DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr.

36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------*T* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. de Numele si prenumele proprietarului si adresa imobilului ordine al nationalizat proprietarilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A 1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38. 3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124.

14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62.

44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28. 47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19.

76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17. 91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A.

Elena.R. N. 116. 9 apartamente. 140. Masina de Paine 40. Adolf Fried. Flamanda 109. 139. Luncsoara 9. Abramovici Sabina. str. str. Antoniu V. Titulescu 23. str. Bucuresti. Scarlatescu 38. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Alexandrescu Dan. 143. Doamnelor Rom. Auslaender Mozes. str. Av.110. 124. str. str. str. Arghir Preda. 8 apartamente. Bucuresti. Stela Vasilescu. Blanari 11. str. Nerva Traian 40. 125. Baritiu 38. Asfadurian Asfashin si Suren. Popa Tatu 85. 122. Bucuresti. str. Cap. Albinescu C-tin. Sos. str. 128. 123. 117. Orasul Grivita str. Bucuresti. si R. Bucuresti. 112. Bucuresti. Anastasiu Ion. 120. Eminescu 8. Av. 130. Cocorascu 35. str. str. 4 apartamente. 5 apartamente.I. 5 apartamente. Generalissimul Stalin 42. 138. 4 apartamente. Adamoiu Aurel si Arglaia. Stalin 32. 115. Calea Calarasi 112. N. Bucuresti. Ocolului 8. Pantelimon 2 bis. Calea Rahovei 210. Asoc. Paul Urechescu 14. 6 apartamente. Vlahuta 28. 18 apartamente. 6 apartamente. Anastasiade Ana. Bucuresti. Bucuresti.G. str. Avram Iancu 30. Furnica. 5 apartamente. . 135. str. 4 apartamente. Occident 45. 6 apartamente. Ana Ipatescu 16 A. Adelstein Edi si Cela Protopopescu. 19 apartamente. Calea Serban Voda 71-73. Bucuresti. 8 apartamente. Calea Vacaresti 176. Gen. 3 apartamente. 134. Bucuresti. Bucovina 29. Ahlesche Maier Ana. Bucuresti. M. 9 Mai 4. Bucuresti... 137. str. 118. Aslan Sergiu. 131. 2 apartamente. Sos. Justitiei 41. Maria Rosetti 45. str. Antal M. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Plantelor 30. Titulescu 28. Sassu 10. 136. 4 apartamente. str. 133. 4 apartamente. Antonescu Maria. str. Antoniu Iacob. 141. 7 apartamente. Romulus 38. Alex. str. Cutitul de Argint 20. Anghel Mihai si Maria. Alimanescu Elisabeta. N. 20 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Anastasiu Vanghele. Anastase Eusefina. Bucuresti. str. Abrudan Vasile si Ecaterina. Zorileanu 6. Alex. Bucuresti. str. Bucuresti str. Arion Maria. Anastasescu Gh. 3 apartamente. Aleea Mantuleasa 4. A. Andreescu Ioan. Stirbei Voda 17. str. 121. Bucuresti. Bucuresti str. Av. 119. str. Bucuresti. 22 apartamente. Albinescu Victor. 4 apartamente. 111. 142. Braila. str. Tase si Rucsand. 30 Decembrie 17. str. 135. str. 22 apartamente. Constanta. 16 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 147. Traian 81. str. 13 apartamente. S. 13 Septembrie 159. 127. Cernat 19. 132. 3 apartamente. Alexandrescu Aurel. str. Ecaterina. Bucuresti. 126. str. Atanasiu Constantin. 7 apartamente. Matasari 14. Sanatescu 13. Bucuresti. str. 5 apartamente. Cameliei 32. Alexandru Andrei. Stefan cel Mare 174. Iancu. Bucuresti. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia. Hagiului 10. 114. str. 2 apartamente. 129. Anghelescu Dumitru si Ioana. str. 4 apartamente. Gh. 113. 11 apartamente. Bucuresti.

159. Atanasiu Ion si Lucia. Bucuresti. Augustiade Tache Stologan Ivone. Albu Bucur. str. Bucuresti. Calea Vacaresti 26. . Bucuresti. Munteanu 8. Antonescu Ana. Braila. 9 apartamente. Antoniu George. Gr. str. Dumitrache Banu 57. Bucuresti. Takuhi si Onig. 2 apartamente. Atanasiu C. str. 160. Popov 43-45. str. Aheret Robert. Cuza 99. Sibiu 502. Arnet Emanuel. 158. 63. 60. Agatstein David. str. Calea Grivitei 181. Avramescu Olimpia. str. 157. 23 apartamente. Columb 2. T. 7 apartamente. Maria. Robert de Flers 16 A. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Alexandru Nanci. si Aurelia. proprietarii blocului Coltei. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. P. str. 9 apartamente. 33 apartamente. Bucuresti. str. str. 154. 14 apartamente. Masarik 9. 144. Apostol Al. Alexandrescu 20. 148. 7 apartamente. Victoriei 51. Bucuresti.. Apolodor 11. Dorobanti 176. Jiu. Sos. si C. Maica Domnului 13 A. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Apostol Sp. Bucuresti. Cpt. Bucuresti. 7 apartamente. Sion 1. 10 apartamente. 155. Bucuresti. Bucuresti. Baneasa. A. Lascar Catargiu 94. Atanasiu Alexandru.R. 9 apartamente. str. str. str. str. Eroilor 32. Bucuresti. com. Calea Victoriei 118. Calea Grivitei 114. Ion Ghika 3. Agostino Deatto. 9 apartamente. str. Jules Michelet 23. Azarian Sirai si Marig Azarian. 162. R. Stefan cel Mare 192. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Piata generalissimul Stalin 2. b-dul 1 Mai 47. 170. 164. Bucuresti. 10 apartamente. 145. 11 apartamente. Asoc. Academia R. Filipescu 46. 168. 147. 11 apartamente. 151. Petru Rares 32. 156. Antonescu Ion si Pop Elena. Rasinari. 172. Alexiu Gh. 7 apartamente. Adidjelin Aganii. Calea Vacaresti 136. str. 9 apartamente. B-dul 1848 6. Xenopol 15. str. Bucuresti. str. Negru Voda 46. Artinian Antonie. Eduard Grand 4. Elena. Spiru Haret 17. 163. Bucuresti. 153. 6 apartamente. 150. 15 apartamente. 5 apartamente. 54. Maria. 169. str. 165. str. Bucuresti. Axenia Giovani. Piatra Neamt. Alimanisteanu Mari. Viitorului 102. Tg. Bucuresti. 152. str. Uzufructara Elvira Vladescu. Alticonian Avram. Petre Carp 3 166. 3 apartamente. Popa Tatu 80.13 Decembrie 4. Atanasiu Maria. str. Dumbrava Rosie 10. Andreescu Niculae.P. Calea Mosilor 169. Vasile Lascar 6. 61. 161. B-dul A. 149. 5 apartamente. Dr. str. 33 apartamente. Calea Grivitei 123. Viting 5. Biserica Ene 8. Bucuresti. 167. N. 18 apartamente. Bucuresti. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R. 146. str. 6 apartamente. str. Calea Dudesti 71. Bucuresti. B-dul 1 Mai 65. Bucuresti. Andrei G. Bucuresti. 171. I.

Calea Dudesti 150. 8 apartamente. Ing. Precupetii Vechi 16. Antoniade Teodora. Antonica Dumitru. Constantinide 7. 4 apartamente. Col. 8 apartamente. Alba 9. Aramescu Elena si C. 80. 12 apartamente. Bucuresti. 185. 3 apartamente. 33 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Albu Gheorghe. str. str. Bucuresti. Alexandria. 7 apartamente. 178. Alexandrache Paul. str. Bucuresti. str. Bucuresti. B-dul Lenin 63. 189. str. Bucuresti. Anton Iosil suc. Andronic Dumitru si Eliza. str. Anton Popescu. str. Anastase I. B-dul Schitul Magureanu 48 179. Petre. Dimitrie Racovita 10 A. str G-ral Florescu 13. 3 apartamente. B-dul Republicii 4. Alexandrina. Predeal. Elsa. 4 apartamente. 13 Decembrie 15. 180. 5 apartamente. Balcescu 13. str. Cap. Alexandrescu Angela. 184. Azimioara St. Tirana 3. Atanasiu P. Prahova str. si M. str. Angheluta D. str. str. Ana Ipatescu 9. Bucuresti. Bucuresti. str. B-dul 6 Martie 44. 5 apartamente. 197. 186. Fainari 6. Calea Plevnei 126. Bucuresti. str. str. 203. str. Aurelia. Dr. str. 6 apartamente. Bucuresti. Sevastopol 6. Antoniadis Eftimia. N. Sarmisegetuza 3. Angeli Ecaterina. Buzesti 78. Campu Lung. Alexandrescu Lucretia. Negru Voda 186. Heinrich N. Abele Iacob. Craiova. Bucuresti. 23 apartamente. Calea 13 Septembrie 182. M. Alexandrescu uzuf. 175. str. Bucuresti. 182. Acinkion Iordana. Bucuresti. 2 apartamente. B-dul Dinicu Golescu 22. Aronovici M. Calea Grivitei colt cu Casin. 201. Papazoglu 46. Alecse. str. Popa Petre 43. B-dul A. Bucuresti. str. Busteni. Attas Josef. 4 apartamente. Bucuresti. Biserica Amzei 27. Bucuresti. 199. Bucuresti. str. str. 192. Gral Angelescu 97. Autier Luois. Ardeleanu p. Abrud 10. 5 apartamente. Pitis. Maria. str. Felix 73. 4 apartamente. str. str. G-ral Dona 7. 4 apartamente. Gh. Vespasian 46. 4 apartamente. Porumbescu 10. Andreescu Niculae. Bucuresti 27. Anca V. Minerva. 191. Bucuresti. 8 apartamente. Musat 3. Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. Sos. 5 apartamente. str. Galati. I. . Hagi Ghita 85. Bucuresti. Anghel Ioana. Cuza 13 A. 190. 187. str. 195. str. str. Atanasiu Minora Florica. Calea Grivitei 444. 176. 188. Andrei M. 202. str. 5 apartamente. 5 apartamente. 177. 13 Decembrie 1918 9. Bucuresti. str. Marcovici 9. Zoe 12. Atanasiu F. Kogalniceanu 129. Bucuresti.173. Etilde. 196. 183. Roma 57. 6 apartamente. Topolavat (Colentina) 6. 4 apartamente. Bucuresti. Dr. 200. 174. Giurgiu. 181. Bucuresti. 194. Bucuresti. Avram Elena. 5 apartamente. 198. Bucuresti.. Angeli Alexandru succes. 193. Alecse S. 22-24. Bucuresti. Eduard Grand 4. Traian 25 B. Ionescu Gion 11. 15 apartamente. C. Dorobanti 49. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. Cernica 6. Valea Rasinoasei. Anca Emanoil. 5 apartamente. str. Alexandru Cipu. str. Sofia 21. str. str. 7 apartamente. Armescu. Luigi Cazavilan 17. Bucuresti.

Bucuresti. Elisabeta. 2 apartamente. str. Bucuresti. Agopian Haciodus si Elena. 32. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Balcescu 24. Anastasiu Paraschiva. 223. Alimanisteanu D-tru. Most. str. 3 apartamente. 16 apartamente. 212. str. Andreescu Traian. A. Bucuresti. Brezoianu 57 A. 3 apartamente. Deparateanu 5. Aviator Zorileanu 36. Most. 8 apartamente. Avner Iacob. 222. str. Bucuresti. B-dul Delavrancea 25. str. Albulescu Margareta D. Bucuresti. Polona 55. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 221. 4 apartamente. str. T. Gabroveni 2. Bucuresti. str. 10 apartamente. Vlahuta 19. Constantin. 8 apartamente. 3 apartamente. Adlersbray. 7 apartamente. 215. Bucuresti. str. Lascar 55. Bucuresti. str. 218. August Henri si Elena. str. Smeului 8. Marcel Andreescu 2B. Bucuresti.204. Abramovici A. 230. 210. 219. def. Cpt. Episcopul Radu 6. Andries C. Agricultori 30. Agopian Manug. Dorobanti 89. Bucuresti. str. 2 apartamente. 206. Vasile Lascar 158. Alex. Vasile Lascar 23-25. Tirana 3. 217. Alexandrescu A. Bucuresti. Aurel Vlaicu 3. Plantelor 16 A. Bucuresti. Virgil Plesoianu 114. Bucuresti. 16 apartamente. Anghel. str. B-dul Tolbukin 27. 9 apartamente. 225. B-dul Miciurin 38. 3 apartamente. Bucuresti. Atanasiu I. . Masarik 5. Avramescu Constantin. Stefanescu Tei 14. B-dul Ilie Pintilie 50 A. 226. 62. str. Aliescu Octav si Elena. B-dul Nic. 228. David. Bucuresti. Arachelian G. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Catelu 2. Anastasiu P. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 227. Bucuresti. Calea Plevnei 244. 213. 214. str. Victoria.. 6 apartamente. 7 apartamente. str. 216. Ioan. 233. 234. Luterana 21. 5 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Most. 4 apartamente. 232. str. str. 207. Bucuresti. str. Calea Mosilor 248. 5 apartamente. B-dul Ghica Tei 50. 11 apartamente. 208. str. Bucuresti. Altenliu Lucia. Balcescu 24. 4 apartamente. Ion Ursu 3. Teodora. 231. Bucuresti. si Elena. Calea Calarasilor 68. Lucretia. str. str. 4 apartamente. Anastasiu Constantin. Alexandrescu Gheorghe. Apostolescu Oltea. Bucuresti. str. 3 apartamente. V. Cocorescu 80. Anghel M. prof. Schitu Magureanu 51. si F. str. Sos. Aviator Petre Cretu 64. Aldea Alexandrescu. str. Alexandrescu Nita. str. str. Zoe 12. Antoniade M. 81. 91 209. Amico Maria. 10 apartamente. 211. Finlanda 14. Bucuresti. Bocsa 3. str. Mitita Constantinescu 13. Mircea Voda 38-40. B-dul N. Eminescu 216. 108. Bucuresti. B-dul Muncii 60. Alexandrescu C-tin. Stefan cel Mare 134. str. 13 apartamente. 205. Stirbei Voda 20. 220. 229. str. 3 apartamente. Atanasiu Petre. Atanasiu Petre. str. Alnirescu Maria. Bucuresti. 224. str. Porumbaru 62.

Bucuresti. Bucuresti. Abramovici Angela si Beniamin Timaud. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. Andreescu Ioan. 6 apartamente. 4 apartamente. Spaniola 5 bis. 266. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Avram Gh. Lazar 9. Popa Rusu 9. Petofi 15. Ardeleanu Constanta. 261. 1 apartament. 258. Ana Ipatescu 28. 247. 1 apartament. 14 apartamente. 6 apartamente. str. str. Anghelache Ion. Bucuresti. 239. Bucuresti. Alex Opria si Olga. Al. 241. Aschenasi B. 267. Plantelor 4. 245. Petru Rares 11. Gh. Bucuresti. 5 apartamente. str. 242. 264. Maior . str. Londra 8. 127. Acinglian Ietvart. Abramovici M. Iasi. str. 8 apartamente. Alexe Emilian si Antonia. str. G-ral Salmea 15. 246. Bucuresti. str. Bucuresti. Apelian Arsalius si Apelian Hrant. 4 apartamente. Atanasiu Chiriachita. str.. Av. 256. Alessiu D. Calea Dudesti 53. Gr. 7 apartamente. Arcului 6. Bucuresti. Porumbaru 3 A. str. 249. Calea Dorobantilor 136. Bucuresti. Bucuresti. str. N. Ciresului 29. Traian 156. str. 6. Bucuresti. Vulturi 13. 255. 25 apartamente. Anastasie Panu 48. Adam Gh. 3 apartamente. Bucuresti. Andreescu Nicolae. 265. si Florica. 3 apartamente. Alecsiu Ilie. Vasile Lascar 125. 243. 237. si Elena. 260. Vanatori 3. Crangului 14. Paul Grecianu 16. Antofiloiu Alex. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 253. 240. 5 apartamente. 7 apartamente. Succ. si Iolanda. 257.. Avrig 62. 259. Prahova str.. Radu Beler 14. 16 apartamente.235. Calea Calarasi 39 A. Aldau Louis. Busteni. 263. 11. 10. Anton Ambrozie. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 248. Bucuresti. Aleea Progresului 17. Calimanesti. 5 apartamente. Calea Dudesti 7. Artinescu Gheorghe. 3 apartamente. Victoriei 4. 4 apartamente. Intr. Apostolide V. Vasile Lascar 68. 13 apartamente. 244. Antim 44. Bucuresti. str. Alexandrescu 8. 11 apartamente. str. Glucozei 16. str. Anastasiu Stefan. 12. Andrei G. str. 2 apartamente. Mircea Basarab 130. Ronta 24. 251. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 254. Calea Mosilor 110. 2 apartamente. str. Intrarea Nestovici 1.. Andreescu Ilie. 250. Trinitatii 35. 158. 13 apartamente. G-ral Salmea 28. Albu Constantin. Caciulati. Anghel Ion. str. str. 252. 129. str. Aman. Bucuresti. 236. 6 apartamente. str. 7 apartamente. Independentei 23. Abadjias Hront. Slatineanu 25-27. Bucuresti. Aviator Ruica Vasile 8. Alterescu Rebeca si Marica Rozental. Clucerului 9. str. 3 apartamente. str. Nicolae. 2 apartamente. str. Calea Calarasi 295. Turnu Severin. str. Atanasiu Teodor. 262. 19 apartamente. Vasile Tei 50. str. str. Racovita 17. Bucuresti. str. Bucuresti. Akerman Tobias. str. Avry Altaiu. 3 apartamente. Angela F. 238. Alexiu Mircea. Bucuresti. Balcescu 25-27. str. str. str. Bucuresti.

Schitul Maicilor 13. 6 apartamente. Ilarie Chendi 33. Serban Voda 39. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu 1. Adamescu Dumitru. Sf. 280. Roma 42 bis. Romanescu 17. str. Justitiei 35. Dr. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. 278. 5 apartamente. 10 apartamente. Antonescu Lazar. str. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. Constanta. Bucuresti. str. 285. 270. str. Horei 8. Gen. si Elena. Atamian Acvor si Ana. str. str. 30 decembrie 32. Angelescu Anton si Ana. Aldeleanu N. Bucuresti. Bucuresti. Pantelimon 277. Bucuresti (Colentina). str. Romulus 19. Romulus 19. str. Ardeleanu Cecilia. Administrativ Socet. Bucuresti. Bucuresti. Abegg Filip si Elvira. Lct. Bucuresti. Calusei 37. Vasile . str. 30 Decembrie 1. 274. str. Bd. Nifon Balasescu 14. 5 apartamente.. Anghelescu P. str. ajutor mutual. Bucuresti. Calea Vacaresti 113. 286.Campeanu 4 bis. 276. str. 273. str. Asquini Victor. 5 apartamente. 268. Atanasiu Ion. Smardan 23-25. str. 6 apartamente. Patriarhiei 5. Armand Carola. Bucuresti. 4 apartamente. Cezar Boliac 25-27. si Maria. 9 apartamente. str. str. Brancoveanu 75. Bucuresti. 5 apartamente. str. Antonescu Stefan. Agapian Artin. Bucuresti. Bucuresti. str. 9 apartamente. Pantelimon 70 bis. Bucuresti. str. Popa Soare 59. sos. si Maria. Vasile Roaita. Apochian Hraut. Busolei 9. 284. Bd. 4 apartamente. str. Calea Grivitei 437-439-443. Bucuresti. Anton I. 30 Decembrie 58. Ana Ignea. si Maria. 290. Enachita Vacarescu 45. Arama Octavian. Unirii 197. Bucuresti. Merisescu 36. 295. 297. 296. 14 apartamente. Menelos Ghermani 10. 292. Antim 2. str. Sabinelor 17. Traian 179. Academiei 30. 30 Decembrie. str. Amudog Garon. 277. 289. Bucuresti. 271. 4 apartamente. 269. Pasteur 10. Gh. str. 15 apartamente. Atanasiu Smarandu. 5 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Panu 13. 291. 288. 287. 4 apartamente. 3 apartamente. 279. 281. 5 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. Dimitrof 12. Campul Mosilor 27. Bucuresti. Stefanescu Stefan 63. Spl. Sfinta Ecaterina 8. Bucuresti. Const. Alexandrescu Cornelia. 283. 272. Ioan Nou 15. Elena. str. Bucuresti. Atanasiu Eugen. Bucuresti. str. 6 apartamente. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina. 5 apartamente. str. str. Alexandrina. Bucuresti. Ganovici D-tru. 20 apartamente. Iancu. str. 275. 282. str. Ing. Aurel Vlaicu 34. Com. Tolbuchin 49-51. Almajeanu D. Arvunescu N. Apostolescu M. str. Sf. Armescu A. 294. 4 apartamente. 4 apartamente. str. str. 7 Noembrie 199. str.. Dionisie Lupu 64. Slatineanu 4. Bucuresti. Av. Lister 11 A. Aschil Solica (Lizica). 293. Suvorov 8. Cuza Voda 85. El. str. Andronescu Gr. str. 19 apartamente. sos. str. S. Apostoli 50. str. Bucuresti. A. Cazarmii 51. Bucuresti. Calea Plevnei 1. Antonescu D.

Bucuresti. Magureanu 39. A. str. str. Pictor Vermont 5. Suciu Eliza. 2 apartamente. Bucuresti. Aldica Ecaterina. Arsenescu Zoie. Muz. 314. 4 apartamente. calea Piscului 72. Otetelesanu 5. 3 apartamente. str. Rosetti 13. Bd. str. Bucuresti. Bucuresti. Atanasiu Eliza. Alanverdiean Luiza. Stalin 73. Bucuresti. str. Alexandrescu C-tin. Judetul 22. N. Sinaia.Roaita-Constanta. Dr. str. Angelescu C-tin. str. str. Botosani. 318. Intr. Marasesti 48. apartamente. str. Constanta. str. Elena Cuza 114-116. Marcovici 9. 9 apartamente. 317. Acks Hana. Bucuresti. Almeuli Senora. sos. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 298. str. 14 apartamente. 312. Stefan cel Mare 19. Popov 74-76. . 321. Valeriu Prescurea 36. Andrei Lazar. Spl. 4 apartamente. 302. Magazia garii. C. 7 apartamente. 300. Popescu Asan 15-17. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Arapu M. Republicii 28. Bucuresti. str. 3 apartamente.. Libertatii 14. str. Alexandrescu Irina. str. Bucuresti. 303. 319. 324. 4 apartamente. 7 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Sabinelor 101. 320. Intr. 313. Bucuresti. Traian 55. 315. calea Victoriei 128 A. Unirii 122. 310. str. Asociatia Pensionarilor C. 7 apartamente. Antimoianu Stefania. Bucuresti. Alexandru Zaharia. Adamescu Maria. 109 apartamente. Polona 3-5. Putul cu Plopi 1. str. Jdanov 17. Schit. Alanverdiean Mannie. I. str Calarasi 319. Serban Voda 107. 4 apartamente. Arghirescu Mihail. str. 301. str. Bucuresti. Teodor Sperenta 16. 7 apartamente. calea Grivitei 213. Vintila Bratianu 33 bis. 5 apartamente. Sf. str. Ipsilante 2. str. Atanasiu Mircea si Popescu Florica. 5 apartamente. V. Apostol Voicu. Spatarului 1. Bd.F. str. Amster Morit. 307. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Hagi Moscu 18. Oltenita 116. Bucuresti. Dr. gh. str. Tolbuchin 127. str. Putul cu Plopi 1. 304. 333. str. Dinica Golescu 65. str. 306. Andreescu D-tru. Bucuresti.R. Lucaci 66. 326. Bucuresti. Achim C-tin. str. 7 apartamente. 308. str. str. 322. Bucuresti. Nicolae Selari 3. 309.. Marinescu Gogu. str. Ioan Ghica 1. Pictor Grigorescu 2. 327. Felix 33. Azariem Rina. str. Balcescu 3-5. 10 apartamente. 7 apartamente. 311. Basarab 17. Avram Savchis. Adanut Maria. Bersei 35. str. str. 4 apartamente. Bd. str. Antonescu Gh. Bucuresti. Traian 161. 11 apartamente. Zambacian 27. Popa Petre 3. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. 5 apartamente. str. Antonescu Petre Margareta. 305. 4 apartamente. Constanta. Principatele Unite 70. 316. Constanta. Anton Pan 23. 299. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 325. Abramovici Marcel. Pop de Basesti 4. Coleti. Alanvendi Stefan. Bucuresti. Jean Valjean.

. Bucuresti. 14 apartamente. Alexandrescu Iulian. 5 apartamente. Bucuresti. Ghelerter 1. Horia. 335. Apostol A. str. Anastasiu Alexandrina. 350. 10 apartamente. Viisoarei 2. 5 apartamente. Ioan Ghica 2. 342. 11 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. 360. 5 apartamente. Caragea Voda 27. Alexandru G. 334. 3 apartamente. Dionisie Lupu 11-13. str. 346. calea Dorobanti 9. Bucuresti. Almaleh Iosef. 355. Bucuresti. str. 5 apartamente. 340. Corneliu. calea Grivitei 47-49. I. 361. Anestin I. Bucuresti. Bucuresti. calea Povernei 18. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Magurele 170. str. 6 apartamente. Zorileanu 71. Bucuresti. str. Catelu 57. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Alexe I Domnica. Bucuresti. Dacilor 2. Alexandrescu Mihail. Scoala Inot 28. 332. str. 7 apartamente. Nastase Panfir 27 si 27 bis. Ronda 49 A. Albescu Natalia. Avedission Maria. str. 348. str. calea Mosilor 12-14.str. Aldea 83. str. Adam Bucur Maria. Edgard Quinet 3. 7 apartamente. str. 352. str. 4 apartamente. 113. Povernei 23. Piatra Neamt. Angelescu Chiriachita. Viitorului 116. calea Vacaresti 337. 337. str. Bojoreanu 53. 2 apartamente. str. 26 apartamente. Calea Victoriei 25. calea Plevnei 50. Antonescu Eftimie. 339. str. Alexi 6. Atanasiu Hristu. Libertatii 250. V. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Andreescu Gh. calea Calarasi 51. 349. calea Mosilor 207. Stefan cel Mare 82. str. 357. si Elena. 4 apartamente. str. Sibiu. Andreescu D-tru. 4 apartamente. Arapu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. str. Abrud 108. str. . str. 20 apartamente. Aleea Bibescu Voda 3. 359. Bucuresti. str. 13 apartamente. 344. Alexeiu Andrei si Elena. Ariciu Const. Dr. 328. str. 347. Frumoasa 54. Adamescu Spiridon. Bucuresti. str. 5 apartamente. 92. str. Vasile Lascar 8. Anastasiu Anton. 5 apartamente. Turnu Severin. Bucuresti. Zoie. Atanasiu Ioan. Bucuresti. Ioan. Oct. Piata Roseti 6. 12 apartamente. Angelescu I. sos.. Dacia 34. str. Donici 5. Bucuresti. Stefan cel Mare 142. Antoniu Moga. Puschin 36. Prof. str. Dobrogeanu Gherea 2. 341. Cocarescu 76. 13 apartamente. Ambrus olimpiu. 10 apartamente. 331. 343. Bucuresti. Bd. calea Dorobanti 189. Viitorului 24. Lascar 90. 356. 288. 7 apartamente. 2 apartamente. 20 apartamente. 7 apartamente. Eminescu 22-20. Fainari 48. str. Frunzei 45. sos. str. 70. Bucuresti. Alexandrescu Gh. str. 353. 2 apartamente. Lucretia. Alaci Gh. Ardeleanu G. str. Cuza Voda 248. Bucuresti. str. 7 apartamente. Artareanu Dumitru si Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Aureliu 35. str. Sabinelor 63. Angelescu Romulus. Momuleanu 27. Bucuresti. Bucuresti. str. Aurelia. Bucuresti. Busteni. 358. Aleman Haim si Golda. Anastasescu Ana. Av. S. Cantemir 9. str. Giulesti 99-101. 330. str. Vasile. Al. 354. Dionisie Lupu 12. str. str. 8 apartamente. Antoniu C. Bogdan 15. sos. 351. Toamnei 53. 329. 345. 338. 336. si Maria. str. Cantacuzino 5. 12 apartamente. Intr. Bucuresti. Bucuresti. 333. Aronovici C. Gabriel Peri 4. Bucuresti. Traian 68.

G-ral Magheru 27. str. Abramovici Smil si Emilia. Fainari 80. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Catelu 5. 3 apartamente. 391. Andreescu Victor si Margareta. Bucuresti. Constanta. Adamescu Nicule. str. Aurelian Octavia. cel Bun 1. Bucuresti. 6 apartamente. Caragiale 22. 378. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Angelescu C-tin. str. Bucuresti. 14 apartamente. Anghelescu Gh. Orientului 1. Constanta. 12 apartamente. Andrei Ioan. 4 apartamente. Argesi 16. 394. Anastasiu Amero. Dionisie Lupu 53. Aglaia. Bucuresti. calea Victoriei 214. Roseti 36. Prof. calea Victoriei 112. 4 apartamente. Bucuresti. Alexandrescu Odeta. 387. Bucuresti. Atamian Maria. str. Andrei St. str. str. 382. Bucuresti. Bucuresti. 392. Antoniu St. 389. str. Alexandrescu Remus. Anton Dumitru. Bucuresti. str. 370. calea Mosilor 212-214. Apostolescu Fernanita. Bucuresti. Sinaia. 4 apartamente. str. str. str. str. 2 apartamente. str. str. 7. Vasile Lascar 25. 384. Maria. Dorobanti 3. Bucuresti. Elefterie 46. Bucuresti. str. 364. Sf. Toamnei 25. Atanasiu Victor. 390. Bucuresti. 3 apartamente. Vanatori 5. Magheru 3-57. str. 385. 10 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Atanasiu Maria. Mazarik 21. Bucuresti. 379. str. str. 8 apartamente. 377. Masaric 9. str. str. str. Amiral Balescu 6. 4 apartamente. str. Pitar Mosi 27 str. Toamnei 31. Aurel Vlaicu 166. Alexandru Gh. 14 apartamente. Kogalniceanu 75 Mangalia. Toamnei 45. Albini Sever. Anastasiade Georgeta. C-tin Nancu 7. Episcop Radu 3. str. Visarion 25. Bucuresti-Colentina. 373. 371. 2 apartamente. 3 apartamente. Angheliu Alex Maria. str. 368. Roseti 34. Romana 192. Romana 166. Avrigeanu Nicolae. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 375. Andreescu Maria. 376. 4 apartamente. 3 apartamente. Avedirian Maria. 393. Apotescu Angelia. Anastasiu Orestin si Casanta. . 4 apartamente. 6 Martie 89. 3 apartamente. Sperantei 36. Ioan. Arenei 10. str. Acigheozian Iugoper. str. Albescu N. 6 apartamente. Dealul Cioplea. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. 29. Alexandrescu Valentin. str. 3 apartamente. Agarici I. Bd. 381. 2 apartamente. Alexandrescu Victoria. Austrului 4. str. str. str. 388. T. 396. 30 Decembrie 55. 395. Bucuresti. 3 apartamente. Vasile. Andreescu Niculae. str. Bucuresti. str. str. Antonescu Varvara. 9 apartamente. G-ral Magheru 2. 383. 365. 4 apartamente. Sandu Aldea 83.362. 374. str. Mamaia. 386. 9 apartamente. Ioan Bogdan 5. str. Muzicescu 6. Piata Independentei 11. 3 apartamente. Eroul Nicolae 51. Armasului 10. Bucuresti. 363. Bucuresti. Dinu. 366. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Intr. Arsenescu Maria. G-ral Magheru 43. str.. Bis Enei 16. str. Bucuresti. 369. 380. Predeal. Gen. Bucuresti. Alexandrescu Dersca. 367. M. Robert de Fleurs 2. Poenaru Bordea 18. Alex. M. 3 apartamente. 372. str.

405. 423. str. 401. str. 404. 2 apartamente. 2 apartamente. Akerman Bernhod. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B. 9 apartamente. 37 apartamente. Bucuresti. Achimescu Achim. 420. str. 7 apartamente. Alex Tase si Ruxandra. Bucuresti. 2 apartamente. Andreescu Petre. Bucuresti. Bonea 23. Bd. str. 398. Alaci Dorina si Ivone tutore. Bucuresti. 425. si Tehnicienilor. L. Nicolae. Petru Rares 34. 419. Dorobanti 1 Poiana Brasov. str. Focsani. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 412. G-ral Manu 7. 402. 5 apartamente. str. 403. str. 3 apartamente. Elisabeta. 422. Asociatia Ing. Const. 2 apartamente. 408. Vasile Conta 20. str. str. 5 apartamente. calea Dorobantilor 63. 407. Bucuresti. Bucuresti. Zablovschi 48. str. str. C. Arghiropol Aviadeo. str. 2 apartamente. Tolstoi 4. str. Patriarhiei 7. Arteza Tanase. str. Aslan C. 7 apartamente. Ion Frimu 36 Sinaia. Stefan cel Mare 31. Nitulescu si Matei. 30 Decembrie 18. 6 apartamente. 417. 409. 414. Hatmanul Arbore 5. 416. Sarindar 15. Rosetti 37. Bucuresti. Bucuresti. N. .. Bela Brainer 98. str. G-ral Demostene 3bis. 6 apartamente. Braziliei 7 A. 5 apartamente. str. Albulet R. Bd. Bucuresti. Balcescu 25. Gabroveni 12. 8 apartamente. Asoc. de Chibrituri 56. Bucuresti. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. Brezoianu 53. Mare 2. 400. Bucuresti. Alexandru Eduard. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 406. Alden Petre. Asociatia Proprietarilor. 29 apartamente. 418. 7 apartamente. str. str. Episcopiei 2. str. Boteanu 3A. 7 apartamente. Bucuresti. str. Agopian Zaharia si Reteizan. 415. str. Antoniu Eugenia. Bucuresti. Anastasiu Gh. str. C. 6 apartamente. str. Londra 49 Caracal. str. Bratianu. calea Plevnei 5. Bucuresti. Udricani 4. 424. Baicoian colt Nifor 32. Andreescu Gh. Fabr. Ilie Pintilie 44-47-51. 411. 421. Carpati 2. Ing. Isaia. 2 apartamente. str. str. A. Vergului 11. Andreescu Mircea Paul. str. Argeseanu Ana. Doamna Chiajna 24. Ana Ipatescu 10-24 scara B. Popa Soare 56. calea Calarasi 67-69-71. Cult. str. 413. Oituz 7. I. 3 apartamente. Vaslui. Alex Tudor si Maria. Cazavilan 4.Constanta. 3 apartamente. Baicoianu 17. Antonev Felicia si Jean. str. str. Bolintineanu 5. str. Molotov 5 Bucuresti. Popa Nan 93. str. Antoniu Adolf. 1 apartament Bucuresti. 4 apartamente. Anastasia Rafael si Tana Vasile. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. calea Plevnei 1 B. Aslan C-tin si Ioana. 3 apartamente. Sos. Bucuresti. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel. str. Lazar Grumberg 1 Mamaia. 410. Alba Iulia 27. Cameliei 21-23. Stelian. str. Bucuresti. Andreescu Maria. str. Alecu Ruso 24-26. str. Baicoian colt Isvoreanu 1. 399. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana. 397. Bucuresti. str. Bucuresti. Braila str. str. str. Imparatul Traian 37. str.

Bolocan Gheorghe. Boter Ioachim Dora.. Piata Lahovari 9. Calea Rahovei 201. str. str. str. Academiei 35. 434. str. Baloleanu Gh. Tunari 18. St. Hangiului 5. Gh.. Bucuresti. 5 apartamente. 452. str. str. 447. Aleea G-l Angelescu 11. Galati. str. 2 apartamente. 5 apartamente. V-le Lascar 22. Maria Rosetti 53. Gh. 119. Bd. 445. Georgeta. Skorilov 9. Bucuresti. Magheru 43. str. 7 apartamente. Vanatori 1 A. Bucuresti. 455. str. 6 Martie 19. Bolintineanu 3. 7 apartamente. Magheru 34-36-38. Aurora 66. . Bd. Branescu Alexandru. 3 apartamente. 428. str. 443. Asociatia Coproprietarilor. 449. str. Bujes Luisa. str. B-dul 1 Mai 209. 7 apartamente. str. Dionisie Lupu 74. str. Gh. 433. Mantuleasa 27. Bucuresti. 21 apartamente. 7 apartamente. 13 apartamente. Dr. str. 448. str. 429. 3 apartamente. Bucuresti. Botez Ion. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ganovici D-tru 6. Sft. Bucuresti. Avram Incu 15. D. 444. Lanariei 13. B. 439. 8 apartamente. Valeriu Braniste 60. str. Atanasiu Gh. Bd 6 Martie 95 Asan G. Bucuresti. 430. str. 4 apartamente. Falticeni. str. 18 apartamente. Zosima 8. Ion Nou 19. 442. 3 apartamente.Sarat. Bejenaru Vasile. Victor Manu 39. Bucuresti. Piscului 25. Andronie C. 438. Alex. 446. 441. str. Ion. Blima. Berzei 48. Bucuresti. Academiei 35. 431. Bica N. Virgiliu. Bucuresti. 27. 31 apartamente. str. 10 apartamente.A. str. Bratea Mihaiescu D. str. str. C-tin Napu 11. 7 apartamente. Baluta Ion. Mihaileanu 49. Birbaum Rebeca. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Ion Mortun 16. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Badici Elena. Calea Victoriei 112. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. Biciovschi Teodor. 435. 211. 453. str. Babaianu Hazar. Batistei 1-5. Balan Lubiu. str. Bucuresti. Bucuresti. Borvizeanu Grigore. 8 apartamente. str. Bebereche Teodor. Dr. Vlahuta 25. Bd. Uranus 85 bis. Ciru Dinescu 11. 436.. 432. Si. calea Grivitei 181. Bita A. Lt. str. str. Bernescu Ion. Th. Ana Ipatescu 42. Bucuresti. Bucuresti. str. Blocul C.426. 4 apartamente. 456. Ada Verona. Asan 3. 6 apartamente. 37. Icoanei 17. 451.. Speranta 19. Algicheren S. Bucuresti. 450. str. Bucuresti. Albu Gh. Gh. str. Bucuresti str. Mazarik 1. si Elena. 32 apartamente. Bucuresti. Niculae. Lt. str. 19 apartamente. . 4 apartamente. Bucuresti. Victoriei 9. 437. str. Bucuresti. str. 440. Virgil Plesoianu 40. Barder D. Bucuresti. Buestrului 8. Bolintineanu 3. Bucuresti. str. Badulescu P. Dimitrov 117. 454. Balaban Gherghe. Petre Poni 4. T. Bosoanca Mihail. Brotman Sara. Sirenelor 15 R. 6 apartamente. str. Demostene 39. str. str. Vladimirescu 20. si Antonia. Beldiman 40 bis. 3 apartamente. 12 apartamente. Sinaia.

3 apartamente. str. Occidentului 19. str. 2 apartamente. 6 apartamente. Sf. 479. 4 apartamente. str. str. N.. Buda Constanta. str. Bucuresti. 467.Botosani 13. str. 3. Burciu Maria si Gh. 1 apartament. Aureliu 3. str. Bucuresti. str. Varful cu Dor 50. Dr. Bucuresti. Constantinescu 65. Maria. Elena Doamna 30. Bratianu Niculae. Berger Ernestina. Bucuresti. 26. 21 apartamente. Sergent Nutu Ioan 69. Radu Voda 25. Bucuresti. 6 Martie 6. Bucuresti. Intr. Galati. Sepcari 9. Balaban Atanase. Bucuresti. Bacoveanu Ana. str. Dr. Frigului 3. str. Jules Michelet 19. Baroiu Marin. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Elefterie 15. str. 7 apartamente. str. Dr. str. str. 4 apartamente. 478. str. str. 485. Bercovici Ana si Marcu. Marin Niculescu 5. 470. 477. Galati str. Bucuresti. . calea Rahovei 120. 7 apartamente. Bucuresti. Republicii 245. Bucuresti. Eforie. Naum Romniceanu 26. 489. 475. 472. jud. 473. Banu Gheorghe. Constanta. Banu Smaranda. Sinaia. 3 apartamente. Berger Aurelia. Bucuresti. Plesesti Gane 6. 465. Bucuresti. Bucuresti. str. 471. Lister 22. 491. str. N. Dr. 18 apartamente. 6 apartamente. M. Bucuresti. 26. 2 apartamente. 11 Iunie 71. str. Borsatti Mario. B. Budalanescu Cornelia. Bd. 468. 18. Badulescu Aurelia. 3 apartamente. str. Boreanu Augustin. G-ral Magheru 43. 461. Prof. 3 apartamente. Istrate Nr. 12 apartamente. str. 476. Badescu Constanta. 480. str. Toamnei 2. 460. 469. 4 apartamente. Cuza Voda 37. 5. Beldiceanu 14. 4 apartamente. Bucuresti. Braila. str. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 12. Buretean Dan. 5 apartamente. Georgescu 23. Barsamian Lucia. Schitu Magureanu 39. Barbulescu Maria. Lister 62. Bucuresti. Brosteanu Angelica. Bercovici J. 466. Blanc Constantin Tuliu. 484. 2 apartamente. 457. Toamnei 132. Bucuresti. Jdanov 45. 462. Iasi. Braunstein Ada. str. 459. str. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. str. 463. Bd. str. Putul Inalt 2. Bercovici Blondina. Aurel Vlaicu 146. Ana Ipatescu 24. 486. Bucuresti. Butunoiu Cezar. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. str. 490. str. Bogatu V. Banescu Victoria. Bucuresti. 2 apartamente. Alex. 2 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente. 4 apartamente. Dogarilor 42. C-tin Bernescu 31. str. 464. 482. 3 apartamente. str. Boanta Maria Brandusa. Balian Dieran. str. Stradela Darabani 4-6. Iorga 53. str. Dobreta 16. 492. A. 11 apartamente. 487. Academiei 35. A. Bucuresti. Tunari 87. Dianei 1. Barbieru Vasile. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Brataseanu Gheorghe. Pictor Andreescu 31. Boanfa Ion. Maica Domnului 51. Bercaru Margareta. str. str. 474. Buicliu Julieta. Republicii 86. Holban 6. Bucuresti. str. Bulaceanu Mihail. Bucuresti. Brailei 39. str. 2 apartamente. Stafetei 1. 12 apartamente. 481. str. str. 458. 8 apartamente. str. 483. 488. 5 apartamente. 6 apartamente. Sebastian 15. Austrului 26. 26.

Serban Voda 66. 515. 507. 521. Bucuresti. str. Cal. str. Fundatura Gherase 4. str. Amurgului 1. Berestain Moise. Buhman Eugeniu. Bucuresti. 6 apartamente. 518. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Sinaia. 4 apartamente. str. Bossel Clara. str. Romania Muncitoare 90. str. . 502. Bucuresti. Cuza 105. str. Bratu Ion Gr. Tugomir Voevod 55. Borsan Elena. 6 apartamente. Popa Tatu 70. str. Generalisimul Stalin 23. Balas Emanoil. 499. 526. Intr. Banita Ion N. 7 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. 508. Bucuresti. str. 7 apartamente. 496. 5 apartamente. 5 apartamente. Bretu Mihai. G-ral Angelescu 87. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Brunu Lazar. str. Bucuresti. Seneslav Voevod 56. Baldovin Dem. Bejan Nina 3 apartamente. Vanatori 25. str. 525. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Maior Campineanu 49. Bucuresti. Bosneag Dumitru. Bolintineanu 5. Bucuresti. str. Bucuresti. Vasile Alexandri 18. B-dul Banu Manta 57. B-dul Dimitrov 116. Sft. Banescu Silvia. Bucurescu Teodora. 241. Bucuresti. 5 apartamente. 8 apartamente. Barbatescu Maria. calea Grivitei 239. str. str. str. Abrud 137. Bucuresti. Victoriei 2. 5 apartamente. Botez Ioan. 510. 506. 11 Iunie 24. Bucuresti. str. Stoica Ludescu 25. 500. Balint Scarlat. Blumen Marcu. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Petru Rares 23. str. Brega Vlad si Ecaterina. 7 apartamente. Bucuresti. Comana 9. Barbieru Niculae. Calea Grivitei 266. Horatiu 5. 517. 511. Sos. Titulescu 77. Bucuresti. Badulescu Alexandru. 523. Viilor 121. 512. Bucuresti. Calea grivitei 35. V. 6 apartamente. G-ral Angelescu 32. 6 apartamente. 4 apartamente. 501. 4 apartamente. Moraviei 9. Sos. 527. 10 apartamente. Ionica 6. str. Gramont 31. 13 apartamente. 10 apartamente. Balaban Iancu. 524. 495. 520. Bucuresti. 21 apartamente. Bassi Roberto si Elena. B-dul Domnitei 12. 6 apartamente. Dr. 10 apartamente. Flaviu. str. str. Nifon 14. str. str. 14 apartamente. Episcop Chesarie 17. 5 apartamente. 33. str.493. Bartolomeu Lascar. 516. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Buzdugan Dimitrie si Constanta. Transilvania 36. str. str. Fainari 31. Bucuresti. str. 3 apartamente. Brezoianu 53. Buia Lisinah si Elena. Bd. Marcovici 9. str. Burghelea Niculae. 504. Bunger Victoria. 503. 513. 498. str. 509. str. N. str. 494. Lirei 15. 519. Bucuresti. Bucuresti. Butu Geta. Ilie Pintilie 10. Ana Ipatescu 24. Petre Ispirescu 67. B-dul A. str. Calea Mosilor 51. 497. Bucuresti. 505. Branza Emil. Bucuresti. Burduseanu Anghel. Bucuresti. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente. I. str. Bucuresti. Bercu Leon. Grivitei 41. Branzaru 14 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Blumenfeld Avram. 522. 3 apartamente. Brezoianu 9. Gheorghe Lazar 4. 514. Cuibasev 33. Pictor Obedeanu 27.

529. Dr. 520. Bucuresti. str. . Besso Maria. str. 527. A. 528. 4 apartamente. Carol Davila 38. Stalin 76. B. Frumoasa 54. Bercu Ion. str. . Bardelli Remus. str. B. B-dul Gh. 528. str. str. Paraul Rece 524. Brezoianu 29. Brezoianu 6. Barbulescu Maria. Sinaia str. str. Dragoslavele 10. str.. 521. 526. 523. Marfurilor. Bucuresti. Cosbuc 75. Barth Adolf. str. 13 Decembrie 4. 3 apartamente. A. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. Boboc Stefan. Imparatul Traian 28. Bucuresti. Sinaia str. str. C.. Mures 77. Albinis 22. str. Alex. Bucurescu Ion Most. 7 apartamente. Arionoaia 26. Braileanu Constanta. Cal. 11 Iunie 45. 30 Decembrie 52. Calea Grivitei 395. Furnica 6. B-dul 6 Martie 12. str. Bodescu Marilena. str. C. Th. 529. Bucuresti. Romonia Muncitoare 101. 524. 10 apartamente. 529. str. A. 521. 9 apartamente. str. str. Bacau str. Bugeleisen Leon. Tulcea. 8 apartamente. Bucuresti. Sabinelor 3 A. 79. Verzisori 42. 524. 41. 7 apartamente. Speranta 88. Oitelor 11. si Natalia. Biolan Barbu. 30 Decembrie. Brezoianu 51 Braila str. Bucuresti. Bunescu Eugenia. Isaccea jud. B. C. Bura Ion. str. Bucuresti. Arion 70. Ecaterina Varga 10. str. 3 apartamente. Bancila Nicolae. Popa Tatu 83. 520. str. Balttner C. 525. Alex. 3 apartamente. 6 apartamente. Bruckner Hans. Craiova str. 395 bis. A. 526. str. Lister 1. 8 apartamente. Baneasa-Sos. str. Boghici Gh. Vasile. A. Bucur Al. Bucuresti. cel Bun 4. 17 si 19. str. B. V. Dristorului 13. A. str. Barbulescu Stefan Alex. B. str. 1 apartament. C. 4 apartamente. Bucuresti. C. B-dul 6 Martie 89. G-ral Angelescu 15. B. Frumoasa 21. Bucuresti. Berca I. Buc. Boeriu Maria. C. 3 apartamente. Bernstein Clara. 3 apartamente. B. Revolutiei 5. str. str. Barlea Victor-Suhateanu. Timisoarei 26. 526. 8 apartamente. 12 apartamente. 10 apartamente. Hartanoaia 7. str. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. 522. Bucuresti. D. Bucuresti. str. 523. Batinschi Vladimir. C. str. Basoc Gheorghe. 522. A. Bucuresti. Bucuresti. Progresului 17 Predeal str. 77. 3 apartamente. Coson 2. B. A. A. Bucuresti. I. Bucuresti. Turnescu 6. 523. Nifon 21. 527. Botosani str. Cuza 50. Bucuresti. Bejan Petre. Badescu Mihail. A. Bucuresti. Bucuresti. B. A. str. str. str.528. Boeru Gheorghe. Rahovei 20. Arad 41. 7 apartamente. 14 apartamente. Bragadiru George si Petre. Bucuresti. 43 apartamente. str. Bucuresti. 520. Bucuresti. C. 13 Decembrie 4. C. Caragiale 14. I. Iosif 74. Calea Calarasi 278. Bucuresti. 69 apartamente. Sinaia str. 521. Bucuresti. 7 apartamente. 3 apartamente. 525. Mitrop. 7 apartamente. str. Aristia 18. str. Arionoaiei 18. 4 apartamente. 525. 3 apartamente. Rahovei 107. Braila str.Ploiesti 6. Teilor 2. 13 Decembrie 8. 522. B. si 5.

Ion. Ana Ipatescu 14. Caransebes. str. B-dul N. Stalin 11. Cosbuc 64. 8 apartamente. str. C. 4 apartamente. str. Senatului 19. Bartos Niculina. str. Braila. Vasile Luca 1. str. Unirii 101. Cosbuc 64. Beresteanu Maly. Karl Marx 1-3. Ghercesti 11. Bugan Tudor. 538. 545. str. Moara de Foc 6. str. Bucuresti. G-ral Praporgescu 18. 548. 543. Cluj. str. 13 Septembrie 17. Lenin 11. Bungher Carola suc. B-dul Libertatii 145. 8 apartamente.R. 528. Academiei 4. Bucuresti. Tabacarilor 18. Ecoului 11. 3 apartamente. Bucuresti. 14 apartamente. 21 apartamente. Dr. 3 apartamente. Bucuresti. str. Ramnicu Valcea str. Vasile Roaita 10 si 12. str. str. Bucuresti. 13 Iunie 1-3. Botez M. Galati str. 530. 540. Staicovici 41. Doamna Balasa 33. Fraternitatii 9. Bochary Robert. Piata Stefan cel Mare 10. Dr. Botosani str. 13 Septembrie 299. Bucuresti str. Bucuresti. Tulcea str. Mihai Bravu 341. Vasile Roaita str. Sos. Ploiesti str. str. str. Stalin 11. Renee. 539. str. Stefan cel Mare 47. Productelor 17-19 Dorohoi str. Timisoara str.A. Lazureanu 48. Bucuresti. in lichidare 34 apartamente. Smardan 27. Iasi str. Bucuresti. Bucuresti. 537. Dobrogeanu Gherea 84. Calea Rahovei 78. Stalin 26. 536. Vasile Luca 1.A. str. Craiova. str. 7 apartamente. str. Tg. Nicolae Balcescu 36-38. str. Sf. str. Roman. 5 apartamente. 5 apartamente. Militari 6 si 8. . Piata V. Bucuresti. Bungher Wili. Buradescu Traian. Bucuresti. Bohdjelian Avedis. 7 Noembrie 2. Caracal. V. 1. str. Aprodu Purice 6. Busteni. Vasile Alexandri 2. Epicol 68. Birman Nicolae si Eugennia. I. Stefan cel Mare 226. Brasov. 32. str. Banca Cerealistilor S. str. str. Mures str. Bancara in lichidare 179 apartamente. 535. Bucuresti. Closca 2. str. Buzau. Vanatori 23. str. Jiu str. Bobrai Farcas 6. 532. 1 Mai 23. C. str. Tg. Babes 14. V. Tg. Banca Rahova Bragadiru S. Calea Serban Voda 2 si 1. 531. 4 apartamente. Bunescu Vasile. str. Satu Mare Piata Libertatii 19. str. 542. Ciru Iliescu 8. Bucuresti. Brum Ioan si Eugenia. Bacau str. 2 si 4. Victoriei 31. Beresteanu Elena. Turnu Severin str. Judet 7. Nicolae 45. Mircea 86. Rozelor 15. 11 apartamente. Bucuresti. Lanariei 11. str. 547. 541. Dr. Putul cu Apa Rece 27. Arad str. V. I. I. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. 13 Septembrie 4. I. Nifon 27. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Butuceanu Irina. 534. Bucuresti. 23 apartamente. Barbieri Nicolae. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Pitesti str. 1907 Nr. 546. str. 529. str. str. Balanica C-tin. 6 apartamente. str. Ilarie Voronca 10. Emil Zolla 2. Braunschield Efraim. V. Ocna str. str. 533. Vasile Goldis 1-3. Constanta. 5 apartamente. Bratianu M.527. Gh. B-dul G. Balcescu 10. Banca Romaneasca Inst. Bd. C. 10 apartamente. Gh. 544. str. Filimon Sarbu 12. Baras Retti. Bucuresti. Banica Alchinoie.

Bucuresti. str. 16 apartamente. str. 5 apartamente. 578. str. 584. Buhlev Rytta Panaitescu. Urdarescu 15. 3 apartamente. (com. Dudesti 93. 559. Bucuresti. 3 apartamente. str. Poteras 25. Bateriilor 34. Mihai Bravu 232. 6 apartamente. Spiru Gheorghiu 24. 3 apartamente. 562. Barsan Otilia. Bucuresti. str. Cuza Voda 26. si Jenica. Bellu Ioan. Braunstein Lucia si Leia. str. En. Buia M. str. 571. Procopiu 17. 7 apartamente. 556. Dr. str. Aurora 32 si 43. 10 apartamente. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Colonel Orero 22. str. 573. Bucuresti. 6 Martie 95. Botez Ioana. Balaceanu Gh. Bucuresti. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail. Diditel 30. 11 Iunie 51. Borusev Giovani. str. str. Bucuresti.. Marasesti 76. 567. 570. str. str. 5 apartamente. 5 apartamente. 12 apartamente. str. 14 apartamente. Progresul). 5 apartamente. 6 apartamente. Splaiul Unirii 281. 8 apartamente. 558. Brihailescu. str. 4 apartamente. Popa Stefan 35. 4 apartamente. 566. Bucuresti. Bucuresti. 568. Bercanu Simion. Bucuresti. str. Balan Jacues. Vacarescu 14. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Brezoianu 29. Splaiul Unirii 69. Bercovici Iancu. Badulescu Eleonora Dan. sos. Petre Maior 10. str. Lucaci 81. Giurgiului 9 . 557. Pascal 40. Costache Negri 28. Bendescu Elena. Vulturilor 127 si 129. Lamaitei 1. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. str. 572. str. Bucuresti. 551. Bd. Popa Tatu 85. Bogdan Constanta. Independentei 56 b. calea Dudesti 52. str. Bucuresti. Barsan Ioan. Magurele 43. 8 apartamente. Bucuresti. . Bucuresti. str. Justitiei 41. Bucuresti. Calea Grivitei 13. Splaiul Unirii 49. Braunstein Iancu si Liza. 565. 561. str. 550. str. Bica Nica. Bucuresti. Balasanu Adela. Calea Victoriei 101. Bender Maria 11 apartamente. str. I. 563. Beldescu Gheorghe. str. 3 apartamente. 3 apartamente. B-dul Marasesti 9. str. Berghamer Iosif. Braustein Clara. 564. Bratulescu C-tin. 575. Spl. 2 apartamente. str. str. 554. 9 apartamente. 2A. Borzan M. str. Bilec Teodor. 552. 579. Berlescu Aurel. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Borsaru Vihelmina Maria. Sos. Simonide 14. Bucuresti. 580. 569. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 2. Babalicescu Grigore si Ristea. Emil Pangratti 21. 577. Bucuresti. Baleanu Dumitru. I. Benga Toma. 555. Calea Mosilor 286. 6 apartamente. Asache 11 si 22. 583. 3 apartamente. 4 apartamente. Gh. Masina de Paine 58.11. str. Putul cu Apa Rece 7. Matei Basarab 2. 581. 7 apartamente. 574. Plevnei 131 A. Bucuresti. Bucuresti. Stelea Spataru 10. Bd. Bucuresti. Berman Filip. 582. Bucuresti. Bucuresti. Berman Eliza. 6 apartamente. 560. calea Serban Voda 53. 6 apartamente. Bogardo Giuseppe. str. Fonteriei 8. Bucuresti.. Bucuresti. Berceanu Gh. Morilor 24. Sincai 7. Bucuresti. Bucuresti.549. 576. str. str. 553. Bucuresti. Bucuresti.

Mihai Voda 31. str. str. Paris 41. Traian 189. Babes Filip. Pop de Basesti 27. 3 apartamente. str. 4 apartamente. str. Sturza 18. 6 apartamente. 601. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. 24 apartamente. Baichian Vahram. Dan. Iasi. 6 apartamente. Alexandrescu 79. 613. Cosbuc 15. str. 610. 4 apartamente. . Bucuresti. str. 595. str. 607. str. Bratescu Eugen si Badulescu Maria. Povernei 9. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Boerescu Alexandrina. 11 apartamente. str. str. str. Republicii 88. 9 apartamente. str. str. str. 594. Arad. 16 apartamente. 599. Burlan Florica. calea Calarasilor 35. Constanta. Micsunelelor 23. str. Cazarmii 52. 12. 3 apartamente. Burghelea Vasilica. Bucuresti. Unirii 19. Bucuresti. 608. str. Viitorului 26. 596. str. str. 13 apartamente. 1 apartament Ploiesti. Bizduna Maria. Oradea. Bucuresti. str. Bucuresti. 589. Alecu Russo 24. str. 606. D. Bilinaci Teodor. Jdanov 9. Bucuresti. Nifon 27. Victor Babes 1.Raureanu 2. Bucuresti. str. str. str. 11 apartamente. Bucuresti. 600. Banca Ardeleana in lichidare. Mitrop. 617. Maneciu Ungureni. Gh. D. Stelea. M. Timisoara. 6 apartamente. E. Lazar 5. 3 apartamente. Beer Etty sai Beer Faihi. Spatarul 11. Bucuresti. Pictor Grogorescu 6. 585. Splaiul Unirii 39. 47 apartamente. Sergent Scarlat 2. Bucuresti. Barbulescu Gheorghita. Bucuresti. str. Popa Soare 69. Basacopol C-tin. str. Bentia Ion si Iuliana. Bucuresti. Bonola Tanase. 7 apartamente. Duzilor 33. Bucuresti. Grozescu 5. Banica Gh. 611. I. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente. 598. Burada Victoria. Bucuresti. str. Butter Sophie. 590. Negustori 14. Rahovei 407. Berna 3. . Trifoi 1. str. str. str. Bataturescu Dan. Dimitrof 7. G-ral Dragalina 245. 602. Stefan cel Mare 244. Bd. Bucuresti. Bane Desideriu. str. str. 616. Bucuresti. str. Banca Urbana in lichidare. Pitar Mos 29. Cosbuc 15. Baragan Mihai. 9 apartamente. Botescu Elena. Pictor Grigorescu 6. Barbu Petre si Zoe. 612. 614. calea Victoriei 7. Bucuresti. Babic. Djuvara 1. 609. 5 apartamente. Cobalcescu 25. str. sos. str. str. 603. Duca 5. Segmentului 9. 12 apartamente. Berceanu N-lae. Kogalniceanu 45. str.G. Filimon Sarbu 3. 1 Mai 35. Balasescu Gr. str. 4 apartamente. Buzesti 62.Cotroceni 11 b. 9 apartamente. Arad. 2 apartamente. Bucuresti. Balcescu 58. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 7 apartamente. jud. 5. 586. Oculeanu 69. Bucuresti. N. Smardan 9. Boios Cicerone. Brasov. Stirbei Voda 69. 3 apartamente. Bucuresti. Baesu Petrache. Bucuresti. str. Inisor 11-4. Bucuresti. Campulung Muscel. 4 apartamente. 587. 5. str. Gr. Bontuceanu C-tin. 615. str. Bratulescu Dumitra. Bucuresti. Bd. 592. 597. Bucuresti. Gheorghe Nou 27. Alecu Russo 10. 6 apartamente. Ceres 15. str. Filaret 47. 588. Gh. Tudor Vladimirescu 13. Buzau. Prahova Ploiesti. Badea Nistor. Bratu Elena. str. 591. 605. Popa Chitu 25. 3 apartamente. 604. 10 apartamente. Oradea. B-dul 1848 nr. 593. Calea Mosilor 136.

Bertoiu Ion. 4 apartamente. Sincai 14. Bucuresti. str. Botea Enache. 621. 2 apartamente. 641. Bucuresti. Hristo Botev 8. Tunari 71. str. 632. 10 apartamente. 4 apartamente. Berali Cornelia. B-dul Cuza 9. Oslo 8. Matache Dobrescu 17. 11 Iunie 75. Popa Petre 36. Rondu Bisericii 6. in lichidare. Temisana 55. Babes Victoria. Barsan Elena. Doamnei 4. 630. si Bianca. Bradului 20. 646. calea Dudesti 260. Bagulescu Elena. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. Vulturilor 16. str. Bucuresti. 4 apartamente. 640. Balosi Petre si Bitner Valeria. Bucuresti. Bank Meilich. Bucuresti. str. str. str. 17 apartamente. Banca Agronomiilor S. Senatului 17. Lisabona 4. 17 apartamente. 10 apartamente. 628. Bucuresti. Beresteanu Sidoli. Teiul Doamnei 92. str. Spiru Haret 2. Istrati 71 Bucuresti. Poloni 18. 3 apartamente. str. Cosbuc 13. Blumenfeld S. Bordei Apostol. Bella Gruia. 620. 6 apartamente. Barbulescu. 4 apartamente. Bacalu Tivia. calea Calarasi 36 A. str. Bucuresti. si Balasa. Brukar Bernhard. 622. Bucuresti. str. 13 apartamente. str. Logofat Udriste 3. Bucuresti. str. str. Stefan cel Mare 4. 629. 651. Istrati 10. Bucuresti. Dr. Balanescu C-tin. 21 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 74.A. Bucuresti. Bucuresti. Burca Ion si Lucretia. str. Bucuresti. Barder Leopold si Rasela. Buzoianu 38 A. 262. V. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. 623. str. 643. str. . Constantinescu 67. Bestoiu Ion. Campina. 648. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Braunstein Otilia. B-dul Republicii 23. 638. Eugen Carada 9. Icoanei 27. 10 apartamente. 644. 2 apartamente. Teiul Doamnei 38. Ecoului 7. str. Bogdanescu Emilia. str. Bucuresti. str. 637. str. Meteori 67. 5 apartamente. Bucuresti. 647. str. Bucuresti. 626. Gh. 636. Berlescu Ella. str. Bruteanu I. str. str. str. calea Calarasi 132. 5 apartamente. Campina. Bucuresti. sos. Bistriteanu Victor. Bucuresti. Teodora. Dr. 645. Bucuresti. Dr. Alex. 5 apartamente. Gherghel 9. str. 2 apartamente. Leonida 16. str. calea Mosilor 115. Aurora 41.618. 624. Baverman Frederica. str. 2 apartamente. 633. Bucuresti. str. Burschik Francisc. str. 7 apartamente. Bucuresti. Buruiana C-tin. 6 apartamente. 635. str. str. Dr. 650. Bogdanescu Stefan. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente. Stelea Spatarul 17. Bunescu Teodor. 4 apartamente. Dr. 631. 627. B-dul 1 Mai 62. 642. Boteanu Mihai. Barbu Maria. Romulus 49. Bucuresti. 7 apartamente. 634. 18 apartamente. V. 7 apartamente. Bucuresti. Badea I. 649. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Balcescu 30. 5 apartamente. str. 639. Marcovici 4. Fierari 13. 625. Teohari 12. 4 apartamente. 10 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 619. 14 apartamente. calea Serban Voda 14. str. str.

Apolodor 10. Mihail Eminescu 127. Borcescu Alex. V. 8 apartamente. Baloiu Ion. Apolodor 10. 3 apartamente. Bucuresti. Filiti 6. 680. Brikmayer M. Bogdan Teodor. Branzescu C-tin. Lascar 114. Bucuresti. str. Craiova. V. Col. Brasov. Putul cu Plopi 4. Banescu Eugenia. str. Conta 3-5. 5 apartamente. 662. G-ral Argetoianu 2. Ion. Sahia 50. str. 10 apartamente. str. 669. str. 6 apartamente. str. Baleanu Ecaterina. str. 4 apartamente. Bucuresti. V. Viitorului 59. str. str. 5 apartamente. Lascar 62. Bucuresti. Cpt. Buzau. Bals Andrei. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Lipscani 44. str. Gh. Alexandri 16. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu. Brezoianu 53. str. Tell 31. Breahna Valeria. Bucuresti. str. Iosif 2. Nae Stanescu 2. Banica Constanta si Mihai Condoiu. Bailescu N. Alecu Russo 14. Alex. 2 apartamente. 670. 658. 656. si Nicu. 664. str. str. 671.652. 5 apartamente. str. str. 5 apartamente. 681. B-dul. str. Nic. Boloaga Crisanti. Ana. Bacau. Delavrancea 39. Bogdan Alecu Irina. Bucuresti. Bucuresti. Vornicului 23 Vasile Roaita. Alex. 2 apartamente. 68. str. str. Cuza 60. str. Popa Tatu 22. 4 apartamente. str. str. 3 apartamente. Bucsan V. Brisental Sama. 661. str. Demetriade 10. Moceanu 4. 676. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str. Schit. 3 apartamente. Bucuresti. Bachman Nathan. 3 apartamente. Popov 33 Urlati. . 4 apartamente. Pictor Luchian 18. 1 apartament Bucuresti. str. str. Constantin 4. Baghina Gheorghe. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 663. str. str. Badescu Gh. str. Botez Cecilia. Smardan 21. Nicolae Balcescu 24. Badea Ana si Petruta Dadarici. Prahova 675. Bucuresti. Ady Endre 24. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Plevnei (Baneasa) 3. 2 apartamente. str. Bd. Bucuresti. 677. 2 apartamente. V. 6 apartamente. 657. str. Budisteanu Ion. 678. 659. str. Constanta 665. 653. Bucuresti. Hala Lifschitz 10. 3. Av. str. Bucuresti. Bucuresti. Bancu Serina. O. 668. 672. Bucuresti. str. str. Romana 7. str. Budai Elisabeta si Grigore Filip. Popov 21. 674. St. Balcescu 24. Aurel Vlaicu 79. Sandu Aldea. Logofat Taut 70. Bucuresti. Braiescu C-tin. str. Tunari 6. V. 660. 666. A. 15 August 36. Romana 19. str. Bucuresti. Leon Voda 22. Bottea Margareta. Morilor 14. Sinaia. Batistei 5. Sft. str. Bercovici Max. 6 apartamente. 654. Kiubasew 40. 3 apartamente. Magureanu 6. Bellu 29. Bucuresti. Bucuresti. 667. 673. 4 apartamente. Bogdanovici Tadeu. str. Wilson 15. Bucuresti. Bucuresti. A. 655. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. B. 5 apartamente. Bugheanu Marcela. Pictor Romano 16. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. Bratulescu C-tin. 679. str. str. Borzesti 30. Bucuresti. Bucuresti. str. Ilie Pintilie 29.

Baluta Mihail. Barta Stefan. 687. 702. Marcovici 9. str. Bucuresti. . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. N. str. 7 apartamente. Bexer V. Buzesti 44. Brezoianu 29. Bucuresti. str. str. 707. Bucuresti. 684. Buruiana Dumitru 11 apartamente. str. . 10 apartamente. Bucuresti. Golescu 9 B. Filimon Sarbu 23. Boldjelia Petre.6-5. 710. Balcan Iuliu si Olga. Bucuresti. Titulescu 117. str. Bucuresti. 695. str. Balosin State. Brezoianu 29 b. Card. 690. Schitul Magureanu 49. Brand Valeria. Bucuresti. 686. 3 apartamente. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente. 20 apartamente. Bogdan N. Spatarului 32. 13 apartamente. 6 apartamente. str. Bendel Eti si Ita Elena. 130. Bilimaci Teodor 12 apartamente. 8 apartamente. 7B. Bratu Chiru si Elena. Alex. 6 apartamente. calea Mosilor 80. Bucuresti. 6 apartamente. 13 Decembrie 4. Bucuresti. str. str. str. str. G-ral Crainiceanu 1. 706. str. Titulescu 73. str. Bucuresti.682. 9 apartamente. calea Victoriei 214. Barbu Lautaru 6. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente. Bucuresti. 688. sos. str. Bucuresti. Popov 10. str. Witting 14. Bucuresti. str. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente. str. 689. str. 693. str. Calea Grivitei 510. Ciurca 25. str. 7 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Boata Toma. Horea. 685. B-dul D. Crisana 32. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente. Buzi Cleonica. Intrarea Noptii 7. 704. str. calea Grivitei 411. Aglaia. Ritoride 1. str. B-dul 1848 6. 701. Aleia Episc. Bucuresti. Bagdighian B. Luterana 21. str. Constanta. Benoiu Grigore. Antonescu 30 apartamente. Beckman Elvira. 692. Mares Tolbuchin 25. 698. 4 apartamente. 2 apartamente. Bratu Emil si Maria G. str. 7 apartamente. Niculcea 57. Elena Doamna 48. Mihai Bravu 14. 708. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente. str. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride. Bucuresti. Emil. str. 694. calea Grivitei 354-418. 709. str. Schitu Magureanu 37. 20 apartamente. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta. Romana 92-94. Bucuresti. str. str. Frumoasa 17. 8 apartamente. Calafat 13. Bateriilor 50. 696. Bucuresti. Bucuresti. Brezoianu 29. 12 apartamente. Brezoianu 4. 699. Turda 71. Bucuresti. str. B-dul Banu Manta 85. str. Branescu Gh. Luterana 31 B. str. 700. 3 apartamente. Bucuresti. N. Bucuresti. 691. Romulus Opreanu 5. Berzei 44. Vasile Conta 7-9 str. Bucuresti. 683. Dr. Bonciu Maria. Aurel Vlaicu 135. Bemachi S. Bucuresti. Bagdasanian Satenig. Sevastopol 1. 4 apartamente. Temisan 11. 705. Bucuresti. Ambrozie 7-7 A. Alex. Bucuresti. calea Grivitei 46. 697. 8 apartamente. str. 703.

G. 725. 735. Bucuresti. Bucuresti. M. 7 apartamente. Armeneasca 2. Buzesti 5. 718. Boaca Elena. Cantemir 76. most.711. Bucuresti. Bank Ezra si Gherani Haimovici. Braniste 42. 6 apartamente. Frunte Lata 9 si 11. Boghici Gheorghe. str. str. str. Bucuresti. N. Balteanu Angela 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 733. Belliceanu 3. 724. Bucuresti. 5 apartamente. Ploiesti. Bucuresti. El. 715. Bucuresti. 5 apartamente. Grivitei 107. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Boros Niculae. Palede 64. 738. str. Bruxelles 10. Fonteriei 13. Ioan si Zina. Bucuresti. str. str. Balanovici Maria. 9 apartamente.. Medic Stoenescu 5. 740. 741. str. 7 apartamente. Rozalia. 7 apartamente. Alex. G. 736. Maria. 15 apartamente. Borena Cecilia. Bancila Stefan. Braila I. Bucuresti. 5 apartamente. D. Dumbrava Rosie 22. 732. 712. B. str. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente. Rucar 31. 714. Florica 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 723. . str. 731. Clucerul Udricani 8. Occident 35. Bucuresti. str. 739. Bucuresti. 6 apartamente. 5 apartamente. Berlescu Ella. 9 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Cantemir 44. calea Grivitei 259. Pasteur 6. 4 apartamente. Felix 28. Ioan Ghica 3-5. Bucuresti. calea Calarasi 36 A. str. 26 apartamente. str. 9. G-ral Florescu 15. Bucuresti. 716. Aristotel. 7 apartamente. 10 apartamente. Dr. Badulescu Gh. Braunstein Stefania. str. Belingher Belu Voica. str. M. Bancotescu Jana. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Matei Voevod 23. Stefan Stoica 51. str. Bibo Iosif. str. 721. Lazureanu 14. Eminescu 17. Cuza 28 A. 8 apartamente. Caravanei 15. 737. Bruteanu I. Stefan cel Mare 69. str. str. 7. Maica Domnului 6. I. Bratescu Constantin. 734. Bucuresti. Bianchi Armondo. str. Delavrancea. 7 apartamente. Petru Rares 5. Bitulescu Petre. 14 apartamente. 11 Iunie 49. 729. Frumoasa 24. 713. 32 apartamente. 720. Bucuresti. Abrud 116. Bogdan. Intr. 7 apartamente. Bd. si Ana Tabacu. Burlan Valeria. Uranus 9 A. Dr. str. Stoica Ludescu 35. str. str. str. Bucuresti. 722. Barbatescu Zoe. str. str. Bunea I. D. Bondarescu Sf. Poterasi 14. C-tin Caracas 3. Boscu Victoria. Bucuresti. Ion Cuza 92. Suvorov 24. str. Sebastian 125. 4 apartamente. Bucuresti. Badarau Norana Maria. str. B-nul Alex. 730. 727. Bucuresti. str. Bucuresti. Brenner Aizic si Carolina. Minotaur 11. str. 717. Blumen Ela. Bucuresti. 726. Baluta P. D. 719. str. str. V. str. Bradea Al. 728. D. Plevnei 4. Zefira. Vasile Alexandri 28. str. Bucovinei 24. Bucuresti. str. Palade 64. Bibo Alex.

Beresteanu Manole si Beca. Boris Diacoff. 7 apartamente. 750. Babes 24. 3 apartamente. 5 apartamente. Sabinelor 102. 5 apartamente. str. Dimitrov 15. 7. V. Bucuresti. Braunstein Zary si Marieta. Bucuresti. calea Plevnei 147-157. Bornemisa Sebastian si Ana. Bucuresti. Beiu Marin. Calea Mosilor 135. Aquila 35. Ana Ipatescu 24. Bucuresti. 767. Av. Bucuresti. B-dul Gh. Bitter Herman def. str. 67. 16 apartamente. Anul 1821 nr. str. Buturugeni 1-3. Viitor 203. str. 13 apartamente. Bucuresti. 65. Mecet 8 a. Calea Mosilor 44. Bucuresti (Baneasa). str. Budeanu V. str. Balan elvira. Intrarea Pictor Vermont 3. str. Bucuresti. 7 apartamente. 163. str. 17 apartamente. Badoiu Gheorghe. Popa Stefan 44. Alecsandri 10. Bucuresti. 766. 773. Bucuresti. Braila. str. 9 apartamente. 51. str. 745. str. Intrarea Urali 2. Bd. 770. 88. Severeanu 16. 765. Bucuresti. Bratoloveanu Ion. Bucuresti. 749. 6. 13 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 772. M. Panduri 63. 5 apartamente. str. str. Sinaia. 2 apartamente. 98.13 Septembrie 186. 769. Bernea Nicolae. str.. Eufrosina Poteca 16. str. Bucuresti. V. Bratulescu P. Eliade Radulescu 15. 757. 10 apartamente. Berta Topor. . 763. Banca Chrissoveloni. 69. Ioan. 752. prin Mayer Bitman. Zorileanu. C-tin. 742. 3 apartamente. calea Mosilor 300. Dr. Bucuresti. 136. Hristo Botev 22. Banica Gheorghe. Vintila 4. str. V. 771. Budeanu Melanie (groper). str. Piata Lenin 15. Bucuresti. Maria Rosetti 36. Bucuresti. str. str. str. Bondescu I. Vedei 5. Bratoloveanu N. Horei 15. 768. 746. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ferentari 149. Badescu Petre. 4 apartamente. Semicercului 2. Bucuresti. 5 apartamente. Panduri 63. Budeanu Ana. str. Constanta. C-tin. 758. str. Gr. str. Dr. 759. Calea Motilor 67. C-tin. 756. Calea Ferentari 80. 13 apartamente. Blum Dvoira si Leiba. str. str. 744. str. str. 764. 4 apartamente. Blum Isac. 4 apartamente. 762. Boianovici Arthur. 11 apartamente. 747. 4 apartamente. Spatarului. 6 apartamente. Dr. 5 apartamente. Bucuresti. 754. Branzescu Gh. Popa Soare 24. str. Bucuresti. Dr. 761. str. str. Barsan N. Bucuresti. Bals Teodor. Boba Margareta. 5 apartamente. Baciu Ion Sava. 7 apartamente. Iatropol 4. 328. Taranu 10. Barsal Dr. Bucur Iosif. 2 apartamente. 5 apartamente. Uranus 105.. str. str. 748. Dumitru Onciu 16. str. 100. Bucuresti. 147. Felix 75. Bucuresti. Bucuresti. Lirei 1. Neagoe Voda 10. str. Beiazgian Nevart. si Smaranda. 2 apartamente. str. 760. 5 apartamente. Cluj. dr. Baclacian Artin. 30 Decembrie 52. 753. Sperantei 23. Karl Marx 6. Bucuresti. sos. Vasile Lascar 168. Stroiescu 42. Bucuresti. 751. 755. Bucuresti. 743. 8 apartamente. str. str. Stupinei 28. Bucuresti. Meteor 25.

2 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. 784.str. Bucuresti. Bucuresti. str. Timpului 1. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. 110. calea Vacaresti 107. Bucuresti. str. Bitolia 10. 18 apartamente. Bucuresti. Avrig 88.. 4 apartamente. Buricescu Constanta. Borduselu Ion. Traian 4. 776. 791. 779. 7 apartamente. 774. 5 apartamente. Bucuresti. Buneanu Alexandru. 5 apartamente. Dobrogeanu Gherea 23. Bacal Isac. 7 apartamente. 5 apartamente. G-ral Magheru 27. 795. . 796. 775. 787. 120-122. str. 7 apartamente. Col. Bucuresti. Haia Lifschitz 32. 11 apartamente. 15 apartamente. str. str. 783. Bucuresti. str. Lucia Marinescu si Eug. Calea Vacaresti 52-54. 782. 802. Bucuresti. Lt. 781. Bucuresti. Bucuresti. 801. Buican Gh. Bratulescu C. Barasch Carol. Vasilescu. 800. str. str. str. Botez Mihail Caucaz. Bucuresti. Serg. Calea Calarasi 217. str. C. Calea Nationala 273. Bunescu Bucur. str. Bucuresti. Bazacu Teodor si Suzana. Prof. Bucuresti. Calomfirescu 4 a. Bucuresti. Papazoglu 4. 797. 11 apartamente. Boteanu Maria. Beiner Paulina. str. str. Mihai Bravu 150. 794. Vintila 3. Batu Ana. str. 3 apartamente. Bucur Ioan. Badescu N. 5 apartamente. str. Bataturescu Pantazi. G-ral Salmen 2.. 108. Bucuresti. Botez Cassian. 789. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 786. Barbu B. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. str. str. Matasarii Noi 5. Miraslau 17. Mitrop. Lt. Botosani. str. 8 apartamente. Calea Dudesti 198 A. str. Baciu George si Elena. Calea Mosilor 149. str. Mihail Eminescu 135. Calea Mosilor 84. Aurora 52 a. Bailor 17 777. Suceava. str. str. Stefan 5. Nerva Traian 29. Calea Victoriei 112. Calea Mosilor 133. Calea Mosilor 118. 2 apartamente. Bradului 24. Calea Victoriei 102. Blima Haia Fasst. 8 apartamente. 792. 7 apartamente. Piata Sf. Vulturi 147. 803. 24 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 798. 785. Bucuresti. Iosub. Baratiei 2. Busteni. Bilimaci Constantin. Bailor 4. Bucuresti. Elena Pherikide 20-22. Uzina Electrica 13. Bunescu Elena. Papazoglu 6. Barad P. Iasi. 7 vile. Borculescu Vasile. 3 apartamente. str. Braila. Ion Ursu 12. Prel. 790. Budeanu Constantin si Cecilia. Bucuresti. str. Burescu Ileana si Elena. Aurora. Dragos Voda 8. 10 apartamente. 5 apartamente. str. B-dul Tolbukin 24. Bratu Alexandrina. B-dul Republicii 8. Busteni. Maria. Anastasia. Cuza Voda 60. Slatineanu 26. 788. 8 apartamente. Col. Bertianu Aurelia. Beldeanu Evdochia. Stefanescu. 778. Bedrag Panait. Abrud 143. 799. Calea Dorobanti 50 A. Ghenadie Petrescu 56. Bucuresti. str. N. Bucuresti. 5 apartamente. 793. Avram Iancu 19. 780. str. Maria Rosetti 26.

Radu de la Afumati 4. str. Bucuresti. str. Brubeanu Gheorghe si Sofia. 823. Aurelia. Sos. Balint Mihail. Bucuresti. 815. Alecu si Sabina.Berlescu 40. str. Bucuresti. G. Branisteanu Maria. Bucuresti. 4 apartamente. str. si Elena. Ghica Tei 87. 834. str. Baclagian Virginia. Bardelli R. str. 5 apartamente. Magurele. 814. G-ral Markos 15. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Lt. Balaci Alexandrina. 810. str. Babes 12. Predeal. 8 apartamente. str. 822. Brutus 3. Gheorghe Nou 17. Minotaurului 78. Bratisanu A. Behar Virginia. 817. 4 apartamente. 832. Bucuresti Colentina. Bucuresti. Bucuresti. 830. 18 apartamente. Agricultori 43. Blarenstein Fritz. 812. 6 apartamente. Bucuresti. B-dul Dimitrov 17. Dr. 8 apartamente. Judet 32. str. 804. str. Bucuresti. 807. 806. 829. Piata Stalin 1 a. 818. str. 7 apartamente. Lucia. Gh. 4 apartamente. 4 apartamente. Bercheret Alexandrina. Sos. M. 4 apartamente. str. Viitor 141. 19 apartamente. Bucuresti. Halfon 9. 824. str. Bucuresti. 820. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Barat Avram. 813. str. 7 apartamente. Iancu Capitanu 28. Fluierului 32. str. 72-a. 819. Bratescu R. Balan Matilda Elena. str. 3 apartamente. Iosif Vasilescu 29. Stelea 23. Madrid 3. Bucuresti. Calea Dudesti 178 si 170. 3 apartamente. Bondalici Ion. 835. Bernstein Dorothea. str. 809. str. str. 3 apartamente. Bunescu P. Bucuresti. 821. 9 apartamente. Dr. str. Popa 19. Amiral Murgescu 29. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 811. Bortos Niculae. Rozelor 16. str. str. 826. str. Bondalici Nicolae. Petre Locusteanu 14. Focsani. Butza M.. str. Busolei 5. 6 apartamente. 833. Braziliei 7b. Bucuresti. . Sos. Clucerului 60. Bucuresti. 816. Nerva Traian 85-87. Bucuresti. 805. Bucuresti. Bucuresti. Ion Ursu 20. Bucuresti. Buzau. Barbara Coni si Adamoiu.. Bucuresti. 828. str. Brayer Hernsch si Hermina. 825. B-dul Republicii 72. Bucuresti. 6 apartamente. str. 11 apartamente. Ilarie Chendi 22. Dr. Gh. Bratuianu Const. Bortos Radita. Prof. Bucuresti. str. Brumarescu Constanta. str. 7 apartamente. Bapalan Paulina. str. Emigrantului 4. 827. Bauch Gh. Sb. 5 apartamente. Bedereanu Petruta. Progresului 9 b. Bucuresti. str. Stefan Negulescu 55. Ambrozie. Lister 62. 831. Eminescu 230. Benone Alfonso si Frida. 3 apartamente. Bichis Vasile. Bucuresti. Bilargiu Mircea. Westfried 2. 13 Decembrie 54-56. 4 apartamente. Bucuresti. 30. str. str. Baha N. Palade 72. str. Iancului 33. Bucuresti. 30 Decembrie 2.. 6 apartamente. str. Bucuresti str. Nationala. Calea Vacaresti 132. V. 5 apartamente. str. Logofatul Nestor 12. Calea Victoriei 112. str. 808. Raspintiilor 29. Bucuresti. Sf. Baltaretu Florea. Calea Dudesti 129.

4 apartamente. Bercovici Berta. Eminescu 200. 7 apartamente. Serban Petrescu 21 Alba Iulia. Gh. 4 apartamente. B-dul Stalin 13. Barbulescu Ion. str. 7 apartamente. Filipescu 21. 858. Balanescu Teodor. B-dul Ana Ipatescu 24. 839. 852. Pantelimon 42. Predeal. 5 apartamente. Aleia Alexandru 11 str. Ion. 6 apartamente. calea Calarasilor 226. 847. 854. 846. str. Cercelus 36. 5 apartamente. Buda Ion si Iustina. 860. Bd. Icoanei 52. Blaj Elena si Ana. Barbu Vasile. Popa Rusu 11. Bucuresti Baneasa. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 841. 848. Bucuresti. 859. Kogalniceanu 32. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Buruiana 19. Cuza Voda 18. Vartej. str. I. 4 apartamente. I. str. Bucuresti. Bratulescu C. str. Rosetti 14. Sperantei 26. Botez Stefania Ghica. str. Bucuresti. B-dul Republicii 65. Bucuresti. str. Popa 2. G-ral Angelescu 2. M. M. 3 apartamente. Bd. Mina 1-3. 8 apartamente. sos. Bucuresti. Blauer Saly. 836. Bucuresti. Craitelor 4. str. Calea Rahovei 373. Bucuresti. 850. Gh. str. Bufnea Elena. 18 apartamente. str. Republicii 8. Bordescu Alexandru si Elena. str. 867. Bertume Ileana. si Viorica. Stelea Spataru 17. 844. Intr. Bucuresti. 843. Lazureanu 56-a. str. . str. str. N. 6 Martie 43. 864. Toamnei 13. C. 863. Grecescu 9. 838. str. Bucuresti. Bratu Traian si Aurica. 13 apartamente. Bucuresti. Calea Calarasi 39. Bucuresti. 4 apartamente. Armeneasca 19. 4 apartamente. Brayer Renee. str. str. str. 5 apartamente. 3 apartamente. 845. str. Slt. Unirii 29. str. Vasile. Baicoianu S. Radu Voda 9. str. 866. 3 apartamente. Banu Nita. Calea Mosilor 127. Radu. Balescu Oct. 842. Sf. Bonvechio A. 3 apartamente. 840. Dumitru. str. str. cap. 10 apartamente. Badescu Maria. Bucsan Ileana. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Rodiei 10. 4 apartamente. Bucuresti. str. M. Bucuresti. 11 apartamente. Justinian 19. 12 apartamente. Bucuresti. str. Maior Sutu 2A. 857. str. Bucuresti. Ion. Bucuresti. Baranga Virginia. 856. 862. 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Goldis 2. Bucuresti. V. 3 apartamente. 11 apartamente. calea Calarasi 21. Bucuresti. Fabrica de Spirt 11. 3 apartamente. str. Belizarie Emil. Kogalniceanu 10. Duca 49. str. str. Bucuresti. Londra 12. A. 855. Orizontului 7. 2 apartamente. Bucuresti. Balai Cornelia. 93. 861. Boc. Beblea Const. 2 apartamente. Botez Maria. Ah. Alexandrescu 84. Vasile Adamachi 7. str. Predeal. 865. 851. Aleea Visinilor 1. Sos. 853. Bratescu. calea Rahovei 401. Bucuresti. Brasov str. 3 apartamente. Braicu Otilia Ecaterina. B-dul Marasesti 80-82. Bucuresti. Carol Davila 42. Londra 26. 837. Berlescu Alexandru. Bratescu I. Braunstein I. Bateriilor 8. Sofia 10. Povernei 36. Dr. Baloiu Elena.Comorei 38. Vasiescu Iosif 106. 849. 12 apartamente. Tereza. Cap. Bucuresti. Constanta. Bucuresti. str. str. Pictor Pop 6. 5. Gr.

Baron Avram si Clara. Bucuresti. Delea Veche. Bogdan Florica. str. 200. str. 888. str. Bucuresti. Bucuresti. 885. Ion si Alexandrina. 881. Panciu Putna. str. 870.868. Ilarie Chendie 45. Bucuresti. Maracine. Radulescu Elena. 3 apartamente. Tolbuchin 19. Bogdan Cleopatra. Dimitrov 172. . str. Budeanu Aneta. Lirei 15. Bucuresti. sos. Sofia 15. 2 apartamente. Bucuresti. 895. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. str. 897. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. 896. 5 apartamente. Bechereanu Petruta. 3 apartamente. 7 apartamente. str. Sincai 10. Spataru Milescu 23. str. Alex. Budescu Alexandru. Bucuresti. Bancila Ion si Maria. Bucuresti. 5 apartamente. 894. str. 10 apartamente. 4. cel Bun 58. Balan Ion si Maria. 2 apartamente. Bratucu Victor. Bogorian A. Andrei Mureseanu 20. str. 869. Bucuresti. str. 893. Anton Pan. Balanescu Georgeta. str. Bucuresti-Grivita. str. Duzilor 8. str. Stupinei 12. 886. 54 b. 3 apartamente. Bucuresti. Intr. Bogorian Daniel. Bazavan Gh. Ion Roata 12. 7 apartamente. Burdea Teodor. Bucuresti. Calusei 48. str. 12 apartamente. Plantelor 82. Sandu Aldea 29. str. 60. Bucuresti. str. 3 apartamente. str.. Serbanescu Tei 51. Bondi Guido. Benedek Stefan. Bremer Haim. Bucuresti. 20 apartamente. str. str. Biserica Popa Chitu 23 A. 3 apartamente. 892. Arhitect Louis Blank 28. str. 6 apartamente. 877. Matasari 36. 900. Bainescu Victoria. Gh. 6 apartamente. 902. 8 apartamente. Mosilor 171. Izvor 107. 30 Decembrie 1. Targoviste. str. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 883. Braunstein C. 3 apartamente. Frumoasa. Bucuresti. Beratt Elena. Edgar Quinet 3. cal. 5 apartamente. Busuioceanu Anastasia. str. Tolbuhin 19. Bucuresti. Bucuresti. Baluna Marin. Stefan Mihaileanu 26. 879. Bd. Vaselor 30. 874. Bogorian Daniel. Belizan Ion. 889. str. str. str. Pantilimon 31 A. 901. Argetoaia 1. 873. Maria. Popa Nan 151. Grivita 1. Barbulescu I. Sinaia. 4 apartamente. Naum Romniceanu 26. 891. 875. Berariu Mariana. str. Bucuresti. 5 apartamente. Pitar Mos 18. Bucuresti. 8 apartamente. Berceanu Vasile. Banica Gh. 882. Bucuresti. Mihail Cornea 33. 9 apartamente. str. 4 apartamente. 887. sos. str. Buzescu Gheorghe si Evdochia. Tecuci 11. Bucuresti. str. 6 apartamente. 898. si N. Libertatii 83. 6 apartamente. 872. 3 apartamente. 4 apartamente. 881. 3 apartamente. Bucuresti. 899. 880. str. Koch 2. str. Portului 105. 871. 3 apartamente. Badescu. Spatarului 30. str. Mihai Bravu 62. 16 apartamente. Badescu Elena. Galati. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Popa Nan. Badulescu Ioan si Florica. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. 3 apartamente. Pietii 18. Klipar. Vasile Lascar 186. si fii si N. 878. Burnea Virginia. 876. Biciola Eleonora. Bucuresti. Bucuresti. Granicerilor 1. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 884. 890. str. Vasile Stroiescu 2. Bucuresti. str. 5 apartamente. Olimp 62. Banica Aurelia. str.

Brech Cristian. Bucuresti. Braila. Bucuresti. str. Bucuresti. calea Mosilor 49. str. Bercu N. Bucuresti. Sf. Luterana 3-b. Apostoli 33. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. 915. Balgiu Dragos. Iulia Hasdeu 1. str. C-tin. Stirbei Voda. Haralambie 17. str. Bisot Paul si Mariana. 7 apartamente. 908. 938. str. 7 apartamente. Barzan St. Mihai Voda 9. str. Bunea Anica si Constantin. str. str. Bragadiru D. Furnica 24. Bucuresti. 3 apartamente. Balca Viorica. 7 apartamente. Bernstein Sofia. Vasile. 921. 4 apartamente. 922. 931. Binder Ion. 918. 933. str. 10 apartamente.. 930. str. 932. Bucuresti. Branza Valeriu. 910. Bucuresti. 7 apartamente. 923. str. 4 apartamente. 88 apartamente. Marcu 5. str. 39 si 48. 4 apartamente. Mamaia. 925. 913. Birceanu Ovidiu si Constanta. Bucuresti. str. Cetatii 12. Bucuresti. Anton Pan 29 si 27 A. Sportului 1. str. Bucuresti. 934. 3 apartamente. 8 apartamente. Berzei 15. Ritoride 37. Bucuresti. str. str. str. 11 Iunie 15. in lichidare. Lucaci 54. Londra 23. Bucuresti. 5 apartamente. str. Frumoasa 43. str. 10 apartamente. Badulescu Nic. Blanaru Ion. Bucuresti. Bd. Bucuresti. str. Elena. 912. Uranus 20 A. Bucuresti.. Marcovici 6. str. str. calea Mosilor 168. Bucuresti. Barza Constantin si Wilma. Apolodor 10. Bd. Bucuresti. Bogoiu Lucian. Balasanu Elena. Bucuresti. str. Baer Ludmila Maria. 14 apartamente. 936. Babor-mostenitori. str. Constanta. Gh. Bucuresti. str. B-dul N. 3 apartamente. Gh. 13 Decembrie 42. 927. Bucuresti. Bucuresti. Titulescu 17. Agricultori 31. 937. 917. 906. Sinaia. str. 907. 13 apartamente. Eforia. Bucuresti. str. 24 apartamente. Barach Iosif. 6-8. 3 apartamente. 4 apartamente. Scarlatescu 28. 30 Decembrie 10 si 12. Republicii 79. Banu Mihalcea 2. Tomis 14. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. . Intr. Focsani. 926. 3 apartamente. 920. M. 919. Bratianu Th. H. 5 apartamente. 2-4. Buzesti 98. Bals Ion. 3 apartamente. Magheru 2. Beceanu Maria. Marasesti 19. 909. str. Serban Voda 268. 5 apartamente. 6 apartamente. Bumenfeld Alda. D. 4 apartamente. Hatman Arbore 16. Apolodor 27. str. 904. str. Constanta. Logofat Tautu 60. Bucuresti. Bucuresti. Beresteanu Mina. 929. Barta Eugenia. Dumitra. str. Aristide Briand 1. Cantemir 88. Basturescu Dorina. Bucuresti. 911. 94 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 916. 3 apartamente. str. Soc. Butai Iosif Maria. 13 Decembrie 4. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Berlescu C. str. Banca de Scont a Rom. Bacau. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 100. Bozianu 9. Banca Creditul Bucurestean in lichidare. str. Bucuresti. Banescu Niculae. Mihai Bravu 193. str. Bucuresti. 4 apartamente. Blujdea Tiberiu si Frusina. 905. Ion. str. Buzatu Stefan. str. 5 apartamente. Banateanu Maria. 935. Carol Davila. Bucuresti. Uranus 4. 928. 924. Bardescu Col. str. Bancii 6. str. 9 apartamente. Vistieri 19. str. Masina de Paine 9. Oradea Mare 60. 914. most.903. 2-14.

Calea Codrului 16. Closca si Crisan 3. Splaiul Unirii 13. Stirbei voda 92. str. G-ral Angelescu 94. Stalin 3. Mendeliev 8. Badulescu N-le. Bucuresti. str. Beulian Maria. str. V. 951. Blum Emil. 10. T. Dorobanti 96. Mosilor 200. Ilie Pintilie 3. Maria. Bucuresti. 23 apartamente. Av. str. str. Bucuresti. str. Marasescu 2. Buiati Petre. str. Bucuresti. str. Maria Roseti 15. Besa Eugen si Hilda. str. Columb 6-8. 7 apartamente. Bucuresti. . Giurgiu. str. 950. Magurele. Bucuresti. 954. str. str. str. Dionisie Lupu 38. 11 apartamente. Bucuresti. 962. Bucuresti. Icoanei 23. 27 apartamente. Bucuresti. I. Dr. Baissy Petre si Elvira. 13 apartamente. Bucuresti. Iacobescu 19. str. Beulian Haig Mandanici. Lt. Baiandurian K. str. Pieptanari 9. 13 apartamente. Cuza Voda 6. Bratulescu David. Horia. Berindei C. str. 17 apartamente. B-dul N. 16 apartamente. Bork Maria. Bucuresti. str. 16 apartamente. 10 apartamente. str. 955. str. Balacescu Constanta. Vasile Lascar 81. Bucuresti. Popa Tatu 1-3. str. 22 apartamente. Elena. 947. C. Focsani. A. str. 946. Lister 29. 963. str. Pop de Basesti 21. Vasile Lascar 70. Budisteanu Alisa. str. 943. str. V. 4 apartamente. str. 20 apartamente. 38 apartamente. str. Balteanu Eliza. V. str. 960. Molotov 2.Eugen Carada 1-3. str. 143. Bruman Gheorghe. Cernescu 19. Galati. str. Alex. 952. 940. Iasi. Bucuresti. Alex. str. B-dul Ana Ipatescu 11. Botez N. 944. str. 7. V. 941. str. G-ral Angelescu 131. str. Bucuresti. Lascar Catargi 13. Steluta. 145. Andy Endre 7. Bratescu Alexandrina. Baltaceanu Maria. Bata E. 20 apartamente. Donici 49. str. 945. str. Otetari 6. Dobrogeanu Gherea 5. str. A. Constanta. str. Banciu Stefan. 3 apartamente. Cobalcescu 107. 10 apartamente. Egalitatii 4. Tulcea. 4 apartamente. Bucuresti. Sahia 37. str. Dr. 939. Bucuresti. Bucuresti. Lahovary 45. Rossetti 53. Carol 1. Bahus Rosita. 30 Decembrie 36. str. Icoanei 7. Blidescu Lucretia si Constantin. Braila. Brumarescu Dan. Eminescu 40. Breger Terezia. str. str. Occidentului 1. 953. 17 apartamente. Sinaia. str. M. 30 Decembrie 62. 958. str. Bucuresti. M. str. 949. Ploiesti. Corabia. 957. str. Campina. 956.. G-ral Brosteanu 9. Bucuresti. str. Decebal 3. Cercului 3. Lupu 18. Piata I. 14 apartamente. Russel 41. Bucuresti. Bucuresti. str. Alecsandri 28. Vasile Lascar 8. str. Baicoianu Alexandru. Alexandria. Bucuresti. 959. 961. Covasna. Traian 4. str. Col. 14 apartamente. Balcescu 24. str. 942. Silvestru 6. str. 4 apartamente. Bucuresti. G-ral Angelescu 76. 13 Sept. 32 apartamente. Lt. str. Medgidia. 12 apartamente. Caragiale 3. str. Stavropoleos 8. Barbu Gheorghe. Cazarmei 54. 17 apartamente. Matei Basarab 12. 948. str. Bucuresti. Popa Chitu 4. Cornel Botez 5. str.

Bucuresti. Popa Soare 20. Brebenel Gheorghe. Bucuresti. Armeneasca 15. str. 990. 10 apartamente.R. Uranus 75. Piata Lenin 14. Maria Rosetti 33. Popa Nan 8. Boghici Gheorghe. Timisoara. Banca Ilfov. 12 apartamente. 9 apartamente. Lanariei 1. 981. str. str. Bucuresti. Dionisie 65. Constanta. Burileanu Ioana. Vasile Lascar 154. Baicoiescu M. Barceanu Mihail. 11 apartamente. Balian Leon. Mitrop Filaret 56. str. str. 979. Elena Doamna 72-a. str. 987. str. str. str. Biserica Amzei 3. Bunea Stefan. 983. B-dul Ana Ipatescu 17. Balcescu 35. 36. Cluj. 18 apartamente. Bucuresti. Spatari 17. str. str. 23. Busteni Prahova. Predeal. Costache Negri 15. Dimitrie Orbescu 11. 70.A. 16 apartamente. calea Dorobanti 95. str. Stefan cel Mare 92. Sahia 7. Banca Com. Bucuresti. Boghici Gheorghe. str. str. 7 apartamente. Vasile Lascar 154. 969. str. 7 apartamente. Bucuresti. Berechet Mihail. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. 968. str. 986. Porumbaru. 966. str. 988. 11 apartamente. Bucurestii Noi 216. 984. str. 970. str.964. Bucuresti. B-dul Republicei 7. Bucuresti. Dorobanti 10. 980. Bucuresti. Gh.. 6 apartamente. 13 apartamente.. Butulescu Elena. str. Barbu Eugen si Lucretia. Vasile Conta 79. Brancoveanu 1. Baiadjoglu Gh. Bucuresti. 965. str. Bucuresti. Pitar Mos.R. 14 apartamente.. str. Bursei 2.. Eminescu 70. str. str. calea Dudesti 223. B-dul Libertatii 191. Dimitrov 113. Bucuresti. 2 apartamente. 976. Misitilor 25. 971. 13 apartamente. B-dul N. Bucuresti. 972. Braila. Bucuresti. Sos Buc-Ploiesti 38. Badulescu I. Legendei 2. 63. Bucuresti. Bucuresti. calea Floreasca 33 si Alex. Busoianu Gheorghe. Italiana si Romana. Col. Galati. Balanescu Constanta si Ion. Elena. Baier M. Sos. str. si Petrescu V. Prof. Piata 23 August 1 si str. Bd. Barbulescu Ion. Arcului 20. 11 apartamente. Banca de Agricultura si export S. Ghenadie Petrescu 139. 31. Baicoianu Petre. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Beloianu Ecaterina. Magheru. 8 apartamente. Dionisie Lupu 31. str. 978. 15 apartamente. Baicanescu Virgil. Predeal. I Bogdan 17. 975. 10 apartamente. str. str. calea Grivitei 290. M. str. str. 8 apartamente. calea Victoriei 21. str. Col. 15 apartamente. 28 apartamente. str. 977. 967. Bucuresti Ploiesti 38. Intr. 982. Bralianu Radu. Braila. 8 apartamente. Toamnei 102. Bd. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. Bucuresti. Galati. Bucuresti. Mihail. Bucuresti. 985. Sos. Bucuresti. 13 apartamente. Tunari 83. Nifon . str. Buscaff Miekel. 9 apartamente. 13 apartamente. Frumoasa 18. 10 apartamente. Constanta. Mica 24.A. Sperantei 26. 973. 989. Piata Libertatii 2. Brown Boveri S. Karl Marx 8. str. Bucuresti. Iacobini 4-6. Granicerilor. 974. Banica Elisabeta. Braescu Maria. Gradina Publica 11. Baneasa-Ilfov.

Petrescu 82. str. Silvestru 40. Timisana 14. Sepcari 8. Bajan Polixenia. Bucuresti. Sinaia. str. Bucuresti. Bateriilor 34. 993. Bucuresti. 1012. str. str. str. Bucuresti. Sft. Biciulescu Marin. 5 apartamente. Bianu T. 1008. Despot Voda 16 B. 998. str. Frumoasa. 8 apartamente. Bentoiu Aurelian. 1011. 3 apartamente. 3 apartamente. 1006. Popa Nan 146. str. Amiral Balescu 15. Bucuresti. 13 apartamente. 4 apartamente. Burdea Cristea. 5 apartamente. G. str. 5 apartamente. 1007. str. Bratu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Butu C. Bucuresti. 7 apartamente. 1014. Bazgan V. Bidulescu Emil. Bilescu Ion. Sinaia. Aurelia. 1016. Bucuresti. Amzei 2. str. str. 5 apartamente. Izvoreanu 13. Badescu Alexandra. 11 apartamente. str. Borcea Ed. . Boros Paul. 1010. 1021. Buzatu Traian. 4 apartamente. Lister 41. Berza Ana. 999. 1009. b-dul 1 Mai 58. Precupetii Vechi 33. Mitrop Gh. Bucuresti. Izvor 68. str. Economu Cezarescu 37. str. Baleaca Wileax. Bucovina 50. Anton Pan 2. Bemtassat Maria. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Florica. Brosteanu Ernest Radu. str. 991. str. Bucuresti. Dr. M. Ardeleni 32. Bucuresti. calea Victoriei 128 A. Paris 32. str. 1022. 994. Baiatu Dumitru. 3. b-dul Pacii 7 A. str. Bentu Olimpia. Bucuresti. 6 apartamente. b-dul Lenin 24. Dr. Sergent Scarlat 16. Bucuresti. Bucuresti. Dorohoi. I. 5 apartamente. vila. Baier Alexandru. 4 apartamente. Mircea Voda 48-50. Intr. Anton. Jules Michelet 15. Batistei 17. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. Burlea I. 1002. Bucuresti. Timisana 5. str. str. 12 apartamente. b-dul Ana Ipatescu 43 A. Bucuresti. str. 7 apartamente. 1004. str. str. 997. 1015. Bucuresti. 8 apartamente. 1013. Silvia. Bucuresti. 1003. 992. str. str.16. Victor. B-dul Dacia 48. Harsova. Beiu Nada si Stan. 1017. Bucuresti. str. 10 apartamente. Bogza G. str. 1019. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. calea Grivitei 356. Borcescu I. 5 apartamente. Silfidelor 24. Bucuresti. 1001. Elefterie 10. M. 6 apartamente. Cercului 2 A. 3 apartamente. 996. Filimon Sarbu 14. str. Piata Maria Rosetti 31. Grecescu 10. str.. Mendelieff 2. b-dul Pacii 121. Bernstein Emanoil. B-dul Marasesti 100. Badea Constantin. 5 apartamente. 1018. Bucuresti. Brezoianu 29. str. str. Alexandrina. Jules Michelet 3-5. Bimbaum Betty. Drumul spre moara. Bucuresti. str. 3 apartamente. Baicoianu Petre si Lucia. 995. calea Victoriei 128. Paul Chinezu. 2 apartamente. str. 1005. Eminescu 168. Brosteanu Sanda. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Kogalniceanu 4. str. Muzeul Zambaccian 7. Bucuresti. 16 apartamente. Balanescu Romulus. Bucuresti. Duca 30. calea Grivitei 182.. str. 1020. 1000. Sos Stefan cel Mare 5. str. Bucuresti. Breza Iordan si Stefan. Timisoara. Concordia.

Bucuresti. Radovici 10. 1034. str. 3 apartamente. 1049. Aurora 27. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Beghiu Niculae. 1029. str. str. Bratianu Dan Adina Ion. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Barloiu Stefania. 1051. Intr. Braunstein Mina. B-dul Dacia 27. 3 apartamente. Anastasie Simu 2. Batistei 1. Blumen Marcu. Mare 207. Bucuresti. Bordeianu Elena. Budurescu N. str. 1042. 1036. Spatarului 8. Bucuresti. Bucuresti. Balaban Maria. 6 apartamente. Brezoianu 17-19. 1043. 6 apartamente. calea Dorobanti 73. Italiana 1. Bucuresti. str. Braun Emilia. Ioana. str. Bucuresti. Lt. str. 5 apartamente.. 1026. Sinaia. str. str. R. Bogdanitei 3. Beer Nathan. Balcescu 9. str. Ecaterina. 6 apartamente. 4 apartamente. Valcea. 1033. 6 apartamente. str. Palade 44. 3 apartamente. . str. 1052. Bucuresti. Diana 7. Basacazae. Busulinga Anton. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. L. str. Bita Mihail. Bucuresti. 3 apartamente. 1031. Pietati 21. Bucuresti. N.. Bucuresti. Bucuresti. 1056. Constantin Nacu 3. str. Bucuresti. 4 apartamente. 1041. Stirbei Voda. Budis Florica. 7 apartamente. str. str. Republicii 89. Buzesti 9. Bucuresti. Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bamcher Lucia. Vatra Luminoasa 35. 5 apartamente. 1044. Filupescu 51. 1050. Bucuresti. Andreescu 33. Babouleni P. str. 1024. Muntii Tatra 12. str. 1030. Baltaceanu George. Batistei 5. str. str. 2 apartamente.1023. Batistei 5. 5 apartamente. str. Dobrota 8. 5 apartamente. 1047. 1045. Barsan Dumitru. Pasteur 42. 1035. M. Bucuresti. Balcescu 3. Blajan N. Bucuresti. B-dul Lenin 30. str. Bucuresti. Bucuresti. Belingsteanu Corneliu. Niculae Beldiceanu 5. 1028. Bratianu D. 1046. N. str. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 43. Bucuresti. Dogari 1. 2 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bordan Dumitru. Bucuresti. Mendeleff 32. 4 apartamente. Intr. 4 apartamente. Bucuresti. 1048. 1037. Galati. str. Bucuresti. Petre Ispirescu 89. Vasile Lascar 33. Eminescu 80. Brezoi Ghedeon. str. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Bereca M. str. Stefania Bejan. calea Grivitei 35. str. str. 1025. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. str. 6 apartamente. Batzaria Niculae. Beneche Ludovic. Bucuresti. Aurel Vlaicu 128. Bucuresti. Raspintiilor 29 Tohani Vechi. 2 apartamente. 1038. Cazarmii 2. B-dul Ana Ipatescu 25. 1039. Bogdan H. 7 apartamente. Dr. Busteni. Batea Cecilia. str. Armasului 7. Mazarik 1. N. str. 1053. Margareta. str. str. 1027. Bujoreanu Maria. str. str. Badea Ion. 5 apartamente. Banescu Teodora. 3 apartamente. str. Intr. 1032. Lenin 170. Balcescu 24-16. Bucuresti. Th. Popescu Paun 8. Clucereasa Elena 20. 1040. Bazgan Ion. 1054. Bucuresti. 8 apartamente. Lehtia. Wilson 15. Bichis Maria. General Praporgescu 17. Ionescu Baican 58. Spiridon. 1057. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 5. str. Bragana I. str. 1055. M. Vaslui.

35. Meteori 34. Dr. 1062. Politiei 28. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Maricica. str. 4 apartamente. Bratu Nicolae. 3 apartamente. 1072. Valeriu Braniste 56. Dorobanti 123. str. Beniamin Nadler. 1074. 1 apartament. Stefan Mihaileanu 30-a. 1064. str. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Blumenfeld Avram. Florescu 12. str. Bucuresti. B-dul Ana Ipatescu 24-26. 1073. Bratianu I. 1059. str. 1081. Batas Maria. Bardanescu Dobre. Bagaloglu Elena. Belu Octavian. Radu De la Afumati 44. Felix 81. Bucuresti. B-dul Republicii 5. 1068. Popa Chitu 26. 1083. Cuza Voda 109 1078. Bandi Ecaterina si Petre. str. Balescu Dimitrie. Sincai 10. 1070. str. str. Barbu O. 5 apartamente. Brezoianu 18. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Lascar 109. 1077. Const David 94. str. Berg Marcu. Bucuresti. str. Nacu 2. Busila Elena. N. 5 apartamente. str. str. Manastirei 13. Bratescu Paunica. Banca Romaneasca S. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. str. 4 apartamente. Viitorului 148. Calafat 21. Bucuresti.1058. 5 apartamente. 14 apartamente. Nerva Trian 29. Modrogan 1. 6 apartamente. 6 apartamente. 1071. 6 apartamente. 1060. str. Raspantiilor 18. Barbalat Mily. Aniversarii 35. Bucuresti. Danciu 3. str. str. Bucuresti. Bunescu Stefania. Luterana 15. str. Blaescu Elena. Bucuresti. Mircea Voda 21. Porumbaru 64. str. Bucuresti. Cluj. Bucuresti. 1089. C. Calea Calarasi 148. 4 apartamente. str. 1066. Belascu Stefan. 1067. Brandus M. C. 1088. Romana 34. str. 1090. Bucuresti. 33. Balsovici Paun Elena. 1063. Bucuresti. calea Plevnei 86. 1082. Robert de Fleurs 20 Galati. Const. Vasile Lascar 109. Carnabel 22. Maria Rosetti 31. 1076. str. Bucuresti. 4 apartamente. Arhitect D. Bis. Baicoianu Eliza. str. B-dul Republicii 5. Calea Serban Voda 66-68. Ana Ipatescu 8. str. str. Borvizeanu Ion si Valeria. Olteni 18. 15 apartamente. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Turturele 15. Caragiale 22. str. Bucuresti. 1079. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 1085. Brandusi Viorica. 10 apartamente. Masina de Paine 78. Bucuresti. Bartea Mihai Naghi. Calea Serban Voda 298 . Sergiu. Bucuresti. 1084. Matei Basarab 24. 4 apartamente. Bucuresti. 1086. (in lichidare). Borteanu Ana. Bucuresti. B-dul Muncii 9. Baicoianu Nasta Lucia. G. str.a. str. Bogus Ion. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Gh. str. Smardan 5. apartamente. 2 apartamente. 1065. Gheorghe. Bozianu 10. str. 61 apartamente. str. Harzea 18. Sofia 1. Bucuresti. Branza Efrosina. Berlescu Jean. 11. str. Dragos Voda 30. Biolau Stan. 1087. Banu Udrea 32. 1 apartamente. Bozianu 10. str. Bucuresti. 1075. Blanita Elena. 4 apartamente. Bucuresti. str. 26. G-ral Berthelot 11. Duca 57. Calea Grivitei 119. 1069. Berceanu Ion. 1071. 1080. str. str. Buenger Eveline. str. str. I. str.A. str. 1061. 4 apartamente.

Stirbei Voda 17. str. Bucuresti. Boros N. Smardan 29. Sebastian 60. 3 apartamente. Constantin Ion. Verzisori 51. Biruiu Liea. str. Bucuresti. 7 apartamente. Constantinescu Vladimir. 1111. str. 1122. 1093. apartamente. Bucuresti. Florilor 20. Candrata Andrei. Mureseanu 27. 2 apartamente. 9 apartamente. Constantinescu Alexandru. Bucuresti. Chelaidits H. 3 apartamente. str. Bucuresti. Dunea Radulescu 12. 5 apartamente. 1104. str. str. str. Bucuresti. A. Teodoroiu 22. str.. 10 apartamente. str. 4 apartamente. str. Constantin. F. 12 apartamente. Constantin Macel. Aurora 17. str. Bucuresti. 6 apartamente. 1115. 7 apartamente. Cornelia 38. 1126. Bucuresti. 1112. Robescu 9. Ana Spataru 3. Covalioti Anton. Bucuresti. 13 apartamente. str. 5 apartamente. Intrarea Armasului 6. C. Piata Ilie Pintilie 4. Draginescu 12. Calea Saguna 75. Dr. . 4 apartamente. Constantinescu Eugenia. 1125. Cohn Adolf. Salcetului 11. Bucuresti. Hameiului 9. Constantin Chirita. Epicol 8. Constantinescu Mihaela. Bucuresti. 1113. Spataru Milescu 56. str. C. str. Bucuresti. 1119. 8 apartamente. str. 1117. 3 apartamente. Constantinide Dimitrie. Bucuresti. Bucuresti. Cristescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Ana. str. Alexandru Vlahuta 17. Popa Petre 25. 3 apartamente. str. 1107. Carniol Iancu. 4 apartamente. Bucuresti. str. 1095. Viilor 10. 5 apartamente. 8 apartamente. Negel 58. Eroului 18. Costache Marin. Calimachi 15. Craciunescu Oncel. 1103. 1116. Dragos Voda 37. 1099. Chitu Moise. Carol Davila 23. Radu Cristian 8. Lirei 15. Cunadi Florica. 1127. str. Arcului 21. 5 apartamente Bucuresti.1091. Lct. str. str. 1124. Bucuresti. Colentina 195. str. Logofatul Tautu 57. Bucuresti. str. Stavropoleos 5 si 14. Constantinescu Elena. str. 1094. 1121. str. General Manu 31. Bucuresti. 5 apartamente. 1096. Bucuresti. str. 1100. str. 4 apartamente. Barbu Maria. Cuciuchi Atanase. Coltei 44. Cojocareanu Emilia. E. str. str. 1092. str. Ion Procopiu 14. Brauer Wilhem. Cotanu Atanasiu. Bucuresti. 7 apartamente. Elima M. Bucuresti. 3 apartamente. Cristescu Petra. Constantinescu Eliza. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Felix. Bucuresti. 1108. 1097. 3 apartamente. 2 apartamente. 1118. str. Carlova Eugenia. 5 apartamente. 1123. Bucuresti. Cociu I. Bucuresti. 1106. 20 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Lascar 148. str. Intr. 5 apartamente. 1110. 4 apartamente. 1109. 4 apartamente. Bucuresti. str. Iosif Niculescu 3. Dr. str. str. Constantinescu Ecaterina. Cojocaru Emilia. 1105. Bucuresti. 3 apartamente. Dragos Voda 37. 3 apartamente. str. Bucuresti. Cheteanu Valeria. Bucuresti. calea Floreasca 73. 1114. 1098. 1101. 1120. Constantinescu Olga. str. 1128. str. Bucuresti. Conadis Vasilica. str. Bucuresti. Voevod 14. str. Constantinescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. 13 Septembrie 249. Lazureanu 7. 1102. str. Cucu Vasile. Armeneasca 28 a. Carnaru P. 4 apartamente.

Vila Unirea. 1145. Vacarescu 32. Ion Mos 8. str. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1138. str. Caciulescu Ion. Constantinescu Marin. Bucuresti. Bucuresti. 17. 1136. 1148. Ocna. Eliade intre vii 26. Bucuresti. Enachita Vacarescu 50. str. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 155. . str. str. str. 1162. 1134. 1141. Niculae (Colentina) 27. Carp Ana. 5 apartamente. Matei Voevod 36. Bucuresti. Leon Voda 9. 1161. 4 apartamente. Bucuresti. Balcescu 3-5. 1135. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Pietatii 18. 4 apartamente. Intr. Delea Veche 1. Iliescu 22. 2 apartamente. str. 3 apartamente. str. Splaiul Unirii 26. str. str. 7. str. 3 apartamente. Popisteanu 10. 4 apartamente. Serban Voda 160. Cabilovici Iacob. 1130. str. Bucuresti. Sinaia. 1132. 1159. 8 apartamente. Bucuresti. str. I. Vasile Roaita. Pop de Basesti 9. Urali 6. Bucuresti. str. Bucuresti. Lanariei 52. str. Vasile Stroescu 46. N. apartamente. str. Alexandru Sahia 17. Constanta. Constantinescu Maria. Constantinescu Sofia. Bucuresti. str. Chivulescu Traian. Rasuri 19. Stefan cel Mare 198. 4 apartamente. General Leca 22. Toma Mazarik 29. 8 apartamente. str. Constantinescu Scarlat. Gheorghe Asan 3. Bucuresti. Eroul T. 1133. Constantin Radu. str. calea Codrului 5. Ion Maiorescu 36. Vladimirescu 13. 6 apartamente. 3 apartamente. Constantinescu P. 24. fund. Bucuresti. Tiganus. str. Av. 1149. 1142. str. Bucuresti. Danile Berceanu 34. 1150. 7 apartamente. Bucuresti. Vasile Conta 3. Arcului 22. Muzelor 20. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1147. Combanis Mihail. str. Constantinescu Stefan. Bucuresti. 14 Martie 29. Branescu 7. Crasnaru Constantin. 4 apartamente. 1156. Corlanescu Ioan. 1157. Mit. 1137. V. Bucuresti. 1160. 4 apartamente. str. Bucuresti. Cutulescu Elena. 3 apartamente. 1144. 5 apartamente. En. str. Constantinescu C. str. Maria Cuntan 10. Sinaia. General Lupu 2. Frigului 5. 3 apartamente. str. 1131. Bucuresti. str. calea Mosilor 189. Cristescu Valerica.1129. Icoanei 56. Cioran Lucian. 10 apartamente. Calonas Maria. Cazano Economu. 7 apartamente. Republicii 34. 1154. Caveschi Anton. 1153. Bucuresti. Bucuresti. Tg. 1 apartamente. 6 apartamente. Paun 1. Viitor 12. Serban Voda 138. str. Bibescu Voda 7. Bucuresti. Sf. 3 apartamente. Ciortan Alexandru. 1158. str. 10 apartamente. Cotaru Stefan. 1139. T. Bucuresti. 1143. 1140. Dogari Gh. str. Calinescu Rozalia. 4 apartamente. Cristian vasile. str. Bucuresti. Costinescu Emil. str. 1151. str. 3 apartamente. Bucuresti. 1152.A. 20 apartamente. 1146. Cristescu Cecilia. Hatmanul Arbore 13. calea Mosilor 305. Cohen Jaques. 11 apartamente. 1155. Constantinescu Radu. str. Bucuresti. str. 1163. str.R. Mihai. str. Bucuresti. 3 apartamente. Candrea Berta. Av. Constantinescu Maria. Iosif 29. 4 apartamente. Caragianu Ion.. Cioculea Vanghele. str. Constructii Generale S. str. 2 apartamente. Checiulescu Margareta. Grivitei 70. str. 9. Splaiul Unirii 184.

Bd. Teodor Speranta 180. Cristescu Tanase. Constantinescu Ecaterina. str. Froimescu. Cohen. 1171. Bucuresti. Bd. Piscului 106. str. 8 apartamente. 4 apartamente. Cristea T. str. 16 Februarie 63. 3 apartamente. Niculae Iorga 20. Serban Voda 7. 1192. Carantino Ion. 6 apartamente. str. 17. 5 apartamente. str. Bucuresti. executor testamentar. 1175. Cutitul de Argint 19. 1167. 12 apartamente. Belu 32. Bucuresti. Bucuresti. str. Ion Ghica. Bucuresti. 1180. Bucuresti. Luarentiu Claudian 27. calea Mosilor 338. 26 apartamente. 1194. Bucuresti. 1178. 14 Martie 27. Cristescu Elena. Bucuresti. Cifarelli M. 1183. Constantinescu Alexandrina. Chiliman Cecilia. 5 apartamente. str. 6 apartamente. Sevastopol 22. Constantin Ciudrea. Constantinescu Dumitru. 1190. sos. Bucuresti. Ceortan Georgeta. str. calea Plevnei 27. Banu Maracine 29. 2 apartamente. Fantanica 16. Radu Voda 3. Bucuresti. Constantinescu Niculae. str. Bucuresti. str. str. str. Cristescu Tudor. 2 apartamente. Costescu Eugenia. str. 72. 9 apartamente. Gh. Bucuresti. calea Mosilor 287. str. Bucuresti. 30 Decembrie 58. Ploiesti. Donescu 10. 12 apartamente. Constantinescu Maria. Bucuresti. 6 apartamente. 11 apartamente. Zablovschi 10. Nic. Independentei 15. 11 apartamente. 1186. Bucuresti. Justitiei 75. str. prin av. Serban Voda 70. Busteni. 1173. 1169. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. Vatra Luminoasa 45. Popa Tatu 14. str. 5 apartamente. Titulescu 40. Bucuresti. Bucuresti. Biserica Amzei 27. str. 18. str. 1179. Despot Voda 52. 24. str. str. Mit Filaret 2. str. Constantinescu Stanciu. 1165. Ceausu Constantin. 36 apartamente. 1187. str. Ion Maiorescu 26. 1189. 1188.1164. 5 apartamente. 5 apartamente. Avram Iancu 26. str. Bucuresti. 1170. str. Cristodorescu Tereza. 55. 3 apartamente. Cohn Lupu si Tony. Gabroveni 5. Niculae Filipescu 10. Ing. Bd N. Cossian Mary. 1195. Niculae Titulescu 2. Austrului 29. 1177. 11 Iunie. sos. str. 1191. 13 apartamente. Cristescu Florica. str. str Polizu 32. . 1174. str. 19. Campulung. str. Carac Aneta. Bucuresti. Bucuresti. General Ipatescu 20. Cristescu Sultana. Cristescu M. Schitu Maicilor 7. 1848 6. Bucuresti. Clinciu Gheorghe. Ioan. Popa Tatu 27. str. 1176. Constantin Caliban. 25 apartamente. str. 1193. Victoria. 1181. Constantinescu Paulina. str. Cazarmei 33. 1184. 3 apartamente. Candes Niculae. sos Vitan 87. str. 6 apartamente. str. Romana 17. Bucuresti. Plantelor 23. Bucuresti. Cionga Gusa. 1172. Lipscani 42. 3 apartamente. Bucuresti. 1166. Bucuresti. 5 apartamente. str. Menelas Ghermani 2. 1168. 1182. 1185. Cap. Czarnechi Olga. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. Frumoasa 50. 3 apartamente.. Catana Iosif. calea Colentina 80. Stefan Mihaileanu 8. Bucuresti. str.

4 apartamente. 1213. Bucuresti. 30 Decembrie 31. St. Giullini 6. Bucuresti. Bucuresti. 1202. Marasesti 12. Maria 8. Republicii 5. str. 8 apartamente. 1226. 1201. 8 apartamente. Felix 15. 3 apartamente. Bucuresti. str. Camarelli B. calea Rahovei 69. str. 7 apartamente. str. Bucuresti.. Bd. Bihor 4. 1198. Atelierului 35. Leonte 16. str. 1206. 1200. str. Schitu Maicilor 30. Bd. Bucuresti. Giurgiu. 5 apartamente. Coman Vidrighin. Bucuresti. Chirila Olga. 5 apartamente. Ciurileanu Dumitru. 1197. 1219. Bucuresti. 1217. Independentei 18. Predeal. Bucuresti. most. Mirinescu 11. 1199. Cristodulo C-tin. Bucuresti. 5 apartamente. str. Clinciu Ioan. Niculina. Bucuresti. Buzesti 48. str. Bucuresti. str. Juvara 31-33. 1222. 4 apartamente. Cauli F. str. 4 apartamente. Cutcudache Damian. Bucuresti. Virgiliu 12. Frumoasa 50. Arhit. 1216. Bucuresti. 4 apartamente. 1229. 8 apartamente. Bucuresti. str. T. Cretulescu Maria Saligny. Temisana 2-4. 4 apartamente. Bucuresti. str. Nely. Vera. 1225. 1227. Dr. sos.. Coteanu dr. 1212. 1205. Constantinescu Alexandru. str. sos. Cotroceni 13. Bucuresti.1196. Costinescu Alexandru. 3 apartamente. str. Ecaterina. 8 apartamente. str. Bucuresti. 1 apartamente. Bucuresti. Serban Petrescu 20. 5 apartamente. Cotea Ionel. maria. str. 1220. Cristea A. Condu Iulian. Splaiul Independentei 285. Bucuresti. Comanesti Povara. Burcies 7. Bucuresti. Constantin Dicu. Bucuresti. Cuza 59. str. calea Plevnei 24. Brandza 22. calea Dorobantilor 156. Mantuleasa 22. Popa Tatu 4. 1215. 10 apartamente. Sf. str. Banat 3. 4 apartamente. 1221. str. Silvia. 2 apartamente. 1231. . Stirbei Voda 48. 9 apartamente. str. Cutcudache Elena. Eroului 3. Rep. str. Eroului 3. Dr. Iugoslaviei 13. 1209. str. Covaci Stefan. Dr. Calugaru Spirache si Gh. Bucuresti. 280. Constantinescu Maria. Marcovici 9. 10 apartamente. Marinescu 9. 1214. Cornea de Petre Milano. Calugareni 37. str. Celea Gheorghe. calea Mosilor 99. Sinaia. Cionga Dumitru. Bucuresti. Prof. 2 apartamente. 1208. 1211. str. Carantino Jac. Dr. Bucuresti. Creiu Gl. Condu Raina. calea Plevnei 54.. Bucuresti. Constantinescu Gh. 8 apartamente. Croifeleanu Stefania. 2 apartamente. 10 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Ing. Bucuresti. Cristodulo Grigore. Sf-tii Voevozi 30-32. Cerbulescu Cecilia. str. str. Dr. 1207. str. Bucuresti. 10 apartamente. Colinteanu Laurentiu. Bucuresti. Luigi Cazzavilian. Chirstuc N. 1218. Constantin Nacu 7. Popa Tatu 8. Crisan 4. calea Grivitei 222. 5 apartamente. Av. Bucuresti. Cojocarescu Haralambie. str. Cioc Ioan. Magurele 56. Teghirghiol. Bucuresti. 1223. Alex Popov 59. 5 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. General Anghelescu 61-a. Cortobius Louise. str. 3 apartamente. str. Eminescu 17 A. 9 apartamente.. 1210. 1224. str. Dr. Bucuresti. 1230. 1228. str. 4 apartamente. Caloianu C. Bd. 1204. 1203. 4 apartamente. str. D.

calea 13 Septembrie 255. 5 apartamente. Predeal. 6 apartamente. C. Elev Stefanescu 29. Petre Carp 11. Constantinescu Theodora. Calinescu C-tin. V. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bd. Cuieran Leon si Victoria. Coriolan 49. 1255. Confederatiei 16. str. 1260. Bucuresti. Isvor 2. Colfescu Armand. Predeal. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 1241. Cristescu Claudia. Nationala 14. Bucuresti. 4 apartamente. Lanariei 75. 13 apartamente. Bucuresti. Alexandri 20. 13 apartamente. 1242. Constantinescu Stefania. 1257. str. Coltescu Viorica si Florica. Cpt. Bucuresti. . str. 6 Martie 69. str. Combiescu dr. Alexandria. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Alexandru cel Bun 6. str. 2 apartamente. str. Popea 27. Bucuresti. 3 apartamente. str. Temisana 46-48. 3 apartamente. 5 apartamente. Cerchez Camelia. 11 Iunie 73. Vulturi 141. 6 apartamente. 1247. Bd. Axente Uricaru. str. str. str. Constantinescu Ilie. str. Baltaretului 4. 4 apartamente. 71. Antim 19. Mamulari 13. Carol Davila 33. calea Dudesti 252. 1250. Cristescu Ion. str. str. 35. 1237. str. 3 apartamente. Bucuresti.. Disescu 27. Apolodor 16. Bucuresti. Sf. 6 apartamente. 1246. Bucuresti. str. Doja 34. 1244. Bucuresti. 1251. 7 apartamente. Slatineanu 23. Bucuresti. 1243. 10 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 1254. Bucuresti. Covaci Luiza. str. Poet Alex. Cristea Alexandru. 6 apartamente. str. 1262. str. V. Caragea D. 1233. 1235. Vesparilor 2. str. Ciorapciu Epaminodo. Bucuresti. str. Bucuresti. Cerbulescu Cecilia. Col. 7 apartamente. Charas Leon. 1245. 41. Cretzoiu C-tin. str. 1239. Uranus 97. str. Cercel Nae. Bucuresti. str. Ceremusului 43. str. str. Bucuresti. 1253. Constanta. 18. Ciocoiu Vasile. str. Cerban Anelia. Bucuresti. calea Rahovei 57. Bucuresti. 24 apartamente. str. V. 1256. 8 apartamente. Bucuresti. 1259. T. Bucuresti. 1261. Stalin 39. Predeal. I. 28. str. Temisana 35. Bucuresti. 5 apartamente. calea 13 Septembrie 160. Calleu Aglae. I.1232. Parfumului 33. Nerva Traian 67. 1234. 1252. 1264. Gh. Buzesti 48. Iorga 31. str. Bd. Caracas Victoria. 38. 202. str. str. Elefterie 23. 1238. 4 apartamente. Braila. str. Constantinescu Anghel. Bucuresti. Cerchez Arta si Felicia. Ciobotaru Berta. Clopotarii Vechi 12. Mitr. 7 apartamente. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela. calea Dudesti 36. Constanta. 200. Ardealului 55. Cardos Simonic. str. Lenin 163. str. Bucuresti. Ion. Militari 25. Constanta. 4 apartamente. Bozianu 18. 1240. 1236. most. 1249. Cantea Felicia. Conovici Aristotel. str. Bucuresti. Vladimirescu 4. calea Grivitei 198. Bucuresti. Herescu 16. Bucuresti. Al. Ghenadie Petrescu 122. 1248. Cepleanu Angela. str. Misitii Port 189. str. Nicolae. Bucuresti. Coltea Ion. 3 apartamente. Cionea Mioara. Concordiei 76. 8 apartamente. 1258. 13 apartamente. Coriolan 34. sos. Bucuresti. str. N. str. Dr. 6 apartamente. Cartianu Nicolae si Ecaterina. Principatele 2. 1263. Sihileanu 12. Cuza 98 A.

Bucuresti. Circea Ecaterina. Urali 2. str. Ilie Pintilie 11. 1275. 1288. Culea I. Bucuresti. str. Kogalniceanu 3. Romulus 68. sos Giurgiului 317. Obedeanu 16. 1279. Victoriei 6. calea Vacaresti 253. 1266. Bucuresti. str. Buzau. 10 apartamente. str. str. Pasteur 39. calea Rahovei 424. Bucuresti. Cristescu Teodora. str. Cristescu Isidor. Doamnei 3. str. 1291. Bucuresti. calea Victoriei 77. Constantinescu Eleonora. str. Buzesti 2. Costea C-tin si Elena. Dr. 1294. Intr. Cuplerberg Sami. 297 apartamente. Intr. Cladirea Romaneasca. 16. 4 apartamente. Maior Bervezin 11. Bd. calea Vacaresti 185. str. Bucuresti. Ion. Louis Blank 36. str.. 7 apartamente. Bucuresti. str. Cehen Simon si Ely. 1269. 8. 2 apartamente. 1285. str. 14 apartamente. 1281. Cristea Sterian si Maria. Lunei 32. str. Constantinescu Mihai. 4 apartamente. St. Creditul Imobliar S. Bucuresti. str. Constantinescu Florica. Bis. Blanari 2. 1283. 86. 120. M. Bucuresti. Dr. Academiei 1. Bd. Principatele Unite 71. str. 6 apartamente. Mihai Voda 18. str. 13 apartamente. Bucuresti. Arionoanei 38. Teodorescu 56. Dem. Eminescu 84. 2 apartamente. Armeneasca 22. 1267. 3 apartamente. 2 apartamente. 27. Bucuresti. calea Victoriei 2. 4 apartamente. Ciortan St. str. Sapientei 2. str. Sf. Tarcau 11. Constantinescu Elisabeta. 7 apartamente. calea Dudesti 198. Cojocaru Niculae. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Camerling Volf si Silvia. 1290. Gn. str. 1268. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. 1277. 1280. 1274. calea Rahovei 240. Constantinescu Marilena. 1286. 1289. Iuliu Valaori 9. Costamagria Arthur. str. 6 apartamente. Bucuresti. Sinaia. 1284. calea Grivitei 78. Bucuresti. Cuza Voda 113. Cassassovici Elisabeta. Toma Stelian 4. Bucuresti. Bucuresti. Calinescu Gheorghe. 1272. Capitanescu Tomaide. str. Constantinovici Ana. str. Bucuresti. M. 1292. Bucuresti. Cornelia 26. str. 1295. Bucuresti. 13. 3 apartamente. Botez 9. str. 16. 3 apartamente. str. str. 1287. str. Constantinescu M. str. 1270. Mihaileanu 27. 17 apartamente. 13 apartamente. Sf. Bis Alexe 6. Tomis. 1293. 1271. str. str. 1282. 13 Decembrie 31. Cuza Voda 143. str. Cantacuzino Ion. str. Agricultori 140. Mihai Voda 15. 6 apartamente. 9 apartamente. 7 apartamente. Ion Taranu 10. 6 apartamente. Amzei 16. 10 apartamente. str. Maria 3. Gutemberg 3. calea Vacaresti 182. Prof. Gutemberg 3 bis. 27 apartamente. Putul cu apa rece 73. Militari 11.A. Bucuresti. str. 1273. General Cantily 6. Capitanescu Ion. Titus 11. societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii. 12. 1848. Republicii 61. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Contescu Ion. str. 15. 1276. 4 apartamente. Plantelor 76. Bucuresti. Bucuresti. str. Cristea N. 11 apartamente. str. 4 apartamente. calea Mosilor. str. Bd. Bucuresti. Cavafii Vechi 17. 4.1265. 1278. str. 32 apartamente. Constantinescu Mihail. Cioraca Florian. Apostoli 40. str. Bucuresti. Ardealului 69. Constantin. str. Ciurulin Paula.. Eforia. str. 17 apartamente. str. Emil. .

Bucuresti. Constantinescu Radu si Elena. Bucuresti-Ploiesti 92. str. Stelea 7. Cantemir 72. Dr. Cernescu Niculae. str. 1317. Bucuresti. 1310. Catuneanu Cornel 4 apartamente. 7 apartamente. Col. 5 apartamente. Crasu Vasile 11 apartamente. Anastasie Panu 7. Cantemir 17. 1313. 1299. Bucuresti. Orero 5. 2 apartamente. str. 4 apartamente. str. str. Cornescu Elena. Chiriacescu Maria. str. Calea Grivitei 178. 1307. 1316. Bd. Orero 8. Casapian Garbis. calea Vacaresti 47. Calea Rahovei 308. 1321. Clocoteanu S. 1320. Constantin 1. Bucuresti. 5 apartamente. str. Constantinescu Ion 4 apartamente. 12 apartamente. Vitan 105. 1305. 15 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Nic. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Mircea si Gabriela. Alexandrina 15. 5 apartamente. str. str. 44 apartamente. str. str. Intr. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Plantelor 74. 3 apartamente. Ramuri 1. 1312. Bucuresti. 1318. Bucuresti. Despot Voda 40. 6 apartamente. str. 6 Martie 95-a. Doina. calea Mosilor 31. Cadar Ana. str. Velescu 6. Bucuresti. Bucuresti.. Bucuresti. Schitu Magureanu 15. 13 apartamente. Cal. Lt. Catz Lupu. 8 apartamente. L. str. Pitar Mos 24. Bucuresti. Cristache Arsenie. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Stelian Marin si Marioara. 6 apartamente. Arad 14. Nationala 125. Emil Constantinescu 5. 1323. Calea 13 Septembrie 38. sos. sos. 1302. Critrou Emilia si Pilis Ana. 11 apartamente. Constantinescu Alexandrina. Bucuresti. str. Atena 14. 1303. Masina de . 1311. str. str. Victoriei 124. str. Bucuresti. 1298. Casali Vasile. Bucuresti. Vasile Paun 5. Cristescu C-tin. str. str. Constantinescu Victoria. Vlaicu Voda 76. str. 9 apartamente. Cibuchi Elisa. 1306. Ploiesti. Constantin 21. Ciapa Dumitru. str. Papazoglu 35. Ciordas Ovid. Constantinescu Emanoil si Virginia. Bucuresti. Cobuz Ioan. Calea Rahovei 297. 1308. Lister 33. Predeal. 4 apartamente. str. str. Caragea Vasile. 1322. str. Nerva Traian 2. Int. sos. 1300. D. Plevnei. 1301. Predeal. 1304. str. Eduard Grand 7. str. str. str. str. Calea Rahovei 410. Grivitei 145. Barbu Vacarescu 32. 3 apartamente. Costaforu C. 41 apartamente. col. Cavaff Hrant. Porumbaru 19. 10 apartamente. Vitan 17. Breiner Bela 1. Calinescu C-tin 14 apartamente. Caragiale 50. Culoglu Ion. Ioan. 1314. I. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu. Cal. Agricultori 27. Sf. Bucuresti. St. Castamojna Iosif. Smardan 20. 1297. Mihaileanu 33. str. 1325. Serban Voda 162. 1324.1296. Col. Antim 46. 1309. Bucuresti. 1315. 1319. Baneasa. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Spinului 1. Bucuresti. 4 apartamente.

12 apartamente. Corteanu Constanta. 1350. Bd. 3 apartamente. str. Constantinescu Petre. 1353. str. 1328. 1340. Constantinescu Ion si Eliza. Mihai Voda 13. Frumoasa 52. str. 1331. Constantinescu Gh. str. 1334. Cihosehy Henrii. str. Caracas Eliza. Isvor 9. 1354. Pitesti. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 1337. Justitiei 63. 6 apartamente. Bucuresti. Dumitru. Bucuresti. Vigilentei 1 Targoviste. 1335. N. Muncii 84. Grigore Alexandrescu 92. Cal. Bucuresti. 6 apartamente. Dorobantilor 99. 9 apartamente. Catanu Alex si Victoria. Tineas 4. Ciolan Mihai. Bucuresti. str. 1347. 5 apartamente. 1329. Nerva Traian 56. Crainiceanu Steluta. str. Cristescu V. Bucuresti. str. Curtz Carol. 4 apartamente. Isvor 59. 19 apartamente. Felicia Racovita 10. Cantacuzino Alexandra. Anastasie Panu 1Bis. Simion Barnutiu 39. str. 3 apartamente. 18 apartamente. Condurachi Ion. Cernea Jana. str. Bucuresti. Capalena Ana. Turda. Cal. Curlache Constantin. Codleanu Gh. 3 apartamente. Lazureanu 54. Bucuresti. Culina Vasile. Mihai Bravu 172. Bucuresti. str. 1349. 5 apartamente. Bucuresti. Porumbaru 70. 1345. str. Popa Tatu 30. 2 apartamente. str. Bd. Chihaia Iordache. 1330. Coman Pavel si Elisabeta. str. Povernei 10. 1355. Condoci Cristea si Atanasiu Elena. Bucuresti. Roma 62. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Popa Nan 88. str. Timisoara. str. 8 apartamente. Bucuresti. Muncii 4. str. str. Smardan 18-21. str.. . str. Cal. 12 apartamente. 1356. 1341. Bucuresti. Cocea Marica. str. Cristescu Florica. str. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Cristescu Testulian. 8 apartamente. 6 apartamente. Magurele 151. Victoriei 128. str.. 1327. Costescu Petre. Bucuresti. Constantinescu Finan. Berzei 68. Balcescu 201. Pictor Andreescu 27. Radu Cristescu 1. Bucuresti. Petre Cretu 60. Bucuresti. 1338. 10 apartamente. Mircea Zorileanu 37. Bd. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti. Dinicu Golescu 1-a. Comsa Filip. Haia Lifsitz 30. Bucuresti. Bucuresti. Colan Ecaterina. str. 11 apartamente. Traian 40. 6 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. str. 1333. Craciunoiu Florian. 13 Septembrie 214. Calarasi 188. 1339. Cabarasu Nicolae. str. str. Bucuresti. Dimitrof 71. 1358. 1343. 1346. 1357. 9 apartamente. Balaceanu 2. Gh. Stirbei Voda 16. Minotaurului 27. 11 Iunie 23. Ioan. str. Ion Ghica 1. 1332. Copper M. Bucuresti. 4 apartamente. 1352. Cernea V. str. G-ral Praporgescu 4. str. str. 3 apartamente. Dacia 50. Sami si Copper S. str. Bucuresti. Aviat. Bucuresti. 1342. Bd. 1351. Misu. str. 1326. 6 apartamente. 4 apartamente. 1348. Bucuresti. Bucuresti. Cristescu Iordana. str. Parcalabu Baldovin 13. Bucuresti. 1344. 1336. Cal.Paine 20. Nicolae Iorga 28. Bucuresti. Lucernei 10. 4 apartamente. str. 5 apartamente.

Bailor 25. str. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Academiei 35. si Stela. Costa Foru Nicolae. Stelea Spatarul 17. Colentina 29 A. str. str. str. Cristescu Eliza. Bucuresti.. str. Bucuresti. Cretu Elena si Gh. 1386. str. str. 4 apartamente. Buzida si Aurelia. Batistei 5. str. 13 Decembrie 11. 7 apartamente. 1385. Caribol M. 3 apartamente. sos. Edgar Quinet nr. si Zoe. D. Constantin Melania. str. Dragos Voda 59. Serban Voda 97. Cristoforu Miltiade. Florilor 13. str. 7 Noembrie 9. Colentina 111. Constantin Elena. 44 apartamente. str. Crutzescu Eliza. Coseta Nina. Bucuresti. Bd. V. 1365. Bucuresti. Mosilor 115. 5 apartamente. Cortului 14. str. Piata 30 Decembrie 2. Bucuresti. 1372. Bucuresti. 95. Aviator Sanatescu 14. Alecu Russo 2. 1387. 1375. Constantin Popp. Ioanid 4. Constantinescu D. 1371. 1384. str. 4 apartamente. Calutoiu Elefterie si Penelopa. Cristofor Victor. 1376. 3 apartamente. Bucuresti. Pictor Lucian 12. 7 apartamente. 1383. str. Gh. Bucuresti. Mosilor 47. Cojan M. 9. Coman Irina si Ion. Bucuresti. 8 apartamente. G-ral Cernat. 1361. 6 apartamente. Constantinescu Virginia. Constantinescu Elena. Bucuresti. Bucuresti. 1363. calea Victoriei 112. 1370. 1379. Calea Grivitei 105. Bucuresti. Bucuresti. Cal. str. 1377. 5. str. Cuza Voda 1. si Amelia Iobu. str. calea Dudesti 9. Coteli Ferdinand.Polona 86. 1381. Iacob Negruzii 40. Cretu Gh. Sf. Dionisie Lupu 38. Baratiei 51-53. Iasi. 1360. Bucuresti. Bucuresti. Condoianu Nicolae si Elena. Petre. Marin. 10 apartamente. 1364. Lascar 21. Transilvaniei 10. 1368. Ana Ipatescu 57. Matei Basarab 37. Ciubuc Marcela. 1378. str. 10 apartamente. str. str. Dionisie Lupu 58. str. Constanta. Bucuresti. Bucuresti. Pasaj. Vineri. Calea Victoriei 232. Bucuresti. Codreanu Zelea Eliza. 2 apartamente. str. Bucuresti. Vasile Lascar. Dumitrache Paul 20 Husi. str. 1388. 4 apartamente. str. Chiritescu Ion si Ana. 4 apartamente. Sturza 17 Bucuresti. Filipescu 7. str. str. str. str. Intr. str. Filitis 5. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Hagiului 20 Galati. Bucuresti. Candiani Elena. 16 apartamente. Razboieni 26. str. Raspantiilor 22. 1359. Bucuresti. 6 apartamente. str. 13 apartamente. Cal. str. Romana 142. str. Patriarhiei 7. cal. Alex Sahia 47 Busteni. 1389. Bucuresti. Bucuresti. 1366. Campeanu V. 9 apartamente. 30 Decembrie 8. str. Spatarului 29. 7 apartamente. Sos. 3 apartamente. Icoanei 59. Bucuresti. 1362. 4 apartamente. Asam 3. . 1380. str. Cuparului 8. Bucuresti. Celeta N. 4 apartamente. 11 apartamente. Latina 4. str. Cohen Frida. Fainari 72. Elena. Carbunescu N. A. str. Stefan cel Mare 148. 5 apartamente. Vespasian 54. 6 apartamente. str. Cioaia Malvina. si Goldstein Anny. str. Cociu Tanase. 1382. 1373. Razvan 1. Bucuresti. 7 apartamente. 1367. 1374. N. 1369. 19 apartamente. str. Cavafii Vechi 7. Comanescu Alex. str.

str. Bucuresti. Chitu V.. 1422. 3 apartamente. 1421. Predeal. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Grig. Dionsie Lupu 20-12. Caracas Irina. Mora 2. str. 1424. Bucuresti. Vasile Roaita str. Paul Greceanu 18. Beldiman 2. 1415. str. 1406. Constantinescu Dimcea. Occident 13. 2 apartamente. str. str. str. Petru Maior 41. Sf. Catzop Ety Irina. Bucuresti. Aurel Vlaicu 35. Curutiu Alexandru. 1393. Bucuresti. 1420. G-ral Magheru 26. 1411. str. 5 apartamente. Costandache Ioan. Nerva Traian 62. str. str. Craft Raula. 1403. str. str. 12 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Cal. Crivat C. str. 4 apartamente. 1400. 1417. 1423. Constantinescu Aurelia. Caminul Asociatiei Statuei. Eroilor. 4 apartamente. 7 apartamente. 1848 10. str. Dudesti 69. Constantinescu Maria. Edgar Quinet 1. 2 apartamente. Bucuresti. Cal Dudesti 107. Bucuresti. Cialic I. Cohen Sofia. Cobalcescu 23. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Cantacuzino. 1399. Calinescu D. Stalin 23. Bd. str. 1412. Cherescu Srefan si Maria. 4 apartamente. Arges 18. 4 apartamente. Militaru (Aleea B) 7. Bucuresti. Caracas Maria. 8 apartamente. M. Cosmescu C-tin si Nicolae. str. 4 apartamente. Cossmi Maria. str. Ganovici D-tru 5. . Castris Elena. Aurel Vlaicu 95. 2 apartamente. str. 1413. Creditul Financiar Rural. Serg. Bucuresti. Margareta. 5 apartamente. Cocorescu Mariana. 1395. B-dul I. Bucuresti. str. 1409. Doamnei 22. 3 apartamente. 5 apartamente. Carol Knappe 45C. 5 apartamente. Rahmaninov 11. Parang 48. Bucuresti. Romana 181. Ciocaltei Alexandru. 1402. 5 apartamente. 4 apartamente. Cristescu Eliza. str. Cunadi Dumitru si Wolf Janine. 1419. Bucuresti. Matei Basarab 29. 4 apartamente. 1416. Bucuresti. 5 apartamente. 1408. str. Bucuresti. 3 apartamente. Covaceanu Adela. 1391. Pitar Mos 12. Caftagioglu Olga. 1404. Mihail Eminescu 113. Bucuresti. str. Puscasului 7A. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. 1397. 1414. str. Bunatatea Samaiteana 19. Caracota Virgil si Elena. str. Bd. Cioveanu Mihail. Cicoarei 29. 6 apartamente. V. Partizanilor 4. Bucuresti. 1418. Temisana 9. Calea Grivitei 141. Capsa Grigore Soc. Catinescu Hilda. Ionica 4 Breaza de Sus. str. Craciun Olimpia. Bucuresti. Bucuresti. Pitar Mos 27. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Tei 53..1390. Bucuresti. Celtau Gitana. 1398. str. 1394. str. Niculcea 65. 1401. 2 apartamente. 1396. Bucuresti. Mitr. 5 apartamente. In Comandita. G-ral Manu 37. 1405. str. str. str. Candopol Maria. 2 apartamente. Bucuresti. Porumbaru 33. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. 1392. str. 5 apartamente. Cristea Petre. Biserica Amzei 19. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. Gheorghe. 1407. str. Stirbei Voda 126. Constantinescu Julieta. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 28. str. str. 1410. Pitar Mos 12. 8 apartamente. Sandu Aledea 39. Aviator Tetrat 14.

9 apartamente. Cal. Candea Maria. si M. 1907 6. Constantinescu C-tin.. 1441. 4 apartamente. str.. str. 10 apartamente. Bucuresti. 1455. 1 Mai 173. Bucuresti. str. 4 apartamente. V. str. Banu Manta 44 Pitesti. Cristescu Niculae. Cezar Boliac 13-15. 1437. Romulus 59. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 22 apartamente. Vasile Gheorghe 64. str. 9 apartamente. 9 apartamente. Cheianu Niculae si Ana. 1438. str. str. Cabasanu Cornel. Campeanu Ana. str. 6 apartamente. Calarasi 31b. str. Catapod I. 5 apartamente. Stirbei Voda 76. Filipescu 40. Vasile Conta 7-9. 1440. Bucuresti. Bucuresti. 1431. Grivitei 153. Schitu Maicilor 21. Bucuresti. str. G-ral Angelescu 130. 20 apartamente. Bucuresti. Mures 12 B. str. 11 apartamente. 11 apartamente. Costache Niculae. Bucuresti. Budai Deleanu 8. Cutzarida Gh. 1434. 1445. str. 1 apartamente. Bucuresti. Cristescu P. str. Arionoaia 59. 1452. R. str. 5 apartamente. Constantin Pancu. 9 apartamente. Bd. str. Matei Basarab 37. Constantinescu Luca si Maria. Hagiului 3. Bucuresti. Dr. Ciortescu Steliana. 11 apartamente. Cornelia 28. 5 apartamente. Craciun Nita. . 15 apartamente. Dr. str. 1448. str. Chiru Constanta. str. 1430. str. 1426. str. str. 1461. Bucuresti. A. Cal. 141. Catrova V. Bucuresti. 7 apartamente. Pherechidi 8. Bucuresti. Grigore. Splaiul Unirei 112. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor. 1459. Lt. Ciocanu Fulga. Bucuresti. Calin Vasile si Sultana. Bucuresti. Bucuresti. C. 5 apartamente. Bucuresti. Puisor 37. Cristescu Haralambie. P. Brezoianu 9. Crangasi 143. 5 apartamente. 11 apartamente. sos. 1460. 1427. Grivitei 305. 1428. str. Brasov.1425. Maria. Bucuresti. Petru Maior 56. str. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. 1433. 1446. Calinoiu Ioan. Unirii 83. 7 apartamente. str. str. 3 apartamente. Videle 20. 1450. 8 apartamente. C. 9 apartamente. Dr. Copuzeanu Elisabeta. 1447.A. 1453. 3 apartamente. Cantacuzino 65. 1436. 6 apartamente. Constantinidi Natalia. str. 128. 1439. Col. Bucuresti. str. Castano Maria. str. 1442. Horatiu 16. Bd. si L. Bucuresti. str. Rahovei 397. Bd. Bucuresti. 1443. 5 apartamente. Sabinelor 5. 1456. 1451. Chinie Alexandru. Vasile Roaita. Cocaneanu Valeria. 8 apartamente. 1458. Bucuresti. El. Toma Ionescu 9. Bucuresti. Ureche 23. Bucuresti. Casa Rurala in Lichidare S. Lucaci 109. str. str. str. str. Cazarmei 54. Dr. Calota Ion si Paulina. Bucuresti. Papazoglu 29. Calusei 32. Isvor 20. Bucuresti. R. Mircea Voda 12.. Bucuresti. 1432. Caleiu A. Dr. Cal. Caracostea Dumitru. 5 apartamente. Constantinescu Virginia. 1444. Bd. Cerbulescu C-tin. N. Felix 55. Isvor 97. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Nicolae. Lazureanu 34. Capatana Mihai. Bucuresti. 1457. Bucuresti. Bucuresti. Pajistia 2. Raureanu 8. Arien 4. Bucuresti. Cal. 5 apartamente. 1435. Ciru Iliescu 22.. 12 apartamente. Cal. Bucuresti. Constantinescu Michia. 6 Martie 46. 1454. Grivitei 441. str. str. 1449. Bucuresti. Sapientei 1 colt Militiei 2. Cazana Vasile si zotta. 1429. Culin Maria.

Demostene 31. Constantinescu Virginia. Bucuresti. Grivitei 258. Constantinescu D. 4 apartamente. str. D. str. Caras 29. Fainari 45. Cardas Stanu. Constantin. 4 apartamente. 1479. str. Cretu Ion si C-ta. Calea Rahovei 99. 1478. Cerbului 15 Bucuresti. Bucuresti. str. Codarcea Alex. Creci Elena. 2 apartamente. Militaru Gh. 4 apartamente. Clococeanu Maria. 1476. 4 apartamente. Grivitei 328. Abrud 60. Gheorghiu. Spataru Cantacuzino 9. 1488. 1469. str. str. 4 apartamente. 1489. 4 apartamente. str. str. 1491. str. C. 1492. Sirenelor 88. Ciurtea Teodora. Bucuresti. Bucuresti. Fund Vanatori 1. Sinaia. str. 1483. B-dul Balcescu 24. 7 apartamente. 1487. Alexandri 7a. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 1494. Bucuresti. 7 apartamente. Cal. 8 apartamente. 1463. Stirbei Voda 72. Bucuresti. V. str. Bucuresti. Chitiuria Petre. Bucuresti. Bucuresti. Jules Michelet 25. str. str. 1477. Caracas 11 A. str. str. Constanta. 6 apartamente. Mecet 3. Alecsandri 4. str. si V. Caraiman 2. 9 apartamente. Petru Maior 78. str. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. 1482.. Cretu Petre. Cezar Ecaterina. Stirbei Voda 126. 7 apartamente. Dr.. str. 1480. Candina Carol. 3 apartamente. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. C. Mircea Zorileanu 37. Balcescu 3-5. 5 apartamente. 1472. Mamuleanu 5. 7 apartamente. Caragheorghe Virginia. Radu Dela Afumati 15a. Caraclan Olga si Chopin. 1486. Cal. Coleeg Constanta. Constantinescu Nic. Vasile Gherghel 26. Poloni 14. 1493. Ing. 13 Septembrie 88. Bucuresti. Ciochina Florin. Dionisie Lupu 27. Bucuresti. N. Coluschi Constantin. 1470. Cristea D. 1495. 2 apartamente. 5 apartamente. str. jud. Vasile Lupu 52. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1475. 1473. Cernateanu Ion. str. Stupinei 17. Glicozei 21-38. 5 apartamente. Foisor 17. Bucuresti. Grivitei 229. str. 4 apartamente. str. str. 8 apartamente. 1468.1462. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Craciunescu Elena. Ciocoltea Sergiu. 1464. 1497. 10 apartamente. Chiriazi Marcu. 10 apartamente. Aviator Beller 1. . Sinaia. Polona 21 Mamaia. 1496. 3 apartamente. Cristescu Ana. str. Uranus 42.. Cal.. Bucuresti. 5 apartamente. Creanga Mitrita. Clein Iancu. 1471. Chicos Smaranda. 6 apartamente. Cobalcescu 56. Bucuresti. Bucuresti. Calea Calarasi 274. G-ral Ipatescu 4. Constantinescu Ion si Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 23 apartamente. Uranus 84. Raditei 11. str. 5 apartamente. Cristescu Tertulian. Bucuresti. 1466. Bucuresti. Bucuresti. Uranus 24. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Cretulescu Aglaia Adina. Constantin D. 1481. Cimbru Constanta. Bucuresti. Costia Dumitru. Onciu 16. str. str. 1474. Ludescu Stoian. V. Cal. str. Bucuresti. Bucuresti. 1485. Vasile Parvan 14. Constantinescu Maria. 6 apartamente. 11 apartamente. Constantinescu Elena. Popa Nan 5b. Intr. 1490. 1465. Ciocaltin Stefania si Alexandru. Cal. str. Rahovei 98. Intr. str. Cazarmei 70. Bucuresti. 1484. St. 1467.

Intr. 21. str. 1501. 5 apartamente. Bucuresti. Sperantei 24. 2 apartamente. Canciovici. 7 apartamente. Bucuresti. Iorga 4. str. str. 1499. Calea Calarasilor 126. Bucuresti. Saguna 69. Cornea Nicolae. Barierei 8. Constantinescu Haralambie si Cornelia. Constantinescu Alexandrina. Bucuresti. Cristinel Gheorghe. Maria. str. 1521. 3 apartamente. 8 apartamente. Constantinescu Gh. Calea Grivitei 57. 2 apartamente. T. str. Boteanu 3b. Horei 20. Bucuresti. Costandache C. Bucuresti. Bd. 12 apartamente. str. Ciomartan Stefan. Robescu 11 Vasile Roaita. str. Petru Maior 26. 1515. Iasi. Cantilly Sofia. 12 apartamente. Carmen mostenitori El. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu. Bucuresti. 5 apartamente. 1520. Cap. av. N. 2 apartamente. str. Angelescu 157. Bucuresti. 4 apartamente. Comsa Traian. 28. Col. 4 apartamente. Canadi Maria. 3 apartamente. 1498. Filipescu 1525. Intr. Bucuresti. Balcescu 30. str. Dr. Cohn Moscu. Horia 64. 5 apartamente. 1506. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Chesea Vasile si Eugenia. Precupetii Vechi 9. Crangasi 43. el. sos. str. 6 apartamente. str. Bordea 6. Caramzulescu D-tru. Taranu 8. Ceapasu Cristea. 1508. Mihai Bravu 380. 20 apartamente. Bucuresti. N. Bucuresti. str. 1527. Poetas 43. Marasesti 84. Cristescu Elena. Maria. 1518. Calea Calarasilor 64. str. Stirbei Voda 16. Traian 97a. Bucuresti. Cgheorghe Cevianu. Niculae Golescu 5. Bucuresti. str. 6 apartamente. Serban Voda 129. Bucuresti. C. Batistei 25 A. Campeanu 28. F. 1522. Plevnei 135. str. Bucuresti. Cojan Silvia. Bucuresti. Bucuresti. Virgiliu 71. 6 apartamente. Constantinescu Petre. Sfintilor 5. Apolodor. 7 apartamente. calea Grivitei 254.1. 127. 1519. str. Barlad. N. . 4 apartamente. 10 apartamente. Capra Constantin. str. Mihai Viteazu 33. Constantinescu Maria. str. Cristescu P. 8 apartamente. Chitia Gh. Hortansa. Constantinescu C-tin. Preotescu 3. 14 Martie 43. 1502. str. Constantinescu M. str. 8 apartamente. Mitrop. Coctez Elena. 6 apartamente. str. Gh. str. Constantinescu. Bucuresti. Bitolia 21. 7 apartamente. 1529. av. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. 1528. str. Suter 25 si 23. Stanescu 43. si Ana. str. Creditul National Agricol in Lichidare. Bucuresti. Gh. str. Gl. str. 1514. C-tin Moroiu 18. Eroului 23. Canciovici Marin si Zoia M. 1517. Craciunescu Gh. str. str. Bucuresti. 16. 1505. Cuza Voda 44. Bucuresti. Culici Ioan. Banu Manta 25. Bucuresti. Roibeanu. 1510. str. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta. 1509. 1524. 1500. 1511. str. Gh. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 1513.. 5 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. 67. str. Prof. Bucuresti. Maria Hagi Moscu 28-30. str. 1504. str. 1507. Cornea Liviu si Maria. 1512. 1516. Calea Vacaresti 96. Bucuresti. str. 5 apartamente. 1523. 7 apartamente. 1526. 1503. Tetrat 33. Maior Alex.

str. 8 apartamente. 1555. Trinitatii 18. Chiriac I. si Victoria. 1540. str. str. 61. 4 apartamente. Cal. 1538. str. Dr. 1531. Cohn M. Cristea Dumitru. Bibescu Voda 18. Bucuresti. 4 apartamente. Parfumului 9. str. 1546. Cisnadiei 3. Dr. 1535. Candiano Popescu 63. 1550. 8 apartamente. Mendeleef 48. str. Chirlacu Stamate. 1541. 3 apartamente. str. Popa Nan 167. 4 apartamente. str. Asachi 16. Mitrop. str. Coran D-tru si Sofia. Constantinescu Elena. Closca 34. 4 apartamente. Bucuresti. Providentei 36. 5 apartamente. Azuga. 1547. str. Precupetii Vechi 39. str. Bucuresti. 1559. 3 apartamente. 1533. Dina. str. Constantinescu Gh. str. Constantinescu P. str. Bucuresti. 1534. str. Credeanu Teodor si Elisabeta. Cristescu Lazar. 16 apartamente. Cosma Stela. 3 apartamente. Bucuresti. Roma 41. Bucuresti. Boliac 11. Stirbei Voda 16. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Oct. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. N. 1557. 1537. Visini 7. Craciunescu Zaharia. Buzesti 76. Turnu Severin. Tudose Rudeanu 22. Corpet Aristotel. Bucuresti. Intr. Grozavesti 14. 5 apartamente. Titulescu 88. Dr. str. str. 1563. Muz. 3 apartamente. str. Brezoianu 7. Bucuresti. Matei Basarab 38. Comanescu M. 2 apartamente. str. Hagi Drna 2. 1554. Cocarescu 5. 5 apartamente. 1543. Chiriac Niculae. Vasile Gherghel 82. 9 apartamente. Bucuresti. 1553. 1 Mai 84. str. 1549. Casian Magureanu. 3 apartamente. Canciovici Alex. 1556. Brezoianu 51. Ciropol Stefan si Amelia. 7 apartamente. Vultur 117. Bucuresti. 1551. Bucuresti. Bucuresti. 1561. Bucuresti. str. 1552. Natalina. 1542. Bucuresti. si R. Bucuresti. Cerkez Ionel si Valerica.1530. 5 apartamente. Gheorghe. 3 apartamente. str. str. 10 apartamente. str. str. 1532. Clepcea Ion si Maria. G-ral Angelescu 104. Bucuresti. Ciobotaru I.. calea Grivitei 420.. Constantin Iancu si Alexandrina. Chisivnesci Carolina.. 1544. Culbert Mariana. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bd. 4 apartamente. Bucuresti. str. Grivitei 249. 1560. Bl. 1558. 7 apartamente. 3 apartamente. Felix 48. 3 apartamente. Cabasanu Eugenia. 104. Bucuresti. Ioan Cuza 34. str. str. 1562. Varnali 24. 8 apartamente. Bucuresti 1536. Ceres 13. 1 Mai 191. Coler Gavril. Maltopol 2. 5 apartamente. str. Canciovci Victoria. Ghenadie Petrescu 54. Carol Davilla 111. str. George. N. Bd. str. Zambacian 8. 1539. Chicos Mircea. 1548. Bucuresti. str. Alex. str. 8 apartamente. Colonel I. 14 apartamente. Bitolia 42. 3 apartamente. 5 apartamente. Calea Dudesti 141. Bitolia 17. str. Andrei Barseanu 12. . 4 apartamente. Pamfil si Ana. sos. Bucuresti. C. str. Bucuresti. 1 Mai 115. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. 1545. Constantinescu Steliana (fost Petrescu). Muncii 231. Cernea Charlota. Filipescu 7 Brasov. Traian 75. str. Bucuresti. Cap. Uranus 112. Bucuresti. calea Dudesti 227. Costacopol Veronica. Constando I. Conradt Ferdinand.

Tolbukin 127. 7 apartamente. Antim 40. Isvor 10 Bis. str. Cap. 1848 35. 1578. Constantin N. 1592. Mitr. Tolbuhin 143. Bucuresti.. Bucuresti. 1569. Florica. 8 apartamente. Calif Elena. 1594. Bucuresti. Chirita Vali si Alexandrina. 30 Decembrie 112-114. calea Dudesti 79. str. Uranus 23. Bucuresti. Calarasi 97. Cavali C-tin adm. 1583. Bd. Bucuresti. 1590. 13 apartamente. Comanescu G. Doamnei 19. 4 apartamente. 15 apartamente. 4 apartamente. Sinaia. Dimitrov 41. Litovoi Voievod 48. Bucuresti. 100. Bucuresti. Ferentari 171. str. Gh. str. str. Bucuresti. str. Cosma C-tin si Paraschiva. 6 apartamente. Iasi. Sft. str. Dimitrov 131. Nic. Sachelarie Visarion 13 A. Mihai Bravu 130. Lascar Catargiu 53. Traian 150. 1593.. 5 apartamente. Bucuresti. Stefan 22. Bucuresti. Turtucaia 98. Ciupala Mihail. Cormateanu Nic. 1573. Bucuresti. C. cal. str. Bucuresti. Floresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. M. Bd. 1586. Iancului 32. Bucuresti. str. Dosoftei 70. Catuneanu Alex. Gh. 8 apartamente. Bucuresti. Constructiunea Sf. sos. Costinescu 37. Bucuresti. str. Bucuresti. Cerkez Alfred. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. 18 apartamente. Mosilor 2-4-6. Ion Procopiu 12. Lipscani 86. Bd. Bucuresti. str. Vacaresti 109. 1570. Claudiu 16. Covaci Maria. 5 apartamente. 7 apartamente. 30 Decembrie Nr. 9 apartamente. Colan Ion. Marin. 11 apartamente. str. Ceausu Serban. 1580. Apostoli 56. 1584. Bucuresti. str. Calist 16. Cazarmii 5. Gheorghe S. Ilfov. 1587. 1565. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Cotofeni 59. Cal. 1568. 8 apartamente. sos. 3 apartamente. 23 apartamente. Bd. 4 apartamente. girant pentru M. Bratianu 149. str. 88. 1582. str. 35 apartamente. Arh. Bucuresti.A. 3 apartamente. Cristescu Niculae. 25. Bucuresti. Cocea Cornelia. Constantinescu Vasile. str. Chirila C-tin. . str.. Cal. E. 1591. str. Cernat Eugenia. Cismigiu Irina.R. 1588. Caminului 1. 1589. Orzari 45. str. Sf. Finantelor. Cristescu Maria. Constantinescu Florica. str. 1576. str. Arnoaiei 57. Inginer Slaniceanu 1. 1595. Bucuresti. Constantinescu Maria. 1574. 3 apartamente. Cal. 1581. str. Mantuleasa 28. Constantinescu Polixenia. Capra A. str. 36 apartamente. str. Conaci Albert. Titulescu 89. str. Catz Adela. Bucuresti. str. 1585. str. Lipscani 102. Bucuresti. 3 apartamente. Cociumian Lidia. Bucuresti. 4 apartamente. Calafeteanu Eugenia. 7 apartamente. 8 apartamente. 7 apartamente. Cal. Bd. 90. str. sos Colentina 34. str. Iosif Vasiescu 49. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Zefirului 8. Episcopiei 6. Bucuresti. Carlo Cora prin Emilia Oppler.1564. Calarasi 1-3. 1572. Balcescu 30. 3 apartamente. 1579. Dimitrov 98. 9 apartamente. 1567. Victoriei 112. Pantelimon 22. Pop de Basesti 37. 1571. Constantinescu Ioan. Cornartic. 1566. Lenin 16. sos. Halelor Nr. 1575. str. str. I. N. Bucuresti. Sepcari 21. G-ral Salmen 3. 1577..

Videle (Hotin) 33. Bucuresti. Conlonvrin Eugen si Elena. 1607. 6 Martie 18. Mihai Bravu 219. Bucuresti. Santierului 2. 1626. Costaforu 3 si 24. Sahia 58. str. Creditul Romanesc. str. Alexandrescu 73. 11 apartamente. str. str. Plevnei 1. str. Bucuresti. 12 apartamente. Pantelimon 4. Tolbukin 145 A. Tolbukin 74. Bucuresti. str. Vistieri 12. 11 apartamente. Bucuresti. 1616. 10. Vasiliu. V.. Gr. 1598. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. B-dul. Bucuresti. Bd. Costache Balanescu 12. 1599. Bucuresti. 1623. 3 apartamente. Calusei 65. 4 apartamente. cal. str. str. 1602. Antim 19. Balcescu 3. 10 apartamente. 3 apartamente. str. Constandache Caracas 30. Stefan cel Mare 238. Bucuresti. Bucuresti. c-dor Eugen Botez 34. str. str. 5 apartamente. Chivu Anton. str. 1611. M. str. str. Cristescu D-tru. str. str. M. str. Sborului 3. Traian 187. 2 apartamente. 8 apartamente. Aurora 54. Sinaia. 1612. Bucuresti. sos. 1605. Filimon Sarbu 17. 1604. str. Miciurin 26. Viting 8. 4 apartamente. str. str. 6 apartamente. Carageorge Uranie. Caragea Voda 4.1596. 5 apartamente. Creanga Eugen. 1606. str. str. 5 apartamente. Republicii 133. Bucuresti. sos. Carol Knapel 15. Selari 15. Colfescu Augusta. str. str. 1597. str. Cristiade Gr. str. 1627. 1613. Constantinescu Margareta. Florentina. 1609. 4 apartamente. str. Corneliu Durcas. str. Bucuresti. Bucuresti. 1625. 1619. Dionisie Lupu 88. str. Bucuresti. sos. 3 apartamente. 5 apartamente. Chiralcu Vasile. Craciuneanu Elena. Oituz 21. Cristescu Elena. Bucuresti. 8 apartamente. str. 1614. Bucuresti. 6 Martie 3. Isvor 102. 9 apartamente. Bucuresti. Ion Mincu 33. Niculcea 28. 1624. Costopol D-tru. 1608. str. Cardas Coriolan. 6 apartamente. 1620. 4 apartamente. Sinaia. str. Bucuresti. 1617. Cristodorescu Zamfir. str. Cahane Roza. Stan Poetas 8 A. Constantinescu Anastia. 25 apartamente. Antim 19. str. Londra 6. 1621. 1618. Grivitei 20. Coman Virgil. str. 11 apartamente. Popa Nan 46. Dudesti 160. str. . Castana Maria. Bucuresti. Carp Dumitru. Bucuresti. Ion Maiorescu 34. 5 apartamente. cal. 9 apartamente. Ciocarlie Alexandrina. 1622. Zefirului 9 A. Alex. G-ral Eremia Grigorescu 25. Bucuresti. Comsa Ion si Aneta. Chicos Stefan. Ciurea Virginia. Bucuresti. Bucuresti. Cristescu C. Bucuresti. 3 apartamente. Cancel Petre si Vera. Pitesti. str. Barbat Voevod 13 si 15. Bul. 14 apartamente. 1601. 1610. Arh. Callos Carmen. Carnaru Gheorghe. str. 7 apartamente. Bucuresti. 1603. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. cal. 5 apartamente. nr. 9 apartamente. Bucuresti. 1600. str. 7 apartamente. Inocentei 2. Jupiter 6. Castris Maria. Dumitrescu II. Ocolului 9. Colfescu Olga. 1615. Constantinescu Virginia.

1648. Alex. str. Plevnei 5. Castris Vasile. Fecioarei 4 si 6. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 1661. Bucuresti. Chiralcu Stere. Cherciu Victoria. Mogos Vornicul 3 A. 1631. Lascar 135 A. Toamnei 10. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. str. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Petoffi 29. Ec. 1634. 3 apartamente. 30 Decembrie 52. av. str. Bul. Carlan D. Bucuresti. str. str. Donici 6. Bucuresti. 3 apartamente. Ana Tei 4. Cristescu M. 4 apartamente. Bitoliei 23. 2 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Turbinei 5. Coltofeanu Ana. str. Busteni. str. 5 apartamente. Costescu N. 10 apartamente. Barlad. 1629. Bucuresti. str. Bucuresti. Busolei 16. str.. Bucuresti. Bucuresti. av. Caracostea Andrei. Bul. si Maria. str. str. 1655. Petre. Bucuresti. Viitorului 111 si 113. Gr. 2 apartamente. str. Libertatii 127. 1658. 2 apartamente. str. Pantelimon 16. sos. 1633. Alexandrescu 2. str. Polovragi 4 si 6. 1632. Bul. 4 apartamente. Toamnei 117. Constantinescu Lucia. Traian Vasile 65. 1650. 1652. Tolbukin 108. Bucuresti. Bucuresti. Tunelului 7. str. str.. 2 apartamente. str. str. Teodoroiu. 7 apartamente. Constantinescu Maria. str. Piata Republicii 10. Carnaru Ion. str. str. Gh. Brezoianu 38 A. Bucuresti. Bucuresti. 1641. 1647. 1640. Bucuresti. Carata Maria. Coloniei 6. Bucuresti. str. str.. V. cal. str. 5 apartamente. Bucuresti. 1653. cal. Cantor Aristia. str. Iorceanu 3. cal. Bucuresti. Ciochina Gh. Bucuresti. Azuga 13. Bucuresti. com. 4 apartamente. Chirila Maria Serbu. Bucuresti. . 3 apartamente. Bucuresti. str. Petre Cretu 48. Bul. Bucuresti. Culici Florica. 3 apartamente. Moraru 4. 1660. 5 apartamente. str. Bucuresti. Conopan Lucia. Sandu Aldea 40. 1638. 1635. Bucuresti. 6 apartamente. Floreasca 37. str. Bucuresti. Stefanache Popescu 4. Caragea Constanta. Chitimia Maria. str. 5 apartamente. Casian Ecaterina. Sandu Aldea 47. 1656. Constantinescu Nic. 4 apartamente. Oborul Nou 23. Sf. str. 1642. Carstea Lupu. 1630. 1654. Corata Alex si Steliana. Bucuresti.1628. Constantinescu 11 si 9 A. Bucuresti.. Clenciu Iulia. 1646. 6 apartamente. Constantinescu Nae. Gen. Bucuresti. str. str. 1649. Bucuresti. Constantinescu Maria. 1643. Dimitrov 154. Const. 3 apartamente. str. Ana Ipatescu 28. Cioc I. 7 apartamente. 1659. Stefan cel Mare 182. Manu 1. 1645. Porumbaru 75. Carabus Elena. Roma 41. Buzau. 1657. Alex. 1639. 1637. Constantinescu Alexandrina. Mircea Zorileanu 80. str. 7 apartamente. Busteni. 1651. Chircu Vasile si Paraschiva. str. Bucuresti. Republicii 15. Hatmanul Arbore 3. Victoriei 118 B. Marcel Andreescu 50. Bul. 6 apartamente. Bucuresti. 1644. Cozianu Constanta. Berceni 97. Constantinescu George. Cismas Laura. str. Cristescu Marin. Bucuresti. 1636. Robert (Baneasa) 9. av. Bucuresti. Ilfov str.

Bucuresti. cal. Bucuresti. Constantinescu D-tru. Calavrezo Const. str. Mosilor 205. 3 apartamente. Bucuresti. 1683. Constantinescu Toma. str.Gh. Cornea Niculaie. Constantinescu Eugenia. Constantinescu Ermina. 1667. Ion Maiorescu 48. Constantinescu Gh. cal. Teodorescu 12. Bucuresti. 1690. Bucuresti. Pop de Basesti 3. Constantinescu E. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Mazarescu 26. str. Bucuresti. si Eugenia. 4 apartamente. 17 apartamente. Calomfirescu Margareta. Dem. Bucuresti. 8 apartamente. Covaci David. 4 apartamente. 1673. si N. str. 7 apartamente. Pictor Rosenthal 18. Romana 137. Romulus Niculescu (Bazar) 8. Vigilentei 10. 1665.. Bucuresti.. Costachescu Georgeta. Romana 123. str. 17 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. cal. 1669. Bul. str. 1688. 4 apartamente. Arionoaiei 20. Bucuresti. Constantinescu Elena. Pictor Romano 4. Ciocioni Dumitru. Constantinescu Radu. Constantinescu C-tin. str. Alex. 3 apartamente. 4 apartamente. Maica Domnului 53 A. str. str. Gh. 2 apartamente. cal. Bucuresti. 1663. str. Cristescu Gh. str.. 6 apartamente. Cismigiu Irina. Cristescu Gh. Bucuresti. 1679. Calambator Niculae. str. Calcef Penciu si Ioana. 5 apartamente. str. str. N. 1695. Calarasi 35. str. 1693. 8 apartamente. Bucuresti. Capra Cristea Elena. str. Bucuresti. Constanta. Cosma Spiru. Bucuresti. Bucuresti. Wilson 15. 1664. Bucuresti. Bartionei 8. Epureanu 22. Bucuresti. Bucuresti. 1689. Traian 24. 3 apartamente. 1676. 1692. cal. Chirculescu G. 1672. Cristescu Gh. Luterana 21. Bucuresti. 1668. 1684. 12 apartamente.. Cristomanu Natalia. 1674. str. str. sos. Agricultori 133. Bucuresti. 11 apartamente. Gen. 7 apartamente. Intr. Teofil 25. Plevnei 3. V. Colentina 12. Popescu Filofteia si Andreescu Ec. Braila. Bucuresti. 1694. Cretu Dumitru. 10 apartamente. Caragea Paun.. 1682. Paun 2. 1671. str. str. str. cal. 9 apartamente. str. 1666. 11 apartamente. Constantinescu Const. 7 apartamente. Unite 2. 1686. Maica Domnului 56 A. 1677. 14 apartamente. 9 apartamente.. 25 apartamente. sos. Bucuresti.. Pantilimon 172 si 174. Bucuresti. Constantinescu Ion. Avram Iancu 14 A. 1691. Teodoroiu 6. 8 apartamente. 6 Martie 63. Daniel Barcianu 8. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ecat. str. str. Coltei 1 si 22. Moruzi 20. Dudesti 54. str. Bul. 1680. Mosilor 306. Lazar 4. str. str. Ghica Tei 114. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Matei Voevod 55. Mosilor 15 si 23. 2 apartamente. str. 1670. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 7 Noembrie (Colentina) 25. Cernea Maria. Cernescu Stavri si Aurelia. Cristescu Mircea. Agricultori 118 A. str. 9 apartamente. 1681. Balcescu 24. str. 1675. str. Bucuresti. Mosilor 336. Ciocioanu Vasilica. 1687. 5 apartamente. Puskin 3.. 1678. Muzeul Zambacian 11. 1685. . 3 apartamente. Creanga Hortense. str. 1662. Glucozei 33.

Bucuresti. Bogdan Voda 20. 1707. Bucuresti. str. Campeanu Radu. 1721. Chirilovici Avram. 1701. 1728. N. Gr. str. Covaci Teodora. Bolintineanu 38. str. 5 apartamente. Constantinescu Daniela. str. 10 apartamente. sos. Bucuresti. 6 apartamente. Constanta. Negru Voda 14. Masaryk 31. str. str. str. Horei 30 A. 40 apartamente. str. 17 apartamente. M. 1700. Doamna Ciajna 25-27. Pictor Andreescu 6. G-ral Angelescu 68. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Bravu 46. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. 15 apartamente. 1716. Ciulley Paul. 1698. Caminului 2. Costinescu Ion. 1717. Vasile Gherghel 101. Haia . Calotescu Ion. Iosif Niculescu 30. Constantinescu Florica. 1699. str. Papazoglu 78. str. Mihai Bravu 222. Bucuresti. Energia 8.. Republicii 82. Caplanian Stefan. 1718. str. 3 apartamente. Nic. Mosilor 217. cal. Caracostea Anastase. 1705. 1722. Agricultori 118. Chiriacescu Nic. str. 5 apartamente. Cionea C-tin Dobrogeanu. Bucuresti. Lung (Muscel) str. Costin Maria. cal. Cerkez Aldea. 4 apartamente. Cioca Iorgu. Gh. Cardas Alice. str. Costin Maria. Bucuresti. Constanta. Focsani. 1697. 3 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. str. str. Caracas Sergiu. 1723. Condrat Ecaterina. 1706. Vulturilor 42-44. Diminetii 1. V. Republicii 45. 7 apartamente. 1712. Constantinescu Stelian. 11 apartamente. Bucuresti. Bul. Gh. Fluerului 13. Masina de Paine 80. 1725. Raspantiilor 35. Th. 8 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. 1727. 1720. Bucuresti. Lascar 156. Bucuresti. 1726. str. str. 3 apartamente. str. 16 apartamente. 13 apartamente. Nerva Traian 54. 1711. str. str. Bul. Constantinescu Ion. si 80. Tepes Voda 102-104. str. Constantinescu Nic. Chiritescu Furmuz. Iasi. sos. Bucuresti. 4 apartamente. Paris 4. Cristescu Const. 1713. 12 apartamente. Dimitrov 110. str. Siminocului 14. 1702. Primar Zamfirescu 15. str. Alexandrescu 72. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Pantelimon 33 si 35. Craciun Ion. Bucuresti. str. Bucuresti. 15 si 17. Sabinelor 2. Nicolae Filipescu 50. Bucuresti. str. Vergiliu 11. 1715. 5 apartamente. Capos Alex si Raina. str.. G-ral Cernat 3. 15 apartamente.1696. Vantu 10. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 24. Filipescu 50. Smeurei 44. cal. Bul. Ciobanu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Eminescu 55. Balcescu 35. str. 13 apartamente. C. 1708.. Ceres 19. str.. 1710. Cazacu Martin si Ileana. 1709. Bucuresti. 1724. str. 2 apartamente. 1704. str. 1714. str. 1719. Cervina Acnal. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Lt-col. Ion Maiorescu 71. Bul. Bucuresti. cal. Cristache Alexandrina. Carstea Const. Calarasi 319. str. Bucuresti. Dimitrof 28. Bucuresti. 13 apartamente. Republicii 76. Rahovei 245. Bul. Bul. Caraluca Alex si Eliza. Constantinescu Ecaterina. Dimitrof 10.. Claudiu 10. str. Bucuresti. Tepes Voda 91. Rahovei 229. str. str. str. str. Dudesti 20. 3 apartamente. cal. Pitesti. str. 1703.

Intr. 4 apartamente. Cica Ath. Bucuresti. Dr. 1729. 7 apartamente. 1731. Burghelea 12. Turnescu 11. str. 15 apartamente. 5 apartamente. Pasculescu Tei 59. 19 apartamente. 1756. 1759. Leonte 8. Negru Voda 2. Felicia Racovita 1. Icoanei 81. 1735. Bucuresti. 5 apartamente. 1741. Const Nancu 5. str. Bucuresti. 1745. Ciholschi 8. str. str. 1733. Selari 2. Ciocarlie Ion. 12 apartamente. 4 apartamente. 1742. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Lascar 69. 13 Decembrie 54. 1743. 12 apartamente. 1737. 1736. Bucuresti. 1749. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Cercului 1. Petre. Constantinescu Maria. 4 apartamente. Teiul Doamnei 59. str. Ardeni 38. Bucuresti. 5 apartamente. Alba 12. Dr. Carp Mariana. cal. 1739. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu. Grigore 23. Ecaterina 11. N. Cristescu Const. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Camarina Gheorghe. Crangasi 42. str. Ciornoc Mardau. 1754. Alion 38. str. 15 apartamente. Costa Jean. Cuparenco Cornelia. 1755. Bucuresti. Bul. str. Calea Serban Voda 151. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. str. str. Berzei 111. Cristea G. Chirculescu Veronica. Covaci Alexandru. Preotescu 13. Chircea Stana. str. Constantinescu Olga. str. 6 apartamente. str. Luminei 2 A. 1753. 1740. Miorita 1. Bucuresti. 1744. str. Galati. str. Calmiceanu Angela.. str. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Colentina 8. Copacianu Elena Valy. Bucuresti. sos. 1748. . Bucuresti. N. Tulbure. Silivestru 3. Dionisie Lupu 38. str. Conovaru Manoil. 6 apartamente. cal. Ec. Balcescu 30. str. str. Ardealului 35. Serban Voda 11. Bucuresti. N. 1730. Cudalbu Elisabeta. Cuza Voda 98. 1746. Cristescu D-tru. Armeneasca 12. Cioflec Maria. sos. 1747. Costescu Felicia. Alex Balaseanu 34. str. Corjescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente.Lifschitz 13. Costache M. cap. Bucuresti. Catanu Vasile. str. Cosgarea N. Bucuresti. Dr. 1751. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. str. str. Biserica Enei 2. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Grivitei 139. 5 apartamente. cal. 1760. Sft. Calin Petre si Virginia. str. 1752. 1758. str. Climescu Constanta. 1757. Ilie. str. 1750. Bucuresti. Coltofeanu Casina. Bucuresti. Braila. Roma 48. str. 15 apartamente. Ciru Iliescu 14. Rada. Bucuresti. colt Labirint 115. 3 apartamente. Intr. Ciomba Gheorghe. Bucuresti. str. 1734. Traian 106. Seneslav Voevod 26. Mitr. Bucuresti. Capolide Niculina. 1738. cal. 25. Balcescu 3-5. str. Chincuta Anton. Cezarescu 31. Serban Voda 25. str. Domnita Ruxandra 14. str. Bucuresti. 1732. 4 apartamente. str. Aureliu 33. 8 apartamente. Bucuresti. Economul Cezarescu 44. str. Marin Serghescu 6-8. 9 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente.

str. Bucuresti. Bitoliei 25. Paul Greceanu 12. Cuza 40. Linia Centura Stefanesti-Colentina. Constandache Georgeta. 6 apartamente. Caribian Avram si fratii. 6 apartamente. 2 apartamente. Cuza 49. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. str. Viitorului 172. (Pipera Colentina). str. Ciupagea Ion. Canciovici Zoe. str. Camenita Petre. cal. Ion Maiorescu. 1767. str. Ana Ipatescu 33. 4 apartamente. Armeneasca 12. str. str. Bucuresti. str. 1784. Putul cu apa rece 26. 4 apartamente. Codreanu Dumitru. Petrescu si Ecaterina. Corbescu Radu si Alexis. Cristu Eugenie. Bucuresti. 1789. Bucuresti. Sft. str. Vasile Conta 7-9. Bucuresti. Ciuca A. C-dor Botez 21. 1776. Vasile Conta 3-5. Latina 9. 1764. 1771. C. 19 apartamente. Bucuresti. Ciupercescu Maria. 1782. Costea Nicolae. 1788. Bucuresti. str. 11 apartamente.Holban 4. Bucuresti. 1785. 1 Mai 391. str. Galati. Constantinescu Ana. Tunari 42. Selari 14. 1786. 11 apartamente. Craita 25. Ciornoc Simion. Bul. 1781. str. Ginka colt cu Rohmanitof. Aurel Vlaicu 36. str. Bucuresti. 9 apartamente. Bul. Bucuresti. str. str. 1765. str. Bucuresti. Bucuresti. Dacia 5. str. 1780. Columb 4. Mosilor 334. 1768. 5 apartamente. Ciocanescu Laura. 4 apartamente. Bucuresti. 1774. Bucuresti. str. 1773. A. str. 24 apartamente. Pitar Mos 5. Tokio 8. Bucuresti. Jud Brasov. 1766. 4 apartamente. Episcopiei 5. str. 1783. 9 apartamente. Rosetti 14. str. 13 apartamente. 4 apartamente. Roza Luxemburg 29. Vacaresti 94. Iuliu Rosca 7. Cordonel Nadejda. Aurel Vlaicu 48. str. str. str. Bucuresti. str. Av. Cios Toader. cal. 4 apartamente. Cochino Andrei. str. . Cristian Avirdon. C. str. Fainari 84. Balcescu 9. str. str. 1779. 10 apartamente. A. Vasile Lascar 9. Bucuresti. Cranck Carol. Frumoasa. 11. Dacia 16. 1772. Raspantiilor 4. Bucuresti. G-ral Cantilli 10. str. 2 apartamente. Bucuresti. Timisul de Sus. str. 1762. str. 5. Calavrezo Elvira si Aurelia. 1770. Pitarul Hristache 10. Ciculescu Andisiv Maria. Cernea Ioan. Cocea Virgil. 1775. str. str. 1777. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 1778. Bul. Bucuresti. Popa Petre 6. 5 apartamente. Bul. Bucuresti. 4 apartamente. str. Spiridon 4. 1787. Ilie Pintilie 4. str. Cap. Constantinescu Tosica. str. Bucuresti. Brasov. Cosinchi Beatrice. Balcescu 30. Bucuresti. Conti Dumitru si Ana. Polona 47. N. 6 apartamente. 9 apartamente. Republicii 105. Tomis 22. 11 apartamente. 1769. N. Cocarescu George. Sf. Petru 2. str. Erou Iancu Nic. Alex. G-ral Praporgescu 35. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. 6 apartamente. str. Fainari 16. 1761. Cornescu 53. 8 apartamente. 1763. Sinaia. 6 apartamente. Radu Bellu 22. Zoe. 9 apartamente. str. Cretoiu Magda.

1799. str. str. str. Constantinescu Cornelia. 10 apartamente. dr. str. Bucuresti. Dacia 9. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Stefan. Pavel 6. 25 apartamente. Cardas Ioan. Eduard Grand 57. Iasi. 1823. 1811. sos. 1805. Dacia 35. 5 apartamente. str. Constantinescu Eugenia. Carjan Ana. 7 apartamente. 1813. Nic. Stefan Gheorghiu 10. str. Grivitei 84. 1821. Constantinescu Toma. Intr. Tg. Ionescu Gion 7. Bul. cal Dorobanti 106. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. 1792. Ecoului 24. Carabela Const. 1819. 4 apartamente. Bucuresti. Linia Oltenitei 4 cart. Ana Ipatescu 16. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Pitar Mos 5. Povernei 35. Calarasi 51 si 319. 3 apartamente. Codreanu C. Cumpatului 20. str. str. Faurari 6. Batistei 5. Roma 30. Duca 59. 1812. Bucuresti. 2 apartamente. Gramont 10. str. str. Bucuresti. Chudacek Francisc. Bul. 6 apartamente. C. Bis. Eminescu 17. Oradei 1. Crutescu Alfred. Chitu Teodosia. str. 3 apartamente. Polona 100. str. str. Beldiceanu 4. Cristian Tell 17-19. str. 1808. str. 1795. 8. Calisti Marie Jeanne. Catineanu Alexandrina. str. Romulus 10. 4 apartamente. Moravei 4. Cristea Nicolae. 1818. Pitatii 5. Bucuresti. 1791. str. Italiana 13. Ciuciu Maria. Bucuresti. Bul. Cusin Carmen. 1796. 2 apartamente. Lung Muscel.. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Costea Alexandra. Bucuresti. 13 apartamente. 1822. Isvor 11. Lizeanu 19. 1809. str. Bucuresti. Dianei 13. Bucuresti. 5 apartamente. Alba 3. Constandache Sevastia. 1815. Covalciuc Ion. Bucuresti. Constantinescu Const. Copelman Lucian si Lilian. str. Latescu 14 si 14 bis. Cogalniceanu 43. 1820. Bucuresti. str. Bucuresti. Ocna. Capriel Dan. Sofia 13. Chirita Maria. Cohn Marcu si Liza. 3 apartamente. 1810. 23 August Dudesti-Cioplea. str. Aleea El. 20 apartamente. . 5 apartamente.1790. Georgescu 19bis. Cristoloveanu Paraschiva. Gh. 1800. str. 1807. Climescu Ecaterina. str. Bucuresti. Cobalcescu 54. Generalissimul Stalin 78. str. 12 apartamente. 1794. 18 apartamente. cal. 3 apartamente. 1806.. 1802. 1817. Comaniciu Maria. str. Delea Veche 45. str. Sinaia. 1801. Bucuresti. Bucuresti. str. 1793. 7 apartamente. 1798. 6 apartamente. Bucuresti. Cargiog D. 3 apartamente. Casianu Const. 2 apartamente. M. str. Pizone 17. str. 6 apartamente. G-ral Cristescu 3. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Dacia 37. Bucuresti. Covaci Alexandru. Bucuresti. str. str. Popa Nan 11. 6 apartamente. Calugaru Victoria. Constantinescu D-tru. Ing. 4 apartamente. Ana Davila 2 bis. 14 apartamente.. str. Dragalina 4. 1814. V. Bucuresti. 1824. Coman Tudor. 7 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Intr. str. si Traian. I. Bucuresti. Sinaia. 1803. 4 apartamente. str. cal. Braziliei 15. str. Stirbei Voda 29 A.. 1804. 4 apartamente. Constantin Lucia. Vasile Parvan 16. Bucuresti. Prof. Visarion 24. Ciucurescu Alexandrina. Stefan cel Mare 42. str. Bucuresti. 1797. Bucuresti. 1816. str. Conta 5-7-9. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.

Jdanov 17. Buzesti 10. Bucuresti. 3 apartamente. 30 Decembrie 60. Aman 24. cal. Bucuresti. 3 apartamente. Colibasianu Eugen. Bodea Cartan 5 A. Vilson 15. Piata Al. Ion Ghica 1. Bucuresti. 4 apartamente. Primariei. Gh. str. 1843. 1841. Constanta. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 1845. str. 1854. str. 1827. Banu Manta 7. 1830. Bucuresti. Berzei 75 si 77. Alex. 7 apartamente. 1828. Iulia Hasdeu 10. Bul. 1833. Critico Al. Bucuresti. Ciorni Ana. prin Const. Cumpatului 26. 6 apartamente. 1855. 5 apartamente. Arcului 16. Curteanu Maria. Croitoru Lucia. Constantinescu Corneliu. str. str. Eminescu 12. str. str. str. Bul. Bucuresti. Balcescu 25-27. Eminescu 12. N. Lebedei 23. Serban Voda 123. Ploiesti. str. Chivulescu Aurora. 1839. str. Cociu. Dorobanti 2. Catargi Ecaterina. Edilitatea. Berzei 16 A. 1835. str. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Ciocardel Stefan. 1831. 1844. 14 apartamente. Ghiulezian. str. Craciunescu Elena. 1853. Popa Rusu 12. str. Cociu T. si Anghelina. Bul. Lipscani 100. 1826. 1851. Bucuresti. 1837. Prof. 1832. Bucuresti. str. 1838. str. 5 apartamente. str. Colentina 99. Cojocaru Const. str. str. Mihai Bravu 85. 3 apartamente. 1834. Cameliei 21. Th. str. Covaci Ferenti. 13 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Constantinescu Gavriel. Crosu Natalia. str. Bucuresti. Duca 1. Catargi Alexandra. Popov 31. Corneliu Botez 3. str. str. Bucuresti. Sf. Cervino Carol. Masina de Paine 54. Columb Haim Stefania. 13 apartamente. Sinaia. str. str. Bucuresti. G. 6 apartamente. Cantacuzino Pascanu. Bucuresti. si 5. Alexandru 36. str. Ionica 7. Colentina 35 A. . 23 August 5. Bucuresti. Constantinescu Lucia. Bucuresti. Constantin Chiroleu. 1852. Bucuresti. Toamnei 91. Creditul. Costescu Maria. str. 2 apartamente. Cernescu Constantin. 5 apartamente. Cohn Filip. 1840. Bucuresti. Iuliu Tetrat 1. 1836. str. Bucuresti. str. 1848. Spatarului 41. 4 apartamente. str. Alexandriei 57. Mamaia. str. str. Lenin 8.. 33 apartamente. 1842. 1849. 9 apartamente. str. Logofat Tautu 44. str. Bucuresti.. Bucuresti. Cerchez Caterina. 1829. Capiteanu Elena. 1850. Bucuresti. str. 1846. Carabelian Avedis si I. str. Labirint 112. Lahovary 5. Pitesti. Aleia Russo 7. 6 apartamente. Bucuresti. str. 29 apartamente. Bucuresti. Sinaia. G-ral Magheru 42. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Brasov. 7 apartamente. Constantinescu Manea. Polona 104. 3 apartamente. sos. Bucuresti. Calin Alexandru. 12 apartamente. sos. Stickholm 17. 9 apartamente. Costescu Alexandru. L. 1847. Bucuresti-Baneasa.1825. Frumoasa 11. Naum Romniceanu 5. Independentei 22. str. Balcescu 24. str. Icoanei 8. sos. Bucuresti.

1866. 3 apartamente. Tocilescu 41. Constantinescu Sofia. 1864. Bucuresti. Sf. str. 8 apartamente. cal. Sf. 1863. str. Critico Jean si Elena. str. Bursei 3-5 Caracal. Bucuresti. 1871. Bucuresti. 10 apartamente. Occidentului 32. Ciulley Elena. 1879. Drobeta 5. Gheorghe 12. 1862. Constantinescu Chirita. 16 A. 8 apartamente. Constantinescu Paulina. Turbinei 39. 1875. Berzei 14 B. str. Bd. str. Piatra-Neamt . 7 apartamente. str. 4 apartamente. str. 1. Cal. Cozarin Nadia. 7 apartamente. Jules Michelet Nr. Ecaterina Teodoroiu 22. Lipscani 69. 7 apartamente. Codrescu Cleopatra. str. Cantacuzino 1. Craioveanu Maria. Gr. Bucuresti. Elena Doamna 35.. Bd. Braila. Aleia Vulpache 7. Gh. Ureche 5. Most. Cottadi Xantipa. Piatra Neamt. 11 apartamente. Bucuresti. 22. I. str. Grivitei 204. str. str. str. Ecaterina Teodoriu nr. Titulescu 48. Carantino Marie. Leonida 1. Horia 24. Salmen 13. Sf. 8 apartamente. Ciril Isaia. 55. 1867.. Busteni. 1860. 2 apartamente. str. Imparatul Traian 10. 4 apartamente. Vasile Roaita. Aviator Petre Cretu 12. Constantinescu Tancred. Cervino Regina. Calea . Dacia 42. Popa Soare 61. Cilic Sima. 1856. Bucuresti. Mamaia. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 1859. str. 1865. 1872. def. 1881. Ciornei S. Constanta. str. Dobrogeanu Gherea 3. Bucuresti. 1873. Dumitrache Banu 51. N. 1880. Bucuresti. cal. Bul. 1884. Grivitei 125. Sinaia. 1858. 1874. Camenita Polixenia. Dumbrava Rosie 20. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Lotu 15 careul 3. colt cu Av. 4 apartamente. Filipescu 16.Peste Vale. Costache Alexandru. str. Bucuresti. str. Calea Rahovei 330. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Sinaia str. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. N. 1878. Chiriac Estera Constanta. str. 3 apartamente. Constantinescu Alea. Bucuresti. Magheru 20. 14 apartamente. Bucuresti. str. Occidentului 32. 7 apartamente. 10 apartamente. 1877. 1861. str. Bucuresti. 1870. Vineri 12. Bucuresti. str. Calea Grivitei 520. Palade 53 colt Suvenir 2. str. 20 apartamente. 1876. Drosu. Cohn Bernard. Bucuresti. Constantinescu M. str. 20 apartamente. Galati. 4. Creditul Financiar. 6 apartamente. Cumpatul. 13 apartamente. 2 apartamente. Traian 87. Bucuresti. Marin. Iasi. 39 apartamente. Ilie Pintilie 24-26. Cantacuzino Alexandrina. Dobrogeanu Ghera 3. str. 1868. Bucuresti. str. Cottadi Xantipa. Bucuresti. 26 apartamente. str. Aleea Alexandru 20. Chirulescu Marcel Enescu. Peste Vale. 1883. Ghe. str. Clingher Eti. 1869.Locusteanu 10. 2 apartamente. Bucuresti. 1882. 1857. Cipeanu Gheoerghe. Toamnei 86. Constantinescu Const. Nicolae Tei 28. Magurele 54. Pallade nr. Bucuresti. Cioroianu R. Dimitrof 141. Justitiei 17. 2 apartamente. Mosilor 303. Salvator 9. Bucuresti.

1899. Dinca T. Dimitrie Gheorghe. str. Traian 159. 1905. Dobrescu Gh. Dobre Vasile zis Georgescu. str. Lt. B-dul 1 Mai 185. str. 9. Brasov. Episcopul Ilarion. 1897. Labirint 131. St. Bucuresti. Nerva Traian 24. Badea Cartan 50. str. 1890. Ion. 4 apartamente. Sinaia. 1885. str. str. C-tin. 3 apartamente. Intrarea Margareta 5. Rodiei 47. 1901. 1909. str. 3 apartamente. Dessila Virgil. Carp P. Lirei. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 14 apartamente. Dragomirescu Elena. Tunari 81. Bucuresti. Victoriei 101. Ilie Pintilie 52. 5 apartamente. L. Sofia 16.. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Stroescu 19. Elena. Dumitrescu Ilie. Draghicescu Decebal. Dima Pavel. Col. 1895. Cercetus 25. 3 apartamente. Muzeul Zambaccian 19. cal. Maresal Tolbukin 88.Victoriei 101. str. Drescher Eduard. Intrarea Stafetei 3. Dionisie Lupu 65. Cretulescu Axela. G-ral Ipatescu 14. 5 apartamente. 1911. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 2 apartamente. D. Mitrop Filaret 77. Polona 44. Papazoglu 112. 30 Decembrie 52. str. 1898. str. Danilachi Anibal. 6 apartamente. str. Ion Frimu 15. Precup 21. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. cal. 8 apartamente. str. Col. Manastirii 2. Bucuresti. Hatmanul Arbore 15. str. G-ral Budisteanu 9. G-ral Cristian Tell. Sinaia. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Popa Nan 28. Dumitrescu Alisa. Dimitrescu Mihaescu Maria. C. Bucuresti. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Titulescu 88. 7 apartamente. str. str. 24. Eminescu 133. 5 apartamente. Dumitrescu V. Bd. Bucuresti. Dumitru. 23 apartamente. Cantacuzino I. Stefan cel Mare 93. 6 apartamente. 1893. 1889. Vacaresti 125. 1906. Cohen Jocues. Demetrescu Marin. 1908. Dietz Olga si Valeria. 1892. str. Elena Doamna 55. Cesianu George. 2 apartamente. Cristopol Dumitru. str. Silistra 70. Bucuresti. 1891. calea Stegeris 18. str. Mihaileanu 15. Djuvara M. Brasov. Bucuresti. Dogaru Victoria. str. Dobrescu Anastasia. Sofia 24. 1903. str. 1888. 1886. Bucuresti. 1896. Bucuresti. str. Bd. 6 apartamente. str. str. str. M. Sos. 6 apartamente. Bucuresti. Mihai Bravu 19. 1912. 169. Zagarit (Parc Calarasi). 3 apartamente. 1887. Popa 9. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. N. Dulitki Haia. 4 apartamente. 23. str. Sfintilor 5. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. 1894. Calea Rahovei 311. 5 apartamente. Calea Mosilor 135. Damboviceanu Paul. 1848 (fost Lipscani) 100. 1907. str. Tunari 32. str. str. Dorocan Mihail. 1900. 86. Meteori 42. 1902. 1904. Nicolae. 1910. str. Bucuresti. Bucuresti. . str. Popa Nan 127.

Dumitrescu N. Bucuresti. Aleea Corneliu 19. str. Dispotide Marcela. Lascar Catargiu 16. Precupetii Vechi 50. str. 1928. str. Mitrop Filaret 29. 1931. Bd. Bucuresti. str. Romulus 69. 4 apartamente. Traian 171. Enachita Vacarescu 8. Tunari 32. 5 apartamente. 6 apartamente. Nudului (Herastrau) 14. Iliescu 58. 1919. Constanta. Dimitriu Lucia. 1914. Plugarilor 15 A. Episcop Radu 19. Bd. C. str. 1925. 1920. str. str. Dragan Ion. Dumitrescu N. Serban Voda 23. str. Th. Viilor 76. Dobrescu I. Bucuresti. Dumitrescu Hortansa. Bucuresti. str. 1927. 1917. 1930. 1937. Bucuresti. Kokalniceanu 46. 23 August 8. 1916. Bucuresti. 1926. Dumitrescu Traian. B-dul Dacia nr. Bucuresti. Dima Georgeta. 3 apartamente. Dinca Andrei.. Dumitrescu Spirache si Dumitra. Bolidului 8. Dumitrescu Tanase. 1940. str. Balcescu 3-5. Bucuresti. Cuza Voda 62. 1933. Bucuresti. . str. Masina de Paine 102. 1939. Drosu 10. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 1935. Dumitru Mihai. 1936. 11 apartamente. Valcea. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Vlad Judetul 29. Bucuresti. N. Danciulescu D-tru. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Dancu Stefan. general Vodoianu 26. Bucuresti. sos. Derusi Elisabeta.. str. Bucuresti. str. str. Grigore Mora 7. Olga Bancic 11. Dragomirescu Petre. Viespari 14. Calarasi. str. 1918. Dragulanescu Nic. 52 a. Davidov Ervand. R. str. str. str. Dinescu Ion. 7 apartamente. M. Davidovici Avram. Cuza Voda 152. str. Bucuresti. Gh. Intr. 1915. Dorin Vera. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. 23 August 37. str. Iulia Hasdeu 9. 5 apartamente. 2 apartamente. 1938. 5 apartamente. Precupetii Vechi 3. str. Bucuresti. 11 apartamente. str. 15 B. str. 1934. Cuza Voda 130. 8 apartamente. 1941. Dobrescu Vasile. 8 apartamente. Calarasi 263. str. 2 apartamente. Icoanei 65. 6 Martie 89. 1923. 1929. Bucuresti. str. Generalissimul Stalin 44. Al. Diligentei 28. str. 1932. str. Ion Atanasiu 1. 4 apartamente.1913. str. Fluierului 21. Bucuresti. Av. str. Bucuresti. Bd. 5 apartamente. Pictor Iscovescu 6. Donciu Gheorghe. Dutescu Victor. str. Lenin 174. 1921. Ing. Vasile Conta 3-5. Campul Mosilor 9. 4 apartamente. Andrei Muresanu 29. 1 Mai 66. 13 apartamente. Mihail. Bosianu 13. 3 apartamente. str. Pucioasa. Stefanesti 120. Maria. Bucuresti. 3 apartamente. str. 3 apartamente. 1922. G-ral Brosteanu 5. Dumitrescu Cristache si Aurelia. 3 apartamente. Victoriei 96. Bucuresti. Iasi. str. Bucuresti. Bucuresti. Delcu Ovidiu. str. 6 apartamente. Garii 16. Dumitrescu Victoria. Av. Calea Rahovei 34. str. Cal. str. 6 apartamente. 7 apartamente. Domnita Ruxandra 23. Cal. Bucuresti. 1924. Dumitru Marin. 7 apartamente. str. Cotescu 1.

Ciresului 16. 5 apartamente. Bucuresti. Dimitriu Maria si Ion. str. 4 apartamente. str. 1954. 17 apartamente. str. str. 9 apartamente. Dumitrescu Mante. 16 apartamente. Stirbei Voda 100. Lotrului 5. str. str. Bucuresti. Felix 10A. 1949. str. 1947. Dona N. Barierei 20. 5 apartamente. Dimitriu Apostol. str. Dragomirescu Victoria. Bucuresti. 1956. . Dicu Petre. T. Deberth Konrad. str. 59 apartamente.. Danilovici Ana. 1957. Bucuresti. Mistretului 2. G-ral Anghelescu 119. 1963. Felix 4. Bucuresti. str. Bihor 21. G-ral Cernat 25. Vatra de Sat Costila. 1965. G-ral Dona 12. 9 apartamente. Dimitriu Mihail. Dumitrescu H. Mesteacan 45.1942. Iosif. Bucuresti. G-ral Manu 2. str. Dressler Ella. 4 apartamente. str. Brezoianu 52. Dumitrescu Nicolae. Dimitriu M. Sinaia. Bucuresti. 1943. str. Dinculescu Stefan. 4 apartamente. 7 apartamente. Plevnei 166. D-tru. Dragan Fernanda. 7 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Ion. Cotroceni 3. str. 8. David Nic si Petrica. 1961. 1970. str. Dobrescu Aurelia si Gh. 1969. str. Oteteleseanu 5. str. Danescu Aspasia si Florica Slave. Fainari 20. Bucuresti. Donescu Virginia. 1946. Titulescu 116. 1964. Bucuresti. Dumitrescu Ioan. str. A. Dumitrescu Aurel si Ion. Bucuresti. Dr. lotul 239. Gh. Rudeanu 31. Craciun 9. Davidescu Stefan si Jeana. str. Cal. Rosetti 45. N. 1 apartament. Vaselor 51. 4 apartamente. Schitu Magureanu 25. str. Popa Nan 50. Bucuresti. Asachi 11. 6 apartamente. 1953. 1948. Gramont 26. Dina Mariana. Titulescu 11. str. str. Dr. Lipscani 28. Bucuresti. str. Nic. 1951. 54. str. Floreasca 1 A. Occident 33. 7 apartamente. 1972. 11 apartamente. str. Cpt. str. 1952. 24 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Teodor. 4 apartamente. G-ral Dona. 1971. 1959. 7 apartamente. 1962. 1967. Exarcu 3. Dumitrescu C-tin si Nic. Ion Creanga 15. 9. Bucuresti. General Manu 20. str. Bucuresti. C. str. str. Olga Bancic 17. 18 apartamente. Ovidiu 4. Stupinei 1. Eroului 25. 1944. Cazzavilan 22. str. 5 apartamente. Bucuresti. b. Doicescu Ada. Avram Iancu 2. Dumitrescu Procopie Julieta. fund.. Bucuresti. Duca 6. Bucuresti. Dimitriu Ecaterina. Dr. 3 apartamente. 1955. str. Dumitrescu Ioan. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. D-tru Ghita. str. Bucuresti. Frumoasa 50. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 11Iunie 35. Octav Cocorescu 53-55. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. 1966. Mihai Bravu 53. 5 apartamente. Dragan Vasile. Dumitrescu Carol Shuller. Bucuresti. str. str. 1945. 3 apartamente. sc. Sos. Abrud 80. 1968. Bd. 3 apartamente. 1950. Vasiescu Iosif 55. 1951. 10 apartamente. Intr. 7 apartamente. 1958. str. Brezoianu 58. 4 apartamente. Tekirghiol. Bucuresti. Viitor 180. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 1960. Aurel Vlaicu 166. str. Bucuresti. str. Sos. Iulia Hasdeu 2.

Davidescu I. Mitrop Filaret 41. Dumitrescu Marin. Dincescu Dem. 9 apartamente. 8 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. 1994. 6 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 1980.Fluerului 4. 6 apartamente. Dunavat 1. Bucuresti. 9 apartamente. Donciu Violeta. . Cal. 1990. Dumitrescu C-tin. Cal. si Aglaia. str. 1974.. Busteni. 1999. str. Dumitrescu V. 5 apartamente. Antim 9. str. 51. 1979. Bucuresti. Beldiman 1. 1982. si Georgeta. Rahovei 317. most. str. Bucuresti. Ion. Viilor 67.. Dragomirescu Nichita. str.. str. Mircea Voda 62. 1985. 13 Septembrie 93. 1983.. Dobrescu Maria Th. Plevnei 16. str. 11 apartamente. 14 bis. Bucuresti. Ducu Maria si Angela. Bucuresti. str. str. Meteori 53. Mitrop. Delasciava Stela. Bucuresti. 16 bis. 10 apartamente. Bucuresti. Mitrop. Alex Ciurcu 1. str. 1986. Cal. str. str. 1984. 4 apartamente. Dr. Bucuresti. 1976. Dumitrescu Margareta. Dinischiotu Nicolae. Dinescu Gheorghe. 49. Bucuresti. Dumitrescu I. Preotescu 31. Cpt. Tarcau 11. Diaconu Gh. str. 1987. 2 apartamente. 2004. G-ral Candiano Popescu 73. Drescher Lucia. sos. Dobrescu Marie Jeanne. Bibescu Voda 18-20. str. Bucuresti. Bateriilor 28. Mariana si Tanasescu Suzetta. Bucuresti. 1993. Bucuresti. Dr. str. Cazarmii 23. Aquila 31. 9 apartamente. 13 Septembrie 12. Bucuresti. str. Bucuresti. Cal. 1992. Th. Dinescu Stelian. Calea Plevnei 5-7. Bucuresti. 1989. str. 6 apartamente. 1981.. 14 apartamente. str. Const. Cpt. str. Rahovei 247. 2001. Bucuresti. Demetrescu Gh. str. 4 apartamente. Jaques Elias 4. Dobrescu Victoria. 4 apartamente. str. Simonide 18. Bucuresti. Dobrescu D. Principatele Unite 64. Paltinului 5. Calea Serban Voda 231. 1991. 1988. Sabinelor 85. 3 apartamente. Dobrescu Nic. 4 apartamente. Dumitru Cristea. 2003. Dona Maria. Bucuresti. Plevnei 5. 3 apartamente. Dimitrov 146. Dulfu Petre. Dumitrescu Jeana Sofia. Intr. Bucuresti. str. str. 1995. 2005. Filiti 3. Stirbei Voda 146. Popa Chitu 12 bis. Mircea. Vasile Conta 79. Bucuresti. 7 apartamente. Djerassi Maria si Simon Berta. Dumitrescu Ilie. str. Crangasi 9. Bucuresti. Nifon 36. Vicol 7. Dragomirescu Florica. Brandusi 4. 7 apartamente. 30 Decembrie 6. Lister 1. Halelor 7. str. Davidescu Iulian. Adrian 85. Bucuresti. Dumitrescu I. Marie si most. 4 apartamente. 1973. Dumitrescu Gh. str. Vasilescu Mircea 9. 2002. 8 apartamente. 1997. str. 10 apartamente. Dumitrescu Th. Cal. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Bucuresti. 1978. 4 apartamente. 1996. str. str. Elizeu 22. Arionoaiei 21. 4 apartamente. 2000. Cal. Vacaresti 141. 7 apartamente. Bucuresti. Bd. Stirbei Voda 104. Bucuresti. Bucuresti. Plevnei 5. str. str. str. 3 apartamente. 1977. Bucuresti. Dragan Nicolae. 1998. str. 4 apartamente. 10 apartamente. 1975. 4 apartamente. Bucuresti. str. Gh. Intr. Iosif 33. str. Bucuresti.

Magazia Garii 5. Doiciu Vasile. Cuza Voda 53. Pitis 33. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. 10 apartamente. str. Mitrop. B-dul Ghencea 7. Uranus 48. str. 6 apartamente. Bucuresti. G-ral Butoianu 6. Bucuresti. Davidner I. Daskevici Vasile. 3 apartamente. Bucuresti. Dragosescu Alina. str. str. Mihai Voda 35. Voevod 34. Drimer Moses. Sf. 8 apartamente. Dragu C. str. str. 2034. str. Dudesti 179. str. 4 apartamente. N. Gaesti. Libertatii 5. 2036. 2032. Racovita 18. str. Bucuresti. Bucuresti. cel Bun 19. Witting 2. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 2008. 2027. Bucuresti. Epicol 68. 13 Septembrie 136. 2035. Dim. Botosani. Dumitrescu Emil.2006. Azilul de Noapte 6. 2033. Dinculescu Ion. 2009. Bucuresti. 2016. 2010. C. 2030. str. Bucuresti. 5 apartamente. Dimitriu I. Dimitrie Cantemir 1. 2007. Campulung-Muscel. str. Hrers. 2013. Vasile Roaita 9. 5 apartamente. Mizil. 2025. str. Cal Serban Voda 106. Valeriu Braniste 7. Bucuresti. Dumitrescu Alexandrina. str. Drogeanu Niculae. 2020. Maica Domnului 8 bis. 8 apartamente. 2014. str. Alex. str. 2024. Drugrilescu Ilie. 7 apartamente. Victoriei 101. Antim 12 si 36. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Unirii 134. 4 apartamente. 2031. 16. Pantelimon 116. Cal. Bucuresti. St. str. 3 apartamente. Bucuresti. C-tin. B-dul G-ral Suvorov 12. 2017. 2028. Dumitrescu Elisabeta. str. Vacaresti 216-218. Bucuresti. Dinculescu Emilia. Demetrescu Mircea. 2 apartamente. str. 2029. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. 3 apartamente. str. Soltuzului 53. 2015. Cal. 5 apartamente. Dragomir Maria. David Ana. Dodan Vihelmina. Bucuresti. 3 apartamente. 2037. si Eugenia. 2012. Gheorghiu 43. str. str. Pictor Grigorescu 32. Panduri 17. str. 2018. Smardan . Spl. str. 4 apartamente. Bucuresti. 2021. Dodis Maris. Bucuresti. Balcescu 78. sos. Ilie. 6 apartamente. Maica Domnului 23. Popa Nan 115. 1 Mai 90. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Ghenadie Petrescu 186. b-dul Marasesti 107. 2023. 2011. 13 apartamente. Caras 59. Colonel Corneliu Popescu 5. Dimcea Pavel. Nic. Bd. Cal. str. 2022. Bucuresti. Unite 23. Diaconescu S. Bucuresti. 2038. Bacau. 4 apartamente. Ghenadie Petrescu 146. str. Sinaia. Dumitru Antonescu. Cal. Banu Manta 50. Bucuresti. M. Davidescu Solomon. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Darvari Natalia. Druia Maria. Dorobantu Nicolae. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Caloian Judetul 16. Calarasilor 51. str. Diaconu Ioan. Drimer Zuzi. 3 apartamente. Dumitrescu Lucretia. Bucuresti. Campina. Bucuresti. str. Draghici Alexandrina. Alex. 2026. Arionoaiei 10. 10 apartamente. Apostoli 40. Ecaterina Teodoroiu 14. Pascal 19-21. sos. Dragomirescu Balasa si Stelian. Serban Voda 63. Lazureanu 9. 19 apartamente. Princip. Dambovita. Dadarut V. Dobrescu Stefan. Piata Stalin 9. 2019.

str. Gheorghiu 3. Deutsch Alexandru si Sanda. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. str. Dumitru Ilie si Elena. Djizuredjan Takuy. 4 apartamente. Deroumian Eduard. 2047.Voda 43. St. Polona 17. 5 apartamente. Ecoului 75. str. str. Bucuresti. str. 2041. Dorojan Anca.18. str. 4 apartamente. str. Djuvara Esthera. 2067. Dr. Mihai Bravu 147. Stefan cel Mare 54. Jean. Ilie.. Dumitrescu Ioan. G-ral Brosteanu 13. Drogina Gh. Teiul Doamnei 98. 2056. str. 2050. Popa Nan 17. 2051. Duca 5. Heliade intre Vii 7. 2040. I. 2052. Palde 37 A. 8 apartamente. 2068. str. Deciulescu. 2063. Dinoiu Margareta. Zaharia 26. 3 apartamente. Bucuresti. Mosilor 90. 2055. Cuza 79. Bucuresti. Balcescu 47. 2061. Bucuresti. str. Galati. Timisoara. Bucuresti. Aurora 5. 2060. 2046. str. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. str. 2048. str. Teohari 16. sos. str. 5 apartamente. Daniel Frederic si Maria C. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2065. Cotofeni 55. Cal. Dinu Marin si Rodica. Bucuresti. Mircea. Primaverii 91. 2059. Bucuresti. Spatarul Preda 29 bis. Brasov. 2049. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Ion. str. str. 2064. Dichter Iulius. Caragea Voda 7. Dinuliu Petre si Niculae. 2 apartamente. Mantuleasa 22. Grivita Rosie 4. G. 2058. Bucuresti. str. str. str. Luncusoara 23. Silistra 11. 2054. 4 apartamente. Vasile Cristescu 7. Bucuresti. Sos. 11 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. Demetrescu Ana. B-dul A. 3 apartamente. Davidescu Ion. Romana 27. Trifoi 21. 2043. str. Ing. 2062. Dinu Z. Tecuci 18. Vaselor 74 B. Ducan Ion si Maria. Bucuresti. Grivitei. str. Bucuresti. Putul de Piatra 4. str. . 6 apartamente. Visarion 15. str. str. 2066. A. str. 25. Popovici 1. 6 apartamente. David Iosif si Simona. Dumitrescu I. 5apartamente Bucuresti. str. Bucuresti. 2057. Sf. Drimer Leon. Cal. 2039. 8 apartamente. Cal. Rahovei 169. Bolintineanu 5. 11 apartamente. str. si Neaga. 10 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Deutsch Samuel. Teiul Doamnei 33. I. 9 apartamente. Dobriceanu Otila. 19 apartamente. Bucuresti. str. B-dul Ghica Tei 83. 2042. Dorobantu Iancu. 22. str. Batistei 35. 3 apartamente. Dobrescu Elena. Mihai Bravu 11. Decus Spiridon si Ecaterina. N. str. 12 apartamente. Smeului 5. Samuel Vulcan 61. Romana 143. 2053. 2045. Dvarol Matilda. str. str. Bucuresti. Dobrinoiu Gheorghe. Stefan cel Mare 188. Dobrogeanu Gherea 8. 4 apartamente. Dumitrescu Petre. Bucuresti. Tei 83. str. str. Nic. 3 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. str. str. 2044.

Ciprian Porumbescu 2. 10 apartamente. 4 apartamente. str. Sos. str. str. 2099. Productelor 43. str. 6 apartamente. Ilie Pintilie 42 B. Diogene Zissu si Aurelia. Bucuresti. 9 apartamente. Dan V. 7 apartamente. Maria. Calarasi 208. Cal. 8 apartamente. Bucuresti. str. Dacia 56. Com. str. Dobrescu Gh. Jana. Bucuresti. Sepcari 22. Popa Savu 10. Dinescu Teodor. 10 apartamente. Maior Racoteanu 7. str. Vacaresti 131. Diamandescu Maria. 8 apartamente. 2094. Bucuresti. 2077. str. Bucuresti. Danie Constantin. 5 apartamente. Darlau Ion si Maria. 2 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2083. 16 apartamente. Cuza 52. Mina 10. Arh. Bucuresti. str. 4 apartamente. Ilie Pintilie 10. Dorobanti 84. Cantaretul Macarie 1. Cal. Dorian Simona Maria. Bucuresti. 4 apartamente. Finlanda 10. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 2101. 15 apartamente. 6 apartamente. str. 2088. Dumitrescu Ion. Rahovei 232. str. 5 apartamente. 2070. 2102. str. B-dul Robert 36. 2100. Bucuresti. Popa Soare 63. Dinescu N. Salcamului 2. Dobriceanu Mihail. Bd. Balcescu 34. str. Bucuresti. cal. Alex. 2076. Dincu Gh. 5 apartamente. Dumitrescu Alexandra. 2097. Dumitrescu Emilia. Bucuresti. Ana Ipatescu 24. Vera. str. Lizeanu 1. N.. 32. str. Brasov. Danciu I. 2085. Teclu 23. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Filipescu 11. Obedeanu 17. 2072. Vlaicu Voda 49. 4 apartamente. Erou Iancu N. Bucuresti. 11 apartamente. Teodoroiu 63. Eugenia. 2078. 2080.. str. Bucuresti. Dumitrescu R. 5 apartamente. str. 2092. str. str. 2091. Bucuresti. Cosminului 18. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 35. Constanta. Mamulari 9. G-l Brosteanu 25. str. N. Aurelia. Cal. 3.. Gh. Sta. str. 2082. I. Ghenadie Petrescu 213. 2090. Didicescu Paul. Duca Al. str. str. 2071. str. 2081. Davila C. Brezoianu 9. Dorobantu Em. 21 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 64. Bucuresti. 2075. Ilie. Silvestru 67. 2073. Baneasa 36. str. str. Dragoescu Pantelimon.. Dragnea T. prof. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. Sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Dudeanu Haralambie si Ana. Dobrescu Ecaterina. Bucuresti. str. str. Dimitriu M. str. Bucuresti. Bucuresti. Noua-Brasov. 6 apartamente. Niculae 60. 9 apartamente. Mandrea 20. str. N. Aristide Briand 8. 2098. Deleteiseanu D. Bucuresti. 2096. str. Adriana. Drumea Maria. Bucuresti. 3 apartamente. Dumitrescu Acoli. 2089. Dumitru. str. 4 apartamente. Mitr. 5 apartamente. Dimitriu I. Radu dela Afumati 17. Stefan cel Mare 125. Sf. Bucuresti. Daba Constantin. Darascu Maria. 2087. 3 apartamente. Petre. Smeului 3. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2086. str. 2093. Serban Voda 196. 6 apartamente. Mihai Bravu 340. Cal. 2095. Bucuresti. Drac Petre. Bucuresti. Radulescu Tei 41. Stanislav Cihosky 1.2069. 2079. 5 apartamente. 3 apartamente. Ecat. 2074. Toma Masarik 1. 13 apartamente. . Colentina. Dumitrescu Maria. 2084. Djaburov Stefan si Laura.

str. Dr. Arionoaiei 54. 2116. 4 apartamente. Stefan 12. Doris N. 15 apartamente. 9 apartamente. 2131. Cal. Diamandi Olga.. Dr. Dimitriu Dichter Artur. str.. Piata Sf. Bucuresti. str. 13 Septembri 80. Costache Negri 32. 2126. Caldari 21. Isvor 103. Drogeanu maria. Aleia Frigul 10. Carol Davila 21. Cantemir 57. Dorobantu Stefan si Maria. str. Simu 4. 14. Dinescu Constantin. Bucuresti. Docuzianu Lohuojar. 18 apartamente. Cazarmii 87. 2108. 2117. 7 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Caras 41. str. 2121. A. Intr. 7 apartamente. 2124. Colentina 104. Sirenelor 57. Demetriad Constanta. Valeriu Braniste 9. 2 apartamente. 7 apartamente. Doliner Mihail si Bianca. 2130. C-tin Caracas 36. 2112. str. Dristor 92. Bucuresti.2103. Meteorilor 7. Duca 2-4. B-dul Cosbuc 84. 2 apartamente. 3 apartamente. Tutunari 3. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 2105. 17 apartamente. 10 apartamente. Maria. Sion 9. str. Acvila 47.. Maria. Dumitru Ilie si Ileana. Ducu C. Iasi. B-dul 1848 nr. str. Bucuresti. Brancoveanu 42. Bucuresti. Morilor 58. Popa Tatu 37. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2129. str. 3 apartamente. Magurele 72. str. Diaconul Coresi 9. Grigore Mora 16. str. 9 apartamente. B-dul Gh. Bucuresti. . Bucuresti. 2128. Bucuresti. 2104. Iancu Niculae 35. 2127. str. str. Dinulescu I. 7 apartamente. Occident 43. Buzesti 22. 2109. Dumitrescu Traian Gh. 2110. C. str. str. 2134. 7 apartamente. Bucuresti. C. 2113. Maior Avram Zenovie 10. 2120. Cal. Bucuresti. 89. Episcopiei 2. str. Florica si Horanis Aurelia. 3 apartamente. Donsacut Alexandrina (Eugenia). Damian Ion si Zoie. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. Vasile Roaita 25. str. str. Rahovei 311. 2 apartamente. Bucuresti. str. Comana 43. Carausilor 20. str. Buzesti 2. Bucuresti. David Ihil. Grivitei 104. Manolescu 2. str. str. Bucuresti. str. 2133. str. 2123. 2125. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ilie. Cometa 5. Demetrescu Vergu Caliopi. 7 apartamente. Bucuresti. str. Dumitrescu Elena si N. 2122. Dr. Sos. str. 3 apartamente. R. str Sevastopol 3 A. Donescu C-tin si Elena. 4 apartamente. Dobre M. Predeal.. Cal. Cal. str. 2114. Com. Bucuresti. 8 apartamente. Sarat. Ferentari 4. 5 apartamente. Dafinescu Andrei. Dinescu M. str. Intr. Mitrop Filaret 41 B. Cal. Dinu Maria. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. str. str. Galati. Dumitriu Vasile. str. Barlova 1. Vacaresti 61. 2111. Denielescu Vasile. Colentina. 2132. 2119. Bucuresti. str. Dumitrescu Nestor. str. Calea Grivitei 142. Bucuresti. Stirbei Voda 29. 171. str. Pallas 4. 18 apartamente. Demetrescu C-tin. str. Piata Dorobanti 6. Rahovei 300. str. 19 apartamente. Danila Grigore. Dietrich Constanta. Bucuresti. Danilescu Constanta. Bucuresti. 2106. Bucuresti. 59. 2118. 2107. 3 apartamente. Telita 47. str. 2115. Dumitrescu Eugenia. Dobrescu Stefan. str.

2144. A. Paris 4. Masina de Paine 26. 2160. B-dul Gh. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Cal. Carol Knape 53. 35. 2156. str. str. Docuzian Artin. 9 apartamente. Moraviei 8. Bucuresti. Cal. Boteanu 3. Braila. Bucuresti. Bucuresti. str. Militaru Gh. str. Sinaia. 2162. 2151. Bucuresti. 8 apartamente. Eminescu 132. 8 apartamente. 87. Dobrescu C-tin. Sos. str. str. str. Braila 9. Lascar 23. 2155. 19 apartamente. Calarasi 124. str. 8 apartamente. Wilson 13. Bucuresti. Dobrescu Elena. Pantelimon 242. 8 apartamente. Maltopol 11. Bucuresti. 30 Decembrie 11. 13 apartamente. 7 apartamente. 10 apartamente. 24. str. 2142. str. 2150. Bucuresti. 2161.. Fratii Bratulescu 32 A. Intr. Diamandi Natalia. str. Draie Zeno. str. 2137. 7 apartamente. Cal. 2154. str. A. 3 apartamente. 2148. Demetrian Sultana. Dumitrescu Vasilica. Orastie. 6 apartamente. 2147. 7 apartamente. Cal. 8 apartamente. N.. I. str. Diculescu Elisabeta. C. 2140. Grivitei 272. Furnica 10. Mendeleev 22. Bucuresti. Vasile Roaita. Balcescu 3. Bucuresti. 274. Cal. str. str. str. Dudesti 253. 6 apartamente. Maior Ene 6. A. Bucuresti. Grivitei 201. 2163. Bucuresti. Vasile Lascar 146. Draganescu Traian. Dumitrescu Maria si Gh. Bucuresti. Crisana 6. str. Bucuresti. Dimitrov 152. str. Furnica 9. Dobrita Ilonca. 2143. Dimiu Radu. Panduri 115. str. 2146. Orient 9. Cal. 5 apartamente. Barbu Vacarescu 75. A. Plantelor 11. 20 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Poiana Tapului. Grivitei 238. Parului 37. Bucuresti.. 3 apartamente. Cal. Ion Ghoca 3. str. 10 apartamente. Niculescu 42. Rosetti 14. V. Dan Denise. 11 apartamente. Dragan Gh. 2159. str. Damacshin Gh. Clucerului 23. Bucuresti. Naum Ramniceanu 27.. str. Ion Ursu 30. str. str. 4 apartamente. Intr. Grigore Alexandrescu 8. Bucuresti. 2145. M. 69 A.Marinescu 3. Dumitrescu Anghel. Zamora. 13 Sept. Dan D-tru si Gh. 2153. 2152. 8 apartamente. Cuza 84. Dudesti 235. 20 apartamente. Sos. Aurel Vlaicu 166. Toamnei 23. str. 3 apartamente. Cal. 2149. Dumitrescu Dobrita si Ion. Diaconescu Aristita. Bucuresti. Bucuresti. 2135. Negru Voda 18. Barbu Paltineanu 15. Dragoi Vladimir. Dragulanescu Ana. str. Dumitrescu Alex. Bucuresti. Cal. Bucuresti. 2158. Bucuresti. str. si Maria. 7 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Stefan. str. Dudesti 85. . Damaceanu Georgeta. Plaja. 2136. 129. 3. Sinaia. Doicescu Ilie. Mihai Viteazul 119. David Ion. Popov 69 B. 4 apartamente. str. 2164. Mosilor 314. str. 2141. 2139. 69. Arionoaiei 15. Dinu Sonia. str. Nic. Prof. str. 14 apartamente. str. Serg. Claudiu 4. Bucuresti. Mamaia. Simu 4. 11 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2157. 89. str. str. Bucuresti. 2138. Dumitrescu Tache. Dumitrescu C-tin si Virginia. str. Dumitrescu C-tin.

str. Dorst Gh. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Buzau. Intr. 2181. Matei Basarab 29. Gh. Dumitrescu Anastasia. Bucuresti. B-dul Ghencea 3. Colentina 39. 3 apartamente. 5 apartamente. 2199. Calea Mosilor 215. Domnul Tudor 2.. 6 apartamente. Lahovari 9. str. Bucuresti. Viilor 63. Diminetii 1. Episcopiei 3B. Dinulescu Victoria. Damian Niculae. 2190. str. Dobrescu Ion si Ana. Int. 3 apartamente. Samsarilor 13. str. Dumitrescu Ion. Dramandescu Ion. Elena. str. Delavrancea 4. Lanariei 3a. str. Docos A. str. 2173. str. str. Bucuresti. David Isac. Sos. Cal. Dorojan Traian (Steliceanu). Foisorului 108. Calea Mosilor 231. Biserica Alba 7. 11 apartamente. str. 2191. Serg. 2174. 10 apartamente. str. str. Bucuresti. 2166. Dobrescu Georgeta. Dumitrescu Aneta. 2182. Bucuresti. Constanta. 4 apartamente. Donescu Eugenia. Unirii 3. 2172. Dobrescu Ion. Duica Mihail. Dumitrescu Victoria. Bucuresti. Olari 14. 2178. 8 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 2167. Dumitrescu Elena. 2192. Dumitrescu C. 2188. Bucuresti. Dumitru Costea. Sarat. Bucuresti. Sos. str. 2185. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. str. M. Cuibisev 21. Dumitrescu Ion si Elena. Muzeul Zambaccian 31. 2187. Zece Mese 7. David Samoila si Polixenia. str. Calarasi 241. str. str. Sos. Demetrescu Anghel. Nifon Balasescu 5. str. Bucuresti. 8 apartamente. Dragomirescu Mihail. Cerealelor Obor 77. str. Popescu 9. Bucuresti. Dimitriu St. . Bucuresti. 2177. 6 apartamente. Dragut Stan. str. 13 apartamente. 2170. 8 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ion Panturu 1. str. Bucuresti. 11 apartamente. Popa Soare 63. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 2186. Avrig 58. Dumitru. str. Popa Soare 52. Bucuresti. R. Manu Cavafu 53. Stan Poetas 6. 6 apartamente. Bucuresti. Moreni (Prahova). 2198. Ion. 11 apartamente. A. Armoniei 10. Dumitrescu I. Dimitriu B. Ghenadie Petrescu 17. Dumitrescu Stefan si Elena. 2194. Stalin. 9 apartamente. str. Halelor 5. 2196. C. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Al. 5 apartamente. str. 2197. str. Bucuresti. si Zoie. Badea Cartan 41. Cal. Bradului 47. Turbinei 17. Bucuresti. Bucuresti. str. Dimitrov Holeria. 2184. 9 apartamente. Silvia 20. Romulus 36. Danneberg Amalia. 5 apartamente. 7 apartamente. str. 2180. Tache Ionescu 10..2165. 12 apartamente. B. Bucuresti. str. 3 apartamente. Aviator Tuica Vasile 46. Pop de Basesti 52. Bucuresti. 58-65. Bucuresti. Plevnei 1. str. str. str. str. 9 apartamente. Pantelimon 102 a. 2175. David Andrei si Sara. 2183. 2171. B-dul Lenin 77. Bucuresti. Stef. Elena 26. Dia Stelian. Rahovei 238. str. Isvor 25. Bucuresti. 37. str. Bucuresti. Mecet 48. Roseti. str. Dumitrescu C-tin. 10 apartamente. str. 2168. 2195. 2176. str. Trei Scaune 27. Ion. Sos. 2179. Dumitrescu Spiru si Solo H. Vitan 10. Basarabi 2189. Bucuresti. 5 apartamente. str. 2169. Demetrescu Ion. 2193. 8 apartamente. Armoniei 3. str. Pictor Obedeanu 35. Bucuresti. 4 apartamente. B-dul Republicei 7. Artei 9A. str.

Bucuresti. Sos. 2228. Dumitrescu Vasile. Campului 11. Bucuresti. Dumitru Traian. Tepes Voda 56. str. 2209. 2211. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. Cornescu 83. Capit. 14 apartamente. Dimitriu N-lae. Dumitrescu Ionel. 2227. Bucuresti. 2234. Bucuresti.. str. 2205. Dobrescu I. Nic. 5 apartamente. 2216. Fluierului 40. Bucuresti. Rozmarin 22. str. Ion Maiorescu 52. Sos. Dabija Minerva. str. Bucuresti. Costache Conache 22. Dragomirescu I. Bucuresti. 4. Dumitrescu Petra. Constanta. Bucuresti. str. 6 apartamente. 2232. Titulescu 106. David Aizic. str. I. str. str. 15 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. 2 apartamente. Mihai Bravu 108. 6 apartamente. 2235. Sos. 2203.. 2220. 2230. str. si Eufrosina. 2229. Vacaresti 186. 3 apartamente.2200. Dumitrescu Elena. M. 10 apartamente. Dumitrescu Vasile. Dimitrie Onciul 14. Toma. Sos. 2221. Bucuresti. Dzodze Maria. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. 2218. Jak Lahovari 15. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. Dumitrescu Vasile. 25. Dumitrescu Stefan. Agricultori 4. Bucuresti. Vasilescu 5. 8 apartamente. Mihai Bravu 15. 2201. Dumitrescu Maria. Cal. 19 apartamente. str. 6 apartamente. 2204. Ghenadie Petrescu 61. Calea Calarasi 5. Alba Iulia 19. 2214. 2208. str. str. Drojan Ana.. str. Trifoi 21. 2 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Iordan si Teodora. Diculescu Andrei. Bucuresti. 64. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu 20. Bucuresti. Dragomirescu Ana. 3 apartamente. 129. 2 apartamente. Sos. Dumitrescu Ion si C-tin. Dinca Ion si Isopenco N. str. 8 apartamente. Calea Mosilor 278. str. Bucuresti. Sos. 2215. Gh. Dumitrescu Florica. Costache Balacescu 7. 2226. 3 apartamente. Sandu Aldea 103. Leon Voda 12. Dolidachis Sotir. Bucuresti. Dinu Oprea si Zoie. 13 apartamente. 2207. str. 13 Dec. Bucuresti. 2231. Stan Poetas 49. Dimitrescu Lucian. str. Dinescu Gh. Viitorului 117. Bucuresti. Dristorului 87. Dona Ion. Bucuresti. Eugenia Statescu 7. Dobrescu V. str. Bucuresti. 2217. Mihai Bravu 9. 2213. Dumitrescu Maria (Mateescu). 2206. Bucuresti. Sos. str. Bucuresti. Popa Soare 19. str. 30 Dec. B-dul 23 Aug. Bucuresti. 7 apartamente. Cantemir 62. 6 apartamente. Pantelimon 199 a. Dinuliu Petre. Matasari 16. Uranus 132. Mihai . 7 apartamente. 11 apartamente. 15. si Maria. 4 apartamente. Daniil Dumitru. Dumitriu P. Agriculturii 13. Sinaia.. Dumitrescu Gh. 14 apartamente. Bucuresti. Teodor Speranta 111. 2225. str. 7 apartamente. 2223. Colentinei 156. 9 apartamente. Bucuresti. str. 2233. 2212. 2210. Aviator Th. Lanariei 3a. si I. Ilie. str. 7 apartamente. Sos. Stefan Mihaileanu 20. 4 apartamente. 2224. str. 6 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 210. str. Bella Brainer 90. Dinu Todor. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2202. Tepes Voda 89. Donescu Alexandru si Virginia. Logofatul Taut 13. 2222. str. 2219. Bucuresti. Bucuresti. Dobrovici Beatrice.

2248. 2256. Serg. 2236. 16 apartamente. str. str. Staniloiu 2. Bucuresti. Bucuresti. Maior Alex. Bacau. 6 apartamente. str. Nanu Ramniceanu 22. Bucuresti. 4 apartamente. str. Dr. 2244. 2241. 2237. 3 apartamente. 7 apartamente. 2265. Sinaia. str. str. str. Dumitrescu (Zorofescu) Maria. 2249. Arghel Gheorghe 5. 3 apartamente. 42. 5 apartamente. Dichter Cornelia. apartamente. str. Calea Calarasilor 289. 2253. Dakesian Minas. Bucuresti. Dumitrescu Lucia. 2246. Dumitrescu Elena. str. Bucuresti. B-dul Maresal Tolbuhin 36. Bucuresti. Onciu 21. . Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Spatarul N-lae Milescu 37. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Dobriceanu Maritta. Dimitrie Stan. G-ral Dona 22. Piatra Arsa 2. B-dul Republicii 67. 2239. str. Alexandru cel Bun 15. str. Dumitrescu Sofia. Sahia 26. Davidescu Maria. Dragomirescu C-tin. str. 2259. 4 apartamente. Marcovici 9. Bucuresti. Dumitrescu N-lae. 2243. 3 apartamente. Carol Davila 74. 8 apartamente. 1 Mai 98. str. 4 apartamente. Dramba Ion. 2261. Bucuresti. 105. Gh. 2255. str. Drimer Leivi si Iulia. str. 2240. Poteras 9. str. str. Palade 67. Serg. Dona Cella. Davidovici Ghindu. D. str. Bucuresti. Toamnei 115. 37. Calea Victoriei 83. 2258. str.Bravu 16. Schitul Maici 18. 11 apartamente. Sinaia. 30. Sevarda Ion 12. Dumitrescu Jilea. Bucuresti. str. 2 apartamente. 3 apartamente. D. str. Dobrescu Virgil si Elena. str. 4 apartamente. str. 107. str. Campeanu 23. Dumitrescu I. G. Calea Mosilor 54-56. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Luiza. str. 2266. Dumitru Ilie.. Apolodor 2. 2260. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Dumitrescu Gh. 2263. Bucuresti. 6 apartamente. Dumitru. 7 apartamente. Mihai Bravu 264. Barbu Lautaru 12. 13 apartamente. C. 2250. str. Targoviste. 3 apartamente. 2245. str. str. Bucuresti. str. Davidsohn Berta. Muzeul Zambaccian 14. Dumitru Varvara. 2238. Calea Dudesti 18. Sos. 2252. 2257. Victoriei 147. Bucuresti. Vasile Lascar 77. 2242. Doiciu N-laie. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2262. 2251. Colentina 3. Damian Virgil si Margareta.. Stefan Mihaileanu 5. 4 apartamente. Dumitriu Luiza. Iancu Capiteanu 27. Bucuresti. Frimu 16. 10 apartamente. Dragan Ion si Sofia. 85. Bucuresti. Radu dela Afumati 74. Dragomirescu Gh. Calea Giulesti 48. Sos. Bucuresti. Chiristigii 24. 2254. 6 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. I. Dobrogeanu Gherea 6. Bucuresti. Viitorului 189. Demetrian Lucia Fecioara. Drosseler Ella. Dermer Ella. Amzei 20. Austrului 54. G-ral Angelescu 103. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Alex. Bucuresti. Ilie Pintilie 19. Masina de Paine 4. Popoescu Gh. Alea Mantuleasa 3. 28 apartamente. Cal. 2264. Vulturilor 47. 2247.

8 apartamente. 2282. Calea Mosilor 166. 8 apartamente. B-dul Maresal Tolbuchin 155. str. str. Bacau. Dumitrescu Elena. 2279. Bucuresti. I. Precupetii Vechi 1. Debruyrker Jan Alfred. 35. 10 apartamente. Porumbacu 34. Constantinescu 8. Dragomirescu Ilie. 2271. Diamandi Alexandrina. Crizantemelor 6. Bucuresti. Baratiei 40. Valcea. Intr. 2281. D-tru Nic. V. D-tru. Th. 4 apartamente. Botezatu 3. Mircea Voda 33. Diaconu Olimpia. Banu Manta 30. Bucuresti. 2274. 8 apartamente. M. str. str. Dumitrescu Alexandrina. str. Drancea Lazar si Paula. 16. Dincevici Toma. Eroului 13. str. str. Grivitei 238. str. str. 4 apartamente. str. str. Episcopul Ilarion 18. Gr. 4 apartamente. Pitar Mos 21. Dorobantu Gh. 2275. Bucuresti. Muntii Tatra 10. Maresal Tolbuhin 129. Speranta 44. Donescu Alexandrina. 2299. 6 apartamente. 5. 2276. str. si Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Zece Mese 21. str. Bucuresti. Hagi Ghita 102. 4 apartamente. 5 apartamente. str. 4 apartamente. 8 apartamente. Diaconescu Ion. Daniel Avram. Calarasi 90. str. Petru Maior 76. 5 apartamente. Bucuresti. Smardan 43. 2269. str. Avrig 10. 2284. 6 Martie 3. Buc. 2296. G-ral Magheru 43. str. str. str Romania Muncitoare 23. Cap. 5 apartamente. Sirenelor 67. Bucuresti. 2290. Bucuresti. . Mihail Bravu 167. 2278. Bucuresti. 100. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 2298. Radu dela Afumati 25. G-ral Angelescu 2. 2268. Dobrescu Vasile. 4 apartamente. Turda 209. 4 apartamente. B-dul Dacia 5. Bucuresti. str. Stirbei Voda 23. Dezideratu Georgeta. Dumitrescu Ecaterina. Bucuresti. str. Dragulescu Ion si Elena. 2288. Dragotescu Traian. Dragos Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Calarasilor 149. str. 2286. Dumitriu Alex. Logofatul Tautu 4. Bucuresti. Bucuresti. Doglioi Iuditta. str. 5 apartamente. 2272. Bucuresti. 2289. 11 apartamente. Fluierului 40. Turda 66. R. 2287. 2295. Bucuresti. 2277. Gutemberg 4. 3 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Dumitrescu Tanase. Cal.. Aleea Marin 4. Bucuresti. str. Dimitriu Virgil Souie. Bucuresti. 5 apartamente. 18.2267. Calea Mosilor 38. str. str. 2283. Daniil Bercianu 6. Bucuresti. Chiristigii 14. 2270. str. Grivita. 2291. Delea Veche 15A. 28. 5 apartamente. 2292. Bucuresti. Anastasie Simu 4. str. Traian 145. Bucuresti. Cal. Bucuresti. 5 apartamente. Alexandrescu 14. Episcopul Radu 29. Bucuresti. Intr. Matei Voevod 130. 103. Docteur Simon. 4 apartamente. str. Cal. Dumitrescu Radu. str. Bucuresti. Dumitrescu Alexandrina. 2273. Bucuresti. str. 4 apartamente. 130a. Damianoff Marin. 5 apartamente. Drugeanu C. B-dul Stalin 87. str. Bucuresti. str. Dumitrescu Petruta. str. 2280. Damian Nicolae. Dragomir Nicolae. 2294. apartamente. 2285. Bucuresti. str. Dragomirescu C-tin si Elena. Vasile Carlova 9. 4 apartamente. 2293. Vasile Lascar 33. str. str. str. 5 apartamente. Dornei. str. Dorojan Gh. str. 7 apartamente.. 2297.

str. I. Dincescu Vasile. str. Lenin 39. Agricultori 42. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Dinulescu Aurelia si Ion. 2308. Dumitriu N. Cluj 51. Bucuresti. 2319. 2312. Col. St. Dreyfus Louis. Dobreanu Eliza. Dacopol Panait. Bucuresti. 2300. Bucuresti. 3 apartamente. str. 9 apartamente. str. Dr. str. 2313. 2314. Buc. str. Balcescu 3. Baneasa. 8 apartamente. Dimitrov 146A. Constanta. Bucuresti. Voluntari. Traian 220. Diaconu Niculae. Dumitrescu Vasile si Eufrosina. str. 3 apartamente. Dragomir Crasna si Gh. str. 4 apartamente. Popov 33. . 3 apartamente. Doamna Ghica 125. Sos. 30 Decembrie 11. str. 4 apartamente. str. Diaconescu Mihai. Sos. 4 apartamente. Vrancea 5. Povernei 38. 1 apartamente. Dascalu George. 2322. Dobre Ion. 17. 2330. str. 2327. 8 apartamente. Calea Mosilor 121. Bucuresti.. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Al. G. Aleia Suter 22. Bucuresti. Brezoianu 3. Bucuresti. Dimitriu Eufrosina.. 4 apartamente. 2307. Alex. Drobekirian. str. 4 apartamente. Papazoglu 37. Bucuresti. Giurgiului 33. Duca 15. Traian 14. Stefanesti. Toamnei 61. Speranta 129a. 2303. Cal. str. str. 13 Decembrie 4. Bucuresti. Moruzi Voevod 15-a. Stirbei Voda 164. 2306. 2301. 6 apartamente. 3 apartamente. 2304. 2317. 3 apartamente. 2323. Sos. Galati. Ureche 1. Bom. Bucuresti. str. Dorobanti 198. Timpului 12. Dumbrava Rosie 2. Demetrescu Aurelia. Druia Iuliu. B-dul Gh. str. str. Diamandi Cristea. 5 apartamente. B-dul M-sal Tolbuhin 90. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Dumbrava Rosie 1. Ion. Draghicescu 17. Djamo Grigore. Bucuresti. Mihai Bravu 36. 4 apartamente. Nehoiasi 24. str. 2324. 2331. Durian Alice. 2315. str. Nerva Traian 49. A. 12 apartamente. Sirenelor 35. Vasile Tarpo 3. 2321. Bucuresti. Dr. Cal. str. G-ral Magheru 26. Dran C. Prof. 5 apartamente. Dunea N. Ferdinand 8 sau 88. Th.. Deniki Ioan. Pasculescu Tei 48. Victoriei 95. str. Bucuresti. V. 2310. Trei Scaune 15. Dobrin Elena. str. str. 5 apartamente. 2316. Dragotescu C-tin. 14 Martie 51. Zablovschi 7. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.str. str. Antim 37. Bucuresti. 2329. Turda 192. 2326. 2309. Bucuresti. str. str. Teatrului 4. Babes 7. 2305. 51. 3 apartamente. 2302. 8 apartamente. Magurele 192. str. Com. Bucuresti. Dimitriu Paul. 2325. Dranket Julieta. Independentei 84. Bucuresti. Dumitriu Ion si Maria. str. Bucuresti. str. str. Duhalma Iordache. 2332. Bucuresti. 4 apartamente. Cernavoda. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Djidjeff Eugenia. str. N. Dragomir C-tin. Bucuresti. 2320. str. Bucuresti. Davidescu Th. Barbu Lautaru 39A. Predeal. Sos. Ing. 9 apartamente. 2318. Doiciu Grigorescu. 2328. Bucuresti. Spl. 2311. 8 apartamente. Davidescu Neagu. str. Transilvaniei 3. Grivitei 183. str. Bucuresti. Bucuresti.

Demer Oscar. Bucuresti. Dragomirescu A. Bucuresti. 3 apartamente. Militari. Bucuresti. D-trescu 6. str. Calea Mosilor 290. Bucuresti. Coloniei 4. P-ta Dorobanti 6. 2351. B-dul Pache 156. 2356. Cezarescu 51. Bucuresti. Dragan Jianu si Niculina. Bucuresti. Bucuresti. Dima Liliana. 2355. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Aleia Poet. Dumitru Grigore. 2341. str. Andrei Muresanu 22. 2365. si Maria. str. 2335. Dumitrescu Victor. Instit. Daniel Jean. Calea Grivitei 276. 2339. Alex. str. Viitorului 114. Draganescu Felicia Elena. 2340. Demetrie 12. Viitorului 14. 2361. 5 apartamente. Dolinchi Mihail si Angela. Dimitriu George. Spatarului 28. str. 3 apartamente. 17 apartamente. 6 apartamente. str. str. 4 apartamente. Caragiale 3. 5 apartamente. Mizil. Dumitru Alexandru. Bucuresti. 2349. 2359. 7 apartamente. 2354. Bucuresti. Const. Constanta. Dobrogeanu I. Bucuresti. 9 apartamente. str. str. Elizeu 12. Dumitrescu C. Marasescu 23. 2334. 14. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Bucuresti. str. str. Busteni. Edgar Quinet. str. B-dul Banu Manta 60. 30 Decembrie 43-45-47. 5 apartamente. 22 apartamente. 10 apartamente. Dhicescu Ana. 5 apartamente. str. str. Macedonschi 10. 2352. str. 8 apartamente. Dobrogeanu Elvira Garvescu. Serban Voda 15. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 2364. Elena Cuza 105. 16 apartamente. 5 apartamente. Aleia Proc. Calea Grivitei 325. Dumitrescu D.. Grig. Haia Lifschitz 3. Med. 10 apartamente. Traian 2. 9 apartamente. str. Derisee Vatos. Dumitrescu D. str. Stirbei Voda 96.. 2350. Zidurilor 23. str. Popa Savu 6. Bucuresti. Bucuresti. str. 19 apartamente. Bucuresti. str. 2362. Dineman N. str. Maior Campeanu 16. Dumitrescu Ion Militari. 2342. Bucuresti. Dutulescu Stroe Ioan. B-dul Marasesti 43. Bucuresti. 3 apartamente. Militar 9. 2337. Aleia Forturilor 3. Constanta. 2338. Marcu Aureliu 20. 4 apartamente. 13 apartamente. Dragus George. 2357.. Bucuresti.. str. A. str. 4 apartamente. str. Poenaru Bordea 18. Bucuresti. Apolodor 12. str. Bucuresti. 5 apartamente. 2347. Ion Taranu 7. Draganescu Paulina. A. Nic. str. Dumitrescu C-tin. 2344. Dantz St. str. Bisericii 47. Balcescu 57. str. 2358. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lueger 24. 2363. Dumitrescu Alexandrina. str. Suvenir 6. . Diaconescu Alex. Sevastopol 18. 2343. Bucuresti. Bucuresti. Paris 33. Draganescu Viorica. Maria. Dobrogeanu Gherea 25. Dociu S. 3 apartamente. Alexandrescu 90. 2336. str. Dumitrescu Jean. Dumitrescu Stefan. 4 apartamente. Cpt. Sti Apostoli 38. str. Eugen Statescu 7. 5 apartamente. Delavrancea 5. Bucuresti. 2353. 5 apartamente. str. Ion. 19 apartamente. 2360. Dumitrescu Paulina. Draganescu Petra. str. C. 2345.2333. Ec. str. Vanatori 26. Bucuresti. str. 154. Claudiu 3. Gherea. 2346. Modrogeanu 8. Lucaci 43. 5 apartamente. Bucuresti. 28 apartamente. 2348. Rosetti 14.

6 apartamente. Dobrescu Mihail. Furnica 5.2366. Uranus 18. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. I. M. 4 apartamente. Bucuresti. str. Dumitrescu Traian. Draganescu Florica. 5 apartamente. Sinaia. str. Armeneasca 45. Stef. str. Leonida 14. Dorobanti 154. Duca 88-90. Bucuresti. Temisana 42. Dura Dumitru. Bucuresti. 2374. 2375. str. str. Cal. Djabira Elena. Apostoli 11. str. 2385. 2392. Afumati 1. Wilson 15. 6 apartamente. 15 apartamente. G. Cal. Braila. 2390. Bucuresti. 3 apartamente.. 8 apartamente. 2382. C-tin 26A. 2380. Maior Ganescu 6. 5 apartamente. Busteni. str. 11 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Dudescu Angela Lucia. Danielescu Gh. str. Aurelia. Italiana 13. Bucuresti. Sincai 2. Dimiu Ana. 2379. 2377. Bucuresti. str.. str. 3 apartamente. Clopotarii Vechi 31. str. Serg. 5 apartamente. cel Mare 226. Iulia Hasdeu 14. Belgrad 2. str. B-dul Banu Manta 3-1. Bucuresti. Sft. Alex. Sinaia. Sf. Bucuresti. Lizeanu 18. 17 apartamente. cal. Cal. Bucuresti. 2383. Gen. 2384. str. 1 Mai 163. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Aristide Briand 12. str. 4 apartamente. 19 apartamente. 2393. Dumitrescu Adrian. Grivitei 91. str. Bucuresti. 2391. Bucuresti. Diaconu Vladimir Vasilica. 2368. . Bucuresti. str. Diamand Gogu si Maria. Calea Grivitei 230A. str. str. Brezoianu 38A. Dumitrescu Stere. Bucuresti. Basarab 128. Bucuresti. 2376. str. Ecat. Bucuresti. Bucuresti. Th. fosta Regala 12B. 2367. Antoneta. Demetrescu Dian C-tin. B-dul Republicii 92. 2389. Drosescu Ioan. Ion Cuza 49. B-dul G-ral Magheru 43. str. Bucuresti. 2395. 3 apartamente. str. 13 apartamente. 10 apartamente. Sos. Bucuresti. Dudescu Gh. Finlanda 9. Dutescu Mihail. 5 apartamente. Bucuresti. str. Dumitrescu E. 6 apartamente. 2388. Cal. Dragos Niculae. Sahia 40. Duta Dr. 2378. Radu 43. Florescu 1. Polona 21. Dobrescu D. str. Dumitrescu Dumitru. 2369. Sos. Dobrescu Stefan. 7 apartamente. I. str. Galati. Grivitei 362. str. Demetriade Alice. G-ral Angelescu 102. Donta Pop Ana.. Luiza. Alex. 2371. Maria. str. 2386. Pamfil Nastase 11. 6 apartamente. Aristide Briand 12. str. Eminescu 129. Calarasi 58. 4. Bucuresti. 4 apartamente. B-dul Republicei 45. Slobozia Ialomita. Sinaia. Puscasului 58. str. Mogos Vornicul 4. str. 2381. Demetrescu Ion si Maria. Stirbei Voda 15. Stefan Stoica 49. 2394. 60. 2372. Dincu Angela si Maria. str. Bacani 6. Colentina. 212. 7 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Gh. Bucuresti.. str. str. Sos. Draganescu Petre si Florica. Dumitrescu A. Luterana 13. Episc. Bucuresti. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Furnica 7. 2387. Bucuresti. Teiul Doamnei 46. Furnica 22. Sinaia. Bucuresti. 2370. Dorobanti 116. Dragus Gh. 2373.

2405. 3 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 6. Balcescu 32-34. C-tin. str. 2422. Paul Greceanu 25. str. Stefan cel Mare 218. Dumitrescu Nicoleta. Wilson 15. 11 apartamente. 5 apartamente. Lipscani 100. 8 apartamente. str. Plevnei 26. Bucuresti. str. Bucuresti. Dumitrescu Gh. Cristian Tell 16. 2396. Draghici Ion. Jianu 74. Draganescu Alexandra. Aristide Briand 12. str. Bucuresti. Serg. str. Popa Tatu. str. str. Tulcea. Dumitrescu Jeana. Davidovici David. 2421. Dobresti. Vasile Lascar 78. Bucuresti. Palade 1. 2411. 5 apartamente. I. Bucuresti. 5. Bd. 4 apartamente. M. 2414. Cernavoda. Viespari 45. 2403. Bucuresti. Ionescu Gion. Sos. 2398. Dracea Ion prin Miladina. Frumoasa 52. 2400. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 2415. str. Batiste 11. Episcopiei 3. 2397. 3 apartamente. Vasile Roaita. 13 Decembrie 29. str. cal. 4 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. Valeria. Dadureanu Ecat. Bucuresti. 27. Bucuresti. Harsova. 3 apartamente. Popov 79. A. Dobrescu Dem. Dragoniu Elena. Sincai 2. Bucuresti. Dobrescu Alexandrina. 2424. Bucuresti. 27. Deverel Cornelia. Dinischiotu Anastase. 2 apartamente. 2401. Snagov. Aleea Pictor Vermont 1. 2423. 2 apartamente. Gh. Bucuresti. 2404. Dobrescu Maria si Paul. I. str. str. Jules Michelet 25. Bucuresti. 2417. Stefan Gheorghiu 12. 2416. 2419. Bucuresti. str. Bucuresti. Eminescu 39. Brezoianu 29. str. Dionisie Lupu 12. str. str. Bucuresti.Stalin. Robert de Fleur 3. Bucuresti. Davidescu Olga. 2399. Masaryk 32.. Titu Maiorescu 3. Dumitrescu S. 2418. Snagov. Dumitrescu Venia. Bucuresti.a. str. 2407. Bucuresti. 2408. Th. str. Mihai Bravu 12. Dudulescu Ecaterina. 4 apartamente. Aurel Vlaicu 20. str. . 4 apartamente. Bucuresti. 2420. Dumitru Nicolae. Stan Florea 2. Lahovari 5A. Draculis Andrei. Dutescu Romulus. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2409. 12 apartamente. 2413. 91. 4 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Dimitriu Maria. Sf. Dinerman Cecilia. 2 apartamente. Calea Mosilor 86. 2402. Bucuresti. Bucuresti. Bd.. Piata Alex. str. Constantin 27 A. 3 apartamente. Dima Margareta. str. Dumbrava Rosie 5. Duca 12. 2410. str. G-ral Manu 1. str. Gara Murfatlar. str. Radulescu. str. Decuseara Eugen. Filimon Sarbu. Sandu Aldea 99. str. str. 2406. Romana 61. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Sinaia. Dumitru Eliza. 2412. Dimitriu Maria. Bucuresti. G. Logofat Udriste 15. Dumitrescu Barbu. 2 apartamente. str. Constanta. vila H. Davila Georgeta. A. str. str. Romana. 3 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Maria Roseti 55. Aristide Briand 12. 3 apartamente. 3 apartamente.

Cpt. Magheru 43. str. 4 apartamente. Ecat. Bucuresti. 4 apartamente. 45 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. David Aizic. Drugescu Virginia. Bolintineanu 5. 2443. Cameliei 36. Stefan Gheorghiu 8. 6 apartamente. 3 apartamente. Deleanu Th. 2437. Bucuresti. 2434. str.2425. Cosminului 18. 2428. Cuza 30. Ion. Episcopiei 6. str. Salcamilor 14-16. str. Polona 67. Vasilescu 88. str.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Aleea Zoe 3. Bucuresti. Bucuresti. Dobre Josefina. str. str. 11 apartamente. Doneaud Ernest. 6 apartamente. str. 2438. 11 apartamente. Niculcea 4. I. Boteanu 3. Bucuresti. Bd. 2430. Dumitriu Vasile. Aleia Mitropoliei 1. 4 apartamente. Bucuresti. Dinulescu Florea. Dumitru Mihaila. Cap. Sandu Aldea 98. 2 apartamente. Aleia Mitropoliei 1. 2439. Cal. 16. Grivitei 506. str. C. 2455. str. Toamnei 50. Bd. Gl. 5 apartamente. 2441. I. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Romeo si Ecaterina. 2454. Bucuresti. str. str. 2445. Cal. Radu Voda 6. 14. Dorobanti 93. Bucuresti. Dumitrescu Gh. Meteor 40. str. Vasilescu 5. I. str. Sinaia. A. str. 2429. Toamnei 67. 2453. Bucuresti. Teodoroiu 63. Dima Ion. Sucului 3. Breaza. Aneta. Dumitrescu Gheorghe. Dan Carmen. (Baldovin). Dobrescu D. str. 5 apartamente. Bratianu 18. Marin si Maria. Bibescu Voda 12. Vasile Iosif 56. Dragomirescu Maria. str. Draghicescu. str. Gyulai Pal 8. 2451. Dinescu Teodora.. 4 apartamente. str. Diamandescu I. Bucuresti. B-dul Dacia 1A. str. Cluj. Lahovari 5A. 3 apartamente. Bucuresti. Danilescu Serban. 4 apartamente. Piata Al. Corneliu. . 6 apartamente. Gl. str. 8 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Sos. Mihail Eminescu 75. Bucuresti. str. Campina. str. Capit. Lt. Bucuresti. str. Bucuresti. 2452. Cal. Bucuresti. 2449. Cuza Voda 5. 6 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 5. str. 2450. Diamandopol Ioana. Dr. Bucuresti. 13 apartamente. Popa Savu 68. str. Sahia (Piata) 3. 2442. str. 2427. Batistei 36. Dumitrescu Ana. Cantacuzino 21. 74. Turtucaia 1. Bd. Cosbuc 18. Dumitrescu Nistor. Alex. Popa Soare 35. str. str. Bucuresti. 14 apartamente. 104. Brezoianu 27. 2444. Popa Lazar 19. 2431. Dinel Floru. Serban Voda 15. Marasescu 39. Bucuresti. Vasile Roaita. 5 apartamente. 2426. Dragomirescu S. Baratiei 34-36. Braziliei 11A. 4 apartamente. 2 apartamente. 13 apartamente. Desliu Gheorghe. Dumitrescu D. str. 2447. Dracea D. Bucuresti. Stirbei Voda 106. 2446. str. 3 apartamente. 2436. 6 apartamente. str. 2 apartamente. str. Dragnea Nicolae. Lascar Catargiu 26. Dabahian Karug. Gh. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. 2432. 2456. str. Danielopol Daniel. Oprescu 19. str. Dumitrescu Alex. str. str.. Dionisie Lupu 65. Bucuresti. Bucuresti. Jules Michelet 1. 2448. str. 2440. 4 apartamente. Dufala Elza Ersilia. 2433. Colentina 145. Bucuresti. 2435. str. Constanta. str.

2470. str. 2472. Enescu Gh. Bucuresti. Popa Nan 3. Emanoil Ecaterina. str. str. Ioan. sf. 6 apartamente. 6 apartamente. Eschenazi Isac. Bucuresti. str. 2459. Enescu Cristache most Enescu Alexandra. Moise Nicoara 18. str. str. most. Calea Mosilor 138. Alex. str. Calugareni 1. Eftimescu Sabin. 7 apartamente. 2462. str. si Maria. 11 Iunie 3. 2490. 12 apartamente. Bucuresti. Vasile Lascar 123. Calea Victoriei 208. str. Franklin 9. 2461. 5 apartamente. Enciulescu Elena. str. Dobrescu Alex. 2478. Eckhardt L. str. Bucuresti. str. 2482. 2 apartamente. 2 apartamente.. Bucuresti. str. Bucuresti. Libertatii 14 bis. 2473. Smardan 18. str. str. Stefan cel Mare 27. 2489. 3 apartamente. str. str. 2468. Enescu Eufrosina. Eftimie Teodor. Enescu Manda. Sf. Bucuresti. Buzesti 49. 15 . Bucuresti. Erdinger Leonard. 2480. Bucuresti. Enescu Aura. Etmekdjian Dieran. Economu Ana. 14 Martie 25. 2481. 3 apartamente. Eldestein Alfred. Enciu Alexandra. 5 apartamente. 3 apartamente. 11 apartamente.2457. Endes Ana. 2486. Logofatul Tautu 65. Bucuresti. 2 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 2464. str. str. Gh. Enescu Mircea. 2484. 2 apartamente. Bucuresti. Silivestru 50. Suvorov 2. Eleritheriade L. Enescu Constanta. str. 11 apartamente. str. 2469. Bucuresti. Elefterescu Mircea. D. Betty. Koch 6. str. 2474. Bucuresti. Bucuresti. 26. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu. str. Bucuresti.. 3 apartamente. str. 14 Martie 14. Elena. Luminei 8. Valeriu Braniste 11. str. 2476. 2488. Teodor Aman 21. Vineri 12. Aleea Titus 5. Olteni 22. 9 apartamente. Palade 60. 2 apartamente. Bucuresti. Zefirului 11. 16 apartamente. Eschenasi A. 2467. Esanu M. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Eramian Ohanes si Ara. str. Elian Margareta. D-na Chiajna 9. Mihail Eminescu 17. 2479. 2487. 2475. 5 apartamente. Bucuresti. Eminescu 157. str. Enescu I. 2466. Bucuresti. 2458. Eisner A. 11 apartamente. Eliad Robert George. Vasile Lascar 56. Orascu 1. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. E. Teodor Aman 11. Bucuresti. 12 apartamente. str. Cazarmii 54A. Eustatiu M. Bucuresti. Vigilentei 8.. Bucuresti. Bucuresti. 2471. Bucuresti. str. Dr. Beldiman 2. Bd. str.. Calea Grivitei 33. 2460. 11 apartamente. 2 apartamente. Stefan 4. 2477. Dorobantilor 10. G-ral Angelescu 2. 3 apartamente. Vitan 4A. 2483. str. Aleea Mantuleasa 13. Bucuresti. 4 apartamente. Eisen Hendler Dora. Economu Jean. 6 apartamente. Intr. Bucuresti. 2485. Maior Gurascu 8. 7 apartamente. Moruzi Voevod 10. Bucuresti. 12 apartamente. Sabinelor 57. Bucuresti. 2465. Eremie Constanta. Bucuresti. M. 2463. sos. Eftimie Gheorghe. Matei Voevod 3. str. str. str.

Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Filipescu 44. Filiti 6. str. Bucuresti. 2501. 2513. str. Lipscani 59. 5 apartamente. Eremia Cortel. str. str. 4 apartamente. Momuleanu 16. 2514. 17 apartamente. N. 2497. Ploiesti.apartamente. str. str. 16 apartamente. 2515. 2504. Adamache 16. Bucuresti. Eftimiu G. Gh. Sos. Trinitatii 55. Calea Dudesti 99. 4 apartamente. Eliade Florica. Bucuresti. Bucuresti. 2502. 2505. 2503. Bucuresti. 24 apartamente. Manea 2. str. str. 6 apartamente. Enachescu Dumitru. Trifoi 14. str. Engler Denta. 2491. Bucuresti. Independentei 60. 2512. Frunte Lata 27. Eftimiu Spirea si P. Lunei 6. Bucuresti. str. str. str. Dr. 4 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. str. A. Elefterescu Christ si V. 3 apartamente. 5 apartamente. Fecioarei 11. A. C. 2519. str. Udriste 10. 4 apartamente. Gabroveni 10. Cal. Bucuresti. 2494. 2518. Londra 3. str. Aleea Vitejiei 12. 2509. 2493. Hristu. Bucuresti. Esig Isac. Bucuresti. Enache Vasile. Pictor Romano 12-14. Povernei 39. Elmarian Araxi. Bucuresti. Bucuresti. str. Dudesti 90. Enescu Gheorghe. Spirea. Progresului 2. Bucuresti. Einstein Isvod si Henri. str. Emilian Maria. Antim 8. Sofica. Bucuresti. str. 2516. Bucuresti. . 2507. C. 7 apartamente. str. Oitelor 22.. 2499. Paleologu 24. Eisen Jean. str. Cosbuc 59. str. 2506. Elefterie Mircea. str. Rosetti 27. Atena. 2496. str. B-dul Banu Manta 82. V.. Roseti 14. Eschenasi Frieda. Selari 12. str. 2495. 4 apartamente. str. Estreiff H. str. 2492. str. Leonida 4. Ilie Pintilie 17. Calea 13 Septembrie 105. Bucuresti. Bucuresti. Niculae Florea 23. str. Emanoil E. b-dul Republicei 25. Bucuresti. Elias Cecilia. 4 apartamente. str. 5 apartamente. 2508. Bucuresti. Eftimiu Achil. B-dul Banu Manta 73. Roma 18. F. Valeriu Braniste 44. str. Stefan 2. 5 apartamente. 10 apartamente. 2500. Aleea Alexandru 19. str. 6 apartamente. Log. Eliescu Sidonie. Snagov Ilfov. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Com. Evgos Narcis Niculae. 3 apartamente. Domnita Anastasia 7.. Calea Mosilor 124. Bucuresti. Karl Marx 21. 2498. 3 apartamente. str. str. Blanari 14. 2520. str. Muzeul Zambaccian 11B. Berthelot 14. 4 apartamente. Nerva Traian 63. Economu C. Dumitru Orbescu 6. str. Bucuresti. Bucuresti. Emanoil T. C. 10 apartamente. Selari 18. Bucuresti. Robescu 15. 2510. Bucuresti. 2511. 4 apartamente. 6 apartamente. Timisoara. str. Romulus 3. str.. Bucuresti. Enachescu Gh. Pantelimon 151. 2517. 12 apartamente. Escher eduard. str. str. 7 apartamente. Enache Constantin. Erena P. str. Colentina. Udricani 17. Dumitru. spl. Gh. Eiser Jacues. 19 apartamente. Einisberg Osias Jac. Piata Sf. Felix 113. Sinaia. 6 apartamente.

2535. Mitrop. Emilian Marin. str. Bucuresti. Aviator Sanatescu 47. Etmekdjian Mignetian. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Mahmudea 15. 3 apartamente. sos. Eghiaian Zarech si Arusich. Calea Victoriei 101. Constantin 3. 2526. Boteanu 3. str.2521. 2528. Calea Rahovei 259. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. str. str. Vineri 6. str. 3 apartamente. Asan 3. Balcescu 22. 5 apartamente. 2536. str. 2540. . Mihail Pherechide 6. Bucuresti. Victoriei 99. str. 2547. Al. Calea Mosilor 251. 2523. Predeal. 4 apartamente. Stirbei Voda 17. str. Bucuresti. Intr.. Bucuresti. Eckstein Lazar. 2538. Sarat. Maria Rosetti 36. str. Zefirului 3 A. Alex. Elisicovici Elena. Eliade Nicolae. 3 apartamente. 4 apartamente.. R de ajutor. Bucuresti. 2541. Petru Maior 59. Bucuresti. Bd. str. 5 apartamente. Popa Soare 16 A. 2527. 2546. Bucuresti. Erlich Ana. Bucuresti. Cap. str. 2534. Elianu Adolf. str. Endorle Carlo. Bucuresti. N. Deces-Boala. Elias lazare I. Titulescu 165. Bucuresti. Sf. Edeleanu Ion si Maria. Bucuresti. 2530. Bucuresti. Pitesti. 2551. Sft. Vasile Lascar 48. str. Bucuresti. str. Tolbukin 118. Dosoftei 56. str. Elena Teodor. str. str. str. str. 2529. 5 apartamente. str. 257. str. Ermeliu Petre. Bucuresti. St. Craiovei 101. Predeal. Demetriade 13. Expresul Societate C. 7 apartamente. Argeana 4. Sahia 2. 20 apartamente. Vergului 46. Bd. Bucuresti. str. Epureanu Ion. Enescu Metaxa Aglaie. 2537. 4 apartamente. str. Calea Serban Voda 30-32. 6 apartamente. Enescu Carol. Vidin 17. 2524. Constantinescu 22. 3 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Teghirghiol-Sat. 6 apartamente. 3 apartamente. Elefterescu Ecaterina. 6 apartamente. 7 apartamente. str. Ernestina Zenther. 2545. 2522. Bucuresti. Popov 106. str. str. Elias Adrian si Aneta. R. 3 apartamente. Evolcianu Nicolae. Elefterescu Gheorghe. Smardan 18. Brasov. Bucuresti. Apolodor 26. Emflian Iosif si Pusu. Calea Grivitei 245. Al. Eustatiu Magdalena. Ion Nou 28. Otetari 5. Aviator Sanatescu 47. Sft. Bucuresti. 3 apartamente. 2531. str. 2548. Bucuresti. Stefan 4. Cioplea 70. Maicilor 11. Postelnicului 3. Nic. str. str. 11 apartamente. Calea Grivitei 176A. 2550. Efraim Magdalena. Benes 2C. str. str. Sf. Enachescu Mihail. Balcescu 25. Cloplia 70. 2549. 15 apartamente. Antim 54. Justitiei 74. Vicol 5. 2 apartamente. 2543. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Dimitrie Onciu 16. Olga Bancic 3. Ottoi 2. 2525. Galati. Schit. Bucuresti. 50. apartamente. 6 apartamente. str. Enache Ion. 2532. str. 2544. 7 apartamente. Eufrosina Poteca 48. Intr. 3 apartamente. Ed. Vergului 5. E. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Erbiceanu Constantin. str. str. Enaceanu Costin. Dumbrava 1. 2539. 2533. Bacau. 10 apartamente. Enaceanu Constantin. Donici 9. 2542. Elenescu V. str. N. str. Abrud 139. str. Beldiman 2.

2555. str. Enache Stefanita. V. V. A. Viitor 74. Calea Victoriei 103. T. str. Sabinelor 50. Polona 22. Elias Mina. Bucuresti. 5 apartamente. 80. 2560. Plevnei 23A. Modrogan 23. 2574. 4 apartamente. Udricani 6. com. 2577.. 2557. Bucuresti. 4 apartamente. Duca 60. Bucuresti. 2 apartamente. 8 apartamente. Constanta. str. str. 2573. str. str. 4 apartamente. 2580. Eremia Ion. Bucuresti. Izvor 22. Eghiazaian Leon. str. Agricultori 74.S. Iliescu 71. Muresan 6. Piata Ilie Pintilie 18. 2563. str. C. 2572. Enescu Paula. Bucuresti. str. Gh. Occidentului 6. Casa nr. Enescu Virgil. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. Zefirului 3. Bucuresti. 2559. Bucuresti. 2 apartamente. Baciu-Brasov. str. str. Acvila 47. Eftimu Jean. 2561. str. str. Echinoxului 31. 7 apartamente. 2576. Marcovici 9. 2565.R. str. str. Eftimiu Macri. Finlanda 17. I. calea Mosilor 80. 2575. Bucuresti. Bucuresti. Fraticiu Ioan. Esozmaranian Vram. Alex. 4 apartamente. 434. Braila. str. Icoanei 63. Lascar 137. 13 apartamente. str. Rosetti 45. 7 apartamente. Enachescu Caliopi. Bucuresti. 10 apartamente. Scarlatescu 24. Bucuresti. 2 apartamente. 2562. Emanoil N. Emanoil Olga. Tomas Mazarik 1. str. str. Sahia 1. Emanoil Mihail. 2570. Filofteia. str. Republicei 45. Bucuresti. 5 apartamente. 121. Roma 2. F. Bucuresti. Campina.2552. Turbinei 11. "Escor" . Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. str. 2554. 4 apartamente. D. Eisenberg Coralita. 2 apartamente. 2558. 9 apartamente. 5 apartamente. 2579. Erlic Maria. 2556. Eustatiu Ion. Dr. str. Pop de Basesti 32. str. 6 apartamente. Cosbuc 3. Energiei. Friedman Willi. Etharica C. Bucuresti. Bucuresti. Bosianu 25.. G. Elenbogen Israel. calea Victoriei 128 A. 4 apartamente. 2569. I. Bucuresti. str. 2581. str. str. str. Vaselor 55. Velicu. 2 apartamente. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. Bd. 5 apartamente. Enescu Elvira. Bucuresti. Alexandrina 28. 17 apartamente. Isvor 47. 8 apartamente. Bucuresti. Ardeleni 12. str. 2571. Caragiali 12. str. 7 apartamente. 2582. Av. str. Bucuresti. Sf. Evdos Rebeca. str. str. 2578.A. 2 apartamente. str. Duca 60. Gh. Luterana 21. 2566. 5 apartamente. str. Bucuresti. . Bucuresti. str. A. Calea Grivitei 10. Enescu Braun Viorica. Enescu Gh. str. Ilie Pintilie 3. Enescu Gheorghe. 3 apartamente. V. Palade 1. 2564. 2568. Bucuresti. Bd. str. str. Ecuaian Dicron. 2553. Enescu si Viorela. C. str. Dr. Titu Maiorescu 1. Lenin 12. Enachescu Paula. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Iuliu Valaori 24. Efraim Efraim. Craiova. Bucuresti. 2583. Bucuresti. Apostoli 33. Elian Ion. Bucuresti. I. Republicii 86. Filip Nicolae. 6 apartamente. 2567.

3 apartamente. Frunza Constantin si Maria. Bucuresti. 2615. Bucuresti. Florescu Scarlat. str. 2606. str. Nifon 31. Andrei Saguna 13. 5 apartamente. str. Bucuresti. Orfeu 7. Ilie Pintilie 30. 2 apartamente. str. str. 2 apartamente. str.2584. str. 6 apartamente.. Pictor Obedeanu 1. Putu cu Roata 3. Cosbuc 6. 2 apartamente. 4 apartamente. 30 Decembrie 6. 2585. Bucuresti. Zaverei 1. str. str. 7. str. Galati. str. str. Farauda Louis. Flavian Henrich. Vitejescu 16. Bucuresti. Finchelstein Isac. 2 apartamente. Pitari Mosi 29. str. 2609. str. Matei Voevod 35. 3 apartamente. Finchelstein H. Florescu B. Finchelman Iancu. Pictor Cernat 4. 2590. 4 apartamente. Aurora 48. Serban Voda 237. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Francu Ninela. str. str. 28 apartamente. str. str. 2586. 2601. 4 apartamente. Oitelor 12. Bucuresti. 2616. Bucuresti. Alea Rumeoara 29. Most. Costache Marinescu. str. Leonida 22. Polona 66. str. Andrei Muresanu 4. Bucuresti. Focsaner Luiza. 2612. Bucuresti. str. Romulus 2. str. Titulescu 2. 2603. 9 apartamente. 2614. Flachs Davila. Fuica Atanasie. Mosilor 37. 14 apartamente. Bucuresti. Filimon Florina si Petre. str. str. Ion Frimu. 2592. str. 2588. C. Nic. 6 apartamente. frangulescu. str. str. 2600. 8 apartamente. 2597. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bravilor 5. 2605. 6 apartamente. Bucuresti. 2607. str. Gh. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. Oitelor 32. Baicoian 15. 2602. Farchi Israel. Bucuresti. Dr. str. str. Feldman Neuman. 11 apartamente. Ion Procopiu 3. str. Feldman Jean. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Constantin Mille. Mitropolitul Dosoftei 18. Calarasilor 165. Bucuresti. 2598. 7 apartamente. Dionisie Lupu 53. B-dul Marii. 2594. Bucuresti. str. 11 apartamente. 2596. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Florian Iosif si Rica. str. 4 apartamente. Victoriei 101. Fonci Olga si Ion. 2610. Bucuresti. str. Vaselor 72. Lister 50. Bucuresti. str. 5 apartamente. Cal. Mangalia. 2608. Radu. Polona 103. Cal. Cotiturei 1. 2587. Bucuresti. 30 . Franz Samuel. 2604. Bucuresti. Fleucher Petre si Ioana. 3 apartamente. Fundatianu C-tin. 2613. Frangulescu Saftica. Dudesti 201. Putul cu Apa Rece 52. str. Bucuresti. str. Predeal. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Mircea Voda 4. 2611. 2591. Florescu D. Frangopol C-tin. Beldiman 2. Victoriei 112. 2617. 2593. Bucuresti. Bucuresti. Frunzarescu Angela. 2595. Sepcari 9. Tolbuchin 42. Grivitei 180. Bucuresti. Fotescu Eugenia. 30 Decembrie 5. Bucuresti. 2599. 2 apartamente. Ilarie Kendi 5. Maltopol 91. T. 8 apartamente. Florescu Mircea. Foch Elisabeta. 11 apartamente. Fachirov Mihail. Florescu Simion. Bravilor 15. Greaca 11. Iosif. str. Focsaneanu Vasile. 14 apartamente. Florescu Alex si Sevasta. str. Bucuresti. Fagaraseanu Victor. 2589. str.

Luminei 5. 2621. str. Bucuresti. Calea Serban Voda 101. Cuza Voda 80. 20 apartamente. Sevastopol 12. Bucuresti. Bucuresti. 2635. 2647. Ada Marinescu 23. Bd. str. Izvor 36. str. Calea Vacaresti 59. str. Bucuresti. Smardan 31. str. Bucuresti. N. Bucuresti. str. Bd. Marasesti 147. Fischer Victoria. 2622. 3 apartamente. Bucuresti. 2640. Bucuresti. Sibiu.Decembrie 20. Ferendina Gherasim. str. Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. str. 4 apartamente. Iliescu 47. 9 apartamente. str. Faust Iosif. Fogel Carolina. Bucuresti. str. Ing. Bucuresti. Titu Maiorescu 10. Pasteur 60. 2636. 3 apartamente. Feraru Martin. Mihai Ferechide 10. Franco Rebeca. Traian 166. str. str. Filip Iulia. Filip I. str. si Maria. Arad. 2652.. 2648. . 2639. Bucuresti. 2626. Francu Ion. str. Lanariei 80. 2629. str. Faser Cesar si Elena. 2646. Minotaurului 8. str. 2618. Nicolae. 2623. 20 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Postavarilor 10. 4 apartamente. str. Filipescu Gh. str. Bucuresti. str. Ion Nou 30. Morilor 16. str. Viitor 194. Elefterie 31. Bucuresti. str. 5 apartamente. Transilvaniei 47. 4 apartamente. A. Bucuresti. Constantin. 5 apartamente. 2619. Sabinelor 19. Lazureanu 35. Viitor 194. 3 apartamente. 9 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Frolich August si zoe. 2650. Bucuresti. Filip F. Barbu Vacarescu 30. Feldman Moscu. 2620. Bucuresti. 2624. 2637. Bucuresti. Florescu Mari. Bucuresti. 2628. str. Valeriu Braniste 58. Frunza Romulus. Fuchs Leon. 6 apartamente. str. 2630. Flicher Ana. Sf. 2638. Bucuresti. 6 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. Filip Steliana. 2634. Bucuresti. Traian 6. 7 apartamente. Predeal. Dumitru. Campina. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Florescu Elena. 5 apartamente. Harjeu 4. Ferani Dinu. 2644. 2641. Feder Tobias. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. Muresan 21. 2633. 7 apartamente. Filip Constantin. 5 apartamente. Feldman Bercu. Isvor 36. Finderman Melania. Bucuresti. 3 apartamente. 2642. str. Bul. Florescu Stelian. 2649. 2643. Bucuresti. 12 apartamente. 2627. Facea Elena. str. 2631. str. L. 2625. Fagarasanu Ion. Frata Giovani. str. Sf. 2632. Av. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Falcoianu Alexandrina. Odoarei 6. 4 apartamente. Profira. Marasesti 104. 5 apartamente. Apollodor 6. 3 apartamente. mostenitori minori Ana Mihai. Voevozi 17. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Trinitatii 16. 7 apartamente. Maltopol 7. Bucuresti. Bucuresti. Alexandri 7. str. str. 6 apartamente. str. Fraiman Dora. str. 3 apartamente. Sighisoara. 2645. Bucuresti. Fracea Gh. Floroiu Grigore. Schitu Magureanu 3. 5 apartamente. str. str. Apollodor 18. Constantin Brancoveanu 3. Bucuresti. 2651. str. Sirenelor 63. 6 apartamente. 2653. Fuchs Bernhard. Medelnicerului 8. str. Florescu T. 5 apartamente. Fasala Leontina. str. Calea Serban Voda 9. Lenin 38. Sipotul Fantanelor 3. Bucuresti. Sf. str.

str. Sf. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Victoriei 101. Filipescu N. 3 apartamente. Negulescu 40. Foisor 7. Udricani 24. Feigl Alfred. str. Faust Ecaterina. Magaziilor 16. str. 2671. Bucuresti. 13 apartamente. Lucaci 15. Bucuresti. Ceausu Radu 2. I. 2678. 20 apartamente. 2676. Bd. str. 2685. 2670. 12 apartamente. Gen. 2673. Aurel Vlaicu 148. str. Stirbei Voda 60. 8 apartamente. Stalin 42. 9 apartamente. Dristor 245. Feldstein Rasela. str. Tulcea. Robescu 15. Maria. Bucuresti. Roma 50. str. Feraru N. str. 2660. str. Apostoli 29. 1 mai 193. Finca Mihai. str. B-dul 1 Mai 52. 5. Focsaneanu Emil. Bibliotecii 4. 5 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. 5 apartamente. str. 6 apartamente. 2664. Anastasie Pana 19.2654. 2674. str. Armeneasca 17. Bucuresti. Puscasului 18. str. 2672. Apostoli 37b. 2661. 2662. str. Soborului 5-a. 2684. Ionescu Gion 2. Feler Amalia. Fried Ignat. str. Frasineanu Ozias. str. Sf. 6 apartamente. 18. 2675. Frohlich Selina. str. 2666. str. str. Petre. Portului 5. 28.. Frunzetti. 53. 5 apartamente. Florescu Eugenia. Republicei 13. Focsa Elena si Emilia Popescu. 9 apartamente. 2677. Precupetii Vechi 4. Braniste 60. str. 5 apartamente. Frodusch Stefan. 2658. Zaharia 34. Lipscani 96. 7 apartamente. Fagarasanu Maria. 2656. Irina. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 1848. Balcescu 24. 4 apartamente. Columbelor 2. Bucuresti. Bucuresti. 2679. 2663. Garii. B-dul Dinicu Golescu 6. Fischler Marcel. str. str. Braila. Hagi Ghita 33. str. str. 6 apartamente. Sighisoara. 4 apartamente. str. Bucuresti. Teodor Aman 9. Uranus. Lunei 6. Bucuresti. 7 apartamente. 2682. Portului 19. Fierea M. 2686.. Fleminger Ana. Anton Pann 42. str. str. Calea Grivitei 112. 2668. 5 apartamente. Bucuresti. Virgiliu 53. Bucuresti. Filip Constantin. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. 7 apartamente. Bloremberg. Fridman N. Facaianu Gh. Bucuresti. Rotasului 4. Nicolae 16. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Muzeul Zambaccian 15. 2681. Fianu Maria. 2657. Bucuresti. 4 apartamente. 30 . V. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. F. Husi. Feletig Robert. str. 2659. str. 2669. St. Francisc I. Bucuresti. str. 2667. str. Bucuresti. Florescu F. 7 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 2680. 3 apartamente. calea Vacaresti 130.. 9 apartamente. 3 apartamente. 2655. c-lea Mosilor 53. Udricani 11. 2665. Frunzetti Opreana si V. 3 apartamente. 6 apartamente. Fabini Carol. 2683. str. Matei Milo 16. Bucuresti. Feinstein Malca. Bucuresti. Bucuresti. Frocco Mielu. Bucuresti. str. Feldea Aneta. Sf. str. Bd. 30 Decembrie 85. 6 apartamente. Popa Tatu. str.. C. Frangnelli Nicolae. Fichman Moscu si Clara. Bucuresti. Bradului 22. Bucuresti. Bd. Florescu Petre. 124. Sblt. Bucuresti.

str. B-dul 6 Martie 20. Colentina 43. str. Filipescu M. str. Brezoianu 29B. 2695. Raducanu 19. 2711.. 4 apartamente. 9 apartamente. str. Fenster Menelas. Dudesti 28. str. I. 7 apartamente. 2708. Alexandrescu 82. Bucuresti. Fruman Ion. 20 apartamente. Stupinei 6. Statin 17. Ana Ipatescu 16. Herescu Nasturel 11. 3 apartamente. 6. str. str. Bucuresti. str. Cosbuc 8. Piata Bucur 8. 8 apartamente. Zaverei 4. 53. 4 apartamente. str. 2705. Florescu Maria. Bucuresti. Constanta. V. Baneasa. Frimu 22. Aristia 27. str. Florian Eufrosina. Precupetii Vechi 75. Bucuresti. Frenchier M. Ion Mosi 3. Lunei 2. 4 apartamente. St. Morilor 130. 2688. str. 25 apartamente. 79. str. str. 36 apartamente. Farasopol Ipocrate. 2709. Lipscani 77. Bucuresti. 2712. Ferzianu Elmon. 2700. B-dul Gh. Bd. Foghel Ion. str. Bucuresti. Colonel Orero 16. Stalin 42. Bucuresti. Bucuresti. 2703. Buzesti 30. str. str. F. str. 2693. 2694. Remus 6. Franca A. Florescu Alexandrina. Bucuresti. 30 Decembrie 13. M. str. 2710. N. 2690. Freund prin Gherghina Luiza. G. str. 3 apartamente. 2714. Flieger Sofia. Farcas Andrei. Judetului 22. 12 apartamente. Fintea Ella. Iosif. Most. Robescu 1. I. Tomis 12. Grigore Ion 15. 2 apartamente. V. str. 2696. str. 9 apartamente. Mircea 11. Filoteanu Mihail si Florica. Fratia Romaneasca S. 2702. Fotino Marica. str. str. Fund.Decembrie 52. 2687. Kuibasev 8a. Bucuresti. Spl. 9 apartamente. 8 apartamente. Furtuna Niculae. Aurel Botea 27. str. 2707.. Filip Vasile. str. str. Bucuresti. Campina. 2713. I. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Cluj. Smardan 19. str. 5 apartamente. Fried Iosif. Valeria. 2689. P. str. 3 apartamente. Constanta. Kostake Negri 11. 2692. B-dul Carol 13. 4 apartamente. Bucuresti. Unirii 60. V. de stat. Alecu Russo 24. Col. Bucuresti. 8 apartamente. 2716. C. Florescu petre si Ana. 8 apartamente. Molotov 39. Duca 22. I. Ion Nou 27. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Schitu Magureanu 25. Cal. "Furtuna" Intr. str. Principatele Unite 19. Bucuresti. 4 apartamente. Frederic Antomer. C. Bucuresti. Titulescu 29b. 2701. Cuza Voda 72. 2699. Bucuresti. Bucuresti. Grig. str. Bucuresti. Florescu Alfred. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Sf. Fotino Stefan. Flaches Arnold. Mihailescu 13. Eminescu 159. Lenin 69. C. Sft. str. 2697. str. Fichman Raschele si Rene Mihail. Bucuresti. Sold. si Aron. 2704. Turnu Severin. 6 apartamente. Rosetti 3. 2698. Grivitei 87. Bucuresti. Sighisoara. str. Assan 3. Bucuresti. N. Bucuresti. 2706. 2691. . Bucuresti. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. Fenk I. 2715. Crisului 4. Gh. 9 apartamente. Feronatt Rene. C. Bogdan Voda 25. I. Ilie Pintilie 2b. str. 7 apartamente.

T. str. 2 apartamente. Florea Gheorghe. 2731. 2719.. 2745. Blanari 9. Bucuresti. str. Grivitei 88. Focsa Rodica. Dionise 28. cal. Fhiegelman M. I. 2732. 6 apartamente. Brezoianu 29a. Alex. Viilor 44. 56 apartamente. 2735. Calistrat Hogas 8. Bucuresti. 42. Batistei 28a. Serban Voda 237. Constantin 59. 4 apartamente. 2720. 2717. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Sos. 7 apartamente. Fischer Rozalia.. str. Fani. Batistei 27a. 2739. Bucuresti. 2 apartamente. D-tru Zossima 48. str. str. Tg. Elena. str. 2723. Alex Sahia 74. 2724. Fradis Solomon. 2742. 4 apartamente.str. str. 40. 2733. Finkels Mihail. Bucuresti. 3. 90. str. Furnituri Militare S. Fibia Grigore si Tomaida Mihail. Valjan 1. 3 apartamente. Stirbei Voda 16. 5 apartamente. 2738. 5 apartamente. Italiana 7. 2747. Filipescu Maria. 2728. Ion. Bucuresti. Uranus 92. Ion Nou 20. Forek Mora. 2737. 5 apartamente. I. 2721. Polona 102. str. Faust Luiza. 2743. Bucuresti. Frank Ernest. 1 Mai 262. str. 2741. str. Victoriei 214. A. Bucuresti. 5 apartamente. 2746. str. 4 apartamente. Popa Petre 45. Bucuresti. Piatra Neamt. str. Mamulari 23. Galati. str. str. Stupinei 6. Splaiul Militar 3. 2722. V. 4 apartamente. Bucuresti. Florian Ion. Lenin 30. Stefan 17. Bucuresti. sos. Fabius Masala. Spataru Preda 1. Filip Eliza. 2 apartamente. Holban 8. V. str. 2 apartamente. Cedrilor 6. Mecet 9. str. Bucuresti. 2736. Brasov. 10 apartamente. str. Fringhian Garabet. Franco I. Bucuresti. 10 apartamente. Ilie 5. Closca 8. str. Armeneasca 19. 2 apartamente. str. 8 apartamente. str. 2726. str. Bucuresti. 21 apartamente. Aureliu 13. str. Florilor 6. str. 11 apartamente. 2729. Morilor 42. 10. Dianei 4. Fenster Eugen. str. F. Bucuresti. Fochianu Alexandru. Iasi. str. Bucuresti. Bucuresti. 50. Batistei. 40. Bucuresti. Flasch Iosif. Pasului 2. 11. str. Bucuresti. Mures. 7 apartamente. 2718. 2730.R. 12 apartamente. str. bd. Fuhu Didina. Unirii 187. A. 5 apartamente. 2744. Filip Paulina. 2734. Tokoly 2. str.. Farcas Vasile. Cal. Fringhian Enza. Gabriel Peri 8. cal. Frank Andrei. Sf. Gabroveni 18. Bucuresti. Giurgiului 158. Florescu Dumitru. str. Faranda Arnold. 2748. 13 apartamente. Bucuresti. Venerei 12. Sf. Predeal. 10 apartamente. str. 30. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.A. 36. Snagov. 2727. Popa Rusu 17. Stalin 68. str. Bucuresti. 42. 5 apartamente. 5 apartamente. str. 2740. Dobroesti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2725. str. Paul Eduard si Valman. Flamanda I. Fotino Marcela. 36. Spl. Bucuresti. str. str. Bucuresti. . Proletari 1. Florian Ion. str. Oituz 11. Florescu Th. 8 apartamente. 30. Sf. Alecsandri. str. str.

Bucuresti. Hagi Moscu 33. str. Bucuresti. 2766. Florian Eugen. Friedman David si Marieta. Baldovin Parcalabu 4. Galati. str. Bucuresti. Faur Nicoleta. Fagarasanu I. Gen. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Eug. 2765. Florescu Paraschiva. Bucuresti. str. 4 apartamente. 2759. 2764. 2780. Procopiu 7. Sirenelor 90. 2756. 11 apartamente. Ion Movila 4. Fissel Sofia. 4 apartamente. M. Bucuresti. Flichtenmacher Mihail. 6 apartamente. Bradului. Dr. Epicol 72. Baratiei 47-49. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Fodor Ecaterina. 4 apartamente. Ion Cuza 19. Bucuresti. Brasov. str. str. 4 apartamente. Grivitei 194. 14 apartamente. str. 68. 2772. Bd. Smardan 18. Frisch Jacues. Libertatii 8. str. Bucuresti. Cal. Rovine 11. Ion. 1 Mai nr. Ana. 2758. 2752. Parcu Jianu 4. 2761. Bucuresti. Florea Teodorescu 6. str. 5 apartamente. 17 apartamente. Bruxelles 14. 2751. Vasile Lascar 21. Bucuresti. Gen. 2769. Ion. Filip D-tru si Victoria. Fratila N. Aristide Romanescu 2. str. Furlugeanu Elena. Timisul de Sus. Bd. str. Traian 231. Piata K. Racovita 11a. 5 apartamente. Florea St. 9 apartamente. Lucaci 110. Cal. Ion si Ioana. 7 apartamente. Statescu 7. str. Rahovei 91. Farcas Tiberiu. Bucuresti. 2760. Frasie Thoma. Marx 23. 2777. 2755. str. str. Bucuresti. Vasile Lascar 18. Bucuresti. Stalin 24. 8 apartamente. Filimon Gheorghe si Maria. Grivitei 227. Dimitrov 42. str. Frunzete Elena. 8 apartamente. str. Romana 21. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Florescu Sofia. Campeanu 22. str. str. 5 apartamente. Dr. 2767. Cogalnic 22. str. Mihai Voda 24. Visarion 26.2749. 8 apartamente. 4 apartamente. str. str. Frenkel Francu Lazar si Rebeca. Bucuresti. Ploiesti. C-tin. Bucuresti. Florescu P. str. Bucuresti. str. Bd. 2778. str. Falk Alexandrina. Bucuresti. Dinicu Golescu 7. 2768. Drubeta 1. str. Bucuresti. str. Bolintineanu 3. 2 apartamente. Fantini Pietro. 3 apartamente. 2750. str. Fergiou Vartanus. Ganela 6. Bucuresti. Dinicu Golescu 57. str. 2753. 3 apartamente. 2776. Oteteleseanu 5. Gen. Filoti Edmeca. Craiova. 2771. str. Sirenelor. Stalin 18. Bucuresti. str. str. Arcului 4. 4 apartamente. 3 apartamente. Calarasi. 8 apartamente. Maiacovscki 8. Fatu Gh. Stirbei Voda 132. Florescu I. Fischmann Covalia. Bucuresti. Teodora. Calarasilor 53a. . str. 2774. Paleologu 5a. 2762. Piatra-Neamt. Argentoianu 3. Bucuresti. Bucuresti. Teohari 12. 3 apartamente. Gh. 3 apartamente. str. 2763. Faniman Ionas si Sofia. Fichman Lazar. 2 apartamente. 11 apartamente. Cal. 2754. str. str. Cal. str. Labirint 125. 2773. Bravilor 12. Bucuresti. Bucuresti. 2757. Frasineanu Dobrita. Bucuresti. Bucuresti. Florea Alexandru. Ioan. 2775. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Ion Creanga 18. Olari 26. Florescu S. 2779. 2 apartamente. str. 49. str. str. str. 2770. 12 apartamente.

Bucuresti. 2802 bis. G. str. 2807. str. str. str. Georgescu D. Bucuresti. Fundatiuni si Constr. 2800. str. Bucuresti. Galati. Finckels Jaques. 2809. str. 2783. 11 apartamente. str. Paris 59. 2794. Lucia. Negru Voda 12. Odobesti. 2784. Salvator 32a. Bucuresti. 5 apartamente. str. 2793. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 9. Lucai 21. 2797. Arhierul Calist 25. Bucuresti. Clucerului 4. Ghebercof Costica. Georgescu Sultana. str. 29. Feldstein Leon. 12 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. 2804. str. 6 apartamente. Fischer Ferdinand. Bucuresti. Ghita Aurel. Bucuresti. Bradului 19. Bucuresti. Gross Ozias. 2795. 2808. Avrig 58. Bucuresti.. Filipescu 7. 2810. Calarasi 238. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. 23 August 131. Georgescu Iancu Ion. Caragiale 1. 2801. Grigorescu Salima. Sf.A. Stalin 41. Bucuresti. str. 2796. General Berthelot 31. Dr. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 2802. 2792. Av. Frunzeanu Georgeta. Gen. Olari 9. 5 apartamente. 2787. 8 apartamente. Voevozi 17. 2786. de Teracota "Ceramica". 7 apartamente. Mircea Voda 27. str. Lapusani 23. Georgescu Manea. S. Arhierul Calist 23. str. Flamaropol Margareta. 2790. Bucuresti. str. Bucuresti. 2791. Bucuresti. str. Ghenadie Petrescu 182. Elena. Bucuresti. 5 apartamente. Georgescu Aurelia. str. str. 3 apartamente. Dimitrie Ariciul 16. Xenopol 3. str. Gluckman Mauriciu. 6 apartamente. Feru Henriette. 6 apartamente. Izvor 34. str. str. str. Buzesti 91. Tetrat 28. Fulger Ion. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Foisoreanu Florin. 3 apartamente. 2812. str.. Bucuresti. 2803. Mihail Kogalniceanu 2. 3 apartamente. 2805. Fratiseanu G. Bucuresti. 2789. str. 4 apartamente. Filip Gheorghe. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Furnica 17. Bucuresti. str. 12 apartamente. Paris 61. Florea Marin. str. Bucuresti. 2782. Georgescu M. Flachs David. 2811. Filipescu Mihail si Valeria. Sf. Pictor Romano 26. Koch 3. str. Frunzanescu Eliza. 2788. Florescu 11. Bucuresti. Elena. Stefan Gheorghiu 22. Dobrici 10. Bucuresti. Ioan. Gh. Ion Frimu 33. Floreasca 112. 5 apartamente. 6 apartamente. 2806. Bucuresti. 8 apartamente. 2798. 4 apartamente. str. 13 apartamente. Fd. str. Ploiesti. B-dul N. str. B-dul Dacia 17. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Sofia 2. Siminoc 3. 2 apartamente. 7 apartamente. Gross Iosif. Vineri . Fotescu C. Bucuresti. Viitorului 37.2781. str. Falcoianu R. Fabulistului 8. str. Lucaci 88. str. Sinaia. 4 apartamente. Luceafarului 2. 2799. Faber Berl. Caragea Voda 26. N. Fabr. Intr. Grigorov Alexandrina. 2785. Florescu Lucretia.

Grabbf Ana (Irescu). Stefan cel Mare 56. Ghelberg Nicu. Batiste 35. 2 apartamente. sos. Georgescu I. str. Nastase Panfil 24. I. 2 apartamente. 2821. N. Bucuresti. str. Republicii. 13. Bucuresti. Icoanei 60. Bucuresti. str. C. str. 2 apartamente. Georgescu Gheorghe. calea Serban Voda 244 bis. Kogalniceanu 6. 7 apartamente. Cehov (fost parcul Jianu) str. Gerota Ion. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Margaritar 12. Vladescu 5a. Bucuresti. Gh. Alex Moruzi 14. 2831. str. Bacau. 2830. 10 apartamente. 6 apartamente. Gheorghe. 2826. Bucuresti. 2815. 3 apartamente. 10 apartamente.. 2818. str. Mihail. Grigoriu Constantin. Bucuresti. Gross Clara. 2822. Georgescu Elena. str. 2825. str. Bucuresti. Bucuresti. Piata Amzei 2. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Ion. 2 apartamente. Pantelimon 265. C. Gheorghiu N. 2843. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 2828. str. str. 2829. Bucuresti. 2839. Dimitrov 17. str. calea Calarasi 240. Bucuresti. str. 2827. Serg. Lantului 4. 2813. calea Vacaresti 198. M. 2814. Grumberg Isac. str. str. str. Ciprian Porumbescu 3. Bucuresti. Filipescu 7. str. Voda colt Lanariei 142. Georgescu Maria Suce. Bucuresti. Georgescu Gh. 6 apartamente. str. Bucuresti. Dr. Radu dela Afumati 55. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Popa Nan 4. 5 apartamente. Maria Rosetti 45. Ghita Adamescu 5. Vasile Conta 3-5. 6 apartamente.13. Bucuresti. Georgescu Florin. 5 apartamente. Visinilor 27. Maica Domnului 49b. Dumitru. 5 apartamente. 3 apartamente. Nicolae. str. 70. str. 2840. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Georgescu Ion. 2817. Cosbuc 88. Paun 8. Goldstein Jacques. str. str. . str. Temisana 8. str. cal. 2837. Bucur 4. Ploiesti. 10 apartamente. 15 apartamente. Garcioava Anghel. Georgescu Victor. 2832. Zidurilor 42. Bucuresti. Bucuresti.. Grigorescu D. Bucuresti. 12 apartamente. Andrei Muresanu 28. 2833. Gheorghiu Grigore. str. Grigorescu Ion. 9 apartamente. Acaru Ion 4. Bucuresti. 2823. Grigorescu Andrei. Babes 22. Florilor 34. 9 apartamente. Lanariei 35. Raspantiilor 9. Garuso Nicolae. Ghiragosian Vartinica. Bd. str. 2824. str. str. 2845. Bozianu 3. Prof. Nerva Traian 92. str. Gearinu Maria. Poterasi 26a. Ghendovici Ion. 13 Septembrie. str. Georgescu I. 2820. Bucuresti. Grozea Emil Alex. Olimpului 37. Georgescu Alexandrina. 3 apartamente. Arion 17. 2835. str. Gulimanescu Elena. 12 apartamente. C. 2816. Ada Marinescu 21. Bucuresti. 2819. 2834. 2841. Icoanei 109. 5. 2836. Gh. str. Grafiade Vasile. Delea Noua 34 bis. 96. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 13 apartamente. 8 apartamente. str. 2844. str. Cutitul de Argint 21. Gh. 8 apartamente. 9 apartamente. Georgescu Stela. 4 apartamente. Ghiulea Ioan dr. 2838. Bd. Aleea Alexandru 44. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 16 apartamente. Justitiei 45. 2842.

sos. 2876. str. Bucuresti. 2858. 2852. Ioan Sulea 92. Georgescu Smaranda. 2 apartamente. Domnita Anastasia M. Bucuresti. Garusa V. 24. Filaret 45. str. 2856. Bucuresti. 2868. Alex. Mihai Voda 11. str. Popov 7. str. Stupinei 13. 2863. 2847. Bucuresti. Goloman H. str. str. 4 apartamente. str. soseaua Stefanesti. Bucuresti. Bucuresti. 2871. Grueff Boian. str. Edgar Quinet 3. 5 apartamente. Gatorno Ana. 2864. str. str. Mitr. Radu Voda 20. Bucuresti. cal. 6 apartamente. Bucuresti. Braila. 2862. 3 apartamente. str. Orasul Grivita. 2866. Negustori 14. 7 apartamente. 2874. Isvor 34. str. . Bd. str. Grintescu Ernest. Bucuresti. Bucuresti. Ghetaru Stefan. most. str. Bucuresti. Gurtler Bertha. Gheorghiu M. 2869. 7 apartamente. 2848. calea Mosilor 328. Bucuresti. Ghips Henriette. 94. 9 apartamente. Oresov 17. calea Serban Voda 119. 4 apartamente. 6 apartamente. Tunari 45. 2 apartamente. str. Colentina. 2870. Bucuresti. 2872. str. Gherman Teodor. 6 apartamente. str. 2867. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Daniil Berceanu 11. Arges 6.. Ghenoiu C-tin. str. 5 apartamente. Lipscani 87. Stefan cel Mare 56. Leonte 6 b. Bucuresti. Predeal. 9 apartamente. Lisabona 10.. Bucuresti. Piscului 15. str. Guiros Stefan. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu. Bucuresti. str. 5 apartamente. Panait Mosoiu 3. Oituz 10. D. 7 apartamente. Gusti Zoe Margareta. Golescu 6. 2859. Bucuresti. str. calea Victoriei 208. str. Zoe. Bucurestii-Noi 76. str. Bucuresti. 14 apartamente. 2857. Bucuresti.2846. 2855. Voica. Bd. 6 apartamente. Gorovitz Surica. 2849. Cobalcescu 8. 2875. Bucuresti. Gheorghiu Victor. Intr. 2853. 7 apartamente. R. Bucuresti. Georgescu Dobrita si Iancu. General Lecca 10. si Sofia. Hameiului 4. 2860. Traian 50. Bolintineanu 7. 22 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Republicii 45. str. 2861. Silvestru 69. Academiei 35. str. Mihailescu 20. Georgescu Gh. Bucuresti. str. Bd. 4 apartamente. calea Mosilor 307. Gherman Victor si Valeria. 8 apartamente. 6 apartamente. Nic. str. Georgescu Vasile. str. Pietroaselor 14. Epureanu 15. Remus 13. A. Tunari 25. 12 apartamente. Gorescu Anie. 2865. Grigoriu Constanta. Bucuresti. str. 9 apartamente. Olteni 35. 2873. Golnstein Ionescu. Bucuresti. Gucker Iuliu. 7 apartamente. Zamfirescu 9. Grozea Mihail. Bucuresti. str. Matei Voevod 132. Dumitru Florescu 13. Busteni. str. 309. Vrancei 2 a. calea Grivitei 425. Bucuresti. Gabrielescu Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Olimpului 52. str. Goga Nicolae. Ghetu Gheorghe. Col. Popa Soare 14. str. calea Rahovei 328 bis. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Glodeanu C-tin si Georgeta. Bucuresti. 2850. Gumes Em. Popa Tatu. str. 2854. 2851. Andrei Muresanu 15.

. Progresului 17 d. Ganciu C-tin si Elena. 3 apartamente. Gen. str. Turda 193. Bucuresti. 2911. sos. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Gutulescu Tanase si Mucenica. 2889. 4 apartamente. Bucuresti. calea Victoriei 114. Grigorescu Alexandrina. Grigoriu Marcela. str. Georgescu Enachita S. 5 apartamente. Agricultori 110. Sf. . Bucuresti. Baratiei 29. Cuza Voda 124. Sacele 3. str. Vasile Gherghel 77. Bucuresti. 2906. Ghitescu D-tru si Margareta. Georgescu. calea Plevnei 214. 4 apartamente. Gheciu Gh.. 4 apartamente. Cantacuzino 5. Bucuresti. str. C-tin. Goldemberg Bibo. str. Bd. Bucuresti. Zinca Golescu 33. Grunberg Alfred si Rosy. 1 Mai 71. 3 apartamente. Bucuresti. Sevastopol 14. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. str. Schitu Magureanu 7. Angelescu 119. Bd. Bucuresti. Gretu Esofina. Bucuresti. I. Giurgea Gabriel. str. Gen. Evangheliu Gheciu. Dr. 9 apartamente. Ghegos Lazar. Bucuresti. 6 Martie 30. 4 apartamente. Bucur 1. 6 apartamente. 3 apartamente. 2907. str. 2901. str. Georgescu Dumitru. str. Leonte 10. 2. Griuwpan Rachelle. Giordani Albina. Badea Cartan 14. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Popa Savu 39. 2909. str. Gheciu Alex. 2890. Ghitescu I. 8 apartamente. calea Grivitei 87. Nationala. 488. sos. Brezoianu 32. Bucuresti. 2905. 5 apartamente. Cluj 113. Bucuresti. Basarab 4. Magheru 43. Gutica Anghelina. 2902. Gavrilescu A. 6 apartamente. 2893. Traian 228. Stirbei Voda 17.2877. General Manu 1. Galca Georgeta. si Olga. Bucuresti. 2884. 4 apartamente. V. 20 apartamente. 2883. Glijinki Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.. str. Bucuresti. Bucuresti. 2881. str. Gavanescu Ion si Elena. Maria Hagi Moscu 6.. 2912. Felix 51. Eforie-Constanta. 6 apartamente. Stefan Stoica 9. Giovanidi Aristotel.. 2887. 2903. 6 apartamente. Georgescu Gh. calea Grivitei 490. str. Bucuresti. str. 2908. str. str. Bucuresti. most. Al. Bucuresti. str. 2878. Georgescu Leonida si Anastasia. Damiandi si Demetre. succ. 13 apartamente. 6 Martie 8. Intr. 2885. 1 Mai 100. Atanasie Paun 3. Popov 36. Predeal. 2897. 9 apartamente. Grigoriu Celus. Bucuresti. Grigoriu H. str. Georgescu Ioan. Bd.. 2900. Grecescu Virginia. 11 apartamente. Maria dr. Smaranda. Bucuresti. most. 2910. 2894. Ganea Eliza. str. Miron Costin 34.. 2904. 2886. Bucuresti. calea Grivitei 352. 2880. Berzei 4. str. 3 apartamente. str. 4 apartamente. 89.. Georgescu Vasile si C-ta. 3 apartamente. Cluj. most. 10 apartamente. 2891. Gorbanescu Zola. Luterana 7. 10 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 2882. Georgescu Costica. 2895. Bucuresti. str. Bucuresti. Giurgiuveanu M. most. 2888. Dr. Georgescu Vasile. calea Victoriei 71. Sava Ion I. Bd. str. 2892. Georgescu Aneta. str. str. 2898. Voevozi 3. 6 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti. 2896. str. 2879. 2899. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Dr. 16 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Conta 7-9. 4 apartamente. Leonte 24.

2 apartamente. Coltei 9. 6 apartamente. 16 apartamente. 3 apartamente. Gherase Ileana Maria. Predeal. 30 Decembrie 71. Babes 17. Minotaurului 3. 2919. 2915. 13 Decembrie 18. Ghircoios Reghina. Aleea Zanelor 9a. Aurora 22. 2939. Bucuresti. Tecuci. 6 apartamente. Georgescu Stefan. Grigoriu Vasilica. G. 10 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Gropper Iancu. 2938. str. str Dr. Georgescu V.. 2947. Simoide 9. 2941. Goldemberg Vemzeana. Bucuresti. 2931. 5 apartamente. 2934. Bucuresti. str. Constantin si Waldemor Gheorghiu. str. Bd. 30 Decembrie 15. Leon Voda 15. str. Gina Caliopi si Pandele. Bucuresti. 2932. Bucuresti. most. Ghiteanu Octavian Gh. Giusca Dan. Gavrilescu Neagu. str. str. 5 apartamente. 2937. Lister 66. Bucuresti. str. Grosu Paulina. str. Eroului 12. 3 apartamente. Serban Voda 147. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 20. 2936. Niculina. Bucuresti. . 2928. Dr. 9 apartamente. Pasteur 43. Bucuresti. str. 2930. 2923. 2916. Graur Iacob. 2917. str. 2924. Ghenadie Petrescu 123. 2929. sos. Orascu 25. Glatz Radu. str. Gh. calea Plevnei 216. Pasteur 43. Giacomini Ghita Ileana. Gross Ana. 8 apartamente. C. Serban Voda 69. 2918. str. Duca 25. str. Ghizdarescu Aurel. 2935. Tony Gluckman. str. 2933. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Gedina si Hristu Gheorghe. Republicei 8-10.2913. str. 7 apartamente. Grigoras Maria. Bucuresti. Ghitulescu D. Putu cu Roata 5. 4 apartamente. str. str. Moise Nicoara 37. str. Gealep Ioan. 14 apartamente. Bucuresti. Costache Negri 10. 2922. str. Principatele Unite 14. Campulung-Muscel. str. calea 13 Septembrie 33. Predeal. Ghisdarescu Aurel. str. Elefterie 1. 2920. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. 2946. Marasesti 47. Alexandru Balasanu 36. Grosman Constanta. Bucuresti. Petre Grigorescu 7. Gabrea I. Bucuresti. Unirii 8. Cuza Voda 28. Georgescu Vintila si Elena. 7 apartamente. Radauti 24. 7 apartamente. Robescu 6. 2945. Gutulescu Petre. Academiei 2-6. Grigorescu Romeo. str. F. Sincai 4. str. Austrului 14. Manu Cavafu 51a. Iosif. Bucuresti. Cosbuc 61. Basarab 23. Ghitescu Vasilica. Grosch Walter. 3 apartamente. Grosman Ana. str. Sirenelor 20. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. 2943. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Georgescu Pandele. Enachita Vacarescu 11. Bucuresti. 7 apartamente. Bd. str. Gold Solomon. 8 apartamente. si Eufimia. Bucuresti. Proserpina 12. str. 2926. Bucuresti. 2927. 5 apartamente. 2921. Dosoftei 54. Drumea Radulescu 44. 13 apartamente. 10 apartamente. Antim 50. Bucuresti. Al. str. 2 apartamente. 2944. 3 apartamente. str. 2940. str. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Obedeanu 6a. Mitr. 8 apartamente. 2914. 2925. Bucuresti. 1 apartamente. Bucuresti. Gluckman Adolf succ. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 2942. Bucuresti. I. str. Glod Gheorghe. Sava. 2 apartamente. Intrarea Antim 1. Ana Doamna 9. str. Speranta 3. Th. str. Dr. str. Bucuresti.

Bucuresti. Panu 8. 10 apartamente. calea Rahovei 291. 2956. 11. prin Gersan Clara. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Barierei 40. Gavrilescu Stefan si Fanica. Vulturi 56. Brutus 2. str. str. 7. Ghenadie Petrescu 12. Bucuresti. Giorocianu Theodora. 2972. 5 apartamente. si Gili. Lazar 10. str. . str. Orascu 37. Plugari 4.. 3 apartamente. Coltei 52. Agricultori 2a. 2957. Georgescu F. Bucuresti. Bucuresti. Gheciu Vasile si Olga. 2953. T. Miorita 5. Ghimpen I. Mihai Bravul 72. str. 3 apartamente. Grigorescu Gh. Bucuresti. 7 apartamente. 2964. str. Bucuresti. si Luiza. 55 apartamente. str. Gulea Aristide. St. 2971. 32 apartamente. str. 5 apartamente. str. str. Brasov 5. 31 apartamente. Justitiei 79. Gh. Anton Pan 52. Iuliu Valaori 2. Buzesti 53. 2 apartamente. Biblioteci 6. 2968. Bucur 21. 2960. Sabinelor 75. 8 apartamente. calea Grivitei 216. str.Soarelui 5. 2967. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Domnita Ruxandra 34. Bucuresti. 2955. 13 apartamente. Goldberg B. str. sos. Ghersan I. Georgescu Paraschiv. str. A. 9 apartamente. 60. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Georgescu Gheorghe. 2965. Lucaci 90. calea Calarasi 87. Gluck Silvia. Bucuresti. Mircea Voda 71. 2948. 5 apartamente. Brezoianu 7. str. 2952. 2950. 2978. Greceanu Ioan. Maria. Bucuresti. Intr. 2975. 2962. Vladimirescu. Granescu I. str. Bucuresti. 7 apartamente. Georgescu Ion. Grossman Adela. Bela Brainer 65. str. Retoride 44. Olteni 35. Bucuresti. sos. str. str. Gramatovici Victoria. 2959. 5 apartamente. 2970. Vulturilor 94. Economu Cezarescu 46. 2958. Ganea Natalia. str. Gheorghe. str. str. Gruicacovici Elena Dusan. str. Mitr. Bucuresti. Fluerului 42. 3 apartamente. str. Calusei 58. 10 apartamente. R-Sarat. 7 apartamente. 2973. Gorup August. Ghiorghiade C-tin si Maria. Grunnbaum Roza. Grigorian Nicolae. 2954. str. str. Cecilia. Staian si Barbu 1a. 2963. 9. Academiei 2. Radauti 12. Grunberg Edgar si Melania. Bucuresti. Arcului 4. succ.. str. calea Grivitei 24. str. 2961. Alex. Bucuresti. str. 3 apartamente. calea Plevnei 60. 8 apartamente. 2 apartamente. Berzei 66. Golescu G. 2951. Bucuresti. 2974. Bucuresti. 2969. str. Pitagora 33. str. str. str. Bucuresti. 2976. str. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Gaitanovici Adela. Grunsfau Roza. str. Gorescu Rachela. Gheorghe 15. str. 11 apartamente. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 2949. 7 apartamente. Bucovina 30. M. Bucuresti. 13. str. 8 apartamente. Grigore D. Iuliu Rosca 6. Elena Cuza 48. Iasi. M. 2977. Georgescu Nenu. str. Epicol 44. Uranus 138. Eminescu 27. Bucuresti. Radauti 5. 6 apartamente. Patrascu Voda. 2966. str. str. Goldemberg Anuri. calea Vacaresti 272. calea Dorobantilor 18. Magurele 107. Bucuresti.

Trinitatii 14. 10 apartamente. Nicolae. Grigorescu si Domnita. Col. str. 2998. Brandusi 2. N. 25 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. Bd. 40. str. Buzau. 29. calea Victoriei 112. 3 apartamente.. calea Calarasi 137. 71 apartamente. Bis. Grintescu Gheorghe. 4 apartamente. 2991. 14 apartamente. str. Galaseanu Ioana.2979. str. str. Graf Jean. 3001. Gross M. Bucuresti. Bucuresti. Eminescu 8. Rosetti 20. Iuliu Valaori 2. 2995. Bucuresti. str. Bd. Gherovici Maria. Bd. 42. Trinitatii 48. Banului 1a. 7 apartamente. Ghetu Vasile. Bucuresti. Paris 58. Bucuresti. 1 Mai 72. Octav Cocarescu 23. calea Calarasi 198. Bucuresti. str. Colentina 6. Galati. 16 apartamente. 2989. Galnieanu Apostol. Sinaia. si Abelstein Flora. Sabinelor 78. Balcescu 17. G. Mircea Voda 19. Bucuresti. Campulung-Muscel. Niculae-Tei 10. General Magheru 43. Bucuresti. General Magheru 46. 2984. Videle 35. 3007. 13 apartamente. str. 40. Ada Marinescu 5-6. 7 apartamente. str. Laptari 3. str. str. L. Iasi. Simu. sos. Luterana 21. 9 apartamente. str. 2980. Ganovici Teodor. 7 apartamente. Sf. 2986. str. Amzei 27. str. str. Bucuresti. 12 apartamente. 2992. 1 Mai 96. 9 apartamente. str. Georgescu George. Bucuresti. Grinsberg Filip. 6 Martie 57. 2996. Bucuresti. Cosbuc 38. str. Gorguzi Alex. Bucuresti. Agricultori 14. str. cal. 3005. 5 apartamente. 3004. calea Grivitei 105. Bucuresti. Bucuresti. M. 11 apartamente. 5 apartamente. 2981. str. 3003. 3 apartamente. Golstein Marcu. Cuza Voda 63. 8 apartamente. Bd. Intr. 5 apartamente. 3006. Grajdanescu Maria. Gheorghitoiu Andreea. Bucuresti. C. 3. 2985. str. 2997. Bucuresti. Brancoveanu 16. Bucuresti. str. Sanzienelor 32. 2987. Cobalcescu 51. 2982. Bucuresti. str. Groffer I. str. Prof. 2988. Bucuresti. str. 42b. Bucuresti. 8 apartamente. 288 bis. str. Gherandache C. Georgescu Vasile. Gheorghe zis Georgescu. A. str. Bucuresti. calea Rahovei 33. str. Blanari 6. Georgescu Ioan. Demostene 8. A. Traian 1. str. 10 apartamente. str. Angelescu 28. Grigoriu Angela. Bd. 2983. 2993. Ghetu St. Gheorghe C. Bd. Toamnei 108. Mihai Bravu 288. sos. 4 apartamente. 3002. Bucuresti. Grivitei 238. Bateriilor 52. Bucuresti. Mamaia. Georgescu G. . Marinescu 49. Bd. str. 2994. 11 apartamente. str. 2990. fost Marghiloman 47. str. Gheorghevici Toma. 12 apartamente. Nerva Traian 120. Gaidoc Paulina. C. Olteni 21. str. Georgescu Sofia. str. Dacia 3. 42a. 9 apartamente. Sabinelor 43. Negru Voda 86. str. 2999. 24 apartamente. Ramana 2. Bucuresti. 3000. str. str. Capitan Demetriade 16. Cuza Voda 7.. calea Grivitei 205. Bucuresti. Goldstein Cecilia. Trinitatii 12. Gherghina Ion. Bucuresti. str.. Bucuresti. Ghica-Tei 86. Ploiesti. 41. 12 apartamente. Gheorghiu Maria. 3008. Georgescu George. str. Silivestru 27. 11 apartamente. Bucuresti. 31. str. calea Dudesti 29. Raspantiilor 25.

12 apartamente. Badea Cartan 61. str. Bucuresti. 3013. Gavrilovici Tzvoltan. Bucuresti. 3039. 7 apartamente. str. 3028. Bucuresti. Turda 94. cal. Gheran Gh. Pictor Iscovescu 11. Mavrogheni 7. Bucuresti. Witing 17. Bucuresti. Banu Manta 9. 3026. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Ghelter Friederich. Kiselef 53. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Republicei 11. Bucuresti. sos. Bucuresti. Poiana Tapului. str. Ciobanasului 2. Bucuresti. Bd. N. 3033.. Gataliantu Constanta. Gross Osias si Otilia. Georgescu Nicolaie. Arad. Bd. 3022. Bucuresti. Petre Poni 6. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3040. 3023. calea Dorobanti 144. 3021. cal. Gherghel Florica. str. str. str. Bucuresti. str. Lipscani 50. Intrarea Moraviei 10. 5 apartamente. Bucuresti. Dragu. Ganea Alex. str. 1 Mai 181. str. 3034. Bucuresti. Gherman Costica. str. C. Gherghiu Alexandru. 3012. Cicio Pop 75. 3041. Gteif Eliza. str. D. 3017. . Trinitatii 34. Georgescu Ecaterina. 6 apartamente. Sergiu 32. str. 14 apartamente. Dionisie Lupu 12. Elena Cuza 92D. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Selari 13. str. Coltei 10. Gadei Stelian si Elena. 7 apartamente. cal. 6 apartamente. Macedonia 24. Gherman Alex. Georgescu Ioan. Gorbanescu Dumutru.Oituz 12. Floreasca 72. Gudi D-tru. 3036. Stefan cel Mare 49. V. Bucuresti. 16 apartamente. 3 apartamente. Plevnei 4.. 7 apartamente. Dorobanti 146. 3019. Gh. Bucuresti. Grunstein Ianca. Bucuresti. Dianei 10. Gheorghiu Anastase. Bucuresti. Grumescu Elena. 9 apartamente. 5 apartamente. 16 apartamente. 3032. Lucaci 102. str. 3009. 3 apartamente. str. 3015. Dr. 6 apartamente. Atena 1. Belizarie 17. 3010. Dambovita. Traian 100. 3035. Astrului 38. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Lacar 35. str.. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. 17 apartamente. 3027. Polona 21. Glasberg Libertina. Nic. calea Vacaresti 123. 3011. Grunberg Davila. 12 apartamente. Bucuresti. str. str. Buc. 3018. Mitr. Grivita. 10 apartamente. Brezoianu 9. 4 apartamente. 7 apartamente. str. 6 apartamente. 3029. Bucuresti. str. Golescu 37. 11 apartamente. Muncii 13. 3014. Georgescu Mihail si Florica. Bd. 19 apartamente. Gheorghiu Nicolae. 3016. 3031. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3024. Dianei 1-13. Bd. Bucuresti. Dosoftei 30. str. Independentei 23. 19. Goldenstein Eliza. Georgescu Maria. str. str. str. Episcop Ilarion 17. str. 3020. str. Georgescu Elena. 3038. Georoceanu C-tin.. 3030. Fainari 7. Filimon 1. Bucuresti. 15 apartamente. Dionisie Lupu 59. Bucuresti. Bacau. str. 3 apartamente. Balcescu 3. 11 Iunie 20. Constanta. 3037. Maresal Tolbuchin 67. 15 apartamente. Caragiale 1. Georgescu Filofteia. Grigoriu M. Giersch Albert. str. 7 apartamente. Bd. 3025. Dragalina 26. str. Felix 7. Gherasi Niculae. Turda 33A. Mendelieff 39. Udricani 18a. Dr. str. str. calea Calarasi 25. Badulesti.

col. 3046. 3051. Georgescu Dinicu. Goldemberg Avram. Filipescu 32-34. Paul Sorescu 11. 3071. 2 apartamente. 3069. 4 apartamente. 3057. Bul. cal. Labirint 30. Grivitei 217. 3072. Lipscani 94. com. 3 apartamente. Nic.. Bradului 31. str. Georgescu G. Gutman A. Gheorghiu Victoria. 3055. Bucuresti. Goldenberg Michel. . Bucuresti. 10 apartamente. 4 apartamente. Gheorghita Silvia. str. Bucuresti. Bucuresti. 3075. str. Bucuresti. Vasile Lascar 24. str. 2 apartamente. Gheorghiceanu Stefan. Bucuresti. 4 apartamente. Zaharia 10. Glatz Alex. str. str. str. Gocieff Filanida. 3 apartamente. Brezoianu 53. Altarului 2 bis. str. 3063. Georgescu Mihai. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. sos. str. Republicii 154. str. str. 3052. Georgescu Ioana. Bucuresti. si Maria. 2 apartamente. Grigorescu Nicu si Elena. Bucuresti. Radulescu 20. Gheorghiu Stefan. Maica Domnului 18. 2 apartamente. Gen. Brandusi 13. 3048. Vasile Conta 3-5. 3056. Bucuresti. Filipescu 51. Bucuresti. cal. Golstein Iulia.. Plevnei 246. 3059. str. Ghircoias Sivia. 4 apartamente. cal. str. calea Vacaresti 71. Bucuresti. Gologan Radu si Elena. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti.. str. 3068. 3061. Bucuresti. 3074. str. 14 Martie 16. str. str. 3043. Geniale Fabeber. 3065. str. Bucuresti. Nerva Traian 64. Ghirogasian Karnic. Cantemir 28. Bucuresti. Tache Anastasiu 1. str. Bucuresti. 3047. Kepler 71. Bucuresti. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Lt.Galati. 3076. Bucuresti. str. Gabriel Ana. 3053. Grozescu Dimitrie. H. Grajdanescu Maria. 3 apartamente. 3060. Bd. str. 3073. Moise Nicoara 7. Bucuresti. 3 apartamente. Dobrescu. Bucuresti. 3044. Dinicu Golescu 47. 3045. Dudesti 171. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. 3 apartamente. Tudor Speranta 1. Bucuresti. Polona 68. Gheorghe Cleante. Glautfstein Emanoil. str. 13 Decembrie 29. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghiu Venera si Ion Florian. 3 apartamente. str. str. 3062. 3058. Grigoriu Gh. Garoiu Niculina. Logofat Udriste 17. Bucuresti. Baneasa. Stefan cel Mare 180. 3050. N. str. 3 apartamente. Eminescu 36 si 55. 6 apartamente. Georgescu Gh. Gohu Martin. Georgianu I. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Dacia 47. str. Ardealului 51. 4 apartamente. Brezoianu 53. 4 apartamente. Romulus 44 A. Gheorghiu Gh. 3042. Bucuresti. Bucuresti. Cerbu. cal. str. str. Georgescu Paraschiv. Grimberg Herman Sache. 3054. Bucuresti. Vacaresti 83. 3064. Popa Petre 34. str. 3070. str. Goldner Pepi. si Natalia. 3067. str. 12 apartamente. Maltropol 15 si 15 bis. Frumoasa 52. 9 apartamente. M.. str. 5 apartamente. 36 apartamente. 4 apartamente. 24 apartamente. 3066. Bucuresti. Robert 26. 3 apartamente. Bul. Romulus 75. Bucuresti. Nicolae. Teodor Speranta 39. 3049. Dobroteasca 11. Georgescu Const. 6 apartamente. Predeal. 3 apartamente.

Georgescu Dumitra. 3106. Penele Gheorghe 27. str. 4 apartamente. 3090. Lipscani 6. Victoriei 15. Giuglea I. Gogu Paraschiva. Manea 12. Bucuresti. Bucuresti. str. Arion 4A. sos. 8 apartamente. 4 apartamente. dr. Bucuresti. Vasile Lascar 8. Grigorescu Valeria. 15 apartamente. 3082. str. str. Ion Voda cel Cumplit 3. 27 apartamente. 3100. Alexandriei 2. V. 56 apartamente. str. str. 3098. Bucuresti. 3087. Bucuresti. Bucuresti. str. 3096. Bucuresti. str. Alex. Virtutii 11. str. 3093. Paun 2. 9 apartamente. 5 apartamente. Bul. Petre Gh. Intr. str. str. D. Gagionea Vasile. Goldstein Netty. Georgescu Marin. str. Grigoriu Aspasia. 3104. 2 apartamente. str. 3079. str. 9 apartamente. Bucuresti. N. Constantin 10. Ing. com. Grimberg I. 3099. 3103. Dimitroff 14. 3102. Savu 68 si 71. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Colentina 176. Ganea Constantin si J. Gaspari Haralambie si Maria. Plantelor 20. . str. Bul. str. str. Eugen Iosif 10. str. 3 apartamente. Popa Nan 156. 3084. Goescu Zamfir. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Diligentei 21.3077. str. Matilda. Garotescu I. 7 apartamente. Gmost. Izvor 7. Bucuresti. Buzesti 2 si 4. Garfunkel Nic. Georgescu Olimpia. 13 apartamente. str. Bucuresti. M. Elena. 5 apartamente. cal. 3086. Justitiei 72. str. cal. str. Eminescu 64. I. Dudesti 218. Gany Rozalia. str. Maria Roseti 17. 14 Martie 7. Georgescu Ilie. Gheorghe Panu 9. Pop de Basesti 43-45. str. Vladimirescu. Bucuresti. Grivitei 78. Sft. 3085. str. Goldemberg. Alex. Bucuresti. Dimitrie Cantemir 26. C. Gross Matilda Olga. 1 Mai 52. Bucuresti. str. C. 3101. Bucuresti. 3 apartamente. Bul. cal. B-dul Dacia 39. Pometului 5. Stelea Spataru 17. Bucuresti. 3095. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita. Ing. cal. 3 apartamente. 5 apartamente. Vlahuta 8. P. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Voda 12. 4 apartamente. 3 apartamente. 3080. str. Bucuresti. 3089. str. Gheorghe P. Pieptanari 37. str. 17 apartamente. Ghica Comanesti adm. Gh. Bucuresti. Lucaci 18. Goldemberg Sami. 3081. str. C. str. Tolbukin 115. Frimu 10. Georgescu Petre si Sofia. Mihai Voda 3. Domnita Anastasia 2. str. 3097. Gheorghe Stanei. 3 apartamente. Matei Basarab. si Pascu Alfred. 8 apartamente. 3078.. str. str. str. Independentei 23. Mihail Cornea 92. Blanari 11. str. 3091. Bucuresti. cal. Gh. Videle 41. T. Georgescu Vasilica. str. Vasile. Iorceanu 19. Grimbaum Moise. Chindia 4. Bucuresti. 17 apartamente. 4 apartamente. Mosilor 25. 2 apartamente. Bucuresti. Grimberg M. Constanta. Piata Rosetti 3. str. 3088. 3092. Bucuresti.. Bucuresti. 5 apartamente. Ghiavei Gheorghe si Mina. Stirbei Voda 65. Gibescu Eugen. Bucuresti. Palter. Mosilor 98 B. str. cal. 3094. 3083.. Negustori 19 A. Bucuresti. Gange Paraschiva. str. 3105.

str. 3118. str. 3130. 3121. 3123. 4 apartamente. 3137. 3125. str. Ilie Pintilie 6. Sultana. Popa-Soare 47. Bucuresti. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 30. Duca 64. G-ral Angelescu 25. Stefan cel Mare 2. Luigi Cazaviian 5. 3115. str. str. str. 3113. 8 apartamente. Splaiul Independentei 58 a. 3132. sos. Bucuresti. Petru Rares 30. str. str. Bucuresti. Carol Davila 11. str. Vasile Roaita. 3 apartamente. 7 apartamente. str. str. 2 apartamente. Intrarea Tiglelor 24. 6 apartamente. Ghitescu Nicolae. 6 apartamente. str. Goldeanu adolf. Georgescu Nicolae. 3 apartamente. 6 apartamente. 3116. 24 apartamente. Karl Marx 28. 18. str. 4 apartamente. Cantemir 65. Vasile Lascar 21. str. str. Cantacuzino 14. Bucuresti. 3128. Gheorghiu Vasile. Popov 21 A. 6 apartamente. Georgescu Olimpia. Bucuresti. Grigorescu Ion si Domnita. Putul cu Apa Rece 25. 3131. Gheorghiu M. 10 apartamente. Ghenadie Petrescu 104. Marinescu 8. Georgescu Ioan. Rasuri 24. Goresnic Benty. General Anghelescu 2. Greculescu Elena. Cobalcescu 10. G. Bucuresti. Gama Ecaterina. Grigoriu Marieta. str. Costache Negri 22. str. Gandu 4. Giuseppe Ceseratto. Ramuri-Tei. Hartanoaiei 3. . Dr. str. 3108. 3110. Gherculescu Eugenia. str. Bucuresti. Georgescu Constantin. 6 apartamente. Calea Grivitei 232. Victoria. 11 apartamente. Gheorghe Stefan 10. str.3107. Bucuresti. Grigorescu Constantin. Bucuresti. 7 apartamente. A. Bucuresti. Ghidu Nicolae. 3 apartamente. Calea Calarasilor 158. str. Ghia Ovidiu. 4 apartamente. str. 5 apartamente. Morilor 23. str. 1 Mai 201. I. Argentina 40. 3134.. Pisani 3. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Grigoriu Elena si R. Arcului 26. 3122. Izvor 123. Cobalcescu 15. Predeal. str. Nicolae. str. Gabroveanu Elena si Iancu. Nic. Bucuresti. Titulescu 177. Bucuresti. Bucuresti-Colentina. str. 4 apartamente. Sft. str. 3120. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. 3109. Bucuresti. Guran Viorica. 15 apartamente. Bucuresti. Grigoriu Victoria. Ing. str. Bucuresti. 3129. Grossman Jana. Av. Bucuresti. Stoica Ludescu 47. 4 apartamente. Gheorghiu Ana. 6 apartamente. Ghitescu Petre. 3111. 3126. Mangalia. 3112. Bucuresti. Grimberg Iosif si C. 3117. str. Sabinelor 43. Iasi. Orzari 37. str. Dr. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. B-dul Marasesti 66 si 64. 3138. Poni 2. M. Golden Aron si Mendele. Gheorghe 19. Constanta. str. 3119. str. Georgescu Petre. Dr. P. 3 apartamente. 7 apartamente. Patrascu Voda 19. 3136. Gheorghiu H. 9 apartamente. Filofteia. Georgescu D. Felix 6. Frederic. str.. Bucuresti. Bucuresti. 67. Dobresti-Snagov-Ilfov. str. 3114. 3135. str. Gosta F. Bucuresti. Andreescu 20. Cartierul de Nord. str. Georgescu Paula. Bd. Doamna Oltea 37. Bucuresti. 3124. 4 apartamente. Bucuresti. Sergiu 6. Epicol 32. Eroului 15. Gheorghini M. 3133. Bucuresti. 3139. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3127. 8 apartamente. B-dul 1 Mai 17. Bucuresti.

5 apartamente. 7 apartamente. Mircea Voda 66. str. Dacia 30. Mihai Bravu 271. Grecu Avram. sos. str. 3153. str. Bucuresti. Grigorescu C. Bucuresti. str. Bucuresti. calea Rahovei 230. Odobesti. str. Georgescu Viorica. Bucuresti. Niculescu 6. Bucuresti. str. Dimitrov 97. Buicliu 1. calea Mosilor 35. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Colentina. 4 apartamente. Grumberg Ihuna. Barbat Voevod 7. Gheorghiu. 5 apartamente. 3145. Grigoriadis Dumitru. Balasanu nr. Bucuresti. 7 apartamente. Stelea Spatarul 25. Giurescu Constantin. Teodor Speranta 182. Fr. str. Grigoran Florica. Nicolae. Romulus 73. 3170. 8 apartamente. Bucuresti. Maior Bacila 2. Bucuresti. str. M. D. str. 3162. 3171. str. 11 apartamente. 3169. 4 apartamente. Galica Moise. Grigorescu Manole. Bd. calea Mosilor 243. Burghelea 19. 68. 7 apartamente. Filaret 19. 4 apartamente. Bucuresti. Ganescu Gheorghe. Georgescu Maria. Bucuresti. Cazan 5. Bd. Stefan. 7 apartamente. 3159. Bucuresti. 12 apartamente. Iancului 9. Cartierul de Nord. N. 3 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. 3 apartamente. Vasile Parvan 14. Palade 35. 3 apartamente. 3167. 3154. 3144. 190. 9 apartamente. calea Mosilor 177. Mangalia.3140. str. Ghenciu Iosif. 3150. Bucuresti. 3157. Colentina 36. 3151. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente. calea Dudesti 105 A. str Dristorului 179. 6 apartamente. 3168. Dr. 5 apartamente. str. str. 3172. Georgescu Maria. . 4 apartamente. G-ral Dona 2. Grigorescu N. sos. str. Bucuresti. Ghiltcic Avram. Filipescu 7. 3142. Speranta 166 bis. 3146. Ghiulamica Radu. Georgescu Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghiu Eugen. 3149. 3164. Gaspar Ion. str.. 30 Decembrie 6. Goldner Silenfeld Elisabeta. 11 apartamente. D. str. 3160. Luigi Cazavilan 29. 18 apartamente. Bucuresti. Alex. 3156. str. calea Mosilor 342. Bacani 4. 38. Bucuresti. Georgescu Aurica. Gh. Iuliu Boros 127. Gorcea Stela. 3 apartamente. 3143. 3161. Bucuresti. Luca P. Mihai Bravu 34. Concordia. str. Olga Bancic 7. 3148. Grunberg Moise. Galca Nicolae. calea Calarasi 300. 3166. Bucuresti. str. Focsani. 3163. Mitr. 3165. T. 168 bis. 1 apartament. Bucuresti. Stefan cel Mare 52. 14 apartamente. Grumberg Avram. Bucuresti. Bucuresti. Garbea Titus si Silaveica. Bucuresti. str. 3152. str. Agricultori 52. str. 11 apartamente. Iorga 3. Avrig 64. Predeal. 6 Martie 78. Georgescu Vlad. str. calea Calarasi 197. Georgescu I. Bucuresti. str. Gibelsaca Valentina. Bucuresti. Georgescu Nelice. Dr. Bd. str. 8 apartamente. 3147. Iuliu Borasiu 4. str. 3155. Ilfov 1. Georgescu Constantin. 9 apartamente. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Stelea Spatarul 14. 8 apartamente. sos. 3141. Berzei 47. Banu Maracine 19. N. 3158. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria. 7 apartamente.

3174. Bucuresti. Bucuresti. 24 apartamente. Garabietean Garabet. Bucuresti. Rosetti 42. str. str. 40. Bucuresti. Georgescu Maria si Georgescu Alexandru. Floreasca 39. Bucuresti. str. Bucuresti. 3177. 6 apartamente. C. Duca 5. Bucuresti. calea Mosilor 356. Bucuresti. 3180. 3185. str. Bucuresti. G. Cortului 5. Gobl F. Gheorghe M. 5 apartamente. Aman 38. Bucuresti. Georgescu C-tin si Ana. Hristo Botev 32. str. str. str. 3175. str. Bucuresti. Girgiulescu Nicolae si Florica. Sabinelor 72. Tudor. Lunei 7. Satucu II 27. str. 35 apartamente. Vasile Lascar 8. Bucuresti. Rahovei 23. Poiesti. Gavrilescu Mircea. 3178. Bucuresti. 3182. 5 apartamente. 3197. B-dul Libertatii 165. Av. Aristide Briand 19. Mamuleanu 33. Grigorescu Maria si Constanta Judecat. Bucuresti. str. 7 apartamente. I. sos. Aristide Briand 19. Grecescu Iosefina. 6 apartamente. Bucuresti. Maria. Florica. aleia Lahovari 1. 7 apartamente. 5 apartamente. Gheorghiu Ioan si Viorica. str. 3 apartamente. Grecu I. Am. Bucuresti. 3189.3173. 3179. Gold Sali. Bucuresti. Apostoli 43. calea Mosilor 25. 3196. 3195. Constanta. 3198. str. str. Baneasa. 3199. str. Sarbei 43. Mincu 6. Viitorului 44. Grumberg Elisa si Suzana Meis. Bucuresti. str. Garfunkel Alex. 4 apartamente. Gulier Elisabeta. str. Fabrica de chibrituri 48-50. Bucuresti. str. 5 apartamente. Serban Petrescu 25. Balcescu 3-5. 3192. Bucuresti. Plantelor 20. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Grigore. Slanic Prahova. Justitiei 8. Georgescu Antoneta. 18 apartamente. 3194. 4 apartamente. Viitor 68. Slatineanu 6. Luca Arbore 3. 11 apartamente. I. Ghitulescu Atanasia. str. 9 apartamente. 3 apartamente. Gheorghe N. 3191. Georgescu Pandele. Ganea Iulian. Duca 13. Bucuresti. 25. 6 apartamente. B-dul Dacia 46. 3188. 3193. str. 3186. Sfintilor 10. str. Gras Sofia. str. str. str. Clucerului 27. sos. 3200. Dionisie. Bucuresti. G-ral Angelescu 10. 4 apartamente. Sf. Episcop Radu 13. 4 apartamente. Bucuresti. str. 3183. str. 6 apartamente. Barlea 2. Lahovari 1. 3176. str. Garabetianu Simoin. str. Piata Lahovari 3. Armeneasca 17 a. str. str. str. 11 apartamente. 3 apartamente. Pantelimon 114. Gavrilescu Florea. A. str. Alex. 3201. 4 apartamente. B-dul Enghels 4. 2 apartamente. Cihoski 7. 9 apartamente. 3190. G. str. 13 apartamente. 3187. 4 apartamente. B-dul Balcescu 24 Predeal. Bucuresti. Vlad Tepes 35. Th. Georgescu Ion. Gobl Aurelia. Ghilanescu Gherghina. str. 3203. 3181. B-dul Marasesti 27. Bucuresti. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 58. Fii. Busteni. 10 apartamente. Iuliu Rosca 8. Georgescu P. Bucuresti. str. Grumberg Matilda. . str. Gheorghiu Emilian. Porumbaru 3. B-dul N. 3184. str. Bucuresti. Magurele 125. 3202.. Georgescu Nicolae. Gheorghe Maria. str. Bucuresti. 3 apartamente.

str. Galin Wihlemina. Pantelimon 254. Gaina Viorica.. 3226. str. 3207. 3 apartamente. Griorovici Ion. 4 apartamente. 3216. Bucuresti. str. 3222. Fabrica de Spirt 1. Georgescu Sofia. 5 apartamente. 3233. 3211. Glavace Sergiu. Bucuresti. calea Rahovei 51-53. Bucuresti. sos. Muzeul Zambaccian 30. Bucuresti. str. Bucuresti. Carol Davila 58. Bucuresti. 3213.. Gerota C-tin. 4 apartamente. Sf. Grozdea Vitan D. str. calea Victoriei 143. Italiana 25. B-dul Suvarov 22. 3 apartamente. Bucuresti. Iancului 60. 8 apartamente. Enachita Vacarescu 5.. si Ecaterina. str. Bucuresti. Bucuresti. . Uranus 33. 6 apartamente. Ganciu N. 3 apartamente. Bucuresti. Georgescu George. 5 apartamente. 2 apartamente. Gheorghiu Alex. Spiridon 5. 3210. 3209. Sinaia. Bucuresti. str. 15 apartamente.. Elvira. str. Kogalniceanu 12. str. Nic. Gurea Paul si Rozalia. Bordea nr. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Grigorescu Paula. 6 apartamente. 3206. Georgescu Alex. str. Cazarmii 95. Georgescu N. str. Madelnicerului 4. Grunanici Micasica. P. Bucuresti.. 3228. Constanta 15. 35. Ana Davila 13. 3232. 3214. sos. str. Ghinescu Aurel. Mihai Bravu 143. 9 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Georgescu Nicolae. 8 apartamente. Filipescu 7. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3225. Bucuresti. 10. str. Galati. Jeana. sos. str. 9 apartamente. 3231. 5 apartamente. Agricultori 44. str. Bucuresti. Gherman Maria. 9 apartamente. Pavel Tcacenco 13. Matei Voevod 20 A. Georgescu M. Ion Vasilescu 7. Georgescu Nicolae. 3221. Grumberg Debora. Bucuresti. Occidentului 42. Bucuresti. Grozdea Dumitru. 6 apartamente. Georgescu I. 3235. Bucuresti. 7 apartamente. str. Dr. Vicol 3. Bucuresti. B-dul Constantinescu 6. sos. Bucuresti. str. Calimanesti. 3223. Gheorghiu Valerica. str. 8 apartamente. str. 6 apartamente. Bibliotecii 6. 3234. Porumbaru 32. Bucuresti. 3215. 6 apartamente. Odoarei 22. Aleea I. str. Georgescu Gheorghe. Azilul de copii 4. 3205. 13 Septembrie 205. str. 3237. str. Intr. Ghiulamila. str. str. 4 apartamente. Goldemberg Lupu.3204. 7 apartamente. 3230. Bucuresti. Lizeanu 9. Bucuresti. Ganescu Mihai si Margareta. Viitorului 86. str. Ion Maiorescu 51-53 A. 8 apartamente. str. 4 apartamente. Pictor Mirea 10. 3219. Mamuleanu 6. str. 68. str. Pasteur 10 a. Bucuresti. Stirbei Voda 17. Bucuresti. Hagi Ghita 40. str. Aleea Alex. str. str. 3208. str. sos.. Stefan Burcus Nr. Bucuresti. 4 apartamente. Ghica Elena. 3224. 8. 3229. 3217. 3212. Aquila 39. str. str. R. 16. 3236. 5 apartamente. Tepes Voda 28. Giulesti 130. str. 19 apartamente. 3227. Grigorescu V. Floreasca 145. str. Grozdea Anastasia. str. O. str. Paris 7 A. Bucuresti. Maria. Gherechide Mihail. Orlando 6 A. Georgescu Ion. 3218. Bucuresti. Garofild Al. 18. 3220. Bucuresti. Iancu Capitanul 19. Bucuresti. B-dul Miciurin 50. Georgescu Gh. str. B-dul Tolbuchin 38. 4 apartamente. Caramidari 3.

3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 3271. 3250. 12 apartamente. Valeriu Braniste 36. Bucuresti. str. Ghilerder Margareta. Orfeu 2. Bucuresti. 6 apartamente. . Semilunei 8. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Goldstein Mali. 3243. Fainari 15. str. Ileana. 3 apartamente. calea Mosilor 320. 3240. Bucuresti. str. Radu dela Afumati 9. 3259. Bucuresti. Georgescu Proscha. Giorsan Elisabeta. Bucuresti. 5 apartamente. Demostene 29. 36 apartamente. 3257. Bucuresti. Horei 21 bis. Bul. str. str. Georgescu Silvia. 3267. str. 3 apartamente. Gorcea Isac Iacob. Vespasian 2. Bucuresti. Goldinic A. 27. Grecescu Marg. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3239. Georgescu Constantin. str. 7 apartamente. Ardealului 47. Vlad Georgescu. Gogu Elisabeta. 4 apartamente. 3 apartamente. Povernei 29. Bucuresti. Bibliotecii 6. 18 apartamente. Anton Pann 41. Gheorghe Anton. 3248. Bucuresti. Bucuresti. Gavrilescu Stefania. Silivestru 17. Beler 10. Georgescu C-tin. Ion. Georgescu Marica. str. 3 apartamente. 14 apartamente. Olga Bancic 4. 5 apartamente. str. str. 37. 3246. str. Garofeanu Ecat. 3255. str. Oslo 10. Arh. Bucuresti. Goreti A. 3254. Georgescu Romulus. Av. Golgoteanu Gabriela. 3 apartamente. Ghivagosianu Fornic. Grozea Aurel. calea Vacaresti 6. Bucuresti. Drumea Radulescu 7. Georgescu Alexandrina. Vanatori 1 A. 7 apartamente. Georgescu T. Bucuresti. 3262. 3261. str. 3 apartamente. Bucuresti. Teodoroiu Rudeanu 11. calea Calarasi 81. Dr. 6 apartamente. Dragos Voda. str. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. calea Vacaresti 43. Grumberg. str. Bucuresti. Bucuresti. 3253. 3264. Aprodu Purice 12 si 14. Zece Mese 7. Grecescu Nicolae si Maria. 3251. Sorica. str. Bucuresti. Dimitrof 53 si 55. Bucuresti. Georgescu Radu. str. 3252. 3247. calea Mosilor 323. Gross Hermann. str. str. Cameliei 13. str. Nerva Traian 57. 7 apartamente. Vitan 14. Bucuresti. 3265. 3260. Guran Victoria. Balcescu. Gaia Asposica. 4 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. Intr. str. 3263. Bucuresti. 3238. 3258. Popa Nan 38. Burghelea 19. Bucuresti. Gutuiescu Gheorghe. 7 apartamente. calea Victoriei 214. str. Mogos Vornicul 1. Gioranu Melania. 3272. str. Aleea Suter 9. 3 apartamente. Grigore. 3 apartamente. 3266. str. 3268. 3242. str. Gheorghe Andrei. Lucaci 38. str. Traian 52. Bucuresti. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 150. str. 2 apartamente. str. str. Grecul D. Bucuresti. Logofat Tautu 43. 3241.. str. str. Izvor 12. Grigore Petre si M. Gostenfeld Niculae. Vaselor 58 si 60. Trinitatii 73.Biserica Veche. 4 apartamente.. Vaselor 42. Bucuresti. 6 apartamente. str. 3270. Caimatei 6. Lucaci 61 si 63. str. Bucuresti. Bucuresti. 3256. Bucuresti. Toni. 3245. 3249. str. Grigorescu Alexandrina. 3269. Harjan 35. 3244. Popa Savu 26. Banu Manta 45.

3285. Bucuresti. str. 3303. 3273. 6 apartamente. Bucuresti. Ghezirgian Arsaguli. Elena Pavel 20. Gabrilescu Ecaterina. Bucuresti. str. 15 apartamente. Spatar 25. Rosetti 14. Pucheni 60. Elena Cuza 91. 25 apartamente. 3292. Militiei 6 a. str. Col. Nifon 37. Georgescu Iuliana. Bucuresti. 12 apartamente. Mitr. 6 apartamente. str. str. Ghitescu Silvia. str. Sevastopol 7. 6 apartamente. 11 apartamente. str. Maria Rosetti 8 A. Ardealului 39. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Scoala Floreasca 25. Grimberg D. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Iorbant 109. Eremia Grigorescu 15. Bucuresti. 8 apartamente. Grosch Olfred. sos. Sinaia. str. 6 apartamente. Lahovari 7. str. str. str. Durescu 18. Gomolea Lascu. str. Cuza Voda 9. 3300. Gheorghe Eremia. str. Mitrop. Bucuresti. Bucuresti. Grigorescu Elena. str. Borzesti 4. Gh. Intrarea Italiana 4. Vasile Lascar 10. 5 apartamente. str. 3286. Roma 40.. . G-ral Brosteanu 3. str. Hagiului 29. Georgescu Vasile. 3274. Piata Amzei 24. 3290. str. Andrei Muresanu 5. str. 5 apartamente. 3282. 5 apartamente. Ghervescu Vasile. str. str. Grumatescu Dumitru. str. 3297. str. 15 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. 3298. Bucuresti. Vasile Lascar 10. Armeneasca 23. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Ghiorghiu Didina. Aurel Vlaicu 144. Costache Negri 2. str. str. Grigoriu Aurel. str. str. Giunoiu Iosub si Ana. Colentina 18. Grigoriu Constantin. Bucuresti. 3275. 3293. Guchar Ferdinand. 3302. 3284. Icoanei 40. 13. Palade 54. Bucuresti. str. str. 3295. Bucuresti. Bucuresti. str. Hatmanul Ghica Olbry 14. 3288. 3301. Bucuresti. Episcopiei 7. 3 apartamente. str. H. str. 3277. 3294. Oltenita 102. Bucuresti. 2 apartamente. 3278. 6 apartamente. 15 apartamente. 3289. sos. str. str. Episcopul Chesarie 32. Elena. B-dul N. 3291. Grigorescu Ecaterina. str. Sperantei 20. Budai Deleanu 5. Bucuresti. Grusiei Dumitra. 7 apartamente. str. Georgescu Maria si Elena. 7 apartamente. Glasser Iosif. Badea Cartan 13. 3281. Generalissimul Stalin 70. str. Scarlat Varnav 33. Bucuresti. C. 3280. Gherondache Filip. 9 apartamente. Gratestenul Mihai. 3283. 3299. Ghitescu Nicolae. Elena Doamna 32. Gangopol M. Balaseanu 9. Bucuresti. str. Corneliu Botez 8. Uranus 65. 5 apartamente. Renee. Goldring Rene. 10 apartamente. Bucuresti. Giorgescu Paul. Bucuresti. Cernic. str. George I. Ghilescu Dumitru. calea Grivitei 150. Anastasie Sima 2. Sabinelor 48. str. Bucuresti. Bucuresti. Brasov. Dumbrava Rosie 1. 5 apartamente. Bucuresti.Brezoianu 29. str. Banu Maracine 35. Gamba Sorin Canteli. Bul. str. Bucuresti. Calea Mosilor 234. Bucuresti. Al. Gheorghe Alexandria. Bucuresti. A. str. Girnz Sonia. Nifon 13. 3287. 3304. G-ral Angelescu 181. 3279. str. Alex. Bucuresti. str. 3296. 3 apartamente. 12 apartamente. 3 apartamente. 3276. 8 apartamente.

4 apartamente. Bucuresti. Ecoului 29. 6. Grigoriu Alexandru. Republicei 8. 26. str. B-dul Ilie Pintilie 54. str. str. Iliescu 48. Bucuresti. Golie Costa si C-tina. 3327. Colentina 5. str. Intrarea Armasului 8. Grecu Virginia. Herastrau. str. str. 3329. Calea Lupescu 49 B. Gohl Andrei si Gohl Ludmila. str. Galatescu Ion. Domnita Anastasia. Georgescu Lt. Gavrila Suzana. Popa Tatu 4. Sapunari 16. Atena 8. Ghenzel Bernard. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3326. Georgescu Sanda. Bucuresti. 3306. str. 13 Decembrie 4. Garbacescu Florica. 7 apartamente. Bucuresti. Viitor 99. 3308. 5 apartamente. 11 Iunie 7. Rubinelor 3 si 5. Garoescu Ruxandra. str. 3309. 3330. M. str. Piata Obor 9. B-dul Maresal Malinovschi 11. Bucuresti. B-dul Ilie Pintilie 10 A. 7 apartamente. 3321. Rasuri 1. 3324. str. str. str. 6 apartamente. Ploiesti. str. str. 3316. 3317. Gheorghiu S. 3312. 8 apartamente. Cantaretul Macarie 4. 5 apartamente. Bucuresti. Gorascu Teodora. Georgescu Alexandru. si Ana. 5 apartamente. Ganea Niculina. 3310. Ghiocei 18. 4 apartamente. str. 3313. str. str. Bucuresti. Alex Donici 20. Bucuresti. Bucuresti. str. 10 apartamente. 3311. str. Anonima. Georgescu Grigore. Bucuresti. 14 apartamente. 3322. 3320. Brezoianu 7. 5 apartamente. str. Grigorescu Mostenitori. 3331. str. Constantin Aricescu 4. Argentina 29. Nic. str. Altarului 6. str. Georgescu Felicia si Constanta Vasile. str. 5 apartamente. Calea Victoriei 25. Bucuresti. str. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3307. 13 apartamente. str. Golescu 5. Bucuresti. 3315. Andrei Muresanul 27. Bucuresti. 5 apartamente. Gherghiceanul Niculae si Elena. Guttman Netty. Bucuresti. 3314. Episcopiei 5. 6 apartamente. Procopie Dumitrescu 6. str. Bucuresti. Ganea Tania si Sterie. Bucuresti. Govora Calimanesti Soc. str. 3318. str. Bucuresti. Calea Dudesti 78. 3305. str. Militiei 27. Nastase Pamfil 31 A. 4 apartamente.Balcescu 3. Bucuresti. Georgescu Petre. Jules Michelet 25. Bucuresti. 5 apartamente. str. 8 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. Pietatii 27. Zinca Golescu 13 B. Serg. str. 3323. Boteanu 3. Scoalei 75. str. 3319. Col. Bucuresti. str. str. Sabinelor 84. Grinberg Moritz si Faeing. Ocolului 2. B-dul 1848 37-39. 6 apartamente. Polona 101. Atena 8. 6 apartamente. . 7 apartamente. Granescu Vasile. str. str. si vaduva Elena. Gueran I. 3328. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3332. Bucuresti. Maria. Manu Cavafu 14. str. Atena 5. Tunari 73. Grisa Panait. B-dul Stalin 47. Gaitan Elisabeta. G-ral Doda 10. 3325. Argentina 14 a.

Iancu Cavaler de Flandra 7. Dissescu. Rosetti 14. Bucuresti. G-ral Angelescu 87. str. str. Bucuresti. str. Braila. 3352. 86. Bucuresti. 3362. 2 apartamente. str. str. 3354. str. 3 apartamente. 9 apartamente. M. Bucuresti. Fecioarei 24. Profesor Bogdan 9. Gall Virginia. str. str. Nerva Traian 116. G-ral Angelescu 2. Ilie Pintilie 21. Gherandache Alexandra. Londra 28. Bucuresti. Ghidanoc Petre. 20 apartamente.. (mostenitori). Bucuresti. str. Republicii 15. Bucuresti. Borus Cornel 15. 4 apartamente. str.. Kogalniceanu 1. Republicii 1. str. Bolintineanu 6. R. str. Grumberg Nascu (Natan). 3337. Georgescu Al. 3334. . A. calea Mosilor 82. Gheorghiu Maria. Bucuresti. 14 apartamente. B-dul 6 Martie 75. Guechoff I. Gheorghe Vasile. Dobrogeanu Gherea 11. Giani Grigore. Luigi Cazavilan 8. Radulescu Assan 13. Episcopiei 6. Georgescu Maria. 3344. str. I. 3353. Icoanei 32. Georgescu Maria. B-dul 1 Mai 88. 13 apartamente. 6 apartamente. str. 9 apartamente. Niculae Balcescu 24. Bucuresti. 3359. 3360. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Abrud 69. Galca Elisa. str. 3343. str. 3355. Radu dela Afumati 65. Stirbei Voda 88. Bucuresti. 5 apartamente. str. 10 apartamente. Visarion 26. str. Valcea. 3339. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3358. 3351. str. 3347. 3341. 14 apartamente. str. Ghita Ion. Radu Popescu 26. Bucuresti. Columna. Alex. str. 3361. str. Constantin Nacu 5. str. 5 apartamente. Bucuresti. Herastrau 40. Bucuresti. 23. Grivita Rosie 21. str. C-tin Moroiu 3. 10 apartamente. Wilson 15. 5 apartamente. Gulimanescu Irina. Republicii 90. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Radu dela Afumati 67. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. Gheorghiu Gheorghe. 2 apartamente. Icoanei 4. Giotta Francisca si Natalia. 3357. 3346. 3356. 3340. str. Bucuresti. Germeanu Nicolae. str. str. Alecu Russo 24-26. Sahia 17. 3345. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Aristide Briand 9.str. str. Bucuresti. 3338. Gheorghiu Alexandru. str. Bucuresti. C. Sold. Bucuresti. Grigoras Elisabeta. 45. Germani Eufrosina. str. Vasile Lascar 142. str. G-ral Magheru 23. str. Gomoiu Victor. str. 3333. Bucuresti. Salcacilor 10. 30 Decembrie 48-50. 185. Bacau. Bloc Edilitar Mamaia. Olimpului 27. 6 apartamente. Alexe 9. str. Iasi. 18 apartamente. 2 apartamente. str. str. str. Guerier Ana. Elev Stefanescu Stefan 47. Mamaia. 10 apartamente. Constandinache Coracas 4. Calea Colentina 11. Braila. Bucuresti. 27 apartamente. 6 apartamente. 29 apartamente. 3349. Grancea Margareta. Georgescu Aurelia. Bucuresti. 3348. 3342. Galati. M. 2 apartamente. Gane Titu. str. Paris. Golden D. 20 apartamente. Grancea Gheorghe. str. Dora. 3336. Georgescu Costica. Gatti Ruxandra. 3335. Batistei 24 A. E. 6 apartamente. Palade 28. Bucuresti. Goroiu C. Capitan Vasile Iosif 71 3350. Eminescu 183. str. Smardan 1. str.

str. Gherghiceanu Matei. Georgescu V. 3364. 8 apartamente. Ghiocei 31 a. Roma 2. Golesti 8. Garbunea Alfred si Maria. B-dul G-ral Magheru 26-43. 3 apartamente. P. Grunepen Rachele. Maresal Malinovski 11. str. Bucuresti. Gherghiceanu N. 4 apartamente. 14 Martie 5. Semilunei 6. 5 apartamente. Sinaia. str. str. aleea Zanelor 3. Gavrilescu Tudor. Dr. 4 apartamente. Bucuresti. Kogalniceanu 47.3363. Lucaci 11. Rosetti 14. ocolului 28. 9 apartamente. Cretu 43. Gembech Aurora. Armata Rosie 14. str. 7 apartamente. Ciru Iliescu 26. B-dul 1 Mai 111. Germeanu Nicolae. 5 apartamente. Robert de Flers 27. 2 apartamente. str. 1 apartamente. str. 2 apartamente. 3379. Braila. str. str. 4 apartamente. Alex Sahia 35. Constantin 26. Georgescu Gr. 3390. str. 4 apartamente. Drossu 29. Usioagei 6. 3370. H. 4 apartamente. Iasi. Gavrilescu Vasile. Alex Sahia 7-9. Garoescu Gh. 3393. Cazarmii 22 a. Bucuresti. 3 apartamente. str. Grecescu Alexandru. 6 apartamente. 3388. 3389. str. G-ral Praporgescu 11. N. 3383. str. A. Hristea Ana. Grigore. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Hustia Ioan. Ipsilanti 34. 3380. Sft. B-dul Republicei 45. str. 3384. 2 apartamente. str. Gerota Maria. Gropper Hilarian. Batistei 1 c. 2 apartamente. str. Georgescu Mihail. Bucuresti. str. str. 3374. Anton Pan 3. 3365. str. Golescu Dimitrie. Altarului 6. Garoflid Elena. Bucuresti. Aviat. 3371. Bucuresti. G-ral Anghelescu 74. str. 3387. str. Elisa. Haralamb Doroteea. 5 apartamente. Bucuresti. 3375. 3373. Intr. Vasile Conta 3-5. 3391. Oculeanu 11. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Severeanu 25. Bucuresti. Vaselor 31. Gherasim Marius si Letitia. Arionoaiei 52. str. Ion. Gh. Bucuresti. 13. 3 apartamente. Bucuresti. calea Mosilor 189. Gheorghelas Pavel. 8 apartamente. Bucuresti. Altarului 2. Hilt George. Constanta. 3392. 3381. Cotiturei 5. Sinaia. Georgescu Marius. Bucuresti. Bucuresti. str. 3368. str. str. Ghimpeanu Henrieta. Dianei 1. Bucuresti. str. str. Bucuresti. (mostenitori) prin M. C. Gheorghiu Mihai. Aviat. str. str. 3372. Gregorian Ana. str. 3385. 3376. 3386. Bucuresti. Bucuresti. 3377. str. calea Victoriei 71. str. str. Basarab 23. Aristide Briand 9. Giuglea Corneliu. Georgescu Elena. Bucuresti. Nerva Traian 88. 11. Stefan cel Mare 2. Bucuresti. imobil . str. Kogalniceanu 1. sos. M. 4 apartamente. Vila Neptun. G-ral Anghelescu 92. 3 apartamente. 4 apartamente. Ploiesti. 6 apartamente. Holban Bucura. 3 apartamente. Av. Antoniu. calea Plevnei 216. Bucuresti. Dr. 3366. Vasile Roaita. 4 apartamente. Delea Veche 33. str. 2 apartamente. Bucuresti. 3378. 3367. Bucuresti. 3369. Bucuresti. str. str.

3 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. 49. Haisescu Nicolae. str. 8 apartamente. 9 apartamente. str. 4 apartamente. Dr. Popesti Leordeni. Teilor 8. c-lea Mosilor 183. Handria Tudor. M. Milescu 8. 3409. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Gh. 3 apartamente. str. 10 apartamente. 5 apartamente. 3424. str.complet. Intr. Negru Voda 8. Bucuresti. 3418. 3407. str. 5 apartamente. str. str. 6 apartamente. 2 apartamente. 8 apartamente. Elena Doamna 66. 2 apartamente. str. str. Huber Carolina. Bucuresti. Gr. Bucuresti. 3396. Calea Serban Voda 104. Independentei 63. 3 apartamente. Orient 3. Pitar Mos 29. 3419. Hascal Iosub. Bucuresti. 11 apartamente. str. 23. cal. str. Stalin 56. 3394. Oltenitei 22. Bd. Harac Francisc. 3411. Coltei 5. spl. bul. G-ral Angelescu 59. Hociung Taranu Elena. Poenaru Bordea 4.. Sepcari 16. Bucuresti. Occident 55. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Emanoil. 3416. Roman. Hasan Rebeica. Gen. G-ral Mosoiu 75. Gheorghe. Berna 5. str. 3421. Bucuresti. str. Haubtman Alexandrina. Ciru Iliescu 17. 8 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Hariton Nicolae. 3425. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Brancovean 73. 3403. Bucuresti. str. 3426. 6 apartamente. Logofat Nistor 4. 3423. Bucuresti. Horovitz Debora si Iacob. Traian 248. 3415. sos. str. 5 apartamente. str. Hangan Mihail. Hiotu Elisabeta. Bucuresti. 3398. 3402. Col. Magheru 26. 10 apartamente. 3395. str. Haberman Fabis. 3 apartamente. Armindeni 12. Olga Bancic 18. Heller Solomon. 4 apartamente. str. str. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta. Bucuresti. Haram Olimpia. Logofat Tautu 75. str. 18 apartamente. str. 3400. Rosetti 45. Hrissu Stefan. Herscu Iosif si Aneta. 3422. Bucuresti. Alexandrescu 60. Bucuresti. 3412. Sion 3. sf. 3406. 6 apartamente. c-lea Mosilor 147. str. Hutulencu Pavel. Dimitrie Racovita 11. Hanciu Constanta. 3 apartamente. Hirsch Ioil. Ionica 7. Herda I. Hatimanu Lucia. Hidaghezi Stoian. Cortului 1-a. Misail 75. Popa Tatu 85. Alex. Eufrosina Poteca 5. 3420. 3410. Mosilor 23. Nic. Sperantei 3. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 3405. str. str. Bucuresti. 3401. Vineri 15. Bucuresti. 3413. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Zebrului 4. 3417. 3397. b-dul G-ral Angelescu 46. 2 apartamente. 9 apartamente. Herovici B. Hagienal Nicolae. Vasile Roaita. 8 apartamente. Holban Bertina. 3399. A. Bucuresti. Hristo Botev 8. Bucuresti. str. Haritonovici Dida. Bucuresti. spat. Harjescu Cezar. Hertz Mauriciu. C. Eminescu 4. Dr. 3414. 2 apartamente. sos. str. 3408. Bucuresti. c-lea Dudesti 131. Bucuresti. Stefan cel Mare 28. str. 3404. Bucuresti. Hangian Parisse. Crangasi 19. 5 apartamente. 46. c-lea Serban Voda 264. Cezar Boliac 1. Coltei 9. 21. str. Prof. Hilberger Elisa. . Hirschfeld Becuta. str. Plantatiei. str.

3427. Hristea Horatiu. Paloda 33. str. D. 3447. 3439. Constantin 1. str. 3446. str. Iasi. Hazarian Aisalius si Tetrat. 8 apartamente. Biserica Romana 17. 3437. 3438. Palade 7. Harsia Ileana. D. Herman Aurel si Stela. 5 apartamente. str. 3457. bul. Bucuresti. Hailpern Antonietta. 3450. Traian 7. Sevastopol 21. 3455. Popa Nan 160. str. calea Calarasi 48. Galati. Bucuresti. Hoscheh Emil. G. 10 apartamente. str. str. 3443. Stalin 11. C-tin Mosoiu 25. 9 apartamente. Vulturi 50. Hestodorescu Filotia. str. de 42. 9 apartamente. 7 apartamente. Maior Giurescu 7. Hogic Alice. Soveja 66. Haraman Iancu. str. 29 apartamente. 3 apartamente. 3442. 4 apartamente. Bucuresti. str. 96. 3454. Hascalovici Mayer si sotia. Gh. Bucuresti. 3429. Iasi. str. 3432. 3452. Mamaia-Plaja. Florilor 1. str. 3459. 10. . str. Herman Bercu si Mina. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. G. Edgar Quinet 5. 23. 18 apartamente. 7 apartamente. Varful cu Dor 4. 11 apartamente. 6 apartamente. Eminescu 191. Bucuresti. 7 apartamente. 3430. Aleia Moruzi 50 A. calea Grivitei 425. 3456. Hetzner Elia. 3433. Helerici Ecaterina. Sf. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Sft. str. Haralambie Maria. Bucuresti. 20 apartamente. 7 apartamente. 10 apartamente. str. Bucuresti. Avram Iancu 3. 6 apartamente. Horovitz Felix. 2 apartamente. Spataru Milescu 6. Hortopan Grigore. Gura Humorului. Cercului 8. Bucuresti. Sofia 8. Deparateanu 37. 12 apartamente. Hozoc I. Salcami 15. Cuza 82. Bucuresti. Hagipanaru Petre. 4 apartamente. 3428. B-dul 6 Martie 91 a. Hazerian Haren. 3460. Bucuresti. Bucuresti. 3440. Constantin 31. Popa Rusu 18. 3431. Bucuresti. str. b-dul Alex. Herescu Margareta. Italiana 8. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. 3449. 6 apartamente. 8 apartamente. str. Ardeal 65. Herbemant Marcella. Lascar Catargiu 39. Horovitz Iulius. Bucuresti. str. Harpim Rachela. str. Batistei 20. 3441. Mihai Voda 59. Bucuresti. Bucuresti. str. Misail 97. 3453. Calea Victoriei 146. Salcami 1.. Sinaia. 3458. Bucuresti. 3 apartamente. Hermenina C. 3444. Bucuresti. Stirbei Voda 55. str. Horovitz Iulius. Bucuresti. Haraga Eleonora. str. Bucuresti. Bucuresti. Gandu 4. Hesch Hulman. Hera Mircea. str. str. Sf. 3 apartamente. Silvia. str. Hirschonsohn Sofronie. Bucuresti. M. calea Dorobanti 51. 3436. str. 3435. str. Vultur 9 A. str. Hagiescu Elena. str. Halpern Leon. Bucuresti. 8 apartamente. calea Mosilor 252. 5 apartamente. Brasov. Papazoglu 1. Bucuresti. 5 apartamente. str. 20 apartamente. Calea Grivitei 143. str. Hirsch Adolf. 3434. Pitesti. str. Maresal Tolbuhin 94. 3451. Bucuresti. str. Bravilor 14. 3448. 3445. 5 apartamente. 3461. Tecuci. Stefan cel Mare 2. Harad Herman si Ghizela. Sibiu. Hancu Maria. 9 apartamente. str. Horovitz Louis. Iasi. Teodor Pamfil 8. 54. Lt. M. Aurel Vlaicu 21. str. Bucuresti. Col. b-dul Ana Ipatescu 56. Dumitru 33.

3493. 3472. si Erlangher S. Paris 54. str. str. 5 apartamente. 3469. Bucuresti. Buzoianu 38. 3 apartamente. 3464. Cazarmii 3. Bucuresti. Petre. Herscovici Mihai si Aurelia. str. Bucuresti. 3468. 4 apartamente. str. str. 3482. Ana. Pitatii 25. 3473. Helman Tivrazisa. 4 apartamente. 3481. str. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. 11 apartamente. Republicei 34. 3466. 3463. Palade 78. Adina. str. 3465. Piatra Neamt. Xenopol 3. Viteazu 1. Bucuresti. Haberman M. 3476. str. Sf. Hodrea Eufrosina. str. sos. Henghel Anton si Elena. str. 6 apartamente. 5 apartamente. 12 apartamente. Hichil Roza. Dionisie Lupu 20. Hillard Aurelia. Rahovei 96. str.3462. Bucuresti. str. str. Lantului 18. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. Hamza Viorica. Bucuresti. 3484. str. Cotofeni 2. 3 apartamente. 5 apartamente. Matache Dobrescu 7. Kogalniceanu 11. Hanciu N. Argentina 25. b-dul g-ral Magheru 26. Chiritescu. Schitul Maicilor 36 . G-ral Angelescu 16 A. 27 apartamente. Bucuresti. Hodroschi Victoria. str. Lunei 6. prel. Bucuresti. Bucuresti. Crangului 24. str. Sergent Dascalu 2. M. Calea Mosilor 69. Bucuresti. Bucuresti. Ceres 22 bis. V. Palade 57. 5 apartamente. 3492. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Aleea Alexandru 5. b-dul Marasesti 4. 7 apartamente. Batistei 35. sos. Bucuresti. Vasile Lascar 12. Holpern Taube. Bucuresti. Intr. Ploiesti. Bucuresti. Haralambie Cristina. Hiller Anton si Matilda. Bucuresti. Vergului 15. Holberg Carotina. N. str. Hlebnikian Nicolae. Bucuresti. 8 apartamente. Harbatschi Maria. Dobroteasa 14. 4. Porumbaru 81. 4 apartamente. str. Braila. Horovitz Ana. Negustori 18. Viitor 109. 3491. 15 apartamente. 3485. Wilson 15. 11. 6 apartamente. str. str. Hirschenbain Osias. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Aleia Constantinescu 57. 3471. Atena 5. Balcescu 80. str. str. 3480. Hermes V. Bucuresti. Bucuresti. Stalin 62. Bucuresti. 6. 3 apartamente. Holdas Gheorghe. Heinrich Reina. str. str. Giurgiului 103. Jaques Elias 5. Batistei 11. intrarea Faurari 9. Vitan 136. 3467. Elefterie 18. 3479. Ilie. Bucuresti. Petre. Haimbert Elena. 3489. str. str. Hrissagheles Vasile si M. Brezoianu 51. Bucuresti. Bacau. Bucuresti. Calea Mosilor 80. str. Bucuresti. Hariton Gh. 83. str. 4 apartamente. Herman Henri. I. str. Hilsenrad Artin. 3483. 3478. str. M. 3 apartamente. Haimovici L. Filip. 3470. str. Herescu Nicu si Cornelia. 2 apartamente. Bucuresti. Hilel Emanuel M. Sevastopol 11. intr. str. Mendeleef 43. str. str. 8 apartamente. Maria Rosetti 11. 3490. 3 apartamente. Hlara Francisc. Haiblum Adolf. 3474. 3477. Vacaresti 206. Bucuresti. str. 3475. 3487. str. 5 apartamente. Herariu Mihailoiu si Teodora. 3486. 2 apartamente. str. 3488.

3509. str. 3496. Mihail Desliu 11. Maria. Herman Stefania. str. Hersolm Marcu. 3522. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 3510. Ghenadie Petrescu 92. 3 apartamente. 3505. Bucuresti. Kogalniceanu 9. 10. Bucuresti. 3507. str. Cazarmii 20. 3521. 3513. 5 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Dr. Ureche 9. 18 apartamente. Stoenescu 1. Bucuresti. str. 11 apartamente. 3501. Austrului 30. Hagiapol Maria Veturia. 37. 4 apartamente. str. Hasnas M. Aleea B 1. 2 apartamente. Bucuresti. Haikle Emil. Bucuresti. str. 8 apartamente. Calea Vacaresti 174. Bucuresti. Batistei 5. Batistei 1. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Havan Elena. Hodarca Maria. 4 apartamente. str. Libertatii 2. 3504. Bucuresti. 6 apartamente. Eroului 19. Bucuresti. Spatari 44. 5 apartamente. Alex I. 3519. Halia Ioan. Bucuresti. 82. Bucuresti. Dumitru. Bucuresti. Paul Ionescu 4. Bucuresti. 3 apartamente. 3503. Hazarian Surpuli. Haberman Isidor. Haschi Alexe si Maria. 4 apartamente. str. Bul. 3 apartamente. N. Intrarea Bateriilor 14. Bucuresti. str. Calea Grivitei 368. str. Bucuresti. Hechter Bruno. 1848. 6 Martie 8. Porumbaru 33. 3500. V. Hames Eugenia. 3514. Hagi Ilie Lucia. str. Hristescu Elena. Bucuresti. Vicentiu Babes 3. Bucuresti. Haberman Isidor. Han D. Calea Mosilor 269. Plevnei. Bucuresti. Col.. Polona 21. 3520. Mogosoaia 10. 3515. Ceres 14. str. Herlich Airic Hilie. Sos. Hasemayer Jame. . str. Calea Mosilor 282. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 3508. str. M. Traian 217. Cal. Hutman Carol si Lucian Maria. str. 3512. 4 apartamente. Ocolului 12. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. 3494. str. Bucuresti. 5 apartamente. 3498. 3 apartamente. 3523. Traian 217. 10 apartamente.A. Roma 58. A. Bul. 3499. Bucuresti. 3495. Haler David. Huber Ion Panu. str. Cuza 89. str. Hazac D. 5 apartamente. Stefan Mihailescu 48. Mogosoaia 10. 7 apartamente. 10 apartamente. Galati. 3511. 3506. Eroului 10. 114. 2 apartamente. 3 apartamente. Herfurt Teaclista. Calea Mosilor 270. str. Bucuresti. 3516. str. Matasari 36 B. Banul Maracine 47. G-ral Anghelescu 35. Bucuresti. 3 apartamente. 3497. Bucuresti. Bucuresti. Averescu 24. Calea Dudesti 5. Lazureanu 23. Brailei 112. str. Herscovici L. Hill Alexandra. str. 7 apartamente. Elena Pherechide 79. str. Lipscani 42. str. Pantelimon 122. str. 3526. Hanbedian Ovachian si Nichita. Huzanu Teodora si fiul. Bucuresti. Bucuresti. 24. Paul Ionescu 6 A. 3518. Galati. Popa Nan 101.. str. Bucuresti. str. str. Sinaia. Haisenmayer Rudolf. Lt. 3525. 3 apartamente. Leon. Bucuresti. Costache Marinescu 35. Herescu Maria. Horesanu A. Finlanda 19. str. 3524. 3 apartamente. 3517. Bucuresti. 3502. Havnamian Kricar. Herman Hers si Rasela.

Barbu Urleanu 12. 3541. Precupetii Vechi 51. Ana Ipatescu 14. Calea Rahovei 216. Alex Lahovari 5. Bucuresti. Suceava. Calea Dorobantilor 85. Iasi. Bucur 9. str. Dumbrava Rosie 28. 3542. str. Sturdza 11. Bucuresti. N. 3547. 15 apartamente. Brezoianu 51. Lirei 2-4. Buzau. 3528. Halianis Gheorghe. Holban Elena. str. Bucuresti. Hardot Gheorghe. 4. 3537. Tepes Voda 92. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. 2 apartamente. Harisiade Grigore si Most. 3 apartamente. Dimitrie Racovita 11. Balcescu 4. Bucuresti. Bul. Romana 206. Tepes Voda 16. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Hocuganu State. Calea Dudesti 80. 6 apartamente. 3531. str. 3554. 3550. Dinicu Golescu 15. 43 apartamente. 208. Hescovici Adela. 3549. 5 apartamente. Eminescu 14-16. Hadroschy Adolf. Barbu . 9 apartamente. Bucuresti. Banu Maracine 47. str. Nicolae Filipescu 28. Calea Mosilor 289. Harisiade. 3533. Bucuresti. 3557. 11 Iunie 67-69. Hohn Eduard Most. str. si Truia. str. str. Gh. Calea Calarasilor 47. 7 apartamente. Agimie. 14 apartamente. str. 4 apartamente. str. 4 apartamente. 3536. str. 8 apartamente. str. Herscu Mentel. Bucuresti. Hailpern Jacues. 3529. 31 apartamente. 3551. str. Horovitz Rasela. 3546. Hradliha Emma. Bucuresti. str. Titulescu 37. Sinaia. Bucuresti. str. Heister Mitica. 5 apartamente. 3532. Hrumbein Avram. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich. G-ral Budisteanu 18. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117. str. 4 apartamente. str. Herdlica Henric. Bucuresti. str. Cal. 3 apartamente. Dudesti 74-76. str. 3552. Bucuresti. Hodel Frant. str. Intrarea Stirbei Voda 4. Bucuresti. 111. 3530. 7 apartamente. 3545. str. Bul. 7 apartamente. str. 6 apartamente. Haret Spiru si Virginia. Dianei 12. Ilie 3. Hofer Iohan. Bucuresti. Hanciulescu Toma. Horestein Rosela. 3544. 5 apartamente. 3539. Bucuresti.. Intr. 4 apartamente. 36 apartamente. Horovitz Solij si Zambilovici Eliza. Craitelor 2. 16 apartamente. Foisor 60. 3555. str. 3540. str. Bucuresti. Calea Vacaresti 35-37. Bucuresti. Haler Silvia. Pieptanari 21. Vasile Roaita 2. Labirint 4. N. Huch Victor. Bucuresti. Helveif Alus si Elena. str. Bucuresti. str. Negruzzi 17. Demetrescu 13. Sos. D. Sos. 3548. A. Bucuresti. Holtuchi Adolf. 3543. I. Bucuresti. Calea Mosilor 226. Bucuresti. Viilor 11. Tudor Vladimirescu 14. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 11. Vasile Lascar 170. Intr. Cosbuc 46. 6 apartamente. Bucuresti. str.. Braila. 8 apartamente. Hondrosan Cornelia. M. 6 apartamente. Republicii 23. 6 apartamente. 7 apartamente. Hilnic H. 3558. Labirint 3. Principatele Unite 11. Fil. Hristio Const. Iancului 23 B. Sarbu. str. str. 3553. str. str. Sf. Bucuresti. Calea Mosilor 105-37. Bucuresti. Bateriilor 39. 3538. Bucuresti. 3535. 2 apartamente. Heldembuschi M.3527. 3534. 3 apartamente. Herscu Iosif si Aneta. Sos. Haler Carol. 3556.

3583. 3581. Bucuresti. Zece Mese 9. str. Bucuresti. str. B-dul Generalissimul Stalin 9. Bucuresti. 2 apartamente. Ionescu Gherghina. str. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Hagapian H. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Gh. Bucuresti. str. Dobroteasa 20. 13 Decembrie 48. 3588. 3572. Ionescu Nic. 80 apartamente. Hurmurescu Dragomir. str. G. Poradim 11. Petre. Th. 7 apartamente. Herscovici Isac. Ionescu Margareta. Isaia Isidor. Romana 55. str. 4 apartamente. Hodadia I. Ionescu C. str. Cal. Ioanitiu Nicolae. Bucuresti. Hristul Constantin. Solacolu. 8. Vlad Judetul 45. Haisescu Constantin. Bucuresti. Furnica 33. Ionescu Gh-Sinaia. Galbeni. Sft. str. str. 3564. 3576. 3 apartamente. 10 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 3585. I. 3562. Ivan Nicolae. 3 apartamente. Selari 22. Palade 48. str. str. Mamaia. 3586. 3579. 4 apartamente. Jean Texier 5. Herscovici K. str. str. D. Haliadun Dumez Ramian. 8 apartamente. Haralambie Haznia. Aurora 56. 3578. Bucuresti. 4 apartamente. Ianev Slava Nicolae. Pompierilor 1. Herscovici Gabriela. str. 3573. 3566. Ionescu H. 6 apartamente. Florica. Romana 59. 3568. Iancului 23. str. Elena Cuza 47. Robanesti 18. str. 3571. Culmea Veche 5. 3577. 4 apartamente. Bucuresti. Sos. Ioanid Iva Paraschiva. 6 apartamente. Constanta. N. Iacobson Carolina.. 3587. 4 apartamente. Cercului 18. str. str. Arad 5. 3560. str. Bucuresti. 7 apartamente. Porumbaru 8. 3 apartamente. 3575. Bucuresti. Ionescu Maria. M. 8 apartamente. Matei Voevod 80. Popa Nan 69. Horovitz Zindel. 3565. 6 apartamente. str. Popa Soare 65. M. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ocnele Mari. Hagiescu Dumitrescu. Bucuresti. Mitrop Iosif 2A. 3580. Bucuresti. Doina 30. Herdlich Felix. Calea Vacaresti 40. Paris 57. Mazaric 24. Nerva Traian 54. Nicolae Tei 37. 14. 3 apartamente. Constantinescu si Cristina Manoiu. str. 3 apartamente.Delavrancea 47. str. 6 apartamente. Bucuresti. Han Florea. 10 apartamente. 4 apartamente. str. Silvia 32. 3567. str. str. Bucuresti. Delea Veche 38. Bucuresti. Ionescu C-tin. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3584. Vacaresti 42. 3570. Dr. 3582. str. Vlad Tepes 9. Mihai Viteazul 54. Vasile Roaita. Oituz 6. str. Ing. Bucuresti. 3563. Sofia. Hillebrand Francisc. Iasigian Vergiu. 3589. str. Iovescu C-tin. Bucuresti. Jupiter 12. str. Bucuresti. 3569. str. Pictor Andreescu 4. Valeriu Braniste 12. Bucuresti. Diditei 14. Dristorului 89. 11 apartamente. Sinaia. str. str. 3559. Dimitrof 41. Constanta. Galati. . str. str. Beliant. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. 3561. 3574.

Bucuresti. str. Mosilor 287. Bucuresti. Iuca Maria Margareta. 10 apartamente. Despot Voda 4. Ecaterina. Cal. 3 apartamente. Ionescu Virgiliu. Gh. 14 Martie 38. Robert de Flers 18. Poiana Tapului. . Cuza Voda 44. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. 3603. 3598. 3 apartamente. str. str. str. Inclinata 63. str. Cutitul de Argint 74. str. 7 apartamente. Ionescu Dumitru. Cal. 7a. Ionescu Cornelia. Bucuresti. Col. Maresal Tolbukin 92. Iacobsohn Isac. str. Ionescu Niculae. 3595. Bd. 3596. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 3597. Radu Voda 28 bis. Prof. 3594. 7 apartamente. 3599. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. str. Bucuresti. Orient 4. Bucuresti. Gion Ionescu 4. Ionescu A. Iliescu Maria. Bd. 3591. str. Aurora 3. str. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 8 apartamente. Victoriei 25. Ionescu Alex. Bucuresti. Ionescu T. Ionescu Mircea. Gl. Sold. 3600. 6 apartamente. str. Ionescu Nicu. 1848 6. str. str. Bucuresti. Senatului 14. Iacobescu Maria. Bucuresti. Ionescu Elena. Bucuresti. 3619. str. Justitiei 29. Leon Voda 22. Inclinata 61. 3592. 2 apartamente. 8 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Predeal. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Olga. 7 apartamente. Constantinescu 12. 3611. Vasile Lascar 166. 3615. str. str. Neagu Florea 3. 3618. Iliescu Florea si Elisabeta. str. Ionescu Niculae. Ionescu Maria. Ionescu M. Enachita Vacarescu 23. 3605. Iarchi Tony. 13 Septembrie 9. 12 apartamente. Preotescu 6. str. 3613. Sos. Iorgulescu A. Ion Ghica 3. 3609. 3593. 3621. Ionescu Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 3612. Iacobsohn Filip si Dorothea. Lt. 3601. Bucuresti. 11 Iunie 35. Bucuresti. Bucuresti. str. str.3590. 3614. Bucuresti. str.. Bd. Ion. Cosbuc 35. 6 apartamente. 3608. Cal. Papazoglu 23. Ionescu Breaza C-tin. Poterasi 3. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila. str. Bucuresti. Bd. Cavarna 21. 4 apartamente. Cuza Voda 122. Candiano Popescu 101. Ionescu Anton. Ionescu A. 6 apartamente. 9 apartamente. Cioplan. 2 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Ionescu Lucretia. Bucuresti. str. 8 apartamente. Cornescu 3. Iliescu Alexandrina. Al. 6 apartamente. 4 apartamente. 3602. 3610. Mihai Bravu 70. Bucuresti. Iticovici Veuman si Renee. Mamaia. 3607. Istodor Eugenia. Bucuresti. si Angela. Sinaia. str. Verei 5. str. Elena most. Spataru Preda 10. str. 3606. Intr. 3620. Austrului 7. 3 apartamente. Concordiei 1. Bucuresti. Pache 99. 3604. Visinilor 13. Cazarmii 42. 4 apartamente. 5 apartamente. Ionescu Gh. str. Ionescu Traian. Marasesti 101. Mitrop Grigore 63. str. 6 apartamente. Bitolia 58. 6 apartamente. str. 3616. str. str. Zamora Vanatori 2. Marasesti 3. 3617.

2 apartamente. Mihail Pherekyde 3. 3649. Crangasi 62. Veniamin Costache 14. N. str. str. Isbasescu Filofteia. 3637. 3643. Crisana 35. str. str. 202. Bucuresti. 3659. Gh. 3656. Brezoianu 29. 7 apartamente. str. Ionescu Ioana. Maria. si Jalea Vasile. Bucuresti. 3626. 3629. Bucuresti. Calea Floreasca 53. calea Dudesti 131. Bucuresti. 3657. 3627. Vulturi 96. 3658. 3642. Stanislas Cihoschi 8. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3646. Ioan N. Iordan Dinu. si A. str. Anghelescu 31. 3636. Furnica 2. str. str. Cal. str. Bucuresti. 3635. 4 apartamente. Chiparosului 35. 5 apartamente. str. str. str. Cal. str. 3639. Ionescu N. 9 apartamente. str. Bucuresti. 3632. str. 14 apartamente. Bihor 16. str. 29. str. Ionescu M. 3625. str. Lanariei 17. Bucuresti. Marin Niculescu 4. str. Cal. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu Luiza. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Alex Popov 92. 6 apartamente. str. Austrului 48. Bucuresti. str. 13 apartamente. 3641. str. Ionita Anghelina. Doamnei 21. str. 4 apartamente. 8 apartamente. Ionescu Nissa. Angelescu 6. Bucuresti. 2 apartamente. Sabinelor 117. Bucuresti. 166. Iosif Reveica. 3650. Veniamin Costache 14. str. 7 apartamente. Bucuresti. si Maria. Bucuresti. B-dul 6 Martie 38. 12. 3638. Bucuresti. str. Iacobescu Victoria. Aleea Vergului 36. Sfintii Apostoli 20. 4 apartamente. 13 Septembrie 200. 3640. B-dul 1848 6. Bucuresti. Ionescu Gh. str. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu Svetana. 3648. Popa Tatu 49. str. 4 apartamente. 3631. Inocentiu 3. Dr. Bucuresti. str. Bucuresti. Intr. 83. 3 apartamente. Bucuresti. Iordachescu Maria. C. Teodor Speranta 145. 3630. Ionica Constantin. Bucuresti. 3628. Rahovei 86. Pictor Vermont 7.. 51 apartamente. str. Dej 63. Ionescu Bonea. Istodorescu Mihai. Pictor Satmary 3. Bucuresti. Bucuresti. 3647. 25 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Piata Lahovary 8. 3653. 13 apartamente. Cal. Nicolae. 3 apartamente. Transilvaniei 44. . Ionescu Pavel. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Ionescu Badea. 3645. Cuza Voda 1. Bucuresti. Radu Voda 10. Iliescu Maria. str. Bucuresti. Ieremia Ana. 17 apartamente. 3652. Palade 44. 10 apartamente. Bucuresti. Belizarie 28. 3655. Iancovici Adela. 3624. Apolodor 15. 5 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 29. 3 apartamente. Bucuresti. 105 apartamente. Rahovei 115. str. str. Vitejescu 31. Valeria. str. Ionescu M. str. Bucuresti. si Anca. Sinaia. Niculae. D. 3654. Dr. Ionescu Aurelia. 3623. 3634. Pasteur 27. str. str. Iordanovici Janeta. Rahovei 162. str. Cal. Bucuresti. Ionescu I. Paisului 1. Bucuresti. Bucuresti. Olimpului 66. Ioncescu Mihail. 3 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Bateriilor 2. Orfeu 9. Cobalcescu 60. 30 Decembrie 9. Bucuresti. Ionescu Bonis. str. 3644. Bucuresti. str. Ionita Anghelina. Balcescu 51. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina. Libertatii 3. Bucuresti. Iliescu Dumitru. Ionescu Ecaterina. Sergiu 7. str. Iliescu M. Aleea Campineanu 4. Ispasoiu Smaranda. str. Cal.3622. 15-17. 12 apartamente. Bucuresti. Principatele Unite 9. 158. 3651. Ionescu Stelian. Ivan P. Elena. Ionescu G. Bucuresti. 3633. Iordanescu Dumitru. 8 apartamente. Cavafii Vechi 13.

Bucuresti. Dudesti 164. str. Bucuresti. D. 3664. str. str. Sperantei 25. 3 apartamente. 4 apartamente. Cal. D. 3685. 3677. Bucuresti. Justitiei 57. Eroilor 61. Elena Pherekide 20. 3687. Bucuresti. Domnita Anastasia 10-14. Kogalniceanu 22. Adrian 32. str. Claudia. 7 apartamente. I. str. Gh. Bucuresti. Ignat Mircea. 3674. 128 b. str. Ionescu Bogdan. Ionas Ioan si Sara. Grivitei 11. Rozelor 14. Bucuresti. 3666. str. 3 apartamente. 3689. Spatarului 9. str. 3672. 3681. Grigore. Bucuresti. Bucuresti. 128. 3673. Ecaterina Constantinescu. 2 apartamente. 4 apartamente. Breaza. Calusei 14. Ianculescu Petre si Sonica. Bucuresti. Coasta de Argint.Rahovei 55. 5 apartamente. Piata Sfintii Voevozi 2. 3679. Grigore. Aleea . 11 apartamente. Clopotarii Vechi 15. Iliescu Elias Ilie si Henrieta. str. str. 3669. str. str. 6 apartamente. Iliescu Ghita succ. Bucuresti. Duca 17. Busteni. 3667. 3663. Bucuresti. Anul 1821 9. Ionescu Jeana. Ion Taranu 8. Furnica 12. Justitiei 47-49.. 3675. Ionascu Ovidiu. Bucuresti. str. str. str. Intr. str. Ionescu Ana Dinu. Pascal 24. Bucuresti. Iliescu Branceni Nic. Ionescu Savu. 5 apartamente. 4 apartamente. str. C-tin Nacu 7. Ionescu Constanta. Plevnei 84. 11 apartamente. Palade 11. Bucuresti. 6 apartamente. Sperantei 26. Ionescu Maria Luiza. str. C. Cal. str. Mihail Eminescu 77. Ignatescu Radu. Justitiei 53. 10 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Ioan A. Ionescu Crainic. Exarcu 3. Viesparilor 26. Ionescu Maria Monic. Bucuresti. str. str. Sf. 3670. Apostoli 26. str. Eroilor 300. str. Sinaia. Ioan D. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3671. 3668. Mihail si Alexandru. Victoriei 101. 3665. Slavesti 5. G. 13. Predeal. Republicii 6. Caraimanu 46. Ionescu Veronica. 3686. Bucuresti. 3678. Ivaneanu Maria. 3661. 3682. cal. Sfintilor 7. str. Silivestru 49. 3 apartamente. Ivanovici Jean. Bucuresti. 13. B-dul Brancoveanu 23. Stockholm 12. 3662. 6 apartamente. 3684. str. str. Ioan G. 22 apartamente. str. 3660. C-tin. 2 apartamente. Antim 53. Bis. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. Cal. Dacilor 2. Andrei Barseanu 2. 3683. Ioan A. Iliescu Avram. Bucuresti. Putu de Piatra 3 A. 6 apartamente. 3680. Sinaia. Bucuresti. 5 apartamente. Ispas Vasile si Maria. 3676. Ionescu I. str. 3688. str. Bucuresti. Bucuresti. Mamaia-Constanta. Mamaia bai. Dorobanti 141. Iordanoff Maria. Praga 11. 3 apartamente. str. Constanta. Beller 23. Ionescu Mihail. Bucuresti. Bucuresti. Slatineanu 7. Dragos Voda 38. str. str. 5 apartamente. Bd. Ionescu D-tru si Dinu. str. cal. Av. Ionescu Boteni Maria.. 1 apartamente. Filiti 6. Bucuresti. Rahovei 15. str. 3 apartamente. 18 apartamente. Udrican 9. str. str. 7 apartamente.

3714. Bucuresti. 9 apartamente. 3707. str. 22. 5 apartamente. 3700. Ionescu D-tru si Constanta. Lister 16. Bucuresti. str. 18 apartamente. Poiana Tapului. Bucuresti. Romana 49. str. Iliescu Paul si Georgeta. 3724. Iorga V. Progresului 3.. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Dorobanti 67. str. 4 apartamente. Bucuresti. Sirenelor 28. str. 3710. Iancu. str. str. Ionescu C-tin Pandele. str. Bucuresti. Unirii 19. 7 apartamente. Ivanescu Ruxandra. Cuza Voda 36. str. Iancovescu Silvi. 3706. 14 Martie 9A. Muzelor 24. 2 apartamente. str. str. 5 apartamente. str. Ionescu Vasilichia. Carol Davila 30. str. str. Ivanov Paulina. 3696. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Mirinescu 19. Staicovici 28. 3694. Ioana Nicolae. 3723. 4 apartamente. 3703. 13 apartamente. Iammer Otilia. Craciun 25. Bucuresti. Stupinei 33. 5 apartamente. Bran-Predeal. str. 3701. 3 apartamente. Iordanescu P. 3715. Bucuresti. Olimpului 48. Costache Negri 14. Ioanovici Emilia si Leles. 9 apartamente. str. 6 apartamente. 3717. Spiru Gheorghiu. Cazarmii 74. str. 62. Tg. 3 apartamente. 3712. Ionescu Cornelia. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Slatineanu 34. Col. 7 apartamente. Chesari 15. 13 Septembrie 89. Jdanov 32. Boiangiu 30. Ferentari 61. Ispasoiu N. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 6. 3698. Constanta. 30 Decembrie 42. str. Bucuresti. Ion si Anghel F. Draghicescu 11. Sebastian 103. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu Vasile. calea Victoriei 208. R. Spl. 4 apartamente. Bucuresti. Ionescu Toma. Jiu. 3719. Isvor 42. . Olimpului 6. 3690. 5 apartamente. 3711. str.Bibescu Voda 3. 3 apartamente. 3693. Bucuresti. str. Iliescu Alexandru. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Fetiva. 14 Octombrie. Ionescu Colette. Al. Ionita Nicolae. Sos. Bucuresti. 5 apartamente. Tunari. 3691. Bucuresti. 3716. str. str. Bucuresti. 3721. Ioachimescu Nicolae. str. Iliescu N. Ep. str. Isvoreanu 6. 3720. Popa Rusu 14. Intr. 3 apartamente. 3722. Bucuresti. Ioan. Bucuresti. str. Dr. 3705. 4 apartamente. Ionita Nic. str. Bucuresti. str. Emilia. Carpinis-Dambovita. Voica. Ion Ghica. str. Iuliu Teodori 16. 3699. Dr. str. Ionescu Maria. 11 apartamente. 3708. Bucuresti. 3702. Bateriilor 39 bis. 3 apartamente. Londra 46. str. Drumul Zancorei 16. Cutitul de Argint 62A. Comana 52. 7 apartamente. 2 apartamente. Ioan Elena. Bucuresti. Ionescu Dumitru. str. str. Isac Eli si Hana. str. 5 apartamente. Icoanei 104. str. Iuca Simion. 3718. 7 apartamente. 3697. 3709. Iriminoiu Gh. Armeneasca 28. Preotescu Gh. 5 apartamente. 2 apartamente. Iordache Serban. str. Iliescu Ecaterina. Bucuresti. Ileus Petre. 12 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Cp. Militiei 9. Sebastian 103. Ioanitescu Maria. 3704. Cal. 3 apartamente.. 3692. Bucuresti. 3713. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. Pipera. Cazarmii 7A. Ianulescu D. str. str. Ionescu Angela. Bucuresti. str. 3695.

9 apartamente. 7 apartamente. Gh. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Ion Ursu 28. V. 3753. Beler 14. Cluj. Dr. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ioan Petre. Tudor Vladimirescu 103. 6 apartamente. str. 3749. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Braniste 2. str. str. Popa Nan 163. 3747. Dudesti 88. 3762. Tudor Vladimirescu. 5 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Cezar Boliac 50. Ionescu Florica. Bucuresti. 3740. 7 apartamente. Pitesti. Ionescu Alex. str. 9 Mai 3. Labirint 67. Iliescu Ana. 3726. Bucuresti. Iliescu Ioan. str. Unirei 9. Aurel Vlaicu 6. 8 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Ghica 90. 3728. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. str. 3751. 5 apartamente. str. Veseliei 3-5. Ionescu Stefan. Nerva Traian 102. str. 3 apartamente. Eugenia. Unirii 58. str. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Ionescu Ioana. Galati. si Margareta.3725. T. Iordanescu Gh. 20 apartamente. Iliescu Ilie. 3734. 5 apartamente. 3758. Luceafarului 11. Maria Cuntan 16. str. Dobrogeanu Gherea 14. Dionisie Lupu 82. Bucuresti. 7 apartamente. Ionescu Virginia. 3757. str. Ionescu Haralambie. Sos. str. str. str. str. 3731. 3760. Iotzu Constantin si Maria. Bucuresti. Ioachimescu Jeana. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Silivestru 26. Bucuresti. Sos. Ioan Elena Toma. str. Carol Davila 11. Grivitei 442. 3752. Soldat Magati 4. 15 apartamente. str. Ionescu C. Ionescu Constanta. Colentina 33. Niceta 30. 5 apartamente. Brezoianu 53. 2 apartamente. 13 apartamente. 3744. 3745. 3730. 89.. Cal. 1 apartamente. 3738. Bucuresti. 5 apartamente. Bd. 3 apartamente. Ilie Tudor. Cluj Someseni Sat. Ionescu Cojocaru. Iscovici Toni. Bucuresti. 3729. Ionescu Elisabeta. str. Lazureanu. Isvoarelor. Imobiliara Muntenia. Nastase Panfil 22. 3756. 12 apartamente. Crangasi 11. str. 4 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. Ilie Anastase. Prof. 3761. Bucuresti. 23 apartamente. Iorgulescu Nicolae. Ionescu C. 3735. Iusler Ana. Bucuresti. Lister 67. N. Batistei 31. 3748. Bucuresti. 3750. Dudesti 91. str. Sos. Sos. 3739. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Marasescu 20. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Popa Stefan 18. Bucuresti. Bucuresti. str. Iosub Fany. 3742. Uranus 34. Iosif I. Sos. Poetas 41. Iliescu N. Bucuresti. 3755. de Credit Roman. 4 apartamente. 3746. 3737. Bucuresti. 3733. 3743. 3741. Ionescu Constanta. Iosipovici Iulius. str. Colentina 23. Ionescu Ioana. Bucuresti. 6 apartamente. . Spl. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. 3736. Sf. 3759. Mariana. Bucuresti. Inst. str. Iliescu Petre. Av. Cal. 8 apartamente. Sos. 3727. Sf. str. Anton Pan 12. 3754. str. Sp. str. 3732. Ionescu Petre. str. str. Stefan cel Mare 151. Ionescu Aneta. Muzelor 18.. Dionisie Lupu 82. Bucuresti. Fetitelor 5. Antim 77. cal. Ioan. Cosbuc 91. Iosipovici Roza. Ionescu Alexandrina. 11 apartamente. Colentina 91. Bucuresti. Bucuresti. Apostoli 16. Balcescu 30. str. Gl. str. Surub. 10 apartamente.

Vasile Lascar 101. Bd. 6 apartamente. Iliescu Constantin. 5 apartamente. Ioan A. Atena 5. Ivan Petre. str. Bucuresti. Ivanovici Niculae. Alexandru. Gh. str. Iacobescu C. 5 apartamente. 3774. Stefan. Col. Traian 96. str. A. Ionescu Eugen. Bucuresti. 30 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Vaporul Assan 9. str. Ionescu C. str. 3786. Bucuresti. Av. Cluj 121. Bucuresti. str. Ionescu Margareta. Sos. 3764. Morilor 32. 4 apartamente. 3 apartamente. Prof. str. Iatzi C. Unirii 201. Miletiu 4. Mendelejef 10. Bucuresti. 3783. Ion. str. str. Caragiale 2. Bucuresti. 3784. 3773. Bucuresti. 3765. Bucuresti. Ionescu Elisabeta. Elena. 3779. str. Elena. str. 3789. 13 apartamente. str. Iasi. str. 4 apartamente. Bucuresti.Ploiesti. 111. 4 apartamente. str. str. str. str. 4 apartamente. Vasile. Bucuresti. Polona 23. Iamandi Gr. str. str. Ionescu Chiriac. 6. str. 3778. 3787. Mihail Kogalniceanu 13. Costaforu 6. 3780. 8 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Atena 5. Toamnei 4. 97. Buzesti 75. 3776. Popisteanu 14. Ionescu Stelian. 3766. Ionescu M. Calea 23 August 44. str. Iacob Lazar. 3772. Ionescu Eugenia. Bravu 125. Ivanovici Gheorghe. 7. Dionisie Lupu 36 A. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Intrarea Serg. Mitrop. str. Dumitru Zosima 93. 3781. 3769. str. Maior Sontu 7. Bucuresti. str. 3775. str. str. str. Spatarul Cantacuzino 13. Ionescu Petre. str. str. Bucuresti. str. Ionescu Maria. 5 apartamente. 3 apartamente. 3788. Bucuresti. Sinaia. 14 apartamente. 3777. 153. Bucuresti. str. Ionan I. 3 apartamente. str. Lipscani 21. Timisoara. Bucuresti. str. Demetra. Bucuresti. Papazoglu 60. Inocentiu 5. 4 apartamente. 21 apartamente. str. str. Ana Ipatescu 44. Maria. str. 1 Mai 141. Lizeanu 20. 13 apartamente. 3790. 3791. Ghenadie Petrescu 123. Primaverii 2. Diaconovici Loga 45. Berzei 32. Ionescu Marin si Mandina. 3 apartamente. Olimpului 11. Ionescu Niculae. 8 apartamente. Palade 43. Gh. Berzei 48. Pictor Rosculet 3. Beller 35. 5 apartamente. Bucuresti. Sinaia. L. str. I. 3770. Traian 95. Nicolae Iorga 43. Bucuresti. Povernei 41. str. 3768. Cantacuzino 7. I. Av. str. Bucuresti. 3767. 3763. 3771. 3 apartamente. 3785. Iordan Maria. 6 apartamente. Bucuresti. Pop de Basesti 18. Bucuresti. Ionescu Esmeialda. Ioanid Niculae. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Stoian si . Ionescu Anastasia (Partunjel). Depoului 9. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157. str. Leverda Ion 2. Spl. Ionescu C. 3782. Ionescu Ioan. 4 apartamente. str. Bucuresti. Toamnei 25. calea Grivitei 180 C. Ivanovici Georgeta. str. Bucuresti. Viitor 178. Pavlov 1.

3805. 3 apartamente. 4 apartamente. Crangasi 67. str. Bucuresti. Sos. Bucuresti. str. Stirbei Voda 63. Bucuresti. Iacobsohn Moritz. Bucuresti. str. 3802. Sos. Bucuresti. str. Iorgulescu Constantin. Iliescu Tanase. Ianovici Virgil. Cela Iosif. Victoriei 54. Ghenadie Petrescu 33 bis. Delea Veche 13. 3795. str. Iacobson Natan. str. Cal. Mihail. str. Romania Muncitoare. Bucuresti. Isvoreanu Silica. str. V. 90. 3813. Icoanei 58. 3807. 3793. 4 apartamente. T. str. Iuna. Bucuresti. Iosif Samoila. 3 apartamente. Bucuresti.. Cal. Smaranda. 17 apartamente. 9 apartamente. 3792. 6 apartamente. 3803. str. Poiana Tapului. Constantin Nacu 7. Bucuresti. 4 apartamente. Iacobi V. Sinaia. Ioan Viorica. Bucuresti. Romana 131. Iliescu 30. Av. str. 3812.Barbu 23. Ionescu Iosefina. str. Iliescu Nicolae. Ion Gheorghe. Bucuresti. Wilson 15. Negru Voda 11. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 3809. 3798. Mitr. str. 4 apartamente. Ionescu Ioan si Irina G. si Maria. Bucuresti. str. Robert de Fler 21. Bucuresti. str. 4 apartamente. Masarik 15. 12 apartamente. str. Bucuresti. Irenici Ioan. 3816. Salvator 24-26. str. Bucuresti. succesori. 3810. Ioanitescu Petre. Popa Tatu 13. 30 Decembrie 28. Olga Betrinik. Ionescu Roman. str. Bucuresti. 9 apartamente. 3804. str. Tudor Stefan 25. Sos. Iliescu Theodor. Mihail Pherechide 4. 3796. 3819. 25 apartamente. Bancii 29. Iordachescu. Mitrop. 11 apartamente. Bucuresti. Iasz Elena. 3794. str. Ionescu S. str. Inginerilor 2. 3818. 3806. str. Iasi. Stalin 30. Laptari 21. Calarasi 131 bis. Bucuresti. 2. 44 apartamente. str. 1. Viitorului 30. Generalissimul Stalin 51-53. Ionescu Octavia. Bucuresti. str. Berzei 46. Ghenadie Petrescu 9. Ionescu Maria. 3 apartamente. Karl Marx 60. Ploestilor 1. str. . Cal. str. 3817. 3808. Iancovici Mendel si Margareta Iancu. Putu de Piatra 3 A. str. 3 apartamente. str. Cuza Voda 7. str. Cotroceni 21. Nationala. Piatra Neamt. str. 7 apartamente. Aleea Grigore Ghica. Amelia Siegler. 3814. 3797. 3801. Aureliu 12. Oitelor 28. 3 apartamente. str. str. 3799. I. 63. str. Targoviste. 14 apartamente. Alex. B-dul Ilie Pintilie 26. str. Eremia Grigorescu 14. 11 apartamente. 3 apartamente. 12 apartamente. 14 apartamente. Ion Filibiliu 6. 8 apartamente. 3811. str. 3800. Ionescu N. 5 apartamente. Bucuresti. Ionescu Alexandrina. Academiei 25. Ionescu Gh. Bucuresti. 3815. Ionescu Gheorghe. Moruzi 61. Bucuresti. Tanasescu 8. str. 25. Bucuresti. 3. 3 apartamente. Abrud 5. Dudesti 44. Ioanin Virginia. Berzei 50 bis. Furnica 25. Sinaia.

Iticsohn Haim. Ionescu Raducanu. 3824. Sos. 3829. 3833. Col. Clucereasa Maria 6. 3827. G. G-ral Suvorov 11. str. Lt. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. I. Dorobanti 41. str. str. Ionescu M. Calimanesti 14. Iliescu Eliza. Constanta. str. 14 apartamente. 3825. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bulev. Odobescu 5. Assan 3. Cal. Deparateanu 7. Ionescu Rada. str. 3832. 8 apartamente. Maior Porumbaru 29. Deparateanu 1. 6 Martie 87. Nicolae. cal. str. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Sapunari 15. 12 apartamente. 8 apartamente. Ionescu Alexandru. Iancu Igor Elisabeta. Iliescu Anthula. Vasile Lascar 73-75. Iasi. Popa Tatu 72. Luigi Cazavilan 9 A. 3 apartamente. Iordanescu Gheorghe. Bd. Maria. Iliescu Maria. Grivitei 126-128. Ionescu P. Spl. 3 apartamente. Matei Ambrose 38. 3828. Tecuci. Stefan cel Mare 178. 3821. G-ral Cerchez 7. Bucuresti. str. 3836. 113. Ionescu Sultana Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. 3840. Ioanitescu T. R. Dumitru Sturza 6. Traian 122. B. Cal. Mantuleasa 33. 5 apartamente. Ionescu Radu. 8 apartamente. G. 3837. 5 apartamente. Sabinelor 59. Independentei 80. Ilie Pintilie 13. 14 apartamente. 3 apartamente. str. Muresanu 23 A. Cosbuc 16. str. Puisor 28 A. 12 apartamente. Iacovaki Alexandru. Spl. Dr. 3847. Bucuresti. G. 3853. Iliescu Anastasiu. 10 apartamente. str. Vasinski 38 A. Ionescu M. str. 3851. str. Bucuresti. Paul Ionescu 15. Bucuresti. 3845. D. Bucuresti. Ionescu C. 3848. str. str. Pasteur 11. Imparatul Traian 20. Balcescu 74. Bucuresti. Viitorului 192. 3849. Delea Noua 9. Valerian Prescunea 13. 4 apartamente. Bucuresti. str. 3834. Trinitatii 90. Bucuresti. 4 apartamente. str. Rahovei 129. 13. Bucuresti. Grivitei 299. Sos. Cal. str. str.. 3831. str. Sergiu 8. Ieremia V. Crangasi 64. str. Ionescu Maria. str. B-dul Magheru 41. 9 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 10 apartamente. Galati. Laborator 124. 3 apartamente. . 3842. str. 3 apartamente. 3846. Ionescu Visan. 3839. Serban Voda 20. 3823. Ionescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. Ion Sulea 36. Cartan 38. A. 3844. str. 3822. 3850. Dragos Voda 9. 3838. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Ion Gh. str. Viitor 42. 6 apartamente. Buzdugan 14. Sari. Bucuresti. Buzesti 85. 8 apartamente. str. Braila. str. str. Iorgulescu C-tin. Bucuresti. Maria. Bucuresti. cal. Ionescu Florica. 3841. str. Bd. str. str. Haga 12. Ignatescu Traian. 6 apartamente. 4 apartamente. Gh. 3843. 7 apartamente.3820. Independentei 58. Niculae. str. Bucuresti. Bucuresti. Felix 53. 3835. 5 apartamente. D. 11 apartamente. Bucuresti. Nic. Generalissimul Stalin 58. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3830. Bucuresti. Ionescu Titus. 5 apartamente. Dumitru. Bucuresti. Ionescu Grigore. Ion. Iarca N. 3852. Ionescu C-tin si Ana. Ionescu Teodor. str. Ignatiu Irina. str. 26 apartamente. Duca 2. str. 3826. Ionescu C-tin. 11 apartamente. Bucuresti. Ionescu Alexandrina.

Capit. Cal. Rurala. Ploiesti. Ionescu Ion. 3880. Ionescu Maria. 3866. 3871. C-tin. 3 apartamente. Nerva Traian 118. Intrarea Aniversarii 6. Bucuresti. Artei 7. 3 apartamente. str. str. Siminoc 6. Clucerului 7. Bucuresti. Predeal. str. 3863. str. 3 apartamente. 3881. str. Toamnei 121. Iasi. Doctor Racovita 41. Istigan Gh. 3875. Panait Mosoiu 23. Sirenelor 46. str. Ionescu Maria si Gh. Iosefsohn Etti. 3888. 3877. Mosilor 60. str. str. Ionescu Hagi. 3860. 1 apartamente. Bucuresti. 3870. str. Carol Davila 57. 4 apartamente. 3878. str. Sandu Aldea 75 A. Sf. Iorgu Maria. Bucuresti. 4 apartamente. Drosu 7. Polizu 18. str. Iancovici Iancu si Roza. Ionescu Victoria. str. Bucuresti. 7 apartamente. Ionescu N. Vasile Lascar 204. Gh. Irimescu Stefan. Serban Voda 209. Bucuresti. Arhangheli 4. str. Isbasoiu Elena. Polizu 30. Bucuresti. Vila Igirosanu. Ionescu Gheorghe. str. Vasile Roaita. Viesparilor 35. 3858. 3864. Ploiesti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3868. 3883. Octavian 10. 3882. Bucuresti. str. 5 apartamente. Ioanitiu Sofia. str. str. 3872. Elena Doamna 17. Tucu. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Iancu. Ionescu Ilie. 7 apartamente. Kogalniceanu 26. str. 3859. 3 apartamente. str. str. Al. Bucuresti. Iscu Petru. Sfintilor 10. Com. Cal. 4 apartamente. Ionescu C. 3861. str. Ionescu Ana si Zoe. 3884. str. str. str. str. 3890. Eug. 3865. 3 apartamente. 3887. str. Republicii 18-85. 4 apartamente.3854. Bucuresti. Zoe Grand 19. Bucuresti. str. 8 apartamente. 3889. Ionescu Mihai. Ionescu Maria. 3867. Banu Manta 6. 3886. Aviator Sanatescu 30. 7 apartamente. Costache Negri 10. Octav Cocarescu 81. 6 apartamente. Ispas Vasile. Petrescu 111. 3855. 3856. str. Barbu Delavrancea 59. Sinaia. 6 apartamente. Nic. Ionescu Maria. Bucuresti. Ioanovici Simion. Bucuresti. Iliescu Ovidiu si Maria. Cal. si Eliza. Bucuresti. Ada Marineanu 93. Agricultori 76. 3 apartamente. str. Filimon Sarbu 14. 3885. 3874. M. Toamnei 128. 3879. Aleea Grand 36. Bucuresti. Iosif 14. 3 apartamente. Ionescu Vasilica. Ionescu Leonida. 5 apartamente. . 5 apartamente. Bivolaru. Plevnei 52. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Gh. Negru Voda 110. Negustori 19 A... Badea Cartan 26. str. 9 apartamente. str. Ionescu O. Bucuresti. 5 apartamente. Bulev. 6 apartamente. Buestrului 15. 3 apartamente. Bucuresti. Octav Botez 8. str. 3 apartamente. str. Maresal Malinovschi 2. 4 apartamente. Grivitei 131. 3873. 3876. 3 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Ionescu Dumitru. 3 apartamente. Ioan Alecu. Ionescu Florica. Aviat. Bucuresti. Ispasanu Maria. str. Ionescu Stoica. Ilie Pintilie 42. Bucuresti. Ionescu Maria. Bucuresti. Dr. Calarasi. 3857. str. Cal. Bucuresti. str. Iorgulescu Adina. Bucuresti. Mih. 3869. Bucuresti. str. Savulescu 19. Bucuresti. 3862. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Snagov.

5 apartamente. Radulescu. 46 apartamente. Ceaus Radu 2. 3916. Ionescu Ioan. str. B-dul Pache 132. 43 apartamente. str. Bucuresti. 3916. Nastase Pamfil 22. str. Gh. Cantemir 80. si Fany Lupu.. 3898. Ionescu Ion. Cal. Cosbuc 44. Alexandri 144. Ionescu Radu. Bucuresti. str. str. . Papazoglu 8. Gh. str. 3894. 5 apartamente. Bucuresti. Imobiliara Amzei. str. 9. 3902. str. 3896. str. Dimitrov 77. 3904. 5 apartamente. Most. 5 apartamente. 3915. Piata Amzei 15. Cezar Boliac 57.3891. Bucuresti. Aurora 30. Soc. Lt. Udricani 12. V. Bucuresti. 3912. R. 38 apartamente. Ionescu Melania. Bucuresti. Lipscani 100. Bucuresti. Bucuresti.. Colentina. Most. Drumul Stejarului 24. Ivan C. Bucuresti. str. 7 apartamente. Ioachim Vasile. Bucuresti. str. 3903. Bucuresti. Ionescu Maria. 156. Tolbukin 57. Bucuresti Cioplea. Dudesti 151. 4 apartamente. 5 apartamente. Paulescu 5 A. 3905. Bucuresti. Intr. str. Col. Traian 39. Pasteur 38. Bucuresti. Spl. Irimescu Gh. str. Bucuresti. 3908. Ionita Gh. Bulev. str. Bucuresti. str. Hristo Botev 32. str. Magurele 27. Iordanovici Mileva. Bucuresti. str. Imobiliara Nationala. Ionescu Alex. 3895. Iorgulescu Ilie. 3893. 3907. Ianculescu Alex. 11 apartamente. Cal. cal. Ioan Tudorina. Soc. Com. Gheorghe. Agricultori 66. 7 apartamente. Olteni 3. Maior Sontu 7 A. 3 apartamente. Delea Veche 43. 5 apartamente. str. 13 apartamente.. 3910. Craiova. str. str. str. Lt. Bucuresti. str. Pictor Luchian 8 A. 3913. str. Mosilor 161. Ignat Paul. 3911. Ionascu David. 3917. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu. Iancovici I. str. str. 10 apartamente. T. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Gh. 3897. Cal. 13 Decembrie 14. str. Most. Vacaresti 4. Ionescu C. 3906. Bucuresti. Mosilor 292. str. 4 apartamente. Alexandri 7. Bucuresti. 3900. Independentei 63. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Mihail Kogalniceanu 7. Masaryk 6. Most. 5 apartamente. str. Plantelor 15. Melitei 3. Dionisie Lupu 2. str. Pop de Basesti 50. Grigore Gabrielescu 8. 3 apartamente. 3901. 3. str. Bul. str. Anonima. 3 apartamente. Prelung. Cal. Calea Mosilor 238. 37 apartamente. Ion Ghica 1. 7 apartamente. 3918. Bucuresti. Bucuresti. Jurascu 7. Bucuresti. Ionescu Stela. Matei. 7 Noembrie 7. str. N. 17 apartamente. V. Baile Olanesti. Iliescu Aurel. Bucuresti. 5 apartamente. str. 3914. Ionescu G. Succ. Eroul Tudor Niculae 32. Valcea. Stefania. Olari 18. Dristor 108. Gh. Biserica Amzei 2. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Transilvaniei 58. Popescu 33. a. Bucuresti. si M. Isvoranu Gh. Mendeleev 17. Turda 173. 49 apartamente. 3899. Iancovici Aneta. 3892. 24 apartamente. Rahovei 63. Ionescu B. Euf. Iancu Ofelia. Maria. 3909. prin Ionescu A. str.. str. str.. B-dul Ion Sulea 35. str.

Bucuresti. Ioliesm D-tru. P-ta Concordiei 7. Ilie D. Ionescu Gh. Alex. 3938. Atena 16. str. str. 106. str. str. str. Ghenoiu Laurentia. Agricultori 134. Traian 17. 3921. 4 apartamente. Plantelor 54. Nerva Traian 78. 3931. 3946. 3 apartamente. 3 apartamente. Romana 78. str. Toboc (Colentina) 42. Ilie. Bucuresti. Iordache D-tru. Spl. str. Bucuresti. 3 A. C. si Fani Lupu. Maica Domnului. str. Frida. Ionescu Vladimir. str. str. Scheiului de jos 2. 3935. Stefan Mihaileanu 39-41. Bucuresti. Al. D. Iarca Florica. str. Teiul Doamnei 6. Buc-Ploiesti 11. Ionescu N. Isacescu G. Bucuresti. 3945. 8 apartamente. 2 apartamente. 3934. Casarici 5. 3933. Ionescu I. Iliescu P. 7 apartamente. Bucuresti. Most. Pitagora 31-26-20. 3927. 3929. 3924. Bucuresti. 3928. Lascar 119. 3940. Bucuresti. str. Lucrari si Investi. Eufrosin Poteca 21. Sinaia. Piptanari 54. Corbeanca Ilfov. 3 apartamente. Bucuresti. str. Gh. str. str. 5 apartamente. Anastase Simu 6. Iancovici I. Bucuresti. str. 3925. 3937. Crisului 2. Robert de Fleurs 23 B. Senatului 3. Bucuresti. Israil Gavril. Paris 28. Baneasa. Unirii 73. Calarasilor 243. Constantinescu 21. 5 apartamente. 3932. 3936. Zambilelor 7. Cal. str. str. 3 apartamente. Ionescu Alexandru. 8 apartamente. 3930. str. 8 apartamente. Vlad Judetul 64-48. Bucuresti. Romniceanu 6. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Intreprind. Bucuresti. 3926. 3922. Traian 205-201. Romana 17. Bucuresti. 3948. 6 Martie 11. Poteras 20-22. 3923. 3942. Calea Mihai Bravu 32. str. str. Iancovici Magdalena si Adrian. Steliana. Ionescu Maria. Bucuresti. Elena Cuza 104. str. 3 apartamente. Ionescu Alex Poteras. Iosif St. str. 19 apartamente. str. Cumpatul 1. Ilinea Marin. 3920. R. str. str. str. str. Bucuresti. Ioan. 2 apartamente. Isaila Tanase. Bucuresti. Ingher Adolf. str. 13 apartamente. Iliescu Aurelia. Glucozei 71-73-75. str. 3939. Ionescu Paula. Bucuresti. Ioanovici Aurel. 11 apartamente. Sinaia. str. Cal. str. 3944. si Niculae. Poteras 13. 3950. Ingineri 47. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Romulus 35. 3949. str. Bucuresti. Iliescu Moritz. Bucuresti. Elena. 5 apartamente. 21 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ispirescu Ecaterina. Ionescu Eglantina. Bucuresti. str. V. str. 7 apartamente. Laurentia. 12 apartamente. Teiul Doamnei 28. 3941. Ionescu G. Iordachescu Florea si Alexandrina. Pictor Rozenthal 30. Modrogan 6. 3 apartamente. 10 apartamente. str. str. Bucuresti. Sincai 6. Bucuresti. str. str. Episcop Ilarion 26. Edilitare. 31 apartamente. Iconomescu P. Ionescu Ana. Epureanu 14. Donici 1 A. 3947. Iancu Cavaler de Flondor 4. Timisul de . Racovita 41. str. Vacaresti 55. Sos. 3943. 3 apartamente. 36 apartamente. Sinaia. 56.3919. 11 apartamente. 5 apartamente. Ionescu Alexandru. str. Bucuresti. Bucuresti. si Dumitru. 3 apartamente. Ioan. Bucuresti. satul Petrut.

Colentina 168. 7. str. Calusei 11. sos. Iacob Elena. Bucuresti. Maior Sontu 13. Aleea Rumeoara 25. Ada. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 6. str. str. str. str. Iarca D. 3960. Marin. Brasov 39. Ionescu Alexandru. 2 apartamente. str. Mihai Bravu 44. 3986. Bucuresti. Ionescu Alex si Petruta Radutie. 3957. 3 apartamente. 3961. str. Demostene 7. Ionescu Gr.. 3983. Ionescu Eugenia. Spatarului 6. Salcami 20. str. Iasi. Bucuresti. Intr. str. Putu cu Plopi 4. 5 apartamente. Intr. Licurg 2 A. 4 apartamente. Ionescu Elena. Bucuresti. Bucuresti. Filimon Sarbu 25. str. Bucuresti. Galati. 3980. Iorgulescu Maria.. 3985. 3981. 8 apartamente. Bucuresti. 3967. Bis. Iosifescu Vily. 4 apartamente. 3974. C-tin. 3 apartamente. 8 apartamente. 3968. 5 apartamente. 3988. Bucuresti. Maior Claudian 10. Mihai Bravu 91. Al. str. 7 apartamente. 3 apartamente. 3951. Ionescu Ivan. Ionescu Emil. 3979. 3976. 5 apartamente. str. 3973. 3952. 3 apartamente. Duzilor 34. Bucuresti. Constantinescu 2. 5 apartamente. str. 6 apartamente. sos. str. Ocna-Bacau.Sus. str. str. 6 apartamente. Cernescu 56. I. Velescu 3. Bucuresti. 3966. Ionescu M. 3962. Matei Corbescu 4. 5 apartamente. Bucuresti. str. Marasesti 11. str. Buzianu 12. 3971. Dimitrie Orbescu 5. sos. 6 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. 3972. Ionescu Elena. 3955. Ionescu Alexandru. 3963. Bucuresti. Alba 1. 3978. 3958. Iacobovici I. 5 apartamente. Popa Soare 6. Pavel Tcacenko 3. Tunari 38. Maria. 8 apartamente. Bucuresti. Medic Gral. 27. 3964. Bucuresti. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti. C-tin. Chiristigii 38-40. 6 apartamente. Iliescu Dumitru. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Duliu Zamfirescu 3. 12 apartamente. 3969. 3965. Iorgulescu Alex. Londra 34. Salina. Ionescu Decebal. 3954. Ionescu Maria. str. Ionescu Ecaterina. Iordachescu I. Ionescu T. Bucuresti. 9 apartamente. 8 apartamente. . Bucuresti. Popasului 32. Bucuresti. Bucuresti. str. Fantanica 15. Nona Dumitrescu 2. str. str. Bucuresti. 3987. Intr. Putu lui Zamfir 27-29. Iliescu Nic si Sita. str. Bucuresti. si Grigore. Bucuresti. Constantinescu 52. Ionescu Alex. 2 apartamente. Al. 2 apartamente. Iordanide Alexandra. Stupinei 17. 3959. Roma 23. General medic Demostene 23. 7 apartamente. sos. Ionescu Tasia. Bucuresti. Stan Poetas 72. N. 3970. Iosif Cezar. 4 apartamente. Tg. str. Ionescu Stefan. 3977. 3 apartamente. Frimu 31. Iliescu Ana. 3 apartamente. Issaia Issaia. 3975. Ivanescu Adam. calea Victoriei 101. 3953. Bucuresti. 3 apartamente. Iacob Maria. str. calea Dorobanti 212. Bacau. Agricultori 86. Jud. str. Ionescu Cristea. Ianculescu Elena. 3982. Iticovici Moise. 3984. 3956. 10 apartamente. Samoil Vulcan 45. str. 8 apartamente. C. Iliescu Gh. Bucuresti. Ionescu Elisabeta. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Panduri 27. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Ionescu Lucia.

3 apartamente. Bucuresti. R. 4 apartamente. str. cal. Ionescu C-tin. str. 4007. si Florica. str. Stefan cel Mare 216. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente. str. G-ral Anghelescu 8. 4 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. 3997. Bucuresti. Isipovicvi Michaela Ioanid. str. 6 Martie 95. Iasi. Bucuresti. calea Rahovei 310 4009. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. D. Iliescu Elena. Stelea Spatarul 1. 4 apartamente. Episcopiei 5. Bucuresti. str. Bradului 31. Ionita Gh. Bd. Mitr. Ionescu Petre. sos. str. 37 4019. Ionescu D. 3991. Traian 344. Iacobsohn Ita si S. 4011. Bulgaria 5. str. Ionitescu George. 2 apartamente. 4022. 4001. Lueger 16 4023. Bolintineanu 44. Rotasului 1 4013. 10 apartamente. Bucuresti. Ionescu Laetitia. Ionescu Lorena. str. Randunelelor 6. sos. str. Mitr. Ionescu C-tin. Bucuresti. Ionescu Adrian. Izraelian Raffi. 4005. str. Bucuresti cal. cal. Iliescu Maria. str. 4 apartamente. 3993. 5 apartamente. str. Ionescu Tache. Poteras 20-22. Icoanei 48. calea Mosilor 250. Ionescu Niculae si Irina. Traian 44. Ionescu Victor si Gherghina. 12 4021. 4002. 3999. 4020. str. Stefan cel Mare 57. 3 apartamente. Bucuresti. 4022. str. Lt. Bucuresti. Dr. Filaret 35. Istrate . Anghel. str. Bucuresti. Radauti 10. Irimescu P. Berzei 24. Negel 55. 1 apartament. str. str. 24 apartamente. Aleea G-ral Anghelescu 12. str. Medic Zlatescu 35.. 4010. Bucuresti. Olteni 47. Ion. Bucuresti. 3 apartamente. Virgil Plesoianu 110 4012. calea Calarasi 147. str. str. 3996. Bucuresti. Pantelimon 163 4018. 2 apartamente. str. Ibisevici Dilaveri. str. str. Iordache Vasilica. Bucuresti. Ionescu Lache. 3995. str. str. Sepcari 9. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 27. 5 apartamente. 11 apartamente. Elena. 6 apartamente. Istrati Elena. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. 4004. calea Dorobanti 10. P. Most. Lt. Grivitei 50. 4006. 6 apartamente.3989. str. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. Ionescu Soare Vintila. Rahovei 214. Iacomi Vasilica. Bucuresti. 6 apartamente. 4000. str. 4003. 4008. 6 apartamente. 8 apartamente. Iuster Martha. str. Constanta. Ionescu Filip Alexandrina. str. Sebastian 100 4016. Bucuresti. Iarca Const. Bucuresti. Dudesti 214 4017. Sabinelor 22. Pictor Mirea 12. Bucuresti. str. Turda 194 4014. str. str. 3994. 18 apartamente. 5 apartamente. Nifon 42. Manu Cavafu 37 4015. Traian 27. Ion Niculae. 3998. Predeal. Giurgiului 117. Bucuresti. 3 apartamente. si Elena 10 apartamente. Dr. Bucuresti. Iron Nicolae si Elefteria. 3990. Iorgia Georgeta Niculae. 3 apartamente. sos. str. 10 apartamente. Ionescu Petre. Bucuresti. Popa Tatu 72. Bucuresti. Trinitatii 36. Banu Manta 32. Bucuresti. Ioan P. 8 apartamente. Maica Domnului 1 a. str. 3992. Izvor 66. Ionescu Maria. 5 apartamente. 3 apartamente. Florida. Bucuresti. str. Ionescu Virgil. Iancu F. Bucuresti.

Bucuresti. Th. Bucuresti cal. Bucuresti. Ionescu Elena. 3 apartamente. str. Mecet 3. jud. str. str. Bucuresti. str. Lanariei 91. str. 3 apartamente. Bul. str. 16 apartamente. 39 B. Bucuresti. Angelescu 85. str. str.. Occidentului 28 4057. Bucuresti. Grivitei 308. str. Ionescu Iosif Muscel. str. 326. Bucuresti. Ionescu Constantin. Staicovici 29 4032. str. Prof. Independentei 75 str. Iordache Ilie. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Armeneasca 39. Dr. 4029. str. Bucuresti. 3 apartamente. Serban Voda 240. str. cal. str. Coltei 21. str. str. Ionescu Maria. Enei 12 4052. 3 apartamente. Gen. cal. Iosifescu Const. 4045. cal. 4037. 4054. Bucuresti. Cantacuzino 22. Iordanescu Steluta. Victoriei 38 4050. Aleea 23 August 1. str. sos. Bucuresti. Istecescu Alexandru. si Angela.. Aman 15. 6 apartamente. Ionescu Eufrosina. Grivita Rosie 23. Ivanovici Elena. 5 apartamente. Gen. str. 4 apartamente. Bucuresti. Maria Rosetti 17. 11 apartamente. Bucuresti str. Merisori. str. str. str. Berzei 74 4058. sos. Enachita Vacarescu 38. Ionescu Stefan. 6 apartamente. 8 apartamente. Costandache Caracas 26 4048. Bucuresti. Bucuresti. Sergiu 20. str. Grivitei 311 4026. 4031. Ionescu Elena. 4040. 4043. Bucuresti. Elena Domana 37.4025. Iliescu Teodor. 4 apartamente. Bucuresti. Berzei 74. 6 apartamente. Iosef Reschi si Fisi. Serban Voda 209 A. 4035. str. Dr. Ianchilovici Golda. Tunarai 19 4053. 4049. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 4027. str. Ionescu T. Ion. S. 2 apartamente. Bucuresti. Iersin Jeanne. Bucuresti. Iliescu Alexandru. Bucuresti. Ionescu Mariana. Iliescu Anastasia.. 7 apartamente. Bucuresti. Ionescu Dima Ion. 4039. G-ral Angelescu 65 A. Intr. Stefan Gheorghiu. 4 apartamente. Maria. 3 apartamente. Vespasian 19. Com. Buestrului 15. 6 apartamente. 4056. Ploiesti. 4 apartamente. Bitolia 26. Emil Zolla 3. I. Galati. 7 apartamente. Spl. Iordanescu Cons. A. str. str. Ionescu Maria. Edgar Quinet 9. 4034. cal. str. 4 apartamente. str. 11 apartamente. . 4047. 4038. Popov 99 Rasnov. str. Arges 4051. str. Popa Rusu 38. Ionescu Ioana. Bucuresti. 16 apartamente. str. 4042. Constanta. Academiei 9 4044. Cosbuc 15. 3 apartamente. Ionescu G. Bucuresti. Ionescu Alexandru. str. Cuza Voda 158. 8 apartamente. 4030. Radu Boiangiu 1. str. str. Ion Ursu 37. 13 apartamente. str. Stefan cel Mare 238. si C. Fat Frumos 4055. 5 apartamente. Ilie Alexandru. Miraslau 4028. 6 apartamente. Ionescu Stan si Atena. Iliescu Lazar. Gh. Mantuleasa 22. 9 apartamente. str. str. Ivan Gh. Vacaresti 297. Italiana 28. str. 4 v apartamente. 4033. 4046. Ionescu N. 6 apartamente. Const. Ionescu Filofteia. Bucuresti. Bacau. Bucuresti. str. 7 apartamente. 64. Bucuresti. Boteanu 3 4041. Ionescu C. 6 apartamente. Ionescu Alexandru. Bucuresti. 8 apartamente. Puisor 2 A. 4036. Bucuresti. Stefan cel Mare 200. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bis. Stalin 3. str.

Bucuresti. 4066. Jeerca Petre. Carolina. str. Snagov. Ionescu Gh. Bucuresti. 4 apartamente. Grigore 49 4074. Bul. Colentina 205 4088. Glucozei. 8 apartamente. Capsa 4. Sf. 7 apartamente. Turda 213. 1 apart. 4 apartamente. Ionita Niculae. Bucuresti. str. Jocile Iancu. 3 apartamente. Apostoli 72 4086. Draghiceanu 7 4079. 4067. Porumbaru 8 Sinaia str. str. 4085. Dr. str. str. 8 apartamente. Delea Noua 5. Jurca Romulus. str. str. Trifoi 1o. Ion Marica si Elisabeta. str. Janiol Nicolae. Epicol 30. Furnica 33 Galati str. Tg. Radu Boiangiu 12. Iabrasu Mihalache. Bucuresti. str. Vasile Roaita 15. Dr. Jesek Vincene. Ionescu Mircea. str. Viilor 81. 4072. str. str. 4065. Mora 9. Inciean Gabriela. I. Candiano . 6 apartamente. 4070. str.. str. Ivanescu D-tru. 4071. Nordului 24-26. str. Cuza Voda 87. 4078. Ilie. Ignat V. Felix 12. Jifcovici Elisei si Marica. str. Ionescu Barsan Const. Carol Davilla 39 4083.4059. Bucuresti. Toamnei 100 4080. 3 apartamente. Victor. Dr. G-ral Angelescu 44. Navodului 21. 4069. str. Sinaia. str. P. G. str. D. str. 12 apartamente. Bucuresti. str. Jornea Radu si Norica. 10 apartamente. bul. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu Gh. 4087. Filip 13 4073. Niculae. Braila. 12 apartamente. Mihai Bravu 32. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Ignatescu Alexandru. Capsa 4. 4 apartamente. Bucuresti str. str. sos. str. Herastrau str. Bucuresti.. str. 4063. Icoanei 67. Bucuresti. Vasile Roaita 6. 1 Mai 84. 9 apartamente.. Brezoianu 38 A. 3 apartamente. Jifcovici Gheorghe. 6 apartamente. G-ral Dona 15. Bucuresti str. Bucuresti. str. Crangasi. 7 apartamente. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Iorgulescu C. Jecu A. si Nic. str. Caragea Voda 20. Niculescu 24. Ionescu Gh. 5 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente.. Bucuresti. Juster Norbert. str. Dr. J. Frumoasa 51. Burghelea 10 a. Buzau. Iliescu Niculae. str. Badea Cartan 40. str. str. Bucuresti. Episcopul Chesarte 7. str. Bucuresti str. str. str. Rares. Jiu. sos. Karl Marx 186. str. Corneliu. 4062. sos. 30 Decembrie 68 4077. Mitr. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Plesesti Niculina. Aman 15 4060. str. Bucuresti. 5 apartamente. Th. 4 apartamente. 3 apartamente. 4076. 4084. Com. Bucuresti. str. 4064. Bucuresti. 4082. Haia Lifschitz 13. 6 apartamente. 23 August 45. Niculcea 39. 4075. 5 apartamente. 4061. Bucuresti. Gh. Iurascu Dimitrie. Bucuresti. str. str. str. str. Ion. Dr. Polona 23 C. Bucuresti. 3 apartamente. N. Balcescu 3 4081. Ionescu C. Bucuresti. Sinaia str. Badea Cartan 60. Jipescu I. Fecioarei 14. Vlad Tepes 5. Republicii 1 4068. Jianu A. 7 apartamente. Jamgocian Karekin. str. str. Mironiuc 15. 3 apartamente. Vasile Dumitrescu 98. Bucuresti.

Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108 4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180

4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21

4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131 4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68

4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str. Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44

4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22

Magurele 101 4269. Visarion 11 4255. Lungu Nicolae. Landau Rasela. Bucuresti. str. Ploiesti. Andrei Mureseanu 12 . Ion Mortun 4. B-dul Ana Ipatescu 12. 4 apartamente. Leibovici Eliza. Lupascu Nicolae. Lucescu Teodor. 5 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Lascu Gheorghe. str. 3 apartamente. str. 2a. str. Bucuresti. apartamente. Soni si M. Aurel Vlaicu 64. 3 apartamente. 14. Bucuresti. Levil G. Popa Chitu 7. Lascara I. Mitropolitul Nifon 2. 6 apartamente. str. Bucuresti. Ana. Dionisie Lupu. Spatarului 47. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Leonida Ihidra. Popa Petre. Niculae Balcescu 35. Bucuresti. Lascu Valentina. Lazar Berta. 21 4264. Bucuresti. Popa Petre 37 4281. Segmentului 4 4279. Aurel Vlaicu. Grivitei 43 4285. str. 4276. Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Italiana. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Alex. str. Franklin 9 4258.. 5 apartamente. str. 7 4261. str. Lazar Rasu. 3 apartamente. Gramond 15 4270. Lazar Merucel Iolanda. 2 apartamente. Bucuresti. str. 17 apartamente. Lipovici Jeni. 3 apartamente. str. Lascu M. 25 4266. 8 apartamente. Lahovari N. Lungulescu Violeta. str. str. 33 4262. Ana. str. str. Nifon 27 4272. Bucuresti. Lupescu Adriana. str. str. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Lerner Maurici. Bucuresti. 9 4263. Despot Voda 50 4260. str. Bucuresti. Aurel Vlaicu 88. str. Galati. Bucuresti. str. str. str. Lungescu Ioan. str. Bucuresti. 14 apartamente. str. 7 apartamente. str. Florilor 26 4278. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Elesteului 16 4274. Ludeseanu Niculae. str. Luceafarul 2 4267. Bucuresti. str. Lecca M. 2 apartamente. Libovici Leonard Haim si Beti. Bucuresti. str. Trinitatii 63-65 4280. 12 apartamente. Bucuresti. Sahia 48. Alexandru nr. Bucuresti. Loebl Roza. Aurel Vlaicu. Louis Bartou 22. Landman Irimia. str. str. Sfintilor 9 4277. Niculcea 33. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 11. Luca Eufrosina. 3 apartamente. str. Lipatti Valentin. Labirint 110. 2 apartamente. 3 apartamente. Victoriei. Salcamilor. str. Bucuresti. 11 apartamente. 2 apartamente. Schitul Darvari 14a 4275. 31 4284. Dionisie Lupu. 7 apartamente. 3 apartamente. 76 4268. Bdul Cosbuc 57 4271. 16 4259. Lazareanu Ion si Stefan. 4283. Bucuresti. Bucuresti. Armeneasca 19 4257. 3 apartamente. Lefer Maria. 23 4265. 9 apartamente. Lzarin Aurelia. str. Vicentiu Babes 5 4256. str. str. str. 2 apartamente.4252. Eroului 4. Minotaurului 76 4273. Bucuresti. Mihai. Alba 4. Armeneasca 45 4254. Bucuresti. Lupescu Radu. Pop de Basesti 29 4282. Lazarescu Maria. 90 4253. str. Bucuresti. Leon Sami si Matilda. Bucuresti. Int. Lazar Constantin. 37. str. Pitar Mosi. Loboteanu M. Lolel Rozalia. str. 4287. Bucuresti. Jeanine.. Frumoasa. 9 apartamente. Frosa Sarandi 5. Bucuresti.

Caracas 3 4309. Elefterie 19. str. Ludvig Alex. 11 apartamente. Ionescu Gion 14 4301. 4 apartamente. cal. Valaori 28. 11 apartamente. Luigi Cora. Laborator 54. Grivitei 213 4289. Popovici 12. str. Nicolau 18 4298. str. str. Mircea Voda 70 4320. Bucuresti. Dudesti 139 4302. Bucuresti. Bucuresti. Lazarescu Elena. Iasi. Laudatu N. str. Lupu Similica. Vacaresti 364. Ploiesti. Marasesti 57 4318.. Barbu Delavrancea 7 4311. Avram Iancu 6. I. Luculescu Elena. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Nic. 7 apartamente. Leibovici Ida. Unirii 137 str. Petre Aron 5 4303. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Leonte Constantin. Leon Sculi Logoteli. 12 apartamente. Bucuresti. Gh. str. Popa Savu 72 4315.. Niculae Balcescu 54. str. Mihaileanu 27. str. str. Dorobanti 54. Victoriei 208 . 9 apartamente. Latina 1 4312. 30 Decembrie 63. 8 apartamente. str. Prof. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. Mosilor 313 B 4307. 11 apartamente. Sft. str. 30 apartamente. Bucuresti. Predeal str. Felix 109 4319. Lascu Evanghelita. Elefterie 39 4313. 8 apartamente. sos. Bucuresti. Bucuresti. Lazu V. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Lucaci Hermina. Bucuresti. Roman. Bucuresti. str. Silvestru 15. 5 apartamente. 4292. 3 apartamente. str. Tokio 7 4308. Lorenti Mihai si Luiza.. str. Luca Mihai. 6 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Orascu 30. Lananzi Frederic. 4 apartamente. Banului 3 4295. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 5. Bucuresti. str. Stanislau Kihosski 12 4290. Laub Alois si Maria. Slatineanu 21 4296. str. str. Leon Mandi si Sofica. Bucuresti. Bucuresti. str. cal. Verde 4. Soltuzului 54 4306. Bucuresti. Dr. str. Pasajul Cuza Voda 42 4304. Lupescu Constantin. Berceni 103 4299. str. 16 apartamente. Lazarovici Iridan. 11 apartamente. Lovinescu Ghe. Bucuresti. Bucuresti. Lupovici Sava si Leon. Olteni 8 4321. Bucuresti. 9 apartamente. Intr. Cearna 73 4297. str. str. str. str. sos. str. Episcopul Radu 39 4293. Leibovici Moise si Dina. 6 apartamente. Lahovary C-tin. 3 apartamente. Titulescu 89 4316. Oltenitei 158. Dionisie Lupu 53 4317. Kogalniceanu 2 4294. Bucuresti. Lorent Ioan. str. 4 apartamente. Lucaciuc I. str. Polona 90 4291. si Margareta. Despot Voda 14 4300. str. Bucuresti. str. Luptu Stefan. Luca Fanica. Lazar Lazar si Roza. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Lt. Alex. Pictor Iscovescu 25. Bucuresti. Lazarescu Elena. str. Bucuresti. Lupu Maria. 7 apartamente. Stefan cel Mare 154 4305. Spl. Bucuresti. Victoriei 95 4314. Plevnei 150. str. Piatra Neamt. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.4288. Lupovici Avram. Sf. Lichiardopol Evanghelia. Bucuresti. cal. Lupu Nicolae. C-tin. Pop de Basesti 35 4310. str. Ligol si Lucia. 7 apartamente. Doctor Felix 103. str.

V. 10 apartamente. Valcea. Gral Manu 6 4347. 7 apartamente. Bucuresti. Arh. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. 30 Decembrie 9 4348. str. str.6 apartamente. Leibreich Clara. Cal. str. Leibovici S. Bucuresti. Lupas Niculae. str. 5 apartamente. Bucuresti. Lazar Livia. Lupa Frieda si Lazar. 4 apartamente. Bucuresti. str. Leibovici Smil. 5 apartamente. Bucuresti. Karl Marx 44 4337. str. str. Mestesugareasca. cal. str. Rahovei 263 4327. Lupu Gh. B-dul 30 Decembrie 11 4352. str. Leibovici Moise. Bucuresti. Dumitru Racovita 22. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Litera Noua coop. str. 9 apartamente. Leontescu Niculae. Bolintineanu 5. Musat 29 4340. Ionescu Gion 14 4354. Serg. Herescu Nasturel 14. str. cal. Bucuresti. Schitu Magureanu 19 4342. str. 6 apartamente. 15 4335. 10 apartamente. Gral Praporgescu 27 4350. Leibusor Rachela. Laurian Stefania. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Bravilor 8. 3 apartamente. Popa Soare 49. Caimatei 14 4351. Bucuresti. Bucuresti. Nerva Traian 34 4341. Lydia Loag. Ferdinand. str. Bucuresti. str. 12. Rovine 3 4336. Aleea Grand 28 4334. 4 apartamente. Ploiesti. str. Baratiei 10. Vladimir. Episcopiei 5 4332. Mircea Voda 15 4346. Bucuresti. str. Luvin Rosalia. Lazar Titus. 9 apartamente. 9 apartamente. str. Lant Andrei. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mosilor. str. Leobel David most. 2 apartamente. Mincu 29 4324. Lazarescu Cojai. 258. str. Leobel David. Bucuresti.4322. Lovici Militu. Bucuresti. Laitu Constanta. Bucuresti. Lazar Lucia si Tamara. Viitorului 176 4338. 5 apartamente. Cluj 24-26. 68 4331. Lupu N. str. Bucuresti. str. Av. Ludwig Eliza. str. Lalel Reghina. Legislator 1. Bucuresti. Ioan. Adamache 6 . Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Leobel Max . Sf. 38 apartamente. 5 apartamente. Lebel Eden si Sam. 22 apartamente. Lelescu Alexandru. str. Il. Lascar Stefania. Leucutia Ioan si Paula. str. M-tii Tatra. str. R. str. 11 Iunie 64. str. Bucur 19 4355. str. str. Episcopiei 5. str. Apostoli 35. str. 30 Decembrie 95 4323. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Maria Polden si Leibovici Emil. Bucuresti. str. Sf. Voievozi 3. Putul cu apa rece 15 4343. Lego M. Popov 40 4349. str. 7 Noiembrie 41 4325. 1. Frumoasa 21 4333. Bucuresti. I. Vanatori 3. Lupu Toni. Bucuresti. Mosilor 65 4345. str. Maria Niculescu 3 4330. Lee Alberet. Grivitei 129 4339. str. str. 4 apartamente. str. Leobel Ana. 5 4326. Calarasi 89 4356. Plevnei 159. Bucuresti. str. Bucuresti. Cosanzeana 1 4344. str. 11 apartamente. Marasescu. 2 apartamente. 5 apartamente. Olga Bancic 14. Leibovici Wilhelm. 5 apartamente. Apolodor 5 4329. Mantuleasa 8 4353. Lalel Avram. Iasi. 5 apartamente.. str. 14 apartamente. Bucuresti. Ilie Oprea 9 4328. B-dul 1 Mai 35.

Mistretului 6 4378. 6 apartamente. str. Leontescu Constantin. 2 apartamente. 10 apartamente. str. Ludaici David. Ioan Nou 26 4360. Lolescu Petre. 26 4362. Capitan Epureanu 47 4364. Bucuresti. Balcescu. Alba Iulia 9 4377. 4 apartamente. Decembrie 23. str. Leonardescu Alice. Dr. Lazar B. Const. Lesvodax Al. 8 apartamente. Bucuresti. 2 4368. Lupuloves G. str. Bucuresti.. Leoveanu Petre. 6 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Lazarovici Sofia. Xenopol 3 4387. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. 8 apartamente. Lazarescu Victor. Lazarescu Sofia. Plantelor 12 4371. Brezoianu 13 4388. str. Bucuresti. Bucuresti. Livezeanu Serge. 18 apartamente. 3 apartamente. 11 apartamente. str. str. Victoriei 61 4385. str. Lepadatu Elena si Florea. 9 apartamente. str. str. str. 9 apartamente. 1 apartament Bucuresti. N. 16. 3 apartamente. Landau Roza si Ida M. Lerner Samy. Schitu Magureanu 57 4380. 4 apartamente. G-ral Haralambie. 100. Tolbukin. str. Rahovei 27 4369. str. str. Bucuresti. Coltei 46 . str. Landman Iancu. Teohari 6 4381. Stirbei Voda. 6 apartamente.. 5 apartamente. str. str. Mille 4 4383. 40. Aurel. 4 apartamente. str. Langer Samoil si Ernest. Caminului 16. 4 apartamente. Ledner Eugenia. Cosbuc. Bucuresti. Ana Davilla 5 4384. str. P. 14a. Leibovici Adolf. 11 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 49 4359. str. Dimitrov 25. 14 apartamente. Lupolover Rifca. Litman Henriete. 7 apartamente. Frumoasa 30 4373. str. str. 30.. Ilie Pintilie 5. Gh. str. Avram Iancu 13 4374. str. Bucuresti. Leopold Stern si Gilberta Klein. str. Mosilor 297 4382. str. M. str. D-tru Racovita 28. Arcului 17 4370. Lazarovici A. Stefan Hepites 1.. str. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Iasi. 3 apartamente. Hasdeu 15. Panait Mosoiu 7 4376. Pantelimon 103. str. 6 apartamente. Kogalniceanu 5 4375. Bucuresti. str. Lupescu Isabela. str. Lascu A. 5 apartamente. Bucuresti. str. Piata Rosetti 3. Tacerii 8 4379. Bucuresti. 4 apartamente. Calusei 47. Bucuresti. Bucuresti. Lascu Alice. Dragasani Valcea. Bucuresti. 12 apartamente. Leauty Louis M. Giurgiului 22.4357. Leibovici Simon. Lupascu Neron. Bucuresti. 39 4361. Ciubotica Cucului. si Stefan. 7 apartamente. Lucescu D. Mihai Bravu 36. Galati. Ziduri intre vii 19 4358. Scoala Floreasca 14 4372. str. Bucuresti. Donici 25 str. Bucur 14 4386. 37 str. Mosilor 348. str. Bucuresti. Liteanu Marina. str. str. str. Sahia 58. Bucuresti.. Alexandru. str. Pictor Andreescu 24 4363. str. Franklin 9 4365. Bucuresti. str. Gh. N. Bucuresti. Bucuresti. Fontariei 18 4367. Alex. Bucuresti. 30a 4366. Lugosianu Elena.

Cobalcescu 52 4393. 5 apartamente. str. Levou Van Eric. Bucuresti. Merovici Maier. Iorga 17 4391. Moldovanu C-tin. Marasescu Alexandrina. str. Marinescu I. Leoveanu Elena. 2 apartamente. Bucuresti. Lazarescu Ofelia. N. Bucuresti. str. 1 apartament. Lahovari Al.Iorga 58a 4405. Col. 3 apartamente.4389. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Liba Iulia. Pateur 12 4417. Bucuresti. Lebedei 20. Lahovari D-tru si Elena. Lucescu Nicolae. Ion. str. Bucuresti. Litman Elise si Litman Teodor. Sf. 3 apartamente. Muzeul Zambaccian 12 4397. 65 4409. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. com. 11 apartamente. cal. str. Aristide Briand 1. Bucuresti. 3 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. Orero 28 4412. Bucuresti. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Epicol 64 4422. 13 apartamente. str. 8 apartamente. str. str. Nic. Marinescu Ion. Ioan. str. 5 apartamente. Marculescu Elisa. str. Bucuresti. Marinescu Paraschiv. C. str. D. 5 apartamente. str. 21 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Buzoianu 11. Iliescu 38 4390. Bucuresti. 2 apartamente. Oltenitei 111. Dambovita 4394. Fund. Bucuresti. str. Lanariei 110 4415. 13 Septembrie 13 4392. str. str. Martau V. Republicei 7 4403. 7 apartamente. Bucuresti. 21 apartamente. Vasile Lascar 8. Milian Carolina. Leonida Gijenschi. 5 apartamente. Th. Bucuresti. Lepadatu Alexandru. Bucuresti. Bdul Gh. Batistei 42. Grivitei 73 4402. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. Ioan Mosi 21 4423. Gherea 5 4399. Munteanu Elena. Lucasi Alcipiade. Rucar 44 4395. Luculescu Const. Pandurilor 81 4400. Elena. Bucuresti. str. Bucuresti. Linaru Aurel. 4411. 4 apartamente. str. str. Racovita 7. 4 apartamente. str. Grivitei 216 4401. Bucuresti. Puisor 12. 4 apartamente. Bucuresti. str. 13 Septembrie 78 4404. Lucian Elena. Ecaterina 17 4414. 8 apartamente. Cristache. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Colentina 53 4424. Bucuresti. Masarik 25. Dim. str. 2 apartamente. str. str. Vlaicu Voda 70 4406. str. Linscher Jean. Traian 211 4396. Bucuresti. Bucuresti. Spl. Mateescu Ion si Sara. str. 7 apartamente. Mitrop. Bolintineanu 16 4408. str. Andrei Saguna 21 4420. Bucuresti. Nanu 4 M. 3 apartamente. Metta C. Oslo 6 4421. Cosbuc 55 4416. str. str. str. Toamnei 106 . 4 apartamente. str. Gral Angelescu 175 4410. str. Uranus 32 4413. str. Vacaresti 215 4419. 2 apartamente. Dorobanti 133. str. Lupea Olga. Elena.. str.. str. Luca V. Elefterie 11 4398. str. Bucuresti. Moldoveanu C-tin. Bucuresti. str. Viforata jud. Lorenti Emil. Lismanian. Bucuresti. Bucuresti. cal. Sft. 4 apartamente. Cedrilor 5 a 4418. Bucuresti. Cluj. 3 apartamente. str. Leonte Ioana. Lucadi C. Banului 3b. Av. Mzalator Rachel. Dr. Logotneti Seuli. Bucuresti. Dionisie Lupu 16. str. Bucuresti. .

Marinescu 51 4443. Bucuresti. str. 2 apartamente. Vasile Roaita str. Cometa 5 4457. 2 apartamente. Maru Elena. 5 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Calea Victoriei 128. Marculescu Demetra. Seneca 6. str. str. 11 Iunie 16 4449. Gh. str. Bucuresti. Mincu Aurelia. Mitrop. Bucuresti. Madotto Vitto. Duzilor 28 4434. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. str. Filaret 42. Marau Iordan Lelia. 3 apartamente. Sinaia str. Bucuresti. Spatarului 3 4442. Marasesti 2 4438. Bucuresti. Mihail Eminescu . Dristorului 128 4437. Bucuresti. Maria Virgil. str. GH. str. Batistei 35. 3 apartamente. Mitrany Rasel. Marculescu Marin. str. 3 apartamente. Mitrani Jack. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. Miculescu C-tin. A. 4 apartamente.4425. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. str. Schitu Maicilor 18 4440. str. Paul Grecescu 5. 3 apartamente. 5 apartamente. Mandrea Danila. Mogosoaia 12. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Rosetti 14. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Marinescu Radu. 4 apartamente. str. str. Merlanb Cecilia si Daniel. Mihalache Elena. Mihail V. 2 apartamente. Mandescu Alexandru. Izvor 79 4445. 4 apartamente. Bucuresti. str. C. str. Marasesti 57 4448. Ion Nou 32 bis 4446. Manolescu Florica. Cuza Voda 66 4454. Bucuresti. Miclescu Angela Ion. str. str. str. Louis Blanc 1. 5 apartamente. Mitran Grigore. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444. Bucuresti. Marinescu A. Patrascu Voda 8 4436. Bucuresti. str. 4 apartamente. Medianu Gheorghe. Bucuresti. Paulescu 32 4435. Caragea Voda 22 4450. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. str. Marinescu Chirita. str. str. Alex. Prof. 13 Decembrie 4. Mihaescu Nae. Haga 8. Argentina 33 4447. str. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. Gh. str. Tepes Voda 78 4429. str. str. 30 Decembrie 11 A 4458.. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. Orzari 64 4433. 5 apartamente. Gh. str. str. Toamnei 8. Lt. Academiei 35. Stanislav Cihovschi 4 4451. Miclescu Perolina. str. Serban Voda 224 4441. str. Marinescu Ion. Sperantei 24. Minculescu Ioan. Sft. Malcovici Petrescu. Bitolia 13 4428. Margarit Iacob. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Sterian 8 4430. str. Gheorghe 17 4456. 2 apartamente. Munteanu Maria. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Tolbukin 63 si 61 4431. str. str. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Vasile Alecsandri 15 4460. 4 apartamente. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 12 4427. 7 apartamente. Arh. Arh. Maica Domnului 11 4459. str. 5 apartamente. Marcovici Hana Leia. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Miuden Caputinescu. Marinescu Nic. Mironescu Athanase. Milea D-tru. str. Bucuresti. B-dul Ardealului 73 4455. Macovei Mihail. Lazar 4 4426. Serban Voda 115 4453. 4 apartamente.. Bucuresti str. Atena 1 4452. str. Sf. Elena. Turghenieff 6 4439. Manolache Maria. 4 apartamente. Ion Nou 9. Lazar 4. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente.

10 apartamente. Mironescu Florin si Maria. Bucuresti str. Elie. Moisescu Sally. 5 apartamente. str. str. Mosteanu Stela si C-tin. Manughevici M. 3 apartamente. Elvira. 10 apartamente. Turda 132. Fluerului 14 4471. Bucuresti str. 11 apartamente. Bucuresti str. Mirescu Stefan. Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. B-dul T. Matei Smaranda Ion. 6 apartamente. Marasesti 4467. Matei Basarab 24 bis 4485. Despina Doamna 4. Moldoveanu Elena. Gh. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Dragos Voda 19. 7 apartamente. Maria 7. 4 apartamente. 4 apartamente. Macarenco Ana si Elisa. Despot Voda 26 4462. Matei I. Mataceanu Rucar Iosif. Cuza Voda 29 si 31 4466. Mecet 5 4474. G-ral Cristescu 4 4481. Aurelia. Sf. Bucuresti str. Teodor Aman 28. Bucuresti str. Manicatide Mihai. si Maria. str. 2 apartamente. str. D. si Florica. 17 apartamente. Bucuresti str. Grigore Ventura 10. 12 apartamente. Marinescu Ecaterina. Mateescu Eufrosina. Bucuresti str. Ion Ghica 3-5. Viting 1 4487. Moro Ketty. 4 apartamente. Coltea 12. Luterana 21. Miclescu Sonia. Mihalache Bul. Mihail Petre. 3 apartamente. Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. Bucuresti Calea Rahovei 214 A. 4 apartamente. Vladimirescu 50 4475. Bucuresti str. Romania Muncitoare 87. Bucuresti str. Lister 71 4490. Bucuresti str. Eufrosina Poteca 9 4477. Mateescu Maria. Intr. 24 si 26 4495. 4 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Lirei 16 4480. Marculescu D-tru. Bucuresti str. Rosiori de Vede. 4491. Bucuresti. Miulescu I. Stefan cel Mare 232 4469. Bucuresti str. Mihaescu Nicolae. Manescu Petre. 3 apartamente. str. Avrig 82 4479. Bucuresti. str. Bucuresti. Malcoci Victor si Paulina. Popa Nan 55 4482. Prof. str. B-dul 1848 6 4478. 4 apartamente. Bucuresti str. Luterana 19 Sinaia str. 11 apartamente. Marinescu Barbu. 10 apartamente. Uranus 45 4489. Rumoarei 10 4463. 3 apartamente. Mihail Camelia. Mosoiu Marcela. 6 apartamente. str. Manu 22. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti Intr. str. Lanariei 82 4473. . Mitrop. 4 apartamente. Banu Manta 49 4492. 14 apartamente. Concordiei 9 4470. 11 apartamente. Bucuresti str. str. 10 apartamente. str. Murgoci 5 4488. Bis Alba 1 4494. Bucuresti str.4461. Bucuresti. 4 apartamente. Mihail Ene. Bucuresti. Aleea Isvoranu 1. Manea Sofia. 3 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. 214 B 4464. str. Mihaescu Ana. Matei Eustatiu. G-ral Angelescu 37 4483. Marinescu Vasile. Costache Balcescu 17 4486. Marculescu Ana Marcovici. Azuga soseaua 22 Bucuresti str. Marculescu Marcus si Eugenia. 5 apartamente. SF. Mora 4 4465. Marinescu Valeria. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. Gr. Voievozi 4 4484. Milea D. Bucuresti str. Gral Gh. Luterana 9 4493. Dosoftei 81. Spiru Gheorghiu 15 4472.

str. Cumpatul 30 4501. Marian Mihaela. Meteleanu Gheorghe. G. 2 apartamente. Marcu Emil. C. Magardiceanu Hocen. str. Grigorescu 27 4524. Costisei Gh. C. 3 apartamente. Sf. Filaret 10 4508. str. str. str. 3. Speranta 147 4507. Balaceanu 21 4516. Eroului 6. str. Bucuresti str. 5 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Mihailescu C-tin. Bucuresti. Poenaru Bordea 16. Melinescu Dan. Dr. A. Mama Smaranda. 4 apartamente. str. Cristache. Romniceanu 5 4522. Pictor Grigorescu 12. str. Pasteur 45 A 4509. Merlescu Ilie. Mocanu Ion. Bucuresti. 10 apartamente. Eforia Jud. Disescu 22 4499. 9 apartamente. str. 10 apartamente. 11 apartamente. Ionita Cegan 23. Montblatt Mihail. str. Manolescu Mihai. Bucuresti str. Toporas 72. Manolescu Ion. Bdul Republicii 64 Breaza de sus. Alex. Putul cu Apa Rece 10. Bucuresti. Mihail Cristea si Nic. Bucuresti. Bucuresti str. str. Prof. Bucuresti str. Ilie 95. 4 apartamente. Dr. Medeanu Eleonora. Poenaru Bordea 18. Vasile Lascar 95-97 4511. str. str. Timpului 17. Duca 5 . Bucuresti. I. Botosani str. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Marcus Bubi. Radovici 12 Olanesti 4502. Progresului 17d. Marcovi Solomon. str. Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. Bucuresti B-dul 1 Mai 31.Caseriei 6 4496. 8 apartamente. 3 apartamente. Maria Matak. Bucuresti. str. 2 apartamente. 6 apartamente. 8 apartamente. str. Rosetti 45 4526. Bucuresti str. Macheuer Ella. 6 apartamente. Alex. Oprescu 5 4521. Bucuresti. str. Sergiu 10 4510. Ploiesti. Calea Calarasi 234. 15 apartamente. 3 apartamente. -17a Predeal 4503. Dr. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. Dr. Minescu C-tin. Moisescu D. Manolescu Grigore. Th. Isvoranu 3 4513. Bucuresti. str. 6 apartamente. 4 apartamente. Mihailescu Mihail. 13 apartamente.. Occidentului 24 4497. str. str. Musetescu V. Bucuresti. Constanta. 9 apartamente. Nifon 30. Miletin 7 4518. Olteni 32 4514. 6 apartamente. Moldoveanu GH. Marin Tudose. Bucuresti. 4 apartamente. Plevnei 56 4498. 3 apartamente. Bucuresti. Anei 4515. Leon Voda 20 4523. 6a. Masek Florica. 4 apartamente. Motoiu Constanta. Bucuresti str. str. str. Mocanu Matei. 7 apartamente. Bucuresti. most. Voievozi 56 Sinaia str. Bucuresti. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. 6 apartamente. Ioan Oarca 24 4504. Bucuresti str. Bucuresti. calea Nationala 293 4517. Bucuresti. Matak D. Bucuresti str. Bucuresti. str. Mihailescu Ion. Viitorului 133 4512. Muscalul Marin. 9 apartamente. Matei Niculae.. str. Matei Voevod 113 4596. Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. Calea Calarasi 41 B 4505. Sf.

Moldoveanu Gabriela. Marinescu Ion Hera si Constanta. Octav. Bucuresti str. Munteanu Axente. 7 apartamente. 5 apartamente. Majariti Elefteria. str. Muzelor 19 Sinaia str. Bucuresti str. Bucuresti str. Buzesti 80 4540. Mazilu Vasile si Ecaterina.4527. Mateescu Lazarin. Dr. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. 32 4538. 3 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. Mihai Voda 1 4533. str. 16 apartamente. Bucuresti str. Alex. Frigului 14 4549. Eugen Iosif 12 4528. Marcu Anghelina. Ferentari 78 4454. Mitrop. Bucuresti. Mamighian Eva. 14 apartamente. Bucuresti str. Manolescu Gh. 3 apartamente. Severeanu 4 4529. Mitropolit A. Sft. 252 4542. Moscu Iosef. Marinescu Maria. Bucuresti str. . calea Vacarestsi 374 4543. Manu R. Mihail Eminescu 99-101 4535. str. Minervei 13-11 4530. 5 apartamente. calea Rahovei 124 4459. str. Bucuresti str. calea Rahovei 36 4536. Serban Voda 74 4455. Mihailescu P. Balaseanu 6-8 4548. Maria 11 4546. Plantelor 6. Bucuresti str. Princip. 5 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 62. str. Armoniei 4 str. 4 apartamente. 12 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Sergiu si Victor. 7 apartamente. Marian I. Bucuresti str. T. B-dul GH. Mandrin Florica. 4. Galati..R. str. Magurele 24 C 4534. 5 apartamente. Mihailescu D-tru. Scoala Ciocanul 22 4552. Mohnblat Lupu. str. Bucuresti. Vladimirescu 8 4544. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Marinescu V. Bucuresti. Benes. Marinescu Dumitru. 3 apartamente. N. Apostoli 49. 3 apartamente. 6 apartamente. Mestecan Petre. Marcus S. Marinescu I. Mihai Bravu 17 colt Ed. Mihailescu Niculae. Dr. 12 apartamente. Giulini 7 4532. Bucur 25 4550. Barbier Ioana. Mihaescu Mihail. Olimp 62. 3 apartamente. Olteni 35 4547. Mateescu Constanta. Dr. Sft. 9 apartamente.. Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. Marughevici Ifrim. Unite 36-34. Iorga 2 4537. Bucuresti Intr. str. 2 apartamente. Filaret 23 4545. Bucuresti str. Sirenelor 36 4453. str.P. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bucuresti. Cosbuc 64. Bucuresti. str. Bucuresti. Murgasan C-tin. Caporal Preda 16 4460. str. Pasteur 30. str. Bucuresti. Uranus 108 4531. Bucuresti str. Cocuelia 9. str. 7 apartamente. Calea Vacaresti 207.. 4 apartamente. Bucuresti sos. Biserica Alexe 7 4551. Mateescu C-tin. Uranus 109. 21 apartamente. Bucuresti str. str.. str. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R. 4 apartamente. Munteanu D-tru. str. Dr. Mercan C-tin. Ivanov Gheorghe. Drumea Radulescu 46. Saguna 18 4457. Bucuresti. ing. Iosif 3 4456. apartamente. Nic. 9 apartamente. 10 apartamente. 3 apartamente. Laptelui 54 4458. 13 Septembrie 81 4539. Bucuresti. Mateescu Alexa. 4 apartamente. Dumitra. Marcovici Mauriciu.

Ana Davilla 22 4590. Marinescu Gica. Mihalcea Marin. Mitrop. Bucuresti str. str. Bucuresti str. calea Vacaresti 121 4478. Mihailescu Alexandrina. 3 apartamente. 4 apartamente. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. Aurel Vlaicu 47 4585. Scarlatescu 4480. Manea H. 6 apartamente. apartamente. str. Sfanta Mina 2 A. Stefanesti 6 4593. Militaru I. 7 apartamente. Moscovici Frida.4461. str. si Elena. str. B. str. Lahovari 4 4481. 7 apartamente. Traian 34 4463. 6 apartamente. Stirbei Voda 107 4465. Ciprian Porumbescu 14 4475. Lenin 30. Bucuresti. str. Bucuresti. Hristo Botev 34. Bucuresti str. calea Calarasi 17. Bucuresti str. str. Brasov. Bucuresti str. Bucuresti. 2 apartamente. Brasov str. Rahovei 13. Marculescu si Sanda Constantinescu. Maior Veturia. Lizeanu 25-21 4586. Bucuresti str. 13 apartamente. I. 10 apartamente. str. Petre. Miteejka Francisc. Alexandru I. Predeal. Matias Fridiric. Molotov 45. 9 apartamente. Elisabeta Marinescu. Mihai Voda 21-23 4468. Mihail Eminescu 186. Bucuresti str. Marinescu Maria si Mirica. Liliacului 7 4467. Ghenadiei Petrescu 187 4474. 5 apartamente. Petre. Marcovici Adela. Calea Calarasi 72-74 4584. Marcus Rene. 11 apartamente. Bucuresti. Caragiale 4. 7 apartamente. Bucuresti str. Alex. Viitor 15 4587. Mihalache Mihai. Balcescu 35. str. Manea Constantin. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Mirea Ion. Hristo Botev 42 4477. calea Vacaresti 174 4462. Bucuresti str. 5 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti str. Mastiro Victor. Cohn. 3 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente. Manolescu Elena. Marinescu Maria. Tache Ionescu 12 4592. Bucuresti sos. 7 Noiembrie 12 4588. Bucuresti calea Calarasi 75 4482. Minea Ioan 9. Marian Pacal si Ana. 7 apartamente. str. Florilor 9 4471. Spatarului 38. 8 apartamente. str. str. sos. Mincu A. N. Andrei 10 4472. 45 apartamente. Hagiului 9 4591. Mavrodin. Coltei 42 Galati str. 8 apartamente. Multea Stefania. str. Austrului 18 4589. Mayer Rasela. Donici 3. Cezar Boliac 5 4483. 4 apartamente. Bucuresti. Boteanu 5. Gutemberg 16 Galati str. 6 apartamente. Bucuresti str. Mihai Bravu 15 . Mutulescu Maria. Bucuresti str. 5 apartamente. Manuchian Cheverc si Margardici. Coltei 14-16. Pantelimon 97 4466. Bucuresti str. Bucuresti str. 9 apartamente. Moderna S. Mihaescu Gh. Ion Maiorescu 73. Micu Iosefina si Eliza Perlun. Bucuresti str. Bdul V. Icoanei 90 4479. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. N. Militiei 3. 3 apartamente. Craitelor 9 4473. Bucuresti str. Bucuresti. Mihai Bravu 7 Busteni str.A. Marinescu Maria. 4 apartamente.. Plantelor 57 4476. Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. Milidan Eugenia. G-ral Manu 6 4470. Mihai Bravu 135 4469. Campulung Muscel.

Marinescu Maria. Manolescu Ovidiu. 12-a. Munteanu Alexandru. Bucuresti str. Mihailescu I. 4 apartamente. str. Sahia 58 4611. str. 3 apartamente. Viitor 91. Latina 30 4620. Bucuresti str. 9 apartamente. 13 Iunie 6 4619. Busteni str. Bucuresti str. 14 apartamente. 7 apartamente. Dorobanti 107 4621. Spatarului 7 4612. Bucuresti str. 7 apartamente. str. 13 apartamente. Bucuresti . 3 apartamente. Al. Grivitei 255 4613. Karl Marx 14. Bucuresti str. Bucuresti str. Viitorului 29 4596. Bucuresti str. Bailor 25. Dionisie Lupu 53. Piata Rosetti 1 4609. str. Marianopol C. Sf. 5 apartamente. Bucuresti. Alex. E. Moser Robert. Mocovici Emil. Mihai Melania. Rahovei 148 Sinaia. 2 apartamente. Vasile Roaita str. Mihail Eminescu 167 4606. Sahia 5. Masgos Petre. Bucuresti str. Marculescu Raducu. mostenitori Olga Sarateanu si Maria. Bucuresti str. Romana 254 4595. str. 8 apartamente. Stefan. Manolescu Nicolae. 15 apartamente. Mihai Eminescu 178 4625. Bucuresti str. Eminescu 76a 4618. Bucuresti str. 20 apartamente. Mincu Ioan. Predeal-Brasov 4601. 17 apartamente. Marculescu Dumitru. Dacia 43 4607. Cantacuzino 13 4614. 12 apartamente. col. Paul Ionescu 7. 4 apartamente. Bucuresti str. Eremia Grigorescu 1 4617. Manescu Ion. Marcovici Alexandra. 6 apartamente. Boerescu 12 4598. Lt. Alex. Logofatul Dan 6 4615. B-dul Balcescu 3-5 4599. 3 apartamente. Moruzi Elena. Constantin 24. Bucuresti str. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. Lizeanu 15 4623. Dionisie Lupu 12 3626. Macri Petre. 4 apartamente. Mitilineu Efrosina. Metulescu Titu. Barbu Vacarescu 22 a 4616.4594. Bucuresti str. Ploiesti str. str. 10 apartamente. Bucuresti str. 22 apartamente. Sahia 5 str. Bucuresti str. Mihailescu Constantin. 2 apartamente. 10 apartamente. intrarea Filioara 2 4603. V. 9 apartamente. Morarescu E. 5 apartamente. Calomfirescu 10 4600. Colentina 55 4624. 4 apartamente. Grivitei 166B 4602. str. Bucuresti str. Alex. Bucuresti str. Spatarului 12. 3 apartamente. Mihescu S. Spatarului 1 4604. Luminei 4. str. Bucuresti str. 14 apartamente. 5 apartamente. Maria. Intr. Teiul Doamnei 96 4605. Bucuresti str. str. Mitescu Vasile. Mandruta Gheorghe. 30 Decembrie 44. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti str. Ana Ipatescu 10. Batistei 26 4608. Bucuresti. str. Petre. I. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti str. Manicatide Elena. Bucuresti str. Eremia Grigorescu 8-6 4610. Marinescu Ana si Filimon. Manta Ecaterina. Bucuresti str. Munteanu Gheorghe. Dr. Muncel Silviu. str. Teodor Mandra. Mares Stefan. Madotto Umberto si Fabia. 3 apartamente. Boteanu 3 4597. Dudesti 115. Sahia 47. Lizeanu 12 4622. Matighian Hamaiag. Bucuresti str.

6-8 4646.Ion Sulea 285 4656. 25. V-le. Manolescu T. Calea Mosilor 74-19-07. Mangalia. B-dul Gen. Munteanu Caliopi. Marcovici Liana. str. 4 apartamente. Polona 42 4641. 4 apartamente. 8 apartamente. Moscu Paul. 19 apartamente. Bucuresti str. Dr. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. 17. Stalin 2 4649. 7 apartamente. M. str. 14 apartamente. Motas Maria. 4 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Belgrad 3 4648. Bucuresti str. Icoanei 25 4650. Frumoasa 56. Marsu Ion si Maria. Iancu 6. . Sandu Aldea 78. Selari 3. Marcu Ovidiu. M. Dr. Bitoliei 51 4655. Mihailescu Maria. Spiru Haret 15. str. 13 apartamente. str. Antim 62. Bucuresti str. 4 apartamente. 7 apartamente. cl. Bucuresti str.. Bucuresti str. Bucuresti str. Pomenirei 6. 3 apartamente. bd. 3 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. 7 apartamente. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Bucuresti str. str. 10 apartamente. Av. Mayer Eufrosina. Rosetti 14. Bis Alexe 15. Marvocici 9 4638. Bucuresti. str. 10 apartamente. 2 apartamente. Eminescu 23 4658. Marinescu Marcela. C. str. calea Victoriei 25-101 4629. Bucuresti str. 3 apartamente. Dudesti-Cioplea. Bucuresti str. str. 11 apartamente. Metulescu Gh. Andreescu 52. Bucuresti str. Marcu Adalgiso. Moser Lausa. Macarescu Gh. G-ral Er. 8 4628. Ion Nou 15 4645. Republicii 45. Costache Negri 22 Copou. Vasile Lascar 80 4643. Felix 23 4627. Oituz 1-3 4633. Bucuresti str. Slatineanu 32 4654. Mainea Ion. Bucuresti str. Gral Angelescu 98. Brezoianu 29. Bucuresti str. jud Iasi 4647. B-dul 1 Mai 18 4630. Bd Ana Ipatescu 50. Calea Serban Voda 81. Scarlatescu 46 4634. Mironescu Cornelia. Bucuresti str. Manolescu Vasile. str. str. Filipescu 20 4657. Armasului 8 4631. Olteni 38 str. Moscu Iacob. str. 2 apartamente. str. Bucuresti str. Senatului 24. Ion Mosi 21 4652. A. Macarie Lidia Cornelia. Virgil Plesoianu 2. N. str. Mihail Alex. Stalpeanu 2 4635.. si Paul. Papazoglu. Lascar 23. Mavrodin Vasile. str. 2b 4653. str. 66 apartamente. Batistei 1. Av. Maracineanu Maria si Eliza.. Mamulea Ion. Lamaitei 56. Matei Voevod 34 4639. I. Iasi str. 12 apartamente. Bucuresti str. Morgan Melania. Meisler Gh. Mihalache Decebal si Violeta. 7 apartamente. Minciulescu Iordan. Sft. str. Popov 29. 3 apartamente. Piata Washington 2a. Bucuresti str. Pucioasa str. Mavrodin Dimitrie. Bucuresti str. Lt. Roma 42. Senatului 21. Popa Tatu 4642. Roma 44 4637. Bucuresti str. Mehedinteanu Ana. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Muntenescu Mihail. Valerian Prescurea 25 4644. Meier Maria. Calea Victoriei 143. Zaverei 8. 41 apartamente. Edgar Quinet 3. Dragos Voda 64 4651. Bucuresti str. Sft.. 14 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Intr. Bucuresti str. 6 apartamente. 4 apartamente. A. Grigorescu 17. Alex. Sinaia B-dul 23 August 85 4640. Macovei C-tin. B-dul 6 Martie 83 4632. V.str.

Parfumului 23 4677. Rapa Galbena 2 bis. Millia Maria. Aroneanu 20. Dr. Dr. Ploiesti str. Mardalescu Ioan. Musca Florea. 8 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente.. Bucuresti. Constanta str. Romniceanu 13 4690. Mironescu Rodica. Bucuresti str. Menzilgian Asat. Finlanda 12 4673. 3 apartamente. Aleea Regnault 5. Bucuresti str. str. Draghiescu 15 4682. 4 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Stelea 12 4664. Bucuresti str Cpt. Alexandrescu 81-83 4660. Mihailide Alex. Mihai Sofia. Mocioiu Niculaie. Iasi str. 3 apartamente. str. Ion. Bucuresti str. Bucuresti str Dr. Magiori Elena. Spl. Unirii 48B. 7 apartamente. Marinescu Gh. Petre Ispirescu 54 a. 18 apartamente. Gral Cearnat 1. Bucuresti str. Munteanu Sebastiana. Bucuresti str.. Marceli Gh. Ing. 7 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti str. Mihaileanu Irina Bengliu. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str Drubeta 34. Buruiana 5. Bucuresti str. Costache Negri 56 .. Ferentari 65 4675. 6 apartamente. Bucuresti str. Mavrageo Gh. Brailei 20 4676. Demostene 25. Olga Bancic 12 4674. str Dr. Bucuresti str. Vaslui str. Militari B-dul Pacii 126. Romniceanu 8 4679. Felix 87 4667. 3 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Angela stancu si Geaorge Mihai. Calugarului 14 4669. 6 apartamente. 3 apartamente. B-dul N. Ploiesti str. 4 apartamente. Olanesti 54 4663. Marinescu Veronica. Bucuresti str. Musetescu Ecaterina. Braila str. Vasile Moanga 5 4680. Bolintineanu 5 4670. Dr.Republicii 90 4659. Teodoroiu 27 4665. Marinescu Ioan. Manea Ion. Minculescu Alex. str. Marcu I. Mavropol C-tin. Herescu 21. Bucuresti str. Petre Peni 8 4685. Galati str. Com. dr. str. Manolescu Niculae. Bucuresti str. Bucuresti str. Mihailescu Maria. Dr.. 5 apartamente. Gr. Romana 16 4683. Sandu Aldea 35 4678. 48 4666. Mandache Sanda. Bucuresti str. Mardare Ioan. Dr. Mailat Ioan. Mantoiu Petre. Bucuresti str. 1 apartament. Marculescu Emilia si Lucia Slavescu. 4 apartamente. Minotarului 5. Zablovschi 21. Obedenaru 31 4687. Calea Rahovei 308 4688. 5 apartamente. Victoriei 26 4672. Fluerului 23. 11 apartamente. Missir M. 3 apartamente. Cavarna. 6 apartamente. Muzelor 5 4684. Balcescu 3-5. 3. Mihailescu Virgil. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. Maximilian Fried. 4 apartamente... Bucuresti str. Bucuresti str. Tunari 41 4661. 11 Iunie 60A 4662. 6 apartamente. Bucuresti str. str. 4 apartamente. 8 apartamente. Puscasi 19 4671. Budai Deleanu 7 4686. 4 apartamente. Stoian si Barbu 14 4681. str. Marcu Nicolae si Rebi. Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Ec. Ileana Cosnzeana 41 4689. Gh. Piatra Neamt str.

Bucuresti str. Manea Mihai. 4 apartamente. 7 apartamente. Marinescu Niculae si Sofia. Munteanu Elena. 4 apartamente. Micsunescu Constanta. Bucuresti. Schitul Maicilor 16 4717. Bucuresti str. Dr. Antim 27 si 27 bis 4704. 5 apartamente. Marcovici Rebeca. 6 apartamente. Banghereanu 16. Marinescu Aspasia. 3 apartamente. Mardighian Artur.4691. Calea Serban Voda 206. 20 apartamente. Lucaci 75. Calusei 19a 4702. Poloni 10 4700. Inundatiei 2. Eforie Vila Manolescu. Buzau str. Bucuresti str. Republicii 8 4703. Bucuresti str. Iasi str. Stefan 18 4720. Apostoli 54. Bucuresti str. 14 apartamente. V. calea Calarasi 65. Mateescu Stelian. B-dul Pieptanari 57-59 4711. str. Lipscani 3 4718. 4 apartamente. si Alexandrina. Horia 3 4721. Palas 2 4694. 4 apartamente. Millea Stefan. Bucuresti str. Moscu Zoe. Bucuresti. Sinaia str. Bucuresti str. Miclescu Ecaterina. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. 4 apartamente. 4 apartamente. 8 apartamente. Sft. Oborul Nou 7 4726. Rahovei 156 4708. 4. Maxim Vasile. Mecet 2a. Bucuresti str. Minoiu Manea. Bucuresti str. 4 apartamente. Stupinei 3 4724. G. Bucuresti str. Decebal 7 4699. 4 apartamente. Mihai Ioan. I. Lister 25. 3 apartamente. Manolescu Grigore. Voevozi 10 4697. Manolescu Em. Emigrantului 1 4706. 2 apartamente. Vicentiu Babes 12. Manolache C-tin. 7 apartamente. Bucuresti str. Motoi P. Popov 5 4725. 4 apartamente. str. 14 apartamente. Bucuresti str. Modoran Ene 8. colt Traian 85 4695. si Lucia. Bucuresti str. Marinescu Cornelia. Visarion 3 4710. Apolodor 31. Sf. B-dul Cosbuc 128 4707. Elena. Curtea de Arges str. Bucuresti str. Bucuresti str. Marinescu Mihai. Marinescu Adina. str. Mironescu Lucia. Sft. 6 apartamente. Bucuresti str. Deparateanu 19 4715. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Const. Bucuresti str. Bucuresti str. Mainescu Speranta. Bucuresti str. Al. 7 apartamente. Moscu Atlas. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Tepes Voda 4 4696. Bucuresti str. str. Cuza Voda. Muscan Ecaterina. calea Mosilor 193. str. Batistei 5 4713. Sf. str. Romulus 16 4722. 4 apartamente. Sf. Pasteur 65 . Pitesti str. Marin Cristea. Bucuresti str. Bucuresti str. 8 apartamente. Orfeu 8 4701. Manessis Mihail si Cornelia Propst. str. Tunari 10 4692. 3 apartamente. si Ana. Moga Maria. Dr. Bucuresti str. Lahovari 8. Mantulescu Zoe. A. 5 apartamente. Bucuresti str. Minovici Dan. Bucuresti str. 7 apartamente. 6 4719. Mircan Radu. Mironescu Gh. Manolescu Ion si Elena. Bucuresti str. si Ana Danescu. Marcovici D-tru. 6 4714. Cazarmei 83 4705. Manescu Alex. Moroiu 7 4709. str. Schitul Maicilor 22a. 3 apartamente. Bucuresti str. Saita 4. 25 apartamente. 7 apartamente. Brezoianu 34 4723. Apostoli 58 4698. Cobalcescu 49 4716. Apostoli 24 4712. Maracine B. Bucuresti str. Bucuresti str.

Matache Petruta. Mihail Eliza. Ion Mosi 1. Calea Victoriei 112 4730. Bucuresti str. Mohor Ilie si Natalia. str. Ady Endre 14 4741. str. Bucuresti. Marinescu Alex. Bucuresti. Dr. Marcus Iulius si Viorica. Lascar 54 si 56 a 4755. 4756. str. str. Calea Calarasi 107 4733. Ion Urdareanu 1 4745. Bucuresti. Margosian Horeu. Robescu 17. 3 apartamente. str.4727. 5 apartamente. 10 apartamente. Dr. Lipscani 100. Mihailescu Ella. Fainarai 10 4747. Maica Domnului 21 4752. Bucuresti str. Manglide Atahanasie. str. 2 apartamente. Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740. 4 apartamente. Ana Ipatescu 7 4757. 11 apartamente. Munteanu Emil. Av. 4 apartamente. Georgescu 6. Bucuresti. Anghelina. Mihutescu Maria. Bucuresti str. Lascar 133. Crangul 73 4753. Dragos Voda 4 si 6 4759. Manolescu 14. V. Episcopul Radu 24 4750. str. 7 apartamente. str. 3 apartamente. M. Prof. Dionisie 9 4738. 5 apartamente. Moscovici Henriete. Mihailescu Ion. Sf. Marculescu Toma. Bucuresti str. A. str. Kogalniceanu 5 4737. Bucuresti. str. str. Bucuresti str. 10 apartamente. str. Matturi Emilia. Mirto Eduard. Turnescu 12. Marcu Victor. Manolovici Jean. Bucuresti. Marinescu Th. str. Dr. str. 5 apartamente. Bucuresti str. Calea Calarasi 5 4731. Furnica 63 4744.. V. Bucuresti str. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. si Elena. Petrini 6. Toamnei 119 4749. 14 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Sfintilor 6 4734. 3 apartamente. Mirescu Tarsita. calea Floreasca 98. Marcovici Jean. str. Cuparului 3 4736. Bucuresti str. Macelari 16 4751. Bucuresti str. Vladescu 15 4742. Dr. str. Marinescu Mihail. 7 apartamente. Conta 12 Sinaia. 3 apartamente. Naum Romniceanu 33. str. Marcus Alexandru si Lobel Chartz. Bucuresti str. 5 apartamente. Castiliei 2 4758. 3 apartamente. 6 apartamente. Racovita 12. Bucuresti str. str. Bucuresti. si Victoria. Iliescu 50 4743. 6 apartamente. Sergiu. Mihail Eminescu 35 4754. G-lisim Stalin 19 4746. str. Toamnei 8 . str. Munteanu Gh. Arcului 26 Sinaia. Bucuresti. Marinescu Atanasia. Pictor Rosenthal 9 4739. Munteanu Eugen si Al. Italiana 18 4748. 5 apartamente. Gabroveni 20 4728. 4 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Metta C-tin. 3 apartamente. Madgearu Ecaterina. Mureseanu 18 a 4732. G-ral Manu 1. str. 6 apartamente. Porf. Dim. Bucuresti str. Mehedinti Simion. Marinescu Alexandru. Murgoci 4. F. 6 apartamente. Mihalache Florea. 4 apartamente. Marinescu Petruta. Bucuresti str. Th. Manoilescu Emanoil. 5 apartamente. Bucuresti str. Maresal Tolbukin 113 4729. C. str. Bucuresti. Manolache Vasile. Mihai Elisabeta. Bucuresti Bd. Bucuresti str. str. 3 apartamente. Mendelovici Baras. Bradului 22 a 4760. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735.. Bucuresti str. 2 apartamente. str. V.

Bucuresti str. Manolescu C-tin. Mehedinti Wanda. 2 apartamente. Moisescu Maria si Gheorghe. Dionisie Lupu 12. Paleologu 5 bis. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita. Bitoliei 27 Breaza. 4 apartamente. Cristian Tell 31. Mihailescu Ioan. N. Musat G. Marinescu Nicolae. 4 apartamente. Manafu Ilie si Filofteia. str. Intr. Spatarului 18 4794. 4 apartamente.4761. 3 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 7 apartamente. Aurel Vlaicu 154 4786. Matei Maria. Brezoianu 15. 3 apartamente. Bucuresti. str. 29 apartamente. Ion. Legendei 3. Sebastian 77 4779. Lot 89 B. 5 apartamente. Moran Estera. Petre Cretu 41 4784. Bucuresti str. calea Victoriei 128 b. Marcu D. Galati Bd. calea Serban Voda 235 4793. Negru Voda 21 4770. Bucuresti sos. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Mihailescu Jean si Constantina. str. Aleea Vasiliu 12 4766. Bucuresti str. Bucuresti str. Marinescu Mioara. Careu 40. Macarovici Viorica. Bucuresti str. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Constanta. 3 apartamente. 5 apartamente. Mandrin Elena. Radu. Negru Voda 4 4776. GH. Marinescu Maria. Moisescu Theodor. Cosbuc 46 4772. Av. Mateescu Gheorghe. Manolescu D-tru si Elena. Romana 37. str. str. str. Bucuresti. str. str. Cal. jud. Sirenelor 53 4774. Minotaur 82 4778. str. Maldararescu Ana. Filimon Sarbu 16 4785. Stefan cel Mare 230 4789. Cioranescu Ecaterina. Eremia Grigorescu 14 4771. str. Marinescu Irimia. 5 apartamente. Cortului 6 4769. Intr. Bucuresti str. 7 apartamente. str. Bucuresti str. str. Bucuresti. Mititelu Maria. 3 apartamente. si C-ta. 8 apartamente. Gh. 3 apartamente. Tomescu 14. Edilitatea 4775. calea Victoriei 101 4792. 4 apartamente. Palade 51 4781. Margineanu Lucia. Malesevski Ana. Poenaru Bordea 15 4765. str. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Curtea de Arges. Traian 146 4773. Gogu Cantacuzino 58 4768. 4 apartamente. 10 apartamente. str. Duca 9. Bd. Ciprian Porumbescu 11 4762. si C.. Bucuresti. Republicii 136. Calea Dorobanti 51 4791. Menu P. Bucuresti str. . str.. str. Lister 47. Bucuresti str. Gramont 28 4780. C. Mantea Stefan. 3 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 42. Mosilor 28. str. str. Bucuresti. Mateescu Mioara. Margarit Nic. str. 11 Iunie 18 4787. Cuza Voda 3. Campulung-Muscel. 3 apartamente. 3 apartamente. I. 5 apartamente. Merlescu Elena. Stefan Mihaileanu 36. Maria. str. Moldoveanu M. Moga Matei si Irina. 3 apartamente. Bucuresti str. Londra. Bucuresti. Marcovici Emil succ. Mamaia. Bucuresti. Ploiesti. Colentina 47 4788. Verei 2 4777. sos. Bucuresti. 4 apartamente. Cal. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti Intr. 3 apartamente. Bucuresti. Marcu Jean. 9 4782. Colentina 85. Muzeul Fundeni 6 4783. Legendei 1 4790. 2 apartamente. Eroilor 293 4767. Bucuresti str. Oltenitei 188 4763. Margulis Beatrice. str. 6 apartamente. Bucuresti.

2 apartamente. Romulus 23. Bucuresti. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Bd. Bucuresti str. Nic. Bucuresti str. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti str. Brasov. N. Mihailescu Dorina. str. Filipescu 7. 6 apartamente. Neogiu 6 4823. M. Manolescu Elias. Alex. 2 apartamente. Bucuresti str. Rosetti 5 4822. 5 apartamente. 9 apartamente. Italiana 7. Mares Dorothea. Striharet Nasta. Unite 4828. Bucuresti str. Lt. Mihai Foisoreanu 21 4806. Marinescu Alexandru. str. str. Icoanei 68 4797. 4 apartamente. Ion. str. Marinescu Victoria. Polona 21. str. Silvestru 73 4827. Eminescu 96. Marinescu Aurora. str. C. Mungheni A. Ionescu Jon 10 4802. Bucuresti. Gheorghe Nou 13 4803. cal. Predeal.4795. 1 Mai. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Mitilineu I. Bucuresti. Sf. Putul de Piatra 8 4815. . N. Polona 6. 10 apartamente. Hirschev 4. Vasile Lascar 18. Mihaescu C-tin. Bucuresti str. Mihailescu Denis. 98. N. Gral Angelescu 171 4808. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Mesrobian M. Al. str. 13 apartamente. 6 apartamente. str.. Moga 6 4804. str. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Morariu Alex. Mincu Petre. Bucuresti. Spiridon 10. Mavroiani Raro Maria. str. Meltiade Chiralcu. Teodora. 4 apartamente. Potcoava 31 4805. Dr. str. Manuel Dumitru. Brasov. Bucuresti str. Spatarului 31 Colentina Pipera. Slatineanu 13 4826. Floreasca 19. Bucuresti. Bucuresti. 13 Februarie 36 4801. str. Dorobanti 100 4816. 4 apartamente. Mizrahy Mira. Marinescu Florian. Marinescu Gabriel. str. Mogosoaia 8. 3 apartamente. Mazilu Gh. Bucuresti Cal. str. Fundatiei 6 4799. Moldovan Gabriela. Plevnei 44 4817. 4 apartamente. 6 apartamente. Filipescu 7 4812. str. str. 7 apartamente. Mancas C-tin. Bucuresti str. Mardan D. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Mohai Nicolae. Marinescu Eufrosina. 4 apartamente. Bucuresti. Constantinescu 1 4825. Bucuresti. Eliade Radulescu 5. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str Filimon Sarbu 19. Marian Nanu. Serban Voda 34 colt Princ. Mincu Sorin si Florica. str. Roma 16. str. Martin Maria. Mares Maria. Marinescu 5 4809. Balcescu 42 Bistrita. 2 apartamente. 7 apartamente. Int. Miclescu Margareta.A. Popa Russu 30. Adela. Modrogan 15 4796. Mendelsohn Sigismund. Margulis Maria. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 4814. str. 11 4829. Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. str. Slatineanu 22 4807. Maria Rosetti 21 4824. str. Mocanu Ion. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Sfatului 2 4800. Galati str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Mendelejeff 12.. Beldiceanu 2 4821. Banul Mihalcea 1 4818. Iorga 15 4813. Sf. Polona 108 4810. 379 4819. Bucuresti str. 4811. Cauzasi 10 4820.. Mazilu Nicolae. Miclescu Ion. 3 apartamente.

Mares Constanta. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. str. str. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti. Roman str. Bucuresti. Mihailescu Eugenia. 29 4840. Milea Ion. Maria Mnatioros. 5 apartamente. Stirbei Voda 110a 4848. 3 apartamente. Dobrogeanu Gherea 234864. Mihu Nicolae. Mateescu C-tin si Lidia. 2 apartamente. str. Mihailopol Anastasie. 4832. 3 apartamente. str. Berzei 103 4843. Brasov str. 3 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Dristorului 144. Mantyoros Gh. Mavrodin Ilie. Matache Aurelia.4830. Mateescu C-tin si Zoe. G-ral Angelescu 27. Sipotul Fantanelor 7 4855. 4 apartamente. str. Radu si Serban. str. Dorian 22. 4864. Manolescu Stelian. str. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartament Bucuresti Sos. Bucuresti. 4 apartamente. Murgu Gh. Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. Marinescu Stefan. Vitan 197 a. Galati. Marinescu Petre. Virgiliu 25. 7 apartamente. str. Frumoasa 4. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucovina 6 4841. Bucuresti calea Plevnei 131 4854. Bucuresti Intr. 4 apartamente. Bucuresti. Alex. Patrascu Voda 5 4835. Caraiman 139. sos. Republicii 76 4858. str. str. Micsunescu Margareta. 5 apartamente. 12 apartamente. most. Bucuresti str. Sft. Grozavesti 10 4865. 4 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. str. Popa Nan 71. Bucuresti. str. 32b 4852. Bucuresti. Sergiu 32. Bucuresti str. 3 apartamente. Manciu Const. 5 apartamente. Musatescu Valeria. Margaritescu Polifran. Chindiei 16 4833. Brezoianu 38 4845. Bucuresti. str. Lucaci 50 4853. str. Mihaiescu Maria most. Melinte C-tin. Crisului 8 4837. sos. Maier Leon. 4 apartamente. str. str. Martini Elena. 4 apartamente. Stirbei Voda 131 4866. Marculescu P Viorica. str. str. Mihaita Tudor zis Matache. Brezoianu 41 4847. 6 apartamente. Baritiu 5 4863. Moreseanu Ion si A. str. Elena. Mamaligescu I. Bucuresti str. Kisseleff 29. 2 apartamente. Dumitra Anastasia 8. Bucuresti str. Gh. Manastirea Horez 9 4850. str. Oziris 4 . Martonov 2 4856. Bucuresti. Bd. Mihailescu Ion. Mazilache Heda.. Manoliu Elena. Arcului 3. Bucuresti. Bucuresti str. Manea Anghel. Bucuresti str. Merghesi Amalia. Bucuresti. Emanuel Dr. 5 apartamente. 11 apartamente. Imparatul Traian 14 4862. 6 apartamente. 8 apartamente. Morilor 8. Nerva Traian 22 4860. Mihailescu Stefan. 5 apartamente. str. str. str. 9 apartamente. Th.. Dimitrie Onciu 53 4842. Bucuresti. 7 apartamente. Slatineanu 5 4838. Dr. Bucuresti. Col. Cobalcescu 20 4839. Bucuresti. Schitu Magureanu 25. Radu Popescu 10-17 4857. Speranta 1 4859. str. 13 Decembrie 54.. Octav Cocarascu 84 4851. Mateescu Ion. Moraru Elvira. Ion Procopie 24-26 4834. Braila str. str.. Bucuresti calea Grivitei 11 4846. Racota 18 4861. 5 apartamente. Vlahuta 14. Viesparilor 54 4836. Metioru Nicolaea. str. 4 apartamente. str. Mesteru Toma. Bucuresti str. str. Paris 15. Ionica 4 4844. Macsai Ecaterina. 16. Aurora 7. 5 apartamente.

11 apartamente. Bucuresti str. Micu Aurel mostenit. Bucuresti str. str. 3 apartamente. 11 apartamente. str. str. Anastasia Panu 3 4899. Bucuresti str. Marin. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Mateescu Alex. Bucuresti str. Vlad Dracu 6 4898. Calusei 54. Ion Frimu 13 a. Marinescu Florea si M. Mosandrei Gheorghe. Apolodor 2 4888. Bucuresti str. Vasiescu Iosif 71 4901. Marin C-tin si Anghelina. Popa Tatu 35 4877. I. Moisescu Nicolae. 7 apartamente. 5 apartamente. Marinescu C-tin. Maresal Tolbuhin 50 4880.. 14 apartamente. Cuza Voda 22 4869. Bucuresti str. L. 12 apartamente. Bucuresti str. Gangelor 8 4900. Zidurilor 21 4879. Bucuresti str. Marcovici Marcel. Dimitrov 95 4875. Armeneasca 13. Bucuresti. Agricultori 53 4873. Bucuresti. 8 apartamente. str. Moscovici Samuel. 7 apartamente. Marcovici Em. str. Aristide Briand 8 4891. Parfului 12 4878. str. 4 apartamente. Manescu Voica. Mitroiu Aneta. Gh. 59 apartamente. G. str. Bucuresti str. M. Bucuresti. str.. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Ronda 45 4870. Misirbiu Vladimir. 12 apartamente. 6 apartamente. Martin Nic. 6 apartamente. Bucuresti str. Duca 19 4890. Bucuresti calea Dudesti 185. Maricezu Andrei. 8 apartamente. calea Calarasi 187 4895. Bucuresti. Bucuresti str. Nic. Mueller Gustav. 6 apartamente. Craiova str. 8 apartamente. Mihailescu Nic si Paul. Traian 177 4882. 173 4884. str. 15 apartamente. Delea Veche 48. Barbu Vacarescu 3 4886. Pictor Obedeanu 30-28. Mateescu Alexandru. soseaua Runcu 400 4892. 3 apartamente. str. Manastireanu N. 4 apartamente. Melie Malvina. str. 6 apartamente. Micu Alexandrina. Iorga 32 4889. str. Campulung Muscel. Manu C-tin si Elena. Marinescu Radu si Neaga.4867. 4 apartamente. Mateescu Gheorghe. Elea 26 4883. 3 apartamente. Justitiei 62. 4 apartamente. Iancu Capitan 22-20 4894. str. 8 apartamente. 11 apartamente. Mainescu Alex. str. Alexandria 6 4885. Herescu 11 4871. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Marin. Chiristigii 10-12. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Aparatorii Patriei str. Agricultori 59. Negru Voda 153 4874. Nic. Bradului 42 a . Miron Atena si Dumitru Jeana. Bucuresti aleea Zoe 9. Marinescu Alexandrina. 7 apartamente. Profetului 5 4893. calea Vacaresti 104-106 4868. sos. Marculescu Elena. Dr. Bucuresti. Bucuresti str. str. 16 apartamente. Bravu 90 4887. C. Mihaescu Stefan. Marinescu Ana. str. 2 apartamente. Marinescu Antoaneta Rodica. Neagu Florea 7. Mateescu Paul. Bucuresti. 12 apartamente. Matei Voevod 141 4897. Bucuresti str. str. Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. Sararu. Macincescu Valentina. Calarasi 58 4872. Bucuresti str. Moisescu Maria. Logofatul Tautu 12. Bucuresti. Moga Adelaida. Bucuresti. Stirbei Voda 190 4881. Trifu 22-29 4876. Bucuresti. 6 apartamente. si Bucura. Bucuresti. str. Serg. Moscovici David. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita. Negri 20. Sold. Ploiestsi str. 13 Septembrie 162.

Ing. str. Braila str. 7 apartamente. 6 apartamente. Dr. V. Bucuresti str. 15 apartamente. Mateescu Stefan. Buzesti 24. str. Ing. Unirii 47 4922. Bucuresti calea Calarasi 216 4914. Marcovici Sabina. Bucuresti str. Foisor 41 4920. Bucuresti. calea Grivitei 96 4911. Stefan Gheorghiu 9 4906. V. 5 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti str. 4909. Mihalteanu Maria. Bucuresti sos. Bucuresti str. Uranus 25 Constanta. Grigore Mura 34. str. Sub. 17 apartamente. 19 apartamente. 5 apartamente. Mihai Paula. Mihoci Costica si Maria. 5 apartamente. Dacia 21 4913. Agricultori 105 4924. Buzesti 24. Mirion Ilie. Mihaileanu Elena. Mura 33 4908. 9 apartamente. Samuel Vulcan 53-55. 4 apartamente. Bucuresti str. str. Ilarie Kendi 8. Bucuresti str. Lister 18. Moise Elena. 13 Decembrie 35 4919. Bucuresti. Margarit Ion si Constanta. Bd. Gr. str. Magheru 27. Panduri 1 4927. Mata Grigore si Vasile. Atelierului 20.. Marunteanu Grigore. 10 apartamente. Julles Michelet 25. 3 apartamente. Foisor 15 4917. Bucuresti. Dr. Marinescu Ion. Lake. Medianu Ion si Olga. Mandica Ion. Bucuresti calea Mosilor 255 4923. A. Popa Nan 74 4916. 10 apartamente. Rubinelor 7 4931. str. str. Parfumului 37-39. Stefan cel Mare 105 4928. Ratzi Tapulos. Bucuresti sos. Stan Poetas 16. Manolescu A. Mihailescu Paul si Nicolae. Bucuresti. str. Bucuresti Bd. Spl. 8 apartamente. Milos Ecaterina. 6 apartamente. Mantuleasa 31 4915. Michell Sabina. Marinescu Ioana. Munteanu Radita. Edgar Quinet 3. 13 Decembrie 54-26. Modreanu Sofia. Cleopatra si Th. Tolbukin 21 . G-ral Angelescu 96 4933. Decebal 4 4925. 18 apartamente. Alfred. Mucetului Prahova 9. str. Bucuresti str. Matei Elisabeta. 14 apartamente.. 6 apartamente. Bdul Tolbukin 45 4903. 3 apartamente. str. Marcus Cerna. 4 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 55 4905. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. Al Donici 36 4904. Agricultori 14. Panu 6. 3 apartamente. Franzelari 9 4921. Moscana Henriete. Merovici Iancu Frieda. Bucuresti str. 4 apartamente. Briand 6. Domnita Florica 12 4930. Milianu Necula si Elena. 3 apartamente. Gorgan Spataru 27 (Colentina). Millia Vasile si Tasca. Bucuresti str. Vasile Cristescu 20 4936. Urlati. str. Bucuresti str. 16 apartamente. V. Mussir Nicolae. str. Bucuresti str.4902. Mendelsohn N. 4 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti str. Mihai Florica. 14 apartamente. Cristescu 11 4929. Colentina 40 4934. Radu de la Afumati 59 4910. 4 apartamente. str. Intr. Ardeleni 6 4932. Cenuseresei 1 4935. Magsia D-tru. Manu Filip. str. str. 20 apartamente. 5 apartamente. Placerii 6 4907. Bucuresti Calea Mosilor 364. Bucuresti Bd. Bucuresti. Brasov 11 4912. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Toamnei 110 4918. str. Mendelsohn Matei. Busteni calea Victoriei 7 4926. Maisler Elisabeta. Halelor 3. Bucuresti str. Iasi. Bucuresti str. Mihai Bravu 54. str. str. Miroiu Gheorghe. Bucuresti Calea Mosilor 165. 8 apartamente. Bucuresti str.

Valeriu Braniste 38 4962. Moruchian Barabet. 3 apartamente. Mucata Alexandru. Mencer Isidor. Bucuresti sos. Delea Veche 31 4948. 7 apartamente. Tolbukin 33 4965.. str. 5 apartamente. Bucuresti str. Brasov. Bucuresti. Marinescu Petre. 6 apartamente. Pop de Basesti 56 4942. 7 apartamente. Ep. Marinescu Zinca. Mancas Anastasia. Bucuresti str. Mihai Bravu 2 4969. 4 apartamente. 11 apartamente. Marinescu Leonida. Marinescu Ilie. 10 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti str. 9 apartamente. Olimpului 9 4970. calea Mosilor 140. Bucuresti str. Bucuresti str. 20 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966. Bucuresti str. str. Mazliach Miron. Mitu Simion. Malatesta Lucia Maria. Mendelsohn Valeriu. Bucuresti str. Th. Muzelor 11 4956. Parfumului 37. Mincu Traian. 8 apartamente. Zece Mese 12 4958.4937. Bucuresti cal. Ilarie Chendi 21 4944. sos. Bucuresti str. 4 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Madolea P. Colentina 20 4967. Mogaldea Trina. Cuza Voda 48 4955. 3 apartamente. 13 apartamente. Avrig 9. Clucerului 88 Targoviste str. Madescu Al. Bucuresti str. Bucuresti str. 62 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Wilhelm . Bucuresti. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949. Marinescu Alecu. Pictor . Munteanu 2 4950. Orzari 58 b 4947. Speranta 149 4964. Vaselor 74. Meacet 8 4940. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Munteanu Elena. Mihailescu Ileana. N. Bucuresti str. 26 apartamente. 4 apartamente.. 6 apartamente. str. Bucuresti str.7 apartamente. Calea Grivitei 98 4959. str. str. Bucuresti Bul. 6 apartamente. Odorhei 4. Stefan Gheorghiu 33 4961. Agricultori 84. Moscovici Heinrich si Fany. sos. Bebeca. Matache Stefan. Munteanu Vasilichia. Mihailescu Zoe. Dobrogeanu Gherea 11 4963. 6 apartamente. Bucuresti str. str. Voda 16 4954. Bucuresti str. str. Mihaescu Elena. Bucuresti str. Ion Maiorescu 23 4946. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Brezoianu 35. Bucuresti. Bucuresti str. Matasari 36 4952. Marinescu Eugenia. Visinilor 3 4941. Massler Albert. Bucuresti str. 6 apartamente. Calarasi 325-327. Sabinelor 94-92 4960. 12 apartamente. si Spiridona. Bucuresti str. Bucuresti sos. Marinescu Marin. Mihai Bravu 186 4945. 30 Decembrie 79 4968. Moise Elena. Marinescu Anghel. 6 Martie 93 4957. Bucuresti str. 10 apartamente. Maldarescu Natalia. Mihaescu Const. Icoanei 113 4938. Domnita Florica 12 4951. Milencovici Bojidar. Fluerului 17 B 4943. Melschisedec 9 4939. Teleorman 9. Minculescu Elena. Bucuresti str. Pantelimon 234 4953. Manolescu Cristian. 4 apartamente. Agricultori 11. Tepes Voda 43-45 4971. Bucuresti. Morlova Teodora.

4 apartamente. Caimatei 16 4992. Puicu si Rezisi. Demostene 30 4986. 6 apartamente. Marinescu Apostol. Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000. Miclescu Virginia. Dr. 6 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. str. Mendel Iosif. Bucuresti str. Bucuresti str. 7 apartamente. Manea Foca. 5 apartamente. Bucuresti. Marinescu Nicolae. Sinaia. 4 apartamente. Unirii 72 si 74 4981. str. Cantemir 6 4983.. str. 6 apartamente. Fabricei 49 5001. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. Popa Savu 18. Bucuresti str. calea Dudesti 47 4976. str. Ilie Pintilie 24 4999. Logofatul Taut 24 4984. Moisescu Elena. Popa Savu 2 4996. Bucuresti str. Botosani str. str. Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Mosescu V. Arh. 4 apartamente. Negustori 24. 12 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. 4 apartamente. G. si Paraschiva. 9 apartamente. 5 apartamente. Brutus 150 4995. Moscovici Isac. Bucuresti str. 3 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti str.A. Mateescu Matei. Micsunele 11 4978. Mathe Ion si Maria. Maxim Gorki 5. Muradian Ecaterina. Bucuresti str. Mizraby A. Mazilescu Marin. Mihai C-tin. Bucuresti. 15 apartamente. C. 3 apartamente. Labirint 38. I. Bucuresti str. Bucuresti. Radu de la Afumati 76. Balcescu 9 a 5006. Martini Capitani. Bucuresti str. Montesi Alexandrina si Holban. Negru Vod (Baneasa) 18. Bucuresti str. Icoanei 108 str. Mueller Carol. Stefan Burcus 5. Bucuresti str. Banu Maracine 23 4987.. comuna Militarai str. Ida. Bucuresti str. 8 apartamente. 15 apartamente. Banu Maracine 41 4974. 3 apartamente. Paleologu 10 si 24 4979. Unirei 23 4975. Marin Serghiescu 14 4998. 4 apartamente. Mitzel Sura Hana. 5 apartamente. Robescu 10 4973. Maia Emanoil. Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. Metaxa Contre Sofia. Arionoaia 2 4988. Marinescu Cristian. Bucuresti. Moisa A. Marinescu Victor. Calea Vacaresti 70 bis 4982. 9 apartamente. M. Mateescu Maria. 5 apartamente. Duca 4997. Olga Bancic 4 4993. 2 apartamente. Oradea Mare 82 4991. Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. Marcovici David. Castiliei 5005. Bucuresti str. Maitrot Rene Marie. Gramont 18 si 20 4977. Vlaicu Voda 67 4990. 8 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Mrosa Eugen si Lucia. Viitor 145 . 3 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Slatineanu 29. N. F. Bucuresti str. Bucuresti B-dul Dacia 37 B. Bucuresti str. Bucuresti str. Filipescu 29. str.Luchian 10 4972. Bucuresti str. 3 apartamente. Magazinele Mercur S. 19 apartamente. Viitorului 141 bis 5007. Mitroi C-tin si Maria. str. Eminescu 7 si 57 4980. Malcoci C-tin si Alice. Drumul la Tei 27 5004. 9 apartamente. Bucuresti str. Manta Radu. Bucuresti str. 8 apartamente. colt Batistei 12 4985. Bucuresti str. Marcus Gh. Bucuresti str. N. Bucuresti str. Calusei 4 5002. Milea Toma. Maimarola Felicia. Manole Horia. str. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Minculescu Sophia.

Bucuresti str. Marculescu Lucia. Cumpatului 16 5011. 11 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti Calea Grivitei 39. Viitorului 92 5016. str. str. Mihalcescu Maria. Bucuresti str. Marcopol Nicolae. Constanta str. si Zoe. Mihailescu Gh. 1 Mai 83 5027. 8 apartamente. Vasile Lupu 19 5015. N. 10 apartamente. Barbu Vacarescu 117. Stirbei Voda 158 5030. 4 apartamente. Marculescu Maria. 10 apartamente. Olteni 4. Av. Marica Alex. str. Bucuresti B-dul Banu Manta 44. str. Moraru Nicolae. 3 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Sinaia str. str. str. Cometa 41 5019. Modreanu Petre. Titulescu 68 5028. Bucuresti str. Bucuresti str. Barlad str. Mantulescu Sabina. Michaileanu Augusta Florioara. Motas Zoe si Leon Zoe. Mironescu Traian. Bucuresti str. Vasile Roaita Vila Cetatuia. 3 apartamente.. Mohr Maria. 2 apartamente. Bucuresti str. si Stefania. Moruzi Valeria. Bucuresti str. Vasile Lascar 13 5013. str. 7 apartamente. Muntenescu Mihail.5008. Rosetii 13 5012. Marinescu Craciun. Bucuresti str. Clabucetului 25. Pasteur 17 5032. Bucuresti str. Costilea 12 5023. Mihailescu Ioan. 5 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti str.. Bucuresti Calea Dorobani 52 5010. 6 apartamente. Vasile Gherghel 87 Com. Marinescu Vilanella. Alex. N. Bucuresti str. Abrud 70. Banu Manta 33. Balcescu 25. 9 apartamente. Manescu Calarasi. Bucuresti str.. Moscovici Jean si Hortansa. Miculescu Vasile. 8 apartamente. 26 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. Blanduziei 3. Matache Dobrescu 12 . 8 apartamente. Titulescu 90 5056. Marinescu Marta. Sagetei 1. Manoliu Gh. 3 apartamente. N. Bucuresti str. Bucuresti str. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10. Bucuresti str. Bucuresti str. Lt. Mildner Rudolf. Bucuresti str. Bucuresti str. Maria Rosetti 51 5009. Av. Batistei 16 A 5034. Massaci Alex. Bucuresti str. str. str. Mihaescu Maria. Rudeanu 70 5029. Republicii 69 5024. Draghescu 2. M. N. Muma Stefan. Ana Ipatescu 17 5026. str. 15 apartamente. Gogol 25-27 5035. Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. Kogalniceanu 22 5038. G-ral Anghelescu 12 a 5025. Musat Elena. si Ileana. Putul lui Craciun 14. 3 apartamente. Marchetti Italia. 6 apartamente. Serban Petrescu 2. 5 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. Th. 24 B. Musetescu Gh. Traian 84 5037. 16 apartamente. Mendel Samuel Alex. 7 apartamente. 2 apartamente. str. 4 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti str. 9 apartamente. Mircea Voda Busteni. V. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Burghelea 7 a 5031. Sahia 47 5017. Dr. Beller 9 5033. Romulus 4. Lascar 20. Bucuresti str. Titulescu 64 5014. Parangului 11 5021. str. str. Maria Hagi Moscu 31. Aradul Nou str.

Oltarului 12 5062. Bucuresti-Ploiesti 51. str. Mateescu Monica. Banului 1. 2 apartamente. Mera Lucia. Bucuresti str.. 2 apartamente. Aristide Briand 21 5060. Radu 31. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 96. Ghiocei 25 5041. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Frumoasa 28. Bucuresti str. G-ral Angelescu 90 5065. Macar. Sinaia str. Mante Constantin. Bucuresti str. Bucuresti. Boteanu 3 . Muntenescu S. Molan Ion. Baneasa str. Traian 202 5040. Silvestru 30. 7 apartamente. G-ral Alex. Margasian Z. Bucuresti B-dul Miciurin 52. str. Aviator Th. Radovici 2 5044. 7 apartamente. Bucuresti str. Manciulescu C. Independentei 15 5055. Marculescu C-tin si Niculina. Romana 97 5048. Bucuresti str. Bucuresti. Miron Ilie. Vasile Roaita 3 5056. 12 apartamente.. Mihailescu Elena. 17 apartamente. 2 apartamente. Manolescu Angela. 6 apartamente. str. Maica Domnului 14 5054. 8 apartamente. Principatele Unite 8. Nanu Muscel 5 5071. Bucuresti str. Bucuresti str. Roma 3 Poiana Tapului Bd. str. Lizeanu 40 5061. Manolescu Vasile. str. str. Marculescu Toma. Pitar Mos 8 5043. Mihailescu Gastor. Ep. Mirescu Nicolae. Bucuresti str. 17 apartamente. Misu Alexandru. 5 apartamente. 11 apartamente. Baneasa sos. N. Ronda 39 5042. Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. Erna. 3 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente.. str. Mardaloescu. Mihailescu Ioan. Avram Iancu 8 5045. Mureseanu Elena Visoiu. Eug. Episcop Radu 37 5049. Bucuresti str. Dimitrov 12. 6 apartamente. B-dul N. Banului 3. Mueller Barbara. Calea Mosilor 237. str. Stefan cel Mare 166 5047. Bucuresti str. Mihailide Eufrosina. 26 apartamente. Moga V. Buzesti 86 si 56 5067. Adm. Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. 6 apartamente. Titulescu 92 si 96 5046. Berzei 4 B 5064. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. Marinescu Ghita succes. 5 apartamente. Vasile Lascar 108 5052. GH. Bucuresti. 5066. Frumoasa 6 5070. Manolache Ana. Muntenescu Nicu. Mititelu Angela. Mera Florica. Titulescu 44 5072. 7 apartamente. Bucuresti str. Octav Cocarascu 61. Dumitru. Bucuresti str. Calea Victoriei 95 5050. 4 apartamente. str. Aristide Briand 21. str. Marich Olga. Predoleanu Ana. 3 apartamente.. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucovinei 25 5063. 2 apartamente. str. Missu Maria Luiza. Bucuresti str. Miron Cezar Paula. 5 apartamente. str. 8 apartamente. 4 apartamente. Midan C-tin si Maria. Iliescu 43 si 45 5058. Matasari 5a5 5069. Bucuresti Calea Grivitei 214. Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. Bucuresti str. Muntenescu Savu. Vasile Gherghel 78. 14 apartamente.5039. Stirbei Voda 114-116 5068. 7 apartamente. 16 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti str. Manescu Alex. 15 apartamente. Brezoianu 18. Bucuresti Sos. 4 apartamente. Dionisie 12.

Milea Dumitru. Spl. 6 apartamente.. Spl. Mondoc Iosif. Bucuresti str. apartamente. 13 apartamente. 4 apartamente. 64 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Masec Carol. Elena Doamna 33. sos. Stirbei Voda 122. 5 apartamente. Campulung str. Bucuresti str. 5 apartamente. Stirbei Voda 92. Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. Bihorului 39 5095. Marinescu N. Manolescu Ion. Turnescu 14. str. str. Meculescu Antoinette. Muresan Traian. Manu C-tin 29. Marinov Ion si Elisabeta. Mitrica Ilie. Cuza 74. Bucuresti str. 5 apartamente. Gherea 8 5099. Miroevschi Alexandrina. str. Xenopol 8-10 5081. Bravu 171 str. Dr. 5 apartamente. Mircea Ciobanu 10 . 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. 3 apartamente. Motoc Alexandrina. Husi. N. Ion. Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. 11 b. 14 apartamente. D. Manolescu Elena. Sos. Moraru N. A. Bucuresti Bd. Titulescu 175 5103. Vasilescu 8 5104. Melechsohn Moisa. Bucuresti str. Bucuresti. Marcovici 9. Mares Gh. Mueller Alois. Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. str. Mihailescu C-tin. Unirii 40 5084. Bucuresti. Manta Gh. Maria. 10 apartamente. Musetescu Elena. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. M. Berzei 97. Unirii 42. Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. Virgiliu 37 5074. Bucuresti. 2 apartamente. Ancuta 2. Baritiu 21 5102. Martzu Elena Lila. Bucuresti. Romania Muncitoare 9 B 5097. Bucuresti. 5100. str. Marinescu C-tin. str. I. Republicii 17 5082. Cpt. Bucuresti str. 3 apartamente. 11 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. str. Mironeanu Ecaterina. Titulescu 43. Orzari 67 Pucioasa str. Bucuresti str. Martzu F. 5 apartamente. Gr. Vanatori 8 5087. Bucuresti str. Bucuresti str. Stefan cel Mare 267 5078. Titulescu 133 5079. Bucuresti sos.. Bucuresti str. 2 apartamente. Isvor 109 5086. 3 apartamente. Cobalcescu 43 a. 15 apartamente. Bucuresti str. 19 apartamente. Marin Ion si Ioana. str. str. Mandolini Alexandru. si Vargolici Jalea Paulina. Moldoveanu Stefan. 10 apartamente. Dr. Oitelor 8 5085. Maxim Elena. 4 apartamente. si Crisan 14 5090. 10 apartamente. Radu Voda 23. Soveja 36. Dr.5073. Stoenescu 11 5098. Baneasa str. 4 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. 3 apartamente.. N. C. Pitagora 35 5094. col. Modreanu Lidia Ana. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice. Radu Voda 23 a. H. N. Sft. 8 apartamente. Meltzer Toma. Negului 10 5077. Marcu Constanta. Av. Vanatori 10 5101. Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. str. Drossu 3 5089. 3 apartamente. Baldovin 11. Maior Boroziu 4. M. 6 apartamente. Traian 222 5076. 6 apartamente. str. Bucuresti str. Mihail P. Bd. Bucuresti str. Alexandrescu 54. M. Intr. str. Stefan 20 5105. Ghica Voda 35 5091. Bucuresti str. Misanian Krilcor.

Bravu 111 5113. Sinaia. Mendelejeff 1. Mociornita D-tru. str. Eminescu 240 5117. Floreasca 5124. Musatescu Mihail. 8 apartamente. Bucuresti sos. I. Metaxa Ecaterina. Bucuresti str. Marinescu Maria. str. Vanatori 18 5123. Bucuresti. Ecat. Bucuresti str. Bucuresti M. cal. str. 1 apartament Bucuresti. Musca Stefan. Bucuresti str. Mateescu D-tru. Mateescu Ion. Vaselor 23 5120. Bucuresti str. 4 apartamente. Dionisie Lupu 32. Bucuresti str. Dionisie Lupu 5. Cuza Voda 124 5107. Bucuresti str. Bucuresti str. Rahovei 199 5127. 3 apartamente. 1 apartament. Moisesian Rozalia. Bucuresti cal. si Opris. Frumoasa 35 5114. 3 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Batistei 15. 204. Filipescu 7 5129. 3 apartamente. Bibicescu 15 5119. Voda 41. Doamna Chiajna 11 5131. Bucuresti str. Peris. M. 1 apartament Bucuresti Cal. Victoriei 208 5125. str. M. Marisov Constanta. str. Moga Octavian si Mariana. str. Bucuresti str. Marin Anghelina. Ana Ipatescu 20 5134. Pomenirii 36. Bucuresti. str. str. Pictor Romano 18 5132. 3. 3 apartamente. 3 apartamente. Magikian Eduard. Cobalcescu 36 5116. Dionisie 53 Calea Victoriei 95. 3 apartamente. Marinescu Const. Manolescu Constanta. 6 apartamente. Bucuresti sos. Emil Sergent 2 5128. Bucuresti str. Bucuresti str. Cazarmei 49 5109. Misaleanu Valeria. 7 apartamente. Macavei Antoniette. Manolescu I. str. Modreanu Rodig.5106. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti sos. Popa Soare 61 5126. Sinaia str. Marian Gheorghe. Bucuresti. 4 apartamente. Vladescu Iacorache. Rahovei 200. Alex. Bucuresti str. str. Marculescu Ilie. 21 apartamente. Sinaia str. Dr. 12 apartamente. Manciulescu Doina. 6 apartamente. Berzei 18 5138. Bucuresti str. 13 apartamente. Bucuresti str. Kuibasev 21 Vasile Roaita. Bucuresti str. Nic. Marcu Burah si Sima. str. 202. Cumpatul 3. 2 apartamente. str. Bucuresti. Gutenberg 9 5133. Manolescu Amalia. str. Mociornita C. str. 5 apartamente. Mihailescu Elisabeta. Oltenitei 196 5122. str. 2 apartamente. Luterana 21. str. Bucuresti str. 4 apartament Bucuresti. str. Ion Atanasiu 7 5108. B-dul Balcescu 2 5130. Bucuresti str. Mirica Dumitru. Ciru Iliescu 27 5110. Sfintilor 11 5137. Mihail si Eleonora. Sahia 39 5139. Constanta Iuliana. Leon Voda 14 5136. Mazarini Niculae. Mandrenul Paula. Madgearu Eugen si Nicolae. 3 apartamente.. Academiei 35 5118. 2 apartamente. Paul Greceanul 24. Bucuresti str. Lenin 20 5135. Salvator 6. Barbu Lautaru 20 5121. Dr. Mavrocordat George Nic si Irina. Tabla Butii 107. Dorobani 90 5112. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente.. Matak Radu. Vila Bistreanu 5115. Mavrocordat Marica. 11 apartamente. 34 apartamente. Calafat 76. Const. Aquila 45 5140. Bucuresti str. Mociornita Margareta. Bd. Mavrocordat Ghica. Magurele 159 si 17 . 3 apartamente. 2 apartamente. str. 3 apartamente. 4 apartamente. N. Intr. Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. Ion Ghiulamila 27.

Vasile Lascar 23 5146. Navaschi Natalia Margareta. Cotroceni 12 5145. Paradium 15 5161. str. cal. Bucuresti str. Nastase Ecaterina. 5 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Nestor Eufrosina. str. str. 7 apartamente. Bucuresti str. Vacaresti 177 5151. 49 5168. Niculae Radu. Bucuresti. cal. Sold. cal. Dudesti 39 5144. Naum Nicolae. Bucuresti str. 22. Nicolescu Elisabeta. str. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Nicolau Maria. Varful cu Dor 4 5162. Nicolescu Alexandria Ionita. Sf. p-ta Lahovari 5a. Poteras 35 5170. Bucuresti b-dul Gh. Dionisie. 7 apartamente. cal. Niculescu Maria. str. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Orzari 32 5160. Iliuta 6 5153. sos.5141. Rahovei 190 5167. Alexandria 20. Vatra Luminoasa 77. Uranus 2 5150. Nicolae Victor. 5142. Nicolescu Ion. Eforie Parcela 1008 5163. Bucuresti. str. 4 apartamente. Nicolau Ioan. Olimpului 82 5143. 13 Septembrie 125 str.. str. Dimitrov 36. 8 apartamente. Naumescu Olimpia. Negulescu Elena Mazareanu. Nicolau Alexandrina. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti b-dul T. Alex. Rahovei 66 5149. Slavesti 8 5154. Mihalovici. Neuman Olga. Mihail Marinescu 10 5156. Atena 9 5166. 5 apartamente.. 4 apartamente. b-dul Gh Cosbuc 47 5169. Fainari 44. 2 apartamente. Negrescu Ion. Serban Voda 113. Negulescu Cecilia. Calarasi 319. 51 apartamente. Nicolescu Lelia. Budila 2. 8 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Nicolescu S. cal. Bucuresti cal. 10 apartamente. Theodor Masaryk 2. Neacsu Ion si Sofica. 3 apartamente. Neagoe Dionisie. Armeneasca 36. Bucuresti. Carol Davila 1 5147. Nicolaescu Eliza. . Bucuresti str. Gr. Nedeianu M. Bucuresti str. 4 apartamente. 8 apartamente. Putul cu Plopi 2. Bucuresti str. Bucuresti str. Lanariei 105 5165. Calarasi 34 N. Nagler Ana. Bucuresti str. Bucuresti str. str. 2 apartamente. 7 apartamente. Nicolau Marin. Nicolaescu Elisabeta. Zaicari 16 5152. Aurel Vlaicu 98 5159. Sahia 54 5158. Virgina Maria. Alexandrescu 58 5171. Bucuresti. str. 4 apartamente. Tepes Voda 128 5148. Bucuresti cal. Maria Rosetti 47. Vineri 33. 98. Bucuresti str. 11 apartamente. 5 apartamente. Maica Domnului 7 5157. str. Vladimirescu 55. 11 apartamente. Necsulescu Stere. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Nicolau Victoria si D. 3 apartamente. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. Atena 3 5164. Niemandz Elena. Bucuresti cal. 5 apartamente. Maica Domnului 38. Bucuresti.

Nitoiu Tanase. G. 8 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Antim 72 5186.Cujarului Zei 6 5172. Enachita Vacarescu 14 a 5184. Lister 53. Nicolescu Stefan. 4 apartamente. Bucuresti. Ion. Alexandru Orascu 1 5192. Rahovei 105 5175. Antim 68. Justitiei 61 5181. Magaziilor 2 bis 5188. Witing 27.. cal. M. Principatele Unite 47 5178. Arion 11. Maior Campeanu . Carol Davila 3 5193. Dr. Bucuresti str. Bucuresti str. 20 apartamente. Bolintin. Negulescu Ion. str. Nicolocoglu N. Bucuresti. 5206. Calea Victoriei 208. Nicolescu Panait. 13 apartamente. Calea Calarasi 131. Nicolau R. Bucuresti str. Bucuresti str. Nicolocoglu Nicolae. Vasilescu 4. 6 apartamente. 9 apartamente. str. 5203. 6 apartamente. Cristache. Bucuresti. Nedea C. cal. Carol Davila 32. Eroului 85. 5202. Elena. Bucuresti cal. 4 apartamente. Nicolau Angela. Bucuresti. Nicolescu Radu si Victoria. Lt. str. 126 5182. str. 5204. Ion Taranu 18. I. T. G-ral Leca 33 5200. Nitoiu Vasile. Ana Ipatescu 15. Iuliu Valaori 13 5173. 187 5187. Bucuresti str. Nicolescu Alexandrina. Naldalu Maria. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Braila. str. Prof. 5205. 3 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Nicolescu I. Nicolescu C-tin. str. 5 apartamente. Bucuresti str. Nadler Beniamin Ioseph. 9 apartamente. Titus 7-9. Nicolescu Argesanu . 9 apartamente. 4 apartamente. Ganovici 11. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Poterasi 15 5201. Nicolescu Anghel. Mostenitorii Toader si Elena. 2 apartamente. Bucuresti dr. Bucuresti str. str. 3 apartamente. Plantelor 78 5176. Ghiulamila 22 5189. str. Bucuresti. 3 apartamente. R. 3 apartamente. Bucuresti str. 13 Septembrie 47 5190. B-dul Libertatii 266. Bucuresti str. Avram Iancu 7a 5174. str. Bucuresti b-dul Gh. Bucuresti str. Speranta 152. Negrescu Rozalia. str. Nicolescu Zoe. Gh. b-dul Marasesti 19 5197. Bucuresti str. Nicolae Radu si Gherghina. Poincare 37. 3 apartamente. Cpt. Bucuresti cal. Vulturi 51. Negulescu Maria. Negruzi 30 5198. Mihai Bravu 344. Bucuresti str. Nitescu I. Grivitei 466 5180. 13 Septembrie 53 5185. 4 apartamente. 13 septembrie 90 5199. Bucuresti. str. Negrutzi C. 5 apartamente.12 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti cal. 14 apartamente. C. 4 apartamente. Liliacului 10 5191. Neata V. si Ecaterina. 5 apartamente. 13 Decembrie 29 5183. 3 apartamente. Negoian Alfred. Constantin Gnadt 31. 3 apartamente. Bucuresti sos. Stan si Eugenia. Dimitrov 124. Busteni. Mamaia-Constanta. Nuni Ioana. 11 apartamente. Uranus 43 5195. C. Alexandru Savulescu 21 5177. Bucuresti str. 3 apartamente. str. B-dul Marasesti 100. Bucuresti. Uranus 41 5194. Nestarescu Barbu. Cavafii Vechi 19 5196. str. Nicolescu Bolintin. Bucuresti str. Nicolici Ghizela. Kalimache 45 5179. Nevschirlian S. 15 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Nestorescu Suzana. Alea Odobescu 17. Nicolescu Victor. Nita Dumitru. Niculescu Manache Marin. 7 apartamente. Calea Calarasi 298.

22 apartamente. Bucuresti b-dul 6 Martie 95. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Sahia 28. Viorele 18. Nitescu Maria Sanda. Bucuresti. A. Nicolae C-tin si Efighena. Plevnei 230. Cal. str. 5210. Romana 41 5219. Naumescu Cleopatra. Bucuresti str. Intr. Braila B-dul Karl Marx 63. Bucuresti. Bucuresti Ana Davila 37. 5207. Alecu Russo 21 5239. 234 5238. 9 apartamente. Dumbrava Rosie 19. Tunari 75 . 4 apartamente. 8 apartamente. Neter Ana. str. Bucuresti str. Niculescu Dumitru. 8 5234. str. 5 apartamente. Dorobanti 71 5233. str. Lueger 18. Niculcea Miron. Arionoaei 17. Lascar 71 5230. Niculescu Alex. 17 apartamente. 13 apartamente. Th. 15 apartamente. 5221. str. Nicolaescu C-tin. Nestorescu Arghira. 5213. Niculescu Mizil. Bucuresti. 5209. 5218. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Democratiei 10. str. 2 apartamente. Nestor Vasile. Minervei 66 5224. str. Negulescu Constanta. Bucuresti. Corabia. Niculescu Maria. 3 apartamente. str. Bucuresti. Negoescu Barbu. Niga Adriana. Nicolescu Viorica. Bucuresti. 35 5225. Lascar 102 5227. Bucuresti. Bucuresti. Polona 108. Nitescu Grigore. 3. 4 apartamente. 7 apartamente. 8 apartamente. Alex. 17. Dr. 4 apartamente. Bucuresti. Niculescu Ana. Th. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Petru Rares 15 5235. 8 5220. Bucuresti str. 3 apartamente. str. str. str. Nitescu Nicolae. 3 apartamente. str. Caracas 7. Bucuresti. Nastasescu Camil. Staicovici 7. str. str. Nitescu-Stanescu Emilia. Bucuresti str. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Nicolescu C-tin. Cap. 3 apartamente. 5226.. Neamtu C-tin. 11 a 5214. Laborator 146. 10 apartamente. Dr. Negoescu Eliza. Mercur 23 5242. str. B-dul 1907 nr. str. 3 apartamente. 5208. Nestor Vasile. Bucuresti. 5216. Bucuresti. Cal. str. Remus 1. Drosu 26 5222. Saguna 14. Minotaurului 26. Stefan Mihaileanu 11 bis. C. Aleea Grand 20 5231. 5215. Blaj 9 5228. Bucuresti. Arad 8 5232. 14 apartamente. str. Bucuresti. Nedelovici Stela. Cornescu 67. str. Precupetii Vechi 54 5240. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau). Nicolae. 69 5223. C. Icoanei 10 5241. str. 5 apartamente. 4 apartamente. 16 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop. Romana 74 5236. str. Roseti Cerealelor 4. Bucuresti. Av. Bucuresti. 5 apartamente. V.22. Povernei 15. Cristian Tell 12 5237. Nicolescu Zenobia. 8 apartamente. Negulescu I. Nicoleanu Maria. Stefan Stoica 47 5229. Arcului 7. str. Stirbei Voda 12 Ploiesti. A. Bucuresti str. 20. Calea Rahovei 318. 5217. Speranta 124. 10 apartamente. 22 apartamente. Nicolau Grigore Amalia. str. 5 apartamente. Calarasi 70. Nicolau Ligia. G-ral Manu 7. 5 apartamente. 5211. 4 apartamente. Bucuresti. Nicolaescu Elena. 8 apartamente. str. Bucuresti. Niculescu Ion. 8 apartamente. Nicolae Ilie. 8 apartamente. 5212. Bucuresti. Speranta 37. str. Negulescu D-tru si Petruta. V. str. Marinescu 22.

Nicoreanu Alexandrina. Anton Pan 2 . 9 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Nacescu Dan. Bucuresti. 14 apartamente. str. str. Dimitrof 124. str. str. Niculescu Ecaterina. 5 apartamente. Radauti 10 5257. str. str. Nestor Nastase. str. Constanta. Sf. Niculescu Teodor. 1 5268. 3 apartamente. Vasile Adamachi 8 5262. Ghica Tei 56 5247. Bucuresti. Niculescu Constantin. Nicolau St. Maica Domnului 29 5251. Nicolaescu Aurel. Bucuresti. Nic. Occident Eforie Constanta 5253. str. Neder N. Bucuresti. Nazeanu Silvia. Nicolescu Nicolae. 12 apartamente. Popa Chitu 6 5255. Narghezian Azarie. Aurel Vlaicu 152 5272. str. Nadejde Florenta. Frumoasa 29 5259. Maria. Iasi. General Angelescu 87 A. Ion Mincu 3 5270. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gabroveni 57 5249. Bucuresti. 5 apartamente. Lisabona 2 5266. 8 apartamente. Bucuresti str. Ion Sulea 21 5264. Vulturi 54 5263. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. Treime 30. Medic G-ral Severin 18. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Sinaia. Boteanu 6. 3 apartamente. str. str. Inisor 17 A 5244. Sos. str. 5 apartamente. Bucuresti. Nica Dumitru. 7 apartamente. 3 apartamente. Dionisie Lupu 8. 3 apartamente. str. Sf. Bucuresti. Neicu Mircea. Adam 5256. Negru Sylvia. Iancului 155. 2 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 4 apartamente. Neicu Niculae. N. Bucuresti.. str. Focsani. Niculescu Vasile. 32 5245. 55 5267. str. Nicolau Maria. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. Dudesti-Cioplea. Buzdugan 3 5258. str. Dragos Voda 58 5248. 3 apartamente. Luigi Cazzavillan 5250. Bucuresti. Niculescu Gheorghe. si C.5243. Niculescu M. 5 apartamente. Nenisor Sergiu. str. str. Nachmias Iacob. str. Viilor 134 5269. str. Niculescu Aneta. Nenciulescu Alice. Ana Ipatescu 52 5260. str. Bogdan 26. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Nicoreanu Paulina. Bd. Bul. Stefan Gheorghiu 19 5252. Bucuresti.. 6 apartamente. str. Balcescu 3-5 5271. str. Bul. str. Nedelcu Nita si Ecaterina. Povernei 26-28 5273. 2 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. Gr. Toamnei 8. A. Dimitrie Sturza. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gh. I. str. Bucuresti. str. Nicolau Mihai. Columb 5. Bd. Alex Sahia 6. Tanase Nic. 30 Decembrie 5246. Popov 44 5265. Bd. str. str. Bucuresti. Prof. Caragiale 31. str. Neagu Ana. 6 apartamente. I. str. str. Nicolescu Ecaterina. 5 apartamente. 1 Mai nr. 2 apartamente. Alexandrescu 14 5261. str. Bucuresti. Bucuresti. Victoriei 109. Ionica 7. B. Negoescu Margareta. str. Apolodor 7. 8 apartamente. str. Bucuresti.

Negrea M. 30 apartamente. Ion Creanga 20 5277. Nadolu Constantin. Fruntea Lata 29. Braziliei 24. Bucuresti. Bucuresti. str. Codreanu 3. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Niculescu. str. Paris 33. Bucuresti. str. 4 apartamente. Elisa. str. Arges 14. str. Giurgiu. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. Calea Grivitei 442 5278. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Costache Negri 13 5288. Toamnei 109 5282. Calea Serban Voda 19 5284. Bucuresti. Nicolici L. 3 apartamente. Turgheniev 2 5283. Sc. Ecat. Bucuresti. str. Cal. 3 apartamente. str. Tutunari 25 5304. Vanatori 20 5308. str. 4 apartamente. str. Nicolau Corneliu. Negescu Vladimir. Nisini Candrea. complect. str. Bucuresti. 49 5297. str. 17 apartamente. 6 apartamente. str. Splaiul Independentei 181 5293. Negoita Dumitru. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Manu 20. 3 apartamente. Andrei Saguna 20 cal. 2 apartamente. 24 apartamente. 5 apartamente. 4 imob. Petru Maior 47. Ceres (Isvor) 9 5309.. Bucuresti. Nedelcu Elena. B-dul 1 Mai 23. str. Ilarie Chendi 47 5280. Iorga 55 5307. 96. Tismana 5-7 5294. Cosbuc 21. Samoil Vulcan 73 5305. Neagoe Alexandru. Mitrop. str. Nadler David. str. Bucuresti. 4 apartamente. 27 apartamente. Nic. 3 apartamente. Nedelcu Maria. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. V. str. Carol Davila 17 5300. Niculescu Margarete. Cariol Knapp 78 5296. Rahovei 5306. Bucuresti Sos. str. Nedela Radu Ion. Niculescu Vintila si Aurelia. Targul din Vale 19 5292. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Cal. Nenisor M. 8 apartamente. str. 19 apartamente.. 2 apartamente. Bucuresti. Nastase Dumitru. Bucuresti. Naclian Krikor. Izvor 17 5275. str. Nanu Constantin. str. str. Petru Rares 5303. Bucuresti. Vacaresti 11 5290. Niculescu Manole. Nastarescu Gheorghe. Bucuresti. Calarasi 319 5281. Nacu Toma si Virginia. Udricani 5. Nestor Faneta. 22 apartamente. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Nenciu Paun. Bucuresti. 10 apartamente. str. Nicolescu Mihail. B-dul Gh. str. Bibescu Voda 24 5285. str. 19 apartamente. Bucuresti. Niculescu Gheorghe. 2 apartamente. Nedler Samuel. Nicolau Alexandru. Snagov jud. 80 5289. 14 apartamente. 4 apartamente. Halfeu 3 5295. str. . Manitu Petre. Bucuresti. Niculescu Elena. 7 apartamente. Braniste 35.5274. Valerian Cuibasev 7. G-ral Gh. Bucuresti. Bucuresti. Viitorului 169 5302. Bucuresti. Lizianu 21 5286. Zahana 1 5298. str. Grivitei 227 5299. Zamfir Olaru 19. Felix 76. Pitesti str. Floreasca 16 5279. Calea Dorobantilor 86. Margeanului 87. Viilor 107 5287. str. Niculescu Dumitra. Frumoasa 50. Nedelcu Vasilica. str. Bucuresti. Cosminului 5 5291. str. Iancului 57 5276. Niculescu Elena. Niculescu Dragomir. Roma 59 5301. 10 apartamente. Nitescu Clemansa. Ilfov. str. str. 5 apartamente. C-tin. Bucuresti. str. Bucuresti. 23. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Niculescu Alexandru.

str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B 5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33

5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27 5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru

100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str. Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3

5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29

5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei 112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118,

120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60 5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2

Dr. Olaru Ion. Oprea Titu. Calea Grivitei 314 5526. Oitelor 18 5537. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Olah Margareta si Rubin Teodor. Bucuresti. 4 apartamente. str. Oprisan Mihail. 6 apartamente. str. Witing 26 5539. str. 2 apartamente. Stefan cel Mare 224 5535. Ochinciuc C-tin. si Marieta.. Matilda. Icoanei 91 5520. Sos. Timisoara. Mare 35 5515. Brezoianu 29. 3 apartamente. Orezeanu Tudor. str. Traian 191 5525. Negru Voda. str. Bucuresti. Bucuresti. imobil complect 5523. Oncescu Besteli. Bucuresti. 3 apartamente. Latina 4 5534. Olteanu Marcel. Bul. str. Bucuresti. Calarasi str. str. str. Bucuresti. Oancea Cleo. Olteanu Maria. Dogari 28 5529. str. Oanea Laurentiu. Costache Balacescu 6 5527. str. Alex. Sos. 26 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. A. Boteanu 3. str. Prof. str. Lidia 100 5536. Ghercu C-tin 16. str. Maxim Gorki 53. Sos. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Alexandru. 6 apartamente. str. Odeseanu C. Polona 45 5514. si Eleonora. Toma Stelian 9. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Ochs Malvina. Bucuresti. 12 apartamente. 20 apartamente. Lazureanu 53 5532. sos. Serg. Belizarie Luther 24 . str. Bucuresti. Intr. Col. Niculescu Aneta. Florea. Obanian Nisak. str. 34 5519. Teohari 1 5531. str. str. Olteanu I. 4 apartamente. Poiana Tapului. Piatra Neamt. Otopeanu Elena. Georgescu 19 5533. Banu Manta 23 5528. str. Otilia I. Bolidului 1 5517. Bucuresti. Elena Cuza 109 5518. Oprescu Niculae. str. Bucuresti. 5 apartamente. 218 5511. Bucuresti. str. B-dul Dacia 10. str. Vlaicu 10 5513. Oprisanu Const. Bucuresti. Edgar Quinet 5 5522. Pantelimon 280 O. Oraseanu Alex. Dr. 16 apartamente. 13 Decembrie 32. str. 18 5538. Bucuresti. Nifor Balasescu 8 5516. str. Bucuresti. 3 apartamente. 5512. 8 apartamente. 5 apartamente. Colentina 170 5524. Bucuresti. Orascu 29 5521. Bucuresti. Bucuresti. 4. Obogeanu Veronica. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Oprita Const. Pasteur 59. Orfanu Constantin si Niculina. Buzau. Piata Romana 7. Mihai Bravul 28. Campulung Muscel. Putna. Poenaru Bordea 14. 4 apartamente. Dr. 4 apartamente.5509. 14 apartamente. str. Nanu I. D-na Neaga 5 5510. Oprescu Ion. Bucuresti. str. Nicolescu Gheorghe. Bucuresti. Cornelia 20. apartamente. str. str. Uranus 110 5530. Bucuresti. Oprea Ortansa. Stefan Stoica 1. 3 apartamente. Oprescu Ion. Olteanu Dumitru. Bucuresti. Bolintineanu 5. 12 apartamente. Ion Ursu 23. Bucuresti. str. Oncescu C-tin si Antoneta. str.

10 apartamente. str. Oprea Vasile. Bucuresti. 5 apartamente. Belgrad 5. 2 apartamente. Oncescu I. str. Valjan 1. str. 26 apartamente. Gen. Gh. str. Mihail Cornea 76. 5 apartamente. str. Pargari 41 5551. 57 5555. Sinaia. Anastase Paun 16 5544. Bucuresti. str. Opreanu Ovidiu. Covaci 2 5564. 2 apartamente. 78 5541. Acvila 26. Ottescu N. Colentinei 137 5559. Bucuresti. Sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. Calarasilor 30. Spatar 1 5569. Bucuresti. Bucuresti. Oprescu Graziela. Orezeanu T. 9 apartamente. Oprescu N. 3 apartamente. str. Oancea Leonida. 4 apartamente. Anghel. Lenin 10 5542. Maria. Ovenstein Rina. Bucuresti. str. str. Orghidan N. Orasul 16 Februarie. Olbrich Victoria. Ororovitz Leopold si Naftali. Oancea Maria si Eremia. Bucuresti. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu. Predeal. str. 3 apartamente. 12 apartamente. Sos. Pantelimon 43 a 5561. 10 apartamente. str. Latina 4. 4 apartamente. 18 apartamente. Hristo Botev 27 5554. Ottore Pia. Oppier Albert. Bd.. Petre Mintes 34 5548. Bucuresti. Marasesti 23 5557. str. Salmeu 30. Bucuresti. 9 apartamente. Olteanu Paulina. 33. Bucuresti. Oprescu Alice Ana. Oizemski Margareta. str. str. 15 apartamente. 30 Decembrie 23 5550. Bucuresti. str. Oprescu Florica. Olteanu Ion si Ioana. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Mihail Kogalniceanu 69. Opari Stavru. str. 7 apartamente. Bucuresti. Olteanu Zaharia. Aurel. str. Calea Victoriei 97 5547. str. 6 apartamente. G-ral Anghelescu 47 5570. 14 apartamente. Olteanu Iopachim si Teodora. Maior Vartejeanu 13 5572.5540. Lanariei 148. Bucuresti str. Republicii 45 5553. 4 apartamente. Bucuresti. Icoanei 84 5562. Alex. Nicolae Balcescu 7 5556. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Elena. Dogarilor 22 5565. Bucuresti str. str. str. Vanatori 17. Bucuresti. Onofrei Clemance. str. 4 apartamente. Colentina 1. 3 apartamente. 5 apartamente. Olmazu C. str. Orisan Viorica. Bucuresti. 41. Otelariile Poldi. str. Bucuresti str. Ohanesian Luca si Ema. Bd. Stefan cel Mare 150. Sahia 58 5546. Otopeanu Elena. 6 apartamente. Aleia Frigului 3 5560. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Florescu 2 5566. Mihai Voda 51 5563. Olin Maria. str. Bucovina 44. str. Elena. Bucuresti. Rocelor 5568. Otetari 3 5567. 8 apartamente. Isvor 48. Bucuresti. Sos. Angelescu 100 5543. Atena 8. Grigore Alexandrescu 80 5573. Sos. Mitropolit Filaret 44. Oprea Teodora. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Olarasu Gh. Bucuresti. str. str. Moiser Nicoara 1 5549. Orenstein Ana. str. 8 apartamente. Teodor. Poterasi 39. Gh. 5 apartamente. str. Bucuresti. Dragos Voda 49 . Vigilentei 12. 4 apartamente. Masina de Paine 2 5552. str. Dristorului 73 5545. Maresal Tolbukin 15 5558. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ronda 19 5571. str.

str. Paris 34 5585. Bucuresti. str. Oprescu Jana. Dionisie Lupu 36 A 5575. Bucuresti. Bucuresti. Aleea E. str. str. Muncii 1. 3 apartamente. Oprisan Nicolae si Florica. Bucuresti. Oprescu C. cal. 7 apartamente. Galati str. Smardan 18 5589. Orovanu Iulia. 4 apartamente. str. Oprescu Dimitrie si Zina. Xenopol 4 5602. Bucuresti. Oprisescu Niculae. T. Oancea N. Obretin Grigore si Maria. Bucuresti. sos. calea Grivitei 72. Obedeanu I. Bucuresti. str. str. Bucuresti. calea Victoriei 128 b. 7 5579. cal. Bucuresti. Bucuresti. Muntii Tatra 12 5611. Mihail Eminescu 148 5597. Romana 28 5599. Dimitrof 105 5606. Ana. Paula. Bucuresti. 21 5596. Oancea Cornelia. Lebedei 18 5588. str. str. Beldiman 1. 3 5584. Batistei 23 5600. str. Cristian Tell 20 5608. 5 apartamente. 4 apartamente. Gh. Oleanu M. str. Dorobantilor 45 5581. Opran C. Bd. cal. Dorobantilor 134 5583. Oteteleseanu Georgeta. Spoitori 5 5576. Alex. Hagi-Moscu 19. Bucuresti. Oproiu Gh. 10 apartamente. 74 5610. 10 apartamente. Bucuresti. Opari S. Bucuresti. 21 apartamente. str. 2 apartamente. str. Zoe. 5 apartamente. 58 5604. 6 apartamente. Col. Bucuresti. Bucuresti. str. Columb 46 5586. Natalia. Odobescu Romulus. str. Ioan si Domnica. Dimitrof 150 5577. Bucuresti. Vitan 83 5580. str. 2 apartamente. Sperantei 27 5594. 10 apartamente. Moroiu 7 5603. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Ana. Oprescu N. Orescu A. Ornstein Carola. Stelian. 8 apartamente. 9 apartamente. str. Dudesti 70. Bucuresti.. str. str. 3 apartamente. Olga Bancic 8 . str. 6 apartamente. Moruzi 42. Oprea Vasile. cal. 3 apartamente. Bucuresti. str. Titulescu 88 5612. Alex. str.5574. Grigore Ioan 9 5595. Olanescu Aurelia. Sos. 4 apartamente. 7 apartamente. Ogrezeanu Alex. Masaryk 1 5601. N. 13 apartamente. 3 apartamente. str. Batistei 35 5591. H. Florica. Octav Cocarescu 89 5609. str. Sos. Belu 1 Domnesc 2. Oghina Gratida. Teiul Doamnei 5. str. Opris Gh. 4 apartamente. calea Rahovei 48. 16 apartamente. str. Bucuresti. Lazar. 3 apartamente. Gh. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 10 apartamente. Bucuresti. str. 2 apartamente. Wilson 15. Ouatu Calin. Armeneasca 14 B 5598. bd. Otulescu Emil. Bucuresti. 5605. str. Bucuresti. Toamnei 56. Siminoc 16 5582. Poernaru Bordea 16 5578. str. Oprescu Ioan. str. Bucuresti. Voevozi 57 5587. Anca. Onicescu Octav si Luiza. Bucuresti. Bucuresti. Rozelor 9. Ohanian Garabet. Bd. str. Opreanu Stela. Orleanu James. 5 apartamente. Orezeanu Olivia. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Dacia 1. 4 apartamente. Intrarea Moraviei 5. Sos. Orezeanu Luiza. Opran Nicolae. Vitan 88 5607. 5 apartamente. Manu 12. Victoriei 214. 72 str. Colentina 11 B. Otopeanu Constantin. 5 apartamente.. Bucuresti. Isvor 48 5593. M. 4 apartamente. str. Popa Savu 14 5590. 5 apartamente. Otetelesanu Ion Huri. 5 apartamente. prin Opran C. Ogrizeanu A. Oprescu Elisabeta. Gh. Odobesti-Putna. Sahia 72 5592. 8 apartamente. Bucuresti. Olescu Victor. Sft. 30 apartamente.

str. Popov Tudor. 4 apartamente. sos. str. Andrei Saguna 10 5635. Ferechide 22. Dimitrie Odobescu 8. str. str. 15 apartamente. Armeneasca 31 5637. Pan Constanta. Manu Cavafu 16. 5615. Bucuresti. 16 Februarie Giulesti 138 5626. Petrache D. 5645. 6 apartamente. Popa Nicolae. str. Coltei 3 5616. Bucuresti. 5647. Popescu I. 5643. Roma 41 bis 5630. str. 6 apartamente. Bucuresti. Teilor 6 5617. Popescu R. Bucuresti. b-dul Republicii 45 5629. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Mendelieff 48 5619. Orghidan G. Zece Mese 4. Bucuresti. T. str. Cuza Voda 32 5632. calea Mosilor 288 5640. Paulian D. Bucuresti. Parfenie Nicolae. 4 apartamente. 2 apartamente. Colentina 195 5641. Maica Domnului 52 5618. Bucuresti. Bucuresti. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149 . 3 apartamente. Margareta 12 5642. Popescu Vasile si Constanta. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Dionisie Lupu 47 5627. Vasile Conta 3-5 5622. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Patraulea Bucur. Vasile Fuica 60 5628. Pacuraru Anton. str. 5 apartamente. str. 5621. Chindiei 10 5646. 4 apartamente. 8 apartamente. Masarik 28 5620. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 11 apartamente. str. Donici 30. 14 apartamente. Bucuresti. Vasile Lascar 63 P. Al. 5 apartamente. 2 apartamente. Apostoli 84 5614. Bucuresti. 3 apartamente. 2 apartamente. Radu dela Afumati 53 5633. Bucuresti. Popescu Cutesti Ion. str. B-dul 1 Mai 68 5638. Bucuresti. str. str. str. str. Bucuresti. Oziaz Elena. 16. Bucuresti. Pacuraru Helo.. Aleia Suter 15 5631. Bucuresti. Petrescu Mihail. str. str. Mecet 3. str. Bd. str. Bucuresti. Popescu I. Bucuresti. 4 5624. 3 apartamente. Bucuresti. Horia 3 182 5623. str. 3 apartamente. Mocancuta 15. 6 apartamente. str. Baicului 53 5639. 4 apartamente. Bucuresti. Grigore. str. Edgar Quinet 3 5625. Agricultori 15 5634. 3 apartamente. Popescu Valeriu. Intr. str. Vasile. str. 4 apartamente. str. G-ral Magheru 43. Bucuresti. Oprescu Gabriela. Bruxelles 15 a. 5 apartamente. Bucuresti. Ortodoxu Andrei. Ana Ipatescu 45. Obedeanu Elena. 1 apartament Bucuresti. El. Bucuresti. Sf.5613. Olaru Ioan si Elena. str. Eliza. 4 apartamente. Popescu Dumitru. Obedeanu Ana. str. Tulis. 9 apartamente. B-dul Marasesti 17 5636. Bucuresti. Victoria. Papacristea Vasile. calea Calarasilor 279. 6 apartamente. Pastia Dumitru. D. Oteteleseanu C-tin. 5 apartamente. Petrovici S. Bucuresti. 5 apartamente. Pantelas Gheorghe. Cristea. Pantazi M. 3 apartamente. Vladimirescu 23 5644. Parvanovici Niculae. Panu Adrian. Panaitescu Sanda. B-dul Tolbuhin 39. Palos Cleopatra. 4 apartamente. T. Bucuresti. str. Luciliu. Domnita Ruxandra 2. Parvulescu Elena.

str.. str. 17 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sborului 5. Bucuresti. Bucuresti. Cantonul Veterinar. Maria. Vasile Lascar 163. str. 26 5650. 23 August 74. Bucuresti. Craciunescu 6. G-ral Gr. Gh. Maria. str. str. Peretti S. Bucuresti. Varful cu Dor 33 5679. str. Bucuresti. 3 apartamente. calea Mosilor 326 5665. str. Sabinelor 60 5660. str. Bucuresti. Urziceni. Poenaru Bordea 6. str. Roviei (Valcov) 24. str. 5 apartamente. str. Pantelimon 298 5683. Pari Eleonora. 5 apartamente. Austrului 27 5662.R. David. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti.5648. Ipotescu 6 5661. Precupetii Vechi 25. Popescu Paulina. Speranta 14. Bucuresti. Icoanei 46.A. Bucuresti. str. str. str. Piticescu Traian. 6 apartamente. Mariana. str. Popovici Spiru. Viitorului 149. Zece Mese 13 A 5669. Papazin Anton. Justitiei 9 5678. Brainer Bela 47 5664. str. 4 apartamente. 5657. Arcului 25. Bucuresti. Th. Tepes Voda 108 5649. Bucuresti. str. 5 apartamente.. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Apolodor 24 5663. 4 apartamente. str. Republicei 56. Viitorului 110 5674. 7 apartamente. Pescaru Paraschiva. 3 apartamente. Popa Paun. Piscului 98. Bucuresti. 3 apartamente. Varsoviei 6 5659. Duzilor 30 5666. Bucuresti. Panaiside Cristi. 2 apartamente. Pescaru Petre. 26 5676. str. str. str. Piscului 11 5673. Bucuresti. str. str. 5653. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73. str. Halelor 17 5680. 5677. 5672. 5 apartamente. Barbu Delavrancea 14 5658. Poenaru Bordea Lucretia. 5 apartamente. Porumbelu Nina. Perhrian L. Petrescu C. 5 apartamente. Mendi. 5 apartamente. str. Nutu Ion 48 5652. Paunescu Matilda. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. Pana T. 1 Mai. str. str. Bucuresti. 29. Calea Victoriei 9 Mangalia. Nutu Ion 40 5681. Bucuresti. Serg. Petcu Nita si Petra 8 apartamente. Pinecin Hiener. str. Cap. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Lanariei 63 5682. 12 apartamente. str. Popeea Marius. Bucuresti. Bucuresti. Ion Movila 8 5654. str. 54 5651. Pascu Toma. 4 apartamente. Pana I. Vasilescu 4 Sos. Lanariei 88 5671. str. Bucuresti. Bucuresti. Popovici Cardenius. 5670. Bucuresti. 4 apartamente. Calimanesti. str. Bucuresti. str. Serg. 5656. Bucuresti. Bucuresti. str. Tepes Voda 50 5675. 10 apartamente. str. Ecoului 56-58 5667. str. Mircea Basarab 86. Sinaia. 3 apartamente. 5655. Pandele Gh. Petrescu George. calea Vacaresti 230. Rodiei 24. Pastin Aurelia. B-dul Ilie Pintilie 20. Cap. Bucuresti. Parvulescu Marin. Popescu Gh. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Ecoului 38. Theodor Speranta 14. str. Bucuresti. Popescu Tudor. Paul. Petroianu Const. 4 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Preda M. Polovnichiu S. str. 7 apartamente. Marinescu 21. str. b-dul Pache 145 5668. Piantin Ernestina. str. 9 apartamente. 10 apartamente. 8 apartamente. Porumbacu 39 .. nr. Radu dela Afumati 14. 8 apartamente. Luncsoara 5. Bucuresti. Popescu Stan. Popescu Vasile. Praga Elisabeta. Petrescu Ecaterina. Intr. Maria.

Bucuresti. str. Vespasian nr. str. Popescu Alexandru. calea Victoriei 112. 13 Decembrie 4. str. str. Popescu Manole. Bucuresti. Bucuresti. Peruzars Ana. P-ta Roseti 3. Bucuresti. C. calea Rahovei 72 5694. str. Predescu I. Haia Lifsit 25 5702. Pramatovici Lia. Gh. 5693.. Pamopescu Ion. Bucuresti. str. Ilie Pintilie 56 5709. str. str. Radului 5 5697. Bucuresti. Constantin 6 . 10 apartamente. Papazian Aristia. Traian 40. Mihaileanu 57. Olimpului 39 5695. Bucuresti. Bucuresti. 5688. 2 apartamente. Puisor 32. Possa Maria. str. Bucuresti. 20 apartamente. Popper Henrich. str. Bucuresti. 2 apartamente. 11 apartamente.5684. 7 apartamente. 2 apartamente. Popescu Nervano. Sfintilor 1. 2 apartamente. 12 apartamente. str. str. 5719. Popescu Gheorghina. Bucuresti. 4 apartamente. Possa Mircea. Petre Siperco si Vasile. str. Bucuresti. Pieptanari 71. str. str. 4 apartamente. Calea Serban Voda 244. str. str. Echinox 56 5699. str. 5 apartamente. str. Luca P. str. Zidurilor 51 5706. General Lecca 22 5710. 11 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Sos. Vitan 81 A. 5704. Tabacarilor 25. Popescu Gh. Bucuresti. Popovici Ion. 5 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Radu Beler 17 5687. Principatele Unite 4 5685. 5712. 63. 3 apartamente. Perieteanu Maria. Petrescu I. Dobrotesti 5716. str. Pompilian I. 5717. Smardan 18. str. Polak Floretta. Andrei. Matei Voevod 6.. calea Mosilor 359 5707. Ionica 7 Snagov. Serban Voda 28 5703. Bucuresti. Badea si Ana. Spiridon 21. Bucuresti. Bucuresti. str. Popescu Aurelia. Pascanu Ionescu. Bucuresti. Papazian Ervent. Calea Calarasi 317 5713. str. str. Bucuresti. calea 13 Septembrie 85. 3 apartamente. str. str. vila 5701. Palopol Leonida. St. Popa Petre 15 5692. str. str. 70 5691. 13 Iunie 103. Rahovei 120 5686. Justitiei 68. Spirea si Vasile. 1 apartament Constanta. Th. Papazian Avram. Bucuresti. Bucuresti. 30 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Ilarie Chendi 44. Panzianu Vasile. 7 apartamente. Galati. 6 apartamente. Intrarea Plescuta 3. Bucuresti. str. Popescu Pasarea. Bucuresti. str. Popovici B. Bucuresti.. 3 apartamente. Av. Niculescu 5. Bucuresti. 5. Popescu Alexandrina. Popescu Romulus. Peter Iulian. Vasile Lascar 88 5698. Bucuresti. Paraschivescu Maria. Sft. Popescu Stelian. 3 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Lamaitei 12 5711. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Pictor Andreescu 29 5708. Bucuresti. 14 apartamente. 5696. Oitelor 16 5689. Ion Baican 30. 5718. Bucuresti. 5715. 4 apartamente. Sft. Petre T. 6 apartamente. str. com. calea Serban Voda 232. str. str. Parvulescu Vasile. Bucuresti. Speranta 172 5714. calea Rahovei 56 si 54 5690. 26. str. Petrovici Maria si Constantin. Bucuresti. Hristo Botev 26 5705. Virgiliu 22 5700. Panaitescu Elena si Teodor. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Vasile Roaita. Cutitul de Argint 68. Cal. Bucuresti. 28 apartamente. 7 apartamente.

Bucuresti. Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. Elefterie 13 5741. Sf.. Bucuresti. Bucuresti. Sft. 5 apartamente. Rahovei 13 5738. Perlusz Eliza. Bucuresti str. Pascu Dan si Victoria. calea Calarasi 319 5722. str. Popescu D-tru si Ioan. 6 Martie 77 5756. Bucuresti. str. Zoe si Elena Tare Eugenia B. str. 5 apartamente. Popescu Aristita. 6 Martie 1 . Petrovici Orsola. str. Bucuresti. 33 apartamente. Popescu Florea. Vuetului 11 5750. Pandelescu Ion. Miron Costin 5. Elena. 6 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti. Popescu Eleonora. str. Pop Francisca. Bucuresti Cal. Bateriilor 11 5745. Pieptanari 47. Bucuresti. Kuibisev 9. 5725. Petrescu F. str. Paun Leontin si Delia. Intrarea Domnesti 7 5736. Ada Marinescu 3 5743. 24 apartamente. Bucuresti Bd. V. Cal. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. Bateriilor 12 bis 5749. Crangasi 7 5744. Amelia. Bucuresti. Sergiu 9 5726. Hristo Botev 42. Sf. Bucuresti sos. Bucuresti. Popescu Angela. Techirghiol str. Pop Corneliu. Petrescu Stefan. Bucuresti. Popescu Elena. str. Aleia Platon 16. 10 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti Bd. Prifer Mosez. Popescu Elena. 8 apartamente. 4 apartamente. Telita 32 5739. 9 apartamente. Popescu Vasile si Alexandrina. Bucuresti str. 4 apartamente. Sos. Popa Iancului 58 5728. str. 4 apartamente. sos. Ureche 17 5751. Rahovei 32.. Constanta 5737. Bucuresti. 5 apartamente. Giurgiului 31 5742. Penescu Ecaterina. Vasile Roaita str. 9 apartamente. Viorele 52 5723. Paduraru Teodor. 3 apartamente. Puitel Georgeta. Belizarie 25-21 5721. Popescu Aurelia. str. Popescu Dumitru. Apostoli 25 5731. 3 apartamente. str. str. 1 apartament. Patra Valter si Aurelia. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. A. 5 apartamente. str. Bucuresti. Pana C-ta. 6 apartamente. Vacaresti 159 5734. Patarlageanu Maria. 13 apartamente. Paliuc Ghe. Predescu Ciresica. si Ing Al.5720. Pasat D-tru. 5 apartamente. Patriarhiei 17 5755. Porumbaru Ecaterina. Bucuresti. Popescu Petre si Elena. 3 apartamente. Enachita Vacarescu 3 5746. Petrescu Ana. Stan Poetas 11. Paslaru Ec. Bucuresti str. str. 6 apartamente. Bucuresti. V. 6 apartamente. Bucuresti. Plesoian C-tin. 4 apartamente. Bucuresti. Basarab 12. 5 apartamente. 5 apartamente. 44 5754. Bucuresti cal. Lanariei 47. Bucuresti str. str. Panaitescu Marcela. 5 apartamente. 6 apartamente. 9 apartamente. Intrarea Patrulei 8. Popescu Elena. 4 apartamente. 10 apartamente. str. Colentina 66 5740. Bucuresti str. Dr. Bucuresti str. Borcea 4. Dr. Cal. Calarasi 215 5732. Edgar Quinet 5 5759. Staicovici 23 5760. Vistierilor 1 5758. Pateu Marin. Vanatori 15 5748. l apartament. l apartament. Bucuresti. Popescu Petre si Elena. Bucuresti. Sandu Aldea 41 5733. Bucuresti. Paunescu Mircea. 10 apartamente. 7 apartamente. Cazarmii 52 5752. sos. 2 apartamente. Vasile Lascar 83 5727. Paicu Virgil. Traian 192 5729. Colentina 45 5735. Stefan cel Mare 5730. Intr. Campina. 3 apartamente. 5724. Protopopescu Alex si Nina. str. Apostoli 70 A 5747. Sos. str. Rosmarin 9 5753.

Minotaur 19. Meteor 2 A 5789. 21 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Parvoiu Florea. 3 apartamente. 5 apartamente. Dr. Popescu Steliana. Jupiter 8 5767. Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. Elena Cuza 15 5799. Panaitescu Alexandru. Bucuresti Prel. Bucuresti. Hagi Ghita 41 5778. Papaianopol C-tin. T. Bucuresti 11 Iunie 1 5798. 5 apartamente. Popescu C. Cameliei 8 5772. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 13 apartamente. Turnescu 3 5777. Cezar. Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. 3 apartamente. 11 apartamente. Pascu Gh. str. 10 apartamente. str. 17 apartamente. Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. Stan. 3 apartamente. Elena Cuza 42. Paunescu Maria. Gh. Isvor 2 5762. Sebastian 44 5782. Nic. 8 apartamente. de Chibrituri 36 5774. Odoarei 3 5796. Popescu Elena. Popescu Alexandru. . Petrescu Ghe. Popescu Barbu. Popescu V. Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784. Caramidarii de Jos 45. 4 apartamente. Panea I. Petrescu Filofteia. Brezoianu 52 5780. Gramont 6 5794. Pascu Valer. Bucuresti str. Bucuresti. Soc. Pavelescu Ana. Popescu Nacu. Bucuresti.5761. Stan Tabara 43-45. Cosbuc 37-39 5773. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti Bd. 6 apartamente. Bucuresti calea Serban Voda 109. Petroff Petre. 6 apartamente. Bucuresti str. 9 apartamente. 7 apartamente. Poloni 9 5790. Bucuresti str. sos. 6 apartamente.. Popescu Agripina. str. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 5776. Popescu Alexandrina. str. Ferentari 77. Viilor 95 5788. 5 apartamente. Pop Elena. Panthieu Vismes si Alexandrina. Anonima. Parvulescu Alexandra. 4 apartamente. Lanariei 4. Bucuresti str. Bucuresti str. Turzii 26. str. Bucuresti calea Rahovei 345 5763. calea Rahovei 415. Stefan. V. Slt. Nae al Sitei 16. 5 apartamente. Popescu Mihail. Popescu Ion si Maria. Bucuresti str. 24 apartamente. Petrescu Elena. Lazureanu 3 5765. Bucuresti str. str. Crisului 5 5791. Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. Sergiu 21 5766. 3 apartamente. Bucuresti str.. Bucuresti Fabr. Petrolifera Buc. str. Cluj str. Elena Cuza 23. calea Dudesti 46. Bucuresti str. Paraschivescu D. Petrescu Gh. Bucuresti str. Transilvaniei 6 5768. Istrate 40. Dr. Popescu Paulina. 21 apartamente. 12 apartamente. Prijoreanu Gh. Dragos Voda 20 5779. Stefan. 9 apartamente. 7 apartamente. str. str. 4 apartamente. Bucuresti calea Floreasca 186 5781. Penescu Ecaterina. str. Ion. Arionoaiei 42 A 5787. 10 apartamente. Pantelimon Elena. Bucuresti. Balasoiu 4-10 5786. Vladimirescu 6 5764. Isvor 60 5769. 5 apartamente. Provain Achim. Popescu Costica. str. Mihai Viteazu 19 5770. 4 apartamente. Bucuresti Bd. Bucuresti str. str. 8 apartamente. Dr. str.. Pfeifer Camelia. Ioan. Popa Stefan. 99 sos. Alex. 15 apartamente. 4 apartamente. Preda M. Bucuresti str. 6 apartamente. Senat 89 5785. Toma Ionescu 11. Fabrica de Chibrituri 12 5793. Radauti 14 5771. 18 apartamente. Bucuresti str. Dr. Bucuresti str. 25 5775. Puiu Adela. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Campeanu 30-32. Lamaitei 43.

str. 17 apartamente. str. Plantelor 58 5812. 5 apartamente. Adamachi 24 5815. str. Mitr. Republicii 76. Dionisie Lupu 34 5826. Bd. Puisor 55. Puscariu Aron. 9 apartamente. 5 apartamente. str. 11 apartamente. str. 17 apartamente. 5800. Alex. Mitr. Ghenadie Petrescu 83. Bucuresti str. Bd. 6 Martie 42 5804. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. T. Paianopol Dumitru. Splaiul Unirei 71. calea Vacaresti 9. Radu Cristian 7 5823. 25 apartamente. Sebastian 9. Icoanei 21 Targoviste. Maior Goldain 16 5827. Vladimirescu 61 Bucuresti. Babescu 29. Pihuta Paula. Sf. calea Calarasi 144. Ana Davila 2 5817. str. Prelipceanu Gh. str. Moruzi Voevod 39. str. str. Vasile Adamachi 29. Intr. Campulung str. str. Bucuresti. Progresului 13. calea Vacaresti 133 5803. Petrescu Vasile si Emilia. Parvulescu Elena. Pomarleanu Beniamin. 5 apartamente. 3 apartamente. Pilat Stela.Titulescu 127. Bucuresti. Alexandrina 23 5821. 73. 8 apartamente. Bucuresti str. 11 apartamente. 7 apartamente. str. calea Calarasi 199 Predeal. Patema Elena. Bd. Bucuresti Intr. 4 apartamente. Prassa Gheorghe. 5 apartamente. Episcopul Radu 144 5808. Bucuresti. Petrescu Nicolae. Bucuresti str. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Suvenirii 2. Pavelescu Niculae si Maria. Bucuresti str. 14 apartamente. Bucuresti Schitu Magureanu 17. Zoe Grand 24. Republicii 50. calea Dorobantilor 151. Paciulescu Victor. str. Baicului 15 5806. Ilie. Vasile Roaita str. 14 apartamente. str. 31 apartamente. 6 apartamente. str. Popescu Constantin. Avram D. Bucuresti. si Maria. 3 apartamente. str. 5809. Bucuresti str. 30 Decembrie 1 5824. str. Petrescu Comnen. 5814. Piliti C. Militiei 32. Smardan . Bucuresti. Almasului 5. Popovici Magdalena. Gh. Bucuresti str. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Bucuresti Bd. Constantin 29 5822. Ana Ipatescu 58 5811. Maresal Tolbukin 48 5820. str. Bucuresti. Pascu Guttman. Bd. Av. Bozianu 22 5801. Bucuresti. Marasesti 79. Stelea Spataru 16. Popescu I. Plantelor 56. 8 apartamente. Bucuresti. Bd. Petrescu Constantin. str. str. Bucuresti. Titus 23. Popescu Sergiu. 3 apartamente. Petcu Alexandrina. 12 apartamente. Porumbaru 43 5805. Petru 60. str. Stere 4 5810. Ceaus Radu 6. Teodor Iliescu 59. Palide Panait. Ihatei 2. 3 apartamente. Panaitescu Elena. Bucuresti. 8 apartamente. 1 5802. V. str. Petre Radu 14 5816. Govora. Anastasiu 6 5819. Grad. str. Bucuresti. Sabinelor 23 5807. Sf. Mihail Eminescu 71. calea 13 Septembrie 5818. Bucuresti. Bucuresti Intr. A. Bucuresti str. Corneliu Botez 4. str. Petrescu Atanase. Papaianopol Pericle. Petrescu 37-39 5813. Serban Voda 61 5825. Poligora Hristu. str. Ioan. str. Bucuresti str. Popescu Gheorghe.

Campeanu 38. str. Toma Masaryc 14. Aristia 28 5852. Banu Manta 38 5836. Carol Knappe 93 5838. Potarca Virgil. Parseghion Kareghina. Bucuresti. Paraschivescu Maria. str. Bucuresti. Armeneasca 16 5834.12 5828. str. Alex. 11 apartamente. Bucuresti str. Petrui Gheorghe. 3 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Papiniu Eugen. Poiana Tapului str. Bucuresti str. str. calea Mosilor 135 5842. Onciu 29 . 7 apartamente. Mare 41 5845. 30 5854. 5853. 6 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Bd. Petrescu Alexandru. Silvestru 2 5846. str. Pavel I. Biserica Alba 5. 6 apartamente. Maria Rosetti 32 5847. si Sanda. Parfiriu Spiridon. Paraianu Dora. Bucuresti str. 5 apartamente. Cobalcescu 2 str. Intr. Marcel Anduse 10. Iorga 4. 8 apartamente. Ion Ghica 1 5848. Parvulescu A. I. Matei Corbescu 6 5858. Balcescu 30 5856. Bucuresti. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Busteni str. str. Pascu Gioia. Roma 54. Barierei 39 5831. Erotica. Bucuresti str. Maria. Assan 3. Dacia 48 5850. 10 apartamente. Petrescu Elena. 5 apartamente. 2 apartamente. Calea Grivitei 266 5840. Spatarului 17 Dorohoi str. Bucuresti str. str. str. Frosa. Popazian Eva. Popov 32 5841. Armeneasca 37. str. 3 apartamente. Garii 4 5851. Paunescu Aurelian. Paucher Albert. Maior Campeanu 24. Stefan Mihaileanu 9. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. Polona 28. Brezoianu 51. str. Bucuresti. Popescu Ion. str. Barbu. Patac Aurora. 6 apartamente. Brezoianu 29. Belizarie 32. Bucuresti. Bd. Popazu Adrian. Vladimirescu 1. 4 apartamente. 61 5833. Sperantei 1. C. Calusei 25 5859. 4 apartamente. Bucuresti Intrarea N. str. G. str. str. Bucuresti. Plantelor 5. Plaiorno Spiru. I. Bucuresti str. Duca 72 5849. Alex. Bucuresti. str. Gh. Bucuresti Intr. Av. 5 apartamente. 7 apartamente. str. Sagetii 9 5837. 9 apartamente. str. Ghica 27. 3 apartamente. 3 apartamente. Popescu I. N. Bucuresti str. Bucovinei 26 5832. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Constantin. Bucuresti str. Pavlov Selia. Bucuresti str. Berzei 59. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bailor 13 5844. Popescu St. Pruffer Maria. Bucuresti str. Polizu 4 5829. 11 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Nicolae Filipescu 31. Petrescu D. Pisculescu Natalia. Caracas 38 5835. str. 5 apartamente. Bucuresti. 16 5857. Pantelimon Parvan. C. Bucuresti. str. Poenaru Ecaterina. Gh. Bucuresti. Bucuresti. S. Paunescu D. Labirint 67. Periteanu Mircea. 56. str. 5 apartamente. Bucuresti. Vespasian 1 5855. 5843. Dr. str. Baratiei 8 5830. Popescu C. Papadimitriu Alexe. Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani. T. Vatra Dornei. Cluj 29 5839.. 5 apartamente. Panea Ecaterina.

8 apartamente. 6 apartamente. Bd. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Rosetti 17. Al. Mihail Cornea 35 . 8 apartamente. Lirei 15. Argentina 50. 2 apartamente. Silvestru 20 5871. Salcamilor 19 5864. Donici 19 5868. 3 apartamente. Piata Romana 5. 6 apartamente. Suter 3 str. Predescu Felicia. 5 apartamente. Turda 160 5886. 37 5861. Bitoliei 59 5876. Aleia Intr. Marasesti 62. 6 apartamente. C. Bucuresti str. Popovici Alexandrina. Bucuresti str. Predeteanu C-tin. M. Leon Voda 11. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Frimu 19. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Ion. 22 apartamente. str. str. Plade Zoe. G-ral Cristian Tell 21 5867. C. Bitoliei 43. Lascar 21 5880. Popescu Victoria. Popa Gh. Col. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Labirint 62 5879. Stirbei Voda 20 5884. Bucuresti. Parvulescu Aurora. Plesoianu George. str. Bucuresti str. Constantinescu 44 5875. Bucuresti str. Campina str. Peretjeanu Sofia. Popescu Dej. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Bd. Baicoianu 2-4 5885. Smardan 18 5878. Penty Gheorghe. 4 apartamente. 2 5891. Popovici Grigore. Biserica Amzei 27. str. 5 apartamente. str. V. Armeneasca 1 5866. Dumbrava Rosie 4. Balcescu 11 5863. Papp Antoaneta. 14 apartamente. Pesearu Ion. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Lamaitei 33 5893.5860. Neculae Balcescu 25. Prislapianu Ana. str. Popescu George. Dacia 12. 10 apartamente. 36 apartamente. 5 apartamente. Puscariu Octavian. Pache 115 str. str. str. Pulman Iancu. Alex Sahia 49 5869. Brezoianu 29 5877. Bucuresti str. Petculescu Emil. str. Lirei 113 5887. str. str. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16. str. I. Pop Mircea. Papazoglu 65 5889. str. Popescu Olga. Petrascu Ghenanici. 3 apartamente. Bucuresti str. Lt. str. Scarlat V. Papadopol Ecaterina. 3 apartamente. Trausanu. Popa Soare 31. Bd. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Oslo 4. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 1 apartament. Peretianu Elisa. Bucuresti. Bucuresti. Pinord Iogulina. str. Serghiescu 10 5881. str. Paul Greceanu 44 5870. Piata 11 Iunie 1 A 5862. Popescu Eliza. Dionisie Lupu 57 5890. Galati. Bucuresti str. Neculae Iorga 37. Papazal C-ta. Bucuresti Intr. Muzelor 1 5882. Bucuresti. Ion Frimu 35 5883. Bucuresti. str. 10 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Magurele Ilfov str. Sanatescu 31 5874. Petrescu Elena. Bucuresti. str. N. sos. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 35 5873. str. Bucuresti Bd. 2 apartamente. Popescu Traian. 35 5888. Procop. Aurel Vlaicu 68 5892. Bucuresti str. Bucuresti. Av. Aurel Vlaicu 154. Bucuresti. Patchedjieff Anos. Pandici Elena. 4 apartamente. Turbinei 2. Protopopescu Elena. D-trescu 1 5872. Buzoianu 44. Bucuresti. A. An Petra Cretu 61. Pascu Gheorghe. Bucuresti. str. str. str. Popescu St. 13 apartamente. str. Balcescu 3 5865.

str. str. 2B 5912. Dionisie Lupu 55. Magurele 175 5908. Galati. Petru. Nic. Stirbei Voda 17. Polta Elena. Bucuresti. 10 apartamente. Episcop Ghesarie 24. Praporgescu Maria. G-ral Praporgescu 17 5919. Armeneasca 16 5916. Tomescu 9.. 3. Pasat G. 9 apartamente. Poenaru C-tin. Ioanid. 5 apartamente. Intr. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti calea Vacaresti 184 str. Popescu Neculae. 3 apartamente. Bucuresti. Icoanei 3. Dr. 7 apartamente. 26. 10 apartamente. Militari 19. Alex. Bucuresti. 4 apartamente. 1 apartament. Pescam Elena. Protopopescu Viorica. Popescu Mihail. Sft. 8 apartamente. Petre Elena. Sahia 58. Alecsandri 5910. Lizeanu 23 5898. Pandelescu Alexandrina. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bd. Popescu Ion. Izvoreanu 17 5905. Bucuresti str. 9 apartamente. Tulcea Babadag 76 5911. Ecoului 8 5915. Ganarici 2A. str. Tismana 5. Bucuresti. Bucuresti str. Lt. str. 6 apartamente. Parcalabescu Ion. Transilvania 20 5901. str. C. str. Stefan cel Mare 40 5900. Bucuresti. Elefterie 14. Rozalia. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. com. calea Calarasi 120 5913. Bucuresti str. Bucuresti sos. Popescu Ana. str. str. Mihai Voda 15. Braila Bd. Petrini P. Viorele 3-5. Pop I. Mihail Eminescu 54 5896. Peteu Ion. Predescu Neculae. Lahovari 34 5925. Pedencov Nuti. 7 apartamente. 6 apartamente. calea . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti Spl. Bucuresti.Constanta 5920. Bucuresti. Popescu Maria. str. Balcescu 16. 14 apartamente. calea Mosilor 227. Bucuresti. Slanic Prahova V. Stirbei Voda 71. Rozelor 19 5909. Piata 11 Iunie 22. Independentei 61 5927. Penescu Matei. 20 apartamente. Ioan. str. 10 apartamente. 5 apartamente. Carol Davila 111.. Peturca I. Maica Domnului 48 5899. str. 10 apartamente. Peteu T. Popa Aurel. Suvenir 1. Bucuresti str. Petrescu Dr. str. Prodanof Cristea. Ion. 8 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. 9 apartamente. str. Bucuresti str. Petrascu St. str. str. Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. Icoanei 38 5904. str. Matasari 4 5906. Intr. Sfintii Apostoli 22 5914. Popa Aurel. Bucuresti. 6 apartamente. Acvila 1. Popovici Ion. Alex. 5 apartamente. Coasei 2-4 5902. Puica Gh. Barbu Lautaru 45 5926. Maria Ghiculescu 39 5917. 3 apartamente. Gheorghe. Bucuresti. 4 apartamente. Pirpes Gheorghe. calea 13 Septembrie 57 5924. Lamaitei 58 5903. Popescu Pavel. 4 apartamente. Suvenir 10. 10 apartamente.5894. 2 apartamente. Bucuresti str. Urali 5918. 10 apartamente. Popescu Manole. Patrascu Petre. Bucuresti str. Bacau Cristoveanu 12 5923. Precupeti Vechi 57 5907. Busolei 10 5895. 8 apartamente. Vasile Roaita. 6 apartamente. 5922. Bucuresti. Popa Arghir. Aurel Vlaicu 138 5921. Radu dela Afumati 38 str.

Nicolae Filimon 107 5956. str. str. Nastase Panfil 53. str. Logofat Tautu. Popescu Alexandru. str. A. 5945. 8 apartamente. Bucuresti str. Pop Traian. 7 apartamente. Sinaia. str. Vasile Paun 2. str. str. str. Popescu Alexandrina. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 186. Bucuresti. Intr. Bucuresti str. Bucuresti. 10 apartamente. 9 apartamente. Gramont 22 5947. Bucuresti str. 3 apartamente. Gh. Cluj 2 5933. Popescu Steliana. Popescu Teodora. Bucuresti sos. 8 apartamente. Roaita 45. 6 apartamente. T. Bucuresti. str. Severin. Popovici Stelian. A. Buzau Filimon Sarbu 56. str. Orizontului 1. Bucuresti. Transilvania 42. 14 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Batistei 5 5930. Padureanu Neculae. str. Gh. Inisor 4 5949. Hagi Ghita 45. str. str. Bucuresti str. V. Popescu I. 3 apartamente. str. Petrof Petre. Pues Strul. str. 8 apartamente. Petru C-tin. Craiova. Vasile Lascar 171-173 5944. Viitor 108 5943. str. Bucuresti. Eliade Radulescu 10 5929. Bucuresti str. str. Dr. sos. Pasalian Andronie. Curtea de Arges I. Lacul Rosu. Pentz Ecaterina. str. A. 5953.Dorobanti 10 5928. Carol Knappe 87. Masina de Paine 134. Popa N. Cotroceni 4 5938. Pisaschi Gheorghe. 3 apartamente. Maria Serghescu 18 5951. sos. General Magheru 20. jud. Aurel Vlaicu 16 5941. Bucuresti str. Timisoara 36. Abrud 127 5940. Petrescu Ulpiu. 4 apartamente. Postolea Elisabeta. Elena. 3 apartamente. str. Ernest Djuvara 3. Jdanov 24. Brezoianu 29. 8 apartamente. Unirii 5957. Popescu I. Virgiliu 23-25 5936. Petrescu Ioana. Colentina 84. Bucuresti str. Fainari 68 5954. 4 apartamente. 3 apartamente. 10 apartamente. Cosbuc 25. Bucuresti str. sos. Bucuresti. 3 apartamente. Jdanov 18-47. Brandusa. Bucuresti. Bucuresti. str. Popescu Viorica. Olga Bancic 16. 48 . Petrescu Sofia. Pascanu Victoria. Colentina str. Bucuresti. Paun Marin. Ilie Pintilie 50 5952. 222 com. 3 apartamente. Bucuresti str. Cameliei 30 5937. Pascu Gheorghe. Bucuresti Grad. Tecuci. Bucuresti str. prof. Serg. Bucuresti str. Soveja 77. Pecec Stefania. 3 apartamente. Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. Pascu Valeriu. Cuza Voda 5 5932. Babes 1. 4 apartamente. str. A. Videle 48. 5 apartamente. str. str. Pantelimon 120 5935. Ciuc 5948. Vasile. Olteni 49 5939. 11 apartamente. str. str. 12 apartamente. str. Petrescu Stefan. Peppa Gheorghe. Penciulescu Gheorghe. Icoanei 31. 14 apartamente. B-dul Marasesti 95 5946. Bucuresti. Ioan. str. 6 apartamente. Lazar 2 5950. calea Grivitei 486 5955. Papadimitriu Mihai. Stefan cel Mare. Bucuresti. Popescu M. Argentina 26. Bucuresti. Bucuresti. 220. Adrian 143 5958. 5. str. Brezoianu 29 c. 9 apartamente. Popov 36 5931. 9 apartamente. Masina de Paine 132 5942.

Bucuresti. str. Bucuresti. Popescu Elena. Eminescu 155. Alex. Bucuresti. Alex. 4 apartamente. Viitor 194 5990. Stirbei Voda 16 5960.. 5 apartamente. Popa Soare 44. Bucuresti. G. Colentina 157 5977. sos. Maica Domnului 2 5987. Bucuresti. Unirii 84 5967. Petrescu C. Baratiei 37 5983. Floreasca 3 bis. str. Gral. Popovici Cezar. Paraschivescu Niculina. Bucuresti. Lizeanu 5 5979. Popescu Aurel. Bucuresti. sos. Spl. Popov 89 5982. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Pop Alexandrina. str. Palade Margareta. 7 apartamente. Bucuresti. Petroianu Teodora. str. Popescu Filofteia. Popescu Emilian. 23 apartamente. Duca 7. 6 Martie 6. 3 apartamente. Ciresului 35 5976. str. Bucuresti. Calea Vacaresti 285. Agriselor 4. str. Bucuresti. Teiul Doamnei 11 5974. Bd. Dragos Voda 20 5975. str. M. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Karl Marx 39. 4 apartamente. str. Popa A. 5984. str. I. Xenopol 3. Wilson 15 5992. str. 33 apartamente. 3 apartamente. Aurora 18. Paris 37. Toamnei 17. S. str. Bucuresti. Bucuresti. Domnesti. str. Popa Dumitru. Precupetii Vechi 9 5973. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. str. calea Serban Voda 244 5985. 5986. calea Victoriei 101. Dr. General Anghelescu 165. 5988. Intr. sos. str. 4 apartamente. 5991. 3 apartamente. Pisone Maria. Bucuresti. Pantelimon Ion. Dr. 3 apartamente. Gabroveni 9. Primade Anton. str. prel. Paraianu Natalia. 3 apartamente. Papacristea Ioan. 13 Septembrie 70 5962. 4 apartamente. str. Mantuleasa 22. Panduri 27 5981. 6 apartamente. Pavelescu Valentin. Severin 16 5968. Bucuresti. Panaitescu Luiza. 16 apartamente. 5963. Bucuresti. G. I. str. Sft. calea Alexandriei 57. str. Petrescu Zaharia. N. 4 apartamente. Cuza 22 5961. Parang 10 5970. 4 apartamente. Lahovary 23. Titulescu 67. Felix 39 5989. 5 apartamente. str. calea Plevnei 42. Pelinghian A. str. str. Craiova. Bucuresti. Bucuresti. Popescu Dumitru. str. Sinaia. Popescu Constantin. Popescu Maria. Tunarilor 17 5978. 6 apartamente. str. Bis. 3 apartamente. Nou 17 . Bucuresti. str. Popescu Candid. Bucuresti. str. Socec 10. Herescu Nasturel 10. Cobalcescu 2 5965. Popescu L. Juvara 26 5966. 19 apartamente. Papastoianu Ion. str. str. Ilie Pintilie 18. Alex. str. Badea Cartan 42 5980. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Paunescu Aurel. Chindia 9. Plesia Florica. str. Amzei 30. Popescu Luxita. Bucuresti. Bucuresti. Popa Elisabeta. str. Bucuresti. Eugen Botez 40 5972. Dr. 3 apartamente. V. Profira. 18 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. str. Gh. Popescu Constantin. sos. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. Dimitrie Orbescu 8 5969. Elena. Kogalniceanu 5971.5959. Eremia. sos. calea Victoriei 193. 3 apartamente. Papadimitriu Mihai. 5964. Popovici Traian. Duca 1.

Popescu N. str. Bd. 30 Decembrie 30. Popescu Maria. Mironescu 17. Concordiei 2. V. 40. 6004. Bucuresti. soc. str. Sofia 6. Bucuresti. Popovici Teodor. str. 11 apartamente. 6 Martie 18 6020. str. Popa Soare 40. 14 apartamente. Panncev Gheorghe. Grozavesti 30. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. Paraschivescu Ciuncu. sos. 6 apartamente. Popa Ion. 4 apartamente. Plachide Maria. str. Popovici Ioan. Sft. Constanta. Bucuresti. Duca 6019. Petriman Nicolae. str. Pop Traian. Budai Deleanu 3. Bucuresti. Iacob Negruzi 10. 4. sos. str. Dr. str. Petculescu Romulus. 9 apartamente. str. Petrulian Ecaterina. Petrescu Costin si Eliza. Paulescu Const. str. de constructie. str. sos. G. Anastasia Simu 4. str. Angelescu 112. Labirint 103. Toamnei 80. Tunari 76. calea Plevnei 20-22. Dr. Paunescu C-tin. calea Dorobanti 178 6021. Predeal. Caragea Voda 19. Bucuresti. str. 9 apartamente. Bucuresti. 6011. 6012. 6003.. 10 apartamente. 22. 6 apartamente. 159 6010. str. Maria. str. Miorita. 19 apartamente. 3 apartamente. Platareanu Irina. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Papacostea Iosefina. Felix 31 6016. str. str. Cobalcescu 45. str. str. str. 2 apartamente.. str. Mihail Cornea 24 6017. Pissiote Anastasiu. 19 apartamente. str. Brezoianu 27 6013. Nationala 72. Bucuresti. str. Priboianu Mihai. Republicii 37 5994. Sinaia. . Petrus Ioan. Bd. 39. Popa Petre 28. 9 apartamente. Armeneasca 38. 9 apartamente. 10 apartamente. Protopopescu Florica. 26. Bucuresti. str. 6006. Paris 14 A. Buzesti 38 Predeal. Bucuresti. Roman 47 6023. 4 apartamente. Papaiani Ioan. Bucuresti. Andy Ender 2. I. Protopopescu Sofia. Batiste 35. Bucuresti. str. str. str. fosta Regele Albert 37. Popescu N. Iorga 51. Popp U. 5998. V. 8 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Petrulian Eufrosina. Dr. Ilarie Chendi 11. Bucuresti. str. Clucerului 10. Neculcea 77 6009. G. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Lister 11 6015. Alecsandri 38 5999. Stirbei Voda 144 6008. Maior Campeanu 6. 26 apartamente. Paris 9 5996. str. Panteli Ioan. Bucuresti. str. Bucuresti. Elefterie 45 6018.5993. Brezoianu 51 6014. 6002. Bucuresti. Ada Marinescu 15 6022. Engels 10. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 6001. 7 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. str. 23 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Piata Washington 2 bis. str. str. 7 apartamente. Vasile Conta 3-5. str. 6005. 28 6007. Barbu Delavrancea 41 5995. Munteanu 1. Pascar. str. Schitul Maicilor 8. Bucuresti. Panaitescu Eduard. Gen. Duca 14. 10 apartamente. str. Cumpatului 28. Londra 31. Mihai Bravu 3. 7 apartamente. calea Grivitei 157. Petre Iosif. str. calea Victoriei 112. str. N. Bucuresti. str. Oltenita. Leonida 23. str. str. Bacau. Popescu Vasilica. str. Bucuresti. I. Sperantei 33. str. sos. Bucuresti. 6000. Herescu 17. str. str. calea Grivitei 238. str. Sergiu 34. 12 apartamente. Bucuresti. 5997.

6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Petroseanu C. 6054. Petrescu Ioan. Cosbuc 41 6032. Bucuresti. Gh. Petrescu Maria. 7 apartamente. Alexandrescu 81-83. Bucuresti. 6031. Alexandrescu 88 . str. Cometa 38 6057. 32. Masarik 21. R. 3 apartamente. 4 apartamente. Petofi 25 6051. Pangrate O. Petru Maior 81. str. str. Foisorului 15 6029. str. Papadiamand C-tin. Pavel Corneliu si Aurel. Av. Papacostea Rodica. Pericle Prosse. 6 apartamente. 1 Mai 18. Popescu Cecilia. 4 apartamente. str. Ghica 69 6035. 4 apartamente. Petrescu Radu. str. Filofteia. 7 apartamente. str. 5 apartamente. str. Cluj 72. Vasile Mironiuc 13. 34. 6044. str. Paraschivescu C. Alex. Pori Ana. Carmen. Emil Zola 4. 6046. Maior Sontu 5. Iliescu 11. Papagaga Victoria. Bucuresti. Teodor Iliescu 73 6040. D. calea Victoriei 25. str. str. 7 apartamente. Paraschivescu Leon. Bucuresti. Petrescu Victoria. Pantor Sofia. P. str. str. str. Bucuresti. Preotu I. 3 apartamente. Popescu M. si Rodica. str. 6056. Bucuresti. 7 apartamente. 2 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Paraschivescu Stela. Sahia 58. 6055. str. Sahia 25. Aurel Vlaicu 99 6025. 4 apartamente. Polizu 4. Valcea. Radu Voda 29 6039. 6060. N. Bucuresti. Toma Masarik 3. str. Popa Rusu 20 6033. Bucuresti.. Mihai Bravu 41. Pavel Cecilia. Bucuresti. Iorga 51 6026. 4 apartamente. Pantazi Alexandrina. str.. str. Polona 106 6043. Bucuresti. Popescu Jana. Bucuresti. 13 Decembrie 4. 3 apartamente. Neculcea 30. Bucuresti. Bucuresti. Gr. Bucuresti. Popescu Elena. str. Salcamilor 21-23 6034. Parim T. Golescu 17. Pop Valeriu. Istrate 4. Sofia 20. str. Paunescu Barbu. N. Visarion 10 6038. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Pampani Ioan. Eroului 19. str. Petrescu C-tin.Despina Doamna 10 6024. Petrescu Cornelia. Panaitescu Sergiu. Al. Morilor 2. Bd. 6048. 6052. str. 5 apartamente. str. 7 apartamente. Pruteanu Elena. Baritiu 31. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Dr. str. str. Valcea. str. 2 apartamente. 6 apartamente. Calomfirescu 11. str. Gh. 5 apartamente. Sinaia. str. Bucovinei 21 6036. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 6041. str. Bucuresti. Bucuresti. 6050. R. Bucuresti. 8 apartamente. 6059. Plotogea Elena. Bucuresti. 6049. 4 apartamente. 4 apartamente. Lapusneanu 24. Londra 48. Mantuleasa 15 6030. str. 6037. 6045. Petrescu Maria. str. 6047. 4 apartamente. Bucuresti. Panaitescu C-ta. Bd. str. Wilson 11. Al. Petoffi 25. 6058. Pietatii 23 6042. Patronic Pavel. 3 apartamente. Bucuresti. calea Grivitei 42. 3 apartamente. 6027. Bucuresti. 6053. si Germianu Popescu. Alex. 6028. Bucuresti. Intr. Prunescu Natalia. 4 apartamente. Galati. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ploiesti. 5 apartamente. str. Gr. Bucuresti. Popescu Dumitru. Av. 4 apartamente. Bucuresti. str. Uranus 51.

Toamnei 117. Bucuresti. str. 9 apartamente. Popa D-tru Ana. Popescu Suzana. str. 6075. Bucuresti. Ionescu Gion 17. Col. 6091. Bucuresti. 6084. Olari 14. Siret 24. 27 apartamente. Popa Bucur. Bd. Zlatescu 16 A. Tolbukin 114. Pursanescu Lucia. Petre Nicolae. Pascu Maria. Plastura Virgil. calea Vacaresti 46. Pantazi C-tin. str. calea Mosilor 170. 7 apartamente. Bd. Pascal 9. Popescu C-tin. Sperantei 168. 2 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 6076. Bucuresti. 3 apartamente. Raspantiei 12. Bucuresti. 6090. Papini Veturia. str. Vulturi 27. Trinitatii 21. Procopovici Florea. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Petrescu Constantin. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. 6087. Rignault 6. Pospaescu Gheorghe. 4 apartamente. Coltei 16 6092. 4 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Spiru Gheorghiu 14. 6064. Popescu N-lae. Orero 22 A 6074. Parfumului 45. Hristo Botev 28. Plesoianu Elena. 6082. Bucuresti. Bucuresti. str. 6067. Baldovin Parcalabu 7. 6093. Polac Jeanine. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 6072. Asachi 7. 9 apartamente. 18 . Dr. Bucuresti. 1 apartament. Bucuresti. 6069. Bucuresti. Procopie Dumitrescu 9. Bucuresti. str. Virgil. Petrescu Stan si most. str. str. str. Avrig 98 6063. str. Rignault 9. Vulturi 130 6068. str. 6085. Bucuresti. Cuza Voda 20. str. Prodanof Vasile. Pitaru Zindel. 6079. Margelelor 5. Ciru Iliescu 4. 4 apartamente. Ecoului 3. 2 apartamente. Abrud 47. str. 7 apartamente. str. Avrig 73. Bucuresti. 30 Decembrie 92. 6078. str. 30 6083. calea Victoriei 10. 2 apartamente. str. str. 6086. Bucuresti. 6094. Panteli H. str. 5 apartamente. Sborului 10. 6 apartamente. Petrescu Mihail. Halelor 39. Intr. Bucuresti. Lt. str. I. Bucuresti. calea Codrului 6. Negru Voda 19. Bucuresti. str. str. Postelnicu Elena. Peisik Sura. str. 6071. 6089. Bucuresti. 6 apartamente.. 6080. Intr. Procopiu Elena. 6066. calea Vacaresti 135. Mavrogheni 13. calea 13 Septembrie 59. Bucuresti. Popescu I. 6065. str. Vasile. Posamentirev Iosif. Sandu Aldea 24. 6070. 7 apartamente. Elena. Intr. 6 apartamente. Bd. calea Dorobanti 27 6073. Petcu I.6061. Salvator 8. Parthenie Gh. str. Bucuresti. Corneliu Botez 1. Pana Ion si Ecaterina. Aurel Vlaicu 102. str. Constantina Tudor si Maria Petrescu. Bucuresti. Cosbuc str. Patrascanu Vasile. 6081. Popa Octavian. Penculescu D. 4 apartamente. Petcu Stefan. 16 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 6088. 6062. Pavelescu Valeria. Sinaia. 6 Martie 95 a. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6077. str. 28 apartamente. str. calea Grivitei 212. str. Ion. str.

Sf-tii Apostoli. 9 apartamente. Bucuresti.apartamente. str. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Avrig 15 6095. Dr. 6 apartamente. 15 apartamente. Sapientei 1 a . str. Stefan. Petrescu D. Bucuresti. Poenaru N. calea Grivitei 142. 13 apartamente. Popescu Alexandrina. 8 apartamente. 6110. Bucuresti. Platoreanu Vasile. Intr. Cornel. Elena. 6108. Pavelescu Quintilian. Nae. Bul. 12 apartamente. Arad. Oanica. Pop Nicolae si Clarin. Plantelor 70. si Asimeta. 4. Pucioasa. 72 6127. 6098. Bucuresti. str. Penescu C. 6117. 17 apartamente. 11 apartamente. 14. str. Petcu Maior 91. Grigore Manolescu 27. str. Bucuresti. 19 apartamente. 6114. Bd. Bd.. str. 6097. 6102. Fros. 1 Mai 28. Mihail Cornea 65 6111. Bd. str. 6119. 6103. str. 4 apartamente. 6109. Radauti 13. Bucuresti. Maior Campeanu 31. Paraschivescu Iulian si Marica. Staicovici 3. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. 6115. C. 6099. Biserica Romaneasca 24. Bucuresti. str. Cavafii Vechi 1 A . Marcovici 9. Pandrea Ecaterina. Brasov. Clabucetului 47. 6107. 6 apartamente. D. 1 Mai 20. Bucuresti. 6121. Bd. Podarescu I. Panea D. Pastoleu N. Uranus 26. 10. Cuza. Bd. 86. Duca 24. Bucuresti. 6116. calea Rahovei 124. str. Bucuresti. 8 apartamente. calea 13 Septembrie 61-63 6101. Bucuresti. 10 A 6124. Bucuresti. Buziasi. Pfennings Berta. 5 apartamente. Bucuresti. Giulesti 76. Republicii 78. str. 2 apartamente. Perjea Aneta. Popescu Mariea. Oct. 6118. 1 Mai 1. 6106. Bucuresti. 5 apartamente. Poenaru Simona. 1 Mai 278. str. 11 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Foisorului 74. str. Luterana 21. 18 apartamente. str. 6096. str. Bd. str. Mircea Voda 42 6100. 6 apartamente. Maica Domnului 37. Bucurestii-Noi 112. 70. Stefan. 6122.1 B 6105. Bucuresti. 7 apartamente. Bd. str. Popescu Petre. Bucuresti. Sabinelor 46. 4 apartamente. Popescu Tudor si Ecaterina. Pruteanu H. 8 apartamente. calea Grivitei 301. 6126. 10 apartamente. Bucuresti. Pana A. Mantuleasa 36. Pscpilinschi D. 4 apartamente. str. Panea Elena. Pastiea Sabina.. 8 apartamente. Armeneasca 45. Bucuresti. 10 apartamente. Stirbei Voda 166. Principala 5. Penescu Eugenia si Mihail. Proltidi Dimitrie. Racovita 1.. 3 apartamente. Popescu Gh. Pitulescu Gh. str. Bucuresti. 6125. Bucuresti. Prossa Virgil. str. Bd. 6104. str. 11 apartamente. Felix 66 6112. Gheorghe. Bancii 5. Bucuresti. str. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Turda 95. Panaitescu M. Bucuresti. str. Popescu Manta Gheorghe. Bucuresti. Sorandi 13. 6120. Duca 24. Bucuresti. prel. Popescu Virgiliu. str. str. Duca 2. si Ortansa. str. Bucuresti. 6113. str. str. Sarmisegetuza 3. Sogna 4. 6123. str. 47. Duca 24. 10 apartamente. Duca 2. 6 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Poenaru Nicolae. str. Petru Maior 71. str. Stirbei Voda 38. Popa Augustin. str. 6 apartamente. Dr.

Bd. Piesoianu C. Patrichi Elena. str. 6138. Popescu P. Elena 1. Bucuresti. Petrescu P. Bucuresti. str. Busteni str. 6158. Constantin 8. Alecsandri 40.. Frumoasa 12. Isvoare 138. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Stirbei Voda 95. str. Macedonia 23. 2 apartamente. Predeal. 4 apartamente. Caporal Musat 31. calea Rahovei 325. Turda 213 6141. str. Bucuresti. str. I. Salina. Puis Gh. str. Petrescu Gh. str. Bucuresti str. Pilat C-tin si Cornelia. Buzesti 20. 7 apartamente. Ecoului 4. Stirbei Voda 117. 5 apartamente. 5 apartamente. Polii Eva. Grigore Taranu 7 6145. Pascu Iosif. Manolescu 31. str. Psihoda Luiza. Enachita Vacarescu 19. str. Patrascu C. Targoviste. Balcescu 209 6134. 6143. Cotroceni 6 6132. Bd. Petrescu Ion si Sofica. 3 apartamente. 49 6144. Ploiesti. str. Bucuresti. Dr. Pasteur 38. Sf. Bucuresti. Provila Margareta. Virgiliu. str. str. 5 apartamente. str. Constanta. Bucuresti. 6160. Petrescu Petre si Victoria. str. Bucuresti. Popa Tatu 48 6142. Popa Tatu 53 6131. Bucuresti. str. str. Pastica Constantin. 3 apartamente. 6136. Turda 190. 4 apartamente. 6 apartamente. Berzei 35. Stefan. 8 apartamente. str. Virgil Plesoianu 77. V. Sebastian 10 6156. Sf. Cuza 103 6147. 4 apartamente. Frumoasa 46. Petrescu Puican Marioara. str. Bucuresti. str. 6151. str. Popovici Constanta. Rozelor 13. Florica. 4 apartamente. 6150. 4 apartamente. Lister 44 B 6155. aleea Parfumului 16. Popazian Arminec. 6133. 2 apartamente. Virgiliu 33. Bucuresti. Ernest Djuvara 8 a 6140. 6148. Parisianu M. 6135. str. 7 apartamente. 14 apartamente. str. Sebastian 5. Panoiu N. Bolintineanu 5. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Pelmus Lidia. Popescu Constantin. Sebastian 36. 6 apartamente. str. Gr. str. str. 6157. 3 apartamente. Popescu A. str. Bucuresti. 6 apartamente. General Anghelescu 49. Bucuresti. Voevozi 37. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. N. Iacob Negruzi 25. Spl. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Poenaru Ion.6128. si Florica. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 6153. Stalin 66. Papanagi Emil George. V. Peretz Titu Ela. Petre. Bucuresti. Prisacariu Nicolae. str. Petroianu Gh. Acvila 16-18 6154. Petrescu Lucretia. str. 6129. 4 apartamente. Bucuresti. calea 13 Septembrie 29. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 39. str. 3 apartamente. str. 6152. Dr. Independentei 11. Popa Tatu 78. Bucuresti. 11 apartamente. Dr. Maria. Bucuresti. Cuza 19. Uranus 9. 6137. str. Ioan. 2 apartamente.. Popescu C-tin si Georgeta. I. str. Bucuresti. 6130. str. str. Pardicea St. Pocnareanu Alex. Bucuresti. Bucuresti. Lister 3. Pavla Nicolae. Victoria. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 6146. Locusteanu 2. Caransebes 13. 4 apartamente. Bucuresti. Elena. Iacob Negruzi 47. Cazarmii 53. str. str. str. Sevastopol 30. 6159. 7 apartamente. 97. . 6139. 6149. Bucuresti.

27 apartamente. C. Gabroveni 22. str. 6186. 4 apartamente. Popescu Teodora. 6178. 6183. 6193. Bucuresti. 9 apartamente. Paraschiv Stefan. str. Bd. Bucuresti. Tolbuchin 98. str. 9 apartamente. Zoe Grand 27 6170. 3 apartamente. Orzari 24. Bucuresti. 6 apartamente. 6165. 9 apartamente. Popa Lazar 21. Bucuresti. str. Antim 42 6166. Bucuresti. Pasteur 4. calea Mosilor 306. Possa Natalia. Psaltidi Efteripi. Bucuresti. Penciu Ion si Sofia. Rizeanu. 6 apartamente. Cavafii Vechi 3. str. Bucuresti. str. Odobescu 15. Bucuresti. 3 apartamente. Pascu Neculai. 6192. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Ciresului 1. Toma. . 6169. Passini Giovani. Bucuresti. str. Ploiesti str. 6 apartamente. Bd. Piata C. Bucuresti. str. 6181. Bucuresti. 14 apartamente. 7 apartamente. Protopopescu Dumitru. Popescu C-tin. 11 Iunie 55. Dr. Popovici Maria. 6182. sos. si Elena. Bucuresti. Hristo Botev 6. Popescu Marin. str. 6172. 8 apartamente. Republicii 86. Avram Iancu 28. Gutemberg 13-15. 6184. 6177. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Troiu. calea 13 Septembrie 41-43. 6163. 4 apartamente. str. Bd. 4 apartamente. 5 apartamente. Dimitrov 101 6189. 6185. General Ipatescu 12. Cosbuc 83-84. str. Rares Voda 13. 8 apartamente. Niculcea 49. Petrescu Gh. 6175. si Elena. Motar. 13 apartamente. 16 apartamente. Petculescu Nicolae. 6176. 6190. Aristinelor 29. Popescu Eugenia. 24 apartamente. Preda Dumitru. 5 apartamente. 8 6194. Bolintineanu 7. Rosetti 3. str. Bucuresti. Coltei 11. 6187. Scaune 4. Pasteur 1. Bucuresti. 6 apartamente. 15 apartamente. Lisabona 8. Stirbei Voda 130. Parvulescu Stanciu. Bd. Popa Vasile. Sf. Petrescu Aretia. str. Petrosincu Nicolae. Brutus 10-12 6168. 3 apartamente. Fundeni 6. Petrescu Pascal. aleea Pretorian 16. str. Bucuresti. Bd. Mihaileanu I. str. Amiral Murgescu 9. 6180. Zoe Grand 43. Alex. str. Bd. str. Bucuresti. Poenaru Inana Maria. Bucuresti. 6171. Bucuresti. Bucuresti. St.6161. 6195. str. Simion Barnutiu 15. Porlignos D. str. Pop Dragos. 6174. A. Bucuresti. str. str. Pascu Alexandrina. Sachelarie Visarion 47. Caraiman 90. 5 apartamente. Vespasian 18. str. Pantof Fotache. Podaru D. Mamaia. vila Luceafarul. 6167. Bucuresti. Bucuresti. str. 30 Decembrie 57. Mogosoaia. str. Traian 51 6188. 5 apartamente. Bucuresti. I. str. Panait Andrei. 6 Martie 41. Vasile Lascar 183. 4 apartamente. 3 apartamente. Gh. 28 apartamente. Bucuresti. 6191. Petrescu Stelian. str. 6179. 6173. Paciurea Ion si Elena. Duca 24. Patraulea Gh. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Prochaska Emil si Florica. Palade Providentia. str. 16 apartamente. 2 apartamente. str. str. 5 apartamente. Nicolae Clinciu 15. str. Bucuresti. Bucuresti. Felix 66. Popescu Gh. 6162. Pachiseanu Zenovie. Intrarea Pop de Basesti 1.

si Popovici Gh. str. Plevnei 5. Bucuresti. Bucuresti. Intr. 1 Mai 82. Bucuresti. I. Avram Iancu 28. Popescu Nicolae. str. 3 apartamente. Popescu Ortansa. Mihai Bravu 24. calea Mosilor 181. str. 6215. Sinaia. Ion Macovescu 40 6207. 10 apartamente. Parvulescu Grigore.. Sborului 5 . 3 apartamente. Putul cu Apa Rece 5. sos. 4 apartamente. Fontariei 6 6217. 279. Balcescu 24. Bucuresti. Bucuresti. cal. str. Floreasca 150. 6205. Bucuresti. Alex. 6225. Popa Nan 2. 6208. sos. Perlman Iancu. Bucuresti cal. Popovici Ion si Elena. Paun Teodor. str. Bucuresti. Padureanu M. Proger Margareta. Bucuresti. Iosif Niculescu 31. str. Calarasi 268. General Dragalina 1. Predoleanu Eftimie. 11 apartamente. Bd. 6210. 6202. Dacia 11 6223. str. 6222. cal. Papadopol. sos. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. 27 apartamente. Episcop Radu 57. Furnica 13 Campulung Muscel str. Bucuresti. Putul cu Apa Rece 2 6213. Petrut Mircea. G. calea Plevnei 66. Papacristea Lambru. str. Popa Ion. Bul. Bucuresti. Barlei 6221. Bucuresti. 8. 6204. Republicii 86. str. Episcopul Radu 32 si 60 6216. 13 apartamente. str. Bucuresti. Hagiului 8. Stockholm 4 6199. Porumbacu 23. str. Pandele Gh. 20 apartamente. Paunescu Ion. 26 apartamente. str. str. Prahoveanu D-tru. str. 12 apartamente. str. 9 apartamente. 29 apartamente. Grivitei 161 6220. Petrescu Valeriu. Gh. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 6201. Oborul Nou 1. Popelian Melina. 10 Mese 2. Bucuresti. Predoleanu Leontina. Prugovschi Eduard.6196. 17 apartamente. str. 26 apartamente. Bd. Bul. calea Mosilor 291. Bucuresti. Bucovina 35 6198. Bucuresti. Bucuresti. Rahovei 377. Eforie Vila Zefirul 1. Stan Poetas 58. Valeriu Braniste 64. 10 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 57. str. 7 apartamente. Podeanu Dumitru si N. Panly Alexandrina. Bd. Serban Voda 18 6218. Bul. Nicolae Iorga 32. Bucuresti. str. 11 apartamente. Bul. Bucuresti str. Rahovei 234. Fabr. 6 apartamente. 16 apartamente. Dimitrov 130. 7 apartamente. Columb 1. de Spirt 10-12. str. str. Bucuresti. 12 apartamente. str. Piatkovschi Fred. 7 apartamente. 18 apartamente. cal. 6214. 4 apartamente. Panaitopol Gheorghe. Bucuresti. Petrescu Vasile. Pronescu Eugenia. Dimitrov 87. Dimitrov 137 6224. Bd. Coltei 25. G. Panaitescu Vasile. 66 6200. str. most. 7 apartamente. 11 apartamente. Pantecan Marin. str. str. Diaconescu. 6197. Orascu 18. Frimu 25 6206. 21 apartamente. C. Pancher Bernard. Geniului 46. Bucuresti. Londra 33. Nic. 1848 nr. str. Piepteanu Lucretia. cal. Bucuresti. calea Mosilor 228. 6203. Popa Nan 40 6212. str. 24. 15o. Dimitrov 30. Luigi Cazavilan 15 6209. Bucuresti cal. Matache Dobrescu 3. 6219. Bucuresti. str. Ion Maiorescu 40. Paris 47. 10 apartamente. Procopiu Irina. Aurora 4. str. str. Panduri 30 6211. 3 apartamente. str. Matasari 7. Bd.

Vasile. Mihai Voda 13 6248. Pasa Ion. 4 apartamente. Pascal Alfred. str. 6255. str. 8 apartamente. Rahovei 218. Bul. 3 apartamente. 5 apartamente. Petrut Alexandrina. Bucuresti str. Victoriei 77. Foisorului 11. Afrodita. Remus 10. Bucuresti. Polizu prin Polizu Rene. Parsechian Bogdanov. Bucuresti str. 6246. Bucuresti. Olga. str. Bucuresti str. 6253. 5 apartamente. 9 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. 5 6232. 7 apartamente. Pandrea F. Clucerului 23. 6229. Postea Z. Preda Gheorghe. 16 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Popescu Vladimir. Petrovici Lazar. str. Bucuresti str. str. Mosilor 39 si 34. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Ion Maiorescu 59. M. Postolia N. Peciu Margareta. 3 apartamente. 9 apartamente. Intr. Calarasi 47 6230. calea Mosilor 123 6251. 10 apartamente. Postolea V. Avrig 6 6244. Popescu Maria. 7 apartamente. Kogalniceanu 34. Dimitrov 131. cal. 7 apartamente. 3 apartamente. Popescu Olga. str. Gh. 6249. Bucuresti str. Bucuresti str. Maiorescu 7. Schitu Maicilor nr. . 6238. Bucuresti. Popa Nan 68. Bucuresti.. str. 6236. Bul. 5 apartamente. Papaiani Nicolae. Stefan 21. 8 apartamente. Maiorescu 7. Plantelor 35. str. Emil Pangrati 18. Alex. 3 apartamente. Bucuresti. Giurgiu. 6 apartamente. Bucuresti. Calarasi 291. Sinaia str. 20 apartamente. Paris 18 6259. Bucuresti. str. Mantuleasa 19. Elena. Bucuresti. Petrof Constanta. Polak Buta. Paraschivescu Alex. Popovici Decebal. Trifoi 24. Sincai 14 6233. Bucuresti. Popovici Grigore. Tepes Voda 146 6234. cal. 27 6241. cal. Pop Elisabeta. 11 apartamente. Bucuresti cal. si Anastasia. Fecioarei 9. str. Panu Traian. 1848 nr. 3. 6 apartamente. Pictor Luchian 19 6247. 3 apartamente. 12 apartamente. Mosilor 268 6242. Predescu Evdochia. Postelnician Ion. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Genova 3. 6254. Bruxelles 11 bis. str. str. Pictor Luchian 20. Bucuresti str. Orzari 41 6258. 9 apartamente. Alex Moruzi Voevod 13 6239. Mihai Voda 14. Sf. Bucuresti str. Bucuresti. Popescu Marin si Aneta. I. Maresal Tolbukin 130. Calonfirescu 9 6257. 20 apartamente. 25 6231.6226. Bucuresti cal. 6260. Pirosca Anastasia. 2 apartamente. Petrescu P. Bucuresti. Chiristigii 30 6227. Bucuresti str. Bul. 6240. 6235. Viitorului 185 6245. 4 apartamente. Sevastopol 30. Popescu A. Bucuresti Intr. Bucuresti. Petrescu Oprea. Bucuresti. str. Sahia 59. str. Popescu Ioachim. I. Bitolia 31 6256. Pavelescu Kathe. Aurel Vlaicu 34. Petrescu Gheorghe. cal. Petrescu Lija. 6228. Armeneasca 43 6252. Bucuresti. Bucuresti str. Popescu Eufrosina. 5 apartamente. str. 9 apartamente. General Marasescu 30 6237. Elisabeta si Podler Maria. str. Ing. 11 apartamente. Lucaci 71. 12 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. 6243. 6250.

str. str. Isvor 113 6271. 2 apartamente. Parvulescu Zoe. Constantinescu 3. Tepes Voda 72 6292. 5 apartamente. Bucuresti. Petrescu. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Andrei. 4 apartamente. Popovici N. str. Dacia 9 6267. Avrig 61 6285.Eforie 6266. Cezar Boliac 41 6272. 6 apartamente. Popescu Aurel si Virginia. Bul. Preutescu Octavian. 5. str. Caragea Voda 4. Bucuresti. Pungulescu Stelian si Eugenia. Ritoride 11 6263. str. Alex. 5 apartamente. Pana A. si N. Bucuresti str. Mircea 59. Puricescu Alexandru. I. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Scoala 6286. Bucuresti. str. str. Bunatatea Samariteana 6 6273. Agricultori 128 6290. 5 apartamente.6261. Bucuresti. Cristina. str. cal. str. Gherase 52 6276. str. Petrof Gheorghe. str. Bucuresti. G-ral Stan Poetas 8 6295. N. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ion Nou 24. str. . str.. Passat Muller si Carolina. 3 apartamente. Tunari 64 6282. Bucuresti. 64 6284. Bucuresti. str. Constanta Vila Verde . str. Papanian Alex. Morilor 246 6281. Bucuresti. str. Plantelor 60 6274. Prie Ion. Popisteanu Stefania. Polona 38. Bucuresti. str. Sahia 40. 11 apartamente. Pomponea Elena. str. Iorga 15. Petrescu Eleonora. Bucuresti. str. Florilor 1 6293. 8 apartamente. Bitolia 63 6269. str. Dudesti 154 6275. 6 apartamente. Popovici Eugenia. Traian 62 6278. str. Bucuresti. Bucuresti. Calimachi 33. Popescu Teodor. str. Bucuresti. Bdul Dimitrov 8 6297. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. Bartoc Bela 2 6291. Bucuresti. str. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. Av. 3 apartamente. 8 apartamente. 5 apartamente. Cornescu 40. Frunzei 15 6289. Agricultori 38 6268. 4. 6 apartamente. Pretureanu Ana. Pocu Gheorghe. 8 apartamente. V. Av. 4 apartamente. 4 apartamente. Smardan. Bozianu 3. Bucuresti. str. str. Petre Cretu 3 6283. Bucuresti. Marin. Bucuresti. Austrului 29. Bucuresti. Filipescu 61. Intrarea Antim 8 6270. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. Polizu Coleta. Bucuresti. 4 apartamente. str. Papaiani Temistocle. 5 apartamente. Ponoiu Ana. Patac N. Protopopescu Ecaterina. calea Victoriei 214 Ploiesti. 6 apartamente. 12 apartamente. sos. Galati. str. str. Petrescu Tanase. Bucuresti. Bucuresti. Mosilor 198. 11 apartamente. Fuica Vasile 42. Popescu Iulia. Bucuresti str. Romana 28. Vaselor 14 6294. 3 apartamente. Pavlide Victoria. Podgoreanu Marcu. Pavelescu Lucretia. Petre Spiridon. str. Conta 3-5 6265. str. str. 6 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Popescu Paulina. G-ral Marasescu 24. Maria Rosetti 55 6262. str. Turturele 26 6288. Clucerului 7 6287. Bucuresti. Bucuresti. str. Zefirului 19 6296. Bucuresti str. 3 apartamente. Pavlov 16 6279. Sft. 5 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Nic. str. Popescu Isachia. Petrescu Mircea. Vulturilor 131 6277. Pauker Leon si Bianca. Paraschivescu Traian. 4 apartamente. str. Papazian Siranus. Postelnicu 10. 2 apartamente. cal. 6264. Popovici Octavian. 6280.

Colentina 10. str. Bucuresti. str. Negru Voda 262 6314. 3 apartamente. . Lahovari 5 A 6306. Bucuresti. Petculescu Ion. Alex Donici 7. 5 apartamente. Bucuresti str. Petrescu Nicolae. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Serdarului 5 6309. Bucuresti str. 8 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 10 apartamente. Popovici Eugen. Bucuresti str. B-dul Tolbuchin 77 6301. Plesoianu Maria. Av. Posmantirer Gh. Bucuresti. Popa Savu 5 A 6331. str. Floreasca 11 6308. Demetriad 13. 6 apartamente. 2 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Cobalcescu 19 6307. Ion Maiorescu 9 6303. Bucuresti. Plesoianu Lucia. Maica Domnului 1 6317. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str. 22 6305. Petrescu Gheorghe. Bucuresti str. Elena. str. Parvulescu Margareta. Elena. Petrovici Ioana. Bucuresti str. Generalissimul I. 6300. 4 apartamente. Fuica Vasile 16 6324. 5 apartamente. Filiti 8 6318. 3 apartamente. Parvulescu N. Popovici Sofia. 3 apartamente. Vladescu 45 A 6323. Avram Zenovie 3 6304. 3 apartamente. Petrescu Nicolae. Aprodul Purice 9 6334. Parcalabescu C-tin. V. Stefania. Bucuresti. str.Prahova 6325. Pall Maria Ponizel. Petrescu Ana. Pasteria Valeria. Popa Savu 5 A 6332. Bucuresti str. Bucuresti. Zefirului 8 6299. 2 apartamente. col. Potlogeanu Sevastia. Campulung str. Bucuresti str. Leonida 33 6329. Bucuresti str. str. Bucuresti. Petre Cretu 1 6316. 2 apartamente. 2 apartamente. Craiova str. Uranus 76 6310. 3 apartamente. Bucuresti str. Stalin 7 6336. V. str. Popovici Sofia. Perepeanu Elena. Pasareanu Vasile. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Piata Alex. Paunescu N. 4 apartamente. Gh. Ciprian Porumbescu 8 6319. str. Sc. Apostoli 8 6320. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 3 apartamente. str. 5 apartamente. B-dul G-ral Marasescu 8 6302. Cavafi Vechi 6 6321. Pelinescu Ioan. Lizeanu 34 6322. 8 apartamente. Popescu Elena. cal. 6 apartamente. Petrescu Const. sos. Popovici Mihai. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Maria. Brezoianu 6 si 7 6311. 7 apartamente. 6 apartamente. Polghroniad Maria. Sft. Bucuresti. V. 4 apartamente. Parvulescu Ileana. Pantazi Const. 2 apartamente. Ion. Alecsandri 3 6312. Bucuresti. Popescu Iulia. Vasile Conta 79 6330. Protopescu Emil. Bucuresti str. si Elena. Popescu Emilia. 8 apartamente. Stroescu 36 6326. Preda I. Bucuresti. 2 apartamente. str. Peltzer Malvina. Smardan 18. Furnica 24. Despot Voda 10 6327. Papagheorghiu Teodor.. Atena 5. str. Momuleanu 16 6335. 5 apartamente. Pletescu Vasile si Maria. Bucuresti. 5 apartamente. Petrescu C. Barbu Vacarescu 15. Parvulescu Aurelia. Bucuresti. Bucuresti. Mosilor 13. Luterana 1 si 3 A Sinaia. Poiana Tapului . 4 apartamente. Pixanu M. B-dul 1848 nr. 4 apartamente. Orero 18 6333. 5 apartamente.Despot Voda 8 6298. Popovici Dumitru. Lizeanu 39 6328. str. Arionoaei 29 6313.

6 apartamente.. si Olga Saninea. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Popescu Stefan. str. Puscanu Alice. 5 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. cal. Petrescu Alex. Bul. Petrescu Nicolae. Turda 110 6364. 6340. str. Plevnei 59 6372. 5 apartamente. Bucuresti str. C. Iarca 6 6355. Lizeanu 4 6360. str. Justinian 20 6359. C. Grecescu 8 6351. Simu 6. Cutitul de Argint 13-17. 7 apartamente. Colentina 72. 5 apartamente. Gh. Eugenia. 6345. Iacob Negruzzi 32. Petrescu M. Pukluchi Margareta. Nacu 4 6357. Grivitei 28. Petcu St. 3 apartamente. 9 apartamente. Buzau. 7 apartamente. 4 apartamente. Luigi Cazavilan 7 6346. Emigrat 16 6347. Arion 13 6356. Maria. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. Perianu Elena. Petrescu Gapes. Domnita Ancuta 9 6365. Penescu Ion si Elena. Pintea Gh. N. 9 apartamente. Postula N. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Petrescu Nicu. Andrei. 5 apartamente. Popescu Alen si Elena. Brezoianu 27 6354. str. Bucuresti sos. Banu Manta 20. Bucuresti str. 9 apartamente. Maltopol 17 6369. Bucuresti str. str. Cosbuc 50 6350. Bucuresti str. Bucuresti. Dr. 12 apartamente. Const. Rahovei 265 6367. 7 apartamente. Arion 18 6352. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva. 9 apartamente. Palniteceanu Iancu Lazar. . Aron Pumnul 52 6341. C. Bucuresti. Bucuresti. Pescaru Eleonora. Bucuresti. 6 apartamente. Gheorghe si Paraschiva. Viitorului 157-159 6361. Bucuresti str. Serban Voda 230 6349. str. Ocolului 3. N. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti Aleea Socec 7 6343. 51 apartamente. str. Ion Mincu 3. A. Bucuresti. 6 apartamente. Brezoianu 51. str. G. str. Barbat Voevod 2. Dej 1 si 3 6338. cal. 10 apartamente. Bucuresti cal. str. si Aurelia. str. Bucuresti str. Pandelescu Const. Buicliu 4. Bucuresti Bul. Titulescu 86. 6 apartamente. Serban Voda 54 6371. Carol Davila 21 A 6353. Bucuresti. Paunescu Stan. Penculescu Gh. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. 6342. Petrof Dima prin Petrof Alex. Papadopol Alice Maria. Popescu Alexandru. Eroului 31. Bucuresti cal. 3 apartamente. Bucuresti cal.. V. Dorobantilor 242 6348. 5 apartamente.. Bucuresti. Bucuresti str. 6. Filipescu 45 6358. cal. str. Pop A. Bucuresti str. Vasile Lascar 31 si 71. 13 apartamente. Bucuresti. Pantelimonescu Ortansa. Popescu Gh. Popescu Grigore. Pamfilian Paul. 3 apartamente. D.6337. Popescu Stela. 8 apartamente. 4 apartamente. str. Popescu Elvira. 5 apartamente. 61 apartamente. Petrescu C. Serban Voda 266. Bucuresti str. dr. 6 apartamente. Bucuresti. Predescu Gheorghe. Barbu Vacarescu 20 6363. Frumoasa 27. Popescu Ion. 6370.. Maria. Bul. str. Popescu D. 7 apartamente. C. Bucuresti. Lascar 82 6362. Predescu Mihail. Bucuresti str. Ion Frimu 42. Bucuresti cal. Popovici Napoleon. str. 11 Iunie 18 6366. Arh. Bucuresti str. Grivitei 67 6339. 37 6344. cal. Teodorescu 8. Stircu. str. Scarlat Varnav 12 6368. str.

Sergiu 2. Bucuresti. Bucuresti. str. 17 apartamente. Bucuresti Bul. Popp Grigore. Popescu Elena. 4 apartamente. Popa Toma. Patelli N. calea Rahovei 109.. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila. Teodosie Rudeanu 52. 2 apartamente. Bul. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Piata Lenin 9 6404. Bucuresti str. Nuli. Aleia Alexandrina 2. Bucuresti str. Ilarie Chendi 17. Bucuresti. N. Petcu Corneliu. Peciu Spirea si Sotie. Nicolae. Ernest Juvara 25 6400. Mizil. Popescu Victor. str. Costache Marinescu 49 6379. 6390. Pherekepde D-tru. Sft. 7 apartamente. Paunescu Chitu si Paraschiv. Petrescu C. Predeleanu Const. Parasan Florin. Platz Iohanu. 5 apartamente. str.. Costache Balacescu 28 6383. Romania Muncitoare 57 6388. str. Bucuresti. Bucuresti. Sergiu 24. Papaiamli Vasili si Vasilichi. Balcescu 24 6385. 6380. G-ral Dr. Panduri 2 6391. 6 apartamente. Pata N. Popa N. Raureanu 1. calea Victoriei 101 6396. 4 apartamente. str. Iosif 5 6381. str. 24 apartamente. str. 12 apartamente. Maltopol 17. 6 Martie 54 6378. Hristo Botev 9 6387. Stefan Popa 28 6382. Voievozi 2. 6 apartamente. Bd. Stahie. Bucuresti str. Purnenescu Gh.6373. 22 apartamente. 5 apartamente. Rahovei 9 6377. Bucuresti str. 6 apartamente. Dan. Bahluiului 17 6395. Stefan. Bucuresti str. Negoiului 37 6384. Bucuresti str. 6 apartamente. str. 4 apartamente. 9 apartamente. str. Mitr. 2 apartamente. Sergiu 25 6402. Bucuresti. Racovita 18. Buzesti 57-59. Bucuresti str. Bozianu 2. Siret 23.. str. 11 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Piata Ilie Pintilie 8. Republicii 13 6374. 2 apartamente. Victoria. Mihai Bravu 57 6401. 3 apartamente. Predescu Maria. str. Bucuresti str. Bucuresti. Lirei 3. Bucuresti str. Demostene 11-19 6392. 3 apartamente. Petrescu Maria. str. str. Bucuresti. Toamnei 125 6394. Lucaci 51. Bucuresti str. Bucuresti calea Plevnei 12 6398. Alexandrina 34. Sandu procurator Stoicescu Ileana. Schitu Magureanu 20. sos. Popa S. str. 4 apartamente. Pauliuc Heitz. Dosoftei 16 Com. Radu Robescu 12. str. Bucuresti str. Gabroveni 2 6386. Panaitiu C-tin si Clemente. Popescu G. Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. Dr. Piporescu V. Munteanu 20. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu. 4 apartamente. Bucuresti str. 2-a. Mitr. Pop C. Libertatii 62 6375. Bucuresti. Stirbei Voda 68. Bucuresti str. str. str. Stirbei Voda 17. Peciu Sotir si Peciu Gh. Take Ionescu 26 6389. Prandstetter Carol. 5 apartamente. Progresul. Aristide Briand 21 6397. Bd. 5 apartamente. Petrescu Nicolae. Busteni. Pascanu Mihnea. Bolintineanu 5 6376. 7 apartamente. str. sos. 5 apartamente. Popovici Haret si Teodora. Parvulescu Paraschiv. Bucuresti calea 13 Septembrie 124. Bul. Nicolae Ionescu 5 6393. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti str. . Dr. Bucuresti str. si Olga. 2 apartamente. Bucuresti cal. calea Rahovei 172 6399.

Puiovici N. 8 6410. Bucuresti. Bucuresti. Dobrogei 6. str. Popescu G. calea Dorobanti 137. 6432. 13 apartamente. str. Cantacuzino 14 . 6 apartamente. Palangeanu Enric. 6423. 4 apartamente.. str. Prajescu Vasile si Nicolae. Paul Greceanu 30. Cotroceni 18 6409. 5 apartamente. Bucuresti. Roseti Balanescu 2. 10 apartamente. Anastasia Pan 5. 11 apartamente. 27 apartamente. Duca. 129. Bucuresti. Bucuresti. 6426. Bucuresti. Libertatii 6. Proca Aurelia. 1 Mai 26 6417. Palenghianu S. 19. str. 6433. 6428. Dr. Paraschivescu Hristache. str. Col. Eroilor 1. Cristea Georgescu 18 6429. Bucuresti. Bd. str. Bucuresti. str. Piata Kogalniceanu 3 Craiova.6405. Constanta str. Bucuresti. 238. com. Popescu D. Matei Voevod 8 6424. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. Alecu Rusu 22. Bucuresti. 6420. Comana 51. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. Turda 211 6406. Gh. Paris 6. str. str. Bucuresti. Intr. str. str. Petrescu Stelian. Porcescu T. 20 apartamente. Matei Voevod 104 6425. str. Dumitru Zosima 84 A 6415. Robert Fleurs 1. Romulus. Bd. Eforie. Paris 31. Traian 248. Libertatii 7. str. Eclesiarhului 14. Petroianu I. Crangasi 88 6413. Bucuresti. str. Paraschivescu Niculae. 14 apartamente. Bucuresti. Grivitei 312. str. Pavel Ilie. Dobrogeanu Gherea 6. 2 apartamente. str. Bucuresti. M. Grigore Alexandrescu 66. Peleanu Ion Anastasiu. 30 Decembrie 57. str. 236. 103. Serban Voda 260 6419. Bucuresti. Peristeu Hristea. D-tru. 3 apartamente. Plamantis Dimitrie si Elena. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. calea Victoriei 128. 6427. sos. 16 apartamente. Bucuresti. str. Roaita. Bucuresti. 8 apartamente. Predescu Eugenia. 2 apartamente. Bucuresti. Vanatori 24 6408. B-dul Stirbei 12 6411. Saftica-Balotesti. 137 6407. Bucuresti.. str. Albu 1-3. Protopopescu Aurora. Partenie N. Vintila 8. Stefan. Radu Voda 28. Colentina 131. 10 apartamente. Pasulescu Z. 3 apartamente. Bucuresti. Radulescu Drumea 54 6412. str. Bucuresti. Bravu 4. str. Popescu G. Petrescu Elena. str. Dumitru prin Popescu Maria. Aurel Vlaicu 139. str. str. 6416. str. Elena Ferechide 3. str. 4 apartamente. str. str. str. Carol Davila 63.. 5 apartamente. Bucuresti. Floreasca 101. 6431. str. Pfenings Oto. str. Bucuresti. Paraschivescu Vintila. Bucuresti. 105 6422. General Manu 23. Maria. Panait Florea. Bucuresti. 9 apartamente. Serban si Valeriu C. str. 11 apartamente. 4 apartamente. Ion. Bucuresti. Buzesti 6 6418. Paraschiva si Stefan Popa. 6421. Bucuresti. sos. str. Petre I. 6 Martie 95 B. 11 apartamente. I. 33 apartamente. 240. str. 10 apartamente. Ion. 423 6414. 4 apartamente. Panovici I. 8 apartamente. Panaitescu C-tin. 6430.

86 6460. Austrului 22 6455. calea Mosilor 249 A. Prisaceanu Nicolae. Sandu Aldea 24. Bradului 42. str. B-dul. Radulescu Alex. 6438. Alex. Rosenberg Liza. str. 11 apartamente. str. Radulescu Barbu. Vacaresti 97. 2 apartamente. Racoviceanu Gr. Riga N. sos. Piata Rosetti 3. 70. Romana 160. Bucuresti. intrarea Ressel 6. Pass I. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Carlova 3 6442. Obedeanu 11 6454. 8. str. Rath Victor. 15 . Radulescu Petre. str. Muzelor 6 6449. 6441. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Republicii 69 6450. str. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin. Radulescu Zoe. 10 apartamente. Bucuresti. Postelnicu C-tin si Elena. Gheorghe. Sirenelor 21 6456. p-ta Alex. Buzesti 15 R. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Catelu 26. Rosman Avram. 17 apartamente. calea Rahovei 385. str. str. Bucuresti. str. Cobalcescu 35. Bucuresti. A. Titulescu 135 6436. Milescu 25 6461. Matasarii Noi 2. Eliza Marinescu 49. str. str. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. Burghelea 20 6447. str. 13 apartamente. 13 apartamente. 17. 5 apartamente. Hiramori 7 6451. str. Isvor 77 6440. 446. Austrului 12 6458. 6435. str. Bucure4sti. Bucuresti. 9 apartamente. 10 apartamente. 40 bis. Paris 59 6443. b-dul. 4 apartamente. Radulescu Ioan. Judetului 6 6439.6434. Sfintilor 13 6437. sos. Popp Ghita. 40. Sabinelor 23.. Ravihoiu Iuliana. Radulescu Filofteia. str. Bucuresti. Radovici Vasile. 5 apartamente. Bucuresti. Lt. 11 Iunie 43 6446. Postelnicu Carol si Elena. Mircea cel Bun 3 6444. Poenaru Marica. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bratului 23. 10 apartamente. str. 3 apartamente. str. Ardeleni 1 6462. 3 apartamente. Rovacio Ecaterina. Bucuresti. Rosner Lion. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. Pavelescu 11. 9 apartamente. Rosila Aurel. 15 apartamente. str. Bucuresti. Dr. si Grodni P. str. Radulescu Marin.. str. Lahovari 5 A. Iancului 79. cal. Radulescu Ion. str. V. 4 apartamente. Bucuresti. 13 Septembrie 59. Russel Gabriela. 5 apartamente. str. Sachelarie Visarion 73 6448. Bucuresti. Radulescu Cornelia. 9 apartamente. Bucuresti. 95 Curtea de Arges. str. Bucuresti. 2 apartamente. N. str. str. str. str. Bucuresti. 30 Dec. Sirenelor 80 6457. Ruptureanu Steliana. Bucuresti. Sandu Aldea 24. 2 apartamente. Elena Cuza 60 6459. Xenopol 3. Dionisie Lupu 12 6452. Lascar. Dimitrov 80. Spataru Nic. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. str.. 20 apartamente. str. Bucuresti. Csichi E. Gh. Bucuresti. V. Radulian Irina. Bucuresti. str. Halfon 4 6445. Petru Maior 85 6453.

Clunet 3. Rosca Rodica Danica. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Magheru 29 6466. Bucuresti. Dr. Radulescu Vasile si Ana. Bucuresti. bul. Bucuresti. Filipescu 52 6476. Bucuresti. Racaseanu Ion.. str. 5 apartamente. Cobalcescu 5 6490. Bucuresti. str. Roman Gh. Bucuresti. Eroului 9 6486. Dr. Pucioasa. Tabla Butii 54 6488. 13 Septembrie 96 6482. 171 6464. Rambela Doina.. Rosemberg Jeanette. Leon Voda 2 bis 6495. Dr. Bucuresti. Lascar Catargiu 30 6479. str. N. Bucuresti. Radulescu I. 9 apartamente. 10 apartamente. str. Bucuresti. Ramangas Toma. str. str. Dr. str. Filimon Sarbu 25 6467. Radulescu Gh. Rotman Matilda. 3 apartamente. Rasidescu Matilda. Unirei 64. cal. str. 15 apartamente. Bucuresti. Marin Marinescu 7. Bucuresti. str. Rainor Petre. Republicii 61. str. 11 apartamente. Romulus 39. Bucuresti. Bucuresti. Traian 59 6483. Radulescu Victor. C-tin Bonea 16 6477. str. Bucuresti. str. str. Romulus 57 6465. Justitiei 50 6493. 8 apartamente. Calarasi 223 6470. Radulescu Ion. Radulescu Florea. cal. Radulescu Elena. Patriarhiei 11 6492. str. Bucuresti. Rasvan Maria. Radulescu si Eliza. Roman Sachla. 41 apartamente. 5 apartamente. spl. Tolstoi 8. str. str. Cuza Voda 162. str. 23 6469. Lanariei 144. 7 apartamente.6463. 5 apartamente. str. Bucuresti. Rosen Eugen. B-dul 1 Mai 81 6481. 5 apartamente. 6 apartamente. Rosu D. 4 apartamente. 3 apartamente. Hristo Botev 12-14 6494. str. Radu St. Romania Imobiliara S. Bucuresti. Marinescu 14 6480. str.R. Rozopol Elena. Istropol 18 6475. si Smaranda. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Alexandriei 9. Obedenaru 25 6485. Bucuresti. Gen Angelescu 139. str. B-dul. Radu Octav. str. G-ral Angelescu 132. Bucuresti. 14 apartamente. str. Radulescu Coralia. 2 apartamente. Calea Mosilor 45 6487. Rusu George si Maria. str. Staicovici 26. Garei 111 str. 25 str. str. imobil complet Predeal. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Rubin Betti. str. Bucuresti. Medic Zlatescu 29 6489. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Stan. Filipescu 6471. 6 apartamente. Doamnei 14-16. Alex. Radulescu Ion. Alex. Bucuresti.. 6 apartamente. Antim 49 . Radulescu Dan. Bucuresti. Popov 36 6473. 2 apartamente. Romalo D-tru. 3 apartamente. Apostoli 23 6491. Grivitei 6472. str. Radulescu C-tin. Victoriei 214. Aleea Alexandru 17 6474.A. str. 4 apartamente. str. B-dul 6 Martie 97 6484. Giurgiu. Bucuresti. Bateriilor 37. str. Obedeanu 18. Sf. 8 apartamente. Butca 11 6478. 27 apartamente. imobil complet Dudesti-Ilfov. Chiparosului 5 6468. Radoslav Zoe. B-dul Dr. Piatra Neamt. 6 apartamente. str. Campulung Muscel. str. Bolintineanu 5. 5 apartamente.. 30 August 33. 3 apartamente.

Ardeleni 16 6526. Galati. Rau Adam. 4 apartamente. Leonida 21. Toamnei 120. Tunari 6 6507. Radulescu Ion. Bd. Bucuresti. Av. Vasile . Venerei 3. Pitar Mos 27. Caragea Voda 8 6499. str. Ana. 8 apartamente. Marasescu 8 6517. Bucuresti. str. 7 apartamente. 8 apartamente. str. Bucuresti. Cortului 1 6525. 8 apartamente. Rusu Gh. M. Bucuresti. Romaseanu Gh. Bucuresti. Predeal G-ral Magheru 19 6508. Robescu Marieta. Bolintineanu 29 Sinaia. Rasvan Frederica. Bucuresti. 3 apartamente. str. Sahia 45 6519. Reschovsky Georgeta. str. Iosif Niculescu 21 6506. Ragolschi Maria. str. Ion. str. str. Ralea Gabriela. 2 apartamente.. Bucuresti. 13 Septembrie 7 6530. str. G-ral Magheru 27. Cal. Sf. Radulescu M. Bucuresti. Radulescu Gh. Pasteur 13. Bucuresti. Pietatii 15. Isvor 8 6514. Rosemberg Viorica. Brasov. str. Bucuresti. Rusu Mihail. Vlad Tepes 1 6515. str. Bucuresti. 29 apartamente. Bucuresti. 165 6502. Olimpului 34 6498. str. C-tin. Bucuresti. str. Radului 18 6524. 3 apartamente. Roti Stefan. Bucuresti. Rotman Isac. str. str. Calea Vacaresti 7. str. 9 apartamente. Radulescu Niculaie. Bucuresti. Antim 15. Bucuresti. Bucuresti. str. Romulus 2 6504. Stirbei Voda 16. Racs Lupu. str. Bucuresti.. str. Dionisie Lupu 12 6512. Popa Chitu 11 6529. Sirenelor 78 6501. Bucuresti. Bucuresti. 6511. 2 apartamente. Bucuresti. Radulescu Maria. Gemeni 5 6523. str. 3 apartamente. Radulescu Serban. Lantului 17 6497. Rogalschi Andrei. str. Bucuresti. Ramniceanu Olga. Bucuresti. Dr. Vineri 28-30. 7 apartamente. Magheru 26 6521. Armeneasca 10 imobil complet 6513. 3 apartamente. Avram Iancu 53 6503. Radu St. 26 apartamente. Bucuresti. str. Ana Ipatescu 32. 8 apartamente. str. Valerian Kuibasev 9 6500. str. str. 6 apartamente. Constanta Obor. 3 apartamente. str. Visarion 13 6509. Bucuresti. Rechemberg Iosif. str. 15 6505. str. Xenopol 3 6516. str. 2 apartamente. Rosenstreich Trandafirescu. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Radulescu Vasile. str. Radulescu T. str. Alex. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Cameliei 20 6527. Rosenblat Roza. 2 apartamente. Ranetescu Dumitru. Visarion 16. 6 apartamente. Eminescu 182 6528. 7 apartamente. Proditeli 16. Dumitru. str. str. Gen. str. Gh.. Franzelari 19. Racam Iosif. Bucuresti. 15 apartamente. Radulescu I. Rezeda D-tru. 18. Bucuresti. Iuliu Tetrad 27. str. 4 apartamente. Radulescu Gh. Dorobanti 10. Opris 4. str. Republicii 28 6520. G-ral Berthelot 100. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. str. Tornescu 15. 8 apartamente. Palade 52 6522. 28 apartamente. str. Bucuresti. str. Radulescu Olga. 4 apartamente. Bd. Hatmanul Arbore 9 6518. 14 apartamente. str. str. Piata Rosetti 3. str. Radulescu Matei.. Bucuresti. str.6496. Cuza Voda 148.

2 apartamente. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Cal.. Bucuresti. Radulovici Iuliu. Slanic-Moldova 6547. Popa Nan 78 6537. str. Radulescu Gh. Bd. str. str. Bucuresti. A. Visarion 19. str. str. Maria Rosetti 61 6536. Racoveanu Elena si Grul. 2 apartamente. Alex. Bucuresti. Bucuresti. str. Rotaru Eugenia. Matei Basarab 26 6540. Polona 29. Bucuresti. Dr. Vineri 35 6531. Radulescu Stamate. Bucuresti. str. Bd. 3 apartamente. Bul. Calarasi 196. Dr. Bucuresti. Gutenberg 3 b. str. Rodan Lidia. 4 apartamente. Serban Voda 33 6558. Jdanov 16 6546. Paris 19. str. Dudesti 34. str. Mitr. Lugoj-Severin. Bucuresti. Dorobanti 155. Bucuresti. str. 9 apartamente. Radulian Ion. 4 apartamente. Radescu Despina. 7 apartamente. Bucuresti. str. Episcopul Radu 18 6534. Bul. Cosbuc 82 6539. 3 apartamente. str. 49. Concordiei 23 6556. str. 5 apartamente. Lister 15 6550. Bucuresti. str. str. str. 28 apartamente. B-dul Jdanov 6 6533. 4 apartamente. Bucuresti. str. 11 Iunie 34 6553. Mitr. str. str. Pictor Romano 16. Bucuresti. Vanatori 27 6545. Bucuresti. str. 10 apartamente. Popa Soare 27. Veniamin Costache 5 6541. N. M. str. Loreanu 19a. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Cluj 49 6552. Ioan. 29 apartamente. Moise Nicoara 28 6549. Bucuresti. Bucuresti. str. Atelierului 3 . Rusiecki Constanta. Rieder Voina Aureliu. 21. Ing. Sinaia. Alecu Russu 6. Vasile Rascanu. Rusu Florica. Lahovari 9. Matei Milo 16. Bucuresti. str. str. 11 apartamente. Pauna si Marin. Serban Voda 8 6543. Rosen Carola. Romascanu Joe. Bucuresti. Boteanu 3 b 6551. Povernei 25. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica. Rugina S. 25 apartamente. Dobroesti 1. Bucuresti. Dosoftei 73. str. Ion St. 38. 7 apartamente. Romascanu Garabet. Rolling E. Racoveanu Virgil. Bucuresti. Saguna 17. Gh. Filipescu 42. Dimitrof 47. str. Sperantei 13 6542. str. Rizescu. 19. Reisberg Anton. Maramures 17. Lenin 17 6538. str. Hartonoaiei 6. Rosanu Alexandrina. Vaselor 42. Maria. Gabroveni 7 6557. str. Ion Ghica 3-5 sos. 6 Martie 15 6535. Bucuresti. Bucuresti. str. Radulescu Ecaterina. str. Bucuresti. str. Rosenband Clara. 4 apartamente. str. Sf. Cal. str. Radulescu Ioan. str. Elefterie 6. Bucuresti. Sirenelor 59 6555. Bucuresti. 5 apartamente. 9 apartamente. A.Lascar 109. G-ral Donici 16 6559. 3 apartamente. Momuleanu 49 6532. Receanu C. str. A. Lanariei 3 6544. Radulescu V. Rozentzweig Mitu. 3 apartamente. Aleea Nastasescu 6. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Etelca. Sf. str. Stirbei 3 6548. 18 apartamente. Craiova. Romniceanu 20 6554. 10 apartamente. 3 apartamente. Ruff Samuel si Marta. Serghiescu 7.

Bucuresti. Rangheri Cristea. Ristkar Herman. Turgheniev 30 6589. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti.6560. str. Stella. 7 apartamente. Radulescu Maria Ghidarcea. Virginia. calea Dudesti 86 6580. str. 3 apartamente. str. str. Postelnicului 4 6586. 3 apartamente. sos. str. Bucuresti. Breaza Prahova. Rosenberg Marcel. Vasile Lascar 123 . Rozenzweig Micheline. Clucerul Udricani 31. Bucuresti. Bucuresti. Olga. Radulescu V. Radanovschi Maria. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. Rachieru Constantin. Roban I. 8 apartamente. str. Bucuresti.. Ronda 48 6576. Bucuresti. Productelor 40 6579. Radulescu Cornelia. 3 apartamente. str. str. str. Floreasca 55. Alex Constantinescu 1 6595. Felix 12 6577. str. str. Ranetescu Elena. 3 apartamente. str. Bucuresti. 1 apartament. Radu Bellu 54 6572. 18 apartamente. B-dul Balcescu 25. str. 4 apartamente. 76 calea Dorobanti 44-46 6578. Romulus 2 6564. 5 apartamente. Bucuresti. N. Rosca Alexandrina. 10 apartamente. sos. 2 apartamente. Ecoului 10 6566. Bucuresti. Roman Emil. str. str. Antim 41. str. T. 6 apartamente. str. Bucuresti. Constanta. Intr. Balcescu 6561. Craiova. C. Rain Maria. Radulescu I. str. 5 apartamente. str. Elena. Latina 14. 3 apartamente. Radulescu Radu. Stefan cel Mare 250 6573. Iorga 31 6594. Rosman E. Bucuresti. Radulescu P. Silvica. Orzari 6. Bucuresti. str. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente. Stefanescu Tei 3 6575. Rotaru Mihail. Al. str. Buzau. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Roma 19 6568. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Radulescu Julietta. str. Radulescu Anghel. Visarion 2 6592. str. Armasului 10 6570. str. Av. B-dul Ion Sulea 88 6569. Rosenthal Iosif. Rosianu Gonamu si I. Bucuresti. N. Polona 24-26 6588. Maria. Bucuresti. str. Braila. str. Cal. Sandu Aldea 101 6596. Abrud 26 6584. Mihai Voda 58 6562. Sahia 45 6587. Bucuresti. Raducanu Ilinca. Bucuresti. Apolodor 31 6567. Bucuresti. str. Rimora Stefan. 3 apartamente. Floreasca 52 6571. Hristo Botev 7 6563. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. 31. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Constantinescu 47 6590.A. str. Bucuresti. Sos. Bucuresti. Pantelimon 61 6582. Ghencea 52. Romanescu Elena. Rosenfeld Caroll. Rizescu Niculae. Banu Maracine 31 6565. str. Rusu Aurelia. Bolintineanu 5. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. 2 apartamente. 8 apartamente. Iliescu 72 6593. Alex. Caragea Voda 3. str. Vasile Lascar 135 6574. Rosman Isac. Bucuresti. Nationala 15 6591. Frumoasa 32 6585. Rogojeanu Iosif. str. Bucuresti.. 3 apartamente. Bucuresti. Latina 26. Bd. Radulescu Eft. Dr. 3 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Radulescu A. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti 24. Radulescu A. 9 apartamente. Cristea. calea Mosilor 172 6581. Repanovici Elena. Plantelor 45 6583. Romcontrol S.

5 apartamente. 19b. Titulescu 9. str. str. 8 apartamente. Serban Voda 10 6604. Radulescu Niculae. 10 apartamente. str. Bucuresti. B-dul Republicii 16 6608. Apostoli. Radulescu Tanase. 21 apartamente. Bucuresti. 50 apartamente. 20 str. Oziris 8. B-dul I. str. Mihai Voda 33. Bucuresti. 3 apartamente. Paris 19. Rosenthal Leon. 5 apartamente. 8 apartamente. str. str. Rismont Marietta. G. Bucuresti. Cazarmei 1. str. Hagi Ghita 108 6599. Vacaresti 91 6629. str. Rottenberg Soil. 3 apartamente. str. Rottemberg Bianco. Rozen Berte. Gh. 5 apartamente. N. str. 20 apartamente. Cal. Brezoianu 6. str. Bucuresti. 3 apartamente. N. Bucuresti. Grand 12. Ecoului 80. Opanez 18. Bucuresti. Radulescu Paul. Olteni 35 6609. Bucuresti. Ronsenbaum Felix. 6 apartamente. Radu Elena. Olteni 78. Obedeanu 25.6597. Bucuresti. str. Rosenthal Fanny. Bucuresti. Craiova. 8 apartamente. Roth Carolina. Serban Voda 243 6600. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Agricultori 73 6618. G-ral Ipatescu 3 6628. 45 str. Duca 1 6619. Roman Gheorghe. Arcului 4 6614. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 13 apartamente. Frumoasa 34. str. 8 apartamente. str. str. Intr. str. Cuza Voda 53. Bucuresti. Mitr. str. Bucuresti. Brasov. Radulescu Maria. Titulescu 145 6601. Rusescu Alfred. 3 apartamente. 6 apartamente. 20 apartamente. 9 apartamente. str. 6 apartamente. Reisell Hermann. Reit Hortansia. N. 2 apartamente. Bucuresti. Giurgiu . str. str. 23 August 43. 4 apartamente. Piatra Neamt. 8 str. str. Ravignani Irma. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Rainu Modeleni. str. Nou 13 6607. B-dul Republicii 92 6623. Herescu Nasturel 24 6598. Rosca Cecilia. Rosianu Gogu. Meteor 61. 8 apartamente. L. Bucuresti. Zoie Grand 46 6606. Dumbrava Rosie 10 6616. Aleea Valjan 4 6610. 12 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 63 6615. Const. 110 6620. Roiconiceanu Alice. 15 apartamente. Ing. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. Romascu Natalia. str. G-ral Cristescu 2 6612. str. Sapientei 10 6627. Chiru Iliescu 15 6605. Grant 1. Smardan 51 6602. Dr. Sf. 3 apartamente. B-dul 6 Martie 6 6603. Racaseanu Iosif. Turnu Severin. str. Zablovski 35. Nifon 31 6617. Alex Popov 43. Rascanu Theodor. Mamulari 22 6624. 6 apartamente. str. Rogi Elisabeta. Radulescu Maria. Toma Ionescu 16 6611. str. Bucuresti. D-nita Ruxandra 3 str. Catargiu 29 str. Radulescu Octavia. Bucuresti. str. Sf. Vasile Conta 7-9. Calea Crangasi 51 6626. str. Bucuresti. 5 apartamente. Rignault Aimei. Roman Marcel. Mantuleasa 5. Rabinovici Hain. Tache Ionescu 25 6622. 5 apartamente. c 6613. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Blanari 14 6625. Gh. Raki Petre. Vaselor 42 6621. Titulescu 108. Radulescu Ana.

3 apartamente. str. Bucuresti. Breaza str. str. str. Radulescu Eugenia. Toamnei 88 6642. Radulescu Mihail. Gabroveni 14 6661. str. Belgrad 1A. str. Bucuresti. Radulescu P. Bucuresti str. Bucuresti. Calomfirescu 7 6639. str. Delea Noua. Radulescu Marin. str. Dr. str. Raureanu Romulus. str. Banu Maracine 43 6663. Bucuresti. 10 apartamente. Bateriilor 13 6657. 5 apartamente. Bucuresti. Antim 11a. Radulescu Niculae. Bucuresti. Splaiul Unirii 177 6636. str. Calarasi 53a 6654. Glucozei 14. Radulescu Maria si Zoe. Bucuresti. Morilor 2. Renea Constantin. Eftimie. str. sos. Bucuresti str. Bucuresti. Radulescu M. Radu Maria. Rassignu George. Plot. Campeanu 6646. 30 Decembrie 23 6637.Tache Ionescu 82. str. Bucuresti str. Bucuresti. 104 6650. Niculcea 70 6636. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Elena Doamna 34 6631. Bucuresti. 2 apartamente. Roman Oto si Margareta. 12 apartamente. Bucuresti. Ratin Victor. Rusescu Delfin. 3 apartamente. Porumbaru 47 6634. Radulescu C. Ritoride 14 6644. str. b-dul Republicii 62 6647. str. 5 apartamente. Dorobanti 5 6648. Ioan. Marinescu 15 6660. Rosman Carola. str. Garei 126. str. Rosenberg Elias. Odobescu 10 A 6658. Radu V. Sergent Scarlat 33. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Radulescu Cristache. 11b. Radulescu Petre si Eliza. Pavelescu 3 6653. str. Virgil Plesoianu 49 6640. Marasti 19. Gheorghe. 6 apartamente. 7 apartamente. str. Stefan cel Mare 3. Ionescu dela Brad 17 6645. Bucuresti str. 111 sos. Rosemband Ana. Rampel Lucia. 2 apartamente. 5 apartamente. str. 3 apartamente. str. str. Cristea. Russe Elena. 6 apartamente. 35. Repanovici Anghel. Bucuresti. Rubeinstein Isabela. Energiei 3 6651. 4 apartamente. Dr. Riffer Ludvig. Leonte 28 6632. 3. Radulescu Maria. Bucuresti. Robanescu Zamfira. Muntii Tatra 9 6643. Bitolia 60 6656. Ruse N. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Iasi str. 3 apartamente. Radescu Ion. str. str. Stefan Iulian 3. Rucareanu Virgil. 11 6649.. Bucuresti. Radulescu Stan Ion. 6 apartamente. Bucuresti. Popa Rusu 6 6664. Stelea Spataru 10. 6630. 4 apartamente. Lister 61. Rambela Dragos. Radulescu Dumitru. Alex. 41. str. Bucuresti str. 9 apartamente. Marin Alex. 3 apartamente. 8 apartamente. Aurel Vlaicu 60 6635. Bucuresti. str. str. Tomescu 4. 6 apartamente. 6 apartamente. str. Dr. Rahovei 142 6641. Bucuresti. 8 apartamente. str. Mihai Bravu 306 6652. Radu dela Afumati 50 A 6655. Mendelev 48 . Carirului 16 6662. Vitan 54 6659. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Comertului 8. Apolodor 2 6633. Bucuresti str. Sebastian 214. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Uranus 102. 3 apartamente. 5 apartamente. Generalissimul Stalin 33. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Cobalcescu 7. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Rapaport Ana. Bucuresti.

str. Radulescu Nicolae. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Rosculet Vasilica. str. 12 apartamente. str. Coltei 15. Radulescu Nicolae. Bucuresti. G-ral Budisteanu 1 6679. Mara 39 6683. Roziade P. str. str. Fluerului 5 6681. 11 apartamente. G. str. str. Coltei 15. Popa Soare 58 6670. Bratului 9. Radulescu Maria. Cal. Bucuresti. str. Ghenadie Petrescu 147 6673. Bucuresti. Dorobanti 69 6688. Bucuresti. Mosilor 299. Soimului 5. G-ral Salmen 3. Fetesti Cal. Rosemberg Iohan. Ragudcaschi Nic. Tolbuchin 105 6675. Mecet 15. Bucuresti. Rabner Maer. 15 apartamente. Spataru 8 6671. Bucuresti. Rosenstein Rachela. Oltari 12 c 6674. Duiliu Zamfirescu 12. M-sal Tolbuchin 47 6672. str. 6 apartamente. imobil complet 6685. 8 apartamente. str. Calarasi 122 6666. Bucuresti. str. Intr. Bucuresti. Rozenstein Mauriciu... str. Rozenchen Casian. Bucuresti. Maior Ronaro 5 6669. Bucuresti. Strada Mare 134. Sft. 8 apartamente. 14 6692. str. 3 apartamente. Bd. Ricber Reghina. str. Rosenthal S. Vlahuta 27 6691. Episcopul Radu 53 6684. Bucuresti. Radulescu Mariana. Eufrosin Poteca 4 6680. Bucuresti. 3 apartamente. Stefan 6 6697. str. Delea Veche 20. Eroului 27 6682. Calarasilor 88 6676. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 10 apartamente. Mitrop. str. 16. 20 apartamente. Atelierului 24 6690. 3 apartamente. Rosmarin Alexandru. str. Bucuresti. Radulescu Ilie si Maria. Ziduri Mosi 3 6668. Bucuresti. Stefan 6. Stefan Mihaileanu 31 6667. Duiliu Zamfirescu 12 6696. 13 Decembrie 54 6695. str. Bucuresti. G. Raich Mauriciu. Racaru Iosif si Maria. Bucuresti. str. 6 apartamente. 17 6687. Maria Rosetti 36 . Bd. str. str. Duca 20 6694. Predeal 6689. str. 13. 299. Radu Anghel. Sf. Polona 87. Bucuresti. str. Radulescu Nicolae. 4 apartamente. Orzari 38. str. Bucuresti. Ana Ipatescu 4. Eliza. Dr. str. Riegle Maria. str. Rosenthal Mina. Cal. Bucuresti. str. str. Radulescu Gheorghe si Paraschiva. Stefan cel Mare 8. Rutte Ana. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Rizescu Ion. Duca 49 6686. str. 6 apartamente. 3 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Argeana 2. Cazarmii 7. str. Reich Iosif. 3 apartamente. 16 apartamente. str. Masaryk 1. str. Matei Voevod 12. 140. I. 3 apartamente. str. str. Focsani. 21. 6 apartamente. Repezeanu Alexandria. Rocustein Leia. Bucuresti.6665. Bucuresti. 49 6678. Bucuresti. Alex. 7 apartamente. 18 apartamente. 9 apartamente. Raduta Ioana. str. B-dul Schitu Magureanu 3. 4 apartamente. I. Rosenfeld Lupu. Profetului 18. Radulescu Dumitru. G. str. Reich Florica. 9 apartamente. Ion Maiorescu 61 6677. Spatarului 1 6693. 4 apartamente. Snagov. Gh. 2 apartamente. Bucuresti. Roman Eugenia. 9 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente.

Raricescu Florica. Rozi Elena. 7 apartamente. Roates Ion si Alexandra. Bucuresti. 4 apartamente. 7 apartamente. str. Gheorghe. str. Bucuresti. Radai Gh. Bucuresti. 27 apartamente. Vasile Fuica 5. str. St. 4 apartamente. str. Bucuresti. Parfumului 37. 3 apartamente. Rescovschi Carol. Bucuresti. Pargari 40. Regnault Herter. Bucuresti. Bucuresti. Arhit. Schitu Darvari 1 6726. Sandu Aldea 70 6718. str. str. Ratiu Sofia. Vasile Roaita 6730. Rafael 1. C. Reschavschi Alex. Bucuresti. Ratin Marieta. si Griculeasa C. Rasenthal Hari. str. V. Calea Grivitei 9. Bucuresti. Radulescu Gh. Radulescu Poganam Arina. 3 apartamente. 42. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. str. str. a 6719. Barbu Urleanu 15 6702. Cazarmii 6 . Bucuresti. Bucuresti. Popa Petre 14. 6a str. Bucuresti. Caragiale 28 6712. Fainari 50. Radulescu Stanciu. Aleea Vergului 32 6717. I. Radulescu Traian. 31. Radulescu Ana. 6 apartamente. Rusa Elena. str. 6 apartamente. Rusu Eugenia. Bucuresti. Rusu Ahmandeanu Elena. V. 3 apartamente. Stefan. 41. str. 5 apartamente. str. George. str. Zece mese 15a. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. 13 apartamente. I.. Raducanu Ion. Mogos Vornic. Russas Jean. Ribalshi Boris (Butnici). Bucuresti. 3 apartamente. str. Stefan cel Mare 32 6710. Delea Noua 26 6711. 3 apartamente. Roman. Branescu 3 6716. str. str. Sucedava 116 6706. Rafail E. Radulescu Stefan. str. Rosenthal Fauvey. 5 apartamente. str. Bucuresti. 45 apartamente. Roaita. 6731. 9 apartamente. str. str. Teodor Speranta 45 6705. Traian 138 6714. str. Bd. Silvestru 16. 6 Martie 62 6729. Bucuresti. str. 19 apartamente. Rosames Rebeca si Cohen Leon. str. 30 Decembrie 4. Dimitrof 123 6724. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Principatele Unite 59. a 6700. Negru Voda 36 6723. Frumoasa 50 6713. Gh. str. Sachelarie Visarion 8-10 6721. Beldiman 1. str. Oituz 10. Rebhuhn Fritz Hedrig. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Iasi. Amiral Murgescu 31 6703. Latina 24 6707. Rasner Toma. str. 5 apartamente. Raducu C-tin. str. Italiana 6. 3 apartamente. str. 3 apartamente. 9 apartamente. Rosain I. 39 6715. Visinilor 2. str. 3 apartamente. str. Vaporul Asan 13 6727. Rusescu Petre. Ziduri Mosi 1 6701. Labirint 5. 3 6704. Zlataust 6 6720. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti.. Armeneasca 18 6725. Nicu Golescu 5 6722. Profetului 7 6708. str. Bucuresti. Razemblat Eliza. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Louis Blanck 19. 9 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Ramaldo Duca. Burebista 6. Bistritei 4. Titu Maiorescu 4 6699. str. Constanta. Popa Marin 3 6709. Bucuresti. Vasile 12 6728. Radulescu Petruta. L. str. Rusu Gheorghe. str.6698. Bucuresti.

6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol 6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S.

6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24. 6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8.

6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21

6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17 6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a

6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95 6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N.

str. g.A. 5 apartamente. str. str. Paul Greceanu 7 6909. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Brezoianu 7 6925. c. 4 apartamente. str. Savulescu C-ta. Spiru Cristea. Bucuresti. 3 apartamente. str. Simionescu D. Bucuresti. str. Solomon Nicolae. 17 apartamente. str. d. Edgar Quinet 3. str. 5 apartamente. i. Scarlatescu Lucia. Burcus Stefan 9. Soreanu Atanase. Antim 31 6909. str. Paraschiva Gherghel 7 6924. Ana Ipatescu 9. Bucuresti. a. Schneer Margareta. Simoniu Leon cu fii.A. Mendelief 45.. S. Mendelief 20. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Tepes Voda 20. Milcov 3 6923. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Brezoianu 7 6912. str. Bucuresti. 9 apartamente. Schian Sorica. Spatar 1 Calarasi. str. Dionisie Lupu 11-13. b. 3 apartamente. N. f. h. str. str. calea Floreasca 50. str. 4 apartamente. Savulescu R. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Stanescu Stefan. 3 apartamente. G-ral Magheru 26. e. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena. Dionisie Lupu 53. 4 apartamente.R. str. Bucuresti. 3 apartamente. Sterescu Petre. Bucuresti. Atena 1. calea Calarasilor 51. Bucuresti. Simionescu Luiza. Bucuresti. str. str. Sarchisian Paris. str. Sapatino Alexandrina. B-dul 6 . str. a. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sisnatu C-ta. Virgil Plesoianu 54 6909. Stanoevici St. Olari 20 6907. Segaller Samuel si Frida. 2 apartamente. aleia Ispas 4-6 6927. Gh. Pictor Romano 24 6916. Bucuresti. str. B-dul N. Dionisie Lupu 74. Otetelesanu 5 Galati. Stavropol Chiruan. Balcescu 35 6922. Bucuresti. 2 apartamente. Ioan. 7 apartamente. 10 apartamente. str. Piata Romana 1. Bucuresti. Rahova 117 Bucuresti. Bucuresti. in lichidare Chibriturile. 5 apartamente. Splaiul Unirei 116 6909. str. Slavu Georgeta. str. Boteanu 3 6918. Popovici 6. Bucuresti. str. 6 Martie 48 6921. Viespari 11. 7 apartamente. Fecioarei 22-20 6913. Bucuresti. calea Grivitei 284 6909. Bucuresti. str. Popa Petre 41 6909.R. 5 apartamente. calea Dorobanti 62 6920. 6 apartamente. Ion. Schneider Emil. Schieber Sady. Romulus 76 6910.Iorga 22. Filipescu 7. C-tin Nacu 8 6926. str. Bucuresti. Tarcan 2. Sucher Iancu. Aristide Briand 4 6919. Savulescu Theomian. Calarasi. str. Bucuresti. Bucuresti. Costaforu 2 6909. Bucuresti. N. str. Bucuresti. Stoenescu Bombonica. Londra 15 6911. Bucuresti. j. Sarmiza S. Mamulari 11 6915. str. Bucuresti. Bucuresti. Papurei 16. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. Pictor Luchian 11 6908. 3 apartamente. str. 6909. Pictor Andreescu 1 6909. Ploiesti str. Segal Moritz si Mina. Silberman Klein Fany. Bucuresti. Bucuresti. 6909. Braziliei 41. 3 apartamente. Filipescu 12 6909. str. 3 apartamente. Pastorului 75 6917. str. 5 apartamente. str. Simionescu Marcela.

Stanescu Emil si Virginia. Crist. Polona 10 6945. N. Tunari 47 6935. str. str. Turnu Magurele. Braziliei 21. 11 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Nic. Lacul Rosu 6947. str. Academiei 27. Mamaia in blocul Edilitatea 6933. 3 apartamente.A. Bucuresti. str. Bucuresti. . Gutenberg 3 bis 6942. str. Balcescu 7 6931. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Aristide Briand 6 6936. str. Savulescu Dumitru. Bucuresti. Wilson 12. calea Rahovei 10. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. 6948. Bucuresti. Bucuresti. Stoicescu Ion. Echinoxului 21 6952. Principatele Unite 2. Paris 10 Chitila km. 4 apartamente. Savulescu Iordan. Bucuresti. str. 13 Decembrie 29. str. Stanculescu C-tin.A. 4 apartamente. Mazaryk 12. 10 apartamente. Haia Lifsit Constanta. str. Masini. Elena Cuza 27. 6949. tehnice.. Sarchisian Hacic si Ileana. str. Slavescu Cristache. R. Slavescu Oliviu. str. 3 apartamente. D. Bucuresti. Av. Solavici Hugo si Iohn. Unirii 20. Bucuresti. Stanescu Valentina. Georgescu 3. Bucuresti. str. P. Bucuresti str. Oituz 24 6941. a. str. Spl. Septilici Victoria. Balcescu 23 6930. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. Bucuresti. 7 apartamente. Stan Elisabeta. str. 6954. Pictor Rosenthal 21 6929. Bacani 3-5. 3 apartamente. Marcel Andreescu 40. Th. aleea Zoe 22 6932. Negustori 7 6944.Martie 58 6928. Elena Cuza Voda 1. Stoica Gheorghe. Stoicescu C. str. Schoenholz Misu si Rasela. Blanari 3-5. Stoicescu Nicolae. Poenaru Bordea 9 6937. str. Bd. 6957. 2 apartamente. 6 apartamente. str. str. 7 apartamente. 8 apartamente. 8 apartamente. 26 6940. S. 15. str. Bd. 6953. Schehrer Bernard si Elisa. str. Bucuresti. Ana. R. 2 apartamente. str. Lascar 16 6934. Balcescu 9. 15 Otopeni km. Bucuresti. Slatineanu Emanoil. Bucuresti. str. 10 apartamente. 14 apartamente. Cornetului 3. Bucuresti. Londra 22 Predeal. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Cuza Voda 74 6955. V. Sutescu Victor. 7 apartamente. Stanovici Nicolae. N. Bul. str. a. pentru comertul de Masini si intrep. 4 apartamente. str. Schmidt Louis. Bucuresti. Smarandache Mirica. Sznhaere R. Doamna Ghica 52. 6 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti. Stancu Enache. Bucuresti. str. 3 apartamente. Singer S. Sinescu Ahil. Bucuresti. Bucuresti. str. Radu Voda 22 6950. Elena Cuza 35 6956. str. str. 9 apartamente. Sfetea Iuliu. Ilie. Bucuresti. str. str. Iorga 21 6943. 2 apartamente. str. Lipscani 37. Bucuresti. Cuza Voda 5 6951. Bucuresti. 11 apartamente. 10 apartamente. str. Matei Voevod 2 6946. str. Xenopol 13. Sultanov Eugenia. calea Vacaresti 126. M. Av. Margeanului 14 6958. 11 apartamente. Republicii 6 6938. Sarafidi Irina. 9 apartamente. Beller 26. Piata Rosetti 3 6939. Stoian Gh. Zorileanu 30-94.

Schileru Grigore. 5 apartamente. 4. Bucuresti. Stancu Nicolae. Segall D. 5 apartamente. Intr. 10 apartamente. sos. 14 Martie 17. 3 apartamente. Sold. Stircea Ion succes. Olga Bancic 6. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Episcop Ilarie 11. calea Grivitei 235. str. str. str. Stavarache Dumitra. 6983. Niculcea 72 6991. Elena. str. 6982. Bucuresti. Cpt. 6985. 6973. 10 apartamente. P. Bucuresti Intr. 5 apartamente. calea Grivitei 454. Drumul la Rosu 6 6970. 1 apartament. Intr.. Bucuresti. str. Stirbei Voda 65. Buc. c. Grivitei colt Eroilor 8. Spannopol Const. Foisorului 61. sos. Segall D. str. 6962. 4 apartamente.. calea Mosilor 135. str. Samaras Ioan. Solomon C-tin. Suflea Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. Vespasian 43. G-ral Anghelescu 42 6961. 6971. str. 6963. 8 apartamente. 6992. Banat 20. Viilor 6. str. 6981. Sorin Carola. 35 apartamente. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. N. Schitu Maicilor 26. 6968. Stefan cel Mare 90 6965. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 11 apartamente. Kiseleff 51. . str. a. 4 apartamente. Romulus 46. 6978. Constanta Aleia Crinilor 11. Muzelor 3. Bucuresti. Spanopol C-tin. 6972. Bucuresti. str. Bucuresti. T. 10 apartamente. 7 apartamente. Stoica Petre. Bucuresti. Bucuresti. Popa Russu 11. 7 apartamente. Stanciu C-tin si Ana. Bucuresti. str. Stroescu Angela. Preotescu 16. str. str. Orasul Baneasa. Stoia Ion. str. str. 1 apartament Bucuresti. str. Bucuresti. Iordache Golescu 4. str. 6979. Jiu. 6980. str. sos. Simulescu Maria. 10 apartamente. calea Serban Voda 184 6976. str. 5 apartamente. calea Mosilor 124.. Bucuresti. Romei 3. Ploiesti 139 6975. Sion Alfons. Mantuleasa 22 6966. Maria Rosetti 6 6967. str. 3 apartamente. Savescu Ion.. Popa Farcas 68. Steinberg Ivette-Davidescu. str. 6986. Sadeanu Maria. sos. Bucuresti. 6990. Sturdza Olga. str. 16 Februarie 1933. Aleia Isvoarelor 75 Tg. N. str. Stache Elena. 2 apartamente. Sever Alexandrina. Bd. Raducanu Grig. 6987. Sturza Viorica. str. Bucuresti. Bucuresti. Olimpului 24. Filipescu 1. 9 apartamente. Mitropolit Andrei Saguna 16. str. Cocarescu 56. Nic. 6 apartamente. Simionescu Ion si Eugenia. str.. Eminescu 173. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Tunari 66. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Cap. Mamaia bai.6959. Bucuresti. Filipescu 32. Matei Basarab 17. 24. P. cal. Bucuresti. Spireanu Vasilica. Bucuresti. Saidac Alexandru. Stefan cel Mare 96 6969. 6960. Brezoianu 7. Stanescu Constantin. Petru Maior 64. Bucuresti. str. Bucuresti. 63. Marasesti 49 6984. Hameiului 5. 6989. Bucuresti.. Sobiescki Gheorghe. 2 apartamente. Grivitei 180 b. str. M. Dionisie Lupu 35. 9 apartamente. 6988. 5 apartamente. Singer Daniel. Aleia Pictor Vermont 1. Saulescu Theodor. 2 apartamente. Vladimirescu 53. B-dul 1 Mai 139 6974. 6977. Stancu Zamfir. 4 apartamente. Filimon 93 6964.

a. Vulturi 86. str. Stern Leia. Bucuresti. 6996. 7006. Tirul. Suciu D-tru. Vulturi 38. 7001. str. Ploiesti. Lucaci 33. 7011. Bucuresti. Segal Frieda si Victor.. 2 apartamente. 5 apartamente. str. 7004. Spirescu Florica. Rusu Sirlanu 3. 7022. Dragasani. Sumbasacu Gh. str. 7021. 7007. Sebastian 129 7014. Spangraft Ferdinand. 8 apartamente. Bucuresti. 7008. 6995. 7020. 2 apartamente. str. Bucuresti. 83. str. str. 6 apartamente. str. Negru Voda 7. str. 8 apartamente. maresal Tolbuhin 119. str. str. str. Soc. 7009. calea Victoriei 46 si 34. Stan V. Bucuresti. Simion Iosif. str. G-ral Ipatescu 7. 7013. 7026. 56 apartamente. G. Sandulea Elisabeta. str. 7005. Bucuresti.. Stefanescu Nae. Lacul Tei 33. calea Calarasilor 134. Soare Dumitru. str. Duca 11. Intr. Bucuresti.. str. 6997. Stratilescu Strate. Independentei 1. Soroceanu Anton. 3 apartamente. str. Suceveanu Grigore. 3.Academiei 35. 7024. Bucuresti. Teiul Doamnei 81. 6 apartamente. 7017. 10 apartamente. Sf-tul Sava 13. 3 apartamente. Fainari 42 bis. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Schoenblum Hugo. Viitorului 93. Socolescu Afrodita. 4 apartamente. Bucuresti. . 2 apartamente. Dealul Oltului. Spranceanu Gh. Bucuresti. Spitzer Selma. Iasi. str. calea Grivitei 178. G-ral Vladoianu 26. Bucuresti. 7016. Bul. Sandulescu Alex. Sarateanu Georgeta. Traian 108. Stoicescu Gh. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 25 apartamente. Sterie Sergiu Nibi. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Edgar Quinet 2. Sideri Ion si Niculae. Bucuresti. Stroescu Dan. Tomas Masaryk 11. 23 apartamente. Bucuresti. Stanescu Toma. 48. Apostoli 46. Bucuresti. 37 6993. Mircea Voda 17. Stirbei Voda 20. str. 13 Septembrie 215.. 7003. Schvartz Frida. str. 3 apartamente. Stradela Alba 4. 4 apartamente. Mircea Voda 45. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Aleia Mantuleasa 11. Bucuresti. 9 apartamente. Ada Marinescu 9. I. 7015. calea Rahovei 251. Vergului 166 7010. str. str. Negru Voda 6. str. Spiegler Bernard. Apolodor 1. 7002. Isvor 37. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Azilul de Noapte 12 7019. 8 apartamente. Stanciulescu C-tin. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu Gion 8. calea Vacaresti 29. Stroescu Neron. Sf. Bucuresti. Lizeanu 17 7023. 5 apartamente. a. 5 apartamente. str. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. Sipiceanu Ion. 7000. Constanta. Stefan cel Mare 84 6994. Dobroteasca 12. str. str. str. 23 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. calea Rahovei 403. Banu Udrea 9. 6 apartamente. Bucuresti. Ana Davila 3. 7025. Maria Rosetti 45 Bacau. Stoica Ion. Spl. 4 apartamente. Antim 4 bis 6998. Bucuresti. 9 apartamente. Simion Magdalena. Sf-tii Apostoli 63. 4 apartamente. 7 apartamente. Lucia. Soc. 217. 7012. de cultura liberala. 7018. Bucuresti.

Steriade Alexandrina si Ion. Cuza Voda 60. Bucuresti. 7038. 2 apartamente. Macedoniei 14. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. 7044. str. Sfetcu Petre. str. Bucuresti. Dr. Schvartz Malvina. Stanculescu Alex. Balcescu 16 7043. Emil Pangrati 25. Bucuresti. str. Bucuresti. 36 apartamente. Romana 169 7034. Marcu 25 7056. Socolescu Grigore. 7037. Grant 44. C. 7048.7027. calea Mosilor 368. str. Sf. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 8 apartamente. str. General Angelescu 61. 8 apartamente. Bis. str. Av. Sarateanu Erimia. 7033. str. Ploiesti. Batistei 5. str. Amzei 27 Sinaia. str. 16 7054. Soth Giorge. 4 apartamente. Sinigolic B. Dr. str. Sanatescu 51. 7045. 8 apartamente. . Targoviste. 7042. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. Stamatescu Aurora. calea Rahovei 133. Drobota 10. 3 apartamente. Porumbacu 18 7053. Staiciu N. L. Clinciu 18. 3 apartamente. Maria. 7046. str. Zorileanu 31. Dobresti Ilfov 7035. Bucuresti. 7030. 7050. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bul. str. Poetul Alexandrescu 39. Schina Gabriela. Burghelea 16. str. Sigler Bernard. Scortenu Corneliu. 7029. Ionica 5. I. str. Marinescu 12. 4 apartamente. Kiselef 31 7055. str. 7047. 3 apartamente. Marasesti 26. Bucuresti. str. 7039. Simionescu Mircea. Ankara 5 A. Caimatei 16. Bucuresti. str. Tomas Masaryk 7 7049. Stelian Constantin. Steriade Alexandru. str. Schuster Silian. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. 4 apartamente. Dumbrava Rosie 60. Stoicescu Constantin. Stoicescu Stefania. str. 7036. Sarvas Nadejdia. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 31 apartamente. str. Nic. 12 apartamente. Bucuresti. Schollenberg Otto. 7051. Buzesti 71. Staicu Titi zis Staicovici. 7040. Filimon Sarbu. Bucuresti. Stefan cel Mare 4. Mihail Eminescu 139. Vasile Lascar 49. Viitorului 84 7032. Bucuresti. Turnul Eifel 62. str. Strohr Vilhelm. C. str. str. 3 apartamente. Licurg 3. calea Calarasi 9. Samali Verturia. Brezoianu 53 Snagov. str. Fainarilor 70. Maria Rossetti 51 7041. Armasului 8. str. Zece Mese 16. 2 apartamente. Iasi. str. str. Bucuresti. Sevenoiu Gh. str. Occidentului 23. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. sos. Ion Creanga 10. Frimu 26. Rosetti 14. 7052. sos. Dionisie Lupu 17. Bucuresti. 4 apartamente. Segal Samuila si Tinia. A. Bucuresti. 2 apartamente.. 8 apartamente. C. Bitolia 15. Ion Creanga 8 si 12. Bucuresti. 7028. 3 apartamente. Dr. 17 apartamente. Slavescu Ion. Steriade Alexandru. Bucuresti.. Stefan cel Mare 240. str. 7 apartamente. Bucegi 37. str. Dr. Slavescu Cristache. str. Jules Michelet 19. str. Bucuresti. 7031. Varsoviei 21. Bucuresti str. str. str. Sangiorgian Sofia. 5 apartamente. Bucuresti. str.

Bucuresti calea Grivitei 12-14. str. str. str. Bucuresti. Pistol 3. Brezoianu 38 A. str. str. Bucuresti str. Sucacescu Maria. str. Traian 121 7090. 21 apartamente. str. Stoica N.Tetrat 29 7057. Sencovici Margareta. 3 apartamente. Santelena Ernesta. str. Stoenescu Constantin. Slavescu Maria. Calea Grivitei 107 7078. str. Seferovici Maria. Segaler Iosif. str. calea Grivitei 190 7079. Bucuresti. str. Bucuresti. Intr. str. 6 apartamente. 6 apartamente. Dobrogeanu Gherea 17 7072. Bucuresti. Fati 11. Schereri George. C. Satirag Laha. str. Vasile Roaita. Rosetti 34. Salie Ianan si Hanan. 18 apartamente. Ana Ipatescu 27 7066. Stavar Dorina. str. Soc. Maria. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti. Alba Iulia 7 7071. str.. 7 apartamente. 30 Decembrie 77. Storch Gabriela. Lascar 114. Stoica N. Smardan 17 7086. Alexandri 16.. str. Bucuresti sos. Schuler Ana. str. Sf. Berzei 83. Sarafian Caiane si Hareu. Bucuresti. Steinlincht Leon. Savulescu Stefan. Imobiliara. Banu Maracine 26 7089. str. Santa Agata. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Militari 27. Corabiei 8 7060. 3 apartamente. Cotroceni 33. B-dul Dimitrov 88 str. str. Giurgiului 94 7085. Bucuresti. str. Salzman Bernard. Spatarului 27 7061. Bucuresti. 7074. str. Stoianovici Alex. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Carol Davila 11 Intr. 7073. str. str. Maria 22 7077. Col. C-tin Nacu 6 7070. 4 apartamente. Simionescu Gh. Giulini 5 7069. Plevnei 44 7068. str. Galati. Cretzulescu 8 7065. 17 apartamente. 24 apartamente. Schiopescu Ion. Galati. Ene. str. Sat 86 7064. Ing. Tunari 30 7067. Savescu Emilia. Lamaitei 42. Stelea Spataru 15 7087. 27 apartamente. Sturza Patturi. calea Victoriei 122 7063. Bucuresti. str. Spigler Franda. 3 apartamente. 3 apartamente. Boteanu 3A. Bucuresti. Bucuresti. Samuel Emil. Schor Moritz si Simona. 20 apartamente. str. str. Buzesti 101 7088. Bucuresti. 16 apartamente. Suciu Stefania si Rodica. Sighin Osias. str. 10 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. 25 apartamente. sos. Doamna Chiajna 6 7083. 3 apartamente. A. 5 apartamente. 16. G-ral Anghelescu 87. 6 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. Savescu Ion. 2 apartamente. 3 apartamente. Orero 10 7080. 5 apartamente. Bucuresti. Smardan 6 A Bucuresti str. 10 apartamente. Academiei 35. Libertatii 5 7075. 9 apartamente. 4 apartamente. Calea Dudesti 14 7082. Republicii 70 7059. str. 8 apartamente. V. str. str. 8 apartamente. . Masina de Paine 28. Bucuresti. 25 apartamente. 3 apartamente. Lipscani 15. Stefan cel Mare 18 7058. 6 apartamente. Alfabetului 6 7076. str. Dionisie Lupu 2 7081. Sarbescu Maria. Enachita Vacarescu 20. V. Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. Bucuresti. Masina de Paine 88 7084. Suptia Afrodita. Stanoiu Gheorghe.

Bucuresti. Slima Alex. str. Schirdoerger Sigmut. Schweitzer Elena. Zaharia 19. str. Bucuresti. 148 7120. 6 apartamente. str. 7 apartamente. 20 apartamente. 7118. Simion Filip. Bucuresti. Spiru Haret 13. Bucuresti. Carol Davila 59 7111. Voivozi 62 Campulung Muscel str. Staianof Tancu. Dristor 45 7109. Bucuresti. Crisan 3 7097. Bucuresti. Aman 31 7123. 3 apartamente. str. Stoenescu Dumitru. Petre Poni 18 7121. Sabetay Roza. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 27 7099. Stanculescu Iaseta. Bucuresti. Margelelor 1 7119. Solomon David.Poenaru Bordea 18. 7 apartamente. Schvart Avram. str. 6 apartamente. Schmidt Louis si Carol. Bucuresti. Adrian 4 A 7103. C. Elena. Bratianu 27 . Cantemir 18 7108. Petre Maior 101. str. str.. str. Stoica Grigore. str. Labirint 107 7114. Sammer Carolina. 9 apartamente. 10 apartamente. Stanescu Filofteia. 3 apartamente. 5 apartamente. Calea Victoriei 170 7116. M. Govora 2 7094. 5 apartamente. str. Calea Calarasi 26 A 7095. 7 apartamente. str. str. 20 apartamente. str. Bucuresti. Stoicescu Ileana. Suruceanu Eugenia. Giurgiului 150 7105. 4 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. Segal C. str. Eliza. Sf. Stelican Laga. Calea Victoriei 101. Calea Calarasi 30 7092. 3 apartamente. Sami Cohn. N. str. sos. Sperlea Alexandru. str. Bucuresti. Mamulari 19. Stoica Ludescu 5 7122. str. str. str. Bucuresti. Spiridon 5 7098. Bucuresti. Segal Izil. Calea Victoriei 84. Lunei 3 7100. T. Sf. 7126. 5 apartamente. 10 apartamente. Schudgger Teofil. fost I. Braila B-dul Cuza 153 7106. 7127. Frumoasa 3. 7125. Stirbei Voda 68 Brasov. str. Caimatei 8 7110. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Schilingher Necula. Giurgiului 128 7096. Bucuresti str. 17 7102. Rumeoara 9. Slavarachescu Vasilica. Sepeanu Mariana. str. Zablovschi 56 7117. Sofronie Ana. 3 apartamente. str. Bucuresti. Tudor 136. 6 apartamente. Popov 3. 10 apartamente. 4 apartamente. Filipescu 1 7101. Alice. Nerva Traian 105 7112. Savescu Iancu. Bucuresti str. Bucuresti. Simon Aurora. str. Bucuresti. Sebastian 191 7093. 4 apartamente. 5 apartamente. Simonide Anastasia. Suru Miron. str. str. 4 apartamente. str. str. 5 apartamente. Sacaneanu Neculae. Maria. 25 7104. str. 5 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Solomon Berii. Spranemata I. Bucuresti. Bucuresti. A. M. Bucuresti str. sos. Bucuresti. Braniste 13. Bucuresti. Bucuresti. str. calea Mosilor 159. Popov 3. Bucuresti. 7. Brancoveanu 80 7124. Bucuresti.. 7 apartamente. Bucuresti str. Popa Tatu 74. 7 apartamente. Bucuresti. str. 8 apartamente. Soare O. Sutasului 29. 4 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. Justitiei 33 7107. A. Hagi Moscu 23. Bucuresti. Mihail si Teodor. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. 6 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87. Singher H. Bucuresti. str. Bucuresti. V. Anton Pan 17 7115. G-ral Anghelescu 5. Transilvania 1. Savulescu Gheorghe. str. 15. Bucuresti str.

20 apartamente. 4 apartamente. Enachita Vacarescu 44. Sarodon R. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. . str. Spiroiu Emilia. Stavri Panteli. Staicovici Maria. 41 7140. str. Barierei 34 7158. 8 apartamente. M. Slavu I. B-dul 6 Martie 95. Bucuresti. Stoenescu Gherghina. 3 apartamente. 12 apartamente. Stoian Vasile. Octav N. Smarandache. Stoenescu Anghel. str. Stroescu Gheorghe. Bucuresti. 12 apartamente. 6 apartamente. str. str. B-dul 1 Mai 56 7155. sos. Bucuresti. Saguna 11. calea Grivitei 215 7141. 3 apartamente. Brezoianu 27. Veseliei 82. Enachita Vacarescu 46 7138. Bucuresti. Macarovici 8 7153. Arionoaiei 36 7150. Ferentari 103. Sotir Gheorghe. Ceres 12 7144. str. Uranus 66. str. Bucuresti. Soare. Stanescu V. Stamatescu Bayote. str. Ioana. str. str. 7154. 3 apartamente. Salvator 39. Stanescu Eliza. Simionescu Naie. Grozavesti 12 si 29 7157. str. Ioan. Popa Tatu 71. A. Bucuresti. str. 7129. Simonide 5. 2 apartamente. Simion Mircea. P. Bucuresti. 8 apartamente. str. Hagiu 23 7148. str. Bucuresti. Intr. 9 apartamente. 5 apartamente. str. Dr. Viilor 10. Coriolan 12. Bucuresti. Slavescu Ion si Zoie. Bibescu Voda 4. str. Bozianu 4 7132. Bucuresti. str. str. General Ghenea 6. Sumbaraen Gh. Stanescu Apostol. Uranus 31 7146. str. 7134. Pasteur 18 7142. Bucuresti. Bucuresti. Iuliu Boros. Iuliu Baras 15. 5 apartamente. Bucuresti. Mitr. Soci Dr. 10 apartamente. Calimanesti-Valcea 7130. Smeu Ioan. Kogalniceanu 7 7136. Spandonide G. 4 apartamente. Tudor. Bucuresti. Sglahin A. 3 apartamente. Zoie. calea Grivitei 39. Magurele 2. str. Schaler Emil. Sahaghiean Eghiea. Iatropol 6. 7 apartamente. Bozianu 7 7147. str. Stoenescu Bucsa Ana. 7 apartamente. Ferentari 89 si 91. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Grigore. Munteanu 6. 10 apartamente. str. Serafim Haralambie. 105. Stoicescu Ion si Tudora. B-dul Cuza 10 7143. Cristache Conache 19 7133. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. str. str. str. Bucuresti.. 9 apartamente. Tomescu 14 7139. Bucuresti. 50 apartamente. str. str. Frunte Lata 16 A 7145. Calea Rahovei 323. Dunavat 6 7137. 5 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Silberling Alphone. Toma Ionescu 13. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Transilvaniei 54 7159. Bucuresti. Bucuresti. Fund. Varfu cu Dor 6 7160. Horatiu 20 7152. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.7128. Olimpului 4 7131. str. Cazarmei 67 7135. Calea Plevnei 194 Sinaia. Sorel Naie si Maria. Serbanescu G. str. str. Bucuresti. str. str. str. 7149. Dr. 20 apartamente. str. Stanescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. str. Soare Niculae si Stefania N. 5 apartamente. Gh. Stelea Spataru 6 7151. Stanescu Ilie. str.

str. str. str. Wilson 15. Steinhart W. Saragea Zamfir. 7175. str. Slavescu D. Bucuresti. Pitagora 34-36 7177. Stelnicianu Olga. Bucuresti. Simionescu Stere. Aurora 60. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Intrarea Putul cu plopi 3. str. Ioana. Stanescu C-tin si Ecaterina. Bucuresti. Stratulat Alex. str. sos. Bucuresti. Gh. Sfart Iosif (succesiune). B-dul Republicii 75 7170. str.. Masarik 17. Bucuresti. Mihai Bravul 145 si 168 7165. str. str. Vasile Boerescu 10. Iancului 27. Sigorin Olga. Vanatori 29. 7195. Vasile 57 7197. 7176. 3 apartamente. Bucuresti. Claudiu 6 7173. str. 7 apartamente. str. Stroe Iordache. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti str.. Gabriel Peri 17 Campina. Bucuresti. str. 4 apartamente. Viitor 91. 5 apartamente. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Mihai Viteazu 11 7171. Orzari 16. Sasu Ion si Ecaterina. Dr. Sfetea Regina. 7 apartamente. str. Mihai Voda 49. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 7179. Smaranda. Bucuresti. 7178. str. 3 apartamente. Dudesti 32. 7190. str. Dr. Bucuresti. Miron Costin 17 7174. Sos. 5 apartamente. Bucuresti. Orzari 5 7166. Aurel Vlaicu 78. 4 apartamente. 68 Sinaia. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Ecardiei 54. Subotnicov Radivan. Stoienescu Sandu. 24 apartamente. 7192. 15 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 7184. Sasu Lucretia. Obedeanu 19 7164. 7168. Bucuresti. calea Calarasi 280. 8 apartamente. G-ral Salmen 20. str. Pantelimon 288 7169. Bul. 5 apartamente. Cpt. Bucuresti. Stirbei Voda 50. Simionescu Clara. Slenar D. 7183. 5 apartamente. str. Bucuresti. I. str. Bucuresti. str. Iasi. Stoicescu Maria. Ion. Sapnic Speer. Stoia I. Putul cu Apa Rece 69 7187. Herescu 4 . Gheorghe. 6 apartamente. 7180. Labirint 20 7167. 6 Martie 91A. Dimitrov 76. str.. Sterian Alex. 27 apartamente. Arionoaiei 13. N. Soc. Bucuresti. Colentina 14. Traian 155 7191. 3 apartamente. 4 apartamente. Simici Elena. 3 apartamente. Sos. Bucuresti. Scarlat Nataliea. 3 apartamente. Shul Iacob si Dana. Laborator 17. Pop de Basesti 38 7194. Bucuresti. 7 apartamente. Steinberg Morit. str. Uranus 57 7172. str. str. 9 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. 9 apartamente. Unirii 88. Serban Voda 85 7186. Sranimir Gh Marica. 6 apartamente. Bucuresti. Stan R. str. Nerva Traian 66 7181. Orlando 11. str. 13 apartamente.. str. Luncsoara 7 7196. Socom. 7188. 2 apartamente. Stoenescu Petre.. Simian Tudor. 3 apartamente. str. Stanim Gh. 7 apartamente. str. Cal. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. Balcescu 3. Sandulescu D. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Primaverii 10 7163. Olteni 19. str. 6 apartamente. Sprinceana Florica S. Bucuresti.. Bucuresti. Strede Saul Klarchen.Anton Pan 54 7161.. str. Stoenescu Gh. 7189. str. Cimitirului 44 7162. Stirbei Voda 41. Zaharia 29 7182. Sapira Aron. 25 7193. Stoienescu Iorgu. comerciala. str. Bucuresti. str. 7185.

B-dul Ferdinand 1. M. Sdrobici Constantin. str. 13 apartamente. Badea Cartan 11. 3 apartamente. str. 7213. 17 apartamente. str.. Silberman S. Spiridon 13. Rumeoara 35. Garlea 8. str. 5 apartamente. B-dul 6 Martie 63. str. 7221. Alex. str. Popa Nan 137 . Steriade Ecaterina. Dr. Filimon Sarbu 6. str. str. Iasi. Bucuresti. Constantin. Marasesti 49. str. Halelor 29. 4 apartamente. Viitor 128 7218. str. 17 apartamente. 6 apartamente. 14 apartamente. Iatropol 22. Sabo Stefan si Maria. Colentina 74 7203. Stancu Simion Niculae. 8 apartamente. Lt. Bucuresti. 5 apartamente. Savini Aurelia. Florica. Valeriu Braniste 23 7207. Calusei 43 7222. Baratiei 59. str. Simionescu si Hanerina Marius. Tepes Voda 147 7223. str. Stalsky Iosif. 11 apartamente. sos. 7205.. Bucuresti. 7. str. Serghiu Nicolae. str. Alex. Stroe I. 7216. 7220. 2. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. str. str. str. Bucuresti. Ralet 4A.. 30 Decembrie 104. 7215. str. Bucuresti. Valcea. Ion. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Ion Ghica 2. 7206. 14 apartamente. Constantinescu 35. Sos. Aman 16 7219. 9 apartamente. 8 apartamente. Sachelarie Visarion 43. Bucuresti. Aviator Jean Teseier 13. str. Stoican Corneliu. 13 apartamente. str. Uranus 93. Bucuresti. Cap. sos. 4 apartamente. str. Sotero Silvio most. Mircea Voda 41. Ocna. str. 7224. 7 apartamente. Eternitatii 6. 7212. Buturugeni 2. Bucuresti. Aviator Sanatescu 44. Stinghe Arsene. Stoenescu St. str. 8 apartamente.. Leon Voda 18 7201. Stefan cel Mare 153 7214. Sterea Jules. Bucuresti. str. Labirint 22. 12 apartamente. 7208. str. Bucuresti. Eminescu 121. Grigore Alexandrescu 96. Bucuresti. 7 apartamente. str. Schechter Barnhardi si Rebeca. Pandurilor 1A 7204. Sorescu Gheorghe. Bucuresti. M. Selari 3. str. Sos. Bucuresti. Schmeerschon Aba. most. str. 7225. 18 apartamente. Olteni 34. Stoica Ion. Diana 5. sos. Sf. Simion Oprea. 11 Iunie 5. R. 7211. Sideri Elisabeta. str. Gabroveni 4. str. Th. Stanciulescu N. Pantelimon 23. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Stoenescu Oprea.7198. 7217. Bucuresti. Bucuresti. most. 2 apartamente. Pantelimon 79. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Petrescu X 8. str. Sf. Savopol Olga. Bd. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Tg. 7210.. Stoian Alexandru. Iforiei 27 7226. Speranta 148. Bucuresti. Episcopul Chesarie 3. 14 apartamente. Bucuresti. Orzari 36 7199. cel Bun 1B 7227. Eminescu 93 7200. 13 apartamente. 8 apartamente. str. Simion P. Sapuneanu Gh. Voievozi 14 7202. Bucuresti. Saidufis Gh. Seceleanu Ion. str. Bucuresti. Stanciu Toma. str. Bucuresti. 7209. Bucuresti. str. Th. Stefan Gheorghiu 32.

Bucuresti. 7 apartamente. 7230. str. Stern Henry. Stefan I. 7256. Staicovici Olga. Plantelor 84. 7243. 8 apartamente. Eminescu 22. Colentina 16. Biserica Amzei 22. Stanescu P. Plut. Bucuresti. Bucuresti. 7241. Bucuresti. Ion Maiorscu 8. str. Ilarie Chendi 12. Cal. Calusei 3. Stoenescu Aida. Most.7228. 13 apartamente. Stanescu Iancu. 7257. str. Bucuresti. str. str. Predeal. Olga Bancic 5. str. Bd. str. str. Bul. str. Sapunaru Gheorghe. Bul. 7236. str. Laborator 100 B. 8 apartamente. Popa Nan 99. 8 apartamente. Stavrescu Ioan. Stefan cel Mare 40. str. str. Bucuresti. str. 7247. str. Mosilor 23B 7251. str. str. Bucuresti. Statilescu Stelian. 9 apartamente. Ana Ipatescu 66. 4 apartamente. 7242. 4 apartamente. Statescu Constantin. Rahovei 85. Bucuresti. str. 7. Schitu Magureanu 21. Stoenescu Elena. Intr. Gaitanari 16. Laborator 162 7233. Bucuresti. 10 apartamente. 6 Martie 89. 2 apartamente. Iasi. 8 apartamente. 9 apartamente. . Bucuresti. Plevnei 92 7253. Ion. Papazoglu 47. M. 7 apartamente. str. Gh. sos. Vadul Schelii 2. Sutzu Ion. 5 apartamente. Pitesti. str. 7232. str. Col. Florilor 1. 19 apartamente. 49. str. Serban. 11 apartamente. str. Mendelejev 5. Bucuresti. Bucuresti. 7240. str. Sturzu Alexandru si Maria. Coltei 36. str. str. Gen Dona 11. 3 apartamente. Stimulescu Marin si Maria. 18 apartamente. Vasile. Bucuresti. 7259. Stanescu Maria si Ion. Apostoli 47. Bruxelles 14. str. str. 7246. Bucuresti. str. Luica Vasile. Cal. Schneica Aneta. 11 apartamente. Braila. Tolbukin 134. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Stoenescu Viorica. Caimatei 10. Bucuresti. Stavrescu Grigore. Bucuresti. str. 7 apartamente. 7235. 117. Stoenescu Savu si Elena. Precupetii Vechi 27 7245. Bucuresti. Stavescu Virginia. 9 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Stanescu N. str. 7258. Bucuresti. N. 7255. 10B 7234. str. 7249. Stanescu Dumitru. str. Florariei 16. 8 apartamente. Segall Victoria. Dobrogeanu Gherea 6. Matasari 32-34 7250. Cal. Icoanei 65A 7231. 8 apartamente. Racari 34. 7254. 5 apartamente. str. 7248. Mesterul Manole 26. Bucuresti. Sengher Alfonso si Ghizella. Scradeanu Anghelescu Emil. str. Bucuresti. Pictor Odobescu 29. Popa Nan 5. str. Sf. 8 apartamente. Berzei 24. 7239. Bucuresti. Carol. str. 10 apartamente. Stroescu I. Segal P. Bd. Judetul 8. Bucuresti. Artei 14. Spiter Eugen. Iasi. str. Ion Maiorescu 13 7252. Magheru 43. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria. 7238. Scarlat. 2 apartamente. Precupetii Vechi 32 7229. Stoenescu Stefan. Calea Dudesti 248. str. Iasi. 12 apartamente. Bucuresti. str. Savu Ilie si Frida. 177. Tolbukin 28 7237. Bd. str. 9 apartamente. Rubinelor 6. Bucuresti. 7244. Masina de Paine 130. Bucuresti. Stroia Ioan. Ionescu 10. 10 apartamente. Pacurari 11.

7262. 7292. 16 apartamente. Bucuresti. str. Cal. Soreanu D. sos. str. Iliescu 19. Bucuresti. str. 7291. 4 apartamente. str. 4 apartamente. 10 apartamente. Victoriei 101. Sihleanu 167. Bucuresti. Cotroceni 16 . Sion Cecilia. 7263. Comana 4. Grivitei 192. Bucuresti. 4 apartamente. Pica Fl. Vintila 2. Bucuresti. N. 11 apartamente. Balcescu 17. Mircea Voda 23. str. Bucuresti. Bd. Sipiceanu I. Cal. Semiaion M. Mantuleasa 38. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Dudesti 13. al. 12 apartamente. str. str. 7283. A. I. Bucuresti. Sandu I. 1 Mai 123. Bucuresti. 2 apartamente. Virginia 5. Mosilor 201 7261. 4 apartamente. 7280. 7260. Bucovina 18. 4. Tolbukin 75. 12 apartamente. str. Caracas 42. 6 apartamente. str. Sava Gheorghe. Cal. Academiei 35. 7267. Bratului 26. Stoichita Clara. Mihai Voda 29 7288. Bucuresti. Dl. Stegler Pincu. Bucuresti. Bucuresti. str. Stanceanu Ecat. 7282. str. 7284. 7286. Bucuresti. 7264. 3 apartamente. Poetul Alexandru 29. 7274. 7281. str. str. Bucuresti. 7269. Baratiei 38. Stroescu Niculae. Lister 55. str. 7275. str. Precupetii Vechi 41. 10 apartamente. Dobrogei 1. str. Dudesti 160 B. Fluerului 44. 7290. 7272. Mantuleasa 1. str. Stamatidi Dumitru. Lirei 11. str. Zece Mese 8. Dr. 5 apartamente. Felicia. str. cal. Ilie. Stravi Constantin si Florica. Bucuresti. str. Eminescu 27. str. Vasile Conta 6 7273. Segall H. Simulescu Virgil. str. 7287. Senpescu Zamfira. str. str. Svegler Feibis. str. Mosilor 202. Dragos Voda 12. Bacau-Piatra 7276. Bucuresti. 8 apartamente. 7289. str. Stavarachescu Viorica. Laborator 33. Scharf Golda. 5 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Streza Dragomir. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Suchias Zenobia. cal. str. Racari 26. 14 apartamente. 10 apartamente. 7279. Bd. Sumbasacu Gh. Spoitori 2 7268. Anuta. Sborului 11. Al. 7265. Staicovici 37. Saxone Aurel. Aviator T. Bucuresti. Sellim Lucretia. 7270. Bravilor 16. str. 4 apartamente.. 8 apartamente. 10 apartamente. Episcopiei 2. Bucuresti. 3 apartamente. Sterescu Elena. 7266. Siga M. Bucuresti. Sascu Nic. Bucuresti. Bucuresti. Stoica Dumitru. str. 7277. str. Cal.. Bucuresti. Scarlat Atanasiu.str. Foisor 15. Targoviste. T. 6 apartamente. Bucuresti. str. si Ana. 7285. 9 apartamente. Cal. Icoanei 6. Bucuresti. 4 apartamente. Bacau. Schedlinschy Erich. Vulturi 107. Bucuresti. Bucuresti. Vasile. Bucuresti. si Zoe. Vasile Lascar 53. str. str. 20 apartamente. Sevaldstetov Caterina. 7278. Sandu Aldea 94. Most. Exarcu 3. Vintila 11. 9 apartamente. 5 apartamente. Dr. Salmeu Mihail. str. Suseanu Silvia. str. Palisoa Ion. Tudor 12. str. str. str. str. str. 12 apartamente. 7271. Clopotarii Vechi 8. Victoriei 25. 3 apartamente. Ion Ghica 1. str. 3. Paraschiva Gherghel 1. State Gheorghe. Hristo Botev 36.

Pascu. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. 7302. Stanescu Coralia. Bucuresti. G. 7328. 5 apartamente. 5 apartamente. 7301. 7324. Progresului 9B 7296. str. 4 apartamente. Calarasi 151. Bucuresti. Bucuresti. Catelu 1A. 7329. Spurcos Maliaglu Olga. Seballian Lucian. 3 apartamente. 7320. Bucuresti. Soneriu Ioana. str. Cal. Costica. 7313. str. 7319. Stanescu Nicolae. Bucuresti. Sloese Dumitru. Splaiul Unirii 175. 6 apartamente. 7305. Schlifeld I. Bucuresti. G-ral Ghenea 6. 5 apartamente. 5 apartamente. P. 10 apartamente. . calea Dudesti 196. Bucuresti. Traian 234 7330. Silaghi Stefan si Ana. Samuely Leonie. 4 apartamente. str. Popov 98. Spiridon Gheorghe. 2 apartamente. Bucuresti. G-ral Cernat 4. Frumoasa 33. 7322. str. Bucuresti. Dolza 4. Cal. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 7303. Rosetti 2. Stanescu Vasilica. Ioan Mosi 6 7317. Strejan Ritta. Bucuresti. str. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. Santierele Moderne. Biserica Pantelimon 1. Bucuresti. N. 7327. Berzei 12. 4 apartamente. 7 apartamente. str. 10 apartamente. Galati. Saru Maria. Stefan cel Mare 12 7308. 7294. Bucuresti. 3 apartamente. Semanatoarea. Simion Ion. Viting 7. str. str. str. B-dul 1 Mai 80. str. 8 apartamente. 7314. Stoenescu C. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. str. Popa Nan 158. Bucuresti. 50. str. 5 apartamente. Bucuresti. Calea Vacaresti 163. Bucuresti. 5 apartamente. sos. 4 apartamente. Rosiorii de Vede. Scuhut Valentina. Bucuresti. Episcop Ilarion 3. 7295. Sf. Dr. Spiner Ida. sos. Savulescu Vasilica. Bucuresti. 7304. Vasile Toneanu 52. Bucuresti. Sandulescu Stelian. Bucuresti. Bucuresti. 7326. Gheorghe. str. 6 apartamente. Lt. Sibberling Alfons. Soc. Maria. Anastasia Panu 7. Bucuresti. Caramfil 75. str. Buzesti 40. str. Stirbei Voda 17. str.7293. 7299. Virgil Plesoianu 67. A. Daniel Borcianu 32. Melania. Spiru Cristea. Bucuresti. 3 apartamente. str. Simota A. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lazar A. Stanisel I. Romniceanu 6. Bucuresti. Gheresti 6. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 7316. 7297. Bucuresti. Turda 7. str. Cal. 6 apartamente. Fecioarei 18. 6 apartamente. Horatiu 20. str. Most. Oituz 13. 11 apartamente. Dogeanu 18. Brezoianu 7 7311. Bucuresti. Cal. Iacob Negruzzi 39. 7306. Fagaras 36. 7309. Argeaua 1. Valjan 6. 3 apartamente. str. 7325. Dudesti 231. 7318. Segall Benhari. Mosilor 327. str. str. Nerva Traian 41. Mircea Voda 12 7310. Sandulescu C-tin. 7298. 10 apartamente. 7321. Bucuresti. Craiova. 16 apartamente. Brezoianu 57. str. Stancu Dumitru. 7307. Simionescu Traian. Spiroiu Lucian. Crangasi 83. 7300. Calea Dorobanti 59. 7323. str. Bucuresti. Subasescu I. str. str. Intr. Vineri 21 7312. Stihi Alexandru. Schwartzmann Voemia. Sigall Sofia. 2 apartamente. Stanciulescu Gheorghe. str. Siima Letitia. Bucuresti. Dorobanti 21. C-tin. Bucuresti. str.

4 apartamente. str. Preda 25. 6 apartamente. 7341. Iasi. D-tru Oeriu 16. Bucuresti. Sterek Emilia. 5 apartamente. 7332. 7340. Ion Racoteanu 2. Stancu Gh. str. Sava V. Bucuresti. Lipscani 12. Bucuresti. Nou 11. Bucuresti. Bucuresti (Militari). 4. Bucuresti. Balcescu 138. str. Lucaci 44. 281. sos. Aleea Alexandru 41. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Savu Dumitru. Piatra Arsa 2. Stoenescu S. 7350. Sotirescu Vilhelm. str. 7346. 3 apartamente. 7 apartamente. Doini 15. Subaseanu Marin.7331. str. str. Brezoianu 29. Bucuresti. 7349. str. Londra 25 7359. 5 apartamente. 9 apartamente. 7348. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Matei Voevod 10. Viitorului 126. B-dul Pacii 22. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dristorului 161. 7 apartamente. D-na Ghica 153. Stoian Eugenia. str. 5 apartamente. 7333. Buc. Bucuresti. Simion Gheorghe. str. Stoian Stefan. str. 7343. N. 6 apartamente. Sos. str. Patrascu Voda 6. str. 5 apartamente. Lipscani 73. Gh. Mihai Bravu 87. 3 apartamente. calea Vacaresti 37. 7352. Iancului 5. Jana. Bucuresti. Succesor Schul Paula. str. sos. Sulica Valeriu. Sarmiza Sterea. Soc. Bucuresti-Baneasa. B-dul Robert 1-6. Stanescu E. Stanescu Dumitru. Bucuresti. Episcopiei 1-3. Calea Mosilor 143. Bucuresti. 11 Iunie 48. Sft. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7345. Plantelor 19. Stefan Mihaileanu 7. 7356. Avram Iancu 16. Colentina 144. str. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 7360. Matasari 38-30 A. Bucuresti.. str. Sterescu M. Marilor Hoteluri. -Ploiesti 34. Stan A. Sehvarlg Riva. Bucuresti. 7357. Cuza-Voda 42 7338. str. Pictor Mirea 12. Parfumului . 7336. str. Bucuresti. str. Staandreher Violet F. 7344. str. Bucuresti. Iancului 133 7351. Bucuresti. 8 apartamente. str. 7361. 5 apartamente. 4 apartamente. 7354. M. Bucuresti. 7362. 7337. 5 apartamente. 2 apartamente.. 5 apartamente. Stan Ioana. Stoica Alexandru. Schinyel Matios. str. 6 apartamente. 7355. calea Grivitei 96. Uzufruct Soare D. Soldat Croitoru 27-39. str. Stamatescu Petre. Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia. Calea Dudesti 234-182. Splaiul Indep. Bucuresti (Militari). Spanu Teodora si Stelian. Mieilor 16 7353. Bucuresti. str. Icoanei 74. Sapene S. 7358. str. str. 3 apartamente. str. Stanian Ion. str. Bucuresti. Agricultori 126. Calusei 4 B. 4 apartamente. Bucuresti. str. si Gigantea. 7339. 7 apartamente. Vladescu 7. Ion. Cpt. 7 apartamente. sos. 7342. Stein Sabina. Aurel Vlaicu 52. Succesor Swartz Mante. Bucuresti. Enescu. Sager Leon. Ion. str. 5 apartamente. sos. Anton Pan 16 A 7334. Cluceru Udricani 22. Raune 1.. Hristo-Botev 13 7335. 4 apartamente. 7347. 7 apartamente. Saraidarian Releino. 7 apartamente. Maria. Alex.

Bucuresti. Siliam Maria. 7380. str. Bucuresti. 7376. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. 7383. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. Stelimescu Barbu. Savini Mihai. Popa Nan 62. Bucuresti. Sandu Aldea 22. Bucuresti. Anastase Panu 42 7374. 5 apartamente. Scoalei 12. 7370. Schrems Maximilian. Apostol Margarit 4. str. Iasi. Stambilu Gh. 3 apartamente. 4 apartamente. Rafael 2. 3 apartamente. 7367. str. 7375. 7371. 5 apartamente. 7363. str. Sulasanu Ilie si Const. 7392. Dobrogeanu Gherea 2. 7 apartamente. str. 7397. 3 apartamente. Bratianu 100. Savineanu Tica. Dr. Vila Margot. str. 7390. 7378. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. calea Grivitei 275. Stoenescu Stefan. str. Bucuresti. B-dul G-ral Magheru 29. Bucuresti. 7396. Intr. Seciulescu Filofteia. Armeana 9. Aleea Serga 24. Calea Calarasi 106. 7385. Lunger 14. 7372. str. Iancului 123. str. Capt. 2 apartamente. C-dor Eugen Botez 11. Bucuresti. str. Bucuresti. Serghiescu 11. 6 apartamente. 35. si Noehmach. 7384. 7386. Galati. Rosetti 14. str. Bucuresti. Calea Mosilor 206. str. Orizontului 9. str. Bucuresti. 133. Nic. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Solomon Iosub. Belvedere 17. Stanescu Elena. 7364. str. Steimberg Carolina si Vilu. 3 apartamente. 16. Stanculescu Gheorghe. 7395. sos. Staicovici Vasile. 7389. Calea Calarasi 266. str. Bucuresti. 8 apartamente. Calea Dudesti 205. str. Borsec. Tunari 58. Cuza Voda 58. calea Calarasi 265. Sf. Sandulescu Niculae. 8 apartamente. Panduri 22. Bucuresti. Predeal. Bucuresti. Bucuresti. C. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Hameiului 11. Bratasanu 7. str. Matasari 24.39. 6 apartamente. M. Dr. Scainschy F. Bucuresti. I. Stern Buia Elena. 6 apartamente. 2 apartamente. Sanhelaropol Rizu. str. B-dul 1 Mai 128. Bucuresti. Agricultori 12. Negru Voda 20. Silaghi Ion si Etela. Savulescu Ioan. 7369. str. 7382. Scarlatescu Neagu. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ilie 8. 7365. Ionica 7. str. Cuza Voda 14. Stoenescu Marin. str. 7387. 7393. Titulescu 46. . 4 apartamente. sos. 4 apartamente. Stern Herman. A. Cantemir 29. Stroe Malvina. 4 apartamente. Ion Maiorescu 35. Ghiulamila 1. Stereh Ella. Sandulescu Toma. Bucuresti. Bucuresti. C. str. str. str. Stoian Martha. Macelari 23. Stanescu Rodica. Selelea Iosif. 7394. Smeu Valeriu si Ana. 7379. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Fainari 38. Timisoara 7. 7388. str.. Campina. Gh. 7366. Obedeanu 3. Vultur 48. 3 apartamente. 4 apartamente. 7391. Sutu Eufrosina. 7373. str. Sfintescu Tiberiu. 5 apartamente. Dimitrof 19.. Vasile Roaita. str. Simionescu Ion si Natalia. str. Episcopul Radu 40. 7368. Sadogreschy Luiza. str. Octav Cocorascu 56. 7381. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. Simionescu Elena. str. Sft. Grivitei 14. Avrig 96. str. 7377. Bucuresti.

Unirii 179-181. 4 apartamente. 13 apartamente. Tulcea. Bucuresti. Olimpului 3. 23 August 57. Bucuresti. Teleg. 7414. fund. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 7423.. Spl. Arion 5. Unirii 122. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. 7410. str. Bucuresti. Sergiu 4. Bucuresti. Spat. Splaiul Independentei 71-73. Constantinescu 17. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Stoicescu Ion. 7404. B-dul Republicii 72. 7424. 6 apartamente. str. Cosbuc 31. B-dul Nic. 7426. 7427. Cantacuzino 17. calea Grivitei 261. 7429. Boleescu 6. Bucuresti. L. 7421. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. Com. B-dul N. Bucuresti. Sarbu Tanase. Campeanu 13. Ion Berescu 4. 5 apartamente. str. 11 apartamente. Turda 31. Bucuresti. Bucuresti. calea Grivitei 76. 7407. Bucuresti. Bucuresti. C. si Solomon David si Midea. Stainberg Sol. str. 9 apartamente. Sacaciu Florian. 7413. Maior Alex. Spirescu Elena. Suciu Francisca.. Alex. 7415. str. str. Mendelejev 14. Popa Tatu 78. Srengeleschi Elena. Berzei 9. str. Rosetti 14. Simionescu Maria. str. str. Bucuresti. str. Straulina Maria. 7409. 7418. Stanescu Tiberiu. Sechte Aba. 7425. Bucuresti. Schachman Iulia Aronea. Bucuresti. str. 7411. Raspantiile 7. Antim 10. Titulescu 151. Sandu Nicolae. B-dul Gh. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu. 10 apartamente. 7401. 7417. 7 apartamente. str. Popa Tatu 76 7412. Stroescu N. Senbasam Mihai. B-dul Marasesti 68. 4 apartamente. 7403. str. 14 apartamente. Stanescu Alexandru. Bucuresti. Mitrop. Stancioiu I. Moraviei 7. 8 apartamente. Scarlat Varnov 42.. 7405. 7408. str. calea Serban Voda 158. 4 apartamente. Scradeanu Alex. calea Serban Voda 17. C. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Maria. Calea Plevnei 96. Bucuresti. str. Sinaia. Bucuresti. Bateriilor 14. Bucuresti. Savim Elena. Bucuresti. str. Ion. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. calea Victoriei 112. Schmidt Ronel si G. 7419. Fundatura calea Grivitei 76. 3 apartamente. 9 apartamente. Filipescu 47. si Steluta. str. 6 apartamente. Bucuresti. Sf. str. calea Victoriei 101 Iasi. 13 apartamente. 8 apartamente. A. 74 7416. str. 1948 34. Stanescu Aurel. str. sos. 5. 7. 7402. Steriad Maria. Soc. G-ral Cristescu 10. Stanescu N. 70. Balcescu 3. str. str. Nifon 24. Niculae Titulescu 122. Staniceanu Florica. Bucuresti. C. 7428. Bucuresti. Sculej Maria. Filaret 12. B-dul Cuza 67. Nicul. Grivita 6. 7431. Spl. Bucuresti. Szocs Avpoa. Simionescu C-tin si Gh. 6 apartamente. str. 7400. . str. Babadag 45. Semicercului 10. calea Grivitei 94. Bucuresti. 7422. 2 apartamente. G-ral Candiano Popescu 97. 3 apartamente. Simion Angela. 5 apartamente. Schwartz Bernard. N. 8 apartamente. 3 apartamente. 34 apartamente. str. 82. Nationala de Comert. Bucuresti. str. Constantin 15. Bulev.7398. Gh. Ionica 5. Dionisie Lupu 12. 7399. Titulescu 46. Bucuresti. 7420.. Sfetcovici Tudor si Alex. Bucuresti. Schitu Magureanu 45. str. Stamberg Maulia. si Maria. 7406. Sf. 7430. Stanscu D. Manu Cavafu 34. Bucuresti.

str. 9 apartamente. Tepes Voda 133. B-dul Dinicu Golescu 7 bis. 2 apartamente. Anastasie Panu 4. Dragos Voda 72. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta. Passionaria 15. str. 7442. calea Rahovei 29. Bucuresti. str. Fagaras 17. 7447. Dr. str. 4 apartamente. Sinaia. Veniamin Costache 13. Moscu 34. str. Schvatz Cerbu. Simu Fata si Leonida. Dimitrof 109. Constanta. str. 7460. Spancenatu Mihail si Silvia. Stancu Marietta. Bucuresti. Bucuresti. Calea Grivitei 108. Sachelarihe Eugenia. b. 4 apartamente. Burghelea 10. Stoianovici Toma. Mitr. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Brosteanu 21. Piata Rosetti 3. 7438. Stoenescu Gheorghe. Spiegler O. Stirbei Voda 17. Bucuresti. Soc. str. str. Schwartz. 2 apartamente. 10 apartamente. Brasov. H. str. Caracas 11. Bucuresti. Alexe C-tinescu 63. H. Lipscani 41. str. Bucuresti. str. Ciprian Porumbescu 7. 7449. calea Grivitei 94. 7450. Cluj. Schvab Iohan. Singallia Rudolf. a. 3 apartamente. Andrei Muresan 18. 9 apartamente. 10 apartamente. Stoenescu Petre. 15 apartamente. 5 apartamente. Serbescu Mircea. Schlime Carol si Anette. 3 apartamente. 4 apartamente. 7435. . 7457. 3 apartamente. Busolei 6. 14 apartamente. Sanea Ion si Eugenia. Savu Ana. Schwartz C. B-dul Marasesti 28. 6 apartamente. Bucuresti. Maria H. Costache Negri 90 7440. str. Stratilescu Alexandru. 7441. Bucuresti. 4 apartamente. Soles Eutropiu. Episcopul Radu 42. Spigler Th. 4 apartamente. Stoilov Simion. 7462. Bucuresti. 4 apartamente. 7451. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Enachita Vacarescu 48. Simionescu Dimitrie. str. Scheriberger Segrumea.. 7436. Alex. str. Ardeleni 20. Vulcan 58. 7 apartamente. Borsec. 9 apartamente. Sincai 4. Vasile Conta 79. 13 Septembrie 191. 42.7432. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 7439. str. str. Sava Garoi Constantin. 7433. 6 apartamente. Bucuresti. si Eliza. Seltea Nae. str. Spiegler O. 5 apartamente. 7444. str. Avrig 31-29. B-dul 6 Martie 48. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7434. str. str. Caratoli 14. 7445. Stefan cel Mare 7453. 7454. Elias B. Sfetescu Petre. str. 7443. 7464. 7461. Stanciu Marin si Lucretia. Stolnicu Zanfir. 7446. Bucuresti. Radu dela Afumati 47. 11 apartamente. Gh. 7437. Bucuresti. Stanculescu Gh. Dorobantilor 60. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Comana 19. B-dul G-ral Magheru 43. str. str. 3 apartamente. 7459. Hagi Dima 39. str. 2 apartamente. Poetu Seheleanu 18. de Cultura. 11 apartamente. 32 apartamente.. Bucuresti. str. Stern Herman. 7448. 7458. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Blaj 16 7463. 5 apartamente. 7455. Bucuresti. Calea Victoriei 33. 7456. str. Slatineanu Zoe si Maria. str. Bucuresti. B-dul 6 Martie 60. Aleea Serga 24. 7452. Sihleanu 20. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. Iasi. 2 apartamente. 7439. Bucuresti. Elena Doamna 50. Schwartz Caror. Hagiului 12. Busteni. str. Sarchizian Artur.

str. Calea Grivitei 100-102. str. 6 Martie 40. Dumitru Gubei 4 bis. Bucuresti. Stain. Capt. 7479. B-dul 1 Mai 77A. Sfintilor 3. Scupra N. 7471. Spit. Furnica 52. . str. Solacolu Jeana. 7469. 7475. 77.str. Sutu Gr. Bucuresti. str. 7468. Maica Domnului 26-37 7473. Sf. str. Dimitrie Sturza 13. 7465. Ana Ipatescu 30. Savulescu Gheorghe. str. str. 10 apartamente. 3 apartamente. 79 Turnu Severin. 4 apartamente. Batistei 35. Brasoveni Tei 44. 6 apartamente. 7489. str. str. Mendelieff 33. Paleologu 3 A. Dorobanti 1. 5 apartamente. Sahia 22. 7481. str. Biserica Enei 16. Stoenescu C-tin si Smaranda. Brezoianu 29C. Bucuresti. Alex. str. Stratulat Ion. Stanescu Chirita. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. 7488. 8 apartamente. Stefan Gheorghiu 8. 1 Mai 175. B-dul Republicii 81. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Urali 1. Bucuresti. str. Stefan Burcus 1. Cal. 3 apartamente. Icoanei 24. str. calea Mosilor 134 A. cal. 7490. Sinaia. S. str. Stirbei Adisa. str. Bucuresti. Ion Frimu 35. Calimanesti. str. Athena 18. 20 apartamente. 7477. 8 apartamente. Ana 10-12 7467. str. 6 apartamente. Sturza Doiciu. Sborului 1. Grig. Sturza Natalia. 6 apartamente. B-dul Robert 31 7478. Sturza Sandu Ion si Dimitrie. Pascani 4. Delea Veche 39. str. Zanfir. Bucuresti. Dejugatoarei 5. Staviescu A. si Alex. str. 7486. Solomon Mina si Manta. 1 apartament Bucuresti. Andrei Muresanu 10. 7466. 3 apartamente. str. Simionescu Anastasia. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. Sergescu Magdalena. 7482. 7472. Schollmayer Hugo. str. Bucuresti. Traiana 7476. 7483. Prescuna 9 bis. Elena. 8 apartamente. Drumul la Tei 111. Galati. Bucuresti. Bucuresti. str. Grivitei 179 Constanta. B-dul Republicii 77-75 Sinaia. 7474. str. Bucuresti. Sevastopol 26. Bucuresti. 14 apartamente. Fotino 1-3 7487. Stefan cel Mare 4. Bucuresti. str. Bucuresti. Vasile Lascar 116. str. str. Siefert Frederich. 7485. Alexandrescu 63. Bucuresti. 7470. Muzeul Zambaccian 14. Dionisie Lupu 58. Bahluiului 37. Solacolu Mircea. Victoriei 89. str. 4 apartamente. Iasi. Bucuresti. 7484. Satmary Ortansa. str. Drubetta 8. 2 apartamente. Demetriade 11. Solacolu Stefan. 77 apartamente. str. 7480. Stanciulescu Ion si Irina. str. Serzescu Aurel. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Teodor Aman 32. str. str. Ion. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 56 apartamente. 5 apartamente. V. 16 apartamente. Bucuresti. Sewartz Henriette. str. str. Spirea Augustin. Ortansa. Bucuresti. Stancie Radu. B-dul G-ral Magheru 29. Spatarului 1.

Eminescu 1. 7497. Bucuresti. Stefanescu Vasile si Aurica. str. Carol Davila 7 7515. Bibescu Voda 19. Uranus 106. str. Bucuresti. Stefanescu Const. Mosilor 21. Nifon 33 7506. str. Mitrop. 4 apartamente. C. 8 7509. Smilovici Sotia. 16 apartamente. Golescu 5. 1 apartament. Stefanescu Margareta. Buzau. 2 apartamente. Piata Ilie Pintilie 1. Sofia 18 7500. str. str. Tolbuchin 158. Bucuresti. Bucuresti. Isvoranu 19. Dionisie Lupu 74. str. Serbanescu Stelian. Piata Amzei 4. str. 6. Cal.. Jules Michelet 2. Bucuresti. Buzesti 47 7513. Sendra Victoria. Logofatul Taut 63 7520.. Bd. Serbanescu Petra. str. str. 15 apartamente. orasul Grivita Bd. Cal. Serbescu Ana Gh. Bucuresti. Stefanescu Maria. Stefanescu Salba. A. 6 apartamente. 9 apartamente. Plevnei 1 7502. Lipscani 32 7505. Filaret 18. Bucuresti. 31 apartamente. Noi 170 7518. Constantin 7 a. 7510. str. Kogalniceanu 20 . str. Bucuresti. str. Rosetti 43 a. Govora. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 412. Stefanescu Maria. Plantelor 46. str. 7499. Sabinelor 20. 7516. 1 Mai 338. Serbanescu Victor Ecaterina. Baneasa Straulesti. Stefanescu Mihai si Ecaterina. Stefanescu Petre. str. Isvoreanu 17. 7519. Stefanescu Zoe. 5 apartamente. Stefanescu Iordan. Bucuresti. str. Uranus 32. Bibescu 4 7504. str. Tudor Vladimirescu 126 7514. 4 apartamente. Targoviste l. Laurentiu Claudiu 49 7493. 2 apartamente. 3 apartamente.A. str. str. Bucuresti. Sunda Dumitru. Straulesti 29. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Buc. M. Seibulescu Alex. G-ral Angelescu 145 7508. 9 apartamente. Frumoasa 52. 6 Martie 15. Bucuresti. str. 7498. Stefanescu Lucretia. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 8 apartamente. Raditei 9. Piata Romana 8. Polizu 4. sos. 6 apartamente. 11 apartamente. Popa Rusu 11. Stirbei Paula. str. Cuza Voda 80. Lazar 1 7492. Vasile Gheorghief 111 7503. Stefanescu Lucretia. 7511. Stefanescu Natalia. C. 8 apartamente. Vasile Lascar 64. str. 6 apartamente. 462. str. str. Zoe. Franklin 5. 8 apartamente. 32 7501. Armistitiului 1. Stefanescu Aurel. str. sos. Stefanescu Elena. Mihai Voda 10. str. Bucuresti. str. 13 Decembrie 4. 10 apartamente. str. Sf. Biserica Enei 2. Stefanescu Maria. 16. Sinaia str. Stefanov Luigi. str. 6 apartamente. Bucuresti. Intr. str. Paleologu 15 7496. Bucuresti. str. str. Soarelui 5. 3 apartamente. Bucuresti str. Stirbei Maria. 10 apartamente. Victoria. Busteni. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Celestina. str. Stefanescu A. 2 apartamente. str. 7494. 2 apartamente. Stefanescu S. 3 apartamente. 7517. Negru Voda 33 7512. Solea I. Gh. Bucuresti. Predeal str. Rosetti 45. Bucuresti. str. Profetului 22. 7495. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti.7491. Bucovinei 2. 482 Bd. 7507. str. Bucuresti. Brezoianu 7.

Bucuresti. Dragasani str. str. Balcescu 24. Virgil Plesoianu 59 7533. Bucuresti. Serbanescu Gh. Dinicu Golescu 11 7537. Bucuresti. str. Serbanescu Nicolae. Lucaci 61 7538. Bucuresti. 9 apartamente. Tolbukin 104 7546. 4 apartamente. str. Niton 39. Stefanescu I. Alex. Stanislav Cihoschi 6. 3 apartamente. Selaru Teodora si D-tru. Saraga Berta. 14 A. str. Bucuresti. Busuioc 34. Sf. mostenit. Bd. 11 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti str. Bucuresti. Lanariei 69 7545. 5 apartamente. Giurgiului 178 7531. Mamaia vila Luceafar 7547. Braila. str. Transilvania 14. str. Stefanescu Petre.7521. Bucuresti sos. Sabse Saly. Stirbei Voda 61. Stefanescu Ion Radu si Maria. General Cerchez 13. 16 7535. 8 apartamente. Spatarului 36 7548. Dudesti 64. Albinelor 53. Spatarului 36 7544. Bucuresti. Toamnei 3o. 10 apartamente. 4 apartamente. Golesti 23 7549. Soreciu Stefan. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. 7543. 10 apartamente. str. Banat 1 7536. Clopotarii Vechi 4. str. Bucuresti. str.. N. Bucuresti.. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Stefanescu Alex. str. str. Serpescu Zamfira. Bd. Pietatii 2. Sendel Rasela Marcu. str. Slt. Sebastian. str. Bucuresti. Tolbukin 31 7529. str. V. 5 apartamente. . Vacaresti 20. Stefan P. 11 Iunie 770 7530. Burghelea 10. str. 14 B 7541. Stefanescu Nicolae si Maria. str. 6 apartamente. Predeal str. str. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 7 apartamente. str. 5 apartamente. Serbanescu Alexandrina. Vacaresti 92. str. 23 7527. str. Bucuresti. Cal. str. 2 apartamente. Vasile Roaita 7526. str. 5 apartamente. Stefanescu Maria. Sibiu str. 11. str. Plevnei 135 7542. Seinescu Emilia. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Traian 19.. Bucuresti. str. Serbanescu Dan. Bucuresti. str. Serban Voda 229. 6 apartamente. str. Pictor Romano 15 7550. Nifon 27 7532. Stefanescu Stelian. Dr. 8 apartamente. Lunesoarei 17 7534. Crangului 2 7551. Vasile Alexandri 9. Faurari 14. 7 apartamente. str. Spiridon 2 7525. Stefanescu Margareta. Serban Alexandru. Bucuresti. Sft. Stefanescu Const. Bucuresti. V. Stirbu Aurelia. str. str. Apostoli 77 7539. 6 apartamente. 8 apartamente. Balcescu 2. 6 apartamente. Ionica 7. Mendeleev 48 7540. 64 7528. Sapira Stefania. Bucuresti. 2 apartamente. Spartacus 7. str. Lascar 102. str. str. 7 apartamente. Stefanescu Elena. Bucuresti. Bucuresti. sos. Stefanescu Eliza. Paun 2. str. N. Slatina str. Stefanescu Sofia. Stefanescu Clemence. Ioan. Cuza Voda 19. Bunatatea Samariteana 21. str. 14 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Sabsa Samuil. str. Panduri 8 7522. Dorobanti 81. Icoanei 36 7524. Stefanescu Gloria. Bucuresti. Stefanescu. Intr. Buzesti 60 7523. Bucuresti.

cal. Bd. Bucuresti. Gradistea Florestilor 17. 6 apartamente. Stefanescu N. Sf. 13 apartamente. 6 apartamente. Bd. Stefanescu Luciliu. Bucuresti. Serbanescu Mircea. str. Gh. 8 apartamente. str. Victoriei 128 a. str. 100. Bucuresti. str. 7565. 3 apartamente. Serbanescu Iordache. 7567. Stefanescu N. 7570. Morilor 13. str. Republicii 16 7558. 4 apartamente. 7561. Ilie Pintilie 38 7557. Serbanescu Nicolae. Rosetti 18. Orascu 27 7579. Gemeni 2. Stefanescu Gabriel si Antoinette. Sf. str. Serman Leon. str. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 7575. str. A. str. 104 7555. 3 apartamente. 6 apartamente. 9 apartamente. Stefanescu Aurelia. Siara Dora si Ion. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Jules Michelet 13. Stefanescu Filofteia. Pantelimon 42. Stefanescu Ion. 16 apartamente. Bucuresti str. 7566. Ana. 6 apartamente. str.Comorii 36 7552. 5 apartamente. Cal. Popa Chitu 15. Bucuresti str. Chiparosului 32 7553. Bucuresti. 7563. str. Negustori 6. 7572. Bucuresti Alex. Floreasca 64. 32 apartamente. 7562. 7573. Serbescu Florian. Gh. Bucuresti. 20 apartamente. Schitu Magureanu 25. Stefanescu Maria. str. str. Soimescu Ion si Ana. Chitu 1. str. sos. Bucuresti. Colentina 132. Bucuresti. 4 apartamente. str. 7582. Bucuresti. Dogari 9 7559. 4 apartamente. 4 apartamente. Sofia 4. str. Bucuresti. Bucuresti. Serban Vasile. Mircea Voda 37. Grivitei 37 7571. Danilopol 7. Gh. str. 37 apartamente. 5 apartamente. Stefanescu Gh. Bucuresti. 45. Campulung Muscel str. 10 apartamente. Missail 86 7580. Stirbei Voda 138 7577. 15 apartamente. str. Bucuresti. Stefanescu Nicolae. Elena. cal. Simu 4. Ion Lahovari 97 7568. Stefanescu Elena. Sachini Maria. Lenin 57. 118 7554. 8 apartamente. Vasiescu Iosif 87. Bd. Calarasi 116. Dr. str. 188. 4 apartamente. 17 apartamente. sos. Pelin Adam 2. Vulturi 133. Profetului 13. T. Ionescu Teodora. Stefanescu Gica. Ion Nou 36 7576. Anast. Iasi Bd. Republicii 73. str.. Sevastopol 6. Bucuresti. 4 apartamente. str. cal. Sandru Stefan. Safer Carolina si Bellino Benarojo. Sendroiu Elena. 5 apartamente. Tudose Rudeanu 15 7578. Bucuresti. Rahovei 106. cal. Scoala Anglicana Olteni. si Elisa. Dimitrov 102. str. Ing. 30 Decembrie 1. 37 A. 91. Bucuresti str. Bucuresti. str. Videscu C-ta. Bucuresti. Bucuresti. Serbanescu Ilie. 139 7556. si Maria. Bis. str. Stefanescu N. Sinaia. 5 apartamente. Bucuresti. Serbanescu Nicolae. 4 apartamente. Constanta str. Constantin 27 . Bucuresti. Vacaresti 27. Sechergian mostenitor Kanterian. 89. Cap. str. Olteni 43. Anastasiu 7 7560. str. Herescu Nasturel 15 7581. Bucuresti. str. si Georgeta. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. C. str. Stefanescu Gh. Bucuresti. Ana Ipatescu 57. Zablovschi 45. str. Serbanescu Gh. 7574. Dimitrie Anghel 4 7564. Elev Stefanescu 52. Sf-tii Apostoli 18. 44 7569.

Bucuresti. V. Filaret 1 7614. Scetici Alex. G-ral Haralamb 37 7612. Piata Ilie Pintilie. Stefanescu Teodor. Bucuresti. str. Horei 12 7599. Bucuresti. Cosbuc 62 7616. 4 apartamente. 7584. 7 apartamente. 4 apartamente. Epis. str. str. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Crangului 1. str. Stefanescu Eugenia. Bucuresti.7583. . Vasile Lascar 106. Aurora 46 7615. Stefanescu Henriete. Braniste 47 7604. Dim. Bucuresti. C-tin. Matasari 41 7601. 2 apartamente. Serbanescu Mihail. Bucuresti. si Elena. Stefan M. Serban G. Paulescu 27 7598. str. Saim Dr. Salapa Gh. Maria. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Buzau 57 7595. Justitiei 20 7588.. str. str. Drumul la Tei 47 7617. Mitr. Aviator Petre Cretu 21 7611. str. Sachim Gr. 4 apartamente. Bucuresti. Ioan. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Serbanescu Nic. str. Bucuresti. Domnica. str. Sf. Bucuresti. Bucuresti. str. Cezar Boliac 10. 16 Februarie 57 7590. Lt. Principatele Unite 6. G. Bucuresti. 5 apartamente. Serbanescu I. 4 apartamente. Campul Mosilor 25. 46 apartamente. 4 apartamente. Sf. Cosbuc 104 7603. Sainer Leia. str. Bucuresti. Serban D. 5 apartamente. str. Mihai Bravu 25. Bucuresti. 3 apartamente. 27 7592. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sterian. 6 apartamente. Nicolae 98 b str. Buzau str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. 54 7608. Gh. Agricultori 142 7602. Duca 63. str. cal. Bateriilor 35. Stefanide Stefan. Stir Mauriciu. str. 4 apartamente. str. Baicului 56 7607. Gh. Gh. str. str. Bucuresti. 40 7586. Bd. Mecet 6 7591. Bd. str. str. str. Stefanescu I. str. Ana 2. Veniamin Costache 8 7609. Bucuresti. Calarasi 56. Ion. 4 apartamente. str. Bucuresti. 7600. Stefanescu Gheorghe. Paris 61 A 7597. Stefan Angela. Viitor 14. 4 apartamente.. Lascar 2. 4 apartamente. Maica Domnului 48 A 7605. Chesarie 18. str. si Nae. str. 3 apartamente. Lt. B-dul Marasesti 102 7589. Londra 14. Sf. str. Mircea Voda 52. Bucuresti. Serbanescu Sae. Susana Fulica. Nicolae Iorga 22 7613. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. str. Alexandru. 11 apartamente. Racovita 16 7593. Stefanescu C-tin. Stefanescu R. 2 apartamente. 7587. Vasile Conta 7-9. Bul. succ. 4 apartamente. str. Mosilor 190 7594. I. 5 apartamente. str. cal. Ziduri 22. Sutescu Pavel si Maria. Stefanescu Mitica. Stefanescu Alex. str. 4 apartamente. Stefanescu N. Stefanescu Stefania. Stefanescu Emil. Magheru 43. Bucuresti. str. str. Niceta 7. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. Stefanescu Dan. Pietatii 17 7585. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Stefanescu Dumitru. 7610. Nicolae. Elena. si Elena. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Stefanescu V. str. Ciresului 14 7596. Popa Nan 12. 7 apartamente. str. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. Simu A. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Melania. Serbu B. Bucuresti. Clucerului 22. str. Smilovici Iosif. 5 apartamente. C-ta.

Bucuresti. cal. str. Bucuresti. Nic. Kogalniceanu 41 7633. 3 apartamente. 13. Totu Ionita Maria. 11 Iunie 17. str. Seianu Charlotte. Grivitei 5. Burebista 4. 2 apartamente. str. sos. sos. str. Sinaia. Bucuresti. Tomasian Arsag. Topa Petre. Menelas German 6. str. Stefan cel Mare 1. Teodorescu V. 18 apartamente. str. Aurel Vlaicu 34. Dorobanti 78. Enachita Vacarescu 22. 5 apartamente. Bucuresti. Doctor Felix 41. 7628. Gl. Predeal str. 11 Iunie 59. Bucuresti. Topolis Elena si Nicolae. M. Serban Gica. 2 apartamente. Carol Davila 61. bul. Schneidler Iagner si Doly. str. str. Clinciu 17 7630. Intr. Ion. Republicii 27 7629. D. 3 apartamente. Nic. Bucuresti. 7624. str. str. Bucuresti. cal. Bucuresti. 4 apartamente. 15 apartamente. M. str. Splaiul Unirii 132. Toneghin Domenic. str. 2 apartamente. str. Barbu Lazarescu 21. T. Iancu Capitanul 18 7644. 6 apartamente. 7648. Kogalniceanu 24. Eremia Grigorescu 12. 7619. 6 apartamente. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Trofin P. 7 apartamente. A.7618. Bucuresti. Cometa 3. Bucuresti. 7631. Teodor Aman 7. Tataran Ion. sos. Bucuresti. 6 Martie 63 7638. str. 7625. Bucuresti. Bucuresti. Teodorescu Ion. str. Bucuresti. Ion Ionescu dela Brad 3. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Victoriei 214. Teodorescu Stefan. Finlandei 7. Sisman Alexandru. str. 7636. Justitiei 77 7642. M. Balcescu 9 7640. calea Grivitei 23. str. Turcani Adelaida. Bucuresti. Tarcoveanu C-tin. str. Bucuresti. Teodoru Iosif. Bucuresti. Bucuresti. Tabacu Gheorghe. Tipein Lever. 5 apartamente. Schitu Magureanu 39 7620. Dorobanti 88. Gh. a 7646. Logofatul Nestor 10 . 7626. str. Porumbacu 27 7637. str. 6 apartamente. str. Ureche 3. Petrinii 7 7635. Bucuresti. Sinaia str. 7622. 3 apartamente. Teodorescu Tache si Elena. str. 3 apartamente. Bucuresti. Gl. str. 2 apartamente. str. str. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Teodorof Sava. 6 apartamente. Teodosiu Dumitru. Predeal cal. 7634. 4 apartamente. Tanasescu Ion. Pantelimon 168 7639. Bucuresti. 7621. V. Bucuresti. Nicolae Iorga 1. Tincu. str. Eminescu 39. Stefanescu Nicolae. 7627. Bucuresti. cal. Teodorescu Cornelia. Popa Soare 56. Teitelkaum Haia-Ima. str. Bucuresti. Bucuresti. Papazoglu 28 7632. Bucuresti. Costaforu 16 7645. Dr. Mihail Cornea 70. 7 apartamente. Cotroceni 17. Bucuresti. Bitolia 38. Tatarascu Gabriela si Emanuel. Tomescu Mircea. 7647. Bucuresti. Ion Maiorescu 24. 8 apartamente. 3 apartamente. Mitropolit Nifon 12. Bucuresti. bul. Teodoru Anghel mostenitor Matilda. 6 apartamente. Tusculescu C-tin. 9 apartamente. Fundeni 4. 6 apartamente. 20 apartamente. Tomat Eduardo si Melania. 7623. 7641. Vitejescu 9 7643. Bucuresti.

Bucuresti. str. Col. Cristian Tell 15 7656. str. Bucuresti. Aleea Tanola 10. bul. 7673. Tomas Ana. Meteor 17. Asachi 14. Putul cu plopi 14 7651. Bucuresti. str. 3 apartamente. Ing. Paris. cal. str. 4 apartamente. Sf. Teodorescu Constantin. Luigi Cazavillan 38 7667. 76 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Tottu C. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. 9 apartamente. str. 21 apartamente. . 12 apartamente. Roman 7675. Sinaia str. Sirenelor 60. Lt. Bucuresti. Teodorescu Ion. 4 apartamente. Alea Titus 12. Col. Bateriilor 27 7666. 2 apartamente. Trancata Dumitru. Gen. str. Bucuresti. Tiu Elena Eftimia. Tomescu Stefan. Cameliei 17 7659. 7671. Tanasescu Iancu. Bucuresti. Crisana 30. Stefan cel Mare 15. Tomescu Emma. str. Bucuresti. Bucuresti. 14. Obedeanu 12. Batistei 5 str. Sagetii 7. str. Golesti 5. Bucuresti. Spatarului 19. 6 apartamente. bul. cal. str. 7654. str. 19 apartamente. Braila. str. 6 apartamente. Theodorov Gheorghe. Popa Rusu 11 7661. Agricultori 37 7655. Bucuresti. Theodor Speranta 163. Vasile Conta 7-9 str. Margareta. Bucuresti. str. str. 7665. Tudose Ecaterina. 13 apartamente. 7 apartamente. str. Teodorian Carada. Bucuresti. Ioan Atanasiu 27 7676. Inocentei 1. str. Tacorian Cezar. 7 apartamente. Mendelejeff 37 7677. str. Aron Pumnul 21. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni). Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Teodorescu Alexandrina. Constantin 2. Moisescu 5. str. str. L. str. Teodoreanu Nicolae. Victoriei 95. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Frunzei 15 7670. 1 Mai 73 7664. str. 47 A. str. Berzei 91 7653. 8 apartamente. Dr. Tunari 6. 19. Italiana 7. 3 apartamente. Olteni 5 7669. 7663. Smardan 18. Tittermann Naum si Hedviga. Berzei 42. 7 apartamente. Muncel de jos. Victoriei 208. Bucuresti. jud. str. str. Paul Ionescu 18. Com. bul. 3 apartamente. Olga. Trasca Ion. Tvetanovici Iordan. Paul Ionescu 5. Conta 3. Tomescu Valeriu. str. sos. Trosc Eufrosina. Bucuresti. Teodorescu Elena. 10 apartamente. 6 apartamente. Aurel Vlaicu 157 7650. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Magheru 43. Bucuresti. str. str. str. str. str. Iatropol 15 7674. str. Toporescu Emilia. str. 3 apartamente. Bucuresti. Dr. Mihail Cogalnicianu 33. Teodorescu Stefan si Aurora. V. 13 Septembrie 109. 8 apartamente. Garii 6.7649. 7657. Bucuresti. Banu Manta 62. 7662. Dr. cal. Transilvania 30 7652. Romana 161. Bucuresti. 14 Martie 45. Todan Ion. str. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca. 12 apartamente. str. cal. 7 apartamente. Valea Iliesului. Rahovei 312 7672. Tosgian Nevart si Tarcam. Constanta. Tarpo Zissu si Evantia. Teodoriu C. str. str. Barbu Catargiu 4 7658. str. 5 apartamente. Dr. Bucuresti. 4 apartamente. Teodorescu Ana. 7660. Bucovinei 16 7668.

str. str. str. Remus Opreanu 1. Tanasescu Eugenia. 22 . Bucuresti. Bucuresti. Romulus 16. Teodoru Elvira. 8 apartamente. 36 7695. str. Teohari Nicolae. V. Bucuresti. 7692. Tarpa Christache. Bucuresti. 9 apartamente. Tatarescu Gheorghe. bul. 9 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. 4 apartamente. 12 apartamente. Tascu Constantin. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. M. 7712. Rahovei 260 7697. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Teodoru Ruxandra. Tg. Sf. Bucuresti. str. Dr. str. Ciresului 7. Col. Bul. 3 apartamente. 2 apartamente. Tudorache Adam. Vasiliu. Teodoru Elena. Alex. Popa Nan 119. Slova 5. Bucuresti. Alex. 3 apartamente. Th. Bucuresti. Viilor 29 7706. Toma Ionescu 1. 34. str. Marasesti 127. str. str. Teodoru Hanibal. str. 7694. Carol Davila. Stoenescu 4. str. Eminescu 17. Tabacu Ilie. Bucuresti. Tatarescu Paulina. Selari 4. Fantanica 63 7679. Bucuresti. str. Bucuresti. Lavoray 5. Apostoli 41 7685. Bucuresti. Av. str. 18 7691. Toamnei 35 7703. Tastiris Dumitru. Dorobantilor 74. Bucuresti. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Olimpului 68. Bucuresti. Plevnei 1. Teodorescu Ana. Tomescu Vasile. str. Oltenitei 97 7707. 4 apartamente. 7683. Bucuresti. 2 apartamente. Constantin. 5 apartamente. Bucuresti. Lahovary 7 7701. 7684. str. G. Tomulescu Eugenia si Atanase. Sf. str. Eroilor. Balcescu 35. Vasile Roaita. Bucuresti. 7 apartamente. bul. str. Cal. Rossetti. str. Bucuresti. Sf. Tsahiris Anghela. 4 apartamente. str. 11 apartamente. Vasilescu Mircea. Teodorescu Stefan. Apostoli 6. Bucuresti. Tomasini Giusepino. Apostoli 21. str. 4 apartamente. str. Cuza Voda. A. 7681. 183 7680. str. Teohari 24 7698. G-ral Suvorov 4 7696. Bucuresti. 14. Constanta. Caratzoli 7 7711. Iancu Brezeanu 2 7690. str. N. sos. Republicii 11. 4 apartamente. Aristide Briand 4. Gramont 2a. Bucuresti. Mitrop. Tocineanu Inelu. Vitting 31. str. Filipescu 7. Cpt. 15 apartamente. Tatarescu Paulina. Tzerichiras D. si fratii 2 apartamente. Aman 20 7693. Maria Ghiculeasa 66. str. str. C. 9 apartamente. str. cal. Ciresica. 19 7709. 7704. Teodoru Lucian si Aurelia. Jiu. Costache. Tattu N. Bucuresti. cal. a 7702. Giurgiului 47 7688. str. Avram Iancu 23. Stirbei Voda. Bucuresti. Tinculescu Aurel. str. 3 apartamente. Tarpo Vasile. Tarpa Mihail. 7687. 7705. 9 apartamente. 8 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Tanasoca Nic. 7708. Teodorescu D-tru. 8 apartamente. imobil complet. Preotescu 31 7700. Poet Sihleanu 3 7710. Apostoli 37 7686. sos. Bucuresti.Mangalia. Bucuresti. 7 apartamente. 16 apartamente. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia str. Militiei 6. Teodorescu Angela. Sf. Nic. 7682. Teodorescu Ana. 13. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. str. Stefan cel Mare. Teodorescu Dumitru. Trifan Ion. sos. Tatarski Rubinstein Sofia. Tatarescu Al. Vulturi 55 7689. str. Batistei 35. Polona 19. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Panduri 7678. 7699.

Bucuresti. Lt. Dionisie Lupu 12. str. str. 3 apartamente. Mamuleanu 38 7733. Traila I. colt Marasti 7726. Minotaurului 37 7735. Bucuresti. Bucuresti. Tudor Niculae. 14 apartamente. 4 apartamente. Tabacu Ortansa. Episcopiei. Theofileru C-tin. Bucuresti. Tanase Tanase. Ciurcu 8 7730. str. Olimpului 80 7716. Teodorescu Virginia. Cuza Voda 89 7715. 31. Dumbrava Rosie. 3 apartamente. str. Most. Bucuresti. si I. 6 apartamente. 7744. 12 apartamente. Bucuresti. Grivitei 127 7717. Bucuresti. Bd. Vasile Roaita. Dumbrava Rosie 13. 6 apartamente. Trifan Petre. 3 apartamente. Bucuresti. str. 7736. Brazilia 58. Cpt. Talamba Gheorghe. str. 97 7714. 7728. 15 7737. Col. Visarion 21-23. 5 apartamente. 29 7731. 2. Bucuresti. str. 7727. Bucuresti. Razvan. str. Bucuresti.7713. Tendler A. Polona 12. Constantin. Bucuresti. 12 7722. 23. Giurgiu. Bucuresti. Taufer Iosefina. str. Babes 19 7719. str. cal. 10. Cal. Sinaia. str. A. str. Vacaresti 170 7725. 72. Tesar Albin. str. Tomescu Maria. Rosetti 14. Tudoran Emil si Silvia. Alex. 73 7738. 4 apartamente. Mihai Voda. Tanasescu Dorina. Teodorescu Marius si Marica. a 7740. Bucuresti. Tanasescu Oprea. Rahovei 402 7741. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Dr. Kogalniceanu 59 7734. str. Bucuresti. Vineri. str. 7720. str. str. 9-17. Teodorescu Teodoru. str. str. str. 9 apartamente. Popeia 37. Tasse Anesia si Arghir. Sabinelor 10-12 7729. 18 apartamente. Bucuresti. C. Buzoianu 1 7724. Constanta 7723. Bucuresti. C. Bucuresti. Teju Sterie. 6 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Sinaia. Teodorescu Nicolae. 7745. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. sos. Arion. Bucuresti. 9 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. jud.. Teodoru Alexandrina si Marin. Chesarie 4. str. Vasile Roaita 31 7732. 3 apartamente. str. Sahia 12. 6 apartamente. Bd. str. Cal. Trancu Guci Lorina. cal. Lebedei 3.A. Calea Dorobanti 10 7747. Bucuresti. Marasti 33 7742. Trandafirescu Constanta. 6 apartamente. 18 apartamente. str. Dr. Aurel Vlaicu. Bucuresti. str. 4 apartamente. Demetriade 16. str. 15 apartamente. 37-39. Lipscani 51. Bucuresti. 4 apartamente. Ep. Techirghiol. Todorescu C-tin. 7746. str. Bucuresti. Ardealului 89 7721. Trandaburu Ana. Bucuresti. "Techirghiol" S. Bucuresti. Republicii 86. Alex. Colentina. 5 apartamente. str. Bucuresti. 16 7739. Trincu Elena. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Taube Leon. str. Col. str. Toma Alexandru 5 apartamente. 24. Cal. Dorobanti 51 7743. Trifan Constantin. Nerva Traian. str. Serban Voda 51. N. 6 apartamente. C. Tendler. Bd. Voda. Bucuresti. 5 apartamente. str. Tuliu Galia.. Bucuresti. Elena Cuza. str. 4 apartamente. 11 apartamente. Cal. Panduri. Ticamis Marina Victor. Cal. str. Elena Cuza. Sf. str. Bucuresti. . Tancoff Alexandru. 7718. Virgil Plesoianu. Mosilor 318. Tabacovici Niculae. Lister.

8. 7764. Ploiesti. 7 apartamente. Brasov. Intr. Teodorescu Nicolae. 7777. 6 apartamente. 5 apartamente. Teodorescu Mariuca. M. Icoanei 79. 7776. Theoharie C-tin. Teodoru Ilariu si Elena.Colonel Papazoglu 106 7748. Bucuresti. str. 10. str. str. Brasoveni 58 7765. Teodoru Dumitru. 4 apartamente. Av. Mircea Zorileanu 55 7752. 9 apartamente. Italiana 2. str. str. calea Victoriei 190. Telemari Adela. Boteanu 3. Castelului 128. str.. Cantacuzino 13. Alexandru Constantinescu 50. Bucuresti. Vasile Lascar 21. Theodoru D-tru. Bucuresti.. Piata Rosetti 3. 4 apartamente. A. Bucuresti. 6 apartamente. Teodorescu Apostol. Av. Bucuresti. str. str. str. Tomasian C. str. Toth Iosif. Bucuresti. 2 apartamente. sc. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. 7753. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. str. Tohana Theodor. 2 apartamente. Vasile . 3 apartamente. Calea Mosilor 219 7757. Tasca Cordelia. 7770. 3 apartamente. Fainari 5. Teleman Gabriella. 7762. Mihai Bravu 40. L. str. Blank 15 7763. str. str. 7749. 3 apartamente. str. Precupetii Vechi 3. Republicii 21. Niry. G-ral Eremia Grigorescu 7. Bucuresti. 7756. Tomescu 2. 7768. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Franzelari 22. Teodorescu Ion si Vasilica. Bucuresti-Colentina. Tanasoca Nicolita. Bitolia 34 7766. 7771. 15 apartamente. Floreasca 6. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. M. Tanasescu Virginia. 6 apartamente. Asachi 17 7751. Trandafirescu Miron. 14 apartamente. 5 apartamente. Elena Doamna 84. Sandu Aldea 16. 17 apartamente. Ilarie Chendi 19. Hagi Enus 2 7759. Tomorici Rodica. Teodorescu Ioana. Kogalniceanu 6 7750. str. Calea Victoriei 101. Teodorescu Teodora. Zorileanu 2. Teodorescu Maria. 5 apartamente. Stalin 18. Prof. Dragos Voda 17 7760. Bucuresti. Darcle 6 7754. str. Afumati km. 7772. Galati. Viitor 190. 7773. b-dul Republicii 55. 5 apartamente. Bucuresti. 7755. 7767. Bucuresti. Teodorescu Maria. str. 7774. 5 apartamente. Bucuresti. Bdul I. str. Bucuresti. Tzintzu Elena. Cauzasi 26. 7775. V. str. Jdanov 35. Lamaitei 40 7758. Talpeanu Virginia. str. Intr. str. str. Bucuresti. str. str. Teodorescu Gheorghe. 7769. Ecoului 55 7761. Ploiesti. Atena 5. Bucuresti. Raspantiilor 10. 107. Tuceru Profira. Bucuresti. Bucuresti. Tanasescu M. str. 4 apartamente. str. str. Romana 193. Bucuresti. a. A. str. a. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. Iasi. str. Maica Domnului 62. 2 apartamente. 3 apartamente. Polona 34. Sos. G-ral Manu 17. 4 apartamente. Torok Beniamin. str. Teodor Ana. Craiova. Toma Iona si Valeriu. str.

I. str. b-dul Republicei. Bucuresti. si Elena. Bucuresti. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Theodoru A. Lipscani 51. 7799. Dobrogeanu Gherea 2. Marin. Bucuresti. Tanasescu Alexandru. str. Bucuresti. Aurelia. 7796. b-dul Dacia 47. Visarion 8. str. str. str. cal. Teodor Nitu. Batistei 35. str. 3 apartamente. Tesia Const. cal.Corta 7. str. Tomas Maria si Stefan. Bucuresti. Henri. str. Teodorescu Dan si Al. 9 apartamente. Caragiale 33. Tively Leonte. 7791. Bucuresti. 13 Septembrie 108 7802. 7805. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. 5 apartamente. 7798. 167. Balcescu 3-5. str. 7806. Teofilovici Nadejdea. 4 apartamente. Tanasescu Margareta si Niculae. str. 24. b-dul N. Braila. 9 7778. Muzelor 12. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. 103. Bucuresti. Vasile Alecsandri 82. Bucuresti. D. Bucuresti. Tomescu Vasile. 3 apartamente. cal. cal. 10. str. Palade 4. Tudora Gh. Tavernier Dorothea. Elena Pavel 16. Ing. str. Brezoianu 29. 7786. 10 apartamente. cal. 7782. 5 apartamente. 8 apartamente. Dunarii 26. sf. 2 apartamente. Ion Nou 34. 4 apartamente. Const. 7779. b-dul Republicii 86. Grivitei 80. 14 apartamente. 7793. str. Medic Gh. Niculae. str. Tibilete Romulus. 5 apartamente. Ceres. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina. N. Frumoasa 54. Topolog Maria. Teodorescu Ioana. 6 apartamente. Lacul Tei 112 7794. 6 Martie 21. Teodoru C. str. 4 apartamente. Bucuresti. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan). Bucuresti. 7781. Bucuresti. Grigore Ghica 12 a 7790. Bucuresti. cal. Balcescu 4. str. 7788. 4 apartamente. Bucuresti. Tatos Teodor si Maria. str. cal. 13 Septembrie 73. Constanta. Cantacuzino 3. Tanau Mihail si Anastase Sicu. Nicolae. Suceava. Tanasescu Maria. Bucuresti. Rahovei 192. Pitar Mosi. Tonciu Ion zis Tancu. str. b-dul Republicii 71. str. Bolintineanu 16. Caragiale 8. 18. str. 23. 13 Septembrie 237 7792. 10 apartamente. A. Balcescu 24.. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Anastasie Panu 12. 14 7787. 7780. Mamaia (Bloc Edilitatea). Puschin 5. Bucuresti. 20. 7795. 7789. Bucuresti. 42. Dudesti Cioplea. Salcamilor 12. 4 apartamente. Bibescu Voda 6 7784. Bucuresti. str. str. 14 apartamente. Bucuresti. Victoriei 214 7783. str. 3 apartamente. 7785. Galati. str. str. str. Tache I. Donici 27. Bucuresti. Tanasescu Aristide. Tarter Tina. Tanase Petia Ion. N. Bucuresti. 7801. G. Tanasescu N. 1 7797. str. Ion Sulea 108. . str. Ion Sulea (D. Zablovschi 42. Rosiorii de Vede. 3 apartamente. 7804. Teodorescu Maria. Tarabuta Iolanda. 7803. Demostene 9. 7800. Moroiu 2. 31 apartamente. 51 b. Beldiman 1. str. Bucuresti. Cioplea). Calarasi 130. Buzesti 32. str. Alex. str.

Felicia Racovita 7 7840. Mare 113. 7811. Panduri 5 7816. str. Pana 42. 4 apartamente. Bucuresti. b-dul 1 Mai 47. Tanase T. Romana 150 7831. str. Bucuresti. Teodorescu Petre. str. Bucuresti. Oancea 27 7841. I. 31. Toma Isac. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. N. 5 apartamente. 7830. Bucuresti. Tintoriu Alexandru. 7835. Teodorescu Emil. Londra 4. Tomasini V. Ilie Pintilie 17. 7 apartamente. Grivitei 173. Bucuresti. 7 apartamente. Viesparilor. 3 apartamente. Abrud 90 7812. 4 apartamente. str. Bucuresti.. str. Bucuresti. 7 apartamente. 7823. str. Sf. Melitei 4. Bucuresti. Bucuresti. Tonceanu Tudor si sotia. Xenopol 1. Bucuresti. 7832. Ghita. Topor Maria. Savu. str. Tuttnauer Margot. 10 apartamente. Blanari 3. subl. 7 apartamente. C-tin Grand 47-55 7819. Trandafirescu Zamfira. Trucarea Paula. Bucuresti. str. 9. Bucuresti. str. 31 apartamente. Aurora 20. str. Brandza 20 7828. Tanasescu Traian. Dr. str. A. Baneasa 2. str. Luterana 11. 7 apartamente. Laborator 47. Bucuresti. Turma Elena. Bucuresti. 5 apartamente. Iuliu Tetrat. Banu Udrea 23. Intr. Popa Nan 204. str. Tabacari 22. Manolescu 12. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. b-dul Alexandru I. Tico Dumitru. Dr. Bucuresti. Anast.7807. str. Bucuresti. si Maria. 4 apartamente. cal. Bucuresti. str. Bucuresti. Tatulescu Dimitrie. Iasi. str. Piata Amzei 10. 11 apartamente. Tudoran Maria. Gh. 7837. 5 apartamente. sos. 42 7808. str. Turnibucu C-tin. G-ral Angelescu 108 7820. 2. str. si C. a. 7809. 4 apartamente. Tautu Theodora. Moruzi Voevod 43. Bucuresti. 8 apartamente. Teodoru Stefania. 9 apartamente. 9 apartamente. Todorescu Ion. Mures 77 7814. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Cuza 70. 7 apartamente. 7833. Bucuresti. Matei Voevod 62. 2 apartamente. Tanasescu Maria. 7834. str. Eugen Iosif 11. Teodoru Elena. b. 7 apartamente. Tomasini Umberto si Maria. Teodorescu Gh. Dr. Grivitei 133 7813. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Dimitr. Tocineanu Alexandru. str. D. Traian 11. Focsani str. str. sos. spl. Alex. Bul. 7838. August 20 . 4 apartamente. Teodorescu Tiberiu. Bucuresti. str. Cuza. Tanase Ion. Giovani. Abrud 22. Bucuresti. str. Torcanaru Aron. Ionescu 2. 7824. Toncescu Gheorghe. Parfumului 29 7815. 4 apartamente. 60 7939. Teodorescu Grigore si Dumitra. b. Gheorghe. str. B-dul 1848. Buzesti 94. 7 apartamente. 7822. 5 apartamente. 111 str. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. Teodorescu A. 17 apartamente. 13 apartamente. Cal. Teodorescu Nicolae si C. Bucuresti. str. Unirii 24. Intr. 7 apartamente.. str. Stirbei Voda 16. 7821. Siret Maresal Malinovski 18. 7836. Bucuresti. Karl Marx 4. Colentina 180. Constantin 3. str. Sft. 7842. str. 4 apartamente. Missail 19 7827. Tobman Elias. Mihai Vitezu 16 7825. Bucuresti. 7817. Bagdasar 9. 7810. Teodorescu I. Tomeli Garbea Zoie. Apostoli 75 7826. Tzretanovici T. Bucuresti. 4 apartamente. Cameliei 18 7818. Bucuresti. 9 apartamente.

Andi Endre 3. 7872. 4 apartamente. 31 apartamente. Teodoru Stoica si Cristina. Tanoviceanu Nicolae. str. Traianescu P. Toseanu C. Bucuresti. Papazoglu 11. str. Marica. Bucuresti. Bucuresti. 7861. Bucuresti. Bucuresti. Ion. Calea Victoriei 190 7844. Ioan. 3 apartamente. Tomescu Maria. Dionisie Lupu 19. Bucuresti. sos. Bucuresti. Harjau 45.7843. 6 apartamente. 9 apartamente. Cometei 5. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta. str. Bucuresti. Bucuresti. Arh. Gheorghe 14. Echinoxului 31. Speranta 156. Mora 13. Th. R. Bucuresti. b 7851. St. Dr. Floreasca 18 7865. Tipurita Vasile. 7 apartamente. Bucuresti. Trincu Atanase. Bucuresti. Bucuresti. str. Vladescu 35. str. Mihail Bravu 104. Pantelimon 203. str. Tanasescu D-tru si Dobrita. str. Barbu Vacarescu 22. B-dul Gh. Bucuresti. 7863. Mihai Bravu 103. str. 13 Decembrie 6. 4 apartamente. Iancului 53. V. Burcus 16. St. Dimitrov 45. Caracal str. Calarasi 85. str. str. Cpt. Tofan St. 7850. Teisanu C. 7862. 7871. 6 apartamente. Tomescu Traian. Duiliu Zamfirescu 6. 7845. 3 apartamente. Iancului 112. Tomescu Fernanda. 7858. 4 apartamente. 9 apartamente. 6 apartamente. Tatuescu Victor si Elena. str. D. Tannenbaum Clara. str. 8 apartamente. 7853. Bucuresti. 7846. str. str. Pantelimon Sf. 4 apartamente. Bucuresti. str. Arh. str. Vasilescu Iosif 31. Bucuresti. 5 apartamente. 7867. Cristian 2. 3 apartamente. 7855. 7859. Calea Victoriei 104. Dr. 11 apartamente. str. Energiei 4. Olari 40. 13 apartamente. 7847. 7 apartamente. Bucuresti. Cal. Lt. Alecsandri 23. str. Calea Calarasi 103. 16 apartamente. Lipscani 12. Bucuresti. Sinaia str. 5 apartamente. str. 7849. str. Bucuresti. Teodorescu Traian. 7876. str. 7860. 7 apartamente. str. Cal. 4 apartamente. Vacaresti 38. 4 apartamente. Nicolae. Tipurita Paraschiva. Toslangioan Hariton. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Cal. Bucuresti. 6 apartamente. Tacoveanu Khevoroc. str. sos. Tandel Ludovic. Tabacu Radu. Tileriu Axente. Comana 7. Bucuresti. Teltalien. str. str. Tache Gheorghe. 180. str. Teodorescu C. . Stirbei Voda 87 A 7864. Dudesti 58. Av. Titu Maiorescu 5. Buzau. sos. Onciul 9 7869. Lucaci 59. 5 apartamente. Bucuresti. 52 A 7870. Dr. str. M. Theil Elvira. Bucuresti. 7873. Sos. 7874. Bucuresti. Bucuresti. str. Traian 10 7856. Tant Ambrozie. 6 apartamente. Bucuresti. Col. Dudesti 11 7857. Cal. Tetrat 8 7875. Stan Poetas 42. Tanasescu Ion. Matei Voevod 44. Salcamilor 27 7848. 7868. Kogalniceanu 37. Bitolia 19. str. Sc. Grigore Ventura 9. B-dul 1 Mai. 7866. 6 apartamente. Tanase Ilie si Constanta. 7852. Bucuresti. str. Campulung Muscel. 3 apartamente. si Florica. Teodoru N. 9 apartamente. 26 apartamente.. Bucuresti. Duzilor 9. str. Burghelea 22. 20 apartamente. str. Constantin. Bucuresti. Putul Zamfir 33. sos. Teodorescu G. Bucuresti. str. 7854. Teslaru Charlotta. Stefan 10. Timis Cristea Spiridon. Tacu Mircea. Gr. str. Viorele 42. 20 apartamente.

7877. Tabacu Toma. Ion Ghica 2. Calarasi 53. Calea Calarasi 215 7887. Sinaia. 3 apartamente. 7 apartamente.. Toamnei 3 7893. Bucur 17 7899. 7903. Bucuresti. str. Trembischi Henri. str. Bucuresti. Cal. Tabacu C. Teodosiu N. Bucuresti. Brezoianu 10. 103. 4 apartamente. Ioan si Eudosia 56 apartamente. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. I. Calea Calarasi 213. str. Andreescu 5. 112. 7895. Talmaciu Viorel. 6 apartamente.Mincu 4. Vaselor 30 7884. Selari 13. Bucuresti. st. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. C-tin. 7889. Teodrescu Rodica. Ternoveanu Elena. Pacurari 45. str. Pieptanari 68 7900. Fd. Gen. Bucuresti. Atelierului 1-33-33B. Pantelimon 24. str. 23 August 33. 10 apartamente. str. Bd. Bucuresti. sos. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Tomescu Dumitru. 4 apartamente. Clopotari Vechi 23. 7908. 2 apartamente. Bucuresti. Grivitei 514 7909. str. Teodorescu Zenolica. 5 apartamente. str. 7882. Austrului 9. str. Sinaia. Teodorescu Gh. Bucuresti. Cal. str. Teodor Renata. Cpt. Trieriu Gabriel. Bucuresti. 9 apartamente.. Bucuresti. F. N. Tulea Mihai. Vacaresti 98. str. str. Calusei 64 A 7891. Popa Nan 119 7883. Traian 73. Trestianu Nicolae. Tase Tache. str. The. 7905. Bucuresti. Bucuresti. Lucaci 74. Iasi. 3 apartamente. Bucuresti. Bateriilor 4. Romana 61-67 7902. str. str. Campina. Bucuresti. 7890. 3 apartamente. Teodorescu Georgeta. Bucuresti. Teodorescu Nicolae. Teodorescu Stefan. Traiana Emil si Traiana R. 9 apartamente. Teodoru Maria. Bucuresti. Cercilescu 19. Bucuresti. Matei Corbescu 8. str. 7898. 3 apartamente. 4 apartamente. 7896. Dianei 14. Parfumului 4. str. 10 apartamente. Bucuresti. Cornu Capri 63. Iliescu 69 7894. Cal. 55 apartamente. Bucuresti.. . Bucuresti. Selari 4. 7904. Trandafir Vasile. str. Teodorescu 11. 4 apartamente. Tesca Stan Marin. 4 apartamente. str. Columbelor 7. str. Bucuresti. Dosoftei 75. 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucsinescu 19. str. Poterasi 6. Adi Endre 12. Tarnava l. Bucuresti. 7879. str. 11 apartamente. Tomescu Gh. str. str. str. Mitr. Timoftei Gavrila. str. Gh. Teodorescu Dan Stoian. str. 7888. Tomas Elena. Cuza Voda 39. Popa Nan 191. 7881. Bucuresti. Calea Rahovei 99 7901. Ipatescu 3. Grivitei 59 7907. 4 apartamente. Teodor Speranta 51. 3 apartamente. 7897. Tamisescu Alex. Fund. str. 2 apartamente. Tomescu Lucica. Tudor Iordan. Tautu Dumitru. str. Bucuresti. str. 7880. Av. B-dul Tolbuchin 22. Avram Iancu 5. Dem. 3 apartamente. Cosbuc 60. str. str. 3 apartamente. Tanasescu Ana. str. 7 apartamente. Teodorescu Sofia. Bucuresti. Sos. str. Iliescu 28 7906. 7892. str. Bd. Cantemir 90 7886. str. Soarelui 8. Vasile Conta 79 7885. Paleologu 13. Bucuresti. Titulescu 56 7910. 7 apartamente.. Bucuresti. Berzei 58. 7878. a. Bucuresti. Turcani Tulea si Emilia. Tomescu Vasile. str. Gl. Tigrului 8.

Romania Muncitoare 14. Bucuresti. Kogalniceanu 14 7913. str. 1 Mai nr. Bucuresti. I. Tomas Ella si Doroteia Boros. 3 apartamente. Dr. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Tichie Mihail si Sofia. Eduard Grand 64. A. Gh.. 7920. Bucuresti str. Timea Gabriela. Miciurin 2. Calea Grivitei 156 7914. 7 apartamente. 7936. Tomasiu Giusepe si Giusepina. Stefan Gheorghiu 1. Teofilovici Nazepoca. I. Cazarmii 11. Cuza 53 7917. 7942.. Traubel Sara. Prelung.Stalin 93. 4 apartamente. Bucuresti. 7929. Vasile Lascar 214. Medico-Militar 18. 7933. Bucuresti. Xenopol 3. Viitorului 62. Tanasescu Gh. Bucuresti. Bd. 2 apartamente. Teofil Dimache. str. Trasnea N. Stirbei Voda 65. Bucuresti. 7923. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Dr. 8 apartamente. str. Cuza 57 A 7940. 5 apartamente. 5 apartamente. Ratiu 8. Teodorescu Eugenia fost Ionescu. Toma I. A 7941. Banului 3. Bd. Bucuresti. Bd. 10 apartamente. Terzea Alex. Grivitei 208 a. str. 7943. Bucuresti. str. 11 apartamente. Brezoianu 9. Bucuresti. Marcovici 9. Brezoianu 29 B 7932. Cameliei 7 7937. Tamastan Maria. 5 apartamente. Viitor 187 7931.. Bd. 25 apartamente. str. I. Claudian 16. Teodorescu R. Cosbuc 76 7925.. Tacu. Dr. str. Calea Dorobantilor 12 Cal. 15 apartamente. str. str. str. Petre Locusteanu 10. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller. 5 apartamente. Teodorescu Fatulet. Felix 3. Romania Muncitoare 7928. Biserica Amzei 27 7930. Giulesti 62. Bucuresti. Bd. Bucuresti. str. I. Bucuresti. Elena. str. str. Magheru 43. Toboc Constantin. Bucuresti. Tutila Mostenit. Th. str. . str. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. 7939.. Tiporascu Elena N. Victoriei 25 7927. Donici 50 7926. str. str. Bucuresti. Tanasescu G. Tunari 6 7935. str. Maior Dr. Teodorescu Paunica. 3 apartamente. str. Tomseneanu A. Aleia Petofi 22. Serban Petrescu 30 7934. str. Constanta str. 6 apartamente. Brailei 89 7924. Mare 49. Timan Emanoil. 29 apartamente. str. 4 apartamente. Topoloveanu Zoie. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Tapciu Valentin. str. Pacurari 80. str. Calea Mosilor 346 7916. Braila. Bucuresti. Bucuresti. 16 Februarie. 2 apartamente. Tuchie Gheorghe. Tarcea Marin. Stefan cel Mare 10. 3 apartamente. Bucuresti. M. 3 apartamente. Cristina. str. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Grivitei 61 7918. Bucuresti. Teorilovici Eltu. Bd. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. 7919. str. Alba Iulia 13. Emeli. 5 apartamente. Cuza Voda 25. Bucuresti. str. str. Popa Tatu 22 7921. 4 apartamente. Triepescu Constantin. 7915. Tangescu Olga. V. 3 apartamente. Bucuresti. Frumoasa 52. 2 apartamente. Tacu Ecaterina si N. 7911. 20 apartamente. Niculae. str. Cobalcescu 41. Maiu 120 7922. str. Stefan 6. Marasesti 23 str. 6 apartamente. Inst. Bucuresti. 7 apartamente. 7938. Tapciu Dumitru. si M. 6 apartamente. Teodoriu Lucia. G. 333 7912. Bucuresti. sos. A. Bucuresti.

B-dul Dacia 38. Turai I. str. Brailei 89 7965. Bucuresti. Grigore Manolescu 22. Vasile Lascar 111. Tetu Dionisie si Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. U. Tartareanu Niculae. Teposu Virginia. Tarnopol Lambru. Tuchel Gh. str. Tudose R. Dionisie Lupu 80. Comana 3. str. Iasi. 15 apartamente. str. Teohari 12. 4 apartamente. Tantarcu Ilie si Elena. Cercelus 42 Braila. Tasca Sofia. Iordan Calea Grivitei 205. Splaiul Unirii 103. str. Toni Ioana. 1 apartament. Fundeni 25. str. Bucuresti. Viitorului 165. Naltin 7 7956. 7953. 2 apartamente. 6 apartamente. 7946. str. Cerbului 8. Temisana 19 7969. Bucuresti. Tigler Paris Florica. str. 7971. Bucuresti.. Bucuresti. Tenici Stefan. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. 8 apartamente. B-dul N. Bucuresti. Pacurari 80 Galati. G-ral Maghheru 43. Regala 26 7950.. Maria. Calea Dorobanti 246 7957. Tepes Voda 123. Bucuresti. Dr. Intr. Tuica Niculae. 7958. str. str. str. str. str. Radovici 7. si Maria. str. Vilson 15. Balcescu 16 7955. Bucuresti. Viitor 70. str. 7944. G-ral Falcoianu 6 7960. Toni Ehalia. Bucuresti. Bucuresti. Tone Alex. 7 apartamente. Dr. Bucuresti. str. 167 7954. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina. Bucuresti. 6 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. 14 apartamente. Tovane Simion. str. Procopie Dumitrescu 4. 8 apartamente. Dimitrov 71. Cluceru Udricani 10 7968. Lanariei 49. sos. 43 apartamente. 4 apartamente. 12 apartamente. Niculcea 43 7967. Miron Costin 49. 125 7949. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Tiripe Oprea. 7952. str. 9 apartamente. 7970. Tunescu Constantin. Bd. Tinchea Maia. Masina de Paine 110. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Maria. Bucuresti. 29. str. str. . str. 111. Turoi Marin. Papazoglu 75 7947. Tica Constantin. str. 7948.str. str. 3 apartamente. str. str. 795l. 4 apartamente. calea Grivitei 133. Tucrman Natan. Titeica Radu Gabriela. Bucuresti. str. Bucuresti. Puisor 27. 7945. Unirei 60. 7964. Col. str. Alex. Busteni. calea Floreasca 43 7963. str. Tintea Ioan. Tara C. Tita Anton si Tanasescu Nicu. Principatele Unite 45. 39. Cobalcescu 47. 4 apartamente. Dr. str. Tepelea G. Tetu Ion. Bucuresti. 2 apartamente. Dionisie Lupu 50 7959. imobil complect. Ion Sulea 9 7966. Petofi 7 7962. Prunaru 9. T. Orientului 11. 6 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. str. str. str. str. 13 apartamente. Acvila 42 7961. Donici 11 Bis.

Bucuresti. Kuibasev 3. str. B-dul Gh. str. Artei 11 7989. str. str. str. Moruzi 40. Urnescu Const. V. Bucuresti. Urmuzescu Laurentia. Bucuresti. Dimitrov 29 7973. str. str. str. Ureche Raimond. str. 10 apartamente. Bucuresti. Untu Victor 4 apartamente. str. 17 apartamente. Sos. str. Bucuresti. 12 apartamente. 13 apartamente. Maria. 7986. Urlatianu Sanda. 3. Bucuresti. Zamara Noua 16 7997. Urma Leontina. Turda 158 7992. Bucuresti. 21 B. . Udristoiu Vasile. Salvator 27 7978. 3 apartamente. 8002. Vultureanu Constantin. I. Kuibasev 3 7998. str. Bucuresti. 7980. Bucuresti. Bucuresti. Calea Serban Voda 182 7975. str. 7987. Targoviste 6 7974. Urleanu Sevastica. 2 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7979. Uica Valeria si C. str. Bucuresti. Bucuresti. Viitor 85-87. 7985. intr. str. str. 14 apartamente. Cantemir 84. Floreasca 116 7994. Ungar Diana. 4 apartamente. Bucuresti. 7981. C. str. Preot Bidoianu 4. Pantelimon 39. 7 apartamente. 7 apartamente. 16 apartamente. Unio-Chimica. Viitorului 21.7972. Mincu 31. Putul cu apa rece. I. 6 apartamente. str. Bucuresti. Urzica Meihail. Vitan 13. 7991. 10 apartamente. Bucuresti. Urlatianu Ion. Ulmeni Ion si Maria. Vasile Lascar 163. 145 Pietrosita. Roma 21. Ungureanu I.. Uleia Ion. str. 4 7984. Ulmianu C-tin si Lucretia. A. Bucuresti. Bucuresti str. 7990. 10 apartamente. Domnitorului 9 7983. Daniel Barcianu 36 8004. Paris 7. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7982. Urleanu Maria. Bucuresti. N. Rosetti 40 7993. Vatarescu Paulina. A. Vladescu Florica. Bucuresti. 14 apartamente. 5 apartamente. Negru Voda 158. Urlatianu Grigore. 5 apartamente. str. str. Zefirului 5. str. Alex. Bucuresti. str. A. C. str. Ilincuta. 10 apartamente. Logofatu Tautu 66. Ugolini Anton. 3 apartamente. Romulus 44 7977. Rosetti 10 7995. 3 apartamente. Bucuresti. D. Bucuresti. 41. Ungar Rubin. Urloiu Dragomir. C. Urdareanu Speranta. Serei 20. Ungureanu Carolina. 3 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. sos. Daniel Barcianu 36 8003. sos. 9 apartamente. 7988. sos. 13 apartamente. Bucuresti. str. 8001. str. 25. Selari 20 7999. Momuleanu 12. Mazarik 8. Cutitul de Argint 18. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. Dumbrava Rosie 10. Maria Rosetti 55 7976. Stefan Hepites 24. 9 apartamente. Buzesti 43 8000. Cal. Vladescu Ana. V. Bucuresti. Arh. str. str. Golescu 5 7996. str. str. Urban Matei. Bucuresti. Ursulescu Florica. Bucuresti. sos. 3 apartamente. Olteni 3. U. Stefan cel Mare 132. T. str. 3 apartamente. B-dul Pache. 6 apartamente. Urschitz Gheorghe. N. str. Domnul Tudor 8. Udria D-tru si Ana. Bucuresti. P.

6 Martie 38. str. Bucuresti. Asachi 11. str. Bucuresti. Cuza 80. Bucuresti. 8008.8005. 8023. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. 2 apartamente. si Elena. Vasilescu Viorica Popescu. str. 8007. str. Victoria S. Mihai Voda 54 8022. Pucioasa. Bucuresti. 6 apartamente. G-ral Angelescu 70. Vladeanu Elena. 8009.. Bucuresti. str. 7 apartamente. Plevnei 1. Bucuresti. Bucuresti. Caragiale 7. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti.R. a. str. Cotroceni 11. 6 apartamente. Furnica 53. Italiana 11. 2 apartamente. . str. Bucuresti. Viespescu Vasile. Visinoiu Stefan. 8021. Bucuresti. 9 apartamente. 26 8018. Bd. 4 apartamente. 6 apartamente. Cpt. P-ta Unirii 8012. str. Lanariei 136. Bucuresti. str. Vasilescu Petre. Vasile Conta 5. Vasiliu Margareta. calea Grivitei 155. Armeneasca 43. Vezeanu Florica si Stefania. str. Bucuresti. 8027. Elena Ferechide 11. Petru Maior 73. 3 apartamente. 8 apartamente. Volbrath Gustav. str. Cocorascu 54. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 8014. Dionisie Lupu 1. Verzea Sofia. Marasti 25. D-trie Orbescu 16. Bucuresti. 10 apartamente. Donici 35. 7 apartamente. sos. Bucuresti. Velican C-tin. Elena Cuza 75 8031. Bucuresti. Oct. Bucuresti. Bucuresti. Dr. 8013. str. Mihnea Voda 7. 15 apartamente. str. Colentina 78. Aurel Vlaicu 67 8016. 2 apartamente. Bucuresti str. str. str. Ghergheasa 40. str. I. Venera. 8036. str. str. Bd. Luigi Cazavilian 9 8033. 8030. Traian 87 8010. Piata Amzei 26. Viilor 13. 8032. Bucuresti. str. 101 8028. Traian 212. 8015. Vasilescu Darie si Ioana. Vera M. Vasiliu Irina. sos. Aurel Vlaicu 16. str. Alex. str. Vuxanovici Alex. Vladimirescu C-tin. Preot Bidoianu 2. Vintici Victor.A. 5 apartamente. Leonte 38. 8034. Velea Stefan si Eugenia. Bucuresti. Voiculescu I. sos. Cal. 11 apartamente. Voiculescu Maria. 99. Bucuresti. Viilor 93. str. Rahovei 123. Ritoride 27. 8020. str. 10 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Muncii 5 8011. Verzea Sofia. Bd. Vasilescu C-tin si Cecilia. 13 apartamente. Bucuresti. Alex. Ionita Cegan 13. 5 apartamente. str. Sinaia. Sinaia. str. Sinaia. 6 apartamente. str. Salvator 40. Voronca Wilhelmina. Vasilescu Grigore. mostenitori. 8035. Capsa 11 8017. str. str. 8025. 8024. 8026. Popa Soare 51. Ardealului 12. Negel 57. str. Vitu Al. Bd. Vaianu Samuel. 3 apartamente. Bd. 7 apartamente. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 67 8029. 10 apartamente. Dr. Dr. str. str. 13 Decembrie 4. Povestei 7. Vasilescu Petre. str. Focsani str. Kalinderu 14. str. Herastrau 37 8019. Bucuresti. Vitzu Noemi si Roza Salter. 3 apartamente. str. Victoria. 3 apartamente. 4 apartamente. Lt. Vartic Ioan. Viasu Alexandru.. Bucuresti. Viasu C-tin. Stefan Mihaileanu 6. 8006. Vercescu P.

8059. Transilvaniei 11. 8045. 5 apartamente. 7. Bucuresti. str. Bucuresti. Antim 69.8037. 134. 5 apartamente. 8060. 8061. Eremia Grigorescu 5. R. 9 apartamente. A. Lister 5. 10 apartamente.. Caragea Voda 22 8062. Sinaia. intr. Bucuresti. Bucuresti. Dr. 8 apartamente. 8067. 10 apartamente. Cocorascu 52 8038. calea Dudesti 147. Bucuresti. str. 8056. Vasilescu Octavian. str. Vasilescu Melania. Donici 29. b-dul Dacia 7 8058. Serg. 8064. str. Predeal. Pitar Mos 27. Dr. Ilfov. Vraca Ileana. Veniamin Lascar si Irina. Sebastian 207. 8055. 3 apartamente. Dr. str. Serban Voda 149. Rosetti 24. Bucuresti. str. Hirsch. Agafiu Petrescu. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu. str. str. 8044. Polona 105. Bucuresti. Bucuresti. Voiculescu Teodor si Aneta. 11 apartamente. Plevnei 5. 8057. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. Iancu Niculae 3. Schitu Darvari 16. Vasiliu T. Bucuresti. Voinescu Amelia. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Vintila Gh. Pamfil 19. Vasilescu Maria. 7 apartamente. 2 apartamente. 6 Martie 21. str. 8054. Cal. str. str. Voiculescu D-tru... str. Jeni Boierescu. Bd. Bucuresti. Furnica 15 8053. str. str. Vasilescu Olimpia. Bucuresti. bul. Vasiliu Emilia. Olteni 12. 8 apartamente. Mona B. str. 8051. str. Vantu Ion si M. Rahovei 132. Bucuresti. 8066. 8041. 9. 6 apartamente. 92. 11 apartamente. str. str. Temisana 15. Pasteur 59. Vidrighin Stan. Vasilescu Haralambie. Dr. N. 22. C. Pasteur 48 8048. 8049. str. Cal. Voicu Tanase. str. 3 apartamente. Villacrose succ. Grivitei. Vanghele Marcu Naum. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Severeanu 9. str. Popa Chitu 17. str. Oct. Vasiliu Minerva. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Paris 36. Filimon Sarbu 14. Italiana 3. 2 apartamente. Stefan S. 8046. 8 apartamente. Valcea. Vidic Sabina Paraschiva. Rosescu 17. 8052. str. Alex. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. 8 apartamente. Cal.. C-tin. str. Calea Victoriei 101. Vintilescu Dan. Valke Maria. Alex. Craiova . Dacia 22. Lahovari 7. 4 apartamente. Calarasi. 9 apartamente. 8047. Sarat str. 36. Toamnei 59. Julles Michelet. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Voinovici Nicu. Vatarescu S. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu. Voina Aurel. 15 apartamente. Cpt. Colentina-Pipera. intr. str. 8 apartamente. str. Vasilescu Ion. Drumul Serii. Armasului 11. 8050. 8065. Bucuresti. 8040. Bucuresti. 7 apartamente. Cal. str. Sismanian Assaluise. Sinaia. 8042. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 13 Septembrie 47. Bucuresti. Crisan. Dr. 8 apartamente. Vrabiescu Nicolae. 8043. str. 5 apartamente. Voiculescu Cleopatra. Bucuresti. Dobroesti 8063. 8 apartamente. Vasilescu N. Bucuresti. Dr. 4 apartamente. com. R. 8039. 2 apartamente. jud. 13 apartamente.

Vasiliu Gheorghe. calea Victoriei 206. Schitu Magureanu 30. 8 apartamente. Vasiliu Ileana. 8079. Cal. Bucuresti. 5 apartamente. Lamaitei 34. str. Maior Giurascu 18. . 4 apartamente. Muzeul Zambaccian 11. Vasilescu Zoe D. Vaitoianu Silvia. 9 apartamente. Valcu Irina Seteanu. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. 8085. Vami Elena. a. 8087. Momuleanu 15. Vasiliu Henrieta. 8073. Bucuresti. Boteanu 3. 4 apartamente. Voicu Gh. 8069. Palade 45. str. jud. 8 apartamente. str. Vadoviu Cosma. D. Bucuresti... Bucuresti. Veliciu St. 8071. Argentina 22. Arh. Bucuresti. Bucuresti. str. Rosu. 8078. str. b-dul Nicolae Balcescu 33. 4 apartamente. str. str. Nationala 35. 9 apartamente. b-dul Dacia 9. str. Assan 3. str. Ilfov. Bucuresti. com. Bucuresti. Varveri Anton si Gabriela. Elefterie 4.. 8072. bloc Edilitatea Campulung Muscel. Bucuresti. 8099. 26 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Ciprian Porumbescu 6 8083. 8080. si El. 9 apartamente. str. Vladoianu Neli Dora. Maria Rosseti 10. 36. Vasiliades Arghira. Kuibasev 7. str. Ruginoasa 2.str. Mamaia. Voinea Vasile. 8076. 5 apartamente. Vermont George. Bucuresti. Gl. Vasilescu Toma Stoian. Ion Mincu 27. str. 8068. 8082. Mantuleasa 6. G. 10 apartamente. 4 apartamente. Herastrau 5. Bd. 8081. Aurica. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion. 3 apartamente. Vasilescu Karpen Nic. 8 apartamente. Viilor 82. str. Vasiliu Manole Elena. Orlando 3. str. Vintescu Sofia. 5 apartamente. Popa Petre 22. Miracolelor 2. 8086. Intr. sos. Principatele Unite 41. Bucuresti. Ion Atanasiu 26. 3 apartamente. Baratiei 35. Episcopul Radu 47. str. G. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 8096. G. str. 8075. 8090. Valeanu Gh. Voitinovici. str. G-ral Florescu 8. 24 apartamente. 4 apartamente. str. Nationala. Cameliei 35. 5 apartamente. Bucuresti. Isvoreanu 5. Thomas Masaryk. D. Bucuresti. Valeria si Victoria Cantemir. str. Vasile Lascar 42. 8070. Busteni. str. Campulung Muscel b-dul Republicii 13. Bucuresti. str. Breaza de jos. Bucuresti. Candiano Popescu 41. 7 apartamente. 8093. 10 apartamente. sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Vincent Raymonde si Constanta. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. Bucuresti. 8092. Catunul Odaile 8074. Atelierului 29. Brezoianu 7. G. Serban Voda 145.. 8094. Vlachide M. 8098. 8088. Dr. G-ral Praporgescu 29. Bucuresti. Vladescu Ada Gabriela. Bucuresti. 8095. str. Nicopole 10. 7 apartamente. Otopeni. Bucuresti. Vicelli Maria. Palade 12. A. Veechia Ana Del. Vasilescu Victoria. str. Popa Rusu 11. 8089. Bucuresti. str. str. Vlasie Ecaterina. str. 8084. str. Segmentului 4. b-dul Marasti 31. Momuleanu 20. Bucuresti. 3 apartamente. calea Mosilor 234. Cazarmii 72. b-dul Cosbuc 51. Bucuresti. 8091. Bucuresti. Eroului 4. Ardealului 3. 8097. str. Bd. str. Vamvocas Constantin. Bucuresti. 33 apartamente. str. Ion. 4 apartamente. 22 8077. Vadescu Parvu. 5 apartamente. Veber Teodor.

str. str. Maria Rosetti 41. Bucuresti. str. Viranian Petre. si Maria. str. Grigore Manolescu 23. 8115. 10 apartamente. Bucuresti. Volfic Dumitru si Elena. Orizont 5 8127. Bucuresti. Radu Cristian 4. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 27. Schitu Magureanu 30. Parintele Vasile Lucaci 43. str. Bucuresti. Vasiliu G. 17 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 42. Balcescu 7 8101. str. Brasov. 8114. str. Bahluiului 21. 10 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. str. Velculescu I. str. Revorchian. str. str. Vasilescu M. Elena. Valanschi Eliza. 4 apartamente. str. Bucuresti. Ioan. Bucuresti. Leonida 7. str. Hanul cu Tei 12. Vasilescu Petre. Cernatu. Vidrighin Maria. Videle 19. Primariei 381. Bucuresti. Bd. str. Aurel. str. Angelescu 3. 3 apartamente. Visinescu Petre. Donici 25. str. Bd. str. 3 apartamente. Bucuresti. Veleanu Ana. Vania Maria D-tru si Constanta. Blanari 14. Bd. C. Maria. Mihail Eminescu 114. 8129. 18 apartamente. Ploiesti. 8111. Bucuresti. Radu Kelev. str. Lanariei 123. 8107. 3 apartamente. Constantin. 8108. str. Vantu Gh. str. Popa Ioan 27. 8103. Romulus 4. str. Vasilescu N. calea Calarasi 191. str. Vladescu I. Visan Constanta si Vasile. 8119. Voinea Z. Vidrighin Adam Sanda. Gogu Cantacuzino 8-11. Colentina. str. Frumoasa 36. Bucuresti. Vranceanu Const. 36. 8126. Nastase. Bucuresti. Voiculescu Constanta. str. Belizarie Luter 22. 8109. 63. 5 apartamente. 8113. 8117. Stirbei Voda 16 8105. Bucuresti. str. Vilau Dumitru. Campineanu 8. str. B-dul 1 Mai 199. Pasaj 8104. Dimitrov 31. Vatamanu Alexandrina. Vasiliu Maria. Gh. 23 apartamente. 11 apartamente. 9 apartamente. N. Borsec 8131. Vramu Theodor. Cosbuc 6. I. Bucuresti. Stefan Greceanu 8. B-dul A. 7 apartamente. Mihail Cornea 4. Vahan si A. str. Bd. Fainari 56.. Rosetti 36. str.. Vasilescu V. 8123. Mihail. Vasiliades Gh. 9 apartamente. 8106. Vasiliu Bermart Gh.8100. Vrancu Th. Pitesti str. 8116. 4 apartamente. Bucuresti. imobil complet. 7 apartamente. Vodisca Ilie si Maria. Vidrighin I. str. 8121. Bucuresti. str. Episcopul Radu 52 8112. 4 apartamente. Bucuresti. 8132. Gh. str. Gh. 17 apartamente. 8130. Calea Plevnei 90. B-dul 1 Mai 53. Vladoiu P. 8118. Vladescu Ion si Elena. Virgiliu 16. 4 apartamente. Vulpescu Vasilica. Anton Pan 8. Bucuresti. 8 apartamente. 8110. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Putu lui Zamfir 1. 15 apartamente. Bucuresti. Iasi. com. Calea Mosilor 235. Bucuresti. 1848 nr. 8120. 8102. 7 apartamente. Bucuresti. 116. Cuza 50. 3 apartamente. Gen. 8124.. str. Bucuresti. Beldiman 2. A. Stela. Bucuresti. 20 apartamente. Frumoasa 36. Ioan Ghica 3-5. com.. 25. Dinicu Golescu 59. Bucuresti. 8122. str. Calea Grivitei 254. 5 apartamente. str. 8128. Aurelia. . 3 apartamente. Bucuresti. 8125. Coltei 3.

Telita 39. Poetul Cosbuc 1. 8164. Panu 16. Sinaia. 13 apartamente. str. 16 apartamente. 8146. Bucuresti. Panduri 10. 8162. Mendeleef 20. Fagului 6. 8156. str. 8148. Visescu Ion. Sf. Vasile Roaita 31. Stamate 59. Cosbuc 3. 8158. Dionisie Lupu 12-14.8133. a. Bucuresti. str. Scoalei 2. str. 8154. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. calea Grivitei 210.. Bucuresti. str. Bucuresti. 8137. str. str. Romana 15. str. Bucuresti. str. calea Vacaresti 18. 8153. Beatrice. Viorescu C. calea 13 Septembrie 35. str. 8151. 13 8147. Gh. str. V. Vidrascu Paul. sos. Bucuresti. Bucuresti. Ploiesti. 3 apartamente. 8144. 8139. Ady Endre. Eufrosin Poteca 36. 4 apartamente. Bucuresti. Voinescu B. 8 apartamente. Vlastaie Ion. str. Bucuresti. str. Voinea Mihail si Lucretia. Petre Liules 32. 5 apartamente. 8136. Valaori H. Teodora. Leon Voda 2. 8149. Col. Vasilescu Ilie. Vasilescu Ion si Elena. si M. . 10 apartamente. Alex. Paris 17. nr. 8155. Bd. str. calea Serban Voda 79. Visoianu Petre si Constanta. Bucuresti. 4 apartamente. 8160. Vasilescu Paul. str. 8. 14 apartamente. 8140. 11 apartamente. 9 apartamente. Constantin 30. Bucuresti. Velican Dumitru. Anul 1821. 8145. str. Vasile Lascar 213. Sticlari 1. 6 apartamente. str. Calea Victoriei 48-50. Mamuleanu 13. 4 apartamente. Bucuresti. calea Dudesti 77. Vladescu Adrian. Victoria S. str. 8134. Gh. 8135. Bucuresti. Vasilescu I. Vidrascu Lucia. Olga Bancic 13. Bucuresti. 8138. Principatele Unite 2. Fainari 56. str. str. 3 apartamente. Drobeta 2. 12 apartamente. 158 apartamente. Blok Bucegi. Vespemeanu I. Bucuresti. Vasile. 8159. Bucuresti-Baneasa. 8161. 6 apartamente. Vacarasteanu Mihai. Dej 78. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. Apostoli 60. str. Voicescu Doru si Veintraub Isidor. 9 apartamente. Sf. 11 apartamente. 10 apartamente. str. Bucuresti. calea Colentina 70. Vlasceanu Valeria. str. Vasilescu Dumitru. sos. Ploiesti. 8152. str. Bucuresti. 8157. Academiei 19. 8143. mostenitori. Mirinescu 21. Bucuresti. Varodi Jean. 12 apartamente. Delea Noua 21. str. Mihu Copilu 11. Militiei 1. str. Vasile Iuga. Herescu Nasturel 4. 10 apartamente. Vello Fania. Bucuresti. str. Legislatorului 8141. 6 apartamente. Alex. Sabinelor 36. str. Dr. str. Bucurestii-Noi. str. Bucuresti. Scarlatescu 59. 8150. str. Paris 2. str. str. Vasilescu. 5 apartamente. 11 apartamente. Vladoianu Margareta. 8142. calea Serban Voda 79. str. Bucuresti. Adina. Vasiliu Constantin. str. str. imobil complet. 4 apartamente. Bucuresti. Vasilescu D-tru si Elena. str. soc. 4 apartamente. 4 apartamente. Voiculescu Niculina. Pasteur 61. Voinescu Pompiliu. Bucuresti..A. Stefan Greceanu 16. 8163. str. Orescu 4. Stefan cel Mare 250. str. str. Agriselor 3. Elena Teodorini 3. str. Visinescu Margareta. Dr. de constructii. Luceafarul 12. 7 apartamente. Veintraub S. Matei Voevod 2. Bucuresti. Bucuresti. str.

8184. 8169. Bucuresti. Uranus 79. Bucuresti. 8190. Vartansus Tatighian. Petru. str. Abrud 1. 8168. Vasilescu Mariana. Vasilescu V. str. Bucuresti. sos. str. Odobescu 9. Vintea Eleonora. str. str. N. 8167. Ghica Voda 14. Vasilescu Gh. Sepcari 9. 8191.. 8171. Giurgiului 117. str. Gh. Petre Ispirescu 15. Leonida 30. str. Bucuresti. Vladoiu Nicolae. Viriveanu Nic. Vasile Lascar 192. str. splaiul Unirii 131. Brezoianu 6. 3 apartamente. Leonida 9-11 8198. str. str. 5 apartamente. Eduard Grand 35. a. str. 8178. 8176. str. 10 apartamente. Atena 8. str. Bucuresti. 4 apartamente. calea Rahovei 220. Duca 50 8172. Vanghele Iosif. 4 apartamente. str. 14 Martie 48. Voinescu Valeriu. str. C-ta. Bucuresti. Bucuresti. Manolescu 6. 14 apartamente. str. str. str. 8175. Bucuresti.8165. str. 4 apartamente. 12 apartamente. 6 apartamente. 18 apartamente. Trinitatii 29. 12 apartamente. 4 apartamente. G. str. 8166. Luigi Cazavillan 12. Vasilescu T. Banu Manta 2 8193. 3 apartamente. Lili. str. sos. Vrejean Alfred. Bucuresti. Basarab 26. Bucuresti. Schitu Maicilor 14. str. I. Boicescu 12. Voinea T. sos. Brumarel 3. Matei Basarab 47 8174. Precupetii Vechi 11. Constanta. calea Rahovei 413 Campulung Muscel. Economu Stoicescu 12. Bucuresti. Vatarescu T. str. Campeanu 36. Bucuresti. Deparateanu 22. Bucuresti. Bucuresti. 25. str. Vlasak Francisk. Popa Soare 27. bd. Bucuresti. str. Bucuresti.. 8195. 5 apartamente. Vasilescu Ion. Vasilescu Alexandru. Valcu Constantin. 6 apartamente. Bucuresti. General Salmen 19. Valori Mihail. Bucuresti. Vasilescu Aurelian. Bucuresti. 6 apartamente. Doctor Lister 50. Vornicu P. str. str. Ronda 22. str. 8196. 4 apartamente. 6 apartamente. Palade 24. str. calea Vacaresti 103. Vasalopol O. Vladescu Petre. 8188. Maior Al. 7 apartamente. 3 apartamente. str. Ghidijeni . Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 8189. 5 apartamente. 8183. 8179. 3 apartamente. Valica Ioan. 5 apartamente. Ionica 7. 8180. Bucuresti. Bucuresti. 8197. Veinberg Bention. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. 8187. 8185. Doctor N. 42 apartamente. Udricani 7. 10 apartamente. Gheorghe. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Dumitru. 8 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Vernescu Jean. Vilau Dumitru. Voilici Gheorghe. Bucuresti. 222 8194. 8177. 8182. Vasilescu Maria. Gutemberg 11. Pargari 1. Sft. 8170. str. str. Pictor Mirea 12. 8181. calea Dudesti 73. Tutova. 15 apartamente. str. Maior Granta 6. Sf. Bucuresti. 8173. 5 apartamente. Cerealelor 32. si Maria. str. Kiseleff 61. Ghenadie Petrescu 203. Anton Pan 25. Elefterie 12. str. 8186. str. Veroner Herch. Voina Dumitru. Vasilescu Ion si Irina. str. 8192. 24 apartamente. Grigore Ventura 11. Maria. str. Vahac Israelian. Veechi Elena. 4 apartamente.. Brasov. Valeanu Maria Lory. str. Bucuresti.

Republicii 90. str. Bucuresti. Vermeulen Elena. Mosilor 282. Viitor 70. 8226. Mihai Bravu 5. str. 7 apartamente. Velicu G. Duca. N. Brezoianu 9. Bucuresti. Bucuresti. Kogalniceanu 18. Bucuresti. Vlasie Stelian Constanta. str. sgtr. a. Mogos Vornicul 6. str. Elena. 33 apartamente. str. 8225. Pucioasa. sos. Vasilescu Florian. Bucuresti. 10 apartamente. N. Viitorului 125. 3 apartamente. 8217. Valsanescu Simona M. Visan Stefan. Titulescu 19. str. str. Valcovici Basile. 8215. Maica Domnului 13 A 8204. 3 apartamente. Vasilescu L. Vasilescu Vasile si Dumitra. Romanati. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Popa Soare 27. 8209. str. Bd. 8221. Velicu St. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. str. 8223. Craiova. 10 apartamente. 16 Febr. 8200. str. 8218. Bucuresti. Marinescu. Zece Mese. Vintila Nicolae. str. 14 apartamente. Valeanu Max Lebel. str. Voinea Const. Republicii 57. Bucuresti. Marasesti 28. Ruica Vasile 26. Velicu Radu. 5 apartamente. Velicu Maria. 8216. str. 3 apartamente. Temisana 34. 4 apartamente. 38. 22. G-ral Cantili 4. str. Kogalniceanu 11. 8213. Bucuresti. str. Marinescu 14. Vasilescu Eugenia. Bucuresti. Karl Marx 34. Vasile Lascar 33. 8206. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Garii 4. Vasilescu Emanoil. Vogel David. Bancii 27. Bucuresti. Dr. 5 apartamente. Poet Neculuta 68.. 6 Martie. Vasile Vanescu Elena. Craiova-Dolj str. 4 apartamente. Unirei 115. Dumitru. Bucuresti. 8222. Protopopescu 24. sos. Valentina Visan si Aurel. 4 apartamente. Bucuresti. 18 apartamente. Bucuresti. Balcescu 30. 4 apartamente. Vasiliu A. Matei. 3 apartamente. str. 9 apartamente. 8219. Bucuresti. 8207. Vulpescu I. 8214. Predeal str.. Republicii 26. Cap. Roma 5. str. str. str. St. Bucuresti. Bucuresti. Concordiei 8. Bucuresti Com. Teilor colt cu Bd. Bucuresti. Vasiliu Eugen si Maria. fost Carol I 21. 8202. sos. N. Cal. 10 apartamente. str. 8205. Vasilescu C. 5 apartamente. str. 8227. Vajoreanu Dumitru. Vulturilor 4. Vasilescu Haralambie. 4 apartamente. 30 Decembrie 52. Fantanica 22. 8212. Voiculescu Viorica. Corabia jud. str. 8203. Bucuresti. Oitelor 10. 8201. 5 apartamente. 8229. str. Mihai Bravu 162 A. 8220. Istrate 10. Vaslui. bd. Vogel Marta. str. Bucuresti. Bratului 19. Craiova. Beldiman 2. Boteanu 3. Voinescu Dumitru si Voinescu. 8211. str. Aviat. str. 4 apartamente. Sos. Mercur 8. 10 apartamente. 14. 8228. Maria. 6 apartamente. Vlad Tepes 7. Popa Tatu 81. str. 10 apartamente. 8208. str. str. Obedeanu 10. si Voinea Maria. sos. Colentina 15. Bucuresti. str. Plantelor 61. str. dr. 4 apartamente. 8224. str. Bd. Radu Popescu 25. Bucuresti. 8210. 14. str. str. Filipescu 59. Bd. Giulesti 146.. str. Marvareanu Constantin. 36. Vasilescu Al. . str. Stefan cel Mare 11. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie Lupu 74. 4 apartamente. Republicii 26.. 4 apartamente. 4 apartamente. Spatar Miclescu 38. Bd. str.8199.

13 apartamente. Vespemeanu Jana. Bateriilor 31. Bucuresti. Voriparanian George. 39. Bucuresti. sos. 8245. Bucuresti. Visling Eugen. Sf. Aronaie. Orzari 21. Vladescu Vasile. str. str. Bucuresti. 8235. 2 apartamente. 8251. str. G-ral Stan Poetas 10. 4 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. str. Vasiliu Serban. Vanherckhoven Jules Emilia. Bucuresti. Elena. 8256. 6 apartamente. 11 apartamente. 8230. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Liviu. 11 apartamente. si Niculina Teodosia Ana. Grecescu 6. 8239. Dudesti 75. imobil complet. 13. Prof. 5 apartamente. Udricani 19. 8257. Cosbuc 6. str. 3 apartamente. str. Virgil Plesoianu 90. Bucuresti. Ronda 45. Vortparanian Gabriel si Ana. Clinciu 1. Dr. Dimitrie Onciu 31. 8254. Vasilescu Jeana. Serban Voda 26. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 8244. str. Veleanovici Alexandru. Sabinelor 121. 8240. 8258. str. Cal. 44 apartamente. Calomfirescu 2. 26 8253. str. Cluj. str. Bucuresti. Zimnicea. 8243. a. 1907 nr. 5 apartamente. str. Carpatilor 4. Robert de Fleurs 8. str. 8252. Weinberg Leon. Ion Maiorescu 15. Vasilescu Gh. 19 apartamente. str. 8234. Vasile Carlova 9. 8232. Iancului 18. . Walatia Fablo Maria. Weis Alexandru. 8248. Bucuresti. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi. Velicu Sebastian. 3 apartamente. Austrului 16. str. Bucuresti.fosta Carmen Sylva 2. str. Gh. Valeanu Jean. Bucuresti. Generalisimul Stalin 37. Vladescu Paul. Herescu Nasturel 9. V. str. sos. 8241. 5 apartamente. Veiner M. Olteniei 20. Popa Savu 21 bis. calea Grivitei 142. Gherghel 56. str. Mihai Bravu 104. Banu Maracine 14. Antim 55. Bucuresti. str. calea Serban Voda 49. Bucuresti. Bucuresti. Valeanu N. Bucuresti. 4 apartamente. Deva. Vendeliu Giurca. Voicu Niculae A. 8233. 5 apartamente. Kogalniceanu 12. str. Dr. 8238. Bucuresti. str. 8247. 8236. Codrilor 3. Visoianu Ana Ivona. Vezure Victor. 10 apartamente. D. str. Eugen Iosif 20. str. calea Grivitei 424. Bucuresti. 11 apartamente. aleea Izvoreanu 5. 5 apartamente. str. Vasiliade Vlada. str. 6 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. 8231. Militiei 5. Putu cu Plopi 2. 57. 3 apartamente. str. str. si I. str. Valica Lucretia. W. Dr. calea Victoriei 214. 8250. Dr. Calinescu 1. Bucuresti. sos. Bucuresti. Vanea Elena. Bucuresti. str. str. 8255. 8237. 8242. Wagner Simion. Bucuresti. Voegeli Elena. Bucuresti. Armeneasca 16. str. Stefan. 8 apartamente. str. calea 13 Septembrie 19. 8249. Leon Voda 2. str.

Witel Smit. Wisotschi Teodora. 8294. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. G-l Angelescu 2. 2 apartamente. Waserman Silvia. Predeal. 8279. Bucuresti. 9 apartamente. I. Vacaresti 66. 8276. 20. str. Filaret 85. Bucuresti.8259. 8262. Selari 3. Wahman Enertina. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Olteni 55. Bucuresti. 4 apartamente. Mitrop. 8264. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Mendeleef 26 8278. Cartierul Forestier. 3 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Dobroteasa 18. Wurmraund Sabina. Weisman R. 28. 3 apartamente. Ciresoaia 3. Intr. Virgil Plesoianu 25. 5 apartamente. 8295. 8291. . str. most. Wechsler I. 8287. 4 apartamente. 5 apartamente. Weiss Roza. Wolf Hans si Maria. Iasi. Weinberg Ita. 3 apartamente. str. str. 11 apartamente. Weisman Wilhelm. str. Ecoului 51. Mendeleef 25. 8288. str. Weiss Ovidiu most. Eminescu 6. Anton Pan 27. str. str. Bucuresti. Cuza Voda 74. 9 apartamente. 6 apartamente. Waldman Diana. 8263. str. Weiner David si Iosif. 8269. 11 apartamente. str. Hristu Botev. Walmer Iulia. str. str. 5 apartamente. 7 apartamente. Weisman Isac si Wilhelm. 8270. Welther Arthur. str. str. Wechsler J. Salvator 42. str. str. Colonel Orero 6. Waiscarcovshi Maria. Bucuresti. 10 apartamente. Weintraub Smil Iosif. str. Ovidiu 3. str. 8260. str. str. str. 8283. cal. 17 apartamente. 53. A. Waffer Adela. 8272. Wachner Eduard. Weintraub Pincu. Negoiul 19. 6 apartamente. 8284. Bucuresti. Bogdan 2. most. Muzelor 22. Traian 111. Mihai Bravu 234. Warthiard Dumitru. Werker Roza. Bucuresti. 8 apartamente. 8268. Weithiach Alexandrina. 16 apartamente. 8265. Bucuresti. 3 apartamente. Wolf Raicher. Episcop Radu 15. Bucuresti. Bucuresti. Cuza Voda 47. str. Wolf Erna. Wechsler Charlote. 11 Iunie 65. 8280. 5 apartamente. Bucuresti. 8289. 8261. Logofat Nestor 6. Prof. Negru Voda 20. Bucuresti. Ion Mincu 35. 18 apartamente. 8275. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan. M. str. 8271. Bucuresti. Weinstein Linta. str. 8274. Vasile Conta 4. str. Calarasilor 253. Bucuresti. 8266. Rosetti 27. Bd. 8267. Calarasi 54. calea Dorobantilor 56. str. str. 8293. 5 apartamente. sos. Wehsler Molca. 3 apartamente. 8 apartamente. 8282. Busteni str. E. str. Gabroveni 55. calea Grivitei 429. 8290. Republicii 38. Theohari 30. Bucuresti. 8285. Bibliotecii 6. Dudesti 30. Ioan Ghica 3. 5 apartamente. Senatului 6. Cal. Bucuresti. 3 apartamente. Valeriu Braniste. Bucuresti. 5. str. Turbinei 15. Eremia Grigorescu 11. str. Weinstein Marcu. Toamnei 1. 8273. 10 apartamente. Weigel Carol. 8292. Wagner Matilda. Bucuresti. Wlahu C-tin. Iasi. Weiss. Aurora 50. 9 apartamente. 8277. Prof. 4 apartamente.. 2 apartamente. Bucuresti. 8286. Bucuresti. str. str. 8 apartamente. 8281. si Erm. 6 apartamente. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Weiss Ionica. Bucuresti. str. str. Wirth Elena Charlote. Bucuresti. Banu Maracine 7. str. str. str.

str. 25 Sos. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Petrescu 7. Pictor Luchian 12. Webb Ervilia. Bucuresti. 24 apartamente. Uranus. 117. 8301. Bucuresti. 8320. Dr. Sp. Muncii Voluntare 51. 8297. Barlad. a. Libertatii 42. 5 apartamente. 15. 8312. Bucuresti. Bucuresti. Wachtil Eizig. str. 3 apartamente. Winitrof Toma. Vasile Lascar 18. 4 apartamente. str. Weiss Alexandru. Dobroteasa 13. Stefan cel Mare 115. Cauzasi 8. Cantemir 13. . 10 apartamente. Milescu 69. 7 apartamente. str. Zamfir Mihai. Poet. 138. 8305. Widrighin Maria. 4 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. 3 apartamente. Wolf Lazar. Olga Bancic 1. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Clunet 4. Weisman Bela. Rosetti 2. Zaharescu Gheorghe. 8 apartamente. Episcopul Radu 15. Walcher Maria. Bucuresti. Bucuresti. 8330. 8324. 14. Intr. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. calea Calarasi 104. 8315. str. Dudesti 8-10. Piata C. Bucuresti. str. Crisan 8. Weiss Rebeca. str. str. Weisselberg Filip. Waisman Fani. Bateriilor 16. Bucuresti. str. Remus 4. Dr. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 8329. Sihleanu 8. Lipscani 57. Galati str. str. Wainavraschi Cleopatra. Bucuresti. 6 apartamente. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta. Sinaia str. Wolfsehn Maria. str. Baratiei 46. Wainberg Silvia. Zamfirescu Ion. 8321. Alex. 8302. str. str. Zervias Costea. Bucuresti. calea Mosilor 249. str. 8317. 9 apartamente. Weinstein Michel. 3 apartamente. G. Weiss Eugenia. 8316. Hala Lifschitz 17. 8 apartamente. str. 9 apartamente. Dobrogei 12. 8300. Enachita Vacarescu 35. 8327. 13 Septembrie 115. 8303. Bitolia 6. 8319. Zotu Tasula.8296. Iasi. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Wechsler Emil. A. Dr. 3 apartamente. Westfred Alexandru. 8304. 8328. 8308. 8307. Waniehk Friedricha. C. Sf. 64. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Drumul Lacul Tei. Zamfirescu Ion. Witman Sara. 5 apartamente. Bucuresti. 8309. Zotu Eugenia. str. 8310. 2 apartamente. Dionisie Lupu 20. Bucuresti. str. 8298. 4 apartamente. Bucuresti. Weisberg Iordantrita. Galati. Bucuresti. Weiner Reni. Nic. str. 7 apartamente. Bucuresti. Octavian 34. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 8311. Z. str. 8323. Bucuresti. 5 apartamente. 8322. str. Negrii 57. 8313. Pasteur 12. Bucuresti. Soimului 4. Vigilenti 7 8325. 8314. 5 apartamente. Oborul Nou 29. Ion Nou 32. 8306. 3 apartamente. 8299. Wechsler Nadia. 2 apartamente. 8318. Oituz 9. str. Sapientei 9. Zurganescu Florian. 7 apartamente. Wechsler Iosif. 7 apartamente. Udricani 18. Waldru Margareta. Sighisoara. cal. Wechsler David. str. str. Bucuresti. B-dul Dimitrov 5. str. 8326. Vranceanu 18. Anton Pan 26. Piata Regala 96. Baterilor 4. str.

7 apartamente. Bucuresti. Zarafescu Eftemie si Grigore. Bucuresti. 11. Zagrafi Afrodita. str. 3 apartamente. 8355. 8333.8331. str. 3 apartamente. 8365. Bucuresti. A. str. Mihai Viteazu 16. Zurmino Ludovic. str. cal. Zisu N. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Zaganescu Alexandru. 8356. Selari 6. Zimbal Marius. str. 8359. str. 8344. Vulturi 143. 8357. Cal. 2 apartamente. Fundeni 17. Bucuresti. Draghiescu 16. str. cal. Zissu Maria. 5 apartamente. str. Zietchi Renier. Zackarian Kareic. 8349. Soarelui 4. 5 apartamente. 8366. 232. 5 apartamente. Sf. Bucuresti. Dimitrie si Elena. 8336. str. Aurel Vlaicu 116. 3 apartamente. Petrovici 3. Socialismului 9. Prosperina 6. Constanta str. str. Episcopul Chesarie 5. Bucuresti. 20 apartamente. Bucuresti. str. 8360. Bucuresti. str. 8338. 76. str. 6 apartamente. Zolia Constantin. str. Bucuresti. Zaharia Aneta. 8347. str. 15 apartamente. 15. Bucuresti. 5 apartamente. 15 apartamente. Zacarian Avram. 4 apartamente. cal. Smardan 24. Bucuresti. str. Bucuresti. Zimbilski Teodor. Sinaia. str. Salvator 43. Zamfirescu Stere. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 25. N. Teiul Doamnei 65. Bucuresti. Bd. Bucuresti. 4 apartamente. Emigrantului 2. 18 apartamente. 8353. Bucuresti. Zissu Ioan. 8343. Moruzi 38. 2 apartamente. Zagar Amalia. Focsani. Bucuresti. 8352. si Dobra. Bucuresti. Oitelor 4. Bucuresti. str. 8342. str. V. 8337. Zamfirescu Petre. Serban Voda 142. Zaporogescu si Reiner. str. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Zoi Nicolae. 8340. 8332. Bucuresti. Iernei 3. 27 apartamente. Zosmer Rebeca. 8364. Bucuresti. Zamfirescu Eugenia. 8335. 8363. Alex. str. Bozilor 1. str. Zinimet Abraham. 8354. 4 apartamente. 8348. str. 8350. 8361. Zagorionski Victor. Bucuresti. Rahovei 281. Trinitatii 88. Bucuresti. Selari 9. str. Suciu Muresean 1. Edgar Quinet 5. Calea Vacaresti 16. Bucuresti. Mihai Bravu 105 A. Curiati 2. Zweifel Hensi. Dr. str. str. Bucuresti. Zamfirescu Maria. 8358. 9 apartamente. Herescu 13. Zangaride Gh. str. Curiati 2. 8351. Bucuresti. Vigilentei 8. Nicolae Tei 31. 8339. T. Vitting 3. Trinitatii 28. Berzei 72. Bucuresti. str. Domnita Anastasia 8. Zara Laurentiu. str. Zisu Cornelia. 9 apartamente. Zamfirescu Dumitru. str. Calea Rahovei 206. 8 apartamente. Zissu Dumitru. 8 apartamente. Calarasi 51. 8362. B-dul 6 Martie 34. 8345. Zamfirescu Olimp. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Dorobantilor 230. . 208. Cantacuzino 9. Dorobanti 48. Matei Basarab 13. Cal. Zainea Radu si Voica Antonescu. 8 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Zanergiu Venera. 8334. Ureche 13. Splaiul Unirii 120. Negustori 28. 3 apartamente. Ecaterina. 9 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Rahovei 237. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. Ploiesti. Zissu I. Buzau. Zissu Carolina. Zaharescu Tudor. str. Vladimirescu 1. Dr. intr. Ovidiu 34. 8346. Bucuresti. Spit. Bucuresti. 8341. 67.

9 apartamente. Sos. 9 apartamente. 8372. 7 apartamente. Olanda 1. Zilberman B. Zahan Teofil. Cantemir 74. Intr. str. str. Zalman Grosman. 6 apartamente. B-dul Independentei 27. 8374. Znov Barbu si Ecaterina. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. V. Bucuresti. Racota 5. 19 apartamente. str. str. Zamani I. 8391. Coltei 9. Bucuresti. 14 Martie 20. 3 apartamente. 8377. 8370. si Octavia. Zaharescu Maria. str. str. Zlata Grigore. Nic. sos. Profesor Bogdan 18. str. 10 apartamente. str. A. Racota 3. 9 apartamente. Icoanei 89. Sahia 58. Bucuresti. str. 8381. Hatmanul Arbore 14. Dr. str. 22 apartamente. 9 apartamente. Duca Voda 1. str.. 3 apartamente. Mora 28. Nic. Bucuresti. Kuibasev 30. Bucuresti. Blaj. 8 apartamente. str. 2 apartamente. Zamfirescu P. Bucuresti. 4 apartamente. 7 apartamente. str. a. 4 apartamente. Zagrefi Niculae. Vasile Boerescu 21. str. Bucuresti. 8373. Zichuci Niculae. str. 5 apartamente.8367. Doamnei 23. Zanescu Maria. Lucaci 56. Bucuresti. Dr. 13 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Galati. Zattonici Mircea si Laura. 3 apartamente. str. Alberto. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Alex. Moruzi 37. 7 apartamente. 8385. 6 Martie 43. 8376. Zamfirescu Nicolae. str. Popa Tatu 31. Wilson 15. Zaharescu Maria. 6 apartamente. Kuibasev 30. Wilson 15. str. 5 apartamente. 8368. str. 8397. Bucuresti. Polona 64. Zagar Herman. Bucuresti. Zalman Soloman. str. 8393. 20 apartamente. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Zemtilini M. Zintea Florea. str. 6 Martie 61. 8369. Colentina 35. Zatonici Maria. 8399. str. Bucuresti. str. Saftica. Maria. Bucuresti. Lipscani 81. str. str. str. str. Batistei 1. Bucuresti. Dorobanti 57. Calea Grivitei 182 A. 8378. . 39. Alex. Mihai Bravu 398 8386. 8400. Zlatescu Stelian. Zamfirescu Ion. 30 Decembrie 19. Bucuresti. Virgiliu 26. 8390. str. A 8394. Bucuresti. G. str. Pictor Vermont 6. Bucuresti. V. Zaharescu Maria. Stufului 2. Bucuresti. Zamfirescu Haralambie. Aurora 22. 11. 8382. Progresului 2. Bucuresti. Baratiei 34. Zaharia L. Filaret 28. Bucuresti. 8384. Plevnei 1. str. 8 apartamente. 4 apartamente. str. 8379. Zalman Aizic. Fecioarei 15. Bucuresti. Duca 12. Zigher Zlata. Intr. Ploiesti. Bucuresti. Zingirgian Alice. 4 apartamente. Niculae Filipescu 15. 8401. Felioara 3. Zavalin Andrei. Zamfirescu Constantin. 4 apartamente. 8396. 8395. 8387. Romana 112. 5 apartamente. str. I. Zlotha Stefan. Morilor 1. Zoia Ernest. Zaharia Luiza. Sos. str. str. Academiei 1 A. Andrei Mureseanu 8. str. str. Bucuresti. str. C. Bucuresti. 8398. Spiridon 37. Lueger 13. Bucuresti. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 8. Botez 34. 8375. str. Bucuresti.. 34 apartamente. str. 10 apartamente. Zimbae Gogu. Sf. 8380. Menelas Gherman 4. str. str. 8383. General Doda 11. 8389. 8371. Bucuresti. 2 apartamente. Zigura Aurel si Virgil. Stanislas Cikoshy 11. Slatineanu 3. str. Nationala 20. 8392. 9 apartamente. 8388. str. Zlatescu Niculae. Calea Plevnei 9. Stefan Greceanu 9. Bucuresti. str. str.

8406. Spl. Ziga A. Sinaia. 8 apartamente. 8411. 13 Decembrie 29. Zaganescu Ada. Bucuresti. 8425. 8408. Zamfir Stoica. Calea Calarasi 162. str. Independentei 270 A. Constantinescu 42 8414. Ion. str. Bucuresti. Zaharescu Emilia. 2 apartamente. Avram Iancu 20. 8418. 6 apartamente. . 8407. Cal. 8427. Bucuresti. Zadic Victoria. Serg. Mihai Bravu 10. Vacaresti 57. str. 8 apartamente. Cpt. str. Zlatca P. si L. 10 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. B-dul 6 Martie 61. Bucuresti. Sinaia. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Mamulari 5. Bucuresti. 18 apartamente. str. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8428. str. Mihail. str. 8429. Zanescu Alex.. str. 8410. 3 apartamente. Zoler Robert. 4 apartamente. str. 8435. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 253. Bucuresti. Zisu Ana. Bucuresti. 8424. Zamfirescu Aurel. 8403. 8404. Bucuresti. 20 apartamente. str. Zaharia M. 3 apartamente. N. si Constanta. Luegher 13. Zamfiropol Louise si Jeana. 8432. Bucuresti. Dudesti 227. 4 apartamente. Zaharescu N-lae. Patriarhiei 19. Zamfirescu Elena si Dan. Calea Mosilor 304. str. 3 apartamente. Zaharescu C-tin. Bucuresti. si Maria. Zingirgian Ervant. 7 apartamente. str. 22 Medgidia T. Zanea Marcel. Spl. 9 apartamente. Bul. Stirbei Voda 50. Zotu Aurelia. Intr. 5 apartamente. str. V. 8420. B-dul Al. Hala Lifsitz 18. Margareta. str. 25 apartamente. 8416. str. str. str. 8409.. Iorga 5. Bucuresti. Zaharia Leon. Delea Veche 27. str. Rosetti 40. Bucuresti. 3 apartamente. Zisu Maria. Zamfir Alex. str. Zernoveanu Tudor. Bucuresti. Vladimirescu 29. Cal. Venerei 10. Calea Vacaresti 25. 2 apartamente. 8 apartamente. str. Kuibasev 7. 12 apartamente. Aurel Vlaicu 35. str. 11 apartamente. C. str. 8426. Bucuresti. Bradului 27. str. Zentilini Colete. Zebrului 3. 3 apartamente. Buzoianu 53. 5 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Saliste 8415. Zaharia St. Bucuresti. Raditei 14. str. str. 8405. 11 apartamente. Zascsak Rudolf. 20 apartamente. Banu Maracine 14.. Bucuresti. 8417. Ardealului 61. Zamf. 8422. 8419. str. 3 apartamente. Gheicu C-tin 23 8413. Racovita 8. Zoler Efrain. Zlatescu Victor. Bucuresti. D. Cuza Voda 18. Cristes. Bucuresti.. si Lobel I. Zisu I. Bibescu Voda 8. si Stefan. Bucuresti. 8 apartamente. 8423. Zanoli. str. 8434. Bucuresti. 8412. Sibiu Com. str. Bucuresti. Ilina 12. Dr. A. 8433. str. Bitolia 20. Zamfirescu Petre si Irina. Zaharescu Petre. Martie 61. 8421. str. Sepcari 9. Apolodor 37. str. Carol Davila 64.. Unirii 285. Mendeleef 44. Sticlari 4. Banu Maracine 14. Moscovici M. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. Zingirgian Sarchis. Rovici L. 8431. Bucuresti.8402. Bucuresti. Masina de paine 18. 8430. 7 apartamente. Bucuresti. Zoica M. Sticlari 4.

8450. Bucuresti. 8458. str. str. str. 8467. 8468. 13 apartamente. Unirii 97. Tomis 2. str. 4 apartamente. calea Grivitei 184. 8448. Bucuresti. 8443. Roma 13. Lamaitei 30. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 125. 8457. . str. Banu Maracine. Servantian Avedis. Crangasi 12. str. Bucuresti. Zisu Alexandru. Zaifost Matei. 7 apartamente. 8438. Bucuresti. str. Calea Mosilor 96. Zaharia N. str. 26. Roman str.. Av. Herastrau 15. 55. Stefan cel Mare 84. Popov 55. V. Bucuresti. 8461. Bucuresti. str. Negru Voda 18. 4 apartamente. str. Lunesoara 1. Bucuresti. str. Al. Zanescu Marin. Bucuresti. 9 apartamente. 8442. Zamfirescu Stefania. Bucuresti. 7 apartamente. Galati str. Cuza Voda 31. Zisman Mihai si Roza. str. str. Atena. Zornea Eliza. 8451. 8447. str. Cauzasi 26. 10 apartamente. Argentina 7. Principatele Unite 18. Apolodor 21. Bucuresti. str. 8439. Cal. Calarasi 44. str. C. I. 4 apartamente. Aleea Alexandru 8. Zamfir Gheorghe. 6 apartamente. 8449. Cal. Bucuresti. Zapau M. 8446. Zaiuva N-lae. Piatra Neamt. Balcescu 3. Cal. Oituz 14. str. 5 apartamente. Tokio 3. Frimu 1. Zadic Iacob si Rose. Teodor Aman 2. Negustori 1. 8454. Zubcova Alexandrina. 6 apartamente. 36 apartamente. Zisu Andrei. str. 4 apartamente. str. b-dul Republicii 63. Zosima C. Bucuresti. Popa Tatu 29. 2 apartamente. Bucuresti. Zuvieg C. Republicii 9. Bucuresti. Constanta str. Bucuresti. 7 apartamente. Zatineanu Stelian. 4 apartamente. Calea Calarasi 30. Delavrancea 57. Pipera (Colentina) Sos. Petru Maior 70. str. Bucuresti. Zaharia Harutin. spl.8436. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. str. calea Grivitei 60. 137. Sofia 9. Bucuresti. sos. 8452. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 8444. Zaiafescu E. Popa Tatu 29. Bucuresti. Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena. Zadic Irlanda. Zisu Nastase si Anastasia. Bucuresti. Bucuresti. Drumurilor 13. Popa Tatu 10. N. str. Zoie. Vacaresti 178. str. B. 8437. str. Zamfirescu Henric. 8455. Zguriadescu C-tin. Zulisa Anasanta Magdalena. Braila str. Lazar. 4 apartamente. str. str. calea Vacaresti 12. Zambaccian Krikov Onic si Anita. Zandan Mates. 8463. 4 apartamente. Cecilia. Biserica Amzei 27. str. 8465. G. Potcoava 17. str. 26 apartamente. str. 6 apartamente. Halelor 41-21. 8464. 8456. 8453. 53 apartamente. 3 apartamente. str. Londra 21. Ion. Zota Tasula. 7 apartamente. 4 apartamente. 8459. Salvator 25. 8441. Porumbaru 72. Zervantion Andis mandatar ptr. 8445. Zuckerman M. Alex. Eduard Seferian. 8440. si Gherondaclu. Zisu Alexandrina. 8 apartamente. Balcescu 3-5. Stalin 13. str. str. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8462. 55 apartamente. calea Rahovei 137. 6 apartamente. Aristide Briand 10 Constanta. I. Zukerman Jacques. 12 apartamente. Zlatcu C. Bucuresti. Zummer Carola. Vladuta 26. Bucuresti. Puskin 33. Cantemir 76. Bucuresti. Bucuresti. 8460. 8466.

Bucuresti. Antim 65. str. Bucuresti. 8489. Ana. 8477. 2 apartamente. Xantopol I. . Teodorescu Paul. 45. 4 apartamente. Mircea Voda 5. str. Naum Muscel 8. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 48. C-tin.8469. 8486. Barozi Paula. str. 2 apartamente. Lucaci 25. str. Urali 10. Banca Negotului. 8501. Bucuresti. Traian 181. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Botosani. 8482. Niculescu Constantin. 8470. Bucuresti. str. 8480. Siligman H. Bacal Iosif si Tivia. Bucuresti. G-ral Angelescu 133. Bucuresti. Grigorescu I. Bucuresti. Ion Sulea 220. Bratasanu Virginia.. Sever. Bucuresti. D-na Oltea 74. Stamate Radu. 8488. Aviator Petre Cretu 68. 8472. Eugen Carada 5. Intr. str. Pantelimon Radu. str. 8479. str. str. Popa Nan 15. str. Papadopol N. 8499. Sf. str. str. Bucuresti. Finlanda 21. Branzoi M. str. Gruia V. 8481. Polona 88. str. Dumitrescu Neofita. str. 13 Septembrie 158.. Alexandrescu Gh. str. Teodorescu Pandele. 3 apartamente. Pistrui Ion. str. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 8483. 3 apartamente. Viespari 50. Bucuresti. Poenaru Bordea 6. 8487. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. Parintele V. 285. str. I. 4 apartamente. Fabulistului 2. Stanescu Radu. Bucuresti. str. Assan 3 8496. Nic. Episcopu Radu 38. Saidel Ion. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. G-ral Salmen 13. 4 apartamente. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Pop de Basesti 34. str. Serban Voda 58. 8484. 3 apartamente. Elena. Buzincu Viorica. Vasile Lascar 100. Bucuresti. Bucuresti. Despot Voda 5. Bucuresti. Bucuresti. 8500. 8485. 8471. str. 8490. 8491. 8474. Florescu Ion. Xenopol Radu si Dimitrie. 3 apartamente. 2 apartamente. Cazarmei 45. str. Bucuresti. Luterana 21. Zervantian Avedis. Parfumului 44. 150. 2 apartamente. Calarasi 278. O. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. T. 4 apartamente. 215. 2 apartamente. 5 apartamente. 8476. Dr. 5 apartamente. 4 apartamente. Radulescu Ion. str. Miciurin 12. X. 8475. Bucuresti.. Elena Matei Voevod 13. Staicu Velicu. Agricultori 104 B. Boicescu Al. I. 8493. Lipscani 57. 8473. Batistei 1. Agricultori 108. Bucuresti. 17 apartamente. Xantopol Cristofor. 3 apartamente. Ilie 10. Bucuresti. Calea Nationala 184. 2 apartamente. George. str. str. str. Valausehy D.A. str. str. str. Bucuresti. str. Sagetii 11. Elena. 2 apartamente. Bucuresti. 8495. 2 apartamente. Masaryk 1. Sebastian 91. str. 11 Iunie 40. str. Speteanu D-tru si Maria. 8497. G. Capsa 21. 8498. Banca de Comert din Bucuresti S. str. Bucuresti. G. Braila str. Dinu Aurel. 8492. 4 apartamente. Paraschivescu Constantin. Bucuresti. Dianei 2. 8478. 4 apartamente. 3 apartamente. 8496.

3 apartamente. Bazilescu Aristide. 8512. Manolescu Sanda. Serban Voda 219. Puskin 16. Dan Alexandru. 8506. Popovici 3 si 30. Sos. 2 apartamente. Bucuresti. Unirii 16. Wilson 15. str. 3 apartamente. str. Bd. Aleea Viilor 17. 8519. Bucuresti. str. Bucuresti. Gh. Nic. 2 apartamente. 5 apartamente.A. Bucuresti. Concordiei 1 imobil complet. Doxshall Elize. Dr. 8507. Titus 4. 2 apartamente. Ana Ipatescu 62. 8529. Mitrop. Bucuresti. str. 3 apartamente. 8538. Gherasi Domnica. N. Bucuresti. 8527. Bucuresti. Iorga 3. 8503. 2 apartamente. 8530. Neuman Avram si Iozefina. str. 8534. Vaselor 39. 3 apartamente. 30 Decembrie 73. Hasenfratz Solomon si Renee. Jdanov 37. Constructii. str. str. str. Dimitrov 164. Cotroni V. Bucuresti. 8535. Etingher Herman. Hoffan Iancu. Sebastian 155. Belcot Emil si Amalia. 8514. Labirint 57. b. Bucuresti. Gheorghiu Ana si Rudolf. Bucuresti. 8525. Atena 1. Niculescu D. Iulie 7. Bucuresti. imobil complet.. Rosetti 22. Bucuresti. Diaconescu Maria. str. imobil 8508. 2 apartamente. imobil complet. Petru Rares 13. C. Dobrovici Marioara. Dumitrescu Dumitru. Crutescu Niculae. 3 apartamente. Mayer Mina. str. 8537. str. Sperantei 24. 8532. Bd. 8511. Bucuresti.. Bucuresti. Gh. N. 6 apartamente. 8517. 8533. Bd. Bucuresti.. 2 apartamente. 16 Februarie 1933. str. Mataru Jean. C. Filipescu 8515. 8528. Florea Manole. Gen. Lungu M. Mironescu Margareta. Iasi. 2 apartamente. si Constanta. Poiana Tapului. str. 8505. a. Bucuresti. A. Ploiesti..A. str. Maria. 38. 8504. Bucuresti. Chicu Giuseppe. 4 apartamente. Viilor 11. 4 apartamente. Dragomir Alexandrina. Bucuresti. Carol Davila 77. 8536. 31 apartamente. Stefan cel Mare 8. Catoiu Maria. Piatra Arsa 8513. str. A. Banca "Vultur" S. 4 apartamente. N. Latina 20. Dobrescu Stefan. Lipscani 57. Grigorescu V. Bucuresti. str. C. 2 apartamente. str. 8510. Mares Ion. Muresanu 1. Balcescu 25. Romania Muncitoare 10. 8523. Salmen 7. Bucuresti. Clein Ida. Italiana 18. Bd. calea Mosilor 195. Lister 7. Blanari 11. 2 apartamente. Intr. Dimitrov 59. 3 apartamente. Bucuresti. Bolintineanu Silvia. str. Calea Victoriei 68-70. Republicii 45. 2 apartamente. Ploiesti. Arion 6. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti.R. Namian Georgeta. Bucuresti. . 8509. str. Deva. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 2 apartamente. 8516. 2 apartamente. Bateriilor 2. 3 apartamente. 8531. Drumul la Rosu 1. 8520. Andrei Barsan 7. str. Piata Mamaia. Friderich Engels 18. a. G-ral Marasescu 38 8524. Gh. str. str. 6 Martie 44. Piata Rosetti 3. str. str. Constanta. 2 apartamente.8502. str. str. 75. Dutu Eliza si Nic. imobil complet. Bucuresti. Nicolae Sofia si Ion. Vaslui. 8526. 9 Mai (Grivita). Petrescu 2. 2 apartamente. Tomescu 2. Ana Ipatescu 28. Tulcea. 8522. str. 161. str. Bucuresti. Iacobini Ioan. Dr. 3 apartamente. str. str. str. Predeal. 2 apartamente. 8518. 8521. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Generala S. Bucuresti. Georgescu Batola Laetitia. str. Bd. 2 apartamente.

8542. Negru Voda 126. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Trancu I. Bucuresti. str. G. str. Bucuresti. Aristide Briand 21 8557. str. Ion Mincu 3 3. Av. Oculeanu 5 7. Antrenorilor 2 2. 2 apartamente. 1 Mai. Oslo 2. Bucuresti. 8547. str. Prager Heinrich. str. Bratului 23 8. str. str. si Dora. 2 apartamente. apartamente. Episcopul Ilarie 4. str.. 2 apartamente. Atena 3. Balcescu 11. 7 apartamente. str. Torontu Ilie. Popa Anghel. str. Voinescu Georgeta. 8549. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. Campu Lung str. str. Oculeanu 3 6. Razus Gheorghe. Ludovica Toma. str. Ana. Necunoscut. V. str. Closca 42. Bucuresti. Onofrei Gheorghe. str. 2 apartamente. Bucuresti. Ion. str. 8559. Zamfirescu N. Bucuresti. Nicolae Marin. Bucuresti. Vizanti Gheorghe. Golescu 5. Bucuresti. Puscariu Maria. str. Prager R. Bucuresti. 2 apartamente. Drossu 4. Negru Voda 20. Aurel Vlaicu 93. 8561. Rosianu Ralita. str. Edgar Quinet 7. str. 2 apartamente. Lascar 21. Daniil Berceanu 2. Brasov. Eliza Moroni 5.R. 8540. Aleea Alexandru 37 imobil complet. 2 apartamente. 2 apartamente. str. 2 apartamente. str.8539. Av. 8541. 8546. Stoenescu Aretia. Bratocei 2 9. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Finlanda 3. 8556. Arch.A. Clucerului 14 . str. Stefan Gheorghiu 5. str. 8543. 8555. 2 apartamente. Tacit Ileana. 8551. 13 Decembrie 4.. Av. G-ral Brosteanu 18. Haia Lifschitz. 40. str. Voda Cuza 23. Mihail Spataru 5. Putu cu Plopi 11. Tomescu Alexandru. 8552. 8548. I. 2 apartamente. str. 2 apartamente. Ion Mincu 10 4. Lisabona 1. str. Bd. Bucuresti. 8554. 8558. Dacia 53. Arh. Starostescu Maria. 2 apartamente. Bucuresti. Paraschivescu Eugen. Bucuresti. str. str. Vladescu Florica. 3 apartamente. str. Blanduziei 1. Weber Paulina. Constanta. Zobrab Eufrosina. Racovita 29 b. str. Dabija Gheorghe. Stanescu Maria si Ion. Necunoscut. Vlasceanu Mihail. Valeriu Braniste 58. N. Bucuresti. Strat George si Luzane. Bd. Duca 224. 2 apartamente. Profiriu Ana. str. Bucuresti. Pappia C. str. Bucuresti. Bucuresti. Savulescu Ion. 8545. Argentina 39 5. Predeal. 14 b. Bucuresti. Bucuresti. Simper S. 8544. 2 apartamente. Dim. Damaschin Gheorghe. N. 8550. str. 3 apartamente. b. 8560. Bucuresti. Precupetii Vechi 29. str. Putu cu Piatra 5. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Maria. str. 8553. str. str. Clucerului 29 10. Barbu Bradescu 20. Bucuresti.

Popescu Niculina str. Maior Zorileanu 78 29. Necunoscut. Necunoscut. str. str. str. str. Roma 4 42. Raspantiilor 37 40. str. Girafei 29 . Fundeni 10 55. str. str. Inst. Necunoscut. Tanase Cristescu. Paharnicului 5 38. Cotofeni 56 18. Necunoscut. str. Stanciu Stefan. Necunoscut. Banu Maracine 1 52. Necunoscut. str. Iliescu Petre. Col. Avram Iancu 7 48. str. Necunoscut. Londra 9 23. str.11. Anghelescu Gheorghe. Luntrei 12 25. Paris 26 36. Clucerului 14 12. Maior Sontu 8 30. Nanu Gheorghe. Maria Gheorghe. Legumelor 2 26. Cusuta Horia. Necunoscut Calea Grivitei 263 19. str. Uzerson Amalia. Necunoscut. Necunoscut. Pasamenterea Melic. Iordache Golescu 15 20. Radu Popescu 27 41. Necunoscut. Gheorghe Rata. str. str. Col. str. Paris 51 37. Istoric Universal. Niculescu Florica. str. Londra 27 24. Tanasescu Stefan. Niculescu Ilie. Orero 18 53. str. Fundeni 22 57. Siderachis. str. Alexandru Moruzi V 27 50. Capt Octav Cocarascu 102 15. str. str. Nedeanu Gheorghe str. Clucerului 18 13. str. Elena Enanovici. str. Maior Sontu 12 31. Necunoscut str. str. Avram Iancu 14 a 49. Maior Sanatescu 21 28. Necunoscut. Cantacuzino 8 39. str. Necunoscut. Londra 5 22. Stefan Mantea. Borcan Stefan. Tudor Otelia str. Popescu Elena. str. Lizeanu 42 27. dr. Stanescu Tatiana. Necunoscut. Roma 37 43. Fantanica 12 56. Necunoscut. Luca Elisabeta str. str. Foisorului 74 54. Sboris C. str. Mateescu Constantin. Cotofeni 41 17. str. str. Elefterescu Sofia. str. Sandu Aldea 32 45. Cluj 38 16. str. Necunoscut str. Maior Al. Campeanu 54 32. Tunari 28 47. Stefanescu Gheorghe str. str. str. str. Petrescu Nae. Dumitrescu Maaria. str. Maica Domnului 13 34. Porf. Samoilescu Gheorghe. str. Sandu Aldea 96 46. Sandu Aldea 49 44. str. Antilopei 24 51. str. Mierlei 26 35. Capt Octav Cocarascu 91 14. Londra 3 21. Masina de Paine 21 33. str.

Docuri 82. str. Gh. str. str. Iacobini 4 97. Constantinescu Gheorghe. str. Petre Ispirescu 6 84. Tudor Nicolae. Atanian Tacnor. sos. Toma Iordache Ion. str. str. str. Vasile Enache sos. str. str. Fat Frumos 80. str. Iancu Petra. Ferentari 34 81. Arion 23 94. I. Vulpeni 14 76. Stoian. str. Elinescu M. str.. Serg. Nisim Arona. Dumitrescu Constantin. Tarneviceanu Nicolae. Aricescu Elizei. Ser. Mihalache Udrea. str. Platosei 4 87. Nedelcu Valeriu. Cosmeti 6 101. Ocland Ferno Jaquelin. Cuza Voda 84 78. Muzelor 19 83. Gozokos Ion. 30 August 18 95. Tane Nicolae 46 93. Tudor Stefan. Danescu Soare. Constantin David Tica 35 96. Radulescu Eliade 33 68. str. Pantelimon 151 71. str. str. 13 Decembrie 6 103.58. Necunoscut. Pelicanului 4 64. str. Concordiei 21 79. Pilide. D. Costache Serban Sos. Sandu Matei. Popa Nicolae 32 67. Serafim Gigian. T. Iuliu Barasch 17 59. Pictor Andreescu 12 61. Stupinei 13 72. Telita 4 91. Cpt Margarit 17 98. str. str. Vlaicu Voda 62 75. Cuza Voda 53 77. Musat 56 90. Pantelimon 125 69. str. Pantelimon 193 65. Bugher Victor. Calea Vacaresti 15 73. str. Castanului 19 100. Popescu Maria. Gabroveni 22 60. David Tica 45 102. str. Petrescu Constantin. Dinulescu Ivan. Petre Ispirescu 114 85. Pop de Basesti 50 62. Ion Maria.C. Radu Dumitru. Dulgheru Florea. str. Calea Vacaresti 133 74. Voiculescu Ilie. str. Stanciulescu C-tin. Vladimirescu 6 92. str. str. Sos. Margaritescu Constantin sos. Marin Ion. str. Carpenului 38 99. sos. str. str. Col. Gheorghe Petrescu. str. Ionescu Zoe. Maria Popovici. Necunoscut. str. Intr. Ducu Maria. Coraci Carol. Episcop Ambrozi 4 . Necunoscut. Turturica 93 89. str. str. Tomescu Constantin. str. Petre Stanciu 5 86. str. Pantelimon 128 70. Eroului 12 104. Lingu Floarea. Necunoscut. Alexe Stefan. Magurele 187 88. str. Const. Pantelimon 293 66. Petricica 1 63. Sos. Chiliban Ion. str. Maria Ileana Gherase.

Popescu Stelian. cal Grivitei 362 115. Luterana 31-33 124. Intr Pap. str.Ploiesti 48 149. str. str. str. str. Fexler Isac Leon. Albert Covaci. Buc. Marin Gh. str. Nisail Gheorghe 85 129. Ecaterina Muradian. Topraizari 18 139. Noi 44 145. Func. Elena Oprescu. Sos. Galileia 130 117. Fraitici Gheorghe. Fratila Ion. str. Saulescu Maria. Grivitei 308 114. Agapiei 10 146. str. Rizea Radu. str. Buc-Tunari 5 151. Gulesteanu II 8 109.Ploiesti 101 147. Predeal 1 132. Puica Rata. Gulea Grigore. Iliescu Emilia. Necunoscut. Droslav Mihai. Crangasi 78 131. Stefan cel Mare 25 137. Cavaropol Marin. str. Ispas Gheorghe. Damian si Maria Gh. cal. Edului 3 106. Stanicica Bolboc. sos. Velicu Florea. Iordan Dumitru 20 122. Petrescu Maria. str. Giulesti 113 116. Sebea Anghel. Buc. str. Vidra 17 142. Grivitei 329 112. Nicolae. str. sos. Hodoran Ion. Stefan cel Mare 34 138. Sandu Constantin. Rachita Constantin. str. Suraia 19 134.. cal. str.. Ion Taragea. str. Manastirea Neamt 4 130. Prel. Petra Elisabeta. Buzdughina E. str. Salciei 6 135. . Gheres Ivan. str. Giulesti 327 119. str. str. Karol Knapp 69 127. str. Vataselului 4 141. Popescu Stelian. Gorunului 40 120. Cernaianu 6 123. Galileia 3 121. Constantinescu Alex. Vasile Roaita 18 140. sos. G-ral Angelescu 34 111. Karol Knapp 61 a 126. Petrescu GH. str. Edului 5 108. Buc. Marin Florea. Paunescu Constantin. Karol Knap 13 128. str.. str. str. str. Romania Muncitoare 50 133. Aglaita Aurica. Buc. Luculescu Vasile. Negoita Nicolae. Fagului 13 110. cal. sos. Niculescu Virginia. Donea Gheorghe.105. Luterana 8 125. str. str. 121 118. Denes Ana. Grivitei 331 113. sos. Giulesti. Suceleanta Elena. str. Cavaropol Marin. Petrescu Constanta. Corbului 63 . str.-Ploiesti 127 148. Vidra 37 143.-Tunari 3 150. str. Dinel Dumitru. Vasile Ghergbel 59 144. Edului 12 107. Anton Pan Buc. Ionescu Maria. str. Draghici Maria. Stefan cel Mare 13 136... Tuica Petre. sos. sos. str. str.

152. Donca Sima 31 158. Ionescu Iulia str. str. Monetariei 4 180. Papazoglu 68 189. str. str. str. str. V. str. str. str. str. str. Foisorului 47 187. Constantinescu Anghel. Olga Leontescu. Dragulescu Mihail. Necunoscut. 18 Bucuresti 174. str. Volga 55 169. Pacurari nr. str. Puskin nr. str. Vasiu Gheorghe. 75 Bucuresti 175. str. Occident 42 167. Robescu 1 186. Dobrogeanu Gherea 124 156. Dumitrescu N. Malaesti 3 194. str. str. Lt. Infratirei 48 162. Sturza nr. 17 Constanta 176. Crisan 34 184. Marasescu 15 183. Neatarnarii 32 166. Niculescu Perieteanu. Costis Gheorghe. 30 Decembrie 27 157.. str. str. Nita Eminescu 40 . Doaga 158 159. Aurel Vlaicu 98 178. Cristea Stroe. Iasi 172. str. Oprea Marin. str. str. Renasterii Costeasca 53 168. Plugaru Petre. Stancu Petre. Tausanu Lucia. Constantinescu Maria. Col. 9 Iasi 173. Laborator 48 190. Miraslau 14 193. Luda. Matei Gheorghe. str. Gheorghe Stan. Stuvar Nicolae. Maria Ion. Garlei 38 161. Radu Nicolae. D. Laborator 132 191. Niculescu Caliopi. Forturilor 5 160. Rasvan Olga. A. Necunoscut. Bacau 170. str. str. Dafinului 18 185. Monetariei 12 181. str. Rafail Jacques Etty. jud. Maria Diaconescu 36 163. str. Maestru Manole 11 192. str. Arsene Ion. str. Grigore Alexandrescu nr. Niculescu Constantin. Aleea Alexandru nr. Constantin Brancoveanu 57 154. Tudor Cosman. Stefan Elena. Ksasian Julia. Necunoscut. str. Corbului 14 153. Popescu Silvia. Badarau Mircea. F. str. str. Neagara 35 165. Slanic Moldova. 1 Mai 58 164. str. Teodorescu Elena. Marasescu 9 182. str. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. Maior Sanatescu 54 179. 23 Bucuresti 171. Costache Ion. Dumbrava Elena. str. Stanciulescu Anton. Stoiana Stelian. Toma Butescu. str. Necunoscut. Laborator 38 188. str. str. str. Serbanescu Aglaia. Necunoscut. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. C. Parma Ana. Dobrogeanu Gherea 89 155. Vizantin Nr. 36.

Vineri 1 199. Lilinfeld Lizica. 1 22. Rosetti 22 11. C. V 28. str. Costache Marinescu 9-11 14. Aristide Briand 13 2. Dionisie Lupu 4 24. Dumitrescu Dumitru. str. Barbu Vacarescu 143 8. Dr. Scarlat Negrea. calea Dorobanti 99-101 29. Ionescu Lazar. Tanasescu Maria. Gh. Chopin 5 19. Dumbrava Rosie 23 25. Tache Serban. Recolta Petre. str. Donizeti 30 31. Chopin 15 20. Necunoscut numele. Cerchez 23 15. Sft. Chopin 64 21. Cornea. Scarlat Negrea. str. Necunoscut numele. str. Vasile Carlova 19 202. str. Cap. Necunoscut numele. Vasile Raileanu. Vasile Raileanu. Oborul Rosu 5 196. Cap. Finari 58 34. str. str. Necunoscut numele. Aurel Vlaicu 30 4. Ionescu Octav. str. Plecat din tara. Necunoscut. Filimon Sarbu 18 33. Buzdugan 43 7. str. Amiral Negulescu 8 5. Pictor Andreescu 10 198. Tendler Iosif. Mihai Gabriel. Gh. Preotul Rodica. A. Apachiti Ion. str. Baritiu 22 36. Cerchez 25 16. str. Clucerului 17 12. str. Bratului 1 6. Donizeti 19 32. str. Savulescu str. Nichifor Ion. Plecat din tara. Martuleac Petre. Enache Steliana. Scarlat Negrea. str. str. Cerchez 25 17.. Stan Judetul 4 201. str. Scarlat Negrea. str. Necunoscut numele. Aristide Briand 14 3. Barbu Vacarescu 133 9. C-tinescu Caracas 61 13. Stelea Spataru 200. str. Necunoscut numele.195. Izvoreanu Sali. Tutulescu Nicolae. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. Bartok Bella 4 10. str. str. Lungu Nicolae. calea Dorobanti 208 27. str. Dionisie Fotino 628. Gh. Nica Ana Maria. str. Necunoscut numele. Ghers Richard. Costea Ion. G-ral Vladoianu 44 35. Bulgea GH. Bulgea Gh. Isaia Niculescu Donizeti 16 30. Oborul Rosu 27 197. Gheorghiu Traian. str. Tanasescu Maria. str. Baritiu 34 . str. str. Calafat 66 18. 10 23. str. Necunoscut numele. str. str. str. Gheorghe Petre. str. str. Felix 109 26. str. V. str. str. Laurentiu Frederik.

str. Virgil Gavrilescu. Maria si C-tin Sroianovici. str. str. Nicolau Ion. Vasile Predescu. Primaverii 91 72. Mozart 70 60. str. Ghercea Nicolae. Petrescu Constantin. Robert de Fleurs 13 75. Eufrosina Marasescu. Duca 55 45. Gheorghe 6 83. Necunoscut numele. Keppler 67 50. Pictor Rosenthal 117 70. Stefan cel Mare 92 82. Necunoscut. Necunoscut numele. str. Stefan cel Mare 76 81. calea Floreasca 124 41. str. str. str. Sert. Bubi Clemens. str. Pictor Negulici 24 69. Golgan Natalia. Mihailescu Vasile. Gh. str. Carnaru Gheorghe. Marasoiu 25 57. Calinescu Dumitru. Duca 68 43. I. str. Puccini 13 73. str. Pictor Negulici 8 67. Baritiu 40 38. Tupor Ioana. Laptari 16 54. Mandrea Stefan. Necunoscut numele. Stalpoianu 26 . sos. Gh.37. Anghel Teodosiu. str. Demetrescu Victoria. str. Mozart 72 61. Pictor Negulici 22 68. Zablovschi 82 46. Branisteanu Lucretia. Stefan cel Mare 238 80. Jdanov 58 47. Petrescu Constantin. I. Necunoscut numele. Nenciu. Marasoiu 12 56. Constantinescu Elena. str. Petre Cretu 17 66. str. Ionel Iacob. str. Necunoscut. Necunoscut numele. str. str. Ionescu Aurel. str. Octav Cocarascu 6 62. Mil. Pitarul Cristache 14 71. Rahmaninov 19 78. Mozart 35 59. Londra 29 53. Robert de Fleurs 5 76. Jdanov 65 49. I. Popa Savu 23 63. Petrescu Nicolae. Badita Elena. Pharnicului 2 65. Necunoscut numele. str. str. Popovici 20 64. Barbu Gheorghe. Camenita Petre. str. Glinca 6 42. calea Grivitei 266 40. str. str. Gh. Bordeianu Atena. Puccini 15 74. Codrescu Ana. str. str. Lizeanu 22-24 55. str. Dobrescu Iancu. Corani. str. Jdanov 62 48. str. Danescu Petre. str. Ing. I. Baritiu 44 39. str. str. str. Ing. Osiac Petre. Londra 19 52. Banea Stefan. str. Slatineanu 5 79. Profir Moruzi. str. Mixa Ecaterina. str. Mateiasi Stefan. str. Grigore Maritiu. str. Popovici Gheorghe. Gh. str. str. Duca 41 44. Mierlei 11 58. Gh. Londra 5 51. Dobrescu Gheorghe. Romana 140 77.

Radulescu Petre. Brates 9 111. Calea Victoriei 220 95. Agastini Tulio. Fantanica 37 109. Alexandru Bascu 3 127. Tenculescu Ion. Antonescu Ion. Sos. str. Ana si Nic. Marinescu Ovidiu. Sos. str. Mihai Bravu 158 116. Washington 16 96. Sf. str. Caprioarei 9 105. Branzoi Constantin. Dumitrescu Ion. str. Constantin Nistor. Mihai Spataru 38 117. Emanoil Mihail. Aleea Zanelor 1 130. Albinelor 44 129. Calea Mosilor 61 112. Marinescu Petre. Badea Gheorghe. Matei Voevod 102A 114. str. Bateriilor 6 . 11 103. str. Tudor Maria Moise. Demicov Radiani. Trei Scaune 1 125. Baba Novac 80 99. str. Vasilichia Nicolau. str. str. Soldat Negru Florea 11 85. str. str. Niculescu Alex. Boziorul 4 100. Dumitru Teodor. Pop de Basesti 28 120. sos. Caporal Sevastopol 39 101. Crocos Nicanor. Emanoil Mihail. Deva 12 107. Pantelimon 81 121. Mina 6 124. Barbu Vacarescu 133 91. Grigore Gheorghe. Stanculescu Dumitru. str. Alex. str. str. Melinte Ranila. str. str. Goldenberg Aneta. Zacanian Osin. Dristorului 111 106. Caminului nr. Guta Stan. Lupu Cristache. sos. Elena Elcenco. Alex. Agricultori 74 97. Luca Niculescu. str. Ionescu Ion. Bercovici Moritz. Varful cu Dor 2 93. sos. Victor Hugo 4 92. Pantelimon 93 122. str. Clutu Valerizarie. Necunsocut. G-ral Florescu 1 110. Barbu Vacarescu 143 90. Teodosie Rudeanu 26. Andela Nicolae. str. str. str. Oradea Marea 14 119. Sulea Ion 285 126. Corabia 74 102. Necunoscut. 28 88. Necunoscut. Teiul Doamnei 128 89. Dumitru Gheorghe. Foisor 37 bis 108. Colentina 103 104. sos. Zanfirescu Grigore. Savulescu.. Camenita Ion. Calea Victoriei 136 94. Intr. str. Negru Voda 23 118. Necunoscut. str. Petru Tei 39 86. str. str. str. Tudor Maria Moise. Stancu Alexandru. Roza Mihailovici. str. str. Dumitru Anghel. str. Chiparis. Necunoscut. str. str. Agricultori 51 A 98. Pantelimon 116 123. str. Mihai Bravu 137 115. Sf. Constantin Papamanjaris. Balasanu 10 128.84. Tenculescu Ion. Soldat Stefanescu Tei 12 87. Matei Voievod 53 113. str.

Soldat Croitoru 27 150. str. Dobrin Costica. Dumitru Demian. Stoica Alexandru. str. Finta 1 168. Calea Grivitei 430 163. Rebeca Ilie. Dumitru Teodor. Dumitru Teodor. Calea Vacaresti 354 155. Popescu Stelian. Brezoianu 62 157. Berceni 3 158. str. Tancu Ion. 14 144. Soldat Croitoru 27 149. Margeanului 41 137. Gh. Niculescu Teodoru..131. Elizeu 24 167. Calea Giulesci 371 170. Ilie Gheorghe. Marinescu Dumitru. Nica Constanta. Mastacan Dumitru. Nica Gheorghe. Intr. Zurbaceanu Elena. Biter Alexa. Popa 62 147. str. Oltenitei 134 139. Ciru Iliescu 7 164. Secerei 12. B-dul Marasesti 28 135. Cap. Cretescu Ion 2 162. Lainici 21. Lotrului 59 175. Popa 64 151. str. Nica Constanta. Cornului 52 165. Dumitru Demian. Teodosescu Haralambie. Calea Vacaresti 215 153. str. Mateescu Atanase. Vintila Dumitru. Margeanului 71 138. Buse Gheorghe. Calea Vacaresti 273 156. Elena Zaharnic. str. Slt. Macedonia 1 177. str. Marinescu 12 . ing. Valentin Robert. calea Rahovei 329 143. Morlova Ilie. Paulina Altman. Voinescu Romulus. str. Dumitru Teodor. Toma S. str. Tismana 4 152. Micu Maria. str. str. Costea. str. Barbu Moleanu 2 161. str. Zanfirescu Ioan. Sosima 25 171. str. Zurbaceanu Elena. Corvinilor 5 166. str. Ion Martan. str. str. Sos. Stroe Dumitru. Magurele 295 136. Falcoianu 18 172. Ion Ghinea Marin. Piscului 29 140. Calea Vacaresti 288 154. Ivanovici Antonio Iosif. Calinescu Gheorghe. Anghelescu Constantin. Smardan 14 145. Buzoieni 57 132. Ion Martan. Petrescu. Bihor 28 160. str. sos. Cuza Voda 58 133. Niculescu Gheorghe. Serg. Pitesteanu Elena. str. Gh. Scarlat 19 146. Mitoi I. Sos. Banat 16 159. Puisor 31 141. str. str. Usurelu Ion 7 134. slt. Calea Grivitei 331 169. str. str. Soldat Candea 3 148. str. Dascalescu Irina. Petre Ispirescu 96 142. str. Petrescu. 23 174. str. str. Dukland Fermo Jaquelin. Gheorghe Radu. Manastirea Putina 10 176. str. str. Tescani 1 173. str.

Lacului 16 200. Bucuresti. Virgiliu 31 193. Sf. Toma Ionescu 6 190. Anastasescu Puiu. Timisului 23 203. Safirescu Teodor. Racovita Grand 31 180. str. str. Filoti Gheorghe. Stan I. Velecescu Lucretia. 30 Decembrie 40. str. str. Atanasiu Anton. Teodorescu Cristache. Marcovici 9 205.. str. Alexandru Preotu. str. str. Constantin David 83 196. str. str. str. 4 apartamente. str. str. 13 apartamente. str Silivestru 59 6. calea 13 Septembrie 291 186. Gaef Olga. Diaconu Coresi 20 197. Spl. Alexandru Visan. Stanciu Gh. Marian Victoria. Ionescu. 72 apartamente. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. Mihai Gheoprghe.. Florilor 1 12. str. str. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Bucuresti. Gheorghiu Constantin. 2 apartamente. str. Ecaterina Todoroiu 2 198. str. str. Scoala Herastrau 42 202. Atanasie Atanase. Vitilei 255 195. Velicu Gheorghe. str. Rahovei 12 181. Cojanu Elena. Ionescu Mircea. Toma Ionescu 10 191. Smardan 41 11.. Stan. B-dul Schitu Magureanu 53 185. Vespasian 54 192. Mihaila Constantin. str. Bucuresti. Scarlat Varnavu 28 184. Bucuresti. 2 apartamente. Anton Puiu si Imosina. Anton Raler. 3. Dobrogeanu Gherea 60 199. Bucuresti.178. Bucuresti. Bucuresti. Topala I. str. 3 apartamente. Atoniu Atanase. Belizarie 40 194. Independentei 297 183. Turnul Eiffel 68 5. Constantinescu T. Calea Mosilor 194 13. Aurel Verdescu. 2 apartamente. Stanciulescu Istrate. str. str. 4 apartamente. Calea Mosilor 194 8. Iliescu David. Stefan Mihailescu 26a 10. Ion Nou 22 2. Tabla cu Buti 64 187. Bucuresti. Stirbei Voda 20 7. str. Matasari 14 9. Timisoara 20 189. str. Atanasie Antoniu. 2 apartamente. Bucuresti str. Atanase Atanasiu 2 apartamente. str. str. Burea Constantin. Rozetta. Cristescu Virgil. str. 18. str. Tanu N. Mateescu Atanase. Dr. Eclesiarhului 8 204. str. Sprache Ion. Tabla cu Buti 84 188. Radu Greceanu 15 182. Frunzescu Gheorghe. Apostoleanu Alexandru. Calea Plevnei 100 179. Calea Victoriei 16. str. 20 . 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Alexandru Pals. Bucuresti. Popescu Ioan preot si Maria. str. str. Roma 39 206. str. Bucuresti. Stelian Dragoi. Bucuresti. Atanasiu Anton. str. Atanasiu Atanasie. str. Stefan cel Mare 75 201.

str. Baicului 55 44. Davidoglu Anton. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bratu Iosif. Olteni 16 22. Sinaia str. Casacescu Ion. Duca 76 27. Dumitrescu Magale. str. str. Bucuresti. Procopiu. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil. Burducea Alexandru. str. N. 2 apartamente. Columb Viorica. Rozelor 11 18. G. Dumitrescu F. 2 apartamente. Bucuresti. Popa Savu 8 41. Mircea Voda 63 35. Bucuresti. 2 apartamente. Dragalina 1 Bucuresti. Asan 3 16. I. str. imobil complet 45. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. imobil complet 50. str. 9 apartamente. Baxchel Eliza. Alex. Boldur Cristea Mircea. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51.G. 17 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Sirenelor 44 25. Turturele 21 34. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Teodor. str. 13 Septembrie 227 36. indiviziune cu Alexandrescu Adelina. Meteorului 20 42. Barbu Zevedei Bucuresti. imobil complet 20. G. Bratianu 1. 18 apartamente. Bucuresti. Bercovici Jean. Balcescu 24 15. Toma Masarik 1. str. imobil complet 48. 5. str. Sert. Bucuresti. Bucuresti. General Grigorescu 16. imobil complet 37. str. str. Bucuresti. Constantinescu Gh. 2 apartamente. Droth Marius. str. Stirbei Voda 29 a. Bucuresti. 5 apartamente. Duca 5 19. 3 apartamente. Filip.G. Bucuresti. Dumitru Strungaru. Besdusi Cornel 9 17. B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. Carpolioglu Iany. Sahia 59 52. Bals Alexandru. Bucuresti.14. Blumenfeld David. Brezoianu 25 c. Mureseanu 1 24. Iuliu Valahory nr. Bucuresti. Baumzweig Jolande. str. 4 apartamente. Bujoiu Ion. str. str. Dionisie Lupu 65 40. 18. Bilig Onas. 5 apartamente. Brekner Margareta. 2 apartamente. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. Calea Victoriei 16. Bruhess Marica Bucuresti. Bercovici Jean. str. 4 apartamente. Bratianu Vintila. Mitropolit Grigore 21 31. Bucuresti. 13 apartamente. str. G. Bucuresti 90 47. str.. str. Bogulescu Gh. Wilson 15. Brezoianu 29c. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Dobrovici Anton. str. str. Dudesti 66 23. Aleea Suter 1 46. str. Banu Maracine 4 33. 3 apartamente. Barbulescu M. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Cusman Zigu. Aurel Vlaicu 16 30. Dragos Florica. Cantilli 12 29. Antelopei 27 49. Bucuresti. 2 apartamente. str. Cardas Niculae. Campulung Muscel str. si Ana. 13 apartamente. 5 apartamente. I. imobil complet 39. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin. 4 apartamente. Costantinache Caracas 8. Bucuresti str. Bucuresti. Dumitrescu Mihail. Bucuresti. imobil complet 38. 3 apartamente. M. 20 53. Dumitrescu Al. Bucuresti. 5 apartamente. S. str. Episcopiei 5. Viilor 47 32. 2 apartamente. Eminescu 17. str. Bucuresti. Alexandrescu 70 . Bucuresti. Cal. str. Enachita Vacarescu 29 26. 2 apartamente. intr. Cosacescu Iancu. Bucuresti.. Bucuresti. Porumbaru 5 43. Cantacuzino Alexandru. 5 apartamente. str. Charles Maria. M. 3 apartamente. Bucuresti. Badescu Marian. Intr. Eminescu 13 28. Bucuresti. 6 apartamente. str.

Andrei Saguna 27 . Balasanu 5 93. 6 apartamente. imobil complet Bucuresti. str. str. str. 3 apartamente. V. Stalin 5. 2 apartamente. 34 apartamente. Frederich G. Luterana 20 77. Gral Angelescu 111 63. Balcescu 3. Barbu Vacarescu 114 68. str. Bucuresti. str. str. Grinold Lazar. Magheru 34 76. Ionescu Virgil. Gringold C. I. imobil complet. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Eaureanu 5 73. Asan. str. Iliescu El. str. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Nicolae Balcescu 30 91.. Bucuresti. Bucuresti. Ghingold. Victoriei 101 70. str. Gheorghiu Dumitru.54. Georgescu Ion. Bateriilor 16 74. Vlad Dracul 3 94. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. M. str.. Magheru 27 82. Bucuresti. Arhivelor 3 57. Evolceanu. 2 apartamente. 22 apartamente. Hilat D. Bucuresti. Raureanu 7 89. 2 apartamente. Alex. C-tin. Henej Beher. Gh. Pitagora 3 61. Gottlieb Iosif. str. str. 6 Martie 19 78. str. Assan. Hulica Dumitru. Oituz 3.. Bucuresti. Lipscani 63 81. str. Krammer. Hurtiij Stela. Krammer. str. Crucea de Piatra 84. Bucuresti. Kelter Alter. 17 apartamente. 4 apartamente. Dragos Voda 25 62. intr. Gh. Bucuresti. Maria Rosetti 10 95. str. str. Pictor Rosenthal 23 56. str. Glibb Jean. Stanescu. Calarasi 28.. Fotache Gheorghe. str. Elian Encika. 4 apartamente. 2 apartamente. Calarasi 79 75. str. Mitr. str. Henriette Neta. str. Bucuresti. Paris 44 86. imobil complet 64. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Eremia Grigorescu 10 59. Bucuresti. Fediteanu Corneliu. Bucuresti. 3 apartamente. Ganzembac Arnold. Gh. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu. Traian 42 58. str. Vlad Judetul 85 67. Bucuresti. str. 4 apartamente. 11 apartamente. Bateriilor 8 bis 87. str. Sandu Aldea 10 92. Bucuresti. str. Vinci Iosif. 5 88. Dobrogeanu Gherea 2 60. str. Hristo Botev 27. str.. 2 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Jules Michelet 20 69. Jules Mihcelet 15. str. 24 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 17 90. Hartman Vinci. 4 apartamente. N. Robert de Feluers 6 65. 3 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. str. 16 apartamente. Radulescu Asan 3. Belig Jananig. Bucuresti. Iuga Elena. str. 3 apartamente. Kluk Silvia. Soarelui 46 55. 10 apartamente. str. bd. Crangasi 129 66. str. DR. Bucuresti. str. Findea Eleonora. Gluk Jean. Cosbuc 4 89. 4 apartamente. 6 apartamente. Klar Lazar. Bucuresti. 29 apartamente. Bucuresti. imobil complet. Bucuresti. Erlich D. Gl. Ghiulamite D-tru. Bucuresti. Goda Emil. Danielopol 1 80. Ghica. Bucuresti. Barbu Vacarescu 49 71. Filderman si Tonea Sorica. Gutman Otto. Ghingold. str. str. Bucuresti. Eduard Stefan. Gogos Gheorghe. 2 apartamente. Selari 11 83. Franklin 7 85. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Hasenferatz S. Georgescu si Marin. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure. Rahovei 3l1 72. imobil complet Bucuresti.

Profetului 3 121. Mitropoliei 3 107. Bucuresti.. Jules Michelet 7. Pallade 18 117. Bucuresti. Margareta. Basarab 37-37a 104. 6 Martie 95 106. Londra 24 128. str. Bucuresti. Bucuresti. Ltvenbach Alfred. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Moscovici Olga. si Eliza. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica. Bucuresti. Frumoasa 33 112. Matos Elena. str. Lovinescu Monica. 3 apartamente. Constanta str. Bucuresti. str. Bucuresti. Oborul Nou 27. 1 apartament. Paunescu Eugenia. Enachita Vacarescu 6 105. 2 apartamente. Marguerite si Achilli Libel. Pella V. Marinescu Eugenie. Bucuresti.. 5 apartamente. Propriet. Bucuresti. Marius Julius si Viorica 8 apartamente. Kramar Kaiani. str. str. str. Bucuresti. Pictor Romano 6 120. 13 Decembrie 60. Magaha V. Luculescu Constantin. 12 apartamente. Oftalion S. 3 apartamente. Mircea Stoica si Marica. Banat 8 114. Nacht Iosif. 2 apartamente. 2 apartamente. Luterana 22 129. 5 apartamente. 14 apartamente. Frumoasa 39 98. str. Calea Mosilor 126 122. str. str. 5 apartamente. Mowat Victoria. Frigului 9 102. Hagi Stoica 12 100. Perdici Adolf. Pantelimon 157. str. Alex. 8 apartamente. Cantilli 16 110. str. Frosa Sarandi 5 111. str. Bucuresti. Calea Victoriei 128. imobil complet. Banu Maracine 13 101. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Victoriei 3335 str. Calea Floreasca 2 134. str. str. Dianei 1 123. Lahovari El. Bucuresti. Dionisie Lupu 38 116. 2 apartamente. str. Alba Iulia 20 136. str. 2 apartamente. Nacu 8 126. Bucuresti. str. Zefirului 34 113. Gh. imobil complet. str. Negropontes. str. 3 apartamente. Janin. str. Sos. Vasile Roaita 119. 1 apartament. Serban Voda 94 125. Bucuresti. apartamente. Mihaescu Ana. Bucuresti. Lazar St. Lazar Ety. Bucuresti. imobil complet. 5 apartamente. str. str. str. 38 apartamente. Motresianu Rozalica. Dimitrof 20 124. Bucuresti. Bucuresti. C. Maier Jean. Bucuresti. Gh. Pandele Const. 16 apartamente. Mahovay I. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Olga Bancic 7 132. Moisesu Eugenia. Stefan 19 108. Portenie Stancu. Leibovici Alfred. Bdul. 7 apartamente. Latina 3. 2 apartamente. Bucuresti.96. Lazar Iosif. Cristescu 8 135. Vasile Lascar 27 99. Bucuresti. str. Niculescu Medeia. Mihai Voda 38 . Popa Soare 55 97. 1 apartament. Bucuresti. 3 apartamente. 1 apartament.. Bucuresti. Vasile Lascar 94 115. str. Bucuresti str. str. Matos Elena. imobil complet. Bucuresti. Stirbei Voda 17 133. 2 apartamente. Gl. str. str. str. imobil complet. str. Bucuresti. Moscovici Sinner. 4 apartamente. Livenbach Alfred. Bucuresti. Milinec Petre. str. Polona 21 103. str. Lazar Iosif. Sf. str.. str. Manciu Cornel. 8 apartamente. Movila. 3 apartamente. str. str. Onofrei Ion. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. Eremia Grigorescu 26 109. 5 apartamente. 1 apartament. Mironescu Dumitru. Sahia 39 118. 6 apartamente. Levensohn David. Nicolae Filipescu 14 127. 22 apartamente. Copoiului 1 130. Plantelor 37 131. str. Bucuresti. 13 apartamente.

Bucuresti. 4A str. 1 apartament. Pologni George si Baciu A 142. Ion Lazeanu.G. Simionica Aurel. str. str.137. 7 apartamente. Bucuresti. str. 8 apartamente. Paris 47. str. Propriet. P. Rautu Mihail. Duca 45 175. Latina 10 151. str. strada Berzei 2. 2 apartamente. 7 apartamente. Schmidt Raul. Savinescu Eugen. 7 apartamente. Stoian Eugen. str. Ruos Alexandra. 1 apartament. Mureseanu 15 141. Prodanov N. 3 apartamente. str. Smukler Aron. Sandu Marcu. Bucuresti. Puzenti Marco. Raspopov Nicolae. 17 apartamente. Herastrau 13 172. Aleea Socec 2-4. 10 apartamente. Bucuresti. Solomon si Rene. Romanceanu Hugro si Iresteanu R. Prunescu Gh. Topor Elena. str. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. strada. 1 apartamente. 2 apartamente. Schimberg A. imobil complet 170. str. 6 apartamente. Scheld Isidor. 2 apartamente. Bucuresti. Alexandrini. 1 apartament. 11 iunie 61 138. Ghenade Petrescu 2 157. str. str. Bucuresti. Seicaru G. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina. Bucuresti. calea Victoriei 155 163. Mitita Constantinescu 1-3 144.. Raivbach Sylto. str. Popa Rusu 7 156. Olimpului 31 . 162 166. Bucuresti. Bucuresti. Pom Corneliu. Bucuresti. str. N. Dobrogeanu Gherea 8 140. Rene Brein. Ludovic Bender si altii. Gramont 5 158. str. str. Herastrau 41. Stanescu C-tin si Vili. 9 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 8 167. Conta 79 143. Popa Chitu 7a 177. Bucuresti. 5 apartamente. Al. Bucuresti.. Bucuresti. 3 apartamente. Frumoasa 7 147. Bucuresti. Boteanu 3 149. Bucuresti. Bucuresti. Batistei 11 154. str. str. 3 apartamente. Romei 31. 14 apartamente. Gabroveni 2 153. Splaiul Unirii 17 155. Socfrez Moag si Vera Florescu. Richter David si David Leonvente. Ionescu 17. Ciulei Al. 174. N. Romniceanu Carol. 3 apartamente.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Sft. Botemberg Frida. Progresului 9 152. 1 apartament. Perla Ion Frati si Momblant. str. Plantelor 17 139. str. Vacaresti 20. 3 apartamente. str. Savu Partenia. Bucuresti. str. G-ral Angelescu 93 176. b-dul Dacia 52 160. calea Floreasca 4 162. si Stelian Chiriochita. Perdif. Bucuresti. Bucuresti. b-dul Ardealului 37 165. str. A. Timisoara 20. 7 apartamente. Vacaresti 160. str. Sahia 59 148. 6 apartamente. Staticescu Pail. Solomon si Francisca Stain. 1 apartament. Horei 19 168. Porumbaru 1 161... str. str. str. 2 apartamente. str. Rizescu Nicolae. Toma Stelian 4. Bucuresti. str. calea Mosilor 103. Gheorghe 20. Bucuresti. str. Tautu Vasile. 5 apartamente. str. Penescu Nicole. Jules Michelet 8 145. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. str. str. 1 apartament. I. Batistei 35. Reiner Iosif. Porumbaru 50 173. Banu Maracine 6 169. Bucuresti. str. Gutenberg 3 bis. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Gh Judetul 23 159. 1 apartament Bucuresti. Dionisie Lupu 12 150. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Alex. str. Barbulescu Al. Bucuresti. Radulescu Agapie. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Popa Savu 65 146. Boernie Eugen. Bucuresti. Spitzer Roza. 5 apartamente. str. Stirbei Voda 123 164.

Hotel Ambasador. Brutus 10 214. str. Teodoru Aurel. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Marasesti 145 190. Baia Grivitii. Botescu 18 212. imobil complet 206. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Zerva Gheorghe. 2 apartamente. Lipscani 43 185. str. Viener Iosif. Serg. Bucuresti. Gramont 9a 187. Bucuresti. Tacui. Bucuresti. imobil complet 201. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Hotel Carpati.. Alex. Xenopol 3 192. str. str. Wpochiler Roabrebe. Bucuresti. Piata Dr. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. Cauzasi 12. Bucuresti. 1 imobil complet 198. Episcopiei 1 209. Zamfirescu Alex. Lipscani colt cu Selari 381 196. str. Dr. 1 apartament. Sfintii Voevozi. Hotel Barania. Hotel Bratu. Bucuresti. str. Bucuresti. Baia Mirea. 3 apartamente. Tutus Sandu. imobil complet HOTELURI 207. 1 apartament. Hotel Concordia. Bucuresti. Vasile Lascar 100 180. str. Vijan Jan 5 apartamente. Dionisie Lupu 21 186. str. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. imobil complet 204. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. Stanislav Cihosi. Sahia 1-3 181. Baia Centrala. 4 apartamente. Hotel Elite. Bucuresti. Xenie Const. str. Bucuresti. Gh. Italiana 4. Bucuresti cal. 1 apartamente.. Hotel Avram. str. 17 apartamente. 3 apartamente. str. Wesler Dora. Dorobanti 228. Bucuresti. Banu Maracine 45 193. str. Lipscani 12 215. 4 apartamente. Tomescu Elena si Florica. str. str. Militaru Gh. Bucuresti str. str. str. Duca 12 200. 4 imobile complete 199. Bucuresti. 8 179. str. Baia Meltzer. Hotel Brasov. str. Taciu. Gr. Bucuresti. 3 apartamente. Pasteur 69 182. Teodorescu Paul. Vazaru Ion. Biserica Enei. Negru Voda 20 194. Hotel Athenee Palace. Calea Grivitei 94 210. Vespasian Pella. Oitelor 32. str. 1 imobil complet 205. str. Wurmbrandi Sabin. 2 apartamente. Baia Marenco. Republicii 45 197. 4 apartamente. Zamfirescu Marin. Grigorescu. Bucuresti. 13 Septembrie 114 195. Amzei 27 188. Bucuresti. Vasile Leo. 4 apartamente. Atena 2 216. Hotel Brutus. Zamfirescu. calea Grivitei 130 213. str. Wesler Dora. Bd-ul G-ral Magheru 10 208. imobil complet 203. Voinea Oprea.178. Tomescu Ion. str. str. Bibescu Voda 10 211. 3 apartamente. Smardan 39 .. Bucuresti. Visan Alexandru. 15 apartamente. Orizontului 1 191. Cobalcescu 27 189. str. Bis. Bucuresti. Branza 12 184. Tiganus Ecat. Bucovinei 16 183. str.

Hotel Dacia. G-ral Papadat nr. str. Hotel Coroana. Hotel Egipt. Hotel Dorobantu. Cal. str. Cal. Hotel Dinu. Hotel Continental. Udricani 10 --------------- . 62 220. Calea Victoriei 56 218. 30 Decembrie. str. Grivitei 141 219. Grivitei 140 221.217. 2 222.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful