Sunteți pe pagina 1din 8

Prezentarea societăţii SIDMA România SRL

SIDMA România SRL a fost înfiinţată în anul 2005 sub numele SID-PAC Steel
& Construction Products S.R.L. de SIDMA S.A., cel mai mare distribuitor de oţel
din Grecia, cu o experienţă de peste 75 de ani pe piaţa de oţel din Grecia şi o
cifră de afaceri consolidată de peste 300 milioane € (2008).
SIDMA S.A. adiminstrează Centrele de Furnizare de Oţel din Atena şi
Salonic, fiind listată la Bursa din Atena. SIDMA S.A face parte din Grupul
SIDENOR, cel mai important producător de oţel din Grecia, care include şi
companiile STOMANA Industry A.D. (Bulgaria), Corinth Pipeworks S.A. (Grecia).
Grupul SIDENOR are o cifră de afaceri consolidată de 1,7 miliarde €.
SIDMA România operează un nou şi modern Centru de Furnizare de Oţel în
Bucureşti, cu suprafaţă totală de 6.500 m2, construită pe un teren de 35.000 m2,
deţinut integral de companie
Misiunea SIDMA România este să furnizeze pe piaţa din România produse
din oţel şi servicii de procesare de o calitate superioară, oferind clienţilor săi
produse personalizate din oţel cu valoare adăugată.

Obiectul de activitate al Societăţii este:


Activitatea principală: COD CAEN 4672 - Comerţ cu
ridicata al metalelor şi minereurilor metalice (inclusiv import - export)
Activităţi secundare:
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2451 Turnarea fontei
2420 Producţia de tuburi, levi, pro file tubulare si accesorii pentru acestea, din
otel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor inguste
2433 Producţia de profile obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2452 Turnarea otel
2511 Fabricarea de construcţii metalice si parti componente ale structurilor
metalice
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica;
metalurgia pulberilor

1
2561 Tratarea si acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanica generala
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri si arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, bilioane si alte articole filetate; fabricarea de nituri
si şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
4613 Intermedieri in comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de
construcţii si
echipamentelor sanitare (inclusiv import-export)
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat (inclusiv import-export)
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5224 Manipulări
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4519 Comerţ cu alte autovehicule
6820 închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7022 Activităţi de consultanta pentru afaceri si management
7120 Activităţi de testări si analize tehnice
6420 Activităţi ale holdingurilor

Capitalul social al Societăţii este de 14.138.210 RON, din care 200


RON şi 3.879.700 EUR (echivalentul a 6.067.815 USD), subscris şi vărsat în
întregime de asociaţi.
Capitalul social este divizat în 1.413.821 parti sociale, având fiecare valoarea
nominală de 10 RON. Aporturile asociaţilor la formarea capitalului social sunt
următoarele:
 SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED a subscris şi vărsat
14.138.200 RON, din care 190 RON si 3.879.700 EURO (echivalentul a
6.067.815 USD), deţinând 1.413.820 parţi sociale a câte 10 RON fiecare,
reprezentând 99,999929% din capitalul social al Societăţii.
 SIDMA S.A. a subscris şi vărsat 10 RON, deţinând 1 parte socială cu o
valoare nominală de 10 RON, reprezentând 0,000071% din capitalul
social al Societăţii.
Majorarea si reducerea capitalului social se vor putea face in condiţiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

2
Exigibilitate cheltuieli în avans < 1 an => se majorează creanţele
2006 2007 2008
24.692 lei 55.240 lei 53.353 lei
Provizioane (2006;2007;2008) : 0 lei
Venituri în avans (2006) : 181.800 lei

Credite bancare pe termen scurt(CBTS)


2006 2007 2008
15.005.762 lei 30.241.690 lei 33.033.224 lei

An Creanţe(+471) Active Activ Total


Circulante(+471) (Ai+Ac+471)
2006 5.901.173 lei 18.498.525 lei 24.907.645 lei
2007 20.687.196 lei 42.540.944 lei 68.764.088 lei
2008 13.862.295 lei 40.811.515 lei 76.067.724 lei

Rate de structură ale Activului:

Nr. INDICATORI 2006 2007 2008


crt.
1 Rata A.i. 25,73 38,14 46,35
1.1 Rata i.n. 0,53 0,10 0,07
1.2 Rata i.c. 25,14 38,01 33,68
1.3 Rata i.f. 0,06 0,03 12,60
2 Rata A.c. 74,27 61,86 53,65
2.1 Rata stocuri 30,25 22,47 20,17
2.2 Rata creanţe 23,70 30,08 18,22
2.3 Rata IFTS 5,25 3,74 8,19
2.4 Rata Disponibilităţi 15,07 5,57 7,07

Concluzii:

-ratele Activelor imobilizate cresc progresiv în perioada 2006-08, datorită


achiziţionării unor terenuri şi ridicării unor construcţii(sediul socităţii) şi
contractării unor împrumuturi pe termen lung;
-ratele Activelor circulante scad progresiv în perioada 2006-2008.În 2007-2008
totalul A.c. nu se modifică,ratele reducandu-se datorită creşterii Activului total
prin creşterea Activelor imobilizate;
-stocurile, se dublează în 2007 şi 2008 faţă de 2006;
-creanţele cresc exponenţial în 2007 faţă de 2006,societatea fiind nou infiinţată şi
fiind în etapa de atragere a clientelei; în 2008 faţă de 2007 creanţele se
diminuează, societatea trecând la etapa de selectare a clientelei;

3
Rate de structură ale Pasivului:

Total Pasiv:
2006 2007 2008
24.907.645 lei 68.764.088 lei 76.067.724 lei

An OTS Datorii Totale Cap.Permanente


(DTS+CBTS+Prov. (DTS+DTML+Prov.+472) (K.Proprii+DTML)
+472)
2006 8.602.174 lei 23.733.632 lei 1.299.709 lei
2007 14.545.266 lei 67.335.304 lei 23.977.132 lei
2008 14.282.435 lei 69.355.180 lei 28.752.065 lei

Indicarori:

1.Rata autonomiei financiare globale : Capitalurii proprii


Pasiv Total
2.Rata autonomiei financiare la termen: Capitalurii proprii
Capitaluri permanente
3.Rata îndatorării globale: Datorii totale
Pasiv Total
4.Rata datoriilor pe termen scurt: DTS
Pasiv Total
5.Rata obligatiilor pe termen scurt: OTS
Pasiv Total
6.Rata creditelor bancare pe termen scurt: CBTS
Pasiv Total
7.Rata datoriilor petermen mediu şi lung: DTML
Pasiv Total

Nr INDICATORI 2006 2007 2008


.
Cr
t
1 Rata autonomiei financiare globale 4,71 2,08 8,82
2 Rata autonomiei financiare la termen 90,33 5,96 23,35
3 Rata îndatorării globale 95,29 97,92 91,18
4 Rata datoriilor pe termen scurt 94,05 65,13 62,20
5 Rata obligatiilor pe termen scurt 34,54 21,15 18,78
6 Rata creditelor bancare pe termen scurt 60,25 43,98 43,43
7 Rata datoriilor petermen mediu şi lung 0,50 32,79 28,97

Concluzii:

4
-Datoriile totale se dublează în 2007 şi 2008 faţă de 2006, ca urmare a creşterii
DTS şi DTML.
-Capitalurile permanente cresc exponenţial în 2008 faţă de 2007 şi 2006

Indicatorii de echilibru financiar:

Fond de rulment ═ Capitaluri Permanente – Active Imobilizate


Fond de rulment ═ Active Circulante – DTS

Nevoia de fond de rulment ═ (Stocuri + Creanţe) – OTS

Trezoreria Netă ═ FR-NFR ═ Disponibilităţi – CBTS

Nr. INDICATORI 2006 2007 2008


Crt.
1 Capitaluri Permanente 1.299.709 lei 23.977.132 lei 28.752.065 lei
2 Active Imobilizate 6.409.120 lei 26.223.144 lei 35.256.209 lei
3 Fond de Rulment - 5.109.411 lei - 2.246.012 lei - 6.504.144 lei
4 Stocuri 7.535.503 lei 15.453.176 lei 15.342.596 lei
5 Creanţe 5.901.173 lei 20.687.196 lei 13.862.295 lei
6 OTS 8.602.174 lei 14.545.266 lei 14.282.435 lei
7 NFR 4.834.502 lei 21.595.106 lei 14.922.456 lei
8 T.N. -9.943.913 lei -23.841.118 lei -21.426.600 lei
9 Disponibilităţi 3.755.144 lei 3.831.882 lei 5.379.418 lei
10 CBTS 15.005.762 lei 30.241.690 lei 33.033.224 lei

Concluzii:
-Diferenţele mari de valori dintre 2006 şi respectiv 2007-2008 se datorează
faptului că societatea a fost înfiinţată la jumătatea anului 2005.
- F.R. este negativ pentru toţi cei 3 ani analizaţi deoarece, contrar principiului de
gestiune(nevoi permanente – surse permanente), părţi din sursele temporare au
fost absorbite pentru finanţarea unor necesităţi permanente)
- T.N. scade drastic în 2007 faţă de 2006, iar în 2008 cunoaşte o uşoară
apreciere. Datorită T.N. negative pe cei 3 ani analizaţi,societatea trebuie sa
abordeze o politică de recuperare mai rapidă a creanţelor şi de plată întarziată a
furnizorilor, sau să apeleze la credite WK.
-În 2006 creanţele sunt mai mici decat OTS (caz nefavorabil)
2007 creanţele sunt mai mari decat OTS (putere slabă de negociere pentru
recuperarea creanţelor, cotă de piaţă redusă, caz favorabil)
2008 creanţele sunt mai mici decat OTS (nefavorabil-în cazul recuperării
creanţelor,nu pot fi acoperite OTS-urile)
-Societatea dispune de lichidităţi mari,ceea ce îi permite să îşi achite datoriile
pentru o perioadă limitată de timp.
-Societatea supravieţuieşte în baza creditelor bancare,care îi îngreunează
situaţia financiară.Sunt utilizate resurse împrumutate în vederea îndeplinirii
activităţii de exploatare.

5
Analiza relaţiei creanţe-obligaţii şi a solvabilităţii.

Indicatori:

1.Durata de încasare a creanţelor: Creanţe / CA * T


2.Durata de folosire a sumelor atrase : OTS/CA * T
3.Raportul creanţe-obligaţii : Creanţe/OTS
4.Solvabilitatea generală : AC/DTS
5.Solvabilitatea parţială : AC-Stocuri
DTS
6.Solvabilitatea imediată: Disponibilităţi/ DTS

7.Solvabilitatea globală: Ac+Ai


Datorii Totale

Nr. INDICATORI 2006 2007 2008


Crt.
1 Creanţe 5.901.173 lei 20.687.196 lei 13.862.295 lei
2 OTS 8,602,174 lei 14,545,266 lei 14,282,435 lei
3 CA 29.431.307 lei 59.216.345 lei 116.360.306 lei
4 Durata de încasare a creanţelor 72,18 zile 125,77 zile 42,88 zile
5 Durata de folosire a sumelor atrase 102,55 zile 88,43 zile 44,19 zile
6 Raportul creanţe-obligaţii 0,69 1,42 0,97
7 AC 18.498.525 lei 42.540.944 lei 40.811.515 lei
8 DTS 23.607.936 lei 44.786.956 lei 47.315.659 lei
9 Stocuri 7.535.503 lei 15.453.176 lei 15.342.596 lei
10 Disponibilităţi 3.755.144 lei 3.831.882 lei 5.379.418 lei
11 A.i. 6.409.120 lei 26.223.144 lei 35.256.209 lei
12 Datorii Totale 23.733.632 lei 67.335.304 lei 69.355.180 lei
13 Solvabilitatea generală 0,78 0,95 0,86
14 Solvabilitatea parţială 0,46 0,60 0,54
15 Solvabilitatea imediată 0,16 0,09 0,11
16 Solvabilitatea globală 1,05 1,02 1,10

- Durata de încasare a creanţelor cunoaşte o îmbunătăţire majoră în 2008, în


timp ce 2007 este cel mai nefavorabil an.
- Durata de folosire a sumelor atrase scade progresiv pe parcursul anilor.
- Raportul creanţe-obligaţii este subunitar(nefavorabil) în 2006 şi 2008.
- Solvabilitatea generală este subunitară pe toţi anii analizaţi – nefavorabil
-Solvabilitatea globală este supraunitară în toţi anii analizaţi.

6
Analiza vitezei de rotaţie a Activelor Circulante

1. n ═ CA/AC (AC-disponibilităţi)
2. Dr ═ AC/CA*T

Indice CA > Indice AC  n1 > n0


Dr1 < Dr0
Cuantificarea influenţelor factorilor se realizează pe baza relaţiei :

Δ Dr ═ Dr1 – Dr0

Influenţa modificării CA asupra unei rotaţii:


Δ Dr ═ AC0/CA1 * T - AC0/CA0 * T

Influenţa modificării AC asupra unei rotaţii:


Δ Dr ═ AC1/CA1 * T - AC0/CA1 * T

2007 (0) 2008 (1)


AC(recalculat) 38.709.062 lei 35.432.097 lei
CA 59.216.345 lei 116.360.306 lei
Dr 235,32 zile 109,62 zile

Influenţa modificării CA asupra unei rotaţii: - 115,2 zile


Influenţa modificării AC asupra unei rotaţii: - 10,8 zile
Indicele CA 2008 faţă de 2007 : 196,50 %
Indicele AC 2008 faţă de 2007 : 91,53 %
Variaţia duratei unei rotaţii Δ Dr ═ 109,62 – 235,32 ═ - 125,7 zile

CA1 (Dr1-Dr0) = 116.360.306 / 360 * (-125,7) = - 40.629.140,18 lei


T

Concluzii:
Prin analiza datelor prezentate în situaţiile financiare, se constată accelerarea
vitezei de rotaţie a AC,reflectată în scăderea unei rotaţii cu 125,7 zile.
Această situaţie favorabilă este efectul creşterii CA într-un ritm superior
ritmului de creştere a AC ( Indice CA > Indice AC ).
Aprofundand analiza duratei unei rotaţii la nivelul factorilor de influenţă,se
constată:
-Influenţa favorabilă a CA, a cărei creştere de la 59.216.345 lei la 116.360.306
lei, a determinat scăderea duratei unei rotaţii cu 115,2 zile.

7
-Influenţa favorabilă a scăderii AC de la 38.709.062 lei la 35.432.097 lei a
determinat scăderea duratei unei rotaţii cu 10,8 zile.
Situaţia este foarte favorabilă, deoarece se generează eliberări de fonduri la
nivelul activităţii de exploatare în valoare de 40.629.140,18 lei

S-ar putea să vă placă și