DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile EMITENT : CONSILIUL DE STAT Publicat in BULETINUL OFICIAL nr.

36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------*T* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. de Numele si prenumele proprietarului si adresa imobilului ordine al nationalizat proprietarilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ A 1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38. 3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124.

14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62.

44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28. 47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19.

76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17. 91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A.

4 apartamente. Arion Maria. N.. Bucuresti. 13 Septembrie 159. 4 apartamente. 115. Adolf Fried. 5 apartamente. Bucuresti. 122. str. str. Flamanda 109. Antoniu V. Calea Rahovei 210. Bucuresti. str. str. Tase si Rucsand. str. Bucuresti. Matasari 14. N. str. Ecaterina. Bucuresti str. Atanasiu Constantin. Cernat 19. Maria Rosetti 45. 4 apartamente. str. N. Bucuresti. Bucuresti. Avram Iancu 30. Anghelescu Dumitru si Ioana. Cap. Popa Tatu 85. Constanta. Alexandrescu Aurel. 6 apartamente. Bucuresti. Andreescu Ioan. Bucuresti. Abrudan Vasile si Ecaterina. Titulescu 28. 5 apartamente. 6 apartamente. 112. S. Cameliei 32. 3 apartamente. Blanari 11. Bucuresti. Romulus 38. Iancu. str. 3 apartamente. Baritiu 38. Nerva Traian 40. 6 apartamente. 136.I. 2 apartamente. Zorileanu 6. Furnica. Bucuresti.. 121. 5 apartamente. str. Albinescu Victor. Antal M. 5 apartamente. 2 apartamente. Adamoiu Aurel si Arglaia. str. Alex. str. Orasul Grivita str. 117. 124. M.G. Gh. Anastasiu Ion. Scarlatescu 38. str. str. Cocorascu 35. Eminescu 8. Aleea Mantuleasa 4. 135. 142. Bucuresti. Bucuresti. Alexandru Andrei. Bucuresti. 128. 4 apartamente. 134. Bucuresti. . str. 120. Alexandrescu Dan. 129. Bucuresti. 116. Bucuresti. str. Sos. str. Av. 4 apartamente. Antonescu Maria. Bucuresti. str. Occident 45. str. 114. 20 apartamente. str. 4 apartamente. 22 apartamente. A. str. Anastasescu Gh. str. Arghir Preda. Asoc. Aslan Sergiu. Abramovici Sabina. Generalissimul Stalin 42. 113. 18 apartamente. 9 apartamente. Sanatescu 13. Bucuresti. 3 apartamente. Stela Vasilescu. 141. Elena. Doamnelor Rom. str. Stirbei Voda 17. Bucuresti. 131. str. 13 apartamente. Bucuresti. Anastasiade Ana. Calea Serban Voda 71-73. str. Adelstein Edi si Cela Protopopescu. Ahlesche Maier Ana. 7 apartamente. str. Albinescu C-tin.R. 123. str. Justitiei 41. Titulescu 23. Ocolului 8. str. Anghel Mihai si Maria. Stefan cel Mare 174. 9 Mai 4. 8 apartamente. 118. 126. Paul Urechescu 14. 3 apartamente. 140. Av. str. 11 apartamente. 7 apartamente. 30 Decembrie 17. Antoniu Iacob. Calea Calarasi 112. Bucuresti. Bucuresti. Asfadurian Asfashin si Suren. 139. 111. Alimanescu Elisabeta. Bucovina 29. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia. Auslaender Mozes. 135. 143. Plantelor 30. 138. Ana Ipatescu 16 A. Bucuresti Calea Grivitei 147. Bucuresti. Sos. 133. str. str. Anastase Eusefina. Anastasiu Vanghele. Bucuresti. Pantelimon 2 bis. Hagiului 10. 132.110. si R. 5 apartamente. Traian 81. Av. 130. 4 apartamente. Cutitul de Argint 20. Luncsoara 9. str. 19 apartamente. str. str. 16 apartamente. 22 apartamente. 8 apartamente. str. 125. Calea Vacaresti 176. 119. Bucuresti. Bucuresti str. 127. Bucuresti. Vlahuta 28. 137. Masina de Paine 40. Sassu 10. Braila. Gen. Stalin 32. Alex.

Bucuresti. Bucuresti. 155. 3 apartamente. Sos. . 10 apartamente. Bucuresti. Apolodor 11.R. Bucuresti. Bucuresti. Apostol Al. 148. Alexandru Nanci. 5 apartamente. Sion 1. 15 apartamente. 156. str. 157. 6 apartamente. 7 apartamente. str. 151. 9 apartamente. Alimanisteanu Mari. Lascar Catargiu 94. Atanasiu Maria. Augustiade Tache Stologan Ivone. B-dul A. I. 63. Rasinari. Atanasiu Alexandru. Calea Grivitei 114. 9 apartamente. Biserica Ene 8. A. Eduard Grand 4. Axenia Giovani. Sibiu 502. Dorobanti 176. str. 9 apartamente. Dumbrava Rosie 10. Bucuresti. Calea Vacaresti 136. 169. R. Albu Bucur. Arnet Emanuel. Antonescu Ion si Pop Elena. Tg. 3 apartamente. str. Calea Grivitei 181. Aheret Robert. Dr. B-dul 1848 6. Andrei G. Xenopol 15. Bucuresti. Bucuresti. 61. Calea Dudesti 71. proprietarii blocului Coltei. Bucuresti. Bucuresti. 158. Bucuresti. si C. str. 6 apartamente.13 Decembrie 4. Antoniu George. Asoc. str. Bucuresti. Negru Voda 46. Baneasa. 164. str. 10 apartamente. Filipescu 46. Piatra Neamt. Antonescu Ana. Bucuresti. str. Masarik 9. 172. Avramescu Olimpia. 150. Piata generalissimul Stalin 2. Bucuresti. Agostino Deatto. Bucuresti. str. B-dul 1 Mai 65. str. 14 apartamente. Maria. str. si Aurelia. Bucuresti. Calea Victoriei 118. 149. Popa Tatu 80. Robert de Flers 16 A. Bucuresti. Columb 2. str. str. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 18 apartamente. str. 9 apartamente. 147. 171. 170. Azarian Sirai si Marig Azarian. str. str. Adidjelin Aganii. Jules Michelet 23. 165. 7 apartamente. N. Vasile Lascar 6. Maria. 54. 153. str. 3 apartamente. 146. 159. 7 apartamente. T. 168. Viitorului 102. 23 apartamente. 5 apartamente. b-dul 1 Mai 47. str. 7 apartamente. Takuhi si Onig. str. Alticonian Avram. Cuza 99. Calea Vacaresti 26. com. Bucuresti. str. 162. Alexiu Gh. 7 apartamente. Spiru Haret 17. Bucuresti. str. Popov 43-45. 161. Calea Grivitei 123. Petru Rares 32. Petre Carp 3 166. Elena. Victoriei 51. Apostol Sp. str. 167. Artinian Antonie. Eroilor 32. Bucuresti. 5 apartamente. Ion Ghika 3.P. Atanasiu C. str. Bucuresti. Agatstein David. 2 apartamente. str. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 145. 154. Andreescu Niculae. Calea Mosilor 169. Braila. 9 apartamente. Bucuresti. Maica Domnului 13 A. 33 apartamente. Viting 5. str. Atanasiu Ion si Lucia. 160. 163. Dumitrache Banu 57. 60. Bucuresti. 11 apartamente. Munteanu 8. Uzufructara Elvira Vladescu. Gr. str. Academia R. P. Stefan cel Mare 192. Cpt. 144.. Jiu. Alexandrescu 20. 33 apartamente. 152.

193. 175. Buzesti 78. Bucuresti. 5 apartamente. 185. Alexandrescu Lucretia. Alba 9. 177. str. Bucuresti. Calea Grivitei 444. Gh. Etilde. Luigi Cazavilan 17. str. 184. 5 apartamente. Abrud 10. str. Acinkion Iordana. Avram Elena. Abele Iacob. 23 apartamente. 188. str. str. Elsa. B-dul Lenin 63. str. str. Autier Luois. 5 apartamente. 202. 189. 191. Attas Josef. Tirana 3. Bucuresti. Predeal. Sofia 21. 8 apartamente. Giurgiu. str. Atanasiu Minora Florica. Bucuresti. Alexandrina. Angeli Ecaterina. str. Calea Plevnei 126. Bucuresti. Ardeleanu p. Constantinide 7. Topolavat (Colentina) 6. Gral Angelescu 97. Calea Grivitei colt cu Casin. Bucuresti. Pitis. str. str. Anastase I. Minerva. str. Aramescu Elena si C. 200. str. B-dul 6 Martie 44. Cap. Alexandru Cipu. str. Bucuresti. 6 apartamente. Traian 25 B. 5 apartamente. Anton Iosil suc. Armescu. Alexandrache Paul. Biserica Amzei 27. Dr. Aurelia. Dimitrie Racovita 10 A. Andronic Dumitru si Eliza. Calea Dudesti 150. Anca Emanoil. Porumbescu 10. Petre. Musat 3. 196. 199. Negru Voda 186. 5 apartamente. si M. Antoniade Teodora. B-dul A. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Antonica Dumitru. Dr. str. Maria. Vespasian 46. Aronovici M. Ana Ipatescu 9. Balcescu 13. Valea Rasinoasei. M. Bucuresti. 12 apartamente. B-dul Schitul Magureanu 48 179. Andreescu Niculae. Ionescu Gion 11. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Popa Petre 43. Col. Fainari 6. 15 apartamente. Sinaia. Roma 57. Alexandrescu Angela. 5 apartamente. 198. str. 194. Alexandria. Anca V. Bucuresti. Hagi Ghita 85. Anghel Ioana. str. Bucuresti. 174. 180. 195. 3 apartamente. N. Andrei M. Papazoglu 46. Angheluta D. Bucuresti. Felix 73. str. 8 apartamente. Atanasiu P. Bucuresti. I. Bucuresti. 203. Prahova str. str. 176. Galati. Sevastopol 6. Cernica 6. str. Cuza 13 A. 183. str. 6 apartamente. Campu Lung.. 2 apartamente. 13 Decembrie 15. str. Eduard Grand 4. str. 13 Decembrie 1918 9. Anton Popescu. 186. Bucuresti. Atanasiu F. str G-ral Florescu 13. Bucuresti. C. 3 apartamente. Sos. Busteni. 5 apartamente. Bucuresti 27. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 6 apartamente. Angeli Alexandru succes. Alecse. Antoniadis Eftimia. str. 190. 197. Kogalniceanu 129. 5 apartamente. str. Dorobanti 49. 4 apartamente. 33 apartamente. Albu Gheorghe. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 181. Precupetii Vechi 16. str. . 192. 4 apartamente. Bucuresti. Alecse S. str. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. 80. 187. 178. Marcovici 9. 3 apartamente. Sarmisegetuza 3.173. str. Craiova. B-dul Dinicu Golescu 22. Bucuresti. Bucuresti. str. B-dul Republicii 4. Alexandrescu uzuf. Zoe 12. 182. str. 22-24. Bucuresti. G-ral Dona 7. Heinrich N. Ing. 4 apartamente. Calea 13 Septembrie 182. 8 apartamente. 4 apartamente. Azimioara St. 201. 4 apartamente. 7 apartamente. str.

str. str. str. Stirbei Voda 20. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. 32. Eminescu 216. Ion Ursu 3. Tirana 3. T. str. Bucuresti. 223. Smeului 8. str. A. str. str. Bucuresti. 217. Lucretia. 9 apartamente. Polona 55. Calea Calarasilor 68. 10 apartamente. 226. 231. 221. Episcopul Radu 6. str. Apostolescu Oltea. 222. Antoniade M. Bucuresti. str. str. Lascar 55. Bucuresti. 220. str. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Cocorescu 80. V. 210. Adlersbray. Alexandrescu A. str. 11 apartamente. 206. Agricultori 30. Bucuresti. Constantin. str. Bucuresti. Most. Cpt. Atanasiu Petre. Alexandrescu Gheorghe. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Aviator Zorileanu 36. 227. Sos. 4 apartamente. prof. 91 209. Bucuresti. Bucuresti. Luterana 21. Alexandrescu C-tin. str. 4 apartamente. Gabroveni 2. Agopian Manug. Bucuresti. 5 apartamente. si Elena. Aldea Alexandrescu. Balcescu 24. 213. Mitita Constantinescu 13. Bucuresti. 3 apartamente. Balcescu 24. Masarik 5. Alex. 212. B-dul Delavrancea 25. Marcel Andreescu 2B. str. Atanasiu Petre. Bucuresti. 232. str. 3 apartamente. Vasile Lascar 158. Bucuresti. 7 apartamente. August Henri si Elena. str. str. str. 6 apartamente. Aliescu Octav si Elena. str. Atanasiu I. def. Calea Mosilor 248. Bucuresti. 7 apartamente. 7 apartamente. Anghel. str. Most. Bucuresti. Stefan cel Mare 134. B-dul N. Vlahuta 19. 3 apartamente. Bucuresti. 214. Bucuresti. 3 apartamente. Virgil Plesoianu 114. B-dul Nic. 2 apartamente. Alexandrescu Nita. Albulescu Margareta D. 216. . Dorobanti 89. B-dul Tolbukin 27. 4 apartamente. Aurel Vlaicu 3. 228. Alimanisteanu D-tru. Finlanda 14. Bucuresti. 8 apartamente. 211. 219. 108. 208. Aviator Petre Cretu 64. str. Andreescu Traian. David. Bucuresti. Altenliu Lucia. Amico Maria. Stefanescu Tei 14. Mircea Voda 38-40. str.204. 2 apartamente. str. Bucuresti. 16 apartamente. Agopian Haciodus si Elena. Teodora. Anastasiu Paraschiva. Bucuresti. B-dul Ghica Tei 50. 62. 81. Vasile Lascar 23-25. B-dul Muncii 60. Bucuresti. Bocsa 3. Brezoianu 57 A. 229. Alnirescu Maria. 230. str. Bucuresti. Victoria. 3 apartamente. Elisabeta. 224. Calea Plevnei 244. 10 apartamente. Deparateanu 5. 5 apartamente. Andries C. Bucuresti. Catelu 2.. 16 apartamente. str. str. B-dul Miciurin 38. Anastasiu Constantin. Schitu Magureanu 51. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. 234. Anghel M. Arachelian G. 225. Ioan. Most. Anastasiu P. Avramescu Constantin. Abramovici A. Bucuresti. Bucuresti. si F. str. 218. Bucuresti. Avner Iacob. Plantelor 16 A. 205. str. 207. str. Porumbaru 62. Bucuresti. Bucuresti. str. 233. 215. str. B-dul Ilie Pintilie 50 A. Zoe 12.

Anton Ambrozie. 255. Bucuresti. Petofi 15. 1 apartament. Bucuresti. 7 apartamente. 264. Abadjias Hront. Bucuresti. str. 2 apartamente. 267. 7 apartamente. Porumbaru 3 A. 247. Anghel Ion. 266. Bucuresti. G-ral Salmea 15. str. Vasile Tei 50. 2 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 127. Calea Mosilor 110. Calea Dorobantilor 136. 5 apartamente. Anastasiu Stefan. str. Andreescu Ioan. 4 apartamente. Alex Opria si Olga. 241. Bucuresti. Nicolae. 250. str. 261. Slatineanu 25-27. Bd. Vasile Lascar 125. Gr. Antim 44. 12. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 25-27. Angela F. 19 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. Vulturi 13. str. 6 apartamente. Adam Gh. str. 245. 260. Aschenasi B. str. Busteni. Spaniola 5 bis. 248. Al. Ana Ipatescu 28. Acinglian Ietvart. Racovita 17. 13 apartamente. 239. Trinitatii 35. Abramovici Angela si Beniamin Timaud. str. Bucuresti. 263. 4 apartamente. Bucuresti. str. Anghelache Ion. str. 262. Atanasiu Chiriachita. 236. Maior . Bucuresti. str. Andreescu Ilie. 242. Bucuresti. si Florica.. Prahova str. Intrarea Nestovici 1. Clucerului 9. Avrig 62. Bucuresti. 158. Anastasie Panu 48. Bucuresti. 11 apartamente. str. str. Gh. Bucuresti. 259. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. str. str. 14 apartamente. Londra 8. str.. Calimanesti. Victoriei 4. str. G-ral Salmea 28. Paul Grecianu 16. 237. 6 apartamente. Caciulati. Bucuresti. Plantelor 4. Alexandrescu 8. Atanasiu Teodor. str. Alterescu Rebeca si Marica Rozental. 8 apartamente. str. Andrei G. str. Ciresului 29. Traian 156. 129. Calea Calarasi 39 A. Abramovici M. Andreescu Nicolae. Mircea Basarab 130. 240. 244. 6 apartamente. str. str. Radu Beler 14. Albu Constantin. Bucuresti. Iasi. 6. 13 apartamente. 243. Bucuresti. str. Akerman Tobias. Ardeleanu Constanta. str. 4 apartamente. 10. str. N. Apelian Arsalius si Apelian Hrant. Intr. str. Ronta 24. Av. si Elena. Independentei 23. Avry Altaiu. Bucuresti. Bucuresti. Vanatori 3. 254. str. 3 apartamente. Calea Calarasi 295. Alecsiu Ilie. Bucuresti. Calea Dudesti 53. si Iolanda. str. Lazar 9. Bucuresti. Antofiloiu Alex. 16 apartamente. 25 apartamente. Bucuresti. Glucozei 16. Arcului 6. 1 apartament. Artinescu Gheorghe. Vasile Lascar 68. Apostolide V. Avram Gh. 3 apartamente. Aleea Progresului 17. 13 apartamente. Crangului 14. Turnu Severin. Aldau Louis. 253. 256. Aviator Ruica Vasile 8. 7 apartamente. Succ. Alexe Emilian si Antonia. str. Popa Rusu 9. 246. 238. 6 apartamente. Petru Rares 11. 265. 249. str. 3 apartamente. 257. Bucuresti. Calea Dudesti 7. Alessiu D. str. 258.. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str.. Alexiu Mircea. 252.235. 251. Aman. Bucuresti. 11. str. 3 apartamente.

275. str. str. Patriarhiei 5. 5 apartamente. Roma 42 bis. 7 Noembrie 199. Apostolescu M. Bucuresti. Pantelimon 277. Elena. Iliescu 1. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina. 6 apartamente. Abegg Filip si Elvira. Bucuresti. str. El. 279. Serban Voda 39. Agapian Artin. 30 Decembrie 1. Smardan 23-25. Iancu. Calea Plevnei 1. S. Bucuresti. 9 apartamente. str. Com. 5 apartamente. Dionisie Lupu 64. Traian 179. 274. Bucuresti. Bucuresti. Sf. 4 apartamente. 3 apartamente. Apochian Hraut. 286. Calea Vacaresti 113. str. str. Lct. Adamescu Dumitru. 269. Panu 13. str. si Maria. Pantelimon 70 bis. Bucuresti. str. Nifon Balasescu 14. Sabinelor 17. Brancoveanu 75. Bucuresti. 14 apartamente. sos. str. str. 9 apartamente. str. 270.. 6 apartamente. Campul Mosilor 27. Bucuresti. Dimitrof 12. str. Arvunescu N. str. str. 290. Antonescu D. Bucuresti. Atanasiu Ion. Busolei 9. Bd. Popa Soare 59. Suvorov 8. 273. str. 287. Almajeanu D. str. Atanasiu Smarandu. Bucuresti. Constanta. Cuza Voda 85. Bucuresti. 294. si Maria. 297. 281. Antonescu Lazar. 272. Gen. Sfinta Ecaterina 8. ajutor mutual. Bd. Angelescu Anton si Ana. A. str. Sf. 276. Andronescu Gr. Merisescu 36. 268. str. Asquini Victor. str. str. 30 Decembrie 58. str. str. str. Schitul Maicilor 13. Alexandrescu Cornelia. 289. Amudog Garon. Academiei 30. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Enachita Vacarescu 45. 4 apartamente. str. str. 295. str. str. Calea Grivitei 437-439-443. 19 apartamente. Anghelescu P. Atanasiu Eugen. si Elena. Ganovici D-tru. 10 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Ilarie Chendi 33. 11 apartamente. Ing. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Atamian Acvor si Ana. Bucuresti (Colentina). 283. 278. Bucuresti. 285. Bucuresti. 291. 271. Apostoli 50.Campeanu 4 bis. sos. Ardeleanu Cecilia. Alexandrina. Const. Bucuresti. 7 apartamente. 284. Bucuresti. 5 apartamente.. str. Romanescu 17. Bd. Calusei 37. Spl. Bucuresti. Bucuresti. Romulus 19. 20 apartamente. str. 288. Horei 8. Bucuresti. str. Administrativ Socet. 4 apartamente. 7 apartamente. Cazarmii 51. Ioan Nou 15. Justitiei 35. str. 277. 280. 4 apartamente. Armand Carola. Aschil Solica (Lizica). Slatineanu 4. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Aurel Vlaicu 34. str. Anton I. str. 282. Dr. Gh. Ana Ignea. 30 Decembrie. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Antonescu Stefan. Cezar Boliac 25-27. Armescu A. Romulus 19. 15 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. 293. str. Arama Octavian. Vasile Roaita. Stefanescu Stefan 63. str. str. str. 6 apartamente. Vasile . si Maria. Lister 11 A. Bucuresti. Aldeleanu N. Pasteur 10. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Av. Menelos Ghermani 10. 296. Unirii 197. Tolbuchin 49-51. Bucuresti. 292. Bucuresti. Antim 2. 30 decembrie 32.

Roaita-Constanta. Tolbuchin 127. A. 322. Bucuresti. str. Antimoianu Stefania. 9 apartamente. Aldica Ecaterina. Judetul 22. 3 apartamente. Andreescu D-tru. Popescu Asan 15-17. str. 3 apartamente. Otetelesanu 5.. Bucuresti. str. Lucaci 66. str. Muz. Alexandrescu C-tin. str. 324. 5 apartamente. 3 apartamente. Andrei Lazar. Constanta. Putul cu Plopi 1. Dinica Golescu 65. Bucuresti. str Calarasi 319. Bucuresti. Pictor Vermont 5. Stalin 73. Valeriu Prescurea 36. Felix 33. calea Piscului 72. Oltenita 116. 4 apartamente. 325. Dr. Constanta. Ioan Ghica 1. 310. 4 apartamente. Putul cu Plopi 1. gh. Marcovici 9. 7 apartamente. str. Bucuresti. 308. Alexandrescu Irina. Spl. 333. 317. Arghirescu Mihail. Serban Voda 107. str. calea Victoriei 128 A. Atanasiu Eliza. Sf. str. Bucuresti. str. 305. Achim C-tin. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Avram Savchis. Acks Hana. 300. 327. Bucuresti. Bucuresti. Vintila Bratianu 33 bis. C. Rosetti 13. 299. str. Marasesti 48. Bucuresti.R. Bucuresti. str. Balcescu 3-5. Bucuresti. str. 301. 4 apartamente. Dr. Bucuresti. Intr. str. str. . str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Angelescu C-tin. Traian 161. Schit. 2 apartamente. 3 apartamente. Coleti. Bd. str. Arsenescu Zoie. 5 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. Magazia garii. 326. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str.. Constanta. Spatarului 1. str. Ipsilante 2. str. Bucuresti. Alanverdiean Mannie. 306. Adanut Maria. apartamente. str. Botosani. Hagi Moscu 18. Unirii 122. Nicolae Selari 3. Zambacian 27. str. Arapu M. 311. str. Traian 55. Bucuresti. str. 303. Bd. 318. 7 apartamente. 315. str. 7 apartamente. Elena Cuza 114-116. V. str. Stefan cel Mare 19. Republicii 28. str. Bucuresti. Bucuresti. Libertatii 14. str. Marinescu Gogu. Bucuresti. Popov 74-76. 313. Principatele Unite 70. str. 302. str. 9 apartamente. str. Bucuresti. 321. 309. 10 apartamente.F. Sabinelor 101. N. 7 apartamente. Pop de Basesti 4. Bucuresti. str. 304. Bd. Apostol Voicu. 109 apartamente. Suciu Eliza. Bersei 35. Sinaia. Magureanu 39. 312. 320. str. Atanasiu Mircea si Popescu Florica. 9 apartamente. Pictor Grigorescu 2. Bucuresti. I. Almeuli Senora. Intr. str. Basarab 17. Jean Valjean. str. Antonescu Gh. Anton Pan 23. 314. Popa Petre 3. 316. Asociatia Pensionarilor C. Alanvendi Stefan. Azariem Rina. 7 apartamente. 5 apartamente. Alexandru Zaharia. Polona 3-5. Amster Morit. 307. Adamescu Maria. Jdanov 17. Teodor Sperenta 16. sos. Abramovici Marcel. 4 apartamente. str. 298. Bucuresti. 11 apartamente. 4 apartamente. 319. calea Grivitei 213. Antonescu Petre Margareta. Alanverdiean Luiza.

349. Cantacuzino 5. 4 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 248. Bucuresti. 5 apartamente. Anestin I. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Aurelia. si Maria. str. Intr. Aldea 83. str. 113. Bucuresti. calea Vacaresti 337. Avedission Maria. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Andreescu D-tru. Bucuresti. Alaci Gh. 344. Aleman Haim si Golda. Sabinelor 63. 12 apartamente. 6 apartamente. Albescu Natalia. str. Adam Bucur Maria. Eminescu 22-20. str.. Viitorului 24. 20 apartamente. Aleea Bibescu Voda 3. 353. Bucuresti. 337. 7 apartamente. 288. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Viisoarei 2. Bucuresti. 328. Giulesti 99-101. Anastasiu Anton. 358. Bucuresti. 20 apartamente. 356. Turnu Severin. Alexe I Domnica. str. str. Bucuresti. Dionisie Lupu 11-13. Viitorului 116. str. str. Bucuresti. Av. Almaleh Iosef. Alexi 6. . Bd. 2 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Ghelerter 1. 10 apartamente. Horia. 350. calea Mosilor 12-14. Sibiu. Cocarescu 76. Scoala Inot 28. str. Piata Roseti 6. 5 apartamente. 360. Aronovici C. 333. 4 apartamente. Stefan cel Mare 82. 92. Ronda 49 A. Alexandrescu Gh. 2 apartamente. Edgard Quinet 3. S. Calea Victoriei 25. str. Al. 8 apartamente. 361. str. Adamescu Spiridon. Bucuresti. Caragea Voda 27. str. str. Dacia 34.str. 7 apartamente. Zoie. Bucuresti. str. 341. Bucuresti. Vasile Lascar 8. 340. Bucuresti. 357. str. 346.. str. 330. 4 apartamente. Libertatii 250. 334. 3 apartamente. str. str. str. 348. 336. 7 apartamente. 343. Busteni. Dr. 332. 26 apartamente. str. Alexandrescu Mihail. Prof. Atanasiu Ioan. 7 apartamente. 13 apartamente. 342. 351. Angelescu I. V. Catelu 57. calea Dorobanti 9. Bucuresti. Bucuresti. Lascar 90. calea Plevnei 50. Oct. Frunzei 45. str. Alexeiu Andrei si Elena. 11 apartamente. 352. 8 apartamente. Apostol A. Nastase Panfir 27 si 27 bis. Cantemir 9. str. Donici 5. calea Dorobanti 189. str. Bucuresti. Ambrus olimpiu. Lucretia. 70. Traian 68. str. Zorileanu 71. Artareanu Dumitru si Eugenia. Puschin 36. Bucuresti. str. str. 329. Angelescu Chiriachita. Bogdan 15. 12 apartamente. 338. Arapu Eugenia. Dacilor 2. Bucuresti. Andreescu Gh. Atanasiu Hristu. Ariciu Const. calea Grivitei 47-49. Ioan. Frumoasa 54. 5 apartamente. str. Dionisie Lupu 12. 14 apartamente. calea Povernei 18. Corneliu. 331. I. Bucuresti. Gabriel Peri 4. 354. 5 apartamente. Aureliu 35. Bucuresti. Fainari 48. Ioan Ghica 2. Bucuresti. Anastasiu Alexandrina. calea Calarasi 51. str. Antonescu Eftimie. 339. Anastasescu Ana. 355. Piatra Neamt. str. 2 apartamente. str. Magurele 170. Antoniu Moga. Povernei 23. Bojoreanu 53. str. Dobrogeanu Gherea 2. Vasile. Ardeleanu G. Angelescu Romulus. si Elena. 13 apartamente. 335. 359. Abrud 108. Momuleanu 27. str. Antoniu C. sos. calea Mosilor 207. 345. Stefan cel Mare 142. 7 apartamente. str. sos. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Alexandru G. str. Alexandrescu Iulian. 347. sos. Toamnei 53. Bucuresti.

3 apartamente. Dealul Cioplea. 6 apartamente. calea Victoriei 112. Andreescu Niculae. Bucuresti. Bucuresti. 378. str. Andrei Ioan. Aurel Vlaicu 166. 3 apartamente. str. str. str. str. Bucuresti. 365. T. Bucuresti. Arenei 10. 395. Bucuresti. Bucuresti. Austrului 4. Sperantei 36. Bucuresti. 2 apartamente. Abramovici Smil si Emilia. Dinu. Kogalniceanu 75 Mangalia. G-ral Magheru 43. Arsenescu Maria. str. Bucuresti. Atanasiu Maria. Bd. Bucuresti. 391. 364. 9 apartamente. 9 apartamente. str. str. 379. 3 apartamente. 367. M. Aurelian Octavia. Bucuresti. Avrigeanu Nicolae. 3 apartamente. Robert de Fleurs 2. Acigheozian Iugoper. 3 apartamente. Toamnei 25. 6 Martie 89. 3 apartamente. str. Romana 166. Sandu Aldea 83. Amiral Balescu 6. Bucuresti. Sinaia. Anastasiu Amero. Alexandrescu Odeta. Prof. 4 apartamente. 2 apartamente. Catelu 5. 376. 390. str. 387. Anastasiu Orestin si Casanta.362. Apotescu Angelia. str. G-ral Magheru 2. Dorobanti 3. str. Bucuresti. Antoniu St. 381. Angheliu Alex Maria. M. 384. Toamnei 45. 5 apartamente. str. Piata Independentei 11. str. Bucuresti. Atanasiu Victor. Bucuresti-Colentina. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 369. 372. 392. Antonescu Varvara. Pitar Mosi 27 str. Muzicescu 6. str. str. 4 apartamente.. 394. 3 apartamente. Albescu N. Albini Sever. 374. Fainari 80. 377. Bucuresti. 14 apartamente. Bucuresti. Ioan. Bucuresti. Intr. str. Atamian Maria. Ioan Bogdan 5. 6 apartamente. 4 apartamente. Argesi 16. Caragiale 22. 4 apartamente. str. Bucuresti. Elefterie 46. Alexandrescu Dersca. str. Masaric 9. 383. 393. Toamnei 31. 368. Eroul Nicolae 51. Mamaia. C-tin Nancu 7. 3 apartamente. Roseti 34. str. Andreescu Victor si Margareta. 382. str. . Bucuresti. str. str. 14 apartamente. Bucuresti. 7. Bucuresti. 396. Anastasiade Georgeta. str. Angelescu C-tin. Bucuresti. Bis Enei 16. Alex. 29. Aglaia. Alexandrescu Victoria. Constanta. 30 Decembrie 55. Alexandrescu Valentin. Maria. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Andrei St. str. 370. Adamescu Nicule. Mazarik 21. 388. 3 apartamente. Apostolescu Fernanita. str. Armasului 10. str. Alexandrescu Remus. Poenaru Bordea 18. str. 4 apartamente. 363. str. 10 apartamente. str. str. Constanta. str. calea Mosilor 212-214. 385. Magheru 3-57. 2 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. G-ral Magheru 27. Bucuresti. 380. Alexandru Gh. Episcop Radu 3. 373. 3 apartamente. Romana 192. Visarion 25. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Roseti 36. 389. 371. 386. Anghelescu Gh. Vasile Lascar 25. str. 366. calea Victoriei 214. 4 apartamente. str. Gen. Agarici I. Vanatori 5. 375. 12 apartamente. Anton Dumitru. Bucuresti. str. Sf. Bucuresti. str. Vasile. str. Orientului 1. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Andreescu Maria. Predeal. Dionisie Lupu 53. str. str. Bucuresti. Avedirian Maria. Bucuresti. cel Bun 1. Bucuresti. str.

418. 404. Alaci Dorina si Ivone tutore. Alecu Ruso 24-26. Bucuresti. Stelian. 7 apartamente. 410. Sos. 422. Ion Frimu 36 Sinaia. Andreescu Petre. 2 apartamente. 2 apartamente. Elisabeta. Antoniu Adolf. str. Braziliei 7 A. str. str. Imparatul Traian 37. 6 apartamente. str. Zablovschi 48. Bucuresti. 413. str. str. Argeseanu Ana. str. str. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bratianu. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 1 Poiana Brasov. G-ral Manu 7. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Popa Soare 56. str. calea Dorobantilor 63. 398. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana. 412. 5 apartamente. Albulet R. Cult. 6 apartamente. Londra 49 Caracal. Bonea 23. Carpati 2. str. si Tehnicienilor. Fabr. 420. Bucuresti. str. str. Bolintineanu 5. C. Achimescu Achim. Anastasiu Gh. 409. Arghiropol Aviadeo. 2 apartamente. str. str. 400. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Asociatia Proprietarilor. Vergului 11. . Nicolae. 407. G-ral Demostene 3bis. Andreescu Maria. Hatmanul Arbore 5. 417. str. Antonev Felicia si Jean. Bucuresti. Petru Rares 34. Boteanu 3A. 424. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. 405. Anastasia Rafael si Tana Vasile. 408. calea Calarasi 67-69-71. Alden Petre. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Andreescu Gh. Isaia. 7 apartamente. Aslan C. Mare 2. str. Andreescu Mircea Paul. calea Plevnei 5. Bucuresti. I. calea Plevnei 1 B. 1 apartament Bucuresti. Sarindar 15.Constanta. 3 apartamente. Bucuresti. Popa Nan 93. 37 apartamente. 414. Ilie Pintilie 44-47-51. C. Nitulescu si Matei. Bela Brainer 98. Bucuresti. Patriarhiei 7. Cazavilan 4. Baicoian colt Nifor 32. Asociatia Ing. Stefan cel Mare 31. 406. Alex Tase si Ruxandra. Alex Tudor si Maria. 402. 401. 425. Agopian Zaharia si Reteizan. Lazar Grumberg 1 Mamaia. 2 apartamente. A. str. Akerman Bernhod. Bucuresti. str. 419. Aslan C-tin si Ioana. 423. str. 421. Udricani 4. 416. str. Brezoianu 53. 2 apartamente. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B. Oituz 7. Vaslui. Bucuresti. 397. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. Ing. Arteza Tanase. Asoc. 3 apartamente. Gabroveni 12. Tolstoi 4. Vasile Conta 20. Alexandru Eduard. str. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel. Bucuresti. L. str. str. 30 Decembrie 18. Cameliei 21-23. 5 apartamente. N. Molotov 5 Bucuresti. 411. str. 2 apartamente. Alba Iulia 27. Episcopiei 2. Focsani. Const. de Chibrituri 56. str. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. str. Baicoianu 17. str.. Bd. str. Doamna Chiajna 24. str. 403. 415. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. 399. str. Ana Ipatescu 10-24 scara B. 3 apartamente. Antoniu Eugenia. str. Bucuresti. str. 29 apartamente. str. Baicoian colt Isvoreanu 1. Braila str. 2 apartamente. Balcescu 25. Bucuresti. Rosetti 37. Bucuresti. str. 6 apartamente.

Sirenelor 15 R. str. 433. Virgiliu. str. 6 apartamente. Magheru 34-36-38.A. Bolocan Gheorghe. Georgeta. Bucuresti. str. str. Botez Ion. 5 apartamente. str. Bucuresti. Borvizeanu Grigore. str. Sinaia. 2 apartamente. Andronie C. 32 apartamente. str. Dr. 455. Ganovici D-tru 6. Bernescu Ion. 7 apartamente. Calea Victoriei 112. 7 apartamente. str. Aleea G-l Angelescu 11.. St. Bosoanca Mihail. 436. 434. 454. Gh. Academiei 35. Bd. Mazarik 1. Barder D. 4 apartamente. 8 apartamente. 7 apartamente.426. Si. B-dul 1 Mai 209. str. str. 6 apartamente. Ion Mortun 16. Gh. Bucuresti. 453. Badici Elena. D. . 5 apartamente.. Ana Ipatescu 42. Vladimirescu 20. Magheru 43. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. Gh. Dionisie Lupu 74. Dimitrov 117. Bucuresti. str. 13 apartamente. 27. 6 Martie 19. 119. 18 apartamente. Biciovschi Teodor. Bucuresti. V-le Lascar 22. str. Hangiului 5. 432. Bolintineanu 3. Petre Poni 4. Bucuresti. Avram Incu 15. Bucuresti. Bujes Luisa. str. str. 430. Buestrului 8. Bucuresti. 446. Bucuresti. 21 apartamente. str. Academiei 35. str. Atanasiu Gh. str. 438. Bratea Mihaiescu D. 3 apartamente. str. Valeriu Braniste 60. 4 apartamente. Uranus 85 bis. 8 apartamente. str. Brotman Sara. 443. Babaianu Hazar. 445. 442. str. Ciru Dinescu 11. str. Lt. 31 apartamente. 4 apartamente. str. 441. str. Falticeni. Algicheren S. str. 439. Asociatia Coproprietarilor. 3 apartamente. 448. Bebereche Teodor. Lanariei 13. Gh. Bucuresti. Speranta 19. 7 apartamente. Demostene 39. 428. Ion. Maria Rosetti 53. Niculae. 437. Mantuleasa 27. 449. 2 apartamente. Ada Verona. Dr. Bucuresti. str. Baloleanu Gh. si Elena. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Mihaileanu 49. Virgil Plesoianu 40. Bucuresti. B. Aurora 66. 440. Bucuresti. Berzei 48. 4 apartamente. calea Grivitei 181. Blima. Bucuresti. Skorilov 9. str. Th. Tunari 18. 12 apartamente. Victoriei 9. Balan Lubiu. 456. Badulescu P. 447. Bucuresti. str. Bd 6 Martie 95 Asan G. str. 429.Sarat. Galati. str. str. Vlahuta 25. 37. Icoanei 17. Asan 3. 444. str. str. Bucuresti. T. Albu Gh. 5 apartamente. 451. . Bucuresti. 452.. Balaban Gherghe. 19 apartamente. Beldiman 40 bis. str. Bd. Bucuresti. 3 apartamente. Lt. 431. Bucuresti. Alex. str. Batistei 1-5. Bucuresti. Birbaum Rebeca. str. Bucuresti. Bita A. Baluta Ion. Vanatori 1 A. 10 apartamente. 211.. 3 apartamente. Victor Manu 39. Bucuresti. 450. si Antonia. Calea Rahovei 201. Piscului 25. str. Bucuresti. Zosima 8. Boter Ioachim Dora. Bucuresti. 435. Branescu Alexandru. 7 apartamente. C-tin Napu 11. Bolintineanu 3. str. Blocul C. Bd. Sft. str. str. 5 apartamente. Piata Lahovari 9. Bica N. Ion Nou 19. Bejenaru Vasile.

Sergent Nutu Ioan 69. Banu Gheorghe. Badulescu Aurelia. str. 459. Stafetei 1. str. Maria. Budalanescu Cornelia. Elena Doamna 30. Alex. 462. Berger Ernestina. str. Dogarilor 42. 479. Maica Domnului 51. 478. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. str. 2 apartamente. 12 apartamente. 8 apartamente. Bercovici J. A. Jdanov 45. 2 apartamente. Boreanu Augustin. 3 apartamente. 491. Cuza Voda 37. Constanta. Georgescu 23. Dianei 1. 26. Bercaru Margareta. 458. str. 486. str. str. 468. str. 2 apartamente.. Holban 6. 464. Bucuresti. Bucuresti. Buretean Dan. 3 apartamente. 465. Bratianu Niculae. N. 492. Beldiceanu 14. 461. Bucuresti. Prof. 2 apartamente. Putul Inalt 2. 474. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. 457. Austrului 26. Balian Dieran. str. Ana Ipatescu 24. Elefterie 15. str. str. Dionisie Lupu 12. 7 apartamente. Brosteanu Angelica. Bucuresti. Lister 62. Brataseanu Gheorghe. Burciu Maria si Gh. calea Rahovei 120. 490. 4 apartamente. 26. A. Bucuresti. B. 483. Radu Voda 25. Brailei 39. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 7 apartamente. 3 apartamente. str. Barbieru Vasile. Bucuresti. Occidentului 19. 472. Bucuresti. str. Plesesti Gane 6. 6 apartamente. Borsatti Mario. 484. Bucuresti. Bucuresti. str. Constantinescu 65. Pictor Andreescu 31. 2 apartamente. 11 Iunie 71. 3. str. Dr. Dr. str. Bacoveanu Ana. 475. Badescu Constanta. 7 apartamente. Varful cu Dor 50. Stradela Darabani 4-6. str. Eforie. str. 469. Bucuresti. str. 470. Galati. str. str. 18. 463. 480. Dobreta 16. 487. N. Tunari 87. Sinaia. str. Sebastian 15. str. 477. str. str. Banu Smaranda. Iasi. 26. str. Bucuresti. Bucuresti. Barbulescu Maria. Republicii 86. Dr.Botosani 13. Academiei 35. str. Bucuresti. 2 apartamente. Sepcari 9. 7 apartamente. 481. Toamnei 132. 5 apartamente. 12 apartamente. Iorga 53. 473. Bucuresti. Boanfa Ion. str. Intr. Lister 22. Bercovici Ana si Marcu. Bucuresti. 6 Martie 6. Aurel Vlaicu 146. Bucuresti. Berger Aurelia. Braunstein Ada. M. Bercovici Blondina. Baroiu Marin. 4 apartamente. Bucuresti. str. Braila. Boanta Maria Brandusa. str. 5. Bucuresti. 11 apartamente. Balaban Atanase. Bucuresti. str. Bogatu V. Republicii 245. Bucuresti. 3 apartamente. Blanc Constantin Tuliu. G-ral Magheru 43. 2 apartamente. Istrate Nr. Aureliu 3. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Butunoiu Cezar. 4 apartamente. 488. Bucuresti. 467. 18 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. Naum Romniceanu 26. Bucuresti. 6 apartamente. 1 apartament. str. Bucuresti. Bulaceanu Mihail. str. C-tin Bernescu 31. Buicliu Julieta. 466. Buda Constanta. Bucuresti. Toamnei 2. 476. Bd. Schitu Magureanu 39. 460. str. 3 apartamente. 489. Banescu Victoria. Galati str. 471. Bucuresti. Jules Michelet 19. jud. Bucuresti. 21 apartamente. 485. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente. Dr. . Barsamian Lucia. str. Frigului 3. Sf. Marin Niculescu 5. 4 apartamente. str. 482.

str. Transilvania 36. 6 apartamente. Calea Mosilor 51. str. str. str. Fundatura Gherase 4. Lirei 15. Buzdugan Dimitrie si Constanta. G-ral Angelescu 32. B-dul Domnitei 12. str. Bucuresti. B-dul Banu Manta 57. Cuza 105. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente. 511. 5 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bratu Ion Gr. 504. 4 apartamente. str. Baldovin Dem. 5 apartamente. Dr. Berestain Moise. B-dul Dimitrov 116. Burduseanu Anghel. str. 6 apartamente. 6 apartamente. Bejan Nina 3 apartamente. Petru Rares 23. Bercu Leon. str. 241. 14 apartamente. str. Bucuresti. str. Comana 9. str. str. str. Bucuresti. Bassi Roberto si Elena. 499. Bartolomeu Lascar. 5 apartamente. 494. Bucuresti. 505. 503. 514. Horatiu 5. Butu Geta. str. 5 apartamente. Brezoianu 9. Nifon 14. 519. calea Grivitei 239. Bucuresti. Bucuresti. 513. 516. str. Brega Vlad si Ecaterina. Gramont 31. 4 apartamente. str. Buhman Eugeniu. Bucuresti. Balas Emanoil. 507. str. G-ral Angelescu 87. 5 apartamente. Fainari 31. B-dul A. Bucuresti. Victoriei 2. 8 apartamente. Bolintineanu 5. Botez Ioan. Petre Ispirescu 67. 7 apartamente. Bucuresti. str. Calea grivitei 35. Stoica Ludescu 25. 506. 523. Sft. Vasile Alexandri 18. Amurgului 1. str. 496. Sinaia. str. str. 497. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bosneag Dumitru. Banita Ion N. 13 apartamente. . str. Balint Scarlat. Buia Lisinah si Elena. Bucuresti. Serban Voda 66. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucurescu Teodora. Ionica 6. 522. Bucuresti. Maior Campineanu 49. Viilor 121. Bucuresti. Bucuresti. Borsan Elena. Brezoianu 53. Bucuresti. 502. Ana Ipatescu 24. 501. Calea Grivitei 266. 500. Barbieru Niculae. 518. 526. Branza Emil. Flaviu. Moraviei 9. Brunu Lazar. Ilie Pintilie 10. Popa Tatu 70. Grivitei 41. str. 33. Burghelea Niculae. 4 apartamente. 520. Bd. Bucuresti. V. N. Bucuresti. 521. 10 apartamente. 21 apartamente. str. str. Branzaru 14 apartamente. 7 apartamente. Episcop Chesarie 17. Bucuresti. Gheorghe Lazar 4. Intr. Bucuresti. Barbatescu Maria. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. 4 apartamente.493. Generalisimul Stalin 23. Seneslav Voevod 56. Bucuresti. 509. Bretu Mihai. 3 apartamente. Titulescu 77. Bucuresti. Bossel Clara. Badulescu Alexandru. 6 apartamente. Bucuresti. 495. Tugomir Voevod 55. str. Bunger Victoria. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Balaban Iancu. str. 515. Pictor Obedeanu 27. 517. I. Bucuresti. Blumenfeld Avram. 7 apartamente. Abrud 137. Banescu Silvia. 512. Sos. Cuibasev 33. Romania Muncitoare 90. 10 apartamente. Vanatori 25. 498. Sos. 508. Blumen Marcu. 10 apartamente. Bucuresti. str. 525. 7 apartamente. str. Marcovici 9. 11 Iunie 24. 510. Cal. 524. 527. str. 4 apartamente.

3 apartamente. str. 7 apartamente. G-ral Angelescu 15. A. Bucuresti. 3 apartamente. B-dul Gh. 17 si 19. Badescu Mihail. 8 apartamente. 523. Turnescu 6. B-dul 6 Martie 89. B. Frumoasa 21. Bucuresti str. 529. 525. Bugeleisen Leon. Bucuresti. Cosbuc 75. 13 Decembrie 8. 30 Decembrie 52. Bacau str. 1 apartament. 3 apartamente. Iosif 74. Albinis 22. Mures 77. str. Isaccea jud. Bercu Ion. 4 apartamente. 3 apartamente. Marfurilor. Oitelor 11. I. Dr. 520. . Bucuresti. Tulcea. Sinaia str. str. Bucur Al. Revolutiei 5. Bodescu Marilena. 522. Ecaterina Varga 10. 7 apartamente. 527. si Natalia. str. A. Besso Maria. Bucuresti. Arionoaiei 18. Barth Adolf. . Bucuresti. C. Arionoaia 26. str. 8 apartamente. 525. Bucuresti. Th. Bucuresti. 4 apartamente. 523. 9 apartamente. str. 12 apartamente. Teilor 2. A. str. Bucuresti. Balttner C. Cuza 50. A. str. str. str. 395 bis. 520. 522. 8 apartamente. 3 apartamente. Boboc Stefan. Dristorului 13. Calea Calarasi 278. si 5. A. Frumoasa 54. B. Bucurescu Ion Most. Verzisori 42. Buc. Basoc Gheorghe. Berca I. 526. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. Stalin 76. Coson 2. Bernstein Clara. Rahovei 107. str. Bardelli Remus. 7 apartamente. str. str. 77. 525. C. Imparatul Traian 28. str. str. Mitrop. Nifon 21. Vasile. 13 Decembrie 4. B. B. 10 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Craiova str. Bucuresti. Barbulescu Stefan Alex. Carol Davila 38. Bruckner Hans. str. str. Hartanoaia 7. C. Brezoianu 51 Braila str. Bucuresti. Boeriu Maria. Speranta 88. 521. Bura Ion. C. 7 apartamente. Furnica 6. A. 523. B. 11 Iunie 45. 3 apartamente. Alex. Popa Tatu 83. str. Brezoianu 29. str. Bucuresti. str. Botosani str. 69 apartamente. 520. 14 apartamente. Bucuresti. C. 13 Decembrie 4. A. Boghici Gh. Aristia 18. str. B. 526. A. Biolan Barbu. str. Rahovei 20. str. C. Bucuresti. Calea Grivitei 395. Bucuresti. 521. Sinaia str. 528. C. B. Paraul Rece 524. 7 apartamente. Barlea Victor-Suhateanu. Bucuresti. Alex. 527. Cal. 8 apartamente. str. Brezoianu 6. 529. Barbulescu Maria. A. 6 apartamente. Bucuresti. Baneasa-Sos. Bunescu Eugenia. Arad 41. Bucuresti. Bragadiru George si Petre. Progresului 17 Predeal str. 524. Bucuresti.528. A. str. B. Braila str. str. str. str. str. 4 apartamente.Ploiesti 6. 10 apartamente. C. 522. C. str. Batinschi Vladimir.. Boeru Gheorghe. Bucuresti. B. 30 Decembrie. Bucuresti.. str. Bucuresti. 524. Sabinelor 3 A. B-dul 6 Martie 12. Braileanu Constanta. A. Sinaia str. 43 apartamente. 526. Romonia Muncitoare 101. str. 79. D. 529. Bucuresti. Bejan Petre. Lister 1. Bucuresti. I. Arion 70. Caragiale 14. str. Bucuresti. Bancila Nicolae. 521. 41. B. Dragoslavele 10. Timisoarei 26. cel Bun 4. V. str. 528. str.

13 Septembrie 17. I. Renee. Tabacarilor 18. str. Dr. . Bucuresti. str. Vanatori 23. Lenin 11. Moara de Foc 6. str. Dr. 21 apartamente. Vasile Roaita 10 si 12. Judet 7. str. Calea Serban Voda 2 si 1. Piata V. Bugan Tudor. 1907 Nr. Birman Nicolae si Eugennia. Botosani str. 540. Stefan cel Mare 47. 543. Bancara in lichidare 179 apartamente. Karl Marx 1-3. 537. Timisoara str. C.527. Tg. Babes 14. str. Doamna Balasa 33. V. Brasov. Bucuresti. 531. str. Busteni. str. Craiova. Ocna str. Bucuresti. str. I. B-dul N. Banca Cerealistilor S. Brum Ioan si Eugenia. 544. Gh. Bungher Carola suc. 541. Caransebes. Balcescu 10. 2 si 4. 10 apartamente. C. Cluj. Bd. Ion. V. Bucuresti. 4 apartamente. str. Beresteanu Maly. 8 apartamente. Ciru Iliescu 8. G-ral Praporgescu 18. V. C. 7 apartamente. Bunescu Vasile. 528. str. Beresteanu Elena. Closca 2. Buzau. Militari 6 si 8. Bucuresti. Smardan 27. str. 7 Noembrie 2. Iasi str. str. Constanta. 1 Mai 23. Banica Alchinoie. 545. Unirii 101. in lichidare 34 apartamente. 3 apartamente. Vasile Alexandri 2. str. Bacau str. Tulcea str. 32. Bucuresti str. Academiei 4. Tg. Fraternitatii 9. Bratianu M. Vasile Luca 1. 13 Septembrie 4. 13 Iunie 1-3. Banca Rahova Bragadiru S. 548. str. Galati str. Stalin 26. 3 apartamente. Dobrogeanu Gherea 84. str. Stefan cel Mare 226. Stalin 11. str. 11 apartamente. str. Nicolae 45. I. Pitesti str.A. 532. 13 Septembrie 299. Bobrai Farcas 6. I. Banca Romaneasca Inst. Productelor 17-19 Dorohoi str. Bucuresti. Cosbuc 64. Bucuresti. str. 14 apartamente. Mircea 86. 547. 529. Ana Ipatescu 14. Senatului 19. Tg. Baras Retti. str. Caracal. 8 apartamente. Vasile Roaita str. Stalin 11. Victoriei 31. Bucuresti. B-dul G. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Ecoului 11. Dr. str. Mihai Bravu 341. str. 5 apartamente. str. str. 8 apartamente. Ramnicu Valcea str. Bochary Robert. Gh. Rozelor 15. Botez M. str. Bucuresti. Butuceanu Irina. Aprodu Purice 6. Bucuresti. str. 23 apartamente. Vasile Goldis 1-3. str.A. Bucuresti. str. 546. Ghercesti 11. 3 apartamente. Bohdjelian Avedis. 542. str. Nicolae Balcescu 36-38. 530. Sf. str. Braila. 535.R. 1. 5 apartamente. str. V. Piata Stefan cel Mare 10. Satu Mare Piata Libertatii 19. Balanica C-tin. Nifon 27. Lazureanu 48. 539. Bucuresti. Ilarie Voronca 10. Bucuresti. Vasile Luca 1. str. Bucuresti. Lanariei 11. Roman. Mures str. Putul cu Apa Rece 27. 10 apartamente. 536. str. 533. Filimon Sarbu 12. 538. Epicol 68. str. Calea Rahovei 78. Bartos Niculina. Bucuresti. Staicovici 41. Cosbuc 64. Arad str. Turnu Severin str. str. Jiu str. Buradescu Traian. str. 6 apartamente. Ploiesti str. Emil Zolla 2. Bucuresti. Barbieri Nicolae. 4 apartamente. Sos. 534. Bucuresti. 4 apartamente. Braunschield Efraim. B-dul Libertatii 145. Bucuresti. Bungher Wili. str.

str. str. Bellu Ioan. str. 567. str. Masina de Paine 58. Brezoianu 29. 10 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. I. str. Buia M. 551. Bucuresti. 4 apartamente. 573. I. Balasanu Adela. Borzan M. Bucuresti. str. Bender Maria 11 apartamente. Berlescu Aurel. Bucuresti. 552. (com. Balan Jacues. Morilor 24. Braustein Clara. str. Aurora 32 si 43. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 584. Diditel 30. str. str. Spl. Bucuresti. 4 apartamente. str. Spiru Gheorghiu 24. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. 562. Urdarescu 15. 572. 6 Martie 95. Bucuresti. Sos. Progresul). Vulturilor 127 si 129. Bucuresti. Pascal 40. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bercanu Simion. Marasesti 76. Benga Toma. Botez Ioana. 553.11. 10 apartamente. 7 apartamente. 582. Berman Eliza. 16 apartamente. 2A. Bucuresti. Bucuresti. Lamaitei 1. Bucuresti. Bendescu Elena. 3 apartamente. Bucuresti. Barsan Otilia. str. 2 apartamente. 577. Babalicescu Grigore si Ristea. Costache Negri 28. Emil Pangratti 21. str. Popa Tatu 85. 580. 579. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. str. Badulescu Eleonora Dan. 4 apartamente. Calea Victoriei 101. str. 568. Bilec Teodor. 12 apartamente. Braunstein Iancu si Liza. si Jenica. Calea Mosilor 286. Plevnei 131 A. str. Berceanu Gh. Balaceanu Gh. Matei Basarab 2. sos. Bucuresti. Bateriilor 34. Bogardo Giuseppe. Bucuresti.549. Bucuresti. Bogdan Constanta. 4 apartamente. Barsan Ioan. En. Putul cu Apa Rece 7. 11 Iunie 51. Bratulescu C-tin. 7 apartamente. 561. 5 apartamente. Mihai Bravu 232. Justitiei 41. Braunstein Lucia si Leia.. Simonide 14. Bucuresti. calea Dudesti 52. 9 apartamente. B-dul Marasesti 9. str. Fonteriei 8. Bucuresti.. 575. Baleanu Dumitru. Vacarescu 14. Splaiul Unirii 69. 576. 571. Giurgiului 9 . Dudesti 93. 6 apartamente. str. Buhlev Rytta Panaitescu. Poteras 25. Bucuresti. 565. Brihailescu. Bercovici Iancu. str. 581. Lucaci 81. Beldescu Gheorghe. str. Bucuresti. 556. str. str. Berghamer Iosif. 550. Sincai 7. str. 560. Bucuresti. 5 apartamente. Stelea Spataru 10. 6 apartamente. str. Gh. 578. Borsaru Vihelmina Maria. 569. 3 apartamente. 570. calea Serban Voda 53. Bd. 6 apartamente. 559. Splaiul Unirii 49. 8 apartamente. Bucuresti. Calea Grivitei 13. str. Magurele 43. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Berman Filip. 7 apartamente. 554. str. 5 apartamente. Cuza Voda 26. Popa Stefan 35. Borusev Giovani. 6 apartamente. str. Splaiul Unirii 281. Dobrogeanu Gherea 2. Bucuresti. Petre Maior 10. Bucuresti. 6 apartamente. 566. Independentei 56 b. Bucuresti. 555. str. Bucuresti. Dr. 5 apartamente. Asache 11 si 22. Colonel Orero 22. Bd. 564. str. Bica Nica. str. Procopiu 17. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail. str. Bucuresti. 5 apartamente. 583. str. 558. 563. 3 apartamente. . 574. 557.

611. str. Traian 189. Stefan cel Mare 244. 6 apartamente.G. Inisor 11-4. Pop de Basesti 27. Stirbei Voda 69. 3 apartamente. 601. str. Cosbuc 15. Gr. 600. Bucuresti. Duca 5. Segmentului 9. Bucuresti. str. Buzau. str. str. 12 apartamente. Filaret 47. 616. 5 apartamente. str. Bucuresti. Boios Cicerone. 593. Popa Soare 69. str. str. Bonola Tanase. Bataturescu Dan. 2 apartamente. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente. str. Bucuresti. B-dul 1848 nr. Bratescu Eugen si Badulescu Maria. Bucuresti. 608. Bucuresti. Bratulescu Dumitra. Bucuresti. Timisoara. str. Bucuresti. calea Victoriei 7. str. Bizduna Maria. 617. str. Alecu Russo 10. 6 apartamente. 7 apartamente. Babes Filip. 9 apartamente. Burada Victoria. 6 apartamente. Bucuresti. 12. Bontuceanu C-tin. E. Bilinaci Teodor. Stelea. str. Arad. Burlan Florica. 6 apartamente. Bucuresti. str. Filimon Sarbu 3. Bucuresti. Viitorului 26. Republicii 88. sos. Alexandrescu 79. Spatarul 11. . 603. Bucuresti. 47 apartamente. Bratu Elena. Smardan 9. Oradea. Mitrop. 610. 3 apartamente. Botescu Elena. Bucuresti. Splaiul Unirii 39. 1 apartament Ploiesti. D. 597. Dimitrof 7. str. Babic.Cotroceni 11 b. Calea Mosilor 136. Jdanov 9. Burghelea Vasilica. Unirii 19. str. Gh. Gh. D. Berna 3. str.Raureanu 2. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Dan. 4 apartamente. Bucuresti. Mihai Voda 31. jud. Sturza 18. Campulung Muscel. str. 598. str. Bucuresti. 588. 607. Bucuresti. Rahovei 407. Bucuresti. str. Bucuresti. 587. Gheorghe Nou 27. 613. Balasescu Gr. 6 apartamente. 591. Berceanu N-lae. str. 594. Cobalcescu 25. str. Alecu Russo 24. 599. Butter Sophie. Arad. M. Oculeanu 69. 589. Duzilor 33. str. Lazar 5. Popa Chitu 25. Maneciu Ungureni. 602. str. Djuvara 1. Banca Urbana in lichidare. str. Nifon 27. str. Boerescu Alexandrina. 595. Constanta. Basacopol C-tin. 590. Brasov. Sergent Scarlat 2. Victor Babes 1. Bd. Pictor Grigorescu 6. Pitar Mos 29. 3 apartamente. Pictor Grogorescu 6. 4 apartamente. str. I. Bentia Ion si Iuliana. Bucuresti. Bucuresti. 612. Tudor Vladimirescu 13. 586. 7 apartamente. Negustori 14. 24 apartamente. str. 4 apartamente. 5. Kogalniceanu 45. 604. Barbulescu Gheorghita. 11 apartamente. . 596. str. 8 apartamente. 3 apartamente. Baichian Vahram. 614. 605. 592. 9 apartamente. 4 apartamente. str. str. 615. str. Bucuresti. str. Balcescu 58. Bucuresti. Prahova Ploiesti. str. 16 apartamente. Iasi. Micsunelelor 23. Bucuresti. Bucuresti. Grozescu 5. 13 apartamente. 606. str. str. N. Badea Nistor. str. calea Calarasilor 35. Baragan Mihai. Banca Ardeleana in lichidare. 5. Paris 41. Cosbuc 15. Cazarmii 52. Bucuresti. G-ral Dragalina 245. Buzesti 62. 11 apartamente. 1 Mai 35. 585. str. 10 apartamente. Bane Desideriu. str. str. 3 apartamente. Baesu Petrache. Beer Etty sai Beer Faihi. Povernei 9. Trifoi 1. Oradea. 9 apartamente. str. str. str. Barbu Petre si Zoe. str. 609. Bucuresti. Banica Gh. Ceres 15. 3 apartamente. Bd. Bucuresti. Bucuresti.

645. Stefan cel Mare 74. Bucuresti. str. 630. Bogdanescu Stefan. str. calea Mosilor 115. Dr. str. Lisabona 4. B-dul Republicii 23. 644. Bestoiu Ion. Meteori 67. str. str. Bordei Apostol. Campina. str. Bucuresti. Bucuresti.A. 634. 636. Poloni 18. Bucuresti. Burschik Francisc. 7 apartamente. Dr. 642. str. Bradului 20. Doamnei 4. 17 apartamente. Botea Enache. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. Dr. V. Balanescu C-tin. str. Bucuresti. str. 17 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. si Bianca. str. str. 3 apartamente. 625. 10 apartamente. 623. 10 apartamente. Gh. sos. str. Bucuresti. 647. 619. 624. Bacalu Tivia. 262. Bistriteanu Victor. Bucuresti. 621. 629. 626. Barbu Maria. Romulus 49. str. Vulturilor 16. Stefan cel Mare 4. Teiul Doamnei 38. 14 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Hristo Botev 8. str. calea Calarasi 132. 635. Boteanu Mihai. Barsan Elena. 620. 646. Bucuresti. Berlescu Ella. str. Bucuresti. str. Fierari 13. 10 apartamente. Constantinescu 67. Bertoiu Ion. 7 apartamente. Rondu Bisericii 6. Babes Victoria. 638. 637. in lichidare. Burca Ion si Lucretia. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. Gherghel 9. 5 apartamente. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Baverman Frederica. Bucuresti. str. str. str. 13 apartamente. 648. 639. Senatului 17. str. Bucuresti. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente. Eugen Carada 9. Bunescu Teodor. Campina. Bogdanescu Emilia. B-dul Cuza 9. 4 apartamente. Bank Meilich. str. Istrati 10. 4 apartamente. 633. 7 apartamente. Braunstein Otilia. Beresteanu Sidoli. Bucuresti. Leonida 16. Bucuresti. Temisana 55. Bella Gruia. str. Bagulescu Elena. str. str. 628. 643. 5 apartamente. Bucuresti. Berali Cornelia. V. Matache Dobrescu 17. Blumenfeld S. Bucuresti. Popa Petre 36. Buzoianu 38 A. Icoanei 27. Bucuresti. Cosbuc 13. 6 apartamente. si Balasa. str. Bucuresti. 4 apartamente. 18 apartamente. 5 apartamente. Balosi Petre si Bitner Valeria. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Istrati 71 Bucuresti. 649. 650. 631. Sincai 14. 7 apartamente. calea Serban Voda 14. Marcovici 4. str. Oslo 8. B-dul 1 Mai 62. Bucuresti. str. 4 apartamente. Ecoului 7. 5 apartamente. Bruteanu I. B-dul Balcescu 30. 10 apartamente. Logofat Udriste 3. Bucuresti. 622. Teiul Doamnei 92. Bucuresti. 6 apartamente. 11 Iunie 75. 651. Bucuresti. 632. Barbulescu. Bucuresti. Stelea Spatarul 17. . calea Calarasi 36 A. Tunari 71. Aurora 41. Buruiana C-tin. Bucuresti. str. 627. calea Dudesti 260.618. Banca Agronomiilor S. 21 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Alex. 2 apartamente. Teodora. 640. Barder Leopold si Rasela. 4 apartamente. str. Dr. Badea I. Teohari 12. Bucuresti. Brukar Bernhard. 8 apartamente. str. Bucuresti. Spiru Haret 2. 641.

Baghina Gheorghe. Putul cu Plopi 4. V. str. 678. Buzau. 659. Bucuresti. Alecu Russo 14. str. Bogdan Teodor. 3 apartamente. 667. Demetriade 10. str. Plevnei (Baneasa) 3. Bucuresti. Conta 3-5. Bucuresti. str. 15 August 36. 3 apartamente. Sft. Bucuresti. str. Prahova 675. Bratulescu C-tin. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. Braiescu C-tin. Gh. Romana 19. 674. Botez Cecilia. str. str. Romana 7. Bucuresti. Popa Tatu 22. 3 apartamente. Logofat Taut 70. Ady Endre 24. Bucuresti. 5 apartamente. Alexandri 16. 662. Bugheanu Marcela. Ana. str. A. Bucuresti. str. 655. 5 apartamente. Boloaga Crisanti. Borzesti 30. 679. 6 apartamente. 672. Bucuresti. Tell 31. str. str. B. Constantin 4. str. Budai Elisabeta si Grigore Filip. Delavrancea 39. str. str. str. Borcescu Alex. Bucuresti. str. Sahia 50. 656. Av. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Alex. Hala Lifschitz 10. 3 apartamente. Bucuresti. Iosif 2. Moceanu 4.652. 68. Bucuresti. str. str. str. 4 apartamente. Brezoianu 53. str. str. Bucuresti. str. Ion. Brasov. Batistei 5. A. Bucuresti. Bals Andrei. 3. Bucuresti. Lascar 62. Badea Ana si Petruta Dadarici. Apolodor 10. str. Bachman Nathan. Popov 33 Urlati. Bucuresti. Brisental Sama. str. str. Bucuresti. Wilson 15. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Kiubasew 40. Bd. str. Apolodor 10. Bogdan Alecu Irina. Banica Constanta si Mihai Condoiu. Lascar 114. 3 apartamente. V. 676. str. Popov 21. 663. Morilor 14. 4 apartamente. 660. 661. Cpt. Branzescu C-tin. 5 apartamente. 666. Bucsan V. 657. Sinaia. Bucuresti. 668. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 680. St. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu. Bailescu N. 658. 3 apartamente. Bellu 29. Craiova. Bacau. Brikmayer M. Banescu Eugenia. str. Baleanu Ecaterina. Col. Ilie Pintilie 29. Budisteanu Ion. 2 apartamente. 4 apartamente. Pictor Luchian 18. Bucuresti. 7 apartamente. 670. str. 8 apartamente. str. Breahna Valeria. V. Cuza 60. Pictor Romano 16. Predeal. si Nicu. 654. Bercovici Max. Balcescu 24. G-ral Argetoianu 2. 2 apartamente. V. Bottea Margareta. Nicolae Balcescu 24. str. Smardan 21. Magureanu 6. str. Badescu Gh. Bancu Serina. 5 apartamente. 664. 653. str. str. Bucuresti. Mihail Eminescu 127. Alex. str. Sandu Aldea. 10 apartamente. str. V. Constanta 665. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Filiti 6. Baloiu Ion. Bucuresti. B-dul. 3 apartamente. Leon Voda 22. O. 6 apartamente. Schit. 3 apartamente. Nic. Vornicului 23 Vasile Roaita. Bogdanovici Tadeu. Tunari 6. 671. 673. str. str. Lipscani 44. str. str. 677. Nae Stanescu 2. 2 apartamente. Aurel Vlaicu 79. Bucuresti. 669. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. 681. . 4 apartamente. Viitorului 59. str.

12 apartamente. str. 695. B-dul 1848 6. Alex. str. Brezoianu 29. 3 apartamente. Balosin State. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Dr. 7 apartamente. 20 apartamente. str. Turda 71. Bucuresti. Ritoride 1. Bagdighian B. Bucuresti. Titulescu 117. Bexer V. str. str. G-ral Crainiceanu 1. Aleia Episc. 710. str. N. str. Luterana 31 B. 703. Balcan Iuliu si Olga. calea Grivitei 354-418. Bucuresti. Buzi Cleonica. Bucuresti. Romulus Opreanu 5. str. Emil. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride. 689. 697. . Bucuresti. Witting 14. 686. str. 6 apartamente. str. calea Victoriei 214. 4 apartamente. Bucuresti. Antonescu 30 apartamente. str. Mares Tolbuchin 25. Brezoianu 29 b. Buzesti 44. str.682. Bilimaci Teodor 12 apartamente. str. Benoiu Grigore. Alex. calea Mosilor 80. Bucuresti. str. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente. Brand Valeria. Bucuresti. Luterana 21. Bucuresti. str. str. 708. Bucuresti. N. Bucuresti. 701. Bucuresti. Constanta. 4 apartamente. Barta Stefan. 705. str. Bateriilor 50. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta. str. 688. Niculcea 57. Romana 92-94. Bucuresti. str. Bratu Emil si Maria G. Aurel Vlaicu 135. 8 apartamente. str. 7 apartamente. Mihai Bravu 14. Bucuresti. Intrarea Noptii 7. str. str.6-5. 9 apartamente. 698. Bonciu Maria. Horea. Bratu Chiru si Elena. Titulescu 73. sos. 7B. 6 apartamente. 10 apartamente. 706. 700. 684. 709. Brezoianu 4. Bucuresti. Aglaia. Bendel Eti si Ita Elena. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Crisana 32. 8 apartamente. Boata Toma. 702. Beckman Elvira. 20 apartamente. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente. 691. Bemachi S. Bucuresti. str. Ambrozie 7-7 A. 3 apartamente. 694. Bucuresti. 707. Popov 10. Bucuresti. 13 apartamente. . Frumoasa 17. Filimon Sarbu 23. Ciurca 25. Calafat 13. B-dul D. Bucuresti. 685. Sevastopol 1. Spatarului 32. 8 apartamente. B-dul Banu Manta 85. Bucuresti. calea Grivitei 411. Buruiana Dumitru 11 apartamente. Vasile Conta 7-9 str. calea Grivitei 46. str. Bagdasanian Satenig. Card. Bucuresti. Berzei 44. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente. 696. 130. Boldjelia Petre. 7 apartamente. 704. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente. Schitu Magureanu 37. 687. 690. Schitul Magureanu 49. 2 apartamente. 683. 699. str. Bucuresti. Bogdan N. Bucuresti. str. Branescu Gh. Marcovici 9. Baluta Mihail. 693. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente. Brezoianu 29. str. Barbu Lautaru 6. Calea Grivitei 510. 692. 7 apartamente. Temisan 11. str. Bucuresti. Golescu 9 B. 13 Decembrie 4. str. Elena Doamna 48. Bucuresti. str.

Bucuresti. 740. Boaca Elena. 5 apartamente. Bucuresti. str.. 715. Suvorov 24. D. B-nul Alex. 734. str. calea Calarasi 36 A. Bucuresti. D. 717. V. Sebastian 125. 14 apartamente. Minotaur 11. str. 718. 716. Grivitei 107. Bucuresti. 4 apartamente. Aristotel. Bruxelles 10. Bucuresti. B. Boghici Gheorghe. Bucuresti. Bibo Iosif. Matei Voevod 23.711. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente. str. str. str. Palede 64. Delavrancea. Cuza 28 A. Abrud 116. Cantemir 44. Baluta P. str. Bucuresti. Bucuresti. 714. 9 apartamente. str. Ion Cuza 92. str. Barbatescu Zoe. 3 apartamente. str. Armeneasca 2. Bucuresti. 737. 724. Bucuresti. str. Zefira. Balteanu Angela 6 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. Braunstein Stefania. 720. 712. 11 Iunie 49. str. Palade 64. Rozalia. . Bucuresti. Bratescu Constantin. calea Grivitei 259. 4 apartamente. Maria. Dr. str. 5 apartamente. Belliceanu 3. Bucuresti. Burlan Valeria. 732. 4 apartamente. Brenner Aizic si Carolina. Alex. Bitulescu Petre. 6 apartamente. str. Bancotescu Jana. 9. Bunea I. 731. 5 apartamente. Bucuresti. Bibo Alex. 736. str. Berlescu Ella. Medic Stoenescu 5. N. Badulescu Gh. 26 apartamente. str. Bucuresti. 8 apartamente. Braila I. Eminescu 17. Intr. 738. most. Bd. Dr. 10 apartamente. Occident 35. Bucovinei 24. M. Maica Domnului 6. Bradea Al. Bucuresti. Ioan si Zina. Bucuresti. str. 741. 7 apartamente. 32 apartamente. Florica 3 apartamente. 725. si Ana Tabacu. 9 apartamente. 726. Bucuresti. 723. 729. Uranus 9 A. Bucuresti. Frunte Lata 9 si 11. Bucuresti. str. 7 apartamente. Rucar 31. Bucuresti. str. str. Bianchi Armondo. 5 apartamente. str. Balanovici Maria. Bucuresti. str. Ploiesti. Bucuresti. 721. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Ioan Ghica 3-5. Bucuresti. Bucuresti. Badarau Norana Maria. str. str. G-ral Florescu 15. Pasteur 6. I. str. Belingher Belu Voica. Boscu Victoria. 7 apartamente. Bucuresti. 713. Bruteanu I. 6 apartamente. Stefan cel Mare 69. Bucuresti. str. Vasile Alexandri 28. Blumen Ela. str. Petru Rares 5. str. str. str. Poterasi 14. str. Frumoasa 24. Borena Cecilia. Clucerul Udricani 8. str. El. 728. C-tin Caracas 3. Plevnei 4. 730. Braniste 42. 7 apartamente. M. Boros Niculae. Caravanei 15. 7 apartamente. Bank Ezra si Gherani Haimovici. 722. str. Bucuresti. str. 7. 739. Bancila Stefan. str. G. G. Bucuresti. Cantemir 76. str. 3 apartamente. Felix 28. str. Stoica Ludescu 35. Dumbrava Rosie 22. D. Buzesti 5. Bondarescu Sf. Stefan Stoica 51. D. 733. 727. str. 7 apartamente. 735. str. Bucuresti. Bogdan. str. Fonteriei 13. 4 apartamente. 719. Lazureanu 14. Bucuresti.

Bucuresti. Bernea Nicolae. Boba Margareta. 758. 743. 759. Ana Ipatescu 24. 17 apartamente. 2 apartamente. Beresteanu Manole si Beca. str. V. Branzescu Gh. 67. 763. Bucuresti. Bucuresti. 753. Bucuresti. Calea Ferentari 80. Maria Rosetti 36. 754. . Bratoloveanu Ion. str. Bucuresti. Dr. Severeanu 16. Bucuresti. Semicercului 2. str. str. Felix 75. Bucuresti. C-tin. 5 apartamente. Budeanu V. 7 apartamente. 65. 756. Bitter Herman def. 752. 3 apartamente. 51. Piata Lenin 15. Bucuresti. 13 apartamente. 88. Ferentari 149. Buturugeni 1-3. Popa Soare 24. Calea Motilor 67. Stupinei 28. str. Eliade Radulescu 15. 751. 13 apartamente. Dimitrov 15. str. Baclacian Artin. str. Budeanu Melanie (groper). 757. Bratoloveanu N. Budeanu Ana. Lirei 1. si Smaranda. 10 apartamente. 747. Babes 24. str. Av. str. Anul 1821 nr. calea Plevnei 147-157. Aquila 35. str. 7 apartamente. Vintila 4. 771. Bucuresti. Bucuresti. Bucur Iosif. Neagoe Voda 10. Banca Chrissoveloni. Meteor 25. sos. 745. Dumitru Onciu 16. str. str. str. 764. Zorileanu. 765. 769. 4 apartamente. 6. prin Mayer Bitman. Dr. Alecsandri 10. str. Intrarea Urali 2. Intrarea Pictor Vermont 3. 8 apartamente. Barsan N. Boris Diacoff. str. Gr. 5 apartamente. Baciu Ion Sava. Blum Isac. 766. Braila. M. Berta Topor. Panduri 63. 100. Badescu Petre. 6 apartamente. Bucuresti. Sabinelor 102. 755. Bucuresti. Braunstein Zary si Marieta. Vedei 5. str. 2 apartamente. Spatarului. 5 apartamente. 2 apartamente. C-tin. Karl Marx 6. 4 apartamente. 7. 4 apartamente. Bucuresti. str. Viitor 203. Popa Stefan 44. Dr. 136.. 69. 761. Bucuresti. Bucuresti (Baneasa). 748. 773. 328. 9 apartamente. str. Uranus 105. str. Ioan. 11 apartamente. 762. 5 apartamente. 147. Banica Gheorghe. Vasile Lascar 168. 3 apartamente. str. str. Balan elvira. 767. 13 apartamente. str.. 98. Mecet 8 a. Hristo Botev 22. V. 772. 5 apartamente. Horei 15. str. Bucuresti. str. Bucuresti. C-tin. Dr. V. 760. Bd. 768. Taranu 10. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Blum Dvoira si Leiba. Barsal Dr. 30 Decembrie 52. str. Bucuresti. Bals Teodor. 744. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Gh. Sinaia. 746. Bucuresti. Calea Mosilor 135. calea Mosilor 300. Eufrosina Poteca 16. Bucuresti. Boianovici Arthur. Bucuresti. Calea Mosilor 44. 7 apartamente. Bondescu I. str. str. 5 apartamente. str. Cluj. 3 apartamente. 770. str. Panduri 63. str. str. Bucuresti. 750. Beiu Marin. Bucuresti. str. str. Stroiescu 42. 16 apartamente. 4 apartamente. Badoiu Gheorghe. str. str. Constanta. Iatropol 4. Bornemisa Sebastian si Ana. str. Bucuresti. 749. 163. Beiazgian Nevart.13 Septembrie 186. Bratulescu P. str. dr. 742. Bucuresti. Bucuresti. Sperantei 23. 5 apartamente. 4 apartamente.

778. str. Bunescu Bucur. 5 apartamente. str. 780. Bucuresti. 7 apartamente. 779. 796. Calea Victoriei 112. Calea Mosilor 118. 6 apartamente. 787. N. 5 apartamente. 2 apartamente. 7 vile. 788. 110. Vasilescu. 775. str. Badescu N. Bucur Ioan. Buneanu Alexandru. G-ral Magheru 27. Bucuresti. Traian 4. 782. 794. Prel. 799. Col. Bucuresti. str. Lt. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. str. Bucuresti. str. Stefan 5. 789. Nerva Traian 29. 5 apartamente. Maria Rosetti 26. Bucuresti. Bazacu Teodor si Suzana. Slatineanu 26. 5 apartamente. Calea Mosilor 84. Cuza Voda 60. 798. Bucuresti. 6 apartamente. Anastasia. 795. calea Vacaresti 107. 4 apartamente. Avram Iancu 19. str. Calea Nationala 273. 18 apartamente. Aurora 52 a. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Elena Pherikide 20-22. 7 apartamente. 797. Bailor 4. Borduselu Ion. str. Bucuresti.. Braila. Beldeanu Evdochia. 8 apartamente. Vulturi 147. B-dul Republicii 8. str. str. Calea Vacaresti 52-54. G-ral Salmen 2. Bacal Isac. str. 781. Bucuresti. Miraslau 17. Barad P. Buricescu Constanta. str. 8 apartamente. 7 apartamente. Serg. Maria. Abrud 143. Mitrop. Bratulescu C. 792. str. Mihai Bravu 150. Calea Dudesti 198 A. str. 801. Blima Haia Fasst. Busteni. str. Calea Victoriei 102. Haia Lifschitz 32. 120-122. Baratiei 2. C. 5 apartamente. Piata Sf. Calea Dorobanti 50 A. Bucuresti. Calea Mosilor 149. str. 785. Botosani. 3 apartamente. Bucuresti. Bunescu Elena. Bataturescu Pantazi. str. Bucuresti. Ion Ursu 12. 784. Bucuresti. Calea Calarasi 217. Bucuresti. Bucuresti. Timpului 1. Bucuresti. Bertianu Aurelia. Uzina Electrica 13. Bucuresti. 783. Ghenadie Petrescu 56. Lt. Aurora. B-dul Tolbukin 24. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 23. Papazoglu 4. . str. Calomfirescu 4 a. Bilimaci Constantin. Barbu B. Suceava. 774. Bucuresti.. str. Buican Gh. Papazoglu 6. Beiner Paulina. 793. Bratu Alexandrina. str. Bailor 17 777. Budeanu Constantin si Cecilia. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Calea Mosilor 133. 786. Bucuresti. Boteanu Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. Batu Ana. str. 2 apartamente. Avrig 88. 11 apartamente. str. Iosub. Bedrag Panait. Bucuresti. Prof. 24 apartamente.str. str. Bucuresti. Bitolia 10. Lucia Marinescu si Eug. str. Botez Mihail Caucaz. Dragos Voda 8. str. Col. Stefanescu. 776. Busteni. str. Iasi. Barasch Carol. Borculescu Vasile. str. 802. Burescu Ileana si Elena. 8 apartamente. Mihail Eminescu 135. str. 800. Matasarii Noi 5. 791. 5 apartamente. 11 apartamente. 24 apartamente. Bradului 24. Bucuresti. Botez Cassian. Vintila 3. Baciu George si Elena. 15 apartamente. 803. 108. 790. 5 apartamente. str.

Bedereanu Petruta. str. Piata Stalin 1 a. Judet 32. Focsani. 804. 4 apartamente. str. Baclagian Virginia. G. Emigrantului 4. Bucuresti. Bondalici Ion. Barbara Coni si Adamoiu. 30. Predeal. str. Bucuresti. str. 822. Brutus 3. Iancului 33. 11 apartamente. Halfon 9. 5 apartamente. Stelea 23. Babes 12. str. 3 apartamente. 815. Popa 19. 829. Calea Dudesti 178 si 170. 18 apartamente. 810. 9 apartamente. Bucuresti. str. Iancu Capitanu 28. 6 apartamente. 805. Bucuresti. Westfried 2. str. 3 apartamente. 6 apartamente. Balaci Alexandrina. Bucuresti. Magurele. Raspintiilor 29. Dr. Bunescu P. Dr. Lt. 7 apartamente. Bucuresti. Bortos Niculae. Bercheret Alexandrina. Clucerului 60. str. 806. str. Bucuresti. Behar Virginia. str. 4 apartamente. Bucuresti. Lucia. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Bucuresti. Aurelia. 3 apartamente. str. Rozelor 16. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. 830. 6 apartamente. V. Bucuresti str.. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. str. str. 13 Decembrie 54-56. 817. Ghica Tei 87. Gh. Bucuresti. 4 apartamente. B-dul Dimitrov 17. Nerva Traian 85-87. Brubeanu Gheorghe si Sofia. 812. 813. 821. str. 832. Gh. 808. 811. Stefan Negulescu 55. 72-a. 6 apartamente. 826. Busolei 5. Barat Avram. si Elena. str. Bardelli R. str. Bucuresti. Petre Locusteanu 14. 3 apartamente. Butza M. 19 apartamente. Madrid 3. Bratescu R. Brumarescu Constanta. Minotaurului 78. 819. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Dr. Prof. Balan Matilda Elena. str. Nationala. Brayer Hernsch si Hermina. Bucuresti Colentina. Buzau. Bilargiu Mircea. str. 8 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Iosif Vasilescu 29. Progresului 9 b. 814. str. Logofatul Nestor 12. 4 apartamente. str. 4 apartamente. Bratuianu Const. Eminescu 230. str. Bucuresti. str.Berlescu 40. Bucuresti. 5 apartamente. Ion Ursu 20. Sos. 824. Bucuresti. str. 4 apartamente. 30 Decembrie 2. Palade 72. Bucuresti. Calea Dudesti 129. Balint Mihail. Bucuresti.. Bondalici Nicolae. 823. Sb. Braziliei 7b. Lister 62. str. 828. str. Ilarie Chendi 22. 827. Fluierului 32. Branisteanu Maria. Bucuresti. Bortos Radita. Bucuresti. 807. Baltaretu Florea. Calea Victoriei 112. M. Bauch Gh. 825. Bucuresti. 816. G-ral Markos 15. 834. 3 apartamente. Agricultori 43. B-dul Republicii 72.. Viitor 141. Baha N. 4 apartamente. str. Bratisanu A. 818. str. Calea Vacaresti 132. 4 apartamente. Amiral Murgescu 29. . Benone Alfonso si Frida. Bernstein Dorothea. str. Bucuresti. str. 820. str. 831. Radu de la Afumati 4. Bichis Vasile. Sos. 833. Bucuresti. 835. 7 apartamente. str. 7 apartamente. Blarenstein Fritz. str. Ambrozie. Sos. Bucuresti. Bapalan Paulina. Bucuresti. Gheorghe Nou 17. 809. Alecu si Sabina. str.

Vasile Adamachi 7. Popa Rusu 11. 852. Bucuresti. Pantelimon 42. Stelea Spataru 17. Bercovici Berta. 863. 847. Tereza. 18 apartamente. si Viorica. Bucuresti. str. 867. sos. str. Bucuresti. Baicoianu S. 842. Bertume Ileana. Sf. 851. str. Brasov str. str. Duca 49. 849. str. Maior Sutu 2A. Gh. Pictor Pop 6. Bucsan Ileana. str. 12 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 837. 3 apartamente. Buda Ion si Iustina. 854. str. str. Bucuresti. 838. B-dul Stalin 13. str. str. B-dul Republicii 65. I. Dumitru. Ah. Calea Mosilor 127. B-dul Marasesti 80-82. Bucuresti. str. Baranga Virginia. 4 apartamente. Gr. 841. Mina 1-3. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Balai Cornelia. Bucuresti. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Alexandrescu 84. 859. Londra 26. str. Vasiescu Iosif 106. 866. Icoanei 52. Bucuresti. Toamnei 13. Bucuresti. A. 850. Grecescu 9. Bucuresti. 3 apartamente. Bordescu Alexandru si Elena. Predeal. Orizontului 7. str. Sperantei 26. 4 apartamente. 862. 4 apartamente. 858. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Cuza Voda 18. 856. Baloiu Elena. 3 apartamente. Blauer Saly. Banu Nita. Rodiei 10. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Predeal. str. Lazureanu 56-a. 4 apartamente. calea Rahovei 401. Slt. str. Bonvechio A. Bratescu. 844.Comorei 38. Bucuresti. Bratulescu C. 93. 5. Ion. Bd. Botez Maria. Justinian 19. Londra 12. str. Bucuresti. Sofia 10. Gh. Bucuresti. Radu. Cercelus 36. Badescu Maria. Ion. calea Calarasi 21. M. Goldis 2. Bucuresti. . Intr. Kogalniceanu 10. Brayer Renee. Blaj Elena si Ana. 3 apartamente. Boc. Bucuresti. 860. str. 8 apartamente. I. 2 apartamente. Bucuresti. Craitelor 4. Fabrica de Spirt 11. Vasile. 861. N. Filipescu 21. Bucuresti. Rosetti 14. 845. Calea Calarasi 39. 846. Bratescu I. 3 apartamente. Bucuresti. 853. calea Calarasilor 226. Belizarie Emil. Povernei 36. str. 855. str. 4 apartamente. Carol Davila 42. Bateriilor 8. Bucuresti. Buruiana 19. str. Kogalniceanu 32. str. Botez Stefania Ghica. Bucuresti. Barbu Vasile. Bucuresti. 848. Radu Voda 9. str. G-ral Angelescu 2. 7 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 24. 843. 840. 6 Martie 43. str. str. str. Aleia Alexandru 11 str. M. Armeneasca 19. Bucuresti Baneasa. Braunstein I. Bucuresti. str. Beblea Const. 12 apartamente. str. Calea Rahovei 373. cap. Berlescu Alexandru. str. Constanta. V. 2 apartamente. Cap. 4 apartamente. 836. M. str. str. Barbulescu Ion. Balescu Oct. Bufnea Elena. Republicii 8. str. Braicu Otilia Ecaterina. Bucuresti. Sos. Bratu Traian si Aurica. 857. 5 apartamente. Bucuresti. str. 10 apartamente. 8 apartamente. Eminescu 200. 6 apartamente. 11 apartamente. str. C. 865. str. Dr. 839. Popa 2. Serban Petrescu 21 Alba Iulia. Balanescu Teodor. Aleea Visinilor 1. Vartej. 864. 4 apartamente. Unirii 29. Bd. Bucuresti.

Tecuci 11. Badulescu Ioan si Florica. 873. Bucuresti. 10 apartamente. str. Dimitrov 172. 4 apartamente. Bucuresti-Grivita. Badescu Elena. str. Bogdan Florica. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. Argetoaia 1. Bainescu Victoria. Bucuresti. Bucuresti.868. Stupinei 12. 7 apartamente. 887. 3 apartamente. Braunstein C. Bucuresti. cal. Barbulescu I. 6 apartamente. Bucuresti. str. 885. 6 apartamente. 871. str. Bucuresti. 896. Bucuresti. 5 apartamente. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. Olimp 62. Portului 105. Balan Ion si Maria. str. Panciu Putna. str. Banica Aurelia. 888. 882. 898. str. cel Bun 58. 894. Bucuresti. str. Granicerilor 1. Tolbuhin 19. 4 apartamente. 874. Frumoasa. 4 apartamente. 899. Bucuresti. Mosilor 171. Bremer Haim. str. Bucuresti. Bd. str. Bancila Ion si Maria. 883. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Bd. str. 9 apartamente. Galati. Bucuresti. 5 apartamente. Targoviste. Alex. str. Ilarie Chendie 45. Bogorian A. Spatarului 30. str. 3 apartamente. Bucuresti. 890. 870. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Bechereanu Petruta. 12 apartamente. Radulescu Elena. 4. Popa Nan. 886. Spataru Milescu 23. str. 54 b. Burdea Teodor. Bucuresti. Bucuresti. Buzescu Gheorghe si Evdochia. Matasari 36. 872. sos. Edgar Quinet 3. Popa Nan 151. Intr. sos. Bucuresti. Badescu. str. 893. str. 880. Bogorian Daniel. 879. Budeanu Aneta. Gh. Belizan Ion. Bogorian Daniel. Biserica Popa Chitu 23 A. 5 apartamente. Ion si Alexandrina. Bucuresti. 876. str. str. Balanescu Georgeta. 60. 20 apartamente. 3 apartamente. Bogdan Cleopatra. str. si fii si N. Bucuresti. Pietii 18. str. Beratt Elena. str. Maracine. 877. Budescu Alexandru. str. Vaselor 30. Lirei 15. Grivita 1. Dr. Plantelor 82. Maria. 200. 900. Busuioceanu Anastasia. 878. Serbanescu Tei 51. Koch 2. Bondi Guido. Calusei 48. Pitar Mos 18. Bucuresti. Biciola Eleonora. 3 apartamente. Naum Romniceanu 26. str. 897. str. 891. Bucuresti. Ion Roata 12. Izvor 107. . Bucuresti. 892. Sandu Aldea 29. Arhitect Louis Blank 28. Mihai Bravu 62. Mihail Cornea 33. Bucuresti. str. Libertatii 83. Bucuresti. 895. Vasile Lascar 186. 2 apartamente. str. Sinaia. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. Benedek Stefan. Stefan Mihaileanu 26. Bucuresti. 875. 884. 6 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Pantilimon 31 A. 30 Decembrie 1. Bucuresti.. 2 apartamente. Sofia 15. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Baron Avram si Clara. 889. Sincai 10. Berariu Mariana. str. Bucuresti. 16 apartamente. si N. Bucuresti. Baluna Marin. Duzilor 8. Tolbuchin 19. Delea Veche. str. Berceanu Vasile. 902. Vasile Stroiescu 2. Bazavan Gh. Anton Pan. Banica Gh. str. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 881. str. 881. str. Burnea Virginia. str. Andrei Mureseanu 20. str. Bucuresti. 869. 3 apartamente. Bratucu Victor. 901. Klipar.

str. Dumitra. Uranus 4. Sf. Apolodor 10. 7 apartamente. Bucuresti. str. Constanta. 3 apartamente. 3 apartamente. Titulescu 17. Bucuresti. Bunea Anica si Constantin. 906. Beceanu Maria. 934. 923. str. 905. Marasesti 19. 932. str. 13 Decembrie 4. str. 9 apartamente. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 100. D. Branza Valeriu. 5 apartamente. 4 apartamente. Butai Iosif Maria. Bucuresti. Bucuresti. calea Mosilor 49. Bucuresti. Sportului 1. str. Bancii 6. 4 apartamente. 4 apartamente. Cetatii 12. 3 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Banu Mihalcea 2. Beresteanu Mina. 3 apartamente. str. str. str. str. Frumoasa 43. in lichidare. Bucuresti. Gh. str. 10 apartamente. Bumenfeld Alda. 10 apartamente. Banca de Scont a Rom. Bacau. Berzei 15. 24 apartamente. 916. Bucuresti. B-dul N. str. calea Mosilor 168. Bucuresti. Bucuresti. 936. Bratianu Th. Bucuresti. 907. 2-4. Bucuresti. Ritoride 37. 919. M. 920. Braila. str. Lucaci 54. str. Balasanu Elena. Babor-mostenitori. 925. 935. Balgiu Dragos. Balca Viorica. str. Bucuresti. Constanta. Scarlatescu 28. Haralambie 17. 2-14. Masina de Paine 9. str. str. Logofat Tautu 60. 5 apartamente. 13 Decembrie 42. 30 Decembrie 10 si 12. 913. . Bucuresti. Ion.903. Bardescu Col. str. str. 11 Iunie 15. 6-8. 39 si 48. Soc. Stirbei Voda. str. Focsani. H. Bucuresti. 926. Bercu N. 915. 910. Barach Iosif. str. Bucuresti. Bucuresti. Hatman Arbore 16. 4 apartamente. Magheru 2. Serban Voda 268. 921. 5 apartamente. 14 apartamente. Basturescu Dorina. 5 apartamente. 927. 914. str. 938. Bucuresti. 88 apartamente. Aristide Briand 1. Barza Constantin si Wilma. 930. 922. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 904. str. Berlescu C. Bozianu 9. str. 917. str. str. Cantemir 88. 3 apartamente. Tomis 14. Marcovici 6. Republicii 79. Bd.. Buzatu Stefan. Bucuresti. str. Bogoiu Lucian. Bisot Paul si Mariana. 94 apartamente. str. 7 apartamente. 924. str. str. str. Vasile. str. Bucuresti. str. 929. Bals Ion. Buzesti 98. Barzan St. Baer Ludmila Maria. Marcu 5. Londra 23. 928. 918. Eforia. 9 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Furnica 24. 908. Birceanu Ovidiu si Constanta. Bucuresti. Banateanu Maria. str. Agricultori 31. Elena. 933. 4 apartamente. str. 6 apartamente.. 909. 7 apartamente. 4 apartamente. Blujdea Tiberiu si Frusina. str. Bernstein Sofia. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Carol Davila. 912. Blanaru Ion. Banescu Niculae. Sinaia. 7 apartamente. 931. Oradea Mare 60. Badulescu Nic. 937. Vistieri 19. most. str. Bucuresti. Brech Cristian. Banca Creditul Bucurestean in lichidare. str. Apostoli 33. Bucuresti. str. Bucuresti. Mamaia. Mihai Bravu 193. Iulia Hasdeu 1. Apolodor 27. str. 3 apartamente. 24 apartamente. str. Luterana 3-b. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Mihai Voda 9. Anton Pan 29 si 27 A. Bucuresti. C-tin. Intr. Bucuresti. Binder Ion. Bucuresti. Uranus 20 A. Bd. Bragadiru D. Bucuresti. Gh. Barta Eugenia. 911.

str. Bucuresti. G-ral Angelescu 94. 959. 939. Bucuresti. Alecsandri 28. Lt. 20 apartamente. 963. str. Eminescu 40. Dorobanti 96. Braila. Balacescu Constanta. Matei Basarab 12. str. Dr. Bucuresti. Splaiul Unirii 13. M. Bork Maria. str. str. Sinaia. Occidentului 1. str. 949. 941. A. 951. B-dul Ana Ipatescu 11. G-ral Angelescu 131. 7 apartamente. Ploiesti. Traian 4. B-dul N. Covasna. str. str. Medgidia. 961. Pieptanari 9. Baissy Petre si Elvira. str. Alexandria. Banciu Stefan. Vasile Lascar 81. 27 apartamente. str. Vasile Lascar 70. str. Bucuresti. Baltaceanu Maria. Maria Roseti 15. 17 apartamente. Dr. str. str. Maria. str. Dobrogeanu Gherea 5. Lascar Catargi 13. Badulescu N-le. 23 apartamente. Mosilor 200. 955. Bucuresti. Iacobescu 19. I. 956. Beulian Haig Mandanici. V. 948. Lupu 18. V. Otetari 6. Blum Emil. 30 Decembrie 62. str. Alex. 38 apartamente. Balcescu 24. Popa Tatu 1-3. 950. Calea Codrului 16. Lt. str. Sahia 37. 32 apartamente. Mendeliev 8. str. Egalitatii 4. Bucuresti. Bucuresti. Beulian Maria. Bucuresti. Popa Chitu 4. str. Tulcea. Bucuresti. str. Cobalcescu 107. Focsani. 947. str. Vasile Lascar 8. Stirbei voda 92. str. Bucuresti. str. str. Piata I. Av. 13 Sept. str. str. .Eugen Carada 1-3. 4 apartamente. str. Bata E. str. Bucuresti. 942. Columb 6-8. Blidescu Lucretia si Constantin. 4 apartamente. Budisteanu Alisa. Berindei C. A. 943. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. str. 958. str. Brumarescu Dan. Barbu Gheorghe. Giurgiu. str. 940. str. Corabia. V. Caragiale 3. Cornel Botez 5. Lister 29. 962. 10. Magurele. str. Col. Silvestru 6. 16 apartamente. str. Russel 41. Stavropoleos 8. Carol 1. Bruman Gheorghe. T. Elena. str. Cazarmei 54. str. 22 apartamente. Cernescu 19. str. Besa Eugen si Hilda. str. Stalin 3. Baicoianu Alexandru. 4 apartamente. G-ral Angelescu 76. Marasescu 2. Bucuresti. 145. Ilie Pintilie 3. Decebal 3. Breger Terezia. str. 954. Bucuresti. Bucuresti. 944. str. 20 apartamente. 12 apartamente. Andy Endre 7. Bucuresti. 17 apartamente. Horia. Bratescu Alexandrina. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. 953. Bucuresti. 957. C. 946. Galati. 14 apartamente. Alex. Cercului 3. str. Baiandurian K. Bucuresti. Balteanu Eliza. 945. str. str. M. Donici 49. Lahovary 45. 3 apartamente. 143. str. Botez N. Bucuresti. str. Constanta. str. G-ral Brosteanu 9. Bahus Rosita. str. Rossetti 53. str. str. 952. 11 apartamente. Pop de Basesti 21. 13 apartamente. 10 apartamente. str. 7. V. 960. str. 13 apartamente. str. Closca si Crisan 3. Campina. str. Icoanei 7. Cuza Voda 6. Bratulescu David. Steluta. 17 apartamente. Bucuresti. Dionisie Lupu 38. Buiati Petre. str.. Iasi. str. 30 Decembrie 36. Molotov 2. Icoanei 23. str.

Misitilor 25. str. Barbu Eugen si Lucretia. Bucuresti. str. Magheru. 977. Bd. Ghenadie Petrescu 139. Sos Buc-Ploiesti 38. 973. 10 apartamente. Maria Rosetti 33. Biserica Amzei 3. 984. Cluj. str. str. Burileanu Ioana. Spatari 17. Badulescu I. 13 apartamente.. Gradina Publica 11. 12 apartamente. Bunea Stefan. Karl Marx 8. 970. Predeal. str. str. Banica Elisabeta. 982. Piata Libertatii 2. Toamnei 102. B-dul N. Bucuresti. 36. Bucuresti. I Bogdan 17. Elena. Vasile Lascar 154. Costache Negri 15. Bucuresti. 988. B-dul Ana Ipatescu 17. Galati. 13 apartamente. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Col. 986. Boghici Gheorghe. Bucuresti. 15 apartamente. str. 31. Arcului 20. Barbulescu Ion. 10 apartamente. Bucurestii Noi 216. str. Boghici Gheorghe. Bucuresti. str. Balcescu 35. Mitrop Filaret 56. 14 apartamente. 975. Legendei 2. Dorobanti 10. str. Sos. str. Brancoveanu 1. Bralianu Radu. str. Gh. 8 apartamente. Bucuresti Ploiesti 38.R. 976. Braila. Bd. 966. Bucuresti. Balanescu Constanta si Ion. str. 11 apartamente. M. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. Popa Soare 20. 972. Busoianu Gheorghe.R. 70. Dionisie 65. Bucuresti. Bucuresti. str. 16 apartamente. 13 apartamente. Banca de Agricultura si export S. 9 apartamente. Vasile Conta 79. Dionisie Lupu 31. 989. 979. Predeal. str. str. Beloianu Ecaterina. Lanariei 1. 967. 985. Dionisie Lupu 12. str.. Frumoasa 18. Balian Leon. Col. 11 apartamente. Buscaff Miekel. Armeneasca 15. Dimitrie Orbescu 11. str. si Petrescu V. str. 981. str. 63. Banca Com. 980. Bucuresti. str. Baier M. Busteni Prahova.A. 10 apartamente. str. str. Popa Nan 8. str. Sos. 15 apartamente. Bucuresti. Dimitrov 113. 987. Vasile Lascar 154. Sahia 7. 28 apartamente. calea Dorobanti 95. Banca Ilfov. Bucuresti. Bucuresti. Uranus 75. Intr. Bucuresti. Baicoianu Petre. 23. Barceanu Mihail.964. 974. str. Eminescu 70. Piata 23 August 1 si str. Prof. Brebenel Gheorghe. Baiadjoglu Gh. str. Porumbaru. calea Dudesti 223. Baneasa-Ilfov. 13 apartamente. Piata Lenin 14. str.. Granicerilor. 965. Nifon . Bucuresti. str. 16 apartamente. Brown Boveri S. Bursei 2. Bucuresti. 18 apartamente.A. calea Victoriei 21. Bucuresti. str. Bucuresti. 971. Butulescu Elena. Berechet Mihail. 968. 969.. 983. str. calea Grivitei 290. Iacobini 4-6. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Republicei 7. Sperantei 26. str. 9 apartamente. Timisoara. B-dul Libertatii 191. Baicoiescu M. 978. 2 apartamente. calea Floreasca 33 si Alex. Mihail. Tunari 83. Braescu Maria. Galati. Italiana si Romana. Braila. str. 8 apartamente. Baicanescu Virgil. 7 apartamente. 990. str. Constanta. Stefan cel Mare 92. Pitar Mos. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 11 apartamente. Mica 24. str. str. Bucuresti. Elena Doamna 72-a.

str. Izvoreanu 13. Bogza G. str. b-dul 1 Mai 58. Bucuresti. Victor. 1005. calea Victoriei 128 A. 1000. Breza Iordan si Stefan. str. 991. 995. Anton Pan 2. Bucuresti. Bucuresti. str. Mircea Voda 48-50. str. Silvia. Jules Michelet 15. Bemtassat Maria. 998. Amzei 2. 6 apartamente. str.. Piata Maria Rosetti 31. 1013. Bucuresti. calea Victoriei 128. str. str. 3 apartamente. G. str. str. Beiu Nada si Stan.. calea Grivitei 356. Bucuresti. B-dul Marasesti 100. Elefterie 10. B-dul Dacia 48. 996. Popa Nan 146. Berza Ana. 4 apartamente. 992. 1003. 1002. Buzatu Traian. Bidulescu Emil. Bateriilor 34. Sergent Scarlat 16. Bucuresti. Dorohoi. str. Timisana 5. 7 apartamente. Bernstein Emanoil. Bucuresti. Butu C. Bucuresti. b-dul Lenin 24. Izvor 68. 993. Timisoara. 1017. 1016. Baleaca Wileax. 1004. vila. b-dul Pacii 7 A. 1008. Precupetii Vechi 33. Baiatu Dumitru. Bucuresti. 1009. Sft. Bajan Polixenia. Harsova. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. Bucuresti. str. str. b-dul Ana Ipatescu 43 A. str. 4 apartamente. 12 apartamente. str. str. Bucuresti. 1021. 3. Lister 41. 2 apartamente. Sepcari 8. 1015. 1007. Burlea I. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Timisana 14. 4 apartamente. str. Silfidelor 24. Petrescu 82. Anton. 5 apartamente. str. str. I. 4 apartamente. calea Grivitei 182. 1014. 4 apartamente. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 7. Bucuresti. Balanescu Romulus. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. 1012. 994. Bilescu Ion. 1022. Borcescu I. 10 apartamente. Badea Constantin. Badescu Alexandra. 1019. 8 apartamente. Economu Cezarescu 37. 3 apartamente. Baicoianu Petre si Lucia. 1011. Bianu T. Dr. Brosteanu Sanda. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Silvestru 40. Bucuresti. Paris 32. Duca 30. 997. Brezoianu 29. Sinaia. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 999. 1018. Paul Chinezu. Bucovina 50. Burdea Cristea. Aurelia. Ardeleni 32. Jules Michelet 3-5. 1001. Bucuresti. Bucuresti. Bimbaum Betty. Grecescu 10. Dr. M. Eminescu 168. 1006. Sos Stefan cel Mare 5. 5 apartamente. Bentoiu Aurelian. 4 apartamente. Amiral Balescu 15. Despot Voda 16 B. str. Boros Paul. Batistei 17. Bratu Ion. 16 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. str. 11 apartamente. 5 apartamente. . Bazgan V. Filimon Sarbu 14. str. Florica. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Brosteanu Ernest Radu. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Concordia. 13 apartamente. Biciulescu Marin. Drumul spre moara. Alexandrina. Baier Alexandru. Borcea Ed. 1020.16. M. str. Kogalniceanu 4. Mitrop Gh. Frumoasa. 1010. Bentu Olimpia. str. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. b-dul Pacii 121. Bucuresti. Mendelieff 2. Cercului 2 A. Intr.

Stirbei Voda. str. Bucuresti. Pasteur 42. R. 1030. Barsan Dumitru. str. Balcescu 3. 1024. Mendeleff 32. B-dul Ana Ipatescu 43. Budis Florica. Wilson 15. Babouleni P. Batea Cecilia. str. Bucuresti. Spiridon. 1050. Intr. Andreescu 33. Basacazae. Aurel Vlaicu 128. Bucuresti. Palade 44. 6 apartamente. Balcescu 9. Bucuresti. 8 apartamente. B-dul Lenin 30. Buzesti 9. Ecaterina. 1057. str. 4 apartamente. Clucereasa Elena 20. str. 1055. 1031. Mare 207. 5. str. Brezoi Ghedeon. Busteni. str. M. 3 apartamente. Bucuresti. str. Braunstein Mina. Italiana 1. 1028. Lt. calea Dorobanti 73. Budurescu N. 7 apartamente. Bucuresti. str. N. 5 apartamente. 3 apartamente. Ioana. 1045. Republicii 89. Busulinga Anton. 1051. str. Bucuresti. 1042. 1043. 1027. 1044. General Praporgescu 17. Bucuresti. Eminescu 80. Bucuresti. Banescu Teodora. 1036. 4 apartamente. Intr. Bucuresti. N. 4 apartamente. 6 apartamente. Bragana I. Bucuresti. Radovici 10. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Aurora 27. str. Bucuresti. Baltaceanu George. str. 1034. 1040. str. 4 apartamente. str. 2 apartamente. Belingsteanu Corneliu. Lehtia. Mazarik 1. 5 apartamente. Intr. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bereca M. Bucuresti. 1041. Popescu Paun 8. str. 5 apartamente. Bucuresti. 1046. Barloiu Stefania. Bratianu D. Bucuresti. Petre Ispirescu 89. Lenin 170. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bichis Maria. 5 apartamente. Vatra Luminoasa 35. 1026. Bucuresti. str. 1039. Batistei 5. Bordan Dumitru. N. str. Dr. Bucuresti. str. Stefania Bejan. 7 apartamente. str. B-dul Ana Ipatescu 25. 1048. Bucuresti. 1032. Galati. 1037. str. Cazarmii 2. Sinaia. str. str. Vasile Lascar 33. str. 5 apartamente. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. str. 3 apartamente.. Blajan N. Bogdanitei 3. B-dul Dacia 27. Beer Nathan. Batistei 1. Dr. Anastasie Simu 2. 1047. 1035. Batzaria Niculae. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. 1056. str. str. Bucuresti. Pietati 21. Bucuresti. Diana 7. Bucuresti. L. Bucuresti.. 1033. str. Bujoreanu Maria. 3 apartamente. Badea Ion. Muntii Tatra 12. 1053. Filupescu 51. Bazgan Ion.1023. Bucuresti. 1025. 2 apartamente. 1052. Bucuresti. Spatarului 8. Constantin Nacu 3. Bratianu Dan Adina Ion. . Armasului 7. Elena. 1029. Bordeianu Elena. Dogari 1. 2 apartamente. Balcescu 24-16. Valcea. Batistei 5. str. 6 apartamente. Bogdan H. Ionescu Baican 58. M. 5 apartamente. Brezoianu 17-19. Vaslui. 1038. 7 apartamente. Niculae Beldiceanu 5. 5 apartamente. str. str. str. str. 6 apartamente. Blumen Marcu. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Braun Emilia. Raspintiilor 29 Tohani Vechi. Bita Mihail. 4 apartamente. 1054. Beghiu Niculae. Th. 3 apartamente. Margareta. Balaban Maria. Beneche Ludovic. str. Dobrota 8. Bucuresti. calea Grivitei 35. 1049. Bamcher Lucia. str.

Buenger Eveline. Robert de Fleurs 20 Galati. 1073. 5 apartamente. Bucuresti. Berg Marcu. 1060. Brandus M. Bucuresti. Calea Serban Voda 66-68. Vasile Lascar 109. Bis. Gh. 1083. Calea Serban Voda 298 . str. 1087. Maria Rosetti 31. Bucuresti. str. 1064. Arhitect D. str. 4 apartamente. Borvizeanu Ion si Valeria. str. Belu Octavian. 1063. 1072. 5 apartamente. calea Plevnei 86. str. Biolau Stan. 1059. 2 apartamente. Bozianu 10. Banca Romaneasca S. Bucuresti. 1070. str. 1071. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 1090. Sinaia. str. str. Balsovici Paun Elena. 1065. Beniamin Nadler. Calea Grivitei 119. Harzea 18. Bucuresti. 3 apartamente. Bogus Ion. 1084. 1085. Berceanu Ion. 7 apartamente. Bratu Nicolae. str. 6 apartamente. Dr. 1075. Branza Efrosina. 4 apartamente. N. Brezoianu 18. (in lichidare). Blumenfeld Avram. 3 apartamente. 1066. Bucuresti. 2 apartamente. str. C. Vasile Lascar 109. str. Bucuresti. Bucuresti. Baicoianu Eliza. Bucuresti. str. Bucuresti. str. G-ral Berthelot 11. Nerva Trian 29. Smardan 5. Bucuresti. str. str. str. 2 apartamente. 1081. 1 apartamente. Ana Ipatescu 8. Bucuresti. Balescu Dimitrie. Bardanescu Dobre. Brandusi Viorica. str. Busila Elena. Masina de Paine 78. 14 apartamente. Bucuresti. 1082. 1071. 35. Bucuresti. str. Sincai 10. str. str. Bucuresti. Bartea Mihai Naghi. 10 apartamente. Carnabel 22. 6 apartamente. str. Mircea Voda 21. Bozianu 10. Gheorghe. Bucuresti. G. Bucuresti. 3 apartamente. Bunescu Stefania. 6 apartamente. str. 4 apartamente. Bandi Ecaterina si Petre. Calafat 21. Bucuresti. Duca 57. Const David 94. Meteori 34. 1076. 3 apartamente. 1089. 4 apartamente. I. Sergiu. Stefan Mihaileanu 30-a. 5 apartamente. 1079. 1088. Porumbaru 64. 1077. str. Bucuresti. Barbu O. str. Sofia 1. 26. Modrogan 1. Bratescu Paunica. 11. str. 4 apartamente. Olteni 18. str. Manastirei 13. str. str. Viitorului 148. Calea Calarasi 148. 1067. Luterana 15. Valeriu Braniste 56. 4 apartamente. 1062. str. Barbalat Mily. Danciu 3. str. str. Const. str. Aniversarii 35. Bucuresti. 1080. Bucuresti. 1074. 1068. Bucuresti. Politiei 28. 1086. 4 apartamente. str. apartamente. Bucuresti. Banu Udrea 32. str. Batas Maria.a. Belascu Stefan. Blanita Elena.A. 4 apartamente. str. Borteanu Ana. Nacu 2. Bagaloglu Elena. str. Raspantiilor 18. 4 apartamente. 1069. Dragos Voda 30. Cuza Voda 109 1078. B-dul Muncii 9. Bucuresti. Berlescu Jean. 61 apartamente. 4 apartamente. 1061. str. Bratianu I. Popa Chitu 26. Florescu 12. str. 1 apartament. Bucuresti.1058. C. 3 apartamente. Turturele 15. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. B-dul Ana Ipatescu 24-26. Bucuresti. 6 apartamente. Cluj. Bucuresti. Radu De la Afumati 44. str. 33. Caragiale 22. Bucuresti. Romana 34. str. str. str. B-dul Republicii 5. Baicoianu Nasta Lucia. str. Maricica. 15 apartamente. Blaescu Elena. Matei Basarab 24. Felix 81. Bucuresti. B-dul Republicii 5. Dorobanti 123.

Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 1111. Conadis Vasilica. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 1124. 3 apartamente. 1100. str. Bucuresti. General Manu 31. Viilor 10. 4 apartamente. Dr. 1113. str. Craciunescu Oncel. 3 apartamente. Bucuresti.. Cristescu Ion. str. Bucuresti. Carniol Iancu. 1105. Dunea Radulescu 12. str. Constantin Ion. Bucuresti. Popa Petre 25. Dragos Voda 37. Bucuresti. A. Intrarea Armasului 6. Stirbei Voda 17. Bucuresti. Lirei 15. 1107. Bucuresti. 1112. Verzisori 51. 3 apartamente. 5 apartamente Bucuresti. Constantin Chirita. Voevod 14. Alexandru Vlahuta 17. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Coltei 44. 9 apartamente. 7 apartamente. 1121. 1120. Dr. 1098. Hameiului 9. 5 apartamente. str. Eroului 18. Bucuresti. Bucuresti. 1115. str. str. 4 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. C. Constantin Macel. Logofatul Tautu 57. 4 apartamente. 8 apartamente. 1125. str. 13 apartamente. Calea Saguna 75. 4 apartamente. 1122. str. Sebastian 60. Bucuresti. 5 apartamente. str. Elima M. Bucuresti. Brauer Wilhem. Constantinide Dimitrie. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. F. Constantinescu Ecaterina. str. Bucuresti. str. Constantinescu Mihaela. str. 12 apartamente. str. 1102. Radu Cristian 8. Chelaidits H. Salcetului 11. 4 apartamente. 1116. Florilor 20. calea Floreasca 73. 1118. 1123. str. Mureseanu 27. Piata Ilie Pintilie 4. str. Constantinescu Vladimir. Epicol 8. 1106. 7 apartamente. Cojocaru Emilia. str.1091. Chitu Moise. str. 4 apartamente. Negel 58. Costache Marin. Robescu 9. Cotanu Atanasiu. Colentina 195. Aurora 17. Bucuresti. 1096. 6 apartamente. Cheteanu Valeria. str. Bucuresti. Constantinescu Eugenia. Intr. 1114. str. Ion Procopiu 14. 20 apartamente. Biruiu Liea. 5 apartamente. Vasile Lascar 148. 1104. Ana. Bucuresti. Constantinescu Elena. Ana Spataru 3. Bucuresti. Covalioti Anton. Bucuresti. 1119. Bucuresti. 3 apartamente. Cuciuchi Atanase. Dragos Voda 37. Cunadi Florica. 13 Septembrie 249. str. 1109. 2 apartamente. 1099. 7 apartamente. Cociu I. str. 8 apartamente. Lct. 7 apartamente. Candrata Andrei. 1093. str. Bucuresti. Arcului 21. 5 apartamente. . Spataru Milescu 56. 1095. str. 4 apartamente. Felix. Boros N. 1103. Constantinescu Eliza. str. Bucuresti. Constantinescu Maria. 1094. Draginescu 12. Armeneasca 28 a. 1110. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. E. 3 apartamente. 1117. Carnaru P. Iosif Niculescu 3. 1092. Calimachi 15. Carol Davila 23. str. str. str. Cojocareanu Emilia. Cristescu Petra. Constantinescu Olga. Barbu Maria. Bucuresti. apartamente. 1126. 3 apartamente. str. Teodoroiu 22. str. str. 3 apartamente. str. Cornelia 38. Smardan 29. Carlova Eugenia. 1127. Bucuresti. 1128. Constantinescu Alexandru. 1108. C. 1097. Lazureanu 7. str. Stavropoleos 5 si 14. 1101. str. Constantin. Bucuresti. str. Cucu Vasile. Cohn Adolf. str.

Bucuresti. str. Stefan cel Mare 198. Bucuresti. Maria Cuntan 10. calea Mosilor 305. Rasuri 19. Bucuresti. Danile Berceanu 34. Bibescu Voda 7. str. 1137. Cioran Lucian. Cazano Economu. 10 apartamente. Splaiul Unirii 26. Combanis Mihail. Lanariei 52. 1156. Bucuresti. Mit. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 1150. Bucuresti. Pietatii 18. Constantinescu Scarlat. Cristescu Valerica. Bucuresti. Bucuresti. 1158. 1151. str. 1162. 1139. str. Constantinescu P. 7 apartamente. calea Codrului 5. Cioculea Vanghele. Vasile Conta 3. Vladimirescu 13. str.A. 4 apartamente. str. Bucuresti. 1143. str. Gheorghe Asan 3. Leon Voda 9. 3 apartamente. 1133. V. 1131. Bucuresti. str. 8 apartamente. Ocna. Muzelor 20. Cristescu Cecilia. Bucuresti. 4 apartamente. str. 1144. 5 apartamente. Cotaru Stefan. Bucuresti. Constantinescu C. 6 apartamente. Crasnaru Constantin. Constantinescu Stefan. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Intr. 3 apartamente. 6 apartamente. Tg. 3 apartamente. 1159. Bucuresti. Bucuresti. Toma Mazarik 29. Bucuresti. 1135. 1134. Bucuresti. 1142. General Lupu 2. Bucuresti. 1140. Enachita Vacarescu 50. str. 3 apartamente. Constantin Radu. I. Popisteanu 10.1129. Corlanescu Ioan. 4 apartamente. str. 1152. Ciortan Alexandru. Aurel Vlaicu 155. 4 apartamente. 7. Constanta. Grivitei 70. str. Branescu 7. Urali 6. 1148. Constantinescu Maria. Arcului 22. 1160. calea Mosilor 189. Caveschi Anton. Checiulescu Margareta. 1161. str. Republicii 34. str. 1157. Sinaia. str. Matei Voevod 36. 7 apartamente. Constantinescu Sofia. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. 1163. Carp Ana. Bucuresti.R. Vacarescu 32. Costinescu Emil. 1138. Calinescu Rozalia. str. 4 apartamente. General Leca 22. 4 apartamente. Candrea Berta. Vasile Stroescu 46. 1141. str. Intr.. Bucuresti. Bucuresti. 1147. 1136. Niculae (Colentina) 27. N. Pop de Basesti 9. 20 apartamente. Bucuresti. str. str. 11 apartamente. 3 apartamente. Cristian vasile. str. str. 1132. 1155. str. En. 1130. Bucuresti. str. Frigului 5. Paun 1. Caciulescu Ion. Sinaia. 1145. Sf. Splaiul Unirii 184. Dogari Gh. Calonas Maria. Caragianu Ion. Vila Unirea. Iliescu 22. str. Av. Hatmanul Arbore 13. 1154. 4 apartamente. Balcescu 3-5. . Eliade intre vii 26. Viitor 12. 5 apartamente. 9. 3 apartamente. Ion Mos 8. Serban Voda 138. 1149. 1153. 4 apartamente. Icoanei 56. Cabilovici Iacob. Bucuresti. 8 apartamente. 17. str. Tiganus. str. Chivulescu Traian. str. Eroul T. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. 1146. 1 apartamente. apartamente. Mihai. Bucuresti. str. Iosif 29. 3 apartamente. Bucuresti. Delea Veche 1. 24. T. 14 Martie 29. Constantinescu Radu. str. str. Bucuresti. fund. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Serban Voda 160. Constantinescu Marin. Bucuresti. Ion Maiorescu 36. Alexandru Sahia 17. Cutulescu Elena. str. Vasile Roaita. 10 apartamente. Cohen Jaques. Av. str. Constantinescu Maria. 3 apartamente. Constructii Generale S. str. 2 apartamente.

1195. str. 11 apartamente. 1186. str. Cristescu Sultana. 1185.1164. 2 apartamente.. str. Cristescu Tudor. 18. Bucuresti. 1848 6. Cristodorescu Tereza. Belu 32. str. Titulescu 40. Teodor Speranta 180. 1165. 11 Iunie. 1184. str. str. Bucuresti. Clinciu Gheorghe. 12 apartamente. sos. str. Constantin Ciudrea. 5 apartamente. Bucuresti. 1175. Chiliman Cecilia. Ion Ghica. 1187. Cristescu Elena. Menelas Ghermani 2. Cionga Gusa. str. calea Plevnei 27. 24. Piscului 106. Constantinescu Alexandrina. Bucuresti. 1179. 1173. 26 apartamente. Plantelor 23. 11 apartamente. 5 apartamente. 1172. Ioan. Carantino Ion. Constantinescu Ecaterina. Gabroveni 5. str. str. str. Bucuresti. 17. 4 apartamente. prin av. Stefan Mihaileanu 8. Luarentiu Claudian 27. 5 apartamente. str. Niculae Filipescu 10. Cazarmei 33. sos. Bucuresti. 1174. Independentei 15. 6 apartamente. Fantanica 16. Bucuresti. Avram Iancu 26. Constantin Caliban. Lipscani 42. 8 apartamente. Cap. 5 apartamente. Bucuresti. 1176. Cristescu Tanase. Nic. 1182. str. str. 25 apartamente. Bucuresti. Candes Niculae. Bucuresti. Biserica Amzei 27. 2 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. calea Mosilor 338. Despot Voda 52. Bucuresti. Bucuresti. 1177. Ceausu Constantin. Cutitul de Argint 19. 55. 1191. 1178. 1168. Bucuresti. 6 apartamente. Donescu 10. 19. Cristescu Florica. 3 apartamente. Romana 17. str. Bd. calea Mosilor 287. 30 Decembrie 58. Bucuresti. 6 apartamente. str. Justitiei 75. 1167. str. str. Bucuresti. Serban Voda 7. Gh. 1170. str. 1180. str. General Ipatescu 20. Popa Tatu 27. 3 apartamente. Bucuresti. Popa Tatu 14. Constantinescu Dumitru. Campulung. Schitu Maicilor 7. Bucuresti. Froimescu. Bucuresti. 1181. str. Bucuresti. str Polizu 32. 1169. 1183. Bucuresti. Bucuresti. 36 apartamente. 1192. Bucuresti. Niculae Titulescu 2. Serban Voda 70. Radu Voda 3. 9 apartamente. 12 apartamente. Mit Filaret 2. Cossian Mary. sos Vitan 87. str. 72. Catana Iosif. str. executor testamentar. Bucuresti. Cohn Lupu si Tony. Niculae Iorga 20. str. str. Vatra Luminoasa 45. str. Constantinescu Maria. 5 apartamente. Cifarelli M. str. Zablovschi 10. Constantinescu Stanciu. str. 19 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bd. Cohen. 5 apartamente. Carac Aneta. 1194. Sevastopol 22. Ion Maiorescu 26. Bucuresti. str. str. 1171. Bd N. 6 apartamente. 1193. str. 1189. 8 apartamente. Bucuresti. Cristescu M. 3 apartamente. str. 1188. Bucuresti. Cristea T. 14 Martie 27. Costescu Eugenia. str. str. 1166. Ing. Frumoasa 50. . Busteni. Bucuresti. Constantinescu Paulina. Ceortan Georgeta. 1190. Czarnechi Olga. Banu Maracine 29. 16 Februarie 63. 5 apartamente. str. Bucuresti. Constantinescu Niculae. str. str. 3 apartamente. calea Colentina 80. 13 apartamente. str. str. Bucuresti. Austrului 29. Victoria.

Costinescu Alexandru. 1207. str. 9 apartamente. 1213. Leonte 16. Iugoslaviei 13. Sf. 2 apartamente. Bucuresti. Bd. Cornea de Petre Milano. Constantinescu Alexandru. Bucuresti. Bucuresti. 1219. str. Camarelli B. str. 2 apartamente. Cortobius Louise. str. Constantinescu Gh. 1200. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. 1223. 1225. Eroului 3. calea Rahovei 69. Bucuresti. Frumoasa 50. Buzesti 48. str. Caloianu C. Bucuresti. 4 apartamente. maria. Bucuresti. Luigi Cazzavilian. 1205. 1221. Cutcudache Damian. str. Clinciu Ioan. str. 1222. Cioc Ioan. 1218. str. 1216. str. Predeal. Bucuresti. Constantinescu Maria. 280. 3 apartamente. Rep. Popa Tatu 4. Chirstuc N. 5 apartamente. Bucuresti. sos. Crisan 4. Dr. calea Dorobantilor 156. str. 1210. str. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Cojocarescu Haralambie. str. Av. str. calea Mosilor 99. Republicii 5. Bucuresti. Giullini 6. 4 apartamente. Bucuresti. Brandza 22. 10 apartamente. Splaiul Independentei 285. Bucuresti. Bucuresti. 1208. Bucuresti. Sinaia. Dr. 10 apartamente. Nely.1196. Silvia. str. Bucuresti. Cristea A. Dr. Sf-tii Voevozi 30-32. Marasesti 12. 8 apartamente. St. 1220. 30 Decembrie 31. 1211. 6 apartamente. Bihor 4. 1204.. Marcovici 9. T. 1224. 8 apartamente. 1199. Alex Popov 59. Dr. 7 apartamente. Giurgiu. 1198. Constantin Nacu 7. 1212.. 1206. Cotroceni 13. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. 1203. str. 3 apartamente. Serban Petrescu 20. Bd. str. Bucuresti. 1209. Niculina. 1197. 1227. 1217. Bucuresti. Cionga Dumitru. Cerbulescu Cecilia. Independentei 18. 4 apartamente. Comanesti Povara. 4 apartamente. Croifeleanu Stefania. sos. Eminescu 17 A. most. Bucuresti. Chirila Olga. Maria 8. str. Teghirghiol. 1214. Bucuresti. Mirinescu 11. 10 apartamente. Celea Gheorghe. 5 apartamente. str. 4 apartamente. Constantin Dicu. Bucuresti. Calugareni 37. 1229. 8 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Ing. Coteanu dr. calea Plevnei 24. Cauli F. Burcies 7. str. 2 apartamente. 1202. Dr. str. 4 apartamente.. Vera. 1226. str. Bucuresti. Stirbei Voda 48. 5 apartamente. Cristodulo Grigore. Coman Vidrighin. str. Colinteanu Laurentiu. Ecaterina. Condu Iulian. Felix 15. str. 4 apartamente. Condu Raina. str. Banat 3. 9 apartamente. Cuza 59. str. Cutcudache Elena. Calugaru Spirache si Gh. 1201. Prof. Magurele 56. Popa Tatu 8. Covaci Stefan. Dr. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. Mantuleasa 22. str. Carantino Jac. Bucuresti. Bucuresti. str. D. 1228. calea Grivitei 222. Bd. 1215.. Virgiliu 12. Cotea Ionel. Cristodulo C-tin. 1231. Bucuresti. Bucuresti. Temisana 2-4. str. calea Plevnei 54. 1 apartamente. Schitu Maicilor 30. 8 apartamente. Ciurileanu Dumitru. General Anghelescu 61-a. Creiu Gl. Juvara 31-33. Atelierului 35. Marinescu 9. 3 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Cretulescu Maria Saligny. . Arhit. Eroului 3. 1230. 3 apartamente.

Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. str. 10 apartamente. Constanta. V. 41. 7 apartamente. Mitr. Bucuresti. str. 4 apartamente. Nerva Traian 67. 7 apartamente. Axente Uricaru. 4 apartamente. str. 1258. Confederatiei 16. 5 apartamente. Apolodor 16. 7 apartamente. str.. Cuza 98 A. I. V. Herescu 16. Uranus 97. 1241. Sf. Bucuresti. Col. Parfumului 33. Cristea Alexandru. Conovici Aristotel. Cartianu Nicolae si Ecaterina. Constanta. str. Cercel Nae. Cerban Anelia. str. Alexandria. 4 apartamente. Bozianu 18. str. Calleu Aglae. str. Constantinescu Ilie. sos. Constantinescu Stefania. Mamulari 13. Disescu 27. Ghenadie Petrescu 122. Bucuresti. Cantea Felicia. Nicolae. str. str. str. 1249. 4 apartamente. str. str. 1253. str. 4 apartamente. 200. str. Cristescu Claudia. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1237. str. Cionea Mioara. Predeal. 1263. Coltea Ion. C. 1262. Dr. str. Ciocoiu Vasile. Elefterie 23. 4 apartamente. Bucuresti. Cerchez Arta si Felicia. 3 apartamente. 6 apartamente. Principatele 2. Vulturi 141. str. Bucuresti. 18. str. Bucuresti. Ciorapciu Epaminodo. Bucuresti. 1243. calea Dudesti 252. 24 apartamente. Combiescu dr. Buzesti 48. Alexandru cel Bun 6. str. 1233. Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. Bd. 1245. calea Rahovei 57. Coriolan 34. str. Bucuresti. 1260. Sihileanu 12. 7 apartamente. V. Cerbulescu Cecilia. str. Cardos Simonic. str. . 1236. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Covaci Luiza. str. 1261. Gh. Concordiei 76. 1264. N. calea 13 Septembrie 160. Caragea D. Bucuresti. str. 1238. Cretzoiu C-tin. 5 apartamente. Popea 27. Stalin 39. str. 6 apartamente. 1240. Calinescu C-tin. Elev Stefanescu 29. str. Bucuresti. str. 13 apartamente. 1255. Bucuresti. Ceremusului 43. 6 Martie 69. Nationala 14. Bucuresti. Clopotarii Vechi 12. 3 apartamente. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela. 1252. Cerchez Camelia. Predeal. 8 apartamente. Temisana 35. Bucuresti. 1242. Bucuresti. Bucuresti. Cpt. Cepleanu Angela. 1248. Braila. Constantinescu Theodora. Bucuresti. 1246. 6 apartamente. 13 apartamente. Lanariei 75. Poet Alex. 71. Bucuresti. Coriolan 49. 28. Constantinescu Anghel. Misitii Port 189. most. 8 apartamente. Doja 34. Ion. Slatineanu 23. 202. 1239. 1256. Bucuresti. str. str. Petre Carp 11. 38. str. 13 apartamente. Colfescu Armand. 2 apartamente. Predeal. Baltaretului 4. 1257. Cuieran Leon si Victoria. I. Iorga 31. calea Grivitei 198.1232. 1234. T. Caracas Victoria. str. Ardealului 55. 1244. str. Vesparilor 2. Bucuresti. 1235. 35. 6 apartamente. Antim 19. calea 13 Septembrie 255. Carol Davila 33. Lenin 163. Cristescu Ion. Militari 25. Coltescu Viorica si Florica. Al. Bucuresti. 7 apartamente. 1259. Bucuresti. 1247. Bd. Charas Leon. calea Dudesti 36. Bucuresti. 1250. Ciobotaru Berta. 2 apartamente. str. Vladimirescu 4. Bucuresti. 1251. 6 apartamente. 1254. str. str. Temisana 46-48. Bucuresti. Constanta. Alexandri 20. 5 apartamente. str. 11 Iunie 73. Isvor 2. Bd.

Cristescu Teodora. 32 apartamente. str. Emil. Louis Blank 36. Cavafii Vechi 17. 1287. Doamnei 3. 13 apartamente. Ciurulin Paula. Circea Ecaterina. Cristea Sterian si Maria. calea Vacaresti 185. Eminescu 84. Buzesti 2. 7 apartamente. 11 apartamente. str. str. 2 apartamente. Constantinescu Mihai. Blanari 2. 16. str. 2 apartamente. Intr. Republicii 61.1265. str. Bucuresti. 27. calea Vacaresti 182. Ion Taranu 10. 13 apartamente. 4. 16. calea Dudesti 198. 8. 10 apartamente. 1267. Romulus 68. Obedeanu 16. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 1295. Cassassovici Elisabeta. Academiei 1.. 1278. str. Constantin. str. Bucuresti. Intr. Capitanescu Tomaide. 1276. 1268. 1272. str. str. Arionoanei 38. 13. calea Rahovei 240. 86. Costea C-tin si Elena. 4 apartamente. Constantinovici Ana. Bucuresti. 9 apartamente. 13 Decembrie 31. Maria 3. calea Grivitei 78. Dr. Gn. Gutemberg 3. Ciortan St. 6 apartamente. str. 14 apartamente. Constantinescu Mihail. str. Bucuresti. 1284. Teodorescu 56. str. Cornelia 26. Bucuresti. Creditul Imobliar S. Plantelor 76. Bd. Constantinescu M. Sinaia. str. 1291. Ilie Pintilie 11. Mihaileanu 27. Bucuresti. Maior Bervezin 11. 17 apartamente. Dem. str. str. Bucuresti. Bis. str. 1271. 1285. str. Cuza Voda 113. 1273. 297 apartamente. 6 apartamente. Cladirea Romaneasca. Bucuresti. Sf. 1292. Culea I. str. Agricultori 140. Constantinescu Marilena. Bucuresti. Prof. str. calea Victoriei 2. Tomis. Cehen Simon si Ely. Toma Stelian 4. Victoriei 6. M. 1283. str. Calinescu Gheorghe. 1282. 1848. Amzei 16. Urali 2. Bucuresti. Sapientei 2. 1266. Bucuresti. 3 apartamente. Titus 11. str. 3 apartamente. calea Rahovei 424. Bucuresti. Bucuresti. 1286. 1293. Pasteur 39. str. Bucuresti. Militari 11. Bucuresti. str. Bucuresti. 1270. str. Bucuresti. Putul cu apa rece 73. Costamagria Arthur. Armeneasca 22. 10 apartamente. Bd. 4 apartamente. calea Mosilor. Apostoli 40. 1274. Ion. 3 apartamente. 6 apartamente. Mihai Voda 18. Lunei 32. str. Cioraca Florian. str. Kogalniceanu 3. Bucuresti. Bucuresti. 27 apartamente. 7 apartamente. Constantinescu Elisabeta. 1275. str. Bucuresti. 1280. Constantinescu Eleonora. 4 apartamente. 1279. Bucuresti. General Cantily 6. Tarcau 11. Gutemberg 3 bis. 9 apartamente.A. str. 1294. Iuliu Valaori 9. Ardealului 69. 7 apartamente. Bd. Sf. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. sos Giurgiului 317. Capitanescu Ion. str. Bis Alexe 6. Principatele Unite 71. 1281. str. . 12. Mihai Voda 15. str. 120. 4 apartamente. str. Camerling Volf si Silvia. 1289. calea Victoriei 77. Bucuresti. Cristea N. 4 apartamente. 15. str. str. str. Cojocaru Niculae. 1269. M. 1277. societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii. Eforia. Cuplerberg Sami. Bucuresti. Cristescu Isidor. Cuza Voda 143. str. Dr. str.. 17 apartamente. 1290. Buzau. St. Bucuresti. calea Vacaresti 253. Bucuresti. str. 1288. Cantacuzino Ion. Botez 9. Contescu Ion. Bucuresti. Constantinescu Florica.

Bucuresti. Plantelor 74. Bucuresti-Ploiesti 92. L. Constantin 21. Bd. Serban Voda 162. Bucuresti. Nic. Sf. 1312. str. col. Velescu 6. 8 apartamente. 1311. Barbu Vacarescu 32. Arad 14. Agricultori 27. Ramuri 1. Calinescu C-tin 14 apartamente. Bucuresti. Mihaileanu 33. Schitu Magureanu 15. str. str. Vlaicu Voda 76. str. str. 1300. Calea Rahovei 410. str. Orero 5. 6 Martie 95-a. Bucuresti. Constantinescu Ion 4 apartamente. Smardan 20. Victoriei 124. Ciapa Dumitru. Critrou Emilia si Pilis Ana. str. 15 apartamente. 1324. 1321. 1316. str. str. sos. Anastasie Panu 7. Bucuresti. str.. 1317. Casapian Garbis. Stelian Marin si Marioara.1296. Constantinescu Emanoil si Virginia. Breiner Bela 1. 4 apartamente. Cernescu Niculae. Bucuresti. Bucuresti. Cantemir 17. str. str. Chiriacescu Maria. str. D. Bucuresti. Nerva Traian 2. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Catz Lupu. 5 apartamente. 8 apartamente. 13 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. 1319. Constantin 1. 1325. Constantinescu Mircea si Gabriela. sos. 1323. Orero 8. Cal. Culoglu Ion. 44 apartamente. Calea Rahovei 308. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Despot Voda 40. Int. 9 apartamente. 1297. Col. Porumbaru 19. str. Predeal. Dr. Casali Vasile. Ciordas Ovid. Ioan. 1322. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu. Clocoteanu S. 5 apartamente. str. Bucuresti. Stelea 7. 1320. 1310. 1318. str. Cavaff Hrant. Ploiesti. Lister 33. 1315. Vitan 17. str. 1304. sos. Cristescu C-tin. Bucuresti. 1299. Bucuresti. str. Castamojna Iosif. str. 1306. Constantinescu Victoria. Catuneanu Cornel 4 apartamente. 11 apartamente. str. 1314. Bucuresti. St. Antim 46. str. Spinului 1. Cibuchi Elisa. Calea 13 Septembrie 38. Col. 3 apartamente. Bucuresti. Caragiale 50. Calea Rahovei 297. Constantinescu Radu si Elena. I. Nationala 125. 3 apartamente. Bucuresti. Vasile Paun 5. Bucuresti. Plevnei. Caragea Vasile. calea Mosilor 31. 1309. 1307. Cristache Arsenie. 1313. Bucuresti. Costaforu C. str. Calea Grivitei 178. str. 5 apartamente. 13 apartamente. str. Bucuresti. str. Cadar Ana. 6 apartamente. Bucuresti. Atena 14. 7 apartamente. Cal. Bucuresti. Predeal. calea Vacaresti 47. 1301. 1308. Emil Constantinescu 5. Lt. Pitar Mos 24. Masina de . 2 apartamente. Cantemir 72. Intr. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1305. str. 1298. Cobuz Ioan. Alexandrina 15. Crasu Vasile 11 apartamente. Baneasa. Constantinescu Alexandrina. 1303. 10 apartamente. Doina. str. str. Bucuresti. str. str. str. 12 apartamente. Vitan 105. Cornescu Elena. 41 apartamente. Grivitei 145. str. str. 4 apartamente. Eduard Grand 7. str. 2 apartamente. 1302. Papazoglu 35.

1350. Popa Tatu 30. 1347. Capalena Ana. Bucuresti. 5 apartamente. 1336. Bucuresti. str. 1357. 13 apartamente. 5 apartamente. Ioan. Povernei 10. str. 1344. Calarasi 188. 5 apartamente. Radu Cristescu 1. Lucernei 10. str. Cihosehy Henrii. 13 Septembrie 214. Bd. Dorobantilor 99. Constantinescu Ion si Eliza. Isvor 59. 9 apartamente. 6 apartamente. 1351. 1352. Bucuresti. Ciolan Mihai. Bucuresti. str. Culina Vasile. 1343. Curtz Carol. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bd. 1328. Felicia Racovita 10.Paine 20. Stirbei Voda 16. Cantacuzino Alexandra. Mihai Bravu 172. str. Copper M. str. Victoriei 128. Muncii 84. Bucuresti. 9 apartamente. Cocea Marica. 1354.. 1329. Bucuresti. 6 apartamente. 1353. Cristescu Testulian. str. Lazureanu 54. Bucuresti.. Cabarasu Nicolae. 1349. 10 apartamente. 1331. 8 apartamente. 1356. Dimitrof 71. 1358. Bucuresti. Porumbaru 70. Turda. Nicolae Iorga 28. 1340. 11 Iunie 23. str. Balcescu 201. Popa Nan 88. str. 3 apartamente. Condurachi Ion. Pictor Andreescu 27. 5 apartamente. Cal. Isvor 9. str. Cristescu Iordana. Minotaurului 27. Bucuresti. Bucuresti. 1355. str. str. Magurele 151. str. str. str. Bucuresti. str. 18 apartamente. Cernea Jana. Tineas 4. 12 apartamente. Cal. Cristescu Florica. Bd. str. 6 apartamente. 1327. Chihaia Iordache. 1338. str. 1326. 6 apartamente. Bucuresti. 1346. str. Cernea V. 6 apartamente. str. Corteanu Constanta. Grigore Alexandrescu 92. 1337. 6 apartamente. Curlache Constantin. str. Cal. 8 apartamente. Catanu Alex si Victoria. 1339. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. 19 apartamente. str. str. str. Berzei 68. Bucuresti. str. Parcalabu Baldovin 13. 1348. N. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Crainiceanu Steluta. Constantinescu Petre. str. Vigilentei 1 Targoviste. str. Roma 62. Bucuresti. Ion Ghica 1. Nerva Traian 56. Bd. 3 apartamente. Colan Ecaterina. 1345. Coman Pavel si Elisabeta. Mihai Voda 13. str. str. Bucuresti. Bd. Smardan 18-21. Condoci Cristea si Atanasiu Elena. 1335. . 11 apartamente. Codleanu Gh. Constantinescu Gh. str. Balaceanu 2. Constantinescu Finan. 1330. str. Bucuresti. Justitiei 63. Sami si Copper S. Petre Cretu 60. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Praporgescu 4. Gh. Dinicu Golescu 1-a. str. Anastasie Panu 1Bis. str. Misu. Costescu Petre. Bucuresti. 4 apartamente. 1332. 1342. Cal. Bucuresti. Cristescu V. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Caracas Eliza. Traian 40. Dacia 50. str. Craciunoiu Florian. Aviat. 1333. Comsa Filip. 1334. Timisoara. Bucuresti. 3 apartamente. Mircea Zorileanu 37. Frumoasa 52. Simion Barnutiu 39. str. Bucuresti. str. 1341. str. Bucuresti. Muncii 4. 6 apartamente. Haia Lifsitz 30. Dumitru. Pitesti. Bucuresti. Bucuresti.

1380. Bucuresti. 5 apartamente. 13 apartamente. Cal. sos. 5 apartamente. Cioaia Malvina. Razvan 1. Sos. str. Cortului 14. Academiei 35. Crutzescu Eliza. Calea Victoriei 232. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Latina 4. 6 apartamente. 19 apartamente. Cavafii Vechi 7. str. 7 apartamente. Edgar Quinet nr. Iasi. Bucuresti. Cohen Frida. 4 apartamente. 1366. Mosilor 47. Asam 3. Aviator Sanatescu 14. 1361. 1360. Bucuresti. str. str. 1370. D. str. Filipescu 7. Bucuresti. 2 apartamente. str. str. Ioanid 4. si Amelia Iobu. Vasile Lascar. 1371. Bucuresti. str. N. Bucuresti. 1368. str. Bucuresti. Icoanei 59. 7 apartamente. 2 apartamente. 1376. 1386. 44 apartamente. str. str. str. 16 apartamente. str. str.Polona 86. Pictor Lucian 12. Colentina 29 A. Constantin Melania. si Zoe. calea Dudesti 9. 5 apartamente. Dionisie Lupu 58. 1378. Bucuresti. Celeta N. 13 Decembrie 11. 7 Noembrie 9. 1369. Cociu Tanase. Constantin Popp. Cretu Elena si Gh. Patriarhiei 7. cal. Sturza 17 Bucuresti. 30 Decembrie 8. Calea Grivitei 105. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Filitis 5. Cristescu Eliza. Cojan M. si Stela. Alecu Russo 2. . Florilor 13. Bucuresti. Dragos Voda 59. Dumitrache Paul 20 Husi. Codreanu Zelea Eliza. 1359. Mosilor 115. Bucuresti. 1365. 5. A. 1387. Cristofor Victor. 1389. Transilvaniei 10. 1373. Cristoforu Miltiade. 11 apartamente. str. Campeanu V. str. Gh. Bucuresti. Vineri. str. 1372. Petre. Costa Foru Nicolae. Coteli Ferdinand. str. 8 apartamente. Chiritescu Ion si Ana. Razboieni 26. Ana Ipatescu 57. 1382. str. Dionisie Lupu 38. Vespasian 54. 1384. 1383. Caribol M. 10 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. Hagiului 20 Galati. Sf. 1363. Colentina 111. 1364. Baratiei 51-53. str. Cretu Gh.. str. Calutoiu Elefterie si Penelopa. Bucuresti. str. Comanescu Alex. Coseta Nina. Piata 30 Decembrie 2. Iacob Negruzii 40. str. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. Stelea Spatarul 17. Bucuresti. 95. Cal. Matei Basarab 37. V. str. str. str. Bailor 25. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 148. Coman Irina si Ion. Cuparului 8. Bucuresti. Candiani Elena. str. 1362. 10 apartamente. Fainari 72. str. Pasaj. str. Alex Sahia 47 Busteni. 9 apartamente. Constantin Elena. 1375. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. Serban Voda 97. 1374. Bd. 1367. Constantinescu D. Raspantiilor 22. str. Constanta. 3 apartamente. si Goldstein Anny. calea Victoriei 112. Spatarului 29. Bucuresti. 1388. 1379. 3 apartamente. G-ral Cernat. 1381. Bucuresti. 10 apartamente. Constantinescu Virginia. 3 apartamente. str. str. str. Lascar 21. Romana 142. Buzida si Aurelia. 7 apartamente. str. Ciubuc Marcela. Bucuresti. 9. str. 4 apartamente. Cuza Voda 1. Constantinescu Elena. Condoianu Nicolae si Elena. Batistei 5. 6 apartamente. 1385. 1377. Bucuresti. 4 apartamente. 4 apartamente. Carbunescu N. Marin. Elena.

Caminul Asociatiei Statuei. Bucuresti. 1413. Bucuresti. Paul Greceanu 18. Militaru (Aleea B) 7. 1423. Aurel Vlaicu 95. Bucuresti. Ciocaltei Alexandru.. str. Bucuresti. Bucuresti. Cantacuzino. str. str. Ghenadie Petrescu 28. 4 apartamente. Caracas Maria. Bucuresti. Cialic I. 7 apartamente. Margareta. Predeal. Doamnei 22. 1415. 1418. Mora 2. 5 apartamente. str. Ganovici D-tru 5. Bucuresti. Bd. In Comandita. str. Pitar Mos 12. Cal. str. Craft Raula. Chitu V. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. 1407. Bucuresti. Constantinescu Aurelia. 1392. Bucuresti. Bucuresti. Bunatatea Samaiteana 19. Porumbaru 33. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. 1403. str. str. 1404. Sandu Aledea 39. Bucuresti. 1421. Calinescu D. Costandache Ioan. 4 apartamente. str. Cosmescu C-tin si Nicolae. Capsa Grigore Soc. 1393. Cunadi Dumitru si Wolf Janine. 1400. Niculcea 65. 5 apartamente. Dionsie Lupu 20-12. 1411. Curutiu Alexandru. str. M. Partizanilor 4. str. Bucuresti. Creditul Financiar Rural. Celtau Gitana. str. Bucuresti. Serg. 4 apartamente. str. 1416. Bucuresti. str. Bucuresti. Cristescu Eliza. Puscasului 7A. Bucuresti. str. 1420. 5 apartamente. Castris Elena. 8 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Constantinescu Dimcea. . Caftagioglu Olga. Mitr. Gheorghe. 1848 10. Sf. str. 1405. Bucuresti. Bucuresti. Stalin 23. str. str. Caracota Virgil si Elena. 6 apartamente. Pitar Mos 27. Temisana 9. Cherescu Srefan si Maria. Dudesti 69. 1396. G-ral Magheru 26. Constantinescu Julieta. Cohen Sofia. Calea Grivitei 141. str. 1401. str. Biserica Amzei 19. str. Bucuresti. Edgar Quinet 1. str. 2 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita str. Ionica 4 Breaza de Sus. str. 1398. Beldiman 2. Aurel Vlaicu 35. Occident 13. str. Cal Dudesti 107. Bucuresti. Rahmaninov 11.1390. Petru Maior 41. Cossmi Maria. Carol Knappe 45C. Bd. 6 apartamente. str. str. str. str. Cioveanu Mihail. str. Catzop Ety Irina. 1412. 5 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Eroilor. 1395. 1397. 1414. Arges 18. Craciun Olimpia. 1410. Romana 181. Radulescu Tei 53. str. str. 2 apartamente. Mihail Eminescu 113. 1406. 3 apartamente. Cristea Petre. Covaceanu Adela. Cobalcescu 23. 5 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Aviator Tetrat 14. 1419. 5 apartamente. Nerva Traian 62. Crivat C. str. 1402. Bucuresti. 8 apartamente. V. str. B-dul I. 1409. Matei Basarab 29. 12 apartamente.. 1391. 1394. 1417. Parang 48. Pitar Mos 12. Grig. Cicoarei 29. 1424. 2 apartamente. 3 apartamente. Caracas Irina. G-ral Manu 37. Stirbei Voda 126. 2 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Constantinescu Maria. str. str. Bucuresti. Candopol Maria. str. 1399. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 1408. 4 apartamente. Catinescu Hilda. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Cocorescu Mariana. 5 apartamente. Bucuresti. str. 1422.

C. Cal. str. Cazana Vasile si zotta. Cal. 1453. 15 apartamente. Ciru Iliescu 22. Cal. 1454. str. Campeanu Ana. 1434. Bucuresti. Catrova V. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Matei Basarab 37. 20 apartamente. 1428. Constantinescu C-tin. str. str. str. Maria. 9 apartamente. 9 apartamente. str. si M. 1445. Crangasi 143. Ciocanu Fulga. Constantinidi Natalia. 9 apartamente. 1449. Grivitei 441. Bd. 5 apartamente. Unirii 83. 1438. 128. V. Bucuresti. Schitu Maicilor 21. 5 apartamente. str. Dr. 7 apartamente. Cerbulescu C-tin. Dr. 141. str. 5 apartamente. 1433. str. Sabinelor 5. Caleiu A. str. str. Bucuresti. A. 4 apartamente. Grigore. Bucuresti. . str. 3 apartamente. 22 apartamente. Budai Deleanu 8. Bucuresti. str. Calarasi 31b. Felix 55.. Bucuresti. Constantinescu Luca si Maria. G-ral Angelescu 130. 7 apartamente. Bucuresti. Cal. str. Dr. 1439. Papazoglu 29. Craciun Nita. 1452. Bucuresti. Copuzeanu Elisabeta. str. Bucuresti. Romulus 59. Bucuresti. 1436. 1459. Bucuresti. 10 apartamente. Calusei 32.. Bucuresti. El. 1461. Brasov. str. Cristescu P. 3 apartamente. Cal. Caracostea Dumitru. Castano Maria. Mircea Voda 12. Rahovei 397.. 4 apartamente. Ciortescu Steliana. str. Puisor 37. Dr. 1444. Bucuresti. 1907 6. 5 apartamente. 5 apartamente. 11 apartamente. Culin Maria. 1441. Cabasanu Cornel. 12 apartamente. str. Constantin Pancu. Raureanu 8. sos. Catapod I. Bd. Pajistia 2. Isvor 97. str. str. 1460. Calinoiu Ioan. 1451. 1450. Grivitei 305. Cornelia 28. Calota Ion si Paulina. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor. 1431. str. 1429. Calin Vasile si Sultana. Col. Constantinescu Virginia. str. Costache Niculae. Bucuresti. Videle 20. Bucuresti. Cantacuzino 65. 3 apartamente. 11 apartamente. Stirbei Voda 76. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Cutzarida Gh. Isvor 20. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. Constantinescu Nicolae. Cheianu Niculae si Ana. R. 1427. Dr. Lazureanu 34. C. Hagiului 3. Bucuresti. Bucuresti. 1426. 9 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lt. Capatana Mihai. Bucuresti. 1437. 11 apartamente. Horatiu 16. Chinie Alexandru. Cezar Boliac 13-15. Bucuresti. str. Bd. Toma Ionescu 9. Cristescu Niculae. 1435. str. 8 apartamente. Vasile Gheorghe 64. Arionoaia 59. 1 apartamente. Bucuresti. 1446. 3 apartamente. str. 1448. 11 apartamente. Chiru Constanta. 1440. Brezoianu 9. Casa Rurala in Lichidare S. str. Bucuresti. N. Bucuresti. 1457. Lucaci 109. 1455. 1 Mai 173. 1456.A. str. Grivitei 153. str. 5 apartamente. str. Constantinescu Michia. Bucuresti. Sapientei 1 colt Militiei 2. str. Cristescu Haralambie. Bucuresti. 1442. str. Ureche 23. si L. 6 apartamente. 5 apartamente. Mures 12 B. 5 apartamente.. Pherechidi 8.1425. Banu Manta 44 Pitesti. Bucuresti. Vasile Roaita. Cazarmei 54. Filipescu 40. 8 apartamente. P. 1458. 6 apartamente. Cocaneanu Valeria. 1443. R. str. Arien 4. 1447. 1432. 1430. Bucuresti. Candea Maria. Bucuresti. 6 Martie 46. Petru Maior 56. Bd. Bucuresti. Splaiul Unirei 112. Vasile Conta 7-9.

Caraiman 2. Bucuresti. Poloni 14. Bucuresti. Codarcea Alex. str. 4 apartamente. str. str. 3 apartamente. Constanta. Ciocaltin Stefania si Alexandru. Creanga Mitrita. str. str. Constantinescu Maria. Sirenelor 88. 1463. 7 apartamente. Ciocoltea Sergiu. str.1462. Ludescu Stoian. 1470. Calea Calarasi 274. 4 apartamente. Bucuresti. D. Jules Michelet 25. str. Craciunescu Elena. 1464. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Nic. Caragheorghe Virginia. Fainari 45. Stupinei 17. 4 apartamente. 5 apartamente. Calea Rahovei 99. str. str. Petru Maior 78. . si V. 7 apartamente. 1469. Fund Vanatori 1. Stirbei Voda 126. Constantin D. Bucuresti. Abrud 60. str. 1491. 1486. Constantinescu D. Intr. Uranus 24. Alecsandri 4. Bucuresti. 1478. Constantinescu Virginia. 1497. str. str. Bucuresti. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. G-ral Ipatescu 4. 8 apartamente. str. Cimbru Constanta. Cretu Ion si C-ta. Bucuresti. 1466. Sinaia. C. Dionisie Lupu 27. Mircea Zorileanu 37. Bucuresti. 1475. 1477. 5 apartamente. 1494. Vasile Lupu 52. Cazarmei 70. 8 apartamente. 5 apartamente. Radu Dela Afumati 15a. 1488.. C. 23 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 1489. str. Foisor 17. Caracas 11 A. Candina Carol. 1487. Constantin. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. Rahovei 98. Bucuresti. Clococeanu Maria. Bucuresti. Costia Dumitru. Coluschi Constantin. 6 apartamente. Bucuresti.. Mamuleanu 5. jud. str. Ciurtea Teodora. Caraclan Olga si Chopin. str. 1483. 1481. 8 apartamente. V. Demostene 31. 1482. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 1493. Militaru Gh. Cristescu Tertulian. B-dul Balcescu 24. Vasile Gherghel 26. Raditei 11. 2 apartamente. Clein Iancu. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. 1468.. Creci Elena. 2 apartamente. Bucuresti. 1485. Cristea D. 3 apartamente. str. Gheorghiu. Bucuresti. Uranus 84. Ciochina Florin. 7 apartamente. Constantinescu Ion si Elena. str. Bucuresti. Popa Nan 5b. Alexandri 7a. Chiriazi Marcu. 1467. 1490. Cal. 1484. Cal. Cal. Constantinescu Elena. Cardas Stanu. 10 apartamente. Bucuresti. str. 1496. str. 1495. str. 1473. 4 apartamente. str. 6 apartamente. str. 11 apartamente. 1476. Mecet 3. Cretulescu Aglaia Adina. 1474. 13 Septembrie 88. 1479. Sinaia. 4 apartamente. Dr. Cobalcescu 56. Caras 29. Chicos Smaranda. N. Cal. Bucuresti. Cristescu Ana. str. Grivitei 328. 4 apartamente. Spataru Cantacuzino 9. Grivitei 229. Balcescu 3-5. str. Onciu 16. str. Chitiuria Petre. 1492. Bucuresti. Stirbei Voda 72. 2 apartamente. Aviator Beller 1. str. Cernateanu Ion. Cerbului 15 Bucuresti. Coleeg Constanta. Cretu Petre. Ing. Vasile Parvan 14. Bucuresti. Bucuresti. Cal. 1480. Cezar Ecaterina. 4 apartamente. Grivitei 258. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Uranus 42. Intr. 1471. 6 apartamente. V. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. str. 1465. 1472. St. Polona 21 Mamaia. str. Glicozei 21-38..

Cap. 7 apartamente. 1506. Tetrat 33. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Gh. Bucuresti. str. 12 apartamente. 12 apartamente. Constantinescu Gh. Bucuresti. str. Angelescu 157. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. N. Cuza Voda 44. Petru Maior 26. Precupetii Vechi 9. str.. 1501. str. Niculae Golescu 5. Bucuresti. 1516. 1507. Campeanu 28. Mihai Viteazu 33. 4 apartamente. Bucuresti. Filipescu 1525. 1524. Calea Vacaresti 96. str. 10 apartamente. Bucuresti. 1528. str. str. Caramzulescu D-tru. T. 1526. 16. F. 3 apartamente. str. Bucuresti. Ciomartan Stefan. 28. Bucuresti. str. 1514. 1504. str. str. Col. Constantinescu Alexandrina. 6 apartamente. Barlad. Maria. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu. Bd. 5 apartamente. Iasi. 127. Bucuresti. 1521. Bucuresti. 1517. 4 apartamente. Capra Constantin. Cohn Moscu. Serban Voda 129. Taranu 8. Gl. av. av. 1520. Bucuresti. Bucuresti. Cristescu Elena. 7 apartamente. Costandache C. Traian 97a. Bucuresti. 1523. 8 apartamente. Creditul National Agricol in Lichidare. 20 apartamente. str. Sfintilor 5. str. Maior Alex. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. Chitia Gh. Bucuresti. Boteanu 3b. Cantilly Sofia. Calea Calarasilor 64. Plevnei 135. N. Bucuresti. Intr. 1510. Virgiliu 71. Cojan Silvia. 4 apartamente. Constantinescu Maria. 6 apartamente. str. Iorga 4. str. 1498. Constantinescu C-tin. 8 apartamente. 1518. Ceapasu Cristea. Saguna 69. str. 1500. 1503. Intr. Stanescu 43. 6 apartamente. Horei 20. Calea Calarasilor 126. el. Bucuresti. 1499. Bucuresti. Batistei 25 A. Canciovici Marin si Zoia M. str. str. 1508. 6 apartamente. 14 Martie 43. Canciovici. Stirbei Voda 16. Cristescu P. Cristinel Gheorghe. 2 apartamente. Cgheorghe Cevianu. 7 apartamente. Gh. Bucuresti. Prof. Roibeanu. 67. 1509. 21. Cornea Liviu si Maria. Bucuresti. 1502. 4 apartamente. Maria Hagi Moscu 28-30. str. Gh. 5 apartamente. Craciunescu Gh. str. Calea Grivitei 57. Constantinescu Petre. Comsa Traian. Bordea 6. str. Mihai Bravu 380. 1515. 5 apartamente. 1512. Barierei 8. Marasesti 84. Carmen mostenitori El. Bucuresti. Bucuresti. sos. Horia 64. str. Sperantei 24. Chesea Vasile si Eugenia. Bucuresti. N. 2 apartamente. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta. Constantinescu M. 1505. str. 1519. str. str. 8 apartamente. Cornea Nicolae. Eroului 23. str. 1513. str. 12 apartamente. Suter 25 si 23. Apolodor. Hortansa. Crangasi 43. si Ana. Robescu 11 Vasile Roaita. Balcescu 30. str. Dr. str. str. 3 apartamente. C-tin Moroiu 18. Bitolia 21. Maria. Constantinescu Haralambie si Cornelia. 1522. Bucuresti. Preotescu 3. str. Bucuresti. C. Constantinescu. 1527. 1529. calea Grivitei 254. . Mitrop. 7 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Culici Ioan. 1511. 5 apartamente. str. Bucuresti. Banu Manta 25. Canadi Maria. Coctez Elena. Poetas 43.1.

Bucuresti. Cal. Constantinescu Steliana (fost Petrescu). 7 apartamente. 4 apartamente. si R. Bucuresti. Cerkez Ionel si Valerica. Bucuresti. Chicos Mircea. 16 apartamente. 1563. Brezoianu 7. 1561. 14 apartamente. 1553. Vasile Gherghel 82. Dr. 5 apartamente. str. Bd. Bucuresti. Turnu Severin. 7 apartamente. Roma 41. Cristescu Lazar. Natalina. str.1530. Tudose Rudeanu 22. Azuga. Bucuresti. Dr. 1557. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Precupetii Vechi 39. Conradt Ferdinand. si Victoria. Bucuresti. 1558. str. Candiano Popescu 63. Bucuresti. 8 apartamente. Matei Basarab 38. Coler Gavril. str. 2 apartamente. Ioan Cuza 34. 1555. Brezoianu 51. 1533. Muz. 3 apartamente. str. 10 apartamente. Calea Dudesti 141. Hagi Drna 2. Bucuresti. Gheorghe. Bucuresti. N. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. calea Dudesti 227. Bucuresti. Carol Davilla 111. str. str. Dr. str. Mendeleef 48. str. . Cisnadiei 3. Colonel I. Ceres 13. Mitrop. Alex. Costacopol Veronica. str.. str. Parfumului 9. str. str. Chisivnesci Carolina. Canciovci Victoria. str. Comanescu M. Bucuresti. Bucuresti. 1548. 3 apartamente. 1544. Credeanu Teodor si Elisabeta. Providentei 36. str. 8 apartamente. Bitolia 42. sos. 9 apartamente. Constantin Iancu si Alexandrina. 1556. 1546. Bucuresti. Traian 75. str. 1543. str. Asachi 16. Grivitei 249. Boliac 11. Stirbei Voda 16. Dina. 3 apartamente. 4 apartamente. Cernea Charlota. Buzesti 76. Cristea Dumitru. 5 apartamente. Chiriac I. Trinitatii 18. Chiriac Niculae. Cap. str. Maltopol 2. Intr. 3 apartamente. C. Bucuresti 1536. str. Bucuresti. 1542. Cohn M. Clepcea Ion si Maria. str. 1559. Ghenadie Petrescu 54. G-ral Angelescu 104. Bucuresti. 1551. Bucuresti. Titulescu 88. Vultur 117. str. 3 apartamente. Oct. 1562. 1541. Bucuresti. 1545. 1538. Bibescu Voda 18. 1534. 3 apartamente. Visini 7. Bl. str. 4 apartamente. 1560. Muncii 231. Corpet Aristotel. Bucuresti. str. 4 apartamente. 1552. 61. Constantinescu Elena. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. George. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. 1 Mai 191. Bucuresti. Bucuresti. Cocarescu 5. 1 Mai 115. Felix 48. str. str. Bucuresti. Cabasanu Eugenia. N. Bucuresti. Ciropol Stefan si Amelia. Cosma Stela. str. Culbert Mariana. str. 1554.. Bucuresti. Craciunescu Zaharia. Canciovici Alex. Closca 34. Constando I. Bucuresti. Varnali 24. str. Andrei Barseanu 12. 1549. 1537. 104. Popa Nan 167. Uranus 112. Bucuresti. 1540. 3 apartamente. Bitolia 17. 8 apartamente. Bucuresti. Zambacian 8. Bucuresti. 1539. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. Constantinescu Gh. 1535. calea Grivitei 420. Ciobotaru I. Grozavesti 14. Filipescu 7 Brasov. str. 1531. 1547. 4 apartamente. 1 Mai 84. 1550. 1532. Casian Magureanu. Chirlacu Stamate. Constantinescu P. 3 apartamente. Bd. Pamfil si Ana. 5 apartamente. Coran D-tru si Sofia. 4 apartamente. str.. str.

A. Calist 16. 1579. 8 apartamente. Bucuresti. Mitr. 15 apartamente. Colan Ion. Uranus 23. Tolbuhin 143. Cazarmii 5. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. 1595. str. Balcescu 30. Zefirului 8. 7 apartamente. Cernat Eugenia. Chirita Vali si Alexandrina. 1594. Bucuresti. Bd. calea Dudesti 79. Cocea Cornelia. str. Dosoftei 70. 1585. Cornartic. 1569. Inginer Slaniceanu 1. str. 30 Decembrie 112-114. 1591. Bucuresti. str. Claudiu 16. Sachelarie Visarion 13 A. Calarasi 97. girant pentru M. Constantinescu Florica. Iosif Vasiescu 49. sos. 4 apartamente. Finantelor. Orzari 45. str. 25. 1567. Sft. 1592. 1576. str. Bd. Calarasi 1-3.. 1566. Antim 40. Bucuresti. str. Iancului 32. str. Floresti. 18 apartamente. Cosma C-tin si Paraschiva. 35 apartamente. Chirila C-tin. N. 1582. Bucuresti. 8 apartamente. Litovoi Voievod 48. Bd. Bucuresti. 7 apartamente. Cotofeni 59. 13 apartamente.. Gh. cal. 9 apartamente. Ceausu Serban. Doamnei 19. G-ral Salmen 3. 1570. Mantuleasa 28. Bucuresti. 1587. Cavali C-tin adm. Cap. Calif Elena. Lascar Catargiu 53. Gheorghe S. 1593. str. 4 apartamente. Ion Procopiu 12. Bucuresti. Constantinescu Maria. Cismigiu Irina. Bucuresti. Sinaia. Covaci Maria. 6 apartamente. Conaci Albert. str. Dimitrov 41. 5 apartamente. str. Bucuresti. sos. Mihai Bravu 130. 100. 11 apartamente. Carlo Cora prin Emilia Oppler. Pop de Basesti 37. Nic. 1583. str. Bucuresti. 90. str. Bucuresti. E. Gh. Constantinescu Polixenia. Bucuresti. Vacaresti 109. 9 apartamente.1564. Constructiunea Sf. Bucuresti. 1586. Cal. Arnoaiei 57. Stefan 22. str. sos Colentina 34. 1848 35. Bucuresti. Capra A. Bucuresti. Constantinescu Ioan. Bd.. 5 apartamente. Bucuresti. Cal. 3 apartamente. 1571. Apostoli 56. 1578. str. Bucuresti. str. Episcopiei 6. Constantinescu Vasile. Comanescu G. str. 1568. Ciupala Mihail. 36 apartamente. Bucuresti. 1584. str. Isvor 10 Bis. Lipscani 86. Florica. str. str. Mosilor 2-4-6. Lipscani 102. Dimitrov 98. Marin. Pantelimon 22. Traian 150. Victoriei 112. Ferentari 171. Bucuresti. Halelor Nr. M. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 1565. 8 apartamente. Bratianu 149.R. Calafeteanu Eugenia. 1573. Bucuresti. Cormateanu Nic. 11 apartamente. 1577. Bd. Iasi. 3 apartamente. Catz Adela. Bucuresti. 4 apartamente. Arh. str. 8 apartamente. 3 apartamente. 1590. 7 apartamente. Tolbukin 127. str. str. 5 apartamente. 30 Decembrie Nr. Caminului 1. Bucuresti. Bucuresti. 1580. str. Dimitrov 131. Bd. Cal. str. str. Cristescu Niculae. Bucuresti. Bucuresti. 88. Turtucaia 98. str. 1574. Cociumian Lidia.. Bucuresti. Titulescu 89. I. 7 apartamente. Sepcari 21. 23 apartamente. Bd. . str. Cristescu Maria. 1575. str. 1588. Catuneanu Alex. C. Bucuresti. Lenin 16. Ilfov. 1572. Cerkez Alfred. Cal. Bucuresti. Constantin N. 1581. 1589. Costinescu 37. Sf. sos. 4 apartamente. str.

9 apartamente. Carageorge Uranie. Filimon Sarbu 17. str. Vasiliu. 1607. 6 apartamente. Bucuresti. 1623. Sahia 58. Bucuresti. str. str. 1622. Stefan cel Mare 238. Videle (Hotin) 33. Cancel Petre si Vera. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Carp Dumitru. str. Bucuresti. 1617. Calusei 65. 1610.. Dumitrescu II. Grivitei 20. Londra 6. str. 1600. Creditul Romanesc. Arh. 1618. 1612. 9 apartamente. Viting 8. Sborului 3. str. 9 apartamente. Bucuresti. Carnaru Gheorghe. str. 1597. str. Antim 19. Ciurea Virginia. 5 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. 7 apartamente. Ciocarlie Alexandrina. Miciurin 26. Niculcea 28. Bucuresti. str. Aurora 54. str. Bucuresti. 1602. Coman Virgil. 1616. Tolbukin 145 A. 11 apartamente. str. 1627. Bucuresti. 5 apartamente. Cristiade Gr. Constandache Caracas 30. Bucuresti. 1619. Bul. str. str. 14 apartamente. Castana Maria. Bucuresti. 1613. . 25 apartamente. Zefirului 9 A. Cahane Roza. 6 Martie 3. Oituz 21. str. 1621. Alexandrescu 73. 1620.1596. cal. Ion Maiorescu 34. str. Dionisie Lupu 88. Caragea Voda 4. Costaforu 3 si 24. Gr. Chivu Anton. Colfescu Augusta. 2 apartamente. Chicos Stefan. str. 1598. str. Bucuresti. Selari 15. Bucuresti. cal. str. 5 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. str. 1624. str. Creanga Eugen. 12 apartamente. str. str. 1599. M. str. Sinaia. 3 apartamente. Bucuresti. 1625. 1603. Cristodorescu Zamfir. Inocentei 2. Ion Mincu 33. sos. Dudesti 160. sos. str. Cardas Coriolan. Conlonvrin Eugen si Elena. 3 apartamente. Ocolului 9. Bucuresti. Cristescu D-tru. 1626. 1614. Pantelimon 4. Craciuneanu Elena. 1606. Bucuresti. sos. str. 1604. 5 apartamente. 8 apartamente. Costache Balanescu 12. str. cal. 11 apartamente. str. M. Bucuresti. V. Jupiter 6. Plevnei 1. Constantinescu Anastia. 6 Martie 18. Stan Poetas 8 A. 1605. Santierului 2. Bd. 10 apartamente. str. Bucuresti. Carol Knapel 15. str. 4 apartamente. str. Antim 19. Traian 187. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Comsa Ion si Aneta. Constantinescu Virginia. str. Isvor 102. Chiralcu Vasile. Mihai Bravu 219. Bucuresti. c-dor Eugen Botez 34. Costopol D-tru. 10. Bucuresti. 1608. Bucuresti. Bucuresti. Castris Maria. 1601. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Colfescu Olga. 10 apartamente. 1609. 3 apartamente. Alex. Sinaia. Bucuresti. 1611. Barbat Voevod 13 si 15. nr. str. Pitesti. Bucuresti. Corneliu Durcas. B-dul. Florentina. Cristescu Elena. str. Republicii 133. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Balcescu 3. 4 apartamente. str. 5 apartamente. Popa Nan 46. 1615. Tolbukin 74. Vistieri 12. Cristescu C. str. Callos Carmen. str. str. Bucuresti. str. G-ral Eremia Grigorescu 25. Constantinescu Margareta.

Victoriei 118 B. Bucuresti. Constantinescu Alexandrina. Petre Cretu 48. Gen. str. 2 apartamente. 1661. 1648. Bul. Const. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 1644. Petoffi 29. Moraru 4. av. 1655. Bucuresti. Brezoianu 38 A. 3 apartamente. Buzau. 1636. Petre. Turbinei 5. str. str. str. 7 apartamente. Hatmanul Arbore 3. Traian Vasile 65. Cantor Aristia. Cherciu Victoria. Coltofeanu Ana. 1639. str. Cozianu Constanta. Cioc I. Marcel Andreescu 50. Piata Republicii 10. 1642. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. Viitorului 111 si 113. Bucuresti. str. Corata Alex si Steliana. 1652. str. 2 apartamente. 1651. Ec. Bucuresti. Constantinescu 11 si 9 A. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Roma 41. Ana Ipatescu 28. str. Caracostea Andrei. Busolei 16. 6 apartamente. Lascar 135 A. Ciochina Gh. Fecioarei 4 si 6. Bucuresti. 1635. 6 apartamente. Alex. 4 apartamente. cal. Polovragi 4 si 6. 30 Decembrie 52. Bucuresti. Bucuresti. Ilfov str. 2 apartamente. 1631. Ana Tei 4. 1638. Azuga 13. cal. str. Bucuresti. Chircu Vasile si Paraschiva. Castris Vasile. Mogos Vornicul 3 A. str. 3 apartamente. V. Culici Florica. 1650. 1643. Alexandrescu 2. Bucuresti.. 5 apartamente.1628. str. Bucuresti. Busteni. Republicii 15. Sandu Aldea 47. si Maria. 1641. str. 1630. Carata Maria. 3 apartamente. Alex. 7 apartamente. 1649.. Bul. Cismas Laura. 1653. Stefanache Popescu 4. Constantinescu Maria. Bul. Porumbaru 75. 5 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 1660. Berceni 97. Bucuresti. str. 1659. Constantinescu George. str. Bucuresti. Plevnei 5. Bul. av. Teodoroiu. 4 apartamente. str. Carstea Lupu. Manu 1. Carabus Elena.. str. Gh. 7 apartamente. 5 apartamente. Chitimia Maria. 10 apartamente. str. str. Carnaru Ion. 3 apartamente. com.. Bucuresti. Casian Ecaterina. 2 apartamente. Constantinescu Maria. 5 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 1657. Bucuresti. str. Bul. Bucuresti. str. Mircea Zorileanu 80. Donici 6. Busteni. Pantelimon 16. Carlan D. 1654. Oborul Nou 23. 1632. Tunelului 7. 6 apartamente. Chiralcu Stere. Caragea Constanta. Bucuresti. 1633. Bucuresti. . Bucuresti. Toamnei 117. Bitoliei 23. Sandu Aldea 40. str. Coloniei 6. 1629. 4 apartamente. Constantinescu Lucia. 5 apartamente. str. av. Floreasca 37. Tolbukin 108. 1640. 1656. Libertatii 127. Bucuresti. Robert (Baneasa) 9. str. Bucuresti. 1647. 3 apartamente. Clenciu Iulia. Bucuresti. 3 apartamente. Sf. 1658. str. Bucuresti. 1634. 1646. str. sos. 4 apartamente. Barlad. cal. str. Dimitrov 154. Constantinescu Nic. str. Conopan Lucia. Chirila Maria Serbu. Costescu N. 1645. Gr. Stefan cel Mare 182. Bucuresti. 6 apartamente. Toamnei 10. Cristescu Marin. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. str. Constantinescu Nae. 1637. Iorceanu 3. Bucuresti. str. Cristescu M.

Bucuresti. Ecat. Constantinescu Radu. 1664. Chirculescu G. 1680. Cismigiu Irina. 11 apartamente. 7 apartamente. Cristescu Mircea. 17 apartamente. Bucuresti. Agricultori 118 A. 1694. 1687. Gen. 1662. 1690. 14 apartamente. Coltei 1 si 22. Bucuresti. 1695. Unite 2. 1675. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. 1685. Alex. Lazar 4. Constantinescu Toma. Bucuresti.. Constantinescu Gh. 4 apartamente.. 1670. Cornea Niculaie. Constanta. Balcescu 24. Daniel Barcianu 8. str. Costachescu Georgeta. str. Romana 137. Arionoaiei 20. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Muzeul Zambacian 11. cal. Bul. cal. Agricultori 133. Colentina 12. 1684. 1683. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu C-tin. Paun 2. str. 17 apartamente. 3 apartamente. str. Pop de Basesti 3. Calambator Niculae. Calcef Penciu si Ioana. Capra Cristea Elena. 1671. Constantinescu E. 8 apartamente. . Bucuresti. 1673. Bucuresti. 1693. Constantinescu Eugenia. Bucuresti. 1691. 1679. Bucuresti. Cristescu Gh. str. Traian 24. Pantilimon 172 si 174. Cristomanu Natalia. Bucuresti. Intr. Gh. 10 apartamente. 8 apartamente. str. Creanga Hortense. str. Pictor Romano 4. Romulus Niculescu (Bazar) 8. 3 apartamente. Teodoroiu 6. Bucuresti. str. Covaci David. 5 apartamente. Teofil 25. 9 apartamente. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Constantinescu D-tru. 3 apartamente. Puskin 3. Bucuresti. Bucuresti. str. Ghica Tei 114. 9 apartamente. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Moruzi 20. Bucuresti. str. 1668. Dem. Dudesti 54.. 12 apartamente. str. str. str. 1692. str. str. 7 Noembrie (Colentina) 25. 7 apartamente. si N. str. Bucuresti. Bucuresti. 25 apartamente. Bucuresti. 1677. str. str. Cernescu Stavri si Aurelia. 4 apartamente. Bucuresti. Bartionei 8. 8 apartamente. 1682. V. 1676. Calarasi 35. cal. Romana 123. Ion Maiorescu 48. Cristescu Gh. 1688. 2 apartamente. si Eugenia. Mosilor 15 si 23.. Glucozei 33. Bucuresti. Bucuresti.. str.Gh. Bucuresti. 1689. Teodorescu 12. str. Popescu Filofteia si Andreescu Ec. sos. 3 apartamente. 9 apartamente. Ciocioanu Vasilica. str. Constantinescu Elena. str. 1666. 1681. Maica Domnului 53 A. 1686. str. str. str. Bul. str. str. Luterana 21. cal. Bucuresti. Cretu Dumitru. 1674. Bucuresti. Constantinescu Ermina. 3 apartamente. str. Avram Iancu 14 A. Ciocioni Dumitru. 1672. Pictor Rosenthal 18. cal. N. Constantinescu Ion. 4 apartamente. 6 Martie 63. Mosilor 306. Braila. Plevnei 3. str. 1665. Bucuresti. Mosilor 205. Cosma Spiru. Epureanu 22. 1678. Vigilentei 10.. str. str. 1669. Wilson 15. 1667. Cernea Maria. Cristescu Gh. 12 apartamente. Caragea Paun. cal. Calavrezo Const. Constantinescu Const. Calomfirescu Margareta. Bucuresti. sos. 1663. Mazarescu 26. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Matei Voevod 55. Maica Domnului 56 A. Bucuresti. Mosilor 336..

str. 1715. Calotescu Ion. 5 apartamente. str. 12 apartamente. Constanta. Bucuresti. Bucuresti. 1709. Republicii 76. str. Iasi. Mihai Bravu 46. str. 15 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Nic. Bul. Vergiliu 11. str. 7 apartamente. Balcescu 35. 1704. str. Ion Maiorescu 71. Bucuresti. Siminocului 14. str. 15 si 17. Bucuresti. 4 apartamente. Caracas Sergiu. Lt-col. Rahovei 245. Campeanu Radu. Costin Maria. 1707. str. Caminului 2. 3 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. C. 1710. 1706. Bul. Th. Vasile Gherghel 101. 4 apartamente. 1718. cal. Alexandrescu 72. Constanta. Craciun Ion. Pantelimon 33 si 35. Constantinescu Nic. Bul. 1727. 3 apartamente. Dudesti 20. Bul.. Costin Maria. Claudiu 10. 1713.. str. 17 apartamente. 13 apartamente. str. str. Bucuresti. Cervina Acnal. 1712. Bogdan Voda 20. Caraluca Alex si Eliza. Bucuresti. Haia . str. Paris 4. Mosilor 217. str.1696. Bucuresti. 13 apartamente. 2 apartamente. Chiritescu Furmuz. Bucuresti. str. 4 apartamente. Republicii 45. Covaci Teodora. Bucuresti. str. 1723. 1697. str. Pitesti. 1711. 13 apartamente. 1714. str. Bucuresti. str. Bucuresti. cal. str. 3 apartamente. str. G-ral Cernat 3. 1724. 40 apartamente. Bucuresti. Cioca Iorgu. 1708. str. str. 6 apartamente. Caracostea Anastase. str. 13 apartamente. Chiriacescu Nic. Bucuresti. str. 1721. Bul. str. Mihai Bravu 222. Pictor Andreescu 6. Lascar 156. Constantinescu Daniela. Eminescu 55. Lung (Muscel) str. sos. Papazoglu 78. V. Constantinescu Stelian. Bucuresti. str. Capos Alex si Raina. Ciobanu Eugenia. str. Rahovei 229. Bucuresti. str.. Ciulley Paul. Bucuresti. 5 apartamente. Calarasi 319. Bucuresti. 15 apartamente. Iosif Niculescu 30. Bolintineanu 38. str. cal. 1728. Cazacu Martin si Ileana. 1722. Sabinelor 2. Constantinescu Ion. str. 1705. N. Filipescu 50. Agricultori 118. str. Bucuresti. 5 apartamente. Constantinescu Florica. Bucuresti. 1726. 1699. 3 apartamente. 5 apartamente. Caplanian Stefan. Republicii 82.. Bucuresti. 1703. Chirilovici Avram. 1701. Bucuresti. 1716. Dimitrov 110. Bucuresti. Cerkez Aldea. str. Constantinescu Ecaterina. Condrat Ecaterina. Bucuresti. Smeurei 44. cal. 7 apartamente. Dimitrof 10. Dimitrof 28. 1717. Fluerului 13. 10 apartamente. Cristache Alexandrina. Tepes Voda 91. 1720. 4 apartamente. 1698. str. Negru Voda 14. Masina de Paine 80. Doamna Ciajna 25-27. Raspantiilor 35. Cionea C-tin Dobrogeanu. Primar Zamfirescu 15. si 80. Ceres 19. Focsani. str. Gh. sos. 14 apartamente. str. 16 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Nerva Traian 54. Cristescu Const. Gh. Nicolae Filipescu 50. Bucuresti. str. G-ral Angelescu 68. cal. 2 apartamente. Diminetii 1. Bucuresti.. Energia 8. str. Bucuresti. str. Costinescu Ion. 1719. 5 apartamente. 1702. Masaryk 31. Cardas Alice. 1725. Bul. Carstea Const. Gr. Vantu 10. B-dul Ana Ipatescu 24. M. 3 apartamente. str. 1700. Vulturilor 42-44. Bucuresti. Horei 30 A. Tepes Voda 102-104.

Serban Voda 11. Negru Voda 2. Calea Serban Voda 151. str. Traian 106. Grivitei 139. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Alba 12. 1731. str. Bul. 7 apartamente. str. Turnescu 11. Cuparenco Cornelia. str. str. str. str. Pasculescu Tei 59. 1747. cap. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu. N. Crangasi 42. 1729. Marin Serghescu 6-8. Rada. Bucuresti. 1744. Petre. str. Vasile Lascar 69. str. N. Balcescu 3-5. Bucuresti. Berzei 111. Cuza Voda 98. Ciholschi 8. Cercului 1. 8 apartamente. 3 apartamente. Seneslav Voevod 26. 4 apartamente. Costescu Felicia. Cica Ath. N. Mitr. Bucuresti. str. Bucuresti. str. colt Labirint 115. Climescu Constanta. 1749. str. str. Ardealului 35. Biserica Enei 2. 5 apartamente. Constantinescu Olga. 1732. Intr. 4 apartamente. Chirculescu Veronica. Domnita Ruxandra 14. str. 1760. Bucuresti. 6 apartamente. Ecaterina 11. 1759. Covaci Alexandru. 5 apartamente. 1751. str. 1736. Chircea Stana. Economul Cezarescu 44. Bucuresti. Cioflec Maria. 3 apartamente. 1733. Bucuresti. Teiul Doamnei 59. Dr. Bucuresti. str. 1757. Roma 48. Dr. Galati. Costa Jean. str. str. str. Bucuresti. 1756. Const Nancu 5. 1739. Cudalbu Elisabeta. str. Bucuresti. 9 apartamente. Alex Balaseanu 34. Bucuresti. Calmiceanu Angela. 4 apartamente. Copacianu Elena Valy. 1735. 1746. 1752. 1734. 15 apartamente. 1738. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Colentina 8. cal. 5 apartamente. Bucuresti. 1742. Ciocarlie Ion. cal. Felicia Racovita 1. str. Conovaru Manoil. Ciru Iliescu 14. Leonte 8. sos. Cristescu D-tru. Ciornoc Mardau. 7 apartamente. str. cal. 1741. 1743. 15 apartamente. str. 2 apartamente. Dionisie Lupu 38. Bucuresti. str. 2 apartamente. Aureliu 33. Burghelea 12. 1748. 1737. Balcescu 30. str. 4 apartamente. Silivestru 3. 3 apartamente. Tulbure. Corjescu Ion. Bucuresti. sos. str. Constantinescu Maria. str. Preotescu 13. Luminei 2 A. Ardeni 38. 5 apartamente. 5 apartamente. str. 5 apartamente. 1740. 12 apartamente. 19 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bucuresti. . Miorita 1. Armeneasca 12. Alion 38. Icoanei 81. 1730. 7 apartamente. Capolide Niculina. Bucuresti. Selari 2. Costache M. Bucuresti. 1754. Bucuresti. 7 apartamente. 1753. Carp Mariana. Bucuresti. 6 apartamente. Cristescu Const. Grigore 23. str.. cal. Bucuresti. Camarina Gheorghe. Bucuresti. str. Cristea G. str. 13 Decembrie 54. Dr. 25. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 1745. str. 1750. Bucuresti. Bucuresti. Catanu Vasile. Sft.Lifschitz 13. Serban Voda 25. 1755. 15 apartamente. Ilie. str. str. Coltofeanu Casina. Cezarescu 31. 12 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Cosgarea N. Braila. 1758. Ciomba Gheorghe. str. Calin Petre si Virginia. Bucuresti. Ec. Chincuta Anton.

6 apartamente. Bucuresti. Armeneasca 12. 9 apartamente. str. Conti Dumitru si Ana. Cochino Andrei.Holban 4. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Constantinescu Ana. 1770. 1781. str. Alex. 1788. 6 apartamente. Selari 14. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 48. Av. str. Spiridon 4. str. 9 apartamente. 1785. str. Bucuresti. Calavrezo Elvira si Aurelia. G-ral Cantilli 10. Ana Ipatescu 33. str. 1762. 1778. Ilie Pintilie 4. Bucuresti. 1782. Paul Greceanu 12. str. 1766. str. Bucuresti. Jud Brasov. str. 4 apartamente. Ciornoc Simion. str. cal. 1 Mai 391. Sinaia. 4 apartamente. 1765. Camenita Petre. 19 apartamente. 4 apartamente. Cocea Virgil. 11 apartamente. Bul. 4 apartamente. Codreanu Dumitru. Cretoiu Magda. str. Ciupagea Ion. str. Bucuresti. str. Petru 2. str. Ciupercescu Maria. Sft. Ciculescu Andisiv Maria. 1779. Mosilor 334. C-dor Botez 21. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Zoe. Pitar Mos 5. Fainari 16. Linia Centura Stefanesti-Colentina. Bucuresti. str. Raspantiilor 4. C. str. . str. str. Constantinescu Tosica. Bucuresti. Bitoliei 25. Bucuresti. Popa Petre 6. Polona 47. Dacia 5. Cocarescu George. Galati. str. Pitarul Hristache 10. 9 apartamente. Cordonel Nadejda. Putul cu apa rece 26. Aurel Vlaicu 36. str. Cosinchi Beatrice. 1773. Bucuresti. str. Bucuresti. Ciuca A. Bucuresti. Cristian Avirdon. 1764. Republicii 105. Corbescu Radu si Alexis. str. Fainari 84. Vasile Conta 7-9. Frumoasa. Ginka colt cu Rohmanitof. str. Roza Luxemburg 29. 1789. Latina 9. Bucuresti. Tomis 22. Ion Maiorescu. Tunari 42. Constandache Georgeta. Cristu Eugenie. Cernea Ioan. Vasile Lascar 9. 4 apartamente. Cranck Carol. Iuliu Rosca 7. str. 1763. Bucuresti. Bul. str. 1780. A. (Pipera Colentina). str. str. Ciocanescu Laura. Erou Iancu Nic. str. 1771. 13 apartamente. N. 5 apartamente. Radu Bellu 22. Viitorului 172. 1783. Bucuresti. N. 11 apartamente. 9 apartamente. 1774. 6 apartamente. Bul. str. 1767. 2 apartamente. str. 10 apartamente. Bucuresti. Petrescu si Ecaterina. G-ral Praporgescu 35. Bucuresti. 5 apartamente. 5. Cuza 49. Brasov. Episcopiei 5. 1768. C. 24 apartamente. Sf. 6 apartamente. Bucuresti. Cap. Cornescu 53. Costea Nicolae. str. 1769. 11 apartamente. Timisul de Sus. 1775. 8 apartamente. Bucuresti. str. Balcescu 9. str. Vacaresti 94. Bucuresti. str. str. Cios Toader. str. cal. str. 1784. Tokio 8. Rosetti 14. 1777. 1761. Bul. str. 1772. Caribian Avram si fratii. Cuza 40. str. Vasile Conta 3-5. A. 1776. Bucuresti. Bucuresti. 11. Bucuresti. 1786. Canciovici Zoe. 10 apartamente. Balcescu 30. Bucuresti. str. Constanta. str. Dacia 16. Columb 4. 6 apartamente. 1787. 2 apartamente. Craita 25.

sos. str. Iasi. Calisti Marie Jeanne. Popa Nan 11. str. Latescu 14 si 14 bis. Cohn Marcu si Liza. Eminescu 17. Constantinescu D-tru. Cristian Tell 17-19. Prof. Dacia 37. 1801. Polona 100. 4 apartamente. Constantin Lucia. 1818. Intr. Pavel 6. 3 apartamente. Aleea El. 1794. 1803. 1821. Bul. Intr. Bucuresti. Lizeanu 19. 5 apartamente. str. Cumpatului 20. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 1817. 6 apartamente. Faurari 6. 1804. 4 apartamente. 1793. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Batistei 5.. Bucuresti. Bucuresti. Cobalcescu 54. Bucuresti. 3 apartamente. Italiana 13. Crutescu Alfred. Linia Oltenitei 4 cart. Cusin Carmen. Sinaia.. G-ral Cristescu 3. Calugaru Victoria. Bucuresti. Pizone 17. 3 apartamente. Vasile Parvan 16. str. 1795. 1823. str. str. 20 apartamente. 4 apartamente. Ecoului 24. 1792. Ocna. str. str. 3 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti. Cardas Ioan. Ana Ipatescu 16. 25 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 1807. Beldiceanu 4. Bucuresti. Bucuresti. M.. str. Tg. 7 apartamente. 6 apartamente. I. Cristoloveanu Paraschiva. Gh. 1816. str. Moravei 4. Constantinescu Const. Bucuresti. 7 apartamente. Generalissimul Stalin 78. 1815. Gramont 10. 1810. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Dacia 9. 1799. cal. Bucuresti. Cristea Nicolae. str. Nic. 1824. Bucuresti. str. 1800. Copelman Lucian si Lilian. 4 apartamente. 6 apartamente.. str. Cargiog D. cal. Bucuresti. 8. Carjan Ana. Climescu Ecaterina. Sofia 13. V. Roma 30. Chitu Teodosia. Georgescu 19bis. str. Oradei 1. Comaniciu Maria. str. 1805. Stefan Gheorghiu 10. 10 apartamente. Bucuresti. Pitar Mos 5. Covaci Alexandru. Ciuciu Maria. 13 apartamente. str. Dragalina 4. Bucuresti. Calarasi 51 si 319. Conta 5-7-9. Bucuresti. Bucuresti. str. Sinaia. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. str. Cogalniceanu 43. 1820. Costea Alexandra. Bul. Chudacek Francisc. Ionescu Gion 7. Bucuresti. str.1790. Casianu Const. Bucuresti. 1812. Alba 3. Constantinescu Cornelia. Dacia 35. Bul. Bucuresti. Capriel Dan. 1808. 1802. str. Ciucurescu Alexandrina. 6 apartamente. Povernei 35. Duca 59. Intr. Stefan cel Mare 42. Braziliei 15. str. Constantinescu Eugenia. 1814. str. 1822. Visarion 24. Delea Veche 45. Romulus 10. str. Stirbei Voda 29 A. 1797. C. Bucuresti. 1819. si Traian. cal Dorobanti 106. Bucuresti. str. 23 August Dudesti-Cioplea. 1796. 1811. Lung Muscel. 6 apartamente. 1806. 1798. Constandache Sevastia. Bucuresti. Covalciuc Ion. 3 apartamente. str. str. 4 apartamente. str. . 1809. Ana Davila 2 bis. Ing. dr. Bucuresti. 4 apartamente. Carabela Const. str. 14 apartamente. Bis. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. str. Chirita Maria. Isvor 11. Dianei 13. str. 12 apartamente. Pitatii 5. 7 apartamente. Grivitei 84. Catineanu Alexandrina. Bucuresti. Eduard Grand 57. str. Constantinescu Stefan. Constantinescu Toma. 1813. str. 2 apartamente. str. str. Bucuresti. 18 apartamente. 1791. Coman Tudor. Codreanu C. str.

Bucuresti. Bucuresti. str. Constantinescu Lucia. Lahovary 5. Eminescu 12. Bucuresti. str. Ion Ghica 1. 9 apartamente. Cociu T. Eminescu 12. Mihai Bravu 85. 1843. Bucuresti. Columb Haim Stefania. Alexandru 36. str. Naum Romniceanu 5. Cociu. Stickholm 17. str. str. Bul. str. 1830. str. Ploiesti. 1832. Sinaia. str. Ciocardel Stefan. Bul. 1837. Constanta. Spatarului 41. 33 apartamente. str. str. Vilson 15. Bucuresti. Critico Al. Bucuresti. Bucuresti. Carabelian Avedis si I. Bucuresti. 4 apartamente. str. 3 apartamente. 14 apartamente. str. Brasov. 1852. Bodea Cartan 5 A. 1833. 1829.. sos. Arcului 16. sos. Alexandriei 57. Frumoasa 11. 30 Decembrie 60. Ciorni Ana. 5 apartamente. Constantinescu Manea. 29 apartamente. Craciunescu Elena. Cernescu Constantin. 5 apartamente. Lipscani 100. Costescu Alexandru. str. si Anghelina. 5 apartamente. Constantinescu Corneliu. str. str. Icoanei 8. 6 apartamente. Corneliu Botez 3. str. str. str. 7 apartamente. Cantacuzino Pascanu. str. 1848. 1836. Bucuresti. str. Constantin Chiroleu. 1853. 6 apartamente. Bucuresti. Berzei 75 si 77. Bucuresti. 1851. 1838. 1847. Curteanu Maria. Bucuresti. 13 apartamente. G-ral Magheru 42. sos. 1842. str. 8 apartamente. Duca 1. si 5. Lebedei 23. 3 apartamente. Masina de Paine 54. 1845. Cohn Filip. 3 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. . G. Bucuresti. Pitesti. Serban Voda 123. Creditul. 1850. Constantinescu Gavriel. Iuliu Tetrat 1. Bucuresti. Bul. str. Covaci Ferenti. str.. 1827. 1854. str. Sf. 6 apartamente. Banu Manta 7. str. Bucuresti-Baneasa. Bucuresti. Capiteanu Elena. 1828. 1826. 6 apartamente. Aleia Russo 7. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Cameliei 21. Bucuresti. Cojocaru Const. Buzesti 10. 4 apartamente. 5 apartamente. Sinaia. Independentei 22. Colentina 99. str. 3 apartamente. Bucuresti. Alex. 1839. Croitoru Lucia. 3 apartamente. Dorobanti 2. Bucuresti. Prof. Popa Rusu 12. Catargi Ecaterina. Colentina 35 A. Calin Alexandru. Lenin 8. Chivulescu Aurora. 12 apartamente. Gh. str. Polona 104. Ghiulezian. str. str. 1831. 1855. 1835. Mamaia. Bucuresti. Jdanov 17. Colibasianu Eugen. Aman 24. 1841. 7 apartamente. Berzei 16 A. Bucuresti. str. 13 apartamente. str. Popov 31. Labirint 112. Bucuresti. Primariei. 3 apartamente. Balcescu 24. Logofat Tautu 44. str. Costescu Maria. Th. str. Crosu Natalia. str. Toamnei 91. 2 apartamente. Cerchez Caterina. Piata Al. 23 August 5. Ionica 7. Catargi Alexandra. str. 6 apartamente. Edilitatea.1825. Bucuresti. 1844. 1840. Bucuresti. str. str. 1846. Bucuresti. str. 1849. Bucuresti. Cumpatului 26. str. Cervino Carol. str. L. 1834. Bucuresti. str. Balcescu 25-27. prin Const. 9 apartamente. str. cal. N. 5 apartamente. Iulia Hasdeu 10.

Critico Jean si Elena. str. 1870. 2 apartamente. Aleia Vulpache 7. 1867. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. str. cal. Magurele 54. Sinaia str. str. Ecaterina Teodoriu nr. 8 apartamente. Lotu 15 careul 3. Salvator 9. Codrescu Cleopatra. Craioveanu Maria. Bursei 3-5 Caracal. str. str. Sinaia. Constantinescu Const. 10 apartamente. Traian 87. Clingher Eti. Creditul Financiar. Constantinescu Paulina. Iasi.Locusteanu 10. Bucuresti. 1879. 1856. Ilie Pintilie 24-26. Constanta. 8 apartamente. Jules Michelet Nr. Bucuresti. 1864. str. str. str. Bul. Piatra Neamt. Bucuresti. 1878. Chirulescu Marcel Enescu. Vasile Roaita. 20 apartamente. Mosilor 303. Dobrogeanu Ghera 3. 2 apartamente. Tocilescu 41. Dimitrof 141. 1858. 1866. str. Horia 24. Gr. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu Alea. Justitiei 17. Marin. N. str. 1869. 5 apartamente. 10 apartamente. 8 apartamente. str. 1861. Toamnei 86. str. str. Bucuresti. Cipeanu Gheoerghe. str. Occidentului 32. Dumbrava Rosie 20. Berzei 14 B. Lipscani 69. str. Bucuresti. 1857. 13 apartamente. Cilic Sima. 1881. str. Dobrogeanu Gherea 3. str. 1873. str. str. Cottadi Xantipa. Cottadi Xantipa. Drosu. 4 apartamente. Bucuresti. Sf. str. 7 apartamente. Cantacuzino Alexandrina. Ciril Isaia. str. I. Grivitei 125. 22. Dacia 42. 1880. Gheorghe 12. Ureche 5. Pallade nr. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Imparatul Traian 10. def.. 1882. 20 apartamente. 1875. Cioroianu R. Bucuresti. Gh. Nicolae Tei 28. Bucuresti. Aviator Petre Cretu 12. Cervino Regina. 3 apartamente. Popa Soare 61. 3 apartamente. Calea . Titulescu 48. 1859. Filipescu 16. 1871. Cozarin Nadia. Bucuresti. Occidentului 32. Sf. 1.Peste Vale. Palade 53 colt Suvenir 2. str. 39 apartamente. Bucuresti. str. Grivitei 204. Chiriac Estera Constanta. 1863. str. 7 apartamente. Constantinescu Sofia. 1860. str. Sf.. 4. Piatra-Neamt . 2 apartamente. 1865. Bucuresti. Cal. 4 apartamente. 1884. Cantacuzino 1. 7 apartamente. cal. colt cu Av. Bucuresti. Most. Calea Rahovei 330. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Vineri 12. 1868. Ghe. str. Cumpatul. Ciornei S. str. str. Bucuresti. Constantinescu M. str. Bucuresti. 1883. 1877. Salmen 13. 11 apartamente. Drobeta 5. Bucuresti. str. Braila. Aleea Alexandru 20. Leonida 1. 1872. 4 apartamente. Constantinescu Tancred. Bucuresti. Bd. Ciulley Elena. Turbinei 39. 2 apartamente. Camenita Polixenia. 55. 26 apartamente. Carantino Marie. str. Elena Doamna 35. Cohn Bernard. 14 apartamente. Peste Vale. Mamaia. Costache Alexandru. Ecaterina Teodoroiu 22. Dumitrache Banu 51. Busteni. 16 A. Bucuresti. 7 apartamente. N. 1874. str. str. str. Magheru 20. Calea Grivitei 520. 1862. 1876. Galati. 7 apartamente. Bucuresti. Constantinescu Chirita.

Labirint 131. Brasov. 1895. Tunari 32. 3 apartamente. 9. 6 apartamente. Bucuresti. Sfintilor 5. 2 apartamente. Sinaia. 1894. G-ral Budisteanu 9. 1898. 1888. str. str. . Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. Traian 159. Dionisie Lupu 65. Dessila Virgil. Bucuresti. Muzeul Zambaccian 19. Dietz Olga si Valeria. str. str. Bucuresti. str. St. Ion Frimu 15. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Ilie Pintilie 52. Damboviceanu Paul. Cercetus 25. 1893. Rodiei 47. 6 apartamente. Bucuresti. Mitrop Filaret 77. Col. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Intrarea Stafetei 3. 5 apartamente. 1886. Bucuresti. Cesianu George. 8 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. 1902. G-ral Ipatescu 14. Bucuresti. Dobre Vasile zis Georgescu. str. 1904. str. str. Dima Pavel. Bd. Bucuresti. 1906. Eminescu 133. Lirei. Bucuresti. Bucuresti. Calea Mosilor 135. Tunari 81. str. Dumitrescu V. G-ral Cristian Tell. str. Bucuresti. Hatmanul Arbore 15. 1897. Dulitki Haia. 3 apartamente. 1896. Bucuresti. Popa Nan 127. Cohen Jocues. Dimitrescu Mihaescu Maria. Cretulescu Axela. Cantacuzino I. Sofia 24. Stefan cel Mare 93. Drescher Eduard. Sinaia. Danilachi Anibal. Intrarea Margareta 5. Elena. 1903. Maresal Tolbukin 88. str. 1889. Cristopol Dumitru. L. 1892. 1907. Bucuresti. 1901. Dimitrie Gheorghe. str. Vasile Stroescu 19. Bucuresti. str. Titulescu 88. str. Ion. Episcopul Ilarion. calea Stegeris 18. str. Dogaru Victoria. 1890. C-tin. str. Demetrescu Marin. 1887. Dobrescu Anastasia. 1891. str. 5 apartamente. str. str. Dragomirescu Elena. cal. 1905. 6 apartamente. Bucuresti. str. 23 apartamente. Victoriei 101. 5 apartamente. Calea Rahovei 311. str. 1908. Mihai Bravu 19. 1910. str. Sos. Sofia 16. 169. 14 apartamente. 1911. Bucuresti. Manastirii 2. B-dul 1 Mai 185. 1885. 1899. 5 apartamente. Carp P. 4 apartamente. 4 apartamente. Meteori 42. Col. Papazoglu 112. Djuvara M. N. Lt. C. Nerva Traian 24. Bucuresti. 7 apartamente. str. 7 apartamente. 24. Zagarit (Parc Calarasi). Bucuresti. Brasov. M. str. 1848 (fost Lipscani) 100. Bucuresti. str. Popa Nan 28. str. 86. Vacaresti 125. D. Dinca T. Dorocan Mihail. 5 apartamente. str. Silistra 70. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 52. 1900. 3 apartamente. Dobrescu Gh. 4 apartamente. 3 apartamente. Mihaileanu 15. Badea Cartan 50. Bucuresti. Draghicescu Decebal. Bucuresti. 1909. 23. str. Precup 21.Victoriei 101. Elena Doamna 55. 8 apartamente. 3 apartamente. str. Popa 9. Bucuresti. cal. Polona 44. 1912. Nicolae. Dumitrescu Ilie. Dumitrescu Alisa. str. str. Bucuresti.. Dumitru.

Cuza Voda 62. Campul Mosilor 9. 5 apartamente. str. 1922. Calarasi 263. Bolidului 8. Derusi Elisabeta. 1921. Dispotide Marcela. Dragulanescu Nic. Romulus 69. 1914. str. Dancu Stefan. general Vodoianu 26. Dima Georgeta. Plugarilor 15 A. Viespari 14. 1940. Bucuresti. str. 1 Mai 66. str. Lenin 174. 3 apartamente. 1929. Cuza Voda 130. str. Cuza Voda 152. str. Bucuresti. Dobrescu Vasile. Precupetii Vechi 50. str. Mitrop Filaret 29. Bucuresti. Bucuresti. sos. 1938. Tunari 32. Enachita Vacarescu 8. str. str. Bucuresti. Dumitrescu Traian. Iliescu 58. Bucuresti. str. 1916. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. str. str. Bucuresti. str. Bd. 4 apartamente. Viilor 76. Generalissimul Stalin 44. Bucuresti. 1928. 1926. Ing. Garii 16. 8 apartamente. str. Dinescu Ion. 13 apartamente. Delcu Ovidiu. Diligentei 28. Av. Dumitrescu N. Drosu 10. Stefanesti 120. Kokalniceanu 46. Dumitru Mihai. Th. 5 apartamente. Dumitrescu Tanase. 5 apartamente. Calarasi. Dorin Vera. Aleea Corneliu 19. Bucuresti. str. 1941. Danciulescu D-tru. Mihail. Donciu Gheorghe. Bucuresti. C. 4 apartamente. 15 B. Dutescu Victor. 2 apartamente. Bucuresti. Lascar Catargiu 16. str. str. 1932. Valcea. Bucuresti. Domnita Ruxandra 23. Masina de Paine 102. 1931. Dimitriu Lucia. 5 apartamente. 1927. str. Dumitrescu N. Icoanei 65. str. 3 apartamente. 8 apartamente. Dragomirescu Petre. Victoriei 96. Vlad Judetul 29. Bd. Bd. 11 apartamente. str. M. Calea Rahovei 34. Dumitru Marin.1913. Bucuresti. Pictor Iscovescu 6. 52 a. str. 1924. R. 11 apartamente. Maria. 5 apartamente. Ion Atanasiu 1. Bucuresti. str. Dumitrescu Victoria. str. 3 apartamente. Dragan Ion. 7 apartamente. 1934. Bucuresti. Dobrescu I. 6 Martie 89. Serban Voda 23. Bucuresti. Bucuresti. 1917. Precupetii Vechi 3. Nudului (Herastrau) 14. Bucuresti. Bucuresti. Dinca Andrei. Bucuresti. 7 apartamente. 1918. Bosianu 13. 5 apartamente. Andrei Muresanu 29. str. Dumitrescu Spirache si Dumitra. str. str. 1923.. 1930. 1933. Bucuresti. Pucioasa. Bucuresti. Av. str. str. B-dul Dacia nr. Episcop Radu 19. str. 1939. Fluierului 21.. str. Traian 171. Intr. 1920. str. 1936. str. 1919. 1937. str. 1915. 23 August 8. Vasile Conta 3-5. 1925. 5 apartamente. 23 August 37. Iulia Hasdeu 9. 6 apartamente. Grigore Mora 7. 3 apartamente. str. Dumitrescu Cristache si Aurelia. Cal. str. Cal. Bucuresti. 1935. 2 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. . Bucuresti. 6 apartamente. Gh. str. Al. G-ral Brosteanu 5. Davidovici Avram. 6 apartamente. str. Cotescu 1. Olga Bancic 11. Bucuresti. 4 apartamente. Iasi. N. Constanta. 3 apartamente. Bucuresti. str. Balcescu 3-5. Dumitrescu Hortansa. Bucuresti. str. Davidov Ervand.

Rudeanu 31. str. 1954. str. Eroului 25. Bucuresti. Brezoianu 58. 7 apartamente. Dimitriu M. str. Dona N. Bucuresti. C. 8 apartamente. Ovidiu 4. 1958. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Ion Creanga 15. 54. 1963. . str. 7 apartamente. str. Cazzavilan 22. str. 5 apartamente. 1943. Barierei 20. Olga Bancic 17. 4 apartamente. Lotrului 5. Bucuresti. str. Bucuresti. Dobrescu Aurelia si Gh. 1944. str. 1970. 3 apartamente. Teodor. Dicu Petre. 59 apartamente. Dumitrescu Carol Shuller. Asachi 11. Lipscani 28. G-ral Dona 12. str. D-tru. G-ral Anghelescu 119. 9. sc. Dumitrescu Nicolae. David Nic si Petrica. Bucuresti. 1 apartament. str. str. str. Rosetti 45. Bucuresti. str. Bucuresti. Dumitrescu Ioan. Stirbei Voda 100. 1964. 1956. str. 1951. Dimitriu Apostol. 16 apartamente. Felix 10A. Sos. 3 apartamente. General Manu 20. str. str. lotul 239. Duca 6. 5 apartamente. str. Exarcu 3. Mesteacan 45. 1957.. Dimitriu Ecaterina. Danescu Aspasia si Florica Slave. Bihor 21. Dumitrescu Procopie Julieta. str. Dimitriu Maria si Ion. G-ral Dona. Vasiescu Iosif 55. str. 7 apartamente. Bucuresti. Dragomirescu Victoria. Stupinei 1. G-ral Manu 2. b. Cotroceni 3. Brezoianu 52. Tekirghiol. Deberth Konrad. str. Plevnei 166. Cal. Iulia Hasdeu 2. 1969. 1971. 4 apartamente. Dumitrescu Ioan. 8. 17 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu C-tin si Nic. Dumitrescu Ion. Dragan Vasile. Dimitriu Mihail. Nic. str. 1950. str. Popa Nan 50. Bucuresti. Dr. Avram Iancu 2. Dumitrescu Mante. str. T. 1968. str. 4 apartamente. Bucuresti. Aurel Vlaicu 166. G-ral Cernat 25. Bucuresti. 1945. Gramont 26. Cpt. str. Iosif. Bucuresti. Dragan Fernanda. Danilovici Ana.. str. 10 apartamente. str. Floreasca 1 A. Mistretului 2. 11Iunie 35. 1959. str. 8 apartamente. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. 1965. 1961. Viitor 180. 4 apartamente. str. fund. Bucuresti. Doicescu Ada. str. Octav Cocorescu 53-55. Oteteleseanu 5. Intr. str. Felix 4. Sos. 5 apartamente. 3 apartamente. 1952. Bucuresti. 1951. 1953. Dressler Ella. Vatra de Sat Costila. 1967. str. Fainari 20. Abrud 80. 5 apartamente. A. Mihai Bravu 53. 1966. Sinaia. str. Occident 33. 1962. Bucuresti. 1947. Bucuresti. 1955.1942. Bucuresti. Bucuresti. Schitu Magureanu 25. 6 apartamente. Titulescu 11. D-tru Ghita. str. Ciresului 16. 11 apartamente. Dinculescu Stefan. Dr. Frumoasa 50. str. Bucuresti. str. 1946. 1949. Titulescu 116. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Craciun 9. Davidescu Stefan si Jeana. str. str. 5 apartamente. Dumitrescu H. 24 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 7 apartamente. 1960. Dina Mariana. 18 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Aurel si Ion. 1948. 1972. Bucuresti. 9 apartamente. Vaselor 51. Donescu Virginia. N. Bucuresti. Gh. Dr.

Jaques Elias 4. 1996. Viilor 67. str. Bucuresti. str. 2004. 4 apartamente.. str. str. 1977. Cazarmii 23. 1982. G-ral Candiano Popescu 73. Dimitrov 146. Plevnei 5. Mircea Voda 62. 2001. 1980. Ducu Maria si Angela. 4 apartamente. str. 9 apartamente. Bucuresti. str. 1978. 1979. Busteni. Bucuresti. Plevnei 5. Bucuresti. 1994. 2003. 10 apartamente. Mircea. str. 8 apartamente. Demetrescu Gh. 2000. 10 apartamente. str. str. 13 Septembrie 12. Bucuresti. Rahovei 247. Bucuresti. 1993. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu V. Nifon 36. Plevnei 16. Adrian 85. Mitrop Filaret 41. Dumitrescu Th. Calea Plevnei 5-7. Antim 9. 1981. si Aglaia. 1983. 8 apartamente. 7 apartamente. Const. sos. 2 apartamente. Crangasi 9. str. Cal. 51. Popa Chitu 12 bis. Ion. Bucuresti. Stirbei Voda 104. Lister 1.Fluerului 4. Dragomirescu Florica. Simonide 18. Dragan Nicolae. Elizeu 22. 4 apartamente. Cal. Vacaresti 141. Donciu Violeta. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 6. Bucuresti. Vicol 7. Stirbei Voda 146. str. Diaconu Gh. Dumitrescu Jeana Sofia. str. 1998. 1985. Dumitrescu I. Intr. Cal. Calea Serban Voda 231. 1990. str. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bateriilor 28. Bucuresti. Vasilescu Mircea 9. str. 14 apartamente. 1991. 49. Bucuresti. 3 apartamente. 1973. str. Beldiman 1. Dulfu Petre. Paltinului 5. Aquila 31. Dumitru Cristea. Cpt. Dinescu Stelian. si Georgeta. Sabinelor 85. Djerassi Maria si Simon Berta. 1988. Dumitrescu Margareta. 9 apartamente. 1995. str. 7 apartamente. 11 apartamente. Halelor 7. str. 4 apartamente. Cal. 1974. Bucuresti. 3 apartamente. Mariana si Tanasescu Suzetta. 1999.. Dobrescu Marie Jeanne. str. str. Cal. 1986. Dincescu Dem. Bucuresti. Preotescu 31. 2002. Dr. Bucuresti. str. 9 apartamente. most. 1987. 2005. Dunavat 1. Mitrop. Th. Dobrescu Victoria. Iosif 33. Bucuresti. Bucuresti. Davidescu I. Bucuresti. Dona Maria.. str. str. Dinischiotu Nicolae.. 7 apartamente. 1992. Bucuresti. 1997. str. Bucuresti. str. str. Delasciava Stela. 16 bis. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Principatele Unite 64. Vasile Conta 79. 3 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 1984. 13 Septembrie 93. Bibescu Voda 18-20. str. str. Meteori 53. Dumitrescu C-tin. 7 apartamente. str. str. Filiti 3. Bucuresti. 1975. Intr. Dobrescu D. Brandusi 4. 1976.. 4 apartamente. Cpt. 6 apartamente. Dobrescu Maria Th. Mitrop. Bucuresti. Dobrescu Nic. Marie si most. Dumitrescu Ilie. 10 apartamente. Gh. Dumitrescu I. 7 apartamente. Bucuresti. str. Alex Ciurcu 1.. Davidescu Iulian. Bucuresti. Dinescu Gheorghe. 4 apartamente. 14 bis. Dragomirescu Nichita. Dumitrescu Marin. Bucuresti. Dumitrescu Gh. Drescher Lucia. Bucuresti. str. Rahovei 317. Bd. Tarcau 11. str. str. Cal. 4 apartamente. Arionoaiei 21. . Dr. str. 1989.

Hrers. Bucuresti. Bucuresti. Mitrop. Ghenadie Petrescu 186. Bucuresti. 10 apartamente. 5 apartamente. cel Bun 19. Pascal 19-21. Gheorghiu 43. str. Cal. 2032. Mihai Voda 35. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Drugrilescu Ilie. 3 apartamente. M. Banu Manta 50. Drimer Moses. 2028. Bucuresti. 2036. Gaesti. Drimer Zuzi. Daskevici Vasile. Witting 2. str. 2022. 2007. 9 apartamente. 2025. str. str. Spl. Popa Nan 115. str. str. Dudesti 179. Valeriu Braniste 7. str. Vasile Roaita 9. Dumitrescu Lucretia. 13 Septembrie 136. C. Dim. B-dul G-ral Suvorov 12. Maica Domnului 8 bis. Epicol 68. 3 apartamente. Caras 59. Voevod 34. Davidner I. Bucuresti. Piata Stalin 9. C-tin. str. 5 apartamente. G-ral Butoianu 6. Dumitrescu Emil. Bucuresti. 2033. 1 Mai 90. Dragosescu Alina. Arionoaiei 10. str. str. 4 apartamente. 2011. 2013. Cal. 2 apartamente. 2024. Campina. Panduri 17. Libertatii 5. Dragomir Maria. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dragomirescu Balasa si Stelian. str. Bucuresti. B-dul Ghencea 7. Serban Voda 63. 3 apartamente. David Ana. Victoriei 101. str. Bucuresti. Smardan . Davidescu Solomon. Diaconescu S. 2034. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Ilie. 2010. 6 apartamente. 3 apartamente. Doiciu Vasile. 2023. Bacau. 16. Soltuzului 53. str. Draghici Alexandrina. Colonel Corneliu Popescu 5. 2012. Dinculescu Ion. Apostoli 40. str. Demetrescu Mircea. Dinculescu Emilia. 2016. Dragu C. Sf. Bucuresti. str. 2015. str. Bucuresti. 2021. Caloian Judetul 16. str. 4 apartamente. N. 13 apartamente. Unirii 134. Bucuresti. str. 2026. 2035. Maica Domnului 23. Balcescu 78. Dimcea Pavel. Bucuresti. Dadarut V. 2037. Magazia Garii 5. 4 apartamente. Cal. 2014. 5 apartamente. Racovita 18. Druia Maria. Bucuresti. St. 4 apartamente. sos. 2020. str. Botosani. Constanta. Bucuresti. sos. str. Lazureanu 9. Calarasilor 51. str. Diaconu Ioan. str. 2030. 6 apartamente. Bucuresti. str. 2008. Bucuresti. 2018. Bucuresti. Bucuresti. Vacaresti 216-218. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Azilul de Noapte 6. Campulung-Muscel. Dobrescu Stefan. Cal. str. Dimitriu I. str. Alex. str. Drogeanu Niculae. 8 apartamente. 2038. 2031. 2027. Dodan Vihelmina. Cal Serban Voda 106. Princip. Bucuresti. 3 apartamente. Alex. Sinaia. 2029. 8 apartamente. Bd. 4 apartamente.2006. Ecaterina Teodoroiu 14. Cuza Voda 53. str. Dumitrescu Elisabeta. str. str. Uranus 48. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 2019. Bucuresti. si Eugenia. 2009. Dorobantu Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. b-dul Marasesti 107. Antim 12 si 36. str. Unite 23. Pitis 33. Bucuresti. Dumitrescu Alexandrina. Nic. Dambovita. 3 apartamente. str. Bucuresti. 19 apartamente. 2017. Dumitru Antonescu. Pictor Grigorescu 32. Darvari Natalia. 3 apartamente. 3 apartamente. Mizil. Ghenadie Petrescu 146. str. str. Dimitrie Cantemir 1. Dodis Maris. 7 apartamente. Pantelimon 116. 10 apartamente. Bucuresti. str.

Romana 27. str. Aurora 5. Palde 37 A. Deutsch Alexandru si Sanda. Popovici 1. Zaharia 26. str. Cotofeni 55. str. 2057. Bucuresti. Dumitrescu Petre. Sos. Bucuresti. Deutsch Samuel. Dumitru Ilie si Elena. str. 2045. Bolintineanu 5. I. 2054. Bucuresti. Cal. str. Popa Nan 17. A. str. str. 11 apartamente.Voda 43. str. 2048. 2049. Gheorghiu 3. Bucuresti. str. 2050. Bucuresti. Visarion 15. Cal. 2064. Vasile Cristescu 7. Mircea. Daniel Frederic si Maria C. 5 apartamente. Ducan Ion si Maria. Stefan cel Mare 188. Teohari 16. Deroumian Eduard.. Smeului 5. Bucuresti. Silistra 11. Grivita Rosie 4. str. Dinu Marin si Rodica. str. Drogina Gh. 3 apartamente. Bucuresti. 2053. Mantuleasa 22. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Dinuliu Petre si Niculae. str. 2061. sos. str. Rahovei 169. si Neaga. 2058. 19 apartamente. Batistei 35. Bucuresti. 2043. Djizuredjan Takuy. Dobrogeanu Gherea 8. 8 apartamente. . N. Dobrescu Elena. 2041. 2044. Dinoiu Margareta. str. 8 apartamente. 2046. Dinu Z. Timisoara. 2059. Dobrinoiu Gheorghe. 3 apartamente. 2065. Bucuresti. 24 apartamente. Dorobantu Iancu. Dobriceanu Otila. Trifoi 21. 3 apartamente. B-dul Ghica Tei 83. str. str.18. 5apartamente Bucuresti. 4 apartamente. G. Drimer Leon. Ecoului 75. I. Balcescu 47. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Stefan cel Mare 54. str. St. Dumitrescu Ioan. Luncusoara 23. Sf. 2052. 2040. 3 apartamente. Mosilor 90. Tei 83. Teiul Doamnei 33. str. 8 apartamente. 25. str. Ilie. str. str. Bucuresti. Dumitrescu I. Davidescu Ion. 5 apartamente. Vaselor 74 B. 2067. 2062. 2 apartamente. 5 apartamente. Galati. Primaverii 91. str. 2068. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Putul de Piatra 4. 2039. David Iosif si Simona. Spatarul Preda 29 bis. Deciulescu. 4 apartamente. Bucuresti. G-ral Brosteanu 13. 6 apartamente. 6 apartamente. 2047. Djuvara Esthera. 2063. str. str. Bucuresti. 2066. Romana 143. str. Dorojan Anca. Ing. Heliade intre Vii 7. Bucuresti. Dr. Samuel Vulcan 61. B-dul A. Dumitrescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. Jean. Polona 17. Tecuci 18. 2056. str. 2042. str. Brasov. Predeal. Nic. Dichter Iulius. 2060. 10 apartamente. Teiul Doamnei 98. str. str. str. Bucuresti. Grivitei. Bucuresti. 2055. Bucuresti. 4 apartamente. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Dvarol Matilda. Cuza 79. str. Duca 5. Mihai Bravu 11. 2051. Cal. str. Mihai Bravu 147. str. Caragea Voda 7. str. 9 apartamente. Demetrescu Ana. str. Decus Spiridon si Ecaterina. 22. Bucuresti. 11 apartamente. str.

str. Bucuresti. Dumitrescu Acoli. Noua-Brasov. Ciprian Porumbescu 2. str. Vlaicu Voda 49. str. str. Calarasi 208. 4 apartamente. 2077. Darlau Ion si Maria. Eugenia. Radulescu Tei 41. Toma Masarik 1. str. Dobrescu Gh. 2084. Silvestru 67. 6 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Aristide Briand 8. str. Bucuresti. Filipescu 11. 2088. Radu dela Afumati 17. Cantaretul Macarie 1. I. Productelor 43. 5 apartamente. B-dul Ana Ipatescu 64.. Aurel Vlaicu 35. Daba Constantin. Cal. 2098. Bucuresti. 2085. Bucuresti. Dumitrescu Alexandra. Bucuresti. Brezoianu 9. 2094. Brasov. 8 apartamente. Bucuresti. 2071. Bucuresti. Smeului 3. str. str. Bucuresti. N. Davila C. Drumea Maria. 2070. Djaburov Stefan si Laura. Vera. 15 apartamente. 2095.. Popa Soare 63. Mandrea 20. 2086. Dincu Gh.2069. Dorobanti 84. 21 apartamente. Dacia 56. Dumitru. 2100. 16 apartamente. Ilie. G-l Brosteanu 25. Ecat. Adriana. str. 2083. Dobrescu Ecaterina. Bucuresti. str. Obedeanu 17. Cuza 52. 2101. str. str. 2081. 2097. Bucuresti. Danie Constantin. str. str. Maria. 2076. Bucuresti. Cal. Erou Iancu N. str. str. 5 apartamente. Mihai Bravu 340. Dumitrescu Emilia. Finlanda 10. 9 apartamente. 2089. Bucuresti. Dumitrescu Maria. Vacaresti 131. Sf. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. Popa Savu 10. Colentina. Darascu Maria. Drac Petre. Serban Voda 196. Diogene Zissu si Aurelia. str. Cal. Bucuresti. Dumitrescu R. Mitr. 2099. 6 apartamente. Ana Ipatescu 24. str. 5 apartamente. Petre. Didicescu Paul. str. Com. Cal. 10 apartamente. str. Sepcari 22. 2074. Dimitriu M. 2082. Dorobantu Em. str. 4 apartamente. 2072. Ilie Pintilie 10. 2 apartamente. Maior Racoteanu 7. cal. Bucuresti. str. Bucuresti. Aurelia. Alex. Dragnea T. Deleteiseanu D. N. Stanislav Cihosky 1. 6 apartamente. Arh. Diamandescu Maria. 9 apartamente. str. . 2092. Lizeanu 1. Bucuresti. Dinescu N. 4 apartamente. Stefan cel Mare 125. Baneasa 36. 6 apartamente. 2079. 3 apartamente. N. Sos. Bucuresti. 3. 2075. Bucuresti. Bucuresti. 2093. str. Dragoescu Pantelimon. 3 apartamente. Bucuresti. Teclu 23. Niculae 60. str. Constanta. 32. 2073. Mina 10. Mamulari 9. Bucuresti. 5 apartamente. Dudeanu Haralambie si Ana. Dimitriu I. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. prof. 4 apartamente. Bd. Danciu I. Bucuresti. 2102. Dan V. 4 apartamente. 4 apartamente. Sta. 5 apartamente. str. 2080. Bucuresti. 4 apartamente. Balcescu 34. Dorian Simona Maria. 11 apartamente. 2078.. Teodoroiu 63. str. Ghenadie Petrescu 213. str. 5 apartamente. Salcamului 2. str. Bucuresti. B-dul Robert 36. Bucuresti. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Jana. 8 apartamente. 2087. Bucuresti. str. Gh. str. Cosminului 18.. 3 apartamente. 2090. Dinescu Teodor. 2096. str. Dumitrescu Ion. str. Bucuresti. 13 apartamente. Rahovei 232. str. 2091. Sos. Duca Al. Ilie Pintilie 42 B. str. Dobriceanu Mihail. str. str. str.

Calea Grivitei 142. David Ihil. 9 apartamente. Maria. 2125. 2120. Dumitrescu Eugenia. str. 2110. Donsacut Alexandrina (Eugenia). Barlova 1. Denielescu Vasile. 18 apartamente. Bucuresti. 2123. Bucuresti. A. str. Damian Ion si Zoie. 2 apartamente. str. Intr. 2111. 4 apartamente. Bucuresti. Caras 41. str Sevastopol 3 A. Stefan 12. 2115. 2 apartamente. Manolescu 2. 15 apartamente. Demetrescu Vergu Caliopi. Comana 43. Meteorilor 7. 7 apartamente. Stirbei Voda 29. Bucuresti. Buzesti 22. Doris N. 5 apartamente. 2107. str. Piata Sf. 2131. str. Dinescu M. Carol Davila 21. Diaconul Coresi 9. 7 apartamente. 4 apartamente. 2124. Aleia Frigul 10. 3 apartamente. Colentina. Pallas 4. Ducu C. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 2127. Grigore Mora 16. Bucuresti. Dumitriu Vasile. Bucuresti. 10 apartamente.. Galati. 2114. 8 apartamente. Tutunari 3. C-tin Caracas 36. Telita 47. 7 apartamente. 7 apartamente. str.2103. Bucuresti. str. 2117. Dristor 92. Morilor 58. Occident 43. Drogeanu maria. Dumitrescu Nestor. Magurele 72. Sarat. str. Bucuresti. Dr. Dimitriu Dichter Artur. Bucuresti. 2130. str. str. Dr. C. Popa Tatu 37. Maria. Dietrich Constanta. Florica si Horanis Aurelia. 2134. 2128. Bucuresti. 4 apartamente. str. Dobrescu Stefan. Bucuresti. Bucuresti.. 2105. str. 3 apartamente. B-dul Cosbuc 84. Cantemir 57. Vacaresti 61. 2 apartamente. str. Dumitru Ilie si Ileana. Colentina 104. 7 apartamente. str. 2116. str. 2106. Bucuresti. Bucuresti. Com. Dinu Maria. Bucuresti. 2112. Bucuresti. str. str. 2122. Arionoaiei 54. str. Donescu C-tin si Elena. 2121. Caldari 21. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str.. Piata Dorobanti 6. 19 apartamente. 2119. 13 Septembri 80. Iasi. Cal. Buzesti 2. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Cal. Danilescu Constanta. str. Bucuresti. Dobre M. 17 apartamente. 2109. Rahovei 311. Brancoveanu 42. 2108. 89. str. str. Sirenelor 57. 171. Dafinescu Andrei. Iancu Niculae 35. 3 apartamente. Ferentari 4. Bucuresti. 3 apartamente. 2133. Bucuresti. Costache Negri 32. str. str. Bucuresti. str. Diamandi Olga. 9 apartamente. Dumitrescu Elena si N. Doliner Mihail si Bianca. Valeriu Braniste 9. Dorobantu Stefan si Maria. Demetriad Constanta. str. Dr. Ilie. Bucuresti. 2129. Isvor 103. 19 apartamente. Dinescu Constantin. Sion 9. Bucuresti. Sos. Duca 2-4. Mitrop Filaret 41 B. Cometa 5. Intr. Predeal. Episcopiei 2. 59. 2126. str. Cal. Maior Avram Zenovie 10. 10 apartamente. B-dul Gh. Acvila 47. str. Simu 4. Cal. Danila Grigore. . str. Vasile Roaita 25. str. Rahovei 300. 6 apartamente. Cazarmii 87. Bucuresti. B-dul 1848 nr.. 2113. Grivitei 104. C. 18 apartamente. Demetrescu C-tin. str. Dumitrescu Traian Gh. Carausilor 20. Docuzianu Lohuojar. str. Cal. 2104. 2118. 7 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. R. 14. 2132. Bucuresti. Dinulescu I.

3. str. B-dul Gh. Poiana Tapului. Dragan Gh. C. str. Cal. 3 apartamente. 2148. 7 apartamente. 6 apartamente. A. 2142. Docuzian Artin. Bucuresti. str. 69. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 24. Plaja. Balcescu 3. 8 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 2155. Intr. I. Mamaia. Bucuresti. Dumitrescu Alex. 4 apartamente. Arionoaiei 15. A. 20 apartamente. Dudesti 235. str. 2141. Maltopol 11. str. str. Dinu Sonia. 2144. 2135. str. Furnica 10. Grivitei 201. 2153. Bucuresti. 2143. str. Dimiu Radu. 89. 2139. str. Dobrescu C-tin. Aurel Vlaicu 166. Dumitrescu C-tin. 2146. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Serg. Dumitrescu Maria si Gh. Barbu Paltineanu 15. Dan Denise. Vasile Roaita. 2136. Ion Ghoca 3. str. str. Cal. str. Bucuresti. Dumitrescu Anghel. Cal. Grigore Alexandrescu 8. Dan D-tru si Gh. Sinaia. Orient 9. Carol Knape 53. 10 apartamente. 11 apartamente. M. 274.. Mosilor 314. 2160. Draie Zeno. Popov 69 B. Dumitrescu Tache. 3 apartamente. Dobrescu Elena. Cal. Boteanu 3. str. Negru Voda 18. str. Moraviei 8. Zamora. Bucuresti.Marinescu 3.. Furnica 9. str. Grivitei 238. 14 apartamente. str. Fratii Bratulescu 32 A. str. Doicescu Ilie. 20 apartamente. 8 apartamente. Demetrian Sultana. 129. 2140. str. str. Ion Ursu 30. David Ion. Cal. 2152. 2137. V. 11 apartamente. Draganescu Traian. . Bucuresti. Dumitrescu C-tin si Virginia. N. Dobrita Ilonca. str. Cal. 13 apartamente. Bucuresti. Intr. Bucuresti. str. Paris 4. Grivitei 272. 6 apartamente. 35. str. 87. str. 2158. Mendeleev 22. Pantelimon 242. str. 19 apartamente. Panduri 115. str. str. Bucuresti. 2157. Bucuresti. Cuza 84. Dumitrescu Vasilica. Dumitrescu Stefan. 2149. Bucuresti. Bucuresti. 30 Decembrie 11. Braila. str. Dudesti 85. Masina de Paine 26. str. Parului 37. str. str. Sos. 2164. A. Bucuresti. Wilson 13. str. 13 Sept. Maior Ene 6. 3 apartamente. str. str. Eminescu 132. Naum Ramniceanu 27.. Bucuresti. Bucuresti. Crisana 6. Damaceanu Georgeta. Dumitrescu Dobrita si Ion. Cal. Rosetti 14. 4 apartamente. Militaru Gh. 5 apartamente. si Maria. Bucuresti. 2151. Dudesti 253. Bucuresti. 8 apartamente. Nic.. Braila 9. str. Mihai Viteazul 119. Bucuresti. str. 2162. Dragulanescu Ana. Bucuresti. Bucuresti. Sinaia. Simu 4. Dimitrov 152. str. 69 A. Claudiu 4. Dragoi Vladimir. Bucuresti. Bucuresti. Calarasi 124. 2159. str. Plantelor 11. Orastie. Clucerului 23. str. Vasile Lascar 146. 9 apartamente. Bucuresti. Lascar 23. Toamnei 23. 2147. 2150. Damacshin Gh. 2154. 5 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Diaconescu Aristita. Diculescu Elisabeta. 2161. 8 apartamente. str. 2145. A. Diamandi Natalia. Sos. 7 apartamente. Barbu Vacarescu 75. Cal. Niculescu 42. 2163. Cal. 10 apartamente. 8 apartamente. 2138. Prof. 2156.

Bucuresti. 2195. Armoniei 3. B-dul Republicei 7. Popescu 9. Bucuresti. 8 apartamente. Dumitrescu Aneta. str. Cuibisev 21. Dumitrescu I. Calarasi 241. Lanariei 3a. Vitan 10. Manu Cavafu 53.. 2170. Ghenadie Petrescu 17. Muzeul Zambaccian 31. str. 2178. R. str. 2168. 8 apartamente. str. Dumitrescu C-tin. Popa Soare 63. Dimitrov Holeria. Bucuresti. Sarat. str. str. Bucuresti. Plevnei 1. 8 apartamente. 12 apartamente. Dumitrescu Stefan si Elena. Pictor Obedeanu 35. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. 2199. 2183. C. str. Turbinei 17. 6 apartamente. Demetrescu Anghel. Bucuresti. 2172. Halelor 5. 10 apartamente. Dimitriu B. Popa Soare 52. Bucuresti. str. 2171. Trei Scaune 27. Roseti. Nifon Balasescu 5. Bucuresti. Diminetii 1. Gh. str. Demetrescu Ion. 7 apartamente. Dinulescu Victoria. 13 apartamente. Dumitrescu Anastasia. Dumitrescu Spiru si Solo H. str. Bucuresti. Danneberg Amalia. Dragut Stan. si Zoie. str. 58-65. str. 37. 8 apartamente. Dobrescu Georgeta. Bucuresti. Cal. Bucuresti. str. Samsarilor 13. 2181. Bucuresti. Viilor 63. Damian Niculae. 6 apartamente. 2188. Dumitrescu Victoria. Bucuresti. 3 apartamente. Ion. 3 apartamente. 11 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. 2174. 5 apartamente. Sos. Duica Mihail. Bradului 47. B. Al. str. 7 apartamente. Dia Stelian. Badea Cartan 41. . 2166. 3 apartamente. str. 2182. 2194. 8 apartamente. Episcopiei 3B. Domnul Tudor 2. Docos A. Bucuresti. 2190. Bucuresti. Pantelimon 102 a. Dumitrescu C. 13 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Unirii 3. Bucuresti. 2187. Pop de Basesti 52. Bucuresti. 2185. Romulus 36. 9 apartamente. Sos. Sos. Bucuresti. Stan Poetas 6. str. 2175. 6 apartamente. David Isac. str. Dorst Gh. Bucuresti. Donescu Eugenia. 2184. Armoniei 10. B-dul Ghencea 3. 5 apartamente. Artei 9A. str. 10 apartamente. Dumitru. 2186. str. Ion. 2179. Dumitrescu Ion si Elena. Serg. Bucuresti. 2169. Elena 26. str. str. 10 apartamente. Int. Colentina 39. Dumitrescu Ion. Constanta. Dorojan Traian (Steliceanu). Sos. Foisorului 108. 2173. str. str. Tache Ionescu 10. 9 apartamente. Bucuresti. Ion Panturu 1. 2197. 3 apartamente. 11 apartamente. Dobrescu Ion si Ana. David Andrei si Sara. 2191. 2176. Cal. Dragomirescu Mihail. str. str. str. 2167. 8 apartamente. Matei Basarab 29. Bucuresti. Buzau. 2180. Lahovari 9. 2192. Aviator Tuica Vasile 46.. A. Biserica Alba 7. Calea Mosilor 231. David Samoila si Polixenia. Bucuresti. Basarabi 2189. Rahovei 238. str. Stef. Moreni (Prahova). str. B-dul Lenin 77. Bucuresti. 11 apartamente. str. Isvor 25. 9 apartamente. Bucuresti. str. Delavrancea 4. Dobrescu Ion. Bucuresti. M. 2177. Olari 14. str. 3 apartamente. Bucuresti. Cerealelor Obor 77. Bucuresti. Dumitru Costea. Calea Mosilor 215. Dumitrescu Elena. 8 apartamente. Mecet 48. 2196. Dimitriu St. str. Avrig 58. 2193. str. Bucuresti. 2198. str. Bucuresti. Bucuresti. Dramandescu Ion.2165. Stalin. Intr. Silvia 20. str. str. Zece Mese 7. Elena. str.

Dzodze Maria. Logofatul Taut 13. Mihai Bravu 9. Cornescu 83. Dumitrescu Vasile. Cal. Dimitrescu Lucian. Bucuresti. Bucuresti. Dinu Todor. Dolidachis Sotir. 8 apartamente. 2204. Bucuresti. 19 apartamente. Campului 11. Stan Poetas 49. 2234. 2233. 6 apartamente. str. Dinescu Gh. I. Eugenia Statescu 7. Donescu Alexandru si Virginia. 4 apartamente. str. 2216. str. 2205. Dinca Ion si Isopenco N. si Maria. Uranus 132. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. 8 apartamente. Dumitrescu Stefan. Matasari 16. str. 7 apartamente. Dumitrescu Gh. Dumitrescu Elena. Dumitriu P. 2225. Tepes Voda 89. 2203. Dumitrescu Ion si C-tin. Bucuresti.2200. 2212. Stefan Mihaileanu 20. Ion Maiorescu 52. 2207. 13 Dec. Tepes Voda 56. Bucuresti. Dimitrie Onciul 14. str. str.. Dobrescu I. 2223. 2201. 2224. Bucuresti. 4. Calea Mosilor 278. 2235. 2231. str. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 210. Nic. Bucuresti. Iliescu 20. Costache Conache 22. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 2218. Dimitriu N-lae. Dumitru Traian. str. str. Mihai . Bucuresti. Dumitrescu Florica. Ghenadie Petrescu 61. si I. 14 apartamente. Bucuresti. str. str. 2206. Bucuresti. Constanta. 2220. Dinu Oprea si Zoie. Dumitrescu Iordan si Teodora. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dobrescu V. Aviator Th. si Eufrosina. 3 apartamente. Sos. Bucuresti. Toma. 2219. Jak Lahovari 15. Dragomirescu Ana. Colentinei 156. 10 apartamente. str. 2211. M. Dumitrescu Maria (Mateescu). 2210. 14 apartamente. Titulescu 106. 2227. 2217. Sos. 7 apartamente. Bucuresti. 2222. Bucuresti. 11 apartamente. Sos. 2 apartamente. Daniil Dumitru. 129. 13 apartamente. Sos. 64. str. Dumitrescu Maria. Bucuresti. Sos. Bucuresti. Bucuresti. Pantelimon 199 a. Dinuliu Petre. Bucuresti. 6 apartamente. 2209. 2232. 15. Sos. Rozmarin 22. Bucuresti. Dona Ion. str. 8 apartamente. 6 apartamente. Cantemir 62. Drojan Ana.. 2 apartamente. Gh. 14 apartamente. 2215. 7 apartamente. str. str. Agriculturii 13. 2213. 6 apartamente. Bucuresti. Vacaresti 186. str. Dragomirescu I. Trifoi 21. 13 apartamente. Costache Balacescu 7. 2208. Teodor Speranta 111. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2230. Dristorului 87. 2226. 2221. str. 9 apartamente. 25. str. Viitorului 117. str. Calea Calarasi 5. str.. str. 5 apartamente. Dumitrescu Ionel. Lanariei 3a. Sos. Sos. Bucuresti. str. str. Capit. Bucuresti. Bella Brainer 90. Dabija Minerva. Bucuresti. str. 2214. str. 4 apartamente. Mihai Bravu 15. 6 apartamente. 7 apartamente. Dumitrescu Petra. Ilie. Agricultori 4. 2228. Dumitrescu Vasile. Sandu Aldea 103. Leon Voda 12. B-dul 23 Aug. Sinaia. David Aizic. 30 Dec. 3 apartamente. 2202. str. 3 apartamente. Dobrovici Beatrice. Fluierului 40. Mihai Bravu 108. Diculescu Andrei. Dumitrescu Vasile. 4 apartamente. Alba Iulia 19.. Popa Soare 19. Bucuresti. 15 apartamente. Vasilescu 5. 6 apartamente. 2229. Bucuresti.

2242. C. 2239. 2247. str. Victoriei 147. 10 apartamente. Amzei 20. Serg. Dobrescu Virgil si Elena. Sevarda Ion 12. str. str. 7 apartamente. Viitorului 189. Bucuresti. Bucuresti. Popoescu Gh. Palade 67. Doiciu N-laie. 3 apartamente. str. Bucuresti. Dramba Ion. Dumitrescu N-lae. 2250. str. Bucuresti. str. 2254. str. Dimitrie Stan. Piatra Arsa 2. str. 42. Maior Alex. Serg. Bucuresti. Dichter Cornelia. 8 apartamente. 2248. Dumitru Ilie. Dragomirescu C-tin. Dermer Ella. 2264. Sinaia. 6 apartamente. 2257. 2252. str. 2251. Muzeul Zambaccian 14. Bucuresti. Davidovici Ghindu. str. Bucuresti. str. Calea Mosilor 54-56. B-dul Maresal Tolbuhin 36. 2249. Dumitriu Luiza. Iancu Capiteanu 27. 11 apartamente. Toamnei 115. 3 apartamente. Dragan Ion si Sofia. 4 apartamente. str. 2253. Bucuresti. 4 apartamente. 2259. str. 2 apartamente. Bucuresti. 2263. Bucuresti. 4 apartamente. Calea Giulesti 48. Sos. Dumitrescu Elena. 107. Dumitrescu Lucia. Bucuresti. Bucuresti. Barbu Lautaru 12. str. 4 apartamente. B-dul Republicii 67. 3 apartamente. Dr. Bucuresti. Dumitru Varvara. str. 2256. apartamente. str. 4 apartamente. Dumitrescu I. Bucuresti. 2255. Colentina 3. . Bucuresti. Vulturilor 47. Campeanu 23. Alex. Bucuresti.. str. str. D. 13 apartamente. 30. Bucuresti. Dumitrescu Gh. 6 apartamente. 3 apartamente. Stefan Mihaileanu 5. str. 5 apartamente. Dragomirescu Gh. str. Nanu Ramniceanu 22. str. G-ral Angelescu 103. 2236. Poteras 9. Drimer Leivi si Iulia. Bucuresti. Dobriceanu Maritta. 5 apartamente. str. Dona Cella. Marcovici 9. Bucuresti. Bucuresti. Dakesian Minas. Demetrian Lucia Fecioara. 5 apartamente. Bucuresti. Ilie Pintilie 19. Bucuresti. Calea Victoriei 83. 2241. G-ral Dona 22.. Frimu 16. Dobrogeanu Gherea 6. 2258. 2238. str. str. Sahia 26. Bucuresti. Dumitru. Calea Dudesti 18. Apolodor 2. 2265. 105. Mihai Bravu 264. 7 apartamente. Radu dela Afumati 74. Calea Calarasilor 289. 4 apartamente. Spatarul N-lae Milescu 37. str. str. Onciu 21. 85. str. Bucuresti. Carol Davila 74. Schitul Maici 18. Staniloiu 2. 2261. 2246. 3 apartamente. 2240. 2262. Alexandru cel Bun 15. Vasile Lascar 77. Dumitrescu Luiza. Bucuresti. 2243. Arghel Gheorghe 5. Dumitrescu Jilea. Damian Virgil si Margareta. Austrului 54. str. Bucuresti. 3 apartamente. 2245. str. 2266. str.Bravu 16. Gh. str. 16 apartamente. I. Drosseler Ella. 37. 28 apartamente. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Sos. Bucuresti. Dumitrescu (Zorofescu) Maria. 1 Mai 98. D. Dumitrescu Sofia. 2244. str. Chiristigii 24. 3 apartamente. Masina de Paine 4. G. Davidsohn Berta. 2237. Davidescu Maria. str. Alea Mantuleasa 3. str. Bacau. Bucuresti. 5 apartamente. Cal. Bucuresti. Targoviste. Sinaia. Bucuresti. 2260.

str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Valcea. 4 apartamente. Gutemberg 4. 7 apartamente. str. 2285. 35. Sirenelor 67. Bucuresti. Bucuresti. Doglioi Iuditta. str. str. Docteur Simon. Bucuresti. Dumitrescu Tanase. 2276.. Eroului 13. Diamandi Alexandrina. Aleea Marin 4. 6 apartamente. B-dul Dacia 5. 2284. Chiristigii 14. Alexandrescu 14. 16. str. Bucuresti. 5 apartamente. str. Th. str. Stirbei Voda 23. 8 apartamente. Calarasi 90. Intr. 6 Martie 3. Bucuresti. 6 apartamente. si Elena. Avrig 10. 5 apartamente. 2271. Episcopul Ilarion 18. str. Dimitriu Virgil Souie. Dragomir Nicolae. apartamente. Matei Voevod 130. Baratiei 40. 2287. Bucuresti. 4 apartamente. Hagi Ghita 102. Crizantemelor 6. Bucuresti. 4 apartamente. Delea Veche 15A. Cap. str. Bucuresti. 2272. Dorojan Gh. Constantinescu 8. Bucuresti.. Dumitrescu Elena. M. Bucuresti. str. str. Dumitrescu Alexandrina. Banu Manta 30. 2270. Cal. Turda 66. str. Bucuresti. 2282. Dobrescu Vasile. 2268. 5 apartamente. str. 2289. Logofatul Tautu 4. str. Bucuresti. 2280. R. 2290. Dragomirescu C-tin si Elena. Bucuresti. Debruyrker Jan Alfred. Bucuresti. 18. Dumitriu Alex. Calea Mosilor 166. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Traian 145. . 2275. Bucuresti. 5 apartamente. Buc. Diaconu Olimpia. str. Muntii Tatra 10. Bucuresti. str. str. Mihail Bravu 167. 2279. Dragos Nicolae. 2278. Bucuresti. Calea Mosilor 38. D-tru. 2288. str. str. str. str. 4 apartamente. Dezideratu Georgeta. Cal. 2274. Zece Mese 21. 2286. 4 apartamente. 5. Intr. 2283. str. Speranta 44. Grivitei 238. Bucuresti. 2291. B-dul Maresal Tolbuchin 155. 2294. Vasile Carlova 9. 2298. Porumbacu 34. 10 apartamente. Cal. Daniil Bercianu 6. 100. Bucuresti. I. Dumitrescu Ecaterina. Fluierului 40. 3 apartamente. Dumitrescu Radu. Bucuresti. D-tru Nic. 5 apartamente. Bucuresti. str. Drancea Lazar si Paula. Bucuresti. Grivita. Bucuresti. 8 apartamente. Dornei. str. Gr. G-ral Angelescu 2. 8 apartamente. Bacau. Episcopul Radu 29. 2273. Donescu Alexandrina. Smardan 43.2267. Vasile Lascar 33. 5 apartamente. Drugeanu C. 2296. 2277. 4 apartamente. Anastasie Simu 4. Pitar Mos 21. Turda 209. Dragotescu Traian. 11 apartamente. 2299. B-dul Stalin 87. Bucuresti. str. str. Dumitrescu Petruta. 7 apartamente. Bucuresti. Daniel Avram. Damian Nicolae. Bucuresti. str. Dincevici Toma. 5 apartamente. str. Dragomirescu Ilie. 4 apartamente. 2295. str. str. 2269. str Romania Muncitoare 23. 2297. 2292. Bucuresti. Dumitrescu Alexandrina. str. Bucuresti. 130a. 103. Dorobantu Gh. 8 apartamente. str. G-ral Magheru 43. Precupetii Vechi 1. Maresal Tolbuhin 129. 28. Damianoff Marin. 5 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Calarasilor 149. 5 apartamente. 2293. 5 apartamente. Radu dela Afumati 25. Petru Maior 76. Mircea Voda 33. str. 5 apartamente. 2281. Botezatu 3. str. str. Dragulescu Ion si Elena. str. Diaconescu Ion. V. str. str.

2300. Bucuresti. 2313. Lenin 39. Dragotescu C-tin. Mihai Bravu 36. 5 apartamente. str. 2325. 4 apartamente. str. Independentei 84. Dumitriu N. Transilvaniei 3. str. Sos. 2304. 3 apartamente. 3 apartamente. str. Moruzi Voevod 15-a. str. Papazoglu 37. Dran C. Bucuresti. Dobre Ion. Constanta. Barbu Lautaru 39A. Sos. 5 apartamente. 5 apartamente. str. 4 apartamente. str. Prof. 2324. Dr. str. 4 apartamente. Bucuresti. V. Diaconescu Mihai. str. Dincescu Vasile. Bucuresti. str. 2317. 2327. str. Timpului 12. Trei Scaune 15. 3 apartamente. str. Nehoiasi 24. str. 2332. Brezoianu 3. Djamo Grigore. Antim 37. Dr. str. . 2301. str. Durian Alice. Grivitei 183. 30 Decembrie 11. Doamna Ghica 125. str. Dorobanti 198. 2320. Ion. 2309. Dimitrov 146A. Cal. 3 apartamente. 4 apartamente. 2316. str. 8 apartamente. Djidjeff Eugenia. 2312. Popov 33. Bucuresti. Bucuresti. Voluntari. Ing. Dascalu George. 2315. Baneasa. Th. Diaconu Niculae. Spl. Dimitriu Paul. str. Dumbrava Rosie 2. 2328. Bucuresti. Dragomir Crasna si Gh. Speranta 129a. str. Aleia Suter 22. 2302. Davidescu Th. str. Bucuresti. Cernavoda. Stirbei Voda 164. Davidescu Neagu.str. 2329. str. 2311. 3 apartamente. Galati. Bucuresti.. Turda 192. 2314. Duhalma Iordache. 2307. Dacopol Panait. str. str. str. Bucuresti. str. Dranket Julieta. B-dul M-sal Tolbuhin 90. 2326. Dobreanu Eliza. Traian 14. str. 13 Decembrie 4. str. Sos. 9 apartamente. 4 apartamente. Sirenelor 35. Dumbrava Rosie 1. Duca 15. 51. 2308. str. 4 apartamente. N. str. Bucuresti. 2323. Dumitriu Ion si Maria. str. 4 apartamente. Agricultori 42. str. 12 apartamente. 2306. 17. Diamandi Cristea. 1 apartamente. 2331. Ureche 1. Dobrin Elena. 4 apartamente. Bucuresti. 2310. Povernei 38. Doiciu Grigorescu. str. Ferdinand 8 sau 88. Dimitriu Eufrosina. 2318. Magurele 192. Drobekirian. Bucuresti. Giurgiului 33. Bucuresti. Vasile Tarpo 3. Bucuresti. Nerva Traian 49. Com. Alex. Col. G. 3 apartamente. Demetrescu Aurelia. 2319. Dumitrescu Vasile si Eufrosina. I. B-dul Gh. Al. Babes 7. Stefanesti. 8 apartamente. Dunea N. Sos. Druia Iuliu. Cal. 14 Martie 51. Dinulescu Aurelia si Ion. Zablovschi 7. Victoriei 95. 3 apartamente. Calea Mosilor 121. str. Bucuresti. Bucuresti. St. Bucuresti. 2321. 4 apartamente. Dragomir C-tin. Dreyfus Louis. 4 apartamente. Draghicescu 17. Bucuresti. Bucuresti. str. Deniki Ioan. Cluj 51. Traian 220. Buc. 6 apartamente. 2322. G-ral Magheru 26. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 2303. 3 apartamente.. str. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 9 apartamente. Pasculescu Tei 48. Bucuresti. Vrancea 5. 2305. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Toamnei 61. Predeal. Bucuresti. Teatrului 4. 3 apartamente. Bucuresti. A. 4 apartamente. Bom. Bucuresti. str. 2330. 8 apartamente. Balcescu 3..

2355. Bucuresti. Haia Lifschitz 3. Caragiale 3. D-trescu 6. Dumitrescu Ion Militari. Calea Grivitei 276. Lucaci 43. Cezarescu 51. Alex. Calea Mosilor 290. Dumitrescu C. 2344. Bucuresti. Marasescu 23. Bucuresti. Elena Cuza 105. str. Daniel Jean. Sti Apostoli 38. Dumitrescu D. Dumitrescu D. Ion. Militari. 2336. Modrogeanu 8.. Maria. 5 apartamente. 4 apartamente. 2347. 2343. . str. str. 7 apartamente. Dantz St. Traian 2. Dobrogeanu Elvira Garvescu. 16 apartamente. 8 apartamente. 2350. Bisericii 47. 2353. Calea Grivitei 325. Rosetti 14. Sevastopol 18. str.2333.. Bucuresti. Bucuresti. Apolodor 12. Bucuresti. str. Derisee Vatos. Marcu Aureliu 20. 2365. 5 apartamente. str. str. str. Dumitrescu Victor. Bucuresti. str. Bucuresti. Dolinchi Mihail si Angela.. 19 apartamente. str. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Busteni. Bucuresti. 154. 28 apartamente. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Draganescu Viorica. B-dul Pache 156. 5 apartamente. Elizeu 12. 2363. C. Edgar Quinet. Instit. 5 apartamente. Alex. 4 apartamente. Paris 33. Bucuresti. 2337. Draganescu Petra. str. 9 apartamente. 9 apartamente. Eugen Statescu 7. 6 apartamente. Poenaru Bordea 18. str. 2354. 2356. A. 10 apartamente. Dragus George. B-dul Marasesti 43. Dragomirescu A. str. Mizil. 5 apartamente. Balcescu 57. Zidurilor 23. Serban Voda 15. Constanta. Militar 9. Ec. Bucuresti. Vanatori 26. 2335. Draganescu Paulina. 2 apartamente. Demer Oscar. 3 apartamente. Bucuresti. Aleia Poet. str. Dumitrescu Paulina. 5 apartamente. Coloniei 4. Dima Liliana. P-ta Dorobanti 6. 14. 10 apartamente. str. str. Bucuresti. 2346. 2349. 2342. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. 2361. 5 apartamente. 2340. Popa Savu 6. 5 apartamente. 19 apartamente. Bucuresti. Demetrie 12. str. 2341. Claudiu 3. 2338. Bucuresti. Diaconescu Alex. 2364. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. Andrei Muresanu 22.. str. Lueger 24. Dumitru Alexandru. 5 apartamente. 17 apartamente. Gherea. str. 22 apartamente. Dumitrescu C-tin. str. Alexandrescu 90. str. str. 2348. str. str. Nic. 2334. 3 apartamente. str. 3 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Jean. A. Dragan Jianu si Niculina. str. Delavrancea 5. 30 Decembrie 43-45-47. Maior Campeanu 16. str. Aleia Forturilor 3. str. str. str. Dumitrescu Stefan. Dimitriu George. Dutulescu Stroe Ioan. Draganescu Felicia Elena. Bucuresti. 4 apartamente. Dobrogeanu Gherea 25. 2358. str. Viitorului 114. Suvenir 6. Bucuresti. 2345. Dineman N. Bucuresti. Dumitru Grigore. Bucuresti. str. 2360. 2357. B-dul Banu Manta 60. Bucuresti. str. Bucuresti. 2339. Viitorului 14. Macedonschi 10. Dobrogeanu I. Dhicescu Ana. Grig. Bucuresti. 2351. Cpt. 2362. Dumitrescu Alexandrina. Const. si Maria. Stirbei Voda 96. Bucuresti. Ion Taranu 7. 2352. Bucuresti. Aleia Proc. 2359. Bucuresti. Med. Bucuresti. Spatarului 28. Bucuresti. Dociu S.

Leonida 14. str. Demetrescu Dian C-tin. Puscasului 58. Calarasi 58. str. Danielescu Gh. G-ral Angelescu 102. Bucuresti. Sft. Dincu Angela si Maria. 2392. Dutescu Mihail. Bucuresti. Iulia Hasdeu 14. 17 apartamente. str. Donta Pop Ana. str. Sincai 2. 2375. Bucuresti. 212. Dudescu Angela Lucia. str. 6 apartamente. 3 apartamente. 2369. Djabira Elena. B-dul Republicii 92. str. Duca 88-90. Basarab 128. str. Dumitrescu E. Dobrescu D. str. 2394. 2367. Dobrescu Stefan. str. 2391. I. Ecat. Finlanda 9. 2395. 2381. Bucuresti. 2385. str. str. str. str. Cal. Dragos Niculae. Brezoianu 38A. Sos. Eminescu 129. Stirbei Voda 15. Bucuresti. Dumitrescu A. 5 apartamente. str. Apostoli 11. str. Braila. str. Diaconu Vladimir Vasilica. 2393. Dobrescu Mihail. Grivitei 91. 7 apartamente. str. Bucuresti. B-dul Republicei 45. 6 apartamente. G. Stefan Stoica 49. Bucuresti. Italiana 13. 2370. Bucuresti. Dorobanti 116. Diamand Gogu si Maria. 10 apartamente. 1 Mai 163. Maria. Furnica 5. 15 apartamente. str. Busteni. 2379. Cal. Bucuresti. Aristide Briand 12. Dimiu Ana. 3 apartamente. Bucuresti. Sinaia. str. Alex. str. Mogos Vornicul 4. Dumitrescu Adrian. Florescu 1. 3 apartamente. Maior Ganescu 6. str. Pamfil Nastase 11. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Bucuresti. Dragus Gh. Bucuresti. Ion Cuza 49. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. cal. str. Uranus 18. Gen. C-tin 26A. 3 apartamente. 8 apartamente. 2376. Lizeanu 18. Furnica 7. Alex. 3 apartamente. 4 apartamente.. 6 apartamente. Luterana 13. Polona 21. cel Mare 226. 2390. 2389. 2384. str. Demetriade Alice. 2386. Bucuresti. Draganescu Petre si Florica. Aristide Briand 12. Bucuresti. B-dul Banu Manta 3-1. Dumitrescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Th. Drosescu Ioan. 4 apartamente. 19 apartamente. Duta Dr. str. 2382. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 2372. Belgrad 2. 13 apartamente. Clopotarii Vechi 31. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Sinaia.2366. Dudescu Gh. Dumitrescu Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. Luiza. 4. B-dul G-ral Magheru 43. . str. Grivitei 362. Dorobanti 154. Galati. str. Sos. Dumitrescu Stere. Sinaia. M. Demetrescu Ion si Maria. Bacani 6. 2371. Wilson 15. Temisana 42. Colentina. Bucuresti. 2378. 5 apartamente. Draganescu Florica. Stef. str. 6 apartamente. Episc. Sinaia. str. str. Sos. 2380. 6 apartamente. Calea Grivitei 230A. str. Slobozia Ialomita. 2368. Aurelia. Armeneasca 45. 60. 2377. Dura Dumitru. fosta Regala 12B. Teiul Doamnei 46. str. 4 apartamente. I. 5 apartamente. 2374. Furnica 22. Serg. 2 apartamente. Cal. 2388. Sahia 40.. Afumati 1... Antoneta. 2383. Sf. Bucuresti. str. 11 apartamente. 4 apartamente. Radu 43. 2373. str. 2387. str. 4 apartamente. Dumitrescu Traian. str.

27. Dimitriu Maria. 8 apartamente. Bucuresti. 2401. Bucuresti. 3 apartamente. 2406. Brezoianu 29. Dobrescu Dem. 3 apartamente. Maria Roseti 55. Dumitrescu S. G-ral Manu 1. 13 Decembrie 29. 2 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. 27. Popa Tatu. Dudulescu Ecaterina. 2399. Jules Michelet 25. 5 apartamente. str. str. cal. Logofat Udriste 15.. Davidescu Olga. Snagov. str. Bucuresti. 2417. 2419. Bucuresti. 2404. 2407. Dima Margareta. str. Popov 79. 2 apartamente. Draculis Andrei. Davila Georgeta. 3 apartamente. 2422. Bucuresti. Bucuresti. str. A. Dumitru Eliza. Bucuresti. Episcopiei 3. 2408. A. str. 2423. 2 apartamente. 2397. Filimon Sarbu. Dumitrescu Gh. 2412. Bucuresti. Aleea Pictor Vermont 1. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Cernavoda. Bd. str. Dadureanu Ecat. 2398. 2421. Dracea Ion prin Miladina. I. Radulescu. 2409. str. str. Sincai 2. str.Stalin. Deverel Cornelia. Jianu 74. Dinischiotu Anastase. Constantin 27 A. 6 apartamente. Dumitrescu Jeana. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. Sinaia. vila H. Masaryk 32. str. . Dutescu Romulus. str. Gara Murfatlar. Vasile Roaita. str. 2424. 3 apartamente. Dinerman Cecilia. str. Eminescu 39. Plevnei 26. 2413. Bucuresti. Bucuresti. M. str. Vasile Lascar 78. Palade 1. Dragoniu Elena. Dobresti. Dimitriu Maria. Frumoasa 52. 3 apartamente. Stan Florea 2. Bucuresti. Tulcea. Dobrescu Alexandrina. Aristide Briand 12. 2418. Dumitru Nicolae. Bd. C-tin. 2402. Viespari 45. Batiste 11. str. str. 4 apartamente. Dumitrescu Nicoleta. Draganescu Alexandra. Bucuresti. str.a. I. str. Wilson 15. Cristian Tell 16. str. str. str. 15 apartamente. Bucuresti. 91.. Ionescu Gion. Stefan Gheorghiu 12. 2411. Bucuresti. Calea Mosilor 86. 2403. 2416. Decuseara Eugen. G. str. Davidovici David. 8 apartamente. Gh. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. Dionisie Lupu 12. 2415. Piata Alex. 5. 3 apartamente. Dumbrava Rosie 5. Bucuresti. str. Dobrogeanu Gherea 6. Sos. Bucuresti. 2400. Stefan cel Mare 218. Dumitrescu Barbu. str. Bucuresti. 2405. Titu Maiorescu 3. str. str. 4 apartamente. Harsova. Valeria. Lahovari 5A. Bucuresti. str. Aristide Briand 12. str. str. Romana 61. 2 apartamente. 12 apartamente. Dumitrescu Venia. Sandu Aldea 99. Paul Greceanu 25. 11 apartamente. Constanta. 2410. Snagov. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Serg. Sf. Draghici Ion. Duca 12. Mihai Bravu 12. Bucuresti. str. Bucuresti. 2396. Aurel Vlaicu 20. 4 apartamente. Balcescu 32-34. 2420. Romana. Robert de Fleur 3. str. Th. 3 apartamente. Dobrescu Maria si Paul. Lipscani 100. str. 2414.

2446. str. Piata Al. str.. Cameliei 36. str. str. 2445. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Dumitrescu Ana. 6 apartamente. Bucuresti. 2426. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Nistor. Aleia Mitropoliei 1. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Sinaia. Salcamilor 14-16. 6 apartamente. 2433. Bucuresti. 13 apartamente. Bratianu 18. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Magheru 43. Bucuresti. I. 2449. Dragomirescu Maria. str. Sahia (Piata) 3. 13 apartamente. Lt. str. str. str. Alex. str. Cantacuzino 21. Marasescu 39. Bucuresti. Jules Michelet 1. Bucuresti. Popa Soare 35. Constanta. Cap. . str. Dumitrescu Romeo si Ecaterina. Bd. 4 apartamente. Bucuresti. C. 3 apartamente. Vasile Roaita. 2451. str. 6 apartamente. Colentina 145. str. Braziliei 11A. str. 2 apartamente. Radu Voda 6. 2439. B-dul Dacia 1A. Bucuresti. 2448. Bucuresti. David Aizic. 14. Dorobanti 93. Bucuresti. I. 2440. 2 apartamente. Bibescu Voda 12. 4 apartamente. Gl. I. Cluj. 2428. 2 apartamente. Diamandescu I. 2455. Grivitei 506. Aleea Zoe 3. 2450. str. 2438. 2427. str. str. str. 2444. 2430. Stirbei Voda 106. Dr. Niculcea 4. Dinescu Teodora. 2447. str. Popa Lazar 19. str. Oprescu 19. Draghicescu. Lascar Catargiu 26. 2429. 2 apartamente. Bucuresti. Breaza. Danielopol Daniel. 2456. Campina. Cpt. Bd. Aleia Mitropoliei 1. Bucuresti. Sandu Aldea 98. Episcopiei 6. Vasile Iosif 56.. Baratiei 34-36. Deleanu Th. Bucuresti. Dima Ion. Mihail Eminescu 75. Gyulai Pal 8. Turtucaia 1. Cuza Voda 5. 6 apartamente. 2442. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu D. Sucului 3. Aneta. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Dufala Elza Ersilia. Diamandopol Ioana. Dionisie Lupu 65. str. 2 apartamente. str. Popa Savu 68. Dan Carmen. 2453. 2432. Cal. str. 11 apartamente. Bucuresti. Polona 67. 4 apartamente. Bd. str. str. str. Dumitrescu Gh. Dumitrescu Alex. Bucuresti. 4 apartamente. str.. Brezoianu 27. 2454. 74. Toamnei 67. 2443. Ecat. Serban Voda 15. Dabahian Karug. Dumitru Mihaila. str. Dinulescu Florea. 2441. str. 5 apartamente. Corneliu. 14 apartamente. (Baldovin). Drugescu Virginia. Cosbuc 18. str. Boteanu 3. Bucuresti. 2435. str. str. Vasilescu 88. Marin si Maria. Desliu Gheorghe. Bucuresti. str. Vasilescu 5. 4 apartamente. Bucuresti. Meteor 40. Batistei 36. Sos. 2452. Gl. 2437. Cosminului 18. Bucuresti. Bucuresti. Dobrescu D. Stefan Gheorghiu 8. Dragnea Nicolae. Cuza 30. Dumitrescu Gheorghe. 45 apartamente. Dragomirescu S. 11 apartamente. Cal. Toamnei 50. 104. Teodoroiu 63. Capit. Dinel Floru. Dumitriu Vasile. 6 apartamente. str. str. Dobre Josefina. 16. Lahovari 5A. Doneaud Ernest. str. Dracea D. Bucuresti. 5 apartamente. Danilescu Serban. 2434. 2436. 3 apartamente. Bolintineanu 5. A. Ion. Cuza Voda 5. Bucuresti. str. Cal. 2431. Gh.2425.

str. str. Eschenazi Isac. str. 3 apartamente. str. Vasile Lascar 123. 12 apartamente. str. Bucuresti. E. Enescu Constanta. 15 . 2476. 5 apartamente. Teodor Aman 21. 11 apartamente. 11 apartamente. 2464. Erdinger Leonard. Bucuresti. Moise Nicoara 18. Calugareni 1. Bucuresti. str. 2461. Enescu I. 2472. Economu Ana. str. Bucuresti. 6 apartamente. Valeriu Braniste 11. Libertatii 14 bis. Ioan. Bucuresti. sf. 6 apartamente. Bucuresti. Bd. 2478. Bucuresti. Vigilentei 8. 2480. Moruzi Voevod 10. str. str. Eckhardt L. most. Eldestein Alfred.. 2486. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu. Koch 6. str. Dobrescu Alex. Bucuresti. Vineri 12. 6 apartamente. Enescu Gh. Eleritheriade L. Bucuresti. 26. 2479. Bucuresti. G-ral Angelescu 2. Sf. 2489. Eramian Ohanes si Ara. Bucuresti. Intr. str. Dr. str. str. str. 2484. M. Beldiman 2. Enescu Aura. Bucuresti.2457. Luminei 8. 2490. si Maria. str. str. str. Stefan 4. Bucuresti. 3 apartamente. 11 apartamente. 2485. 2465. Mihail Eminescu 17. Bucuresti. 2467. Enciulescu Elena. str. Stefan cel Mare 27. str. Betty. Cazarmii 54A. Enciu Alexandra. Elena. 2487. Suvorov 2. Teodor Aman 11. str. Eftimescu Sabin. 2458. str. Palade 60. 3 apartamente. str. Etmekdjian Dieran. str. Bucuresti. Orascu 1. Emanoil Ecaterina. Bucuresti. 2462. 2488. Aleea Mantuleasa 13. 2468. Aleea Titus 5. Bucuresti. 2471. Bucuresti. 7 apartamente. Eremie Constanta. 4 apartamente. 2473. str. 2459.. Enescu Cristache most Enescu Alexandra. 4 apartamente. str.. Zefirului 11. Logofatul Tautu 65. Bucuresti. Eisen Hendler Dora. str. str. 2474. Maior Gurascu 8. 2 apartamente. Sabinelor 57. Franklin 9. Eminescu 157. Eustatiu M. Eftimie Teodor. Endes Ana. Economu Jean. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 9 apartamente. Calea Grivitei 33. Enescu Eufrosina. 5 apartamente. Popa Nan 3. Bucuresti. Vitan 4A. Vasile Lascar 56. Bucuresti. 11 Iunie 3. str. 2 apartamente. Eliad Robert George. Bucuresti. 14 Martie 14. 2477. Bucuresti. 2483. Bucuresti. 2 apartamente. str. 2 apartamente. str. 14 Martie 25. 3 apartamente. str. str. 12 apartamente. Eftimie Gheorghe. 11 apartamente. 2481. 2463. Esanu M. 2469. 2470. Dorobantilor 10. D. 2482. str. str. Smardan 18. Bucuresti. str. 2 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. Olteni 22. str. Bucuresti. Bucuresti. Enescu Manda. Silivestru 50. Gh. Calea Victoriei 208.. 2460. Calea Mosilor 138. 3 apartamente. Bucuresti. Elefterescu Mircea. Bucuresti. 2466. 2475. D-na Chiajna 9. 2 apartamente. Eisner A. 3 apartamente. str. 16 apartamente. Alex. Enescu Mircea. Bucuresti. Buzesti 49. Eschenasi A. Matei Voevod 3. 12 apartamente. Elian Margareta. sos.

str. Filiti 6. Bucuresti. Karl Marx 21. Bucuresti. 2500. Cosbuc 59. Filipescu 44. Eisen Jean. 6 apartamente. 2493. Bucuresti. Escher eduard. 4 apartamente. Bucuresti. 2513. Enachescu Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. str. 10 apartamente. str. 3 apartamente.. Emilian Maria. Piata Sf. Eiser Jacues. 2494. 12 apartamente. 2503. 19 apartamente. 4 apartamente. Aleea Vitejiei 12. 5 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Dumitru Orbescu 6. Trifoi 14. Eremia Cortel. Economu C. 2501. str. Aleea Alexandru 19. 6 apartamente. str. str. Sos. Udricani 17.apartamente. Enescu Gheorghe. F. 4 apartamente. A. B-dul Banu Manta 73. Bucuresti. Rosetti 27. Progresului 2. 2509. str. Adamache 16. 2507. str. 2514. Selari 12. 16 apartamente. C. str. Bucuresti. Trinitatii 55. Udriste 10. Estreiff H. str. str. 17 apartamente. Cal. Oitelor 22. str. str. Valeriu Braniste 44. Eliescu Sidonie. Bucuresti. 4 apartamente. 6 apartamente. str. Ploiesti. Calea 13 Septembrie 105. Eschenasi Frieda. 2518. spl. Gh. Berthelot 14. Bucuresti. Bucuresti. 2504. str. str. Engler Denta. Gabroveni 10. Elefterie Mircea. Hristu. Bucuresti.. A. Niculae Florea 23. str. Roseti 14. Selari 18. Emanoil T. 5 apartamente. V. str. Manea 2. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. C. Pictor Romano 12-14. str. Bucuresti. C. Elmarian Araxi. Bucuresti. Paleologu 24. str. Evgos Narcis Niculae. Log. str. 24 apartamente. 2496. 4 apartamente. Dr. 2510. b-dul Republicei 25. Enachescu Gh. 4 apartamente. Leonida 4. Esig Isac. Atena. N. Eftimiu Spirea si P. Muzeul Zambaccian 11B. Felix 113. Bucuresti. Calea Mosilor 124. 14 apartamente. Enache Constantin. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Lipscani 59.. 2511. str. str. Bucuresti. str. str. Independentei 60. Com. Bucuresti. Elias Cecilia. 3 apartamente. Bucuresti. Eftimiu Achil. Romulus 3. Domnita Anastasia 7. Bucuresti. 6 apartamente. str. 2517. 2516. Povernei 39. Enache Vasile. 2519. str. Pantelimon 151. Londra 3. Bucuresti. Eftimiu G. 5 apartamente. Gh. 3 apartamente. Elefterescu Christ si V. Stefan 2. Blanari 14. Calea Dudesti 99. Erena P. 2497. Roma 18. Dumitru. 2505. 2491.. 2495. 2506. Bucuresti. 2499. 2512. 2492. Spirea. 2520. Eliade Florica. Timisoara. 7 apartamente. str. Emanoil E. Bucuresti. Bucuresti. Einisberg Osias Jac. B-dul Banu Manta 82. Ilie Pintilie 17. Fecioarei 11. Frunte Lata 27. str. str. str. str. Nerva Traian 63. Momuleanu 16. 2502. Antim 8. 2498. Sofica. Snagov Ilfov. Lunei 6. Sinaia. Robescu 15. Dudesti 90. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. str. str. str. Colentina. str. 2508. . 2515. Einstein Isvod si Henri. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. 12 apartamente.

3 apartamente. Sf. Pitesti. Cioplea 70. str. Vicol 5. str. R. 7 apartamente. str. Bucuresti. 2 apartamente. 3 apartamente. 2540. Calea Serban Voda 30-32. Bucuresti. Bucuresti. 2531. Aviator Sanatescu 47. str. Vidin 17. 2530. Eckstein Lazar. Endorle Carlo. Mitrop. 3 apartamente. str. Emilian Marin. Olga Bancic 3. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Erlich Ana. 257. 15 apartamente. str. Deces-Boala. 2532. Predeal. 2541. str. Teghirghiol-Sat. Enache Ion. Cloplia 70. Titulescu 165. 2544. Bucuresti. sos. 2523. Gh. Apolodor 26. Dr. Demetriade 13. 2539. Justitiei 74. Bucuresti. str. str. Argeana 4. Popa Soare 16 A. Elefterescu Ecaterina. Elias Adrian si Aneta. 2551. Erbiceanu Constantin. Emflian Iosif si Pusu. str. str. str. Enachescu Mihail. 4 apartamente. 2548. str. Galati. 6 apartamente. Antim 54. str. Benes 2C. Beldiman 2. 2536. N. Bucuresti. 50. str. Dumbrava 1. 2543. str. 2535. Enescu Metaxa Aglaie. Calea Grivitei 176A. Otetari 5. Enaceanu Costin. Sf. Enescu Carol. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Postelnicului 3. Nic. 2550. Cap. str. Constantinescu 22. 7 apartamente. str. Elenescu V. Tolbukin 118. Sarat. 3 apartamente. Calea Rahovei 259. Predeal. Sft. Bucuresti. Ermeliu Petre. 2527. Eufrosina Poteca 48. Elianu Adolf. Eustatiu Magdalena. Edeleanu Ion si Maria. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Elias lazare I. Bucuresti. str. 2547. Balcescu 22. Bucuresti. 14 apartamente. Smardan 18. str. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Elena Teodor. Mihail Pherechide 6. Calea Victoriei 101. Vergului 5. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Enaceanu Constantin. Alex. Etmekdjian Mignetian. str. str. 2546. Bucuresti. Bucuresti. str. Asan 3. 11 apartamente. 4 apartamente. E. Craiovei 101. Popov 106. 2529. Zefirului 3 A. Brasov. Intr. Bucuresti. 2549. . str. Intr. 2537. Eghiaian Zarech si Arusich. str. 2528. Eliade Nicolae. str. Dosoftei 56. 2542. str. str. 5 apartamente. Al. Evolcianu Nicolae. 2534. 2533. Bucuresti. Bucuresti. Constantin 3. Sft. Bucuresti. 10 apartamente. Vasile Lascar 48. Bucuresti. 2524. Ottoi 2. 2525. Mahmudea 15. Expresul Societate C. str. Bucuresti. str. Victoriei 99. Stefan 4. Bucuresti. St. str. str. 3 apartamente. 2545. str. Elefterescu Gheorghe. 6 apartamente. 7 apartamente. Vergului 46. str. str. Al. N. Sahia 2.2521. Dimitrie Onciu 16. 9 apartamente. Maicilor 11. Bd. Ed. str. Aviator Sanatescu 47. 3 apartamente. Bucuresti. R de ajutor. 20 apartamente. Vineri 6. 2522. Abrud 139.. Calea Mosilor 251. Efraim Magdalena. Donici 9. Boteanu 3. str. Bucuresti. Maria Rosetti 36.. Schit. Ion Nou 28. Bucuresti. apartamente. 5 apartamente. Elisicovici Elena. Bd. Balcescu 25. Bacau. Epureanu Ion. str. str. Calea Grivitei 245. 5 apartamente. str. Stirbei Voda 17. Bucuresti. Petru Maior 59. 2538. Ernestina Zenther. 2526. str.

str. Vaselor 55. 2582. 2566. 2556. 7 apartamente. 2564. 5 apartamente. Sf. Zefirului 3. 17 apartamente. Roma 2. Energiei. str. Erlic Maria. str. Alex. Enache Stefanita. Eustatiu Ion. Ardeleni 12. 4 apartamente. Bucuresti. Izvor 22. str. Rosetti 45. 8 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 2579. Bucuresti. Bucuresti. str. T. Bucuresti. 80. Elian Ion. Viitor 74. com. 4 apartamente. Bosianu 25. 3 apartamente. 4 apartamente. Lenin 12. Bucuresti. 13 apartamente. Palade 1. Sabinelor 50. Elenbogen Israel. Bucuresti. Enescu Braun Viorica. Bucuresti. str. str. Enescu Gheorghe. Icoanei 63. 8 apartamente. 2568. Cosbuc 3. Plevnei 23A. 2554. str. str.A. 2 apartamente. Titu Maiorescu 1. 2 apartamente. 2576. V. 4 apartamente. Udricani 6. str. Caragiali 12. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Enescu Virgil. D. Bucuresti. 7 apartamente. Emanoil Mihail. Pop de Basesti 32. Bucuresti.. . Bucuresti. Bucuresti. 121. 2580.2552. Bucuresti. Dr. str. Ecuaian Dicron. str. Bucuresti. 2562. Bucuresti. 2558. str. Evdos Rebeca. str. I. Calea Grivitei 10. Bucuresti. Etharica C.R. Luterana 21. I. 2 apartamente. str. str. Gh. Bd. 2567. 2559. Fraticiu Ioan. Enachescu Caliopi. 2563.. str. Acvila 47. Bucuresti. Bucuresti. G. Esozmaranian Vram. Bd. str. str. Republicii 86. 4 apartamente. str. Iliescu 71. Sinaia. 2572. V. Bucuresti. "Escor" . 6 apartamente. str. 8 apartamente.S. Apostoli 33. 2570. Bucuresti. Calea Victoriei 103. Tomas Mazarik 1. str. 2555. Eftimu Jean. Av. Bucuresti. Sahia 1. str. Craiova. Lascar 137. Eremia Ion. str. str. Eftimiu Macri. 10 apartamente. Duca 60. Polona 22. Filip Nicolae. Alexandrina 28. Bucuresti. Iuliu Valaori 24. 2553. Bucuresti. str. I. Filofteia. Emanoil N. Bucuresti. Casa nr. Enachescu Paula. Finlanda 17. 2565. str. 6 apartamente. str. Echinoxului 31. Emanoil Olga. 2 apartamente. Marcovici 9. str. Eghiazaian Leon. 2561. Isvor 47. 2577. Agricultori 74. Eisenberg Coralita. C. Enescu Gh. 2583. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2569. str. 2 apartamente. A. 2571. Duca 60. 434. str. Republicei 45. Campina. calea Victoriei 128 A. Friedman Willi. Bucuresti. Piata Ilie Pintilie 18. str. Modrogan 23. str. 2578. Bd. Braila. 5 apartamente. 4 apartamente. Elias Mina. Enescu si Viorela. str. str. Dr. str. A. Ilie Pintilie 3. Muresan 6. Velicu. str. Baciu-Brasov. Constanta. 2557. 2560. 2574. Bucuresti. Occidentului 6. 2 apartamente. str. str. F. 2573. 5 apartamente. Enescu Paula. Gh. 2575. C. 2581. 4 apartamente. 2 apartamente. str. Enescu Elvira. Efraim Efraim. Turbinei 11. Bucuresti. Bucuresti. V. 7 apartamente. calea Mosilor 80. Scarlatescu 24.

Feldman Jean. str. str. Ilie Pintilie 30. 5 apartamente. Dionisie Lupu 53. str. 7. str. C. 2592. Bucuresti. 2588. Bucuresti. 30 Decembrie 6. Bravilor 5. 6 apartamente. Oitelor 32. str. str. str. B-dul Marii. str. Bucuresti. 11 apartamente. 2587. Cotiturei 1. 17 apartamente. Dudesti 201. 2604. str. 8 apartamente. Andrei Muresanu 4. 2597. Gh. str. Bucuresti. 2608. str. Florescu Simion. str. Bucuresti. Vaselor 72. str. Fonci Olga si Ion. str. Foch Elisabeta. Bucuresti. Pitari Mosi 29. 3 apartamente. str. Ion Frimu. Matei Voevod 35. 2596. Victoriei 101. Aurora 48. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Feldman Neuman. 5 apartamente. Focsaneanu Vasile. Mircea Voda 4. Fagaraseanu Victor. Frangulescu Saftica. Grivitei 180. Bucuresti. Putu cu Roata 3. Maltopol 91. Florescu D. str. Bucuresti. Leonida 22. 14 apartamente. Victoriei 112. str. Bucuresti. Oitelor 12. 2613. 8 apartamente. frangulescu. Galati. Greaca 11. Serban Voda 237. str. Bucuresti. Lister 50. Polona 103. 2612. str. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. Mitropolitul Dosoftei 18. Bucuresti. 5 apartamente. 2 apartamente. 14 apartamente. Titulescu 2. 2600. 2586. Constantin Mille. Cal. Bucuresti. Florescu B. 3 apartamente. 3 apartamente. Zaverei 1. 6 apartamente. Bucuresti. Francu Ninela. Pictor Obedeanu 1. 11 apartamente. Florescu Mircea. Florescu Scarlat. str. Cal. 6 apartamente. Fundatianu C-tin. Iosif. Fotescu Eugenia.2584. 2593. 2609. 2602. str. Romulus 2. Mosilor 37. 2617. Putul cu Apa Rece 52. Bucuresti. Farchi Israel. 4 apartamente. Bucuresti. Dr. Radu. 30 . Andrei Saguna 13. Florian Iosif si Rica. Polona 66. 11 apartamente. 2606. str. Filimon Florina si Petre. 2610. 2585. Alea Rumeoara 29. Cosbuc 6. Nifon 31. Bucuresti. Frunzarescu Angela. Costache Marinescu. 2 apartamente. str. str. 2615. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. 2603. 2614. 2607. str. Tolbuchin 42. Bucuresti. 4 apartamente. Most. Franz Samuel. 2 apartamente. Bucuresti. Fachirov Mihail. str. Calarasilor 165. Finchelstein Isac. 30 Decembrie 5. Mangalia.. str. 2595. Nic. str. 2605. Ilarie Kendi 5. 2594. Bucuresti. 4 apartamente. str. 2616. 9 apartamente. 2601. 6 apartamente. Vitejescu 16. 2611. 2590. Predeal. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Pictor Cernat 4. Bucuresti. Finchelstein H. str. 2599. Focsaner Luiza. 2 apartamente. Flachs Davila. Bucuresti. Flavian Henrich. 28 apartamente. 8 apartamente. Farauda Louis. Orfeu 7. Frunza Constantin si Maria. 2591. T. str. Bucuresti. Bucuresti. Baicoian 15. Sinaia. str. str. Bravilor 15. Frangopol C-tin. 4 apartamente. Florescu Alex si Sevasta. Sepcari 9. Fuica Atanasie. str. 2589. Fleucher Petre si Ioana. Bucuresti. Beldiman 2. Bucuresti. Bucuresti. Finchelman Iancu. Ion Procopiu 3. 2598. 2 apartamente. Bucuresti. str.

str. Bucuresti. Bucuresti. Calea Serban Voda 101. str. Smardan 31. 3 apartamente. Titu Maiorescu 10. Av. Bucuresti. Ferani Dinu. Francu Ion. 4 apartamente. Sf. Traian 6. . Schitu Magureanu 3. Viitor 194. str. Filip Steliana. str. Faser Cesar si Elena. Lenin 38. str. str. 2643. 7 apartamente. Cuza Voda 80. str. 2624. Bul. 5 apartamente. Nicolae. str. Bucuresti. Fasala Leontina. 2644. str. 5 apartamente. 2641. Medelnicerului 8. str. 3 apartamente. Florescu Mari. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. str. 2648. str. str. 2646. Bucuresti. Bucuresti. Filip Constantin. 11 apartamente. N. si Maria. Alexandri 7. Frata Giovani.. 2653. Sighisoara. Fagarasanu Ion. Minotaurului 8. str. Fuchs Bernhard. 2629. 3 apartamente. Bd. str. 2642. Floroiu Grigore. 4 apartamente. Sibiu. Finderman Melania. str. Bucuresti. L. str. Bucuresti. Arad. Sabinelor 19. 2635. 2651. str. Falcoianu Alexandrina. Florescu T. 2647. 2634. str. 2637. Bucuresti. 2640. Fraiman Dora. Calea Vacaresti 59. str. str. Bucuresti. 2626. Feder Tobias. 2639. 2650. Izvor 36. 5 apartamente. 20 apartamente. Bucuresti. Trinitatii 16. Marasesti 104. 2625. 4 apartamente. Lazureanu 35. str. Sirenelor 63. Isvor 36. 3 apartamente. Faust Iosif. Lanariei 80. 2620. Muresan 21. Valeriu Braniste 58. Bucuresti. Harjeu 4. Filipescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. Apollodor 18. Bucuresti. 4 apartamente. 2622. 6 apartamente. 3 apartamente. str. Marasesti 147. 7 apartamente. str. 2630. str. str. Feldman Moscu. 4 apartamente. str. Ada Marinescu 23. Calea Serban Voda 9. 20 apartamente. str. Bucuresti. mostenitori minori Ana Mihai. Morilor 16. 2621. 2652. Postavarilor 10. Fracea Gh. Dumitru. Maltopol 7. 2636. 6 apartamente. Luminei 5. 7 apartamente. Ion Nou 30. 9 apartamente. Frunza Romulus. Bucuresti. 5 apartamente. Traian 166. 7 apartamente. Florescu Elena. 2632. str. Fogel Carolina. 2638. str. 3 apartamente. 2645. 6 apartamente. Filip Iulia. Profira. Fischer Victoria.Decembrie 20. Ing. Florescu Stelian. 2619. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sevastopol 12. Fuchs Leon. Franco Rebeca. Predeal. Bucuresti. Barbu Vacarescu 30. Mihai Ferechide 10. Facea Elena. Bucuresti. Sipotul Fantanelor 3. 2618. Sf. Filip I. 3 apartamente. str. Feldman Bercu. str. Pasteur 60. Flicher Ana. Bucuresti. Frolich August si zoe. 2623. 2649. Bucuresti. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Odoarei 6. 2631. Viitor 194. Bucuresti. Iliescu 47. 5 apartamente. Bucuresti. Constantin Brancoveanu 3. Voevozi 17. A. Sf. str. Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. str. Feraru Martin. 2633. Elefterie 31. str. Campina. Ferendina Gherasim. Constantin. str. Transilvaniei 47. Filip F. 7 apartamente. Bucuresti. 2628. Apollodor 6. 5 apartamente. Bucuresti. 2627. 5 apartamente. str. str. 9 apartamente.

Anastasie Pana 19. str. Petre. str. 5 apartamente. str.. 3 apartamente. Bucuresti. 2661. 1 mai 193. Precupetii Vechi 4. 2673. 4 apartamente. 6 apartamente. Puscasului 18. str.. Nicolae 16. B-dul 1 Mai 52. Aurel Vlaicu 148. Foisor 7. str. 6 apartamente. 28. Virgiliu 53. str. 20 apartamente. Fridman N. str. 4 apartamente. Frasineanu Ozias. Armeneasca 17. Calea Victoriei 101. Frunzetti Opreana si V. Bd. Maria. str. str. Lucaci 15. 2677. str. Bucuresti. Fleminger Ana. str. str. C. Matei Milo 16. 2669. 2668. Husi. Bucuresti. Bucuresti. 2679. 53. 2667. Bucuresti. Facaianu Gh. Bucuresti. Focsa Elena si Emilia Popescu. Florescu Petre. Frunzetti. 2671. 2685. 2666. 2678. Focsaneanu Emil. Filip Constantin. 2670. Braniste 60. Muzeul Zambaccian 15. str. Feler Amalia. Gen. str. 2683.2654. Lipscani 96. Fischler Marcel. Ionescu Gion 2. Fichman Moscu si Clara. Feinstein Malca.. Negulescu 40. Bucuresti. str. Dristor 245. Sf. Sblt. 2655. 6 apartamente. Florescu Eugenia. 2663. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Portului 5. Garii. Frocco Mielu. Udricani 11. str. str. Braila. Francisc I. Roma 50. Bucuresti. c-lea Mosilor 53. Apostoli 37b. Florescu F. Magaziilor 16. Bd. Bucuresti. 2664. 13 apartamente. 6 apartamente. str. 5 apartamente. str. Udricani 24. str. Rotasului 4. Bucuresti. Fagarasanu Maria. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Feldstein Rasela. str. Sf. Bucuresti. 18. Bucuresti. Uranus. 2 apartamente. str. 1848. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. V. 5 apartamente. St. I. 10 apartamente. 7 apartamente. Filipescu N. Hagi Ghita 33. Apostoli 29. 2665. Fianu Maria. Teodor Aman 9. Zaharia 34. 2682. Bucuresti. str. 5. 6 apartamente. Tulcea. Portului 19. 2686. 2684. Irina. 7 apartamente. Sighisoara. Columbelor 2. str. 2662. 7 apartamente. Bucuresti.. 3 apartamente. Feletig Robert. 9 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Fried Ignat. Fabini Carol. str. 5 apartamente. Bradului 22. Feraru N. Fierea M. str. 2658. 2681. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. 2656. Finca Mihai. 6 apartamente. str. 2680. Republicei 13. 9 apartamente. 2674. 9 apartamente. Bucuresti. Faust Ecaterina. Bibliotecii 4. Bd. F. Soborului 5-a. Bucuresti. str. Feldea Aneta. Anton Pann 42. Bloremberg. Feigl Alfred. str. 2672. Stirbei Voda 60. str. Bucuresti. Popa Tatu. B-dul Dinicu Golescu 6. str. 2659. Bucuresti. Frangnelli Nicolae. 7 apartamente. 30 . Balcescu 24. str. Stalin 42. 2675. str. 8 apartamente. str. 2676. 2660. Lunei 6. 30 Decembrie 85. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. calea Vacaresti 130. 2657. Frodusch Stefan. Bucuresti. Bucuresti. str. Robescu 15. 12 apartamente. Sf. Bucuresti. str. Calea Grivitei 112. 5 apartamente. str. str. str. Ceausu Radu 2. 124. Frohlich Selina. Bucuresti.

I.. str. Col. 2689. G. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Stalin 42. Farasopol Ipocrate. Bogdan Voda 25. 4 apartamente. Statin 17. 9 apartamente. B-dul Schitu Magureanu 25. Sold. si Aron. 2705. Bucuresti. Bucuresti. C. 2692. M. Cosbuc 8. Bucuresti. Feronatt Rene. Fratia Romaneasca S. str. Frenchier M. Fichman Raschele si Rene Mihail. 5 apartamente. Ion Nou 27. Sft. I. Assan 3. Bucuresti. Filoteanu Mihail si Florica. 2701. 3 apartamente. 4 apartamente. str. 2710. Piata Bucur 8.. 8 apartamente. Unirii 60. Bucuresti. C. 2712. 6 apartamente. str. Molotov 39. 2713. Fotino Marica. Bucuresti. Bucuresti. Turnu Severin. 36 apartamente. str. Grivitei 87. Bucuresti. Aristia 27. 12 apartamente. str. Bd. B-dul 6 Martie 20. 7 apartamente. Principatele Unite 19. Titulescu 29b. I. Cal. str. Lunei 2. Eminescu 159. 2695. str. Fotino Stefan. Colentina 43. str. Grig. str. Frimu 22. str. 2694. Campina. str. P. Raducanu 19. Ferzianu Elmon. Fintea Ella. 2688. Florescu Alexandrina. 2693. Tomis 12. str. str. Robescu 1. Cluj. Ion Mosi 3. 2702. Crisului 4. 30 Decembrie 13. . Mircea 11. str. 2 apartamente. Sf. Flaches Arnold. Fenster Menelas. Duca 22. Frederic Antomer. Florescu Alfred. Foghel Ion. St. Alexandrescu 82. 2 apartamente. Constanta. str. str. 2708. Lipscani 77. Bucuresti. 3 apartamente. 2716. Kuibasev 8a. Kostake Negri 11. Most. 2699. Morilor 130. 9 apartamente. str. Bucuresti. Fruman Ion. Flieger Sofia. Grigore Ion 15. str. 2706. str. str. str. Fried Iosif. Valeria. 2704. Franca A. str. 3 apartamente. 2707. 2690. str. Ana Ipatescu 16. 4 apartamente. Remus 6. V. Ilie Pintilie 2b. N. Fenk I. Colonel Orero 16. Bucuresti. 3 apartamente. 20 apartamente. Rosetti 3. V. str. 2709. 2711. 2700. str. 8 apartamente. str. Mihailescu 13. de stat. I. N. str. Aurel Botea 27. Zaverei 4. str. Gh. Stupinei 6. 2715. str. Bucuresti. Filipescu M. "Furtuna" Intr. Brezoianu 29B. str. 7 apartamente. Baneasa. 6. Bucuresti. Constanta. Lenin 69. 9 apartamente. 25 apartamente. Dudesti 28. 2703. str. Buzesti 30. Freund prin Gherghina Luiza. 53. 8 apartamente. Bucuresti. str. Spl. V. 2697. 2687. F. Judetului 22. Alecu Russo 24. str. 2691. Fund. str. 3 apartamente. str. I. 2698. Cuza Voda 72. str. Bucuresti. Sighisoara. Florescu petre si Ana. Bucuresti. Bucuresti. Farcas Andrei. Bucuresti. Furtuna Niculae.Decembrie 52. Bucuresti. Florescu Maria. Bucuresti. 8 apartamente. Filip Vasile. str. Bucuresti. Smardan 19. 2696. Precupetii Vechi 75. Florian Eufrosina. Herescu Nasturel 11. B-dul Carol 13. 8 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Iosif. 2714. 79. Bucuresti. B-dul Gh. C. 9 apartamente. C. str. str.

. 2748. Blanari 9. 2747. Sf. 90. 10 apartamente. Bucuresti. 2737. Alecsandri. Venerei 12. Stirbei Voda 16. 42. Fotino Marcela. Popa Petre 45. Bucuresti. Piatra Neamt. str. 2744. Bucuresti. Bucuresti. Mecet 9. Fuhu Didina. 2732. 36. 2 apartamente. 2724. Popa Rusu 17. Galati. 8 apartamente. D-tru Zossima 48. Bucuresti. Flasch Iosif. Brezoianu 29a. Alex Sahia 74. Bucuresti. 11 apartamente. Cal. Ion Nou 20. Bucuresti. Filipescu Maria. Unirii 187. Stalin 68. Victoriei 214. 6 apartamente. 12 apartamente. Spl. Tokoly 2. str. Iasi. Faranda Arnold. Florescu Dumitru. 5 apartamente. str. str. Fibia Grigore si Tomaida Mihail. 2733. Polona 102. 5 apartamente. Filip Eliza. Bucuresti. Valjan 1. str. I. 40. Bucuresti. Fenster Eugen. Serban Voda 237. Italiana 7. 2723. Bucuresti. Florescu Th. 2739. Flamanda I. 2734. 2746. 2719. str. 2731. cal. Fringhian Garabet. Dianei 4. Brasov. Gabriel Peri 8. Faust Luiza. Elena. Frank Ernest. Predeal. Fradis Solomon. Bucuresti. Bucuresti. Farcas Vasile. Snagov. A. A. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Gabroveni 18. 2718. Fani. str. str. str. 2729. Armeneasca 19. 2 apartamente. str. Viilor 44. Splaiul Militar 3. Dionise 28. Paul Eduard si Valman.. Grivitei 88. str. Florea Gheorghe. 11 apartamente. Tg. Bucuresti. str. Dobroesti. Bucuresti. str. Filip Paulina. str. Batistei 27a. Uranus 92. str. 42. Bucuresti. str. str. str. 5 apartamente. 2743. Spataru Preda 1. str. 2 apartamente. Fischer Rozalia. Mamulari 23. str. 2722. str. Fochianu Alexandru. Furnituri Militare S. str. 4 apartamente. str. str. bd. V. str. 56 apartamente. str. 2741. 2742. str. cal. str. Bucuresti. 2728. Batistei. 10 apartamente. str. Sos. 2726. str. . 7 apartamente. Ion. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Constantin 59. 30. Alex. 4 apartamente. 7 apartamente. I. Morilor 42. 21 apartamente. Florian Ion. str.A. Bucuresti. Stefan 17. 4 apartamente. 8 apartamente.R. 2745. Proletari 1. 2740. Batistei 28a. 2717. Florian Ion. str. Bucuresti. Fhiegelman M. 4 apartamente. Oituz 11.. sos. Cedrilor 6. Mures. Holban 8. 2721. 2725. Closca 8. 5 apartamente. 2736. 2735. 2738. Bucuresti. 5 apartamente. 30. 3. Fabius Masala. 40. 1 Mai 262. Lenin 30. str. 10. str. 2730. Bucuresti. 13 apartamente. 2720. 11. Finkels Mihail. Bucuresti. 2727. str. str. 36. Pasului 2. Forek Mora. str. 50. T. 4 apartamente. Sf. 3 apartamente. 10 apartamente. Franco I. Sf. str. Giurgiului 158. 5 apartamente. Florilor 6. Aureliu 13.str. 2 apartamente. 2 apartamente. F. Calistrat Hogas 8. Stupinei 6. V. Bucuresti. Bucuresti. Fringhian Enza. Bucuresti. Ilie 5. Frank Andrei. Bucuresti. Focsa Rodica. Bucuresti.

3 apartamente. 9 apartamente. Flichtenmacher Mihail. Rovine 11. Epicol 72. C-tin. str. 2760. Bucuresti. Fergiou Vartanus. 2757. Bucuresti. str. 2755. Calarasilor 53a. Mihai Voda 24. Frunzete Elena. 4 apartamente. Bucuresti. Fagarasanu I. Racovita 11a. str. Fissel Sofia. Gen. str. 2774. Bucuresti. str. str. str. Teodora. str. Gen. Eug. 2756. Ganela 6. Rahovei 91. Farcas Tiberiu. Gh. 6 apartamente. Vasile Lascar 21. Cogalnic 22. 2771. Ion. Florea Teodorescu 6. 2779. Ion si Ioana. Filoti Edmeca. Ion Cuza 19. Cal. str. 2753. str. Grivitei 194. 2780. 4 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Smardan 18. Bucuresti. 2761. str. str. Furlugeanu Elena. Bolintineanu 3. Gen. Stirbei Voda 132. Baratiei 47-49. str. 2751. Bruxelles 14. Sirenelor 90. str. Stalin 24. str. Dr. 5 apartamente. Dinicu Golescu 57. str. Visarion 26. Oteteleseanu 5. Filimon Gheorghe si Maria. Bucuresti. Arcului 4. Ion Creanga 18. Argentoianu 3. 8 apartamente. 2769. str. Bucuresti. 4 apartamente. 8 apartamente. Frasie Thoma. 5 apartamente. 2766. 2773. Bucuresti. str. Faur Nicoleta. 4 apartamente. Dr. 8 apartamente. Ploiesti. 2764. str. 2765. Florian Eugen. Cal. M. Olari 26. str. 2776. Fratila N. str. str. str. 2775. Bucuresti. Faniman Ionas si Sofia. Brasov. Bravilor 12. Ana. str. Dimitrov 42. Piatra-Neamt. Parcu Jianu 4. Calarasi. Bucuresti. 11 apartamente. Ion Movila 4. Fichman Lazar. str. str. Cal. 68. str. str. str. 2778. Frisch Jacues. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Piata K. str. 6 apartamente. Florea St. Maiacovscki 8. Fodor Ecaterina. str. Campeanu 22. Bd. str. str. 2758. 49. Romana 21. Marx 23. Stalin 18. Vasile Lascar 18. Florescu Paraschiva. 14 apartamente. Bucuresti. 2777. Statescu 7. 2770. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Bd. str. Bucuresti. 2762. str. Procopiu 7. Bucuresti. 11 apartamente.2749. Bucuresti. Frenkel Francu Lazar si Rebeca. Florescu I. str. Fatu Gh. Florescu S. 2752. Fantini Pietro. Fischmann Covalia. Dinicu Golescu 7. Filip D-tru si Victoria. Bucuresti. Florea Alexandru. Aristide Romanescu 2. 3 apartamente. Sirenelor. Florescu Sofia. 4 apartamente. Bradului. Baldovin Parcalabu 4. str. . 3 apartamente. 8 apartamente. Ioan. Friedman David si Marieta. Labirint 125. 3 apartamente. Falk Alexandrina. str. str. 2772. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Traian 231. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Frasineanu Dobrita. Teohari 12. Libertatii 8. 2768. Paleologu 5a. 2759. Bucuresti. 2750. Bucuresti. 7 apartamente. 2754. 2 apartamente. Grivitei 227. Hagi Moscu 33. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. Florescu P. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Lucaci 110. 5 apartamente. 17 apartamente. Bucuresti. 2763. 12 apartamente. 1 Mai nr. str. Bd. Galati. Bucuresti. Timisul de Sus. Drubeta 1. Ion. Bucuresti. Bucuresti. Craiova. 2767.

4 apartamente. 2794. Sofia 2. 2792. 3 apartamente. Av. Bucuresti. Negru Voda 12. str. Faber Berl. str. Bucuresti. B-dul Dacia 17. Gen. 12 apartamente. str.. Intr. str. str. 5 apartamente. 2812.2781. str. Bucuresti. 2801. Bucuresti. Bucuresti. Xenopol 3. Gross Iosif. Fabr. str. de Teracota "Ceramica". Caragea Voda 26. Clucerului 4. 2807. 2802 bis. Filipescu Mihail si Valeria. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. str. 3 apartamente. 6 apartamente. Pictor Romano 26. Bucuresti. Bucuresti. Lucia. str. 6 apartamente.A. 2783. Finckels Jaques. str. str. Arhierul Calist 25. Ioan. 6 apartamente. 2804. 2800. Feldstein Leon.. Feru Henriette. Bucuresti. 12 apartamente. Dimitrie Ariciul 16. Gluckman Mauriciu. S. 7 apartamente. Viitorului 37. Florea Marin. Paris 61. Fratiseanu G. 2 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 2795. Fulger Ion. Bucuresti. Caragiale 1. Frunzanescu Eliza. B-dul N. Sf. 3 apartamente. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Flamaropol Margareta. Olari 9. 2811. Furnica 17. 3 apartamente. Galati. 2806. 2809. Georgescu M. Bucuresti. 2782. Arhierul Calist 23. Sinaia. str. Stalin 41. General Berthelot 31. Georgescu Sultana. Salvator 32a. Buzesti 91. Bucuresti. Lucaci 88. Koch 3. 2 apartamente. str. str. str. Gh. Filip Gheorghe. 2797. N. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 2808. Bucuresti. Florescu 11. Calarasi 238. Sf. str. 2793. Bucuresti. 2784. Foisoreanu Florin. 2789. Odobesti. Ion Frimu 33. 5 apartamente. Dobrici 10. str. Dr. Ploiesti. Mircea Voda 27. str. 2788. Floreasca 112. Frunzeanu Georgeta. str. str. Bucuresti. Lucai 21. Bucuresti. str. 2799. 2810. Georgescu Iancu Ion. Fabulistului 8. str. Stefan Gheorghiu 22. Bucuresti. 3 apartamente. Luceafarului 2. Ghebercof Costica. Bradului 19. Gross Ozias. Georgescu D. str. 8 apartamente. Flachs David. Siminoc 3. 11 apartamente. Elena. Bucuresti. str. G. Vineri . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 2791. str. Paris 59. 2798. str. Filipescu 7. str. 4 apartamente. Mihail Kogalniceanu 2. Voevozi 17. Bucuresti. Fischer Ferdinand. 4 apartamente. 2 apartamente. str. Grigorov Alexandrina. Fundatiuni si Constr. str. 2786. Bucuresti. 5 apartamente. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 2802. 2805. Lapusani 23. Bucuresti. str. Tetrat 28. str. Elena. 13 apartamente. Fd. Balcescu 9. 2785. Fotescu C. Georgescu Manea. str. 23 August 131. Bucuresti. Grigorescu Salima. str. Izvor 34. Avrig 58. 2787. 2 apartamente. 4 apartamente. str. str. Ghenadie Petrescu 182. str. 29. str. Georgescu Aurelia. Bucuresti. 2790. str. Florescu Lucretia. 2803. 2796. Falcoianu R. 6 apartamente. Ghita Aurel.

str. Bucuresti. 9 apartamente. 5 apartamente. Garuso Nicolae. str. 2817. Bacau. Ada Marinescu 21. Zidurilor 42. Bucuresti. str. str. Lanariei 35. 13 Septembrie. 2813. Bucuresti. Bucuresti. 2820. calea Vacaresti 198. Grigorescu Ion. Gheorghe. 2819. 2832. 5 apartamente. Bucuresti. 12 apartamente. Grumberg Isac. C. 8 apartamente. Margaritar 12. Bucuresti. 2836. Ghiragosian Vartinica. Bucuresti. 2830. str. Batiste 35. 2841. 2835. Bucuresti. Bucuresti. Olimpului 37. Vladescu 5a. Ploiesti. Bucuresti. C. Gulimanescu Elena. str. 2824. Bucuresti. Voda colt Lanariei 142. 2829. str. 2826. str. 4 apartamente. Poterasi 26a. str. Bucuresti. Vasile Conta 3-5. str. 5. Visinilor 27. Nicolae. Icoanei 109. 2825. 2844. 3 apartamente. Gh. Kogalniceanu 6. Pantelimon 265. Bucuresti. str. str. str. calea Calarasi 240. Justitiei 45. Serg. 96. Bd. Bucuresti. Gearinu Maria. 2823. Georgescu Alexandrina. Bucuresti. 15 apartamente. Lantului 4. 9 apartamente. str. Gh. Georgescu Ion. calea Serban Voda 244 bis. str. 2816. 2827. str. Bucuresti. str. 2837. 4 apartamente. 6 apartamente. 10 apartamente. Georgescu I. Bucuresti.. 2 apartamente. Georgescu I. N. 2838. Bucuresti. Grigoriu Constantin. Cutitul de Argint 21. 2842. Georgescu Florin. str. str. Cosbuc 88. Babes 22. 70. str. 2821. str. Gross Clara. Ciprian Porumbescu 3. 5 apartamente. Alex Moruzi 14. Grozea Emil Alex. Georgescu Maria Suce. str. Georgescu Stela. Aleea Alexandru 44. Bucuresti. Grabbf Ana (Irescu). 2 apartamente. Gh. 3 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. Andrei Muresanu 28. 2834. Bucuresti. 13. 3 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. 9 apartamente. Florilor 34. 8 apartamente. Bucuresti. Georgescu Gh. 6 apartamente. 7 apartamente. Icoanei 60. Gheorghiu N. str. 2828. Dr. str. Nerva Traian 92.13. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 56. Gheorghiu Grigore. str. Bucur 4. 6 apartamente. str.. 10 apartamente. Cehov (fost parcul Jianu) str. Radu dela Afumati 55. Temisana 8. str. 2843. sos. M. 2833. C. str. Maica Domnului 49b. str. Piata Amzei 2. Bucuresti. 2839. Ghiulea Ioan dr. 2818. Ghita Adamescu 5. Grigorescu D. cal. Goldstein Jacques. Republicii. Bucuresti. Bucuresti. Mihail. str. Paun 8. 2822. Bucuresti. Georgescu Victor. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 2831. 2815. 3 apartamente. str. str. Georgescu Ion. Ghelberg Nicu. Ghendovici Ion. Raspantiilor 9. 16 apartamente. Grigorescu Andrei. 12 apartamente. 2845. str. Bucuresti. Prof. Bucuresti. str. Bucuresti. 2814. Georgescu Elena. Delea Noua 34 bis. Dumitru. 2840. Bucuresti. Garcioava Anghel. Gerota Ion. 13 apartamente. I. Nastase Panfil 24. str. Acaru Ion 4. Georgescu Gheorghe. str. Bozianu 3. Maria Rosetti 45. Dimitrov 17. str. str. Popa Nan 4. str. str. Filipescu 7. Grafiade Vasile. . Arion 17. 10 apartamente. Bd.

Radu Voda 20. 7 apartamente. 2864. Olteni 35. calea Mosilor 307. str. 2856. Filaret 45. Glodeanu C-tin si Georgeta. 7 apartamente. 7 apartamente. Panait Mosoiu 3. str. Zamfirescu 9. Piscului 15. Andrei Muresanu 15. Gherman Victor si Valeria. Gatorno Ana. 2848. Bucuresti. str. calea Rahovei 328 bis. 7 apartamente. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 56. Gorovitz Surica. 2 apartamente. Bucuresti. 2860. Col. str. Oresov 17. str. Gumes Em. 2874. 4 apartamente. 12 apartamente. str. 4 apartamente. Busteni. Gheorghiu M. Daniil Berceanu 11. Ghetaru Stefan. 7 apartamente. Bucuresti. str. Gherman Teodor. str. Grigoriu Constanta. Golescu 6. str. Cobalcescu 8.. Bucuresti. Ioan Sulea 92. Bucuresti. 9 apartamente. 3 apartamente. Silvestru 69. Bucuresti. str. str. Stupinei 13. Bucuresti. 2857. Remus 13. Golnstein Ionescu. Bucuresti. Alex. Bd. Gheorghiu Victor. 6 apartamente. Bucuresti. Bd. 9 apartamente. Bucuresti. Negustori 14. Academiei 35. R. Gusti Zoe Margareta. Braila. Bucuresti. str.. Lipscani 87. Mihai Voda 11. str. 2870. si Sofia. Traian 50. 2865. str. Bolintineanu 7. 5 apartamente.2846. Ghenoiu C-tin. 2862. str. 2853. Bucurestii-Noi 76. Bucuresti. str. Mitr. A. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 2867. 309. Bucuresti. Bucuresti. Zoe. Bucuresti. Bucuresti. Guiros Stefan. Dumitru Florescu 13. Isvor 34. Gorescu Anie. str. Grintescu Ernest. str. 2873. 2852. soseaua Stefanesti. str. 4 apartamente. Hameiului 4. Arges 6. Colentina. str. Gurtler Bertha. Oituz 10. Bucuresti. str. str. 2869. Bucuresti. 2858. D. Grueff Boian. calea Victoriei 208. str. 24. 2850. str. Predeal. 2847. 94. . Bucuresti. Gucker Iuliu. 2876. Bucuresti. 6 apartamente. Grozea Mihail. Bucuresti. str. Bucuresti. sos. 6 apartamente. cal. 8 apartamente. Popov 7. most. Voica. 5 apartamente. str. Ghips Henriette. str. str. Tunari 45. 2871. Popa Soare 14. Bucuresti. Gabrielescu Eugenia. Georgescu Vasile. Bucuresti. Bd. 5 apartamente. Mihailescu 20. Epureanu 15. Bucuresti. 2859. Pietroaselor 14. str. Tunari 25. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Georgescu Dobrita si Iancu. 14 apartamente. 2849. 3 apartamente. Bucuresti. str. Ghetu Gheorghe. 2868. 5 apartamente. calea Mosilor 328. 4 apartamente. Orasul Grivita. str. Goga Nicolae. 6 apartamente. calea Grivitei 425. calea Serban Voda 119. Vrancei 2 a. Edgar Quinet 3. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Popa Tatu. 6 apartamente. 2866. Georgescu Smaranda. Leonte 6 b. 2863. Nic. str. Georgescu Gh. Olimpului 52. 2872. str. Matei Voevod 132. 2854. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu. 2861. Intr. 2 apartamente. 2855. General Lecca 10. 22 apartamente. Garusa V. Lisabona 10. Domnita Anastasia M. 2851. Goloman H. Republicii 45. 2875.

4 apartamente. str. Georgescu Gh. Vasile Gherghel 77. Bucuresti. 6 apartamente. 16 apartamente. Bucuresti. Popa Savu 39. 10 apartamente. Smaranda. Felix 51. Turda 193. Gavanescu Ion si Elena. Damiandi si Demetre. Bucuresti. Berzei 4. Popov 36. 4 apartamente. str. Luterana 7. 2884. Leonte 10. most. Al. Ghitescu D-tru si Margareta. Georgescu Vasile. most. Bucuresti. str. str. 2903. sos. Bucuresti. sos. calea Victoriei 114. Nationala. 2909. Dr. 2885. Georgescu. 2889. 6 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. calea Grivitei 352. I. 2887. Stefan Stoica 9. Predeal. str. 2888. str. Grigoriu Celus. Bd. str. 2890.. 89. Gretu Esofina. str. 2. Bucuresti. Dr. 4 apartamente. str. 3 apartamente. str.. Gutulescu Tanase si Mucenica. 4 apartamente. Bucuresti. str.. Bucuresti. Progresului 17 d. Sf. calea Grivitei 87. Gutica Anghelina. 2910. Bucuresti. Bucur 1. Gen. 6 Martie 8. Bucuresti. 488. 13 apartamente. 10 apartamente. 2892. calea Plevnei 214.2877. Bucuresti. 2895. Giovanidi Aristotel. 9 apartamente. 20 apartamente. 2880. 6 apartamente. 10 apartamente. 2882. str. 5 apartamente. Sevastopol 14. . 2900. Evangheliu Gheciu. str. Gorbanescu Zola. str. Bucuresti. 2898. Zinca Golescu 33. Bucuresti. str. Badea Cartan 14. 4 apartamente. str. 4 apartamente. C-tin. Gheciu Alex. Bucuresti. 2883. Gheciu Gh. Bucuresti. Goldemberg Bibo. 2899. Gavrilescu A. 2893. Bucuresti. Leonte 24. 2907. 5 apartamente. Miron Costin 34. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 2896. Traian 228. str. Eforie-Constanta. Cantacuzino 5. 6 apartamente. 17 apartamente. 2878. General Manu 1. Georgescu Vasile si C-ta. Bucuresti. Ghegos Lazar. 2911. str. calea Victoriei 71. 2897. V. Bucuresti. 3 apartamente. Voevozi 3. 6 Martie 30. Cluj. Bucuresti. 6 apartamente. Glijinki Elena. most. Bucuresti. 2902. 2908. Intr. str. Bucuresti. calea Grivitei 490. 1 Mai 71. Georgescu Costica. str. Grigorescu Alexandrina. Grigoriu Marcela. 8 apartamente. Giurgiuveanu M. Angelescu 119. 2905. Georgescu Ioan.. Bd. str. str. Cuza Voda 124. Bucuresti. Georgescu Enachita S. str. Bucuresti. Basarab 4. Maria dr. Bucuresti. 2901. most. Giordani Albina. str. Sava Ion I. si Olga. Bucuresti. 2906. Bucuresti.. str. 1 Mai 100. Grunberg Alfred si Rosy. Magheru 43. Bucuresti. 6 apartamente. Giurgea Gabriel. 2904. Bd. Grigoriu H. 2879. 2881. Griuwpan Rachelle. succ. Maria Hagi Moscu 6. 3 apartamente. Schitu Magureanu 7. Bucuresti. 2912. 11 apartamente. 6 apartamente. 2886. Georgescu Leonida si Anastasia. Sacele 3. 5 apartamente. str. str. str.. Brezoianu 32. Ganciu C-tin si Elena. 9 apartamente. Cluj 113. Bucuresti... Grecescu Virginia. Baratiei 29. 4 apartamente. Stirbei Voda 17. Conta 7-9. 2891. Ganea Eliza. Bucuresti. str. Agricultori 110. Galca Georgeta. Bucuresti. Georgescu Aneta. 4 apartamente. str. Bd. 4 apartamente. Bucuresti. Ghitescu I. Georgescu Dumitru. 2894. 3 apartamente. Atanasie Paun 3. Gen. Dr. str. Bucuresti.

Duca 25. 2917. Sava. Speranta 3. 1 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Minotaurului 3. Bucuresti. si Eufimia. Campulung-Muscel. Constantin si Waldemor Gheorghiu. Alexandru Balasanu 36. 2932. 9 apartamente. Georgescu V. str. str. 10 apartamente. 30 Decembrie 15. 8 apartamente. Bucuresti. 2943. Grosu Paulina. sos. 9 apartamente. Radauti 24. Grigoriu Vasilica. Enachita Vacarescu 11. Ana Doamna 9. Gabrea I. 2920. Bucuresti. 4 apartamente. str. Gherase Ileana Maria. 2936. Georgescu Pandele. Niculina. Bucuresti. Cuza Voda 28. Bucuresti. 7 apartamente. Costache Negri 10. Bucuresti. Giacomini Ghita Ileana. Aurora 22. Cosbuc 61. str. 2938. str. Ghenadie Petrescu 123. Bucuresti. Marasesti 47. Bucuresti. Iosif. Aleea Zanelor 9a. C. Tecuci. 2942. str Dr. most. Simoide 9. str. Bucuresti. Antim 50. str. Intrarea Antim 1. Leon Voda 15. 10 apartamente. Ghitulescu D. I. Bucuresti. str. 2940. Bucuresti. Bucuresti. Pasteur 43. 3 apartamente. Al. 14 apartamente. Bucuresti. 2941. Bucuresti. Georgescu Stefan. str. 6 apartamente. 8 apartamente. 2944. Moise Nicoara 37. Bucuresti. 7 apartamente. 2 apartamente. 16 apartamente. str. calea 13 Septembrie 33. Lister 66. str. Mitr. 3 apartamente. 2945. Austrului 14. Gavrilescu Neagu. Drumea Radulescu 44. 3 apartamente. Dr. Ghiteanu Octavian Gh. 2931. 3 apartamente. 2915. str. Bucuresti. 2946. Putu cu Roata 5. Bucuresti. 2 apartamente. 2914. Giusca Dan. 2933. 2923. str. Obedeanu 6a. G. str. Bucuresti. Bd. 2947. Dr. Proserpina 12. Gedina si Hristu Gheorghe. 2929. Grigoras Maria. 2927. 2918. 2925. 8 apartamente. str. 2916. Unirii 8. Predeal. 2919.2913. calea Plevnei 216. 30 Decembrie 71. 13 apartamente. Grosman Ana. Academiei 2-6. Orascu 25. Manu Cavafu 51a. str. Bucuresti. 2935. str. Sincai 4. 2921. Bucuresti. Ghitescu Vasilica. Predeal. 2926. Bucuresti. Tony Gluckman. str. Gina Caliopi si Pandele. Grosch Walter. Bucuresti. str. 7 apartamente. str. str. str. 2928. Gh. str. str. Sf. Gropper Iancu. 5 apartamente. Robescu 6. 2924. Bucuresti. 13 Decembrie 18. Principatele Unite 14. str. Bucuresti. Grosman Constanta. Bucuresti. Pasteur 43. str. Basarab 23. str. str. str. str. Babes 17. Th. 3 apartamente. 2922. str. str. Petre Grigorescu 7. Gross Ana. str. 6 apartamente.. str. 2937. Elefterie 1. Georgescu Vintila si Elena. Graur Iacob. Bd. 5 apartamente. . F. Gutulescu Petre. Ghisdarescu Aurel. Glatz Radu. Bd. str. Sirenelor 20. Goldemberg Vemzeana. str. Coltei 9. 8 apartamente. Gluckman Adolf succ. 4 apartamente. 20. Ghizdarescu Aurel. 2 apartamente. str. 2930. Glod Gheorghe. Bucuresti. Serban Voda 69. Bucuresti. Eroului 12. Bucuresti. Gold Solomon. 4 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Dosoftei 54. Grigorescu Romeo. str. 7 apartamente. Gealep Ioan. Republicei 8-10. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 6 apartamente. 2939. 2934. str. Bucuresti. Serban Voda 147. Bucuresti. Ghircoios Reghina.

Gheorghe. Grunberg Edgar si Melania. str. 13. str.Soarelui 5. Bucuresti. M. str. 2960. 6 apartamente. str. 2958. Bucuresti. calea Rahovei 291. succ. Goldberg B. Bucuresti. 13 apartamente. calea Grivitei 24. 3 apartamente. str. 2955. Bucovina 30. Intr. Bucuresti. Gorup August. Bucuresti. 55 apartamente. 32 apartamente. 8 apartamente. Vulturi 56. M. 2972. Bucuresti. Bucuresti. Plugari 4. Gheciu Vasile si Olga. Coltei 52. str. Grigorescu Gh. Olteni 35. Bucuresti. str. Golescu G. Grigore D. Alex. 9 apartamente. calea Dorobantilor 18. Ganea Natalia. Magurele 107. Giorocianu Theodora. str. prin Gersan Clara. str. 11. Bucuresti. 8 apartamente. 5 apartamente. str. Pitagora 33. Barierei 40. 11 apartamente. Buzesti 53. str. Gavrilescu Stefan si Fanica. Bucur 21. Gh. Ghenadie Petrescu 12. Bucuresti. Vulturilor 94. 2975. Bucuresti. 2967. Georgescu Gheorghe. Arcului 4. sos. 7 apartamente. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. St. Agricultori 2a. Sabinelor 75. str. str. Brutus 2. 5 apartamente. 2963.. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Uranus 138. str. calea Grivitei 216. 2973. str. 2948. Bucuresti. str. Justitiei 79. 7 apartamente. str. Iuliu Rosca 6. 2977. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Elena Cuza 48. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bela Brainer 65. Orascu 37. Mitr. Brasov 5. str. str. str. 3 apartamente. Gheorghe 15. Lucaci 90. Mihai Bravul 72. str. Staian si Barbu 1a. 2952. 4 apartamente. 2957. 10 apartamente. 31 apartamente. 7 apartamente. str. Gorescu Rachela. Georgescu Nenu. Radauti 5. 2953. Ghiorghiade C-tin si Maria. Mircea Voda 71. Ghersan I. Academiei 2. Bucuresti. str. Retoride 44. 2971. Epicol 44. str. str. Gulea Aristide. 2961. Economu Cezarescu 46. Eminescu 27. Ghimpen I. Lazar 10. Patrascu Voda. Greceanu Ioan. Iasi. 2951. str. Domnita Ruxandra 34. Gluck Silvia. 2978. 2964. Anton Pan 52. 2954. 3 apartamente. Bucuresti. Grunnbaum Roza. 13 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. 2968. str. Grossman Adela. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Iuliu Valaori 2. calea Vacaresti 272. str. Grigorian Nicolae. si Luiza. Georgescu Paraschiv. str. str. Panu 8. R-Sarat. str. 2969. Bucuresti.. Georgescu F. str. Biblioteci 6. str. calea Plevnei 60. 3 apartamente. str. 2959. Radauti 12. Goldemberg Anuri. si Gili. T. Calusei 58. Cecilia. 9. Bucuresti. Berzei 66. 7. Gruicacovici Elena Dusan. Maria. Gaitanovici Adela. 10 apartamente. Miorita 5. 2949. 2976. 60. 8 apartamente. Vladimirescu. Fluerului 42. str. 2966. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Ion. 2965. str. . Grunsfau Roza. Brezoianu 7. str. 2970. str. Gramatovici Victoria. sos. str. calea Calarasi 87. 2974. 2962. 2950. 2956. str. Granescu I. A.

7 apartamente. Bucuresti. Sf. 288 bis. 2999. Bucuresti. Bucuresti. General Magheru 43. Bucuresti. fost Marghiloman 47. Traian 1. 2989.. 2986. Bucuresti. Nerva Traian 120. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. Grintescu Gheorghe. 5 apartamente. 2993.2979. str. str. str. str. 9 apartamente. str. Marinescu 49. str. 2983. Bd. 3 apartamente. str. sos. 10 apartamente. Octav Cocarescu 23. Rosetti 20. 10 apartamente. cal. Sabinelor 43. str. str. Georgescu George. str. 3 apartamente. 41. Bucuresti. 13 apartamente. calea Grivitei 105. Bucuresti. . Bd. Videle 35. 42b. str. calea Victoriei 112. Capitan Demetriade 16. Gheorghe C. str. 11 apartamente. str. 2997. Ploiesti. 4 apartamente. str. Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. General Magheru 46. Gheorghitoiu Andreea. Bucuresti. calea Calarasi 198. 5 apartamente. 12 apartamente. Blanari 6. str. Bucuresti. Dacia 3. str. si Abelstein Flora. Olteni 21. Gherandache C. 8 apartamente. Mamaia. 3003. str. Ghetu St. Bd. 71 apartamente. Demostene 8. Georgescu Sofia. Gherghina Ion. 5 apartamente. sos. 2994. str. C. Bucuresti. 3008. 4 apartamente. Mircea Voda 19. Simu. C. A. Intr. str. str. Colentina 6. calea Dudesti 29. 8 apartamente. str. Bucuresti. 2996. Banului 1a. Sabinelor 78. Gheorghiu Maria. str. Raspantiilor 25. Gorguzi Alex. Cobalcescu 51. Mihai Bravu 288. 2990. str. Trinitatii 12. str. 3001. 29. 40. str. Grajdanescu Maria. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Ioan. 2988. str. 3004. 42a. Golstein Marcu. A. 11 apartamente. str. Niculae-Tei 10. str. Prof. Gheorghe zis Georgescu. Iuliu Valaori 2. 3006. Bateriilor 52.. Bucuresti. Grigoriu Angela. Bucuresti. 3005. Grigorescu si Domnita. 12 apartamente. 2984. 25 apartamente. Graf Jean. Col. 11 apartamente. Georgescu Vasile. str. Bucuresti. Eminescu 8. str. Bucuresti. Agricultori 14. Buzau. L. 2998. Ghetu Vasile. 1 Mai 96. str. Negru Voda 86. 2987. Brancoveanu 16. str. str. M. 2980. Bd. Amzei 27. 16 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. 3007. Iasi. Grinsberg Filip. Bucuresti. Galaseanu Ioana. str. 7 apartamente. 9 apartamente. Bd. Sinaia. Grivitei 238. Cosbuc 38. Galnieanu Apostol. 12 apartamente. 2981. 6 Martie 57. Bd. str. Groffer I. Gherovici Maria. Silivestru 27. str. Ada Marinescu 5-6. 2991. 3. Toamnei 108. 31. G. Bucuresti. 3002. Ghica-Tei 86. 2995. 42. Bucuresti. 7 apartamente. 40. Angelescu 28. 2992. Campulung-Muscel. Georgescu G. Ramana 2. Bucuresti. calea Rahovei 33. Galati. calea Calarasi 137. Trinitatii 14. Bucuresti. 9 apartamente. Gheorghevici Toma. Paris 58. Balcescu 17. 2985. Cuza Voda 7. str. 3000. Goldstein Cecilia. Gross M. 15 apartamente. Bis. Bd. Brandusi 2. 1 Mai 72. Bucuresti. Trinitatii 48. Cuza Voda 63. str. Luterana 21.. 2982. Sanzienelor 32. Georgescu George. calea Grivitei 205. Bucuresti. Laptari 3. Gaidoc Paulina. Ganovici Teodor. str. Bucuresti. str. N.

str. 3040. 4 apartamente. Episcop Ilarion 17. 3034. 7 apartamente. Bucuresti. 3041. Sergiu 32. Grumescu Elena. str. Bucuresti. 3 apartamente. 6 apartamente. Dianei 1-13. Bucuresti. 1 Mai 181. Gadei Stelian si Elena. str. Bucuresti. Bd. Golescu 37. Selari 13. 3009. 10 apartamente. Bucuresti. str. Giersch Albert. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 16 apartamente. 6 apartamente. Gudi D-tru. 3019. 15 apartamente. Dionisie Lupu 59. Filimon 1. Udricani 18a. Kiselef 53. sos. str. str. Ciobanasului 2. str. Muncii 13. Grunstein Ianca. str. str. str. Belizarie 17. Gheran Gh. cal. Georgescu Mihail si Florica. Gherghiu Alexandru. Gataliantu Constanta. Traian 100. Gteif Eliza. str. Macedonia 24. D. 3017. str. str. Gavrilovici Tzvoltan. 3038. str. Gorbanescu Dumutru. Ganea Alex. Ghelter Friederich. calea Vacaresti 123. Dragu.Oituz 12. Goldenstein Eliza. str. . Fainari 7. Dorobanti 146. Bucuresti. 9 apartamente. str. Bucuresti. 3033. Dambovita. 3015. N. str. 12 apartamente. 3024. str. Polona 21. Coltei 10. Bucuresti. Caragiale 1. str. Plevnei 4. 3025. 3029. Independentei 23. Georgescu Nicolaie. str. str. Bucuresti. 19. Bucuresti. Grigoriu M. Dianei 10. Turda 33A. Mavrogheni 7. Poiana Tapului. Trinitatii 34. 3039. Bucuresti. 17 apartamente. str. Bucuresti. Georgescu Maria. Bucuresti. Gherasi Niculae. Bucuresti. 3013. 7 apartamente. Stefan cel Mare 49. Gherman Costica. 3021. Felix 7. Bucuresti. Intrarea Moraviei 10. Dionisie Lupu 12. Pictor Iscovescu 11. Bucuresti. Nic. Arad. Balcescu 3. Dragalina 26. 3022. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Turda 94. str. 3 apartamente. Bucuresti.. Lipscani 50. Bd. Georgescu Elena. Petre Poni 6. 3028. Dr. C. Gherman Alex. Astrului 38. 3030. Constanta. Lucaci 102. Maresal Tolbuchin 67. 14 apartamente. Bucuresti. 3023. cal. Bucuresti. Bucuresti. 3016. Bucuresti. 3 apartamente. 3036. Georgescu Ecaterina. str. 3027. str. 5 apartamente. Badulesti. Gherghel Florica.. Bd. 3011. Bd. Grivita. 6 apartamente. 3026. 3020. Dosoftei 30. 3 apartamente. Bucuresti. 3012. str. V. 3035. 11 apartamente. str. 3010. 11 Iunie 20. 3 apartamente. Glasberg Libertina. str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Elena Cuza 92D. Brezoianu 9. Witing 17. 3 apartamente. 16 apartamente. 19 apartamente. cal. 6 apartamente. 7 apartamente.. 5 apartamente. Republicei 11. 7 apartamente. Gh. Buc. 3031. Gheorghiu Anastase. calea Calarasi 25. Georgescu Ioan. str. str. 3037. 3 apartamente. Banu Manta 9. Lacar 35. Bucuresti. str. Bucuresti. Mitr. 3018. Cicio Pop 75. Georoceanu C-tin. Bucuresti. Bacau. str. Bucuresti. Badea Cartan 61. 15 apartamente. Bucuresti. 3032. Georgescu Filofteia. Grunberg Davila. str. calea Dorobanti 144. Gross Osias si Otilia. Bd. 3014. Mendelieff 39. 6 apartamente. Atena 1. Floreasca 72. 12 apartamente. str. Dr. Gheorghiu Nicolae.. str.

Brezoianu 53. 2 apartamente. 3056. Bucuresti. Bucuresti. Moise Nicoara 7. Nicolae. 10 apartamente. Gheorghiu Stefan. 3049. str. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Georgescu Const. Bul. col. 3066. Bucuresti. Bucuresti. str. Logofat Udriste 17. Georgescu Dinicu. Bucuresti. si Maria. cal. str. Garoiu Niculina. Gocieff Filanida. 3072. Vacaresti 83. Nic. 3051. 9 apartamente. Bucuresti. 3064. Bucuresti. Robert 26. 4 apartamente. Zaharia 10. Bucuresti. 3 apartamente. Georgianu I. 2 apartamente. str. Goldenberg Michel. Bucuresti. str. 3055. Golstein Iulia. 13 Decembrie 29. str. Gabriel Ana. str. Grimberg Herman Sache. Altarului 2 bis. Georgescu Gh. 3076. Gheorghiu Victoria. 4 apartamente. Brezoianu 53. cal. Grigoriu Gh. Eminescu 36 si 55. Gologan Radu si Elena. Stefan cel Mare 180. Predeal. str. 3045. sos. Cantemir 28. 3046. 3067. Bul. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bradului 31. Bucuresti. 3075. Vasile Lascar 24. 3 apartamente. Gheorghita Silvia. Ghircoias Sivia. Gohu Martin. Labirint 30. Popa Petre 34. 3057. str. Paul Sorescu 11. Tache Anastasiu 1. Gutman A. Bucuresti. 3054. 3052. 3061. 14 Martie 16. cal.. Gheorghe Cleante. Bucuresti. str. str. Georgescu G. str. 6 apartamente. Grivitei 217. str. str. 4 apartamente. 4 apartamente. Dacia 47. Bucuresti. 5 apartamente. Gheorghiu Gh. str. Bucuresti. Bucuresti. Kepler 71. 3068. Goldner Pepi. Maica Domnului 18. str. Gheorghiu Venera si Ion Florian. calea Vacaresti 71. Georgescu Ioana. str. 3073. 4 apartamente. Goldemberg Avram. Grigorescu Nicu si Elena. Bucuresti. str. str. Dobrescu. N. Teodor Speranta 39. str. Tudor Speranta 1. Cerbu. str. str. Romulus 44 A. Bucuresti. 3048. Bucuresti. Lipscani 94. 3044. str. 3059. Baneasa. Lt. 2 apartamente. Romulus 75. Ardealului 51. 3 apartamente. Bucuresti. 3069. 12 apartamente. Bucuresti. Nerva Traian 64.. 3074. Glatz Alex. Radulescu 20.Galati. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Dudesti 171. str. . Dobroteasca 11. Brandusi 13. str. 2 apartamente. 36 apartamente. com. Grajdanescu Maria. str. cal. H. 2 apartamente. Bd. Georgescu Mihai. str. 3060. Grozescu Dimitrie. 3 apartamente. 4 apartamente. si Natalia. 4 apartamente. Bucuresti.. Bucuresti. Dinicu Golescu 47. Republicii 154. str. M. 3 apartamente. Frumoasa 52. 4 apartamente. Gen. 3058. 3063. 3065. 3062. 3047. Bucuresti. Geniale Fabeber. Polona 68. Glautfstein Emanoil. str. Bucuresti. Filipescu 32-34. Ghirogasian Karnic. Bucuresti. 17 apartamente. Bucuresti. Plevnei 246. Gheorghiceanu Stefan. Bucuresti. str. Maltropol 15 si 15 bis. 3043. 3071. str. 3053. Vasile Conta 3-5. 3042. Bucuresti. 24 apartamente. Bucuresti. 3070. 3050. 3 apartamente. Filipescu 51. 5 apartamente. Georgescu Paraschiv.. 3 apartamente.

3088. Diligentei 21. Blanari 11. Gross Matilda Olga. str. Vasile. 3 apartamente. Bucuresti. cal. str. Georgescu Marin. Mihail Cornea 92. Gmost. cal. Bucuresti. str. str. Lipscani 6. Constantin 10. str. 9 apartamente. str. Domnita Anastasia 2. Arion 4A. Gaspari Haralambie si Maria. Bucuresti. B-dul Dacia 39. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Elena. Bucuresti. Bucuresti. Mihai Voda 12. Constanta. 3 apartamente. Dimitroff 14. 3078. str. 17 apartamente. Ganea Constantin si J. str. 3097. Matilda. Dudesti 218. P. Grigoriu Aspasia. Ghica Comanesti adm. Mosilor 98 B. Ing. str. sos. 3089. Bucuresti. C. Goldemberg Sami.. Gh. str. Bucuresti. str. 3099. Ghiavei Gheorghe si Mina. Gogu Paraschiva.3077. M. 4 apartamente. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Goldemberg. cal. Petre Gh. 7 apartamente. str. 3092. Bucuresti. str. Bul. str. str. 6 apartamente. Savu 68 si 71. Colentina 176. Pop de Basesti 43-45. str. cal.. I. 3098. Georgescu Olimpia. Bucuresti. 56 apartamente. Bucuresti. Mosilor 25. Bucuresti. Gh. Negustori 19 A. dr. Grivitei 78. 3090. Eminescu 64. Bucuresti. str. Justitiei 72. cal. Videle 41. str. Bucuresti. 3094. Plantelor 20. Gany Rozalia. 3085. 4 apartamente. 3106. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Gange Paraschiva. Grimbaum Moise.. Georgescu Vasilica. 3087. Piata Rosetti 3. 2 apartamente. Iorceanu 19. Vladimirescu. Alex. Grigorescu Valeria. Vasile Roaita. str. Dimitrie Cantemir 26. 2 apartamente. Bucuresti. Palter. 3105. Pieptanari 37. 4 apartamente. Gheorghe Panu 9. Bucuresti. Ion Voda cel Cumplit 3. Georgescu Petre si Sofia. str. Bucuresti. Virtutii 11. 3093. Bucuresti. Gagionea Vasile. str. Giuglea I. 3079. Gheorghe P. Alexandriei 2. C. 8 apartamente. 3086. Grimberg M. Paun 2. Vlahuta 8. str. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bul. Tolbukin 115. Frimu 10. Maria Roseti 17. Independentei 23. str. 17 apartamente. Grimberg I. Buzesti 2 si 4. 15 apartamente. str. str. str. 3095. Bucuresti. str. Stelea Spataru 17. 1 Mai 52. Mihai Voda 3. str. str. Bucuresti. Popa Nan 156. Gheorghe Stanei. 4 apartamente. 3081. Stirbei Voda 65. 3101. 5 apartamente. 3080. Eugen Iosif 10. str. 9 apartamente. 27 apartamente. Pometului 5. Garfunkel Nic. 3091. Vasile Lascar 8. 3102. si Pascu Alfred. Bucuresti. Bul. Penele Gheorghe 27. 5 apartamente. 5 apartamente. Matei Basarab. str. str. Bucuresti. Goldstein Netty. 8 apartamente. T. 3 apartamente. V. 3104. Sft. str. 3084. Manea 12. 3100. 3096. Alex. 3082. Georgescu Ilie. D. 3103. Bucuresti. str. C. N. Intr. Goescu Zamfir. Ing. Lucaci 18. 14 Martie 7. Garotescu I. Victoriei 15. str. 3 apartamente. 3083. . Georgescu Dumitra. Izvor 7. str. Bucuresti. Bucuresti. Chindia 4. cal. str. Gibescu Eugen. com. 4 apartamente.

1 Mai 201. str. 3116. Bucuresti. B-dul 1 Mai 17. Calea Grivitei 232. str. Bucuresti-Colentina. I. str. Filofteia. Bucuresti. Gheorghini M. 10 apartamente. str. 3 apartamente. Arcului 26. 24 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Cantemir 65. Pisani 3. Intrarea Tiglelor 24. 3119. Bucuresti. Bucuresti. str. Grimberg Iosif si C. str. 3114. str. str. Gherculescu Eugenia. Bucuresti. Argentina 40. Gheorghiu Ana. 6 apartamente. Eroului 15. Georgescu Paula. Vasile Lascar 21. Cobalcescu 10. 3115. Cobalcescu 15. str. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3128. Doamna Oltea 37. str. Bucuresti. 6 apartamente. Stoica Ludescu 47. Gheorghe 19. 3133. Ghitescu Petre. Grigoriu Elena si R. 3108. str. Bucuresti. str. 3121. 4 apartamente. str. str. Goldeanu adolf. 4 apartamente. str. Ilie Pintilie 6. 3 apartamente. 3136. Popa-Soare 47. Ghia Ovidiu. 67. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Georgescu Constantin. Ghidu Nicolae. Sabinelor 43. G. Sergiu 6. 3122. str. 3 apartamente.. Av. Ghenadie Petrescu 104. 5 apartamente. 3112. Guran Viorica. 3138. 3126. Bucuresti. Bucuresti. Gandu 4. Georgescu Ioan. str. 3125. Sultana.. 3 apartamente. 3124. Poni 2. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. str. Bucuresti. Giuseppe Ceseratto. Gheorghiu H. Grigorescu Ion si Domnita. str. Iasi. Izvor 123. Nic. Georgescu Petre. Georgescu Olimpia. Splaiul Independentei 58 a. 8 apartamente. str. Dr. Cantacuzino 14. Gosta F. 2 apartamente. str. 9 apartamente. str. Vasile Roaita. str. str. Bd. Dobresti-Snagov-Ilfov. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. 18. Patrascu Voda 19. str. 3110. 3109. Karl Marx 28. 4 apartamente. Greculescu Elena. 3129. 3135. Bucuresti. 3139. . Petru Rares 30. Bucuresti. 7 apartamente. Popov 21 A. Bucuresti. 3134. Frederic. Dobrogeanu Gherea 30. Bucuresti. Gheorghiu M. Stefan cel Mare 2. 4 apartamente. Georgescu Nicolae. General Anghelescu 2. M. Bucuresti. 4 apartamente.3107. 8 apartamente. 3137. 4 apartamente. str. 3130. Gabroveanu Elena si Iancu. sos. 3 apartamente. str. Grossman Jana. 3113. B-dul Marasesti 66 si 64. 3120. Andreescu 20. Cartierul de Nord. Bucuresti. Gheorghiu Vasile. Bucuresti. Victoria. Grigoriu Victoria. Mangalia. 4 apartamente. Goresnic Benty. Ghitescu Nicolae. Georgescu D. Carol Davila 11. 3111. str. Costache Negri 22. Duca 64. G-ral Angelescu 25. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Gama Ecaterina. Bucuresti. Bucuresti. 3118. Calea Calarasilor 158. str. str. Constanta. str. Nicolae. Hartanoaiei 3. P. Putul cu Apa Rece 25. Rasuri 24. Orzari 37. Golden Aron si Mendele. Dr. Bucuresti. Marinescu 8. 3131. 6 apartamente. 6 apartamente. str. str. Predeal. Dr. str. 3132. Bucuresti. Sft. str. str. Grigoriu Marieta. Titulescu 177. Ramuri-Tei. A. Ing. Luigi Cazaviian 5. Felix 6. str. 3117. Epicol 32. 3123. 3127. Morilor 23. Grigorescu Constantin. Gheorghe Stefan 10. 11 apartamente.

Georgescu Maria. 9 apartamente. 38. Avrig 64. Georgescu Viorica. 3162. Bd. 3170. sos. 3163. M. 3172. calea Mosilor 342. Ilfov 1. str. Bucuresti. Palade 35. Bucuresti. Georgescu I. 3155. Grunberg Moise. str.. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Odobesti. 3161. 5 apartamente. Focsani. Georgescu Dumitru. Mihai Bravu 271. 3153. Bd. Barbat Voevod 7. 7 apartamente. Teodor Speranta 182. Balasanu nr. Cartierul de Nord. Dacia 30. D. str. 9 apartamente. Predeal. N. Garbea Titus si Silaveica. Agricultori 52. Grigorescu C. 68. str. 4 apartamente. Mihai Bravu 34. 3156. Bucuresti. Bucuresti. 3144. Bucuresti. str. Dimitrov 97. str. Bd. str. 14 apartamente. Stelea Spatarul 25. Colentina. str Dristorului 179. 7 apartamente. Mitr. 6 Martie 78. Ghiltcic Avram. Stefan. Bucuresti. 6 apartamente. Buicliu 1. Gorcea Stela. 9 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Maior Bacila 2. 3 apartamente. 4 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Berzei 47. str. Iuliu Boros 127. calea Dudesti 105 A. str. Speranta 166 bis. 7 apartamente. 3166. str. 1 apartament. Gibelsaca Valentina. Nicolae. 7 apartamente. 4 apartamente. str. str. Grigorescu N. 190. str. Bucuresti. Stefan cel Mare 52. Cazan 5. Romulus 73. N. 3164. str. Iancului 9. str. Bucuresti. Gheorghiu. 3146. 3143. 3148. Giurescu Constantin. Grumberg Avram. 3145. 11 apartamente. 7 apartamente. calea Mosilor 177. Iorga 3. 3171. Fr. Bucuresti. 8 apartamente. str. Niculescu 6. Bucuresti. Ganescu Gheorghe. str. Dr. 18 apartamente. 3142. calea Calarasi 197. Gaspar Ion. Dr. sos. 3165. str. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Bacani 4. . Bucuresti. Georgescu Aurica. Burghelea 19. Gheorghiu Eugen. Vasile Parvan 14. 3157. calea Calarasi 300. Banu Maracine 19. str. T. Stelea Spatarul 14. calea Mosilor 35. Grecu Avram. Bucuresti. Olga Bancic 7. str. 3152. Bucuresti. D. str. 3141. Colentina 36. Grumberg Ihuna. Bucuresti. 5 apartamente. Galca Nicolae. Georgescu Vlad. Bucuresti. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria. Galica Moise. 3151. Ghenciu Iosif. Bucuresti. str. Mangalia. Concordia. Grigoriadis Dumitru. 30 Decembrie 6. calea Rahovei 230. Georgescu Constantin. Bucuresti. Filaret 19. Gh. Bucuresti. G-ral Dona 2. Bucuresti. Bucuresti. 3150. Mircea Voda 66. 3167. Bucuresti. Georgescu Nelice. 8 apartamente. 3169. str. str. str. 11 apartamente. 3158. Alex. 3 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente. Ghiulamica Radu. 12 apartamente. Iuliu Borasiu 4. Bucuresti. 3154. Bucuresti. 3159. Bucuresti. sos. Georgescu Maria. Luigi Cazavilan 29. Grigoran Florica.3140. str. 168 bis. 3 apartamente. Goldner Silenfeld Elisabeta. Bucuresti. 3147. Bucuresti. 3160. Grigorescu Manole. Filipescu 7. str. Luca P. 3149. calea Mosilor 243. Bucuresti. 3168.

str. Plantelor 20. calea Mosilor 25. Alex. 4 apartamente. Grecescu Iosefina. I. Gobl Aurelia. Vlad Tepes 35. Gavrilescu Florea. Lahovari 1. Georgescu C-tin si Ana. 40. 3200. Bucuresti. Ganea Iulian. Magurele 125. str. 3203. 3191. Episcop Radu 13. I. Ghitulescu Atanasia. Bucuresti. Bucuresti. Satucu II 27. Balcescu 3-5. str. 3176. Gobl F. Bucuresti. 4 apartamente. str. 3175. 3 apartamente. Gulier Elisabeta. 3201. 3183. Grumberg Matilda. Mamuleanu 33. str. 9 apartamente. 5 apartamente. Piata Lahovari 3. str. Barlea 2. Bucuresti. Aman 38. Gavrilescu Mircea. 3187. Georgescu Pandele. Stefan cel Mare 58. 3184. Justitiei 8. Sfintilor 10. . Maria. Bucuresti. str. 13 apartamente. str. 3179. Sarbei 43. Bucuresti. Aristide Briand 19. 18 apartamente. 6 apartamente. Porumbaru 3. 3 apartamente.3173. Pantelimon 114. 3180. 3194. str. G. Grigore. str. 6 apartamente. Aristide Briand 19. Bucuresti. str. 3178. B-dul Marasesti 27. str. Bucuresti. Ghilanescu Gherghina.. Bucuresti. Slatineanu 6. 11 apartamente. 5 apartamente. str. str. 11 apartamente. Sf. str. str. A. 10 apartamente. Bucuresti. Girgiulescu Nicolae si Florica. Bucuresti. Fii. Georgescu Antoneta. 3195. str. Garabietean Garabet. 9 apartamente. 7 apartamente. Mincu 6. Constanta. G-ral Angelescu 10. Armeneasca 17 a. 3190. Bucuresti. str. 3186. Cortului 5. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3181. Bucuresti. str. Tudor. 2 apartamente. Gheorghiu Ioan si Viorica. str. Poiesti. C. Bucuresti. Grecu I. Floreasca 39. 3196. Georgescu Maria si Georgescu Alexandru. str. Georgescu P. Bucuresti. str. Busteni. Bucuresti. Sabinelor 72. Viitor 68. sos. Bucuresti. 6 apartamente. G. calea Mosilor 356. str. Lunei 7. str. 3199. Gras Sofia. Grigorescu Maria si Constanta Judecat. Am. 24 apartamente. str. Clucerului 27. Viitorului 44. Georgescu Ion. Serban Petrescu 25. Grumberg Elisa si Suzana Meis. 4 apartamente. Bucuresti. B-dul Balcescu 24 Predeal. 5 apartamente. Gheorghe M. sos. Duca 13. 3197. 7 apartamente. 3188. 3185. Bucuresti. 5 apartamente. str. 35 apartamente. str. 4 apartamente. 3198. Av. 3189. Bucuresti. 3193. str. Garfunkel Alex. 3202. Gheorghe N. Gold Sali. Bucuresti. 4 apartamente. Gheorghiu Emilian. str. Hristo Botev 32. Georgescu Nicolae. Iuliu Rosca 8. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. 3192. str. B-dul N. Florica. B-dul Enghels 4. Gheorghe Maria. 25. Cihoski 7. 3177. Duca 5. Apostoli 43. Slanic Prahova. Bucuresti. Dionisie. str. str. str. str. 3174. 3 apartamente. Baneasa. Luca Arbore 3. Bucuresti. Bucuresti. Th. Fabrica de chibrituri 48-50. B-dul Libertatii 165. Garabetianu Simoin. Bucuresti. aleia Lahovari 1. Bucuresti. B-dul Dacia 46. Rosetti 42. 6 apartamente. 3182. Vasile Lascar 8. Rahovei 23. 3 apartamente. Bucuresti.

3222. Georgescu Gheorghe. Bucuresti. Grumberg Debora. Maria. Bucuresti. Ion Maiorescu 51-53 A. Matei Voevod 20 A. str. 5 apartamente. 16. 6 apartamente. Georgescu Nicolae. str. Stefan Burcus Nr. str. Carol Davila 58. Glavace Sergiu. R. 6 apartamente. Georgescu Gh. Bucuresti. 3220. Georgescu George.. str. 7 apartamente. str. str. Georgescu M. 5 apartamente. 3237. 15 apartamente. 8 apartamente. 3211. Ganciu N. str. str. Georgescu Alex. 6 apartamente. str. Jeana. str. 5 apartamente. Floreasca 145. Ghinescu Aurel. str. 3218. Grozdea Dumitru. 3 apartamente. Madelnicerului 4. Kogalniceanu 12. sos. 6 apartamente. Georgescu Ion. Mihai Bravu 143. 19 apartamente. 8 apartamente. str. 3234. Bucuresti. 3233. Intr. str. Bucuresti. Hagi Ghita 40. 3231. Pasteur 10 a. sos. 4 apartamente. Elvira. str. Ion Vasilescu 7. Dr. Vicol 3. Bucuresti. Azilul de copii 4. 9 apartamente. Paris 7 A. 3225. Pavel Tcacenco 13. str. 9 apartamente. Calimanesti. 3230. Iancului 60. Viitorului 86. Grunanici Micasica. Bucuresti. Cazarmii 95. 3208. Pantelimon 254. Sf. 3221. Bucuresti. Griorovici Ion. Pictor Mirea 10. Aquila 39. 3224. str. 3214. Giulesti 130.. str. Grigorescu Paula. Bucuresti. 3228. si Ecaterina. 3236. Ghiulamila. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 7 apartamente. str. str. Georgescu I. 3229. Bucuresti. Bucuresti. Caramidari 3. 3219. 3 apartamente. 3209. Gherechide Mihail. Gerota C-tin. Georgescu Nicolae. 3 apartamente. str. calea Victoriei 143. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Nic. 3 apartamente. 6 apartamente. 4 apartamente. B-dul Tolbuchin 38. str. 3223. Orlando 6 A. Fabrica de Spirt 1.. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Filipescu 7. 10. Uranus 33. 3206. 3215. Garofild Al. Stirbei Voda 17. 4 apartamente. Spiridon 5. Galin Wihlemina. Bucuresti. sos. str. 8 apartamente. Italiana 25. str. Ganescu Mihai si Margareta. Aleea I. Iancu Capitanul 19. Grozdea Anastasia. P. Goldemberg Lupu. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. str. str. Enachita Vacarescu 5. Bucuresti. Galati. Occidentului 42. Georgescu N. B-dul Suvarov 22. Lizeanu 9. 3210. 3235. Bordea nr. B-dul Miciurin 50. Bucuresti. Tepes Voda 28.. sos. . str. Gaina Viorica. str. str. Muzeul Zambaccian 30. Georgescu Sofia. Mamuleanu 6. str. 4 apartamente. O. 13 Septembrie 205. str. 3207. str.. Gheorghiu Alex. 3226. 3216. Bucuresti. sos. 4 apartamente. Agricultori 44. Bucuresti. Bucuresti. Grozdea Vitan D. str. 3205. str. Bucuresti. 9 apartamente. 35. 8 apartamente. 18. Bucuresti. str. Gherman Maria. Bucuresti. Constanta 15. Porumbaru 32. str. 68. Bucuresti. str. calea Rahovei 51-53. str.. 4 apartamente. Grigorescu V. 3227. Gheorghiu Valerica. Odoarei 22. 3232. Sinaia. Bucuresti. 3213. Aleea Alex.3204. str. Gurea Paul si Rozalia. str. 8. str. Bucuresti. Ana Davila 13. Bucuresti. Ghica Elena. 3217. Bibliotecii 6. 3212. str. B-dul Constantinescu 6. 4 apartamente. Bucuresti.

3268. str. Gaia Asposica. Bucuresti. 6 apartamente. Gutuiescu Gheorghe. Arh. Georgescu Constantin. Garofeanu Ecat. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. calea Calarasi 81. 3 apartamente. 18 apartamente. Bucuresti. str. Harjan 35. 3252. Zece Mese 7. str. 3267. Bucuresti. 3 apartamente. Silivestru 17. 3 apartamente. Cameliei 13. 3242. 3 apartamente. str. Bucuresti. 3245. Bucuresti. Popa Savu 26. Fainari 15. Bucuresti. str. str. Aleea Suter 9. Giorsan Elisabeta. Intr. Grecul D. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Olga Bancic 4. Povernei 29. 3253. Georgescu Silvia. Trinitatii 73. Bucuresti. 3272. str. 3243. str. Bucuresti. Dr. 4 apartamente. Georgescu Romulus. 3265. Popa Nan 38. Grecescu Nicolae si Maria. calea Vacaresti 43. 3246. Burghelea 19. str. Nerva Traian 57. 2 apartamente. 3261. 7 apartamente. str. Lucaci 61 si 63. 7 apartamente. str. str. 5 apartamente. 3260. 3262. str. str. Georgescu Alexandrina. Guran Victoria. Balcescu. 5 apartamente. Gavrilescu Stefania. Dimitrof 53 si 55. Bucuresti. Bucuresti. Gross Hermann. Bucuresti. str. Georgescu Radu. 12 apartamente. Bucuresti. Ghilerder Margareta. Vespasian 2. Ion. Gheorghe Andrei. str. 3263. str. Semilunei 8. str. 3251. str. Grumberg. Aprodu Purice 12 si 14. Logofat Tautu 43. str. 2 apartamente. str. Av. Orfeu 2. Demostene 29. Bucuresti. Bucuresti. . 3269. 5 apartamente.. Ileana. Bucuresti. Gostenfeld Niculae. str. Beler 10. 3 apartamente. 27. 2 apartamente. str. Oslo 10. calea Victoriei 214. Anton Pann 41. Gogu Elisabeta. str. Bucuresti. 3247. Ghivagosianu Fornic. Georgescu Proscha. 3241. Teodoroiu Rudeanu 11. str. 36 apartamente. Bucuresti. Banu Manta 45. 6 apartamente. str. Bucuresti. 3238. Grecescu Marg. Grigorescu Alexandrina. Georgescu C-tin. str. Gheorghe Anton. Goreti A. 14 apartamente. Vanatori 1 A. str. Bucuresti. str. 3270. str. Bucuresti. Goldstein Mali. Dragos Voda. 4 apartamente. Caimatei 6. Bucuresti. Bucuresti. Gioranu Melania.Biserica Veche. Bucuresti. 3254. Georgescu T. Bucuresti. 3271. Grigore Petre si M. Grozea Aurel. Vlad Georgescu. Lucaci 38. 7 apartamente. Valeriu Braniste 36. Ardealului 47. Bucuresti. Traian 52. 4 apartamente. 37. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 3257. Vaselor 58 si 60. Toni. 11 apartamente. 3 apartamente. Ghenadie Petrescu 150. str. Sorica. 3259. Goldinic A. 3264. 3266. 3250. calea Vacaresti 6. 3 apartamente. calea Mosilor 320. 3256. calea Mosilor 323. Mogos Vornicul 1. 3244. Vitan 14. str. 3 apartamente. Bibliotecii 6. Gorcea Isac Iacob. str. 3248. Izvor 12. str. Bucuresti. Bul. Drumea Radulescu 7. 2 apartamente. Horei 21 bis. str. 4 apartamente. Radu dela Afumati 9. 3 apartamente. Vaselor 42. Grigore. 3255. str.. 3239. Bucuresti. Georgescu Marica. str. 3 apartamente. 3249. 3258. 3240. Golgoteanu Gabriela.

Andrei Muresanu 5. 3291. Bucuresti. 3 apartamente. str. Durescu 18. 5 apartamente. 3302. C. 3274. str. 12 apartamente. 3281. str. str. 2 apartamente. 15 apartamente. str. Intrarea Italiana 4. calea Grivitei 150. str. 25 apartamente.. Aurel Vlaicu 144. 3284. str. Mitrop. Bucuresti. Maria Rosetti 8 A. Guchar Ferdinand. Ghitescu Silvia. str. str. Grumatescu Dumitru. str. Bucuresti. str. Episcopiei 7. Bucuresti. Scoala Floreasca 25. 3282. 3299. Ghitescu Nicolae. str. 5 apartamente. Georgescu Maria si Elena. 8 apartamente. 3 apartamente. H. Elena. Georgescu Vasile. Scarlat Varnav 33. 3283. 11 apartamente. Bucuresti. Ardealului 39. 5 apartamente. Bucuresti. Gabrilescu Ecaterina. Elena Cuza 91. Ghezirgian Arsaguli. 8 apartamente. Ghervescu Vasile. Girnz Sonia. 3273. Bucuresti. 3279. Sabinelor 48. Sevastopol 7. Cernic. str. Bucuresti. Bucuresti. 3303. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Gh. str. Lahovari 7. str. Bucuresti. str. Generalissimul Stalin 70. Bucuresti. Costache Negri 2. str. 3290. Elena Pavel 20. sos. Calea Mosilor 234. str. Glasser Iosif. Elena Doamna 32. Bucuresti. 2 apartamente. Rosetti 14. 6 apartamente. str. 9 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. 3287. Gheorghe Eremia. 3300. str. 3301. Militiei 6 a. Dumbrava Rosie 1. 3304. sos. Renee. 4 apartamente. str. Episcopul Chesarie 32. 6 apartamente. 15 apartamente. Grigorescu Ecaterina. 3285. str. 3294. str. Corneliu Botez 8. str. Gratestenul Mihai. 10 apartamente.Brezoianu 29. 3289. Sperantei 20. Nifon 37. Hatmanul Ghica Olbry 14. Ghiorghiu Didina. 10 apartamente. Pucheni 60. George I. 6 apartamente. . str. 3292. Al. str. Cuza Voda 9. B-dul N. 3276. 3 apartamente. str. str. str. A. Bucuresti. 3275. Brasov. str. str. Icoanei 40. 3295. Grigoriu Constantin. G-ral Angelescu 181. Bul. Nifon 13. Bucuresti. Colentina 18. Oltenita 102. Bucuresti. Roma 40. str. Ghilescu Dumitru. Hagiului 29. 3277. Grimberg D. 3288. Grosch Olfred. 6 apartamente. Giorgescu Paul. Bucuresti. str. str. Badea Cartan 13. Giunoiu Iosub si Ana. Georgescu Iuliana. Gherondache Filip. Bucuresti. Borzesti 4. 5 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. Grusiei Dumitra. str. Iorbant 109. Piata Amzei 24. Vasile Lascar 10. str. 5 apartamente. Grigoriu Aurel. Armeneasca 23. str. 12 apartamente. Spatar 25. Bucuresti. 3280. G-ral Brosteanu 3. 7 apartamente. 3297. Bucuresti. Bucuresti. Banu Maracine 35. Vasile Lascar 10. str. Gamba Sorin Canteli. Col. Bucuresti. str. Sinaia. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Gangopol M. Gheorghe Alexandria. Uranus 65. 3293. 7 apartamente. Goldring Rene. Bucuresti. Anastasie Sima 2. Budai Deleanu 5. 3 apartamente. 3298. Bucuresti. str. Balaseanu 9. str. Gomolea Lascu. 3286. Alex. 3296. Bucuresti. 3 apartamente. 13. Eremia Grigorescu 15. Mitr. Bucuresti. Grigorescu Elena. 3278. Palade 54.

Popa Tatu 4. Bucuresti. 3319. 5 apartamente. str. 7 apartamente. 3327. Bucuresti. 3322. 3328. Bucuresti. 3330. str. Cantaretul Macarie 4. 5 apartamente.Balcescu 3. Herastrau. 3313. str. Atena 5. Bucuresti. Gheorghiu S. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. B-dul Stalin 47. Bucuresti. Ganea Niculina. 7 apartamente. str. Domnita Anastasia. str. G-ral Doda 10. . Colentina 5. 3325. str. 3332. 3306. str. Golescu 5. Intrarea Armasului 8. str. Bucuresti. Sapunari 16. 6. str. str. Brezoianu 7. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Guttman Netty. Rasuri 1. str. 5 apartamente. Argentina 14 a. str. str. Gaitan Elisabeta. 6 apartamente. 3310. Galatescu Ion. Garoescu Ruxandra. M. 3331. Grigorescu Mostenitori. 3311. Atena 8. str. 8 apartamente. Gohl Andrei si Gohl Ludmila. Zinca Golescu 13 B. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Granescu Vasile. Ocolului 2. 5 apartamente. 3305. str. Ploiesti. Tunari 73. 3321. Ecoului 29. Calea Lupescu 49 B. Polona 101. Iliescu 48. Andrei Muresanul 27. Bucuresti. Sabinelor 84. 13 Decembrie 4. 3316. str. Georgescu Lt. str. 8 apartamente. str. Bucuresti. Govora Calimanesti Soc. Ghiocei 18. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Constantin Aricescu 4. 3323. str. 11 Iunie 7. Georgescu Alexandru. 5 apartamente. Grinberg Moritz si Faeing. Grecu Virginia. Militiei 27. Pietatii 27. Manu Cavafu 14. Calea Victoriei 25. Bucuresti. Episcopiei 5. Anonima. Gavrila Suzana. 6 apartamente. 12 apartamente. str. 4 apartamente. Piata Obor 9. str. Gorascu Teodora. Georgescu Sanda. Bucuresti. Rubinelor 3 si 5. 3312. 14 apartamente. str. Republicei 8. 3317. str. 6 apartamente. str. Georgescu Grigore. Bucuresti. 3324. Calea Dudesti 78. Atena 8. Gherghiceanul Niculae si Elena. Garbacescu Florica. Maria. 3315. 26. 13 apartamente. Jules Michelet 25. str. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Serg. B-dul Maresal Malinovschi 11. si Ana. Boteanu 3. str. 5 apartamente. Procopie Dumitrescu 6. Nastase Pamfil 31 A. 3318. 8 apartamente. 3320. str. Argentina 29. B-dul 1848 37-39. str. str. Grisa Panait. Grigoriu Alexandru. Viitor 99. Golie Costa si C-tina. 10 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Col. Bucuresti. Georgescu Petre. Bucuresti. str. Bucuresti. Altarului 6. 7 apartamente. 5 apartamente. 3329. Scoalei 75. 3326. Georgescu Felicia si Constanta Vasile. Gueran I. str. Bucuresti. 3308. Alex Donici 20. str. str. B-dul Ilie Pintilie 10 A. 3309. Ganea Tania si Sterie. 3307. Bucuresti. B-dul Ilie Pintilie 54. 3314. Nic. Ghenzel Bernard. Bucuresti. si vaduva Elena. str. 6 apartamente.

3342. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Iancu Cavaler de Flandra 7. Golden D. str. str. Georgescu Aurelia. Wilson 15. Valcea. Rosetti 14. str. Radu Popescu 26. Radu dela Afumati 65. str. Abrud 69. 3359. str. G-ral Magheru 23. str. Smardan 1. Grigoras Elisabeta. Bucuresti. G-ral Angelescu 2. 3362. 3334. str. str. 10 apartamente. 5 apartamente. 23. 6 apartamente. Palade 28. str. Grancea Margareta. 185. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. C. str. 3338. 9 apartamente. Gane Titu. Alexe 9. str. Elev Stefanescu Stefan 47. Constantin Nacu 5. Bucuresti. Bucuresti. E. Dobrogeanu Gherea 11. Capitan Vasile Iosif 71 3350. 10 apartamente. Braila. str. Bucuresti. 13 apartamente. Gheorghiu Maria. 3351. Alecu Russo 24-26. Grivita Rosie 21. Guechoff I. 3348. Ghidanoc Petre. 20 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Eminescu 183. 9 apartamente. 2 apartamente. R. Bucuresti. str. Gheorghiu Alexandru. Bloc Edilitar Mamaia. str.. str.str. Radulescu Assan 13. Borus Cornel 15. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Guerier Ana. 14 apartamente. Mamaia. Bucuresti. Kogalniceanu 1. Dissescu. 3343. 3 apartamente. str. 3354. Georgescu Maria. str. Georgescu Al. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dora. Columna. Sahia 17. 3361. Republicii 1. B-dul 1 Mai 88. Niculae Balcescu 24. Herastrau 40. 2 apartamente. 3353. str. str. Bucuresti. str. Paris. Bucuresti. Grancea Gheorghe. 30 Decembrie 48-50. 3335. 3355. 3333. Giani Grigore. Visarion 26. Galca Elisa. Luigi Cazavilan 8. Gulimanescu Irina. Fecioarei 24. str. Gheorghe Vasile. Londra 28. 29 apartamente. 4 apartamente. Stirbei Voda 88. Gherandache Alexandra. . Gheorghiu Gheorghe. str. 3339. 3346. M. str. Bacau. calea Mosilor 82. Bucuresti. Constandinache Coracas 4. str. I. Germani Eufrosina. 3360. Iasi. str. 86. Bucuresti. 5 apartamente. 3345. 6 apartamente. B-dul 6 Martie 75. Ilie Pintilie 21. Alex. str. Georgescu Maria. Batistei 24 A. 3352. 14 apartamente. 3347. Braila. str. Bucuresti. str. Radu dela Afumati 67. str. (mostenitori). Bolintineanu 6. str. 3344.. Calea Colentina 11. 18 apartamente. str. 9 apartamente. str. str. Olimpului 27. Gall Virginia. Bucuresti. Icoanei 4. 45. str. Icoanei 32. 3340. 3358. Goroiu C. str. Sold. Republicii 15. str. Bucuresti. 3356. Bucuresti. Bucuresti. A. 2 apartamente. str. 2 apartamente. Galati. Germeanu Nicolae. Bucuresti. 10 apartamente. 3349. Republicii 90. Nerva Traian 116. Giotta Francisca si Natalia. 27 apartamente. G-ral Angelescu 87. str. Bucuresti. Aristide Briand 9. str. Episcopiei 6. 6 apartamente. Bucuresti. 3357. Georgescu Costica. Vasile Lascar 142. str. Gatti Ruxandra. Grumberg Nascu (Natan). Ghita Ion. C-tin Moroiu 3. Gomoiu Victor. M. Salcacilor 10. str. str. Bucuresti. 20 apartamente. 3337. Profesor Bogdan 9. 3341. 3 apartamente. 3336.

13. Constantin 26. H. 8 apartamente. imobil . Golescu Dimitrie. 6 apartamente. str. C. str. A. Aviat. 6 apartamente. Usioagei 6. Bucuresti. 3367. 5 apartamente. 3374. str. Bucuresti. str. str. str. 3385. Georgescu Gr. Gherghiceanu Matei. Gh. Dr. Aristide Briand 9. Golesti 8. Gavrilescu Vasile. str. 11. str. 3372. Gherghiceanu N. Bucuresti. G-ral Anghelescu 92. Gheorghiu Mihai. 3378. Iasi. B-dul G-ral Magheru 26-43. Dianei 1. str. Bucuresti. Intr. 4 apartamente. Basarab 23. 3365. Bucuresti. str. 3384. Robert de Flers 27. Bucuresti. str. 8 apartamente. Georgescu Mihail. Gheorghelas Pavel. Cazarmii 22 a. 2 apartamente. str. Gerota Maria. Altarului 2. 3371. Ipsilanti 34. Nerva Traian 88. 3 apartamente. Hilt George. 3366. M. 5 apartamente. 3369. 3 apartamente. str. Cotiturei 5. Drossu 29. Bucuresti. str. Kogalniceanu 1. Vaselor 31. Semilunei 6. Bucuresti. 3376. Vasile Conta 3-5. 3388. str. N. Garoflid Elena. Antoniu. Sft. Roma 2. Anton Pan 3. Ciru Iliescu 26. Kogalniceanu 47. Bucuresti. str. str. str. Gregorian Ana. ocolului 28. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Aviat. 3 apartamente. Stefan cel Mare 2. P. Alex Sahia 7-9.3363. str. 3381. Bucuresti. Arionoaiei 52. Batistei 1 c. str. Hustia Ioan. Cretu 43. str. Grecescu Alexandru. Grunepen Rachele. 7 apartamente. 3392. Bucuresti. Alex Sahia 35. Bucuresti. 3383. G-ral Praporgescu 11. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Sinaia. 4 apartamente. Gherasim Marius si Letitia. 3364. Elisa. str. Garoescu Gh. 3390. 5 apartamente. 2 apartamente. 3380. sos. 4 apartamente. str. Bucuresti. Georgescu V. 3370. Bucuresti. str. Gavrilescu Tudor. Rosetti 14. 6 apartamente. 3389. str. Sinaia. str. str. str. Armata Rosie 14. str. 1 apartamente. str. 3391. str. Vila Neptun. Bucuresti. Georgescu Marius. calea Victoriei 71. (mostenitori) prin M. Ghiocei 31 a. Bucuresti. Garbunea Alfred si Maria. 3373. B-dul 1 Mai 111. 3386. G-ral Anghelescu 74. Holban Bucura. Braila. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Lucaci 11. str. Haralamb Doroteea. Ploiesti. Oculeanu 11. 5 apartamente. str. aleea Zanelor 3. Severeanu 25. calea Plevnei 216. 2 apartamente. 3368. Bucuresti. calea Mosilor 189. 2 apartamente. str. Vasile Roaita. Av. Hristea Ana. 3379. Bucuresti. 3393. Ion. 3375. Gropper Hilarian. Germeanu Nicolae. Georgescu Elena. Constanta. Delea Veche 33. 4 apartamente. Altarului 6. Maresal Malinovski 11. 3 apartamente. 4 apartamente. Ghimpeanu Henrieta. Bucuresti. Grigore. 3377. Giuglea Corneliu. Dr. B-dul Republicei 45. 3 apartamente. Gembech Aurora. 2 apartamente. 14 Martie 5. str. 3387. Bucuresti.

Vasile Roaita. str. Bucuresti. Bucuresti. str. G-ral Mosoiu 75. Hasan Rebeica. 3409. Eufrosina Poteca 5. Bucuresti. 3399. 5 apartamente. Vineri 15. Crangasi 19. str. Hrissu Stefan. str. 3421. 3394. 3420. Brancovean 73. 3410. 11 apartamente. cal. Bucuresti. Dr. 9 apartamente. Hagienal Nicolae. Stefan cel Mare 28. 3417. Bucuresti. 8 apartamente. Olga Bancic 18. Haritonovici Dida. Popa Tatu 85. str. 3413. Herovici B. Hangan Mihail. Emanoil. str. str. Hertz Mauriciu. Bd. . Pitar Mos 29. Gr. c-lea Serban Voda 264. Logofat Tautu 75. 2 apartamente.complet. str. 49. Gh. str. Coltei 5. Coltei 9. 3412. Hatimanu Lucia. 5 apartamente. 3397. str. Hariton Nicolae. 3414. Heller Solomon. 4 apartamente. Intr. Bucuresti. 3426. Sperantei 3. Bucuresti. 6 apartamente. 3423. str. str. 6 apartamente. str. Hascal Iosub. str. Nic. Haberman Fabis. Roman. A. 3 apartamente. Poenaru Bordea 4. Bucuresti. str. Col. C. 6 apartamente. str. 3406. Handria Tudor. Orient 3. Haubtman Alexandrina. str. 4 apartamente. 3418. 8 apartamente. Alexandrescu 60. Bucuresti. spl. Huber Carolina. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. bul. Plantatiei. Hirsch Ioil. 3 apartamente. Hangian Parisse. Hirschfeld Becuta. Negru Voda 8. 3405. 2 apartamente. Ionica 7. str. 3396. Bucuresti. spat. 3411. Herda I. str. Harjescu Cezar. 2 apartamente. Bucuresti. Hidaghezi Stoian. 18 apartamente. Holban Bertina. 3424. 23. Magheru 26. Rosetti 45. c-lea Dudesti 131. str. Cezar Boliac 1. 3407. 46. Occident 55. 2 apartamente. Bucuresti. 3419. 3 apartamente. str. str. str. Stalin 56. Hutulencu Pavel. 3425. Sepcari 16. Hristo Botev 8. Bucuresti. 10 apartamente. 3402. 9 apartamente. Bucuresti. Hanciu Constanta. 21. 3 apartamente. Bucuresti. 3422. 3401. Bucuresti. Mosilor 23. Bucuresti. Elena Doamna 66. Prof. Milescu 8. str. 2 apartamente. Oltenitei 22. Traian 248. 8 apartamente. str. c-lea Mosilor 147. 3416. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta. str. Bucuresti. Haisescu Nicolae. 5 apartamente. 6 apartamente. 3398. str. Sion 3. Teilor 8. Hociung Taranu Elena. b-dul G-ral Angelescu 46. 3415. 4 apartamente. Bucuresti. sf. 3408. 3400. Dr. Horovitz Debora si Iacob. Logofat Nistor 4. Gen. Independentei 63. sos. str. str. Armindeni 12. Berna 5. Eminescu 4. Calea Serban Voda 104. Bucuresti. 3404. str. Cortului 1-a. str. 5 apartamente. Hiotu Elisabeta. Zebrului 4. Alex. 3395. str. Bucuresti. 3 apartamente. 3403. Bucuresti. Dimitrie Racovita 11. Misail 75. G-ral Angelescu 59. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti.. str. c-lea Mosilor 183. Bucuresti. Bucuresti. Popesti Leordeni. str. Bucuresti. Hilberger Elisa. str. str. 10 apartamente. sos. 3 apartamente. Herscu Iosif si Aneta. Haram Olimpia. Harac Francisc. str. Ciru Iliescu 17. M. Gheorghe. Bd. 8 apartamente. Bucuresti.

3452. 8 apartamente. 3445. Varful cu Dor 4. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 23. Deparateanu 37. str. Hera Mircea. calea Dorobanti 51. Constantin 1. Bucuresti. Hazerian Haren. Hirschonsohn Sofronie. 10 apartamente. Harpim Rachela. calea Grivitei 425. Sf. Hazarian Aisalius si Tetrat. 3433. 3 apartamente. str. 3442. str. 3 apartamente. calea Mosilor 252. Bucuresti. C-tin Mosoiu 25. Bucuresti. Sf. b-dul Alex. Horovitz Iulius. Traian 7. 3441. Vultur 9 A. 3451. Hetzner Elia. 3437. 6 apartamente. Spataru Milescu 6. str. 6 apartamente. Bucuresti. Haraman Iancu. 12 apartamente. str. 3 apartamente. D. Bucuresti. 10. Bucuresti. Bucuresti. Horovitz Louis. Pitesti. Soveja 66. str. 3431. 3460. Sinaia. 3449. G. Horovitz Iulius. 4 apartamente. Bucuresti. Palade 7. str. Bucuresti. str. 3456. Stefan cel Mare 2. Stirbei Voda 55. str. 8 apartamente. Horovitz Felix. Iasi. str. Bucuresti. 8 apartamente. Calea Grivitei 143. Mihai Voda 59. M. Bucuresti. Bucuresti. 3455. Popa Nan 160. Batistei 20. str. Sofia 8. 3446. Stalin 11. Bucuresti. Bucuresti. Cuza 82. Eminescu 191. 3428. str. Helerici Ecaterina. 5 apartamente. 3461. 7 apartamente. Salcami 15. 6 apartamente. Bucuresti. str. de 42. Hirsch Adolf. 3447. 3435. Herbemant Marcella. str. 29 apartamente. 20 apartamente. 3444. Gh. Bucuresti. 3459. Iasi. 3439. Harsia Ileana. 3436. 3 apartamente. M. Aurel Vlaicu 21. Herman Bercu si Mina. Florilor 1. Popa Rusu 18. Sevastopol 21. str. Gura Humorului.3427. Hestodorescu Filotia. Silvia. Bucuresti. str. 3430. str. str. Maior Giurescu 7. Bucuresti. 20 apartamente. 3432. Maresal Tolbuhin 94. Biserica Romana 17. Vulturi 50. Tecuci. Iasi. 9 apartamente. 9 apartamente. Paloda 33. 7 apartamente. str. calea Calarasi 48. str. Sft. Brasov. str. 3457. Salcami 1. Halpern Leon. Hortopan Grigore. Hogic Alice. str. bul. Hozoc I. str. Constantin 31. str. G. Hesch Hulman. str. str. Herescu Margareta. 7 apartamente. 11 apartamente. Hailpern Antonietta. 8 apartamente. Sibiu. Haralambie Maria. 7 apartamente. Avram Iancu 3. str. Hermenina C. Aleia Moruzi 50 A. . Harad Herman si Ghizela. 5 apartamente. 3454. Teodor Pamfil 8. Bucuresti. 3434. Hascalovici Mayer si sotia. Hagiescu Elena. b-dul Ana Ipatescu 56. 54. 4 apartamente. Herman Aurel si Stela. str. Bucuresti. Bravilor 14. 9 apartamente. 4 apartamente. 2 apartamente. 3429. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Cercului 8. Bucuresti. 3458. str. 3440. Hagipanaru Petre. 10 apartamente. 18 apartamente. Italiana 8. Col. Hristea Horatiu. Haraga Eleonora. B-dul 6 Martie 91 a. Bucuresti. D. Bucuresti. 3443. Hoscheh Emil. Calea Victoriei 146. Dumitru 33. 3448. str. Bucuresti. str. Misail 97. 3453. Lt. Gandu 4. Bucuresti. str. Ardeal 65. Bucuresti. str. Hancu Maria. str. Mamaia-Plaja. 96.. 3 apartamente. str. Lascar Catargiu 39. 3450. Bucuresti. 3438. Galati. Edgar Quinet 5. Bucuresti. Papazoglu 1.

Balcescu 80. Paris 54. M. 3 apartamente. Bucuresti. 3488. Bucuresti. 3487. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Sevastopol 11. str. Elefterie 18. Hirschenbain Osias. 6 apartamente. Matache Dobrescu 7. Hanciu N. str. str. str. 12 apartamente. Bucuresti. 3492. Vasile Lascar 12. intrarea Faurari 9. Bucuresti. Vacaresti 206. Bucuresti. Haimbert Elena. Bucuresti. 3466. str. str. 3481. Holpern Taube. Bucuresti. Ploiesti. str. Palade 78. Intr. Haralambie Cristina. Sergent Dascalu 2. Heinrich Reina. 7 apartamente. 5 apartamente. Hilel Emanuel M. 3475. str. Bucuresti. str. 3468. Hilsenrad Artin. Bucuresti. Calea Mosilor 80. Bucuresti. Herman Henri. sos. 3486. Chiritescu. Palade 57. Hlebnikian Nicolae. str. Haberman M. Crangului 24. str. str. 3478. Batistei 11. Calea Mosilor 69. 3463. 3477. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. str. str. 3 apartamente. Aleea Alexandru 5. b-dul Marasesti 4. prel. Viitor 109. Wilson 15. Dionisie Lupu 20. Porumbaru 81. Bucuresti. 3483. G-ral Angelescu 16 A. 3464. 3472. str. Adina. Ana. 15 apartamente. str.3462. Bucuresti. Herscovici Mihai si Aurelia. V. Bucuresti. 3467. Bucuresti. Ceres 22 bis. M. Buzoianu 38. Harbatschi Maria. str. 2 apartamente. Helman Tivrazisa. Herescu Nicu si Cornelia. Bucuresti. Cazarmii 3. Hrissagheles Vasile si M. 4 apartamente. 3471. Braila. Bucuresti. Maria Rosetti 11. 7 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. 27 apartamente. Vergului 15. 3 apartamente. 4 apartamente. N. str. Republicei 34. 5 apartamente. Hillard Aurelia. Dobroteasa 14. str. Bucuresti. Hiller Anton si Matilda. intr. Pitatii 25. Rahovei 96. 8 apartamente. 5 apartamente. Jaques Elias 5. Bucuresti. 3482. Argentina 25. Batistei 35. 6. Petre. 3479. str. 3491. Mendeleef 43. str. Viteazu 1. 3469. Hariton Gh. 11. 3465. Atena 5. Hlara Francisc. str. 3493. Hamza Viorica. Holberg Carotina. Cotofeni 2. Stalin 62. Bucuresti. str. Aleia Constantinescu 57. str. b-dul g-ral Magheru 26. Petre. Bucuresti. Bucuresti. Hodroschi Victoria. str. str. Piatra Neamt. Giurgiului 103. Haiblum Adolf. 3476. Bucuresti. 6 apartamente. Henghel Anton si Elena. 4 apartamente. Brezoianu 51. Sf. Bucuresti. 3480. str. 3474. str. Lantului 18. 4 apartamente. Ilie. Xenopol 3. 83. Vitan 136. 3485. Haimovici L. 11 apartamente. Lunei 6. Bucuresti. str. Hodrea Eufrosina. Filip. str. str. 3470. Kogalniceanu 11. 5 apartamente. Hichil Roza. Herariu Mihailoiu si Teodora. Bucuresti. Negustori 18. 3484. Bacau. 2 apartamente. Horovitz Ana. str. si Erlangher S. Bucuresti. Hermes V. 4. Holdas Gheorghe. 2 apartamente. 3489. 7 apartamente. sos. 3 apartamente. str. 3 apartamente. 3473. str. I. str. 8 apartamente. Bucuresti. 3490. Schitul Maicilor 36 .

5 apartamente. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Haberman Isidor. 3512. Bucuresti. Elena Pherechide 79. str. str. Sos. 3 apartamente. Bucuresti. 114. Bul. 3513. str.. 10 apartamente. Pantelimon 122. G-ral Anghelescu 35. 2 apartamente. Herescu Maria. Paul Ionescu 4. 3495. Ceres 14. Brailei 112. Col. Haisenmayer Rudolf. 4 apartamente. Austrului 30. str. str. 3506. Herscovici L. Calea Mosilor 282. Huber Ion Panu. Hagiapol Maria Veturia. Huzanu Teodora si fiul. Mihail Desliu 11. Ghenadie Petrescu 92. 3509. 4 apartamente. Kogalniceanu 9. Bucuresti. 3499. Bucuresti. str. Eroului 10. 3 apartamente. 3 apartamente. Stefan Mihailescu 48. 3516. Halia Ioan. Havnamian Kricar. Plevnei. Bucuresti. Aleea B 1. Bucuresti. 3522. Haler David. Popa Nan 101. str. str. Bucuresti. 3504. str. 3515. 3520. Hutman Carol si Lucian Maria. Vicentiu Babes 3. 3510. Bucuresti. 3519. Dumitru. Bucuresti. str. Herman Stefania. Finlanda 19. str. 3523. 3 apartamente. str.A. Bucuresti. Batistei 1. 3494. 2 apartamente. Bucuresti. Intrarea Bateriilor 14. Bucuresti. Hristescu Elena. A. Sinaia. Bucuresti. Roma 58. Cal. Stoenescu 1. str. Bucuresti. Traian 217. Bucuresti. 4 apartamente. Ureche 9. Herlich Airic Hilie. Hagi Ilie Lucia. 3 apartamente. Bucuresti. Hasemayer Jame. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. Herfurt Teaclista. str. 5 apartamente. Bul. Calea Dudesti 5. 3518. Bucuresti. Ocolului 12. str. 10. str. 1848. 3496. Bucuresti. Averescu 24. 3 apartamente. Paul Ionescu 6 A. Leon. 5 apartamente. str. Herman Hers si Rasela. 6 Martie 8. Han D. Porumbaru 33. Hazac D. Calea Mosilor 269. 10 apartamente. 11 apartamente. 6 apartamente. Mogosoaia 10. 3526. str. Bucuresti. 3503. M. Lazureanu 23. 7 apartamente. Cazarmii 20. 3 apartamente. str. Lt. 5 apartamente. Haschi Alexe si Maria. 6 apartamente. 82. 3521. Bucuresti. str. Calea Mosilor 270. str. str. Alex I. Bucuresti. str. 3497. 18 apartamente. 24. Dr. N. 8 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Hames Eugenia. str. Eroului 19. 3525. Spatari 44. Costache Marinescu 35. 4 apartamente. 3524. Hill Alexandra. Galati. 37. 3508. 5 apartamente. str. str. V. Bucuresti. Banul Maracine 47. Batistei 5. Cuza 89. Calea Grivitei 368. 3502. Bucuresti. str. 3498. Matasari 36 B. Bucuresti. Hasnas M. 3507. Hodarca Maria. 7 apartamente. Horesanu A. Bucuresti. 3 apartamente. 3501. Mogosoaia 10. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Traian 217. 3500. Hersolm Marcu. Maria. Haikle Emil. Havan Elena.. str. Haberman Isidor. Hanbedian Ovachian si Nichita. Polona 21. Bucuresti. 5 apartamente. str. Hazarian Surpuli. str. Galati. Bucuresti. 3511. 3517. Hechter Bruno. Lipscani 42. str. 3505. str. Calea Vacaresti 174. . 3514. Libertatii 2. str. Bucuresti. str.

3546. Intr. Holtuchi Adolf. 6 apartamente. Hofer Iohan. Bucuresti. 5 apartamente. Labirint 4. 3538. Holban Elena. Titulescu 37. Alex Lahovari 5. str. 3552. 3533. Banu Maracine 47. Hescovici Adela. Dianei 12. 7 apartamente. 3544. Horestein Rosela. 3535. str. Tudor Vladimirescu 14. Sarbu. 9 apartamente. Hailpern Jacues. Intr. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Huch Victor. str. str. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich. Bucuresti. Calea Rahovei 216. Bucuresti. 3536. Bucuresti. Calea Dorobantilor 85. Buzau. Dimitrie Racovita 11. Calea Mosilor 226. Bucuresti. Sos. Ilie 3. 3528. Harisiade. Bucuresti. Bucuresti. str. Hondrosan Cornelia. Fil. str. str. D. Vasile Lascar 170. Labirint 3. 3532. Horovitz Solij si Zambilovici Eliza. 5 apartamente. Bul. 6 apartamente. Gh. Iasi. Hocuganu State. N. str. 3555. str. 3539. 3558. Halianis Gheorghe. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117. Hrumbein Avram. 3531. 8 apartamente. 3 apartamente. 3530. Bucuresti. Bucuresti. 3542. 16 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Bul. Ana Ipatescu 14. Herdlica Henric. Calea Mosilor 105-37. Braila. 7 apartamente. 208. Bucuresti. 3 apartamente. Nicolae Filipescu 28. 6 apartamente. Bucuresti. Horovitz Rasela. Hristio Const. Bucuresti. 14 apartamente. str. str. si Truia. Viilor 11. 36 apartamente. 3557. Craitelor 2. 15 apartamente. Calea Calarasilor 47.. Dudesti 74-76. Negruzzi 17. str. Republicii 23. Bucuresti. Cal. Hohn Eduard Most. str. Hardot Gheorghe. 4 apartamente. Hanciulescu Toma. Bucur 9. Bucuresti. 3556. Sf. Sturdza 11. 6 apartamente.3527. 5 apartamente. 3534. str. Brezoianu 51. 3548. str. I. 6 apartamente. str. Bucuresti. 3549. Bucuresti. Hodel Frant. 11. Foisor 60. str. 4. Haler Carol. M. Heister Mitica. 31 apartamente. Bateriilor 39. Tepes Voda 92. 43 apartamente. str. 7 apartamente. 11 Iunie 67-69. Sinaia. str. Bucuresti. Lirei 2-4. 111. 2 apartamente. 7 apartamente. Herscu Iosif si Aneta. Precupetii Vechi 51. Bucuresti. 3551. Calea Dudesti 80. Dumbrava Rosie 28. Hadroschy Adolf. Harisiade Grigore si Most. Barbu . Barbu Urleanu 12. Heldembuschi M. Sos. str. 4 apartamente. Haler Silvia. Balcescu 4. str. N. 3540. Bucuresti. Bucuresti. 3543. 3550. 8 apartamente. 3541. Bucuresti. str. 3547. 4 apartamente. 3537. 4 apartamente. Bucuresti. Intrarea Stirbei Voda 4. Bucuresti. str. Helveif Alus si Elena. Agimie. Hilnic H. Herscu Mentel. Iancului 23 B. Bucuresti.. A. Cosbuc 46. Dinicu Golescu 15. Principatele Unite 11. 3545. Hradliha Emma. Sos. str. 7 apartamente. str. 3554. Calea Vacaresti 35-37. Romana 206. Bucuresti. 2 apartamente. Demetrescu 13. str. Suceava. Calea Mosilor 289. 4 apartamente. G-ral Budisteanu 18. str. Haret Spiru si Virginia. Bucuresti. 3529. str. Eminescu 14-16. str. str. Tepes Voda 16. Bucuresti. Pieptanari 21. Vasile Roaita 2. Bucuresti. 3553.

Hagiescu Dumitrescu. Bucuresti. 7 apartamente. Ionescu Maria. Bucuresti. Vlad Judetul 45. Ivan Nicolae. 3570. 2 apartamente. Bucuresti. Pompierilor 1. Elena Cuza 47. Bucuresti. 3571.. Galbeni. Ionescu H. 3568. Mitrop Iosif 2A. Iancului 23. str. Han Florea. Ionescu C-tin. N. Ionescu Gh-Sinaia. Ocnele Mari. Silvia 32. 4 apartamente. str. Haliadun Dumez Ramian. Arad 5.Delavrancea 47. Bucuresti. B-dul Generalissimul Stalin 9. Palade 48. 6 apartamente. 3561. Bucuresti. str. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3562. 3582. 7 apartamente. Ing. 3581. 3567. str. str. Vasile Roaita. str. 2 apartamente. Constanta. 3588. Cercului 18. str. Herscovici Gabriela. . Herdlich Felix. Popa Nan 69. 13 Decembrie 48. Dristorului 89. Horovitz Zindel. Vacaresti 42. 10 apartamente. Solacolu. str. 3579. Bucuresti. Mihai Viteazul 54. 3565. Valeriu Braniste 12. Bucuresti. 4 apartamente. 3576. Paris 57. str. D. 3586. Jean Texier 5. str. Ioanid Iva Paraschiva. str. str. 14. Constantinescu si Cristina Manoiu. 3573. Hurmurescu Dragomir. Bucuresti. str. Herscovici K. Porumbaru 8. 3572. 3560. 8. Bucuresti. Aurora 56. Bucuresti. Iasigian Vergiu. 3574. str. 3577. str. 8 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Constanta. Ionescu Margareta. str. 3589. Selari 22. str. Florica. Zece Mese 9. str. 4 apartamente. str. Pictor Andreescu 4. Bucuresti. Ianev Slava Nicolae. Galati. 3 apartamente. 3 apartamente. Sft. Bucuresti. 8 apartamente. str. 3 apartamente. Doina 30. Haralambie Haznia. Haisescu Constantin. str. 3585. str. Culmea Veche 5. 4 apartamente. str. Jupiter 12. Diditei 14. 6 apartamente. G. Gh. 3587. Iacobson Carolina. Nerva Traian 54. Sofia. 6 apartamente. Delea Veche 38. Dimitrof 41. 3564. Ionescu C. str. Dr. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Oituz 6. 3580. str. 80 apartamente. Romana 55. Bucuresti. Hristul Constantin. str. 3 apartamente. str. Petre. Bucuresti. 3569. I. 6 apartamente. str. str. 3559. Cal. Bucuresti. Hillebrand Francisc. 3583. 3 apartamente. M. Bucuresti. 3578. Th. M. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Dobroteasa 20. 4 apartamente. str. Calea Vacaresti 40. Mamaia. str. str. 3575. Ionescu Nic. Ioanitiu Nicolae. Iovescu C-tin. str. Romana 59. 3 apartamente. Popa Soare 65. 3563. Bucuresti. Hagapian H. Sinaia. Vlad Tepes 9. Herscovici Isac. str. Hodadia I. Bucuresti. Ionescu Gherghina. Bucuresti. Matei Voevod 80. str. str. str. Bucuresti. Sos. 3566. Mazaric 24. Furnica 33. Nicolae Tei 37. Bucuresti. 11 apartamente. 6 apartamente. 3584. 6 apartamente. Isaia Isidor. str. Robanesti 18. 3 apartamente. Beliant. Poradim 11.

9 apartamente. Mosilor 287. Poterasi 3. 3620. Vasile Lascar 166. Iuca Maria Margareta. 6 apartamente. 3595. 4 apartamente. Visinilor 13. Bucuresti. 3593. 3605. str. 4 apartamente. str. Ionescu Nicolae. str. Neagu Florea 3. Al. Ionescu A. Iacobsohn Isac. Constantinescu 12. Bucuresti. str. Sold. Sinaia. str. Lt. Bucuresti. 3606. str. 3598. Iacobescu Maria. 3603. 4 apartamente. Bucuresti. str. Mamaia. 3594. Ionescu Mircea. Ionescu M. Leon Voda 22. str. Predeal. Ionescu Traian. 2 apartamente. Ionescu Maria. Aurora 3. Spataru Preda 10. Orient 4. str. Verei 5. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. 3617. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Gl. Intr. 6 apartamente. Prof. Istodor Eugenia. Cioplan. 3600. 3611. Ionescu Cornelia. str. 6 apartamente. Ionescu Niculae. 3596. Zamora Vanatori 2. 1848 6. si Angela. str. Papazoglu 23. Elena most. Ion. str. Candiano Popescu 101. str. Cal. Iorgulescu A. Preotescu 6. Bucuresti. Bucuresti. Col. Iliescu Florea si Elisabeta. str. 9 apartamente. 3619. 3612. str. 3604. 3592. Ecaterina. Bucuresti. 3616. Ionescu T. Cutitul de Argint 74. Cosbuc 35. str. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila. Ionescu Gheorghe. Mihai Bravu 70. 3 apartamente. Bucuresti. Sos. Mitrop Grigore 63. Justitiei 29. Bucuresti. Marasesti 101. str. Pache 99. Cuza Voda 122. Bucuresti. Bucuresti. Victoriei 25. Ionescu Dumitru. Ionescu Gh. str. 7 apartamente. 10 apartamente. str. str. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Concordiei 1. str. str. Ionescu Alex. Gh. Gion Ionescu 4. 3599. 3609. str. Ionescu Anton. Bucuresti. 7 apartamente. Bd. 3610. Bitolia 58. 2 apartamente. 3608. 11 Iunie 35. Ionescu Niculae. str. Olga. Marasesti 3. 3621. Ionescu Virgiliu. Bd. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. 3602. str. 14 Martie 38. 10 apartamente. Bucuresti. str. Inclinata 61. Iacobsohn Filip si Dorothea. Bucuresti. 13 Septembrie 9. Bucuresti. Iliescu Alexandrina. 7a. Iliescu Maria. str. 6 apartamente. Enachita Vacarescu 23. str. Austrului 7. Robert de Flers 18. str. 8 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti.. 3613. Bucuresti. 3615. 7 apartamente. str. 3601. Cal. Cornescu 3. 3618. Ionescu Elena. str. Poiana Tapului. 3607. Bd. 3591. str. Ionescu Nicu. Ion Ghica 3. Cal. Despot Voda 4. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti.3590. Cuza Voda 44. Iticovici Veuman si Renee. Bd. Inclinata 63. 8 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti. Radu Voda 28 bis. str. 7 apartamente. 3 apartamente. Maresal Tolbukin 92. 4 apartamente. Iarchi Tony. Bucuresti. Bd. 3614. Ionescu Lucretia. . Cavarna 21. Bucuresti. 6 apartamente. Ionescu A. Bucuresti. 3597. Ionescu Breaza C-tin. Senatului 14. Cazarmii 42.

Veniamin Costache 14. Rahovei 86. Cal. 3650. 3642. 25 apartamente. 3644. 4 apartamente. Bucuresti. 3657. 2 apartamente. 13 Septembrie 200. 3 apartamente. Radu Voda 10. str. Crisana 35. 2 apartamente. str. Ionita Anghelina. str. Austrului 48. 3658. 51 apartamente. 3625. str. 3653. Rahovei 115. Bucuresti. Ionescu N. Ionescu Luiza. Ionescu Gh. Orfeu 9. 3623. 10 apartamente. 14 apartamente. Iordachescu Maria. Elena. str. Bucuresti. Bucuresti. 3648. Ionescu Pavel. str. 3635. 4 apartamente. 3643. Marin Niculescu 4. Cavafii Vechi 13. 3 apartamente. Maria. Anghelescu 31. Principatele Unite 9. Apolodor 15. Sinaia. Cuza Voda 1. 3636. str. Furnica 2. 3629. 4 apartamente. Iancovici Adela. 3646. str. Teodor Speranta 145. Bucuresti. Bucuresti. str. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina. 3638. str. Iordanescu Dumitru. Dr. 5 apartamente. Chiparosului 35. 3649. Lanariei 17. str. Iliescu M. Bucuresti. Bucuresti. 3640. 3639. 158. str. str. calea Dudesti 131. Isbasescu Filofteia. Bucuresti. str. Gh. 3626. si Jalea Vasile. Iliescu Dumitru. Bucuresti. Ionescu Aurelia. Ieremia Ana. Sabinelor 117. 105 apartamente. Pictor Vermont 7. Valeria. Ionescu Ioana. str. 4 apartamente. Rahovei 162. Libertatii 3. N. str. 3651. Ioan N. Cobalcescu 60. C. Inocentiu 3. str. Bucuresti. 12 apartamente. str. str. B-dul 6 Martie 38. Aleea Campineanu 4. 3656. Intr. Aleea Vergului 36. 5 apartamente. Popa Tatu 49. Iosif Reveica. Bucuresti. Cal. str. str. 3632. Bucuresti. Ionescu Ecaterina. 83. si A. 3645. Vitejescu 31. Sfintii Apostoli 20. str. 6 apartamente. Dej 63. Bucuresti. Ionescu Nissa. Mihail Pherekyde 3. Belizarie 28. Iliescu Maria. 202. 3634. Brezoianu 29. Istodorescu Mihai. Calea Floreasca 53. str. Pasteur 27. Iacobescu Victoria. Ionescu Bonea. Bihor 16. Bucuresti. Bucuresti. str. Ionica Constantin. 29. Niculae. Ionescu Stelian. . Bucuresti. 30 Decembrie 9. str. Bucuresti. Sergiu 7. str. Iordanovici Janeta. 3 apartamente. Olimpului 66. Bucuresti. B-dul 1848 6. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Bonis. 3631. Bucuresti. Bucuresti. Cal. str. Bucuresti. 12. 3659. 9 apartamente. 3 apartamente. si Anca. si Maria. str. Bucuresti. Ionescu G. Bucuresti. Veniamin Costache 14. 4 apartamente. Ionita Anghelina. 3647. 3652. 8 apartamente. 3654. Palade 44. D. str. Ionescu I. Ispasoiu Smaranda. Ioncescu Mihail. Ionescu Badea. Bucuresti. 3628. 15-17. 11 apartamente. Bateriilor 2. Ionescu M. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Piata Lahovary 8. str. Vulturi 96. 3624. 3627. 8 apartamente. 17 apartamente. Doamnei 21. Transilvaniei 44. str. str. 4 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Balcescu 51. 13 apartamente. Nicolae. 13 apartamente. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. 3633. Pictor Satmary 3.. Iordan Dinu. Bucuresti. str. Paisului 1. Cal. Alex Popov 92. str. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3637. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 3641. 166. 3630. Ionescu M. Dr. str. Bucuresti. Cal. str. Bucuresti. 3655. str. 8 apartamente. str. Cal. Crangasi 62. Ivan P. Ionescu Svetana. Brezoianu 29.3622. Bucuresti. Stanislas Cihoschi 8. 3 apartamente. 7 apartamente. Angelescu 6.

3660. 2 apartamente. 3688. Exarcu 3. Iliescu Elias Ilie si Henrieta. Iliescu Branceni Nic. Calusei 14. Caraimanu 46. Ionescu Maria Luiza. Eroilor 300. str. Justitiei 47-49. Apostoli 26. Mihail si Alexandru. 5 apartamente. Iliescu Avram. Domnita Anastasia 10-14. Rahovei 15. Republicii 6. Bucuresti. 3 apartamente. Dragos Voda 38. Justitiei 53. Dorobanti 141. str. Bucuresti. Sperantei 25. Breaza. Bucuresti. Mamaia bai. str. Bd. str. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. str. Ivaneanu Maria. Eroilor 61. Putu de Piatra 3 A. str. 13. Ignatescu Radu. B-dul Brancoveanu 23. Bucuresti. str. 3689. 128 b. Sf. Ignat Mircea. str.. Sinaia. str. Ionescu Ana Dinu. 3672. 4 apartamente. Viesparilor 26. Slavesti 5. Bucuresti. C-tin Nacu 7. 18 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Anul 1821 9. 3670.Rahovei 55. str. 3669. Ionescu Crainic. Beller 23. Grivitei 11. str. str. D. Duca 17. 3675. cal. Dacilor 2. 3667. str. str. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Bucuresti. Coasta de Argint. 3 apartamente. 3680. 3671. str. C-tin. Gh. 3678. Ispas Vasile si Maria. Sperantei 26. 4 apartamente. Aleea . Sfintilor 7. Ioan D. str. 3686. Bis. Stockholm 12. 6 apartamente. Ionascu Ovidiu. Bucuresti. Cal. Plevnei 84. Spatarului 9. 3685. Predeal. Slatineanu 7. Ecaterina Constantinescu. Ioan A. 3666. 10 apartamente. I. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. 6 apartamente. 7 apartamente. Iordanoff Maria. Ionescu Veronica. Andrei Barseanu 2. Ionescu Constanta. str. str. Ionescu I. 2 apartamente. Cal. str. Ioan G. 128. Pascal 24. 3 apartamente. Mamaia-Constanta. 3662. 4 apartamente. 3684. str. Ion Taranu 8. 3677. 7 apartamente. str. Sinaia. Ivanovici Jean. str. Silivestru 49. str. 3 apartamente. Ionas Ioan si Sara. Filiti 6. cal. 1 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Victoriei 101. 3679. Dudesti 164. Claudia. Kogalniceanu 22. 11 apartamente. Clopotarii Vechi 15. Justitiei 57. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. G. 3665. Ionescu Maria Monic. C. 3668. 5 apartamente. Mihail Eminescu 77. str. Ionescu Mihail. str. Palade 11. str. str. str. Bucuresti. Ionescu Savu. Ionescu Boteni Maria. 22 apartamente. Antim 53. Constanta. 5 apartamente. 13. Bucuresti. Ioan A. str. str. str.. str. 3687. 3 apartamente. Bucuresti. str. Elena Pherekide 20. 3682. str. Bucuresti. Ianculescu Petre si Sonica. Bucuresti. Furnica 12. Ionescu Jeana. 3683. 3676. str. Rozelor 14. 6 apartamente. Piata Sfintii Voevozi 2. Cal. 3674. 3673. Ionescu Bogdan. Ionescu D-tru si Dinu. 11 apartamente. Grigore. 5 apartamente. 6 apartamente. 3663. 3661. Bucuresti. D. Grigore. 3664. Av. Udrican 9. Praga 11. str. Busteni. Iliescu Ghita succ. Bucuresti. Bucuresti. 3681. Adrian 32.

Dr. R. Iuliu Teodori 16. Dr. Craciun 25. 5 apartamente. Iordache Serban. 3720. Ionescu Dumitru. 3 apartamente. 3719. Iammer Otilia. calea Victoriei 208. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 18 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Iliescu Paul si Georgeta. str. Mirinescu 19. str. 30 Decembrie 42. 3695. str. 5 apartamente. Carol Davila 30. Dr. 7 apartamente. 9 apartamente. Cal. Sebastian 103. Constanta. 3718. Bucuresti. Bucuresti. 3704. Ispasoiu N. str. Cal. Olimpului 48. 5 apartamente. str. str. . str. Bucuresti. 3708. Bucuresti. Popa Rusu 14. 3 apartamente. 3698. Bucuresti. str. 3694. Bucuresti. str. Cazarmii 7A. Intr. Progresului 3. 3712. str. Sirenelor 28. Spl. 3702. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 9 apartamente. Ionescu Vasilichia. Ionescu Angela. 3697. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Ionita Nic. 3721. 3710. 3 apartamente. str. Romana 49. 3713. str.Bibescu Voda 3. Voica. 5 apartamente. Spiru Gheorghiu.. str. Bucuresti. Ionita Nicolae. str. Bucuresti. Col. Iliescu Alexandru. 3723. Militiei 9. Bateriilor 39 bis. 5 apartamente. Iriminoiu Gh. Olimpului 6. Ion si Anghel F. Cp. Preotescu Gh. Ivanov Paulina. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Iliescu Ecaterina. Londra 46. Bucuresti. 2 apartamente. 12 apartamente. Iancovescu Silvi. Draghicescu 11. 3706. Isac Eli si Hana. Cazarmii 74. 6 apartamente. Ion Ghica. str. Isvor 42. Lister 16. Isvoreanu 6. 3714. 4 apartamente. Bucuresti. Drumul Zancorei 16. 3691. Ionescu Maria. str. Unirii 19. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 3705. Ioan. Iorga V. Dorobanti 67. Icoanei 104. Iuca Simion. Tunari. Bucuresti. Bucuresti. 3701. str. Dr. Cutitul de Argint 62A. Sos. Staicovici 28. Pipera. 5 apartamente. Carpinis-Dambovita. str. 13 Septembrie 89. Ferentari 61. Ionescu C-tin Pandele. 62. Sebastian 103. str. Bran-Predeal. Ionescu D-tru si Constanta. Jiu. Bucuresti. 5 apartamente. Al. 3700. Ioan Elena. Jdanov 32. 3690. str. str. Cuza Voda 36. str. 6 apartamente. Stupinei 33. Ioana Nicolae. 3711. Ep. 22. 3709. Ionescu Vasile. 3692. Ioanitescu Maria. Bucuresti. 14 Martie 9A. 2 apartamente. Ionescu Cornelia. str. 3693. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3724. 3707. Ianulescu D. Iliescu N. 3715. 14 Octombrie. Bucuresti. 7 apartamente. str. 4 apartamente. str. Poiana Tapului. Ileus Petre. str. Comana 52. 3703. 3696. Armeneasca 28. Iordanescu P. Bucuresti. str. Ioanovici Emilia si Leles. Boiangiu 30. 3716. Ionescu Toma. Bucuresti. Ionescu Fetiva. Ioachimescu Nicolae. Bucuresti. 13 apartamente. Chesari 15. Bucuresti. Slatineanu 34. Tg. 3717. str. Stefan cel Mare 6. 4 apartamente. Iancu. str. str. Bucuresti. Emilia. str. 4 apartamente. Bucuresti. Costache Negri 14. 3699. Muzelor 24. Ionescu Colette. 11 apartamente. str. 4 apartamente.. Ivanescu Ruxandra. Bucuresti. 3722. Bucuresti. str.

Inst. Ionescu Constanta. Bucuresti. Ionescu Ioana. Ionescu Alex. str. str. Popa Nan 163. Ionescu Ioana. Unirei 9. Bucuresti. 3759. Cal. 3742. str. 8 apartamente. 3744. str. 89. Iliescu N. str. Iliescu Ilie. Niceta 30. Lazureanu. str. 5 apartamente. G-ral Marasescu 20. str. 3736. Tudor Vladimirescu 103. 3 apartamente. Dudesti 88. Bucuresti. str. 3749. Bucuresti. str. Bucuresti. Maria Cuntan 16. Sos. str. Ilie Anastase. Spl. Iliescu Ioan. Balcescu 30. Muzelor 18. Iosif I. 3 apartamente. 3731. Ionescu Stefan. Bucuresti. 13 apartamente. 3747. Bucuresti. Veseliei 3-5. Ionescu Cojocaru. cal. 3761. 15 apartamente. Bucuresti. str. Tudor Vladimirescu. Braniste 2. Apostoli 16. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 6. 3 apartamente. 7 apartamente. Nastase Panfil 22. si Margareta. str. Stefan cel Mare 151.. 4 apartamente. 3755. Iorgulescu Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. 9 Mai 3. 3728. str. Ioachimescu Jeana. 3737. Prof. Iosub Fany. 3738. 20 apartamente. 12 apartamente. str. 3757. 3760. 3753. Bucuresti. 3730. Crangasi 11. Bucuresti. Fetitelor 5. Silivestru 26. 3762. N. str. Cezar Boliac 50. Ionescu Elisabeta. 3745. Ioan Petre. 9 apartamente. str. 5 apartamente. Grivitei 442. Isvoarelor. str. Ionescu Florica. str. str. Bucuresti. Iliescu Petre. 6 apartamente. 3748. str. Iliescu Ana. 5 apartamente. Carol Davila 11. Ion Ursu 28. 3 apartamente. Soldat Magati 4. Dionisie Lupu 82. Unirii 58. str. 8 apartamente. str. 3756. 3758. Bd. Lister 67. Dr. Bucuresti. 3752. str. Bucuresti. 10 apartamente. Antim 77. 5 apartamente. 3741. Iosipovici Iulius. de Credit Roman. str. 3734. Ionescu Gheorghe. Labirint 67. Sos. 4 apartamente. Ioan. Dobrogeanu Gherea 14. Cluj. Galati. Ionescu Petre. Av. 2 apartamente. 3750. Colentina 33. Bucuresti. Ionescu Alexandrina. 23 apartamente. Bucuresti. Uranus 34. Sf. 6 apartamente. str. Ilie Tudor. 3746. str. 7 apartamente. Iosipovici Roza. Iscovici Toni. 1 apartamente.3725. str. Bucuresti. Cal. 3729. Sos. Beler 14. Sf. Bucuresti. str. 11 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. 3727. str. 3740. Bucuresti. Imobiliara Muntenia. Batistei 31. str. 3743. Poetas 41. Sos. 3726. 3739. 5 apartamente. Ionescu Aneta. Surub. 4 apartamente. T. 7 apartamente. 3732. Ionescu C. Brezoianu 53. Pitesti. str. Bucuresti. Ionescu C. Bucuresti. Sp. 8 apartamente. Ioan Elena Toma. str. 4 apartamente. str. . Ionescu Constanta. 3754. Bucuresti. Eugenia. V. 5 apartamente. 3751. Iotzu Constantin si Maria. Bucuresti. Dionisie Lupu 82. Bucuresti.. Ionescu Virginia. Bucuresti. str. 3735. Colentina 23. Colentina 91. Gl. 5 apartamente. B-dul Ghica 90. Cosbuc 91. str. Bucuresti. Dudesti 91. Bucuresti. Anton Pan 12. Bucuresti. Nerva Traian 102. Ionescu Haralambie. Bucuresti. str. 3733. Sos. Iusler Ana. Mariana. 4 apartamente. Luceafarului 11. 3 apartamente. Bucuresti. Gh. Sos. Bucuresti. Cluj Someseni Sat. Popa Stefan 18. Bucuresti. Iordanescu Gh.

str. Bucuresti. Dionisie Lupu 36 A. 3 apartamente. Ionescu Petre. 3778. Bd. 4 apartamente. 3764. Dumitru Zosima 93. Iacob Lazar. str. 3779. Ionescu Eugenia. Bucuresti. str. Leverda Ion 2. str. Ionescu Esmeialda. Prof. Vaporul Assan 9. Bucuresti. Bucuresti. Atena 5. Ionescu Chiriac. Bucuresti. 4 apartamente. Berzei 48. Ionescu Eugen. str. 3786. Sos. str. Bucuresti. Ionescu Niculae. 3772. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. str. Ion. Ioan A. Bucuresti. Bucuresti. Iliescu Constantin. str. Bucuresti. L. 3784. Pictor Rosculet 3. Ana Ipatescu 44. Traian 96. Primaverii 2. Lizeanu 20. str. Spl. str. Bucuresti. Toamnei 25. 3 apartamente. str. Inocentiu 5. 4 apartamente. Iacobescu C. Mihail Kogalniceanu 13. 5 apartamente. str. 3780. Calea 23 August 44. Palade 43. Beller 35. 5 apartamente. Stefan. Maria. Pavlov 1. Bucuresti. Ghenadie Petrescu 123. 3781. 3789. 8 apartamente. Ionescu Maria. str. 3785. 3768. str. 3765. Iordan Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Timisoara. Bucuresti. Depoului 9. 3787. 6. I. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu Margareta. Polona 23. Gh. Vasile. Mendelejef 10. str. Vasile Lascar 101. str. I. Miletiu 4. Elena. Pop de Basesti 18. 3777. str. 3775. Ionescu Ioan. str. Alexandru. 6 apartamente. str. Mitrop. Ioanid Niculae. 111. Gh. 3769. str. Sinaia. Iasi. 8 apartamente. 97. 3782. Bucuresti. 3773. Bucuresti. Ionescu C. Traian 95. Cantacuzino 7. Cluj 121. str. Col. str. str. 7. str. Popisteanu 14. 6 apartamente. Maior Sontu 7. 13 apartamente. Olimpului 11. Papazoglu 60. 4 apartamente. Stoian si . Ionescu C. 4 apartamente. Viitor 178. Atena 5. Ivanovici Niculae. Bucuresti. Povernei 41. Bucuresti. Sinaia. 7 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157. str. Ionescu M. Ivanovici Gheorghe. str. Ivanovici Georgeta. Intrarea Serg. Iatzi C. Bravu 125. 3774. str. str. Bucuresti. 3783. Av. Nicolae Iorga 43. str. str. 3 apartamente. str. Toamnei 4. 30 apartamente. 3767. str. calea Grivitei 180 C. Demetra. Bucuresti. 3771. 14 apartamente. str. Elena. 21 apartamente. Ionescu Anastasia (Partunjel). Buzesti 75. 3 apartamente. 153. 3763. 5 apartamente. Bucuresti. str. 3790. Diaconovici Loga 45. Iamandi Gr. 3791. 1 Mai 141. 3770. str. Bucuresti.Ploiesti. 4 apartamente. str. 3766. Unirii 201. Av. 3776. Bucuresti. Ionan I. str. 13 apartamente. str. str. Bucuresti. Berzei 32. Ionescu Elisabeta. 3788. str. 4 apartamente. Ionescu Stelian. Bucuresti. str. str. Ivan Petre. 5 apartamente. str. Costaforu 6. 5 apartamente. Caragiale 2. A. str. Spatarul Cantacuzino 13. Morilor 32. Lipscani 21. Bucuresti. str. Ionescu Marin si Mandina.

Iliescu Tanase. str. Mihail. str. T. 3 apartamente. str. Ion Filibiliu 6. Calarasi 131 bis. Ionescu Roman. Berzei 46. str. 14 apartamente. Ianovici Virgil. str. Cal. str. str. Cotroceni 21. Sos. 17 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Aureliu 12. str. 3792. str. 8 apartamente. str. 3800. Smaranda. str. str. si Maria. 3811. Bucuresti. Iliescu 30. str. 3794. Bucuresti. 3804. Romania Muncitoare. Cuza Voda 7. str. Bucuresti. 25 apartamente. Constantin Nacu 7. 44 apartamente. 12 apartamente.. Academiei 25. Poiana Tapului. 30 Decembrie 28. 7 apartamente. str. 3817. 3807. Cela Iosif. Bucuresti. Iasz Elena. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 6 apartamente. Mitr. Masarik 15. Victoriei 54. 3 apartamente. Nationala. 3793. 3799. V. Ioan Viorica. Ion Gheorghe. Ionescu Octavia. Bucuresti. Moruzi 61. Iorgulescu Constantin. Icoanei 58. Bucuresti. 63. str. Cal. 3801. str. 3806. 14 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3797. Sos. 25. 3803. 4 apartamente. Ploestilor 1. 3795. 3808. str. Negru Voda 11. str. str. 9 apartamente. 3805. Mitrop. 3798. str. Piatra Neamt. Salvator 24-26. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 12 apartamente. Laptari 21. Iacobi V. str. 3 apartamente. 11 apartamente. Stalin 30. Iancovici Mendel si Margareta Iancu. Berzei 50 bis. 3813. 4 apartamente. Ionescu Gh. Sinaia. Ghenadie Petrescu 33 bis. 11 apartamente. 2. Bucuresti. 3. 8 apartamente. Amelia Siegler. Targoviste. str. Av. Wilson 15. str. Robert de Fler 21. Olga Betrinik. Bucuresti. Ioanitescu Petre. Ionescu Alexandrina.Barbu 23. B-dul Ilie Pintilie 26. Ghenadie Petrescu 9. Viitorului 30. 3812. Irenici Ioan. Bucuresti. Iacobsohn Moritz. Bucuresti. Iacobson Natan. Delea Veche 13. I. Crangasi 67. Isvoreanu Silica. Ionescu Ioan si Irina G. 3819. Iosif Samoila. 3796. Bucuresti. Putu de Piatra 3 A. 3816. 4 apartamente. Iuna. 1. 3818. . Bucuresti. Bancii 29. Cal. str. str. Ionescu Maria. Bucuresti. str. Ionescu N. Mihail Pherechide 4. str. Sos. str. Eremia Grigorescu 14. str. Dudesti 44. Iordachescu. succesori. Furnica 25. Ionescu Gheorghe. Romana 131. Generalissimul Stalin 51-53. 4 apartamente. Sinaia. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu S. Tudor Stefan 25. Iliescu Nicolae. Alex. Bucuresti. Tanasescu 8. str. Bucuresti. str. str. 3814. Iliescu Theodor. 3809. Popa Tatu 13. Aleea Grigore Ghica. Bucuresti. Oitelor 28. Karl Marx 60. 9 apartamente. 90. Ionescu Iosefina. Ioanin Virginia. 3815. 3802. Abrud 5. 3 apartamente. str. str. Inginerilor 2. Stirbei Voda 63. 3810.

3820. 7 apartamente. 3829. Braila. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Laborator 124. Galati. A. Independentei 80. str. 5 apartamente. Vasinski 38 A. 3824. 8 apartamente. Sabinelor 59. str. 3837. Ionescu Florica. Iacovaki Alexandru. str. Calimanesti 14. str. Bucuresti. Bucuresti. 3845. 3848. Maria. str. Bucuresti. Grivitei 126-128. Deparateanu 1. Ionescu Raducanu. str. Bucuresti. D. 6 Martie 87. Bucuresti. Dragos Voda 9. Traian 122. 3832. Bucuresti. Dumitru. Bucuresti. Ionescu Alexandrina. Ionescu M. 8 apartamente. str. 26 apartamente. Delea Noua 9. Odobescu 5. Independentei 58. G. Cal. Nic. Maior Porumbaru 29. Ignatiu Irina. cal. Ionescu Maria. 3844. B-dul Magheru 41. Bucuresti. Deparateanu 7. Sos. Niculae. Bucuresti. str. str. Generalissimul Stalin 58. Felix 53. Maria. 2 apartamente. str. 3839. Clucereasa Maria 6. Buzdugan 14. Pasteur 11. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti.. Muresanu 23 A. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Suvorov 11. 9 apartamente. 4 apartamente. str. Iliescu Anthula. Valerian Prescunea 13. Bucuresti. str. R. Ionescu P. Ionescu Grigore. 11 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Stefan cel Mare 178. str. Spl. 5 apartamente. 11 apartamente. G. Iordanescu Gheorghe. 3 apartamente. Bd. 3836. cal. Ion Sulea 36. 3826. str. Gh. Cartan 38. str. Crangasi 64. 3 apartamente. 6 apartamente. 3822. Bucuresti. I. Spl. Constanta. Bucuresti. Bucuresti. Ion Gh. Bucuresti. B. Ionescu Teodor. str. 3831. Dorobanti 41. 3835. 3840. Bucuresti. 3838. Ionescu C-tin si Ana. str. Ionescu Titus. Cal. Bucuresti. Cosbuc 16. str. 10 apartamente. Iarca N. str. Bucuresti. Ignatescu Traian. 3846. 3 apartamente. str. Paul Ionescu 15. Ionescu Visan. Sari. str. 8 apartamente. Ionescu Alexandru. 3825. Iliescu Maria. Popa Tatu 72. Sos. 4 apartamente. Ionescu M. str. 4 apartamente. Ilie Pintilie 13. Ionescu Maria. 3841. Bucuresti. Dumitru Sturza 6. str. Iorgulescu C-tin. Alex. Buzesti 85. 12 apartamente. Bd. str. Duca 2. str. D. 3827. Grivitei 299. str. str. Ioanitescu T. Iticsohn Haim. 3821. Rahovei 129. 10 apartamente. Iasi. Sergiu 8. 5 apartamente. Imparatul Traian 20. 6 apartamente. Sapunari 15. Cal. 3847. Haga 12. 3833. str. Col. 3843. 3852. str. 7 apartamente. 14 apartamente. Tecuci. 3 apartamente. Ionescu C-tin. Bucuresti. 3842. Ionescu Rada. 3 apartamente. Ionescu C. Luigi Cazavilan 9 A. Nicolae. Ionescu Sultana Maria. Ionescu Radu. Trinitatii 90. Dr. 13. Viitorului 192. 5 apartamente. str. Iliescu Eliza. 3834. Bucuresti. 12 apartamente. 3830. Bucuresti. str. . str. str. Viitor 42. Bulev. Bucuresti. 3850. Ion. 3851. str. Vasile Lascar 73-75. Balcescu 74. Ieremia V. str. Iancu Igor Elisabeta. Serban Voda 20. str. G-ral Cerchez 7. Bucuresti. Lt. 3 apartamente. 113. 3828. str. 14 apartamente. Bucuresti. Assan 3. Mantuleasa 33. Matei Ambrose 38. str. Puisor 28 A. str. Bucuresti. 3853. 3849. str. Bucuresti. 3823. Iliescu Anastasiu. Bucuresti. G. str.

Doctor Racovita 41. Isbasoiu Elena. Bucuresti. Ispas Vasile. Negustori 19 A. Capit. Aviat. Ada Marineanu 93. str.. 6 apartamente. str. Ionescu C. Bucuresti. Buestrului 15. M. Bucuresti. 3884. str. 3873. 3 apartamente. 3887. str. 3890. 3883. 3869. Viesparilor 35. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Iasi. 5 apartamente. 4 apartamente. Cal. str. str. str. Istigan Gh. Bucuresti. str. str. si Eliza. str. Cal. Grivitei 131. Bucuresti. Rurala. C-tin. str. Ionescu Gh. 7 apartamente. 7 apartamente. Ionescu Gheorghe. 3 apartamente. 3865. 3880. Bucuresti. 5 apartamente. 3868. str. 3 apartamente. 1 apartamente. Octav Cocarescu 81. 3882. Bucuresti. Ioanovici Simion. Dr. 3 apartamente. Ionescu Stoica.3854. Vasile Lascar 204. Bivolaru. Clucerului 7. 3867. . str. Elena Doamna 17. Irimescu Stefan. 3864. Ionescu Iancu. Ploiesti. Bucuresti. Polizu 18. Snagov. Mih. Carol Davila 57. str. 3888. str. Aviator Sanatescu 30. str. Gh. Sf. 5 apartamente. Panait Mosoiu 23. str. Iosefsohn Etti. Arhangheli 4. Ioanitiu Sofia. Bulev. Kogalniceanu 26. Barbu Delavrancea 59. Iancovici Iancu si Roza. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. 3861. Sfintilor 10. Nic. Toamnei 121. str. Bucuresti. Costache Negri 10. Sinaia. 3857. str. Petrescu 111. Bucuresti. Ionescu Vasilica. 4 apartamente. Al. Plevnei 52. Savulescu 19. Bucuresti. Mosilor 60. 3876. 3889. Bucuresti. Artei 7. 3862. Tucu. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Predeal. Serban Voda 209. Aleea Grand 36. Iorgu Maria. str. str. Republicii 18-85. Bucuresti. Ionescu Maria si Gh. 3881. Intrarea Aniversarii 6. Bucuresti. Ionescu Dumitru. 3863. 3885. 3 apartamente. Cal. 3871. str. Iliescu Ovidiu si Maria. Bucuresti. Banu Manta 6. str. Ionescu O. 5 apartamente. Iscu Petru. str. Bucuresti. Sandu Aldea 75 A. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 3874. Ioan Alecu. Ionescu Maria. str. Bucuresti. Ionescu Gheorghe. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. str. 9 apartamente. 8 apartamente. str. 3878. Ionescu Ana si Zoe. Ionescu Florica. Ionescu Ilie. Ionescu Leonida. 3 apartamente. Bucuresti. Ionescu Victoria. 3858. Sirenelor 46. 6 apartamente. 3866. Iosif 14. Eug. 5 apartamente. str. Ionescu Ion. str. Zoe Grand 19. Cal. Vila Igirosanu. 3870. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. 3860. 3859. 4 apartamente. Octavian 10. Negru Voda 110. Ionescu Maria. 3879. Ilie Pintilie 42. Bucuresti. Bucuresti. Toamnei 128. str. Bucuresti. 3856. 3872. Nerva Traian 118. Siminoc 6. Badea Cartan 26. str. Bucuresti. Maresal Malinovschi 2. Ionescu Maria. str. str. 3855. Drosu 7. 3877. Vasile Roaita. Ploiesti. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Ionescu Hagi. Com. 3875. Bucuresti. Octav Botez 8. Iorgulescu Adina. Ionescu Mihai. Ionescu Maria. 6 apartamente. Bucuresti. str. 3886. Calarasi. Ionescu N. str. str. 8 apartamente. str. str. Agricultori 76. Filimon Sarbu 14. Ispasanu Maria. Polizu 30..

. 4 apartamente. si Fany Lupu. 7 apartamente. 156. Bulev. 5 apartamente. Jurascu 7. 3. Independentei 63. Succ. Stefania. Bucuresti. 49 apartamente. Olari 18. Iancu Ofelia. Bucuresti. Ionascu David. str. Lt. Bucuresti. Transilvaniei 58. 17 apartamente. str. Bucuresti. Ionita Gh. Ion Ghica 1. 43 apartamente. str. Grigore Gabrielescu 8. 46 apartamente. Ivan C.3891. Magurele 27. Mosilor 161. str. 13 apartamente. Ioan Tudorina. 3901. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu. Bucuresti. Bucuresti. str. 3918. Olteni 3. Most. str. 3896. str. Cal. 3903. str. 3916. Drumul Stejarului 24.. Craiova. 3908. Bucuresti. 3906. 10 apartamente. Ionescu Ion. Gh. 3915. V. str. Nastase Pamfil 22. Plantelor 15. Dudesti 151. Maior Sontu 7 A. Bucuresti. 3898. str. 3897. B-dul Pache 132. Bucuresti. Bucuresti.. 5 apartamente. Cal. Calea Mosilor 238. Valcea. Ignat Paul. 38 apartamente. str. 13 Decembrie 14. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Mihail Kogalniceanu 7. Most. 5 apartamente. Maria. Lt. cal. str. Iliescu Aurel. 7 apartamente. V. str. Mosilor 292. Ionescu Stela. Bucuresti. str. 7 Noembrie 7. Eroul Tudor Niculae 32. Most. 3917. Lipscani 100. 5 apartamente. 3893. Prelung. Imobiliara Nationala. Bucuresti. Biserica Amzei 2. 3914. str. Bucuresti. Col. Bucuresti. Iordanovici Mileva. str. Bucuresti. Tolbukin 57. str. 3909. Colentina. Spl. 3904. Ionescu C. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Hristo Botev 32. Isvoranu Gh. Paulescu 5 A. Gheorghe. Cal. str. str. Ionescu Radu. Bucuresti. 3 apartamente. Iorgulescu Ilie. Ceaus Radu 2. 3899. Ionescu Alex. Mendeleev 17. Cantemir 80. Radulescu. Pictor Luchian 8 A. Dristor 108. str. str. 3905. str. Iancovici Aneta. Rahovei 63. Soc. Soc. Iancovici I. Gh. prin Ionescu A. 3912. str. Melitei 3. 3902. Turda 173. 3 apartamente. Popescu 33. Bucuresti. B-dul Ion Sulea 35. Masaryk 6. Bucuresti Cioplea. si M. Alexandri 144. str. Matei. Ionescu B. 3892. R. 24 apartamente. . Ianculescu Alex. 3894. Ionescu Gh. 5 apartamente. Delea Veche 43. 3907. 3913. Dionisie Lupu 2. Papazoglu 8. Bucuresti. Cal. Gh. Traian 39. a. Alexandri 7. str. Bucuresti. Euf. 9. 7 apartamente. Bucuresti. 3900. Piata Amzei 15. 5 apartamente. 37 apartamente. Irimescu Gh. str.. Ionescu Ioan. Bucuresti. str. Pop de Basesti 50. Aurora 30. Baile Olanesti. 3895. Bucuresti. str. 5 apartamente. Ioachim Vasile. Cosbuc 44. Ionescu Maria. Cezar Boliac 57. Dimitrov 77. 3911. str. Most. Agricultori 66. Bucuresti. str. Pasteur 38. Anonima. 3910. Ionescu G. 4 apartamente. T.. Bucuresti. Ionescu Melania. str. 5 apartamente. str. str. Vacaresti 4. Udricani 12. str. Imobiliara Amzei. 11 apartamente. str. 3916. Intr. N. Bul. Com. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Bucuresti.

str. str. Ionescu I. Poteras 13. str. Ispirescu Ecaterina. Anastase Simu 6. Bucuresti. 3941. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 3940. Timisul de . Ionescu Alexandru. Plantelor 54. 8 apartamente. Bucuresti. Pictor Rozenthal 30. Bucuresti. Intreprind. Ionescu Gh. str. Stefan Mihaileanu 39-41. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. Gh. Elena. 3936. Bucuresti. Epureanu 14. Corbeanca Ilfov. str. Glucozei 71-73-75. Bucuresti. 3938. 3 apartamente. 11 apartamente. Lucrari si Investi. 21 apartamente. si Fani Lupu. 3920. 3945. Cal. 31 apartamente. 4 apartamente. str. str. Sincai 6. Ilie D. str. Bucuresti. Racovita 41. 3 apartamente. Iancu Cavaler de Flondor 4. Bucuresti. Ioliesm D-tru. Ionescu Maria. Bucuresti. Ioan. str. 10 apartamente. 3 apartamente. 3948. Vacaresti 55. str. str. Bucuresti. 3949. Bucuresti. 11 apartamente. Iancovici Magdalena si Adrian. 56. Traian 205-201. Bucuresti. Scheiului de jos 2. 3932. Baneasa. Ionescu Eglantina. 3922. Teiul Doamnei 28. 3921. Bucuresti. Bucuresti. Sos. 3950. 4 apartamente. C. str. Vlad Judetul 64-48. 8 apartamente. 8 apartamente. str. Iconomescu P. str. 5 apartamente. Agricultori 134. 106. Lascar 119. 3924. Zambilelor 7. Pitagora 31-26-20. Iliescu P. 3923. Sinaia. Isaila Tanase. Romulus 35. Paris 28. str. Bucuresti. Senatului 3. Iarca Florica. Eufrosin Poteca 21. Bucuresti. 3934. 3937. str. str. Buc-Ploiesti 11. Iliescu Moritz. Calea Mihai Bravu 32. Piptanari 54. Ingineri 47. Ioan. Edilitare. str. Toboc (Colentina) 42. Constantinescu 21. V. 3 apartamente. Bucuresti. Crisului 2. P-ta Concordiei 7. Laurentia. R. Most. Traian 17. Bucuresti. 3929. Bucuresti. 3939. str. Sinaia. str. str. Al. 3 apartamente. 3935. Robert de Fleurs 23 B. Iordache D-tru. 3928. 2 apartamente. Modrogan 6. 3946. 3 apartamente. Iordachescu Florea si Alexandrina. str. str. 12 apartamente. str. Donici 1 A. Ghenoiu Laurentia. str. Bucuresti. 3947. Romniceanu 6. 3 apartamente. Iliescu Aurelia. satul Petrut. 2 apartamente. Steliana. Bucuresti. Iancovici I. Maica Domnului. Ionescu G. str. Ionescu N. Elena Cuza 104. Bucuresti. 3933. Bucuresti. 7 apartamente. Iosif St. Nerva Traian 78. Ionescu Paula. 19 apartamente.3919. Ionescu Vladimir. str. str. str. 3927. str. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Alexandru. str. 5 apartamente. 6 Martie 11. str. si Niculae. str. Frida. Cal. Casarici 5. Bucuresti. 7 apartamente. Calarasilor 243. Episcop Ilarion 26. Cumpatul 1. Alex. 3931. 3942. Poteras 20-22. Bucuresti. D. Ingher Adolf. str. Ilie. 3925. Bucuresti. Ionescu Alex Poteras. Sinaia. Israil Gavril. Ilinea Marin. str. Ionescu Ana. Isacescu G. Teiul Doamnei 6. Bucuresti. str. 4 apartamente. 3926. Unirii 73. 4 apartamente. 3944. Bucuresti. 13 apartamente. str. 36 apartamente. 3 apartamente. str. Spl. 3943. 3930. Bucuresti. Romana 78. Romana 17. 3 A. Atena 16. Ioanovici Aurel. str. si Dumitru.

Bucuresti. Tunari 38. sos. Bucuresti. 3954. Iliescu Gh. Iasi. 10 apartamente. 3 apartamente. Marin. sos. 6 apartamente. 2 apartamente. Iorgulescu Alex. 3978. str. Mihai Bravu 91. 3 apartamente. Medic Gral. Ionescu Maria. 3955. Bucuresti. 3965. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Ionescu Alex. Maior Claudian 10. Nona Dumitrescu 2. Ionescu Elena. str. Intr. 3960. Bucuresti. str. 3963. Ionescu Gr. 5 apartamente. 4 apartamente. str. Ionescu Emil. str. Bucuresti. Bucuresti. Salina. str. Alba 1. Bucuresti. Panduri 27. Jud. str. str. Al. Maior Sontu 13. 3975. Galati. Bucuresti. Mihai Bravu 44. sos. 8 apartamente. 3 apartamente. 3962. sos. Ionescu M. Bucuresti.. Aleea Rumeoara 25. 3986.. Ionescu T. Duzilor 34. Ionescu Eugenia. Popa Soare 6. 6 apartamente. Calusei 11. str. Maria. Iticovici Moise. Chiristigii 38-40. 3 apartamente. 3964. 5 apartamente. str. Iosif Cezar. 3969. Ivanescu Adam. Iacobovici I. Bacau. Ionescu Cristea. Ionescu Ivan. 7 apartamente. calea Victoriei 101. Bucuresti. str. 10 apartamente. Ionescu Ecaterina. Bucuresti. Spatarului 6. str. str. Bucuresti. . 8 apartamente. 3 apartamente. 3980. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Stefan. Ada. Ianculescu Elena. 3971. Stefan Mihaileanu 6. 3 apartamente. 9 apartamente. Dimitrie Orbescu 5. Fantanica 15. str. 5 apartamente. 3976. Bucuresti. 3982. Putu lui Zamfir 27-29. Ocna-Bacau. 3956. 3958. 3968. Bucuresti. Tg.Sus. str. 3 apartamente. Matei Corbescu 4. 8 apartamente. 5 apartamente. 3983. str. 3979. Ionescu Decebal. Iacob Elena. Samoil Vulcan 45. 7 apartamente. C-tin. Velescu 3. Frimu 31. Iacob Maria. N. 7. 3966. 3985. Londra 34. str. Ionescu Alexandru. Bd. str. Bucuresti. Duliu Zamfirescu 3. Ionescu Alexandru. Issaia Issaia. Ionescu Lucia. 3972. Agricultori 86. Iliescu Dumitru. str. str. Iarca D. 3952. Bucuresti. Licurg 2 A. str. Salcami 20. Bucuresti. 6 apartamente. str. 3959. Bucuresti. Bucuresti. Iordanide Alexandra. Bucuresti. 5 apartamente. str. Ionescu Elisabeta. 3967. str. str. Brasov 39. Iliescu Nic si Sita. Ionescu Elena. 7 apartamente. 3974. str. Popasului 32. Stupinei 17. Constantinescu 2. Al. Marasesti 11. Putu cu Plopi 4. 3973. Bucuresti. 3953. 3957. Colentina 168. Demostene 7. 2 apartamente. 8 apartamente. 3984. Iordachescu I. Iliescu Ana. Pavel Tcacenko 3. Bucuresti. C. str. si Grigore. Ionescu Alex si Petruta Radutie. 3977. General medic Demostene 23. Bucuresti. 6 apartamente. Iorgulescu Maria. 3 apartamente. Bucuresti. Iosifescu Vily. Bucuresti. 5 apartamente. 3981. Roma 23. 3 apartamente. str. str. Bis. Constantinescu 52. 27. Intr. 12 apartamente. 2 apartamente. Filimon Sarbu 25. Bucuresti. 3988. Cernescu 56. I. str. 3970. Bucuresti. 3961. Bucuresti. Bucuresti. str. Intr. calea Dorobanti 212. 8 apartamente. Bucuresti. str. Ionescu Tasia. str. 3987. Bucuresti. Bucuresti. C-tin. Buzianu 12. 3951. str. 4 apartamente. Stan Poetas 72.

Bucuresti. Bucuresti. 4002. Istrati Elena. Pantelimon 163 4018. Ionescu C-tin. str. Iorgia Georgeta Niculae. calea Rahovei 310 4009. Ionescu Tache. Icoanei 48. Bucuresti. 4011. 3 apartamente. Irimescu P. str. 4007. Bucuresti. str. str. Negel 55. Stefan cel Mare 216. Bucuresti. Banu Manta 32. D. Bucuresti. Bucuresti. Manu Cavafu 37 4015. Rotasului 1 4013. Berzei 24. str. 3 apartamente. Ionescu Filip Alexandrina. Ioan P. Iron Nicolae si Elefteria. Iasi. Bradului 31. 4022. Ion Niculae. str. Mitr. Sabinelor 22. str. 4 apartamente. Bucuresti. 4001. Ionescu Petre. 3995. Filaret 35. Lt. Bucuresti. si Florica. Dudesti 214 4017. Ionescu Lorena. Izvor 66. Turda 194 4014. str. 3999. 9 apartamente. str. 4 apartamente. Poteras 20-22.3989. Ionescu Maria. P. Iordache Vasilica. str. Ionescu Niculae si Irina. 4 apartamente. str. Ionita Gh. 4008. Bucuresti. str. Traian 27. str. 8 apartamente. Dr. Bucuresti. R. Ibisevici Dilaveri. str. 6 apartamente. Iancu F. Pictor Mirea 12. 5 apartamente. str. 3994. Nifon 42. str. str. 8 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 18 apartamente. 4 apartamente. Randunelelor 6. Ionescu D. calea Dorobanti 10. 37 4019. Ionescu Lache. Istrate . str. Ionescu Adrian. Stefan cel Mare 57. Predeal. Virgil Plesoianu 110 4012. 3997. Trinitatii 36. 4020. str. Traian 44. str. Bucuresti cal. 4005. 1 apartament. Grivitei 50. Bucuresti. Rahovei 214. 5 apartamente. str. cal. 4000. 5 apartamente. Ionescu Virgil. Iuster Martha. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Ionescu Laetitia. 6 Martie 95. 3996. si Elena 10 apartamente. Stelea Spatarul 1. str. sos. Bucuresti. str. 6 apartamente. Elena. str. Anghel. str. str. Ion. str. Ionescu Soare Vintila. str. Bucuresti. 12 4021. str. 3992. Bucuresti. Ionescu Victor si Gherghina. Iarca Const. Bucuresti. Bulgaria 5. Bucuresti. Popa Tatu 72. Ionescu C-tin. 6 apartamente. Bolintineanu 44. Lt. Stefan Mihaileanu 27. 3998. str. 3 apartamente. Giurgiului 117. 4006. Episcopiei 5. Iacomi Vasilica. 3991. str. str. Bucuresti. calea Calarasi 147. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Ionitescu George. 4 apartamente. Bucuresti. Traian 344. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. str. G-ral Anghelescu 8. Ionescu Petre. Most. str. sos. Bucuresti. Iliescu Elena. 11 apartamente. Florida. sos.. Mitr. Lueger 16 4023. 4004. str. 3990. 4 apartamente. Isipovicvi Michaela Ioanid. Bd. Maica Domnului 1 a. str. 10 apartamente. 6 apartamente. cal. Iliescu Maria. 4022. 4010. Radauti 10. str. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente. Constanta. Sepcari 9. str. Olteni 47. Bucuresti. 24 apartamente. Iacobsohn Ita si S. 10 apartamente. Sebastian 100 4016. Bucuresti. Bucuresti. Medic Zlatescu 35. str. 4003. Dr. str. Bucuresti. 3993. 3 apartamente. calea Mosilor 250. Bucuresti. Aleea G-ral Anghelescu 12. Izraelian Raffi.

str. 8 apartamente. str. Elena Domana 37. G-ral Angelescu 65 A. str. Miraslau 4028. Stefan cel Mare 200. Arges 4051. str. Radu Boiangiu 1. Const. A. 4 apartamente.. 4038. Popa Rusu 38. Ion. str. Victoriei 38 4050. Ionescu Elena. str. Iliescu Alexandru. Ionescu Mariana. Aleea 23 August 1. 4037. str. Bucuresti cal. str. Bucuresti. str. Ionescu Ioana. Bacau. Iosef Reschi si Fisi. Bucuresti. 4049. 6 apartamente. Cuza Voda 158. 11 apartamente. Cantacuzino 22. str. Aman 15. Puisor 2 A. Grivita Rosie 23. str. Ivanovici Elena. Iordache Ilie. Intr. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. cal. Bucuresti. Ionescu Stefan. 4033. Merisori. 4 apartamente. str. Gen. Bucuresti. Ionescu Constantin. 4054. . Ianchilovici Golda. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Iordanescu Cons. str. Constanta. 7 apartamente. Ion Ursu 37. 3 apartamente. 8 apartamente. Ionescu Maria. str. str. Iliescu Anastasia. str. Gh. Bucuresti. Serban Voda 240. str. Occidentului 28 4057.. 3 apartamente. 4039. sos. 39 B. Iordanescu Steluta. Ionescu Iosif Muscel. Galati. Ivan Gh. str. si Angela. 4027. Bucuresti. Vacaresti 297. 4047. Bucuresti. Gen. str. Bucuresti. Grivitei 311 4026. Cosbuc 15. str. Emil Zolla 3. 4056.. 4 apartamente. Ionescu Alexandru. str. Iliescu Lazar. Stalin 3. Bucuresti. 13 apartamente. str. str. Popov 99 Rasnov. Bucuresti. Tunarai 19 4053. str. Bucuresti. Italiana 28. str. Armeneasca 39. 4029.4025. 4043. 64. Ionescu T. Bul. Bucuresti. Bucuresti. Spl. Bucuresti. Independentei 75 str. 326. str. 11 apartamente. Costandache Caracas 26 4048. cal. 5 apartamente. 16 apartamente. Grivitei 308. str. Ionescu Alexandru. 4031. Stefan Gheorghiu. 4 apartamente. Bis. Stefan cel Mare 238. str. Prof. 3 apartamente. Staicovici 29 4032. Istecescu Alexandru. Bucuresti. Coltei 21. 4046. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. si C. Bitolia 26. Bucuresti. str. Ionescu Maria. Buestrului 15. Ionescu C. 6 apartamente. 6 apartamente. 6 apartamente. Mecet 3. 4035. Vespasian 19. 3 apartamente. str. str. Dr. str. str. Mantuleasa 22. cal. Ionescu Elena. Com. str. 9 apartamente. Ploiesti. Bucuresti. 6 apartamente. Serban Voda 209 A. str. Lanariei 91. 6 apartamente. Maria. str. Academiei 9 4044. Bucuresti. Bucuresti. S. Dr. 4036. Sergiu 20. str. cal. 4040. Berzei 74 4058. str. 4045. 3 apartamente. Bucuresti. Fat Frumos 4055. Enei 12 4052. 16 apartamente. str. Ionescu G. Ionescu Eufrosina. Bucuresti. sos. str. Ilie Alexandru. str. Bucuresti. Bucuresti str. Th. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Filofteia. Iersin Jeanne. Bucuresti. 4030. Ionescu Dima Ion. 3 apartamente. Ionescu Stan si Atena. Boteanu 3 4041. 4 v apartamente. Maria Rosetti 17. jud. 7 apartamente. str. Iosifescu Const. Ionescu N. Berzei 74. 4042. Dr. Enachita Vacarescu 38. Iliescu Teodor. Angelescu 85. 2 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Edgar Quinet 9. Bucuresti. 4034. I.

4067. str. Capsa 4. 4064. str. Bucuresti. Ion Marica si Elisabeta. bul. str. Sf. 12 apartamente. Jianu A. Victor. 4069. str. I. Viilor 81. 4078. Ionescu Gh. Radu Boiangiu 12. str. Bucuresti str. 4066. Bucuresti. Bucuresti. Ivanescu D-tru. str. Bucuresti. str. Dr. str. Jornea Radu si Norica. Nordului 24-26. Jiu. 4087. 3 apartamente. str. Caragea Voda 20. 12 apartamente. Vlad Tepes 5. Niculcea 39. Ionescu C. str. Bucuresti. 4076. Dr. Crangasi. 23 August 45. Ignat V. Filip 13 4073. 1 Mai 84. 4072. Apostoli 72 4086. Grigore 49 4074. Candiano . str. Epicol 30. Draghiceanu 7 4079. Furnica 33 Galati str. str. Navodului 21. 4 apartamente. Sinaia str. Bucuresti. Brezoianu 38 A. str. Inciean Gabriela. sos. 4065. 10 apartamente. Vasile Roaita 6. Badea Cartan 60. 3 apartamente. Republicii 1 4068. Bucuresti. Bucuresti. 4062. 3 apartamente. P. str. str. Glucozei. Com. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. Capsa 4. Jipescu I. str. 4082. str. Jamgocian Karekin. Bucuresti. Frumoasa 51. 8 apartamente. Mihai Bravu 32. Trifoi 1o. 4071. Corneliu. Bucuresti. J. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Ionescu Gh. Bucuresti. 3 apartamente. 1 apart. Ionita Niculae. Dr. Sinaia. 4075. 6 apartamente. 4085. Episcopul Chesarte 7. Niculescu 24. Bucuresti. 30 Decembrie 68 4077. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Carol Davilla 39 4083. D. Vasile Dumitrescu 98. str. Dr. Bucuresti. Bul. Ignatescu Alexandru. Icoanei 67. Bucuresti. sos. str. G-ral Dona 15. Buzau. Janiol Nicolae. 6 apartamente. Rares. Ionescu Gh. Burghelea 10 a. sos. Colentina 205 4088. Mironiuc 15. 7 apartamente. 5 apartamente. Jifcovici Gheorghe. str. Ionescu Plesesti Niculina.4059. str. str. 5 apartamente.. Juster Norbert. Bucuresti. 6 apartamente. str. str. Jifcovici Elisei si Marica. str. Ionescu Mircea. Turda 213. Balcescu 3 4081. Delea Noua 5. str. Ilie. str. 4063. str. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. G. 4 apartamente. str. Polona 23 C. 4 apartamente. Ion. Aman 15 4060. str. Felix 12. str. Dr. Herastrau str. Cuza Voda 87. Bucuresti. Bucuresti. Carolina. 4 apartamente. Tg. Badea Cartan 40. Toamnei 100 4080. Jurca Romulus. Haia Lifschitz 13. Iabrasu Mihalache. Snagov. Vasile Roaita 15.. Mora 9. Fecioarei 14. str. Bucuresti. si Nic. str. 4 apartamente. Ionescu Barsan Const. Bucuresti. 3 apartamente. Niculae.. 7 apartamente. 4084. 4 apartamente. Iorgulescu C. str. str. Iliescu Niculae. 4070. Mitr. Iurascu Dimitrie. Porumbaru 8 Sinaia str. Gh. str. Bucuresti str. Jecu A. Bucuresti. G-ral Angelescu 44. Karl Marx 186. str. str. 4061. str. Jesek Vincene.. 8 apartamente. str. Bucuresti. Th. Jocile Iancu. Bucuresti. Bucuresti. Jeerca Petre. Braila. 9 apartamente. N.

Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108 4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180

4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21

4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131 4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68

4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str. Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44

4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22

90 4253. Lascu Valentina. Bucuresti. 31 4284. Bucuresti. Ploiesti. Lefer Maria.. 6 apartamente. Bucuresti. Armeneasca 19 4257. str. str. Lazar Rasu. 5 apartamente. 23 4265. Lecca M. str. Bucuresti. Lazar Berta. Aurel Vlaicu 64. Lazarescu Maria. Dionisie Lupu. str. Aurel Vlaicu 88. 5 apartamente. Aurel Vlaicu. 4287. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 14 apartamente. Pitar Mosi. Alexandru nr. 3 apartamente. Loebl Roza. Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Niculcea 33.4252. Leibovici Eliza. Lazareanu Ion si Stefan. Ludeseanu Niculae. Gramond 15 4270. Visarion 11 4255. Italiana. str. Andrei Mureseanu 12 . str. 4283. str. Int. str. Bucuresti. Ion Mortun 4. 21 4264. Bucuresti. 37.. str. 11. Bucuresti. str. 3 apartamente. 2a. 6 apartamente. Lzarin Aurelia. str. Landau Rasela. 3 apartamente. Franklin 9 4258. 3 apartamente. str. Bucuresti. Jeanine. 14. 3 apartamente. str. str. str. Lucescu Teodor. str. Alex. 3 apartamente. Lazar Constantin. str. Bucuresti. 6 apartamente. Armeneasca 45 4254. Alba 4. Elesteului 16 4274. Segmentului 4 4279. Niculae Balcescu 35. 4276. 4 apartamente. Vicentiu Babes 5 4256. Lascu M. Levil G. str. Galati. Bucuresti. str. 12 apartamente. Luca Eufrosina. 7 4261. Lupescu Radu. str. Bucuresti. Lascara I. str. Lipovici Jeni. Salcamilor. Bucuresti. str. str. Lipatti Valentin. Bucuresti. Labirint 110. Lazar Merucel Iolanda. B-dul Ana Ipatescu 12. Lolel Rozalia. str. Dionisie Lupu. Lungulescu Violeta. Bucuresti. str. Sahia 48. 16 4259. 2 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 2 apartamente. Nifon 27 4272. 3 apartamente. Leon Sami si Matilda. Lupascu Nicolae. Bucuresti. Spatarului 47. Bucuresti. str. str. Pop de Basesti 29 4282. Louis Bartou 22. Aurel Vlaicu. apartamente. str. 25 4266. str. 33 4262. 2 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Lascu Gheorghe. Luceafarul 2 4267. Grivitei 43 4285. 3 apartamente. 9 apartamente. Bdul Cosbuc 57 4271. Frosa Sarandi 5. Sfintilor 9 4277. Mitropolitul Nifon 2. Bucuresti. str. 7 apartamente. 9 4263. Bucuresti. 7 apartamente. Loboteanu M. str. Schitul Darvari 14a 4275. str. Bucuresti. Frumoasa. Bucuresti. str. str. Bucuresti. 5 apartamente. Minotaurului 76 4273. str. Trinitatii 63-65 4280. Bucuresti. str. 9 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. str. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Despot Voda 50 4260. str. str. Popa Petre. 2 apartamente. Soni si M. Libovici Leonard Haim si Beti. Bucuresti. str. Magurele 101 4269. Lungescu Ioan. str. Lerner Maurici. Florilor 26 4278. Lungu Nicolae. 17 apartamente. Popa Chitu 7. Eroului 4. Lupescu Adriana. Lahovari N. Ana. Mihai. Ana. str. 8 apartamente. Victoriei. Bucuresti. str. str. Popa Petre 37 4281. str. Leonida Ihidra. 76 4268. Bucuresti. Landman Irimia. 8 apartamente. 2 apartamente. str. Bucuresti.

sos. Despot Voda 14 4300. str. Bucuresti. Lorent Ioan. 6 apartamente. 4292. cal. str. Unirii 137 str. Bucuresti. Nic. str. Plevnei 150. str. 5 apartamente. str. Lupovici Sava si Leon. Bucuresti. Laudatu N. Bucuresti. Intr. Bucuresti. Ionescu Gion 14 4301. Leonte Constantin. Laub Alois si Maria. Bucuresti. 3 apartamente. str. Popa Savu 72 4315. Bucuresti. Ligol si Lucia. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Elefterie 39 4313. 8 apartamente. Cearna 73 4297.. str. str. str. cal. Lucaciuc I. Lovinescu Ghe. 5 apartamente. Olteni 8 4321. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Dr. Bucuresti. str. Sf. I. str. Popovici 12. Lazarovici Iridan. 5 apartamente. Bucuresti. Luculescu Elena. Bucuresti. Tokio 7 4308. Bucuresti. 4 apartamente. str. Victoriei 208 . 9 apartamente. 10 apartamente. Predeal str. str. Oltenitei 158. Leibovici Ida. Elefterie 19. Dudesti 139 4302. str. Alex. Bucuresti. str. Lazar Lazar si Roza. cal. Gh. Dionisie Lupu 53 4317. str. Bucuresti. 4 apartamente. Lananzi Frederic. Mosilor 313 B 4307. Stanislau Kihosski 12 4290. Lascu Evanghelita. Bucuresti. Caracas 3 4309. 8 apartamente. 7 apartamente. 9 apartamente. 11 apartamente. 30 Decembrie 63. Bucuresti. Laborator 54. Leon Sculi Logoteli. Ludvig Alex. Lupu Maria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Dobrogeanu Gherea 5. Niculae Balcescu 54. str. Lupu Similica. Lupovici Avram. Berceni 103 4299. 4 apartamente. Iasi. Lt. Lazu V. Lorenti Mihai si Luiza. Nicolau 18 4298. Bucuresti. Lucaci Hermina.. Lazarescu Elena. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. 7 apartamente. str. 11 apartamente. Slatineanu 21 4296. str. Spl. Lupescu Constantin. Soltuzului 54 4306. 12 apartamente. Verde 4. str. Victoriei 95 4314.. str. Pictor Iscovescu 25. Lahovary C-tin. 5 apartamente. str. Lupu Nicolae. Lazarescu Elena. Mircea Voda 70 4320. str.4288. Sft. Silvestru 15. str. Titulescu 89 4316. Leon Mandi si Sofica. Bucuresti. 16 apartamente. Valaori 28. str. Grivitei 213 4289. 11 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. str. si Margareta. 30 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Piatra Neamt. Petre Aron 5 4303. str. Pop de Basesti 35 4310. Polona 90 4291. Bucuresti. str. Pasajul Cuza Voda 42 4304. Luptu Stefan. Episcopul Radu 39 4293. str. Orascu 30. Prof. Avram Iancu 6. Luca Fanica. Kogalniceanu 2 4294. str. Luigi Cora. Banului 3 4295. Felix 109 4319. Stefan cel Mare 154 4305. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Bucuresti. Dorobanti 54. Marasesti 57 4318. Bucuresti. 3 apartamente. Roman. str. str. Leibovici Moise si Dina. str. Mihaileanu 27. sos. 6 apartamente. Doctor Felix 103. Bucuresti. Bucuresti. C-tin. Luca Mihai. Bucuresti. 4 apartamente. Lichiardopol Evanghelia. Barbu Delavrancea 7 4311. str. Vacaresti 364. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Latina 1 4312.

str. Leibovici S. Cosanzeana 1 4344. str. str. str. Putul cu apa rece 15 4343. Ludwig Eliza. Lupa Frieda si Lazar. 9 apartamente. Av. str. 2 apartamente. Leibovici Smil. 14 apartamente. Serg. Viitorului 176 4338. 7 apartamente. Grivitei 129 4339. Laitu Constanta. Valcea. Mestesugareasca. Bucuresti. str. Lalel Avram. 3 apartamente. 10 apartamente. Mosilor. str. Bucuresti. str. 4 apartamente. str. Maria Polden si Leibovici Emil. str. Lydia Loag. str. Lupu N. Bolintineanu 5. Voievozi 3. 68 4331. Nerva Traian 34 4341. Lego M. 5 apartamente. Bucuresti. Mincu 29 4324. Leibreich Clara. Karl Marx 44 4337. Bucuresti. 9 apartamente. str. str. 6 apartamente. Popa Soare 49. Leontescu Niculae. Musat 29 4340. Herescu Nasturel 14. Leobel David. Bucuresti. 2 apartamente. Mosilor 65 4345. Bucuresti. str. str. Bucuresti. cal. 3 apartamente. str. str. Mircea Voda 15 4346. Bucuresti. Ioan. str. 2 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Leibovici Moise. 6 apartamente. Episcopiei 5 4332. Bucuresti. Iasi. Lelescu Alexandru. str. Ionescu Gion 14 4354. Lazarescu Cojai. Apostoli 35. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Adamache 6 . Lazar Titus. R. Olga Bancic 14. Ploiesti. str. Bucuresti. Cal. 1. cal. str. str. Lupu Toni. Caimatei 14 4351. Bucuresti. Aleea Grand 28 4334. str. str. Episcopiei 5.6 apartamente. str. B-dul 30 Decembrie 11 4352. Lebel Eden si Sam. Lupu Gh. Bucur 19 4355. 3 apartamente. Lazar Lucia si Tamara. Leibusor Rachela. Bucuresti. Bucuresti. 12. Leobel David most. Bucuresti. Il. Gral Manu 6 4347. Sf. 7 apartamente. Luvin Rosalia. Sf. I. str.. 11 apartamente. Bucuresti. str. Baratiei 10. 22 apartamente. Dumitru Racovita 22. Calarasi 89 4356. str. Rovine 3 4336. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Popov 40 4349. str. str. Ilie Oprea 9 4328. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Lee Alberet. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Litera Noua coop. Lazar Livia. str. Mantuleasa 8 4353. 11 Iunie 64. Marasescu. str. 5 apartamente. Leobel Max . Bucuresti. Bucuresti. Maria Niculescu 3 4330. Bucuresti. Vanatori 3. Ferdinand. V. 4 apartamente. str. B-dul 1 Mai 35. 30 Decembrie 95 4323. Cluj 24-26. 30 Decembrie 9 4348. Bucuresti. Arh. Vladimir. Bucuresti. Lovici Militu. str. 10 apartamente. Frumoasa 21 4333. Bucuresti. str. Schitu Magureanu 19 4342. 258. Rahovei 263 4327. Legislator 1. str. Bucuresti. Lupas Niculae. Leucutia Ioan si Paula. Lant Andrei. Bravilor 8. str. 5 apartamente. M-tii Tatra. Leibovici Wilhelm. 7 Noiembrie 41 4325. Plevnei 159. Gral Praporgescu 27 4350. Bucuresti. Leobel Ana. str. 5 apartamente. Apolodor 5 4329. 2 apartamente. Lascar Stefania. Lalel Reghina. str. Laurian Stefania. 4 apartamente. 15 4335. 38 apartamente. str. str. 5 4326.4322.

Lazarescu Sofia. Victoriei 61 4385. Lazarovici A. str. Bucuresti. str. str. Lascu Alice. Scoala Floreasca 14 4372. Leonardescu Alice. 2 apartamente. N. 8 apartamente. Ilie Pintilie 5. Calusei 47. str. Capitan Epureanu 47 4364.. Schitu Magureanu 57 4380. Stirbei Voda. Bucuresti. Mistretului 6 4378. Ana Davilla 5 4384. Bucuresti. str. Dragasani Valcea. Bucur 14 4386. Mille 4 4383.4357. str. str. 14a. Liteanu Marina. str. Bucuresti. str. str. Lazarovici Sofia. 4 apartamente. str. G-ral Haralambie. Piata Rosetti 3. Fontariei 18 4367. str. M. str. Avram Iancu 13 4374. str. Panait Mosoiu 7 4376. Kogalniceanu 5 4375. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Lolescu Petre. Bucuresti. str. Lupascu Neron. 4 apartamente. str. Ludaici David. Dimitrov 25. 3 apartamente. Livezeanu Serge.. Tacerii 8 4379. 6 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. 18 apartamente. str. str. Leontescu Constantin. Lugosianu Elena. Coltei 46 . Aurel. Bucuresti. 3 apartamente. P. str. Bucuresti. str. Dr. 12 apartamente. str. Gh. 10 apartamente. Gh. Lerner Samy. 16. Franklin 9 4365. 100. Decembrie 23. Rahovei 27 4369.. Bucuresti. 30a 4366. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 14 apartamente. 7 apartamente. Arcului 17 4370. str. si Stefan. Mosilor 297 4382. Galati. 40. str. Cosbuc. Bucuresti. Lupolover Rifca. Bucuresti. Mihai Bravu 36. Iasi. Bucuresti. str. 10 apartamente. Xenopol 3 4387. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lascu A. Frumoasa 30 4373. Brezoianu 13 4388. 1 apartament Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Leoveanu Petre. Alexandru. str. 8 apartamente. Ioan Nou 26 4360. Stefan Hepites 1. Landau Roza si Ida M. Bucuresti. Tolbukin. Lucescu D. str. Balcescu. Lesvodax Al. Lupuloves G. 4 apartamente. str. Donici 25 str. Litman Henriete. 49 4359. N. Leauty Louis M. Caminului 16. Mosilor 348. Hasdeu 15. Plantelor 12 4371. str.. Const. D-tru Racovita 28. str. Bucuresti. 2 4368. Sahia 58. Ziduri intre vii 19 4358. str. Bucuresti. str. Leopold Stern si Gilberta Klein. 39 4361. 6 apartamente. 9 apartamente. Lupescu Isabela. Ledner Eugenia. Ciubotica Cucului. 5 apartamente. 30. Giurgiului 22. str. str. Landman Iancu. str. 26 4362. str. Pictor Andreescu 24 4363. str. 4 apartamente. Alex. 7 apartamente. str. Leibovici Adolf. Lepadatu Elena si Florea. 3 apartamente. Alba Iulia 9 4377. Pantelimon 103. Bucuresti. str. Leibovici Simon. 7 apartamente.. Bucuresti. 11 apartamente. Lazar B. Langer Samoil si Ernest. Bucuresti. str. Teohari 6 4381. 37 str. 5 apartamente. 6 apartamente. Lazarescu Victor.

21 apartamente. Mzalator Rachel. 4 apartamente. Linscher Jean. str. str. Dambovita 4394. Leoveanu Elena. Bucuresti. str. Aristide Briand 1. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Moldoveanu C-tin. Merovici Maier. Bucuresti. Dr. Oltenitei 111. cal. Bucuresti. Luca V. Nic. Marinescu Paraschiv. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Elena. Bolintineanu 16 4408. Munteanu Elena. str. str. Lismanian. Mitrop. Epicol 64 4422. Cosbuc 55 4416. Oslo 6 4421. Av. Bucuresti. Bucuresti. Fund. str. str. Linaru Aurel. Grivitei 216 4401. Lucescu Nicolae. 4 apartamente. Bucuresti.. Batistei 42. Dorobanti 133. 4411. str. Marinescu I. Bucuresti. str. Bucuresti. 5 apartamente. Sf. 6 apartamente. Sft. str. Metta C.. 11 apartamente. Puisor 12. 1 apartament. str. 4 apartamente. Ioan. Ioan Mosi 21 4423. str. str. Bucuresti. Vacaresti 215 4419. Lebedei 20. Th. 21 apartamente. . C. Marinescu Ion. 2 apartamente. Lorenti Emil.4389. Pandurilor 81 4400. 5 apartamente. Mateescu Ion si Sara. Grivitei 73 4402. Muzeul Zambaccian 12 4397. Lazarescu Ofelia. Bucuresti. Vasile Lascar 8. Bucuresti. Buzoianu 11. Bucuresti. str. str. Colentina 53 4424. 7 apartamente. str. Bucuresti. Elefterie 11 4398. Dionisie Lupu 16. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. str. Toamnei 106 . Republicei 7 4403. Lupea Olga. Bucuresti. Cobalcescu 52 4393. Lucasi Alcipiade. 4 apartamente. Leonida Gijenschi. Moldovanu C-tin. Viforata jud. Racovita 7. 65 4409. str. Marculescu Elisa. Lucian Elena. Gral Angelescu 175 4410. str. 9 apartamente. str. str. 8 apartamente. str. Leonte Ioana. Ecaterina 17 4414.Iorga 58a 4405. Bucuresti. Col. Lanariei 110 4415. Ion. Spl. 3 apartamente. Liba Iulia. 4 apartamente. Bucuresti. Levou Van Eric. Lepadatu Alexandru. Bucuresti. 13 apartamente. Iliescu 38 4390. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Rucar 44 4395. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Pateur 12 4417. Masarik 25. str. str. Bucuresti. Cedrilor 5 a 4418. 13 Septembrie 13 4392. cal. str. str. 5 apartamente. Litman Elise si Litman Teodor. Luculescu Const. Nanu 4 M. Bucuresti. 3 apartamente. 11 apartamente. Bdul Gh. 4 apartamente. Marasescu Alexandrina. Bucuresti. 2 apartamente. Uranus 32 4413. Vlaicu Voda 70 4406. Banului 3b. Andrei Saguna 21 4420. Orero 28 4412. Elena. Gherea 5 4399. str. Bucuresti. 2 apartamente. str. Milian Carolina. Bucuresti. N. 3 apartamente. str. str. Traian 211 4396. Lahovari D-tru si Elena. Logotneti Seuli. str. 13 apartamente. Martau V. Lucadi C. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Iorga 17 4391. str. D. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Cluj. Dim. Cristache. str. 3 apartamente. 13 Septembrie 78 4404. 7 apartamente. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. com. Bucuresti. Bucuresti. Lahovari Al. Bucuresti.

Sf. Mihalache Elena. str. Ion Nou 32 bis 4446. Bucuresti. Paul Grecescu 5. Bucuresti. 7 apartamente. str. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Mihail Eminescu . Bucuresti. Bucuresti. Orzari 64 4433. Serban Voda 115 4453. Tolbukin 63 si 61 4431. 5 apartamente. Bucuresti. Mitran Grigore. Toamnei 8. Bucuresti. Bucuresti. str. str. str. Rosetti 14. Mandrea Danila. Mandescu Alexandru. Marculescu Marin. Alex. Mogosoaia 12. Mironescu Athanase. Bucuresti. Sinaia. Ion Nou 9. Vasile Alecsandri 15 4460. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Caragea Voda 22 4450. Bucuresti. Louis Blanc 1. Marinescu A. Spatarului 3 4442. str. Bucuresti str. Prof. Calea Victoriei 128. Manolescu Florica. Academiei 35. str. 4 apartamente. Vasile Roaita str. Maria Virgil. Marinescu Chirita. Arh. Bucuresti. str. 3 apartamente. Miuden Caputinescu. str. Miculescu C-tin. Arh. str. Batistei 35. 4 apartamente. Bucuresti.. Patrascu Voda 8 4436. Cometa 5 4457. Aurel Vlaicu 12 4427. 3 apartamente. str. Marculescu Demetra. str.. 5 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Gh. str. 11 Iunie 16 4449. 5 apartamente. str. Margarit Iacob. Maru Elena. Atena 1 4452. Tepes Voda 78 4429. str. str. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. Bucuresti. Bucuresti. Stanislav Cihovschi 4 4451. str. Milea D-tru. 5 apartamente. str. Minculescu Ioan. str. Bucuresti. Lazar 4. Medianu Gheorghe. Sf. 3 apartamente. 7 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. GH. Mincu Aurelia. 7 apartamente. Bucuresti. str. 2 apartamente. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444. Marau Iordan Lelia. Marinescu Ion. str. Gh. 4 apartamente. Merlanb Cecilia si Daniel. Seneca 6. Bucuresti. Maica Domnului 11 4459. str. 2 apartamente. Dristorului 128 4437. 13 Decembrie 4. str. str. 2 apartamente. Turghenieff 6 4439. Izvor 79 4445. 3 apartamente. Bucuresti. Sft. Marasesti 2 4438. Mihaescu Nae. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Argentina 33 4447. Gheorghe 17 4456. str. 10 apartamente. Bucuresti str. Elena. 5 apartamente. str. Sperantei 24. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str.4425. str. Macovei Mihail. Malcovici Petrescu. Schitu Maicilor 18 4440. str. 5 apartamente. Mihail V. 4 apartamente. C. 5 apartamente. Gh. 3 apartamente. Miclescu Perolina. 6 apartamente. Mitrany Rasel. Marasesti 57 4448. Lt. A. str. Marcovici Hana Leia. Bucuresti. Duzilor 28 4434. Haga 8. Filaret 42. Madotto Vitto. str. Marinescu 51 4443. 4 apartamente. Munteanu Maria. 4 apartamente. str. str. 2 apartamente. 4 apartamente. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Serban Voda 224 4441. Bucuresti. Marinescu Nic. Lazar 4 4426. 30 Decembrie 11 A 4458. Sinaia str. str. Mitrop. Marinescu Radu. str. Cuza Voda 66 4454. Manolache Maria. 5 apartamente. Bucuresti. Miclescu Angela Ion. 8 apartamente. B-dul Ardealului 73 4455. str. str. Bitolia 13 4428. Sterian 8 4430. Mitrani Jack. Paulescu 32 4435.

Mirescu Stefan. Marculescu D-tru. Macarenco Ana si Elisa. Bucuresti str. Bucuresti str. 3 apartamente. Mosoiu Marcela. Fluerului 14 4471. Bis Alba 1 4494. Bucuresti str. Rosiori de Vede. Bucuresti. Moisescu Sally. str. Malcoci Victor si Paulina. Aurelia. Stefan cel Mare 232 4469. Dosoftei 81. Luterana 9 4493.4461. 4 apartamente. 3 apartamente. Matei Eustatiu. Marinescu Vasile. Elie. si Florica. Matei Smaranda Ion. G-ral Cristescu 4 4481. Bucuresti str. Spiru Gheorghiu 15 4472. Teodor Aman 28. 5 apartamente. Turda 132. Marculescu Ana Marcovici. Viting 1 4487. Coltea 12. Ion Ghica 3-5. Bucuresti str. Moro Ketty. str. Bucuresti str. Manu 22. 3 apartamente. Romania Muncitoare 87. Bucuresti str. Banu Manta 49 4492. str. Bucuresti. Mora 4 4465. Manescu Petre. Matei Basarab 24 bis 4485. 3 apartamente. 4 apartamente. Rumoarei 10 4463. 5 apartamente. 2 apartamente. Despot Voda 26 4462. Dragos Voda 19. Bucuresti Intr. Bucuresti str. 3 apartamente. G-ral Angelescu 37 4483. Matei I. Bucuresti str. 3 apartamente. 4 apartamente. Mataceanu Rucar Iosif. B-dul 1848 6 4478. Mihaescu Ana. Bucuresti str. Uranus 45 4489. Bucuresti Calea Rahovei 214 A. Mitrop. 17 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. 10 apartamente. str. 4491. str. 6 apartamente. Bucuresti str. Grigore Ventura 10. Bucuresti str. str. 5 apartamente. Popa Nan 55 4482. str. Mecet 5 4474. Luterana 19 Sinaia str. str. Mihalache Bul. Bucuresti. Bucuresti str. Marinescu Ecaterina. 11 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. Murgoci 5 4488. Lister 71 4490. 24 si 26 4495. SF. Bucuresti str. 4 apartamente. 4 apartamente. Cuza Voda 29 si 31 4466. Moldoveanu Elena. Lanariei 82 4473. Marinescu Valeria. Bucuresti str. Mosteanu Stela si C-tin. Manughevici M. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Azuga soseaua 22 Bucuresti str. Costache Balcescu 17 4486. Mateescu Eufrosina. 214 B 4464. Prof. 4 apartamente. str. Mihail Ene. D. Milea D. Mironescu Florin si Maria. Eufrosina Poteca 9 4477. Miclescu Sonia. Gh. 11 apartamente. Luterana 21. Bucuresti str. Bucuresti str. Vladimirescu 50 4475. Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. Sf. Marasesti 4467. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bucuresti str. Avrig 82 4479. 3 apartamente. Lirei 16 4480. Bucuresti str. 12 apartamente. 11 apartamente. Elvira. 3 apartamente. str. 4 apartamente. . 14 apartamente. Marculescu Marcus si Eugenia. Bucuresti. B-dul T. Mihail Camelia. Mihaescu Nicolae. 5 apartamente. Intr. Mihail Petre. si Maria. Marinescu Barbu. Aleea Isvoranu 1. Manea Sofia. Manicatide Mihai. str. Voievozi 4 4484. Despina Doamna 4. Miulescu I. Gr. 10 apartamente. Maria 7. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 apartamente. Mateescu Maria. Concordiei 9 4470. Gral Gh.

9 apartamente. Bucuresti. Ploiesti. Bucuresti. Eroului 6. Isvoranu 3 4513. Marian Mihaela. Bucuresti B-dul 1 Mai 31. Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. str. Progresului 17d. Ionita Cegan 23. Botosani str. Balaceanu 21 4516. 8 apartamente. str. 3 apartamente. Maria Matak. calea Nationala 293 4517. Voievozi 56 Sinaia str. Pictor Grigorescu 12. Masek Florica. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. Musetescu V. Meteleanu Gheorghe. Cristache. Bucuresti str. Pasteur 45 A 4509. Magardiceanu Hocen. Melinescu Dan. Bucuresti str. Motoiu Constanta. 10 apartamente. Constanta. Manolescu Ion. 5 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. str. Dr.. Bucuresti str. Radovici 12 Olanesti 4502. 6a. str. Bucuresti str. Plevnei 56 4498. 6 apartamente. Bucuresti. Mama Smaranda. 2 apartamente. Mihail Cristea si Nic. C. 15 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Timpului 17. Manolescu Mihai. Rosetti 45 4526. Mihailescu Ion. str. Bucuresti str. str. Romniceanu 5 4522. 3 apartamente. Merlescu Ilie. Nifon 30. Miletin 7 4518. str.. Sergiu 10 4510. Bucuresti str. 8 apartamente. Toporas 72. str. 11 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Th. Bucuresti str. Muscalul Marin. 4 apartamente. Dr. Bucuresti. Bucuresti. I. str. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. Sf. str. Poenaru Bordea 16. 3. Marcus Bubi. -17a Predeal 4503. Viitorului 133 4512. 5 apartamente. Bucuresti. Leon Voda 20 4523. Filaret 10 4508. Marcovi Solomon. Bdul Republicii 64 Breaza de sus. Duca 5 . Moisescu D. 13 apartamente. 6 apartamente. 3 apartamente. Eforia Jud. G. Bucuresti. Matak D. Matei Niculae. str. 6 apartamente. Ioan Oarca 24 4504. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Ilie 95. Bucuresti. 10 apartamente. Calea Calarasi 234. Bucuresti. Bucuresti str. Dr. str. 9 apartamente. str. Costisei Gh. Anei 4515. 4 apartamente. Oprescu 5 4521. Dr. Olteni 32 4514. str.Caseriei 6 4496. Mocanu Matei. most. Medeanu Eleonora. Manolescu Grigore. Montblatt Mihail. str. str. str. Sf. 4 apartamente. Cumpatul 30 4501. Alex. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Disescu 22 4499. 9 apartamente. Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. C. Bucuresti str. Speranta 147 4507. Alex. Occidentului 24 4497. Prof. A. Poenaru Bordea 18. Marcu Emil. str. Macheuer Ella. str. Bucuresti str. Putul cu Apa Rece 10. str. Matei Voevod 113 4596. Mocanu Ion. 2 apartamente. Minescu C-tin. Mihailescu C-tin. Mihailescu Mihail. 7 apartamente. Calea Calarasi 41 B 4505. str. Grigorescu 27 4524. Vasile Lascar 95-97 4511. str. 4 apartamente. Marin Tudose. str. Bucuresti. 2 apartamente. Moldoveanu GH.

32 4538. 6 apartamente.R. Bucuresti Intr. Iorga 2 4537. str. Uranus 109. Sirenelor 36 4453. Nic. Cocuelia 9. Mihailescu Niculae. 3 apartamente. Bucuresti. Benes. Moscu Iosef.. Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. Marinescu Ion Hera si Constanta. Mihailescu D-tru. 4.P. str. str. Mitropolit A. Mateescu C-tin. str. Plantelor 6. Frigului 14 4549. Pasteur 30. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Dr. 3 apartamente. Marinescu Maria. Bucuresti calea Rahovei 62. Vladimirescu 8 4544. Mihailescu P. 16 apartamente. Unite 36-34. 3 apartamente. Severeanu 4 4529. 5 apartamente. Galati. Sft. 7 apartamente. 5 apartamente. Marcu Anghelina. str. Buzesti 80 4540. T. 4 apartamente. 14 apartamente. . Dumitra. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. Eugen Iosif 12 4528. Mihaescu Mihail. Scoala Ciocanul 22 4552. Alex. Mandrin Florica. Princip. Laptelui 54 4458. Bucuresti str. Mateescu Lazarin. Marinescu I. Bucuresti str. str. Bucuresti. 4 apartamente. Magurele 24 C 4534. 2 apartamente. Marughevici Ifrim. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. 12 apartamente. Biserica Alexe 7 4551. Mercan C-tin. Bucuresti. str. Cosbuc 64. Saguna 18 4457. Barbier Ioana. Uranus 108 4531. Bucuresti. str. Bucuresti str. Olimp 62. Bucuresti. 10 apartamente. Marinescu Dumitru.. Dr. Dr. 4 apartamente. Mitrop. Bucuresti. Murgasan C-tin. B-dul GH. 12 apartamente. Caporal Preda 16 4460. Bucuresti. calea Vacarestsi 374 4543. Bucuresti.4527. Marinescu V. Mihail Eminescu 99-101 4535. 5 apartamente. Manu R. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. str. 4 apartamente. 252 4542.. Minervei 13-11 4530. str. Bucuresti str. Drumea Radulescu 46. Mihai Voda 1 4533. Olteni 35 4547. Armoniei 4 str. 7 apartamente. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R. str. calea Rahovei 36 4536. Marian I. Moldoveanu Gabriela. Bucuresti str. Munteanu Axente. Apostoli 49. Calea Vacaresti 207. 5 apartamente. 13 Septembrie 81 4539. Sft.. 5 apartamente. 9 apartamente. Filaret 23 4545. Sergiu si Victor. Dr. Muzelor 19 Sinaia str. Mateescu Constanta. 9 apartamente. calea Rahovei 124 4459. str. Bucuresti. Mestecan Petre. Mateescu Alexa. Maria 11 4546. Bucur 25 4550. 5 apartamente. str. Bucuresti str. N. Munteanu D-tru. Balaseanu 6-8 4548. str. Marcus S. Bucuresti. ing. Ferentari 78 4454. Ivanov Gheorghe. str. 3 apartamente. Mihai Bravu 17 colt Ed. Manolescu Gh. 5 apartamente. 3 apartamente. Mazilu Vasile si Ecaterina. Marcovici Mauriciu. Bucuresti str. 21 apartamente. Mamighian Eva. Bucuresti str. Serban Voda 74 4455. Giulini 7 4532. Majariti Elefteria. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. apartamente. Mohnblat Lupu. str. str. Iosif 3 4456. Bucuresti str. str. Octav. Bucuresti sos.

Campulung Muscel. Mihalcea Marin. 2 apartamente. Multea Stefania. 6 apartamente. Bucuresti str. Manolescu Elena. Ghenadiei Petrescu 187 4474. G-ral Manu 6 4470. Bucuresti str. 3 apartamente. Pantelimon 97 4466. calea Vacaresti 121 4478. Hristo Botev 42 4477. Rahovei 13. Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. Bucuresti str. 10 apartamente. Lizeanu 25-21 4586. Bucuresti str. str. Marculescu si Sanda Constantinescu. 8 apartamente. Alexandru I. Marcus Rene. 7 Noiembrie 12 4588. Mihai Bravu 135 4469. Manea Constantin. 4 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Mavrodin. Petre. Traian 34 4463. Militaru I. Marcovici Adela. Bucuresti str. Alex. Bucuresti str. Bucuresti str. I. Brasov. Bdul V. Mihail Eminescu 186. 6 apartamente. 3 apartamente. Coltei 42 Galati str. Icoanei 90 4479. 4 apartamente. 45 apartamente. Moderna S. Bucuresti. Ion Maiorescu 73. Coltei 14-16. str. Sfanta Mina 2 A. Hagiului 9 4591. str. Stirbei Voda 107 4465. 13 apartamente. Cezar Boliac 5 4483. N. Mastiro Victor. Bucuresti str. 6 apartamente. 7 apartamente. 8 apartamente. 7 apartamente. 5 apartamente. Marinescu Maria. Marian Pacal si Ana. 9 apartamente. Mitrop. 9 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. Calea Calarasi 72-74 4584. Militiei 3.. Mihai Voda 21-23 4468. Micu Iosefina si Eliza Perlun. B. Liliacului 7 4467. Lenin 30. str. Gutemberg 16 Galati str. Bucuresti str. N. si Elena. Elisabeta Marinescu. Hristo Botev 34. Boteanu 5. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Viitor 15 4587. Manea H. Ciprian Porumbescu 14 4475. Caragiale 4. Bucuresti. Bucuresti calea Calarasi 75 4482. Stefanesti 6 4593. Maior Veturia. Moscovici Frida.4461. 7 apartamente. Spatarului 38. Mirea Ion. calea Calarasi 17. Mihailescu Alexandrina. Tache Ionescu 12 4592. Scarlatescu 4480. Bucuresti str. Mihalache Mihai. 7 apartamente. str. Mincu A.A. Molotov 45. Bucuresti str. Bucuresti str. Andrei 10 4472. Mayer Rasela. str. str. sos. Bucuresti str. str. Austrului 18 4589. 11 apartamente. 5 apartamente. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. str. Bucuresti str. Bucuresti sos. apartamente. Predeal. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti. Mihaescu Gh. Brasov str. Marinescu Gica. Craitelor 9 4473. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Donici 3. 5 apartamente. Ana Davilla 22 4590. Matias Fridiric. Mihai Bravu 7 Busteni str. 3 apartamente. Balcescu 35. str. Bucuresti str. Lahovari 4 4481. Minea Ioan 9. Mutulescu Maria. Marinescu Maria si Mirica. str. calea Vacaresti 174 4462. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Petre. Bucuresti. Florilor 9 4471. str. Mihai Bravu 15 . Aurel Vlaicu 47 4585. 3 apartamente. Miteejka Francisc. Cohn. Marinescu Maria. Milidan Eugenia. Manuchian Cheverc si Margardici. 3 apartamente. Plantelor 57 4476. Bucuresti str. 7 apartamente.

Vasile Roaita str. 10 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. Manolescu Nicolae. 6 apartamente. 5 apartamente. intrarea Filioara 2 4603. Bucuresti str. Latina 30 4620. Bucuresti str. Petre. 30 Decembrie 44. Mares Stefan. 14 apartamente. 5 apartamente. Dacia 43 4607. Lizeanu 12 4622. Lizeanu 15 4623. I. Bucuresti str. Ploiesti str. Dorobanti 107 4621. str. 2 apartamente. Grivitei 166B 4602. Al. Mitescu Vasile. col. 5 apartamente. 9 apartamente. Muncel Silviu. Manta Ecaterina. 17 apartamente. Dudesti 115. 9 apartamente. Matighian Hamaiag. Bucuresti str. 7 apartamente. Munteanu Gheorghe. Metulescu Titu. 4 apartamente. Cantacuzino 13 4614. Mitilineu Efrosina. Boteanu 3 4597. 3 apartamente. str. Calomfirescu 10 4600. Bailor 25. Spatarului 12. Viitor 91. 7 apartamente. Dionisie Lupu 12 3626. 3 apartamente. Munteanu Alexandru. 14 apartamente. Bucuresti str. Eremia Grigorescu 8-6 4610. Bucuresti. Alex. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Mihail Eminescu 167 4606. Macri Petre. Mandruta Gheorghe. Bucuresti str. Busteni str. Marculescu Dumitru. Masgos Petre. 12 apartamente. str. Bucuresti str. Romana 254 4595. 3 apartamente. Bucuresti str. Mihai Melania. 22 apartamente. str. str. Piata Rosetti 1 4609. Boerescu 12 4598. Marcovici Alexandra. Moruzi Elena. Spatarului 7 4612. V. Bucuresti str. Mincu Ioan. Lt. Bucuresti str. Madotto Umberto si Fabia. str. Karl Marx 14. str. str. Constantin 24. 3 apartamente. 12-a. Sahia 5. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. B-dul Balcescu 3-5 4599. Mihai Eminescu 178 4625. Intr. Alex. Bucuresti str. Dionisie Lupu 53. 4 apartamente. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. Bucuresti str. Maria. 4 apartamente. Batistei 26 4608. 8 apartamente. E. Bucuresti str. Stefan. Marianopol C. Colentina 55 4624. Rahovei 148 Sinaia. Marinescu Maria. 2 apartamente. Mihescu S. Manescu Ion. Morarescu E. Bucuresti str. Mihailescu I. Barbu Vacarescu 22 a 4616. Mihailescu Constantin. Bucuresti . Eremia Grigorescu 1 4617. Bucuresti str. Paul Ionescu 7. str. Ana Ipatescu 10. str. Sahia 5 str. Bucuresti str. Teodor Mandra. Sf. Marculescu Raducu. 10 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Marinescu Ana si Filimon. Viitorului 29 4596. Manicatide Elena.4594. Mocovici Emil. 13 Iunie 6 4619. Bucuresti str. Luminei 4. str. Sahia 47. Eminescu 76a 4618. 15 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Predeal-Brasov 4601. 9 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente. Dr. Grivitei 255 4613. Sahia 58 4611. Teiul Doamnei 96 4605. Manolescu Ovidiu. mostenitori Olga Sarateanu si Maria. Alex. Spatarului 1 4604. str. Logofatul Dan 6 4615. Bucuresti str. Bucuresti str. 20 apartamente. 13 apartamente. Moser Robert. Bucuresti str.

V. Mihalache Decebal si Violeta. bd. Manolescu Vasile. 4 apartamente. Bucuresti str. Mamulea Ion. 3 apartamente. str. Macarescu Gh. 2b 4653. Metulescu Gh. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Mihailescu Maria. Andreescu 52. str. Bucuresti. Spiru Haret 15. Sinaia B-dul 23 August 85 4640. Popov 29. V-le. Grigorescu 17.. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. cl. 8 4628. Alex. Bucuresti str. 25. Dr. 11 apartamente. Mironescu Cornelia. 4 apartamente. Bitoliei 51 4655. str. Maracineanu Maria si Eliza. Bucuresti str. 11 apartamente. Munteanu Caliopi. 3 apartamente. Valerian Prescurea 25 4644. Meisler Gh. Iancu 6. Bucuresti str. Morgan Melania. Papazoglu. 17.str. str. A. Marcu Adalgiso. jud Iasi 4647. Bucuresti str. Iasi str. Sft. Calea Mosilor 74-19-07. str. Av. 66 apartamente. str. Piata Washington 2a. Sft. Senatului 21. calea Victoriei 25-101 4629. Mehedinteanu Ana. 10 apartamente. 19 apartamente. Ion Mosi 21 4652. Antim 62. Popa Tatu 4642. str. Marcovici Liana. str. M. Gral Angelescu 98.. 7 apartamente. str. Edgar Quinet 3. 7 apartamente. Macovei C-tin. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Muntenescu Mihail. str. 6-8 4646. 14 apartamente. Icoanei 25 4650. 4 apartamente. Calea Serban Voda 81. 8 apartamente. str. Motas Maria. Matei Voevod 34 4639. Bucuresti str. 7 apartamente. Lt. 14 apartamente. 13 apartamente. 4 apartamente. Zaverei 8. Costache Negri 22 Copou. Filipescu 20 4657. Bucuresti str. Mavrodin Dimitrie. I. str. Moser Lausa. Bucuresti str. Pucioasa str. B-dul Gen. Polona 42 4641. Virgil Plesoianu 2. Belgrad 3 4648. Mayer Eufrosina. Slatineanu 32 4654. Scarlatescu 46 4634. M. Dr. 12 apartamente. 3 apartamente. N. Vasile Lascar 80 4643. Mihail Alex. Sandu Aldea 78. Frumoasa 56. G-ral Er. str. Bucuresti str. Dudesti-Cioplea. Armasului 8 4631. Bucuresti str.. . Ion Nou 15 4645. str. 9 apartamente. Bucuresti str. Dragos Voda 64 4651. Bd Ana Ipatescu 50. Republicii 45. Pomenirei 6. 4 apartamente. str. Lamaitei 56. 3 apartamente. Bis Alexe 15. Bucuresti str. Bucuresti str. Batistei 1. si Paul. Marvocici 9 4638. Bucuresti str. Minciulescu Iordan. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Moscu Iacob. 10 apartamente. Brezoianu 29. A. Moscu Paul. Marinescu Marcela. Oituz 1-3 4633. 2 apartamente. Olteni 38 str. Bucuresti str. Rosetti 14. Bucuresti str. Selari 3. Marsu Ion si Maria. 2 apartamente. Senatului 24. Felix 23 4627. Roma 42. 10 apartamente. Roma 44 4637. Bucuresti str.Ion Sulea 285 4656. Eminescu 23 4658. Calea Victoriei 143. Bucuresti str. 41 apartamente. Manolescu T. Macarie Lidia Cornelia. C. Lascar 23. Intr. Bucuresti str. Bucuresti str. Meier Maria. Stalin 2 4649. Mainea Ion. 6 apartamente. B-dul 1 Mai 18 4630. 3 apartamente. Stalpeanu 2 4635. Marcu Ovidiu. str.. 4 apartamente. Mangalia. Av. 7 apartamente. Bucuresti str. B-dul 6 Martie 83 4632. Mavrodin Vasile.

Bucuresti str Dr. Bolintineanu 5 4670. Felix 87 4667. Musetescu Ecaterina. Marcu I. Menzilgian Asat. Parfumului 23 4677. Bucuresti str. Tunari 41 4661. Mavropol C-tin. 11 apartamente. 3 apartamente. Mihai Sofia. Mailat Ioan. Zablovschi 21. Marinescu Veronica. Petre Peni 8 4685. Mardare Ioan. Mantoiu Petre. Mihailescu Maria. Bucuresti str. Bucuresti str. Budai Deleanu 7 4686. Marinescu Gh. Romniceanu 13 4690. 4 apartamente. Bucuresti str. Ion. Herescu 21. Brailei 20 4676. str.. Teodoroiu 27 4665. 4 apartamente. Mihailide Alex. Marcu Nicolae si Rebi. Costache Negri 56 . Dr. 5 apartamente.. Mihailescu Virgil. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str Drubeta 34. Finlanda 12 4673. str. 3 apartamente. 7 apartamente. Demostene 25. Puscasi 19 4671. Sandu Aldea 35 4678. Alexandrescu 81-83 4660. str. Ileana Cosnzeana 41 4689. Stelea 12 4664. Bucuresti str. Militari B-dul Pacii 126. 8 apartamente. Aroneanu 20. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Ing. str. Bucuresti str. Buruiana 5. Olanesti 54 4663. Bucuresti str. Maximilian Fried. 1 apartament. 4 apartamente. Bucuresti str. Missir M. Cavarna. Marceli Gh. 4 apartamente. Dr. 4 apartamente. Muzelor 5 4684. Magiori Elena. Millia Maria. Piatra Neamt str. Calugarului 14 4669. Marculescu Emilia si Lucia Slavescu. Braila str. Mihaileanu Irina Bengliu. 6 apartamente. Stoian si Barbu 14 4681.Republicii 90 4659. Minculescu Alex. Bucuresti str. Bucuresti str. dr. Bucuresti str. Draghiescu 15 4682. Vaslui str. Mardalescu Ioan. 8 apartamente. 48 4666. Musca Florea. 5 apartamente.. Spl. Aleea Regnault 5. Victoriei 26 4672. 6 apartamente. Mironescu Rodica. Bucuresti str. Unirii 48B. 6 apartamente. Marinescu Ioan. Rapa Galbena 2 bis. Mavrageo Gh. 4 apartamente. B-dul N. 11 Iunie 60A 4662. Petre Ispirescu 54 a. Bucuresti str. str. Gral Cearnat 1. Calea Rahovei 308 4688. Bucuresti str. Constanta str. Balcescu 3-5. Bucuresti str. 11 apartamente. Bucuresti str Cpt. Galati str. Manea Ion. Bucuresti str. Ec. Iasi str. Com. Bucuresti str. Bucuresti. str. 3 apartamente. Dr. 3 apartamente. Dr. Romniceanu 8 4679. 6 apartamente. Minotarului 5. 3 apartamente. str. 2 apartamente. Mocioiu Niculaie. Vasile Moanga 5 4680. Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Bucuresti str. Ferentari 65 4675. Ploiesti str. Olga Bancic 12 4674. 7 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente.. Fluerului 23. Manolescu Niculae. Mandache Sanda. 3 apartamente. str Dr.. Munteanu Sebastiana. Ploiesti str. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Dr. Romana 16 4683. Bucuresti str. Angela stancu si Geaorge Mihai.. 3. Bucuresti str. Obedenaru 31 4687. 18 apartamente. Gr. Bucuresti str. Gh.

Bucuresti str. Popov 5 4725. V. str. si Ana Danescu. 8 apartamente. Bucuresti str. si Alexandrina. Bucuresti str. Schitul Maicilor 16 4717. Mircan Radu. Schitul Maicilor 22a. 3 apartamente. 3 apartamente. Batistei 5 4713. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 apartamente. Munteanu Elena. Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. Apostoli 54. Minovici Dan. 8 apartamente. Lister 25. 6 4714. Miclescu Ecaterina. str. Horia 3 4721. str. str. str. Bucuresti str. Maracine B. 4 apartamente. Moroiu 7 4709. Bucuresti. Manea Mihai. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Lucaci 75. Sft. Millea Stefan. Marinescu Cornelia. Marinescu Aspasia. Dr. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Cuza Voda. Inundatiei 2. Marinescu Mihai. I. Bucuresti str. Rahovei 156 4708. Marin Cristea. Modoran Ene 8. 14 apartamente. si Ana. Iasi str. 7 apartamente. str. Emigrantului 1 4706. Brezoianu 34 4723. B-dul Cosbuc 128 4707. str. 7 apartamente. Mainescu Speranta. 2 apartamente. 5 apartamente. calea Calarasi 65. Bucuresti str. Sinaia str. Bucuresti str. Romulus 16 4722. Bucuresti str. Apostoli 24 4712. Minoiu Manea. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Republicii 8 4703. colt Traian 85 4695. Tepes Voda 4 4696. Dr. 7 apartamente. Visarion 3 4710. Bucuresti str. 7 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente. Stefan 18 4720. Vicentiu Babes 12. Bucuresti str. 7 apartamente. Eforie Vila Manolescu. Orfeu 8 4701. 5 apartamente. Antim 27 si 27 bis 4704. Bucuresti str. Moscu Atlas. Bucuresti str. si Lucia. Cazarmei 83 4705. 6 apartamente. 4 apartamente. A. 6 apartamente. 4 apartamente. 6 4719. Sf. Bucuresti str. B-dul Pieptanari 57-59 4711. Deparateanu 19 4715. Moga Maria. Bucuresti str. 4. Manolescu Em. str. 4 apartamente. 25 apartamente. Bucuresti str. Saita 4. Apolodor 31. Moscu Zoe. Mantulescu Zoe. Al. Bucuresti str. Marcovici Rebeca. Pasteur 65 . Calea Serban Voda 206. Bucuresti str.4691. Apostoli 58 4698. Mardighian Artur. Mironescu Gh. G. Manolescu Grigore. Stupinei 3 4724. 20 apartamente. Bucuresti str. Curtea de Arges str. Pitesti str. Marinescu Adina. 3 apartamente. Motoi P. Decebal 7 4699. Lipscani 3 4718. Marcovici D-tru. Poloni 10 4700. Banghereanu 16. Micsunescu Constanta. Bucuresti str. Manessis Mihail si Cornelia Propst. Const. Sf. Mihai Ioan. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. 4 apartamente. Voevozi 10 4697. Manolache C-tin. calea Mosilor 193. Bucuresti. 3 apartamente. Tunari 10 4692. Bucuresti str. Manolescu Ion si Elena. Mecet 2a. Oborul Nou 7 4726. Sft. 14 apartamente. Marinescu Niculae si Sofia. Manescu Alex. Buzau str. Calusei 19a 4702. Elena. Muscan Ecaterina. 4 apartamente. Bucuresti str. Cobalcescu 49 4716. Maxim Vasile. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Lahovari 8. Mateescu Stelian. Sf. 4 apartamente. Mironescu Lucia. Palas 2 4694.

Bucuresti. str. Manoilescu Emanoil. Bucuresti. Mihutescu Maria. Manglide Atahanasie. Sf. str. Mirto Eduard. 10 apartamente. 10 apartamente.4727. 11 apartamente. Sergiu. 11 apartamente. Munteanu Gh. Ana Ipatescu 7 4757. 3 apartamente. str. Mohor Ilie si Natalia. Madgearu Ecaterina. Matache Petruta. Episcopul Radu 24 4750. Macelari 16 4751. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Prof. 4 apartamente. Dim.. 3 apartamente. Bucuresti str. Kogalniceanu 5 4737. Naum Romniceanu 33. Mureseanu 18 a 4732. Mihalache Florea. Bucuresti str. str. Crangul 73 4753. Gabroveni 20 4728. Marcus Alexandru si Lobel Chartz. V. 5 apartamente. 2 apartamente. str. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. Maica Domnului 21 4752. Moscovici Henriete. 6 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. str. Munteanu Eugen si Al. Bucuresti. Lascar 133. Mendelovici Baras. Sfintilor 6 4734. si Victoria. str. 5 apartamente. Ady Endre 14 4741. Georgescu 6. str. Marcus Iulius si Viorica. Marinescu Petruta. Mihail Eliza. Manolache Vasile. Manolescu 14. Pictor Rosenthal 9 4739. 3 apartamente. Av. Bucuresti. F. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Ion Urdareanu 1 4745. Mihailescu Ella. str. 11 apartamente. Italiana 18 4748. Marcovici Jean. Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735. str. Lipscani 100. str. Iliescu 50 4743. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. str. Calea Calarasi 5 4731.. 3 apartamente. Anghelina. str. Bucuresti str. str. str. Racovita 12. Bucuresti. A. str. Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740. str. Ion Mosi 1. 4 apartamente. G-lisim Stalin 19 4746. Mihail Eminescu 35 4754. Toamnei 119 4749. Toamnei 8 . Bucuresti str. Munteanu Emil. Petrini 6. Marinescu Atanasia. str. Dragos Voda 4 si 6 4759. Bucuresti str. Bucuresti. Mihailescu Ion. Arcului 26 Sinaia. str. Vladescu 15 4742. Mihai Elisabeta. Bucuresti. Bucuresti str. Maresal Tolbukin 113 4729. Bradului 22 a 4760. Fainarai 10 4747. Bucuresti Bd. 3 apartamente. Marinescu Alexandru. M. Mehedinti Simion. Metta C-tin. 3 apartamente. str. Bucuresti str. Bucuresti str. Conta 12 Sinaia. Bucuresti str. Lascar 54 si 56 a 4755. str. Turnescu 12. 6 apartamente. Th. Calea Calarasi 107 4733. 3 apartamente. Bucuresti. G-ral Manu 1. str. Calea Victoriei 112 4730. Robescu 17. Dr. str. V. 4 apartamente. 14 apartamente. Mirescu Tarsita. Margosian Horeu. 4 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. Marinescu Mihail. Bucuresti str. 7 apartamente. Marinescu Alex. Dionisie 9 4738. 5 apartamente. Cuparului 3 4736. Bucuresti str. str. 5 apartamente. 4756. Manolovici Jean. Castiliei 2 4758. Dr. V. C. Marculescu Toma. Matturi Emilia. Bucuresti. Marcu Victor. 5 apartamente. Furnica 63 4744. Murgoci 4. Bucuresti str. Porf. Bucuresti str. Dr. Dr. Bucuresti. calea Floreasca 98. si Elena. Marinescu Th.

Bucuresti Intr. Moran Estera. str. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bitoliei 27 Breaza. si C-ta. Manolescu C-tin. Intr. Bucuresti str. Aleea Vasiliu 12 4766. 29 apartamente. calea Victoriei 128 b. Marcu Jean. Bucuresti. 3 apartamente. Manolescu D-tru si Elena. str. Bucuresti str. C. Bucuresti. Bucuresti str. calea Serban Voda 235 4793. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita. Maldararescu Ana. Mosilor 28. Musat G. str. Intr. Ion. Margineanu Lucia. str. Cal. Eroilor 293 4767. Edilitatea 4775. Bucuresti. Maria. 7 apartamente. str. Moga Matei si Irina. Marcovici Emil succ. 5 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti str. Lot 89 B. Bucuresti str. jud. Legendei 1 4790. str. str. Gramont 28 4780. Cosbuc 46 4772. str. Mititelu Maria. 7 apartamente. Mateescu Gheorghe. 3 apartamente. Moisescu Maria si Gheorghe.4761. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bd. 3 apartamente. Spatarului 18 4794. Constanta. Bucuresti str. Cortului 6 4769. str. 2 apartamente. Margarit Nic. Stefan Mihaileanu 36. Republicii 136. Londra. str. Mamaia. 2 apartamente. Dionisie Lupu 12. Mehedinti Wanda. Bucuresti. str. str. Poenaru Bordea 15 4765. Av. Bucuresti str. Calea Dorobanti 51 4791. Cioranescu Ecaterina. si C. Cristian Tell 31. str. Marcu D. Bucuresti. str. str. str. Gogu Cantacuzino 58 4768. Stefan cel Mare 230 4789. Curtea de Arges. str. Filimon Sarbu 16 4785. Margulis Beatrice. 3 apartamente. Merlescu Elena. Bucuresti str. 4 apartamente. calea Victoriei 101 4792. 8 apartamente. Sirenelor 53 4774. Mihailescu Ioan. Macarovici Viorica. Galati Bd. Bucuresti. Bucuresti. Palade 51 4781. Colentina 85. Mihailescu Jean si Constantina. Matei Maria. 5 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Moisescu Theodor. Verei 2 4777. Ciprian Porumbescu 11 4762. Legendei 3. 4 apartamente. Mandrin Elena. Brezoianu 15. GH. Romana 37. 4 apartamente. Moldoveanu M. str. Bucuresti sos. Mantea Stefan. Careu 40. sos. Ploiesti. 6 apartamente. Campulung-Muscel. str. . Sebastian 77 4779. 3 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Marinescu Irimia. 4 apartamente. str. Dr. Petre Cretu 41 4784. 3 apartamente. Manafu Ilie si Filofteia. str. Cuza Voda 42. 3 apartamente. 8 apartamente. str. str.. Oltenitei 188 4763. Radu. 11 Iunie 18 4787. 3 apartamente. 3 apartamente. Cuza Voda 3. Paleologu 5 bis. Bucuresti. Malesevski Ana. Mateescu Mioara. Minotaur 82 4778. 9 4782. 5 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti str. I. Duca 9. 10 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Marinescu Maria. Negru Voda 4 4776. Traian 146 4773. Bucuresti. Eremia Grigorescu 14 4771. Muzeul Fundeni 6 4783. Aurel Vlaicu 154 4786. Gh. Negru Voda 21 4770. str. Bucuresti. Marinescu Mioara. N.. Tomescu 14. Bucuresti str. Menu P. Cal. Marinescu Nicolae. Colentina 47 4788. Lister 47.

Bucuresti. Mizrahy Mira. 11 4829. Rosetti 5 4822. Margulis Maria. str. Gral Angelescu 171 4808. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. Icoanei 68 4797. Ionescu Jon 10 4802. str. 3 apartamente. Constantinescu 1 4825. Putul de Piatra 8 4815. str. Vasile Lascar 18. Moldovan Gabriela. Filipescu 7. Popa Russu 30. Manolescu Elias. str. Modrogan 15 4796. 98. Mazilu Gh. 3 apartamente. Mihaescu C-tin. 7 apartamente. 1 Mai. C. Bucuresti. Marian Nanu. 6 apartamente. 10 apartamente. Marinescu 5 4809. Neogiu 6 4823. str. Bucuresti. 5 apartamente. 379 4819. 6 apartamente. Bucuresti str. 8 apartamente. Moga 6 4804. Marinescu Victoria. Bucuresti str.. Marinescu Gabriel. 2 apartamente. Martin Maria. Bucuresti. Slatineanu 22 4807. Spiridon 10. str. Striharet Nasta. str. 4 apartamente. Al. Ion. Bucuresti. Mincu Sorin si Florica. Brasov. str. str. 3 apartamente. Mihailescu Denis. Eminescu 96. Maria Rosetti 21 4824. Plevnei 44 4817. Bucuresti str. Romulus 23. Alex. Iorga 15 4813. M. Miclescu Margareta. Bucuresti. Banul Mihalcea 1 4818. Marinescu Alexandru. Brasov. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Morariu Alex. Bucuresti Cal. Lt. str. Bucuresti. Mendelsohn Sigismund. str. str. Meltiade Chiralcu. 9 apartamente. Mihailescu Dorina. N. Bucuresti. 4 apartamente. Dr. Polona 21. Bd. Potcoava 31 4805. str. 4 apartamente. str. Bucuresti str. str. Filipescu 7 4812. 5 apartamente. str. 5 apartamente. Fundatiei 6 4799. Dorobanti 100 4816. Cauzasi 10 4820. Beldiceanu 2 4821.4795. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Mincu Petre. Polona 6. 6 apartamente. Galati str. 4 apartamente. str. Silvestru 73 4827. Bucuresti str. str. Sf. 13 apartamente.A. Mares Maria. Mazilu Nicolae. Mardan D. Teodora. 13 Februarie 36 4801. Bucuresti str. 9 apartamente. cal. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str Filimon Sarbu 19. str. Serban Voda 34 colt Princ. str. Manuel Dumitru. Bucuresti str. 2 apartamente. Mihai Foisoreanu 21 4806. Sf. 3 apartamente. Italiana 7. Adela. 3 apartamente. Bucuresti str. str. Mendelejeff 12. Bucuresti str. 2 apartamente. Mares Dorothea.. Marinescu Aurora. str. Bucuresti. Int. N. Bucuresti. Floreasca 19. Mohai Nicolae. Marinescu Florian.. Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. Sfatului 2 4800. Hirschev 4. Mavroiani Raro Maria. 4811. 4814. str. Roma 16. Mancas C-tin. 6 apartamente. Predeal. Spatarului 31 Colentina Pipera. . 4 apartamente. Bucuresti str. Unite 4828. Miclescu Ion. Marinescu Eufrosina. Eliade Radulescu 5. Mogosoaia 8. 4 apartamente. Bucuresti str. str. Mesrobian M. 3 apartamente. Mocanu Ion. Balcescu 42 Bistrita. N. Bucuresti. 4 apartamente. Polona 108 4810. Mungheni A. str. Gheorghe Nou 13 4803. Nic. Bucuresti str. 6 apartamente. Mitilineu I. str. Slatineanu 13 4826.

Mamaligescu I. Bucuresti. str. Nerva Traian 22 4860. str. G-ral Angelescu 27. Martonov 2 4856. Dorian 22. 4 apartamente. Dristorului 144. str. Bucuresti. Mateescu C-tin si Zoe. 32b 4852. Sergiu 32. Col. 5 apartament Bucuresti Sos. str. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Radu si Serban. 5 apartamente. Ionica 4 4844. Matache Aurelia. str. str. Marinescu Petre. str. str. Micsunescu Margareta. 4 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Racota 18 4861. 4 apartamente. Mihailescu Stefan. str. Bucuresti. 9 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Moreseanu Ion si A. Bucuresti str. 12 apartamente. Chindiei 16 4833. Bucuresti. 2 apartamente. Aurora 7. Macsai Ecaterina. Bucuresti str. str.. Maria Mnatioros. 16. 15 apartamente. Imparatul Traian 14 4862. Schitu Magureanu 25. Brezoianu 38 4845. str. Radu Popescu 10-17 4857. str. Margaritescu Polifran. Mavrodin Ilie. Arcului 3. Bucuresti. Sipotul Fantanelor 7 4855. Bucuresti. 6 apartamente. 13 Decembrie 54. str. str. 6 apartamente. Bucuresti Intr. Stirbei Voda 131 4866. 29 4840. Musatescu Valeria. Frumoasa 4. sos. most. Elena. Patrascu Voda 5 4835. Vitan 197 a. 5 apartamente. Bucovina 6 4841. Alex. Bucuresti str. str. 4832. Martini Elena. str. Bucuresti. 4 apartamente. Milea Ion. Bd. Roman str. str. Manea Anghel. Emanuel Dr. Stirbei Voda 110a 4848. Paris 15. Manolescu Stelian. 7 apartamente. 3 apartamente. Popa Nan 71. str. 4 apartamente. Brezoianu 41 4847. Bucuresti. Slatineanu 5 4838.. Grozavesti 10 4865. Mantyoros Gh. str. 8 apartamente. Brasov str. str. Vlahuta 14. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Dimitrie Onciu 53 4842. 3 apartamente. str. Caraiman 139. Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. Oziris 4 . 3 apartamente. Sft. Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. 4 apartamente. Maier Leon. Manciu Const. Viesparilor 54 4836. 4864. Mazilache Heda. Moraru Elvira. Dr. 11 apartamente. str. Mihailopol Anastasie. 5 apartamente. Murgu Gh. Merghesi Amalia. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Mihailescu Eugenia. 2 apartamente. Bucuresti calea Plevnei 131 4854. Kisseleff 29. Ion Procopie 24-26 4834. 5 apartamente. Gh. Manastirea Horez 9 4850. 5 apartamente. Republicii 76 4858. Bucuresti. str. Bucuresti. Mateescu Ion. Virgiliu 25. str. Mihaiescu Maria most. Bucuresti. Lucaci 50 4853. Baritiu 5 4863. Bucuresti. Braila str. 7 apartamente. Octav Cocarascu 84 4851. str. Speranta 1 4859. Bucuresti str.. Metioru Nicolaea. Crisului 8 4837. Bucuresti. 4 apartamente. Marculescu P Viorica. str. Bucuresti str.. Berzei 103 4843. Mesteru Toma. Dobrogeanu Gherea 234864. Mihu Nicolae. 5 apartamente. Cobalcescu 20 4839. Melinte C-tin. Mateescu C-tin si Lidia.4830. Mihaita Tudor zis Matache. 5 apartamente. 9 apartamente. Th. Bucuresti str. Bucuresti str. sos. Manoliu Elena. Bucuresti calea Grivitei 11 4846. Mihailescu Ion. Marinescu Stefan. Dumitra Anastasia 8. Bucuresti str. Morilor 8. 7 apartamente. Galati. 5 apartamente. Mares Constanta. 5 apartamente.

str. Ploiestsi str. Marinescu Ana. Misirbiu Vladimir. Marcovici Em. Marculescu Elena. sos. 6 apartamente. Bucuresti. Nic. Miron Atena si Dumitru Jeana. Mainescu Alex. Marinescu Florea si M. 11 apartamente. si Bucura. Moga Adelaida. str. Justitiei 62. Aparatorii Patriei str. 4 apartamente. Manastireanu N. Mihaescu Stefan. Bucuresti str. Mitroiu Aneta. Bucuresti. C. 4 apartamente. Mihailescu Nic si Paul. Nic. str. Duca 19 4890. Mateescu Alexandru. calea Vacaresti 104-106 4868. Bucuresti str. Bucuresti. 7 apartamente. str. Moisescu Nicolae. str. str. str. Bucuresti str. calea Calarasi 187 4895. Vasiescu Iosif 71 4901. 2 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Iancu Capitan 22-20 4894. Vlad Dracu 6 4898. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita. Sararu. Traian 177 4882. Bucuresti aleea Zoe 9. 3 apartamente. Ronda 45 4870. 3 apartamente. Bucuresti. Pictor Obedeanu 30-28. str. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. Barbu Vacarescu 3 4886. 12 apartamente. 8 apartamente. str. Bucuresti str. Chiristigii 10-12. 8 apartamente. str. str. Mosandrei Gheorghe. Moisescu Maria. L. Negri 20. Marin. Serg. Bucuresti. Bucuresti str. Delea Veche 48. Marinescu Antoaneta Rodica. Trifu 22-29 4876. 6 apartamente. str. Agricultori 53 4873. Bucuresti str. Bucuresti. 173 4884. Micu Alexandrina. str. Bucuresti str. Bucuresti. str. Aristide Briand 8 4891. Profetului 5 4893. str. Mateescu Paul. Marin. 8 apartamente. Bucuresti calea Dudesti 185. Bucuresti str. 5 apartamente. Herescu 11 4871. Micu Aurel mostenit. 14 apartamente. Craiova str. Bucuresti. Stirbei Voda 190 4881. Bucuresti str. Marinescu C-tin. Melie Malvina. Mueller Gustav. 3 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Negru Voda 153 4874. 11 apartamente. 12 apartamente. Alexandria 6 4885.4867. 11 apartamente. Calusei 54. 7 apartamente. Sold. Matei Voevod 141 4897. str. Bucuresti. G. 5 apartamente. Ion Frimu 13 a. Maresal Tolbuhin 50 4880. Popa Tatu 35 4877. 6 apartamente. I. Martin Nic. 12 apartamente. 4 apartamente. str. Marcovici Marcel. str. Moscovici Samuel. Calarasi 58 4872. Neagu Florea 7. 12 apartamente. Marinescu Alexandrina. Iorga 32 4889. 15 apartamente. str. Zidurilor 21 4879. Moscovici David. 8 apartamente. Manescu Voica. M. Macincescu Valentina. 6 apartamente. Bucuresti. 13 Septembrie 162. Dr. Bucuresti str. Gh. Armeneasca 13. str. Marinescu Radu si Neaga. Dimitrov 95 4875. Bucuresti str. Anastasia Panu 3 4899. Bucuresti str. Bucuresti str. Bradului 42 a . Bucuresti. Gangelor 8 4900. Parfului 12 4878. Mateescu Alex. 16 apartamente. Logofatul Tautu 12. Bucuresti str. Maricezu Andrei. Cuza Voda 22 4869. Bucuresti str. Manu C-tin si Elena. Elea 26 4883. Agricultori 59. Campulung Muscel.. 6 apartamente. Bucuresti. Marin C-tin si Anghelina. Bucuresti str. Mateescu Gheorghe. Apolodor 2 4888. soseaua Runcu 400 4892. 59 apartamente.. Bravu 90 4887.

Dionisie Lupu 55 4905. Bucuresti Calea Mosilor 165. Foisor 41 4920. Mihai Florica. Alfred.. 6 apartamente. V. 16 apartamente. Mura 33 4908. 10 apartamente. Colentina 40 4934. Urlati. Bucuresti calea Mosilor 255 4923. Mihaileanu Elena. Bdul Tolbukin 45 4903. Toamnei 110 4918. Agricultori 14. Magheru 27. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Modreanu Sofia. 4 apartamente. Mihai Bravu 54. Dr. Merovici Iancu Frieda. Matei Elisabeta. Buzesti 24. str. Halelor 3. Bucuresti str. Rubinelor 7 4931. Bucuresti str. Mata Grigore si Vasile. Bucuresti str. Bucuresti sos. str. Bucuresti str. Sub. Ilarie Kendi 8. Cleopatra si Th. 4909. Spl. Radu de la Afumati 59 4910. Moise Elena. str. Marinescu Ioana. str. str. 6 apartamente. Ing. calea Grivitei 96 4911. 13 Decembrie 35 4919. Bucuresti. Lister 18. str. 18 apartamente. Domnita Florica 12 4930. Bucuresti str. 8 apartamente. Parfumului 37-39. Mirion Ilie. Grigore Mura 34. Bucuresti sos. Michell Sabina. str. Dr. Vasile Cristescu 20 4936. Moscana Henriete. Milianu Necula si Elena. str. Gorgan Spataru 27 (Colentina). Lake. Bucuresti str. Bucuresti str. Bd. Bucuresti. Mendelsohn Matei. str. Bucuresti. Brasov 11 4912. 4 apartamente. str. Samuel Vulcan 53-55. Maisler Elisabeta. Bucuresti str. 4 apartamente. Tolbukin 21 . Mihalteanu Maria. Ratzi Tapulos. Bucuresti str. Medianu Ion si Olga. Stefan Gheorghiu 9 4906. 15 apartamente. 19 apartamente.4902. Marinescu Ion. 14 apartamente. Edgar Quinet 3. 8 apartamente. Buzesti 24. Mantuleasa 31 4915. Bucuresti str. 3 apartamente. A. Mihai Paula. 11 apartamente. 13 Decembrie 54-26. Busteni calea Victoriei 7 4926. str. Bucuresti. Ing. Atelierului 20. Stefan cel Mare 105 4928. 6 apartamente. Panduri 1 4927. Stan Poetas 16. Iasi. str. Cristescu 11 4929. 4 apartamente. 14 apartamente. Marunteanu Grigore. Bucuresti str. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti Calea Mosilor 364. 20 apartamente. 10 apartamente. Margarit Ion si Constanta. Milos Ecaterina. Julles Michelet 25. Placerii 6 4907. Mateescu Stefan. Bucuresti str. Cenuseresei 1 4935. Uranus 25 Constanta. Bucuresti. str. Munteanu Radita. Magsia D-tru. Mihoci Costica si Maria. Intr. G-ral Angelescu 96 4933. Mussir Nicolae. 9 apartamente. Popa Nan 74 4916. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 17 apartamente. Marcus Cerna. Mucetului Prahova 9. Bucuresti calea Calarasi 216 4914. 5 apartamente.. Bucuresti str. Panu 6. Bucuresti Bd. Unirii 47 4922. Ardeleni 6 4932. str. Marcovici Sabina. str. Braila str. Manu Filip. 5 apartamente. Decebal 4 4925. Millia Vasile si Tasca. 3 apartamente. Franzelari 9 4921. 5 apartamente. Dacia 21 4913. V. Al Donici 36 4904. 7 apartamente. Agricultori 105 4924. Miroiu Gheorghe. Bucuresti Bd. Mandica Ion. 6 apartamente. Mihailescu Paul si Nicolae. 15 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. Gr. Mendelsohn N. V. Bucuresti str. 4 apartamente. str. Briand 6. Bucuresti str. str. Foisor 15 4917. Manolescu A.

Bucuresti str. 6 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Fluerului 17 B 4943. Massler Albert. Sabinelor 94-92 4960. 6 apartamente. Brasov. Malatesta Lucia Maria. Moruchian Barabet. str. calea Mosilor 140. str. Parfumului 37. Tepes Voda 43-45 4971. Cuza Voda 48 4955. Mazliach Miron. Bucuresti. Voda 16 4954. Pantelimon 234 4953. Bucuresti sos. Bucuresti. Matasari 36 4952. 7 apartamente. Moscovici Heinrich si Fany. Mucata Alexandru. Bucuresti str. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti. str. Marinescu Petre. Melschisedec 9 4939. Manolescu Cristian. Delea Veche 31 4948.. Moise Elena. 10 apartamente. 6 apartamente. Valeriu Braniste 38 4962. Marinescu Alecu. N. Mendelsohn Valeriu. Bucuresti str. str. Morlova Teodora. 7 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 4 apartamente. Pop de Basesti 56 4942. Bucuresti str. Bebeca. Mogaldea Trina. Bucuresti str. sos. Pictor . Wilhelm . Ep. Bucuresti Bul. 6 apartamente. Bucuresti str. str. 7 apartamente. 4 apartamente. Calarasi 325-327. Bucuresti cal. Bucuresti. Minculescu Elena. Bucuresti str. Meacet 8 4940. Stefan Gheorghiu 33 4961. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti str. Mihailescu Zoe. 4 apartamente. Bucuresti sos. Milencovici Bojidar. Muzelor 11 4956. Mihaescu Const. 12 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966. 6 apartamente. 3 apartamente. Mihailescu Ileana. 13 apartamente. Agricultori 11. si Spiridona. 6 apartamente. str. Visinilor 3 4941. str. 10 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucuresti str. Mencer Isidor. Dobrogeanu Gherea 11 4963. Clucerului 88 Targoviste str. Olimpului 9 4970. Bucuresti str. Matache Stefan. Odorhei 4. str.7 apartamente. Ion Maiorescu 23 4946. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949. Marinescu Eugenia. Marinescu Leonida. 26 apartamente. 62 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Madolea P.. str. Colentina 20 4967. Madescu Al. 5 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. Avrig 9. Speranta 149 4964. 30 Decembrie 79 4968. Munteanu Vasilichia. Teleorman 9. Mancas Anastasia. Mihai Bravu 2 4969. Marinescu Zinca. str. Icoanei 113 4938. Brezoianu 35. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Marinescu Anghel. Mihai Bravu 186 4945. 11 apartamente. Vaselor 74. 6 Martie 93 4957. Bucuresti str. Munteanu Elena. Mitu Simion. Marinescu Ilie. Mincu Traian. 4 apartamente. Calea Grivitei 98 4959. Zece Mese 12 4958.4937. Maldarescu Natalia. 3 apartamente. 20 apartamente. Agricultori 84. Mihaescu Elena. Domnita Florica 12 4951. Munteanu 2 4950. str. Bucuresti str. 3 apartamente. Orzari 58 b 4947. Th. 9 apartamente. Marinescu Marin. Ilarie Chendi 21 4944. Tolbukin 33 4965. sos.

Arionoaia 2 4988. Eminescu 7 si 57 4980. Bucuresti str. Milea Toma. 5 apartamente. I. Bucuresti str. Maia Emanoil. Bucuresti str. Manta Radu. 4 apartamente. Negustori 24. 15 apartamente. Metaxa Contre Sofia. Slatineanu 29. Bucuresti str. Minculescu Sophia. Magazinele Mercur S. Bucuresti str. Bucuresti str. 8 apartamente. 3 apartamente. str. calea Dudesti 47 4976. N. Gramont 18 si 20 4977. Duca 4997. Bucuresti str. 8 apartamente. 5 apartamente. Vlaicu Voda 67 4990. Bucuresti str. 9 apartamente. 9 apartamente. Moisescu Elena. Bucuresti str. Mazilescu Marin. Unirii 72 si 74 4981. Marinescu Victor. Bucuresti str. Botosani str. 4 apartamente. Bucuresti. Marinescu Cristian. Demostene 30 4986. Bucuresti. Mueller Carol. 12 apartamente. Mateescu Maria. Bucuresti B-dul Dacia 37 B. 6 apartamente. Maxim Gorki 5. Martini Capitani.. Filipescu 29. Labirint 38. Mathe Ion si Maria. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti str. 15 apartamente. Miclescu Virginia. 19 apartamente. str. Calea Vacaresti 70 bis 4982. str. Negru Vod (Baneasa) 18. 4 apartamente. Bucuresti str. Fabricei 49 5001. Maimarola Felicia. Drumul la Tei 27 5004. Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. Bucuresti str. Popa Savu 18. Viitorului 141 bis 5007. Mitroi C-tin si Maria. 4 apartamente.Luchian 10 4972. Bucuresti. Oradea Mare 82 4991. G. Bucuresti str.A. Sinaia. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Brutus 150 4995. Bucuresti str. Dr. 3 apartamente. Malcoci C-tin si Alice. Bucuresti str. Marcus Gh. Mihai C-tin. Moisa A. Radu de la Afumati 76. Bucuresti str. F. 6 apartamente. Maitrot Rene Marie. Mosescu V. Mrosa Eugen si Lucia. Bucuresti str. Robescu 10 4973. 9 apartamente. C. str. N. Bucuresti str. Marcovici David. Mendel Iosif. Montesi Alexandrina si Holban. Bucuresti str. Micsunele 11 4978. 3 apartamente. 3 apartamente. Castiliei 5005. 3 apartamente. Manea Foca. Bucuresti str. Banu Maracine 23 4987. Marin Serghiescu 14 4998. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Bucuresti str. Olga Bancic 4 4993. 9 apartamente. Bucuresti str. Viitor 145 . comuna Militarai str. 2 apartamente. 3 apartamente. 8 apartamente. Unirei 23 4975. Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. Caimatei 16 4992. 6 apartamente. Mitzel Sura Hana. Stefan Burcus 5. Mateescu Matei. Ilie Pintilie 24 4999. Mizraby A. str. Balcescu 9 a 5006. 4 apartamente. Calusei 4 5002. Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000.. 8 apartamente. Bucuresti str. 5 apartamente. Icoanei 108 str. 2 apartamente. Paleologu 10 si 24 4979. Bucuresti str. Logofatul Taut 24 4984. Arh. str. Popa Savu 2 4996. Bucuresti str. Moscovici Isac. Muradian Ecaterina. Marinescu Nicolae. 7 apartamente. str. 3 apartamente. Puicu si Rezisi. si Paraschiva. Ida. Manole Horia. Banu Maracine 41 4974. Marinescu Apostol. M. str. Cantemir 6 4983. colt Batistei 12 4985.

Musat Elena. str. Bucuresti str. 11 apartamente. str. Miculescu Vasile. Manoliu Gh. str. Mihailescu Gh. Mihailescu Ioan. Abrud 70. Costilea 12 5023. 8 apartamente. str. str. Bucuresti str. Lt. Pasteur 17 5032. Mildner Rudolf. Bucuresti str. Marinescu Vilanella. Marica Alex. Bucuresti str. Olteni 4. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti str. 8 apartamente. 12 apartamente. Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. str. Republicii 69 5024. Bucuresti str. Kogalniceanu 22 5038. Banu Manta 33. N. Barlad str. Bucuresti str. Viitorului 92 5016. Bucuresti str. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10. Romulus 4. 10 apartamente. str. Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. str. Bucuresti Calea Grivitei 39. Marcopol Nicolae. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. str. 2 apartamente. Gogol 25-27 5035. Aradul Nou str. 10 apartamente. Mironescu Traian. Burghelea 7 a 5031. Bucuresti str. Moscovici Jean si Hortansa. Marchetti Italia. Batistei 16 A 5034. 24 B. Blanduziei 3.. Titulescu 64 5014. Cometa 41 5019. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti str. Marculescu Maria. Marculescu Lucia. Mantulescu Sabina. 15 apartamente. Bucuresti Calea Dorobani 52 5010. Matache Dobrescu 12 . 4 apartamente. 7 apartamente. 6 apartamente. Maria Hagi Moscu 31. V. Muntenescu Mihail. Draghescu 2. Moruzi Valeria.. Mendel Samuel Alex. Bucuresti str. Th. str. Vasile Gherghel 87 Com. 16 apartamente. Muma Stefan. Rosetii 13 5012. 9 apartamente. Musetescu Gh. N. 5 apartamente. Serban Petrescu 2. 3 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti str. Rudeanu 70 5029. Balcescu 25. Bucuresti str. Sinaia str. si Ileana. Clabucetului 25. 5 apartamente. Mihalcescu Maria. Bucuresti str. Cumpatului 16 5011. str. Bucuresti str..5008. Bucuresti str. str. Sahia 47 5017. 4 apartamente. 8 apartamente. Maria Rosetti 51 5009. M. 9 apartamente. Bucuresti str. Titulescu 90 5056. Mihaescu Maria. Manescu Calarasi. Vasile Lascar 13 5013. Sagetei 1. Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. str. 3 apartamente. str. N. Bucuresti str. Av. Bucuresti str. Dr. str. Av. Bucuresti B-dul Banu Manta 44. 5 apartamente. Vasile Roaita Vila Cetatuia. Parangului 11 5021. Mircea Voda Busteni. 4 apartamente. Bucuresti str. Putul lui Craciun 14. Marinescu Marta. Titulescu 68 5028. Bucuresti str. Bucuresti str. Massaci Alex. 1 Mai 83 5027. 3 apartamente. si Stefania. Vasile Lupu 19 5015. si Zoe. 26 apartamente. Barbu Vacarescu 117. Motas Zoe si Leon Zoe. Lascar 20. Bucuresti str. Traian 84 5037. 5 apartamente. Michaileanu Augusta Florioara. Stirbei Voda 158 5030. 6 apartamente. Modreanu Petre. G-ral Anghelescu 12 a 5025. Moraru Nicolae. Constanta str. Mohr Maria. N. Beller 9 5033. Marinescu Craciun. Ana Ipatescu 17 5026. Alex.

Manciulescu C. Muntenescu Savu. Marculescu C-tin si Niculina. Ghiocei 25 5041. Bucuresti. 2 apartamente. 10 apartamente. Vasile Lascar 108 5052. Bucuresti B-dul Miciurin 52. Iliescu 43 si 45 5058. Bucuresti str. 7 apartamente. Vasile Gherghel 78. 6 apartamente. 16 apartamente. Romana 97 5048. Bucuresti str. 11 apartamente. Baneasa sos. Radovici 2 5044. Muntenescu Nicu. 3 apartamente. Aristide Briand 21. Bucuresti str. Dionisie 12. Frumoasa 28. 5 apartamente. str. Pitar Mos 8 5043. str. Bucuresti str. Mirescu Nicolae. Principatele Unite 8. Bucuresti str. 2 apartamente. Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. Mante Constantin. Bucuresti str. Calea Victoriei 95 5050. 26 apartamente. Margasian Z. str. Dimitrov 12. Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. Roma 3 Poiana Tapului Bd. Mateescu Monica. Maica Domnului 14 5054. B-dul N. 17 apartamente. Manolescu Vasile. Mihailescu Gastor. str. Mihailide Eufrosina. Stirbei Voda 114-116 5068. 7 apartamente. Bucovinei 25 5063. Manescu Alex. Aristide Briand 21 5060. G-ral Alex. Bucuresti str. Bucuresti str. Berzei 4 B 5064. str. Misu Alexandru. Bucuresti str. Bucuresti str. Banului 1. Episcop Radu 37 5049. str. Frumoasa 6 5070. Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. Bucuresti Sos. 12 apartamente. 14 apartamente. N. GH. Bucuresti str. Boteanu 3 . Aurel Vlaicu 96. Bucuresti str. Dumitru. 5 apartamente. Missu Maria Luiza. Erna. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. 5066. 3 apartamente. Buzesti 86 si 56 5067. str. Lizeanu 40 5061. str. 4 apartamente. Marculescu Toma. Moga V. Stefan cel Mare 166 5047. Marich Olga. Mera Florica. Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. Miron Cezar Paula. Ronda 39 5042. Titulescu 44 5072. 6 apartamente. G-ral Angelescu 90 5065. Bucuresti str.5039. 9 apartamente. Molan Ion. Eug. Bucuresti. Silvestru 30. 4 apartamente. Predoleanu Ana. Bucuresti Calea Grivitei 214. Traian 202 5040. Vasile Roaita 3 5056. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. 17 apartamente. Mihailescu Ioan. Mititelu Angela. 5 apartamente. Octav Cocarascu 61. Bucuresti-Ploiesti 51. Baneasa str. Mera Lucia. Manolescu Angela. Avram Iancu 8 5045.. Bucuresti str. 7 apartamente. Oltarului 12 5062. Midan C-tin si Maria. Muntenescu S. Titulescu 92 si 96 5046. Bucuresti str. Mureseanu Elena Visoiu. Marinescu Ghita succes. 8 apartamente. Bucuresti str. Matasari 5a5 5069. Banului 3. 8 apartamente.. 6 apartamente.. 15 apartamente. Macar. Bucuresti str. str. Mihailescu Elena. 7 apartamente. Independentei 15 5055. Calea Mosilor 237. Mardaloescu. Bucuresti str. Nanu Muscel 5 5071. 4 apartamente. str. Ep. Bucuresti str. Sinaia str. Manolache Ana.. Miron Ilie. 3 apartamente. Brezoianu 18. Mueller Barbara. str. Radu 31. Bucuresti str. str. Adm. Bucuresti str. Bucuresti str. Aviator Th. str. 2 apartamente.

Bucuresti. str. Bucuresti str. Moldoveanu Stefan. 5 apartamente. Ion. str. 5 apartamente. Bravu 171 str. Isvor 109 5086.. N. Bucuresti str. Pitagora 35 5094. Mihail P. 2 apartamente. str. 64 apartamente. str. Bucuresti sos. Bucuresti str. 10 apartamente. Dr. Elena Doamna 33. M. 10 apartamente. 4 apartamente. Ghica Voda 35 5091. Marin Ion si Ioana. Berzei 97. str. Bucuresti str. Intr. Stefan cel Mare 267 5078. str. Radu Voda 23. Gherea 8 5099. Cobalcescu 43 a.. Mironeanu Ecaterina. Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. Unirii 40 5084. si Vargolici Jalea Paulina. Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. Bucuresti str. Bucuresti. 5 apartamente. Traian 222 5076. Moraru N. Titulescu 43. Oitelor 8 5085. Negului 10 5077. Sos. C. Bucuresti str. Republicii 17 5082. Xenopol 8-10 5081. Spl. Bucuresti str. Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. Manolescu Elena. Av. Campulung str. 10 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. Dr. 19 apartamente. M. Bucuresti. Soveja 36. Mitrica Ilie. Alexandrescu 54. Marinescu C-tin. Mihailescu C-tin. 11 apartamente. Titulescu 175 5103. 5 apartamente. 9 apartamente. Martzu Elena Lila. 3 apartamente. I. Mircea Ciobanu 10 . Meltzer Toma. Marcu Constanta. 15 apartamente. 13 apartamente. 3 apartamente. apartamente. Bihorului 39 5095. Bucuresti str. Turnescu 14. Baritiu 21 5102. 11 apartamente. Misanian Krilcor. Bucuresti str. si Crisan 14 5090. Husi. M. col. Vanatori 10 5101. Vanatori 8 5087. Baldovin 11. str. Manu C-tin 29. Vasilescu 8 5104. Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. Spl. Bucuresti str. Maria. Milea Dumitru. Manta Gh. Stoenescu 11 5098. Bucuresti. Virgiliu 37 5074. Bucuresti. Motoc Alexandrina. 6 apartamente. Maior Boroziu 4. 3 apartamente. Radu Voda 23 a. Ancuta 2. Musetescu Elena. 5 apartamente. Masec Carol. Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. Stirbei Voda 122. 6 apartamente. Marinov Ion si Elisabeta. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice. H. str. 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. Dr. Modreanu Lidia Ana. sos. 5100. Unirii 42. Titulescu 133 5079. 4 apartamente. Marcovici 9. Bucuresti str. Bucuresti str. 6 apartamente. str. Baneasa str. Bucuresti str. Miroevschi Alexandrina. Bd. Cpt. Mandolini Alexandru. N. A. 4 apartamente. Maxim Elena. Drossu 3 5089.5073. str. 2 apartamente. Bucuresti str. 14 apartamente. Bucuresti str. N. Bucuresti str. 8 apartamente. 11 b. Sft. 3 apartamente.. Martzu F. Bucuresti str. Orzari 67 Pucioasa str. Mares Gh. Melechsohn Moisa. Meculescu Antoinette. Mueller Alois. Romania Muncitoare 9 B 5097. Cuza 74. Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. Gr. Stirbei Voda 92. 3 apartamente. Muresan Traian. str. 5 apartamente. Marinescu N. Bucuresti str. Manolescu Ion. Mondoc Iosif. Bucuresti Bd. D. str. Stefan 20 5105.

Alex. Doamna Chiajna 11 5131. Dionisie 53 Calea Victoriei 95. Bucuresti sos. Bibicescu 15 5119. 34 apartamente. N. 11 apartamente. Marinescu Const. 3 apartamente. Dionisie Lupu 5. Barbu Lautaru 20 5121. Mihailescu Elisabeta. Ion Atanasiu 7 5108. 3 apartamente. Vaselor 23 5120. 3 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Macavei Antoniette. Lenin 20 5135. Dr. Marculescu Ilie. Marian Gheorghe. str. Sfintilor 11 5137. Bucuresti str. Pomenirii 36. Mirica Dumitru. Bucuresti str. 3 apartamente. Tabla Butii 107. Bucuresti M. Sahia 39 5139. Bucuresti str. Bucuresti. 6 apartamente. Mociornita D-tru. Oltenitei 196 5122. Const. Vila Bistreanu 5115. Mihail si Eleonora. Matak Radu. 9 apartamente. Cumpatul 3. Bucuresti str. Berzei 18 5138. Bucuresti str. Mateescu D-tru. Peris. str. Emil Sergent 2 5128. Bucuresti str. 4 apartamente. Marin Anghelina. 12 apartamente. I. Bd. si Opris. 6 apartamente. Bravu 111 5113. Cuza Voda 124 5107. B-dul Balcescu 2 5130. Bucuresti. Mavrocordat Ghica. Vanatori 18 5123. Bucuresti str. Ion Ghiulamila 27. str. Luterana 21.. Floreasca 5124. Bucuresti sos. Mavrocordat George Nic si Irina. Vladescu Iacorache. Victoriei 208 5125. str. Dr. Bucuresti cal. M.5106.. Bucuresti str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. str. str. Dorobani 90 5112. Bucuresti. Bucuresti str. str. Bucuresti str. 4 apartamente. Modreanu Rodig. 202. 1 apartament Bucuresti Cal. Magikian Eduard. Marinescu Maria. Mandrenul Paula. Magurele 159 si 17 . Ana Ipatescu 20 5134. 8 apartamente. str. Academiei 35 5118. 4 apartamente. Sinaia str. str. Kuibasev 21 Vasile Roaita. Musatescu Mihail. Bucuresti str. Bucuresti str. Intr. Leon Voda 14 5136. M. 1 apartament. Paul Greceanul 24. Marcu Burah si Sima. Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. Ecat. Bucuresti str. Manciulescu Doina. 3 apartamente. Cobalcescu 36 5116. 4 apartament Bucuresti. Moga Octavian si Mariana. 3 apartamente. Mateescu Ion. str. 3 apartamente. Mazarini Niculae. Voda 41. 3. 3 apartamente. str. 2 apartamente. str. Calafat 76. Filipescu 7 5129. Eminescu 240 5117. Bucuresti str. str. Sinaia. Frumoasa 35 5114. Salvator 6. Bucuresti sos. str. Manolescu I. str. 204. Ciru Iliescu 27 5110. 4 apartamente. Metaxa Ecaterina. Pictor Romano 18 5132. Batistei 15. Dionisie Lupu 32. Bucuresti. Nic. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Marisov Constanta. cal. Misaleanu Valeria. 21 apartamente. Gutenberg 9 5133. Manolescu Amalia. str. Manolescu Constanta. 2 apartamente. Popa Soare 61 5126. Cazarmei 49 5109. Mociornita Margareta. Bucuresti str. 2 apartamente. Rahovei 199 5127. 1 apartament Bucuresti. Mociornita C. Madgearu Eugen si Nicolae. Constanta Iuliana. Mavrocordat Marica. Rahovei 200. 2 apartamente. Bucuresti str. 7 apartamente. 13 apartamente. Mendelejeff 1. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Aquila 45 5140. Sinaia str. Moisesian Rozalia. Bucuresti str. Musca Stefan. 4 apartamente.

Virgina Maria. Vacaresti 177 5151. 3 apartamente. Mihail Marinescu 10 5156. Mihalovici. Bucuresti str. Navaschi Natalia Margareta. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Nicolescu Ion. str. str. Budila 2. 8 apartamente. Maica Domnului 7 5157. Olimpului 82 5143. 4 apartamente. Niculescu Maria. Uranus 2 5150. Atena 9 5166. Bucuresti. Nicolescu Elisabeta. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti str. Nicolau Alexandrina. 8 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. Nicolaescu Elisabeta. Negulescu Cecilia. 7 apartamente. Bucuresti str. Nicolescu Lelia. Orzari 32 5160. 8 apartamente. Niculae Radu. 3 apartamente. Naum Nicolae. Bucuresti cal. Bucuresti cal. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. Negrescu Ion. Nestor Eufrosina. Nicolae Victor. 10 apartamente. Bucuresti str. Varful cu Dor 4 5162. str. Nicolau Maria. Neacsu Ion si Sofica. Bucuresti str. Tepes Voda 128 5148. 11 apartamente. Aurel Vlaicu 98 5159. Serban Voda 113. str. Putul cu Plopi 2. str. str. Negulescu Elena Mazareanu. Bucuresti str. Vineri 33. Maria Rosetti 47. Theodor Masaryk 2. Poteras 35 5170. Nicolau Ioan. 51 apartamente. Bucuresti str. Paradium 15 5161.. Bucuresti. Rahovei 66 5149. p-ta Lahovari 5a. str. 5 apartamente. Sold. cal.5141. cal. Nagler Ana. Gr. Carol Davila 1 5147. Bucuresti. Dimitrov 36. 13 Septembrie 125 str. Sf. Calarasi 34 N. b-dul Gh Cosbuc 47 5169.. Sahia 54 5158. Neuman Olga. Dionisie. Eforie Parcela 1008 5163. Bucuresti str. 7 apartamente. 5142. Nicolau Marin. cal. cal. 49 5168. Bucuresti. . Cotroceni 12 5145. Necsulescu Stere. Vladimirescu 55. Alexandrescu 58 5171. str. sos. Bucuresti str. Nedeianu M. 4 apartamente. Naumescu Olimpia. Nicolescu S. Niemandz Elena. 3 apartamente. Lanariei 105 5165. Alex. Nicolau Victoria si D. 2 apartamente. str. 4 apartamente. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti b-dul Gh. 5 apartamente. Nastase Ecaterina. Slavesti 8 5154. str. Bucuresti str. 5 apartamente. 22. Neagoe Dionisie. Bucuresti str. 98. Bucuresti. str. Atena 3 5164. 3 apartamente. Vatra Luminoasa 77. Armeneasca 36. 2 apartamente. Iliuta 6 5153. Bucuresti. 5 apartamente. Alexandria 20. Maica Domnului 38. Vasile Lascar 23 5146. Nicolaescu Eliza. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Fainari 44. Dudesti 39 5144. Bucuresti cal. Nicolescu Alexandria Ionita. Zaicari 16 5152. Bucuresti. cal. Rahovei 190 5167. str. 3 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti b-dul T. str. Calarasi 319.

Nicolae Radu si Gherghina. Nicolescu Anghel. si Ecaterina. Nicolescu I. Cristache. Nicolescu Bolintin. Nestorescu Suzana. str. M. Bucuresti str. Nicolocoglu N. 3 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti str. Nestarescu Barbu. Vulturi 51. 5202. Nicolici Ghizela. Neata V. Nitoiu Tanase. 5 apartamente. Cavafii Vechi 19 5196. Maior Campeanu . Avram Iancu 7a 5174. 2 apartamente. Negrutzi C. Bucuresti str. Eroului 85. C. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti..Cujarului Zei 6 5172. Bucuresti cal. Poincare 37. 11 apartamente. Nadler Beniamin Ioseph. Negulescu Maria.12 apartamente. 3 apartamente. Kalimache 45 5179. 13 apartamente. Bucuresti b-dul Gh. str. 5204. R. str. Bucuresti str. 7 apartamente. Arion 11. Bucuresti str. 9 apartamente. Negrescu Rozalia. Nedea C. Bucuresti str. 5206. 4 apartamente. Enachita Vacarescu 14 a 5184. Bucuresti str. Cpt. 187 5187. 15 apartamente. Nicolescu Stefan. 4 apartamente. Elena. 4 apartamente. Naldalu Maria. cal. Grivitei 466 5180. Bucuresti str. Negulescu Ion. 3 apartamente. 8 apartamente. 126 5182. Nicolau R. Ion. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 13 Septembrie 53 5185. 20 apartamente. Mihai Bravu 344. 3 apartamente. Calea Victoriei 208. Bucuresti. Alea Odobescu 17. Prof. Braila. 3 apartamente. Dr. Bucuresti str. 4 apartamente. T. Alexandru Orascu 1 5192. 13 Septembrie 47 5190. Carol Davila 3 5193. Principatele Unite 47 5178. str. G-ral Leca 33 5200. 9 apartamente. Bucuresti sos. Nitescu I. Witing 27. Ghiulamila 22 5189. Bucuresti str. Nicolescu C-tin. Ganovici 11. Nuni Ioana. B-dul Marasesti 100. 13 Decembrie 29 5183. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti cal. Bucuresti str. str. Poterasi 15 5201. Titus 7-9. b-dul Marasesti 19 5197. str. 13 apartamente. 8 apartamente. Magaziilor 2 bis 5188. 5 apartamente. 14 apartamente. Nicolescu Alexandrina. Calea Calarasi 298. Nicolocoglu Nicolae. Bucuresti str. str. 5 apartamente. str. Bucuresti cal. Liliacului 10 5191. Carol Davila 32. str. 3 apartamente. Nitoiu Vasile. Uranus 43 5195. Lt. 5205. Gh. 5203. Bucuresti. Nicolescu Zoe. 4 apartamente. str. Ana Ipatescu 15. Lister 53. cal. Alexandru Savulescu 21 5177. Niculescu Manache Marin. Nicolescu Radu si Victoria. Busteni. 3 apartamente. Justitiei 61 5181. Negoian Alfred. Nita Dumitru. I. Nicolescu Panait. G. Nicolescu Argesanu . 9 apartamente. str. Iuliu Valaori 13 5173. Mostenitorii Toader si Elena. Bucuresti str. 13 septembrie 90 5199. str. Nicolau Angela. Rahovei 105 5175. Bolintin. Negruzi 30 5198. Nicolescu Victor. Constantin Gnadt 31. Uranus 41 5194. Bucuresti str. Nevschirlian S. Bucuresti dr. Ion Taranu 18. Dimitrov 124. B-dul Libertatii 266. 5 apartamente. Plantelor 78 5176. 3 apartamente. Antim 68. Bucuresti str. 6 apartamente. 9 apartamente. Antim 72 5186. Speranta 152. Stan si Eugenia. str. Calea Calarasi 131. Mamaia-Constanta. Bucuresti str. Bucuresti str. str. Vasilescu 4. C.

Precupetii Vechi 54 5240. Nitescu Grigore. str. Minervei 66 5224. Stirbei Voda 12 Ploiesti. Dr. G-ral Manu 7.. 5210. Nastasescu Camil. str. C. 5 apartamente. Bucuresti. 5221. Bucuresti str. Nedelovici Stela. 5207. Icoanei 10 5241. Bucuresti. 8 5234. Corabia. Lueger 18. Cal. 7 apartamente. 17. 8 apartamente. Nicoleanu Maria. Negoescu Barbu. Niculescu Dumitru. 8 5220. 5218. str. Th. 3 apartamente. 3. 3 apartamente. 35 5225. Viorele 18. str. 14 apartamente. 5209. Bucuresti. Av. str. Bucuresti str. 22 apartamente. str. Calarasi 70. Speranta 37. Negulescu D-tru si Petruta. V. 5 apartamente. C. 5 apartamente. 8 apartamente. Speranta 124. Niculcea Miron. str. Nicolae C-tin si Efighena. Intr. Bucuresti. Nicolau Grigore Amalia. Romana 41 5219. Nicolescu Viorica. Niculescu Mizil. 11 a 5214. 5212. 8 apartamente. 13 apartamente. Laborator 146. Cal. Negulescu Constanta. Bucuresti. Mitrop. Nitescu Nicolae. str. 4 apartamente. Bucuresti str. 2 apartamente. Plevnei 230. Minotaurului 26. 8 apartamente. Dr. 5226. Sahia 28. Bucuresti str. Bucuresti. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau). 3 apartamente. 5 apartamente. Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 5213. Nitescu Maria Sanda. 15 apartamente. str. Bucuresti. str. str. Povernei 15.22. Cap. 4 apartamente. 10 apartamente. 16 apartamente. Alex. Nicolaescu C-tin. Roseti Cerealelor 4. str. Bucuresti Ana Davila 37. str. Bucuresti. 4 apartamente. 234 5238. Th. str. Stefan Mihaileanu 11 bis. Blaj 9 5228. Stefan Stoica 47 5229. 3 apartamente. Bucuresti. Nitescu-Stanescu Emilia. str. str. B-dul 1907 nr. Petru Rares 15 5235. Niga Adriana. 5217. Neamtu C-tin. str. str. 4 apartamente. Bucuresti str. Mercur 23 5242. Lascar 71 5230. Bucuresti. str. Niculescu Alex. str. 8 apartamente. Drosu 26 5222. Nicolau Ligia. Arad 8 5232. 5211. 5216. 22 apartamente. 9 apartamente. A. Negulescu I. Bucuresti str. Niculescu Ana. 17 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Arcului 7. Aleea Grand 20 5231. Staicovici 7. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Calea Rahovei 318. Democratiei 10. str. Bucuresti. Polona 108. str. Cristian Tell 12 5237. str. Bucuresti b-dul 6 Martie 95. Bucuresti. Alecu Russo 21 5239. 5208. Dumbrava Rosie 19. str. Romana 74 5236. 5 apartamente. Nestor Vasile. Bucuresti. Niculescu Ion. Negoescu Eliza. str. Neter Ana. Naumescu Cleopatra. Lascar 102 5227. 3 apartamente. A. Dorobanti 71 5233. V. Nicolaescu Elena. Remus 1. Bucuresti. Bucuresti. Nestorescu Arghira. str. 20. Bucuresti. str. Bucuresti. Saguna 14. 4 apartamente. Arionoaei 17. 5215. Niculescu Maria. Nicolescu C-tin. Bucuresti. Nicolae Ilie. Braila B-dul Karl Marx 63. str. Nicolescu Zenobia. Tunari 75 . Bucuresti. Nestor Vasile. 69 5223. Caracas 7. Cornescu 67. Bucuresti. 10 apartamente. 5 apartamente. Marinescu 22. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. str.

11 apartamente. Nica Dumitru. 8 apartamente. str. 3 apartamente. Niculescu Ecaterina.5243. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Narghezian Azarie. str. Bucuresti. Aurel Vlaicu 152 5272. Niculescu M. Bucuresti. Nicolaescu Aurel. Constanta. Nicolau St. Dragos Voda 58 5248. 3 apartamente. str. 8 apartamente. str. 9 apartamente. 5 apartamente. str. Nenciulescu Alice. str. str.. str. str. Nicolau Maria. Ionica 7. 14 apartamente. Niculescu Teodor. Popov 44 5265. 7 apartamente. I. Ana Ipatescu 52 5260. Bucuresti. 3 apartamente. Niculescu Constantin. Bucuresti. Popa Chitu 6 5255. Sf. 5 apartamente. str. Bucuresti. Ion Mincu 3 5270. Balcescu 3-5 5271. Treime 30. Bucuresti. 55 5267. Nicolau Mihai. Niculescu Vasile. A. str. str. Niculescu Gheorghe. Medic G-ral Severin 18. Dionisie Lupu 8. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Luigi Cazzavillan 5250. Bucuresti. Bucuresti. Iasi. 8 apartamente. Alex Sahia 6. Bucuresti. str. str. Ghica Tei 56 5247. 2 apartamente. 32 5245. Negru Sylvia. Bucuresti. Bucuresti. N. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. Sinaia. Dionisie Lupu 12. str. Bucuresti. str. str. Gh. Povernei 26-28 5273. str. Bucuresti. 12 apartamente. 1 Mai nr. Frumoasa 29 5259. si C. Negoescu Margareta. Neicu Niculae. Bucuresti. Bucuresti. Bogdan 26. Victoriei 109. 2 apartamente. Bucuresti. Nicolescu Nicolae. Bucuresti. Toamnei 8. Nazeanu Silvia. Occident Eforie Constanta 5253. str. Tanase Nic. Nenisor Sergiu. Nicolescu Ecaterina. str. Sf. 30 Decembrie 5246. str. Apolodor 7. Sinaia. 3 apartamente. Vulturi 54 5263. str. str. Nicoreanu Paulina. Dudesti-Cioplea. Inisor 17 A 5244. General Angelescu 87 A. 4 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Anton Pan 2 . Stefan Gheorghiu 19 5252. Bul. Niculescu Aneta. Bucuresti. Dimitrie Sturza. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bd. Adam 5256. Focsani. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti str.. Nacescu Dan. Neicu Mircea. str. 5 apartamente. Bd. Gr. Ion Sulea 21 5264. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Lisabona 2 5266. Nachmias Iacob. Bucuresti. Nicoreanu Alexandrina. 1 5268. Viilor 134 5269. Buzdugan 3 5258. Nadejde Florenta. Prof. Sos. Dimitrof 124. Bucuresti. Columb 5. str. Bucuresti. str. str. Bul. I. Iancului 155. 3 apartamente. Nic. str. Nestor Nastase. str. Vasile Adamachi 8 5262. Boteanu 6. Maica Domnului 29 5251. str. Neagu Ana. str. Bucuresti. Maria. 3 apartamente. Radauti 10 5257. Alexandrescu 14 5261. Bd. 5 apartamente. str. Nedelcu Nita si Ecaterina. Neder N. str. 2 apartamente. Gabroveni 57 5249. Caragiale 31. Bucuresti. B. 4 apartamente. Bucuresti.

. str. 27 apartamente. str. Cal. str. str. str. Naclian Krikor. B-dul 1 Mai 23. Vacaresti 11 5290. Zahana 1 5298. complect. 3 apartamente. Samoil Vulcan 73 5305. str. Udricani 5. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 23. Andrei Saguna 20 cal. Nic. 3 apartamente. Floreasca 16 5279. Nicolescu Mihail. str. Izvor 17 5275. Bucuresti. Bucuresti. Neagoe Alexandru. str. Nedelcu Vasilica. V. str. str. 8 apartamente. C-tin. Viitorului 169 5302. 5 apartamente. str. Braziliei 24. str. Nastase Dumitru. 6 apartamente. str. Bucuresti. Nedelcu Maria. Cal. str. Bucuresti. Niculescu. 2 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Gh. Niculescu Margarete. Bucuresti. Bucuresti. Niculescu Elena. Arges 14. Calea Grivitei 442 5278. Nanu Constantin. Bucuresti. str. Bucuresti. 30 apartamente. 17 apartamente. Niculescu Dumitra. Ceres (Isvor) 9 5309. Lizianu 21 5286. Cosminului 5 5291. Bucuresti. Niculescu Dragomir. Cariol Knapp 78 5296. 14 apartamente. Giurgiu. Bucuresti. 24 apartamente. Bucuresti. Iorga 55 5307. 19 apartamente. Nedelcu Elena. Nicolau Alexandru. str. str. 22 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Halfeu 3 5295. Turgheniev 2 5283. Sc. str. Nedela Radu Ion. Viilor 107 5287. Splaiul Independentei 181 5293. str. Niculescu Elena. 4 apartamente. Paris 33. str. str. Bucuresti. Roma 59 5301. . 9 apartamente. Manitu Petre. Zamfir Olaru 19. str. Petru Rares 5303. 4 apartamente. Targul din Vale 19 5292. str. Manu 20. str. str. Nacu Toma si Virginia.5274. Ion Creanga 20 5277. Carol Davila 17 5300. 8 apartamente. Toamnei 109 5282. Nadler David. Margeanului 87. Tutunari 25 5304. 6 apartamente. str. Bucuresti. 96. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Negrea M. str. str. Nastarescu Gheorghe. Snagov jud. Bucuresti. 3 apartamente. 49 5297. 6 apartamente. str. Nadolu Constantin. Bucuresti. Valerian Cuibasev 7. 10 apartamente. Calea Serban Voda 19 5284. str. Bibescu Voda 24 5285. 4 apartamente. Ecat. Braniste 35. Nicolici L. Bucuresti. Costache Negri 13 5288. str. Fruntea Lata 29. str. 80 5289. 5 apartamente. Bucuresti. Niculescu Manole. Niculescu Alexandru. Pitesti str. Bucuresti. B-dul Gh. Nedler Samuel. Bucuresti. str. Nitescu Clemansa. Grivitei 227 5299. Calarasi 319 5281. 4 apartamente. Petru Maior 47. Calea Dorobantilor 86. Frumoasa 50. Codreanu 3. Ilfov. 10 apartamente. 7 apartamente. Cosbuc 21. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti Sos.. Bucuresti. Niculescu Vintila si Aurelia. Felix 76. Negescu Vladimir. Negoita Dumitru. Niculescu Gheorghe. Bucuresti. Nestor Faneta. str. str. str. 2 apartamente. Mitrop. 19 apartamente. Ilarie Chendi 47 5280. Tismana 5-7 5294. Rahovei 5306. Bucuresti. Elisa. Nicolau Corneliu. Bucuresti. Vanatori 20 5308. str. Nisini Candrea. Iancului 57 5276. 3 apartamente. str. Nenisor M. 4 imob. 3 apartamente. Nenciu Paun.

str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B 5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33

5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27 5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru

100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str. Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3

5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29

5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei 112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118,

120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60 5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2

str. Sos. Olah Margareta si Rubin Teodor. Campulung Muscel. Sos. sos. 2 apartamente. Mare 35 5515. 8 apartamente. Ion Ursu 23. Obanian Nisak. Pasteur 59. 6 apartamente. str. Teohari 1 5531. Bolintineanu 5. Oprescu Niculae. Bolidului 1 5517. str. Oprescu Ion. 8 apartamente. Icoanei 91 5520. 3 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. 218 5511. Alexandru. Stefan cel Mare 224 5535. 34 5519. Prof. str. Bucuresti. Bucuresti. Negru Voda. 20 apartamente. Colentina 170 5524. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bul. Bucuresti. Olteanu Marcel. B-dul Dacia 10. Oraseanu Alex. str. Banu Manta 23 5528. Boteanu 3. Bucuresti. Poenaru Bordea 14. str. 14 apartamente. Bucuresti. Ochinciuc C-tin. Bucuresti. imobil complect 5523. 18 5538. Sos. str.5509. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. Belizarie Luther 24 . Lidia 100 5536. Oancea Cleo. str. si Eleonora. 5512. Bucuresti. Alex. str. Orezeanu Tudor. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Otopeanu Elena. str. Bucuresti. D-na Neaga 5 5510. Poiana Tapului. str. 26 apartamente. Elena Cuza 109 5518. Oanea Laurentiu. str. str. Dr. Bucuresti. Cornelia 20. str. str. Georgescu 19 5533. Dr. Bucuresti. Bucuresti. Polona 45 5514. Oprea Ortansa. str. str. 6 apartamente. Oprescu Ion. 4. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Orfanu Constantin si Niculina. Brezoianu 29. Bucuresti. str. Costache Balacescu 6 5527. Serg. Nifor Balasescu 8 5516. Bucuresti. str. str. Oitelor 18 5537. 13 Decembrie 32. 5 apartamente. 12 apartamente. Lazureanu 53 5532. Ghercu C-tin 16. 12 apartamente. Calarasi str. Olaru Ion. 16 apartamente. Bucuresti. Timisoara. Buzau. Niculescu Aneta. Olteanu I. Ochs Malvina. Oprisan Mihail. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Oprisanu Const. Maxim Gorki 53. Oncescu Besteli.. str. Matilda. Orascu 29 5521. Putna. str. Dogari 28 5529. 3 apartamente. Uranus 110 5530. Otilia I. str. Toma Stelian 9. Oncescu C-tin si Antoneta. Florea. str. str. 4 apartamente. 3 apartamente. Intr. Calea Grivitei 314 5526. Mihai Bravul 28. si Marieta. Nicolescu Gheorghe. Olteanu Dumitru. 3 apartamente. Dr. 8 apartamente. str. Bucuresti. Olteanu Maria. Edgar Quinet 5 5522. Obogeanu Veronica. 2 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Odeseanu C. Pantelimon 280 O. Piata Romana 7. Bucuresti. Latina 4 5534. 4 apartamente. str. Oprea Titu. Oprita Const. Vlaicu 10 5513. A. apartamente. Witing 26 5539. str. Traian 191 5525. Bucuresti. str. str. Col. Bucuresti. Piatra Neamt. Nanu I. Stefan Stoica 1.

str. 6 apartamente. 57 5555. 5 apartamente. str. Elena. Alex. Bucuresti. str. Ottescu N. Acvila 26. Dogarilor 22 5565. Orasul 16 Februarie. Bucuresti str. 15 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Valjan 1. Angelescu 100 5543. 9 apartamente. Onofrei Clemance. Bucuresti. 4 apartamente. Gh. Moiser Nicoara 1 5549. str. Lanariei 148. str. Sos. 5 apartamente. Florescu 2 5566. Vanatori 17. Opari Stavru. str. 19 apartamente. Bucovina 44. Sos. Otopeanu Elena. str. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 14 apartamente. str. Ovenstein Rina. Belgrad 5. 8 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Sinaia. Stefan cel Mare 150. str. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Latina 4. 4 apartamente. Dristorului 73 5545. Ororovitz Leopold si Naftali. str. str. Ronda 19 5571. G-ral Anghelescu 47 5570. str. 4 apartamente. str. Gen. str. 4 apartamente. Orezeanu T. Calarasilor 30. str. Oprea Teodora.5540. Bucuresti.. Predeal. Bucuresti. Sos. Bucuresti. Orisan Viorica. str. Masina de Paine 2 5552. 3 apartamente. Orghidan N. Oprescu N. Sahia 58 5546. 18 apartamente. Covaci 2 5564. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. Bd. 2 apartamente. str. Bd. Otetari 3 5567. Colentina 1. Anastase Paun 16 5544. str. Oprescu Graziela. Olteanu Iopachim si Teodora. Bucuresti. Mihail Cornea 76. Atena 8. Poterasi 39. Elena. str. Colentinei 137 5559. Olmazu C. Lenin 10 5542. str. Olteanu Zaharia. Oprescu Florica. Bucuresti. Oprescu Alice Ana. 12 apartamente. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu. Aleia Frigului 3 5560. 4 apartamente. 5 apartamente. 10 apartamente. str. Maria. Ohanesian Luca si Ema. 4 apartamente. 33. Bucuresti. 78 5541. str. str. Rocelor 5568. Oizemski Margareta. Gh. Vigilentei 12. 9 apartamente. Olin Maria. Bucuresti. Republicii 45 5553. str. Maior Vartejeanu 13 5572. Marasesti 23 5557. 8 apartamente. Maresal Tolbukin 15 5558. 26 apartamente. 5 apartamente. Aurel. 30 Decembrie 23 5550. str. str. str. Sos. Bucuresti. Olarasu Gh. str. Olbrich Victoria. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Mihail Kogalniceanu 69. Bucuresti. 41. Teodor. Oancea Maria si Eremia. Oppier Albert. Bucuresti. str. 10 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Oancea Leonida. Calea Victoriei 97 5547. Isvor 48. str. Oprea Vasile. str. str. 4 apartamente. Pargari 41 5551. Bucuresti. Grigore Alexandrescu 80 5573. Bucuresti. Icoanei 84 5562. Olteanu Ion si Ioana. Ottore Pia. Bucuresti. Hristo Botev 27 5554. Spatar 1 5569. Petre Mintes 34 5548. 7 apartamente. Nicolae Balcescu 7 5556. Mihai Voda 51 5563. Bucuresti. 2 apartamente. Mitropolit Filaret 44. Salmeu 30. Orenstein Ana. Olteanu Paulina. Otelariile Poldi. Anghel. Oncescu I. Opreanu Ovidiu. Dragos Voda 49 . Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti. Pantelimon 43 a 5561. Bucuresti. Bucuresti. str.

Armeneasca 14 B 5598. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. 6 apartamente. Isvor 48 5593. Natalia. 5 apartamente. Oleanu M. Orleanu James. Bucuresti. Vitan 83 5580. Bucuresti. 10 apartamente. Dimitrof 105 5606. str. H. str. prin Opran C. Rozelor 9. str. 2 apartamente. Odobesti-Putna. Oprisescu Niculae. Ohanian Garabet. M. Intrarea Moraviei 5. Opris Gh. Dacia 1. Moruzi 42. 21 apartamente. 72 str. Bucuresti. 5 apartamente. cal. Ogrezeanu Alex. Voevozi 57 5587. str. str. Ana. Bucuresti. Oprescu Elisabeta. Obretin Grigore si Maria. cal. str. str. T. str. Stelian. calea Grivitei 72. 4 apartamente. Bucuresti. Grigore Ioan 9 5595. Oprescu C. Oprescu N. Olga Bancic 8 . calea Rahovei 48. Bd. 7 apartamente. Galati str. Ogrizeanu A. 10 apartamente. str. Aleea E. Orovanu Iulia. str. 16 apartamente. Bucuresti. Belu 1 Domnesc 2. Siminoc 16 5582. Moroiu 7 5603. Mihail Eminescu 148 5597. Olanescu Aurelia. 58 5604. Teiul Doamnei 5. N. sos. 3 apartamente. 13 apartamente. Gh. Dorobantilor 45 5581. Masaryk 1 5601. 4 apartamente. Opran C. 6 apartamente. 8 apartamente. 21 5596. Oproiu Gh. Vitan 88 5607. Bucuresti. 10 apartamente. Otulescu Emil. Bucuresti. Bucuresti. Lazar. Sperantei 27 5594. str. Paris 34 5585. Bucuresti. Muntii Tatra 12 5611. str. Oprescu Jana. Popa Savu 14 5590. 8 apartamente. 5605. Bucuresti. 4 apartamente. Sahia 72 5592. Bucuresti. Bucuresti. cal. 4 apartamente. str. Bucuresti. Paula. Bucuresti. Otopeanu Constantin. Alex. Sos. Oprisan Nicolae si Florica. 3 apartamente. Gh. str. Wilson 15. bd. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. Opran Nicolae. str. Columb 46 5586. Batistei 35 5591. Bd. Octav Cocarescu 89 5609. Odobescu Romulus. 2 apartamente. Sft. Beldiman 1. Onicescu Octav si Luiza. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Dorobantilor 134 5583. str. 10 apartamente. Bucuresti. Oancea N. Lebedei 18 5588. Bucuresti. Hagi-Moscu 19. Gh. Ioan si Domnica. str. str. 7 5579. str. Orescu A. Smardan 18 5589. Bucuresti.5574. Opari S. Dimitrof 150 5577. Oteteleseanu Georgeta. 2 apartamente. Otetelesanu Ion Huri. Cristian Tell 20 5608. Poernaru Bordea 16 5578. 4 apartamente. Bucuresti. Orezeanu Olivia. Bucuresti. Bucuresti. Oprescu Ioan. Dudesti 70. 5 apartamente. Opreanu Stela. Ana. 5 apartamente. Olescu Victor. Oprescu Dimitrie si Zina. Oancea Cornelia. Victoriei 214. 4 apartamente. str. Bucuresti. str. Ornstein Carola. Oprea Vasile. Bucuresti. Alex. Bucuresti. Bucuresti. Batistei 23 5600. Spoitori 5 5576. Xenopol 4 5602. str. str. 9 apartamente. str. Col. Sos. Dionisie Lupu 36 A 5575. Bucuresti. Obedeanu I. str. Toamnei 56. 30 apartamente. Oghina Gratida. 3 apartamente. Bucuresti. Manu 12. 5 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Anca. Sos. Romana 28 5599. Colentina 11 B. Florica. Bucuresti.. Titulescu 88 5612. 74 5610. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Ouatu Calin. str. Zoe. 3 5584. cal. Muncii 1. str. 5 apartamente.. 2 apartamente. Orezeanu Luiza. calea Victoriei 128 b. 5 apartamente. str.

str. G-ral Magheru 43.5613. Dimitrie Odobescu 8. 5621. Oziaz Elena. Popescu Cutesti Ion. str. Bucuresti. Bruxelles 15 a. Obedeanu Ana. str. 1 apartament Bucuresti. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Parfenie Nicolae. Bucuresti. 5 apartamente. sos. str. Donici 30. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149 . T. Al. str. Petrache D. Pacuraru Helo. 16 Februarie Giulesti 138 5626. B-dul Tolbuhin 39. Mocancuta 15. Manu Cavafu 16. 6 apartamente. Panaitescu Sanda. str. D. Bucuresti. 4 apartamente. Chindiei 10 5646. Oteteleseanu C-tin. str. T. Sf. Vasile. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Tulis. Bucuresti. Pantelas Gheorghe. Margareta 12 5642. 3 apartamente. str. 9 apartamente. str. str. str. Popescu I. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Popescu R. Horia 3 182 5623. Maica Domnului 52 5618. Baicului 53 5639. Cuza Voda 32 5632. Bd. Andrei Saguna 10 5635. 4 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Eliza. 3 apartamente. str. str. Popov Tudor. Coltei 3 5616. Oprescu Gabriela. Pastia Dumitru. Bucuresti. Teilor 6 5617. str. 2 apartamente. str. Bucuresti. Popescu Dumitru. str. Bucuresti. Luciliu. 14 apartamente. 4 5624. Bucuresti. Cristea. Bucuresti. Bucuresti. Parvanovici Niculae. Bucuresti. Pacuraru Anton. Masarik 28 5620. Popa Nicolae. El. Vladimirescu 23 5644. str. Bucuresti. 3 apartamente. 8 apartamente. 5645. 4 apartamente. Ferechide 22. Orghidan G. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Edgar Quinet 3 5625. 3 apartamente. Palos Cleopatra. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. 15 apartamente. str. Domnita Ruxandra 2. 5 apartamente. calea Calarasilor 279. str. Zece Mese 4. Bucuresti. str. Papacristea Vasile. str. Bucuresti. Vasile Conta 3-5 5622. str. 4 apartamente. Bucuresti. Petrovici S. Obedeanu Elena. str. Ana Ipatescu 45. Panu Adrian. Ortodoxu Andrei. Mendelieff 48 5619. str. Dionisie Lupu 47 5627. str. 16. Popescu Valeriu. Bucuresti. Roma 41 bis 5630. str. Popescu I. Grigore. Parvulescu Elena. 4 apartamente. str.. 5 apartamente. Vasile Lascar 63 P. B-dul Marasesti 17 5636. Intr. Bucuresti. str. b-dul Republicii 45 5629. Petrescu Mihail. Bucuresti. Vasile Fuica 60 5628. str. 5647. 5 apartamente. Colentina 195 5641. Pantazi M. 2 apartamente. 5643. Armeneasca 31 5637. 5615. Radu dela Afumati 53 5633. 11 apartamente. 4 apartamente. Paulian D. Olaru Ioan si Elena. Bucuresti. Mecet 3. 7 apartamente. Apostoli 84 5614. Bucuresti. str. Bucuresti. Patraulea Bucur. Aleia Suter 15 5631. Bucuresti. 6 apartamente. Victoria. B-dul 1 Mai 68 5638. Bucuresti. 4 apartamente. Popescu Vasile si Constanta. Pan Constanta. 2 apartamente. calea Mosilor 288 5640. Agricultori 15 5634.

Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti. Tepes Voda 50 5675. str. str. Cap. Popescu Tudor. Bucuresti. str. str. Radu dela Afumati 14. Piscului 98. Cantonul Veterinar. Pari Eleonora. 3 apartamente. Ecoului 56-58 5667. str. Poenaru Bordea 6. Bucuresti. Viitorului 110 5674. str. str. Halelor 17 5680. str. Cap. 5 apartamente. Porumbelu Nina. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Gr. 5677. Bucuresti. Serg. str. David. str. Popescu Paulina. Viitorului 149. str. Bucuresti. Th. Panaiside Cristi. str. Bucuresti. 4 apartamente. Lanariei 88 5671. Pana I. Bucuresti.. Bucuresti. str. 5 apartamente. Popeea Marius. Bucuresti. b-dul Pache 145 5668. str. Bucuresti. Ion Movila 8 5654. 3 apartamente. 7 apartamente. B-dul Ilie Pintilie 20. 8 apartamente. Maria. Mendi. Piantin Ernestina. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Duzilor 30 5666. 5672. Bucuresti. Ecoului 38. Polovnichiu S. 7 apartamente.. 26 5650. Ipotescu 6 5661. Luncsoara 5. 10 apartamente. str. 26 5676. Roviei (Valcov) 24. Bucuresti.R. 8 apartamente. Piscului 11 5673. str. 54 5651. Bucuresti. Parvulescu Marin. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Paul.. 5670. 5656. Popovici Cardenius. 8 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Nutu Ion 40 5681. Precupetii Vechi 25. 7 apartamente. Craciunescu 6. Popovici Spiru. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73.A. calea Vacaresti 230. str. Mariana. Bucuresti. Popa Paun. 3 apartamente. Republicei 56. str. 2 apartamente. 3 apartamente. Theodor Speranta 14. str. Popescu Stan. Bucuresti. 17 apartamente. 5657. Serg. Papazin Anton. 5653. 5 apartamente. Bucuresti. Pantelimon 298 5683. Vasilescu 4 Sos. 9 apartamente. Bucuresti. 1 Mai. str. 5 apartamente. Bucuresti. Pescaru Petre. str. 5 apartamente. Poenaru Bordea Lucretia. Bucuresti. Pascu Toma. str. 6 apartamente. Petcu Nita si Petra 8 apartamente. Bucuresti. str. str. Icoanei 46. Arcului 25. Petrescu George. 4 apartamente. Petrescu Ecaterina. Marinescu 21. Pinecin Hiener. str. str. Varsoviei 6 5659. str. Lanariei 63 5682.5648. Brainer Bela 47 5664. str. Piticescu Traian. 29. str. 23 August 74. Maria. str. 3 apartamente. str. Nutu Ion 48 5652. Bucuresti. Calea Victoriei 9 Mangalia. Popescu Vasile. Varful cu Dor 33 5679. str. Porumbacu 39 . Petrescu C. Vasile Lascar 163. str. Pana T. Preda M. 3 apartamente. Sinaia. Rodiei 24. Justitiei 9 5678. Mircea Basarab 86. Maria. 5 apartamente. 5 apartamente. 10 apartamente. nr. str. Zece Mese 13 A 5669. str. Bucuresti. Gh. 5 apartamente. Sabinelor 60 5660. str. Intr. Calimanesti. str. str. str. Urziceni. Tepes Voda 108 5649. str. calea Mosilor 326 5665. Popescu Gh. 4 apartamente. Bucuresti. Peretti S. Bucuresti. Petroianu Const. 5 apartamente. Perhrian L. Bucuresti. 5655. Speranta 14. Pescaru Paraschiva. Barbu Delavrancea 14 5658. Pandele Gh. str. Bucuresti. str. Pastin Aurelia. Paunescu Matilda. Bucuresti. str. Apolodor 24 5663. Sborului 5. Bucuresti. 4 apartamente. Austrului 27 5662. Praga Elisabeta.

7 apartamente. Parvulescu Vasile. 4 apartamente. Papazian Avram. Matei Voevod 6. 11 apartamente. 5 apartamente. str.5684. 5696. Popescu Aurelia. 63. str. 2 apartamente. str. 30 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Olimpului 39 5695. Principatele Unite 4 5685. str. str. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 28 apartamente. Pompilian I. Bucuresti. 4 apartamente. str. Palopol Leonida. Th. Ilarie Chendi 44. Radu Beler 17 5687. 3 apartamente. str. Radului 5 5697. Smardan 18. Bucuresti. Bucuresti. Sos. 5 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Petrovici Maria si Constantin. 13 Decembrie 4. 20 apartamente. calea Serban Voda 232. Bucuresti. Polak Floretta. Bucuresti. 3 apartamente. calea Rahovei 72 5694. Possa Mircea. Popovici B. Pascanu Ionescu. str. str. Oitelor 16 5689. Peruzars Ana. 6 apartamente. Dobrotesti 5716. 4 apartamente. Popescu Stelian. 2 apartamente. 13 Iunie 103. Mihaileanu 57. str. 5693. Bucuresti. Bucuresti. vila 5701. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5688. Popescu Gh. Vespasian nr. Bucuresti. Hristo Botev 26 5705. Andrei. str. 3 apartamente. Bucuresti. 5704. Bucuresti. str. Vitan 81 A. Panzianu Vasile. 4 apartamente. Echinox 56 5699. Petre T. Justitiei 68.. 26. Niculescu 5. Papazian Aristia. Ion Baican 30. 5 apartamente. 70 5691. Perieteanu Maria. C. General Lecca 22 5710. Pamopescu Ion. str. Bucuresti. Galati. Ionica 7 Snagov. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. P-ta Roseti 3. 3 apartamente. str. Gh. Sfintilor 1. calea Rahovei 56 si 54 5690. Bucuresti. Vasile Roaita. 5718. Intrarea Plescuta 3. Av. Bucuresti. Spirea si Vasile. Peter Iulian. Constantin 6 . str. Bucuresti. Popescu Nervano. str. Bucuresti. Traian 40. str. 7 apartamente. str. str. Zidurilor 51 5706. Petrescu I. str. Bucuresti. Sft. Pictor Andreescu 29 5708. 12 apartamente. Popper Henrich. str. Sft. Popescu Pasarea.. com. str. str. Rahovei 120 5686. Vasile Lascar 88 5698. 5. Possa Maria. Bucuresti. 5717. Bucuresti.. str. 10 apartamente. str. Serban Voda 28 5703. calea Victoriei 112. str. str. str. Luca P. Ilie Pintilie 56 5709. 2 apartamente. Petre Siperco si Vasile. Haia Lifsit 25 5702. Calea Calarasi 317 5713. Paraschivescu Maria. str. 5712. 7 apartamente. str. Badea si Ana. Puisor 32. St. 6 apartamente. Panaitescu Elena si Teodor. 5715. 11 apartamente. Bucuresti. str. Cutitul de Argint 68. str. Popescu Gheorghina. Popescu Alexandru. Popovici Ion. Pieptanari 71. 4 apartamente. 14 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. 5719. Spiridon 21. Popescu Alexandrina. str. 1 apartament Constanta. Popa Petre 15 5692. str. Virgiliu 22 5700. Speranta 172 5714. calea Mosilor 359 5707. Tabacarilor 25. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Calea Serban Voda 244. str. Lamaitei 12 5711. Pramatovici Lia. Papazian Ervent. Bucuresti. Bucuresti. calea 13 Septembrie 85. Bucuresti. Popescu Manole. Cal. Popescu Romulus. Predescu I. Bucuresti.

Paunescu Mircea. Patarlageanu Maria. Bucuresti str. 10 apartamente. Bucuresti str. 3 apartamente. Popescu Petre si Elena. Rahovei 32. Popescu Eleonora. 33 apartamente. Pieptanari 47. str. Edgar Quinet 5 5759. Calarasi 215 5732. str. Petrescu F. Bucuresti. 8 apartamente. Belizarie 25-21 5721. 4 apartamente. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Techirghiol str. l apartament. Pop Francisca. Hristo Botev 42. Cal. Ada Marinescu 3 5743. Cazarmii 52 5752. Popescu Vasile si Alexandrina. 13 apartamente. Bucuresti str. str. Bucuresti str. l apartament. Pascu Dan si Victoria. Intr. Sos. 6 apartamente. Staicovici 23 5760. 6 Martie 77 5756. 1 apartament. str. Sft. Vacaresti 159 5734. 8 apartamente. Popescu Petre si Elena.5720. Sergiu 9 5726. Vanatori 15 5748. V. Amelia. sos. Bucuresti str. Rahovei 13 5738. 5 apartamente. Bucuresti str. str. Popescu Angela. V. Pasat D-tru.. Stan Poetas 11. str. 4 apartamente. Bucuresti Cal. Colentina 45 5735. 6 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Paliuc Ghe. str. Traian 192 5729. Bucuresti sos. Bucuresti. Bateriilor 11 5745. Popescu Aurelia. Bucuresti. Panaitescu Marcela. Sos. Intrarea Domnesti 7 5736. Miron Costin 5. si Ing Al. Paun Leontin si Delia. Popescu Aristita. 10 apartamente. Campina. sos. Cal. 44 5754. str. Bucuresti. Popescu Dumitru. Sandu Aldea 41 5733. Bucuresti. Prifer Mosez. Stefan cel Mare 5730. str. Kuibisev 9. 5724. 6 Martie 1 . Bucuresti. Giurgiului 31 5742. Bucuresti. Bucuresti. Aleia Platon 16. Apostoli 25 5731. Bucuresti Bd. Bateriilor 12 bis 5749. 3 apartamente. Bucuresti. str. Paicu Virgil. str. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. Crangasi 7 5744. Elena. Bucuresti cal. Protopopescu Alex si Nina. Apostoli 70 A 5747. Vistierilor 1 5758. Pop Corneliu. 7 apartamente. 9 apartamente. Telita 32 5739. Vasile Lascar 83 5727. Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. 5 apartamente. 3 apartamente. str. Perlusz Eliza. str. Colentina 66 5740. Sf. Petrescu Ana. 4 apartamente. Lanariei 47. Popescu Elena. str. 6 apartamente. Borcea 4. Rosmarin 9 5753. Pateu Marin. Intrarea Patrulei 8. Vasile Roaita str. Popescu D-tru si Ioan. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Basarab 12. str. str. 5725. calea Calarasi 319 5722. 5 apartamente. Plesoian C-tin. Patriarhiei 17 5755. Ureche 17 5751. 6 apartamente. Bucuresti. Patra Valter si Aurelia. Popa Iancului 58 5728. Popescu Elena. Pandelescu Ion. Constanta 5737. Enachita Vacarescu 3 5746. Bucuresti str.. Elefterie 13 5741. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Vuetului 11 5750. 3 apartamente. Bucuresti. Dr. Popescu Elena. 5 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. Predescu Ciresica. Bucuresti Bd. Zoe si Elena Tare Eugenia B. Viorele 52 5723. Pana C-ta. Paduraru Teodor. Dr. A. Bucuresti. Petrovici Orsola. Sf. Bucuresti str. Bucuresti. Porumbaru Ecaterina. Paslaru Ec. Petrescu Stefan. Bucuresti. Popescu Florea. str. 3 apartamente. 24 apartamente. Bucuresti. Puitel Georgeta. Penescu Ecaterina. str. 4 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente.

str. Ioan. Popescu Barbu. Bucuresti str. Anonima. 99 sos. Lazureanu 3 5765. 3 apartamente. Panea I. Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. 4 apartamente. Dr. Pantelimon Elena. Istrate 40. Gramont 6 5794. Bucuresti str. Elena Cuza 42. 3 apartamente. Arionoaiei 42 A 5787. Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. Popescu Ion si Maria. Cosbuc 37-39 5773. Cezar. . Bucuresti str. Turnescu 3 5777. Stan. str. 3 apartamente. Crisului 5 5791. 25 5775. Popescu Costica. Panaitescu Alexandru.5761. Petrescu Gh. Popescu Agripina. str. str. 5 apartamente. Penescu Ecaterina. Puiu Adela. 24 apartamente. str. Lamaitei 43. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti str. Toma Ionescu 11. Elena Cuza 23. Bucuresti str. Bucuresti str. Elena Cuza 15 5799. str. Petrolifera Buc. Bucuresti str. Isvor 60 5769. 3 apartamente. Transilvaniei 6 5768. Vladimirescu 6 5764. Cameliei 8 5772. 3 apartamente. Bucuresti str. 4 apartamente. calea Dudesti 46. Sebastian 44 5782. Bucuresti. Bucuresti str. Bucuresti calea Serban Voda 109. Lanariei 4. Bucuresti Bd. Popescu Nacu. 10 apartamente. Bucuresti str. Parvoiu Florea. 6 apartamente. 11 apartamente. Popescu Alexandrina. Pascu Gh. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Popescu Paulina. Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. Bucuresti str. 5 apartamente. Viilor 95 5788. Poloni 9 5790.. 6 5776. Preda M. Jupiter 8 5767. Pfeifer Camelia. Pop Elena. 6 apartamente. Bucuresti str. calea Rahovei 415. Papaianopol C-tin. Isvor 2 5762. Petrescu Ghe. Bucuresti str. str. Nae al Sitei 16. Petroff Petre. Alex. 7 apartamente. Popa Stefan. 18 apartamente. Fabrica de Chibrituri 12 5793. str. Ion. Bucuresti. 21 apartamente. 4 apartamente. Dr. Petrescu Filofteia. 17 apartamente. Bucuresti Prel. Parvulescu Alexandra. Brezoianu 52 5780. 10 apartamente. Bucuresti Fabr. Balasoiu 4-10 5786. 15 apartamente. Popescu C. Bucuresti str. Radauti 14 5771. Popescu Steliana. str.. Turzii 26. 6 apartamente. Gh. Bucuresti str. Ferentari 77. 4 apartamente. Petrescu Elena. 6 apartamente. Stefan. 9 apartamente. Stefan. Paraschivescu D. str. Popescu V. Pavelescu Ana. Popescu Elena. Senat 89 5785. sos. Bucuresti str. Bucuresti calea Floreasca 186 5781. Bucuresti. T. 21 apartamente. Paunescu Maria. 9 apartamente. Popescu Mihail. 13 apartamente. Soc. Odoarei 3 5796. Bucuresti. Mihai Viteazu 19 5770. 7 apartamente. Bucuresti calea Rahovei 345 5763. Prijoreanu Gh. Bucuresti str. Stan Tabara 43-45. Dr.. Panthieu Vismes si Alexandrina. Bucuresti Bd. de Chibrituri 36 5774. Popescu Alexandru. str. 5 apartamente. 4 apartamente. Provain Achim. Bucuresti 11 Iunie 1 5798. Cluj str. Meteor 2 A 5789. Dr. 4 apartamente. Bucuresti str. Slt. V. str. 5 apartamente. 12 apartamente. Minotaur 19. Bucuresti str. Caramidarii de Jos 45. Campeanu 30-32. Hagi Ghita 41 5778. Nic. 8 apartamente. Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784. Dragos Voda 20 5779. 5 apartamente. Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. str. Sergiu 21 5766. Pascu Valer. Bucuresti. str.

5 apartamente. str. Bucuresti Schitu Magureanu 17. Bucuresti. Papaianopol Pericle. str. A. str. Intr. Patema Elena. str. str. Bd. str. str. Petrescu 37-39 5813. Pihuta Paula. 5814. Titus 23. Petre Radu 14 5816. 30 Decembrie 1 5824. Petcu Alexandrina. calea Dorobantilor 151. Bucuresti. Stelea Spataru 16. 17 apartamente. str. Baicului 15 5806. Almasului 5. 8 apartamente. Popovici Magdalena. 73. Bucuresti str. str. Prassa Gheorghe. Poligora Hristu. Puscariu Aron. Sabinelor 23 5807. Suvenirii 2. Bucuresti. Vladimirescu 61 Bucuresti. calea Calarasi 199 Predeal. Ghenadie Petrescu 83. calea 13 Septembrie 5818. str. Piliti C. Bucuresti. str. Bd. 3 apartamente. calea Vacaresti 133 5803. Bd. str. 12 apartamente. Paianopol Dumitru. Panaitescu Elena. Bucuresti str. Avram D. Bucuresti str. Bucuresti str. Paciulescu Victor. 9 apartamente. Militiei 32. Pilat Stela. Splaiul Unirei 71. 5 apartamente. Constantin 29 5822. Bucuresti str. si Maria. Alexandrina 23 5821. Maresal Tolbukin 48 5820. Icoanei 21 Targoviste. 11 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti str. 5809. Bd. str. 4 apartamente. str. str. Bucuresti str. Sebastian 9. Republicii 50. Petrescu Comnen. Bucuresti. str. Ana Davila 2 5817. Mihail Eminescu 71. Vasile Adamachi 29. Bucuresti. Alex. Popescu Gheorghe. Radu Cristian 7 5823. Bucuresti. Parvulescu Elena. 7 apartamente. Petru 60. Bucuresti str. str. 14 apartamente. Plantelor 58 5812. Republicii 76. Babescu 29.Titulescu 127. Ilie. str. T. Ana Ipatescu 58 5811. Prelipceanu Gh. 3 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. Pascu Guttman. str. Sf. 8 apartamente. Progresului 13. Bucuresti. Mitr. 5 apartamente. str. Serban Voda 61 5825. Moruzi Voevod 39. str. Corneliu Botez 4. Bucuresti Bd. Smardan . Gh. Marasesti 79. Petrescu Nicolae. Bucuresti. Mitr. Campulung str. Ioan. str. str. Teodor Iliescu 59. 14 apartamente. Vasile Roaita str. Bucuresti Intr. Pavelescu Niculae si Maria. calea Calarasi 144. Dionisie Lupu 34 5826. Bucuresti. Petrescu Constantin. Grad. Stere 4 5810. Popescu I. Petrescu Vasile si Emilia. Bucuresti. Bucuresti. str. Adamachi 24 5815. Petrescu Atanase. 7 apartamente. Episcopul Radu 144 5808. Bozianu 22 5801. Popescu Constantin. calea Vacaresti 9. Bd. Bucuresti str. Ceaus Radu 6. Pomarleanu Beniamin. str. 3 apartamente. Av. Ihatei 2. 6 Martie 42 5804. Anastasiu 6 5819. str. 3 apartamente. 4 apartamente. Maior Goldain 16 5827. 5800. Sf. 5 apartamente. Porumbaru 43 5805. Palide Panait. Govora. V. Bucuresti Intr. str. Puisor 55. Zoe Grand 24. 6 apartamente. 17 apartamente. str. Popescu Sergiu. 25 apartamente. 31 apartamente. 3 apartamente. 7 apartamente. Plantelor 56. 1 5802.

Bailor 13 5844. Calusei 25 5859. Iorga 4. Bucuresti str. 6 apartamente. Bucovinei 26 5832. Erotica. 7 apartamente. N. Popov 32 5841. Pavlov Selia. Popescu Ion. Bucuresti. Parvulescu A. Bucuresti str. 10 apartamente. Armeneasca 37. Bucuresti str. Alex. Dr. T. 16 5857. str. 61 5833. Marcel Anduse 10. str. str. Bucuresti. Popazu Adrian. Bucuresti str. Garii 4 5851. Pavel I. Spatarului 17 Dorohoi str. Baratiei 8 5830. 5 apartamente. Paraschivescu Maria. Carol Knappe 93 5838. Bucuresti. I. str. Av. I. Bucuresti str. str. Bucuresti. 5853. 6 apartamente. Stefan Mihaileanu 9. Assan 3. 11 apartamente. Silvestru 2 5846. C. 5 apartamente. Frosa. Paunescu Aurelian. Papiniu Eugen. Bucuresti str. Popazian Eva. 8 apartamente. 6 apartamente. calea Mosilor 135 5842. Petrescu Elena. str. Bucuresti Intrarea N. Dacia 48 5850. Barierei 39 5831. 3 apartamente. Brezoianu 51. Pascu Gioia. Mare 41 5845. 4 apartamente. Campeanu 38. Gh. 2 apartamente. Caracas 38 5835. Toma Masaryc 14. Bucuresti. Barbu. Petrescu Alexandru. Bucuresti. 7 apartamente. Maior Campeanu 24. str. Poenaru Ecaterina. Ghica 27. 6 apartamente. Polona 28. Bucuresti str. Bucuresti. Papadimitriu Alexe. 9 apartamente. Bd. Nicolae Filipescu 31. Bucuresti str. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. Cluj 29 5839. Parseghion Kareghina. 4 apartamente. Periteanu Mircea. Bucuresti. Intr. Berzei 59. str. 3 apartamente. S. Plantelor 5. Maria. 5 apartamente. Cobalcescu 2 str. Bucuresti str. Vatra Dornei. str. Maria Rosetti 32 5847. Popescu C. Bucuresti. 11 apartamente. Bucuresti. str. Matei Corbescu 6 5858. Paunescu D. Pantelimon Parvan. Bucuresti. 3 apartamente. 3 apartamente. Bd. Banu Manta 38 5836. Paucher Albert. Biserica Alba 5. 30 5854. str. Polizu 4 5829. str. str. Bucuresti str. Constantin. 7 apartamente. Bucuresti. Gh.. Bucuresti. 3 apartamente. Paraianu Dora. 5843. Duca 72 5849. str. Plaiorno Spiru. str. Belizarie 32. Onciu 29 . 6 apartamente. Panea Ecaterina. 56. Petrui Gheorghe. Aristia 28 5852. G. 4 apartamente. str. str. str. Popescu I. Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani. Petrescu D. si Sanda. Pruffer Maria. str. Poiana Tapului str. 7 apartamente. Patac Aurora. Busteni str. Sperantei 1. C. Vladimirescu 1. Sagetii 9 5837. Parfiriu Spiridon. Vespasian 1 5855. Potarca Virgil. 3 apartamente. str. str. Pisculescu Natalia. Alex. str. Roma 54. Bucuresti. Bucuresti str. Labirint 67. Brezoianu 29.12 5828. 5 apartamente. Calea Grivitei 266 5840. 7 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Popescu St. Bucuresti str. Ion Ghica 1 5848. Balcescu 30 5856. Armeneasca 16 5834. Bucuresti Intr.

Bucuresti. 7 apartamente. C. Papp Antoaneta. Puscariu Octavian. Bucuresti. Bucuresti str. Constantinescu 44 5875. Popescu St. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Lirei 113 5887. Baicoianu 2-4 5885. 22 apartamente. Plesoianu George. Leon Voda 11. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. G-ral Cristian Tell 21 5867. Buzoianu 44. Bucuresti str. str. Brezoianu 29 5877. Suter 3 str. Bitoliei 43. str. Rosetti 17. Popescu Dej. Petrescu Elena. C. 4 apartamente. str. Salcamilor 19 5864. Bucuresti str. Labirint 62 5879. Bucuresti str. 4 apartamente. Pesearu Ion. Dumbrava Rosie 4. Bucuresti str. Popovici Grigore. Dionisie Lupu 57 5890. Lirei 15. str. Turda 160 5886. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16. Balcescu 11 5863. Pulman Iancu. 4 apartamente. Aurel Vlaicu 154. Popescu Victoria. str. Balcescu 3 5865. Bucuresti. 5 apartamente. 8 apartamente. 3 apartamente. str. str. Plade Zoe. Pandici Elena. 13 apartamente. str. Stirbei Voda 20 5884. Argentina 50. 6 apartamente. Campina str. 3 apartamente. str. 5 apartamente. 10 apartamente. Predescu Felicia. Bucuresti str. Trausanu. Bucuresti str. Frimu 19. Bucuresti. Smardan 18 5878. Popescu Eliza. Bucuresti. Bucuresti Bd. Aleia Intr. Marasesti 62. 1 apartament. Pascu Gheorghe. str. Magurele Ilfov str. 6 apartamente. Bucuresti. Serghiescu 10 5881. str. Penty Gheorghe. Lamaitei 33 5893. Bucuresti. Popa Gh. Aurel Vlaicu 68 5892. str. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 35 5873. Lt. Predeteanu C-tin. Bucuresti. Lascar 21 5880. str. Galati. 2 apartamente. Papazoglu 65 5889. Bucuresti. Peretianu Elisa. 4 apartamente. Popescu Olga. 2 apartamente. Bd. Bucuresti Intr. Turbinei 2. Col. Bitoliei 59 5876. Alex Sahia 49 5869. D-trescu 1 5872. 6 apartamente. str. Dacia 12. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti str. 35 5888. Piata Romana 5. Donici 19 5868. sos. Biserica Amzei 27. 36 apartamente. 14 apartamente. Petrascu Ghenanici. Silvestru 20 5871. str. Prislapianu Ana. 3 apartamente. Pache 115 str. Neculae Iorga 37. str. 4 apartamente. Mihail Cornea 35 . Ion. Bd. 37 5861. str. Pop Mircea. M. 4 apartamente. Piata 11 Iunie 1 A 5862. 2 5891. str. 4 apartamente. Armeneasca 1 5866. Al. Peretjeanu Sofia. Patchedjieff Anos. str. 3 apartamente. Bucuresti. Oslo 4. str. str. 8 apartamente. Av. Scarlat V. Muzelor 1 5882. 3 apartamente. str. Ion Frimu 35 5883. Popescu Traian. Paul Greceanu 44 5870. A. str. An Petra Cretu 61. Papadopol Ecaterina. Bd. N. Popescu George. str. str. str. Protopopescu Elena. 6 apartamente. Papazal C-ta. Bucuresti. Petculescu Emil. str. Neculae Balcescu 25. str. Popa Soare 31. 10 apartamente. Sanatescu 31 5874. 5 apartamente.5860. Procop. Pinord Iogulina. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. I. Popovici Alexandrina. Parvulescu Aurora. 2 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. V. str.

Precupeti Vechi 57 5907. Predescu Neculae. Ecoului 8 5915. Dionisie Lupu 55. str. Armeneasca 16 5916. Piata 11 Iunie 22. 5 apartamente. Popescu Mihail. 6 apartamente. Pedencov Nuti. str. str. Mihail Eminescu 54 5896. Galati. Bucuresti str. 1 apartament. Gheorghe. Matasari 4 5906. Slanic Prahova V. Popescu Ana. Bucuresti str. str. Patrascu Petre. Bucuresti. 5 apartamente. Pirpes Gheorghe. Pescam Elena. Petre Elena. Sfintii Apostoli 22 5914. Ion. G-ral Praporgescu 17 5919. 10 apartamente. Petrescu Dr. Petru. Bucuresti calea Vacaresti 184 str. Stefan cel Mare 40 5900. Popescu Neculae. 4 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Lt. str. Parcalabescu Ion. Transilvania 20 5901. Bucuresti. 6 apartamente. 7 apartamente. Dr.. calea Calarasi 120 5913. str. 8 apartamente. Peturca I. Pop I. Maica Domnului 48 5899. Petrascu St. 14 apartamente. Militari 19. Popa Aurel. Lahovari 34 5925. Bucuresti str. Mihai Voda 15. Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. Busolei 10 5895. Nic. Popa Arghir. Peteu T. Bucuresti str. 9 apartamente. Bucuresti str. Rozalia. Tismana 5. Puica Gh. com. Alex. Stirbei Voda 71. Bucuresti. Tulcea Babadag 76 5911. Ioan. Bucuresti str. Sahia 58. Bucuresti str. Protopopescu Viorica. Independentei 61 5927. Poenaru C-tin. Maria Ghiculescu 39 5917. str. Ganarici 2A.5894. 5 apartamente. Bucuresti. Barbu Lautaru 45 5926. Bucuresti. Rozelor 19 5909. Bucuresti sos. Episcop Ghesarie 24. Bacau Cristoveanu 12 5923. Pandelescu Alexandrina. C. 3 apartamente. str. 6 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 8 apartamente.. Bucuresti. Ioanid. Popovici Ion. 10 apartamente. Aurel Vlaicu 138 5921. Praporgescu Maria. 9 apartamente. Bucuresti. Suvenir 1. Radu dela Afumati 38 str. Bd. Elefterie 14. Lamaitei 58 5903. 2B 5912. Bucuresti. Bucuresti str. Coasei 2-4 5902. str. 2 apartamente. str. 2 apartamente. Icoanei 3. Popescu Pavel. str. str. Petrini P. Viorele 3-5. Braila Bd. 3 apartamente. str. Pasat G. str. Peteu Ion. Bucuresti. 10 apartamente. Stirbei Voda 17. Suvenir 10. 10 apartamente. Bucuresti str. calea Mosilor 227. 3. Icoanei 38 5904. 20 apartamente. Intr. 12 apartamente. Bucuresti str. str. 8 apartamente. Acvila 1. Alex. Prodanof Cristea. Popescu Maria. Vasile Roaita. Polta Elena. Popescu Ion. Bucuresti str. Balcescu 16. 4 apartamente. Popescu Manole. Bucuresti. Bucuresti. Tomescu 9. Magurele 175 5908. 4 apartamente. Bucuresti str. Carol Davila 111. 3 apartamente. calea 13 Septembrie 57 5924. 5 apartamente. Intr.Constanta 5920. Alecsandri 5910. Bucuresti. Bucuresti str. str. str. Penescu Matei. 5922. 26. Bucuresti Spl. 7 apartamente. 6 apartamente. Urali 5918. Lizeanu 23 5898. Bucuresti str. 10 apartamente. Popa Aurel. Izvoreanu 17 5905. Sft. calea .

Petru C-tin. Pantelimon 120 5935. 3 apartamente. str. Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. calea Grivitei 486 5955. A. Bucuresti str. A. 9 apartamente. 9 apartamente. Pisaschi Gheorghe. 48 . Bucuresti. Vasile Lascar 171-173 5944. Bucuresti str. Serg. Bucuresti. str. 7 apartamente. 9 apartamente. Penciulescu Gheorghe. 3 apartamente. str. Bucuresti str. Peppa Gheorghe. Bucuresti. 12 apartamente. Gh. A. Viitor 108 5943. 4 apartamente. Pascu Valeriu. 3 apartamente. 222 com. Pecec Stefania. Postolea Elisabeta. Lazar 2 5950. Nastase Panfil 53. str. Buzau Filimon Sarbu 56. Nicolae Filimon 107 5956. Craiova. Bucuresti. 8 apartamente. Popescu M. Bucuresti str. Abrud 127 5940. Batistei 5 5930. 4 apartamente. Gh. str. 5945. 3 apartamente. Padureanu Neculae. Bucuresti. Bucuresti. Masina de Paine 132 5942.Dorobanti 10 5928. 11 apartamente. Pues Strul. Bucuresti. 14 apartamente. 5. Maria Serghescu 18 5951. Pentz Ecaterina. Colentina 84. Brezoianu 29 c. Roaita 45. Bucuresti. Paun Marin. Bucuresti. jud. Logofat Tautu. Popescu I. 4 apartamente. Ciuc 5948. Popov 36 5931. Popescu Alexandru. Intr. Dr. str. Curtea de Arges I. Bucuresti. 8 apartamente. V. 6 apartamente. str. Petrof Petre. T. Popescu Viorica. Bucuresti str. Bucuresti sos. 8 apartamente. Soveja 77. str. Aurel Vlaicu 16 5941. A. 6 apartamente. Masina de Paine 134. str. Cotroceni 4 5938. Hagi Ghita 45. str. Timisoara 36. Bucuresti. sos. Popovici Stelian. Gramont 22 5947. Inisor 4 5949. str. Popescu Alexandrina. Vasile Paun 2. Cosbuc 25. Bucuresti str. Bucuresti str. sos. Bucuresti. Ioan. str. General Magheru 20. Olga Bancic 16. str. Pasalian Andronie. 3 apartamente. Ilie Pintilie 50 5952. Bucuresti. Olteni 49 5939. Babes 1. B-dul Marasesti 95 5946. 3 apartamente. str. Popescu Teodora. prof. Carol Knappe 87. Brezoianu 29. Jdanov 18-47. Pascanu Victoria. Popescu I. Bucuresti str. Orizontului 1. str. str. Adrian 143 5958. Unirii 5957. Videle 48. 220. Elena. Tecuci. str. sos. 3 apartamente. Argentina 26. Bucuresti str. Petrescu Stefan. Brandusa. 10 apartamente. 3 apartamente. Petrescu Sofia. Jdanov 24. Pop Traian. Bucuresti str. str. Bucuresti str. Vasile. Cluj 2 5933. Fainari 68 5954. 5 apartamente. Petrescu Ulpiu. 4 apartamente. str. 6 apartamente. str. Lacul Rosu. 14 apartamente. str. Transilvania 42. Icoanei 31. str. Severin. Popa N. Petrescu Ioana. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti Grad. Popescu Steliana. 10 apartamente. Ernest Djuvara 3. str. Bucuresti. Bucuresti str. 8 apartamente. str. str. Stefan cel Mare. Sinaia. Eliade Radulescu 10 5929. str. str. Cameliei 30 5937. Pascu Gheorghe. str. 5953. 5 apartamente. Virgiliu 23-25 5936. Colentina str. str. Cuza Voda 5 5932. Papadimitriu Mihai. Stefan cel Mare 186.

str. Kogalniceanu 5971. str. 5984. Maica Domnului 2 5987. 5 apartamente. Teiul Doamnei 11 5974. str. Ciresului 35 5976. calea Alexandriei 57. str. Bucuresti. Popovici Traian. Calea Vacaresti 285. Dimitrie Orbescu 8 5969. calea Victoriei 193. Bucuresti. Gh. Parang 10 5970. str. 4 apartamente. Plesia Florica. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5964. Bucuresti. str. Bucuresti. prel. Bucuresti. Wilson 15 5992. Stirbei Voda 16 5960. Popa Elisabeta. Paunescu Aurel. Petrescu C. I. str. Alex. 6 Martie 6. 19 apartamente. Alex. Bucuresti. Sinaia. str. str. Popescu Aurel. Bucuresti. Dr. Popescu Dumitru. Paraianu Natalia. 5963. Intr. str. 6 apartamente. Duca 7. Bucuresti. str. 7 apartamente. Nou 17 . Xenopol 3. Eremia. Bucuresti. 15 apartamente. Titulescu 67. sos. str. calea Serban Voda 244 5985. Paris 37. Juvara 26 5966. 6 apartamente. 3 apartamente. Panduri 27 5981. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Toamnei 17. str. Gabroveni 9. Karl Marx 39. Papadimitriu Mihai. Mantuleasa 22. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Spl. Craiova. Popa Soare 44. Bd. Badea Cartan 42 5980. Bucuresti. Bucuresti. Amzei 30. Alex. str. 5988. Paraschivescu Niculina. Palade Margareta. Duca 1. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Socec 10. Popescu Candid. Pisone Maria.5959. str. str. I. str. Papastoianu Ion. str. Ilie Pintilie 18. Herescu Nasturel 10. Bucuresti. Viitor 194 5990. 23 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. Gral. str. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. Pelinghian A. 5986. Popescu Maria. 4 apartamente. 3 apartamente. Felix 39 5989. G. Agriselor 4. sos. Pop Alexandrina. General Anghelescu 165. 3 apartamente. str. Popescu Emilian. 5991. Floreasca 3 bis. 3 apartamente. Popescu Elena. str. Popescu Constantin. Colentina 157 5977. 15 apartamente. calea Victoriei 101. Lahovary 23. Bucuresti. Domnesti. Cuza 22 5961. str. Bucuresti. Sft. Baratiei 37 5983. 3 apartamente. calea Plevnei 42. Lizeanu 5 5979. Bucuresti. Chindia 9. 4 apartamente. Severin 16 5968. Popescu Constantin. M. Tunarilor 17 5978. Bucuresti. Bucuresti. Popov 89 5982. 4 apartamente. 3 apartamente. Cobalcescu 2 5965. str. Popa A. Eminescu 155. Pantelimon Ion. Bucuresti. Popescu Luxita. Papacristea Ioan. N. str. Eugen Botez 40 5972. 5 apartamente. str.. str. Bis. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. Primade Anton. Petrescu Zaharia. str. Dr. Popovici Cezar. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Dragos Voda 20 5975. G. Pavelescu Valentin. Panaitescu Luiza. 13 Septembrie 70 5962. Dr. 18 apartamente. S. sos. Popa Dumitru. V. Popescu L. str. Bucuresti. Popescu Filofteia. sos. Bucuresti. Aurora 18. str. 16 apartamente. str. str. Petroianu Teodora. 33 apartamente. Elena. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Unirii 84 5967. 3 apartamente. Precupetii Vechi 9 5973. Bucuresti. Profira. sos. Bucuresti.

Bucuresti. 6005. Bucuresti. str. Platareanu Irina. Bucuresti. Alecsandri 38 5999. Gen.. Angelescu 112. de constructie. Bd. 40. str. 2 apartamente. Petrescu Costin si Eliza. Bd. 39. 5998.5993. Dr. 3 apartamente. Paraschivescu Ciuncu. str. Bucuresti. Duca 14. str. Bucuresti. Constanta. Petrus Ioan. 14 apartamente.. Popa Soare 40. str. Tunari 76. Lister 11 6015. Felix 31 6016. str. G. Cumpatului 28. str. str. soc. 6012. I. Mihail Cornea 24 6017. Bucuresti. str. str. Piata Washington 2 bis. 6006. Bucuresti. Bucuresti. str. str. 159 6010. Papacostea Iosefina. Popescu N. str. 10 apartamente. calea Plevnei 20-22. Buzesti 38 Predeal. Bacau. str. str. str. str. Paunescu C-tin. 19 apartamente. V. Popp U. Popovici Teodor. Brezoianu 27 6013. Petrulian Ecaterina. str. calea Grivitei 238. Engels 10. Bucuresti. 11 apartamente. 6000. Toamnei 80. G. 3 apartamente. str. Bucuresti. Caragea Voda 19. Bucuresti. 9 apartamente. str. calea Victoriei 112. calea Dorobanti 178 6021. 30 Decembrie 30. Cobalcescu 45. Panaitescu Eduard. 6004. Herescu 17. . Duca 6019. Sinaia. 4 apartamente. Popescu Maria. Iacob Negruzi 10. 9 apartamente. 4 apartamente. 9 apartamente. Iorga 51. 7 apartamente. Bucuresti. 4. Sofia 6. str. Pascar. 7 apartamente. sos. Maria. Bucuresti. Schitul Maicilor 8. str. Labirint 103. fosta Regele Albert 37. str. 26 apartamente. Plachide Maria. Bucuresti. Oltenita. Predeal. Paris 14 A. 7 apartamente. 5 apartamente. Popovici Ioan. Anastasia Simu 4. 8 apartamente. Dr. str. V. 6011. Popa Petre 28. Petre Iosif. 23 apartamente. 5997. Popescu Vasilica. str. str. Ada Marinescu 15 6022. str. Panteli Ioan. Ilarie Chendi 11. Pop Traian. Republicii 37 5994. 6003. Bucuresti. Miorita. Bucuresti. 2 apartamente. Londra 31. 19 apartamente. 6001. 22. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Pissiote Anastasiu. str. Protopopescu Sofia. Concordiei 2. Priboianu Mihai. Bucuresti. Popa Ion. 3 apartamente. 6 Martie 18 6020. Paris 9 5996. Mironescu 17. 6 apartamente. str. str. Leonida 23. N. Stirbei Voda 144 6008. Protopopescu Florica. Andy Ender 2. str. Mihai Bravu 3. Bd. Batiste 35. Bucuresti. Elefterie 45 6018. calea Grivitei 157. str. Sft. str. Nationala 72. Neculcea 77 6009. Panncev Gheorghe. Bucuresti. sos. str. Bucuresti. Grozavesti 30. str. str. str. Bucuresti. Clucerului 10. Popescu N. str. str. Brezoianu 51 6014. 12 apartamente. sos. Dr. 6002. I. Budai Deleanu 3. 26. Barbu Delavrancea 41 5995. 3 apartamente. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. str. Petculescu Romulus. 7 apartamente. Dr. Roman 47 6023. Sergiu 34. str. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Maior Campeanu 6. Papaiani Ioan. 9 apartamente. str. Bucuresti. Armeneasca 38. Vasile Conta 3-5. Bucuresti. str. 28 6007. Munteanu 1. Bucuresti. 9 apartamente. Paulescu Const. str. Sperantei 33. Petrulian Eufrosina. sos. 10 apartamente. Petriman Nicolae.

Vasile Mironiuc 13. Ghica 69 6035. Bucuresti. 3 apartamente. Av.. str. Sofia 20.Despina Doamna 10 6024. 4 apartamente. 6046. Bucuresti. Teodor Iliescu 73 6040. Sahia 58. str. Parim T. str. 34. Maior Sontu 5. str. 3 apartamente. Bucuresti. Papagaga Victoria. Masarik 21. 6058. 6031. Pop Valeriu. 3 apartamente. Petru Maior 81. Alex. Golescu 17. 6050. Bucuresti. Cosbuc 41 6032. str. Petrescu Maria. 6 apartamente. str. 7 apartamente. Iliescu 11. calea Victoriei 25. 6049. Pruteanu Elena. Uranus 51. str. Al. 7 apartamente. R. 6059. Foisorului 15 6029. Pavel Corneliu si Aurel. str. calea Grivitei 42. Mihai Bravu 41. Eroului 19. Bucuresti. Pericle Prosse. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Bucuresti. 6060. Pavel Cecilia. Bucuresti. Patronic Pavel. 5 apartamente. Bucuresti. Polona 106 6043. 8 apartamente. Filofteia. Petrescu Radu. Sinaia. si Rodica. str. Popa Rusu 20 6033. Pangrate O. Calomfirescu 11. Bucuresti. 6 apartamente. Preotu I. Cluj 72. Cometa 38 6057. 3 apartamente. Bucuresti. Gr. 6028. Bucuresti. Pori Ana. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Papadiamand C-tin. Polizu 4. Petrescu Maria. Valcea. 7 apartamente. Bucuresti. Al. Pampani Ioan. Plotogea Elena. Bd. Alexandrescu 81-83. str. Petrescu Ioan. str. 4 apartamente. Toma Masarik 3. Prunescu Natalia. Pantazi Alexandrina. 4 apartamente. 6027. Bucuresti. Av. 2 apartamente. Paunescu Barbu. 5 apartamente. Paraschivescu Stela. str. str. Valcea. Gh. Iorga 51 6026. 7 apartamente. Bucuresti. 6037.. Intr. 6054. Baritiu 31. 4 apartamente. Bucuresti. si Germianu Popescu. Emil Zola 4. 2 apartamente. str. Popescu Dumitru. N. str. 6055. Morilor 2. Alex. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. Bucovinei 21 6036. Popescu Cecilia. Pantor Sofia. Popescu M. str. str. D. N. Bucuresti. Bucuresti. 32. 6044. 1 Mai 18. str. Visarion 10 6038. Bucuresti. Bucuresti. Gh. Papacostea Rodica. Panaitescu C-ta. Popescu Jana. str. Petoffi 25. str. Carmen. Popescu Elena. Bucuresti. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Paraschivescu Leon. 13 Decembrie 4. 6041. Neculcea 30. str. Mantuleasa 15 6030. Bucuresti. Gr. 6045. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Petrescu C-tin. Petrescu Cornelia. str. 4 apartamente. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Paraschivescu C. 3 apartamente. R. str. 6052. Pietatii 23 6042. 7 apartamente. 6047. Alexandrescu 88 . str. Bucuresti. 4 apartamente. P. str. 6 apartamente. Lapusneanu 24. str. 6048. str. Londra 48. Petrescu Victoria. Aurel Vlaicu 99 6025. Panaitescu Sergiu. Petofi 25 6051. str. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. 6053. Bd. Galati. str. Bucuresti. Radu Voda 29 6039. Ploiesti. Salcamilor 21-23 6034. Dr. str. 6056. Bucuresti. Sahia 25. Petroseanu C. str. Bucuresti. str. Wilson 11. Istrate 4. str. str. 4 apartamente.

6077. Postelnicu Elena. Plastura Virgil. Mavrogheni 13. Bucuresti. Bucuresti. Vulturi 27. 3 apartamente. Popa Octavian. Orero 22 A 6074. str. Negru Voda 19. calea Codrului 6. Bucuresti. calea Victoriei 10. Procopovici Florea. Bucuresti.. Bucuresti. 4 apartamente. str. Baldovin Parcalabu 7. Petcu I. Parfumului 45. 6079. Ciru Iliescu 4. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. 3 apartamente. Papini Veturia. Bucuresti. Bd. Petcu Stefan. Zlatescu 16 A. 6069. calea Dorobanti 27 6073. Bucuresti. Polac Jeanine. Coltei 16 6092. Pavelescu Valeria. Pascal 9. 6 apartamente. 6084. 6091. Margelelor 5. str. str. str. Elena. str. Bucuresti. Petrescu Stan si most. Abrud 47.6061. Toamnei 117. Dr. 6094. 3 apartamente. 6075. Hristo Botev 28. Avrig 73. 4 apartamente. Bucuresti. 18 . 6078. Bucuresti. 2 apartamente. calea Mosilor 170. Procopie Dumitrescu 9. 6080. Rignault 9. Siret 24. Lt. Bucuresti. Avrig 98 6063. Virgil. str. Parthenie Gh. Bucuresti. Popescu Suzana. str. 6 apartamente. str. Pantazi C-tin. Olari 14. 7 apartamente. Bucuresti. str. Popescu N-lae. str. Intr. 2 apartamente. Plesoianu Elena. Popescu I. str. 5 apartamente. 5 apartamente. str. str. 4 apartamente. 28 apartamente. str. Prodanof Vasile. calea Vacaresti 135. str. Bucuresti. Bucuresti. Salvator 8. 2 apartamente. Petrescu Constantin. Sandu Aldea 24. Pursanescu Lucia. 6081. Corneliu Botez 1. calea Grivitei 212. Bucuresti. 5 apartamente. Procopiu Elena. 7 apartamente. Bucuresti. str. str. str. Petrescu Mihail. str. Col. 16 apartamente. Ionescu Gion 17. 11 apartamente. 6089. 6066. str. Halelor 39. Rignault 6. 4 apartamente. 6085. Spiru Gheorghiu 14. Constantina Tudor si Maria Petrescu. Tolbukin 114. 6064. 6088. Bd. str. Popa Bucur. 6090. 6086. Sinaia. Bucuresti. Pospaescu Gheorghe. Bucuresti. Pascu Maria. Vulturi 130 6068. 6 Martie 95 a. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 6070. Trinitatii 21. Pitaru Zindel. 7 apartamente. 9 apartamente. Petre Nicolae. Bucuresti. 5 apartamente. 27 apartamente. str. 6062. 4 apartamente. Sperantei 168. str. Bucuresti. 6072. str. calea 13 Septembrie 59. 9 apartamente. 6065. Penculescu D. I. str. 7 apartamente. Intr. 7 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 30 6083. 6067. Ecoului 3. 6082. str. str. Popa D-tru Ana. Bucuresti. 6093. Raspantiei 12. Cuza Voda 20. str. 6071. 6087. calea Vacaresti 46. Sborului 10. Asachi 7. Pana Ion si Ecaterina. Bucuresti. 7 apartamente. Aurel Vlaicu 102. Bucuresti. 2 apartamente. Vasile. Popescu C-tin. Bucuresti. Peisik Sura. Bucuresti. Posamentirev Iosif. str. Panteli H. Bucuresti. str. Patrascanu Vasile. 1 apartament. 30 Decembrie 92. Cosbuc str. Ion. 6076. Bd. Intr.

Pana A. Elena. Podarescu I. Luterana 21. Bd. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Republicii 78.. Poenaru Nicolae. 8 apartamente. Oct. Bucuresti. 6096. Bucuresti. Sarmisegetuza 3. 3 apartamente. 6 apartamente. si Ortansa. Petru Maior 71. Uranus 26. 6108. 1 Mai 278. Duca 2. 5 apartamente. 6099. Arad. calea 13 Septembrie 61-63 6101. Grigore Manolescu 27. 7 apartamente. 6113. Duca 24. 6110. Popescu Tudor si Ecaterina. Bucuresti. 6114. str. Bucuresti. 6106. 10. Bd. 14 apartamente. str.. Bd. Bucuresti. 13 apartamente. str. Mantuleasa 36. Bd. Bancii 5. Paraschivescu Iulian si Marica. str. 6098. str. 1 Mai 28. str. 18 apartamente. Dr. 4 apartamente. str. Stefan. str. Bucuresti. Poenaru N. Nae. Bucuresti. Cornel. Radauti 13. 6115. Bucuresti. Giulesti 76. str. calea Grivitei 142. Bucuresti. Prossa Virgil. 70. 6120. Popescu Manta Gheorghe. Maica Domnului 37. Bucuresti. str. Principala 5. Popescu Virgiliu. C. 6117. str. Intr. Popescu Mariea. 10 apartamente. 6119. 6097. Pitulescu Gh. Sapientei 1 a . Turda 95. Foisorului 74. Bucuresti. Oanica. Armeneasca 45. str. str. Sf-tii Apostoli. 7 apartamente. Pastiea Sabina. Staicovici 3. Petcu Maior 91. Bd. 6 apartamente. prel. Duca 24. Marcovici 9. Stirbei Voda 166. Popescu Alexandrina. 6126. str. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Stefan. Bucuresti. str. 11 apartamente. Bucuresti. Pastoleu N. Pavelescu Quintilian. Panea D. str. Pfennings Berta. si Asimeta. Panaitescu M. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 19 apartamente. 9 apartamente. Bd. Bucuresti. 8 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. 9 apartamente. str. Popescu Gh. Pop Nicolae si Clarin. Penescu Eugenia si Mihail. str. str. str. Duca 2. Biserica Romaneasca 24. Maior Campeanu 31. 2 apartamente. 6125. Bucuresti. str. Fros. Bucuresti.apartamente. 6118. 10 apartamente. Bd. Mihail Cornea 65 6111. Bucuresti. Penescu C. 6 apartamente. Pruteanu H. Sabinelor 46. 6123. Bul. Brasov. 1 Mai 20. 1 Mai 1. 17 apartamente. Plantelor 70. 6102. 6116. 10 apartamente. Bucuresti. Dr. 14. Buziasi. Sorandi 13.1 B 6105. Racovita 1. Platoreanu Vasile. Bd. str. 4 apartamente. Bucuresti. Duca 24. Bucuresti. 4 apartamente. 11 apartamente. 6103. str. Bd. str. str.. str. Sogna 4. str. Bucurestii-Noi 112. 12 apartamente. 72 6127. 4. Gheorghe. 6109. calea Rahovei 124. Bucuresti. Poenaru Simona. 11 apartamente. Pscpilinschi D. Petrescu D. 6122. 6104. 6121. D. Panea Elena. Pandrea Ecaterina. Proltidi Dimitrie. Perjea Aneta. calea Grivitei 301. Bucuresti. 10 A 6124. 8 apartamente. Popescu Petre. str. 6107. 86. Clabucetului 47. Pucioasa. Stirbei Voda 38. Bucuresti. Felix 66 6112. Avrig 15 6095. Mircea Voda 42 6100. Bucuresti. Bucuresti. Popa Augustin. 6 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. str. Cavafii Vechi 1 A . Bd. 47. str. Cuza.

Turda 190. str. Bucuresti. Bucuresti. Predeal. 4 apartamente. Prisacariu Nicolae.. Balcescu 209 6134. Lister 44 B 6155. str. Independentei 11. Bucuresti. Popescu P. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 6138. Bucuresti. Sebastian 36. Bucuresti. Petrescu Lucretia. 6152. Macedonia 23. Enachita Vacarescu 19. str. Popescu C-tin si Georgeta. str. Popescu A. str. str. 3 apartamente. Locusteanu 2. Salina. 49 6144. si Florica. Lister 3. str. Ecoului 4. Cuza 103 6147. Acvila 16-18 6154. str. Elena 1. 2 apartamente. 3 apartamente. Stefan. . str. Bucuresti. Gr. Bd. N. Sevastopol 30. str. str. 4 apartamente. Papanagi Emil George. Bucuresti. 5 apartamente. 14 apartamente. Ploiesti. Aurel Vlaicu 39. Bucuresti. Iacob Negruzi 47. Virgiliu 33. str. Rozelor 13. str. str. Bucuresti. 6151. V. V. Petrescu P.. str. 97. Bucuresti. 6136. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Alecsandri 40. 6133. Popa Tatu 48 6142. str. Pilat C-tin si Cornelia. Frumoasa 46. 3 apartamente. Busteni str. Dr. str. Petrescu Petre si Victoria. str. Bucuresti. Popescu Constantin. Manolescu 31. Bucuresti. Bucuresti. str. Popovici Constanta. 6130. str. str. str. General Anghelescu 49. Patrascu C. Voevozi 37. 5 apartamente. str. Constantin 8. 4 apartamente. Spl. Parisianu M. 6 apartamente. Poenaru Ion. Cuza 19. 6135. Bucuresti. 2 apartamente. Virgiliu. Isvoare 138. str. str. Targoviste. Petrescu Gh. calea 13 Septembrie 29. 6153. 6160. Puis Gh. Bucuresti. Florica. str. Bucuresti. 2 apartamente. 6159. Pasteur 38. Frumoasa 12. str. Constanta. str. Bucuresti. Bucuresti. Ioan. str. Patrichi Elena. str. 7 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Pavla Nicolae. Polii Eva. Iacob Negruzi 25.6128. Pelmus Lidia. 6146. Caransebes 13. Stalin 66. str. str. 6157. Sf. 6 apartamente. Popa Tatu 78. Petre. aleea Parfumului 16. Bucuresti. Bucuresti str. Dr. Maria. Bucuresti. str. Sf. Victoria. str. 6139. 8 apartamente. 6158. Bucuresti. 3 apartamente. Petrescu Puican Marioara. Stirbei Voda 117. Bucuresti. 6143. 11 apartamente. 5 apartamente. str. Virgil Plesoianu 77. Buzesti 20. Berzei 35. str. 3 apartamente. Petrescu Ion si Sofica. calea Rahovei 325. 6 apartamente. 6150. Provila Margareta. 3 apartamente. 7 apartamente. Sebastian 10 6156. 6148. Cazarmii 53. Pocnareanu Alex. str. Ernest Djuvara 8 a 6140. Pascu Iosif. str. 6 apartamente. str. Bucuresti. 6129. Piesoianu C. 4 apartamente. Panoiu N. 4 apartamente. Pastica Constantin. Uranus 9. I. Psihoda Luiza. Petroianu Gh. Bd. Turda 213 6141. Caporal Musat 31. 6137. Bucuresti. Popazian Arminec. Popa Tatu 53 6131. str. 5 apartamente. Bolintineanu 5. 7 apartamente. 4 apartamente. 6149. Pardicea St. Peretz Titu Ela. str. Elena. 4 apartamente. I. Dr. Cotroceni 6 6132. Bucuresti. Bucuresti. Sebastian 5. Grigore Taranu 7 6145. Stirbei Voda 95.

Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. 6191. Ploiesti str. Bd. sos. str. Bucuresti. Pantof Fotache. str. str. str. 6 apartamente. 6179. Coltei 11. C. 6172. 6180. 30 Decembrie 57. Petculescu Nicolae. str. 6190. 6182. Bucuresti. Antim 42 6166. str. 6167. Toma. str. 8 apartamente. I. Bucuresti. Bucuresti. str. 5 apartamente. Zoe Grand 27 6170. 6 apartamente. Palade Providentia. 6169. Podaru D. 3 apartamente. Petrescu Aretia. Bucuresti. Piata C. 6193. str. Lisabona 8. 6171. Popescu Gh. 6176. Motar. str. 5 apartamente. calea 13 Septembrie 41-43. 3 apartamente. Mihaileanu I. General Ipatescu 12. 11 Iunie 55. Intrarea Pop de Basesti 1. Pop Dragos. Popescu Teodora. 14 apartamente. 15 apartamente. Odobescu 15. str. 28 apartamente. str. 4 apartamente. 24 apartamente. A. Bucuresti. 6177. Niculcea 49. Traian 51 6188. Bucuresti. str. Bolintineanu 7. Bucuresti. Alex. Penciu Ion si Sofia. Bucuresti. aleea Pretorian 16. Popescu Marin. str. Bucuresti. Popovici Maria. 6195. str. Orzari 24. Bucuresti. Bucuresti. 6178. si Elena. Bucuresti. Pascu Alexandrina. 6184. Gh. Popescu C-tin. 16 apartamente. vila Luceafarul. Bucuresti. Hristo Botev 6. Bucuresti. 8 6194. Bd. Sf. Possa Natalia. Dr. str. Fundeni 6. Bucuresti. 16 apartamente. str. Bucuresti. Bd. Rizeanu. 4 apartamente. str. Bucuresti. 9 apartamente. 6 apartamente. Gabroveni 22. Popescu Eugenia. 6165. str. Bucuresti. 9 apartamente. str. Mogosoaia. . Avram Iancu 28. Petrescu Gh. 6 Martie 41. str. Bucuresti. Nicolae Clinciu 15. 7 apartamente. Mamaia. 5 apartamente. 6185. Bucuresti. 2 apartamente. Stirbei Voda 130.6161. Bucuresti. Bucuresti. St. Bucuresti. Bd. str. str. calea Mosilor 306. Vasile Lascar 183. Bd. str. Petrescu Pascal. Dimitrov 101 6189. Paraschiv Stefan. Rosetti 3. si Elena. Republicii 86. str. Porlignos D. Caraiman 90. Scaune 4. Passini Giovani. Brutus 10-12 6168. 9 apartamente. str. Cavafii Vechi 3. Duca 24. Bucuresti. Pachiseanu Zenovie. 3 apartamente. Sachelarie Visarion 47. 6174. Cosbuc 83-84. Pascu Neculai. Patraulea Gh. Bucuresti. Gutemberg 13-15. Troiu. 8 apartamente. Panait Andrei. Protopopescu Dumitru. 6163. str. Vespasian 18. str. 5 apartamente. Petrosincu Nicolae. Bucuresti. Simion Barnutiu 15. Bucuresti. Preda Dumitru. 4 apartamente. Aristinelor 29. 8 apartamente. Rares Voda 13. 6162. Popa Vasile. 6181. str. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Poenaru Inana Maria. Ciresului 1. str. 6186. str. Bd. str. Parvulescu Stanciu. 3 apartamente. 6187. Bucuresti. Psaltidi Efteripi. Amiral Murgescu 9. Prochaska Emil si Florica. Pasteur 4. Felix 66. Popa Lazar 21. Bucuresti. Bucuresti. Paciurea Ion si Elena. 6173. 27 apartamente. Bucuresti. Zoe Grand 43. Pasteur 1. 6175. 6192. 6 apartamente. Petrescu Stelian. 6183. str. Tolbuchin 98. 13 apartamente.

Prugovschi Eduard. cal. G. de Spirt 10-12. Bucuresti. Bucuresti. str. Fabr. Episcop Radu 57. Rahovei 234. Bucuresti cal. 27 apartamente. 6210. calea Mosilor 291. Orascu 18. 4 apartamente. cal. calea Plevnei 66. str. Bucuresti. Bucuresti. Proger Margareta. Procopiu Irina. Bucuresti. str. Piatkovschi Fred. Bucuresti. sos. Bucuresti str. 10 apartamente. Grivitei 161 6220. 13 apartamente. Avram Iancu 28. str. Floreasca 150. Papacristea Lambru. Luigi Cazavilan 15 6209. Petrescu Vasile. Padureanu M. Putul cu Apa Rece 2 6213. 1 Mai 82. Dimitrov 30. Stan Poetas 58. sos. C. Aurora 4. 11 apartamente. str. str. Valeriu Braniste 64. Dimitrov 130. Predoleanu Leontina. Londra 33. str. Bd. 7 apartamente. Bucuresti. Oborul Nou 1. Popa Nan 40 6212. 10 apartamente. Bul. Bucuresti. Matasari 7. 10 Mese 2. str. Dacia 11 6223. Popovici Ion si Elena. Perlman Iancu. 9 apartamente. str. 10 apartamente. 6219. Bucuresti. Iosif Niculescu 31. Bucuresti. 12 apartamente. 1848 nr. 3 apartamente. Pancher Bernard. Bucuresti. Bucuresti. str. Paun Teodor. str. str. Bucovina 35 6198. str. Plevnei 5. Bucuresti. 26 apartamente. calea Mosilor 181. Mihai Bravu 24. Papadopol. 6203. Popa Ion. str.. str. str. 6197. Paris 47. Dimitrov 137 6224. Episcopul Radu 32 si 60 6216. Bucuresti cal. Bucuresti. Ion Maiorescu 40. Parvulescu Grigore. Nic. Bd. Piepteanu Lucretia.6196. Ion Macovescu 40 6207. 279. Panaitescu Vasile. Bd. Dimitrov 87. Porumbacu 23. 26 apartamente. Petrut Mircea. Sborului 5 . 6208. str. Podeanu Dumitru si N. Bd. Balcescu 24. 16 apartamente. str. 6222. Diaconescu. Bucuresti. Fontariei 6 6217. 12 apartamente. str. Bucuresti. Pantecan Marin. str. Pronescu Eugenia. cal. Paunescu Ion. Bucuresti. 8. Barlei 6221. 20 apartamente. Pandele Gh. Stockholm 4 6199. Rahovei 377. str. 6204. Bucuresti. Bucuresti. Putul cu Apa Rece 5. str. Eforie Vila Zefirul 1. Sinaia. Panduri 30 6211. 7 apartamente. Bucuresti. 6215. Bucuresti. 18 apartamente. str. 29 apartamente. Petrescu Valeriu. cal. most. Bucuresti. str. Predoleanu Eftimie. Republicii 86. Nicolae Iorga 32. sos. G. Mihai Voda 57. Popescu Nicolae. 66 6200. 17 apartamente. si Popovici Gh. 6201. Columb 1. Furnica 13 Campulung Muscel str. Alex. str. 7 apartamente. Bucuresti. Gh. 3 apartamente. str. 6 apartamente. Calarasi 268. 15o. Matache Dobrescu 3. Intr. str. Prahoveanu D-tru. Coltei 25. Popescu Ortansa. str. Bul. str. Panly Alexandrina. Popelian Melina. Frimu 25 6206. 14 apartamente. Popa Nan 2. Bucuresti. 6202. str. Bul. Serban Voda 18 6218. 24. 11 apartamente. calea Mosilor 228. Bul. str. 21 apartamente. Bucuresti. I. 6205. Bucuresti. 7 apartamente. str. 4 apartamente. Geniului 46. General Dragalina 1. 3 apartamente. 6214. Hagiului 8. 6225. Panaitopol Gheorghe. Bucuresti. 11 apartamente. Bd.

Peciu Margareta. 6228. Bucuresti str. Sincai 14 6233. 5 apartamente. 2 apartamente. Sf. Bucuresti. Alex Moruzi Voevod 13 6239. 7 apartamente. Bucuresti str. 6260. 11 apartamente. Paraschivescu Alex. str. Olga. Bruxelles 11 bis. Rahovei 218. Bucuresti str. 12 apartamente. calea Mosilor 123 6251. 8 apartamente. General Marasescu 30 6237. Victoriei 77. Postolea V. Remus 10. str. cal. str. Postolia N. 5 apartamente. Bul. Maresal Tolbukin 130. 6238. Bucuresti. Bucuresti str. str. 3 apartamente. Vasile. Trifoi 24. Pandrea F. Bucuresti. 7 apartamente. 25 6231. Polak Buta. str. str. Bucuresti Intr. Genova 3. 3. Bucuresti str. 6 apartamente. Panu Traian. Calarasi 291. Lucaci 71. Chiristigii 30 6227. 6249. Tepes Voda 146 6234. Fecioarei 9. Bucuresti. str.. Bucuresti. Bucuresti. Popescu Olga. Pirosca Anastasia. Paris 18 6259. . Papaiani Nicolae. 7 apartamente. Intr. Dimitrov 131. Predescu Evdochia. Bucuresti cal. 6 apartamente. si Anastasia. str. Popovici Grigore. 9 apartamente. I. 6 apartamente. Stefan 21. 6250. 16 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti str. str. Postelnician Ion. 3 apartamente. 10 apartamente. Pictor Luchian 20. 6243. 9 apartamente. 1848 nr. Parsechian Bogdanov. Sinaia str. Preda Gheorghe. 3 apartamente. 27 6241. Sevastopol 30. Petrescu P. Giurgiu. 6254. Bucuresti. Pictor Luchian 19 6247. Bucuresti str. Bitolia 31 6256. str. Bucuresti cal.6226. Bucuresti. Aurel Vlaicu 34. Elena. 6236. Mosilor 268 6242. Bucuresti str. Maiorescu 7. Bucuresti str. Viitorului 185 6245. Bucuresti. 12 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. 5 6232. 4 apartamente. Popescu Vladimir. Ion Maiorescu 59. Bul. Petrescu Lija. Pasa Ion. 5 apartamente. Popescu Ioachim. 8 apartamente. Foisorului 11. Bucuresti. 9 apartamente. Avrig 6 6244. Popescu Marin si Aneta. 20 apartamente. Bucuresti. Popa Nan 68. M. Mihai Voda 14. Pop Elisabeta. Maiorescu 7. str. Schitu Maicilor nr. I. Popescu A. 11 apartamente. cal. str. 6253. Bucuresti str. 4 apartamente. str. Petrut Alexandrina. Plantelor 35. Sahia 59. Kogalniceanu 34. Mihai Voda 13 6248. Calonfirescu 9 6257. Petrescu Gheorghe. Ing. Mosilor 39 si 34. 7 apartamente. str. Popescu Maria. Calarasi 47 6230. Emil Pangrati 18. 20 apartamente. 2 apartamente. Postea Z. Petrof Constanta. Pascal Alfred. cal. Gh. str. 6229. Popescu Eufrosina. Pavelescu Kathe. str. Bucuresti. 6246. Orzari 41 6258. Polizu prin Polizu Rene. Bucuresti. Petrovici Lazar. Bucuresti str. 6235. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti str. str. 9 apartamente. Popovici Decebal. Alex. 6240. str. 5 apartamente. Elisabeta si Podler Maria. Clucerului 23. Petrescu Oprea. Mantuleasa 19. Afrodita. 6255. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. str. cal. Bucuresti str. Bul. Armeneasca 43 6252.

Bucuresti. Conta 3-5 6265. str. Papanian Alex. Vaselor 14 6294. Bucuresti. Caragea Voda 4. Bucuresti str. Avrig 61 6285. str. Sft. str. Bucuresti. Romana 28. Iorga 15. 6 apartamente. Plantelor 60 6274. Florilor 1 6293. 2 apartamente. str. 8 apartamente. 12 apartamente. str. Pauker Leon si Bianca. Petrescu Eleonora. str. Pana A. Galati. Bucuresti. 6 apartamente. Podgoreanu Marcu. Paraschivescu Traian. Bucuresti. Av. 11 apartamente. 4. Popovici Octavian. Bucuresti. Ion Nou 24. Filipescu 61. str. Constanta. str. 5 apartamente. Gherase 52 6276. str. Isvor 113 6271. Pungulescu Stelian si Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. cal. Petrescu Mircea. str. 5 apartamente. Pavlide Victoria. 8 apartamente. Bucuresti. str. str. Prie Ion. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Fuica Vasile 42. 7 apartamente. 6264. 4 apartamente. Bucuresti. Tepes Voda 72 6292. str. Mircea 59. Clucerului 7 6287. Smardan. Popescu Isachia. V. str. Polizu Coleta. Marin. 5 apartamente. Bucuresti. str. Morilor 246 6281. 4 apartamente. 6280. Bucuresti. 3 apartamente. Av. Vulturilor 131 6277. 8 apartamente. Zefirului 19 6296. str. Cezar Boliac 41 6272. Bucuresti. 5 apartamente. 5. Alex.6261. N. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Puricescu Alexandru. Bucuresti str. Pomponea Elena. Popescu Paulina. Scoala 6286. Popescu Aurel si Virginia.Eforie 6266. str. 6 apartamente. str. Bitolia 63 6269. Cristina. Bunatatea Samariteana 6 6273. Bdul Dimitrov 8 6297. Petrof Gheorghe. G-ral Stan Poetas 8 6295. str. Bucuresti. str. . Bucuresti. str. Pocu Gheorghe. 4 apartamente. Bucuresti. Popisteanu Stefania. Papazian Siranus. Preutescu Octavian. Bul. 5 apartamente. Bucuresti str. Bozianu 3. G-ral Marasescu 24. Petrescu Tanase. Tunari 64 6282. Ritoride 11 6263. str. Constantinescu 3. Frunzei 15 6289. 64 6284. Bucuresti. str. str. str. cal. Nic. Pretureanu Ana. 5 apartamente. Petre Cretu 3 6283.. Sahia 40. Popescu Iulia. Parvulescu Zoe. Petre Spiridon. 3 apartamente. 11 apartamente. Traian 62 6278. 4 apartamente. Bucuresti. Cornescu 40. Dacia 9 6267. Bartoc Bela 2 6291. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. Mosilor 198. Pavlov 16 6279. Maria Rosetti 55 6262. 4 apartamente. str. Bucuresti. Agricultori 128 6290. Polona 38. Petrescu. Calimachi 33. Protopopescu Ecaterina. Popovici N. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Petrescu Andrei. 2 apartamente. str. Postelnicu 10. str. str. Popescu Teodor. 3 apartamente. str. Turturele 26 6288. Papaiani Temistocle. Bucuresti. str. I. calea Victoriei 214 Ploiesti. Bucuresti str. 5 apartamente. Constanta Vila Verde . Dudesti 154 6275. Pavelescu Lucretia. 6 apartamente. str. 6 apartamente. Ponoiu Ana. Intrarea Antim 8 6270. Austrului 29. 5 apartamente. si N. Popovici Eugenia. Bucuresti. str. sos. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. Agricultori 38 6268. Patac N. Passat Muller si Carolina. 3 apartamente. str.

Lizeanu 34 6322. Bucuresti. Petrescu Ana. Piata Alex. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti str. 4 apartamente. Polghroniad Maria. str. Elena. Bucuresti str. Parvulescu Margareta. Zefirului 8 6299. Popovici Sofia. V. Parvulescu Aurelia. Bucuresti str. Furnica 24. Pletescu Vasile si Maria. 7 apartamente. cal. 6 apartamente. Bucuresti str. Fuica Vasile 16 6324. Petrescu Nicolae. 22 6305.Prahova 6325. str. B-dul Tolbuchin 77 6301. Stalin 7 6336. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Lahovari 5 A 6306. Bucuresti. Preda I.Despot Voda 8 6298. Popovici Dumitru. 8 apartamente. Sft. Popa Savu 5 A 6332. Pixanu M. str. 4 apartamente. 6300. Atena 5. Posmantirer Gh. 2 apartamente. Bucuresti. Poiana Tapului . V. str. Avram Zenovie 3 6304. Bucuresti str. Plesoianu Lucia. 5 apartamente. Arionoaei 29 6313. Bucuresti str. 5 apartamente. Cavafi Vechi 6 6321. Bucuresti str. 5 apartamente. Popescu Elena. Barbu Vacarescu 15. Bucuresti. Ciprian Porumbescu 8 6319. Mosilor 13. 2 apartamente. Parvulescu N. Petrescu Gheorghe. Serdarului 5 6309. 3 apartamente. str. Popovici Mihai. Petrescu C. Popovici Sofia. Petrescu Const. 3 apartamente. Campulung str. Pasteria Valeria. sos. 5 apartamente. Bucuresti str. Gh. str. Lizeanu 39 6328. Peltzer Malvina. Colentina 10. Petculescu Ion. Vasile Conta 79 6330. Vladescu 45 A 6323. Potlogeanu Sevastia. Pelinescu Ioan. Bucuresti str. 4 apartamente. Bucuresti. Parvulescu Ileana. Elena. Craiova str. Negru Voda 262 6314. Popa Savu 5 A 6331. Popescu Iulia. Despot Voda 10 6327. Bucuresti str. 2 apartamente. Stefania. Popescu Emilia. str. str. Filiti 8 6318. Bucuresti str. Maica Domnului 1 6317. Leonida 33 6329. Bucuresti str. Bucuresti str. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Cobalcescu 19 6307. 8 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Plesoianu Maria. Uranus 76 6310. Petre Cretu 1 6316. Smardan 18. Ion. Brezoianu 6 si 7 6311. Bucuresti. str. 3 apartamente. 3 apartamente. 2 apartamente. Stroescu 36 6326. 7 apartamente. Petrescu Nicolae. Bucuresti str. str. Papagheorghiu Teodor. col. Bucuresti. Bucuresti. str. B-dul 1848 nr. si Elena. Orero 18 6333.. 3 apartamente. Pasareanu Vasile. 4 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. 10 apartamente. B-dul G-ral Marasescu 8 6302. Apostoli 8 6320. 4 apartamente. Bucuresti str. Aprodul Purice 9 6334. Floreasca 11 6308. V. Perepeanu Elena. Bucuresti. 2 apartamente. 2 apartamente. str. Alex Donici 7. Bucuresti str. Av. Parcalabescu C-tin. Alecsandri 3 6312. Bucuresti. Maria. 8 apartamente. Luterana 1 si 3 A Sinaia. Sc. Bucuresti str. 3 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Demetriad 13. 4 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti str. 6 apartamente. Petrovici Ioana. Paunescu N. Momuleanu 16 6335. str. . Bucuresti. Generalissimul I. Ion Maiorescu 9 6303. Bucuresti. Pall Maria Ponizel. Pantazi Const. Popovici Eugen. Protopescu Emil.

Penculescu Gh. Bucuresti str. Popescu D. str. Lizeanu 4 6360. Stircu. 5 apartamente. Nacu 4 6357. Teodorescu 8. Penescu Ion si Elena. Justinian 20 6359. Bucuresti. Filipescu 45 6358. Bucuresti str. 11 Iunie 18 6366. Bucuresti. 5 apartamente. str. Const. Pandelescu Const. 37 6344. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti str. Popescu Gh. Bucuresti str. Pescaru Eleonora. Postula N. Pintea Gh. Arion 13 6356. str. Bucuresti. Popescu Alexandru.6337. Buicliu 4. Maria. 6 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. si Olga Saninea. 13 apartamente. Bucuresti cal. str. C. 3 apartamente. Bucuresti str. A. Popescu Stela. Iarca 6 6355. 8 apartamente. Bucuresti. Gh. . Bucuresti. 5 apartamente. Dorobantilor 242 6348. Serban Voda 266. Serban Voda 230 6349. Cosbuc 50 6350. Bucuresti. 3 apartamente. str. Viitorului 157-159 6361. Andrei.. Pantelimonescu Ortansa. 9 apartamente. 51 apartamente. Cutitul de Argint 13-17. Ion Mincu 3. Frumoasa 27. Bucuresti. 8 apartamente. Lascar 82 6362. Carol Davila 21 A 6353. Bul. Grecescu 8 6351. 4 apartamente. Arion 18 6352.. Perianu Elena. Dej 1 si 3 6338. Bucuresti sos. Bucuresti str. N. Plevnei 59 6372. Palniteceanu Iancu Lazar. N. Bul. Barbat Voevod 2. 6 apartamente. Popescu Stefan. 4 apartamente. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva. Barbu Vacarescu 20 6363. Emigrat 16 6347. 5 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Brezoianu 27 6354. Bucuresti str. Eugenia. Popescu Grigore. Buzau. C. str. Vasile Lascar 31 si 71.. Petrescu Alex. str. str. 61 apartamente. Pop A. Bucuresti str. 6 apartamente. Grivitei 28. Bucuresti. 9 apartamente. cal. 10 apartamente. Papadopol Alice Maria. Popescu Ion. Bucuresti cal. 9 apartamente. str. 7 apartamente. C. 7 apartamente. Bucuresti str. cal. str. Bucuresti Bul. Petrof Dima prin Petrof Alex. Grivitei 67 6339. Bucuresti cal. C. Eroului 31. D. 2 apartamente. 9 apartamente. Bucuresti str. Petrescu M. Pamfilian Paul. cal. Bucuresti Aleea Socec 7 6343. Bucuresti cal. 6340. Ocolului 3. 5 apartamente. Petrescu C. dr. Petrescu Nicolae. Aron Pumnul 52 6341. Bucuresti str. Arh. 6370. 12 apartamente. 10 apartamente. Puscanu Alice. Bucuresti. Luigi Cazavilan 7 6346. str. Turda 110 6364. Bucuresti. V. Banu Manta 20. Ion Frimu 42. str. G. Bucuresti str. Pukluchi Margareta. Gheorghe si Paraschiva. Bucuresti. Bucuresti. Petrescu Nicu. str. Petcu St. Popescu Elvira.. Petrescu Gapes. Popescu Alen si Elena. Popovici Napoleon. str. Rahovei 265 6367. Paunescu Stan. si Aurelia. str. Scarlat Varnav 12 6368. 6 apartamente. 6342. 6. Predescu Mihail. Predescu Gheorghe. Bucuresti str. 5 apartamente. 6345. Domnita Ancuta 9 6365. str. Dr. 7 apartamente. Simu 6. Maltopol 17 6369. Maria. 5 apartamente. cal. Bucuresti str. Serban Voda 54 6371. Bucuresti str. str. Colentina 72. Titulescu 86. 6 apartamente. Iacob Negruzzi 32. Brezoianu 51.

Gabroveni 2 6386. Bucuresti. 3 apartamente. 12 apartamente. Lucaci 51. Popa N. Negoiului 37 6384. Pherekepde D-tru. Bul. Prandstetter Carol. Bucuresti str. 22 apartamente. Stefan Popa 28 6382. Bucuresti. si Olga. Bucuresti Bul. Piporescu V. 4 apartamente. Dosoftei 16 Com. str. Popa S. . Bucuresti str. Aleia Alexandrina 2. 4 apartamente. 6 Martie 54 6378. Bucuresti str. Busteni. str. Peciu Spirea si Sotie. Bucuresti calea Plevnei 12 6398. str. Bucuresti str. Romania Muncitoare 57 6388. Costache Balacescu 28 6383. str. Balcescu 24 6385. Bucuresti. 6 apartamente. Sergiu 2. Ilarie Chendi 17. Pata N.. Bucuresti. 4 apartamente. Panduri 2 6391. str. Toamnei 125 6394. 2-a. Raureanu 1. Voievozi 2. Take Ionescu 26 6389. Costache Marinescu 49 6379. Bd. N. 2 apartamente. Popescu G. Bolintineanu 5 6376. 24 apartamente. Bul. 5 apartamente. calea Rahovei 172 6399. Peciu Sotir si Peciu Gh. Nicolae Ionescu 5 6393. 6380. Popp Grigore. Stefan. Maltopol 17. Bucuresti str. 4 apartamente. Predeleanu Const. Pop C. str. 5 apartamente. 5 apartamente. Popa Toma. Bucuresti str. Racovita 18. Stirbei Voda 68. sos. 4 apartamente. str. Sergiu 25 6402. Dr. calea Rahovei 109. str. Rahovei 9 6377. Mizil. Mitr. 4 apartamente. Petrescu Maria. 9 apartamente. sos. 7 apartamente. str.. Siret 23. Stahie. Piata Lenin 9 6404. Iosif 5 6381. Progresul. calea Victoriei 101 6396.. 3 apartamente. str. Nuli. Pascanu Mihnea. Petrescu C. Bucuresti. str.6373. Bucuresti. 5 apartamente. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila. Bahluiului 17 6395. Sandu procurator Stoicescu Ileana. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. str. Munteanu 20. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu. Bozianu 2. Panaitiu C-tin si Clemente. Bucuresti str. Bucuresti. Paunescu Chitu si Paraschiv. Libertatii 62 6375. Patelli N. Sft. Bucuresti str. Popescu Elena. Parasan Florin. str. Platz Iohanu. Parvulescu Paraschiv. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti calea 13 Septembrie 124. Bucuresti str. G-ral Dr. Alexandrina 34. Predescu Maria. Buzesti 57-59. str. str. Bucuresti str. 2 apartamente. Stirbei Voda 17. 2 apartamente. Bucuresti str. Mitr. Petrescu Nicolae. Bucuresti str. Victoria. Dan. 3 apartamente. Petcu Corneliu. Dr. Popovici Haret si Teodora. 3 apartamente. Bucuresti str. Republicii 13 6374. Bd. str. Demostene 11-19 6392. Aristide Briand 21 6397. Bucuresti str. Pauliuc Heitz. Radu Robescu 12. 7 apartamente. str. Sergiu 24. Bucuresti cal. str. Ernest Juvara 25 6400. 11 apartamente. Papaiamli Vasili si Vasilichi. Popescu Victor. Bucuresti. Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. Purnenescu Gh. 2 apartamente. str. Hristo Botev 9 6387. Teodosie Rudeanu 52. 4 apartamente. 17 apartamente. Schitu Magureanu 20. 5 apartamente. str. Piata Ilie Pintilie 8. 6 apartamente. Nicolae. 6 apartamente. 6390. Bucuresti str. Lirei 3. Mihai Bravu 57 6401.

str. str. Bucuresti. Paul Greceanu 30. Alecu Rusu 22. Duca. Albu 1-3. Protopopescu Aurora. 3 apartamente. Popescu G. Peristeu Hristea. 240. Comana 51. str. Paraschivescu Niculae. General Manu 23. Romulus. 6432. Bucuresti. Dumitru Zosima 84 A 6415. Panait Florea. str. Paris 31. Bucuresti. Cotroceni 18 6409. Bucuresti. Bucuresti. Roseti Balanescu 2. Floreasca 101. Bd. Vintila 8. D-tru. Bucuresti.. Eforie. 6 Martie 95 B. Palangeanu Enric. str. Libertatii 6. str. Popescu G. Puiovici N. 20 apartamente. 10 apartamente. str. str. 10 apartamente. Porcescu T. str. M. Cristea Georgescu 18 6429. str. str. 6427. 6430. 137 6407. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti.. Eclesiarhului 14. Matei Voevod 104 6425. 4 apartamente. Ion. Crangasi 88 6413. 5 apartamente. 4 apartamente. Serban Voda 260 6419. 238. Paraschivescu Vintila. Dobrogeanu Gherea 6. 11 apartamente. str. sos. Plamantis Dimitrie si Elena. Bucuresti. Col. Bucuresti. 5 apartamente. Panovici I. Aurel Vlaicu 139. Libertatii 7. Gh. 6 apartamente. 4 apartamente. str. Grigore Alexandrescu 66. 11 apartamente. Intr. Radulescu Drumea 54 6412. str. Eroilor 1. Robert Fleurs 1. Bucuresti. 11 apartamente. 6420. Bucuresti. str. Stefan. Paraschivescu Hristache. I. str. 6416.. Bucuresti. 8 apartamente. str. Colentina 131. Turda 211 6406. 4 apartamente. str. 6423. Proca Aurelia. Bucuresti. calea Dorobanti 137. 2 apartamente. 105 6422. Bucuresti. Dobrogei 6. Bd. Cantacuzino 14 . str. Petroianu I. str. Bucuresti. str. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. Bucuresti. Maria. Bucuresti. Petre I. str. sos. Dumitru prin Popescu Maria. Radu Voda 28. Buzesti 6 6418. str. Bucuresti. Anastasia Pan 5. 27 apartamente. str. Carol Davila 63. Bravu 4. Matei Voevod 8 6424. 129. Bucuresti. Paris 6. Petrescu Stelian. str. 6433. str. str. 14 apartamente. com. Prajescu Vasile si Nicolae. Bucuresti. 33 apartamente. calea Victoriei 128. Pfenings Oto. Bucuresti. Bucuresti. Partenie N. str. 423 6414. 3 apartamente. 9 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. 236. str. Traian 248. 6428. str. Ion. str. 1 Mai 26 6417. 16 apartamente. Serban si Valeriu C. Piata Kogalniceanu 3 Craiova. Palenghianu S. Predescu Eugenia. 6421. str. 8 apartamente. Saftica-Balotesti. 10 apartamente. 2 apartamente. 19. Grivitei 312. 103. Paraschiva si Stefan Popa. 13 apartamente. str. str. Popescu D. 6431. Bucuresti. Pasulescu Z. Pavel Ilie. Panaitescu C-tin. B-dul Stirbei 12 6411. 4 apartamente. Bucuresti.6405. Bucuresti. str. Vanatori 24 6408. 6426. Peleanu Ion Anastasiu. Dr. 8 6410. Elena Ferechide 3. Bucuresti. Petrescu Elena. 30 Decembrie 57. str. Bucuresti. Roaita. Constanta str.

Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Rosenberg Liza.. str. Bradului 42. str. Bucuresti. Bucuresti. p-ta Alex. str. Rath Victor. Bucuresti. 20 apartamente. Bucure4sti.6434. 17. Ravihoiu Iuliana. Radulian Irina. cal. Bucuresti. 9 apartamente. 95 Curtea de Arges. Eliza Marinescu 49. b-dul. 30 Dec. str. Sandu Aldea 24. str. str. Milescu 25 6461. Sirenelor 80 6457. Rosila Aurel. Lascar. A. str. str. Sachelarie Visarion 73 6448. Sfintilor 13 6437. 2 apartamente. 6438. Vacaresti 97. str. str. str. Titulescu 135 6436. str. calea Mosilor 249 A. 13 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente. 10 apartamente. Radulescu Cornelia. Radulescu Ion. Sabinelor 23. V. Ruptureanu Steliana. Gh. Judetului 6 6439. Radulescu Petre. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin. 3 apartamente. Pass I. Obedeanu 11 6454. Bucuresti. 8. 5 apartamente. str. str. Paris 59 6443. B-dul. 15 apartamente. Dr. Bucuresti. 40 bis. 5 apartamente. Lt. Riga N. Radovici Vasile. Gheorghe. sos. 13 Septembrie 59. str. 13 apartamente. Radulescu Marin. Burghelea 20 6447. 3 apartamente. 10 apartamente. 13 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 7 apartamente. Bucuresti. Piata Rosetti 3. str. str. Iancului 79. 7 apartamente. Isvor 77 6440. Austrului 12 6458. Radulescu Filofteia.. sos. Elena Cuza 60 6459. Carlova 3 6442. 15 . str. Racoviceanu Gr. str. 9 apartamente. Ardeleni 1 6462. Prisaceanu Nicolae. Republicii 69 6450. str. Bratului 23. Alex. Sandu Aldea 24. str. Bucuresti. 6441. calea Rahovei 385. si Grodni P. Romana 160. Lahovari 5 A. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Barbu. Matasarii Noi 2. Catelu 26. Rovacio Ecaterina. intrarea Ressel 6. Bucuresti. str. 6435. Bucuresti. str. 4 apartamente. N. Bucuresti. 2 apartamente. str. 446. Poenaru Marica. Rosner Lion. 17 apartamente. Bucuresti. Postelnicu C-tin si Elena. 86 6460. 70. Sirenelor 21 6456. Cobalcescu 35. Petru Maior 85 6453. Russel Gabriela. Dr. str. Radulescu Alex. 5 apartamente. Halfon 4 6445. Bucuresti. str. Mircea cel Bun 3 6444. Spataru Nic. Austrului 22 6455. Popp Ghita. Xenopol 3. Muzelor 6 6449. Rosman Avram. Postelnicu Carol si Elena. Bucuresti. 11 apartamente. Buzesti 15 R. str. Bucuresti. V. Bucuresti. Bucuresti. 40. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. 11 Iunie 43 6446.. Dionisie Lupu 12 6452. str. Dimitrov 80. Bucuresti. Pavelescu 11. Bucuresti. Radulescu Zoe. str. str. 9 apartamente. 2 apartamente. str. Radulescu Ioan. str. Csichi E. Bucuresti. str. Hiramori 7 6451. 10 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti.

Dr. Marin Marinescu 7. Rozopol Elena. Unirei 64. 6 apartamente. Eroului 9 6486. str. Rasvan Maria. Rambela Doina. Racaseanu Ion. str. str. B-dul 1 Mai 81 6481. Roman Gh. Rosen Eugen. Justitiei 50 6493. str. Radulescu Gh. Gen Angelescu 139. imobil complet Dudesti-Ilfov. Clunet 3. Rotman Matilda. Romania Imobiliara S. 3 apartamente. Radulescu Dan. str. Butca 11 6478. Bucuresti. Lascar Catargiu 30 6479. str. Istropol 18 6475. B-dul. 4 apartamente. 14 apartamente. 2 apartamente. 7 apartamente. Garei 111 str. Traian 59 6483. Antim 49 . Ramangas Toma. 4 apartamente. Bateriilor 37. Aleea Alexandru 17 6474. Bucuresti. Rosu D. Dr. str. Radu Octav. Roman Sachla. Alexandriei 9. Bucuresti. Bucuresti. Leon Voda 2 bis 6495. Piatra Neamt. str. 5 apartamente. Bucuresti. imobil complet Predeal. Filimon Sarbu 25 6467. str. Bucuresti.R. str. B-dul 6 Martie 97 6484. str. Tabla Butii 54 6488. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu Florea. str. 6 apartamente. str. 5 apartamente. Rusu George si Maria. Bucuresti. 30 August 33. Obedeanu 18. Bucuresti.. str. Sf.A. Romalo D-tru. str. str. Bucuresti. 41 apartamente. 6 apartamente. str. Magheru 29 6466. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Giurgiu. Cobalcescu 5 6490. str. B-dul Dr. Obedenaru 25 6485. Hristo Botev 12-14 6494. Bucuresti. C-tin Bonea 16 6477. Radulescu I. Bucuresti. 15 apartamente. G-ral Angelescu 132. str. str. Romulus 39. 5 apartamente. Rainor Petre. str. spl. 2 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. str. Radulescu Victor. 5 apartamente. Victoriei 214. Bucuresti. Tolstoi 8. Radulescu Ion. Radulescu C-tin. 5 apartamente. Chiparosului 5 6468. Grivitei 6472.6463. 171 6464. Bucuresti. Bucuresti. Radoslav Zoe. Bucuresti. Rasidescu Matilda. Calea Mosilor 45 6487. 3 apartamente. Bucuresti. Alex. 13 Septembrie 96 6482. 27 apartamente. Campulung Muscel. Lanariei 144. cal. 3 apartamente.. str. N. Bucuresti. Apostoli 23 6491. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. 8 apartamente. str. Radu St. Bolintineanu 5. Marinescu 14 6480. 3 apartamente. Stan. Radulescu si Eliza. str. Doamnei 14-16. Rosca Rodica Danica. 6 apartamente. 3 apartamente. Radulescu Ion. Filipescu 52 6476. 9 apartamente. 23 6469. Rubin Betti. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Patriarhiei 11 6492. str. str.. Radulescu Elena. Staicovici 26. str. str. Pucioasa. Rosemberg Jeanette. 11 apartamente. si Smaranda. 8 apartamente. Romulus 57 6465. Bucuresti. Dr. Dr.. Filipescu 6471. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Republicii 61. str. Alex. cal. Popov 36 6473. bul. Calarasi 223 6470. 25 str. Bucuresti. Bucuresti. Medic Zlatescu 29 6489. Cuza Voda 162. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Radulescu Vasile si Ana. Radulescu Coralia.

Radu St. str. 8 apartamente. Galati.6496. 8 apartamente. 4 apartamente. str. Visarion 13 6509. C-tin. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Pitar Mos 27. str. Bucuresti. Radulescu Olga. 2 apartamente. Pietatii 15. 8 apartamente. Pasteur 13. str. Eminescu 182 6528. Radulescu T. Rosenblat Roza. Predeal G-ral Magheru 19 6508. Bucuresti. Ragolschi Maria. Bucuresti. Piata Rosetti 3. str. Racam Iosif. Antim 15. Bucuresti. Vasile . Roti Stefan. Iosif Niculescu 21 6506. Ana. Radulescu Vasile. 4 apartamente. str. str. Rechemberg Iosif. str. Lantului 17 6497. str. Alex. 9 apartamente. Rau Adam. str. Ranetescu Dumitru. str. Bucuresti. Radulescu Gh. Bucuresti. 13 Septembrie 7 6530. Bucuresti. str. Opris 4. Bd. Valerian Kuibasev 9 6500. Bucuresti. Bucuresti. Rasvan Frederica. 7 apartamente. 8 apartamente. 15 6505. 3 apartamente. 29 apartamente. Bd. Bucuresti. 28 apartamente. G-ral Berthelot 100. 2 apartamente. Olimpului 34 6498. Robescu Marieta. 14 apartamente. str. Dumitru. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Constanta Obor. Palade 52 6522. str. Gemeni 5 6523. Ion. 3 apartamente. 2 apartamente. Proditeli 16. str. Avram Iancu 53 6503. str. G-ral Magheru 27. 2 apartamente. Gen. Vineri 28-30. 26 apartamente. str. Sf. 4 apartamente. Cortului 1 6525. Radulescu Niculaie. Bucuresti. str. str. Republicii 28 6520. Dorobanti 10. str. Rezeda D-tru. Stirbei Voda 16. Popa Chitu 11 6529. Radulescu I. Xenopol 3 6516. str. Rosenstreich Trandafirescu. 3 apartamente. Sahia 45 6519. Bucuresti.. Bucuresti. Bucuresti. Tunari 6 6507. Bucuresti. Radulescu Ion. str. Visarion 16. Bucuresti. Magheru 26 6521. str. 2 apartamente. Radului 18 6524. Ramniceanu Olga. str. 6511. 8 apartamente.. Rosemberg Viorica. str. Bucuresti. Racs Lupu. Toamnei 120. 3 apartamente. 7 apartamente. Romulus 2 6504. str. Franzelari 19. Bucuresti. Bucuresti. Ana Ipatescu 32. str. Bucuresti. Rusu Mihail. str. Caragea Voda 8 6499. 165 6502. Venerei 3. str. Bucuresti. str. 2 apartamente. str. Rotman Isac. Av. Ardeleni 16 6526. Bucuresti. 6 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Radulescu M. Rogalschi Andrei. Gh. Armeneasca 10 imobil complet 6513. Vlad Tepes 1 6515. 18. 7 apartamente. Hatmanul Arbore 9 6518. Cameliei 20 6527. Isvor 8 6514. Bucuresti. 6 apartamente. Dionisie Lupu 12 6512. Iuliu Tetrad 27. Rusu Gh. Marasescu 8 6517. Cuza Voda 148. str. Bucuresti. str. str. Ralea Gabriela. str. Bucuresti. Tornescu 15. Romaseanu Gh. Sirenelor 78 6501. Dr. 5 apartamente. str. M. str. Radulescu Maria. 15 apartamente. str. Bolintineanu 29 Sinaia.. Radulescu Matei.. str. Calea Vacaresti 7. 3 apartamente. Reschovsky Georgeta. Leonida 21. Radulescu Gh. Cal. Radulescu Serban. str. Brasov. Bucuresti. str. str.

str. Dobroesti 1. str. Saguna 17. 29 apartamente. str. Polona 29. str. 4 apartamente. Bucuresti. Matei Milo 16. Pauna si Marin. Momuleanu 49 6532. 25 apartamente. str. Dudesti 34. 4 apartamente. 4 apartamente. Radulescu Gh. Rotaru Eugenia. str. Bucuresti. 3 apartamente. Rugina S. Povernei 25. 9 apartamente. Radescu Despina. str. 21. Sirenelor 59 6555. Bul. Rosenband Clara. Ion St. N. Bucuresti. Serban Voda 33 6558. Rieder Voina Aureliu. Bucuresti. 4 apartamente. 5 apartamente. str. Rosen Carola. 3 apartamente. 7 apartamente. str. Bucuresti. str. Sperantei 13 6542. str. Bul.Lascar 109. str. str. Lenin 17 6538. 11 Iunie 34 6553. Ion Ghica 3-5 sos. Bucuresti. Aleea Nastasescu 6. Cal. M. Calarasi 196. Vanatori 27 6545. Racoveanu Virgil. Lister 15 6550. str. Craiova. 3 apartamente. 6 Martie 15 6535. B-dul Jdanov 6 6533. Bucuresti. 49. Visarion 19. Elefterie 6. str. Cluj 49 6552. Romascanu Joe. Vaselor 42. Dimitrof 47. Loreanu 19a. str. Rodan Lidia. Sf. Bucuresti. Jdanov 16 6546. str. 7 apartamente. Gutenberg 3 b. Dorobanti 155. Bucuresti. 3 apartamente. A. Lugoj-Severin. A. Moise Nicoara 28 6549. str. 3 apartamente. str. str. Radulescu V. Stirbei 3 6548. Radulovici Iuliu. 3 apartamente. 38. Cal. Dr. str. Bucuresti. 9 apartamente. Maria. Mitr. str. Radulescu Ioan. Matei Basarab 26 6540. Bucuresti. Bucuresti. Episcopul Radu 18 6534. str. Rusiecki Constanta. Vineri 35 6531. Ioan. Sinaia. Receanu C. str. 7 apartamente. Bucuresti. 19. Romascanu Garabet. Rizescu. Filipescu 42. str. 18 apartamente. Gabroveni 7 6557. Rosanu Alexandrina. str. 4 apartamente. Radulian Ion. Bd. Bucuresti. Radulescu Ecaterina. Rozentzweig Mitu. str. Vasile Rascanu. Bucuresti. 10 apartamente. Popa Nan 78 6537. Bucuresti. Ruff Samuel si Marta. str. Concordiei 23 6556. str. str. Bd. str. Romniceanu 20 6554. Popa Soare 27. str. str. Dr. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Cosbuc 82 6539. Bucuresti. Lanariei 3 6544. str. Bucuresti. Sf. Serghiescu 7. Racoveanu Elena si Grul. 10 apartamente. Maramures 17. str. Atelierului 3 . 2 apartamente. 28 apartamente. Rolling E. str. Bucuresti. Bucuresti. Hartonoaiei 6. Paris 19. G-ral Donici 16 6559. Bucuresti. Bucuresti. Rusu Florica. Boteanu 3 b 6551. Mitr. Alex. Bucuresti. str. Bucuresti. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica. Alecu Russu 6. str. str. Pictor Romano 16. Veniamin Costache 5 6541. str. Ing. Lahovari 9. Slanic-Moldova 6547. Bucuresti. Reisberg Anton. str. 5 apartamente. str. 11 apartamente. str. Dosoftei 73.. 6 apartamente. Etelca. Radulescu Stamate. Serban Voda 8 6543. Bucuresti. A. Maria Rosetti 61 6536. Gh. 4 apartamente.

str. 2 apartamente. Floreasca 55. str. 2 apartamente. Bucuresti. Radulescu Maria Ghidarcea. str. Radulescu A. Av. 8 apartamente. Bucuresti. Rosman Isac. 7 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. sos. Bucuresti. Bucuresti. Rain Maria. Romulus 2 6564. Latina 26. Silvica. Iliescu 72 6593. Radanovschi Maria. Bucuresti.. Polona 24-26 6588. str. 3 apartamente. Rosenthal Iosif. str. str. Dr. str. Rusu Aurelia. Bucuresti.A. Romanescu Elena. str. Roma 19 6568. str. Virginia. 5 apartamente. 4 apartamente. str. 9 apartamente. Radulescu V. Radulescu Radu. Ranetescu Elena. Rogojeanu Iosif. Repanovici Elena. Radu Bellu 54 6572. str. 4 apartamente. C. Caragea Voda 3. Pantelimon 61 6582. str. 2 apartamente. str. str. Bd. str. Bucuresti. Frumoasa 32 6585. 6 apartamente. Bucuresti 24. sos. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente. Radulescu I. 5 apartamente. Al. Bucuresti. Armasului 10 6570. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. str. calea Mosilor 172 6581. Sos. Stella. Sahia 45 6587. Bucuresti. Bucuresti. Postelnicului 4 6586. Floreasca 52 6571. str. Apolodor 31 6567. Bucuresti. Clucerul Udricani 31. Rosianu Gonamu si I. 1 apartament. 6 apartamente. 76 calea Dorobanti 44-46 6578. Bucuresti. Banu Maracine 31 6565. Bucuresti. Elena. Stefan cel Mare 250 6573. Craiova. Roman Emil. Iorga 31 6594. Latina 14. Turgheniev 30 6589. Nationala 15 6591. Intr. Antim 41. Felix 12 6577. Bucuresti. Rosca Alexandrina. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Rizescu Niculae. Bucuresti. Vasile Lascar 123 . Braila. 14 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente.. Roban I. Constanta. Bucuresti. 10 apartamente. Ghencea 52. Alex Constantinescu 1 6595. Rimora Stefan. str. Orzari 6. str. 10 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Radulescu Anghel. B-dul Ion Sulea 88 6569. Rangheri Cristea. 2 apartamente. Constantinescu 47 6590. Romcontrol S. 4 apartamente. Buzau. 3 apartamente. str. Plantelor 45 6583. Radulescu Julietta. T. N. 7 apartamente. Ecoului 10 6566. Breaza Prahova. Bucuresti. Ristkar Herman. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Sandu Aldea 101 6596. Radulescu Eft. Bucuresti. Rosenberg Marcel. 18 apartamente. Rosenfeld Caroll. 3 apartamente. Bucuresti. Cal. N. str. Bucuresti. str. Raducanu Ilinca. Balcescu 6561. Bucuresti. str. 3 apartamente. 3 apartamente. calea Dudesti 86 6580. Bucuresti. str. Visarion 2 6592. Rotaru Mihail. Vasile Lascar 135 6574. str. Radulescu A. Productelor 40 6579. Rosman E. 31. Alex. Rachieru Constantin. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. Radulescu P. Cristea. Hristo Botev 7 6563.6560. Maria. Mihai Voda 58 6562. Bolintineanu 5. 3 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. B-dul Balcescu 25. Olga. Bucuresti. 8 apartamente. Ronda 48 6576. Stefanescu Tei 3 6575. Abrud 26 6584. Rozenzweig Micheline. Radulescu Cornelia.

63 6615. Oziris 8. 19b. Calea Crangasi 51 6626. Bucuresti. Racaseanu Iosif. 8 str. str. str. Bucuresti. 13 apartamente. 3 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Gh. N. str. 15 apartamente. G-ral Ipatescu 3 6628. Olteni 78. Radulescu Ana. str. str. 12 apartamente. Zoie Grand 46 6606. Rismont Marietta. Bucuresti. str. Obedeanu 25. 20 str. Roiconiceanu Alice. Reisell Hermann. Radulescu Octavia. str. Apostoli. Bucuresti. Herescu Nasturel 24 6598. str. Roman Marcel. Rusescu Alfred. Arcului 4 6614. 5 apartamente. 5 apartamente. str. Radulescu Niculae. Bucuresti. Nifon 31 6617. 8 apartamente. Rottemberg Bianco. Bucuresti. Vacaresti 91 6629. Romascu Natalia. Rosca Cecilia. Bucuresti. str. Chiru Iliescu 15 6605. Bucuresti. B-dul Republicii 92 6623. 5 apartamente. Rottenberg Soil. Zablovski 35. str. Titulescu 145 6601. Bucuresti. str. 8 apartamente. Rignault Aimei. Frumoasa 34. Bucuresti. 3 apartamente. Radulescu Maria. str. str. Rosenthal Fanny. str. 5 apartamente. Craiova. Bucuresti. Turnu Severin. Bucuresti. Bucuresti. Dumbrava Rosie 10 6616. Tache Ionescu 25 6622. Bucuresti. Bucuresti. Roman Gheorghe. B-dul 6 Martie 6 6603. Const. str. str. Serban Voda 243 6600. G-ral Cristescu 2 6612. Ronsenbaum Felix. 3 apartamente. Hagi Ghita 108 6599. N. 6 apartamente. str. 2 apartamente. Grand 12. Cal. str. Bucuresti. 3 apartamente. c 6613. str. str. Intr. Duca 1 6619. Toma Ionescu 16 6611. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Mitr. str. Opanez 18. str. str. Ravignani Irma. str. G. Reit Hortansia. Rascanu Theodor. Smardan 51 6602. Meteor 61. Radu Elena. Alex Popov 43. Titulescu 9. Bucuresti. Raki Petre. 9 apartamente. 50 apartamente. Dr. 10 apartamente. B-dul Republicii 16 6608. str. str. Bucuresti. Paris 19. Bucuresti. 8 apartamente. Titulescu 108. D-nita Ruxandra 3 str. Bucuresti. Mihai Voda 33. Agricultori 73 6618. Cuza Voda 53. Olteni 35 6609. Rainu Modeleni. str. 23 August 43. Cazarmei 1. 6 apartamente. Rosenthal Leon. str. 5 apartamente. Catargiu 29 str. 21 apartamente. N. 110 6620. Mantuleasa 5. Radulescu Maria. Rosianu Gogu. str. Brasov. Bucuresti. Piatra Neamt. 3 apartamente. str. Dr. Sf. 6 apartamente. Giurgiu . Vaselor 42 6621. L. Bucuresti. 4 apartamente. Aleea Valjan 4 6610. Sf. Bucuresti. Ing. B-dul I. str. Rozen Berte. str. Rabinovici Hain. Mamulari 22 6624. Roth Carolina. 3 apartamente. 20 apartamente. 6 apartamente. Brezoianu 6. 8 apartamente. 20 apartamente. 6 apartamente. Radulescu Paul. Rogi Elisabeta. Serban Voda 10 6604. Radulescu Tanase. Vasile Conta 7-9. Nou 13 6607. Bucuresti.6597. str. Bucuresti. 5 apartamente. 45 str. str. Gh. Ecoului 80. Grant 1. Bucuresti. Blanari 14 6625. Sapientei 10 6627.

Comertului 8. 6 apartamente. Radulescu Petre si Eliza. Bucuresti. Bucuresti str. 5 apartamente. str. Radulescu Eugenia. Morilor 2. Plot. Bucuresti. Stefan Iulian 3. 11b. Rambela Dragos. Niculcea 70 6636. str. Radulescu Maria. Bucuresti. Bateriilor 13 6657. Radulescu M. str. Garei 126. Bitolia 60 6656. Iasi str. str. str. 30 Decembrie 23 6637. str. Generalissimul Stalin 33. Stefan cel Mare 3. Rusescu Delfin. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Carirului 16 6662. str. sos. Ionescu dela Brad 17 6645. Bucuresti str. Bucuresti. str. Energiei 3 6651. Bucuresti. Rampel Lucia. str. str. Bucuresti. Rahovei 142 6641. Mihai Bravu 306 6652. Bucuresti str. 11 6649. 4 apartamente. Odobescu 10 A 6658. 8 apartamente. Dorobanti 5 6648. Bucuresti str. Bucuresti. Sebastian 214. 3. 3 apartamente. Renea Constantin. Porumbaru 47 6634. Tomescu 4. 5 apartamente. Bucuresti. str. 5 apartamente. Gheorghe. Bucuresti. str. Repanovici Anghel. 3 apartamente. str. 8 apartamente. Bucuresti. Rosman Carola. Ritoride 14 6644. Marinescu 15 6660. Splaiul Unirii 177 6636. Cristea. Bucuresti. str.. Bucuresti. Bucuresti. str. 12 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. str. Radu dela Afumati 50 A 6655. Rapaport Ana. Aurel Vlaicu 60 6635. Bucuresti. Raureanu Romulus. 9 apartamente. 5 apartamente. Ruse N. Radulescu P. 3 apartamente. 4 apartamente. Cobalcescu 7. str. 8 apartamente. Bucuresti. str. Toamnei 88 6642. Bucuresti. Breaza str. Riffer Ludvig. Stelea Spataru 10. Uranus 102. Popa Rusu 6 6664. 111 sos. str. Radulescu Cristache. Eftimie. 6630. Pavelescu 3 6653. Alex. str. Radu V. Russe Elena. Bucuresti str. Elena Doamna 34 6631. Radescu Ion. Dr. 8 apartamente. 3 apartamente. str. Rassignu George. Banu Maracine 43 6663. Bucuresti. Bucuresti. 6 apartamente. Marin Alex. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Delea Noua. Radulescu Maria si Zoe. Bucuresti. Radulescu Stan Ion. Muntii Tatra 9 6643. Robanescu Zamfira. Dr. Leonte 28 6632. str. Rubeinstein Isabela. Virgil Plesoianu 49 6640. 104 6650. Mendelev 48 . 7 apartamente. Radulescu Mihail. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. Radulescu Dumitru. Calarasi 53a 6654. Antim 11a. Marasti 19. Vitan 54 6659. Ioan. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. 5 apartamente. Belgrad 1A. Rosemband Ana. 6 apartamente. 4 apartamente. 4 apartamente. Roman Oto si Margareta.Tache Ionescu 82. 41. 35. Radulescu Niculae. Radulescu Marin. str. Lister 61. Bucuresti str. str. str. 10 apartamente. str. Bucuresti. Gabroveni 14 6661. 2 apartamente. str. Radulescu C. 3 apartamente. Apolodor 2 6633. Ratin Victor. Calomfirescu 7 6639. Glucozei 14. Campeanu 6646. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. b-dul Republicii 62 6647. Sergent Scarlat 33. Radu Maria. Rucareanu Virgil. 3 apartamente. Rosenberg Elias.

Spataru 8 6671. 8 apartamente. Cazarmii 7. str. B-dul Schitu Magureanu 3. 3 apartamente. str. str. str. str. Soimului 5. Radu Anghel. Bratului 9. Bucuresti. Snagov. str. 11 apartamente. Polona 87. str. Gh. 49 6678. Bucuresti. Duca 20 6694. 4 apartamente. Rosenthal Mina. str. str. Sf. 5 apartamente. str. Fetesti Cal. 9 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. Popa Soare 58 6670. Bucuresti. Episcopul Radu 53 6684. str. Radulescu Nicolae. str. Bucuresti. 3 apartamente. Rozenstein Mauriciu. Eroului 27 6682. str. Cal. Radulescu Nicolae. str. Tolbuchin 105 6675. Sft. Bucuresti. Bucuresti. Cal. Mara 39 6683. Roman Eugenia. Bucuresti. Bucuresti. Rabner Maer.6665. str. Bd. str. Dr. 10 apartamente. 13 Decembrie 54 6695. 16. Alex. Mecet 15. Predeal 6689. imobil complet 6685. Riegle Maria. 20 apartamente. Bucuresti. Mosilor 299. 3 apartamente. Mitrop. Radulescu Maria. Bucuresti. 6 apartamente. str. Ana Ipatescu 4. 3 apartamente. 16 apartamente. Radulescu Nicolae. str. 9 apartamente. Bucuresti. Bd. Fluerului 5 6681. Vlahuta 27 6691. 15 apartamente. G-ral Salmen 3. Bucuresti. 14 6692. M-sal Tolbuchin 47 6672. str. 7 apartamente. 10 apartamente. 9 apartamente. 13 apartamente. Bucuresti. Repezeanu Alexandria. Bucuresti. Roziade P. str. str. Rozenchen Casian. str. str. str.. Strada Mare 134. Ghenadie Petrescu 147 6673. Ragudcaschi Nic. Duca 49 6686. Stefan Mihaileanu 31 6667. Delea Veche 20. Radulescu Dumitru. str. Raich Mauriciu. str. str. Spatarului 1 6693. Calarasi 122 6666. Coltei 15. str. Bucuresti. Duiliu Zamfirescu 12. Bucuresti. Ziduri Mosi 3 6668. Dorobanti 69 6688. 6 apartamente. Bucuresti. Matei Voevod 12. Bucuresti. Masaryk 1. Reich Iosif. Bucuresti. 17 6687. Argeana 2. Coltei 15. Eliza. Rosmarin Alexandru. Rosculet Vasilica. 299. 4 apartamente. Reich Florica. Stefan 6 6697. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Radulescu Gheorghe si Paraschiva. 12 apartamente. Ricber Reghina. 6 apartamente. str. str. str. Rosemberg Iohan. str. Stefan 6. 140. str. 3 apartamente. 21. str. Duiliu Zamfirescu 12 6696. Bucuresti. Rizescu Ion. Rosenstein Rachela.. str. 8 apartamente. 13. G. Stefan cel Mare 8. Rosenfeld Lupu. Radulescu Mariana. Bucuresti. Profetului 18. Rutte Ana. Maria Rosetti 36 . Bucuresti. Racaru Iosif si Maria. Oltari 12 c 6674. Atelierului 24 6690. Raduta Ioana. Rosenthal S. 3 apartamente. G. G-ral Budisteanu 1 6679. Bucuresti. 5 apartamente. str. Rocustein Leia. Calarasilor 88 6676. Bucuresti. Intr. Orzari 38. 2 apartamente. Bucuresti. Maior Ronaro 5 6669. G. 6 apartamente. I. Bucuresti. str. 18 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. Radulescu Ilie si Maria. I. Ion Maiorescu 61 6677. Focsani. Eufrosin Poteca 4 6680.

Bucuresti. Pargari 40. Roates Ion si Alexandra. Cazarmii 6 . Vasile 12 6728. Caragiale 28 6712. Rescovschi Carol. L. Regnault Herter. Rafael 1. 9 apartamente. Rusa Elena. 3 apartamente. Dimitrof 123 6724. 5 apartamente. str. Radulescu Petruta. C. 31. Bucuresti. Gheorghe. 3 apartamente. Iasi. Rasner Toma. Italiana 6. str. str. Gh. Delea Noua 26 6711. 6 Martie 62 6729. 7 apartamente. Rasenthal Hari. Reschavschi Alex. Bucuresti. str. 2 apartamente. Rosames Rebeca si Cohen Leon. 3 apartamente.6698. 7 apartamente. str. Bucuresti.. str. Bucuresti.. 6731. Rusu Eugenia. 5 apartamente. Principatele Unite 59. Beldiman 1. str. str. Vaporul Asan 13 6727. Parfumului 37. 6 apartamente. str. Zece mese 15a. str. Russas Jean. Fainari 50. Rusu Ahmandeanu Elena. 6a str. Rozi Elena. Vasile Fuica 5. I. Bucuresti. 5 apartamente. Armeneasca 18 6725. a 6719. str. str. Burebista 6. Roman. 5 apartamente. 39 6715. str. str. Arhit. str. Sucedava 116 6706. str. Stefan cel Mare 32 6710. Bucuresti. Amiral Murgescu 31 6703. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 6704. Radulescu Gh. 3 apartamente. Barbu Urleanu 15 6702. Stefan. str. str. 9 apartamente. Bd. 3 apartamente. Titu Maiorescu 4 6699. St. Bucuresti. 3 apartamente. str. Negru Voda 36 6723. Roaita. Oituz 10. Razemblat Eliza. Mogos Vornic. str. str. Rusescu Petre. Bucuresti. Raducanu Ion. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Raricescu Florica. V. Silvestru 16. Bucuresti. Radulescu Stefan. str. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Bucuresti. 30 Decembrie 4. Rebhuhn Fritz Hedrig. str. 4 apartamente. Latina 24 6707. str. Traian 138 6714. 3 apartamente. Constanta. Bucuresti. Rosenthal Fauvey. Ribalshi Boris (Butnici). Radulescu Traian. Vasile Roaita 6730. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Labirint 5. str. str. Popa Marin 3 6709. 41. V. str. str. 42. 7 apartamente. Zlataust 6 6720. Sandu Aldea 70 6718. Rusu Gheorghe. str. Popa Petre 14. I. Bucuresti. 27 apartamente. Bucuresti. str. Ziduri Mosi 1 6701. Ratiu Sofia. 6 apartamente. Raducu C-tin. Rosain I. str. Bucuresti. Bucuresti. 13 apartamente. Sachelarie Visarion 8-10 6721. Bucuresti. si Griculeasa C. 3 apartamente. Schitu Darvari 1 6726. Calea Grivitei 9. 5 apartamente. 3 apartamente. 3 apartamente. Radulescu Poganam Arina. George. Louis Blanck 19. a 6700. str. Bucuresti. str. Rafail E. 19 apartamente. Branescu 3 6716. str. Ramaldo Duca. Radulescu Ana. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Radulescu Stanciu. Bistritei 4. 13 apartamente. 4 apartamente. Ratin Marieta. 9 apartamente. 5 apartamente. 45 apartamente. str. Radai Gh. Aleea Vergului 32 6717. Frumoasa 50 6713. str. Visinilor 2. Profetului 7 6708. Teodor Speranta 45 6705. Nicu Golescu 5 6722.

6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol 6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S.

6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24. 6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8.

6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21

6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17 6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a

6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95 6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N.

str. Paraschiva Gherghel 7 6924. B-dul N. 6909. 3 apartamente. str. Fecioarei 22-20 6913. Simionescu Luiza. c. str. Schian Sorica. str. Silberman Klein Fany. Segaller Samuel si Frida. Solomon Nicolae. Segal Moritz si Mina. Stanescu Stefan. str. Bucuresti. Bucuresti. in lichidare Chibriturile. S. Savulescu R. Piata Romana 1. Mendelief 20.R. str. Romulus 76 6910. 3 apartamente. 5 apartamente. 3 apartamente. g. Papurei 16. a. 3 apartamente. Rahova 117 Bucuresti. str. Bucuresti. Sisnatu C-ta.R. str. str. Balcescu 35 6922. h. str. Dionisie Lupu 11-13. 5 apartamente. Popovici 6. a. Bucuresti. str. Schneider Emil. Tarcan 2. G-ral Magheru 26. Sucher Iancu. Bucuresti. Bucuresti. Boteanu 3 6918. str. 5 apartamente. str. Sarmiza S. 2 apartamente. Dionisie Lupu 74. Bucuresti. e. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Simoniu Leon cu fii. str. Bucuresti. calea Floreasca 50. Bucuresti. Tepes Voda 20. str. Savulescu Theomian. Ploiesti str. Burcus Stefan 9. d. str. 5 apartamente. Soreanu Atanase. Braziliei 41. 4 apartamente. Brezoianu 7 6912. 5 apartamente. Bucuresti. Gh. Spatar 1 Calarasi. 9 apartamente. 5 apartamente. Mamulari 11 6915. 4 apartamente. str. str. str. Schieber Sady. Bucuresti. Aristide Briand 4 6919. 6909. str. Pictor Luchian 11 6908. Viespari 11. 4 apartamente. Filipescu 12 6909. Pictor Romano 24 6916. 7 apartamente. Bucuresti. str. Stanoevici St. Bucuresti. 6 apartamente. str. calea Calarasilor 51. Spiru Cristea. Ioan. Paul Greceanu 7 6909. Filipescu 7.A. Scarlatescu Lucia. str. 7 apartamente. str. Bucuresti. Mendelief 45. Otetelesanu 5 Galati. str. Stavropol Chiruan.A. Bucuresti. Virgil Plesoianu 54 6909. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena. Bucuresti. 2 apartamente. Edgar Quinet 3. Ana Ipatescu 9. Bucuresti. str. Bucuresti. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. 4 apartamente. Splaiul Unirei 116 6909. Brezoianu 7 6925. Simionescu D.Iorga 22. Bucuresti. str. str. calea Dorobanti 62 6920. 3 apartamente. Bucuresti. str. j. Sarchisian Paris. Bucuresti. Olari 20 6907. Bucuresti. f. Milcov 3 6923. Bucuresti. aleia Ispas 4-6 6927. i. calea Grivitei 284 6909. str. 3 apartamente. Slavu Georgeta. str. Bucuresti. Costaforu 2 6909. Pastorului 75 6917. Savulescu C-ta. Stoenescu Bombonica. B-dul 6 . str. Ion. str. 6 Martie 48 6921. Bucuresti. str. N. Bucuresti. Sapatino Alexandrina. str. str. Dionisie Lupu 53. 6 apartamente. str. 3 apartamente. Sterescu Petre. Pictor Andreescu 1 6909. 4 apartamente. Calarasi. b. 6 apartamente. str. str. str. Schneer Margareta. Bucuresti. Popa Petre 41 6909. str. 17 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Simionescu Marcela. C-tin Nacu 8 6926. Atena 1. Antim 31 6909. str.. Londra 15 6911. 3 apartamente. 10 apartamente. N.

str. Stanovici Nicolae. 6954. Bucuresti. Bucuresti. Smarandache Mirica. str. Beller 26. Blanari 3-5. Bucuresti. R. Schmidt Louis. Gutenberg 3 bis 6942. str. 7 apartamente. str. Mamaia in blocul Edilitatea 6933. Slavescu Oliviu. Bucuresti. R. Oituz 24 6941. Ilie. 10 apartamente. str. Stanculescu C-tin. Av. Stoicescu C. Stanescu Valentina. D. Septilici Victoria. Bucuresti str. Solavici Hugo si Iohn. Bucuresti. Spl. Bucuresti. Negustori 7 6944. 2 apartamente. Lacul Rosu 6947. Bucuresti str. Bucuresti. 4 apartamente. 10 apartamente. a. 6948. Poenaru Bordea 9 6937. str. Polona 10 6945. Stoian Gh. str. str. Ana. str. 10 apartamente. str. Sfetea Iuliu. Zorileanu 30-94. Slavescu Cristache. 11 apartamente. Bucuresti. Turnu Magurele. Slatineanu Emanoil. a. str. Bucuresti. 15. 3 apartamente. Georgescu 3. Stoicescu Ion. 4 apartamente. Sutescu Victor. 14 apartamente. Elena Cuza Voda 1. Stan Elisabeta. Echinoxului 21 6952. 26 6940. 4 apartamente. Elena Cuza 35 6956. Bucuresti. Academiei 27. 5 apartamente. Piata Rosetti 3 6939. N.A. 5 apartamente. 9 apartamente. Principatele Unite 2. Cornetului 3. Bucuresti. Sinescu Ahil. Republicii 6 6938. Tunari 47 6935. Balcescu 9. calea Rahovei 10. Av. Cuza Voda 74 6955. str. str. str. Crist. Sultanov Eugenia. 6 apartamente. Balcescu 23 6930. Aristide Briand 6 6936. Bucuresti. Lipscani 37. Pictor Rosenthal 21 6929. aleea Zoe 22 6932. str. 11 apartamente. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. str. N. 6949. S. Cuza Voda 5 6951. P. Paris 10 Chitila km. Masini. 7 apartamente. str. Sarafidi Irina. Iorga 21 6943. 6 apartamente. str. 11 apartamente. Nic. Bucuresti. Marcel Andreescu 40. Bucuresti. Sarchisian Hacic si Ileana. Wilson 12. Bucuresti. 13 Decembrie 29. str. 6953. 2 apartamente. Bacani 3-5. Braziliei 21. str. str. 2 apartamente. Stoica Gheorghe. str. Bd. Bucuresti. Haia Lifsit Constanta.A. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Stoicescu Nicolae. Bucuresti. M. Bucuresti. Bucuresti. str. V.. pentru comertul de Masini si intrep. Mazaryk 12. str. 8 apartamente. Savulescu Dumitru. Bucuresti. str. str. Balcescu 7 6931. Bd. Savulescu Iordan. str. 3 apartamente. 3 apartamente. Th. 9 apartamente. 7 apartamente. str. Xenopol 13. Bucuresti str. Radu Voda 22 6950. calea Vacaresti 126. Doamna Ghica 52. 6 apartamente. Stanescu Emil si Virginia. 15 Otopeni km. str. Schoenholz Misu si Rasela. Bucuresti. Schehrer Bernard si Elisa. Bucuresti. 6 apartamente. Lascar 16 6934. 6957. . Bucuresti. str. Stancu Enache. str. Unirii 20. str. 8 apartamente. str. Margeanului 14 6958.Martie 58 6928. Elena Cuza 27. tehnice. Bul. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Londra 22 Predeal. Sznhaere R. Singer S. Matei Voevod 2 6946. str.

Constanta Aleia Crinilor 11. Bucuresti. str. Mantuleasa 22 6966. str. calea Grivitei 454. Bucuresti. Stavarache Dumitra. Matei Basarab 17. Stanciu C-tin si Ana. Stircea Ion succes. sos. 2 apartamente. str. sos. str. 6968. Sever Alexandrina. Elena. str. 3 apartamente. Grivitei colt Eroilor 8. str. Filimon 93 6964. Buc. Stancu Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. a. 14 Martie 17. str. Dionisie Lupu 35. Aleia Isvoarelor 75 Tg. 16 Februarie 1933. 6 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Solomon C-tin. Maria Rosetti 6 6967. Marasesti 49 6984. Saidac Alexandru. 2 apartamente. Sion Alfons. Cap. Saulescu Theodor. Vespasian 43. Bucuresti. . 6977. str. Bucuresti. 6988. 6987. 35 apartamente. 6960. Foisorului 61.. str. 3 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. calea Serban Voda 184 6976. G-ral Anghelescu 42 6961. Hameiului 5. 6972. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Stefan cel Mare 96 6969. Stroescu Angela. Bucuresti. Segall D. str. Bucuresti. Simulescu Maria. Romei 3. 6962. sos. Bucuresti. str. Sadeanu Maria. 63. Tunari 66. str. Raducanu Grig. 5 apartamente. 5 apartamente. M. Spanopol C-tin. Sturdza Olga. Viilor 6. str. Nic. Petru Maior 64. 1 apartament Bucuresti. Muzelor 3. 6981. Eminescu 173. B-dul 1 Mai 139 6974. 11 apartamente. Spireanu Vasilica. 5 apartamente. Bucuresti. Preotescu 16.. Bucuresti. 3 apartamente. 10 apartamente. 9 apartamente. str. str.. Bucuresti. str. Episcop Ilarie 11. 6985. str. Filipescu 32. Bucuresti. sos. Romulus 46. str. str. str. str. Niculcea 72 6991. Sorin Carola. Schileru Grigore. str.. 6986. Bucuresti. Banat 20. str. 6973. Savescu Ion. Stancu Zamfir. 6989. 7 apartamente. Stefan cel Mare 90 6965. Stoia Ion. Stirbei Voda 65. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente. Filipescu 1. Bucuresti. Olga Bancic 6. Mitropolit Andrei Saguna 16. Segall D. 6978. Popa Farcas 68. 3 apartamente.. str. 9 apartamente. Spannopol Const. 7 apartamente.6959. Bucuresti. N. Sold. Simionescu Ion si Eugenia. Popa Russu 11. str. Intr. str. calea Mosilor 135. Steinberg Ivette-Davidescu. Sturza Viorica. str. P. Bucuresti. 8 apartamente. 3 apartamente. 1 apartament. Bucuresti. calea Grivitei 235. Jiu. Grivitei 180 b. Bucuresti. str. str. Bucuresti. P. Bucuresti. Bd. Bucuresti Intr. Samaras Ioan.. Orasul Baneasa. str. 1 apartament Bucuresti. 10 apartamente. Cpt. Schitu Maicilor 26. 6979. Bucuresti. 10 apartamente. Stanescu Constantin. Cocarescu 56. str. Bucuresti. Bucuresti. Singer Daniel. Stache Elena. Vladimirescu 53. Sobiescki Gheorghe. T. Olimpului 24. 6971. N. Aleia Pictor Vermont 1. str. Suflea Gheorghe. str. 6992. Iordache Golescu 4. Ploiesti 139 6975. str. 24. Stoica Petre. 4 apartamente. 4 apartamente. 6983. 6 apartamente. Kiseleff 51. 6990. Drumul la Rosu 6 6970. cal. calea Mosilor 124. 4. c. 5 apartamente. Brezoianu 7. Bucuresti. 6980. 2 apartamente. Mamaia bai. Intr. 5 apartamente. 6982. 6963.

7025. 217. Viitorului 93. 8 apartamente. str. Bucuresti. Iasi. Vergului 166 7010. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Dealul Oltului. 7020. 7003. 7007. 5 apartamente. Suciu D-tru. 7000. 3. 2 apartamente.Academiei 35. Apolodor 1. Bucuresti. 7015. 7005. a. 9 apartamente. str. str. Vulturi 38. Azilul de Noapte 12 7019. 5 apartamente. str. Bucuresti. Antim 4 bis 6998. Simion Magdalena. Bucuresti. str. str. str. str. Dragasani. Spranceanu Gh. 8 apartamente. Bucuresti. 9 apartamente. str. Stanciulescu C-tin. 8 apartamente. 7009. str. Bul. Sipiceanu Ion. Bucuresti. 7018. Constanta. 7001. Bucuresti. Stefan cel Mare 84 6994. Bucuresti. Sideri Ion si Niculae. Sterie Sergiu Nibi. Sarateanu Georgeta.. 7016. Ionescu Gion 8. 2 apartamente. 4 apartamente. str. 7002. 6 apartamente. Socolescu Afrodita. 6 apartamente. 7021. G-ral Ipatescu 7. Spl. Sumbasacu Gh. 48. Segal Frieda si Victor. 4 apartamente. 6996. Ana Davila 3. Ada Marinescu 9. str. 6 apartamente. str. Stan V. Stroescu Dan. str. Traian 108. 10 apartamente. 7024. 7 apartamente. a. Lucaci 33. 6997. 4 apartamente. G-ral Vladoianu 26. str. 2 apartamente. Stefanescu Nae. Stroescu Neron. str. 5 apartamente. str. .. Rusu Sirlanu 3. Lizeanu 17 7023. 5 apartamente. Bucuresti. Stanescu Toma. str. Tirul. Stirbei Voda 20. 4 apartamente. 25 apartamente. Bucuresti. 37 6993. Apostoli 46. Sandulea Elisabeta. calea Rahovei 403. Stradela Alba 4. Bucuresti. I. 3 apartamente. Stoica Ion. Stoicescu Gh. str. str. calea Grivitei 178. 7013. Spangraft Ferdinand. Simion Iosif. Edgar Quinet 2. Lacul Tei 33. str. Bucuresti. 7022. Sebastian 129 7014. Stern Leia. Mircea Voda 17. Intr. str. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. Bucuresti. Sandulescu Alex. str. Sf-tul Sava 13. 23 apartamente. Isvor 37. str. Duca 11. str. Bucuresti. 8 apartamente. 23 apartamente. Lucia. calea Victoriei 46 si 34.. Banu Udrea 9. 3 apartamente. Suceveanu Grigore. str. Schvartz Frida. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. 7004. Spiegler Bernard. Schoenblum Hugo. str. de cultura liberala. Soroceanu Anton. 7017. Independentei 1. 5 apartamente. 7006. Ploiesti. str. Negru Voda 7. Dobroteasca 12. str. 56 apartamente. Bucuresti. Soc. Tomas Masaryk 11. 7011. Sf-tii Apostoli 63. str. Maria Rosetti 45 Bacau. 83. 5 apartamente.. Stratilescu Strate. 7012. calea Calarasilor 134. str. Fainari 42 bis. Teiul Doamnei 81. Bucuresti. Soc. Aleia Mantuleasa 11. Bucuresti. Negru Voda 6. Bucuresti. calea Vacaresti 29. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. 6995. str. G. 13 Septembrie 215. Bucuresti. Bucuresti. maresal Tolbuhin 119. Spirescu Florica. Spitzer Selma. Bucuresti. 4 apartamente. 7026. Soare Dumitru. Bucuresti. Mircea Voda 45. Vulturi 86. calea Rahovei 251. Bucuresti. 7008.

str. Brezoianu 53 Snagov. Viitorului 84 7032. str. C. Steriade Alexandru. Bucuresti. 4 apartamente. Fainarilor 70. str. 7036. 2 apartamente. str. Bucuresti. 3 apartamente. str. Marcu 25 7056. Socolescu Grigore. Rosetti 14. Macedoniei 14. Sarateanu Erimia. Stoicescu Stefania. Bucuresti.. str. str. Bucuresti. str. 7050. 7047. Porumbacu 18 7053. str. Scortenu Corneliu. Dr. Nic. Bucuresti. Bucuresti. Tomas Masaryk 7 7049. Ion Creanga 10. 2 apartamente. Slavescu Ion. calea Calarasi 9. Bucuresti. Simionescu Mircea. 7044. str.. Bucuresti. calea Rahovei 133. str. str. calea Mosilor 368. 36 apartamente. 5 apartamente. str. 7033. Staicu Titi zis Staicovici. 3 apartamente. Zece Mese 16. str. Varsoviei 21. 3 apartamente. 7040. Segal Samuila si Tinia. Bucuresti. Licurg 3. Sevenoiu Gh. Burghelea 16. Slavescu Cristache. Turnul Eifel 62. str. str. Maria Rossetti 51 7041. Kiselef 31 7055. 2 apartamente. Ankara 5 A. 7042. str. Stefan cel Mare 240. Bucuresti. Marinescu 12. 3 apartamente. Schuster Silian. 7048. Frimu 26. 7 apartamente. Staiciu N. Iasi. Batistei 5. Bitolia 15. str. Clinciu 18. 8 apartamente. Balcescu 16 7043. Steriade Alexandru. Samali Verturia. 7 apartamente. Filimon Sarbu. Ploiesti. str. str. 16 7054. . str. Bucuresti. Schina Gabriela. 3 apartamente. 7045. Bucuresti. Bucuresti. Dobresti Ilfov 7035. Bucuresti. Bul. Bucuresti. Caimatei 16. Sigler Bernard. str. 7037. Jules Michelet 19. Drobota 10. Buzesti 71. Bucegi 37. Soth Giorge. Bucuresti. Strohr Vilhelm. Amzei 27 Sinaia. A. C. Stefan cel Mare 4. Schollenberg Otto. Sangiorgian Sofia. 8 apartamente. Romana 169 7034. str. 4 apartamente. str. Sfetcu Petre. sos. str. Bucuresti. str. str. 31 apartamente. Sarvas Nadejdia. Mihail Eminescu 139. str. str. Sanatescu 51. 4 apartamente. str. General Angelescu 61. Zorileanu 31. Schvartz Malvina. 7052. Marasesti 26. Targoviste. Bucuresti. str. Bucuresti. 3 apartamente. 7029. 8 apartamente. sos. str. str. Bucuresti. Dr. str. Bucuresti str. Bucuresti. Bucuresti. Maria. Emil Pangrati 25. Av. Stamatescu Aurora. Bucuresti. 7028. 4 apartamente. Bucuresti. str. Dr. 12 apartamente. 3 apartamente. Sinigolic B. 4 apartamente. Cuza Voda 60. 7039. 7038. str. 7031. Vasile Lascar 49. 7046.7027. Poetul Alexandrescu 39. Dumbrava Rosie 60. 7051. C. str. str. Bis. Sf. str. 8 apartamente. Grant 44. Steriade Alexandrina si Ion. str. Armasului 8. Bucuresti. 7030. 3 apartamente. str. str. Stoicescu Constantin. Bucuresti. Occidentului 23. Bucuresti. I. 2 apartamente. Stanculescu Alex. Bucuresti. str. 17 apartamente. 3 apartamente. Dionisie Lupu 17. str. Dr. Stelian Constantin. Ionica 5. Ion Creanga 8 si 12. 3 apartamente. L. str. str.

str. Calea Dudesti 14 7082. str. Cretzulescu 8 7065. Militari 27. str. str. Ana Ipatescu 27 7066. Bucuresti. 25 apartamente. A. Lipscani 15. Smardan 17 7086. Imobiliara. str. 5 apartamente. Col. Satirag Laha. 16. Cotroceni 33. str. Segaler Iosif. Galati. Salie Ianan si Hanan. 6 apartamente. Bucuresti. Vasile Roaita. Galati. Bucuresti. Lamaitei 42. Bucuresti. str. Rosetti 34. str. Dobrogeanu Gherea 17 7072. Bucuresti sos. Bucuresti. Maria 22 7077. str. Sencovici Margareta. Schuler Ana. Bucuresti. Bucuresti. Masina de Paine 28. 2 apartamente. str. 10 apartamente. 3 apartamente. Stoenescu Constantin. str. Smardan 6 A Bucuresti str. str. Bucuresti str. Simionescu Gh. Bucuresti. Ene. 4 apartamente. V. Stoianovici Alex. Enachita Vacarescu 20. 4 apartamente. Sat 86 7064. str. Fati 11. 20 apartamente. 3 apartamente. 6 apartamente. 5 apartamente. 8 apartamente. Alba Iulia 7 7071. G-ral Anghelescu 87. . Pistol 3. Brezoianu 38 A. Berzei 83. str. Sf. 3 apartamente. str. Savulescu Stefan. 16 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. sos. 27 apartamente. 21 apartamente. 18 apartamente. Dionisie Lupu 2 7081. 30 Decembrie 77. Bucuresti. Alfabetului 6 7076. Intr. Orero 10 7080.. Bucuresti. 6 apartamente. 10 apartamente. 3 apartamente.Tetrat 29 7057. Savescu Ion. Schereri George. Seferovici Maria. Bucuresti. Bucuresti. 25 apartamente. Tunari 30 7067. Calea Grivitei 107 7078. Academiei 35. Giulini 5 7069. Carol Davila 11 Intr. str. str. 7074. Santelena Ernesta. Bucuresti. Stelea Spataru 15 7087. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Traian 121 7090. 4 apartamente. Bucuresti. str. Savescu Emilia. Buzesti 101 7088. Bucuresti. Corabiei 8 7060. Bucuresti calea Grivitei 12-14. str. 7 apartamente. calea Grivitei 190 7079. Stefan cel Mare 18 7058. Masina de Paine 88 7084. Santa Agata. Doamna Chiajna 6 7083. Stoica N. str. str. Stoica N. Sarbescu Maria. Lascar 114. Alexandri 16. Stavar Dorina. Bucuresti. str. Bucuresti. str. str. 9 apartamente. Stanoiu Gheorghe. Maria. Ing. 17 apartamente. 4 apartamente. str. B-dul Dimitrov 88 str. Slavescu Maria. 3 apartamente. str. Banu Maracine 26 7089. Spigler Franda. calea Victoriei 122 7063. str. Bucuresti. Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. Schor Moritz si Simona. 8 apartamente. str. Libertatii 5 7075. Steinlincht Leon. str. Republicii 70 7059. 3 apartamente. Salzman Bernard. Giurgiului 94 7085. str. Suciu Stefania si Rodica. Sighin Osias. 24 apartamente. Schiopescu Ion. C-tin Nacu 6 7070. str. Bucuresti. Spatarului 27 7061. Soc. Bucuresti. Storch Gabriela. V. Bucuresti. str. 7073.. Sarafian Caiane si Hareu. Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. Bucuresti. 9 apartamente. Samuel Emil. 5 apartamente. Bucuresti str. Sturza Patturi. Suptia Afrodita. 3 apartamente. Plevnei 44 7068. C. str. Bucuresti. Boteanu 3A. Sucacescu Maria. Bucuresti.

7 apartamente. 7 apartamente. Stoica Ludescu 5 7122. Petre Maior 101. Sabetay Roza. Schilingher Necula. Zaharia 19. Bucuresti. Eliza. str. Calea Victoriei 84. str. Sf. Carol Davila 59 7111. Stanescu Filofteia. fost I. V. Bucuresti. 7127. Bucuresti. Stanculescu Iaseta. Schirdoerger Sigmut. Bucuresti str. Sperlea Alexandru. str. str. Lunei 3 7100. Alice. Popov 3. str. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti str. Bucuresti str. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 148 7120. str. 7 apartamente. Savulescu Gheorghe. Bucuresti. 5 apartamente. 4 apartamente. Calea Calarasi 26 A 7095. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Giurgiului 128 7096. Dristor 45 7109. C. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Crisan 3 7097. A. Margelelor 1 7119. Sebastian 191 7093. 7. str. Popov 3. str. Calea Victoriei 101. Savescu Iancu. Sepeanu Mariana. Hagi Moscu 23. Calea Calarasi 30 7092. 4 apartamente. Aman 31 7123. 17 7102. Zablovschi 56 7117. Petre Poni 18 7121.. str. str. 7125. Nerva Traian 105 7112. Segal C. Bucuresti. Brancoveanu 80 7124. Stirbei Voda 68 Brasov. Filipescu 1 7101. calea Mosilor 159. str. 4 apartamente. str. Mihail si Teodor. str. Bucuresti. 7 apartamente. Anton Pan 17 7115. Bucuresti. Simon Aurora. Solomon Berii. Stoica Grigore. Schvart Avram. Stoicescu Ileana. 8 apartamente. Schweitzer Elena.. str. Stoenescu Dumitru. Suruceanu Eugenia. Bucuresti. 20 apartamente. T. Sami Cohn. M. Bucuresti. Braila B-dul Cuza 153 7106. Caimatei 8 7110. str. Bratianu 27 . 5 apartamente. Labirint 107 7114. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Spranemata I. Spiridon 5 7098. 7 apartamente. Soare O. 10 apartamente. Slima Alex. Ghenadie Petrescu 27 7099. str. Maria. Simion Filip. Cantemir 18 7108. G-ral Anghelescu 5. 15. Voivozi 62 Campulung Muscel str. str. Adrian 4 A 7103. Sofronie Ana. 3 apartamente. Govora 2 7094. Giurgiului 150 7105. Sammer Carolina. 3 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. 10 apartamente. Stelican Laga. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. Singher H. 3 apartamente. 7 apartamente. Schmidt Louis si Carol. str. 5 apartamente. str. 6 apartamente. Simonide Anastasia. Bucuresti str. Bucuresti. Rumeoara 9. A. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Mamulari 19. str. Bucuresti str. Tudor 136. 5 apartamente. Bucuresti str. str. 7126. Braniste 13. 10 apartamente. str. Suru Miron. str. 5 apartamente. 6 apartamente. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87. Segal Izil. str. Frumoasa 3. Schudgger Teofil. Staianof Tancu. Bucuresti. Justitiei 33 7107. Bucuresti. 5 apartamente. Transilvania 1. 9 apartamente. Popa Tatu 74. Solomon David. 7118. str. str. 20 apartamente. Elena. sos. Sutasului 29. M. Sf. Calea Victoriei 170 7116. Bucuresti. 3 apartamente. str. sos. Slavarachescu Vasilica. 25 7104. Spiru Haret 13. N. Sacaneanu Neculae. Bucuresti.Poenaru Bordea 18.

Arionoaiei 36 7150. Bucuresti. 12 apartamente. Grozavesti 12 si 29 7157. Coriolan 12. 6 apartamente. Schaler Emil. str. str. Popa Tatu 71. Veseliei 82. 7134. B-dul 1 Mai 56 7155. 8 apartamente. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Silberling Alphone. 20 apartamente. Smeu Ioan. Stoian Vasile. str. 2 apartamente. General Ghenea 6. str. Horatiu 20 7152. 5 apartamente. Bucuresti. Stanescu Ilie. sos. Stanescu Eliza. Bucuresti. Barierei 34 7158. 7 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Serafim Haralambie. Tomescu 14 7139. str. Calea Plevnei 194 Sinaia. Sglahin A. Bucuresti. P. Slavu I. 41 7140. Ferentari 89 si 91. Dunavat 6 7137. Soare. str. Bozianu 7 7147. 12 apartamente. Simonide 5. Spiroiu Emilia. Stoenescu Gherghina. Sarodon R. Bucuresti. str. Calea Rahovei 323. Smarandache. str. str. Bucuresti. Transilvaniei 54 7159. 9 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. str. str. Slavescu Ion si Zoie. Bucuresti. str. Stoicescu Ion si Tudora. Munteanu 6. Viilor 10. str. str. B-dul 6 Martie 95. Sotir Gheorghe. Tudor. Bucuresti. str. 7 apartamente. Stanescu V. str. Bucuresti. 3 apartamente. Stamatescu Bayote. str. str. Olimpului 4 7131. Stoenescu Bucsa Ana. Dr. str. 10 apartamente. Enachita Vacarescu 46 7138. Toma Ionescu 13. 6 apartamente. Magurele 2. 8 apartamente. Bucuresti. 20 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Bucuresti. str. Sorel Naie si Maria. Dr. Ioan. Sahaghiean Eghiea. 3 apartamente. Gh. str. Salvator 39. M. Stoenescu Anghel. 5 apartamente. Octav N. Iuliu Baras 15. 105.7128. Bucuresti. Brezoianu 27. Bucuresti. Bucuresti. Frunte Lata 16 A 7145. str. calea Grivitei 215 7141. Stroescu Gheorghe. Uranus 66. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. str. Bucuresti. Cristache Conache 19 7133. Kogalniceanu 7 7136. Iatropol 6. Soare Niculae si Stefania N. Macarovici 8 7153. str. 6 apartamente. str. Cazarmei 67 7135. Fund. Ioana. 7154. str. Hagiu 23 7148. Pasteur 18 7142. B-dul Cuza 10 7143. str. 5 apartamente. Mitr. . Bucuresti. Bucuresti. Uranus 31 7146. Bucuresti. Bucuresti. Grigore. Bucuresti. 50 apartamente. Stanescu Ion. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. calea Grivitei 39. Sumbaraen Gh. str. Bozianu 4 7132. Bucuresti. 5 apartamente. Staicovici Maria. str. Varfu cu Dor 6 7160. Intr. Zoie.. Calimanesti-Valcea 7130. Bucuresti. 5 apartamente. Stanescu Apostol. 7149. 7129. Soci Dr. 10 apartamente. Saguna 11. 9 apartamente. Spandonide G. Bucuresti. Bibescu Voda 4. Stelea Spataru 6 7151. Serbanescu G. 3 apartamente. 5 apartamente. Simionescu Naie. 4 apartamente. Iuliu Boros. str. Simion Mircea. Enachita Vacarescu 44. Stavri Panteli. str. Bucuresti. A. str. Ferentari 103. Ceres 12 7144. 4 apartamente. 5 apartamente.

Nerva Traian 66 7181. str. Bucuresti. Orzari 5 7166. 3 apartamente. str. Stan R. 7190. Saragea Zamfir. 4 apartamente. 6 apartamente.. Unirii 88. Dimitrov 76. 68 Sinaia. 3 apartamente. Zaharia 29 7182.. str. Balcescu 3. Cimitirului 44 7162. Bucuresti. Orzari 16. Bucuresti. Herescu 4 . Bucuresti. Uranus 57 7172. str. 7192. Iancului 27. Stelnicianu Olga. Sapira Aron. 4 apartamente. Gh. Sapnic Speer. sos. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Traian 155 7191. Orlando 11. Sasu Ion si Ecaterina. str. 6 apartamente. Sterian Alex. str.. 6 Martie 91A. Pop de Basesti 38 7194. str. Steinhart W. 13 apartamente. str. Bucuresti. Luncsoara 7 7196. str. Sfetea Regina. Subotnicov Radivan. Claudiu 6 7173. Strede Saul Klarchen. 7179. Miron Costin 17 7174. Cal. 8 apartamente. 4 apartamente. Obedeanu 19 7164. 25 7193. Bucuresti. Vanatori 29. Dr. str. Bucuresti. 4 apartamente. 7176. str. str. Stoenescu Gh. Bucuresti. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Iasi. Bul. 7183. Bucuresti str. Sos. 5 apartamente. Intrarea Putul cu plopi 3. Aurora 60.. 3 apartamente. str. 7 apartamente. Dr. str.. str. Bucuresti. Soc. Bucuresti. Shul Iacob si Dana. 4 apartamente. Arionoaiei 13. str. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. 7184. 3 apartamente. Steinberg Morit. Bucuresti. str. Sfart Iosif (succesiune). Bucuresti. str. Stirbei Voda 41. Ion. Stoienescu Sandu. Sprinceana Florica S. Primaverii 10 7163. 7188. Simionescu Stere. Ioana.. Cpt. Simionescu Clara. Bucuresti. str. str. str. str. 3 apartamente. I. Bucuresti. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. 7185. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. Stoienescu Iorgu. Sasu Lucretia.. Ecardiei 54. 7 apartamente. str. Sranimir Gh Marica. Aurel Vlaicu 78. Stanim Gh. G-ral Salmen 20. Slavescu D. 7189. Putul cu Apa Rece 69 7187. Dudesti 32. Stanescu C-tin si Ecaterina. str. Vasile Boerescu 10. 4 apartamente. 4 apartamente. Olteni 19. str. Stoicescu Maria. Slenar D. Masarik 17. 5 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 27 apartamente. str. str. 3 apartamente. Stirbei Voda 50. Simian Tudor. str. 5 apartamente. str. Bucuresti. Mihai Bravul 145 si 168 7165. Mihai Viteazu 11 7171. 9 apartamente. Bucuresti. Laborator 17. Bucuresti. Sandulescu D. Stoenescu Petre. Sos. Colentina 14. B-dul Republicii 75 7170. Gheorghe. 7168. Bucuresti. 7180. Vasile 57 7197. Serban Voda 85 7186. str. 2 apartamente. Bucuresti. Socom. Stroe Iordache. Pitagora 34-36 7177. Simici Elena. Labirint 20 7167. Mihai Voda 49. Scarlat Nataliea. 9 apartamente. Wilson 15. calea Calarasi 280. 7195. str. str. Bucuresti str. comerciala. 7178. str. str. Bucuresti. 15 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. str. 7175. Stoia I. Gabriel Peri 17 Campina. Pantelimon 288 7169.Anton Pan 54 7161. Bucuresti. Bucuresti. Viitor 91. Stratulat Alex. Smaranda. Sigorin Olga. 5 apartamente. N. 24 apartamente.

3 apartamente.. Bucuresti. Ion. str. Serghiu Nicolae. 7215. 17 apartamente. Valeriu Braniste 23 7207. Tg.. cel Bun 1B 7227. Calusei 43 7222. str. Spiridon 13. Stanciu Toma. 7225. 18 apartamente. Sapuneanu Gh. Ralet 4A. 7221. Mircea Voda 41. Badea Cartan 11. Bucuresti. Bucuresti. 17 apartamente. Voievozi 14 7202. Alex. Bucuresti. 7206. Bucuresti. sos. Popa Nan 137 . str. 13 apartamente. str. Stinghe Arsene. str. Baratiei 59. Bucuresti. str. Stanciulescu N. str. Iforiei 27 7226. 4 apartamente. 12 apartamente. Iatropol 22. 9 apartamente. str. 8 apartamente. 11 Iunie 5. 4 apartamente. 7213. Uranus 93. Sos. 7. Marasesti 49.. str.7198. Bucuresti. str. str. str. Labirint 22. 2. Stoian Alexandru. Sos. Ocna. Pantelimon 23. str. Lt. str. 7 apartamente. Aviator Jean Teseier 13. 6 apartamente. 7 apartamente. 7224.. str. Bucuresti. Tepes Voda 147 7223. Bucuresti. str. sos. Schechter Barnhardi si Rebeca. Orzari 36 7199. str. Eternitatii 6. Halelor 29. Constantinescu 35. str. 7216. Stoenescu St. Bucuresti. 8 apartamente. 6 apartamente. Petrescu X 8. 11 apartamente. Bd. Pandurilor 1A 7204. 8 apartamente. B-dul Ferdinand 1. Alex. str. Leon Voda 18 7201. str. Bucuresti. str. str. 7 apartamente. Grigore Alexandrescu 96. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. Sachelarie Visarion 43. Selari 3. Garlea 8. Ion Ghica 2. Schmeerschon Aba. Th. Pantelimon 79. Savopol Olga. Viitor 128 7218. Bucuresti. str. 7208. Stancu Simion Niculae. Aviator Sanatescu 44. Bucuresti. Aman 16 7219. str. str. Bucuresti. Constantin. Sabo Stefan si Maria. str.. 30 Decembrie 104. Iasi. 8 apartamente. Stefan Gheorghiu 32. Bucuresti. B-dul 6 Martie 63. M. Valcea. Saidufis Gh. Speranta 148. str. 2 apartamente. most. Seceleanu Ion. str. Rumeoara 35. 14 apartamente. str. Sterea Jules. Bucuresti. Sdrobici Constantin. Stoica Ion. 2 apartamente. str. sos. most. Simion Oprea. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Eminescu 121. Cap. str. str. 7211. Stoican Corneliu. Savini Aurelia. Stroe I. str. Stalsky Iosif. Colentina 74 7203. str. Sorescu Gheorghe. Bucuresti. Sotero Silvio most. Sf. Th. str. Eminescu 93 7200. Buturugeni 2. Bucuresti. Diana 5. str. 7217. Bucuresti. Silberman S. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Sideri Elisabeta. Stoenescu Oprea. str. 7210. 7209. 5 apartamente. Episcopul Chesarie 3. 7212. Filimon Sarbu 6. Simion P. 7220. str. 14 apartamente. Bucuresti. Steriade Ecaterina. Bucuresti. R. str. 5 apartamente. str. Stefan cel Mare 153 7214. 7205. M. 13 apartamente. str. Bucuresti. str. Florica. Olteni 34. Simionescu si Hanerina Marius. Dr. Bucuresti. Gabroveni 4. 14 apartamente.

5 apartamente. 7244. Calusei 3. Stanescu N. Statilescu Stelian. Bucuresti. 19 apartamente. Bul. Popa Nan 5. Calea Dudesti 248. 8 apartamente. 10B 7234. 177. Bucuresti. Carol. M. str. Most. Statescu Constantin. sos. Iasi. 11 apartamente. Bd. Stroescu I. Sutzu Ion. 8 apartamente. 117. 9 apartamente. str. 7 apartamente. Spiter Eugen. 8 apartamente. str. Bucuresti. Sf. Vadul Schelii 2. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria. Bucuresti. 7242. Bd. Pacurari 11. 7256. Plut. . Berzei 24. Mesterul Manole 26. str. Bucuresti. Eminescu 22. Stoenescu Savu si Elena. Scradeanu Anghelescu Emil. Bucuresti. str. Stern Henry. 13 apartamente. Bucuresti. 7247. Bucuresti. 49. 7246. Savu Ilie si Frida. Tolbukin 134. str. Bucuresti. 10 apartamente. Stroia Ioan. 7238. str. Colentina 16. Masina de Paine 130. Plevnei 92 7253. 8 apartamente. Bucuresti. Stoenescu Aida. 7243. Stanescu P. 12 apartamente. Predeal. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Plantelor 84. Ionescu 10. Stanescu Iancu. Bucuresti. Col. Bucuresti. 5 apartamente. 7235. str. Pictor Odobescu 29. Pitesti. 9 apartamente. str. Sengher Alfonso si Ghizella. Bucuresti. str. 7236. Tolbukin 28 7237. 8 apartamente. str. 5 apartamente. 8 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. Schitu Magureanu 21. Stimulescu Marin si Maria. 7230. Biserica Amzei 22. str. Laborator 100 B. Stoenescu Elena. 9 apartamente. Gh. str. Staicovici Olga. 3 apartamente.7228. Caimatei 10. 7249. Stoenescu Stefan. 7232. Bucuresti. str. Dobrogeanu Gherea 6. 7239. str. Ilarie Chendi 12. str. Ion Maiorescu 13 7252. 6 Martie 89. Coltei 36. Braila. Bucuresti. str. str. 2 apartamente. 7257. Segall Victoria. Precupetii Vechi 32 7229. 7241. Olga Bancic 5. str. Iasi. str. str. 2 apartamente. Cal. Gen Dona 11. Bucuresti. Gaitanari 16. Bd. Bucuresti. Bucuresti. 7248. Bul. Bucuresti. Bucuresti. Schneica Aneta. Ion Maiorscu 8. Judetul 8. Mosilor 23B 7251. str. Mendelejev 5. Iasi. str. Racari 34. str. Intr. Stanescu Maria si Ion. 7 apartamente. Magheru 43. Bucuresti. Ion. Bucuresti. 7255. 8 apartamente. str. Apostoli 47. N. Stefan I. Stavrescu Ioan. Rubinelor 6. 7259. Precupetii Vechi 27 7245. Stoenescu Viorica. Florilor 1. str. 18 apartamente. Florariei 16. 9 apartamente. Serban. str. Cal. str. 7258. Bucuresti. 7254. 7. Sturzu Alexandru si Maria. str. Bruxelles 14. Stanescu Dumitru. Scarlat. str. Sapunaru Gheorghe. str. Bucuresti. 7240. Stavescu Virginia. Icoanei 65A 7231. Papazoglu 47. Artei 14. Vasile. Rahovei 85. Stefan cel Mare 40. 11 apartamente. Popa Nan 99. str. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Cal. Stavrescu Grigore. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. str. Laborator 162 7233. 10 apartamente. 7 apartamente. Matasari 32-34 7250. str. Segal P. Ana Ipatescu 66. str. Luica Vasile. str.

Vintila 2. 6 apartamente. str. Simulescu Virgil. Sborului 11. Bucuresti. Dobrogei 1. Bucuresti. 7275. str. Bucuresti. 7286. str. Bravilor 16. Cal. Pica Fl. Bucuresti. Saxone Aurel. 7278. Cal. 3 apartamente. Palisoa Ion. Lister 55. 7280. Sandu I. str. Mircea Voda 23. str. Dl. 7281. Fluerului 44. str. 5 apartamente. str. Victoriei 101. 4 apartamente. Vintila 11. 7262. Mosilor 201 7261. Stroescu Niculae. Bucuresti. Precupetii Vechi 41. T. Ion Ghica 1. 7270. Stanceanu Ecat. Bratului 26. Sumbasacu Gh. str. Stoichita Clara. 10 apartamente. str. Semiaion M. 7282. str. Sion Cecilia. 12 apartamente. Clopotarii Vechi 8. 7260. Bucuresti. 7292. 7289. 4 apartamente. Eminescu 27. 7290. Siga M. Bucuresti. str. Bucuresti. 8 apartamente. 2 apartamente. Victoriei 25. Grivitei 192. Episcopiei 2. Bucuresti. 10 apartamente. str. str. Suchias Zenobia. 3 apartamente. 7266. Mihai Voda 29 7288. 4. 10 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Dragos Voda 12. Poetul Alexandru 29.. str. Mosilor 202. Cal. str. Bucuresti. Sellim Lucretia. Foisor 15. Caracas 42. I. Zece Mese 8. Bacau. str. 7272. Bucuresti. Racari 26. Hristo Botev 36. str. 12 apartamente. Bucuresti. Stegler Pincu. Most. Vasile.. Senpescu Zamfira. Al. Dudesti 160 B. Bd. str. str. Scarlat Atanasiu. 7267. N. Ilie. 7263. str. Sascu Nic. str. 3 apartamente. Sterescu Elena. Bucuresti. Sevaldstetov Caterina. 7287. Anuta. Bucuresti. Cal. Paraschiva Gherghel 1. al. Bucuresti. Bucuresti.. 5 apartamente. Exarcu 3. Baratiei 38. Targoviste. 4 apartamente. 7 apartamente. cal. 9 apartamente. str. Dudesti 13. 12 apartamente. 7277. Soreanu D. Bucuresti. 14 apartamente. Sandu Aldea 94. Virginia 5. 7265. Cotroceni 16 . Suseanu Silvia. Vasile Conta 6 7273. Sipiceanu I. Vasile Lascar 53. Bucuresti. 4 apartamente. str. 7284. str. Felicia. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Iliescu 19. State Gheorghe. Sihleanu 167. 4 apartamente. Salmeu Mihail. 3. Tolbukin 75. str. Academiei 35. Spoitori 2 7268. Cal. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Schedlinschy Erich. Bucuresti. str. 7283. 7274. str. 7291. Mantuleasa 1. 20 apartamente. str. Mantuleasa 38. Segall H. Staicovici 37. Vulturi 107. str. A. Bd. Dr. Bucuresti. str. 7285. Stamatidi Dumitru. 7269. str. 10 apartamente. 1 Mai 123. Sava Gheorghe. 4 apartamente. Stavarachescu Viorica. str. Tudor 12. Laborator 33. si Ana. Stravi Constantin si Florica. Lirei 11. Scharf Golda. Bucuresti. cal. str. Dr. Bucuresti. str. 6 apartamente. Bucuresti. Stoica Dumitru.str. 9 apartamente. 16 apartamente. Balcescu 17. 7279. Bucovina 18. 7271. 11 apartamente. 9 apartamente. 7264. Svegler Feibis. Comana 4. 8 apartamente. sos. Bucuresti. Streza Dragomir. str. Bucuresti. Bacau-Piatra 7276. Aviator T. si Zoe. str. str. str. Icoanei 6. Bucuresti. 5 apartamente.

Romniceanu 6. Gheresti 6. Bucuresti. Siima Letitia. 3 apartamente. Savulescu Vasilica. str. Biserica Pantelimon 1. Melania. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Iacob Negruzzi 39. Most. Dr. Craiova. Bucuresti. Frumoasa 33. str. Vasile Toneanu 52. 6 apartamente. Cal. Bucuresti. 7307. Popa Nan 158. Lazar A. 8 apartamente. Crangasi 83. Bucuresti. 7302. G-ral Cernat 4. Bucuresti. 7328. 7303. Buzesti 40. Stanciulescu Gheorghe. Brezoianu 7 7311. 7326. sos. Sibberling Alfons. Caramfil 75. 7306. Sandulescu Stelian. str. str. 7325. Calea Vacaresti 163. Fecioarei 18. str. 4 apartamente. str. Mosilor 327. 7329. Catelu 1A. Costica. 5 apartamente. C-tin. N. Bucuresti. 3 apartamente. 5 apartamente. Traian 234 7330. 7324. 4 apartamente. Stefan cel Mare 12 7308. Splaiul Unirii 175. 4 apartamente. 16 apartamente. 6 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. Schwartzmann Voemia. str. 10 apartamente. Subasescu I. 4 apartamente. 3 apartamente. B-dul 1 Mai 80. 3 apartamente. str. Sf. 7321. Pascu. 7 apartamente. Segall Benhari. 7320. str. str. Dudesti 231. 10 apartamente. 6 apartamente. 7323. Berzei 12. Bucuresti. Oituz 13. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 7314. Samuely Leonie. 7305. str. calea Dudesti 196. Bucuresti. Soneriu Ioana. Viting 7. Cal. str. str. Silaghi Stefan si Ana. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Galati. Fagaras 36. Argeaua 1. str. Bucuresti. 7304. 10 apartamente. 7318. str. 7316. Bucuresti. Bucuresti. Ioan Mosi 6 7317. Schlifeld I. str. Stancu Dumitru. Stanescu Coralia. Bucuresti. Anastasia Panu 7. A. Nerva Traian 41. str. Rosetti 2. Turda 7. G. Calarasi 151. 7327. Bucuresti. 7313. Bucuresti. Bucuresti. 7295. Spiner Ida. 7298. Horatiu 20. P. Simota A. Calea Dorobanti 59.7293. str. str. str. Dolza 4. str. Valjan 6. 7309. Stihi Alexandru. Spiridon Gheorghe. 4 apartamente. 4 apartamente. Stoenescu C. Stirbei Voda 17. Bucuresti. str. Spurcos Maliaglu Olga. 5 apartamente. 5 apartamente. Brezoianu 57. 5 apartamente. Bucuresti. Stanescu Nicolae. 5 apartamente. str. str. str. Bucuresti. 6 apartamente. 7300. Seballian Lucian. 7294. Bucuresti. str. Scuhut Valentina. Virgil Plesoianu 67. Lt. . Bucuresti. Rosiorii de Vede. Gheorghe. Spiru Cristea. 7299. Stanescu Vasilica. 10 apartamente. 3 apartamente. 11 apartamente. Vineri 21 7312. Simionescu Traian. Spiroiu Lucian. str. Popov 98. Bucuresti. Bucuresti. Sigall Sofia. Daniel Borcianu 32. 5 apartamente. Dorobanti 21. Strejan Ritta. 2 apartamente. Episcop Ilarion 3. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. 50. G-ral Ghenea 6. Dogeanu 18. Sloese Dumitru. Santierele Moderne. str. Cal. Saru Maria. Soc. Bucuresti. Semanatoarea. Maria. Intr. Simion Ion. Mircea Voda 12 7310. sos. Cal. str. Bucuresti. Progresului 9B 7296. Stanisel I. Bucuresti. Sandulescu C-tin. str. 7322. Bucuresti. str. 11 apartamente. Bucuresti. 7319. str. 3 apartamente. 7301. 7297.

7 apartamente. Bucuresti-Baneasa. Bucuresti. 3 apartamente. N. 4 apartamente. 8 apartamente. 281. Maria. Balcescu 138. Staandreher Violet F. 7362. 7355. 3 apartamente. str. Nou 11. 4 apartamente. Piatra Arsa 2. Bucuresti. str. str. Mieilor 16 7353. 7360. str. str. 7 apartamente. Bucuresti. Sager Leon. Calusei 4 B. Stanescu E. Avram Iancu 16.. Bucuresti. Bucuresti. Patrascu Voda 6. 7352. Matei Voevod 10. str. 7333. 5 apartamente. 7 apartamente. 7332. Gh. str. Parfumului . 4 apartamente. Soc. Stoenescu S. B-dul Pacii 22. Bucuresti. str. Buc. Subaseanu Marin. 9 apartamente. Bucuresti (Militari). Jana. Iasi.. Bucuresti. 4. sos. Bucuresti. str. Brezoianu 29. 7350. Cuza-Voda 42 7338. 7343. 4 apartamente. 4 apartamente. Sterek Emilia. 6 apartamente. Stamatescu Petre. Stefan Mihaileanu 7. Bucuresti. Sterescu M. sos. str. Stoian Eugenia. 7348. Enescu. sos. Bucuresti. str. str. str. Succesor Swartz Mante. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Preda 25. str. Bucuresti. 7340. Episcopiei 1-3. Stanescu Dumitru. Bucuresti. Bucuresti. Aurel Vlaicu 52. str. calea Grivitei 96. Anton Pan 16 A 7334. Sehvarlg Riva. Stein Sabina. Stancu Gh. B-dul Robert 1-6. Simion Gheorghe. Vladescu 7. Lipscani 73.7331. Stanian Ion. D-na Ghica 153. Lucaci 44. Dristorului 161. str. 6 apartamente. str. Doini 15. Bucuresti. 7339. Sarmiza Sterea. Calea Mosilor 143. str. Marilor Hoteluri. -Ploiesti 34. Stoica Alexandru. Cpt. Bucuresti. Matasari 38-30 A. Bucuresti. 5 apartamente. Mihai Bravu 87. Bucuresti. Bucuresti. str. Viitorului 126. Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia. 7341. 7345. Ion. Sapene S. 11 Iunie 48. Aleea Alexandru 41. 7 apartamente. Spanu Teodora si Stelian. Sft. 7347. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti (Militari). 7349. Splaiul Indep. Bucuresti. 7342. Sotirescu Vilhelm. 7336. 3 apartamente. 7361. str. str. Stan Ioana. Iancului 133 7351. Stoian Stefan. str. 5 apartamente. Colentina 144.. Savu Dumitru. Succesor Schul Paula. str. str. 7346. 5 apartamente. M. Raune 1. Stan A. Bucuresti. 7 apartamente. Sava V. Bucuresti. Lipscani 12. Schinyel Matios. str. Ion Racoteanu 2. 7356. 7 apartamente. str. str. sos. si Gigantea. str. str. Sulica Valeriu. D-tru Oeriu 16. 5 apartamente. 7344. Ion. Sos. Icoanei 74. str. Saraidarian Releino. Soldat Croitoru 27-39. Uzufruct Soare D. 7358. str. 7337. 6 apartamente. Alex. 7357. 7 apartamente. Plantelor 19. Bucuresti. 5 apartamente. 5 apartamente. calea Vacaresti 37. Calea Dudesti 234-182. Pictor Mirea 12. Bucuresti. Hristo-Botev 13 7335. 7354. Iancului 5. str. 2 apartamente. Londra 25 7359. 5 apartamente. 7 apartamente. Agricultori 126. Cluceru Udricani 22.

Stroe Malvina. Macelari 23. 7370. str. Bucuresti. Bucuresti.. 8 apartamente. Seciulescu Filofteia. str. Silaghi Ion si Etela. Cuza Voda 58. Titulescu 46. Sadogreschy Luiza. Ghiulamila 1. Stern Herman. Sandulescu Toma. 7375. str. Stambilu Gh. C-dor Eugen Botez 11. Bucuresti. 7394. str. Orizontului 9. Sutu Eufrosina. Bucuresti. Bucuresti. Sf. Rosetti 14. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Negru Voda 20. 7390. 5 apartamente. . 7366. 3 apartamente. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. Bucuresti. M. Cantemir 29. 35. B-dul G-ral Magheru 29. I. Dr. Bucuresti. 7393. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Octav Cocorascu 56. Calea Calarasi 106. str. Savini Mihai. Panduri 22. str. 7385. str. 4 apartamente. str. Agricultori 12. str. Sft. 7397. Bucuresti. 7386. 7367. 7365. 3 apartamente. Bucuresti. Savineanu Tica. Simionescu Ion si Natalia. 7364. Cuza Voda 14. 7389. Scainschy F. calea Grivitei 275. 4 apartamente. 7382. Stanescu Elena. str. Episcopul Radu 40. Belvedere 17. Solomon Iosub. str. 7396. Gh. 5 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. 7388. Stereh Ella. Fainari 38. Stanescu Rodica. Anastase Panu 42 7374. Bucuresti. str. Campina. Dr. si Noehmach. Bratianu 100. 7376. Calea Mosilor 206. 7 apartamente. Scarlatescu Neagu. Dobrogeanu Gherea 2. Timisoara 7. Schrems Maximilian. 6 apartamente. str. Bucuresti. 7392. str. Bucuresti. Steimberg Carolina si Vilu. Stoian Martha. Bucuresti. Sanhelaropol Rizu. sos. str. str. Stoenescu Stefan. str. Bucuresti. Intr. Armeana 9. Matasari 24. 6 apartamente. 7369. str. Predeal. Bucuresti. Iancului 123. Lunger 14. Capt. str. 5 apartamente. C. Scoalei 12. Bucuresti. str. str. Vultur 48. Bucuresti. 7381. Sandulescu Niculae. 7383. Tunari 58. Bucuresti. Popa Nan 62. str. 7368. Selelea Iosif. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. Vasile Roaita. Hameiului 11. 3 apartamente.. Nic. 2 apartamente. Sfintescu Tiberiu. str. str. Sandu Aldea 22. 3 apartamente. 7380. 6 apartamente. Simionescu Elena. Bucuresti. calea Calarasi 265. 7371. str. Stoenescu Marin. Sulasanu Ilie si Const. 6 apartamente. Iasi. 7363. Smeu Valeriu si Ana. Staicovici Vasile. 5 apartamente. Calea Dudesti 205. 4 apartamente. Savulescu Ioan. 7378. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Obedeanu 3. Calea Calarasi 266. B-dul 1 Mai 128. 7384. 3 apartamente. 5 apartamente. 4 apartamente. Stanculescu Gheorghe. str. Bucuresti. 6 apartamente. str. Vila Margot. str. Dimitrof 19. Stelimescu Barbu. str. Aleea Serga 24. Bucuresti. sos. Avrig 96. 3 apartamente. Siliam Maria. Bratasanu 7. A. 2 apartamente. Borsec. 7373. Grivitei 14. Rafael 2. 7395. str. 4 apartamente. 133. Stern Buia Elena. Galati. Ion Maiorescu 35. 4 apartamente. Apostol Margarit 4. str. str. 7372.39. 3 apartamente. Dr. 4 apartamente. Ionica 7. Bucuresti. 16. Bucuresti. 7377. 7379. 7391. 7387. C. 5 apartamente. Serghiescu 11. Ilie 8.

5 apartamente. str. 14 apartamente. str. Stamberg Maulia. 7400. Mendelejev 14. Bucuresti. Sandu Nicolae. 4 apartamente. str. Bucuresti. Alex. si Steluta. Splaiul Independentei 71-73. Antim 10. Titulescu 46. si Solomon David si Midea. Sergiu 4. Simionescu C-tin si Gh. Stroescu N. Maior Alex. str. Sarbu Tanase. Senbasam Mihai. str. Simion Angela. 3 apartamente. str. str. 7 apartamente. B-dul Gh. 7407. Rosetti 14. 7413. 7421. Sf. Bucuresti. Bucuresti.. 7405. Suciu Francisca. 11 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 7420. Campeanu 13. 2 apartamente. Stanescu Alexandru. Srengeleschi Elena. 6 apartamente. Stanescu Tiberiu. Sechte Aba. Soc. Bucuresti.. Bucuresti. 13 apartamente. 7402. str. str. str. N. 7417. Grivita 6. 7410. calea Victoriei 101 Iasi. Bucuresti. 6 apartamente. Babadag 45. str. 7411. Staniceanu Florica. Schmidt Ronel si G. Bucuresti. Popa Tatu 78. Ion. calea Grivitei 261. 7429. Fundatura calea Grivitei 76. Scradeanu Alex.7398. 7 apartamente. Unirii 122. 8 apartamente. 7414. str. Savim Elena. calea Serban Voda 158. Scarlat Varnov 42. str. Spirescu Elena. 8 apartamente. 7418. si Maria. 4 apartamente. Sinaia. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 7409. str. Bucuresti. Bucuresti. Com. str. Schitu Magureanu 45. Bucuresti. 4 apartamente. Stanscu D. 7419. str. Stanescu N. Boleescu 6. str. Bucuresti. Sfetcovici Tudor si Alex. 7425. 3 apartamente. 70. Mitrop. 7431. C. 6 apartamente. Ionica 5. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu. 9 apartamente. Sculej Maria. Stainberg Sol. 5. Popa Tatu 76 7412. Bucuresti. 5 apartamente. 7427. G-ral Candiano Popescu 97. Bucuresti. Steriad Maria. 1948 34. str. 8 apartamente. Constantin 15. 74 7416. Spat. Cantacuzino 17. Olimpului 3. 9 apartamente. Bucuresti. Raspantiile 7. Maria. C. sos. str. 82. 13 apartamente. Bucuresti. Szocs Avpoa. B-dul Nic. 23 August 57. 7426. Spl. str. 3 apartamente. Ion Berescu 4. Bucuresti. Bucuresti. Constantinescu 17. 7415. Bucuresti.. Schwartz Bernard. 7399. Bucuresti. 7406. str. Manu Cavafu 34. Spl. Straulina Maria. Berzei 9. Stoicescu Ion. Bucuresti. str. 3 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. fund. Bucuresti. Bucuresti. Nicul. B-dul Marasesti 68. Teleg. Bucuresti. 7403. str. 7404. 7428. Calea Plevnei 96. 7423. Simionescu Maria. str. Bucuresti. 7430. 7401.. Turda 31. calea Victoriei 112. Cosbuc 31. . 8 apartamente. str. Filipescu 47. G-ral Cristescu 10. str. Schachman Iulia Aronea. calea Serban Voda 17. Sacaciu Florian. Nifon 24. Moraviei 7. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. B-dul N. calea Grivitei 76. Bateriilor 14. C. 7408. Filaret 12. Bucuresti. B-dul Cuza 67. 7424. Bucuresti. Arion 5. 7. calea Grivitei 94. Dionisie Lupu 12. 34 apartamente. str. Tulcea. str. L. Bucuresti. Unirii 179-181. Stanescu Aurel. Nationala de Comert. A. 10 apartamente. Bulev. Titulescu 151. Semicercului 10. 7422. str. Balcescu 3. Stancioiu I. str. Gh. 4 apartamente. Sf. 3 apartamente. str. B-dul Republicii 72. Niculae Titulescu 122.

Sinaia. str. 7454. Bucuresti. Bucuresti. Vulcan 58. Dr. 7455. B-dul G-ral Magheru 43. Constanta. str. 6 apartamente. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta.. 2 apartamente. 9 apartamente. Poetu Seheleanu 18. 7435. 7464. 13 Septembrie 191. 7442. Anastasie Panu 4. Scheriberger Segrumea. str. Borsec. Bucuresti. str. Avrig 31-29. 7456. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. H. 4 apartamente. 7447. 3 apartamente. B-dul 6 Martie 60. Sihleanu 20. Bucuresti. Lipscani 41. 4 apartamente. B-dul Dinicu Golescu 7 bis. 7458. Gh. 2 apartamente. 7434. Soc. Burghelea 10. 4 apartamente. Bucuresti. 7457. Bucuresti. Sarchizian Artur. Schwartz. str. 7444. Caracas 11. Stanculescu Gh. 2 apartamente. Elena Doamna 50. Bucuresti. b. str. Brasov. Alex. Ciprian Porumbescu 7. str. Dimitrof 109. Soles Eutropiu. Caratoli 14. Bucuresti. Piata Rosetti 3. 7438. Maria H. 7448. str. str. Stratilescu Alexandru. str. 11 apartamente. 3 apartamente. 5 apartamente. Stern Herman. Bucuresti. 3 apartamente. Hagi Dima 39. Singallia Rudolf. 7437. Passionaria 15. 32 apartamente. 10 apartamente. Bucuresti. 7461. Alexe C-tinescu 63. Calea Grivitei 108. 9 apartamente. Stefan cel Mare 7453. Spigler Th. str. calea Grivitei 94. 10 apartamente. Stoilov Simion. 4 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. str. 15 apartamente. 7452. Tepes Voda 133. Enachita Vacarescu 48. Costache Negri 90 7440. Mitr. str. str. . Schwartz C. str. Stoenescu Gheorghe. 7441. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Sfetescu Petre. Busolei 6. 7451. Vasile Conta 79. 6 apartamente. 7446. H. B-dul Marasesti 28. Stolnicu Zanfir. Bucuresti. str. Bucuresti. 7439. str. 42. str. 4 apartamente. Schvab Iohan. Stoianovici Toma. Spiegler O. de Cultura. Slatineanu Zoe si Maria. 14 apartamente. str. str. Schlime Carol si Anette. str. str.7432. 4 apartamente.. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. Simu Fata si Leonida. Bucuresti. Elias B. Busteni. Dragos Voda 72. Andrei Muresan 18. Aleea Serga 24. str. 11 apartamente. Stirbei Voda 17. Bucuresti. Blaj 16 7463. Stanciu Marin si Lucretia. 7462. Bucuresti. str. str. str. Serbescu Mircea. Bucuresti. 7449. str. Stancu Marietta. 7450. 4 apartamente. 7459. Sanea Ion si Eugenia. 5 apartamente. Bucuresti. Ardeleni 20. str. 7443. Calea Victoriei 33. B-dul 6 Martie 48. str. 7439. str. Sava Garoi Constantin. Spiegler O. Radu dela Afumati 47. 6 apartamente. 7445. 7436. str. G-ral Brosteanu 21. str. 7460. str. 9 apartamente. Seltea Nae. Comana 19. Veniamin Costache 13. Simionescu Dimitrie. a. calea Rahovei 29. Fagaras 17. str. Savu Ana. si Eliza. Hagiului 12. 3 apartamente. Dorobantilor 60. Bucuresti. Sincai 4. Iasi. Spancenatu Mihail si Silvia. Schwartz Caror. Episcopul Radu 42. Moscu 34. 2 apartamente. Bucuresti. Cluj. Bucuresti. str. Bucuresti. Sachelarihe Eugenia. 7433. Schvatz Cerbu. 5 apartamente. str. Bucuresti. Stoenescu Petre.

Stefan cel Mare 4. Stratulat Ion. B-dul Robert 31 7478. Spirea Augustin. Bucuresti. Victoriei 89. str. . Galati. Icoanei 24. Zanfir. str. Cal. 7466. Drumul la Tei 111. str. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. str. 7484. Ion Frimu 35. str. Maica Domnului 26-37 7473. Siefert Frederich. cal. 7489. str. str. Alexandrescu 63. Sf. 7482. Delea Veche 39. Muzeul Zambaccian 14. 7483. Bucuresti. Bucuresti. 7480. str. 8 apartamente. Simionescu Anastasia. 3 apartamente. Stoenescu C-tin si Smaranda. Stefan Burcus 1. Ion. Sturza Sandu Ion si Dimitrie. 4 apartamente. 2 apartamente. S. Bucuresti. Bahluiului 37. str. Bucuresti. Solacolu Jeana. 7485. 7490. Dionisie Lupu 58. str. Stanescu Chirita. str. str. Satmary Ortansa. Brasoveni Tei 44. Bucuresti. 7472. 56 apartamente. str. str. Drubetta 8. str. Brezoianu 29C. 6 apartamente. Stanciulescu Ion si Irina. Mendelieff 33. Teodor Aman 32. 10 apartamente. 6 Martie 40. Staviescu A. Dejugatoarei 5. 7488. Capt. Bucuresti. Bucuresti. 16 apartamente. Bucuresti. B-dul Republicii 81. Sinaia. Biserica Enei 16. Sewartz Henriette. str. Bucuresti. str. 7481. str. str. 5 apartamente. Stain. Spit. str. Stirbei Adisa. 7479. 4 apartamente. Bucuresti. Ana 10-12 7467. 1 Mai 175. 7470. Bucuresti. Sutu Gr. Spatarului 1. str. Solomon Mina si Manta. 7471. Paleologu 3 A. str. 7469. str. Solacolu Stefan. Calea Grivitei 100-102. Savulescu Gheorghe. 7477. 6 apartamente. 8 apartamente. 77. Traiana 7476. 3 apartamente. Calimanesti. str. B-dul G-ral Magheru 29. Bucuresti. Demetriade 11. Batistei 35. str. str. Athena 18. Bucuresti. Vasile Lascar 116. Dumitru Gubei 4 bis. 3 apartamente. 2 apartamente. Alex. Bucuresti. str. str. str. B-dul Republicii 77-75 Sinaia. Bucuresti. Andrei Muresanu 10. Prescuna 9 bis. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. str. si Alex. Solacolu Mircea. Scupra N. Furnica 52. str. Bucuresti. Ana Ipatescu 30. V. Bucuresti. 3 apartamente. Pascani 4. 7 apartamente. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti.str. Grig. Schollmayer Hugo. 5 apartamente. str. Stancie Radu. str. Sturza Natalia. 7475. Grivitei 179 Constanta. Sevastopol 26. Sergescu Magdalena. Dimitrie Sturza 13. Urali 1. Dorobanti 1. Sfintilor 3. Sahia 22. Fotino 1-3 7487. 7486. calea Mosilor 134 A. 7465. 14 apartamente. Bucuresti. Sborului 1. Elena. Sturza Doiciu. str. Stefan Gheorghiu 8. Ortansa. str. str. 7474. 8 apartamente. 77 apartamente. Bucuresti. Iasi. 20 apartamente. Serzescu Aurel. 10 apartamente. str. B-dul 1 Mai 77A. 79 Turnu Severin. 7468. str. 6 apartamente.

Kogalniceanu 20 . str. 1 apartament. Bucuresti. Zoe. 7510. 10 apartamente. 15 apartamente. Serbanescu Petra. Cal. 6 apartamente. Predeal str. 9 apartamente. str. Bucuresti. Tudor Vladimirescu 126 7514. Bucuresti. Bucuresti. Stirbei Paula. 1 Mai 338. Plevnei 1 7502. Uranus 106. 7495. sos.7491.. Buzau. Intr. Stefanescu Vasile si Aurica. str. 4 apartamente. Soarelui 5. str.. str. Bucuresti. Piata Ilie Pintilie 1. str. Bucuresti. Mitrop. Vasile Gheorghief 111 7503. Stefanescu Salba. 2 apartamente. 7519. 7497. Mihai Voda 10. Lipscani 32 7505. Sunda Dumitru. Bucuresti. 6 Martie 15. Isvoreanu 17. Franklin 5. str. str. str. 31 apartamente. C. Plantelor 46. str. 8 7509. Bucuresti. Bucuresti. Grivitei 412. Bucuresti. Stefanescu Maria. Baneasa Straulesti. str. 13 Decembrie 4. 9 apartamente. str. Lazar 1 7492. M. Bibescu 4 7504. 6 apartamente. Mosilor 21. Stefanov Luigi. Bucuresti str. Rosetti 45. 482 Bd. Popa Rusu 11. Bucuresti. 5 apartamente. Uranus 32. 7511. str. Stefanescu A. str. 4 apartamente. Gh. Straulesti 29. str. Polizu 4. str. str. 6 apartamente. Stefanescu Elena. Stefanescu Maria. Carol Davila 7 7515. 8 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Golescu 5. Constantin 7 a. str. str. sos. Seibulescu Alex. Victoria. 7507. str. Bucuresti. Rosetti 43 a. str. A. Buzesti 47 7513. Brezoianu 7. Bucuresti. Stefanescu Mihai si Ecaterina. str. Bucuresti. Bucuresti. Solea I. Sendra Victoria. str. Stefanescu Lucretia. str. 7494. 2 apartamente. 7499. Serbescu Ana Gh. 3 apartamente. 7498. str. Armistitiului 1. 4 apartamente. 32 7501. str. Bucuresti. Bucovinei 2. 7517. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. Profetului 22. Govora. 2 apartamente. Busteni. 6 apartamente. Bucuresti. Targoviste l. str. Stefanescu Iordan. C. Stefanescu Margareta. Filaret 18. Bucuresti. Logofatul Taut 63 7520. Stefanescu Zoe. Celestina. Bucuresti. Sabinelor 20. str. str. Laurentiu Claudiu 49 7493. Vasile Lascar 64. 8 apartamente. Jules Michelet 2. str. G-ral Angelescu 145 7508. Stefanescu Maria. Nifon 33 7506. Sf. Buc. 3 apartamente. Raditei 9. str. Stefanescu Aurel. Bucuresti. 8 apartamente. str. str. orasul Grivita Bd. str. Serbanescu Stelian. Piata Amzei 4. Biserica Enei 2. str. 16. Eminescu 1. 11 apartamente. 4 apartamente. Sofia 18 7500. Stefanescu Petre. str. Bd. Bibescu Voda 19. Bucuresti. str. Stirbei Maria. Stefanescu Lucretia. Cuza Voda 80. 6 apartamente.A. Tolbuchin 158. Bucuresti. Serbanescu Victor Ecaterina. Stefanescu Const. Noi 170 7518. str. 2 apartamente. Smilovici Sotia. Stefanescu Natalia. Stefanescu S. Paleologu 15 7496. Piata Romana 8. 6. Frumoasa 52. 16 apartamente. Sinaia str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Isvoranu 19. Negru Voda 33 7512. Cal. 462. Dionisie Lupu 74. str. str. 7516.

Serbanescu Dan. Bucuresti. Albinelor 53. Dinicu Golescu 11 7537. Serbanescu Gh. Lanariei 69 7545. Ionica 7. Stefanescu Maria. 5 apartamente. Stefanescu Ion Radu si Maria. Sebastian.. Icoanei 36 7524. Bucuresti str. Sapira Stefania. Plevnei 135 7542. 9 apartamente. Serpescu Zamfira. str. Pictor Romano 15 7550. str. Bucuresti. str. Sendel Rasela Marcu. Bucuresti str. 10 apartamente. Slatina str. 11. Bucuresti. Virgil Plesoianu 59 7533. str. str. 4 apartamente. Dorobanti 81. Transilvania 14. Nifon 27 7532. str. Spatarului 36 7544. str. Stefanescu I. Bd. Bucuresti. str. Bucuresti. Faurari 14. Bucuresti. 7 apartamente. Spiridon 2 7525. 6 apartamente. str. Serban Alexandru. Golesti 23 7549. Vasile Alexandri 9. str. 11 apartamente. str. Sibiu str. 3 apartamente. Mamaia vila Luceafar 7547. Bucuresti. str. V. Bucuresti. Pietatii 2. 3 apartamente. str. Sf. 8 apartamente. Slt. Serban Voda 229. N. Stefanescu Clemence. 5 apartamente. Toamnei 3o. Stefanescu Elena. 4 apartamente. Lunesoarei 17 7534. Tolbukin 104 7546. Predeal str. str. str. Stefanescu Margareta. Bucuresti sos. Selaru Teodora si D-tru. 2 apartamente. str. Bucuresti. 16 7535. str. Bucuresti. 14 apartamente. Stanislav Cihoschi 6. Giurgiului 178 7531. Stefanescu Petre. str. 14 B 7541. Stefanescu Eliza. N. Soreciu Stefan. 5 apartamente. Bucuresti. Dudesti 64. Mendeleev 48 7540. Sabse Saly. Stefanescu Alex. Bucuresti. Lucaci 61 7538. Lascar 102. sos. Bd. Serbanescu Nicolae. Bucuresti. General Cerchez 13. str. Balcescu 24. Vacaresti 92. str. 8 apartamente. V. str. Cal. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Apostoli 77 7539. 10 apartamente. Bucuresti. 23 7527. Bunatatea Samariteana 21. 4 apartamente. Buzesti 60 7523. Stefanescu Const. 6 apartamente. Bucuresti. 11 Iunie 770 7530. Clopotarii Vechi 4. Bucuresti. str. Tolbukin 31 7529. Stirbei Voda 61. Paun 2. str. Bucuresti. str. Sabsa Samuil. Banat 1 7536. str. 7 apartamente. Bucuresti. 7543. Stefanescu Gloria. Dr. 8 apartamente. Burghelea 10. 8 apartamente. 7 apartamente. Serbanescu Alexandrina. Bucuresti. 64 7528. Bucuresti. Stefanescu Stelian. Braila. Bucuresti. 2 apartamente. Traian 19. 6 apartamente. Alex. Sft.. Cuza Voda 19. 3 apartamente. str. str. str. str. Ioan. Bucuresti. 5 apartamente. 6 apartamente. 14 A. Stefanescu Sofia.. . 5 apartamente. Stefanescu. Saraga Berta.7521. Crangului 2 7551. Spartacus 7. Spatarului 36 7548. Niton 39. Busuioc 34. Bucuresti. Balcescu 2. str. 10 apartamente. 3 apartamente. Vacaresti 20. str. Bucuresti. str. str. str. Seinescu Emilia. str. Stefan P. Stirbu Aurelia. Stefanescu Nicolae si Maria. Panduri 8 7522. mostenit. str. Intr. str. Dragasani str. Vasile Roaita 7526.

Bucuresti. Ana. 6 apartamente. Stefanescu Gabriel si Antoinette. str. str. 89. Bucuresti. Sevastopol 6. Stefanescu Luciliu. 7582. Ana Ipatescu 57. Bucuresti. 30 Decembrie 1. Stefanescu Elena. Sinaia. 37 apartamente. 118 7554. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu Teodora. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. str. str. str. 7563. Danilopol 7. 16 apartamente. si Maria. Bucuresti. Olteni 43. Sf-tii Apostoli 18. Bucuresti. Gh. Anast. Vacaresti 27. Dr. T. 2 apartamente. cal. Profetului 13. Stefanescu Gh. 3 apartamente. Bd. Bucuresti. Bucuresti str. str. Sachini Maria. Serban Vasile. Republicii 16 7558. cal. Bucuresti str. 7574. Bucuresti. Ing. Serbanescu Nicolae. 5 apartamente. Sf. 37 A. Bucuresti. Simu 4. Iasi Bd. Ilie Pintilie 38 7557. Elev Stefanescu 52. str. 139 7556. Chiparosului 32 7553. Mircea Voda 37. str. Stefanescu Gica. Bucuresti. 7561. 4 apartamente. Rahovei 106. Zablovschi 45. 8 apartamente. Bis. 4 apartamente. Sandru Stefan. 188. Sofia 4. Grivitei 37 7571. C. 7570. Bucuresti. str. sos. Serbescu Florian. str. Videscu C-ta. 4 apartamente. Morilor 13. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Gh. Victoriei 128 a. Negustori 6. Dimitrov 102. Soimescu Ion si Ana. Bd. 15 apartamente. 10 apartamente. 20 apartamente. Elena. str. str. str. str. Bucuresti. Gradistea Florestilor 17. str. Jules Michelet 13. 7573. Stefanescu Filofteia. Vasiescu Iosif 87. str. 9 apartamente. Bucuresti. 7562. Serbanescu Ilie. Bucuresti. 3 apartamente. Stefanescu N. 7565. Ion Lahovari 97 7568. 7567. Serbanescu Nicolae. 4 apartamente. Stefanescu Gh. 6 apartamente. 4 apartamente. 100. Siara Dora si Ion. Vulturi 133. Herescu Nasturel 15 7581. Bd. str. 17 apartamente. Bd. 5 apartamente. Missail 86 7580. Serbanescu Gh. Bucuresti. Schitu Magureanu 25. 6 apartamente. str. Campulung Muscel str. Orascu 27 7579. 6 apartamente. 8 apartamente. 4 apartamente. 13 apartamente. 7566. Rosetti 18. Stefanescu Nicolae. Dogari 9 7559. Ion Nou 36 7576. Serbanescu Mircea. Stefanescu Aurelia. 44 7569. Lenin 57. Colentina 132. A. Floreasca 64. Constantin 27 . Gemeni 2. Tudose Rudeanu 15 7578. si Georgeta. Constanta str. Pantelimon 42. Sf. str. 32 apartamente. Cap. 5 apartamente. Gh. Stefanescu N. Dimitrie Anghel 4 7564. Chitu 1. Stefanescu N. Anastasiu 7 7560. Bucuresti. Republicii 73. Safer Carolina si Bellino Benarojo. Bucuresti. Bucuresti Alex. str. 4 apartamente. Calarasi 116. Bucuresti.. str. Bucuresti. Cal. str. Bucuresti. Serman Leon. 5 apartamente.Comorii 36 7552. Stefanescu Ion. str. Pelin Adam 2. Scoala Anglicana Olteni. 7575. str. str. cal. Bucuresti. 91. sos. 45. str. str. Bucuresti str. si Elisa. Stefanescu Maria. str. Popa Chitu 15. Sendroiu Elena. 104 7555. Sechergian mostenitor Kanterian. str. Bucuresti. 7572. str. Serbanescu Iordache. cal. Stirbei Voda 138 7577. str.

Stefanescu Gheorghe. 4 apartamente. Bucuresti. 2 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Serbu B. 4 apartamente. str. str. 4 apartamente. Vasile Conta 7-9. Bucuresti. Horei 12 7599. . Matasari 41 7601. si Elena. Agricultori 142 7602. Buzau 57 7595. Veniamin Costache 8 7609. 54 7608. Aurora 46 7615. Mitr. str. 3 apartamente. Melania. Buzau str. Sterian. Clucerului 22. Stefanescu C-tin. Niceta 7. C-tin. Bucuresti.. Gh. 7610. 5 apartamente. I. Paulescu 27 7598. Smilovici Iosif. 5 apartamente. Cosbuc 104 7603. Bateriilor 35. Sf. str. succ. 4 apartamente. 5 apartamente. 7 apartamente. si Nae. 4 apartamente. Saim Dr. Bucuresti. B-dul Marasesti 102 7589. 7 apartamente. Bul. Bucuresti. 4 apartamente. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. Ziduri 22. Lt. Nicolae 98 b str. Campul Mosilor 25. Bucuresti. Serban G. Magheru 43. Bucuresti. str. Stefanescu Alex. str. Bucuresti. Bucuresti. Popa Nan 12. Bucuresti. Crangului 1. Bd. Sutescu Pavel si Maria. Susana Fulica. 5 apartamente. Serbanescu Mihail. 7600. Calarasi 56. 7584. G. str. Bucuresti. Cezar Boliac 10. str. Maica Domnului 48 A 7605. Stefan Angela. Justitiei 20 7588. str. 4 apartamente. str. str. Pietatii 17 7585. str. Epis. Stefanescu Dan. Nicolae Iorga 22 7613. Elena. Stefanescu Henriete. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 8 apartamente.. Bucuresti. str. 40 7586. 46 apartamente. str. Bucuresti. V. Gh. 6 apartamente. Ioan. Bucuresti. Stefanescu R. Scetici Alex. Domnica. str. Paris 61 A 7597. Nicolae. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7587. Stefanide Stefan. str. Bucuresti. str. Bd. str. str. Lascar 2. str. Stefan M. Dim. Stefanescu Emil. Londra 14. Serbanescu Sae. Bucuresti. Sainer Leia. Racovita 16 7593. Maria. str. Ion. str. 7 apartamente. 4 apartamente. Mosilor 190 7594. str. Stefanescu Teodor. Chesarie 18. Bucuresti. Alexandru. Piata Ilie Pintilie. 5 apartamente. Drumul la Tei 47 7617. Gh. Simu A. 4 apartamente. Serbanescu I. Duca 63. Bucuresti. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. cal. Bucuresti. str. 27 7592. Mihai Bravu 25. Stir Mauriciu. Vasile Lascar 106. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Cosbuc 62 7616. str. Stefanescu I. Salapa Gh. Ciresului 14 7596. 2 apartamente. Principatele Unite 6. Serban D. Sf. str. Bucuresti. str. str.7583. Filaret 1 7614. Sachim Gr. Bucuresti. Stefanescu Stefania. 6 apartamente. Bucuresti. Stefanescu V. Braniste 47 7604. Bucuresti. str. str. str. Sf. Bucuresti. Stefanescu Mitica. Bucuresti. str. Bucuresti. Lt. str. si Elena. Bucuresti. 3 apartamente. Baicului 56 7607. Mircea Voda 52. Bucuresti. 4 apartamente. str. cal. Serbanescu Nic. 4 apartamente. Aviator Petre Cretu 21 7611. str. str. str. Stefanescu Eugenia. Stefanescu Dumitru. G-ral Haralamb 37 7612. 4 apartamente. 16 Februarie 57 7590. Mecet 6 7591. C-ta. Stefanescu N. str. Bucuresti. 5 apartamente. Ana 2. Viitor 14. str. 4 apartamente.

Dorobanti 88. str. Trofin P. bul. Serban Gica. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 3 apartamente. 3 apartamente. str. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Finlandei 7. Carol Davila 61. Teodoru Iosif. M. str. 3 apartamente. Cotroceni 17. Ion. 7 apartamente. str. 6 apartamente. Republicii 27 7629. Tincu. Eminescu 39. Bucuresti. str. Teodor Aman 7. M. Bucuresti. Bucuresti. Topolis Elena si Nicolae. Burebista 4. Ureche 3. str. Tipein Lever. Ion Ionescu dela Brad 3. 2 apartamente. Turcani Adelaida. 13. Kogalniceanu 24. Bucuresti. 7625. 3 apartamente. Papazoglu 28 7632. calea Grivitei 23. Bucuresti. Teodorof Sava. 7636.7618. Teodorescu Stefan. str. cal. 8 apartamente. Nic. Stefan cel Mare 1. D. Bitolia 38. Tusculescu C-tin. Intr. str. Tomescu Mircea. Gl. 6 apartamente. 2 apartamente. cal. Topa Petre. Clinciu 17 7630. Bucuresti. Fundeni 4. Teodorescu Ion. Bucuresti. Bucuresti. cal. Gh. M. str. Victoriei 214. str. sos. Logofatul Nestor 10 . 6 apartamente. Popa Soare 56. Stefanescu Nicolae. Dr. Menelas German 6. str. T. str. 2 apartamente. Tatarascu Gabriela si Emanuel. str. 7619. Teitelkaum Haia-Ima. Toneghin Domenic. Tarcoveanu C-tin. Grivitei 5. Pantelimon 168 7639. str. Splaiul Unirii 132. 5 apartamente. 7623. Enachita Vacarescu 22. 7648. Dorobanti 78. str. a 7646. 18 apartamente. Bucuresti. Sisman Alexandru. Bucuresti. str. Sinaia str. Cometa 3. Bucuresti. Tomat Eduardo si Melania. Aurel Vlaicu 34. Nic. 11 Iunie 59. 3 apartamente. str. Teodorescu Tache si Elena. Bucuresti. 3 apartamente. 7631. 2 apartamente. bul. Nicolae Iorga 1. Gl. str. 7647. str. Eremia Grigorescu 12. 3 apartamente. 7626. 6 Martie 63 7638. Tabacu Gheorghe. str. Justitiei 77 7642. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7622. Teodosiu Dumitru. str. Bucuresti. V. str. Teodorescu V. Teodoru Anghel mostenitor Matilda. Schneidler Iagner si Doly. Bucuresti. Porumbacu 27 7637. 7 apartamente. 15 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Sinaia. Bucuresti. 7628. Costaforu 16 7645. 7624. 6 apartamente. sos. str. Predeal str. Doctor Felix 41. 6 apartamente. 7627. 3 apartamente. sos. 4 apartamente. Ion Maiorescu 24. Iancu Capitanul 18 7644. 7641. str. Predeal cal. Mitropolit Nifon 12. str. Bucuresti. Mihail Cornea 70. Bucuresti. str. Petrinii 7 7635. Vitejescu 9 7643. Seianu Charlotte. A. Bucuresti. Bucuresti. Teodorescu Cornelia. 9 apartamente. str. 6 apartamente. 7621. str. 4 apartamente. Tomasian Arsag. Bucuresti. 7634. Barbu Lazarescu 21. str. Balcescu 9 7640. Bucuresti. Tataran Ion. 6 apartamente. Schitu Magureanu 39 7620. 20 apartamente. Totu Ionita Maria. Bucuresti. 11 Iunie 17. Bucuresti. Tanasescu Ion. Kogalniceanu 41 7633.

Bucuresti. str. 7 apartamente. str. Tudose Ecaterina. Italiana 7. str. Tomas Ana. Tiu Elena Eftimia. cal. Moisescu 5. Aleea Tanola 10. Bucuresti. Valea Iliesului. Col. Agricultori 37 7655. str. Bucuresti. Trosc Eufrosina. Vasile Conta 7-9 str. 8 apartamente. bul. Bucuresti. Aurel Vlaicu 157 7650. Bucuresti. str. str. Sinaia str. Com. str. 76 apartamente. str. Mihail Cogalnicianu 33. Frunzei 15 7670. Theodor Speranta 163. cal. Todan Ion. Cristian Tell 15 7656. Bucuresti. 7 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. 8 apartamente. Bucuresti. Ioan Atanasiu 27 7676. Inocentei 1. Victoriei 95. str. str. Cameliei 17 7659. 19 apartamente. 5 apartamente. 47 A. 3 apartamente. Theodorov Gheorghe. 1 Mai 73 7664. 6 apartamente. Teodorescu Ion. str. Trasca Ion. Paris. Crisana 30. Berzei 42. 7 apartamente. Sf. str. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Dr. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni). str. Victoriei 208. Tomescu Stefan. str. Bucuresti. Bucuresti. Tanasescu Iancu. Dr. 21 apartamente. 3 apartamente. 4 apartamente. str. Tittermann Naum si Hedviga. Constanta. str. Meteor 17. Mendelejeff 37 7677. sos. 14 Martie 45. Col. Paul Ionescu 18. Bucuresti. Transilvania 30 7652. Olteni 5 7669. Bucuresti. Iatropol 15 7674. Teodorescu Ana. Tottu C. str. Garii 6. Aron Pumnul 21. Teodorescu Constantin. Trancata Dumitru. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bateriilor 27 7666. Tosgian Nevart si Tarcam. Roman 7675. Bucuresti. 14. str. Teodorian Carada. str. str. Muncel de jos. str. Tunari 6. Teodorescu Elena. Romana 161. Bucuresti. str. Gen. Bucuresti. str. Rahovei 312 7672. Bucuresti. cal. str. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Barbu Catargiu 4 7658. . Bucuresti. Paul Ionescu 5. 19. 12 apartamente. Bucuresti. Teodoriu C. Smardan 18. Spatarului 19. Ing. 7660. Constantin 2. Tomescu Emma. str. Luigi Cazavillan 38 7667. Sirenelor 60. Braila. Tomescu Valeriu. 7654. Bucuresti. str.7649. Banu Manta 62. str. Tvetanovici Iordan. Sagetii 7. str. Olga. 13 Septembrie 109. 13 apartamente. str. Alea Titus 12. Putul cu plopi 14 7651. 2 apartamente. 7665. Teodorescu Alexandrina. 7662. Popa Rusu 11 7661. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca. str. 10 apartamente. Asachi 14. Magheru 43. Tarpo Zissu si Evantia. str. Bucovinei 16 7668. 9 apartamente. jud. Bucuresti. Bucuresti. Golesti 5. cal. 4 apartamente. 3 apartamente. Obedeanu 12. bul. 3 apartamente. 7657. str. Tacorian Cezar. Dr. V. Bucuresti. Dr. Teodorescu Stefan si Aurora. Stefan cel Mare 15. Lt. 6 apartamente. 7671. Toporescu Emilia. L. str. str. Berzei 91 7653. Margareta. str. bul. Bucuresti. str. 12 apartamente. Bucuresti. Teodoreanu Nicolae. Batistei 5 str. 7663. 7 apartamente. Conta 3. str. 3 apartamente. 7673.

Batistei 35. Teohari Nicolae. 9 apartamente. str. Teodoru Hanibal. bul. 3 apartamente. Olimpului 68. 7 apartamente. Bucuresti. Caratzoli 7 7711. Vitting 31. Tarpa Christache. 19 7709. imobil complet. 7684. Constanta. 7712. 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. a 7702. Teohari 24 7698. si fratii 2 apartamente. Bucuresti. Vulturi 55 7689. 11 apartamente. cal. str. 7708. Apostoli 6. Ciresica. Bucuresti. Sf. Bucuresti. Apostoli 37 7686. 7694. Dr. str. str. Bucuresti. 3 apartamente. Gramont 2a. Poet Sihleanu 3 7710. Bucuresti. Teodorescu Dumitru. Lavoray 5. Sf. 8 apartamente. Col. str. sos. V. Cuza Voda. Bul. str. Remus Opreanu 1. Jiu. str. str. Tinculescu Aurel. Bucuresti. Oltenitei 97 7707. Slova 5. Teodorescu Ana. 16 apartamente. 3 apartamente. Carol Davila. str. Tanasoca Nic. Teodoru Lucian si Aurelia. M. Bucuresti.Mangalia. Constantin. str. Tudorache Adam. Rossetti. Tarpo Vasile. Bucuresti. Stoenescu 4. str. Tattu N. Alex. Bucuresti. str. 7683. str. str. str. Rahovei 260 7697. str. Romulus 16. Teodorescu Angela. Stirbei Voda. Apostoli 21. cal. 5 apartamente. Costache. str. 12 apartamente. Bucuresti. bul. 183 7680. Mitrop. Tatarescu Al. Teodoru Elena. 7704. Toamnei 35 7703. Bucuresti. str. Plevnei 1. Dr. Trifan Ion. 34. Balcescu 35. Popa Nan 119. Cpt. 8 apartamente. Sf. 4 apartamente. str. Panduri 7678. Avram Iancu 23. Bucuresti. 13. Dorobantilor 74. Teodoru Ruxandra. Tascu Constantin. Bucuresti. Bucuresti. Tatarescu Gheorghe. 3 apartamente. 22 . str. Republicii 11. A. Giurgiului 47 7688. str. Alex. 2 apartamente. Sinaia str. str. Tsahiris Anghela. 7681. Teodorescu D-tru. Teodorescu Stefan. str. 9 apartamente. Fantanica 63 7679. 3 apartamente. Av. Bucuresti. 4 apartamente. Iancu Brezeanu 2 7690. Tatarescu Paulina. Bucuresti. 4 apartamente. Stefan cel Mare. 3 apartamente. Tomulescu Eugenia si Atanase. Bucuresti. Selari 4. Bucuresti. 7 apartamente. Teodoru Elvira. str. Nic. Apostoli 41 7685. sos. Filipescu 7. Bucuresti. Aristide Briand 4. Toma Ionescu 1. str. str. Militiei 6. Bucuresti. 7705. Tastiris Dumitru. str. str. str. str. 36 7695. 2 apartamente. Eminescu 17. G. Maria Ghiculeasa 66. 7682. Tatarescu Paulina. 15 apartamente. Ciresului 7. 9 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. G-ral Suvorov 4 7696. str. Tatarski Rubinstein Sofia. 4 apartamente. Bucuresti. Tg. 14. str. Tomescu Vasile. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. 2 apartamente. Vasiliu. str. 5 apartamente. Vasile Roaita. Th. Lahovary 7 7701. Cal. 7699. Bucuresti. Bucuresti. Tarpa Mihail. Bucuresti. 8 apartamente. Polona 19. str. Teodorescu Ana. Tanasescu Eugenia. Aman 20 7693. str. Bucuresti. 7687. Tomasini Giusepino. N. sos. Vasilescu Mircea. str. str. Tocineanu Inelu. Preotescu 31 7700. Bucuresti. Viilor 29 7706. Tzerichiras D. Eroilor. 7692. str. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. Tabacu Ilie. Marasesti 127. C. Bucuresti. 18 7691. str. 3 apartamente. Sf. 9 apartamente.

Babes 19 7719. Alex. Calea Dorobanti 10 7747. Cal. 4 apartamente. Demetriade 16. Mihai Voda. str. 6 apartamente. 3 apartamente. Teodoru Alexandrina si Marin. str. sos. Tomescu Maria. 9 apartamente. Talamba Gheorghe. Tanasescu Oprea. 3 apartamente. str. jud. str. 7718. Bucuresti. Lt. str. Sahia 12. 7745. str. str. 12 7722. 16 7739. Tabacovici Niculae. Bucuresti. Vasile Roaita 31 7732. "Techirghiol" S. Cal. Dorobanti 51 7743. 7744. 97 7714. Todorescu C-tin. 2 apartamente. str. Bucuresti. C. Teodorescu Virginia. Ciurcu 8 7730. Alex. str. str. A. Cpt. Tendler. 6 apartamente. C. Serban Voda 51. Bucuresti. Bucuresti. Col. Bucuresti. Marasti 33 7742. Rahovei 402 7741. Cal. 12 apartamente. 9 apartamente. Techirghiol. Bucuresti. Elena Cuza. Tudoran Emil si Silvia. str. 2. Visarion 21-23. Constanta 7723. str. Sabinelor 10-12 7729. Giurgiu. Sf. Dionisie Lupu 12. Cuza Voda 89 7715. 5 apartamente. Trandaburu Ana. Arion. Razvan. Tesar Albin. cal. . str. Lebedei 3. 5 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Brazilia 58. str. Popeia 37. str. Elena Cuza. 4 apartamente. Sinaia. Trifan Petre. 72. 3 apartamente. 29 7731. Trandafirescu Constanta. Cal. str. Bucuresti. str. Bd. Taube Leon. Bd. Trifan Constantin. colt Marasti 7726. Teodorescu Marius si Marica. Trancu Guci Lorina. str. 7736. Bucuresti. Trincu Elena. 5 apartamente. Most. Col. 7727. 9-17. Bucuresti. Bucuresti. Buzoianu 1 7724. Mamuleanu 38 7733. 5 apartamente. 18 apartamente. Ep. N. str. Toma Alexandru 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Minotaurului 37 7735. Bucuresti. Bucuresti. Episcopiei. 4 apartamente. Teju Sterie. str. str. Bucuresti.. Cal. 6 apartamente. Vacaresti 170 7725. 15 apartamente. Panduri. 15 7737. Bucuresti. Bucuresti. Tasse Anesia si Arghir. str. Tanasescu Dorina. 9 apartamente. 3 apartamente. 18 apartamente. Dr. a 7740. Bucuresti. Sinaia. Dr. Tuliu Galia. Bd. Traila I. Rosetti 14. Nerva Traian. 7720. Vasile Roaita. Colentina. str. Bucuresti. Mosilor 318. Chesarie 4. 73 7738. Kogalniceanu 59 7734. str. si I. Ticamis Marina Victor. 4 apartamente. Teodorescu Nicolae. Bucuresti.A. Dumbrava Rosie. str. str. str. Tendler A. str. 7746.. Bucuresti. str. Constantin. Vineri. Grivitei 127 7717. Tabacu Ortansa. Bucuresti. 23. 4 apartamente. cal. 11 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. 6 apartamente. 14 apartamente. Aurel Vlaicu. Tudor Niculae. Taufer Iosefina. Republicii 86. str.7713. str. Ardealului 89 7721. 10. 31. Bucuresti. 6 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Lister. Lipscani 51. 7728. Tancoff Alexandru. Polona 12. 24. Tanase Tanase. C. Bucuresti. Bucuresti. Voda. Bucuresti. 6 apartamente. Virgil Plesoianu. str. Olimpului 80 7716. Bucuresti. Bucuresti. Dumbrava Rosie 13. Teodorescu Teodoru. 4 apartamente. Theofileru C-tin. str. 37-39. str.

Teodor Ana. str. 3 apartamente. Teodorescu Apostol. Teodorescu Ion si Vasilica. calea Victoriei 190. Intr. str. Piata Rosetti 3. 7756. Tuceru Profira. Bucuresti. Brasoveni 58 7765. str. str. V. Teodorescu Maria. 17 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Intr. Kogalniceanu 6 7750. Teodoru Ilariu si Elena. Sos. 5 apartamente. Castelului 128. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Teodorescu Teodora.. str. Blank 15 7763. 7775. Atena 5. Av. str. 7755. Mircea Zorileanu 55 7752. a. 14 apartamente. str. str. Theodoru D-tru.. 5 apartamente. Cantacuzino 13. 2 apartamente. Darcle 6 7754. Jdanov 35. Niry. Raspantiilor 10. Romana 193. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Cauzasi 26. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Bucuresti. str. Zorileanu 2. Tomescu 2. Trandafirescu Miron. Sandu Aldea 16. str. Teodorescu Gheorghe. Iasi. 7772. 8. 15 apartamente. str. a. Bucuresti. 107. str. Prof. str.Colonel Papazoglu 106 7748. Dragos Voda 17 7760. Teodorescu Ioana. Av. 7767. str. Tohana Theodor. Bucuresti. Galati. 6 apartamente. str. sc. 7771. Bucuresti. 5 apartamente. 9 apartamente. Afumati km. Vasile . 7774. str. 5 apartamente. Franzelari 22. 7769. Teleman Gabriella. str. 4 apartamente. Hagi Enus 2 7759. 4 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. M. Republicii 21. str. Ploiesti. 12 apartamente. 7768. 4 apartamente. Bucuresti. Teodoru Dumitru. str. A. Tanasescu M. Theoharie C-tin. str. A. 7764. Calea Victoriei 101. Fainari 5. Floreasca 6. str. Craiova. Bucuresti-Colentina. 2 apartamente. Boteanu 3. str. Bitolia 34 7766. L. 7762. G-ral Eremia Grigorescu 7. Calea Mosilor 219 7757. Talpeanu Virginia. 2 apartamente. Alexandru Constantinescu 50. Teodorescu Maria. Tomorici Rodica. Tzintzu Elena. 7753. Bucuresti. str. 6 apartamente. str. Tanasoca Nicolita. Bucuresti. G-ral Manu 17. Toma Iona si Valeriu. Vasile Lascar 21. Bucuresti. Icoanei 79. Teodorescu Mariuca. Italiana 2. Tanasescu Virginia. 6 apartamente. Lamaitei 40 7758. Elena Doamna 84. Stalin 18. M. str. Precupetii Vechi 3. Torok Beniamin. Ploiesti. Telemari Adela. Bucuresti. 7749. b-dul Republicii 55. str. Mihai Bravu 40. Brasov. Tomasian C. 6 apartamente. str. str. Ilarie Chendi 19. str. 7776. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. Bdul I. 7777. 7773. Bucuresti. Viitor 190. Bucuresti. Tasca Cordelia. Bucuresti. Ecoului 55 7761. Asachi 17 7751. str. 3 apartamente. str. 7770. Bucuresti. Polona 34. 8 apartamente. Maica Domnului 62. str. 10. Toth Iosif. str. 7 apartamente. Teodorescu Nicolae.

str. Brezoianu 29. cal. . Tarter Tina. Muzelor 12. 1 7797. 14 apartamente. Bucuresti. str. si Elena. str. cal. 3 apartamente. 103. Bucuresti. Ion Sulea 108. Bucuresti. Henri. str. 8 apartamente. 10. Bucuresti. Ing. Bolintineanu 16. Zablovschi 42. Tatos Teodor si Maria. 42. 14 7787. 7781. 5 apartamente. 13 Septembrie 237 7792. 9 7778. Bucuresti. str. str. 7800. 10 apartamente. 7799. cal. Victoriei 214 7783. Salcamilor 12. str. 7788. 7782. Grivitei 80. cal. Vasile Alecsandri 82. D. sf. 3 apartamente. Rahovei 192. b-dul N. 4 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. cal. Alex. Pitar Mosi. 5 apartamente. Bucuresti. Tively Leonte. 6 Martie 21. str. 23. 3 apartamente. 7791. 6 apartamente. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina. Tesia Const. 7786. 9 apartamente. Batistei 35. Bucuresti. str. Bucuresti. 51 b. Ion Nou 34. Bucuresti. 13 Septembrie 108 7802. b-dul Republicii 86. str. Calarasi 130. Tanase Petia Ion. 7804. 7789. 4 apartamente. str. 3 apartamente. Visarion 8. 7803. 24. Donici 27. 7785. 167. Teofilovici Nadejdea. Ion Sulea (D. Palade 4. str. b-dul Dacia 47. Balcescu 4. Caragiale 8. str. 7806. I. Cioplea).. Teodor Nitu. Braila. b-dul Republicii 71. Bucuresti. Niculae. 4 apartamente. Constanta. Dobrogeanu Gherea 2. Medic Gh. Tibilete Romulus.Corta 7. 7795. Frumoasa 54. 10 apartamente. Bucuresti. str. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan). Cantacuzino 3. Tarabuta Iolanda. Ceres. G. Bucuresti. Demostene 9. Tanau Mihail si Anastase Sicu. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. str. Tavernier Dorothea. str. Mamaia (Bloc Edilitatea). Bucuresti. 4 apartamente. Tanasescu Aristide. Tomescu Vasile. Teodoru C. Anastasie Panu 12. 3 apartamente. cal. str. A. 6 apartamente. 7801. Balcescu 24. str. str. 13 Septembrie 73. Teodorescu Dan si Al. Lacul Tei 112 7794. 7780. Tanasescu N. Bucuresti. 3 apartamente. 7779. str. Topolog Maria. Tanasescu Maria. str. Tomas Maria si Stefan. Nicolae. Lipscani 51. str. str. Bucuresti. Balcescu 3-5. 2 apartamente. 7793. Buzesti 32. Bucuresti. 31 apartamente. Bucuresti. str. 7798. Beldiman 1. str. str. 18. 4 apartamente. Dudesti Cioplea. str. Bucuresti. 7805. 5 apartamente. Tache I. Caragiale 33. str. cal. 14 apartamente. Suceava. Tanasescu Alexandru. str. N. 20. Elena Pavel 16. Theodoru A. 9 apartamente. Rosiorii de Vede. Aurelia. Tudora Gh. b-dul Republicei. Dunarii 26. N. Bucuresti. Puschin 5. Tanasescu Margareta si Niculae. Bibescu Voda 6 7784. Const. Teodorescu Ioana. 5 apartamente. str. 7796. Galati. Teodorescu Maria. Moroiu 2. Bucuresti. Grigore Ghica 12 a 7790. Bucuresti. Marin. Tonciu Ion zis Tancu. str.

str. Bucuresti. str. 7842. 7 apartamente. Bul. str. Grivitei 133 7813. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Torcanaru Aron. Alex. 3 apartamente. str. Bucuresti. 42 7808. Anast. Bucuresti. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. Viesparilor. Melitei 4. Tudoran Maria. 7 apartamente. a. Mures 77 7814. Bucuresti. Bucuresti. 5 apartamente. 3 apartamente. 7836. 7823. Manolescu 12. str. 7830. 4 apartamente. Traian 11. Sf. Bucuresti. Tomeli Garbea Zoie. str. str. Banu Udrea 23. Grivitei 173. subl. Focsani str. 9 apartamente. 2 apartamente. 11 apartamente. Teodoru Elena. 8 apartamente. 7 apartamente. 4 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. N. Moruzi Voevod 43. Tomasini V. str. b. str. 31. str. si Maria. Tuttnauer Margot. Trandafirescu Zamfira. Bucuresti. Stirbei Voda 16. 7824. str. str. Bucuresti. Toncescu Gheorghe. str. 7821. Bucuresti. str. Eugen Iosif 11. str. Parfumului 29 7815. 5 apartamente. Brandza 20 7828. Luterana 11. Gheorghe. Iasi.. b-dul Alexandru I. 4 apartamente. 4 apartamente. Cuza 70. Tanasescu Traian. Bucuresti. str. Tanase Ion. Ilie Pintilie 17. 7809. Tzretanovici T. Constantin 3. Pana 42. 7 apartamente. Bucuresti. Teodorescu A. Colentina 180. Dimitr. 2. Cal. Bucuresti. Tanasescu Maria. si C. b. 4 apartamente. 17 apartamente. Dr. Teodorescu Grigore si Dumitra. 7817. Iuliu Tetrat. G-ral Angelescu 108 7820. 13 apartamente. Dr. str. 7 apartamente. 7 apartamente. str. Piata Amzei 10. str. Mihai Vitezu 16 7825. Topor Maria. Sft. 4 apartamente. I. Tatulescu Dimitrie. cal. Bagdasar 9. Tonceanu Tudor si sotia. Intr. Bucuresti. Popa Nan 204. 5 apartamente. str. Abrud 90 7812. str. Londra 4. Teodoru Stefania. A.7807. Apostoli 75 7826. str. Tintoriu Alexandru. Bucuresti. 60 7939. Bucuresti. Bucuresti. sos. Bucuresti. 7838. Intr. Bucuresti. Tobman Elias. B-dul 1848. 7 apartamente. Tocineanu Alexandru. Ionescu 2. str. Bucuresti. Felicia Racovita 7 7840. 7835. Tomasini Umberto si Maria. str. 7832. str. 7 apartamente. Buzesti 94. Bucuresti. str. 4 apartamente. Matei Voevod 62. Teodorescu Gh. 9 apartamente. Tico Dumitru. Giovani. str. Blanari 3. Bucuresti. Ghita. Aurora 20. Unirii 24. 7837. Tabacari 22. 111 str. Siret Maresal Malinovski 18. str. Teodorescu Petre. Tanase T. Abrud 22. 9. 7810. str.. str. Turma Elena. Tautu Theodora. Teodorescu Tiberiu. Romana 150 7831. sos. 6 apartamente. 31 apartamente. Teodorescu I. 7833. C-tin Grand 47-55 7819. 5 apartamente. Oancea 27 7841. 4 apartamente. Bucuresti. Cuza. Xenopol 1. Toma Isac. Bucuresti. August 20 . Todorescu Ion. 7822. Teodorescu Emil. 7811. 7 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Trucarea Paula. Bucuresti. Bucuresti. Turnibucu C-tin. Baneasa 2. str. 4 apartamente. Karl Marx 4. Gh. Bucuresti. Bucuresti. Teodorescu Nicolae si C. Bucuresti. D. Bucuresti. b-dul 1 Mai 47. spl. Savu. str. Laborator 47. Cameliei 18 7818. Mare 113. 9 apartamente. Dr. str. Missail 19 7827. 10 apartamente. Panduri 5 7816. 7834.

7853. si Florica. Viorele 42. 9 apartamente. Calea Victoriei 104. 3 apartamente. 7852. Gr. str. 7854. Bucuresti. 20 apartamente. Andi Endre 3. Bucuresti. Iancului 53. 4 apartamente. 7862. Duiliu Zamfirescu 6. Bucuresti. Stirbei Voda 87 A 7864. Tomescu Maria. Bucuresti. Burghelea 22. Grigore Ventura 9. str. str. B-dul 1 Mai. Teodorescu Traian. Tipurita Paraschiva. str. Cristian 2. Teodoru Stoica si Cristina. str. Arh. Bucuresti. str. Tabacu Radu. 13 Decembrie 6. str. R. str. 7867. Energiei 4. str. Ion. Floreasca 18 7865. Col. Bucuresti. Dr. Bucuresti. Bitolia 19. str. Echinoxului 31. Mihail Bravu 104. 4 apartamente. Vladescu 35. str. Th. Bucuresti. str. sos. sos. St. St. 6 apartamente. V. str. 9 apartamente. Teodoru N. 6 apartamente. 7876. Tofan St. Kogalniceanu 37. str. Pantelimon Sf. Sos. Calarasi 85. str.. 13 apartamente. Bucuresti. Marica. 7872. Traian 10 7856. 7866. Tomescu Fernanda. 9 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Teslaru Charlotta. Lucaci 59. str. Lt. Papazoglu 11. Caracal str. str. Stefan 10. Campulung Muscel. Bucuresti. str. Teodorescu C. Dimitrov 45. 7868. Bucuresti. 26 apartamente. Bucuresti. B-dul Gh. Stan Poetas 42. Bucuresti. Teltalien. 16 apartamente. Tileriu Axente. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Dudesti 58. str. str. Dr. Bucuresti. . Trincu Atanase. 4 apartamente. str. 20 apartamente. Tanase Ilie si Constanta. Gheorghe 14. Bucuresti. Dudesti 11 7857. Titu Maiorescu 5. Timis Cristea Spiridon. Teodorescu G. Calea Calarasi 103. str. 31 apartamente. Vacaresti 38. 4 apartamente. Cal. str. Sc. Bucuresti. 7847. 7871. sos. Lipscani 12. Bucuresti. Teisanu C. 7845. 5 apartamente. Mihai Bravu 103. Nicolae. str. 7 apartamente. 7 apartamente. Bucuresti. 7860. Tanasescu Ion. b 7851. Buzau. Bucuresti. Onciul 9 7869. Barbu Vacarescu 22. Iancului 112. str. Av. Bucuresti. 180. D. Duzilor 9. 3 apartamente. 52 A 7870. Bucuresti. 7859. Traianescu P. Bucuresti. Tatuescu Victor si Elena. Harjau 45. Matei Voevod 44. Olari 40. Salcamilor 27 7848. Putul Zamfir 33. 7849. Tant Ambrozie. 7873. 7846. Calea Victoriei 190 7844. 7858. Constantin. Cal. 5 apartamente. Bucuresti. Cal. 7863. Tache Gheorghe. Bucuresti. Tandel Ludovic. 6 apartamente. Bucuresti. str. str. Mora 13. Vasilescu Iosif 31. str. Tetrat 8 7875. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 7 apartamente. sos. Dionisie Lupu 19. 4 apartamente. 7850. Tomescu Traian. Toseanu C. str. Alecsandri 23. Tannenbaum Clara. Pantelimon 203. Bucuresti. Burcus 16. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta. 7861. 6 apartamente. Tacoveanu Khevoroc. str. Tipurita Vasile. Tacu Mircea. Cal. 7855. Dr. Ioan. str. Comana 7. Bucuresti. str. Speranta 156. Toslangioan Hariton. Bucuresti. M. Cometei 5. Sinaia str.7843. 7874. Tanasescu D-tru si Dobrita. 5 apartamente. 6 apartamente. 8 apartamente. Theil Elvira. Tanoviceanu Nicolae. Bucuresti. 3 apartamente. Arh. 6 apartamente. 6 apartamente. Cpt. 11 apartamente.

4 apartamente. 3 apartamente. Lucaci 74.. Tarnava l. str. Fund. 4 apartamente. Soarelui 8. Cuza Voda 39. Bucuresti. 3 apartamente. Sinaia. Dosoftei 75. Bucuresti. 3 apartamente. 4 apartamente. str. str. Bucuresti. Tase Tache.Mincu 4. Tanasescu Ana. 7889. Ion Ghica 2. str. str. Bd. Teodoru Maria. 5 apartamente. Teodorescu Zenolica. Bucuresti. 7904. Calarasi 53. Avram Iancu 5. Teodrescu Rodica. 10 apartamente. N. 7 apartamente. str. str. Bucuresti. Berzei 58. Bucuresti. 9 apartamente. Bucuresti. Teodorescu Georgeta. Tesca Stan Marin. 6 apartamente. Cosbuc 60. Tudor Iordan. Bucuresti. Av. Tigrului 8. 55 apartamente. Traiana Emil si Traiana R. Popa Nan 119 7883. st. 112. Sinaia. Poterasi 6. 7897. Grivitei 514 7909. Parfumului 4. Turcani Tulea si Emilia. str. Cal. Bucuresti. 3 apartamente. Tomescu Vasile. 2 apartamente. Pacurari 45. str. Iliescu 69 7894. Pantelimon 24. Grivitei 59 7907. 7880. 4 apartamente. Bucuresti. Bateriilor 4. Trembischi Henri. Sos. Ipatescu 3. Romana 61-67 7902. 7879. Vacaresti 98. Tautu Dumitru. Gh. 11 apartamente. 7890. Bucuresti. Tabacu Toma. str. str. Bucuresti. 7908. 4 apartamente. The. 4 apartamente. Gen. Calea Rahovei 99 7901. Teodor Renata. Pieptanari 68 7900. Clopotari Vechi 23. Titulescu 56 7910. str. Tulea Mihai. Bucuresti. Dianei 14. C-tin. str. Vaselor 30 7884. Campina. Andreescu 5. Bucuresti. str. str. str. str. Teodosiu N. str. str. Dem. Ioan si Eudosia 56 apartamente. str.. str. Teodorescu Stefan. Bucuresti. str. Popa Nan 191. Bucuresti. Teodorescu Gh. a. str. Bucuresti. . 3 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. Columbelor 7. 23 August 33. Bucuresti. sos. Bucuresti. Calea Calarasi 213.. Traian 73. 7 apartamente. Bucuresti. 3 apartamente. Trestianu Nicolae. Cantemir 90 7886. Austrului 9.. Tomescu Lucica. 7892. Mitr. str. Teodorescu Nicolae. 8 apartamente. Tomas Elena. Tomescu Dumitru. 9 apartamente. 7895. Bucuresti. 3 apartamente. str. Cercilescu 19. 2 apartamente. Bucuresti. I. str. Bucuresti. 4 apartamente. 7896. Tomescu Gh. 4 apartamente. Bucuresti. Cal. 7882. str. str. Bucsinescu 19. 7905. Calea Calarasi 215 7887. Cpt. Paleologu 13. Talmaciu Viorel. Ternoveanu Elena. Fd. Atelierului 1-33-33B. 5 apartamente. Iasi. Bucuresti. str. str. Teodor Speranta 51. F. Teodorescu Sofia. str. 7903. Tabacu C. str. Brezoianu 10. Teodorescu Dan Stoian. Bd. Selari 13. Trandafir Vasile. Bucur 17 7899. 5 apartamente. B-dul Tolbuchin 22. Adi Endre 12. Bucuresti. Toamnei 3 7893. Iliescu 28 7906. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. 7888. Teodorescu 11. Calusei 64 A 7891. 7881. Tamisescu Alex. str. 7878. Vasile Conta 79 7885. str. Cal. str. Timoftei Gavrila. Bucuresti. Matei Corbescu 8. Trieriu Gabriel. str. Gl. 7898. str. 103. Bucuresti. str. 3 apartamente. 7877. 7 apartamente. 10 apartamente. Selari 4. Bucuresti. str. str. Cornu Capri 63.

str. I. 3 apartamente. 2 apartamente. Popa Tatu 22 7921. Tiporascu Elena N. 7929. str. Inst. Bd. Viitor 187 7931. Bucuresti. Tacu. Dr. Calea Grivitei 156 7914. Marcovici 9. Viitorului 62. str. Cobalcescu 41. Stefan 6. 29 apartamente. Cuza 53 7917. I. Tangescu Olga. 7920. 15 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Tunari 6 7935. Tarcea Marin. Maior Dr. Teodorescu R. Stefan cel Mare 10. sos. str. Elena. Teodorescu Fatulet. Giulesti 62. Bucuresti. Th. str. Ratiu 8. str. Bucuresti. Bucuresti. Pacurari 80. Cameliei 7 7937. Bucuresti. str. si M. 4 apartamente. str. str. 7915. Grivitei 61 7918. 333 7912. Toboc Constantin. 7923. Triepescu Constantin. Bucuresti. Dr. Bd. Brailei 89 7924. Bucuresti. V. . Bd. Cosbuc 76 7925. Calea Dorobantilor 12 Cal. Serban Petrescu 30 7934. 16 Februarie. 2 apartamente. Marasesti 23 str. 7938. Constanta str. Traubel Sara. 1 Mai nr. 4 apartamente. Bd. Toma I. Tapciu Dumitru. str. 3 apartamente. Bucuresti. A. Bucuresti str. str. 3 apartamente. str. Iasi. 10 apartamente. Claudian 16. 3 apartamente. Cal. Tichie Mihail si Sofia. str. 6 apartamente. str. str. Teofilovici Nazepoca. 10 apartamente. 7911. M. 7936. 3 apartamente. Tamastan Maria. 4 apartamente. Bucuresti. 25 apartamente. 7939. Trasnea N. Teodorescu Paunica. 7942. Cristina. Medico-Militar 18. Banului 3. Bucuresti. Teorilovici Eltu. 3 apartamente. Eduard Grand 64. 5 apartamente. Bucuresti. I. Cazarmii 11. Bucuresti. 7933. Bucuresti. str. Bucuresti. Tomasiu Giusepe si Giusepina. str. Bucuresti. Tacu Ecaterina si N. Bucuresti. str. Stirbei Voda 65. Bd. Miciurin 2. 5 apartamente. Maiu 120 7922. Tapciu Valentin. 6 apartamente. Kogalniceanu 14 7913. str. str. 5 apartamente. Bucuresti. Magheru 43. Tutila Mostenit. 6 apartamente. Teodorescu Eugenia fost Ionescu. Timea Gabriela. 7 apartamente. 2 apartamente. Brezoianu 9. Xenopol 3. Frumoasa 52. Tanasescu Gh. 7943. A 7941. Bucuresti. Calea Mosilor 346 7916. str. str. 5 apartamente. Cuza 57 A 7940. 8 apartamente. Bucuresti. 7 apartamente. 5 apartamente. Tanasescu G. Cuza Voda 25. str. str. Bucuresti. Alba Iulia 13. Aleia Petofi 22. Topoloveanu Zoie. Teodoriu Lucia. Emeli. Braila. Vasile Lascar 214. Bucuresti. Bd. Tomas Ella si Doroteia Boros. Victoriei 25 7927. Niculae. Cal..Stalin 93. 7919. A. Stefan Gheorghiu 1. Timan Emanoil. Bucuresti. Tuchie Gheorghe. Brezoianu 29 B 7932. Bucuresti. str.. Bucuresti. Romania Muncitoare 7928. 20 apartamente. str. Tomseneanu A. str. str. str. Bucuresti.. Donici 50 7926. Prelung.. Bucuresti. Bucuresti. Dr. 6 apartamente. str. 11 apartamente. Grivitei 208 a. str. Felix 3. Petre Locusteanu 10. Mare 49. Biserica Amzei 27 7930. Bucuresti. I. Bucuresti. Terzea Alex.. Gh. G. Bucuresti. Teofil Dimache. 3 apartamente. str. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller. Romania Muncitoare 14.

Dr. str. str. Alex. 125 7949. Bucuresti. Tarnopol Lambru. Tenici Stefan. str. Col. Tintea Ioan. Unirei 60. G-ral Falcoianu 6 7960. 6 apartamente. str. calea Floreasca 43 7963. U. Maria. 14 apartamente. str. str. 4 apartamente. Prunaru 9. Viitor 70. imobil complect. Turai I. Bucuresti. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. str. sos. Dr. Tuchel Gh. Comana 3. 4 apartamente. Tone Alex. str. str. Bucuresti. str. 5 apartamente. Bucuresti. Tara C. Principatele Unite 45. 2 apartamente. Tigler Paris Florica. 7944. str. str. str. Bucuresti. 39. Cluceru Udricani 10 7968. Papazoglu 75 7947. Cobalcescu 47. 7 apartamente. 6 apartamente. Tasca Sofia. 4 apartamente. 7 apartamente. . Bucuresti. 7970. Bucuresti. str. Maria. Tantarcu Ilie si Elena. Donici 11 Bis. str. Regala 26 7950. 1 apartament. Tepelea G. Tartareanu Niculae. Fundeni 25. Miron Costin 49. Vasile Lascar 111. T. str. Busteni. str. Lanariei 49. Bucuresti. Tetu Ion. str. B-dul Dacia 38.. str. 6 apartamente. Dionisie Lupu 80. Bucuresti. 167 7954. Teposu Virginia. Bucuresti. Intr. Balcescu 16 7955. Calea Dorobanti 246 7957. Iasi. 5 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Turoi Marin. Viitorului 165. 111. 7945. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dr. str. Tetu Dionisie si Ecaterina. Cerbului 8. 43 apartamente. 11 apartamente. str. Radovici 7. Dimitrov 71. 8 apartamente. str. Titeica Radu Gabriela. Puisor 27. Iordan Calea Grivitei 205. Bucuresti. Procopie Dumitrescu 4. 7953. 7971. Bucuresti. Grigore Manolescu 22. Bucuresti. Bucuresti. Tunescu Constantin. Naltin 7 7956. Ion Sulea 9 7966. 4 apartamente. Tucrman Natan. Tica Constantin. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina.str. str. 3 apartamente. B-dul N. Vilson 15. 7946. str. Tiripe Oprea. str. Tita Anton si Tanasescu Nicu.. str. Temisana 19 7969. 7952. 7958. Acvila 42 7961. Bucuresti. Toni Ioana. Bucuresti. calea Grivitei 133. str. Dionisie Lupu 50 7959. str. Bd. Tudose R. Tuica Niculae. str. 4 apartamente. Petofi 7 7962. str. Bucuresti. Orientului 11. str. str. Pacurari 80 Galati. 12 apartamente. Tinchea Maia. 15 apartamente. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Masina de Paine 110. Tovane Simion. 2 apartamente. Toni Ehalia. Bucuresti. 7964. G-ral Maghheru 43. Cercelus 42 Braila. 8 apartamente. Niculcea 43 7967. Splaiul Unirii 103. 9 apartamente. 795l. str. si Maria. 9 apartamente. Brailei 89 7965. str. 29. Teohari 12. 7948. Tepes Voda 123.

7990. str. Bucuresti. B-dul Pache. Bucuresti. Alex. 10 apartamente. C. 3. Kuibasev 3 7998. Ungar Diana. str. str. 12 apartamente. 9 apartamente. Dumbrava Rosie 10. I. 21 B. Preot Bidoianu 4. Salvator 27 7978. 2 apartamente. I. A. str. Putul cu apa rece. Buzesti 43 8000. 4 apartamente. Pantelimon 39. str. Cal. Bucuresti. Moruzi 40. Urzica Meihail. str. Ungureanu I. Bucuresti. Targoviste 6 7974. Artei 11 7989. Roma 21. Urleanu Sevastica. U. Golescu 5 7996. Romulus 44 7977. Floreasca 116 7994. Urban Matei. 7979. 17 apartamente. Bucuresti. A. str. Vitan 13. Unio-Chimica. Bucuresti. Vladescu Ana. sos. Rosetti 40 7993. 4 7984. Urschitz Gheorghe. Bucuresti. 13 apartamente. str. Serei 20. Bucuresti. 7980. T. Udristoiu Vasile. Olteni 3. 2 apartamente. Bucuresti. 25. Bucuresti. 3 apartamente. Uica Valeria si C. Logofatu Tautu 66. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 7981. str. 4 apartamente. Negru Voda 158. Cantemir 84. Uleia Ion. 41. Domnitorului 9 7983. 10 apartamente. Ursulescu Florica. str. 3 apartamente. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. Maria. Bucuresti. Viitorului 21. Bucuresti. Daniel Barcianu 36 8004. A. Bucuresti. 3 apartamente. Bucuresti. Turda 158 7992. Vatarescu Paulina. Bucuresti. str. str. 5 apartamente. 7987. Urloiu Dragomir. Momuleanu 12. str. str. Bucuresti. sos. str. Urma Leontina. Urnescu Const. 7986. Ungureanu Carolina. Stefan Hepites 24. Rosetti 10 7995. 14 apartamente. str. Kuibasev 3. 9 apartamente.. Urlatianu Sanda. 3 apartamente. Urleanu Maria. Mazarik 8. 10 apartamente. Ureche Raimond. Vultureanu Constantin. Selari 20 7999. 7985. Calea Serban Voda 182 7975. Bucuresti. str. 145 Pietrosita. D. N. Bucuresti. V. Stefan cel Mare 132. Mincu 31. str. Maria Rosetti 55 7976. Ulmianu C-tin si Lucretia. Ungar Rubin. Untu Victor 4 apartamente. Bucuresti. Ulmeni Ion si Maria. str. Ilincuta. B-dul Gh. Paris 7. str. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Urdareanu Speranta. 5 apartamente. 6 apartamente. Udria D-tru si Ana. Bucuresti. 7991. 7982. Ugolini Anton. Bucuresti. C. str. 10 apartamente. Daniel Barcianu 36 8003. 16 apartamente. Urlatianu Grigore. sos. Cutitul de Argint 18. C. Bucuresti. 13 apartamente. 8001. Vladescu Florica.7972. . intr. Viitor 85-87. sos. str. str. 7 apartamente. Zefirului 5. 7 apartamente. Urlatianu Ion. V. Urmuzescu Laurentia. Domnul Tudor 8. Arh. str. 3 apartamente. str. Vasile Lascar 163. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. str. str. str. str. Bucuresti. Bucuresti str. str. Zamara Noua 16 7997. 8002. 9 apartamente. 7 apartamente. Dimitrov 29 7973. P. str. Bucuresti. 14 apartamente. str. N. Bucuresti. Sos. 7988. Bucuresti.

P-ta Unirii 8012. 2 apartamente. 6 apartamente. 8021. Ionita Cegan 13. Verzea Sofia. Luigi Cazavilian 9 8033. Bucuresti. Focsani str. str. D-trie Orbescu 16. 4 apartamente. 2 apartamente. 13 Decembrie 4. Bd. Elena Ferechide 11. Vezeanu Florica si Stefania. str. 6 apartamente. Bucuresti. str. 8020. Voiculescu I. Sinaia. Kalinderu 14. Sinaia. Armeneasca 43. Voiculescu Maria. Velican C-tin. 6 apartamente. str. Bucuresti. 4 apartamente. str. Alex. Cocorascu 54. Volbrath Gustav. 8023. Bucuresti. calea Grivitei 155. Bucuresti. Bd. Leonte 38. Vasilescu Grigore. str. 7 apartamente. Vintici Victor. str. str. 8034. Lanariei 136. str. Bucuresti. Bucuresti. 8008. Viilor 13. 3 apartamente. Vasilescu C-tin si Cecilia. str. 5 apartamente. Viilor 93. Dionisie Lupu 1. Vasiliu Irina. Vasiliu Margareta. Bucuresti. Asachi 11. str. Lt. Vartic Ioan. Bucuresti. str. sos. 101 8028. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Vladimirescu C-tin. 8035. Velea Stefan si Eugenia. Bucuresti str. 8026. Ardealului 12. Bucuresti. str. Traian 212. 8024.8005. Aurel Vlaicu 67 8016. str. 4 apartamente. str. str. Herastrau 37 8019. Sinaia. 3 apartamente. 10 apartamente. 5 apartamente. Salvator 40. Bd. 8025. Muncii 5 8011. Bucuresti. Furnica 53. str. str. Bucuresti. Vitzu Noemi si Roza Salter. Popa Soare 51. 3 apartamente. sos.A. Povestei 7. Bucuresti. str. 8 apartamente.R. Mihai Voda 54 8022. 2 apartamente. 3 apartamente. Alex. 8014. Visinoiu Stefan. Ritoride 27. Vasilescu Darie si Ioana. Vladeanu Elena. Verzea Sofia. 4 apartamente. Vaianu Samuel. str. sos. Bucuresti. str. 7 apartamente. Dr. Bucuresti. Petru Maior 73. 9 apartamente. Dr. str. str. Dr. Capsa 11 8017. mostenitori. Cuza 80. str. 26 8018. 3 apartamente. 8027. Vercescu P. Bucuresti. Marasti 25. Vera M. Cal. str. str. Mihnea Voda 7. Viespescu Vasile. Preot Bidoianu 2. Bd. 8007. Bucuresti. str. 2 apartamente. Stefan Mihaileanu 6. Traian 87 8010. Vasile Conta 5. 13 apartamente. Italiana 11. Bucuresti. Venera. Negel 57. 99. 8032. a. str. 10 apartamente. Elena Cuza 75 8031. Bucuresti.. Aurel Vlaicu 16. Bucuresti. Vitu Al. 8015. 8009. Oct. Donici 35. G-ral Angelescu 70. 5 apartamente. Pucioasa.. str. 8030. str. Sinaia. Colentina 78. Rahovei 123. 7 apartamente. Victoria S. 6 Martie 38. Viasu C-tin. 2 apartamente. str. str. str. Plevnei 1. str. Vasilescu Petre. str. Caragiale 7. Cotroceni 11. Victoria. si Elena. I. Bucuresti. Bucuresti. 8006. Bucuresti. Vasilescu Petre. . 8013. Vasilescu Viorica Popescu. 15 apartamente. str. Bucuresti. Aurel Vlaicu 67 8029. Cpt. Viasu Alexandru. Ghergheasa 40. 11 apartamente. 6 apartamente. Piata Amzei 26. Bucuresti. 8036. Bucuresti. Vuxanovici Alex. Bd. Voronca Wilhelmina. Bucuresti. Bucuresti.

jud. Jeni Boierescu. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu. str. Bucuresti. Filimon Sarbu 14. 8 apartamente. Sismanian Assaluise. Valcea. Calarasi. Bucuresti. Vantu Ion si M. Ilfov. str. 2 apartamente. com. 4 apartamente. Armasului 11. 92. Bucuresti. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu. str. 8 apartamente. C. str. Bucuresti. 8045. Grivitei. str. 5 apartamente. 134. Vintilescu Dan. str. Dobroesti 8063. 11 apartamente. 15 apartamente. Bd. Bucuresti. 8040. 10 apartamente. Olteni 12. 8050.. Dr. str. 8047. 8 apartamente. Vanghele Marcu Naum. N. Cal. Vasilescu N. Lahovari 7. 7. Alex. Vasilescu Octavian. Bucuresti.. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. Rosescu 17. calea Dudesti 147. Vasiliu T. 7 apartamente. 6 apartamente. Bucuresti. Vrabiescu Nicolae. Bucuresti. 3 apartamente. Vidic Sabina Paraschiva. Bucuresti. 5 apartamente. 8055. Bucuresti. Voiculescu D-tru. Bucuresti. Alex. Popa Chitu 17. Bucuresti. Vasilescu Maria. 13 apartamente. Cocorascu 52 8038. Alex. Veniamin Lascar si Irina. 22. b-dul Dacia 7 8058. 8 apartamente. 36. Dr. Bucuresti. 9 apartamente. Transilvaniei 11. bul. Villacrose succ. R. 8046. Bucuresti. str. intr. 8051. str. Rosetti 24. Bucuresti. Dacia 22. Voina Aurel. R. 8061. 13 Septembrie 47. Pitar Mos 27. Vasiliu Minerva. C-tin. 8 apartamente. 8057. Sinaia. str. Predeal. Lister 5. Craiova . Donici 29. 11 apartamente. str. Bucuresti. Voinescu Amelia. str. 8039. 8 apartamente. Paris 36. Bucuresti.8037. Dr. Drumul Serii. Crisan. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. 8049. str. Bucuresti. 8052. 9. Dr. Serg. Dr. Bucuresti. Vasilescu Olimpia. 8065. 6 Martie 21. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Colentina-Pipera. str. str. intr. Vasilescu Haralambie. Dr. 8041. Bucuresti. Vasilescu Ion. str. Cal. 5 apartamente. Voinovici Nicu. Pamfil 19. Stefan S. str. 8064. 2 apartamente. Toamnei 59. Antim 69. 4 apartamente. 8 apartamente. Sarat str. Bucuresti. 9 apartamente. str. Plevnei 5. Hirsch. Bucuresti. Sebastian 207. str. Agafiu Petrescu. Italiana 3.. Cpt. Bucuresti. Bucuresti. Eremia Grigorescu 5.. Schitu Darvari 16. Temisana 15. 8054. Pasteur 59. 2 apartamente. Vidrighin Stan. str. Vintila Gh. A. 5 apartamente. Vraca Ileana. Vasilescu Melania. Oct. Caragea Voda 22 8062. 8059. Bucuresti. Calea Victoriei 101. 8056. Vatarescu S. Pasteur 48 8048. Cal. Voiculescu Teodor si Aneta. Dr. 8066. str. Voicu Tanase. str. 7 apartamente. Bucuresti. Furnica 15 8053. Serban Voda 149. Voiculescu Cleopatra. Bucuresti. 8044. Polona 105. Severeanu 9. str. Mona B. 8043. 8042. 8067. Valke Maria. 8 apartamente. Rahovei 132. Cal. 10 apartamente. 8060. str. Sinaia. Vasiliu Emilia. Iancu Niculae 3. str. str. 3 apartamente. Julles Michelet.

5 apartamente. bloc Edilitatea Campulung Muscel. calea Victoriei 206. G. Campulung Muscel b-dul Republicii 13. Bucuresti. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Valcu Irina Seteanu. Veechia Ana Del. str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Vasiliades Arghira. Ion Atanasiu 26. str. G. str. Aurica. Bucuresti. G-ral Praporgescu 29. 5 apartamente. 8091. 5 apartamente. Maior Giurascu 18. Vintescu Sofia. str. Bucuresti. Ardealului 3. Dr. Vincent Raymonde si Constanta. Orlando 3. Varveri Anton si Gabriela. 5 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente. 9 apartamente. Gl. b-dul Marasti 31. 36. str. 4 apartamente. si El. Vasiliu Henrieta. Viilor 82. Vasilescu Karpen Nic. 8084. Ciprian Porumbescu 6 8083. Muzeul Zambaccian 11. b-dul Cosbuc 51. 8092. Momuleanu 15. Ruginoasa 2. Popa Petre 22. Vermont George. str. Bucuresti. str. 8 apartamente. str. Palade 45. Bucuresti. 8098. Rosu. Bucuresti. Bucuresti. b-dul Nicolae Balcescu 33. 10 apartamente. 4 apartamente. str. G. Bucuresti. str. str. Voitinovici. Bucuresti. Brezoianu 7. 8079. str. str. Bucuresti. Mamaia. Valeria si Victoria Cantemir. Mantuleasa 6. 33 apartamente. 26 apartamente. str. A. 7 apartamente. 8080. 5 apartamente. calea Mosilor 234. Bucuresti. Veber Teodor. 8093. str. Eroului 4. Otopeni. str. Arh. Isvoreanu 5. Kuibasev 7. 8075. 22 8077. Episcopul Radu 47. Veliciu St. Serban Voda 145. Vasiliu Gheorghe. Bd. Vamvocas Constantin. D. sos. 4 apartamente. Maria Rosseti 10.. 3 apartamente. 8073. Bucuresti. str. 3 apartamente. Vladescu Ada Gabriela. 8078. Valeanu Gh. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Vaitoianu Silvia. 8 apartamente. 3 apartamente. D. Voicu Gh. b-dul Dacia 9. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion. Vasiliu Ileana. str. Bucuresti. 8 apartamente. 7 apartamente. 9 apartamente. a. str. Bucuresti. str. 8082. Vadoviu Cosma. Vlasie Ecaterina.. Bucuresti. Bucuresti. Breaza de jos. str. Nicopole 10. Vami Elena. 8076. Vadescu Parvu. Catunul Odaile 8074. 8085. G. str. Bucuresti. Nationala 35. 4 apartamente.str. Bucuresti. str. Vasiliu Manole Elena. Vasilescu Zoe D. Nationala. 8070. Miracolelor 2. str. Vlachide M. Principatele Unite 41. 8088. str. Busteni. Bd. Cazarmii 72. sos. 8087.. str. Herastrau 5. Assan 3. Cameliei 35. Baratiei 35. Ilfov. Bucuresti. 8072. str. Vicelli Maria. Lamaitei 34. 8086. 9 apartamente. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. 8071. Bucuresti. Vasilescu Toma Stoian. str.. Ion. G-ral Florescu 8. jud. 8095. Popa Rusu 11. Segmentului 4. Vasilescu Victoria. str. Palade 12. Elefterie 4. 3 apartamente. str. Schitu Magureanu 30. 10 apartamente. 8069. Argentina 22. 24 apartamente. Candiano Popescu 41. 8096. str. 8094. Intr. str. 8081. str. Bucuresti. 8089. Boteanu 3. str. Voinea Vasile. Cal. str. 8068. Bucuresti. Thomas Masaryk. str. 8099. 8090. 8097. Ion Mincu 27. 4 apartamente. Atelierului 29. Bucuresti. Momuleanu 20. . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. com. Vladoianu Neli Dora. 6 apartamente. Vasile Lascar 42.

str. Bucuresti. Aurel. Frumoasa 36. Lanariei 123. Valanschi Eliza. 11 apartamente. 13 apartamente. 36. Putu lui Zamfir 1. 1848 nr. 63. 9 apartamente. 8122. 10 apartamente. Schitu Magureanu 30. 8116. Vahan si A. 5 apartamente. str. 9 apartamente. str. Vulpescu Vasilica. str. Vasiliu Maria. Bucuresti. 8117. Radu Cristian 4. Bucuresti. 8118. Virgiliu 16. 7 apartamente. Voiculescu Constanta. Vidrighin Maria. 4 apartamente. Bucuresti. Colentina. Belizarie Luter 22. str. str. Mihail Cornea 4. 8107. Velculescu I. Vania Maria D-tru si Constanta. 8130. Vatamanu Alexandrina. 8123. 4 apartamente. Stela. str. Revorchian. 8103. B-dul 1 Mai 53. Vodisca Ilie si Maria. Iasi. Bucuresti. 18 apartamente. Mihail Eminescu 114. A. str. str. str. Frumoasa 36. str. 8132. 7 apartamente. 8126. C. 17 apartamente. Donici 25.. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 20 apartamente. Bucuresti. si Maria. 3 apartamente. 8124. Pasaj 8104. 8102. Vasiliu Bermart Gh. Borsec 8131. Constantin. str. Bucuresti. str. Calea Plevnei 90. 8109. str. Stirbei Voda 16 8105. Dimitrov 31. Bucuresti. 8125. Primariei 381. Bucuresti. Bd. 116. Radu Kelev. Bucuresti. 3 apartamente. Vranceanu Const. Voinea Z. 8106. Bucuresti. 23 apartamente. Volfic Dumitru si Elena. Vasiliu G. 8115. Ioan. Maria.. Visinescu Petre. B-dul A. Cosbuc 6. Popa Ioan 27. Viranian Petre. str. 7 apartamente. Pitesti str. Vantu Gh. str. Gen. Bucuresti.. str. Vasilescu V. Bucuresti. Calea Grivitei 254. Romulus 4. str. Vasilescu M. I. Bucuresti. 8108. Dinicu Golescu 59. 8113. 8120. Bucuresti. Bucuresti. Mihail. 15 apartamente. Gogu Cantacuzino 8-11. Bucuresti. 4 apartamente. Ioan Ghica 3-5. Veleanu Ana. Bucuresti. Beldiman 2. str. Blanari 14. 7 apartamente. Visan Constanta si Vasile. str. com. 8128. 4 apartamente. Brasov. imobil complet. Vidrighin Adam Sanda. Bahluiului 21. B-dul 1 Mai 199. Bd. 8121. 5 apartamente. str. Cuza 50. Grigore Manolescu 23. Bucuresti. 27. 11 apartamente. Bd. Videle 19. Cernatu. str. 8129. str. . Vasilescu Petre. Cuza Voda 42. Vilau Dumitru. 3 apartamente. str. str.8100. Ploiesti. Vladescu Ion si Elena. 5 apartamente. str. Coltei 3. Balcescu 7 8101. Gh. 25. Bucuresti. Leonida 7. Vramu Theodor. str. str. Vladoiu P. 8111. str. com. Aurelia. Nastase. Calea Mosilor 235. str. Campineanu 8. Orizont 5 8127. Anton Pan 8. 8110. str. Bucuresti. Parintele Vasile Lucaci 43. calea Calarasi 191. Hanul cu Tei 12. Bucuresti. Bucuresti. 10 apartamente. Bd. str. N. Maria Rosetti 41. Bucuresti. 8114. Gh. Vasilescu N. 8119. Angelescu 3. Episcopul Radu 52 8112. str. 8 apartamente. 3 apartamente. Fainari 56. 3 apartamente. 8 apartamente. Stefan Greceanu 8. Elena. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Vasiliades Gh. 17 apartamente.. Bucuresti. Rosetti 36. Bucuresti. Gh. Vidrighin I. str. Vrancu Th. Vladescu I.

16 apartamente. 5 apartamente. Voinescu Pompiliu. Luceafarul 12. Academiei 19. Vlasceanu Valeria. Mendeleef 20. str. str. Bucuresti. Apostoli 60.. 8162. Panu 16. 3 apartamente. Bucuresti. str. Vasilescu D-tru si Elena. 9 apartamente. Vasile Iuga. Fagului 6. str. Eufrosin Poteca 36. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 7 apartamente. 8159. Bucuresti. calea Dudesti 77. str. Matei Voevod 2. Valaori H. 8143. Stefan cel Mare 250. Militiei 1. Panduri 10. Bucuresti. str. Vasilescu Paul. Bucuresti. str. 5 apartamente. si M. 8142. 8156. Drobeta 2. str. Vidrascu Paul. str. Voicescu Doru si Veintraub Isidor. Vlastaie Ion. 8153. Dr. Olga Bancic 13. Alex. Bucuresti. str. Sf. Bucuresti. 8134. 8135. 158 apartamente. Vacarasteanu Mihai. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Anul 1821. Bucuresti. str. str. str. imobil complet. calea Serban Voda 79. Fainari 56. Bucuresti. Vello Fania. Petre Liules 32.A. str. Vasilescu. calea Serban Voda 79. Mihu Copilu 11. calea Colentina 70. 10 apartamente. Bucuresti. str. Vespemeanu I. Sabinelor 36. Dej 78. Bucuresti. Dionisie Lupu 12-14. sos. 8154. Stefan Greceanu 16. 5 apartamente. Sf. Vasilescu I. Pasteur 61. 11 apartamente. 11 apartamente. Agriselor 3. Bucuresti. Principatele Unite 2. 6 apartamente. mostenitori. Ady Endre. 6 apartamente. str. Bucuresti. 8 apartamente. str. Voinea Mihail si Lucretia.8133. Vidrascu Lucia. Bucuresti. Col. 13 8147. 4 apartamente. Bucuresti. 8138. Ploiesti. Viorescu C. Bucuresti. 8152. calea Vacaresti 18. Bucuresti. Vasile Roaita 31. 8136. str. str. str. 8139. 9 apartamente. Visinescu Margareta. Orescu 4. Visoianu Petre si Constanta. Gh. Romana 15. 4 apartamente. 8157. 8160. Mamuleanu 13. Vasilescu Ion si Elena. str. str. 6 apartamente. Vasiliu Constantin. 11 apartamente. 8. a. 4 apartamente. Poetul Cosbuc 1. Bucuresti-Baneasa.. 12 apartamente. Veintraub S. Calea Victoriei 48-50. 10 apartamente. Herescu Nasturel 4. Bucuresti. Ploiesti. Gh. Vladoianu Margareta. str. Vasile. 8161. 8150. Vasilescu Dumitru. Blok Bucegi. Constantin 30. Bucuresti. Vasilescu Ilie. Bucuresti. Bucuresti. Scarlatescu 59. 12 apartamente. 4 apartamente. sos. Bucuresti. Bucuresti. nr. str. 4 apartamente. Visescu Ion. 8164. 8137. Bd. 8140. str. Cosbuc 3. str. Alex. Vladescu Adrian. str. 8151. Voinescu B. Bucuresti. str. str. . Delea Noua 21. 8149. 6 apartamente. calea Grivitei 210. Bucurestii-Noi. de constructii. 4 apartamente. Vasile Lascar 213. 14 apartamente. Velican Dumitru. 10 apartamente. Sticlari 1. Dr. str. str. Telita 39. Legislatorului 8141. 8163. Paris 17. Varodi Jean. 8148. Voiculescu Niculina. Teodora. str. V. str. Bucuresti. str. 8155. Leon Voda 2. str. str. str. str. str. calea 13 Septembrie 35. soc. Stamate 59. 8144. Elena Teodorini 3. Scoalei 2. 8145. 8146. Paris 2. 8158. Adina. 13 apartamente. Beatrice. Mirinescu 21. Victoria S. Sinaia. 4 apartamente. Bucuresti. str. str.

Vahac Israelian. Viriveanu Nic. Bucuresti. Veroner Herch. Bucuresti. str. str. str. C-ta. str. Valeanu Maria Lory. Vasilescu Aurelian. Trinitatii 29. str. Bucuresti. Vasilescu V. Ghenadie Petrescu 203. Bucuresti. 24 apartamente. str. str. str. Leonida 30. 8170. str.. Vasilescu Gh. 6 apartamente. str. 3 apartamente. a. Ghica Voda 14. Valica Ioan. Veechi Elena. 14 apartamente. calea Rahovei 413 Campulung Muscel. Deparateanu 22. Basarab 26. Campeanu 36. Bucuresti. str. Bucuresti. str. 8177. 8182.. Leonida 9-11 8198. Bucuresti. Udricani 7. str. I. str. Vasilescu Mariana. str. 8183. 8192. Bucuresti. 5 apartamente. 8 apartamente. General Salmen 19. Voinea T. str. 8197. calea Rahovei 220. Vasilescu Ion. str. Veinberg Bention. 3 apartamente. Vasilescu T. Bucuresti. str. 4 apartamente. Kiseleff 61. Abrud 1. 222 8194. 8167. G. Pictor Mirea 12. str. str. Vasilescu Alexandru. Gh. 6 apartamente. Popa Soare 27. 5 apartamente. Bucuresti. Anton Pan 25. str. Voina Dumitru. Bucuresti. Sft. 8179. 8166. 5 apartamente. Economu Stoicescu 12. Bucuresti. 5 apartamente. 8184. Pargari 1. 8186. 42 apartamente. str. Maior Granta 6. 12 apartamente. str. Brumarel 3. bd. Ghidijeni . 4 apartamente. N. str. Petru. 15 apartamente. 8169. Banu Manta 2 8193. 8168. 8187. Odobescu 9. Tutova. calea Vacaresti 103. Vlasak Francisk. 8173. Valcu Constantin. Ionica 7. Alex. Vernescu Jean. 12 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. Bucuresti. Dumitru. Vasilescu Ion si Irina. str. str. sos. str. 8178. Bucuresti. Vasilescu Maria. Bucuresti. 4 apartamente. 3 apartamente. Cerealelor 32. Bucuresti. str. Duca 50 8172. 8 apartamente. Bucuresti. splaiul Unirii 131. 8188. Vasalopol O. Petre Ispirescu 15. 18 apartamente. 25. 3 apartamente. Bucuresti. str. Lili. str. Sepcari 9. Gutemberg 11. Brasov. str. Vladoiu Nicolae. Valori Mihail. Bucuresti. Doctor Lister 50. 10 apartamente. str. 5 apartamente. Elefterie 12. Boicescu 12. Bucuresti. str. 8171. Giurgiului 117. Maria. Vasile Lascar 192. Vartansus Tatighian.8165. Brezoianu 6. 7 apartamente. str. Uranus 79. 14 Martie 48. Bucuresti. 8190. str. Sf. Matei Basarab 47 8174. Precupetii Vechi 11. Vatarescu T. sos. 8196. str. Vintea Eleonora. Voilici Gheorghe. 4 apartamente. calea Dudesti 73. Bucuresti. 8191. Atena 8. 8175. Vornicu P. Bucuresti. 8181. str. Grigore Ventura 11. Gheorghe. 8 apartamente. 6 apartamente. 8180. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. 4 apartamente.. Doctor N. str. Bucuresti. Bucuresti. 8195. Manolescu 6. 8189. str. Maior Al. Bucuresti. str. Bucuresti. str. Schitu Maicilor 14. Vanghele Iosif. Palade 24. Bucuresti. Vilau Dumitru. Voinescu Valeriu. str. Eduard Grand 35. Bucuresti. Ronda 22. 10 apartamente. sos. 8185. si Maria. Luigi Cazavillan 12. Constanta. Vrejean Alfred. 5 apartamente. 8176. 3 apartamente. Vladescu Petre.

str. 4 apartamente. Bratului 19. Corabia jud. Bucuresti. Vasiliu Eugen si Maria. Bancii 27. Filipescu 59. Mercur 8. Bucuresti. Velicu St. Dionisie Lupu 74. str. Bucuresti. Mogos Vornicul 6. Vasilescu Haralambie. Vogel Marta. 4 apartamente. Temisana 34. 8226. 8224. Matei.. 14. Velicu G. 5 apartamente. str. Boteanu 3. 8222. 8201. Bucuresti Com. 8219. str. Bucuresti. Vermeulen Elena. N. 38. str. str. Bucuresti. Vulpescu I. 7 apartamente. Voinescu Dumitru si Voinescu. Bd. sgtr. str. Bucuresti. 10 apartamente. str. Bucuresti. Valcovici Basile. 9 apartamente. str. Bucuresti. 8203. Craiova. Colentina 15. Marvareanu Constantin. Vlasie Stelian Constanta. 3 apartamente. . 8212. Bucuresti. Titulescu 19. str. Velicu Radu. N. 4 apartamente. 8225. 8215. sos. Kogalniceanu 18. 8217. dr. 5 apartamente. Pucioasa. str.. Bucuresti. Bucuresti. str. Mihai Bravu 162 A. 8207. Republicii 57. Bucuresti. str. Obedeanu 10. Protopopescu 24. Predeal str. Bucuresti. 4 apartamente. Elena. Bucuresti. 18 apartamente. 8208. 8229. 8213. Vlad Tepes 7. Poet Neculuta 68. Vasilescu Florian. Bucuresti. Vasilescu Emanoil. sos. 8223. Marinescu 14. 8227. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. str. Duca. str. str. Valsanescu Simona M. Istrate 10. Viitorului 125. Dumitru. str. Romanati. Popa Tatu 81.. 8214. str. str. 4 apartamente. Unirei 115. str. Vasilescu Eugenia. Mihai Bravu 5. 8216. Cal. Vulturilor 4. Republicii 26. Viitor 70. Vajoreanu Dumitru. str. Craiova. 14 apartamente. 8202. str. Plantelor 61. Vasiliu A. Bucuresti. Brezoianu 9. 8210. Sos. 10 apartamente.8199. Vintila Nicolae. 3 apartamente. Voinea Const. Voiculescu Viorica. str. 5 apartamente. Ruica Vasile 26. 10 apartamente. sos. Aviat. Bd.. 8211. fost Carol I 21. St. Bucuresti. Vogel David. Teilor colt cu Bd. 4 apartamente. bd. 8206. Radu Popescu 25. str. 10 apartamente. Intr. 5 apartamente. str. Republicii 90. 4 apartamente. Garii 4. 10 apartamente. str. 8218. Dr. Kogalniceanu 11. 5 apartamente. Mosilor 282. 8200. sos. 33 apartamente. 4 apartamente. str. 14. Bd. Vasilescu Al. Vasilescu C. Craiova-Dolj str. 4 apartamente. Bucuresti. Visan Stefan. str. Maica Domnului 13 A 8204. 8228. str. si Voinea Maria. Bucuresti. Republicii 26. 3 apartamente. Maria. 36. Beldiman 2. Bucuresti. Roma 5. Cap. Vasile Lascar 33. Marinescu. 30 Decembrie 52. Concordiei 8. Valentina Visan si Aurel. Bd. Karl Marx 34. Fantanica 22. 8209. str. str. 22. Bucuresti. a. Bucuresti. str. Oitelor 10. 6 Martie. Velicu Maria. str. 4 apartamente. Vasilescu Vasile si Dumitra. str. Giulesti 146. Bucuresti. Vasile Vanescu Elena. 16 Febr. str. Stefan cel Mare 11. N. str. Spatar Miclescu 38. Bucuresti. G-ral Cantili 4. Balcescu 30. Valeanu Max Lebel. 3 apartamente. str. Vasilescu L. 3 apartamente. str. 8205. Bucuresti. Marasesti 28. 6 apartamente. Vaslui. 8221. 8220. Zece Mese. str. Popa Soare 27. Bucuresti.

Militiei 5. Bucuresti. Serban Voda 26. Bucuresti. Valeanu N. Iancului 18. Cal. Bucuresti. Bucuresti. 1907 nr. Calomfirescu 2. Herescu Nasturel 9. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi. G-ral Stan Poetas 10. Ion Maiorescu 15. Visoianu Ana Ivona. Bucuresti. Valeanu Jean. 13. . 13 apartamente. imobil complet. W. a. str. Calinescu 1. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Bucuresti. str. Weinberg Leon. 2 apartamente. 11 apartamente. calea 13 Septembrie 19.fosta Carmen Sylva 2. 8258. sos. 11 apartamente. 8238. Voicu Niculae A. Vasile Carlova 9. Stefan. Olteniei 20. str. Virgil Plesoianu 90. Vasilescu Jeana. 8231. Codrilor 3. Cosbuc 6. 5 apartamente. str. 8240. 8248. Bucuresti. 8250. 11 apartamente. Walatia Fablo Maria. str. Carpatilor 4. Velicu Sebastian. Austrului 16. Ronda 45. str. Orzari 21. 4 apartamente. aleea Izvoreanu 5. Leon Voda 2. Gherghel 56. 26 8253. Bucuresti. Bucuresti. si I. Kogalniceanu 12. str. 8 apartamente. 8249. Vasiliade Vlada. D. Vezure Victor. Bucuresti. str. 8232. V. 6 apartamente. Popa Savu 21 bis. Vasilescu Gh. Veiner M. 8241. Voriparanian George. Bucuresti. 8239. Wagner Simion. str. Udricani 19. 8245. 19 apartamente. Dr. Bateriilor 31. 8242. Vladescu Vasile. Bucuresti. Dudesti 75. Liviu. 3 apartamente. Gh. 8244. 3 apartamente. str. 5 apartamente. 10 apartamente. 44 apartamente. Dr. str. 39. 8247. Deva. 8256. Prof. Antim 55. Bucuresti. 6 apartamente. 8254. Bucuresti. Armeneasca 16. 8234. 4 apartamente. Clinciu 1. Vladescu Paul. Visling Eugen. str. Valica Lucretia. str. Vasiliu Serban. Bucuresti. Putu cu Plopi 2. str. Zimnicea. 8255. 8233. str. Bucuresti. si Niculina Teodosia Ana. Bucuresti. Vendeliu Giurca. 10 apartamente. 11 apartamente. Dr. 8230. Bucuresti. Bucuresti. Cluj. Veleanovici Alexandru. Generalisimul Stalin 37. 3 apartamente. str. str. Sf. Dr. 57. 8251. Vortparanian Gabriel si Ana. str. str. calea Serban Voda 49. 8252. Bucuresti. Bucuresti. Vanea Elena. Bucuresti. str. Mihai Bravu 104. 8235. 3 apartamente. Voegeli Elena. calea Grivitei 424. Eugen Iosif 20. calea Victoriei 214. sos. Grecescu 6. Vespemeanu Jana. Vanherckhoven Jules Emilia. 5 apartamente. Robert de Fleurs 8. str. str. Weis Alexandru. str. str. calea Grivitei 142. 5 apartamente. Banu Maracine 14. sos. 8237. 8236. str. 3 apartamente. str. str. str. 4 apartamente. str. Dimitrie Onciu 31. 5 apartamente. Bucuresti. str. Elena. Aronaie. 8257. Sabinelor 121. 8243.

8259. Banu Maracine 7. str. 5 apartamente. Hristu Botev. 5 apartamente. Mendeleef 26 8278. str. str. Wisotschi Teodora. str. 3 apartamente. Bucuresti. str. A. 8266. Bucuresti. Bucuresti. Muzelor 22. str. Logofat Nestor 6. Bucuresti. 8261. sos. Bucuresti. I. Bucuresti. Aurora 50. str. 4 apartamente. si Erm. 3 apartamente. 53. Weintraub Smil Iosif. Wahman Enertina. Filaret 85. Colonel Orero 6. str. Gabroveni 55. Cuza Voda 74. 8294. Welther Arthur. Episcop Radu 15. Predeal. Mihai Bravu 234. 17 apartamente. Theohari 30. Bucuresti. Vasile Conta 4. Negru Voda 20. Werker Roza. 3 apartamente. Waldman Diana. Calarasi 54. 8281. Bucuresti. Dobroteasa 18. 3 apartamente. 8293. Bucuresti. 3 apartamente. Wagner Matilda. str. 3 apartamente. Valeriu Braniste. Bucuresti. str. 6 apartamente. Cal.. Olteni 55. 6 apartamente. Walmer Iulia. 8288. 16 apartamente. str. str. 3 apartamente. Busteni str. str. Weisman Isac si Wilhelm. 4 apartamente. Wolf Hans si Maria. most. 8271. Wachner Eduard. Bucuresti. Vacaresti 66. 9 apartamente. Weiner David si Iosif. Calarasilor 253. 8270. 8286. most. Wolf Raicher. 8263. str. Intr. str. Weithiach Alexandrina. 8 apartamente. Wechsler I. 8277. Wlahu C-tin. str. 18 apartamente. Wehsler Molca. 8269. G-l Angelescu 2. Bucuresti. Bucuresti. Cuza Voda 47. 10 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Eminescu 6. str. Bd. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Waserman Silvia. Weiss. Anton Pan 27. str. str. str. Weiss Ovidiu most. 8290. Republicii 38. 11 Iunie 65. Bucuresti. . 8267. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan. 8265. 8282. Bd. Salvator 42. Ioan Ghica 3. str. 7 apartamente. Eremia Grigorescu 11. 10 apartamente. Weinberg Ita. calea Grivitei 429. Bucuresti. Prof. str. 2 apartamente. 8280. 8 apartamente. 8275. Warthiard Dumitru. Wirth Elena Charlote. Wechsler J. Weinstein Marcu. cal. 5 apartamente. Negoiul 19. calea Dorobantilor 56.. Mendeleef 25. 28. Prof. str. Weigel Carol. Bucuresti. Senatului 6. Bucuresti. Virgil Plesoianu 25. 9 apartamente. Bucuresti. 11 apartamente. Witel Smit. Turbinei 15. str. 8279. Traian 111. 8 apartamente. str. 8262. 20. str. 11 apartamente. 4 apartamente. Weinstein Linta. Dudesti 30. 5 apartamente. str. 8284. 4 apartamente. Bibliotecii 6. Bucuresti. M. Bucuresti. Bucuresti. Toamnei 1. 8276. Bucuresti. Ciresoaia 3. 6 apartamente. str. str. Bucuresti. Ovidiu 3. Wechsler Charlote. str. 5. Waffer Adela. str. 8287. str. 8264. 8260. 5 apartamente. Waiscarcovshi Maria. Bucuresti. str. Bogdan 2. 8283. Mitrop. Bucuresti. 8295. 5 apartamente. Ion Mincu 35. str. Bucuresti. str. 8273. str. Selari 3. 8289. str. E. Bucuresti. Weiss Ionica. Iasi. Wolf Erna. 9 apartamente. 8291. Rosetti 27. 8268. str. Wurmraund Sabina. 8292. 8274. Bucuresti. str. str. 8272. 2 apartamente. Weisman Wilhelm. Dr. Cartierul Forestier. Weiss Roza. 8285. Weisman R. 3 apartamente. Iasi. Weintraub Pincu. Ecoului 51.

Intr. 8303. 8304. 8326. Dudesti 8-10. 3 apartamente. 5 apartamente. 8312. calea Calarasi 104. Rosetti 2. Remus 4. 8321. str. 8315. Bucuresti. 3 apartamente. Zotu Tasula. 8 apartamente. Bucuresti. str. Petrescu 7. Wechsler Emil. Bucuresti. Iasi. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta. 15. Bucuresti. 8 apartamente. Weinstein Michel. Dr. 8301. 8298. Dobrogei 12. Milescu 69. str. Dionisie Lupu 20. 7 apartamente. 8309. Walcher Maria. 8319. 3 apartamente. Weiner Reni. 6 apartamente. G. Bitolia 6. 8305. Z. str. str. Olga Bancic 1. Bucuresti. str. Bucuresti. Libertatii 42. Drumul Lacul Tei. Sp. str. str. Baterilor 4. Vigilenti 7 8325. 7 apartamente. 8311. B-dul Dimitrov 5. Clunet 4. Bucuresti. Bucuresti. Dr. Wainavraschi Cleopatra. str. Enachita Vacarescu 35. 4 apartamente. 8330. Uranus. Bucuresti. 3 apartamente. Sihleanu 8. Sighisoara. Stefan cel Mare 115. str. Westfred Alexandru. Zurganescu Florian. Cantemir 13. str. 8302. 8314. Barlad. Bucuresti. Galati str. 8313. Bucuresti. cal. 14. Octavian 34. 2 apartamente. Bucuresti. str. 8308. Nic. str. 8297. str. str. 6 apartamente. Webb Ervilia. Poet. Piata C. Wechsler David. Bucuresti. Waisman Fani. Bucuresti. Winitrof Toma. 4 apartamente. Zamfirescu Ion. Bucuresti. Weiss Eugenia. Bucuresti. 5 apartamente. Iasi. str. 5 apartamente. 9 apartamente. C. Bucuresti. Oituz 9. Wechsler Nadia. Bucuresti. Sapientei 9. str. Zervias Costea. str. 8316. 9 apartamente. 8327. Bucuresti. 4 apartamente.8296. 4 apartamente. Udricani 18. Bucuresti. Bucuresti. Baratiei 46. Negrii 57. 10 apartamente. Sinaia str. 8300. Vasile Lascar 18. 8322. Waldru Margareta. 8317. Ion Nou 32. str. 2 apartamente. Bucuresti. str. str. 8323. Bucuresti. Hala Lifschitz 17. str. a. Widrighin Maria. Wechsler Iosif. Bucuresti. Galati. Anton Pan 26. Bucuresti. 9 apartamente. Soimului 4. 4 apartamente. Bateriilor 16. Zotu Eugenia. . Cauzasi 8. Oborul Nou 29. Zamfirescu Ion. 8318. 5 apartamente. Alex. 25 Sos. 13 Septembrie 115. Waniehk Friedricha. 8328. Pasteur 12. Bucuresti. Wolf Lazar. 138. 117. str. Bucuresti. str. 6 apartamente. Dr. Wainberg Silvia. Piata Regala 96. Weisselberg Filip. Bucuresti. 8320. 24 apartamente. Weisberg Iordantrita. 3 apartamente. str. 7 apartamente. 8329. Zaharescu Gheorghe. Sf. Wachtil Eizig. str. Witman Sara. Bucuresti. 8310. Dobroteasa 13. str. str. 7 apartamente. 8299. 8307. Zamfir Mihai. str. Wolfsehn Maria. Muncii Voluntare 51. Episcopul Radu 15. 3 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. Crisan 8. Weisman Bela. calea Mosilor 249. Lipscani 57. A. Bucuresti. Vranceanu 18. 10 apartamente. 3 apartamente. Weiss Rebeca. 8324. Weiss Alexandru. str. 8306. Bucuresti. 64. 3 apartamente. Pictor Luchian 12. 7 apartamente.

Ureche 13. Zagrafi Afrodita. Zurmino Ludovic. Selari 9. Selari 6. Bucuresti. 8354. 8350. Zainea Radu si Voica Antonescu. str. str. Zisu Cornelia. 6 apartamente. Zacarian Avram. 8360. 208. Focsani. Bucuresti. str. Alex. 3 apartamente. Zosmer Rebeca. 7 apartamente. Zamfirescu Eugenia. 8363. 8338. 8362. 8340. 8342. T. Bucuresti. Constanta str. Zanergiu Venera. 2 apartamente. 8343. str. Bucuresti. Buzau. cal. Zara Laurentiu. 5 apartamente. Dorobantilor 230. 3 apartamente. Trinitatii 88. 18 apartamente. 5 apartamente. str. Edgar Quinet 5. Bucuresti. 5 apartamente. Zissu Maria. Fundeni 17. 8334. 8357. 8355. Bucuresti. Smardan 24. 8364. Bucuresti. str. Zaporogescu si Reiner. Bucuresti. str. Zinimet Abraham. 8361. N. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. B-dul 6 Martie 34. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Matei Basarab 13. 9 apartamente. str. Mihai Bravu 105 A. 8349. Salvator 43. 8365. 8348. Vladimirescu 1. Cantacuzino 9. Bucuresti. Sinaia. 8353. Oitelor 4. Vulturi 143. A. Bucuresti. Bucuresti. str. Cal. Socialismului 9. 8345. str. 5 apartamente. str. 5 apartamente. str. Domnita Anastasia 8. Zietchi Renier. 8358. Bucuresti. Zamfirescu Petre. str. Bucuresti. str. Calea Rahovei 206. 232. 8333. Zangaride Gh. 3 apartamente. str. Dr. 20 apartamente. 8 apartamente. str. Zisu N. Zissu Dumitru. Sf. str. Trinitatii 28. Bucuresti. Rahovei 237. str. str. Bucuresti. Bucuresti. str. 8359. Zamfirescu Olimp. cal. 8 apartamente. Bucuresti. Zamfirescu Stere. Zamfirescu Dumitru. 7 apartamente. str. Curiati 2. 15 apartamente. 8335. Bucuresti. Zissu Ioan. 4 apartamente. Zackarian Kareic. 8339. Iernei 3. 8337. intr. Bucuresti. Zimbilski Teodor.8331. str. Aurel Vlaicu 116. 8351. 15. Ecaterina. Zolia Constantin. Emigrantului 2. 6 apartamente. Dimitrie si Elena. str. Zweifel Hensi. Zaganescu Alexandru. cal. Spit. 76. si Dobra. Mihai Voda 25. 4 apartamente. Bucuresti. V. 11 apartamente. Zagar Amalia. str. Curiati 2. str. 8352. 2 apartamente. Vitting 3. Bucuresti. Herescu 13. Bucuresti. Zamfirescu Maria. 5 apartamente. str. Bucuresti. str. Calea Vacaresti 16. Moruzi 38. 9 apartamente. 67. Zagorionski Victor. Nicolae Tei 31. Bozilor 1. 8341. Cal. Negustori 28. Bucuresti. 2 apartamente. 27 apartamente. 8344. Ovidiu 34. 6 apartamente. Teiul Doamnei 65. str. Rahovei 281. Prosperina 6. str. 8332. Suciu Muresean 1. Calarasi 51. Bucuresti. Zaharescu Tudor. str. 5 apartamente. Bucuresti. 15 apartamente. str. str. 8356. str. Zissu I. Dr. Bd. Draghiescu 16. Bucuresti. Zissu Carolina. 9 apartamente. Serban Voda 142. Ploiesti. Vigilentei 8. 5 apartamente. Episcopul Chesarie 5. Soarelui 4. Mihai Viteazu 16. Zarafescu Eftemie si Grigore. 8366. Zoi Nicolae. 8347. Dorobanti 48. Zimbal Marius. Bucuresti. 8346. str. Zaharia Aneta. Splaiul Unirii 120. Petrovici 3. str. 5 apartamente. 11. 8 apartamente. 4 apartamente. Berzei 72. Bucuresti. 8336. str. 3 apartamente. .

8374. 6 apartamente. Lueger 13. Zavalin Andrei. 4 apartamente. str. 14 Martie 20. Stefan Greceanu 9. Bucuresti. 3 apartamente. str. Progresului 2. Nic. Zattonici Mircea si Laura. A 8394. str. . Zlatescu Niculae. str. 10 apartamente. Bucuresti. Zalman Grosman. Wilson 15. 3 apartamente. 8375. Zichuci Niculae. 5 apartamente. 8391. 6 Martie 61. str. Moruzi 37. Hatmanul Arbore 14. str. Bucuresti. Slatineanu 3. str. 6 apartamente. Zingirgian Alice. 8372. Felioara 3. str. B-dul Independentei 27. 8 apartamente. Bucuresti. 8379. 8381. Bucuresti. str. Alberto. Sahia 58. Bucuresti. Dr. Kuibasev 30.. str. 8383. 8397. Mihai Bravu 398 8386. 22 apartamente. 7 apartamente. str. str. str. Morilor 1. str. 9 apartamente. Maria. Virgiliu 26. Andrei Mureseanu 8. 9 apartamente. Stanislas Cikoshy 11. 8370. Zimbae Gogu. General Doda 11. str. Botez 34. Bucuresti. si Octavia. Zlata Grigore. Bucuresti. 8396. str. Alex. Nic. Zagar Herman. Romana 112. Ploiesti. Polona 64. Zoia Ernest. V. 8398. Bucuresti. Bucuresti. str. 8387. str. Academiei 1 A. Bucuresti. Zamani I. str. Bucuresti. Baratiei 34. Zaharescu Maria. 8395. Sos. str. Zemtilini M. str. 19 apartamente. Popa Tatu 31. Calea Plevnei 9. 8390. Bucuresti. 4 apartamente. a. 5 apartamente. Spiridon 37. Zahan Teofil. Bucuresti. 3 apartamente. Stufului 2. str. 8389. Bucuresti. Colentina 35. Zatonici Maria. Zamfirescu Constantin. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti. 34 apartamente. str. 30 Decembrie 19. sos. 2 apartamente. 4 apartamente. Intr. Wilson 15. 8376. 8400. Icoanei 89. Blaj.8367. Alex. Nationala 20. str. 8378. str. Lipscani 81. 8392. 7 apartamente. Vasile Boerescu 21. 11. Zamfirescu Ion. Cantemir 74. 8368. Zamfirescu Nicolae. Bucuresti. str. Racota 5. Galati. Lucaci 56. Zaharescu Maria. str. 7 apartamente. Saftica. C. str. Zagrefi Niculae. Dorobanti 57. Bucuresti. Znov Barbu si Ecaterina. str. V. Aurora 22. str. Plevnei 1. Bucuresti. Bucuresti. str. Dr. 5 apartamente. 7 apartamente. Intr. Zigura Aurel si Virgil. 9 apartamente. G. 8 apartamente. 6 Martie 43. Bucuresti. str. str. 10 apartamente. 9 apartamente. 4 apartamente. 8384. Calea Grivitei 182 A. str. I. Filaret 28. 8382. Zigher Zlata. Bucuresti. Dobrogeanu Gherea 8. 8393. str. 8 apartamente. str. 8399. Zalman Aizic. Duca Voda 1. Bucuresti. Kuibasev 30. 8385. 8380. 8369. Zamfirescu Haralambie. str. 4 apartamente. Batistei 1. 8377. str. Bucuresti. Racota 3. A. Doamnei 23. str. Zalman Soloman. 2 apartamente. Bucuresti. Mora 28. str.. str. 13 apartamente. Zintea Florea. Sos. Bucuresti. Profesor Bogdan 18. Bucuresti. Sf. Zaharia Luiza. Bucuresti. 8373. Zamfirescu P. str. str. Bucuresti. Zilberman B. 9 apartamente. str. Menelas Gherman 4. 20 apartamente. Olanda 1. Fecioarei 15. Bucuresti. str. 39. str. Zaharia L. Niculae Filipescu 15. Pictor Vermont 6. str. Duca 12. str. 8388. Zaharescu Maria. Bucuresti. Zanescu Maria. str. Bucuresti. 8401. 3 apartamente. Coltei 9. Zlotha Stefan. Zlatescu Stelian. 8371.

str. str. 8410. 8427. Delea Veche 27. Martie 61. 11 apartamente. Rovici L. Calea Calarasi 162. Bucuresti. 9 apartamente. 6 apartamente. 14 apartamente. Bucuresti. Raditei 14. 8424. 7 apartamente. 3 apartamente. str. str. Calea Mosilor 304. D. Bucuresti. Zadic Victoria. str. si Lobel I. Bucuresti. Aurel Vlaicu 35. Venerei 10. Zaharia Leon. 8425. 8434. 8404. str. Bitolia 20. Zlatca P. Gheicu C-tin 23 8413. 8405. Bucuresti. Bucuresti. Cristes. Zamfirescu Petre si Irina. 8417. Ziga A. 5 apartamente. 8406. Margareta. Cal. Ion. Unirii 285. 8 apartamente. Sibiu Com. Zoler Robert. str. Zaganescu Ada. 2 apartamente. Bul. Zisu Ana. Kuibasev 7. Rosetti 40.. Calea Vacaresti 25. 4 apartamente. Zamf. 25 apartamente. 8418. str. Calea Mosilor 253. Constantinescu 42 8414. C. Zamfiropol Louise si Jeana.. 7 apartamente. str. V.. 3 apartamente. Zascsak Rudolf. 8420.. Zlatescu Victor. str. Zamfir Alex. str. str. 22 Medgidia T. Bucuresti. str. Patriarhiei 19. Zamfirescu Elena si Dan. 11 apartamente. Bucuresti. str. Bucuresti. 12 apartamente. Banu Maracine 14. 20 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. 8430. Masina de paine 18. B-dul 6 Martie 61. . Bucuresti. Iorga 5. Vladimirescu 29. 8 apartamente. Bucuresti. 8416. Stirbei Voda 50. 8411. Zanea Marcel. Zingirgian Ervant. Cuza Voda 18. Bucuresti. Moscovici M. str. str. 8412. Mamulari 5. Dudesti 227. Mendeleef 44. Bucuresti. Mihail. 5 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. str. 4 apartamente. 8421. Zentilini Colete. Zebrului 3. Sepcari 9. Bucuresti. si Stefan. str. 8423. Zisu I. Zamfir Stoica. str. Apolodor 37. Spl. Zotu Aurelia. Bucuresti. Zaharia M. str. Saliste 8415. Bucuresti. 8409. Bucuresti. Bucuresti. 13 Decembrie 29. Sinaia. Intr. Buzoianu 53. A. Dr. Zoica M. 8 apartamente. str. Zaharescu C-tin. Ilina 12. Zaharescu Petre. str. str. Sticlari 4. Carol Davila 64. Avram Iancu 20. 4 apartamente. 10 apartamente. str. Zernoveanu Tudor. str. Zaharescu N-lae. 8432. 3 apartamente. Bradului 27. str. 8426. Bucuresti.8402. si Constanta. 8419. Bucuresti. Vacaresti 57. 8431. Bucuresti. 2 apartamente. Ardealului 61. Cpt. 8435. str. str. Bucuresti. Zamfirescu Aurel. Luegher 13. str. str. str. 3 apartamente. Sinaia. Independentei 270 A. 6 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. N. str. 17 apartamente. Zanescu Alex. 4 apartamente. Mihai Bravu 10. 3 apartamente. str. Banu Maracine 14. Zisu Maria. Zingirgian Sarchis. 7 apartamente. 8433. 18 apartamente. Cal. 8428. Sticlari 4. 8407. 8429. Bucuresti. B-dul Al. 8422. si L. Racovita 8. Bucuresti. 20 apartamente. si Maria. Zoler Efrain. Bibescu Voda 8. 8408. Spl. Serg. Bucuresti. Bucuresti. 8 apartamente. Hala Lifsitz 18.. 8403. Zaharia St. Bucuresti. Zanoli. Bucuresti. Zaharescu Emilia.

str. Argentina 7. 2 apartamente. Av. Cantemir 76. 4 apartamente. Bucuresti. Roma 13. 8450. str. Zaharia Harutin. Pipera (Colentina) Sos. Bucuresti. str. Zosima C. 4 apartamente. str. Atena. Bucuresti. 6 apartamente. 4 apartamente. Zisman Mihai si Roza. Cal. str. 4 apartamente. Zuvieg C. Zadic Iacob si Rose. Principatele Unite 18. spl. Braila str. Popa Tatu 10. Drumurilor 13. 8448. 8458. str. Zervantion Andis mandatar ptr. Bucuresti. 7 apartamente. Unirii 97. V. str. str. Zanescu Marin. 8462. Zoie. str. Al. 4 apartamente. Zisu Andrei. Bucuresti. 8437. Zambaccian Krikov Onic si Anita. 36 apartamente. Alex. Bucuresti. 8461. I. Zatineanu Stelian. 8 apartamente. str. 8465. Bucuresti. Zguriadescu C-tin. B. Bucuresti. str. Apolodor 21. si Gherondaclu. Ion. str. str. 8453. 8444. 8454. calea Vacaresti 12. Cal. Zaiuva N-lae. 4 apartamente. 3 apartamente. Bucuresti. Zamfirescu Stefania. Bucuresti. 55. Zaifost Matei. b-dul Republicii 63. Delavrancea 57. 13 apartamente. Bucuresti. Eduard Seferian. Zlatcu C. Bucuresti. 8456. Calarasi 44. Herastrau 15. 7 apartamente. 4 apartamente. str. Bucuresti. 8459. str. Bucuresti. 4 apartamente. Tomis 2. Bucuresti. 12 apartamente. 26 apartamente. Biserica Amzei 27. Negru Voda 18. str. Cauzasi 26. Lazar. str. Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena. Bucuresti. 8447. Crangasi 12. Zota Tasula. str. Bucuresti. Vladuta 26. Halelor 41-21. Bucuresti. calea Grivitei 184. 8463. 8440. Bucuresti. 8446. 8466. Zadic Irlanda. str. . 5 apartamente. Lamaitei 30. Bucuresti. Tokio 3. 8467. Potcoava 17. Frimu 1. Popa Tatu 29. Cuza Voda 31. Cecilia. Porumbaru 72. Stalin 13. C. 8457. Bucuresti. 4 apartamente. Bucuresti. Aristide Briand 10 Constanta. 6 apartamente. Cal. Republicii 9. Zubcova Alexandrina. 53 apartamente. 55 apartamente. Zaharia N. 26. 8452. calea Grivitei 60. Roman str. Popov 55. Zamfirescu Henric. 6 apartamente. 8468. Lunesoara 1. Vacaresti 178. Zuckerman M. Petru Maior 70. str. Bucuresti. Zapau M. Grivitei 125. Puskin 33. 8449. Bucuresti. Oituz 14. 137. sos. Bucuresti. Constanta str.. 8464. 8443. 8442. str. Bucuresti. Zandan Mates. str. 9 apartamente. Bucuresti. Salvator 25. Negustori 1. Bucuresti. str. Zamfir Gheorghe. I. str.8436. Zisu Nastase si Anastasia. Aleea Alexandru 8. Stefan cel Mare 84. 6 apartamente. 8441. 7 apartamente. Calea Mosilor 96. 8438. Popa Tatu 29. str. Teodor Aman 2. Bucuresti. Piatra Neamt. Zisu Alexandrina. Servantian Avedis. 8451. str. Calea Calarasi 30. str. 8445. calea Rahovei 137. Zisu Alexandru. Zulisa Anasanta Magdalena. N. str. str. str. str. 8455. Londra 21. Zukerman Jacques. str. Balcescu 3. Banu Maracine. G. 10 apartamente. 7 apartamente. Zummer Carola. Galati str. str. Zaiafescu E. Bucuresti. 4 apartamente. 7 apartamente. str. Balcescu 3-5. Bucuresti. 8439. 8460. 3 apartamente. Zornea Eliza. Bucuresti. 4 apartamente. Sofia 9.

X. Dianei 2. Bucuresti. str. Bucuresti. 2 apartamente. Xantopol Cristofor. str. 8485. Episcopu Radu 38. str. Bucuresti. Ana. Barozi Paula. 8472. str. Serban Voda 58. Bucuresti. 8474. Bucuresti. 8496. Botosani. 3 apartamente. Bucuresti. Finlanda 21. Bucuresti. Calarasi 278. Bucuresti. 215. 8478. Bucuresti. Capsa 21. Bd. 8475. Pantelimon Radu. Lucaci 25. 285. Bucuresti. 8483. str. 8473. Bucuresti. Elena. Agricultori 108. 2 apartamente. str. Bucuresti. str. Eugen Carada 5. Bucuresti. Antim 65. 5 apartamente. Saidel Ion. 8490. Paraschivescu Constantin. 8486. 2 apartamente. I. C-tin. Vasile Lascar 100. 2 apartamente. Staicu Velicu. Banca de Comert din Bucuresti S. Bucuresti. str. Bucuresti. 8501. 3 apartamente. 2 apartamente. Traian 181. 2 apartamente. Boicescu Al. 4 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. Xantopol I. Buzincu Viorica. Florescu Ion. Fabulistului 2. 4 apartamente. Branzoi M. str. 8495. Ilie 10. 4 apartamente. George. Intr. str. 8471. 4 apartamente. 4 apartamente. str. Zervantian Avedis. 3 apartamente. 5 apartamente. 6 apartamente. 8487. Teodorescu Paul. Bucuresti. str. 11 Iunie 40. Xenopol Radu si Dimitrie. 150. str. Stamate Radu. 3 apartamente. 8477. str.. Papadopol N. Masaryk 1. 4 apartamente. Bucuresti. Gruia V. str. Pop de Basesti 34. . Braila str. Parintele V. Alexandrescu Gh. Bucuresti. Parfumului 44. str. str. Ion Sulea 220. 8481. Sagetii 11. Stanescu Radu. str. Grigorescu I. Bucuresti. 8498. Bucuresti. Bucuresti. Popa Nan 15. Bacal Iosif si Tivia. Radulescu Ion. Naum Muscel 8. 3 apartamente. Bucuresti. str. 8482. Valausehy D. str. Dumitrescu Neofita. str. 8470. str. Dinu Aurel. 8492. Luterana 21. Agricultori 104 B. str. 8489. Siligman H. 13 Septembrie 158. str. Bucuresti. Mircea Voda 5. str. 8479. Nic. O. Dr. 17 apartamente. 8 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. str. Calea Nationala 184. Batistei 1. Despot Voda 5. Elena Matei Voevod 13. Bucuresti. Aviator Petre Cretu 68. Bucuresti. Sebastian 91. 8493. Bucuresti. D-na Oltea 74. Lipscani 57.. G. Sever. T. B-dul Ana Ipatescu 48. 8500. Poenaru Bordea 6. Cazarmei 45. str. 3 apartamente. 5 apartamente. Miciurin 12. str. Banca Negotului. Bucuresti. Niculescu Constantin. str. 4 apartamente. str. 2 apartamente. 8499.A. 2 apartamente. 6 apartamente. Sf. str. str. Speteanu D-tru si Maria. Polona 88. G-ral Salmen 13.8469.. str. Urali 10. G. Bucuresti. 8476. Pistrui Ion. 8480. Viespari 50. 8484. Teodorescu Pandele. str. 45. 5 apartamente. str. 8488. 3 apartamente. Bratasanu Virginia. Elena. Assan 3 8496. Bucuresti. G-ral Angelescu 133. 8497. 8491. I. Bucuresti.

Aleea Viilor 17. Sebastian 155. 8532. 8525. Bucuresti. Titus 4. Bucuresti. Generala S. Wilson 15. Constanta. Bucuresti. 4 apartamente. Carol Davila 77. 2 apartamente. si Constanta. Bucuresti. Dobrescu Stefan. 31 apartamente. str. Petru Rares 13. C. 4 apartamente.A. A. Bucuresti. Bucuresti. Namian Georgeta. str. 3 apartamente. str. Sos. Iasi. 8516. Hasenfratz Solomon si Renee. Latina 20. 8530. 8506. Bucuresti. Bucuresti. 3 apartamente. Belcot Emil si Amalia.. Bateriilor 2. 2 apartamente. Bucuresti.8502. Niculescu D. 3 apartamente. Calea Victoriei 68-70. str. Mitrop. Mataru Jean. 2 apartamente. Lungu M. Gheorghiu Ana si Rudolf. 3 apartamente. Ana Ipatescu 62. Bd. 5 apartamente. 8526. 8527. 7 apartamente. Bucuresti. Dragomir Alexandrina. Viilor 11. b. Bucuresti. Nicolae Sofia si Ion. Gh. Nic. str. 2 apartamente. 2 apartamente. Ana Ipatescu 28. Lipscani 57. Bolintineanu Silvia. 16 Februarie 1933. Iacobini Ioan. Diaconescu Maria. Tomescu 2. 8534. Intr.A. Serban Voda 219. imobil complet. 2 apartamente. 2 apartamente. str. 9 Mai (Grivita). 8523. Bucuresti. Constructii. 8504. 8535. Iorga 3. Stefan cel Mare 8. C. Gen. Arion 6. N. str. Bucuresti. 8521. Bucuresti. Vaslui. str. str. Bd. 6 apartamente. Dimitrov 59. str. Blanari 11. Gh. Labirint 57. Popovici 3 si 30. Bucuresti. str. str. Grigorescu V. str. Bd. str. Ploiesti. 8514. Dan Alexandru. str. Dr. Dobrovici Marioara. calea Mosilor 195. Mironescu Margareta. Petrescu 2. str. str. Concordiei 1 imobil complet. Bucuresti. 6 Martie 44.. str. str. 3 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. str. Jdanov 37. 3 apartamente. Romania Muncitoare 10. Bazilescu Aristide. Crutescu Niculae. Bucuresti. Deva. Rosetti 22. 8518. Mayer Mina. str. 8537. imobil 8508. 8528. 161. 8510. Bucuresti. Dutu Eliza si Nic. Poiana Tapului. 30 Decembrie 73. Bd. Piata Rosetti 3. 8509. Sperantei 24. Iulie 7. 8531. 8529. . Filipescu 8515. Florea Manole. Vaselor 39. A. 8503. Hoffan Iancu. 8505. Clein Ida. Bucuresti. 8519. Piata Mamaia. Dimitrov 164. Bucuresti. str. C. str. Gherasi Domnica. G-ral Marasescu 38 8524. Republicii 45. imobil complet. Bucuresti. Lister 7. Bucuresti. Banca "Vultur" S. Bucuresti. 2 apartamente. Chicu Giuseppe. 8507. Andrei Barsan 7. Gh. Georgescu Batola Laetitia. 2 apartamente. Etingher Herman. Italiana 18. imobil complet. Predeal. Bucuresti.. 8517. Atena 1.. Drumul la Rosu 1. 8538. N. str. Unirii 16. 3 apartamente. Catoiu Maria. 2 apartamente. Bucuresti. Doxshall Elize. 8512. str. 3 apartamente. 8522. Mares Ion. str. 38. 75. Bd. Cotroni V. str. a. Bucuresti. Tulcea. str. 2 apartamente. N. Dr. 3 apartamente. a. Bucuresti. Balcescu 25. Maria. str. Bd. str. str. str. str. Ploiesti. Neuman Avram si Iozefina. 8511. str.R. 8536. 2 apartamente. 2 apartamente. Bucuresti. str. 2 apartamente. Salmen 7. Manolescu Sanda. Bucuresti. Muresanu 1. 2 apartamente. Friderich Engels 18. 8533. 8520. Dumitrescu Dumitru. 2 apartamente. 4 apartamente. Bucuresti. Piatra Arsa 8513. Puskin 16.

3 apartamente. str. str. 2 apartamente. 2 apartamente. 2 apartamente. Bd. Negru Voda 126. 8556. Bucuresti. 8546. Bucuresti. str. str. str. Bucuresti. Oculeanu 3 6.A. str. Oculeanu 5 7. b. 8545. Bd. Negru Voda 20. str. Argentina 39 5. str. Damaschin Gheorghe. Closca 42. 8544. G-ral Brosteanu 18. Arh. 2 apartamente. 2 apartamente. Onofrei Gheorghe. 8561. I. Bucuresti. Haia Lifschitz. Bucuresti. Ion Mincu 3 3. V. Putu cu Plopi 11. Finlanda 3. Stoenescu Aretia. str. str. Aurel Vlaicu 93. Putu cu Piatra 5.R. str. Antrenorilor 2 2. Starostescu Maria. Lisabona 1. Atena 3. str. 8543. 8540. Precupetii Vechi 29. Drossu 4. 8551. 8558.. Bucuresti. N. str. Maria. 2 apartamente. Constanta.8539. 2 apartamente. Zamfirescu N. str. Eliza Moroni 5. Ludovica Toma. Tacit Ileana. Bucuresti. str. Aleea Alexandru 37 imobil complet. 2 apartamente. Bratocei 2 9. Dim. 1 Mai. 8549. 3 apartamente. Ion. Predeal. 8552. Rosianu Ralita. Clucerului 14 . str. str. 8560. Bucuresti. Bucuresti. si Dora. 2 apartamente. Balcescu 11. Weber Paulina. Strat George si Luzane. Voda Cuza 23. Stanescu Maria si Ion. 2 apartamente. N. Puscariu Maria. 7 apartamente. str. 2 apartamente. 8541. Lascar 21. str. Edgar Quinet 7. str. 2 apartamente. str. Blanduziei 1. Bucuresti. str. Savulescu Ion. apartamente. Av. 8555. Barbu Bradescu 20. Bucuresti. str. Voinescu Georgeta. Necunoscut. Ana. Oslo 2. str. str. str. Necunoscut. str. Pappia C. Prager Heinrich. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. str. Bucuresti.. 8554. Vlasceanu Mihail. str. str. 8542. Episcopul Ilarie 4. Bucuresti. Valeriu Braniste 58. Bucuresti. Stefan Gheorghiu 5. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. 2 apartamente. Dabija Gheorghe. Bucuresti. Campu Lung str. 2 apartamente. Trancu I. Bratului 23 8. Bucuresti. str. Racovita 29 b. 40. Paraschivescu Eugen. Av. Golescu 5. 2 apartamente. Popa Anghel. Bucuresti. str. Ion Mincu 10 4. Clucerului 29 10. 14 b. Nicolae Marin. Arch. str. Prager R. G. Brasov. str. str. Vladescu Florica. Daniil Berceanu 2. 8547. Torontu Ilie. str. 8550. Aristide Briand 21 8557. 2 apartamente. Duca 224. Razus Gheorghe. 2 apartamente. Tomescu Alexandru. 13 Decembrie 4. Zobrab Eufrosina. 8553. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. 8548. str. Av. Simper S. Mihail Spataru 5. 8559. Profiriu Ana. 2 apartamente. Vizanti Gheorghe. str. Dacia 53. str.

str. Campeanu 54 32. Sboris C. Popescu Niculina str. Maica Domnului 13 34. Stanescu Tatiana. Stefan Mantea. Tunari 28 47. Stefanescu Gheorghe str. str. str. Tanase Cristescu. Col. Clucerului 18 13. Dumitrescu Maaria.11. str. Iordache Golescu 15 20. Borcan Stefan. Inst. str. Necunoscut str. Necunoscut. Legumelor 2 26. Cotofeni 56 18. Fantanica 12 56. str. str. Alexandru Moruzi V 27 50. str. Paris 26 36. Iliescu Petre. Niculescu Florica. Maior Sontu 12 31. Stanciu Stefan. Istoric Universal. str. Necunoscut. Capt Octav Cocarascu 102 15. Anghelescu Gheorghe. Petrescu Nae. str. str. Londra 27 24. Niculescu Ilie. Necunoscut. Nanu Gheorghe. Avram Iancu 7 48. str. Necunoscut. str. Capt Octav Cocarascu 91 14. Sandu Aldea 49 44. str. Clucerului 14 12. str. str. Cusuta Horia. Maior Al. str. str. str. str. str. Paharnicului 5 38. dr. Maria Gheorghe. Cantacuzino 8 39. Lizeanu 42 27. Maior Sanatescu 21 28. Sandu Aldea 96 46. Necunoscut. Tanasescu Stefan. Porf. Avram Iancu 14 a 49. Fundeni 22 57. Foisorului 74 54. Roma 37 43. Cluj 38 16. str. Necunoscut. Necunoscut. Roma 4 42. Luca Elisabeta str. Pasamenterea Melic. Londra 5 22. str. Radu Popescu 27 41. Elefterescu Sofia. str. Londra 3 21. str. Col. Mierlei 26 35. Necunoscut. Gheorghe Rata. Necunoscut. str. Banu Maracine 1 52. Raspantiilor 37 40. Nedeanu Gheorghe str. Necunoscut. Girafei 29 . Cotofeni 41 17. str. Necunoscut Calea Grivitei 263 19. Maior Zorileanu 78 29. Uzerson Amalia. str. Samoilescu Gheorghe. Siderachis. str. Necunoscut str. Necunoscut. str. Fundeni 10 55. Masina de Paine 21 33. str. Maior Sontu 8 30. Popescu Elena. Luntrei 12 25. Necunoscut. Necunoscut. str. str. Sandu Aldea 32 45. Antilopei 24 51. Necunoscut. Paris 51 37. Londra 9 23. str. str. str. str. Tudor Otelia str. str. Orero 18 53. Mateescu Constantin. Elena Enanovici. str.

Petricica 1 63. Gabroveni 22 60. str. Dinulescu Ivan. Petrescu Constantin. Magurele 187 88. Danescu Soare. str. Telita 4 91. Ducu Maria. sos. str. str. Arion 23 94. Dumitrescu Constantin. str. Ferentari 34 81. Necunoscut. str. Nedelcu Valeriu. Sos. Alexe Stefan. str. Ionescu Zoe. Iuliu Barasch 17 59. str. 30 August 18 95. Popa Nicolae 32 67. Pantelimon 193 65. Marin Ion. Carpenului 38 99. str. Radulescu Eliade 33 68. Lingu Floarea. str. str. str. str. Cuza Voda 84 78. str. Gheorghe Petrescu. Vulpeni 14 76. Calea Vacaresti 133 74. Chiliban Ion. Vladimirescu 6 92. D. Tarneviceanu Nicolae. str. Bugher Victor. str. Tudor Stefan. str. 13 Decembrie 6 103. Pilide. Petre Ispirescu 6 84. Vlaicu Voda 62 75. Pictor Andreescu 12 61. Maria Popovici.58. Gozokos Ion. Pantelimon 151 71. Intr. Petre Stanciu 5 86. Pantelimon 293 66. Ser. str. Toma Iordache Ion. Maria Ileana Gherase. str. Nisim Arona. Platosei 4 87. Ocland Ferno Jaquelin. David Tica 45 102. Necunoscut. Necunoscut. Voiculescu Ilie. Mihalache Udrea. Popescu Maria. Tomescu Constantin. Eroului 12 104. str. str. str. I. str. sos. Elinescu M. Atanian Tacnor. Costache Serban Sos. Calea Vacaresti 15 73. Fat Frumos 80. str. Tudor Nicolae. str. Radu Dumitru. T. str. Sandu Matei. Pelicanului 4 64. Cuza Voda 53 77. Episcop Ambrozi 4 . str. str. Pop de Basesti 50 62. Concordiei 21 79. Serg. Castanului 19 100. str. Col. Musat 56 90. Iacobini 4 97. Cosmeti 6 101. Turturica 93 89. str. Vasile Enache sos. str. Cpt Margarit 17 98. Sos. Constantin David Tica 35 96. Serafim Gigian. str. Necunoscut. Stoian. Pantelimon 125 69. Pantelimon 128 70. Dulgheru Florea. Stupinei 13 72. Muzelor 19 83. Coraci Carol. Petre Ispirescu 114 85. Margaritescu Constantin sos. str. str. Aricescu Elizei.. Ion Maria. str. Const. Docuri 82. str. Stanciulescu C-tin. Gh.C. Tane Nicolae 46 93. Constantinescu Gheorghe. Iancu Petra. str.

str. Fexler Isac Leon. Elena Oprescu. Damian si Maria Gh. Ion Taragea. Corbului 63 . Sandu Constantin. Iliescu Emilia. Agapiei 10 146. Fagului 13 110. str. Marin Florea. Cavaropol Marin. sos. str.. str. Dinel Dumitru. Velicu Florea... str. Vasile Ghergbel 59 144. Func. Popescu Stelian. str. Edului 12 107. Grivitei 308 114. Buc. Grivitei 331 113. Draghici Maria. Buc. Buc. Edului 5 108. Gulea Grigore. Petrescu Constanta. Droslav Mihai.-Ploiesti 127 148. Suraia 19 134.Ploiesti 101 147. Buzdughina E. Cernaianu 6 123. Giulesti 327 119. Stanicica Bolboc. Galileia 3 121. str. Sebea Anghel. Topraizari 18 139. Luterana 31-33 124. Suceleanta Elena. Intr Pap. str. str. Stefan cel Mare 34 138. str. Petrescu Maria. Karol Knapp 61 a 126. Anton Pan Buc. Cavaropol Marin. Crangasi 78 131. Denes Ana. Vidra 17 142. str. Marin Gh. Gulesteanu II 8 109. Aglaita Aurica. Vasile Roaita 18 140. str. str. Iordan Dumitru 20 122. . cal. str. sos. str. str. Buc. G-ral Angelescu 34 111. Salciei 6 135. str. Karol Knapp 69 127. 121 118. Buc-Tunari 5 151. str. Giulesti 113 116. str. sos. Manastirea Neamt 4 130. str. cal Grivitei 362 115.Ploiesti 48 149. cal. Popescu Stelian. sos. Gheres Ivan. Stefan cel Mare 13 136. Constantinescu Alex. Nicolae. str. Vidra 37 143. Galileia 130 117. Rachita Constantin. Albert Covaci. sos. str. Fraitici Gheorghe. Negoita Nicolae. Nisail Gheorghe 85 129. str. sos. str. str. str. Giulesti. cal. Necunoscut. Vataselului 4 141. Hodoran Ion. Gorunului 40 120. Fratila Ion. str. Romania Muncitoare 50 133. Niculescu Virginia. str. Saulescu Maria. Karol Knap 13 128. sos.. str. str. str.-Tunari 3 150. Ispas Gheorghe. Luterana 8 125. Ionescu Maria. str. str. Luculescu Vasile. Edului 3 106. Donea Gheorghe. Rizea Radu. Petra Elisabeta. Sos. Prel. Noi 44 145. Paunescu Constantin. Petrescu GH. Grivitei 329 112.105. Tuica Petre. Puica Rata. Ecaterina Muradian. str.. Stefan cel Mare 25 137. Predeal 1 132.

18 Bucuresti 174. Forturilor 5 160. Bacau 170. str. Tausanu Lucia. Crisan 34 184. str. str. Badarau Mircea. str. str. F. Niculescu Caliopi. Luda. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. Marasescu 9 182. Foisorului 47 187.152. Aleea Alexandru nr. Constantin Brancoveanu 57 154. Iasi 172. str. Sturza nr. 17 Constanta 176. Volga 55 169. Infratirei 48 162. Rasvan Olga. Stancu Petre. Constantinescu Maria. Maestru Manole 11 192. Laborator 132 191. Dobrogeanu Gherea 124 156. Monetariei 4 180. 36. Dumbrava Elena. Laborator 48 190. str. Serbanescu Aglaia. 1 Mai 58 164. Stoiana Stelian. Ksasian Julia. str. Maria Ion. Papazoglu 68 189. Necunoscut. Gheorghe Stan. Cristea Stroe. str. str. Col. Corbului 14 153. str. V. Dafinului 18 185. C. Stuvar Nicolae. Slanic Moldova. Lt. Costache Ion. Garlei 38 161. Dobrogeanu Gherea 89 155. Necunoscut. str. Aurel Vlaicu 98 178. Constantinescu Anghel. Ionescu Iulia str. str. Laborator 38 188. str. Stanciulescu Anton. Radu Nicolae. Pacurari nr. str. 9 Iasi 173. A. Maria Diaconescu 36 163. Monetariei 12 181. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. Robescu 1 186. Occident 42 167. Parma Ana. str. str. str. Niculescu Constantin. Doaga 158 159. str. Maior Sanatescu 54 179. Arsene Ion. Puskin nr. str. Vizantin Nr. 30 Decembrie 27 157. str. str. str. str. Olga Leontescu. D. str. str. str. Matei Gheorghe. Teodorescu Elena. str. Plugaru Petre. str. Grigore Alexandrescu nr. Malaesti 3 194. Niculescu Perieteanu. str. str. Dragulescu Mihail. str. Necunoscut. str. str. str. Renasterii Costeasca 53 168. 75 Bucuresti 175. Nita Eminescu 40 . str. Oprea Marin. str. str. Tudor Cosman. Necunoscut. Marasescu 15 183. 23 Bucuresti 171. Dumitrescu N. Costis Gheorghe.. Neatarnarii 32 166. jud. Necunoscut. Vasiu Gheorghe. Donca Sima 31 158. Popescu Silvia. Miraslau 14 193. Toma Butescu. Stefan Elena. Neagara 35 165. Rafail Jacques Etty.

Savulescu str. Necunoscut numele. Plecat din tara. Chopin 5 19. Donizeti 19 32. Cap. str. Filimon Sarbu 18 33. Barbu Vacarescu 143 8. Gheorghe Petre. Vasile Raileanu. str. Cornea. Tanasescu Maria. Tendler Iosif. 10 23. Scarlat Negrea. Barbu Vacarescu 133 9. Nica Ana Maria. Gheorghiu Traian.195. Lilinfeld Lizica. Necunoscut. str. str. Vasile Raileanu. G-ral Vladoianu 44 35. str. Tache Serban. Martuleac Petre. str. str. Ghers Richard. Clucerului 17 12. V. Cerchez 25 16. Vineri 1 199. Lungu Nicolae. Necunoscut numele. Cerchez 25 17. Calafat 66 18. calea Dorobanti 208 27. str. str. Necunoscut numele. Necunoscut numele. Ionescu Lazar. Nichifor Ion. Laurentiu Frederik. Cerchez 23 15. Bulgea GH. Buzdugan 43 7. Vasile Carlova 19 202. Oborul Rosu 27 197. Pictor Andreescu 10 198. Baritiu 34 . Stelea Spataru 200. Costea Ion. Gh. str. Costache Marinescu 9-11 14. Dionisie Lupu 4 24. V 28. str. str. Aristide Briand 14 3. Scarlat Negrea. Gh. Gh. Chopin 64 21. Recolta Petre. C-tinescu Caracas 61 13. Cap. str. Bartok Bella 4 10. str. str. Amiral Negulescu 8 5. Necunoscut numele. str. 1 22. Aristide Briand 13 2. str. Isaia Niculescu Donizeti 16 30. calea Dorobanti 99-101 29. Dumbrava Rosie 23 25. str. str. Izvoreanu Sali. str. Tutulescu Nicolae. str. Chopin 15 20. Apachiti Ion. str. str. Dionisie Fotino 628. Felix 109 26. Dr. Aurel Vlaicu 30 4. Stan Judetul 4 201. Finari 58 34. A. str. str. C. Dumitrescu Dumitru. str. Plecat din tara. Baritiu 22 36.. str. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. Sft. Ionescu Octav. str. Tanasescu Maria. str. Bulgea Gh. str. str. Scarlat Negrea. Necunoscut numele. Oborul Rosu 5 196. Scarlat Negrea. Bratului 1 6. str. Enache Steliana. str. str. Mihai Gabriel. Necunoscut numele. Rosetti 22 11. str. Necunoscut numele. Donizeti 30 31. Preotul Rodica. str.

Gh. Petrescu Constantin. Badita Elena. Mierlei 11 58. Banea Stefan. Eufrosina Marasescu. Ionescu Aurel. calea Grivitei 266 40. Keppler 67 50. Grigore Maritiu. Demetrescu Victoria. str. str. Jdanov 65 49. Stalpoianu 26 . Ghercea Nicolae. Gh. str. str. Osiac Petre. Danescu Petre. Puccini 13 73. str. Codrescu Ana. Necunoscut numele. Gheorghe 6 83. str. Octav Cocarascu 6 62. str. Zablovschi 82 46. Necunoscut numele. Popa Savu 23 63. str. Petre Cretu 17 66. str. Corani. str. Slatineanu 5 79. Gh. Virgil Gavrilescu. str. str. Pitarul Cristache 14 71. Robert de Fleurs 13 75. Tupor Ioana. Constantinescu Elena. Barbu Gheorghe. str. str. str. str. Pictor Negulici 22 68. Baritiu 44 39. Golgan Natalia. str. calea Floreasca 124 41. sos. Camenita Petre. str. Pharnicului 2 65. Necunoscut numele. Nicolau Ion. Sert. Mandrea Stefan. str. Petrescu Constantin. Gh. Necunoscut numele. str. Jdanov 58 47. str.37. str. Laptari 16 54. Baritiu 40 38. Romana 140 77. Stefan cel Mare 76 81. Londra 29 53. Jdanov 62 48. str. I. Carnaru Gheorghe. str. Mateiasi Stefan. Londra 5 51. str. Stefan cel Mare 238 80. str. Popovici Gheorghe. Marasoiu 25 57. Petrescu Nicolae. str. Duca 41 44. str. Stefan cel Mare 92 82. Dobrescu Iancu. str. Mihailescu Vasile. str. Necunoscut numele. str. I. str. Lizeanu 22-24 55. str. Robert de Fleurs 5 76. Ionel Iacob. Duca 68 43. Pictor Rosenthal 117 70. Pictor Negulici 24 69. Glinca 6 42. str. Necunoscut. Ing. Anghel Teodosiu. Mozart 35 59. Mixa Ecaterina. Bordeianu Atena. str. Gh. Necunoscut numele. Calinescu Dumitru. Branisteanu Lucretia. Rahmaninov 19 78. str. str. Mozart 70 60. Duca 55 45. Vasile Predescu. Popovici 20 64. Maria si C-tin Sroianovici. Mozart 72 61. Bubi Clemens. str. Profir Moruzi. Puccini 15 74. Mil. str. Primaverii 91 72. Necunoscut. Nenciu. Pictor Negulici 8 67. Londra 19 52. str. str. Ing. I. Dobrescu Gheorghe. Marasoiu 12 56. I.

Intr. Washington 16 96. str. Teiul Doamnei 128 89. Dumitrescu Ion. Dumitru Teodor. Barbu Vacarescu 133 91. Teodosie Rudeanu 26. str. str. Stanculescu Dumitru. str. Dristorului 111 106. Pantelimon 81 121. Caporal Sevastopol 39 101. Zanfirescu Grigore. Clutu Valerizarie. Trei Scaune 1 125. Bateriilor 6 . Barbu Vacarescu 143 90. Necunsocut. Roza Mihailovici. Ana si Nic. Andela Nicolae. Luca Niculescu. G-ral Florescu 1 110. Pop de Basesti 28 120. Constantin Nistor. Foisor 37 bis 108. Calea Victoriei 220 95. str. str. Necunoscut. Matei Voevod 102A 114. Tenculescu Ion. Petru Tei 39 86. Victor Hugo 4 92. str. Demicov Radiani. str. str. Varful cu Dor 2 93. sos. sos. Vasilichia Nicolau. Negru Voda 23 118. Ionescu Ion. str. Grigore Gheorghe. Camenita Ion. Elena Elcenco. str. Goldenberg Aneta. str. 28 88. Oradea Marea 14 119. Stancu Alexandru. Sf. Albinelor 44 129. Antonescu Ion. Branzoi Constantin. str. Pantelimon 116 123. Necunoscut. Soldat Stefanescu Tei 12 87. Brates 9 111. 11 103. Boziorul 4 100. str. str. Caprioarei 9 105. Mihai Spataru 38 117. Matei Voievod 53 113. Tudor Maria Moise. Aleea Zanelor 1 130. Emanoil Mihail. Savulescu. Alex. Agricultori 51 A 98.. Caminului nr. Sulea Ion 285 126. sos. str. Dumitru Anghel. str. str. str. Alex. Badea Gheorghe. Tenculescu Ion. Fantanica 37 109. Pantelimon 93 122. Constantin Papamanjaris. str. Necunoscut. Sos. str. Calea Victoriei 136 94. str. str. Corabia 74 102. str. str. Crocos Nicanor. Mihai Bravu 158 116. Calea Mosilor 61 112. Soldat Negru Florea 11 85. Lupu Cristache. str. Guta Stan. str. Baba Novac 80 99. Zacanian Osin. str. Necunoscut. Marinescu Ovidiu. Deva 12 107. str. Balasanu 10 128. str. Alexandru Bascu 3 127. Chiparis. Agastini Tulio. Radulescu Petre. Melinte Ranila. Dumitru Gheorghe. Bercovici Moritz. Sf. Mina 6 124. Marinescu Petre. Agricultori 74 97. str. Emanoil Mihail. Mihai Bravu 137 115. str. Niculescu Alex. Tudor Maria Moise.84. str. Sos. sos. Colentina 103 104.

str. Calea Grivitei 430 163. Ivanovici Antonio Iosif. str. Oltenitei 134 139. Petre Ispirescu 96 142. Cornului 52 165. Dukland Fermo Jaquelin. Sos. Finta 1 168. str. Brezoianu 62 157. B-dul Marasesti 28 135. Ion Martan. Stroe Dumitru. Rebeca Ilie. Piscului 29 140. str. Ciru Iliescu 7 164. Gh. str. str. str. Falcoianu 18 172. Zurbaceanu Elena. Lotrului 59 175. str. Smardan 14 145. Calea Vacaresti 215 153. Soldat Croitoru 27 150. ing. Dobrin Costica. Morlova Ilie. str. Dumitru Demian. Dascalescu Irina. Intr. Margeanului 71 138. Nica Gheorghe. Berceni 3 158. str. Paulina Altman. Calea Grivitei 331 169. 14 144. Popescu Stelian. str. Micu Maria. Sosima 25 171. Sos. Puisor 31 141. Cap. Bihor 28 160. str. slt. str. Manastirea Putina 10 176. Marinescu 12 . Slt. Buzoieni 57 132. Pitesteanu Elena. Anghelescu Constantin. str. Dumitru Demian. Elena Zaharnic. Popa 64 151. str. Stoica Alexandru. Macedonia 1 177. Mitoi I. Calinescu Gheorghe. Teodosescu Haralambie. Tancu Ion. Usurelu Ion 7 134. str. str.131. Zurbaceanu Elena. Ion Martan. Dumitru Teodor. Gheorghe Radu. str. Zanfirescu Ioan.. str. str. Lainici 21. calea Rahovei 329 143. Elizeu 24 167. Corvinilor 5 166. Calea Vacaresti 273 156. str. Popa 62 147. str. str. Petrescu. Tescani 1 173. Cretescu Ion 2 162. Soldat Croitoru 27 149. Mateescu Atanase. Dumitru Teodor. str. Costea. Magurele 295 136. Calea Vacaresti 288 154. str. Niculescu Gheorghe. Petrescu. Ion Ghinea Marin. Voinescu Romulus. Gh. Nica Constanta. sos. str. str. Margeanului 41 137. Niculescu Teodoru. Soldat Candea 3 148. Vintila Dumitru. Nica Constanta. Dumitru Teodor. Buse Gheorghe. Toma S. Marinescu Dumitru. Ilie Gheorghe. Biter Alexa. Tismana 4 152. Mastacan Dumitru. str. str. Calea Vacaresti 354 155. 23 174. Secerei 12. Scarlat 19 146. str. Calea Giulesci 371 170. Valentin Robert. Cuza Voda 58 133. Barbu Moleanu 2 161. Serg. str. Banat 16 159.

str. Stefan cel Mare 75 201. Timisului 23 203. Mihai Gheoprghe. Burea Constantin. Turnul Eiffel 68 5. Dobrogeanu Gherea 60 199. Iliescu David. str. Safirescu Teodor. Stan. Stirbei Voda 20 7. Florilor 1 12. Ion Nou 22 2. Teodorescu Cristache. str. Anton Puiu si Imosina. Racovita Grand 31 180. Atanasiu Anton. Ionescu Mircea. Mateescu Atanase. Atanasiu Anton. str. str. 18. 72 apartamente. str.. str. 20 . str. Bucuresti str. Bucuresti. Tanu N. Bucuresti. Stan I. Constantin David 83 196. str. Alexandru Visan. Sprache Ion. 4 apartamente. Anastasescu Puiu. str. Scarlat Varnavu 28 184. str. Virgiliu 31 193. Lacului 16 200. Diaconu Coresi 20 197. Timisoara 20 189. str. Atanasiu Atanasie. Stefan Mihailescu 26a 10. Frunzescu Gheorghe. Scoala Herastrau 42 202. Cojanu Elena. Atanase Atanasiu 2 apartamente. Atanasie Atanase. Rahovei 12 181. str. 2 apartamente. str. Atoniu Atanase. Spl. Bucuresti. Calea Mosilor 194 13. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. Gaef Olga. Constantinescu T. str. 3 apartamente. Bucuresti. Radu Greceanu 15 182. Velicu Gheorghe. Calea Plevnei 100 179. Marian Victoria. 13 apartamente. 30 Decembrie 40. Roma 39 206. Vitilei 255 195. Toma Ionescu 6 190. Bucuresti. Ecaterina Todoroiu 2 198. str. str Silivestru 59 6. Bucuresti. str. Mihaila Constantin. Stanciu Gh. Stelian Dragoi. Bucuresti. str. Tabla cu Buti 84 188. Bucuresti. Tabla cu Buti 64 187. str.. Bucuresti. str. str. Apostoleanu Alexandru. str. Atanasie Antoniu. Cristescu Virgil. str. str. Dr. str. 2 apartamente. 4 apartamente. str. Matasari 14 9. Topala I. str. Calea Victoriei 16.. str. str. str. Popescu Ioan preot si Maria. Anton Raler. 2 apartamente. Gheorghiu Constantin. str. Rozetta. B-dul Schitu Magureanu 53 185. Marcovici 9 205. str. Stanciulescu Istrate. Smardan 41 11. Aurel Verdescu. Sf. Alexandru Pals. Independentei 297 183. Bucuresti. str. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Velecescu Lucretia. Bucuresti. str. Belizarie 40 194. calea 13 Septembrie 291 186. Ionescu. Eclesiarhului 8 204. Vespasian 54 192. Bucuresti.178. Calea Mosilor 194 8. 4 apartamente. Alexandru Preotu. str. Filoti Gheorghe. 3. 2 apartamente. 4 apartamente. Toma Ionescu 10 191.

M. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bercovici Jean. Iuliu Valahory nr. Toma Masarik 1. Banu Maracine 4 33. str. 2 apartamente. Casacescu Ion. imobil complet 39.G. Bucuresti.G. Baicului 55 44. Bucuresti. str. Bucuresti. Aleea Suter 1 46. 3 apartamente. str. N. str. Episcopiei 5. Sahia 59 52. 17 apartamente. 13 apartamente. Carpolioglu Iany. 3 apartamente. str. Bucuresti. Besdusi Cornel 9 17. Bucuresti. 2 apartamente. intr. 5. Dumitrescu Magale. Brezoianu 25 c. Sirenelor 44 25. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. Brekner Margareta. Dumitrescu F. 18 apartamente. Stirbei Voda 29 a. Enachita Vacarescu 29 26. Porumbaru 5 43. Sinaia str. Bucuresti. Bucuresti. str. 4 apartamente. 5 apartamente. 2 apartamente. I. General Grigorescu 16. str. imobil complet 38. Bucuresti str. Bogulescu Gh. str. 3 apartamente. G. 7 apartamente. Bucuresti. 5 apartamente. M. Dumitru Strungaru. Brezoianu 29c. Bucuresti. imobil complet 50. si Ana. str. Viilor 47 32. Popa Savu 8 41. str. Bucuresti. Mircea Voda 63 35. Bucuresti. 13 apartamente. Bucuresti. Cantilli 12 29. Mureseanu 1 24. Barbu Zevedei Bucuresti.. 5 apartamente. Blumenfeld David. imobil complet 37. str. Bucuresti. str. Bucuresti. Alexandrescu 70 . str. Bratianu Vintila. 5 apartamente. Bucuresti. str. Constantinescu Gh. Bercovici Jean. Bratu Iosif. Wilson 15. 2 apartamente. str. 9 apartamente. Duca 76 27. str. Bucuresti. Columb Viorica. Bucuresti. 2 apartamente. Dumitrescu Mihail. Bruhess Marica Bucuresti. Dragalina 1 Bucuresti. str. Bilig Onas. Bucuresti 90 47. Cal. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51. 18. Cusman Zigu. Bucuresti. Asan 3 16. str. Baumzweig Jolande. imobil complet 45. Antelopei 27 49. 2 apartamente. Calea Victoriei 16. Boldur Cristea Mircea. Dumitrescu Al. 2 apartamente. Bucuresti. imobil complet 20. Bujoiu Ion. Droth Marius. G. Dobrovici Anton. str. Bucuresti. Alex. str. Duca 5 19. str. 3 apartamente. Bratianu 1. str. 4 apartamente. Bucuresti. str. 3 apartamente. Cardas Niculae. str. Campulung Muscel str. Bucuresti. Bals Alexandru. Costantinache Caracas 8. Constantinescu Teodor. Cosacescu Iancu. Intr. imobil complet 48. Bucuresti. Rozelor 11 18. str. Bucuresti. Dragos Florica. Baxchel Eliza. Burducea Alexandru. 20 53. 4 apartamente. Balcescu 24 15. 6 apartamente. Filip. str. 5 apartamente. str. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil. Meteorului 20 42. 4 apartamente. str. Mitropolit Grigore 21 31.14. I. str. Bucuresti. str. str. Procopiu. 4 apartamente. Barbulescu M. Bucuresti. Sert. str. 2 apartamente. Davidoglu Anton. S. Dudesti 66 23. Bucuresti. Dionisie Lupu 65 40. Aurel Vlaicu 16 30. G. Badescu Marian. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin. Charles Maria. Bucuresti. Olteni 16 22.. B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. str. Eminescu 17. Eminescu 13 28. str. str. Cantacuzino Alexandru. 2 apartamente. str. 4 apartamente. Turturele 21 34. str. Bucuresti str. 13 Septembrie 227 36. indiviziune cu Alexandrescu Adelina.

Glibb Jean. Henej Beher. Hartman Vinci. 2 apartamente. imobil complet Bucuresti. Eduard Stefan. str. Barbu Vacarescu 49 71. 4 apartamente. Magheru 27 82. str. 29 apartamente. 2 apartamente. 3 apartamente. str. str. str. Elian Encika. Klar Lazar. 4 apartamente. Bucuresti. Barbu Vacarescu 114 68.. Vlad Judetul 85 67. Bucuresti. str. Evolceanu.. Radulescu Asan 3. Bucuresti. Bateriilor 8 bis 87. Gogos Gheorghe. str. Kelter Alter. Bucuresti. Ghingold. Fediteanu Corneliu. 3 apartamente. str. 4 apartamente. str.. str. Ghiulamite D-tru. Danielopol 1 80. Balcescu 3. 4 apartamente. Belig Jananig. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu. Arhivelor 3 57. 17 90. Henriette Neta. Bucuresti. Erlich D. Bucuresti. Asan. Gh. Bucuresti. Traian 42 58. 22 apartamente.. str. str. str. Bucuresti. Magheru 34 76. 4 apartamente. Hurtiij Stela. str. Bucuresti. Maria Rosetti 10 95. str. 3 apartamente. Filderman si Tonea Sorica. imobil complet 64. Fotache Gheorghe. Bucuresti. Findea Eleonora. str. imobil complet. Crangasi 129 66. Balasanu 5 93. Oituz 3. 11 apartamente. str. Franklin 7 85. Lipscani 63 81. DR. Dobrogeanu Gherea 2 60. Ghingold. Gl. Bucuresti. Luterana 20 77. Bucuresti. Crucea de Piatra 84. 7 apartamente. Bucuresti. str. 10 apartamente. Paris 44 86. str. Sandu Aldea 10 92. I. 2 apartamente. Hilat D. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure. 6 Martie 19 78. Ganzembac Arnold. 6 apartamente. M. Pitagora 3 61. Bucuresti. str. str. Gutman Otto. Gluk Jean. Bucuresti. str. Mitr. Gh. Robert de Feluers 6 65. Bucuresti. str. Stanescu. Bateriilor 16 74. Bucuresti. 4 apartamente. str. Frederich G. str. Bucuresti. str. Nicolae Balcescu 30 91. Calarasi 28. Kluk Silvia. Bucuresti. str. str. Iliescu El. Georgescu Ion. Bucuresti. Gottlieb Iosif. 4 apartamente. Calarasi 79 75. Bucuresti. str. V. bd. N. Selari 11 83. Jules Michelet 20 69. 3 apartamente. str. 4 apartamente. Alex.54. C-tin. Bucuresti. 24 apartamente. str. 2 apartamente. Bucuresti. Ghica. Bucuresti. Bucuresti. Vlad Dracul 3 94. Bucuresti. Bucuresti. Eaureanu 5 73. str. Iuga Elena. str. Andrei Saguna 27 . Hristo Botev 27. Victoriei 101 70. str. 6 apartamente. Soarelui 46 55. Pictor Rosenthal 23 56. Stalin 5. Gheorghiu Dumitru. 3 apartamente. 4 apartamente. 3 apartamente. Grinold Lazar. 2 apartamente. Bucuresti. imobil complet. Bucuresti. str. 4 apartamente. Dragos Voda 25 62. Krammer. 2 apartamente. str. Hasenferatz S.. Hulica Dumitru. Ionescu Virgil. 2 apartamente. str. imobil complet Bucuresti. 17 apartamente. Bucuresti. str. Jules Mihcelet 15. Rahovei 3l1 72. Bucuresti. Goda Emil. Krammer. Eremia Grigorescu 10 59. Gringold C. str. Georgescu si Marin. Gral Angelescu 111 63. str. str. 34 apartamente. str. Gh. intr. Cosbuc 4 89. Bucuresti. 2 apartamente. Vinci Iosif. Bucuresti. Bucuresti. 5 88. 16 apartamente. Raureanu 7 89. str. str. 4 apartamente. Assan.

Bucuresti. Sf. Polona 21 103. Londra 24 128. Lazar Iosif. Calea Victoriei 3335 str. Levensohn David. 2 apartamente. Pallade 18 117. Lazar Iosif. Movila. 16 apartamente. Portenie Stancu. 5 apartamente. str. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Pictor Romano 6 120. Bucuresti. Gl. str. str. str. str. str. str. Banu Maracine 13 101. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica. str. Bucuresti. Oborul Nou 27. imobil complet. Cantilli 16 110. Bucuresti. Matos Elena. Jules Michelet 7. Frumoasa 39 98. 2 apartamente. Dimitrof 20 124. Luculescu Constantin. str. Dionisie Lupu 38 116. Bucuresti. Bucuresti. Kramar Kaiani. Bucuresti.. Cristescu 8 135. Mihai Voda 38 . str. str. Mircea Stoica si Marica. Bucuresti. Marinescu Eugenie. Bucuresti str. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. str. Profetului 3 121. Matos Elena. str. Stefan 19 108. str. Negropontes. 1 apartament. Frosa Sarandi 5 111. Bucuresti. Bucuresti str. 6 Martie 95 106. 3 apartamente. Plantelor 37 131. Mitropoliei 3 107. Bucuresti. 3 apartamente. Calea Floreasca 2 134. 38 apartamente. Bucuresti. Pella V. str. Manciu Cornel. Vasile Lascar 27 99. Popa Soare 55 97. Nicolae Filipescu 14 127. str. C. Mihaescu Ana. str. Bucuresti. Bucuresti. 2 apartamente. Onofrei Ion. imobil complet. Niculescu Medeia. 22 apartamente. Mowat Victoria. Sos. Hagi Stoica 12 100. Bucuresti. 2 apartamente. Bdul. Lazar St. Mahovay I. str. 3 apartamente. Nacht Iosif. str. Bucuresti. Mironescu Dumitru. 1 apartament. str. str. Zefirului 34 113. Banat 8 114. str. 2 apartamente. Bucuresti. Milinec Petre. Bucuresti. str. Bucuresti. Copoiului 1 130. Bucuresti. Vasile Lascar 94 115.. Bucuresti. Ltvenbach Alfred. Janin.96. imobil complet.. Lahovari El. Bucuresti. Magaha V.. str. str. Calea Victoriei 128. Luterana 22 129. Maier Jean. Moscovici Sinner. Bucuresti. Lazar Ety. 5 apartamente. Frumoasa 33 112. 2 apartamente. Bucuresti. 1 apartament. Bucuresti. 7 apartamente. 14 apartamente. Motresianu Rozalica. Lovinescu Monica. Marguerite si Achilli Libel. Serban Voda 94 125. Vasile Roaita 119. Oftalion S. Alex. str. str. Calea Mosilor 126 122. str. 1 apartament. Bucuresti. imobil complet. 3 apartamente. Eremia Grigorescu 26 109. str. 12 apartamente. Dianei 1 123. Sahia 39 118. imobil complet. 8 apartamente. str. str. Gh. Bucuresti. 1 apartament. Marius Julius si Viorica 8 apartamente. 13 Decembrie 60. str. 13 apartamente. Pandele Const. Margareta. str. Frigului 9 102. 7 apartamente. Basarab 37-37a 104. str. 8 apartamente. 3 apartamente. str. str. Stirbei Voda 17 133. si Eliza. 4 apartamente. Olga Bancic 7 132. Bucuresti. Nacu 8 126. Moisesu Eugenia. Bucuresti. str. 5 apartamente. 2 apartamente. Propriet. 6 apartamente. Alba Iulia 20 136. Pantelimon 157. Bucuresti. 5 apartamente. Bucuresti. Constanta str. Leibovici Alfred. Latina 3. Moscovici Olga. Enachita Vacarescu 6 105. str. Perdici Adolf. Livenbach Alfred. Gh. apartamente. str. Bucuresti. Paunescu Eugenia. str. Bucuresti.

Bucuresti. 1 apartament. Popa Rusu 7 156. str. str. Bucuresti.G. str. 2 apartamente. str. b-dul Dacia 52 160. 3 apartamente. 3 apartamente. Reiner Iosif. Horei 19 168. Gheorghe 20. Bucuresti. Tautu Vasile. 10 apartamente. 1 apartament. Bucuresti. str. Mureseanu 15 141. Al. Bucuresti. Splaiul Unirii 17 155. Gh Judetul 23 159. Bucuresti. 174.. 1 apartament Bucuresti. Herastrau 13 172. Pom Corneliu. Ghenade Petrescu 2 157. Smukler Aron. Sft. Savinescu Eugen. Topor Elena. 17 apartamente. b-dul Ardealului 37 165. Romei 31. str. calea Victoriei 155 163. 1 apartament. str. 3 apartamente. str. Sahia 59 148.. Bucuresti. str. Bucuresti. 1 apartament. 8 apartamente. Stoian Eugen. Romanceanu Hugro si Iresteanu R. str. Ion Lazeanu. str. 14 apartamente. Bucuresti. Paris 47. Richter David si David Leonvente. str. Ruos Alexandra. Banu Maracine 6 169. Jules Michelet 8 145. Bucuresti str. Batistei 35. Bucuresti. Stanescu C-tin si Vili. str. Progresului 9 152. 3 apartamente. Duca 45 175. 5 apartamente. Raspopov Nicolae. Rene Brein. 3 apartamente. Schmidt Raul. Bucuresti. Solomon si Francisca Stain. 1 apartament. Barbulescu Al. Rizescu Nicolae. Batistei 11 154. 5 apartamente. 11 iunie 61 138. Boernie Eugen. Bucuresti. str. Popa Chitu 7a 177. 7 apartamente. str. Sandu Marcu. Bucuresti. N. Bucuresti. si Stelian Chiriochita. I. Popa Savu 65 146. Dionisie Lupu 12 150. Staticescu Pail. Ciulei Al. A. 5 apartamente. Bucuresti. Penescu Nicole. 1 apartament. Bucuresti. Toma Stelian 4. Frumoasa 7 147. Bucuresti. Radulescu Agapie. str. 2 apartamente. calea Mosilor 103. str. str. Prunescu Gh. 2 apartamente. strada Berzei 2. Boteanu 3 149. P. Perdif. Bucuresti.. Puzenti Marco. str. Seicaru G. str. Schimberg A. imobil complet 170. str. Plantelor 17 139. str. Gutenberg 3 bis. Ionescu 17.137. Mitita Constantinescu 1-3 144. Pologni George si Baciu A 142. 3 apartamente. Bucuresti. Gramont 5 158. Raivbach Sylto. 1 apartamente. Prodanov N. Bucuresti. Rautu Mihail. str. Solomon si Rene. 2 apartamente. Bucuresti. Bucuresti. Scheld Isidor. Bucuresti.. Bucuresti. Savu Partenia. 2 apartamente. str. 4A str. str. Timisoara 20. 2 apartamente. Stirbei Voda 123 164. cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Olimpului 31 . 162 166. Bucuresti calea Rahovei 8 167. Aleea Socec 2-4. Propriet. 1 apartament Bucuresti. Bucuresti. G-ral Angelescu 93 176. Porumbaru 50 173. 2 apartamente. Bucuresti. 6 apartamente. calea Floreasca 4 162. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina. str. Vacaresti 160. str. str. Bucuresti. Bucuresti. 7 apartamente. Alexandrini. Perla Ion Frati si Momblant. Romniceanu Carol. Bucuresti. Gabroveni 2 153. str. str. str. Bucuresti. str. 7 apartamente. 5 apartamente. Dobrogeanu Gherea 8 140. 7 apartamente. 9 apartamente. Ludovic Bender si altii. Conta 79 143. Bucuresti. Spitzer Roza. Herastrau 41. str. str. 6 apartamente. Socfrez Moag si Vera Florescu. Simionica Aurel.. str. N. Bucuresti. strada. Botemberg Frida. str. Porumbaru 1 161. str. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Latina 10 151. Vacaresti 20. Alex.

Serg. calea Grivitei 130 213. Bucuresti. 1 apartament. imobil complet 203. Taciu. Teodoru Aurel. Zamfirescu Alex. Wpochiler Roabrebe. Xenie Const. Bucuresti. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. Bucuresti. str. Bucuresti. Wesler Dora. Botescu 18 212. Bucovinei 16 183. Gramont 9a 187. Baia Centrala. Baia Grivitii. str. Zamfirescu Marin. str. 7 apartamente. str. Dr. Gh. Smardan 39 . Voinea Oprea. Bucuresti str. 4 apartamente. 15 apartamente. Hotel Carpati. Baia Marenco. Bucuresti. Bucuresti. Tomescu Ion. Bucuresti. str. str. 4 apartamente. Banu Maracine 45 193. str. Zamfirescu. Lipscani 43 185. Teodorescu Paul.. str. Xenopol 3 192. Bucuresti. Bd-ul G-ral Magheru 10 208. str. str. Bucuresti.. Grigorescu. str. Bucuresti.178. Tiganus Ecat. str. 4 apartamente. imobil complet 201. 5 apartamente. 17 apartamente. Cobalcescu 27 189. Lipscani 12 215. Vespasian Pella.. Hotel Barania. str. Vijan Jan 5 apartamente. str. Bis. imobil complet 204. 1 imobil complet 198. Bucuresti. Dorobanti 228. Wurmbrandi Sabin. Visan Alexandru. Brutus 10 214. Amzei 27 188. Militaru Gh. 8 179. Sfintii Voevozi. str. Lipscani colt cu Selari 381 196. Duca 12 200. Sahia 1-3 181. 3 apartamente. Vasile Lascar 100 180. Baia Mirea. Bucuresti. Stanislav Cihosi. 3 apartamente. str. imobil complet 206. str. str. str. str. 4 apartamente. Hotel Athenee Palace. Baia Meltzer. Dionisie Lupu 21 186. str. Bucuresti. Bucuresti. 1 apartament. Bibescu Voda 10 211. Bucuresti. Zerva Gheorghe. Alex. str. Cauzasi 12. 3 apartamente. Bucuresti. Hotel Brasov. Hotel Bratu. str. Marasesti 145 190. Hotel Brutus. Episcopiei 1 209. Bucuresti. Hotel Concordia. 2 apartamente. Vasile Leo. 4 apartamente. str. Tutus Sandu. Vazaru Ion. Branza 12 184. str. 4 imobile complete 199. 2 apartamente. Hotel Avram. Bucuresti cal. 4 apartamente. str. Bucuresti. Tacui. Hotel Elite. Bucuresti. Negru Voda 20 194. Bucuresti. str. str. Bucuresti. Tomescu Elena si Florica. Calea Grivitei 94 210. str. Biserica Enei. imobil complet HOTELURI 207. Bucuresti. 2 apartamente. 1 imobil complet 205. str. str. 13 Septembrie 114 195. Bucuresti. Italiana 4. Wesler Dora. Viener Iosif. Republicii 45 197. Atena 2 216. Piata Dr. Bucuresti. str. 3 apartamente. str. Bucuresti. 1 apartamente. Orizontului 1 191. Pasteur 69 182. Gr. Bucuresti. Oitelor 32. Bucuresti. Hotel Ambasador.

Hotel Egipt. Hotel Dacia. Cal. Grivitei 141 219. 62 220. G-ral Papadat nr. 2 222. Hotel Continental. str. Hotel Dorobantu.217. str. Calea Victoriei 56 218. Cal. str. Hotel Dinu. Hotel Coroana. Grivitei 140 221. Udricani 10 --------------- . 30 Decembrie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful