Sunteți pe pagina 1din 50

“Aspecte generale si

studiul nivelului de
management al
calitatii in cadrul
companiei Cricova”

Efectuat de studentii grupei BA 277:

*Turcanu Valeriu __________


*Zagaevschi Radu _________
*Moraru Andrei ____________

Chisinau 2009
Cuprins
1. „Cricova”
1.1. „Cricova’’ - de la trecut la prezent;
1.2. Denumirea şi obiectul de activitate;
2. Analiza influenţei mediului extern asupra activităţii firmei de servicii:
a. Clienţii;
b. Concurenţii;
c. Furnizorii;
d. Prestatorii;
3. Analiza influenţei mediului intern asupra activităţii firmei de servicii;
4. Politica de produs în cadrul firmei „Cricova”;
4.1. Identificarea produselor globale ale firmei „Cricova”;
4.2. Definirea produselor parţiale;
4.3. Determinarea gradului de standardizare;
4.4. Rolul personalului în activitatea firmei;
4.5. Rolul clientului în activitatea firmei;
5. Politica de preţ a firmei;
5.1. Evaluarea costurilor, pretul în raport cu concurenţa;
5.2. Strategii de preturi;

6. Politica de distribuţie a firmei „Cricova”;


6.1. Tipuri de canale de distribuţie;
6.2. Strategii de distribuţie;
7. Politica de promovare;
7.1. Mijloace de comunicare internă şi externă folosite de
”Cricova’’;
7.2. Strategii şi instrumente de promovare utilizate de ”Cricova’’;

8. Managementul calitatii la cricova


8.1. ISO 9001:2001
8.2. Sistemul 20 keys
9. Studiul calitatii produselor “Cricova”
10. Concluzii şi propuneri;
Bibliografia.
1. „Cricova”

1.1. „Cricova’’ - de la trecut la prezent


“Cricova’’ activează pe piaţă vinicolă de ceva vreme,ca descendent al
Combinatului agricol din Chişinău, în anul 1991, în urma procesului de privatizare, întreprinderea în
cauză a căpătat un nou avânt în comercializarea producţiei. O bună parte din vinurile moldoveneşti era
exportată în Federaţia Rusă. In 1995-1996 fabrica producea anual 700 mii de sticle. In 1996
-”Cricova’’ a procurat o linie nouă de îmbuteliere din Italia la preţul de peste 800 mii de dolari SUA,
cu capacitatea de 5 mii de sticle pe oră. La acel moment acesta era cel mai modern utilaj în domeniu. In
1996 volumul de producere s-a ridicat la 5,5 mln de sticle, iar în 1997 - a atins nivelul culminant - 14
mln de unităţi. Vinurile moldoveneşti deveniseră foarte solicitate pe piaţa Rusiei, aici fiind efectuate 85
la sută din export. In 1998 a fost atestată o perioada de stagnare, condiţionată de criza economică din
Rusia. Ca rezultat, “Cricova’’ , la fel ca alte întreprinderi de vinificaţie din ţară, a suportat unele
pierderi. In 1997 vinurile întreprinderii erau exportate în Belarus (3-4%), Lituania etc. “Cricova’’ a
efectuat exporturi si in statul California (SUA) în cadrul programului Guvernului de promovare a
vinurilor în Occident. Potrivit estimărilor, importul total al vinurilor moldoveneşti în Rusia constituie
67%. In prezent, 45 la suta din producţia societăţii este exportată în Rusia, 30% - în Belarus, 5% - în
ţările Baltice, 5% - în Kazahstan, 1-2% - în Ucraina etc.
S.A. ”Cricova’’ produce la ora actuală o gama variată de vinuri – circa 9 serii sau 90 de
denumiri. In prezent, pe piaţa internă sunt expuse 5 la suta din volumul total de producţie.

1.2. Denumirea şi obiectul de


activitate – „Cricova”

Obiectul de activitate al firmei este:

• Prestarea de servicii în viticultură;


• Asigurarea materiilor prime;
• Vinificarea precum şi fabricare derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;
• Îmbutelierea şi comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, a derivatelor şi
subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;
• Realizarea de prestări servicii pentru terţi;
• Efectuarea de operaţiuni de export în domeniul său de activitate;
• Comercializarea en-gross şi en-detail a produselor proprii şi a altor produse agrozootehnice şi
industriale;
• Producerea şi comercializarea materialului săditor horti-viticol şi prestarea de servicii pentru
terţi ( căntare şi bascule, transport de mărfuri).

2. Analiza influenţei mediului extern asupra activităţii firmei de servicii


2.1. Dintre componenetele mediului extern se detaşează
prin importanţă clienţii cu care ”Cricova’’ intră în
numeroase şi variate raporturi dintre care se detaşează cele
de piaţă. ”Cricova’’ se adresează următoarelor tipuri de
clienţi:

Clienţii potenţiali – cărora firma se adresează cu serviciile sale sub formă de ofertă, înaintea
prestaţiei propriu-zise. Ei fac obiectul marketingului extern, ”Cricova’’ formulând un mix
corespunzător alcătuit din: serviciile oferite, preţul de vânzare, promovarea exterioară şi vânzarea
efectivă. Merită de atras atenţia asupra faptului că ”Cricova’’ a exportat şi intenţionează să exporte
producţie alcoolică exclusivă pe piaţa Uniunii Europene şi a SUA.

Clienţii efectivi - ”Cricova’’ se adresează persoanelor care au achiziţionat serviciul ori s-au
decis să-l achiziţioneze. Aceştia fac obiectul marketingului interactiv, fiindu-le adaptat un marketing
adecvat: serviciul prestat, preţul efectiv, promovarea la locul prestaţiei. ”Cricova’’ colaborează cu cca
35 companii importatoare, cu 8 dintre acestea s-au încheiat contracte de lungă durată. Cea mai mare
parte a volumului exportului de producţie alcoolică revenind Federaţiei Ruse – 52%- fiind Suporter -
achiziţionează serviciile periodic, ar fi bine să menţionez că producţia ”Cricova’’ este prezentă atât în
regiunile de est cît şi de vest a Rusiei. De asemenea este impunător şi volumul exportului pe piaţa
Belorusiei – 30,6%, urmând Cazahstanul cu 2,6% şi Ukraina cu 2,4%. În ţările europene predomină
exportul în ţările baltice şi anume Lituania – 3,2% şi Letonia – 1,8%. Este necesar de evidenţiat că
vinurile ”Cricova’’ sunt solicitate şi pe piaţa internă a Republicii Moldova, pe care se realizează cca
10,4% din volumul total de producere.

Aceasta confirmă recunoaşterea consumatorilor Moldovei, care mai bine ca alţii cunosc secretul
înaltei calităţi a vinurilor. Merită de atras atenţia asupra faptului că ”Cricova’’ a exportat şi
intenţionează să exporte producţie alcoolică exclusivă pe piaţa Uniunii Europene şi a SUA. Mai mult
ca atât în ultimii doi ani întreprinderea amplifică tempii de producere şi de export a vinului, volumul de
producere majorându-se în 2006 cu cca 62% în comparaţie cu anul 2005, iar venitul obţinut fiind
îndreptat la modernizarea întreprinderii.

Fără îndoială, că toate datele expuse mai sus mărturisesc că la ”Cricova’’ se lucrează cu multă
măiestrie pentru obţinerea unei producţii calitative. Marca comercială ”Cricova’’ este înregistrată în
cadrul AGEPI şi la moment ea deja este bine cunoscută pe piaţa producţiei alcoolice. Consumatorii cu
uşurinţă recunosc marca comercială a întreprinderii, care de-a lungul timpului s-a conturat pe piaţă prin
asortimentul producţiei alcoolice, cucerindu-te prin fineţe şi calitate. Ea esta recunoscută şi apreciată
unanim.

Principalii clienţi efectivi ”Cricova’’

Tabelul 1.
Clienţii Difereţa
Nr. De sticle Nr. De sticle
Nr. Firmele
in a. 2005 in a. 2006
efectivi 2005/2006
Simplu
1. „Bacaleia” Belorusia 3074680 5154000 2079320
cumpărător
Simplu
2. „Sif-Treid” Rusia 3065160 5029200 1964040
cumpărător
3. „ONP-M” Rusia Suporter 0 5025620 5052620
„OP-NII- Suporter
4. 0 4670540 4670540
PKD”Belorusia
Susţinător
5. „Radomina” Rusia 4540000 5716000 1176000
fidel
Susţinător
6. Rep. Moldova 4800900 3387520 -1413380
fidel
Simplu
7. „Vodogda” Rusia 0 1978080 1978080
cumpărător
Susţinător
8. „Esmadida” Rusia 780000 1303440 523440
fidel
9. „Aliance-2” Suporter 290000 1220000 930000
Susţinător
10. „Benet” 1743600 816000 -927600
fidel
Total 17514340 34300400 16033060

2.2. Concurenţii
Firmele de servicii acţionează în cadrul mediului concomitent cu alte firme urmărind
satisfacerea unor nevoi similare ori diferite cu care intră în relaţii de concurenţă. În calitate de
componentă a mediului, concurenţii sunt incluşi în sfera cercetărilor de marketing reprezentând şi un
factor strategic deosebit de important.

Diferenţierea serviciului reprezintă un obiectiv şi totodată un mijloc de luptă


anticoncurenţială. Ea se operaţionalizează prin diferenţierea ofertei, distribuţiei şi imaginii
”Cricova’’. Diferenţierea ofertei se realizează prin creşterea complexităţii şi diversităţii, caracteristice
procesului de creere şi livrare a serviciilor.

Atingerea rezultatelor dorite în condiţiile numărului mare de concurenţi pe piaţa vinurilor nu


este posibil de realizat fără noi idei, fără creativitate şi ingeniozitate în producţie. În condiţiile actuale-i
economii de piaţă nu mai poate merge vorba despre exportul produselor vinicole de proastă calitate şi
la mici preţuri. Pentru a fortifica poziţia pe piaţă este necesar de o producţie de înaltă calitate,
recunoscută pe piaţă, deţinând cele mai bune calităţi pentru a-şi menţine imaginea pe piaţă.

Producerea vinului de înaltă calitate necesită acordarea unei atenţii deosebite tuturor
componentelor produsului, începând cu calitatea înaltă a materiei prime şi finisând cu cele mai
performante sisteme de îmbuteliere. ”Cricova’’utilizează cele mai accesibile mijloace pentru ridicarea
nivelurilor produselor sale pe piaţă şi mărind poziţia sa în cadrul ei. În viitor se urmăreşte să se
introducă câteva mărci comerciale originale sub numele cărora, după ce acestea vor devenicunoscute,
vor fi vândute vinurile societăţii. Aceasta va da posibilitatea să se combine diferite stiluri de ambalare
şi etichetare a produselor pentru o creştere mai mare a cererii şi orientarea diferitelor categorii de
clienţi.

Concurenţii principali pe piaţa internă

Volumul vânzărilor companiilor concurente, mil.lei Tabelul 2.


Denumirea întreprinderii Cota Vânzări
statului
2003 2004 2005 2006
”Calaraşi-Divin” 100% N/D 580 000 730 000 770 000
”Aroma” 100% 440 457 450 749 540 164 500 947
”Combinatul de vinuri Carahasani” 100% 400 799 400 342 320 000 470 000
”Vismos” 100% 560 857 550 758 370 357 390 704
”Vinaria-Bardar” 0% 140 031 190 145 210 438 380 893
”Combinatul de vinuri şi divin 100% 160 665 430 170 410 200 380 000
Bălţi”
”Agro Cimişlia” 0% 80 301 110 411 170 213 170 235
”Vitis Hânceşti” 0% 140 500 170 500 110 462 150 045
2.3 Furnizorii
Rolul personalului în servicii conferă furnizorilor de forţă de muncă un loc aparte în cadrul
micromediului. Obiectivul este atins prin promovarea şi întreţinerea unui sistem de relaţii modern,
denumite în mod sugestiv, relaţii de parteneriat. El este operaţionalizat prin convenţii de colaborare în
cadrul cărora sunt prevăzute acţiuni specifice: sponsorizări, organizarea practicii elevilor şi studenţilor,
acordare de burse de studii, etc pe parcursul cărora firma are posibilitatea să contribuie la pregătire, să
cunoască şi să selecteze forţa de muncă în conformitate cu obiectivele sale generale.
Furnizorii de forţă de muncă sunt reprezentaţi, în principal, de unităţile de învăţământ, centre de
formare şi perfecţionare, agenţii guvernamentale, oficii de plasare şi reorientare a forţei de muncă,
fundaţii etc.

”Cricova’’prin specificul activităţii sale, are un rol însemnat în achiziţionarea mărfurilor.


Reprezentând o latură importantă în activitatea societăţii comerciale, organizarea judicioasă a
achiziţionării de mărfuri contribuie la îmbunătăţirea aprovizionării reţelei comerciale, promovarea
vânzării mărfurilor, accelerarea vitezei de circulaţie, etc.

Criteriul esenţial de respectat în achiziţionarea mărfurilor îl reprezintă concordanţa cu cererea


beneficiarilor socieţii comerciale, cu cererea populaţiei din raza ei de activitate. De aceea, între
”Cricova’’şi celelalte societăţi comerciale partenere este necesar un sistem informaţional operativ,
care să oglindească cererea concretă a populaţiei, modificările survenite.

2.4. Prestatorii de servicii pentru ”Cricova’’

Prestatorii de servicii pentru ”Cricova’’ joacă un


rol însemnat în cadrul societăţii. Aici sunt cuprinşi
comercianţi en-gross şi en-datail, dar şi alte categorii de
intermediari ai actului comercial, societăţi de transport,
de asigurări sau agenţii de publicitate. Implicarea lor
intervine fie în fazele distribuţiei ( în comerţul cu ridicata sau în cel cu amănuntul ) fie în diferite
fluxuri ale acestui proces ( în fluxul de negocieri, în transferul titlurilor de proprietate, în mişcarea
fizică a mărfurilor ).
Intermediarii cu care colaborează ”Cricova’’ sunt:

Societatea de transport “Transervis-M” – care-i oferă mijloacele de transport necesare unei


eficiente şi la termenul cuvenit pentru distribuţia mărfurilor. Agenţiile de publicitate: “VARO-inform”,
“Makler”, Compania MoldReclame, Casa “ Lumea Deschisă”, Radio “Nova”, T.V. “Telecom”,
“Teleradio săptănânal”, PRO TV Chişinău, etc.

2. Analiza influenţei mediului intern asupra activităţii firmei ”Cricova’’


Mediul intern se regăseşte în problematica marketingului, ca obiect al cercetării
şi ca instrument de acţiune ”Cricova’ pe piaţă. În consecinţă, clădirea,
echipamentele, resursele umane (personalul), tehnologiile (procesul de creere şi
livrare) ca şi resursele financiare, în caliatate de componentă ale mediului intern sunt
luate în considerare în formularea politicii de marketing în funcţie de locul şi rolul pe care acestea îl
deţin în anumite situaţii de piaţă.
În esenţă, componentele mediului intern ”Cricova’’ nu diferă substanţial de cele din cadrul
bunurilor decât prin importanţa deţinută de unele în raport cu altele.
• Terenul are o importanţă mare, fiind poziţionat în funcţie de localizarea şi migraţia cererii.
• Clădirea ”Cricova’’ constituie elementul de bază ale suportului fizic necesar prestării serviciilor
de jocuri mecanice. Aspect plăcut al clădirii, iar funcţionalitatea reprezintă atribute esenţiale ale
ambianţei.
• Echipamentele ”Cricova’’ reprezintă elemente esenţiale ale suportului fizic prin care se realizează
prestaţiile. ”Cricova’’ a reuşit să ridice nivelul calitativ al prestaţiilor prin informatizarea
serviciilor. Societatea de transport “Transervis-M” – care-i oferă mijloacele de transport necesare
unei eficiente şi la termenul cuvenit pentru distribuţia mărfurilor. Agenţiile de publicitate: “VARO-
inform”, “Makler”, Compania MoldReclame, Casa “ Lumea Deschisă”, Radio “Nova”, T.V.
“Telecom”, “Teleradio săptănânal”, PRO TV Chişinău, etc.
• Personalul în cadrul ”Cricova’’ Aici sunt angajate peste 5000 de persoane, o buna parte din
acestea constituind-o tinerii. Conducerea intreprinderii pune accentul pe valorificarea adecvata a
potentialului uman in consonanta cu posibilitatile tehnologice moderne.
• Tehnologia - Din punct de vedere tehnic unitatea de vinificaţie este dotată cu linii de vinificaţii cu
un nivel tehnologic mediu . Cât despre liniile de distilare şi rafinare putem menţiona că corespund
întrutotul cerinţelor actuale de pe piaţa mondială . În prezent s-a achiziţionat o linie nouă , italiană
de îmbuteliere a vinului ceea ce oferă posibilitate ”Cricova’’ să satisfacă preferinţele
consumatorilor atât în ceea ce priveşte conţinutul produselor , cît şi cel al aspectului acestora .
4. Politica de produs în cadrul firmei „Cricova”;

4.1.Identificarea produselor globale ale firmei „Cricova”;

Asortimentul producţiei ”Cricova’’ este impresionat


şi include mai mult de 95 de denumiri de vinuri roşii şi albe,
seci şi de masă, ordinare şi de marcă. Societatea produce serii
şi mărci de vinuri care sunt cerute pe piaţa de desfacere. Cea
mai populară marca la momentul actual propusă de
”Cricova’’ este vinul roşu demidulce şi alcoolizat de desert
demidulce „Vinul preferat al Călugărilor”, un vin uşor şi
plăcut ca adierea vântului de dimineată, produs din soiuri
europene roşii de struguri cu adaos de vin materie primă din
soiuri de Izabelă. Consumatorul rămâne fermecat de aroma vinului fin a cărui astringenţă te ameţeşte
uşor, dăruind clipe de neuitat. ”Cricova’’ analizează minuţios piaţa de desfacere şi elaborează noi
serii de vin numai după studiul îndelungat al acesteia. De aceea sorturile noi de vin sunt mult mai
reuşite. Este de ajuns de menţionat că seria „Trei Muşchetari” este nu numai un vin obţinut după o
tehnologie tradiţională, de o calitate constantă, ci şi un vin cu o formare irepetabilă care atrage atenţia
cumpărătorului. Designul nu este simplu şi ţipător, ci aminteşte de picturile din veacurile trecute, iar
vinurile din această serie sunt diferite: albe şi roşii, demiseci şi demidulci, în aşa mod consumatorii nu
sunt lipsiţi de posibilitatea de alegere, ceea ce permite de a conta la un succes mai mare în promovarea
vinului din această categorie.

Produsele de bază: producerea şi comercializarea de vinuri albe şi roşii, seci, de masă, şi


ordinare.

• Vinurile albe. Întreprinderea produce vinuri de consum curent ca: „Aligote”, „Sauvignon”,
„Traminer” şi altele. Sunt vinuri absolut naturale, de o fineţe rară. „Muscat de argint” este un
vin de culoare aurie bine aromatizat, uşor şi plăcut, se deosebeşte print-o aromă de nerepetat ce
este caracteristic doar acestui sort. Vinul de masă „Muscat de Carahasani” este mai pronunţat şi
cu un gust de o fineţe rară şi cu un şarm deosebit. Aroma ce este caracteristică sortului dat, este
mai puternică, culoarea mai saturată, iar gustul se menţine la nesfârşit.
• Vinurile roşii – propuse de ”Cricova’’ sunt obţinute doar din struguri aleşi, ce au adunat în ei
toată dulceaţa toamnei şi răcoarea ploilor de vară. Regalul „Cabernet’, produs cu respectarea
tehnologiilor tradiţionale este incomparabil, culoarea sa rubinie te ameţeşte prin nuanţele sale,
iar aroma sa îmbătătoare te poartă departe spre podgoriile din Ialoveni. Cu siguranţă veţi
rămâne frapaţi de fantezia vinificatorilor savurând puţin vin de marca „Codru”, ce poate fi
evidenţiat prin fineţe şi rafinament, farmec şi şarm. Vinul „Merlot” poate fi calificat ca unul
dintre cele mai solicitate vinuri europene, fiind caracterizat printr-un buchet fin şi complex de
arome şi nuanţe. Mici partide de „Merlot” produse de ”Cricova’’ au fost livrate pe piaţa SUA,
fiind solicitate şi pe alte pieţe de desfacere. Un alt sort este „Cagorul”- vinul care îmbină
căldura sufletească şi toropeala trupească.

Produsele auxiliare: Îmbutelierea diferitor tipuri de vinuri, de exemplu: „Portvein” şi


producerea şi comercializarea materialului săditor horti-viticol, de asemenea fabricarea sticlelor.

Amatori de vinuri tip „Portvein” vinificatorii din Ialoveni le oferă prometeu - o băutură de
culoare chihlimbarie, conservată şi cuceritoare, obţinută după o tehnologie specială, caracteristică doar
acestei licori. „Portvein”-urile de la ”Cricova’’., datorită unicalitaţii sale se pot păstra deosebit de
mult, menţinându-şi indecele şi calitaţile sale gustative.

Produse suplementare: de exemplu prestarea de servicii pentru terţi ( căntare şi bascule,


transport de mărfuri), comferă un plus de utilitate serviciului de bază,producerea vinurilor,
reprezentând un element imortant de diferenţiere în raport cu concurenţii.

Produsele potenţiale: un grad înalt de personalizare a serviciilor şi de individualizarea al firmei


îl constituie producerea lichiorului natural „Farmec”.

Este necesar de a evidenţia înca o licoare de la ”Cricova’’ şi anume lichiorul natural


„Farmec”, care este un prototip în felu său. Tehnologia sa este unicală, petalele de roză sunt fermentate
în vinul de masă „Traminer” în aroma căruia sunt evidenţiate nuanţele fine ale reginei florilor. Bogaţia
aromei în aşa fel se dublează, iar mai apoi se scoate în evidenţă prin adăugarea esenţei de garoafe.
Absolut naturală licoarea dată are o aromă îmbătătoare prin rafineţea sa. Nici în aroma şi nici în gust nu
este nici cea mai mică adiere de vulgaritate a alcoolului. Veţi rămâne cuceriţi de forţa dătătoare de viaţă
a băuturi, de aroma fină şi gustul îmbătător, pentru ca însăşi natura vă dăruieşte o părticică din sufletul
său. Prin aceasta licoare vinificatorii de la întreprindere au reuşit să obţină o combinaţie rară
surprinzător de armonioasă a calitaţii gustative şi aromatice a lichiorului.

Principalul imbold în economia ”Cricova’’ din momentul expluatării şi dării în expluatare a


liniei de îmbuteliere italină constituie producţia şi comercializarea produselor vinicole şi a altor băuturi
alcoolice ca ţuica , brendi ş.a.
4.2.Definirea produselor parţiale;

Ambalarea produselor ”Cricova’’

Studiind produsele ”Cricova’’ nu putem omite aşa


factor ca ambalajul produselor vinicole (în ce este
îmbuteliat, volumul ambalajului, aspectul acestuia).

”Cricova’’ utilizează etichete produse pe baza


unei hârtii metalice de o calitate înaltă fabricate după o
tehnologie poligrafică modernă, utilizând cele mai
modernizate imagini de tipizare. Designul şi forma
etichetelor se face pe baza unor tradiţii istorice ai ţării pe
piaţa care se comecializează produsul . Ambalajele,sticlele, în ea mai mare parte sunt cumpărate de la
cea mai mare întreprindere producătoare de sticlă din Moldova – GCC(Glass Container Company). Ea
se remarcă prin calitatea sa înaltă, originalitatea designului şi unui larg spectru de diferite figuri din
sticlă.

Cea mai solicitată şi uşor recunoscută rămâne forma de sticlă clasică de 0,70l. Aceasta este
practică, uşor de aplicat şi totodată deţine un aspect exterior plăcut. Accentuarea unei atenţii deosebite i
se acordă în prezent sticlei de 0,50l. O explicaţie a acestui fapt îl poate constitui accentuarea tendinţelor
consumatorilor spre nou, interesant, sortiment diversificat.

”Cricova’’ la ora actuală duce tratative cu GCC pentru fabricarea a două tipuri noi de sticle
împreună cu unul din cei mai puternici parteneri de afaceri din Rusia – compania „Avions” . Lansarea
acestui tip de sticlă se urmăreşte în septembrie 2007.

4.3.Determinarea gradului de standardizare;

Întreprinderea vinicolă şi-a propus ca obiectiv major ca produsele fabricate în cadrul


”Cricova’’ să corespundă tuturor cerinţelor de calitate . Putem menţiona că produsele societăţii
vinicole sunt urmărite pe parcursul procesului tehnologic pentru a corespunde standardelor
internaţionale .
Ambalarea : prin acesta sunt personalizate serviciile de comercializare în cardul firmei
”Cricova’’.Majoritatea specialiştilor tratează ambalarea ca fiind un element al strategiei de produs.

Ambalarea include activităţile de proiectare şi producere a recipientului sau învelitorii unui


produs. Ambalajul îndeplineşte o funcţie vitală pentru majoritatea produselor. El protejează bunurile,
ajută la menţinerea , de exemplu, a produselor alimentare proaspete şi curate şi este deseori necesar
pentru marcare şi informarea cumpărătorilor.

Din funcţia principală a ambalajului este aceea de a cuprinde şi proteja produsul, în ultimul
timp, mulţi factori au făcut din ambalare un instrument de marketing. Dezvoltarea sistemului de
autoservire face ca ambalajele să îndeplinească mai multe roluri – de la trezirea interesului
consumatorului, la descrierea produsului şi vânzarea propriu-zisă. Îmbunătăţirea situaţiei materiale a
consumatorilor duce la concluzia că aceştia sunt dispuşi să plătească ceva mai mult pentru comoditatea,
aspectul, siguranţa şi prestigiul unui ambalaj mai bun. O ambalare reuşită determină recunoaşterea
automată de către consumator a companiei sau a mărcii.

Ambalarea originală poate oferi companiei un avantaj asupra concurenţilor săi. În schimb,
ambalajele prost alese pot cauza dureri de cap clienţilor şi vor dăuna vânzărilor companiei. În ultimul
timp siguranţa produsului a devenit de asemenea o funcţie foarte importantă a ambalajului.

Cererea unui ambalaj bun pentru un produs nou necesită mai multe operaţiuni. Prima este
stabilirea conceptului de ambalaj. Acestea desemnează ce ar trebui să fie sau să facă ambalajul pentru
produs. Principala funcţie a ambalajului unde trebuie să fie aceea de a proteja produsul, de a introduce
o metodă nouă de reciclare, de a comunica anumite calităţi ale produsului, etc. Trebuie luate apoi
decizii referitoare la designul ambalajului, decizii care să acopere elementele specifice ale acestuia,
cum ar fi: mărimea, forma, materialele, culoarea, textul şi marcarea. Toate aceste elemente trebuie să
susţină poziţia produsului şi strategia de marketing. Ambalarea trebuie să fie în concordanţă cu
reclama, preţul şi distribuţia.

Etichetele pot varia de la simple hârtii ataşate produselor până la desene complexe care sunt
parte a ambalajului. Etichetele îndeplinesc mai multe funcţii: în primul rând, ele ajută la identificarea
produsului sau mărcii. Eticheta poate de asemenea clasifica sau descrie produsul sau unele lucruri
referitoare la acesta – cine la produs, unde, conţinutul, modul de utilizare, etc. În final eticheta poate
îndeplineşte şi rol de promovare cu ajutorul unor desene atractive în cadrul ”Cricova’’.
4.4.Rolul personalului în activitatea firmei;

La “Cricova” cuvântul „imposibil” nu există


Aici sint angajate peste 5000 de persoane, o buna parte din acestea constituind-o tinerii.
Conducerea intreprinderii pune accentul pe valorificarea adecvata a potentialului uman in consonanta
cu posibilitatile tehnologice moderne. Dl Panus isi aduce aminte de faptul cum Napoleon, venind la
conducerea Frantei, a ordonat excluderea din uz a cuvintului ”imposibil”. Acesta este principiul de care
se conduc si angajatii intreprinderii conduse de dl Ion Guţu. In opinia dumnealui, vârsta medie a
specialistilor de la intreprindere trebuie sa fie de 26 de ani. Un specialist necesită, mai intâi de toate,
solutionarea tuturor problemelor materiale. Salariul mediu al unui angajat este de peste trei mii de lei
moldovenesti. Fiecare lucrător primeşte salariu potrivit muncii depuse, astfel încât salariile angajatilor
de rând diferă foarte mult. Consiliul economic al intreprinderii analizează cu regularitate rezultatele
economice ale intreprinderii, iar fiecare angajat îşi ridică salariul in mod strict particular.
4.5.Rolul clientului în activitatea firmei;
Includerea clientului în politica de produs are la bază rolul său în prestarea serviciilor, rol
evidenţiat de participarea la realizarea acestora care poate fi orientată în direcţia atingerii obiectivelor
politicii de produs. Modalităţile atragerii şi utilizării clienţilor în realizarea prestaţiei împreună cu
obiectivele urmărite definesc politica firmei în acest domeniu. Participarea clientului la realizarea
prestaţiei asigură în numeroase cazuri o calitate mai ridicată a serviciilor, valoare şi satisfacţie mare.
Pentru ”Cricova’’ clientul este o resursă productivă , are contirbuţie proprie la creearea
calităţii, valorii şi satisfacţiei şi totodată apare în calitate de concurent pentru firmă.

5. Politica de preţ a firmei;

Politica de preţ în marketingul aplicat de ”Cricova’’ urmăreşte realizarea unei competitivităţi


ridicate cît şi consolidarea poziţiei pe piaţă şi sporirea prin cucerirea de noi debuşe, astfel încât să se
acopere cheltuielile de producţie, să se asigure un beneficiu corespunzător şi cît mai mare,
recuperându-se investiţiile făcute în producţie.

5.1. Evaluarea costurilor, preţul în raport cu concurenţa

Segmentele privatizate ale industriei viti-vinicole continuă să fie dominate de companiile mari
de distribuire, multe dintre el având capital rusesc sau fiind iniţial filiale comerciale ale întreprinderilor
moldoveneşti, care au fost create în Rusia pentru a promova diversele mărci, însă ulterior s-au stabilit
pe cont propriu. Dat fiind că puţine întreprinderi independente activează pe cont propriu (se estimează
că companiile mari de distribuire controlează circa 80 la sută din piaţă) şi dată fiind dependenţa
continuă de piaţa Rusiei, este posibil de a considera un vin roşu îmbuteliat de calitate joasă spre medie
drept produs reprezentativ, pe baza căruia se poate face o evaluare a structurii cheltuielilor suportate în
prezent de majoritatea întreprinderilor viti-vinicole din Moldova.

Cifrele indicate în tabelul următor reprezintă costuri estimate bazate pe consultările cu câteva
întreprinderi viti-vinicole în decursul studiului şi oferă un ghid al magnitudinii relative a cheltuielilor
efectuate la producerea vinului în Moldova. Spre deosebire de alte ţări concurente din CSI, producătorii
din Moldova au o preferinţă puternică pentru importul plutei şi al unor materiale de ambalare din
Europa de vest, fapt ce nu este generat de reglementările pieţei interne sau externe.

Tabel 3 : Structura costurilor directe în Moldova pentru producerea unui vin roşu îmbuteliat
de calitate joasă spre medie (preţuri în dolari SUA)
Contribuţii Contribuţii Procentul
importate locale
Procurarea strugurilor 0,95 70%
şi transportarea la
întreprindere
Prelucrarea 0,14 10%
(fermentarea şi
filtrarea)

Sticla 0,08 6%

Pluta 0,04 3%

Etichetele şi 0,08 6%
ambalajul
Costul certificârii 0,02 1%

Transportarea la 0,05 4%
frontieră
Subtotal (FOB) 0,12 1,24

Ca procent din preţul 8,8% 91,2%


FOB total

Costurile directe indicative pentru producătorii din Moldova sunt similare celor raportate in ţările
concurente din CSI / ECE, aşa ca România şi Georgia, costul strugurilor constituind costul major al
producţiei, pe când costul plutei şi produselor de ambalare sunt mai mari în Moldova decât în majoritatea
ţărilor ECE, dat fiind că istoric producătorii au avut o preferinţă pentru pluta şi etichetele importate. Pentru
multe dintre întreprinderile Europene, costul producerii strugurilor este raportat a fi mai mic, estimat la
aproximativ 50-55% în Germania, o mare parte din care este preluată de costul mai înalt al muncii. Alte
costuri cuprind o proporţie similară celei pe care o denotă producătorii din Moldova, deşi cheltuielile de
certificare şi transportare sunt mai mici, iar impozitele şi deprecierea clădirilor şi a echipamentului sunt
incluse în bilanţurile lor, însă autorii nu au reuşit să obţină estimările acestor costuri.

5.2. Strategii de preţuri

Politica de preţ ”Cricova’’urmăreşte obţinerea unor cheltuieli de


producţie mici şi a unui preţ de vânzare scăzut . În deciziile pe care le adoptă
societatea, clientul ocupă un rol foarte important, astfel încât ea caută să satisfacă
într-un grad cît mai mare cerinţele consumatorilor, oferind produse de calitate la
un preţ cît mai avantajos . Astfel, societatea şi-a dezvoltat o piaţă proprie,
adresându-se unui segment de piaţă destul de însemnat şi anume populaţia cu
venituri medii. Produsele ”Cricova’’se diferenţiază de cele ale concurenţilor prin preţurile mai mici
practicate de aceasta. Tipul de strategie faţă de concurenţă este strategia de aliniere a preţurilor la
aceasta(în anumite perioade) , sau de menţinere a acestora sub preţul concurenţei funcţie de orientarea
după costuri. De asemenea firma mai foloseşte şi strategia preţurilor combinate, oferind în acelaşi timp
un preţ global , cât şi un preţ individualizat. O astfel de strategie are o eficienţă mai ridicată atunci
când preţul forfetar este mai scăzut decât cel obţinut prin însumarea preţurilor componente luate
separat.

6. Politica de distribuţie a firmei „Cricova”;


6.1. Tipuri de canale de distribuţie

Tipuri de canale de distributie folosite de ”Cricova’ sunt directe: producator – consumator


final unde ”Cricova’ îşi livrează singură produsele,iar actul de vânzare-cumpărare realizându-se
adesea concomitent cu producerea şi consumarea lor, indirect: producator – intermediar –
consumator fiind un tip de canal indirect scurt unde intreprinderea exportă o parte din produse în
ţările din Europa şi Rusia, prin intermediul unor firme de export „Transervice-M” şi „Continent” ,
marfa vânzându-se în comision sau direct la beneficiari. ”Cricova’ exportă produsele sale în cea mai
mare parte Rusiei. Firma mai foloseste si tipul de canal indirect mediu: producator – intermediar
(grosist ) – intermediar (detailist)- consumator final in care sunt inclusi intermediarii - acestea pentru
”Cricova’ joacă un rol însemnat în ceea ce priveste disributia produselor vinicole. Aici sunt cuprinşi
comercianţi de en-gross şi en-datail, dar şi alte categorii de intermediari ai actului comercial, societăţi
de transport, de asigurări sau agenţii de publicitate. Implicarea lor intervine în fazele distribuţiei ( în
comerţul cu ridicata sau în cel cu amănuntul ) si în diferite fluxuri ale acestui proces ( în fluxul de
negocieri, în transferul titlurilor de proprietate, în mişcarea fizică a mărfurilor ).

6.2. Strategii de distributie.


Strategii de distributie utilizate de ”Cricova’’

După rolul pe care îl joacă pe piaţa ţintă , firmele se pot împărţi în următoarele categorii : lideri,
şalangeri, urmăritori şi firme mici. Acest lucru este exemplificat în figura următoare .

Tabelul 4.

40 % 30 % 20 % 10 %

Lider Şalanger Urmăritori Firme mici

Sursa : Kotler Philip , Managementul Marketingului

După cum rezultă din figura de mai sus 40 % din piaţă se află în „mâinile” liderului, respectiv
ale firmei cu cea mai mare cotă de piaţă . Alte 30 % sunt deţinute de şalanger, adică la o firmă care
aspiră la locul întâi şi care luptă pentru îmbunătăţirea cotei de piaţă. Alte 20 % sunt deţinute de un
urmăritor, respectiv de un alt concurent care este dispus să-şi menţină cota de piaţă fără să provoace
probleme. Ultimele 10 % aparţin firmelor mici, care deservesc acele segmente mai mici ale pieţei
numite nişe de piaţă şi care nu sunt deservite de firmele mari.

Pe plan regional ”Cricova’’. ocupă poziţia de şalanger pe piaţa produselor vinicole.


Obiectivul primordial la ”Cricova’’. îl constituie creşterea cotei de piaţă, considerând că aceasta va
duce automat la creşterea rentabilităţii.

Alegerea unei strategii de distribuţie ”Cricova’’a facut-o în funcţie de un anumit număr de


factori proprii întreprinderii şi mediului său de activitate:

• Natura întreprinderii, mijloacele sale fiananciare, comerciale, tehnice, umane. În acest caz
”Cricova’’dispune de mijloace logistice proprii ceea ce îi permite alegerea intermediarilor pentru care
pretinde o politică riguroasă a livrărilor;
• Caracteristici privitoare la comerţ: societatea comercializează produse vinicole;
• Caracteristică referitoare la consumatori : număr , structură, răspândire geografică, pretenţii faţă
de produse, preferinţele pentru anumite căi de distribuţie.

• Caracteristici ce se referă la concurenţă : căi de distribuţie şi organisme de distribuţie folosite


de concurenţi, felul concurenţilor , numărul concurenţilor, răspândirea lor în teritoriu.

În final deciziile strategice în materie de distribuţie sunt legate de mix-ul de marketing definit
de conducerea întreprinderii. Alegerea unui canal de distribuţie este într-o oarecare măsură alegerea
unui anumit preţ, unui anumit tip de condiţionare a produselor, a unei anumite politici de comunicare.
În timp ce firma încearcă să extindă mărimea totală a pieţei , ea trebuie să se apere continuu de
atacurile concurenţilor săi.

În cazul de faţă ”Cricova’’trebuie să supravegheze îndeaproape acţiunile de promovare,


canalele de distribuţie ale concurenţilor săi.

Strategiile de distributie ”Cricova’’ vizează:

 In functie de dimensiunile procesului de distributie – intreprinderea foloseste atat o strategie


directa cat si una clasica, deorece utilizeaza un canal direct si lung de distributie.
 In functie de tipul de logistica utilizat de firma – intreprinderea pune in aplicare stategia
completa adica impune existenta tuturor componentelor ale logisticii, ”Cricova’’dispune de mijloace
logistice proprii,ceea ce-i permite alegerea intermediarilor, aplicand o politica riguroasa in ceea ce
privesc livrarile de produse viniole.
 In functie de gradul de control din partea producatorului – firma aplica strategia controlului
partial.
 In functie de amploarea distributiei – intreprinderea isi alege singur distribuitorii, strategia
selectiva.
 In functie de gradul de participare o producatorului la distributie - ”Cricova’’ foloseste
strategia atat cea moderna, unde producatorul indeplineste si functia de distribuitor dar si strategia
traditionala unde firma foloseste distribuitori.

”Cricova’’ încearca sa sporeasca volumul vanzarilor prin diversificarea ofertei de produse


vinicole, utilizand toate canalele de distributie care pot fi aplicate, aceasta constituie strategia clasica a
diversificarii.

De asemenea, ”Cricova’ vizeaza ca strategia de disrtibutie să se facă într-un mod continuu, şi


încercarea de a intra în reţeaua marilor magazine specializate în vânzarea produselor vinicole.

7. Politica de promovare;

Eforturile de markenting ale întreprinderii ”Cricova’’ nu se


limitează la urmărirea producerii bunurilor solicitate de consumator, la
distribuirea acestora şi la stabilirea unei politici de preţ adecvate. Ele
implică, în aceeaşi măsură o permanentă şi complexă informare a
cumpărătorilor potenţiali precum şi acţiunea de sprijinire şi influenţare a
procesului de vânzare. Aceste activităţi, observaţii şi mijloace de desfăşurare specifice şi extrem de
variate, formează conţinutul politicii promoţionale, componentă a mixului firmei ”Cricova’’ .

In cadrul ”Cricova’’ principalele obiective ale promovării se referă la următoarele :

• sporirea vânzărilor de produse vinicole;


• menţinerea sau creşterea pe piaţă a firmei ;
• crearea sau ameliorarea imaginii unei mărci si a cunoaşterii sau a recunoaşterii acesteia , în
vederea creşterii indecelui de acceptabilitate de către consumatori ,
• crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări;
• educarea şi informarea pieţelor pin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor privind consumul şi
utilizarea mai eficientă a produsului , precum şi locul şi modul în care pot fi cumpărate unele
produse .
• crearea unei diferenţieri a produsului prin ambalajul utilizat .
Se apreciază faptul că pe lângă obiectivul principal al promovării (de a atrage cumpărători
potenţiali pentru a creşte volumul vânzărilor ) există şi alte trei tipuri de obiective secundare:

Tabelul 5.

Obiective

Strategice Specifice

• să urmărească numărul de • să accelereze vânzarea unui produs care


consumatori aduce profit
• să dezvolte cantitatea cumpărată de • să mărească indicele de rotaţie a unui
către consumator produs expus pe raftul de vânzare
• să reînnoiască interesul clientului • să diminueze un suprastoc
• să mărească cifra de afaceri pentru a • să reglementeze un produs secundar
se conforma planului de marketing • să contraatace un nou concurent

• să atingă obiectivele planului de • să relanseze un produs care stagnează


vânzare

Circumstanţele

• să profite de un eveniment anual (Crăciunul . Revelion);


• să utilizeze o ocazie (aniversarea , deschiderea unui magazin);

• să sprijine o companie de publicitate.

In ceea ce priveste continutul activitatii promoţionale conceptele moderne arată că promovarea


vânzărilor este un demers care asociază un ansamblu de tehnici şi mijloace de comunicare în mijlocare
în cadrul unui plan de acţiune comercială a firmei pentru a determina la ţintele vizate creare sau
schimbarea unui comportament de consum pe termen scurt sau lung .
Principalele mijloace şi tehnici de comunicare utilizate în politica promoţională sunt grupate în :
Publicitatea cuprinde totalitatea acţiunilor prin care firma ”Cricova’’ transmite mesaje
promoţionale (orale sau vizuale) publicului selecţionat , în scopul informării acestuia în legătură cu
activitatea , cu produsele vinicole şi serviciile lor pentru a-l influenţa şi al convinge să cumpere
anumite produse şi servicii sau pentru a adopta o atitudine pozitivă faţă de unele idei , persoane , firme,
mărci etc. , care sunt reprezentate în mod atractiv .

În condiţiile economiei de piaţă , a concurenţei crescânde , publicitatea a devenit un simbol al


prosperităţii in cadrul intreprinderii ”Cricova’’.
Se poate afirma că există anumite relaţii între consumatorii potenţiali ai intreprinderii şi
mesajul promoţional , cum ar fi :

 Mesajele publicitare care plac mai mult sunt percepute şi reţinute mai uşor;
 Personalitatea mărcii influenţează atracţia mesajului publicitar ;
 Dacă mesajul publicitar este plăcut , este mai uşor de memorat ;
 Afecţiunea poate trece de la mesajul publicitar la produsul de marcă ;
 Când ceva este plăcut, determină un răspuns de mulţumire .

Publicitatea poate fi considerată ca un instrument strategic şi drept un mijloc tactic , având


efecte directe asupra stimulării cererii de consum pentru bunurile vinicole şi servicii. Publicitatea
implică o relaţie comercială , prin care firma plăteşte pentru prezentarea unui mesaj promoţional
transmis prin radio, TV, presă sau alte mijloace de comunicaţie folosite. Esenţa publicităţii este deci
„să oferi produsul oportun, clientului oportun, cu argumentul oportun” afirma dl Ion Guţu, actualul
director la ”Cricova’’.

In cardul ”Carahasani-Vin’’ obiectivele publicităţii sunt de :

• atragerea atenţiei asupra introducerii unui nou produs sau a pătrunderii pe noi pieţe ;
• cucerirea unor noi clienţi şi moi pieţe geografice ;
• dezvoltarea unei imagini pentru marca unui produs;
• crearea unui interes continuu pentru produs şi firmă în rândul consumatorilor şa unele produse ;
• determinarea creşterii cantităţilor cumpărate de către clienţi ;
• orientarea clienţilor către magazinele în care pot găsi produsul respectiv ;
• combaterea unor idei care prejudiciază produsul sau imaginea firmei;
• instruirea şi educarea consumatorilor , descurajarea unor consumuri etc.

Relatii publice

Activitatea promoţională modernă, relaţiile publice definesc stabilirea de către firma


”Cricova’’ a unor legături constructive cu furnizorii, distribuitorii, clienţii, angajaţii proprii etc., şi
cultivarea sistematică şi consecventă a unor contacte directe cu diferite categorii de public, cu persoane
influente din conducerea altor firme din ţară şi din străinătate, cu mass-media, cu comunitatea
locală,reprezentanţi ai puterii publice, lideri de opinie etc., în scopul obţinerii sprijinului acestora.

Relaţiile publice sînt destinate să creeze cele mai potrivite medii pentru succes atât în
interiorul, cît şi în exteriorul firmei.
1. Relaţiile publice pe plan intern , se adresează tuturor categoriilor de personal angajat în
activitatea proprie a inttreprinderii şi urmăresc crearea unui climat favorabil de muncă, a unei
colaborări permanente între lucrători , între acestea şi conducere , pentru că echilibru intern şi buna
funcţionare a firmei determină imaginea sa în exterior . În acelaş timp conducerea firmei poate
cunoaşte opiniile şi sugestiile propriilor salariaţi, a căror valorificare conduce la perfecţionarea
activităţii sale .
2. Relaţiile publice pe plan extern, se adresează numeroaselor categorii de public spre care firma
îşi îndreaptă oferta şi faţă de care trebuie să-şi particularizeze mijloacele şi instrumentele de acţiune
, potrivit specificului şi relaţiilor specifice ale acestora . Pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii
publice , firma are la dispoziţie un întreg ansamblu de tehnici şi instrumente de acţiune .

Aceste instrumente sunt reprezentate de ştiri, discursuri, conferinţe de presă, vizite de informare
, inaugurări oficiale, prezentări multi-media şi manifestări cu invitaţii de marcă , materiale scrise
(rapoarte anuale, sigle , broşuri, cărţi de vizită, uniforme, etc.) activităţi de interes social , sponsorizări
ş.a .

Tehnicile de comunicare folosite în relaţiile publice in cadrul ”Cricova’’ se grupeaza în trei


categorii :

 tehnici de primire ;
 tehnici realizate în relaţiile cu mass-media;
 tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale .

Tehnicile de primire vizează măsurile organizatorice privind desfăşurarea unor manifestaţii


interne şi internaţionale, care au ca obiectiv final stabilirea unor contracte între reprezentanţii firmelor ,
cu specialiştii din societatea de producţie , distribuţie, comercializare şi mass-media.

Tehnicile realizate în relaţiile cu mass-media urmăresc realizarea unui climat favorabil între
firmă şi diferite categorii ale publicului , influenţarea consumatorilor potenţiali faţă de oferta firmei ,
promovarea imaginii şi a prestigiului firmei pe piaţă.

Tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale – aceste evenimente pot avea caracter
natural , cele precum aniversarea zilei de înfiinţare a firmei , inaugurarea deschiderii unor magazine noi
sau pot fi create de firmă – cele ca semnarea publică a unor contracte externe de import-export cît şi
personalul firmei şi marele public.
Indiferent de mijloacele folosite, ”Cricova’’ in cadrul activitatii de relaţii publice coreleaza cu
celelalte variabile promoţionale .

Promovarea vânzărilor şi reclama

Un instrument de comunicare tot mai des utilizat de ”Cricova’’ este promovarea vinzarilor.
Promovarea vânzărilor consta in acordarea de stimulente pe termen scurt, in plus fata de avantajele
oferite de produsul sau serviciul respectiv , cu scopul de a încuraja achiziţionarea sau vânzarea
acestuia. Daca publicitatea oferă motivele necesare cumpărării unui produs sau serviciu, promovarea
vânzărilor le oferă pe cele care stau la baza vânzării imediate a acestui. Ea caută sa-l convingă pe
consumator sa cumpere acum. Destinatarii acestor acţiuni pot fi grupaţi pe cele trei verigi ale canalului
de distribuţie : consumatorii, comercianţii sau detailiştii si forţa de vânzare a firmei.

Promovarea arientată spre consumator cuprinde reduceri de preturi , cupoane, premii ,


concursuri si altele.

Promovarea comerciala include o mare varietate de mijloace , de la rabaturi speciale , gratuităţi


si premii de fidelitate până la instruire .

Promovarea orientata spre forţa de vânzare cuprinde prime , comisioane, cadouri si


concursuri, in ceea ce priveste promovarea vanzarilor in cadrul ”Cricova’’.

”Cricova’’ apelează la promovarea vânzărilor cu scopul de a atrage noi consumatori care sa


încerce produsele, de a-i răsplăti pe clienţii fideli si de a creste rata de achiziţie pentru utilizatorii
ocazionali, si nu in ultimul rand cresterea profitului.

Promovarea produselor în cadrul ”Cricova’’

”Cricova’’ este o companie vinificatoare cu tradiţii mari şi bogate care are ca scop
promovarea vinului moldovenesc pe pieţele străine. Politica şi acţiunile de publicitate pe pieţele străine
sunt duse împreună cu importatorii principali a producţiei ”Cricova’’ . Aceste acţiuni sunt
determinate de regiunea în care sunt realizate aceste produse. În momentul de faţă , în regiunea
moscovită are loc o companie amplă de publicitate a producţiei ”Cricova’’. Aceasta are loc prin
intermediul canalelor mass-media şi anume: publicitate la radio, ziare , publicaţii periodice despre
producătorii de vinuri, panouri de publicitate preponderent în locurile vizitate de un număr mare de
oameni, ca exemplu, în regiunea metroului şi centrul Moscovei. În regiunea Sanct Petersburg acţiunile
de publicitate sunt regionalizate preponderent în centrele de comerţ de tip supermarket, ca de exemplu
poate fi numit “Petiorocica”. Nu pe ultimul loc societatea poziţionează participarea la expoziţii,
numărul cărora poate impresiona pe oricine. Unele din ele sunt:

• “VINMOLDOVA” -1997
• “VINMOLDOVA” -1998
• “VINMOLDOVA” -1999
• “VINMOLDOVA” -2000
• “VINMOLDOVA” -2001
• “VINMOLDOVA” -2002
• “VINMOLDOVA” -2003
• “BELAGRO” -2002
• “BREST. COMUNITATEA” -2003
• “SĂRBĂTOAREA VINULUI” -2002
• “SĂRBĂTOAREA VINULUI” -2003

• “BREST. COMUNITATEA” -2004

Putem spune cu certitudine că expoziţiile este cea mai bună publicitate pentru promovarea unui
produs încât potenţialii cumpărători au posibilitatea de a evalua produsul dat chiar la faţa locului, atât
calităţile gustative cât şi cele calitative. În urma cercetărilor s-a observat că cu participarea activă la
expoziţii se capătă o creştere a cererii produselor ”Cricova’’ cu 8-10%. La fel cumpărătorii pot face
cunoştinţă cu asortimentul şi informaţia despre producţia fabricată de ”Cricova’’ pe site-ul oficial al

interprinderii http://www.cricova.md

Un eveniment de o mare importanţă în promovarea produselor vinicole pe piaţa autohtonă şi


cea internaţională este organizarea în fiece an a expoziţiei internaţionale specializate “ExpoVin
Moldova”, care întruneşte an de an producători, consumatori, comercianţi şi specialişti în domeniul
vinificaţiei. Trebuie de menţionat faptul că această expoziţie specializată este unul dintre evenimentele
cele mai semnificative in agenda ramurii vinicole din Moldova, contribuind mult la formarea imaginii
şi promovarea produselor vinicole autohtone.

7.2. Strategii şi instrumente de promovare utilizate de ”Cricova’’

Includerea politicii promoţionale în politica de marketing este determinată de rolul, uneori cel
mai important, pe care acţiunile de natură promoţională îl au în finalizarea rezultatelor activităţii
economice, ca şi prin eforturile (adesea substanţiale) de marketing pe care le antrenează. De altfel,
promovarea este considerată a fi cea mai costisitoare componentă a politicii de marketing. Activitatea
promoţională cunoaşte, în perioada actuală, o mare varietate sub aspectul conţinutului, rolului, formei
de realizare.

Activităţile promoţionale utilizate de ”Cricova’’


Tabelul 6.
Mijloacele de reclamă Agenţii şi firme profilate pe producţia
de reclamă
Reclama Radio • Compania MoldReclamare
• Casa”Lumea deschisă”
• Radio „Contact „
• Radio „Europa FM”
• Radio „ Polidisc”

• Radio Nova”
Reclama TV • GREY
• TV „ Telecom”
• „Teleradio săptămânal”
• „Diver Studio”
• ORT Moldova

• PRO TV Chişinău
Reclamă în presă Ziare :„Flux” , „Săptămânal”,”Makler”

„Antena” , „Moldova suverană”,


„Capitala”

1. Reviste : „Produse şi preţuri”, „Sevicii


şi preţuri”

Panouri şi placarde o VaroInform S.A.

o Neorama S.A.
Tipărituri • Agenţia Pagini de Aur

• Combinatul poligrafic „Kiss”

Pliantele, instrumentul cel mai des utilizat de societate în activitatea de publicitate ,au fost
realizate de Combinatul poligrafic „Kiss” . Conţinutul lor se referă la :

o Oferta de produse;
o Conţinutul lor.

Aceste pliante au fost realizate în limbile. Româna, rusă şi engleză . Ele au fost distribuite
potenţialilor clienţi care au vizitat firma cât şi a magazinelor proprii de desfacere.
8. Managementul calitatii la cricova

8.1. ISO 9001:2001

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. este o parte integrală a istoriei Moldovei, în beciurile căruia se
găseşte tezaurul vinicol al ţării noastre.

„Cricova” S.A. este o perlă a vinificaţiei moldoveneşti. În renumitele galerii de var, fondate în 1952 (cu
o lungime de peste 60 km), sub tutela sigură a vinificatorilor se păstrează şi se maturizează excelentele
vinuri moldoveneşti. Astăzi „Cricova” este un oraş subteran cu străzi şi bulevarde ce poartă denumiri
de vin - Caberne, Pinot, Feteasca, Aligote etc.

Reprezentînd un complex subteran unical şi fiind titularul Ordinului Republicii, „Cricova” S.A. este o
întreprindere cu un potenţial de producere imens.

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. este unica întreprindere din Republica Moldova care produce
vinuri spumante în conformitate cu metoda clasică franceză - „Methode Champenoise”.

Vinurile de colecţie şi de calitate superioară de Cricova, care sînt mîndria naţională a Moldovei, au
obţinut peste 70 medalii la cele mai prestigioase concursuri şi degustaţii din Bordeaux, Barcelona,
Roma. Combinatul de Vinuri “Cricova” a avut onoarea de a fi invitat şi de fi membru al Clubului
Internaţional a Leaderilor Calităţii, fapt confirmat de premiile anuale în oraşele Barcelona şi Paris.

Despre calitatea producţiei combinatului „Cricova” S.A. vorbesc medaliile de aur, argint şi bronz,
obţinute la cele mai prestigioase expoziţii şi degustări internaţionale.

La 16 noiembrie 2007 Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. i-a fost înmînat certificatul
internaţional ISO 9001:2001, pentru Implementarea Sistemului de Management al Calităţii, de către
compania SGS Moldova, filiala organizaţiei mondiale SGS (Société Générale de Surveillance) cu
sediul la Geneva reprezentând cea mai mare organizaţie în domeniul inspectării, expertizei şi
certificării produselor de export/import.

Compania SGS este recunoscută pe plan internaţional, obţinând 41 acreditări în 40 ţări pentru
efectuarea lucrărilor de certificare ISO 9001:2000 printre care se număra: Elveţia, Germania, Marea
Britanie, Olanda, Franţa, Ungaria, Argentina, Brazilia, Canada, USA, Japonia, China, New Zealand etc.

Implementarea si certificarea unui sistem de management al calităţii, conform cerinţelor standardului


ISO 9001:2001, posedă numeroase beneficii: creşte productivitatea şi eficienţa organizaţiei, reduce
pierderile, îmbunătăţeşte calitatea produselor, creşte satisfacţia clienţilor, permite accesul pe pieţele
internaţionale, unde certificarea ISO 9001 a devenit o necesitate.

Pe parcursul ultimilor ani întreprinderile din Republica Moldova, convingându-se de necesitatea


sporirii competitivităţii producţiei lor pe piaţa externă, au implementat Sistemul de Management al
Calităţii, fiind certificate conform cerinţelor standardului internaţional ISO 9001:2000.

Printre întreprinderile vinicole certificate de compania SGS Moldova, conform standardului


internaţional ISO 9001:2000 pot fi menţionate: „Aroma” S.A., „Mileştii Mici” IM S.A., Combinatul
de Vinuri de Calitate, „Maurt”, „Vinaria Bardar” S.A„ Ever-Vin” SRL, „NIS Struguraş” S.A.,
„Vismos” , „ IM Vinia Trăian” S. A.
Compania SGS acorda consultanţă agenţilor economici în problemele ce ţin de certificarea şi selectarea
sistemului de management al calităţii: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, SQF, GMP, IFS, ISO 14000,
SA 8000, OHSAS 18001, TL 9000 etc. în dependenţă de domeniul de producere, piaţa de desfacere şi
a sistemului de certificare recunoscut pentru o ţară, regiune economică sau globală.

Sistemele pot fi implementate atât la întreprinderile producătoare din orice ramură a economiei, cât şi
la întreprinderile din sfera deservirii – transport, turism, bănci, companii financiare, de asigurare,
reparaţii, organe de administrare publică, instituţii de învăţământ, tehnologii informaţionale,
telecomunicaţii etc.

Calitatea înaltă a producţiei înseamnă clienţi permanenţi, venituri stabile şi activitate prosperă de lungă
durată.

8.2. Sistemul 20 keys

Necesitatea implementarii Sistemului 20 de Chei

Contrar gândirii conventionale, succesul în orice afacere este conditionat de principii


foarte simple. Ce poate astepta o întreprindere care produce mai calitativ, mai repede si
la costuri mai reduse decât concurentii săi?

Bineînteles, succesul.
Care va fi atitudinea angajatului fată de întreprindere când are un loc de lucru
comod, ergonomic, organizat si unde dispune de metode si instrumente care îi fac munca
mai confortabilă si mai productivă? Sigur,va creste nu numai interesul angajatului dar si
devotamentul lui fată de institutia respectivă.
Mai mult: angajatul acestei întreprinderi se va gândi în permanență la îmbunătățirea
performanței individuale. Iar atunci când tot personalul se va organiza în echipe pentru a
analiza problemele și a găsi soluții pentru îmbunătățirea proceselor, pentru a răspândi
practicile și metodele de muncă performante rezultatul va fi evident: îmbunătățirile se
vor realiza la scara întregii întreprinderi. Sistemul 20 de Chei s-a dovedit a fi cel mai
eficient și mai simplu de aplicat sistem administrativ.

Cricova este una din multele întreprinderi din Republica Moldova care ar trebui sa
aiba inspiratia si curajul să implementeze Sistemul 20 de Chei. Rezultatele nu s-ar fi
lăsat mult asteptate: aceste schimbări ar aduce la sporirea vânzărilor, dublarea
productivitătii, îmbunătătirea calitătii, diminuarea pierderilor si a rebuturilor, cresterea
bunăstării colaboratorilor, accesul la pietele externe. Ce întreprindere nu si-ar dori astfel
de performante obtinute în câtiva ani?
De ce Sistemul 20 de Chei la Cricova? Pentru că, prin însăsi filosofia lui, acest concept
presupune dezvoltarea si îmbunătătirea continuă si oferă sanse pentru orice
întreprindere. Dezvoltarea întreprinderii, conform Sistemului 20 de Chei, necesită
investitii minime, lucru extrem de important pentru tara noastră, majoritatea cărora nu
beneficiază de ele.
Obiectivele întreprinderii în implementarea Sistemului 20 de Chei:

• Îmbunătățirea productivității și flexibilității întreprinderii de a se adapta la


schimbările mediului;
• Stimularea și motivarea angajaților de a munci în scopul realizării obiectivelor
propuse;
• Susținerea implementării standardului seriei ISO 9000
• Abilitatea de a satisface cerințele consumatorului;
• Eliminarea diverselor tipuri de pierderi;
• Îmbunătățirea competitivității, profitabilității și dezvoltării stabile a afacerilor;
• Majorarea cotei de piață;
• Obligația de a atinge obiectivele întreprinderii;
• Îmbunătățirea relațiilor;
• Îmbunătățirea mediului de lucru – spațiu de lucru curat și bine organizat;
• Nivel înalt de satisfacție a lucrului;
• Reducerea rebutului.

9 Studiul calitatii produselor “Cricova”

Descrierea produselor
Sortimentul de produse, oferit de Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A. este foarte variat. Vinurile
se împart în mai multe categorii:
 Vinuri spumante clasice "Methode Champenoise";
 Vinuri spumante originale "Methode Charmat";
 Vinuri de colectie "CRICOVA" ;
 Seria exclusiva "CRICOVA Prestige Collection" ;
 Vinuri seci de calitate superioara ;
 Seria originala "Orasul Subteran" ;
 Seria speciala de vinuri ordinare de cupaj;
 Seria speciala "Dantela";
 Seria speciala "Avangard";

Fiecare categorie de vin contin mai multe tipuri de vin.


 Vinuri spumante clasice ("Methode
Champenoise")
1.Vin spumant clasic de colectie exclusiv "CRICOVA Cristal"
Creativitatea si profesionalismul vinificatorilor de la „Cricova” si-au gasit la
maximum expresie in producerea unui vin spumant de colectie exclusiv -
"CRICOVA Cristal". Bautura pretioasa este incorporata intr-o sticla de cristal
manopera, cu un volum de 1L sau 3L, gravata cu aur de 24 carate.
Produsul este oferit in varianta „brut”, „sec” sau „demisec”, in
corespundere cu solicitarea cumparatorului si dispune de un ambalaj individual
stilat, de piele imprimata.
Acest vin inedit, nobil are tot dreptul de a se inscrie in lista „cadourilor
VIP”. In procesul de productie sunt folositi struguri de soiuri europene clasice albe Pinot si
Chardonnay, selecti, de calitate superioara, cultivati pe plantatiile din partea centrala a Moldovei.
Valorile clasice ale metodei de producere Champenoise, realizate in gustul plin si armonios al vinului,
precum si in buchetul sau perfect echilibrat, vor raspunde la cele mai mari asteptari ale amatorilor de
vinuri spumante exclusive. Ambalajul sau remarcabil, pe da alta parte, reprezinta nu doar un scump
suvenir, dar si un remediu excelent de savurare a jocului irepetabil al fasciculelor de lumina in corpul
fin al vinului, fiind strecurate prin muchiile pure de cristal...
Denumirea: Cricova
Componenta: Pinot, Chardonnay
Tip: brut, sec, demisec
Culoarea: galben-pai
Alcool: 10.5-12.5% vol.
Gust: curat, proaspat, armonios
Buchet: pur, saturat, cu nuanta de maturare si floarea soarelui
Temperatura servirii: 12-14 C
Volum: 1L, 3L
Ambalaj: individual

2.Vin spumant clasic de colectie "CRICOVA de Lux"


Spumantul clasic "Cricova de Lux" este o adevarata capodopera a artei vinicole.
Acest vin spumant brut de o noblete distinsa, este rodul celor 50 de ani de
perfectionare a Combinatului “Cricova” in arta spumantului clasic. "Cricova de Lux"
este produs in conformitate cu tehnologia Champenoise, prin fermentare secundara in
sticla, cu maturarea ulterioara cuvee in pozitie orizontala de cel putin 3 ani. Pentru
fabricarea acestui spumant sunt folosite soiuri de struguri europene clasice albe Pinot
Noir si Chardonnay, in exclusivitate de calitate superioara, cultivate pe plantatiile din partea centrala a
Moldovei.
Culoarea limpede, galben-pai a vinului licarestein pocal, fiind intretaiata de numeroase fascicule de
lumina. Buchetulfin, saturat, cu nuante defloarea soarelui,da dovada de maturitate. In mod natural
aceasta se resimte si in gustul pur, proaspatsiechilibratal vinului.
Potentialul pretios al vinului se va realiza pe deplin, daca acesta va fi servit la o temperatura de 12-
14ºС, insotit de gustari reci rafinate, precum sunt, de exemplu,caviarul rosu sau negru. Astfel, gustarea
trebuie neaparat sa corespunda caracterului nobil al bauturii. Experienta unicala, de o tandretea
coplesitoare, ceea ce il face pe acest spumant un adevarat Rege al Gustului.
Denumirea: CRICOVA
Componenta: Pinot Noir, Chardonnay
Tip: brut
Culoarea: galben-pai
Zahar: 7-15 g/dm3
Alcool: 10,5 - 12,5 % vol.
Gust: pur, proaspat, echilibrat
Buchet: pur, saturat, cu nuante de maturare si floarea soarelui
Temperatura servirii: 12-14 0C
Volum: 0,75 L
Ambalaj : se propune ambalaj individual

3.Vin spumant clasic alb "CRICOVA Cuvee Prestige"


Vin spumant exclusiv, alb, brut, clasic, de colectie, produs in conformitate cu
tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, sub controlul si atentia speciala a
maestrilor vinificatori de la „Cricova”, prin fermentare secundara in sticla, cu
maturarea ulterioara "cuvee" in pozitie orizontala de cel putin 3 ani, din struguri
selecti de soiuri europene clasice albe Pinot si Chardonnay, recoltati pe plantatiile din
partea centrala a Moldovei.
Se distinge prin culoarea sa limpede, galben-pai, buchetul floral compus,
perfect echilibrat, cu aroma subtila de floarea-soarelui si gustul proaspat, extractiv, armonios. Se
recomanda de a fi servit la o temperatura de +6°-+8°C, insotit de variate gustari reci: tartine cu caviar
rosu sau negru, brinzeturi delicioase, nuci, salate exotice, fructe si pomusoare proaspete asortate, dar si
cu bucate mai complexe, precum sunt pasta sau risotto cu sosuri cremoase sau din ciuperci.

Acest vin spumant pretios, select, va aduce o atmosfera de noblete si stil ireprosabil pe masa
consumatorilor.
Denumirea vinului: "CRICOVA Cuvee Prestige", alb, brut
Componenta: de soi Pinot si Chardonnay
Tip: Brut
Culoare: Galben-pai, limpede
Buchet: Floral, perfect echilibrat, cu aroma subtila de floarea-soarelui
Gust: Proaspat, extractiv, armonios
Continut de alcool: 12,5% vol.
Continut de zahar: 7-15 g/dm³
Temperatura de servire: +6°-+8°C
Bucate recomandate: Gustari reci, brinzeturi nobile, nuci, fructe si pomusoare proaspete,
pasta italiana, risotto
Volumul sticlei 0,75 l
Ambalaj Cutie de carton 6 locuri

4.Vin spumant clasic rosu "CRICOVA Cuvee Prestige"


Vin spumant exclusiv, rosu, dulce, clasic, de colectie, produs in conformitate cu
tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, sub controlul si atentia speciala a
maestrilor vinificatori de la „Cricova”, prin fermentare secundara in sticla, cu
maturarea ulterioara "cuvee" in pozitie orizontala de cel putin 1 an, din struguri selecti
de soiuri europene clasice rosii Cabernet-Sauvignon si Merlot, recoltati pe plantatiile
din partea de sud a Moldovei.
Se distinge prin culoarea sa somptuoasa, rosie inchisa, buchetul bogat, perfect echilibrat, cu
aroma de violete, coacaza neagra si prune uscate si gustul proaspat, dulce, cu accente expresive de
fructe si pomusoare coapte.
Se recomanda de a fi servit la o temperatura de +10°-+12°С, insotit de variate deserturi dulci:
sarlote, budinci, clatite cu dulceata, mere coapte in aluat, piscot, merengi, checuri, frisca etc.
Acest vin
spumant pretios, select, va aduce o atmosfera de noblete si stil ireprosabil pe masa Dumneavoastra.
Denumirea vinului; "CRICOVA Cuvee Prestige", rosu, dulce
Componenta: de soi Cabernet-Sauvignon si Merlot
Tip: Dulce
Culoare: Rosie inchisa
Buchet: Bogat, echilibrat, cu aroma de violete, coacaza neagra si prune uscate
Gust : Proaspat, dulce, cu accente expresive de fructe si pomusoare coapte
Continut de alcool: 11,5-12,5% vol.
Continut de zahar : 51-80 g/dm³
Temperatura de servire : +10°-+12°С
Bucate recomandate : Deserturi dulci
Volumul sticlei : 0,75 l
Ambalaj : Cutie de carton 6 locuri

5.Vin spumant clasic de colectie "CRICOVA" brut


Vinul spumant clasic de colectie «CRICOVA» brut este produs in
conformitate cu tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, prin
fermentare secundara in sticla, cu maturarea ulterioara "cuvee" in
pozitie orizontala de cel putin 3 ani. Pentru fabricarea acestui spumant
sunt folositi struguri selecti de soiuri europene clasice albe Pinot si Chardonnay, cultivati pe
plantatiile din partea centrala a Moldovei.
Culoarea limpede, galben-pai a vinului si buchetul perfect echilibrat, cu aroma fina de floarea-
soarelui anticipa gustul sau pur si proaspat.
Acest vin eminent isi va realiza pe deplin potentialul pretios, daca va fi servit la o temperatura
de circa 6-8ºС, insotit de variate gustari reci, ca de exemplu tartine cu caviar, branzeturi nobile,
salate, fructe si pomusoare proaspete etc.
Vinurile spumante de la «CRICOVA» intotdeauna Va ajuta sa celebrati cele mai frumoase clipe
ale vietii Dumneavoastra in pline culori.
Denumirea: CRICOVA
Componenta: Pinot, Chardonnay
Tip: brut
Culoarea: galben-pai
Zahar: 7-15 g/dm3
Alcool: 10.5-12.5% vol.
Gust: proaspat, pur
Buchet: proaspat, pur, cu nuante subtile de floarea soarelui
Temperatura servirii: 6-8°C
Volum: 0.75L
Ambalaj: cutie din carton 6 locuri

6.Vin spumant clasic de colectie "CRICOVA" demisec


Vinul spumant clasic de colectie «CRICOVA» demisec este produs in conformitate
cu tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, prin fermentare secundara in
sticla, cu maturarea ulterioara "cuvee" in pozitie orizontala de cel putin 3 ani. Pentru
fabricarea acestui spumant sunt folositi struguri selecti de soiuri europene clasice albe
Pinot si Chardonnay, cultivate pe plantatiile din partea centrala a Moldovei.
Culoarea limpede, galben-pai a vinului si buchetul bine echilibrat, cu aroma fina
de floarea-soarelui anticipa gustul sau plin si proaspat.
Acest vin spumant eminent isi va realiza pe deplin potentialul pretios daca va fi servit la o
temperatura de 6-8ºС, insotit de variate gustari, bucate din carne de pui si vinat marunt, legume etc.
Vinurile spumante de la «CRICOVA» intotdeauna Va ajuta sa celebrati cele mai frumoase clipe ale
vietii Dumneavoastra in pline culori.
Denumirea: CRICOVA
Componenta: Pinot, Chardonnay
Tip: demisec
Culoarea: galben-pai
Zahar: 34- 40 g/dm3
Alcool: 10.5-12.5% vol.
Gust: armonios
Buchet: cu nuante predominante de floarea-soarelui
Temperatura servirii: 6-8°C
Volum: 0.75L, 3L, 6L
Ambalaj: individual

7.Vin spumant clasic "CRICOVA" rosu


Vinul spumant clasic rosu dulce «CRICOVA» este produs in conformitate cu
tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, prin fermentare secundara in
sticla, cu maturarea ulterioara "cuvee" in pozitie orizontala de cel putin 1 an. Pentru
fabricarea acestui spumant original sunt folositi struguri selecti de soiuri europene
clasice Cabernet-Sauvignon, Merlot si Pinot Franc, recoltati pe plantatiile din
regiunea de sud a Moldovei.
Vinul se distinge prin culoarea sa adinca, rubinie inchisa, precum si prin buchetul sau rotund,
perfect echilibrat, cu arome intense de coacaza neagra, simbure de visina si prune, armonios completate
de gustul sau proaspat, dulce, bogat in nuante de fructe si pomusoare coapte.
Se recomanda de a fi servit la o temperatura de circa +10-+12°С, insotit de variate deserturi
dulci: sarlote, budinci, clatite cu dulceata, mere coapte in aluat, piscot, merengi, checuri, frisca etc.
Acest produs original de la «CRICOVA» va fi o surpriza placuta chiar si pentru cel mai
experimentat amator al vinurilor spumante.
Denumirea: CRICOVA
Componenta: Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot Franc
Tip: dulce
Culoarea: rubiniu inchis
Zahar: 51- 80 g/dm3
Alcool: 10.5-12.5% vol.
Gust: fin, catifelat
Buchet: aroma din simbure de visina si coacaza
Temperatura servirii: 10-12°C
Volum: 0,75 L
Ambalaj: cutie din carton 6 locuri

8.Vin spumant clasic original "Moldova"


Vinul spumant clasic demisec «Moldova» este produs in conformitate cu
tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, prin fermentare secundara
in sticla, cu maturarea ulterioara "cuvee" in pozitie orizontala de cel putin 2
ani. Pentru fabricarea acestui spumant sunt folositi struguri selecti de soiuri
europene clasice albe Pinot si Chardonnay, cultivate pe plantatiile din partea
centrala a Moldovei.
Culoarea limpede, galben-pai a vinului si buchetul bine echilibrat, cu arome florale suave,
anticipa gustul sau plin si armonios, cu nuante fine de maturitate, care graviteaza delicat in jurul
prospetimii sale distinctive.
Acest vin spumant original isi va manifesta pe deplin calitatile delicate daca va fi servit la o
temperatura de circa 6-8ºС, insotit de variate gustari, bucate din carne de pui si vinat marunt,
legume etc.
Vinurile spumante "CRICOVA" intotdeauna Va ajuta sa celebrati cele mai frumoase clipe ale
vietii Dumneavoastra in pline culori.
Denumirea: Moldova
Virsta: nu mai putin de 2 ani
Componenta: Pinot, Chardonnay
Tip: demisec
Culoarea: galben-pai
Zahar: 34- 50 g/dm3
Alcool: 10.5-12.5% vol.
Gust: plin, armonios
Buchet: subtil, cu nuante suave de flori
Temperatura servirii: 6-8°C
Volum: 0.75L
Ambalaj: cutie din carton 6 locuri

9.Vin spumant clasic original "Basarabia"


Vinul spumant clasic demisec «Basarabia» este produs in conformitate cu
tehnologia clasica franceza Methode Champenoise, prin fermentare secundara in
sticla, cu maturarea ulterioara "cuvee" in pozitie orizontala de cel putin 1 an. Pentru
fabricarea acestui spumant sunt folositi struguri selecti de soiuri europene clasice albe
Pinot si Chardonnay, cultivate pe plantatiile din partea centrala a Moldovei.
Culoarea limpede, galben-pai a vinului si buchetul bine echilibrat, cu arome
florale suave anticipa gustul sau delicat, proaspat si armonios.
Acest vin spumant special isi va manifesta pe deplin caracterul unic daca va fi servit la o
temperatura de 6-8ºС, insotit de variate gustari, bucate din carne de pui si vinat marunt, legume etc.
Vinurile spumante de la "CRICOVA" intotdeauna Va ajuta sa celebrati cele mai frumoase clipe ale
vietii Dumneavoastra in pline culori.
Denumirea: "Basarabia"
Virsta: nu mai putin de 1 an
Componenta: Pinot, Chardonnay
Tip: demisec
Culoarea: galben-pai
Zahar: 34- 50 g/dm3
Alcool: 10.5-12.5% vol.
Gust: aranjat, armonios
Buchet: subtil, cu nuante suave de flori
Temperatura servirii: 6-8 °C
Volum: 0.75L
Ambalaj: cutie din carton 6 locuri

Capitolul II Tehnologia de fabricatie


a vinului
2.1. Materii prime si materiale

Podgoriile Moldovei

Teritoriul Republicii Moldova este convenţional împărtit în 4 patru zone agricole naturale:
Nord, Centru, Sud şi Sud - Est. In toate aceste zone, cu excepţia celei de
Nord, cultura viţei de vie şi vinificaţia au o importanţă industrială.
Actualmente Moldova dispune de 19 centre de vinificaţie, dintre ele cele
mai renumite fiind: Cahul, Taraclia, Cricova, Comrat, Codru,
Romaneşti, Ciumai, Purcari, Hânceşti etc.
În Republica Moldova predomină podgoriile descoperite, cu
forma viţei de vie standard, care acoperă aproximativ 70 % din toate
suprafeţele destinate podgoriilor. De menţionat că doar o parte
nesemnificativă din suprafetele cu plantaţii de vie sunt irigate.
În ceea ce priveşte repartizarea soiurilor de viţă de vie, menţionăm că cele albe acoperă circa 69
% din suprafaţa totală de 71 mii hectare. Astfel printre soiurile albe se disting: Aligote (22 %),
Sauvignon blanc (9 %), Chardonnay (6 %), Feteasca alba (6 %), Traminer (3 %) şi Pinot Gris (2 %).
Dintre cele mai răspândite soiuri de struguri roşii se remarcă: Merlot

Podgoriile „Cricova”
Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. este o întreprindere cu un ciclu complex de producere,
ceea ce înseamnă că dispune de o importantă baza de materie primă proprie. Anume posibilitatea de a
asigura întregul proces de producţie, de la sădirea butaşilor pâna la livrarea sticlelor etichetate pe raft,
ajută Combinatul să păstreze din an în an calitatea excelentă şi originalitatea vinurilor sale.
În vederea obţinerii unor vinuri calitative, Combinatul şi-a propus să aleagă pentru situarea
podgoriilor sale zonele viticole din sudul (regiunea oraşului Cahul) şi centrul Republicii (regiunea
orasului Criuleni şi a orasului Cricova), pământurile care, se pare că, au fost destinate de natură anume
unor vii roditoare, dispunând din plin de fertilitate, umiditate şi, mai important, lumina şi caldura
solară. Anume aici începe istoria perlelor vinificaţiei moldave.
În prezent „Cricova” dispune în total de circa 280 ha de viţă de vie. Circa 14 ha reprezintă viţa
de vie pe rod în regiunea oraşului Cahul, 40 ha viţă de vie tânără în regiunea oraşului Criuleni, precum
şi circa 100 ha de viţă de vie pe rod şi 15 ha de viţă de vie tănără în preajma oraşului Cricova.
Menţionăm că Combinatul „Cricova” rămâne întotdeauna preocupat de extinderea şi
îmbunătăţirea podgoriilor sale, înţelegând din plin rolul crucial al materiei prime pentru obţinerea unor
vinuri eminente, unor vinuri care ar raspunde standardelor înalte de calitate ale marcii „Cricova”.
Astfel, în Zona de Sud, în anul 2004, a fost realizată plantarea a 20 ha de butaşi de calitate
superioară de soi Merlot şi 44 ha de soi Cabernet-Sauvignon, importaţi din Franţa. În Zona Centrală, în
acelaşi an, s-au plantat în total 43 ha de viţă de vie, dintre care 33 ha aparţinând soiurilor din grupa
Pinot (butaşi exclusivi livraţi de pepinierele franceze şi germane) şi 10 ha - soiului clasic Cabernet-
Sauvignon.
În anul 2005, specialiştii agricultori de la „Cricova” au plantat circa 60 ha de viţă de vie: 20 ha
de viţă de vie de soiuri din grupa Muscat (butaşi livraţi de o renumită casă viticolă din Germania) în
Zona de Sud şi, în ceea ce priveşte Zona Centrală, circa 40 ha de soiuri Chardonnay şi celor din grupa
Pinot.
Programarea de perspectivă a lucrărilor de extindere şi de îmbunătăţire a podgoriilor aflate în
posesia întreprinderii reprezintă, prin urmare, unul dintre punctele de importanţă deosebită în strategia
de dezvoltare a Combinatului „Cricova”. Anume o astfel de abordare a problemei în ceea ce priveşte
resursele de materie prima, reprezintă pilonul de bază după care se conduce „Cricova” în activitatea sa
de fiecare zi.

2.2 Flux tehnologic

Prelucrarea primară a strugurilor

Prelucrarea primară a strugurilor reprezintă una dintre cele mai


importante etape în procesul de producere la Combinatul „Cricova” S.A.
Prelucrarea primară este efectuată în strictă conformitate cu cerinţele
şi normativele tehnologice: începând cu recepţionarea strugurilor,
desciorchinarea şi zdrobirea lor, ulterioară macerare la temperatura controlată cu utilizarea enzimelor
pectolitice şi presarea la prese pneumatice de tip închis.
După ce mustul astfel obţinut este supus "flotării" (limpezirii), se purcede la fermentarea lui în
vase de inox, de asemenea la temperatura controlată. În scopul micşorării acidităţii, se efectuează
fermentarea malo–lactică.
Păstrarea întregului material vinicol se face la o temperatura de 13 – 150C în 54 rezervoare din
inox, cu un volum de 4100 DAL fiecare şi doua rezervoare cu un volum a câte 12 000 DAL, sub perna
de gaz inert.

Tehnologiile de producere

Intreprinderea Combinatul de Vinuri de Calitate


„Cricova” S.A., este o întreprindere specializată în vinificarea
primară.
Aici se păstrează cele mai bune vinuri din Moldova.
Tradiţiile de milenii sunt urmate cu grijă de specialiştii calificaţi
de la întreprindere.
Materia primă este selectată din cele mai favorabile zone
climaterice ale Moldovei, în care soiurile europene de struguri au posibilitatea de a se coace adecvat,
pentru a obţine un vin de înaltă calitate. După ce strugurii sunt aduşi la întreprindere, membrii
vinificatori ai Comisiei de Degustare apreciază cu deosebită grija calităţile şi specificul fiecărui vin.
In laboratoarele dotate cu utilaj modern se fac analize şi cercetări minuţioase, care facilitează
păstrarea ulterioară a vinului.
La întreprindere a fost implementat programul de evidenţă şi asigurare cu materie primă
secundară şi primară, elaborată de Asociaţia de Management pentru achiziţionarea materialelor PM şi
International Trade UNCTA şi Standardul Internaţional ISO 9000:2000.
Combinatul “Cricova” S.A. produce vinuri de colecţie, vinuri de calitate superioară, vinuri
ordinare şi vinuri spumante.
Originalitatea vinului este determinată de o multitudine de
factori. Gustul său, culoarea, aroma, caracterul depind de
sol, climă şi metodele de vinificare, utilizate în diverse
zone de vinificaţie.
Fabricile de vinificaţie primară se află în apropiere
nemijlocită de podgorii, ceea ce permite de a reduce
timpul dintre strângerea roadei şi prelucrarea acesteia
(pentru prevenirea proceselor spontane, care au loc în boabe, strugurii recoltaţi nu se recomandă de
păstrat mai mult de 4-6 ore)

• se efectuează strângerea manuală a strugurilor;

• strugurii se recoltează cu conţinutul de zahăr de cel puţin 18 %;

• se efectuează controlul riguros al indicilor generali de calitate a strugurilor.

Toate vinurile, inclusiv cele tinere, de consum curent, sunt neaparat pastrate in budane de stejar,
un factor ce are efecte benefice asupra vinurilor, oferindu-le calitati organoleptice specifice.
Procesul de pastrare si maturare a vinurilor necesita grija si atentie permanenta.
Vinificatorii stiu firea si capriciile vinului din fiecare butoi, le creeaza conditii favorabile de
maturare, pentru a pastra neschimbate microelementele concentrate in bobitele dulci de poama.
Lemnul de stejar confera vinului tarie, corpolenta si-i imbogateste gustul, culoarea si aroma
placut surprinzatoare. Odata cu pastrarea indelungata a vinurilor in butoaie de stejar, calitatea acestora
sporeste vizibil. Conditiile de pastrare a vinurilor in galeriile subterane de la Cricova sunt, pur si
simplu, ideale: temperatura constanta (+12–+14ºC), umiditatea relativa (85-95%) anul imprejur si
linistea care nu tulbura tihna si odihna vinurilor.
Vinurile de consum curent sunt, fara indoiala, extraordinare. O profunda placere va vor oferi
insa vinurile maturate ani de-a randul in racoarea galeriilor subterane. Vinurile respira adanc prin
lemnul de stejar, se imbogatesc cu oxigen, isi perfectioneaza calitatile curative si isi imbunatatesc
calitatile organoleptice. Vinificatorii efectueaza diverse procese tehnologice care se reflecta pozitiv si
benefic asupra calitatilor vinului. Datorita echipamentelor moderne de imbuteliere, « Cricova » S. A.
reuseste cu succes sa satisfaca cerintele consumatorilor, ceea ce garanteaza livrarea rapida si calitativa
a produselor.

Producerea vinurilor spumante


Combinatul « Cricova » S.A. dispune de metode
moderne de producere a vinului spumant dupa tehnologia
traditionala. Se produc mai mult de 10 tipuri excelente de vinuri
spumante, care se preteaza la cel mai inalt nivel pe pietele de
desfacere.
Conform opiniilor specialistilor, calitatile vinurilor spumante produse dupa tehnologia
traditionala sunt cu atat mai desavarsite, cu cat se apropie de vinurile spumante clasice.
Daca ne referim la vinurile spumante produse de Combinatul « Cricova » S. A atunci aceasta
asertiune vine in contradictie, deoarece atat vinurile spumante traditionale, cat si cele clasice, maturate
in butelii, sunt produse dupa cele mai sofisticate criterii.
Asadar, care sunt proprietatile si calitatile vinurilor spumante cu marca “Cricova “? Sa incepem
cu vinurile spumante albe, care se produc din soiuri europene de struguri albi, cum ar fi Pinot,
Sauvignon, Chardonnay, s.a. Vinurile „Moldavscoe Igristoe”, „Moldova de Lux” corespund
standardelor de producere. Buteliile au un design special, dopurile se deschid cu usurinta.
Culoarea pal-aurie armonizeaza elegant cu miile de perle transparente, ce explodeaza zglobiu si
danseaza in pahar.
Aroma placuta de fructe si flori de primavara reflecta pregnant caldura soarelui si dulceata unui
sarut imbietor.
Vinurile spumante rosii se produc din soiuri europene de struguri rosii, cu preponderenta
Cabernet. Aceste vinuri au un specific aparte : cupajarea vinurilor spumante rosii se face din vinuri
tinere si vinuri mature.
Gustul placut, moale si putin picant releva buchetul bogat de fructe, cu nuante de maturare.
Culoarea rubinie se revarsa cu bogatie si sarm.
Vinurile spumante sunt proaspete si creeaza o atmosfera placuta de sarbatoare.
Galeriile subterane de la “Cricova” sunt perfect create de mama-natura, pentru a produce si
vinuri spumante dupa metoda clasica.
Temperatura si umiditatea constanta, dar mai ales linistea netulburatoare permit maturarea
vinului in butelii ani de-a randul si obtinerea vinurilor de inalta calitate. Cu suportul specialistilor de la
Casa Vinului din Champagne, in anul 2005 au inceput stocarile si maturarea vinurilor spumante
clasice, care vor completa si vor spori faima si prestigiul vinurilor cu marca comerciala „Cricova”.

Cricova in viziunea specialistilor internationali


În prezent în vinificaţia mondială există două tendinţe – producerea vinului în stil internaţional
şi naţional. Adepţii primei direcţii consideră că ea este în folosul consumatorului, care va şti cu
siguranţă cum trebuie să fie vinul de un anumit soi. Adepţii celei de-a doua direcţie consideră, că nu se
poate de pierdut specificul şi tradiţiile vinificaţiei autohtone şi prin această de depersonalizat vinul.
Însă piaţa occidentală cere acum vinuri tinere cu arome de fructe pronunţate intens şi cu note
puternice de stejar, care domină aroma de soi a vinului, şi cu fineţe în gust. Lor le revine 80% din
vânzări. O asemenea modă au introdus cei mai mari comercianţi din lume – australienii, deoarece
vinurile lor nu pot fi altfel din cauza climei de acolo.
Chiar în primul său sezon de prelucrare compania “Cricova” a încercat tehnologiile moderne pe
strugurii moldoveneşti, pentru a afla, dacă vinificaţia moldoveneasca are perspective de lucru pe
pieţele externe. Au fost invitaţi specialişti italieni. Şi rezultatele au întrecut toate aşteptările: vinurile s-
au dovedit destul de competitive. “Noi doream să semănăm cu ceilalţi. Plecam la toate expoziţiile cele
mai mari în Bordeaux, Verona, Düsseldorf, Londra, – studiam piaţa. Apoi trei ani am lucrat asupra
creării vinului moldovenesc în stil internaţional. Sudul Moldovei după condiţiile sale climaterice
aminteşte partea de nord a Bordeaux, de aceea vinurile noastre sunt cu mult mai aproape de cele
franceze, decât vinurile Lumii Noi. Şi dacă majoritatea vinurilor australiene nu rezistă maturării şi pot
fi consumate doar tinere, atunci vinurile noastre, din contra, necesită maturare. În ele stejarul este
echilibrat şi doar evidenţiază particularităţile de soi ale vinului” relatează directorul de producere .
În încercările de a obţine caracteristicile vinurilor australiene tehnologii s-au ciocnit de un şir de
contradicţii. Căutând să obţină o culoare roşie intensă, ei extrăgeau substanţele colorante, şi împreună
cu acestea şi taninurile puternice, care iniţial sunt agresive.
Pentru ca gustul să devină fin şi catifelat, este necesară polimerizarea taninurilor în procesul de
maturare. Însă dacă aceste substanţe nu vor fi utilizate, atunci se pierde culoarea băuturii.
De aceea a fost luată decizia de a produce vinurile roşii cu maturare de cel puţin un an.
Astfel, “Cricova” S. A. a făcut primul său pas în căutarea stilului vinului moldovenesc. La o concluzie
similară au ajuns şi în privinţa vinurilor albe, la care se apreciază prospeţimea aromei cu note de fructe
şi fineţea gustului. Dar dificultatea în acest caz, consta în faptul, că vinurile albe se oxidează mai
repede.
Problema a fost soluţionată cu ajutorul tehnologiei producerii vinurilor ecologic pure, în care pe
lângă celelalte vinul este protejat de contactul cu oxigenul, pentru a evita apariţia notelor de maturare,
şi a păstra prospeţimea, caracteristică vinurilor tinere.
În afară de aceasta, într-o modalitate nouă a fost aplicat un aşa cunoscut procedeu tehnologic, ca
fermentaţia mere-lapte. Ca rezultat vinificatorii au găsit echilibrul între aroma proaspătă a vinului nou
şi cu fineţea celui vechi, cu notele de vanilie şi mirodenii caracteristice acestuia.
Trecerea de la un vin în stil internaţional la un vin, produs cu utilizarea unor tehnologii avansate
complicate, dar cu respectarea tradiţiilor moldoveneşti, a şi devenit pentru companie o căutare a stilului
naţional. Unul dintre vinuri, rezultat al acestor căutări, este “El Divino ”. El se referă la grupul de
vinuri, în care s-a manifestat măiestria înaltă a vinificatorilor. Specialiştii le numesc icoane. El se referă
la vinurile controlate după origine. În componenţa sa intră soiurile roşii locale – Corvina (până la 70%),
Rondinella şi Molinara. Se produce din boabe stafidite pe viţă, dar se utilizează şi alte modalităţi de
uscare.
După o veche tradiţie strugurii sunt uscaţi pe rogojini din trestie de bambus într-o încăpere
uscată, bine aerată 90-120 zile. Tehnologia de producere a acestui vin prevede fermentaţia mustului pe
boştină fără separarea broboanelor (uscaţi împreună cu ciorchinii, ei împiedică dezvoltarea mucegaiului
şi transmit vinului taninuri, fapt ce influenţează pozitiv procesul de maturare) 15-20 zile la temperatură
joasă.
Termenul minim de maturare este de 2 ani, optimal – 4-5 ani. Specialiştii menţionează, că chiar
peste 20 ani proprietăţile sale organoleptice se păstrează, iar uneori se îmbunătăţesc. Acest vin are o
culoare intensă de granat roşu, gustul bogat, cu nuanţe de ciocolată, onctuos, proaspăt şi sec. În
buchetul intens domină castani zaharisiţi şi vişina. Conţinutul minim de alcool – 14 %, conţinutul
minim în extract – 22 g/dm3.
Baza “El Divino” (70 %) o constituie Bastarda Magaraci (cu boabe mari şi taninuri moi),
Merlot – 20 % şi Cabernet – 10 %. În afară de aceasta este nevoie de struguri copţi uniform, de aceea
viticultorii trebuie să formeze zona de rodire în vii. “Tehnologia de uscare este destul de complicată, şi
noi am încercat-o pe cantităţi mai mici”.
Deoarece vinul moldovenesc este dificil de făcut fără butoi de stejar, atunci acest butoi trebuie
să fie veritabil – dintr-un copac de 100 ani, confecţionat după o tehnologie specială. De fapt acesta este
un filtru cu membrană. Capacitatea butoiului este exact de 225 litri. Anume la un aşa volum are loc
dozarea optimă a vinului cu oxigen, care favorizează polimerizarea taninurilor. Acestea mai protejează
aroma de oxidare. După o maturare de şase luni “El Divino” a fost îmbuteliat în sticle. În sticle el se va
mai matura minimum doi ani, iar pentru dezvoltarea deplină а armoniei – 10 ani. Primul tiraj numără
22 mii sticle. Dar importatorii deja au făcut coadă la ele. Şi deşi “El Divino” încă nu şi-a luat vigoarea
sa deplină, oaspeţii companiei deja îl degustă. El într-adevăr este deosebit, nu seamănă cu vinurile
moldoveneşti tradiţionale: cu gust robust, plin şi în acelaşi timp moale, velurat, foarte armonios, cu o
aromă complexă, baza căreia sunt fructele, cu prezenţe de vanilie şi mirodenii. Culoarea este un rubiniu
cu granat bogat. Alcoolul, deşi are un conţinut înalt (15,5 %) nu se simte graţie zahărului rezidual (9,9
g/dm3), ceea ce creează o armonie a gustului. După clasificarea moldovenească “El Divino ” este
demisec.

2.3.Controlul calitatii produselor “Cricova”


Fabrica de îmbuteliere a vinurilor din Cricova este în felul său un vârf de munte – urcarea
căruia începe din momentul sădirii viei. Acesta este un stat-major specific, unde lucrează vinificatorii
care au un contact permanent cu piaţa, care urmăresc schimbările intereselor consumatorilor, tendinţele
mondiale de dezvoltare a vinificaţiei. În baza acestor date aici se nasc proiectele unor vinuri noi, se
introduc corective în tehnologia viticulturii şi vinificaţiei.
Principiul de bază, filosofia producerii constă în tendinţa spre naturaleţe maximă. Cum
sculptorul vede în piatra neprelucrată chipul viitoarei capodopere, aşa şi vinificatorul simte în boabele
de struguri încă necoapte gustul şi aroma vinului de mâine. Şi sarcina lui – este cu ajutorul tehnologiei
agricole să pună temelia unui aşa potenţial în noua roadă, care pe viitor va duce la crearea unei băuturi
naturale, ce-şi va păstra proprietăţile un timp îndelungat. O realizare firească în acest sens a devenit
certificarea producerii companiei, ca organic pură.
Realizarea filozofiei producerii organic pure, orientate spre perfecţionare continuă a vinurilor
produse, ţinând seama de ultimele realizări în viticultură, vinificaţie şi marketing, este posibilă exclusiv
cu condiţia unei abordări integrate a soluţionării complexului de probleme de la viţa de vie până la
raftul din magazinul.
Sarcina principală a fabricii din Cricova din punct de vedere tehnic constă în faptul, ca după
îmbuteliere vinul să-şi păstreze bogăţia gustului şi aromei pe parcursul a doi ani. Însă mai este o
categorie specială de vinuri – “Reserve” – ce trebuie nu numai să-şi păstreze proprietăţile sale, ci cu
fiecare an să devină tot mai bun şi mai bun.
În acelaşi timp trebuie de atras atenţia, că vorbind despre faptul, că vinul în sticlă îşi păstrează
calităţile sale pe parcursul a doi ani, ne referim doar la aromă şi gust. Asemenea indici ca stabilitatea
fizică, chimică sau microbiologică a vinurilor noastre nu are limite. Firma garanteaza cumpărătorilor ,
că vinurile de la « Cricova » cu respectarea condiţiilor de păstrare, nu se vor tulbura şi nu-şi vor pierde
strălucirea, adică şi aspectul comercial, niciodată.
Acesta este rezultatul unei munci enorme, unei concentrări permanente asupra direcţiilor-cheie de
lucru asupra calităţii producţiei. Pe parcursul a câtorva ani la fabrica din Cricova a reuşit soluţionarea
unui şir de probleme:

• s-a elaborat şi implementat sistemul de control al calităţii în cadrul ISO9000-2000;


• pentru implementarea sistemului de calitate s-a construit un management modern de eficienţă
înaltă;
• s-a soluţionat problema controlului tuturor operaţiilor cu vinurile – de la recepţionarea lor la
fabrica de vinuri şi până la îmbuteliere cu protecţie contra oxidării;
• s-a soluţionat problema mirosului de plută în vinurile îmbuteliate;
• s-a creat o tehnologie, care permite din strugurii crescuţi în Moldova, să creeze vinuri
internaţionale după aromă şi gust;
• s-a elaborat şi s-a implementat tehnologia utilizării stejarului pentru producerea vinului
moldovenesc.Fabrica este dotată foarte bine pentru producerea a 50 mln. de sticle pe an. Există
posibilitatea, în cazul montării unu utilaj suplimentar, de a ajunge la un volum de producere de
70 mln. sticle pe an.
Utilajul fabricii este cumpărat de la cei mai vestiţi producători din lume:

• linia de îmbuteliere nr. 1 KHS, Germania;


• linia de îmbuteliere nr. 2 Bertolaso, Italia;
• linia de îmbuteliere Bag in Box Astepo, Italia;
• utilajul pentru filtrare Filtrox, Elveţia; Padovan, Italia; Velo, Italia;
• utilajul pentru tratarea vinului la rece Padovan, Italia;
• utilajul de laborator Grosseron şi Alianza Instrument, Franţa.

Materialele pentru prelucrarea vinurilor se procură în Franţa, Italia şi Germania.


Pluta se cumpără în Portugalia, Franţa, Spania, Italia, Germania.
În epoca globalizării cooperarea internaţională strânsă permite întreprinderii vinicole “Cricova”
cu ciclul de producere deplin, să producă în dependenţă de cerinţele pieţii vinuri în orice stil de la
vinurile Lumii Noi până la vinurile din Franţa. Totodată să nu se limiteze la o simplă copiere, ci să
includă în stilul internaţional caracterul irepetabil al vinurilor moldoveneşti, primit de la natură.

2. 4. Factori ce influienteaza caliatatea vinurilor

Originalitatea si calitatea vinului este determinată de o multitudine de factori. Gustul său, culoarea,
aroma, caracterul depind de sol, climă şi metodele de vinificare, utilizate în diverse zone de vinificaţie.
Fabricile de vinificaţie primară se află în apropiere nemijlocită de podgorii, ceea ce permite de a
reduce timpul dintre strângerea roadei şi prelucrarea acesteia (pentru prevenirea proceselor spontane,
care au loc în boabe, strugurii recoltaţi nu se recomandă de păstrat mai mult de 4-6 ore):

• se efectuează strângerea manuală a strugurilor;

• strugurii se recoltează cu conţinutul de zahăr de cel puţin 18 %;

• se efectuează controlul riguros al indicilor generali de calitate a strugurilor.

Vinificatorii stiu firea si capriciile vinului din fiecare butoi, le creeaza conditii favorabile de
maturare, pentru a pastra neschimbate microelementele concentrate in bobitele dulci de poama.
Lemnul de stejar confera vinului tarie, corpolenta si-i imbogateste gustul, culoarea si aroma
placut surprinzatoare. Odata cu pastrarea indelungata a vinurilor in butoaie de stejar, calitatea acestora
sporeste vizibil.
Conditiile de pastrare a vinurilor in galeriile subterane de la Cricova sunt, pur si simplu,
ideale: temperatura constanta (+12–+14ºC), umiditatea relativa (85-95%) anul imprejur si linistea care
nu tulbura tihna si odihna vinurilor.
Conform opiniilor specialistilor, calitatile vinurilor spumante produse dupa tehnologia
traditionala sunt cu atat mai desavarsite, cu cat se apropie de vinurile spumante clasice

Capitolul 3 Modalitatti de asigurare a calitatii pentru


vin

Una din directiile de baza in aplicarea sistemului GS1 de numerotare si a codificarii de bare
consta in problema supravegherii dinamicii produsului pe parcursul traseului sau. In prezent aceasta
problema este cea mai actuala caci doar stiind toata calea de producere a produsului, putem judeca
despre calitatea acestuia si aceasta ofera posibilitatea de excludere a intregii productii contrafacute.
In particular, in Uniunea Europeana
este adoptata o lege “Despre produsele alimentare”, in baza careia (tinind cont de astfel de iveniment
major precum este, "boala vacii nebune" din Marea Britanie), a fost elaborat Regulamentul (EC) №
178/2002, ce reglementeaza intrebarile de supraveghere a tuturor etapelor de producere a produsului si
dinamica acestuia de la producatorul materiei prime si pina la consumatorul final.
Organizatia GS1 a fost aceea ce a raspuns la apelurile actuale (si la
Regulamentul UE № 1760/2000 Regulile de marcaj a carnii de vita) si a elaborat un nou document
«Trasarea carnii de vita»(anul 2001). In ultimul timp au fost elaborate Manualul, Conduite, Brosure
despre problemele de trasare a diferitor produse alimentare, precum sunt (Pestele (2002), Produse fresh
(2003), Brosura generala despre produse alimentare (2004)). Si in
sfirsit, in anul 2005 a fost editata brosura referitor la “Trasarea vinului” (care in limba romana suna
astfel «Manualul utilizarii codului de bare in cadrul producerii si vinzarii vinului”. In acest
manual sunt oglindite recomandarile referitor la intrebuintarea codurilor de bare, care ar permite tuturor
producatorilor de vinuri, de la producatorul de vin si pina la vinzatorul en-detail, sa corespunda
cerintelor si legilor inaintate de catre Uniunea Europeana. Brosura este elaborata intr-o conlucrare
strinsa cu firmele de frunte producatoare de vinuri din Europa si fara dubii, acestea manuale vor deveni
intrebuintate pe larg peste tot in lume.
Intreaga retea de producere, pastrare si vinzare a vinurilor este divizata in
sapte regiuni cheie (sapte persoane responsabile):

• Viticultor (podgorie)
• Vinificator (fabrica pregatiri primare a vinului)
• Transportatorul de vin (transportare in cisterne)
• Custode de vin (beciul de vin)
• Vinificator (fabrica pregatirii secundare a vinului, operatiunile ce tin de inbutilierea si
ambalarea vinului)
• Distribuitorul produsului final (transportarea produsului final, depozitul en-gros)
• Vinzatorul en-detail (magazinul).

Toata informatia necesara despre fiecare regiune de productie si vinzare a vinului va fi


prezentata in brosura respectiva. Este necesar de mentionat ca toata informatia va fi anexata la
urmatoarele numere:

• GLN (numarul global a locului de plasament). Acest numar trebuie sa fie la fiecare partener
a retelei. De regula fiecare vita-de-vie din Republica Moldova trebuie sa aiba pasaport, ce se
include datele despre adresa vitei-de-vie, despre amplasarea geografica, despre cantitatea si
soiurile de vita-de-vie, despre volumul roadei pe diferiti ani, despre intrebuintarea
herbicidelor, fungicidelor, ingrasamintei etc. Actualmente, doar firmele producatorii de
produse din vita-de-vie poseda astfel de numere.
• GTIN (numar global al unitatii de produs EAN-13, EAN-8). Acest numar se atribuie
produsului in ambalajul de consum, care trece prin punctele de vinzare en-detail.
• ITF-14 (numarul ambalajului de transport). Numarul actual se atribuie fiecarui ambalaj de
transport (lazii, cutiei) a produselor de consum.
• SSCC (numarul etichetei a greutatii). Acest numar se atribuie fiecarei unitati logistice, mai
simplu zis, unitatii a greutatii (container, etc.)
• AI (identificatorii de aplicatie) sunt intr-o legatura strinsa cu numarul etichetei a greutatii
SSCC. Ele se intrebuinteaza cu scopul aplicarii nemijlocite pe eticheta incarcaturii a
informatiei suplimentare (astfel ca numarul partidei, data de producere a produsului,
numarul comenzii si etc.).

In prezent organizatia GS1 indeplineste un lucru enorm ce tine de implementarea unui nou
sistem de numerotare si marcaj a produselor – Codul Electronic a Produsului (EPC), ce este bazat pe
tehnologia identificarii radiofrecventa.

Controlul calităţii produselor în cadru companie “Cricova”


Vinurile de colectie si de calitate superioara de Cricova, care sint mindria nationala a Moldovei,
au obtinut peste 70 medalii la cele mai prestigoase concursuri si degustatii din Bordeaux, Barcelona,
Roma. Primele medalii au fost obtinute in
1958 in Lubleana si Budapesta, unde vinurile Aligote si Feteasca au obtinut medalii de argint.
Conform rezultatelor celui de - al treilea Concurs International de
Vinuri, care a avut loc in 1988 in orasul Mikuvole – Cehoslovacia, sapte mostre de vinuri si spumante
de Cricova au fost mentionate cu 3 medalii de aur (Cabernet, Codru si Spumant “Codrinscoie”), o
medalie de argint (Vin Spumant Clasic Sec) si trei diplome de gradul II (Riesling, Aligote,
Moldovenesc Select alb). Peste un an la Bratislavaau fost obtinute inca 2 medalii de aur, 5 de argint si 7
diplome de onoare. Combinatulde
Vinuri “Cricova” a avut onoarea de a fi invitat si de fi membru a Clubului International a Leaderilor
Calitatii, fapt confirmat de premiile anuale in orasele Barcelona si Paris.
In 2000 la Concursul International “Grifonul
de Aur 2000”, petrecut in orasul Yalta, produsele CV “Cricova” au obtiinut cele mai inalte premii.
Astfel Spumantul Clasic “Cricova” a obtinut “Grand Prix”, iar vinurile de calitate superioara “Codru”
si “Dionis” au obtinut medalii de aur. In 2002 la Concursul International “Grifonul de Aur 2002”,
Spumantul Clasic “Cricova” a obtinut deja “ Super Grand Prix”.
De asemenea din 11 octombrie 2002 Combinatul de Vinuri “Cricova” este unica
intreprindere in Republica Moldovatitular a celei mai inalte distinctii de stat – Ordinul Republicii.

SA „Cricova” s-a conformat la nivelul mai multor certificate de calitate iar in 2000 firma a
primit Certificatul de Calitate ISO 9000 aliniindu-se astfel la nivelul cerut de standardele ISO pentru
fabricarea vinului
Certicatule de calitate sunt documentule care certifică calitatea produselor în raportul dintre
unităţi. El trebuie să menţioneze încercările fizice, mecanice, chimice, organoleptice şi probele la care a
fost supus produsul în conformitate cu documentele tehnico-normative sau alte condiţii de calitate
prevazute în contract.
“ISO” reprezint abrevierea din limba engleză a “International Organization for Standardization”
(Organizaţia Internaţională pentru Standardizare). Aceasta are sediul central în Geneva şi a dezvoltat
aproximativ 10.000 de standarde de calitate, pe parcursul a peste 50 de ani de activitate.
Cerintele ISO 9000 (alături de cerinţele celorlalte certificate de calitate respectate în organizaţie)
sunt de fapt un cadru general în raport cu care managementul (re)modelează diversele norme interne şi
sunt furnizate dovezile de bună practică în organizaţie, astfel încât să fie atinse în mod eficient şi
eficace obiectivele stabilite. Cu alte cuvinte, standardul ISO 9000 prevede doar principalele direcţii pe
care trebuie să le urmeze o organizaţie pentru a-şi configura propriul sistem de management al calităţii
- propriul mod eficient şi eficace de gestionare/administrare a activităţilor/proceselor din cadrul ei.
Medaliile Combinatulde Vinuri “Cricova” obtinute in perioada 1996 – 2005

 Super Grand Prix – Spumantul Clasic “Cricova” sec - Concursul International “Grifonul de Aur
2002”
 Grand Prix – Spumantul Clasic “Cricova” brut - Concursul International “Grifonul de Aur
2001”

Concluzii
Calitatea înaltă a permis companiei “Cricova ” să iasă pe piaţa internaţională. Vinurile
companiei sunt apreciate înalt de către cunoscători, cu fiecare zi ele trezesc un interes tot mai mare şi
între consumatorii de rând. Acesta este rezultatul utilizării celor mai moderne tehnologii, implementării
celui mai nou utilaj, unui control permanent al calităţii, şi, desigur, creaţiei şi
profesionalismuluispecialiştilor, ce activează aici. La
fabricile celei mai moderne companii în Europa de Est, dotate cu cel mai nou utilaj pentru prelucrarea
strugurilor şi îmbuteliere a vinurilor, alături de tradiţiile seculare, de secretele maeştrilor transmise din
generaţie în generaţie sunt utilizate ultimele know-how-uri din domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Iată de
ce “Cricova” produce vinurile de cea mai înaltă calitate în Moldova.

10. Concluzii şi propuneri


”Cricova’’ - întreprinderea secolului XXI la capitolul «calitate», iar managerul ei -
conducătorul secolului XXI

”Cricova’’ a ocupat în anul trecut locul întâi în municipiul Chişinău pentru activitatea
economica desfasurata şi pentru contribuţia la soluţionarea problemelor social-economice.
Intreprinderea are mai multe menţiuni la nivel naţional şi internaţional. De asemenea, ”Cricova’’ a
fost recunoscută drept întreprinderea secolului XXI la capitolul ”calitate’’, iar managerul ei -
conducătorul secolului XXI. Decernarea titlului respectiv a avut loc în luna august în Federaţia Rusă.

Intenţii de viitor
SA «CRICOVA» doreşte să cucerească noi pieţe de desfacere. La moment, sunt purtate
negocieri în vederea exportării vinurilor moldoveneşti în Cehia, Polonia, Israel, căci producţia noastră
nu diferă cu nimic după calitate şi ambalaj de cea din străinatate. In acelaşi timp, întreprinderea
intenţionează să impulsioneze relaţiile comercial-economice cu partenerii de afaceri permanenţi.
Societatea are drept obiectiv principal şi plantarea unor noi soiuri de vita-de-vie, potrivit unui program
elaborat la întreprindere. La moment se poartă negocieri în vederea obţinerii unor credite pe o perioada
de 40 de ani, cu rata dobânzii de 0,75% anual. Aceasta este singura cale de restabilire a plantaţiilor de
viţa-de-vie, căci actualmente puţini sunt acei care doresc să facă investiţii serioase în viticultură.
In activitatea SA ‚‚Cricova’’ o direcţie prioritară o constituie şi certificarea producţiei potrivit
standardelor internaţionale, deoarece o data cu aderarea ţării noastre la Organizaţia Mondială a
Comerţului toţi agenţii economici trebuie să conştientizeze faptul că respectarea tuturor normelor OMC
devine o condiţie indispensabilă pentru obţinerea succesului.
Dl Guţu este multumit de activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a Moldovei, aceasta fiind
primul organ din RM ce a reuşit să realizeze activităţi de performanţă în direcţia stabilirii contactelor
de colaborare între agentii economici din diferite regiuni ale ţării şi de peste hotare. De asemenea, prin
intermediul Camerei, businessmanii moldoveni au ocazia de a discuta la direct cu presedintele tarii,
prim-ministrul chestiuni ce tin de ameliorarea situatiei privind desfasurarea activitatilor antreprenoriale
in RM.
Vinurile societăţii, pe lângă calitatea superioară mai posedă şi o calitate principală - ele sunt
accesibile tuturor celor care iubesc şi preţuiesc gustul adevărat a vinului la un preţ accesibil.
Fără îndoială că vinurile de la ‚‚Cricova’’ sunt incomparabile şi unice în felul lor, acest lucru
fiind datorat mai multor cauze, întreprinderea este amplasată într-o zonă climaterică unică, strugurii din
care sunt produse vinurile fiind culeşi de pe podgorii alese, iar în producerea vinurilor sunt implicată
doar vinificatori experimentaţi.
Asortimentul producţiei ”Cricova’’ este impresionant şi include mai mult de 95 de denumiri
de vinuri roşii şi albe, seci şi de masă, ordinare şi de marcă. ”Cricova’’ produce serii şi mărci de
vinuri care sunt cerute ]n primul rând pe piaţa de desfacere.
”Cricova’’ colaborează cu 35 companii importatoare, cu 5 dintre acestea s-au încheiat
contracte de lungă durată. Cea mai mare parte a volumului exportului de producţie alcoolică revenind
Federaţiei Ruse - 52%, ar fi bine să menţionăm că producţia ”Cricova’’ este prezentă atât în regiunile
de est cît şi de vest a Rusiei. De asemenea este impunător şi volumul exportului pe piaţa Belorusiei -
30,6%, urmând Cazahstanul cu 2,6% şi Ukraina cu 2,4%. In ţările europene predomină exportul în
ţările baltice, şi anume Lituania - 3,2% şi Letonia -1,8%. Este necesar de evidenţiat că vinurile
”Cricova’’ sunt solicitate şi pe piaţa internă a Republicii Moldova, pe care se realizează cea 7,4% din
volumul total de producere. Aceasta confirmă recunoaşterea consumatorilor Moldovei, care mai bine
ca alţii cunosc secretul înaltei calităţi a vinurilor. Se poate afirma cu certitudine că scopurile propuse de
societate au fost îndeplinite pe deplin, dar, totuşi, prioritar este de a amplifica volumul vânzărilor şi de
a ajunge Nr.l în exporturile de vinuri moldoveneşti.

In ceea ce priveste marketing serviciilor la ”Cricova’’ , în concluzie, putem spune că:


1. piaţa ţintă : societăţile mari din afară, şi atragerea segmentelor de familii cu venituri peste
medii;
2. poziţionarea : calitatea superioară a produselor ;

3. preţul : să nu depăşească preţurile practicate de concurenţi ;

4. distribuţia : aceasta să se facă într-un mod continuu, şi încercarea de a intra în reţeaua


marilor magazine specializate în vânzarea produselor vinicole ,
5. forţa de vânzare : formarea unor specialişti în acces domeniu şi care să aparţină
întreprinderii ;
6. publicitatea : campanii publicitare la radio, în presă dar şi prin intermediul cataloagelor,
pliantelor, cataloagelor şi sponsorizarea unor evenimente speciale
7. promovarea vânzărilor: participarea la târguri naţionale şi internaţionale ;

8. cercetare-dezvoltare : vizează îmbunătăţirea permanentă a aspectului , a calităţii produselor


pentru a putea face faţă produselor concurente.

Iar ca propuneri pentru o creştere mai mare a eficienţei activităţii firmei ar fi:

• Diversificarea sortimentală pentru câştigarea unei cote mai mari de piaţă;


• Diferenţierea produselor prin adaptarea acestora la preferinţele specifice ale diferitelor categorii
de cumpărători ce formează piaţa;
• Să se folosească ca medii de transmitere a mesajelor publicitare alături de participarea la târguri
şi expoziţii din ţară şi străinătate, presa locală, radiou sau televiziune, pliante tipărite, prospecte
sau broşuri şi alte mijloace mai puţin tradiţionale, care ar spori în mare măsură volumul
vânzărilor produselor societăţii;
• Elaborarea programului de marketing trebuie astfel gândită încât unitatea economică să
dispună, în permanenţă de informaţii şi orientările necesare în formularea deciziilor pe care le
formulează conducerea activităţilor curente;

Programul de marketing trebuie să fie detaliat iar acţiunile sale să fie astfel coordonate încât să
asigure desfăşurarea corespunzătoare a activităţii.

Factorii cheie ai succesului

Elementele competitive ce afectează cel mai mult abilitatea SA „Cricova" de a prospera pe


piaţă sunt:
• Calitatea înaltă stabilă a vinurilor pentru a atrage consumatorul şi a menţine loialitatea lui faţă
de produsele întreprinderii;
• Aducerea produselor la standardele pieţelor respective unde se exportă;
• Plantarea soiurilor de viţă-de-vie de calitate şi cu o productivitate înaltă;
• Atragerea investiţiilor în domeniul tehnologiilor şi echipamentelor performante; modernizarea
întreprinderilor de prelucrare a strugurilor, deoarece baza calităţii vinului este pusă la
prelucrarea primară;
• Diferenţierea produselor pentru a fi perceput drept o oferta "unică" pe piaţă;
• Îmbunătăţirea nu numai a calităţii vinului, dar şi a aspectului exterior al ambalajului (etichetare,
dopuire, ambalare etc.);
• Formarea unei reţele bine dezvoltate de distribuire, pentru a obţine acces la punctele de
comercializare cu amănuntul.
• Diversificarea pieţelor de export (spre SUA, Asia şi Europa de Nord).
• Implementarea unor noi tehnici moderne de management şi a sistemelor de management a
calităţii ISO 9000 pentru a mări productivitatea şi competitivitatea companiilor.

Bibliografia
1) www.cricova.md
2) „Marketingul serviciilor” – Valerică Olteanu.
3) Informaţii de la ”Cricova’’