Sunteți pe pagina 1din 6

Exerciţiul “NAUTILUS-2011”

România şi Bulgaria sunt pregătite

Exerciţiile ne ajută să fim pregătiţi pentru


situaţii de urgenţă
În zilele de 12 şi 13 aprilie 2011, Agenţia de Reglementare în domeniul Nuclear

.
din Bulgaria (BNRA), Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
(CNCAN) şi structurile subordonate ale Ministerelor de Interne ale celor două
ţări vor derula Exerciţiul NAUTILUS-2011, un exerciţiu în teren unic în domeniul

.U
siguranţei nucleare care implică mai multe grupuri de răspuns din Bulgaria,
România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică de la Viena (IAEA).
Desfăşurarea exerciţiului este sprijinită de către Centrul pentru Incidente şi
Urgenţe (IEC) al AIEA şi de către Autoritatea pentru Protecţie Radiologică din
Norvegia (NRPA).

De ce realizăm aceste exerciţii?

Un exerciţiu este un scenariu simulat creat pentru a


permite organizaţiilor de răspuns în situaţii de urgenţă să
evalueze eficacitatea planurilor de urgenţă, a procedurilor
.S
şi a capabilităţilor lor, într-un mediu sigur şi controlat.

Exerciţiile oferă de asemenea o experienţă valoroasă


privind schimbul de informaţii privind siguranţa, precum şi
importanţa unui răspuns bine coordonat, pentru reducerea
consecinţelor unei ameninţări la adresa siguranţei.

Beneficiile Exerciţiului NAUTILUS


G

Exerciţiul NAUTILUS va conduce la:

1. O mai bună coordonare între Bulgaria şi România privind aspectele legate


de siguranţa transporturilor de combustibil uzat;

2. O mai bună legătură cu şi prin intermediul AIEA; şi


I.

3. O mai bună înţelegere de către ambele ţări a protocoalelor comune privind


managementul situaţiilor de urgenţă, inclusiv schimbul de informaţii şi
armonizarea recomandărilor privind acţiunile de protecţie a populaţiei şi
mediului înconjurător.

Un număr de peste 15 departamente şi organizaţii naţionale


vor avea posibilitatea să acţioneze, aşa cum au fost instruiţi
pentru situaţii de urgenţă.

1
Exerciţiul “NAUTILUS-2011”
România şi Bulgaria sunt pregătite

Consecinţele practice ale tuturor acţiunilor întreprinse în cazul unei situaţii de


urgenţă vor fi evaluate şi vor conduce la o eficienţă crescută a planurilor de
urgenţă şi siguranţă.

.
Transporturile de combustibil nuclear uzat
sunt sigure

.U
Ce este combustibilul nuclear uzat?

Combustibilul nuclear uzat este combustibilul care a fost “folosit” într-un


reactor pentru a produce electricitate. Când nu mai conţine suficient uraniu
pentru a produce energia necesară, este scos din reactor şi înlocuit cu
combustibil proaspăt.

Cât de radioactiv este combustibilul nuclear uzat?


.S
Când este scos din reactor, combustibilul nuclear uzat este depozitat intr-un
bazin de stocare umplut cu apă şi lăsat să se răcească pentru mulţi ani. Până în
momentul în care este scos din bazinul de stocare şi transportat în Rusia
pentru depozitare sau reprocesare, combustibilul nuclear uzat este răcit mai
mult de 5 ani, iar radioactivitatea este redusă substanţial.

Containerele de transport

Combustibilul nuclear uzat este ambalat în containere


G

special proiectate care ecranează radiaţiile şi protejează


elementele de combustibil împotriva şocurilor mecanice,
coliziunilor şi focului. Containerele (vezi foto) sunt
proiectate după cele mai stricte standarde şi cerinţe
naţionale şi internaţionale. Este practic imposibil să
poată fi cauzate daune severe acestor containere.
Probabilitatea de producere a unui accident care să
conducă la eliberarea de combustibil sau material
I.

radioactiv este foarte mică.


Există două tipuri de containere utilizate de centrala nuclearo-electrică de la
Kozlodui: TUK-6 şi TUK-13. Un container de tip TUK-6 poate stoca până la 30
elemente combustibile provenite de la reactori VVER – 440, cu o greutate de
maximum 92 tone. Un container TUK-13 poate stoca până la 12 ansambluri de
combustibil provenite de la reactori VVER-1000, cu o greutate de maximum
113 tone.

2
Exerciţiul “NAUTILUS-2011”
România şi Bulgaria sunt pregătite

Siguranţă

Transporturile de combustibil nuclear uzat sunt reglementate şi supravegheate


de către agenţiile de reglementare din domeniul nuclear din Bulgaria şi
România, respectiv BNRA şi CNCAN. Transporturile sunt protejate de forţe de
securitate care permit numai personalului autorizat să se apropie de

.
încărcătura respectivă.

.U
Transportation

Combustibilul nuclear uzat este transportat de la centrala


nuclearo-electrică de la Kozlodui către fluviul Dunărea cu
camionul într-un convoi special, care include pompieri,
ambulanţă şi vehicule de poliţie şi securitate.

Combustibilul nuclear uzat este transportat apoi pe


.S
Dunăre, cu o barjă specială echipată cu sistem de răcire,
cu sistem de decontaminare, un sistem de monitorizare a
radiaţiilor şi alte sisteme pentru controlul containerelor.

Când barja ajunge în Ucraina, containerele cu combustibil


nuclear uzat sunt transferate intr-un tren de marfă echipat cu sisteme speciale
de siguranţă şi securitate. Combustibilul nuclear uzat este transportat pentru
reprocesare sau depozitare intermediară în Federaţia Rusă.
G

Istoria transportului în condiţii de siguranţă

Combustibilul nuclear uzat a fost expediat de la centrala nuclearo-electrică de


la Kozlodui către Federaţia Rusă de peste 30 ori în ultimii 30 ani. Nu s-a
întamplat niciodată un accident în timpul acestor transferuri. Acest fapt
demonstrează că procesul de transport se realizează în condiţii de siguranţă,
iar echipamentele, instruirea personalului şi planificarea de urgenţă sunt
I.

adecvate şi eficiente.

3
Exerciţiul “NAUTILUS-2011”
România şi Bulgaria sunt pregătite

Bulgaria şi România sunt


pregătite
Transportul de combustibil nuclear uzat pe Dunăre

.
a fost identificat de către AIEA în 2002 ca o
prioritate în ceea ce priveşte aspectele de
siguranţă şi securitate nucleară. De atunci,

.U
Bulgaria şi România au realizat evaluări detaliate
ale riscului şi au pus în aplicare măsuri pentru a se asigura că atât publicul cât
şi mediul înconjurător sunt protejate.

Prevenirea atacurilor criminale sau a actelor de sabotaj asupra transporturilor


de combustibil nuclear a constituit obiectivul major al autorităţilor de
reglementare din ambele ţări. Au fost efectuate calcule tehnice detaliate pentru
a fi determinate efectele unei eliberări de radioactivitate, în urma unui atac
ipotetic. Aceste analize detaliate au dezvăluit faptul că publicul nu ar putea fi
expus la risc radiologic semnificativ.
.S
Planul actual de intervenţie în caz de urgenţă radiologică pentru transportul de
combustibil nuclear uzat acoperă ruta dintre centrala nuclearo-electrică de la
Kozlodui şi graniţa cu Ucraina-Rusia. Planul defineşte activităţile de răspuns ale
tuturor echipelor de intervenţie şi include instrucţiuni pentru a elimina sau a
limita consecinţele unui accident asupra populaţiei sau a mediului. Acest plan
este în concordanţă cu legislaţiile în vigoare în Bulgaria şi România, precum şi
cu legislaţia internaţională.

Bulgaria şi România sunt angajate într-un program extins de cooperare pentru


coordonarea şi consolidarea managementului în situaţii de urgenţă, inclusiv a
G

aspectelor privind siguranţa. Colaborarea fructuoasă şi continuă între cele două


ţări sunt o garanţie pentru siguranţa şi securitatea transporturilor viitoare de
combustibil nuclear uzat.
I.

4
Exerciţiul NAUTILUS
Participanţi cheie

Participanţi cheie
Exerciţiul NAUTILUS implică participarea unui număr mare de organizaţii de
răspuns în situaţii de urgenţă din Bulgaria şi România, precum şi câteva
organizaţii internaţionale.

.
Bulgaria

.U
Din partea Bulgariei, la exerciţiu participă Agenţia de
Reglementare în Domeniul Nuclear (BNRA), centrala nuclearo-
electrică de la Kozlodui, organizaţii din structura Ministerului de
Interne, organizaţii din structura Ministerului Industriei, Energiei
şi Turismului, precum şi organizaţii din subordinea Ministerului Transporturilor.

România

Din partea României, la exerciţiu participă Comisia Naţională pentru Controlul


Activităţilor Nucleare (CNCAN), Inspectoratul General pentru Situaţii de
.S
Urgenţă (IGSU), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR), alte
structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu responsabilităţi în
managementul situaţiilor de urgenţă, Ministerul Apărării Naţionale şi structurile
locale de intervenţie ale judeţului Dolj.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică

Organizarea exerciţiului a fost coordonată de către Agenţia


Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) prin Centrul
pentru Incidente şi Urgenţe (IEC). Centrul pentru Incidente şi
G

Urgenţe al AIEA este punctul focal la nivel internaţional privind


raportarea evenimentelor nucleare şi intervenţia în caz de
incidente şi urgenţe radiologice ş/sau nucleare, indiferent de cauza acestora.

Autoritatea pentru Protecţie Radiologică din Norvegia

La exerciţiu, Norvegia este reprezentată prin Autoritatea


I.

pentru Protecţie Radiologică (NRPA), organizaţia Innovation


Norway şi Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe. NRPA
este partenerul AIEA responsabil pentru pregătirea exerciţiului.
NRPA are un rol de lider în cadrul sistemului norvegian de
management al situaţiilor de urgenţă radiologică/nucleară. Astfel, NRPA este
conducătorul Organizaţiei Norvegiene de Pregătire în caz de Urgenţă Nucleară,
care a fost creată in scopul furnizării de expertiză în gestionarea incidentelor
nucleare şi emiterii de recomandări de măsuri de intervenţie rapidă pentru a
proteja viaţa, sănătatea şi mediul înconjurător.

5
Exerciţiul NAUTILUS
Participanţi cheie

O parte din munca de pregătire zilnică a NRPA o constituie organizarea


cursurilor şi a exerciţiilor. De asemenea, NRPA se implică în dezvoltarea unei
bune comunicări între organizaţiile de răspuns în caz de urgenţă radiologică şi
nucleară, atît la nivel naţional, cât şi internaţional.

.
.U
.S
G
I.