Sunteți pe pagina 1din 3

GÂNDIREA CRITICĂ – REFLECŢII PERSONALE

Experienţa pedagogică pe care am acumulat-o mi-a dezvoltat abilitatea de a


gândi deschis, de a tolera diversitatea, de a percepe puncte de vedere raţionale.
Societatea contemporană caracterizată printr-un ritm accelerat de evoluţie,
impune în mod firesc adoptarea unor soluţii educative în concordanţă cu esenţa şi
sensul dezvoltării sale.
Având deci disponibilitatea de a căuta noul şi impulsul societăţii noului
mileniu sunt permanent preocupată de perfecţionarea activităţii mele didactice.
Denumirea cursului „Gândirea critică” mi-a stârnit curiozitatea, trebuia să-
mi clarific termenul de „gândire critică”.
În primele ore de curs am înţeles că abordarea gândirii critice în cadrul
acestui program constă în cunoaşterea şi aplicarea unor metode de predare care
servesc la formarea unor cetăţeni responsabili.
În orele de curs am făcut cunoştinţe cu o serie de metode active noi, cum ar fi
Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi
Mai multe capete la un loc
Jurnalul cu dublă intrare
Colţurile
Eseul de 10 minute, etc.
În aceeaşi timp mi-am clarificat modalităţile de lucru cu unele metode care
deja le aplicam:
Brainstormingul
S.V.I.
Ciorchinele
Cubul
Fiind învăţătoare şi având clasa a IV-a, am posibilitatea să aplic o mare gamă
din aceste metode la diferite discipline.
Prin acest curs am învăţat etapele unei lecţii pentru dezvoltarea gândirii
critice – cadrul ERR.
În ajutorul meu în aplicarea acestor metode a venit grupul de elevi din clasă.
Având în vedere că lucrasem pe grupe înainte, n-am întâmpinat dificultăţi în
organizarea grupurilor şi fixarea sarcinilor.
Aplicarea sistematică a acestor metode a început să contureze eficienţa lor
dar au apărut şi unele dificultăţi în aplicare.
La obiectul Limba română am aplicat cu succes metodele:
Brainstormingul
Cvintetul
Metoda cadranelor
S.V.I.
Diagrama Wenn
Blazonul
Recenzia prin rotaţie
Rezumaţi – lucraţi în perechi – comunicaţi
La obiectele Istorie şi Geografie am aplicat:
Cubul
S.V. I.
Recenzia prin rotaţie
Turul galeriilor
Eseul de 5’ sau 10’
La Educaţie civică, Educaţie pentru sănătate, Matematică am aplicat:
Cubul
Colţurile
Afişul

Puncte tari în aplicarea acestor metode:


 Dezvoltă deprinderile de comunicare
 Sporesc capacitatea de reţinere
 Măresc puterea de concentrare
 Cresc motivaţia în învăţare
 Sporesc atitudinea pozitivă faţă de învăţare
 Creşte interesul pentru materialul supus studiului
 Dezvoltă spiritul creativ
 Formează un comportament pozitiv
 Sporesc responsabilitatea individuală şi colectivă
 Corelează informaţiile într-un tot unitar
 Examinează activ cunoştinţele şi convingerile pe care le posedă deja elevii
 Stabilesc clar scopul pentru explorarea subiectului
Puncte slabe apar datorită:
 Dozarea eficitară a timpului
 Prezentarea ambiguă a sarcinilor de lucru
 Alegerea unor texte nepotrivite
 Alegerea unui grup nefuncţional

Pe măsură ce foloseşti aceste metode, punctele slabe dispar şi creşte eficienţa


lor. Elevii primesc înţelepciunea colectivă, îşi şlefuiesc propriile idei, le creşte
încrederea în propria lor valoare şi demnitate.
Consider că lecţiile prin care se dezvoltă gândirea liberă promovează
comportamente prin care elevii se angajează activ în însuşirea cunoştinţelor.
Înv. Pop Aurelia
Şc. Dr. Victor Babeş Baia Mare