DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr.

36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------*T* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. de Numele si prenumele proprietarului si adresa imobilului ordine al nationalizat proprietarilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A 1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38. 3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124.

14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62.

44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28. 47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19.

76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17. 91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A.

114. 130. 141. Anastase Eusefina. str. Bucuresti. Flamanda 109. str. 9 Mai 4. 30 Decembrie 17. 9 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. N. Vlahuta 28. Stefan cel Mare 174. 3 apartamente. 11 apartamente. 118. Calea Rahovei 210. Av. Alexandrescu Aurel. 124. 16 apartamente. Bucuresti.110. 5 apartamente. 120. 3 apartamente. str. Auslaender Mozes. Braila. Arion Maria. 4 apartamente. str. str. Albinescu Victor. Bucuresti. Bucuresti str. 140. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Aslan Sergiu. Generalissimul Stalin 42. Anastasiade Ana. 133. Asfadurian Asfashin si Suren. Calea Vacaresti 176. Stalin 32. str. Eminescu 8. 112.R. str. Tase si Rucsand. 22 apartamente. Alexandru Andrei. Anghelescu Dumitru si Ioana. 4 apartamente. Doamnelor Rom. 111. 4 apartamente. Av. Titulescu 23. 4 apartamente. 6 apartamente. str. Antal M. Bucuresti. 4 apartamente. Antoniu V. Cap. 22 apartamente. Paul Urechescu 14. Bucuresti. S. 13 apartamente. 13 Septembrie 159. Maria Rosetti 45. 116. Bucuresti. 131. 143. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 117. 128. Bucovina 29. Anghel Mihai si Maria. Andreescu Ioan. Bucuresti. . Bucuresti. Blanari 11. 3 apartamente.G. Bucuresti. Bucuresti. 126. 123. Adolf Fried. 136. Bucuresti. Occident 45. str. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. si R. Romulus 38. 19 apartamente. Popa Tatu 85. 119. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia. Traian 81. 8 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Anastasescu Gh. Gen. str. Cocorascu 35. Alex. Sos. Plantelor 30. Abramovici Sabina. str. Ocolului 8. Sos. 8 apartamente. 5 apartamente. 137. 7 apartamente. 135. Ana Ipatescu 16 A. A. Abrudan Vasile si Ecaterina. str. Stirbei Voda 17. Justitiei 41. Arghir Preda. Gh. Calea Serban Voda 71-73. N. str. Pantelimon 2 bis. Bucuresti. Zorileanu 6. Scarlatescu 38. Anastasiu Vanghele. Av. str. str. N. 127. 5 apartamente. Cutitul de Argint 20. str. 142. Alimanescu Elisabeta. 6 apartamente. Anastasiu Ion. Calea Calarasi 112. 18 apartamente. Titulescu 28. Hagiului 10. 2 apartamente. str. Cameliei 32. Antoniu Iacob. Bucuresti. 5 apartamente. str. Orasul Grivita str. Stela Vasilescu. 113. str. Alexandrescu Dan. str. Ahlesche Maier Ana.I. Albinescu C-tin. Bucuresti. str. Nerva Traian 40. Iancu. 125. Constanta. Aleea Mantuleasa 4. 135.. 139. Bucuresti. str. Adelstein Edi si Cela Protopopescu. Ecaterina. Cernat 19. 138. Sassu 10. str. 121. 115. M. str. str. Bucuresti. 20 apartamente.. Luncsoara 9. 4 apartamente. Antonescu Maria. Furnica. Alex. Masina de Paine 40. Asoc. str. 122. str. str. Bucuresti. Bucuresti Calea Grivitei 147. Bucuresti. Matasari 14. Elena. Bucuresti. Bucuresti. 134. Atanasiu Constantin. 132. str. 129. Baritiu 38. Sanatescu 13. str. 6 apartamente. Bucuresti. Adamoiu Aurel si Arglaia. Bucuresti. Bucuresti. Avram Iancu 30.

str. 161. B-dul 1 Mai 65. str. Gr. Arnet Emanuel. Aheret Robert. Cuza 99. Bucuresti. Tg. B-dul A. 145. str. str. si C. Antonescu Ion si Pop Elena. 9 apartamente. com. 146. 171. Azarian Sirai si Marig Azarian. Antoniu George. Calea Dudesti 71. Braila. Academia R. 18 apartamente. Alexandrescu 20. 11 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. 14 apartamente. Andreescu Niculae. Agatstein David. Agostino Deatto. 168. 54. Uzufructara Elvira Vladescu. Bucuresti. Munteanu 8. 152. 144. 169. Antonescu Ana. str. str. Atanasiu Alexandru. proprietarii blocului Coltei. Eduard Grand 4. str. 63. str.13 Decembrie 4. Xenopol 15. Apolodor 11. Bucuresti. Viting 5. Robert de Flers 16 A. Bucuresti. 9 apartamente. Petru Rares 32. Andrei G. 11 apartamente. Bucuresti. str. 154. Apostol Al. Bucuresti. Takuhi si Onig. A. 7 apartamente. R. 5 apartamente. Bucuresti. I. Negru Voda 46. Adidjelin Aganii. Piatra Neamt. Cpt.P. 170. str. Artinian Antonie. Albu Bucur. Bucuresti. 153. str. 155. 5 apartamente. Sibiu 502. Bucuresti. 33 apartamente. Atanasiu Ion si Lucia. Sion 1. Alexiu Gh. Bucuresti. N. 23 apartamente. Alexandru Nanci. 15 apartamente. Columb 2. Axenia Giovani. 147. str. . Dumitrache Banu 57. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Rasinari. Calea Mosilor 169. Dr. Alimanisteanu Mari. 10 apartamente. Jiu. 165. Calea Grivitei 181. Atanasiu Maria. Calea Victoriei 118. Dumbrava Rosie 10. P. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 156. Calea Grivitei 123. Petre Carp 3 166. Victoriei 51. Bucuresti. 9 apartamente. Biserica Ene 8. str. Bucuresti. 162. Bucuresti. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R. 160. 151. 3 apartamente. 33 apartamente. str. str. si Aurelia. 10 apartamente. Popov 43-45. B-dul 1848 6. 7 apartamente. str. Augustiade Tache Stologan Ivone. 60. Bucuresti. 3 apartamente. Piata generalissimul Stalin 2. Baneasa. Maica Domnului 13 A. b-dul 1 Mai 47. Vasile Lascar 6. 61. Atanasiu C. 7 apartamente. str. Calea Vacaresti 136. Masarik 9. 158. 157. Bucuresti. Maria. Bucuresti. str. str. Avramescu Olimpia. 163.R. 3 apartamente. 150. 7 apartamente. Jules Michelet 23. Spiru Haret 17. Elena. Popa Tatu 80. 164. Bucuresti. 159. Viitorului 102. Apostol Sp. Bucuresti. 167. Maria. 6 apartamente. Sos. 149. str. 148. str.. str. Eroilor 32. Filipescu 46. str. Bucuresti. str. 172. Dorobanti 176. Lascar Catargiu 94. Ion Ghika 3. 6 apartamente. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 192. Calea Vacaresti 26. Calea Grivitei 114. T. Alticonian Avram. Asoc. 7 apartamente. Bucuresti. str.

5 apartamente. Bucuresti. str. Alexandrina. 3 apartamente. B-dul A. 184. I. str. str. 174. str. Etilde. 8 apartamente. Calea Grivitei colt cu Casin. Pitis. 8 apartamente. str. 177. 7 apartamente. Felix 73. Bucuresti. Negru Voda 186. 188. Alexandrache Paul. Bucuresti. Antoniadis Eftimia. Zoe 12. Bucuresti. 22-24. str. Antonica Dumitru. 187. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Marcovici 9. 5 apartamente. Dorobanti 49. 200. Dr. Dr. 5 apartamente. Cap. str. Bucuresti. str. Busteni. Ana Ipatescu 9. 4 apartamente. 4 apartamente. Ing. Armescu. str. 4 apartamente. Sinaia. Galati. 4 apartamente. 181. str. Heinrich N. str. B-dul Schitul Magureanu 48 179. 80. str. str. Avram Elena. Bucuresti. Roma 57. C. Popa Petre 43. B-dul Lenin 63. str. Bucuresti 27. Albu Gheorghe. Abele Iacob. 6 apartamente. Alexandrescu Angela. Angheluta D. 5 apartamente. 15 apartamente. 2 apartamente. Aurelia. Cuza 13 A. Prahova str. Ionescu Gion 11. Calea Plevnei 126. B-dul Republicii 4. str. str. Topolavat (Colentina) 6. 183. Buzesti 78. Kogalniceanu 129. 3 apartamente. Acinkion Iordana. Predeal. 4 apartamente. Bucuresti. 182. 12 apartamente. str. str. Aronovici M. Anghel Ioana. str. B-dul 6 Martie 44. Biserica Amzei 27. Ardeleanu p. Traian 25 B. Alexandrescu Lucretia.. Atanasiu Minora Florica. 180. Bucuresti. 201. Musat 3. Calea Grivitei 444. str. Anca Emanoil. Col. 5 apartamente. Bucuresti. Valea Rasinoasei. 198. Elsa. Anca V. Angeli Ecaterina. Gh. Sevastopol 6. Alexandrescu uzuf. Bucuresti. Papazoglu 46. si M. Alecse S. Alba 9. 193. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Minerva. Angeli Alexandru succes.173. Andreescu Niculae. str G-ral Florescu 13. Abrud 10. Sos. Constantinide 7. Azimioara St. 190. Calea Dudesti 150. Petre. Bucuresti. Dr. Luigi Cazavilan 17. . Balcescu 13. Calea 13 Septembrie 182. M. 199. Autier Luois. Bucuresti. Dimitrie Racovita 10 A. B-dul Dinicu Golescu 22. 189. 203. 13 Decembrie 1918 9. Craiova. Tirana 3. str. Fainari 6. N. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Cernica 6. 186. str. str. Bucuresti. Precupetii Vechi 16. Bucuresti. 5 apartamente. str. Maria. str. Atanasiu F. Bucuresti. Antoniade Teodora. str. Bucuresti. Alexandru Cipu. str. 197. 8 apartamente. 6 apartamente. 194. 192. Bucuresti. Anton Popescu. 3 apartamente. Porumbescu 10. 6 apartamente. 196. G-ral Dona 7. str. Bucuresti. 178. Bucuresti. Sarmisegetuza 3. Andrei M. 175. 176. str. 5 apartamente. str. 202. 23 apartamente. str. str. Alexandria. 7 apartamente. 191. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Giurgiu. 195. 33 apartamente. Anastase I. 185. Aramescu Elena si C. Gral Angelescu 97. Attas Josef. Hagi Ghita 85. Campu Lung. str. Bucuresti. Eduard Grand 4. Atanasiu P. Bucuresti. Anton Iosil suc. Vespasian 46. Andronic Dumitru si Eliza. 13 Decembrie 15. Alecse. Sofia 21.

81. Bucuresti. str. Atanasiu I. Polona 55. str. Anghel M. 222. 13 apartamente. 223. Andries C. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 214. Bocsa 3. Finlanda 14. 213. Plantelor 16 A. 108. Bucuresti. Andreescu Traian. 2 apartamente. str. str. Alnirescu Maria. Bucuresti. Luterana 21. Bucuresti. 3 apartamente. Cocorescu 80. Apostolescu Oltea. 215. Tirana 3. str. str. 62. Eminescu 216. Brezoianu 57 A. Atanasiu Petre. str. Alexandrescu Gheorghe. Bucuresti. Avner Iacob. 211. Bucuresti. 225. Constantin. 206. Smeului 8. str. 232. Most. si Elena. Arachelian G. Calea Mosilor 248. str. 2 apartamente. 217. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Albulescu Margareta D. Bucuresti. 221. B-dul Ghica Tei 50. 7 apartamente. Amico Maria. str. 6 apartamente. 3 apartamente. 219.204. Stirbei Voda 20. str. Anastasiu Constantin. 4 apartamente. Alex. Balcescu 24. str. str. Bucuresti. Adlersbray. Schitu Magureanu 51. Altenliu Lucia. 8 apartamente. str. Bucuresti. Antoniade M. 3 apartamente. Mitita Constantinescu 13. Most. 11 apartamente. 224. August Henri si Elena. Porumbaru 62. Virgil Plesoianu 114. Catelu 2. Vasile Lascar 23-25. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Delavrancea 25. str. Aliescu Octav si Elena. Bucuresti. 7 apartamente. str. si F. str. Cpt. 205. Masarik 5. 228. str. 32. Abramovici A. 5 apartamente. Stefan cel Mare 134. 233. Ioan. Aviator Petre Cretu 64. B-dul N. 227. Bucuresti. str. Bucuresti. Alexandrescu Nita. Dorobanti 89. 216. Anastasiu Paraschiva. 7 apartamente. Avramescu Constantin. Bucuresti. T. Bucuresti. Aldea Alexandrescu. str. 208. Vasile Lascar 158. 4 apartamente. Agricultori 30. Alimanisteanu D-tru. 16 apartamente. Bucuresti. Alexandrescu C-tin. 91 209. 10 apartamente. 226. 230. V. Bucuresti. B-dul Tolbukin 27. 3 apartamente. Bucuresti. B-dul Miciurin 38. 231. Balcescu 24. Episcopul Radu 6. Teodora. Elisabeta. 9 apartamente. Calea Calarasilor 68. Lascar 55. Bucuresti. B-dul Ilie Pintilie 50 A. str. str. 4 apartamente.. str. 218. Bucuresti. . David. str. 207. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Most. str. Zoe 12. 7 apartamente. Atanasiu Petre. str. Bucuresti. Victoria. Stefanescu Tei 14. 234. 220. Lucretia. 3 apartamente. Bucuresti. def. Bucuresti. str. Bucuresti. A. Bucuresti. Aurel Vlaicu 3. str. Bucuresti. Alexandrescu A. Ion Ursu 3. str. str. 212. str. Calea Plevnei 244. 210. Anastasiu P. Agopian Haciodus si Elena. Sos. Deparateanu 5. prof. 16 apartamente. str. str. str. B-dul Muncii 60. Agopian Manug. 229. Vlahuta 19. Marcel Andreescu 2B. 8 apartamente. Aviator Zorileanu 36. Gabroveni 2. Anghel. Mircea Voda 38-40. B-dul Nic. 3 apartamente.

Vasile Lascar 125. Victoriei 4. Paul Grecianu 16. Turnu Severin. 261. Bucuresti. 253. Bucuresti. str. 158. Intr. Avry Altaiu. Balcescu 25-27. Bucuresti. str. 6. 238. Porumbaru 3 A. str. 3 apartamente. str. Caciulati. Busteni. Popa Rusu 9. Ana Ipatescu 28. 244. str. Clucerului 9. 4 apartamente. str. 252. Racovita 17. str. Abramovici M. 13 apartamente. Bucuresti. Aman.. Petofi 15. Acinglian Ietvart. Anghel Ion. 11 apartamente. Artinescu Gheorghe. Avram Gh. Alecsiu Ilie. Alexe Emilian si Antonia. Akerman Tobias. Anghelache Ion. Bucuresti. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Traian 156. Apostolide V. str. 6 apartamente. Glucozei 16. 4 apartamente. str. si Florica. Arcului 6. Bucuresti. str. Aschenasi B. 8 apartamente. Trinitatii 35. str. str. str. Anastasiu Stefan. Bucuresti. 246. 2 apartamente. Slatineanu 25-27. Bucuresti. Gr. Al. 6 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. Vulturi 13. str. Alex Opria si Olga. 257. 10. Maior . 3 apartamente. 258. 7 apartamente. Vanatori 3. Abadjias Hront. str. 6 apartamente. 241. Apelian Arsalius si Apelian Hrant. Calimanesti. 19 apartamente.. Spaniola 5 bis. Lazar 9. Andreescu Nicolae. 259. Mircea Basarab 130. 266. 3 apartamente. Nicolae. Bucuresti. 1 apartament. Calea Dudesti 53. str. 265. Abramovici Angela si Beniamin Timaud. 2 apartamente. 127. Anton Ambrozie. str. 256. 242. 6 apartamente. Radu Beler 14. str. Alexandrescu 8. Bucuresti. Petru Rares 11. 12. 4 apartamente. str. si Elena. Albu Constantin. Aleea Progresului 17. Bucuresti. Av. Bucuresti. 5 apartamente. 263. str. Calea Calarasi 39 A. 248. str. str. 5 apartamente. 14 apartamente. Aviator Ruica Vasile 8. 243. str. Calea Mosilor 110. N. Angela F. str. Antim 44. 240. str. Alterescu Rebeca si Marica Rozental. Alessiu D. Ronta 24.235. Andreescu Ilie. Calea Calarasi 295. Atanasiu Teodor. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Tei 50. Avrig 62. Gh. Bucuresti. 247. str. 1 apartament. Bucuresti. G-ral Salmea 15. Atanasiu Chiriachita. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. 16 apartamente. 239. str. Andrei G. 254. Londra 8. G-ral Salmea 28. Bucuresti. Bucuresti. 129. Antofiloiu Alex. Bucuresti.. 262. 250. 236. Crangului 14. Bucuresti. 8 apartamente. Ardeleanu Constanta. Plantelor 4. 13 apartamente. 267. 245. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 25 apartamente. Bucuresti. str. 251. Succ. Iasi. Bucuresti. Calea Dorobantilor 136. Ciresului 29. str. Prahova str. str. 5 apartamente. 264. str. 7 apartamente. 11. Aldau Louis. 255. Bucuresti. 237. 260. Anastasie Panu 48. 3 apartamente. Intrarea Nestovici 1. Adam Gh. Independentei 23. Calea Dudesti 7. Bucuresti. Bucuresti. str. si Iolanda. Bucuresti. Andreescu Ioan.. Alexiu Mircea. 249. str. Vasile Lascar 68.

str. str. Horei 8. Bucuresti. 288. Bucuresti. Serban Voda 39. Bucuresti. Av. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina. Cezar Boliac 25-27. S. Calea Grivitei 437-439-443. 3 apartamente. Arama Octavian. Ing. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Atanasiu Smarandu. Alexandrina. Campul Mosilor 27. Calusei 37. 270. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Antonescu Lazar. str. 6 apartamente. 274. Bucuresti. 4 apartamente. str. 277. Cazarmii 51. 5 apartamente.. str. 30 Decembrie 1. A. 285. str. 290. 7 apartamente. str. str. str. Antonescu D. Ioan Nou 15. Elena. Slatineanu 4. str. Sf. 30 decembrie 32. Andronescu Gr. 7 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 64. Ilarie Chendi 33. 269. Ana Ignea. Iliescu 1. Ardeleanu Cecilia. Vasile . Panu 13. ajutor mutual. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. str. str. si Maria. 5 apartamente. 275. sos. Bucuresti. str. Bucuresti. si Maria. El. 10 apartamente. 289. Bd. 3 apartamente. str. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. Ganovici D-tru. Sfinta Ecaterina 8. Bucuresti. Sabinelor 17. si Elena. Nifon Balasescu 14. Stefanescu Stefan 63. Calea Plevnei 1. 6 apartamente. 6 apartamente. Smardan 23-25. Asquini Victor. Atanasiu Ion. Bucuresti. Anghelescu P. Pasteur 10. Cuza Voda 85. Romanescu 17. Lct. 15 apartamente. 292. Bucuresti. 280. Aldeleanu N. 30 Decembrie. 268. Bucuresti. str. Bucuresti. 271. 5 apartamente. Schitul Maicilor 13. si Maria. Bucuresti. 20 apartamente. Bucuresti. Adamescu Dumitru. 4 apartamente. Popa Soare 59. sos. Iancu. Armand Carola. Administrativ Socet. 295. str.Campeanu 4 bis. Roma 42 bis. Bucuresti (Colentina). Antonescu Stefan. 281. Bucuresti. 278. str. Arvunescu N. Romulus 19. 293. Unirii 197. Armescu A. Amudog Garon. Pantelimon 277. 4 apartamente. Vasile Roaita. Calea Vacaresti 113. 282. str. Dr. 6 apartamente. Gh. Spl. 5 apartamente. 9 apartamente. 9 apartamente. str. 283. str. str. 272. 294. Gen. Brancoveanu 75. Antim 2. str. str. str. str. Abegg Filip si Elvira. str. 279. str. 11 apartamente. Aschil Solica (Lizica). Bucuresti. Constanta. Anton I. Bucuresti. Tolbuchin 49-51.. Com. 297. Alexandrescu Cornelia. str. str. Bucuresti. Sf. Patriarhiei 5. 296. Bd. Bucuresti. Merisescu 36. Bucuresti. 284. Dimitrof 12. 30 Decembrie 58. 4 apartamente. Agapian Artin. Suvorov 8. 273. Busolei 9. Apostolescu M. str. Const. str. Academiei 30. Atamian Acvor si Ana. Menelos Ghermani 10. 287. Romulus 19. Atanasiu Eugen. Almajeanu D. 4 apartamente. Bucuresti. 286. Bucuresti. 19 apartamente. Aurel Vlaicu 34. str. str. Lister 11 A. Angelescu Anton si Ana. Apochian Hraut. str. str. Bucuresti. Traian 179. 7 Noembrie 199. str. Justitiei 35. Pantelimon 70 bis. Enachita Vacarescu 45. 291. Bucuresti. 276. 4 apartamente. Apostoli 50. 5 apartamente. str.

Bd. Alanverdiean Mannie. Marasesti 48. 306. Suciu Eliza. 9 apartamente. Bucuresti. Amster Morit. Bucuresti. Principatele Unite 70. Muz. Alexandrescu C-tin. C. 303. str. Avram Savchis. Pop de Basesti 4. str. 300. str. Bucuresti. 333. Alexandru Zaharia. 325. Traian 161. Alanverdiean Luiza. 7 apartamente. 4 apartamente. 312. str. Stalin 73. Bucuresti. str. 3 apartamente. 316. Libertatii 14. Bucuresti. Bucuresti. Popa Petre 3. Bucuresti. Marcovici 9. 324. 307. Bucuresti. Azariem Rina. Vintila Bratianu 33 bis. Magureanu 39. str. 7 apartamente. Sabinelor 101. Bucuresti. 308. Alexandrescu Irina. Elena Cuza 114-116. sos. Oltenita 116. Schit. Bucuresti. Traian 55. Bucuresti. Atanasiu Eliza. Bd. Jean Valjean. Bucuresti. Aldica Ecaterina.. str. str. . Bd. 298. Bersei 35. str. Botosani. Andreescu D-tru. Lucaci 66. str. 305. apartamente. Bucuresti. Spatarului 1. Arapu M. Bucuresti. str. Ipsilante 2. Bucuresti. Constanta. Arsenescu Zoie. 310. str. 7 apartamente. Constanta. Angelescu C-tin. 109 apartamente. str. Dr. 9 apartamente. 309. str. str. str. str. Bucuresti. 319. Acks Hana. Rosetti 13. Almeuli Senora. Popescu Asan 15-17. str. Intr. I. Sf. Bucuresti. V. 7 apartamente. Pictor Vermont 5. 2 apartamente. Bucuresti. Hagi Moscu 18. Bucuresti. Bucuresti. Pictor Grigorescu 2. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. A. Stefan cel Mare 19. Dr. Achim C-tin. 7 apartamente. 304. str Calarasi 319. Constanta.. Asociatia Pensionarilor C. 3 apartamente. calea Grivitei 213. 5 apartamente. str. Serban Voda 107. str. 2 apartamente. Spl. Atanasiu Mircea si Popescu Florica. Antimoianu Stefania. Antonescu Gh. Putul cu Plopi 1. 301. str. 313. Coleti. Ioan Ghica 1. 4 apartamente. 299. Felix 33. Otetelesanu 5. str. str. str. Antonescu Petre Margareta. Tolbuchin 127. Arghirescu Mihail. Anton Pan 23. Bucuresti. Dinica Golescu 65. calea Victoriei 128 A. Adanut Maria. str. str. str. str. 3 apartamente. 317. str. Basarab 17. 315. 4 apartamente. Apostol Voicu. Unirii 122. 11 apartamente. 7 apartamente. Magazia garii. N. 5 apartamente. 327. Bucuresti. Jdanov 17. 3 apartamente. 4 apartamente. Judetul 22. Andrei Lazar. str.Roaita-Constanta. Zambacian 27.R. str. Valeriu Prescurea 36.F. 4 apartamente. 311. 314. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 3-5. str. Marinescu Gogu. calea Piscului 72. Bucuresti. Republicii 28. Popov 74-76. Polona 3-5. Nicolae Selari 3. 302. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. str. 320. 5 apartamente. Adamescu Maria. gh. Intr. Sinaia. Putul cu Plopi 1. 321. str. 322. Teodor Sperenta 16. Alanvendi Stefan. 10 apartamente. Abramovici Marcel. str. 9 apartamente. 326. 318.

3 apartamente. str. str. str. 350. Cocarescu 76. Alexandru G. Andreescu Gh. 345.str. Prof. Momuleanu 27. str. Viitorului 24. 339. Bucuresti. Horia.. 337. Alaci Gh. Apostol A. Angelescu Romulus. Scoala Inot 28. calea Vacaresti 337. str. Oct. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. str. str. Bucuresti. Turnu Severin. 343. Cantemir 9. str. Puschin 36. 358. 352. str. Artareanu Dumitru si Eugenia. 340. 5 apartamente. 14 apartamente. str. 344. 354. V. str. 359. 12 apartamente. str. Ioan. Bucuresti. Bucuresti. Alexandrescu Iulian. 360. Catelu 57. calea Mosilor 207. Av. Traian 68. Bucuresti. 7 apartamente. Alexe I Domnica. Antoniu Moga. 10 apartamente. Bucuresti. Vasile. Bucuresti. 357. calea Grivitei 47-49. 4 apartamente. Bucuresti. 328. Albescu Natalia. Bucuresti. I. 12 apartamente. Bucuresti. 332. calea Mosilor 12-14. Atanasiu Hristu. Abrud 108. calea Dorobanti 189. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Ronda 49 A. Bucuresti. Toamnei 53. 4 apartamente. Gabriel Peri 4. Bucuresti. Bucuresti. Antoniu C. 5 apartamente. str. Ardeleanu G. 4 apartamente. 5 apartamente. 361. Dr. Bucuresti. Anastasiu Anton. 13 apartamente. 331. Arapu Eugenia. Edgard Quinet 3. 7 apartamente. 2 apartamente. S. Bucuresti. str. Nastase Panfir 27 si 27 bis. 355. Avedission Maria. Anestin I. Dobrogeanu Gherea 2. Anastasescu Ana. Atanasiu Ioan. Piata Roseti 6. 7 apartamente. 347. Zorileanu 71. Alexandrescu Gh. Bucuresti. str. Bogdan 15. str. 330. Calea Victoriei 25. Aurelia. Dacilor 2. 338. 336. 6 apartamente. sos. str. calea Dorobanti 9. 351. 288. 10 apartamente. 334. Bucuresti. Bucuresti. Angelescu Chiriachita. Anastasiu Alexandrina. Intr. Cantacuzino 5. Lucretia. Adam Bucur Maria. Dionisie Lupu 11-13. 11 apartamente. Zoie. calea Calarasi 51. 13 apartamente. 92. Viisoarei 2. Aleman Haim si Golda. si Elena. Corneliu. 342. 329. 26 apartamente. 341. Dacia 34. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. sos. Bucuresti. str. Piatra Neamt. 335. str. 348. Andreescu D-tru. 5 apartamente. 333. str. Alexeiu Andrei si Elena. Magurele 170. str. Bucuresti. str. Ioan Ghica 2. Ghelerter 1. Adamescu Spiridon. 346. Al. Bucuresti. Bucuresti. 20 apartamente. calea Plevnei 50. Alexi 6. Sibiu. Bucuresti. 113. 5 apartamente. . 7 apartamente. Bucuresti. si Maria. Aureliu 35. 20 apartamente. 349. str. 356. Lascar 90. Caragea Voda 27. sos. Frunzei 45. Bucuresti. Bd. Angelescu I. Vasile Lascar 8. Antonescu Eftimie. Sabinelor 63. str. Aronovici C. str. str.. Ariciu Const. str. Bucuresti. Alexandrescu Mihail. str. 353. Povernei 23. Almaleh Iosef. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. str. 7 apartamente. Aldea 83. Viitorului 116. str. 8 apartamente. str. Fainari 48. calea Povernei 18. 6 apartamente. Eminescu 22-20. 8 apartamente. 70. Stefan cel Mare 142. Bucuresti. Ambrus olimpiu. Frumoasa 54. 2 apartamente. str. Aleea Bibescu Voda 3. str. Cuza Voda 248. Busteni. Libertatii 250. Giulesti 99-101. str. Stefan cel Mare 82. Donici 5. Bucuresti. str. Bojoreanu 53.

Bucuresti. 3 apartamente. Toamnei 25. Orientului 1. Roseti 36. Bucuresti. str. 387. Gen. 2 apartamente. 12 apartamente. Anton Dumitru. str. Acigheozian Iugoper. Catelu 5. Andreescu Victor si Margareta. 9 apartamente. calea Mosilor 212-214. Andrei St. 10 apartamente. Bucuresti. str. Dealul Cioplea. str. 388. Bd. str. Bucuresti. 369. 9 apartamente. Adamescu Nicule. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 381. Bucuresti. Abramovici Smil si Emilia. Bucuresti. Anastasiade Georgeta. Kogalniceanu 75 Mangalia. 372. Aurelian Octavia. 4 apartamente. str. Predeal. 385. Anastasiu Amero. Antoniu St. 396. str. 3 apartamente. Arsenescu Maria. 2 apartamente. Bucuresti. 394. Magheru 3-57. Apostolescu Fernanita. Angheliu Alex Maria. 2 apartamente. Dionisie Lupu 53. 4 apartamente. 4 apartamente. 376. Alexandrescu Dersca. Armasului 10. Masaric 9. . Alexandrescu Remus. Mazarik 21. calea Victoriei 112. 363. Bucuresti. 365. Agarici I. str. str. Constanta. 14 apartamente. 3 apartamente. Atanasiu Victor. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. str. str. str. 2 apartamente. Bis Enei 16. Bucuresti. 383. Bucuresti. Antonescu Varvara. Aglaia. G-ral Magheru 27. str. str. Bucuresti. Constanta. Bucuresti. str. str. Ioan Bogdan 5. Bucuresti. Anastasiu Orestin si Casanta. str. Bucuresti. Alexandrescu Victoria. Romana 192. str. 29. calea Victoriei 214. Vasile. 389. str. Bucuresti. 393. str. M. Bucuresti. 7. 4 apartamente. 4 apartamente. Alexandrescu Valentin. 364. 5 apartamente. Elefterie 46. 392. Prof. Bucuresti. 374. Roseti 34. str. Bucuresti. Sinaia. Robert de Fleurs 2. 395. Bucuresti. str. 378. str. Avedirian Maria. 3 apartamente. Andreescu Niculae. Bucuresti-Colentina. Avrigeanu Nicolae. 379. Bucuresti. Episcop Radu 3. Muzicescu 6. Vanatori 5. str. Bucuresti. str. Caragiale 22. G-ral Magheru 43. 3 apartamente. 371. Bucuresti. Toamnei 31. 377. Eroul Nicolae 51. cel Bun 1. C-tin Nancu 7. str. 368. Vasile Lascar 25. Bucuresti. Arenei 10. Dinu. 373. 3 apartamente. str. Sf. Angelescu C-tin. Intr. 3 apartamente. T. Mamaia. 3 apartamente. 386. 375. Romana 166. 384. Bucuresti. Dorobanti 3. Bucuresti. 380. Pitar Mosi 27 str. Anghelescu Gh. 3 apartamente. Piata Independentei 11. str. 382. Ioan. M. 30 Decembrie 55. Albini Sever. Sandu Aldea 83. Sperantei 36. str. str. Fainari 80. Andrei Ioan. str. 3 apartamente. 6 Martie 89. Alexandrescu Odeta. 8 apartamente. str. 367. Argesi 16. str. 3 apartamente. Bucuresti. Maria. Bucuresti. 4 apartamente. str. Alex. str.. 390. str. Albescu N. Bucuresti. str. Visarion 25. G-ral Magheru 2. Atanasiu Maria. 366. 4 apartamente. Amiral Balescu 6. 391. 4 apartamente.362. Austrului 4. Bucuresti. Alexandru Gh. Toamnei 45. Atamian Maria. 14 apartamente. Poenaru Bordea 18. 4 apartamente. Andreescu Maria. str. str. str. Apotescu Angelia. 370. str. Aurel Vlaicu 166. Bucuresti. Bucuresti. str.

Bucuresti. Alaci Dorina si Ivone tutore. str. Bucuresti. 404. Ana Ipatescu 10-24 scara B. Lazar Grumberg 1 Mamaia. 2 apartamente. str. Bucuresti. L. Dorobanti 1 Poiana Brasov. str. Carpati 2. 400. str. Vaslui. Arteza Tanase. 2 apartamente. str. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. Bucuresti. G-ral Demostene 3bis. Andreescu Mircea Paul. Bonea 23. 2 apartamente. 3 apartamente. 406.Constanta. Alecu Ruso 24-26. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 412. str. Londra 49 Caracal. Alex Tudor si Maria. 6 apartamente. Imparatul Traian 37. str. Bucuresti. calea Calarasi 67-69-71. Tolstoi 4. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Doamna Chiajna 24. 423. str. 6 apartamente. Aslan C. Nicolae. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B. 421. str. Balcescu 25. Ion Frimu 36 Sinaia. str. 425. 7 apartamente. 30 Decembrie 18. Elisabeta. Popa Soare 56. Alba Iulia 27. Bucuresti. str. 415. calea Plevnei 5. str. 397. str. Fabr. 411. Nitulescu si Matei. C. str. Bucuresti. Popa Nan 93. Aslan C-tin si Ioana. 1 apartament Bucuresti. str. str. str. str. Cameliei 21-23. Bela Brainer 98. 6 apartamente. Patriarhiei 7. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel. Ilie Pintilie 44-47-51. Vasile Conta 20. 3 apartamente. Alexandru Eduard. Argeseanu Ana. 420. str. Anastasiu Gh. 2 apartamente. Antonev Felicia si Jean. C. 3 apartamente. Baicoianu 17. Anastasia Rafael si Tana Vasile. Gabroveni 12. str. Bucuresti. str. str. Bolintineanu 5. Oituz 7. Bucuresti.. Bucuresti. Brezoianu 53. Const. str. Stefan cel Mare 31. 402. Stelian. Agopian Zaharia si Reteizan. 417. Rosetti 37. 408. str. calea Plevnei 1 B. Asociatia Proprietarilor. 414. Braziliei 7 A. 407. 424. Antoniu Eugenia. Bucuresti. Andreescu Petre. Alden Petre. 7 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 398. 418. 403. Albulet R. str. Bucuresti. str. Andreescu Maria. str. 419. 37 apartamente. Bratianu. Bd. Hatmanul Arbore 5. 7 apartamente. Braila str. Zablovschi 48. 413. 3 apartamente. Molotov 5 Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Manu 7. Bucuresti. Bucuresti. Cult. str. Bucuresti. 422. 416. str. Andreescu Gh. Asociatia Ing. 410. 405. . Focsani. Arghiropol Aviadeo. Udricani 4. Bucuresti. 29 apartamente. Isaia. Cazavilan 4. 409. str. Sos. str. Ing. 399. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana. Achimescu Achim. I. str. Akerman Bernhod. calea Dorobantilor 63. 9 apartamente. Vergului 11. N. A. 401. Antoniu Adolf. Baicoian colt Nifor 32. str. de Chibrituri 56. str. Asoc. Petru Rares 34. 5 apartamente. Bd. str. Boteanu 3A. Baicoian colt Isvoreanu 1. Bucuresti. si Tehnicienilor. str. 2 apartamente. str. str. 7 apartamente. Episcopiei 2. Mare 2. Alex Tase si Ruxandra. Bucuresti. Sarindar 15. str. Bucuresti.

Boter Ioachim Dora. 7 apartamente. Bucuresti. Balaban Gherghe. Bernescu Ion. Bucuresti. Ganovici D-tru 6. 433. Bucuresti. 19 apartamente. Badici Elena. 18 apartamente. 119. str. 5 apartamente. 10 apartamente. 2 apartamente.Sarat. 3 apartamente. Zosima 8. Sft. Bucuresti. str. Bucuresti. Bejenaru Vasile. Bucuresti. str. Algicheren S. calea Grivitei 181. Bica N. Birbaum Rebeca. . Speranta 19. 436. Gh. str. Skorilov 9. Tunari 18. Uranus 85 bis. Academiei 35. 447. str. str. str. 8 apartamente. Vladimirescu 20. 21 apartamente. Ciru Dinescu 11. Bucuresti. 448. Academiei 35. Lt. Dionisie Lupu 74. Calea Rahovei 201. 456. Mantuleasa 27. 437. Baloleanu Gh. St. 432. Bucuresti. 7 apartamente. Ada Verona. Batistei 1-5. str. 2 apartamente. Bucuresti. T. str. str.. 13 apartamente. 5 apartamente. 37. 31 apartamente. 444. Branescu Alexandru. 443. 454. Bratea Mihaiescu D. Dimitrov 117. Bebereche Teodor. Barder D. str. Bucuresti. Bucuresti. Bosoanca Mihail. Valeriu Braniste 60. Bolocan Gheorghe. str. Demostene 39. Magheru 43. Gh. str. Bucuresti str. str. si Antonia. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. str. 451. str. str. Buestrului 8. Blocul C. Georgeta. Galati. V-le Lascar 22. 6 Martie 19. str. Bucuresti. 441. Bucuresti. 442. Piata Lahovari 9. 3 apartamente. Asociatia Coproprietarilor. Bucuresti. B-dul 1 Mai 209. Bucuresti. Bd. Virgil Plesoianu 40. 6 apartamente. Ion. Bucuresti. 450. 435. 449. Bucuresti. Piscului 25. str. si Elena. B. Atanasiu Gh. Ion Mortun 16. str. str. Bucuresti. Badulescu P. Balan Lubiu. 8 apartamente. str. str. str. Bd 6 Martie 95 Asan G. 439. Gh. 4 apartamente.426.. 3 apartamente. Mihaileanu 49. Avram Incu 15. Bd. Gh. str. Ana Ipatescu 42.A. str. 429. Sinaia. str. Bujes Luisa. Bolintineanu 3. str. Sirenelor 15 R. 440. str. Aleea G-l Angelescu 11. Falticeni. Maria Rosetti 53. Borvizeanu Grigore. Andronie C. 4 apartamente. str. 211. Calea Victoriei 112. Brotman Sara. Bucuresti. str. Magheru 34-36-38.. Blima. Niculae. Bucuresti. str. str. Vlahuta 25. 12 apartamente. 455. Albu Gh. Baluta Ion. Victor Manu 39. Mazarik 1. Hangiului 5. 453. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Biciovschi Teodor. 3 apartamente. Dr. 438. Dr. 434. Th. str. 430. C-tin Napu 11. Alex. 4 apartamente. 445. str. Lanariei 13. Ion Nou 19. Bucuresti. Berzei 48. 446. Bucuresti. 7 apartamente. Lt. D. Bolintineanu 3. str. str. 428. 452. Asan 3. Beldiman 40 bis. str. 431. 6 apartamente. 7 apartamente. Aurora 66. Victoriei 9. Botez Ion. Bucuresti. Bita A. Bucuresti. str. str.. Vanatori 1 A. Si. Bucuresti. 32 apartamente. Petre Poni 4. 27. Icoanei 17. 7 apartamente. Virgiliu. Babaianu Hazar. . Bucuresti. Bd.

Prof. 4 apartamente. 3 apartamente. Balaban Atanase. Bucuresti. str. Boanfa Ion. N. str. Bucuresti. str. Banescu Victoria. 6 apartamente. str. str. A. 7 apartamente. 474. 466. 488. Bucuresti. str. 2 apartamente. Toamnei 2. Bucuresti. Dianei 1. Balian Dieran. A. Naum Romniceanu 26. str. Bucuresti. Cuza Voda 37. 3. 484. Sebastian 15. Republicii 86. Occidentului 19. 476. Bucuresti. Braunstein Ada. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Borsatti Mario. Alex. 470. Dobreta 16. Bercovici Blondina. 7 apartamente. str. Bucuresti. Elena Doamna 30. Bogatu V. 12 apartamente. Dr. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente. Iasi. str. str. 457. 11 Iunie 71. Bacoveanu Ana. Beldiceanu 14. str. str. C-tin Bernescu 31. Buretean Dan. Budalanescu Cornelia. str. 7 apartamente. Bucuresti. Jdanov 45. 3 apartamente. Schitu Magureanu 39. 483. str. Jules Michelet 19. calea Rahovei 120. Toamnei 132. str. 490. 4 apartamente. Banu Smaranda. Lister 22. Bucuresti. Bucuresti. Eforie. 475. 26. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 12. str. Baroiu Marin. str. Marin Niculescu 5. Constantinescu 65. 21 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Braila. Bercovici Ana si Marcu. Brailei 39. M. Badulescu Aurelia. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Lister 62. 11 apartamente. 472. Barbieru Vasile. Stafetei 1. str. Dr. Banu Gheorghe. . 461. Bercaru Margareta. Pictor Andreescu 31. Dr. jud. Istrate Nr. Georgescu 23. Galati str. str. str. Bucuresti. Holban 6. 2 apartamente. 467. 8 apartamente. Brataseanu Gheorghe. Bucuresti. Tunari 87. 462. 18. 477. 480. 7 apartamente. 2 apartamente. str. Stradela Darabani 4-6. Berger Ernestina. 492. Bucuresti. Dr. Bucuresti. 460. 485. Bucuresti. str. G-ral Magheru 43. str. 463. 4 apartamente. Boreanu Augustin. Buicliu Julieta. Bucuresti. Bucuresti. Republicii 245. Bucuresti. Brosteanu Angelica. Bucuresti. 26. 5 apartamente. 3 apartamente. 18 apartamente. 3 apartamente. 469. Buda Constanta. Bulaceanu Mihail. 473. Aurel Vlaicu 146. Maica Domnului 51. Bucuresti. Varful cu Dor 50. 26. Bucuresti. 4 apartamente. Sf. Sinaia. str. 479. str. str. Elefterie 15. Butunoiu Cezar. 2 apartamente. Bd. Aureliu 3. 3 apartamente. Bucuresti. 481. str. 1 apartament. 491. str. 2 apartamente. 5. str. Dogarilor 42. Maria. Galati. 465. 12 apartamente. 459.Botosani 13. 486. 478. str. str. Austrului 26. 489. B. Bucuresti. str. str. Academiei 35.. Ana Ipatescu 24. Barsamian Lucia. 6 apartamente. Bratianu Niculae. Constanta. str. 468. 482. Radu Voda 25. 487. Burciu Maria si Gh. str. 471. Bucuresti. Berger Aurelia. Bucuresti. 464. Badescu Constanta. Bucuresti. str. str. 458. Blanc Constantin Tuliu. 5 apartamente. N. 6 Martie 6. str. Intr. Plesesti Gane 6. 2 apartamente. Boanta Maria Brandusa. Barbulescu Maria. Bd. 3 apartamente. Bucuresti. Putul Inalt 2. Frigului 3. Sergent Nutu Ioan 69. 6 apartamente. Bercovici J. Iorga 53. Sepcari 9.

10 apartamente. B-dul Banu Manta 57. Bartolomeu Lascar. Bucuresti. 5 apartamente. Horatiu 5. Bolintineanu 5. Bucuresti. 8 apartamente. Petre Ispirescu 67. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. 511. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente. Cal. 3 apartamente. Bossel Clara. Romania Muncitoare 90. 3 apartamente. 494. Bucuresti. Brezoianu 53. Bucuresti. str. 14 apartamente. Vanatori 25. Nifon 14. Episcop Chesarie 17. Bucuresti. Bunger Victoria. Gheorghe Lazar 4. Burghelea Niculae. Bucuresti. B-dul A. 4 apartamente. N. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Serban Voda 66. Berestain Moise. B-dul Dimitrov 116. 506. B-dul Domnitei 12. V. Tugomir Voevod 55. Bucuresti. Bejan Nina 3 apartamente. Vasile Alexandri 18. Lirei 15. str. Brezoianu 9. Calea grivitei 35. Bucurescu Teodora. str. Bucuresti. Botez Ioan. 6 apartamente. Borsan Elena. 6 apartamente. 509. Pictor Obedeanu 27. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 517. 241. 512. Flaviu. 2 apartamente. Transilvania 36. Bd. Bercu Leon. str. Buia Lisinah si Elena. Ionica 6. str. str. Fainari 31. Seneslav Voevod 56. Branzaru 14 apartamente. 519. 526. str. Brunu Lazar. calea Grivitei 239. Bucuresti. 4 apartamente. 508. 4 apartamente. G-ral Angelescu 32. str. Bucuresti. str. 7 apartamente.493. 4 apartamente. Bucuresti. Bosneag Dumitru. 10 apartamente. 527. 518. str. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Buhman Eugeniu. Bucuresti. str. Buzdugan Dimitrie si Constanta. str. Sos. Bucuresti. Balas Emanoil. str. Bucuresti. Balint Scarlat. 6 apartamente. Stoica Ludescu 25. 496. Bucuresti. str. Ilie Pintilie 10. 11 Iunie 24. Maior Campineanu 49. Fundatura Gherase 4. Marcovici 9. 5 apartamente. Titulescu 77. Bucuresti. . Blumenfeld Avram. str. Amurgului 1. str. str. 510. Dr. str. Badulescu Alexandru. Popa Tatu 70. str. 497. 6 apartamente. 507. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. 4 apartamente. str. str. 504. 3 apartamente. Bucuresti. 522. 13 apartamente. Cuibasev 33. str. Bucuresti. Abrud 137. 21 apartamente. Grivitei 41. Bucuresti. Generalisimul Stalin 23. 523. 505. Bucuresti. 5 apartamente. 7 apartamente. 516. 524. str. Banescu Silvia. str. 513. Bratu Ion Gr. Barbieru Niculae. str. Sinaia. Viilor 121. Blumen Marcu. str. Intr. Victoriei 2. Baldovin Dem. Banita Ion N. 7 apartamente. 500. 520. Sft. 5 apartamente. Bretu Mihai. Bassi Roberto si Elena. 495. Cuza 105. Gramont 31. Barbatescu Maria. 525. 515. 503. Bucuresti. Comana 9. 502. Burduseanu Anghel. Moraviei 9. Ana Ipatescu 24. 499. Bucuresti. str. Bucuresti. Branza Emil. Calea Grivitei 266. str. Bucuresti. 514. 501. Sos. str. Petru Rares 23. 521. I. 33. G-ral Angelescu 87. 498. Balaban Iancu. Calea Mosilor 51. Bucuresti. Brega Vlad si Ecaterina. Butu Geta. Bucuresti.

Bucuresti. 43 apartamente. Stalin 76. 526. Bucur Al. str. Vasile. Sinaia str. Speranta 88. I. Bucuresti. A. str. Bercu Ion. Iosif 74. str. Bucuresti. Arionoaia 26. 523. 10 apartamente. Braila str. 525. Bucuresti. str. 13 Decembrie 4. si Natalia. B. Bucuresti. Alex. Arad 41. 13 Decembrie 8. Brezoianu 6. Bernstein Clara.. B. Braileanu Constanta. Verzisori 42. 7 apartamente. Barth Adolf. str. str. si 5. str. Dragoslavele 10. Bucuresti. str. Caragiale 14. 526. Bardelli Remus. Sinaia str. Alex. Baneasa-Sos. A. 526. Frumoasa 54. Frumoasa 21. Mures 77. 523. Oitelor 11. str. Arion 70. Progresului 17 Predeal str. 69 apartamente. B-dul Gh. I. 524. Bucuresti. str. Paraul Rece 524. A. Arionoaiei 18. 7 apartamente. 528.. 8 apartamente. Bucuresti. 522. Bucuresti. Marfurilor. B. B. str. cel Bun 4. 3 apartamente. Bura Ion. str. Besso Maria. A. str. Boghici Gh. Bucuresti. Bucuresti. Craiova str. Batinschi Vladimir. Bucuresti. str. Dr. Bucuresti. Bacau str. 7 apartamente. Bodescu Marilena. B. 520. Bruckner Hans. Barlea Victor-Suhateanu. Bucurescu Ion Most. B. Boeru Gheorghe. 529. str. . Botosani str. 10 apartamente. str. Coson 2. 529. Barbulescu Maria. B. C. Rahovei 107. Berca I. Bragadiru George si Petre. V. Brezoianu 29. 520. Cuza 50. Barbulescu Stefan Alex. 527. Lister 1. 30 Decembrie. str. str. str. Revolutiei 5. . A. 1 apartament. 524. 11 Iunie 45. 529. 3 apartamente. str. Tulcea. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. B-dul 6 Martie 12. Popa Tatu 83. Dristorului 13. 7 apartamente. Ecaterina Varga 10. 7 apartamente. Albinis 22. C. 9 apartamente. B. Turnescu 6. 4 apartamente. Teilor 2. Isaccea jud. 17 si 19. 12 apartamente. 520. str. Bucuresti. Nifon 21. Badescu Mihail. str. 14 apartamente. 522. 41. C. A. 4 apartamente. 521. 525. 525. Th. Bucuresti. 6 apartamente. Aristia 18. Boeriu Maria. str. Bucuresti. Cosbuc 75. 527. Cal. Furnica 6. str. Buc. Bucuresti. Brezoianu 51 Braila str. B-dul 6 Martie 89. Bucuresti. 3 apartamente. Timisoarei 26. Mitrop. 3 apartamente. Bucuresti. Calea Calarasi 278. str. str. str. 4 apartamente. Bejan Petre. 8 apartamente.Ploiesti 6. Bucuresti. Imparatul Traian 28. 521. Bunescu Eugenia. Sinaia str. Basoc Gheorghe. str. 13 Decembrie 4. D. str. Calea Grivitei 395. A. G-ral Angelescu 15. Boboc Stefan. Bucuresti. Sabinelor 3 A. 528. Bucuresti. Bucuresti str. Biolan Barbu. 523. C. C. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 79. A. Bucuresti. 522. 3 apartamente. str. C. 395 bis. C. str. A. 8 apartamente. 521. 3 apartamente. Rahovei 20. str.528. Bugeleisen Leon. 77. 30 Decembrie 52. A. str. A. Hartanoaia 7. Bucuresti. Romonia Muncitoare 101. C. Balttner C. B. 8 apartamente. Bancila Nicolae. B. Carol Davila 38. C. 3 apartamente.

str. Bucuresti. Fraternitatii 9. I. Iasi str. Banca Cerealistilor S. str. Mures str. Ghercesti 11. Bucuresti. 543. 32. Bucuresti. str. 7 Noembrie 2. Bartos Niculina. Galati str. Bucuresti. Ciru Iliescu 8. Gh. str. 5 apartamente. 530. Stalin 11. Staicovici 41. Satu Mare Piata Libertatii 19. Busteni. Mihai Bravu 341. Caracal. Renee. Senatului 19. str. str. str. 533. Filimon Sarbu 12. Calea Rahovei 78. Ion. Birman Nicolae si Eugennia. 532. Tg. Piata V. 539. 4 apartamente. Cosbuc 64. 531. Stefan cel Mare 226. str. Stalin 11. Victoriei 31. Militari 6 si 8. Beresteanu Maly. Dr. Vasile Luca 1. 23 apartamente. 13 Septembrie 4. Karl Marx 1-3. Bucuresti. str. str. 14 apartamente. Judet 7. str. 6 apartamente. str. str. V. str. str. Calea Serban Voda 2 si 1. 540. str. 13 Septembrie 17. 4 apartamente. str. 1 Mai 23. 1. Bungher Wili. . Banica Alchinoie. Cluj. Tg. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 84. 545. Bd. Bochary Robert. str. 7 apartamente. Bungher Carola suc. str. Arad str. str. str. Rozelor 15. 5 apartamente. Banca Rahova Bragadiru S. 529. Botosani str. 548. Constanta. 535. str. Dr. Tg. Bucuresti. str. 13 Iunie 1-3.R. 1907 Nr. str. Ecoului 11. Turnu Severin str. 8 apartamente. Buradescu Traian. 546. str. Baras Retti. 11 apartamente. Bucuresti. Ploiesti str. I. Pitesti str. str. Nicolae Balcescu 36-38. 8 apartamente. 5 apartamente. Cosbuc 64. Bohdjelian Avedis. str. 4 apartamente. Braila. Brasov. Academiei 4. 3 apartamente. 537. str. Lanariei 11. Bacau str. Stefan cel Mare 47. Smardan 27. Bucuresti. Roman. 536.A. str. str. Bucuresti. V. Balanica C-tin. 13 Septembrie 299. Jiu str. Lazureanu 48. str. Mircea 86. Bucuresti. I. C. B-dul N. Stalin 26. 21 apartamente. Doamna Balasa 33. Unirii 101. Bucuresti. Bunescu Vasile. 534. 10 apartamente. Botez M. Bucuresti. Nicolae 45. Vasile Alexandri 2. Epicol 68. Bucuresti.527. Productelor 17-19 Dorohoi str. Butuceanu Irina. Vasile Goldis 1-3. 3 apartamente. 541. Bancara in lichidare 179 apartamente. 3 apartamente. Braunschield Efraim. str. Barbieri Nicolae. Tabacarilor 18. str. Putul cu Apa Rece 27. V. 2 si 4. Ramnicu Valcea str. Buzau. Gh. Vasile Roaita str. Brum Ioan si Eugenia. in lichidare 34 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti str. V. Banca Romaneasca Inst. Ocna str. Timisoara str. 8 apartamente. Vasile Roaita 10 si 12. str. Sf. Craiova. 544. Bugan Tudor. 10 apartamente. Nifon 27. C. B-dul Libertatii 145. Bucuresti. 538. 528. C. str. 542. Bucuresti. Ilarie Voronca 10. G-ral Praporgescu 18. B-dul G. Closca 2.A. Babes 14. Caransebes. str. Beresteanu Elena. Bobrai Farcas 6. Aprodu Purice 6. Emil Zolla 2. 547. Moara de Foc 6. Bucuresti. Sos. I. Bucuresti. Bucuresti. Bratianu M. Lenin 11. Tulcea str. Ana Ipatescu 14. Dr. Vanatori 23. Piata Stefan cel Mare 10. Balcescu 10. Vasile Luca 1.

8 apartamente. 567. Bratulescu C-tin. Bucuresti. Berghamer Iosif. Plevnei 131 A. Borusev Giovani. 565. Bellu Ioan. 3 apartamente. Bica Nica. Splaiul Unirii 281.549. Popa Stefan 35. Berceanu Gh. Balasanu Adela. Simonide 14. B-dul Marasesti 9. Marasesti 76. str. Putul cu Apa Rece 7. str. 580. Brihailescu. Bucuresti. Badulescu Eleonora Dan. Mihai Bravu 232. Gh. Berman Filip.. . Bucuresti. str. 4 apartamente. Bogardo Giuseppe. Bucuresti. 562. En. Bogdan Constanta. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bd. 5 apartamente. 583. Lucaci 81. str. 11 Iunie 51. Barsan Otilia. Progresul). str. calea Serban Voda 53. Vacarescu 14. str. Bucuresti. Fonteriei 8. str. str. Bucuresti. Babalicescu Grigore si Ristea. Berlescu Aurel. sos. Splaiul Unirii 49. Bucuresti. Spiru Gheorghiu 24. str. Braunstein Iancu si Liza. Vulturilor 127 si 129. Balaceanu Gh. str. 6 apartamente. Barsan Ioan. Costache Negri 28. Aurora 32 si 43. str. Pascal 40. Bucuresti. Buhlev Rytta Panaitescu. Bender Maria 11 apartamente. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. 566. Giurgiului 9 . 561. Bucuresti. 558. 6 apartamente. 4 apartamente. I. Matei Basarab 2. Bilec Teodor. Magurele 43. str. 552. 569. 7 apartamente. 12 apartamente. 581. Borsaru Vihelmina Maria. 557. str. Bucuresti. Sos. 10 apartamente. Bucuresti. Borzan M. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 576. Baleanu Dumitru. 584. Masina de Paine 58. Bucuresti. 571. 550. I. Beldescu Gheorghe. 582. str. 579. 3 apartamente. Splaiul Unirii 69. 4 apartamente. 5 apartamente. Popa Tatu 85. 568. str. Bucuresti. str. str. Botez Ioana. 554. Morilor 24. Bucuresti. 572. Bucuresti. Brezoianu 29. 573. Benga Toma. 6 apartamente. str. Bateriilor 34. si Jenica. 14 apartamente. Bucuresti. Bercovici Iancu. Bucuresti. Diditel 30. Sincai 7. 16 apartamente. Buia M. 577. 556. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 551. str. Colonel Orero 22. Emil Pangratti 21. Urdarescu 15. Petre Maior 10. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 559. calea Dudesti 52. Bucuresti. Bucuresti. (com. 2 apartamente. Dr. Bendescu Elena. 6 Martie 95. Braunstein Lucia si Leia. Bucuresti. Procopiu 17. str. Bucuresti. 560. 5 apartamente. 2A. 8 apartamente. Bucuresti. str. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail. str. 6 apartamente. str. Independentei 56 b. str. 563.. 570. Asache 11 si 22. Calea Victoriei 101. 3 apartamente. Dobrogeanu Gherea 2. Bercanu Simion. str. str. Dudesti 93. 575. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Spl. 553. 7 apartamente. 574. str. Poteras 25. 10 apartamente. 555. 9 apartamente. str. Stelea Spataru 10. Calea Mosilor 286. 578. Bucuresti. Cuza Voda 26. Bucuresti. str. Berman Eliza. Calea Grivitei 13. str.11. Bucuresti. Balan Jacues. Justitiei 41. Lamaitei 1. 3 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. Braustein Clara. 564.

. str. 4 apartamente. E. Dimitrof 7. N. Oculeanu 69. str. Povernei 9. Bentia Ion si Iuliana. Bucuresti. 3 apartamente. D. str. 599. 11 apartamente. Pop de Basesti 27. Bucuresti. Burada Victoria. str. 5. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente. Bucuresti. 617. 594. Grozescu 5. 9 apartamente. str. 9 apartamente. 6 apartamente. 608. 585. Buzau. Burlan Florica. Stefan cel Mare 244. Jdanov 9. Mihai Voda 31. 1 Mai 35. Republicii 88. Banica Gh. 603. Bucuresti. Inisor 11-4. 11 apartamente. 13 apartamente. 616. Bucuresti. Popa Chitu 25. str. str. 1 apartament Ploiesti. Cosbuc 15. Spatarul 11. Cobalcescu 25. Berceanu N-lae. Beer Etty sai Beer Faihi. Bizduna Maria. Berna 3. Calea Mosilor 136. str. 7 apartamente. 5. Duca 5. 615. Bratulescu Dumitra. Viitorului 26. Bd. Stelea. Baragan Mihai. Burghelea Vasilica. 613. Maneciu Ungureni. Oradea. 5 apartamente. I. 6 apartamente. 593. Pictor Grigorescu 6. Filimon Sarbu 3. Bucuresti. 6 apartamente. str. Micsunelelor 23. str. str. 3 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. 587. 606. Timisoara. Banca Ardeleana in lichidare. Bontuceanu C-tin. 588. 6 apartamente. 9 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente.G. str. Bucuresti. str. 16 apartamente. Negustori 14. Trifoi 1. Stirbei Voda 69. str. 47 apartamente.Raureanu 2. 604. Djuvara 1. Alecu Russo 24. str. calea Victoriei 7. 602. str. Paris 41. Duzilor 33. Baesu Petrache. Lazar 5. Buzesti 62. Rahovei 407. 4 apartamente. Mitrop. Badea Nistor. Babic. str. str. Boios Cicerone. 607. Botescu Elena. 605. str. Arad. Boerescu Alexandrina. 4 apartamente. Bucuresti. Balasescu Gr. Filaret 47. Alecu Russo 10. Bucuresti. Ceres 15. str. Traian 189. calea Calarasilor 35. str. Bilinaci Teodor. 3 apartamente. Balcescu 58. Victor Babes 1. Bucuresti. Splaiul Unirii 39. str. Butter Sophie. str. Gh. Bucuresti. str. B-dul 1848 nr. Campulung Muscel. 6 apartamente. Barbulescu Gheorghita. 590. Barbu Petre si Zoe. 596. str. str. str. str. 600. str. 12. 592. 3 apartamente. 598. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. Bd. Prahova Ploiesti. Bucuresti. str. 597. Popa Soare 69. Smardan 9. Basacopol C-tin. Bane Desideriu. 3 apartamente. str. Cazarmii 52. D. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bonola Tanase. M.Cotroceni 11 b. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Brasov. Constanta. Banca Urbana in lichidare. 610. Cosbuc 15. . Gheorghe Nou 27. str. Sergent Scarlat 2. 8 apartamente. str. Bucuresti. Unirii 19. Dan. 591. Sturza 18. Segmentului 9. Tudor Vladimirescu 13. Bratescu Eugen si Badulescu Maria. str. Bucuresti. str. 601. 611. Bratu Elena. Bucuresti. 614. 589. Babes Filip. Bataturescu Dan. Gh. Arad. Pitar Mos 29. Bucuresti. Iasi. str. Bucuresti. jud. str. Baichian Vahram. Kogalniceanu 45. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Nifon 27. str. Bucuresti. str. 586. sos. Gr. str. Bucuresti. Pictor Grogorescu 6. Alexandrescu 79. 609. G-ral Dragalina 245. 612. Oradea. 10 apartamente. 595.

in lichidare. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Dr. Bucuresti. str. Teiul Doamnei 92. Bertoiu Ion. Bucuresti. Alex. B-dul Cuza 9. 635. Berali Cornelia. Logofat Udriste 3. Barder Leopold si Rasela. Buruiana C-tin. Doamnei 4. str. 643. 10 apartamente. Badea I. Bruteanu I. Braunstein Otilia. 2 apartamente. Teohari 12. 4 apartamente. Spiru Haret 2. Bucuresti. V. Istrati 10. str. Bucuresti. Bagulescu Elena. 10 apartamente. Lisabona 4. 4 apartamente. Bradului 20. Bucuresti. str. Bucuresti. Temisana 55. Constantinescu 67. 8 apartamente. str. Bunescu Teodor. Brukar Bernhard. calea Calarasi 132. 619. Bucuresti. 641. 7 apartamente. 5 apartamente. 646. B-dul Balcescu 30. si Balasa. Meteori 67. Bacalu Tivia. 631. 633. Bucuresti. Bucuresti. str. 647. 4 apartamente. 629. Bucuresti. Balanescu C-tin. Stefan cel Mare 74. calea Calarasi 36 A. 4 apartamente. 632. 7 apartamente. Bucuresti. 651. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Aurora 41. 17 apartamente.618. 17 apartamente. Botea Enache. Bucuresti.A. calea Mosilor 115. str. Bucuresti. Senatului 17. str. Poloni 18. si Bianca. 623. 620. str. str. 2 apartamente. Stefan cel Mare 4. Dr. Popa Petre 36. Dr. 648. str. Eugen Carada 9. Vulturilor 16. Burschik Francisc. 642. str. Ecoului 7. Leonida 16. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bucuresti. 624. Bucuresti. Sincai 14. Bucuresti. 10 apartamente. B-dul 1 Mai 62. str. str. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente. 625. calea Dudesti 260. B-dul Republicii 23. 637. str. str. str. 627. Baverman Frederica. Bestoiu Ion. Teiul Doamnei 38. str. 639. str. Bistriteanu Victor. Icoanei 27. str. 644. Bucuresti. Oslo 8. str. 630. Bucuresti. sos. 18 apartamente. Campina. 3 apartamente. Beresteanu Sidoli. Bucuresti. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Blumenfeld S. calea Serban Voda 14. Bordei Apostol. Dr. 7 apartamente. Buzoianu 38 A. Bank Meilich. 13 apartamente. Berlescu Ella. str. 2 apartamente. 11 Iunie 75. str. Bucuresti. Hristo Botev 8. Boteanu Mihai. Stelea Spatarul 17. Barbulescu. Bella Gruia. str. 626. str. 21 apartamente. str. Cosbuc 13. Campina. Balosi Petre si Bitner Valeria. Bucuresti. 645. str. 5 apartamente. 622. Bucuresti. Banca Agronomiilor S. Bogdanescu Emilia. 638. Marcovici 4. Teodora. str. str. str. 5 apartamente. Gh. 7 apartamente. 634. Bogdanescu Stefan. 621. Bucuresti. str. Bucuresti. 649. Matache Dobrescu 17. Rondu Bisericii 6. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Gherghel 9. Bucuresti. Barbu Maria. Bucuresti. 14 apartamente. 5 apartamente. str. Istrati 71 Bucuresti. 640. 650. 636. str. str. Barsan Elena. . Tunari 71. Fierari 13. 10 apartamente. str. 262. Bucuresti. V. 6 apartamente. Romulus 49. 628. Babes Victoria. Burca Ion si Lucretia.

Ion. 671. Ady Endre 24. Popov 21. str. Magureanu 6. Buzau. Borzesti 30. str. str. Pictor Romano 16. str. 664. 3 apartamente. Putul cu Plopi 4. Popa Tatu 22. Bucuresti. Bucuresti. 670. Ana. Bucuresti. Sft. Bucuresti. Romana 7. str. str. str. Morilor 14. 658. Bucuresti. Bucuresti. 678. 674. str. Alex. str. si Nicu. Bucuresti. 663. Bratulescu C-tin. Viitorului 59. Tell 31. 3 apartamente. Badea Ana si Petruta Dadarici. 15 August 36. Bogdan Alecu Irina. Bucuresti. Bailescu N. O. 672. 657. 679. Bucuresti. 68. Bucuresti. Nic. 3 apartamente. 654. str. 4 apartamente. Boloaga Crisanti. str. 2 apartamente. str. V. Bugheanu Marcela. Wilson 15. Hala Lifschitz 10. Apolodor 10. str. 6 apartamente. Borcescu Alex. Banica Constanta si Mihai Condoiu. 661. Mihail Eminescu 127. str. 3 apartamente. Bottea Margareta. Bucuresti. str. Conta 3-5. Bancu Serina. 5 apartamente. Lipscani 44. Bucuresti. Breahna Valeria. str. str. Budai Elisabeta si Grigore Filip. Apolodor 10. Baghina Gheorghe. Filiti 6. str. 659. str. str. 673. Bucuresti. Prahova 675. V. Logofat Taut 70. Bals Andrei. Lascar 114. str. Bacau. str. 669. str. Bogdanovici Tadeu. str. str. Bucuresti. Badescu Gh. 676. 3 apartamente. Bucuresti. 3. A. Iosif 2. Sandu Aldea. 2 apartamente. str. . Branzescu C-tin. 2 apartamente.652. Bellu 29. str. Aurel Vlaicu 79. str. str. Bucuresti. str. Col. 667. str. Gh. Sinaia. Sahia 50. Bucuresti. str. Constanta 665. str. Banescu Eugenia. Balcescu 24. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Craiova. Alex. Av. str. Bucuresti. Nicolae Balcescu 24. str. B. Batistei 5. 677. Pictor Luchian 18. Bogdan Teodor. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Alexandri 16. str. Tunari 6. 2 apartamente. Ilie Pintilie 29. Bucuresti. 6 apartamente. Leon Voda 22. 5 apartamente. Kiubasew 40. 4 apartamente. 660. Bucuresti. Predeal. Baleanu Ecaterina. V. Bd. 653. 2 apartamente. 6 apartamente. Constantin 4. Bercovici Max. B-dul. Cuza 60. Schit. Vornicului 23 Vasile Roaita. 1 apartament Bucuresti. V. G-ral Argetoianu 2. str. str. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu. str. Brisental Sama. 5 apartamente. V. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Moceanu 4. Alecu Russo 14. 3 apartamente. 4 apartamente. Romana 19. 5 apartamente. Brikmayer M. Demetriade 10. 3 apartamente. Plevnei (Baneasa) 3. str. Bachman Nathan. str. 3 apartamente. str. 668. 680. Bucuresti. str. 10 apartamente. Baloiu Ion. St. Nae Stanescu 2. Brezoianu 53. Cpt. Brasov. A. Delavrancea 39. 666. Bucsan V. 656. 681. 662. Popov 33 Urlati. Smardan 21. Budisteanu Ion. 5 apartamente. Braiescu C-tin. 3 apartamente. str. Lascar 62. Bucuresti. 7 apartamente. 655. Botez Cecilia. Bucuresti. str.

13 Decembrie 4. 3 apartamente. str. 699. Horea. str. 9 apartamente. Branescu Gh. Marcovici 9. str. Ambrozie 7-7 A. Bucuresti. N. str. Benoiu Grigore. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Witting 14. 7 apartamente. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente. Bucuresti. Intrarea Noptii 7. Popov 10. Titulescu 117. . Sevastopol 1. Bucuresti. Schitul Magureanu 49. Boata Toma. str. calea Grivitei 46. 710. calea Victoriei 214. Bendel Eti si Ita Elena. Filimon Sarbu 23. Bonciu Maria. Bucuresti. Brand Valeria. Bucuresti. Barbu Lautaru 6. str. str. str. Bucuresti. Alex. Buruiana Dumitru 11 apartamente. Boldjelia Petre. 4 apartamente. G-ral Crainiceanu 1. 13 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. 130. Bucuresti. Niculcea 57. 7 apartamente. Aglaia. Elena Doamna 48. calea Mosilor 80. Buzi Cleonica. 683. 695. Golescu 9 B. Romana 92-94. 20 apartamente. str. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente. Bexer V. 696. B-dul D. 698. Calafat 13.682. Calea Grivitei 510. Aleia Episc. B-dul Banu Manta 85. Dr. Turda 71. 701. 8 apartamente. str. Bucuresti. 697. 704. str. Mihai Bravu 14. calea Grivitei 411. Bucuresti. Bucuresti. Balcan Iuliu si Olga. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. Bagdasanian Satenig. str. 689. Luterana 31 B. Card. Brezoianu 29. str. Bemachi S. str. Constanta. str. Bucuresti. Bucuresti. Vasile Conta 7-9 str. str. 2 apartamente. Berzei 44. Bucuresti. Aurel Vlaicu 135. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta. Bucuresti. Bucuresti. 705. 706. Bucuresti. 694. Bucuresti. str. str. 685. 690. Schitu Magureanu 37. 688. Temisan 11. Bilimaci Teodor 12 apartamente. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride. N. Spatarului 32. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente. 684. str. 691. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. str. Balosin State. Bratu Chiru si Elena. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bagdighian B. str. 708. 700. Bogdan N. str.6-5. Bucuresti. Ciurca 25. str. 6 apartamente. Bucuresti. Antonescu 30 apartamente. Emil. Brezoianu 4. sos. str. 692. Frumoasa 17. calea Grivitei 354-418. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente. Bucuresti. Romulus Opreanu 5. 7B. 10 apartamente. Bucuresti. 687. str. 707. 709. Beckman Elvira. 12 apartamente. 702. B-dul 1848 6. Bateriilor 50. str. str. 693. 20 apartamente. str. Barta Stefan. Bratu Emil si Maria G. Buzesti 44. Brezoianu 29 b. Bucuresti. . Ritoride 1. Titulescu 73. str. str. Alex. Crisana 32. 686. Baluta Mihail. 703. Mares Tolbuchin 25. 8 apartamente. Luterana 21. Brezoianu 29.

str. Vasile Alexandri 28. G. Bucuresti. B-nul Alex. calea Calarasi 36 A. Bucuresti. str. Bucuresti. 14 apartamente. str. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente. Stefan Stoica 51. Bucuresti. Alex. V. 9 apartamente. 726. str. Belliceanu 3. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Maria. 7 apartamente. Bucuresti. str. 712. str. Delavrancea. Felix 28. str. 11 Iunie 49. 4 apartamente. Bancila Stefan. 3 apartamente. 739. Lazureanu 14. Ioan si Zina. 7. Abrud 116. Baluta P. N. most. str. 9 apartamente. str. 7 apartamente. si Ana Tabacu. Bucuresti. Boaca Elena. 10 apartamente. D. str. str. str. Frumoasa 24. Bogdan. Cuza 28 A. Bucovinei 24. 724. str. str. 729. Minotaur 11. Balteanu Angela 6 apartamente. Intr. Belingher Belu Voica. Matei Voevod 23. Palade 64. Bratescu Constantin. str. Berlescu Ella. Bucuresti. Bucuresti. Brenner Aizic si Carolina. 730. 722. str. 721. Bucuresti. Medic Stoenescu 5. Palede 64. Bucuresti. Bucuresti. . Bucuresti. B. str. Braila I. 8 apartamente. Bucuresti. 723. Braniste 42. Blumen Ela. Stoica Ludescu 35. str. 7 apartamente. 732. Rozalia. str. 717. 735. Aristotel. Badulescu Gh. Bucuresti. Stefan cel Mare 69. 733. str. str. Bucuresti. Balanovici Maria. I. 737. Dr. str. Burlan Valeria. Badarau Norana Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Occident 35. str. Eminescu 17. Zefira. Barbatescu Zoe. Bd. 4 apartamente. Bunea I. Borena Cecilia. Maica Domnului 6. 738. Dr. 740. Bucuresti. str. str. D. 9. 5 apartamente. El. 720. str. Boscu Victoria. Boghici Gheorghe. str. calea Grivitei 259. Bucuresti. 716. 719. Bucuresti. str. 6 apartamente. Bitulescu Petre. str. Bradea Al. Dumbrava Rosie 22. 741. Sebastian 125. G. Bancotescu Jana. 32 apartamente. D. 15 apartamente. Boros Niculae. Bucuresti. str.711. M. 4 apartamente. 5 apartamente. Plevnei 4. str. Cantemir 76. Ploiesti. Uranus 9 A. 5 apartamente. str. Frunte Lata 9 si 11. 736. 4 apartamente. Buzesti 5. Clucerul Udricani 8. Bibo Iosif. Bucuresti. Bucuresti. Petru Rares 5. 727. str. 725. Braunstein Stefania. 714. 718. 731. Bibo Alex. Fonteriei 13. Armeneasca 2. 7 apartamente. Ion Cuza 92. str. 3 apartamente. str. 734. 26 apartamente. Bucuresti. Bianchi Armondo. 5 apartamente. str. Rucar 31. Grivitei 107. str. 6 apartamente. 713. Cantemir 44. 5 apartamente. Bucuresti. 715. Suvorov 24. Florica 3 apartamente. Bruxelles 10. Ioan Ghica 3-5. str. 7 apartamente. Caravanei 15. 728. str.. Bucuresti. str. G-ral Florescu 15. Bruteanu I. Pasteur 6. Bank Ezra si Gherani Haimovici. 7 apartamente. M. Poterasi 14. Bucuresti. D. Bondarescu Sf. C-tin Caracas 3.

str. Popa Soare 24. Dimitrov 15. 769. 2 apartamente. Piata Lenin 15. 10 apartamente. dr. Bernea Nicolae. V. str. str. Stroiescu 42. str. Bucuresti. str. str. Zorileanu. Buturugeni 1-3. C-tin. str. 5 apartamente. Boianovici Arthur. Bucuresti. Bitter Herman def. 755. 758. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. sos. 88. Spatarului. str. str. Lirei 1. 757. Bucuresti. Bucuresti. 69. 2 apartamente. Boris Diacoff. Bucuresti. Eufrosina Poteca 16. 3 apartamente. Panduri 63. str. 100. str. Bucuresti. 761. 5 apartamente. 754. Neagoe Voda 10. 3 apartamente. str. str. Dr. Bucuresti. Calea Ferentari 80. Banca Chrissoveloni. Calea Motilor 67. Babes 24. Uranus 105. calea Mosilor 300. 13 apartamente. Ioan. 771. Bucuresti. Constanta. str. Popa Stefan 44. str. str. Budeanu Ana. str. Calea Mosilor 44. Mecet 8 a. 743. 747. 7 apartamente.. Vasile Lascar 168. str. str. Bucuresti (Baneasa). 752. 163. 767. 5 apartamente. 764. 13 apartamente. 7. Budeanu Melanie (groper). Baclacian Artin. Intrarea Pictor Vermont 3. str. 16 apartamente. 9 apartamente. Meteor 25. 744. Beresteanu Manole si Beca. Dr. Baciu Ion Sava. Semicercului 2. 2 apartamente. 746. str. Beiu Marin. str. 765. si Smaranda. Bornemisa Sebastian si Ana. 17 apartamente. Ana Ipatescu 24. 750. 4 apartamente. Bucuresti. Calea Mosilor 135. Cluj. Bucuresti. Bucur Iosif. prin Mayer Bitman. M. Taranu 10. str. str. 98. Felix 75. str. Horei 15. 5 apartamente. Bucuresti. Blum Dvoira si Leiba. 4 apartamente. str. Bucuresti. Intrarea Urali 2. str. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Badescu Petre. str. Vintila 4. 5 apartamente. Sperantei 23. C-tin. Bucuresti. Dr. 51. 745. V. 7 apartamente. 773. 762. str. Braunstein Zary si Marieta. Bucuresti. str. Bratoloveanu N. 7 apartamente. 768. Aquila 35. Bals Teodor. Bucuresti. Branzescu Gh. Karl Marx 6. Sabinelor 102. Bucuresti. 751. Banica Gheorghe. Bondescu I. Bucuresti.13 Septembrie 186. 8 apartamente. Boba Margareta. 5 apartamente. Bd.. 11 apartamente. Beiazgian Nevart. Barsal Dr. Anul 1821 nr. 753. Maria Rosetti 36. Sinaia. calea Plevnei 147-157. Bucuresti. 5 apartamente. Viitor 203. Dumitru Onciu 16. Eliade Radulescu 15. . Braila. 748. B-dul Gh. Bucuresti. Barsan N. 6. 13 apartamente. str. str. 772. Severeanu 16. Vedei 5. 763. Blum Isac. Bratulescu P. Bucuresti. 4 apartamente. 30 Decembrie 52. Bucuresti. Panduri 63. 770. 742. Bucuresti. 759. Badoiu Gheorghe. Berta Topor. 766. Ferentari 149. str. str. 67. 136. 760. 147. V. Iatropol 4. 6 apartamente. str. Balan elvira. Dr. str. str. C-tin. 756. 65. Gr. Bucuresti. 749. Stupinei 28. 328. Bucuresti. Av. Bucuresti. Bratoloveanu Ion. Budeanu V. Alecsandri 10. Hristo Botev 22. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.

Bucuresti. Calea Mosilor 149. calea Vacaresti 107. Calea Victoriei 112. str. 795. Bertianu Aurelia. Matasarii Noi 5. Buricescu Constanta. 5 apartamente. N. Bucuresti. Lt. Suceava. 5 apartamente. . 803. 787. Bradului 24.. Blima Haia Fasst. G-ral Salmen 2. Miraslau 17. Barbu B. 24 apartamente. Calea Dorobanti 50 A. str. str. Bratulescu C. Borduselu Ion. Barasch Carol.str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Slatineanu 26. 5 apartamente. 790. Timpului 1. str. Iosub. Bucuresti. 775. Calea Victoriei 102. Mihail Eminescu 135. 7 apartamente. 796. Bucuresti. Avrig 88. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 56. 8 apartamente. str. Calea Mosilor 133. str. 5 apartamente. Dragos Voda 8. 789. Prel. 774. 7 vile. Bazacu Teodor si Suzana. 800. Bedrag Panait. Vulturi 147. Traian 4. Botez Mihail Caucaz. 778. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Baciu George si Elena. str. 8 apartamente. 780. Lt. str. 5 apartamente. Mihai Bravu 150. Bucuresti. Vasilescu. Calea Nationala 273. 792. 5 apartamente. 794. Bitolia 10. Prof. Busteni. Stefanescu. 2 apartamente. B-dul Republicii 8. Bacal Isac. Barad P. Bucuresti. G-ral Magheru 27. 110. str. Cuza Voda 60. Bucuresti. Elena Pherikide 20-22. str. Burescu Ileana si Elena. str. Busteni. Calomfirescu 4 a. 6 apartamente. Col. Bunescu Elena. str. Bailor 4. 18 apartamente. Calea Mosilor 84. 779. 24 apartamente. str. 782.. 793. 7 apartamente. Buneanu Alexandru. 8 apartamente. 802. Piata Sf. 797. str. Botez Cassian. Uzina Electrica 13. str. Calea Vacaresti 52-54. 120-122. 5 apartamente. Buican Gh. B-dul Tolbukin 24. Maria Rosetti 26. Bucuresti. 788. Badescu N. Borculescu Vasile. 781. Baratiei 2. 784. 783. Bucuresti. 108. Col. Bataturescu Pantazi. Bucuresti. Aurora. str. Avram Iancu 19. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 799. 776. Bratu Alexandrina. str. 3 apartamente. Boteanu Maria. Beldeanu Evdochia. Aurora 52 a. Papazoglu 6. 801. Iasi. str. str. str. Serg. Vintila 3. str. str. Anastasia. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. Calea Dudesti 198 A. str. Haia Lifschitz 32. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. 798. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. Botosani. Bilimaci Constantin. Bunescu Bucur. 785. Bucuresti. Papazoglu 4. Abrud 143. 15 apartamente. Nerva Traian 29. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bucur Ioan. 2 apartamente. Ion Ursu 12. 7 apartamente. Dobrogeanu Gherea 23. Bucuresti. Mitrop. Batu Ana. 786. Lucia Marinescu si Eug. C. Bailor 17 777. 791. str. Calea Mosilor 118. 10 apartamente. Maria. Calea Calarasi 217. Beiner Paulina. str. str. Budeanu Constantin si Cecilia. Stefan 5. Braila. str.

8 apartamente. 821. 9 apartamente. str. 805. str. Stefan Negulescu 55. Bucuresti. 4 apartamente. Bratuianu Const. 823. Lister 62. 7 apartamente. 833. 832. Logofatul Nestor 12. Balaci Alexandrina. 8 apartamente. Westfried 2. Bucuresti.. 825. Bucuresti. Piata Stalin 1 a. M. Eminescu 230. Progresului 9 b. Focsani. str. Bucuresti. 811. str. str. str. str. Agricultori 43. 4 apartamente. Balan Matilda Elena. 815.. Baha N. Bucuresti. 831. 13 Decembrie 54-56. Bratisanu A. str. 813. 4 apartamente. str. str. str. str. Bercheret Alexandrina. Bucuresti. B-dul Dimitrov 17. 829. V. 830. 3 apartamente.Berlescu 40. str. 5 apartamente. G-ral Markos 15. str. Bucuresti. Gh. Aurelia. 808. Bucuresti. Halfon 9. Bondalici Nicolae. Iancu Capitanu 28. 4 apartamente. 72-a. Bucuresti. Behar Virginia. 817. str. Ion Ursu 20. 810. 3 apartamente. Amiral Murgescu 29. 30 Decembrie 2. Bondalici Ion. 835. str. 809. 820. Sb. str. Bapalan Paulina. 819. 6 apartamente. Lucia. Bucuresti. Butza M. Palade 72. str. str. Bucuresti Colentina. Bucuresti. Prof. 824. Lt. 7 apartamente. 822. Dr. Babes 12. Branisteanu Maria. 30. Bucuresti. str. Iosif Vasilescu 29. 11 apartamente. Barat Avram. Raspintiilor 29. str. Brayer Hernsch si Hermina. Bucuresti. Bauch Gh. Baclagian Virginia. Brubeanu Gheorghe si Sofia. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Sos. 6 apartamente. Bucuresti. 19 apartamente. Emigrantului 4. Iancului 33. Busolei 5. 816. Nerva Traian 85-87. Baltaretu Florea. 828. Bortos Radita. 6 apartamente. Calea Victoriei 112. 812. 7 apartamente. Bucuresti. Bunescu P. Calea Vacaresti 132. Bucuresti. Gh. 807. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghe Nou 17. 5 apartamente. Bucuresti. si Elena. Brumarescu Constanta. Calea Dudesti 129. 18 apartamente. Buzau. str. str. Fluierului 32. Stelea 23. Bilargiu Mircea. 5 apartamente. Predeal. Judet 32. Bucuresti. Braziliei 7b. Dr. 4 apartamente. Sf. str. Magurele. Bernstein Dorothea. 827. str. str. str. B-dul Republicii 72. 4 apartamente. Bucuresti. Bardelli R. Benone Alfonso si Frida. Blarenstein Fritz.. Bortos Niculae. Balint Mihail. 3 apartamente. 4 apartamente. Rozelor 16. Madrid 3. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Ambrozie. Bucuresti. 4 apartamente. str. Radu de la Afumati 4. Bedereanu Petruta. 826. 4 apartamente. G. Bucuresti. Alecu si Sabina. Bucuresti. Petre Locusteanu 14. str. Calea Dudesti 178 si 170. 6 apartamente. Bichis Vasile. str. str. Dr. Bratescu R. Brutus 3. Bucuresti. 804. Bucuresti. str. Viitor 141. Nationala. str. . str. Barbara Coni si Adamoiu. Ilarie Chendi 22. 834. Ghica Tei 87. str. Minotaurului 78. 818. Sos. Sos. Clucerului 60. 814. 3 apartamente. Popa 19. 806. Bucuresti. Bucuresti.

str. str. Aleia Alexandru 11 str. 7 apartamente. str. 853. 3 apartamente. Bucuresti. Slt.Comorei 38. 11 apartamente. Filipescu 21. 8 apartamente. Grecescu 9. 862. str. Craitelor 4. Calea Rahovei 373. 864. Bratescu I. Badescu Maria. Bercovici Berta. 12 apartamente. 4 apartamente. Aleea Visinilor 1. Bucuresti. Dumitru. Kogalniceanu 10. Bucuresti. Bucuresti. Bratu Traian si Aurica. Bucuresti. 838. 837. N. Gh. 856. Cercelus 36. Sperantei 26. 4 apartamente. str. Balescu Oct. str. 867. str. Duca 49. str. Bucuresti. str. str. str. 10 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. 857. Vasile. Serban Petrescu 21 Alba Iulia. Predeal. 855. Cuza Voda 18. Armeneasca 19. 847. Kogalniceanu 32. Vasiescu Iosif 106. str. Bucuresti. 3 apartamente. Baloiu Elena. Vartej. Boc. Bucuresti. Maior Sutu 2A. str. Bucuresti. str. str. B-dul Republicii 65. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ion. M. Rodiei 10. Balai Cornelia. Bucuresti Baneasa. str. Gr. Mina 1-3. 4 apartamente. str. 846. str. str. 859. str. Barbulescu Ion. Brayer Renee. Bucuresti. 860. Blaj Elena si Ana. Bd. 93. A. 3 apartamente. str. Justinian 19. Balanescu Teodor. 865. Popa Rusu 11. Bucuresti. 839. Belizarie Emil. Bucuresti. 4 apartamente. Rosetti 14. Bonvechio A. Bucuresti. 4 apartamente. Brasov str. calea Calarasi 21. 11 apartamente. Gh. Bucuresti. str. B-dul Ana Ipatescu 24. Braicu Otilia Ecaterina. sos. B-dul Stalin 13. Beblea Const. Bucsan Ileana. 8 apartamente. Botez Maria. Banu Nita. Carol Davila 42. Bucuresti. I. Radu. str. Sofia 10. B-dul Marasesti 80-82. Bucuresti. Constanta. Buruiana 19. Bucuresti. 2 apartamente. Alexandrescu 84. cap. 4 apartamente. Dr. Republicii 8. Baicoianu S. str. Bucuresti. 866. 843. Calea Calarasi 39. 6 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. 836. Baranga Virginia. str. Londra 12. Goldis 2. 5 apartamente. 4 apartamente. 848. Bratulescu C. 18 apartamente. Bucuresti. Sos. str. Icoanei 52. 863. str. G-ral Angelescu 2. Fabrica de Spirt 11. 841. 842. Pantelimon 42. Barbu Vasile. Eminescu 200. 858. Popa 2. Bratescu. Lazureanu 56-a. Bateriilor 8. Bucuresti. Buda Ion si Iustina. str. calea Rahovei 401. Bucuresti. 2 apartamente. Orizontului 7. Vasile Adamachi 7. 845. str. 3 apartamente. Bordescu Alexandru si Elena. 852. 861. Povernei 36. Sf. 851. str. Botez Stefania Ghica. I. Bucuresti. Predeal. Berlescu Alexandru. str. Bufnea Elena. 5. Intr. str. 849. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. M. Toamnei 13. Pictor Pop 6. 4 apartamente. Stelea Spataru 17. M. C. Londra 26. Bucuresti. 6 Martie 43. 7 apartamente. 844. si Viorica. Bertume Ileana. 850. 3 apartamente. Ion. Calea Mosilor 127. . 5 apartamente. 840. Bucuresti. calea Calarasilor 226. Bucuresti. 3 apartamente. Radu Voda 9. Braunstein I. Blauer Saly. Unirii 29. str. 854. Ah. Bd. Tereza. V. 3 apartamente. str. Cap.

Bucuresti. Bucuresti. Balan Ion si Maria. 12 apartamente. 7 apartamente. 880. 885. 878. Bogdan Cleopatra. Bucuresti. Delea Veche. 893. 60. str. Sandu Aldea 29. str. Naum Romniceanu 26. Panciu Putna. Maracine. 887. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. Bucuresti. Ilarie Chendie 45. Balanescu Georgeta. Lirei 15. Popa Nan 151. 3 apartamente. Barbulescu I. Granicerilor 1. 879. 900. Serbanescu Tei 51. Buzescu Gheorghe si Evdochia. Tecuci 11. 9 apartamente. Izvor 107. str. Mihail Cornea 33. 3 apartamente. Bucuresti. Libertatii 83. str. Badulescu Ioan si Florica. str. str.868. Badescu Elena. 5 apartamente. 871. Bazavan Gh. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 1. Baron Avram si Clara. 6 apartamente. str. Pietii 18. Bucuresti. 3 apartamente. str. Ion si Alexandrina. Stefan Mihaileanu 26. sos. Ion Roata 12. Busuioceanu Anastasia. . 884. 5 apartamente. 902. Dr. 881. str. Bucuresti. 876. Berceanu Vasile. Stupinei 12. 901. Benedek Stefan. Frumoasa. str. 4 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. str. 3 apartamente. Berariu Mariana. 10 apartamente. Galati. Burdea Teodor. Bucuresti. Sofia 15. Portului 105. 886. Biciola Eleonora. 891. 3 apartamente. 5 apartamente. Bogorian Daniel. Banica Gh. Bancila Ion si Maria. Bechereanu Petruta. str. 890. 4 apartamente. Olimp 62. Belizan Ion. Pantilimon 31 A. Gh. Bucuresti. str. Targoviste. Bremer Haim. 4 apartamente. 874. Bogorian Daniel. 894. Bucuresti. 870. si fii si N. Bd. Bucuresti. cal. Biserica Popa Chitu 23 A. Intr. str. str. str. Mosilor 171. 872. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Budeanu Aneta. str. Mihai Bravu 62. 898. str. Bucuresti. 3 apartamente. Duzilor 8. Koch 2. str. Sinaia. Burnea Virginia. Bucuresti. 888. str. Bucuresti. Tolbuchin 19. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Vaselor 30. Beratt Elena. Popa Nan. 6 apartamente. Bucuresti. 892. Vasile Stroiescu 2. Maria. Badescu. 875. 895. Bucuresti-Grivita. 3 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. str. str. 54 b. 883. Plantelor 82. Alex. 3 apartamente. Bogorian A. Tolbuhin 19. Bratucu Victor. str. str. str. Anton Pan. 899. 3 apartamente. str. Pitar Mos 18. sos. 896. str. str. 20 apartamente. Sincai 10. Bucuresti. 4. Arhitect Louis Blank 28. Bucuresti. Bucuresti. Budescu Alexandru. Radulescu Elena. str. Bogdan Florica. Argetoaia 1. 882. str. Bucuresti. Bucuresti. Baluna Marin. Banica Aurelia. str. Bucuresti. Spataru Milescu 23. Klipar. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. cel Bun 58. 5 apartamente. Vasile Lascar 186. Grivita 1. 873. str. 877. Bucuresti. Bucuresti. si N. Bd. 869. Bainescu Victoria. str. Matasari 36. Spatarului 30. Andrei Mureseanu 20. 881.. str. Bucuresti. 16 apartamente. Calusei 48. Bucuresti. 6 apartamente. 8 apartamente. Dimitrov 172. Bondi Guido. 200. 897. 3 apartamente. Braunstein C. str. str. Bucuresti. 889. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Edgar Quinet 3. str.

5 apartamente. Barach Iosif. Balca Viorica. 2-4. 4 apartamente. 3 apartamente. Badulescu Nic. B-dul N. 918. 88 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Eforia. 913. 936. str. Hatman Arbore 16. Berzei 15. Stirbei Voda. Bucuresti. Babor-mostenitori. 6 apartamente. 9 apartamente. Mihai Voda 9. Cetatii 12. str. Marcu 5. 930. Tomis 14. Bd. 935. Constanta. Banu Mihalcea 2. str. Bercu N. Mihai Bravu 193. str. str. Cantemir 88. 911.903. Bucuresti. Masina de Paine 9. Barta Eugenia. 7 apartamente. 927. 3 apartamente. str. . str. Bunea Anica si Constantin. 39 si 48. 926. 931. str. Bucuresti. Bucuresti. 937. str. 908. 3 apartamente. Banescu Niculae. 916. 24 apartamente. str. Bucuresti. str. 914. Gh. 915. most. Sf. Uranus 20 A. 923. Barza Constantin si Wilma. str. 2-14. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Blanaru Ion. 6 apartamente. Bucuresti. Banca Creditul Bucurestean in lichidare. Bratianu Th. 6-8. str. 4 apartamente. Dumitra. Titulescu 17. 14 apartamente. 904. Bucuresti. 24 apartamente. Bogoiu Lucian. 938. 906. str. 924. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 925. 8 apartamente. 5 apartamente. Bancii 6. Bucuresti. 13 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Magheru 2. Scarlatescu 28. Bucuresti. Agricultori 31. 922. str. str. 10 apartamente. Republicii 79. calea Mosilor 168. Gh. Soc. str. Butai Iosif Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Carol Davila. 933. 13 Decembrie 4. Bernstein Sofia. Ritoride 37. Beresteanu Mina. 909. Bucuresti. 10 apartamente. Baer Ludmila Maria. 11 Iunie 15. Bucuresti. Uranus 4. 934. 910. str. Bardescu Col. str. Branza Valeriu. Bucuresti. Frumoasa 43. Bucuresti. 7 apartamente. str. Logofat Tautu 60. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Oradea Mare 60. Bucuresti. str. Focsani. Berlescu C. str. str. str. str. Londra 23. Brech Cristian. str. 3 apartamente. Apolodor 27. Apolodor 10. 920. 30 Decembrie 10 si 12. Ion. Mamaia. Vasile. Balgiu Dragos. 4 apartamente. 907. Luterana 3-b. Grigore Alexandrescu 100. Marcovici 6. 919. Bucuresti. 5 apartamente. 917. Elena. in lichidare. Bucuresti. calea Mosilor 49. str. H. Anton Pan 29 si 27 A. Iulia Hasdeu 1. Bucuresti. Bisot Paul si Mariana. str. Sinaia. 929. str. str. Bacau. 932. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 94 apartamente. Banateanu Maria. Haralambie 17. Balasanu Elena. Birceanu Ovidiu si Constanta. str. Serban Voda 268. Binder Ion. Basturescu Dorina. Constanta. str. Bucuresti. M.. Lucaci 54. str. 3 apartamente. Bals Ion. str. 9 apartamente. Furnica 24. Aristide Briand 1. Bucuresti. 912. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 921. str. Braila. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bozianu 9. Apostoli 33. Intr. 905. Buzesti 98. Vistieri 19. Buzatu Stefan. Banca de Scont a Rom. str. Sportului 1. Marasesti 19. 928.. Bumenfeld Alda. D. Bucuresti. str. Beceanu Maria. C-tin. str. Blujdea Tiberiu si Frusina. Barzan St. Bucuresti. Bragadiru D. str. 13 Decembrie 42. 3 apartamente.

str. str. 959. str. 10. Campina. Dionisie Lupu 38. str. Budisteanu Alisa. str. Berindei C. str. str. Molotov 2. 17 apartamente. str. Elena. Ploiesti. 950. Bucuresti. str. Matei Basarab 12. I. 4 apartamente. Vasile Lascar 8. Breger Terezia. Cernescu 19. str. Focsani. A. G-ral Angelescu 76. Balacescu Constanta. Bucuresti. Bucuresti. Beulian Maria. Donici 49. Otetari 6. 10 apartamente. Vasile Lascar 81. A. str. 941. str. 30 Decembrie 36. Barbu Gheorghe. Cobalcescu 107. 939. 961. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 5. Buiati Petre. G-ral Angelescu 94. Maria Roseti 15. 948. str. str. 962. str. Mendeliev 8. str. Cuza Voda 6. Piata I. Balteanu Eliza. Icoanei 7. 949. 943. Bucuresti. str. Lascar Catargi 13. Columb 6-8. Carol 1. 14 apartamente. Lt. Steluta. Bratulescu David. 23 apartamente. Alex. Cornel Botez 5. 13 apartamente. 20 apartamente. Stalin 3. str. Sahia 37. G-ral Brosteanu 9. Botez N. str. Baissy Petre si Elvira. Iasi. str. 954. str. 17 apartamente. Badulescu N-le. 945. 951. Bucuresti. Av. 10 apartamente. str. Icoanei 23. Baiandurian K. Brumarescu Dan. Dr. str. Bucuresti. Splaiul Unirii 13. Iacobescu 19. 14 apartamente. 957. str. Pieptanari 9. V. Bork Maria. str. Pop de Basesti 21. 946. Occidentului 1. 20 apartamente. str. Cercului 3. str. Bruman Gheorghe. Bucuresti. Blum Emil. str. str. Maria. str. Corabia. 952. str. str. 17 apartamente. 16 apartamente. Lahovary 45. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. 7. Horia. 143. Medgidia. 38 apartamente. Lister 29. Egalitatii 4. str. Bucuresti. Dorobanti 96. 12 apartamente. 955. G-ral Angelescu 131. V. Mosilor 200. Alexandria. Besa Eugen si Hilda. 32 apartamente. 145. str. Alecsandri 28. Decebal 3. str.. Baltaceanu Maria. Bucuresti. Banciu Stefan. Rossetti 53. Balcescu 24. Blidescu Lucretia si Constantin. 16 apartamente. Beulian Haig Mandanici. Cazarmei 54. Braila. T. str. 940. Calea Codrului 16. 7 apartamente. str. Alex. 4 apartamente. 11 apartamente. 956. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Col. B-dul N. str. V. Covasna. 27 apartamente. Traian 4. Lt. str.Eugen Carada 1-3. Bucuresti. str. 953. str. Bucuresti. str. Popa Tatu 1-3. Bucuresti. C. 3 apartamente. V. Bucuresti. Caragiale 3. Sinaia. Giurgiu. str. . 13 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 62. str. Andy Endre 7. Bata E. Stirbei voda 92. Russel 41. 947. 958. Bucuresti. 963. M. Ilie Pintilie 3. Stavropoleos 8. Popa Chitu 4. Eminescu 40. str. str. Bucuresti. Bratescu Alexandrina. 22 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Silvestru 6. str. Bucuresti. Magurele. 13 Sept. Vasile Lascar 70. Lupu 18. Bahus Rosita. str. Closca si Crisan 3. str. B-dul Ana Ipatescu 11. Tulcea. M. 944. Marasescu 2. Constanta. str. Galati. Baicoianu Alexandru. 942. 960.

str. Bucuresti. str. 15 apartamente. 31. Gradina Publica 11. Baicanescu Virgil. Bucuresti. Brown Boveri S. Bucuresti. 970.. 978. Berechet Mihail. 10 apartamente. str. Magheru. str.964. Braescu Maria.. str. Braila. 989. 986. calea Dudesti 223. Toamnei 102. B-dul Ana Ipatescu 17. Bucuresti. 979. str. str. Col. str. 988. 14 apartamente. Bucurestii Noi 216. str. 980. Busteni Prahova.A. Tunari 83. calea Dorobanti 95. Piata Lenin 14.. Mitrop Filaret 56. Busoianu Gheorghe. Braila. Barbu Eugen si Lucretia. 967. 63. Bunea Stefan. Granicerilor. Predeal. Baicoiescu M. Stefan cel Mare 92. Italiana si Romana. Sos Buc-Ploiesti 38. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 31. Spatari 17. Dimitrie Orbescu 11. Banca Com. Legendei 2. str. Bucuresti. Boghici Gheorghe. B-dul N. Dionisie Lupu 12. 18 apartamente. calea Grivitei 290. Sos. str. Costache Negri 15. 990. Gh. 13 apartamente. Bucuresti Ploiesti 38. 975. 985. str. Dorobanti 10. 7 apartamente. Bucuresti. str. calea Floreasca 33 si Alex. 977. Galati. 11 apartamente. 10 apartamente. str. 16 apartamente. 972. si Petrescu V. 965. Buscaff Miekel. str. Karl Marx 8. M. Biserica Amzei 3. 966. Balian Leon. Timisoara. Barceanu Mihail. str. Misitilor 25. str. Bursei 2. Bucuresti. Boghici Gheorghe. 984. Banica Elisabeta. 23. Brebenel Gheorghe. Vasile Lascar 154. str. str. I Bogdan 17. 9 apartamente. Balanescu Constanta si Ion.R. Brancoveanu 1. str. Butulescu Elena. 969. 2 apartamente. 9 apartamente. B-dul Republicei 7. 11 apartamente. Maria Rosetti 33. Elena. Iacobini 4-6. 28 apartamente. Dimitrov 113. 976. Bucuresti. str.R. Baicoianu Petre. 983. 987. str. str. Baiadjoglu Gh. Bucuresti. Prof. 70. Bucuresti. Beloianu Ecaterina. Bd. Predeal. 36. Bucuresti. Galati. 13 apartamente. Burileanu Ioana. Bucuresti. Sahia 7. Bd. Bucuresti. 8 apartamente. str. Col. 6 apartamente. Bucuresti. str. Frumoasa 18. Cluj. Bucuresti. 981. Bucuresti. Badulescu I. Piata 23 August 1 si str. Armeneasca 15. str. Vasile Lascar 154. Barbulescu Ion. str. str. Porumbaru. str. 982. Elena Doamna 72-a. 13 apartamente. Balcescu 35. Bucuresti. str.. Bucuresti. Bucuresti. Baier M. Bucuresti. Mihail. str. Pitar Mos. Arcului 20. calea Victoriei 21. Bucuresti. 971. Bucuresti. Banca Ilfov. str. Sos. Ghenadie Petrescu 139. Mica 24. 968. Bralianu Radu. Constanta. Banca de Agricultura si export S. 8 apartamente. 13 apartamente. Dionisie 65. 974. 973. Constanta. Sperantei 26. 12 apartamente. B-dul Libertatii 191. Baneasa-Ilfov.A. Vasile Conta 79. Nifon . 11 apartamente. Intr. Popa Nan 8. str. 16 apartamente. 15 apartamente. Popa Soare 20. str. str. str. Lanariei 1. Piata Libertatii 2. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. 7 apartamente. 8 apartamente. Eminescu 70. Bucuresti. Uranus 75.

7 apartamente. 1000. Piata Maria Rosetti 31. Bidulescu Emil. Bilescu Ion. 4 apartamente. Bogza G. 1007. Lister 41. Alexandrina. M. Bucuresti. Balanescu Romulus. Bucuresti. Paul Chinezu. 11 apartamente. Kogalniceanu 4. str. 3 apartamente. Bimbaum Betty. str. Bazgan V. Amiral Balescu 15. 8 apartamente. 997. Bernstein Emanoil. Sinaia. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 1016. str. calea Victoriei 128. 1002.. Izvor 68. Brezoianu 29. 996. Bucuresti. str. Bucovina 50. str. str. b-dul 1 Mai 58. Cercului 2 A. Bucuresti. Bemtassat Maria. Bucuresti. Concordia. Bentu Olimpia. Ardeleni 32. str. 5 apartamente. Amzei 2. Bucuresti. 1021.. Borcescu I. b-dul Pacii 7 A. B-dul Marasesti 100. str. 1019. Boros Paul. 994. 6 apartamente. Mitrop Gh. calea Grivitei 356. Silvia. Batistei 17. 8 apartamente. . Duca 30. Sergent Scarlat 16. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Baleaca Wileax. Baier Alexandru. str. Dr. Paris 32. 998. 1015. str. 4 apartamente. Florica. str. Anton Pan 2.16. Baicoianu Petre si Lucia. str. Butu C. str. 1022. b-dul Pacii 121. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Breza Iordan si Stefan. Bucuresti. Harsova. 4 apartamente. Bucuresti. 992. Brosteanu Sanda. vila. Precupetii Vechi 33. Elefterie 10. Bucuresti. str. 3 apartamente. calea Grivitei 182. 5 apartamente. Bratu Ion. Intr. str. Borcea Ed. 1013. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Biciulescu Marin. Izvoreanu 13. M. Anton. 1017. str. Bianu T. 3. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bateriilor 34. 12 apartamente. 2 apartamente. Timisana 5. 993. str. 1010. Jules Michelet 3-5. 1018. Mircea Voda 48-50. Petrescu 82. Economu Cezarescu 37. 1005. Bucuresti. 995. str. Berza Ana. Aurelia. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Sinaia. Bucuresti. str. Silvestru 40. str. 3 apartamente. Popa Nan 146. 5 apartamente. 5 apartamente. Despot Voda 16 B. 5 apartamente. 3 apartamente. Bajan Polixenia. Timisoara. str. Bucuresti. 1004. 1006. str. str. 1009. str. str. Filimon Sarbu 14. str. Bucuresti. Burlea I. 1001. Dr. Beiu Nada si Stan. str. 13 apartamente. Badea Constantin. 6 apartamente. str. Sos Stefan cel Mare 5. Grecescu 10. I. Bentoiu Aurelian. 3 apartamente. b-dul Lenin 24. Bucuresti. Bucuresti. Sepcari 8. Bucuresti. 999. Timisana 14. 991. Silfidelor 24. Jules Michelet 15. 1012. Baiatu Dumitru. 7 apartamente. 1014. 1020. str. Drumul spre moara. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. 1003. G. Bucuresti. str. Frumoasa. 1011. Muzeul Zambaccian 7. Badescu Alexandra. calea Victoriei 128 A. Burdea Cristea. Eminescu 168. Victor. str. 10 apartamente. Sft. Buzatu Traian. Bucuresti. 1008. Dorohoi. Brosteanu Ernest Radu. 16 apartamente. b-dul Ana Ipatescu 43 A. B-dul Dacia 48. Mendelieff 2. str.

Anastasie Simu 2. str. Lenin 170. Diana 7. 7 apartamente. calea Grivitei 35. Brezoi Ghedeon. Budurescu N. 1029. 1044. 3 apartamente. str. Bogdanitei 3. str. Bichis Maria. Beneche Ludovic. str. 1040. Badea Ion. Budis Florica. 1041. Dr. Blumen Marcu. Barsan Dumitru. 5 apartamente. 6 apartamente. str. str. 1050. Galati. 3 apartamente. 1028. 1051. Batzaria Niculae. Intr. Pietati 21. str. B-dul Dacia 27. Vasile Lascar 33. Barloiu Stefania. Clucereasa Elena 20. Mazarik 1. Pasteur 42. Batistei 5. Valcea. 1037. Bordan Dumitru. 1054. Bucuresti. Ionescu Baican 58. 4 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. Italiana 1. str. Republicii 89. Filupescu 51. 3 apartamente. Balcescu 3. B-dul Lenin 30. Banescu Teodora. 6 apartamente. Bragana I. 1025. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Babouleni P. 2 apartamente. 1034. str. 1027. str. Dobrota 8. Blajan N. Buzesti 9. Bucuresti. Bucuresti. 1035. Petre Ispirescu 89. Bucuresti. Braun Emilia. 6 apartamente. str. Baltaceanu George. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Sinaia. Spiridon. Bita Mihail.. Busteni. Bucuresti. General Praporgescu 17. Batea Cecilia. Vatra Luminoasa 35. 1057. 1047. 3 apartamente. str. Wilson 15. str. 1036. str. Busulinga Anton. Dr. Bratianu Dan Adina Ion. Bazgan Ion. Armasului 7. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bogdan H. 6 apartamente. Belingsteanu Corneliu. str. Spatarului 8. Lt. str. Margareta. str. Aurel Vlaicu 128. Cazarmii 2. 1055. 1045. Bucuresti. Balaban Maria. Stefania Bejan. Popescu Paun 8. Bujoreanu Maria. str. 5 apartamente. Vaslui. 1026. str. Palade 44. 7 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 43. Th. Bucuresti. Constantin Nacu 3.. Batistei 5. Bucuresti. str. 4 apartamente. 1048. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 1049. str. 5 apartamente. Intr. 4 apartamente. Ioana. Bucuresti. calea Dorobanti 73. Bucuresti. 1033. Bucuresti. Eminescu 80. 3 apartamente. Niculae Beldiceanu 5. Stirbei Voda. Bucuresti. Bucuresti. 1038. Bucuresti. 1024. Bucuresti. 6 apartamente. 5. 1030. N. Aurora 27. 1056. R. Mare 207. Bucuresti. Intr. Brezoianu 17-19. 3 apartamente. L. 1046. Bordeianu Elena. Muntii Tatra 12. Beghiu Niculae. 1039. str. 1043. 1042. Bratianu D. 1052. Balcescu 9. Batistei 1. M. M. Dogari 1. 4 apartamente. str. str. Andreescu 33. Bucuresti. 1031. Bucuresti. Braunstein Mina. str. Balcescu 24-16. Bereca M. 5 apartamente. 1032. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 25. str. . 1053. str. str. Bucuresti. Beer Nathan. str. 6 apartamente. Ecaterina. Raspintiilor 29 Tohani Vechi. 5 apartamente. Bamcher Lucia. str. Bucuresti. Radovici 10. Bucuresti. 5 apartamente. str. N. Elena. Basacazae. 2 apartamente. Bucuresti. Mendeleff 32.1023. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Lehtia. str. N. Bucuresti.

1 apartament. str. Duca 57. Vasile Lascar 109. Calea Serban Voda 298 . Danciu 3. 1062. Banca Romaneasca S. Branza Efrosina. G. Harzea 18. str. Politiei 28. 2 apartamente. 1090. str. 1074. str. Robert de Fleurs 20 Galati. Blanita Elena. 2 apartamente. 1077. str. str. Bucuresti. Balsovici Paun Elena. str. str. 1064. str. Sofia 1. Calafat 21. B-dul Republicii 5. str. Bucuresti. Maria Rosetti 31. 5 apartamente. Balescu Dimitrie. Bunescu Stefania. Bucuresti. Smardan 5. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. 14 apartamente. (in lichidare). 1087. Bozianu 10. Bucuresti. Cuza Voda 109 1078. Biolau Stan. Busila Elena. calea Plevnei 86. Caragiale 22. str. 5 apartamente. Bucuresti. C. Masina de Paine 78. 1076. 1 apartamente. str. Felix 81. str. Bucuresti. str. Sergiu. str. Const. Brandus M. 3 apartamente. Calea Serban Voda 66-68. 1073. Bucuresti. 1075. Turturele 15. Berg Marcu. Bucuresti. 1063. 1071. Bucuresti. Berceanu Ion. 26. Baicoianu Nasta Lucia. Bratescu Paunica. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Brandusi Viorica. Blaescu Elena. str. 11. str. str. str. 1083. Bozianu 10. 4 apartamente. Gheorghe. Blumenfeld Avram. Const David 94. Calea Grivitei 119. 33. str. str. 3 apartamente. Nerva Trian 29. Dragos Voda 30. 3 apartamente. 1082. Bandi Ecaterina si Petre. Berlescu Jean. 4 apartamente. Luterana 15.1058. 4 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 18. Bucuresti. Meteori 34. 4 apartamente. Mircea Voda 21. 4 apartamente. Raspantiilor 18. Arhitect D. 15 apartamente. Belascu Stefan. Barbalat Mily. 35. Radu De la Afumati 44. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Borvizeanu Ion si Valeria. Ana Ipatescu 8. Florescu 12. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1067. 1059. N. Bucuresti. Porumbaru 64. 1072. Olteni 18. str. Calea Calarasi 148. C. Bucuresti. 3 apartamente. str. 10 apartamente. 1061. 1080. Bucuresti. B-dul Ana Ipatescu 24-26. 2 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Beniamin Nadler. Dorobanti 123. str. 6 apartamente. 1088. Vasile Lascar 109. 1070. Sincai 10. 1081. Bratu Nicolae. 1071. 1079. 1069. Romana 34. str. Bratianu I. 4 apartamente. Carnabel 22. 4 apartamente. Maricica. 6 apartamente. Bartea Mihai Naghi. G-ral Berthelot 11. Baicoianu Eliza. str. Barbu O. Borteanu Ana. Buenger Eveline.A. 4 apartamente. Bardanescu Dobre. str. Stefan Mihaileanu 30-a. 4 apartamente. str. Banu Udrea 32. Popa Chitu 26. str. I. str. 5 apartamente. B-dul Republicii 5. 6 apartamente. Nacu 2. Aniversarii 35. Bogus Ion. Belu Octavian. str. Bucuresti. str. 1066. 1065. str. 1089. Batas Maria. 1085. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Valeriu Braniste 56. B-dul Muncii 9. Bucuresti. Matei Basarab 24. Bagaloglu Elena. Dr. Manastirei 13. 4 apartamente. Bucuresti. str. Modrogan 1. str. Bucuresti. str. 1086. Viitorului 148. Cluj.a. str. str. apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 1060. str. str. 1068. Bis. 61 apartamente. 1084.

1108. Bucuresti. 13 apartamente. Constantinescu Ecaterina. Voevod 14. str.. 7 apartamente. Constantinescu Eliza. 1114. 1107. 5 apartamente Bucuresti. Ana Spataru 3. str. Bucuresti. str. Aurora 17. str. Stavropoleos 5 si 14. Alexandru Vlahuta 17. 1116. 20 apartamente. 8 apartamente. 1127. Chelaidits H. 8 apartamente. Bucuresti. Lazureanu 7. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Constantin. Piata Ilie Pintilie 4. Bucuresti. General Manu 31. 5 apartamente. Viilor 10. 1121. 4 apartamente. Cohn Adolf. 1106. 1095. Bucuresti. 1115. Constantin Macel. 1105. Cunadi Florica. 1113. str. . Carol Davila 23. Conadis Vasilica. Elima M. calea Floreasca 73. Bucuresti. Chitu Moise. 1119. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Robescu 9. 1098. Coltei 44. 1126. Barbu Maria. Arcului 21. Constantinescu Maria. Bucuresti. str. Covalioti Anton. Cotanu Atanasiu. 3 apartamente. Bucuresti. Cuciuchi Atanase. Bucuresti. Florilor 20. Boros N. str. Constantin Ion. 1109. Carniol Iancu. 4 apartamente. Eroului 18. str. 1125. 10 apartamente. 1112. Bucuresti. Cheteanu Valeria. Radu Cristian 8. Cojocareanu Emilia. Iosif Niculescu 3. str. Vasile Lascar 148. Bucuresti. Bucuresti. str. 9 apartamente. str. 3 apartamente. E. 3 apartamente. Cojocaru Emilia. str. Negel 58. Bucuresti. str. Constantin Chirita. Bucuresti. 6 apartamente. Intrarea Armasului 6. Bucuresti. 1093. str. Constantinide Dimitrie. Dragos Voda 37. Costache Marin. 2 apartamente. Dr. 5 apartamente.1091. Ion Procopiu 14. Sebastian 60. 4 apartamente. Cociu I. Bucuresti. 1094. 1102. str. Stirbei Voda 17. str. 3 apartamente. Constantinescu Alexandru. 1123. str. str. str. str. Carnaru P. str. Calimachi 15. Calea Saguna 75. Candrata Andrei. 1118. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Dunea Radulescu 12. str. 5 apartamente. str. Teodoroiu 22. 4 apartamente. A. str. 1128. Cornelia 38. 4 apartamente. str. Constantinescu Vladimir. 1097. Popa Petre 25. Cristescu Petra. Biruiu Liea. 3 apartamente. Dr. 3 apartamente. 5 apartamente. 1124. 12 apartamente. 7 apartamente. Felix. Bucuresti. Armeneasca 28 a. Bucuresti. 1100. Bucuresti. C. Cristescu Ion. Bucuresti. Smardan 29. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Constantinescu Olga. Verzisori 51. 4 apartamente. 1092. str. 1120. Spataru Milescu 56. 1117. 3 apartamente. str. Constantinescu Eugenia. Hameiului 9. 1110. str. Lirei 15. 1111. C. Salcetului 11. Brauer Wilhem. Ana. Bucuresti. Craciunescu Oncel. str. Bucuresti. Lct. 1099. Logofatul Tautu 57. str. Bucuresti. str. 1096. str. str. Mureseanu 27. F. 1104. Draginescu 12. 7 apartamente. 4 apartamente. str. 1122. str. Carlova Eugenia. Epicol 8. apartamente. Cucu Vasile. str. Bucuresti. 5 apartamente. Constantinescu Elena. Dragos Voda 37. Bucuresti. 1101. Intr. 1103. Colentina 195. Bucuresti. Constantinescu Mihaela. 13 Septembrie 249.

str. 4 apartamente. Arcului 22. Bucuresti. str. 1 apartamente. Constantinescu P. Bucuresti. Bucuresti. Paun 1. 1144. General Lupu 2. 1149. 1155. Muzelor 20. str. 1133. 3 apartamente. str. str. Splaiul Unirii 184. Bucuresti. Viitor 12. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Splaiul Unirii 26. 1139. 24. . Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. str. Iosif 29. 4 apartamente. Bucuresti. str. 10 apartamente. Cioculea Vanghele. Constanta. Bucuresti. 1145. Constantinescu Scarlat. 1151. Crasnaru Constantin. str. str. str. Constantinescu Marin. Hatmanul Arbore 13. calea Mosilor 305. Sf. 17. Bucuresti. Pietatii 18. 1161. Bucuresti. Eroul T. General Leca 22. 1163. Vila Unirea. 1154. Mit. str. Stefan cel Mare 198. Bucuresti. Constantinescu Stefan. Cristian vasile. Matei Voevod 36. 1148. Delea Veche 1. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Republicii 34. str. 5 apartamente. 20 apartamente. Eliade intre vii 26. Calonas Maria. str. Balcescu 3-5. str. 1137. 1157. 1153. En. Bibescu Voda 7. Serban Voda 160. Checiulescu Margareta. Cazano Economu. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1135. 1141. Caveschi Anton. fund. Toma Mazarik 29. str. 1159. Bucuresti. Bucuresti. Cristescu Valerica. str. 1136. calea Mosilor 189. Popisteanu 10. Calinescu Rozalia. 7. Constantinescu Sofia. 1147. Vladimirescu 13. Candrea Berta. str. Bucuresti. Cotaru Stefan. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Danile Berceanu 34. 10 apartamente. Mihai. Vasile Conta 3. Caciulescu Ion. Maria Cuntan 10.R. Constructii Generale S. Caragianu Ion. str. 2 apartamente. 1140. Lanariei 52. 1158. Bucuresti. 3 apartamente. Dogari Gh. str. Intr. 3 apartamente. Costinescu Emil. Bucuresti. 3 apartamente. 1132. str. Combanis Mihail. Av. Serban Voda 138. Rasuri 19. 1156. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. apartamente. Bucuresti. str. 1146. Intr. str. Cristescu Cecilia. Ion Maiorescu 36. 1130. str. V. Icoanei 56. 1131. Bucuresti. Vacarescu 32. str. Urali 6. Niculae (Colentina) 27.. str. str. Bucuresti.A. str. 3 apartamente. calea Codrului 5. Aurel Vlaicu 155. Corlanescu Ioan. Chivulescu Traian. 4 apartamente. str. Cabilovici Iacob. Iliescu 22. Constantinescu Maria. 1143. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. 1142. Alexandru Sahia 17. 7 apartamente. Frigului 5. 14 Martie 29. str. Cioran Lucian. N. 8 apartamente. Tiganus. Ciortan Alexandru. Constantinescu Maria. str. Tg. str. Cutulescu Elena. Gheorghe Asan 3. Bucuresti. Constantinescu Radu. str. 4 apartamente. Vasile Stroescu 46. Sinaia. Ocna. str. str. Branescu 7. 4 apartamente. Constantinescu C. Grivitei 70. 1152. 1138. 1150. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. T. Vasile Roaita. Av. Cohen Jaques. str. 1162. 11 apartamente. 1134. Enachita Vacarescu 50. 3 apartamente. 1160. 9. I.1129. Bucuresti. Pop de Basesti 9. 3 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Constantin Radu. Ion Mos 8. Bucuresti. Bucuresti. str. Leon Voda 9. Carp Ana.

24. str. Cohen. 18. Cap. 16 Februarie 63. str. str. Bucuresti. 1183. Piscului 106. 6 apartamente. Carac Aneta. 1174. Bucuresti. Avram Iancu 26. Bucuresti. 1170. Frumoasa 50. 2 apartamente. 1182. 12 apartamente. Bucuresti. str. 1180. str. Despot Voda 52. Czarnechi Olga. 9 apartamente. 55. 8 apartamente.. Cutitul de Argint 19. Cristescu Sultana. Bucuresti. 1194. Austrului 29. 1190. Serban Voda 7. 5 apartamente. str. str. str. Ion Ghica. Constantinescu Ecaterina. str. 17. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Cristodorescu Tereza. Costescu Eugenia. Constantinescu Stanciu. 1175. 3 apartamente. Titulescu 40. Bucuresti. calea Mosilor 338. 72. Chiliman Cecilia. Constantinescu Alexandrina. Cristescu Tanase. calea Plevnei 27. Stefan Mihaileanu 8. Gh. Niculae Titulescu 2. Froimescu. Bucuresti. Radu Voda 3. Catana Iosif. Serban Voda 70. str. Cristescu M. 3 apartamente. 19 apartamente. Ion Maiorescu 26. 3 apartamente. sos Vitan 87. Bucuresti. 1195. 25 apartamente. Bucuresti. Popa Tatu 14. 6 apartamente. Nic. Schitu Maicilor 7. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Cristea T. 1191. 6 apartamente. Donescu 10. 1848 6. Independentei 15. Bucuresti. Constantinescu Dumitru. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. str. Fantanica 16. Bucuresti. Ceortan Georgeta. 1187. . Gabroveni 5. 11 Iunie. 1168. 1169. str. Bucuresti. 1172. Campulung. Ing. 1184. Bucuresti. str. 1181. Justitiei 75. Ioan. Bucuresti. Constantinescu Maria. Biserica Amzei 27. 1192. 1189. Belu 32. str. 3 apartamente. Cossian Mary. 1193. str. Popa Tatu 27. General Ipatescu 20. Cohn Lupu si Tony. 1178. str. str. Constantinescu Niculae. Cazarmei 33. Ceausu Constantin. str. Bucuresti. str. Candes Niculae. Bucuresti. sos. 1188. 30 Decembrie 58. Constantin Caliban. Victoria. 1167. Bd. str. str. Bucuresti. Cristescu Elena. Bucuresti. str. 5 apartamente. 5 apartamente. sos. str. str. 6 apartamente. str. Vatra Luminoasa 45. Banu Maracine 29. 14 Martie 27. str. 1186. 19. str. Mit Filaret 2. Constantinescu Paulina. 4 apartamente. str. 1166. 1179. str. Bd. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1173. 11 apartamente. Niculae Filipescu 10. Clinciu Gheorghe. Constantin Ciudrea. Bucuresti. 2 apartamente. Teodor Speranta 180. 1165. Carantino Ion. Romana 17. Luarentiu Claudian 27. Bucuresti. executor testamentar. 1185. str. Cionga Gusa. Sevastopol 22. 13 apartamente. 36 apartamente. calea Colentina 80. 1171. Bd N. prin av. Menelas Ghermani 2. Busteni. Ploiesti. Cristescu Florica. 12 apartamente. str. Lipscani 42. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. calea Mosilor 287.1164. Cifarelli M. str. 1176. Zablovschi 10. str. 1177. 26 apartamente. 11 apartamente. str. str Polizu 32. Plantelor 23. 5 apartamente. str. str. 5 apartamente. str. Cristescu Tudor. Niculae Iorga 20. str.

Cretulescu Maria Saligny. Iugoslaviei 13. Alex Popov 59. 3 apartamente. Ecaterina. 2 apartamente. 8 apartamente. str. 10 apartamente. str. Cotroceni 13. 9 apartamente. str. str. 1225. Bucuresti. str. 1210. 1206. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Cioc Ioan. 4 apartamente. 1221. Atelierului 35. 1224. Cutcudache Damian. 8 apartamente. 1203. 1205. Crisan 4. Independentei 18. Bihor 4. str.1196. Schitu Maicilor 30. Juvara 31-33. . 3 apartamente. Cionga Dumitru. Cornea de Petre Milano. St. Cauli F. Constantin Nacu 7. Celea Gheorghe. 8 apartamente. Sinaia. Bucuresti. 1209. Dr. Bucuresti. Leonte 16. 1223. 280. Bucuresti. Bucuresti. str. Cotea Ionel. calea Plevnei 54. str. str. Cojocarescu Haralambie. Eroului 3. calea Mosilor 99. calea Dorobantilor 156. Coman Vidrighin. str. Mirinescu 11. Virgiliu 12. Bd. str. Bucuresti. calea Grivitei 222. 9 apartamente. Camarelli B. Bucuresti.. T. Magurele 56. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Banat 3. 6 apartamente. Dr. str. 3 apartamente. Niculina. Cerbulescu Cecilia. Chirstuc N. Condu Iulian. Bucuresti. str. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. 1212. 1231. str. calea Plevnei 24. Giullini 6. Buzesti 48. Bucuresti. Av. Marcovici 9. maria. str. Bucuresti. 1229. 1211.. Sf-tii Voevozi 30-32. 2 apartamente. str. Bd. Mantuleasa 22. 1230. Temisana 2-4. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 1217. most. Republicii 5. str. Bucuresti. 1207. Costinescu Alexandru. str. Vera. 10 apartamente. Constantinescu Maria. 1200. Cortobius Louise. Ing. Cristodulo C-tin. Constantinescu Alexandru. Calugareni 37. Cristea A. 5 apartamente. calea Rahovei 69. Clinciu Ioan. General Anghelescu 61-a. Popa Tatu 8. 1201. Cutcudache Elena. str. Sf. 1214. Popa Tatu 4. Eroului 3. 5 apartamente. 5 apartamente. Creiu Gl. Dr. Bd. Bucuresti. sos. 1213. 30 Decembrie 31. 1218. Comanesti Povara. 10 apartamente. 1228. Brandza 22. Frumoasa 50. Splaiul Independentei 285. sos. 10 apartamente. Silvia. Colinteanu Laurentiu. 4 apartamente. 1215. str. 1220. str. Prof. 1199. Bucuresti. str. Eminescu 17 A.. Bucuresti. Calugaru Spirache si Gh. Cristodulo Grigore. Bucuresti. Bucuresti. str. Constantin Dicu. D. Bucuresti. 4 apartamente. Luigi Cazzavilian. Caloianu C. Giurgiu. Serban Petrescu 20. 1227. 4 apartamente. 1216. str. Cuza 59. 1197. str. Condu Raina. 1226. Bucuresti. Coteanu dr. Maria 8. Felix 15. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. Rep. Teghirghiol. 4 apartamente. Bucuresti. Nely. Marasesti 12. 3 apartamente. Dr. 7 apartamente. 1204. Bucuresti. 1202. 1219. Stirbei Voda 48. 5 apartamente. 1 apartamente. Dr. 8 apartamente. str. Bucuresti. 1222. Bucuresti. str. Bucuresti. Arhit. Bucuresti.. str. Croifeleanu Stefania. Carantino Jac. str. Covaci Stefan. Bucuresti. 8 apartamente. 1198. Bucuresti. 1208. 5 apartamente. Chirila Olga. Ciurileanu Dumitru. Constantinescu Gh. str. Marinescu 9. Burcies 7.

1255. 41. C. str. Bucuresti. str. Bd. 1237. 13 apartamente. Disescu 27. Cionea Mioara. str. 1253. Braila. Clopotarii Vechi 12. Nationala 14. Bucuresti. . str. 1263. Charas Leon. str. Caragea D. Ghenadie Petrescu 122. str. Ciorapciu Epaminodo. str. Temisana 46-48. 1242. Bucuresti. Coriolan 49. Bucuresti. Bucuresti. str. 1249. Predeal. str. 1247. 4 apartamente. Vesparilor 2. str. Cuza 98 A. Bd. 1244. str. Caracas Victoria. Stalin 39. Ciocoiu Vasile. 7 apartamente. Sihileanu 12. Cerchez Camelia. Coltea Ion. str. 1251. calea 13 Septembrie 255. Antim 19.. V. calea Dudesti 252. Mamulari 13. Lanariei 75. str. str. 1241. str. Iorga 31. Bd. str. Cartianu Nicolae si Ecaterina. calea Rahovei 57. Bucuresti. sos. Constantinescu Theodora. Constantinescu Stefania. Lenin 163. Nicolae. 7 apartamente. Cepleanu Angela. Ion. Bucuresti. Uranus 97. Dr. Nerva Traian 67. str. Col. Bucuresti. V. str. Temisana 35. Coltescu Viorica si Florica. str. 202. 8 apartamente. 1252. Gh. 13 apartamente. I. 7 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 24 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. I. Doja 34. Bucuresti. Bucuresti. Conovici Aristotel. 3 apartamente. str. Sf. Vladimirescu 4. 1234. Concordiei 76. Constantinescu Anghel. 1236. Al. str. Ceremusului 43. 7 apartamente. 1256. str. Elefterie 23. 10 apartamente. 6 apartamente. 6 Martie 69. 1243. 7 apartamente. str. str. T. 1233. 1240. 1246. Constanta. Cerbulescu Cecilia. Militari 25. calea 13 Septembrie 160. str. 1258. str. Popea 27. Combiescu dr. Bucuresti. Bucuresti. Alexandria. Poet Alex. 3 apartamente. str. Confederatiei 16. Parfumului 33. 1254. Bucuresti. 1235. 6 apartamente. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela. 4 apartamente. Bozianu 18. 38. Bucuresti. 3 apartamente. Isvor 2. Ardealului 55. Cristea Alexandru. 4 apartamente. Bucuresti. Predeal. 3 apartamente. 1262. Herescu 16. 1261. 5 apartamente. Apolodor 16. str. Constanta. calea Dudesti 36. 35. Slatineanu 23. 1239. Covaci Luiza. 6 apartamente. 11 Iunie 73. Cristescu Claudia. Cpt. Principatele 2. Bucuresti. Predeal. 71. Constantinescu Ilie. Bucuresti. N. Ciobotaru Berta. Bucuresti. 200. str. 1260. 8 apartamente. 1250. 2 apartamente. Calleu Aglae. Bucuresti. Misitii Port 189. Vulturi 141. Bucuresti. Bucuresti. Petre Carp 11. str. Alexandri 20. Cerban Anelia. most. Elev Stefanescu 29. 1264. 6 apartamente. Buzesti 48. 28. str. 4 apartamente. str. 1259. Constanta. Bucuresti. str. Cerchez Arta si Felicia. Alexandru cel Bun 6. V. str. Bucuresti. Bucuresti. Cardos Simonic. Baltaretului 4. str. 1257. 18. str. Cristescu Ion. Bucuresti. Carol Davila 33. 5 apartamente. Colfescu Armand. str. Coriolan 34. Calinescu C-tin. Cantea Felicia. Cercel Nae. Bucuresti. 1245. 13 apartamente.1232. str. 8 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 1238. calea Grivitei 198. Mitr. Bucuresti. str. 1248. str. 4 apartamente. Axente Uricaru. Cuieran Leon si Victoria. 4 apartamente. Cretzoiu C-tin.

Cojocaru Niculae. Cristescu Isidor. Bucuresti. Iuliu Valaori 9. 16. str. Cioraca Florian. 1272.1265. Toma Stelian 4. 27. Apostoli 40. Bd. 32 apartamente. Constantinescu Florica. Kogalniceanu 3. Cristescu Teodora. 1274. 1277. str. Ciortan St. 6 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. Tomis. Bucuresti. Ardealului 69. 4 apartamente. 1267. Sinaia. Culea I. Amzei 16. Eforia.A. Bucuresti. Ilie Pintilie 11. Bucuresti. 1268. str. 2 apartamente. str. 1281. Costamagria Arthur. Bucuresti. General Cantily 6. calea Vacaresti 182. 4 apartamente. 13. str. Cristea N. str. Cavafii Vechi 17. 13 apartamente. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Constantin. 10 apartamente. calea Victoriei 2. Bucuresti. 4 apartamente. Sapientei 2. 1282. Capitanescu Ion. Blanari 2. str. Cladirea Romaneasca. 86. Sf. Cuza Voda 143. calea Rahovei 424. Romulus 68. 10 apartamente. 1283. 16. 1273. Titus 11. Maior Bervezin 11. str. Ciurulin Paula. Camerling Volf si Silvia. 1286. 4. M. 1295. 17 apartamente. Doamnei 3. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. 14 apartamente. Mihai Voda 15. Bis Alexe 6. Bis. 2 apartamente. Dr. str. 1292. str. Gn. Principatele Unite 71. Bucuresti. 7 apartamente. 1278. 1289. Mihaileanu 27. Circea Ecaterina. Academiei 1. Ion Taranu 10. Bucuresti. 6 apartamente. Gutemberg 3 bis. Arionoanei 38. Bucuresti. Emil. 1271. 7 apartamente. Capitanescu Tomaide. . 1269. Eminescu 84. Gutemberg 3. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. Bucuresti. str.. Cuza Voda 113. Obedeanu 16. Intr. str. calea Rahovei 240. Urali 2. Constantinescu Mihai. Intr. str. Botez 9. Plantelor 76. Cehen Simon si Ely. Cantacuzino Ion.. str. str. 6 apartamente. Buzesti 2. 297 apartamente. 17 apartamente. calea Vacaresti 185. 1287. Buzau. Teodorescu 56. 1293. Cristea Sterian si Maria. str. Constantinescu Marilena. Victoriei 6. Bucuresti. 1848. 13 apartamente. str. calea Grivitei 78. Constantinescu Eleonora. 3 apartamente. 1294. str. str. 27 apartamente. str. 8. 15. Mihai Voda 18. 1279. Agricultori 140. 1288. 3 apartamente. Ion. Pasteur 39. Cassassovici Elisabeta. Armeneasca 22. 120. Contescu Ion. calea Dudesti 198. 1284. 13 Decembrie 31. 7 apartamente. Bd. Dem. Putul cu apa rece 73. Bucuresti. Dr. Bd. str. calea Mosilor. str. Sf. Cuplerberg Sami. St. str. Republicii 61. str. 4 apartamente. str. Militari 11. 1285. Bucuresti. Louis Blank 36. Bucuresti. str. 1275. Bucuresti. 1290. str. Constantinescu Mihail. Bucuresti. Prof. 12. 1280. Bucuresti. sos Giurgiului 317. str. Bucuresti. Maria 3. Constantinovici Ana. Bucuresti. Bucuresti. Lunei 32. Creditul Imobliar S. 4 apartamente. Bucuresti. 1270. Bucuresti. str. 2 apartamente. 1291. Tarcau 11. societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii. Calinescu Gheorghe. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Cornelia 26. str. 1266. 1276. str. Constantinescu M. str. str. str. Constantinescu Elisabeta. str. M. calea Vacaresti 253. calea Victoriei 77. str. Bucuresti. str. Costea C-tin si Elena. str.

8 apartamente. 4 apartamente. Papazoglu 35. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. Alexandrina 15. Cernescu Niculae. Constantin 21. str. 2 apartamente. 1321. str. 1322. str. Bucuresti. Cavaff Hrant. str. Bucuresti. Cantemir 72. 1298. Bucuresti. Ciordas Ovid. 41 apartamente. L. D. Bucuresti. 3 apartamente. Vlaicu Voda 76. str. sos. Bucuresti. Constantinescu Emanoil si Virginia. Costaforu C. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu. Bucuresti. Porumbaru 19. 1300. I. 1317. str. 15 apartamente. Lister 33. Bucuresti. 4 apartamente. Cadar Ana. Ioan. Caragiale 50. Nerva Traian 2. str. 1304. Lt. Bucuresti. 1311. Bucuresti-Ploiesti 92. str. 1303. sos. Constantinescu Mircea si Gabriela. str. 1301. Bucuresti. 1314. str. Crasu Vasile 11 apartamente. 1305. Bucuresti. str. Bucuresti. Ramuri 1. Bucuresti. Cristache Arsenie. Bucuresti. Velescu 6. 9 apartamente. Bucuresti. 1308. Calea Rahovei 308. 12 apartamente. Pitar Mos 24. 1306. 1316. col. Bucuresti. str. Despot Voda 40. Mihaileanu 33. 6 Martie 95-a. Cal. str. Plantelor 74. Clocoteanu S. str. Emil Constantinescu 5. str. Bucuresti. Baneasa. 13 apartamente. Col. Grivitei 145. str. Vasile Paun 5. Bucuresti. Cibuchi Elisa. Cornescu Elena. str. 5 apartamente. 8 apartamente. 1325. str. 5 apartamente. Constantinescu Radu si Elena. 1307. 1299. Orero 8. 5 apartamente. 1297. Vitan 105. str. Bucuresti. Dr. Bucuresti. 6 apartamente. 44 apartamente. Masina de . str. Col. Smardan 20. Anastasie Panu 7. 4 apartamente. Predeal. Cantemir 17. Serban Voda 162. Catz Lupu. Antim 46. 1309. Doina. 3 apartamente. Atena 14. Constantinescu Ion 4 apartamente. Schitu Magureanu 15. 1324. Barbu Vacarescu 32. Caragea Vasile. Eduard Grand 7. Ciapa Dumitru. Cobuz Ioan. 1319. Casali Vasile. Calea 13 Septembrie 38. 6 apartamente. 1318. Critrou Emilia si Pilis Ana. Bucuresti. 13 apartamente. Catuneanu Cornel 4 apartamente. str. 1302. str. Calea Rahovei 410. Sf. Stelian Marin si Marioara. Vitan 17. Bucuresti. 1320. str. str. Calea Grivitei 178. 1315. str. sos. 5 apartamente. Arad 14. Stelea 7. Calea Rahovei 297. Constantinescu Victoria. str. Int. 1310. Sf. Plevnei. str. Bucuresti. str. St. str. Intr. Agricultori 27. Culoglu Ion. Nic. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Predeal. calea Vacaresti 47. Breiner Bela 1. Ploiesti. Cristescu C-tin. Nationala 125. str. calea Mosilor 31. Bucuresti. 3 apartamente. Chiriacescu Maria. Orero 5. Casapian Garbis. str.1296.. 1312. Cal. 10 apartamente. 1323. Bd. Bucuresti. Calinescu C-tin 14 apartamente. Constantinescu Alexandrina. Castamojna Iosif. str. Bucuresti. Bucuresti. Victoriei 124. 1313. Constantin 1. 11 apartamente. Spinului 1.

Ioan. 6 apartamente. Petre Cretu 60. Costescu Petre. Cristescu Iordana. Porumbaru 70. 10 apartamente. Frumoasa 52. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Calarasi 188. 1334. Corteanu Constanta. Muncii 84. str. 1345. 1354. Bucuresti. 1331. str. 3 apartamente. Coman Pavel si Elisabeta. Mihai Bravu 172. 3 apartamente. Cal. Bd. Bucuresti. Smardan 18-21. 1347. str. Bucuresti. 1342. Crainiceanu Steluta. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Condurachi Ion. Bucuresti. str. str. 1352. str. 1357. 6 apartamente. Dorobantilor 99. Pitesti. 1327. 1343. Lazureanu 54. Nicolae Iorga 28. 1341. Lucernei 10. Dacia 50. 13 Septembrie 214.. Colan Ecaterina. 1330. Cal. Bucuresti. str. 1350. 6 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. 1339. Condoci Cristea si Atanasiu Elena. Cihosehy Henrii. 1351. Minotaurului 27. 4 apartamente. Timisoara. Bucuresti. Stirbei Voda 16. 5 apartamente. 1353. Copper M. str. Radu Cristescu 1. Bucuresti. str. str. Isvor 59. Aviat. 3 apartamente. str. str. Dimitrof 71. Cantacuzino Alexandra. Cernea Jana. 1335. 1337. str. Bucuresti. str. 11 apartamente. Bucuresti. Isvor 9. Bucuresti. 12 apartamente. N. Mircea Zorileanu 37. 6 apartamente. Popa Nan 88. 1332. Cristescu Testulian. Bucuresti. Bucuresti. str. Cocea Marica. Roma 62. Cal. 6 apartamente. Grigore Alexandrescu 92. 4 apartamente. str. str. 1340. Victoriei 128. 1333. 6 apartamente. Constantinescu Ion si Eliza. Mihai Voda 13. Capalena Ana. Constantinescu Petre. Haia Lifsitz 30. Bucuresti. 1358. Popa Tatu 30. Cernea V. str. Bd. str. 11 Iunie 23. Culina Vasile. 4 apartamente. str. Vigilentei 1 Targoviste. 19 apartamente. str. Anastasie Panu 1Bis. Bucuresti. Cristescu V. Codleanu Gh. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 1349. Bucuresti. Bucuresti. Felicia Racovita 10. Povernei 10. Dumitru. Parcalabu Baldovin 13. Cristescu Florica. str. 8 apartamente. 1348. Dinicu Golescu 1-a. Nerva Traian 56. G-ral Praporgescu 4. Simion Barnutiu 39. Constantinescu Finan. str. Constantinescu Gh. 1336. str. 3 apartamente. Craciunoiu Florian. Sami si Copper S. Cal. str. Gh. str. str. Catanu Alex si Victoria. Traian 40. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 1329. str. Pictor Andreescu 27. str. Chihaia Iordache. Bucuresti. 2 apartamente. Justitiei 63. Cabarasu Nicolae. 12 apartamente. 1326. Comsa Filip. str.Paine 20. Curtz Carol. Caracas Eliza. 1328. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Balaceanu 2. 1356. 1338. Bucuresti. 9 apartamente. .. 1346. Bd. 1355. 13 apartamente. Tineas 4. Bd. 6 apartamente. Bucuresti. Turda. Berzei 68. str. str. Misu. str. 18 apartamente. 8 apartamente. Ciolan Mihai. Curlache Constantin. Balcescu 201. Bucuresti. Muncii 4. 1344. Magurele 151. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Ion Ghica 1.

Hagiului 20 Galati. 13 apartamente. Campeanu V. Filitis 5. 1389. 7 apartamente. Razvan 1. Coteli Ferdinand. str. Piata 30 Decembrie 2. Bucuresti. Patriarhiei 7. Cal. str. Bucuresti. 1370. Lascar 21. 1372.Polona 86. Cociu Tanase. Serban Voda 97. str. Bucuresti. Buzida si Aurelia. Icoanei 59. Bucuresti. Coman Irina si Ion. Cretu Gh. V. Pictor Lucian 12. Cojan M. 5 apartamente. 19 apartamente. Vespasian 54. Calea Victoriei 232. Bucuresti. Chiritescu Ion si Ana. D. Mosilor 47. Cioaia Malvina. 4 apartamente. Intr. str. 7 apartamente. str. Edgar Quinet nr. 44 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1371. 4 apartamente. str. Calea Grivitei 105. Bd. si Amelia Iobu. Dionisie Lupu 38. Bucuresti. calea Victoriei 112. 6 apartamente. str. 1367. 1383. Iasi. Fainari 72. 1366. Razboieni 26. Bucuresti. si Goldstein Anny. 1375. Cohen Frida. Bailor 25. Celeta N. 1388. str. str. Mosilor 115. 1360. Bucuresti. 1368. str. 1386. str. Asam 3. Cavafii Vechi 7. Ana Ipatescu 57. 1377. Stelea Spatarul 17. 1384. Ioanid 4. Iacob Negruzii 40. str. Bucuresti. Cortului 14. 1385. Bucuresti. Cal. 4 apartamente. Gh. 1374. str. Stefan cel Mare 148. str. Bucuresti. Dragos Voda 59.. Cristoforu Miltiade. 1362. si Zoe. Spatarului 29. str. Coseta Nina. Comanescu Alex. G-ral Cernat. 4 apartamente. 1365. str. 95. Colentina 111. str. str. Calutoiu Elefterie si Penelopa. Batistei 5. Constantin Elena. Academiei 35. 3 apartamente. 1363. Bucuresti. Petre. str. Bucuresti. 1373. Pasaj. 10 apartamente. 9. 1387. Dumitrache Paul 20 Husi. Ciubuc Marcela. Aviator Sanatescu 14. Cretu Elena si Gh. Codreanu Zelea Eliza. Bucuresti. str. 16 apartamente. Baratiei 51-53. 8 apartamente. Constantin Melania. Costa Foru Nicolae. 13 Decembrie 11. str. 7 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 58. cal. 1361. Bucuresti. Bucuresti. N. sos. Bucuresti. Cristofor Victor. str. 2 apartamente. Filipescu 7. str. str. str. 1376. Sos. 1382. 10 apartamente. Candiani Elena. A. Constantinescu D. Constantin Popp. . 5 apartamente. Bucuresti. str. 7 Noembrie 9. Crutzescu Eliza. Vasile Lascar. Bucuresti. 6 apartamente. str. Constantinescu Virginia. str. Cuza Voda 1. str. 5. 5 apartamente. Constanta. 1379. 10 apartamente. str. 6 apartamente. Carbunescu N. Vineri. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 8. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Constantinescu Elena. str. Florilor 13. Romana 142. Sf. Matei Basarab 37. str. Alex Sahia 47 Busteni. Caribol M. 9 apartamente. Bucuresti. 1369. str. str. 1378. 2 apartamente. 11 apartamente. Latina 4. str. Condoianu Nicolae si Elena. Alecu Russo 2. str. 1359. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Sturza 17 Bucuresti. 1364. Elena. Transilvaniei 10. 1380. Bucuresti. 3 apartamente. Raspantiilor 22. str. 1381. Cuparului 8. Colentina 29 A. Cristescu Eliza. Marin. str. calea Dudesti 9. str. si Stela.

Bucuresti. Bucuresti. str. Gheorghe. str. Militaru (Aleea B) 7. Occident 13. B-dul I. Sandu Aledea 39. Constantinescu Dimcea. 1401. Costandache Ioan. Cohen Sofia. Bucuresti. str. str. 1416. 1395. str. 5 apartamente. Craciun Olimpia. Caracas Irina. 1391. . 4 apartamente. Bucuresti. Grig. str. 1423. str. 5 apartamente. Craft Raula. str. 1421. str. 12 apartamente. Chitu V. 1407. 5 apartamente. Bucuresti. Calea Grivitei 141. M. Cristescu Eliza. Bucuresti. Parang 48. Bucuresti. 5 apartamente. Cherescu Srefan si Maria. Aurel Vlaicu 35. Cocorescu Mariana. str. 1410. Bucuresti. Constantinescu Aurelia. str. Bucuresti. str. str. Constantinescu Maria. Cicoarei 29. 1402. Bd. Bucuresti. 6 apartamente. Curutiu Alexandru. G-ral Magheru 26.1390. 1408. Mitr. Bucuresti. V. Cal. str. str. str. Vasile Roaita str. Dudesti 69. Ganovici D-tru 5. Stirbei Voda 126. 3 apartamente. 8 apartamente. str.. Matei Basarab 29. 1418. 8 apartamente. Caracas Maria. Ciocaltei Alexandru. 2 apartamente. str. Sf. 2 apartamente. Biserica Amzei 19. Mihail Eminescu 113. str. 2 apartamente. 1413. Bucuresti. 4 apartamente. Partizanilor 4. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Margareta. Aurel Vlaicu 95. Stalin 23. Rahmaninov 11. 1406. Bucuresti. Candopol Maria. Cossmi Maria. Bucuresti. str. Romana 181. Eroilor. 1412. str. Bucuresti. 1399. Caracota Virgil si Elena. Temisana 9. 4 apartamente. 1404. Niculcea 65. 1405. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Mora 2. 1394. Aviator Tetrat 14. str. str. In Comandita. 1400. 5 apartamente. Carol Knappe 45C. Bucuresti. Celtau Gitana. str. 1422. str. Bucuresti. Creditul Financiar Rural. Porumbaru 33. 1417. Catinescu Hilda. 6 apartamente. Cantacuzino. Capsa Grigore Soc. 1403. Cobalcescu 23. 1393. Bucuresti. str. 5 apartamente. Cal Dudesti 107. 2 apartamente. 1419. Dionsie Lupu 20-12. Bucuresti. Pitar Mos 12. Bucuresti. Constantinescu Julieta. Bucuresti. str. str. str. 2 apartamente. Cialic I. 4 apartamente. str. Cunadi Dumitru si Wolf Janine. Arges 18. str. Bucuresti. 5 apartamente. Caftagioglu Olga. Pitar Mos 27. Bucuresti. Cioveanu Mihail. 2 apartamente. str. 1414. Bucuresti. 5 apartamente. Cristea Petre. 3 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Ghenadie Petrescu 28. Bucuresti. Bucuresti. Nerva Traian 62. Ionica 4 Breaza de Sus. 1398. Calinescu D. Catzop Ety Irina. Doamnei 22. Bucuresti. Castris Elena. Puscasului 7A. str. 1397. str. Bucuresti. Petru Maior 41. 3 apartamente. Predeal. Cosmescu C-tin si Nicolae. Covaceanu Adela. 1848 10. Caminul Asociatiei Statuei. Bucuresti. Radulescu Tei 53. 1420. Edgar Quinet 1. 1409. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bd. 1396. 1415. Pitar Mos 12. 2 apartamente. Bucuresti. Serg. str. Beldiman 2. 1424. G-ral Manu 37. Paul Greceanu 18. 4 apartamente. 5 apartamente. Bunatatea Samaiteana 19.. 1411. 1392. Crivat C.

Cazarmei 54. Ciocanu Fulga. Bucuresti. 1431. str. Grivitei 441. Cazana Vasile si zotta. Chiru Constanta. 8 apartamente. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor. Bucuresti. str. Videle 20. Filipescu 40. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bd. 1438. str.. Bucuresti. 7 apartamente.A. 1456. Felix 55. 5 apartamente.. V. Bucuresti. str. Ciru Iliescu 22. G-ral Angelescu 130. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bd. 1439. 1447. sos. Caracostea Dumitru. 1434. Cabasanu Cornel. Arionoaia 59. str. str. Constantinescu Virginia. 6 Martie 46. Castano Maria. 1448. 11 apartamente. 1450. Constantinescu Michia. Constantinidi Natalia. Bucuresti. str. 1461. Budai Deleanu 8. Constantinescu Luca si Maria. str. 5 apartamente. 1 apartamente. Grivitei 305. 1440. 1443. 5 apartamente. Unirii 83. Bucuresti. Splaiul Unirei 112. 11 apartamente. Cutzarida Gh. 1907 6. Bucuresti. Catapod I. Calusei 32. C. Dr. str. 5 apartamente. Cornelia 28. Matei Basarab 37. R. 5 apartamente. Copuzeanu Elisabeta. Mures 12 B. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 10 apartamente. Toma Ionescu 9. 20 apartamente. 9 apartamente. Casa Rurala in Lichidare S. Calinoiu Ioan. str. 1459. str. Horatiu 16. Bucuresti. 4 apartamente. 1429. Bucuresti. C. 141. 1442. Bucuresti. Bucuresti. Cocaneanu Valeria. Catrova V. Sabinelor 5. Bucuresti. Cezar Boliac 13-15. 1435. 5 apartamente. Bd. 1455. Constantinescu Nicolae. 15 apartamente. str. P.. Bucuresti. str. 1426. Cal. 1432. 1457. Bucuresti. str.1425. Bucuresti. 1452. Culin Maria. 6 apartamente. 12 apartamente. str. Isvor 20. Vasile Gheorghe 64. Bucuresti. 8 apartamente. 1436. Lucaci 109. str. Lt. Costache Niculae. R. str. Cal. Vasile Roaita. 5 apartamente. Raureanu 8. 1445. 9 apartamente. str. Grivitei 153.. str. Bucuresti. str. Vasile Conta 7-9. Cristescu Niculae. Cristescu P. Bucuresti. Arien 4. Calota Ion si Paulina. Cristescu Haralambie. Sapientei 1 colt Militiei 2. Maria. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Hagiului 3. str. Cheianu Niculae si Ana. Bucuresti. 1453. Col. str. Bucuresti. str. Campeanu Ana. Petru Maior 56. Bucuresti. A. Romulus 59. Bucuresti. 1437. 1460. Calarasi 31b. Mircea Voda 12. Dr. 5 apartamente. str. 1441. 1446. 11 apartamente. str. Isvor 97. 1458. 1449. Dr. Ureche 23. Brasov. Brezoianu 9. 4 apartamente. Bucuresti. str. Stirbei Voda 76. 3 apartamente. si M. Candea Maria. Bucuresti. si L. Cantacuzino 65. 3 apartamente. 1428. str. Pajistia 2. Bucuresti. . 5 apartamente. 3 apartamente. Dr. Schitu Maicilor 21. str. 1 Mai 173. 3 apartamente. Papazoglu 29. 11 apartamente. str. str. 9 apartamente. 1444. Crangasi 143. Chinie Alexandru. str. 22 apartamente. Puisor 37. Constantinescu C-tin. 4 apartamente. Banu Manta 44 Pitesti. 1433. Bucuresti. Grigore. Constantin Pancu. 1454. str. Pherechidi 8. Caleiu A. Cal. Lazureanu 34. Dr. 1451. str. Cal. Capatana Mihai. N. Bucuresti. Ciortescu Steliana. 128. Rahovei 397. str. 7 apartamente. Cerbulescu C-tin. Craciun Nita. str. 1430. 1427. Bucuresti. El. str. Calin Vasile si Sultana. 9 apartamente. str.

8 apartamente. 6 apartamente. str. 13 Septembrie 88. 2 apartamente. Petru Maior 78. str. Constantin D. Mecet 3. Bucuresti. Bucuresti. Fainari 45. 1463. Uranus 24. Polona 21 Mamaia. str. Cristea D. str. Bucuresti. Constantin. 1464. str. Caracas 11 A. Sirenelor 88. Raditei 11. Bucuresti. 1493. Onciu 16. str. Bucuresti. Fund Vanatori 1. Ing. C. 8 apartamente. Caraclan Olga si Chopin. G-ral Ipatescu 4. Clococeanu Maria. 1471. D. 3 apartamente. Codarcea Alex. Dionisie Lupu 27. Demostene 31. 11 apartamente.. Bucuresti. 1477. 1474. Bucuresti. str. str. Constantinescu Nic. Creci Elena. St. si V.. N. Ludescu Stoian. Grivitei 229. Cretu Ion si C-ta. 1483. Constanta. 1478. 23 apartamente. 4 apartamente. str. Caraiman 2. 5 apartamente. 1487. 1495. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Constantinescu D. Alexandri 7a. str. C. Craciunescu Elena. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Cobalcescu 56. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1467. str. Glicozei 21-38. Militaru Gh. Dr. 1489. str. str. Cal. 1480. Bucuresti. Bucuresti. 1475. Bucuresti. 1490. Gheorghiu. 10 apartamente. 4 apartamente. Balcescu 3-5. Ciochina Florin. Cretulescu Aglaia Adina. Calea Calarasi 274. Creanga Mitrita. Cimbru Constanta. str. Candina Carol. 1482. Constantinescu Virginia. Cristescu Ana. Calea Rahovei 99. Bucuresti. Coleeg Constanta. 4 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. B-dul Balcescu 24. Chiriazi Marcu. str. Bucuresti. Mircea Zorileanu 37. 8 apartamente. str. Cardas Stanu. str. str. 1476. Cristescu Tertulian. 1470. 7 apartamente. 1485. Cal. Chicos Smaranda. Bucuresti. Alecsandri 4. Sinaia. str. 1481. Bucuresti.. Costia Dumitru. str. str. Bucuresti. Spataru Cantacuzino 9. 5 apartamente. Intr. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Gherghel 26. 6 apartamente. Cernateanu Ion. str. 5 apartamente. Cerbului 15 Bucuresti. Radu Dela Afumati 15a. Bucuresti. 1466. jud. Bucuresti. 1472. 5 apartamente. Cezar Ecaterina. Uranus 42. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Stirbei Voda 126. Intr. Poloni 14. str. Sinaia. Bucuresti. Stirbei Voda 72. Bucuresti. 1469. Aviator Beller 1. Coluschi Constantin. Foisor 17. str. Vasile Lupu 52. Grivitei 328. Cazarmei 70. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. Chitiuria Petre. 1491. V. 2 apartamente. 3 apartamente. 1486. Caras 29. Mamuleanu 5. V. Constantinescu Ion si Elena. Vasile Parvan 14.1462. str. str. 7 apartamente. 1496. 1492. Bucuresti. Clein Iancu. str. 1465. Cal. Stupinei 17. 1484. str. 1497. Jules Michelet 25. str. 4 apartamente. Bucuresti. 1488. Bucuresti. 1473. str. Rahovei 98. Bucuresti. Grivitei 258. 10 apartamente. Ciocoltea Sergiu. 4 apartamente. str.. Abrud 60. 6 apartamente. 1468. Popa Nan 5b. Bucuresti. Bucuresti. Caragheorghe Virginia. Cal. Cretu Petre. Constantinescu Maria. 9 apartamente. Ciurtea Teodora. 1494. 8 apartamente. 1479. 7 apartamente. Ciocaltin Stefania si Alexandru. str. Uranus 84. . Constantinescu Elena.

str. 5 apartamente. 1502. 1504. Stanescu 43. C. 1527. Calea Calarasilor 64. Bd. 7 apartamente. 1500. 7 apartamente. Poetas 43. N. Bucuresti. si Ana. Iasi. Saguna 69. 1506. Chesea Vasile si Eugenia. Constantinescu Maria. Crangasi 43. Canciovici Marin si Zoia M. Bitolia 21. 1522. 127. 1509. Bucuresti. Bucuresti. 1526. Traian 97a. str. 20 apartamente. 1512. 1507. sos. Bucuresti. Col. Intr. str. 12 apartamente. Constantinescu Petre. str. Capra Constantin. 4 apartamente. av. str. 6 apartamente. Eroului 23. Robescu 11 Vasile Roaita. str. 1515. Cojan Silvia. Mihai Bravu 380. Chitia Gh. 6 apartamente. 67. Iorga 4. str. Bucuresti. Bucuresti. Gh. 1508. Bucuresti. Calea Grivitei 57. Bucuresti. Mihai Viteazu 33. 16. 5 apartamente. Serban Voda 129. str. Virgiliu 71. str. Banu Manta 25. 14 Martie 43. 1521. 1501. Cristescu Elena. Campeanu 28. 1505. Bucuresti. Plevnei 135. Bucuresti. 6 apartamente. Calea Calarasilor 126. Taranu 8. Barlad. str. 8 apartamente. 7 apartamente. Angelescu 157. Bucuresti. calea Grivitei 254. Cgheorghe Cevianu. Balcescu 30. str. Bucuresti. 1498. 21. Sfintilor 5. Cuza Voda 44. 3 apartamente. str. Horia 64. str. Constantinescu Alexandrina. Maria Hagi Moscu 28-30. str. str. C-tin Moroiu 18. Niculae Golescu 5. Preotescu 3. 1520. Bucuresti. Mitrop. Bucuresti. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu. Maria.1. Intr. Bucuresti. 1510. Coctez Elena. 1511. Bucuresti. 2 apartamente. Petru Maior 26. Precupetii Vechi 9. str. 1517. Roibeanu. Bordea 6. F. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. N. str. str. str. Sperantei 24. 2 apartamente. Craciunescu Gh. Bucuresti. 12 apartamente. 8 apartamente. Calea Vacaresti 96. Costandache C. 4 apartamente. Comsa Traian. str. Gl. str. Marasesti 84. Canciovici. Cap.. 1516. Barierei 8. av. Stirbei Voda 16. Bucuresti. str. Tetrat 33. 1513. Suter 25 si 23. Ciomartan Stefan. . str. str. Carmen mostenitori El. Creditul National Agricol in Lichidare. Cohn Moscu. Gh. Maior Alex. Bucuresti. T. Bucuresti. Prof. 1503. Cantilly Sofia. 28. 1524. 5 apartamente. Filipescu 1525. 6 apartamente. str. el. str. str. Bucuresti. Cornea Nicolae. Horei 20. Constantinescu M. str. Bucuresti. Bucuresti. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta. Batistei 25 A. str. Bucuresti. 1529. Cristescu P. 1528. Hortansa. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 1518. Constantinescu Gh. Gh. 8 apartamente. Ceapasu Cristea. Maria. Caramzulescu D-tru. 1499. N. 7 apartamente. 1523. Culici Ioan. Constantinescu. 5 apartamente. Constantinescu Haralambie si Cornelia. str. Canadi Maria. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. 1514. Constantinescu C-tin. Bucuresti. Cristinel Gheorghe. 1519. Boteanu 3b. 12 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Cornea Liviu si Maria. 4 apartamente. Apolodor. Bucuresti. Dr. str. Bucuresti.

5 apartamente. Turnu Severin. Bitolia 17. 9 apartamente. str. Craciunescu Zaharia. 1549. Bucuresti. Bucuresti 1536. Constando I. 7 apartamente.. 1 Mai 115. Grozavesti 14. 4 apartamente. Bucuresti. Gheorghe.. Clepcea Ion si Maria. Bucuresti. 104. 1547. 4 apartamente. Constantinescu Steliana (fost Petrescu). Carol Davilla 111. sos. Bucuresti. str. Calea Dudesti 141. 16 apartamente. Bucuresti. Pamfil si Ana. str. Varnali 24. str. Parfumului 9. str. Cernea Charlota. 1560. Bucuresti. Canciovici Alex. 1535. str. Ciobotaru I. Intr. Coran D-tru si Sofia. N. 1544. Hagi Drna 2. Constantinescu P. Bd. 5 apartamente. Corpet Aristotel. Maltopol 2. str. Comanescu M. Providentei 36. Uranus 112. 1554. Cosma Stela. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Chirlacu Stamate. Matei Basarab 38. Trinitatii 18. Zambacian 8. 1541. 4 apartamente. 1537. Brezoianu 7. si Victoria. Muncii 231. 1546. str. 4 apartamente. Roma 41. 7 apartamente. Buzesti 76. 1552. 1558. Bucuresti. Bucuresti. Mendeleef 48. Bucuresti. 3 apartamente. 14 apartamente. C. Bucuresti. 10 apartamente. str. Azuga. str. Bucuresti. Stirbei Voda 16. 1550. 1533. N. 1545. str. Bucuresti.1530. Bucuresti. 1540. Felix 48. 1553. Dr. 1538. 1 Mai 84. 3 apartamente. 5 apartamente. str. Canciovci Victoria. str. Cocarescu 5. Vultur 117. Constantin Iancu si Alexandrina. Grivitei 249.. Bucuresti. str. Bucuresti. Cal. 3 apartamente. str. Bd. Precupetii Vechi 39. Bucuresti. Vasile Gherghel 82. Colonel I. str. 5 apartamente. 4 apartamente. 1531. Ceres 13. Chisivnesci Carolina. str. Alex. Tudose Rudeanu 22. Andrei Barseanu 12. Muz. str. 1542. Chicos Mircea. 61. 1563. Bucuresti. Cohn M. Asachi 16. str. Brezoianu 51. 1539. str. 1562. Credeanu Teodor si Elisabeta. Closca 34. Cabasanu Eugenia. Bucuresti. 1561. 1557. Bucuresti. str. Titulescu 88. str. Bucuresti. str. str. str. str. str. Bucuresti. Coler Gavril. Bucuresti. calea Dudesti 227. Conradt Ferdinand. Chiriac Niculae. 8 apartamente. Bucuresti. 1559. si R. Culbert Mariana. 8 apartamente. str. . 1556. G-ral Angelescu 104. 4 apartamente. Cisnadiei 3. 1548. 8 apartamente. str. str. Dina. Popa Nan 167. Cerkez Ionel si Valerica. str. 5 apartamente. 1555. Bucuresti. str. Cap. 3 apartamente. 5 apartamente. Natalina. Candiano Popescu 63. Traian 75. Boliac 11. calea Grivitei 420. 3 apartamente. Ghenadie Petrescu 54. Bucuresti. Bucuresti. Dr. str. 2 apartamente. str. 3 apartamente. 1532. Bibescu Voda 18. 3 apartamente. Mitrop. Bucuresti. Ciropol Stefan si Amelia. Chiriac I. Casian Magureanu. George. Dr. str. 2 apartamente. Bucuresti. Visini 7. 1551. Filipescu 7 Brasov. Bitolia 42. 1543. Bucuresti. 3 apartamente. Constantinescu Elena. 1534. 8 apartamente. Constantinescu Gh. Cristea Dumitru. Bl. Bucuresti. Cristescu Lazar. str. Ioan Cuza 34. 1 Mai 191. Costacopol Veronica. Oct. Bucuresti. str. 3 apartamente.

str. str. 8 apartamente. 4 apartamente. Catz Adela. Bucuresti. str. str. 30 Decembrie 112-114. Bd. Bd. Iosif Vasiescu 49. C. 8 apartamente. Calif Elena. 1583. Constantinescu Ioan. Bucuresti. Antim 40. 4 apartamente. 13 apartamente. 1591. 5 apartamente. Mihai Bravu 130. Titulescu 89. sos Colentina 34. 1584. Comanescu G. Bucuresti. str. Nic. 25. G-ral Salmen 3.. Marin. Cal. Bucuresti. Bd. 3 apartamente. Bucuresti. Sft. str. Lascar Catargiu 53. Cristescu Maria. Ciupala Mihail. 7 apartamente. Ion Procopiu 12. 1566. Bucuresti. str. Halelor Nr. 7 apartamente. Constantin N. str. Uranus 23. Bucuresti.1564. Cosma C-tin si Paraschiva. Florica.. 3 apartamente. Vacaresti 109. Sachelarie Visarion 13 A. Orzari 45.. 30 Decembrie Nr. Cal. 9 apartamente. 6 apartamente. 1590. str. str. N. 1568. Isvor 10 Bis. Bucuresti. Zefirului 8. Iasi. 88. Cap. 1593. Sepcari 21. 9 apartamente. 1581. 35 apartamente. 1570. Costinescu 37. Chirila C-tin. Calarasi 1-3. Bd. str. Mitr. str. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Floresti. str. str. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Traian 150. 1569. 1578.A. 7 apartamente. Dimitrov 131. Constantinescu Polixenia. str. Bucuresti. 90. Bucuresti. Bucuresti. Cotofeni 59. Cernat Eugenia. Gh. 1573. str. 23 apartamente. Dimitrov 41. Conaci Albert. Lipscani 102. Carlo Cora prin Emilia Oppler. Constantinescu Vasile.. Bucuresti. Colan Ion. E. Pantelimon 22. 4 apartamente. Bucuresti. Covaci Maria. 1848 35. sos. 7 apartamente. Dosoftei 70. Arnoaiei 57. 8 apartamente. Capra A. 5 apartamente. Balcescu 30. Bucuresti. Episcopiei 6. 1594. Cavali C-tin adm. Cristescu Niculae. str. 1585. 1579. 1576. Victoriei 112. Cornartic. 1567. Chirita Vali si Alexandrina. Caminului 1. Constructiunea Sf. Cismigiu Irina. str. 1575. 1571. Mosilor 2-4-6. Catuneanu Alex. Stefan 22. 1565. Bucuresti. str. 15 apartamente. sos. 1574. str. 3 apartamente. Tolbuhin 143. Bucuresti. Bd. str. 11 apartamente. calea Dudesti 79. str. Arh. Bucuresti. Calafeteanu Eugenia. str. Bucuresti. 1592. Ceausu Serban. str. sos. 100. 1589. 11 apartamente.R. 1595. 4 apartamente. 1587. 8 apartamente. str. Claudiu 16. Bucuresti. str. Calist 16. Bratianu 149. Bucuresti. 1577. Turtucaia 98. Gheorghe S. Tolbukin 127. Cerkez Alfred. Constantinescu Florica. Bucuresti. Mantuleasa 28. 3 apartamente. . Gh. str. Lipscani 86. Pop de Basesti 37. str. str. Cazarmii 5. 18 apartamente. Cormateanu Nic. 1572. 1588. Bucuresti. I. M. Inginer Slaniceanu 1. Bd. str. Bucuresti. Bucuresti. Cociumian Lidia. Calarasi 97. Constantinescu Maria. Apostoli 56. Ilfov. Lenin 16. Sf. Bucuresti. str. Bucuresti. girant pentru M. Bd. 3 apartamente. Ferentari 171. 1582. 36 apartamente. cal. Cal. Iancului 32. str. Litovoi Voievod 48. Dimitrov 98. Doamnei 19. 5 apartamente. Cocea Cornelia. str. Bucuresti. Bucuresti. 1586. 4 apartamente. Finantelor. 1580. str.

1619. str. Bucuresti. Tolbukin 145 A. 3 apartamente. Bucuresti. 1604. 4 apartamente. Castana Maria. str. Cristodorescu Zamfir. str. str. 1614. str. 10 apartamente. Colfescu Augusta. Londra 6. 10. sos. str. Alexandrescu 73. str. Constantinescu Virginia. . cal. Bucuresti. 1610. Balcescu 3. Ocolului 9. Zefirului 9 A. Callos Carmen. Bucuresti. 4 apartamente. str. 1603. str. Constantinescu Margareta. Bucuresti. Comsa Ion si Aneta. str. Calusei 65. Arh. 1615. Bucuresti. 1612. str. 5 apartamente. Selari 15. 5 apartamente. M. 6 apartamente. cal. str. str. 1622. Sinaia. 3 apartamente. Costache Balanescu 12. sos. str. Creditul Romanesc. 4 apartamente. Sborului 3. str. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 7 apartamente. Filimon Sarbu 17. Cahane Roza. Mihai Bravu 219. B-dul. Traian 187. 1611. Castris Maria. Carp Dumitru. str. Gr. Bucuresti. str. Santierului 2. Sinaia. Bucuresti. 9 apartamente. 14 apartamente. Inocentei 2. Pitesti. 8 apartamente. 1606. Chivu Anton. str. 1613. 1625. Costopol D-tru. str. str. Cristescu C. str. Videle (Hotin) 33. Conlonvrin Eugen si Elena. Popa Nan 46. str. Bucuresti. Ion Mincu 33. 1609. Bucuresti. Bucuresti. Niculcea 28. 1602. str. 4 apartamente. V. Florentina. Isvor 102. cal. Bucuresti. Carol Knapel 15. str. Miciurin 26. Cardas Coriolan. Barbat Voevod 13 si 15. Vasiliu. 1600.1596. str. Grivitei 20. Tolbukin 74.. 8 apartamente. Bucuresti. nr. 1599. str. str. 12 apartamente. 1618. 5 apartamente. Viting 8. sos. str. str. Plevnei 1. G-ral Eremia Grigorescu 25. Antim 19. 5 apartamente. Jupiter 6. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 1620. 1608. Ciocarlie Alexandrina. Sahia 58. 1621. 1617. Ion Maiorescu 34. Bucuresti. Costaforu 3 si 24. 11 apartamente. Bucuresti. Vistieri 12. Antim 19. 1605. Alex. Aurora 54. Caragea Voda 4. Ciurea Virginia. str. Dudesti 160. Bucuresti. Colfescu Olga. Bucuresti. Chicos Stefan. Bucuresti. Dumitrescu II. str. str. Bul. Bucuresti. 5 apartamente. Constandache Caracas 30. Cristiade Gr. Chiralcu Vasile. Pantelimon 4. 6 apartamente. Stan Poetas 8 A. Corneliu Durcas. M. str. Cancel Petre si Vera. 1616. Craciuneanu Elena. 1624. Stefan cel Mare 238. str. Bucuresti. 1601. 1623. Bucuresti. 1598. 9 apartamente. 6 Martie 3. Bucuresti. str. 7 apartamente. Oituz 21. Constantinescu Anastia. Republicii 133. Dionisie Lupu 88. Bucuresti. Creanga Eugen. 11 apartamente. Carageorge Uranie. 1626. 10 apartamente. Cristescu D-tru. Bucuresti. 1627. Carnaru Gheorghe. 3 apartamente. 1607. str. 9 apartamente. str. 6 Martie 18. Coman Virgil. c-dor Eugen Botez 34. Bucuresti. str. 1597. 3 apartamente. 25 apartamente. Bd. Bucuresti. 11 apartamente. Cristescu Elena.

Bucuresti. str. 1646. Bul. 1645. Constantinescu Maria. 1630. Toamnei 10. Casian Ecaterina. Cismas Laura. 30 Decembrie 52. Carstea Lupu. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Cherciu Victoria. str. Petre. 1651. Bucuresti. 1658. Corata Alex si Steliana. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 1647. 6 apartamente.. 3 apartamente.. com. str. Bucuresti. Cristescu M. Bul. 1631. Donici 6. 1632. Constantinescu Maria. 1656. 4 apartamente. Cristescu Marin. Cozianu Constanta. Robert (Baneasa) 9. Chircu Vasile si Paraschiva. 7 apartamente. Hatmanul Arbore 3. 1648. str. 3 apartamente. 3 apartamente. av. str. Gh. 3 apartamente. 1650. Bucuresti. str. 1659. Ilfov str. Marcel Andreescu 50. Fecioarei 4 si 6. 3 apartamente. 6 apartamente. 1636. Cantor Aristia. Moraru 4. Polovragi 4 si 6. Bucuresti. Constantinescu 11 si 9 A. str. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Teodoroiu. Mircea Zorileanu 80. V. 1633. Cioc I. 1653. Constantinescu Nic. str. Roma 41. str. Dimitrov 154. Conopan Lucia. 1638. str. Bitoliei 23. . Bucuresti. Bul. Bucuresti. Ana Tei 4. Pantelimon 16. Castris Vasile. Bucuresti. Manu 1. str. 1644. Stefanache Popescu 4. 6 apartamente. 1652. Bucuresti. 3 apartamente. Iorceanu 3. 6 apartamente. Bucuresti. Alexandrescu 2. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Viitorului 111 si 113. 1642. 5 apartamente. 7 apartamente. Porumbaru 75. str. Piata Republicii 10. 1640. 5 apartamente. Caracostea Andrei. Costescu N. str.1628. Ciochina Gh. Republicii 15. Bucuresti. 1629. Sf. 5 apartamente. Bucuresti. Clenciu Iulia. Bucuresti. str. Sandu Aldea 47. Constantinescu Nae. Bucuresti. str. Floreasca 37. Victoriei 118 B. str. Gr. Bucuresti. cal. Carabus Elena. str. 1643. 7 apartamente. Chitimia Maria. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Alex. Brezoianu 38 A. Bucuresti. 10 apartamente. av. Bul. av. Chiralcu Stere. str. Petre Cretu 48. Coloniei 6. cal. Culici Florica. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Lascar 135 A. Carata Maria. str. Petoffi 29. si Maria. Constantinescu Alexandrina. Barlad. 1655. Gen. Traian Vasile 65. str. Berceni 97. Chirila Maria Serbu. Busteni. 5 apartamente. 2 apartamente. str. 1661. Const. Coltofeanu Ana. 1634. 3 apartamente. Tolbukin 108. Bucuresti. Bucuresti. 1649. sos. Bucuresti. 1654. 1641. str. str. 1657. 1660. Constantinescu George. Bucuresti. Ana Ipatescu 28. 4 apartamente. 1635. cal. 4 apartamente. Azuga 13. str. Libertatii 127.. Plevnei 5. 3 apartamente. Tunelului 7. 1637. 4 apartamente. Mogos Vornicul 3 A. Turbinei 5. Toamnei 117. str. Sandu Aldea 40. Bucuresti. Bul. Carnaru Ion. Ec. Carlan D. str. Alex. Busteni. 2 apartamente. Bucuresti. Oborul Nou 23. Caragea Constanta. Constantinescu Lucia. 5 apartamente. Buzau. 1639. Busolei 16. Stefan cel Mare 182.

str. str. Bucuresti. Calarasi 35. Mosilor 205. 17 apartamente. Bucuresti. sos. 11 apartamente. Costachescu Georgeta. 1688. Traian 24. str. Bucuresti. Lazar 4. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Vigilentei 10. Daniel Barcianu 8. Pantilimon 172 si 174. Pop de Basesti 3. Teodorescu 12. Bucuresti. 1669. Gen. Creanga Hortense. Bucuresti. 1690. cal. si N. Bucuresti. Bucuresti. Chirculescu G. Calavrezo Const. Bucuresti. Avram Iancu 14 A. N. Mazarescu 26. Bucuresti. 3 apartamente. sos. 1681. Moruzi 20. str. Bucuresti. Epureanu 22. 1666. 1668. Dudesti 54. Bucuresti. str. Cornea Niculaie. str. 1672. Paun 2. Romana 123. Calcef Penciu si Ioana. 1680. Bucuresti. 1667. Luterana 21. Cristescu Gh. 1662. str. Mosilor 336. cal. Glucozei 33. str. Ecat.Gh. str. 1695. Braila. 8 apartamente. 1678. 8 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Constantinescu Ermina. Constantinescu Const. cal. 1691. 1671. str. 3 apartamente. str. str. Ion Maiorescu 48. Puskin 3.. str. Arionoaiei 20. Matei Voevod 55. Cristomanu Natalia... Pictor Rosenthal 18. Cismigiu Irina. Cernea Maria. str. 1689. Calomfirescu Margareta. Maica Domnului 56 A. str.. Popescu Filofteia si Andreescu Ec. Pictor Romano 4. Gh. 2 apartamente. 1675. Constantinescu Elena. str. 1685. Covaci David. cal. 1692. Bartionei 8. 1686. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Teofil 25. str. str. str. Bucuresti. 1663. cal. 25 apartamente. Plevnei 3. Alex. si Eugenia. str. Coltei 1 si 22. Muzeul Zambacian 11. Cristescu Mircea. Agricultori 133. 1676. 6 apartamente. Constantinescu Ion.. Romulus Niculescu (Bazar) 8. 14 apartamente. Bucuresti. str.. str. 17 apartamente. Bucuresti. Constanta. str. 1673. 1665. Bucuresti. 9 apartamente. Capra Cristea Elena. 4 apartamente. Romana 137. 2 apartamente. Mosilor 15 si 23. Constantinescu Eugenia. Ghica Tei 114. Bucuresti. str. 9 apartamente. 1670. str. 1677. Cernescu Stavri si Aurelia. 11 apartamente. cal. Bucuresti. str.. 4 apartamente. Ciocioni Dumitru. 12 apartamente. Dem. 10 apartamente. str. Colentina 12. Bucuresti. V. 7 Noembrie (Colentina) 25. Bucuresti. 1693. Constantinescu Radu. str. 1683. Caragea Paun.. Constantinescu E. Teodoroiu 6. Intr. Constantinescu D-tru. Calambator Niculae. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 12 apartamente. 1664. Cretu Dumitru. Agricultori 118 A. 1694. str. Bucuresti. 1687. 9 apartamente. Bucuresti. Bul. Cristescu Gh. 6 Martie 63. 3 apartamente. Bul. Constantinescu Toma. Balcescu 24. 1674. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 1684. Maica Domnului 53 A. Bucuresti. . 8 apartamente. 7 apartamente. Constantinescu C-tin. Unite 2. 4 apartamente. Cosma Spiru. Constantinescu Gh. str. Bucuresti. Mosilor 306. Ciocioanu Vasilica. 3 apartamente. Wilson 15. 7 apartamente. Bucuresti. 1682. Cristescu Gh. 5 apartamente. 1679.

1723. Constantinescu Stelian. str. 2 apartamente. Bucuresti. Ciobanu Eugenia. Smeurei 44. Bolintineanu 38. 15 si 17. str. Constantinescu Nic. Bucuresti. Iosif Niculescu 30. sos. Bucuresti. Constantinescu Florica. Costin Maria. sos. Bucuresti.. str. str. Bucuresti. G-ral Angelescu 68. Bul. 1710. Constanta. Cervina Acnal. Costin Maria. str. Mihai Bravu 222. 1720. Constantinescu Daniela. 4 apartamente. Fluerului 13. 16 apartamente. Doamna Ciajna 25-27. Sabinelor 2. Tepes Voda 102-104. Constanta. N. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. Chirilovici Avram. Bucuresti. 1714. Constantinescu Ecaterina.1696.. Papazoglu 78. Agricultori 118. 1719. Masaryk 31. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bul. str. Chiritescu Furmuz. str. str. 1722. Ceres 19. cal. 12 apartamente. Paris 4. Cioca Iorgu. Calotescu Ion. 1709. Bucuresti. Caracostea Anastase. 1700. str. Bucuresti. 1708. Bucuresti. Carstea Const. 17 apartamente. Covaci Teodora. str. Constantinescu Ion. Bucuresti. Vantu 10. 4 apartamente. str. Mihai Bravu 46. Bucuresti. Bucuresti. Lt-col. Gh. str. 1702. 1711. Cerkez Aldea. Bucuresti. Campeanu Radu. Dudesti 20. Republicii 76. Craciun Ion. Vasile Gherghel 101. str. Ion Maiorescu 71. Vulturilor 42-44. Balcescu 35. str. M. cal. str. 6 apartamente. 3 apartamente. cal. Condrat Ecaterina. Pictor Andreescu 6. B-dul Ana Ipatescu 24. Costinescu Ion. str. G-ral Cernat 3. str. Cazacu Martin si Ileana. str. 7 apartamente. Bucuresti. Nicolae Filipescu 50. str. Masina de Paine 80. Bucuresti. Caplanian Stefan. 5 apartamente. 1707. 14 apartamente. Dimitrov 110. 40 apartamente. Cristache Alexandrina. Bucuresti. str. 1698. Nic. 1726.. str. cal. si 80. str. Bul. Bucuresti. Haia . 1697. 15 apartamente. Bucuresti. 1706. Calarasi 319. str.. 1716. 1727. 11 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Rahovei 245. Diminetii 1. 1699. 1703. Raspantiilor 35. 1712. Ciulley Paul. Th. 2 apartamente. str.. Republicii 45. Mosilor 217. Horei 30 A. Caraluca Alex si Eliza. Republicii 82. str. Gh. Pantelimon 33 si 35. Bucuresti. Siminocului 14. Lascar 156. Claudiu 10. Energia 8. 1715. 3 apartamente. str. Cristescu Const. str. str. Cardas Alice. Cionea C-tin Dobrogeanu. Tepes Voda 91. Nerva Traian 54. Alexandrescu 72. Rahovei 229. str. 1704. Pitesti. str. 1718. str. 7 apartamente. Dimitrof 10. Caminului 2. Focsani. str. 13 apartamente. Dimitrof 28. 13 apartamente. 1721. 4 apartamente. 5 apartamente. Gr. 13 apartamente. 1705. Bucuresti. Lung (Muscel) str. str. str. 1713. 4 apartamente. 5 apartamente. Vergiliu 11. 1724. Bucuresti. Bul. Eminescu 55. Negru Voda 14. Bucuresti. str. 1701. Primar Zamfirescu 15. Capos Alex si Raina. cal. C. Caracas Sergiu. 10 apartamente. Filipescu 50. str. 1725. Chiriacescu Nic. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 1728. Bul. str. Iasi. Bul. V. 3 apartamente. 5 apartamente. Bogdan Voda 20. 1717. str.

1744. str. Luminei 2 A. Ardeni 38. 1748. cal. 3 apartamente. Alba 12. str. 1759. str. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 6 apartamente. 1743. Bucuresti. Ciornoc Mardau. 1755. Carp Mariana. Vasile Lascar 69. Alex Balaseanu 34. 19 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Cercului 1. Cristescu D-tru. 15 apartamente. 1754. Cosgarea N. 3 apartamente. N. 7 apartamente. Cristea G. Bul. Intr. Constantinescu Maria. Armeneasca 12. 1734. Bucuresti. Cica Ath. Bucuresti. Ciomba Gheorghe. Bucuresti. 4 apartamente. str. Pasculescu Tei 59. Felicia Racovita 1. Cioflec Maria. Bucuresti. Negru Voda 2. Colentina 8. Dr. 6 apartamente. Bucuresti. Const Nancu 5. Chincuta Anton. Serban Voda 11. 1736. Catanu Vasile. 12 apartamente. Preotescu 13. 5 apartamente. Coltofeanu Casina. str. 1729. Cudalbu Elisabeta. 1757. str.. str. 1735. 25. Bucuresti. str. Ilie. 1752. Marin Serghescu 6-8. Berzei 111. str. 1753. Bucuresti. Bucuresti. Teiul Doamnei 59. 1747. Bucuresti. str. str. Economul Cezarescu 44. Bucuresti. Roma 48. Bucuresti. Calmiceanu Angela. Ec. str. 9 apartamente. str. Mitr. str. Crangasi 42. Silivestru 3. Costa Jean. 1745. str. str. Cuparenco Cornelia. Conovaru Manoil. str. 1742. sos. 1732. Dr. Cristescu Const. 5 apartamente. str. Bucuresti. Balcescu 3-5. Icoanei 81. Aureliu 33. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 38. 15 apartamente. 1741. Ciholschi 8. str. Bucuresti. Ciocarlie Ion. 5 apartamente. Corjescu Ion. Sft. 1756. str. Grivitei 139. 1749. 1733. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu. Capolide Niculina. Bucuresti. str. Chirculescu Veronica. 1740. Rada. 2 apartamente. Copacianu Elena Valy. cal. 15 apartamente. Cezarescu 31. Bucuresti. Costache M. sos. Intr. Seneslav Voevod 26. Selari 2. Cuza Voda 98. Turnescu 11. Alion 38. Bucuresti. str. Climescu Constanta. Bucuresti. Ciru Iliescu 14. Tulbure. colt Labirint 115. Petre. Bucuresti. Burghelea 12. str. str. str. Braila. . 3 apartamente. 1746. Bucuresti. 13 Decembrie 54. Ardealului 35. 1758. 12 apartamente. 1731. cap. 1739. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Grigore 23. str. 5 apartamente. str. cal. Ecaterina 11. Balcescu 30. Biserica Enei 2. N. 2 apartamente. 8 apartamente. Serban Voda 25. 4 apartamente.Lifschitz 13. str. str. N. Bucuresti. Costescu Felicia. 5 apartamente. Galati. 1751. 1730. 1738. Miorita 1. str. Bucuresti. Traian 106. str. Calea Serban Voda 151. str. Domnita Ruxandra 14. Constantinescu Olga. 3 apartamente. 6 apartamente. Covaci Alexandru. Bucuresti. Dr. Bucuresti. 3 apartamente. cal. Leonte 8. 7 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Calin Petre si Virginia. Bucuresti. Chircea Stana. 1750. str. 1737. 1760. str. str. Camarina Gheorghe.

10 apartamente. str. 9 apartamente. Craita 25. str. Bucuresti. Polona 47. str. Bul. Cocarescu George. str. Republicii 105. cal. 2 apartamente. 5 apartamente. Cocea Virgil. 1780. Cios Toader. str. Ana Ipatescu 33. Bucuresti. Constandache Georgeta. 11 apartamente. str. 1763. Bucuresti. Dacia 16. 1774. G-ral Praporgescu 35. Codreanu Dumitru. 13 apartamente. Sf. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Cordonel Nadejda. C. str. Cretoiu Magda. Pitar Mos 5. Fainari 16. 4 apartamente. Cornescu 53. Bul. 24 apartamente. Timisul de Sus. A. Petrescu si Ecaterina. Cap. Iuliu Rosca 7. str. str. 1770. str. A. 6 apartamente. 1775. Vacaresti 94. Camenita Petre. str. str. Bucuresti. Columb 4. Spiridon 4. 1783. Bucuresti. str. Constantinescu Ana. Galati. 1778. 1771. 6 apartamente. 1777. Radu Bellu 22. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bitoliei 25. Zoe. 1766. Alex. 1773. Bucuresti. Putul cu apa rece 26. N. Bul. Bucuresti. 5. Popa Petre 6. str. Vasile Lascar 9. str. Cochino Andrei. Tomis 22. str. Cuza 40. Linia Centura Stefanesti-Colentina. str. Ciocanescu Laura. Armeneasca 12. Brasov. Aurel Vlaicu 36. 19 apartamente. 1776. Conti Dumitru si Ana. . 4 apartamente. Dacia 5. 1789. 1768. str. str. Constantinescu Tosica. G-ral Cantilli 10. Bucuresti. Raspantiilor 4. Ginka colt cu Rohmanitof. Pitarul Hristache 10. 1772. Caribian Avram si fratii. 8 apartamente. Episcopiei 5. 9 apartamente. (Pipera Colentina). Bucuresti. Ciupercescu Maria. 1769. Bucuresti. str. Frumoasa. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. 1764. Ilie Pintilie 4. Rosetti 14. str. Cuza 49. Bucuresti. 2 apartamente. Vasile Conta 7-9. str. str.Holban 4. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Ion Maiorescu. str. Constanta. Balcescu 30. str. Canciovici Zoe. Roza Luxemburg 29. 6 apartamente. 1786. Aurel Vlaicu 48. Tokio 8. str. Bucuresti. Balcescu 9. Sinaia. 11 apartamente. str. 11. Av. Ciculescu Andisiv Maria. Calavrezo Elvira si Aurelia. Mosilor 334. str. 4 apartamente. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. str. 1762. Latina 9. Bucuresti. str. Paul Greceanu 12. N. Viitorului 172. C-dor Botez 21. 1781. Cristian Avirdon. Selari 14. str. Ciornoc Simion. 1787. Petru 2. 1785. 5 apartamente. Sft. 10 apartamente. C. str. Ciuca A. Costea Nicolae. str. 4 apartamente. str. 1761. Cosinchi Beatrice. str. Fainari 84. Bucuresti. Bucuresti. 1782. Cernea Ioan. str. 1788. 1779. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bul. Erou Iancu Nic. Vasile Conta 3-5. 1765. 1784. cal. Bucuresti. 1 Mai 391. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Cranck Carol. str. Bucuresti. Jud Brasov. 1767. Cristu Eugenie. Corbescu Radu si Alexis. Ciupagea Ion. Tunari 42.

6 apartamente. Duca 59. 1817. Generalissimul Stalin 78. Cargiog D. Bis. Stirbei Voda 29 A. Prof. Stefan Gheorghiu 10. Aleea El. Bucuresti. 1823. str. Bucuresti. C. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 1809. 1824. str. 7 apartamente. Catineanu Alexandrina. Bucuresti. 1793. Delea Veche 45. str. 1803. Braziliei 15. Ciucurescu Alexandrina. 1815. Capriel Dan. Bucuresti. 1797. Bucuresti. Covalciuc Ion. Ciuciu Maria. str. 7 apartamente. str. str. . str. sos.. str. 3 apartamente. Copelman Lucian si Lilian. Moravei 4. Cardas Ioan. Carjan Ana. Chudacek Francisc. Pavel 6. 5 apartamente. 3 apartamente. 14 apartamente. 10 apartamente. 2 apartamente. Comaniciu Maria. str. str. Bucuresti. Cogalniceanu 43. Bucuresti. 1814. Constantinescu Toma. Ana Ipatescu 16. Ecoului 24. 4 apartamente. 1792. Dacia 9. Constantinescu Eugenia. str. Bucuresti. 1800. Lizeanu 19. 13 apartamente. Georgescu 19bis. Bucuresti. Pitatii 5. str. Pitar Mos 5. Constantin Lucia. str. str. Bucuresti. Sofia 13. Bucuresti. Romulus 10. Ing. str. Stefan cel Mare 42. Bucuresti. V. str. Calisti Marie Jeanne. Constantinescu Cornelia. Lung Muscel. Sinaia. 25 apartamente. 1810. str. Bucuresti. Italiana 13. str. 4 apartamente. Faurari 6. 1807. str. G-ral Cristescu 3. Crutescu Alfred. str. str. Eminescu 17. Polona 100. Roma 30. 1801. Dacia 35. 1820. Intr. str. Pizone 17. Bucuresti. 1805. str. Bucuresti. 3 apartamente. Cristea Nicolae. cal Dorobanti 106. 3 apartamente. str. Calarasi 51 si 319.. Isvor 11. Intr. str. 3 apartamente. 6 apartamente.. Carabela Const. 23 August Dudesti-Cioplea. Bucuresti. 1799. Alba 3. Bucuresti. Constantinescu D-tru. Ionescu Gion 7. str. Povernei 35. Constandache Sevastia. Bucuresti. 1796. 4 apartamente. dr. 4 apartamente. Constantinescu Const. Vasile Parvan 16. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. str. 4 apartamente. I. 18 apartamente. 6 apartamente. Batistei 5. 5 apartamente. Dacia 37. str. 1819. Bucuresti. str. 1818. Bucuresti. str. str. str. cal. Bucuresti. 4 apartamente. Gramont 10. Bul. Ana Davila 2 bis. Cusin Carmen. 1808. si Traian. Constantinescu Stefan. cal. Bucuresti. Visarion 24. Chirita Maria. 1794. 1795. Eduard Grand 57. Beldiceanu 4. 1806. Bucuresti. Bucuresti. 1798. Codreanu C. Conta 5-7-9. Bucuresti. Popa Nan 11. 1816. Cohn Marcu si Liza. 6 apartamente. 2 apartamente. str. 1791. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Nic. 1822. M. Chitu Teodosia. str. Costea Alexandra. Latescu 14 si 14 bis. Cumpatului 20. Cobalcescu 54. str. 1802. Grivitei 84. str. Tg. Intr. Cristoloveanu Paraschiva. str. 12 apartamente. 1804. str. 1811. 20 apartamente. Ocna. 2 apartamente. Iasi. 8. Sinaia. 6 apartamente. Bucuresti. Oradei 1. Calugaru Victoria. Cristian Tell 17-19. 1821. str.1790. Gh. Dianei 13. Coman Tudor. Bul. Casianu Const. Climescu Ecaterina. Dragalina 4. Bucuresti. str. 1812. Bucuresti. 1813. 6 apartamente. Linia Oltenitei 4 cart. Bul. Bucuresti. Covaci Alexandru.

Eminescu 12. 1847. Stickholm 17. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Iulia Hasdeu 10. str. 1846. 1828. Spatarului 41. 30 Decembrie 60. Costescu Alexandru. Creditul. Mamaia. Vilson 15. Alex. 14 apartamente. G-ral Magheru 42. str. 6 apartamente. 1850. sos. Bucuresti-Baneasa. Carabelian Avedis si I. Alexandriei 57. Cantacuzino Pascanu. 3 apartamente. Lahovary 5. Eminescu 12. Cojocaru Const. Bucuresti. Bucuresti. str. Colentina 35 A. Bucuresti. Bucuresti. Berzei 16 A. Lenin 8. cal. Iuliu Tetrat 1. Catargi Ecaterina. 1827. str. str. Alexandru 36. Dorobanti 2. Bucuresti. str. 4 apartamente. Piata Al. str. 1837. Crosu Natalia. str. str. Lebedei 23.. 9 apartamente. Covaci Ferenti. str. Primariei. Balcescu 24. Sinaia. 1842. 1839. Constantinescu Gavriel. Chivulescu Aurora. Croitoru Lucia. Calin Alexandru. str. Corneliu Botez 3. . str. str. str. str. str. Cohn Filip. Cociu. 3 apartamente. Toamnei 91. Icoanei 8. Ciorni Ana. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. 33 apartamente. 1844. Banu Manta 7. 1841. Cernescu Constantin. Bucuresti. Cumpatului 26. Cerchez Caterina. 1843. 1832. Brasov. Bucuresti. str. prin Const. 6 apartamente. 1833. 6 apartamente. 1849. 5 apartamente. str. str. str. Popa Rusu 12. Ploiesti. Gh. str. 1845. si 5. 13 apartamente. 12 apartamente. Independentei 22.. Bodea Cartan 5 A. str. Bucuresti. si Anghelina. Colibasianu Eugen. 5 apartamente. Bucuresti. sos. Bucuresti. Serban Voda 123. Bul. str. Ionica 7. 1854. 1855. str. Cameliei 21. Bucuresti. str.1825. 5 apartamente. str. 6 apartamente. Ghiulezian. 1838. 1851. N. str. 3 apartamente. Costescu Maria. 23 August 5. Craciunescu Elena. Popov 31. 1831. Polona 104. Th. Bucuresti. Bucuresti. Pitesti. Bucuresti. Lipscani 100. str. str. str. 1852. Arcului 16. str. Bul. str. 1836. Masina de Paine 54. 5 apartamente. 1826. Sf. Constantinescu Corneliu. Critico Al. str. Sinaia. Aman 24. Bucuresti. str. Berzei 75 si 77. Labirint 112. Ciocardel Stefan. Columb Haim Stefania. str. Bucuresti. Curteanu Maria. Bucuresti. 3 apartamente. str. Duca 1. Mihai Bravu 85. Bucuresti. str. 1835. sos. Cervino Carol. L. 2 apartamente. 13 apartamente. 3 apartamente. Balcescu 25-27. Logofat Tautu 44. Bucuresti. str. Naum Romniceanu 5. 29 apartamente. 1840. Bucuresti. Cociu T. Prof. 1830. Constantinescu Lucia. Aleia Russo 7. 1834. 3 apartamente. Jdanov 17. 1829. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Capiteanu Elena. Constantinescu Manea. 9 apartamente. Constantin Chiroleu. 6 apartamente. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Buzesti 10. Constanta. G. str. 1853. Bul. Edilitatea. Bucuresti. Colentina 99. 8 apartamente. Ion Ghica 1. Catargi Alexandra. Bucuresti. 1848. Bucuresti. 7 apartamente. Frumoasa 11.

1866. str. Cioroianu R. 7 apartamente. Camenita Polixenia. Cottadi Xantipa. 7 apartamente. 4 apartamente. Cantacuzino Alexandrina. Jules Michelet Nr. Bul. colt cu Av. Drobeta 5. str. Elena Doamna 35. str. str. Codrescu Cleopatra. 7 apartamente. 1870. Creditul Financiar. Vasile Roaita. Dumbrava Rosie 20. Salvator 9. Toamnei 86. 1857. Bucuresti. Bucuresti. Peste Vale. str. 1884. 39 apartamente. N. Palade 53 colt Suvenir 2. 1882. Chiriac Estera Constanta. Constanta. 1862. Ecaterina Teodoriu nr. Cottadi Xantipa. Ilie Pintilie 24-26. Aleia Vulpache 7. 1879. Cumpatul. Salmen 13. 6 apartamente. Pallade nr. Bucuresti. str. 1. 2 apartamente. Constantinescu Sofia. Dumitrache Banu 51. Bucuresti. 1867. 10 apartamente. Bucuresti. str. str. 4. Bucuresti. Cozarin Nadia. str. Calea Grivitei 520. 1875. Sf. Bucuresti. Costache Alexandru. Vineri 12. 1860. Carantino Marie. 1883. Tocilescu 41. Marin. Most. Bucuresti. Bucuresti. str. Lipscani 69. str. 10 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Paulina. Bursei 3-5 Caracal. Bucuresti. Ciril Isaia. Bucuresti. str. Cilic Sima. Sf. 3 apartamente. Ureche 5. 4 apartamente. Constantinescu Alea. Filipescu 16. Mosilor 303. Constantinescu Tancred. Piatra Neamt. 16 A. Iasi. 55. Sf. Cohn Bernard. 1878.. Bucuresti. Calea Rahovei 330. Horia 24. Drosu. Constantinescu Const. 2 apartamente. 26 apartamente. 20 apartamente. Busteni. 1871. 2 apartamente. 1863. str. str. I. Bd. str. 1877. str. Turbinei 39. Bucuresti. Berzei 14 B. Constantinescu M. Critico Jean si Elena. 4 apartamente. Magheru 20. 8 apartamente. def. Lotu 15 careul 3. Piatra-Neamt . 1865. str. str. Ghe. Cal. 1880. Traian 87. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. 14 apartamente. Dimitrof 141. 1869. Imparatul Traian 10. N. str. Leonida 1. 22. 4 apartamente. 7 apartamente. Craioveanu Maria. str.Peste Vale. Calea . Chirulescu Marcel Enescu. cal. 5 apartamente. Aviator Petre Cretu 12. Bucuresti. str. Cervino Regina. str. str. Cantacuzino 1. Bucuresti. Titulescu 48.Locusteanu 10. 1861. 1858. 1874. Cipeanu Gheoerghe. Ecaterina Teodoroiu 22. Bd. Sinaia. Aleea Alexandru 20. 1881. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 204. 1856. 1864. Bucuresti. 1872. 1876. str. 8 apartamente. Clingher Eti. 1859. cal. Sinaia str. Braila. Bucuresti. str. Gheorghe 12. str. Bucuresti. str. str.. Ciornei S. Nicolae Tei 28. Gh. 2 apartamente. Occidentului 32. Galati. Justitiei 17. 1868. str. Grivitei 125. Magurele 54. Bucuresti. 13 apartamente. Occidentului 32. str. 11 apartamente. Bucuresti. str. Mamaia. 8 apartamente. Constantinescu Chirita. 3 apartamente. Dobrogeanu Ghera 3. 20 apartamente. Gr. Popa Soare 61. Ciulley Elena. str. str. Dobrogeanu Gherea 3. Dacia 42. 1873.

str. Labirint 131. G-ral Cristian Tell. str. Stefan cel Mare 93. Bucuresti. 3 apartamente. 1907. Mitrop Filaret 77. Damboviceanu Paul. Dessila Virgil. Rodiei 47. Dumitrescu Alisa. Draghicescu Decebal. 1894. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bd. Dobrescu Gh. str. Bucuresti. str. Bucuresti. G-ral Budisteanu 9. Sos. str. Dinca T. 6 apartamente. 1908. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. 1900. 1898. Dobre Vasile zis Georgescu. Bucuresti. 1889. Brasov. Dionisie Lupu 65. str. Ilie Pintilie 52. 5 apartamente. M. 1902. str. Bucuresti. Popa Nan 28. G-ral Ipatescu 14. Tunari 81. str. Dulitki Haia. Popa Nan 127. str. Eminescu 133. 6 apartamente. str. C-tin. 23. Ion. 86. 7 apartamente. Elena. str. 1887. Calea Rahovei 311. C. 2 apartamente. Dumitrescu Ilie. Bd. Intrarea Margareta 5. Badea Cartan 50. Carp P. Bucuresti. 3 apartamente. Cohen Jocues. 1903. 1897. 4 apartamente. str. str. L. Dogaru Victoria. Demetrescu Marin. Lirei. 1895. Cantacuzino I. Dragomirescu Elena. str. str. 169. Dietz Olga si Valeria. Polona 44.. Bucuresti. Nicolae. str. str. str. Vacaresti 125. str. 1896. Muzeul Zambaccian 19. 6 apartamente. Bucuresti. Manastirii 2. 1885. 5 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. 1890. Col. 1893. 1886. Col. 5 apartamente. str. Bucuresti.Victoriei 101. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Bravu 19. 1912. str. Elena Doamna 55. Dobrescu Anastasia. Sinaia. St. Vasile Stroescu 19. B-dul 1 Mai 185. 1904. Traian 159. Dimitrie Gheorghe. 1848 (fost Lipscani) 100. 4 apartamente. Cristopol Dumitru. str. Bucuresti. Precup 21. Calea Mosilor 135. str. Dimitrescu Mihaescu Maria. Silistra 70. cal. Dumitrescu V. 3 apartamente. Dumitru. Ion Frimu 15. str. Bucuresti. 1906. 8 apartamente. Sofia 16. Bucuresti. str. Hatmanul Arbore 15. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cretulescu Axela. Sofia 24. str. 1899. 6 apartamente. Bucuresti. Titulescu 88. D. Bucuresti. Bucuresti. Brasov. Sinaia. 24. Bucuresti. 9. str. 1909. 23 apartamente. Nerva Traian 24. cal. Cercetus 25. Maresal Tolbukin 88. 1892. calea Stegeris 18. str. str. Episcopul Ilarion. 4 apartamente. Sfintilor 5. Bucuresti. Bucuresti. Mihaileanu 15. Lt. 1910. 1888. 1891. 5 apartamente. Drescher Eduard. 14 apartamente. str. Danilachi Anibal. Victoriei 101. 1911. str. Zagarit (Parc Calarasi). str. 30 Decembrie 52. str. N. Dima Pavel. Cesianu George. 1901. Djuvara M. Tunari 32. Bucuresti. . 3 apartamente. str. 8 apartamente. Meteori 42. 1905. Papazoglu 112. Bucuresti. Bucuresti. Popa 9. 2 apartamente. Dorocan Mihail. Intrarea Stafetei 3.

1933. 1927. Danciulescu D-tru. Cuza Voda 62. Dobrescu Vasile. Garii 16. 5 apartamente. Iasi. Calea Rahovei 34. 1929. Cuza Voda 130. Ion Atanasiu 1. 4 apartamente. Bucuresti. Iulia Hasdeu 9. str. Balcescu 3-5. 5 apartamente. str. 1940.. Bucuresti. Dumitrescu N. 1930. Dorin Vera. 1928. str. Cuza Voda 152. str. 3 apartamente. Cotescu 1. 3 apartamente. Maria. M. str. Av. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Bosianu 13. 5 apartamente. Dumitrescu Tanase. 1931. 15 B. Iliescu 58. N. str. Dumitrescu Hortansa. 1941. Dima Georgeta. str. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop Filaret 29. Vasile Conta 3-5. Dumitru Mihai. 1923. 1925. 7 apartamente. Dispotide Marcela. 5 apartamente. str. 1932. str. B-dul Dacia nr. 1921. Al. 3 apartamente. Dumitrescu N. Plugarilor 15 A. str. str. 1917. 1937. Dumitrescu Victoria. Serban Voda 23. Av. Ing. str. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Traian. Precupetii Vechi 50. 1920. Romulus 69. 1918. 5 apartamente. G-ral Brosteanu 5. Campul Mosilor 9. Pucioasa. str. Delcu Ovidiu. Davidov Ervand. Bucuresti. Dobrescu I. Dutescu Victor. 1922. 1936. str. Bucuresti. Viilor 76. Bucuresti. Mihail. str. 2 apartamente. str. Olga Bancic 11. Bucuresti. Bucuresti. 1934. 6 apartamente. Th. Bolidului 8. 1915. Traian 171. Andrei Muresanu 29. str. Lascar Catargiu 16. . Diligentei 28. str. str. 7 apartamente. str. 11 apartamente. Bucuresti. R. str. 4 apartamente. Precupetii Vechi 3. Davidovici Avram. Bd. Icoanei 65. Bucuresti. str. str. Gh. Bucuresti. 1916. Cal. Grigore Mora 7. str. Viespari 14. Bucuresti. Generalissimul Stalin 44. str. Dancu Stefan. str. Dumitrescu Cristache si Aurelia. str. Bucuresti. 2 apartamente. Derusi Elisabeta. Nudului (Herastrau) 14. Dimitriu Lucia. str. Constanta. 6 Martie 89. 1938. Bucuresti. Calarasi 263.1913. str. Cal. 1926. str. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. 1919. Dinescu Ion. 8 apartamente. Bucuresti. Victoriei 96. 3 apartamente. Drosu 10. Bd. Dumitru Marin. Valcea. Kokalniceanu 46. 1935. Bucuresti. Episcop Radu 19. 23 August 37. Dumitrescu Spirache si Dumitra. 13 apartamente. Bucuresti. str.. Dragan Ion. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bd. sos. str. 6 apartamente. Fluierului 21. Pictor Iscovescu 6. 52 a. Masina de Paine 102. str. 8 apartamente. 1939. 3 apartamente. 11 apartamente. Dragulanescu Nic. C. 1 Mai 66. general Vodoianu 26. Bucuresti. Calarasi. 23 August 8. Vlad Judetul 29. Bucuresti. str. 1924. Aleea Corneliu 19. Stefanesti 120. 3 apartamente. Bucuresti. str. Dragomirescu Petre. Donciu Gheorghe. Enachita Vacarescu 8. 1914. Dinca Andrei. Domnita Ruxandra 23. Bucuresti. Intr. Lenin 174. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Tunari 32.

Asachi 11. 1947. Mistretului 2. 1 apartament. 1960. Titulescu 116. G-ral Dona. General Manu 20. Bucuresti. Dragan Fernanda. str. Bucuresti. str. 1961. Nic. T. Rudeanu 31. Dina Mariana. str. 1954. D-tru Ghita. Craciun 9. lotul 239. Dr. 5 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Vasiescu Iosif 55. 54. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 166. str. str. str. Bucuresti. 1950. str. Bucuresti. Dumitrescu Nicolae.. Dr. Felix 10A. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. fund. str. 1945. str. Dumitrescu Ion. 8 apartamente. 9. Tekirghiol. Dumitrescu C-tin si Nic. 4 apartamente. Frumoasa 50. Bucuresti. Mihai Bravu 53. 4 apartamente. 1959. Felix 4. 5 apartamente. 1955. 16 apartamente. Bucuresti. Dressler Ella. str. 11 apartamente. Vaselor 51. str. 3 apartamente. Davidescu Stefan si Jeana. str. Bucuresti. Brezoianu 58. Dumitrescu Ioan. Cotroceni 3. Dr. str. Dimitriu M. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 1943. C. 1968. 5 apartamente. 1948. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. G-ral Dona 12. Dumitrescu Carol Shuller. 5 apartamente. str. str. 1957. Bucuresti. Vatra de Sat Costila. str. . Lotrului 5. str. Bucuresti. 1963. Dimitriu Maria si Ion. 1964. str. Barierei 20. Bucuresti. str. 7 apartamente. Iosif. Octav Cocorescu 53-55. 8 apartamente. 1953. 1970. Dobrescu Aurelia si Gh. Bucuresti. Dinculescu Stefan. Ovidiu 4. Dimitriu Apostol. Dumitrescu Mante. G-ral Anghelescu 119. G-ral Manu 2. Stirbei Voda 100. Danescu Aspasia si Florica Slave. Bucuresti. Bucuresti. Doicescu Ada. Gramont 26. str. str. sc. Floreasca 1 A. Dona N. 11Iunie 35. Viitor 180. 5 apartamente. A. Dumitrescu H.1942.. Cpt. Sos. Dumitrescu Procopie Julieta. Bihor 21. 7 apartamente. Bucuresti. 1965. 1969. David Nic si Petrica. 3 apartamente. Plevnei 166. Sinaia. 59 apartamente. Dragomirescu Victoria. Duca 6. Bucuresti. str. 18 apartamente. Dumitrescu Aurel si Ion. Gh. Exarcu 3. Bucuresti. Ciresului 16. Cazzavilan 22. 7 apartamente. Dragan Vasile. Iulia Hasdeu 2. Fainari 20. str. G-ral Cernat 25. str. 1958. 1944. Bucuresti. N. 7 apartamente. Lipscani 28. Brezoianu 52. Bucuresti. Bucuresti. str. Cal. Bucuresti. Popa Nan 50. 1949. 1966. str. str. Ion Creanga 15. Teodor. Olga Bancic 17. 1972. Avram Iancu 2. 24 apartamente. 10 apartamente. str. b. D-tru. Bd. 1946. Bucuresti. Schitu Magureanu 25. str. Deberth Konrad. 1967. Titulescu 11. 1971. Dumitrescu Ioan. 4 apartamente. Bucuresti. Dimitriu Ecaterina. Oteteleseanu 5. str. str. Sos. Intr. Dimitriu Mihail. Dicu Petre. 9 apartamente. 1962. Mesteacan 45. str. 1956. Donescu Virginia. 1952. Stupinei 1. 4 apartamente. Abrud 80. str. Eroului 25. str. 1951. 17 apartamente. 1951. Rosetti 45. 7 apartamente. str. str. Occident 33. str. Bucuresti. Bucuresti. Danilovici Ana. str. 8.

Bucuresti. Mircea. Alex Ciurcu 1. str. Bucuresti. Lister 1. Davidescu Iulian. Bucuresti. 2000. Intr. Dinescu Gheorghe. . Bucuresti. Bucuresti.. 1986. 6 apartamente. str. Jaques Elias 4. 51. Dumitrescu Gh. 13 Septembrie 12. Dulfu Petre. Filiti 3. Arionoaiei 21. 7 apartamente. Cpt. Cal. Principatele Unite 64. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Th. 1981. 1999. 9 apartamente. 1987. Bucuresti. Dr. 13 Septembrie 93. Dinescu Stelian. Vacaresti 141. Bucuresti. 1984.. most. Ducu Maria si Angela.. str. Ion. Bucuresti. 4 apartamente. Cpt. 1998. Delasciava Stela. Cazarmii 23. 7 apartamente. 10 apartamente. str. Cal. Bucuresti. 1973. 9 apartamente. Bucuresti. Diaconu Gh. 1989. 4 apartamente. str. 2003. 2004. Th. str. Dona Maria. 11 apartamente. Halelor 7. sos. str. str. Dumitrescu Margareta. Busteni. 14 apartamente. Dumitrescu Jeana Sofia. Iosif 33. str. 2005. si Georgeta. Bd. 3 apartamente. str. 1974. str. Cal. 1993. Tarcau 11. Bucuresti. 1975.. 16 bis. Plevnei 16. str. Sabinelor 85. Meteori 53. str. Bucuresti. Const. str. 9 apartamente. Stirbei Voda 146. Dragan Nicolae. 3 apartamente. str. Plevnei 5. Bucuresti. Bucuresti. Gh. str. str. 6 apartamente. 1980. str. Vasilescu Mircea 9. Dobrescu Nic. str. Paltinului 5. Drescher Lucia. 6 apartamente. 3 apartamente.. 1990. G-ral Candiano Popescu 73. str. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Elizeu 22. Simonide 18. Aquila 31. Dobrescu Maria Th. Bucuresti. str. Calea Plevnei 5-7. 1978. Marie si most. Intr. Preotescu 31. Mitrop. Dr. Bucuresti. 4 apartamente. Rahovei 317. Dumitrescu I. 1979. 1997. 10 apartamente. Antim 9. 1982. 2 apartamente. Dragomirescu Nichita. Bateriilor 28. Bucuresti. str. Cal. str. Dunavat 1. Donciu Violeta. Mitrop. 5 apartamente. 1992. Bucuresti. Bibescu Voda 18-20. str. Djerassi Maria si Simon Berta. 2001. 4 apartamente. Vicol 7. 1996. Dragomirescu Florica. 4 apartamente. Bucuresti. Davidescu I.Fluerului 4. Bucuresti. 4 apartamente. 1985. Calea Serban Voda 231. Adrian 85. Dumitrescu V. 49. si Aglaia. Viilor 67. str. Bucuresti. 1991. str. str. 7 apartamente. Dobrescu Marie Jeanne. Dumitrescu I. Demetrescu Gh. Crangasi 9. Bucuresti. 30 Decembrie 6. Popa Chitu 12 bis. Bucuresti. Dumitrescu Ilie. 14 bis. 4 apartamente. Dobrescu Victoria. str. 4 apartamente. Bucuresti. 1994. 4 apartamente. Stirbei Voda 104. Bucuresti. Dumitru Cristea. 1988. Dincescu Dem. str. 8 apartamente. Mariana si Tanasescu Suzetta. Bucuresti. Plevnei 5. 10 apartamente. str. Vasile Conta 79. str. 1983. Nifon 36. Dumitrescu Marin. 4 apartamente. 1977. Bucuresti. Beldiman 1. str. 8 apartamente. Mircea Voda 62. Rahovei 247. 1995. str. Dinischiotu Nicolae. Bucuresti. Dobrescu D. str. Bucuresti. 7 apartamente. Brandusi 4. str. str. Mitrop Filaret 41.. 7 apartamente. Dimitrov 146. 2002. 1976. Cal. Dumitrescu C-tin.

Smardan . Bucuresti. Caras 59. str. str. Bucuresti. 2019. Piata Stalin 9. 3 apartamente. Dudesti 179. 2 apartamente. Popa Nan 115. Colonel Corneliu Popescu 5. 2029. Bucuresti. Mitrop. str. Drugrilescu Ilie. Apostoli 40. 2035. Vacaresti 216-218. Dumitrescu Lucretia. Cuza Voda 53. Campulung-Muscel. Caloian Judetul 16. Sinaia. Valeriu Braniste 7. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti. Davidescu Solomon. 3 apartamente. str. Dimcea Pavel. 2007. Maica Domnului 8 bis. Ilie. Azilul de Noapte 6. Dimitrie Cantemir 1. Demetrescu Mircea. 8 apartamente. 2028. str. 2027. Panduri 17. Pictor Grigorescu 32. 2011. 5 apartamente. 2020. Maica Domnului 23. Sf. Gaesti. Mihai Voda 35. Bucuresti. 2009. Uranus 48. Cal. Dumitrescu Emil. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 146. 2015. Gheorghiu 43. Bucuresti. 3 apartamente. 1 Mai 90. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 186. 2018. 2017. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Drimer Zuzi. str. str. Dorobantu Nicolae. 13 Septembrie 136. Unite 23. 19 apartamente. Diaconescu S. 4 apartamente. 2036. Spl. Voevod 34. str. str. 2037. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 4 apartamente. Cal Serban Voda 106. C-tin. Nic. Unirii 134. Draghici Alexandrina. N. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. Witting 2. 2008. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Victoriei 101. Cal. str. 3 apartamente. Dinculescu Ion. 4 apartamente. str. Dumitrescu Alexandrina. 5 apartamente. Davidner I. Antim 12 si 36. Dinculescu Emilia. Arionoaiei 10. 5 apartamente. Dodis Maris. Hrers. Drogeanu Niculae. 16. Mizil. M. Bucuresti. str. 2022. Drimer Moses. 3 apartamente. Epicol 68. Bucuresti. 2010. 2023. str. str. 2016. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Botosani. Magazia Garii 5. Pitis 33. sos. Druia Maria. str. 10 apartamente. Dambovita. str. Bucuresti. Alex. str. Dumitru Antonescu. 6 apartamente. 8 apartamente. Alex. 2030. Serban Voda 63. 2025. 2021. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. Pantelimon 116. 4 apartamente. str. Cal. 6 apartamente. Bucuresti. Soltuzului 53. 2026. si Eugenia. str. 2033. str. Darvari Natalia. C. 2038. Dobrescu Stefan. Cal.2006. Dim. 2013. Pascal 19-21. 4 apartamente. Dragomirescu Balasa si Stelian. sos. 3 apartamente. 4 apartamente. 2024. Libertatii 5. Dadarut V. Doiciu Vasile. David Ana. 2014. Bucuresti. str. Dragu C. Princip. Bucuresti. Dragosescu Alina. Bucuresti. str. Diaconu Ioan. Dumitrescu Elisabeta. Vasile Roaita 9. str. St. G-ral Butoianu 6. Bacau. 13 apartamente. 2012. B-dul Ghencea 7. 2032. Campina. Dimitriu I. Bucuresti. Ecaterina Teodoroiu 14. Lazureanu 9. 2031. B-dul G-ral Suvorov 12. Balcescu 78. Banu Manta 50. 3 apartamente. Dragomir Maria. b-dul Marasesti 107. Calarasilor 51. 2034. str. str. str. Bucuresti. Daskevici Vasile. Bucuresti. Bucuresti. Racovita 18. 3 apartamente. str. Dodan Vihelmina. cel Bun 19. str. Bucuresti.

str. Dinuliu Petre si Niculae. Dobrinoiu Gheorghe. str. Sos. Bucuresti. 2063. 2059. 6 apartamente. Bucuresti. Timisoara. Deroumian Eduard. Samuel Vulcan 61. 4 apartamente. Popa Nan 17. Djuvara Esthera. 12 apartamente. 2060. Dinu Z. Aurora 5. str. 11 apartamente. 2055. 5apartamente Bucuresti. Jean. 2043. Bucuresti. 2061. str. Romana 27. Romana 143. Predeal. Dinu Marin si Rodica. 2042. Deutsch Samuel. 2048. 2039. Dumitrescu Ioan. Bucuresti. str. Teohari 16. Brasov. Dumitrescu Ion. Silistra 11. Davidescu Ion. 2045. Nic.Voda 43. Bucuresti. str. Bucuresti. Duca 5. I. Ilie. str. 9 apartamente. A. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Teiul Doamnei 98. Bucuresti. Bucuresti. Cotofeni 55. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Dumitrescu I. 11 apartamente. 2041. Bucuresti. Zaharia 26. str. str. Dorobantu Iancu. 2057. 5 apartamente.18. Bucuresti. Mircea. Batistei 35. str. str. Stefan cel Mare 188. 2066. str. Ing. str. 3 apartamente. str. Caragea Voda 7. Mihai Bravu 147. 8 apartamente. 2062. str. Tecuci 18. 2046. str. Dobrogeanu Gherea 8. Bucuresti. str. Bucuresti. 2054. Ducan Ion si Maria. Vaselor 74 B. Primaverii 91. G-ral Brosteanu 13. str. Bucuresti. 2065. 2040. Bucuresti. 2 apartamente. Mosilor 90. Daniel Frederic si Maria C. Demetrescu Ana. B-dul A. 2056. Dumitru Ilie si Elena. str. str. Heliade intre Vii 7. Dorojan Anca. 25. 3 apartamente. Bucuresti. Drimer Leon. str. Cuza 79.. Palde 37 A. Polona 17. str. 2049. 2058. Dobrescu Elena. Rahovei 169. str. I. Balcescu 47. Tei 83. Teiul Doamnei 33. Bucuresti. Galati. str. Bucuresti. 2044. Grivitei. Bucuresti. str. 2068. Dvarol Matilda. 3 apartamente. Dichter Iulius. Dobriceanu Otila. Trifoi 21. David Iosif si Simona. 10 apartamente. Mihai Bravu 11. 2052. Stefan cel Mare 54. Luncusoara 23. 2064. str. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Ecoului 75. Deciulescu. 2053. Dumitrescu Petre. str. 3 apartamente. St. Dinoiu Margareta. 4 apartamente. Vasile Cristescu 7. 2051. 8 apartamente. Cal. Cal. str. str. str. 19 apartamente. G. Putul de Piatra 4. Deutsch Alexandru si Sanda. 8 apartamente. Popovici 1. Dr. 2050. str. str. str. Mantuleasa 22. 3 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. Drogina Gh. 4 apartamente. Decus Spiridon si Ecaterina. 2067. str. Bucuresti. Bucuresti. Visarion 15. Cal. Gheorghiu 3. Smeului 5. 5 apartamente. str. str. str. N. 2047. Sf. 3 apartamente. str. sos. B-dul Ghica Tei 83. Bolintineanu 5. Djizuredjan Takuy. 3 apartamente. Bucuresti. . Spatarul Preda 29 bis. si Neaga. Grivita Rosie 4. 22.

B-dul Ana Ipatescu 64. Danciu I. str. 5 apartamente. B-dul Robert 36. Dumitrescu Maria. 13 apartamente.. str. Bucuresti. Djaburov Stefan si Laura. str. str. Vera. Sta. Bucuresti. 5 apartamente. 2089. str. str. str. 2088. 2090. str. N. G-l Brosteanu 25. Petre. Bucuresti. Bucuresti. 2080. Ilie Pintilie 42 B. Bucuresti. Bucuresti. str. 15 apartamente. Ana Ipatescu 24. . Bucuresti. 8 apartamente. 8 apartamente. str.. Teodoroiu 63. Aristide Briand 8. 2092. 2075. 9 apartamente. Bucuresti. 2070. str. str. Rahovei 232. 6 apartamente. Mitr. Darascu Maria. Erou Iancu N. 4 apartamente. 2076. Deleteiseanu D. Bucuresti. Bucuresti. Davila C. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. str. Dorobantu Em. Bucuresti. Cal. str. Mamulari 9. Bucuresti. N. Dobrescu Ecaterina. Toma Masarik 1. Bucuresti. Filipescu 11. 2082. Dincu Gh. Ciprian Porumbescu 2. str. 2087. Cal. Teclu 23. 2073. Serban Voda 196. Dorobanti 84. Dumitrescu Alexandra. 2102. Bd. str. Bucuresti. 3 apartamente. Cosminului 18. Stefan cel Mare 125. Popa Savu 10. str. 2085. Bucuresti. Calarasi 208. Dumitru. 10 apartamente. Vlaicu Voda 49. 2095. 4 apartamente. Ilie Pintilie 10. 3 apartamente. Duca Al. Adriana. Finlanda 10. Bucuresti. Bucuresti. Darlau Ion si Maria. 2097. str. 2098. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Lizeanu 1. str. Sos. 2077. Dumitrescu Ion. Dobriceanu Mihail. str. Bucuresti. Drumea Maria. str.. Cuza 52. 2072. Dragnea T. Cantaretul Macarie 1. Eugenia. Aurelia. N. Dimitriu M. str. Dumitrescu R. 6 apartamente. Drac Petre. 2094. Diogene Zissu si Aurelia. Bucuresti. Dragoescu Pantelimon. Cal. Bucuresti. I. Sepcari 22. prof. 5 apartamente. 8 apartamente. 2084. 32. Productelor 43. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Dan V. 16 apartamente. str. Bucuresti. Baneasa 36. 2079. Brezoianu 9. Gh. Brasov. Aurel Vlaicu 35. str. Dorian Simona Maria. Smeului 3. Dumitrescu Acoli. Bucuresti. Obedeanu 17. Sf.2069. Ecat. Silvestru 67. Maria. Radulescu Tei 41. str. Dobrescu Gh. 2086. Bucuresti. 2101. Maior Racoteanu 7. Com. str. Dinescu Teodor. Sos. Bucuresti. 9 apartamente. Dudeanu Haralambie si Ana. str. str. 4 apartamente. Dimitriu I. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Dinescu N. Danie Constantin. 10 apartamente. 2093. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 34. 4 apartamente. 2074. Didicescu Paul. Dacia 56. Ghenadie Petrescu 213. str. Daba Constantin. 3 apartamente. str. Cal. Alex. 2100. 2078. 2081. Arh. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Popa Soare 63. str. Bucuresti. 5 apartamente. 21 apartamente. Vacaresti 131. Niculae 60. Stanislav Cihosky 1. Radu dela Afumati 17. Mina 10. Dumitrescu Emilia. cal. Jana. Salcamului 2. Noua-Brasov. Mandrea 20.. 5 apartamente. 2096. Ilie. str. 3. str. Colentina. 11 apartamente. 2 apartamente. 2091. Diamandescu Maria. str. 6 apartamente. 2099. Constanta. 2071. Bucuresti. Mihai Bravu 340. 2083.

Telita 47. 2123. 3 apartamente. 4 apartamente. Dimitriu Dichter Artur. Ilie. Colentina. Rahovei 311. str. Dumitrescu Nestor. 2118. Sos. Bucuresti. Piata Sf. Demetrescu Vergu Caliopi. str. Valeriu Braniste 9. Dumitru Ilie si Ileana. David Ihil. Bucuresti. Morilor 58. Damian Ion si Zoie. Cal. 5 apartamente. Bucuresti. . Cazarmii 87. Dinulescu I. str. Vacaresti 61. str. str. Dorobantu Stefan si Maria. 2114. Isvor 103. Intr. str. Sarat. 2107. 15 apartamente. str. Bucuresti. A. Maria. Danila Grigore. Bucuresti. Sion 9. Bucuresti. Piata Dorobanti 6. 7 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Dr. Iancu Niculae 35. Bucuresti. Doliner Mihail si Bianca. str. Sirenelor 57. str. 2128. 2108. 2120. str. 2105. Cal. Bucuresti. Maria. 7 apartamente. str. Magurele 72. Com. Cal. Caldari 21.. str. 10 apartamente.. 4 apartamente. Bucuresti. Iasi. Galati. Dumitrescu Elena si N. 2 apartamente. str. Bucuresti. Dinescu M.. Popa Tatu 37. Grivitei 104. Ferentari 4. Bucuresti. Carol Davila 21. Diaconul Coresi 9. Intr. Arionoaiei 54. 171. Dinu Maria. Buzesti 22. 2132. str. R. Bucuresti. Cal. 59. Dumitrescu Eugenia. 13 Septembri 80. Costache Negri 32. 2111. Stirbei Voda 29. 14. 2129. Manolescu 2. 2106. Docuzianu Lohuojar. Bucuresti. str. 2112. str. Donsacut Alexandrina (Eugenia). Grigore Mora 16. Bucuresti. Colentina 104. 9 apartamente. Brancoveanu 42. 2115. Doris N. Maior Avram Zenovie 10. str. 2121. Bucuresti. B-dul Gh. str. Bucuresti. Stefan 12. 2119. B-dul Cosbuc 84. Caras 41. Pallas 4. 19 apartamente. 2126. Diamandi Olga. Mitrop Filaret 41 B. Donescu C-tin si Elena. Cal. Drogeanu maria. Ducu C. Simu 4. Aleia Frigul 10. Duca 2-4. Bucuresti. Denielescu Vasile. Dietrich Constanta. 2125. Demetriad Constanta. Bucuresti. 2124. str. Bucuresti. C. 18 apartamente. 7 apartamente. Rahovei 300. 2130. Barlova 1. 18 apartamente. 3 apartamente. Dr. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. 3 apartamente. Cometa 5. 2134. Predeal. C. 10 apartamente. 2122. str. Meteorilor 7. str. Dafinescu Andrei. Tutunari 3. Buzesti 2. 2109. Bucuresti. Dristor 92. Occident 43. str. Bucuresti. 89. str. 2 apartamente. str Sevastopol 3 A. C-tin Caracas 36. Bucuresti. 2127. 17 apartamente. 2117. 7 apartamente.. str. B-dul 1848 nr. Carausilor 20. Bucuresti. Dr. str. Dumitrescu Traian Gh. Dobrescu Stefan. Bucuresti. 7 apartamente. Demetrescu C-tin. Bucuresti. str. Florica si Horanis Aurelia. 8 apartamente. 2133. str. Bucuresti. str. Episcopiei 2. 7 apartamente. 19 apartamente. str. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. 4 apartamente.2103. str. 2104. Acvila 47. 2116. Dinescu Constantin. Dumitriu Vasile. Bucuresti. 2 apartamente. Calea Grivitei 142. Vasile Roaita 25. Comana 43. 2113. Danilescu Constanta. 2110. 6 apartamente. Bucuresti. Dobre M. str. 2131. str. 7 apartamente. Cantemir 57. str. str.

4 apartamente. Grivitei 272. Clucerului 23. 3 apartamente. 3 apartamente. Dobrescu C-tin. Bucuresti. Sinaia. Diamandi Natalia. Bucuresti. 24. Draganescu Traian. 2161. 69 A. Mihai Viteazul 119. str. Calarasi 124. Diaconescu Aristita. str. str. 2152. str. Diculescu Elisabeta. Bucuresti. Arionoaiei 15. str. 2151. Docuzian Artin. Bucuresti. Prof. 11 apartamente. si Maria. str. 2164. V. Dudesti 253. str. Dobrescu Elena. Braila 9. Dumitrescu C-tin. Negru Voda 18. Dumitrescu Tache. str.. 2147. 20 apartamente. Aurel Vlaicu 166. 6 apartamente. Cal. 2145. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Cal. A. str. 2153. str. Fratii Bratulescu 32 A. Dimiu Radu. Cal. 5 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 19 apartamente. Dudesti 85. str. 8 apartamente. str. 14 apartamente. Dumitrescu Dobrita si Ion. Vasile Roaita. Dragan Gh. Panduri 115.. Maior Ene 6. Damacshin Gh. Plaja. 2139. N. Dumitrescu Vasilica. C. Bucuresti. Furnica 9. 13 Sept. Vasile Lascar 146. 4 apartamente. 2162. Bucuresti. 2138. Cal. Niculescu 42. Serg. Cal. Lascar 23. Mamaia. Sos. str. Dobrita Ilonca. Cal. Furnica 10. str. str. str. 2156. Claudiu 4. 3. Bucuresti. Eminescu 132. Naum Ramniceanu 27. str. Dragulanescu Ana. 89. Dumitrescu Anghel. str. Bucuresti. Masina de Paine 26. Bucuresti.. str. A. 8 apartamente. Cal. 2154. Moraviei 8. Bucuresti. 13 apartamente. 2142. str. Bucuresti. Bucuresti. 2157. Nic. Cal. 2137. Toamnei 23. Plantelor 11. Bucuresti. Rosetti 14. Wilson 13. Crisana 6. 69. Pantelimon 242. 5 apartamente. 2150. Dimitrov 152. str. Parului 37. Paris 4. str. Zamora. str. 20 apartamente. Bucuresti. 2148. Grigore Alexandrescu 8. Poiana Tapului. Dumitrescu Alex. Demetrian Sultana. Boteanu 3. Ion Ghoca 3. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 11. Bucuresti. 11 apartamente. 2149. 3 apartamente. Braila. 8 apartamente. Bucuresti. str.Marinescu 3. Dumitrescu Maria si Gh. 9 apartamente. David Ion. Barbu Vacarescu 75. Maltopol 11.. Cal. Orastie. Simu 4. str. 2141. 2144. A. Dan Denise. I. Sos. Cuza 84. Sinaia. str. Bucuresti. Dumitrescu C-tin si Virginia. str. Grivitei 201. Ion Ursu 30. Dudesti 235. 7 apartamente. 2135. Bucuresti. str. 2163. 8 apartamente. str. 2155. 2160. str. Bucuresti. 2146. Mosilor 314. Dan D-tru si Gh. Bucuresti. 129. 2158. Bucuresti. str. 87. 35. 8 apartamente. Popov 69 B. 2136. str. Intr. 6 apartamente. Dinu Sonia. 2143. 2159. 7 apartamente. Grivitei 238. Bucuresti. str. Militaru Gh. str. Doicescu Ilie. 7 apartamente. str. Bucuresti. Intr. Orient 9. Dragoi Vladimir. str. 3 apartamente. Balcescu 3. . str. 2140. Carol Knape 53. 274. M. str. Bucuresti. B-dul Gh. Dumitrescu Stefan. str. Draie Zeno. Barbu Paltineanu 15. A. Damaceanu Georgeta. 10 apartamente. str. Mendeleev 22.

2198. Avrig 58. 2185. B. Bucuresti. Zece Mese 7. Bucuresti. Docos A. B-dul Ghencea 3. str. Bucuresti. Dumitrescu C. Bucuresti. Turbinei 17. Bucuresti. 2175. Colentina 39. 2178. Armoniei 10. Bucuresti. R. Nifon Balasescu 5. 2187. Bucuresti. 2186. Silvia 20. str. Lahovari 9. str. str. 8 apartamente. Lanariei 3a. 37. str. Buzau. 9 apartamente. str. 2183. str. Badea Cartan 41. str. 2190. Episcopiei 3B. Stef. str. Demetrescu Anghel. Pictor Obedeanu 35. Dobrescu Ion si Ana. 2194. Bucuresti. Dumitrescu Ion si Elena. 2195. 3 apartamente. 11 apartamente. Dumitrescu Ion. str. Bucuresti. Bucuresti. Basarabi 2189. str. str. B-dul Republicei 7. 9 apartamente. str. str. Elena. str. 2197. str. Bucuresti. Cuibisev 21. str. Armoniei 3. str. Stalin. 8 apartamente. 8 apartamente. Popa Soare 52. Halelor 5. Delavrancea 4. 10 apartamente. . Bucuresti. Bucuresti. str. Dimitriu B. Dorst Gh. Danneberg Amalia. 2171. Olari 14. 2174. 5 apartamente. Dumitrescu Spiru si Solo H. David Samoila si Polixenia. Bucuresti. Biserica Alba 7. str. Dimitrov Holeria. Demetrescu Ion. Bucuresti. Roseti. Aviator Tuica Vasile 46. 2167. Dumitrescu I. str. Mecet 48. str. 6 apartamente. str. str. Rahovei 238. Duica Mihail. 3 apartamente. 2166. str. Trei Scaune 27. 2168. 13 apartamente. 2191. str. Bucuresti. 2180. 2199. Elena 26. 2179. Cerealelor Obor 77. Int. M. 5 apartamente. 12 apartamente. Diminetii 1. Bucuresti. Bucuresti. str. 10 apartamente. Dia Stelian. str. Al. str. 7 apartamente. 2192. 2170. 2181. Dumitrescu Aneta. str. 2172. Sos. Bucuresti. 2184. 58-65. Vitan 10. 6 apartamente. Calea Mosilor 231. Plevnei 1. Bucuresti. Bucuresti. Constanta.2165.. Dumitru. Intr. str. 10 apartamente. Cal. Viilor 63. 2169. 6 apartamente. Dragomirescu Mihail. 3 apartamente. Dumitrescu C-tin. 2193. 8 apartamente. str. 5 apartamente. Dumitru Costea. David Andrei si Sara. Dramandescu Ion. Dobrescu Georgeta. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. A. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Sos. Dinulescu Victoria. 13 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Stefan si Elena. Bucuresti. Samsarilor 13. Calea Mosilor 215. Moreni (Prahova). Ion. str. 2182. Romulus 36. Dobrescu Ion. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 17. 11 apartamente. Cal. 3 apartamente. str. str. Damian Niculae. str. Stan Poetas 6. Sos. David Isac. Bucuresti. Ion Panturu 1. 9 apartamente. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Sos. str. Popa Soare 63. Muzeul Zambaccian 31. 2173. Dragut Stan. C. Dorojan Traian (Steliceanu). Pop de Basesti 52. Bucuresti. str. si Zoie.. Calarasi 241. 2176. Sarat. Gh. Popescu 9. Dumitrescu Anastasia. 5 apartamente. Manu Cavafu 53. Donescu Eugenia. Unirii 3. Ion. Artei 9A. 3 apartamente. Bradului 47. 2188. Dimitriu St. 2196. Dumitrescu Victoria. Tache Ionescu 10. str. B-dul Lenin 77. Bucuresti. Serg. Pantelimon 102 a. Bucuresti. Dumitrescu Elena. Domnul Tudor 2. str. 2177. Bucuresti. Foisorului 108. Isvor 25. 8 apartamente. Matei Basarab 29. 8 apartamente.

Donescu Alexandru si Virginia. Dumitriu P. 4. Dinu Oprea si Zoie. Bucuresti. 13 apartamente.. str. Dumitru Traian. 11 apartamente. Dumitrescu Vasile. Dumitrescu Gh. Ghenadie Petrescu 61. Dumitrescu Iordan si Teodora. 2209. Rozmarin 22. Jak Lahovari 15. Dobrescu V. 14 apartamente. 2231. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Viitorului 117. 8 apartamente. 2214. 2232. Bucuresti. Uranus 132. Gh. str.. Bucuresti. Tepes Voda 56. Bucuresti. str. Stefan Mihaileanu 20. Sos. 25. Diculescu Andrei. Vasilescu 5. Bucuresti. Bucuresti. Tepes Voda 89. Bucuresti. 2227. Bucuresti. 6 apartamente. Dinca Ion si Isopenco N. Alba Iulia 19. Dzodze Maria. Aviator Th. Dona Ion. Stan Poetas 49. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Fluierului 40. Sos. Bella Brainer 90. Agriculturii 13. Bucuresti. 15 apartamente. 2228. 2229. Bucuresti. 5 apartamente. Dumitrescu Ion si C-tin. 2215. Dobrescu I. Drojan Ana. Mihai . 2222. 2206. Bucuresti. str. Mihai Bravu 108. Cal. 19 apartamente. Dimitrescu Lucian. M. str. si I. 2207. Dinuliu Petre. 2204. 7 apartamente. Lanariei 3a. 15. Dabija Minerva. Bucuresti. 2225. 129. Sos. 4 apartamente. Pantelimon 199 a. Mihai Bravu 15. Calea Calarasi 5. Leon Voda 12. 2213. 2203. Dimitrie Onciul 14. Dobrovici Beatrice. Sos. Teodor Speranta 111. 30 Dec. Bucuresti. 2208. 2 apartamente. Stefan cel Mare 210. 2211. str. si Eufrosina. 2212. str. 2230. 3 apartamente. str. Iliescu 20. Costache Balacescu 7. Dragomirescu Ana. 2224. 6 apartamente. Eugenia Statescu 7.2200. Nic. 9 apartamente. 8 apartamente. 6 apartamente. 2216. Sos. 7 apartamente. Titulescu 106. Bucuresti. Dumitrescu Florica. Bucuresti. str. Bucuresti. 2218. Dumitrescu Maria. str. Matasari 16. Dinescu Gh. 13 apartamente. Cornescu 83. str. 2217. Vacaresti 186. 2219. Bucuresti. Dimitriu N-lae. str. str. Dumitrescu Stefan. B-dul 23 Aug. 2235. Cantemir 62. Bucuresti. Toma. str. 6 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Capit. 4 apartamente.. 2 apartamente. 2226. 2 apartamente. Bucuresti. si Maria. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. I. Sos. 8 apartamente. str. 6 apartamente. Daniil Dumitru. Dumitrescu Vasile. str. str. Dumitrescu Vasile. Campului 11. 2223. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 2202. 2220. Constanta. Dinu Todor. Dumitrescu Petra. str. Popa Soare 19. 10 apartamente. Sandu Aldea 103. 2221. str. str. 2201. Mihai Bravu 9. Dumitrescu Ionel. Sos. str. Calea Mosilor 278. Ion Maiorescu 52. Bucuresti. Logofatul Taut 13. str. Costache Conache 22. Dolidachis Sotir. Dumitrescu Elena. Sinaia. str. Dragomirescu I. Dristorului 87. 4 apartamente. 3 apartamente. str. str. str. str. Colentinei 156. 2233. Bucuresti. Sos. 2234. Bucuresti. str. 64. David Aizic. Bucuresti. 2205. Agricultori 4. 2210.. Dumitrescu Maria (Mateescu). Bucuresti. Ilie. 6 apartamente. Bucuresti. Trifoi 21. str. 13 Dec. Bucuresti. 7 apartamente. str. Bucuresti. 14 apartamente. 14 apartamente.

apartamente. Doiciu N-laie. Calea Mosilor 54-56. Carol Davila 74. Dragomirescu Gh. str. 2 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu I. Arghel Gheorghe 5. Bucuresti. Dakesian Minas. Viitorului 189. Campeanu 23. B-dul Maresal Tolbuhin 36. 3 apartamente. 105. Cal. Calea Dudesti 18. Dragan Ion si Sofia. Dona Cella. Davidovici Ghindu. Chiristigii 24. Poteras 9. Sos. 2247. 2254. Dumitru Ilie. str. 2245. Ilie Pintilie 19. Radu dela Afumati 74. Bucuresti. Bucuresti. str. G. 2248. Bucuresti. str. Amzei 20. str. Davidsohn Berta. I. Dimitrie Stan. Dumitrescu Luiza. str. Popoescu Gh. 2262.Bravu 16. Dumitrescu Lucia. 2261. Bucuresti.. Dobrescu Virgil si Elena. Bucuresti. str. str. Victoriei 147. 5 apartamente. str. 2242. Calea Giulesti 48. Drosseler Ella. 8 apartamente. Spatarul N-lae Milescu 37. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Dumitriu Luiza. Davidescu Maria. 2266. 16 apartamente. str. Dermer Ella. Bucuresti. Bacau. Bucuresti. 2253. 2237. 1 Mai 98. 2249. 107. Sevarda Ion 12. 7 apartamente. 4 apartamente. 28 apartamente. 2260. Vasile Lascar 77. Bucuresti. 2244. str. str. Staniloiu 2. Dumitru Varvara. 4 apartamente. Vulturilor 47. 2264. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. B-dul Republicii 67. 2258. 5 apartamente. str. Bucuresti. Gh. Bucuresti. 7 apartamente. 2236. str. Mihai Bravu 264. Bucuresti. 2241. Bucuresti. Colentina 3. Dobrogeanu Gherea 6. str. Onciu 21. Bucuresti. Dumitrescu (Zorofescu) Maria. str. str. Dumitrescu Jilea. Marcovici 9. 2256. Bucuresti. Dobriceanu Maritta. 7 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Sahia 26. str. Masina de Paine 4. str. Piatra Arsa 2. Bucuresti. 85. str. str. 2250. 13 apartamente. G-ral Dona 22. Alex. Serg. 6 apartamente. 2252. Targoviste. 4 apartamente. Dumitrescu Sofia. str. Bucuresti. 2263. Dichter Cornelia. 3 apartamente. Iancu Capiteanu 27. Bucuresti. 10 apartamente. Nanu Ramniceanu 22. str. 37. Sinaia. Bucuresti. Palade 67. G-ral Angelescu 103. Dramba Ion. str. str. Dumitrescu Elena. Bucuresti. str. . 3 apartamente. Bucuresti. Calea Calarasilor 289. str. Calea Victoriei 83. Dumitrescu N-lae. Dragomirescu C-tin. 2265. str. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 5. 2246. str. Dumitrescu Gh. str. Austrului 54. Maior Alex. Alea Mantuleasa 3. Dumitru. Bucuresti. 6 apartamente. 2257. Apolodor 2. Frimu 16. str. str. 4 apartamente. 2255. 2239. 2259. 2251. Damian Virgil si Margareta. 2240. C. 3 apartamente. Alexandru cel Bun 15. Sinaia. 30. Muzeul Zambaccian 14. 11 apartamente. Bucuresti. Dr. str. Schitul Maici 18. D. 3 apartamente. Serg. Demetrian Lucia Fecioara. 2243. Sos.. 2238. 5 apartamente. 42. Drimer Leivi si Iulia. str. Bucuresti. D. 4 apartamente. Toamnei 115. Barbu Lautaru 12.

Bucuresti. Alexandrescu 14. Bucuresti. Diamandi Alexandrina. 2273. str. Dragomirescu Ilie. 5 apartamente. Crizantemelor 6. Smardan 43. str. G-ral Magheru 43. Vasile Carlova 9. Bucuresti. Traian 145. 5 apartamente. 2285. 2270. Daniel Avram. 2283. 2286. Calea Mosilor 166. Bucuresti. Porumbacu 34. Bucuresti. 2293. 6 Martie 3. si Elena. 4 apartamente. 2276. D-tru. Dumitrescu Ecaterina. str. 2268. Bucuresti. Drancea Lazar si Paula. Pitar Mos 21. 2271. 2294. str. 3 apartamente. Dezideratu Georgeta. str. Petru Maior 76. 4 apartamente. 2290. str Romania Muncitoare 23. str. Bucuresti. str. B-dul Dacia 5. Damian Nicolae. str. 2288. Doglioi Iuditta. 7 apartamente. 5 apartamente. str. 2269. str. Bucuresti. I. 18. Grivitei 238. Bucuresti. Banu Manta 30. Bacau. Bucuresti. str. Gr. 4 apartamente. Dorojan Gh. 28. D-tru Nic. 4 apartamente. str. Drugeanu C. Bucuresti. str. Dumitrescu Radu. 5 apartamente. Bucuresti. Dragos Nicolae. 4 apartamente. Gutemberg 4. 10 apartamente. Stirbei Voda 23. Cal. Debruyrker Jan Alfred. Anastasie Simu 4. Sirenelor 67. Bucuresti. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. . Bucuresti. Bucuresti. str. 2299. str. Bucuresti. Maresal Tolbuhin 129. Daniil Bercianu 6. V. Dumitrescu Tanase. R. Episcopul Radu 29. 2272. str. 2279. Bucuresti. Cal. 100. 103. Dumitrescu Elena. 2296. Bucuresti. 2284. str. Matei Voevod 130. Dumitrescu Petruta. Muntii Tatra 10. Bucuresti. 2289. Dragotescu Traian. 4 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Dragomirescu C-tin si Elena. 130a. str. Bucuresti. Grivita.. 6 apartamente. 2278. Baratiei 40. 2287. Bucuresti. 2297. 5. str. Cal. Calea Mosilor 38. Turda 209. Damianoff Marin. 8 apartamente. Bucuresti. 2291. Vasile Lascar 33. 5 apartamente. apartamente. Intr. str. Bucuresti. Radu dela Afumati 25. 2295. Dragomir Nicolae. Bucuresti. Botezatu 3. 2277. str. 8 apartamente. 4 apartamente. Mihail Bravu 167. Dobrescu Vasile. Dragulescu Ion si Elena. str. Bucuresti. str. str. 11 apartamente. G-ral Angelescu 2. 5 apartamente. Dincevici Toma. Dorobantu Gh. Calarasi 90. 35. Bucuresti. Hagi Ghita 102. Avrig 10. Bucuresti. Episcopul Ilarion 18. str. str. Dornei. Donescu Alexandrina. Aleea Marin 4. Zece Mese 21. 5 apartamente. str. str. 2275. Eroului 13. str. Delea Veche 15A. str. 4 apartamente. Bucuresti. Valcea. str. Mircea Voda 33. 2280. str.. Bucuresti. B-dul Stalin 87. 16. 7 apartamente. B-dul Maresal Tolbuchin 155. Turda 66. 2274. Bucuresti. 2282. Docteur Simon. str. str. 2281. Bucuresti. 5 apartamente. Buc. str. Dimitriu Virgil Souie. 2292. Diaconescu Ion. 4 apartamente. Speranta 44. Diaconu Olimpia. Precupetii Vechi 1. 6 apartamente. 5 apartamente. M. Dumitrescu Alexandrina. Th. Intr. Constantinescu 8. str. Calarasilor 149. 2298. str. Fluierului 40. Chiristigii 14. Dumitrescu Alexandrina. str. str. Dumitriu Alex. 4 apartamente. Cap. str. 8 apartamente. Logofatul Tautu 4.2267.

2332. Sirenelor 35. Cal. 9 apartamente. Davidescu Th. Dobreanu Eliza. 3 apartamente. 2310. Alex. Vasile Tarpo 3. str. Dumitriu N. str. 17. Buc. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 2320. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Agricultori 42. str. str. Trei Scaune 15. 3 apartamente. str. str. Dran C. Babes 7. 2306. Davidescu Neagu. Papazoglu 37. Bucuresti. Draghicescu 17. Duca 15. 2322. Bucuresti. Dr. Deniki Ioan. str. str. Doiciu Grigorescu. Diamandi Cristea. Djamo Grigore. str. Bucuresti. Grivitei 183. 2315. 2326. B-dul M-sal Tolbuhin 90. Constanta. 2324. Sos. Antim 37. Dunea N. Bucuresti. str. str. 2327. Giurgiului 33. Dumbrava Rosie 1. str. Bucuresti. 12 apartamente. str. Popov 33. Brezoianu 3. Col. Dorobanti 198. B-dul Gh. Dascalu George. 4 apartamente. Toamnei 61. Bucuresti. Dumbrava Rosie 2. Turda 192.. str. Bucuresti. 2305. Moruzi Voevod 15-a. Lenin 39. 2321. 30 Decembrie 11. 3 apartamente. Stirbei Voda 164. str.. str. str. Cernavoda. 3 apartamente. Druia Iuliu. Dumitriu Ion si Maria. A. str. Bucuresti. 2330. Bucuresti. Dobrin Elena. Ureche 1. V. 2318. 13 Decembrie 4. Bucuresti. Th. 14 Martie 51. 3 apartamente. Sos. 2301. 2311. 6 apartamente. Stefanesti. Durian Alice. Bucuresti. 3 apartamente. Ing. Bucuresti. Traian 220. 3 apartamente. 4 apartamente. 2313. 5 apartamente. 4 apartamente. Dinulescu Aurelia si Ion. Speranta 129a. str. 2325. Ferdinand 8 sau 88. Predeal. Zablovschi 7. 2329. str. Bucuresti. I. Bucuresti. Dumitrescu Vasile si Eufrosina. Djidjeff Eugenia. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Magurele 192. Bucuresti. . Bucuresti. Baneasa. Dacopol Panait. Dr. Vrancea 5. Dincescu Vasile. Dragomir C-tin. 2328. G-ral Magheru 26. str. Dobre Ion. 4 apartamente. St. Bucuresti. Al. Dimitriu Paul. Sos. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. N. 2317. str. Bucuresti. str. 2307. Dragomir Crasna si Gh. str. Dimitrov 146A. str. Calea Mosilor 121. 4 apartamente.. Balcescu 3. Cluj 51. 2302.str. 4 apartamente. str. Diaconu Niculae. 4 apartamente. Bom. Demetrescu Aurelia. Povernei 38. Nerva Traian 49. Prof. 8 apartamente. 51. str. 3 apartamente. Independentei 84. Dreyfus Louis. Galati. Diaconescu Mihai. Aleia Suter 22. Bucuresti. Doamna Ghica 125. Duhalma Iordache. Ion. str. Bucuresti. Spl. str. Teatrului 4. 9 apartamente. Timpului 12. 2331. str. 4 apartamente. 2304. Drobekirian. Com. Victoriei 95. G. 2308. Nehoiasi 24. 2300. Bucuresti. Pasculescu Tei 48. Sos. Transilvaniei 3. 2314. Bucuresti. Dimitriu Eufrosina. Dranket Julieta. Voluntari. 2312. 1 apartamente. Mihai Bravu 36. str. 2323. Bucuresti. str. Barbu Lautaru 39A. 2303. 2319. str. 2316. Bucuresti. 2309. 8 apartamente. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Traian 14. Cal. Dragotescu C-tin.

Bucuresti. str. 4 apartamente. Dumitrescu Jean. str. Lucaci 43. B-dul Marasesti 43. Sti Apostoli 38. Bucuresti. 2337. D-trescu 6.. Popa Savu 6. Edgar Quinet. Dineman N. 4 apartamente. 19 apartamente. Dumitrescu Paulina. Alex. str. Dumitrescu Alexandrina. Dumitru Alexandru. Dutulescu Stroe Ioan. Dumitrescu Victor. 10 apartamente. Vanatori 26. 2351. Aleia Poet. str. Dumitrescu D. Bucuresti. Sevastopol 18. Paris 33. Draganescu Petra. 14. Dumitrescu D. Bucuresti. 28 apartamente. Ec. Bucuresti. Viitorului 114. 2340. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. Dobrogeanu Elvira Garvescu. 2352. Dobrogeanu I. Stirbei Voda 96.. 5 apartamente. Maior Campeanu 16. Bucuresti. P-ta Dorobanti 6. Elizeu 12. str. 2363. 2360. Macedonschi 10. 22 apartamente. Caragiale 3. 7 apartamente. str. str. Alexandrescu 90. Bucuresti. str. Cpt. str. 5 apartamente. A. Bucuresti.. Modrogeanu 8. Dobrogeanu Gherea 25. 3 apartamente. Instit. str. Ion Taranu 7. Claudiu 3. 2341. 2349. si Maria. Dragus George. str. 4 apartamente. Haia Lifschitz 3. Bucuresti. Apolodor 12. Dumitrescu Stefan. str. 17 apartamente. Viitorului 14. Derisee Vatos. Calea Grivitei 325. Elena Cuza 105.. Dumitru Grigore. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. 5 apartamente. Constanta. 6 apartamente. Bucuresti. Draganescu Viorica. Bucuresti. str. 2356. Bucuresti. 2343. Traian 2. Aleia Proc. 5 apartamente. 2345. Constanta. str. Bucuresti. Busteni. str. 2347. str. Alex. A. 16 apartamente. 3 apartamente. str. 2339. Dragan Jianu si Niculina. Med. Marasescu 23. str. str.2333. Dimitriu George. 30 Decembrie 43-45-47. Bucuresti. Bucuresti. str. Zidurilor 23. 2335. Const. Poenaru Bordea 18. Bucuresti. 2365. Marcu Aureliu 20. 5 apartamente. Bucuresti. Cezarescu 51. 8 apartamente. Calea Mosilor 290. 2346. Daniel Jean. Mizil. str. Serban Voda 15. Coloniei 4. Calea Grivitei 276. 9 apartamente. . 2344. Dumitrescu C. 2357. str. str. Bucuresti. str. Gherea. 5 apartamente. B-dul Pache 156. str. 5 apartamente. C. Maria. 2361. str. str. Bucuresti. Dragomirescu A. Militar 9. Diaconescu Alex. Aleia Forturilor 3. Bucuresti. 2353. Bucuresti. Demetrie 12. Bucuresti. Spatarului 28. 9 apartamente. 3 apartamente. Dolinchi Mihail si Angela. Bucuresti. 4 apartamente. 2338. str. Dhicescu Ana. Dumitrescu Ion Militari. Bucuresti. str. Lueger 24. Delavrancea 5. Militari. 3 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. B-dul Banu Manta 60. Dociu S. 154. Demer Oscar. Bisericii 47. Draganescu Paulina. Rosetti 14. 5 apartamente. Dumitrescu C-tin. 2336. 5 apartamente. Bucuresti. Dima Liliana. str. 2334. 2359. Bucuresti. Bucuresti. 2348. Ion. str. Balcescu 57. 2354. Suvenir 6. 2355. 2358. 19 apartamente. 2342. Dantz St. Nic. Bucuresti. Bucuresti. Draganescu Felicia Elena. Eugen Statescu 7. Bucuresti. Grig. 5 apartamente. 2350. 2364. str. 2362. str. Andrei Muresanu 22. Bucuresti.

str.. Slobozia Ialomita. Bacani 6. C-tin 26A. Dudescu Gh. Aurelia. str. 2370. str. Sft. 2367. I. 13 apartamente. . Drosescu Ioan. Bucuresti. str. Demetriade Alice. Basarab 128. Diamand Gogu si Maria. 11 apartamente. 2368. Cal. Brezoianu 38A. 2386. Dorobanti 154. str. 2 apartamente. Colentina. Sincai 2. Dumitrescu Gh. M. 7 apartamente. 2383. Dumitrescu Traian. Dumitrescu Stere. Cal. Teiul Doamnei 46. str. Leonida 14. Demetrescu Dian C-tin. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Furnica 22. str. Bucuresti. Stirbei Voda 15. Aristide Briand 12. Ion Cuza 49. Radu 43. Sos. 5 apartamente. str. 2369. Bucuresti. Dumitrescu E. Bucuresti. Episc. Dumitrescu A. 6 apartamente. Sf. Dobrescu D. 4 apartamente. Italiana 13. str. Dincu Angela si Maria. Bucuresti. 3 apartamente. 60. Dragos Niculae. Temisana 42. 2377. Diaconu Vladimir Vasilica. str. Bucuresti. Uranus 18. str. Mogos Vornicul 4. Danielescu Gh. 2380. str. 4 apartamente. B-dul Republicei 45. 2379. Aristide Briand 12. 4 apartamente. Finlanda 9. str. 3 apartamente. B-dul G-ral Magheru 43. Luiza. 2385. Sahia 40. Bucuresti. Duca 88-90. Armeneasca 45. str. Puscasului 58. Bucuresti. Eminescu 129. Sos. 3 apartamente. 2376. Bucuresti. Dragus Gh. Bucuresti. Maria..2366. str. Duta Dr. 4 apartamente. Serg. 3 apartamente. 7 apartamente. Apostoli 11. Bucuresti. str. I. 10 apartamente. Dumitrescu Adrian. 6 apartamente. 3 apartamente. cal. str. 2391. str. Calea Grivitei 230A. 2390. 2374. Busteni. 2372. 2392. Wilson 15. B-dul Banu Manta 3-1. 6 apartamente. Bucuresti. str. 2375. Dudescu Angela Lucia. Bucuresti. Alex. 5 apartamente. Sinaia. Bucuresti. str. Dobrescu Mihail. Bucuresti. Cal. Gen. str. Bucuresti. str. Grivitei 91. 2393. Lizeanu 18. Demetrescu Ion si Maria. B-dul Republicii 92. 19 apartamente. 2388. str. 2384. Bucuresti. Furnica 5.. Bucuresti. Dutescu Mihail. str. 1 Mai 163. cel Mare 226. Bucuresti. 2378. Afumati 1. str. str. 2381. Iulia Hasdeu 14. 6 apartamente. Luterana 13. Dorobanti 116. 8 apartamente. Dobrescu Stefan. 2371. 5 apartamente. Draganescu Petre si Florica. Cal. Polona 21. Bucuresti. Braila. 2395. G-ral Angelescu 102. Ecat. Galati. str. str. Florescu 1. Dumitrescu Dumitru. 2382. Bucuresti. Donta Pop Ana. Sinaia. Alex. Belgrad 2. Furnica 7. str. Sinaia. Dimiu Ana. 6 apartamente. Stef. str. Bucuresti. 2389. Clopotarii Vechi 31. str. Stefan Stoica 49. Grivitei 362. Th. 5 apartamente. Sos. Bucuresti. 4 apartamente. fosta Regala 12B. str. Bucuresti. G. 4. 2394. Pamfil Nastase 11. str. Maior Ganescu 6. Bucuresti. 2387. 15 apartamente. 17 apartamente. Calarasi 58. Dura Dumitru. Antoneta. Djabira Elena. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 2373. 3 apartamente.. Sinaia. 212. Draganescu Florica.

A. Serg. Dumitru Eliza. str. Balcescu 32-34. 2407. Gara Murfatlar. Dumitrescu Venia. Dumitru Nicolae. Piata Alex. Titu Maiorescu 3. Dumitrescu Gh. 91.. Viespari 45. Bucuresti. Valeria. Stan Florea 2. 3 apartamente. 8 apartamente. 2420. 2399. 2 apartamente. str. Aleea Pictor Vermont 1. str. str. Brezoianu 29. Radulescu. 5 apartamente. 2419. 3 apartamente. Vasile Roaita. Bucuresti. str. Bucuresti. 2402. 2 apartamente. Bucuresti. 2415. 2405. 4 apartamente. Bucuresti. Bd. str. 2403. 4 apartamente. Maria Roseti 55. Popov 79. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Lipscani 100. Masaryk 32. Dutescu Romulus. Dumbrava Rosie 5. str. 2410. str. str. 2417. str. Dinerman Cecilia. 12 apartamente. str. 2401. A. 2 apartamente. Snagov. 4 apartamente. str. Bucuresti. Cristian Tell 16. Lahovari 5A. Dionisie Lupu 12. G-ral Manu 1. Davidescu Olga. Bucuresti. 8 apartamente. Batiste 11. str. str. Bd. Th. Dumitrescu S. Bucuresti. 2397. 2423. 2413. 2398. Dobrescu Maria si Paul. Bucuresti. 15 apartamente. Dracea Ion prin Miladina. Stefan cel Mare 218. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Decuseara Eugen. G. Bucuresti. Sandu Aldea 99. 2424. 2406. Dimitriu Maria. Aristide Briand 12. str. Dudulescu Ecaterina. Aurel Vlaicu 20. Bucuresti. . 2 apartamente. 2418. 2409. Bucuresti. str. Sinaia. str. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Jeana. 2 apartamente. 4 apartamente. Constantin 27 A. Plevnei 26. Dima Margareta. 27. str. 3 apartamente. Logofat Udriste 15. Robert de Fleur 3. 2400. 3 apartamente. str. 2412. I. str. 3 apartamente. Bucuresti. Davila Georgeta. Sos. str. Bucuresti. Eminescu 39. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2396. Draghici Ion. Romana. Duca 12. 2422. 4 apartamente. Draganescu Alexandra. 5. Mihai Bravu 12. Dumitrescu Nicoleta. 2416. str. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Sincai 2. str.Stalin. str. Bucuresti. Popa Tatu. Sf. Constanta. 2408. Draculis Andrei. Episcopiei 3. Bucuresti. Ionescu Gion. Harsova. C-tin..a. Dobrogeanu Gherea 6. 2411. Cernavoda. Dinischiotu Anastase. vila H. I. 27. 6 apartamente. M. Dobrescu Alexandrina. Dobresti. Bucuresti. Dragoniu Elena. str. str. Romana 61. 13 Decembrie 29. str. Bucuresti. 2 apartamente. Jianu 74. Bucuresti. Jules Michelet 25. Gh. Deverel Cornelia. 2421. Stefan Gheorghiu 12. 4 apartamente. str. str. Aristide Briand 12. Frumoasa 52. Snagov. 2404. Dobrescu Dem. Dimitriu Maria. Dumitrescu Barbu. Dadureanu Ecat. Bucuresti. 2414. Bucuresti. str. Filimon Sarbu. str. Wilson 15. Calea Mosilor 86. str. Davidovici David. Palade 1. cal. Vasile Lascar 78. Bucuresti. Tulcea. Paul Greceanu 25. Bucuresti.

Bd. str. 6 apartamente. 6 apartamente. 13 apartamente. str. . 2428. 104. Dabahian Karug. Jules Michelet 1. 2454. str. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. Cameliei 36. Cap. str. Episcopiei 6. Marasescu 39. Desliu Gheorghe. 2435. 6 apartamente. 2447. Ion. Dumitrescu Nistor. Stirbei Voda 106. 3 apartamente. Bucuresti. Bratianu 18. Dragnea Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 65. Dracea D. Dragomirescu Maria. 2440. Diamandescu I. Bucuresti. 2451. Sinaia. Lt. 2452. 16. Popa Savu 68. Aleia Mitropoliei 1. Marin si Maria. Diamandopol Ioana. Meteor 40. 4 apartamente. 3 apartamente. Cuza Voda 5. str. Bucuresti. 2446. Vasilescu 88. Braziliei 11A. 6 apartamente. Cuza 30. 2445. str. 74. Popa Soare 35. str. Cuza Voda 5. 11 apartamente. Cantacuzino 21. 4 apartamente. Boteanu 3. Gh. 2 apartamente. 2444. Ecat. str. str. Toamnei 67. 4 apartamente. str. str. Turtucaia 1. 2433. 2 apartamente. Batistei 36. Draghicescu. I. 3 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Alex. 2443.2425. Lascar Catargiu 26. Campina. Dumitrescu Romeo si Ecaterina. Grivitei 506. Cosbuc 18. 2449. Bucuresti. Dinel Floru. David Aizic. str... Aneta. Piata Al. Dumitrescu Gh. 2453. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Dorobanti 93. str. str. (Baldovin). str. str. Dumitrescu Gheorghe. Cluj. Aleia Mitropoliei 1. Radu Voda 6. Cal. 2429. A. Gyulai Pal 8. Stefan Gheorghiu 8. Polona 67. 6 apartamente. Brezoianu 27. Breaza. str. str. str. Deleanu Th. 2448. Constanta. Sucului 3. Dobrescu D. str. Mihail Eminescu 75. 2430. str. Bucuresti. str. Cosminului 18. Bucuresti. Dumitrescu Ana. 45 apartamente. Dumitriu Vasile. Dobre Josefina. 2 apartamente. 2442. Toamnei 50. Popa Lazar 19. Teodoroiu 63. Vasile Roaita. Vasile Iosif 56. 2438. str. 2437. str. 2455. I. Dinulescu Florea. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Dragomirescu S. Alex. Baratiei 34-36. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bolintineanu 5. Oprescu 19. Bucuresti. Niculcea 4. Bucuresti. 2432. Corneliu. Serban Voda 15. 4 apartamente. Bd. Bucuresti. Lahovari 5A. Vasilescu 5. Bucuresti. Gl. 2426. B-dul Dacia 1A. Bucuresti. Dumitrescu D. str. 2450. str. 2 apartamente. 2434. 2 apartamente. 5 apartamente.. Magheru 43. str. Dima Ion. Sandu Aldea 98. I. 14. Cal. Dufala Elza Ersilia. str. str. Bucuresti. Bibescu Voda 12. str. Bucuresti. Danielopol Daniel. Aleea Zoe 3. Capit. C. 2441. Bucuresti. Dumitru Mihaila. Bucuresti. Cal. str. Bucuresti. Danilescu Serban. str. 2431. Dan Carmen. 4 apartamente. Bucuresti. str. 2439. 8 apartamente. str. str. Sos. Sahia (Piata) 3. Dinescu Teodora. Bucuresti. 5 apartamente. 2436. Drugescu Virginia. Gl. str. 4 apartamente. Doneaud Ernest. str. Bd. str. 2427. Dr. 2456. 11 apartamente. Salcamilor 14-16. 6 apartamente. 13 apartamente. Cpt. Bucuresti. Colentina 145. 14 apartamente.

6 apartamente. str. Orascu 1. 2479. 2462. str. 2489. Endes Ana. 3 apartamente. 4 apartamente. Eldestein Alfred. Aleea Titus 5. 6 apartamente. str. str. 2486. Bucuresti. 3 apartamente. Enescu Manda. str. 5 apartamente. Bucuresti. Sf. 3 apartamente. Economu Jean. str. Eisner A.2457. str. 2470. 2490. D. Bucuresti. 11 apartamente. 2478. Bucuresti. Aleea Mantuleasa 13. str. Vigilentei 8. Bucuresti. 2482. Eschenasi A. Suvorov 2. str. Maior Gurascu 8. 2476. Stefan cel Mare 27. Bucuresti. Etmekdjian Dieran. str. 6 apartamente. 2480. Bucuresti. Vasile Lascar 56. Erdinger Leonard. Alex. Bucuresti. str. str. str. 9 apartamente. Eisen Hendler Dora. 5 apartamente. 2474. str. 2468. Popa Nan 3. 12 apartamente. 2488. Sabinelor 57.. Eustatiu M. Bucuresti. 2 apartamente. Dobrescu Alex. Eminescu 157. 2475. Smardan 18. Silivestru 50. 2465. Luminei 8. Enescu Eufrosina. Olteni 22. Eftimie Teodor. Bucuresti. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Libertatii 14 bis. 11 apartamente. str. Bucuresti. Dorobantilor 10. 2487. 5 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. Economu Ana. Valeriu Braniste 11. Calugareni 1. most. str. D-na Chiajna 9. 2485. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. Cazarmii 54A. 2 apartamente. Logofatul Tautu 65. str. Calea Victoriei 208. str. 2459. Elian Margareta. str. 7 apartamente. Bucuresti. 2481. 2464. Betty. Bucuresti. Koch 6. Teodor Aman 11. Eliad Robert George. str. Eftimie Gheorghe. 11 Iunie 3. Gh. Moruzi Voevod 10. str. 2466. 14 Martie 25. Bucuresti. Ioan. Beldiman 2. Bd. Elefterescu Mircea. G-ral Angelescu 2. Emanoil Ecaterina. Bucuresti. 11 apartamente. str. Mihail Eminescu 17. 3 apartamente. Eremie Constanta.. 2 apartamente. 26. Eleritheriade L. 2460. Bucuresti. Eftimescu Sabin. sf. Enescu Aura. str. Palade 60. Bucuresti. Enescu Gh. str. Bucuresti. sos. 4 apartamente. Eckhardt L. 12 apartamente. E.. str. 14 Martie 14. Bucuresti. 2484. str. 3 apartamente. Bucuresti. si Maria. 2483. Enciu Alexandra. Bucuresti. 2472. 2461. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Zefirului 11. 11 apartamente. Enescu I. Bucuresti. M. 2467. str. Matei Voevod 3. Enescu Cristache most Enescu Alexandra. Bucuresti. 12 apartamente. Elena.. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Eramian Ohanes si Ara. Esanu M. Bucuresti. str. 2471. 2473. Eschenazi Isac. Enciulescu Elena. Vitan 4A. Stefan 4. Teodor Aman 21. 2463. Enescu Mircea. str. 16 apartamente. Bucuresti. Franklin 9. Vasile Lascar 123. Vineri 12. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. 2477. str. 15 . Intr. Enescu Constanta. 2458. Moise Nicoara 18. 2469. Buzesti 49. Dr. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu. Bucuresti. Calea Grivitei 33. Bucuresti. Calea Mosilor 138.

str. Gh. 2520. Timisoara. str. str. Bucuresti. Sos. 10 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Stefan 2. Progresului 2. Gabroveni 10. Dumitru Orbescu 6. str. Ilie Pintilie 17. Sofica. Bucuresti. str.apartamente. Enachescu Gh. Cal. str. str. 14 apartamente. Eliade Florica. Povernei 39. Momuleanu 16. Lipscani 59. str. Elmarian Araxi. Trifoi 14. 5 apartamente. Eremia Cortel. Fecioarei 11. 2500. Selari 12. Bucuresti. 3 apartamente. str. Robescu 15. B-dul Banu Manta 73. str. str. Atena. str. Evgos Narcis Niculae. Ploiesti. str. Bucuresti. str.. 2506. Roseti 14. str. str. 3 apartamente. 2498.. 2503. Piata Sf. Emanoil E. 2514. Udriste 10. str. Bucuresti. Manea 2. spl. 2507. 24 apartamente. 2509. Escher eduard. Blanari 14. Bucuresti. 6 apartamente. Selari 18. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Log. str. str. Sinaia. Antim 8. Leonida 4. Pantelimon 151. Trinitatii 55. 2501.. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. 2513. Bucuresti. 6 apartamente. Felix 113. 7 apartamente. Elias Cecilia. Frunte Lata 27. Bucuresti. A. 5 apartamente. 2504. Enache Vasile. Bucuresti. 2510. Bucuresti. Dumitru. Roma 18. 2502. C. Bucuresti. 2499. 4 apartamente. str. str. Muzeul Zambaccian 11B. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Colentina. Snagov Ilfov. Cosbuc 59. Economu C. str. Eliescu Sidonie. A. Eftimiu Spirea si P. Nerva Traian 63. 16 apartamente. Com. b-dul Republicei 25. Niculae Florea 23. str. 2494. F. Elefterescu Christ si V. B-dul Banu Manta 82. V. str. str. Udricani 17. 17 apartamente. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Spirea. Enache Constantin. Elefterie Mircea. 2511. str. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Eisen Jean. 4 apartamente. 2493. str. 19 apartamente. 2515. Aleea Vitejiei 12. 2508. Domnita Anastasia 7. Romulus 3. str. 2492. Londra 3. 4 apartamente. Emilian Maria. Einstein Isvod si Henri. Independentei 60. Enescu Gheorghe. 2519. Filipescu 44. Estreiff H. Gh. Dr. str. . Aleea Alexandru 19. Bucuresti. 3 apartamente. Paleologu 24. str. 2497. 2496. Engler Denta. Bucuresti. Lunei 6. 2517. Karl Marx 21. Berthelot 14. Calea Mosilor 124. Emanoil T. Filiti 6. N. str. 2505. str. C. Bucuresti. Enachescu Dumitru. 10 apartamente. Einisberg Osias Jac. 5 apartamente. Eftimiu G. Bucuresti. 4 apartamente. C. Bucuresti. Oitelor 22. 2491. Rosetti 27. Valeriu Braniste 44. 12 apartamente. 2516. str.. 2495. Esig Isac. Calea Dudesti 99. Calea 13 Septembrie 105. Eiser Jacues. Bucuresti. 2512. Pictor Romano 12-14. Adamache 16. 7 apartamente. Eschenasi Frieda. 2518. Eftimiu Achil. Erena P. Dudesti 90. Bucuresti. Hristu. str.

Al. Maria Rosetti 36. Bucuresti. str. Bucuresti. Elefterescu Gheorghe. Bucuresti. Zefirului 3 A. 11 apartamente. Mitrop. Enescu Metaxa Aglaie. Expresul Societate C. Benes 2C. 2546. Apolodor 26. 5 apartamente. Popa Soare 16 A. str. str. Eufrosina Poteca 48. R de ajutor. Bucuresti. 2522. str. str. 2527. str. Evolcianu Nicolae. Bucuresti. Gh. 2538. 3 apartamente. 9 apartamente. str. Stirbei Voda 17. Sahia 2. Vineri 6. Sf. Aviator Sanatescu 47. 2 apartamente. Elias lazare I. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 2542. 3 apartamente. . 2550. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Eliade Nicolae. str. Asan 3. str. 2535. Epureanu Ion. Calea Grivitei 245. Alex. Al. 2539. Dosoftei 56. Elefterescu Ecaterina. 2533. Bucuresti. N. str. 3 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. Popov 106. Antim 54. Bucuresti. 4 apartamente. Constantinescu 22. Intr. str. Titulescu 165. str. Bucuresti. Enaceanu Costin. 50. 2551. 2523. Schit. E. Efraim Magdalena. Ed. 2529. Demetriade 13. Donici 9. 2541. Ion Nou 28. str. Galati. Bucuresti. str. str. 2530. 7 apartamente. Olga Bancic 3. Postelnicului 3. 5 apartamente. str. str. str. N. 257. str. Petru Maior 59. Justitiei 74. str. 20 apartamente. str. 2531. str. Bucuresti. str. Ermeliu Petre. Sf. Bucuresti. Brasov. 2545. Otetari 5. Bucuresti. Deces-Boala. 2532. Eckstein Lazar. Bucuresti. 2543. Ernestina Zenther. Dimitrie Onciu 16. Predeal. Elias Adrian si Aneta. 2547. apartamente.. str. str. Calea Serban Voda 30-32. 2528. 10 apartamente. 2540. Intr. Aviator Sanatescu 47. Calea Rahovei 259. Bucuresti. 6 apartamente. Emflian Iosif si Pusu. Bd. 2534.2521. 2549. Bucuresti. St. Bucuresti. Endorle Carlo. str. Argeana 4. Eghiaian Zarech si Arusich. Enescu Carol. Pitesti. Dr. Calea Victoriei 101. str. Calea Grivitei 176A. Bucuresti. Etmekdjian Mignetian. Balcescu 22. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 2526. Victoriei 99. Sft. str. Constantin 3. str. Vergului 5. 2524. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Beldiman 2. 5 apartamente. Erbiceanu Constantin. Smardan 18. str. 7 apartamente. str. Calea Mosilor 251. Tolbukin 118. str. Bucuresti. Vicol 5. 6 apartamente. 6 apartamente. 2544. Cioplea 70. Bd. 2548. Enaceanu Constantin. str. str. Bucuresti. Sarat. 3 apartamente. str. Abrud 139. Elena Teodor. Teghirghiol-Sat. Ottoi 2. 2537. Eustatiu Magdalena. Edeleanu Ion si Maria. Elianu Adolf. Balcescu 25. Enache Ion. sos. Stefan 4. Bucuresti. Elenescu V. Bucuresti. Cloplia 70. Mahmudea 15. Sft. Vergului 46. Bucuresti. Enachescu Mihail. 14 apartamente. Cap. str. Dumbrava 1. str. Nic. str. str. 5 apartamente. str. 2536. str. Craiovei 101. 2525. Vidin 17. 4 apartamente. 3 apartamente. Vasile Lascar 48. 5 apartamente. Bacau. 6 apartamente. Maicilor 11. Predeal. R. str. Erlich Ana. Mihail Pherechide 6. Emilian Marin. str. Bucuresti. str.. Elisicovici Elena. Boteanu 3. str.

com. Enescu Gheorghe. Bucuresti. Calea Grivitei 10. Icoanei 63. str. Marcovici 9. str. Titu Maiorescu 1. Plevnei 23A. Enache Stefanita. Eghiazaian Leon. A. 4 apartamente. Velicu. V. 2568. Eremia Ion. Iuliu Valaori 24. Polona 22. Campina. 8 apartamente. 8 apartamente. Emanoil Mihail. Etharica C. str. Bucuresti. str. Eftimu Jean. str. Bucuresti. str. str. Bd. calea Victoriei 128 A. str. Enescu si Viorela. str. 4 apartamente. 80. Bucuresti. 2558. Bucuresti. Braila. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Lenin 12. Izvor 22. Republicii 86. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Vaselor 55. str. Bucuresti. Filofteia. Caragiali 12. 2 apartamente. Bucuresti. Gh. Enescu Braun Viorica. Bucuresti. Sinaia. Elias Mina. str. 2560. str. str. 2565. Zefirului 3. str. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. str. Roma 2. Acvila 47. C. 2564. Esozmaranian Vram. Av. Craiova.. Viitor 74. 4 apartamente. Bosianu 25. Enescu Paula. 2578. str. Modrogan 23. 2577. 2582. 2 apartamente. Duca 60.. str. 2555. Bucuresti. Eftimiu Macri. Bucuresti. F. Alexandrina 28. str. Fraticiu Ioan. 7 apartamente. Eustatiu Ion. Constanta. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Emanoil Olga. Eisenberg Coralita. Occidentului 6. str. Rosetti 45. 2556. "Escor" . str. 2563. Enescu Virgil. A. Isvor 47. Udricani 6.R. Luterana 21. Bucuresti. Bucuresti. 2561. 4 apartamente. Gh. calea Mosilor 80. Bd. Bucuresti. 2 apartamente. Pop de Basesti 32.A. Agricultori 74. Bd. 7 apartamente. 2576. str. 6 apartamente. 2562. Republicei 45. Cosbuc 3. Efraim Efraim. V. 4 apartamente. Ardeleni 12. 2580. str. 121. Sabinelor 50. Bucuresti. Turbinei 11. str. Dr. 2557. 5 apartamente. . str. Bucuresti. I. V. 2583. 2575. str. 2573.2552. Baciu-Brasov. 6 apartamente. str. Enescu Gh. 10 apartamente. Duca 60. Erlic Maria. 2570. Bucuresti. Friedman Willi. 434. Elenbogen Israel. Casa nr. str. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Palade 1. 3 apartamente. Emanoil N. 2553. 7 apartamente. Enachescu Paula. str. 2572. Elian Ion. 2 apartamente. Evdos Rebeca. Dr. D. Energiei. Calea Victoriei 103. Filip Nicolae. Sahia 1. str. 17 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 2554. str. 2571. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Echinoxului 31. str. str. Sf. Alex. 4 apartamente. str. 2566. Apostoli 33. Iliescu 71. 2567. str. T. 13 apartamente. str. I. 2559. Bucuresti. 2574. Enachescu Caliopi.S. Piata Ilie Pintilie 18. C. Tomas Mazarik 1. I. str. Finlanda 17. Bucuresti. 2579. Enescu Elvira. Bucuresti. Bucuresti. Lascar 137. 2569. Muresan 6. Bucuresti. G. 2 apartamente. Ilie Pintilie 3. Bucuresti. Ecuaian Dicron. Scarlatescu 24. 2581.

Florescu Alex si Sevasta. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Leonida 22. str. str. Farauda Louis. 2 apartamente. 2601. str. 2610. Mosilor 37. Pitari Mosi 29. Grivitei 180. Maltopol 91. str. Vaselor 72. 2585. 2586. Most. Filimon Florina si Petre. str. Sinaia. Foch Elisabeta. Bucuresti. Constantin Mille. str. 8 apartamente. Pictor Cernat 4. Flachs Davila. 2600. str. 8 apartamente. Feldman Neuman. Matei Voevod 35. Ilie Pintilie 30. str. Bucuresti. 2616. str. 2593. str. Zaverei 1. Mitropolitul Dosoftei 18. str. 30 . Bucuresti. str. Cal. Dr. Francu Ninela. Victoriei 112. Putu cu Roata 3. 30 Decembrie 5. Gh.. 3 apartamente. str. str. Lister 50. 5 apartamente. 2612. Bucuresti. 14 apartamente. str. Bravilor 5. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. Fagaraseanu Victor. Bravilor 15. 11 apartamente. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 2614. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. 28 apartamente. Florescu Scarlat. Florescu Simion. 14 apartamente. Polona 103. 2608. 2589. 2615. Frunzarescu Angela. Dudesti 201. Ion Frimu. 17 apartamente. Serban Voda 237. str. Cal. Putul cu Apa Rece 52. 4 apartamente. Radu. 2598. Frangulescu Saftica. str. 2609. Bucuresti. Calarasilor 165. Beldiman 2. 2594. Bucuresti. 2590. str. str. 2587. 30 Decembrie 6. Farchi Israel. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Fotescu Eugenia. Bucuresti. Victoriei 101. str. Bucuresti. Iosif. Bucuresti. Nifon 31. Bucuresti. Florescu B. str. Focsaner Luiza. str. Vitejescu 16. Oitelor 32. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 2588. Bucuresti. 9 apartamente. Florescu D. str. frangulescu. 2597. Bucuresti. Mangalia. 6 apartamente. Titulescu 2. Sepcari 9. Orfeu 7. Bucuresti. Bucuresti. Finchelstein H. 2592. Cosbuc 6. str. 2591. Alea Rumeoara 29. 11 apartamente. Cotiturei 1. 2 apartamente. Baicoian 15. Polona 66. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Andrei Saguna 13. 7 apartamente. str. T. Bucuresti. Finchelstein Isac. Oitelor 12. Tolbuchin 42. Ion Procopiu 3. 2603. Predeal. Bucuresti. Ilarie Kendi 5. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. Frangopol C-tin. Bucuresti. 2604. Galati. Nic. B-dul Marii. 2606. 2605. Focsaneanu Vasile. Florian Iosif si Rica. str. 4 apartamente. 2595. Bucuresti. Franz Samuel. Romulus 2. str. str. 6 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. Finchelman Iancu. Fuica Atanasie. Fonci Olga si Ion. C. 2617. 7. str. Aurora 48. 2611. Florescu Mircea. str. Greaca 11.2584. 2607. Costache Marinescu. Bucuresti. Dionisie Lupu 53. Fleucher Petre si Ioana. str. Bucuresti. Feldman Jean. Bucuresti. Fachirov Mihail. Flavian Henrich. str. 2613. str. Frunza Constantin si Maria. 4 apartamente. str. 2596. Andrei Muresanu 4. 2602. Mircea Voda 4. str. Bucuresti. Pictor Obedeanu 1. Fundatianu C-tin. 2599.

2644. Fasala Leontina. 2651. 2646. str. Transilvaniei 47. Titu Maiorescu 10. Barbu Vacarescu 30. str. Lenin 38. Luminei 5. str. 12 apartamente. str. Feder Tobias. Bucuresti. 6 apartamente. 2625. 7 apartamente. 2619. Bucuresti. Bucuresti. Florescu Elena. Traian 166. 2618. 20 apartamente. Viitor 194. Sibiu. Bucuresti. Harjeu 4. 2649. Faust Iosif. 5 apartamente. Maltopol 7. Filipescu Gh. Fagarasanu Ion. 4 apartamente. Bucuresti. 2629. Marasesti 147. str. 5 apartamente. Bd. 2630. Alexandri 7. str. 5 apartamente. Franco Rebeca. Falcoianu Alexandrina. Fracea Gh. 5 apartamente. Apollodor 6. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. . Bucuresti. Elefterie 31. str. Bucuresti. str. 2645. 4 apartamente. str. str. Fischer Victoria. 7 apartamente. Fogel Carolina. Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. 9 apartamente. Odoarei 6. Bucuresti. str. Florescu Mari. Smardan 31. str. str. Campina. 3 apartamente. Fuchs Leon. Arad. 2640. Sighisoara. Sabinelor 19. 2642. Traian 6. Ion Nou 30. Apollodor 18. str. Postavarilor 10. Filip I. str. Fraiman Dora. Bucuresti. Bucuresti. Feldman Bercu. 9 apartamente. Francu Ion. str. A. Frata Giovani. 3 apartamente. Bucuresti. Ferani Dinu. N. 2621. 3 apartamente. str. Bucuresti. Profira. str. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. 2622. str. Calea Serban Voda 9. 2637. str. 4 apartamente. 2633. Medelnicerului 8. Sf. str. Sevastopol 12. Nicolae. Constantin. str. Predeal. 7 apartamente. 2647. Lazureanu 35. Izvor 36. Bucuresti. Bul. 2634. Bucuresti. Feldman Moscu. Bucuresti. Sipotul Fantanelor 3. Mihai Ferechide 10. Finderman Melania. 2638. Av. Filip F. Bd. L. str. Minotaurului 8. Iliescu 47. Ada Marinescu 23. str. Marasesti 104. Bucuresti. Cuza Voda 80. Bucuresti. 2623. Muresan 21. 2635. str. 2626. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Filip Constantin. Pasteur 60. 4 apartamente. Ferendina Gherasim. Flicher Ana. Voevozi 17. 5 apartamente. Faser Cesar si Elena. str. Calea Serban Voda 101. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Bucuresti. Viitor 194. Sf. Morilor 16. Floroiu Grigore. 2643.Decembrie 20. Florescu T. str. 6 apartamente. Dumitru. Calea Vacaresti 59. 3 apartamente. str. Sirenelor 63. Schitu Magureanu 3. Florescu Stelian. Valeriu Braniste 58. 5 apartamente. Bucuresti. Trinitatii 16. 5 apartamente. mostenitori minori Ana Mihai. 2632. Facea Elena. 2627. 2648. 2628. 4 apartamente. Lanariei 80. 6 apartamente. Constantin Brancoveanu 3. Filip Steliana. Bucuresti. 2653. Frunza Romulus. Bucuresti. 6 apartamente. str. Isvor 36. Bucuresti. 2650. Fuchs Bernhard. 20 apartamente. 2636. str. Feraru Martin. 2641. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 2620. 2639. Bucuresti. 2652. Bucuresti. str. Bucuresti. Ing. str. Frolich August si zoe. str. Sf. 11 apartamente. str. str. 2631. 3 apartamente. str. str. 2624. Filip Iulia. si Maria. Bucuresti.

Bucuresti. 2675. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Udricani 11. Frunzetti Opreana si V. Bradului 22. Florescu F. Feldstein Rasela. Uranus. str. Precupetii Vechi 4. str. Anton Pann 42. Bucuresti. 3 apartamente. 2674. 2663. str. Fierea M. Faust Ecaterina. B-dul Dinicu Golescu 6. Matei Milo 16. Garii. Sf. str. 2670. 2660. Bucuresti. 2666. str. 2676. str. Bucuresti. Bd. Apostoli 29. str. Bucuresti. Finca Mihai. 2655. Bloremberg. 2 apartamente. str.. str. Bucuresti. 6 apartamente. 2665. Petre. 2667. str. Bucuresti. Frodusch Stefan. str. Anastasie Pana 19. Irina. str. Bd. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. 12 apartamente. 2680. Rotasului 4. str. Fleminger Ana. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Fianu Maria. 2664. 6 apartamente. Republicei 13. B-dul 1 Mai 52. Armeneasca 17. Francisc I. Bucuresti. str. 4 apartamente. Braniste 60. Husi. 1 mai 193. str. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Bd. Bucuresti. 2656. str. str. Lipscani 96. Bucuresti. str. Portului 5. str. 6 apartamente. 5 apartamente. 9 apartamente. str. 124. 2668. Feletig Robert. Feigl Alfred.2654. Puscasului 18. Bucuresti. 4 apartamente. str.. 5 apartamente. Bucuresti. 2677. Frunzetti. Nicolae 16. 2683. 2662. Bucuresti. Hagi Ghita 33. 5 apartamente. Florescu Petre. Frasineanu Ozias. Ionescu Gion 2. Aurel Vlaicu 148. str. Fagarasanu Maria. str. str. Feinstein Malca. Roma 50. str. Braila. Bucuresti. Stalin 42. Sf.. Calea Grivitei 112. Bucuresti. 1848. Filipescu N. str. 2678. Tulcea. 30 Decembrie 85. Bucuresti. 2672. 53. c-lea Mosilor 53. Fischler Marcel. 8 apartamente. 4 apartamente. str. St. Focsa Elena si Emilia Popescu. 2673. Bucuresti. V. Bucuresti. 5 apartamente. Ceausu Radu 2. Bucuresti. Lunei 6. 28. Feler Amalia. 2659. 7 apartamente. 2682. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. 2657. Feraru N. str. Feldea Aneta. Bucuresti. 10 apartamente. str. Negulescu 40. Bibliotecii 4. Focsaneanu Emil. 9 apartamente. Fridman N. Popa Tatu. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Teodor Aman 9. Filip Constantin. 13 apartamente. Gen. Bucuresti. 30 . 5. 2661. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Fabini Carol. Sblt. 18. Fried Ignat. Florescu Eugenia. str. Fichman Moscu si Clara. Dristor 245. F. Sighisoara. 2681. Sf. Columbelor 2. Robescu 15. str. 2669.. Soborului 5-a. 2671. 2686. str. I. Zaharia 34. 3 apartamente. 2658. 2679. Frocco Mielu. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 20 apartamente. Portului 19. Frangnelli Nicolae. calea Vacaresti 130. Calea Victoriei 101. 6 apartamente. Foisor 7. str. Maria. str. str. 2685. Frohlich Selina. Stirbei Voda 60. Lucaci 15. Facaianu Gh. Magaziilor 16. str. C. 2684. 9 apartamente. Bucuresti. str. Apostoli 37b. Balcescu 24. Udricani 24. Virgiliu 53. Muzeul Zambaccian 15.

Sold. Morilor 130. Foghel Ion. 2699. Filoteanu Mihail si Florica. str. G. 8 apartamente. 6 apartamente. str. str. str. Brezoianu 29B. V. Unirii 60. 2690. str. 53. Ilie Pintilie 2b. Florian Eufrosina. str. 2 apartamente. Constanta. Stupinei 6. 6. Sf. Robescu 1. F. N. Bucuresti. 2691. Bucuresti. Bucuresti. B-dul 6 Martie 20. 2687. 12 apartamente. str. Lipscani 77. 8 apartamente. Baneasa. Grig. Campina. str. Bucuresti. 2709. 2694. Turnu Severin. P. Bucuresti. str. Bogdan Voda 25. B-dul Schitu Magureanu 25. 79. Rosetti 3. Alecu Russo 24. 8 apartamente. 2712. Frimu 22. 9 apartamente. B-dul Gh. Filip Vasile. Molotov 39. Mircea 11. 2692. str. str. 2698. Fintea Ella. I. de stat. Tomis 12. Florescu petre si Ana. 2700. 3 apartamente. Furtuna Niculae. str. I. str. Bucuresti. 2713. Dudesti 28. Smardan 19. 7 apartamente. Grigore Ion 15. B-dul Carol 13. Herescu Nasturel 11. Cal. C. Remus 6. 2702. Filipescu M. str. Valeria. Bucuresti. 2710. 9 apartamente. str. 2715. Assan 3. Bucuresti. 20 apartamente. "Furtuna" Intr. Cluj. Kuibasev 8a. str. Florescu Alfred. Buzesti 30.Decembrie 52. V. Fotino Stefan. 8 apartamente. Raducanu 19. Bucuresti. Feronatt Rene. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. str. Precupetii Vechi 75. Flieger Sofia. Bucuresti. Frederic Antomer. Fruman Ion. C. 2707. Bucuresti. 7 apartamente. si Aron. 3 apartamente. 8 apartamente. Colentina 43. str. Sft. Frenchier M. 4 apartamente. Sighisoara. I. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Lenin 69. Alexandrescu 82. 9 apartamente. 36 apartamente. I. Fenk I. str. str. str. Colonel Orero 16. 2688. Fichman Raschele si Rene Mihail. 2708. C. 3 apartamente. . N. Titulescu 29b. Principatele Unite 19. Bucuresti. Freund prin Gherghina Luiza. Fried Iosif. Fratia Romaneasca S. Aristia 27. str. str. V. 3 apartamente. 4 apartamente. Cuza Voda 72. Bucuresti. 4 apartamente. St. Aurel Botea 27. Bucuresti. M. str. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. Farasopol Ipocrate. Judetului 22. str. 25 apartamente. Kostake Negri 11. str. Gh. 2703. 4 apartamente. 30 Decembrie 13. C. 2 apartamente. Bucuresti. 2695. Ion Nou 27. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Crisului 4. str. Florescu Maria. 2689. Bucuresti. 3 apartamente. 2714. Col. 2693. Statin 17. Piata Bucur 8. Lunei 2. 5 apartamente. Ferzianu Elmon. Grivitei 87. I. Zaverei 4. Bucuresti. Spl. 2697. Fenster Menelas. Bd. 2711. Fotino Marica. Ion Mosi 3. Most. 2704. Constanta. Duca 22. 2696. str. Cosbuc 8. Fund. Iosif. 2705. 2706. Bucuresti. Bucuresti. 2716. str. Mihailescu 13. str. str. Ana Ipatescu 16. Franca A.. Flaches Arnold. str. Farcas Andrei. Stalin 42. str. 2701.. Bucuresti. Eminescu 159. Florescu Alexandrina.

Mures. 5 apartamente. Fotino Marcela.. 56 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 2733. Batistei 27a. Sf. Batistei. Frank Ernest. bd.A. Dionise 28. 11 apartamente. 1 Mai 262. Filip Paulina. Dobroesti. 2730. str. Franco I. 4 apartamente. Alex. Alecsandri. str. Ion Nou 20. str. Gabroveni 18. Fani. Flamanda I. 12 apartamente. str. Tokoly 2. 2735. Spl. 4 apartamente. Splaiul Militar 3. A. Armeneasca 19. 2 apartamente. Proletari 1. str. 36. Bucuresti. 2726. Unirii 187. str. str. 2722. 2747. str. Fischer Rozalia. cal. Filip Eliza. Alex Sahia 74. sos. Fibia Grigore si Tomaida Mihail. 3. 2717. Bucuresti. T. Grivitei 88. Stefan 17. Aureliu 13. Constantin 59. Gabriel Peri 8. 8 apartamente. str. 40. str. Furnituri Militare S. str. str. str. 2729. Bucuresti. str. 11 apartamente. 2731. 2 apartamente. 4 apartamente. Polona 102. Viilor 44.str. 2724. str. 2719. str. 2737. Filipescu Maria. 50. str. 30. 8 apartamente. 5 apartamente. 2736. Serban Voda 237. Bucuresti. Popa Rusu 17. 3 apartamente. Faranda Arnold. Mamulari 23. Bucuresti. 2746. Bucuresti. 2728. 5 apartamente. Faust Luiza. 5 apartamente. 21 apartamente. 36. Florescu Dumitru. Bucuresti. 2740. str. Fuhu Didina. 2718. Flasch Iosif. Ion. Fradis Solomon. Bucuresti. str. Fhiegelman M. Blanari 9. Sf. str. Bucuresti. 40. str. str. str. Lenin 30. Predeal. 10 apartamente. Batistei 28a. 2739. Snagov. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Focsa Rodica. str. 2720. Forek Mora. Florilor 6. 2738. Closca 8. cal. Valjan 1. Bucuresti. Bucuresti. Stirbei Voda 16. Fenster Eugen. Bucuresti. Florian Ion. str. Italiana 7. 2743. 2745. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. V. Tg. str. 2742. Piatra Neamt. Frank Andrei. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Brezoianu 29a. 10 apartamente.. Florescu Th. Holban 8. str. 10 apartamente. Galati. 2725. str. Giurgiului 158. Bucuresti. str. 2732. Cedrilor 6. 2723. Pasului 2. I. Sf. Morilor 42. Venerei 12. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. D-tru Zossima 48. Stupinei 6. 13 apartamente. 2 apartamente. 2721. 6 apartamente. 7 apartamente. Cal. Victoriei 214. Elena. Ilie 5. str. . Brasov. 11. Fochianu Alexandru. Paul Eduard si Valman. Bucuresti. I. str. Calistrat Hogas 8. F. Farcas Vasile. 2 apartamente. Dianei 4. A. Popa Petre 45. 30. Mecet 9.. str. 90. str. Fringhian Enza. 42. 2744. 10. 2741. str. Fabius Masala. V. str. Stalin 68. Finkels Mihail. 2 apartamente. 5 apartamente. str. Florian Ion. Fringhian Garabet. Sos. 2727. 2734. Uranus 92. Bucuresti. Spataru Preda 1. str. str. Florea Gheorghe. 42. str.R. Oituz 11. 5 apartamente. Bucuresti. 2748. Iasi.

5 apartamente. Libertatii 8. str. Visarion 26. 3 apartamente. 8 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 2757. str. Baldovin Parcalabu 4. Bucuresti. Ana. str. 14 apartamente. Faniman Ionas si Sofia. Bucuresti. 2768. Florescu Paraschiva. 2756. Bucuresti. 11 apartamente. str. Bucuresti. Florea St. Gh. 4 apartamente. Ion Movila 4. Ion. 2772. Fischmann Covalia. Cal. Faur Nicoleta. str. Baratiei 47-49. Argentoianu 3. str. Bucuresti. str. 1 Mai nr. 2755. str. Bucuresti. Craiova. Falk Alexandrina. str. Epicol 72. Bucuresti. str. Vasile Lascar 21. 2758. Bucuresti. Gen. str. Olari 26. Filimon Gheorghe si Maria. Ioan. 2763. 9 apartamente. Filoti Edmeca. Dinicu Golescu 57. str. Ion. 4 apartamente. Teodora. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Galati. Rovine 11. Ion si Ioana. Bucuresti. 8 apartamente. Vasile Lascar 18. 2769. str. Bucuresti. Lucaci 110. 2759. Bucuresti. Cal. Rahovei 91. Sirenelor 90. C-tin. 2774. Bucuresti. Florescu P. 2776. Bolintineanu 3. Parcu Jianu 4. 2779. 2753. Cal. Bd.2749. Bucuresti. Bucuresti. Eug. 4 apartamente. Furlugeanu Elena. Smardan 18. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Farcas Tiberiu. 4 apartamente. str. 2770. Arcului 4. Mihai Voda 24. Hagi Moscu 33. Filip D-tru si Victoria. str. Frenkel Francu Lazar si Rebeca. Dr. Bucuresti. Timisul de Sus. 2767. Bucuresti. Procopiu 7. Campeanu 22. 2780. 2764. Cogalnic 22. Dimitrov 42. 8 apartamente. 2752. str. Statescu 7. Cal. Dr. Fichman Lazar. Teohari 12. Paleologu 5a. 2771. str. 2762. Traian 231. Bucuresti. 2751. str. Fodor Ecaterina. Frasie Thoma. Sirenelor. Bruxelles 14. 12 apartamente. 11 apartamente. Ploiesti. M. Florescu Sofia. Bucuresti. Labirint 125. Florescu I. Grivitei 194. str. 4 apartamente. Bucuresti. Florea Alexandru. Frunzete Elena. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Ion Creanga 18. Fatu Gh. Grivitei 227. 4 apartamente. Oteteleseanu 5. Bucuresti. Florea Teodorescu 6. . Florian Eugen. str. str. Fagarasanu I. 8 apartamente. str. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. Marx 23. Ion Cuza 19. 6 apartamente. Ganela 6. 5 apartamente. Bucuresti. Piata K. Stalin 18. 2778. str. str. str. 3 apartamente. Stalin 24. Drubeta 1. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Fergiou Vartanus. str. Friedman David si Marieta. Calarasilor 53a. Fantini Pietro. Frasineanu Dobrita. Bucuresti. Florescu S. Gen. Gen. Bucuresti. Racovita 11a. 2773. Bucuresti. Aristide Romanescu 2. Brasov. str. 2765. str. Flichtenmacher Mihail. str. 2761. 2777. 2750. 2 apartamente. Piatra-Neamt. str. str. 2766. Fratila N. str. str. Bd. 5 apartamente. 2775. 68. str. Calarasi. str. 6 apartamente. Romana 21. Fissel Sofia. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Bradului. 2760. 2 apartamente. 2754. 17 apartamente. 49. Dinicu Golescu 7. Maiacovscki 8. Bravilor 12. str. Stirbei Voda 132. Frisch Jacues. str.

str. Ion Frimu 33. str. Xenopol 3. Ghenadie Petrescu 182. Bradului 19. Finckels Jaques. str. 2805. Stefan Gheorghiu 22. 2789. str. 2799. Sinaia. Paris 59. str. 2796. Bucuresti. 2807. str. 2793. 2790. 3 apartamente. 8 apartamente. str. 2785. 2795. Fundatiuni si Constr. Bucuresti. Odobesti. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Mircea Voda 27. Bucuresti. Bucuresti. 2809. Elena. str. Ploiesti. G. Bucuresti. Feldstein Leon. Bucuresti. Voevozi 17. Floreasca 112. str. Caragea Voda 26. Fotescu C. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. Georgescu Aurelia. 2800. Georgescu M. 23 August 131. Furnica 17. 2798. Paris 61. Foisoreanu Florin. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Galati. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 2788.2781. Avrig 58. 2810. 2802 bis. 2791. str.A.. Bucuresti. str. 2792. 5 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Negru Voda 12. str. str. Elena. Dobrici 10. str. Pictor Romano 26. Gh. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. Clucerului 4. Fischer Ferdinand. 8 apartamente. Bucuresti. str. Dimitrie Ariciul 16. Florescu 11. Feru Henriette. Stalin 41. 2803. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Lapusani 23. Bucuresti. Georgescu Iancu Ion. 6 apartamente. Fd. Ghita Aurel. General Berthelot 31. Faber Berl. str. N. str. str. 12 apartamente. Florea Marin. 3 apartamente. Koch 3. 12 apartamente. 2786. Av. Bucuresti. Arhierul Calist 23. 2783. 2801. 29. Bucuresti. str. Intr. str. 2804. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 2 apartamente. Frunzanescu Eliza. Ioan. Bucuresti. 2802. Siminoc 3. Sf. 5 apartamente. B-dul N. Bucuresti. 2787. Gross Iosif. str. Gluckman Mauriciu. Buzesti 91. str. str. Sf. 6 apartamente. Balcescu 9. str. Georgescu Sultana. Fulger Ion. Fabr. 2812. Tetrat 28. Viitorului 37. Bucuresti. Fabulistului 8. Georgescu D. str. 2811. str. Luceafarului 2. 3 apartamente. de Teracota "Ceramica". Bucuresti. Filipescu 7. 6 apartamente. 2808. Bucuresti. 4 apartamente. Lucaci 88. Bucuresti. 2794. Caragiale 1. Fratiseanu G. 4 apartamente. Lucia. B-dul Dacia 17. str. Bucuresti. Flamaropol Margareta. Falcoianu R. Filip Gheorghe. 13 apartamente. Arhierul Calist 25. Mihail Kogalniceanu 2. 2784. str. str. Flachs David. Izvor 34. 6 apartamente. S. Filipescu Mihail si Valeria.. Gen. Bucuresti. Bucuresti. Olari 9. str. 2782. Vineri . 2797. Ghebercof Costica. str. Georgescu Manea. Dr. Florescu Lucretia. Gross Ozias. Grigorescu Salima. Salvator 32a. 4 apartamente. Lucai 21. 6 apartamente. str. Sofia 2. Bucuresti. Grigorov Alexandrina. Bucuresti. Calarasi 238. Bucuresti. Bucuresti. 2806. 4 apartamente. Frunzeanu Georgeta.

Bucuresti. 2832. Voda colt Lanariei 142. 2820. . str. Bacau. Gh. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bozianu 3. 10 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. 16 apartamente. Grigorescu D. Acaru Ion 4. calea Serban Voda 244 bis. 3 apartamente. 2835. 2821. Batiste 35. Arion 17. Mihail. str. calea Vacaresti 198. str. 3 apartamente. Visinilor 27. str. 2816. Bucuresti. 2842. Dr. Aleea Alexandru 44. Gearinu Maria. Georgescu Ion. C. Bucuresti. 2838. Bucuresti. Vasile Conta 3-5. Gheorghe.. 2817. str. str. str. Nerva Traian 92. str. 13 Septembrie. Gerota Ion. Gulimanescu Elena. 2813. Georgescu Victor. str. 2824. Georgescu Gh. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Gh. 9 apartamente. Ghiragosian Vartinica. 2819. Olimpului 37. str. Bucuresti. 2834. Bucuresti. str. Bucuresti. Georgescu Gheorghe. Delea Noua 34 bis.13. 70. 5 apartamente. Icoanei 60. Pantelimon 265. Bucuresti. Ada Marinescu 21. Bucuresti. Stefan cel Mare 56. Bucuresti. Ghita Adamescu 5. Ghendovici Ion. Alex Moruzi 14. Georgescu Stela. M. str. 7 apartamente. 2818. Gheorghiu N. Georgescu I. Ploiesti. Grigorescu Andrei. str. Icoanei 109. 5. Republicii. 2845. Georgescu Elena. 2828. 2814. Grabbf Ana (Irescu). Bucuresti. C. Bucuresti. 13 apartamente. 2839. str. Margaritar 12. str. 2822. str. str. Bucuresti. Justitiei 45. I. Ciprian Porumbescu 3. 2836. Bucuresti. 12 apartamente. str. Gross Clara. str. str. Georgescu I. Maica Domnului 49b. Paun 8. Lantului 4. Kogalniceanu 6. Temisana 8. 10 apartamente. Dimitrov 17. Goldstein Jacques. Bucuresti. Popa Nan 4. 2837. 2841. Ghelberg Nicu. 2843. sos. C. 6 apartamente. Andrei Muresanu 28. Zidurilor 42. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Ghiulea Ioan dr. 6 apartamente. 2815. str. 4 apartamente. 9 apartamente. Grafiade Vasile. Lanariei 35. Bucuresti. 10 apartamente. 2831. Bucuresti. Cosbuc 88. 2833. Nastase Panfil 24. Grigorescu Ion. Raspantiilor 9. 15 apartamente. Grigoriu Constantin. cal. Bucuresti. Grumberg Isac. Dumitru. Bucuresti. 8 apartamente. Cutitul de Argint 21. 5 apartamente. Garuso Nicolae. 2 apartamente.. Cehov (fost parcul Jianu) str. str. Nicolae. 12 apartamente. str. 4 apartamente. Georgescu Maria Suce. Piata Amzei 2. Bucuresti. Bucuresti. Vladescu 5a. str. 2823. Bucuresti. Georgescu Alexandrina. Florilor 34. Prof. Bucuresti. 96. Bd. str. 8 apartamente. Georgescu Ion. str. str. str. str. str. Poterasi 26a. Gh. Bucuresti. Gheorghiu Grigore. str. Bucuresti. Serg. 2827. 2829. Filipescu 7. Garcioava Anghel. Grozea Emil Alex. Bucur 4. 2840. 13. 2826. 2830. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. calea Calarasi 240. 3 apartamente. str. str. str. str. 2825. 9 apartamente. Radu dela Afumati 55. str. Maria Rosetti 45. Georgescu Florin. 2844. N. 3 apartamente. Bd. 6 apartamente. Bucuresti. Babes 22.

Gorescu Anie. str. Bucuresti. Tunari 25. 2850. str. Gusti Zoe Margareta. Edgar Quinet 3. calea Grivitei 425. Bucuresti. 2 apartamente. str. 14 apartamente. Gurtler Bertha. Vrancei 2 a. 3 apartamente. 4 apartamente. 2871. 5 apartamente. Grozea Mihail. Olimpului 52. str. calea Victoriei 208. Gatorno Ana. 6 apartamente. Zoe. Grigoriu Constanta. Ioan Sulea 92. Bucuresti. Bd. Isvor 34. 3 apartamente. 2856. Popov 7. 2861. Georgescu Vasile. Bucuresti. Nic. Lisabona 10. D. str. 6 apartamente. calea Serban Voda 119. General Lecca 10. 2868. str. 4 apartamente. cal. 7 apartamente. str. 24. str. Bucuresti. 2853. 9 apartamente. Silvestru 69. most. 2852. Colentina. 2855. str. Bucurestii-Noi 76. Epureanu 15. Gorovitz Surica. Bucuresti. Orasul Grivita. Cobalcescu 8. Traian 50. Goga Nicolae. str. 2847. Georgescu Dobrita si Iancu. 2858. str. Predeal. 309. Gheorghiu M. 7 apartamente. Bucuresti. 2865. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 56. Braila. Bucuresti. sos. A. Tunari 45. 7 apartamente. str. 2873. Glodeanu C-tin si Georgeta. Hameiului 4. Guiros Stefan. 8 apartamente. str. Daniil Berceanu 11. Bucuresti. Intr. 5 apartamente. str. str. Ghetaru Stefan. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Golnstein Ionescu. Mihai Voda 11. Stupinei 13. str. str. Bucuresti. 2869. Bucuresti. Mitr. Popa Tatu. Bucuresti. str. str. Academiei 35. Domnita Anastasia M. Leonte 6 b. 2860. Bucuresti. Gucker Iuliu. 7 apartamente. Zamfirescu 9. 2859. calea Mosilor 328. str. . Remus 13. 2866. Gherman Teodor. 2854. Bucuresti. soseaua Stefanesti. Georgescu Smaranda. Pietroaselor 14. 4 apartamente. 6 apartamente. 6 apartamente. 2857. 2874. Matei Voevod 132. Bucuresti. Ghetu Gheorghe. str. calea Mosilor 307. Col. Alex. Bucuresti. Garusa V. Grintescu Ernest. Popa Soare 14. Piscului 15. 2864. Georgescu Gh. str. Negustori 14. str. 2849. Panait Mosoiu 3. Filaret 45. Bucuresti. Radu Voda 20. Arges 6. Golescu 6. 7 apartamente. 94. Busteni. str. 2875. str. calea Rahovei 328 bis. 2872.. Bucuresti. Andrei Muresanu 15. str. Republicii 45. Bucuresti. str. Bucuresti. Mihailescu 20. 2 apartamente. str. 2851. str. Dumitru Florescu 13. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu. Bucuresti. 5 apartamente. Ghips Henriette. str. 9 apartamente. str. Gherman Victor si Valeria. Bucuresti. si Sofia. 2848. Gheorghiu Victor. 3 apartamente. Lipscani 87. Bolintineanu 7. Oresov 17. Voica. 6 apartamente. 9 apartamente. str. 2870. Grueff Boian. Goloman H. Bucuresti. 2862.2846. 2867. Gumes Em. 2863. str.. Olteni 35. 4 apartamente. 12 apartamente. Ghenoiu C-tin. Gabrielescu Eugenia. str. Oituz 10. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 22 apartamente. Bucuresti. 2876. Bucuresti. Bd. Bd. 5 apartamente. R.

str. 5 apartamente. Grigoriu Celus. Bucuresti. Bucuresti. str. Gen. Al. Angelescu 119. Grecescu Virginia. Bucuresti. Ganea Eliza. succ. 4 apartamente. str. Gen. 2912. 2884. Georgescu Dumitru. Zinca Golescu 33. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. 2885. Popa Savu 39. Gavrilescu A. 4 apartamente. 2892.. Felix 51. Bd. 2896. calea Victoriei 71. Georgescu Vasile. most. Bd. 4 apartamente. C-tin. 2906. Damiandi si Demetre. Goldemberg Bibo. 4 apartamente. str. Bucuresti. 2905. 6 apartamente. Bucuresti. Stefan Stoica 9. 5 apartamente. Dr. 2897. Berzei 4. 488. calea Victoriei 114. Dr. 2901. Gorbanescu Zola. Giurgea Gabriel. Bucuresti. Georgescu Ioan. str. calea Grivitei 490. str. str. 1 Mai 100. 2. 2894. 2904. str. str. 2900. Bucuresti. Traian 228. Galca Georgeta. Progresului 17 d. Predeal. Bucuresti. Georgescu Leonida si Anastasia. 2878. Atanasie Paun 3. 6 Martie 8. calea Grivitei 87. Gretu Esofina. . Georgescu Gh. 9 apartamente. Gheciu Gh. 2902. Griuwpan Rachelle.. si Olga. 3 apartamente. Sevastopol 14. 20 apartamente. Bucuresti. Sf.. Popov 36. Evangheliu Gheciu. Bucur 1.. Bucuresti. Bucuresti. 2898. Stirbei Voda 17. Georgescu. Badea Cartan 14. Cuza Voda 124. Giovanidi Aristotel. Bucuresti. Basarab 4. str. Bucuresti. 2895. Georgescu Costica. Bucuresti. Giordani Albina. 3 apartamente. Bucuresti. Gutica Anghelina. Ghegos Lazar. Glijinki Elena. 2910. 2908. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. V. 2909. Ghitescu I. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Maria dr. General Manu 1. 1 Mai 71. 6 apartamente. Bucuresti. Giurgiuveanu M. str. 2891. 16 apartamente. 6 apartamente. 17 apartamente. calea Grivitei 352. 2887. Georgescu Enachita S. str. 2883. 2881. str. Leonte 24. Grigoriu H. str. Eforie-Constanta. 6 apartamente. str. 10 apartamente. 2899. 4 apartamente. Bucuresti. Agricultori 110. Schitu Magureanu 7. str. Voevozi 3. Vasile Gherghel 77. Turda 193. Intr. Conta 7-9.. 89. Georgescu Aneta. 10 apartamente. str. str. Magheru 43. 2893. Grigorescu Alexandrina.. 4 apartamente. str. most. Cluj. Maria Hagi Moscu 6. 2903. 2880. 3 apartamente. 6 Martie 30. Grigoriu Marcela. calea Plevnei 214. 3 apartamente. 11 apartamente. 2888. Bucuresti. Gheciu Alex. 2889. Ghitescu D-tru si Margareta. 5 apartamente. str. 2890. Gutulescu Tanase si Mucenica. Bucuresti. Dr.. 6 apartamente. Bucuresti. 2911. 4 apartamente. Luterana 7. 3 apartamente. Bd. 4 apartamente. Ganciu C-tin si Elena. 2882. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Brezoianu 32. Cluj 113. Bucuresti. str. sos. 6 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. 2907. 13 apartamente. 2886. sos. Cantacuzino 5. Baratiei 29. Georgescu Vasile si C-ta.2877. Nationala. Bucuresti. str. 4 apartamente. Smaranda. Bucuresti. str. Miron Costin 34.. 8 apartamente. str. Sava Ion I. 2879. str. Sacele 3. Leonte 10. Bucuresti. I. 6 apartamente. str. Gavanescu Ion si Elena. most. Grunberg Alfred si Rosy. Bucuresti. str. Bd. Bucuresti. most.

str. 16 apartamente. Eroului 12.. str. Sincai 4. Dosoftei 54. 8 apartamente. Elefterie 1. Basarab 23. 2926. 2940. Bucuresti. str. si Eufimia. str. Unirii 8. 3 apartamente. Radauti 24. Gabrea I. Serban Voda 69.2913. 2943. 5 apartamente. Bucuresti. 2918. 8 apartamente. Bucuresti. Pasteur 43. 10 apartamente. Robescu 6. str. 6 apartamente. Sf. 2924. Ghisdarescu Aurel. Bucuresti. 14 apartamente. Aurora 22. Intrarea Antim 1. 2937. 2 apartamente. Proserpina 12. 2927. Graur Iacob. Bucuresti. Bucuresti. 2944. 10 apartamente. sos. 6 apartamente. 2938. Dr. Bucuresti. Giusca Dan. str. str. str. Coltei 9. Goldemberg Vemzeana. Giacomini Ghita Ileana. Bucuresti. str. 2919. 7 apartamente. Bucuresti. 2947. 2930. Austrului 14. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. C. 4 apartamente. str. 2915. Bucuresti. 2941. str. 9 apartamente. 2933. Georgescu Pandele. Bucuresti. 30 Decembrie 71. Alexandru Balasanu 36. Lister 66. Tecuci. Gh. 2917. 2 apartamente. 4 apartamente. Manu Cavafu 51a. Grigoras Maria. str. Bucuresti. Ghircoios Reghina. Ghiteanu Octavian Gh. Gedina si Hristu Gheorghe. most. I. 7 apartamente. 8 apartamente. 2914. 2925. Cuza Voda 28. 2936. 1 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Constantin si Waldemor Gheorghiu. F. 2929. Predeal. calea Plevnei 216. Sava. str. 2934. 20. Al. str. str. Bucuresti. 30 Decembrie 15. Babes 17. Gluckman Adolf succ. Bucuresti. 2931. Ghitescu Vasilica. Bucuresti. Gina Caliopi si Pandele. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Iosif. str. str. Bd. Marasesti 47. Pasteur 43. 2920. str. str. 2921. str. str. 2916. Gutulescu Petre. Ghenadie Petrescu 123. Gold Solomon. 4 apartamente. Grosch Walter. str. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Niculina. 2922. 2932. Antim 50. Mitr. str. Serban Voda 147. Georgescu Vintila si Elena. Gross Ana. Predeal. Minotaurului 3. str. calea 13 Septembrie 33. Orascu 25. Grigoriu Vasilica. Academiei 2-6. Georgescu Stefan. Georgescu V. 2942. Ana Doamna 9. Duca 25. Putu cu Roata 5. . 13 Decembrie 18. Sirenelor 20. 2945. Bucuresti. str. 2928. Tony Gluckman. str. Bucuresti. str. str. Aleea Zanelor 9a. str. 3 apartamente. Grigorescu Romeo. Gavrilescu Neagu. Bucuresti. str Dr. 7 apartamente. Principatele Unite 14. 2 apartamente. Bucuresti. str. Cosbuc 61. 3 apartamente. str. 2946. Dr. Campulung-Muscel. Bucuresti. Republicei 8-10. Glatz Radu. str. str. str. Bd. 5 apartamente. Bucuresti. Ghizdarescu Aurel. str. 7 apartamente. 2935. Moise Nicoara 37. 6 apartamente. Gealep Ioan. 2939. Obedeanu 6a. Glod Gheorghe. str. str. Bucuresti. Drumea Radulescu 44. Petre Grigorescu 7. Simoide 9. Bucuresti. Gherase Ileana Maria. 3 apartamente. Leon Voda 15. Enachita Vacarescu 11. Bucuresti. Grosman Constanta. str. Grosman Ana. 8 apartamente. G. Gropper Iancu. str. Bucuresti. Bucuresti. Speranta 3. Bd. 2923. Grosu Paulina. Ghitulescu D. Costache Negri 10. Th. Bucuresti. 8 apartamente. str. Bucuresti. str.

2970. str. Grossman Adela. str. str. Gheorghe 15. str. Bucuresti. Bucuresti. Grigore D. 32 apartamente. 11 apartamente. 2972. str. Bucuresti. 3 apartamente. Ghersan I. 8 apartamente. 9. Mihai Bravul 72. 2948. str. Barierei 40. str. calea Vacaresti 272. Iuliu Valaori 2. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Retoride 44. T. Anton Pan 52. 8 apartamente. Brutus 2. Vulturilor 94. str. Gaitanovici Adela. Gramatovici Victoria. 3 apartamente. 2975. Ghimpen I. 55 apartamente. Bucuresti. 2956. calea Plevnei 60. Berzei 66. Orascu 37. Bela Brainer 65. Bucuresti. Georgescu F. Iuliu Rosca 6. 7. 9 apartamente. Domnita Ruxandra 34. Miorita 5. 31 apartamente. 3 apartamente. prin Gersan Clara. 5 apartamente. calea Rahovei 291. 7 apartamente. str. 2951. R-Sarat. str. Gorup August. Greceanu Ioan. str. Golescu G. 2950. Olteni 35. 11. Bucuresti. Bucuresti. Goldberg B. 3 apartamente. Pitagora 33. str. Gh. Georgescu Gheorghe. str. Academiei 2. Uranus 138. Bucuresti. 2962. Iasi. Economu Cezarescu 46. 3 apartamente.. M. 2959. Bucovina 30. 7 apartamente. Georgescu Nenu. calea Calarasi 87. Staian si Barbu 1a. str. str. 2961. Plugari 4. Lucaci 90. 2958. 2 apartamente. Ghenadie Petrescu 12. calea Grivitei 216. str. str. si Luiza. 2978. Bucuresti. M. str. Biblioteci 6. Bucuresti. Granescu I. 2964. . Bucuresti. 60. Vulturi 56. Bucuresti. 2954. Radauti 12. Georgescu Ion. Bucuresti. Gruicacovici Elena Dusan. Bucuresti. Justitiei 79.. Lazar 10. Buzesti 53. Ghiorghiade C-tin si Maria. 5 apartamente. 2966. str. 8 apartamente. 2969. str. 2952. str. Gorescu Rachela. 2963. Alex. Bucuresti. Calusei 58. str. 2974.Soarelui 5. calea Grivitei 24. calea Dorobantilor 18. Georgescu Paraschiv. 13 apartamente. Gulea Aristide. 7 apartamente. Vladimirescu. 13 apartamente. A. Bucuresti. 5 apartamente. Gluck Silvia. sos. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. str. Gheciu Vasile si Olga. Bucur 21. Intr. Patrascu Voda. str. 2965. 10 apartamente. 2971. Sabinelor 75. Grigorian Nicolae. Fluerului 42. succ. 4 apartamente. Cecilia. 6 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Ganea Natalia. Bucuresti. Gheorghe. str. St. Panu 8. Radauti 5. sos. str. str. Maria. 2949. Bucuresti. Bucuresti. str. Gavrilescu Stefan si Fanica. str. Brasov 5. 2953. Bucuresti. 2976. str. str. Grunnbaum Roza. 3 apartamente. str. Grunsfau Roza. str. Mitr. Coltei 52. 2977. Epicol 44. Bucuresti. str. Bucuresti. 2957. Agricultori 2a. 2967. Grigorescu Gh. 7 apartamente. Goldemberg Anuri. 10 apartamente. Grunberg Edgar si Melania. str. Arcului 4. Bucuresti. str. Brezoianu 7. Eminescu 27. str. Bucuresti. 2960. str. Elena Cuza 48. 2955. 2973. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 2968. si Gili. Mircea Voda 71. Magurele 107. 13. Giorocianu Theodora.

str. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu George. Goldstein Cecilia. str. Octav Cocarescu 23. Bucuresti. 7 apartamente. 3000. Cuza Voda 63. Gheorghe zis Georgescu. calea Calarasi 198. Ghetu Vasile. str. str. 10 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. calea Rahovei 33. Bd. Bucuresti. A. Georgescu Ioan. str. Angelescu 28. str. Luterana 21. Simu. 3004. 2989. Trinitatii 12. 8 apartamente. str.. fost Marghiloman 47. 5 apartamente. 15 apartamente. 24 apartamente. Cosbuc 38. 3007. 7 apartamente. Bucuresti. str. 29. Gheorghitoiu Andreea. str. Campulung-Muscel. 3 apartamente. Bucuresti. str. Gheorghe C. N. Ghica-Tei 86. 3006. 2988. Brandusi 2. Negru Voda 86. Marinescu 49. Bd. str. str. 2993. Bd. 1 Mai 72. Grinsberg Filip. Bucuresti. Banului 1a. 2981. 2986. str. 3001. calea Grivitei 105. Gheorghiu Maria. Nicolae. Capitan Demetriade 16. 8 apartamente. si Abelstein Flora. str. 11 apartamente. str. 25 apartamente. Ganovici Teodor. 3002. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bateriilor 52. Sabinelor 78. General Magheru 46. Ramana 2. Olteni 21. Sf. C. Trinitatii 14. Rosetti 20. sos. General Magheru 43. 2996. Bd. Buzau. Gorguzi Alex. 40. Bucuresti. Grigorescu si Domnita. Laptari 3. Bucuresti. cal. str. 6 Martie 57. Bucuresti. Graf Jean. Videle 35. calea Dudesti 29. 12 apartamente. Bucuresti. Bd. Ghetu St. str. 13 apartamente. Toamnei 108. str. M. Bd. 2999. 9 apartamente. Bucuresti. Eminescu 8. Amzei 27. C. Gherghina Ion. Gross M. Brancoveanu 16. Bucuresti. 14 apartamente. str. Sinaia. 2990. str. str. Grigoriu Angela. str. 2992. str. . Dacia 3. Ada Marinescu 5-6. Iuliu Valaori 2. A. 288 bis. 2991. Mircea Voda 19. Galaseanu Ioana. 3003. Bucuresti.2979. Demostene 8. Galnieanu Apostol. 2984. Bucuresti. 9 apartamente. str. str. str. Gheorghevici Toma. str. Intr. calea Calarasi 137. sos. 42b. 2998. L. Bucuresti. 42. Grintescu Gheorghe. Cobalcescu 51. Blanari 6. str. Mamaia. 2980. str. Gherovici Maria. 12 apartamente. Grivitei 238. 31. Georgescu Vasile. G. Bis. Colentina 6. str. 12 apartamente. 40. 11 apartamente. 2982. Bucuresti. 1 Mai 96. str. Raspantiilor 25. Niculae-Tei 10. Gherandache C. Grajdanescu Maria. Ploiesti. str. Golstein Marcu. 4 apartamente. 42a. 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Gaidoc Paulina. Silivestru 27. Georgescu George. Iasi. Paris 58. Bucuresti. Georgescu Sofia. str. Georgescu G. Bucuresti. Agricultori 14. Mihai Bravu 288. Bucuresti. 2987. str. Sanzienelor 32. Traian 1. str. 2985. str. Trinitatii 48. Bucuresti. 5 apartamente. Groffer I.. Cuza Voda 7. str. Prof. 71 apartamente. 3. Bucuresti. Bucuresti. 2995. Col. calea Victoriei 112. 9 apartamente. 2983. 2994. Galati. 3005. Nerva Traian 120. 4 apartamente. Bucuresti.. 41. Bucuresti. 2997. Sabinelor 43. 3008. str. 11 apartamente. 16 apartamente. Balcescu 17. calea Grivitei 205.

Petre Poni 6. Ciobanasului 2. str. 3027. str. 3030. Stefan cel Mare 49. Gadei Stelian si Elena. 3 apartamente. Plevnei 4. 12 apartamente. 3024. Trinitatii 34. 3 apartamente. str. Badulesti. Grunberg Davila. 6 apartamente. 3019. Constanta. 6 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Nic. 3016. str. calea Dorobanti 144. Dr. . Bucuresti. str.. 3028. Bucuresti. cal. Dr. Filimon 1. Felix 7. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Gteif Eliza. Glasberg Libertina. Udricani 18a. 7 apartamente. Gherghiu Alexandru. N. Bd. Turda 94. 19. 3039. 6 apartamente. Dambovita. Bucuresti. Polona 21. Caragiale 1. Dosoftei 30. Georoceanu C-tin. Mitr. Bucuresti. 3020. 3029. Sergiu 32. str. Bacau. Dorobanti 146. 10 apartamente. Lacar 35. 7 apartamente. Bucuresti. Giersch Albert. Georgescu Maria. Fainari 7. Gheran Gh.. 6 apartamente. Bucuresti. Georgescu Nicolaie. 12 apartamente. 3041. str. Independentei 23. V. Bucuresti. Bucuresti. Grigoriu M. 3021. 5 apartamente. Bucuresti. 3040. Golescu 37. 3036. 1 Mai 181. Bucuresti. Grivita. Bucuresti. cal. Bd. Cicio Pop 75. Badea Cartan 61. Grumescu Elena. Georgescu Ioan. str. Gheorghiu Anastase. Floreasca 72. Gheorghiu Nicolae. 3023. 3032. Episcop Ilarion 17. 16 apartamente. Banu Manta 9. 3017. Gherman Costica. str. str. str. Bucuresti. Goldenstein Eliza. str. Elena Cuza 92D. 3018. Belizarie 17. 3035. Mavrogheni 7. Dragalina 26. 19 apartamente. Bucuresti. Dianei 10. 3 apartamente. Georgescu Elena. 5 apartamente. str. Bucuresti. Maresal Tolbuchin 67. Buc. Bucuresti. str. Dionisie Lupu 12. 9 apartamente. Gherghel Florica. 3015. 3 apartamente. 11 apartamente. Dionisie Lupu 59. Coltei 10. Georgescu Ecaterina. Bucuresti. str. Bd. str. str. Bucuresti. Ganea Alex. Gorbanescu Dumutru. calea Vacaresti 123. Lipscani 50. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bd. Gavrilovici Tzvoltan. Lucaci 102. 11 Iunie 20. 6 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti. str. str. Astrului 38. Brezoianu 9. Gudi D-tru. 3 apartamente. Ghelter Friederich. 3011. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 15 apartamente. 3037. cal. Gherasi Niculae. 3014. str. 3012. str. str. str. Pictor Iscovescu 11. Bucuresti. 3 apartamente. Muncii 13. 7 apartamente. Mendelieff 39. 3033. 3022. 16 apartamente. sos. str. calea Calarasi 25. Kiselef 53. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Intrarea Moraviei 10. 3013. Republicei 11. str. Grunstein Ianca. Gross Osias si Otilia. Witing 17. 7 apartamente. Georgescu Filofteia. Georgescu Mihail si Florica.. Bucuresti. D. str. str. 15 apartamente. 3009. Selari 13.. str. 3010. 4 apartamente. Poiana Tapului. str. Bucuresti. 3 apartamente. Turda 33A. 3034. 3031. Arad. Dragu. str. Atena 1. C. Gataliantu Constanta. 3025. Bucuresti. Bd. Balcescu 3. str. Traian 100.Oituz 12. Bucuresti. 3026. 3038. Gherman Alex. Bucuresti. 14 apartamente. Macedonia 24. str. Dianei 1-13. str. str.

Gen. H. Nic. 3073. 3 apartamente. 3074. 4 apartamente. . cal. 3 apartamente. str.. Brandusi 13. 36 apartamente. 3 apartamente. Georgescu Gh. Bucuresti. 4 apartamente. Predeal. str. Polona 68. str. 24 apartamente. 3 apartamente. Brezoianu 53. Vasile Lascar 24. str. 3054. 3046. 3043. 4 apartamente. Teodor Speranta 39. Bucuresti. 2 apartamente. 3065. si Maria. Altarului 2 bis. str. 3055. 3053. str. str. Bucuresti. str. Romulus 44 A. str. Bucuresti. Glautfstein Emanoil. 3076. str. 10 apartamente. Frumoasa 52. 2 apartamente. str. Grimberg Herman Sache. Bucuresti. N. Dobroteasca 11. Gheorghiceanu Stefan. 2 apartamente. 3068. Dinicu Golescu 47. cal. Gutman A.. str. Bucuresti. str. 3059. col. Baneasa. Nicolae. 2 apartamente. Tudor Speranta 1. str. 6 apartamente. Goldenberg Michel. Bucuresti. Zaharia 10. Filipescu 51. Bucuresti. Eminescu 36 si 55. Gologan Radu si Elena. 17 apartamente. 3 apartamente. 3066. Bucuresti. Goldner Pepi. Tache Anastasiu 1. str. Ghircoias Sivia. Ardealului 51. 3044. 3 apartamente. com. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Georgescu Mihai. Bul. 3047. 3063. str. str. Gocieff Filanida. Romulus 75. Dobrescu. Grigoriu Gh.. Bucuresti. Gheorghita Silvia. 3064. Golstein Iulia. 4 apartamente. Dacia 47. str. Bucuresti. Glatz Alex. 3 apartamente. Grozescu Dimitrie. Bucuresti. Goldemberg Avram. Robert 26. Bucuresti. Gheorghe Cleante. Stefan cel Mare 180. 6 apartamente.. 13 Decembrie 29. Bucuresti. 3061. Georgescu Dinicu. calea Vacaresti 71. Bucuresti. 3051. Brezoianu 53. Radulescu 20. 2 apartamente. str. Bucuresti. Bradului 31. Vasile Conta 3-5. Gheorghiu Gh. 3058. Moise Nicoara 7. Gheorghiu Stefan. Popa Petre 34. 4 apartamente. str. Maltropol 15 si 15 bis. Maica Domnului 18. str. Bucuresti. Georgescu Const. Dudesti 171. 12 apartamente. Paul Sorescu 11. Garoiu Niculina. str. Labirint 30. 3052. Georgescu Ioana. Bucuresti. Gheorghiu Venera si Ion Florian. 3049. Bucuresti. cal. Bucuresti. str. 3075. 3057. 3062. Gohu Martin. Filipescu 32-34. str. Bul. Vacaresti 83. Plevnei 246.Galati. str. Ghirogasian Karnic. Grivitei 217. Bucuresti. 3067. 3 apartamente. 9 apartamente. Cerbu. 3072. 5 apartamente. str. str. str. Gheorghiu Victoria. 3056. str. Bucuresti. Georgescu Paraschiv. Bucuresti. str. 4 apartamente. Republicii 154. sos. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Georgianu I. str. Bucuresti. Kepler 71. 3060. str. Bucuresti. 3070. Bucuresti. 14 Martie 16. Bucuresti. Gabriel Ana. Lipscani 94. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3045. Bucuresti. 3042. 3048. Logofat Udriste 17. Lt. str. Bucuresti. Cantemir 28. 3069. Geniale Fabeber. Bd. Bucuresti. M. 3050. Grajdanescu Maria. str. cal. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3071. Georgescu G. Nerva Traian 64. si Natalia. Grigorescu Nicu si Elena.

Victoriei 15. str. 9 apartamente. str. Petre Gh. Garotescu I. 3087. Vladimirescu. Izvor 7. 15 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. str. com. 3094. Bucuresti. Bucuresti. Grimberg I. 5 apartamente. str. 3100. str. Penele Gheorghe 27. Negustori 19 A. Bucuresti. Gh. str. Gange Paraschiva. 17 apartamente. V. 3081. Georgescu Petre si Sofia. Bucuresti. str. 5 apartamente. Virtutii 11. I. Justitiei 72. Bucuresti. Sft. Gross Matilda Olga. Stelea Spataru 17. 3095. Garfunkel Nic. Bucuresti. str. Mosilor 25. C. 3 apartamente. Gogu Paraschiva. Bul. 3079. 3090. Vlahuta 8. Gheorghe Stanei. str. cal. . Ing. 3092. Bul. Maria Roseti 17. 3102. str. str. Bucuresti. Dimitroff 14. 3093. cal. Georgescu Vasilica. Colentina 176. Diligentei 21.. str. Frimu 10. 27 apartamente. Independentei 23. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Plantelor 20. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3089. Constanta. 3097. Mihai Voda 12. Goldstein Netty. Ganea Constantin si J. Goldemberg. Bucuresti. Mihai Voda 3. str. Bucuresti. str. 3103. Blanari 11. str. Chindia 4. D. str. Eminescu 64. 3096. Ing. Buzesti 2 si 4. Gh. str. str. Bucuresti. str. str. str. 8 apartamente. C. Vasile Roaita. 3085. Lucaci 18.3077. Bucuresti. 3078. str. str. 3086. Ion Voda cel Cumplit 3. 4 apartamente. str. Bucuresti. Dimitrie Cantemir 26. Gheorghe Panu 9. str. Vasile. Grivitei 78. str. str. Paun 2. 3084. Videle 41. 13 apartamente. Bucuresti. Grigorescu Valeria. Bucuresti. Gaspari Haralambie si Maria. Bucuresti. 3104. Bucuresti. Georgescu Marin. 17 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Matilda. Bucuresti. Palter. Mihail Cornea 92. Bucuresti. Giuglea I. Savu 68 si 71. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Mosilor 98 B. 56 apartamente. B-dul Dacia 39. Domnita Anastasia 2. dr. str. Gheorghe P. str. cal. 4 apartamente. 3 apartamente. Dudesti 218. Elena. Gmost. Bucuresti. Gibescu Eugen. str. Eugen Iosif 10. str. N. Vasile Lascar 8. cal. Bucuresti. 14 Martie 7. sos. 3101. Tolbukin 115. Georgescu Ilie. Manea 12. Arion 4A. Bul. Bucuresti. cal. Stirbei Voda 65. 3080. 3082. 6 apartamente. Grigoriu Aspasia. Popa Nan 156. Alex. Ghica Comanesti adm. str. si Pascu Alfred. 3099. Intr. 8 apartamente. 3098. Constantin 10. Pometului 5. Iorceanu 19. Georgescu Olimpia. Pop de Basesti 43-45. Goescu Zamfir. Alexandriei 2. Gagionea Vasile. Alex. P. M.. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 3106. 5 apartamente. 3083. str. Lipscani 6. Grimberg M. Matei Basarab. 3105. Ghiavei Gheorghe si Mina. Gany Rozalia. C. T. 2 apartamente. 3088. 3091. Piata Rosetti 3. str. Grimbaum Moise. str. Goldemberg Sami. cal. Bucuresti. 1 Mai 52. 3 apartamente. str. str. str. Pieptanari 37. str. 2 apartamente. Georgescu Dumitra. 4 apartamente.

3 apartamente. 3138. B-dul 1 Mai 17. str. 4 apartamente. Iasi. 6 apartamente. Cobalcescu 10. Cobalcescu 15. Giuseppe Ceseratto. str. 3134. Hartanoaiei 3. Bucuresti. 7 apartamente. Gheorghe 19. Georgescu Petre. 4 apartamente. Felix 6. Gandu 4. Sergiu 6. str. Gheorghiu Ana. 15 apartamente. str. Cartierul de Nord. 3126. 3117. Grimberg Iosif si C. str. Grigoriu Marieta. str. Ing. Bucuresti. Gheorghiu H. Carol Davila 11. Petru Rares 30. str. 24 apartamente. Epicol 32. Ramuri-Tei. Dr. 3 apartamente. Gheorghe Stefan 10. Sabinelor 43. Stefan cel Mare 2. Goldeanu adolf. Guran Viorica. str. Victoria. Gama Ecaterina. 3110. Sft. 3130. Eroului 15. Nic. 11 apartamente. 3120. 4 apartamente. Filofteia. Bd. Georgescu Paula. Ghitescu Petre. Bucuresti. 3 apartamente. 3122. 3131. str. 4 apartamente. str. Mangalia. 3128. 3109. Popa-Soare 47. Bucuresti. Bucuresti. str. 3121. 3112. 18.. Constanta. Splaiul Independentei 58 a. 3136. Georgescu Ioan.. str. Bucuresti. 3115. Frederic. 3137. A. 7 apartamente. 3 apartamente. Izvor 123. str. Vasile Lascar 21. 9 apartamente. Ghia Ovidiu. 3116. str. Bucuresti. 3135. Georgescu D. str. Bucuresti-Colentina. Argentina 40. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Luigi Cazaviian 5. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. I. 3111. Titulescu 177. Putul cu Apa Rece 25. M. Karl Marx 28. 3125. Bucuresti. Gabroveanu Elena si Iancu. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Ghidu Nicolae. Rasuri 24. Popov 21 A. Georgescu Olimpia. str. Bucuresti. str. Morilor 23. Cantacuzino 14. Bucuresti. str. Bucuresti. 3129. Golden Aron si Mendele. Bucuresti.3107. Duca 64. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Stoica Ludescu 47. 7 apartamente. Grossman Jana. str. Bucuresti. 6 apartamente. B-dul Marasesti 66 si 64. Av. Dobrogeanu Gherea 30. str. Vasile Roaita. Ilie Pintilie 6. Bucuresti. str. Bucuresti. Gheorghiu Vasile. Predeal. Grigorescu Constantin. General Anghelescu 2. 3113. sos. Gheorghiu M. Pisani 3. Poni 2. Bucuresti. str. Dr. str. Bucuresti. Bucuresti. 3127. 8 apartamente. Cantemir 65. Marinescu 8. G. 3 apartamente. 67. Nicolae. 3139. str. 3124. 3133. 3118. Orzari 37. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Calea Calarasilor 158. Intrarea Tiglelor 24. 3 apartamente. 4 apartamente. Grigorescu Ion si Domnita. 4 apartamente. Gherculescu Eugenia. 3108. Gosta F. P. Georgescu Nicolae. Sultana. str. str. Costache Negri 22. Dobresti-Snagov-Ilfov. str. Gheorghini M. str. 3114. Greculescu Elena. Patrascu Voda 19. Ghenadie Petrescu 104. Arcului 26. str. G-ral Angelescu 25. str. str. 6 apartamente. 4 apartamente. Doamna Oltea 37. 3119. Grigoriu Elena si R. Bucuresti. 6 apartamente. str. 3123. Andreescu 20. Bucuresti. 3132. str. 2 apartamente. Bucuresti. . Georgescu Constantin. str. Goresnic Benty. str. Grigoriu Victoria. Ghitescu Nicolae. Calea Grivitei 232. str. Bucuresti. Dr. str. 10 apartamente. 1 Mai 201. str. Bucuresti.

Bucuresti. Bucuresti. Agricultori 52. Bucuresti. str. Gibelsaca Valentina. str. Ghiulamica Radu. str. Grecu Avram. Cazan 5. str. 3149. 3168. Fr. str. calea Calarasi 300. Grumberg Ihuna. 18 apartamente. 168 bis. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. Georgescu I. 7 apartamente. Bucuresti. Colentina. 9 apartamente. 7 apartamente. calea Dudesti 105 A. Stelea Spatarul 25. 11 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. calea Mosilor 243. G-ral Dona 2. str. 3172. D. Barbat Voevod 7. 9 apartamente. 3144. Gaspar Ion. 3151. 3159. 3162. 3142. Speranta 166 bis. Bacani 4. Georgescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. str. Iuliu Boros 127. Romulus 73. str. Bucuresti. 3157. Banu Maracine 19. Bucuresti. str. Buicliu 1. calea Rahovei 230. Bd. Bucuresti. Grigorescu C. Bucuresti. Garbea Titus si Silaveica. Olga Bancic 7. Bucuresti. Grigorescu Manole. Dr. Bucuresti. Grigoran Florica. 3155. 3156. N. 3 apartamente. Odobesti. Alex. Bucuresti. Mitr. Iuliu Borasiu 4. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria. 3153. 3 apartamente.3140. 3166. 6 apartamente. 7 apartamente. Nicolae. 8 apartamente. Mangalia. Gheorghiu Eugen. Gh. 3 apartamente. Bucuresti. N. Gheorghiu. T. Cartierul de Nord. 3141. Giurescu Constantin. 4 apartamente. Grunberg Moise. Avrig 64. Georgescu Aurica. Grumberg Avram. str. str. 30 Decembrie 6. 38.. str. 3 apartamente. Georgescu Viorica. Colentina 36. str. Predeal. Grigorescu N. calea Calarasi 197. str. Ganescu Gheorghe. calea Mosilor 177. Luca P. Bucuresti. Bucuresti. 3152. Bucuresti. 3143. Filipescu 7. D. Bucuresti. str. sos. M. Bucuresti. 3163. 5 apartamente. Teodor Speranta 182. sos. 3150. Mihai Bravu 271. Berzei 47. Goldner Silenfeld Elisabeta. str. Bd. Bucuresti. Iorga 3. Maior Bacila 2. 5 apartamente. str Dristorului 179. Stefan. Bucuresti. str. Georgescu Vlad. str. Bucuresti. Ghiltcic Avram. 68. Grigoriadis Dumitru. 3147. Vasile Parvan 14. Focsani. Mihai Bravu 34. 3165. Stefan cel Mare 52. 6 Martie 78. 7 apartamente. Niculescu 6. sos. 190. 12 apartamente. Bucuresti. 3161. 3145. Ghenciu Iosif. 8 apartamente. Georgescu Nelice. str. Gorcea Stela. 4 apartamente. Bd. 8 apartamente. 3146. Georgescu Maria. str. Georgescu Dumitru. 3170. str. str. 3158. 7 apartamente. str. Filaret 19. Iancului 9. str. 3167. Concordia. str. 3154. Galica Moise. Bucuresti. calea Mosilor 35. str. Dacia 30. Luigi Cazavilan 29. Palade 35. Mircea Voda 66. Burghelea 19. Georgescu Constantin. Dimitrov 97. Stelea Spatarul 14. 3160. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 3148. Balasanu nr. str. Bucuresti. 3171. Galca Nicolae. 1 apartament. Dr. calea Mosilor 342. str. 3 apartamente. str. 9 apartamente. 3164. 7 apartamente. 3169. Ilfov 1. 4 apartamente. . 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente.

Grigore. 5 apartamente. Gheorghiu Emilian. 3189. Aristide Briand 19. aleia Lahovari 1. str. 5 apartamente. B-dul Libertatii 165. B-dul N. 11 apartamente. Plantelor 20. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 3193.3173. Gheorghe N. Poiesti. str. 4 apartamente. Apostoli 43. calea Mosilor 356. str. 3181. Georgescu Pandele. str. 25. Bucuresti. Bucuresti. Dionisie. B-dul Marasesti 27. Mincu 6. Gheorghe Maria. 9 apartamente. 4 apartamente. Cihoski 7. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. Grecescu Iosefina. calea Mosilor 25. Bucuresti. str. Viitor 68. Bucuresti. 7 apartamente. str. 3184. Bucuresti. Baneasa. str. Gobl F. Bucuresti. Am. Georgescu Ion. 7 apartamente. str. Ganea Iulian. Bucuresti. 3188. 13 apartamente. Georgescu Nicolae. str. Iuliu Rosca 8. Barlea 2. 6 apartamente. Serban Petrescu 25. str. Garfunkel Alex. str. 3183. B-dul Balcescu 24 Predeal. str. Georgescu C-tin si Ana. Duca 13. str.. str. Busteni. str. 3 apartamente. str. 3178. Bucuresti. Bucuresti. 3201. Bucuresti. Bucuresti. Lahovari 1. 3186. Gavrilescu Mircea. Vasile Lascar 8. Luca Arbore 3. Bucuresti. 18 apartamente. A. Gobl Aurelia. Mamuleanu 33. Bucuresti. 3187. Armeneasca 17 a. 3192. B-dul Enghels 4. 3176. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Constanta. Bucuresti. Grigorescu Maria si Constanta Judecat. Grumberg Elisa si Suzana Meis. Pantelimon 114. str. Grumberg Matilda. Fabrica de chibrituri 48-50. Episcop Radu 13. 6 apartamente. str. str. str. str. Garabetianu Simoin. Slatineanu 6. 35 apartamente. Georgescu Maria si Georgescu Alexandru. 3203. 4 apartamente. Vlad Tepes 35. Aristide Briand 19. 3177. Satucu II 27. str. str. 4 apartamente. 3198. 3175. Viitorului 44. 7 apartamente. str. C. 3185. Bucuresti. Porumbaru 3. Sabinelor 72. 10 apartamente. str. Gheorghiu Ioan si Viorica. Sfintilor 10. Gavrilescu Florea. sos. Lunei 7. Gulier Elisabeta. Fii. Duca 5. Girgiulescu Nicolae si Florica. str. Rahovei 23. 5 apartamente. I. 3196. str. Justitiei 8. 3194. 3 apartamente. Gheorghe M. Ghilanescu Gherghina. str. 24 apartamente. G-ral Angelescu 10. B-dul Dacia 46. Rosetti 42. Balcescu 3-5. 3182. 3190. Sarbei 43. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Garabietean Garabet. 3199. 4 apartamente. 3180. G. Sf. str. Florica. Magurele 125. Gold Sali. Stefan cel Mare 58. str. I. Cortului 5. 3197. Aman 38. 3195. 3174. 3 apartamente. 3202. Bucuresti. Slanic Prahova. 3191. Floreasca 39. Clucerului 27. Gras Sofia. Georgescu P. str. G. 6 apartamente. Georgescu Antoneta. Tudor. Bucuresti. str. str. Av. 40. 3179. Bucuresti. Maria. . Grecu I. Piata Lahovari 3. str. Th. sos. Bucuresti. Ghitulescu Atanasia. 5 apartamente. 11 apartamente. 6 apartamente. Hristo Botev 32. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 3200.

Porumbaru 32. str. 9 apartamente. 3206. 3222. 3216. Bucuresti. Occidentului 42. Bucuresti. 6 apartamente. str. Viitorului 86. Caramidari 3. 3211. Bucuresti. Griorovici Ion.. str. str. 8 apartamente. Georgescu Nicolae. P. 3230. Cazarmii 95. sos. Madelnicerului 4. str. Vicol 3. 3236. 4 apartamente. 5 apartamente. Georgescu Alex. Bucuresti. Nic. 15 apartamente.. Bucuresti. Georgescu George. 3227. Bucuresti. Iancului 60. sos. Gurea Paul si Rozalia. Enachita Vacarescu 5. Galin Wihlemina. 3233. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ghiulamila. Bucuresti. 4 apartamente.. Ana Davila 13. Filipescu 7. str. Georgescu Sofia. Spiridon 5. Bucuresti. Grozdea Dumitru. Intr. Hagi Ghita 40. str. 3207. Aleea Alex. 3234. 19 apartamente. Ganescu Mihai si Margareta. Maria. Stirbei Voda 17. Pasteur 10 a. Jeana. str. 16. 3 apartamente. 3212. Gheorghiu Alex. str. O. Gherman Maria. Gheorghiu Valerica. str. Gherechide Mihail. Grozdea Anastasia. 9 apartamente. Azilul de copii 4.. Kogalniceanu 12. 3214. 3219. str. str. Georgescu I. 4 apartamente. Matei Voevod 20 A. 8 apartamente. B-dul Constantinescu 6. Grozdea Vitan D. Glavace Sergiu. 3209. 3231. 3237. 3208. 9 apartamente. 10. Odoarei 22.. Bucuresti. Bibliotecii 6. Goldemberg Lupu. Iancu Capitanul 19.3204. 68. 6 apartamente. str. Pantelimon 254. R. 3228. 8 apartamente. str. Bordea nr. Mamuleanu 6. 3224. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Ghica Elena. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Ganciu N. 6 apartamente. Bucuresti. Mihai Bravu 143. Fabrica de Spirt 1. str. 6 apartamente. 3226. Bucuresti. str. 13 Septembrie 205. Pictor Mirea 10. Sinaia. Calimanesti. 3 apartamente. Ion Maiorescu 51-53 A. Aquila 39. 3 apartamente. sos. Elvira. str. 35. B-dul Tolbuchin 38. 3 apartamente. str. Carol Davila 58. si Ecaterina.. 7 apartamente. Tepes Voda 28. str. Ghinescu Aurel. 3235. Gaina Viorica. Bucuresti. Bucuresti. 3229. str. 3217. str. Bucuresti. str. Constanta 15. Bucuresti. Ion Vasilescu 7. calea Victoriei 143. B-dul Miciurin 50. calea Rahovei 51-53. Grigorescu V. Stefan Burcus Nr. Dr. str. 2 apartamente. str. . Bucuresti. 4 apartamente. Garofild Al. 5 apartamente. str. Agricultori 44. Georgescu N. 3215. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. str. str. Sf. Orlando 6 A. Uranus 33. 4 apartamente. 3220. str. 3205. Bucuresti. Gerota C-tin. Bucuresti. sos. 3223. Georgescu M. str. str. Italiana 25. 3221. Bucuresti. 3225. Floreasca 145. Bucuresti. Bucuresti. Giulesti 130. Grigorescu Paula. 3232. 3210. B-dul Suvarov 22. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Grumberg Debora. str. Georgescu Gh. Galati. 8. Georgescu Nicolae. 8 apartamente. str. Georgescu Gheorghe. 18. 3213. Bucuresti. 6 apartamente. str. Georgescu Ion. str. Bucuresti. 5 apartamente. Paris 7 A. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 30. 3218. Grunanici Micasica. Aleea I. str. Bucuresti. Bucuresti. Lizeanu 9. sos. 6 apartamente. Pavel Tcacenco 13.

3239. Bucuresti. Nerva Traian 57. Demostene 29. Bucuresti. Gutuiescu Gheorghe. 7 apartamente. Radu dela Afumati 9. str. 3255. calea Vacaresti 43. str. 3 apartamente. str. str. Grecescu Nicolae si Maria. 36 apartamente. 14 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. calea Mosilor 323. 6 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Intr. Grigore. Bucuresti. str. Dimitrof 53 si 55.. 7 apartamente. Goldstein Mali. str. Grozea Aurel. Goreti A. Povernei 29. Georgescu Silvia. Bucuresti. Gostenfeld Niculae. Bucuresti. 6 apartamente. Vespasian 2. 2 apartamente. str. 3260. Grecul D. Bucuresti. str. 3259. Gheorghe Anton. Fainari 15. str. Ardealului 47. 3267.. Gaia Asposica. str. str. Vlad Georgescu. Silivestru 17. Bucuresti. 3249. 4 apartamente. Mogos Vornicul 1. 2 apartamente. 3240. Bul. Gorcea Isac Iacob. Vitan 14. Dr. 27. Traian 52. 3270. 5 apartamente. Bucuresti. Grigorescu Alexandrina. Gheorghe Andrei. 3251. Caimatei 6. Georgescu Romulus. Ion. Bucuresti. str. Orfeu 2. Toni. 3272. Drumea Radulescu 7. Georgescu Proscha. str. Popa Nan 38. Bucuresti. 3262. Bucuresti. Ileana. Bucuresti. 3248. 3250. 3 apartamente. Bucuresti. Ghivagosianu Fornic. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. 3252. Gavrilescu Stefania. Bucuresti. Balcescu. 3 apartamente. calea Vacaresti 6. calea Mosilor 320. str. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Sorica. 3269. Ghilerder Margareta. Bucuresti. Anton Pann 41. str. 3268. Grecescu Marg. str. Aleea Suter 9. 3264. 3263. Bucuresti. Grumberg. Georgescu Radu. Trinitatii 73. Aprodu Purice 12 si 14. Oslo 10. 3244. . Av.Biserica Veche. str. str. 3265. str. 3 apartamente. Ghenadie Petrescu 150. 3266. str. str. Gogu Elisabeta. Bucuresti. Lucaci 61 si 63. 6 apartamente. Vaselor 58 si 60. Georgescu T. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Popa Savu 26. Beler 10. Burghelea 19. 3242. Teodoroiu Rudeanu 11. 3 apartamente. Georgescu Marica. str. 37. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. 11 apartamente. Vaselor 42. 3246. 3261. Guran Victoria. 7 apartamente. Arh. str. 7 apartamente. Bibliotecii 6. Bucuresti. Gross Hermann. 5 apartamente. Georgescu C-tin. Golgoteanu Gabriela. str. Georgescu Alexandrina. 3257. Bucuresti. Vanatori 1 A. 4 apartamente. 5 apartamente. Cameliei 13. Semilunei 8. str. Horei 21 bis. Bucuresti. 2 apartamente. 3254. Gioranu Melania. 3271. Dragos Voda. 3 apartamente. str. str. str. Harjan 35. calea Calarasi 81. Izvor 12. Logofat Tautu 43. 3258. 3247. 3 apartamente. 3243. Banu Manta 45. Bucuresti. Bucuresti. Grigore Petre si M. str. 18 apartamente. Zece Mese 7. 3245. str. Georgescu Constantin. Goldinic A. Lucaci 38. 3253. calea Victoriei 214. Valeriu Braniste 36. str. 3 apartamente. 3256. 3241. Giorsan Elisabeta. Olga Bancic 4. Bucuresti. 3238. str. Garofeanu Ecat. Bucuresti. Bucuresti.

3301. Girnz Sonia. str. Bucuresti. 4 apartamente. Generalissimul Stalin 70. 3276. Vasile Lascar 10. Elena Doamna 32. 5 apartamente. 7 apartamente. Sevastopol 7. 3295. 25 apartamente. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Scarlat Varnav 33. Uranus 65. Bucuresti. 2 apartamente. Giunoiu Iosub si Ana. Militiei 6 a. str. Brasov. Bucuresti. str. Ghezirgian Arsaguli. 3280. 15 apartamente. Durescu 18. 6 apartamente.. Gangopol M. str. Badea Cartan 13. Ghitescu Silvia. Elena. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Georgescu Maria si Elena. Elena Pavel 20. 3294. Bucuresti. Grosch Olfred. str. str. Bucuresti. str. 3279. Ghitescu Nicolae. Gomolea Lascu. Bucuresti. 6 apartamente. Balaseanu 9. str. Gheorghe Alexandria. Grusiei Dumitra. 15 apartamente. str. Episcopul Chesarie 32. 11 apartamente. str. Grumatescu Dumitru. str. C. Piata Amzei 24. 9 apartamente. Pucheni 60. str. Eremia Grigorescu 15. Mitr. Mitrop. A. Bucuresti. Grigorescu Ecaterina. 7 apartamente. Lahovari 7. Bucuresti. Dumbrava Rosie 1. str. Oltenita 102. str. Anastasie Sima 2. Gherondache Filip. 3299. Bucuresti. Vasile Lascar 10. Bucuresti. Intrarea Italiana 4. 5 apartamente. Roma 40. Col. Sabinelor 48. Budai Deleanu 5. Sperantei 20. Bucuresti. Glasser Iosif. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. Aurel Vlaicu 144. Palade 54. G-ral Brosteanu 3. Ghervescu Vasile. Costache Negri 2. Grigorescu Elena. Bucuresti. 3283. 3302. Calea Mosilor 234. Georgescu Iuliana. 3296. 3300. Goldring Rene. 5 apartamente. str. Ghiorghiu Didina. str. str. G-ral Angelescu 181. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Colentina 18.Brezoianu 29. 3274. 3291. sos. 3277. str. George I. 3278. Gratestenul Mihai. Nifon 13. 6 apartamente. Ghilescu Dumitru. Guchar Ferdinand. str. Grigoriu Constantin. Corneliu Botez 8. str. str. Hagiului 29. str. Iorbant 109. 3275. . Cernic. Gamba Sorin Canteli. str. str. 12 apartamente. Cuza Voda 9. Sinaia. str. 3 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 3303. Bucuresti. 2 apartamente. 3273. 3 apartamente. Giorgescu Paul. str. str. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. 3297. 12 apartamente. Bul. str. Bucuresti. str. 3292. 8 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Andrei Muresanu 5. 3286. str. Rosetti 14. Bucuresti. Grigoriu Aurel. Episcopiei 7. sos. Icoanei 40. str. Ardealului 39. str. Gheorghe Eremia. str. 3288. Hatmanul Ghica Olbry 14. Gabrilescu Ecaterina. H. Al. Spatar 25. calea Grivitei 150. Borzesti 4. 3304. Armeneasca 23. Scoala Floreasca 25. Bucuresti. Renee. 3298. Elena Cuza 91. str. str. str. 3284. 13. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 3281. Alex. str. Bucuresti. str. 3293. B-dul N. Gh. 3287. Bucuresti. Maria Rosetti 8 A. str. Banu Maracine 35. str. 3285. Bucuresti. 3290. str. Grimberg D. 6 apartamente. 5 apartamente. Georgescu Vasile. 3282. Nifon 37. 3289.

4 apartamente. Bucuresti. si vaduva Elena. Bucuresti. str. Gheorghiu S. Galatescu Ion. 26. 6 apartamente. 8 apartamente. Georgescu Sanda. Brezoianu 7. 3326. 5 apartamente. 3322. 3331. 3309. B-dul Stalin 47. 3316. Boteanu 3. 5 apartamente. Grecu Virginia. 3306. str. 3313. G-ral Doda 10. B-dul Ilie Pintilie 54. str. Episcopiei 5. str. Grigorescu Mostenitori. Georgescu Grigore. Constantin Aricescu 4. 6 apartamente. 3325. Gherghiceanul Niculae si Elena. Grigoriu Alexandru. str. Grinberg Moritz si Faeing. B-dul Maresal Malinovschi 11. str. 6 apartamente. str. Ganea Tania si Sterie. Cantaretul Macarie 4. Bucuresti. str. str. str. str. Nastase Pamfil 31 A. str. 3317. str. 5 apartamente. Granescu Vasile. Ecoului 29. 3321. Georgescu Felicia si Constanta Vasile. 6. 7 apartamente. 3308. Domnita Anastasia. 4 apartamente. Bucuresti. str. Georgescu Petre. 2 apartamente. Atena 8. Bucuresti. Gueran I. 3330. str. str. 3305. Gavrila Suzana. B-dul Ilie Pintilie 10 A. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Victoriei 25. 3318. str. 13 Decembrie 4. Bucuresti. 5 apartamente. Rasuri 1. Altarului 6. Serg. Col. Colentina 5. Tunari 73. Bucuresti. str. Georgescu Alexandru. 8 apartamente. Bucuresti. 3320. str. str. str. Ploiesti. Ghenzel Bernard. str. Bucuresti. Guttman Netty. Polona 101. 3311. Bucuresti. 3314. 5 apartamente. 3319. M. Scoalei 75. Bucuresti. Zinca Golescu 13 B.Balcescu 3. Calea Dudesti 78. Gaitan Elisabeta. 3324. Gorascu Teodora. 3310. 10 apartamente. str. 4 apartamente. str. 7 apartamente. str. 3327. Ocolului 2. 5 apartamente. Bucuresti. 3323. Gohl Andrei si Gohl Ludmila. Argentina 29. str. 13 apartamente. Alex Donici 20. Bucuresti. Calea Lupescu 49 B. Bucuresti. Bucuresti. Manu Cavafu 14. 3329. str. Viitor 99. Golie Costa si C-tina. str. 5 apartamente. Bucuresti. Andrei Muresanul 27. Militiei 27. Bucuresti. str. B-dul 1848 37-39. Iliescu 48. Bucuresti. Bucuresti. Pietatii 27. str. 5 apartamente. Grisa Panait. Nic. Bucuresti. Intrarea Armasului 8. 5 apartamente. Golescu 5. 8 apartamente. Atena 5. Republicei 8. Herastrau. Sabinelor 84. str. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Ganea Niculina. 12 apartamente. Popa Tatu 4. Bucuresti. Procopie Dumitrescu 6. 3312. str. Ghiocei 18. Garbacescu Florica. 3315. Piata Obor 9. Bucuresti. str. 14 apartamente. str. 11 Iunie 7. Maria. str. Atena 8. Sapunari 16. Bucuresti. Argentina 14 a. 3328. str. 3332. str. Bucuresti. Bucuresti. Rubinelor 3 si 5. Bucuresti. Anonima. Govora Calimanesti Soc. Georgescu Lt. . 3307. str. si Ana. Jules Michelet 25. Garoescu Ruxandra. 7 apartamente.

3342. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Luigi Cazavilan 8. M. str. str. 3 apartamente. Radu dela Afumati 65. Vasile Lascar 142. Olimpului 27. 9 apartamente. Ghidanoc Petre. Palade 28. Valcea. Dissescu. Bucuresti. 3360. str. Bucuresti. calea Mosilor 82. Republicii 1. Alexe 9. Bucuresti. 4 apartamente. 3352. Gheorghiu Alexandru. Bucuresti. Gheorghiu Maria. Gheorghiu Gheorghe. str. 86. Elev Stefanescu Stefan 47. Niculae Balcescu 24. str. Radu Popescu 26. str. 3354. I. str. str. Salcacilor 10. Gheorghe Vasile. str. 45.. str. 10 apartamente. Galati. 3333. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Maria. 3353. str. Visarion 26. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. Fecioarei 24. Republicii 90. Bucuresti. 6 apartamente. str. Ilie Pintilie 21. Bucuresti.. 2 apartamente. 6 apartamente. 3336. Gulimanescu Irina. 3357. Bucuresti. Sahia 17. 3345. 27 apartamente.str. Bucuresti. 2 apartamente. 3339. Calea Colentina 11. Kogalniceanu 1. 3344. G-ral Magheru 23. str. (mostenitori). Grancea Margareta. str. Bucuresti. Wilson 15. str. str. str. 2 apartamente. Gatti Ruxandra. Paris. C. Icoanei 32. 3334. Abrud 69. Bucuresti. str. Bucuresti. B-dul 1 Mai 88. str. Bucuresti. 3337. str. Georgescu Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 18 apartamente. Stirbei Voda 88. E. Grivita Rosie 21. 23. 5 apartamente. 185. Braila. Bacau. 3362. Smardan 1. Dora. C-tin Moroiu 3. Aristide Briand 9. Profesor Bogdan 9. str. Giani Grigore. str. Alecu Russo 24-26. 5 apartamente. Gomoiu Victor. str. Radulescu Assan 13. 6 apartamente. Icoanei 4. Bucuresti. 3338. 20 apartamente. 9 apartamente. 3351. Giotta Francisca si Natalia. str. Grancea Gheorghe. Herastrau 40. Mamaia. G-ral Angelescu 87. Bucuresti. str. Bucuresti. G-ral Angelescu 2. 20 apartamente. str. str. Borus Cornel 15. Radu dela Afumati 67. B-dul 6 Martie 75. 3 apartamente. Iancu Cavaler de Flandra 7. 3361. Georgescu Aurelia. str. Iasi. Alex. 3349. Germeanu Nicolae. str. Ghita Ion. Eminescu 183. str. M. 3359. Nerva Traian 116. 3356. Georgescu Costica. Grumberg Nascu (Natan). Georgescu Al. Goroiu C. Bucuresti. Bolintineanu 6. Bucuresti. str. str. Constandinache Coracas 4. Bucuresti. 9 apartamente. 3347. 3358. Republicii 15. 14 apartamente. Bucuresti. str. A. Rosetti 14. Guerier Ana. Gherandache Alexandra. 5 apartamente. Bloc Edilitar Mamaia. Capitan Vasile Iosif 71 3350. Columna. Golden D. str. Gane Titu. 30 Decembrie 48-50. str. str. R. 14 apartamente. Bucuresti. Gall Virginia. str. Bucuresti. 6 apartamente. Constantin Nacu 5. Batistei 24 A. 3341. Grigoras Elisabeta. str. Germani Eufrosina. 5 apartamente. . Episcopiei 6. 29 apartamente. Braila. 3340. 3335. 6 apartamente. str. str. Sold. 13 apartamente. 3355. str. 10 apartamente. str. str. Guechoff I. 2 apartamente. 3346. str. Galca Elisa. 3348. 3343. Dobrogeanu Gherea 11. Bucuresti. Londra 28.

Vila Neptun. Bucuresti. 3385. 14 Martie 5. Lucaci 11. Gherghiceanu N. Gropper Hilarian. 3 apartamente. calea Mosilor 189. 4 apartamente. G-ral Anghelescu 92. ocolului 28. Bucuresti. Alex Sahia 7-9. Cotiturei 5. 3386. Rosetti 14. 3375. Dr. Bucuresti. Gheorghelas Pavel. str. str. Antoniu. str. M. Hustia Ioan. 8 apartamente. sos. Bucuresti. N. Bucuresti. str. Altarului 2. Bucuresti. 3366. Dianei 1. Basarab 23. Hilt George. 3365. Ion. Gregorian Ana. Arionoaiei 52. Usioagei 6. Gh. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Delea Veche 33. 9 apartamente. Cretu 43. Garbunea Alfred si Maria. Oculeanu 11. calea Plevnei 216. 6 apartamente. str. H. 8 apartamente. Severeanu 25. str. imobil . Bucuresti. Bucuresti. Elisa. Anton Pan 3. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. 3377. str. Dr. Altarului 6. str. Bucuresti. Bucuresti. B-dul 1 Mai 111. str. Constanta. 5 apartamente. 3364. Robert de Flers 27. 3370. 3391. Bucuresti. Golesti 8. Georgescu Marius. Ghiocei 31 a. str. Haralamb Doroteea. Holban Bucura. Bucuresti. str. Bucuresti. B-dul G-ral Magheru 26-43. A. str. 3368. 3381. Constantin 26. 3374. (mostenitori) prin M. Gheorghiu Mihai. str. 5 apartamente. Bucuresti. Gembech Aurora. Georgescu Mihail. C. 2 apartamente. 6 apartamente. Armata Rosie 14. 4 apartamente. Bucuresti. 3384. Aviat. 7 apartamente. 3388. Stefan cel Mare 2. 4 apartamente. str. Cazarmii 22 a. Vaselor 31. 4 apartamente. str. 3379. Iasi. Roma 2. Drossu 29. 4 apartamente.3363. str. Vasile Conta 3-5. 3383. 4 apartamente. 1 apartamente. Hristea Ana. 6 apartamente. Sinaia. Bucuresti. calea Victoriei 71. Ploiesti. Garoescu Gh. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Sft. Kogalniceanu 1. 5 apartamente. Nerva Traian 88. 3376. Batistei 1 c. str. str. 4 apartamente. str. Intr. 3378. Bucuresti. 3389. 3387. Vasile Roaita. str. Alex Sahia 35. 3369. 3392. 3390. Gherasim Marius si Letitia. Garoflid Elena. Grecescu Alexandru. 2 apartamente. Grunepen Rachele. Maresal Malinovski 11. Gerota Maria. 2 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Giuglea Corneliu. Germeanu Nicolae. aleea Zanelor 3. B-dul Republicei 45. Aristide Briand 9. 13. G-ral Anghelescu 74. P. 3393. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Georgescu Gr. str. Aviat. str. Ciru Iliescu 26. Gavrilescu Tudor. G-ral Praporgescu 11. 3372. 5 apartamente. str. Grigore. 3373. Georgescu Elena. 11. Golescu Dimitrie. Gavrilescu Vasile. 3367. 3 apartamente. 3371. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Semilunei 6. Bucuresti. str. Gherghiceanu Matei. 3380. str. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Av. Braila. str. Ghimpeanu Henrieta. str. Ipsilanti 34. str. Kogalniceanu 47. Georgescu V.

Vineri 15. 3426. 3424. Roman. Bucuresti. Armindeni 12. Bucuresti. 3412. 2 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 3398. Eufrosina Poteca 5. 6 apartamente. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str. 21. 3 apartamente. str. Berna 5. 3 apartamente. Oltenitei 22. Hilberger Elisa. spat. Bucuresti. Bucuresti. Dimitrie Racovita 11. 6 apartamente. str. 3415. Mosilor 23. str. 3411. str. Teilor 8. Popesti Leordeni. str. Holban Bertina. Stefan cel Mare 28. 3401. Bucuresti. Rosetti 45. Hanciu Constanta. 3407. Brancovean 73. Vasile Roaita. Bucuresti. str. 3416. str. Cezar Boliac 1. Pitar Mos 29. Crangasi 19. Prof. Zebrului 4. 5 apartamente. 3394. 3406. Hasan Rebeica. str. str. 3410. Hariton Nicolae. 8 apartamente. Bucuresti. Negru Voda 8. M. str. 49. str. 3395. 5 apartamente. str. Olga Bancic 18. Eminescu 4. str. 5 apartamente. c-lea Mosilor 147. sos. Herda I. 10 apartamente. 3417. str. Traian 248. Orient 3. Dr. Popa Tatu 85. bul. Handria Tudor. Bucuresti. Poenaru Bordea 4. sos. str. Elena Doamna 66. 9 apartamente. Hociung Taranu Elena. 3 apartamente. Emanoil. 6 apartamente. Gr. str. 3425. Hrissu Stefan. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3419. 3421. str. 3420. Hatimanu Lucia. 9 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Hascal Iosub. Hiotu Elisabeta. 6 apartamente. 2 apartamente. 11 apartamente. 2 apartamente. str. str. Logofat Nistor 4. Hertz Mauriciu. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta. Bucuresti. c-lea Serban Voda 264. Plantatiei. Dr. Hangian Parisse. Bucuresti. str. cal. 46. str. Bucuresti. G-ral Angelescu 59. Haram Olimpia. str. Milescu 8. 8 apartamente. Herovici B. Bucuresti. 3423. str. Bucuresti. str. Hirschfeld Becuta. 3414. Misail 75. spl. G-ral Mosoiu 75. Gheorghe. Bucuresti. C. Alexandrescu 60. 3402. Hutulencu Pavel. Haubtman Alexandrina. Col. str. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. Sion 3. 10 apartamente. 8 apartamente. Harjescu Cezar. 3422. Hagienal Nicolae.complet. Herscu Iosif si Aneta. 3413. Haberman Fabis. str. Harac Francisc. Intr. Bucuresti. b-dul G-ral Angelescu 46. Hirsch Ioil. Cortului 1-a. Bucuresti. Haritonovici Dida. Alex. Ionica 7. 3409. Logofat Tautu 75. Horovitz Debora si Iacob. 18 apartamente. Magheru 26. Sperantei 3. str. Bucuresti. A. str. 3418. str. Bucuresti. Independentei 63. Bucuresti. 3403. Bucuresti. Occident 55. 3397. Bucuresti. 3404. Haisescu Nicolae. 2 apartamente. 3400. 3405. 3396. str. str. Bucuresti. Stalin 56. Bd. Gh. Huber Carolina. . Hidaghezi Stoian. Bucuresti. Bucuresti. Ciru Iliescu 17. 3408. str. str. Hangan Mihail. 3399. Coltei 5.. 2 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. c-lea Dudesti 131. str. 3 apartamente. c-lea Mosilor 183. Calea Serban Voda 104. Heller Solomon. Nic. 23. Gen. Hristo Botev 8. Bucuresti. Coltei 9. Sepcari 16. sf.

Aleia Moruzi 50 A. str. Florilor 1. Salcami 15. calea Mosilor 252. 3456. Batistei 20. 6 apartamente. str. str. Popa Nan 160. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Horovitz Iulius. Bucuresti. Bucuresti. Hagiescu Elena. Sinaia. 3429. str. 7 apartamente. 2 apartamente. str. str. 96. str. 10 apartamente. str. 3447. calea Dorobanti 51. Bucuresti. Bucuresti. 3435. Harad Herman si Ghizela. Col. 5 apartamente. 3450. Italiana 8. 9 apartamente. Hirsch Adolf. 5 apartamente. Bucuresti. Gh. 23. Bucuresti. Hoscheh Emil. Bucuresti. Bucuresti. G. Hristea Horatiu. 7 apartamente. 8 apartamente. 7 apartamente. Gura Humorului. Bucuresti. str. Silvia. str. 3434. Galati. Traian 7. Cercului 8. Bucuresti.. G. Haralambie Maria. Paloda 33. Helerici Ecaterina. Constantin 31. str. str. Lt. Dumitru 33. 3441. Herescu Margareta. 3449. M. Sofia 8. Iasi. Halpern Leon. 3440. Hermenina C. Sevastopol 21. 3459. 3457. str. Maior Giurescu 7. Horovitz Iulius. 3430. Pitesti. 3448. Teodor Pamfil 8. Hesch Hulman. Hailpern Antonietta. 3444. Stalin 11. Brasov. Ardeal 65. 3431. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. str. 29 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Voda 59. Bucuresti. Maresal Tolbuhin 94. B-dul 6 Martie 91 a. bul. Sft. str. 3438. Gandu 4. Bucuresti. str. Avram Iancu 3. 3 apartamente. 3436. str. 5 apartamente. Bucuresti. Palade 7. Bucuresti. Hogic Alice. 3443. Hazarian Aisalius si Tetrat. Haraga Eleonora. 3433. Bucuresti. Hirschonsohn Sofronie. Stirbei Voda 55. str. Popa Rusu 18. str. 3460. 3 apartamente. Spataru Milescu 6. str. Bucuresti. str. Bucuresti. M. Hozoc I. Bucuresti. str. Papazoglu 1. Vulturi 50. Constantin 1. Horovitz Felix. Sibiu. Herbemant Marcella. 3451. calea Grivitei 425. 3452. str. Herman Aurel si Stela. 8 apartamente. Varful cu Dor 4. str. str. Hazerian Haren. Bucuresti. 20 apartamente.3427. Misail 97. str. Sf. 9 apartamente. 4 apartamente. Tecuci. Eminescu 191. . 3428. Stefan cel Mare 2. 5 apartamente. de 42. Harpim Rachela. Hera Mircea. 3437. Cuza 82. b-dul Ana Ipatescu 56. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 20 apartamente. 8 apartamente. 10. Bucuresti. Biserica Romana 17. D. Salcami 1. Aurel Vlaicu 21. 10 apartamente. Horovitz Louis. C-tin Mosoiu 25. b-dul Alex. str. calea Calarasi 48. Mamaia-Plaja. 3432. Hortopan Grigore. Bucuresti. Vultur 9 A. Deparateanu 37. Hancu Maria. str. 3445. Bucuresti. Iasi. str. 9 apartamente. str. 4 apartamente. Lascar Catargiu 39. str. Bucuresti. 3442. str. 3454. Calea Grivitei 143. Bucuresti. Sf. str. D. Harsia Ileana. 12 apartamente. 3461. str. Edgar Quinet 5. 11 apartamente. 54. 7 apartamente. 3 apartamente. 3458. 3446. Hestodorescu Filotia. str. 8 apartamente. Herman Bercu si Mina. 18 apartamente. 3439. Bucuresti. Bucuresti. 3455. Iasi. Bravilor 14. Hagipanaru Petre. Bucuresti. Hetzner Elia. Hascalovici Mayer si sotia. Haraman Iancu. 3453. Calea Victoriei 146. Bucuresti. Soveja 66.

Jaques Elias 5. Hilel Emanuel M. str. 3467. 3493. str. 3492. 7 apartamente. Hanciu N. Bucuresti. Haimovici L. Vacaresti 206. Aleia Constantinescu 57. 3482. Maria Rosetti 11. Bucuresti. str. Bucuresti. 3480. si Erlangher S. Holberg Carotina. Ilie. str. Batistei 35. 5 apartamente. Bucuresti. Cazarmii 3. str. b-dul Marasesti 4. Vasile Lascar 12. str. 7 apartamente. N. str. str. str. Viitor 109. str. 3484. Dobroteasa 14. Hamza Viorica. str. Buzoianu 38. 4 apartamente. 6. Bucuresti. Bucuresti. Hrissagheles Vasile si M. 3468. Pitatii 25. str. Bucuresti. 3483. Lantului 18. Hlebnikian Nicolae. Atena 5. Bucuresti. 2 apartamente. str. 6 apartamente. str. str. 3470. 3469. Hermes V. Chiritescu. b-dul g-ral Magheru 26. Bucuresti. Harbatschi Maria. Haberman M. str. str. str. 3486. Heinrich Reina. 2 apartamente. str. 3472. Porumbaru 81. 3466.3462. Bucuresti. Bucuresti. 3475. 3 apartamente. str. Herariu Mihailoiu si Teodora. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 3477. Xenopol 3. Palade 78. str. str. Filip. 3487. Mendeleef 43. 4 apartamente. Henghel Anton si Elena. Giurgiului 103. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Matache Dobrescu 7. 15 apartamente. Paris 54. Horovitz Ana. Bucuresti. 3 apartamente. Brezoianu 51. Bucuresti. 27 apartamente. 4. Hilsenrad Artin. Cotofeni 2. Haiblum Adolf. str. Batistei 11. Hichil Roza. Bucuresti. 3473. str. sos. Hariton Gh. G-ral Angelescu 16 A. Bucuresti. 3479. Sf. 8 apartamente. Haimbert Elena. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. M. Kogalniceanu 11. Republicei 34. Holdas Gheorghe. str. Braila. Stalin 62. Bucuresti. 3490. Rahovei 96. Bacau. Ceres 22 bis. Bucuresti. Sergent Dascalu 2. Bucuresti. Negustori 18. Piatra Neamt. Hillard Aurelia. Ploiesti. 2 apartamente. V. 3481. 2 apartamente. Balcescu 80. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Hodroschi Victoria. Bucuresti. sos. Elefterie 18. 11 apartamente. Bucuresti. 3471. Vitan 136. M. str. str. Calea Mosilor 69. str. 3489. str. 3476. 3474. Haralambie Cristina. Lunei 6. Bucuresti. 7 apartamente. str. 3465. Bucuresti. Bucuresti. 3491. Herscovici Mihai si Aurelia. Holpern Taube. Vergului 15. 3464. 5 apartamente. 3478. Wilson 15. str. 3488. Petre. Schitul Maicilor 36 . intr. 5 apartamente. 5 apartamente. I. 3 apartamente. 12 apartamente. Crangului 24. str. Hirschenbain Osias. Hiller Anton si Matilda. Hodrea Eufrosina. str. str. Palade 57. 6 apartamente. 11. Dionisie Lupu 20. Herman Henri. Helman Tivrazisa. 5 apartamente. Argentina 25. 3 apartamente. Viteazu 1. prel. 4 apartamente. Hlara Francisc. str. Calea Mosilor 80. 83. Herescu Nicu si Cornelia. intrarea Faurari 9. 3485. Petre. str. 8 apartamente. Adina. 3 apartamente. Aleea Alexandru 5. Ana. 3463. Intr. Sevastopol 11.

Col. str. 3507. Plevnei. Bucuresti. 3510. 3 apartamente. 3499. Bul. 1848. Herfurt Teaclista. 6 apartamente. 11 apartamente. Sinaia. Cazarmii 20. 3514. str. 24. Bucuresti. Bucuresti. 3500. Bucuresti. Porumbaru 33. Bucuresti. 4 apartamente. Herscovici L. Ceres 14. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Hodarca Maria. 3521. str. 82. Lipscani 42. Bucuresti. 3 apartamente. Spatari 44. Lt. 3 apartamente. 3509. Bucuresti.. Bucuresti. Intrarea Bateriilor 14. str. 3524. str. Bucuresti. 114. str. Haschi Alexe si Maria. N. 3517. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Haberman Isidor. Eroului 10. 7 apartamente. Bucuresti. str. 3504. 6 apartamente. str. M. Vicentiu Babes 3. 3526. str. Bucuresti. 3518. Roma 58. 10 apartamente. Calea Mosilor 282. Maria. Lazureanu 23. Calea Dudesti 5. 3497. str. Bucuresti. V. Elena Pherechide 79. A. 3512. Bucuresti. Banul Maracine 47. 3508. Dumitru. 3522.. 3513. 3511. Hersolm Marcu. Ocolului 12. Hill Alexandra. Hagiapol Maria Veturia. 3520. Sos. 5 apartamente. str. Eroului 19. Haikle Emil. str. 18 apartamente. Han D. Bucuresti. 5 apartamente. Kogalniceanu 9. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 3519. 3 apartamente. str. 3498. 3503. str. Traian 217. Hames Eugenia. Aleea B 1. Batistei 5. Bucuresti. Bucuresti. str. Herlich Airic Hilie. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Polona 21. str. Batistei 1. Hechter Bruno. str. 6 Martie 8. Calea Grivitei 368. str. str. 3495. 37. str. 2 apartamente. 3515. Bucuresti. Mogosoaia 10. Bucuresti. Hasnas M. 3494. . Bucuresti. 5 apartamente. Mihail Desliu 11. Pantelimon 122. G-ral Anghelescu 35. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3502. Popa Nan 101. Finlanda 19. Paul Ionescu 4. Ureche 9. str. str. Austrului 30. Traian 217. Galati. Bucuresti. 3501. str. Calea Mosilor 270. 3496. Haisenmayer Rudolf. 5 apartamente. Ghenadie Petrescu 92. Hazarian Surpuli. 3516. Huzanu Teodora si fiul. Hanbedian Ovachian si Nichita. 6 apartamente. Paul Ionescu 6 A.A. str. Leon. Bucuresti. Hutman Carol si Lucian Maria. 10 apartamente. Hazac D. Alex I. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Huber Ion Panu. 4 apartamente. 5 apartamente. 10. Hasemayer Jame. str. 3525. Cal. Stefan Mihailescu 48. str. 2 apartamente. Calea Mosilor 269. str. Hagi Ilie Lucia. Averescu 24. str. Dr. Bul. 3505. Bucuresti. 8 apartamente. Cuza 89. Bucuresti. 4 apartamente. Matasari 36 B. str. Halia Ioan. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Haler David. Libertatii 2. Horesanu A. 3523. Stoenescu 1. Mogosoaia 10. Herescu Maria. Haberman Isidor. Brailei 112. Herman Hers si Rasela. Hristescu Elena. 3506. Bucuresti. Galati. Costache Marinescu 35. str. Havan Elena. Herman Stefania. Havnamian Kricar. Calea Vacaresti 174.

3535. 3545. str. str. Bucuresti. Herscu Iosif si Aneta. 208. Calea Dorobantilor 85. 7 apartamente. 8 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 3549. Bucuresti. 9 apartamente. 4 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. Sinaia. Barbu . Hocuganu State. 7 apartamente. Haler Carol. 3555. Romana 206. Bucuresti. str. Lirei 2-4. str. 3528. 3541. N. 3 apartamente. Intr. Dumbrava Rosie 28. 5 apartamente. Bucuresti. Horovitz Rasela. Holtuchi Adolf. 3553. 6 apartamente. str. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich. Bucuresti. str. 4 apartamente.. Bucuresti. 3538. Craitelor 2. 7 apartamente. 3533. Bucuresti. Hondrosan Cornelia. 3547. str. 6 apartamente. str. Hradliha Emma. Negruzzi 17. str. str. 3554. Barbu Urleanu 12. Huch Victor. Hrumbein Avram. Bucuresti. str. Brezoianu 51. Intrarea Stirbei Voda 4. Cosbuc 46. Bucuresti. Pieptanari 21. Bucuresti. Bucuresti. 3542. str. Principatele Unite 11. 4. M. 4 apartamente. 36 apartamente. D. Titulescu 37. Harisiade. 15 apartamente. Hodel Frant. Haret Spiru si Virginia. str. Bucuresti. str. Calea Calarasilor 47. Alex Lahovari 5. 3540. 7 apartamente. 3536. Horestein Rosela. Calea Mosilor 226. Bucuresti. str. 4 apartamente. Demetrescu 13. Calea Rahovei 216. 3546. Calea Vacaresti 35-37. 3543. 31 apartamente. Bucuresti. Sf. Heldembuschi M. Holban Elena. Foisor 60. Bucuresti. 3558. Bucuresti. 3556. 11. 6 apartamente. Ilie 3. Halianis Gheorghe. Bucuresti. Iancului 23 B. Harisiade Grigore si Most. 3529. Suceava. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117. Calea Mosilor 289. 3548. str. 43 apartamente. Bucuresti. Intr. 5 apartamente. Eminescu 14-16. Hadroschy Adolf. Hohn Eduard Most. str. str. 3539. Tudor Vladimirescu 14. Fil. Horovitz Solij si Zambilovici Eliza. Bucuresti. Tepes Voda 92. Calea Dudesti 80. Calea Mosilor 105-37. 3534. N. Agimie. Bateriilor 39. Bucuresti. Nicolae Filipescu 28. str. Bul. Herscu Mentel. 14 apartamente. Bucuresti. 3537. Hailpern Jacues. si Truia. Haler Silvia. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. I. 3532. str. G-ral Budisteanu 18. Tepes Voda 16. Dimitrie Racovita 11. Bucuresti. 3557. 3531. Iasi. 11 Iunie 67-69. Viilor 11. Buzau. Balcescu 4. str. 16 apartamente. Hilnic H. str. Dianei 12. str.3527. Hescovici Adela. Hanciulescu Toma. Sturdza 11. Helveif Alus si Elena. Bucuresti. 7 apartamente. 6 apartamente. Sos.. Bucur 9. Heister Mitica. str. 111. str. Hofer Iohan. Bucuresti. Braila. Sos. A. Vasile Roaita 2. Bucuresti. Republicii 23. Dudesti 74-76. Gh. 3544. Cal. str. Hristio Const. str. Dinicu Golescu 15. Bucuresti. 3 apartamente. 3550. Ana Ipatescu 14. Bucuresti. Vasile Lascar 170. Bucuresti. Banu Maracine 47. Bul. 3552. Herdlica Henric. str. 3530. 6 apartamente. str. Hardot Gheorghe. str. Sarbu. 3551. Labirint 3. str. Sos. 5 apartamente. Bucuresti. Precupetii Vechi 51. Labirint 4.

Bucuresti. str. Ionescu Nic. Constantinescu si Cristina Manoiu. Ivan Nicolae. 3 apartamente. Arad 5. N. 3567. Bucuresti. str. str. Ioanid Iva Paraschiva. Hagapian H. Mihai Viteazul 54. 3568. . 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Selari 22. Ionescu C. 3588. str. Elena Cuza 47. Th. Cercului 18. str. Isaia Isidor. Ionescu H. 2 apartamente. 3562. Hagiescu Dumitrescu. Bucuresti. 3 apartamente. 10 apartamente. Ocnele Mari. Dr. Ionescu Gh-Sinaia. Vasile Roaita. Bucuresti. Robanesti 18. G. str. Vlad Judetul 45. Pictor Andreescu 4.. str. Paris 57. Vlad Tepes 9. 3576. Herscovici K. 13 Decembrie 48. 7 apartamente. 6 apartamente. Mitrop Iosif 2A. Bucuresti. Haliadun Dumez Ramian. str. 3575. str. Mazaric 24. Valeriu Braniste 12. Popa Soare 65. 10 apartamente. 3560. Matei Voevod 80. Bucuresti. 4 apartamente. I. Bucuresti. 3 apartamente. 3589. Oituz 6. Petre. str. 3 apartamente. Dristorului 89. Gh. 3 apartamente. 3569. Iacobson Carolina. 6 apartamente. 6 apartamente. str. 3580. Bucuresti. 3587. Sos. 3561. Iovescu C-tin. Ing. Constanta. Bucuresti. 3578. Hillebrand Francisc. M. Herdlich Felix. Constanta. 8 apartamente. 80 apartamente. 3566. 3574. 2 apartamente. Cal. str. Ianev Slava Nicolae. Sft. str. str. Herscovici Gabriela. Han Florea. 3585. 6 apartamente. Nicolae Tei 37. Bucuresti. Hurmurescu Dragomir.Delavrancea 47. Hristul Constantin. str. 3573. Romana 55. Calea Vacaresti 40. B-dul Generalissimul Stalin 9. Iasigian Vergiu. 6 apartamente. 3584. str. Bucuresti. Silvia 32. M. Jupiter 12. Ionescu Gherghina. Diditei 14. Poradim 11. 3579. 3559. Vacaresti 42. Sinaia. 3571. Dobroteasa 20. Bucuresti. str. Florica. D. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 11 apartamente. Iancului 23. Bucuresti. str. 3572. str. Ionescu C-tin. 4 apartamente. 4 apartamente. Dimitrof 41. Solacolu. Ioanitiu Nicolae. str. str. Haisescu Constantin. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. 3570. Bucuresti. Zece Mese 9. Bucuresti. Bucuresti. Culmea Veche 5. 3 apartamente. 8. str. 4 apartamente. Sofia. Hodadia I. Romana 59. Furnica 33. 3577. 3564. Bucuresti. Doina 30. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. Herscovici Isac. Palade 48. Haralambie Haznia. str. Bucuresti. Pompierilor 1. Delea Veche 38. Horovitz Zindel. 3563. 4 apartamente. 14. 3 apartamente. 8 apartamente. Galbeni. Beliant. Aurora 56. str. str. 3583. Popa Nan 69. 3582. Bucuresti. Bucuresti. 3565. str. Ionescu Margareta. str. Mamaia. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Porumbaru 8. Bucuresti. Nerva Traian 54. Galati. Ionescu Maria. str. Jean Texier 5. str. str. 3581. str. 3586. Bucuresti.

7 apartamente. Ionescu Alex. Victoriei 25. str. str. 3617. str. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Ionescu Breaza C-tin. Elena most. Bucuresti. Bucuresti. Robert de Flers 18. Ion Ghica 3. Ionescu A. 8 apartamente. str. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Ionescu A. Ionescu Dumitru. Gion Ionescu 4. 5 apartamente. Ionescu Gh. str. Aurora 3. Cal. 7a. Cuza Voda 122. 3616. Cornescu 3. Mosilor 287. Bd. 3612. str. 3614. str. str. Orient 4. 3597. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3608. str.. Bd. 3604. Bucuresti. Bucuresti. Spataru Preda 10. Bd. Bucuresti. str. str. 14 Martie 38. Verei 5. Ionescu Niculae. 10 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 44. Iticovici Veuman si Renee. 3592. 3611. 12 apartamente. 4 apartamente. Istodor Eugenia. Iacobescu Maria. str. 8 apartamente. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Ionescu Nicu. Poterasi 3. Bucuresti. Enachita Vacarescu 23. Gl. 13 Septembrie 9. str. Prof. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Iuca Maria Margareta. Maresal Tolbukin 92. Iarchi Tony. Marasesti 101. Bucuresti. 2 apartamente. Cavarna 21. Olga. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. Inclinata 61. str. 3618. 7 apartamente. Bucuresti. 3613. 3605. Ionescu Virgiliu. 5 apartamente. 2 apartamente. Despot Voda 4. Lt. Ecaterina. Vasile Lascar 166. . 9 apartamente. Bucuresti. 3606. Cal. 3603. Candiano Popescu 101. Col. 6 apartamente. Ionescu Gheorghe. Preotescu 6. Visinilor 13. str. str. Bucuresti. str. Austrului 7.3590. Ionescu Nicolae. 3 apartamente. 3621. Ionescu M. Ionescu Elena. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila. Gh. Al. 3595. str. Justitiei 29. Cioplan. 6 apartamente. 7 apartamente. 3610. Bucuresti. 4 apartamente. Iliescu Maria. 3593. Ionescu Anton. Ion. str. Pache 99. str. Bucuresti. Bucuresti. 3599. Ionescu Niculae. Iorgulescu A. Bd. Cutitul de Argint 74. 4 apartamente. Marasesti 3. Poiana Tapului. 7 apartamente. 3600. str. Neagu Florea 3. Bucuresti. Constantinescu 12. 3620. Mitrop Grigore 63. Ionescu Lucretia. Leon Voda 22. Mihai Bravu 70. 3607. Iliescu Alexandrina. str. Cazarmii 42. Bucuresti. str. 8 apartamente. Ionescu Cornelia. 6 apartamente. Inclinata 63. Cosbuc 35. str. Mamaia. Sinaia. Bucuresti. 3598. Ionescu T. Ionescu Mircea. str. str. Bitolia 58. 11 Iunie 35. str. Bucuresti. 3609. Intr. str. Zamora Vanatori 2. Papazoglu 23. Sos. Bucuresti. Cal. 9 apartamente. si Angela. Senatului 14. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3602. str. Sold. 3 apartamente. 3615. str. 3591. Concordiei 1. Ionescu Traian. 3601. 3594. 3596. 2 apartamente. Radu Voda 28 bis. Ionescu Maria. str. Bucuresti. 3619. Iacobsohn Filip si Dorothea. 1848 6. Iacobsohn Isac. Iliescu Florea si Elisabeta.

Iacobescu Victoria. Bucuresti. Ionescu G. Paisului 1. Sergiu 7. Maria. str. Iosif Reveica. 4 apartamente. 3651. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Angelescu 6. Bucuresti. 3633. Ionescu Nissa. Marin Niculescu 4. Ionica Constantin. Veniamin Costache 14. Bucuresti. 158. 14 apartamente. 3657. Ionescu Bonea. Ionita Anghelina. Balcescu 51. 3643. Olimpului 66. str. str. Cal. Bucuresti. 17 apartamente. 202. str. Crisana 35. 3 apartamente. Pictor Vermont 7. Calea Floreasca 53. Bihor 16. 3659. 3 apartamente. 3645. 13 Septembrie 200. Doamnei 21. Bucuresti. Iliescu M. 3 apartamente. 3628. str. 4 apartamente. Ioan N. Teodor Speranta 145. Bucuresti. str. 3650. str. 10 apartamente. str. D. 3646. Sinaia. 4 apartamente. str. str. 3647. Principatele Unite 9. Ionescu Gh. si A. 3630. str. 3 apartamente. Cuza Voda 1. str. Ionescu Aurelia. 7 apartamente. B-dul 1848 6. str. 8 apartamente. N. Iordanescu Dumitru. str. Iliescu Maria. Bucuresti. str. 3649. Bucuresti. Bucuresti. 105 apartamente. Popa Tatu 49. 13 apartamente. Bucuresti. Anghelescu 31. 3 apartamente. 3640. 3654. 13 apartamente. str. Ionescu Ioana. str. Vulturi 96. Dej 63. 12. 166. Bucuresti. Bucuresti. Ionita Anghelina. 3642. Cal. Radu Voda 10. si Jalea Vasile. Gh. Bateriilor 2. 3632. Iordachescu Maria. 11 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Austrului 48. str. 8 apartamente. Inocentiu 3. 6 apartamente. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. 3634. Istodorescu Mihai. Veniamin Costache 14. 3 apartamente. Bucuresti. 3636. Niculae. Stanislas Cihoschi 8. Ivan P. Bucuresti. Ispasoiu Smaranda. . calea Dudesti 131. C. 3637. 51 apartamente. 3652. 3627. si Anca. Ieremia Ana. Ionescu Ecaterina. str. 9 apartamente. 83. 3 apartamente. 3644. Ionescu Svetana. Ionescu Pavel. str. Ionescu M. Bucuresti. Intr. str. Bucuresti. Vitejescu 31. 3625. str. Dr. Orfeu 9. Cavafii Vechi 13. 2 apartamente. Bucuresti. Mihail Pherekyde 3. 3631. 3629. Ionescu M. Nicolae. str. Palade 44. 29. str. str. Isbasescu Filofteia. Sabinelor 117. 3638. 3635. str. 4 apartamente. si Maria. str. 12 apartamente. Brezoianu 29. 5 apartamente. Bucuresti. Cal. 6 apartamente. Sfintii Apostoli 20. str. 5 apartamente. 3658. Furnica 2. 3655. Elena. Cal. Aleea Vergului 36. Dr. Transilvaniei 44. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Stelian. str. 7 apartamente. Iliescu Dumitru. Apolodor 15. Ionescu Bonis. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. Ioncescu Mihail. Cal. Chiparosului 35. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina.3622. Ionescu Luiza. Rahovei 115. str. Pasteur 27. Piata Lahovary 8. Iordan Dinu. Cal. str. Belizarie 28. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Iordanovici Janeta. str. 3624. 3626. Valeria. 3656. Crangasi 62. Ionescu N. Bucuresti. Brezoianu 29. str. Aleea Campineanu 4. 4 apartamente. 3653. Bucuresti. Lanariei 17. 3648. Rahovei 86. B-dul 6 Martie 38. Iancovici Adela. str. 3623. Bucuresti. Libertatii 3. Alex Popov 92. 3639. str. Ionescu I. 15-17. 2 apartamente. 3641. 30 Decembrie 9. Ionescu Badea. 4 apartamente. Bucuresti. Cobalcescu 60. Pictor Satmary 3. Bucuresti. str. str. str. 25 apartamente. str. Rahovei 162. str.

Duca 17. str. 7 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Republicii 6. Bucuresti. 128. 3 apartamente. 3669. 2 apartamente. Pascal 24. Piata Sfintii Voevozi 2. Kogalniceanu 22. str. Predeal. 3664. Bis. Sperantei 26. Viesparilor 26. Ignat Mircea. 10 apartamente. Filiti 6. 3689. Claudia. Furnica 12. Ionas Ioan si Sara. B-dul Brancoveanu 23. 11 apartamente. 3674. Breaza. Cal. Rozelor 14. Elena Pherekide 20. Spatarului 9. Dudesti 164. 4 apartamente. 3668. 3666. 22 apartamente. Apostoli 26. str. 6 apartamente. str. D. Bucuresti. Putu de Piatra 3 A. C. Praga 11. str. Clopotarii Vechi 15. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Boteni Maria. Gh. str. Calusei 14. Bucuresti. 3681. str. Grigore. Ionescu I. str. Silivestru 49. 3687. Justitiei 57. Ionescu Maria Monic. Mihail Eminescu 77. 3661. G. Eroilor 61. 3675. C-tin Nacu 7.Rahovei 55. Ionescu Bogdan. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Ianculescu Petre si Sonica. str. str. Anul 1821 9. str. str. Slavesti 5. 3670. Mihail si Alexandru. 5 apartamente. 3679. str. 3671. Bucuresti. Busteni. Bucuresti. Bucuresti. Stockholm 12. cal. 18 apartamente. str. Bd. Ispas Vasile si Maria. Iliescu Elias Ilie si Henrieta. 3 apartamente. Domnita Anastasia 10-14. 3 apartamente. Bucuresti. str. Ioan A. str. Bucuresti. Ioan G. Dragos Voda 38. str. Bucuresti. 3662. 3672. str. str. 5 apartamente. 2 apartamente. Grigore. cal. C-tin. str. Ioan A. Ivaneanu Maria. 3663. 3 apartamente. str. Ionescu Maria Luiza. Mamaia-Constanta. 1 apartamente. 3682. 3 apartamente. 4 apartamente. Ionescu Mihail. Aleea . 11 apartamente. Justitiei 47-49. Cal. 3665. Bucuresti. Victoriei 101. str. Ivanovici Jean. Ioan D. D. str. Bucuresti. 4 apartamente.. Plevnei 84. 3685. Palade 11. 3678. Slatineanu 7. str. str. 10 apartamente. Exarcu 3. 3677. Dorobanti 141. 3667. Bucuresti. Ecaterina Constantinescu. Justitiei 53. Iliescu Ghita succ. Sinaia. Caraimanu 46. Bucuresti. Rahovei 15. Andrei Barseanu 2. 7 apartamente. str. Ionescu Crainic. Bucuresti. Bucuresti. str. Grivitei 11. Coasta de Argint. 3676. str. Bucuresti. Ignatescu Radu. Beller 23. 13. 3 apartamente. 6 apartamente. Ionescu Savu. Bucuresti. 3680. Ionescu Veronica. Intr. 13. 3683. Iordanoff Maria. Udrican 9. str. Antim 53. 3686. Iliescu Branceni Nic. Constanta. 3684. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. I. 5 apartamente. str.. Bucuresti. Ionascu Ovidiu. str. Eroilor 300. str. Bucuresti. str. str. 13 apartamente. 5 apartamente. Mamaia bai. str. 6 apartamente. Dacilor 2. Av. Ionescu D-tru si Dinu. Ionescu Jeana. 128 b. Sinaia. Ionescu Constanta. Ionescu Ana Dinu. Adrian 32. 3660. str. Iliescu Avram. Ion Taranu 8. 3673. Bucuresti. Sfintilor 7. Sperantei 25. Sf. Bucuresti. 3 apartamente. Cal. 3688.

Tg. Sebastian 103. str. str. Lister 16. Bucuresti. str. Voica. str. Bucuresti. 3714. Ionescu Fetiva. 3722. 3 apartamente. Bucuresti. Isvor 42. 14 Martie 9A. 3709. Bucuresti. 3715. Cp. str. 2 apartamente. 3 apartamente. 3693. 3707. Carol Davila 30. str. Bucuresti. Cal. Intr. Ionescu Vasilichia. Cal. str. str. 3701. Bucuresti. Ivanescu Ruxandra. Unirii 19. 3721. 3720. Stupinei 33. Dr. Bucuresti. Ion si Anghel F. str. Mirinescu 19. Dr. Bucuresti. str. Bran-Predeal. Emilia. Cazarmii 7A. Bucuresti. 3712. Popa Rusu 14. 3 apartamente. 11 apartamente. str. 18 apartamente. Bucuresti. str. Spiru Gheorghiu. Pipera. Cutitul de Argint 62A. 2 apartamente. Craciun 25. 62. Dr. Ioachimescu Nicolae. str. str. Bucuresti. Dr. str. str. Jiu. 12 apartamente. str. 3705. 14 Octombrie. Bucuresti. Carpinis-Dambovita. 13 Septembrie 89. Slatineanu 34. Boiangiu 30. Ferentari 61. Bucuresti. Bateriilor 39 bis. Stefan cel Mare 6. Ion Ghica. Costache Negri 14. Ionita Nicolae. Isac Eli si Hana. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Armeneasca 28. Ioan Elena.. 3703. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Cuza Voda 36. 3697. Bucuresti. Preotescu Gh. str. Jdanov 32. 3704. Ionescu Angela. 4 apartamente. str. str. 2 apartamente. 3708. Iliescu Alexandru. Ioan. 5 apartamente. Bucuresti. 3710. Icoanei 104. str. Bucuresti. Ivanov Paulina. 3690. 4 apartamente. Sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Ionescu Dumitru. Ileus Petre. Bucuresti.Bibescu Voda 3. str. Ionescu Maria. Olimpului 6. 7 apartamente. str. 3695. 9 apartamente. 3717. 7 apartamente. Draghicescu 11. Cazarmii 74. Ianulescu D. 3719. Constanta. 3723. Ioana Nicolae. 22. Iordache Serban. Iuca Simion. str. str. Col. Sirenelor 28. 3724. Bucuresti. str. 3716. Chesari 15. Bucuresti. str. Romana 49. 5 apartamente. Ionescu Cornelia. 3699. Iammer Otilia. str. Ionita Nic. Militiei 9. 5 apartamente. Ionescu Toma. Progresului 3. 3702. 3696. Ionescu Vasile. 6 apartamente. str. 3706. 5 apartamente. Iancu. Al. Bucuresti.. Iuliu Teodori 16. Comana 52. str. Ioanovici Emilia si Leles. Ispasoiu N. 3713. Ionescu Colette. Iliescu N. 13 apartamente. Ep. 3700. Poiana Tapului. Olimpului 48. str. Dorobanti 67. str. Bucuresti. Staicovici 28. str. 3718. Bucuresti. Isvoreanu 6. 3694. Iordanescu P. Muzelor 24. Ioanitescu Maria. str. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu C-tin Pandele. 3 apartamente. Bucuresti. Iancovescu Silvi. 3698. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. 7 apartamente. calea Victoriei 208. 9 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 3691. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. . Tunari. Spl. Bucuresti. Ionescu D-tru si Constanta. Bucuresti. Iriminoiu Gh. Iliescu Ecaterina. Londra 46. Iliescu Paul si Georgeta. Iorga V. 5 apartamente. 3692. 7 apartamente. 30 Decembrie 42. Sebastian 103. 3711. R. 4 apartamente. Bucuresti. str. Drumul Zancorei 16.

9 Mai 3. Sf. Sos. str. 3754. Bucuresti. Prof. Iliescu Ana. Ionescu Gheorghe. 5 apartamente. Ionescu Ioana. Iliescu N. 3736. Bucuresti. str. str. str. Iscovici Toni. Bucuresti. Mariana. Crangasi 11. str. str. Ionescu Petre. Bucuresti. Sf. Lister 67. Iordanescu Gh. 3760. 23 apartamente. 3735. Bucuresti. Eugenia. 3733. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Galati. Dudesti 88. Bucuresti. Veseliei 3-5. Bucuresti. 89. Bucuresti. Ionescu Cojocaru. str. Aurel Vlaicu 6. 5 apartamente. Spl. 3758. Bucuresti. Poetas 41. Ilie Anastase. Imobiliara Muntenia. str. 3749. Cezar Boliac 50. 3756. str. 8 apartamente. Dionisie Lupu 82. Ioachimescu Jeana. Antim 77. str. 3739. Iorgulescu Nicolae. Bucuresti. Colentina 91. Beler 14.. 3753.. Cal. 11 apartamente. Ionescu Elisabeta. Bucuresti. Tudor Vladimirescu. 7 apartamente. Sos. 3728. 3750. Colentina 33. 7 apartamente. 3743. 3738. Tudor Vladimirescu 103. Unirii 58. Ionescu Stefan. 9 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Braniste 2. 3745. str. Av. 3747. 3 apartamente. Popa Stefan 18. str. cal. str. 3730. de Credit Roman. str. Bucuresti. Popa Nan 163. Ionescu C. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Bucuresti. str. 3746.3725. Ioan. str. Bucuresti. Sos. str. Sos. Anton Pan 12. 20 apartamente. Nerva Traian 102. Pitesti. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Dr. Ionescu Aneta. 8 apartamente. str. 1 apartamente. 8 apartamente. Carol Davila 11. str. str. 3741. Iusler Ana. 6 apartamente. Ionescu Alexandrina. Iosipovici Iulius. Uranus 34. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Sos. Bucuresti. Bucuresti. Iosif I. 3 apartamente. N. 3744. str. 10 apartamente. 3732. Brezoianu 53. Balcescu 30. Iliescu Petre. . Bucuresti. str. 3752. Nastase Panfil 22. 3726. Bucuresti. G-ral Marasescu 20. 3 apartamente. Niceta 30. 4 apartamente. 3757. Surub. Ioan Elena Toma. Bucuresti. Cluj. Iosub Fany. Ionescu Florica. 5 apartamente. Muzelor 18. Soldat Magati 4. Ionescu Constanta. Bucuresti. 3759. Bucuresti. 3734. str. Batistei 31. 12 apartamente. 3761. 3748. Bucuresti. Unirei 9. str. str. 3755. Ionescu Haralambie. 4 apartamente. Cluj Someseni Sat. Lazureanu. 3742. V. Ilie Tudor. 3727. Inst. Labirint 67. Bucuresti. Grivitei 442. Isvoarelor. 6 apartamente. str. Luceafarului 11. 3729. B-dul Ghica 90. Ionescu C. Ion Ursu 28. 5 apartamente. 7 apartamente. 7 apartamente. Apostoli 16. str. Maria Cuntan 16. Cosbuc 91. Bucuresti. Ionescu Alex. Bucuresti. 15 apartamente. 4 apartamente. str. str. str. Bucuresti. T. Bucuresti. 3731. 3751. Stefan cel Mare 151. 3 apartamente. Iliescu Ilie. str. Bucuresti. Sp. Ionescu Ioana. Silivestru 26. Ionescu Constanta. Iosipovici Roza. 3737. Dobrogeanu Gherea 14. 3 apartamente. Dionisie Lupu 82. Iliescu Ioan. 4 apartamente. 13 apartamente. str. Bd. 5 apartamente. Dudesti 91. 3762. si Margareta. 2 apartamente. Gl. Colentina 23. Sos. Iotzu Constantin si Maria. Ionescu Virginia. Fetitelor 5. Ioan Petre. 3740.

A. Traian 95. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Atena 5. Toamnei 25. 3783. str. Bucuresti. str. Ivan Petre. Maria. Ghenadie Petrescu 123. Ionescu Anastasia (Partunjel). 3786. calea Grivitei 180 C. 3776. 3782. Buzesti 75. str. Bucuresti. Sos. Povernei 41. Av. str. Ivanovici Georgeta. 3774. Bucuresti. Bucuresti. Palade 43. str. Bucuresti. Berzei 48. Mitrop. Alexandru. 3775. 3778. Lipscani 21. Iatzi C. str. 97. Spl. Sinaia. Bravu 125. 14 apartamente. 6. str. Atena 5. Ionescu Ioan. Ionescu Elisabeta. Ionescu Stelian. 4 apartamente. str. Dumitru Zosima 93. str. str. 3779. Col. 3 apartamente. Pavlov 1. str. Bucuresti. Timisoara. Elena. str. 3769. Ion. L. 3770. Bucuresti. 3784. 3771. Unirii 201. Olimpului 11. Ionescu C. 5 apartamente. str. 8 apartamente. Polona 23. str. 3768. Gh. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Ionescu Esmeialda. Bucuresti. 7. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 13 apartamente. Mihail Kogalniceanu 13. Calea 23 August 44. Intrarea Serg. Demetra. Cantacuzino 7. Ioanid Niculae. Iacobescu C. 21 apartamente. 4 apartamente. Inocentiu 5. Primaverii 2. 3765. 3785. Vaporul Assan 9. str. Bucuresti. Iliescu Constantin. Popisteanu 14. str. 3780. 3767. Berzei 32. 1 Mai 141. str. Morilor 32. Ionescu Margareta. 4 apartamente. str. Maior Sontu 7. Ivanovici Gheorghe. Ivanovici Niculae. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Bd. 4 apartamente. Ionescu Eugen. Lizeanu 20. Ionescu Maria. Bucuresti. str. Caragiale 2. Iamandi Gr. Bucuresti. 13 apartamente. Iasi. 7 apartamente. Bucuresti. 111. str. Mendelejef 10. Vasile. 3777. 3 apartamente. 3791. Miletiu 4. Traian 96. Costaforu 6. 3764. I. Beller 35. str. Ionan I. 5 apartamente. str. Ionescu Eugenia. Nicolae Iorga 43. Pictor Rosculet 3. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Leverda Ion 2. Iacob Lazar. Ionescu Chiriac. 8 apartamente. Dionisie Lupu 36 A. Bucuresti. Bucuresti. Depoului 9. str. 3772. Ioan A. Gh. Bucuresti. Ana Ipatescu 44. Ionescu Niculae. 6 apartamente. Sinaia. 3 apartamente. Diaconovici Loga 45. str. 4 apartamente. 3773. str. 3787. str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157. str. 5 apartamente. str. 153. I. Prof. Ionescu Petre. Vasile Lascar 101. 30 apartamente. str. Elena. 3789. Papazoglu 60. str. 3781. 3763. Bucuresti. Pop de Basesti 18. Ionescu C. Stoian si . Av. Spatarul Cantacuzino 13. str. str. str. Iordan Maria. 3788. Stefan. 6 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Cluj 121. Bucuresti. 4 apartamente. Viitor 178. str. str. 3790. Bucuresti. Ionescu M. Bucuresti.Ploiesti. Toamnei 4. 6 apartamente. str. Ionescu Marin si Mandina. Bucuresti. 3766.

Bucuresti. str. Iosif Samoila. 4 apartamente. str. Bucuresti. 3. Sinaia. Negru Voda 11. str. 3797. Iliescu 30. str. 3818. Ionescu N. 25. Ioanin Virginia. Ion Gheorghe. Aleea Grigore Ghica. Iliescu Nicolae. 4 apartamente. str. str. Iacobson Natan. Karl Marx 60. Ghenadie Petrescu 9. Amelia Siegler. Ionescu Alexandrina. 25 apartamente. 3810. str. 1. Smaranda. str. 3813. Iuna. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Ionescu Maria. str. 2. Isvoreanu Silica. 17 apartamente. Iacobi V. Olga Betrinik. Stirbei Voda 63. Iordachescu. 14 apartamente. 3799. 30 Decembrie 28. Masarik 15. Berzei 46. str. str. 90. Generalissimul Stalin 51-53. 3800. Ionescu Gh. 3805. V. Bucuresti. Ionescu S. Bucuresti. 3819. 12 apartamente. str. Bucuresti. str. Ion Filibiliu 6. 3802. Iacobsohn Moritz. Mitrop. str. Cal. Ionescu Roman. Ionescu Gheorghe. Eremia Grigorescu 14. 3793. Dudesti 44. 9 apartamente. 3808. 3817. Cotroceni 21. Tudor Stefan 25. Sos. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3803. 8 apartamente. 12 apartamente. Iorgulescu Constantin. str. Viitorului 30. 3795. Robert de Fler 21. Victoriei 54. succesori. 4 apartamente. Ghenadie Petrescu 33 bis. Icoanei 58. Sinaia. Bucuresti. str. Cal. Sos. str. Bucuresti. Tanasescu 8. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Moruzi 61. Bucuresti. 8 apartamente. Irenici Ioan. Bucuresti. 3801. Ionescu Ioan si Irina G. Bucuresti. Academiei 25. B-dul Ilie Pintilie 26. str. str. Iliescu Theodor. Cal. 14 apartamente. 44 apartamente. Iancovici Mendel si Margareta Iancu. Mitr. 3804. Stalin 30. str. str. str. Crangasi 67. Oitelor 28. Ionescu Octavia. Laptari 21. 3 apartamente. 3792. Bucuresti. 3 apartamente. Inginerilor 2. 63. I. str. 3 apartamente.Barbu 23. str. 3807. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Mihail. 3798. Ianovici Virgil. 3814. Bucuresti. Abrud 5. Bucuresti. 3806. si Maria. Delea Veche 13. 4 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Ploestilor 1. Bucuresti. str. Alex. str. 3816. Ioanitescu Petre. str. 3796. Iliescu Tanase. Putu de Piatra 3 A. Romania Muncitoare. Cela Iosif. Bucuresti. 11 apartamente. Mihail Pherechide 4. 3815. Iasi. 5 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Berzei 50 bis. Constantin Nacu 7. Av. Targoviste. Cuza Voda 7.. Piatra Neamt. str. str. str. Salvator 24-26. str. Sos. 9 apartamente. str. Ioan Viorica. Aureliu 12. str. Wilson 15. Bucuresti. Furnica 25. T. 3809. 3 apartamente. Calarasi 131 bis. Romana 131. Nationala. 3794. 3812. Iasz Elena. . 3811. Bancii 29. str. Poiana Tapului. Ionescu Iosefina. Popa Tatu 13. Bucuresti.

Calimanesti 14. G. str. str. Iorgulescu C-tin. Bucuresti. 3828. Iarca N. Ignatiu Irina. B-dul Magheru 41. Traian 122. Assan 3. Trinitatii 90. Crangasi 64. str. str. 11 apartamente. Ionescu C. str. Cal. Dumitru Sturza 6. Bucuresti. 8 apartamente. Galati. Tecuci. Vasinski 38 A. str. Matei Ambrose 38. 3834. Bucuresti. Ionescu M. 4 apartamente. Ionescu Teodor. str. G-ral Suvorov 11. 3846. Bucuresti.3820. str. 3823. 3841. 3826. Luigi Cazavilan 9 A. Bd. 5 apartamente. 26 apartamente. Bucuresti. Bd. Cartan 38. Dorobanti 41. 3844. str. Paul Ionescu 15. str. Laborator 124. Ion Gh. 8 apartamente. Sabinelor 59. 6 Martie 87. Bucuresti. str. Ignatescu Traian. Bucuresti. 3829. str. 8 apartamente. D. Felix 53. 4 apartamente. str. str. 3824. Bucuresti. 3 apartamente. Dumitru. Nicolae. 113. Ion Sulea 36. 14 apartamente. Serban Voda 20. 6 apartamente. 3835. 6 apartamente. D. Bucuresti. Stefan cel Mare 178. Valerian Prescunea 13. Bucuresti. 3836. 3 apartamente. 3852. str. str. str. str. 3831. Bucuresti. Ilie Pintilie 13. 3837. 3839. 3850. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. A. str. Balcescu 74. Odobescu 5. str. Ionescu Grigore. Iacovaki Alexandru. Ionescu Maria. Maria. Ionescu C-tin. 3 apartamente. Haga 12. str. Nic. Bucuresti. Grivitei 299. Pasteur 11. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Col. 5 apartamente. 3821. str. 12 apartamente. Bucuresti. Sos. Buzdugan 14. Ionescu Rada. Bucuresti. Puisor 28 A. str. 6 apartamente. Bucuresti. Delea Noua 9. Iordanescu Gheorghe. 14 apartamente. Iancu Igor Elisabeta. Bucuresti. Ioanitescu T. 3825. Bucuresti. Cosbuc 16. str. Ionescu Titus. 10 apartamente. 3830. Cal. 9 apartamente. str. Viitorului 192. str. cal. Spl. Ionescu M. 3848. Viitor 42. Iliescu Maria. Bucuresti. Dragos Voda 9. Bucuresti. str. . 10 apartamente. G-ral Cerchez 7. Generalissimul Stalin 58. Bucuresti. 3840. Ionescu Radu. 4 apartamente. 8 apartamente. 3827. Vasile Lascar 73-75. Deparateanu 1. Bucuresti. Sapunari 15. str. Dr. Gh. Duca 2. R. 3832. 3833. str. Bucuresti. Sari. Grivitei 126-128. Spl. G. 13. Muresanu 23 A. Bucuresti. Popa Tatu 72. Constanta. Lt. Bucuresti. Iasi. Rahovei 129. Ionescu Maria. Iticsohn Haim. Ionescu Alexandru. str. Bucuresti. 3838. Maior Porumbaru 29. str. Mantuleasa 33. str. 7 apartamente. Sergiu 8. 12 apartamente. Ionescu Alexandrina. Deparateanu 7. 3853. Ieremia V. 7 apartamente. Ionescu Raducanu. Cal. Ionescu P. str. Bucuresti. 3 apartamente. Independentei 58. str. I. Alex. 5 apartamente. Niculae. Bucuresti. 3849. 3842. str. Ionescu Florica. Iliescu Anthula. Imparatul Traian 20. Bucuresti. 3847. Iliescu Eliza. 11 apartamente. Ionescu Sultana Maria. Iliescu Anastasiu. G. 4 apartamente. Braila. Maria. Ionescu C-tin si Ana. str. 3845. 3822. Ionescu Visan. 3851. cal. Bucuresti. B. Ion. Clucereasa Maria 6. 3843. Independentei 80. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Bulev. 2 apartamente. Buzesti 85. Bucuresti.. Sos. str.

Bucuresti. 3882. Buestrului 15. Ploiesti. Gh. Ionescu N. 3 apartamente. str. Ionescu Maria si Gh. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. 3863. Bucuresti. Isbasoiu Elena. Eug. 3 apartamente. Bucuresti. Ioanovici Simion. 5 apartamente. Ioanitiu Sofia. Bucuresti. str. Sf. str. str. Ilie Pintilie 42. Ionescu Maria. 3874. Polizu 18.. str. Tucu. Ionescu O. Ionescu Dumitru. Bucuresti. Plevnei 52. Bucuresti. Sirenelor 46. Ionescu Leonida. 5 apartamente. str. str. Ionescu Ion. Istigan Gh. si Eliza. 8 apartamente. 3 apartamente. Ionescu Iancu. 6 apartamente. 3885. Bucuresti.. Barbu Delavrancea 59. 7 apartamente. Bucuresti. Intrarea Aniversarii 6. Al. 3 apartamente. 3867. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Polizu 30. Iscu Petru. Agricultori 76. Bucuresti. Panait Mosoiu 23. Iancovici Iancu si Roza. 5 apartamente. str. Capit. Aviator Sanatescu 30. Filimon Sarbu 14. Iosif 14. 3875. Octav Botez 8. Ispas Vasile. Cal. Aviat. Ionescu Ana si Zoe. Kogalniceanu 26. 3862. Badea Cartan 26. Ionescu Gheorghe. 5 apartamente. Bucuresti. Iosefsohn Etti. str. 3857. Ispasanu Maria. str. Bucuresti. Ionescu Maria. C-tin. 4 apartamente. 3856. 3 apartamente. 7 apartamente. Aleea Grand 36. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. 4 apartamente. str. str. 3872. Republicii 18-85. 3890. str. str. str. Ionescu Vasilica. Nerva Traian 118. Snagov. Bucuresti. Octav Cocarescu 81. Drosu 7. 3860. Predeal. 3886. Zoe Grand 19. Bucuresti. Siminoc 6. Negustori 19 A. 3884. Ionescu Mihai. Maresal Malinovschi 2. Savulescu 19. 3888. 3879. Toamnei 128. Ionescu Gheorghe. Bucuresti. 3 apartamente. 3868. Sinaia. Serban Voda 209. 3880. str. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Ploiesti. 3 apartamente. Bulev. 3858. Grivitei 131. 4 apartamente. Ada Marineanu 93. Bucuresti. 3870. Bucuresti. Viesparilor 35. Bucuresti. Bucuresti. str. Rurala. Costache Negri 10. str. Iorgu Maria. Arhangheli 4. Bucuresti. Ionescu Stoica. Ionescu Florica. 3883. 3881. Calarasi. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Cal. 6 apartamente. str. Mosilor 60. Nic. Ionescu Gh. Dr. 3887. 3 apartamente. str. Toamnei 121. Elena Doamna 17. M. Artei 7. Ionescu Maria. str. 3 apartamente. 3866. Sandu Aldea 75 A. Com. Carol Davila 57. Bucuresti. Bucuresti. 3876. str. 5 apartamente. 3869. Sfintilor 10. Bucuresti.3854. 3878. . 4 apartamente. 3864. 3859. Ionescu C. str. 3865. 3877. Irimescu Stefan. str. str. str. 3873. Petrescu 111. Iasi. str. Ionescu Ilie. Doctor Racovita 41. Bucuresti. Mih. 1 apartamente. Ionescu Hagi. 8 apartamente. 3855. Octavian 10. str. Vasile Roaita. 3889. str. 3871. 3 apartamente. Bucuresti. Banu Manta 6. Ionescu Maria. Ioan Alecu. Bucuresti. str. 5 apartamente. Vila Igirosanu. str. str. Bivolaru. Clucerului 7. str. Cal. Cal. Negru Voda 110. 3 apartamente. Iliescu Ovidiu si Maria. Ionescu Victoria. 3861. Bucuresti. 3 apartamente. Vasile Lascar 204. Iorgulescu Adina. str.

Imobiliara Amzei. B-dul Ion Sulea 35. 3. Imobiliara Nationala. Iancu Ofelia. Ionescu Maria. Traian 39. str. str. N. Mosilor 292. . 24 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. 3914. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu. Lt. 3909. str. Gh. Bucuresti. Colentina. Bucuresti. 3911. Anonima. Plantelor 15. Drumul Stejarului 24. str. Iorgulescu Ilie. 3900. Dimitrov 77. 4 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. 3903. Maior Sontu 7 A. Papazoglu 8. 49 apartamente. 17 apartamente. Magurele 27. 13 apartamente. Mosilor 161. R. 5 apartamente. Grigore Gabrielescu 8. Cal. 5 apartamente. Most.. Tolbukin 57. Cantemir 80. 5 apartamente. Ionescu G. 3906. str. 3901. 3918. 3912. 3897. Bucuresti. Ivan C. Agricultori 66. str. Olari 18.. V. 3907. 5 apartamente. 3916. Prelung. str. 5 apartamente. str. Matei. str. 46 apartamente. Nastase Pamfil 22. Bucuresti. str. 3894. 3915. Bucuresti. Calea Mosilor 238. str. 9. 3910. Ionescu Stela. Popescu 33. Bulev. 5 apartamente. 3904. Udricani 12. Ionescu Gh. str. Ioachim Vasile. Ioan Tudorina. Alexandri 7. Bucuresti. 43 apartamente. Most. Bucuresti. Col. 3893. Ianculescu Alex. str. 3916. Succ. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. Bucuresti. 3902. Ionescu Radu. 3892. Mihail Kogalniceanu 7. Soc. Bucuresti. 3 apartamente. Bul. 7 Noembrie 7. str. str. Bucuresti. Spl. str. Turda 173. Bucuresti. Euf. Bucuresti. Maria. 7 apartamente. Craiova. Independentei 63. Melitei 3. str. Pasteur 38. Ionescu Ioan. str. 3 apartamente. Intr. 3917. Cezar Boliac 57. 3898. Lipscani 100. Bucuresti. Irimescu Gh. Bucuresti Cioplea. si M. Cal. Piata Amzei 15. Masaryk 6. Ionescu C. Mendeleev 17. 156. Dristor 108. str. Com. Pop de Basesti 50. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Soc. 7 apartamente. str. Ionescu Alex. Biserica Amzei 2. Ionita Gh. Bucuresti. prin Ionescu A. Gh. Dudesti 151. Rahovei 63. Alexandri 144. Jurascu 7. Bucuresti. 3895.. Paulescu 5 A. 3908. Olteni 3. Transilvaniei 58. 7 apartamente.3891. Bucuresti. str. str. str. Iliescu Aurel.. Baile Olanesti. Vacaresti 4. Radulescu. 3896. str. Iancovici Aneta. 3899. Gh. Valcea. str. Bucuresti. Most. Bucuresti. Ignat Paul. 4 apartamente. Cal. Lt. Pictor Luchian 8 A. cal. Most. str. Bucuresti. Dionisie Lupu 2. Cal. T. B-dul Pache 132. str. Ceaus Radu 2. Bucuresti. str. str. Bucuresti.. str. Delea Veche 43. 38 apartamente. Stefania. Bucuresti. Ionescu Ion. Eroul Tudor Niculae 32. 37 apartamente. str. a. Ionescu Melania. Iancovici I. str. Ion Ghica 1. Bucuresti. 5 apartamente. str. V. Gheorghe. str. 3905. 5 apartamente. Cosbuc 44. Aurora 30. Ionescu B. 3 apartamente. Ionascu David. Isvoranu Gh. 3913. Hristo Botev 32. Iordanovici Mileva. si Fany Lupu. 13 Decembrie 14. Bucuresti.

13 apartamente. C. Stefan Mihaileanu 39-41. str. Ionescu N. 11 apartamente. Baneasa. Bucuresti. Bucuresti. Iconomescu P. 7 apartamente. 3949. str. Paris 28. Ioan. Teiul Doamnei 28. str. Bucuresti. Atena 16. Ioan. Ilie. 4 apartamente. 3948. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Israil Gavril. Ionescu Alex Poteras. 3931. Pitagora 31-26-20. Bucuresti. 3939. Iordache D-tru. 3 apartamente. Traian 17. Bucuresti. Ionescu Maria. Bucuresti. Iancu Cavaler de Flondor 4. 3922. 5 apartamente. Romana 78. Vacaresti 55. Bucuresti. P-ta Concordiei 7. Bucuresti. 3924. str. Casarici 5. Isaila Tanase. Bucuresti. 3935. Epureanu 14. 3938. 3940. Constantinescu 21. Robert de Fleurs 23 B. str. 3926. Agricultori 134. str. Piptanari 54. Ionescu Alexandru. 106. Bucuresti. Bucuresti. Nerva Traian 78. Bucuresti. Iancovici Magdalena si Adrian. 3 apartamente. Ionescu Eglantina. 3937. Iliescu Aurelia. str. Modrogan 6. 3933. 11 apartamente. Ionescu Gh. Iliescu P. str. Maica Domnului. str. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Iordachescu Florea si Alexandrina. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. Vlad Judetul 64-48. Ionescu Alexandru. Ingineri 47. Ioliesm D-tru. Ghenoiu Laurentia. Sos. Zambilelor 7. str. Buc-Ploiesti 11. Ionescu Paula. 3925. Cal. Sinaia. Ionescu G. V. str. Gh. 3 apartamente. Bucuresti. D. Cumpatul 1. Iliescu Moritz. Ilinea Marin. satul Petrut. Calarasilor 243. Bucuresti. 3934. Corbeanca Ilfov. str. Laurentia. Ilie D. Toboc (Colentina) 42. Ioanovici Aurel. Crisului 2. Sincai 6. Lucrari si Investi. Ispirescu Ecaterina. 3 apartamente. Bucuresti. Senatului 3. Pictor Rozenthal 30. 3941. Romniceanu 6. 3947. 3921. str. Most. 8 apartamente. Donici 1 A. Sinaia. str. Bucuresti. Teiul Doamnei 6. 5 apartamente. 7 apartamente. 3 A. 3945. Plantelor 54. Bucuresti. str. 2 apartamente. Ionescu I. R. Racovita 41. 3930. Edilitare. Iancovici I. Lascar 119. 3942. Timisul de . Unirii 73. str. si Niculae. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3932. 2 apartamente. 3936. 4 apartamente. 3920. 6 Martie 11. Al. str. 3 apartamente. Frida. 36 apartamente. 3927. 31 apartamente. Ionescu Ana. Anastase Simu 6. Isacescu G. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Ingher Adolf. 3946. str. 56. Spl. Cal. 3950. str. Poteras 13. 8 apartamente. str. 21 apartamente. str. 10 apartamente. Steliana. Scheiului de jos 2.3919. 3 apartamente. 12 apartamente. str. str. Romulus 35. str. Glucozei 71-73-75. str. str. si Dumitru. 3928. str. 3 apartamente. str. Ionescu Vladimir. Alex. 5 apartamente. Bucuresti. Iarca Florica. 4 apartamente. str. str. Intreprind. Calea Mihai Bravu 32. Sinaia. 3 apartamente. Traian 205-201. Bucuresti. 3923. Eufrosin Poteca 21. str. Bucuresti. Episcop Ilarion 26. 3943. str. Romana 17. str. Elena. Bucuresti. str. Elena Cuza 104. str. Bucuresti. si Fani Lupu. str. Poteras 20-22. 3929. Iosif St. Bucuresti. 3944.

Bucuresti. Pavel Tcacenko 3. Ionescu Alexandru. Salina. Fantanica 15. 3970. Londra 34. Ionescu Ecaterina. Ionescu Ivan. 5 apartamente. Bucuresti. Aleea Rumeoara 25. Bucuresti. 3981. 3963. Al. Bucuresti. Bucuresti. Tunari 38. Bucuresti. Licurg 2 A. 3953. Bucuresti. Frimu 31. Tg. Marasesti 11. Bucuresti. str. Bucuresti. 7. 6 apartamente. 8 apartamente. Medic Gral. calea Victoriei 101. Iorgulescu Maria. Iacob Maria. N. 10 apartamente. str. Constantinescu 52. 3977. Bucuresti. 8 apartamente. str. C-tin. Popasului 32. 3978. Al. str. Iticovici Moise. Bucuresti. 3968. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3971. . Galati. Ocna-Bacau. str. str. str. General medic Demostene 23. str. 6 apartamente. Bucuresti. sos. Brasov 39. Bucuresti. str. 3951. Ada. Iliescu Ana. Ionescu Alexandru. Ionescu Alex si Petruta Radutie. 3988. str. Constantinescu 2. Bucuresti. Ionescu T. Iosif Cezar. Ionescu Elena. str. Samoil Vulcan 45. 3 apartamente. 3980. 3961. Intr. Iorgulescu Alex. Bucuresti. Bucuresti. 3985. Ionescu Elena. 3952. str. 3 apartamente. str. Ionescu Lucia. Bucuresti. 3987. str. Demostene 7. 3 apartamente. Nona Dumitrescu 2. 10 apartamente. Iliescu Gh. Iliescu Dumitru. Putu lui Zamfir 27-29. Bucuresti. 8 apartamente. Putu cu Plopi 4. 8 apartamente. 12 apartamente. Stan Poetas 72. 3 apartamente. str. Ionescu Maria. Iacobovici I. Mihai Bravu 44. Calusei 11. 3966. 6 apartamente.. 7 apartamente. Ionescu Alex. Maior Sontu 13. Colentina 168. 3967. Bucuresti. Ianculescu Elena. 3974. Bd. Intr. str. Alba 1. 2 apartamente. 3975. Bacau. Stefan Mihaileanu 6. str. Iarca D. Ivanescu Adam. 7 apartamente. 3 apartamente. Ionescu Eugenia. Jud. str.Sus. str. str. Dimitrie Orbescu 5. 5 apartamente. 3956. 5 apartamente. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. sos. Salcami 20. Mihai Bravu 91. Bucuresti. Iacob Elena. 3960. Bucuresti. Duliu Zamfirescu 3. Bucuresti. 2 apartamente. str. Chiristigii 38-40. 2 apartamente. Ionescu Elisabeta.. 3954. Iordanide Alexandra. 3986. Ionescu Stefan. 27. 3979. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Iosifescu Vily. Ionescu Gr. 3 apartamente. Stupinei 17. 5 apartamente. Bis. Cernescu 56. str. Agricultori 86. 3957. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 3955. 3973. Bucuresti. str. Issaia Issaia. str. str. Ionescu M. C. Panduri 27. calea Dorobanti 212. 3969. C-tin. Bucuresti. Ionescu Emil. 4 apartamente. str. Iliescu Nic si Sita. Buzianu 12. Ionescu Decebal. Ionescu Tasia. Popa Soare 6. Velescu 3. sos. 3984. 3959. I. str. Iordachescu I. Roma 23. str. Matei Corbescu 4. Iasi. Maior Claudian 10. 3958. Bucuresti. Spatarului 6. Marin. 3983. 3962. 3976. 3 apartamente. Duzilor 34. Filimon Sarbu 25. 8 apartamente. sos. si Grigore. 3965. 3964. 3972. Ionescu Cristea. Bucuresti. Bucuresti. str. 3982. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Maria. Intr.

Izraelian Raffi. str. Poteras 20-22. str. Ionescu Tache. 3996. 4001. Bucuresti. Ion Niculae. 3992. str. Bradului 31. Ioan P. Iarca Const. str. Popa Tatu 72. 4011. Bucuresti. Istrate . Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. 4004. str. Bucuresti.3989. Bucuresti. Berzei 24. Stefan cel Mare 216. Filaret 35. 18 apartamente. Bucuresti. Dr. 6 Martie 95. 8 apartamente. Sabinelor 22. 5 apartamente. str. Bulgaria 5. str. Ionescu Lorena. Iliescu Elena. 3999. Sebastian 100 4016. 1 apartament. str. sos. Bucuresti cal. 4 apartamente. 4 apartamente. Ionitescu George. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Iacomi Vasilica. Ionescu D. Medic Zlatescu 35. str. 4003. Virgil Plesoianu 110 4012. 5 apartamente. Irimescu P. 2 apartamente. Most. Ionescu C-tin. 4022. Ionescu Petre. Ionescu Lache. Pantelimon 163 4018. str. Stelea Spatarul 1. D. sos. 4000. Iuster Martha. Trinitatii 36. Iron Nicolae si Elefteria. str. Izvor 66. Predeal. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Mitr. Sepcari 9. R. 4 apartamente. Episcopiei 5. str. str. Bucuresti. 4002. Bucuresti. Ionescu Niculae si Irina. Ionescu C-tin. str. Giurgiului 117. 5 apartamente. Iorgia Georgeta Niculae. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu Laetitia. str. si Florica.. Bucuresti. Ionita Gh. Banu Manta 32. Bucuresti. Ionescu Victor si Gherghina. Rahovei 214. Ion. Radauti 10. 3 apartamente. 37 4019. 4 apartamente. 4006. Isipovicvi Michaela Ioanid. 12 4021. Rotasului 1 4013. str. 3997. cal. Bucuresti. Bolintineanu 44. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente. Iliescu Maria. str. Bucuresti. Ionescu Adrian. 4010. Aleea G-ral Anghelescu 12. str. Randunelelor 6. str. str. calea Rahovei 310 4009. calea Calarasi 147. 10 apartamente. Florida. str. 4008. Iordache Vasilica. str. Stefan cel Mare 57. str. str. 3994. Elena. Bucuresti. 4007. P. 9 apartamente. 3993. Bucuresti. Turda 194 4014. Icoanei 48. 3998. Bucuresti. Bucuresti. Manu Cavafu 37 4015. Bucuresti. Ionescu Filip Alexandrina. cal. calea Mosilor 250. 4022. str. 5 apartamente. Lt. 24 apartamente. str. str. Traian 27. Constanta. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. calea Dorobanti 10. 4020. G-ral Anghelescu 8. Grivitei 50. 4 apartamente. Ionescu Virgil. si Elena 10 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Traian 44. str. 3 apartamente. Olteni 47. str. 4005. Dr. str. 6 apartamente. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu Maria. Traian 344. 3990. 5 apartamente. str. Stefan Mihaileanu 27. Pictor Mirea 12. Bucuresti. 3991. Bucuresti. str. Maica Domnului 1 a. 6 apartamente. Istrati Elena. Ionescu Petre. 10 apartamente. Anghel. Mitr. Bucuresti. Iacobsohn Ita si S. Ibisevici Dilaveri. 11 apartamente. Bucuresti. Iasi. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Lueger 16 4023. str. Nifon 42. Lt. 4 apartamente. Negel 55. Bd. Bucuresti. sos. 3995. Ionescu Soare Vintila. Iancu F. Bucuresti. Dudesti 214 4017.

Dr. Costandache Caracas 26 4048. Bitolia 26. Arges 4051. str. 7 apartamente. 16 apartamente. Buestrului 15. Lanariei 91. 11 apartamente.. 64. Gen. Puisor 2 A. Ionescu C. 3 apartamente. Elena Domana 37. Iordache Ilie. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Iosifescu Const. Bucuresti. Bucuresti. Victoriei 38 4050. si Angela. str. Ionescu Constantin. 9 apartamente. . Spl. str. Ionescu Iosif Muscel. si C. sos. 6 apartamente. str. Ionescu Eufrosina. 4029. str. 39 B. 4 apartamente. Iliescu Anastasia. Mecet 3. Angelescu 85. Ionescu Stan si Atena. str. str. 8 apartamente. 6 apartamente. str. Ionescu Ioana. Bucuresti. Bucuresti. Serban Voda 209 A. 6 apartamente. jud. Enei 12 4052. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Ionescu Maria. str. Ionescu Elena. 4037. 11 apartamente. str. Ploiesti. Bucuresti. 4047. Intr. 4035. str. Bucuresti. 4038. Iliescu Alexandru. Bucuresti. Bucuresti. Vacaresti 297. Ionescu Mariana. 4027. str. 7 apartamente. Edgar Quinet 9. 4043. str. str. Grivitei 308. str. cal. str. Ionescu Alexandru. str. Iordanescu Cons. Bucuresti. Ionescu G. 4036. Grivita Rosie 23. Stalin 3. Popov 99 Rasnov. Iordanescu Steluta.. Bul. 6 apartamente. Cantacuzino 22. Stefan Gheorghiu. Berzei 74 4058.4025. 4031. str. G-ral Angelescu 65 A. str. str. 4033. 7 apartamente. I. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bacau. Bis. str. Independentei 75 str. Ivanovici Elena. 6 apartamente. Bucuresti. Miraslau 4028. cal. Staicovici 29 4032. Radu Boiangiu 1. str. 16 apartamente. Enachita Vacarescu 38. Ion. Cuza Voda 158. 4 apartamente. 3 apartamente. Occidentului 28 4057. Bucuresti. 5 apartamente. 4054. str. Mantuleasa 22. Ionescu T. Academiei 9 4044. Bucuresti. Bucuresti. Maria Rosetti 17. Ilie Alexandru. str. Italiana 28.. 6 apartamente. Bucuresti. Ivan Gh. 4056. Istecescu Alexandru. Berzei 74. Dr. str. Constanta. 4 apartamente. Sergiu 20. S. sos. 4030. Bucuresti. Ionescu N. Ionescu Maria. Iliescu Lazar. Bucuresti cal. Bucuresti. Const. Ionescu Filofteia. 2 apartamente. str. Bucuresti. 4042. Ionescu Dima Ion. Merisori. str. Aleea 23 August 1. Stefan cel Mare 200. Prof. Bucuresti. Maria. str. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. 8 apartamente. 4049. 326. Bucuresti. Bucuresti. Iosef Reschi si Fisi. 3 apartamente. 3 apartamente. Tunarai 19 4053. str. Bucuresti. 4040. Iersin Jeanne. str. 13 apartamente. Iliescu Teodor. Coltei 21. str. 4039. Boteanu 3 4041. Ianchilovici Golda. cal. 5 apartamente. Bucuresti. Ionescu Elena. 4034. A. Ionescu Alexandru. 6 apartamente. Bucuresti. Com. str. 4 v apartamente. Fat Frumos 4055. Bucuresti. str. 4045. Cosbuc 15. Emil Zolla 3. cal. Serban Voda 240. Bucuresti. Ion Ursu 37. Ionescu Stefan. str. Popa Rusu 38. Th. str. Armeneasca 39. 3 apartamente. Stefan cel Mare 238. Gh. 4046. Galati. Gen. 8 apartamente. Dr. str. Vespasian 19. Grivitei 311 4026. 3 apartamente. Aman 15. Bucuresti.

5 apartamente. str. Filip 13 4073. N. Snagov. Nordului 24-26. 4078. Bucuresti. D. Mihai Bravu 32. Ionescu Gh. 4061. 12 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. Ion. Jianu A. Bul. Bucuresti. 4085. Iorgulescu C. Vlad Tepes 5. str. str. Caragea Voda 20. str. str. 4 apartamente. Jifcovici Gheorghe. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. Jifcovici Elisei si Marica. 4072. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Karl Marx 186. 3 apartamente. Inciean Gabriela. Jeerca Petre. Brezoianu 38 A. Balcescu 3 4081. str. 4076. 3 apartamente. 10 apartamente. G. 1 apart. 4066.. sos. Bucuresti str. Epicol 30. Ion Marica si Elisabeta. Corneliu. Draghiceanu 7 4079. Delea Noua 5. Sf. Dr. Dr. Jesek Vincene.. str. 4 apartamente. 4065. Navodului 21. Jecu A. 4 apartamente. 4082. str. Ionescu C. Ivanescu D-tru. 6 apartamente. 4067. str. Cuza Voda 87. Bucuresti. Turda 213. str. str. Badea Cartan 60. Bucuresti. Icoanei 67. str. Bucuresti. 9 apartamente. Jocile Iancu. 7 apartamente. Bucuresti. str.. sos. Vasile Dumitrescu 98. Toamnei 100 4080. Carol Davilla 39 4083. Ionescu Barsan Const. Victor. Niculcea 39. 5 apartamente. str. Grigore 49 4074. Vasile Roaita 6. Iabrasu Mihalache. 12 apartamente.. str. Jurca Romulus. str. str. Ionescu Gh. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Glucozei. Braila. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Buzau. Juster Norbert. Candiano . Th. G-ral Dona 15. str. Rares. Ionescu Gh. str. 8 apartamente. 3 apartamente. Mitr. Niculae. Ignatescu Alexandru. str. Iliescu Niculae. str. Apostoli 72 4086. Colentina 205 4088. Crangasi. Bucuresti. str. str. Capsa 4. str. Com. 4075. Bucuresti. Dr. Sinaia str. 4063. Gh. Episcopul Chesarte 7. 6 apartamente. 4087. str. Aman 15 4060. str. si Nic. Bucuresti. 4 apartamente. Ilie. Bucuresti. Herastrau str. str. Trifoi 1o. Bucuresti. Bucuresti. Viilor 81. 4084. Porumbaru 8 Sinaia str. 4 apartamente. str. Mironiuc 15. Bucuresti.4059. Vasile Roaita 15. Bucuresti. G-ral Angelescu 44. Bucuresti str. Ignat V. Iurascu Dimitrie. 23 August 45. str. Jornea Radu si Norica. str. Felix 12. Polona 23 C. 6 apartamente. Badea Cartan 40. Tg. Sinaia. 7 apartamente. Furnica 33 Galati str. 30 Decembrie 68 4077. Dr. Haia Lifschitz 13. Ionita Niculae. Capsa 4. Carolina. Jamgocian Karekin. 3 apartamente. str. Bucuresti. Dr. str. Fecioarei 14. Ionescu Mircea. str. Frumoasa 51. Republicii 1 4068. 1 Mai 84. Janiol Nicolae. 3 apartamente. str. P. Mora 9. 8 apartamente. Bucuresti str. Niculescu 24. str. 4070. Jipescu I. 4064. Radu Boiangiu 12. 4062. str. str. sos. Burghelea 10 a. Bucuresti. Jiu. 4071. str. J. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4069. str. Ionescu Plesesti Niculina. I. bul.

Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108 4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180

4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21

4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131 4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68

4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str. Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44

4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22

Popa Chitu 7. 11 apartamente. 2 apartamente. Aurel Vlaicu 88. Ploiesti. Niculae Balcescu 35. str. 9 apartamente. Italiana. 25 4266. Elesteului 16 4274. Bucuresti. 11. 4276. 3 apartamente. 3 apartamente. Florilor 26 4278. str. Bucuresti. Lungescu Ioan. Lerner Maurici. 17 apartamente. str. Loebl Roza. Ludeseanu Niculae. 90 4253. Bucuresti. Dionisie Lupu. Bucuresti. Spatarului 47. Bucuresti. Dionisie Lupu. str. 8 apartamente. str. 16 4259. Loboteanu M. Lupescu Adriana. Lipovici Jeni. Landman Irimia. Louis Bartou 22. str. Frosa Sarandi 5. 14 apartamente. 6 apartamente. Lazar Constantin. 3 apartamente. Franklin 9 4258. Bucuresti. Leibovici Eliza. 6 apartamente. Leon Sami si Matilda. 7 apartamente. Bucuresti. Lolel Rozalia. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Lungulescu Violeta. Lascu Valentina.. Bucuresti. str. Bucuresti. Alexandru nr. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. Lahovari N.4252. 5 apartamente. str. str. Magurele 101 4269. Bucuresti. str. 3 apartamente. 12 apartamente. Armeneasca 45 4254. Alba 4. str. Bucuresti. Lzarin Aurelia. Leonida Ihidra. str.. Minotaurului 76 4273. Segmentului 4 4279. Bdul Cosbuc 57 4271. str. Lazarescu Maria. str. Lascu Gheorghe. 9 apartamente. 4 apartamente. 23 4265. Mihai. Bucuresti. str. 76 4268. Salcamilor. 31 4284. str. Visarion 11 4255. str. str. Eroului 4. Bucuresti. Bucuresti. Levil G. apartamente. Despot Voda 50 4260. Aurel Vlaicu 64. Popa Petre. str. Bucuresti. Int. str. str. str. str. str. Bucuresti. Lazar Merucel Iolanda. Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Bucuresti. Alex. Lungu Nicolae. Bucuresti. Lucescu Teodor. Soni si M. str. str. Lupascu Nicolae. str. 21 4264. Victoriei. Bucuresti. Bucuresti. Lefer Maria. Sahia 48. str. Luceafarul 2 4267. 4283. Nifon 27 4272. 2a. Bucuresti. Lipatti Valentin. Trinitatii 63-65 4280. str. Niculcea 33. Lazareanu Ion si Stefan. 2 apartamente. Labirint 110. Frumoasa. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu. str. str. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Landau Rasela. Grivitei 43 4285. 5 apartamente. str. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 12. 14. str. Mitropolitul Nifon 2. Lupescu Radu. 4 apartamente. Ana. 9 4263. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. Lazar Rasu. Pop de Basesti 29 4282. 33 4262. Galati. 8 apartamente. Schitul Darvari 14a 4275. 3 apartamente. 4287. 2 apartamente. Ion Mortun 4. str. Bucuresti. Jeanine. Sfintilor 9 4277. 3 apartamente. 7 4261. Vicentiu Babes 5 4256. Libovici Leonard Haim si Beti. str. Pitar Mosi. Lascu M. 37. Lascara I. 2 apartamente. Gramond 15 4270. 7 apartamente. str. Andrei Mureseanu 12 . str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Aurel Vlaicu. str. Lazar Berta. Lecca M. Popa Petre 37 4281. Ana. str. Luca Eufrosina. Bucuresti. Armeneasca 19 4257. str. str.

10 apartamente. Cearna 73 4297. Bucuresti. Laudatu N. Bucuresti. str. Silvestru 15. str. 6 apartamente. Luigi Cora. Bucuresti. Bucuresti. str. Lazarovici Iridan. Slatineanu 21 4296. C-tin. str. Leon Mandi si Sofica. Laborator 54. Bucuresti. cal. 3 apartamente. str. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 5. Vacaresti 364. Pop de Basesti 35 4310. str. Nicolau 18 4298. Pasajul Cuza Voda 42 4304. 4 apartamente. Niculae Balcescu 54. Leonte Constantin. Sft. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Kogalniceanu 2 4294. str. Stanislau Kihosski 12 4290. I. str. Laub Alois si Maria. Roman. str. Bucuresti. Piatra Neamt. Dr. Bucuresti. str. 11 apartamente. Leon Sculi Logoteli. Lucaci Hermina. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 9 apartamente. 4292. Tokio 7 4308. str. Sf. Leibovici Moise si Dina. 6 apartamente. Marasesti 57 4318. Petre Aron 5 4303. Bucuresti. cal. Oltenitei 158. Gh. Bucuresti. str. 30 Decembrie 63. 5 apartamente. Dorobanti 54. Polona 90 4291. str. Barbu Delavrancea 7 4311. str. Intr. Despot Voda 14 4300. Pictor Iscovescu 25. 30 apartamente. Alex. Bucuresti. Lazar Lazar si Roza. Bucuresti. Lupescu Constantin. str. Leibovici Ida. Bucuresti. Elefterie 39 4313. Caracas 3 4309. Mihaileanu 27. Lupu Maria. cal. Predeal str. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Lorent Ioan.. 12 apartamente. Unirii 137 str.4288. str. 6 apartamente. str. 8 apartamente. Lupu Nicolae. Popa Savu 72 4315. Felix 109 4319. 5 apartamente. str. 3 apartamente. 16 apartamente. str. Lupovici Sava si Leon. 5 apartamente. Victoriei 95 4314. Lananzi Frederic. Bucuresti. Lazarescu Elena. 9 apartamente. Lascu Evanghelita. str.. Prof. 11 apartamente. Grivitei 213 4289. Orascu 30. Dudesti 139 4302. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Ligol si Lucia. Titulescu 89 4316. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Lucaciuc I. Lupu Similica. Ludvig Alex. Lahovary C-tin. Soltuzului 54 4306. Victoriei 208 . Latina 1 4312. Dionisie Lupu 53 4317.. Mosilor 313 B 4307. str. si Margareta. 4 apartamente. Luculescu Elena. str. str. Spl. str. 11 apartamente. Ionescu Gion 14 4301. sos. str. Bucuresti. Banului 3 4295. Verde 4. Lazarescu Elena. Doctor Felix 103. 7 apartamente. Luca Mihai. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Avram Iancu 6. Episcopul Radu 39 4293. Lazu V. Lorenti Mihai si Luiza. str. 4 apartamente. str. Iasi. Bucuresti. Nic. 7 apartamente. Lupovici Avram. Elefterie 19. 11 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Popovici 12. Lt. 5 apartamente. Luca Fanica. Luptu Stefan. Olteni 8 4321. Bucuresti. 5 apartamente. Plevnei 150. Berceni 103 4299. str. Bucuresti. 5 apartamente. Mircea Voda 70 4320. Valaori 28. 7 apartamente. Stefan cel Mare 154 4305. Bucuresti. 4 apartamente. str. sos. Bucuresti. Ploiesti. Bucuresti. 4 apartamente. Lichiardopol Evanghelia. str. str. Lovinescu Ghe. Bucuresti.

30 Decembrie 9 4348. str. Episcopiei 5 4332. 22 apartamente. 258. Cal. Adamache 6 . str. Lazar Titus. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. B-dul 1 Mai 35. Maria Polden si Leibovici Emil. Bucuresti. Bucuresti. Maria Niculescu 3 4330. Karl Marx 44 4337. 10 apartamente. str. Bucuresti. str. Lelescu Alexandru. str. Bucuresti. Ferdinand. cal. str. Bucuresti. Leobel Ana. str. str. str. str. Laitu Constanta. Lydia Loag. Bucuresti. Baratiei 10. Voievozi 3. Serg. Leontescu Niculae. Lazar Livia. str. Ioan. str. Gral Manu 6 4347. Popov 40 4349. Lupas Niculae. Apostoli 35. str. M-tii Tatra. Vladimir. str. Bucuresti. Bucuresti. Sf. 9 apartamente. 5 apartamente. 30 Decembrie 95 4323. Leobel Max . str. R. 9 apartamente. Gral Praporgescu 27 4350. Olga Bancic 14. 14 apartamente. Leibovici Moise. 4 apartamente. Vanatori 3. Bucuresti. Bucuresti. Leucutia Ioan si Paula. 9 apartamente. Litera Noua coop. str. 5 apartamente. Mircea Voda 15 4346. Bucuresti. Schitu Magureanu 19 4342. 3 apartamente. Mosilor. Leibovici S. 7 apartamente. Leobel David. Bucuresti. str. Sf. Lebel Eden si Sam. Legislator 1. str. Lego M. Bucuresti. 5 apartamente. Lupa Frieda si Lazar. str. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. 5 apartamente. Ilie Oprea 9 4328. 4 apartamente. V. Bucuresti. str. Caimatei 14 4351. 7 apartamente. Valcea. Lazar Lucia si Tamara. str. str.6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. Mestesugareasca. Grivitei 129 4339. I. 15 4335. str. str. Frumoasa 21 4333. str. str. 11 Iunie 64. str. Luvin Rosalia. Bucuresti. Marasescu. str. Putul cu apa rece 15 4343. Mincu 29 4324. Lant Andrei. 9 apartamente. Bucuresti. Popa Soare 49. Leibovici Smil. 4 apartamente. 12. Av. Lee Alberet. Leibusor Rachela. Mantuleasa 8 4353. Lalel Reghina. 1.. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Calarasi 89 4356. 68 4331. Bucuresti. 3 apartamente. Herescu Nasturel 14. Nerva Traian 34 4341. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. B-dul 30 Decembrie 11 4352. 4 apartamente. 6 apartamente. Cluj 24-26. Bucuresti. str. Lupu N. Bucuresti. Arh. Ionescu Gion 14 4354. str. Rahovei 263 4327. Lalel Avram. Mosilor 65 4345. Dumitru Racovita 22. Bucuresti. str. Aleea Grand 28 4334. str. str. 5 apartamente. 2 apartamente. 5 4326. Lupu Toni. Bucur 19 4355. str. Apolodor 5 4329. Ludwig Eliza. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Plevnei 159. Lazarescu Cojai. str. cal. Il. Bucuresti. Iasi. str. Laurian Stefania. Episcopiei 5. Leibovici Wilhelm. Bravilor 8. 7 Noiembrie 41 4325. 10 apartamente. 3 apartamente. Musat 29 4340. Leibreich Clara. Rovine 3 4336. Cosanzeana 1 4344. 38 apartamente. str.4322. 6 apartamente. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Lascar Stefania. Lupu Gh. Ploiesti. Bolintineanu 5. Lovici Militu. str. Leobel David most. Viitorului 176 4338. 3 apartamente.

6 apartamente. Lerner Samy. Leonardescu Alice. N. Mistretului 6 4378. str. Avram Iancu 13 4374. 9 apartamente. Lupuloves G. Tolbukin. Landman Iancu. str. str. Scoala Floreasca 14 4372. Brezoianu 13 4388. str. Liteanu Marina. 7 apartamente. G-ral Haralambie. Litman Henriete. Bucuresti. Alba Iulia 9 4377. Bucuresti. Lazarescu Victor. 30. si Stefan. Bucuresti. 7 apartamente. Ioan Nou 26 4360. Dr. Mosilor 348. Bucuresti. 3 apartamente. Galati. Victoriei 61 4385.. Bucuresti. 18 apartamente. Pictor Andreescu 24 4363. Balcescu. Mille 4 4383. str. Capitan Epureanu 47 4364. 4 apartamente. Leoveanu Petre. Giurgiului 22. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Caminului 16. P. Bucuresti. str. Xenopol 3 4387. str. N.. 40. str. 6 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Lolescu Petre. Gh. str. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Teohari 6 4381.4357. str. 2 4368.. Plantelor 12 4371. str. str.. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. 37 str. Langer Samoil si Ernest. Leauty Louis M. str. Donici 25 str. 8 apartamente. 14a. str. Lupolover Rifca. Cosbuc. str. Stirbei Voda. Bucuresti. Bucuresti. Sahia 58. str. 100. Bucur 14 4386. Ciubotica Cucului. Arcului 17 4370. str. Bucuresti. Dragasani Valcea. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Ledner Eugenia. Stefan Hepites 1. 30a 4366. Tacerii 8 4379. Livezeanu Serge. Bucuresti. Piata Rosetti 3. 4 apartamente. D-tru Racovita 28. Lascu A. Coltei 46 . 6 apartamente. Lepadatu Elena si Florea. Leibovici Simon. Frumoasa 30 4373. Bucuresti. 49 4359. Lesvodax Al. Bucuresti. Dimitrov 25. Iasi. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Lascu Alice. Lazarovici Sofia. 6 apartamente. Lazarovici A. Bucuresti. str. Ana Davilla 5 4384. str. Bucuresti. Franklin 9 4365. Bucuresti. Landau Roza si Ida M. Lazar B. Mihai Bravu 36. str. Lupescu Isabela. 2 apartamente. str. Ziduri intre vii 19 4358. Gh. Bucuresti. Alexandru. Fontariei 18 4367. Leibovici Adolf. str. Ilie Pintilie 5. str. 39 4361. Aurel. Lazarescu Sofia. 10 apartamente. Lucescu D. Hasdeu 15. Bucuresti. str. str. 11 apartamente. M. Lupascu Neron. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Leopold Stern si Gilberta Klein. Kogalniceanu 5 4375. Decembrie 23. str. Mosilor 297 4382. Ludaici David. Alex. str. str. 10 apartamente. str. Bucuresti. Pantelimon 103. 5 apartamente. str. str. Rahovei 27 4369. Schitu Magureanu 57 4380. str. str. 3 apartamente. 14 apartamente. Leontescu Constantin. str.. Bucuresti. 9 apartamente. 16. Const. Calusei 47. Panait Mosoiu 7 4376. Bucuresti. 26 4362. 3 apartamente. 7 apartamente. Lugosianu Elena.

9 apartamente. Cluj. Vacaresti 215 4419. Masarik 25. 5 apartamente. Iliescu 38 4390. Bucuresti. Bolintineanu 16 4408. Bucuresti. 8 apartamente. str. Sft. Levou Van Eric. str. Dambovita 4394. Lucian Elena. str. str. Lahovari D-tru si Elena. Puisor 12. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Lucescu Nicolae. Toamnei 106 . Dorobanti 133. str. Marculescu Elisa. Bucuresti. 13 Septembrie 78 4404. str. Uranus 32 4413. 21 apartamente. Gherea 5 4399. Ioan. 4411. Luca V. N. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. Av. Merovici Maier.Iorga 58a 4405.4389. str. Lazarescu Ofelia. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Moldovanu C-tin. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Pandurilor 81 4400. Bucuresti. Nanu 4 M. Andrei Saguna 21 4420. str. Oltenitei 111. Lanariei 110 4415. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 73 4402. 3 apartamente. Bucuresti. Fund. str. Elefterie 11 4398. Moldoveanu C-tin. Colentina 53 4424. Linscher Jean. Linaru Aurel. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 13 Septembrie 13 4392. Iorga 17 4391. com. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Vasile Lascar 8. Racovita 7. Th. Dionisie Lupu 16. Banului 3b. 6 apartamente. Republicei 7 4403. str. Vlaicu Voda 70 4406. 4 apartamente. 4 apartamente. D. str. 13 apartamente. Bucuresti. 65 4409. Sf. 8 apartamente. Bdul Gh. Marinescu Ion. str. Cristache. Nic. Lupea Olga. 11 apartamente. Cosbuc 55 4416. str. Bucuresti. Marasescu Alexandrina. Bucuresti. 4 apartamente. Ion. Marinescu I. Ecaterina 17 4414. 13 apartamente. 3 apartamente. Logotneti Seuli. str. Bucuresti. cal. Lucadi C. Cedrilor 5 a 4418. Orero 28 4412. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Elena. Mateescu Ion si Sara. Bucuresti. Bucuresti. str. Martau V. Luculescu Const. str. Metta C. 2 apartamente. Lepadatu Alexandru. str. str. Rucar 44 4395. 21 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Leonte Ioana. Lahovari Al. C. Traian 211 4396. Batistei 42.. 5 apartamente. Lismanian. Cobalcescu 52 4393. Bucuresti. str. Bucuresti. . str. 7 apartamente. Bucuresti. Oslo 6 4421. str. Bucuresti. Lorenti Emil. Leoveanu Elena. 11 apartamente. Epicol 64 4422. 5 apartamente. str. Bucuresti. Viforata jud. Milian Carolina. 2 apartamente. 3 apartamente. cal. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Gral Angelescu 175 4410. Mitrop. str. Liba Iulia. str. Bucuresti. Marinescu Paraschiv. Munteanu Elena.. Pateur 12 4417. str. Col. Leonida Gijenschi. 3 apartamente. Litman Elise si Litman Teodor. 2 apartamente. Dim. str. str. Lebedei 20. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 12 4397. Aristide Briand 1. Grivitei 216 4401. Lucasi Alcipiade. Mzalator Rachel. str. 3 apartamente. Ioan Mosi 21 4423. str. str. Dr. 1 apartament. str. str. Elena. str. 3 apartamente. Buzoianu 11. Spl.

str. Madotto Vitto. Toamnei 8. 4 apartamente. str. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Margarit Iacob. 3 apartamente. Marinescu Ion. 5 apartamente. Atena 1 4452. Caragea Voda 22 4450. 4 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Mandrea Danila. Paulescu 32 4435. Sf. Mironescu Athanase. str. Bucuresti. Sf. C. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. str. Vasile Roaita str. Serban Voda 224 4441. Maru Elena. Spatarului 3 4442. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 11 Iunie 16 4449. str. Mogosoaia 12. str. str. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Miculescu C-tin. Batistei 35. Patrascu Voda 8 4436. Gh. Bucuresti. str. Gh. Seneca 6. Aurel Vlaicu 12 4427. Rosetti 14. str. str. str. Sterian 8 4430. Marculescu Demetra. str. Mihail Eminescu . Arh. 3 apartamente. Orzari 64 4433. Marculescu Marin. Mitrani Jack. Bucuresti. Lt. Bucuresti. Mandescu Alexandru. str. Marinescu Chirita. str. 5 apartamente. str. Marinescu Radu.. str. Mihalache Elena. 2 apartamente. Lazar 4. Mincu Aurelia. Bucuresti. Calea Victoriei 128. Bucuresti str. str. Prof. Bitolia 13 4428. Gheorghe 17 4456. str. Bucuresti. Lazar 4 4426. Milea D-tru. Bucuresti.4425. str. Mitrop. 2 apartamente. str. str. str. str. 2 apartamente. str. str. 3 apartamente. Haga 8. Serban Voda 115 4453. Miuden Caputinescu. Mitrany Rasel. Maica Domnului 11 4459. Medianu Gheorghe. str. str. Stanislav Cihovschi 4 4451. Vasile Alecsandri 15 4460. 5 apartamente. Merlanb Cecilia si Daniel. str. Manolache Maria. Bucuresti. Mihail V. str. Argentina 33 4447. str. str. Izvor 79 4445. Sperantei 24. 7 apartamente. Miclescu Perolina. 13 Decembrie 4. Filaret 42. str. 4 apartamente. 2 apartamente. Paul Grecescu 5. Bucuresti. Maria Virgil. Sinaia. Cometa 5 4457. Tepes Voda 78 4429. str. Marasesti 2 4438. str. Bucuresti. Miclescu Angela Ion. Dristorului 128 4437. Bucuresti.. 4 apartamente. Marinescu 51 4443. Bucuresti str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Elena. Mihaescu Nae. Bucuresti. Minculescu Ioan. Ion Nou 32 bis 4446. Marinescu Nic. Schitu Maicilor 18 4440. 4 apartamente. 4 apartamente. Malcovici Petrescu. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Louis Blanc 1. Bucuresti str. str. 5 apartamente. 2 apartamente. Duzilor 28 4434. Arh. Sft. Ion Nou 9. GH. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. A. 5 apartamente. Marinescu A. Marasesti 57 4448. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444. Manolescu Florica. Macovei Mihail. Bucuresti. 4 apartamente. Munteanu Maria. Sinaia str. Gh. B-dul Ardealului 73 4455. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Turghenieff 6 4439. Alex. str. Academiei 35. Bucuresti. 3 apartamente. 30 Decembrie 11 A 4458. 3 apartamente. Marcovici Hana Leia. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Cuza Voda 66 4454. 4 apartamente. Mitran Grigore. Bucuresti. Marau Iordan Lelia. 7 apartamente. Tolbukin 63 si 61 4431.

si Maria. Bis Alba 1 4494. Marasesti 4467. Voievozi 4 4484. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. 12 apartamente. Marculescu Ana Marcovici. 3 apartamente. si Florica. Maria 7. Bucuresti str. Avrig 82 4479. Intr. Elie. . Banu Manta 49 4492. Macarenco Ana si Elisa. Vladimirescu 50 4475. 5 apartamente. str. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti Intr. Gh. Moro Ketty. Bucuresti str. Dragos Voda 19. Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. Rosiori de Vede. Murgoci 5 4488.4461. B-dul 1848 6 4478. 6 apartamente. Matei Smaranda Ion. str. Manea Sofia. Teodor Aman 28. Matei Eustatiu. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. str. 214 B 4464. Marinescu Valeria. Mihaescu Nicolae. str. Bucuresti str. Marculescu Marcus si Eugenia. Marculescu D-tru. Azuga soseaua 22 Bucuresti str. Moisescu Sally. Miclescu Sonia. Lirei 16 4480. str. Mateescu Eufrosina. 2 apartamente. str. Mataceanu Rucar Iosif. Gr. 10 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti str. Eufrosina Poteca 9 4477. Despot Voda 26 4462. Malcoci Victor si Paulina. Marinescu Barbu. Coltea 12. Moldoveanu Elena. Bucuresti str. Bucuresti str. Mihail Petre. 3 apartamente. Mirescu Stefan. Bucuresti Calea Rahovei 214 A. Rumoarei 10 4463. Bucuresti str. Stefan cel Mare 232 4469. Bucuresti. Lister 71 4490. Concordiei 9 4470. Bucuresti str. Matei I. 10 apartamente. 4491. Mihalache Bul. Mosteanu Stela si C-tin. 11 apartamente. Mosoiu Marcela. Luterana 9 4493. B-dul T. str. Dosoftei 81. Mitrop. Bucuresti. 5 apartamente. Ion Ghica 3-5. Lanariei 82 4473. 4 apartamente. 4 apartamente. Despina Doamna 4. 4 apartamente. Milea D. G-ral Angelescu 37 4483. Viting 1 4487. Mihaescu Ana. Bucuresti. Aurelia. str. G-ral Cristescu 4 4481. 4 apartamente. 3 apartamente. Uranus 45 4489. Bucuresti str. Costache Balcescu 17 4486. Bucuresti str. Luterana 21. 6 apartamente. Prof. Marinescu Vasile. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 29 si 31 4466. 10 apartamente. 5 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. Manescu Petre. SF. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti str. Matei Basarab 24 bis 4485. Bucuresti str. 4 apartamente. D. Bucuresti str. 14 apartamente. 24 si 26 4495. Mora 4 4465. Gral Gh. Fluerului 14 4471. Mironescu Florin si Maria. 3 apartamente. Aleea Isvoranu 1. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Miulescu I. Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. Turda 132. Mihail Camelia. Romania Muncitoare 87. Luterana 19 Sinaia str. Grigore Ventura 10. Mateescu Maria. 4 apartamente. 17 apartamente. str. Bucuresti str. Elvira. str. Manicatide Mihai. Bucuresti str. Bucuresti str. Spiru Gheorghiu 15 4472. Manughevici M. Sf. Marinescu Ecaterina. Mihail Ene. Mecet 5 4474. 7 apartamente. 10 apartamente. Popa Nan 55 4482. Manu 22. Bucuresti str.

3 apartamente. Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. str. str. 8 apartamente. str. Marcovi Solomon.. 6 apartamente. str. Mama Smaranda. Manolescu Ion. str. Marcus Bubi. Bucuresti str.Caseriei 6 4496. 4 apartamente. G. Dr. str. Bucuresti. I. 3 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. str. Bucuresti. Plevnei 56 4498. Timpului 17. Sergiu 10 4510. Pictor Grigorescu 12. Miletin 7 4518. Dr. Bucuresti str. Alex. Poenaru Bordea 18. 6 apartamente. Voievozi 56 Sinaia str. 3 apartamente. 7 apartamente. Muscalul Marin. Romniceanu 5 4522. 6 apartamente. 13 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Toporas 72. Poenaru Bordea 16. str. C. str. Calea Calarasi 234. Bucuresti. str. 2 apartamente.. Bucuresti str. Constanta. Masek Florica. Viitorului 133 4512. 3 apartamente. Progresului 17d. Sf. Manolescu Mihai. str. Alex. most. Isvoranu 3 4513. 6 apartamente. 8 apartamente. Leon Voda 20 4523. 9 apartamente. Bucuresti str. Vasile Lascar 95-97 4511. str. Eroului 6. calea Nationala 293 4517. Maria Matak. Bucuresti. Pasteur 45 A 4509. str. Anei 4515. Putul cu Apa Rece 10. Bucuresti str. Bucuresti str. Ioan Oarca 24 4504. str. Mihailescu Mihail. Bucuresti. Olteni 32 4514. Melinescu Dan. 11 apartamente. Mocanu Matei. Musetescu V. 10 apartamente. Bucuresti. str. Ionita Cegan 23. Dr. Sf. 9 apartamente. A. str. 15 apartamente. 6 apartamente. str. Marian Mihaela. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Duca 5 . Matei Niculae. Bdul Republicii 64 Breaza de sus. 2 apartamente. Ilie 95. Marcu Emil. C. Eforia Jud. str. Marin Tudose. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. Nifon 30. 6a. Macheuer Ella. Bucuresti. Mocanu Ion. Minescu C-tin. Manolescu Grigore. Bucuresti. 4 apartamente. Calea Calarasi 41 B 4505. str. Speranta 147 4507. Dr. Bucuresti str. Grigorescu 27 4524. Prof. Bucuresti str. Rosetti 45 4526. 4 apartamente. Botosani str. 3 apartamente. 10 apartamente. str. Mihail Cristea si Nic. Filaret 10 4508. Motoiu Constanta. Th. Occidentului 24 4497. Radovici 12 Olanesti 4502. Oprescu 5 4521. Bucuresti B-dul 1 Mai 31. Mihailescu C-tin. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. Matak D. 4 apartamente. Bucuresti. Moldoveanu GH. Bucuresti. Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. Merlescu Ilie. str. Bucuresti. Disescu 22 4499. 3. Bucuresti. Magardiceanu Hocen. Bucuresti. Medeanu Eleonora. 2 apartamente. Matei Voevod 113 4596. Costisei Gh. Montblatt Mihail. Bucuresti str. 5 apartamente. Cristache. Balaceanu 21 4516. str. Meteleanu Gheorghe. -17a Predeal 4503. Mihailescu Ion. str. Moisescu D. str. Bucuresti. Cumpatul 30 4501. Bucuresti str.

Mohnblat Lupu. Serban Voda 74 4455. 3 apartamente. Unite 36-34. str. Apostoli 49. Marinescu Maria. 12 apartamente. Bucuresti str. Filaret 23 4545. Cocuelia 9. Olteni 35 4547. Mihaescu Mihail. 3 apartamente. Buzesti 80 4540. calea Rahovei 36 4536. 21 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti sos. str. Eugen Iosif 12 4528. 252 4542. Frigului 14 4549. Bucuresti. Mihailescu Niculae. Sft. Bucuresti str. 14 apartamente. Princip. 5 apartamente. str. Munteanu Axente. Mandrin Florica. Bucuresti Intr. Bucuresti str. ing. 4 apartamente. Mihailescu D-tru. Munteanu D-tru. Nic. Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. Mitrop. Armoniei 4 str. str. Marinescu I. Bucuresti. Iorga 2 4537. Mateescu Constanta. Bucur 25 4550. str. Sirenelor 36 4453. Murgasan C-tin. str. calea Vacarestsi 374 4543. str. Mateescu Lazarin. Vladimirescu 8 4544. Ivanov Gheorghe. 13 Septembrie 81 4539. Iosif 3 4456. 32 4538. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R. Bucuresti str. Drumea Radulescu 46. 16 apartamente. Balaseanu 6-8 4548. Majariti Elefteria. Bucuresti str. Mamighian Eva. Marian I. 4 apartamente. 6 apartamente. Octav. N. Mazilu Vasile si Ecaterina. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Muzelor 19 Sinaia str.4527.. Maria 11 4546. Ferentari 78 4454. Bucuresti. Dr. 7 apartamente. Bucuresti str. str. Marcu Anghelina. T.. 4 apartamente. str. Laptelui 54 4458. 4 apartamente. Bucuresti str. Dr. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti str.. . 3 apartamente. 5 apartamente. Sergiu si Victor. Mihai Bravu 17 colt Ed. 12 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Dumitra. str. Minervei 13-11 4530. Bucuresti str. Marinescu Dumitru. 10 apartamente.. str. Mihai Voda 1 4533. apartamente. Bucuresti. Mitropolit A. Marcovici Mauriciu. Giulini 7 4532. str. Bucuresti. Dr. Mercan C-tin. 3 apartamente. Bucuresti str. Marughevici Ifrim. Moldoveanu Gabriela. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Barbier Ioana. B-dul GH. Marcus S. Mihail Eminescu 99-101 4535. Mateescu Alexa. Dr. Alex. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Biserica Alexe 7 4551. Galati. Pasteur 30. Uranus 109. 5 apartamente. 2 apartamente. Olimp 62. Bucuresti str. 5 apartamente. Mihailescu P.P. Caporal Preda 16 4460.R. Manu R. Bucuresti. 3 apartamente. Marinescu V. Mestecan Petre. str. 7 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 62. Mateescu C-tin. Bucuresti. Bucuresti str. Calea Vacaresti 207. 9 apartamente. Severeanu 4 4529. 3 apartamente. Saguna 18 4457. 4 apartamente. Moscu Iosef. Magurele 24 C 4534. str. Cosbuc 64. 4. Marinescu Ion Hera si Constanta. Bucuresti str. Scoala Ciocanul 22 4552. Plantelor 6. 4 apartamente. Benes. str. str. Sft. 5 apartamente. Uranus 108 4531. calea Rahovei 124 4459. str. Manolescu Gh.

Lizeanu 25-21 4586. Sfanta Mina 2 A. Bucuresti str. Mihailescu Alexandrina. Bucuresti str. Alexandru I. Bucuresti str. Lenin 30. Austrului 18 4589. Mihalcea Marin. str. Mutulescu Maria. Ghenadiei Petrescu 187 4474. Micu Iosefina si Eliza Perlun.. Coltei 42 Galati str. 9 apartamente. Petre. Bucuresti str. Mirea Ion. Bucuresti str. Bucuresti. Miteejka Francisc. 4 apartamente. Manea H. Hristo Botev 34. 7 apartamente. str. Multea Stefania. 3 apartamente. Minea Ioan 9. Marinescu Maria. Boteanu 5. Bucuresti str. Cohn. 3 apartamente. Manolescu Elena. Bucuresti str. str. 7 apartamente. B. 5 apartamente. Caragiale 4. G-ral Manu 6 4470. 10 apartamente. Scarlatescu 4480. str.A. Bucuresti sos. Aurel Vlaicu 47 4585. Campulung Muscel. 6 apartamente. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti str. Milidan Eugenia. Bucuresti. Moderna S. Bucuresti str. str. Marinescu Gica. Manea Constantin. Marcovici Adela. Bucuresti str. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Balcescu 35. Gutemberg 16 Galati str. Donici 3. Stirbei Voda 107 4465. 7 Noiembrie 12 4588. Bucuresti str. Bucuresti str. Militaru I. I. 3 apartamente. Matias Fridiric. Viitor 15 4587. Militiei 3. Marculescu si Sanda Constantinescu. si Elena. Alex. Marcus Rene. calea Vacaresti 121 4478. Marinescu Maria. Florilor 9 4471. 7 apartamente. calea Calarasi 17. Brasov. 3 apartamente. Bucuresti. Mihai Bravu 15 . Bucuresti str. 7 apartamente. Maior Veturia. 6 apartamente. Liliacului 7 4467. Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. Elisabeta Marinescu. str. 3 apartamente. Traian 34 4463. Stefanesti 6 4593. Hristo Botev 42 4477. Bucuresti str. Craitelor 9 4473. Mincu A. sos. str. Marinescu Maria si Mirica. 4 apartamente. N. Coltei 14-16. 5 apartamente. 11 apartamente. 2 apartamente. Andrei 10 4472. Bucuresti. Cezar Boliac 5 4483. 13 apartamente. Marian Pacal si Ana. Bucuresti str. str. Bucuresti. Mihai Voda 21-23 4468. Ion Maiorescu 73. Ciprian Porumbescu 14 4475. Rahovei 13. Ana Davilla 22 4590. str. Icoanei 90 4479. str. Mavrodin. Molotov 45. Pantelimon 97 4466. Bucuresti calea Calarasi 75 4482. Bucuresti str. Bucuresti str. Mihaescu Gh. Predeal.4461. 8 apartamente. N. Mastiro Victor. Lahovari 4 4481. apartamente. Mayer Rasela. Bucuresti str. Mihail Eminescu 186. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. Manuchian Cheverc si Margardici. 8 apartamente. Moscovici Frida. 8 apartamente. str. Mihai Bravu 7 Busteni str. 4 apartamente. Calea Calarasi 72-74 4584. calea Vacaresti 174 4462. Brasov str. Bucuresti str. Mihalache Mihai. Petre. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bdul V. 8 apartamente. Mitrop. 45 apartamente. 7 apartamente. Spatarului 38. Hagiului 9 4591. 5 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Mihai Bravu 135 4469. 7 apartamente. Tache Ionescu 12 4592. Plantelor 57 4476.

Paul Ionescu 7. Piata Rosetti 1 4609. Bucuresti. Teiul Doamnei 96 4605. 2 apartamente. Bucuresti . 2 apartamente. Bucuresti str. str. Moser Robert. 15 apartamente. Mocovici Emil. Macri Petre. Sahia 58 4611. Mitescu Vasile. Bucuresti str. V. Bucuresti str. mostenitori Olga Sarateanu si Maria. Lizeanu 15 4623. 5 apartamente. Dorobanti 107 4621. Romana 254 4595. str. Teodor Mandra. 22 apartamente. Marculescu Raducu. 12-a. Bucuresti str. 5 apartamente. B-dul Balcescu 3-5 4599. Alex. Al. Bucuresti str. 5 apartamente. Mihescu S. Logofatul Dan 6 4615. 8 apartamente. Bucuresti str. Calomfirescu 10 4600. Busteni str. str. Dionisie Lupu 53. Ana Ipatescu 10. Bucuresti str. 12 apartamente. Dionisie Lupu 12 3626. Metulescu Titu. 10 apartamente. Bucuresti str. Mihai Melania. Sf. Bucuresti str. Spatarului 7 4612. Mihail Eminescu 167 4606. Marinescu Ana si Filimon. 3 apartamente. Rahovei 148 Sinaia. Mihailescu Constantin. Alex. Marianopol C. str. Luminei 4. 7 apartamente. Mihailescu I. Moruzi Elena. Alex. Morarescu E. Grivitei 255 4613. Bucuresti str. Petre. Madotto Umberto si Fabia. Viitor 91. 9 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. Manta Ecaterina. 14 apartamente. Matighian Hamaiag. Ploiesti str. Mitilineu Efrosina. Latina 30 4620. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Mares Stefan. Colentina 55 4624. Mincu Ioan. Sahia 5. Vasile Roaita str. Bucuresti str. Mandruta Gheorghe. Dacia 43 4607. str. Dudesti 115. I. 4 apartamente. str. Mihai Eminescu 178 4625.4594. Bucuresti str. str. 3 apartamente. Munteanu Gheorghe. 13 apartamente. col. Boteanu 3 4597. Sahia 5 str. 4 apartamente. 9 apartamente. 9 apartamente. Marculescu Dumitru. 17 apartamente. intrarea Filioara 2 4603. Manolescu Nicolae. str. Marcovici Alexandra. 3 apartamente. str. Intr. Marinescu Maria. Bucuresti str. Manolescu Ovidiu. Bucuresti str. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. Spatarului 12. Bucuresti str. Predeal-Brasov 4601. Bucuresti str. Spatarului 1 4604. str. Bucuresti str. Viitorului 29 4596. Bucuresti str. Bucuresti str. Grivitei 166B 4602. 20 apartamente. Eremia Grigorescu 1 4617. Masgos Petre. 5 apartamente. 7 apartamente. Munteanu Alexandru. Bucuresti str. Muncel Silviu. str. Cantacuzino 13 4614. 9 apartamente. E. 30 Decembrie 44. Manicatide Elena. Bucuresti str. Stefan. Bucuresti str. Maria. Lizeanu 12 4622. 3 apartamente. Bucuresti str. Constantin 24. Barbu Vacarescu 22 a 4616. Eremia Grigorescu 8-6 4610. Bucuresti str. Bailor 25. 4 apartamente. Sahia 47. 3 apartamente. Manescu Ion. Bucuresti str. 6 apartamente. 14 apartamente. 13 Iunie 6 4619. Bucuresti str. Dr. Lt. Bucuresti. Karl Marx 14. Batistei 26 4608. Bucuresti str. Eminescu 76a 4618. Boerescu 12 4598. str.

Eminescu 23 4658. Intr. Scarlatescu 46 4634. Brezoianu 29. Bucuresti str..str. M. si Paul. Popov 29. Olteni 38 str. 7 apartamente. Mehedinteanu Ana. Moser Lausa. Motas Maria. Bucuresti str. Mangalia. str. Pucioasa str. 11 apartamente. str. Ion Nou 15 4645. Pomenirei 6. Bucuresti str. Sandu Aldea 78. Ion Mosi 21 4652. Maracineanu Maria si Eliza. Polona 42 4641. Mihail Alex. A. B-dul 6 Martie 83 4632. 14 apartamente. G-ral Er. Bucuresti str. 25. Minciulescu Iordan. Roma 44 4637. 9 apartamente. Zaverei 8. Mavrodin Dimitrie. Bucuresti str. Antim 62. Manolescu T. Calea Serban Voda 81. 11 apartamente. Bucuresti str. 10 apartamente. Mamulea Ion. Costache Negri 22 Copou. Matei Voevod 34 4639. 6-8 4646. Bucuresti str. 4 apartamente. cl. Spiru Haret 15. Stalpeanu 2 4635. 7 apartamente. 4 apartamente. Calea Mosilor 74-19-07. Metulescu Gh. Rosetti 14. 13 apartamente. Selari 3. Alex. Bucuresti str. Edgar Quinet 3. 7 apartamente. Marsu Ion si Maria. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Lamaitei 56. 19 apartamente. str. Marcovici Liana. calea Victoriei 25-101 4629. Andreescu 52. 66 apartamente. Frumoasa 56. str. Meisler Gh. Macarescu Gh. Bucuresti str. Dudesti-Cioplea. Gral Angelescu 98. str. 4 apartamente. Mayer Eufrosina. A.. Felix 23 4627. str. str. Lt. Bucuresti str. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Sinaia B-dul 23 August 85 4640. Grigorescu 17. Bitoliei 51 4655. 2 apartamente. Senatului 21. Bucuresti str. Manolescu Vasile. str. Belgrad 3 4648. Piata Washington 2a. Marcu Adalgiso.. I. Dr. 3 apartamente. V. 4 apartamente. Iancu 6. Valerian Prescurea 25 4644. 4 apartamente. N. 4 apartamente. Munteanu Caliopi.. str. 2 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. 12 apartamente. Armasului 8 4631. Batistei 1. Marcu Ovidiu. Calea Victoriei 143. Vasile Lascar 80 4643. Bucuresti str. 8 apartamente. Macovei C-tin. Bucuresti str. Bucuresti str. Iasi str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Icoanei 25 4650. 7 apartamente. str. Bucuresti str. Stalin 2 4649.Ion Sulea 285 4656. str. Av. str. Virgil Plesoianu 2. Moscu Iacob. Bucuresti str. Mihalache Decebal si Violeta. Bd Ana Ipatescu 50. Morgan Melania. Sft. jud Iasi 4647. 14 apartamente. Mihailescu Maria. 10 apartamente. str. 41 apartamente. Sft. Republicii 45. Bucuresti. Bucuresti. V-le. 3 apartamente. Bucuresti str. Roma 42. Bis Alexe 15. B-dul 1 Mai 18 4630. 17. Popa Tatu 4642. 10 apartamente. 3 apartamente. Muntenescu Mihail. 2b 4653. str. Meier Maria. Bucuresti str. 8 4628. Av. . Mironescu Cornelia. Dr. Marvocici 9 4638. bd. Oituz 1-3 4633. Bucuresti str. Marinescu Marcela. B-dul Gen. Dragos Voda 64 4651. Senatului 24. Mavrodin Vasile. str. Papazoglu. Bucuresti str. Mainea Ion. Macarie Lidia Cornelia. 3 apartamente. str. Bucuresti str. str. Slatineanu 32 4654. Lascar 23. M. Filipescu 20 4657. C. Moscu Paul. Bucuresti str.

Tunari 41 4661. 4 apartamente. Finlanda 12 4673. Ion. 6 apartamente. Munteanu Sebastiana. 3 apartamente. 3 apartamente. 3. Bucuresti str. Dr. 5 apartamente. Marinescu Veronica. Bucuresti str. 11 Iunie 60A 4662. Petre Ispirescu 54 a. 18 apartamente. Ferentari 65 4675. Calugarului 14 4669. Marcu Nicolae si Rebi. Budai Deleanu 7 4686. Muzelor 5 4684. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Mihailide Alex. 4 apartamente. Alexandrescu 81-83 4660. Constanta str. Stelea 12 4664. Bucuresti str. Aroneanu 20. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti str Dr. Mailat Ioan. str. Bucuresti str. Petre Peni 8 4685. Bucuresti str. Mavropol C-tin. 2 apartamente. Ec. str. Mihaileanu Irina Bengliu. Millia Maria. Maximilian Fried. str. Romana 16 4683. dr. Bucuresti str. Piatra Neamt str. Aleea Regnault 5. Bucuresti str. Marculescu Emilia si Lucia Slavescu. Zablovschi 21. 3 apartamente. Sandu Aldea 35 4678. Bucuresti. 5 apartamente. Marinescu Ioan. Bucuresti str. Olanesti 54 4663. Braila str. Mocioiu Niculaie. str. Vasile Moanga 5 4680. Gr. Dr. Militari B-dul Pacii 126. Manolescu Niculae. Ploiesti str. Bucuresti str Cpt. Mihai Sofia. Missir M. Minotarului 5. Gh. Bucuresti str.. Dr. Menzilgian Asat. 8 apartamente. Brailei 20 4676. Bucuresti str. Ileana Cosnzeana 41 4689. Bucuresti str. 7 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Herescu 21. Cavarna. 3 apartamente. Mihailescu Virgil. Bucuresti str. 3 apartamente. Com. Bucuresti str.. Bucuresti str. 6 apartamente. Mihailescu Maria. Iasi str. Bucuresti str. Galati str. Musca Florea. Felix 87 4667. 4 apartamente. Musetescu Ecaterina. Manea Ion. 3 apartamente. Teodoroiu 27 4665. Mandache Sanda. Magiori Elena. Mironescu Rodica. Parfumului 23 4677. 1 apartament. Fluerului 23. Mardare Ioan. 3 apartamente. str. Dr. Demostene 25. 3 apartamente. Dr. Bucuresti str. 4 apartamente. Romniceanu 8 4679. Marceli Gh. 48 4666. str Dr. Romniceanu 13 4690. 8 apartamente. Bucuresti str. Minculescu Alex. Bucuresti str. Puscasi 19 4671. Bucuresti str. Calea Rahovei 308 4688. Mantoiu Petre. Costache Negri 56 . B-dul N.. 4 apartamente. Unirii 48B.. 4 apartamente.. 11 apartamente. Stoian si Barbu 14 4681. Buruiana 5. str. Marinescu Gh. 7 apartamente. Spl. 4 apartamente. Balcescu 3-5. Bucuresti str. Angela stancu si Geaorge Mihai. Rapa Galbena 2 bis. Draghiescu 15 4682. 6 apartamente. Vaslui str.Republicii 90 4659. Marcu I. Ploiesti str. Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Gral Cearnat 1. Mardalescu Ioan. Mavrageo Gh. Victoriei 26 4672. Olga Bancic 12 4674. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Bolintineanu 5 4670. Ing. Obedenaru 31 4687.. Bucuresti str Drubeta 34.

Banghereanu 16. si Lucia. 4 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Mihai Ioan. si Ana. Visarion 3 4710. 3 apartamente. Cuza Voda. Bucuresti str. Schitul Maicilor 16 4717. 4 apartamente. Cazarmei 83 4705. Romulus 16 4722. 8 apartamente. Brezoianu 34 4723. Manolache C-tin. Bucuresti str. Bucuresti str. Marinescu Cornelia. Bucuresti str. Orfeu 8 4701. Lucaci 75. 5 apartamente. Marcovici D-tru. 6 apartamente. 7 apartamente. Moroiu 7 4709. Bucuresti str. str. Bucuresti str. 14 apartamente. Marinescu Aspasia. str. str. Muscan Ecaterina. B-dul Pieptanari 57-59 4711. Minovici Dan. Sf. Bucuresti str. Munteanu Elena. 4 apartamente. Tepes Voda 4 4696. Voevozi 10 4697. Mateescu Stelian. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Emigrantului 1 4706. Bucuresti str. Moga Maria. Lister 25. Inundatiei 2. Manolescu Ion si Elena. Dr. Bucuresti str. Schitul Maicilor 22a. Buzau str. 7 apartamente. Sinaia str. Const. Bucuresti str. Mecet 2a. Bucuresti str. Miclescu Ecaterina. Tunari 10 4692. 14 apartamente. Apolodor 31. 8 apartamente. Bucuresti str. Dr. si Ana Danescu. Palas 2 4694. 5 apartamente. 7 apartamente. I. Sf. 20 apartamente. str. Marin Cristea. Mantulescu Zoe. Al. Marinescu Niculae si Sofia. str. Bucuresti str. 7 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. Apostoli 54. Bucuresti str. Marcovici Rebeca. Popov 5 4725. A. 4 apartamente. Decebal 7 4699. Horia 3 4721. Minoiu Manea. Bucuresti str. Bucuresti str. Sft. Manea Mihai. Mircan Radu. Curtea de Arges str. Sft. Bucuresti. Lahovari 8. Iasi str.4691. 3 apartamente. Marinescu Mihai. Micsunescu Constanta. 4. Bucuresti str. 3 apartamente. 2 apartamente. Moscu Atlas. Bucuresti str. Vicentiu Babes 12. 7 apartamente. str. calea Calarasi 65. Moscu Zoe. V. Calea Serban Voda 206. Republicii 8 4703. Millea Stefan. Maracine B. Bucuresti str. Marinescu Adina. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 7 apartamente. Rahovei 156 4708. 4 apartamente. calea Mosilor 193. Bucuresti str. Mardighian Artur. Manescu Alex. Bucuresti str. Mironescu Lucia. Pasteur 65 . Poloni 10 4700. str. Bucuresti str. Batistei 5 4713. Manessis Mihail si Cornelia Propst. Eforie Vila Manolescu. Elena. Bucuresti str. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. 6 4714. Bucuresti str. colt Traian 85 4695. Stupinei 3 4724. Lipscani 3 4718. Apostoli 58 4698. Bucuresti str. Mironescu Gh. str. Manolescu Grigore. Calusei 19a 4702. 25 apartamente. Motoi P. Maxim Vasile. Cobalcescu 49 4716. Bucuresti. str. Mainescu Speranta. Sf. Oborul Nou 7 4726. Apostoli 24 4712. B-dul Cosbuc 128 4707. 4 apartamente. 4 apartamente. Stefan 18 4720. 5 apartamente. Pitesti str. si Alexandrina. Bucuresti str. Saita 4. G. Deparateanu 19 4715. 6 4719. Bucuresti str. Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. Antim 27 si 27 bis 4704. Modoran Ene 8. Bucuresti str. Manolescu Em.

Maresal Tolbukin 113 4729. Porf. str. Marcus Iulius si Viorica. Dr. 6 apartamente.. G-lisim Stalin 19 4746. Furnica 63 4744. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Mihailescu Ella. str. 11 apartamente. Bucuresti str. str. 11 apartamente. Toamnei 119 4749. Bucuresti. Bucuresti. si Victoria. 4 apartamente. Marcovici Jean. 7 apartamente. Bucuresti. C. 3 apartamente. Bucuresti. Dionisie 9 4738. 6 apartamente. Bucuresti. Conta 12 Sinaia. Marinescu Atanasia. Calea Calarasi 107 4733. Lascar 133. Marinescu Alexandru. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Dr. Ady Endre 14 4741. 5 apartamente. Marinescu Petruta. 5 apartamente. Georgescu 6. Lascar 54 si 56 a 4755. 5 apartamente. Marcu Victor. Matache Petruta. Bucuresti str. calea Floreasca 98. Bucuresti str. Petrini 6. Bucuresti str. Manolovici Jean. Madgearu Ecaterina. Bucuresti.. Bucuresti str. Bucuresti. 5 apartamente. Prof. Mirescu Tarsita. 3 apartamente. 11 apartamente. 2 apartamente. Mohor Ilie si Natalia. Manoilescu Emanoil. str. Bucuresti Bd. Macelari 16 4751. Munteanu Emil. Lipscani 100. Moscovici Henriete. 3 apartamente. Mihailescu Ion. Castiliei 2 4758. Dr. F. Mendelovici Baras. Bucuresti str. Marcus Alexandru si Lobel Chartz. str. str. Marinescu Mihail. si Elena. Kogalniceanu 5 4737. Bucuresti str. Crangul 73 4753. 7 apartamente. 5 apartamente. str. str. Av. Mirto Eduard. Mureseanu 18 a 4732. Mihalache Florea. str. Dr. 4 apartamente. Bucuresti str. Mihail Eminescu 35 4754. Calea Victoriei 112 4730. Maica Domnului 21 4752. Murgoci 4. Bucuresti. str. 3 apartamente. Iliescu 50 4743. 5 apartamente. Episcopul Radu 24 4750. Bucuresti str. Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735. Bucuresti str. str. 14 apartamente. 10 apartamente. str. Bucuresti str. str. 4 apartamente. 4756. Munteanu Eugen si Al. str. 10 apartamente. Metta C-tin. Marinescu Th. Italiana 18 4748. Bucuresti. Sfintilor 6 4734. 4 apartamente. Manolache Vasile. Mihutescu Maria. Ion Mosi 1. Sergiu. Sf. Manolescu 14. Ion Urdareanu 1 4745. Vladescu 15 4742. Bucuresti. Dim. 6 apartamente. Bucuresti. A. Munteanu Gh. G-ral Manu 1. Margosian Horeu. V. Cuparului 3 4736. Th. str. Fainarai 10 4747. str. Bucuresti. V. Mihai Elisabeta. Gabroveni 20 4728. Calea Calarasi 5 4731. Naum Romniceanu 33. Bucuresti str. Turnescu 12. Manglide Atahanasie. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Marculescu Toma. Bucuresti. str. Mihail Eliza. Bradului 22 a 4760. str. Dragos Voda 4 si 6 4759. 4 apartamente. str. str. 6 apartamente. Toamnei 8 . Robescu 17. V. str. Ana Ipatescu 7 4757. 3 apartamente. Marinescu Alex. Racovita 12. M. Mehedinti Simion. Arcului 26 Sinaia. 2 apartamente. Pictor Rosenthal 9 4739. 3 apartamente. str. Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740.4727. Matturi Emilia. str. Bucuresti str. Anghelina.

Bucuresti str. 3 apartamente. Maldararescu Ana. calea Victoriei 101 4792. calea Victoriei 128 b. Bd. str. Intr. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 36. Bucuresti. Moldoveanu M. str. Mandrin Elena. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Londra. Eremia Grigorescu 14 4771. Marcu D. Ion. Campulung-Muscel. Matei Maria. Gogu Cantacuzino 58 4768. 5 apartamente. Duca 9. str. Moran Estera. jud. Mateescu Gheorghe. Cuza Voda 42. Malesevski Ana. Cal. sos. str. 4 apartamente. Dr. 9 4782. Legendei 1 4790. 5 apartamente. Manolescu D-tru si Elena. C. Constanta. Cortului 6 4769. Mateescu Mioara. str. Bucuresti. Verei 2 4777. Ciprian Porumbescu 11 4762. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 230 4789. str. Romana 37. Minotaur 82 4778. Bucuresti str. . 4 apartamente. Bucuresti str.. Mihailescu Jean si Constantina. Bucuresti str. Mosilor 28. Bucuresti Intr. str. Marinescu Nicolae. Marinescu Irimia. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Oltenitei 188 4763. Tomescu 14. 2 apartamente. Filimon Sarbu 16 4785. Musat G. Muzeul Fundeni 6 4783. 8 apartamente. Mamaia. 6 apartamente. str. Spatarului 18 4794. Margarit Nic. si C-ta. Negru Voda 21 4770. Bucuresti str. 3 apartamente. 4 apartamente. Sebastian 77 4779. Aleea Vasiliu 12 4766. Negru Voda 4 4776. str. Lot 89 B. Colentina 85. Marcovici Emil succ. Bucuresti. str. 11 Iunie 18 4787. Moisescu Theodor. Cosbuc 46 4772. Bitoliei 27 Breaza. 29 apartamente. Gramont 28 4780. str. Calea Dorobanti 51 4791. Av. Radu. Cioranescu Ecaterina. Macarovici Viorica. Mantea Stefan. Bucuresti. str. Aurel Vlaicu 154 4786. Manolescu C-tin. Edilitatea 4775. Moga Matei si Irina. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Mehedinti Wanda. str. Bucuresti. I. 3 apartamente. GH. Colentina 47 4788. 3 apartamente. Traian 146 4773. 3 apartamente. 4 apartamente. Marinescu Maria. Legendei 3. Bucuresti str. Merlescu Elena. Curtea de Arges. Ploiesti. Bucuresti. Bucuresti. Marinescu Mioara. Careu 40. Intr. 4 apartamente. Bucuresti. calea Serban Voda 235 4793. Menu P. Cuza Voda 3. 5 apartamente. 7 apartamente. str. str. Marcu Jean. Bucuresti. str. Bucuresti str. str.. Cal. Republicii 136. si C. Brezoianu 15. Margulis Beatrice. 3 apartamente. 4 apartamente. Paleologu 5 bis. Sirenelor 53 4774. Cristian Tell 31. Moisescu Maria si Gheorghe. Maria. str. Poenaru Bordea 15 4765. Dionisie Lupu 12. N. Bucuresti. 2 apartamente. Palade 51 4781. 8 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti sos. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita. Margineanu Lucia. str. str. Mititelu Maria. Bucuresti str. Lister 47. Galati Bd.4761. str. Manafu Ilie si Filofteia. Gh. 3 apartamente. 3 apartamente. Eroilor 293 4767. Bucuresti. Bucuresti. Mihailescu Ioan. str. str. Petre Cretu 41 4784. Bucuresti str. 5 apartamente.

Popa Russu 30. Hirschev 4. 6 apartamente. str. Mogosoaia 8. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti. Marinescu Alexandru. Roma 16. Iorga 15 4813. N. str. Mazilu Gh. C. Mavroiani Raro Maria. Mihaescu C-tin. Moldovan Gabriela. 4811. 11 4829. 3 apartamente. Mihailescu Dorina. Gral Angelescu 171 4808. 3 apartamente. Sfatului 2 4800. 5 apartamente. Mares Dorothea. Unite 4828. Mihai Foisoreanu 21 4806. 2 apartamente. 8 apartamente. str. Slatineanu 22 4807. Brasov. Mendelsohn Sigismund. 4 apartamente. Eminescu 96. Romulus 23. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Brasov. Bucuresti. Rosetti 5 4822. 4 apartamente. 379 4819. Maria Rosetti 21 4824. Constantinescu 1 4825. 2 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. M. 8 apartamente. 3 apartamente. str. Mohai Nicolae. Italiana 7. Mihailescu Denis. Gheorghe Nou 13 4803. str. Mendelejeff 12. Sf. 4 apartamente. Mancas C-tin. Marian Nanu. str. Modrogan 15 4796. Al.. str.. Bucuresti str. 1 Mai. Bucuresti str. Mitilineu I.A. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. Marinescu Gabriel. Bucuresti str. cal.. Bucuresti str. Cauzasi 10 4820. Marinescu Aurora. str. Bucuresti str. Banul Mihalcea 1 4818. 4 apartamente. str. Bucuresti str. Polona 6. str.4795. Bucuresti. 7 apartamente. Silvestru 73 4827. Meltiade Chiralcu. Filipescu 7 4812. Filipescu 7. Bucuresti str. Bd. Spatarului 31 Colentina Pipera. Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. Marinescu Eufrosina. Floreasca 19. Serban Voda 34 colt Princ. str. Potcoava 31 4805. Dorobanti 100 4816. Ionescu Jon 10 4802. Miclescu Margareta. Plevnei 44 4817. Slatineanu 13 4826. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Mungheni A. Morariu Alex. Bucuresti Cal. 2 apartamente. Mincu Petre. Striharet Nasta. Bucuresti str. Teodora. Predeal. Icoanei 68 4797. Bucuresti. 98. str. str. 4 apartamente. Galati str. 3 apartamente. str. 4 apartamente. 10 apartamente. Miclescu Ion. 6 apartamente. Margulis Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. 9 apartamente. Mizrahy Mira. Mazilu Nicolae. Polona 21. Bucuresti str Filimon Sarbu 19. Manolescu Elias. Alex. Marinescu Victoria. N. 13 apartamente. str. Vasile Lascar 18. Lt. str. Mardan D. Marinescu 5 4809. 7 apartamente. Martin Maria. str. 3 apartamente. str. . Bucuresti. str. str. str. 4814. Spiridon 10. Putul de Piatra 8 4815. str. Sf. Manuel Dumitru. Moga 6 4804. Neogiu 6 4823. Bucuresti str. Nic. Ion. str. 6 apartamente. str. Int. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. Fundatiei 6 4799. Balcescu 42 Bistrita. Mocanu Ion. str. 3 apartamente. 13 Februarie 36 4801. Mincu Sorin si Florica. Adela. Mesrobian M. Marinescu Florian. Polona 108 4810. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Beldiceanu 2 4821. Mares Maria. str. Bucuresti. 3 apartamente. N. Eliade Radulescu 5. str.

str. Mamaligescu I. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Dr. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucovina 6 4841. Mihaita Tudor zis Matache. Vitan 197 a. Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. Mavrodin Ilie. Aurora 7. Bucuresti. Bucuresti calea Grivitei 11 4846. Mateescu C-tin si Zoe. 15 apartamente. Marculescu P Viorica. str. 5 apartament Bucuresti Sos. 5 apartamente. Arcului 3. Mihailescu Eugenia. 12 apartamente. Bucuresti str. Micsunescu Margareta. 4 apartamente. Margaritescu Polifran. Manastirea Horez 9 4850. Melinte C-tin. sos. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti calea Plevnei 131 4854. 3 apartamente. Racota 18 4861. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. 4864. G-ral Angelescu 27. str. Frumoasa 4. Schitu Magureanu 25. 32b 4852. Brezoianu 38 4845. Ionica 4 4844. str. Dristorului 144. Nerva Traian 22 4860. Radu Popescu 10-17 4857. str. Mesteru Toma. Sergiu 32. Dobrogeanu Gherea 234864. Galati. str. Bucuresti str. Crisului 8 4837. Bucuresti. Baritiu 5 4863. Grozavesti 10 4865. Radu si Serban. str. Bucuresti str. Th. Bucuresti Intr. Musatescu Valeria. 9 apartamente. Speranta 1 4859. 11 apartamente. Kisseleff 29. Viesparilor 54 4836. Bucuresti. Bucuresti. Sipotul Fantanelor 7 4855. Virgiliu 25. 8 apartamente. 29 4840. Vlahuta 14.. Maier Leon. Paris 15. Macsai Ecaterina. str. most. Bucuresti. Oziris 4 . Morilor 8. Elena. 13 Decembrie 54. Bucuresti. 2 apartamente. str. Bd. Republicii 76 4858. 6 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Marinescu Petre. Bucuresti str. Bucuresti. 16. Brasov str. 5 apartamente. Berzei 103 4843. Mantyoros Gh. Caraiman 139. Bucuresti. Martini Elena. Manoliu Elena. Stirbei Voda 131 4866. 5 apartamente. str. Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. 3 apartamente. Popa Nan 71. Chindiei 16 4833.. Slatineanu 5 4838. Bucuresti.. Mazilache Heda. Martonov 2 4856. Brezoianu 41 4847. Patrascu Voda 5 4835. Moreseanu Ion si A. str. str. sos. Bucuresti. str. Dumitra Anastasia 8.4830. Imparatul Traian 14 4862. str. Dorian 22. Cobalcescu 20 4839. Dimitrie Onciu 53 4842. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Maria Mnatioros. Manolescu Stelian. Bucuresti str. Merghesi Amalia. Bucuresti str. 3 apartamente. Mihu Nicolae. Lucaci 50 4853. Marinescu Stefan. 3 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Mihailopol Anastasie. Col. Braila str.. str. 5 apartamente. Alex. Bucuresti str. Octav Cocarascu 84 4851. Bucuresti str. Manea Anghel. 4 apartamente. Matache Aurelia. Emanuel Dr. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. 7 apartamente. Mateescu C-tin si Lidia. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Mihailescu Ion. Murgu Gh. Gh. Mares Constanta. str. Metioru Nicolaea. Manciu Const. str. 9 apartamente. 4832. str. str. Mihailescu Stefan. 5 apartamente. Mateescu Ion. Sft. Bucuresti. Milea Ion. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Moraru Elvira. 4 apartamente. 6 apartamente. Roman str. str. Stirbei Voda 110a 4848. Ion Procopie 24-26 4834. Mihaiescu Maria most.

15 apartamente. 13 Septembrie 162. str. Bucuresti. 12 apartamente. Anastasia Panu 3 4899. Nic. Bucuresti str. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Matei Voevod 141 4897. Bucuresti. calea Vacaresti 104-106 4868. sos. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita. calea Calarasi 187 4895. I. 7 apartamente. Agricultori 53 4873. Armeneasca 13. Micu Aurel mostenit. str. Calarasi 58 4872. str. 6 apartamente. str. 8 apartamente. str. Agricultori 59. M. Mainescu Alex. 4 apartamente.. Bucuresti str. 12 apartamente. Mateescu Alex. Nic. Dimitrov 95 4875. Bucuresti str. G. 6 apartamente. Negri 20. Sararu. Marinescu Florea si M. Miron Atena si Dumitru Jeana. Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. str. Delea Veche 48. Mihaescu Stefan. 14 apartamente. Moscovici David. 8 apartamente. Parfului 12 4878. Misirbiu Vladimir. 16 apartamente. Negru Voda 153 4874. soseaua Runcu 400 4892. 173 4884. 3 apartamente. 4 apartamente. Moscovici Samuel. Bucuresti str. 8 apartamente. Chiristigii 10-12. str. Bravu 90 4887. Elea 26 4883. 12 apartamente. Moisescu Nicolae. Maricezu Andrei. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 22 4869. 5 apartamente. Alexandria 6 4885. Bucuresti. Mihailescu Nic si Paul. Marculescu Elena. Bucuresti. Bucuresti str. Mosandrei Gheorghe. Logofatul Tautu 12. Pictor Obedeanu 30-28. str. str. str. Bucuresti. Manescu Voica. Gangelor 8 4900. Bucuresti str. 59 apartamente. str. Iancu Capitan 22-20 4894. Bucuresti str. Trifu 22-29 4876. Marcovici Marcel. Marcovici Em. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bradului 42 a . Bucuresti. Macincescu Valentina. 3 apartamente. Marinescu Alexandrina. 12 apartamente. Serg. L. Dr. Duca 19 4890. Bucuresti str. Ronda 45 4870. Marin. Bucuresti str. 4 apartamente. Campulung Muscel. Craiova str. Bucuresti. Marinescu Antoaneta Rodica. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti calea Dudesti 185. str. 2 apartamente. Stirbei Voda 190 4881. Bucuresti. str. str. Mateescu Gheorghe. Apolodor 2 4888. Aparatorii Patriei str. Marin C-tin si Anghelina. 8 apartamente. str. Marin. Manastireanu N. Bucuresti str. Aristide Briand 8 4891. str. Bucuresti str. Moga Adelaida. Micu Alexandrina. Gh. Manu C-tin si Elena. Ploiestsi str. str. Vlad Dracu 6 4898. Mueller Gustav. Ion Frimu 13 a. Marinescu Radu si Neaga. Melie Malvina. Marinescu C-tin. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti str. str. Vasiescu Iosif 71 4901. Bucuresti aleea Zoe 9. Moisescu Maria. Popa Tatu 35 4877. Herescu 11 4871. Bucuresti str. Iorga 32 4889. 5 apartamente. Mitroiu Aneta. str. Sold. Barbu Vacarescu 3 4886. 6 apartamente. Bucuresti. Marinescu Ana. Calusei 54. Zidurilor 21 4879. Neagu Florea 7. str. 11 apartamente. Martin Nic. si Bucura. 11 apartamente. Justitiei 62. Profetului 5 4893. Bucuresti str. 8 apartamente. Mateescu Paul. Maresal Tolbuhin 50 4880. 7 apartamente. 3 apartamente.4867. Traian 177 4882. C.. Mateescu Alexandru.

Cristescu 11 4929. Samuel Vulcan 53-55. Ilarie Kendi 8. Milianu Necula si Elena. Bucuresti str. Halelor 3. 3 apartamente. Urlati. Parfumului 37-39. Brasov 11 4912. Cenuseresei 1 4935. Bd. str. Mucetului Prahova 9. 4 apartamente. Marinescu Ioana. 10 apartamente. 4 apartamente. Ratzi Tapulos. Bucuresti str. Mihoci Costica si Maria. Briand 6. Mihai Bravu 54. Bucuresti str. 5 apartamente. Dionisie Lupu 55 4905.4902. Mihailescu Paul si Nicolae. Buzesti 24. Bucuresti. Bucuresti str. Stefan Gheorghiu 9 4906. Agricultori 14. str. Mussir Nicolae. Gr. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Mateescu Stefan. Unirii 47 4922. Ardeleni 6 4932. Dacia 21 4913. Bucuresti. Manolescu A. V. str. Bucuresti Bd. Bucuresti str. 13 Decembrie 35 4919. str. Bucuresti str. 15 apartamente. A. str. Bdul Tolbukin 45 4903. 10 apartamente. str. Mendelsohn Matei. Alfred. Bucuresti str. str. 19 apartamente. 8 apartamente. Toamnei 110 4918. Foisor 41 4920. Agricultori 105 4924. Maisler Elisabeta. Millia Vasile si Tasca. Mura 33 4908.. Popa Nan 74 4916. Dr. 5 apartamente. Bucuresti calea Calarasi 216 4914. Bucuresti. Uranus 25 Constanta. Mantuleasa 31 4915. Ing. Bucuresti. Lake. Magheru 27. Foisor 15 4917. Moise Elena. Moscana Henriete. calea Grivitei 96 4911. Margarit Ion si Constanta. Bucuresti sos. Stefan cel Mare 105 4928. Milos Ecaterina. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Edgar Quinet 3. str. Bucuresti str. Mirion Ilie. 6 apartamente. 6 apartamente. 11 apartamente. Mihai Paula. Colentina 40 4934. Mihai Florica. Rubinelor 7 4931. Spl. str. Busteni calea Victoriei 7 4926. 17 apartamente. Grigore Mura 34. Bucuresti str. Bucuresti sos. 15 apartamente. G-ral Angelescu 96 4933. 3 apartamente. Marcus Cerna. Intr. 3 apartamente.. Manu Filip. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti Calea Mosilor 165. Marinescu Ion. Marunteanu Grigore. Bucuresti str. str. Bucuresti Calea Mosilor 364. Sub. Marcovici Sabina. Bucuresti str. Bucuresti. 4909. Julles Michelet 25. 18 apartamente. V. Bucuresti str. 6 apartamente. Dr. V. Panu 6. Bucuresti str. 6 apartamente. 13 Decembrie 54-26. 7 apartamente. 5 apartamente. Michell Sabina. Merovici Iancu Frieda. str. 16 apartamente. Matei Elisabeta. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti calea Mosilor 255 4923. Al Donici 36 4904. Modreanu Sofia. Mihaileanu Elena. Stan Poetas 16. str. Placerii 6 4907. Medianu Ion si Olga. 3 apartamente. str. str. 14 apartamente. Braila str. Bucuresti str. Mendelsohn N. Miroiu Gheorghe. 9 apartamente. Magsia D-tru. 4 apartamente. Atelierului 20. Gorgan Spataru 27 (Colentina). Franzelari 9 4921. Iasi. Radu de la Afumati 59 4910. str. 4 apartamente. Ing. Bucuresti Bd. Munteanu Radita. Mata Grigore si Vasile. Tolbukin 21 . str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Domnita Florica 12 4930. Decebal 4 4925. 20 apartamente. Buzesti 24. Vasile Cristescu 20 4936. Panduri 1 4927. 4 apartamente. Mihalteanu Maria. Lister 18. Cleopatra si Th. str. Mandica Ion. 5 apartamente.

Mincu Traian. Marinescu Ilie. calea Mosilor 140. str. Bucuresti str. Mancas Anastasia. Marinescu Anghel. Melschisedec 9 4939. Morlova Teodora. Bucuresti str. Bucuresti sos. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Calea Grivitei 98 4959. Bucuresti str. 30 Decembrie 79 4968. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949. Pictor . Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti cal. 5 apartamente. Colentina 20 4967. Odorhei 4. str. 3 apartamente. Vaselor 74. Pop de Basesti 56 4942. Bucuresti str. Matache Stefan. 12 apartamente. Marinescu Leonida. 4 apartamente. Bucuresti str. 9 apartamente. 20 apartamente. Munteanu 2 4950. Ep. Bucuresti str. Mucata Alexandru. Fluerului 17 B 4943. Bucuresti str. Voda 16 4954. Ion Maiorescu 23 4946. str. 8 apartamente. 10 apartamente. Marinescu Marin. Bucuresti. Mihai Bravu 186 4945. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti sos. Matasari 36 4952. 6 apartamente. Bucuresti str. Mihaescu Const. 6 Martie 93 4957. Brezoianu 35. Zece Mese 12 4958. Marinescu Eugenia. Tepes Voda 43-45 4971. Madescu Al. Bucuresti str. Teleorman 9. Madolea P. 10 apartamente. 7 apartamente. 26 apartamente. Massler Albert. 6 apartamente. Bucuresti str. Dobrogeanu Gherea 11 4963. Cuza Voda 48 4955. Delea Veche 31 4948. Olimpului 9 4970. Brasov. Bucuresti. 4 apartamente. N. Visinilor 3 4941. 3 apartamente. 7 apartamente. Malatesta Lucia Maria. 6 apartamente. Bucuresti str. sos. str. Bucuresti. Maldarescu Natalia. Marinescu Alecu. 7 apartamente. Bucuresti str. str. Agricultori 11. str. Muzelor 11 4956.. str. Bucuresti str. Mazliach Miron. Tolbukin 33 4965. si Spiridona. Mihailescu Zoe. Meacet 8 4940. Icoanei 113 4938. Munteanu Vasilichia. Parfumului 37. Bucuresti str. Mihailescu Ileana. Bucuresti str. Th. Speranta 149 4964. 13 apartamente. Bucuresti Bul. Pantelimon 234 4953. Mihai Bravu 2 4969. 6 apartamente. 11 apartamente. 6 apartamente. Moise Elena. Marinescu Zinca. Domnita Florica 12 4951. str. str. Marinescu Petre. Orzari 58 b 4947. str. Ilarie Chendi 21 4944.4937. Bucuresti str. Bebeca. Valeriu Braniste 38 4962. Manolescu Cristian. Minculescu Elena. Bucuresti str. Wilhelm . 4 apartamente. 62 apartamente. Mogaldea Trina. 4 apartamente. Milencovici Bojidar. 6 apartamente. Bucuresti str. Clucerului 88 Targoviste str. Bucuresti. 3 apartamente.. Agricultori 84. Mencer Isidor. Moscovici Heinrich si Fany. Mendelsohn Valeriu. 6 apartamente. Bucuresti str. Avrig 9. sos. Moruchian Barabet. Munteanu Elena. 3 apartamente. Sabinelor 94-92 4960. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966.7 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti str. Mitu Simion. 6 apartamente. Stefan Gheorghiu 33 4961. Bucuresti str. Calarasi 325-327. Mihaescu Elena.

Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Bucuresti. 3 apartamente. Magazinele Mercur S. Bucuresti str. Negru Vod (Baneasa) 18. Bucuresti str. Mihai C-tin. Mrosa Eugen si Lucia. 8 apartamente. Robescu 10 4973. Labirint 38. Balcescu 9 a 5006. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti str. Dr. Bucuresti B-dul Dacia 37 B. calea Dudesti 47 4976. Duca 4997. 6 apartamente. colt Batistei 12 4985. Sinaia. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. comuna Militarai str. Maitrot Rene Marie. Viitorului 141 bis 5007. Manta Radu. Manole Horia. Radu de la Afumati 76. G. Popa Savu 18. Arh. 5 apartamente. 12 apartamente. Moscovici Isac. Marinescu Cristian. Mitroi C-tin si Maria. Martini Capitani. Mateescu Matei. 2 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti str. Muradian Ecaterina. Marinescu Apostol. Bucuresti str. Olga Bancic 4 4993. Mosescu V. Filipescu 29. 5 apartamente. Logofatul Taut 24 4984. str. Bucuresti str. Manea Foca. str. Marin Serghiescu 14 4998. 6 apartamente. Mathe Ion si Maria. Bucuresti str. Brutus 150 4995. Marcus Gh. Metaxa Contre Sofia. Bucuresti str. Bucuresti str. Malcoci C-tin si Alice. 3 apartamente. Icoanei 108 str. Banu Maracine 41 4974. Bucuresti str. 15 apartamente. Caimatei 16 4992. Bucuresti str. 9 apartamente. 5 apartamente. N. str. Popa Savu 2 4996. str. Marinescu Victor.Luchian 10 4972. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Maia Emanoil. 9 apartamente. 19 apartamente. Marcovici David. Bucuresti. Negustori 24. F. Calusei 4 5002. Bucuresti str.A. 5 apartamente. Unirii 72 si 74 4981. Bucuresti. Paleologu 10 si 24 4979.. Micsunele 11 4978. Bucuresti str. Puicu si Rezisi. M. Viitor 145 . 4 apartamente. Unirei 23 4975. N. Mateescu Maria. str. Mueller Carol. 6 apartamente. str. Castiliei 5005. Mitzel Sura Hana. Drumul la Tei 27 5004. Bucuresti str. 4 apartamente. Cantemir 6 4983.. Oradea Mare 82 4991. 9 apartamente. 3 apartamente. Montesi Alexandrina si Holban. str. Slatineanu 29. Mazilescu Marin. Arionoaia 2 4988. Fabricei 49 5001. 8 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti str. Ida. Maimarola Felicia. 3 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. 9 apartamente. I. 7 apartamente. Ilie Pintilie 24 4999. Bucuresti str. Minculescu Sophia. C. Bucuresti str. Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. Miclescu Virginia. Bucuresti str. Maxim Gorki 5. Eminescu 7 si 57 4980. Demostene 30 4986. Calea Vacaresti 70 bis 4982. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. Botosani str. 4 apartamente. Marinescu Nicolae. Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. Bucuresti. Mendel Iosif. Bucuresti str. Mizraby A. Moisescu Elena. Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000. Stefan Burcus 5. Moisa A. si Paraschiva. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Vlaicu Voda 67 4990. Banu Maracine 23 4987. Milea Toma. Gramont 18 si 20 4977.

Michaileanu Augusta Florioara. Serban Petrescu 2. Bucuresti str. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Muntenescu Mihail. Barlad str. Bucuresti str. 4 apartamente. str. Mantulescu Sabina. Motas Zoe si Leon Zoe. 8 apartamente. Bucuresti str. Lascar 20. Constanta str. str. G-ral Anghelescu 12 a 5025. Ana Ipatescu 17 5026. 9 apartamente. Pasteur 17 5032. 5 apartamente. N. 4 apartamente. Traian 84 5037. Vasile Lupu 19 5015. Marica Alex. N. Bucuresti str. Alex. 2 apartamente. Bucuresti str. Viitorului 92 5016. Bucuresti str. Bucuresti str. 16 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. 1 Mai 83 5027. Miculescu Vasile. Cumpatului 16 5011. Bucuresti str. str. Bucuresti Calea Dorobani 52 5010. Bucuresti str. str. Burghelea 7 a 5031. Maria Rosetti 51 5009. Vasile Roaita Vila Cetatuia. M. 24 B. 7 apartamente. Costilea 12 5023. 8 apartamente. str. Olteni 4. 4 apartamente. Bucuresti str. Mihaescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 39. 6 apartamente. Bucuresti str. Mendel Samuel Alex. Av. Rudeanu 70 5029. 5 apartamente. 4 apartamente.. Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. 9 apartamente. 8 apartamente. str. Mihailescu Ioan. 5 apartamente. Kogalniceanu 22 5038. Marchetti Italia. 3 apartamente. str. str. Moruzi Valeria. Stirbei Voda 158 5030. 10 apartamente. str. Bucuresti str. Av. 7 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Dr. Aradul Nou str. Mironescu Traian. si Ileana. Bucuresti str. str. N.. str. si Stefania. Bucuresti str. Titulescu 90 5056. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Banu Manta 33. Beller 9 5033. Th. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10. 3 apartamente. Sahia 47 5017. Mircea Voda Busteni. Vasile Gherghel 87 Com. Bucuresti B-dul Banu Manta 44. Marcopol Nicolae. Parangului 11 5021. Vasile Lascar 13 5013. Bucuresti str. Rosetii 13 5012. Bucuresti str. Cometa 41 5019. Manoliu Gh.. Marinescu Marta. Mihalcescu Maria. Bucuresti str. 10 apartamente. Draghescu 2. Mohr Maria. Republicii 69 5024. Bucuresti str. Moscovici Jean si Hortansa. Romulus 4. 12 apartamente. str. Marculescu Lucia. 11 apartamente. Abrud 70. Putul lui Craciun 14. Mildner Rudolf. Titulescu 64 5014.5008. 15 apartamente. N. Matache Dobrescu 12 . Bucuresti str. 26 apartamente. Modreanu Petre. Barbu Vacarescu 117. Mihailescu Gh. V. str. Manescu Calarasi. Batistei 16 A 5034. Sinaia str. Lt. Sagetei 1. Muma Stefan. Bucuresti str. Blanduziei 3. Bucuresti str. Moraru Nicolae. 5 apartamente. Gogol 25-27 5035. Clabucetului 25. Musetescu Gh. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 apartamente. Marinescu Vilanella. Marculescu Maria. Marinescu Craciun. Titulescu 68 5028. si Zoe. Massaci Alex. Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. Maria Hagi Moscu 31. Musat Elena. Balcescu 25.

10 apartamente.5039. Bucuresti Calea Grivitei 214. 2 apartamente. Banului 1. Manciulescu C. Bucuresti str. Bucuresti. Molan Ion. Silvestru 30. Mititelu Angela. 11 apartamente. str. 3 apartamente. Octav Cocarascu 61. Bucuresti str. 4 apartamente. Calea Victoriei 95 5050. G-ral Alex. 6 apartamente. Dimitrov 12. Baneasa str. str. Roma 3 Poiana Tapului Bd. str. Berzei 4 B 5064. Mirescu Nicolae. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Adm. Miron Cezar Paula. Dionisie 12. Ep. Lizeanu 40 5061. str. Matasari 5a5 5069. Macar. Aviator Th. Dumitru. Stefan cel Mare 166 5047. 9 apartamente. 26 apartamente. Bucuresti str. Margasian Z. Ronda 39 5042. Bucuresti str. Midan C-tin si Maria. 2 apartamente.. Bucuresti str. Mihailide Eufrosina. 12 apartamente. 7 apartamente. Moga V. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Predoleanu Ana. 6 apartamente. 3 apartamente. 15 apartamente. Banului 3. Misu Alexandru. 6 apartamente.. 2 apartamente. Marinescu Ghita succes. Marculescu C-tin si Niculina. Mihailescu Elena. Stirbei Voda 114-116 5068. Muntenescu Nicu. Independentei 15 5055. Bucuresti. Muntenescu Savu. Episcop Radu 37 5049. 4 apartamente. Mateescu Monica. 8 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. str. Bucuresti str. Mureseanu Elena Visoiu. Bucuresti str. 4 apartamente. str. 5066. Bucuresti B-dul Miciurin 52. Bucuresti str. Miron Ilie. str. Mueller Barbara. str. Mante Constantin. B-dul N. Vasile Gherghel 78. Bucuresti str.. Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. 14 apartamente. Bucuresti str. Iliescu 43 si 45 5058. Vasile Lascar 108 5052. Frumoasa 6 5070. Manolache Ana. 7 apartamente. 7 apartamente. Titulescu 92 si 96 5046. Brezoianu 18. Bucuresti-Ploiesti 51. Manolescu Angela.. Bucuresti str. Maica Domnului 14 5054. Pitar Mos 8 5043. Bucuresti str. str. 17 apartamente. Radu 31. Mera Florica. 5 apartamente. Oltarului 12 5062. str. Bucovinei 25 5063. Principatele Unite 8. Eug. Ghiocei 25 5041. Marich Olga. Manolescu Vasile. Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. 4 apartamente. G-ral Angelescu 90 5065. str. Erna. Sinaia str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Nanu Muscel 5 5071. Aristide Briand 21 5060. 8 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Avram Iancu 8 5045. Traian 202 5040. 16 apartamente. Mera Lucia. Titulescu 44 5072. Mihailescu Gastor. Calea Mosilor 237. 4 apartamente. Bucuresti str. Muntenescu S. Bucuresti str. Vasile Roaita 3 5056. Bucuresti str. Buzesti 86 si 56 5067. N. Boteanu 3 . Manescu Alex. Bucuresti Sos. 5 apartamente. Aristide Briand 21. 5 apartamente. Missu Maria Luiza. Bucuresti str. Frumoasa 28. Mihailescu Ioan. Baneasa sos. Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. Bucuresti str. Aurel Vlaicu 96. GH. Romana 97 5048. Marculescu Toma. 17 apartamente. Mardaloescu. Radovici 2 5044. 7 apartamente.

2 apartamente. Ancuta 2. Maior Boroziu 4. 5 apartamente. str. Muresan Traian. 2 apartamente. Mandolini Alexandru. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice. Drossu 3 5089. Bihorului 39 5095. Ghica Voda 35 5091. Cobalcescu 43 a. Bucuresti. str. Mironeanu Ecaterina. 5100. 6 apartamente. str. Traian 222 5076. Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. Moraru N. N. M. Husi. Baritiu 21 5102. Meltzer Toma. 15 apartamente. Dr. Stefan 20 5105. N. N. Masec Carol. Soveja 36. Bravu 171 str. Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. str. sos. Bucuresti str. 3 apartamente. I. Melechsohn Moisa. Bucuresti str. Republicii 17 5082. 5 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti str. Negului 10 5077. Marcu Constanta. Moldoveanu Stefan. 3 apartamente.. C. Maxim Elena. Manolescu Elena. Mueller Alois. Bucuresti. 6 apartamente. Elena Doamna 33. 13 apartamente. Stoenescu 11 5098. 10 apartamente. str. Gherea 8 5099. Cuza 74. Unirii 40 5084. Xenopol 8-10 5081. Bucuresti. Martzu Elena Lila. 4 apartamente. Dr. Bucuresti str. Bucuresti str. Romania Muncitoare 9 B 5097. 19 apartamente. Bucuresti str. Misanian Krilcor. Spl. 8 apartamente. Musetescu Elena. Meculescu Antoinette. M. Marin Ion si Ioana. 3 apartamente. Mitrica Ilie. Bucuresti str. Sos. Berzei 97. Marinescu N. Bucuresti. Radu Voda 23. Baneasa str. Cpt. Bucuresti str. 14 apartamente. Bucuresti str. Av. 5 apartamente. Vanatori 10 5101. H. 3 apartamente. col. Vasilescu 8 5104. Bd. Orzari 67 Pucioasa str. Mihailescu C-tin. D. Martzu F. Titulescu 43. Titulescu 175 5103. si Vargolici Jalea Paulina. Marcovici 9. Milea Dumitru. Intr. Unirii 42. Maria. si Crisan 14 5090. Manolescu Ion. Sft. Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. 6 apartamente. Stirbei Voda 122. Dr. Titulescu 133 5079. Turnescu 14. Alexandrescu 54. Bucuresti sos.. Baldovin 11. Bucuresti str. Bucuresti str. 10 apartamente. 5 apartamente. Mircea Ciobanu 10 . Bucuresti str. 5 apartamente. Isvor 109 5086.5073. Bucuresti str. 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. Pitagora 35 5094. Bucuresti str. Bucuresti str. 9 apartamente. Manu C-tin 29. Bucuresti. 4 apartamente. str. Radu Voda 23 a. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. 10 apartamente. Miroevschi Alexandrina. Oitelor 8 5085. Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. 5 apartamente. Modreanu Lidia Ana.. Bucuresti str. Vanatori 8 5087. Campulung str. str. Ion. 11 b. Stefan cel Mare 267 5078. Bucuresti Bd. Bucuresti str. apartamente. 3 apartamente. str. str. A. Marinov Ion si Elisabeta. Marinescu C-tin. Spl. Motoc Alexandrina. Virgiliu 37 5074. M. str. Stirbei Voda 92. Bucuresti str. Gr. 11 apartamente. Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. Mihail P. Manta Gh. Mondoc Iosif. str. Mares Gh. 64 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente.

Bucuresti. Mociornita Margareta. Marinescu Maria. str. Dorobani 90 5112. Cazarmei 49 5109. Manolescu Amalia. str. Mateescu D-tru. Marcu Burah si Sima. Berzei 18 5138. Marinescu Const. Marin Anghelina. Marian Gheorghe. Alex. Mazarini Niculae. 34 apartamente. 1 apartament. Dr. 1 apartament Bucuresti Cal. Eminescu 240 5117. Bucuresti. 3 apartamente. M. Bucuresti str. Modreanu Rodig. Misaleanu Valeria. str. Academiei 35 5118. Sinaia str. str. Rahovei 200. Manolescu I. Const. Bucuresti str. Vaselor 23 5120. Musca Stefan. Constanta Iuliana. Lenin 20 5135. Bibicescu 15 5119. str. Bravu 111 5113. 2 apartamente. Calafat 76. Floreasca 5124. cal. Ciru Iliescu 27 5110. Mateescu Ion. Metaxa Ecaterina. Tabla Butii 107. Filipescu 7 5129. 9 apartamente.. Cumpatul 3. Mociornita D-tru. Bucuresti str. Kuibasev 21 Vasile Roaita. 202. Marculescu Ilie. str. Sinaia str. Bucuresti str. Mirica Dumitru. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Dionisie Lupu 32. 4 apartament Bucuresti. Nic. Mavrocordat George Nic si Irina. Musatescu Mihail. Mendelejeff 1. Paul Greceanul 24. si Opris. Bucuresti sos. 6 apartamente. Rahovei 199 5127. str. 2 apartamente. Popa Soare 61 5126. Sahia 39 5139. 4 apartamente. Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. 2 apartamente. str. Moga Octavian si Mariana. Bucuresti str. str. 11 apartamente. Cuza Voda 124 5107. 4 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti str. Manolescu Constanta. Bucuresti str. Bucuresti sos. Bucuresti str. Barbu Lautaru 20 5121. Vila Bistreanu 5115. 13 apartamente. Magikian Eduard. 204. 3 apartamente. Bucuresti str. Salvator 6. Bucuresti str. Mociornita C. Doamna Chiajna 11 5131. Bd. Dr. str. Bucuresti str. Luterana 21. Bucuresti str. Victoriei 208 5125. Pomenirii 36. Madgearu Eugen si Nicolae. 7 apartamente. Vladescu Iacorache. Voda 41. Leon Voda 14 5136. 6 apartamente. Vanatori 18 5123. 3 apartamente. 4 apartamente. Sfintilor 11 5137. Moisesian Rozalia. 5 apartamente. Bucuresti cal. Magurele 159 si 17 . Bucuresti. 3 apartamente. 3. Peris. Ana Ipatescu 20 5134. 1 apartament Bucuresti. Macavei Antoniette. Bucuresti sos. Bucuresti str. Bucuresti M. Gutenberg 9 5133. Ion Atanasiu 7 5108.5106. Dionisie Lupu 5. 4 apartamente. B-dul Balcescu 2 5130. Bucuresti str. Marisov Constanta. Bucuresti str. Aquila 45 5140. M. str. Bucuresti str. Ion Ghiulamila 27. Matak Radu. Emil Sergent 2 5128. Mihail si Eleonora. I. 3 apartamente. Oltenitei 196 5122.. Ecat. Cobalcescu 36 5116. Bucuresti str. Bucuresti str. Mandrenul Paula. 3 apartamente. Bucuresti. str. 21 apartamente. str. 8 apartamente. str. Batistei 15. 2 apartamente. Mavrocordat Marica. 2 apartamente. str. Pictor Romano 18 5132. Mavrocordat Ghica. Dionisie 53 Calea Victoriei 95. Frumoasa 35 5114. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Manciulescu Doina. Mihailescu Elisabeta. Sinaia. Bucuresti str. N. Intr.

Nicolescu S. Bucuresti str. Negulescu Cecilia. Nicolau Alexandrina. Zaicari 16 5152. Neacsu Ion si Sofica. Naum Nicolae. Mihalovici. Nicolescu Lelia. Neagoe Dionisie. 4 apartamente. cal. Bucuresti str. 8 apartamente. 5 apartamente. Alexandria 20. 11 apartamente. Bucuresti. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. str. Bucuresti str. Nestor Eufrosina. Atena 9 5166. Niemandz Elena. Bucuresti str. Vineri 33. 5 apartamente. Paradium 15 5161. sos. Necsulescu Stere. Varful cu Dor 4 5162. 10 apartamente. Nicolau Victoria si D. Nicolau Maria. Nastase Ecaterina. Olimpului 82 5143. Uranus 2 5150. Alexandrescu 58 5171. Bucuresti cal. 11 apartamente. str. . cal. Dudesti 39 5144. Bucuresti. Putul cu Plopi 2. 3 apartamente. Atena 3 5164. Serban Voda 113. Bucuresti str. Nicolescu Ion. Lanariei 105 5165. Slavesti 8 5154. Bucuresti. cal. Sahia 54 5158.. Maica Domnului 38. 8 apartamente. Alex. Navaschi Natalia Margareta. 3 apartamente. Mihail Marinescu 10 5156. 3 apartamente. Gr. str.. Maica Domnului 7 5157. Naumescu Olimpia. Eforie Parcela 1008 5163. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. 13 Septembrie 125 str. 3 apartamente. Theodor Masaryk 2. 2 apartamente. Bucuresti str. str. Vladimirescu 55. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Iliuta 6 5153. Bucuresti. 7 apartamente. Fainari 44. Negrescu Ion. str. Bucuresti str. Niculescu Maria. str. Bucuresti cal. Bucuresti. Dimitrov 36. Nicolau Marin. Bucuresti. Virgina Maria. str. 7 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 5 apartamente. Sf. 5142. Bucuresti b-dul T. Bucuresti str. Bucuresti b-dul Gh. Aurel Vlaicu 98 5159. 4 apartamente. Niculae Radu. Rahovei 190 5167. str. Bucuresti str. Neuman Olga. Cotroceni 12 5145. 5 apartamente. Nicolae Victor. Bucuresti str. Sold. p-ta Lahovari 5a. Rahovei 66 5149. 7 apartamente. Bucuresti str. Vacaresti 177 5151. Bucuresti. Negulescu Elena Mazareanu. Vasile Lascar 23 5146. Orzari 32 5160. 4 apartamente. str. 8 apartamente. str. Dionisie. Bucuresti str. str. Nicolaescu Eliza. b-dul Gh Cosbuc 47 5169. Bucuresti str. Nicolescu Elisabeta. Poteras 35 5170. Nicolaescu Elisabeta. Nagler Ana. str. 51 apartamente. Vatra Luminoasa 77. Bucuresti str. Carol Davila 1 5147. 7 apartamente.5141. Calarasi 34 N. 22. Nedeianu M. cal. cal. Tepes Voda 128 5148. Nicolescu Alexandria Ionita. Armeneasca 36. Bucuresti cal. Maria Rosetti 47. 3 apartamente. Calarasi 319. 49 5168. 98. Budila 2. 3 apartamente. Nicolau Ioan.

Bucuresti. 5202. Ion. 5 apartamente. 8 apartamente. Titus 7-9. 5 apartamente. Cpt. Nicolau R. T. Nicolescu I. Negoian Alfred. 6 apartamente. Uranus 43 5195. 13 apartamente. 126 5182. Principatele Unite 47 5178. Negulescu Maria. Busteni. Bucuresti str. 13 Septembrie 47 5190. Bucuresti str. Vulturi 51. Enachita Vacarescu 14 a 5184. 13 Septembrie 53 5185. Negulescu Ion. str. 5 apartamente. I. 13 apartamente. 5206. Nicolocoglu Nicolae. 3 apartamente. 5205. Plantelor 78 5176. Ion Taranu 18. Bucuresti str. str. 14 apartamente. Bolintin. Alexandru Savulescu 21 5177. 5203. Uranus 41 5194. Negrutzi C. 4 apartamente. 4 apartamente. Nita Dumitru. Nuni Ioana. str. Bucuresti cal. 3 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. str. Bucuresti str. Nicolici Ghizela. str. Nitoiu Tanase. Ana Ipatescu 15. Bucuresti. Prof. Bucuresti. Poterasi 15 5201. Bucuresti str. str. str. Nicolae Radu si Gherghina. Niculescu Manache Marin. Carol Davila 32. Bucuresti str. Lister 53. 4 apartamente. 11 apartamente. Alexandru Orascu 1 5192. 9 apartamente. Cavafii Vechi 19 5196. Bucuresti str. G-ral Leca 33 5200. Braila. Dr. Mihai Bravu 344. Bucuresti. R. 5 apartamente. Nicolescu C-tin. B-dul Marasesti 100. Nestarescu Barbu. b-dul Marasesti 19 5197. Ganovici 11. Bucuresti str. Antim 72 5186. Bucuresti str. Nicolescu Victor. 20 apartamente. Kalimache 45 5179. 4 apartamente. M. Nestorescu Suzana. Bucuresti str. Rahovei 105 5175. C. Bucuresti str. Lt. Gh. 6 apartamente. Maior Campeanu . Nicolescu Anghel. 3 apartamente. Arion 11. Nicolescu Panait. Bucuresti str. Negruzi 30 5198. Bucuresti. Negrescu Rozalia. Bucuresti str. 15 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. cal. Bucuresti str. Bucuresti str. C. Iuliu Valaori 13 5173. Bucuresti str. Nitoiu Vasile. Avram Iancu 7a 5174. 3 apartamente. Cristache. str. str. 13 septembrie 90 5199. 7 apartamente. Bucuresti. cal. Dimitrov 124. Speranta 152. 3 apartamente. 4 apartamente. 9 apartamente. Stan si Eugenia. Carol Davila 3 5193. Bucuresti. Ghiulamila 22 5189. 4 apartamente. Justitiei 61 5181.Cujarului Zei 6 5172. Bucuresti dr. 2 apartamente. Neata V. Nicolescu Radu si Victoria. Nicolescu Alexandrina. Bucuresti sos. Nicolescu Bolintin. Witing 27. 5204. str. Poincare 37. Nicolescu Argesanu . Alea Odobescu 17. Calea Victoriei 208. Vasilescu 4. Elena. Bucuresti str. Naldalu Maria. Liliacului 10 5191. Nevschirlian S. Grivitei 466 5180. str. Nicolau Angela. Nedea C. 3 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti b-dul Gh. B-dul Libertatii 266. Nicolescu Stefan. Calea Calarasi 298. Bucuresti. str. 13 Decembrie 29 5183. Nicolescu Zoe. Magaziilor 2 bis 5188. Mamaia-Constanta. Bucuresti cal. Mostenitorii Toader si Elena.12 apartamente. Bucuresti str. si Ecaterina. Eroului 85. Bucuresti str. Calea Calarasi 131. 187 5187. Nicolocoglu N. Nadler Beniamin Ioseph. Constantin Gnadt 31. G.. 9 apartamente. str. Antim 68. Nitescu I. Bucuresti str. Bucuresti cal.

Nitescu Grigore. A. str. str. Nicoleanu Maria. Bucuresti. 5216. 14 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Niculcea Miron. Bucuresti. Neamtu C-tin. str. Remus 1. Nicolescu C-tin. Bucuresti str. str. Nestorescu Arghira. Polona 108. Cal. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. str. Lascar 71 5230. Lueger 18. Stefan Stoica 47 5229. 5 apartamente. 9 apartamente. Cap. str. str. Bucuresti. Tunari 75 . Nicolau Ligia. 8 apartamente. Th. Bucuresti. Arcului 7. 5209. 5213. str. Niga Adriana. Negoescu Eliza. 5218. 3 apartamente. str. 4 apartamente. 8 apartamente. 10 apartamente. Icoanei 10 5241. 4 apartamente. Niculescu Mizil. Nestor Vasile. 5 apartamente. Nicolae Ilie. 8 apartamente. Dr. Calea Rahovei 318. Nicolau Grigore Amalia. Arad 8 5232. Staicovici 7. str. Romana 74 5236. Niculescu Ana. Nicolae C-tin si Efighena. 20. 4 apartamente. Bucuresti. Niculescu Ion. str. str. str. Minotaurului 26. 15 apartamente. 5221. Intr. Alecu Russo 21 5239. str. Cal. 8 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 71 5233. Nitescu-Stanescu Emilia. 2 apartamente. 7 apartamente. 8 apartamente. 16 apartamente. Nitescu Nicolae. Bucuresti. Speranta 124. 5 apartamente. Corabia. Nitescu Maria Sanda. Negulescu I. Roseti Cerealelor 4. 5226. V. 5 apartamente. 11 a 5214. 3 apartamente. Bucuresti Ana Davila 37. str. str. str. V. Alex. 22 apartamente. C. Speranta 37. 17. Bucuresti. str. Nicolescu Zenobia. Bucuresti. Negoescu Barbu. 10 apartamente. Cornescu 67. Bucuresti. B-dul 1907 nr. Laborator 146. Niculescu Alex. 3. Niculescu Maria. Bucuresti. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau). 5210. Negulescu Constanta. Bucuresti str.22. str. 5217. Bucuresti b-dul 6 Martie 95. str. Nastasescu Camil. 234 5238. str. 5212. Viorele 18. Niculescu Dumitru. Arionoaei 17. Democratiei 10. str. str. 4 apartamente. Neter Ana. Bucuresti str. Bucuresti. Th. Blaj 9 5228. Precupetii Vechi 54 5240. Aleea Grand 20 5231. Cristian Tell 12 5237.. Bucuresti. Dumbrava Rosie 19. Povernei 15. 3 apartamente. Mitrop. Lascar 102 5227. Bucuresti. 35 5225. Romana 41 5219. str. 4 apartamente. Caracas 7. Bucuresti str. Naumescu Cleopatra. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Nicolaescu C-tin. 22 apartamente. 13 apartamente. Nestor Vasile. 8 5220. Bucuresti. A. str. Braila B-dul Karl Marx 63. Bucuresti. Stirbei Voda 12 Ploiesti. Plevnei 230. Bucuresti. str. 8 5234. str. Drosu 26 5222. Calarasi 70. 5208. 2 apartamente. Mercur 23 5242. str. Bucuresti. str. 5215. Av. Saguna 14. Negulescu D-tru si Petruta. Sahia 28. Nedelovici Stela. 17 apartamente. Minervei 66 5224. Marinescu 22. Bucuresti. str. str. C. 3 apartamente. 8 apartamente. 69 5223. 4 apartamente. 5207. Nicolaescu Elena. Bucuresti. Stefan Mihaileanu 11 bis. Bucuresti str. Bucuresti. 5211. Bucuresti. G-ral Manu 7. Petru Rares 15 5235. Bucuresti. Nicolae. Nicolescu Viorica. str.

str. 1 5268. N. Apolodor 7. str. Sos. Viilor 134 5269. Bd. str. 5 apartamente. Boteanu 6. 8 apartamente.. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Niculescu Teodor. Nicolescu Nicolae. Stefan Gheorghiu 19 5252. 2 apartamente. Nenisor Sergiu. Dragos Voda 58 5248. Bucuresti. str. str. Nicolaescu Aurel. str. Bucuresti. 3 apartamente. Nicolau Mihai. Niculescu Ecaterina. str. str. Vulturi 54 5263. str. Alexandrescu 14 5261. Bucuresti. str. Treime 30. Povernei 26-28 5273. Sf. 9 apartamente. Caragiale 31. Nicolau St. si C. General Angelescu 87 A. Toamnei 8. Gh. Medic G-ral Severin 18. 11 apartamente. Adam 5256. Frumoasa 29 5259. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. str. Niculescu Vasile. I. Dudesti-Cioplea. Nacescu Dan. Buzdugan 3 5258. Luigi Cazzavillan 5250. str. Bucuresti. Constanta. 5 apartamente. Gabroveni 57 5249. 14 apartamente. str. str. 8 apartamente. 12 apartamente. Maria. 4 apartamente. 5 apartamente. Inisor 17 A 5244. Sinaia. str. Dimitrie Sturza. str. Bucuresti str. Nedelcu Nita si Ecaterina. 3 apartamente. 3 apartamente. Anton Pan 2 . Popa Chitu 6 5255. Niculescu Aneta. Columb 5. Bul. Bucuresti. str. Neder N. 3 apartamente. Bucuresti. Maica Domnului 29 5251. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Nicolau Maria. Bucuresti. str. A. Bucuresti. str. Prof. Bd. I. str. Neicu Mircea. str. 1 Mai nr. str. Bucuresti. 3 apartamente. Neicu Niculae. Dimitrof 124. Victoriei 109. str. Popov 44 5265. Ionica 7. Bogdan 26. 55 5267. Niculescu M. 6 apartamente. Dionisie Lupu 8. Vasile Adamachi 8 5262. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Nazeanu Silvia. Bucuresti. B. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente.. Occident Eforie Constanta 5253. Radauti 10 5257. str. Nicoreanu Paulina. 3 apartamente. Negoescu Margareta. Niculescu Gheorghe. Nic. Bucuresti. Nica Dumitru. str.5243. Focsani. Bucuresti. 3 apartamente. str. Sinaia. Ana Ipatescu 52 5260. Nenciulescu Alice. str. 32 5245. Tanase Nic. Ghica Tei 56 5247. Ion Mincu 3 5270. Bucuresti. 5 apartamente. Nicoreanu Alexandrina. Bucuresti. str. Balcescu 3-5 5271. Lisabona 2 5266. Dionisie Lupu 12. Iasi. Gr. 30 Decembrie 5246. Aurel Vlaicu 152 5272. Bul. str. 2 apartamente. Nachmias Iacob. Bd. Narghezian Azarie. Bucuresti. 7 apartamente. Nadejde Florenta. 6 apartamente. str. Niculescu Constantin. Alex Sahia 6. Nicolescu Ecaterina. str. Neagu Ana. Iancului 155. Negru Sylvia. Bucuresti. Bucuresti. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. str. str. Bucuresti. Nestor Nastase. 4 apartamente. 2 apartamente. str. Ion Sulea 21 5264.

Bucuresti. str. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. Negrea M. 3 apartamente. Izvor 17 5275. str. Naclian Krikor. Bucuresti. Bucuresti. Manitu Petre. Bucuresti. Bucuresti. 96. Cosminului 5 5291. 17 apartamente. Bucuresti. Niculescu Elena. Snagov jud. 19 apartamente. Frumoasa 50. Niculescu Elena. Mitrop. Bucuresti. Niculescu Manole. Braniste 35.5274. str. str. Ecat. Ilfov. 4 apartamente. Bucuresti. Rahovei 5306. Bucuresti. Braziliei 24.. 49 5297. Bucuresti. str. Bucuresti Sos. Pitesti str. Giurgiu. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Margeanului 87. Nastase Dumitru. Samoil Vulcan 73 5305. str. Bucuresti. Nastarescu Gheorghe. Nedler Samuel. Bucuresti. Carol Davila 17 5300. Negoita Dumitru. Bucuresti. C-tin. Nicolici L. Bucuresti. Nedelcu Elena. Vanatori 20 5308. str. Roma 59 5301. 24 apartamente. 8 apartamente. Zahana 1 5298. Petru Rares 5303. Fruntea Lata 29. str. 8 apartamente. str. 30 apartamente. str. Cosbuc 21. Udricani 5. Costache Negri 13 5288. Tismana 5-7 5294. Nadler David. 27 apartamente. Ceres (Isvor) 9 5309. str. Felix 76. Elisa. 9 apartamente. Nenciu Paun. Paris 33. Codreanu 3. . Bucuresti. str. str. Bucuresti. 23. Cal. 19 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Nacu Toma si Virginia. Nedelcu Vasilica. Manu 20. Bucuresti. Bucuresti. Nisini Candrea. Zamfir Olaru 19. str. Nicolau Corneliu. Niculescu. complect. Ion Creanga 20 5277. Arges 14. 4 apartamente. Nicolau Alexandru. str. 10 apartamente. Petru Maior 47. Lizianu 21 5286. str. Viitorului 169 5302. Bucuresti. str. Nitescu Clemansa. 5 apartamente. Calarasi 319 5281. Grivitei 227 5299. Bibescu Voda 24 5285. str. Tutunari 25 5304. str. Calea Dorobantilor 86. 10 apartamente. Sc. Neagoe Alexandru. 4 apartamente. Calea Serban Voda 19 5284. Cariol Knapp 78 5296. Valerian Cuibasev 7. 3 apartamente. Negescu Vladimir. Bucuresti. Turgheniev 2 5283. str. str. Niculescu Vintila si Aurelia. str. B-dul Gh. Nicolescu Mihail. Calea Grivitei 442 5278. str. 7 apartamente. str. 2 apartamente. Iancului 57 5276. str. 5 apartamente. str. Cal. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Ilarie Chendi 47 5280. Nedelcu Maria. str. Bucuresti. str. Bucuresti. B-dul 1 Mai 23. Niculescu Alexandru. Bucuresti. 7 apartamente. str. Nadolu Constantin. 4 apartamente. V. 6 apartamente. Floreasca 16 5279. G-ral Gh. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Niculescu Gheorghe. Andrei Saguna 20 cal. Halfeu 3 5295. Viilor 107 5287. Nenisor M.. str. Nestor Faneta. 22 apartamente. 5 apartamente. Splaiul Independentei 181 5293. str. Vacaresti 11 5290. Niculescu Dragomir. Toamnei 109 5282. 14 apartamente. Niculescu Dumitra. Iorga 55 5307. str. 80 5289. 2 apartamente. str. Targul din Vale 19 5292. Nanu Constantin. str. 4 imob. Niculescu Margarete. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Nic. Nedela Radu Ion. 2 apartamente. str. 3 apartamente.

str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B 5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33

5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27 5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru

100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str. Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3

5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29

5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei 112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118,

120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60 5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2

str. str. Olteanu Dumitru. Oncescu C-tin si Antoneta. Latina 4 5534. str. Poenaru Bordea 14. Bucuresti. 18 5538. Oprisanu Const. str. Colentina 170 5524. Bolintineanu 5. Serg. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Otilia I. sos. 8 apartamente. Costache Balacescu 6 5527. Bucuresti. 6 apartamente. Boteanu 3. Calea Grivitei 314 5526. Dr. str. 8 apartamente. str. Pantelimon 280 O. Bucuresti. Sos. Traian 191 5525. Bucuresti. Elena Cuza 109 5518. str. Piata Romana 7. Lidia 100 5536.5509. Prof. 6 apartamente. si Eleonora. Oprita Const. 3 apartamente. 16 apartamente. Matilda. Oancea Cleo. Niculescu Aneta. Bul. 4 apartamente. B-dul Dacia 10. Orfanu Constantin si Niculina. Olteanu Marcel. str. Col. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Mihai Bravul 28. Calarasi str. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 224 5535. Bucuresti. Bucuresti. Alexandru. Ochinciuc C-tin. Bucuresti. Buzau. Bucuresti. Timisoara. Orezeanu Tudor. Orascu 29 5521. Vlaicu 10 5513. Georgescu 19 5533. str. Bolidului 1 5517. Putna. Witing 26 5539. Oprescu Niculae. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Obogeanu Veronica. Dr. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. Campulung Muscel. Edgar Quinet 5 5522. A. str. Piatra Neamt. str. Banu Manta 23 5528. Uranus 110 5530. Alex. D-na Neaga 5 5510. Bucuresti. Ion Ursu 23. Oncescu Besteli. Oprescu Ion. 12 apartamente. 5512. Florea. Negru Voda. Oprescu Ion. Maxim Gorki 53. Olah Margareta si Rubin Teodor. 13 Decembrie 32. Bucuresti. 12 apartamente. str. 34 5519. Toma Stelian 9. Bucuresti. 6 apartamente. str. 4 apartamente. apartamente. Nicolescu Gheorghe. 2 apartamente. Stefan Stoica 1. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Odeseanu C. Bucuresti. Bucuresti. Oraseanu Alex. str. Dogari 28 5529. str. 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Sos. Teohari 1 5531. Otopeanu Elena. Ochs Malvina. Poiana Tapului. str. Obanian Nisak. 3 apartamente. Olaru Ion. 14 apartamente. Bucuresti. Oanea Laurentiu. Cornelia 20. Bucuresti. Brezoianu 29. Oitelor 18 5537.. Oprisan Mihail. 20 apartamente. Oprea Ortansa. 7 apartamente. Bucuresti. Nanu I. Sos. Bucuresti. Pasteur 59. Bucuresti. str. Oprea Titu. Olteanu Maria. Bucuresti. imobil complect 5523. Polona 45 5514. Mare 35 5515. Nifor Balasescu 8 5516. si Marieta. Intr. Belizarie Luther 24 . str. Olteanu I. Icoanei 91 5520. Ghercu C-tin 16. Bucuresti. str. 4. 26 apartamente. str. Lazureanu 53 5532. Bucuresti. 218 5511. 3 apartamente.

Maior Vartejeanu 13 5572. Pargari 41 5551. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Mihail Cornea 76. str. G-ral Anghelescu 47 5570. str. str. str. Masina de Paine 2 5552. str. str. str. Bucuresti. 12 apartamente. Oprescu N. Calea Victoriei 97 5547. 33. 4 apartamente. 14 apartamente. 2 apartamente. Olteanu Paulina. Elena. Ottore Pia. Bucuresti. Sos. Oncescu I. Oprea Vasile. 5 apartamente. Bucuresti. Ororovitz Leopold si Naftali. Bucuresti. 3 apartamente. 19 apartamente. str. 18 apartamente. Orasul 16 Februarie. Bucuresti. Moiser Nicoara 1 5549. Hristo Botev 27 5554. Olarasu Gh. 4 apartamente. Teodor. Elena. Belgrad 5. Bucuresti. Pantelimon 43 a 5561. Dragos Voda 49 . Sinaia. Aurel. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Maria. Sos. str. Oprescu Alice Ana. Onofrei Clemance. str. Marasesti 23 5557. Oprescu Florica. Bucuresti str. str. Otelariile Poldi. Acvila 26. str. Orezeanu T. Anastase Paun 16 5544. Olbrich Victoria. str. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu. 41. Bucuresti. Gh. 4 apartamente. Valjan 1. Gen. Colentinei 137 5559. Petre Mintes 34 5548. 8 apartamente. Olin Maria. str. Oppier Albert. str. 26 apartamente. Orghidan N. Stefan cel Mare 150. str. Otopeanu Elena. str. Bucuresti. 78 5541. 5 apartamente. Alex. Anghel. Bucuresti. Oizemski Margareta. str. Bucovina 44. Bucuresti. Atena 8. Bucuresti. Vigilentei 12. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Olmazu C. 4 apartamente. Covaci 2 5564. Ovenstein Rina. Bucuresti str. Bucuresti str. str. 3 apartamente. Ronda 19 5571. Bucuresti. str. Otetari 3 5567. Florescu 2 5566. str. Latina 4. Bucuresti. Bucuresti. Olteanu Iopachim si Teodora. Opreanu Ovidiu. Aleia Frigului 3 5560. Isvor 48. str. str. Mihail Kogalniceanu 69. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Republicii 45 5553. Vanatori 17. Oprescu Graziela. Predeal. Salmeu 30. 3 apartamente. Bucuresti. Sos. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Olteanu Ion si Ioana. Angelescu 100 5543. 4 apartamente. str. Olteanu Zaharia. Maresal Tolbukin 15 5558. str. Oprea Teodora. Dristorului 73 5545. Mihai Voda 51 5563. str. Bucuresti. Spatar 1 5569. str. 57 5555. Bucuresti. 4 apartamente. Colentina 1. Nicolae Balcescu 7 5556. str. str. Oancea Maria si Eremia. Grigore Alexandrescu 80 5573. Sahia 58 5546. Lenin 10 5542. 30 Decembrie 23 5550. Sos. 3 apartamente.5540. Orenstein Ana. 9 apartamente. Bucuresti. Opari Stavru. Oancea Leonida. Icoanei 84 5562. Orisan Viorica. str. Dogarilor 22 5565. Poterasi 39. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Bd. str. Rocelor 5568. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente.. Lanariei 148. Mitropolit Filaret 44. Gh. Bd. 15 apartamente. str. Bucuresti. Calarasilor 30. 5 apartamente. Bucuresti. Ohanesian Luca si Ema. Bucuresti. 4 apartamente. Ottescu N.

calea Grivitei 72. Rozelor 9. 5 apartamente. str. str. 3 5584. Bucuresti. Olescu Victor. Bucuresti. Orezeanu Olivia.. 2 apartamente. 2 apartamente. Dimitrof 105 5606. Bucuresti. 3 apartamente. Otetelesanu Ion Huri. str. str. Oprea Vasile. 2 apartamente. Bucuresti. Paris 34 5585. 3 apartamente. Smardan 18 5589. 13 apartamente. 7 5579. Florica. Masaryk 1 5601. Sahia 72 5592. Dorobantilor 134 5583. Bucuresti. str. Bucuresti. Hagi-Moscu 19. calea Victoriei 128 b. 10 apartamente. Bucuresti. Ornstein Carola. Oprescu Jana. Columb 46 5586. Teiul Doamnei 5. Bucuresti. Sft. Popa Savu 14 5590. Dorobantilor 45 5581. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Orleanu James. Bucuresti. Oprescu Ioan. Cristian Tell 20 5608. Dacia 1. str. str. Opran C. Bucuresti. 10 apartamente. bd. Titulescu 88 5612. Victoriei 214. 3 apartamente. Oancea Cornelia. 10 apartamente. Bucuresti. Lazar. Bucuresti. 4 apartamente. 7 apartamente. 5605. Oprescu Elisabeta. Bucuresti. Ogrezeanu Alex. str. 2 apartamente. Bucuresti. Otopeanu Constantin. 74 5610. N. Muntii Tatra 12 5611. 58 5604. cal. Intrarea Moraviei 5. T. str. Romana 28 5599. Sos. Ohanian Garabet. Lebedei 18 5588. str. Bucuresti. Oproiu Gh. str.5574. Alex. Bucuresti. Ouatu Calin. str. Ogrizeanu A. cal. 3 apartamente. 5 apartamente. Obretin Grigore si Maria. Dionisie Lupu 36 A 5575. Batistei 23 5600. 30 apartamente. Paula. str. str. Olga Bancic 8 . 3 apartamente. Opari S. 4 apartamente. 21 apartamente. Muncii 1. 4 apartamente. Gh. prin Opran C. Opris Gh. str. Siminoc 16 5582. str. Natalia. str. sos. str. 7 apartamente. Aleea E. Bucuresti. Mihail Eminescu 148 5597. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Toamnei 56. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. 16 apartamente. Isvor 48 5593.. 5 apartamente. Bd. Gh. Bucuresti. Grigore Ioan 9 5595. Odobesti-Putna. Bucuresti. calea Rahovei 48. Stelian. cal. 21 5596. 4 apartamente. 2 apartamente. Vitan 83 5580. Octav Cocarescu 89 5609. Bucuresti. Oteteleseanu Georgeta. Bd. cal. Gh. Oprescu Dimitrie si Zina. str. Bucuresti. Beldiman 1. 6 apartamente. Colentina 11 B. Oghina Gratida. Dudesti 70. Armeneasca 14 B 5598. Wilson 15. Orezeanu Luiza. Anca. Zoe. Galati str. Bucuresti. Oprescu C. Manu 12. Bucuresti. Xenopol 4 5602. Oprisescu Niculae. Poernaru Bordea 16 5578. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Moroiu 7 5603. str. 72 str. Sos. Batistei 35 5591. Bucuresti. str. Alex. str. str. Spoitori 5 5576. 8 apartamente. 5 apartamente. Moruzi 42. 6 apartamente. Opreanu Stela. Dimitrof 150 5577. Olanescu Aurelia. 10 apartamente. Opran Nicolae. Oprescu N. Obedeanu I. Odobescu Romulus. 9 apartamente. Vitan 88 5607. M. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Orescu A. Col. Ana. Bucuresti. str. str. str. Oleanu M. Ana. Belu 1 Domnesc 2. Voevozi 57 5587. str. str. Oancea N. H. Otulescu Emil. Onicescu Octav si Luiza. Sos. Bucuresti. Ioan si Domnica. str. Bucuresti. Orovanu Iulia. Sperantei 27 5594. Oprisan Nicolae si Florica.

3 apartamente. str. Aleia Suter 15 5631. 4 5624. Bucuresti. Popescu Cutesti Ion. Obedeanu Elena. Petrescu Mihail. Pan Constanta. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Radu dela Afumati 53 5633. 6 apartamente. Popescu Valeriu. Al. str. Panu Adrian. 4 apartamente. Popov Tudor. Olaru Ioan si Elena. 15 apartamente. Pantazi M. 8 apartamente. Petrache D. Papacristea Vasile. Popescu I. Donici 30. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Colentina 195 5641. Petrovici S. Bucuresti. str. B-dul Tolbuhin 39. 4 apartamente. Bucuresti. Popescu I. Tulis. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. sos. str. Margareta 12 5642. Bucuresti. Bucuresti. Agricultori 15 5634. Pacuraru Anton. Pantelas Gheorghe. Zece Mese 4. Vasile Fuica 60 5628. T. 5643.5613. Obedeanu Ana. 14 apartamente. 11 apartamente. str. Bucuresti. Orghidan G. Apostoli 84 5614. Mendelieff 48 5619. Victoria. Bucuresti. 5 apartamente. Parfenie Nicolae. Cuza Voda 32 5632. Dionisie Lupu 47 5627. B-dul Marasesti 17 5636. str. calea Calarasilor 279. 3 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. Popescu Vasile si Constanta. str. Bucuresti. str. Vasile. b-dul Republicii 45 5629. 1 apartament Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 3 apartamente. Bucuresti. Domnita Ruxandra 2. 16. calea Mosilor 288 5640. Bucuresti. Andrei Saguna 10 5635. Bruxelles 15 a. str. Paulian D. 16 Februarie Giulesti 138 5626. Masarik 28 5620. D. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Ferechide 22. Bucuresti. str. Bucuresti. Ana Ipatescu 45. G-ral Magheru 43. 3 apartamente. Pastia Dumitru. Bucuresti. Armeneasca 31 5637. Palos Cleopatra. 5 apartamente. Vasile Conta 3-5 5622. Oteteleseanu C-tin. 5621. 6 apartamente. Bucuresti. B-dul 1 Mai 68 5638. Popa Nicolae. Bucuresti. Ortodoxu Andrei. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Mocancuta 15. 6 apartamente. 5615. 6 apartamente. Patraulea Bucur. Baicului 53 5639. Sf. Intr. Popescu Dumitru. Teilor 6 5617. str. Parvulescu Elena. 3 apartamente. 5647. Eliza. str. str. str. 2 apartamente. Cristea. Dimitrie Odobescu 8. Luciliu. Horia 3 182 5623. Popescu R. Bucuresti. str. Grigore. Vasile Lascar 63 P. Bucuresti. str. 4 apartamente. Mecet 3. str. 4 apartamente. Parvanovici Niculae. El. Manu Cavafu 16. str. Bucuresti. Coltei 3 5616. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. 5645. Chindiei 10 5646. Vladimirescu 23 5644. Maica Domnului 52 5618. str. Oziaz Elena. str.. Roma 41 bis 5630. str. T. 7 apartamente. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149 . Panaitescu Sanda. 4 apartamente. str. Pacuraru Helo. Bucuresti. str. Oprescu Gabriela. Edgar Quinet 3 5625. Bucuresti. 9 apartamente. 5 apartamente.

Bucuresti. str. str. b-dul Pache 145 5668. str. 10 apartamente. str. Paunescu Matilda. str. Roviei (Valcov) 24. str. 7 apartamente. Sborului 5. 9 apartamente. 4 apartamente. 5656. str. Gh.. Viitorului 149. G-ral Gr. 5672. Lanariei 88 5671. Intr. 4 apartamente. Calea Victoriei 9 Mangalia. Bucuresti. str. Bucuresti. 23 August 74. Bucuresti. Duzilor 30 5666. 6 apartamente. Tepes Voda 108 5649. 5657. str. Pana I. 5655. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. 3 apartamente.A. Bucuresti. Pari Eleonora. Viitorului 110 5674. Popescu Stan. 7 apartamente. Ecoului 56-58 5667. Luncsoara 5. Serg. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Panaiside Cristi. Petrescu C. 4 apartamente.. 4 apartamente. str. Pandele Gh. Piscului 98. str. 7 apartamente. Paul. Pastin Aurelia. Bucuresti. Mariana. Praga Elisabeta. Porumbelu Nina. David. 5 apartamente. Popescu Gh. Nutu Ion 40 5681. B-dul Ilie Pintilie 20. 5677. Halelor 17 5680. Pinecin Hiener. Piticescu Traian. Ecoului 38. Urziceni. str. Parvulescu Marin. Maria. 5670. Bucuresti. str. Theodor Speranta 14. Preda M. Bucuresti. Pana T. Republicei 56. Petrescu George. str. Nutu Ion 48 5652. Popeea Marius. 29. Bucuresti. Precupetii Vechi 25. Bucuresti. str. Speranta 14. Sabinelor 60 5660. Tepes Voda 50 5675. 4 apartamente. Papazin Anton. Pescaru Paraschiva. Rodiei 24. Zece Mese 13 A 5669. str. Peretti S. Petroianu Const. Arcului 25. str. str. str. Marinescu 21. calea Mosilor 326 5665. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Pescaru Petre. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Th. Varful cu Dor 33 5679. Bucuresti. Icoanei 46. str. Bucuresti. Popovici Spiru. str. Bucuresti. 5 apartamente. Perhrian L. 54 5651. str. str. 3 apartamente. Piscului 11 5673. Poenaru Bordea Lucretia. Mendi. Pascu Toma. Bucuresti. str. 17 apartamente. Radu dela Afumati 14. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73. Vasile Lascar 163. Brainer Bela 47 5664. 10 apartamente. Petcu Nita si Petra 8 apartamente. Popescu Tudor. 3 apartamente. str. Serg. Bucuresti.. 26 5650. str. 1 Mai.5648. Poenaru Bordea 6. nr. calea Vacaresti 230. Popa Paun. 5 apartamente. 2 apartamente. Barbu Delavrancea 14 5658. 12 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. Maria. Popescu Vasile. Vasilescu 4 Sos. str. Craciunescu 6. Popovici Cardenius. 5 apartamente. 8 apartamente. str. 5 apartamente. 8 apartamente. str. Cap. Popescu Paulina. Piantin Ernestina. 8 apartamente.R. Bucuresti. 26 5676. Ipotescu 6 5661. Polovnichiu S. Bucuresti. Justitiei 9 5678. 3 apartamente. Bucuresti. Lanariei 63 5682. Apolodor 24 5663. Mircea Basarab 86. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Varsoviei 6 5659. Calimanesti. Bucuresti. Maria. Bucuresti. Cantonul Veterinar. Cap. Pantelimon 298 5683. Ion Movila 8 5654. 5653. str. Porumbacu 39 . Austrului 27 5662. 5 apartamente.

calea Serban Voda 232. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. calea Victoriei 112. Bucuresti. 4 apartamente. calea Mosilor 359 5707. Parvulescu Vasile.. 5704. Panaitescu Elena si Teodor. Vasile Lascar 88 5698. Bucuresti. 70 5691. Sft. Andrei. 28 apartamente. Popescu Manole. Bucuresti. calea 13 Septembrie 85. 5696. Cal. St. 13 Decembrie 4. Principatele Unite 4 5685. 7 apartamente. 26. str. Ion Baican 30. Papazian Avram. str. General Lecca 22 5710. Ionica 7 Snagov. P-ta Roseti 3. str. 4 apartamente. str. str. str. str. calea Rahovei 72 5694. str. str. Bucuresti. Petrescu I. Echinox 56 5699. Bucuresti. 3 apartamente. Av. 3 apartamente.. Bucuresti. Bucuresti. Calea Calarasi 317 5713. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Sfintilor 1. Bucuresti. str. Oitelor 16 5689. str. Radului 5 5697. Calea Serban Voda 244. 2 apartamente. 4 apartamente. C. Rahovei 120 5686. str. str. Speranta 172 5714. Popescu Romulus. Matei Voevod 6. 5 apartamente. Lamaitei 12 5711. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Traian 40. 5688. Th. Bucuresti. 12 apartamente. 30 apartamente. 4 apartamente. Tabacarilor 25. str. str. Constantin 6 . str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Possa Mircea. Palopol Leonida. Bucuresti. Paraschivescu Maria. Bucuresti. str. Popescu Gh. 14 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Pascanu Ionescu. Popescu Stelian. Bucuresti. str. Cutitul de Argint 68. 5. str. Popa Petre 15 5692. Petre Siperco si Vasile. str. Sos. Bucuresti. 13 Iunie 103. Popescu Gheorghina. Bucuresti. Popescu Nervano. str. Bucuresti. Bucuresti. Badea si Ana. Pompilian I. Bucuresti. Puisor 32. Pamopescu Ion. str. 4 apartamente. 11 apartamente. Spiridon 21. str. Popovici Ion. Bucuresti. 5718.. Justitiei 68. Smardan 18. str. Panzianu Vasile. Galati. 7 apartamente. com. 5719. Perieteanu Maria. 4 apartamente.5684. 63. 6 apartamente. 5712. Pictor Andreescu 29 5708. Possa Maria. Zidurilor 51 5706. Bucuresti. Popescu Alexandru. 7 apartamente. Radu Beler 17 5687. Mihaileanu 57. Serban Voda 28 5703. str. Haia Lifsit 25 5702. str. Bucuresti. Papazian Ervent. 6 apartamente. Popovici B. Gh. Petre T. Bucuresti. Petrovici Maria si Constantin. Virgiliu 22 5700. 2 apartamente. Vasile Roaita. Bucuresti. Bucuresti. Spirea si Vasile. str. 20 apartamente. 3 apartamente. Olimpului 39 5695. Ilarie Chendi 44. Sft. Niculescu 5. Popescu Aurelia. str. str. Ilie Pintilie 56 5709. 1 apartament Constanta. vila 5701. 4 apartamente. str. str. str. Popescu Pasarea. Intrarea Plescuta 3. str. Pieptanari 71. str. Pramatovici Lia. calea Rahovei 56 si 54 5690. 5 apartamente. Peruzars Ana. Popescu Alexandrina. Vitan 81 A. Popper Henrich. 2 apartamente. str. Bucuresti. Dobrotesti 5716. Polak Floretta. 5 apartamente. 3 apartamente. Predescu I. 5715. Hristo Botev 26 5705. Papazian Aristia. str. str. 11 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 5717. Luca P. 5693. Peter Iulian. Vespasian nr.

Telita 32 5739. Bucuresti. Predescu Ciresica. str. l apartament. Campina. Bucuresti str. Dr. 10 apartamente. 4 apartamente. Popescu Petre si Elena.. Intrarea Domnesti 7 5736. Ureche 17 5751. Bucuresti str. Bucuresti str. l apartament. 5 apartamente. 5 apartamente. Plesoian C-tin. Dr. 10 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Pop Francisca. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bateriilor 11 5745. Rahovei 13 5738. Puitel Georgeta. Paliuc Ghe. Popescu Elena. 5724. Popescu Angela. 3 apartamente. Viorele 52 5723. Porumbaru Ecaterina. str. 13 apartamente. Bucuresti. str. Petrovici Orsola. Sergiu 9 5726. Sf. Bucuresti str. Giurgiului 31 5742. str. Popescu Florea. Panaitescu Marcela. V. Popescu Elena. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti sos. Bucuresti Bd. Elena. Traian 192 5729. Paicu Virgil. Sft. str. 6 apartamente. Popescu Eleonora. Pasat D-tru. Bucuresti. Paunescu Mircea. Bucuresti str. str. str. Popescu Elena. Staicovici 23 5760. 4 apartamente. Elefterie 13 5741. Paslaru Ec. Bucuresti. Borcea 4. calea Calarasi 319 5722. 5 apartamente. Pana C-ta.. 4 apartamente. Bucuresti Cal. 6 Martie 1 . Belizarie 25-21 5721. V. Sf. Bucuresti. 6 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. Vuetului 11 5750. Vasile Roaita str. Lanariei 47.5720. Stefan cel Mare 5730. Bucuresti. Popescu Petre si Elena. Bucuresti. sos. Popescu Dumitru. str. Bucuresti str. str. Bucuresti. Basarab 12. sos. Apostoli 25 5731. Bucuresti cal. Stan Poetas 11. Bucuresti. Cal. Colentina 66 5740. 3 apartamente. 3 apartamente. Patriarhiei 17 5755. Prifer Mosez. Bucuresti. 6 apartamente. 9 apartamente. si Ing Al. Bucuresti. str. Sos. 2 apartamente. Pascu Dan si Victoria. Calarasi 215 5732. Enachita Vacarescu 3 5746. Popescu D-tru si Ioan. Intr. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Crangasi 7 5744. 33 apartamente. Miron Costin 5. Paun Leontin si Delia. Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. 5 apartamente. Hristo Botev 42. str. Rosmarin 9 5753. Popa Iancului 58 5728. Intrarea Patrulei 8. Techirghiol str. 10 apartamente. Edgar Quinet 5 5759. Constanta 5737. Protopopescu Alex si Nina. 9 apartamente. str. Bucuresti. Pop Corneliu. str. Sos. 6 apartamente. 9 apartamente. Cal. Bateriilor 12 bis 5749. Pateu Marin. 3 apartamente. Petrescu F. 6 Martie 77 5756. Petrescu Stefan. Popescu Vasile si Alexandrina. 5 apartamente. 8 apartamente. Perlusz Eliza. Bucuresti. 5725. A. 7 apartamente. Bucuresti Bd. Zoe si Elena Tare Eugenia B. Patra Valter si Aurelia. Ada Marinescu 3 5743. Bucuresti str. Cazarmii 52 5752. Sandu Aldea 41 5733. Vasile Lascar 83 5727. Amelia. Bucuresti. 1 apartament. str. Patarlageanu Maria. Aleia Platon 16. str. 8 apartamente. Bucuresti. Pandelescu Ion. Bucuresti str. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Pieptanari 47. Vanatori 15 5748. Apostoli 70 A 5747. Paduraru Teodor. Vacaresti 159 5734. str. Colentina 45 5735. 44 5754. Kuibisev 9. Bucuresti. 5 apartamente. str. Petrescu Ana. Penescu Ecaterina. Rahovei 32. Bucuresti. Bucuresti str. Popescu Aristita. Popescu Aurelia. Vistierilor 1 5758.

Bucuresti str. Lanariei 4. Bucuresti str. Cluj str. Jupiter 8 5767. Petrescu Elena. Popescu Alexandru. Dr. str. str. Preda M. Bucuresti str. Stan. Popescu C. Popescu Barbu. Paunescu Maria. Bucuresti. Gh. Slt. 21 apartamente.. V. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. Nic. Stefan. Bucuresti str. Isvor 2 5762. Bucuresti str. Petrescu Gh. 3 apartamente. Penescu Ecaterina. Nae al Sitei 16. Bucuresti. 4 apartamente. Dr. Viilor 95 5788. 18 apartamente. Cosbuc 37-39 5773. Bucuresti Bd. Sergiu 21 5766. Popa Stefan. Senat 89 5785. str. calea Dudesti 46. Lamaitei 43. Popescu Agripina. str. 4 apartamente. Stan Tabara 43-45. str. Pop Elena. 4 apartamente. 8 apartamente. Pascu Valer. 5 apartamente. Campeanu 30-32. Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. Bucuresti str. Bucuresti. Ferentari 77. 3 apartamente. Popescu Paulina. Bucuresti calea Serban Voda 109. Bucuresti 11 Iunie 1 5798. 17 apartamente. Petrolifera Buc. 6 5776. 10 apartamente. 21 apartamente. 5 apartamente. de Chibrituri 36 5774. Popescu V. T. Bucuresti str. Petrescu Ghe. Fabrica de Chibrituri 12 5793. 5 apartamente. str. Caramidarii de Jos 45. Soc.. Prijoreanu Gh. 8 apartamente. Cezar. Popescu Ion si Maria. 12 apartamente.5761. Popescu Alexandrina. Popescu Costica. Pantelimon Elena. 11 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti Prel. Petrescu Filofteia. 6 apartamente. Pascu Gh. Bucuresti str. Meteor 2 A 5789. str. Arionoaiei 42 A 5787. 13 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 345 5763. Ioan. 10 apartamente. str. 9 apartamente. Pfeifer Camelia. Pavelescu Ana. Crisului 5 5791. 4 apartamente. str. 15 apartamente. calea Rahovei 415. 99 sos. Lazureanu 3 5765. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Elena Cuza 23. 7 apartamente. Vladimirescu 6 5764. Bucuresti str. Paraschivescu D. Provain Achim. Popescu Mihail. Poloni 9 5790. Transilvaniei 6 5768. Bucuresti str. Bucuresti str. Dr. Stefan. 24 apartamente. Dragos Voda 20 5779. Panaitescu Alexandru. 3 apartamente. . str. str. Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784. Panea I. Cameliei 8 5772. Popescu Nacu. 7 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Isvor 60 5769. Popescu Steliana. Anonima. Toma Ionescu 11. Bucuresti str. Radauti 14 5771. Istrate 40. str. Bucuresti Bd. str. Bucuresti str. Odoarei 3 5796. Bucuresti str. Bucuresti calea Floreasca 186 5781. Brezoianu 52 5780. Dr. Elena Cuza 42. Minotaur 19. 6 apartamente. Petroff Petre. Ion. Bucuresti str. Elena Cuza 15 5799. 6 apartamente. Bucuresti Fabr. 5 apartamente. Balasoiu 4-10 5786. Sebastian 44 5782. Parvoiu Florea. Bucuresti str. Panthieu Vismes si Alexandrina. Papaianopol C-tin. Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. 25 5775. Mihai Viteazu 19 5770. Bucuresti str. Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. 4 apartamente. Hagi Ghita 41 5778. Alex. Bucuresti. Parvulescu Alexandra. Bucuresti str. Turzii 26. Popescu Elena.. Gramont 6 5794. Puiu Adela. Turnescu 3 5777. 4 apartamente. sos. Bucuresti str. str.

Baicului 15 5806. 3 apartamente. Grad. 5800. str. Republicii 50. str. Bozianu 22 5801. 5 apartamente. str. Bucuresti. Suvenirii 2. 6 Martie 42 5804. Petrescu Constantin. str. str. Militiei 32. Porumbaru 43 5805. 9 apartamente. Popescu Sergiu. Bucuresti Bd. Bucuresti. Palide Panait. Bucuresti. Panaitescu Elena. Teodor Iliescu 59. 3 apartamente. Ceaus Radu 6. Popovici Magdalena. str. str. Vladimirescu 61 Bucuresti. Corneliu Botez 4. str. str. Constantin 29 5822. Petrescu Nicolae. Parvulescu Elena. 8 apartamente. Moruzi Voevod 39. str. Pihuta Paula. str. str. 5809. Splaiul Unirei 71. Govora. str. Popescu Constantin. str. Popescu Gheorghe. Avram D. Pomarleanu Beniamin. str. Radu Cristian 7 5823. Ilie. str. Ana Davila 2 5817. Petre Radu 14 5816. Av. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Plantelor 56. Plantelor 58 5812. 14 apartamente. Gh. Serban Voda 61 5825. 5 apartamente. Intr. Pavelescu Niculae si Maria. Paciulescu Victor. calea 13 Septembrie 5818. Bucuresti Schitu Magureanu 17. Puscariu Aron. 17 apartamente. Ana Ipatescu 58 5811. 3 apartamente. Pilat Stela. Zoe Grand 24. Prelipceanu Gh. Bucuresti str. Smardan . str. str. Alexandrina 23 5821. Almasului 5. str. Petrescu 37-39 5813. Icoanei 21 Targoviste. Paianopol Dumitru. Anastasiu 6 5819. Progresului 13. 5814. Petrescu Vasile si Emilia. Mihail Eminescu 71. 8 apartamente. Episcopul Radu 144 5808. 12 apartamente. 7 apartamente. calea Calarasi 199 Predeal. Bucuresti str. Republicii 76. Vasile Roaita str. calea Dorobantilor 151. 7 apartamente. Stere 4 5810. Bucuresti. 6 apartamente. Ihatei 2. Bucuresti str. calea Vacaresti 133 5803. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Papaianopol Pericle. Petrescu Comnen. T. Maior Goldain 16 5827. Popescu I. Adamachi 24 5815. calea Vacaresti 9. Pascu Guttman. Bucuresti. Bucuresti.Titulescu 127. Sabinelor 23 5807. Stelea Spataru 16. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Alex. Bucuresti. Babescu 29. Bd. 8 apartamente. 14 apartamente. 5 apartamente. 30 Decembrie 1 5824. 4 apartamente. 1 5802. Bucuresti. Puisor 55. str. str. 17 apartamente. Sebastian 9. Ioan. Mitr. Sf. str. Bucuresti Intr. str. Titus 23. Poligora Hristu. str. 7 apartamente. 11 apartamente. Prassa Gheorghe. 73. Bd. Mitr. Bucuresti Intr. Bucuresti str. Piliti C. Petcu Alexandrina. Bucuresti. calea Calarasi 144. str. A. Bucuresti. Bucuresti str. Sf. Bucuresti str. Bd. Bucuresti. Bd. Dionisie Lupu 34 5826. 31 apartamente. Campulung str. 11 apartamente. Bd. 25 apartamente. Ghenadie Petrescu 83. si Maria. Petru 60. Maresal Tolbukin 48 5820. Vasile Adamachi 29. Bucuresti. Marasesti 79. 3 apartamente. Patema Elena. str. Petrescu Atanase. str. V.

Pavel I. Bucuresti. 5853. Cluj 29 5839. Bucuresti. Bucuresti str. Busteni str. str. 7 apartamente. Av. Dr. 61 5833. 6 apartamente. 10 apartamente. Nicolae Filipescu 31. Barierei 39 5831. I. Plaiorno Spiru. Bucuresti. 3 apartamente. Patac Aurora. Toma Masaryc 14. Petrescu Elena. Bucuresti str. Paraianu Dora. Brezoianu 29. 7 apartamente. Potarca Virgil. Bucuresti str. Vladimirescu 1. 7 apartamente. Sperantei 1. 9 apartamente. 6 apartamente. Armeneasca 37. Paunescu D. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Frosa. Ion Ghica 1 5848. str. 7 apartamente. str. Bucuresti str. str. Popescu I. Bucuresti. Bucuresti str. 6 apartamente. Plantelor 5. Roma 54. Bucovinei 26 5832. Bucuresti. 3 apartamente. Maior Campeanu 24. Barbu. Pascu Gioia. Assan 3. Pruffer Maria. Poenaru Ecaterina. Sagetii 9 5837. 11 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. Polona 28. Banu Manta 38 5836. 5 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. I. 3 apartamente. str. Popazu Adrian. Vatra Dornei. str. Stefan Mihaileanu 9. Matei Corbescu 6 5858. 5 apartamente. Constantin. Bucuresti str. Bucuresti. Alex. Paraschivescu Maria. Petrescu D. Bucuresti Intrarea N. Petrui Gheorghe. str. C. str. Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani. Dacia 48 5850. str. Bd. Polizu 4 5829. Bucuresti str. Mare 41 5845. Bucuresti str. 3 apartamente. str. Bucuresti str. Parfiriu Spiridon. Intr. str. str. Iorga 4. Carol Knappe 93 5838. 5 apartamente. Maria Rosetti 32 5847. Onciu 29 . 6 apartamente. Brezoianu 51. Bucuresti. 4 apartamente. Petrescu Alexandru. str. Belizarie 32. str. C. Parseghion Kareghina. Erotica. 5 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Pavlov Selia. Panea Ecaterina. Maria. Popov 32 5841. 5 apartamente. 16 5857. Ghica 27. Paunescu Aurelian. Cobalcescu 2 str. Silvestru 2 5846. calea Mosilor 135 5842. Gh. Marcel Anduse 10. Garii 4 5851. Bucuresti. Popescu C. Berzei 59. Popescu Ion. Armeneasca 16 5834. 4 apartamente. Balcescu 30 5856. Bucuresti Intr. Bucuresti str. Bucuresti. Bd. Labirint 67. Baratiei 8 5830. 4 apartamente. Popescu St. Spatarului 17 Dorohoi str. Biserica Alba 5. Gh. Papiniu Eugen. 11 apartamente. T. Poiana Tapului str. N. 5 apartamente. 2 apartamente. 56. Pantelimon Parvan. str. Bailor 13 5844. Campeanu 38. Vespasian 1 5855. 5843. S. Caracas 38 5835. Pisculescu Natalia. Periteanu Mircea. 3 apartamente.12 5828. Calusei 25 5859. si Sanda. 30 5854.. 8 apartamente. Parvulescu A. str. Alex. str. Duca 72 5849. Calea Grivitei 266 5840. Popazian Eva. Papadimitriu Alexe. Bucuresti. G. str. str. Bucuresti str. Bucuresti. str. Paucher Albert. Aristia 28 5852. Bucuresti str. Bucuresti.

4 apartamente. Popovici Grigore. str. 3 apartamente. Constantinescu 44 5875. A. Bd. 6 apartamente. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16. Pesearu Ion. I. Bucuresti str. 10 apartamente. str. Neculae Iorga 37. str. Plesoianu George. Papp Antoaneta. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Petrascu Ghenanici. Salcamilor 19 5864. Bucuresti. Bucuresti. Protopopescu Elena. str. 22 apartamente. str. Argentina 50. Dionisie Lupu 57 5890. Paul Greceanu 44 5870. Frimu 19. Bucuresti. Parvulescu Aurora. Aurel Vlaicu 35 5873. str. 14 apartamente. Papadopol Ecaterina. Aurel Vlaicu 154. Bucuresti. 5 apartamente. Popescu St. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Al. Bucuresti. 3 apartamente. Alex Sahia 49 5869. Popescu Traian. Balcescu 3 5865. Bucuresti Intr. Armeneasca 1 5866. Peretianu Elisa. 13 apartamente. Piata 11 Iunie 1 A 5862. 4 apartamente. Smardan 18 5878. Ion. sos. str. Suter 3 str. Aurel Vlaicu 68 5892. str. Lirei 15. Rosetti 17. Aleia Intr. Leon Voda 11. 4 apartamente. Petculescu Emil. 8 apartamente. Pinord Iogulina. Serghiescu 10 5881. Predescu Felicia. str. Popa Soare 31. Neculae Balcescu 25. Predeteanu C-tin. 3 apartamente. Prislapianu Ana. str. Galati. str. 2 5891. 8 apartamente. Donici 19 5868. str. Bucuresti. 35 5888. Bd. Bucuresti str. Baicoianu 2-4 5885. Stirbei Voda 20 5884. Buzoianu 44. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti str. Pulman Iancu. Dacia 12. M. Biserica Amzei 27. Balcescu 11 5863. 5 apartamente. Puscariu Octavian. str. str. 37 5861. Marasesti 62. str. Lt. Labirint 62 5879. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bucuresti. V. Bucuresti. D-trescu 1 5872. Popescu Olga. Plade Zoe. 2 apartamente. str. Bucuresti. Lamaitei 33 5893. Campina str. Scarlat V. Bitoliei 43. 3 apartamente. Lascar 21 5880. Bucuresti Bd. Pop Mircea. Brezoianu 29 5877.5860. 4 apartamente. Pascu Gheorghe. 6 apartamente. str. Bitoliei 59 5876. C. G-ral Cristian Tell 21 5867. str. Muzelor 1 5882. Penty Gheorghe. Trausanu. Av. Bucuresti. Oslo 4. Bucuresti. Petrescu Elena. 36 apartamente. Pandici Elena. Bucuresti str. Procop. Papazoglu 65 5889. Bucuresti. Turbinei 2. Popescu Eliza. Col. 4 apartamente. Ion Frimu 35 5883. Pache 115 str. Piata Romana 5. Lirei 113 5887. 1 apartament. Bucuresti str. 3 apartamente. 7 apartamente. Popescu George. Popa Gh. Popescu Dej. Bucuresti. Bucuresti. Mihail Cornea 35 . 6 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti str. Peretjeanu Sofia. An Petra Cretu 61. Patchedjieff Anos. Turda 160 5886. 5 apartamente. Bucuresti. Dumbrava Rosie 4. str. 4 apartamente. Bd. str. C. Magurele Ilfov str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Popescu Victoria. str. Silvestru 20 5871. Papazal C-ta. str. Sanatescu 31 5874. N. Popovici Alexandrina. str.

str. Petrini P. Lamaitei 58 5903. Matasari 4 5906. Tomescu 9. 7 apartamente. 2 apartamente. calea 13 Septembrie 57 5924. 14 apartamente.. 4 apartamente. Bucuresti str. Suvenir 10. Popovici Ion. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti sos. Viorele 3-5. G-ral Praporgescu 17 5919. Magurele 175 5908. Ioanid. Poenaru C-tin. Bucuresti str. Intr. Pescam Elena. Alex. Bucuresti str. str. 6 apartamente. Mihai Voda 15. Bacau Cristoveanu 12 5923. calea . 3. Ganarici 2A. calea Mosilor 227. calea Calarasi 120 5913. 3 apartamente. Protopopescu Viorica. str. C. 6 apartamente. Coasei 2-4 5902. Popescu Ana. 5 apartamente. Lt. Balcescu 16. Intr. Episcop Ghesarie 24. Icoanei 38 5904. str. Prodanof Cristea. 26. Bucuresti. Slanic Prahova V. Patrascu Petre. Bucuresti str. 10 apartamente. Militari 19. Precupeti Vechi 57 5907. Alex. Bucuresti Spl. Bucuresti. Bucuresti str. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 138 5921. 10 apartamente. 9 apartamente. Rozalia. Pirpes Gheorghe.5894. Popa Aurel. Bucuresti str. Penescu Matei. 9 apartamente. 20 apartamente. Peteu T. Radu dela Afumati 38 str. Bucuresti. Petrascu St. Bucuresti. Bucuresti. Ion. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Peturca I. Bucuresti. str. Petru. 5 apartamente. Suvenir 1. Maica Domnului 48 5899. 5 apartamente. Popescu Maria. Popescu Manole. 2 apartamente. Sahia 58. Ioan. Pasat G. Puica Gh. Pandelescu Alexandrina. 5 apartamente. Mihail Eminescu 54 5896. Armeneasca 16 5916. 4 apartamente. 8 apartamente.Constanta 5920. 10 apartamente. Predescu Neculae. Bucuresti. Rozelor 19 5909. Gheorghe. 12 apartamente. str. 6 apartamente.. Sfintii Apostoli 22 5914. Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. Nic. Busolei 10 5895. str. str. Stirbei Voda 17. str. com. Icoanei 3. Bucuresti. Polta Elena. str. Elefterie 14. 10 apartamente. 3 apartamente. Popa Arghir. Popescu Neculae. Vasile Roaita. Transilvania 20 5901. Bucuresti str. Izvoreanu 17 5905. Bucuresti calea Vacaresti 184 str. 7 apartamente. Bucuresti. str. Acvila 1. Petrescu Dr. str. Lahovari 34 5925. Sft. Urali 5918. Galati. Stefan cel Mare 40 5900. Bd. Parcalabescu Ion. Bucuresti str. Bucuresti. 10 apartamente. 9 apartamente. str. str. Tismana 5. Praporgescu Maria. Stirbei Voda 71. str. Lizeanu 23 5898. Bucuresti str. 6 apartamente. Popa Aurel. Braila Bd. Dionisie Lupu 55. 4 apartamente. Bucuresti str. Popescu Mihail. Bucuresti. 2B 5912. Piata 11 Iunie 22. Bucuresti str. 1 apartament. Popescu Ion. Popescu Pavel. Ecoului 8 5915. str. Peteu Ion. Bucuresti. Dr. 8 apartamente. 10 apartamente. Pedencov Nuti. Maria Ghiculescu 39 5917. 5922. Barbu Lautaru 45 5926. Carol Davila 111. Tulcea Babadag 76 5911. Independentei 61 5927. Bucuresti str. Petre Elena. Pop I. Alecsandri 5910. Bucuresti str. str.

Bucuresti. Pascu Gheorghe. Bucuresti. Jdanov 18-47. Batistei 5 5930. Popov 36 5931. Popovici Stelian. 9 apartamente. Bucuresti str. Fainari 68 5954. Popescu Alexandru. 5953. str. jud. Serg. Nicolae Filimon 107 5956. Bucuresti str. str. A. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str. Cameliei 30 5937. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. str. Popa N. 10 apartamente. 3 apartamente. Craiova. Lacul Rosu. Bucuresti. Bucuresti str. Argentina 26. Popescu I. Intr. Ilie Pintilie 50 5952. str. Papadimitriu Mihai. Babes 1. Logofat Tautu. Carol Knappe 87. 12 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Severin. 5 apartamente. sos. Ernest Djuvara 3. 8 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti str. Masina de Paine 132 5942. Curtea de Arges I. Pascanu Victoria. str. str. 48 . str. str. Aurel Vlaicu 16 5941. 14 apartamente. prof. Bucuresti. Olteni 49 5939. Virgiliu 23-25 5936. Pisaschi Gheorghe. sos. Petru C-tin. Bucuresti. Vasile Paun 2. Brandusa. 4 apartamente. Stefan cel Mare. Bucuresti. Bucuresti. calea Grivitei 486 5955. Postolea Elisabeta. Bucuresti. str. Bucuresti sos. Pecec Stefania. Unirii 5957. Popescu Alexandrina. str. Pasalian Andronie. 8 apartamente. str. Bucuresti str. Inisor 4 5949. str. Pentz Ecaterina. Timisoara 36. Popescu Steliana. Pop Traian. str. Bucuresti Grad. Masina de Paine 134. 3 apartamente. 14 apartamente. Icoanei 31. Bucuresti. Gh. Buzau Filimon Sarbu 56. Popescu I. Bucuresti str. Bucuresti str. Peppa Gheorghe.Dorobanti 10 5928. Paun Marin. str. Tecuci. sos. Brezoianu 29 c. Gramont 22 5947. Bucuresti str. Stefan cel Mare 186. 3 apartamente. str. str. Dr. Petrescu Ulpiu. str. Bucuresti str. Maria Serghescu 18 5951. Penciulescu Gheorghe. str. 10 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. Pantelimon 120 5935. str. str. Colentina str. V. Soveja 77. Sinaia. Adrian 143 5958. 6 apartamente. Bucuresti str. Hagi Ghita 45. 8 apartamente. Popescu Teodora. 8 apartamente. Petrescu Ioana. Pues Strul. 3 apartamente. Colentina 84. Gh. str. Padureanu Neculae. Bucuresti str. 6 apartamente. str. Petrescu Sofia. Bucuresti. Vasile. Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. Bucuresti str. A. Lazar 2 5950. Cuza Voda 5 5932. Petrof Petre. Cosbuc 25. Cluj 2 5933. Bucuresti. T. Pascu Valeriu. Nastase Panfil 53. A. General Magheru 20. Roaita 45. Bucuresti str. Elena. Popescu M. 5. 5945. B-dul Marasesti 95 5946. Cotroceni 4 5938. Ioan. Jdanov 24. 220. A. Orizontului 1. str. Viitor 108 5943. Vasile Lascar 171-173 5944. str. Videle 48. Petrescu Stefan. str. Eliade Radulescu 10 5929. Transilvania 42. str. 5 apartamente. Ciuc 5948. Olga Bancic 16. 222 com. Brezoianu 29. 6 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Abrud 127 5940. str. 4 apartamente. Popescu Viorica.

Baratiei 37 5983. Karl Marx 39. Bucuresti. 3 apartamente. N. Dr. 4 apartamente. 3 apartamente. calea Plevnei 42. Popa Dumitru. Unirii 84 5967.5959. Popovici Traian. 5988. Elena. Popa A. 15 apartamente. Aurora 18. str. str. Socec 10. 23 apartamente. str. Eremia. 4 apartamente. Primade Anton. str. str. Bd. sos. Pelinghian A. str. Petrescu Zaharia. Bucuresti. Craiova. str. str. I. Popescu Luxita. Wilson 15 5992. str. Eminescu 155. Calea Vacaresti 285. str. Popov 89 5982. Stirbei Voda 16 5960. 6 apartamente. 5986. Bucuresti. Panaitescu Luiza. Gral. Gabroveni 9. Bucuresti. calea Serban Voda 244 5985. str. str. Popescu Emilian. Gh. Badea Cartan 42 5980. str. S. 4 apartamente. str. Popescu Constantin. Lizeanu 5 5979. 4 apartamente. Plesia Florica. Popescu L. calea Alexandriei 57. V. Bucuresti. str. Toamnei 17. str. Pisone Maria. Papadimitriu Mihai. Bucuresti. Floreasca 3 bis. Herescu Nasturel 10. str. str. Spl. Maica Domnului 2 5987. Popescu Filofteia. Pantelimon Ion. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lahovary 23. Bucuresti. Bucuresti. sos. Felix 39 5989. Paraschivescu Niculina. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Bucuresti. 5984. Bucuresti. 4 apartamente. Colentina 157 5977. Agriselor 4. Paris 37. Xenopol 3. 3 apartamente. Amzei 30. Palade Margareta. str. Bucuresti. Ilie Pintilie 18. Kogalniceanu 5971. 15 apartamente. Bucuresti. Sft. Popa Soare 44. 3 apartamente. calea Victoriei 101. Bucuresti. Popovici Cezar. Popescu Candid.. 5964. str. Alex. 5 apartamente. Severin 16 5968. Pavelescu Valentin. 3 apartamente. 5963. Viitor 194 5990. 4 apartamente. Bucuresti. Dr. calea Victoriei 193. Titulescu 67. 6 Martie 6. Bucuresti. Profira. str. str. str. 3 apartamente. 7 apartamente. Paunescu Aurel. Pop Alexandrina. G. Tunarilor 17 5978. Bucuresti. Papacristea Ioan. Alex. Eugen Botez 40 5972. Dr. Chindia 9. Bucuresti. Intr. 3 apartamente. Dragos Voda 20 5975. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Panduri 27 5981. 18 apartamente. Dimitrie Orbescu 8 5969. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. Bis. str. 33 apartamente. 5 apartamente. 5991. Cuza 22 5961. Bucuresti. prel. Bucuresti. sos. G. str. str. Petroianu Teodora. str. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Popa Elisabeta. Nou 17 . 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Popescu Elena. Popescu Dumitru. Mantuleasa 22. Bucuresti. Parang 10 5970. M. Precupetii Vechi 9 5973. Bucuresti. Paraianu Natalia. Popescu Maria. Juvara 26 5966. Bucuresti. str. I. str. Sinaia. Cobalcescu 2 5965. Popescu Constantin. General Anghelescu 165. Duca 7. sos. str. str. str. 16 apartamente. 13 Septembrie 70 5962. 6 apartamente. Duca 1. Papastoianu Ion. Bucuresti. Domnesti. 19 apartamente. str. Ciresului 35 5976. Teiul Doamnei 11 5974. sos. 3 apartamente. str. Petrescu C. Popescu Aurel.

5998. Petrus Ioan. str. Herescu 17. Ada Marinescu 15 6022. 7 apartamente. sos. Sinaia. Vasile Conta 3-5. str. Maria. 3 apartamente. Alecsandri 38 5999. str. sos. Popp U. calea Grivitei 157. 7 apartamente. 30 Decembrie 30. Protopopescu Sofia. Panteli Ioan. str. Munteanu 1. Paris 14 A. Petrescu Costin si Eliza. str. Popa Petre 28.5993. 9 apartamente. Anastasia Simu 4. Bucuresti. calea Victoriei 112. 6004. Paunescu C-tin. I. str. str. str. 6002. str. Labirint 103. str. 6003. Mironescu 17. calea Grivitei 238. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Duca 6019. Sofia 6. V. str. str. Protopopescu Florica. I. Platareanu Irina. 6006. 6 apartamente. str. Buzesti 38 Predeal. sos. G. 9 apartamente. 7 apartamente. Popa Ion. 26 apartamente. calea Plevnei 20-22. soc. Oltenita. str. str. Gen. 3 apartamente. Cumpatului 28. Sergiu 34. str. Panncev Gheorghe. Pop Traian. Duca 14. 8 apartamente. Miorita. Iorga 51. str. 6 apartamente. str. Lister 11 6015. Papaiani Ioan. Petrulian Eufrosina. Nationala 72. Bucuresti. Petre Iosif. str. Roman 47 6023. str. Popescu Maria. Pissiote Anastasiu. Popovici Teodor. 9 apartamente. V. 5997. Brezoianu 51 6014.. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Popa Soare 40. 12 apartamente. Budai Deleanu 3. Bucuresti. Predeal. Piata Washington 2 bis. Priboianu Mihai. Bucuresti. G. str. Bacau. 3 apartamente. str. calea Dorobanti 178 6021. str. 6012. Papacostea Iosefina. N. Barbu Delavrancea 41 5995. Popovici Ioan. 23 apartamente. 40. Cobalcescu 45. Felix 31 6016. 6011. Schitul Maicilor 8. Plachide Maria. str. 9 apartamente. str. str. Angelescu 112. Sperantei 33. 22. Neculcea 77 6009. str. str. Armeneasca 38. Bd. Stirbei Voda 144 6008. Pascar. str. Tunari 76. Elefterie 45 6018. Republicii 37 5994. Leonida 23. str. fosta Regele Albert 37. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. 19 apartamente. str.. Bucuresti. 2 apartamente. sos. Bucuresti. 9 apartamente. 6 Martie 18 6020. str. str. 5 apartamente. str. Panaitescu Eduard. Petculescu Romulus. Bucuresti. Batiste 35. Bucuresti. str. 6000. 28 6007. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Popescu N. str. str. Popescu Vasilica. Grozavesti 30. Toamnei 80. Clucerului 10. Bucuresti. Bd. str. 6001. Bucuresti. 2 apartamente. Petrulian Ecaterina. 14 apartamente. Bucuresti. Londra 31. Dr. Bucuresti. Caragea Voda 19. 19 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Maior Campeanu 6. . Concordiei 2. Dr. 6005. Bucuresti. str. 11 apartamente. 39. 26. 10 apartamente. Mihail Cornea 24 6017. Andy Ender 2. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Petriman Nicolae. str. Iacob Negruzi 10. 10 apartamente. Ilarie Chendi 11. Bucuresti. Popescu N. str. Brezoianu 27 6013. Mihai Bravu 3. Bucuresti. Constanta. str. Dr. Paraschivescu Ciuncu. 159 6010. 4 apartamente. Paulescu Const. 3 apartamente. Sft. Engels 10. str. str. str. Paris 9 5996. 4. de constructie. str.

str. Bucuresti. Paraschivescu Stela. Bucuresti. Visarion 10 6038. Cluj 72. 4 apartamente. Salcamilor 21-23 6034. calea Victoriei 25. 6 apartamente. Bucuresti. Toma Masarik 3. Paraschivescu Leon. Golescu 17. str. calea Grivitei 42. Bd. P. Morilor 2. Masarik 21. 3 apartamente. Ploiesti. Dr. Gr. Cometa 38 6057. Alexandrescu 81-83. Lapusneanu 24. 34. 1 Mai 18. Parim T. Iorga 51 6026. str. str. Gh. str. Bucuresti. Bucuresti. Foisorului 15 6029. Bd. Bucuresti. 5 apartamente. Vasile Mironiuc 13. Pampani Ioan. Petroseanu C. Bucuresti. Pavel Cecilia.. Eroului 19. Carmen. Bucuresti. 6041. Petrescu Radu. Papagaga Victoria. str. 6044. Istrate 4. Petofi 25 6051. 6048. Bucuresti. Bucovinei 21 6036. 4 apartamente. 6045. 4 apartamente. Mantuleasa 15 6030. Cosbuc 41 6032. 6046. Petrescu Victoria. str. Bucuresti. Sofia 20. str. Intr. Baritiu 31. str. R. str. 6049. Pori Ana. str. Aurel Vlaicu 99 6025. Av. Bucuresti. 5 apartamente. Wilson 11. Bucuresti. Bucuresti. Valcea. 6028. Bucuresti. str. 4 apartamente. 4 apartamente. str. str. 4 apartamente. str. 7 apartamente. D. 6059. 6055. Petrescu Maria. str. 6053. 6037. Bucuresti. Gr. 6054. Bucuresti. Bucuresti. Pietatii 23 6042. 3 apartamente. 6 apartamente. str. 6050. 4 apartamente. 6047.Despina Doamna 10 6024. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Maior Sontu 5. Neculcea 30. Popescu Jana. Paunescu Barbu. Sahia 25. Valcea. str. str. 6 apartamente. 7 apartamente. str. Polizu 4. str. 7 apartamente. str. Pericle Prosse. Pruteanu Elena. str. Petrescu Maria. Teodor Iliescu 73 6040. Bucuresti. Bucuresti. 6056. Ghica 69 6035. Uranus 51. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Paraschivescu C. 8 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Filofteia. Panaitescu Sergiu. Bucuresti. Bucuresti. Polona 106 6043. Londra 48. Pantor Sofia. Emil Zola 4. 4 apartamente. Alex. 6031. Bucuresti. 4 apartamente. R. str. str. si Rodica. str. Bucuresti. Petrescu Cornelia.. Petoffi 25. 7 apartamente. Pavel Corneliu si Aurel. str. Popescu Cecilia. Papadiamand C-tin. Pangrate O. Bucuresti. 5 apartamente. Galati. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Popescu M. 4 apartamente. Prunescu Natalia. str. Pop Valeriu. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Calomfirescu 11. Popa Rusu 20 6033. str. 6060. 32. 7 apartamente. Sinaia. N. str. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Popescu Elena. 7 apartamente. Iliescu 11. Radu Voda 29 6039. 6058. Popescu Dumitru. Patronic Pavel. Plotogea Elena. str. Petrescu Ioan. str. 3 apartamente. str. Preotu I. Sahia 58. Panaitescu C-ta. 4 apartamente. N. Alex. Bucuresti. 13 Decembrie 4. Al. Pantazi Alexandrina. str. si Germianu Popescu. Papacostea Rodica. Bucuresti. Petrescu C-tin. Mihai Bravu 41. Al. Petru Maior 81. 6052. 6027. Gh. Av. Alexandrescu 88 . Bucuresti. 3 apartamente. str. 5 apartamente. 5 apartamente.

5 apartamente. Bucuresti. Mavrogheni 13. Bucuresti. 6067. Intr. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Popa Octavian. Spiru Gheorghiu 14. calea Victoriei 10. calea Codrului 6. 3 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. Posamentirev Iosif. Olari 14. Pantazi C-tin. str. Constantina Tudor si Maria Petrescu. 6086. Pospaescu Gheorghe. 18 . I. str. Virgil. calea Dorobanti 27 6073. Bucuresti. calea Grivitei 212. str. 4 apartamente. Popescu I. Ecoului 3. 11 apartamente. 2 apartamente. Penculescu D. 9 apartamente. Petcu I. 6094. Vasile. 7 apartamente. Zlatescu 16 A. str. 6082. Vulturi 27. 6062. Bucuresti. 6 apartamente. 6090. Patrascanu Vasile. Toamnei 117. Bucuresti. Bucuresti. Pascal 9. Procopiu Elena. calea 13 Septembrie 59. str. str. calea Mosilor 170. str. 6071. Cuza Voda 20. Sborului 10. Cosbuc str. Trinitatii 21. Petre Nicolae. 28 apartamente. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. 1 apartament. Popa Bucur. 6088. str. Bd. Procopie Dumitrescu 9. Petrescu Mihail. Bucuresti. Aurel Vlaicu 102. 6091. 6070. Ionescu Gion 17. str. 2 apartamente. Vulturi 130 6068. 6080. Bucuresti. 6069. Petrescu Stan si most. Col. Orero 22 A 6074. Popescu Suzana. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 6093. Bucuresti. Prodanof Vasile. Bucuresti. Avrig 73. Raspantiei 12. str. Plastura Virgil. Procopovici Florea. Ion. Bucuresti. Salvator 8. Parthenie Gh. str. 6084. 30 Decembrie 92. Popescu C-tin. 6078. Plesoianu Elena. str. 27 apartamente. Avrig 98 6063. Bucuresti. 4 apartamente. Intr. 4 apartamente. Hristo Botev 28. Pana Ion si Ecaterina. Dr. str. 6072. Popescu N-lae. 5 apartamente. str. str. str. Abrud 47. Baldovin Parcalabu 7. 2 apartamente. str. str. 6075. Bucuresti. 30 6083. Negru Voda 19. Bucuresti. calea Vacaresti 135. Corneliu Botez 1. 9 apartamente. Peisik Sura. Panteli H. Rignault 9.6061. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 6076. Pavelescu Valeria. 2 apartamente. str. Rignault 6. calea Vacaresti 46. Bucuresti. Pursanescu Lucia. str. Parfumului 45. str. 5 apartamente.. Sandu Aldea 24. str. Bucuresti. 6064. Coltei 16 6092. Pascu Maria. 6066. 6079. 6089. Bucuresti. 6081. Elena. Papini Veturia. 16 apartamente. Ciru Iliescu 4. Halelor 39. 7 apartamente. 6 Martie 95 a. str. Sperantei 168. Postelnicu Elena. Asachi 7. 7 apartamente. Lt. str. str. Bucuresti. Intr. Margelelor 5. Bucuresti. Bucuresti. Tolbukin 114. str. 6085. 6077. Bd. Bucuresti. 6065. 4 apartamente. 6087. str. 7 apartamente. Popa D-tru Ana. 4 apartamente. Petrescu Constantin. Bd. Bucuresti. Siret 24. 5 apartamente. Petcu Stefan. str. Pitaru Zindel. 6 apartamente. Polac Jeanine.

Bucuresti. calea Grivitei 142. Stefan. Bucuresti. Bd. 6118. Petrescu D. Petcu Maior 91. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. 9 apartamente. Bd. str. 7 apartamente. Cavafii Vechi 1 A . 6097. str. Pucioasa. Sabinelor 46. si Ortansa. Bucuresti. Poenaru Nicolae. Petru Maior 71. Turda 95. str. str. 6096. Gheorghe. str. 8 apartamente. 4 apartamente. calea Rahovei 124. 6 apartamente. Felix 66 6112. Bd. 3 apartamente. str. 6117. Sorandi 13. Bucuresti. str. 11 apartamente. Bd. Bucuresti. Maica Domnului 37. str. 6115. Buziasi. 6099. Duca 2. Perjea Aneta. Pop Nicolae si Clarin. 6120. Mihail Cornea 65 6111. Panaitescu M. Grigore Manolescu 27. Pastoleu N. si Asimeta. Sogna 4. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Uranus 26. Bd. 6116.. 11 apartamente. 1 Mai 28. Racovita 1. Pitulescu Gh. Bul. Bucuresti. 11 apartamente. Bd. 6126. Panea Elena. 6110. 47. Bucuresti. Bd. Poenaru N. Platoreanu Vasile. Penescu C. Bucuresti. str. Sf-tii Apostoli. Stirbei Voda 166. Cuza. Stirbei Voda 38. Duca 24. 10 apartamente.1 B 6105. 1 Mai 20. 10 apartamente. 8 apartamente. Pfennings Berta. 6109. calea 13 Septembrie 61-63 6101. Clabucetului 47. 14. Dr. Nae. 10 A 6124. 8 apartamente. str. Popescu Virgiliu. str. str. 6123. 6 apartamente. Principala 5. Biserica Romaneasca 24. str. Plantelor 70. Bucuresti. str. Bd. Paraschivescu Iulian si Marica. Popescu Manta Gheorghe. 15 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 6125. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 4. 5 apartamente. Republicii 78. 6119. Pruteanu H. str. str. 5 apartamente. 2 apartamente. Pandrea Ecaterina. str. Bucuresti. str. Popescu Mariea. Bucuresti. Prossa Virgil. Bucuresti. Maior Campeanu 31. Radauti 13. Bucuresti. calea Grivitei 301. str. 19 apartamente. Popescu Petre. Bucuresti. str. 6098. 70. Oanica. Elena. Avrig 15 6095. Popescu Alexandrina. 4 apartamente. str.. Mantuleasa 36. Fros. Pana A. Giulesti 76. 7 apartamente. 6106. Armeneasca 45. Duca 24. Popescu Tudor si Ecaterina. Intr. C. 13 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bancii 5. 6113. Foisorului 74. 18 apartamente. str. 6122. Luterana 21. Sapientei 1 a . 6103. Poenaru Simona. Proltidi Dimitrie. str. Bucuresti.. Duca 24. Bucuresti. Brasov. Bucuresti. 6102. Bucuresti. 9 apartamente. Oct. Duca 2. str. Bd.apartamente. 6 apartamente. Popescu Gh. D. 86. str. str. Penescu Eugenia si Mihail. Pscpilinschi D. 8 apartamente. Podarescu I. 6 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti. 10. Bucuresti. Bucuresti. Marcovici 9. 6121. Sarmisegetuza 3. str. str. str. Bucuresti. 14 apartamente. Dr. 6108. Bucuresti. 6107. 6114. 72 6127. str. Bucuresti. Mircea Voda 42 6100. Panea D. 1 Mai 278. Bucurestii-Noi 112. 12 apartamente. Arad. 1 Mai 1. Pavelescu Quintilian. 6104. Popa Augustin. Stefan. Cornel. Staicovici 3. str. Pastiea Sabina. prel. Bucuresti. Bucuresti.

Petrescu Ion si Sofica. Poenaru Ion. 3 apartamente. Frumoasa 12. si Florica. Stirbei Voda 95. 2 apartamente. 6130. Dr. str. 5 apartamente. 6133. Bucuresti. Sebastian 10 6156. 6158. Popescu Constantin. Ernest Djuvara 8 a 6140. str. Sevastopol 30. Psihoda Luiza. Enachita Vacarescu 19. Provila Margareta. Constanta. Iacob Negruzi 47. Petrescu Gh. str. 3 apartamente. Aurel Vlaicu 39. Virgil Plesoianu 77. Petrescu P. 5 apartamente. Voevozi 37. Cuza 103 6147. 4 apartamente. 97. Piesoianu C. str. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Florica. 6146. Elena. Sebastian 36. Virgiliu. Sf. 5 apartamente. Ioan. str. str. Frumoasa 46. Bucuresti. Bucuresti. Grigore Taranu 7 6145. Sf. Pastica Constantin. Bucuresti. Berzei 35. Papanagi Emil George. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Petrescu Puican Marioara. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Popa Tatu 78. 4 apartamente. Prisacariu Nicolae. Pilat C-tin si Cornelia. Dr. Turda 190. Petrescu Lucretia. str. . 6149. Pasteur 38. Stirbei Voda 117. Petre. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. str. 6148. 49 6144. str. Independentei 11. Predeal. Sebastian 5. 6152. 2 apartamente. Bucuresti. aleea Parfumului 16. Bucuresti. Pelmus Lidia. Peretz Titu Ela. str. 3 apartamente. Popovici Constanta. Caporal Musat 31. Virgiliu 33. 6135. Bucuresti. Buzesti 20. Bd. I. str. Ecoului 4. Constantin 8. Pascu Iosif. str. 2 apartamente. 7 apartamente. str. Popescu P. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. Maria. Balcescu 209 6134. Gr. Bucuresti. Lister 3. Petrescu Petre si Victoria. 4 apartamente. 6157. Manolescu 31. Bucuresti. Pardicea St. Bucuresti. 7 apartamente. 3 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Stefan. 6 apartamente. Bolintineanu 5. V. 14 apartamente. str. Bucuresti. str. Dr. Bucuresti. Panoiu N. Salina. Stalin 66. 6159. 3 apartamente. General Anghelescu 49. Bucuresti. Bucuresti. Isvoare 138. Patrascu C. str.. Busteni str. Ploiesti. 6151. calea 13 Septembrie 29. Caransebes 13. str. 5 apartamente. Popescu A. Polii Eva. 6136. 6139. Bd. 6138. str. Bucuresti. str. str. Uranus 9. Popa Tatu 53 6131. 6 apartamente. str. Turda 213 6141. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. V. str. 4 apartamente. 6150. str. 6143. 6160. Patrichi Elena. N. Acvila 16-18 6154. str. 6129. Popescu C-tin si Georgeta. calea Rahovei 325. Rozelor 13. Locusteanu 2. Spl. I. Parisianu M. Bucuresti. Bucuresti. str. 6153. Popazian Arminec. 8 apartamente. Popa Tatu 48 6142. 6137. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti.. Macedonia 23. 4 apartamente. 4 apartamente. Puis Gh. Bucuresti str. Iacob Negruzi 25. str. Alecsandri 40. Pavla Nicolae. Bucuresti. Cotroceni 6 6132. Victoria. str. str. Lister 44 B 6155. 5 apartamente. Elena 1. Cazarmii 53. Cuza 19. Petroianu Gh. str. Pocnareanu Alex. Targoviste.6128. str. Bucuresti.

Dimitrov 101 6189. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Simion Barnutiu 15. Bucuresti. 6187. Bucuresti. Palade Providentia. 6179. Bucuresti. 3 apartamente. Mamaia. 27 apartamente. Possa Natalia. Bd. str. Aristinelor 29. si Elena. str. Bucuresti. str. str. Ploiesti str. 6182. Gabroveni 22. 6169. Paraschiv Stefan. . 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Pascu Alexandrina. str. Bucuresti. Toma. 4 apartamente. Bucuresti. Zoe Grand 27 6170. Alex. 6191. Pantof Fotache. Coltei 11. 6192. 6180. 8 apartamente. 3 apartamente. Paciurea Ion si Elena. Bucuresti. str. 6172. Porlignos D. Panait Andrei. Stirbei Voda 130. str. str. Petrescu Stelian. Petculescu Nicolae. Traian 51 6188. Bucuresti. Petrosincu Nicolae. Prochaska Emil si Florica. Pasteur 1. vila Luceafarul. 4 apartamente. str. str. Nicolae Clinciu 15. Amiral Murgescu 9. Gutemberg 13-15. Odobescu 15. str. 5 apartamente. Popa Lazar 21. Piata C. str. si Elena. Psaltidi Efteripi. Bd. 6167. Bucuresti. Bucuresti. Orzari 24. Scaune 4. Motar. 6181. calea Mosilor 306. 4 apartamente. 6 apartamente. Duca 24. Protopopescu Dumitru. 14 apartamente. 6190. 4 apartamente. Bucuresti. Rares Voda 13. Bucuresti. Bucuresti. Cosbuc 83-84. str. Parvulescu Stanciu. Dr. 6165. Rosetti 3. str. 9 apartamente. str. 6195. str. Rizeanu. str. Popescu Gh. Brutus 10-12 6168. Petrescu Aretia. str. Niculcea 49. Ciresului 1. Pop Dragos. A. calea 13 Septembrie 41-43. Caraiman 90. 6178. Felix 66. str. Bucuresti. str. 11 Iunie 55. Popescu Eugenia. str. Pascu Neculai. Antim 42 6166. Bucuresti. 16 apartamente. str. 6186. 6185. Vasile Lascar 183. Popescu Teodora. 7 apartamente. Bucuresti. str. 6 Martie 41. 15 apartamente. Avram Iancu 28. 28 apartamente. Mihaileanu I. Passini Giovani. Penciu Ion si Sofia. Bucuresti. 3 apartamente. 9 apartamente. Zoe Grand 43. 6175. General Ipatescu 12. Popa Vasile. str. Republicii 86. 5 apartamente. Bd. Poenaru Inana Maria. Fundeni 6. Bucuresti. 8 6194. 6162. 6 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Popescu Marin. Petrescu Gh. Bucuresti. 24 apartamente. Hristo Botev 6.6161. Patraulea Gh. Troiu. C. Intrarea Pop de Basesti 1. Tolbuchin 98. Bucuresti. Lisabona 8. 6163. 6174. Podaru D. 5 apartamente. str. 8 apartamente. str. 30 Decembrie 57. Pasteur 4. Bucuresti. 6193. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. sos. str. 6177. Bucuresti. aleea Pretorian 16. Bucuresti. Bucuresti. Bd. Bucuresti. 16 apartamente. Petrescu Pascal. I. 6183. Sf. Bd. str. 13 apartamente. Sachelarie Visarion 47. str. Gh. Bucuresti. 6171. Pachiseanu Zenovie. 5 apartamente. St. Vespasian 18. Bolintineanu 7. Bucuresti. str. Cavafii Vechi 3. 6184. 6173. Bucuresti. Popovici Maria. Mogosoaia. Bd. 2 apartamente. str. 3 apartamente. Preda Dumitru. str. Popescu C-tin. 6176.

11 apartamente. 14 apartamente. Bd. Piatkovschi Fred. Bucuresti. Bucuresti. Frimu 25 6206. Nic. 6203. Panaitescu Vasile. Oborul Nou 1. 4 apartamente. I. Sborului 5 . 12 apartamente. 1 Mai 82. Bucuresti. Popescu Nicolae. Bucuresti. str. str. str. 17 apartamente. Bucuresti cal. Avram Iancu 28. 6222. str. 6215. str. Geniului 46. cal. Papacristea Lambru. Rahovei 377. Londra 33. Ion Macovescu 40 6207. Furnica 13 Campulung Muscel str. Bucuresti. str. Mihai Voda 57. Bd. 16 apartamente. Popa Ion. Bucuresti. Balcescu 24. Bul. str. 6214. Papadopol. most. str. 6202. str. str. de Spirt 10-12. Matache Dobrescu 3. 24. 6219. str. Podeanu Dumitru si N. Bd. Petrescu Vasile. str. 66 6200. Paunescu Ion. Bucuresti. Sinaia. str. Bucuresti. 8. Fabr. Nicolae Iorga 32. str. cal. Luigi Cazavilan 15 6209. Bul. str. Coltei 25. Bucuresti. Popa Nan 2. Dacia 11 6223. Serban Voda 18 6218. 7 apartamente. 20 apartamente. Panaitopol Gheorghe. Predoleanu Leontina. Dimitrov 130. 10 apartamente. Columb 1. Bucuresti. Bucuresti str. Pancher Bernard. str. calea Mosilor 291. C. Perlman Iancu. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti cal. str. Bucuresti. sos. Pronescu Eugenia. Putul cu Apa Rece 2 6213. str. Stockholm 4 6199. Paris 47. sos. 7 apartamente. Putul cu Apa Rece 5. 9 apartamente. 3 apartamente. Intr. Barlei 6221. Porumbacu 23. Eforie Vila Zefirul 1. 3 apartamente. calea Mosilor 181. Piepteanu Lucretia. 6201. 11 apartamente. Bucuresti. Episcop Radu 57. Calarasi 268. 13 apartamente. Bucuresti. Bul. Petrescu Valeriu. Grivitei 161 6220. Prugovschi Eduard. cal. 12 apartamente.6196. Rahovei 234. Bucuresti. Popa Nan 40 6212. 279. Republicii 86. Diaconescu. Prahoveanu D-tru. 6208. Matasari 7. str. General Dragalina 1. si Popovici Gh. Bucuresti. 26 apartamente. str. Valeriu Braniste 64. Stan Poetas 58. 6 apartamente. Bucuresti. Petrut Mircea. Bucuresti. Parvulescu Grigore. Episcopul Radu 32 si 60 6216. Proger Margareta. Iosif Niculescu 31. Bucuresti. str. Aurora 4. 4 apartamente. Dimitrov 30. Bucuresti. Bucovina 35 6198. 1848 nr. 27 apartamente. Bd. str. Hagiului 8. Ion Maiorescu 40. 29 apartamente. Alex. Pantecan Marin. str. Panduri 30 6211. calea Mosilor 228. 10 apartamente. calea Plevnei 66. str. str. G. Plevnei 5. Popescu Ortansa. Bucuresti. G. 6225. 6205. 6197. Bucuresti. Predoleanu Eftimie. Bucuresti. Popovici Ion si Elena. Bucuresti. sos. str. Dimitrov 137 6224. Mihai Bravu 24. Dimitrov 87. 10 Mese 2. Bd. 18 apartamente.. Panly Alexandrina. Fontariei 6 6217. Paun Teodor. Pandele Gh. Popelian Melina. Floreasca 150. 26 apartamente. 7 apartamente. str. str. 11 apartamente. Bucuresti. cal. str. str. 6210. str. Orascu 18. str. Gh. 10 apartamente. Bucuresti. Bul. 21 apartamente. Procopiu Irina. Padureanu M. 7 apartamente. 6204. Bucuresti. 15o.

Maiorescu 7. Viitorului 185 6245. 20 apartamente. 6 apartamente. Ion Maiorescu 59. str. Elena. 20 apartamente. Petrescu Oprea. Petrut Alexandrina. 9 apartamente. Bucuresti. Vasile. Sahia 59. 7 apartamente. Pictor Luchian 20. Calarasi 291. Popescu Marin si Aneta. Pasa Ion. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Popa Nan 68. 5 6232. Intr. Polizu prin Polizu Rene. 6228. 8 apartamente. Bucuresti. Popescu Maria. Chiristigii 30 6227. Papaiani Nicolae. str. 2 apartamente. Paraschivescu Alex. Predescu Evdochia. str. Genova 3. Bucuresti cal. 6253. Popovici Grigore. Pirosca Anastasia. 5 apartamente. Bucuresti. 16 apartamente. str. Petrof Constanta. Sevastopol 30. Panu Traian. Popescu Vladimir. Popescu A. 6 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Calarasi 47 6230. Bucuresti str. Pavelescu Kathe. Bucuresti. Alex. 1848 nr. Pascal Alfred. 6229. 6254. Fecioarei 9. Peciu Margareta. Bucuresti cal. Popescu Eufrosina. str. Bruxelles 11 bis. Bucuresti. 7 apartamente. Maiorescu 7. Afrodita. Bucuresti str. Ing. Polak Buta. str. Popescu Olga. Bucuresti str. 9 apartamente. Postolea V.6226. Paris 18 6259. Schitu Maicilor nr. str. Avrig 6 6244. Postolia N. Petrovici Lazar. 3 apartamente. Sinaia str. Bucuresti str. Giurgiu. Bucuresti str. 3. Alex Moruzi Voevod 13 6239. str. Mihai Voda 13 6248. 6260. 6250. Preda Gheorghe. Popescu Ioachim. Calonfirescu 9 6257. Maresal Tolbukin 130. Bul. Mihai Voda 14. str. Gh. Kogalniceanu 34. 6 apartamente. Pictor Luchian 19 6247. Bucuresti. 11 apartamente. Aurel Vlaicu 34. 9 apartamente. 9 apartamente. Petrescu Gheorghe. str. Remus 10. I.. Lucaci 71. Trifoi 24. Bucuresti str. Victoriei 77. Bul. Bucuresti str. 12 apartamente. 6249. 6235. str. cal. 7 apartamente. Pandrea F. Mantuleasa 19. Sf. Armeneasca 43 6252. Orzari 41 6258. Dimitrov 131. 6246. 12 apartamente. Popovici Decebal. 4 apartamente. Clucerului 23. Bitolia 31 6256. Bucuresti. 27 6241. Foisorului 11. Bucuresti. Postea Z. 6243. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. Postelnician Ion. 25 6231. str. Tepes Voda 146 6234. cal. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Parsechian Bogdanov. si Anastasia. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 11 apartamente. str. 3 apartamente. 6236. Stefan 21. Mosilor 39 si 34. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. 6238. Rahovei 218. 2 apartamente. Elisabeta si Podler Maria. str. Bucuresti. cal. Sincai 14 6233. 8 apartamente. Bucuresti Intr. I. Bucuresti. str. Bul. . M. 10 apartamente. str. Plantelor 35. Petrescu Lija. 6240. cal. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. General Marasescu 30 6237. 6255. 3 apartamente. 5 apartamente. calea Mosilor 123 6251. Olga. Pop Elisabeta. Emil Pangrati 18. Petrescu P. str. Mosilor 268 6242.

6261. str. str. sos. Frunzei 15 6289. Petrescu. str. Bucuresti. Pretureanu Ana. Bucuresti. str. str. V. Polona 38. Nic. Conta 3-5 6265. Bucuresti. Scoala 6286. Bucuresti. str. str. Papaiani Temistocle. 5 apartamente. Petrescu Eleonora. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. str. Popescu Iulia. N. 4 apartamente. Constanta Vila Verde . 6 apartamente. Pavlov 16 6279. Dacia 9 6267. Bucuresti str. Pavelescu Lucretia. Calimachi 33. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Clucerului 7 6287. Protopopescu Ecaterina. 6264. str. G-ral Stan Poetas 8 6295. Polizu Coleta. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. str. 5 apartamente. Petrof Gheorghe. Fuica Vasile 42. 64 6284. 5. str. Papazian Siranus. 4 apartamente. str. Tunari 64 6282. Bucuresti. str. 6280. Paraschivescu Traian. Tepes Voda 72 6292. Petrescu Tanase. Bitolia 63 6269. str. str. Bucuresti. Bul. G-ral Marasescu 24. Constanta. Petrescu Andrei. Bucuresti str. Avrig 61 6285. Bucuresti. 8 apartamente. I. Bartoc Bela 2 6291. Dudesti 154 6275. Turturele 26 6288. Popescu Aurel si Virginia. Bucuresti str. str. str. Pana A. str. 11 apartamente. 3 apartamente. Cristina. 5 apartamente. Passat Muller si Carolina. Ion Nou 24. str. Isvor 113 6271. Sahia 40. str. Morilor 246 6281. Ponoiu Ana. str. Traian 62 6278. 8 apartamente. Mosilor 198. Gherase 52 6276. Bucuresti. 5 apartamente. str. Puricescu Alexandru. Pavlide Victoria. 5 apartamente. Agricultori 38 6268. Popovici Octavian. Bucuresti. Av. Bucuresti. Petre Spiridon. Bunatatea Samariteana 6 6273. Pomponea Elena. str. str. str. 6 apartamente. Popescu Paulina. 4 apartamente. Pauker Leon si Bianca. 2 apartamente. Austrului 29.Eforie 6266. Bucuresti. Av. Pocu Gheorghe. 5 apartamente. Podgoreanu Marcu. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 7 apartamente. Filipescu 61. Maria Rosetti 55 6262. Smardan. str. 3 apartamente. str. str. str. Bucuresti.. . Pungulescu Stelian si Eugenia. 6 apartamente. 2 apartamente. Prie Ion. 4. 2 apartamente. str. Alex. str. Popescu Teodor. Cornescu 40. str. Marin. 5 apartamente. Ritoride 11 6263. Constantinescu 3. Caragea Voda 4. Petre Cretu 3 6283. Sft. Intrarea Antim 8 6270. Parvulescu Zoe. Plantelor 60 6274. Zefirului 19 6296. Vaselor 14 6294. Bdul Dimitrov 8 6297. 6 apartamente. Iorga 15. cal. 12 apartamente. Petrescu Mircea. 6 apartamente. Popisteanu Stefania. 3 apartamente. Papanian Alex. Cezar Boliac 41 6272. Bucuresti str. Bozianu 3. Bucuresti. si N. Mircea 59. Florilor 1 6293. Postelnicu 10. Bucuresti. Vulturilor 131 6277. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. 3 apartamente. str. Popovici Eugenia. cal. Agricultori 128 6290. Bucuresti. Popescu Isachia. Bucuresti. str. 4 apartamente. calea Victoriei 214 Ploiesti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Romana 28. 4 apartamente. Bucuresti. Preutescu Octavian. 3 apartamente. str. Bucuresti. Galati. Popovici N. Patac N.

2 apartamente. 8 apartamente. Preda I. Furnica 24. V. Ciprian Porumbescu 8 6319. Bucuresti str. Bucuresti str. Petrescu Nicolae. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Parvulescu N. Posmantirer Gh. Petrescu C. Popescu Elena. Perepeanu Elena. Momuleanu 16 6335. Craiova str. Campulung str. Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Pantazi Const. 3 apartamente. Poiana Tapului . Parvulescu Margareta. sos. 5 apartamente. Luterana 1 si 3 A Sinaia. 3 apartamente. Vasile Conta 79 6330. Alex Donici 7. str. Maica Domnului 1 6317. Zefirului 8 6299. str. Pelinescu Ioan. Barbu Vacarescu 15. Lizeanu 34 6322. Cavafi Vechi 6 6321. 4 apartamente. Elena. Maria. 5 apartamente. Alecsandri 3 6312. 2 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. Vladescu 45 A 6323. 4 apartamente. 2 apartamente. Popovici Mihai. Gh. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. Petrovici Ioana. Polghroniad Maria. Popa Savu 5 A 6332. Bucuresti str. str. B-dul G-ral Marasescu 8 6302. 3 apartamente. V. Bucuresti str. 6 apartamente. 4 apartamente. 6300. si Elena. . Bucuresti str. Bucuresti str. Fuica Vasile 16 6324. Potlogeanu Sevastia. Bucuresti. 6 apartamente. str. Petculescu Ion. Popovici Dumitru. Bucuresti str. Petrescu Nicolae. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 2 apartamente. Pletescu Vasile si Maria. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Stalin 7 6336. cal. B-dul 1848 nr. Plesoianu Maria. str. B-dul Tolbuchin 77 6301. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Sc. 5 apartamente. Popa Savu 5 A 6331. Bucuresti str. Negru Voda 262 6314. col. Popescu Iulia. Bucuresti str.Prahova 6325. Bucuresti str. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Apostoli 8 6320. Bucuresti. Aprodul Purice 9 6334. Parvulescu Aurelia. Popescu Emilia. Bucuresti. Papagheorghiu Teodor. Popovici Eugen. str. Plesoianu Lucia. Petrescu Ana. str. Paunescu N. Pasareanu Vasile. Piata Alex. Parcalabescu C-tin. Bucuresti str. Pixanu M. Lahovari 5 A 6306. Sft. Mosilor 13. Serdarului 5 6309. Ion. 22 6305. Ion Maiorescu 9 6303. Bucuresti. Bucuresti. Filiti 8 6318.. str. Smardan 18. 6 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Floreasca 11 6308. Bucuresti str. 6 apartamente. Demetriad 13. Parvulescu Ileana. Avram Zenovie 3 6304. str. Uranus 76 6310. Elena. V. Bucuresti. Orero 18 6333. Leonida 33 6329. Colentina 10. Peltzer Malvina.Despot Voda 8 6298. 4 apartamente. Cobalcescu 19 6307. 8 apartamente. 10 apartamente. Popovici Sofia. Atena 5. 5 apartamente. Arionoaei 29 6313. Generalissimul I. Protopescu Emil. Petre Cretu 1 6316. str. Bucuresti. Stefania. Brezoianu 6 si 7 6311. Despot Voda 10 6327. Petrescu Gheorghe. 5 apartamente. 3 apartamente. Pasteria Valeria. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Lizeanu 39 6328. 2 apartamente. Bucuresti str. str. Petrescu Const. Pall Maria Ponizel. Popovici Sofia. str. Av. Bucuresti. Stroescu 36 6326.

Gh. Domnita Ancuta 9 6365. Pescaru Eleonora. 2 apartamente. str. Bucuresti str. Arion 18 6352. Scarlat Varnav 12 6368. A. Petrescu Nicolae. 37 6344. Banu Manta 20. Grivitei 67 6339. Bucuresti. Pantelimonescu Ortansa. 6345. Maria. 4 apartamente.. Dr. Bucuresti str. 9 apartamente. Eroului 31. Brezoianu 51. Justinian 20 6359. 12 apartamente. . Bucuresti. Dorobantilor 242 6348. Serban Voda 230 6349. Arh. Popovici Napoleon. Bucuresti str. Pandelescu Const. 6342. Iarca 6 6355. Petrescu C. Popescu Alexandru. Bucuresti. 9 apartamente. 5 apartamente. Barbat Voevod 2. str. Popescu Stela. Buicliu 4. Bucuresti str. Bucuresti. str. str. 6370. Bucuresti. 8 apartamente. Bul. 6 apartamente. Popescu Stefan. 61 apartamente. Predescu Gheorghe. Postula N. Ion Mincu 3. Bul. Popescu Grigore. Frumoasa 27. 5 apartamente. Aron Pumnul 52 6341. Bucuresti. Turda 110 6364. si Olga Saninea. Iacob Negruzzi 32. Bucuresti cal. Bucuresti str. 51 apartamente. str. Bucuresti str. Simu 6. Bucuresti str. C. Bucuresti Bul. 3 apartamente. 6 apartamente. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva. Perianu Elena. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 6. dr. G. 5 apartamente. N. Carol Davila 21 A 6353. Bucuresti sos. Popescu Elvira. Maria. 7 apartamente. 4 apartamente. str. str. Ion Frimu 42. cal. Popescu Ion. 9 apartamente. Const. Grivitei 28. Emigrat 16 6347. Plevnei 59 6372. 5 apartamente. str. 5 apartamente. Dej 1 si 3 6338. Cutitul de Argint 13-17. Palniteceanu Iancu Lazar. Bucuresti cal. Bucuresti str. str. Lascar 82 6362. Andrei. Popescu Alen si Elena. Bucuresti str. Arion 13 6356. N. 7 apartamente. Brezoianu 27 6354. Serban Voda 266. Bucuresti str. str. 5 apartamente. C. Filipescu 45 6358. cal. 5 apartamente. D. C. Luigi Cazavilan 7 6346. str. Gheorghe si Paraschiva. Popescu Gh. Titulescu 86.6337. Petrescu M. Barbu Vacarescu 20 6363. Buzau. 6 apartamente. Bucuresti. Nacu 4 6357. Serban Voda 54 6371. Papadopol Alice Maria.. Viitorului 157-159 6361. Penescu Ion si Elena. str. cal. Pop A. Bucuresti str. Bucuresti str. Grecescu 8 6351. Eugenia. Paunescu Stan. Bucuresti. 7 apartamente. Cosbuc 50 6350. Bucuresti cal. 3 apartamente. 10 apartamente. cal. Petrescu Nicu. 8 apartamente. Penculescu Gh. C. str. 3 apartamente. Stircu. str. str. 11 Iunie 18 6366. Bucuresti Aleea Socec 7 6343. Teodorescu 8. Bucuresti cal. Lizeanu 4 6360. Petrof Dima prin Petrof Alex. Pukluchi Margareta.. V. 10 apartamente. Colentina 72. Petrescu Gapes. str.. Maltopol 17 6369. Pintea Gh. 9 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. Puscanu Alice. Predescu Mihail. 6340. Petrescu Alex. 3 apartamente. 6 apartamente. 13 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Petcu St. si Aurelia. Rahovei 265 6367. Pamfilian Paul. Ocolului 3. 6 apartamente. Popescu D. Vasile Lascar 31 si 71. Bucuresti str.

Bucuresti. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu. . Predeleanu Const. Papaiamli Vasili si Vasilichi. 3 apartamente. Predescu Maria. Libertatii 62 6375. 4 apartamente. Victoria. Teodosie Rudeanu 52. Dr. str. 3 apartamente. Nuli. str. 9 apartamente. Mitr. 2 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. 6390. Bucuresti str. str. Mizil. Bucuresti. 12 apartamente. calea Rahovei 172 6399. Republicii 13 6374. Lirei 3. str. Sft. Bucuresti str. Siret 23. Mitr. Bucuresti str. Dr. 4 apartamente. Bolintineanu 5 6376. Sergiu 24. Patelli N. 24 apartamente. Aleia Alexandrina 2. 4 apartamente. Gabroveni 2 6386. Petrescu Maria. 17 apartamente. Peciu Sotir si Peciu Gh. Nicolae. Purnenescu Gh. Bucuresti. str. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila. Bd. Bucuresti str.. Progresul. Bucuresti cal. Bahluiului 17 6395. str. Platz Iohanu. Popescu G. Bucuresti. Romania Muncitoare 57 6388. Rahovei 9 6377. Popovici Haret si Teodora. Maltopol 17. Iosif 5 6381. Bd. Racovita 18.. Panduri 2 6391. Stahie. Bozianu 2. 4 apartamente. Nicolae Ionescu 5 6393. Aristide Briand 21 6397. Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. 4 apartamente. Alexandrina 34. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Pop C. Popp Grigore. N. Costache Balacescu 28 6383. 5 apartamente. Parasan Florin. Bucuresti calea 13 Septembrie 124. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Popa Toma. Pherekepde D-tru. Raureanu 1. Popescu Elena. Bul. Petrescu C. 5 apartamente. Petrescu Nicolae. str. Ernest Juvara 25 6400. Costache Marinescu 49 6379. Lucaci 51. Bucuresti str. Prandstetter Carol. str. 6 apartamente. Piata Ilie Pintilie 8. Bucuresti str. 6380. 2 apartamente. Voievozi 2. 6 apartamente. Stirbei Voda 68. 6 apartamente. Sergiu 2. Bucuresti str. 6 Martie 54 6378. Bucuresti. Take Ionescu 26 6389. Panaitiu C-tin si Clemente. Bul. str. str. str. Dosoftei 16 Com. 6 apartamente. Stefan. 3 apartamente. Negoiului 37 6384. Radu Robescu 12. Buzesti 57-59. Balcescu 24 6385. Paunescu Chitu si Paraschiv. 2-a. Bucuresti. Pascanu Mihnea. Parvulescu Paraschiv. Pata N. Hristo Botev 9 6387. str. calea Victoriei 101 6396. str. Bucuresti. Sergiu 25 6402. Toamnei 125 6394. str. Busteni. Popa S. Bucuresti str. Bucuresti. calea Rahovei 109. Petcu Corneliu. 2 apartamente. Bucuresti. Popescu Victor. Mihai Bravu 57 6401. Sandu procurator Stoicescu Ileana. str. Peciu Spirea si Sotie. 4 apartamente. Pauliuc Heitz. str. Piporescu V. sos.6373. Popa N. 5 apartamente. Munteanu 20. si Olga. Schitu Magureanu 20. sos.. Demostene 11-19 6392. str. G-ral Dr. 22 apartamente. Bucuresti str. Stirbei Voda 17. 7 apartamente. 4 apartamente. Stefan Popa 28 6382. Bucuresti str. Bucuresti Bul. Bucuresti str. 7 apartamente. Piata Lenin 9 6404. Ilarie Chendi 17. Bucuresti str. Dan. Bucuresti calea Plevnei 12 6398. 5 apartamente. str.

105 6422. Bucuresti. 14 apartamente. Elena Ferechide 3. str. 8 apartamente. Vanatori 24 6408. 4 apartamente. Paris 6. str. 6430. Eclesiarhului 14. str. 4 apartamente. Panait Florea. str. Bucuresti. Peristeu Hristea. Bucuresti. calea Victoriei 128. Bucuresti. 11 apartamente. Panovici I. str. str. Matei Voevod 8 6424. Bucuresti. 6416. Popescu G. str. str. Palenghianu S. Bucuresti. Aurel Vlaicu 139. 6433. str. Comana 51. Bd. Bucuresti. str. Protopopescu Aurora. Vintila 8. 33 apartamente. Popescu G. 9 apartamente. Paraschivescu Niculae. Roaita. str. Constanta str. str. Bucuresti. str. 6421. D-tru. 137 6407. str. 2 apartamente. Radulescu Drumea 54 6412. Matei Voevod 104 6425. Stefan. 8 apartamente. Maria. str. str. Grigore Alexandrescu 66. Paul Greceanu 30. 6432. Bucuresti. str. str. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. 6426. Dobrogeanu Gherea 6.. Grivitei 312. str. Colentina 131. Carol Davila 63. 2 apartamente. Libertatii 6. str. Bd. Petre I. Bucuresti. 10 apartamente. 8 6410. Paraschivescu Hristache. str. 6420. Bucuresti. Ion. 3 apartamente. Pfenings Oto. Bucuresti. 30 Decembrie 57. str. Paris 31. Libertatii 7. Bucuresti. 6428. sos. com. Bucuresti. str. 6423. Roseti Balanescu 2. M. Puiovici N. str. 129. 20 apartamente. Peleanu Ion Anastasiu. str. Anastasia Pan 5. Prajescu Vasile si Nicolae. Robert Fleurs 1. Plamantis Dimitrie si Elena. str. 4 apartamente. Bucuresti. Serban Voda 260 6419. Cotroceni 18 6409. str. Col. Predescu Eugenia. str. Albu 1-3. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Petrescu Stelian. Petroianu I. str. Dumitru prin Popescu Maria. Bucuresti. Dumitru Zosima 84 A 6415. 4 apartamente. Cristea Georgescu 18 6429. Serban si Valeriu C. 16 apartamente. calea Dorobanti 137. 6431.. Traian 248. Eforie. sos. B-dul Stirbei 12 6411. Piata Kogalniceanu 3 Craiova. Floreasca 101. 19. Proca Aurelia. Bucuresti. 10 apartamente. Partenie N. Paraschiva si Stefan Popa. Alecu Rusu 22. Pasulescu Z. 13 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. 5 apartamente. General Manu 23. Saftica-Balotesti. Bucuresti. Porcescu T. Bucuresti. Crangasi 88 6413. Bravu 4. str. Popescu D. I. str. 423 6414. Gh. 238. Turda 211 6406. 6 apartamente. 10 apartamente. Radu Voda 28.6405. Bucuresti. Cantacuzino 14 . 5 apartamente. Bucuresti. Paraschivescu Vintila. Bucuresti. Dobrogei 6. Ion. Bucuresti. 240. Romulus. 27 apartamente. str. Dr. 2 apartamente. str. 1 Mai 26 6417. 6 Martie 95 B. 3 apartamente. Intr. 103. Duca. Bucuresti. 11 apartamente. Panaitescu C-tin. Buzesti 6 6418. Pavel Ilie. Bucuresti. Eroilor 1. 6427. Petrescu Elena. Bucuresti.. str. 236. 4 apartamente. str. Palangeanu Enric.

Catelu 26. Radulescu Filofteia. calea Rahovei 385. Buzesti 15 R. Bucuresti. 5 apartamente. 8. V. Sandu Aldea 24. Gheorghe. Halfon 4 6445. Pass I. Rovacio Ecaterina. Xenopol 3. str. str. calea Mosilor 249 A. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Prisaceanu Nicolae. Piata Rosetti 3. Bucuresti. Popp Ghita. str. Postelnicu C-tin si Elena. Radulescu Marin. Matasarii Noi 2. str. Bratului 23. intrarea Ressel 6. Iancului 79. Sirenelor 80 6457. Bucuresti. V. Titulescu 135 6436. Bucuresti. sos. Dimitrov 80. 2 apartamente. str. 13 apartamente. 3 apartamente. 13 apartamente. Pavelescu 11. A. str. str. p-ta Alex. Carlova 3 6442. Bucure4sti. 2 apartamente. Obedeanu 11 6454. str. str. Riga N. str. str. Bradului 42. 30 Dec. cal. str. 2 apartamente. 10 apartamente. Radovici Vasile. Bucuresti. 13 apartamente. str. Bucuresti. str. Sachelarie Visarion 73 6448. str. Rath Victor. 6441. Dionisie Lupu 12 6452. Judetului 6 6439. Austrului 22 6455. Spataru Nic. 10 apartamente. str. Romana 160. Radulian Irina. str. Gh. Ravihoiu Iuliana. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Russel Gabriela. Rosner Lion. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Alex.. Lahovari 5 A. str. Muzelor 6 6449. str. Vacaresti 97. 4 apartamente. Bucuresti. Lascar.6434. Bucuresti. Sirenelor 21 6456. N. Paris 59 6443. Bucuresti. Postelnicu Carol si Elena. Isvor 77 6440. str. str. Ruptureanu Steliana. str. 446. Radulescu Barbu. B-dul. 40. 6435. Bucuresti. 17 apartamente. str. str. 5 apartamente. 40 bis. Radulescu Cornelia. Rosenberg Liza. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin. str. str. Radulescu Petre. Austrului 12 6458. si Grodni P. Burghelea 20 6447. Cobalcescu 35. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Lt. Poenaru Marica. str. str. str. Bucuresti. Republicii 69 6450. str. 86 6460. Bucuresti. Rosman Avram. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Csichi E. Eliza Marinescu 49. Hiramori 7 6451. Bucuresti. 5 apartamente. Rosila Aurel. Bucuresti. Petru Maior 85 6453. 7 apartamente. 9 apartamente. 9 apartamente. Dr. 7 apartamente. str. 17. Bucuresti. 7 apartamente. Mircea cel Bun 3 6444. 6438. Alex. Bucuresti. 15 apartamente. b-dul. sos. Bucuresti. 11 Iunie 43 6446. 10 apartamente. 20 apartamente. 10 apartamente. 13 Septembrie 59. 95 Curtea de Arges. Radulescu Ioan. Sabinelor 23.. 15 . Radulescu Ion. Ardeleni 1 6462. 5 apartamente. Radulescu Zoe. str. Bucuresti. 70. 9 apartamente.. str. Milescu 25 6461. Sfintilor 13 6437. Elena Cuza 60 6459. Racoviceanu Gr. Sandu Aldea 24. str.

3 apartamente. Campulung Muscel. Doamnei 14-16. 6 apartamente. 10 apartamente. str. 2 apartamente. Radu St. 5 apartamente. Radulescu Vasile si Ana. Bateriilor 37. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Marinescu 14 6480. str. str. 27 apartamente. Rosu D. str. Roman Sachla. str. Victoriei 214. Ramangas Toma. 15 apartamente. str. Bucuresti. C-tin Bonea 16 6477. str. Rotman Matilda. Radulescu Victor. Romulus 57 6465. Bucuresti. Radoslav Zoe. Bucuresti. str. Romalo D-tru. Bucuresti. B-dul. Filimon Sarbu 25 6467. Chiparosului 5 6468. Dr. Dr. str. str. str. 6 apartamente. Radulescu Gh. Radulescu C-tin. Filipescu 52 6476. Lascar Catargiu 30 6479. 3 apartamente. Sf.. 8 apartamente. 5 apartamente. 41 apartamente. B-dul 1 Mai 81 6481. str. imobil complet Dudesti-Ilfov. Dr. Bucuresti. Marin Marinescu 7. Rasvan Maria.. Radulescu Ion. 6 apartamente. 13 Septembrie 96 6482. Racaseanu Ion. 7 apartamente. Bucuresti. Traian 59 6483. G-ral Angelescu 132. 171 6464. imobil complet Predeal. Roman Gh. Bucuresti. str. Bucuresti. B-dul Dr.A. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. B-dul 6 Martie 97 6484. str. 4 apartamente. str. 9 apartamente. Radulescu si Eliza. 11 apartamente. Butca 11 6478. Bucuresti. Bucuresti. Pucioasa. str. Leon Voda 2 bis 6495. Grivitei 6472. Lanariei 144. str. Alexandriei 9.. Unirei 64. Bucuresti. Calea Mosilor 45 6487. Stan. Garei 111 str. 3 apartamente. Calarasi 223 6470. bul. Rosemberg Jeanette. 8 apartamente. 3 apartamente. Patriarhiei 11 6492. Bolintineanu 5. Bucuresti. Cuza Voda 162. cal. 3 apartamente. str. Alex. Bucuresti. Rosca Rodica Danica. 6 apartamente. 2 apartamente. Magheru 29 6466. Giurgiu. Medic Zlatescu 29 6489. Piatra Neamt. str. Bucuresti. Rambela Doina. str. Bucuresti.. str. 3 apartamente. Bucuresti. Istropol 18 6475. Bucuresti. Dr. Justitiei 50 6493. 25 str. Tabla Butii 54 6488. Bucuresti. Antim 49 . Rubin Betti. Radulescu Dan. str. si Smaranda. Radulescu I.6463. str. Rusu George si Maria. Radulescu Elena. str. cal. Bucuresti. Radulescu Coralia. Obedenaru 25 6485. str. str. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. Eroului 9 6486. Rainor Petre. Obedeanu 18. Rozopol Elena. Cobalcescu 5 6490. Bucuresti. Aleea Alexandru 17 6474. Apostoli 23 6491. Bucuresti. Radulescu Ion. 23 6469. Filipescu 6471. Bucuresti. Bucuresti. Rasidescu Matilda. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Tolstoi 8. 14 apartamente. Hristo Botev 12-14 6494. Bucuresti. Clunet 3. 30 August 33. Bucuresti. Bucuresti. Alex. Republicii 61. spl. Romulus 39. Rosen Eugen. Staicovici 26. Radulescu Florea. Gen Angelescu 139. N. Radu Octav. Romania Imobiliara S. Bucuresti. 2 apartamente. Popov 36 6473.R. str.

. Bucuresti. str. Rusu Gh. Franzelari 19. Rasvan Frederica. 18. Bucuresti. 4 apartamente. Vlad Tepes 1 6515. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu T. str.. str. Vasile . Racam Iosif. Radulescu Serban. Magheru 26 6521. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 26 apartamente. Radulescu Gh. G-ral Berthelot 100. 2 apartamente. Bucuresti. Av. Bucuresti. Visarion 16. str. Valerian Kuibasev 9 6500. Galati. Radulescu Matei. Ardeleni 16 6526. Ragolschi Maria. 13 Septembrie 7 6530. Bucuresti. 8 apartamente. M. 3 apartamente. Brasov. Vineri 28-30. 7 apartamente. Antim 15. Radulescu Maria. str. Rotman Isac. Eminescu 182 6528. str. Bucuresti. str. Piata Rosetti 3. str. Toamnei 120. Proditeli 16. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Pietatii 15. Bucuresti. Republicii 28 6520. Alex. str. 6511. 8 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Cameliei 20 6527. Bucuresti. Radulescu Ion. Iuliu Tetrad 27. 15 apartamente. str. G-ral Magheru 27. 2 apartamente.. Bucuresti. 28 apartamente. str. str. str. Ralea Gabriela. str.6496. 165 6502. str. Bucuresti. Rusu Mihail. Iosif Niculescu 21 6506. Cal. 4 apartamente. Sahia 45 6519. Radu St. 2 apartamente. 8 apartamente. str. Tunari 6 6507. str. 6 apartamente. Radului 18 6524. Ion. Pitar Mos 27.. str. Sirenelor 78 6501. Radulescu Gh. str. 3 apartamente. Racs Lupu. str. Romulus 2 6504. 9 apartamente. Tornescu 15. Calea Vacaresti 7. 2 apartamente. str. Rosemberg Viorica. 8 apartamente. 6 apartamente. Isvor 8 6514. Rau Adam. Rosenstreich Trandafirescu. Bucuresti. Gemeni 5 6523. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Armeneasca 10 imobil complet 6513. str. Rosenblat Roza. 8 apartamente. str. Ana. Bd. str. Bd. 3 apartamente. str. Cuza Voda 148. Bucuresti. str. Visarion 13 6509. Cortului 1 6525. Bucuresti. Robescu Marieta. Radulescu M. Pasteur 13. Ranetescu Dumitru. Roti Stefan. 29 apartamente. Bucuresti. 14 apartamente. str. Bucuresti. str. Dorobanti 10. Gh. Rechemberg Iosif. Radulescu Vasile. Xenopol 3 6516. Bucuresti. str. Bucuresti. 15 6505. Caragea Voda 8 6499. Romaseanu Gh. Ana Ipatescu 32. str. Palade 52 6522. Stirbei Voda 16. str. Popa Chitu 11 6529. Constanta Obor. str. Avram Iancu 53 6503. Opris 4. Radulescu I. Dumitru. 2 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Rezeda D-tru. Olimpului 34 6498. Ramniceanu Olga. Leonida 21. Hatmanul Arbore 9 6518. Gen. str. Reschovsky Georgeta. str. 4 apartamente. str. Lantului 17 6497. Sf. Bucuresti. Marasescu 8 6517. str. str. Bucuresti. Dr. Predeal G-ral Magheru 19 6508. str. Venerei 3. str. Bucuresti. Radulescu Niculaie. 3 apartamente. Dionisie Lupu 12 6512. Radulescu Olga. C-tin. Rogalschi Andrei. 2 apartamente. Bolintineanu 29 Sinaia. 7 apartamente.

str. Bucuresti. Bul. 7 apartamente. Ion Ghica 3-5 sos. Radulescu Stamate. Bucuresti. Bucuresti. str. Craiova. Rieder Voina Aureliu. Romascanu Joe. Slanic-Moldova 6547. 25 apartamente. Bucuresti. str. Mitr. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica. str. Ion St. Bucuresti. Vasile Rascanu. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Serban Voda 33 6558. Maria. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Dimitrof 47. 5 apartamente. str. N.Lascar 109. Reisberg Anton. str. Vaselor 42. Bucuresti. str. Rizescu. Polona 29. Rusu Florica. Rodan Lidia. A. str. 10 apartamente. Concordiei 23 6556. 11 apartamente. Cal. str. str. Gh. str. Dobroesti 1. Visarion 19. Bucuresti. Bd. Rusiecki Constanta. Bucuresti. Etelca. Sperantei 13 6542. 29 apartamente. Popa Soare 27. str. Gutenberg 3 b. 11 Iunie 34 6553. Vineri 35 6531. Dudesti 34. Radulescu Ecaterina. Bucuresti. Matei Basarab 26 6540. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. str. Rolling E. str. str. Filipescu 42. str. str. Radulescu V. Jdanov 16 6546. 3 apartamente. Momuleanu 49 6532. Radescu Despina. Aleea Nastasescu 6. 4 apartamente. Radulian Ion. Bucuresti. Vanatori 27 6545. Lugoj-Severin. Cosbuc 82 6539. 2 apartamente. Pictor Romano 16. Bucuresti. 4 apartamente. Receanu C. Bucuresti. Romniceanu 20 6554. Serban Voda 8 6543. Moise Nicoara 28 6549. str. str. str. Lahovari 9. Elefterie 6. Ing. 7 apartamente. 9 apartamente. B-dul Jdanov 6 6533. 38. Veniamin Costache 5 6541. Bd. Rosenband Clara. 5 apartamente. Matei Milo 16. Calarasi 196. Bul. Sirenelor 59 6555. Dr. Maramures 17. Rosen Carola. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. 4 apartamente. str. Serghiescu 7. 4 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. A. Bucuresti. 7 apartamente. Boteanu 3 b 6551. str. 6 Martie 15 6535. Alecu Russu 6. str. Radulovici Iuliu. 3 apartamente. Lister 15 6550. Racoveanu Virgil. Dorobanti 155. str. str. Paris 19. G-ral Donici 16 6559. Bucuresti. Popa Nan 78 6537. Saguna 17. str. Ruff Samuel si Marta. Sf. Bucuresti. 6 apartamente.. Atelierului 3 . Episcopul Radu 18 6534. 19. str. str. str. Povernei 25. Sinaia. Dosoftei 73. 49. Mitr. 4 apartamente. Stirbei 3 6548. Lanariei 3 6544. Bucuresti. Romascanu Garabet. str. Rugina S. str. Maria Rosetti 61 6536. Alex. Rozentzweig Mitu. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Rotaru Eugenia. Loreanu 19a. Pauna si Marin. Cluj 49 6552. Sf. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 28 apartamente. str. Radulescu Gh. Bucuresti. Gabroveni 7 6557. Radulescu Ioan. Ioan. 18 apartamente. Cal. Rosanu Alexandrina. Racoveanu Elena si Grul. A. Lenin 17 6538. str. Bucuresti. str. str. str. 3 apartamente. str. M. str. 21. Hartonoaiei 6.

Radu Bellu 54 6572. str. Rangheri Cristea. 5 apartamente. Rizescu Niculae. Abrud 26 6584. 18 apartamente. 4 apartamente. Rosman Isac. Frumoasa 32 6585. 7 apartamente. str. Bucuresti. Sahia 45 6587. N. Dr. Constanta. Repanovici Elena. str. 3 apartamente. T. str.. Bucuresti. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente. Bucuresti. str. Stella. Bucuresti. str. Turgheniev 30 6589. Bucuresti. 31. Al.A. Rosca Alexandrina. Radulescu Anghel. Vasile Lascar 135 6574. str. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 250 6573. Bucuresti. str. Radulescu I. str. Rogojeanu Iosif. Av. str. Radulescu Cornelia. Radanovschi Maria. Roban I. Vasile Lascar 123 . Braila. Alex Constantinescu 1 6595. Radulescu Julietta. Bucuresti. Floreasca 52 6571. str. Ronda 48 6576. Clucerul Udricani 31. Bucuresti. Polona 24-26 6588. str. Bucuresti 24. Virginia. Bucuresti. Bucuresti. Iorga 31 6594. str. 7 apartamente. Plantelor 45 6583. str. Sandu Aldea 101 6596. 5 apartamente. Bucuresti. Elena. Bucuresti. Pantelimon 61 6582. Rachieru Constantin. Maria. Rozenzweig Micheline. Iliescu 72 6593. sos. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Romulus 2 6564. str. str. 8 apartamente. Apolodor 31 6567. Bucuresti. 4 apartamente. Cristea. Radulescu V. Bd. Ristkar Herman. Radulescu A. Bucuresti. str. Bucuresti. N. Bolintineanu 5. str. Rosenberg Marcel. str. 3 apartamente. str. Raducanu Ilinca. Bucuresti. 9 apartamente. Rosenfeld Caroll. Hristo Botev 7 6563. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Olga. Roma 19 6568. 14 apartamente. Armasului 10 6570. str. str. Radulescu A. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Banu Maracine 31 6565. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 6561. 3 apartamente. Rimora Stefan. Bucuresti.6560. Ranetescu Elena. Orzari 6. 2 apartamente. Latina 14. calea Dudesti 86 6580. Stefanescu Tei 3 6575. Nationala 15 6591.. calea Mosilor 172 6581. Buzau. Constantinescu 47 6590. Alex. Rosianu Gonamu si I. Craiova. 3 apartamente. Breaza Prahova. Mihai Voda 58 6562. str. 3 apartamente. Bucuresti. sos. Postelnicului 4 6586. Antim 41. Intr. Rusu Aurelia. str. str. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. Silvica. Felix 12 6577. Bucuresti. Productelor 40 6579. Latina 26. str. str. 1 apartament. Roman Emil. 6 apartamente. B-dul Balcescu 25. Rain Maria. str. Radulescu Radu. Sos. str. str. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Romanescu Elena. Ghencea 52. 3 apartamente. Floreasca 55. 76 calea Dorobanti 44-46 6578. Radulescu Eft. 3 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Radulescu Maria Ghidarcea. Ecoului 10 6566. Radulescu P. Visarion 2 6592. Caragea Voda 3. Rosenthal Iosif. str. Bucuresti. str. Rosman E. 5 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. str. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Rotaru Mihail. Bucuresti. str. C. 3 apartamente. B-dul Ion Sulea 88 6569. Romcontrol S.

Paris 19. Roman Gheorghe. 20 str. 21 apartamente. str. Rozen Berte. Obedeanu 25. Aleea Valjan 4 6610. Intr. Ing. Bucuresti. str. str. Grant 1. Romascu Natalia. Brezoianu 6. Serban Voda 10 6604. 5 apartamente. Craiova. 10 apartamente. 3 apartamente. 20 apartamente. 8 apartamente. str. Rosenthal Fanny. B-dul 6 Martie 6 6603. 8 str. Titulescu 145 6601. Bucuresti. Roth Carolina. Radulescu Paul. Rascanu Theodor. Bucuresti. str. Sapientei 10 6627. 8 apartamente. Sf. 4 apartamente. 45 str. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. Blanari 14 6625. Bucuresti. Bucuresti. Rottemberg Bianco. Radulescu Maria. Racaseanu Iosif. 12 apartamente. 5 apartamente. Ravignani Irma. Rogi Elisabeta. 15 apartamente. 63 6615. 3 apartamente. 8 apartamente. N. B-dul Republicii 92 6623. D-nita Ruxandra 3 str. str. Bucuresti. Dr. str. c 6613. Rabinovici Hain. 23 August 43. Arcului 4 6614. str. str. Bucuresti. Reit Hortansia. Rosenthal Leon. str. 110 6620. Reisell Hermann. Radulescu Octavia. Bucuresti. Apostoli. str. Mihai Voda 33. Bucuresti. Olteni 35 6609. Rosca Cecilia. str. Ronsenbaum Felix. N. Const. Vacaresti 91 6629. Smardan 51 6602. 5 apartamente. Radulescu Niculae. Opanez 18. 3 apartamente. 13 apartamente. str. 20 apartamente. Gh. Giurgiu . Sf. str. Bucuresti. Nou 13 6607. B-dul I.6597. Calea Crangasi 51 6626. Bucuresti. str. Vaselor 42 6621. Herescu Nasturel 24 6598. Bucuresti. Bucuresti. Ecoului 80. Bucuresti. str. Agricultori 73 6618. str. Rottenberg Soil. Mitr. Dr. 5 apartamente. Zablovski 35. Bucuresti. 8 apartamente. Mamulari 22 6624. Alex Popov 43. 6 apartamente. str. Chiru Iliescu 15 6605. Rismont Marietta. str. str. Rusescu Alfred. Mantuleasa 5. L. Roman Marcel. Bucuresti. 6 apartamente. Raki Petre. Cuza Voda 53. Bucuresti. Gh. str. 5 apartamente. Hagi Ghita 108 6599. str. Bucuresti. Brasov. str. 9 apartamente. 6 apartamente. Titulescu 9. Piatra Neamt. Radu Elena. Bucuresti. Roiconiceanu Alice. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Zoie Grand 46 6606. Tache Ionescu 25 6622. Meteor 61. str. Grand 12. G-ral Ipatescu 3 6628. Bucuresti. 19b. Titulescu 108. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu Ana. Dumbrava Rosie 10 6616. N. Serban Voda 243 6600. str. Duca 1 6619. B-dul Republicii 16 6608. Catargiu 29 str. Frumoasa 34. 50 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Cazarmei 1. G. Rainu Modeleni. Olteni 78. str. Bucuresti. Radulescu Tanase. Toma Ionescu 16 6611. str. str. str. Bucuresti. Cal. Nifon 31 6617. Rignault Aimei. 2 apartamente. str. 6 apartamente. 6 apartamente. str. Bucuresti. Vasile Conta 7-9. Oziris 8. Turnu Severin. Radulescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Rosianu Gogu. G-ral Cristescu 2 6612. str.

Rubeinstein Isabela. Bucuresti str. Radulescu Marin. Bucuresti str. 11b. Rosemband Ana. Popa Rusu 6 6664. Mendelev 48 .. str. Radulescu Mihail. Ioan. Bucuresti. Vitan 54 6659. Rambela Dragos. Dr. b-dul Republicii 62 6647. Bucuresti. Marin Alex. Bucuresti. 111 sos. str. Calomfirescu 7 6639. Bucuresti. 6 apartamente. sos. Bucuresti. Splaiul Unirii 177 6636. Dr. Tomescu 4. Calarasi 53a 6654. 7 apartamente. 104 6650. Gheorghe. Bucuresti str. str. Apolodor 2 6633. str. Radulescu C. Belgrad 1A. Iasi str. Breaza str. str. Sergent Scarlat 33. 8 apartamente. Pavelescu 3 6653. 3 apartamente. Rahovei 142 6641. str. 2 apartamente. Cobalcescu 7. 5 apartamente. 3. Toamnei 88 6642. Radulescu Petre si Eliza. 12 apartamente. Campeanu 6646. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Riffer Ludvig. str. str. 30 Decembrie 23 6637. str. 5 apartamente. Bucuresti. Garei 126. str. 6 apartamente. str. Ritoride 14 6644. 4 apartamente. Elena Doamna 34 6631. 8 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Radescu Ion. str. str. Bucuresti str. Delea Noua. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Stefan cel Mare 3. Aurel Vlaicu 60 6635. str. Plot. Ruse N. 3 apartamente. Alex. Bucuresti str. Dr. Bucuresti. str. Uranus 102. Radulescu Cristache. Bucuresti. str. Roman Oto si Margareta. Ratin Victor. Bucuresti. Bucuresti. Radu Maria. Bucuresti. Marasti 19. Bucuresti. Radulescu Stan Ion. str. 8 apartamente. Bucuresti. Ionescu dela Brad 17 6645. Morilor 2. 8 apartamente. Renea Constantin. Bucuresti. 11 6649. Gabroveni 14 6661. str. 4 apartamente. str. Radulescu M. Comertului 8. 6 apartamente. str. Stelea Spataru 10. Radulescu Maria si Zoe. Bateriilor 13 6657. Glucozei 14. 3 apartamente. Bucuresti. Rusescu Delfin. Raureanu Romulus. 35. Russe Elena. Lister 61. Antim 11a. Rosman Carola. Rosenberg Elias. 6 apartamente. Bucuresti. str. Radulescu Maria. 5 apartamente. Carirului 16 6662. Bucuresti. Rassignu George. str. Rampel Lucia. Radu V. Leonte 28 6632. Bucuresti. Porumbaru 47 6634. Radu dela Afumati 50 A 6655. Stefan Iulian 3. str. str. Generalissimul Stalin 33. str. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Niculcea 70 6636. Sebastian 214. Bucuresti. Rucareanu Virgil. 3 apartamente. str. Cristea. Bucuresti. 4 apartamente. 41. Radulescu Dumitru. Radulescu Niculae. Bucuresti. str. Bucuresti str. str. str. Bitolia 60 6656. Radulescu P. Marinescu 15 6660. Robanescu Zamfira. Muntii Tatra 9 6643. Eftimie. 7 apartamente. Mihai Bravu 306 6652. Radulescu Eugenia. Banu Maracine 43 6663. 10 apartamente. Odobescu 10 A 6658. Bucuresti. Bucuresti. 6630. Bucuresti. Dorobanti 5 6648. Energiei 3 6651. Bucuresti. 9 apartamente. str. Bucuresti. Rapaport Ana. Virgil Plesoianu 49 6640.Tache Ionescu 82. Repanovici Anghel.

Stefan cel Mare 8. Roman Eugenia. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. 21. Rosenstein Rachela. str. Bucuresti. Strada Mare 134. Rutte Ana. Duca 20 6694. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Dumitru. 11 apartamente. 20 apartamente. Rosenfeld Lupu. str. Argeana 2. Orzari 38. Spataru 8 6671. imobil complet 6685. Bucuresti. Rosenthal S. str. Bd. str. Ana Ipatescu 4. Reich Iosif. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 18 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 13 Decembrie 54 6695. Bucuresti. 3 apartamente. str. str.. str. Rosemberg Iohan. str. Rosmarin Alexandru. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Dr. str. 6 apartamente. str. Rocustein Leia. Matei Voevod 12. Ricber Reghina. 12 apartamente. 8 apartamente. 15 apartamente. Racaru Iosif si Maria. Riegle Maria. Bratului 9. Maior Ronaro 5 6669. 9 apartamente. str. Cal. str. 5 apartamente. G. Reich Florica. str. str. Rosculet Vasilica. Bd. Rizescu Ion. G-ral Salmen 3. Coltei 15. G. 6 apartamente. Soimului 5. 7 apartamente. str. Stefan Mihaileanu 31 6667. Raduta Ioana. Repezeanu Alexandria. str. Duiliu Zamfirescu 12 6696. Stefan 6. Vlahuta 27 6691. Mara 39 6683. Sf. Focsani. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Snagov. 14 6692. Bucuresti. Fluerului 5 6681. Bucuresti. Atelierului 24 6690. Bucuresti. Mecet 15. Calarasilor 88 6676. Polona 87. str. Dorobanti 69 6688. 3 apartamente.. Rozenstein Mauriciu. Eroului 27 6682. G. Rozenchen Casian. G-ral Budisteanu 1 6679. Tolbuchin 105 6675. 16 apartamente. Eufrosin Poteca 4 6680. str. Gh. I. Bucuresti. Episcopul Radu 53 6684. Bucuresti. str. Cal. Calarasi 122 6666. Bucuresti. Alex. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Predeal 6689. 9 apartamente. Ion Maiorescu 61 6677.6665. Radulescu Nicolae. Bucuresti. Radulescu Maria. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu Gheorghe si Paraschiva. Cazarmii 7. Duca 49 6686. Roziade P. 9 apartamente. 10 apartamente. str. B-dul Schitu Magureanu 3. I. Bucuresti. str. Radulescu Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Radu Anghel. 16. Raich Mauriciu. str. Eliza. str. str. Delea Veche 20. Sft. str. 13 apartamente. 5 apartamente. str. Duiliu Zamfirescu 12. Radulescu Mariana. str. 6 apartamente. str. Rosenthal Mina. 4 apartamente. Intr. 299. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Rabner Maer. Radulescu Nicolae. Maria Rosetti 36 . Bucuresti. Stefan 6 6697. Ragudcaschi Nic. M-sal Tolbuchin 47 6672. 13. Popa Soare 58 6670. 5 apartamente. str. Mosilor 299. Bucuresti. 17 6687. Masaryk 1. Fetesti Cal. 10 apartamente. Spatarului 1 6693. str. Mitrop. 140. Ziduri Mosi 3 6668. Radulescu Ilie si Maria. Coltei 15. Profetului 18. Oltari 12 c 6674. str. 49 6678. Ghenadie Petrescu 147 6673.

Bucuresti. Bucuresti. str. Schitu Darvari 1 6726. 3 apartamente. 6 Martie 62 6729. Vasile Roaita 6730. 3 apartamente. str. Raducanu Ion. Radulescu Petruta. Silvestru 16. Bucuresti. 2 apartamente. str. 6 apartamente. Nicu Golescu 5 6722. Barbu Urleanu 15 6702. Oituz 10. Bucuresti. Rasner Toma. Radulescu Poganam Arina. si Griculeasa C. Bucuresti. 7 apartamente. str. Rebhuhn Fritz Hedrig. str. Radai Gh. V. Arhit. Bucuresti. 3 apartamente. 3 6704. 4 apartamente. Bucuresti. Vasile Fuica 5. str. Bucuresti. 27 apartamente. Zece mese 15a. 7 apartamente. Gheorghe. Sachelarie Visarion 8-10 6721. str. a 6719. 5 apartamente. Burebista 6. Regnault Herter. Rusu Ahmandeanu Elena. 5 apartamente. Calea Grivitei 9. Constanta. L. Bucuresti. C. Bucuresti. Roates Ion si Alexandra. 3 apartamente. Raducu C-tin. Armeneasca 18 6725. Bucuresti.. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Popa Marin 3 6709. Russas Jean. Gh. str. 3 apartamente. Rescovschi Carol. Ratiu Sofia. Rosain I. str. Cazarmii 6 . Profetului 7 6708. Mogos Vornic. 5 apartamente. str. str. 6731. Bucuresti. str. Traian 138 6714. str. Bucuresti. Raricescu Florica. str. 6a str. str. Teodor Speranta 45 6705. Dimitrof 123 6724. 3 apartamente. str. str. Ramaldo Duca.. str. Radulescu Stefan. str. Ribalshi Boris (Butnici). Reschavschi Alex. 3 apartamente. 39 6715. Ziduri Mosi 1 6701. Bucuresti. Stefan cel Mare 32 6710. str. str. Aleea Vergului 32 6717. Radulescu Ana. V. Rusa Elena. 19 apartamente. Stefan. str. Popa Petre 14. I. Bucuresti. str. Bucuresti. Rafael 1. Razemblat Eliza. str. str. str. Principatele Unite 59. 42. Bucuresti. Parfumului 37. Latina 24 6707. str. 3 apartamente. Zlataust 6 6720. str. George. str. Rusu Eugenia. str. str. str. Bistritei 4. Pargari 40.6698. Rusu Gheorghe. Delea Noua 26 6711. 5 apartamente. Bucuresti. Beldiman 1. Fainari 50. 31. Bucuresti. Titu Maiorescu 4 6699. Rasenthal Hari. Rafail E. Rozi Elena. str. Bucuresti. str. a 6700. Roaita. Italiana 6. Bucuresti. Vasile 12 6728. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. 30 Decembrie 4. Sucedava 116 6706. 4 apartamente. Radulescu Stanciu. Radulescu Traian. Branescu 3 6716. Negru Voda 36 6723. Rosames Rebeca si Cohen Leon. Bucuresti. Visinilor 2. Radulescu Gh. Frumoasa 50 6713. str. Iasi. Louis Blanck 19. 45 apartamente. 9 apartamente. Vaporul Asan 13 6727. Amiral Murgescu 31 6703. Roman. str. Caragiale 28 6712. Sandu Aldea 70 6718. 5 apartamente. str. str. Labirint 5. 3 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Rosenthal Fauvey. str. Rusescu Petre. 5 apartamente. str. Ratin Marieta. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 13 apartamente. 3 apartamente. 9 apartamente. str. str. 41. I. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. St.

6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol 6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S.

6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24. 6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8.

6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21

6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17 6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a

6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95 6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N.

Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Braziliei 41. Calarasi. N. str. in lichidare Chibriturile. Tepes Voda 20. Simionescu Marcela. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. calea Dorobanti 62 6920. Stavropol Chiruan. str. str. Edgar Quinet 3. Slavu Georgeta. str. Brezoianu 7 6912. Dionisie Lupu 11-13. 5 apartamente. G-ral Magheru 26. str.Iorga 22. f. Stoenescu Bombonica. 6909. str. str. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Pastorului 75 6917. Sarmiza S. Bucuresti. 4 apartamente. Virgil Plesoianu 54 6909.A. 3 apartamente. Savulescu R. Dionisie Lupu 74.. 5 apartamente. h. Sucher Iancu. Segaller Samuel si Frida. Silberman Klein Fany. a. a. str. Bucuresti. str. g. str. Viespari 11. 6 apartamente. Olari 20 6907. d. Bucuresti. Spatar 1 Calarasi. str. str. Balcescu 35 6922. Bucuresti. Soreanu Atanase. Savulescu C-ta. str. Bucuresti. 5 apartamente. Boteanu 3 6918. Bucuresti. str. Mamulari 11 6915. Piata Romana 1. Ion. Costaforu 2 6909. Pictor Romano 24 6916. Bucuresti. Simionescu D. Bucuresti. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena. 3 apartamente. Filipescu 7. 17 apartamente. Segal Moritz si Mina. Pictor Luchian 11 6908. str. Bucuresti. Schian Sorica. Otetelesanu 5 Galati. Filipescu 12 6909. Romulus 76 6910. S. calea Floreasca 50. Bucuresti. Ioan. Aristide Briand 4 6919. str. 3 apartamente. Brezoianu 7 6925. 5 apartamente. 3 apartamente. Schieber Sady. B-dul N. Fecioarei 22-20 6913. Pictor Andreescu 1 6909. Bucuresti. str. aleia Ispas 4-6 6927. Bucuresti. Sapatino Alexandrina. Paul Greceanu 7 6909. str. Schneider Emil. Mendelief 45. Bucuresti. 3 apartamente. Scarlatescu Lucia. Sterescu Petre. 2 apartamente. 3 apartamente. Schneer Margareta. Sisnatu C-ta. Bucuresti. str. str. Atena 1. Splaiul Unirei 116 6909. Bucuresti. Antim 31 6909. str. Bucuresti. str. Ana Ipatescu 9. 9 apartamente. Ploiesti str. Gh. 10 apartamente. Bucuresti. Popa Petre 41 6909. Stanoevici St. str. Paraschiva Gherghel 7 6924. Bucuresti.R. 4 apartamente. str. Solomon Nicolae. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. Simoniu Leon cu fii. Stanescu Stefan. Tarcan 2. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Papurei 16. calea Calarasilor 51. str. Bucuresti. str.R. 3 apartamente. i. 3 apartamente. str. 6909. 5 apartamente. C-tin Nacu 8 6926. 5 apartamente. 3 apartamente. Milcov 3 6923. Sarchisian Paris. 2 apartamente. 7 apartamente. str. Rahova 117 Bucuresti. c. Bucuresti. N. Burcus Stefan 9. Bucuresti. Dionisie Lupu 53. Bucuresti. B-dul 6 . Simionescu Luiza. 5 apartamente. 6 Martie 48 6921. str. str. j. Bucuresti. calea Grivitei 284 6909. str. Mendelief 20. Savulescu Theomian. Popovici 6. e.A. b. Spiru Cristea. Londra 15 6911. 6 apartamente. 4 apartamente. str.

Tunari 47 6935. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Oituz 24 6941. Bucuresti. 6948. 3 apartamente. 3 apartamente. Schoenholz Misu si Rasela. Stancu Enache. 8 apartamente.Martie 58 6928. Bucuresti. Iorga 21 6943. Bucuresti. N. 3 apartamente. tehnice. str. str. 2 apartamente. Pictor Rosenthal 21 6929. str. Masini. Bucuresti. Stoicescu Nicolae. 6 apartamente. Beller 26. Balcescu 7 6931. Academiei 27. Bucuresti str. Bacani 3-5. R. str. str. Radu Voda 22 6950. Bd. Polona 10 6945. Bucuresti. str. Blanari 3-5. Zorileanu 30-94. Lacul Rosu 6947. 7 apartamente. Savulescu Iordan. 10 apartamente. Mazaryk 12. 10 apartamente. Piata Rosetti 3 6939. Septilici Victoria. Haia Lifsit Constanta. 7 apartamente. Smarandache Mirica. str. 26 6940. Xenopol 13. Stanescu Emil si Virginia. Sfetea Iuliu. str. Ana. 3 apartamente. str. Av. 7 apartamente. Savulescu Dumitru. Bucuresti. 6 apartamente. N. Stoian Gh. Bucuresti. 4 apartamente. Turnu Magurele. 6949. Unirii 20. Gutenberg 3 bis 6942. 6953. str. Bucuresti. Balcescu 9. 13 Decembrie 29. 6957. str. Bul. str. V. Poenaru Bordea 9 6937. str. Lipscani 37. Sznhaere R. R. 5 apartamente. Stoicescu C. Stanescu Valentina. Negustori 7 6944. 6 apartamente. Sarchisian Hacic si Ileana. Balcescu 23 6930.A. 15 Otopeni km. Slavescu Oliviu. Nic. Bd. calea Rahovei 10. a. Bucuresti str. Bucuresti. Spl. Stoica Gheorghe. aleea Zoe 22 6932. str. 15. 14 apartamente. Stanovici Nicolae. Av. Matei Voevod 2 6946. pentru comertul de Masini si intrep. Stan Elisabeta. Bucuresti. str. Lascar 16 6934. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. Bucuresti. str. Elena Cuza 27. 11 apartamente. S. Londra 22 Predeal. str. Aristide Briand 6 6936. str. Ilie. Cornetului 3. str. Mamaia in blocul Edilitatea 6933. Bucuresti. Echinoxului 21 6952. Schehrer Bernard si Elisa. 4 apartamente. Stanculescu C-tin. Stoicescu Ion. str. Bucuresti. str. Wilson 12. str. Sultanov Eugenia. 11 apartamente. str. str. Singer S. Principatele Unite 2.A. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. str. Bucuresti. Bucuresti. Elena Cuza 35 6956. Marcel Andreescu 40. a. Crist. Th. 9 apartamente. 6954. Republicii 6 6938. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. 4 apartamente. str. str. str. 11 apartamente. str. 6 apartamente. str. 9 apartamente. Elena Cuza Voda 1. 4 apartamente. Cuza Voda 5 6951. Cuza Voda 74 6955. Bucuresti. Paris 10 Chitila km. Braziliei 21. str. D. Slavescu Cristache. Doamna Ghica 52. 8 apartamente. Sinescu Ahil. calea Vacaresti 126. Georgescu 3. str. . Bucuresti. Margeanului 14 6958. Sarafidi Irina. Schmidt Louis. Solavici Hugo si Iohn. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. Sutescu Victor. M. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str.. Slatineanu Emanoil. P.

str. Olimpului 24. Iordache Golescu 4. Stancu Nicolae. Stanciu C-tin si Ana. str. Bucuresti. calea Mosilor 135. Bucuresti. str. 2 apartamente. 2 apartamente. sos. Solomon C-tin. Bucuresti. Saulescu Theodor. cal. 14 Martie 17. str. Bucuresti. Romei 3. Cpt. 6977. Vladimirescu 53. M. 6990. Spanopol C-tin. str. str. Simulescu Maria. 10 apartamente. Romulus 46. Bucuresti. Steinberg Ivette-Davidescu. 6980. 7 apartamente. str. Bucuresti. Drumul la Rosu 6 6970. 9 apartamente. Mitropolit Andrei Saguna 16. Aleia Isvoarelor 75 Tg. Petru Maior 64. 9 apartamente. 6981. Stache Elena. calea Serban Voda 184 6976. Sold. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Matei Basarab 17. Bucuresti Intr. Hameiului 5. Bucuresti. calea Grivitei 454. Stanescu Constantin. 6987. 6985. Filipescu 1. str. 5 apartamente. str. Brezoianu 7. Bucuresti. str. Sadeanu Maria. 11 apartamente. 6989. 35 apartamente. Stancu Zamfir. Muzelor 3. c. Maria Rosetti 6 6967. 7 apartamente. Bucuresti. 4. Raducanu Grig. 6979. 5 apartamente. calea Mosilor 124. str. Stoia Ion. Bucuresti. Bucuresti. 63. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Popa Russu 11. sos. 10 apartamente. Marasesti 49 6984. a. str. Bucuresti. Ploiesti 139 6975. 6988. 6973. Suflea Gheorghe. Aleia Pictor Vermont 1. Bucuresti. Sturdza Olga. Stefan cel Mare 90 6965. Foisorului 61. 4 apartamente. Bucuresti. 6968. Stefan cel Mare 96 6969.6959. sos. Cocarescu 56. Olga Bancic 6. 16 Februarie 1933. Simionescu Ion si Eugenia. 1 apartament. Intr. Intr. str. Sturza Viorica. str. Bucuresti. 6983. Singer Daniel. str. Buc. Elena. Stroescu Angela.. Stavarache Dumitra. 3 apartamente. Bucuresti. str. Mamaia bai. Sorin Carola. 6962. str. str. 6982. str. Popa Farcas 68. Bucuresti. Bucuresti. Segall D. Schileru Grigore. Vespasian 43. Bucuresti. 3 apartamente. Sion Alfons. 4 apartamente. str. 2 apartamente. Spannopol Const. str. 6963. str. str. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Spireanu Vasilica. N. 2 apartamente. Filipescu 32. 8 apartamente. str. Sobiescki Gheorghe. . B-dul 1 Mai 139 6974. str. Grivitei colt Eroilor 8. Segall D. 3 apartamente. T. 3 apartamente. str. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente. Stoica Petre. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Saidac Alexandru. calea Grivitei 235. Grivitei 180 b. Nic. Kiseleff 51. Episcop Ilarie 11.. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti. Banat 20. str.. 6986. Cap. P. 6978. 6 apartamente. Bucuresti. Savescu Ion. str. Filimon 93 6964. Bucuresti. 1 apartament Bucuresti.. Tunari 66. 6971. 6960. Samaras Ioan. Eminescu 173. P. 6992. 6972.. 24. str. Viilor 6. 5 apartamente. Preotescu 16. Niculcea 72 6991. Jiu. Bd. Schitu Maicilor 26. sos. Orasul Baneasa.. 5 apartamente. Mantuleasa 22 6966. Constanta Aleia Crinilor 11. Stircea Ion succes. Stirbei Voda 65. Bucuresti. str. Sever Alexandrina. str. 6 apartamente. G-ral Anghelescu 42 6961. str. N. Dionisie Lupu 35.

Negru Voda 7. Sumbasacu Gh. str. Bucuresti. 83. calea Victoriei 46 si 34. 7024. 7017. Apolodor 1. str. str. Dobroteasca 12. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Stan V. Socolescu Afrodita. a.Academiei 35. str. 7012. 4 apartamente. 6 apartamente. str. 6996. Sarateanu Georgeta. Bucuresti. Mircea Voda 45. Dealul Oltului. 7020. Soare Dumitru. Schvartz Frida. G-ral Vladoianu 26. Tomas Masaryk 11. Sf. a. Stoica Ion. Bucuresti. 5 apartamente. 7025. 7005. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. Sipiceanu Ion. 7 apartamente. Bucuresti. Traian 108. Lacul Tei 33. 7026. str. Spl. str. 4 apartamente. Lucaci 33. Bucuresti. 2 apartamente. Soroceanu Anton. Stirbei Voda 20. Isvor 37. 7018. str. I. Bucuresti. 217. str. Sideri Ion si Niculae. str. 5 apartamente. Bucuresti. Ada Marinescu 9. Apostoli 46. Bucuresti. Negru Voda 6. str. 3 apartamente. 7011.. Bucuresti. Stefan cel Mare 84 6994. Lucia.. . 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. calea Rahovei 251. Bucuresti. Bucuresti. Segal Frieda si Victor. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Stroescu Neron. Spiegler Bernard. str. calea Vacaresti 29. Schoenblum Hugo. Lizeanu 17 7023. 9 apartamente. 7009. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. Viitorului 93. Mircea Voda 17. Bucuresti. Suciu D-tru. Soc. Bucuresti. Antim 4 bis 6998. str. str. Stratilescu Strate. 7002. 6 apartamente. Tirul. Spirescu Florica. Sandulea Elisabeta. 7016. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Teiul Doamnei 81. 6 apartamente. 4 apartamente. Iasi. calea Rahovei 403. Stanciulescu C-tin. 7000. str. 8 apartamente. Stefanescu Nae. str. G. Stoicescu Gh. Stern Leia. Aleia Mantuleasa 11. Fainari 42 bis. Bucuresti. Intr. Bucuresti. 7013. str. 7007. Bucuresti. str. str. 3. 5 apartamente. Vulturi 86. 7003. str. Rusu Sirlanu 3. 37 6993. Spranceanu Gh. Suceveanu Grigore. 6 apartamente. 2 apartamente. Ploiesti. 7001. Bucuresti. 6997. Bucuresti. calea Calarasilor 134. 23 apartamente. Simion Magdalena. Azilul de Noapte 12 7019. 7004. Vergului 166 7010. Bucuresti. Stroescu Dan. Vulturi 38. Banu Udrea 9. 5 apartamente. str. 25 apartamente. Soc. str. Stradela Alba 4. 4 apartamente. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. maresal Tolbuhin 119.. Ionescu Gion 8. de cultura liberala. Spangraft Ferdinand. 23 apartamente. 13 Septembrie 215.. Bucuresti. Bul. Duca 11. str. Dragasani. 7021. 7015. 7006. Bucuresti. Sf-tul Sava 13. Sterie Sergiu Nibi. Bucuresti. Maria Rosetti 45 Bacau. 48. 7008. Sandulescu Alex. 6995. str. Simion Iosif. 7022. Constanta. Independentei 1. 3 apartamente. Spitzer Selma. 56 apartamente. str. G-ral Ipatescu 7. 8 apartamente. 10 apartamente. Edgar Quinet 2. Sebastian 129 7014. str. str. Stanescu Toma. str. str. Ana Davila 3. Sf-tii Apostoli 63. str. calea Grivitei 178. Bucuresti.

str. 7 apartamente. Bucuresti. Av. 3 apartamente. Bis. 7051. 7038. 7037. Bucuresti str. Bucuresti. Buzesti 71. Bucuresti. 7029. str. Stamatescu Aurora. . Batistei 5. Dionisie Lupu 17. A. str. 3 apartamente. 7033. Bitolia 15. 3 apartamente. Balcescu 16 7043. str. 16 7054. Bucuresti. str. Stanculescu Alex. str. Schuster Silian. Bucuresti. Bucuresti. 7030. Burghelea 16. Emil Pangrati 25. Marinescu 12. str. Schina Gabriela. Cuza Voda 60. Bucuresti. 7044. Schvartz Malvina. str. Stoicescu Constantin. 36 apartamente. Soth Giorge. 7028. 2 apartamente. Rosetti 14. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Steriade Alexandru. Bucuresti.. Ankara 5 A. Vasile Lascar 49. 7042. Steriade Alexandru. 7039. Romana 169 7034. 8 apartamente. Bucuresti. Sevenoiu Gh. Filimon Sarbu. C. calea Mosilor 368. str. Bucuresti. calea Rahovei 133. Stelian Constantin. str. Bul. 3 apartamente. 4 apartamente. Iasi. Bucegi 37. C. Armasului 8. Slavescu Ion. str. str. Bucuresti. General Angelescu 61. str. str. str. 7047. str. Bucuresti. 7050. Stefan cel Mare 240. Samali Verturia. str. Sfetcu Petre. str. Targoviste. str. 4 apartamente. Sarvas Nadejdia. Scortenu Corneliu. L. Staicu Titi zis Staicovici. Bucuresti. Slavescu Cristache. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. 7036. Marasesti 26. 7048. 3 apartamente. Ion Creanga 10. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. Zorileanu 31. Bucuresti.7027. str. Ploiesti. 8 apartamente. Macedoniei 14. str. 12 apartamente. Dr. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 7052. Ionica 5. Maria. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Ion Creanga 8 si 12. I. str. 7040. Steriade Alexandrina si Ion. 4 apartamente. Staiciu N. Varsoviei 21. Fainarilor 70. str. Sigler Bernard. Strohr Vilhelm. Sarateanu Erimia. str. Sanatescu 51. str. str. str. 7045. Stoicescu Stefania. Drobota 10. Porumbacu 18 7053. Socolescu Grigore. str. Bucuresti. C. Bucuresti. str. Licurg 3. Bucuresti.. 3 apartamente. Dr. sos. Frimu 26. str. Bucuresti. Dumbrava Rosie 60. Occidentului 23. 2 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Marcu 25 7056. 7 apartamente. str. str. 4 apartamente. Sf. sos. Clinciu 18. Simionescu Mircea. Maria Rossetti 51 7041. Schollenberg Otto. Grant 44. Mihail Eminescu 139. calea Calarasi 9. Zece Mese 16. 7046. Bucuresti. str. Viitorului 84 7032. str. Segal Samuila si Tinia. 7031. str. Nic. 31 apartamente. 17 apartamente. Dr. Stefan cel Mare 4. Turnul Eifel 62. 2 apartamente. str. Bucuresti. Sangiorgian Sofia. Caimatei 16. Jules Michelet 19. Bucuresti. str. Tomas Masaryk 7 7049. 8 apartamente. Amzei 27 Sinaia. Kiselef 31 7055. Brezoianu 53 Snagov. Poetul Alexandrescu 39. str. Dobresti Ilfov 7035. Bucuresti. str. str. Sinigolic B.

Sf. str. Carol Davila 11 Intr. Alfabetului 6 7076. Schereri George. 3 apartamente. Traian 121 7090. Cotroceni 33. Berzei 83. Alba Iulia 7 7071. Calea Dudesti 14 7082. 6 apartamente. 5 apartamente. 18 apartamente. Spatarului 27 7061. Calea Grivitei 107 7078. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Satirag Laha. 8 apartamente. Imobiliara. Stoica N. 10 apartamente. Bucuresti. Lamaitei 42. str. 8 apartamente. 25 apartamente. Steinlincht Leon. Spigler Franda. str. 4 apartamente. Dobrogeanu Gherea 17 7072. 6 apartamente. Cretzulescu 8 7065. Sturza Patturi. Enachita Vacarescu 20. Col. Schuler Ana. str. Santa Agata. Republicii 70 7059. B-dul Dimitrov 88 str. 3 apartamente. Bucuresti. str. 30 Decembrie 77. Pistol 3. Boteanu 3A. Salzman Bernard. Bucuresti. Rosetti 34. Soc. 3 apartamente. str. Stelea Spataru 15 7087. str. Bucuresti calea Grivitei 12-14. str. 7 apartamente. Bucuresti. Ene. Militari 27. 5 apartamente. Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. Intr. Bucuresti. 3 apartamente. V. str. Doamna Chiajna 6 7083. Bucuresti. Corabiei 8 7060. str. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. sos. Stoica N. A. Bucuresti. Fati 11. Seferovici Maria. Suptia Afrodita. Academiei 35. Smardan 6 A Bucuresti str. Bucuresti sos. Sucacescu Maria. Stanoiu Gheorghe. 4 apartamente. calea Victoriei 122 7063. str. Stavar Dorina. Bucuresti str. Simionescu Gh. Ing. 16 apartamente. Bucuresti. Alexandri 16. str. Schiopescu Ion. str. Giulini 5 7069.Tetrat 29 7057.. str. Segaler Iosif. str. Lascar 114. Bucuresti. Bucuresti. Ana Ipatescu 27 7066. Storch Gabriela. Salie Ianan si Hanan. Smardan 17 7086. 25 apartamente. str. Savulescu Stefan. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 18 7058. Samuel Emil. Masina de Paine 28. Bucuresti. Bucuresti. Stoianovici Alex. Dionisie Lupu 2 7081. 9 apartamente. str. Galati. Bucuresti. calea Grivitei 190 7079. 4 apartamente. Santelena Ernesta. Bucuresti. str. Bucuresti. V. str. Sencovici Margareta. str. 21 apartamente. str. 16. Stoenescu Constantin. Libertatii 5 7075. Suciu Stefania si Rodica. Sighin Osias. Maria 22 7077. 7074. str. 5 apartamente. Sarbescu Maria. str. 20 apartamente. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Slavescu Maria. Bucuresti. Buzesti 101 7088.. Bucuresti. 7073. Schor Moritz si Simona. Bucuresti. Brezoianu 38 A. Sarafian Caiane si Hareu. C. Plevnei 44 7068. str. 24 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. C-tin Nacu 6 7070. 10 apartamente. str. Masina de Paine 88 7084. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Savescu Ion. 6 apartamente. 3 apartamente. 17 apartamente. Maria. Orero 10 7080. Banu Maracine 26 7089. 27 apartamente. str. 9 apartamente. str. str. Savescu Emilia. Bucuresti. Bucuresti. str. . Lipscani 15. Bucuresti. Sat 86 7064. Bucuresti. Galati. 3 apartamente. str. G-ral Anghelescu 87. Giurgiului 94 7085. Vasile Roaita. Tunari 30 7067.

Calea Calarasi 26 A 7095. 8 apartamente. Stoica Grigore. Bucuresti. Popov 3. str. str. Schvart Avram. str. Zaharia 19. Alice. 15. Sperlea Alexandru. Spiru Haret 13. Sutasului 29.Poenaru Bordea 18. Caimatei 8 7110. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. Bucuresti. Tudor 136. str. 20 apartamente. Stoica Ludescu 5 7122. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Schudgger Teofil. str. Giurgiului 150 7105. 8 apartamente. Stanescu Filofteia. 7125. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Giurgiului 128 7096. Elena. Transilvania 1. str. Bucuresti str. 5 apartamente. Schmidt Louis si Carol. Savescu Iancu. str. Sf. Stirbei Voda 68 Brasov. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. str. Simonide Anastasia. str. Suru Miron. Segal Izil. str. Bucuresti. Voivozi 62 Campulung Muscel str. 148 7120. 7 apartamente. Braniste 13. 7118. Schilingher Necula. Aman 31 7123. Braila B-dul Cuza 153 7106.. 7 apartamente. Bucuresti str.. str. fost I. Sacaneanu Neculae. Bucuresti. Calea Victoriei 101. Popov 3. 7. Spranemata I. Ghenadie Petrescu 27 7099. Sepeanu Mariana. Solomon David. Stelican Laga. C. 9 apartamente. Segal C. Bucuresti. str. 4 apartamente. N. Bratianu 27 . Filipescu 1 7101. Adrian 4 A 7103. Cantemir 18 7108. 4 apartamente. 5 apartamente. Slavarachescu Vasilica. 3 apartamente. Govora 2 7094. Stoenescu Dumitru. str. str. 17 7102. 3 apartamente. Sebastian 191 7093. Justitiei 33 7107. Simon Aurora. Calea Calarasi 30 7092. Calea Victoriei 170 7116. Hagi Moscu 23. Sami Cohn. sos. 7 apartamente. str. Bucuresti. calea Mosilor 159. 7 apartamente. Eliza. 10 apartamente. str. Soare O. 6 apartamente. Bucuresti. Solomon Berii. Bucuresti. Sabetay Roza. Sofronie Ana. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti str. Bucuresti. 6 apartamente. str. 5 apartamente. 20 apartamente. Zablovschi 56 7117. 6 apartamente. Savulescu Gheorghe. Mamulari 19. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. Sf. Bucuresti. A. Schirdoerger Sigmut. 7127. Brancoveanu 80 7124. Slima Alex. Bucuresti. 4 apartamente. str. Petre Maior 101. 25 7104. Singher H. Nerva Traian 105 7112. Bucuresti. Stoicescu Ileana. str. 6 apartamente. V. Bucuresti. G-ral Anghelescu 5. Bucuresti. T. sos. 5 apartamente. A. Bucuresti. Margelelor 1 7119. Bucuresti. Mihail si Teodor. Calea Victoriei 84. str. 7126. Bucuresti. Rumeoara 9. M. Carol Davila 59 7111. 7 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87. 7 apartamente. M. Maria. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Anton Pan 17 7115. Bucuresti str. Bucuresti. 10 apartamente. Spiridon 5 7098. Staianof Tancu. str. Lunei 3 7100. 5 apartamente. Labirint 107 7114. Frumoasa 3. str. Simion Filip. Sammer Carolina. 4 apartamente. str. Bucuresti. Suruceanu Eugenia. Dristor 45 7109. Stanculescu Iaseta. 3 apartamente. Schweitzer Elena. Crisan 3 7097. Bucuresti str. str. Popa Tatu 74. Bucuresti. Petre Poni 18 7121.

Bucuresti. Enachita Vacarescu 44. Enachita Vacarescu 46 7138. str. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Simionescu Naie. Toma Ionescu 13. str. Bibescu Voda 4. Schaler Emil. Bozianu 4 7132. Sarodon R. 7154. calea Grivitei 215 7141. Dr. 5 apartamente. Zoie. str. 3 apartamente. sos. 4 apartamente. calea Grivitei 39. Serbanescu G. Varfu cu Dor 6 7160. str. 9 apartamente. Iatropol 6. Uranus 66. Bucuresti. str. Hagiu 23 7148. Intr. Popa Tatu 71. str. B-dul Cuza 10 7143. str. Magurele 2. Bucuresti. str. 5 apartamente. 7129. Arionoaiei 36 7150. str. str. Stelea Spataru 6 7151. Bucuresti. Stoian Vasile. 20 apartamente. 5 apartamente. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. B-dul 1 Mai 56 7155. Slavu I. Grigore. 50 apartamente. str. Bucuresti. . Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Stamatescu Bayote. Munteanu 6. 12 apartamente. Kogalniceanu 7 7136. 8 apartamente. str. Iuliu Boros. Bozianu 7 7147. Bucuresti. 8 apartamente. Tomescu 14 7139. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Stoenescu Gherghina. 3 apartamente. Salvator 39. Simion Mircea. Saguna 11. str. Soare Niculae si Stefania N. P. 7 apartamente. 6 apartamente. Viilor 10. Ferentari 89 si 91. Slavescu Ion si Zoie. General Ghenea 6. Silberling Alphone. Stavri Panteli. Horatiu 20 7152. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dr. 5 apartamente. 10 apartamente. Frunte Lata 16 A 7145. Bucuresti. str. Grozavesti 12 si 29 7157. Tudor. Macarovici 8 7153. str. Bucuresti. 5 apartamente. Stanescu Ilie. A. 7134. Ioana. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Iuliu Baras 15. Barierei 34 7158. Stoenescu Anghel. Sglahin A. str. Bucuresti. M. B-dul 6 Martie 95. Cristache Conache 19 7133. Stoicescu Ion si Tudora. 5 apartamente. 9 apartamente.7128. Octav N. Bucuresti. str. Ceres 12 7144. 105. Cazarmei 67 7135. str. Sahaghiean Eghiea. Sumbaraen Gh. Calimanesti-Valcea 7130.. Bucuresti. str. Calea Plevnei 194 Sinaia. 3 apartamente. str. Stanescu Eliza. Bucuresti. Gh. Spandonide G. Bucuresti. 41 7140. 10 apartamente. str. Brezoianu 27. Serafim Haralambie. 12 apartamente. Smeu Ioan. Bucuresti. 3 apartamente. 20 apartamente. Bucuresti. str. str. Smarandache. 5 apartamente. Ioan. Stanescu Apostol. Veseliei 82. Staicovici Maria. Transilvaniei 54 7159. str. Uranus 31 7146. str. Stroescu Gheorghe. 7149. str. Calea Rahovei 323. 6 apartamente. Ferentari 103. Dunavat 6 7137. Soare. str. 3 apartamente. Bucuresti. Stanescu Ion. 8 apartamente. Fund. Bucuresti. Simonide 5. 6 apartamente. Bucuresti. Stoenescu Bucsa Ana. Coriolan 12. Soci Dr. Sorel Naie si Maria. Stanescu V. str. Spiroiu Emilia. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Mitr. Pasteur 18 7142. Sotir Gheorghe. Bucuresti. Olimpului 4 7131.

8 apartamente. Ecardiei 54. str. Bucuresti. Stan R. 8 apartamente. Olteni 19. Bucuresti. Bucuresti. str. Dimitrov 76. Simionescu Stere. str. Bucuresti. 15 apartamente. G-ral Salmen 20. Obedeanu 19 7164. Ion. 4 apartamente. 4 apartamente. str. 6 Martie 91A. Cal. Unirii 88. 7179.. 7192. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente. 3 apartamente. Zaharia 29 7182. Gh. str. 68 Sinaia. Cpt. Bucuresti. Aurel Vlaicu 78. Sos. 4 apartamente. Iancului 27. Sasu Lucretia. Arionoaiei 13. Simionescu Clara. Sranimir Gh Marica. Stanescu C-tin si Ecaterina. Shul Iacob si Dana. Nerva Traian 66 7181. 7 apartamente. Ioana. 6 apartamente. 4 apartamente.. str. Orzari 5 7166. str. 4 apartamente. Bucuresti. Mihai Bravul 145 si 168 7165. Orlando 11. Sandulescu D. 7180. str. str. B-dul Republicii 75 7170. str. Herescu 4 . Bucuresti. 7185. str. Bucuresti.. I. str. str. Bucuresti str. Stanim Gh. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Claudiu 6 7173. Uranus 57 7172. str. Bucuresti. Stoia I. Bucuresti. Stelnicianu Olga. str. Simici Elena. 25 7193. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 7195. Bucuresti. Viitor 91. str. Stirbei Voda 41. comerciala. calea Calarasi 280. 7183. 7 apartamente. 7184. Aurora 60. Slenar D. Vasile Boerescu 10. Dudesti 32. Primaverii 10 7163. Simian Tudor. 5 apartamente. Stoicescu Maria. 7168. Bucuresti. 3 apartamente. Slavescu D. Stoienescu Iorgu. Sasu Ion si Ecaterina.. str. Serban Voda 85 7186. 13 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. str. 7190. str. str. Vasile 57 7197.Anton Pan 54 7161. Pantelimon 288 7169. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. 3 apartamente. sos. Bucuresti. str. Mihai Voda 49. str. str. Intrarea Putul cu plopi 3. Sigorin Olga. 3 apartamente. str. str. 3 apartamente. Dr. Luncsoara 7 7196. Steinhart W. Wilson 15. Bucuresti. Stoienescu Sandu. Scarlat Nataliea. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Sos. Stoenescu Petre. Bucuresti. Steinberg Morit.. Bucuresti. 5 apartamente. Bul. Strede Saul Klarchen. Sapira Aron. Stoenescu Gh. Bucuresti. Soc. 5 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Traian 155 7191. Laborator 17. str. Stroe Iordache. Saragea Zamfir. 7176. 5 apartamente. Dr. str. Sfetea Regina. Bucuresti. Gheorghe. Orzari 16. Sprinceana Florica S. Smaranda. Bucuresti. Bucuresti str. str. str. 27 apartamente.. Bucuresti. Pitagora 34-36 7177.. N. Socom. 7188. Bucuresti. Miron Costin 17 7174. Sapnic Speer. Gabriel Peri 17 Campina. 7189. Sterian Alex. str. str. 2 apartamente. Putul cu Apa Rece 69 7187. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Stirbei Voda 50. Colentina 14. Stratulat Alex. 3 apartamente. Sfart Iosif (succesiune). 7178. Bucuresti. Subotnicov Radivan. str. Bucuresti. Mihai Viteazu 11 7171. Balcescu 3. Iasi. Bucuresti. Pop de Basesti 38 7194. Labirint 20 7167. 9 apartamente. Cimitirului 44 7162. Vanatori 29. Masarik 17. 24 apartamente. str. 7175.

7205. Savini Aurelia. Eternitatii 6. Th. 13 apartamente. 12 apartamente. str. Bucuresti. Labirint 22. Diana 5. 7. Bucuresti. 14 apartamente. str. Bucuresti. B-dul Ferdinand 1. Bucuresti. Petrescu X 8. Garlea 8. Stalsky Iosif. str. str. Calusei 43 7222. 3 apartamente. str. 8 apartamente. Sabo Stefan si Maria. str. M. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Selari 3. Th. Pandurilor 1A 7204. str. Schmeerschon Aba. Iasi. str. Simion P. Olteni 34. Savopol Olga. Stancu Simion Niculae.. str. 7212. Simionescu si Hanerina Marius. 17 apartamente. 5 apartamente. Aviator Jean Teseier 13. Ion. R. 7 apartamente. 3 apartamente. Aman 16 7219. Constantin. Stefan Gheorghiu 32. 7215. 9 apartamente. 7209. str. Ocna. Leon Voda 18 7201. Aviator Sanatescu 44. Sotero Silvio most. Stinghe Arsene. str. str. Sos.. Gabroveni 4. Stefan cel Mare 153 7214. cel Bun 1B 7227. Pantelimon 79. str. Grigore Alexandrescu 96. Spiridon 13. 7213. Seceleanu Ion. Sapuneanu Gh. Voievozi 14 7202. 7217. Tg. str. str. 2. most. Saidufis Gh. 7224. str. Constantinescu 35. Bucuresti. Eminescu 93 7200. str. Stanciulescu N. Stoian Alexandru. str. Florica. sos. Alex. str. str. 5 apartamente. sos. 7221. 4 apartamente. str. 7216. Bucuresti. Serghiu Nicolae. 8 apartamente. Bucuresti. str. str. Valcea. 7225. Bucuresti. Rumeoara 35. Sf. Halelor 29. Filimon Sarbu 6. 17 apartamente. Bucuresti. str. str. Badea Cartan 11. 6 apartamente. most.. 8 apartamente. Bucuresti. Viitor 128 7218. Sos. Pantelimon 23. Simion Oprea. Bucuresti. 7206. str. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Stoican Corneliu. Ralet 4A. str. Bucuresti. Sf. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. Cap. Sideri Elisabeta. Bucuresti. Bd. Colentina 74 7203. Bucuresti. 11 apartamente. 7 apartamente.7198. Marasesti 49. Silberman S. str. Schechter Barnhardi si Rebeca. Sterea Jules. str. 14 apartamente. 7208. 13 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. Ion Ghica 2. Bucuresti. 5 apartamente. Lt. 11 Iunie 5. Stoica Ion. str. Bucuresti. Valeriu Braniste 23 7207. str.. 30 Decembrie 104. B-dul 6 Martie 63. Bucuresti. sos. Popa Nan 137 . 18 apartamente. str. str. Buturugeni 2. Stroe I. 7220. Sdrobici Constantin. Sorescu Gheorghe. str. str. Alex. 7211. 2 apartamente. Uranus 93. Bucuresti. Orzari 36 7199. Sachelarie Visarion 43. Bucuresti. M. Iforiei 27 7226. Mircea Voda 41. 7210. Bucuresti. Tepes Voda 147 7223. Stanciu Toma. Baratiei 59. 13 apartamente. str. Stoenescu St. Bucuresti. str. Iatropol 22. Eminescu 121. Stoenescu Oprea. Bucuresti. str. Dr. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. str. Episcopul Chesarie 3. Speranta 148. str. Steriade Ecaterina.

Bucuresti. Bul. Bucuresti. str. 3 apartamente. Caimatei 10. Segal P. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 7244. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria. Bucuresti. 7 apartamente. Stanescu Dumitru. Popa Nan 99. Ilarie Chendi 12. Bucuresti. Sengher Alfonso si Ghizella. str. Ana Ipatescu 66. str. Luica Vasile. str. 8 apartamente. str. Artei 14.7228. Sutzu Ion. Plevnei 92 7253. Stefan I. 7258. 7254. Statilescu Stelian. 7238. Gh. Pitesti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Magheru 43. Berzei 24. Stimulescu Marin si Maria. Biserica Amzei 22. Bucuresti. Mosilor 23B 7251. Florariei 16. Bucuresti. 7243. Statescu Constantin. Gaitanari 16. Stanescu Maria si Ion. 7256. Stoenescu Stefan. 7241. Segall Victoria. 7239. Stefan cel Mare 40. Most. 8 apartamente. 7255. str. Bd. str. str. str. sos. Olga Bancic 5. 7 apartamente. Matasari 32-34 7250. 7. Laborator 162 7233. 10B 7234. 7259. Popa Nan 5. Judetul 8. Tolbukin 134. Iasi. Precupetii Vechi 32 7229. Scradeanu Anghelescu Emil. 3 apartamente. Coltei 36. str. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 6. Cal. Stern Henry. Bucuresti. N. Masina de Paine 130. 7236. Bucuresti. 5 apartamente. Calusei 3. Laborator 100 B. Mendelejev 5. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. str. 11 apartamente. 10 apartamente. str. str. Savu Ilie si Frida. Vadul Schelii 2. str. 9 apartamente. str. 9 apartamente. Schneica Aneta. Scarlat. Pacurari 11. str. 7249. Apostoli 47. Bruxelles 14. Stoenescu Elena. Rubinelor 6. Rahovei 85. 7232. Bucuresti. str. str. Ion. Bucuresti. Mesterul Manole 26. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 117. 5 apartamente. str. Stoenescu Viorica. Bucuresti. str. Racari 34. Serban. Ionescu 10. str. 9 apartamente. str. 12 apartamente. Stavrescu Ioan. Stanescu P. Stavrescu Grigore. Bucuresti. 49. 7230. 9 apartamente. 7240. 6 Martie 89. str. Iasi. Bucuresti. str. Intr. str. Bul. Bd. Bucuresti. 8 apartamente. 10 apartamente. Plantelor 84. Iasi. Stanescu Iancu. 2 apartamente. Eminescu 22. Plut. 11 apartamente. 19 apartamente. str. . str. Pictor Odobescu 29. 7235. Tolbukin 28 7237. 2 apartamente. 10 apartamente. str. Braila. Stroescu I. Spiter Eugen. str. 18 apartamente. 177. Sturzu Alexandru si Maria. Florilor 1. Cal. str. Gen Dona 11. Bucuresti. 8 apartamente. M. Carol. Ion Maiorscu 8. 7246. Vasile. Stoenescu Savu si Elena. str. Schitu Magureanu 21. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Col. Precupetii Vechi 27 7245. Icoanei 65A 7231. Bucuresti. Predeal. 7247. 7242. Sf. Bucuresti. Stavescu Virginia. Papazoglu 47. 7248. Bucuresti. 8 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. str. Cal. Staicovici Olga. Ion Maiorescu 13 7252. Stanescu N. Stroia Ioan. Bucuresti. str. str. Stoenescu Aida. Colentina 16. 13 apartamente. 7257. Sapunaru Gheorghe. str. Calea Dudesti 248.

Bucuresti.. Sascu Nic. 7291. Aviator T. 7267. 7277. str. Dudesti 160 B. str. 20 apartamente. str. 8 apartamente. 7262. Ilie. Mircea Voda 23. str. Zece Mese 8. str. Victoriei 25. 6 apartamente. al. Salmeu Mihail. str. Virginia 5. Tolbukin 75. Episcopiei 2. 7272. 2 apartamente. Precupetii Vechi 41. Cal. 7284. str. 4 apartamente. Stegler Pincu. Most. Pica Fl. 4 apartamente. Semiaion M. Sava Gheorghe. Bucuresti. Mantuleasa 1. State Gheorghe. 7285. 7275. Bucuresti. Vasile Lascar 53. Bacau. 7271. Mihai Voda 29 7288. 11 apartamente. Svegler Feibis. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. 7280. 3. Baratiei 38. Spoitori 2 7268. Sihleanu 167. Bravilor 16. str. Bd. 6 apartamente. 7260. str. Bucuresti. Vintila 2. Fluerului 44. Dr. Simulescu Virgil. cal. Cal. Stavarachescu Viorica. 3 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. str. 4. Sipiceanu I. Poetul Alexandru 29. 7263. Segall H. 7292. str. Bucuresti. Cotroceni 16 . Sumbasacu Gh. str. Mosilor 202. Stamatidi Dumitru. str. 14 apartamente. 7287. Felicia. Bucuresti. str. str. str. str. 3 apartamente. Grivitei 192. Schedlinschy Erich. 10 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. str. Targoviste. Laborator 33. str. Vasile. Tudor 12. str. 7270. Comana 4. Staicovici 37. 8 apartamente. Dragos Voda 12. 4 apartamente. Iliescu 19. 12 apartamente. Mantuleasa 38. Bucuresti.. Vulturi 107. Bucuresti. 12 apartamente. Sellim Lucretia. str. Ion Ghica 1. N. Senpescu Zamfira. 7279. 3 apartamente. Saxone Aurel. 9 apartamente. Anuta. str. str. Bucuresti. str. str. str. 4 apartamente. Balcescu 17. Stravi Constantin si Florica. 7286. 7278. Stoichita Clara. Bucuresti. A. Lister 55. 7264. 12 apartamente. Bucovina 18. Bratului 26. 5 apartamente. 10 apartamente. str. str. str. Icoanei 6. Bucuresti. Bucuresti. Stroescu Niculae. str. Dl. Caracas 42. 7265. Siga M. Bucuresti. Suseanu Silvia. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Al. Stoica Dumitru. str. 7266. 7269. Hristo Botev 36. Sion Cecilia. Sborului 11. Dobrogei 1. 10 apartamente. 4 apartamente. Cal. Palisoa Ion. Racari 26. 7290. 4 apartamente. sos. Paraschiva Gherghel 1. str. Cal. Sandu I. str. 1 Mai 123. Sevaldstetov Caterina. Streza Dragomir. Soreanu D. Lirei 11. str. 10 apartamente. Stanceanu Ecat. Vasile Conta 6 7273. Academiei 35. 16 apartamente. T. Bucuresti. Bucuresti. str. 7282. cal. Bucuresti. Suchias Zenobia. Bucuresti. Eminescu 27. 7281. si Zoe. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. si Ana. str. Sandu Aldea 94. Bucuresti. Scharf Golda. Bucuresti. 7289. Bacau-Piatra 7276. Bucuresti. Scarlat Atanasiu. Sterescu Elena. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Victoriei 101. 4 apartamente. Foisor 15. I. Exarcu 3. 7274. Cal. 7283. Bucuresti. Bucuresti. Vintila 11. Mosilor 201 7261. Dr. Dudesti 13.str. Clopotarii Vechi 8. Bucuresti.. str.

Scuhut Valentina. 5 apartamente. Bucuresti. 7314. Popov 98. Episcop Ilarion 3. 10 apartamente. Vasile Toneanu 52. 10 apartamente. 5 apartamente. Sf. 5 apartamente. Catelu 1A. Stoenescu C. 4 apartamente. Sibberling Alfons. Caramfil 75. Berzei 12. 7324. 4 apartamente. str. 7300. 7295. str. Cal. Bucuresti. 7313. Rosetti 2. Semanatoarea. Stanisel I. sos. Bucuresti. 6 apartamente. 2 apartamente. Fagaras 36. 6 apartamente. 3 apartamente. str. 6 apartamente. 4 apartamente. str. str. Anastasia Panu 7. str. 11 apartamente. str. Gheresti 6. str. Stefan cel Mare 12 7308. Sandulescu C-tin. 10 apartamente. Viting 7. Bucuresti. Most. Buzesti 40. Bucuresti. Dogeanu 18. 3 apartamente. 7294. 7319. Brezoianu 7 7311. 7323. str. 8 apartamente. Simion Ion. Spiroiu Lucian. 7304. Bucuresti. str. Calea Vacaresti 163. Bucuresti. 7301. str. sos. 7309. str. Bucuresti. Stancu Dumitru. Savulescu Vasilica. Nerva Traian 41. Saru Maria. Calarasi 151. Simota A. 7 apartamente. Oituz 13. 4 apartamente. 16 apartamente. Calea Dorobanti 59. C-tin. 7322. G. Sloese Dumitru. Simionescu Traian. Bucuresti. Soc. calea Dudesti 196. 7329. Galati. Bucuresti. Dudesti 231. 7297.7293. Brezoianu 57. B-dul 1 Mai 80. Strejan Ritta. Schlifeld I. str. Daniel Borcianu 32. 3 apartamente. str. str. Silaghi Stefan si Ana. Bucuresti. Popa Nan 158. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Bucuresti. Soneriu Ioana. str. Spiru Cristea. Subasescu I. str. Romniceanu 6. Argeaua 1. str. Stanescu Coralia. 7320. Bucuresti. 7327. str. Dr. Costica. Horatiu 20. Stirbei Voda 17. Gheorghe. str. 50. Bucuresti. 3 apartamente. . Biserica Pantelimon 1. Traian 234 7330. Spiridon Gheorghe. 7318. G-ral Ghenea 6. Bucuresti. Bucuresti. Dolza 4. Stanescu Vasilica. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Segall Benhari. Frumoasa 33. Bucuresti. G-ral Cernat 4. 7306. Lt. 3 apartamente. 7321. Virgil Plesoianu 67. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Samuely Leonie. Spiner Ida. N. Bucuresti. 7302. Ioan Mosi 6 7317. Seballian Lucian. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Progresului 9B 7296. 2 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7298. 7326. Spurcos Maliaglu Olga. 5 apartamente. Valjan 6. Mosilor 327. 7325. str. Vineri 21 7312. Bucuresti. str. Stihi Alexandru. 7305. Splaiul Unirii 175. Sandulescu Stelian. Rosiorii de Vede. 10 apartamente. 7316. str. str. Bucuresti. P. 4 apartamente. Bucuresti. Siima Letitia. Schwartzmann Voemia. Bucuresti. Mircea Voda 12 7310. Bucuresti. Stanciulescu Gheorghe. 7328. Turda 7. 6 apartamente. str. Fecioarei 18. Cal. str. Melania. Bucuresti. 5 apartamente. 7303. Crangasi 83. Stanescu Nicolae. Lazar A. str. str. Intr. Dorobanti 21. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. 7299. str. str. str. Santierele Moderne. Bucuresti. Craiova. 5 apartamente. A. 5 apartamente. str. 7307. 3 apartamente. Sigall Sofia. Maria. Iacob Negruzzi 39. Pascu.

Soc. Bucuresti (Militari). Bucuresti. Bucuresti. Uzufruct Soare D. Stanescu Dumitru. 9 apartamente. Sotirescu Vilhelm. 7339. Iancului 133 7351. str. str. Splaiul Indep. Mihai Bravu 87. 5 apartamente. Succesor Swartz Mante. 7352.. str. Sager Leon. Sft. Bucuresti. Stamatescu Petre. Matei Voevod 10. str. 4. Doini 15. M. Lucaci 44. Bucuresti. str. 7336. str. Bucuresti. Maria. 6 apartamente. Colentina 144. 7337. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. si Gigantea. 5 apartamente. 7345. 7343. Saraidarian Releino. Cluceru Udricani 22. Buc. 5 apartamente. calea Vacaresti 37. Sulica Valeriu. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Anton Pan 16 A 7334. Brezoianu 29. Sarmiza Sterea. Preda 25. Bucuresti. str. D-tru Oeriu 16. Simion Gheorghe. 7 apartamente. Bucuresti. Savu Dumitru. Mieilor 16 7353. Bucuresti. Stoica Alexandru. str. Soldat Croitoru 27-39. str. Bucuresti. Agricultori 126. Sava V. str. Gh. Stanian Ion. Cpt. N. Aurel Vlaicu 52. Sterek Emilia. sos. Patrascu Voda 6. B-dul Robert 1-6. Piatra Arsa 2. Aleea Alexandru 41. Bucuresti. 4 apartamente. 7358. 7362. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Calusei 4 B. 7361. Stefan Mihaileanu 7. str. Stoian Eugenia. 4 apartamente. Stan Ioana. Bucuresti. sos. Balcescu 138. 7333. sos. 5 apartamente. Vladescu 7. Sehvarlg Riva. str. Schinyel Matios. Hristo-Botev 13 7335. sos. Lipscani 12. 7350. str. Lipscani 73. Sos. str. Subaseanu Marin. Nou 11. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. 7 apartamente. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Iasi. Calea Mosilor 143. Cuza-Voda 42 7338. Bucuresti.7331. 11 Iunie 48. B-dul Pacii 22. 7360. str. Bucuresti. 7 apartamente.. Stanescu E. D-na Ghica 153. Raune 1. 7332. Staandreher Violet F. Stein Sabina. 7356. Stan A. Spanu Teodora si Stelian. Pictor Mirea 12. Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia. str. 5 apartamente. Bucuresti. Episcopiei 1-3. Dristorului 161. 5 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. str. Matasari 38-30 A. 7 apartamente. 7348. str. 7 apartamente. Ion.. 7357. 7 apartamente. Viitorului 126. Stancu Gh. Succesor Schul Paula. Bucuresti. str. 3 apartamente. 4 apartamente. 7344. Avram Iancu 16. Londra 25 7359. Icoanei 74. Bucuresti (Militari). 7340. Parfumului . str. Sapene S. Jana. Ion Racoteanu 2. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 7346. Iancului 5. -Ploiesti 34. str. 7342. str. Bucuresti. str. 7354. Stoenescu S. str. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. Sterescu M. 6 apartamente. 7341. 7349. Bucuresti. Bucuresti-Baneasa. 7347. calea Grivitei 96. Marilor Hoteluri. Bucuresti. str. Alex. 8 apartamente. 7355. Stoian Stefan. Plantelor 19. Ion. Enescu. 3 apartamente. Calea Dudesti 234-182. Bucuresti. 4 apartamente. 281.

Stern Buia Elena. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bratasanu 7. 7377. Calea Calarasi 106. Hameiului 11. str. str. calea Calarasi 265. Bucuresti.. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 206. str. Bucuresti. 6 apartamente. Selelea Iosif. Scoalei 12. str. str. 7395. Bucuresti. Orizontului 9. Stoenescu Marin. 6 apartamente. Vultur 48. 3 apartamente. Savineanu Tica. Sanhelaropol Rizu. str. Anastase Panu 42 7374. Bucuresti. Tunari 58. 5 apartamente. Iancului 123. str. Nic. Siliam Maria. Bratianu 100. 2 apartamente. Savulescu Ioan. 7364. str. str. Bucuresti. Sadogreschy Luiza. Bucuresti. Bucuresti. Stelimescu Barbu. 7365. str. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Galati. Sandulescu Niculae. Simionescu Elena. 8 apartamente. Sulasanu Ilie si Const. Apostol Margarit 4. 6 apartamente. sos. str. str. Ionica 7. 7386. 3 apartamente. Cuza Voda 58. Predeal. Iasi. 7379. Bucuresti. Agricultori 12. 5 apartamente. 7368. str. str. Lunger 14. Sf. str.39. 7397. 4 apartamente. Ilie 8. Stanescu Elena. Stoian Martha. Dr. 4 apartamente. Steimberg Carolina si Vilu. Staicovici Vasile. Bucuresti. Negru Voda 20. Stanculescu Gheorghe. str. 7396. 7392. C. Avrig 96. Cantemir 29. str. str. Sandulescu Toma. 4 apartamente. calea Grivitei 275. Capt. str. . 5 apartamente. str. Stanescu Rodica. Belvedere 17. Intr. 5 apartamente. Bucuresti. Ion Maiorescu 35. Silaghi Ion si Etela. B-dul G-ral Magheru 29. Sandu Aldea 22. str. sos. 7378. 7387. str. Stambilu Gh. str. Grivitei 14. Schrems Maximilian. Sfintescu Tiberiu. 7370. str. Bucuresti. Dimitrof 19. 7384. 7380. Smeu Valeriu si Ana. Bucuresti. Bucuresti. Cuza Voda 14. 7363. Stereh Ella. Armeana 9. 16. str. Bucuresti. Bucuresti. 7390. 3 apartamente. Calea Calarasi 266. Panduri 22. Rosetti 14. Solomon Iosub. 7394. Vila Margot. Vasile Roaita. Simionescu Ion si Natalia. str. Matasari 24. str. Dr. 4 apartamente. 7367. Titulescu 46. Fainari 38. Macelari 23. 2 apartamente. str. Bucuresti. 7376. Bucuresti. 7 apartamente. 7388. Obedeanu 3. 7372. str. C. 7393. 7389. 6 apartamente. 7375. Bucuresti.. 5 apartamente. 7383. Dr. Stern Herman. 35. 4 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. Borsec. Calea Dudesti 205. Bucuresti. Scainschy F. M. 7366. Rafael 2. 6 apartamente. Episcopul Radu 40. 4 apartamente. str. str. Serghiescu 11. 6 apartamente. Savini Mihai. 4 apartamente. Bucuresti. Sft. 7391. Octav Cocorascu 56. 7381. Bucuresti. Popa Nan 62. Bucuresti. 133. Bucuresti. Bucuresti. I. B-dul 1 Mai 128. str. 7371. Aleea Serga 24. Campina. str. 8 apartamente. A. Bucuresti. str. 5 apartamente. C-dor Eugen Botez 11. 7373. Seciulescu Filofteia. Scarlatescu Neagu. 4 apartamente. Dobrogeanu Gherea 2. Stoenescu Stefan. 7369. 3 apartamente. 7382. Stroe Malvina. Timisoara 7. 7385. Bucuresti. str. si Noehmach. Sutu Eufrosina. Ghiulamila 1. Gh. Bucuresti.

Bucuresti. Srengeleschi Elena. 7400. B-dul Cuza 67. str. Bucuresti. str.. Stanescu Aurel. 70. Popa Tatu 78. Nationala de Comert. Niculae Titulescu 122. 7411.7398. 7410. Bucuresti. 7426. 6 apartamente. Dionisie Lupu 12. si Steluta. 13 apartamente. Berzei 9. 23 August 57. 8 apartamente. 5 apartamente. Com. calea Serban Voda 158. Bucuresti. Staniceanu Florica. Arion 5. sos. Bucuresti. 7423. 7 apartamente. 7425. str. Mitrop. 7403. Stanescu Alexandru. Scarlat Varnov 42. 10 apartamente. 7408. si Solomon David si Midea. Bucuresti. Sf. B-dul Republicii 72. 7 apartamente. Calea Plevnei 96. Spl. Bucuresti. Sinaia. Constantin 15. 3 apartamente. Soc. Alex. Ion. 7406. str. Nicul. Moraviei 7. Bucuresti. calea Victoriei 112.. 13 apartamente. str. 7424. C. G-ral Candiano Popescu 97. 8 apartamente. 7409. str. Stainberg Sol. 3 apartamente. Maior Alex. Savim Elena. Mendelejev 14. 5. Bulev. Olimpului 3. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu. Nifon 24. Simionescu Maria. Bucuresti. L. Filaret 12. str. 7427. calea Grivitei 94. 8 apartamente. Simion Angela. Senbasam Mihai. Stanescu N. C. Teleg. Unirii 122. Bucuresti. Bucuresti. calea Grivitei 261. B-dul Marasesti 68. 7429. Schitu Magureanu 45. Spat. Bucuresti. Campeanu 13. calea Serban Voda 17. Bucuresti. 7417. str. str. Szocs Avpoa. Bucuresti. B-dul Gh. fund. Bucuresti. Tulcea. Sf. Raspantiile 7. Fundatura calea Grivitei 76. 7402. Constantinescu 17. Suciu Francisca. Bucuresti. . str. str. Sculej Maria. 4 apartamente. str. 7421. Schmidt Ronel si G. 6 apartamente. Bucuresti. 7413. Bucuresti. 7428. Bucuresti. str. A. str. G-ral Cristescu 10. str. str. Stanscu D. Schachman Iulia Aronea. Stancioiu I. 7399. 4 apartamente. str. Bateriilor 14. 7422. Splaiul Independentei 71-73. Cosbuc 31. 4 apartamente. str. calea Grivitei 76. 2 apartamente. Bucuresti. Sergiu 4. str. 7415. 3 apartamente. str. 7431. 5 apartamente. Bucuresti. 7404. 1948 34. 5 apartamente. N. Sfetcovici Tudor si Alex. Bucuresti. Spirescu Elena. 6 apartamente. Maria. Stanescu Tiberiu. 34 apartamente. 7. 7419. 9 apartamente. Stamberg Maulia. Babadag 45. str. 7430. Simionescu C-tin si Gh. Bucuresti. Bucuresti. 7405. C. Manu Cavafu 34. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. B-dul Nic. si Maria. Cantacuzino 17. Sarbu Tanase. 7414. str. Steriad Maria. 14 apartamente. 8 apartamente. 7407. Semicercului 10. Titulescu 46. 7420. 7418. Antim 10. str. Grivita 6. str. Ion Berescu 4. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Sandu Nicolae. Bucuresti. 8 apartamente. 11 apartamente. Balcescu 3. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Rosetti 14. 82. Unirii 179-181. 7401. B-dul N. Sechte Aba. 4 apartamente. Gh. Bucuresti. Titulescu 151. Stoicescu Ion. calea Victoriei 101 Iasi. Straulina Maria. Bucuresti. 7 apartamente. str. 9 apartamente. Stroescu N. Scradeanu Alex. Turda 31. 74 7416. str. Sacaciu Florian. 3 apartamente. str.. str. Ionica 5. Bucuresti. Filipescu 47. str. str. Spl. Popa Tatu 76 7412. Bucuresti. Boleescu 6.. Bucuresti. Schwartz Bernard.

Bucuresti. Bucuresti. Gh.. str. Schwartz C. 7458. 4 apartamente. str. str. 7439. str. str. str. Bucuresti. 10 apartamente. Anastasie Panu 4. Simionescu Dimitrie. 11 apartamente. 2 apartamente. 6 apartamente. Sarchizian Artur. Stancu Marietta. str. 2 apartamente. Aleea Serga 24. str. Constanta. Bucuresti. str. str. Sihleanu 20. 7436. str. Fagaras 17. Caracas 11. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 7448. B-dul 6 Martie 48. Schwartz Caror. Scheriberger Segrumea. calea Grivitei 94. 6 apartamente. Soc. 7 apartamente. 7442. Enachita Vacarescu 48. str. b. 7452. si Eliza. 7454. Borsec. 7441. Ciprian Porumbescu 7. str. 5 apartamente. Sanea Ion si Eugenia. 7446. 7438. Bucuresti. Sachelarihe Eugenia. a. Elena Doamna 50. 7443. Stolnicu Zanfir. 4 apartamente. str. 7447. Bucuresti. 7449. str. Alexe C-tinescu 63. str. Spiegler O. Stirbei Voda 17. 7464. 7460.7432. Bucuresti. 7455. Comana 19. Caratoli 14. Hagiului 12. Iasi. Schvatz Cerbu. 5 apartamente. 7433. calea Rahovei 29. 9 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Hagi Dima 39. Schvab Iohan. Stoianovici Toma. str. 4 apartamente. str. Veniamin Costache 13. str. H. Slatineanu Zoe si Maria. str.. Bucuresti. str. Seltea Nae. Vasile Conta 79. Bucuresti. str. Bucuresti. Stoenescu Gheorghe. Soles Eutropiu. str. Bucuresti. 42. 32 apartamente. 2 apartamente. Ardeleni 20. . Poetu Seheleanu 18. 13 Septembrie 191. Dragos Voda 72. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta. Avrig 31-29. 3 apartamente. 7437. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7439. str. Bucuresti. Spigler Th. 7459. de Cultura. Stern Herman. str. 7444. Bucuresti. Mitr. Serbescu Mircea. Dr. Tepes Voda 133. Bucuresti. str. 4 apartamente. Stoilov Simion. Cluj. Bucuresti. G-ral Brosteanu 21. 11 apartamente. Stanciu Marin si Lucretia. 10 apartamente. Schlime Carol si Anette. Piata Rosetti 3. 3 apartamente. Savu Ana. Burghelea 10. Sava Garoi Constantin. 7435. Dorobantilor 60. 9 apartamente. Andrei Muresan 18. 14 apartamente. Maria H. Bucuresti. Lipscani 41. B-dul 6 Martie 60. 7434. 2 apartamente. Bucuresti. Moscu 34. Stanculescu Gh. 15 apartamente. str. B-dul G-ral Magheru 43. Episcopul Radu 42. B-dul Dinicu Golescu 7 bis. Bucuresti. Costache Negri 90 7440. str. 9 apartamente. 7457. Bucuresti. Busteni. Sinaia. H. Sincai 4. 6 apartamente. Spancenatu Mihail si Silvia. Dimitrof 109. 7450. Calea Victoriei 33. Elias B. Passionaria 15. str. Vulcan 58. str. Stefan cel Mare 7453. Spiegler O. 7462. B-dul Marasesti 28. Stoenescu Petre. 7451. 7456. 7461. Bucuresti. str. Bucuresti. Singallia Rudolf. Sfetescu Petre. Alex. Schwartz. Calea Grivitei 108. 3 apartamente. 4 apartamente. Busolei 6. Radu dela Afumati 47. 4 apartamente. Stratilescu Alexandru. str. Brasov. 7445. Blaj 16 7463. 4 apartamente. 5 apartamente. Simu Fata si Leonida. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti.

Satmary Ortansa. Alexandrescu 63. Batistei 35. S. 56 apartamente. str. 3 apartamente. Stratulat Ion. Bucuresti. 7490. str. 8 apartamente. 1 Mai 175. Cal. Iasi. str. Sutu Gr. 77. str. 2 apartamente. Calimanesti. Stancie Radu. Icoanei 24. 8 apartamente. str. Stanescu Chirita. Victoriei 89. str. str. Stanciulescu Ion si Irina. Simionescu Anastasia. 2 apartamente. Bucuresti. Sinaia. str. Solacolu Jeana. B-dul Republicii 77-75 Sinaia. 7479. str. Ortansa. str. Sevastopol 26. Drumul la Tei 111. Biserica Enei 16. Bucuresti. Bucuresti. Galati. Bucuresti. Stefan Burcus 1. str. Sturza Doiciu. 8 apartamente. str. 7 apartamente. str. Ion. str. Dejugatoarei 5. Brasoveni Tei 44. Furnica 52. 7469. str. 1 apartament Bucuresti. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 4. str. Bucuresti. 7466. Bahluiului 37. str. str. cal. 7489. Alex. Capt. B-dul G-ral Magheru 29. B-dul 1 Mai 77A. str. Stoenescu C-tin si Smaranda. 5 apartamente. 7472. Stefan Gheorghiu 8. Elena. 10 apartamente. Prescuna 9 bis. 6 apartamente. Bucuresti. Savulescu Gheorghe. B-dul Robert 31 7478. Dumitru Gubei 4 bis. Serzescu Aurel. Zanfir. 5 apartamente. Muzeul Zambaccian 14. 7488. 77 apartamente. 7480. Sborului 1. 3 apartamente. Sturza Sandu Ion si Dimitrie. Ion Frimu 35. str. Bucuresti. Fotino 1-3 7487. str. 7468. 4 apartamente. Solomon Mina si Manta. Maica Domnului 26-37 7473. str. str. . str. 7481. Bucuresti. 3 apartamente. Demetriade 11. str. Staviescu A. Ana 10-12 7467. Drubetta 8. 7471. str. str. 7486. Solacolu Mircea. Spirea Augustin. 10 apartamente. 6 Martie 40. 16 apartamente. 7465. Athena 18. Ana Ipatescu 30. str. str. Bucuresti. Dimitrie Sturza 13. 7477. Bucuresti. Stain. Bucuresti. 20 apartamente. 4 apartamente. Vasile Lascar 116. Dionisie Lupu 58. Sergescu Magdalena. Bucuresti. Brezoianu 29C. Bucuresti. 7485. Dorobanti 1. 7475. Bucuresti. Delea Veche 39. Bucuresti. str. Schollmayer Hugo. Solacolu Stefan. Andrei Muresanu 10. Teodor Aman 32. Bucuresti. Bucuresti. Spatarului 1. Calea Grivitei 100-102. Bucuresti. Sewartz Henriette. str. Sturza Natalia. Bucuresti. str. str. Stirbei Adisa. Bucuresti. Bucuresti. str. Scupra N.str. 3 apartamente. 6 apartamente. 7484. 7470. str. Bucuresti. Paleologu 3 A. str. Bucuresti. Sf. Traiana 7476. Pascani 4. str. 7474. Siefert Frederich. calea Mosilor 134 A. Grig. 14 apartamente. B-dul Republicii 81. 7483. Grivitei 179 Constanta. Sahia 22. Sfintilor 3. 7482. 6 apartamente. Spit. 3 apartamente. str. 79 Turnu Severin. str. V. Urali 1. si Alex. str. Mendelieff 33.

Biserica Enei 2. Brezoianu 7. 32 7501. 8 apartamente. 7495. Bucuresti. str. Stefanescu Lucretia. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Busteni. str. Piata Romana 8. Noi 170 7518. Vasile Lascar 64. Buzau. Stefanescu Salba. str. Zoe. Bucuresti. Isvoreanu 17. str. Sendra Victoria. 7494. 4 apartamente. Bibescu 4 7504. Franklin 5. 10 apartamente. A. Piata Amzei 4. str. Gh. Filaret 18.7491. Serbanescu Victor Ecaterina. 7510. Cuza Voda 80. Solea I. Smilovici Sotia. Stefanescu Const. 2 apartamente. 3 apartamente. 6 Martie 15. str. Mosilor 21. str. Stefanescu Maria. str. Straulesti 29. Popa Rusu 11. Serbescu Ana Gh. Serbanescu Petra. str. 6 apartamente. Celestina. Rosetti 45. Stefanescu Maria. 11 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. 7499. Polizu 4. Mihai Voda 10. 7498. Stefanescu A. 13 Decembrie 4. 6 apartamente. Constantin 7 a. Bucuresti. Bucuresti. 6. 5 apartamente. Govora. G-ral Angelescu 145 7508. 16 apartamente. str. Stefanescu Natalia. Vasile Gheorghief 111 7503. Seibulescu Alex. Stefanescu Iordan. Frumoasa 52. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. orasul Grivita Bd. 7517. Stefanescu S. 1 apartament. Uranus 32. C. 8 apartamente. Bucuresti. str. Armistitiului 1. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 7516. Stefanescu Elena. str. Sabinelor 20. Mitrop. str. Stefanescu Margareta. Targoviste l. Uranus 106. Rosetti 43 a. str. 2 apartamente. 7519. Victoria. Sinaia str. str. str. str. str. Stefanescu Lucretia. Intr. Stirbei Maria. Stefanov Luigi. str. Plantelor 46. Stefanescu Maria. 6 apartamente. str. Bucuresti. Sunda Dumitru. Soarelui 5. 16. Paleologu 15 7496. Serbanescu Stelian. str. str. 9 apartamente. Bucuresti. Eminescu 1. Sf. Carol Davila 7 7515. Plevnei 1 7502. str. 7497. Bucuresti. 7511. Piata Ilie Pintilie 1. Bucuresti. Nifon 33 7506. Bd. 4 apartamente. str. Sofia 18 7500. Jules Michelet 2. Bucuresti. str. Logofatul Taut 63 7520. str. Tudor Vladimirescu 126 7514. Bucuresti. str. Tolbuchin 158. Stefanescu Aurel.. Bucuresti. Bucovinei 2. 4 apartamente. str. str. 6 apartamente. 4 apartamente. Isvoranu 19. str. Grivitei 412. Buc. str. 482 Bd. Predeal str. Stefanescu Petre. str. str. Stirbei Paula. str. Baneasa Straulesti. Negru Voda 33 7512. Bucuresti. Laurentiu Claudiu 49 7493. Raditei 9. 1 Mai 338. 462. Stefanescu Zoe. str.A. 10 apartamente. Bucuresti. Cal. Profetului 22. sos. str. 9 apartamente. Bucuresti. str.. Stefanescu Mihai si Ecaterina. str. M. Dionisie Lupu 74. Lipscani 32 7505. Bibescu Voda 19. 7507. str. 2 apartamente. Buzesti 47 7513. 31 apartamente. C. sos. Lazar 1 7492. Kogalniceanu 20 . 8 7509. str. Golescu 5. Stefanescu Vasile si Aurica. Bucuresti. str.

Bucuresti. str. Sft. Bucuresti. Bucuresti. Bunatatea Samariteana 21. Intr. Stefanescu. Dudesti 64. str. Stefanescu Nicolae si Maria. Plevnei 135 7542. Bucuresti. 3 apartamente. Ionica 7. Cal. str. str. str. Sibiu str. Bucuresti. Sebastian. str. Nifon 27 7532. Clopotarii Vechi 4. Burghelea 10. . Bucuresti. Soreciu Stefan. 8 apartamente. str. Bucuresti. Stefanescu Clemence. str. 14 A. 11 Iunie 770 7530. str. Sabse Saly. Bucuresti. Selaru Teodora si D-tru. 6 apartamente. Serban Voda 229. Lucaci 61 7538. Balcescu 2. Serban Alexandru. 6 apartamente. str. Balcescu 24. Albinelor 53. Stirbu Aurelia. Giurgiului 178 7531. Sendel Rasela Marcu. Predeal str. Niton 39. Tolbukin 31 7529. str. Cuza Voda 19. Vacaresti 20. Traian 19. str. Stefanescu Const. Stefanescu I. Spatarului 36 7544. mostenit. str. 5 apartamente. str. Stefanescu Ion Radu si Maria.. Sapira Stefania. 7543. Spatarului 36 7548. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. Lunesoarei 17 7534. 6 apartamente. str. Vasile Alexandri 9. Stefanescu Margareta. Spiridon 2 7525. 3 apartamente. Stefanescu Elena. Alex. Bucuresti. str. 9 apartamente. Serbanescu Alexandrina. Serbanescu Nicolae. Bucuresti. Serbanescu Gh. Bucuresti. Icoanei 36 7524. str. str. 4 apartamente. Dorobanti 81. 7 apartamente. str. Mendeleev 48 7540. Bucuresti. Dragasani str. Sabsa Samuil. Stefanescu Alex. 23 7527. str. str. Tolbukin 104 7546. Bucuresti. Stefanescu Sofia. str. N. 6 apartamente. Buzesti 60 7523. Bucuresti. 14 B 7541. Serbanescu Dan. str. Mamaia vila Luceafar 7547. str. Stefan P. 7 apartamente. Ioan. 16 7535. Vasile Roaita 7526. Bucuresti str. 3 apartamente. Stefanescu Petre. Stefanescu Eliza. 5 apartamente. Bucuresti. Vacaresti 92. 3 apartamente. Panduri 8 7522. Stefanescu Gloria. 7 apartamente. 14 apartamente. Bd. Busuioc 34. Bucuresti.. Virgil Plesoianu 59 7533. Seinescu Emilia. 10 apartamente. 8 apartamente. Stirbei Voda 61. Golesti 23 7549. Bucuresti. str. Braila. Toamnei 3o. Bucuresti str. Lascar 102. 64 7528. 10 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. 11 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. 2 apartamente. Pietatii 2. Sf. Stefanescu Maria. Dr. str. str. 11. Spartacus 7. 5 apartamente. General Cerchez 13. str. Bucuresti. Slt. V. Bucuresti.7521. Lanariei 69 7545. Slatina str. 5 apartamente. 8 apartamente. Transilvania 14. Bd. sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Faurari 14. str. str. Paun 2. Stefanescu Stelian. 2 apartamente. V. Bucuresti. N. Stanislav Cihoschi 6. Pictor Romano 15 7550. Serpescu Zamfira. Dinicu Golescu 11 7537. str. Saraga Berta. str. Banat 1 7536. Bucuresti sos. Crangului 2 7551. Apostoli 77 7539. str. str. 4 apartamente.. str. 5 apartamente. Bucuresti.

3 apartamente. Serbanescu Iordache. Schitu Magureanu 25. Floreasca 64. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. sos. Stirbei Voda 138 7577. T. Anast. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Vulturi 133. si Maria. Sf. 37 apartamente. Stefanescu Gh. Scoala Anglicana Olteni. Bucuresti Alex. Bd. Bucuresti.Comorii 36 7552. str. Serman Leon. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti str. 7562. 5 apartamente. A. Stefanescu Filofteia. Bd. 8 apartamente. Bucuresti. Gradistea Florestilor 17. 7573. 4 apartamente. 5 apartamente. Cap. Missail 86 7580. Stefanescu N. 5 apartamente. 104 7555. str. Bucuresti. 3 apartamente. 7582. str. str. str. 17 apartamente. 7565. Republicii 16 7558. Ilie Pintilie 38 7557. cal. Olteni 43. Dr. str. Dogari 9 7559. Sendroiu Elena. str. Bucuresti. 44 7569. Campulung Muscel str. cal. 7566. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. C. 139 7556. Ing. Serbescu Florian. Vasiescu Iosif 87. Sechergian mostenitor Kanterian. Republicii 73. 32 apartamente. 10 apartamente. 118 7554. Popa Chitu 15. Rahovei 106. 4 apartamente. 7572. Negustori 6. Elena. 8 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. 2 apartamente. Calarasi 116. 7570. 89. Stefanescu Aurelia. Cal. 20 apartamente. Stefanescu Nicolae. str. si Georgeta. Stefanescu N. str. Ionescu Teodora. str. str. Zablovschi 45. Stefanescu N. str. cal. 91. Chitu 1. str. Elev Stefanescu 52. Chiparosului 32 7553. str. Danilopol 7. 7575. Ana. Bucuresti. Serbanescu Mircea. Bucuresti. str. Gh. Mircea Voda 37. Sofia 4. Bucuresti. Stefanescu Maria. 37 A. Bucuresti str. str. Bucuresti. Ana Ipatescu 57. 4 apartamente. Serbanescu Nicolae. str. Soimescu Ion si Ana. Bd. Ion Nou 36 7576. Bucuresti. Dimitrie Anghel 4 7564. str. si Elisa. Bucuresti. Vacaresti 27. str. 7561. 9 apartamente. Serbanescu Ilie. Stefanescu Gh. Serbanescu Nicolae. Stefanescu Ion. Serban Vasile. 16 apartamente. Victoriei 128 a. Bucuresti str. 30 Decembrie 1. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bis. 6 apartamente. str. 15 apartamente. Sandru Stefan. 100. Simu 4. Grivitei 37 7571. Stefanescu Luciliu. Stefanescu Gabriel si Antoinette. Colentina 132. 3 apartamente. Ion Lahovari 97 7568. Constantin 27 . Serbanescu Gh. Profetului 13. 45. cal. Bucuresti. Anastasiu 7 7560. Pantelimon 42. str. 7574. Sevastopol 6. Tudose Rudeanu 15 7578. Constanta str. str. 13 apartamente. str. Sf. Sinaia. 188. Bucuresti. Bucuresti. Stefanescu Elena. Herescu Nasturel 15 7581. Rosetti 18. Dimitrov 102. Gh. Lenin 57. Orascu 27 7579. Gemeni 2. 7563. 6 apartamente. Jules Michelet 13. Safer Carolina si Bellino Benarojo. Iasi Bd. Stefanescu Gica. str. Pelin Adam 2. Sf-tii Apostoli 18. sos. Bucuresti. Videscu C-ta. Bd. str.. Bucuresti. Sachini Maria. Morilor 13. Siara Dora si Ion. 7567. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. 6 apartamente. Gh.

Stefanide Stefan. Bucuresti. Stefanescu Henriete. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Vasile Conta 7-9. Cosbuc 62 7616. C-tin. Stefanescu Alex. 7610. Sterian. Stefanescu Stefania. Vasile Lascar 106. Stir Mauriciu. V. str. str. Popa Nan 12. Mircea Voda 52. Stefanescu Teodor. Simu A. Mecet 6 7591. Bucuresti. Stefanescu C-tin. 3 apartamente. cal. Bucuresti. Melania. 8 apartamente. succ. Paris 61 A 7597. str. Nicolae 98 b str. 40 7586. str. Buzau str. Dim. str. Ciresului 14 7596. Ion. Horei 12 7599. Bucuresti. si Nae. Ioan. 5 apartamente. Sainer Leia. Bucuresti. Veniamin Costache 8 7609. 16 Februarie 57 7590. Sf. 5 apartamente. Saim Dr. Viitor 14. 4 apartamente. Gh. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Serbanescu Mihail. Campul Mosilor 25. Bd. . 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bd. si Elena. 4 apartamente. str. str. Domnica. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Stefanescu N. Bucuresti. 5 apartamente. Aurora 46 7615. Bucuresti. Buzau 57 7595. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Nicolae. 4 apartamente. 54 7608. 4 apartamente. Mihai Bravu 25. str. Cosbuc 104 7603. C-ta. Bucuresti. Ziduri 22. Bucuresti. Epis. str. 6 apartamente. str. Stefan Angela. str. Londra 14. Bucuresti. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. Stefanescu V. Bucuresti. str. 4 apartamente. Stefanescu Emil. Serban D. Bucuresti. Justitiei 20 7588. Stefanescu Mitica. str. Matasari 41 7601. 4 apartamente. Stefanescu R. str. Nicolae Iorga 22 7613. Susana Fulica. Bucuresti. Serbanescu Sae. Chesarie 18. str. Pietatii 17 7585. Smilovici Iosif. str. 5 apartamente. Serbu B. 3 apartamente. str. str. str. G. Bucuresti. Aviator Petre Cretu 21 7611. Racovita 16 7593. Scetici Alex. Bucuresti. str. Serbanescu Nic. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. Bucuresti. Gh. 7587. 27 7592. Ana 2. str. Bucuresti. 4 apartamente. G-ral Haralamb 37 7612. Maria. I. Salapa Gh. Stefanescu Eugenia. Alexandru. Sf. B-dul Marasesti 102 7589.. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. str. str. Stefanescu Dan. str. Gh. 6 apartamente. 7584. str. Lt. 4 apartamente. Crangului 1. Bucuresti. Maica Domnului 48 A 7605. 7600. Cezar Boliac 10. Piata Ilie Pintilie. Serban G. str. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Bul. 2 apartamente. Niceta 7. 3 apartamente. cal. Mitr. Lt. str. Serbanescu I. Duca 63. 4 apartamente. Elena. Stefan M. Stefanescu Dumitru. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. si Elena. str. Clucerului 22.7583. Sutescu Pavel si Maria. Bucuresti. 7 apartamente. Bateriilor 35. Sf. Bucuresti. 4 apartamente. Magheru 43. Bucuresti. Sachim Gr. Stefanescu Gheorghe. Baicului 56 7607.. Principatele Unite 6. 46 apartamente. str. Calarasi 56. Lascar 2. Drumul la Tei 47 7617. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. str. Filaret 1 7614. Paulescu 27 7598. str. Mosilor 190 7594. Agricultori 142 7602. Braniste 47 7604. Stefanescu I. Bucuresti.

Enachita Vacarescu 22. str. Intr. Predeal str. 7 apartamente. Kogalniceanu 41 7633. 7641. 15 apartamente. cal. Gl. 7648. Tarcoveanu C-tin. str. Tusculescu C-tin. str. 3 apartamente. Kogalniceanu 24. 2 apartamente. Teodorof Sava. Tipein Lever. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Predeal cal. 5 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. Nic. Turcani Adelaida. str. 3 apartamente. Schitu Magureanu 39 7620. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Fundeni 4. str. Barbu Lazarescu 21. Bucuresti. Bucuresti. 13. 3 apartamente. Menelas German 6. D. str. Logofatul Nestor 10 . Teodorescu Stefan. Teodoru Iosif. Bucuresti. str. cal. str. Dorobanti 88. Papazoglu 28 7632. Gl. Costaforu 16 7645. bul. Teodorescu Tache si Elena. 7626. Doctor Felix 41. calea Grivitei 23. str. Bucuresti. cal. Tataran Ion. a 7646. Sinaia. Ureche 3. str. Bucuresti. 3 apartamente. Serban Gica. Mihail Cornea 70. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Nic. Bucuresti. str. str. Sisman Alexandru. 7627. Bucuresti. 6 Martie 63 7638. Bucuresti. Bitolia 38. Stefanescu Nicolae. 7 apartamente. Tabacu Gheorghe. str. str. 11 Iunie 59. Bucuresti. Ion. Totu Ionita Maria. Republicii 27 7629. T. 6 apartamente. str. Popa Soare 56. 6 apartamente. Sinaia str. M. Iancu Capitanul 18 7644. M. Nicolae Iorga 1. Cometa 3. Tomat Eduardo si Melania. str. 7647. Stefan cel Mare 1. Teodorescu V. 7628. Teodoru Anghel mostenitor Matilda. Bucuresti. Schneidler Iagner si Doly. 11 Iunie 17. Bucuresti. Bucuresti. str. Topa Petre. Tincu. 4 apartamente. 6 apartamente. Tatarascu Gabriela si Emanuel. Tanasescu Ion. 6 apartamente. Teodosiu Dumitru. Mitropolit Nifon 12. 7623. Bucuresti. Eremia Grigorescu 12. Porumbacu 27 7637. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Grivitei 5. str. sos. Teodor Aman 7. str. Gh. str. str. Eminescu 39. str. V. Tomescu Mircea. Pantelimon 168 7639. Bucuresti. 7625. Bucuresti. Clinciu 17 7630. str. Seianu Charlotte. Bucuresti. 7619. Bucuresti. Dr. Ion Maiorescu 24. sos. 9 apartamente. Bucuresti. Teitelkaum Haia-Ima. Trofin P. str. Tomasian Arsag. M. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 7624. Petrinii 7 7635. bul. Balcescu 9 7640.7618. Splaiul Unirii 132. Aurel Vlaicu 34. 20 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Ion Ionescu dela Brad 3. Vitejescu 9 7643. Victoriei 214. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. 8 apartamente. Topolis Elena si Nicolae. sos. Finlandei 7. str. Cotroceni 17. Teodorescu Ion. str. Toneghin Domenic. 18 apartamente. 7636. 6 apartamente. str. Justitiei 77 7642. 7634. Bucuresti. Teodorescu Cornelia. str. Burebista 4. Dorobanti 78. 7621. 7622. Carol Davila 61. 7631. Bucuresti. A.

Mihail Dumitru 38 (colt Olteni). str. Paris. Todan Ion. str. 7662. Bucuresti. Bucuresti. str. Romana 161. Obedeanu 12. Tacorian Cezar. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Magheru 43. Victoriei 208. str. 7671. 4 apartamente. str. Muncel de jos. L. Tiu Elena Eftimia. str. str. Popa Rusu 11 7661. 7665. bul. Agricultori 37 7655. Bucuresti. Teodorescu Elena. Bucuresti. cal. 6 apartamente. Bucuresti. Tittermann Naum si Hedviga. str. Tomescu Emma. str. 8 apartamente. Tomescu Stefan. 21 apartamente. 3 apartamente. str. Mihail Cogalnicianu 33. sos. Cameliei 17 7659. str. cal. str. 8 apartamente. Col. Gen. Dr. str. Barbu Catargiu 4 7658. Mendelejeff 37 7677. Ing. Spatarului 19. 7663. Trasca Ion. 76 apartamente. Bucuresti. Com. Col. str. Bucuresti. str. Tarpo Zissu si Evantia. Bucuresti. str. Braila. Bucuresti. str. str. Olga. Bucuresti. 7654. Bateriilor 27 7666. Berzei 91 7653. Cristian Tell 15 7656. Italiana 7.7649. 7673. Bucuresti. Teodorescu Ana. 3 apartamente. cal. Bucuresti. str. Batistei 5 str. Dr. Trancata Dumitru. . 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Teodoriu C. bul. Tottu C. Bucuresti. Teodorian Carada. 7657. 13 apartamente. Roman 7675. 2 apartamente. Luigi Cazavillan 38 7667. 5 apartamente. 19. Bucuresti. Banu Manta 62. str. Trosc Eufrosina. Teodorescu Alexandrina. str. Garii 6. Vasile Conta 7-9 str. Aurel Vlaicu 157 7650. Conta 3. Teodorescu Constantin. Valea Iliesului. Paul Ionescu 5. Bucuresti. 14 Martie 45. str. Constantin 2. 4 apartamente. 14. Frunzei 15 7670. 6 apartamente. Meteor 17. Victoriei 95. Crisana 30. 12 apartamente. Bucuresti. Berzei 42. bul. Theodorov Gheorghe. str. str. Moisescu 5. Bucuresti. Tosgian Nevart si Tarcam. str. Constanta. Transilvania 30 7652. str. Inocentei 1. str. 3 apartamente. cal. Dr. Tanasescu Iancu. Theodor Speranta 163. Ioan Atanasiu 27 7676. 1 Mai 73 7664. Sirenelor 60. Tomescu Valeriu. Tunari 6. Bucuresti. Toporescu Emilia. 7 apartamente. 12 apartamente. Sinaia str. 6 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Paul Ionescu 18. 7660. Bucuresti. str. Lt. Sf. str. jud. Teodoreanu Nicolae. 9 apartamente. 19 apartamente. str. Golesti 5. Tvetanovici Iordan. Bucovinei 16 7668. Putul cu plopi 14 7651. 7 apartamente. Teodorescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Margareta. Olteni 5 7669. Iatropol 15 7674. Bucuresti. str. str. 13 Septembrie 109. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca. Tudose Ecaterina. V. Sagetii 7. Asachi 14. 47 A. Teodorescu Stefan si Aurora. str. Bucuresti. Tomas Ana. 3 apartamente. str. str. Rahovei 312 7672. Smardan 18. 6 apartamente. Aron Pumnul 21. Alea Titus 12. str. str. Aleea Tanola 10. Stefan cel Mare 15. str. str. str.

7694. Bucuresti. Fantanica 63 7679. Rossetti. Bucuresti. str. str. Romulus 16. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Tatarescu Al. str. Costache. Bucuresti. Tatarski Rubinstein Sofia. 3 apartamente. str. 7683. Republicii 11. Apostoli 41 7685. sos. 22 . Preotescu 31 7700. Teodorescu Stefan. Giurgiului 47 7688. Vulturi 55 7689. 34. Bucuresti. str. 13. str. Balcescu 35. Cpt. Rahovei 260 7697. Tocineanu Inelu. 7712. Bucuresti. 4 apartamente. str. 18 7691. Militiei 6. 9 apartamente. 3 apartamente. imobil complet. bul. Vitting 31. Filipescu 7. Ciresica. Tascu Constantin. Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. str. 9 apartamente. 3 apartamente. Tarpa Mihail. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Apostoli 37 7686. 5 apartamente. Toma Ionescu 1. 2 apartamente. 2 apartamente. Col. C. str. 11 apartamente. Tinculescu Aurel. Eminescu 17. str. 15 apartamente. Sf. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Iancu Brezeanu 2 7690. 8 apartamente. str. Sf. str. Bucuresti. Bul. Aristide Briand 4. Tomasini Giusepino. str. Nic. Tzerichiras D. 7681. Av. Tanasescu Eugenia. Tastiris Dumitru. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Constantin. Vasile Roaita. 3 apartamente. str. Dr. Slova 5. Stirbei Voda. Stoenescu 4. Bucuresti. 7 apartamente. str. 7687. Bucuresti. Aman 20 7693. Tarpo Vasile. G-ral Suvorov 4 7696. Mitrop. 36 7695. sos. str. str. Plevnei 1. Bucuresti. Caratzoli 7 7711. 7684. str. Poet Sihleanu 3 7710. 7682. Constanta. Tabacu Ilie. Teohari 24 7698. Olimpului 68. str. 7705. Lavoray 5. Tatarescu Paulina. 4 apartamente. 7708. Gramont 2a. Bucuresti. Tanasoca Nic. Bucuresti. Vasiliu. Teohari Nicolae. Tattu N. str. Alex. Apostoli 6. str. Bucuresti. Alex. str. str. 3 apartamente. Teodoru Elvira. Teodoru Hanibal. Vasilescu Mircea. cal. G. Stefan cel Mare. M. Sf. Ciresului 7. str. Bucuresti. str. Selari 4. Cal. Trifan Ion. str. Popa Nan 119. 7704. Bucuresti. 183 7680. Remus Opreanu 1. 4 apartamente. str. 8 apartamente. si fratii 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Teodorescu Angela. Bucuresti. Tsahiris Anghela. Lahovary 7 7701. Eroilor. Tatarescu Paulina. Jiu. 7692. Cuza Voda. V. Dorobantilor 74. Avram Iancu 23. sos. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Batistei 35. Marasesti 127. 12 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Toamnei 35 7703. Teodorescu Dumitru. str. Tg. Polona 19. 19 7709. 9 apartamente. Carol Davila. Tarpa Christache. 3 apartamente. Teodoru Elena. str. Bucuresti. cal. N. Tudorache Adam. Panduri 7678. bul. Tatarescu Gheorghe. Th. Viilor 29 7706. Teodorescu Ana. a 7702. Dr. str. 7699. Bucuresti. Teodorescu D-tru. Bucuresti. str. 14. Bucuresti. 9 apartamente. Sinaia str. Sf. A. 5 apartamente. str. Teodoru Ruxandra. str. 16 apartamente. str. Bucuresti. Tomescu Vasile. Bucuresti. Tomulescu Eugenia si Atanase. 4 apartamente. Teodorescu Ana. Teodoru Lucian si Aurelia. 8 apartamente.Mangalia. Oltenitei 97 7707. Maria Ghiculeasa 66. str. Apostoli 21.

Mosilor 318. 2. Bucuresti. Lt. Visarion 21-23. Bucuresti. 4 apartamente. Chesarie 4. Minotaurului 37 7735. colt Marasti 7726. Tabacu Ortansa. Teodorescu Nicolae. Bucuresti. 37-39. Trincu Elena. str. Sf. str. Lister. Trifan Petre. str. Trifan Constantin. Aurel Vlaicu. 11 apartamente. cal. str. str. Polona 12. 6 apartamente. str. Sinaia. Tendler. str. Tancoff Alexandru. Cal. Tanasescu Dorina. Col. 9 apartamente. Cpt. 3 apartamente. 12 apartamente.. cal. Rahovei 402 7741. Rosetti 14. 6 apartamente. Taufer Iosefina. Bucuresti. str. Constantin. 7718. str. str. str. Bucuresti. Dr. Ciurcu 8 7730. Bd. 31.. str. Tomescu Maria. sos. Teodoru Alexandrina si Marin. Grivitei 127 7717. 18 apartamente. Vasile Roaita. Bucuresti. 4 apartamente. 24. Sabinelor 10-12 7729. Bucuresti. str. Tudor Niculae. 9-17. Colentina. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. 5 apartamente. jud. 73 7738. "Techirghiol" S. 6 apartamente. Ticamis Marina Victor. 7728. Techirghiol. Trandafirescu Constanta. 4 apartamente. Popeia 37. Bucuresti. str. Tendler A. Giurgiu. Bucuresti. Bucuresti. str. Brazilia 58. 6 apartamente. str. Traila I. 14 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Sahia 12. 4 apartamente. 5 apartamente. Mihai Voda. 12 7722. 16 7739. Dumbrava Rosie. Taube Leon. str. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Olimpului 80 7716. Bucuresti. Bucuresti. Theofileru C-tin. str. Bucuresti. Mamuleanu 38 7733. Bucuresti. 7746. C. Trandaburu Ana. Talamba Gheorghe. 23. Tuliu Galia. 15 7737. str. Vasile Roaita 31 7732. 3 apartamente. Bd. Buzoianu 1 7724. 10. Todorescu C-tin. 4 apartamente. Cal. Bucuresti. Lipscani 51. Bucuresti. Bucuresti. Republicii 86. Teodorescu Marius si Marica. Tabacovici Niculae. Trancu Guci Lorina. Babes 19 7719. Vineri. str. 3 apartamente. Constanta 7723. Alex. . Marasti 33 7742. Dr. si I. 4 apartamente. Toma Alexandru 5 apartamente. C. 15 apartamente. Bucuresti. Panduri. Dionisie Lupu 12. Bucuresti. Razvan. str. Bucuresti. Bucuresti. Calea Dorobanti 10 7747. 3 apartamente. a 7740. Kogalniceanu 59 7734. Teju Sterie. str. Demetriade 16. 6 apartamente. Cal. A. Cal. str. Ardealului 89 7721. Bd. Bucuresti. Elena Cuza. Nerva Traian. Most. str. 7727. 5 apartamente. str. 9 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 18 apartamente. Tanase Tanase. 5 apartamente. Elena Cuza. 6 apartamente. str. 7744. Dorobanti 51 7743. 9 apartamente. Bucuresti. str. 7745. Tesar Albin. str. Col. Dumbrava Rosie 13. Bucuresti. str. Tudoran Emil si Silvia. 29 7731. Episcopiei. str. Bucuresti. 4 apartamente. Teodorescu Teodoru.7713. Lebedei 3. Bucuresti. N. Tanasescu Oprea. Bucuresti. 7736. 97 7714. Vacaresti 170 7725.A. Alex. str. Voda. Teodorescu Virginia. Cal. C. 6 apartamente. Arion. 72. Virgil Plesoianu. Tasse Anesia si Arghir. 7720. Cuza Voda 89 7715. Serban Voda 51. Bucuresti. str. Ep.

Romana 193. str. Talpeanu Virginia. 4 apartamente. a. Lamaitei 40 7758. Teodorescu Gheorghe. Bucuresti. L. Asachi 17 7751. Tuceru Profira. 7775. Darcle 6 7754. 12 apartamente. str. 10. Toma Iona si Valeriu. 7773. Fainari 5. 7767. Av. 3 apartamente. Tomasian C. Iasi. Boteanu 3. Bucuresti. Tanasescu M. str. M. Atena 5. 8. Zorileanu 2. 7756. Bucuresti. Italiana 2. 7771. str. Bucuresti. Tasca Cordelia. A. str. 3 apartamente. str. Tzintzu Elena. 6 apartamente. 7 apartamente. Calea Mosilor 219 7757. Viitor 190. 14 apartamente. str. Bucuresti. Icoanei 79. Craiova. str. Teodorescu Nicolae. Bucuresti. Castelului 128. 107. Bucuresti. Bucuresti. 9 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti.. Ploiesti. str. 2 apartamente. 7776. str. Brasov. b-dul Republicii 55. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 7755. 6 apartamente. str. Bucuresti. Tomescu 2. str. Teodorescu Maria. Teodorescu Teodora. 7772. Vasile Lascar 21. Bdul I. Teodorescu Ioana. Ploiesti. Intr. Vasile . str. Ilarie Chendi 19. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Galati. str. 17 apartamente. str. V. str. Teodor Ana. Jdanov 35. 4 apartamente. 7770. Teodorescu Mariuca. str. Elena Doamna 84. Teodorescu Ion si Vasilica. Bucuresti. A. 7777. 5 apartamente. 6 apartamente. Alexandru Constantinescu 50. Bucuresti. 2 apartamente. 7768. Sos. 4 apartamente. 6 apartamente. Polona 34. str. Republicii 21. Afumati km. 7749. Precupetii Vechi 3. Bucuresti-Colentina. 15 apartamente. Teodoru Ilariu si Elena. 7774. Bucuresti. str. Raspantiilor 10. a. Niry. 5 apartamente. Bucuresti. Trandafirescu Miron. 3 apartamente. str. Theodoru D-tru. Teleman Gabriella. Bucuresti. Piata Rosetti 3. 3 apartamente. 4 apartamente. Theoharie C-tin. Bucuresti. Prof. str. Mihai Bravu 40. Bucuresti. Franzelari 22. Telemari Adela. str.. G-ral Eremia Grigorescu 7. Av. Teodoru Dumitru. str. G-ral Manu 17. Teodorescu Maria. Hagi Enus 2 7759. Tanasescu Virginia. Teodorescu Apostol. 7764. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Calea Victoriei 101. Tomorici Rodica. Stalin 18. Bitolia 34 7766. 7753. Intr. 2 apartamente. M. str. Cantacuzino 13. Blank 15 7763. str. Ecoului 55 7761. Dragos Voda 17 7760. 8 apartamente. str. sc. Torok Beniamin. Maica Domnului 62. Kogalniceanu 6 7750. str. 5 apartamente. str. Mircea Zorileanu 55 7752. calea Victoriei 190. Toth Iosif. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Floreasca 6. Brasoveni 58 7765. Bucuresti. Tanasoca Nicolita. str. Bucuresti. str.Colonel Papazoglu 106 7748. Sandu Aldea 16. 7762. str. 7769. Tohana Theodor. Bucuresti. Cauzasi 26.

Mamaia (Bloc Edilitatea). str. Tarabuta Iolanda. Buzesti 32. 4 apartamente. 167. cal. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 24. 51 b. N. D. str. 7805. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina. cal. Bucuresti. str. Tesia Const. 7780. str. Topolog Maria. 7803. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan). Pitar Mosi. Bucuresti. 7798. Tively Leonte. str. Tatos Teodor si Maria.. cal. str. 7786. Alex. 3 apartamente. Anastasie Panu 12. str. sf. 10 apartamente. 8 apartamente. Bolintineanu 16. Bucuresti. 7788. 14 apartamente. Moroiu 2. str. Lipscani 51. 3 apartamente. Constanta. Caragiale 8. str. Teodor Nitu. Tudora Gh. 4 apartamente. str. Frumoasa 54. Palade 4. str. Cioplea). Tanasescu N. str. b-dul Republicii 71. Bucuresti. 4 apartamente. str. Suceava. 5 apartamente. 6 Martie 21. 10 apartamente. Muzelor 12. str. b-dul Republicei. . 7795. Marin. Bucuresti. b-dul Dacia 47. A. Bucuresti. 7796. Bucuresti. Niculae. 4 apartamente. Bucuresti. 10. Tomas Maria si Stefan. Theodoru A. Tibilete Romulus. str. 3 apartamente. str. Henri. 7793. 14 7787. Tomescu Vasile. 6 apartamente. Ion Sulea 108. Puschin 5. Grivitei 80. Dobrogeanu Gherea 2. 7789. 42. 5 apartamente. Bucuresti. cal. 4 apartamente. I. Teodorescu Ioana. 20. Lacul Tei 112 7794. Balcescu 24. Rosiorii de Vede. 23.Corta 7. Teodorescu Dan si Al. Bucuresti. str. str. Donici 27. Bucuresti. Balcescu 4. 1 7797. Ing. Balcescu 3-5. b-dul N. str. Tache I. str. cal. Bucuresti. str. Bucuresti. Cantacuzino 3. str. Tanasescu Margareta si Niculae. Visarion 8. str. Zablovschi 42. 7804. 31 apartamente. Elena Pavel 16. str. Bucuresti. cal. Tanasescu Alexandru. Bucuresti. str. 7799. 7782. Bibescu Voda 6 7784. Bucuresti. 5 apartamente. 7806. Tarter Tina. Bucuresti. Vasile Alecsandri 82. str. 7801. str. Aurelia. 13 Septembrie 108 7802. Teofilovici Nadejdea. G. 18. 3 apartamente. 103. str. Bucuresti. str. Caragiale 33. si Elena. Demostene 9. 4 apartamente. Victoriei 214 7783. Medic Gh. Galati. Const. Bucuresti. Bucuresti. Tanau Mihail si Anastase Sicu. Beldiman 1. cal. str. Salcamilor 12. Brezoianu 29. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. 7779. b-dul Republicii 86. Tavernier Dorothea. 14 apartamente. Dunarii 26. Grigore Ghica 12 a 7790. Braila. 9 apartamente. Teodoru C. Rahovei 192. Ion Sulea (D. Tonciu Ion zis Tancu. Nicolae. str. 13 Septembrie 237 7792. Teodorescu Maria. Bucuresti. Dudesti Cioplea. Tanase Petia Ion. N. Calarasi 130. str. 3 apartamente. 7800. 13 Septembrie 73. 2 apartamente. Bucuresti. Batistei 35. 7781. 4 apartamente. 7791. 7785. 9 apartamente. Ceres. Tanasescu Aristide. 6 apartamente. Tanasescu Maria. 9 7778. Ion Nou 34. str.

Focsani str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Dr. Bucuresti. str. Todorescu Ion. Romana 150 7831. Bucuresti. str. Unirii 24. 7 apartamente. Bucuresti. Mures 77 7814. str. Teodorescu Tiberiu. Bucuresti. 9. Bucuresti. str. 7842. 7 apartamente. B-dul 1848. Toma Isac. Bucuresti. Bul. Viesparilor. Dr. Bucuresti. str. Bucuresti. 42 7808. 4 apartamente. Tzretanovici T. 7835. Savu. Ilie Pintilie 17. Tanasescu Traian. 3 apartamente. Stirbei Voda 16. 60 7939. 4 apartamente. 17 apartamente. 7 apartamente. str. Blanari 3. Felicia Racovita 7 7840.7807. str. Bucuresti. Grivitei 133 7813. 4 apartamente. b-dul 1 Mai 47. 4 apartamente. 31. Tanase Ion. Teodorescu Nicolae si C. 111 str. Manolescu 12. Tico Dumitru. cal. Mare 113. Ghita. 5 apartamente. 7821. Banu Udrea 23. D.. 7 apartamente. Abrud 90 7812. str. Colentina 180. 9 apartamente. August 20 . 7 apartamente. Teodorescu Grigore si Dumitra. Bucuresti. Bucuresti. Teodoru Elena. Bucuresti. A. 31 apartamente. Bucuresti. Cameliei 18 7818. b. str. str. str. Dimitr. Trucarea Paula. Bucuresti. Bucuresti. Abrud 22. Popa Nan 204. Pana 42. 7 apartamente. str. Tonceanu Tudor si sotia. Baneasa 2. Bucuresti. Panduri 5 7816. N. 6 apartamente. Mihai Vitezu 16 7825. 7809. Topor Maria. subl. 7 apartamente. I. Buzesti 94. si Maria. str. str. 7838. Bucuresti. Bucuresti. 7834. 7830. str. Intr. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. str. Intr. Brandza 20 7828. Bucuresti. Tautu Theodora. Toncescu Gheorghe. Moruzi Voevod 43. str. 11 apartamente. Grivitei 173. Tocineanu Alexandru. Eugen Iosif 11. Bucuresti. str. str. Laborator 47. 7817. Dr. Sft. 4 apartamente. Karl Marx 4. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Turnibucu C-tin.. si C. b. Teodorescu Gh. Melitei 4. 10 apartamente. Trandafirescu Zamfira. 4 apartamente. 7823. 8 apartamente. Cal. Bucuresti. Apostoli 75 7826. Tomasini Umberto si Maria. Bucuresti. 9 apartamente. Anast. Aurora 20. str. 7822. Tabacari 22. Bucuresti. Iuliu Tetrat. Tomasini V. Tatulescu Dimitrie. b-dul Alexandru I. Tuttnauer Margot. Giovani. Traian 11. Torcanaru Aron. 5 apartamente. 2 apartamente. Gheorghe. str. str. Tanasescu Maria. Teodorescu I. Xenopol 1. Bagdasar 9. 3 apartamente. 4 apartamente. 13 apartamente. Gh. Iasi. Sf. str. Teodorescu Petre. C-tin Grand 47-55 7819. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu 2. str. Parfumului 29 7815. Teodoru Stefania. Turma Elena. 7824. 7 apartamente. Tobman Elias. Bucuresti. Luterana 11. 4 apartamente. Tudoran Maria. str. Piata Amzei 10. str. 7836. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7833. Teodorescu A. 7 apartamente. Teodorescu Emil. Siret Maresal Malinovski 18. Matei Voevod 62. Tanase T. 7810. 7811. 7837. a. Oancea 27 7841. Londra 4. Alex. 5 apartamente. Bucuresti. spl. str. sos. Bucuresti. str. str. Missail 19 7827. G-ral Angelescu 108 7820. str. str. Cuza. 7832. sos. 4 apartamente. str. Cuza 70. Tomeli Garbea Zoie. Bucuresti. Tintoriu Alexandru. 2. Constantin 3.

Bucuresti. Bucuresti. Trincu Atanase. St. Ion. 7 apartamente. 7 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Mihail Bravu 104. Papazoglu 11. Bucuresti. str. str. str. str. Traian 10 7856. Tetrat 8 7875. 20 apartamente. Cpt. 7853. Lucaci 59. Dr. Tandel Ludovic. Teodorescu G. 7866. Traianescu P. str. str. str. Col. Tannenbaum Clara. Bucuresti. Burcus 16. Tacoveanu Khevoroc. Tipurita Vasile. Comana 7. Tomescu Traian. 4 apartamente. Duiliu Zamfirescu 6. Cristian 2. Bucuresti. Cal. 7874. Iancului 53. str. Bucuresti. str. 20 apartamente. Echinoxului 31. B-dul Gh. Dudesti 11 7857. . Campulung Muscel. Grigore Ventura 9. Sos. str. B-dul 1 Mai. 4 apartamente. Teltalien. Sinaia str. Bucuresti. str. Tileriu Axente. Vacaresti 38. Marica. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Tatuescu Victor si Elena. Bitolia 19. 7867. Bucuresti. Putul Zamfir 33. Dimitrov 45. Calarasi 85. str. V. Stirbei Voda 87 A 7864. Dionisie Lupu 19. Bucuresti. 7876. Calea Victoriei 104. 26 apartamente. 5 apartamente. 11 apartamente. str. 9 apartamente. Tofan St. Tipurita Paraschiva. Bucuresti. 6 apartamente. 7868. Bucuresti. Stefan 10. Calea Victoriei 190 7844. Mora 13. 7860. Timis Cristea Spiridon. Teodorescu Traian. Tanase Ilie si Constanta. str. 7862. 180. Iancului 112. str. 4 apartamente. sos. Arh. 52 A 7870. Tanasescu Ion. si Florica. Pantelimon Sf. Bucuresti. Kogalniceanu 37. Bucuresti. sos. 4 apartamente. Bucuresti. R. sos. str. Toseanu C. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta. Matei Voevod 44. Harjau 45. str. 7 apartamente. str. Tomescu Fernanda. Lt. Viorele 42. 7847. 7846. Caracal str. Burghelea 22. Th. Bucuresti. str. Gheorghe 14. 16 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. Teodoru Stoica si Cristina. Lipscani 12. Arh. 7873. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. St. Salcamilor 27 7848. Stan Poetas 42. Cometei 5. Cal. 7858. Alecsandri 23. Buzau. 7850. Cal. 7861. Floreasca 18 7865. sos. Onciul 9 7869. Constantin. 3 apartamente. Teisanu C. str. str.. Bucuresti. Ioan. 4 apartamente. Dr. Vladescu 35. str. Bucuresti. Dr. 7854. 3 apartamente. 7859. str. Cal. 7863. Tabacu Radu. 3 apartamente. str. Tache Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Tomescu Maria. Energiei 4. Duzilor 9. Teslaru Charlotta. Gr. Dudesti 58. Bucuresti. Bucuresti. M. str. Theil Elvira. Tant Ambrozie. 9 apartamente. 7852. Bucuresti. Teodorescu C. Sc. str. Mihai Bravu 103. 7871. Titu Maiorescu 5. 31 apartamente. 13 Decembrie 6. str. 13 apartamente. Tanasescu D-tru si Dobrita. D. 7845. Tacu Mircea. Calea Calarasi 103. Speranta 156. 7855. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7849. str. Teodoru N.7843. 6 apartamente. Barbu Vacarescu 22. Olari 40. Bucuresti. str. Andi Endre 3. str. str. 5 apartamente. Pantelimon 203. Tanoviceanu Nicolae. Av. Vasilescu Iosif 31. 6 apartamente. Toslangioan Hariton. str. Nicolae. str. 4 apartamente. Bucuresti. 7872. b 7851.

Bucuresti. Clopotari Vechi 23. Matei Corbescu 8. Bucuresti.. Bateriilor 4. F. Ternoveanu Elena. Bucuresti. Bucuresti. Mitr. 5 apartamente. 6 apartamente. Toamnei 3 7893. 11 apartamente. Avram Iancu 5. Timoftei Gavrila. Austrului 9. Bucuresti. str. Titulescu 56 7910. str. str. Tamisescu Alex. Selari 4. Teodosiu N. Paleologu 13. Traiana Emil si Traiana R. Bucuresti. str. str. 7880. Tomas Elena. Cantemir 90 7886. str. 2 apartamente. 4 apartamente. Tabacu C. 7878. Campina. Ioan si Eudosia 56 apartamente. Cal. Bucsinescu 19.. 2 apartamente. Calea Calarasi 213. Fd. . Teodor Speranta 51. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Tesca Stan Marin. Talmaciu Viorel. Bucuresti. Teodrescu Rodica. 7889. 10 apartamente. 4 apartamente. Tanasescu Ana. Tigrului 8. Adi Endre 12. Teodorescu Stefan. Tudor Iordan. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Teodorescu Zenolica. Gh. Teodorescu Nicolae. Teodorescu 11. 3 apartamente. str. Popa Nan 119 7883. Dosoftei 75. Trieriu Gabriel. str. Vaselor 30 7884. Bd. 55 apartamente. 7890. str. 7879. str. str. Gen. Iliescu 28 7906. Vasile Conta 79 7885. str. str. Popa Nan 191. Bucuresti. Brezoianu 10. Bucuresti. Poterasi 6. 7 apartamente. Tomescu Gh. str. Bucuresti. B-dul Tolbuchin 22. 7897. 7 apartamente. Bucuresti. Trembischi Henri. Bucuresti. Columbelor 7. 3 apartamente. str. Bucuresti. 112. Ion Ghica 2. Bucuresti. Tulea Mihai. 3 apartamente. Cal. str. str. Bucuresti. Tabacu Toma. str. str. 7905. Tautu Dumitru. Cosbuc 60. Pieptanari 68 7900. Teodorescu Dan Stoian. Bucuresti. Bucuresti. Dem. Bucur 17 7899.Mincu 4. Sos. Sinaia. Calea Calarasi 215 7887. Trestianu Nicolae. 4 apartamente. a. I. Teodorescu Sofia. Bucuresti. str. Tomescu Lucica. Teodorescu Georgeta. Calarasi 53. 9 apartamente. Tarnava l. Berzei 58. str. 7892. str. Iliescu 69 7894. str. Dianei 14. str. Vacaresti 98. Bucuresti. Bucuresti. Teodorescu Gh.. Tomescu Dumitru. 5 apartamente. 7888. N. Calea Rahovei 99 7901. Ipatescu 3. Bucuresti. 3 apartamente. 103. Av. 9 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 39. str. Bucuresti. 7882. Andreescu 5. str. Fund. 3 apartamente. 4 apartamente. C-tin. 4 apartamente. 4 apartamente. Pacurari 45. Bucuresti. Turcani Tulea si Emilia. 7898. str. Cercilescu 19.. 8 apartamente. Grivitei 59 7907. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Cal. Gl. st. The. 23 August 33. str. Bucuresti. Tase Tache. str. 7896. Cpt. Selari 13. Teodoru Maria. Teodor Renata. Grivitei 514 7909. 7908. Iasi. 3 apartamente. 7877. Parfumului 4. 10 apartamente. sos. 3 apartamente. 7903. Romana 61-67 7902. Bucuresti. Atelierului 1-33-33B. Calusei 64 A 7891. Lucaci 74. Pantelimon 24. 7 apartamente. 4 apartamente. Trandafir Vasile. str. 7904. str. str. str. Bucuresti. str. Traian 73. str. Tomescu Vasile. Soarelui 8. 7895. Bucuresti. Sinaia. Cornu Capri 63. 7881. Bucuresti. str. Bd. str.

Bucuresti. str. Cal. 4 apartamente. Tanasescu Gh. str. Tacu. Tamastan Maria. Bucuresti. Cuza 57 A 7940. Triepescu Constantin. 7933. 4 apartamente. str. Bd. Marcovici 9. Teofil Dimache. str. 6 apartamente. Tichie Mihail si Sofia. Bucuresti str. str. Teofilovici Nazepoca. Brezoianu 29 B 7932. Tuchie Gheorghe. Toma I. 3 apartamente. Th. Viitorului 62. Niculae. str. I. 5 apartamente. str. Bucuresti. Brailei 89 7924. Cuza Voda 25. Giulesti 62. str. 7938. Stefan cel Mare 10. 7911. Bd. 6 apartamente. 11 apartamente. Tunari 6 7935. 25 apartamente. sos. str. Donici 50 7926. Bucuresti. Bucuresti. Teodoriu Lucia. Bucuresti. Bucuresti. Emeli. 16 Februarie. Calea Mosilor 346 7916. 7920. 20 apartamente. Tomasiu Giusepe si Giusepina. 7943. Teodorescu Paunica. 5 apartamente. Bucuresti. 7915. 29 apartamente. str. 3 apartamente. Pacurari 80. str. Bucuresti. A. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Cosbuc 76 7925.Stalin 93. Tutila Mostenit. str. Calea Dorobantilor 12 Cal. Banului 3. Elena. A. Bucuresti. str. 7942. 7 apartamente. Prelung. Stirbei Voda 65. str. Dr. str. Dr. si M. 3 apartamente. Topoloveanu Zoie. Tarcea Marin. Bucuresti. Tapciu Dumitru.. 3 apartamente. str. str. Trasnea N. Cobalcescu 41. Cuza 53 7917. Bucuresti. str. str. 333 7912. Eduard Grand 64. Maiu 120 7922. Gh. str. Bd. Felix 3. 7923. Bucuresti. Traubel Sara. Tiporascu Elena N. 8 apartamente. Cazarmii 11. 5 apartamente. Toboc Constantin. str. 4 apartamente. Iasi. Frumoasa 52. 3 apartamente. M. 10 apartamente. 15 apartamente. Vasile Lascar 214. str. Viitor 187 7931. Marasesti 23 str. 7939. V. 7919. 7929. Calea Grivitei 156 7914. A 7941. str. Inst. Bucuresti.. Teodorescu R. 5 apartamente. Magheru 43. str. Xenopol 3. Stefan 6. Teorilovici Eltu. 7 apartamente. Tapciu Valentin. I. 6 apartamente. Tomseneanu A. str. str.. str. I. Timea Gabriela. Tangescu Olga. Bucuresti. Cameliei 7 7937. Constanta str. Miciurin 2. 6 apartamente. Ratiu 8. str. Serban Petrescu 30 7934. Bd. Victoriei 25 7927. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 208 a. Bucuresti. Brezoianu 9. str. str. 2 apartamente. Bucuresti. Teodorescu Eugenia fost Ionescu. Petre Locusteanu 10. Bucuresti. Cristina. str. Tanasescu G. Claudian 16. Timan Emanoil. Bucuresti. Romania Muncitoare 14. Terzea Alex. Tomas Ella si Doroteia Boros. 1 Mai nr. Bucuresti. Popa Tatu 22 7921. Bucuresti. Tacu Ecaterina si N.. Bd. Bucuresti. Medico-Militar 18. Alba Iulia 13. 7936. . Bucuresti. Maior Dr. Teodorescu Fatulet. 2 apartamente. Stefan Gheorghiu 1. Bucuresti. Dr. 3 apartamente. str. Grivitei 61 7918. Braila. 5 apartamente. Bucuresti. Aleia Petofi 22. Bucuresti. Kogalniceanu 14 7913. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller. Cal. 3 apartamente. 10 apartamente. Mare 49. Bd. 2 apartamente. G. Romania Muncitoare 7928. Biserica Amzei 27 7930. Bucuresti.. I.

str. str. str. str. 6 apartamente. str. Tuchel Gh. Naltin 7 7956. Bucuresti. Tepes Voda 123. Toni Ioana. Donici 11 Bis. imobil complect. 7971. 8 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Teposu Virginia. 6 apartamente. Dr. Bucuresti. Vilson 15. str. str. Viitor 70. Calea Dorobanti 246 7957. Tinchea Maia. Maria. sos. str. str. str. Tuica Niculae. Bucuresti. Tetu Ion.str. Cobalcescu 47. 11 apartamente. 8 apartamente. U. si Maria. 7970. str. G-ral Maghheru 43. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Toni Ehalia. G-ral Falcoianu 6 7960. Bucuresti. Tita Anton si Tanasescu Nicu. Tovane Simion. Col. Petofi 7 7962. str. str. Miron Costin 49. 43 apartamente. 9 apartamente. 7948. 7953. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Lanariei 49. Tica Constantin. 2 apartamente. Tara C. str. Tarnopol Lambru. 795l. B-dul Dacia 38. str. str. str. 4 apartamente. Vasile Lascar 111. 9 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. Cercelus 42 Braila. 7952. Titeica Radu Gabriela. Iasi. Dimitrov 71. Fundeni 25. Pacurari 80 Galati. Bucuresti. T. Cerbului 8. Tigler Paris Florica. Viitorului 165. 4 apartamente. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina. Tepelea G. Tone Alex. str. str. 4 apartamente. Ion Sulea 9 7966. Prunaru 9. str. Unirei 60. Intr. Bucuresti. 7 apartamente.. 15 apartamente. 29. str. 7964. str. Tasca Sofia. Tucrman Natan. Bucuresti. 39.. Alex. 5 apartamente. str. 4 apartamente. str. Tenici Stefan. str. Masina de Paine 110. str. str. Orientului 11. Bd. str. 7946. Dr. Temisana 19 7969. Niculcea 43 7967. Bucuresti. Bucuresti. Busteni. 7944. 7945. Turoi Marin. Tintea Ioan. . 4 apartamente. Maria. Tartareanu Niculae. calea Grivitei 133. 125 7949. Turai I. Principatele Unite 45. Tantarcu Ilie si Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 7958. Puisor 27. Bucuresti. Bucuresti. Papazoglu 75 7947. Tudose R. str. Dr. Teohari 12. str. Bucuresti. Radovici 7. Tunescu Constantin. Balcescu 16 7955. str. str. Brailei 89 7965. Bucuresti. Bucuresti. Tetu Dionisie si Ecaterina. B-dul N. str. Bucuresti. 3 apartamente. Tiripe Oprea. 12 apartamente. str. 167 7954. Dionisie Lupu 80. Acvila 42 7961. Cluceru Udricani 10 7968. calea Floreasca 43 7963. Grigore Manolescu 22. Iordan Calea Grivitei 205. 1 apartament. Bucuresti. Dionisie Lupu 50 7959. Splaiul Unirii 103. Procopie Dumitrescu 4. str. Bucuresti. Regala 26 7950. Comana 3. 111. 5 apartamente.

Bucuresti. Bucuresti. Urleanu Sevastica. P. 2 apartamente. Kuibasev 3 7998. Cal. Ungureanu I. U. Arh. Maria Rosetti 55 7976. Ugolini Anton. 13 apartamente. Salvator 27 7978. 7 apartamente. Vatarescu Paulina. Vladescu Florica. Urloiu Dragomir. Bucuresti str. Bucuresti. 2 apartamente. Cantemir 84. Bucuresti. 8001. Ureche Raimond. Mazarik 8. Urschitz Gheorghe. str. str. Ungar Diana. Bucuresti. Bucuresti. D. 10 apartamente. 13 apartamente. 7990. Bucuresti. Logofatu Tautu 66. Rosetti 10 7995. 10 apartamente. Stefan Hepites 24. Urdareanu Speranta. str. A. Bucuresti. Targoviste 6 7974. Urnescu Const. 3 apartamente. Bucuresti. C. Stefan cel Mare 132. A. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. Domnul Tudor 8. Uica Valeria si C. 7985. 4 7984. C. str. Bucuresti. 7981. Ungureanu Carolina. 41. Preot Bidoianu 4. Bucuresti. Urlatianu Sanda. Vladescu Ana. Alex. str. Dimitrov 29 7973. Bucuresti. str. Rosetti 40 7993. N. 5 apartamente. Urzica Meihail. Maria. str. str. 21 B. 3 apartamente. Daniel Barcianu 36 8004. 4 apartamente. 10 apartamente. 16 apartamente. str. sos. . Vasile Lascar 163. C. str. Bucuresti. Untu Victor 4 apartamente. Urban Matei. str. sos. str. str. B-dul Gh. Bucuresti. Bucuresti. Ilincuta. Urleanu Maria. 10 apartamente. Sos. Urmuzescu Laurentia. Vitan 13. 7 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. 145 Pietrosita. str. str. Urlatianu Ion. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Vultureanu Constantin. Mincu 31. str. Zamara Noua 16 7997. Paris 7. intr. Romulus 44 7977. Viitorului 21. Ungar Rubin. str. Calea Serban Voda 182 7975. 3. str. 3 apartamente. str. V. Bucuresti. str. 17 apartamente. 3 apartamente. str. str. A. 3 apartamente. Roma 21.. Bucuresti. I. Selari 20 7999. I. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. sos. 9 apartamente. 6 apartamente. str. Urma Leontina. Ursulescu Florica. T. 25. Pantelimon 39. Bucuresti. 8002. Golescu 5 7996. Uleia Ion. Unio-Chimica. Cutitul de Argint 18. Negru Voda 158. Dumbrava Rosie 10. Putul cu apa rece. B-dul Pache. 7 apartamente. str. 7980. Domnitorului 9 7983. str. Bucuresti. 9 apartamente. Ulmianu C-tin si Lucretia. 7982. 7986. Buzesti 43 8000. Bucuresti. 7979. 7991. str. 6 apartamente. Moruzi 40.7972. 14 apartamente. Udristoiu Vasile. str. str. Floreasca 116 7994. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Turda 158 7992. str. Zefirului 5. Olteni 3. Kuibasev 3. 10 apartamente. Urlatianu Grigore. V. 5 apartamente. Bucuresti. Artei 11 7989. sos. Bucuresti. Udria D-tru si Ana. Serei 20. Viitor 85-87. Momuleanu 12. Bucuresti. Daniel Barcianu 36 8003. str. Bucuresti. str. 14 apartamente. 7988. 7987. 9 apartamente. N. Ulmeni Ion si Maria.

str. 8008. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bd. str. 5 apartamente. 7 apartamente. Petru Maior 73. 9 apartamente. Sinaia. Ionita Cegan 13. Lanariei 136. 8023. str. Piata Amzei 26. str. Oct. P-ta Unirii 8012. Asachi 11. 8032. Viespescu Vasile. Bucuresti. Pucioasa. Ritoride 27. Bucuresti. Vasilescu Viorica Popescu. str. Bucuresti. str. Ghergheasa 40. Bucuresti. Elena Ferechide 11. Volbrath Gustav. sos. Mihnea Voda 7. Bucuresti. str. 99. Luigi Cazavilian 9 8033. 4 apartamente. Plevnei 1. Bucuresti. Dr. 2 apartamente. 8025. str. Vasilescu Petre. 13 apartamente. Armeneasca 43. Lt. Vercescu P. si Elena. a. str. str. Elena Cuza 75 8031.R. Popa Soare 51. str. str. str. Stefan Mihaileanu 6. Donici 35. Voronca Wilhelmina. Bucuresti. Victoria S. 101 8028. Caragiale 7. Kalinderu 14. Bucuresti. Voiculescu I. 10 apartamente. Vasiliu Irina. Bucuresti. str. 8013. Rahovei 123. . str. Victoria. 4 apartamente. Vladimirescu C-tin. 2 apartamente. str. 6 apartamente. Aurel Vlaicu 67 8016. 8014.A. 8020. str. 8021. Vasile Conta 5. I. Povestei 7. Muncii 5 8011. Dr. Vitzu Noemi si Roza Salter. Vladeanu Elena. 6 apartamente. Bd. Viilor 93. Velea Stefan si Eugenia. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. Velican C-tin. Traian 212. calea Grivitei 155. Cpt. Aurel Vlaicu 16. Bucuresti. Visinoiu Stefan. str. str. Colentina 78. Bucuresti. Bucuresti. Salvator 40. Bd. 5 apartamente. Negel 57. Alex. 3 apartamente. 3 apartamente. 8009. 8006. Bucuresti. Traian 87 8010. Cal. Cocorascu 54. str. Bucuresti. 8035. Viilor 13. Vezeanu Florica si Stefania. Bucuresti. 8024. 13 Decembrie 4. Alex. Verzea Sofia. 3 apartamente. 10 apartamente. Verzea Sofia. str. Vasilescu Petre. Herastrau 37 8019. Aurel Vlaicu 67 8029. str. 3 apartamente. 8 apartamente. Vuxanovici Alex. 6 apartamente. str.. Ardealului 12. Bucuresti. Viasu C-tin. str. Dr. Cotroceni 11. 11 apartamente. Vasilescu C-tin si Cecilia. Preot Bidoianu 2. Cuza 80. Viasu Alexandru. Voiculescu Maria. Mihai Voda 54 8022. Vaianu Samuel. 7 apartamente. str. Capsa 11 8017. Vera M. str. str. str. 4 apartamente. 2 apartamente. Bd. Bucuresti str. G-ral Angelescu 70. 6 apartamente. Furnica 53. Bucuresti. 7 apartamente. Sinaia.. 26 8018. Vasiliu Margareta. 8015. Vartic Ioan. Focsani str. Vitu Al. str. 8036.8005. 10 apartamente. Dionisie Lupu 1. Marasti 25. 8030. 15 apartamente. Vasilescu Darie si Ioana. 4 apartamente. 8026. 2 apartamente. 8007. Vasilescu Grigore. Sinaia. mostenitori. Leonte 38. Vintici Victor. str. 2 apartamente. Bucuresti. Italiana 11. str. 8034. Bd. sos. D-trie Orbescu 16. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 8027. Venera. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. sos. 6 Martie 38. str. str.

str. R. Pamfil 19. 8044.. 5 apartamente. Rosescu 17. Bd. Sismanian Assaluise. 11 apartamente. Vasilescu Octavian. Cal. str. Alex. Bucuresti. Vasiliu Minerva. Sebastian 207. Grivitei. Bucuresti. calea Dudesti 147. Lister 5. Dacia 22. Bucuresti. intr. str. Bucuresti. 8 apartamente. Vasilescu Olimpia. Lahovari 7. Veniamin Lascar si Irina. Calarasi. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Pitar Mos 27.8037. Transilvaniei 11. 8043. str. Bucuresti. Vasilescu Maria. Bucuresti. intr. Vidrighin Stan. str. 22. 8042. str. Vraca Ileana.. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 8050. str. 8055. Bucuresti. Dr. Sinaia. 8059. Crisan. Dr. Vrabiescu Nicolae. Antim 69. 8065. 2 apartamente. Serban Voda 149. Vintila Gh. Temisana 15. 11 apartamente. str. Sinaia. Agafiu Petrescu. 4 apartamente. 8066. Vanghele Marcu Naum. Caragea Voda 22 8062. Bucuresti. bul. Julles Michelet. C-tin. 8 apartamente. Vasilescu N. 8061. Furnica 15 8053. Plevnei 5. Cal. Bucuresti. Drumul Serii. Bucuresti.. R. Vasilescu Melania. str. 8060. Dobroesti 8063. Voina Aurel. Villacrose succ. 5 apartamente. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 36. Bucuresti. 13 Septembrie 47. str. Iancu Niculae 3. Voiculescu D-tru. Bucuresti. Paris 36. Vasilescu Ion. Voiculescu Teodor si Aneta. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. str. Donici 29. jud. 8041. str. Bucuresti. 9 apartamente. 92. Hirsch. Bucuresti. Vantu Ion si M. 8056. 10 apartamente. 6 Martie 21. str. str. 15 apartamente. str. Eremia Grigorescu 5. 8047. Bucuresti. Vasiliu Emilia. Calea Victoriei 101. Voinescu Amelia. Predeal. 2 apartamente. str. 9 apartamente. Rosetti 24. b-dul Dacia 7 8058. str. Dr. str. Popa Chitu 17. Bucuresti. 10 apartamente. 7. Severeanu 9. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Pasteur 59. Dr. com. 8067. Alex. Bucuresti. Vasiliu T. Italiana 3. 7 apartamente. 8049. Jeni Boierescu. Sarat str. str. Bucuresti. N. Dr. 8 apartamente. Vidic Sabina Paraschiva. 4 apartamente. Filimon Sarbu 14. 8057. Mona B. str. str. Vatarescu S. A. 8054. Polona 105. Olteni 12. Toamnei 59. Serg. 2 apartamente.. Vintilescu Dan. Vasilescu Haralambie. 6 apartamente. str. Dr. Cal. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu. Stefan S. 9. 8052. 5 apartamente. 8045. Voiculescu Cleopatra. Oct. Voicu Tanase. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. Cpt. Dr. str. Voinovici Nicu. Alex. Schitu Darvari 16. Craiova . 3 apartamente. 8051. 8039. Bucuresti. Colentina-Pipera. Rahovei 132. Ilfov. Valcea. 8064. 134. 8 apartamente. str. 8 apartamente. 8040. 13 apartamente. Pasteur 48 8048. 8046. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Armasului 11. str. C. str. Cal. Cocorascu 52 8038. str. Valke Maria. 7 apartamente.

Isvoreanu 5. str. Aurica. 5 apartamente. Bucuresti. 8093. Nicopole 10. Rosu. Bucuresti. Vicelli Maria. 5 apartamente. 8095. Bucuresti. sos. Ion Atanasiu 26. 8087. Ardealului 3. 4 apartamente. 8091. com. Otopeni. Palade 12. Mamaia. Bucuresti. 8068. Bucuresti. Bucuresti. Valeanu Gh. Bucuresti. Vasiliu Ileana. Mantuleasa 6. 7 apartamente. Popa Petre 22. 8078. Serban Voda 145. Varveri Anton si Gabriela. Maior Giurascu 18. Vasilescu Victoria. 4 apartamente. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion. str. Voinea Vasile.. Elefterie 4. 8 apartamente. 6 apartamente. Momuleanu 15. Veechia Ana Del. Momuleanu 20. 3 apartamente. str. str. str. 8088. Popa Rusu 11. Bucuresti. Bucuresti. Vasiliu Manole Elena. Vadescu Parvu. Bucuresti. str. str. 8082. 4 apartamente. Bucuresti. 26 apartamente. str.. jud. Campulung Muscel b-dul Republicii 13. Vladescu Ada Gabriela. str. Maria Rosseti 10. str. str. Ruginoasa 2. 5 apartamente. 8096. Ciprian Porumbescu 6 8083. 8071. Busteni. 8069. 8073. Brezoianu 7. Vamvocas Constantin. G. Ion. Cazarmii 72. Bucuresti. str. str. Bucuresti. calea Victoriei 206. Vasilescu Karpen Nic. Bucuresti. 10 apartamente. Valcu Irina Seteanu. Breaza de jos. Schitu Magureanu 30. Vintescu Sofia. Intr. Vasilescu Zoe D. G. Vlasie Ecaterina. Vaitoianu Silvia. Assan 3. str. Bucuresti. Bucuresti. Voitinovici. Ion Mincu 27. Bucuresti. si El. Palade 45. 22 8077. . 9 apartamente. 5 apartamente. 8097. Bucuresti. 10 apartamente. Nationala 35. 8080. str. Bucuresti. Cameliei 35. Bucuresti. Orlando 3. str. 7 apartamente. Bucuresti. Veber Teodor. 8098. Valeria si Victoria Cantemir. Bucuresti. str. Miracolelor 2. Bucuresti. Vasile Lascar 42. Vasiliades Arghira. Bucuresti. Ilfov. 5 apartamente. str. Vasilescu Toma Stoian. 3 apartamente. Muzeul Zambaccian 11. str. 9 apartamente. 4 apartamente. str. Veliciu St. Gl. 4 apartamente. Bd. Vermont George. 33 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 8079. 8094. Voicu Gh. str. Bd. G. str. Bucuresti. G. 8076. b-dul Dacia 9.str. 8089. Vadoviu Cosma. str. str. Cal. Atelierului 29. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. Baratiei 35. Candiano Popescu 41. 8099. str. Eroului 4.. 36. sos. calea Mosilor 234. str.. Kuibasev 7. 8085. b-dul Marasti 31. bloc Edilitatea Campulung Muscel. G-ral Praporgescu 29. Viilor 82. 8072. Principatele Unite 41. str. Vlachide M. 8075. Thomas Masaryk. Vasiliu Henrieta. Boteanu 3. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 8081. 3 apartamente. Vasiliu Gheorghe. Dr. str. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. D. Segmentului 4. 24 apartamente. 8084. 8 apartamente. 9 apartamente. 8070. Lamaitei 34. str. str. D. 8086. 8092. Bucuresti. Nationala. Vladoianu Neli Dora. str. A. b-dul Cosbuc 51. str. 4 apartamente. 8090. 8 apartamente. Bucuresti. str. str. Catunul Odaile 8074. str. G-ral Florescu 8. Vami Elena. Argentina 22. Vincent Raymonde si Constanta. Episcopul Radu 47. b-dul Nicolae Balcescu 33. a. Arh. str. Bucuresti. Herastrau 5. str. 3 apartamente.

Nastase. 116. Cosbuc 6. str. I. str. Stela. str. Gh. Voinea Z. str. calea Calarasi 191. str. str. Donici 25. Leonida 7. Gen. Bd. Rosetti 36. Iasi. 4 apartamente. Vulpescu Vasilica. Coltei 3. str. str. 4 apartamente. 23 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Maria. Vasilescu Petre. B-dul A. Cuza 50. Bucuresti. Bd. Balcescu 7 8101. Bucuresti. str. Cernatu. 17 apartamente. Vramu Theodor. Borsec 8131. str. Vidrighin I.. B-dul 1 Mai 199. str. 4 apartamente. str. N. Voiculescu Constanta. Vania Maria D-tru si Constanta. 8120. Maria Rosetti 41. 8115. Valanschi Eliza. Bucuresti. 3 apartamente. 8122. 8113.. Bucuresti. Dimitrov 31. Radu Cristian 4. 11 apartamente. 25. str. Mihail. 27. 13 apartamente. Virgiliu 16. Romulus 4. si Maria. Bucuresti. str. 8102. Mihail Cornea 4. 7 apartamente. 8106. str.. str. Putu lui Zamfir 1. Vasiliu G. Ioan Ghica 3-5. Bucuresti. com. 9 apartamente. Volfic Dumitru si Elena. Colentina. Ioan. Bd. 11 apartamente. Bucuresti. Vidrighin Maria. Bucuresti. str. Vladescu I. str. Frumoasa 36. str. 4 apartamente. str. 8117. 5 apartamente. Bucuresti. Aurelia. Vasilescu V. str. Bucuresti. Bucuresti. 8130. Viranian Petre. Orizont 5 8127. Campineanu 8. 8128. Angelescu 3. Mihail Eminescu 114. Popa Ioan 27.. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Vasiliu Maria. Blanari 14. 8108. str. 5 apartamente. Bucuresti. Vasiliades Gh. Videle 19. Vatamanu Alexandrina. Episcopul Radu 52 8112. 7 apartamente. Cuza Voda 42. 63. Ploiesti. Brasov. Vasiliu Bermart Gh. Vasilescu M. Parintele Vasile Lucaci 43. com. Vidrighin Adam Sanda. Vrancu Th. Bucuresti. 3 apartamente. str. 8121. 8114. Fainari 56. C. Calea Mosilor 235. Vantu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Gogu Cantacuzino 8-11. 9 apartamente. str. Visinescu Petre. Bucuresti. 5 apartamente. str. Gh. Bucuresti. Vilau Dumitru. Bucuresti. Schitu Magureanu 30. Constantin. Pasaj 8104. Calea Grivitei 254. Hanul cu Tei 12. 10 apartamente. 15 apartamente. B-dul 1 Mai 53. Gh. str. str. str. 3 apartamente. Calea Plevnei 90. str. Anton Pan 8. Bucuresti. Revorchian.8100. Vranceanu Const. 8125. 8109. Vahan si A. 8132. . 8129. imobil complet. Bucuresti. 8 apartamente. 7 apartamente. 8110. Frumoasa 36. Vladoiu P. Primariei 381. 3 apartamente. A. 20 apartamente. Bucuresti. Stirbei Voda 16 8105. Bucuresti. 4 apartamente. 8123. Bucuresti. Pitesti str. 3 apartamente. Bucuresti. 17 apartamente. str. Bucuresti. 8118. Beldiman 2. Elena. Grigore Manolescu 23. 7 apartamente. 8107. Visan Constanta si Vasile. Bucuresti. 8 apartamente. Radu Kelev. Vodisca Ilie si Maria. Vladescu Ion si Elena. Bucuresti. 10 apartamente. 8119. 18 apartamente. Stefan Greceanu 8. Dinicu Golescu 59. 1848 nr. 8103. str. Belizarie Luter 22. Veleanu Ana. str. 8116. str. 8126. 36. Velculescu I. Aurel. 8124. Bd. Bahluiului 21. Lanariei 123. Vasilescu N. 8111.

8142. 8144. Mihu Copilu 11. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Ploiesti. Bucuresti. 8 apartamente. calea Serban Voda 79. Vlastaie Ion. str. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Apostoli 60. 8153. Bucuresti-Baneasa. str. Vello Fania. 16 apartamente. Bucuresti. Valaori H. Vespemeanu I. 11 apartamente. 8138. str. Beatrice.. Ady Endre. 5 apartamente. Mamuleanu 13. Petre Liules 32. 13 8147. Ploiesti. si M. Scarlatescu 59. Bucuresti. Bd. 8159. str. Bucuresti. 8135. 12 apartamente. 8146. str. 8152. str. Academiei 19. str. Cosbuc 3. 8162. 8. str. 8154. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Vasilescu D-tru si Elena. Mirinescu 21. 4 apartamente. 8161. Orescu 4. Drobeta 2. Calea Victoriei 48-50.A. 9 apartamente. Bucuresti. 8156. Vlasceanu Valeria. soc. Bucuresti. str. Fainari 56. 8157. Bucuresti. Paris 2. Stefan cel Mare 250. Olga Bancic 13. Agriselor 3. Visinescu Margareta. Romana 15. calea Vacaresti 18. imobil complet. Victoria S. str. str. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8134. Scoalei 2. Dr. Dr. Bucuresti. Veintraub S. 10 apartamente. str. Delea Noua 21. str. Vasile. Gh. 8163. 6 apartamente. Blok Bucegi. str. Bucuresti. str. Vasile Roaita 31. str. Vasile Lascar 213. str. 12 apartamente. 8155. Bucuresti. Vasilescu Ilie.. Bucuresti. Vasiliu Constantin. 4 apartamente. Visoianu Petre si Constanta. str. str. str. 6 apartamente. 8160. calea Grivitei 210. str. Alex. 8145. Vasile Iuga. Viorescu C. Constantin 30. calea 13 Septembrie 35. Vacarasteanu Mihai. Panu 16. 11 apartamente. 8136. 5 apartamente. Paris 17. 8150. 7 apartamente. Eufrosin Poteca 36. Herescu Nasturel 4. Bucuresti. 8140. str. Legislatorului 8141. Adina. mostenitori. Vasilescu. str. Voicescu Doru si Veintraub Isidor. str. 10 apartamente. calea Serban Voda 79. 8148.8133. Vladoianu Margareta. 10 apartamente. Dionisie Lupu 12-14. Visescu Ion. Stefan Greceanu 16. sos. Fagului 6. Vasilescu Ion si Elena. str. Gh. Mendeleef 20. 8158. Sticlari 1. Anul 1821. Leon Voda 2. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Stamate 59. Alex. sos. 8149. Matei Voevod 2. str. 8151. Bucuresti. Sinaia. str. str. Principatele Unite 2. 8139. . Varodi Jean. Elena Teodorini 3. Sf. Voinescu B. de constructii. Col. calea Colentina 70. Panduri 10. str. Militiei 1. str. Pasteur 61. 158 apartamente. str. Voinescu Pompiliu. str. Vasilescu Paul. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Voinea Mihail si Lucretia. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Dej 78. str. Vasilescu I. 14 apartamente. Bucurestii-Noi. Bucuresti. Vladescu Adrian. Velican Dumitru. Luceafarul 12. str. 8164. V. Vidrascu Lucia. 3 apartamente. Poetul Cosbuc 1. Voiculescu Niculina. 9 apartamente. Bucuresti. Vidrascu Paul. 8143. a. 8137. str. Bucuresti. str. 11 apartamente. str. 6 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Telita 39. str. Sabinelor 36. Vasilescu Dumitru. nr. Teodora. calea Dudesti 77.

calea Rahovei 220. 3 apartamente. Boicescu 12. Ghenadie Petrescu 203. si Maria. 8185. Tutova. str. Veroner Herch. Atena 8. 8182. Trinitatii 29. Precupetii Vechi 11. Bucuresti. Economu Stoicescu 12. Cerealelor 32. 4 apartamente. 18 apartamente. Leonida 30. Bucuresti. str. Vasilescu V. str. Bucuresti. Banu Manta 2 8193. 8166. 5 apartamente. Vasilescu Maria. str. Bucuresti. str. Vlasak Francisk. Pargari 1. 3 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. sos. str. Viriveanu Nic. Sepcari 9. Vasilescu Aurelian. Bucuresti. 8177. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Gutemberg 11. 3 apartamente. Gh. str. C-ta. 6 apartamente. splaiul Unirii 131. Veinberg Bention. Valori Mihail. Odobescu 9. Vasalopol O. Bucuresti. Bucuresti. Maior Granta 6. Voina Dumitru. Brezoianu 6. Deparateanu 22. str. Vartansus Tatighian. calea Vacaresti 103. 15 apartamente. Vanghele Iosif. Vasilescu Ion. Vladoiu Nicolae. 5 apartamente. 8180. Vilau Dumitru. str. 8196. Voilici Gheorghe. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 8176. Giurgiului 117. Schitu Maicilor 14. General Salmen 19. Valeanu Maria Lory. Bucuresti. str. 8188. Sf. 8183. Doctor Lister 50. Dumitru. 4 apartamente. str. Duca 50 8172. str. Voinescu Valeriu. Vasile Lascar 192. str. str. Valcu Constantin. str. 3 apartamente. 5 apartamente. str. str. Vasilescu Gh. Maior Al. Ionica 7. str. Bucuresti. 8195. Vintea Eleonora. Pictor Mirea 12. sos. 10 apartamente. str. 8197. 3 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Eduard Grand 35. Uranus 79. str. Brumarel 3. Vatarescu T. Vornicu P. 5 apartamente. Palade 24. Vasilescu T. Udricani 7. N. Kiseleff 61. Popa Soare 27. 8167. 8191. Sft. Veechi Elena. 222 8194. Vasilescu Mariana. 7 apartamente. 8187. 8171. str. 8 apartamente. Abrud 1. Alex. Bucuresti. Anton Pan 25. Elefterie 12. Constanta. 8186. Vladescu Petre. 14 Martie 48. a. 12 apartamente. str. Bucuresti. 8190. 10 apartamente. Voinea T. str. I. Bucuresti. Petre Ispirescu 15. Gheorghe. 8189. Ronda 22. 8173. Valica Ioan. calea Rahovei 413 Campulung Muscel. Bucuresti. sos. Maria. 8192. Vasilescu Ion si Irina.. str. 5 apartamente. Manolescu 6. Doctor N.8165. 8175. str. Bucuresti. Ghica Voda 14. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. calea Dudesti 73. 25. 8 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Vasilescu Alexandru. str. str. str. Basarab 26. Matei Basarab 47 8174. Bucuresti. 6 apartamente. Brasov. Bucuresti. str. Leonida 9-11 8198. str. 42 apartamente. str.. str. Vahac Israelian. str. Ghidijeni . Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 8178. Bucuresti. G. 8168. Campeanu 36. Luigi Cazavillan 12. Lili.. 24 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. bd. Petru. str. 12 apartamente. 8170. 8169. 4 apartamente. str. 8181. 8179. str. 4 apartamente. Vrejean Alfred. Grigore Ventura 11. Vernescu Jean. 8184.

Vasilescu Haralambie. Vasile Lascar 33. str. str. Visan Stefan. str. Bucuresti. 8205. Fantanica 22. Vasilescu Eugenia. 8228. Bucuresti. Protopopescu 24. Filipescu 59. Bucuresti. 5 apartamente. Bd. Valentina Visan si Aurel. Unirei 115. Giulesti 146. str. str. Matei. fost Carol I 21.8199. Garii 4. Vlad Tepes 7. Pucioasa. 8206. Vajoreanu Dumitru. Vasiliu A. N. 4 apartamente. Bucuresti. 8201. str. 8224. sgtr. Vasilescu C. Bratului 19. Bucuresti. Velicu Maria. 8207. Bucuresti. Vermeulen Elena. Oitelor 10. 4 apartamente. Bucuresti. Vogel Marta. Mihai Bravu 162 A. 33 apartamente. 4 apartamente. str. Craiova. Istrate 10. str.. Viitorului 125. Dr. Mihai Bravu 5. 3 apartamente. Vulturilor 4. bd. Bucuresti. Bd. Bucuresti. 30 Decembrie 52. Republicii 90. 8213. 14. 4 apartamente. Maria. 5 apartamente. a. dr. 8215. G-ral Cantili 4. Bucuresti. Spatar Miclescu 38. 36. 8200. 4 apartamente. 8225. 8218. str. 5 apartamente. 8211. str. Radu Popescu 25. Vogel David. Voinea Const.. str. Marinescu 14. str. Aviat. St. . str. str. Teilor colt cu Bd. Roma 5. Plantelor 61. Dionisie Lupu 74.. Velicu G. Valeanu Max Lebel. 8222. 8219. Marinescu. Concordiei 8. Maica Domnului 13 A 8204. str. Karl Marx 34. 10 apartamente. str. str. 8214. Bucuresti. Republicii 57. Vasilescu Al. sos. Kogalniceanu 11. 8226. str. Voinescu Dumitru si Voinescu. 8227. str. Bucuresti. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Vlasie Stelian Constanta. str. str. Voiculescu Viorica. Bucuresti Com. str. Intr. 8220. Mercur 8. Bucuresti. sos. Craiova-Dolj str. Vasile Vanescu Elena. 10 apartamente. si Voinea Maria. 8223. Bucuresti. 3 apartamente. Zece Mese. 8208. Craiova. 16 Febr. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Cal. 8212. 10 apartamente. 18 apartamente. 5 apartamente. Vulpescu I. Obedeanu 10. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Kogalniceanu 18. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Vintila Nicolae. Republicii 26. str. Bancii 27. Marasesti 28. 8209. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Predeal str. 9 apartamente. 8217. Valcovici Basile. N. 3 apartamente. str. str. Duca. str. 14. Vasilescu Florian. 4 apartamente. str. 14 apartamente. Corabia jud. 4 apartamente. sos. 38. str. Poet Neculuta 68. N. Elena. sos. Boteanu 3. Vaslui. Popa Tatu 81. Sos. Bucuresti. 22. Bucuresti. Vasilescu Emanoil. 7 apartamente. Stefan cel Mare 11. Bucuresti. Mogos Vornicul 6. str. Viitor 70. str. Velicu Radu. str. Vasiliu Eugen si Maria. Vasilescu L. Bd. Bucuresti. Vasilescu Vasile si Dumitra. Colentina 15. Romanati. Balcescu 30. Beldiman 2. Temisana 34. 8216. Bucuresti. str. Marvareanu Constantin. Ruica Vasile 26. Bucuresti. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Velicu St. str. Dumitru. str. 10 apartamente. 6 Martie. str. Bucuresti. 8203. Bucuresti. Valsanescu Simona M. Mosilor 282. 8202. 10 apartamente. Republicii 26. 8221. Popa Soare 27. Cap. 8210. Brezoianu 9. 8229. Titulescu 19.

8258. Bucuresti. 8232. str. 6 apartamente. str. Popa Savu 21 bis. 8248. Deva. 8252. Eugen Iosif 20. 26 8253. 5 apartamente. 10 apartamente. Dimitrie Onciu 31. str. Bucuresti. Cosbuc 6. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Ion Maiorescu 15. sos. 8255. Cluj. Dr. Bucuresti. str. Vasilescu Gh. str. Calomfirescu 2. str. Voriparanian George. Bucuresti. Vasile Carlova 9. str. Mihai Bravu 104. Vasiliu Serban. Austrului 16. str. Bucuresti. 5 apartamente. Sf. W. 8242. 8234. 8237. calea 13 Septembrie 19. 4 apartamente. 6 apartamente. Vanea Elena. Weis Alexandru. Dr. Cal. Dudesti 75. Bucuresti. Weinberg Leon. Bucuresti. Bucuresti. 8256. Walatia Fablo Maria. Calinescu 1. aleea Izvoreanu 5. 8254. str. Veiner M. Bucuresti. Visoianu Ana Ivona. Bateriilor 31. 39. Herescu Nasturel 9. Sabinelor 121. Bucuresti. Banu Maracine 14. Stefan. str. 8251. Velicu Sebastian. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Aronaie. calea Grivitei 424. Militiei 5. 8233. 57. Bucuresti. Valeanu N. 8230. 8257. Vanherckhoven Jules Emilia. str. Bucuresti. Bucuresti. Ronda 45. 8241. Serban Voda 26. 8238. si Niculina Teodosia Ana. 8244. Gherghel 56. Vasilescu Jeana. 8243. 8239. Valeanu Jean. 3 apartamente. 5 apartamente. 13. Vezure Victor. sos. Zimnicea. Visling Eugen. calea Serban Voda 49. calea Victoriei 214. Prof. 3 apartamente. 8249. str. 13 apartamente. 1907 nr. str. Voicu Niculae A. Voegeli Elena. Generalisimul Stalin 37. 11 apartamente. Kogalniceanu 12. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi. Armeneasca 16. Bucuresti.fosta Carmen Sylva 2. str. Veleanovici Alexandru. G-ral Stan Poetas 10. Bucuresti. str. Wagner Simion. str. 4 apartamente. str. Carpatilor 4. 10 apartamente. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. sos. Vladescu Paul. Virgil Plesoianu 90. str. Udricani 19. 2 apartamente. 44 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Robert de Fleurs 8. 8235. 5 apartamente. 8240. calea Grivitei 142. Bucuresti. Vendeliu Giurca. Grecescu 6. str. 8231. 19 apartamente. . str. Bucuresti. str. Leon Voda 2. 11 apartamente. Vladescu Vasile. imobil complet. Orzari 21. Olteniei 20. 4 apartamente. Clinciu 1. a. 8236. str. 8250. Dr. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 8247. 3 apartamente. Elena. Antim 55. str. str. V. Bucuresti. Valica Lucretia. Vespemeanu Jana. 3 apartamente. Vortparanian Gabriel si Ana. str. Gh. Putu cu Plopi 2. Vasiliade Vlada. 8245. D. Liviu. Codrilor 3. Iancului 18. Bucuresti. 11 apartamente. str. si I. 11 apartamente.

8292. I. 5. Banu Maracine 7. Bucuresti. Hristu Botev. Cuza Voda 47. Valeriu Braniste. Mendeleef 25. 8275. 53. str. str. Weiss. Welther Arthur. 9 apartamente.. Warthiard Dumitru. Prof. Bucuresti. Eminescu 6. str. str. Muzelor 22. 4 apartamente. 8280. str. 8283. Bucuresti. 7 apartamente. Salvator 42. Bucuresti. 8272. 10 apartamente. str.8259. 8264. Bucuresti. 8262. Bucuresti. Weiss Roza. 8295. 8269. Selari 3. 4 apartamente. Bucuresti. 8267. Bucuresti. str. Wehsler Molca. Weisman Wilhelm. Wurmraund Sabina. Prof. Bucuresti. Predeal. 3 apartamente. Bucuresti. Anton Pan 27. 8284. Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. Filaret 85. 6 apartamente. Iasi. A. Dr. 8281. Vasile Conta 4. Wlahu C-tin. Bogdan 2. str. Wolf Hans si Maria. 8286. 8271. str. Weisman Isac si Wilhelm. Bucuresti. str. Waffer Adela. Bucuresti. 10 apartamente. 5 apartamente. Wachner Eduard. Bucuresti. Wechsler J. Wechsler Charlote. Calarasi 54. 8263. Calarasilor 253. 8291. Bucuresti. 5 apartamente. Ion Mincu 35. str. 17 apartamente. Wisotschi Teodora. str. str. 8273. Intr. 8294. Ecoului 51. 3 apartamente. 8277. 8282. 11 apartamente. Theohari 30. Waldman Diana. 8285. 8290. Vacaresti 66. Eremia Grigorescu 11. str. cal. 9 apartamente. 3 apartamente. Aurora 50. most. str. 3 apartamente. Bucuresti. Weinstein Marcu. Mihai Bravu 234. str. Virgil Plesoianu 25. Bucuresti. str. calea Dorobantilor 56. Toamnei 1. 20. 3 apartamente. str. Weintraub Pincu. Logofat Nestor 6. str. str. str. Weinberg Ita. Wagner Matilda. str. 8288. Bucuresti. str.. 8266. Episcop Radu 15. 8 apartamente. Werker Roza. 6 apartamente. Bucuresti. Iasi. 8276. Walmer Iulia. si Erm. Ovidiu 3. 8293. str. Bd. Weisman R. 8265. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. Wolf Raicher. str. str. 2 apartamente. Republicii 38. 8287. Senatului 6. Weithiach Alexandrina. 5 apartamente. . Bucuresti. Bucuresti. 8274. str. Bucuresti. str. Weintraub Smil Iosif. Witel Smit. 5 apartamente. Wolf Erna. Rosetti 27. 3 apartamente. Bucuresti. Wirth Elena Charlote. str. 8 apartamente. Olteni 55. Weigel Carol. Busteni str. Weiss Ionica. 4 apartamente. 18 apartamente. Gabroveni 55. Turbinei 15. 2 apartamente. Bucuresti. 8261. M. Traian 111. 8270. 11 Iunie 65. str. sos. 8289. Negru Voda 20. 8268. Cartierul Forestier. Waserman Silvia. Weinstein Linta. 8279. 16 apartamente. str. Bd. Dobroteasa 18. calea Grivitei 429. str. Bibliotecii 6. Bucuresti. str. E. 8260. Bucuresti. Weiner David si Iosif. G-l Angelescu 2. 6 apartamente. str. Weiss Ovidiu most. Bucuresti. Mendeleef 26 8278. Ioan Ghica 3. Waiscarcovshi Maria. Bucuresti. Dudesti 30. Cuza Voda 74. 28. Mitrop. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 9 apartamente. Wahman Enertina. str. 4 apartamente. Negoiul 19. Bucuresti. Bucuresti. Wechsler I. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan. most. Colonel Orero 6. Cal. Ciresoaia 3.

Piata Regala 96. Anton Pan 26. Sapientei 9. Dr. str. 7 apartamente. str. str. 5 apartamente. 8312. str. str. calea Mosilor 249. Weiss Alexandru. Bucuresti. 8323. 7 apartamente. Bucuresti. calea Calarasi 104. 8330. Cantemir 13. Wolf Lazar. 8327. Udricani 18. 8318. 8305. Bucuresti. Olga Bancic 1. 8315. Bucuresti. 15. Oborul Nou 29. Negrii 57. 8306. Soimului 4. 8320. Westfred Alexandru. Bucuresti. Bitolia 6. str. str. str. 8297. Episcopul Radu 15. 2 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Wechsler Iosif. 5 apartamente. str. Bucuresti. Sighisoara. 8316. Webb Ervilia. 8326. Witman Sara. Widrighin Maria. str. 2 apartamente. Enachita Vacarescu 35. Bucuresti. 8329. str. Zotu Eugenia. Cauzasi 8. Dr. Bucuresti. Wachtil Eizig. 3 apartamente. Galati. str. str. Libertatii 42. 8301. 8308. 8319. Z. Weisman Bela. Iasi. str. str. Sf. Zaharescu Gheorghe. a. Bucuresti. Sp. str. str. Dionisie Lupu 20. Waisman Fani. Bucuresti. Bateriilor 16. 8298. Bucuresti. Wechsler Nadia. Bucuresti. Bucuresti. Weiss Rebeca. Weinstein Michel. Waniehk Friedricha. str. Crisan 8. Sinaia str. Weisselberg Filip. Baterilor 4. Alex. 7 apartamente. str. Pictor Luchian 12. Wechsler Emil. Pasteur 12. 3 apartamente. Dudesti 8-10. Bucuresti. Bucuresti. Sihleanu 8. Weisberg Iordantrita. Baratiei 46. Wolfsehn Maria. 8 apartamente. Wechsler David. 64. 8303. Intr. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Iasi. 3 apartamente. Barlad. Rosetti 2. str. C. 8313. 138. Poet. 8307. 8324. Octavian 34. 24 apartamente. Bucuresti. Waldru Margareta. 9 apartamente. B-dul Dimitrov 5. Weiner Reni. Zervias Costea. 14. 6 apartamente. 8314. Bucuresti. Walcher Maria. 6 apartamente. Zotu Tasula. Stefan cel Mare 115. 7 apartamente. Bucuresti. str.8296. str. Ion Nou 32. Drumul Lacul Tei. Remus 4. 4 apartamente. 8302. Uranus. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Muncii Voluntare 51. Petrescu 7. 3 apartamente. Bucuresti. Zurganescu Florian. Piata C. G. 8310. str. 8300. Bucuresti. Bucuresti. Dobroteasa 13. 4 apartamente. 5 apartamente. Zamfirescu Ion. 5 apartamente. 13 Septembrie 115. 8317. 10 apartamente. Galati str. 8311. Zamfir Mihai. A. 9 apartamente. 8328. Milescu 69. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta. 9 apartamente. Zamfirescu Ion. 25 Sos. str. Lipscani 57. Bucuresti. Oituz 9. str. 117. 8304. Nic. Wainberg Silvia. str. 8322. str. Vigilenti 7 8325. 8321. 7 apartamente. Dr. 8299. Bucuresti. Clunet 4. Vranceanu 18. Bucuresti. Vasile Lascar 18. cal. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 8309. Wainavraschi Cleopatra. Bucuresti. Hala Lifschitz 17. Bucuresti. . 8 apartamente. 10 apartamente. Dobrogei 12. str. Weiss Eugenia. Bucuresti. Winitrof Toma. 4 apartamente. 3 apartamente.

Spit. Suciu Muresean 1. Buzau. Zamfirescu Petre. 4 apartamente. Fundeni 17. str. str. Negustori 28. Bucuresti. Curiati 2. 8346. 7 apartamente. Bucuresti. 8342. 8361. Ploiesti. 5 apartamente. Zurmino Ludovic. 208. 8348. A. 3 apartamente. Sf. Dimitrie si Elena. Zamfirescu Eugenia. 8357. str. 8356. Selari 9. Bd. si Dobra. Ecaterina. Zacarian Avram. V. Ureche 13. 8339. str. str. Zolia Constantin. Bucuresti. 5 apartamente. Zinimet Abraham. 8350. str. 76. str. Cal. 8332. Focsani. Zamfirescu Maria. Episcopul Chesarie 5. Smardan 24. 8341. 8334. Bucuresti. Aurel Vlaicu 116. intr. Matei Basarab 13. Zangaride Gh. Bozilor 1. Bucuresti. Draghiescu 16. 9 apartamente. str. 8352. 11. Sinaia. 8362. Zaganescu Alexandru. Bucuresti. Zietchi Renier. str. str. str. Bucuresti. Calea Rahovei 206. Rahovei 281. str. Constanta str. Dorobanti 48. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. str. 8351. Bucuresti. 4 apartamente. 8365. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8358. 4 apartamente. Bucuresti. 8355. str. Zainea Radu si Voica Antonescu. str. Iernei 3. Bucuresti. Bucuresti. 8338. 5 apartamente. Teiul Doamnei 65. 8359. Zamfirescu Stere. Bucuresti. 5 apartamente. 15 apartamente. str. Bucuresti. Zagar Amalia. 8340. 8 apartamente. Calea Vacaresti 16. 232. Zamfirescu Dumitru. Trinitatii 28. Bucuresti. Nicolae Tei 31. Bucuresti. 5 apartamente. cal. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Selari 6. Zimbal Marius. Zaharescu Tudor. Oitelor 4. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Zoi Nicolae. Splaiul Unirii 120. Cal. str. Zisu N. Trinitatii 88. Vladimirescu 1. Dorobantilor 230. Bucuresti. Mihai Voda 25. Calarasi 51. Bucuresti. str. Soarelui 4. 8360. Zissu Carolina. Zara Laurentiu. 5 apartamente. Zosmer Rebeca. 8 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Rahovei 237. 8335. . str. 9 apartamente. str. str. str. Dr. Ovidiu 34. str. Vigilentei 8.8331. 6 apartamente. Bucuresti. Curiati 2. 8337. Serban Voda 142. 8353. Zissu Maria. Zamfirescu Olimp. 27 apartamente. 20 apartamente. 8336. Zaharia Aneta. 8366. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Zagrafi Afrodita. Bucuresti. Zimbilski Teodor. Zanergiu Venera. Zagorionski Victor. Bucuresti. Bucuresti. T. 8347. Herescu 13. 8343. Prosperina 6. Vitting 3. 8354. str. 67. 8344. 8333. Petrovici 3. Zarafescu Eftemie si Grigore. cal. Berzei 72. 8345. str. Cantacuzino 9. B-dul 6 Martie 34. Domnita Anastasia 8. 3 apartamente. Zweifel Hensi. Emigrantului 2. 3 apartamente. 8364. Zissu Ioan. 2 apartamente. Edgar Quinet 5. Vulturi 143. Salvator 43. 3 apartamente. 2 apartamente. str. str. 15 apartamente. str. Zackarian Kareic. Zaporogescu si Reiner. 18 apartamente. 5 apartamente. Moruzi 38. str. 11 apartamente. 8349. str. N. 5 apartamente. str. 15. cal. Bucuresti. Socialismului 9. Mihai Bravu 105 A. Zisu Cornelia. 5 apartamente. Bucuresti. Mihai Viteazu 16. 8363. Zissu Dumitru. str. Zissu I. str. str. Alex.

4 apartamente. 4 apartamente. Intr. 4 apartamente. 8 apartamente. Kuibasev 30. Zlotha Stefan. Zoia Ernest. Dr. B-dul Independentei 27. Spiridon 37. 8382. str. Bucuresti. str. 4 apartamente.. Calea Grivitei 182 A. 9 apartamente. str. Bucuresti. 9 apartamente. C. str. Zlata Grigore. Popa Tatu 31. Zalman Aizic. 8380. Vasile Boerescu 21. 8375. Wilson 15. 8390. str. Romana 112. sos. Bucuresti. str. A 8394. Bucuresti. Nic. Calea Plevnei 9. . Filaret 28. 22 apartamente. si Octavia. Bucuresti. str. Mora 28. str. str. str. Bucuresti. 8371. str. Slatineanu 3. Academiei 1 A. 10 apartamente. Zamfirescu Nicolae. 9 apartamente. str. Bucuresti. 8379. Sf. Coltei 9. 5 apartamente. Profesor Bogdan 18. 3 apartamente. 7 apartamente. 8376. str. 7 apartamente. 8377. 39. Bucuresti. str. Zilberman B. 8381. str. str. 8393. Wilson 15. Zingirgian Alice. 30 Decembrie 19. 8370. Bucuresti. Bucuresti. str. Maria. str. Bucuresti. Zaharescu Maria. 19 apartamente. 6 Martie 43. Moruzi 37. str. Bucuresti. Bucuresti. Lipscani 81. str. Zaharescu Maria. str. Zigher Zlata. Felioara 3. 4 apartamente. I. 8372. 6 apartamente. Hatmanul Arbore 14. Zatonici Maria. Ploiesti. Zavalin Andrei. 8395. 8397. 6 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 57. Doamnei 23.8367. Zamfirescu Haralambie. 5 apartamente. str. Zaharescu Maria. Bucuresti. 2 apartamente. str. Zagar Herman. Bucuresti. Zimbae Gogu. str. Plevnei 1. str. Sos. Lucaci 56. str. Zintea Florea. Sos. str. str. 8400. Nic. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. Zalman Soloman. Alex. Zamfirescu P. 8368. Bucuresti. Galati. 8378. Sahia 58. Kuibasev 30. Aurora 22. str. Lueger 13. 8 apartamente. 8391. Blaj. Zagrefi Niculae. Zanescu Maria. Duca Voda 1. Saftica. Zamfirescu Constantin. str. 3 apartamente. Pictor Vermont 6. Botez 34. Zattonici Mircea si Laura. Zaharia L. str. V. Mihai Bravu 398 8386. 9 apartamente. Bucuresti. 8385. Batistei 1. Znov Barbu si Ecaterina. str. Colentina 35. Dr. Icoanei 89. Zalman Grosman. Morilor 1. Zlatescu Niculae. Stanislas Cikoshy 11. str. 8401. Zlatescu Stelian. str. 8369. str. str. Bucuresti. str. Progresului 2. Bucuresti. Niculae Filipescu 15. 8 apartamente. Bucuresti. General Doda 11. Intr. str. 8388. 3 apartamente. a. Stufului 2. Olanda 1. 8392. 8384. str. Zaharia Luiza. Virgiliu 26. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. 8389. 8387. Zigura Aurel si Virgil. Alex. Stefan Greceanu 9. 3 apartamente. 7 apartamente.. Bucuresti. 6 Martie 61. Bucuresti. Polona 64. 34 apartamente. str. 8399. Bucuresti. Menelas Gherman 4. Fecioarei 15. 8374. Bucuresti. Racota 5. Duca 12. str. Racota 3. Bucuresti. 20 apartamente. Bucuresti. 14 Martie 20. 7 apartamente. 11. 10 apartamente. Nationala 20. str. 8373. 8383. Zahan Teofil. Bucuresti. Zichuci Niculae. Dobrogeanu Gherea 8. Zemtilini M. str. Andrei Mureseanu 8. A. Cantemir 74. 5 apartamente. Baratiei 34. Alberto. Zamani I. str. V. str. 8398. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Zamfirescu Ion. G. str. 8396. Bucuresti. str. str.

Zlatescu Victor. D. str. Bucuresti. str. Mihai Bravu 10. Calea Calarasi 162. Ziga A. str. C. Zanea Marcel. Bucuresti. Avram Iancu 20. Delea Veche 27. Hala Lifsitz 18. 8427. str. Margareta. 8424. Bucuresti. si L. Dr. Ilina 12. str. 8407. 8421. Venerei 10. str. str. Bucuresti. Zaharia M. V. Bucuresti. 8429. str. str. Cuza Voda 18. 8419. N.. Bul. Zascsak Rudolf. 8417. Bucuresti. str. 8 apartamente. Zisu Ana. si Lobel I. Rovici L. Zisu I. 8431. Sinaia. Bucuresti.. 8434. 11 apartamente. Masina de paine 18. Raditei 14. 18 apartamente. 8426. 8428. Ion. 9 apartamente. A. Intr. 3 apartamente. Unirii 285. str. Dudesti 227. 8432. Bucuresti. str. Patriarhiei 19. str. Bucuresti. Zoler Robert. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Cal. 17 apartamente. Carol Davila 64. Racovita 8. 2 apartamente. str. 25 apartamente. Bucuresti. Zebrului 3. Bucuresti. 8 apartamente.. Bucuresti. Aurel Vlaicu 35. 8420. . 4 apartamente. Bucuresti. Saliste 8415. 4 apartamente. 8405. Zaharescu C-tin. 8412. Moscovici M. Sepcari 9. 8423. Vladimirescu 29. str. Zisu Maria. Bradului 27. B-dul 6 Martie 61. 8411. 22 Medgidia T. Zingirgian Ervant. 8406. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Zotu Aurelia. Bucuresti. str. Zoler Efrain. str. Bucuresti. Zadic Victoria. str. Zamf. Calea Mosilor 253. 7 apartamente. Mendeleef 44. Bucuresti. Zaharescu Petre. Bucuresti. str. Zingirgian Sarchis. Cal. str. Kuibasev 7. 8 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. Banu Maracine 14. 6 apartamente. 8 apartamente. Zlatca P. Bucuresti. Bucuresti. Ardealului 61. Serg. 8404. 8435. Zamfirescu Elena si Dan. Calea Vacaresti 25. 13 Decembrie 29. Zoica M. Bucuresti. 8433. 8408. 20 apartamente. str. Zaharia St. Bucuresti. Zentilini Colete. Banu Maracine 14. str. str. Cpt. Iorga 5. Bucuresti.. 8416. Calea Mosilor 304. 11 apartamente. Zaganescu Ada. str. si Maria. Zamfir Alex. Sibiu Com. Martie 61. Bitolia 20. Stirbei Voda 50. str. Sticlari 4. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. 4 apartamente. 8409. Cristes. Spl. 6 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Spl.. Zaharia Leon. B-dul Al. Zamfir Stoica. Zanescu Alex. 10 apartamente. Zamfirescu Aurel. Zamfirescu Petre si Irina. Buzoianu 53. Zanoli. Apolodor 37. Luegher 13. Bucuresti. str. Sticlari 4. str. 8410. Vacaresti 57. Zernoveanu Tudor. 3 apartamente. Mamulari 5. Bucuresti. 8418. 12 apartamente. 2 apartamente. Constantinescu 42 8414. 3 apartamente. 20 apartamente. Independentei 270 A. str. si Constanta. Bucuresti. str. Mihail. 5 apartamente. Zaharescu Emilia. Bibescu Voda 8. Zamfiropol Louise si Jeana. Gheicu C-tin 23 8413. Bucuresti. 3 apartamente. 8422. Rosetti 40. 8403. 8425. 8430.8402. si Stefan. Sinaia. Zaharescu N-lae.

8442. 8462. str. Zornea Eliza. 6 apartamente. str. Zadic Irlanda. Popa Tatu 29. 8448. str. 8437. Cecilia. Vacaresti 178. Eduard Seferian. str. Bucuresti. Zervantion Andis mandatar ptr. Bucuresti. Stefan cel Mare 84. 8451. Zaharia N. Londra 21. Zisu Alexandrina. Bucuresti. Biserica Amzei 27. Oituz 14. Bucuresti. Balcescu 3-5. Zosima C. 8461. str. Crangasi 12. Bucuresti. Stalin 13. str. Roma 13. Aristide Briand 10 Constanta. 8456. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Zamfirescu Henric. str. Popa Tatu 29. spl. Herastrau 15. str. Zaharia Harutin. 8455. Petru Maior 70. Servantian Avedis. Bucuresti. Zatineanu Stelian. 8440. 7 apartamente. 8443. str. 6 apartamente. Atena. 4 apartamente. Braila str. Sofia 9. str. Delavrancea 57. 7 apartamente. Pipera (Colentina) Sos. Drumurilor 13. 13 apartamente. 4 apartamente. Popa Tatu 10. Bucuresti. Zulisa Anasanta Magdalena. calea Grivitei 184. 8449. 8454. Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena. Banu Maracine. Bucuresti. Bucuresti. 8439. 8453. Bucuresti. Porumbaru 72. 8445. str. calea Rahovei 137. Zoie. Popov 55. Zanescu Marin. 55 apartamente. 4 apartamente. str. . 26. 55. Zaiafescu E. 6 apartamente. G. str. Bucuresti. 36 apartamente. Ion. str. Bucuresti. str. Zuvieg C. 8447. Bucuresti. Zapau M. 8 apartamente. Zamfirescu Stefania. Cal. str. str. Bucuresti. 8438. B. Tomis 2. 8468. Bucuresti. Potcoava 17. 4 apartamente. 4 apartamente. Al. 4 apartamente. Balcescu 3. 4 apartamente. 8441. 7 apartamente. Zisu Alexandru. str. Zandan Mates. Zisman Mihai si Roza. 8458. str. Constanta str. Halelor 41-21. 8465. Tokio 3. 4 apartamente. 53 apartamente. Bucuresti. str. Zisu Nastase si Anastasia. sos. str. Cal. 8457. str. Salvator 25. str. str. V. str. Zamfir Gheorghe. Negustori 1. Bucuresti. Republicii 9. str. Bucuresti. Zaiuva N-lae. Unirii 97. Zota Tasula. Bucuresti. 7 apartamente. I. 137. Aleea Alexandru 8. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti.8436. 7 apartamente. Zummer Carola. 8463. Roman str. 4 apartamente. 26 apartamente. str. 10 apartamente. Piatra Neamt. b-dul Republicii 63. Frimu 1. 8444. Alex. Zisu Andrei. calea Vacaresti 12. Zadic Iacob si Rose. Zguriadescu C-tin. Principatele Unite 18. 8459. 8464. Zubcova Alexandrina. 8452. Teodor Aman 2. Bucuresti. si Gherondaclu. Bucuresti. Bucuresti. Zaifost Matei. C. Calarasi 44. str. Zlatcu C. Zambaccian Krikov Onic si Anita. Calea Calarasi 30. Zuckerman M. 8467. str. Bucuresti. 12 apartamente. 8466. Cantemir 76. Cuza Voda 31. N. 8446. Cauzasi 26. str. Calea Mosilor 96. 2 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Lunesoara 1. Zukerman Jacques. str. Lamaitei 30. 3 apartamente.. Lazar. str. Av. 4 apartamente. Vladuta 26. Argentina 7. str. Puskin 33. Galati str. Grivitei 125. Bucuresti. 8460. I. Negru Voda 18. Bucuresti. 8450. 6 apartamente. 5 apartamente. Apolodor 21. calea Grivitei 60.

Bucuresti. 8492. Agricultori 104 B. 17 apartamente. str. 2 apartamente. Urali 10. Dr. Xantopol I. 150. 8501. 8471. Florescu Ion. Bucuresti. 8495. 5 apartamente. 2 apartamente. Agricultori 108. Fabulistului 2. 3 apartamente. str. Naum Muscel 8. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Masaryk 1. 5 apartamente. str. Bucuresti. O. str. Ion Sulea 220. str. 13 Septembrie 158. str. 8470. str. Sf. Banca de Comert din Bucuresti S. 8493. 4 apartamente. Bucuresti. G. str. 8497. str. str. 3 apartamente. str. Radulescu Ion. Bucuresti. Teodorescu Paul. Alexandrescu Gh. 3 apartamente. Valausehy D. Capsa 21. Vasile Lascar 100. Bucuresti. str. Elena. Bucuresti. I. 8480. 4 apartamente. 8472. Antim 65. Bucuresti. T. G-ral Salmen 13. Serban Voda 58. Branzoi M. Bratasanu Virginia. Bucuresti. Elena. Boicescu Al. 8498. Stanescu Radu. str. Pistrui Ion. Lucaci 25. Bucuresti. str. Speteanu D-tru si Maria. Botosani. Parintele V. Siligman H. Bucuresti. Bucuresti. 8499.A. 4 apartamente. G. 8496. 8485. Bucuresti. 4 apartamente. Viespari 50. 2 apartamente. 8 apartamente. str. Grigorescu I. Popa Nan 15. Buzincu Viorica. Bucuresti. 8491. Dinu Aurel. Sever. Papadopol N. str. str. 6 apartamente. Dumitrescu Neofita. B-dul Ana Ipatescu 48. Gruia V. Banca Negotului. Despot Voda 5. X. Parfumului 44. 5 apartamente. Eugen Carada 5. 2 apartamente. 8484. 8481. 2 apartamente. Cazarmei 45. 2 apartamente. Xenopol Radu si Dimitrie. Sebastian 91. Bacal Iosif si Tivia. 8483. Bucuresti. Sagetii 11. Zervantian Avedis. 11 Iunie 40. Braila str. 285. Elena Matei Voevod 13. Dianei 2. str. 2 apartamente. Bucuresti. Polona 88. str. Pantelimon Radu.. Paraschivescu Constantin. str. 2 apartamente.. Calarasi 278. Aviator Petre Cretu 68. Episcopu Radu 38. Poenaru Bordea 6. 8474. Bucuresti. Assan 3 8496. Staicu Velicu. str. Pop de Basesti 34. Bucuresti. G-ral Angelescu 133. 3 apartamente. 45. I. 3 apartamente.. Stamate Radu. 215. . 6 apartamente. Miciurin 12. Bucuresti. 2 apartamente. str. Nic. Bucuresti. str. 8477. Finlanda 21. str. D-na Oltea 74. str. 4 apartamente. 8479. Bucuresti. Saidel Ion. Calea Nationala 184. Bucuresti. Bucuresti. Intr. 2 apartamente. 8482. Ilie 10. str. 8490. 8475. 8476. Lipscani 57. Niculescu Constantin. Traian 181. Luterana 21. 4 apartamente. Bd. Bucuresti. 8487. 8473. str. 3 apartamente. Bucuresti. C-tin. 4 apartamente. Barozi Paula. 8489. str.8469. Mircea Voda 5. Teodorescu Pandele. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 8478. George. 8488. str. Ana. str. Xantopol Cristofor. 8486. Bucuresti. str. Batistei 1. Bucuresti. 3 apartamente. str. 8500. str. str.

Niculescu D. Bucuresti. str. Bateriilor 2. str. Bucuresti. 8521. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Serban Voda 219. Bazilescu Aristide. Poiana Tapului. 8509. Andrei Barsan 7. Vaslui. Latina 20. . b. Georgescu Batola Laetitia. 8529. Bucuresti. Petrescu 2. Dimitrov 59. N. str. Sebastian 155. Gh. 6 Martie 44. 2 apartamente. Bucuresti. Gherasi Domnica. Bd. G-ral Marasescu 38 8524. A. 2 apartamente. str. 8537. Bucuresti. Diaconescu Maria. 8520. 3 apartamente. 8534. calea Mosilor 195. Italiana 18. str. 31 apartamente. Dr. 3 apartamente. str. Dumitrescu Dumitru. 6 apartamente. Florea Manole. Piatra Arsa 8513. Piata Rosetti 3. Salmen 7. 2 apartamente. imobil complet. str. 3 apartamente. 8519. str. Bucuresti. 8512. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 8531. 8507. Gheorghiu Ana si Rudolf. str. 8528. 8506. Vaselor 39. 4 apartamente. Mitrop. C. Bucuresti. str. 8538. Dimitrov 164. Bucuresti. Piata Mamaia. str. Ploiesti. Gh. Bucuresti. 8514. Calea Victoriei 68-70. imobil 8508. 2 apartamente. Petru Rares 13. str. Romania Muncitoare 10. Ana Ipatescu 62. 2 apartamente. str. 8516. Generala S. N. Bucuresti. 3 apartamente. Republicii 45. Bucuresti. Iasi. Lungu M. 30 Decembrie 73. Bucuresti. Dr. 8517. str. Balcescu 25.. Concordiei 1 imobil complet. Bucuresti. Neuman Avram si Iozefina. 75. Catoiu Maria. Bucuresti. 3 apartamente. Dan Alexandru. 2 apartamente.A. imobil complet. Iorga 3. str. 3 apartamente. str. 8535. 8530. str. Hasenfratz Solomon si Renee. Filipescu 8515. Muresanu 1. 2 apartamente. 16 Februarie 1933. Etingher Herman. Tomescu 2. Bucuresti. Mayer Mina. str. str. Manolescu Sanda. Predeal. Puskin 16. 2 apartamente. Ana Ipatescu 28. Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. C. 9 Mai (Grivita). str. Dobrovici Marioara. Chicu Giuseppe. str. Bucuresti. Popovici 3 si 30. Unirii 16. 2 apartamente. Friderich Engels 18. Doxshall Elize. Mataru Jean. 8523. Clein Ida. a. 8525. str. Jdanov 37. Lipscani 57. Constructii. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Rosetti 22. Iulie 7. A. Banca "Vultur" S. Cotroni V. str. 8532. Constanta. Tulcea. Gh. Dragomir Alexandrina. Gen. Drumul la Rosu 1. 3 apartamente. Bucuresti. 8533. Bolintineanu Silvia. Bucuresti. Bucuresti. Hoffan Iancu. Bucuresti. imobil complet. Bucuresti. Arion 6. Atena 1. Bd. 8510. 2 apartamente. 8503. 8504. 2 apartamente. Aleea Viilor 17. Bd. Nic. Wilson 15. Nicolae Sofia si Ion. 8527. Bucuresti. 8511. 3 apartamente. Namian Georgeta. Bucuresti. 2 apartamente. 38. si Constanta. Carol Davila 77.R. Blanari 11. Viilor 11. Sperantei 24. str. 7 apartamente. Dutu Eliza si Nic. str. Dobrescu Stefan. Titus 4.. 8522. 4 apartamente. Grigorescu V.. 8536. str. 2 apartamente.8502. Labirint 57. Lister 7. Bd. Iacobini Ioan. a. Belcot Emil si Amalia. 2 apartamente. Mironescu Margareta. 3 apartamente. str.. 8526. 2 apartamente. Mares Ion. Sos. 161. Intr. Crutescu Niculae.A. N. Bucuresti. str. Stefan cel Mare 8. 8518. str. C. Deva. Bucuresti. Ploiesti. Bd. Bd. str. 8505.

Dabija Gheorghe. Closca 42. Putu cu Plopi 11. str. Av. Vlasceanu Mihail. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. Precupetii Vechi 29. str. Mihail Spataru 5. Av. Bucuresti. 2 apartamente. str. Tomescu Alexandru. 4 apartamente. Clucerului 14 . str. 3 apartamente. Stefan Gheorghiu 5. Stoenescu Aretia. Bucuresti. Edgar Quinet 7. Tacit Ileana. Razus Gheorghe. str. str. str. 8543. 2 apartamente. si Dora. str. Constanta. Bucuresti. 2 apartamente. Aleea Alexandru 37 imobil complet. Oculeanu 5 7. 2 apartamente.. Golescu 5. 2 apartamente. Oculeanu 3 6. Bucuresti. Bratocei 2 9. Eliza Moroni 5. 2 apartamente. Bucuresti. Blanduziei 1. 8540. str.. G-ral Brosteanu 18. str. 8558. 2 apartamente. Lascar 21. Dim. Negru Voda 20. N. Bucuresti. str. 8549.R. Daniil Berceanu 2. Damaschin Gheorghe. Voda Cuza 23. str. Clucerului 29 10. 14 b. Valeriu Braniste 58. 2 apartamente. str. Predeal. 8552. 8544. Savulescu Ion. Av. Puscariu Maria. Bucuresti. str. G. str. Negru Voda 126. 2 apartamente. Ludovica Toma. str. N. I. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Drossu 4. V. str. 1 Mai. Ion. 2 apartamente. str. Argentina 39 5. 8555. Onofrei Gheorghe. apartamente. Aristide Briand 21 8557. Maria. Arh. Campu Lung str. str. str. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Necunoscut.8539. 8554. 8560. Bd. str. Antrenorilor 2 2. str. Bucuresti. 8548. Dacia 53. 8550. Paraschivescu Eugen. Trancu I. str. Lisabona 1. Necunoscut. Bratului 23 8. Ion Mincu 3 3. Vladescu Florica. Bucuresti. 8542. Strat George si Luzane. Atena 3. 2 apartamente. Prager Heinrich. 3 apartamente. Stanescu Maria si Ion. str. str. 8546. str. 8559. Aurel Vlaicu 93.A. str. str. Duca 224. 2 apartamente. Voinescu Georgeta. Weber Paulina. Torontu Ilie. 8547. Pappia C. Rosianu Ralita. Oslo 2. Bucuresti. str. 8551. 7 apartamente. Prager R. Simper S. 8541. Profiriu Ana. 8561. Racovita 29 b. 2 apartamente. str. Starostescu Maria. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 8556. 8553. Bucuresti. str. Popa Anghel. Zobrab Eufrosina. Nicolae Marin. Brasov. 2 apartamente. Haia Lifschitz. 2 apartamente. Ana. Bd. Ion Mincu 10 4. 40. Vizanti Gheorghe. Bucuresti. Balcescu 11. Bucuresti. Putu cu Piatra 5. Finlanda 3. Bucuresti. 2 apartamente. Episcopul Ilarie 4. Zamfirescu N. Barbu Bradescu 20. b. Arch. str. 13 Decembrie 4. 8545.

Nedeanu Gheorghe str. str. Necunoscut. Inst. Elefterescu Sofia. str. str. str. str. Fantanica 12 56. Paris 26 36. str. Necunoscut Calea Grivitei 263 19. str. Stanciu Stefan. Luca Elisabeta str. Sboris C. str. Pasamenterea Melic. Popescu Elena. Borcan Stefan. str. Sandu Aldea 49 44. Campeanu 54 32. Necunoscut. Maica Domnului 13 34. Necunoscut. Antilopei 24 51. Necunoscut str. Niculescu Florica. Iliescu Petre. str. Petrescu Nae. Cantacuzino 8 39. Porf. Necunoscut. str.11. Necunoscut. Cotofeni 56 18. Stefanescu Gheorghe str. Raspantiilor 37 40. str. Londra 5 22. Uzerson Amalia. Tanase Cristescu. Siderachis. Necunoscut str. str. Necunoscut. Mateescu Constantin. dr. str. Radu Popescu 27 41. Masina de Paine 21 33. Necunoscut. str. Londra 27 24. Tunari 28 47. Roma 37 43. Tanasescu Stefan. Mierlei 26 35. Istoric Universal. Fundeni 22 57. str. Maior Sanatescu 21 28. Samoilescu Gheorghe. str. str. str. Avram Iancu 14 a 49. str. str. Banu Maracine 1 52. Iordache Golescu 15 20. Maior Al. str. Necunoscut. Foisorului 74 54. Col. Capt Octav Cocarascu 102 15. Sandu Aldea 32 45. Londra 3 21. Legumelor 2 26. Maior Sontu 12 31. Niculescu Ilie. str. str. Cluj 38 16. str. Fundeni 10 55. Necunoscut. str. Maior Zorileanu 78 29. str. Paharnicului 5 38. Necunoscut. Roma 4 42. Cotofeni 41 17. str. Londra 9 23. Orero 18 53. Paris 51 37. Necunoscut. str. Sandu Aldea 96 46. str. Maior Sontu 8 30. Gheorghe Rata. Capt Octav Cocarascu 91 14. str. Elena Enanovici. Necunoscut. Stanescu Tatiana. Lizeanu 42 27. Dumitrescu Maaria. Maria Gheorghe. Avram Iancu 7 48. str. Alexandru Moruzi V 27 50. Clucerului 18 13. Popescu Niculina str. Col. Girafei 29 . Stefan Mantea. str. str. Nanu Gheorghe. str. str. str. Anghelescu Gheorghe. str. Clucerului 14 12. Luntrei 12 25. Cusuta Horia. str. Necunoscut. Tudor Otelia str. Necunoscut.

str. Docuri 82. Constantin David Tica 35 96. Margaritescu Constantin sos. str. str. Carpenului 38 99. Iancu Petra. Castanului 19 100. Vulpeni 14 76. Pantelimon 128 70. Fat Frumos 80.58. Ser. Gheorghe Petrescu. Petre Ispirescu 114 85. T. Calea Vacaresti 15 73. Marin Ion. Atanian Tacnor. Popescu Maria. D. Iuliu Barasch 17 59. str. str. Eroului 12 104. str. Cpt Margarit 17 98. Concordiei 21 79. Ocland Ferno Jaquelin. Pop de Basesti 50 62. Tudor Nicolae. Intr. str. Bugher Victor. Pantelimon 151 71. str. Cosmeti 6 101. Const. sos. Petrescu Constantin. Stanciulescu C-tin. I. Pantelimon 293 66. Aricescu Elizei. Stupinei 13 72. str. 30 August 18 95. str. Voiculescu Ilie. Ionescu Zoe. str. str. Cuza Voda 84 78. str. David Tica 45 102. Maria Ileana Gherase. Tarneviceanu Nicolae. Serafim Gigian. str. Vlaicu Voda 62 75. Toma Iordache Ion. Danescu Soare. str. str. Serg. str. Telita 4 91. str. Sos. str. Alexe Stefan. str. Musat 56 90. str. Lingu Floarea. str. Radu Dumitru. Maria Popovici. Necunoscut. sos. Episcop Ambrozi 4 . str. Constantinescu Gheorghe. Col. Sos. str. Magurele 187 88. str. Petre Stanciu 5 86. str.. Costache Serban Sos. Ion Maria. 13 Decembrie 6 103. Pelicanului 4 64. Tudor Stefan. Nisim Arona. Pantelimon 193 65. Dulgheru Florea. Gh. Pantelimon 125 69. str. Nedelcu Valeriu. Necunoscut. Vasile Enache sos. Platosei 4 87. str. Elinescu M. Vladimirescu 6 92. Stoian. Arion 23 94. Cuza Voda 53 77. Petre Ispirescu 6 84. Dinulescu Ivan. Dumitrescu Constantin. Ducu Maria. Muzelor 19 83. str. str. str. Chiliban Ion. Mihalache Udrea. Pictor Andreescu 12 61. Coraci Carol. Ferentari 34 81. Pilide. str. str. str. str. Gozokos Ion. Radulescu Eliade 33 68. Necunoscut. Necunoscut. Turturica 93 89. Tomescu Constantin. Gabroveni 22 60. Popa Nicolae 32 67. str. Petricica 1 63. Calea Vacaresti 133 74. Tane Nicolae 46 93.C. Iacobini 4 97. str. Sandu Matei.

str. Constantinescu Alex. Topraizari 18 139. Stefan cel Mare 34 138.. Aglaita Aurica.. Karol Knapp 61 a 126. str. Luterana 8 125.Ploiesti 101 147. str. str. str. Saulescu Maria. Vidra 17 142. Damian si Maria Gh. Predeal 1 132. sos. Galileia 3 121. Paunescu Constantin. Rizea Radu. Gheres Ivan. Fagului 13 110. Giulesti. Buc. Fexler Isac Leon. Vasile Roaita 18 140. Ion Taragea. Velicu Florea. str. Giulesti 113 116. cal. str. Ispas Gheorghe. str. Ionescu Maria. Buc-Tunari 5 151. Prel. Vidra 37 143. str. sos. Crangasi 78 131. str. Sebea Anghel. str. str. Buzdughina E. Nisail Gheorghe 85 129.-Ploiesti 127 148. Grivitei 331 113. Draghici Maria. Grivitei 329 112. Anton Pan Buc. Intr Pap.Ploiesti 48 149. 121 118.-Tunari 3 150. Hodoran Ion. Luterana 31-33 124. Edului 12 107. Cavaropol Marin. Suceleanta Elena. Gulesteanu II 8 109. Droslav Mihai. Rachita Constantin. Grivitei 308 114. Buc. str. str. Dinel Dumitru. str. Karol Knapp 69 127. Tuica Petre. cal Grivitei 362 115. Negoita Nicolae. sos. Petrescu Maria. Puica Rata. Sos. str.. str. Karol Knap 13 128. Edului 3 106. sos. Petrescu GH. sos. Giulesti 327 119. cal.105. Donea Gheorghe. Corbului 63 . Fraitici Gheorghe. Cernaianu 6 123. sos. Func. Necunoscut. str. str. str. str. str. str. Manastirea Neamt 4 130. G-ral Angelescu 34 111. Edului 5 108. cal. Ecaterina Muradian. Petra Elisabeta. Popescu Stelian. str. Cavaropol Marin. Petrescu Constanta. str. Vataselului 4 141. str. Albert Covaci. Stefan cel Mare 25 137. Gorunului 40 120. . Stefan cel Mare 13 136. Fratila Ion. str.. Stanicica Bolboc. Salciei 6 135. Popescu Stelian. Luculescu Vasile. Gulea Grigore. Galileia 130 117. str. Marin Florea. str. Romania Muncitoare 50 133. Buc. Noi 44 145. sos. Agapiei 10 146. str. str. str. str. Iliescu Emilia. Elena Oprescu. Marin Gh. Vasile Ghergbel 59 144.. Niculescu Virginia. Sandu Constantin. Buc. Denes Ana. Iordan Dumitru 20 122. Suraia 19 134. Nicolae. str.

Necunoscut. Popescu Silvia. Dobrogeanu Gherea 124 156. Badarau Mircea. Crisan 34 184. Laborator 38 188. Infratirei 48 162. V. 9 Iasi 173. Sturza nr. Laborator 48 190. str. str. str.152. Rasvan Olga. Necunoscut. Toma Butescu. Pacurari nr. str. Stanciulescu Anton. Forturilor 5 160. Plugaru Petre. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. Bacau 170. 17 Constanta 176. str. Costis Gheorghe. Stuvar Nicolae. Ksasian Julia. str. Gheorghe Stan. str. Grigore Alexandrescu nr. Vizantin Nr. Cristea Stroe. A. Matei Gheorghe. Constantinescu Maria. str. 30 Decembrie 27 157. Malaesti 3 194. Niculescu Constantin. Col. Miraslau 14 193. Doaga 158 159. D. str. str. Stancu Petre. str. Arsene Ion.. str. Dragulescu Mihail. Marasescu 15 183. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. jud. Teodorescu Elena. Occident 42 167. Oprea Marin. Luda. Monetariei 4 180. str. str. Foisorului 47 187. Olga Leontescu. str. Puskin nr. Iasi 172. Serbanescu Aglaia. Papazoglu 68 189. Dumbrava Elena. str. str. str. Parma Ana. str. Rafail Jacques Etty. str. str. Nita Eminescu 40 . str. Volga 55 169. Niculescu Caliopi. Dobrogeanu Gherea 89 155. 23 Bucuresti 171. str. C. Maria Diaconescu 36 163. Tausanu Lucia. str. str. str. str. Radu Nicolae. str. Niculescu Perieteanu. Dumitrescu N. Necunoscut. str. Costache Ion. Laborator 132 191. str. str. Slanic Moldova. Constantin Brancoveanu 57 154. Necunoscut. Marasescu 9 182. F. Donca Sima 31 158. 75 Bucuresti 175. Renasterii Costeasca 53 168. 18 Bucuresti 174. Constantinescu Anghel. Ionescu Iulia str. 1 Mai 58 164. str. Tudor Cosman. Maior Sanatescu 54 179. Garlei 38 161. Maria Ion. Necunoscut. Neatarnarii 32 166. Dafinului 18 185. Corbului 14 153. Aleea Alexandru nr. Robescu 1 186. str. Vasiu Gheorghe. str. Stefan Elena. str. Aurel Vlaicu 98 178. Maestru Manole 11 192. str. Stoiana Stelian. Neagara 35 165. Monetariei 12 181. str. str. Lt. 36.

str. Necunoscut numele. Scarlat Negrea. Aristide Briand 14 3. Vineri 1 199. Lilinfeld Lizica. Vasile Raileanu. str. str. Oborul Rosu 5 196. Amiral Negulescu 8 5. Pictor Andreescu 10 198. Chopin 15 20. str. str. str. Stelea Spataru 200. str. C. Izvoreanu Sali. Sft. str. Necunoscut numele. Donizeti 30 31. str. Cornea. Dr. Necunoscut numele. Scarlat Negrea. G-ral Vladoianu 44 35. Ionescu Octav. Plecat din tara. Vasile Carlova 19 202. Necunoscut numele. Gheorghe Petre. V. Recolta Petre. Apachiti Ion. Lungu Nicolae. str. str. Felix 109 26. Dionisie Fotino 628. Scarlat Negrea. Donizeti 19 32. str. Barbu Vacarescu 143 8. Rosetti 22 11. Vasile Raileanu. Cerchez 25 17. Tendler Iosif. str. str. Cerchez 25 16. Bulgea GH. Buzdugan 43 7. Finari 58 34. Ionescu Lazar. str. Dionisie Lupu 4 24. Mihai Gabriel. Gh. Bartok Bella 4 10. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. Martuleac Petre. Tutulescu Nicolae. str. str. Enache Steliana. str. 10 23. str. Nichifor Ion. str. Tanasescu Maria. Laurentiu Frederik. Costea Ion. str. Gh. Baritiu 34 . Savulescu str. str. str. V 28. Gheorghiu Traian. str. Calafat 66 18. Costache Marinescu 9-11 14. str. str. Aurel Vlaicu 30 4. str. Scarlat Negrea. str.195. Necunoscut numele. Baritiu 22 36. Cap. calea Dorobanti 99-101 29. Preotul Rodica. Ghers Richard. str. Cap. Cerchez 23 15. Dumitrescu Dumitru. str. str. Oborul Rosu 27 197. Plecat din tara. C-tinescu Caracas 61 13. Gh. Bratului 1 6. Necunoscut numele. str. Necunoscut numele. Necunoscut. calea Dorobanti 208 27. str. str. Tanasescu Maria. Chopin 64 21. Filimon Sarbu 18 33. Nica Ana Maria. Tache Serban. 1 22. Chopin 5 19. A. Necunoscut numele. Barbu Vacarescu 133 9. Stan Judetul 4 201. str. Clucerului 17 12. Dumbrava Rosie 23 25. Bulgea Gh. Aristide Briand 13 2.. str. Isaia Niculescu Donizeti 16 30.

Gh. Mozart 70 60. Pictor Negulici 8 67. Robert de Fleurs 13 75. Jdanov 65 49. str. Ghercea Nicolae. Ing. Necunoscut numele. Jdanov 62 48. str. Popovici Gheorghe. Grigore Maritiu. str. Banea Stefan. str. Branisteanu Lucretia. Gh. Ing. Petrescu Nicolae. Marasoiu 12 56. Necunoscut numele. str. I. str. Rahmaninov 19 78. Duca 68 43. str. Petre Cretu 17 66. Mierlei 11 58. str. str. Badita Elena. str. str. Necunoscut. Primaverii 91 72. Slatineanu 5 79. Calinescu Dumitru. str. calea Grivitei 266 40. sos. str. Codrescu Ana. str. Popa Savu 23 63. str. Sert. Profir Moruzi. Necunoscut numele. Ionescu Aurel. Mihailescu Vasile. Romana 140 77. Virgil Gavrilescu. Keppler 67 50. Robert de Fleurs 5 76. Pictor Negulici 24 69. Octav Cocarascu 6 62.37. str. Eufrosina Marasescu. str. str. calea Floreasca 124 41. Gh. Gheorghe 6 83. Carnaru Gheorghe. str. Mixa Ecaterina. Tupor Ioana. Constantinescu Elena. Mandrea Stefan. Osiac Petre. Mateiasi Stefan. Anghel Teodosiu. Demetrescu Victoria. Lizeanu 22-24 55. str. Stefan cel Mare 92 82. Londra 29 53. Baritiu 44 39. Londra 19 52. Petrescu Constantin. Danescu Petre. Zablovschi 82 46. Marasoiu 25 57. Nicolau Ion. Stalpoianu 26 . str. str. str. Camenita Petre. Nenciu. Duca 41 44. Glinca 6 42. Pharnicului 2 65. str. Pitarul Cristache 14 71. Necunoscut numele. Necunoscut. I. Mozart 35 59. str. Puccini 13 73. I. str. Petrescu Constantin. Golgan Natalia. str. Stefan cel Mare 238 80. Mozart 72 61. Vasile Predescu. str. Puccini 15 74. str. Stefan cel Mare 76 81. Gh. str. str. Barbu Gheorghe. Bubi Clemens. Ionel Iacob. Popovici 20 64. Jdanov 58 47. Gh. I. str. Mil. Pictor Negulici 22 68. str. Baritiu 40 38. str. Bordeianu Atena. Pictor Rosenthal 117 70. Necunoscut numele. str. Dobrescu Gheorghe. Necunoscut numele. str. Londra 5 51. Dobrescu Iancu. str. str. str. Maria si C-tin Sroianovici. str. Laptari 16 54. str. Duca 55 45. Corani.

Tudor Maria Moise. str. str. Demicov Radiani. Roza Mihailovici. Sos. Matei Voievod 53 113. Branzoi Constantin. Constantin Papamanjaris. str. Teodosie Rudeanu 26. str. str. Bateriilor 6 . str. Chiparis. str. Mihai Bravu 158 116. Necunsocut. Aleea Zanelor 1 130. Elena Elcenco. Antonescu Ion. G-ral Florescu 1 110. Vasilichia Nicolau. Ana si Nic. Badea Gheorghe. Melinte Ranila. Zanfirescu Grigore. Dumitru Teodor. str. str. Radulescu Petre. Constantin Nistor. Guta Stan. Tenculescu Ion. Teiul Doamnei 128 89. Boziorul 4 100. Petru Tei 39 86. Necunoscut. str. str. Varful cu Dor 2 93. Clutu Valerizarie. Pop de Basesti 28 120. Calea Victoriei 220 95. sos. str. Lupu Cristache. Caporal Sevastopol 39 101. Corabia 74 102. Emanoil Mihail. Stancu Alexandru. Agricultori 51 A 98. Dumitru Anghel. Trei Scaune 1 125. Alex. Victor Hugo 4 92. str. Savulescu. str. sos. Andela Nicolae. Alexandru Bascu 3 127. Tenculescu Ion. Niculescu Alex. str. Pantelimon 81 121. Balasanu 10 128. Colentina 103 104. Bercovici Moritz. str. Mihai Spataru 38 117. Brates 9 111. sos. Soldat Stefanescu Tei 12 87. Barbu Vacarescu 133 91. str. Ionescu Ion. str. Washington 16 96.84. Agricultori 74 97. Mina 6 124. Pantelimon 116 123. str. str. Albinelor 44 129. Dumitrescu Ion. Sf. Caprioarei 9 105. str. Dumitru Gheorghe. str. Necunoscut. Oradea Marea 14 119. Soldat Negru Florea 11 85. Necunoscut. Caminului nr. Necunoscut. Dristorului 111 106. Baba Novac 80 99. Zacanian Osin. Goldenberg Aneta. str. Emanoil Mihail. str. Sulea Ion 285 126. Calea Mosilor 61 112. Mihai Bravu 137 115. Foisor 37 bis 108. str.. Marinescu Ovidiu. str. Stanculescu Dumitru. Grigore Gheorghe. str. Tudor Maria Moise. Sf. 28 88. str. str. Barbu Vacarescu 143 90. str. str. Negru Voda 23 118. sos. Intr. Crocos Nicanor. 11 103. Calea Victoriei 136 94. Camenita Ion. str. Deva 12 107. str. Pantelimon 93 122. Matei Voevod 102A 114. Fantanica 37 109. Agastini Tulio. Sos. Marinescu Petre. Alex. Luca Niculescu.

B-dul Marasesti 28 135. str. str. Paulina Altman. Ciru Iliescu 7 164. Voinescu Romulus. str. Tismana 4 152. Dumitru Demian. Calea Grivitei 331 169. Cornului 52 165. Dobrin Costica. Oltenitei 134 139. Pitesteanu Elena. Tescani 1 173. str. Popa 64 151. slt. str. Biter Alexa. str. str.. Cretescu Ion 2 162. Macedonia 1 177. Petrescu. Teodosescu Haralambie. Nica Constanta. Anghelescu Constantin. Lotrului 59 175. 14 144. Intr. Zanfirescu Ioan. Calea Vacaresti 354 155. Nica Constanta. str. Stroe Dumitru. str. str. 23 174. str. Mateescu Atanase. Rebeca Ilie. Ion Martan. Calea Vacaresti 273 156. Calea Grivitei 430 163. Margeanului 41 137. str. Niculescu Teodoru. Valentin Robert. Gh. Dukland Fermo Jaquelin. Soldat Candea 3 148. str. Secerei 12. str. str. Magurele 295 136. Lainici 21. Micu Maria. Nica Gheorghe. Serg. Cap. Buse Gheorghe. Sos. str.131. Dumitru Teodor. str. Gh. str. str. Ion Martan. str. Popa 62 147. Barbu Moleanu 2 161. Sosima 25 171. Puisor 31 141. str. Dumitru Teodor. Mastacan Dumitru. Dascalescu Irina. Cuza Voda 58 133. Ion Ghinea Marin. str. calea Rahovei 329 143. Tancu Ion. Manastirea Putina 10 176. Piscului 29 140. Gheorghe Radu. Marinescu 12 . Dumitru Teodor. Banat 16 159. Bihor 28 160. Buzoieni 57 132. Elena Zaharnic. Berceni 3 158. Slt. Stoica Alexandru. Usurelu Ion 7 134. Mitoi I. str. Popescu Stelian. str. Calea Giulesci 371 170. str. Marinescu Dumitru. Sos. Smardan 14 145. str. Finta 1 168. Calea Vacaresti 288 154. str. Zurbaceanu Elena. Petre Ispirescu 96 142. str. Costea. Calinescu Gheorghe. Ivanovici Antonio Iosif. Calea Vacaresti 215 153. Zurbaceanu Elena. Scarlat 19 146. Dumitru Demian. Corvinilor 5 166. str. Ilie Gheorghe. Toma S. Niculescu Gheorghe. Vintila Dumitru. Brezoianu 62 157. Petrescu. str. Soldat Croitoru 27 149. Margeanului 71 138. Falcoianu 18 172. Elizeu 24 167. Morlova Ilie. str. sos. Soldat Croitoru 27 150. ing.

Anton Puiu si Imosina. Anton Raler. str. Stirbei Voda 20 7. Marcovici 9 205. str. Bucuresti. str. Marian Victoria. Bucuresti str. 4 apartamente. Florilor 1 12. Frunzescu Gheorghe. str. 2 apartamente. Velecescu Lucretia. Bucuresti. str. Atanase Atanasiu 2 apartamente. Constantinescu T. str. Timisoara 20 189. str. str. Tabla cu Buti 84 188. str. Racovita Grand 31 180. Vitilei 255 195. Bucuresti. str. Cojanu Elena. Bucuresti. 72 apartamente. Scarlat Varnavu 28 184. 3 apartamente. Tanu N. Constantin David 83 196. Matasari 14 9. str. 18. 13 apartamente. Ionescu. Mihai Gheoprghe. Burea Constantin. Calea Mosilor 194 13. 2 apartamente. Lacului 16 200. str. str. str. str. str. str. Teodorescu Cristache. Mihaila Constantin. Topala I. Atanasie Antoniu. str. Turnul Eiffel 68 5. Timisului 23 203.. str. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. str. Anastasescu Puiu. Gaef Olga. str. Alexandru Preotu. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Atoniu Atanase. Dobrogeanu Gherea 60 199. Bucuresti. Atanasiu Anton. Calea Victoriei 16. str. Stan. 4 apartamente. Smardan 41 11. Cristescu Virgil. Ecaterina Todoroiu 2 198. Mateescu Atanase. Aurel Verdescu. Diaconu Coresi 20 197. Stefan cel Mare 75 201. str. Toma Ionescu 6 190. Sf. str. Stanciu Gh. str. Bucuresti. Scoala Herastrau 42 202. Calea Plevnei 100 179. Atanasie Atanase. 4 apartamente. Stan I. Spl. str. Bucuresti. Sprache Ion. 20 . Gheorghiu Constantin. Roma 39 206. Ionescu Mircea. Tabla cu Buti 64 187. str. Eclesiarhului 8 204. 3. Iliescu David. Rozetta. Popescu Ioan preot si Maria. Bucuresti. str.. Dr. str. Safirescu Teodor. str.. Atanasiu Atanasie. Filoti Gheorghe. Bucuresti. Apostoleanu Alexandru. Rahovei 12 181. Belizarie 40 194. 4 apartamente. 2 apartamente. str. 2 apartamente. Vespasian 54 192. Radu Greceanu 15 182. str. calea 13 Septembrie 291 186. Velicu Gheorghe. Alexandru Visan. Ion Nou 22 2. Atanasiu Anton.178. str. Stanciulescu Istrate. str. Alexandru Pals. str. Bucuresti. Stefan Mihailescu 26a 10. Bucuresti. Toma Ionescu 10 191. Independentei 297 183. str Silivestru 59 6. Stelian Dragoi. Calea Mosilor 194 8. 30 Decembrie 40. B-dul Schitu Magureanu 53 185. Bucuresti. Virgiliu 31 193.

Procopiu. Rozelor 11 18. 3 apartamente. 4 apartamente. G. Bujoiu Ion. Popa Savu 8 41. Bucuresti. Dumitrescu Mihail. str. 20 53. Bratianu 1. Barbu Zevedei Bucuresti. 5 apartamente. str. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin. 5 apartamente. Toma Masarik 1. imobil complet 20. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. imobil complet 50. Brekner Margareta. str. Costantinache Caracas 8. Dudesti 66 23. str. Bucuresti. 5 apartamente. Campulung Muscel str. Turturele 21 34. N. intr. Alex. imobil complet 39. str. Dumitrescu F. Antelopei 27 49. str. Duca 76 27.. Bucuresti.G. str. Bilig Onas. str. str. Wilson 15. str. 17 apartamente. Bucuresti. str.14. I. Barbulescu M. str. 4 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Asan 3 16. Bucuresti. B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. I. Bucuresti. Bucuresti. Brezoianu 25 c. 13 Septembrie 227 36. Banu Maracine 4 33. Bucuresti. str. Balcescu 24 15. Bucuresti 90 47. Bucuresti. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil. str. Bucuresti. Episcopiei 5. Cantilli 12 29.. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. imobil complet 48. Sert. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. Bucuresti. str. Bals Alexandru. Davidoglu Anton. Bucuresti. Sahia 59 52. str. Bruhess Marica Bucuresti. Meteorului 20 42. Mircea Voda 63 35. Constantinescu Gh. Filip. Baumzweig Jolande. Eminescu 17. Duca 5 19. Iuliu Valahory nr. G. Sirenelor 44 25. Sinaia str. Enachita Vacarescu 29 26. S. Bucuresti. Alexandrescu 70 . 18 apartamente. str. 3 apartamente. 5. imobil complet 45. str. 5 apartamente. 2 apartamente. str. str. Badescu Marian. Bucuresti. Calea Victoriei 16. 2 apartamente. Dumitrescu Magale. Dumitrescu Al. 2 apartamente. Charles Maria. 4 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Teodor. Casacescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Dobrovici Anton. Bratu Iosif. M.G. Intr. Bucuresti. Burducea Alexandru. Bercovici Jean. str. Baicului 55 44. 4 apartamente. 2 apartamente. str. Aurel Vlaicu 16 30. str. str. imobil complet 38. Besdusi Cornel 9 17. Dragalina 1 Bucuresti. Cal. str. 4 apartamente. Bucuresti. Brezoianu 29c. Bucuresti str. Bercovici Jean. str. Bratianu Vintila. str. 5 apartamente. Droth Marius. Olteni 16 22. 3 apartamente. Dumitru Strungaru. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51. General Grigorescu 16. Cantacuzino Alexandru. Dionisie Lupu 65 40. Bucuresti. indiviziune cu Alexandrescu Adelina. Bucuresti str. Viilor 47 32. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Dragos Florica. 3 apartamente. Eminescu 13 28. Blumenfeld David. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. M. Bucuresti. Boldur Cristea Mircea. str. Carpolioglu Iany. Baxchel Eliza. Porumbaru 5 43. str. Columb Viorica. Bucuresti. 13 apartamente. Cosacescu Iancu. Cusman Zigu. 6 apartamente. str. Bogulescu Gh. 2 apartamente. Stirbei Voda 29 a. 2 apartamente. Mureseanu 1 24. str. Cardas Niculae. 9 apartamente. 18. Mitropolit Grigore 21 31. G. si Ana. str. imobil complet 37. Aleea Suter 1 46. Bucuresti.

2 apartamente. Andrei Saguna 27 . Erlich D. Gringold C. Bucuresti. Ghiulamite D-tru. Bucuresti. Bucuresti. str. str. imobil complet 64. Gogos Gheorghe. 16 apartamente. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure. Bucuresti. Magheru 34 76. Bucuresti. 4 apartamente. Hartman Vinci. Klar Lazar. 4 apartamente. Danielopol 1 80.. 6 apartamente. str. Alex. str. Belig Jananig. Grinold Lazar. Balcescu 3. Filderman si Tonea Sorica. Maria Rosetti 10 95. Eaureanu 5 73. Paris 44 86. Gral Angelescu 111 63. Bucuresti. Gottlieb Iosif. Georgescu Ion. Ghica. Stalin 5. str. Evolceanu. Calarasi 28. Bucuresti. Crangasi 129 66. Iliescu El. 6 apartamente. Hilat D. Bucuresti. Gheorghiu Dumitru. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Lipscani 63 81. Gh. Asan. Bucuresti. Bucuresti. 34 apartamente. Bucuresti. C-tin. 17 90. Fotache Gheorghe. Iuga Elena. Barbu Vacarescu 49 71. 4 apartamente. Henriette Neta. Henej Beher. I. Victoriei 101 70. 11 apartamente. Findea Eleonora. Bucuresti. 17 apartamente. Frederich G. Bucuresti. Calarasi 79 75. Bucuresti. 2 apartamente. Gh. Bucuresti. Pitagora 3 61. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Arhivelor 3 57. Traian 42 58. str. Bucuresti. Ionescu Virgil. M. Vlad Dracul 3 94. Gluk Jean. Ghingold. Bucuresti. Hulica Dumitru. str. Goda Emil. str. str. str. str. Bucuresti. Gh. Oituz 3. imobil complet Bucuresti. Kluk Silvia. 3 apartamente. 3 apartamente. Hasenferatz S. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Kelter Alter. str. 4 apartamente. Vinci Iosif. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu. 6 Martie 19 78. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Nicolae Balcescu 30 91. 4 apartamente. 2 apartamente. Raureanu 7 89. Soarelui 46 55. 4 apartamente. Bucuresti. str. Gutman Otto. V. Jules Michelet 20 69. 2 apartamente. Eduard Stefan.. str. Bucuresti.54. Pictor Rosenthal 23 56. Ganzembac Arnold. Bucuresti. Mitr. imobil complet Bucuresti. str. Franklin 7 85. Radulescu Asan 3. Bucuresti.. 24 apartamente. Jules Mihcelet 15. Barbu Vacarescu 114 68. str. 2 apartamente. 10 apartamente. str. Bucuresti. Hurtiij Stela.. bd. str. str. 5 88. Dragos Voda 25 62. intr. str. str. Bucuresti. str. Stanescu. str. Bateriilor 16 74. str. Sandu Aldea 10 92. str. Selari 11 83. Eremia Grigorescu 10 59. 3 apartamente. Vlad Judetul 85 67. 29 apartamente. str. str. str. DR. Balasanu 5 93. str. Magheru 27 82. 3 apartamente. Krammer. Assan. Bucuresti. Gl. str. Rahovei 3l1 72. Fediteanu Corneliu. Bateriilor 8 bis 87. Bucuresti. 3 apartamente. str. Elian Encika. Crucea de Piatra 84. N. Luterana 20 77. 2 apartamente. 22 apartamente. imobil complet. str.. imobil complet. Glibb Jean. Hristo Botev 27. 4 apartamente. Bucuresti. Ghingold. Robert de Feluers 6 65. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. Dobrogeanu Gherea 2 60. Cosbuc 4 89. Georgescu si Marin. Krammer.

str. 1 apartament. 2 apartamente. Jules Michelet 7. Vasile Roaita 119. 5 apartamente. Magaha V. Latina 3. str. str.. 8 apartamente. 2 apartamente. imobil complet. Perdici Adolf. 5 apartamente. str. Matos Elena. str. Sf. 14 apartamente. Banat 8 114. Bucuresti. Milinec Petre. 7 apartamente. Alba Iulia 20 136. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Mircea Stoica si Marica. Stirbei Voda 17 133. Livenbach Alfred. imobil complet. Bdul. Bucuresti. str. Bucuresti str. Levensohn David. Bucuresti str. 3 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Hagi Stoica 12 100. Mironescu Dumitru. str. Mowat Victoria. Bucuresti. Marius Julius si Viorica 8 apartamente. 16 apartamente. Nacht Iosif. Dimitrof 20 124. 22 apartamente. Bucuresti. Movila. str. Bucuresti. Moisesu Eugenia. str. 12 apartamente. imobil complet. Dionisie Lupu 38 116. 7 apartamente. Profetului 3 121. Mihaescu Ana. Calea Mosilor 126 122. si Eliza. str. 2 apartamente. Moscovici Olga. str. Luculescu Constantin. 13 apartamente. Marinescu Eugenie. Bucuresti. Lazar Ety. Cantilli 16 110. Bucuresti. Oborul Nou 27. 38 apartamente. str. 2 apartamente. str. Oftalion S. Stefan 19 108.. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.96. str. imobil complet. Frosa Sarandi 5 111. Lazar St. Margareta. str. Bucuresti. Bucuresti. Polona 21 103. str. 6 Martie 95 106. Basarab 37-37a 104. str. Marguerite si Achilli Libel. Calea Floreasca 2 134. 2 apartamente. Luterana 22 129. Sahia 39 118. str. Popa Soare 55 97. Bucuresti. str. Pandele Const. str. Pantelimon 157. Janin. str. str. Bucuresti. Manciu Cornel. apartamente.. Dianei 1 123. 1 apartament. 1 apartament. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Sos.. 13 Decembrie 60. Frigului 9 102. str. 4 apartamente. Vasile Lascar 27 99. Ltvenbach Alfred. Banu Maracine 13 101. Plantelor 37 131. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica. str. Lazar Iosif. Bucuresti. 1 apartament. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Portenie Stancu. Pella V. Moscovici Sinner. 3 apartamente. 5 apartamente. Lahovari El. Bucuresti. str. Constanta str. Mihai Voda 38 . Bucuresti. Matos Elena. Enachita Vacarescu 6 105. Cristescu 8 135. str. Bucuresti. Calea Victoriei 3335 str. Pictor Romano 6 120. Mitropoliei 3 107. Zefirului 34 113. Gl. Nacu 8 126. 3 apartamente. Pallade 18 117. Bucuresti. Bucuresti. str. Nicolae Filipescu 14 127. Leibovici Alfred. Londra 24 128. Mahovay I. Bucuresti. Bucuresti. Kramar Kaiani. str. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Calea Victoriei 128. Onofrei Ion. Bucuresti. Lazar Iosif. Gh. str. imobil complet. str. Motresianu Rozalica. 1 apartament. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Frumoasa 33 112. Olga Bancic 7 132. Copoiului 1 130. str. Lovinescu Monica. Bucuresti. str. Niculescu Medeia. Bucuresti. Negropontes. Serban Voda 94 125. Maier Jean. C. str. Gh. Paunescu Eugenia. Bucuresti. Vasile Lascar 94 115. Alex. Eremia Grigorescu 26 109. Frumoasa 39 98. Propriet. 8 apartamente.

Bucuresti. 11 iunie 61 138. Splaiul Unirii 17 155. 10 apartamente. 2 apartamente. Socfrez Moag si Vera Florescu. Popa Rusu 7 156. Ruos Alexandra. str. Simionica Aurel. Gramont 5 158. str. Bucuresti. Alex. str. Bucuresti. Horei 19 168. 9 apartamente. 174. Bucuresti. 8 apartamente. str. 7 apartamente. 162 166. 3 apartamente. Mitita Constantinescu 1-3 144. Tautu Vasile. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 17 apartamente. str. Jules Michelet 8 145. Porumbaru 1 161. 1 apartament.G. Smukler Aron. Stoian Eugen.. Perdif. 6 apartamente. Bucuresti. str. Latina 10 151. Gabroveni 2 153. Herastrau 13 172. Toma Stelian 4. Solomon si Francisca Stain. Bucuresti. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Batistei 11 154. b-dul Dacia 52 160. Rene Brein. str. Bucuresti calea Rahovei 8 167. Barbulescu Al. 2 apartamente. Bucuresti. str. Prunescu Gh. Progresului 9 152. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. Ghenade Petrescu 2 157. str. 3 apartamente.. 1 apartament. Pologni George si Baciu A 142. str. str. Bucuresti. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina. str. A. str. str. Dobrogeanu Gherea 8 140. Bucuresti. Romanceanu Hugro si Iresteanu R. Plantelor 17 139. Prodanov N. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Alexandrini. str. Radulescu Agapie. 1 apartament. Puzenti Marco.137. Popa Chitu 7a 177. str. Perla Ion Frati si Momblant. Bucuresti. Paris 47. Rizescu Nicolae. 7 apartamente. Schimberg A. G-ral Angelescu 93 176. I. si Stelian Chiriochita. Pom Corneliu. Raspopov Nicolae. str. Boteanu 3 149. Bucuresti. Dionisie Lupu 12 150. Timisoara 20. str. 1 apartament. Gheorghe 20. 5 apartamente. Boernie Eugen. Reiner Iosif. str. Porumbaru 50 173. 5 apartamente. N. Al. cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Sft. Banu Maracine 6 169. Topor Elena. P. Vacaresti 160. Conta 79 143. Aleea Socec 2-4. Bucuresti. Vacaresti 20. Richter David si David Leonvente. Romniceanu Carol. calea Mosilor 103. Olimpului 31 . 5 apartamente. Stanescu C-tin si Vili. Mureseanu 15 141. Ciulei Al. 2 apartamente. 4A str. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Romei 31. Gh Judetul 23 159. Bucuresti.. str. Raivbach Sylto. Seicaru G. 1 apartamente. Ionescu 17. imobil complet 170. Duca 45 175. str. Stirbei Voda 123 164. Schmidt Raul. Bucuresti. Sahia 59 148. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ludovic Bender si altii. 2 apartamente. 3 apartamente. calea Floreasca 4 162. Herastrau 41. strada. 1 apartament. Spitzer Roza. Batistei 35. Ion Lazeanu. b-dul Ardealului 37 165. Frumoasa 7 147. Gutenberg 3 bis. Bucuresti. Popa Savu 65 146. Solomon si Rene. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Staticescu Pail. Bucuresti. Savu Partenia. str. 2 apartamente. Rautu Mihail. 7 apartamente. Botemberg Frida. str. Scheld Isidor. str. 1 apartament Bucuresti. strada Berzei 2. Penescu Nicole. 5 apartamente. Bucuresti. Propriet. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. calea Victoriei 155 163. Savinescu Eugen. N. str. str.. 1 apartament Bucuresti.. 1 apartament. Sandu Marcu. str.

Serg. Bibescu Voda 10 211. Hotel Elite. str. str. Vasile Lascar 100 180. str. str. Wesler Dora. 1 imobil complet 198. 4 apartamente. Bucuresti. calea Grivitei 130 213. Bucuresti. 2 apartamente. Baia Meltzer. str. Bucuresti. Biserica Enei. Xenie Const. Sahia 1-3 181. Bucuresti. Vespasian Pella. Teodoru Aurel. Bucuresti. Tiganus Ecat. Tomescu Elena si Florica. Hotel Brutus. Gramont 9a 187. 1 imobil complet 205. Italiana 4. Baia Marenco. 1 apartamente. Hotel Concordia. imobil complet 203. Bucuresti. Visan Alexandru. Duca 12 200. Bucuresti. str. str. str. 2 apartamente. Wurmbrandi Sabin. Sfintii Voevozi. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. 4 imobile complete 199. str. imobil complet 206. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Dr. Gr. 8 179. Zamfirescu Marin. Piata Dr. Republicii 45 197. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Baia Mirea. Bucuresti. 3 apartamente. Cobalcescu 27 189. str.. Baia Grivitii. Stanislav Cihosi. Bucuresti. 15 apartamente. Marasesti 145 190. Militaru Gh. Pasteur 69 182.178. Vasile Leo. str. Bucuresti. str. Bucovinei 16 183. Bucuresti. Lipscani colt cu Selari 381 196. Atena 2 216. Episcopiei 1 209. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Orizontului 1 191. Branza 12 184. Smardan 39 . str. Alex. Banu Maracine 45 193. str. Wesler Dora. Gh. 2 apartamente. str. Viener Iosif. Bucuresti. Dionisie Lupu 21 186. str. Cauzasi 12. Wpochiler Roabrebe. imobil complet HOTELURI 207. Xenopol 3 192. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Tacui. Bucuresti. Vijan Jan 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Lipscani 43 185. Hotel Athenee Palace. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Oitelor 32. Baia Centrala. str. Grigorescu. Voinea Oprea. Bucuresti. imobil complet 201. Zamfirescu Alex. str. 1 apartament. Hotel Carpati. str. Hotel Ambasador. str.. 13 Septembrie 114 195. Zamfirescu. Tutus Sandu. Taciu. Bucuresti. Dorobanti 228. Teodorescu Paul. Bd-ul G-ral Magheru 10 208. Zerva Gheorghe. Botescu 18 212. str. Bucuresti. 4 apartamente. 1 apartament. Hotel Avram. Hotel Barania. 17 apartamente. str. imobil complet 204. Tomescu Ion. Bis. str. str. Vazaru Ion. Bucuresti. Bucuresti.. str. str. Hotel Brasov. str. Negru Voda 20 194. Calea Grivitei 94 210. Hotel Bratu. Bucuresti cal. Amzei 27 188. Brutus 10 214. str. Lipscani 12 215.

62 220. G-ral Papadat nr. str. Hotel Coroana. str. Calea Victoriei 56 218. Hotel Egipt. Hotel Dinu. Hotel Dacia. Grivitei 140 221. Udricani 10 --------------- . Cal. Grivitei 141 219. Hotel Continental.217. str. 2 222. Hotel Dorobantu. 30 Decembrie. Cal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful