu Constanta. Romniceanu 5 4522. Bucuresti. Marcu Emil. Marin Tudose. Bucuresti str. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. Manolescu Ion. 6a. str. Manolescu Grigore.. Viitorului 133 4512. Botosani str. Dr. Matei Voevod 113 4596. Bucuresti str. Mihailescu Mihail. Mocanu Ion.. Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. Costisei Gh. Isvoranu 3 4513. Mama Smaranda. 9 apartamente. Medeanu Eleonora. Radovici 12 Olanesti 4502. C. Bucuresti. str. Melinescu Dan. Poenaru Bordea 16. Bucuresti str. 9 apartamente. 10 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Masek Florica. Pictor Grigorescu 12. Ilie 95. str. Bucuresti. Grigorescu 27 4524. 4 apartamente. Ionita Cegan 23. 8 apartamente. 2 apartamente. Anei 4515. str. Toporas 72. str. 4 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Cristache. Plevnei 56 4498. Manolescu Mihai. Speranta 147 4507. Disescu 22 4499. Eroului 6. Leon Voda 20 4523.

Uranus 108 4531. 13 Septembrie 81 4539. Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. Bucuresti. Biserica Alexe 7 4551. Balaseanu 6-8 4548. Uranus 109. 3 apartamente. 9 apartamente.P. Buzesti 80 4540. 3 apartamente. calea Vacarestsi 374 4543. Dr. str. Marian I. Ferentari 78 4454. Sirenelor 36 4453. Bucuresti str.. str. Magurele 24 C 4534.4527. Bucuresti str. Bucuresti str.. 4 apartamente. Mitropolit A. N. Alex. Dr. Bucuresti str. str. Manu R. Bucuresti. 4 apartamente. Mamighian Eva. Bucur 25 4550. Saguna 18 4457. Bucuresti sos. Bucuresti str. Murgasan C-tin. Bucuresti calea Rahovei 62. Calea Vacaresti 207. 5 apartamente. Mazilu Vasile si Ecaterina. Armoniei 4 str. Majariti Elefteria. T. Mateescu Alexa. 252 4542. Nic. Pasteur 30. Marcovici Mauriciu. Unite 36-34. Marinescu Ion Hera si Constanta. Bucuresti. 12 apartamente. Minervei 13-11 4530. Dumitra. Barbier Ioana. Bucuresti str. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R. Bucuresti. Bucuresti str. 32 4538. 5 apartamente. Bucuresti str. Filaret 23 4545. Mihaescu Mihail.. Princip. 21 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 14 apartamente. Severeanu 4 4529. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti str. Manolescu Gh. Drumea Radulescu 46. Mihailescu Niculae. Ivanov Gheorghe. Mercan C-tin. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Sft. str. Cocuelia 9. Bucuresti str. 7 apartamente. 5 apartamente. Sft. 7 apartamente. Sergiu si Victor. Serban Voda 74 4455. calea Rahovei 124 4459. 5 apartamente. Bucuresti str. Moscu Iosef. Bucuresti. str. Frigului 14 4549. 10 apartamente. Giulini 7 4532. Bucuresti. Mohnblat Lupu. 5 apartamente. Apostoli 49. Mestecan Petre. 3 apartamente. str. Maria 11 4546. str. Mateescu C-tin. Laptelui 54 4458. Marinescu Maria. Olimp 62. Caporal Preda 16 4460. 7 apartamente. str. Mihailescu P. Mihail Eminescu 99-101 4535. str. Plantelor 6. str. ing. Moldoveanu Gabriela. Vladimirescu 8 4544. Olteni 35 4547. Iorga 2 4537. str. 4. 2 apartamente. Mihai Bravu 17 colt Ed. Munteanu D-tru. 16 apartamente. str. Munteanu Axente. Bucuresti str. Marcu Anghelina. str. str. Muzelor 19 Sinaia str. Marughevici Ifrim. 9 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 1 4533. Bucuresti Intr. str. Benes. Bucuresti. Marcus S. Bucuresti str.R. Marinescu I. apartamente. Mateescu Lazarin. Scoala Ciocanul 22 4552. B-dul GH. Bucuresti str. Octav. Bucuresti. Dr. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. 12 apartamente. Mateescu Constanta. calea Rahovei 36 4536. Cosbuc 64. Mihailescu D-tru. Marinescu Dumitru.. 4 apartamente. Mandrin Florica. str. Eugen Iosif 12 4528. Dr. Galati. 3 apartamente. 5 apartamente. Iosif 3 4456. Bucuresti. Mitrop. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Marinescu V. Bucuresti str. .

Viitor 15 4587. Bucuresti str. str. apartamente. Mihail Eminescu 186. Moderna S. str. Bucuresti str. Mihalache Mihai. 3 apartamente. Marinescu Maria. Marinescu Gica. Bucuresti str. 8 apartamente. Miteejka Francisc. 3 apartamente. 10 apartamente. Manea H. Bucuresti str. Mihailescu Alexandrina. 3 apartamente. Petre. Austrului 18 4589. str. Coltei 14-16. 6 apartamente. Ana Davilla 22 4590. Craitelor 9 4473. Bucuresti. I. Icoanei 90 4479. Elisabeta Marinescu. Mastiro Victor. 9 apartamente. Mutulescu Maria.. Brasov. Gutemberg 16 Galati str. Tache Ionescu 12 4592. Bucuresti. 8 apartamente. Lizeanu 25-21 4586. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Marcovici Adela. Militiei 3. Manuchian Cheverc si Margardici. Cohn. 7 apartamente. calea Vacaresti 174 4462. Marcus Rene. 3 apartamente. Petre. Matias Fridiric. Manea Constantin. Brasov str. Maior Veturia. Ion Maiorescu 73. Lahovari 4 4481. Minea Ioan 9. str. 7 apartamente. B. Caragiale 4. 6 apartamente. Bucuresti. Molotov 45. G-ral Manu 6 4470. 2 apartamente. Lenin 30. Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. Bucuresti str. Campulung Muscel. Plantelor 57 4476. Mavrodin. str. Bucuresti str. Multea Stefania. Bucuresti str. Manolescu Elena. Alexandru I. Mitrop. Mincu A. Bucuresti str. Ghenadiei Petrescu 187 4474. 6 apartamente. Bucuresti. Mihaescu Gh. Marculescu si Sanda Constantinescu. 7 apartamente. 45 apartamente. Predeal. Balcescu 35. N. str.4461. Bucuresti sos. Hristo Botev 34. sos. str. Marinescu Maria si Mirica. 5 apartamente. Calea Calarasi 72-74 4584.A. Scarlatescu 4480. Mihalcea Marin. Marian Pacal si Ana. Bdul V. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti str. str. Hagiului 9 4591. Bucuresti. Milidan Eugenia. Mayer Rasela. Ciprian Porumbescu 14 4475. Micu Iosefina si Eliza Perlun. Boteanu 5. str. Bucuresti str. N. Spatarului 38. Cezar Boliac 5 4483. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. calea Vacaresti 121 4478. Bucuresti str. Bucuresti str. Donici 3. Hristo Botev 42 4477. calea Calarasi 17. Bucuresti str. Bucuresti str. Stirbei Voda 107 4465. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 47 4585. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Rahovei 13. Mihai Bravu 7 Busteni str. Andrei 10 4472. 7 Noiembrie 12 4588. str. Sfanta Mina 2 A. Florilor 9 4471. Bucuresti. Coltei 42 Galati str. Marinescu Maria. Bucuresti str. Alex. Militaru I. 7 apartamente. Stefanesti 6 4593. Bucuresti str. str. Traian 34 4463. str. Mihai Bravu 15 . Moscovici Frida. 8 apartamente. 11 apartamente. Mihai Bravu 135 4469. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. si Elena. Mihai Voda 21-23 4468. 4 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti calea Calarasi 75 4482. 13 apartamente. Pantelimon 97 4466. 4 apartamente. Bucuresti str. Mirea Ion. Liliacului 7 4467. 7 apartamente. str.

Latina 30 4620. str. 9 apartamente. 5 apartamente. Eminescu 76a 4618. 22 apartamente. Sahia 47. Bucuresti str. Lizeanu 12 4622. Bucuresti str. Matighian Hamaiag. Spatarului 7 4612. 4 apartamente. Piata Rosetti 1 4609. Viitor 91. Bucuresti str. Lizeanu 15 4623. Petre. Bucuresti. Marianopol C. Calomfirescu 10 4600. col. Dudesti 115. str. Grivitei 255 4613. 3 apartamente. Mitilineu Efrosina. 10 apartamente. Alex. 3 apartamente. Mincu Ioan. Bucuresti str. Moruzi Elena. Bucuresti . Manolescu Ovidiu. Batistei 26 4608. 3 apartamente. Intr. Logofatul Dan 6 4615. Metulescu Titu. Karl Marx 14. Madotto Umberto si Fabia. Bucuresti str.4594. Sf. Lt. Bucuresti str. Mihai Melania. Manescu Ion. Marinescu Maria. Mihai Eminescu 178 4625. Viitorului 29 4596. Bucuresti str. Mares Stefan. 9 apartamente. Romana 254 4595. 12 apartamente. Bucuresti str. Colentina 55 4624. Ploiesti str. Bucuresti str. 12-a. Bucuresti str. Bucuresti str. Mocovici Emil. Bucuresti str. 14 apartamente. str. Bucuresti str. Morarescu E. Dionisie Lupu 53. 2 apartamente. Manolescu Nicolae. Maria. 4 apartamente. Marinescu Ana si Filimon. Mihailescu I. Bucuresti str. 14 apartamente. Alex. Sahia 5. Barbu Vacarescu 22 a 4616. Bucuresti str. 5 apartamente. Vasile Roaita str. Boerescu 12 4598. 13 apartamente. Ana Ipatescu 10. Bucuresti. Predeal-Brasov 4601. Dionisie Lupu 12 3626. Macri Petre. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Masgos Petre. Marculescu Dumitru. Manta Ecaterina. 6 apartamente. Dacia 43 4607. intrarea Filioara 2 4603. str. Bucuresti str. 30 Decembrie 44. Bucuresti str. 9 apartamente. I. Munteanu Gheorghe. Mihailescu Constantin. Grivitei 166B 4602. 5 apartamente. str. Bucuresti str. Dr. Al. Bucuresti str. Spatarului 12. Muncel Silviu. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. Mitescu Vasile. 10 apartamente. Mihail Eminescu 167 4606. str. 15 apartamente. Bucuresti str. Luminei 4. 8 apartamente. Marculescu Raducu. Bucuresti str. str. Sahia 5 str. Bucuresti str. Bucuresti str. 13 Iunie 6 4619. Constantin 24. Teodor Mandra. 4 apartamente. Teiul Doamnei 96 4605. str. Moser Robert. str. Marcovici Alexandra. Alex. str. Cantacuzino 13 4614. B-dul Balcescu 3-5 4599. Bailor 25. 3 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. Sahia 58 4611. Spatarului 1 4604. Bucuresti str. mostenitori Olga Sarateanu si Maria. Bucuresti str. 9 apartamente. str. Mandruta Gheorghe. Dorobanti 107 4621. Eremia Grigorescu 1 4617. Eremia Grigorescu 8-6 4610. Busteni str. E. Bucuresti str. Manicatide Elena. V. 2 apartamente. Paul Ionescu 7. 17 apartamente. 7 apartamente. Stefan. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Munteanu Alexandru. 20 apartamente. Boteanu 3 4597. Bucuresti str. Mihescu S. Rahovei 148 Sinaia.

Bucuresti str. Slatineanu 32 4654. 19 apartamente. Bucuresti. Moscu Iacob. str. Gral Angelescu 98. str. N. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Metulescu Gh. Bucuresti str.. str. Mangalia. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti str. Roma 42. Mayer Eufrosina. str. Marinescu Marcela. Bucuresti str. B-dul 1 Mai 18 4630. Motas Maria. 7 apartamente. Marcu Ovidiu. Dragos Voda 64 4651. Calea Serban Voda 81. Bucuresti str. V-le. 4 apartamente. Selari 3. Marvocici 9 4638. Bucuresti str. str. C. B-dul Gen. Sinaia B-dul 23 August 85 4640. str. 11 apartamente. Bucuresti str. 2 apartamente. str. Rosetti 14. Sft. Mehedinteanu Ana. Bucuresti str. M. Bucuresti str. Edgar Quinet 3. Macarie Lidia Cornelia. Bitoliei 51 4655. Alex. Brezoianu 29. Macovei C-tin. Grigorescu 17. str. Moser Lausa. Bucuresti str. 2 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. Mavrodin Vasile. Valerian Prescurea 25 4644. Dudesti-Cioplea. Bucuresti str. Andreescu 52. 4 apartamente. Zaverei 8. 4 apartamente. 6 apartamente. 14 apartamente. 8 4628. Mainea Ion. Bucuresti str. Macarescu Gh. I. Morgan Melania. Bucuresti str. Belgrad 3 4648. 4 apartamente. Munteanu Caliopi. Bucuresti str. Ion Nou 15 4645. si Paul. Ion Mosi 21 4652. Bucuresti str. Bucuresti str. Manolescu Vasile. Senatului 21. jud Iasi 4647. Senatului 24. Sft. Marcovici Liana. Stalin 2 4649. Eminescu 23 4658. Calea Mosilor 74-19-07. Lascar 23. Spiru Haret 15. Bucuresti str. Meisler Gh. Filipescu 20 4657. 66 apartamente. 11 apartamente. Papazoglu. Lamaitei 56. Bd Ana Ipatescu 50. Vasile Lascar 80 4643. 14 apartamente. 10 apartamente. Roma 44 4637. Calea Victoriei 143. Minciulescu Iordan. 25. Stalpeanu 2 4635. Moscu Paul. Marsu Ion si Maria. Marcu Adalgiso. str. Republicii 45. Olteni 38 str. str. Virgil Plesoianu 2. str. B-dul 6 Martie 83 4632. . Pomenirei 6. str. 6-8 4646. Bucuresti str. 4 apartamente. Antim 62. Sandu Aldea 78. Iancu 6. Muntenescu Mihail. 3 apartamente. Mihailescu Maria. Bucuresti str. Pucioasa str. Mironescu Cornelia. 4 apartamente. M. 8 apartamente. 41 apartamente. Meier Maria. 12 apartamente.. Intr. 3 apartamente. 17. Bucuresti str. 2b 4653. Bucuresti str. cl. Scarlatescu 46 4634. str. Av. Manolescu T. Mamulea Ion. Felix 23 4627.str. 3 apartamente.. A. Matei Voevod 34 4639. Icoanei 25 4650. 3 apartamente. 10 apartamente. Piata Washington 2a. Dr. V. Popa Tatu 4642. Av. Maracineanu Maria si Eliza. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. A. Batistei 1. Bucuresti str. Popov 29. str. bd. G-ral Er. Oituz 1-3 4633. Lt. Bucuresti str. 7 apartamente. Polona 42 4641. Costache Negri 22 Copou. Dr. Frumoasa 56. str. 3 apartamente.Ion Sulea 285 4656. Mavrodin Dimitrie. 7 apartamente. Bucuresti str. str. Bis Alexe 15. Bucuresti str. calea Victoriei 25-101 4629. Bucuresti str. 13 apartamente. Mihail Alex. Mihalache Decebal si Violeta.. Iasi str. Armasului 8 4631.

Dr. Stoian si Barbu 14 4681. 6 apartamente. Dr. Manolescu Niculae. 4 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Mavrageo Gh. Tunari 41 4661. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bolintineanu 5 4670. Mavropol C-tin. Bucuresti str. Gr. str. Marinescu Veronica. str. 4 apartamente. Dr. str. Manea Ion. Millia Maria. Bucuresti str. Zablovschi 21.. Constanta str. Bucuresti str. Mihailescu Maria. Bucuresti str. 1 apartament. Missir M. Mardalescu Ioan. 11 apartamente. Musetescu Ecaterina. Ploiesti str. Bucuresti str. Costache Negri 56 . Spl. 8 apartamente. Marculescu Emilia si Lucia Slavescu. Gral Cearnat 1. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Mardare Ioan. 4 apartamente. 3. Romniceanu 8 4679. str. Olga Bancic 12 4674. 4 apartamente. 4 apartamente. Com. Marcu I. Felix 87 4667. Maximilian Fried. Aleea Regnault 5. 48 4666. Galati str. Dr. Aroneanu 20.. 3 apartamente. Bucuresti str. Ileana Cosnzeana 41 4689. Bucuresti str. Draghiescu 15 4682. str. Puscasi 19 4671. Bucuresti str Drubeta 34. dr. Ploiesti str. 18 apartamente. Munteanu Sebastiana. 2 apartamente. Unirii 48B. Angela stancu si Geaorge Mihai.. 5 apartamente. Mocioiu Niculaie. Calea Rahovei 308 4688. Petre Peni 8 4685. Minculescu Alex. Piatra Neamt str. Olanesti 54 4663. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 apartamente. Fluerului 23. Calugarului 14 4669. str. 3 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Mihaileanu Irina Bengliu. 4 apartamente. Ferentari 65 4675. Minotarului 5. Romana 16 4683. Bucuresti str. Gh. Musca Florea. 6 apartamente. Demostene 25. Herescu 21. Ing. Muzelor 5 4684. Mantoiu Petre. Menzilgian Asat. Magiori Elena. 3 apartamente. Mihailescu Virgil. Vasile Moanga 5 4680. Brailei 20 4676. Finlanda 12 4673. 3 apartamente. Militari B-dul Pacii 126. Marinescu Ioan. Ec. Marinescu Gh. 7 apartamente. 3 apartamente. B-dul N. Victoriei 26 4672. Rapa Galbena 2 bis. Mandache Sanda.. Bucuresti str Cpt.. Bucuresti str. Bucuresti str. Braila str. Bucuresti str Dr. Teodoroiu 27 4665. Marcu Nicolae si Rebi. Obedenaru 31 4687. 3 apartamente. Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Petre Ispirescu 54 a. Cavarna. Stelea 12 4664. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 11 Iunie 60A 4662. str Dr. Alexandrescu 81-83 4660. Ion. Mihai Sofia. 5 apartamente. Bucuresti str.Republicii 90 4659. Bucuresti str. Vaslui str. 8 apartamente. Bucuresti str. Iasi str. Mironescu Rodica. 4 apartamente. Buruiana 5. Balcescu 3-5. Budai Deleanu 7 4686. Mihailide Alex. 7 apartamente. Mailat Ioan. Sandu Aldea 35 4678.. Bucuresti str. Bucuresti str. Parfumului 23 4677. Dr. 11 apartamente. Bucuresti str. Romniceanu 13 4690. Marceli Gh.

Bucuresti str. Marinescu Aspasia. Mateescu Stelian. Bucuresti str. Manolescu Em. Mecet 2a. Munteanu Elena. str. str. Marcovici D-tru. 4 apartamente. Mardighian Artur. si Lucia. str. 14 apartamente. Mironescu Gh. Schitul Maicilor 16 4717. si Ana Danescu. Bucuresti str. colt Traian 85 4695. Bucuresti str. 4 apartamente. Eforie Vila Manolescu. Marinescu Adina. Bucuresti str. Bucuresti str. Manessis Mihail si Cornelia Propst. 7 apartamente. Pitesti str. str. Bucuresti str. Mircan Radu. Palas 2 4694. 4 apartamente. 4 apartamente. Minovici Dan. 3 apartamente. Moscu Atlas. Moga Maria. I. 2 apartamente. Moroiu 7 4709. Bucuresti str. 3 apartamente. Antim 27 si 27 bis 4704. 3 apartamente. Apostoli 58 4698. Lucaci 75. 4 apartamente. 4. Bucuresti. Popov 5 4725. 14 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Maxim Vasile. Marinescu Niculae si Sofia. str. 25 apartamente. si Alexandrina. Miclescu Ecaterina. Bucuresti str. str. 7 apartamente. Manea Mihai. calea Mosilor 193. Bucuresti str. Tunari 10 4692. Apolodor 31. Bucuresti str. Calea Serban Voda 206. G. Inundatiei 2. Bucuresti str. Cuza Voda. Romulus 16 4722. Mironescu Lucia. Pasteur 65 . Horia 3 4721. Bucuresti str. 5 apartamente. B-dul Pieptanari 57-59 4711. 6 4714. Apostoli 24 4712. Bucuresti str. Curtea de Arges str. Lahovari 8. Cobalcescu 49 4716. Sinaia str. Oborul Nou 7 4726. Micsunescu Constanta. 4 apartamente. Motoi P. 8 apartamente. Manolescu Grigore. Bucuresti str. Sf. A. 3 apartamente. Schitul Maicilor 22a. 3 apartamente. Sf. Marinescu Mihai. Sft. Bucuresti str. Banghereanu 16. Cazarmei 83 4705. 7 apartamente. Apostoli 54. Iasi str. 4 apartamente. Voevozi 10 4697. 4 apartamente. Calusei 19a 4702. Rahovei 156 4708. Sf. Dr. 6 4719. Bucuresti str. Sft. Orfeu 8 4701. 6 apartamente. 4 apartamente. calea Calarasi 65. 7 apartamente. Minoiu Manea. Elena.4691. str. si Ana. Buzau str. 3 apartamente. Bucuresti str. Mihai Ioan. 8 apartamente. 20 apartamente. Brezoianu 34 4723. V. Lipscani 3 4718. Maracine B. Manolache C-tin. Bucuresti str. 7 apartamente. Lister 25. Const. Stefan 18 4720. Manolescu Ion si Elena. Marcovici Rebeca. Millea Stefan. Marinescu Cornelia. 5 apartamente. Bucuresti str. B-dul Cosbuc 128 4707. Manescu Alex. Al. Bucuresti str. Bucuresti str. 5 apartamente. Modoran Ene 8. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. Bucuresti str. 6 apartamente. Muscan Ecaterina. Batistei 5 4713. Bucuresti str. Saita 4. Vicentiu Babes 12. Emigrantului 1 4706. Mantulescu Zoe. Tepes Voda 4 4696. Bucuresti str. Dr. Stupinei 3 4724. Visarion 3 4710. str. Bucuresti str. Decebal 7 4699. Moscu Zoe. Republicii 8 4703. Bucuresti str. Deparateanu 19 4715. Bucuresti str. Bucuresti str. Marin Cristea. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Poloni 10 4700. Mainescu Speranta. Bucuresti.

Dr. str. Mihailescu Ion. str. 3 apartamente. 3 apartamente. M. 3 apartamente. Marcovici Jean. Ana Ipatescu 7 4757. str. Moscovici Henriete. Calea Calarasi 107 4733. Maica Domnului 21 4752. Bucuresti str. str. str. V. C. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735. 4756. Lipscani 100. Mirto Eduard. Munteanu Emil. Dragos Voda 4 si 6 4759. Bucuresti. F. V. 2 apartamente. str. Bucuresti. Mirescu Tarsita. si Victoria. 6 apartamente. str. Marinescu Petruta. Mihail Eminescu 35 4754. Marinescu Alexandru. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Munteanu Eugen si Al. Petrini 6. Manoilescu Emanoil. str. Marinescu Alex. Bucuresti. Manolache Vasile. Manolescu 14. Ion Urdareanu 1 4745. A. Marcus Alexandru si Lobel Chartz. Kogalniceanu 5 4737. Calea Victoriei 112 4730. Mohor Ilie si Natalia. 4 apartamente. Lascar 133. Toamnei 8 . Toamnei 119 4749. Ady Endre 14 4741. 14 apartamente. 4 apartamente. Av. Lascar 54 si 56 a 4755. Gabroveni 20 4728.. Robescu 17. 5 apartamente. str. Bradului 22 a 4760. Fainarai 10 4747. 3 apartamente. Dim. Bucuresti. Murgoci 4. str. Munteanu Gh. 3 apartamente. Georgescu 6. Bucuresti str. si Elena. Crangul 73 4753. 11 apartamente. Conta 12 Sinaia. 6 apartamente. Manolovici Jean. 3 apartamente. Sergiu. Bucuresti str. str. Iliescu 50 4743. Bucuresti. str. Bucuresti str. 11 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Castiliei 2 4758. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Th. Racovita 12. 5 apartamente. Bucuresti str. Calea Calarasi 5 4731. Bucuresti. Matache Petruta. str. 6 apartamente. Bucuresti. G-ral Manu 1. Marcus Iulius si Viorica. Mihailescu Ella. Metta C-tin. Marinescu Mihail. Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740. Bucuresti. Dr. Porf. G-lisim Stalin 19 4746. Maresal Tolbukin 113 4729. Marinescu Atanasia. 5 apartamente. Mureseanu 18 a 4732. Italiana 18 4748. Mihai Elisabeta. str. Episcopul Radu 24 4750. Pictor Rosenthal 9 4739. Sfintilor 6 4734. 5 apartamente. 3 apartamente. Anghelina. 10 apartamente.. 7 apartamente. Bucuresti Bd. Marculescu Toma. Dr. Mendelovici Baras. Marinescu Th. str. Manglide Atahanasie. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Mihalache Florea. Dr. 5 apartamente. Mihail Eliza. Turnescu 12. Mehedinti Simion. Bucuresti. Cuparului 3 4736. Naum Romniceanu 33. 4 apartamente. Arcului 26 Sinaia. calea Floreasca 98. Dionisie 9 4738. Madgearu Ecaterina. str. 7 apartamente. Furnica 63 4744. 4 apartamente. Margosian Horeu. 11 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. str. str. Mihutescu Maria. str. Marcu Victor. str. Bucuresti str. Ion Mosi 1. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti str. V. Bucuresti. Prof. Bucuresti str. Bucuresti str. Macelari 16 4751. Matturi Emilia. 10 apartamente. Sf. 2 apartamente.4727. Vladescu 15 4742.

6 apartamente. N. . 2 apartamente. Moldoveanu M. Marinescu Nicolae. Brezoianu 15. Mihailescu Ioan. 29 apartamente. Manolescu C-tin. Edilitatea 4775. str. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. I. Ion. str. str. calea Victoriei 101 4792. Bucuresti str. calea Serban Voda 235 4793. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str. Petre Cretu 41 4784. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 230 4789. Cioranescu Ecaterina. Bucuresti. Eremia Grigorescu 14 4771. Romana 37. Palade 51 4781. Maldararescu Ana. 3 apartamente. 10 apartamente. Colentina 85. Bucuresti. Constanta. Calea Dorobanti 51 4791. Bucuresti Intr. Colentina 47 4788. Moisescu Theodor. Mititelu Maria. 4 apartamente. 7 apartamente. Republicii 136. str.4761. Aurel Vlaicu 154 4786. 4 apartamente. Galati Bd. str. Bucuresti. Radu. str. Bucuresti. Paleologu 5 bis. 3 apartamente. Ciprian Porumbescu 11 4762. str. Duca 9. 8 apartamente. calea Victoriei 128 b. Bucuresti. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita. Dr. Bucuresti. Malesevski Ana. Bucuresti str. Bd. Mandrin Elena. Bucuresti sos. 11 Iunie 18 4787. Gramont 28 4780. Gh. Cal. str. str. str. Cal. Bucuresti. Spatarului 18 4794. 4 apartamente. str. Careu 40. 7 apartamente. 3 apartamente. Manolescu D-tru si Elena. Cristian Tell 31. Mateescu Mioara. Moga Matei si Irina. C. 2 apartamente. Bucuresti str. Muzeul Fundeni 6 4783. Musat G. Mamaia. Bucuresti str. Negru Voda 4 4776. 5 apartamente. Sirenelor 53 4774. str. Margineanu Lucia. Aleea Vasiliu 12 4766. Cuza Voda 3. 8 apartamente. str. Marinescu Mioara. Bucuresti str. Londra. Bucuresti str. Lister 47. Filimon Sarbu 16 4785. Manafu Ilie si Filofteia. Bucuresti str. 4 apartamente.. 5 apartamente. Negru Voda 21 4770. Bucuresti str. 9 4782. Cuza Voda 42. jud. str. Intr. str. Menu P. Bucuresti str. 6 apartamente. 3 apartamente. Curtea de Arges. Poenaru Bordea 15 4765. Bucuresti. Campulung-Muscel. Legendei 1 4790. Cosbuc 46 4772. Minotaur 82 4778. 3 apartamente. Cortului 6 4769. Traian 146 4773. 5 apartamente. si C-ta. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Mateescu Gheorghe. Bucuresti str. str. str. Lot 89 B. Tomescu 14. Marinescu Irimia. Maria. Mihailescu Jean si Constantina. 3 apartamente. Intr. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Legendei 3. Matei Maria. 4 apartamente. str. Stefan Mihaileanu 36. Moran Estera. str. Bitoliei 27 Breaza. Bucuresti. Bucuresti str. Marinescu Maria. 3 apartamente. Macarovici Viorica. Mehedinti Wanda. Marcovici Emil succ. Eroilor 293 4767. Mantea Stefan. 4 apartamente. Av. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. str. Verei 2 4777. Ploiesti. 5 apartamente. Moisescu Maria si Gheorghe. str. GH.. Gogu Cantacuzino 58 4768. Margarit Nic. Sebastian 77 4779. si C. Oltenitei 188 4763. Mosilor 28. Marcu Jean. 3 apartamente. Merlescu Elena. Marcu D. Bucuresti str. sos. Margulis Beatrice.

6 apartamente. str. Sf.. Manuel Dumitru. . Gheorghe Nou 13 4803. Mancas C-tin. str. Margulis Maria. Ion. 4 apartamente. C. Bucuresti str. 1 Mai. Marinescu Eufrosina. str. str. Mendelejeff 12. Meltiade Chiralcu. 7 apartamente. str. Spatarului 31 Colentina Pipera. str. Teodora. Mazilu Gh. Mogosoaia 8. 10 apartamente. Bucuresti. 98. str. Bucuresti. 13 Februarie 36 4801. Mardan D. Bucuresti str Filimon Sarbu 19. Unite 4828. N. 6 apartamente. Filipescu 7. Mungheni A. str. Mares Maria. str. Bucuresti. Bucuresti str. Bd. 4 apartamente. cal. Dorobanti 100 4816. Int. 2 apartamente. Eliade Radulescu 5. Bucuresti str. Potcoava 31 4805. Bucuresti. Marian Nanu. Mincu Petre. Predeal. Bucuresti Cal. str. Mendelsohn Sigismund. 13 apartamente. Putul de Piatra 8 4815. Bucuresti. Gral Angelescu 171 4808. Marinescu Victoria. str. 8 apartamente. 8 apartamente. str. str. Mincu Sorin si Florica. 5 apartamente. Floreasca 19. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Modrogan 15 4796. Marinescu Gabriel. Bucuresti str. 3 apartamente. 379 4819. 4 apartamente. str. Dr. Miclescu Ion.4795. Mazilu Nicolae. Balcescu 42 Bistrita. str. Miclescu Margareta. 4811. Nic. Bucuresti. Mesrobian M. 11 4829. Mizrahy Mira. Mihailescu Denis. Bucuresti str. Silvestru 73 4827. Morariu Alex. Bucuresti str. 2 apartamente.. Iorga 15 4813. Bucuresti str. Marinescu Alexandru. Adela. Bucuresti. Lt. str. Vasile Lascar 18. Roma 16. 5 apartamente. Romulus 23. Mihaescu C-tin. 3 apartamente. Filipescu 7 4812. Mihailescu Dorina. Fundatiei 6 4799. Bucuresti. 4814. Marinescu Florian. Alex. str. Banul Mihalcea 1 4818.. Manolescu Elias. N. Italiana 7. Moga 6 4804. Sfatului 2 4800. 6 apartamente. Eminescu 96. 3 apartamente. str. Serban Voda 34 colt Princ. Slatineanu 13 4826. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Mavroiani Raro Maria. Constantinescu 1 4825. Mitilineu I. 9 apartamente. 4 apartamente. M. Al. Neogiu 6 4823. Polona 108 4810. Polona 21. str. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. Rosetti 5 4822. 3 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. N. Cauzasi 10 4820. str. Martin Maria. Mohai Nicolae. str. Polona 6. Popa Russu 30.A. Bucuresti str. Slatineanu 22 4807. Maria Rosetti 21 4824. Bucuresti str. Mihai Foisoreanu 21 4806. Mocanu Ion. Sf. Beldiceanu 2 4821. str. Brasov. Brasov. Plevnei 44 4817. 4 apartamente. str. 9 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Marinescu 5 4809. Marinescu Aurora. Moldovan Gabriela. Bucuresti str. Mares Dorothea. Bucuresti str. str. Icoanei 68 4797. 4 apartamente. Spiridon 10. Bucuresti. Bucuresti str. Striharet Nasta. Ionescu Jon 10 4802. Galati str. Hirschev 4. Bucuresti.

str. str.. str. Dr. 8 apartamente. Virgiliu 25. Merghesi Amalia. 4 apartamente. Bucuresti str. str. 4 apartamente. 15 apartamente. Brezoianu 38 4845.. Brezoianu 41 4847. Sergiu 32.4830. Mihailescu Ion. Manoliu Elena. Manolescu Stelian. Manciu Const. Mateescu Ion. str. Macsai Ecaterina. Dristorului 144. Marinescu Stefan. 6 apartamente. Racota 18 4861. 16. Mihaita Tudor zis Matache. Mihaiescu Maria most. str. Mihailescu Stefan. 9 apartamente. Bucuresti. 13 Decembrie 54. Crisului 8 4837. Radu si Serban. Murgu Gh. 11 apartamente. Bucuresti str. Stirbei Voda 110a 4848. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti str. str.. Arcului 3. Berzei 103 4843. Caraiman 139. Ion Procopie 24-26 4834. 4832. 5 apartamente. 5 apartamente. Milea Ion. 4 apartamente. Dimitrie Onciu 53 4842. Paris 15. Martini Elena. Maria Mnatioros. Margaritescu Polifran. str. Mantyoros Gh. Cobalcescu 20 4839. sos. Nerva Traian 22 4860. Vitan 197 a. Kisseleff 29. Viesparilor 54 4836. Melinte C-tin. 4 apartamente. str. Schitu Magureanu 25. Dobrogeanu Gherea 234864. 4 apartamente. Metioru Nicolaea. 5 apartamente. Bucuresti calea Plevnei 131 4854. 6 apartamente. Sipotul Fantanelor 7 4855. Moreseanu Ion si A. G-ral Angelescu 27. Bucuresti. Vlahuta 14. Radu Popescu 10-17 4857. Ionica 4 4844. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. str. 4864. str. Octav Cocarascu 84 4851. str. Mihailescu Eugenia. str. Patrascu Voda 5 4835. Bucuresti str. Musatescu Valeria. Stirbei Voda 131 4866. Bucuresti Intr. str. str. Imparatul Traian 14 4862. str. Morilor 8. Gh. Bucuresti str. Lucaci 50 4853. Bucuresti calea Grivitei 11 4846. Mavrodin Ilie. Baritiu 5 4863. 32b 4852. Bucuresti. str. Bucuresti. sos. 5 apartamente. str. Popa Nan 71. str. Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. Col. 7 apartamente. 5 apartamente. Mihailopol Anastasie. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Mamaligescu I. Frumoasa 4. Bucuresti. Speranta 1 4859. Braila str. Mazilache Heda. Bucuresti. str. Mateescu C-tin si Zoe. Marculescu P Viorica.. str. 5 apartamente. str. Manea Anghel. 4 apartamente. Marinescu Petre. Bucuresti str. Alex. 5 apartament Bucuresti Sos. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Manastirea Horez 9 4850. Chindiei 16 4833. Oziris 4 . Bucuresti. Roman str. str. str. Maier Leon. Martonov 2 4856. Mateescu C-tin si Lidia. 12 apartamente. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Bd. Grozavesti 10 4865. Aurora 7. Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. Mares Constanta. 3 apartamente. 2 apartamente. Brasov str. 7 apartamente. Bucuresti. 29 4840. Bucuresti str. Dumitra Anastasia 8. 3 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Republicii 76 4858. Sft. 3 apartamente. Matache Aurelia. str. Emanuel Dr. Galati. Micsunescu Margareta. Mihu Nicolae. Bucovina 6 4841. Bucuresti str. Th. most. Mesteru Toma. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Slatineanu 5 4838. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Dorian 22. Elena. Moraru Elvira.

Chiristigii 10-12. str. Calusei 54. Apolodor 2 4888. Pictor Obedeanu 30-28. 8 apartamente. Bucuresti. Trifu 22-29 4876. 8 apartamente. Bucuresti str. sos. Marculescu Elena. Bucuresti. str. str. Moisescu Maria. Mihaescu Stefan. si Bucura. Matei Voevod 141 4897. 6 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Macincescu Valentina. Marinescu Ana. Mateescu Alexandru. Bucuresti str. Vlad Dracu 6 4898. Iancu Capitan 22-20 4894. 7 apartamente. Gangelor 8 4900. Elea 26 4883. Profetului 5 4893. Parfului 12 4878. 173 4884. Negri 20. Marinescu Alexandrina. Agricultori 53 4873. Moisescu Nicolae. str. Bucuresti str. I. Marcovici Marcel. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. str. Stirbei Voda 190 4881. Bucuresti. Moscovici David. M. 13 Septembrie 162. Marinescu Radu si Neaga. Marcovici Em. calea Vacaresti 104-106 4868. Marin C-tin si Anghelina. Aparatorii Patriei str. Bucuresti str. Ploiestsi str. Vasiescu Iosif 71 4901. Marin. 8 apartamente. Barbu Vacarescu 3 4886. Bucuresti. 2 apartamente. Negru Voda 153 4874. str. Bucuresti. 3 apartamente.. Sold. 14 apartamente. Logofatul Tautu 12. 12 apartamente. Anastasia Panu 3 4899. Alexandria 6 4885. 12 apartamente. C. Bucuresti str. 6 apartamente. 4 apartamente. Zidurilor 21 4879. Mateescu Gheorghe. Dimitrov 95 4875. str. Bucuresti str. Sararu. Manu C-tin si Elena. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Calarasi 58 4872. Manastireanu N. str. Moscovici Samuel. 16 apartamente. Mainescu Alex. Bucuresti str. 7 apartamente. Herescu 11 4871. str. soseaua Runcu 400 4892. Craiova str. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita. Melie Malvina.. str. Mosandrei Gheorghe. 6 apartamente. Mueller Gustav. Marin. str. Bucuresti. 12 apartamente. Mihailescu Nic si Paul. Maricezu Andrei. Campulung Muscel. Moga Adelaida. Neagu Florea 7. Bucuresti str. Bucuresti str. Gh. 59 apartamente. Duca 19 4890. str. Serg. str. Bucuresti str. Dr. Marinescu C-tin. Bucuresti str. Delea Veche 48. Martin Nic. Nic. Nic. 7 apartamente. Iorga 32 4889. Bradului 42 a . Mateescu Alex. 8 apartamente. Marinescu Antoaneta Rodica. Micu Aurel mostenit. 11 apartamente. str. 11 apartamente. Armeneasca 13. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti.4867. 5 apartamente. Maresal Tolbuhin 50 4880. Bucuresti aleea Zoe 9. Agricultori 59. Ronda 45 4870. Traian 177 4882. str. Mateescu Paul. Micu Alexandrina. 8 apartamente. Bucuresti str. Misirbiu Vladimir. str. Bucuresti str. Bravu 90 4887. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Manescu Voica. G. Miron Atena si Dumitru Jeana. str. 4 apartamente. Cuza Voda 22 4869. Justitiei 62. 3 apartamente. Bucuresti str. str. L. Ion Frimu 13 a. Bucuresti. Bucuresti. calea Calarasi 187 4895. 12 apartamente. Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. Bucuresti calea Dudesti 185. 6 apartamente. Mitroiu Aneta. 15 apartamente. Aristide Briand 8 4891. Marinescu Florea si M. Bucuresti. Popa Tatu 35 4877. Bucuresti str.

Samuel Vulcan 53-55. Cleopatra si Th. Bd. A. Bucuresti. Vasile Cristescu 20 4936. 13 Decembrie 35 4919. Bucuresti. Bucuresti str. str. Popa Nan 74 4916. Toamnei 110 4918. str. 4 apartamente. Mirion Ilie. Bucuresti Calea Mosilor 364. str. Radu de la Afumati 59 4910. Domnita Florica 12 4930. 3 apartamente. Dr. Bucuresti sos. Milos Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. str. 13 Decembrie 54-26. str. Busteni calea Victoriei 7 4926. Sub. Magsia D-tru. Mihalteanu Maria. Bucuresti str. 20 apartamente. Mendelsohn N. Bucuresti str. str. Lake. str. Modreanu Sofia. 5 apartamente. Bucuresti str. Stefan Gheorghiu 9 4906. str. str. 10 apartamente. 17 apartamente. Munteanu Radita. 4909. Rubinelor 7 4931. Moise Elena. Grigore Mura 34. Buzesti 24. 4 apartamente. Margarit Ion si Constanta. Dionisie Lupu 55 4905. Mihoci Costica si Maria. 6 apartamente. str. Bucuresti Calea Mosilor 165. Bucuresti. str. Ilarie Kendi 8. Matei Elisabeta. Marcovici Sabina. Bucuresti str. Urlati. Bucuresti str. Miroiu Gheorghe. V. 3 apartamente. Mendelsohn Matei. str. Mihai Paula. Bucuresti str. Mateescu Stefan. Bucuresti calea Mosilor 255 4923. Dr. Mussir Nicolae. Unirii 47 4922. Decebal 4 4925. Medianu Ion si Olga. Agricultori 14.. 7 apartamente. Mantuleasa 31 4915. 14 apartamente. Bucuresti str. Panu 6. Tolbukin 21 . Mata Grigore si Vasile. V. Ratzi Tapulos. Stefan cel Mare 105 4928. Lister 18. Bucuresti str. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti sos. 5 apartamente. Bdul Tolbukin 45 4903. calea Grivitei 96 4911. G-ral Angelescu 96 4933. Mandica Ion. Edgar Quinet 3. Mura 33 4908. 9 apartamente. Colentina 40 4934.. Maisler Elisabeta. str. Dacia 21 4913. Spl. Atelierului 20. Mihailescu Paul si Nicolae. Moscana Henriete. Marcus Cerna. Marinescu Ioana. 15 apartamente. Gr. Bucuresti calea Calarasi 216 4914. Bucuresti str. str. 16 apartamente. Bucuresti Bd. 14 apartamente. Al Donici 36 4904. str. 6 apartamente. Foisor 41 4920. 4 apartamente. Bucuresti. Mucetului Prahova 9. Mihai Florica. Milianu Necula si Elena.4902. 6 apartamente. Manolescu A. Michell Sabina. Marunteanu Grigore. Iasi. Gorgan Spataru 27 (Colentina). 5 apartamente. Bucuresti Bd. Brasov 11 4912. 3 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 18 apartamente. Merovici Iancu Frieda. 15 apartamente. Mihaileanu Elena. Briand 6. Julles Michelet 25. 8 apartamente. Buzesti 24. Bucuresti str. str. 19 apartamente. Panduri 1 4927. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Cenuseresei 1 4935. str. Intr. Mihai Bravu 54. Bucuresti str. Bucuresti str. Uranus 25 Constanta. Ardeleni 6 4932. Foisor 15 4917. Bucuresti str. Magheru 27. V. Bucuresti str. Millia Vasile si Tasca. Braila str. Halelor 3. 10 apartamente. Ing. Parfumului 37-39. Alfred. 3 apartamente. Manu Filip. Franzelari 9 4921. Bucuresti str. Agricultori 105 4924. Placerii 6 4907. Ing. Stan Poetas 16. 6 apartamente. Cristescu 11 4929. Marinescu Ion.

4 apartamente. str. Matasari 36 4952. Ilarie Chendi 21 4944. sos. Mihaescu Const. Mihai Bravu 2 4969.. Munteanu Vasilichia. str. Marinescu Anghel. Olimpului 9 4970. Bucuresti str. 26 apartamente. Bucuresti sos. Mihaescu Elena. str. Agricultori 84. Bucuresti str. 3 apartamente. Cuza Voda 48 4955. 13 apartamente. Manolescu Cristian. 10 apartamente. Mucata Alexandru. Melschisedec 9 4939. Mogaldea Trina. Bucuresti str. Marinescu Ilie. Mincu Traian. Colentina 20 4967. Sabinelor 94-92 4960. Bucuresti str. Icoanei 113 4938. Mancas Anastasia. 3 apartamente. N. Bucuresti. Moscovici Heinrich si Fany. Marinescu Alecu. Pantelimon 234 4953. 3 apartamente. Bucuresti str. Stefan Gheorghiu 33 4961. Wilhelm . 6 apartamente. Moruchian Barabet. str. 6 Martie 93 4957. Bucuresti str. 12 apartamente. 6 apartamente. 9 apartamente. str. Mendelsohn Valeriu. Bucuresti str. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949. Odorhei 4. Marinescu Marin. Mihailescu Ileana. Munteanu Elena. Moise Elena. 11 apartamente. Bucuresti str. si Spiridona. 3 apartamente. str. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Delea Veche 31 4948. Vaselor 74.. Bucuresti cal. Clucerului 88 Targoviste str. 6 apartamente. Morlova Teodora. 6 apartamente. Visinilor 3 4941. Pop de Basesti 56 4942. Calea Grivitei 98 4959. Marinescu Eugenia. 7 apartamente. Bucuresti str. Mihai Bravu 186 4945. Domnita Florica 12 4951. Bucuresti str. Bucuresti str. Matache Stefan. Bucuresti sos. Bucuresti. Bucuresti str. Avrig 9. Mencer Isidor. 4 apartamente. 62 apartamente. 6 apartamente.7 apartamente. Marinescu Zinca.4937. 9 apartamente. Bucuresti str. Tolbukin 33 4965. Munteanu 2 4950. str. Valeriu Braniste 38 4962. Maldarescu Natalia. Bucuresti str. Orzari 58 b 4947. Th. 30 Decembrie 79 4968. str. calea Mosilor 140. Meacet 8 4940. Ion Maiorescu 23 4946. 6 apartamente. Bucuresti str. Madolea P. str. Fluerului 17 B 4943. Bucuresti str. Minculescu Elena. Dobrogeanu Gherea 11 4963. Brezoianu 35. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Calarasi 325-327. Muzelor 11 4956. Mitu Simion. Pictor . sos. 7 apartamente. Marinescu Leonida. 6 apartamente. Speranta 149 4964. 7 apartamente. Agricultori 11. Mihailescu Zoe. str. Bucuresti str. Bucuresti Bul. Tepes Voda 43-45 4971. Bucuresti. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966. Ep. Bucuresti str. Brasov. Teleorman 9. Bucuresti. 4 apartamente. Madescu Al. Bebeca. Bucuresti. Massler Albert. Bucuresti. Bucuresti str. 8 apartamente. Voda 16 4954. 6 apartamente. 4 apartamente. Mazliach Miron. 3 apartamente. 20 apartamente. Parfumului 37. 10 apartamente. 4 apartamente. Marinescu Petre. Zece Mese 12 4958. Milencovici Bojidar. Malatesta Lucia Maria.

8 apartamente. Logofatul Taut 24 4984. Unirii 72 si 74 4981. str. Fabricei 49 5001. Mateescu Maria. Milea Toma. Paleologu 10 si 24 4979. Bucuresti str. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Mitzel Sura Hana. Manta Radu. str. 9 apartamente. str. 12 apartamente. Drumul la Tei 27 5004. Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000. Bucuresti str. Bucuresti str. Malcoci C-tin si Alice. Mazilescu Marin. Mathe Ion si Maria. Bucuresti str. 6 apartamente. Duca 4997. Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. Castiliei 5005. Bucuresti str. Mitroi C-tin si Maria. Bucuresti str. Bucuresti str. Caimatei 16 4992. Sinaia. Micsunele 11 4978. Maimarola Felicia. Negru Vod (Baneasa) 18. calea Dudesti 47 4976. G. 5 apartamente. 4 apartamente. Labirint 38. Banu Maracine 41 4974. Popa Savu 18. Arionoaia 2 4988.A. Unirei 23 4975. Marinescu Cristian. Bucuresti str. Viitorului 141 bis 5007. str. Bucuresti str. Metaxa Contre Sofia. colt Batistei 12 4985. 8 apartamente. Stefan Burcus 5. Marcovici David. Oradea Mare 82 4991. Bucuresti str. Mosescu V. Bucuresti str.Luchian 10 4972. str. Marin Serghiescu 14 4998. Marinescu Apostol. Brutus 150 4995. N. Balcescu 9 a 5006. Filipescu 29. 3 apartamente. Marcus Gh. Bucuresti str. Mendel Iosif. Bucuresti str. 3 apartamente. Marinescu Nicolae. 8 apartamente. 15 apartamente. Botosani str. Cantemir 6 4983. 2 apartamente. I. Calusei 4 5002. 7 apartamente. Moscovici Isac. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. 3 apartamente. Negustori 24. Dr. Banu Maracine 23 4987. Popa Savu 2 4996. 9 apartamente. Moisa A. comuna Militarai str. 19 apartamente.. Miclescu Virginia. str. Montesi Alexandrina si Holban. Bucuresti str. Ida. 8 apartamente. Bucuresti B-dul Dacia 37 B. 4 apartamente. Mizraby A. Icoanei 108 str. Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Gramont 18 si 20 4977. Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. Eminescu 7 si 57 4980. str. Ilie Pintilie 24 4999. Bucuresti str. Mateescu Matei. Manole Horia. 9 apartamente. str. Mrosa Eugen si Lucia. 3 apartamente. Bucuresti str. Arh. Mihai C-tin. C. Puicu si Rezisi. 5 apartamente. Bucuresti str. Moisescu Elena. Maia Emanoil. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. 15 apartamente. Bucuresti str. si Paraschiva. Bucuresti str. Minculescu Sophia. 5 apartamente. Bucuresti str. Manea Foca. Maxim Gorki 5. 4 apartamente. Bucuresti str. Olga Bancic 4 4993. N. Marinescu Victor. 4 apartamente. Bucuresti.. 4 apartamente. 2 apartamente. Radu de la Afumati 76. Mueller Carol. Robescu 10 4973. 5 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Martini Capitani. Vlaicu Voda 67 4990. Bucuresti. Calea Vacaresti 70 bis 4982. Demostene 30 4986. Bucuresti str. 3 apartamente. str. Magazinele Mercur S. 6 apartamente. Slatineanu 29. Muradian Ecaterina. F. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Maitrot Rene Marie. M. Viitor 145 .

4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. Moruzi Valeria. Bucuresti str. si Stefania. Vasile Gherghel 87 Com. Bucuresti str. Bucuresti str. Kogalniceanu 22 5038. Marica Alex. Lascar 20. Vasile Roaita Vila Cetatuia. 5 apartamente. Mantulescu Sabina. Massaci Alex. str. 3 apartamente. 2 apartamente. Titulescu 90 5056. Vasile Lascar 13 5013. N. Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. Marinescu Vilanella. Mironescu Traian. str. Moscovici Jean si Hortansa. Stirbei Voda 158 5030. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dorobani 52 5010. Maria Rosetti 51 5009. Bucuresti str. Marculescu Lucia. Muma Stefan. 5 apartamente. Blanduziei 3.. Bucuresti str. str. Muntenescu Mihail. 4 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Vasile Lupu 19 5015. Bucuresti str. Sahia 47 5017. Beller 9 5033. N. G-ral Anghelescu 12 a 5025. si Ileana. Bucuresti str. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Olteni 4. Av. Bucuresti str. Batistei 16 A 5034. Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. Aradul Nou str. Bucuresti str. Manoliu Gh. str. Parangului 11 5021. str. str. Sinaia str. str. M. Bucuresti str. Matache Dobrescu 12 . Miculescu Vasile. str. Mihaescu Maria. str. Bucuresti str. str. Ana Ipatescu 17 5026. Mildner Rudolf. Costilea 12 5023. Alex. Bucuresti str.5008. Mircea Voda Busteni. Th. Av. str. Dr. Moraru Nicolae. 8 apartamente. 12 apartamente. si Zoe. Cumpatului 16 5011.. Bucuresti str. Mendel Samuel Alex. Mihailescu Ioan. N. Bucuresti Calea Grivitei 39. 3 apartamente. Barlad str. Marinescu Craciun. str. Barbu Vacarescu 117. Viitorului 92 5016. Mohr Maria.. Abrud 70. Lt. Maria Hagi Moscu 31. Clabucetului 25. Romulus 4. 4 apartamente. 26 apartamente. 8 apartamente. N. Balcescu 25. Putul lui Craciun 14. Bucuresti str. Cometa 41 5019. 9 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. 11 apartamente. Rudeanu 70 5029. Pasteur 17 5032. Marculescu Maria. Bucuresti str. 1 Mai 83 5027. Traian 84 5037. Titulescu 68 5028. Musetescu Gh. Banu Manta 33. Mihailescu Gh. str. Bucuresti str. Bucuresti str. 24 B. 7 apartamente. Modreanu Petre. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Manescu Calarasi. 6 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Titulescu 64 5014. 8 apartamente. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10. Bucuresti B-dul Banu Manta 44. Republicii 69 5024. Motas Zoe si Leon Zoe. 15 apartamente. Marcopol Nicolae. V. 9 apartamente. Serban Petrescu 2. Michaileanu Augusta Florioara. Marinescu Marta. Gogol 25-27 5035. Rosetii 13 5012. Draghescu 2. 10 apartamente. Sagetei 1. 16 apartamente. 5 apartamente. Musat Elena. Burghelea 7 a 5031. Bucuresti str. Constanta str. Marchetti Italia. Mihalcescu Maria. str. Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. str.

Episcop Radu 37 5049. str. B-dul N. Banului 1. 4 apartamente. Muntenescu Savu.. Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. Sinaia str. Aurel Vlaicu 96. Dumitru. Bucuresti. Romana 97 5048. Mihailescu Gastor. G-ral Angelescu 90 5065. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. Manolescu Angela. Erna. Bucuresti str. Traian 202 5040. Octav Cocarascu 61. Bucuresti str. 4 apartamente. Ghiocei 25 5041. Predoleanu Ana. Vasile Roaita 3 5056. Adm. 7 apartamente. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Macar. G-ral Alex. Brezoianu 18. 2 apartamente. Misu Alexandru. 8 apartamente. Bucuresti str. Stefan cel Mare 166 5047. Stirbei Voda 114-116 5068. GH. Frumoasa 6 5070. Molan Ion. Miron Ilie. Bucuresti B-dul Miciurin 52. 9 apartamente. Vasile Gherghel 78. Dimitrov 12. Bucovinei 25 5063. 2 apartamente. 7 apartamente. 6 apartamente. Manescu Alex. Dionisie 12. Mateescu Monica. Frumoasa 28. Mardaloescu.5039. Baneasa str. Bucuresti str. Oltarului 12 5062. 5 apartamente. Silvestru 30. Baneasa sos. str. str. Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. Banului 3. Nanu Muscel 5 5071. Manolescu Vasile. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Margasian Z. str. Bucuresti str. Manolache Ana. 5 apartamente. str. Muntenescu Nicu. 8 apartamente. Bucuresti str. Aristide Briand 21. Principatele Unite 8. Boteanu 3 . Independentei 15 5055. str. 26 apartamente. Buzesti 86 si 56 5067. 7 apartamente.. Bucuresti str. Mera Lucia. Avram Iancu 8 5045. str. 5 apartamente. Aviator Th. Bucuresti str. N. Bucuresti. Pitar Mos 8 5043. Bucuresti str. Mihailide Eufrosina. 11 apartamente. Ep. Matasari 5a5 5069. str. Bucuresti str. Bucuresti Calea Grivitei 214. 12 apartamente. Muntenescu S. Mihailescu Elena. 15 apartamente. Mueller Barbara. Bucuresti str. Bucuresti Sos. Mera Florica. Missu Maria Luiza. 4 apartamente. str. Mante Constantin. Marich Olga. Bucuresti str. 16 apartamente. Berzei 4 B 5064. Lizeanu 40 5061. Marculescu Toma. Eug. Mirescu Nicolae. 5066. Iliescu 43 si 45 5058. 17 apartamente. Bucuresti str.. Vasile Lascar 108 5052. 2 apartamente. Bucuresti-Ploiesti 51. str. 17 apartamente. Mihailescu Ioan. Titulescu 92 si 96 5046. Maica Domnului 14 5054.. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Ronda 39 5042. Calea Mosilor 237. str. 6 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. Bucuresti str. Bucuresti str. 10 apartamente. Midan C-tin si Maria. Bucuresti str. 3 apartamente. Radovici 2 5044. 7 apartamente. Bucuresti str. Aristide Briand 21 5060. Bucuresti str. Mureseanu Elena Visoiu. Roma 3 Poiana Tapului Bd. Titulescu 44 5072. Bucuresti str. Calea Victoriei 95 5050. Marculescu C-tin si Niculina. Radu 31. Marinescu Ghita succes. Moga V. 14 apartamente. str. 3 apartamente. Miron Cezar Paula. Manciulescu C. Mititelu Angela.

Marinescu N.. Ghica Voda 35 5091. Bucuresti str. Oitelor 8 5085. Ancuta 2. Alexandrescu 54. H. Gr. str. Radu Voda 23 a. 6 apartamente. Motoc Alexandrina. 14 apartamente. 19 apartamente. 5 apartamente. si Vargolici Jalea Paulina. 5 apartamente. str. Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. 2 apartamente. Virgiliu 37 5074.. 5 apartamente. Bucuresti str. N. Martzu Elena Lila. Bucuresti Bd. D. Radu Voda 23. col. Bucuresti. Berzei 97. Vanatori 8 5087. Isvor 109 5086. Sft. Bucuresti str. str. str. Stefan cel Mare 267 5078. 9 apartamente. Gherea 8 5099. Ion. Cobalcescu 43 a. 5100. Bucuresti str. Mihail P. Bucuresti. Cuza 74. 10 apartamente. Marcovici 9. 3 apartamente. Bucuresti sos. Xenopol 8-10 5081. Bucuresti str. A. Manolescu Ion. Miroevschi Alexandrina. Melechsohn Moisa.5073. Mandolini Alexandru. Titulescu 175 5103. str. str.. Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. Vasilescu 8 5104. 15 apartamente. Martzu F. apartamente. str. Baldovin 11. Mueller Alois. Titulescu 43. 11 apartamente. Pitagora 35 5094. Husi. 64 apartamente. 5 apartamente. 10 apartamente. Unirii 42. Bucuresti str. Republicii 17 5082. I. 3 apartamente. Bucuresti str. Meculescu Antoinette. Turnescu 14. Av. Bucuresti str. 13 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Bihorului 39 5095. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cpt. Marinescu C-tin. 8 apartamente. 6 apartamente. 6 apartamente. Milea Dumitru. N. Mondoc Iosif. Marinov Ion si Elisabeta. str. Maxim Elena. Stoenescu 11 5098. sos. Campulung str. Bucuresti str. Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. Unirii 40 5084. Mironeanu Ecaterina. Modreanu Lidia Ana. Spl. Baneasa str. Marin Ion si Ioana. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Titulescu 133 5079. 10 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Muresan Traian. Bucuresti str. str. Bucuresti str. 5 apartamente. Elena Doamna 33. Maior Boroziu 4. 3 apartamente. Intr. Traian 222 5076. 3 apartamente. N. Manta Gh. Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. Vanatori 10 5101. Musetescu Elena. Mircea Ciobanu 10 . 4 apartamente. Moraru N. Drossu 3 5089. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice. 3 apartamente. M. Bucuresti str. Moldoveanu Stefan. Dr. str. Bucuresti str. Stirbei Voda 92. Bravu 171 str. Spl. Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. M. C. Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. Orzari 67 Pucioasa str. Romania Muncitoare 9 B 5097. Dr. Stirbei Voda 122. Stefan 20 5105. Meltzer Toma. Maria. 11 apartamente. Bucuresti str. 11 b. Misanian Krilcor. Baritiu 21 5102. Mitrica Ilie. Bucuresti. Negului 10 5077. M. Bucuresti str. Sos. Soveja 36. Dr. Masec Carol. 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. Marcu Constanta. Manu C-tin 29. Mihailescu C-tin. si Crisan 14 5090. Manolescu Elena. Bd. Mares Gh.

Aquila 45 5140. 3 apartamente. Mociornita Margareta. Filipescu 7 5129. Bucuresti str. Mateescu Ion. Frumoasa 35 5114. Sinaia str. Gutenberg 9 5133. Metaxa Ecaterina. Dr. Sinaia. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti cal. Doamna Chiajna 11 5131. Mihailescu Elisabeta. Cazarmei 49 5109. str. Batistei 15. 6 apartamente. 3 apartamente. Mazarini Niculae. 2 apartamente. Eminescu 240 5117. str. str. str. Pictor Romano 18 5132. 5 apartamente.. Bucuresti str. Bucuresti. 6 apartamente. Mihail si Eleonora. Marcu Burah si Sima. Mandrenul Paula. Constanta Iuliana. 4 apartamente. Marisov Constanta. Marculescu Ilie. Bucuresti str. Alex. Kuibasev 21 Vasile Roaita. M. 9 apartamente. str. Dionisie Lupu 5.5106. 3 apartamente. Moisesian Rozalia. 4 apartamente. Calafat 76. Floreasca 5124. Mociornita C. Bravu 111 5113. Salvator 6. Bucuresti str. 34 apartamente. Bucuresti str. Ion Atanasiu 7 5108. Modreanu Rodig. Lenin 20 5135. str. Bucuresti str. str. Bucuresti M. Bucuresti str. 7 apartamente. Luterana 21. str. 3. 3 apartamente. Barbu Lautaru 20 5121. Mateescu D-tru. Dionisie Lupu 32. 202. Mavrocordat Ghica. str. 13 apartamente. Marin Anghelina. Vila Bistreanu 5115. str. 12 apartamente. cal. Bucuresti str. M. Leon Voda 14 5136. Berzei 18 5138. Cumpatul 3. Oltenitei 196 5122. 2 apartamente. Moga Octavian si Mariana. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. Intr. Marinescu Const. Madgearu Eugen si Nicolae. Popa Soare 61 5126. Cuza Voda 124 5107. 2 apartamente. Bibicescu 15 5119. Sfintilor 11 5137. Manolescu Amalia. Bucuresti str. Victoriei 208 5125. Pomenirii 36. str. 4 apartament Bucuresti. Magurele 159 si 17 . Ana Ipatescu 20 5134. 1 apartament. Sinaia str. Bucuresti sos. Tabla Butii 107. Musatescu Mihail. Bucuresti str. Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. Bucuresti sos. str. Bucuresti str. Emil Sergent 2 5128. Rahovei 199 5127. Cobalcescu 36 5116. Marinescu Maria. str. Manciulescu Doina. 8 apartamente. Macavei Antoniette. Mavrocordat George Nic si Irina. Nic. 3 apartamente. 204. Mirica Dumitru. I. 3 apartamente. 21 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. N. Vanatori 18 5123. Bucuresti. Bucuresti. str. Academiei 35 5118. Const. 2 apartamente. Voda 41. 1 apartament Bucuresti. Manolescu I. Bd. Matak Radu.. Dr. si Opris. Marian Gheorghe. Bucuresti str. Mendelejeff 1. 3 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Ciru Iliescu 27 5110. Vaselor 23 5120. Peris. Bucuresti. Manolescu Constanta. Paul Greceanul 24. Mavrocordat Marica. Bucuresti str. Magikian Eduard. str. Bucuresti str. Sahia 39 5139. Dorobani 90 5112. Bucuresti str. Ecat. Ion Ghiulamila 27. str. str. B-dul Balcescu 2 5130. 1 apartament Bucuresti Cal. Bucuresti str. Bucuresti sos. 11 apartamente. Mociornita D-tru. Rahovei 200. Musca Stefan. Bucuresti str. Dionisie 53 Calea Victoriei 95. Misaleanu Valeria. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Vladescu Iacorache.

cal. 2 apartamente. Atena 9 5166. 8 apartamente. Navaschi Natalia Margareta. Niculescu Maria. Sf. Naum Nicolae. Alexandria 20. 22. Negulescu Elena Mazareanu. Nicolescu S. Vasile Lascar 23 5146. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti cal. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. Bucuresti b-dul T. Iliuta 6 5153. Slavesti 8 5154. Dionisie. Tepes Voda 128 5148. 3 apartamente. Niculae Radu. Bucuresti. Nicolau Maria. Nestor Eufrosina. Neacsu Ion si Sofica. Vacaresti 177 5151. Calarasi 34 N. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Armeneasca 36. Bucuresti cal. Nicolescu Elisabeta. Negulescu Cecilia. Bucuresti str. Vladimirescu 55. 10 apartamente. Nicolae Victor. sos. b-dul Gh Cosbuc 47 5169. 51 apartamente. Bucuresti. Nicolescu Ion. Vineri 33. Serban Voda 113. Alex. 5 apartamente. Mihalovici. Bucuresti cal. str. 3 apartamente. 98. Varful cu Dor 4 5162. Bucuresti str. str. str. 5 apartamente. Necsulescu Stere. Bucuresti str. Nagler Ana. Poteras 35 5170. 13 Septembrie 125 str. Nicolaescu Eliza. cal. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Alexandrescu 58 5171. Negrescu Ion. Maria Rosetti 47. Bucuresti str. 7 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Calarasi 319.. 2 apartamente. Mihail Marinescu 10 5156. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Sold. Bucuresti str. Neagoe Dionisie. Lanariei 105 5165. 8 apartamente. Sahia 54 5158. 11 apartamente. Bucuresti str. Nicolau Victoria si D. Vatra Luminoasa 77. str. cal. 4 apartamente. Carol Davila 1 5147. 4 apartamente. cal. Orzari 32 5160. Virgina Maria. str. Atena 3 5164. Rahovei 190 5167. 4 apartamente. Rahovei 66 5149. Cotroceni 12 5145. 8 apartamente. Zaicari 16 5152.. Naumescu Olimpia. Bucuresti str. Nicolescu Lelia. Bucuresti str. str. Nedeianu M. Fainari 44. Bucuresti str. . Dimitrov 36. Maica Domnului 38. Budila 2. Bucuresti b-dul Gh. Bucuresti. Nicolau Marin.5141. 4 apartamente. 7 apartamente. Uranus 2 5150. 5142. str. str. Olimpului 82 5143. Paradium 15 5161. Bucuresti. Nicolescu Alexandria Ionita. 11 apartamente. Maica Domnului 7 5157. Eforie Parcela 1008 5163. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Putul cu Plopi 2. Aurel Vlaicu 98 5159. 7 apartamente. Nicolau Alexandrina. Dudesti 39 5144. Nicolaescu Elisabeta. Nicolau Ioan. p-ta Lahovari 5a. Bucuresti str. str. Theodor Masaryk 2. Niemandz Elena. 3 apartamente. str. Nastase Ecaterina. cal. str. str. 49 5168. Neuman Olga. Gr. str. str.

Dimitrov 124. 4 apartamente. str. Antim 72 5186. I. Plantelor 78 5176. 5 apartamente. Nicolescu Bolintin. Bucuresti str. Negruzi 30 5198. Ion Taranu 18. Calea Calarasi 131. Bucuresti. Negrescu Rozalia. str. 3 apartamente. 13 Septembrie 47 5190. 5204. Nicolescu I. 13 apartamente. cal. 20 apartamente. 6 apartamente. Ana Ipatescu 15. Constantin Gnadt 31. 13 septembrie 90 5199. str.Cujarului Zei 6 5172. Avram Iancu 7a 5174. Negulescu Ion. 11 apartamente. Poincare 37. Bucuresti cal. 4 apartamente. Carol Davila 3 5193. Bucuresti str. 15 apartamente. Mostenitorii Toader si Elena. Nicolescu Stefan. 3 apartamente. 13 Septembrie 53 5185. Ion. Nuni Ioana. Maior Campeanu . Bucuresti. Witing 27. Bucuresti. Lt. Negulescu Maria. Braila. Nicolescu Argesanu . Speranta 152. Lister 53. Bolintin. Busteni. Nicolescu Anghel. Bucuresti str. Negrutzi C. Nicolescu C-tin. 8 apartamente. Arion 11. Bucuresti str. str. Negoian Alfred. Nicolescu Panait. 4 apartamente. Nicolescu Radu si Victoria. 9 apartamente. Naldalu Maria. Ganovici 11. Carol Davila 32. Nestorescu Suzana. 3 apartamente. Principatele Unite 47 5178. C. Mamaia-Constanta. Vasilescu 4. Nicolescu Victor. 5 apartamente. Mihai Bravu 344. Bucuresti str. Bucuresti str. Nadler Beniamin Ioseph. Nicolici Ghizela. Nitoiu Vasile. Bucuresti str. Nicolau Angela. 126 5182. 9 apartamente. Calea Victoriei 208. Cristache. Bucuresti str. Nitoiu Tanase. 5206. Eroului 85.12 apartamente. 5205. Enachita Vacarescu 14 a 5184. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. M. Magaziilor 2 bis 5188. Bucuresti str. Cpt. 5202. Bucuresti sos. Rahovei 105 5175. 3 apartamente. str. Nicolae Radu si Gherghina. str. Bucuresti str. G. Nicolocoglu Nicolae. 3 apartamente. Grivitei 466 5180. Calea Calarasi 298. Nicolocoglu N. Bucuresti str. Bucuresti cal. Poterasi 15 5201. Nevschirlian S. Alexandru Orascu 1 5192. Bucuresti str. Nedea C. Nicolescu Alexandrina. R. 4 apartamente. Prof. Bucuresti dr. Justitiei 61 5181. Iuliu Valaori 13 5173. Bucuresti str. T. 4 apartamente. B-dul Marasesti 100. B-dul Libertatii 266. 13 apartamente. Nitescu I. str. 13 Decembrie 29 5183. str. Alexandru Savulescu 21 5177. 3 apartamente. Uranus 43 5195. Neata V. Bucuresti str. Kalimache 45 5179. Bucuresti str. Titus 7-9. str. 5 apartamente. str. Bucuresti str. Dr. Uranus 41 5194. 2 apartamente. Nita Dumitru. C. str. Nicolau R. str. 8 apartamente.. Bucuresti. b-dul Marasesti 19 5197. Niculescu Manache Marin. Bucuresti cal. 3 apartamente. Nicolescu Zoe. 4 apartamente. Stan si Eugenia. str. Elena. Liliacului 10 5191. Bucuresti. Bucuresti str. 187 5187. str. Bucuresti str. si Ecaterina. Bucuresti. Vulturi 51. Bucuresti str. Gh. 6 apartamente. 5203. Cavafii Vechi 19 5196. Nestarescu Barbu. Antim 68. Bucuresti. Ghiulamila 22 5189. Alea Odobescu 17. 9 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti b-dul Gh. cal. 14 apartamente. G-ral Leca 33 5200. 3 apartamente.

Naumescu Cleopatra. str. 5221. Icoanei 10 5241.22. 3 apartamente. str. Lascar 102 5227. Romana 74 5236. Bucuresti. Alecu Russo 21 5239. 13 apartamente. Mercur 23 5242. 3 apartamente. Arcului 7. Bucuresti. Lueger 18. C. 4 apartamente. str. Democratiei 10. Intr. str. Nitescu Maria Sanda. 15 apartamente. 5218. Bucuresti str. Bucuresti. Nicolescu Viorica. 35 5225. Mitrop. Neter Ana. Cap. Polona 108. str. str. Stirbei Voda 12 Ploiesti. Bucuresti. Dr. 2 apartamente. Corabia. 9 apartamente. Bucuresti. 22 apartamente. Bucuresti str. 5212. Nicolaescu Elena. Cristian Tell 12 5237. Av. Staicovici 7. A. Bucuresti b-dul 6 Martie 95. Nicolescu C-tin. 69 5223. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Marinescu 22. Petru Rares 15 5235. Nitescu Grigore. 14 apartamente. Nestorescu Arghira. Niculescu Mizil. str. 22 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Povernei 15. Bucuresti. Th. str. Niculescu Maria. Nitescu-Stanescu Emilia. 8 apartamente. C. Negulescu Constanta. Bucuresti. 4 apartamente. V. Viorele 18. 2 apartamente. Alex. 8 apartamente. 4 apartamente. 8 apartamente.. G-ral Manu 7. Bucuresti str. Bucuresti. 17. 16 apartamente. 10 apartamente. Negulescu D-tru si Petruta. Nicolau Grigore Amalia. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. 234 5238. Dr. Speranta 37. Nestor Vasile. Bucuresti. V. Niga Adriana. Plevnei 230. 5215. str. str. Speranta 124. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 5210. 5 apartamente. str. 5208. 3 apartamente. str. Precupetii Vechi 54 5240. 5216. Nestor Vasile. B-dul 1907 nr. Stefan Stoica 47 5229. Bucuresti. 3. Th. 5 apartamente. 17 apartamente. Tunari 75 . Dorobanti 71 5233. str. 3 apartamente. Saguna 14. 20. 5226. Bucuresti. 5 apartamente. str. Cornescu 67. 5217. str. Romana 41 5219. Blaj 9 5228. str. str. Niculcea Miron. Bucuresti. Bucuresti. Nicolae C-tin si Efighena. Nicoleanu Maria. 5 apartamente. Remus 1. Nitescu Nicolae. str. 8 apartamente. Cal. 10 apartamente. Arad 8 5232. Bucuresti. 5211. Calarasi 70. Aleea Grand 20 5231. Nicolau Ligia. 8 5220. str. Nicolaescu C-tin. Nastasescu Camil. Bucuresti str. str. Braila B-dul Karl Marx 63. Negoescu Barbu. Roseti Cerealelor 4. Bucuresti. Cal. Bucuresti str. Stefan Mihaileanu 11 bis. Lascar 71 5230. Caracas 7. Bucuresti. 8 5234. Niculescu Ana. 5209. Nicolae. str. Bucuresti. Niculescu Alex. 8 apartamente. Negoescu Eliza. Bucuresti. A. Nedelovici Stela. Negulescu I. str. Nicolae Ilie. Drosu 26 5222. 5 apartamente. str. Minervei 66 5224. Neamtu C-tin. str. Niculescu Dumitru. Dumbrava Rosie 19. Niculescu Ion. Calea Rahovei 318. str. Minotaurului 26. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau). Bucuresti Ana Davila 37. Laborator 146. str. Nicolescu Zenobia. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Arionoaei 17. Sahia 28. 5207. Bucuresti. Bucuresti. 5213. str. 8 apartamente. 11 a 5214.

str. 3 apartamente. Dimitrof 124. Lisabona 2 5266. Bucuresti. 32 5245. Bucuresti.. str. Toamnei 8. 8 apartamente. Nicoreanu Alexandrina. str. Bucuresti. Bd. Iancului 155. str. str. Neicu Mircea. str. Maria. str. Nenisor Sergiu. Niculescu Vasile. Bucuresti. Ion Mincu 3 5270. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 55 5267. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. Viilor 134 5269. Nestor Nastase. Balcescu 3-5 5271. 5 apartamente. Sf. str. Narghezian Azarie. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. B. 12 apartamente. Adam 5256. Apolodor 7. Bul. 4 apartamente. str. str. str. 3 apartamente. I. str. Bucuresti. str. Nicolaescu Aurel. Bd. Bucuresti. str. Dudesti-Cioplea. Luigi Cazzavillan 5250. Alexandrescu 14 5261. str. 3 apartamente. Caragiale 31. N. Negru Sylvia. Vasile Adamachi 8 5262. str. Niculescu Constantin. 11 apartamente. str. Bucuresti. Sos. 3 apartamente. Dionisie Lupu 8. Nicolescu Nicolae. Victoriei 109. Niculescu Ecaterina. str. 1 Mai nr. str. 6 apartamente. Stefan Gheorghiu 19 5252. Bucuresti str. Nica Dumitru. 9 apartamente. Constanta. Aurel Vlaicu 152 5272. Maica Domnului 29 5251. 3 apartamente. Medic G-ral Severin 18. Columb 5. Nacescu Dan. str. Sinaia. 14 apartamente. Frumoasa 29 5259. Bucuresti. Boteanu 6. Ion Sulea 21 5264. Neicu Niculae. Nicolau St. str. Ana Ipatescu 52 5260. Buzdugan 3 5258. 7 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. Gr. Nic. str. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Nachmias Iacob. Focsani. str. str. Povernei 26-28 5273. str. General Angelescu 87 A. I. Nenciulescu Alice. str. str. Inisor 17 A 5244. 5 apartamente. Gh. Prof. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Negoescu Margareta. Niculescu Gheorghe. 6 apartamente. 5 apartamente. Gabroveni 57 5249. 5 apartamente. Occident Eforie Constanta 5253. str. Vulturi 54 5263. Bucuresti. Nicolau Maria. str. Dimitrie Sturza. str. Dragos Voda 58 5248. Bucuresti. Sf. Radauti 10 5257. Niculescu M. Dionisie Lupu 12. 3 apartamente. str.. 4 apartamente. str. Niculescu Teodor. Bucuresti. si C. 2 apartamente. str. 1 5268. Popov 44 5265. Bucuresti. Bucuresti. Anton Pan 2 . Treime 30. str. Bucuresti. Popa Chitu 6 5255. Bul. 8 apartamente. Ghica Tei 56 5247. A. 12 apartamente. Nicoreanu Paulina. str. Alex Sahia 6. Bogdan 26. Ionica 7. 5 apartamente. Nazeanu Silvia. Bucuresti. 5 apartamente. Nadejde Florenta. Sinaia. Nicolescu Ecaterina. Iasi. Bd.5243. Nedelcu Nita si Ecaterina. 30 Decembrie 5246. Neder N. Tanase Nic. str. Bucuresti. str. Nicolau Mihai. 8 apartamente. Neagu Ana. Niculescu Aneta. 3 apartamente.

Bucuresti. Bucuresti. Viilor 107 5287. str. Cal. Mitrop. Calea Serban Voda 19 5284. Bucuresti. Samoil Vulcan 73 5305. Snagov jud. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. Petru Maior 47. Bucuresti. Nisini Candrea. Margeanului 87. str. str. str. Nicolici L. Cal. str. Ion Creanga 20 5277. Ecat. Nedelcu Maria. Bucuresti. B-dul Gh. Bucuresti. str. Pitesti str. str. Nitescu Clemansa. Roma 59 5301. Niculescu Elena. Manu 20. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. str. Nedela Radu Ion. str. str.5274. 3 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. Nedelcu Elena. Bucuresti. Nicolau Corneliu. Bucuresti. Turgheniev 2 5283. 3 apartamente. Iancului 57 5276. Viitorului 169 5302. Udricani 5. Ilarie Chendi 47 5280. 23. str. Niculescu Dumitra. Bucuresti. 19 apartamente. V. 6 apartamente. str. Niculescu Alexandru. 6 apartamente. Bucuresti. str. 14 apartamente. Cariol Knapp 78 5296. 4 apartamente. Bucuresti Sos. Bucuresti. Nicolau Alexandru. Codreanu 3. Giurgiu. Bucuresti. Niculescu Manole. Calea Grivitei 442 5278. Bucuresti. C-tin. Bucuresti. Zamfir Olaru 19. Valerian Cuibasev 7. Nestor Faneta. Calarasi 319 5281. Nadler David. 5 apartamente. Braziliei 24. Nic. str. Braniste 35. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Vacaresti 11 5290. Bucuresti.. str. str. Felix 76. 10 apartamente. Niculescu Dragomir. Nadolu Constantin. 5 apartamente. Bucuresti. str. . Paris 33. 27 apartamente. Costache Negri 13 5288. 10 apartamente. Naclian Krikor. 80 5289. Niculescu Elena. Bucuresti. Nicolescu Mihail. Nanu Constantin. str. Manitu Petre. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. Nedler Samuel. Fruntea Lata 29. Nenisor M. Ilfov. str. 3 apartamente. Nedelcu Vasilica. 96. Elisa. Izvor 17 5275. Bucuresti. Halfeu 3 5295. Tismana 5-7 5294. complect. Lizianu 21 5286. Bucuresti. Negescu Vladimir. 3 apartamente. str. 22 apartamente. Negoita Dumitru. 8 apartamente. Floreasca 16 5279.. str. str. Nastase Dumitru. 4 apartamente. Niculescu. 9 apartamente. Zahana 1 5298. Sc. str. Bucuresti. Cosminului 5 5291. 3 apartamente. 2 apartamente. Tutunari 25 5304. 49 5297. str. Carol Davila 17 5300. Nacu Toma si Virginia. G-ral Gh. Cosbuc 21. Niculescu Vintila si Aurelia. str. Rahovei 5306. 5 apartamente. Neagoe Alexandru. Bibescu Voda 24 5285. Bucuresti. Bucuresti. Frumoasa 50. 4 apartamente. Petru Rares 5303. Ceres (Isvor) 9 5309. Grivitei 227 5299. Targul din Vale 19 5292. 30 apartamente. Andrei Saguna 20 cal. str. str. str. str. Arges 14. Bucuresti. 7 apartamente. Splaiul Independentei 181 5293. 24 apartamente. str. 19 apartamente. Negrea M. Bucuresti. Niculescu Gheorghe. Bucuresti. str. 3 apartamente. Niculescu Margarete. str. Bucuresti. B-dul 1 Mai 23. 4 imob. str. Vanatori 20 5308. Iorga 55 5307. Toamnei 109 5282. 17 apartamente. Calea Dorobantilor 86. Bucuresti. Nenciu Paun. Bucuresti. Nastarescu Gheorghe.

str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B 5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33

5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27 5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru

100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str. Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3

5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29

5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei 112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118,

120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60 5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2

str. Putna. Bucuresti. 3 apartamente. str. apartamente. Olteanu Maria. Poenaru Bordea 14. str. Witing 26 5539. str. Bucuresti. Alex. 13 Decembrie 32. Calarasi str. Oancea Cleo. str. str. Orezeanu Tudor. 34 5519. Bucuresti. 3 apartamente. Oraseanu Alex. str. 4 apartamente. Niculescu Aneta. Stefan cel Mare 224 5535. Oanea Laurentiu. Florea. 3 apartamente. Obogeanu Veronica. Bul. str. si Eleonora. Bucuresti. Ion Ursu 23. Pasteur 59. Odeseanu C. Stefan Stoica 1.5509. D-na Neaga 5 5510. Oprea Ortansa. Timisoara. Polona 45 5514. Sos. 2 apartamente. Sos. Bolidului 1 5517. Prof. 7 apartamente. Bucuresti. 26 apartamente. str. Oprita Const. Vlaicu 10 5513. Mare 35 5515. Edgar Quinet 5 5522. imobil complect 5523. 12 apartamente. Nifor Balasescu 8 5516. Bucuresti. Piatra Neamt. Nanu I. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bolintineanu 5. Negru Voda. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 29. str. Boteanu 3. Dr. Bucuresti. Icoanei 91 5520. str. A. Dr. 4 apartamente. str. 16 apartamente. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. Olah Margareta si Rubin Teodor. Maxim Gorki 53. Serg. Costache Balacescu 6 5527. Poiana Tapului. 8 apartamente. Bucuresti. 20 apartamente. str. B-dul Dacia 10. Dogari 28 5529. 4 apartamente. Oprea Titu. Bucuresti. Latina 4 5534. 6 apartamente. Bucuresti. Otilia I. Bucuresti. Piata Romana 7. Bucuresti. Bucuresti. Buzau. Ochinciuc C-tin. Toma Stelian 9. Bucuresti. Olaru Ion. Alexandru. 2 apartamente. str. str. 18 5538. Col. Oprisan Mihail. str. 218 5511. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Oitelor 18 5537. Bucuresti. Oprisanu Const. 6 apartamente. Lidia 100 5536. str.. Sos. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Teohari 1 5531. Bucuresti. Bucuresti. Banu Manta 23 5528. Lazureanu 53 5532. Bucuresti. Mihai Bravul 28. str. 8 apartamente. Bucuresti. 5512. Otopeanu Elena. 12 apartamente. Pantelimon 280 O. Ghercu C-tin 16. Orfanu Constantin si Niculina. 3 apartamente. Matilda. 3 apartamente. str. sos. str. str. str. Bucuresti. Traian 191 5525. Bucuresti. str. Oprescu Ion. Ochs Malvina. str. Bucuresti. str. Nicolescu Gheorghe. Orascu 29 5521. Colentina 170 5524. Oncescu C-tin si Antoneta. 5 apartamente. 5 apartamente. Campulung Muscel. Obanian Nisak. str. Oprescu Niculae. Calea Grivitei 314 5526. Uranus 110 5530. Oprescu Ion. 4. str. Bucuresti. Georgescu 19 5533. Belizarie Luther 24 . si Marieta. Olteanu I. Olteanu Dumitru. Olteanu Marcel. Oncescu Besteli. 14 apartamente. 8 apartamente. Elena Cuza 109 5518. Cornelia 20. str. str.

str. str. 5 apartamente. Bd. 2 apartamente. Oancea Leonida. Anastase Paun 16 5544. str. str. Olmazu C. Ovenstein Rina. Stefan cel Mare 150. Sos. Atena 8. Bucuresti. str. 7 apartamente. Oprea Vasile. str. 6 apartamente. Hristo Botev 27 5554. Maior Vartejeanu 13 5572. Poterasi 39. Bucuresti. Olteanu Paulina. Olteanu Ion si Ioana.. str. Bd. Sahia 58 5546. 18 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente.5540. Colentinei 137 5559. Bucuresti. str. 9 apartamente. 4 apartamente. Ohanesian Luca si Ema. Florescu 2 5566. Olbrich Victoria. Maria. 19 apartamente. Bucovina 44. Bucuresti. Spatar 1 5569. str. Orasul 16 Februarie. Alex. Isvor 48. Elena. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu. Oncescu I. Calea Victoriei 97 5547. Predeal. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Petre Mintes 34 5548. Olin Maria. str. Bucuresti. str. Salmeu 30. str. Oizemski Margareta. Bucuresti. str. 3 apartamente. Otelariile Poldi. Aurel. Lanariei 148. Belgrad 5. 78 5541. Bucuresti. Bucuresti. str. 12 apartamente. Bucuresti. Otetari 3 5567. str. Vanatori 17. Pantelimon 43 a 5561. Lenin 10 5542. Bucuresti str. str. 30 Decembrie 23 5550. str. 8 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. 57 5555. Dogarilor 22 5565. 10 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Orenstein Ana. Icoanei 84 5562. Elena. Bucuresti. Anghel. Covaci 2 5564. Gh. Bucuresti. str. Bucuresti. Masina de Paine 2 5552. 4 apartamente. Oprescu Florica. Bucuresti. str. 5 apartamente. Sinaia. Opari Stavru. Oprescu Graziela. Teodor. str. Bucuresti. Valjan 1. Bucuresti. Orisan Viorica. Orezeanu T. Republicii 45 5553. 10 apartamente. Calarasilor 30. Oancea Maria si Eremia. Olteanu Zaharia. Opreanu Ovidiu. Gh. Dragos Voda 49 . 9 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Sos. Mihai Voda 51 5563. 4 apartamente. Mihail Cornea 76. Ottore Pia. str. Bucuresti. Latina 4. Acvila 26. 5 apartamente. str. Oppier Albert. Bucuresti str. 15 apartamente. 33. Grigore Alexandrescu 80 5573. Rocelor 5568. Oprea Teodora. Oprescu Alice Ana. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Gen. Nicolae Balcescu 7 5556. Pargari 41 5551. Maresal Tolbukin 15 5558. Olteanu Iopachim si Teodora. Sos. Moiser Nicoara 1 5549. Bucuresti. str. Olarasu Gh. Mihail Kogalniceanu 69. 26 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Dristorului 73 5545. 3 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Ottescu N. Angelescu 100 5543. Ororovitz Leopold si Naftali. str. 4 apartamente. Otopeanu Elena. Bucuresti. Colentina 1. 4 apartamente. str. Bucuresti. Oprescu N. Onofrei Clemance. str. Orghidan N. Aleia Frigului 3 5560. str. Bucuresti. Bucuresti. Marasesti 23 5557. Sos. Mitropolit Filaret 44. 41. str. G-ral Anghelescu 47 5570. Vigilentei 12. Bucuresti. Ronda 19 5571.

Bucuresti. Otetelesanu Ion Huri. Opreanu Stela. str. Oancea Cornelia. str. Oprescu C. 5 apartamente. Opran C. Isvor 48 5593. Columb 46 5586. 7 apartamente. Ogrizeanu A. Oprisescu Niculae. Bucuresti. N. str. 21 5596. str. calea Grivitei 72. Stelian. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Zoe. str. str. Titulescu 88 5612. Bucuresti. Bucuresti. str. Orescu A. Intrarea Moraviei 5. 4 apartamente. Onicescu Octav si Luiza. H. Bucuresti. Siminoc 16 5582. str. Bucuresti. Masaryk 1 5601. Bucuresti. Gh.. Lazar. 30 apartamente. 2 apartamente. Aleea E. 7 5579. Mihail Eminescu 148 5597. Ohanian Garabet. Dacia 1. 5605. Cristian Tell 20 5608. str. 3 apartamente. str. 2 apartamente. calea Rahovei 48. 3 apartamente. Toamnei 56. 3 5584. Bd. 13 apartamente. Colentina 11 B. Odobescu Romulus. Ioan si Domnica. 4 apartamente. Manu 12. Otulescu Emil. Oancea N. Bucuresti. Gh. Grigore Ioan 9 5595. 2 apartamente. str.5574. Sos. Oprisan Nicolae si Florica. Paris 34 5585. Bucuresti. str. Moruzi 42. Bucuresti. Bucuresti. cal. Belu 1 Domnesc 2. Batistei 23 5600. Obedeanu I. Bucuresti. Vitan 83 5580. Bucuresti. str. Oproiu Gh. str. Victoriei 214. Octav Cocarescu 89 5609. cal. Sos. Florica. 5 apartamente. Olga Bancic 8 . 5 apartamente. 21 apartamente. prin Opran C. 8 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Otopeanu Constantin. 5 apartamente. Hagi-Moscu 19. Bucuresti. Galati str. Bucuresti.. str. Beldiman 1. 7 apartamente. Orezeanu Luiza. cal. 72 str. Ouatu Calin. Bucuresti. Bucuresti. str. Ana. Dorobantilor 45 5581. Bucuresti. Orleanu James. Orezeanu Olivia. str. Moroiu 7 5603. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. T. str. Orovanu Iulia. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Armeneasca 14 B 5598. Bucuresti. Olescu Victor. cal. Dimitrof 150 5577. Bucuresti. 16 apartamente. 3 apartamente. calea Victoriei 128 b. str. Ornstein Carola. Dorobantilor 134 5583. str. Obretin Grigore si Maria. Bucuresti. Opari S. Oprescu Dimitrie si Zina. Lebedei 18 5588. str. Rozelor 9. Anca. Alex. Oprescu Elisabeta. Oprescu Ioan. 2 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Dionisie Lupu 36 A 5575. 10 apartamente. M. Oghina Gratida. sos. 6 apartamente. str. Sahia 72 5592. 58 5604. Bucuresti. Teiul Doamnei 5. str. Poernaru Bordea 16 5578. Vitan 88 5607. 10 apartamente. Sft. 3 apartamente. Muncii 1. str. str. Olanescu Aurelia. Bucuresti. 9 apartamente. Ana. Gh. Oprescu Jana. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. bd. str. Sperantei 27 5594. 74 5610. Batistei 35 5591. Bucuresti. Romana 28 5599. 6 apartamente. Alex. Oteteleseanu Georgeta. Oprescu N. 4 apartamente. Odobesti-Putna. Popa Savu 14 5590. Sos. Natalia. 4 apartamente. Opris Gh. 3 apartamente. Dudesti 70. 2 apartamente. 10 apartamente. Col. str. Spoitori 5 5576. Oleanu M. Muntii Tatra 12 5611. Oprea Vasile. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. Dimitrof 105 5606. Smardan 18 5589. Bd. Xenopol 4 5602. Opran Nicolae. Bucuresti. str. Bucuresti. Voevozi 57 5587. Bucuresti. Wilson 15. Ogrezeanu Alex. Paula.

Bucuresti. Panaitescu Sanda. 2 apartamente. Pantazi M. str. Roma 41 bis 5630. Petrescu Mihail. Luciliu. Sf. 5 apartamente. 3 apartamente. Popov Tudor. Armeneasca 31 5637. str. Orghidan G. Bucuresti. Bucuresti. 4 5624. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 5643. calea Calarasilor 279. 5647. str. Petrache D. Margareta 12 5642. Bucuresti. Bucuresti. str. Zece Mese 4. El. Masarik 28 5620. Eliza. Agricultori 15 5634. str. 5621. str. Bucuresti. 6 apartamente. b-dul Republicii 45 5629. Bucuresti. Baicului 53 5639. str. Mendelieff 48 5619. str. Bucuresti. 11 apartamente. Popescu Vasile si Constanta. calea Mosilor 288 5640. Coltei 3 5616. Patraulea Bucur. Aleia Suter 15 5631. str. str. Dionisie Lupu 47 5627.5613. 3 apartamente. Bucuresti. T. str. Popescu I. Palos Cleopatra. Pastia Dumitru. Bucuresti. Vasile Conta 3-5 5622. B-dul Tolbuhin 39. Papacristea Vasile. Vladimirescu 23 5644. Bucuresti. str. Obedeanu Elena. Vasile Fuica 60 5628. str. Manu Cavafu 16. Bucuresti. 14 apartamente. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Bruxelles 15 a. Domnita Ruxandra 2. 4 apartamente. str. Cuza Voda 32 5632. 5 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Al. Bd. str. B-dul 1 Mai 68 5638. 9 apartamente. str. Colentina 195 5641. Donici 30. Mocancuta 15. 6 apartamente. Bucuresti. Apostoli 84 5614. 5645. 5 apartamente. B-dul Marasesti 17 5636. Andrei Saguna 10 5635. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. Ortodoxu Andrei. Oprescu Gabriela. 3 apartamente. Chindiei 10 5646. 16 Februarie Giulesti 138 5626. Popescu Dumitru. str. Teilor 6 5617. Pacuraru Anton. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Pan Constanta. Maica Domnului 52 5618. 16. T. Popescu I. Bucuresti. Oteteleseanu C-tin. Mecet 3. str. Parfenie Nicolae. str. 15 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. 4 apartamente. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Pacuraru Helo. Dimitrie Odobescu 8. Bucuresti. 6 apartamente.. Tulis. Bucuresti. Olaru Ioan si Elena. Popescu R. Popa Nicolae. Horia 3 182 5623. Pantelas Gheorghe. Parvulescu Elena. 4 apartamente. sos. Ferechide 22. Bucuresti. Cristea. str. Bucuresti. str. Panu Adrian. Bucuresti. str. Petrovici S. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Edgar Quinet 3 5625. Radu dela Afumati 53 5633. Popescu Valeriu. Vasile Lascar 63 P. Paulian D. 6 apartamente. Ana Ipatescu 45. str. str. Bucuresti. G-ral Magheru 43. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149 . 7 apartamente. Grigore. str. 3 apartamente. D. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Parvanovici Niculae. 8 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 5615. Vasile. 4 apartamente. str. Victoria. Obedeanu Ana. Intr. Popescu Cutesti Ion. Oziaz Elena.

Varsoviei 6 5659. Popescu Tudor. str. 10 apartamente. Bucuresti. 5672. 3 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Radu dela Afumati 14. Pandele Gh. Cap. Panaiside Cristi. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Pana T. 3 apartamente. str. 10 apartamente. Lanariei 88 5671. Poenaru Bordea 6. Bucuresti. Petcu Nita si Petra 8 apartamente. Vasilescu 4 Sos. Arcului 25. B-dul Ilie Pintilie 20. 4 apartamente. Viitorului 110 5674. Bucuresti. 2 apartamente. 23 August 74. Gh. Tepes Voda 50 5675. str. str. Cantonul Veterinar. Apolodor 24 5663. 3 apartamente. nr. 17 apartamente. 54 5651. Bucuresti.. Cap. 12 apartamente. Popescu Gh. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Polovnichiu S. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Sabinelor 60 5660. Bucuresti. calea Vacaresti 230. str. Bucuresti. Piscului 11 5673. Preda M. Theodor Speranta 14. Bucuresti. Bucuresti. str. Nutu Ion 48 5652. Popovici Spiru. Pescaru Petre. 4 apartamente. 6 apartamente. str. Popescu Vasile. str. Sinaia. Serg. Parvulescu Marin. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. David. Mendi. str. Vasile Lascar 163. str. str. Viitorului 149.5648. Pastin Aurelia.. 8 apartamente. 5670. str. Bucuresti. str. str. Sborului 5. 5 apartamente. Popescu Paulina. Paul. Bucuresti. Varful cu Dor 33 5679. Barbu Delavrancea 14 5658. str. Paunescu Matilda. 4 apartamente. Peretti S. Austrului 27 5662. Bucuresti. Porumbelu Nina. Pantelimon 298 5683. str. Bucuresti. Marinescu 21. str. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73. Rodiei 24. Craciunescu 6. 4 apartamente. 3 apartamente. Popa Paun. Urziceni. Precupetii Vechi 25. str. str. 4 apartamente. str. 3 apartamente.A. Luncsoara 5. Porumbacu 39 . Papazin Anton. Bucuresti. Bucuresti.. 5 apartamente. 5655. 26 5650. Poenaru Bordea Lucretia. str. str. str. str. Serg. Bucuresti. Ion Movila 8 5654. 9 apartamente. Halelor 17 5680. Bucuresti. Ecoului 56-58 5667. G-ral Gr. 1 Mai. Roviei (Valcov) 24. 5657. Republicei 56. Bucuresti. Petrescu George. str. Zece Mese 13 A 5669. Th. 5 apartamente. Ipotescu 6 5661.R. Tepes Voda 108 5649. Bucuresti. Mircea Basarab 86. str. str. 5677. 5653. Petrescu Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Intr. Pinecin Hiener. Nutu Ion 40 5681. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 29. 5656. Pescaru Paraschiva. 5 apartamente. str. 7 apartamente. Piantin Ernestina. Maria. Brainer Bela 47 5664. str. 3 apartamente. 7 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. Maria. 5 apartamente. Popescu Stan. 26 5676. str. calea Mosilor 326 5665. Calimanesti. str. Speranta 14. str. Bucuresti. 5 apartamente. Praga Elisabeta. Icoanei 46. Calea Victoriei 9 Mangalia. str. Bucuresti. Bucuresti. Petroianu Const. b-dul Pache 145 5668. Popeea Marius. Piscului 98. Pari Eleonora. Pana I. Justitiei 9 5678. str. Ecoului 38. Duzilor 30 5666. Perhrian L. Bucuresti. Mariana. Petrescu C. Lanariei 63 5682. str. Bucuresti. Popovici Cardenius. Piticescu Traian. Pascu Toma. Maria.

6 apartamente. calea Mosilor 359 5707. 2 apartamente. Bucuresti. Smardan 18. Popescu Gh. 5719. Bucuresti. str. 5717. Bucuresti. Ilarie Chendi 44. str. Echinox 56 5699. Bucuresti. str. Justitiei 68. Bucuresti. 5 apartamente. Radu Beler 17 5687. str. Bucuresti. 14 apartamente. Popescu Aurelia. Andrei. str. 5693. P-ta Roseti 3. str. str. Virgiliu 22 5700. str. vila 5701. Popovici Ion. Bucuresti. Haia Lifsit 25 5702. str. str. 3 apartamente. Popovici B. Bucuresti. str. str.5684. str. Bucuresti. Bucuresti. Papazian Avram. Oitelor 16 5689. Bucuresti. 4 apartamente. Vespasian nr. Bucuresti. str. 10 apartamente. Pieptanari 71. 5. Papazian Aristia. Radului 5 5697. Popper Henrich. str. com. str. 4 apartamente. Bucuresti. 63. Papazian Ervent. Calea Calarasi 317 5713. str. Popa Petre 15 5692. Spirea si Vasile. str. str. Peruzars Ana. Traian 40. Bucuresti. Possa Maria. str. str. Pamopescu Ion. Mihaileanu 57. Bucuresti. str. 2 apartamente. Intrarea Plescuta 3. Sft. str. 5704. Galati. Vasile Lascar 88 5698. Petre T. Bucuresti. Popescu Romulus. Matei Voevod 6. Bucuresti. Constantin 6 . Bucuresti. Bucuresti. Pompilian I. Lamaitei 12 5711.. Ion Baican 30. str. 2 apartamente.. Bucuresti. Olimpului 39 5695. 2 apartamente. Niculescu 5. 5715. str. Tabacarilor 25. C. Bucuresti. 12 apartamente. Palopol Leonida. Predescu I. Bucuresti. 13 Decembrie 4. 70 5691. Popescu Alexandrina. Puisor 32. 3 apartamente. 5 apartamente. Paraschivescu Maria. 7 apartamente. Gh. Bucuresti. 5718. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Popescu Alexandru. Popescu Stelian. Luca P. Hristo Botev 26 5705. Ilie Pintilie 56 5709. Bucuresti.. Bucuresti. 5696. str. str. 5 apartamente. Serban Voda 28 5703. calea Serban Voda 232. str. str. General Lecca 22 5710. 11 apartamente. str. 28 apartamente. Bucuresti. Petrovici Maria si Constantin. calea Victoriei 112. 3 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Ionica 7 Snagov. 11 apartamente. Possa Mircea. Vitan 81 A. calea 13 Septembrie 85. Cutitul de Argint 68. 3 apartamente. Vasile Roaita. 13 Iunie 103. 7 apartamente. Petre Siperco si Vasile. Principatele Unite 4 5685. 26. 6 apartamente. Pramatovici Lia. 1 apartament Constanta. Bucuresti. 20 apartamente. Bucuresti. Popescu Gheorghina. Calea Serban Voda 244. Th. calea Rahovei 56 si 54 5690. Badea si Ana. str. Bucuresti. Popescu Pasarea. Pictor Andreescu 29 5708. 5688. Rahovei 120 5686. Sft. Dobrotesti 5716. Zidurilor 51 5706. Spiridon 21. Petrescu I. Sfintilor 1. 7 apartamente. str. Panaitescu Elena si Teodor. Bucuresti. 5712. str. Bucuresti. Cal. str. str. Speranta 172 5714. Av. 4 apartamente. 3 apartamente. 30 apartamente. Sos. Bucuresti. Peter Iulian. str. Polak Floretta. 4 apartamente. Pascanu Ionescu. Popescu Nervano. Popescu Manole. 5 apartamente. calea Rahovei 72 5694. St. Parvulescu Vasile. str. 6 apartamente. Panzianu Vasile. 4 apartamente. Perieteanu Maria. 4 apartamente.

4 apartamente. 10 apartamente. Campina. Hristo Botev 42. Sf. Perlusz Eliza. 6 apartamente. Patarlageanu Maria. Crangasi 7 5744. Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. Aleia Platon 16. Bateriilor 11 5745. Bucuresti str. Petrescu F. Bucuresti. Elena. 5 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Popescu Eleonora. Bucuresti sos. Ureche 17 5751. 13 apartamente. str. 6 apartamente. str. 44 5754. Bucuresti. Staicovici 23 5760. Ada Marinescu 3 5743. Bucuresti str. Paun Leontin si Delia. 3 apartamente. 6 apartamente. calea Calarasi 319 5722. Popescu Elena. Vanatori 15 5748. Amelia. Bucuresti. Petrescu Stefan. str. 2 apartamente. Vuetului 11 5750. Panaitescu Marcela. Miron Costin 5. str. str. 5 apartamente. Intrarea Domnesti 7 5736. Popescu Elena. Lanariei 47. Rosmarin 9 5753. 1 apartament. Predescu Ciresica. Bucuresti. Pieptanari 47. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Rahovei 32. str. Edgar Quinet 5 5759. Paliuc Ghe. Basarab 12. Bucuresti Cal. Bucuresti str. Kuibisev 9. 9 apartamente. Bucuresti. Dr. Stan Poetas 11. Apostoli 25 5731. str. Sft. Pasat D-tru. Bucuresti str. Sos. sos. 3 apartamente. str. str. 5 apartamente. Viorele 52 5723. 6 apartamente. Pop Corneliu. 4 apartamente. Borcea 4. Popa Iancului 58 5728. 4 apartamente. Bucuresti str. Vasile Roaita str. Bucuresti. Intr. 10 apartamente. Bucuresti. Popescu Elena. 8 apartamente. Bucuresti cal. 24 apartamente. Popescu Petre si Elena. Bateriilor 12 bis 5749. Bucuresti. Stefan cel Mare 5730. 4 apartamente. Protopopescu Alex si Nina. str. Cal. Techirghiol str. Petrovici Orsola. Bucuresti. Pop Francisca. 6 Martie 1 . 9 apartamente. Sandu Aldea 41 5733. Patriarhiei 17 5755. l apartament. Bucuresti. Paduraru Teodor. Apostoli 70 A 5747. Porumbaru Ecaterina. 9 apartamente. Bucuresti. Rahovei 13 5738. Calarasi 215 5732. Sf. Intrarea Patrulei 8. Bucuresti. Sergiu 9 5726. Giurgiului 31 5742. str. str. Cal. Dr. str. Bucuresti. 3 apartamente. Popescu Vasile si Alexandrina. 4 apartamente. Paicu Virgil. Cazarmii 52 5752. 3 apartamente. 6 Martie 77 5756. 33 apartamente. Colentina 45 5735. str. Bucuresti. 5 apartamente. Plesoian C-tin. str. Prifer Mosez. Popescu Florea. Popescu D-tru si Ioan. Penescu Ecaterina.5720. Puitel Georgeta. Sos. Popescu Dumitru. Colentina 66 5740. Bucuresti. Bucuresti Bd. 5 apartamente. Belizarie 25-21 5721. Paunescu Mircea. 5 apartamente. 5725. 6 apartamente. Constanta 5737. 5724. 5 apartamente. str. Vacaresti 159 5734. Petrescu Ana. Bucuresti str. Pascu Dan si Victoria. Vistierilor 1 5758. Pana C-ta. V. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Patra Valter si Aurelia. V. Pateu Marin. Bucuresti Bd. Bucuresti str. 8 apartamente.. Bucuresti. Popescu Aurelia.. str. Zoe si Elena Tare Eugenia B. Popescu Petre si Elena. Bucuresti str. Bucuresti. Enachita Vacarescu 3 5746. si Ing Al. sos. str. Pandelescu Ion. 7 apartamente. A. Bucuresti. Traian 192 5729. Telita 32 5739. Paslaru Ec. Vasile Lascar 83 5727. str. 5 apartamente. l apartament. Popescu Aristita. Popescu Angela. Bucuresti str. Elefterie 13 5741. 3 apartamente.

Bucuresti str. Meteor 2 A 5789. Popescu C. Bucuresti calea Floreasca 186 5781. Stefan. Bucuresti str. Petrescu Ghe. Dr. Popescu Agripina. Popescu Costica. Dr. 6 apartamente. Jupiter 8 5767. 3 apartamente. de Chibrituri 36 5774. Popescu Barbu. 6 apartamente. Nae al Sitei 16. str. Balasoiu 4-10 5786. 10 apartamente. Elena Cuza 23. Hagi Ghita 41 5778. Campeanu 30-32. Lanariei 4. Isvor 60 5769. Bucuresti str. Pfeifer Camelia. 4 apartamente. Parvoiu Florea. Bucuresti str. Ion.. Ioan. Bucuresti str. 6 apartamente. Panthieu Vismes si Alexandrina. Sergiu 21 5766. Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. calea Dudesti 46. Alex. Bucuresti str. Pop Elena. Dr. Bucuresti str. Bucuresti str. T. Bucuresti str. 99 sos. Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. Prijoreanu Gh. Bucuresti Bd. Bucuresti str. Caramidarii de Jos 45. Popescu Steliana. Senat 89 5785. Radauti 14 5771. Bucuresti Bd. Anonima. 9 apartamente. Gramont 6 5794. Puiu Adela. str. Bucuresti str. Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. Bucuresti calea Serban Voda 109. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Stan Tabara 43-45. Cameliei 8 5772. 4 apartamente. 6 5776. Poloni 9 5790. Mihai Viteazu 19 5770. 3 apartamente. Bucuresti str. Cluj str. Bucuresti. str. Popescu Paulina. Bucuresti str. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti calea Rahovei 345 5763. Pantelimon Elena. Papaianopol C-tin. str. str. Bucuresti. Istrate 40. Gh. sos. 9 apartamente. 8 apartamente. Popescu V. 3 apartamente. Popescu Nacu. str. Provain Achim. Popescu Alexandrina. str. 18 apartamente. Paraschivescu D. Petrolifera Buc. 3 apartamente. 11 apartamente. Lamaitei 43. 3 apartamente. 12 apartamente. Elena Cuza 15 5799. Transilvaniei 6 5768. 24 apartamente. 5 apartamente. Toma Ionescu 11. Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. Viilor 95 5788. Soc. Crisului 5 5791. 25 5775. str. Popescu Elena. Bucuresti str. Bucuresti str. Preda M. 10 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti 11 Iunie 1 5798. 17 apartamente. 5 apartamente. Stefan. str. Popescu Mihail. 4 apartamente. Brezoianu 52 5780. Popescu Ion si Maria. Pavelescu Ana. Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784. Nic. Minotaur 19. Stan. str. 8 apartamente. Popescu Alexandru. Petrescu Filofteia. Turzii 26. Petrescu Gh. 4 apartamente. Turnescu 3 5777. str. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. V. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti Fabr. Dr. calea Rahovei 415. 7 apartamente. 4 apartamente. Ferentari 77. 21 apartamente. Odoarei 3 5796. Arionoaiei 42 A 5787.. Slt. Popa Stefan. Panea I. 5 apartamente.5761. Bucuresti. Pascu Valer. Elena Cuza 42. Sebastian 44 5782. Pascu Gh. Penescu Ecaterina. 13 apartamente. Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 12 5793. Dragos Voda 20 5779. Lazureanu 3 5765. 21 apartamente. Panaitescu Alexandru. Parvulescu Alexandra. Vladimirescu 6 5764. Paunescu Maria. str. str.. Bucuresti str. Petroff Petre. str. Bucuresti Prel. 15 apartamente. Cezar. . Isvor 2 5762. Cosbuc 37-39 5773. Bucuresti str. Petrescu Elena.

3 apartamente. Sebastian 9. 11 apartamente. Smardan . str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Vladimirescu 61 Bucuresti. 73. 8 apartamente. Prassa Gheorghe. Plantelor 56. 11 apartamente. Petre Radu 14 5816. Palide Panait. str. Piliti C. Moruzi Voevod 39. 6 apartamente. 17 apartamente. Militiei 32. str. Bucuresti str. Pihuta Paula. Petrescu Comnen. Bucuresti. calea Dorobantilor 151. Bucuresti str. 14 apartamente. str. Bucuresti. str. Republicii 50. Ana Davila 2 5817. Episcopul Radu 144 5808. 25 apartamente. 5 apartamente. Panaitescu Elena. Bucuresti Intr. Almasului 5. Paciulescu Victor. Campulung str. Alexandrina 23 5821. Parvulescu Elena. Pilat Stela. Pascu Guttman. str. Zoe Grand 24. Popescu I. Bd. Sabinelor 23 5807. 12 apartamente. Puscariu Aron. str. Prelipceanu Gh. Bucuresti. Grad. 3 apartamente. Ihatei 2. T. str. calea Calarasi 199 Predeal. Vasile Roaita str. Av. Bucuresti. Gh. Pavelescu Niculae si Maria. str. Bucuresti str. Teodor Iliescu 59. 7 apartamente. Maresal Tolbukin 48 5820. Suvenirii 2. 3 apartamente. Stelea Spataru 16. Bucuresti. 6 Martie 42 5804. Bozianu 22 5801. Avram D. str. Vasile Adamachi 29. Govora. Ilie. Ioan. str. Ana Ipatescu 58 5811. str. str. str. Popescu Constantin. str. Republicii 76. 5809. Petrescu Constantin. str. 8 apartamente. Bucuresti str. str. Popescu Gheorghe. 9 apartamente. V. Bucuresti. Bucuresti str. Plantelor 58 5812. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Titus 23. Petcu Alexandrina. Popovici Magdalena. Bucuresti str. str. Bucuresti. Constantin 29 5822. str. Sf. A. Radu Cristian 7 5823. str. calea Vacaresti 133 5803. Bucuresti. Bucuresti Intr. Puisor 55. Babescu 29. 5 apartamente. Ceaus Radu 6. Mitr. Dionisie Lupu 34 5826. 4 apartamente. 3 apartamente. 1 5802. Anastasiu 6 5819. Poligora Hristu. Progresului 13. Pomarleanu Beniamin. Petrescu Nicolae. Stere 4 5810. str. Ghenadie Petrescu 83. 30 Decembrie 1 5824. str. Bucuresti. Baicului 15 5806. 5800. Bucuresti str. 7 apartamente. Intr. Serban Voda 61 5825. Icoanei 21 Targoviste. 5814. calea Calarasi 144. str. str. Paianopol Dumitru. Bucuresti. Petrescu 37-39 5813. Bd. Petrescu Vasile si Emilia. Papaianopol Pericle. Patema Elena. Mihail Eminescu 71. Bucuresti Schitu Magureanu 17. Marasesti 79. Sf. Bucuresti. str. calea Vacaresti 9. Splaiul Unirei 71. Bd. Adamachi 24 5815. 14 apartamente. Petru 60.Titulescu 127. 8 apartamente. 31 apartamente. Bucuresti str. Bd. 7 apartamente. Corneliu Botez 4. 5 apartamente. Alex. Bucuresti Bd. Mitr. Porumbaru 43 5805. si Maria. 4 apartamente. Petrescu Atanase. calea 13 Septembrie 5818. Maior Goldain 16 5827. 17 apartamente. Popescu Sergiu. Bd.

Dr. Popazu Adrian. 5 apartamente. 11 apartamente. Bd. Bucuresti str. 3 apartamente. Armeneasca 16 5834. Spatarului 17 Dorohoi str. Bucuresti str. str. Paunescu Aurelian. Paraschivescu Maria. str. str. str. Paucher Albert. Erotica. Bailor 13 5844. 7 apartamente. Bucuresti. Alex. Panea Ecaterina. C. Barbu. C. Bucuresti. Bucuresti str. Paraianu Dora. Pantelimon Parvan. 3 apartamente. str. 5 apartamente. calea Mosilor 135 5842. Maria Rosetti 32 5847. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Matei Corbescu 6 5858. 6 apartamente. Bucuresti str. Poenaru Ecaterina. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Popescu C. Pavlov Selia. Papiniu Eugen. G. Aristia 28 5852. Popov 32 5841. 7 apartamente. Pruffer Maria. str. Toma Masaryc 14. 30 5854. Sperantei 1. 11 apartamente. Bucuresti. Av. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. str. Intr. str. Assan 3. 56. Periteanu Mircea. str. Sagetii 9 5837. str. Berzei 59. Frosa. str. Bucuresti. Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani. Petrescu Alexandru. Parvulescu A. Vatra Dornei. si Sanda. Bd. Labirint 67. Bucuresti Intr. 4 apartamente. Alex. Baratiei 8 5830. Ion Ghica 1 5848. Campeanu 38. Cobalcescu 2 str. Armeneasca 37. Ghica 27. Bucuresti Intrarea N. Bucovinei 26 5832. Maria. Banu Manta 38 5836. Petrui Gheorghe. Duca 72 5849. str. Nicolae Filipescu 31. Brezoianu 51. Potarca Virgil. 16 5857. Brezoianu 29. I. Calusei 25 5859. 4 apartamente. Plaiorno Spiru. Caracas 38 5835. str. str. Dacia 48 5850. Patac Aurora. Bucuresti str. Onciu 29 . Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. str. Popescu St. N. 3 apartamente. 8 apartamente. Petrescu D. Barierei 39 5831. 5 apartamente. Belizarie 32. 5 apartamente. Plantelor 5. Bucuresti. str. 6 apartamente. Pisculescu Natalia. 3 apartamente. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. str. Popescu Ion. 5 apartamente. Maior Campeanu 24.. Carol Knappe 93 5838. Bucuresti str. Bucuresti str. Vespasian 1 5855. Bucuresti str. Polizu 4 5829. Bucuresti. Garii 4 5851. 10 apartamente. Pavel I. Cluj 29 5839. S. Bucuresti. Marcel Anduse 10. str. Biserica Alba 5. str. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 61 5833. Polona 28. Constantin. Bucuresti str. Vladimirescu 1. str. Bucuresti str. Parfiriu Spiridon. Iorga 4. Silvestru 2 5846. Parseghion Kareghina. Papadimitriu Alexe. Paunescu D. Gh. T. Stefan Mihaileanu 9. 6 apartamente. Roma 54. 5843. 7 apartamente. I. Mare 41 5845. Pascu Gioia. 9 apartamente.12 5828. Balcescu 30 5856. 5853. Popescu I. Bucuresti. Busteni str. Petrescu Elena. Calea Grivitei 266 5840. Poiana Tapului str. Bucuresti str. Popazian Eva.

Lirei 15. Magurele Ilfov str. Piata 11 Iunie 1 A 5862. Buzoianu 44. str. str. 10 apartamente. Paul Greceanu 44 5870. 4 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Labirint 62 5879. 8 apartamente. Aurel Vlaicu 68 5892. 3 apartamente. 2 apartamente. Popescu Dej. 2 apartamente. Peretjeanu Sofia. 6 apartamente. Penty Gheorghe. 5 apartamente. 35 5888. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 57 5890. Pache 115 str. str. Stirbei Voda 20 5884. N. str. str. 5 apartamente. Patchedjieff Anos. Aurel Vlaicu 35 5873. Galati. Aleia Intr. Oslo 4. Marasesti 62. Petrescu Elena. Neculae Iorga 37. 14 apartamente. str. Neculae Balcescu 25. 3 apartamente. Plade Zoe. Papazoglu 65 5889. Sanatescu 31 5874. Biserica Amzei 27. Bitoliei 43. Papp Antoaneta. 2 apartamente. Dacia 12. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. sos. Popovici Alexandrina. Col. 37 5861. Bucuresti. Papazal C-ta. Plesoianu George. str. Bucuresti str. Bucuresti. Popescu St. Bucuresti. G-ral Cristian Tell 21 5867. Bucuresti. Popescu Olga. 5 apartamente. Al. Ion. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Lirei 113 5887. Papadopol Ecaterina. 13 apartamente. Prislapianu Ana. 3 apartamente. str. Peretianu Elisa. Bucuresti Bd. Bucuresti. str. Petrascu Ghenanici. Leon Voda 11. Armeneasca 1 5866. 4 apartamente. str. str. str. Popa Gh. Popescu Traian. Popescu George. str. Bucuresti str. 4 apartamente. Popescu Eliza. Bucuresti. Av. 1 apartament. 4 apartamente. Scarlat V. Alex Sahia 49 5869. Bd. Bucuresti str. Constantinescu 44 5875. Suter 3 str. Lascar 21 5880. Bucuresti.5860. Muzelor 1 5882. Campina str. str. 2 5891. Bucuresti Intr. str. 6 apartamente. Balcescu 11 5863. Puscariu Octavian. Popovici Grigore. Predeteanu C-tin. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Lamaitei 33 5893. Turda 160 5886. Pandici Elena. V. str. Serghiescu 10 5881. 5 apartamente. Turbinei 2. Bucuresti str. 4 apartamente. str. Predescu Felicia. Brezoianu 29 5877. Bucuresti. Dumbrava Rosie 4. Petculescu Emil. Bucuresti str. str. str. Rosetti 17. Pulman Iancu. Popescu Victoria. str. Smardan 18 5878. 10 apartamente. Bd. Bd. Protopopescu Elena. Trausanu. str. Mihail Cornea 35 . Baicoianu 2-4 5885. str. Parvulescu Aurora. Lt. I. 3 apartamente. Bitoliei 59 5876. Aurel Vlaicu 154. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16. C. str. A. Bucuresti str. Salcamilor 19 5864. Bucuresti str. M. Balcescu 3 5865. str. Bucuresti str. Bucuresti. Piata Romana 5. Bucuresti. Bucuresti. str. Donici 19 5868. Frimu 19. Bucuresti. Popa Soare 31. 8 apartamente. Silvestru 20 5871. Pesearu Ion. 36 apartamente. D-trescu 1 5872. str. str. Argentina 50. An Petra Cretu 61. Pop Mircea. Bucuresti str. Pascu Gheorghe. Bucuresti str. Pinord Iogulina. 7 apartamente. Ion Frimu 35 5883. 3 apartamente. Procop. C. 22 apartamente.

Parcalabescu Ion. calea 13 Septembrie 57 5924. 14 apartamente. Popa Arghir. Urali 5918. 5 apartamente. Pescam Elena. 7 apartamente. Maria Ghiculescu 39 5917. str. Alecsandri 5910. Vasile Roaita. Tomescu 9. 8 apartamente. Pandelescu Alexandrina. Coasei 2-4 5902. str. Bucuresti Spl. 9 apartamente. str. 2B 5912. Intr. 4 apartamente. Ecoului 8 5915. Bucuresti str. Petrascu St. 2 apartamente. Gheorghe. Elefterie 14. Matasari 4 5906. Maica Domnului 48 5899. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 138 5921. 3 apartamente. Stirbei Voda 71. Popescu Manole. Bucuresti. Bucuresti calea Vacaresti 184 str. Petrescu Dr. Popescu Mihail. 9 apartamente. 1 apartament. calea . Pirpes Gheorghe. Bucuresti.. 10 apartamente. Stefan cel Mare 40 5900. Petru. Bucuresti. Bucuresti str. Carol Davila 111.Constanta 5920. str. Acvila 1.. Predescu Neculae. C. Bucuresti str. Popescu Maria. Mihail Eminescu 54 5896. 6 apartamente. 3. Precupeti Vechi 57 5907. G-ral Praporgescu 17 5919. Prodanof Cristea. Dionisie Lupu 55. Pop I. Bucuresti str. Lahovari 34 5925. Bucuresti. Sft. Armeneasca 16 5916. Suvenir 1. Bucuresti str. Peturca I. Popescu Ion. Peteu T. Lamaitei 58 5903. Bucuresti str. Popescu Pavel. Lizeanu 23 5898. Bacau Cristoveanu 12 5923. Bucuresti str. Bd. Popescu Ana. str. 10 apartamente. Bucuresti str. str. str. Petrini P. Penescu Matei. Bucuresti str. 3 apartamente. Suvenir 10. Radu dela Afumati 38 str. 8 apartamente. str. 6 apartamente. 10 apartamente. Ioanid. 6 apartamente. Bucuresti. Piata 11 Iunie 22. Bucuresti. Ganarici 2A. Barbu Lautaru 45 5926. Ioan. Bucuresti. Alex. Tismana 5.5894. Bucuresti. Peteu Ion. 2 apartamente. 20 apartamente. str. calea Calarasi 120 5913. Petre Elena. 10 apartamente. str. str. Popescu Neculae. Popovici Ion. Transilvania 20 5901. Nic. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Pedencov Nuti. Intr. Militari 19. Bucuresti. 10 apartamente. Viorele 3-5. 4 apartamente. Bucuresti. Poenaru C-tin. str. Pasat G. 3 apartamente. Busolei 10 5895. Mihai Voda 15. Bucuresti. Popa Aurel. str. Dr. Bucuresti. Slanic Prahova V. Bucuresti str. Polta Elena. Stirbei Voda 17. Braila Bd. Alex. Popa Aurel. 5922. Sfintii Apostoli 22 5914. Magurele 175 5908. Balcescu 16. Independentei 61 5927. 9 apartamente. Ion. Galati. str. Puica Gh. Tulcea Babadag 76 5911. Sahia 58. Episcop Ghesarie 24. Izvoreanu 17 5905. Rozalia. 5 apartamente. 5 apartamente. calea Mosilor 227. com. str. Icoanei 38 5904. Patrascu Petre. Bucuresti. 12 apartamente. 6 apartamente. Protopopescu Viorica. str. Lt. 26. Bucuresti str. Rozelor 19 5909. Icoanei 3. Bucuresti. 7 apartamente. Praporgescu Maria. 5 apartamente. Bucuresti sos. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. str.

Peppa Gheorghe. Curtea de Arges I. V. str. 6 apartamente. str. Bucuresti str. Nastase Panfil 53. 9 apartamente. 3 apartamente. str. Popov 36 5931. Popovici Stelian. Timisoara 36. Stefan cel Mare. Bucuresti str. Bucuresti Grad. 6 apartamente. 3 apartamente. Unirii 5957. Bucuresti. Logofat Tautu. str. Brezoianu 29. Bucuresti. Bucuresti str. str. Cluj 2 5933. Orizontului 1. Lazar 2 5950. Popa N. Cotroceni 4 5938. str. str. Gramont 22 5947. 14 apartamente. Carol Knappe 87. Colentina str. Soveja 77. Ciuc 5948. Icoanei 31. Popescu Steliana. Stefan cel Mare 186. 3 apartamente. Serg. Pascanu Victoria. Videle 48. Bucuresti. 3 apartamente. Pop Traian. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Viitor 108 5943. 48 . Pentz Ecaterina. A. Dr. calea Grivitei 486 5955. Pascu Gheorghe. Inisor 4 5949. 7 apartamente. Ilie Pintilie 50 5952. Brandusa. Olteni 49 5939. str. Bucuresti. Intr. Severin. Pisaschi Gheorghe. A. Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. Padureanu Neculae. Bucuresti. 3 apartamente. Buzau Filimon Sarbu 56. Cuza Voda 5 5932. sos. sos. Postolea Elisabeta. str. Bucuresti str. str. 5. Bucuresti str. 5945. Bucuresti. 10 apartamente. str. Jdanov 24. Bucuresti str. 220. Petrescu Stefan. Petrof Petre. str. str. Gh. Abrud 127 5940. 4 apartamente. Sinaia. 9 apartamente. str. str. 11 apartamente. str. T. Masina de Paine 134. prof. Pasalian Andronie. A. Popescu Alexandru. Popescu M. Brezoianu 29 c. Ioan. Bucuresti. Pecec Stefania. 3 apartamente. str. Virgiliu 23-25 5936. 10 apartamente. Cameliei 30 5937. Popescu I. 4 apartamente. 9 apartamente. 8 apartamente. 12 apartamente. 8 apartamente. Maria Serghescu 18 5951. Hagi Ghita 45. jud. str. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Popescu I. Transilvania 42. Cosbuc 25. Colentina 84. 3 apartamente. Lacul Rosu. 5 apartamente. Elena. str. Fainari 68 5954. str. Masina de Paine 132 5942. Penciulescu Gheorghe. 4 apartamente. Bucuresti str. Vasile Lascar 171-173 5944. Bucuresti str. Vasile. Pues Strul. Olga Bancic 16. sos. Eliade Radulescu 10 5929. Petrescu Sofia. Popescu Viorica. 5953. Paun Marin. General Magheru 20. Adrian 143 5958. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti str. Babes 1. Argentina 26. Ernest Djuvara 3. str. Gh. Papadimitriu Mihai. Pascu Valeriu. B-dul Marasesti 95 5946. Tecuci. Aurel Vlaicu 16 5941. Popescu Teodora. Bucuresti str. Petru C-tin. Bucuresti. 14 apartamente. str. str. Bucuresti. Popescu Alexandrina. Pantelimon 120 5935. Bucuresti. 222 com. Petrescu Ulpiu. 3 apartamente. A. Jdanov 18-47. 8 apartamente. 8 apartamente. 6 apartamente. Nicolae Filimon 107 5956. Bucuresti str. Petrescu Ioana. Batistei 5 5930. str. str. Bucuresti str. Vasile Paun 2. str.Dorobanti 10 5928. Bucuresti sos. Craiova. Bucuresti. Roaita 45. str.

Popa Soare 44. Parang 10 5970. 6 apartamente. Popescu Emilian. Bucuresti. 5988. 5991. str. Ilie Pintilie 18. Bucuresti. Paraianu Natalia. Agriselor 4. Kogalniceanu 5971. str. str. M. str. Bucuresti. Bucuresti. Severin 16 5968. I. Aurora 18. 3 apartamente. 4 apartamente. calea Serban Voda 244 5985. Popescu Aurel. 5964. Dr. Bucuresti. Papastoianu Ion. str. Popovici Traian. Paunescu Aurel. 5 apartamente. Pantelimon Ion. Sft. Toamnei 17. 3 apartamente. Popa A. Popescu Constantin. Palade Margareta. Bucuresti. str. Bucuresti. 18 apartamente. Mantuleasa 22. Bucuresti. Amzei 30. Bucuresti. Bucuresti. Paris 37. Bucuresti. str. Popov 89 5982. Maica Domnului 2 5987. Panduri 27 5981. Popescu Dumitru. Alex. Bucuresti. str. Popa Dumitru. Intr. sos. str. Bucuresti. str. Herescu Nasturel 10. Socec 10. 3 apartamente. str. Bucuresti. Popescu Candid. str. Cobalcescu 2 5965. str. S. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Domnesti. str. sos. 4 apartamente. Pisone Maria. I. Popescu L. Ciresului 35 5976. G. 33 apartamente. Petrescu C. Popovici Cezar. str. Chindia 9. Gral. Bucuresti. calea Victoriei 101. Bucuresti. N. Badea Cartan 42 5980. Bucuresti. Bucuresti. str. Dr. Karl Marx 39. Alex. Bucuresti. Titulescu 67. Paraschivescu Niculina. str. 4 apartamente. str. Pavelescu Valentin. Craiova. Floreasca 3 bis. Petrescu Zaharia. str. Lizeanu 5 5979. str. Petroianu Teodora. 4 apartamente. Gabroveni 9. Bucuresti. Cuza 22 5961. Popescu Elena. sos. Juvara 26 5966. Profira. str. 6 apartamente. str. str. Precupetii Vechi 9 5973. Bucuresti. Sinaia. Spl. calea Plevnei 42. 19 apartamente. 4 apartamente. 23 apartamente. 6 Martie 6. 5 apartamente. Elena. Bucuresti. 3 apartamente. Duca 1. Nou 17 . str. 15 apartamente.5959. Dimitrie Orbescu 8 5969. 13 Septembrie 70 5962. str. str. Popescu Constantin. Xenopol 3. str. Viitor 194 5990. Bucuresti. str. str. Bis. Felix 39 5989. 16 apartamente. Stirbei Voda 16 5960. Gh. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Panaitescu Luiza. Bucuresti. Baratiei 37 5983. Popescu Maria. Eugen Botez 40 5972. 3 apartamente. str. Papadimitriu Mihai. 5963. Bucuresti. Popescu Filofteia. Eremia. str. prel. Tunarilor 17 5978. 5986. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Papacristea Ioan. Pelinghian A. Popa Elisabeta. Bucuresti. Plesia Florica. 15 apartamente. Bd. 7 apartamente. Teiul Doamnei 11 5974. Bucuresti. 6 apartamente. V.. Colentina 157 5977. str. Unirii 84 5967. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Lahovary 23. Eminescu 155. Wilson 15 5992. Primade Anton. str. str. calea Alexandriei 57. 6 apartamente. Calea Vacaresti 285. sos. Bucuresti. Dragos Voda 20 5975. Duca 7. Pop Alexandrina. 3 apartamente. G. Dr. calea Victoriei 193. str. Alex. Popescu Luxita. 5984. sos. str. General Anghelescu 165.

Bucuresti. Republicii 37 5994. Neculcea 77 6009. Bucuresti. V. Bucuresti. str. str. Protopopescu Florica. str. str. Bucuresti. Bucuresti. calea Victoriei 112. Alecsandri 38 5999.. Bucuresti. Mironescu 17. 6000. Budai Deleanu 3. Armeneasca 38. str. 3 apartamente. Paris 14 A. 9 apartamente. 26 apartamente. Popescu N. Bucuresti. Maria. Vasile Conta 3-5. str. str. Bucuresti. 6 Martie 18 6020. N. 12 apartamente. Paulescu Const. sos. str. Tunari 76. Bucuresti. Batiste 35. Sinaia. Bucuresti. Popovici Teodor. Panncev Gheorghe. V. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. 4. 8 apartamente.5993. Dr. Engels 10. calea Plevnei 20-22. 40. Popp U. 6002. Felix 31 6016. str. str. str. calea Grivitei 157. 10 apartamente. Popa Petre 28. Popa Ion. Paris 9 5996. Panteli Ioan. Bucuresti. 2 apartamente. str. Bucuresti. 39. Bucuresti. Duca 6019. Paraschivescu Ciuncu. 159 6010. 11 apartamente. 7 apartamente. Pissiote Anastasiu. str. Iacob Negruzi 10. Brezoianu 51 6014. Bd. str. Bucuresti. fosta Regele Albert 37. 6004. 5998. Popescu Maria. Barbu Delavrancea 41 5995. 26. Oltenita. 2 apartamente. I. 10 apartamente. Constanta. 22. str. sos. Bucuresti. Petrescu Costin si Eliza. calea Dorobanti 178 6021. Predeal. Mihai Bravu 3. Bacau. str. 6001. 30 Decembrie 30. 4 apartamente. Cumpatului 28. Buzesti 38 Predeal. str. Pascar. str. str. Petrus Ioan. Bucuresti. Papaiani Ioan. Clucerului 10. str. str. Bd. Ada Marinescu 15 6022. Leonida 23. Bucuresti. Popescu Vasilica. 3 apartamente. 3 apartamente. Sofia 6. Miorita. Concordiei 2. 7 apartamente. Sft. Angelescu 112. Bucuresti. Petrulian Ecaterina. Petre Iosif. str. Dr. Panaitescu Eduard. 9 apartamente. Paunescu C-tin. str. Sperantei 33. str. Petculescu Romulus. 19 apartamente. Bd. Bucuresti. Bucuresti. str. Popa Soare 40. Maior Campeanu 6. 28 6007. Bucuresti. Petriman Nicolae. 9 apartamente. 4 apartamente. 14 apartamente. str. Popovici Ioan. Popescu N. Schitul Maicilor 8. str. Brezoianu 27 6013. 6012. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Elefterie 45 6018. I. str. soc. Munteanu 1. 6 apartamente. Bucuresti. Protopopescu Sofia. Bucuresti. str. 6003.. Duca 14. Mihail Cornea 24 6017. Platareanu Irina. Cobalcescu 45. 5997. de constructie. str. Papacostea Iosefina. Stirbei Voda 144 6008. 9 apartamente. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. calea Grivitei 238. . str. str. Andy Ender 2. 7 apartamente. Dr. str. Caragea Voda 19. str. Grozavesti 30. Pop Traian. 6005. Dr. str. 23 apartamente. Lister 11 6015. 5 apartamente. Anastasia Simu 4. G. 7 apartamente. sos. Iorga 51. 6006. Priboianu Mihai. Gen. str. 6011. Labirint 103. str. Londra 31. str. Petrulian Eufrosina. Piata Washington 2 bis. 19 apartamente. Ilarie Chendi 11. Plachide Maria. Sergiu 34. str. str. Toamnei 80. Herescu 17. 3 apartamente. Roman 47 6023. str. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. G. str. Nationala 72. sos. str.

str. Bucuresti. Petofi 25 6051. Petrescu Ioan. Petrescu Maria. 6028. Paraschivescu Leon. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Panaitescu Sergiu. str. Gh. str. 4 apartamente. Bucuresti. Calomfirescu 11. Bucuresti. 6058. 7 apartamente. Aurel Vlaicu 99 6025. si Rodica. Salcamilor 21-23 6034. Bucuresti. Gh. str. si Germianu Popescu. 6052. Polizu 4. str. 6053. str. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Pop Valeriu. Gr. Visarion 10 6038. Istrate 4. str. Bucuresti. str. 6037. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Mihai Bravu 41. str. calea Grivitei 42. Golescu 17. 6 apartamente. str. Pavel Cecilia. Ghica 69 6035. Carmen. Uranus 51. Teodor Iliescu 73 6040. Popescu Jana. 4 apartamente. Sahia 58. str. str. Sofia 20. 5 apartamente. 32. 4 apartamente. Alex. str. 7 apartamente. Mantuleasa 15 6030. 4 apartamente. Bucuresti. Petrescu Cornelia. Bucovinei 21 6036. Paunescu Barbu. 34. str. Sinaia. Papadiamand C-tin. Bucuresti. 6048. Popescu Dumitru. str. Popescu Elena. Bucuresti. str. Gr. Cometa 38 6057. Parim T. Bucuresti. Filofteia. Bucuresti. Wilson 11. Bucuresti. Emil Zola 4. 6054. Iorga 51 6026. 2 apartamente. Bucuresti.Despina Doamna 10 6024. str. 6041. 13 Decembrie 4. 6059. Galati. Av. D. 6047. Bucuresti. Sahia 25. Al. 6045. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. 6055. 4 apartamente. N. 6 apartamente. Prunescu Natalia. Bd. Petrescu Maria. Baritiu 31. Petrescu Victoria. R. Bucuresti. 5 apartamente. 6044. Petrescu Radu.. Petru Maior 81. P. 4 apartamente. Papacostea Rodica. Neculcea 30. Masarik 21. 4 apartamente. Bd. str. Bucuresti. Petrescu C-tin. Av. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Iliescu 11. 3 apartamente. Bucuresti. Pavel Corneliu si Aurel. 6056. Panaitescu C-ta. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Dr. str. str. str. str. str. Foisorului 15 6029. str. Popa Rusu 20 6033. 6049.. str. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Londra 48. str. Popescu M. Cosbuc 41 6032. Cluj 72. Alexandrescu 88 . Bucuresti. 3 apartamente. Morilor 2. Bucuresti. Pietatii 23 6042. Lapusneanu 24. Paraschivescu Stela. Petroseanu C. Bucuresti. Toma Masarik 3. 3 apartamente. Radu Voda 29 6039. 6060. 8 apartamente. 6031. Pampani Ioan. 7 apartamente. Pangrate O. Petoffi 25. str. str. str. Patronic Pavel. 3 apartamente. Alex. Eroului 19. Valcea. Bucuresti. str. str. Maior Sontu 5. Bucuresti. Al. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Paraschivescu C. Pruteanu Elena. 3 apartamente. Plotogea Elena. 6027. Bucuresti. 1 Mai 18. Bucuresti. str. Pantor Sofia. R. Vasile Mironiuc 13. Pantazi Alexandrina. 6050. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Intr. 6046. 7 apartamente. Papagaga Victoria. 5 apartamente. Preotu I. Alexandrescu 81-83. Popescu Cecilia. N. str. 3 apartamente. calea Victoriei 25. Ploiesti. str. Bucuresti. Pori Ana. Pericle Prosse. Valcea. Polona 106 6043.

2 apartamente. Petrescu Mihail. Bucuresti. Halelor 39. Parfumului 45. Petcu I. Col. 3 apartamente. 6091. 30 6083. 6070. Toamnei 117. Sinaia.6061. str. str. str. str. 6079. 5 apartamente. 4 apartamente. 6072. 28 apartamente. str. Popescu C-tin. Raspantiei 12. 6062. calea Vacaresti 135. Olari 14. Bucuresti. Procopovici Florea. Bd. Intr. str. Orero 22 A 6074. str. Sperantei 168. str. Bucuresti. Polac Jeanine. Dr. Cosbuc str. 3 apartamente. 6086. Petrescu Stan si most. Bd. str. Popa Octavian. Virgil. 7 apartamente. Pospaescu Gheorghe. 9 apartamente. str. Vasile. 4 apartamente. 6076. Trinitatii 21. str. str. 6 apartamente. 16 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Vulturi 130 6068. str. 6087. Bucuresti. 7 apartamente. Penculescu D. Mavrogheni 13. Constantina Tudor si Maria Petrescu. Rignault 6. 11 apartamente. Intr. str. Intr. Patrascanu Vasile. Petre Nicolae. Plastura Virgil. Bucuresti. 2 apartamente. str. 6069. Elena. Sandu Aldea 24. 6089. Plesoianu Elena. 9 apartamente. 5 apartamente. Pascal 9. Bucuresti. 6090. 2 apartamente. Bucuresti. Avrig 73. Zlatescu 16 A. str. Panteli H. 6065. str. 6064. Pavelescu Valeria. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Procopie Dumitrescu 9. Popescu Suzana. 6088. 6071. str. Cuza Voda 20. 1 apartament. str. 6093. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Negru Voda 19. Peisik Sura. Ionescu Gion 17. Papini Veturia. Asachi 7. str. Salvator 8. 6085. calea Mosilor 170. Avrig 98 6063. 7 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Posamentirev Iosif. Bucuresti. Pantazi C-tin. Sborului 10. calea Dorobanti 27 6073. str. Ecoului 3. 7 apartamente. Aurel Vlaicu 102. str. 5 apartamente. Pursanescu Lucia. 6080. Bucuresti. Popa D-tru Ana. 27 apartamente. Bucuresti. str. Siret 24. Bucuresti. Margelelor 5. str. Bucuresti. Petrescu Constantin. Rignault 9. Vulturi 27. Tolbukin 114. Bucuresti. Popa Bucur. 6082. calea Codrului 6. calea Vacaresti 46. Corneliu Botez 1. Coltei 16 6092. 6 apartamente. calea Victoriei 10. Popescu I. 4 apartamente. str. 3 apartamente. 6084. 6078. 6077. str. Bucuresti. 30 Decembrie 92. str. Bucuresti. 6094. str. Bucuresti. Hristo Botev 28. Popescu N-lae. 6066. Pana Ion si Ecaterina. 6067. 5 apartamente. 6081. Pitaru Zindel. 6 apartamente. Bucuresti. 6075. calea 13 Septembrie 59. 2 apartamente. 18 . Bucuresti. Bucuresti. Postelnicu Elena. Petcu Stefan. Ciru Iliescu 4. Bd. Bucuresti. Prodanof Vasile. Procopiu Elena. 7 apartamente. I. str. Abrud 47. Lt. Ion. Bucuresti. Bucuresti. Pascu Maria. calea Grivitei 212. 4 apartamente. 6 Martie 95 a. Parthenie Gh. Spiru Gheorghiu 14. Baldovin Parcalabu 7.

Bucuresti. Brasov. Turda 95. Popa Augustin. Bd. Dr. Maior Campeanu 31.. Poenaru N. Pruteanu H. 6 apartamente. str. Panea D. 10. Cavafii Vechi 1 A . Bucuresti. Platoreanu Vasile. 4. Bd. Bucuresti. Staicovici 3. Bucuresti. D. Bucuresti. 6098. Grigore Manolescu 27. str. Plantelor 70. str. str. 15 apartamente. si Asimeta. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Bancii 5. 6096. Bucuresti. calea Rahovei 124. Racovita 1. 1 Mai 28. str. 6122. Duca 24. Stirbei Voda 166. Bul. Giulesti 76. Bucuresti. Popescu Gh. Bd. str. Bucuresti. Buziasi.. 6114. Bucuresti. Biserica Romaneasca 24. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 6119. Intr. 11 apartamente. Sarmisegetuza 3. 7 apartamente. Popescu Manta Gheorghe. str. Duca 2. Pavelescu Quintilian. Bucuresti. Principala 5. str. Felix 66 6112. str. Sf-tii Apostoli. str. 8 apartamente. 8 apartamente. calea 13 Septembrie 61-63 6101. Petcu Maior 91. Stirbei Voda 38. 13 apartamente. 70. prel. str. Nae. Stefan. 6109. 6118. 4 apartamente. Bd. 6 apartamente. Prossa Virgil. Republicii 78. si Ortansa. 14. Popescu Mariea. 5 apartamente. 6121. 6102. Petru Maior 71. str. calea Grivitei 142. Armeneasca 45. 5 apartamente. str. 6 apartamente. 1 Mai 1. Bucuresti. str. 2 apartamente.. Foisorului 74. 47. Penescu Eugenia si Mihail. Bucuresti. 10 A 6124. Mircea Voda 42 6100. Bucuresti. str. Bucurestii-Noi 112. str. Stefan. 4 apartamente. Popescu Petre. 6103. 9 apartamente. 6110. str. 12 apartamente. Sabinelor 46. Bd. str. Duca 24. Bucuresti. Fros. Pastiea Sabina. str. 6116. str. Bucuresti. Perjea Aneta. Pop Nicolae si Clarin. 10 apartamente. Sorandi 13. 6108. Bd. Paraschivescu Iulian si Marica. 6123. Bucuresti. 6125. Radauti 13. Pandrea Ecaterina. str. Bd. Oct. Pitulescu Gh. Bd. 6120. 19 apartamente. 18 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Sapientei 1 a . Bucuresti. Pucioasa. Bucuresti. 10 apartamente. Pastoleu N. Oanica. 6126. Panea Elena. Clabucetului 47. 7 apartamente. str. Bucuresti. Pana A. 6099. Bucuresti. 11 apartamente. 6115. Arad. Poenaru Nicolae. str. Bucuresti. 6113. str. Poenaru Simona. 17 apartamente.apartamente. Duca 2. Bd. calea Grivitei 301. Panaitescu M. 6107. Pscpilinschi D. str. 4 apartamente. Duca 24. Bucuresti. Podarescu I.1 B 6105. Mihail Cornea 65 6111. 8 apartamente. Marcovici 9. 9 apartamente. str. Pfennings Berta. 6106. Bucuresti. 72 6127. 11 apartamente. 1 Mai 278. 10 apartamente. Popescu Virgiliu. str. Bucuresti. Bucuresti. Sogna 4. Penescu C. Cuza. Elena. 6097. Avrig 15 6095. Luterana 21. 3 apartamente. Bd. Cornel. Popescu Alexandrina. Bucuresti. Maica Domnului 37. 6 apartamente. Bucuresti. Dr. 86. Bucuresti. str. C. Popescu Tudor si Ecaterina. str. 1 Mai 20. Mantuleasa 36. 6117. Gheorghe. 6 apartamente. Uranus 26. str. Petrescu D. Proltidi Dimitrie. 6104. Bucuresti.

Popazian Arminec. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Petre si Victoria. Elena 1. Frumoasa 46. 6133. Sf. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Provila Margareta. Bucuresti. I. aleea Parfumului 16. str. V. Turda 213 6141. Independentei 11. General Anghelescu 49. Pascu Iosif. 5 apartamente. 6143. Ploiesti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Ernest Djuvara 8 a 6140. str. calea Rahovei 325. Virgiliu. 7 apartamente. str. str. str. Polii Eva. Frumoasa 12. Pocnareanu Alex. Bucuresti. Ioan. Bucuresti. Spl. str. str. Caporal Musat 31. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Pasteur 38. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Parisianu M. Bucuresti. Petrescu Lucretia. str. 5 apartamente. Sevastopol 30. Buzesti 20. Puis Gh. Dr. str. str. Bucuresti. str. Piesoianu C. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Stefan. 6153. 4 apartamente. 6149. Popovici Constanta. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. 97. Poenaru Ion. Stalin 66. str. Petroianu Gh. Voevozi 37. N. str. Caransebes 13. Popa Tatu 78. Isvoare 138. Bd. Locusteanu 2. Bucuresti. calea 13 Septembrie 29. Petrescu Puican Marioara. Prisacariu Nicolae. Pastica Constantin. str. str. 6148. Bd. Targoviste. str. Aurel Vlaicu 39. Popescu Constantin. 2 apartamente. 6158. str. Pilat C-tin si Cornelia. str. str. Iacob Negruzi 47. 6 apartamente. str. Florica. Enachita Vacarescu 19. Rozelor 13. Virgiliu 33. Macedonia 23. Bucuresti. str. 14 apartamente. V. str. Bucuresti. si Florica. Iacob Negruzi 25. Popescu C-tin si Georgeta. str.. str. Virgil Plesoianu 77. str. Bucuresti. str. Psihoda Luiza. str. Sebastian 5. 6150. 6 apartamente.6128. 3 apartamente. Bucuresti. Victoria. Bucuresti. Pavla Nicolae. Constanta. Petrescu P. Lister 44 B 6155. 6157. Bucuresti. Peretz Titu Ela. 3 apartamente. 6 apartamente. Balcescu 209 6134. Patrichi Elena. Bucuresti. 6138.. str. 11 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Petrescu Ion si Sofica. Papanagi Emil George. Stirbei Voda 95. Panoiu N. 7 apartamente. Manolescu 31. 3 apartamente. 4 apartamente. . Popescu A. Popa Tatu 53 6131. 6 apartamente. 6136. Popescu P. Uranus 9. Popa Tatu 48 6142. str. 4 apartamente. Dr. Sebastian 10 6156. 3 apartamente. str. Salina. 6139. Berzei 35. str. 6151. Cuza 103 6147. Sf. 3 apartamente. Bucuresti. str. Maria. Elena. Predeal. Bucuresti. Acvila 16-18 6154. Cuza 19. str. str. Pelmus Lidia. 5 apartamente. 6160. Cotroceni 6 6132. Gr. 6129. Petre. Lister 3. Dr. 2 apartamente. Alecsandri 40. Bucuresti. 6130. 6146. Bolintineanu 5. str. 4 apartamente. str. Patrascu C. 6159. 6137. Bucuresti. Grigore Taranu 7 6145. Pardicea St. Stirbei Voda 117. Turda 190. str. Cazarmii 53. Bucuresti. Constantin 8. Petrescu Gh. str. str. I. Ecoului 4. 49 6144. Sebastian 36. 6135. str. Bucuresti. Busteni str. Bucuresti. 6152.

str. str. Vasile Lascar 183. Vespasian 18. si Elena. Paraschiv Stefan. Bucuresti. str. Bucuresti. 6191. 3 apartamente. Gabroveni 22. str. Petrosincu Nicolae. 13 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Simion Barnutiu 15. Amiral Murgescu 9. Bucuresti. Mogosoaia. calea Mosilor 306. Popescu Teodora. 6175. 9 apartamente. 27 apartamente. str. Bd. Rares Voda 13.6161. 9 apartamente. Bd. 15 apartamente. Traian 51 6188. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. Bucuresti. str. 6174. Bucuresti. aleea Pretorian 16. Bucuresti. Bucuresti. Troiu. Antim 42 6166. Caraiman 90. Rizeanu. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. 6 apartamente. 14 apartamente. Coltei 11. 3 apartamente. Odobescu 15. Bd. 6180. Hristo Botev 6. Popescu Eugenia. 6190. Penciu Ion si Sofia. 6179. 8 6194. 5 apartamente. 6165. Gutemberg 13-15. Bd. 6173. 6181. Bucuresti. Poenaru Inana Maria. Piata C. Fundeni 6. 6178. 7 apartamente. Avram Iancu 28. str. Zoe Grand 27 6170. Niculcea 49. Sf. Brutus 10-12 6168. 6187. Pop Dragos. Paciurea Ion si Elena. Bucuresti. str. Tolbuchin 98. Petrescu Stelian. Pascu Neculai. 6193. str. Motar. 4 apartamente. Bucuresti. Passini Giovani. Petculescu Nicolae. 11 Iunie 55. Bucuresti. Possa Natalia. Alex. Pasteur 1. Popa Vasile. str. 6195. str. 6186. 6192. Bucuresti. sos. str. Podaru D. Scaune 4. 5 apartamente. 6176. 6 Martie 41. Preda Dumitru. Popa Lazar 21. Popescu Marin. 28 apartamente. str. C. Mamaia. Rosetti 3. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Mihaileanu I. 6171. Felix 66. Prochaska Emil si Florica. str. Pachiseanu Zenovie. 6 apartamente. Bucuresti. Pascu Alexandrina. 3 apartamente. Lisabona 8. Bd. 2 apartamente. 6169. Patraulea Gh. 3 apartamente. 4 apartamente. Popovici Maria. Bd. Bucuresti. si Elena. . Palade Providentia. Gh. Bolintineanu 7. Petrescu Aretia. 6167. Toma. 16 apartamente. vila Luceafarul. Pantof Fotache. str. Bucuresti. Ciresului 1. str. str. 6162. General Ipatescu 12. 6 apartamente. I. Popescu C-tin. 6184. Bucuresti. calea 13 Septembrie 41-43. Bucuresti. 6 apartamente. Republicii 86. Bucuresti. Porlignos D. str. Duca 24. 5 apartamente. Bucuresti. Psaltidi Efteripi. Parvulescu Stanciu. 6172. A. 30 Decembrie 57. Bucuresti. str. str. 6183. str. 8 apartamente. Protopopescu Dumitru. Bucuresti. 3 apartamente. Pasteur 4. Stirbei Voda 130. Bucuresti. Bucuresti. Dr. 4 apartamente. 6182. Bucuresti. Orzari 24. Dimitrov 101 6189. Zoe Grand 43. Petrescu Pascal. 6163. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Aristinelor 29. Popescu Gh. St. Petrescu Gh. Ploiesti str. Cavafii Vechi 3. 16 apartamente. str. str. str. Bucuresti. 6177. Intrarea Pop de Basesti 1. Cosbuc 83-84. 24 apartamente. str. 6185. Sachelarie Visarion 47. Nicolae Clinciu 15. Panait Andrei.

Bucuresti. Papadopol. Papacristea Lambru. 6205. 6201. Bul. cal. de Spirt 10-12. Bd. str. Paunescu Ion. str. calea Plevnei 66. Frimu 25 6206. Bucuresti str. Ion Macovescu 40 6207. Predoleanu Leontina. calea Mosilor 181. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. 6203. Procopiu Irina. most. Avram Iancu 28. 26 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Bucovina 35 6198. Bucuresti. 6202. 24. calea Mosilor 228. str. Barlei 6221. 66 6200. Bul. 4 apartamente. Londra 33. Episcopul Radu 32 si 60 6216. 27 apartamente. Bucuresti. 6204. Paun Teodor. 6215. Serban Voda 18 6218. Dimitrov 87. Putul cu Apa Rece 2 6213. Bd.. str. Republicii 86. Panduri 30 6211. Bd. 9 apartamente. Matasari 7. Piatkovschi Fred. str. str. 10 Mese 2. Coltei 25. Proger Margareta. 10 apartamente. Alex. Rahovei 234. Nicolae Iorga 32. sos. cal. str. Bd. 6214. Bucuresti cal. Orascu 18. 3 apartamente. 6219. 4 apartamente. Hagiului 8. Furnica 13 Campulung Muscel str. Bucuresti. Plevnei 5. Bd. calea Mosilor 291. Iosif Niculescu 31. Dacia 11 6223. Diaconescu. str. Piepteanu Lucretia. str. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Mihai Voda 57. Episcop Radu 57. Perlman Iancu. Petrut Mircea. sos. Stan Poetas 58. Sborului 5 . str. cal. str. Prugovschi Eduard. str. Petrescu Valeriu. str. Petrescu Vasile. Putul cu Apa Rece 5. cal. 6208. 10 apartamente. Panly Alexandrina. 11 apartamente. Pancher Bernard. Paris 47. si Popovici Gh. Gh. Oborul Nou 1. 15o. Fontariei 6 6217. Bucuresti. Popescu Nicolae. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 26 apartamente. General Dragalina 1. Pandele Gh. Panaitescu Vasile. 7 apartamente. 10 apartamente. Columb 1. Popescu Ortansa. str. Luigi Cazavilan 15 6209. str. Podeanu Dumitru si N. 20 apartamente. Pronescu Eugenia. str. str. sos. Rahovei 377. Bucuresti cal.6196. Bucuresti. Pantecan Marin. 17 apartamente. Popa Nan 40 6212. Bucuresti. 6222. 29 apartamente. Stockholm 4 6199. Bucuresti. Fabr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Panaitopol Gheorghe. Floreasca 150. Predoleanu Eftimie. 6210. Bucuresti. Bucuresti. Bul. C. Prahoveanu D-tru. 14 apartamente. 6225. 12 apartamente. Valeriu Braniste 64. str. Bucuresti. 279. Dimitrov 130. 7 apartamente. 21 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. G. Bul. 7 apartamente. 8. Dimitrov 30. Popelian Melina. Bucuresti. str. Padureanu M. Nic. 7 apartamente. Popa Nan 2. Geniului 46. Bucuresti. str. Bucuresti. 1848 nr. str. I. 16 apartamente. Dimitrov 137 6224. Porumbacu 23. 18 apartamente. 11 apartamente. Grivitei 161 6220. Matache Dobrescu 3. str. Ion Maiorescu 40. str. Calarasi 268. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. 1 Mai 82. Eforie Vila Zefirul 1. Aurora 4. str. str. str. G. Mihai Bravu 24. 12 apartamente. Balcescu 24. 6197. Popovici Ion si Elena. Parvulescu Grigore. Popa Ion. str.

str. Petrescu P. cal. Alex Moruzi Voevod 13 6239. 4 apartamente. 6238. cal. 11 apartamente. 4 apartamente. 6228. 5 apartamente. Postolia N. Peciu Margareta. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. Orzari 41 6258. str. Chiristigii 30 6227. Bucuresti str. Emil Pangrati 18. Bucuresti. Bucuresti. Popescu Marin si Aneta. Aurel Vlaicu 34. Sevastopol 30. General Marasescu 30 6237. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti cal. str. 6250. Paris 18 6259. 4 apartamente. Bucuresti. Genova 3. 16 apartamente. 9 apartamente. Papaiani Nicolae. cal. Afrodita. Bucuresti. Pop Elisabeta. 6 apartamente. Mosilor 39 si 34. Paraschivescu Alex. 6 apartamente. Bucuresti str. 6236. calea Mosilor 123 6251.6226. 6246. Lucaci 71. 10 apartamente. Bul. 6249. Fecioarei 9. 1848 nr. Calarasi 291. Popescu Vladimir. Bucuresti cal. Preda Gheorghe. Sincai 14 6233. str. Plantelor 35. 7 apartamente. 6255. str. Intr. Petrovici Lazar. 6253. 6 apartamente. Popescu Eufrosina. Alex. Popescu Maria. Bucuresti. 5 apartamente. Trifoi 24. Stefan 21. str. Petrescu Lija. 5 6232. Maiorescu 7. 3. Polak Buta. str. M. Postelnician Ion. Foisorului 11. 9 apartamente. Popovici Grigore. Popa Nan 68. 27 6241. Vasile. Kogalniceanu 34. Bucuresti Intr. 6254. Bucuresti. Remus 10. Pavelescu Kathe. Bucuresti. 6235. Sf. str. 2 apartamente. 9 apartamente. 8 apartamente. cal. Mihai Voda 13 6248. Ing. str. 11 apartamente. si Anastasia. Clucerului 23. 3 apartamente. str. Polizu prin Polizu Rene. str. Bucuresti str. Predescu Evdochia. Mihai Voda 14. 6260. str. Pirosca Anastasia. Petrof Constanta. Bucuresti. Bucuresti str. Mantuleasa 19. Giurgiu. 20 apartamente. 3 apartamente. Popescu A. Bruxelles 11 bis. Bucuresti. Postolea V. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. 6243. Bucuresti. Maiorescu 7. Ion Maiorescu 59. Mosilor 268 6242. 7 apartamente. Pictor Luchian 20. Popescu Ioachim. 25 6231. str. Popovici Decebal. Bucuresti str. Panu Traian. Petrescu Oprea. 5 apartamente. 6229. 6240. I. Bul. Sahia 59. I. 20 apartamente. Elena. Pascal Alfred. Pasa Ion. Maresal Tolbukin 130. Rahovei 218. Petrescu Gheorghe. 12 apartamente. Olga. 12 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. str. 8 apartamente. 2 apartamente. Dimitrov 131. Calarasi 47 6230. str. Schitu Maicilor nr. Sinaia str. .. 9 apartamente. Avrig 6 6244. Victoriei 77. Bucuresti str. Popescu Olga. Bucuresti. Elisabeta si Podler Maria. Tepes Voda 146 6234. Bucuresti. Bucuresti. str. Pictor Luchian 19 6247. Bul. Armeneasca 43 6252. 3 apartamente. Petrut Alexandrina. Bucuresti str. Bucuresti. Viitorului 185 6245. Calonfirescu 9 6257. Gh. Parsechian Bogdanov. 7 apartamente. Pandrea F. str. Bitolia 31 6256. Bucuresti str. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Postea Z. Bucuresti str.

Bucuresti. Petre Cretu 3 6283. Papanian Alex. str. Constantinescu 3. Frunzei 15 6289. str. Galati. Bucuresti. Bucuresti. Papaiani Temistocle. 7 apartamente. Popisteanu Stefania. si N. Puricescu Alexandru. Bucuresti. Sahia 40. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente.Eforie 6266. 5 apartamente. Bucuresti. Pavlide Victoria.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Popovici Octavian. str. Conta 3-5 6265. str. 2 apartamente. 6280. Bucuresti. str. cal. Bartoc Bela 2 6291. Bitolia 63 6269. str. Constanta Vila Verde . Bucuresti. Petrescu Tanase. 4 apartamente. Preutescu Octavian. Pauker Leon si Bianca. sos. Vulturilor 131 6277. Plantelor 60 6274. Bucuresti. Paraschivescu Traian. Passat Muller si Carolina. Marin. Agricultori 38 6268. Bozianu 3. Popescu Aurel si Virginia. Bucuresti str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Petrescu Andrei. Sft. str. Parvulescu Zoe. 8 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Dacia 9 6267. Maria Rosetti 55 6262. Petrescu. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Clucerului 7 6287. Bdul Dimitrov 8 6297. Tepes Voda 72 6292. Ion Nou 24. 5 apartamente. 5 apartamente. str. 5 apartamente. Dudesti 154 6275. str. Bucuresti str. str. Bucuresti. Podgoreanu Marcu. Protopopescu Ecaterina. Cezar Boliac 41 6272. Ritoride 11 6263. cal. 6 apartamente. 5 apartamente.6261. Bucuresti. Ponoiu Ana. str. str. str. Popovici N. Gherase 52 6276. Polona 38. Pavlov 16 6279. 4. 3 apartamente. Petrescu Mircea. 3 apartamente. . Pocu Gheorghe. 6 apartamente. Traian 62 6278. str. Pomponea Elena. Bucuresti. Bucuresti. 6264. str. Postelnicu 10. Alex. Bucuresti. Vaselor 14 6294. 4 apartamente. 5 apartamente. Romana 28. str. 11 apartamente. Austrului 29. Avrig 61 6285. Calimachi 33. calea Victoriei 214 Ploiesti. str. 6 apartamente. Bucuresti str. str. 8 apartamente. Nic. Bul. str. Florilor 1 6293. Bucuresti. 64 6284. Av. 4 apartamente. str. Pana A. Av. Bucuresti. Constanta. Pavelescu Lucretia. str. str. str. Bucuresti str. Mircea 59. str. 4 apartamente. 5. str. Caragea Voda 4. Bucuresti. Bucuresti. str. Isvor 113 6271. Petrescu Eleonora. Mosilor 198. Patac N. Fuica Vasile 42. 8 apartamente. Papazian Siranus. Bucuresti. 6 apartamente. Morilor 246 6281. Pungulescu Stelian si Eugenia. str. 3 apartamente. 12 apartamente. 8 apartamente. Popescu Isachia. Bucuresti. Zefirului 19 6296. str. str. Tunari 64 6282. Prie Ion. N. Turturele 26 6288. Petrof Gheorghe. Popescu Teodor. str. 3 apartamente. Popescu Paulina. Intrarea Antim 8 6270. Bucuresti. Agricultori 128 6290. Cornescu 40. G-ral Stan Poetas 8 6295. Bucuresti. str. 2 apartamente. Pretureanu Ana. Popovici Eugenia. 6 apartamente. 5 apartamente. Filipescu 61. Petre Spiridon. G-ral Marasescu 24. Polizu Coleta. V. I. Bunatatea Samariteana 6 6273. Bucuresti. Popescu Iulia. Bucuresti. Smardan. 6 apartamente. Iorga 15. Bucuresti. 4 apartamente. Cristina. Scoala 6286. str. 4 apartamente. str.

10 apartamente. Parvulescu Margareta. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti. Petrescu C. 6 apartamente. Lizeanu 34 6322. Popescu Iulia. str. Bucuresti str. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Demetriad 13. 6 apartamente. Popescu Elena. 22 6305. B-dul 1848 nr. sos. 4 apartamente. Vasile Conta 79 6330. 4 apartamente. Popovici Sofia. 3 apartamente. Bucuresti str.Prahova 6325. 5 apartamente. 4 apartamente. col. Alecsandri 3 6312. Ion. str. Parvulescu Ileana. Pasareanu Vasile. Filiti 8 6318. Apostoli 8 6320. Sft. Orero 18 6333. Bucuresti str. Petrescu Gheorghe. Maica Domnului 1 6317. Petrescu Ana. Petculescu Ion. 6 apartamente. Ciprian Porumbescu 8 6319. Popa Savu 5 A 6332. 3 apartamente. Bucuresti str. Pantazi Const. Poiana Tapului . 7 apartamente. Bucuresti str. Petrescu Const. str. Bucuresti. str. Plesoianu Maria. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Peltzer Malvina. Stalin 7 6336. Barbu Vacarescu 15. Bucuresti str. Gh. Aprodul Purice 9 6334. Leonida 33 6329. Bucuresti str. Cobalcescu 19 6307. Pasteria Valeria. Serdarului 5 6309. 4 apartamente. Elena. 3 apartamente. Paunescu N. Petrescu Nicolae. Bucuresti str. Cavafi Vechi 6 6321. Piata Alex. Preda I. Pletescu Vasile si Maria. 3 apartamente. Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Bucuresti str. Popovici Eugen. 3 apartamente. str. Polghroniad Maria. V. Brezoianu 6 si 7 6311. Bucuresti str. Momuleanu 16 6335. Bucuresti. V. str. Bucuresti str. 3 apartamente. 5 apartamente. Parcalabescu C-tin. Fuica Vasile 16 6324. Bucuresti. Atena 5. str. Stefania. Pall Maria Ponizel. Pixanu M. Bucuresti str. Petre Cretu 1 6316. Bucuresti str. 2 apartamente. Craiova str. Bucuresti. Bucuresti str. Uranus 76 6310. Papagheorghiu Teodor. Lahovari 5 A 6306. Bucuresti str. Parvulescu Aurelia. Bucuresti. Alex Donici 7. str. 5 apartamente. Bucuresti. Popovici Mihai. Bucuresti. Posmantirer Gh. Pelinescu Ioan. Maria. Parvulescu N. Sc. Smardan 18. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. B-dul Tolbuchin 77 6301. 5 apartamente. Arionoaei 29 6313. Popescu Emilia. Popovici Sofia. Colentina 10. 4 apartamente. Protopescu Emil. V. 2 apartamente. 2 apartamente. 6300. 8 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. Perepeanu Elena. Despot Voda 10 6327. str. Stroescu 36 6326. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. Zefirului 8 6299. Bucuresti. Generalissimul I. Luterana 1 si 3 A Sinaia. 2 apartamente. 8 apartamente. Floreasca 11 6308. Bucuresti.. Furnica 24. si Elena. Vladescu 45 A 6323. Popovici Dumitru. Avram Zenovie 3 6304. 4 apartamente. str. Potlogeanu Sevastia. B-dul G-ral Marasescu 8 6302. 2 apartamente. 3 apartamente. Mosilor 13. Negru Voda 262 6314. Av. 4 apartamente. . Bucuresti. Elena. cal.Despot Voda 8 6298. Lizeanu 39 6328. str. 6 apartamente. Petrovici Ioana. Popa Savu 5 A 6331. Ion Maiorescu 9 6303. 5 apartamente. Plesoianu Lucia. Campulung str. Bucuresti str. str. Petrescu Nicolae.

Bucuresti str. 5 apartamente. 4 apartamente. Pescaru Eleonora. Bucuresti sos. Maria. Perianu Elena. Iacob Negruzzi 32. Popovici Napoleon. Bucuresti str. Turda 110 6364. Petrescu C. Serban Voda 230 6349. Popescu Grigore.6337. N. str.. Pukluchi Margareta. Popescu Stefan. Bucuresti str. 10 apartamente. Cutitul de Argint 13-17. Gheorghe si Paraschiva. str. cal. Gh. Penculescu Gh. Bucuresti. Bucuresti str. str.. Grivitei 67 6339. Petcu St. Colentina 72. Arion 13 6356. Domnita Ancuta 9 6365. 6345. Bucuresti str. Popescu Alexandru. Buicliu 4. Filipescu 45 6358. str. Viitorului 157-159 6361. si Olga Saninea. 5 apartamente. Scarlat Varnav 12 6368. cal. cal. str. str. Emigrat 16 6347. Bucuresti str.. Dej 1 si 3 6338. str. Bucuresti. Bucuresti. 6370. Bucuresti Aleea Socec 7 6343. Bucuresti str. Lascar 82 6362. Petrescu Alex. 6. Brezoianu 27 6354. Bucuresti. str. Banu Manta 20. G. Nacu 4 6357. Bul. Simu 6. Bucuresti str. Predescu Gheorghe. str. Bucuresti str. N. Palniteceanu Iancu Lazar. str. 12 apartamente. Popescu D. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva. Popescu Ion. 6342. Bucuresti cal. Plevnei 59 6372. Puscanu Alice. Buzau. Penescu Ion si Elena. Bucuresti cal. 5 apartamente. cal. 8 apartamente. Pantelimonescu Ortansa. str. Ocolului 3. Bucuresti. 6 apartamente. Lizeanu 4 6360. Titulescu 86. 9 apartamente. Dorobantilor 242 6348. Bucuresti. C. dr. str. Andrei. Bucuresti. Popescu Elvira. Pintea Gh. Dr. Pandelescu Const. Petrof Dima prin Petrof Alex. Bucuresti. 5 apartamente. 8 apartamente. Rahovei 265 6367. str. str. Bucuresti str. 3 apartamente. si Aurelia. Bucuresti str. D. 6340. 3 apartamente. Stircu. 7 apartamente. Bucuresti cal. 7 apartamente. Arion 18 6352. 7 apartamente. Grivitei 28. Pamfilian Paul. 5 apartamente. Eugenia. Barbu Vacarescu 20 6363. Justinian 20 6359. 6 apartamente. Popescu Stela. 6 apartamente. A. str. 9 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti Bul. Paunescu Stan. Bucuresti str. Bucuresti. Petrescu Gapes. . 3 apartamente. 5 apartamente. 37 6344. Carol Davila 21 A 6353.. 2 apartamente. Ion Mincu 3. C. 10 apartamente. C. str. Papadopol Alice Maria. str. 4 apartamente. Serban Voda 266. Bucuresti. 61 apartamente. Grecescu 8 6351. 6 apartamente. Popescu Gh. Petrescu Nicolae. 13 apartamente. Predescu Mihail. 5 apartamente. Popescu Alen si Elena. Serban Voda 54 6371. Eroului 31. Bucuresti str. Arh. Teodorescu 8. 3 apartamente. V. Barbat Voevod 2. 51 apartamente. Maria. str. Bucuresti. Bucuresti str. Bul. Aron Pumnul 52 6341. Vasile Lascar 31 si 71. Brezoianu 51. Ion Frimu 42. 6 apartamente. Petrescu Nicu. Const. Maltopol 17 6369. Bucuresti. Cosbuc 50 6350. Frumoasa 27. Bucuresti. Postula N. str. 9 apartamente. 7 apartamente. Luigi Cazavilan 7 6346. Iarca 6 6355. Petrescu M. Bucuresti. Pop A. 9 apartamente. Bucuresti str. C. Bucuresti cal. 11 Iunie 18 6366.

Bucuresti. Mihai Bravu 57 6401. 22 apartamente. str. Panaitiu C-tin si Clemente. 4 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Piata Ilie Pintilie 8. str. Popa Toma. Radu Robescu 12. Bucuresti str. Alexandrina 34. calea Victoriei 101 6396. Platz Iohanu. Bucuresti str. Popp Grigore. str. Bucuresti calea 13 Septembrie 124. Bucuresti str. 5 apartamente. 5 apartamente.6373. 4 apartamente. Busteni. Bucuresti str. Victoria. Stirbei Voda 17. Prandstetter Carol. Mizil. str. 17 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Parvulescu Paraschiv. str.. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Ernest Juvara 25 6400. Bozianu 2. Bucuresti str.. 6 apartamente. Costache Marinescu 49 6379. Bucuresti str. Nicolae. Bucuresti. Bd. Libertatii 62 6375. Ilarie Chendi 17. Mitr. Maltopol 17. Bucuresti str. Nuli. Stefan Popa 28 6382. Hristo Botev 9 6387. 2-a. Patelli N. Pascanu Mihnea. Bucuresti Bul. Costache Balacescu 28 6383. 11 apartamente. Bucuresti. Sergiu 2. Dan. Popa N. Stirbei Voda 68. Lirei 3. Racovita 18. Bucuresti. Toamnei 125 6394. Piata Lenin 9 6404. Piporescu V. str. Aleia Alexandrina 2. Dosoftei 16 Com. Bucuresti str. 4 apartamente. Bd.. 2 apartamente. 4 apartamente. Romania Muncitoare 57 6388. str. Aristide Briand 21 6397. Dr. Bucuresti str. Popescu Elena. str. Bucuresti. 9 apartamente. . Bucuresti. Bahluiului 17 6395. str. 5 apartamente. Purnenescu Gh. 5 apartamente. Bucuresti calea Plevnei 12 6398. 3 apartamente. Peciu Spirea si Sotie. Popescu G. Bucuresti. Stefan. Popa S. Bul. Peciu Sotir si Peciu Gh. Petrescu Nicolae. sos. Munteanu 20. Predeleanu Const. str. 3 apartamente. Sandu procurator Stoicescu Ileana. G-ral Dr. Teodosie Rudeanu 52. Rahovei 9 6377. 7 apartamente. Bucuresti str. Popovici Haret si Teodora. Bucuresti str. Pauliuc Heitz. Gabroveni 2 6386. Pata N. Bucuresti str. str. Stahie. Petrescu C. str. 7 apartamente. 6390. Mitr. 6380. str. sos. Sergiu 25 6402. Voievozi 2. Balcescu 24 6385. Siret 23. str. calea Rahovei 172 6399. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila. Papaiamli Vasili si Vasilichi. Lucaci 51. 24 apartamente. Popescu Victor. Progresul. 2 apartamente. Panduri 2 6391. Raureanu 1. N. Sft. Dr. Bul. Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. str. Predescu Maria. Paunescu Chitu si Paraschiv. Pherekepde D-tru. 4 apartamente. calea Rahovei 109. Bucuresti str. 2 apartamente. Demostene 11-19 6392. str. Bolintineanu 5 6376. Bucuresti. 6 Martie 54 6378. Iosif 5 6381. str. Parasan Florin. str. Republicii 13 6374. 6 apartamente. Petcu Corneliu. Pop C. 6 apartamente. Petrescu Maria. Negoiului 37 6384. si Olga. Bucuresti. Sergiu 24. Bucuresti cal. 3 apartamente. Schitu Magureanu 20. Nicolae Ionescu 5 6393. Take Ionescu 26 6389. 2 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Buzesti 57-59.

Radu Voda 28. Grivitei 312. str. str. str. Protopopescu Aurora.. str. Dr. Constanta str. Robert Fleurs 1. Dumitru Zosima 84 A 6415. 1 Mai 26 6417. Intr.6405. Carol Davila 63. 4 apartamente. 238. Ion. 6431. str. 6420. Bucuresti. Vintila 8. Eroilor 1. Col. Cristea Georgescu 18 6429. str. str. Piata Kogalniceanu 3 Craiova. 6432. 20 apartamente. calea Dorobanti 137. 5 apartamente. 6 apartamente. Cantacuzino 14 . 6 apartamente. 240. Panovici I. str. 2 apartamente. Radulescu Drumea 54 6412. Bucuresti.. Porcescu T. Matei Voevod 8 6424. str. Bucuresti. 8 apartamente. Roseti Balanescu 2. 6 Martie 95 B. 6430. 9 apartamente. Bucuresti. Eclesiarhului 14. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Serban Voda 260 6419. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 66. Bucuresti. Vanatori 24 6408. B-dul Stirbei 12 6411. Peleanu Ion Anastasiu. sos. M. Romulus. Paraschivescu Vintila. Plamantis Dimitrie si Elena. I. Proca Aurelia. Libertatii 6. com. Palenghianu S. Traian 248. Paris 6. Serban si Valeriu C. Cotroceni 18 6409. 6433. 236. 103. Popescu G. Petrescu Elena. 105 6422. General Manu 23. str. 16 apartamente. 6416. Bucuresti. 13 apartamente. Bd. str. Bucuresti. Panait Florea. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 139. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. str. 2 apartamente. Dobrogei 6. Partenie N. 6421. str. D-tru. Bucuresti. 6428. Pavel Ilie. Duca. Bucuresti. Bucuresti. Libertatii 7. str. Paraschivescu Hristache. str. 11 apartamente. sos. str. Paul Greceanu 30.. Matei Voevod 104 6425. 11 apartamente. Prajescu Vasile si Nicolae. Paraschivescu Niculae. Dumitru prin Popescu Maria. calea Victoriei 128. 33 apartamente. Crangasi 88 6413. 137 6407. 4 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 57. 10 apartamente. Elena Ferechide 3. Pasulescu Z. Puiovici N. Comana 51. Bucuresti. 27 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti. Turda 211 6406. str. str. str. Bd. Ion. 129. 6427. Eforie. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Petre I. 8 6410. Popescu D. Buzesti 6 6418. Floreasca 101. str. Roaita. Saftica-Balotesti. str. 19. Predescu Eugenia. Bucuresti. 6426. Albu 1-3. Bucuresti. 8 apartamente. 14 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Peristeu Hristea. 4 apartamente. Petrescu Stelian. 10 apartamente. 2 apartamente. str. Anastasia Pan 5. str. Bucuresti. str. Stefan. Bucuresti. Palangeanu Enric. str. Pfenings Oto. Gh. Bucuresti. Paris 31. Dobrogeanu Gherea 6. Alecu Rusu 22. Bucuresti. 423 6414. str. Popescu G. 3 apartamente. str. str. str. str. Paraschiva si Stefan Popa. 4 apartamente. Petroianu I. Bravu 4. str. 4 apartamente. Maria. Colentina 131. Bucuresti. 6423. Panaitescu C-tin.

13 apartamente. 9 apartamente. Matasarii Noi 2. Bucuresti. str. 30 Dec. sos. Gheorghe. str. str. 40. Sirenelor 80 6457. Radulescu Marin. 9 apartamente. 86 6460. str. Sandu Aldea 24. 13 apartamente. Bucuresti. Dimitrov 80. 10 apartamente. Sandu Aldea 24. Austrului 22 6455. Bucuresti.6434. b-dul. sos. Lahovari 5 A. 6438. Radulian Irina. Riga N. Muzelor 6 6449. Spataru Nic. Radulescu Ion. V. str. Bucuresti. Vacaresti 97. Radulescu Petre. 10 apartamente. str. Racoviceanu Gr. Bucuresti. Obedeanu 11 6454. Judetului 6 6439. Milescu 25 6461. 2 apartamente. 3 apartamente. Bradului 42. str. Lascar. Bucuresti. Cobalcescu 35. Bucuresti. calea Rahovei 385. Rosila Aurel. str. Radulescu Filofteia. str. str. Russel Gabriela. Dionisie Lupu 12 6452. 3 apartamente. str. 70. 10 apartamente.. Bratului 23. 5 apartamente. str. Bucuresti. Rosner Lion.. str. str. 17 apartamente. Rosenberg Liza. str. str. Eliza Marinescu 49. Bucuresti.. str. str. Ardeleni 1 6462. str. Pass I. Bucuresti. Popp Ghita. str. Poenaru Marica. cal. 95 Curtea de Arges. 15 . str. 6435. Romana 160. Bucuresti. str. Petru Maior 85 6453. 446. Bucuresti. Ruptureanu Steliana. Bucure4sti. intrarea Ressel 6. Bucuresti. si Grodni P. Buzesti 15 R. Bucuresti. Pavelescu 11. Sabinelor 23. N. str. Catelu 26. B-dul. Titulescu 135 6436. Csichi E. Prisaceanu Nicolae. Radovici Vasile. 9 apartamente. str. Bucuresti. Alex. str. Rovacio Ecaterina. Bucuresti. Rosman Avram. Isvor 77 6440. Radulescu Barbu. Xenopol 3. str. Radulescu Alex. Bucuresti. Radulescu Zoe. str. str. str. calea Mosilor 249 A. str. str. Republicii 69 6450. Sirenelor 21 6456. Burghelea 20 6447. Mircea cel Bun 3 6444. Sfintilor 13 6437. Piata Rosetti 3. Paris 59 6443. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. A. Gh. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Carlova 3 6442. 20 apartamente. Bucuresti. Radulescu Ioan. V. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin. 40 bis. Dr. Iancului 79. Postelnicu C-tin si Elena. str. 11 Iunie 43 6446. Postelnicu Carol si Elena. 5 apartamente. 10 apartamente. Lt. Sachelarie Visarion 73 6448. Halfon 4 6445. Bucuresti. 13 Septembrie 59. 11 apartamente. 7 apartamente. 6441. 15 apartamente. 17. Austrului 12 6458. 5 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Dr. Bucuresti. Radulescu Cornelia. 7 apartamente. Hiramori 7 6451. Bucuresti. str. str. p-ta Alex. Ravihoiu Iuliana. str. str. 2 apartamente. Rath Victor. 7 apartamente. Elena Cuza 60 6459. 8. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente.

11 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Rainor Petre. 5 apartamente. Bucuresti. Roman Gh. Bucuresti. 3 apartamente.. str. 2 apartamente. Bolintineanu 5. str. Dr. Bucuresti. Piatra Neamt. Alexandriei 9. Magheru 29 6466. B-dul Dr. Lascar Catargiu 30 6479. str. str. str. Bucuresti. Eroului 9 6486. Ramangas Toma. B-dul 1 Mai 81 6481. Radulescu Ion. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. G-ral Angelescu 132. 14 apartamente. 4 apartamente. spl. Rosemberg Jeanette. Rubin Betti. si Smaranda. Rotman Matilda.6463. Bucuresti. Radulescu C-tin. Dr. Rosu D. Pucioasa. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 171 6464. Bucuresti. Chiparosului 5 6468. Bucuresti. cal. imobil complet Dudesti-Ilfov. Bucuresti. Bucuresti. Rasidescu Matilda. Dr. str. Bucuresti. B-dul 6 Martie 97 6484. Bucuresti. 4 apartamente. Antim 49 . str. Marin Marinescu 7. Radoslav Zoe. str. Obedenaru 25 6485. Filipescu 6471.. Cuza Voda 162. str. Istropol 18 6475. Radulescu Florea. imobil complet Predeal. 10 apartamente. 27 apartamente. Radulescu Coralia. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 25 str. Staicovici 26. Racaseanu Ion. Victoriei 214. Romulus 57 6465. Cobalcescu 5 6490. Tolstoi 8. 3 apartamente. str. Romalo D-tru.. Rozopol Elena. 8 apartamente. Bucuresti. str. Radulescu Gh. str. str. Republicii 61. Filimon Sarbu 25 6467. Unirei 64. Traian 59 6483. 5 apartamente. str. Lanariei 144. str. 2 apartamente. Filipescu 52 6476. Radulescu Elena. Radulescu Vasile si Ana. 3 apartamente. Hristo Botev 12-14 6494. Bucuresti. cal. N. Grivitei 6472. Rosca Rodica Danica. Bucuresti. str. 13 Septembrie 96 6482. Stan. str. str. Clunet 3. str. Tabla Butii 54 6488. Bucuresti. Roman Sachla. 23 6469. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Patriarhiei 11 6492. 3 apartamente. C-tin Bonea 16 6477. 6 apartamente. Butca 11 6478. Radulescu Dan. Rambela Doina. Garei 111 str. 5 apartamente. Giurgiu. Doamnei 14-16. Sf. Bucuresti. Radu Octav. str. B-dul. Calarasi 223 6470. Bucuresti.. 6 apartamente. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Marinescu 14 6480. str. Campulung Muscel. Radulescu Ion. 8 apartamente. Rusu George si Maria. Bucuresti. str. str. Rosen Eugen. Radulescu Victor. 6 apartamente. str. str. Popov 36 6473. Dr. 30 August 33. str. Bateriilor 37. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. Radulescu si Eliza. Radu St. Romania Imobiliara S. 15 apartamente. 9 apartamente. Obedeanu 18. Romulus 39. Rasvan Maria. Calea Mosilor 45 6487.R. Justitiei 50 6493. Leon Voda 2 bis 6495.A. Alex. str. Radulescu I. Aleea Alexandru 17 6474. Gen Angelescu 139. str. bul. Bucuresti. str. 41 apartamente. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Medic Zlatescu 29 6489. Apostoli 23 6491.

Bucuresti. Gen. Bucuresti. Opris 4. str. Rosenblat Roza. Dorobanti 10. 7 apartamente. Palade 52 6522. str. Toamnei 120.6496. Ion. Dionisie Lupu 12 6512. 2 apartamente. M. Ardeleni 16 6526. Bucuresti. Radulescu Maria. 4 apartamente. str. Rogalschi Andrei. 4 apartamente. str. str. str. Ana Ipatescu 32. str. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Bd. Radulescu Gh. Gh. Visarion 16. G-ral Magheru 27. Bucuresti. str. str. str. 2 apartamente. Racs Lupu. str. str. Predeal G-ral Magheru 19 6508. str. Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. 13 Septembrie 7 6530. str. str. Bucuresti.. Valerian Kuibasev 9 6500. Isvor 8 6514. Rosenstreich Trandafirescu. Sf. Bolintineanu 29 Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Romulus 2 6504. Radulescu Matei. Bucuresti. 3 apartamente. Romaseanu Gh. str. 2 apartamente. str. Calea Vacaresti 7. 165 6502. Radulescu Serban. 3 apartamente.. str. Pitar Mos 27. C-tin. Bucuresti. Rusu Gh. 28 apartamente. Radului 18 6524. 7 apartamente. str. Bucuresti. 29 apartamente. str. str. 5 apartamente. str. Vineri 28-30. 18. Ramniceanu Olga. Armeneasca 10 imobil complet 6513. 9 apartamente. Bucuresti. Rau Adam. Rosemberg Viorica. Cal. Sirenelor 78 6501. Bucuresti. 2 apartamente. str. Robescu Marieta. Rusu Mihail. 14 apartamente. Bucuresti. str. 2 apartamente. Radulescu I. Radulescu Olga. Ralea Gabriela. 15 apartamente. Rechemberg Iosif. Rasvan Frederica. Reschovsky Georgeta. Bucuresti. 7 apartamente. Olimpului 34 6498. Radulescu M.. G-ral Berthelot 100. Venerei 3. Bucuresti. str. str. Cuza Voda 148. 8 apartamente. Caragea Voda 8 6499. Ana. Pietatii 15. Bucuresti. str. Antim 15. 3 apartamente. Galati. Bucuresti. Rotman Isac. Radulescu Gh. 2 apartamente. Radulescu Niculaie. Hatmanul Arbore 9 6518. Lantului 17 6497. str. Xenopol 3 6516. Magheru 26 6521. Leonida 21. Constanta Obor. str. 3 apartamente. 8 apartamente. Roti Stefan. 6 apartamente. str. str. str.. Ranetescu Dumitru. Radulescu T. Bucuresti. Radulescu Vasile. Racam Iosif. Vasile . Cameliei 20 6527. Radulescu Ion. Tornescu 15. str. Alex. 8 apartamente. 15 6505. Bucuresti. 6 apartamente. str. 6511. str. Ragolschi Maria. Avram Iancu 53 6503. Bucuresti. Dr. str. Bucuresti. Bucuresti. Tunari 6 6507. str. str. 8 apartamente. Proditeli 16. Iosif Niculescu 21 6506. str. Cortului 1 6525. Bucuresti. Franzelari 19. Radu St. Eminescu 182 6528. 3 apartamente. Bd. Gemeni 5 6523. Piata Rosetti 3. Stirbei Voda 16. Iuliu Tetrad 27. 26 apartamente. Popa Chitu 11 6529. Bucuresti. Bucuresti. Av. str. Bucuresti. Rezeda D-tru. Vlad Tepes 1 6515. Bucuresti. Pasteur 13. str. Bucuresti. str. Brasov. str. str. 3 apartamente. str. Republicii 28 6520. Sahia 45 6519. Visarion 13 6509. Bucuresti. Marasescu 8 6517.

Serban Voda 33 6558. Romniceanu 20 6554. 29 apartamente. Sf. Cal. Maria Rosetti 61 6536. M. Cosbuc 82 6539. str. Loreanu 19a. Ioan. str. str. Vaselor 42. Stirbei 3 6548. Slanic-Moldova 6547. str. Dorobanti 155. Matei Milo 16. Bucuresti. Lanariei 3 6544. Bucuresti. 38. Radulescu V. 7 apartamente. Popa Soare 27. 18 apartamente. Rosen Carola. Alecu Russu 6. 3 apartamente. Ion St. Bucuresti. Cluj 49 6552. Elefterie 6. Concordiei 23 6556. str. str. Rozentzweig Mitu. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Receanu C. Dimitrof 47. Bucuresti. 19. Maria. Popa Nan 78 6537. Vasile Rascanu. str. Gutenberg 3 b. str. Gh. Polona 29. Matei Basarab 26 6540. Bd. str. Bucuresti. Etelca. Sperantei 13 6542. Alex. str. str. str. str. Radulovici Iuliu. Sf. B-dul Jdanov 6 6533. Bucuresti. 3 apartamente. Romascanu Joe. 5 apartamente. Pictor Romano 16. Atelierului 3 . Bucuresti. Ion Ghica 3-5 sos. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica. str. Bucuresti. str. Rizescu. Rodan Lidia. N. 7 apartamente. str. Momuleanu 49 6532. Dosoftei 73. Mitr. Dudesti 34. 2 apartamente. str. 4 apartamente. str. str. Saguna 17. 9 apartamente. Racoveanu Virgil. Maramures 17. 25 apartamente. 11 Iunie 34 6553. 4 apartamente. Rotaru Eugenia. Filipescu 42. Serghiescu 7. Bucuresti. A. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente.Lascar 109. Lahovari 9. Bucuresti. Episcopul Radu 18 6534. Sirenelor 59 6555. str. str. str. str. Rosanu Alexandrina. Sinaia. Paris 19. Rolling E. Vanatori 27 6545. str. Ruff Samuel si Marta. str. 6 apartamente. Bul. 49. Pauna si Marin. Rusu Florica. Bucuresti. str. Serban Voda 8 6543. Rugina S. str. str. Radescu Despina. str. Craiova. Veniamin Costache 5 6541. Calarasi 196. Bucuresti. Lenin 17 6538. Rieder Voina Aureliu. Bucuresti. Gabroveni 7 6557. 2 apartamente. A. Reisberg Anton. Bucuresti. 7 apartamente.. Bucuresti. Bucuresti. Aleea Nastasescu 6. Bucuresti. Hartonoaiei 6. Radulescu Gh. 3 apartamente. 28 apartamente. Cal. str. 4 apartamente. Moise Nicoara 28 6549. 11 apartamente. str. Radulescu Stamate. 10 apartamente. Boteanu 3 b 6551. 3 apartamente. str. Mitr. Ing. Racoveanu Elena si Grul. Romascanu Garabet. Visarion 19. str. Rusiecki Constanta. Bucuresti. 4 apartamente. 6 Martie 15 6535. Bucuresti. Jdanov 16 6546. Radulian Ion. G-ral Donici 16 6559. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. Rosenband Clara. Radulescu Ioan. Bucuresti. str. A. Bul. 21. str. Lugoj-Severin. Lister 15 6550. Vineri 35 6531. 9 apartamente. Povernei 25. str. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Radulescu Ecaterina. Dobroesti 1. Dr. str. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti.

8 apartamente. Alex Constantinescu 1 6595. Caragea Voda 3. Polona 24-26 6588.6560. 7 apartamente. Al. 2 apartamente. Ranetescu Elena. Rotaru Mihail. str. Rosman Isac. 3 apartamente. Constanta. Radu Bellu 54 6572. Postelnicului 4 6586. 6 apartamente. Bucuresti. Repanovici Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Sahia 45 6587. Bucuresti. Rosman E. 2 apartamente. Iliescu 72 6593. Bucuresti. Mihai Voda 58 6562.. 3 apartamente. Turgheniev 30 6589. Pantelimon 61 6582. str. 2 apartamente. Rosenberg Marcel. str. Visarion 2 6592. str. Iorga 31 6594. 9 apartamente. Latina 26. str. Bucuresti. Floreasca 52 6571. str. Bucuresti. Rozenzweig Micheline. str. Antim 41. Vasile Lascar 123 . Elena. Radulescu Eft. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 31. Radulescu Julietta. Floreasca 55. str. str. Romulus 2 6564. Bucuresti. Silvica. Ecoului 10 6566. Buzau. Banu Maracine 31 6565. Radulescu Maria Ghidarcea. str. 4 apartamente. Romcontrol S. str. Radulescu A. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Radulescu P. Plantelor 45 6583. Rimora Stefan. 1 apartament. Frumoasa 32 6585. Alex. 8 apartamente. 18 apartamente. Rain Maria. Stefanescu Tei 3 6575. B-dul Ion Sulea 88 6569. 6 apartamente. str. Clucerul Udricani 31. Cristea. Latina 14. Rosenthal Iosif. Craiova. str. Radulescu I. str. B-dul Balcescu 25. str. Bucuresti. Roban I. Raducanu Ilinca. Bucuresti. Maria. str. Radulescu V. Bucuresti. N. Sos. Bucuresti. 3 apartamente. Breaza Prahova. str. 14 apartamente. str. Rosenfeld Caroll. Dr. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Vasile Lascar 135 6574. Intr. str. str. sos. Bucuresti. Rizescu Niculae. 5 apartamente. Radanovschi Maria. str. str. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente. Bucuresti. str. Radulescu A. Bucuresti. str. Abrud 26 6584. Sandu Aldea 101 6596. Ghencea 52. N. Virginia. sos. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti 24. str. str. str. Armasului 10 6570. Bucuresti. Constantinescu 47 6590. 2 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Apolodor 31 6567. Rosianu Gonamu si I. Rachieru Constantin. Rangheri Cristea. Productelor 40 6579. C. str. Roma 19 6568. Bucuresti. Felix 12 6577. Bucuresti. Orzari 6. Rusu Aurelia. 4 apartamente. Bucuresti. Rosca Alexandrina. Balcescu 6561. str. Ristkar Herman. 10 apartamente. Bucuresti. calea Dudesti 86 6580. 76 calea Dorobanti 44-46 6578. str. 3 apartamente.A. calea Mosilor 172 6581. 3 apartamente. Hristo Botev 7 6563. Radulescu Radu. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Braila. Ronda 48 6576. 5 apartamente. Radulescu Anghel. str. Bucuresti. Av.. Bucuresti. Stella. Stefan cel Mare 250 6573. Rogojeanu Iosif. 3 apartamente. Roman Emil. str. Bd. Bucuresti. Cal. Olga. str. Bolintineanu 5. 3 apartamente. Romanescu Elena. T. Radulescu Cornelia. str. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Nationala 15 6591.

c 6613. 9 apartamente. str. Paris 19. Rascanu Theodor. str. Bucuresti. Herescu Nasturel 24 6598. Roth Carolina. Titulescu 145 6601. str. Ronsenbaum Felix. str. str. 6 apartamente. str. Smardan 51 6602. Bucuresti. str. 5 apartamente. Brasov. str. Rosenthal Fanny. B-dul 6 Martie 6 6603. str. Frumoasa 34. str. Const. 5 apartamente. Dr. str. 21 apartamente. Serban Voda 10 6604. N. str. Mitr. 3 apartamente. Reit Hortansia. str. Titulescu 9. 4 apartamente. Bucuresti. Grant 1. 8 str. Bucuresti. Sapientei 10 6627. G-ral Cristescu 2 6612. 20 str. Bucuresti. D-nita Ruxandra 3 str. Reisell Hermann. Bucuresti. Bucuresti. Dumbrava Rosie 10 6616. N. Arcului 4 6614. Roman Gheorghe. 5 apartamente. Oziris 8. Blanari 14 6625. Romascu Natalia. Rozen Berte. Opanez 18. Bucuresti. Radulescu Octavia. 13 apartamente. Grand 12. Bucuresti. Craiova. Brezoianu 6. 8 apartamente. str. Radulescu Maria. str. N. Tache Ionescu 25 6622. str. 45 str. str. Giurgiu . Ecoului 80. Cuza Voda 53. str. Dr. 63 6615. Rogi Elisabeta. Agricultori 73 6618. 20 apartamente. Raki Petre. Turnu Severin. Bucuresti. str. 3 apartamente. Radulescu Niculae. B-dul Republicii 16 6608. 8 apartamente. Bucuresti. 110 6620. Vasile Conta 7-9. Rusescu Alfred. Sf. 2 apartamente. str. Nou 13 6607. G-ral Ipatescu 3 6628. 6 apartamente. Hagi Ghita 108 6599. 5 apartamente. B-dul Republicii 92 6623. Radulescu Ana. Apostoli. Radulescu Paul. Bucuresti. Nifon 31 6617. L. Mamulari 22 6624. G. 5 apartamente. Serban Voda 243 6600. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Obedeanu 25. str. Vaselor 42 6621. Roman Marcel. 8 apartamente. Mihai Voda 33. str. str. Rottemberg Bianco. Rosca Cecilia. Bucuresti. str. 5 apartamente. Gh. Bucuresti. Titulescu 108. Catargiu 29 str. 50 apartamente. Olteni 78. Meteor 61. Zoie Grand 46 6606. str. Racaseanu Iosif. Rignault Aimei. str. 8 apartamente. 10 apartamente. Calea Crangasi 51 6626. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vacaresti 91 6629. Bucuresti. Alex Popov 43. Roiconiceanu Alice. str. 12 apartamente. Olteni 35 6609. Chiru Iliescu 15 6605. Intr. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Cazarmei 1. Rabinovici Hain. Sf. str. str. Ravignani Irma. 8 apartamente. str. Rosenthal Leon. Gh. 3 apartamente. 23 August 43. B-dul I. Duca 1 6619. Zablovski 35. Rosianu Gogu. str. Radulescu Tanase. Aleea Valjan 4 6610. str. 15 apartamente. str. Ing. Bucuresti. 19b. Toma Ionescu 16 6611. Bucuresti. Mantuleasa 5. Rottenberg Soil. 20 apartamente. 3 apartamente.6597. Radulescu Maria. Bucuresti. Piatra Neamt. str. Rainu Modeleni. 6 apartamente. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Radu Elena. Rismont Marietta.

Lister 61. 6 apartamente. Bucuresti. Robanescu Zamfira. Bucuresti. Belgrad 1A. Vitan 54 6659. Iasi str. Raureanu Romulus. Bucuresti. Renea Constantin. Bucuresti. Sergent Scarlat 33. str. Eftimie. Radulescu M. Bateriilor 13 6657. 4 apartamente. str. Elena Doamna 34 6631. Porumbaru 47 6634. 8 apartamente. Stefan cel Mare 3. Pavelescu 3 6653. Bucuresti str. str. 4 apartamente. str. 3. Campeanu 6646. Garei 126. Alex. Odobescu 10 A 6658. str. Delea Noua. Uranus 102. Muntii Tatra 9 6643. Bucuresti. str. 5 apartamente. Radulescu Petre si Eliza. str. str. Bucuresti. Carirului 16 6662. str. str. Rahovei 142 6641. 6630. str. Popa Rusu 6 6664. 4 apartamente. Glucozei 14. Bucuresti. str. 111 sos. Cobalcescu 7. Radu V. 8 apartamente. Radulescu Stan Ion. Plot. Bucuresti. Rampel Lucia. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Dumitru. Roman Oto si Margareta. Breaza str. Rosman Carola. Rosenberg Elias. Banu Maracine 43 6663. Dorobanti 5 6648. 10 apartamente. Rassignu George. Ratin Victor. Bucuresti. 5 apartamente. Toamnei 88 6642. str. Bucuresti. Radulescu C. 7 apartamente. Bucuresti. Dr. Gabroveni 14 6661. Aurel Vlaicu 60 6635. Bucuresti str. 4 apartamente. 2 apartamente. Apolodor 2 6633. Radu Maria. Mihai Bravu 306 6652. str. 5 apartamente. Bucuresti. Generalissimul Stalin 33. 3 apartamente. Repanovici Anghel. str. Niculcea 70 6636. Marinescu 15 6660. Ioan. Riffer Ludvig. str. Stefan Iulian 3. str. Bucuresti. Dr. Bucuresti. 3 apartamente. Cristea. Comertului 8. Bucuresti. Radulescu Marin. Virgil Plesoianu 49 6640. Ruse N. Rubeinstein Isabela. Bucuresti. 11 6649. 12 apartamente. str. Marin Alex. Splaiul Unirii 177 6636. Ionescu dela Brad 17 6645. Radescu Ion. 41. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Rosemband Ana. str. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Rapaport Ana. Bucuresti.. Radulescu Cristache. 6 apartamente. str. Bucuresti str. str. 5 apartamente. str. Mendelev 48 . 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Ritoride 14 6644. Rusescu Delfin. Bucuresti. sos. Bucuresti. Morilor 2. Dr. Tomescu 4. Marasti 19. 8 apartamente. 5 apartamente. Radulescu Niculae. Calomfirescu 7 6639. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Radulescu Maria si Zoe. Stelea Spataru 10. Russe Elena. Gheorghe. Bucuresti. Rucareanu Virgil. str. Bucuresti. Radu dela Afumati 50 A 6655. 3 apartamente. Radulescu P. Energiei 3 6651.Tache Ionescu 82. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Calarasi 53a 6654. 9 apartamente. Bitolia 60 6656. str. 35. Rambela Dragos. Antim 11a. Radulescu Eugenia. Bucuresti str. 5 apartamente. b-dul Republicii 62 6647. Radulescu Mihail. 104 6650. 30 Decembrie 23 6637. 2 apartamente. Radulescu Maria. 6 apartamente. 11b. 6 apartamente. Sebastian 214. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Leonte 28 6632.

M-sal Tolbuchin 47 6672. Roman Eugenia. I. Ricber Reghina. 6 apartamente. Popa Soare 58 6670. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Schitu Magureanu 3. Radu Anghel. 11 apartamente. Predeal 6689. Riegle Maria. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Gheorghe si Paraschiva.. G. Bucuresti. G-ral Salmen 3. 5 apartamente. Bucuresti. str. Rosenstein Rachela. Cazarmii 7. str. 3 apartamente. Radulescu Dumitru. Rozenchen Casian. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. Bucuresti. Episcopul Radu 53 6684. str. str. Focsani. Gh. 3 apartamente. str. Masaryk 1. Raich Mauriciu. str. Fetesti Cal. 9 apartamente. Sf. Stefan 6. 15 apartamente. str. Repezeanu Alexandria. Radulescu Nicolae. Sft. Soimului 5. I. str. Cal. str. 8 apartamente. Duca 20 6694. Oltari 12 c 6674. 13 Decembrie 54 6695. Dr. Eroului 27 6682. Mecet 15. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Argeana 2. str. Bucuresti. Bucuresti. Ion Maiorescu 61 6677. Reich Iosif. Ghenadie Petrescu 147 6673. 12 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Rosculet Vasilica. Duca 49 6686. 10 apartamente. Tolbuchin 105 6675.. Rosemberg Iohan. Ziduri Mosi 3 6668. str. str. str. Duiliu Zamfirescu 12 6696. Coltei 15. Stefan Mihaileanu 31 6667. str. str. Spataru 8 6671. 4 apartamente. Bucuresti. Cal. G. 299. Ana Ipatescu 4. Bd. Dorobanti 69 6688. Spatarului 1 6693. Bucuresti. Mosilor 299. Rutte Ana. Calarasilor 88 6676. str. 18 apartamente. Bucuresti. 14 6692. 8 apartamente. Strada Mare 134. 7 apartamente. Radulescu Ilie si Maria. 9 apartamente. Calarasi 122 6666. Rosmarin Alexandru. Duiliu Zamfirescu 12. str. Polona 87. Radulescu Nicolae. 5 apartamente. 140. 3 apartamente. str. Maior Ronaro 5 6669. Roziade P. str. 49 6678. str. 13. str. Mara 39 6683. Coltei 15. Eufrosin Poteca 4 6680. Raduta Ioana. 6 apartamente. Rosenthal S. str. Rocustein Leia. Bucuresti. Fluerului 5 6681. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Alex. Maria Rosetti 36 . Bucuresti. str. Bucuresti. Rizescu Ion. Bd. Ragudcaschi Nic. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 8. Bucuresti. Rozenstein Mauriciu. Rosenthal Mina. Stefan 6 6697. Radulescu Mariana. Bucuresti. 3 apartamente. Delea Veche 20. Eliza. Atelierului 24 6690. Bucuresti. 21. Reich Florica. str. G. str. 17 6687. str. Bucuresti. Snagov. str. str.6665. Vlahuta 27 6691. Bucuresti. Profetului 18. G-ral Budisteanu 1 6679. 16. Bucuresti. 13 apartamente. str. Rabner Maer. Radulescu Maria. Bucuresti. 9 apartamente. str. str. 3 apartamente. Rosenfeld Lupu. Radulescu Nicolae. 6 apartamente. 10 apartamente. imobil complet 6685. 20 apartamente. Bucuresti. Bratului 9. str. str. Intr. Racaru Iosif si Maria. 6 apartamente. Matei Voevod 12. Mitrop. Orzari 38. 2 apartamente. str. str.

Bucuresti. Cazarmii 6 . str. Nicu Golescu 5 6722. Bucuresti. 3 apartamente. V. 13 apartamente. Labirint 5. 42. Negru Voda 36 6723. 30 Decembrie 4. Roaita. str. Bucuresti. 2 apartamente. Dimitrof 123 6724. Bucuresti. Radulescu Stanciu. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Armeneasca 18 6725. 13 apartamente. Roates Ion si Alexandra. str. Radai Gh. Oituz 10. Regnault Herter. Sucedava 116 6706. Frumoasa 50 6713. Rusa Elena. Bistritei 4. Rusu Ahmandeanu Elena. 5 apartamente. Reschavschi Alex. V. Radulescu Petruta. 6 apartamente. Bucuresti. str. Silvestru 16. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Gh. 9 apartamente. Constanta.. str. Parfumului 37. Italiana 6. Radulescu Poganam Arina. Stefan. St. str. 19 apartamente. str. Bd. Vaporul Asan 13 6727. Branescu 3 6716. Radulescu Ana. 6 apartamente. 4 apartamente. Burebista 6. Bucuresti. 3 apartamente. a 6700. 3 apartamente. Pargari 40. Traian 138 6714. str. Bucuresti. Ratiu Sofia. Calea Grivitei 9. L. str. Titu Maiorescu 4 6699. str. str. str. str. Bucuresti. si Griculeasa C. 3 apartamente. str. str. Radulescu Stefan. Rusu Eugenia. str. Bucuresti. Rusescu Petre. 3 6704. 27 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Rosames Rebeca si Cohen Leon. Barbu Urleanu 15 6702. str. Teodor Speranta 45 6705. 6731. str. Rebhuhn Fritz Hedrig.6698. Principatele Unite 59. str. 3 apartamente. Sandu Aldea 70 6718. Vasile Roaita 6730. 7 apartamente. Bucuresti. Rasenthal Hari. Zece mese 15a. Beldiman 1. 4 apartamente. Profetului 7 6708. Arhit. Bucuresti. str. Rafael 1. Radulescu Traian. Ramaldo Duca. Caragiale 28 6712. 45 apartamente. str. I. Zlataust 6 6720. 4 apartamente. str. Delea Noua 26 6711. 5 apartamente. Iasi. Bucuresti. a 6719. Aleea Vergului 32 6717. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Latina 24 6707. Fainari 50. 4 apartamente. Schitu Darvari 1 6726. Rescovschi Carol. Mogos Vornic. Bucuresti. Bucuresti. Ribalshi Boris (Butnici). Radulescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Amiral Murgescu 31 6703. str. str. 9 apartamente. str.. Rosenthal Fauvey. Popa Petre 14. Gheorghe. Raducu C-tin. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. I. str. 5 apartamente. Rozi Elena. 6a str. 5 apartamente. str. Rasner Toma. Ratin Marieta. Razemblat Eliza. str. George. Roman. Bucuresti. Russas Jean. Bucuresti. Rafail E. Vasile Fuica 5. 6 Martie 62 6729. str. str. 9 apartamente. Bucuresti. Rusu Gheorghe. str. Visinilor 2. Sachelarie Visarion 8-10 6721. 41. 5 apartamente. Raricescu Florica. 31. Stefan cel Mare 32 6710. str. Rosain I. Bucuresti. Ziduri Mosi 1 6701. str. Popa Marin 3 6709. Louis Blanck 19. str. Vasile 12 6728. Raducanu Ion. C. 39 6715.

6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol 6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S.

6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24. 6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8.

6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21

6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17 6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a

6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95 6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N.

d. str. Bucuresti. Soreanu Atanase. Simionescu Luiza. f. Dionisie Lupu 74. str. Londra 15 6911.A. Bucuresti. Sarchisian Paris. Rahova 117 Bucuresti. Simionescu D. Pastorului 75 6917. str. str. 9 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. a. str. B-dul N. Paraschiva Gherghel 7 6924. str. Bucuresti. str. Sapatino Alexandrina. Sterescu Petre. Popovici 6. calea Grivitei 284 6909. Calarasi. B-dul 6 . 10 apartamente. 6 apartamente. str. str. calea Dorobanti 62 6920. str. str. str. Brezoianu 7 6925. Mendelief 20. str. 17 apartamente. Bucuresti. 6909. Bucuresti. 3 apartamente. Silberman Klein Fany. 5 apartamente. Ion. Filipescu 7. str. Pictor Luchian 11 6908. str. 5 apartamente. Ploiesti str. Atena 1. str. 3 apartamente. str. c. Mendelief 45. Balcescu 35 6922. j. Solomon Nicolae. str. Mamulari 11 6915. in lichidare Chibriturile. Bucuresti. str. e. 5 apartamente. Savulescu R. Boteanu 3 6918. str. str. str. Brezoianu 7 6912. Dionisie Lupu 53. 5 apartamente. Bucuresti. Schneer Margareta. 3 apartamente. Bucuresti. str. Tepes Voda 20. Bucuresti. Tarcan 2. Bucuresti. str. a. str. C-tin Nacu 8 6926. Bucuresti. Milcov 3 6923. calea Calarasilor 51. str. Schieber Sady. 2 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Antim 31 6909. b. Savulescu Theomian. Schian Sorica. Stanescu Stefan. str. str. Viespari 11. 6 apartamente. Stanoevici St. Bucuresti. Virgil Plesoianu 54 6909. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Paul Greceanu 7 6909. Braziliei 41. str. Bucuresti. Pictor Romano 24 6916. Fecioarei 22-20 6913. Romulus 76 6910. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Aristide Briand 4 6919. str. Sisnatu C-ta. Spatar 1 Calarasi. Bucuresti. 5 apartamente. Splaiul Unirei 116 6909. Spiru Cristea. N. Gh. aleia Ispas 4-6 6927. h.R. 4 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 11-13. g. Bucuresti. str. Bucuresti. Olari 20 6907. calea Floreasca 50. 4 apartamente. Savulescu C-ta. str. Costaforu 2 6909. Bucuresti. str. 6909. 4 apartamente.A. Simionescu Marcela. str. Popa Petre 41 6909. Bucuresti. 6 apartamente.. S. str. Otetelesanu 5 Galati. Schneider Emil. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. str. Bucuresti. Bucuresti. Simoniu Leon cu fii. Sucher Iancu. 3 apartamente. str. Bucuresti. i. 2 apartamente. Ana Ipatescu 9. Bucuresti. Bucuresti. Pictor Andreescu 1 6909. str. 6 Martie 48 6921. Stoenescu Bombonica.Iorga 22. 5 apartamente. Bucuresti. Sarmiza S. Slavu Georgeta. G-ral Magheru 26.R. Ioan. 7 apartamente. N. str. Burcus Stefan 9. Segaller Samuel si Frida. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Edgar Quinet 3. Papurei 16. Filipescu 12 6909. Scarlatescu Lucia. str. Segal Moritz si Mina. Piata Romana 1. Stavropol Chiruan. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena. Bucuresti.

10 apartamente. Principatele Unite 2. Aristide Briand 6 6936. Bucuresti. 6957. Bucuresti. N. Poenaru Bordea 9 6937. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Bul. Av. 4 apartamente. str. Bucuresti. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. str. str. Stoicescu C. Paris 10 Chitila km. str. 4 apartamente. Stoicescu Ion. Balcescu 7 6931. 6948. 6 apartamente. calea Vacaresti 126. V. str. Stanescu Valentina. Bucuresti. Tunari 47 6935. Schehrer Bernard si Elisa. D. str. str. Negustori 7 6944. str. 10 apartamente. str. Bd. R. 8 apartamente. Stoian Gh.A. N. Solavici Hugo si Iohn. Radu Voda 22 6950. str. Balcescu 23 6930. Bucuresti. S. Polona 10 6945. Bucuresti. Sutescu Victor. Balcescu 9. Sultanov Eugenia. Av. str. Academiei 27. Bucuresti. str. Bucuresti str. Haia Lifsit Constanta. pentru comertul de Masini si intrep. 7 apartamente. str. Bucuresti. Septilici Victoria. P. Lascar 16 6934. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 3 apartamente. Sarchisian Hacic si Ileana. Wilson 12. Matei Voevod 2 6946. Savulescu Dumitru. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti str. 3 apartamente. Lacul Rosu 6947. str. Schmidt Louis. 5 apartamente. 6953. 3 apartamente. Oituz 24 6941. 11 apartamente. Masini. Pictor Rosenthal 21 6929. Sarafidi Irina. 6 apartamente. Cuza Voda 5 6951. Bucuresti. Beller 26. Georgescu 3. Elena Cuza 35 6956. Xenopol 13. str. aleea Zoe 22 6932. Londra 22 Predeal. Stoicescu Nicolae. 6954. 14 apartamente. Lipscani 37. 26 6940. str. str. Sinescu Ahil. Bucuresti. Braziliei 21. Bucuresti. Bucuresti. str. Turnu Magurele. Unirii 20. Stan Elisabeta. Ana. R. Bucuresti. str. str. Elena Cuza Voda 1. Ilie. Bucuresti. 9 apartamente. Republicii 6 6938. Slavescu Oliviu. str. 7 apartamente. a. 2 apartamente. Th. 2 apartamente. Spl. tehnice. 6 apartamente. Margeanului 14 6958. Mamaia in blocul Edilitatea 6933. Savulescu Iordan. 11 apartamente.. str. Stoica Gheorghe. Sfetea Iuliu. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 15 Otopeni km. Nic. Bucuresti. str. Bucuresti str. Cornetului 3. Smarandache Mirica. 4 apartamente. M. Bucuresti. Zorileanu 30-94. Bucuresti. 13 Decembrie 29. Cuza Voda 74 6955. Elena Cuza 27. Stanovici Nicolae. Bucuresti. Iorga 21 6943. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Sznhaere R. a. Blanari 3-5. str. str. Bucuresti. str. Stanescu Emil si Virginia. Crist. Bucuresti. Bucuresti.A. Gutenberg 3 bis 6942. Bacani 3-5. 15. 3 apartamente. Stanculescu C-tin. Stancu Enache. Piata Rosetti 3 6939. 6949. str.Martie 58 6928. str. 9 apartamente. Slatineanu Emanoil. Mazaryk 12. . str. str. 10 apartamente. Schoenholz Misu si Rasela. 7 apartamente. Slavescu Cristache. str. Echinoxului 21 6952. Marcel Andreescu 40. Doamna Ghica 52. 2 apartamente. Singer S. calea Rahovei 10.

B-dul 1 Mai 139 6974. 14 Martie 17. Olga Bancic 6. Bucuresti.. N. calea Grivitei 235. Bucuresti. Buc. Aleia Isvoarelor 75 Tg. 3 apartamente. Bucuresti. Popa Farcas 68. 8 apartamente. Bucuresti. 6971.. 4. Stefan cel Mare 96 6969. Bucuresti. Raducanu Grig. str. 24. Bucuresti. Aleia Pictor Vermont 1.. 6989. Bucuresti. 3 apartamente. str. Constanta Aleia Crinilor 11. 6972. 6963. Niculcea 72 6991. cal.6959. Stircea Ion succes. Elena. Spanopol C-tin. 5 apartamente. 10 apartamente. sos. Jiu. Suflea Gheorghe. Sever Alexandrina. Schileru Grigore. Vladimirescu 53. str. 10 apartamente. Romulus 46. str. Stache Elena. 6986. Muzelor 3. Bd. 1 apartament. 5 apartamente. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Cpt. str. Mamaia bai. 6962. 4 apartamente. Dionisie Lupu 35. str. 2 apartamente. 6 apartamente. str. Grivitei 180 b. 6968. str. Olimpului 24. 6982. Foisorului 61. 9 apartamente. str. 1 apartament Bucuresti. Drumul la Rosu 6 6970. Sorin Carola. Stavarache Dumitra. str. 6987. 6 apartamente. sos. Stroescu Angela. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. N. calea Mosilor 124. Petru Maior 64. Eminescu 173. Nic. Mitropolit Andrei Saguna 16. sos. Romei 3. c. str. str. Iordache Golescu 4. 6985. Filipescu 32. a. str. Sold. Intr. 3 apartamente. Episcop Ilarie 11. Sadeanu Maria. Savescu Ion. calea Grivitei 454. calea Serban Voda 184 6976. str. M.. 7 apartamente. Saulescu Theodor. Preotescu 16. Segall D. Bucuresti. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Stoia Ion. P. Bucuresti. Segall D. 2 apartamente. str. 6981. Bucuresti. 6992. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. str. 6988. str. 2 apartamente. Stoica Petre. 35 apartamente. str. 10 apartamente. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente. str. Stanciu C-tin si Ana. Spannopol Const. Banat 20. Schitu Maicilor 26. Bucuresti. Stancu Zamfir. Filimon 93 6964. Marasesti 49 6984. Bucuresti. Vespasian 43. Bucuresti. Bucuresti. 6978. Saidac Alexandru. Bucuresti. str. 5 apartamente. 10 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. Samaras Ioan. 11 apartamente. Bucuresti. Kiseleff 51. str. Singer Daniel. Maria Rosetti 6 6967. P. Sturza Viorica. 5 apartamente. Sturdza Olga. 6973. Mantuleasa 22 6966. str. 6960. G-ral Anghelescu 42 6961. Bucuresti Intr. Bucuresti. 5 apartamente. str. 6979. Steinberg Ivette-Davidescu. Sobiescki Gheorghe. Ploiesti 139 6975. Cap. 4 apartamente. str. Grivitei colt Eroilor 8. Bucuresti. 7 apartamente. Stanescu Constantin. Filipescu 1. Tunari 66. Intr. Solomon C-tin. Bucuresti. Simulescu Maria. str. 6990. sos. 63. 16 Februarie 1933. 2 apartamente. Sion Alfons. 6983. str. Stancu Nicolae.. str. Popa Russu 11. T. calea Mosilor 135. str. Stefan cel Mare 90 6965. Simionescu Ion si Eugenia. Brezoianu 7. . str. 9 apartamente. Spireanu Vasilica. str. Hameiului 5. 3 apartamente. Viilor 6. Cocarescu 56. 6980. 6977. Orasul Baneasa. Stirbei Voda 65. Matei Basarab 17.

Fainari 42 bis. Stradela Alba 4. str. maresal Tolbuhin 119. 6995. Bucuresti. 7004. str. 13 Septembrie 215. 7 apartamente. Soc. 8 apartamente. Bucuresti. Banu Udrea 9.Academiei 35. Bucuresti. Sideri Ion si Niculae. 4 apartamente. 5 apartamente.. str. 56 apartamente. 7008. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Tirul. Bucuresti. Constanta. str. Bucuresti. Lucia. str. 25 apartamente. str. Traian 108. 7011. str. Suciu D-tru. Suceveanu Grigore. Stoicescu Gh. 8 apartamente. 23 apartamente. Bucuresti.. Schoenblum Hugo. 6 apartamente. 7001. 7026. Stroescu Neron. 6996. Bucuresti. Bucuresti. Stirbei Voda 20. str. 8 apartamente. Dobroteasca 12. Ionescu Gion 8. Bucuresti. Stanescu Toma. Bucuresti. 5 apartamente. Apostoli 46. 5 apartamente. str. Azilul de Noapte 12 7019. 7009. Bucuresti. str. Vulturi 86. 5 apartamente. Sandulescu Alex. Maria Rosetti 45 Bacau. 48. Bucuresti. 2 apartamente. 7007. 4 apartamente. Aleia Mantuleasa 11. 7020. Bucuresti. Sf-tii Apostoli 63. Soc. 7013. Ploiesti. Iasi. Bul. Bucuresti. 83. Lacul Tei 33. Sarateanu Georgeta. 5 apartamente. 2 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. de cultura liberala. Intr. 7012. Lizeanu 17 7023. Simion Magdalena. Dealul Oltului. Sipiceanu Ion. str. Sandulea Elisabeta. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Spl. 7000. calea Vacaresti 29. str. str. Bucuresti. Sf-tul Sava 13. str. Bucuresti. a. 7025. Stern Leia. Spranceanu Gh. Bucuresti. a. Bucuresti. Bucuresti. Stefanescu Nae. str. Spirescu Florica. Antim 4 bis 6998. str. str. 7006.. Bucuresti. Stroescu Dan. Bucuresti. Schvartz Frida. Spangraft Ferdinand. Vulturi 38. Ada Marinescu 9. Bucuresti. Negru Voda 6. Sf. 5 apartamente. Lucaci 33. 3 apartamente. G-ral Ipatescu 7. 7018. Stan V. str. str. 37 6993. calea Rahovei 403.. Negru Voda 7. str. Dragasani. 7002. str. Rusu Sirlanu 3. str. Independentei 1. Sumbasacu Gh. Viitorului 93. 3 apartamente. Apolodor 1. Bucuresti. calea Rahovei 251. Stanciulescu C-tin. str. str. calea Grivitei 178. 7022. Bucuresti. 10 apartamente. 217. Bucuresti. 7016. Edgar Quinet 2. 7024. 6 apartamente. Isvor 37. str. Spiegler Bernard. str. Bucuresti. Mircea Voda 17. Bucuresti. Simion Iosif. 7003. Bucuresti. calea Victoriei 46 si 34. 23 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 7015. 6997. 9 apartamente. 9 apartamente. calea Calarasilor 134. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. Soroceanu Anton. Tomas Masaryk 11. Teiul Doamnei 81. G. str. Socolescu Afrodita. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 84 6994. 5 apartamente. str. . str. str. 8 apartamente. 7021. 3. Sebastian 129 7014. Bucuresti. 2 apartamente. Spitzer Selma. Segal Frieda si Victor. 4 apartamente. 7005. Stratilescu Strate. Vergului 166 7010. str. 7017. str. Ana Davila 3. Stoica Ion. G-ral Vladoianu 26. Soare Dumitru. Sterie Sergiu Nibi. I. Mircea Voda 45. Duca 11.

str.. 7033. Rosetti 14. 3 apartamente. 7037. Dr. 3 apartamente. Bucuresti. 7040. Zorileanu 31. 7046. 7031. Bucuresti. Maria Rossetti 51 7041. Romana 169 7034. Dr. str. A. Stefan cel Mare 4. Ploiesti. Stoicescu Stefania. Drobota 10. str. Viitorului 84 7032. sos. Varsoviei 21. Marcu 25 7056. calea Calarasi 9. Bucuresti. 7039. 2 apartamente. Clinciu 18. str. str. Schollenberg Otto. Segal Samuila si Tinia. str. Maria.. str. Sigler Bernard. 8 apartamente. 3 apartamente. . Bucuresti. Dionisie Lupu 17. Amzei 27 Sinaia. Bucuresti. str.7027. str. Marasesti 26. Bucuresti. Bitolia 15. str. C. C. 17 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. L. str. Ankara 5 A. str. Sinigolic B. Ion Creanga 10. str. Dr. 36 apartamente. 7047. 7044. str. Tomas Masaryk 7 7049. 7052. Kiselef 31 7055. Licurg 3. 4 apartamente. 7051. Bucuresti. Stoicescu Constantin. Caimatei 16. 3 apartamente. Brezoianu 53 Snagov. str. Bucuresti. str. 16 7054. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Slavescu Ion. Strohr Vilhelm. str. Dumbrava Rosie 60. str. 7 apartamente. 12 apartamente. Steriade Alexandru. str. Batistei 5. Filimon Sarbu. str. Burghelea 16. str. str. Fainarilor 70. Dr. 31 apartamente. str. 7 apartamente. Grant 44. calea Mosilor 368. I. Macedoniei 14. 7036. 7048. Bucuresti. sos. Schuster Silian. 3 apartamente. Simionescu Mircea. 4 apartamente. Soth Giorge. str. Ion Creanga 8 si 12. str. Vasile Lascar 49. Balcescu 16 7043. Jules Michelet 19. Buzesti 71. Iasi. str. Frimu 26. Nic. str. Porumbacu 18 7053. Occidentului 23. 3 apartamente. str. str. Cuza Voda 60. str. Sfetcu Petre. 7042. Schina Gabriela. Sf. 4 apartamente. Staicu Titi zis Staicovici. str. 7038. 2 apartamente. Turnul Eifel 62. 3 apartamente. 2 apartamente. Steriade Alexandrina si Ion. 7045. str. Staiciu N. Scortenu Corneliu. Bul. 5 apartamente. 7028. str. str. Mihail Eminescu 139. Stanculescu Alex. 4 apartamente. Poetul Alexandrescu 39. Sarateanu Erimia. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Armasului 8. Bucuresti. 7029. Socolescu Grigore. Samali Verturia. Stefan cel Mare 240. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Sangiorgian Sofia. Slavescu Cristache. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Zece Mese 16. Ionica 5. Sanatescu 51. Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. str. str. 7050. Bucegi 37. 3 apartamente. Bucuresti. Av. Bucuresti. str. Steriade Alexandru. Stelian Constantin. str. Sevenoiu Gh. Marinescu 12. Stamatescu Aurora. Dobresti Ilfov 7035. str. 7030. 8 apartamente. Emil Pangrati 25. C. Bucuresti. Schvartz Malvina. Bis. General Angelescu 61. str. str. Bucuresti. calea Rahovei 133. Sarvas Nadejdia. str. str. Targoviste.

Masina de Paine 28. str. Savescu Emilia. Carol Davila 11 Intr. Stefan cel Mare 18 7058. Vasile Roaita. str. 4 apartamente. str. Salzman Bernard. Lipscani 15. 3 apartamente. str. Schuler Ana. Seferovici Maria. Dobrogeanu Gherea 17 7072. Berzei 83. str. 3 apartamente. Soc. Spatarului 27 7061. V. Stelea Spataru 15 7087. G-ral Anghelescu 87. Bucuresti. Sf. Intr. Bucuresti. Brezoianu 38 A. A. Enachita Vacarescu 20. Bucuresti. str. Plevnei 44 7068. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Storch Gabriela. 6 apartamente. 10 apartamente. Sighin Osias. str. str. Santelena Ernesta. Schor Moritz si Simona. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 25 apartamente. Bucuresti. Maria 22 7077. Samuel Emil. Bucuresti. Bucuresti. C. str. 3 apartamente. Corabiei 8 7060. Stavar Dorina. 3 apartamente. 6 apartamente. Pistol 3. Bucuresti. Savescu Ion. Sat 86 7064. str. Stoianovici Alex. Traian 121 7090. Ene. Sarbescu Maria. str. B-dul Dimitrov 88 str. Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. Bucuresti. Sucacescu Maria. Bucuresti. Satirag Laha. 4 apartamente. 7073. Ing. Bucuresti. Imobiliara. Stoica N. 9 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Giulini 5 7069. 3 apartamente. Sturza Patturi. str. str. str. Maria. str. Bucuresti sos. str. str. 7074. Col. Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. str. Cotroceni 33. 27 apartamente. str. Rosetti 34. Bucuresti str. Segaler Iosif. Smardan 6 A Bucuresti str. str. Cretzulescu 8 7065. C-tin Nacu 6 7070. Bucuresti. 7 apartamente. Giurgiului 94 7085. Bucuresti calea Grivitei 12-14. Ana Ipatescu 27 7066. Bucuresti. Bucuresti. Sencovici Margareta. 21 apartamente. Salie Ianan si Hanan. Slavescu Maria. str. Stoenescu Constantin. 17 apartamente. str. Galati. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Academiei 35. Militari 27.. sos. str. Steinlincht Leon. Buzesti 101 7088. Bucuresti. Bucuresti. 24 apartamente. str. Schiopescu Ion.. Boteanu 3A. Alfabetului 6 7076. Masina de Paine 88 7084. calea Grivitei 190 7079. 16 apartamente. Bucuresti. Alba Iulia 7 7071. 25 apartamente. 8 apartamente. str. 20 apartamente. 18 apartamente. Doamna Chiajna 6 7083. V. Dionisie Lupu 2 7081. Fati 11. Santa Agata. Stanoiu Gheorghe. Schereri George. 10 apartamente. Bucuresti. Simionescu Gh. str. 5 apartamente. Alexandri 16. Calea Grivitei 107 7078. str. 4 apartamente. Sarafian Caiane si Hareu. 4 apartamente. Smardan 17 7086. str. Calea Dudesti 14 7082. Bucuresti. Galati. Spigler Franda. Lamaitei 42. 8 apartamente. Lascar 114. Stoica N. 6 apartamente. str. Banu Maracine 26 7089. Orero 10 7080. Tunari 30 7067. 2 apartamente.Tetrat 29 7057. str. 30 Decembrie 77. Libertatii 5 7075. Bucuresti. 9 apartamente. str. Suciu Stefania si Rodica. . 16. Bucuresti. str. Republicii 70 7059. 5 apartamente. 3 apartamente. Savulescu Stefan. calea Victoriei 122 7063. Suptia Afrodita.

str. Schilingher Necula. Rumeoara 9. Spiridon 5 7098. 7 apartamente. Mihail si Teodor. Sammer Carolina. Spranemata I. 7126. str. str. Soare O. Slima Alex. Stirbei Voda 68 Brasov. Bucuresti. str. Calea Calarasi 30 7092. Stoica Ludescu 5 7122. sos. str. Bucuresti. Alice. 7 apartamente. str. Braila B-dul Cuza 153 7106. str. Bucuresti str. Voivozi 62 Campulung Muscel str. Maria. Bucuresti str. 4 apartamente. Lunei 3 7100. Bucuresti. Braniste 13. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Bucuresti. G-ral Anghelescu 5. 3 apartamente. fost I. Eliza. Bratianu 27 . Caimatei 8 7110. A. Singher H. 17 7102. Schirdoerger Sigmut. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Spiru Haret 13. Bucuresti. 4 apartamente. str. Anton Pan 17 7115. Petre Maior 101. Popov 3. str. Bucuresti. 7125. 15. Sacaneanu Neculae. Bucuresti str. str. str. 20 apartamente. 9 apartamente. 5 apartamente. Segal C. Cantemir 18 7108. calea Mosilor 159. 7. Bucuresti. Calea Victoriei 170 7116. str. 8 apartamente. Simon Aurora. 4 apartamente. Bucuresti. Stanescu Filofteia. 3 apartamente. M. Bucuresti. 5 apartamente. Popov 3. A. Frumoasa 3. Sami Cohn. Savulescu Gheorghe. str. Segal Izil. Ghenadie Petrescu 27 7099. 7118. 6 apartamente. Solomon Berii. 148 7120. Sepeanu Mariana. Tudor 136. C. Schmidt Louis si Carol. N. Calea Victoriei 101. 10 apartamente. 25 7104. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. V. 5 apartamente. Stanculescu Iaseta. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti str. Sf. Stoica Grigore. Bucuresti. Bucuresti. Simonide Anastasia. Hagi Moscu 23. Bucuresti str. Stelican Laga. 5 apartamente. Zablovschi 56 7117. Sofronie Ana. Solomon David. Govora 2 7094. M. 5 apartamente. Bucuresti. Dristor 45 7109. Margelelor 1 7119. str.. Zaharia 19. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. Bucuresti. Filipescu 1 7101. str. Elena. str. str. str. Bucuresti. str. str. Sf. Suru Miron. 7 apartamente. Popa Tatu 74. Savescu Iancu. Simion Filip. Brancoveanu 80 7124. Labirint 107 7114. 6 apartamente. Giurgiului 128 7096. str. Bucuresti. Bucuresti. Petre Poni 18 7121. 3 apartamente. 3 apartamente. Slavarachescu Vasilica. Sebastian 191 7093. Bucuresti. 4 apartamente. Stoicescu Ileana. Sutasului 29. 3 apartamente. Schweitzer Elena. str. Adrian 4 A 7103. Calea Calarasi 26 A 7095. Staianof Tancu. Giurgiului 150 7105. Mamulari 19. 7 apartamente. Aman 31 7123. Bucuresti. Nerva Traian 105 7112. Carol Davila 59 7111. Schudgger Teofil. 6 apartamente. 10 apartamente. 7 apartamente. Stoenescu Dumitru. Transilvania 1. sos. 10 apartamente. Schvart Avram. str. Suruceanu Eugenia.Poenaru Bordea 18. Bucuresti. 7127. 5 apartamente. Calea Victoriei 84. Sperlea Alexandru. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Justitiei 33 7107.. 20 apartamente. Sabetay Roza. Bucuresti. Crisan 3 7097. T. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87. str.

Sotir Gheorghe. P. Brezoianu 27. Zoie. Stoicescu Ion si Tudora. Slavu I. Sorel Naie si Maria. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. Grigore. 8 apartamente. Serbanescu G. str. Tomescu 14 7139. 50 apartamente. Bucuresti. Stanescu V. General Ghenea 6.7128. str. Bucuresti. Enachita Vacarescu 46 7138. 105. Dr. Kogalniceanu 7 7136. Macarovici 8 7153. str. Viilor 10. str. Bucuresti. Coriolan 12. Dr. Magurele 2. Sumbaraen Gh. Ioan. str. Stoenescu Anghel. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Soare Niculae si Stefania N. Frunte Lata 16 A 7145. sos. str. Calimanesti-Valcea 7130. Calea Plevnei 194 Sinaia. Intr. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Stelea Spataru 6 7151. Varfu cu Dor 6 7160. 7149. Silberling Alphone. Smarandache. Schaler Emil. 8 apartamente. 3 apartamente. str. B-dul Cuza 10 7143. str. 7 apartamente. Stoenescu Bucsa Ana. Bucuresti. Uranus 31 7146. Bucuresti. 7134. Olimpului 4 7131. str. str. Stanescu Ion. Sahaghiean Eghiea. 9 apartamente. str. Bucuresti. Fund. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Tudor. Simion Mircea. Salvator 39. Pasteur 18 7142. 20 apartamente. Iuliu Boros. Smeu Ioan. Bibescu Voda 4. Grozavesti 12 si 29 7157. Sglahin A. Enachita Vacarescu 44. Spiroiu Emilia. str. 5 apartamente. Cristache Conache 19 7133. Iuliu Baras 15. B-dul 6 Martie 95. 9 apartamente. Staicovici Maria. str. 7154. Bucuresti. Ioana. str. str. Hagiu 23 7148. 4 apartamente. Arionoaiei 36 7150. Stanescu Eliza. Munteanu 6. str. str. 5 apartamente. 20 apartamente. str. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Octav N. str. str. str. str. Ferentari 89 si 91. 4 apartamente. A. 3 apartamente. Mitr. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Ceres 12 7144. Bozianu 4 7132. Horatiu 20 7152. Bucuresti. Bucuresti. Popa Tatu 71. B-dul 1 Mai 56 7155. 7129. 5 apartamente. Stanescu Apostol. str. Bucuresti. Stroescu Gheorghe. Spandonide G. Stamatescu Bayote. Soci Dr. Serafim Haralambie. str. Transilvaniei 54 7159. Veseliei 82. 5 apartamente. Bucuresti. Stoenescu Gherghina. 12 apartamente. Calea Rahovei 323.. Bucuresti. calea Grivitei 39. M. 6 apartamente. Slavescu Ion si Zoie. Bucuresti. Bozianu 7 7147. Cazarmei 67 7135. . Iatropol 6. Bucuresti. 41 7140. Bucuresti. Dunavat 6 7137. Uranus 66. Stanescu Ilie. Stavri Panteli. Bucuresti. Simonide 5. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. calea Grivitei 215 7141. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Ferentari 103. str. Stoian Vasile. Toma Ionescu 13. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Simionescu Naie. Saguna 11. str. Sarodon R. Bucuresti. Soare. 5 apartamente. Barierei 34 7158.

Bucuresti. Traian 155 7191. str. 3 apartamente. Bucuresti.. str. 7178. Pantelimon 288 7169. Bucuresti. Slavescu D. str. Aurora 60. 3 apartamente. str. Bucuresti. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. Aurel Vlaicu 78. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Viitor 91. 8 apartamente. Socom. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 7189. 8 apartamente. Soc. sos. Putul cu Apa Rece 69 7187. str. Cimitirului 44 7162. Mihai Bravul 145 si 168 7165. str. str. Orzari 5 7166. Stanescu C-tin si Ecaterina. Cpt. Bucuresti. Bucuresti. 7190. Pop de Basesti 38 7194. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Stratulat Alex. Shul Iacob si Dana. Stirbei Voda 50. str. Dimitrov 76. str. Bucuresti. 7185. str. Sfart Iosif (succesiune). Stoienescu Iorgu. Dudesti 32. Claudiu 6 7173. Ecardiei 54. Labirint 20 7167. Bucuresti str. Stoia I. str. Gabriel Peri 17 Campina.. Masarik 17. 9 apartamente. 3 apartamente.. str. Sigorin Olga. Subotnicov Radivan. Sterian Alex. Vanatori 29. 6 Martie 91A. Cal. 24 apartamente. 2 apartamente. Uranus 57 7172. 4 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Laborator 17. Bucuresti. Simian Tudor. 3 apartamente. str. 3 apartamente. 7195. Nerva Traian 66 7181. 4 apartamente. Sapira Aron. 25 7193. Stoenescu Gh. I. str. Bucuresti. Ion. Bucuresti. 4 apartamente. 7168. str. Bucuresti. str. Sasu Lucretia. Bucuresti. G-ral Salmen 20. Gheorghe. 9 apartamente. Iasi. Stan R.. str. Orzari 16. 7188. Simici Elena. Primaverii 10 7163. 4 apartamente. Dr. str. 15 apartamente. Strede Saul Klarchen. 27 apartamente. Sprinceana Florica S. Stanim Gh. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Unirii 88. Orlando 11. calea Calarasi 280. Sapnic Speer. 68 Sinaia. 3 apartamente. Balcescu 3. Pitagora 34-36 7177. Herescu 4 . 7192. 7184. Stelnicianu Olga. str. str. str. B-dul Republicii 75 7170. str. Intrarea Putul cu plopi 3. comerciala. Scarlat Nataliea. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Stroe Iordache. Sos. Steinhart W. Simionescu Stere. 7 apartamente. 7176.Anton Pan 54 7161. str. Steinberg Morit. Bucuresti. 6 apartamente. Luncsoara 7 7196. Gh. Bucuresti. Sranimir Gh Marica. Zaharia 29 7182. Bucuresti. Sandulescu D. str. 7183. Serban Voda 85 7186. Stoicescu Maria. str.. Bucuresti. Colentina 14. str. Iancului 27. Vasile 57 7197. Dr. Sos. Obedeanu 19 7164. Bucuresti. str. N. Bucuresti. 7 apartamente. 3 apartamente. 13 apartamente. Stoenescu Petre. Bucuresti. Mihai Viteazu 11 7171. 7 apartamente. str. Stirbei Voda 41. Slenar D. str. Bucuresti. Wilson 15. str. str. 7175. 7179. 7180. Bucuresti.. Simionescu Clara. str. Saragea Zamfir. Sasu Ion si Ecaterina. 6 apartamente. Smaranda. Sfetea Regina. Bucuresti. str. Bul. 7 apartamente. Mihai Voda 49. str. Vasile Boerescu 10. Arionoaiei 13. Miron Costin 17 7174. 4 apartamente. str. Stoienescu Sandu. Bucuresti. str. Bucuresti.. str. 4 apartamente. Ioana. Olteni 19. str.

Bd. Bucuresti. str. sos. Bucuresti. Bucuresti. Ion Ghica 2. str.. str. str.. str. str. str. Viitor 128 7218. str. Bucuresti. 14 apartamente. Stefan cel Mare 153 7214. Aviator Sanatescu 44. 7208. Tg. Bucuresti. 4 apartamente. str. Stoenescu Oprea. 2 apartamente. str. Bucuresti. Aviator Jean Teseier 13. Lt. Bucuresti. str. 7206. sos. Stanciulescu N. Dr. 8 apartamente. M. str. Sideri Elisabeta. Popa Nan 137 .7198. 2. Stoica Ion. Gabroveni 4. Sapuneanu Gh. Alex. str. Stalsky Iosif. 7224.. Bucuresti. str. Silberman S. Bucuresti. 17 apartamente. B-dul 6 Martie 63. 13 apartamente. Seceleanu Ion. Stefan Gheorghiu 32. Grigore Alexandrescu 96. Diana 5. 18 apartamente. Ralet 4A. Simionescu si Hanerina Marius. str. str. str. Spiridon 13. Petrescu X 8. cel Bun 1B 7227. Eminescu 93 7200. 6 apartamente. Schmeerschon Aba. Bucuresti. most. str. Valcea. Steriade Ecaterina. Bucuresti. 7225. Sos. Speranta 148. 7217. M. 7215. 8 apartamente. 12 apartamente. Constantinescu 35. Sachelarie Visarion 43. Bucuresti.. Eternitatii 6. Selari 3. str. 30 Decembrie 104. Bucuresti. Marasesti 49. 7210. Sorescu Gheorghe. Aman 16 7219. Bucuresti. 5 apartamente. Olteni 34. Stoenescu St. Sf. Stinghe Arsene. str. Episcopul Chesarie 3. B-dul Ferdinand 1. 7216. 8 apartamente. Bucuresti. 7212. 7213. 14 apartamente. Rumeoara 35. Bucuresti. str. 14 apartamente. Th. Schechter Barnhardi si Rebeca. Pantelimon 23. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Halelor 29. str. str. Florica. Calusei 43 7222. Bucuresti. Bucuresti. str. Valeriu Braniste 23 7207. Pandurilor 1A 7204. Garlea 8. Simion P. str. str. Alex. Sf. str. Bucuresti. Stoican Corneliu. 11 apartamente. Iforiei 27 7226. str. str. R. 2 apartamente. str. 9 apartamente. 7205. Mircea Voda 41. Stanciu Toma. str. str. Stoian Alexandru. str. Leon Voda 18 7201. Bucuresti. Stroe I. Sdrobici Constantin. Eminescu 121. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Savopol Olga. Th. Constantin. Badea Cartan 11. Pantelimon 79. 7209. 13 apartamente. Labirint 22. 7220. Simion Oprea. Cap. most. Ocna. str. Orzari 36 7199. 7221. Baratiei 59. Savini Aurelia. str. Stancu Simion Niculae. Ion. Iatropol 22. str. sos. Bucuresti. Colentina 74 7203. 3 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. str. 7211. Bucuresti. str. 13 apartamente. Buturugeni 2. Sabo Stefan si Maria. Tepes Voda 147 7223. 3 apartamente. str. Sos. str.. Serghiu Nicolae. Sterea Jules. 11 Iunie 5. Voievozi 14 7202. Bucuresti. Saidufis Gh. Iasi. str. Bucuresti. 7. 7 apartamente. 17 apartamente. Uranus 93. Filimon Sarbu 6. str. 8 apartamente. Sotero Silvio most. 5 apartamente.

13 apartamente. 9 apartamente. Dobrogeanu Gherea 6. Stoenescu Stefan. str. str. str. Most. Ion. Tolbukin 28 7237. Cal. Sturzu Alexandru si Maria. 7 apartamente. Stroescu I. str. Stefan cel Mare 40. 3 apartamente. Pacurari 11. str. 10 apartamente. Apostoli 47. Stavrescu Ioan. 8 apartamente. Laborator 100 B. Gen Dona 11. Iasi. Precupetii Vechi 27 7245. Stefan I. Ilarie Chendi 12. 7243. str. Bucuresti. Bucuresti. Vadul Schelii 2. str. 9 apartamente. Bucuresti. Gh. 7235.7228. Stroia Ioan. Bucuresti. Bul. Scarlat. 7248. Popa Nan 5. 7232. 7259. Intr. Stanescu Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Sengher Alfonso si Ghizella. Bd. 8 apartamente. Stoenescu Aida. Gaitanari 16. str. Bd. str. 7254. Ana Ipatescu 66. Stanescu Iancu. str. Cal. 4 apartamente. Bucuresti. str. Eminescu 22. Icoanei 65A 7231. 8 apartamente. str. str. Predeal. Bucuresti. Popa Nan 99. Florariei 16. Calea Dudesti 248. Plut. Bucuresti. str. Plantelor 84. str. str. 8 apartamente. str. Papazoglu 47. Bucuresti. Bucuresti. str. Artei 14. Bucuresti. sos. 8 apartamente. Olga Bancic 5. Schneica Aneta. Plevnei 92 7253. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bd. Segall Victoria. Stavescu Virginia. Stimulescu Marin si Maria. 7255. Spiter Eugen. Cal. Segal P. Ionescu 10. 177. Stanescu Maria si Ion. Calusei 3. 7246. 7242. str. str. Scradeanu Anghelescu Emil. Stanescu N. 117. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria. 7230. Mesterul Manole 26. 11 apartamente. 18 apartamente. 7249. Stavrescu Grigore. Pitesti. Coltei 36. str. Bucuresti. 7. Laborator 162 7233. Rubinelor 6. Bucuresti. Staicovici Olga. str. Luica Vasile. str. 49. str. 7240. Stern Henry. 10 apartamente. str. M. Masina de Paine 130. Statilescu Stelian. 7247. 7257. . Bucuresti. 2 apartamente. Stoenescu Savu si Elena. str. str. Stoenescu Viorica. 6 Martie 89. Carol. Biserica Amzei 22. 7258. 7256. Sf. str. Rahovei 85. str. Sapunaru Gheorghe. Pictor Odobescu 29. Bucuresti. Col. Precupetii Vechi 32 7229. str. Matasari 32-34 7250. 7 apartamente. str. Ion Maiorescu 13 7252. Caimatei 10. Statescu Constantin. Bul. 12 apartamente. str. 7241. str. Bucuresti. Racari 34. Stanescu P. 7236. 10B 7234. N. 5 apartamente. str. 7244. Florilor 1. Sutzu Ion. 10 apartamente. Braila. Mosilor 23B 7251. Bucuresti. Bucuresti. Berzei 24. Savu Ilie si Frida. str. str. Stoenescu Elena. 9 apartamente. Schitu Magureanu 21. 7238. Bucuresti. Tolbukin 134. Bucuresti. 2 apartamente. 7 apartamente. Serban. Iasi. Mendelejev 5. Bruxelles 14. str. 3 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Magheru 43. 4 apartamente. 7239. Bucuresti. str. Ion Maiorscu 8. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vasile. Colentina 16. 19 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 5 apartamente. Judetul 8. 5 apartamente. Iasi.

Bucuresti. 7265. Spoitori 2 7268. Sborului 11. 7275. T. 7260. 8 apartamente. Stroescu Niculae. Cal. str. 9 apartamente. 7290. Mantuleasa 38.. Sascu Nic. Bucuresti. Bucuresti. str. Balcescu 17. si Zoe. 7 apartamente. 12 apartamente. 7280. Mosilor 201 7261. N. Cal. Virginia 5. Precupetii Vechi 41. str. 4 apartamente. str. Cal. State Gheorghe. 4. 7286. str. Victoriei 101. Soreanu D. str. Fluerului 44. 5 apartamente. Sandu I. Mihai Voda 29 7288. 7292. Hristo Botev 36.str. Aviator T. Vintila 2. cal. 3 apartamente. Schedlinschy Erich. 10 apartamente. Anuta. Icoanei 6. 12 apartamente. I. Suseanu Silvia. 7279. 7269. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. si Ana. str. str. Bucuresti. Baratiei 38. Dl. Palisoa Ion. Dudesti 160 B. Stamatidi Dumitru. str. Paraschiva Gherghel 1. Exarcu 3. Poetul Alexandru 29. Scharf Golda. 12 apartamente. 7263. 4 apartamente. Ion Ghica 1. str. Sandu Aldea 94. 4 apartamente. Cal. Ilie. 7291.. Stravi Constantin si Florica. Grivitei 192. 7271. 6 apartamente. str. Vasile Conta 6 7273. Most. Eminescu 27. Semiaion M. 8 apartamente. Sterescu Elena. Scarlat Atanasiu. Dobrogei 1. str. Cal. Siga M. Targoviste. 16 apartamente. Sihleanu 167. Suchias Zenobia. Bd. 11 apartamente. 4 apartamente. 14 apartamente. Caracas 42. Saxone Aurel. 7287. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Mantuleasa 1. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bratului 26. Stegler Pincu. Bucuresti. Clopotarii Vechi 8. Tudor 12. 5 apartamente. str. Felicia. Sevaldstetov Caterina. Tolbukin 75. Sumbasacu Gh. Bucovina 18. Stoica Dumitru. Bacau-Piatra 7276. Salmeu Mihail. Sion Cecilia. Racari 26. Bucuresti. Bucuresti. Vasile. Bucuresti. 5 apartamente. Pica Fl. Dragos Voda 12. str. str. Bucuresti. 1 Mai 123. str. str.. Bucuresti. str. Staicovici 37. Bd. Al. str. Sipiceanu I. Simulescu Virgil. 7283. al. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 7284. str. A. Zece Mese 8. str. 7266. str. Cotroceni 16 . Mosilor 202. Bucuresti. 7267. 7262. Streza Dragomir. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. cal. str. Bucuresti. Bravilor 16. Bucuresti. Episcopiei 2. Bucuresti. Foisor 15. 9 apartamente. Lirei 11. str. Stavarachescu Viorica. 20 apartamente. 7282. Dr. Sava Gheorghe. Svegler Feibis. 10 apartamente. 10 apartamente. Senpescu Zamfira. Vulturi 107. Lister 55. 7270. Comana 4. Sellim Lucretia. 2 apartamente. Bucuresti. Mircea Voda 23. 7278. Bucuresti. Bucuresti. Segall H. 7264. str. str. Bucuresti. 7272. Dudesti 13. 7274. Bucuresti. 9 apartamente. 7289. Vintila 11. Vasile Lascar 53. 7285. Victoriei 25. str. Bucuresti. Academiei 35. str. str. 4 apartamente. Dr. str. str. 6 apartamente. str. str. 7277. 3. Stanceanu Ecat. Bucuresti. 4 apartamente. Bacau. Laborator 33. 7281. Stoichita Clara. sos. Iliescu 19.

7298. Lazar A. Stirbei Voda 17. 7294. Bucuresti. Stanescu Nicolae. G. Turda 7. Bucuresti. Bucuresti. Dudesti 231. str. str. str. str. str. str. Sloese Dumitru. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 50. Rosetti 2. 4 apartamente. 6 apartamente. Stanescu Coralia. 7319. Bucuresti. Stancu Dumitru. sos. Bucuresti. Gheorghe. str. str.7293. Cal. P. Santierele Moderne. N. . Bucuresti. Anastasia Panu 7. Sigall Sofia. 5 apartamente. Maria. 10 apartamente. str. 7324. Bucuresti. 2 apartamente. Dolza 4. Nerva Traian 41. 10 apartamente. 3 apartamente. Spiru Cristea. Siima Letitia. Bucuresti. 7295. Calea Dorobanti 59. str. Cal. Traian 234 7330. str. str. str. calea Dudesti 196. Iacob Negruzzi 39. Spiridon Gheorghe. Bucuresti. Subasescu I. 4 apartamente. Frumoasa 33. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Gheresti 6. Bucuresti. str. 6 apartamente. Spiner Ida. 7309. Spiroiu Lucian. str. G-ral Ghenea 6. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Simionescu Traian. Caramfil 75. Schwartzmann Voemia. 7327. Vasile Toneanu 52. Stihi Alexandru. Segall Benhari. Sandulescu C-tin. 7323. Savulescu Vasilica. Bucuresti. Brezoianu 7 7311. Bucuresti. 3 apartamente. 7322. Oituz 13. Soc. sos. Vineri 21 7312. Bucuresti. str. 7321. Crangasi 83. Stanciulescu Gheorghe. 16 apartamente. Bucuresti. 7329. str. Stanescu Vasilica. Berzei 12. 7300. Valjan 6. 5 apartamente. 10 apartamente. Costica. Rosiorii de Vede. Schlifeld I. str. Sf. Soneriu Ioana. Stefan cel Mare 12 7308. Bucuresti. Calea Vacaresti 163. 4 apartamente. Galati. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Horatiu 20. str. str. G-ral Cernat 4. Scuhut Valentina. Sandulescu Stelian. str. str. Virgil Plesoianu 67. 6 apartamente. Mosilor 327. A. Progresului 9B 7296. 4 apartamente. Argeaua 1. 7328. Craiova. Bucuresti. Cal. 7301. str. 7 apartamente. 7316. Buzesti 40. 7326. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Simota A. 6 apartamente. C-tin. 10 apartamente. Bucuresti. str. 11 apartamente. 7307. Bucuresti. Bucuresti. Samuely Leonie. Pascu. Lt. Semanatoarea. Fecioarei 18. Bucuresti. Bucuresti. 7299. str. Dr. str. Cal. B-dul 1 Mai 80. Episcop Ilarion 3. Fagaras 36. Dorobanti 21. Saru Maria. 7304. Brezoianu 57. str. 7313. Catelu 1A. Ioan Mosi 6 7317. str. 7306. Biserica Pantelimon 1. Daniel Borcianu 32. 8 apartamente. 3 apartamente. Melania. Stoenescu C. Popov 98. 5 apartamente. Romniceanu 6. Bucuresti. 7297. Stanisel I. Dogeanu 18. 4 apartamente. Most. Mircea Voda 12 7310. Strejan Ritta. 7320. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. str. Viting 7. Seballian Lucian. Bucuresti. 7318. Intr. 7325. Splaiul Unirii 175. 7302. Sibberling Alfons. str. Silaghi Stefan si Ana. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Popa Nan 158. Bucuresti. Bucuresti. 7303. 7314. Calarasi 151. Spurcos Maliaglu Olga. str. Simion Ion. 3 apartamente. 7305.

. 5 apartamente. str. 7332. Bucuresti. 7 apartamente. Calea Mosilor 143. Raune 1. 5 apartamente. Patrascu Voda 6. 5 apartamente. Soc. Ion. str. Bucuresti. Aurel Vlaicu 52. Stancu Gh. 4 apartamente. Bucuresti-Baneasa. str. 7 apartamente. Stamatescu Petre. 5 apartamente. 7355. Anton Pan 16 A 7334. 5 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. 8 apartamente. str. Gh. str. Bucuresti. 7352. str. D-na Ghica 153. Sotirescu Vilhelm. Sterek Emilia. Aleea Alexandru 41. Bucuresti. Doini 15. Jana. Calea Dudesti 234-182. Episcopiei 1-3. str.7331. str. Enescu. 7346. Bucuresti. Mihai Bravu 87. 11 Iunie 48. 7360. Stan Ioana. Saraidarian Releino. str. Bucuresti. Sulica Valeriu. Stanescu E. str. 7354. Plantelor 19. 6 apartamente. Piatra Arsa 2. Iasi. 7337. 3 apartamente. 3 apartamente. Sterescu M. 7362. Nou 11. Succesor Schul Paula. 5 apartamente. 5 apartamente. Stoian Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Calusei 4 B. Spanu Teodora si Stelian. str. Agricultori 126. Brezoianu 29. str. Vladescu 7. str. sos. 5 apartamente. Bucuresti. Lipscani 12. Bucuresti. str. N. Preda 25. Stoian Stefan. 7343. 7349. Sager Leon. str. 4 apartamente. 7342. Bucuresti. 7 apartamente. 7 apartamente. Pictor Mirea 12. sos. si Gigantea. Sehvarlg Riva. 7341. sos. Stoenescu S.. B-dul Robert 1-6. Cuza-Voda 42 7338. str. Bucuresti. Buc. str. Bucuresti. str. 7344. 7358. 5 apartamente. Bucuresti (Militari). 7 apartamente. 7361. Maria. Colentina 144. Sava V. Stein Sabina. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 7. Iancului 133 7351. M. D-tru Oeriu 16. str. Bucuresti. Parfumului . str. Hristo-Botev 13 7335. 7339. str. Stoica Alexandru. Simion Gheorghe. Sos. Savu Dumitru. Succesor Swartz Mante. 7345. Subaseanu Marin.. Cpt. Sapene S. str. calea Vacaresti 37. str. Ion Racoteanu 2. Bucuresti. str. 6 apartamente. Splaiul Indep. Bucuresti. 6 apartamente. Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia. 7333. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Schinyel Matios. Uzufruct Soare D. str. sos. 7 apartamente. Icoanei 74. str. Sarmiza Sterea. 7336. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Dristorului 161. Viitorului 126. Bucuresti. Stanian Ion. Cluceru Udricani 22. Stan A. Bucuresti (Militari). Marilor Hoteluri. -Ploiesti 34. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. calea Grivitei 96. Bucuresti. Matei Voevod 10. Alex. Iancului 5. B-dul Pacii 22. str. 4 apartamente. 7357. 3 apartamente. Lipscani 73. Ion. Londra 25 7359. Stanescu Dumitru. str. Bucuresti. Mieilor 16 7353. Balcescu 138. 7350. Bucuresti. 7348. Bucuresti. 4. 7340. 9 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Soldat Croitoru 27-39. 281. Lucaci 44. Sft. Bucuresti. Staandreher Violet F. Avram Iancu 16. 7347. 7356. Matasari 38-30 A.

calea Grivitei 275. 7397. str. Obedeanu 3. 7372. str. str. 6 apartamente. str. Hameiului 11. Intr. Bratasanu 7. Bucuresti. 7375. str. str. 4 apartamente. Anastase Panu 42 7374. 5 apartamente. 7384. Vultur 48. C-dor Eugen Botez 11. str. str. Vasile Roaita. Ionica 7. str. 7377. 6 apartamente. 8 apartamente. Scainschy F. Bucuresti. str. Bucuresti. 7373. Stroe Malvina. str. Macelari 23. Dr. Sutu Eufrosina. str. Staicovici Vasile. Negru Voda 20. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Belvedere 17. Bucuresti. B-dul 1 Mai 128. 7378. Rafael 2. Schrems Maximilian. Bucuresti. Grivitei 14. 5 apartamente. Sanhelaropol Rizu. Stoenescu Marin. Savineanu Tica. Dimitrof 19. 4 apartamente. 6 apartamente. 7367. Bucuresti. Octav Cocorascu 56. 7368. 7396. sos. Titulescu 46. str. Scarlatescu Neagu. sos. Vila Margot. 7363. C. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. A. str. str. Dobrogeanu Gherea 2. 7364. 7393. Cuza Voda 58. Panduri 22. str. str. Popa Nan 62. str. 7391. Cantemir 29. Bucuresti. str. Bucuresti. str. M. Gh. Bucuresti. str. Bucuresti. Aleea Serga 24. Sandu Aldea 22. 7376. Scoalei 12. 6 apartamente. Sfintescu Tiberiu. Sadogreschy Luiza. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. str. Galati. 6 apartamente. 7381. Selelea Iosif. Bucuresti. 7366. Sulasanu Ilie si Const. 4 apartamente. str. 7392. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Simionescu Elena. 7390. Solomon Iosub. 3 apartamente. str. 2 apartamente. 7386. str. Sf. Agricultori 12. Simionescu Ion si Natalia. 7369. 4 apartamente. Bucuresti. B-dul G-ral Magheru 29. 2 apartamente. Smeu Valeriu si Ana. Bucuresti. Lunger 14. 3 apartamente. 5 apartamente. si Noehmach. 7380. Bucuresti.. str. 35. 7394. Bucuresti. I. Serghiescu 11. Bucuresti. 5 apartamente. str. 6 apartamente. Sandulescu Toma. str. Tunari 58. str.. Stern Herman. Calea Calarasi 266. Stambilu Gh. 6 apartamente. Dr. C. Orizontului 9. Ion Maiorescu 35. Ghiulamila 1. Calea Dudesti 205. Savulescu Ioan. Seciulescu Filofteia. Sft. 5 apartamente. Siliam Maria. Bucuresti. Silaghi Ion si Etela. Campina. Bucuresti. Stoenescu Stefan. Steimberg Carolina si Vilu. 7371. Predeal. Capt. Calea Calarasi 106. str. Calea Mosilor 206. Bucuresti. 7385. Bucuresti. Cuza Voda 14. 5 apartamente. str. calea Calarasi 265. str. Stoian Martha. Armeana 9. Fainari 38. 5 apartamente. Iasi. 7 apartamente. Rosetti 14. Episcopul Radu 40. 7388. Avrig 96. str. Stanculescu Gheorghe. 3 apartamente. 7395. Bucuresti. Timisoara 7. 16. 7379. Matasari 24. 7389. Sandulescu Niculae. Bucuresti. 133. . Bratianu 100. Iancului 123. 4 apartamente. 7365. Stelimescu Barbu. Stanescu Rodica. Bucuresti. str. 7382. Ilie 8. 3 apartamente. Stanescu Elena.39. 4 apartamente. 7387. Stereh Ella. Stern Buia Elena. str. 3 apartamente. Nic. 7383. 5 apartamente. 7370. Savini Mihai. Borsec. str. Apostol Margarit 4. 4 apartamente.

Stanscu D. 7 apartamente. Olimpului 3. 7418. Mendelejev 14. Bucuresti. 7407. 4 apartamente. Bucuresti. Teleg. Campeanu 13. Turda 31. B-dul N. str. Bucuresti. Sandu Nicolae. Semicercului 10. 10 apartamente. str. Bucuresti. Popa Tatu 78. Moraviei 7. Sf. 3 apartamente. Arion 5. str. 82. 7424. Srengeleschi Elena. 7419. 8 apartamente. 7428. Sinaia. C. Boleescu 6. Gh. Constantinescu 17. str. 7414. B-dul Republicii 72. 7426. 7427. 74 7416. Schitu Magureanu 45. Stanescu Tiberiu. Stamberg Maulia. Raspantiile 7. Bucuresti. Sculej Maria. Unirii 122. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. calea Grivitei 261. 3 apartamente. 7420. str. Stoicescu Ion. Ionica 5. 7 apartamente. Sechte Aba. Bucuresti. Sarbu Tanase. Maior Alex. Cantacuzino 17. str. str. Bucuresti. Grivita 6. Stanescu Aurel. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Ion. Spirescu Elena. Sergiu 4. Simionescu C-tin si Gh. Bucuresti. Calea Plevnei 96. 7421. 34 apartamente. Stanescu N. Nicul. calea Serban Voda 17. 13 apartamente. 7402. Bucuresti. Sfetcovici Tudor si Alex. G-ral Candiano Popescu 97. Bucuresti. L. si Maria. G-ral Cristescu 10. Bulev. Spl. 8 apartamente. Scradeanu Alex. Bucuresti. Spl. Suciu Francisca. si Steluta. 7422. str. 4 apartamente. Bateriilor 14. sos. Sacaciu Florian. Bucuresti. Bucuresti. str. 7413. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti.. Stancioiu I. str. str. Bucuresti. 11 apartamente. Nifon 24. fund. 1948 34. Straulina Maria. 4 apartamente. 6 apartamente. Unirii 179-181. Cosbuc 31. 7408. 7423. 7429. Stroescu N. Bucuresti. Tulcea. Bucuresti. Savim Elena. str. Bucuresti. str. Senbasam Mihai.. 7 apartamente. Simion Angela. Schwartz Bernard. 7410. Babadag 45. str. calea Serban Voda 158. str. str. Bucuresti. Staniceanu Florica. Fundatura calea Grivitei 76. Bucuresti. 5. str. calea Victoriei 101 Iasi. Popa Tatu 76 7412. 7400. str. Schachman Iulia Aronea. Stanescu Alexandru. 7417. 13 apartamente. 4 apartamente. Schmidt Ronel si G. str. 7430. 70. calea Grivitei 94. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Manu Cavafu 34. si Solomon David si Midea. 8 apartamente. Bucuresti. Berzei 9. 3 apartamente. Titulescu 151. Simionescu Maria. 7425. calea Grivitei 76. Sf. Steriad Maria. 8 apartamente. 9 apartamente. Splaiul Independentei 71-73. 6 apartamente. . N. Filaret 12. 7399. Bucuresti. B-dul Nic. str. A. 7411. Antim 10. B-dul Gh. C. 7406. Bucuresti. str. 7431. str. Mitrop. 8 apartamente. Soc. Titulescu 46. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu. Ion Berescu 4. 7401. Spat. Bucuresti. calea Victoriei 112. Scarlat Varnov 42. Com. Filipescu 47. Szocs Avpoa. str. Rosetti 14. Bucuresti. str. 14 apartamente. str. Dionisie Lupu 12.7398. 7409. Alex. Bucuresti. B-dul Marasesti 68. 3 apartamente. Stainberg Sol. Constantin 15. B-dul Cuza 67. 7404. Bucuresti.. 3 apartamente. Nationala de Comert. 9 apartamente. 7. 7415. 7405.. Niculae Titulescu 122. str. str. C. Maria. str. 6 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. 23 August 57. Bucuresti. Balcescu 3. Bucuresti. 7403.

Sanea Ion si Eugenia. Maria H. Bucuresti. 7436. Stoenescu Petre. Slatineanu Zoe si Maria. calea Grivitei 94. B-dul 6 Martie 60. Enachita Vacarescu 48. Serbescu Mircea. Dorobantilor 60. str. str. 4 apartamente. 7445. 7447. Bucuresti. Spiegler O. Bucuresti. Bucuresti. Fagaras 17. 7448. Sava Garoi Constantin. 15 apartamente. str. a. Bucuresti. Ardeleni 20.7432. Schwartz Caror. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta. str. str. 7444. Hagiului 12. str. Bucuresti. 7438. str. 9 apartamente. Brasov. 7442. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 7459. Sarchizian Artur. Comana 19. 7455. Singallia Rudolf. Scheriberger Segrumea. Borsec. str. Gh. 7434. Sincai 4. str. Sfetescu Petre. Aleea Serga 24. str. Stefan cel Mare 7453. Anastasie Panu 4. Bucuresti. 7446. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. Alex. 4 apartamente. 6 apartamente. Sachelarihe Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Cluj. si Eliza. 7443. Bucuresti. 14 apartamente. 7450. Elena Doamna 50. Radu dela Afumati 47. 9 apartamente. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. H. str. str. 7441. str. B-dul Dinicu Golescu 7 bis. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Vasile Conta 79. Bucuresti. Tepes Voda 133. Bucuresti. str. str. 7460. Vulcan 58. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Avrig 31-29. str. Bucuresti. 7464. Bucuresti.. 7461. 4 apartamente. Schvatz Cerbu. Busolei 6. 4 apartamente. str. Constanta. 7437. Veniamin Costache 13. Stanciu Marin si Lucretia. 5 apartamente. 32 apartamente. Piata Rosetti 3. de Cultura. Elias B. str. 7462. 11 apartamente. 7457. Stirbei Voda 17. str. 5 apartamente. Bucuresti. Sihleanu 20. Dr. Schwartz C. Bucuresti. str. Hagi Dima 39. b. str. 7439. Calea Grivitei 108. str. str. Iasi. H. Busteni. str. G-ral Brosteanu 21. B-dul Marasesti 28. 9 apartamente. 7458. Sinaia. 10 apartamente. 42. Poetu Seheleanu 18. B-dul 6 Martie 48. 5 apartamente. 4 apartamente. Dimitrof 109. Bucuresti. Stern Herman. 7454. Burghelea 10. 7452. Episcopul Radu 42. str.. Passionaria 15. Soc. str. . Schlime Carol si Anette. 7449. 2 apartamente. str. Caracas 11. Stratilescu Alexandru. str. Stolnicu Zanfir. Stancu Marietta. Mitr. 7435. str. Stoenescu Gheorghe. 6 apartamente. Blaj 16 7463. Bucuresti. Seltea Nae. Ciprian Porumbescu 7. Spancenatu Mihail si Silvia. Alexe C-tinescu 63. B-dul G-ral Magheru 43. Bucuresti. Bucuresti. 7439. str. 3 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Stoilov Simion. Moscu 34. 7456. 13 Septembrie 191. Spigler Th. Bucuresti. 5 apartamente. str. 11 apartamente. Andrei Muresan 18. Lipscani 41. Bucuresti. calea Rahovei 29. Schvab Iohan. Bucuresti. 7451. Schwartz. 7433. Stoianovici Toma. Dragos Voda 72. Stanculescu Gh. 3 apartamente. Spiegler O. Simu Fata si Leonida. Calea Victoriei 33. str. Savu Ana. Soles Eutropiu. Bucuresti. Costache Negri 90 7440. Simionescu Dimitrie. Caratoli 14.

Sevastopol 26. 7488. 8 apartamente. 7471. Dumitru Gubei 4 bis. str. Maica Domnului 26-37 7473. . B-dul Robert 31 7478. Iasi. Bucuresti. Sborului 1. str. str. Stain. str. Solacolu Mircea. Paleologu 3 A. Bahluiului 37. Bucuresti. Stefan cel Mare 4. 7480. 77. 6 apartamente. Brasoveni Tei 44. 79 Turnu Severin. 7468. str. cal. str. Bucuresti. 7465. 7489. str. Ion. 14 apartamente. 7470. Mendelieff 33. Stanescu Chirita. Bucuresti. str. 4 apartamente. 7484. S. 7482. Drubetta 8. str. Siefert Frederich. Victoriei 89. str. 7475. str. Elena. Batistei 35. Solacolu Stefan. Bucuresti. str. 7 apartamente. Athena 18. Biserica Enei 16. 7479. str. Bucuresti. Calea Grivitei 100-102. Urali 1. Vasile Lascar 116. str. 7483. Icoanei 24. Solacolu Jeana. Sfintilor 3. str. 7477. Ion Frimu 35. 1 Mai 175. Demetriade 11. Sutu Gr. Capt. 8 apartamente. 2 apartamente. Dorobanti 1. str. B-dul Republicii 81. str. str. Ortansa. Bucuresti. 5 apartamente. str. Fotino 1-3 7487. Dionisie Lupu 58. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str.str. str. 7466. 7474. Bucuresti. Stoenescu C-tin si Smaranda. 7472. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Serzescu Aurel. Bucuresti. Stirbei Adisa. 6 apartamente. str. Spit. Bucuresti. Stancie Radu. Prescuna 9 bis. str. 7481. Bucuresti. Stefan Burcus 1. Bucuresti. Solomon Mina si Manta. Stratulat Ion. str. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 14. str. Delea Veche 39. Galati. Spirea Augustin. Sinaia. Bucuresti. str. Alex. Ana Ipatescu 30. Zanfir. 20 apartamente. Grig. 6 apartamente. str. Drumul la Tei 111. 16 apartamente. Andrei Muresanu 10. Pascani 4. Schollmayer Hugo. 3 apartamente. 3 apartamente. str. str. Sturza Doiciu. str. str. str. 7490. 10 apartamente. B-dul G-ral Magheru 29. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 7485. Sergescu Magdalena. Sturza Natalia. Stanciulescu Ion si Irina. Traiana 7476. Teodor Aman 32. Spatarului 1. Stefan Gheorghiu 8. Sahia 22. Bucuresti. Sewartz Henriette. 6 Martie 40. 7486. 77 apartamente. Simionescu Anastasia. str. 5 apartamente. Sf. Ana 10-12 7467. B-dul Republicii 77-75 Sinaia. Bucuresti. 2 apartamente. Savulescu Gheorghe. str. str. Scupra N. Bucuresti. 10 apartamente. 4 apartamente. Alexandrescu 63. 7469. calea Mosilor 134 A. str. str. 1 apartament Bucuresti. 8 apartamente. Furnica 52. str. Dimitrie Sturza 13. Sturza Sandu Ion si Dimitrie. Dejugatoarei 5. B-dul 1 Mai 77A. Bucuresti. str. Bucuresti. Grivitei 179 Constanta. str. Calimanesti. str. si Alex. V. Satmary Ortansa. Brezoianu 29C. Staviescu A. 56 apartamente.

sos. 7495. Stefanescu Maria. Victoria. Sendra Victoria. Stefanov Luigi. Straulesti 29. 6 apartamente. str. Baneasa Straulesti. Serbanescu Stelian. Plantelor 46. str. Bucuresti. orasul Grivita Bd. 7519. 9 apartamente. 6 Martie 15. Buzau. Gh. Stirbei Maria. Sunda Dumitru. str. Uranus 32. 11 apartamente. str. 2 apartamente. 9 apartamente. C. Bucuresti. Bucuresti. 31 apartamente. 8 apartamente. Stefanescu Vasile si Aurica. Busteni. Bucuresti. Bucuresti. Bd. str. 13 Decembrie 4. str. Piata Romana 8. str. 1 apartament. 7507. 32 7501. Nifon 33 7506. Bucuresti. Bucuresti. C. 10 apartamente. Vasile Lascar 64. Constantin 7 a. Profetului 22. Stefanescu Const. str. 6. str. Stefanescu Zoe. Franklin 5. Bucuresti. str. str.. 6 apartamente. str. Lipscani 32 7505. Bucuresti. Targoviste l. Cal. 3 apartamente.7491. Tudor Vladimirescu 126 7514. str. str. str. Bucuresti. A. Cuza Voda 80. str. Bucuresti. Mitrop. Sofia 18 7500. Buc. 7499. 10 apartamente. str. 6 apartamente. Stefanescu Maria. Rosetti 43 a. sos. Negru Voda 33 7512. str. str. Bucuresti. Celestina. str. 8 apartamente. Biserica Enei 2. Stefanescu Mihai si Ecaterina. 3 apartamente. Bucuresti. Smilovici Sotia. 15 apartamente. Stefanescu Lucretia. Bucuresti. Uranus 106. Stefanescu Aurel. Stefanescu Petre. 7516. Golescu 5. str. Stefanescu Maria. str. Kogalniceanu 20 . Bucuresti. Bucovinei 2. Rosetti 45. str. Bucuresti. Bucuresti. M. str. Carol Davila 7 7515. str. Stefanescu Lucretia. str. Piata Ilie Pintilie 1. str. Logofatul Taut 63 7520. Stefanescu Iordan. Stefanescu Natalia. 462. Grivitei 412. str. Bucuresti. Stefanescu Salba. 8 apartamente. 4 apartamente. Plevnei 1 7502. str. str. Bucuresti. Solea I. 4 apartamente. str. Predeal str. 4 apartamente. 2 apartamente. Govora. Soarelui 5. str. Jules Michelet 2. 7498. Sinaia str. Bucuresti. str. Brezoianu 7. Seibulescu Alex. Intr. Piata Amzei 4. Paleologu 15 7496. Stefanescu Elena. Stefanescu A. 7511. Sabinelor 20. Eminescu 1. Isvoranu 19. Serbanescu Petra. Popa Rusu 11. Mihai Voda 10. Serbescu Ana Gh. Laurentiu Claudiu 49 7493. str. G-ral Angelescu 145 7508. 7494. Serbanescu Victor Ecaterina. Sf. 4 apartamente. str. Mosilor 21. Filaret 18. Dionisie Lupu 74. Stefanescu S. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Raditei 9. str. Polizu 4. Vasile Gheorghief 111 7503. Bucuresti. Lazar 1 7492.. str. 8 7509. 6 apartamente. 2 apartamente. 1 Mai 338. Noi 170 7518. Zoe. 7517. str. Bucuresti. 7510. 3 apartamente. 16 apartamente. 482 Bd. str. Bucuresti. Bucuresti. Frumoasa 52. Cal. 2 apartamente. Bibescu 4 7504. Bucuresti. Isvoreanu 17. Stefanescu Margareta. Buzesti 47 7513. Bibescu Voda 19. str. str.A. 6 apartamente. Armistitiului 1. Tolbuchin 158. Bucuresti str. str. 16. Stirbei Paula. Bucuresti. 7497.

Stefanescu Margareta. 64 7528. Bucuresti. 2 apartamente. V. 5 apartamente. str. Bucuresti. Apostoli 77 7539. N. Bucuresti. Sabsa Samuil. Dudesti 64. str. Sapira Stefania. 7 apartamente. str. Stefanescu Alex. Tolbukin 31 7529. 5 apartamente. Nifon 27 7532. 6 apartamente. Vacaresti 92. Bucuresti. str. Intr. 23 7527. Bucuresti. Stefanescu I. str. Toamnei 3o. 6 apartamente. Vasile Roaita 7526. Stefanescu Elena. Slt. Dorobanti 81. Lanariei 69 7545. Stefanescu Const. Slatina str. 6 apartamente. Mamaia vila Luceafar 7547. Icoanei 36 7524. str. Bucuresti. str. Pictor Romano 15 7550. Mendeleev 48 7540. Cal. str. Bd. 14 A. Braila. Transilvania 14. str. str. 10 apartamente. str. Buzesti 60 7523. 8 apartamente. str. Lascar 102. Stefanescu. N. Serbanescu Nicolae. str. 7 apartamente. str. Serbanescu Gh. str. 2 apartamente. 8 apartamente. Sebastian. Giurgiului 178 7531. Crangului 2 7551. Lucaci 61 7538. Spatarului 36 7548. V. str. str. Dinicu Golescu 11 7537. . Bucuresti. Balcescu 2. Bucuresti. Stefanescu Stelian. 4 apartamente. Selaru Teodora si D-tru. 11 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Virgil Plesoianu 59 7533. str. Stefanescu Ion Radu si Maria. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Vasile Alexandri 9. 16 7535. str. str. Plevnei 135 7542. Stefanescu Gloria. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Balcescu 24. str. Burghelea 10. Bucuresti. Spatarului 36 7544.. Seinescu Emilia. Stefanescu Nicolae si Maria. Bucuresti.7521. Stefanescu Petre. str. Soreciu Stefan. Dr. Vacaresti 20. Serban Alexandru. 11. 3 apartamente. General Cerchez 13. 10 apartamente. str. Albinelor 53. 5 apartamente. Bucuresti. 14 B 7541. Bucuresti. str. Clopotarii Vechi 4. Serpescu Zamfira. 8 apartamente. Tolbukin 104 7546. Panduri 8 7522. sos. 10 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Serbanescu Dan. Faurari 14. str. Bucuresti. Spiridon 2 7525. str. Sendel Rasela Marcu. Stanislav Cihoschi 6. Sabse Saly. Cuza Voda 19. 7543. str. Busuioc 34. Lunesoarei 17 7534. str. Banat 1 7536. Pietatii 2. Saraga Berta. Bd. 7 apartamente. Stefanescu Clemence. 4 apartamente. 8 apartamente. Bunatatea Samariteana 21. Bucuresti. Stefanescu Eliza. str. str. 11 Iunie 770 7530. Stirbei Voda 61. Golesti 23 7549. Bucuresti. Bucuresti. Paun 2. Stefanescu Maria. 3 apartamente. Serban Voda 229. Stirbu Aurelia. Sft. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. Niton 39.. str. str. Dragasani str. 4 apartamente. Ioan. Bucuresti. Serbanescu Alexandrina. 9 apartamente. 14 apartamente. Sf. 5 apartamente. Bucuresti. Predeal str.. Stefan P. Stefanescu Sofia. Sibiu str. Spartacus 7. str. str. Ionica 7. Bucuresti sos. Traian 19. 3 apartamente. mostenit. str.

44 7569. si Elisa. Stefanescu Gabriel si Antoinette. 5 apartamente. 5 apartamente. Zablovschi 45. Serbanescu Gh. str. Stefanescu Gh. Bucuresti. 16 apartamente. Stefanescu Aurelia. Victoriei 128 a. str. Orascu 27 7579. str. 15 apartamente. Bucuresti. Stefanescu N. str. Sevastopol 6. Sandru Stefan. Siara Dora si Ion. 3 apartamente. 7561. str. 7582. Constanta str. Serbanescu Iordache. Bucuresti. Dimitrov 102. 7575. cal. Bucuresti. 6 apartamente. Stefanescu Gh. 8 apartamente. 4 apartamente. 37 apartamente. 7562. 118 7554. 91. Bd. Bucuresti. Campulung Muscel str. str. 6 apartamente. 6 apartamente. Vulturi 133. Sf-tii Apostoli 18. 13 apartamente. Colentina 132. Scoala Anglicana Olteni. Safer Carolina si Bellino Benarojo. str. Bucuresti. Serbanescu Nicolae. si Maria. T. str. Cal. str. Sachini Maria. 7570. str. Iasi Bd. str. Danilopol 7. 7563. Sf. Serbescu Florian. Elena. str. 188. Stefanescu N. Bucuresti Alex. 4 apartamente. Gemeni 2. Soimescu Ion si Ana. 7573. Elev Stefanescu 52. Serbanescu Mircea.. Stefanescu Nicolae. Bucuresti. 3 apartamente. Bd. Mircea Voda 37. str. Bucuresti. 100. Constantin 27 . 7567. 8 apartamente. Bucuresti. Simu 4. Sofia 4. Bd. cal. Cap. str. 4 apartamente. Calarasi 116. Gh. 104 7555. Serman Leon. Bucuresti str. Floreasca 64. Stefanescu Filofteia. Stirbei Voda 138 7577. Stefanescu Luciliu. 7574. 3 apartamente. cal. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. sos. Chiparosului 32 7553. str. Ana. Tudose Rudeanu 15 7578. 4 apartamente. Lenin 57. Sendroiu Elena. Bucuresti. str. str. str. Missail 86 7580. si Georgeta. Gh. Serbanescu Ilie. Rahovei 106. 10 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Videscu C-ta. Bucuresti. str. 139 7556. 32 apartamente. str. Profetului 13. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Ana Ipatescu 57. str. Popa Chitu 15. Stefanescu Gica. str. Ionescu Teodora. Anastasiu 7 7560. 7566. 20 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Serbanescu Nicolae. cal. Bd. 6 apartamente. Ing.Comorii 36 7552. Bucuresti. 7565. Bucuresti. Dr. str. str. Dogari 9 7559. 89. Bucuresti str. Stefanescu N. Bucuresti. Bucuresti. Ilie Pintilie 38 7557. Bucuresti. Stefanescu Ion. Dimitrie Anghel 4 7564. Gradistea Florestilor 17. sos. str. str. Stefanescu Elena. Sechergian mostenitor Kanterian. C. Bucuresti. Pantelimon 42. Pelin Adam 2. Olteni 43. Serban Vasile. str. Vacaresti 27. Stefanescu Maria. Sinaia. Negustori 6. 7572. A. Grivitei 37 7571. Vasiescu Iosif 87. Gh. str. Ion Lahovari 97 7568. Sf. Jules Michelet 13. Bucuresti. str. Herescu Nasturel 15 7581. str. 4 apartamente. 17 apartamente. Schitu Magureanu 25. Chitu 1. 30 Decembrie 1. Bucuresti. str. Ion Nou 36 7576. Anast. Rosetti 18. Bis. Bucuresti. Republicii 73. 37 A. Bucuresti. 4 apartamente. Republicii 16 7558. Morilor 13. 9 apartamente. 5 apartamente. 45. Bucuresti.

Bul. Bucuresti. C-tin. str. Gh. Salapa Gh. Buzau str. Sf. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. Sf. 4 apartamente. 4 apartamente. Ana 2. 7610. Chesarie 18. Scetici Alex. 40 7586. 54 7608. Stefanescu Gheorghe. str. Bucuresti. Londra 14. Bucuresti. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. . Saim Dr. C-ta. Bucuresti. Veniamin Costache 8 7609. Racovita 16 7593. str. str. Sf. Ziduri 22. Bucuresti. Bucuresti. Baicului 56 7607. cal. Ioan. Bucuresti. si Elena. str. Bucuresti. Smilovici Iosif. Bucuresti. Stefanescu Stefania. Sutescu Pavel si Maria. 7584. Piata Ilie Pintilie. str. Buzau 57 7595. Bucuresti. G. str. str. str. Stefanescu Teodor. Serban D.. Clucerului 22. 4 apartamente. str. Susana Fulica. 46 apartamente. B-dul Marasesti 102 7589. 7600. Nicolae 98 b str.. str. G-ral Haralamb 37 7612. Paulescu 27 7598. Stefanescu Dan. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Calarasi 56. Stefanescu V. Mihai Bravu 25. Justitiei 20 7588. Stefanescu Alex. Bucuresti. 4 apartamente. Ciresului 14 7596. Niceta 7. str. str. Mircea Voda 52. Simu A. Bucuresti. 5 apartamente. Cezar Boliac 10. Bucuresti. Lt. Aurora 46 7615. 4 apartamente. Mecet 6 7591. str. str. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Agricultori 142 7602. 7 apartamente. str. Dim. 4 apartamente. Bucuresti. succ. Bateriilor 35. Stefanescu Dumitru. 7 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Duca 63. Serbanescu Nic. Aviator Petre Cretu 21 7611. str. cal. Serbu B. 5 apartamente. Stefan M. 5 apartamente. 27 7592. Serbanescu Sae. Mitr. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 16 Februarie 57 7590. Popa Nan 12. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Cosbuc 62 7616. Sterian. Braniste 47 7604. Campul Mosilor 25. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Magheru 43. Bucuresti. Stefanescu Eugenia. Bucuresti. Pietatii 17 7585. I. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Serbanescu I. Melania. str. Nicolae Iorga 22 7613. 5 apartamente. Stefanescu C-tin. 7587. str. Paris 61 A 7597. str. str. str. str. str. Elena. Stefanescu R. Bd. Bucuresti. Maica Domnului 48 A 7605. Stefanescu I. Maria. str. str. Nicolae. 11 apartamente. str. Bd. 4 apartamente. Drumul la Tei 47 7617. str. 2 apartamente. 5 apartamente. Vasile Conta 7-9. Vasile Lascar 106. Bucuresti. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. Bucuresti. Stefanescu N. Sachim Gr. str. Principatele Unite 6. Bucuresti. 4 apartamente. Cosbuc 104 7603.7583. V. Lt. Stefanide Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Serban G. Filaret 1 7614. str. Stefan Angela. Horei 12 7599. Bucuresti. Ion. Stefanescu Henriete. str. Lascar 2. str. 8 apartamente. str. Matasari 41 7601. str. Stefanescu Emil. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Domnica. Crangului 1. Serbanescu Mihail. str. Sainer Leia. str. Gh. Stefanescu Mitica. Stir Mauriciu. Alexandru. str. Viitor 14. si Elena. Epis. si Nae. Mosilor 190 7594.

4 apartamente. Teodorescu Cornelia. Serban Gica. Ion Maiorescu 24. bul. Eremia Grigorescu 12. Splaiul Unirii 132. 7619. Teodor Aman 7. Toneghin Domenic. a 7646. Ion Ionescu dela Brad 3. Sisman Alexandru. Tomat Eduardo si Melania. str. sos. Petrinii 7 7635. Teodorescu Tache si Elena. 11 Iunie 17. Bucuresti. str. Tomescu Mircea. 7636. Bucuresti. Bucuresti. Burebista 4. cal. Teodosiu Dumitru. 7626. Bucuresti. Totu Ionita Maria. Predeal str. Intr. Seianu Charlotte. sos. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Enachita Vacarescu 22. Tincu. 7 apartamente. bul. Eminescu 39. M. Tomasian Arsag. Topa Petre. A. 3 apartamente. Gl. Teodoru Anghel mostenitor Matilda. 6 apartamente. 7634. Papazoglu 28 7632. 3 apartamente. M. 7 apartamente. str. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Teodorescu V. str. Dr. Kogalniceanu 24. 2 apartamente. Schitu Magureanu 39 7620. Bucuresti. 7628. 6 Martie 63 7638. Gh. Porumbacu 27 7637. Costaforu 16 7645. str. str. D. 4 apartamente. Bucuresti. str. Doctor Felix 41. Kogalniceanu 41 7633. 6 apartamente. Popa Soare 56. 11 Iunie 59. 18 apartamente. Ureche 3. 3 apartamente. str. Bucuresti. cal. Finlandei 7. Bucuresti. 15 apartamente. sos. Iancu Capitanul 18 7644. Tarcoveanu C-tin. Bucuresti. T. Teitelkaum Haia-Ima. Grivitei 5. 6 apartamente. 3 apartamente. 7627. Victoriei 214. Cotroceni 17. calea Grivitei 23. 7631. Bucuresti. Bucuresti. 7623. Dorobanti 78. Bucuresti. str. Sinaia str. Cometa 3. Bucuresti. 2 apartamente. Mihail Cornea 70. Stefanescu Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Tanasescu Ion. 6 apartamente. str. str. Logofatul Nestor 10 . Justitiei 77 7642. Mitropolit Nifon 12. Bucuresti. Fundeni 4. Schneidler Iagner si Doly. Topolis Elena si Nicolae. Nic. Bucuresti. Pantelimon 168 7639. Bucuresti. str. str. Menelas German 6. Barbu Lazarescu 21. 6 apartamente. str. Carol Davila 61. 8 apartamente. Predeal cal. cal. Nic. 7625. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ion. Tatarascu Gabriela si Emanuel. Trofin P. Aurel Vlaicu 34. str. Bucuresti. Clinciu 17 7630. str. Teodoru Iosif. Gl. 3 apartamente. Stefan cel Mare 1. Dorobanti 88. 7641. Teodorof Sava. 5 apartamente. str. Nicolae Iorga 1. str. 6 apartamente. str. str. Vitejescu 9 7643. str. str. str. Turcani Adelaida. Bucuresti. str. str. Balcescu 9 7640. 7621. 20 apartamente. V. Tataran Ion. Teodorescu Stefan. Tabacu Gheorghe. str.7618. Republicii 27 7629. 5 apartamente. 2 apartamente. 7647. 3 apartamente. 7624. Bucuresti. Tipein Lever. Bucuresti. str. Teodorescu Ion. Bucuresti. Sinaia. Bitolia 38. 13. M. 7648. 7622. Tusculescu C-tin. 2 apartamente.

Lt. str. Bucuresti. str. str. 1 Mai 73 7664. str. Bucovinei 16 7668. Bucuresti. Aurel Vlaicu 157 7650. Bucuresti. Tudose Ecaterina. str. str. 7663. 6 apartamente. 3 apartamente. Tosgian Nevart si Tarcam. str. Bucuresti. Bucuresti. Braila. 14. str. Meteor 17. Bucuresti. Putul cu plopi 14 7651. Bucuresti. Todan Ion. Barbu Catargiu 4 7658. . Dr. Moisescu 5. 5 apartamente. 21 apartamente. str. str. V. Tomas Ana. sos. 7654. Muncel de jos. Bucuresti. 6 apartamente. Aleea Tanola 10. Theodor Speranta 163. Teodorian Carada. 13 apartamente. Sinaia str. 3 apartamente. 7673. Victoriei 208. 19. Spatarului 19. Bucuresti. Paul Ionescu 18. jud. 76 apartamente. str. str. Teodoriu C.7649. Tottu C. Olteni 5 7669. Tarpo Zissu si Evantia. 7 apartamente. Bucuresti. Trosc Eufrosina. Teodorescu Elena. 8 apartamente. Bucuresti. Romana 161. bul. Bucuresti. str. Trasca Ion. Bucuresti. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni). bul. Ing. 47 A. 4 apartamente. Bucuresti. Inocentei 1. Tomescu Emma. cal. 4 apartamente. Bucuresti. str. Transilvania 30 7652. Tittermann Naum si Hedviga. str. str. Magheru 43. L. str. 14 Martie 45. Victoriei 95. Tomescu Valeriu. Mihail Cogalnicianu 33. str. str. 3 apartamente. 7657. Constanta. 7662. Olga. 6 apartamente. Bucuresti. Paris. Col. str. Margareta. Bucuresti. Tvetanovici Iordan. cal. Bucuresti. Gen. Bucuresti. Bucuresti. Roman 7675. str. str. Rahovei 312 7672. Dr. str. Vasile Conta 7-9 str. 3 apartamente. Asachi 14. Tomescu Stefan. str. Crisana 30. Tacorian Cezar. 7665. Bucuresti. Sirenelor 60. Berzei 91 7653. Golesti 5. Constantin 2. Bucuresti. 7 apartamente. str. Italiana 7. str. Teodorescu Stefan si Aurora. cal. str. Banu Manta 62. 19 apartamente. Cristian Tell 15 7656. Garii 6. 8 apartamente. 7660. str. str. 13 Septembrie 109. Bucuresti. 10 apartamente. str. Sagetii 7. str. Obedeanu 12. Bucuresti. Tiu Elena Eftimia. 12 apartamente. Theodorov Gheorghe. Trancata Dumitru. Popa Rusu 11 7661. Iatropol 15 7674. Bucuresti. Valea Iliesului. str. Berzei 42. Col. Toporescu Emilia. Bucuresti. Teodorescu Alexandrina. Frunzei 15 7670. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca. Dr. str. Batistei 5 str. Luigi Cazavillan 38 7667. Mendelejeff 37 7677. Bucuresti. 4 apartamente. Alea Titus 12. str. 3 apartamente. Agricultori 37 7655. bul. 7 apartamente. 6 apartamente. Dr. str. str. 7 apartamente. Teodorescu Ion. Teodoreanu Nicolae. Smardan 18. 12 apartamente. Tunari 6. Bateriilor 27 7666. Bucuresti. 9 apartamente. str. str. Teodorescu Constantin. Cameliei 17 7659. str. Ioan Atanasiu 27 7676. Teodorescu Ana. 7671. Conta 3. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 15. Sf. Paul Ionescu 5. Aron Pumnul 21. str. str. Com. cal. Tanasescu Iancu.

Vasiliu. Eroilor. Ciresului 7. str. Tomescu Vasile. Tatarescu Paulina. 3 apartamente. 7699. Av. Sf. str. N. 8 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Marasesti 127. Mitrop. Bucuresti. sos. Th. Teodorescu Ana. str. 16 apartamente. str. Sinaia str. 7 apartamente. 4 apartamente. Teodoru Elena. Bucuresti. sos. Bucuresti. str. str. str. Alex. 7687. 22 . Tabacu Ilie. Bucuresti. Bucuresti. str. imobil complet. 3 apartamente. 7683. Bucuresti. Dr. Vasilescu Mircea. Giurgiului 47 7688. Tatarescu Gheorghe. Poet Sihleanu 3 7710. Teodoru Hanibal. sos. 3 apartamente. Tzerichiras D. Tg. 7 apartamente. str. Aristide Briand 4. Tattu N. Dorobantilor 74. Bucuresti. Teodoru Ruxandra. str. Bucuresti. Oltenitei 97 7707. 7712. Republicii 11. 7704. Constantin. Tatarescu Paulina. str. 4 apartamente. Bucuresti. G. 8 apartamente. str. Rahovei 260 7697. str. Nic. str. 19 7709. 7682. Teodorescu Angela. bul. Remus Opreanu 1. 34.Mangalia. 9 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. C. Fantanica 63 7679. 4 apartamente. Slova 5. 15 apartamente. Vulturi 55 7689. 2 apartamente. str. 9 apartamente. 3 apartamente. Tudorache Adam. Bucuresti. Teodorescu D-tru. Teohari Nicolae. Jiu. Bucuresti. Teodoru Elvira. Col. Tascu Constantin. str. str. Apostoli 41 7685. 7684. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Caratzoli 7 7711. 5 apartamente. Filipescu 7. Trifan Ion. Apostoli 37 7686. Tarpa Mihail. Cpt. Carol Davila. str. Bucuresti. str. 14. Viilor 29 7706. str. Bucuresti. Rossetti. Preotescu 31 7700. str. 5 apartamente. 183 7680. Avram Iancu 23. 3 apartamente. A. 7681. str. Tinculescu Aurel. Bucuresti. 2 apartamente. Cuza Voda. Popa Nan 119. 36 7695. Batistei 35. bul. Maria Ghiculeasa 66. cal. Aman 20 7693. M. str. str. Stefan cel Mare. 7708. 12 apartamente. Sf. 13. Bucuresti. 18 7691. Bucuresti. 9 apartamente. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Lavoray 5. Sf. Teodorescu Ana. str. Alex. 2 apartamente. Bucuresti. Costache. 7694. Plevnei 1. Eminescu 17. Teodorescu Dumitru. Bucuresti. Constanta. Bucuresti. V. Bul. Teodoru Lucian si Aurelia. Sf. str. Balcescu 35. Tatarski Rubinstein Sofia. Dr. Polona 19. Bucuresti. Toma Ionescu 1. Bucuresti. Teohari 24 7698. Tastiris Dumitru. 7692. Panduri 7678. Iancu Brezeanu 2 7690. str. Bucuresti. Bucuresti. Tarpa Christache. si fratii 2 apartamente. Vasile Roaita. Teodorescu Stefan. str. str. Tarpo Vasile. str. Toamnei 35 7703. G-ral Suvorov 4 7696. Selari 4. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Olimpului 68. Apostoli 6. Tocineanu Inelu. 3 apartamente. Tsahiris Anghela. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. a 7702. Gramont 2a. 9 apartamente. Tomasini Giusepino. Vitting 31. Tanasoca Nic. Stirbei Voda. str. Bucuresti. Tatarescu Al. 7705. Ciresica. Militiei 6. Tomulescu Eugenia si Atanase. str. 11 apartamente. Apostoli 21. Lahovary 7 7701. str. cal. Tanasescu Eugenia. Bucuresti. str. Romulus 16. Stoenescu 4. Bucuresti. Cal.

C. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Trincu Elena. Bucuresti. Tendler A. Lebedei 3. Bucuresti. Todorescu C-tin. Tabacovici Niculae. Demetriade 16. Vacaresti 170 7725. Bucuresti. Ardealului 89 7721. str. 6 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Rahovei 402 7741. Brazilia 58. Traila I. str. Vasile Roaita. 12 7722. Bucuresti. str. 2. Kogalniceanu 59 7734. 7746. Olimpului 80 7716. Bd. Voda. Marasti 33 7742. 23. str. 14 apartamente. Trancu Guci Lorina. Giurgiu. Buzoianu 1 7724. Theofileru C-tin. . Bucuresti. 7720. 3 apartamente. Dumbrava Rosie. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Bucuresti. C. Mamuleanu 38 7733. Bucuresti. Tanase Tanase. Polona 12. str. Sf. 6 apartamente. Sinaia. 6 apartamente. Episcopiei. 31. 7718. str. 15 7737. Tendler. Constantin. Elena Cuza. Calea Dorobanti 10 7747. Most. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. str. Panduri. Trifan Constantin. Trandafirescu Constanta. Bd. 12 apartamente. Virgil Plesoianu. Teodorescu Teodoru. Tomescu Maria.. Bucuresti. Sabinelor 10-12 7729. Vasile Roaita 31 7732. Dr. 5 apartamente. str. str. str.. 4 apartamente. Col. Bucuresti. Bucuresti. 37-39. Bucuresti. str. Elena Cuza. 3 apartamente. 18 apartamente. Col. str. 6 apartamente. str. 7745. Aurel Vlaicu. 5 apartamente. Lipscani 51.7713. Cal. Bucuresti. jud. Bucuresti. Serban Voda 51. str. 6 apartamente. Tesar Albin. Bucuresti. str. 73 7738. 11 apartamente. "Techirghiol" S. str. 15 apartamente. 9 apartamente. 24. str. colt Marasti 7726. 18 apartamente. 6 apartamente. Sinaia. Techirghiol. Teodorescu Virginia. str. str. Lt. C. Bucuresti. 16 7739. Bucuresti. 7736. Teodorescu Nicolae. str. 5 apartamente. Tudoran Emil si Silvia. Republicii 86. Tuliu Galia. Colentina. 4 apartamente. Tanasescu Dorina. Lister. Alex. Teodoru Alexandrina si Marin. 3 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 89 7715. 10. Taube Leon. str. Toma Alexandru 5 apartamente. 6 apartamente. Trandaburu Ana. si I. Rosetti 14. Arion. str. Cal. 7728. sos. Bucuresti. Tudor Niculae. Bucuresti. 2 apartamente. 7727. 4 apartamente. a 7740. Nerva Traian. 4 apartamente. Ciurcu 8 7730. str. str. Popeia 37. Bucuresti. str. str. N. 7744. Trifan Petre. Bucuresti. str. Cal. Bucuresti. cal. Mosilor 318. Razvan. 3 apartamente. 5 apartamente.A. Bucuresti. 97 7714. Bucuresti. Bd. Babes 19 7719. Talamba Gheorghe. Cal. str. Ep. Grivitei 127 7717. Dorobanti 51 7743. Sahia 12. Tancoff Alexandru. Dr. 4 apartamente. Tasse Anesia si Arghir. Tanasescu Oprea. Tabacu Ortansa. Constanta 7723. str. Chesarie 4. Taufer Iosefina. Teju Sterie. Cal. Minotaurului 37 7735. 4 apartamente. Mihai Voda. Dumbrava Rosie 13. Bucuresti. 9 apartamente. A. str. Visarion 21-23. Teodorescu Marius si Marica. 72. Ticamis Marina Victor. Cpt. Vineri. cal. str. Bucuresti. 29 7731. str. 9-17. str.

Piata Rosetti 3. L. 15 apartamente. Castelului 128. M. 2 apartamente. Elena Doamna 84. 4 apartamente. str. Hagi Enus 2 7759. Tomasian C. str. 6 apartamente. M. str. 2 apartamente. str. Zorileanu 2. Bucuresti. Bucuresti. Teodoru Dumitru. Intr. b-dul Republicii 55. 7768. Av. Bucuresti. 7776. Vasile Lascar 21. Bucuresti. sc. str. Bucuresti. 107. 10. Teodorescu Maria. 5 apartamente. 14 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Tohana Theodor. str. Teodorescu Teodora. str. Mihai Bravu 40. 5 apartamente. str. 7774. Bucuresti. Teodorescu Maria. Toma Iona si Valeriu. Bucuresti. Niry. Ploiesti. Afumati km. Teodoru Ilariu si Elena. Tuceru Profira. Ploiesti. str. 4 apartamente. Teleman Gabriella. 7755. str. 12 apartamente. Tzintzu Elena. Ecoului 55 7761. str. A. Bucuresti. 7762. Bucuresti. 7775. Bucuresti. str. str. Dragos Voda 17 7760. 7773. Torok Beniamin. 4 apartamente. Teodorescu Ion si Vasilica. Calea Victoriei 101. Asachi 17 7751. Galati. Tasca Cordelia. Bucuresti. Republicii 21. Bucuresti. str. Craiova. Raspantiilor 10. Teodorescu Apostol. Kogalniceanu 6 7750. 7772. str. 3 apartamente. 8.Colonel Papazoglu 106 7748. Bucuresti. Precupetii Vechi 3. 7769. Iasi. Bucuresti. 4 apartamente. Toth Iosif. 7753. 7767. Tanasoca Nicolita. str. Tomorici Rodica. 7756. Tomescu 2. str. str. Italiana 2. Bucuresti-Colentina. Mircea Zorileanu 55 7752. Franzelari 22. str. 5 apartamente. Bitolia 34 7766. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Maica Domnului 62. Brasoveni 58 7765. Telemari Adela. str.. Bucuresti. Theodoru D-tru. Floreasca 6. Theoharie C-tin. Teodorescu Gheorghe. Tanasescu M. 7777. Lamaitei 40 7758. str. Bdul I. 17 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. A. str. 6 apartamente. Vasile . 6 apartamente. G-ral Manu 17. str. str. Teodor Ana. 7771. str. 5 apartamente. a. str. Av. Sandu Aldea 16. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Teodorescu Nicolae. 7749. str. str. Atena 5. Bucuresti. str. calea Victoriei 190. str. Cantacuzino 13. Blank 15 7763. Prof. Boteanu 3. Jdanov 35. str. Sos. 3 apartamente. Romana 193. Trandafirescu Miron. Bucuresti. 5 apartamente. Tanasescu Virginia. Fainari 5. 3 apartamente. Cauzasi 26. str. Talpeanu Virginia. str. Bucuresti. str. G-ral Eremia Grigorescu 7. Icoanei 79. V. str. Bucuresti. 8 apartamente. a. Ilarie Chendi 19. Brasov. Darcle 6 7754. Teodorescu Mariuca. 9 apartamente. Viitor 190. Polona 34. Intr. Bucuresti. 7770. 2 apartamente. Stalin 18. Alexandru Constantinescu 50. Calea Mosilor 219 7757. 7764. Teodorescu Ioana. Bucuresti.

10. A. Bucuresti. cal. Teodorescu Dan si Al. 51 b. Bolintineanu 16. cal. 4 apartamente. G. Tarabuta Iolanda. Tibilete Romulus. 7785. b-dul Republicei. Bucuresti. str. 7779. 7789. Demostene 9. Suceava. str. 7795. str. str. Bucuresti. Teodor Nitu. Cantacuzino 3. Tanasescu Alexandru. 4 apartamente. Aurelia. str. 6 apartamente. 7788. Teodorescu Maria. Puschin 5. 5 apartamente. 13 Septembrie 108 7802. Bucuresti. 7805. 31 apartamente. Bucuresti. str. I. str. 9 apartamente. Caragiale 33. 7793. Bucuresti. b-dul Dacia 47. 7801. str. D. cal. Batistei 35. . 20. 24. Calarasi 130. 23. Bucuresti. Tarter Tina. Teodoru C. Bucuresti. Muzelor 12. Balcescu 4. str. Constanta. Salcamilor 12. 3 apartamente. 5 apartamente. 103. 7782. Nicolae. 7786. str. str. str. 7798. Bucuresti. 4 apartamente. Marin. Grigore Ghica 12 a 7790. 167. str. 9 7778. 7796. Grivitei 80. Balcescu 24. Beldiman 1. Topolog Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Ing. 4 apartamente. Bucuresti. b-dul Republicii 86. 7780. Rosiorii de Vede. 6 apartamente. 3 apartamente. 7791. Tanasescu Margareta si Niculae. Tache I. str. 14 apartamente. Bucuresti. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan). Palade 4. 10 apartamente. 18. Tomas Maria si Stefan. str. Tanau Mihail si Anastase Sicu. Galati. str. Donici 27. 4 apartamente. Bucuresti. Bibescu Voda 6 7784. Teodorescu Ioana. N. str. N. Bucuresti.Corta 7. Tomescu Vasile. Bucuresti. Bucuresti. si Elena. Ion Sulea (D. cal. Teofilovici Nadejdea. 8 apartamente. Henri. Tesia Const.. 3 apartamente. Dunarii 26. str. Visarion 8. 3 apartamente. Tatos Teodor si Maria. str. Bucuresti. Tudora Gh. Tanasescu Maria. Caragiale 8. 14 apartamente. str. 14 7787. Brezoianu 29. 7806. cal. Pitar Mosi. 7803. str. 13 Septembrie 237 7792. Bucuresti. 7800. b-dul N. 10 apartamente. Dudesti Cioplea. Tavernier Dorothea. Medic Gh. Bucuresti. Bucuresti. Victoriei 214 7783. 9 apartamente. str. 13 Septembrie 73. 6 Martie 21. Tanasescu N. str. Mamaia (Bloc Edilitatea). 4 apartamente. Tanase Petia Ion. Lacul Tei 112 7794. 3 apartamente. Tively Leonte. Frumoasa 54. Bucuresti. Cioplea). str. str. b-dul Republicii 71. Bucuresti. 1 7797. Bucuresti. str. Anastasie Panu 12. 4 apartamente. Tonciu Ion zis Tancu. str. Dobrogeanu Gherea 2. str. Bucuresti. str. Elena Pavel 16. Theodoru A. Ion Sulea 108. cal. Moroiu 2. cal. str. Tanasescu Aristide. str. Ion Nou 34. str. Buzesti 32. Niculae. Alex. Bucuresti. Zablovschi 42. sf. Lipscani 51. Const. Rahovei 192. 7781. 3 apartamente. Ceres. 42. Vasile Alecsandri 82. Bucuresti. 7799. Balcescu 3-5. 5 apartamente. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina. str. 7804. 5 apartamente. Braila. 2 apartamente.

7811. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Teodorescu Nicolae si C. str. D. Teodorescu Petre. Bucuresti. Parfumului 29 7815. Dr. Mihai Vitezu 16 7825. str. 3 apartamente. Blanari 3. 7 apartamente. B-dul 1848. 7838. 7817. Bucuresti.7807. 17 apartamente. Bucuresti. Intr. Tintoriu Alexandru. Cameliei 18 7818. sos. Xenopol 1. 8 apartamente. 7842. 5 apartamente. Tzretanovici T. 2 apartamente. si Maria. str. str. 7824. 10 apartamente. Bucuresti. August 20 . 7 apartamente. Tabacari 22. Grivitei 133 7813. str. 7810. Bucuresti. Tuttnauer Margot. Viesparilor. Romana 150 7831. 3 apartamente. str. Unirii 24. str. Bucuresti. Toncescu Gheorghe. str. Baneasa 2. Matei Voevod 62. Bucuresti. Bagdasar 9. Alex. str. 6 apartamente. Teodorescu A. Tico Dumitru. Gheorghe. Giovani. 7837. str. Focsani str. 13 apartamente. Bucuresti. Dimitr. Tomeli Garbea Zoie. Bucuresti. Bucuresti. str. Tomasini V. Melitei 4. str. Teodorescu Tiberiu. Tatulescu Dimitrie. Tanasescu Maria. spl. Siret Maresal Malinovski 18. Savu. Panduri 5 7816. Manolescu 12. subl. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Ilie Pintilie 17. str. 2. Banu Udrea 23. Felicia Racovita 7 7840. Tudoran Maria. str. Buzesti 94. Cal. Aurora 20. Bucuresti. Sft. Apostoli 75 7826. A. G-ral Angelescu 108 7820. Bucuresti. Topor Maria. Teodorescu Gh. Todorescu Ion. Iasi. Tanase Ion. Eugen Iosif 11. Bucuresti. Teodorescu Emil. 7 apartamente. Tomasini Umberto si Maria. str. Teodorescu I. Bucuresti. Bucuresti. Tonceanu Tudor si sotia. str. str. 7 apartamente. str. Teodoru Stefania. Bucuresti. a. Teodorescu Grigore si Dumitra. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. I. str. Iuliu Tetrat. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. Bucuresti. str.. Moruzi Voevod 43. Colentina 180. b. Teodoru Elena. Mare 113. 4 apartamente. Luterana 11. Bucuresti. Turnibucu C-tin. N. 7822. Bucuresti. Abrud 90 7812. 7833. Dr. Tanase T. Bul. Laborator 47. 5 apartamente. Mures 77 7814. Cuza 70. Cuza. b-dul 1 Mai 47. str. Bucuresti. sos. b. 9 apartamente. Popa Nan 204. str. Grivitei 173. 111 str. 7 apartamente. 5 apartamente. Londra 4. Abrud 22. str. b-dul Alexandru I. str. 42 7808. 7821. Bucuresti. 7836. Missail 19 7827. str. 4 apartamente. Trandafirescu Zamfira. Bucuresti. str. Tautu Theodora. Turma Elena. Ionescu 2. Constantin 3. Torcanaru Aron. Traian 11. Bucuresti. Bucuresti. Toma Isac. Bucuresti. 11 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 60 7939. 9 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Trucarea Paula. 7830. si C. str. cal. Anast. Bucuresti. Brandza 20 7828. 31. Bucuresti. 9. Bucuresti. str. 4 apartamente. Intr. 7832. Ghita. 31 apartamente. 7 apartamente. 7823. Tobman Elias. Tocineanu Alexandru. str. Bucuresti.. 7809. Karl Marx 4. Pana 42. Sf. Dr. str. Tanasescu Traian. Oancea 27 7841. Bucuresti. 4 apartamente. Stirbei Voda 16. Gh. str. 7 apartamente. 7835. Bucuresti. Piata Amzei 10. 7834. 9 apartamente. C-tin Grand 47-55 7819. 4 apartamente.

str. 20 apartamente. 7854. 7860. B-dul Gh. str. str. Calea Victoriei 104. Bucuresti. Bucuresti. Ion. Teodorescu G. Stirbei Voda 87 A 7864. 6 apartamente. 7849. str. Floreasca 18 7865. Speranta 156. Tipurita Vasile. Teltalien. Calarasi 85. 9 apartamente. 3 apartamente. 9 apartamente. str. 4 apartamente. Matei Voevod 44. Tomescu Maria. Duzilor 9. Teodoru N. 5 apartamente. Sc. R. 7858. Barbu Vacarescu 22. M. Dudesti 58. Viorele 42. 16 apartamente. Teodorescu C. St. 7853. str. str. 7859. 4 apartamente. str. Traianescu P. sos. str. Tache Gheorghe. str. 4 apartamente. Comana 7. 7861. Campulung Muscel. 7872. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente. Onciul 9 7869. . 7862. 11 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Arh. 180. Lucaci 59. Bucuresti. str. str. str. Echinoxului 31. 20 apartamente. str. Vladescu 35. Marica. Duiliu Zamfirescu 6. 4 apartamente. Av. 8 apartamente. Tetrat 8 7875. Cal. str. Bucuresti. 9 apartamente. 6 apartamente. Lt. Mihai Bravu 103. Bucuresti. D. Bucuresti. str. Sinaia str. Tanasescu D-tru si Dobrita. Cal. Dudesti 11 7857. Tofan St. str. Burcus 16. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta. Bucuresti. Tacoveanu Khevoroc. 7867. Pantelimon Sf. Bucuresti. Tanase Ilie si Constanta. Grigore Ventura 9. sos. Tant Ambrozie. 6 apartamente. Bucuresti. Nicolae. Caracal str. 7850. Alecsandri 23. Bucuresti. str. 4 apartamente. 7874. Iancului 53. str. Stefan 10. Vasilescu Iosif 31. 3 apartamente. 7863. Dr. Buzau. str. Vacaresti 38. Bucuresti. Tomescu Traian. Harjau 45. 7845. Theil Elvira. Bucuresti. Bitolia 19. Dionisie Lupu 19. Gheorghe 14. 6 apartamente. Constantin. Cristian 2. Toseanu C. Cometei 5. Th. str. B-dul 1 Mai. sos. Teslaru Charlotta. Dr. 7871. Papazoglu 11. St. Bucuresti. 5 apartamente. Ioan. str. str. Calea Victoriei 190 7844. Sos. 4 apartamente. Bucuresti. 7847. Arh. 7855. Bucuresti. 7846. Tannenbaum Clara. Tipurita Paraschiva. 7852. Calea Calarasi 103. 13 apartamente. str. Energiei 4. 52 A 7870. Bucuresti. Stan Poetas 42. 7876. b 7851. str. V. Lipscani 12. Bucuresti. Kogalniceanu 37. Bucuresti. Teodorescu Traian. Burghelea 22. Bucuresti. Mora 13. Cal. Andi Endre 3. Olari 40. 26 apartamente. Trincu Atanase. Gr. 6 apartamente. Traian 10 7856. str. Teodoru Stoica si Cristina. Bucuresti. Tandel Ludovic. str. Mihail Bravu 104. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti.. si Florica. str. Tabacu Radu. 7873. sos. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Col. Putul Zamfir 33. Teisanu C. 7866. Tileriu Axente. 6 apartamente. Dimitrov 45. Pantelimon 203. Tatuescu Victor si Elena. Timis Cristea Spiridon. 6 apartamente. 3 apartamente. Cpt. Salcamilor 27 7848.7843. Bucuresti. Tacu Mircea. str. 7 apartamente. Titu Maiorescu 5. 13 Decembrie 6. str. Bucuresti. str. Toslangioan Hariton. Tomescu Fernanda. Tanoviceanu Nicolae. Dr. Tanasescu Ion. str. Iancului 112. Bucuresti. Cal. 31 apartamente. 7868. Bucuresti.

Teodrescu Rodica. Trandafir Vasile. . Pacurari 45. st. 4 apartamente. 3 apartamente. 103. Talmaciu Viorel. 3 apartamente. Lucaci 74. Sinaia. Bucsinescu 19. Clopotari Vechi 23. Calea Calarasi 215 7887. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Parfumului 4. Bd. Teodorescu Stefan. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 59 7907. str. 3 apartamente. Bucuresti. Traian 73. Bucuresti. 23 August 33. Turcani Tulea si Emilia. Cal. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 7888. 7882. str. str. Gen. 4 apartamente. 7889. 6 apartamente. Bucuresti. N. Bucuresti. Soarelui 8. 10 apartamente. 2 apartamente. Mitr. Vacaresti 98. Bucuresti. Tomescu Lucica. Tigrului 8. Bucuresti. 4 apartamente. Andreescu 5. Vaselor 30 7884. str. Iasi. Paleologu 13. Tesca Stan Marin. Bucuresti. Columbelor 7. Tase Tache. 7896. Sinaia. 4 apartamente. Bucuresti. Tabacu Toma. 112. Bucur 17 7899. 2 apartamente. str. Bucuresti. 7880. Teodorescu Georgeta. str. 5 apartamente. Atelierului 1-33-33B. Cosbuc 60. Tomescu Vasile. Teodosiu N. Trieriu Gabriel. 7878. Teodor Renata. 3 apartamente. sos. Calarasi 53. Titulescu 56 7910. str. Bucuresti. Ion Ghica 2. Bucuresti. The. Gh. Bucuresti. Bateriilor 4. 7 apartamente. Cuza Voda 39. 7903. Matei Corbescu 8. Brezoianu 10. Bucuresti. Bucuresti. Traiana Emil si Traiana R. str. a. Tudor Iordan. str. C-tin. str. Tulea Mihai. Poterasi 6. Teodorescu Dan Stoian.. I. Teodorescu 11. 9 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Fund. 7890. str. Trembischi Henri. 10 apartamente. Berzei 58. str.Mincu 4. 7897. Bucuresti. Austrului 9.. str. Bucuresti. Bucuresti. str.. str. Timoftei Gavrila. str. str. str. Tabacu C. 4 apartamente. str. 7 apartamente. Pantelimon 24. Grivitei 514 7909. 3 apartamente. Popa Nan 191. str. Ioan si Eudosia 56 apartamente. Bucuresti. Selari 4. Bucuresti. str. Bucuresti. Calusei 64 A 7891. str. Tanasescu Ana. str. str. Teodoru Maria. str. Tomescu Gh. Dianei 14. B-dul Tolbuchin 22. Gl. str. Dem. Pieptanari 68 7900. Iliescu 28 7906. Tomescu Dumitru. 7898. Dosoftei 75. 7877. Campina. Fd. F. 3 apartamente. Teodorescu Gh. 55 apartamente. str. Popa Nan 119 7883. 4 apartamente. Cal. str. Cercilescu 19. Bd. 7904. 7895. 8 apartamente. Iliescu 69 7894. str. Bucuresti. str. Tamisescu Alex. 3 apartamente. Tomas Elena. Teodorescu Sofia. str. 7 apartamente. Ipatescu 3. 7881. Vasile Conta 79 7885. 7905. Teodorescu Nicolae. Teodorescu Zenolica. 4 apartamente. Avram Iancu 5. 5 apartamente. str. 7892. Bucuresti. Calea Rahovei 99 7901. Tautu Dumitru. 7879. Cornu Capri 63. 11 apartamente. Cpt. Sos. 9 apartamente. Calea Calarasi 213. Tarnava l. 7908. str. Cantemir 90 7886. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Trestianu Nicolae. Av.. Teodor Speranta 51. Romana 61-67 7902. 3 apartamente. str. Bucuresti. Selari 13. Ternoveanu Elena. Adi Endre 12. Cal. Toamnei 3 7893.

1 Mai nr. 7919. Magheru 43. Frumoasa 52. Teofilovici Nazepoca. 20 apartamente. Trasnea N. str. Calea Dorobantilor 12 Cal. str. Cobalcescu 41. Dr.Stalin 93. 11 apartamente. Bd. Brailei 89 7924. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Tanasescu G. Tangescu Olga. Xenopol 3. 5 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 10. 3 apartamente. Bucuresti. Miciurin 2.. M. Ratiu 8. 3 apartamente. 7936.. str. str. G. str. Cal. 7933. Bucuresti.. str. Popa Tatu 22 7921. Banului 3. 3 apartamente. str. Cal. Tapciu Valentin. Teodorescu Fatulet. Bucuresti. Tuchie Gheorghe. 4 apartamente. Serban Petrescu 30 7934. Teodorescu Eugenia fost Ionescu. str. Bucuresti str. Prelung. Bucuresti. Bucuresti. Traubel Sara. Teodorescu R. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Stirbei Voda 65. str. Viitorului 62. Bucuresti. Cristina. 29 apartamente. str. str. I. Emeli. 4 apartamente. Tomseneanu A. Bucuresti. Constanta str.. Mare 49. Iasi. str. Claudian 16. 2 apartamente. Eduard Grand 64. Cuza 57 A 7940. 7943. Tomas Ella si Doroteia Boros. str. 8 apartamente. Stefan 6. Timea Gabriela. Bucuresti. Bucuresti. 25 apartamente. Viitor 187 7931. str. Tamastan Maria. Bucuresti. 6 apartamente. 10 apartamente. Calea Grivitei 156 7914. Bucuresti. Bd. Marcovici 9. Bucuresti. str. Bucuresti. Teorilovici Eltu. 2 apartamente. str. A 7941. Bucuresti. str. 7923. Tiporascu Elena N. str. Maior Dr. Bucuresti. Stefan Gheorghiu 1. Bucuresti. Vasile Lascar 214. I. Alba Iulia 13. Giulesti 62. 7915. Elena. 7 apartamente. Dr. 4 apartamente. Cosbuc 76 7925. str. Medico-Militar 18. Biserica Amzei 27 7930. I. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 25. str. Brezoianu 29 B 7932. si M. Bucuresti. 10 apartamente. 7939. Tutila Mostenit. str. Topoloveanu Zoie. Dr. Bucuresti. Tacu. Tomasiu Giusepe si Giusepina. . Bd. Petre Locusteanu 10. 6 apartamente. str. str. Terzea Alex. Bucuresti. Teodoriu Lucia. Cameliei 7 7937. 3 apartamente. Felix 3. 7920. Teofil Dimache. sos. 6 apartamente. Tanasescu Gh. Bucuresti. Timan Emanoil. Pacurari 80. str. Triepescu Constantin. A. Maiu 120 7922. Grivitei 208 a. str. 333 7912. 16 Februarie. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller. Tarcea Marin. I. Bucuresti. Grivitei 61 7918. 7911. Braila. Bucuresti. Victoriei 25 7927. Tacu Ecaterina si N. Th. Inst. Aleia Petofi 22. Bd. Bd. Calea Mosilor 346 7916. 7942. Niculae. A. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. 15 apartamente. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Toma I. Bucuresti. 7938. 5 apartamente. Donici 50 7926. 7929. Cuza 53 7917. Gh. Teodorescu Paunica. Romania Muncitoare 7928. 5 apartamente. str. Bd. 7 apartamente. Tunari 6 7935. Brezoianu 9. 6 apartamente. V. str. Toboc Constantin.. Cazarmii 11. Tichie Mihail si Sofia. Bucuresti. 5 apartamente. Romania Muncitoare 14. Tapciu Dumitru. Marasesti 23 str. Kogalniceanu 14 7913.

14 apartamente. Bucuresti. 795l. Col. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. Tica Constantin. Bucuresti. Viitorului 165. Balcescu 16 7955. Tetu Dionisie si Ecaterina. str. Tigler Paris Florica. Tenici Stefan. Bucuresti. 7 apartamente. str. calea Grivitei 133. str. Tarnopol Lambru. Splaiul Unirii 103. Maria. 6 apartamente. Unirei 60. Toni Ioana. 7958. str. str. Regala 26 7950. 15 apartamente. 7946. Teohari 12. Bucuresti. si Maria. str. str. 39. 4 apartamente. 7948. 8 apartamente. str. Miron Costin 49. str.. Tara C. 4 apartamente. sos. 4 apartamente. Iasi. Dr. 4 apartamente. 7944. str. Teposu Virginia. Tuica Niculae. Tudose R. G-ral Maghheru 43. Fundeni 25. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Falcoianu 6 7960. str. Niculcea 43 7967. 12 apartamente. 125 7949. Acvila 42 7961. str. Prunaru 9. Bd. Pacurari 80 Galati. Dr. Dionisie Lupu 50 7959. 7964. Petofi 7 7962. str. calea Floreasca 43 7963. 2 apartamente. 11 apartamente. Procopie Dumitrescu 4. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Dorobanti 246 7957. Bucuresti. str. Brailei 89 7965. Bucuresti. Iordan Calea Grivitei 205. B-dul Dacia 38. str. Orientului 11. Bucuresti. str. Bucuresti. Principatele Unite 45. Busteni. Bucuresti. . Dimitrov 71. Titeica Radu Gabriela.. Bucuresti. Vasile Lascar 111. Turoi Marin. 9 apartamente. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Tunescu Constantin. str. Naltin 7 7956. Bucuresti. str. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina. Viitor 70. 5 apartamente.str. 5 apartamente. Dr. str. str. Tepelea G. Tepes Voda 123. Bucuresti. Puisor 27. Intr. Toni Ehalia. str. str. 167 7954. Tita Anton si Tanasescu Nicu. str. Grigore Manolescu 22. imobil complect. str. str. 7952. T. Papazoglu 75 7947. 6 apartamente. Cobalcescu 47. Tiripe Oprea. Tantarcu Ilie si Elena. B-dul N. Bucuresti. Ion Sulea 9 7966. Comana 3. Alex. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. 1 apartament. U. 43 apartamente. Tovane Simion. Lanariei 49. Bucuresti. str. 8 apartamente. Radovici 7. Bucuresti. str. str. Maria. 7945. Dionisie Lupu 80. Tinchea Maia. Bucuresti. Donici 11 Bis. Masina de Paine 110. Bucuresti. 7971. Tetu Ion. str. Cercelus 42 Braila. 13 apartamente. Cerbului 8. 7953. Tucrman Natan. Temisana 19 7969. 4 apartamente. 29. Cluceru Udricani 10 7968. 3 apartamente. Tone Alex. Tasca Sofia. 111. 7970. Bucuresti. Tartareanu Niculae. Vilson 15. Tuchel Gh. str. Bucuresti. 9 apartamente. Tintea Ioan. Turai I.

Urlatianu Ion. Bucuresti. Momuleanu 12. Moruzi 40. str. 2 apartamente. A. Bucuresti. Ursulescu Florica. Floreasca 116 7994. Bucuresti. 3 apartamente. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. Dumbrava Rosie 10. Mazarik 8. C. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 132. str. Salvator 27 7978. Uica Valeria si C. Logofatu Tautu 66.. str. Zefirului 5. Vitan 13. Romulus 44 7977. str. 7990. Domnul Tudor 8. 10 apartamente. 4 7984. N. Turda 158 7992. Preot Bidoianu 4. Vatarescu Paulina. Bucuresti. 145 Pietrosita. 7981. Cutitul de Argint 18. I. Ulmeni Ion si Maria. D. 7 apartamente. Ungar Diana. Bucuresti. Bucuresti. str. Urloiu Dragomir. 9 apartamente. V. str. Ulmianu C-tin si Lucretia. Artei 11 7989. str. 41. P. Vasile Lascar 163. 10 apartamente. 4 apartamente. str.7972. I. str. Urschitz Gheorghe. sos. Urban Matei. str. 7985. Bucuresti. T. Serei 20. sos. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Daniel Barcianu 36 8003. 7987. Ureche Raimond. Zamara Noua 16 7997. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Ilincuta. str. Urleanu Maria. str. Stefan Hepites 24. Urdareanu Speranta. Bucuresti. Maria. 21 B. Urleanu Sevastica. 13 apartamente. Ungar Rubin. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. 13 apartamente. 16 apartamente. str. Daniel Barcianu 36 8004. Vladescu Ana. 9 apartamente. Rosetti 10 7995. 7988. 8001. Maria Rosetti 55 7976. Arh. 4 apartamente. str. Urma Leontina. Dimitrov 29 7973. Bucuresti. . str. Olteni 3. 7982. Untu Victor 4 apartamente. Selari 20 7999. N. V. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Domnitorului 9 7983. A. Unio-Chimica. Cal. Urmuzescu Laurentia. Negru Voda 158. U. Bucuresti. C. str. Bucuresti. str. Mincu 31. Pantelimon 39. 7986. Urlatianu Grigore. sos. B-dul Pache. Urlatianu Sanda. Alex. Bucuresti. Udristoiu Vasile. C. Bucuresti. Paris 7. Buzesti 43 8000. A. str. Bucuresti. Bucuresti. 25. 3 apartamente. 3 apartamente. Ungureanu Carolina. str. str. sos. 3 apartamente. str. 8002. Kuibasev 3. str. Bucuresti. Udria D-tru si Ana. 7979. str. str. Rosetti 40 7993. Viitorului 21. 3. Calea Serban Voda 182 7975. 5 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. 7991. Bucuresti. 7980. intr. Urnescu Const. Vladescu Florica. str. 14 apartamente. B-dul Gh. Targoviste 6 7974. Viitor 85-87. Ungureanu I. str. str. Kuibasev 3 7998. Bucuresti str. Cantemir 84. 6 apartamente. str. Bucuresti. Sos. 6 apartamente. Bucuresti. 17 apartamente. 10 apartamente. Vultureanu Constantin. 7 apartamente. Golescu 5 7996. Bucuresti. Uleia Ion. Bucuresti. 10 apartamente. 12 apartamente. str. str. Ugolini Anton. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Urzica Meihail. Roma 21. Putul cu apa rece.

str. Muncii 5 8011. Cpt. Lt. 8024. Sinaia. Asachi 11. Sinaia. str. 2 apartamente. str. 6 apartamente. 10 apartamente. str. Vintici Victor. 8021. Venera. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Cocorascu 54. str. Ritoride 27. str. Preot Bidoianu 2. Cotroceni 11. Elena Cuza 75 8031. Bucuresti str. Negel 57. Vasilescu Petre. 6 apartamente. Focsani str. 8035. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Vasile Conta 5. Viasu C-tin. 10 apartamente. Vladimirescu C-tin. Vitzu Noemi si Roza Salter. Salvator 40. si Elena. str. Bucuresti. Plevnei 1. Vitu Al. Velican C-tin. Bucuresti. Bucuresti. 8009. Lanariei 136. I. 99. Traian 87 8010. Vezeanu Florica si Stefania. Bucuresti. 7 apartamente. Vasilescu C-tin si Cecilia. 8036. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. str. str. Leonte 38. 11 apartamente. Voronca Wilhelmina. Velea Stefan si Eugenia. 8020. Armeneasca 43. Donici 35. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 8014. str. Capsa 11 8017. Sinaia. Bucuresti. 8023. Dionisie Lupu 1. Vasilescu Viorica Popescu. 8007. sos. str. Bucuresti. Bd. 8013. Bucuresti. 8032. Kalinderu 14. . sos. 10 apartamente. str. str. 8034. Voiculescu I. 8025. sos. 3 apartamente. 26 8018. Cuza 80. Bd. str. Bucuresti. Dr. Bucuresti. 3 apartamente. Petru Maior 73. P-ta Unirii 8012. str. 3 apartamente. Piata Amzei 26. str. Stefan Mihaileanu 6. Viilor 93. 9 apartamente. Ionita Cegan 13. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Viespescu Vasile. str. 8030. 6 Martie 38. str. 2 apartamente. 8008. Vercescu P. Aurel Vlaicu 16. Vasilescu Petre. str. 8006. Viilor 13. str.R. Bucuresti. 4 apartamente. Mihnea Voda 7.8005. Bucuresti. 13 apartamente. Viasu Alexandru. 6 apartamente. Elena Ferechide 11. Bucuresti. Vasilescu Darie si Ioana. 2 apartamente. 8026. Bucuresti. str. Mihai Voda 54 8022. Oct. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. Luigi Cazavilian 9 8033. str. Traian 212. Bd. 101 8028. Alex.A. Dr. 5 apartamente. a. Vasiliu Irina. Povestei 7. Bucuresti. D-trie Orbescu 16. Vartic Ioan. Bucuresti. Vladeanu Elena. Vasiliu Margareta. str. Victoria. 2 apartamente. Bucuresti. mostenitori. Verzea Sofia. Bucuresti. 2 apartamente. str. Colentina 78. Vaianu Samuel. Dr. Caragiale 7. Italiana 11. str. Bucuresti. Pucioasa. Victoria S. 5 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Furnica 53. 8015. 8027. 13 Decembrie 4. Vera M. Rahovei 123. Bucuresti. str. Bucuresti. 8 apartamente. Voiculescu Maria. Sinaia. Vasilescu Grigore. G-ral Angelescu 70.. 4 apartamente. Volbrath Gustav. Marasti 25. Vuxanovici Alex. Aurel Vlaicu 67 8016. Bd. str.. Cal. str. Popa Soare 51. calea Grivitei 155. Bucuresti. str. str. Verzea Sofia. Ghergheasa 40. Ardealului 12. str. Herastrau 37 8019. Aurel Vlaicu 67 8029. Visinoiu Stefan. Bd. Alex.

7 apartamente. Pitar Mos 27. Ilfov. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. Bucuresti. Dacia 22. 8049. str. 8055. Calea Victoriei 101. 10 apartamente. Rahovei 132. Bucuresti. Jeni Boierescu. 8064. 8 apartamente. Polona 105. Vasilescu Haralambie. 8047. str. 8052. Veniamin Lascar si Irina. str. 8042. Bucuresti. str. 8044. 9 apartamente. Antim 69. Vidrighin Stan. 134. b-dul Dacia 7 8058. Armasului 11. Dobroesti 8063. 8 apartamente. Sinaia. 13 Septembrie 47. Serg. Bucuresti. Caragea Voda 22 8062. Bucuresti. str. Plevnei 5. str. Bucuresti. 8 apartamente. Iancu Niculae 3. 6 Martie 21. Dr. Bucuresti. 8050. 8046. Vasilescu Ion. Lister 5. Stefan S. Calarasi. 2 apartamente. 8066. Bucuresti. Bucuresti. 8067. str. Vasilescu Maria. Bucuresti. str. Cal. 11 apartamente. Vasilescu Octavian. Oct. str. str. Valcea. bul. Bucuresti. str. 7. Villacrose succ. 8057. jud. str. str. Grivitei. Voiculescu Teodor si Aneta.. Bucuresti. 8059. Pasteur 59. 10 apartamente. Voinescu Amelia. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. Julles Michelet. Bucuresti. 8045. 5 apartamente. Bucuresti. Agafiu Petrescu. 8061. str. 4 apartamente. Cal. Donici 29. 8056. Vasiliu T. Vidic Sabina Paraschiva. Hirsch. Bucuresti. Sismanian Assaluise. Vantu Ion si M. str. str. Vasilescu Olimpia. intr. str. Italiana 3. N.. Colentina-Pipera. 2 apartamente. 6 apartamente. 8065. Vasiliu Minerva. Furnica 15 8053. 2 apartamente. Toamnei 59. Craiova . Pasteur 48 8048. 8 apartamente. Voiculescu Cleopatra. Sarat str. Temisana 15.8037. A. 8060. Voina Aurel. 8 apartamente.. Bucuresti. R. 92. Lahovari 7. 13 apartamente. Vintilescu Dan. Bucuresti. Bucuresti. Vasilescu N. 22. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Paris 36. 15 apartamente. Dr. Sebastian 207. C-tin. 2 apartamente. Bucuresti. 8054. Sinaia. Voicu Tanase. 9. 4 apartamente. Cocorascu 52 8038. R. Bucuresti. Vraca Ileana. Eremia Grigorescu 5. Vasilescu Melania. 8041. Serban Voda 149. Vintila Gh. C. calea Dudesti 147. Dr. Bucuresti. str. Dr. Rosescu 17. Valke Maria. 11 apartamente. Crisan. 8 apartamente. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu. Voiculescu D-tru. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. str. Vrabiescu Nicolae. Vasiliu Emilia. str. Alex. Popa Chitu 17. Bucuresti. Cal. Filimon Sarbu 14. Schitu Darvari 16. 36. Dr. Cal. Rosetti 24. 8043. Dr. 8 apartamente. Transilvaniei 11. Severeanu 9. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu. Mona B. 8039. str. Dr. 8051. Alex. str. Cpt. str. 3 apartamente. Bucuresti. intr. 9 apartamente. str. Alex. Drumul Serii. str. Olteni 12. str. Bucuresti. 8040. Vanghele Marcu Naum. 5 apartamente. Vatarescu S. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. com. Pamfil 19.. 8 apartamente. Voinovici Nicu.

Palade 45. D. Momuleanu 20. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bd. com. 8086. b-dul Nicolae Balcescu 33. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Vami Elena. Candiano Popescu 41. Serban Voda 145. Bucuresti. Episcopul Radu 47. Mantuleasa 6. 8080. Principatele Unite 41. b-dul Dacia 9. 6 apartamente. G. Vasiliades Arghira. str. Catunul Odaile 8074. 5 apartamente. str. 22 8077. bloc Edilitatea Campulung Muscel. 5 apartamente. Vasilescu Victoria. Vasile Lascar 42. 8085. str. 8073.. Valcu Irina Seteanu. Elefterie 4. Bucuresti. 8 apartamente. D. 8092. str. Atelierului 29. Bucuresti. 8099. str. sos. 36. Ardealului 3. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. b-dul Cosbuc 51. 8081. Kuibasev 7. str. Argentina 22. 4 apartamente. 8072. Baratiei 35. Voinea Vasile. str. Campulung Muscel b-dul Republicii 13. str. Cameliei 35. Bucuresti. jud. str. Nationala. Vasiliu Ileana. str.. 5 apartamente. str. Assan 3. Muzeul Zambaccian 11. Vladoianu Neli Dora. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. Bucuresti. Bucuresti. Busteni. calea Victoriei 206. Popa Petre 22. 9 apartamente. Ion Mincu 27. Ilfov. G. Vicelli Maria. Bucuresti. Ciprian Porumbescu 6 8083. G. str. Otopeni. 26 apartamente. 8070. Momuleanu 15. G-ral Florescu 8. Vladescu Ada Gabriela. Bucuresti.str. str. 3 apartamente.. G. 3 apartamente. A. Veechia Ana Del. 8089. Vasiliu Manole Elena. 8095. calea Mosilor 234. Vadescu Parvu. Bucuresti. 4 apartamente. str. Rosu. Vasilescu Zoe D. 4 apartamente. 4 apartamente. Schitu Magureanu 30. 4 apartamente. Gl. Varveri Anton si Gabriela. 8091. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion. Brezoianu 7. Vadoviu Cosma. 8079. Bucuresti. str. 8090. Voicu Gh. 8087. str. Bucuresti. Vintescu Sofia. str. 24 apartamente. 8096. Miracolelor 2. 5 apartamente. Viilor 82. Bucuresti. str. Thomas Masaryk. Vasiliu Gheorghe. str. Bucuresti. Bucuresti. Boteanu 3. 8 apartamente. a. Bucuresti. Breaza de jos. Mamaia. Bucuresti. Maior Giurascu 18. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Veliciu St. Ion Atanasiu 26. Vincent Raymonde si Constanta. Valeanu Gh. Bucuresti. Veber Teodor. 8084. Bucuresti. str. 8097. 8071. 8093. 8094. str. str. str. str. Cal. Bd. str. str. str. str. Nicopole 10. Voitinovici. 3 apartamente. Vamvocas Constantin. 7 apartamente. 8075. 9 apartamente. Herastrau 5. 10 apartamente. str. 7 apartamente.. Popa Rusu 11. Vlasie Ecaterina. 8082. si El. Intr. 5 apartamente. 8078. Lamaitei 34. Arh. Dr. Bucuresti. Segmentului 4. str. 10 apartamente. 8069. 4 apartamente. Bucuresti. Vermont George. sos. str. Bucuresti. Valeria si Victoria Cantemir. Vaitoianu Silvia. Bucuresti. Aurica. Maria Rosseti 10. 8098. Vlachide M. Orlando 3. Cazarmii 72. str. Vasilescu Karpen Nic. str. G-ral Praporgescu 29. Nationala 35. 33 apartamente. Bucuresti. Vasilescu Toma Stoian. 8068. b-dul Marasti 31. 8088. str. Vasiliu Henrieta. Eroului 4. Bucuresti. 8076. str. Ion. str. Ruginoasa 2. 5 apartamente. Palade 12. . Isvoreanu 5.

Vladescu Ion si Elena. Bahluiului 21. 8123. 8120. 8102. Popa Ioan 27. I. Parintele Vasile Lucaci 43. Bucuresti. Gogu Cantacuzino 8-11. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 8103. 7 apartamente. str. 8113. Blanari 14. Nastase. 20 apartamente.. 11 apartamente. 7 apartamente. 17 apartamente. Virgiliu 16. 3 apartamente. Balcescu 7 8101. 5 apartamente. Bucuresti. 8116. 18 apartamente. Bucuresti. str. 8119. Bucuresti. 8106. Bucuresti. Vidrighin I. C. 5 apartamente. Campineanu 8. Calea Grivitei 254. 4 apartamente. B-dul 1 Mai 53. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 13 apartamente. str. 10 apartamente. Vidrighin Adam Sanda. B-dul A. Bucuresti. Videle 19. Voiculescu Constanta. Bucuresti. 3 apartamente. 8111. Frumoasa 36. . 27. Bucuresti. 8117. Vasilescu V. str. str.. 8126. Gh. Vasiliades Gh. str. str. Maria. Cernatu. str. Aurel. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Vantu Gh.8100. Bd. 4 apartamente. str. Velculescu I. B-dul 1 Mai 199. Schitu Magureanu 30. str. Valanschi Eliza. 9 apartamente. str. 8114. Vilau Dumitru. Bucuresti. Anton Pan 8. 15 apartamente. 8132. 3 apartamente. Bucuresti. 8115. str. str. Cuza Voda 42. 116. Vania Maria D-tru si Constanta. 7 apartamente. Stela. Vranceanu Const. Orizont 5 8127. Ploiesti. 8130. Constantin. Vatamanu Alexandrina. Vasilescu M. Pasaj 8104. N. Beldiman 2. 4 apartamente. Calea Plevnei 90. Bucuresti. Radu Cristian 4. str. Donici 25. Bucuresti. Stefan Greceanu 8. Ioan. str. si Maria. Gen. 8129. 8109. Calea Mosilor 235. com. Borsec 8131. Iasi. A. Bd. Bucuresti. Putu lui Zamfir 1. Visinescu Petre. Vramu Theodor. 8110. Belizarie Luter 22. imobil complet. Ioan Ghica 3-5. 23 apartamente. 25. 8121. str. Voinea Z. str. 9 apartamente. Fainari 56. Romulus 4. 17 apartamente. 3 apartamente. Grigore Manolescu 23. 4 apartamente. Maria Rosetti 41. 8 apartamente. str. Vasiliu G. Bucuresti. Bucuresti. str. Leonida 7. Lanariei 123. Bd. Vasiliu Maria. Angelescu 3. Primariei 381. Vodisca Ilie si Maria. str. 8118. 4 apartamente. Gh. str. Vasilescu Petre. 8 apartamente. Bucuresti. 8124. 8108. Gh. 8125. Pitesti str. Mihail Cornea 4. Bucuresti. Brasov. Vladescu I. Bd. Stirbei Voda 16 8105. 10 apartamente.. Mihail. Volfic Dumitru si Elena. str. 1848 nr. str. Veleanu Ana. str. str. Episcopul Radu 52 8112. Vasiliu Bermart Gh. Coltei 3. Vladoiu P. Bucuresti. Dimitrov 31. Cuza 50. Bucuresti. Bucuresti. 8128. Bucuresti. Vidrighin Maria. Bucuresti. 63. Colentina. 8122. Vulpescu Vasilica. Aurelia. Dinicu Golescu 59. Bucuresti. Elena. Bucuresti. Radu Kelev. Vasilescu N. str. Vrancu Th. str. 5 apartamente. Bucuresti. Hanul cu Tei 12. Viranian Petre.. calea Calarasi 191. Bucuresti. str. Cosbuc 6. Rosetti 36. Vahan si A. Visan Constanta si Vasile. str. 11 apartamente. com. 8107. Mihail Eminescu 114. str. Revorchian. 36. Frumoasa 36.

Mendeleef 20. calea Vacaresti 18. Vasilescu Ion si Elena. 6 apartamente. 5 apartamente. str. 8159. V. str. Bucuresti. calea Grivitei 210. 8161. calea Serban Voda 79. 8134. Bucuresti. Bucuresti. 8135. 11 apartamente. Ploiesti. 10 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. 6 apartamente. str. Militiei 1.8133. Vasilescu I. Ploiesti. str. Vidrascu Paul. str. 8145. Sabinelor 36. str. 9 apartamente. Visoianu Petre si Constanta. Bucuresti. Sticlari 1. Vasiliu Constantin. Bucurestii-Noi. Bucuresti. str. str. Velican Dumitru. Vlasceanu Valeria. str. Bucuresti. 5 apartamente. Fagului 6. Vasile Lascar 213. str. str. Vlastaie Ion. Vasilescu Dumitru. 16 apartamente. a. Academiei 19. Voiculescu Niculina. 8150. 8144. Vladoianu Margareta. calea Colentina 70. 6 apartamente. Pasteur 61. Anul 1821. Voinea Mihail si Lucretia. Vello Fania. 11 apartamente. 8139. Bucuresti. Bucuresti. de constructii. soc.A. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Calea Victoriei 48-50. Leon Voda 2. Agriselor 3. str. 8137. 14 apartamente. Poetul Cosbuc 1. 4 apartamente. 4 apartamente. Ady Endre. Vespemeanu I. Col. str. Vacarasteanu Mihai. Vidrascu Lucia. Bucuresti. Teodora. Paris 17. str. Bucuresti. Valaori H. Bucuresti-Baneasa. Bucuresti. 158 apartamente. 8151. 8154. Vladescu Adrian. 8146. Apostoli 60. str. str. 11 apartamente. str. sos. 8148. Voinescu Pompiliu. Sf. Stamate 59. Dej 78. Bucuresti. Matei Voevod 2. 4 apartamente. Bd. str. 8163. Bucuresti. 8140. 12 apartamente. str. Visescu Ion. Alex. Herescu Nasturel 4. str. str. mostenitori. 8153. 10 apartamente.. str. 4 apartamente. 8155. 8162. Veintraub S. Bucuresti. Romana 15. Drobeta 2. Mihu Copilu 11. Vasile Roaita 31. Dr. Vasilescu D-tru si Elena. Bucuresti. . Dr. 3 apartamente. str. Alex. imobil complet. str. 8149. Panu 16. Adina. str. 10 apartamente. Vasilescu Ilie. str. Cosbuc 3. Eufrosin Poteca 36. Principatele Unite 2. Legislatorului 8141. str. Vasilescu. str. Bucuresti. str. Viorescu C. nr. Bucuresti. 8158. 9 apartamente. 8152. sos. Paris 2. 8156. Sf. Panduri 10. Bucuresti. str. Delea Noua 21. Bucuresti. 8160. 8142. Stefan Greceanu 16. str. str. str. Petre Liules 32. Mirinescu 21. 3 apartamente. Elena Teodorini 3. Dionisie Lupu 12-14. 8136. Bucuresti. Gh. Sinaia. str. str. Olga Bancic 13. Victoria S. Voicescu Doru si Veintraub Isidor. Bucuresti. Bucuresti.. 8143. 8. Bucuresti. Visinescu Margareta. str. Fainari 56. Beatrice. Mamuleanu 13. Constantin 30. Gh. Vasile. 8 apartamente. Vasilescu Paul. si M. Bucuresti. Bucuresti. calea 13 Septembrie 35. 8157. Orescu 4. str. 6 apartamente. Scarlatescu 59. str. calea Dudesti 77. str. Bucuresti. Vasile Iuga. Scoalei 2. 8138. 8164. Telita 39. 4 apartamente. str. Luceafarul 12. str. Stefan cel Mare 250. Bucuresti. Voinescu B. calea Serban Voda 79. 4 apartamente. 13 8147. 13 apartamente. Blok Bucegi. Bucuresti. Varodi Jean. 5 apartamente. 7 apartamente.

Vartansus Tatighian. Boicescu 12. Bucuresti. 5 apartamente. 8195. Sf. Bucuresti. Voinea T. 42 apartamente. Duca 50 8172. str. 8190. Grigore Ventura 11. 8182. 25. Petru. Cerealelor 32. 18 apartamente. 4 apartamente. str. 8189. Vrejean Alfred. Elefterie 12. Bucuresti. Leonida 30. 8176. str. 8185. Bucuresti. Lili. str. Voina Dumitru. Sepcari 9. Vasile Lascar 192. Bucuresti. 8196. str. Bucuresti. Valica Ioan. Bucuresti. Vernescu Jean. Matei Basarab 47 8174. Gheorghe. Palade 24. Udricani 7. str. Bucuresti. Vasilescu Ion si Irina. 222 8194. str. Gh. Vladescu Petre. 15 apartamente. 4 apartamente. Vasalopol O. 6 apartamente. Veinberg Bention. Bucuresti. Schitu Maicilor 14. str. Pargari 1. str. Vasilescu T. str. str. str.. 8 apartamente. Vasilescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. 8171. str. 3 apartamente. sos. Bucuresti. Valcu Constantin. Veroner Herch. 3 apartamente. Tutova. Bucuresti. str. 5 apartamente. Vasilescu V. str. 4 apartamente. Bucuresti. Vasilescu Mariana. Vasilescu Ion. Vasilescu Maria. 24 apartamente. Banu Manta 2 8193. 12 apartamente. 8175.8165. splaiul Unirii 131. Bucuresti. 3 apartamente. Anton Pan 25. str. Deparateanu 22. 6 apartamente. 8166. calea Rahovei 220. str. Vasilescu Aurelian. Trinitatii 29. sos. str. Atena 8. 7 apartamente. 8169. Doctor Lister 50. Odobescu 9. Voinescu Valeriu. Maior Al. Vladoiu Nicolae. si Maria. 8177. I. Gutemberg 11. str. Bucuresti. str. str. 8191. Bucuresti. Bucuresti. a. 14 Martie 48. str. str. Bucuresti. str. Uranus 79. Petre Ispirescu 15. str. 6 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. 8168. Luigi Cazavillan 12. Bucuresti. Vintea Eleonora. calea Dudesti 73. sos. Vahac Israelian.. Ionica 7. 8197. Bucuresti. str. 3 apartamente. Ghenadie Petrescu 203. Basarab 26. Brezoianu 6. Ronda 22. 5 apartamente. calea Rahovei 413 Campulung Muscel. 8170. Maria. calea Vacaresti 103. str. Bucuresti. General Salmen 19. 8173. Viriveanu Nic. Vanghele Iosif. str. Bucuresti. 8179. 8186. 14 apartamente. 5 apartamente. Alex. str. C-ta. Constanta. Valori Mihail. Giurgiului 117. Bucuresti. str. 8167. Economu Stoicescu 12. Sft. Bucuresti. Vatarescu T. Bucuresti. 10 apartamente. 4 apartamente. 8178. str. str. Vornicu P. Manolescu 6. Leonida 9-11 8198. 4 apartamente. str. str. Vasilescu Alexandru. Campeanu 36. Dumitru. Ghica Voda 14. Bucuresti.. Abrud 1. 5 apartamente. 10 apartamente. 8187. str. Bucuresti. Valeanu Maria Lory. 8192. 8184. 8183. Brumarel 3. 8188. Vlasak Francisk. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Veechi Elena. Precupetii Vechi 11. Voilici Gheorghe. Doctor N. Pictor Mirea 12. Bucuresti. str. 3 apartamente. Maior Granta 6. Kiseleff 61. Bucuresti. Bucuresti. N. 5 apartamente. 8181. 8180. Brasov. 12 apartamente. Popa Soare 27. bd. G. Ghidijeni . 6 apartamente. str. str. str. Eduard Grand 35. Vilau Dumitru. str.

Vasile Vanescu Elena. sgtr. Bucuresti. 8225. Bucuresti. 8222. Poet Neculuta 68. Vogel David. 5 apartamente. 8219. Bucuresti. str. Oitelor 10. Vasilescu C. str. Viitor 70. str. str. Vasile Lascar 33. Vasilescu Emanoil. Bucuresti. Bucuresti. Vasilescu Haralambie. Bucuresti. 8227. str. Concordiei 8. str. str. Balcescu 30. Cap. str. dr. Vasiliu Eugen si Maria. str.. 4 apartamente. 10 apartamente. Elena. Kogalniceanu 18. Bd. str. 8201. Corabia jud. 8202. Teilor colt cu Bd. Marinescu 14. Dionisie Lupu 74. 16 Febr. Unirei 115. str. Vasilescu Eugenia. Craiova. Vasiliu A. Dumitru. Bucuresti. str. Bucuresti. Cal. Pucioasa. 8229. Mogos Vornicul 6. sos. 5 apartamente. Istrate 10. a. Viitorului 125. Maria. Bucuresti Com. Bucuresti. 8203. Bucuresti. Voiculescu Viorica. 3 apartamente. Dr. str. Garii 4. Intr. 4 apartamente. Boteanu 3. Titulescu 19. Vajoreanu Dumitru. 4 apartamente. 14. Matei. 3 apartamente. 18 apartamente. Kogalniceanu 11. 8223. Republicii 57. Bd. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 36. Bucuresti.. 8208. Bucuresti. Bucuresti. Maica Domnului 13 A 8204. Marinescu. Visan Stefan. Temisana 34. 9 apartamente. 8215. 22. 8224. 8209. str. 8221. Bucuresti. 8205. Marasesti 28. 14 apartamente. str. 8211. Marvareanu Constantin. G-ral Cantili 4. Valeanu Max Lebel. Velicu G. 8214. Vlasie Stelian Constanta. si Voinea Maria. str. Spatar Miclescu 38. 6 Martie. Bucuresti. Bancii 27. Bratului 19. str. Colentina 15. Ruica Vasile 26. Romanati. Voinescu Dumitru si Voinescu. Beldiman 2. Zece Mese. sos. Velicu St. Bucuresti. 8220. Bd. Popa Tatu 81. 7 apartamente. sos. str. str. 33 apartamente. N. str. 3 apartamente. fost Carol I 21. str. Vasilescu Florian. Stefan cel Mare 11. Popa Soare 27. Mercur 8. Craiova. str. 8206. Craiova-Dolj str. Vlad Tepes 7.. str. Valcovici Basile. Karl Marx 34. str. St. 8212. str. Vasilescu Al. Vogel Marta. str. Protopopescu 24. Aviat. Vasilescu Vasile si Dumitra. 10 apartamente. Bucuresti. Vasilescu L. str. 8213. str. 3 apartamente. N. 8200. str. 38. str. Voinea Const. str. Vulturilor 4. Bucuresti. Republicii 90. Vulpescu I. str. Vaslui. str. Brezoianu 9. Fantanica 22. Vintila Nicolae. 6 apartamente. 5 apartamente. Predeal str. 10 apartamente. Obedeanu 10. Radu Popescu 25. str. 8210. Valentina Visan si Aurel. Bucuresti. 8207. 30 Decembrie 52. Roma 5. Sos. 5 apartamente. Plantelor 61.. str. Giulesti 146. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Velicu Maria. 8217. Bucuresti. Republicii 26. 3 apartamente. 8226. 8228. 8216. Bucuresti. . Valsanescu Simona M. Bucuresti. Duca. Velicu Radu. Bucuresti. 4 apartamente. str. Mihai Bravu 5. Mosilor 282. Bucuresti. Bd. Filipescu 59. 4 apartamente. 8218. 4 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Republicii 26. Vermeulen Elena.8199. 14. Mihai Bravu 162 A. Bucuresti. 10 apartamente. N. 10 apartamente. str. sos. bd. Bucuresti.

str. Bucuresti. calea Grivitei 142. Visling Eugen. 8234. str. 8254. Dr. 8248. 8 apartamente. Stefan. str. 5 apartamente. Weis Alexandru. Armeneasca 16. Bucuresti. Bucuresti. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi. calea Victoriei 214. 8230. 5 apartamente. str. str. 44 apartamente. aleea Izvoreanu 5. Bucuresti. Vortparanian Gabriel si Ana. Eugen Iosif 20. 4 apartamente. Visoianu Ana Ivona. Bucuresti. Bateriilor 31. 8250. Bucuresti. Vanherckhoven Jules Emilia. V. Vasile Carlova 9. si Niculina Teodosia Ana. str. str. imobil complet. Wagner Simion. Ronda 45. 8244. 26 8253. Walatia Fablo Maria. Leon Voda 2. 1907 nr. Cal. Dudesti 75. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Militiei 5. str. str. Bucuresti. sos. Bucuresti. Clinciu 1. Velicu Sebastian. Bucuresti. 8252. 8240. 3 apartamente. 8251. Bucuresti. Putu cu Plopi 2. Deva. Vanea Elena. Gh. Codrilor 3. Austrului 16. 11 apartamente. 8249. 8258. Valica Lucretia. Bucuresti. 57. 8245. str. Voriparanian George. 4 apartamente. 19 apartamente. str. Generalisimul Stalin 37. Dr. str. Serban Voda 26. 13. Vladescu Paul. 6 apartamente. Calinescu 1. str. Cluj. Valeanu N. str. Bucuresti. 11 apartamente. a. Zimnicea. Gherghel 56. 8236. Kogalniceanu 12. sos. Udricani 19. W. 8247. Bucuresti. Sabinelor 121. Bucuresti. 8241. 8235. str. Banu Maracine 14. str. str. str. Prof. str. Weinberg Leon. Bucuresti. 8233. Voicu Niculae A. str. 4 apartamente. Vendeliu Giurca. 5 apartamente. Iancului 18. 8237. Bucuresti. calea 13 Septembrie 19. Herescu Nasturel 9. Vasiliade Vlada. Veiner M. 8255. Antim 55. 13 apartamente. Vezure Victor. 8238. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Mihai Bravu 104. 8243. str. 8242. Bucuresti. Bucuresti. calea Serban Voda 49. 8257. Cosbuc 6. str. str. str. Bucuresti. Vladescu Vasile. 3 apartamente. str. Vasilescu Jeana. 8239. si I. Veleanovici Alexandru. Carpatilor 4. 11 apartamente. Elena. Voegeli Elena. Aronaie. Liviu. str. 8231. str. Valeanu Jean. Olteniei 20. G-ral Stan Poetas 10.fosta Carmen Sylva 2. 6 apartamente. D. Bucuresti. Bucuresti. Robert de Fleurs 8. 8256. sos. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Vasiliu Serban. Orzari 21. 8232. calea Grivitei 424. 5 apartamente. 3 apartamente. Dr. 5 apartamente. Dimitrie Onciu 31. str. Popa Savu 21 bis. . Vespemeanu Jana. 39. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Ion Maiorescu 15. Calomfirescu 2. 11 apartamente. Bucuresti. Grecescu 6. Virgil Plesoianu 90. Dr. str. str. Vasilescu Gh.

4 apartamente. str. str. Negru Voda 20. Filaret 85. 5. Bucuresti. Calarasi 54. str. 8 apartamente. Waldman Diana. Wechsler Charlote. 3 apartamente. Weiss Roza. Wlahu C-tin. Toamnei 1. Cal. 8287. 9 apartamente. Bibliotecii 6. Walmer Iulia. 8293. Cartierul Forestier. Theohari 30. Traian 111. str. 8283. 2 apartamente. 8274. Bucuresti. str. Bucuresti. 8264. 8266. 20.. 8290. Bucuresti. 5 apartamente. . 8270. Bucuresti. 8 apartamente. 9 apartamente. Waffer Adela. Bucuresti. Valeriu Braniste. 5 apartamente. 8291. 6 apartamente. Eminescu 6. str. Cuza Voda 47. str. 3 apartamente. Weinberg Ita. Ecoului 51. 8279. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. 17 apartamente. 8269. Wolf Hans si Maria. Weiner David si Iosif. cal. I. Mendeleef 26 8278. Weisman Isac si Wilhelm. str. calea Dorobantilor 56. 8295. str. str. 8280. sos. str. str. Dudesti 30. Wolf Raicher. Prof. 3 apartamente. Weiss Ionica. Calarasilor 253. 3 apartamente. Wisotschi Teodora. Bucuresti. 8265. Salvator 42. Muzelor 22. 8286. 3 apartamente. Weinstein Marcu. Virgil Plesoianu 25. str. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan. 8267. Bucuresti. str. str. Wahman Enertina. str. 8260. Waserman Silvia. Episcop Radu 15. Weigel Carol. Selari 3. 8276. si Erm. str. str. 8288. Ovidiu 3. 6 apartamente. Eremia Grigorescu 11. 11 Iunie 65. 5 apartamente. M. Bucuresti. 8285. Ion Mincu 35. str. E. Bucuresti. Vacaresti 66. Busteni str. Bucuresti. str. Weinstein Linta. most. Bucuresti. Weithiach Alexandrina. Intr. 10 apartamente. 8294. 8268. 3 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bogdan 2. Aurora 50. Turbinei 15. Predeal. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 28. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Banu Maracine 7. 8277. str. 8272. 53. Anton Pan 27. calea Grivitei 429. str. Mitrop. Weintraub Smil Iosif. 8271. most. Dr. str. Waiscarcovshi Maria. 8282. Iasi. Bucuresti. Warthiard Dumitru. Weisman R. Witel Smit. 16 apartamente. Wechsler I. Vasile Conta 4. Ioan Ghica 3. Mendeleef 25. str. Rosetti 27. 5 apartamente. Bucuresti. 8284. Wachner Eduard. 8261. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8273. Wolf Erna. str. Bd. str. Bucuresti. Bucuresti. Logofat Nestor 6. G-l Angelescu 2. Bd. Dobroteasa 18. str. A. Republicii 38. Wurmraund Sabina. str. 5 apartamente. Werker Roza. str. Wirth Elena Charlote. Cuza Voda 74. 8263. Olteni 55. Bucuresti. str. 8292. Bucuresti. Weiss. str. Wagner Matilda. 8289. Bucuresti. Gabroveni 55. str. str. 8 apartamente. 2 apartamente.. Negoiul 19. Senatului 6. 6 apartamente. 8262. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 18 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. Weintraub Pincu. str. str. str. str. Ciresoaia 3. Weiss Ovidiu most. Hristu Botev. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Bravu 234. Prof. 8275. str. Wechsler J. Wehsler Molca. str. Bucuresti. Colonel Orero 6. Welther Arthur. 8281. Iasi. Bucuresti. 10 apartamente. Weisman Wilhelm.8259.

5 apartamente. str. 8323. Bucuresti. Weisberg Iordantrita. calea Calarasi 104. 7 apartamente. 5 apartamente.8296. Wainberg Silvia. Winitrof Toma. Sinaia str. 8326. 4 apartamente. 8305. str. 5 apartamente. 8321. Bucuresti. Soimului 4. C. 8 apartamente. 2 apartamente. Wechsler Iosif. Hala Lifschitz 17. Stefan cel Mare 115. Weisman Bela. Sapientei 9. Wechsler David. str. Bucuresti. str. Weinstein Michel. Dr. Bucuresti. str. 8308. Episcopul Radu 15. Barlad. Libertatii 42. Bucuresti. str. 9 apartamente. 138. Sp. str. Bucuresti. str. Dudesti 8-10. Wechsler Emil. 8329. str. Ion Nou 32. Oborul Nou 29. 64. 8313. 8316. Bucuresti. Weiss Eugenia. str. Zamfirescu Ion. Udricani 18. 8322. Bucuresti. str. Bucuresti. Olga Bancic 1. Intr. Piata Regala 96. 8297. str. Bucuresti. 8306. 8311. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 9 apartamente. 15. Anton Pan 26. 8314. 8312. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Z. 13 Septembrie 115. Bucuresti. 2 apartamente. Witman Sara. Piata C. str. Wachtil Eizig. str. Bateriilor 16. Iasi. a. Bucuresti. Waisman Fani. 8299. Bucuresti. 3 apartamente. str. Westfred Alexandru. Sighisoara. Wechsler Nadia. 7 apartamente. Bitolia 6. 8304. Alex. Zervias Costea. str. Waniehk Friedricha. Enachita Vacarescu 35. Galati. Waldru Margareta. 8300. 25 Sos. 8309. Negrii 57. Zamfir Mihai. Drumul Lacul Tei. Weiner Reni. str. str. str. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta. 3 apartamente. Bucuresti. Sf. Wolf Lazar. Bucuresti. Weiss Alexandru. Weiss Rebeca. Wainavraschi Cleopatra. 8303. Bucuresti. 8319. Sihleanu 8. Bucuresti. Petrescu 7. Vigilenti 7 8325. 8327. 117. 4 apartamente. 8330. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Pasteur 12. Bucuresti. str. G. Muncii Voluntare 51. 8 apartamente. str. calea Mosilor 249. Widrighin Maria. Vasile Lascar 18. 8310. Bucuresti. 8307. 8324. str. Octavian 34. str. Iasi. Nic. Poet. 9 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. 8298. 8320. Walcher Maria. A. 8328. 10 apartamente. Galati str. Webb Ervilia. Zotu Eugenia. . Remus 4. Bucuresti. 6 apartamente. Oituz 9. B-dul Dimitrov 5. Weisselberg Filip. Milescu 69. Zamfirescu Ion. Zurganescu Florian. 8318. Clunet 4. str. cal. Lipscani 57. 4 apartamente. Dr. Rosetti 2. Vranceanu 18. Zaharescu Gheorghe. Dr. Bucuresti. Dobrogei 12. Zotu Tasula. 24 apartamente. Dionisie Lupu 20. 8317. Wolfsehn Maria. 3 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Baratiei 46. str. 8315. Bucuresti. 8302. str. Baterilor 4. Uranus. Bucuresti. Pictor Luchian 12. 3 apartamente. 14. Crisan 8. 7 apartamente. Bucuresti. 8301. 7 apartamente. str. 10 apartamente. 3 apartamente. str. Dobroteasa 13. Bucuresti. Cauzasi 8. str. 3 apartamente. Cantemir 13.

Bucuresti. Bucuresti. Zietchi Renier. Sinaia. 8 apartamente. str. str. Draghiescu 16. str. 8360. Bucuresti. Edgar Quinet 5. 8357. cal. Calarasi 51. Herescu 13. Bucuresti. 8365. 8363. 2 apartamente. Bucuresti. Smardan 24. Dr. Zweifel Hensi. 5 apartamente. 15. 8356. str. 7 apartamente. Zisu N. 5 apartamente. Zarafescu Eftemie si Grigore. Zissu Dumitru. str. Teiul Doamnei 65. Bucuresti. 8336. Vigilentei 8. 3 apartamente. Socialismului 9. 8352. Zaporogescu si Reiner. Mihai Viteazu 16. Curiati 2. str. Sf. 8 apartamente. Bucuresti. 8354. cal. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. 8333. 3 apartamente. 2 apartamente. Zackarian Kareic. 8342. Dimitrie si Elena. 8359. Trinitatii 28. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. Cantacuzino 9. 4 apartamente. 11. Dr. Bucuresti. 8341. 4 apartamente. Negustori 28. Zissu Carolina. Vitting 3. Zoi Nicolae. 8351. 5 apartamente. str. Bucuresti. Soarelui 4. Bucuresti. Bucuresti. N. Zaharia Aneta. B-dul 6 Martie 34. 8355. Zamfirescu Petre. 5 apartamente. 8334. str. V. str. Bucuresti. Cal. 8332. str. str. 8350. Bucuresti. Petrovici 3. Zissu Maria. Moruzi 38. Berzei 72. Zamfirescu Maria. Oitelor 4. Zagrafi Afrodita. Prosperina 6. Buzau. str. Rahovei 237. 232. Bucuresti. Episcopul Chesarie 5. Focsani. cal. str. 6 apartamente. Zagar Amalia. 5 apartamente. 4 apartamente. intr. str. Calea Vacaresti 16. Alex. Zinimet Abraham. Zosmer Rebeca. str. Bucuresti. Mihai Voda 25. str. Ovidiu 34. Vulturi 143. Spit. Nicolae Tei 31. Zurmino Ludovic. Salvator 43. Bucuresti. 5 apartamente. Curiati 2. Splaiul Unirii 120. Bucuresti. Serban Voda 142. Trinitatii 88. Matei Basarab 13. Bucuresti. 6 apartamente. Zamfirescu Olimp. 15 apartamente. Zimbal Marius. Zissu Ioan. 15 apartamente. str. 8361. 8346. str. Selari 9. Bucuresti. Rahovei 281. Bucuresti. Zainea Radu si Voica Antonescu. Bucuresti. 8339. Zaganescu Alexandru.8331. A. Bucuresti. Zolia Constantin. Fundeni 17. str. 5 apartamente. Aurel Vlaicu 116. 8 apartamente. Ecaterina. Constanta str. Domnita Anastasia 8. Suciu Muresean 1. 8343. Zisu Cornelia. 8335. 5 apartamente. str. Bozilor 1. str. 8364. 208. Zangaride Gh. Bucuresti. str. str. 8338. str. 9 apartamente. Selari 6. 27 apartamente. Bucuresti. Vladimirescu 1. Cal. str. str. 18 apartamente. Calea Rahovei 206. Zissu I. Bucuresti. str. Ploiesti. Bucuresti. Dorobantilor 230. 8345. Bd. str. Bucuresti. 8347. str. . Bucuresti. 8344. 3 apartamente. 9 apartamente. 8366. str. Zacarian Avram. 8349. si Dobra. str. Mihai Bravu 105 A. Zagorionski Victor. 8340. 76. Zaharescu Tudor. str. Bucuresti. str. 67. Zanergiu Venera. Zamfirescu Stere. Zimbilski Teodor. 7 apartamente. Bucuresti. Ureche 13. T. 2 apartamente. Dorobanti 48. Bucuresti. 8337. Zamfirescu Dumitru. 8348. 8362. Bucuresti. 8358. 8353. 5 apartamente. str. 20 apartamente. Iernei 3. str. Emigrantului 2. Bucuresti. Zara Laurentiu. Zamfirescu Eugenia.

8399. Zigher Zlata. Batistei 1. V. Bucuresti. str. Intr. Bucuresti. 8401. str. Bucuresti. Lueger 13. Bucuresti. Bucuresti. str. Botez 34. Nic. Morilor 1. 8372. 14 Martie 20. 8400. B-dul Independentei 27. Bucuresti. Sahia 58. 8391. str. Saftica. Olanda 1. Zingirgian Alice. Romana 112. str. Kuibasev 30. 8397. Bucuresti. Bucuresti. str. Zaharescu Maria. str.8367. 9 apartamente. str. str. Ploiesti. str. Cantemir 74. 8380. 4 apartamente. Zamfirescu Constantin. 10 apartamente. 8377. Zalman Grosman. 8398. str. Zamfirescu P. Zahan Teofil. 2 apartamente. Racota 5. Zichuci Niculae. 13 apartamente. Sf. str. 9 apartamente. Zavalin Andrei. Nationala 20. str. Alex. Zlatescu Stelian. 19 apartamente. 8388. 8393. Niculae Filipescu 15. V. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Zamfirescu Nicolae. Bucuresti. str. 5 apartamente. 22 apartamente. Zagar Herman. Pictor Vermont 6. Polona 64. Dr. Zigura Aurel si Virgil. 2 apartamente. Nic. Racota 3. str. 4 apartamente. sos. . 10 apartamente. Znov Barbu si Ecaterina. Dobrogeanu Gherea 8. Bucuresti. Zalman Soloman. Zemtilini M. Doamnei 23. Stefan Greceanu 9. Zoia Ernest. str. Menelas Gherman 4. Bucuresti. 8384. 6 apartamente. Bucuresti. 11. str. 8395. Intr. 8369. Icoanei 89. 7 apartamente. Bucuresti. Zattonici Mircea si Laura. Zanescu Maria. 8373. 8 apartamente. Hatmanul Arbore 14. str. str. Progresului 2. Zintea Florea. str. Zaharia Luiza. Mora 28. Sos. str. Zimbae Gogu. Zaharescu Maria. 4 apartamente. Popa Tatu 31. 3 apartamente. str. str. Stanislas Cikoshy 11. Spiridon 37. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Andrei Mureseanu 8. 20 apartamente. Zalman Aizic. Lucaci 56. Bucuresti. I. si Octavia. Dr. 8374. Duca Voda 1. Alberto. str. str. 8389. 8375. 8379. str. Bucuresti. 8392. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Galati. Colentina 35. C. 7 apartamente. Fecioarei 15. Filaret 28. str. 3 apartamente. str. 8370. str. Bucuresti.. str. Zamani I. Vasile Boerescu 21. 8383. Bucuresti. Sos. str. Zlata Grigore. 8378. 3 apartamente. Dorobanti 57. Academiei 1 A. Kuibasev 30. 8390. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 Martie 61. Virgiliu 26. 8382.. str. Slatineanu 3. 6 Martie 43. General Doda 11. Bucuresti. 8376. str. A 8394. 3 apartamente. a. Duca 12. str. Profesor Bogdan 18. Wilson 15. 9 apartamente. str. Coltei 9. A. str. Zlatescu Niculae. Calea Plevnei 9. 6 apartamente. 7 apartamente. Mihai Bravu 398 8386. Maria. str. str. str. 4 apartamente. G. Zilberman B. str. Bucuresti. str. Zaharescu Maria. Aurora 22. Zagrefi Niculae. Bucuresti. 8 apartamente. str. 9 apartamente. Plevnei 1. Zlotha Stefan. str. 4 apartamente. Felioara 3. Zamfirescu Haralambie. Bucuresti. 39. Zamfirescu Ion. 30 Decembrie 19. str. Baratiei 34. Lipscani 81. 8385. 8396. Bucuresti. 7 apartamente. Wilson 15. Alex. 9 apartamente. Stufului 2. str. Zaharia L. 8368. 34 apartamente. str. 8371. Moruzi 37. Zatonici Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. Blaj. Calea Grivitei 182 A. Bucuresti. Bucuresti. 8381. 8387.

Rosetti 40. Bucuresti. 3 apartamente. Zamfir Stoica. str. Martie 61. Zaharescu Petre.. Zanescu Alex. Bucuresti. 8417.. 2 apartamente. 3 apartamente. 8428. 8408. 17 apartamente. Zaharescu Emilia. 8 apartamente. Saliste 8415. Margareta. Zaharescu N-lae. B-dul 6 Martie 61. Zadic Victoria. Bucuresti. Zebrului 3. 2 apartamente. Delea Veche 27. 8425. Zentilini Colete. 4 apartamente. Zanea Marcel. Sibiu Com. 8403. Zamfirescu Aurel. Sinaia.. Zoler Efrain. Banu Maracine 14. Avram Iancu 20. si L. Bucuresti. 18 apartamente. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 8405. Zaharia Leon. 6 apartamente. 20 apartamente. 8406. Mamulari 5. 8 apartamente. 8430. Spl. str. Aurel Vlaicu 35. Dr. str. Ion. Zaharia St. Gheicu C-tin 23 8413. 5 apartamente. Zlatca P. . Cpt. 8421. 14 apartamente. str. 8424. str. 8410. Vladimirescu 29. Racovita 8. Sticlari 4. 8427. str. str. 8418. Sinaia. Zisu I. 3 apartamente. str. B-dul Al. Unirii 285. Zamfirescu Petre si Irina. str. Sticlari 4. Bucuresti. 3 apartamente. str. Spl. Hala Lifsitz 18. str. 8420. Zaganescu Ada. str. Bucuresti. 8432. D. Zernoveanu Tudor. Moscovici M. Bucuresti. Zotu Aurelia. Zanoli. str. Zoica M. 8 apartamente. Bucuresti. si Constanta. 10 apartamente. Calea Vacaresti 25. Calea Calarasi 162. N.. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Mihail. Dudesti 227. str. Calea Mosilor 304. str. str. Bradului 27. Bucuresti. str. 22 Medgidia T. Zlatescu Victor. Bucuresti. str. Zascsak Rudolf.8402. 8422. Bibescu Voda 8. Bucuresti. Masina de paine 18. 8435. 8404. Bitolia 20. Venerei 10. 6 apartamente. Zaharia M. str. 8409. Luegher 13. Cal. si Maria. Bucuresti. Apolodor 37. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Patriarhiei 19. Cal. Intr. str. Independentei 270 A. Stirbei Voda 50. 3 apartamente. V. Zamfirescu Elena si Dan. 8433. 5 apartamente. si Stefan. 20 apartamente. Zisu Maria. 3 apartamente. 8412. Calea Mosilor 253. Ardealului 61. si Lobel I. 8431. str. 8411. Bucuresti. Cristes. 25 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. Ilina 12. Rovici L. 8416. A. 8419. Bucuresti. 9 apartamente. 4 apartamente. Cuza Voda 18. Zisu Ana. 8434. 8423. Bucuresti. Bucuresti. Carol Davila 64. 8407. Bucuresti. Mendeleef 44. str. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Zamfir Alex. Zamf. 8426. Raditei 14. Bucuresti. str. Zingirgian Ervant. 12 apartamente. Constantinescu 42 8414. Zoler Robert. C. Sepcari 9. Ziga A. 8429. str. Zingirgian Sarchis. Iorga 5. Bucuresti. str. str. Serg. Bucuresti. Vacaresti 57. Kuibasev 7. str.. Bul. Mihai Bravu 10. Banu Maracine 14. str. 13 Decembrie 29. Bucuresti. Zaharescu C-tin. str. Buzoianu 53. Zamfiropol Louise si Jeana.

Zisman Mihai si Roza. Zisu Andrei. Petru Maior 70. Bucuresti. Cecilia. 8459. str. Grivitei 125. Bucuresti. 8445. 4 apartamente. Cal. si Gherondaclu. calea Grivitei 184. Bucuresti. Calea Calarasi 30. 3 apartamente. Bucuresti. Halelor 41-21. Stalin 13. b-dul Republicii 63. 8443. Zaiuva N-lae. 4 apartamente. Cal. Cauzasi 26. Teodor Aman 2. Popa Tatu 10. 8447. Herastrau 15. Delavrancea 57. Zornea Eliza. str. Vladuta 26. str. Zummer Carola. Cal. Zapau M. 4 apartamente. Calarasi 44. Balcescu 3. Argentina 7. Calea Mosilor 96. Zanescu Marin. Negustori 1. Alex. 8442. 8464. Bucuresti. 137. 6 apartamente. 8450. 8439. Zlatcu C. Bucuresti. Zamfir Gheorghe. Zadic Iacob si Rose. Crangasi 12. Zatineanu Stelian. 8463. 7 apartamente. str. str. Zamfirescu Stefania. str. 2 apartamente. Negru Voda 18. calea Grivitei 60. 4 apartamente. 8444. Balcescu 3-5. 8468. Lamaitei 30. str. 4 apartamente. 8457. Zisu Nastase si Anastasia. 8466. Bucuresti. 8 apartamente. Zguriadescu C-tin. G. Av. Bucuresti. Popa Tatu 29. Zota Tasula. Bucuresti. 8441. str. Bucuresti. 8456. 9 apartamente. Londra 21. Bucuresti. Sofia 9. Bucuresti. Al. 8440. Pipera (Colentina) Sos. V. 8448. 6 apartamente. Atena. Zamfirescu Henric. Bucuresti. str. str. Salvator 25. Zadic Irlanda. B. 8438. str. 26. 4 apartamente. Zoie. 8455. Constanta str. spl. Bucuresti. Oituz 14. str. Zisu Alexandru. Aristide Briand 10 Constanta. 36 apartamente. Zukerman Jacques. str. str. 10 apartamente. 3 apartamente. Zambaccian Krikov Onic si Anita. 7 apartamente. str. Bucuresti. Frimu 1. Stefan cel Mare 84. Braila str. 8454. Bucuresti. Zosima C. str. Cuza Voda 31. Banu Maracine. 8465. Zaifost Matei. Bucuresti. 8451. 4 apartamente. Porumbaru 72. 26 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. 8458. Bucuresti. Servantian Avedis. 12 apartamente. 8449. 8437. Lunesoara 1. 4 apartamente. str. C. Popa Tatu 29. Bucuresti. Zaiafescu E. Vacaresti 178. Roma 13. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Eduard Seferian. Zaharia Harutin. Lazar. 13 apartamente. str. str. 5 apartamente. Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena. 7 apartamente. str. 55 apartamente. calea Vacaresti 12. Cantemir 76. Zandan Mates. Tokio 3. str. sos. str. 4 apartamente. Bucuresti. Zubcova Alexandrina. Piatra Neamt. Popov 55. 8446. 8460. str. 6 apartamente. Bucuresti. Aleea Alexandru 8. str. Drumurilor 13. 53 apartamente. str. Zulisa Anasanta Magdalena. 7 apartamente. Bucuresti. Zuckerman M. Tomis 2. Ion. str. Republicii 9. Apolodor 21..8436. N. . Potcoava 17. Zuvieg C. str. Bucuresti. 8452. str. I. Zisu Alexandrina. Principatele Unite 18. 8453. Zervantion Andis mandatar ptr. Unirii 97. 8462. 8467. str. Zaharia N. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Biserica Amzei 27. Puskin 33. Bucuresti. 55. Galati str. 8461. 4 apartamente. 4 apartamente. calea Rahovei 137. 6 apartamente. str. Roman str. I. str. Bucuresti. str.

Agricultori 108. Valausehy D. Bucuresti. I. Xantopol I. 3 apartamente. Bucuresti.A. str. G. str. str. Teodorescu Paul. Stanescu Radu. Popa Nan 15. str. Mircea Voda 5. Banca de Comert din Bucuresti S. str. Antim 65. Xantopol Cristofor. 8471. Bucuresti. Elena. Elena Matei Voevod 13. Bucuresti... Branzoi M. 5 apartamente. 2 apartamente. 8479. str. 8499. Finlanda 21. Bacal Iosif si Tivia. Ion Sulea 220. Bucuresti. Bucuresti. Xenopol Radu si Dimitrie. 8490. 8493. Elena. Bucuresti. 5 apartamente. Ana. Serban Voda 58. 8481. 215. 4 apartamente. Speteanu D-tru si Maria. 8498. 4 apartamente. str. Intr. Cazarmei 45. Bucuresti. 8497. . G. 8485. Pantelimon Radu. 3 apartamente. Episcopu Radu 38. 8 apartamente. str. C-tin. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. Bucuresti. 4 apartamente. 13 Septembrie 158. 285. Batistei 1. George. str. 8489. Saidel Ion. str. Siligman H. Braila str. 4 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 48. Luterana 21. Bucuresti. str. Teodorescu Pandele. 8472. str. str. Bucuresti.. Niculescu Constantin. Bratasanu Virginia. Eugen Carada 5. Dinu Aurel. 4 apartamente. 8491. 2 apartamente. Bucuresti. Boicescu Al. str. Parfumului 44. Dumitrescu Neofita. Nic. Staicu Velicu. Aviator Petre Cretu 68. Barozi Paula. Bucuresti. Bucuresti. Lucaci 25. Miciurin 12. D-na Oltea 74. Sf. str. Despot Voda 5. str. 8484. 8501. Vasile Lascar 100. str. Paraschivescu Constantin. 8488. 8470. 3 apartamente. str. Radulescu Ion. 3 apartamente. Fabulistului 2. Bucuresti. Bucuresti. Viespari 50. Zervantian Avedis. 11 Iunie 40. Grigorescu I. 2 apartamente. Bucuresti. Florescu Ion. Assan 3 8496. X. Buzincu Viorica. Lipscani 57. Capsa 21. 8480. Polona 88. 4 apartamente. str. str. str. 4 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. 8476. Sagetii 11. str. 8478. str. str. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Salmen 13. Ilie 10. str. Pop de Basesti 34. str. 2 apartamente. 150. Bucuresti. Masaryk 1. Papadopol N. Bucuresti. Poenaru Bordea 6. Alexandrescu Gh. str. T. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. Sever. 2 apartamente. 2 apartamente. Pistrui Ion. str. Botosani. Bucuresti. 8474. 8477. Urali 10. Sebastian 91. G-ral Angelescu 133. 8492. str. 3 apartamente. 17 apartamente. 3 apartamente. Traian 181. Bucuresti. Bucuresti. 8495.8469. Bucuresti. Dianei 2. I. 8473. 8475. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Naum Muscel 8. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 8500. str. Stamate Radu. 8482. str. 3 apartamente. 8487. Banca Negotului. str. 8486. Calea Nationala 184. Bucuresti. 2 apartamente. Calarasi 278. 45. 6 apartamente. str. Parintele V. O. Bucuresti. Bd. 8496. str. 8483. Agricultori 104 B. Gruia V.

Bucuresti. Drumul la Rosu 1. Tomescu 2. 8517. Dan Alexandru. Mayer Mina. Bucuresti. Titus 4. Tulcea. Salmen 7. 3 apartamente. str. Piatra Arsa 8513. Puskin 16. 8518. Predeal. Friderich Engels 18. b. 2 apartamente. 8504. 2 apartamente. 3 apartamente. N. 2 apartamente. Republicii 45. 8534. 38. str. Grigorescu V. 2 apartamente. Bateriilor 2. Dr. Bucuresti. Mitrop. 2 apartamente. str. Mataru Jean. str. 9 Mai (Grivita). calea Mosilor 195. 7 apartamente. str. 5 apartamente. Dragomir Alexandrina. Bucuresti. Bucuresti. str. 8529. imobil complet. 8533. Mironescu Margareta. 4 apartamente. Chicu Giuseppe.A. Ploiesti. Bucuresti. Lipscani 57. Florea Manole. str. C. Aleea Viilor 17. Dobrovici Marioara. Viilor 11. str. 16 Februarie 1933. 8530. Petrescu 2. str. C. Bucuresti. 30 Decembrie 73. Poiana Tapului. Bucuresti.. Ana Ipatescu 62. 3 apartamente. Iulie 7. Bd. Dutu Eliza si Nic. Mares Ion. 8537. Bd. Georgescu Batola Laetitia. 2 apartamente. Bd. 161. Petru Rares 13. 31 apartamente. Lister 7. Concordiei 1 imobil complet. str. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Niculescu D. Ploiesti. imobil complet.. Carol Davila 77. 8505. Muresanu 1. 8522. 75. 8506. Filipescu 8515. Popovici 3 si 30. 8519. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Iorga 3. str. 6 Martie 44. Manolescu Sanda. Latina 20. Hasenfratz Solomon si Renee. 8536. Bd. 8511. Bucuresti. Hoffan Iancu. Italiana 18. str. 6 apartamente. Gh. 8514. Catoiu Maria. Dimitrov 164. Bucuresti. 8535. imobil complet. si Constanta. C. Etingher Herman. imobil 8508. Constructii. 8523. 3 apartamente. Piata Mamaia. Serban Voda 219. str. Gh. 8528. Bucuresti. Bucuresti.. 8516. str. 2 apartamente. str. Deva. 8526.A. Doxshall Elize. Nic. Atena 1. Neuman Avram si Iozefina. str. Bucuresti. 8510. Diaconescu Maria. Jdanov 37.R. Bucuresti. Vaselor 39. Namian Georgeta. Banca "Vultur" S. 8525. Rosetti 22.8502. Generala S. Sos. 8527. Unirii 16. str. str. Wilson 15. Ana Ipatescu 28. Romania Muncitoare 10. 8532. 4 apartamente. Stefan cel Mare 8. Bd. str. Bucuresti. str. str. Balcescu 25. Nicolae Sofia si Ion. str. Belcot Emil si Amalia. Bazilescu Aristide. Bucuresti. Bucuresti. N. N. 8538.. Sebastian 155. Gen. Vaslui. Calea Victoriei 68-70. Sperantei 24. 8509. Bucuresti. str. Gherasi Domnica. str. 2 apartamente. str. str. a. Bucuresti. Arion 6. Dumitrescu Dumitru. Gh. 8512. G-ral Marasescu 38 8524. 3 apartamente. Crutescu Niculae. 2 apartamente. a. A. Dimitrov 59. 2 apartamente. Bucuresti. Dobrescu Stefan. 8507. Bucuresti. Bucuresti. Piata Rosetti 3. Bucuresti. Labirint 57. Bucuresti. Bd. Iasi. . Bucuresti. Clein Ida. 3 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Constanta. Iacobini Ioan. Andrei Barsan 7. 8531. Lungu M. Bucuresti. Bolintineanu Silvia. 2 apartamente. Bucuresti. 8520. Maria. Bucuresti. str. Intr. A. Dr. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. 4 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. Cotroni V. 8521. Gheorghiu Ana si Rudolf. str. 8503. Bucuresti. str. Blanari 11.

Ludovica Toma. Dacia 53. Negru Voda 126. 8540. Vizanti Gheorghe. 2 apartamente. G-ral Brosteanu 18. Ion Mincu 3 3. 2 apartamente. str. 8552. 2 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Necunoscut. str. Av. str. str. 8556. apartamente. Zamfirescu N. Prager R. 8555. Stefan Gheorghiu 5. 8554. Drossu 4. Bucuresti. 7 apartamente. Voda Cuza 23. Av. Bucuresti. Closca 42. str. si Dora. 2 apartamente. str. Duca 224. 1 Mai. Razus Gheorghe. Bucuresti. 2 apartamente. Constanta. Bucuresti. Bucuresti. Precupetii Vechi 29. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Antrenorilor 2 2. Haia Lifschitz. str. Necunoscut. Puscariu Maria. Dabija Gheorghe. 8546. Bucuresti. Av. Aurel Vlaicu 93. str. Torontu Ilie. str. str. str. Stanescu Maria si Ion. str. Bucuresti. Tomescu Alexandru. Aleea Alexandru 37 imobil complet. Campu Lung str. Negru Voda 20.8539. 2 apartamente. Bucuresti. str. 8549. str. 2 apartamente. Mihail Spataru 5. Ion. 8558.A. Profiriu Ana. Bucuresti. 8541. Argentina 39 5. 4 apartamente. b. Predeal. 2 apartamente. 8551. Bucuresti. 2 apartamente. Pappia C. Voinescu Georgeta. Bucuresti. Ana. Bratului 23 8. str. Strat George si Luzane. Trancu I. Bucuresti. Bucuresti. Vlasceanu Mihail. 3 apartamente. 8542. N. 2 apartamente. Bucuresti. Valeriu Braniste 58.. Aristide Briand 21 8557. str. str. V. str. Onofrei Gheorghe. 8553. str. str. Paraschivescu Eugen. str. 8544. Bucuresti. Putu cu Plopi 11. 2 apartamente. Finlanda 3. Bd. str. Prager Heinrich. 13 Decembrie 4. Maria. 8548. Brasov. Simper S. 8559. Oslo 2. 2 apartamente. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. Oculeanu 3 6. Blanduziei 1. str. str. Tacit Ileana. str. 8545. str. 40. Bucuresti. str. Clucerului 29 10. 8547. Clucerului 14 . str. str. Ion Mincu 10 4. Nicolae Marin. 14 b. 3 apartamente. Bratocei 2 9. Balcescu 11. 8560. Barbu Bradescu 20. Daniil Berceanu 2. Putu cu Piatra 5. Racovita 29 b. Popa Anghel. str. Zobrab Eufrosina. G. Stoenescu Aretia. 2 apartamente. 8543. Edgar Quinet 7. str. Weber Paulina. str. Rosianu Ralita. str. Arh. Golescu 5. Oculeanu 5 7. Savulescu Ion. Episcopul Ilarie 4. str. Arch. 2 apartamente. Vladescu Florica. Eliza Moroni 5. Damaschin Gheorghe. str. str.R. Bucuresti. 2 apartamente. Atena 3. N. Lascar 21. Dim. I. 8550. str. str.. Bucuresti. str. str. Bd. Starostescu Maria. 8561. Lisabona 1. 2 apartamente.

str. Avram Iancu 14 a 49. str. Necunoscut str. Roma 4 42. Nanu Gheorghe. Stanciu Stefan. Cantacuzino 8 39. Avram Iancu 7 48. Maior Sanatescu 21 28. Gheorghe Rata. Necunoscut. Paris 51 37. Maior Al. Radu Popescu 27 41. Samoilescu Gheorghe. Elefterescu Sofia. Sandu Aldea 96 46. Siderachis. Necunoscut. Sboris C. Istoric Universal. Capt Octav Cocarascu 102 15. str. Necunoscut. Tanasescu Stefan. str. Londra 9 23. str. Porf. Maior Zorileanu 78 29. Maior Sontu 12 31. str. Cotofeni 41 17. dr. Col. Cotofeni 56 18. Niculescu Florica. Clucerului 18 13. Necunoscut. Necunoscut. str. Foisorului 74 54. Paharnicului 5 38. Necunoscut. Necunoscut. Stefan Mantea. str. Necunoscut. str. Girafei 29 . Necunoscut. Legumelor 2 26. str. Necunoscut. Sandu Aldea 49 44. Clucerului 14 12. str. Maria Gheorghe. str. Necunoscut Calea Grivitei 263 19. str. Maica Domnului 13 34. str. Lizeanu 42 27. str. str. Masina de Paine 21 33. str. Niculescu Ilie. str. Tanase Cristescu. str.11. Popescu Niculina str. str. Luntrei 12 25. Tudor Otelia str. Tunari 28 47. Necunoscut. Cusuta Horia. Uzerson Amalia. Necunoscut str. Col. Borcan Stefan. str. str. Popescu Elena. Luca Elisabeta str. Anghelescu Gheorghe. Pasamenterea Melic. Iordache Golescu 15 20. Londra 5 22. Campeanu 54 32. Alexandru Moruzi V 27 50. str. Fundeni 22 57. Roma 37 43. Necunoscut. str. Londra 27 24. Maior Sontu 8 30. str. Cluj 38 16. str. str. Antilopei 24 51. Stanescu Tatiana. str. str. str. str. Iliescu Petre. Stefanescu Gheorghe str. Orero 18 53. str. Capt Octav Cocarascu 91 14. Raspantiilor 37 40. str. Paris 26 36. Mierlei 26 35. str. Dumitrescu Maaria. str. Elena Enanovici. str. Petrescu Nae. str. Fundeni 10 55. str. Nedeanu Gheorghe str. Inst. str. Banu Maracine 1 52. Necunoscut. Sandu Aldea 32 45. Necunoscut. Londra 3 21. Mateescu Constantin. Fantanica 12 56.

str. Iancu Petra. Sos. T. Constantinescu Gheorghe. Carpenului 38 99. str. Constantin David Tica 35 96. Popa Nicolae 32 67. Radulescu Eliade 33 68. str. Pantelimon 128 70. str. Iuliu Barasch 17 59. str. str. Arion 23 94. Necunoscut. Necunoscut. Aricescu Elizei.C. Pantelimon 293 66. Gh. str. str. Eroului 12 104. Episcop Ambrozi 4 . str. Maria Popovici. Alexe Stefan. Musat 56 90. Ion Maria. Muzelor 19 83. Gozokos Ion. Tudor Stefan. str. I. Coraci Carol. Castanului 19 100. Petre Stanciu 5 86. str. str. David Tica 45 102. Vlaicu Voda 62 75. Serafim Gigian. Ionescu Zoe. Ferentari 34 81. Magurele 187 88. Pantelimon 125 69. str. Concordiei 21 79. D. Pelicanului 4 64. Tudor Nicolae. str. Stoian. Mihalache Udrea. Stanciulescu C-tin. Telita 4 91. Dulgheru Florea. Popescu Maria. Intr. str. Nisim Arona. Turturica 93 89. str. Calea Vacaresti 15 73. Pop de Basesti 50 62. Tane Nicolae 46 93. Nedelcu Valeriu. Sos. Dumitrescu Constantin. Platosei 4 87. sos. str. Ocland Ferno Jaquelin. Col. Elinescu M. Pantelimon 151 71. str. Dinulescu Ivan. sos. Ducu Maria. str. str. Cosmeti 6 101. str.58. Costache Serban Sos. str. Necunoscut. Marin Ion. Cpt Margarit 17 98. Petre Ispirescu 6 84. 13 Decembrie 6 103. str.. str. str. Margaritescu Constantin sos. str. str. Toma Iordache Ion. Petricica 1 63. Lingu Floarea. Serg. str. Danescu Soare. Sandu Matei. Pictor Andreescu 12 61. Const. Ser. str. Chiliban Ion. Atanian Tacnor. Maria Ileana Gherase. Bugher Victor. Tarneviceanu Nicolae. str. Vulpeni 14 76. 30 August 18 95. Gheorghe Petrescu. Necunoscut. Gabroveni 22 60. Vasile Enache sos. str. Fat Frumos 80. Petrescu Constantin. Pilide. Pantelimon 193 65. Cuza Voda 53 77. Radu Dumitru. str. Stupinei 13 72. Tomescu Constantin. Docuri 82. str. str. Vladimirescu 6 92. Cuza Voda 84 78. Calea Vacaresti 133 74. str. Voiculescu Ilie. Iacobini 4 97. Petre Ispirescu 114 85. str. str.

-Tunari 3 150. str. Popescu Stelian. Karol Knap 13 128. Sebea Anghel. Fexler Isac Leon. str. sos. str. Petrescu Maria. Grivitei 329 112.Ploiesti 48 149. sos. Negoita Nicolae. Petra Elisabeta. str. Marin Gh. Karol Knapp 69 127. Cavaropol Marin. Luterana 8 125. str. str. Aglaita Aurica. cal. Tuica Petre. Topraizari 18 139. Vasile Ghergbel 59 144. Crangasi 78 131. str. str. Fraitici Gheorghe. Ionescu Maria. Ion Taragea. Gulea Grigore. Rachita Constantin. Ecaterina Muradian. str. Fratila Ion. Donea Gheorghe. Stefan cel Mare 34 138. str. Predeal 1 132. Salciei 6 135. Giulesti 327 119. Cavaropol Marin. str. str. .. Hodoran Ion.. Sos. Nicolae. str. Prel. Edului 5 108. Petrescu GH. Karol Knapp 61 a 126. sos. str. Vasile Roaita 18 140. str. Grivitei 308 114. Necunoscut. Dinel Dumitru. str. Func. str. Fagului 13 110. Galileia 3 121. cal Grivitei 362 115. Suraia 19 134. sos. Giulesti 113 116. str. str. Draghici Maria. Buc. str. Edului 3 106. str. Buc. Iordan Dumitru 20 122. Niculescu Virginia. Galileia 130 117. Gulesteanu II 8 109. Vidra 17 142. cal. Puica Rata. Luculescu Vasile. Grivitei 331 113.Ploiesti 101 147. str. Suceleanta Elena. Intr Pap. sos. Buc. str. Stanicica Bolboc. Edului 12 107. Buc-Tunari 5 151. Anton Pan Buc. Buzdughina E. str. Petrescu Constanta. sos. Paunescu Constantin. sos.. Popescu Stelian. str. Iliescu Emilia. Denes Ana. str. Saulescu Maria. str. str. Ispas Gheorghe. Vataselului 4 141.. Cernaianu 6 123. Romania Muncitoare 50 133. str. Nisail Gheorghe 85 129. Corbului 63 . Manastirea Neamt 4 130. str. Droslav Mihai. str. cal. Gheres Ivan. Rizea Radu.105. 121 118. G-ral Angelescu 34 111. Vidra 37 143.-Ploiesti 127 148. str. Damian si Maria Gh. Noi 44 145. Stefan cel Mare 25 137. str. Constantinescu Alex. Stefan cel Mare 13 136. Elena Oprescu.. str. Velicu Florea. Agapiei 10 146. Albert Covaci. Sandu Constantin. Luterana 31-33 124. Giulesti. Buc. Gorunului 40 120. Marin Florea.

Tudor Cosman. Constantinescu Anghel. str. Maria Diaconescu 36 163. Necunoscut. str. Marasescu 9 182.152. str. Crisan 34 184. str. str. Plugaru Petre. Niculescu Caliopi. Dumbrava Elena. str. str. Serbanescu Aglaia. Cristea Stroe. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. str. str. Neatarnarii 32 166. Vizantin Nr. Pacurari nr. Col. str. Stuvar Nicolae. Maior Sanatescu 54 179.. Badarau Mircea. Ksasian Julia. str. Corbului 14 153. str. C. 1 Mai 58 164. jud. str. 23 Bucuresti 171. Stefan Elena. Costis Gheorghe. Dragulescu Mihail. str. str. Marasescu 15 183. str. Necunoscut. str. Puskin nr. str. str. Stoiana Stelian. Bacau 170. Donca Sima 31 158. Toma Butescu. str. str. Costache Ion. Constantinescu Maria. Radu Nicolae. Constantin Brancoveanu 57 154. Robescu 1 186. Occident 42 167. Laborator 132 191. str. Niculescu Constantin. Laborator 38 188. str. str. Miraslau 14 193. A. Popescu Silvia. Stancu Petre. Aleea Alexandru nr. 18 Bucuresti 174. Aurel Vlaicu 98 178. Parma Ana. Volga 55 169. Sturza nr. Gheorghe Stan. Necunoscut. str. Neagara 35 165. str. Rasvan Olga. Slanic Moldova. Laborator 48 190. Monetariei 12 181. 9 Iasi 173. Lt. str. Oprea Marin. Necunoscut. str. str. Ionescu Iulia str. Dobrogeanu Gherea 89 155. Luda. str. Dumitrescu N. 30 Decembrie 27 157. F. 17 Constanta 176. Dobrogeanu Gherea 124 156. Grigore Alexandrescu nr. Nita Eminescu 40 . Doaga 158 159. Rafail Jacques Etty. Arsene Ion. Monetariei 4 180. Malaesti 3 194. Garlei 38 161. Niculescu Perieteanu. Stanciulescu Anton. Papazoglu 68 189. Necunoscut. Iasi 172. Teodorescu Elena. Olga Leontescu. Maestru Manole 11 192. str. Matei Gheorghe. str. 75 Bucuresti 175. str. Renasterii Costeasca 53 168. Infratirei 48 162. str. Vasiu Gheorghe. Dafinului 18 185. Tausanu Lucia. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. str. V. 36. str. str. str. D. Forturilor 5 160. Maria Ion. Foisorului 47 187.

Cap. Nichifor Ion. str. str. str. Izvoreanu Sali. str. Vasile Raileanu. Cerchez 25 16. Amiral Negulescu 8 5. Donizeti 30 31. Costache Marinescu 9-11 14. Aristide Briand 14 3. str. Gheorghiu Traian. Ghers Richard. C. str. Scarlat Negrea. Necunoscut numele. str. Tendler Iosif. Calafat 66 18. str. Scarlat Negrea. str. str. Vasile Carlova 19 202. Felix 109 26. str. G-ral Vladoianu 44 35. Plecat din tara. Lilinfeld Lizica. Donizeti 19 32. Lungu Nicolae. str. Vineri 1 199. str. str. 1 22. str. str. calea Dorobanti 208 27. Gh. str. Tache Serban. str. Savulescu str. str. Barbu Vacarescu 143 8. str. Necunoscut numele. Cornea. Preotul Rodica. Necunoscut numele. str. Buzdugan 43 7. Cerchez 25 17. str. str. Scarlat Negrea. Necunoscut numele. Gheorghe Petre. Laurentiu Frederik. Cerchez 23 15. Dumitrescu Dumitru. Gh. str. Tanasescu Maria. Aristide Briand 13 2. Scarlat Negrea. Tanasescu Maria. Baritiu 34 . str. V. Plecat din tara. Stelea Spataru 200. Bulgea GH. str. Chopin 15 20. Mihai Gabriel. calea Dorobanti 99-101 29. str. Dionisie Fotino 628. Stan Judetul 4 201. Ionescu Octav. Chopin 64 21. Aurel Vlaicu 30 4. Ionescu Lazar. Clucerului 17 12. Apachiti Ion. Pictor Andreescu 10 198. str. Sft. Tutulescu Nicolae. str. Nica Ana Maria. Bartok Bella 4 10. str. str. str. Recolta Petre. str. Necunoscut numele. Necunoscut. Vasile Raileanu. Chopin 5 19. str. Filimon Sarbu 18 33. Oborul Rosu 5 196. Rosetti 22 11. Necunoscut numele. 10 23. Oborul Rosu 27 197. Bulgea Gh. Martuleac Petre. Dionisie Lupu 4 24. C-tinescu Caracas 61 13. Cap. Baritiu 22 36. Gh. Barbu Vacarescu 133 9. Necunoscut numele. Isaia Niculescu Donizeti 16 30.195. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. Bratului 1 6. Necunoscut numele. Enache Steliana. str.. V 28. Costea Ion. Finari 58 34. Dr. str. Dumbrava Rosie 23 25. A.

Mixa Ecaterina. str. Nicolau Ion. str. Gh. Corani. Dobrescu Gheorghe. Duca 41 44. str. Pictor Rosenthal 117 70. Pictor Negulici 8 67. Duca 55 45. I. str. str. I. str. Mihailescu Vasile. str. Constantinescu Elena. Stefan cel Mare 76 81. Romana 140 77. str. Barbu Gheorghe. Maria si C-tin Sroianovici. Necunoscut numele. str. Eufrosina Marasescu. str. str. calea Floreasca 124 41. Marasoiu 25 57. str. Mozart 72 61. Badita Elena. Gh. str. Mozart 70 60. Petrescu Constantin. Jdanov 62 48. Necunoscut numele. Gh. Glinca 6 42. str. Jdanov 58 47. Keppler 67 50. str. Jdanov 65 49. Sert. str. str. Gheorghe 6 83. Tupor Ioana. str. Bubi Clemens. Primaverii 91 72. str. Pictor Negulici 24 69. Ing. str. Stalpoianu 26 . str. str. Virgil Gavrilescu. Necunoscut numele. Londra 5 51. str. Carnaru Gheorghe. Londra 29 53. Popovici 20 64. Marasoiu 12 56. Ing. Grigore Maritiu. str. Necunoscut numele. Puccini 15 74. Vasile Predescu. Petrescu Constantin. Stefan cel Mare 238 80. Branisteanu Lucretia. str. Zablovschi 82 46. Octav Cocarascu 6 62. str. str. Petrescu Nicolae. Banea Stefan. Robert de Fleurs 5 76. Petre Cretu 17 66. Baritiu 44 39. Ionescu Aurel. Popa Savu 23 63. str. Robert de Fleurs 13 75. str. Gh. Lizeanu 22-24 55. Necunoscut. Ionel Iacob. Baritiu 40 38. str. Laptari 16 54. Rahmaninov 19 78. Necunoscut numele. Ghercea Nicolae. str. str. Profir Moruzi. Popovici Gheorghe. str. Mil. str. Dobrescu Iancu. Necunoscut. I. Golgan Natalia. Pictor Negulici 22 68. Danescu Petre. Calinescu Dumitru. Codrescu Ana. Nenciu. Londra 19 52.37. str. Demetrescu Victoria. Osiac Petre. Mozart 35 59. Anghel Teodosiu. str. str. Camenita Petre. str. Pharnicului 2 65. Gh. Duca 68 43. Mateiasi Stefan. str. I. Slatineanu 5 79. str. Bordeianu Atena. calea Grivitei 266 40. Necunoscut numele. sos. Pitarul Cristache 14 71. Mandrea Stefan. str. Stefan cel Mare 92 82. Mierlei 11 58. Puccini 13 73.

Aleea Zanelor 1 130. str. Caminului nr. Chiparis. str. Petru Tei 39 86. str. str. str. Sf. str. Calea Victoriei 220 95. Necunsocut. Guta Stan. 11 103. str. Boziorul 4 100. Grigore Gheorghe. str. Calea Victoriei 136 94. Alex. Goldenberg Aneta. str. Corabia 74 102. Caprioarei 9 105. str. Alexandru Bascu 3 127. Vasilichia Nicolau.84. Alex.. Marinescu Ovidiu. str. Caporal Sevastopol 39 101. str. str. Necunoscut. Marinescu Petre. Albinelor 44 129. Dumitru Teodor. str. Foisor 37 bis 108. Soldat Stefanescu Tei 12 87. str. Mihai Bravu 137 115. Deva 12 107. Sulea Ion 285 126. Agastini Tulio. Pantelimon 81 121. Matei Voevod 102A 114. Tudor Maria Moise. Badea Gheorghe. Agricultori 51 A 98. Tenculescu Ion. Zanfirescu Grigore. sos. Constantin Papamanjaris. Teiul Doamnei 128 89. Branzoi Constantin. str. Pantelimon 116 123. Necunoscut. Emanoil Mihail. Bercovici Moritz. str. Agricultori 74 97. Dumitru Gheorghe. Zacanian Osin. Luca Niculescu. str. Barbu Vacarescu 143 90. Ana si Nic. 28 88. Dumitrescu Ion. str. Soldat Negru Florea 11 85. str. str. Mina 6 124. str. Negru Voda 23 118. Tenculescu Ion. sos. Bateriilor 6 . str. str. Intr. Constantin Nistor. Andela Nicolae. str. Sos. Washington 16 96. Baba Novac 80 99. Mihai Bravu 158 116. Roza Mihailovici. str. Crocos Nicanor. str. str. G-ral Florescu 1 110. Varful cu Dor 2 93. Victor Hugo 4 92. Brates 9 111. Lupu Cristache. Antonescu Ion. Fantanica 37 109. Colentina 103 104. Dristorului 111 106. Sos. Tudor Maria Moise. sos. Savulescu. sos. Pop de Basesti 28 120. str. Clutu Valerizarie. Stancu Alexandru. Sf. Elena Elcenco. Barbu Vacarescu 133 91. Calea Mosilor 61 112. Emanoil Mihail. Melinte Ranila. Camenita Ion. Necunoscut. str. Teodosie Rudeanu 26. Stanculescu Dumitru. str. Necunoscut. Dumitru Anghel. str. str. Trei Scaune 1 125. Ionescu Ion. Niculescu Alex. Radulescu Petre. Pantelimon 93 122. Demicov Radiani. Oradea Marea 14 119. Mihai Spataru 38 117. Balasanu 10 128. Matei Voievod 53 113.

Stoica Alexandru. Cornului 52 165. Dumitru Demian. Ion Martan. Popescu Stelian. Oltenitei 134 139. str. str. Mateescu Atanase. Pitesteanu Elena. Sosima 25 171. str. Toma S. Biter Alexa. Anghelescu Constantin. ing. Elena Zaharnic. Nica Constanta. str. Magurele 295 136. str. Macedonia 1 177. Bihor 28 160. str. Petre Ispirescu 96 142. 23 174. Dumitru Demian. Calea Grivitei 430 163. Mitoi I. str. Niculescu Teodoru. Marinescu Dumitru. Cretescu Ion 2 162. Ciru Iliescu 7 164. Piscului 29 140. Dukland Fermo Jaquelin. str. sos. Zurbaceanu Elena. Margeanului 41 137. str. Smardan 14 145. Mastacan Dumitru. Corvinilor 5 166. str. Puisor 31 141. Gh. Finta 1 168. Elizeu 24 167. str. Morlova Ilie. Tancu Ion. Banat 16 159. Buse Gheorghe. Lainici 21. B-dul Marasesti 28 135. str. Zurbaceanu Elena.. Nica Constanta. str. str. Teodosescu Haralambie. Vintila Dumitru. Micu Maria. Voinescu Romulus. Soldat Croitoru 27 150. Popa 64 151. calea Rahovei 329 143. Calea Giulesci 371 170. Secerei 12. Buzoieni 57 132. Soldat Candea 3 148. Calea Vacaresti 354 155. Marinescu 12 . Stroe Dumitru. Petrescu. Dascalescu Irina. Nica Gheorghe. slt. Barbu Moleanu 2 161. str. Dumitru Teodor. Scarlat 19 146.131. Costea. Soldat Croitoru 27 149. Calea Vacaresti 215 153. Gheorghe Radu. str. str. Lotrului 59 175. Petrescu. str. Calinescu Gheorghe. Usurelu Ion 7 134. Popa 62 147. Manastirea Putina 10 176. str. str. Ivanovici Antonio Iosif. str. Brezoianu 62 157. Calea Grivitei 331 169. str. Slt. Paulina Altman. Calea Vacaresti 273 156. Niculescu Gheorghe. str. Gh. str. Intr. str. Sos. Falcoianu 18 172. Margeanului 71 138. str. Cuza Voda 58 133. Cap. Tescani 1 173. 14 144. Dobrin Costica. Serg. str. str. Valentin Robert. Rebeca Ilie. str. str. str. Tismana 4 152. Ilie Gheorghe. Zanfirescu Ioan. Dumitru Teodor. Dumitru Teodor. Ion Ghinea Marin. Calea Vacaresti 288 154. Sos. Ion Martan. Berceni 3 158.

Atanasiu Anton. Velecescu Lucretia. str. str. Matasari 14 9. 4 apartamente. 18. Alexandru Pals. str. str. Scoala Herastrau 42 202. Spl. Sprache Ion.. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Bucuresti. Lacului 16 200. 2 apartamente. Scarlat Varnavu 28 184. Bucuresti. Popescu Ioan preot si Maria. Gheorghiu Constantin. str. Virgiliu 31 193. Bucuresti. 72 apartamente. 4 apartamente. Anton Puiu si Imosina. Apostoleanu Alexandru. Eclesiarhului 8 204. Dr. Stanciu Gh. calea 13 Septembrie 291 186. Atanasiu Anton. Rozetta. Ionescu. Tabla cu Buti 84 188. str. Velicu Gheorghe.. Cojanu Elena. Vespasian 54 192. Atanasie Atanase. 13 apartamente. Iliescu David. Constantinescu T. Atanasie Antoniu. Bucuresti. Stefan cel Mare 75 201. str. str. 4 apartamente. str. Stirbei Voda 20 7. Stelian Dragoi. str. Mihai Gheoprghe. Aurel Verdescu. Calea Mosilor 194 8. Atoniu Atanase. str Silivestru 59 6. str. Timisoara 20 189. Frunzescu Gheorghe. Tabla cu Buti 64 187. Toma Ionescu 10 191. 3 apartamente. str. str. str. 2 apartamente. str. Teodorescu Cristache. Ecaterina Todoroiu 2 198. Marian Victoria. 3. Toma Ionescu 6 190. str. Sf. Ionescu Mircea. Calea Victoriei 16. Bucuresti. str. 30 Decembrie 40. Dobrogeanu Gherea 60 199. Anton Raler. str. str. Rahovei 12 181. Racovita Grand 31 180. Topala I. Bucuresti. Stan I. Atanasiu Atanasie. str. 4 apartamente. Atanase Atanasiu 2 apartamente. str. Diaconu Coresi 20 197. 2 apartamente. Calea Plevnei 100 179. Anastasescu Puiu. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. Bucuresti. str. str. str. Vitilei 255 195. Bucuresti. Stan. Roma 39 206. str. str. Safirescu Teodor.178. str.. Bucuresti. Belizarie 40 194. Tanu N. Calea Mosilor 194 13. Cristescu Virgil. str. Alexandru Visan. Ion Nou 22 2. Turnul Eiffel 68 5. Independentei 297 183. Burea Constantin. Gaef Olga. 20 . B-dul Schitu Magureanu 53 185. str. Timisului 23 203. Radu Greceanu 15 182. Stefan Mihailescu 26a 10. Bucuresti str. Mateescu Atanase. Mihaila Constantin. Bucuresti. str. Smardan 41 11. Alexandru Preotu. str. Florilor 1 12. Marcovici 9 205. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Constantin David 83 196. str. Filoti Gheorghe. str. str. Stanciulescu Istrate. str.

Baicului 55 44. str. Bratianu 1. Cantilli 12 29. str. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51. Bucuresti. imobil complet 37. Meteorului 20 42. Duca 5 19. 4 apartamente. M. indiviziune cu Alexandrescu Adelina. Constantinescu Teodor. Bucuresti. Alexandrescu 70 . 5 apartamente. Dragalina 1 Bucuresti. Constantinescu Gh. Bercovici Jean. Burducea Alexandru. 2 apartamente. str. str. str. str. Mircea Voda 63 35. imobil complet 38. str. Bogulescu Gh. Brekner Margareta. Turturele 21 34. M. Bucuresti str. 18 apartamente. 5 apartamente. Aurel Vlaicu 16 30. Bucuresti. Bucuresti. 5. 13 apartamente. Bujoiu Ion. Bucuresti. 5 apartamente. Eminescu 17. 2 apartamente. Enachita Vacarescu 29 26. Filip. str. str. Bucuresti. Aleea Suter 1 46. Bucuresti. str. Cantacuzino Alexandru. str. B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. Brezoianu 25 c. Olteni 16 22. str. Bucuresti. Bals Alexandru. Bucuresti. 4 apartamente. Antelopei 27 49. imobil complet 39. 2 apartamente. 2 apartamente. Popa Savu 8 41. Stirbei Voda 29 a. Bucuresti. Bilig Onas. imobil complet 20. str. Davidoglu Anton. Costantinache Caracas 8. Bucuresti. Bucuresti.G. Cal. Dragos Florica. str. N. Eminescu 13 28.. G. str. Bucuresti 90 47. Bucuresti. Mitropolit Grigore 21 31. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. imobil complet 50. S. Bucuresti. Bratu Iosif. 3 apartamente. Bucuresti. Barbulescu M. 5 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. intr. 17 apartamente. Blumenfeld David. Banu Maracine 4 33. Cusman Zigu. Bucuresti str. Bucuresti. Campulung Muscel str. Intr. Dionisie Lupu 65 40. Bucuresti. str. si Ana. 18. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil. Bucuresti.. str. Wilson 15. Alex. 4 apartamente. str. Dumitru Strungaru. Procopiu. Toma Masarik 1. Besdusi Cornel 9 17. Rozelor 11 18. Charles Maria. Episcopiei 5. 3 apartamente. str. Balcescu 24 15. Viilor 47 32. Bucuresti. str. Bucuresti. Sirenelor 44 25. Cardas Niculae. imobil complet 45. Asan 3 16. Calea Victoriei 16. Sahia 59 52. Bruhess Marica Bucuresti. str. 2 apartamente. imobil complet 48. str. 2 apartamente. str. Carpolioglu Iany. 6 apartamente. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin. Columb Viorica. Duca 76 27. 2 apartamente. 5 apartamente. Casacescu Ion. Dumitrescu Mihail. Bucuresti. 20 53. Sert. 4 apartamente. Dumitrescu Magale. Sinaia str. Bucuresti. str. General Grigorescu 16. Bucuresti. Bercovici Jean. Dobrovici Anton.G. str. 3 apartamente. str. Iuliu Valahory nr. G. G. str. str. Barbu Zevedei Bucuresti. Porumbaru 5 43. Bucuresti. str.14. Mureseanu 1 24. I. Dudesti 66 23. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Boldur Cristea Mircea. Baumzweig Jolande. Cosacescu Iancu. str. str. I. Brezoianu 29c. Bucuresti. Dumitrescu F. 13 Septembrie 227 36. Dumitrescu Al. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. Baxchel Eliza. Bucuresti. str. Badescu Marian. 4 apartamente. Bratianu Vintila. Droth Marius. 7 apartamente. Bucuresti.

Alex. Frederich G. Bateriilor 16 74. Erlich D. Eaureanu 5 73. Paris 44 86. str. Ganzembac Arnold. 17 90. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. Hurtiij Stela. Bucuresti. 2 apartamente. Mitr. Magheru 34 76. Glibb Jean. Calarasi 79 75. str. Kluk Silvia. Gheorghiu Dumitru. str. Hulica Dumitru. Bucuresti. Sandu Aldea 10 92. Eremia Grigorescu 10 59. Iliescu El. Gottlieb Iosif. Bucuresti. 4 apartamente. Assan. 4 apartamente. Danielopol 1 80. str. 3 apartamente. 34 apartamente. Bucuresti. I. Vlad Judetul 85 67. Crucea de Piatra 84. Georgescu Ion.. 3 apartamente. Bucuresti. Dragos Voda 25 62. 3 apartamente. Bucuresti. Maria Rosetti 10 95. Stalin 5. Ghingold. Henej Beher. Bucuresti. Cosbuc 4 89. str. Bucuresti. Bucuresti. Crangasi 129 66. Raureanu 7 89. str. Bucuresti. str. Barbu Vacarescu 114 68. Traian 42 58. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Vinci Iosif. str. 6 apartamente. Gh. str. Krammer. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. imobil complet. 3 apartamente. Magheru 27 82. str. Elian Encika. Gral Angelescu 111 63. str. 17 apartamente. intr. str. Bucuresti. str. Gogos Gheorghe. 4 apartamente. Bucuresti. str. Arhivelor 3 57. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu. Bucuresti. Pitagora 3 61. Balasanu 5 93. Belig Jananig. str. str. 7 apartamente. 29 apartamente. Hristo Botev 27. Gringold C. Ghingold. Bucuresti. Bucuresti. Krammer. Radulescu Asan 3. Goda Emil. str. Vlad Dracul 3 94. imobil complet Bucuresti. str. Ghiulamite D-tru. Rahovei 3l1 72. Hilat D. str. Oituz 3. 3 apartamente. 4 apartamente. Hartman Vinci. Evolceanu. str. Victoriei 101 70. Ghica. Jules Michelet 20 69. 2 apartamente. Dobrogeanu Gherea 2 60. Kelter Alter. Bucuresti. Georgescu si Marin. str. 4 apartamente. 5 88. 6 apartamente. Fediteanu Corneliu. Bucuresti. 4 apartamente. Klar Lazar. Balcescu 3. 2 apartamente. 4 apartamente. Gluk Jean. N. Andrei Saguna 27 . Lipscani 63 81. Filderman si Tonea Sorica. Franklin 7 85. Pictor Rosenthal 23 56. str. Eduard Stefan. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure. Bucuresti. Bucuresti. V. 16 apartamente. Selari 11 83. Jules Mihcelet 15. imobil complet Bucuresti. str. 2 apartamente. C-tin. Ionescu Virgil. 2 apartamente. imobil complet. M. Gutman Otto. 11 apartamente. str. Bucuresti. Gl. Bucuresti. Calarasi 28.. 24 apartamente. imobil complet 64. str. str. Robert de Feluers 6 65. Bucuresti. str. Henriette Neta. str. Nicolae Balcescu 30 91. Asan. str. str. Bucuresti. Barbu Vacarescu 49 71. bd. str. 22 apartamente. Findea Eleonora. 6 Martie 19 78.54. str.. Iuga Elena. str. 3 apartamente. Grinold Lazar. str. Luterana 20 77. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Bateriilor 8 bis 87. Bucuresti. str. Bucuresti. Hasenferatz S.. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Stanescu.. Fotache Gheorghe. str. Soarelui 46 55. str. DR.

7 apartamente. Stefan 19 108. Bucuresti. imobil complet. Calea Mosilor 126 122. str. Bucuresti. Calea Victoriei 3335 str. str. Moscovici Olga. 2 apartamente. Calea Victoriei 128. str. Moscovici Sinner. Bucuresti. Frumoasa 39 98. 2 apartamente. Movila. Magaha V. str. Londra 24 128. Bucuresti. Nicolae Filipescu 14 127. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Bucuresti. Mircea Stoica si Marica. Lazar Iosif. si Eliza. Bucuresti. str. apartamente. Eremia Grigorescu 26 109. Manciu Cornel. 14 apartamente. Janin. Pella V. Bucuresti. Bucuresti. Margareta. Vasile Lascar 94 115. Pictor Romano 6 120. str. str. Ltvenbach Alfred. Pantelimon 157. Bucuresti. Oborul Nou 27. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Copoiului 1 130. Bucuresti. 1 apartament. Portenie Stancu. Onofrei Ion. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Enachita Vacarescu 6 105. str. 12 apartamente. str. Bucuresti. str. Hagi Stoica 12 100. str. imobil complet. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Milinec Petre. Bucuresti. 5 apartamente. Levensohn David. Banat 8 114. str. 2 apartamente. Niculescu Medeia. Profetului 3 121. str. Zefirului 34 113. str. Bucuresti.. str. Negropontes. str. 2 apartamente. Frosa Sarandi 5 111. 1 apartament. str. Bucuresti. Polona 21 103. 13 Decembrie 60. imobil complet. Stirbei Voda 17 133. Mironescu Dumitru. Matos Elena. Popa Soare 55 97. Oftalion S. C. Marius Julius si Viorica 8 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. Mitropoliei 3 107. Bucuresti str. Bucuresti. Lahovari El. Perdici Adolf. str. Sos. Leibovici Alfred. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Mihaescu Ana. 8 apartamente. str. Vasile Lascar 27 99. Dimitrof 20 124. Livenbach Alfred. Bdul. str. str. Marguerite si Achilli Libel. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica. Calea Floreasca 2 134. Nacu 8 126. Dianei 1 123. 5 apartamente. Gh. 16 apartamente. 3 apartamente. Constanta str. Luculescu Constantin. Cristescu 8 135. 8 apartamente. Lazar St. Paunescu Eugenia. Marinescu Eugenie.96. Matos Elena... Bucuresti. 6 Martie 95 106. str. str. str. Luterana 22 129. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Sahia 39 118. 2 apartamente. Maier Jean. Serban Voda 94 125. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Frumoasa 33 112. Motresianu Rozalica. Bucuresti. str. Nacht Iosif. Alex. Mahovay I. Banu Maracine 13 101. imobil complet. Latina 3. Moisesu Eugenia. str. Sf. str. Lazar Iosif. Bucuresti. str. Alba Iulia 20 136. Basarab 37-37a 104. 38 apartamente. Gl. Plantelor 37 131. 4 apartamente. Kramar Kaiani. Lovinescu Monica. Mihai Voda 38 . Bucuresti str. 13 apartamente. Bucuresti. str. Mowat Victoria. 22 apartamente. Pallade 18 117. imobil complet. Propriet. 1 apartament. Cantilli 16 110. Lazar Ety. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Dionisie Lupu 38 116. Bucuresti. Jules Michelet 7. 1 apartament. Frigului 9 102. Pandele Const. str. 5 apartamente.. Olga Bancic 7 132. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartament. 2 apartamente. Vasile Roaita 119.

Aleea Socec 2-4. Batistei 11 154. Rene Brein. Schimberg A. str. 5 apartamente. Vacaresti 20. Ghenade Petrescu 2 157. str.G. Bucuresti. 11 iunie 61 138. 1 apartament Bucuresti. Raivbach Sylto. 2 apartamente. Bucuresti. N. Dionisie Lupu 12 150. 162 166. Simionica Aurel. 8 apartamente. si Stelian Chiriochita. Bucuresti. Propriet. Bucuresti. 7 apartamente. str. b-dul Dacia 52 160. Savu Partenia. Paris 47. str. Prodanov N. Bucuresti. Bucuresti. Prunescu Gh. Popa Rusu 7 156. A. Socfrez Moag si Vera Florescu. Mitita Constantinescu 1-3 144. 17 apartamente. Tautu Vasile. 5 apartamente. calea Floreasca 4 162. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str. str. str. Bucuresti. str. Banu Maracine 6 169. Bucuresti. N. 3 apartamente.. 4A str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. str. 6 apartamente. Sahia 59 148. Romanceanu Hugro si Iresteanu R. Toma Stelian 4. Gheorghe 20. Bucuresti. Duca 45 175. 1 apartament. 2 apartamente. Olimpului 31 .. Stanescu C-tin si Vili. calea Mosilor 103. Topor Elena. Schmidt Raul. 174. Bucuresti. Bucuresti. str. Splaiul Unirii 17 155. Timisoara 20. Staticescu Pail. str. 1 apartament. str. Latina 10 151. Bucuresti. str. Al. Puzenti Marco. 1 apartament. str. Frumoasa 7 147. Pom Corneliu. str. str. Rizescu Nicolae. Ruos Alexandra. Raspopov Nicolae. Jules Michelet 8 145. Richter David si David Leonvente. 5 apartamente. Alex. 7 apartamente. Gramont 5 158. 2 apartamente. 2 apartamente. Solomon si Francisca Stain. Perla Ion Frati si Momblant. strada Berzei 2. Spitzer Roza. str. Rautu Mihail. str. 2 apartamente. Ludovic Bender si altii.. str. str. Popa Chitu 7a 177. Progresului 9 152. 1 apartament. Batistei 35. Bucuresti. Herastrau 41. Barbulescu Al. Plantelor 17 139. 1 apartament. Boernie Eugen. 3 apartamente. Seicaru G. Popa Savu 65 146. 14 apartamente. str. P. Stoian Eugen. str. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina. 10 apartamente.. 3 apartamente. Ciulei Al. str. str. G-ral Angelescu 93 176. Bucuresti calea Rahovei 8 167. 6 apartamente. Gutenberg 3 bis. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Bucuresti str. Bucuresti. 7 apartamente. Conta 79 143. Bucuresti. Reiner Iosif. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Perdif. Scheld Isidor. Gh Judetul 23 159. str. Bucuresti. Radulescu Agapie. 1 apartamente. 1 apartament. Boteanu 3 149. strada. str. Bucuresti. str. imobil complet 170. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti.. Botemberg Frida. Sandu Marcu. Penescu Nicole. Gabroveni 2 153. Savinescu Eugen. str. Pologni George si Baciu A 142. Bucuresti. 2 apartamente. Horei 19 168. Bucuresti. Vacaresti 160. Herastrau 13 172. Sft.137. Solomon si Rene. Bucuresti. Stirbei Voda 123 164. Porumbaru 50 173. Bucuresti. b-dul Ardealului 37 165. I. str. Bucuresti. str. Porumbaru 1 161. str. Bucuresti. calea Victoriei 155 163. str. Romniceanu Carol. Mureseanu 15 141. Alexandrini. Ion Lazeanu. Ionescu 17. Bucuresti. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 8 140. Smukler Aron. str. 1 apartament Bucuresti. Romei 31.

Dr. Zamfirescu Marin. Bucuresti. Bucuresti. Zamfirescu Alex. Cauzasi 12. str. Oitelor 32. Duca 12 200. Bucuresti. Vespasian Pella. 3 apartamente. 2 apartamente. Baia Mirea. Zerva Gheorghe. Bucuresti. str. 4 apartamente. Dorobanti 228. Bis. Gramont 9a 187. Bucuresti. Hotel Carpati. Bucuresti. Biserica Enei. str. str. Tomescu Ion.178. 8 179. Banu Maracine 45 193. Xenopol 3 192. Wpochiler Roabrebe. 3 apartamente. Botescu 18 212. str. Hotel Brutus. Tacui. Viener Iosif. Hotel Athenee Palace. Baia Marenco. str. Bucuresti. str. 17 apartamente. Gr. Bucuresti. Bucuresti. imobil complet HOTELURI 207. imobil complet 204. str. str. str. Hotel Barania. imobil complet 203. Orizontului 1 191. str. Vasile Leo. Cobalcescu 27 189. Calea Grivitei 94 210. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. 3 apartamente. 1 apartament. 2 apartamente. str. Republicii 45 197. Voinea Oprea.. str. str. 1 imobil complet 198. Pasteur 69 182. Bd-ul G-ral Magheru 10 208. Smardan 39 . Gh. Wurmbrandi Sabin. Hotel Brasov. str. Serg. str. Baia Centrala. Bucuresti. Bibescu Voda 10 211. Italiana 4. Bucuresti. imobil complet 206. str. Bucuresti. Tomescu Elena si Florica. Tiganus Ecat. Vijan Jan 5 apartamente. str. 4 imobile complete 199. Wesler Dora. Visan Alexandru. Militaru Gh. Stanislav Cihosi. 5 apartamente. Dionisie Lupu 21 186. Grigorescu. Bucuresti. 13 Septembrie 114 195. Teodoru Aurel. calea Grivitei 130 213. Marasesti 145 190. 1 apartament. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti cal. Teodorescu Paul. Tutus Sandu. str. str. str. Bucuresti str. Bucovinei 16 183. Xenie Const. Lipscani colt cu Selari 381 196. Negru Voda 20 194. Bucuresti. Hotel Concordia. 15 apartamente. Amzei 27 188. str. 4 apartamente. Vazaru Ion. 2 apartamente. Wesler Dora. Bucuresti. Branza 12 184. str. 4 apartamente. 1 imobil complet 205. 4 apartamente. str. Baia Meltzer. Alex. Taciu. Atena 2 216. Hotel Ambasador. Hotel Bratu. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Piata Dr. 7 apartamente. Bucuresti. str. str... Lipscani 12 215. Bucuresti. Bucuresti. Episcopiei 1 209. str. 1 apartamente. Baia Grivitii. Sahia 1-3 181. str. str. Hotel Elite. str. Sfintii Voevozi. Vasile Lascar 100 180. Lipscani 43 185. str. Bucuresti. str. imobil complet 201. Bucuresti. Zamfirescu. Hotel Avram. Brutus 10 214. 4 apartamente. Bucuresti.

str. Hotel Dacia. Grivitei 141 219. 2 222. Hotel Coroana. Hotel Continental. Cal. Hotel Dorobantu. G-ral Papadat nr. Hotel Egipt. str. Calea Victoriei 56 218. 30 Decembrie. Grivitei 140 221.217. 62 220. str. Udricani 10 --------------- . Hotel Dinu. Cal.