Asigurarea Calitatii Serviciilor de Sanatate

CUPRINS

I. II. 1) 2) 3) 4) 5) 6) III. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) SANATATE PUBLICA IN ROMANIA..........................

SISTEME SI SERVICII DE SANATATE - ASIGURAREA CALITATII Introducere................................................................................................. .3 Definitia calitatii serviciilor de sanatate.................................................... 4 Caracteristicile de calitate a serviciilor de sanatate................................... 6 Masurare si metodologie in asigurarea calitatii........................................ 7 Managementul strategic al serviciilor de sanatate..................................... 7 Managementul total al serviciilor de sanatate........................................... 8 ANALIZA DE SITUATIE - SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU Prezentarea organizatiei.............................................................................. .9 Analiza SWOT............................................................................................ 12 Identificarea problemelor strategice şi a obiectivelor concrete pentru implementarea strategiei de calitate ............................................... 15 Obiective concrete........................................................................................ 17 Strategii........................................................................................................17 Analiza cost – beneficii.................................................................................19 Evaluarea rezultatelor....................................................................................20 Propuneri personale...................................................................................... 21 Concluzii........................................................................................................ 21 Bibliografie.................................................................................................... 22

1

CAP.I SĂNĂTATE PUBLICA IN ROMANIA România avea în anul 1990 un sistem medical exclusiv public, puternic centralizat, susţinut financiar de către bugetul de stat şi coordonat de către Ministerul Sănătăţii şi inspectoratele sale sanitare judeţene. Serviciile erau oferite populaţiei, oficial în mod gratuit, însă subfinanţarea gravă a sistemului o lungă perioadă de timp a dus la scăderea calităţii serviciilor oferite şi transferul unei părţi a costului acestora către populaţie. Multe dintre policlinici şi spitale funcţionau în clădiri deteriorate, fără dotare tehnică corespunzătoare, medicamentele româneşti şi materialele sanitare nu acopereau cererea din unităţile sanitare, iar medicamentele din import, noi şi eficiente, erau inaccesibile pentru majoritatea populaţiei. Astfel, o parte din costurile tratamentelor erau transferate, direct sau indirect, către beneficiar, inclusiv prin plăţile informale către personalul medical, limitând astfel accesul unor segmente din populaţie la serviciile medicale. Calitatea redusă a serviciilor şi lipsurile din sistem, datorate bugetului redus, impuneau luarea unor decizii, în sensul îmbunătăţirii asistenţei medicale publice în România. Trecerea la un model bazat pe asigurări de sănătate a fost evaluată de către decidenţi, la momentul respectiv, drept soluţia optimă pentru multe dintre problemele sistemului. Drept urmare, principiile de organizare, finanţare şi oferire către populaţie a serviciilor sistemului sanitar public au fost modificate, începând cu anul 1996, din punct de vedere legislativ, iar din punctul de vedere al transformărilor efective, începând cu anul 1999. Serviciile medicale sunt, astfel, în prezent, acordate în baza contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate (6,5 % din salariul brut al angajatului şi 7% din partea angajatorului). Asiguratul beneficiază, pe baza acestei contribuţii, în mod gratuit de un pachet de servicii definite drept vitale şi reglementate legislativ. Asistenţa medicală primară este, în prezent, oferită de către medicul de familie, dorindu-se o accentuare a rolului serviciilor primare, ca prim filtru de rezolvare a problemelor. Accesul la asistenţa ambulatorie şi cea spitalicească (în afara urgenţelor) şi accesul la medicamentele compensate şi gratuite se face prin medical de familie. Medicii nu mai au statutul de salariaţi ai statului, ci devin furnizorii de servicii medicale care încheie un contract cu Casa de asigurări de sănătate, noua coordonatoare a sistemului. Personalul medical mediu este angajat de către aceşti furnizori de servicii (medici şi spitale). Ministerul sănătăţii îşi menţine doar rolul de finanţare şi coordonare a programelor naţionale de sănătate publică. De asemenea, noul model a dus la o reducere a accesului populaţiei la serviciile medicale, prin apariţia unor persoane care nu pot beneficia de asistenţa medicală (în afara celei de urgenţă, minimale) neavând asigurare de sănătate. După 1990, au fost realizate şi modificări în sens pozitiv, în oferirea asistenţei medicale. Unele dintre policlinicile şi spitalele din sectorul public oferă astăzi servicii îmbunătăţite şi diversificate faţă de acum 13 ani, iar pe piaţă există medicamente noi şi eficiente, inclusiv din import. Există, de asemenea, un system privat de acordare a serviciilor medicale, adiacent celui public şi o reţea extinsă de farmacii private. În acelaşi timp, în contextul sărăcirii populaţiei, un segment larg al acesteia, deşi asigurat, nu îşi permite costul tratamentelor, accesarea serviciilor spitaliceşti performante aflate în afara localităţii de reşedinţă sau apelarea la serviciile sistemului privat, ca alternativă la sistemul public.

2

O mare parte a populaţiei din România are, în prezent, un deficit de educaţie sanitară şi planning familial, incluzând lipsa conştientizării rolului prevenţiei şi al obişnuinţei de consult medical, în cazul apariţiei unei probleme, elemente care demonstrează rolul redus pe care sistemul de sănătate l-a acordat programelor de educaţie sanitară şi prevenţie în rândul populaţiei. Ca urmare, în România se întâlnesc cele mai înalte valori (în context european) ale incidenţei bolilor aparatului circulator, TBC-ului şi ale altor boli infecţioase sau parazitare. Mortalitatea infantilă şi maternă sunt indicatori relevanţi ai problemelor de acces ale unor mame şi copii nou-născuţi la asistenţă medicală, ai calităţii reduse a serviciilor oferite acestora, cât şi ai gradului de informare insuficient în privinţa metodelor de prevenire a bolilor şi de menţinere a igienei sanitare. În ciuda tendinţei descrescătoare de după 1990, rata mortalităţii infantile în România este de trei ori mai mare decât media ţărilor Uniunii Europene şi de două ori mai mare decât în ţările est-europene. Rata mortalităţii materne, deşi de aproximativ cinci ori mai mică în anul 2001 faţă de 1989, rămâne totuşi ridicată, în comparaţie cu celelalte ţări europene. Înscrierea la medicul de familie, ca primă formă de acces la serviciile medicale În prezent, în România accesul la serviciile publice de sănătate se realizează pe principia contributive, prin plata cotizaţiei lunare. Copiii, persoanele cu handicap şi veteranii de război cu venituri scăzute, persoanele dependente de o altă persoană asigurată şi fără venit propriu au acces gratuit la serviciile de sănătate. Acoperirea prin asigurări de sănătate ridică probleme într-o economie în tranziţie, în care structurile salariale şi-au restrâns dimensiunile. Condiţionarea accesului la servicii, prin introducerea asigurării de sănătate, a dus la apariţia de segmente ale populaţiei care, prin neasigurare, nu mai pot beneficia decât de serviciul de urgenţă. Lipsa de informare Slaba informare în rândurile populaţiei asupra necesităţii asigurării medicale şi asupra condiţiilor de acces la serviciile medicale menţine unii potenţiali solicitanţi în afara sistemului public de asigurare. Într-o asemenea situaţie se află grupuri din zonele izolate geografic, grupuri foarte sărace (fără domiciliu stabil), grupuri de rromi. Nivelul de educaţie scăzut favorizează comportamentul de neasigurare. Conform datelor din barometrul pentru serviciile de sănătate, mai mult de jumătate dintre români nu îşi cunosc drepturile şi obligaţiile privind asigurarea medicală, iar peste 80% dintre cei asiguraţi nu cunosc deloc sau au doar vagi informaţii despre serviciile medicale la care sunt îndreptăţiţi. Trecerea la noul model de oferire a asistenţei medicale s-a făcut fără o campanie adecvată de informare a populaţiei Calitatea serviciilor medicale oferite de către sistemul public Potrivit studiului la nivel naţional realizat de către Interhealth Institute, în 1998, serviciile medicale de asistenţă primară oferite sunt de o calitate scăzută. Foarte puţine dispensare asigură asistenţă medicală 24 de ore din 24, echipamentele de diagnostic şi tratament sunt inexistente în cele mai multe dintre ele, cu excepţia asistenţei stomatologice în dispensarele mari. Deşi există stipulat dreptul asiguratului la asistenţă de urgenţă, nu există o acoperire teritorială necesară în acest sens, drepturile asiguratului fiind, astfel, limitate de lipsa resurselor. Controalele realizate de către CNAS, în 2002, în unităţile medicale, au semnalat o serie de nereguli privind:

3

indisciplină. iar asigurarea acoperă 40–60% din costul protezelor dentare şi al tratamentelor ortodontice. automatisme ce produc prejudicii. cât şi accesarea redusă de către bolnavi a acestor servicii de la primele simptome ale bolii. în dotările sanitare şi curăţenie.– autorizaţia de funcţionare a unităţilor medicale (lipsă de autorizaţie sanitară sau autorizaţie sanitară de funcţionare emisă pe termen limitat. fasolea. mărind timpul de aşteptare. în unele zone. Aprecierea populaţiei asupra calităţii cabinetelor medicilor de familie reflect problemele actuale în dotarea cu echipament medical. precum curăţenia sau solicitudinea cadrelor medicale. cazuri de raportare a unui număr mai mare de servicii medicale). abuzuri în serviciu (neglijenţe în serviciu. – neglijenţe. având ca materie primă în special alimente cu aport caloric şi nutritiv relativ scăzut (varza. – dotarea cu aparatură (repartiţie neoptimă a aparaturii medicale în cadrul unităţilor medicale şi în plan teritorial). în defavoarea oferirii de consultaţii. sunt probleme care ar putea fi mult mai simplu remediate. altele. Acest sistem îl pune pe medic în situaţia de a-şi pierde o parte din timp completând scripte. nediversă. superficialitate în abordarea terapeutică a cazurilor. Reducerea masivă a ofertei de servicii stomatologice în sectorul public. Accesul la serviciile stomatologice Starea proastă a dentiţiei populaţiei în prezent este un fapt îngrijorător. reflectând.3% din totalul internărilor sunt internări de urgenţă). Dacă unele probleme ţin de resursele financiare deficitare. în starea clădirilor care adăpostesc cabinetul. absenţa dotărilor şi materialelor performante. semnalând deficienţele asistenţei medicale primare şi secundare. existenţa coplăţilor au limitat sever accesul populaţiei la sectorul medical stomatologic public. ceea ce duce la aglomerarea acestor persoane la uşa medicului. – alte tipuri de încălcare a prevederilor legale (aspecte legate de încălcarea normelor programului de lucru al personalului şi supraevaluarea gărzilor). Pe de altă parte. – alimentaţia deficitară a bolnavilor internaţi (alimentaţia oferită bolnavilor este săracă. deficitul de medici şi unităţi sanitare. 2003). În multe spitale. – folosirea ilegală sau necorespunzătoare a fondurilor (cazuri în care fondurile primite de la casa de asigurări în scopul furnizării directe de servicii medicale au fost utilizate pentru efectuarea unor reparaţii capitale. în cazul tratamentelor de lungă durată. – personalul medical (încadrarea cu personal medico-sanitar şi alte categorii de personal. număr mare de medici în centrele universitare). 4 . reglementările legislative prevăd reînnoirea periodică de către medic a reţetei. carnea şi produsele lactate lipsesc din meniu. fără a avea o îngrijire ridicată în ambulatoriu (70. expirată). Conform legislaţiei. cartoful). Percepţia negativă a populaţiei asupra calităţii serviciilor şi a relaţiei medic-pacient se poate constitui într-un factor demotivator al apelului la medic. neconformă normativelor de personal în vigoare. personal mediu subnormat. adulţii au dreptul la servicii stomatologice preventive gratuite o dată pe an. modalitatea de restructurare şi de eficientizare a unităţilor sanitare nu a adus ameliorări privind calitatea serviciilor oferite). Rata ridicată de internare arată că pacienţii sunt admişi în spital. Aşteptarea prelungită pentru a beneficia de consultaţie este o altă problem semnalată de către populaţie. luni şi chiar ani de zile (CNAS.

în afara localităţii. Comunităţile de rromi sau comunităţile rurale izolate şi sărace nu au informaţii privitoare la modalităţile de protecţie împotriva bolilor cu transmitere sexuală. în ceea ce priveşte avantajele planningului familial. Subfinanţarea redusă a programelor destinate prevenirii îmbolnăvirii populaţiei se reflectă în indicatorii de morbiditate.9% din aceasta adresânduse.Sectorul privat. comparativ cu alte ţări din Europa (MSF. Pe de altă parte. pentru prevenirea cărora. Problema coplăţilor Un număr mare de persoane. au acces limitat la asistenţa medicală. medicamente acordate compensat sau gratuit. în lume. deşi sunt asigurate. iar pentru acestea medicamentele necesare sunt deosebit de costisitoare. Noua listă a medicamentelor gratuite. Probleme de acces determinate de standardul de viaţă precar al populaţiei. doar 8. în cazul copiilor sau al unor boli grave. neglijându-şi problemele dentiţiei. precum: analize medicale de bază oferite de laboratoare. Astfel. atât de către cei din rural cât şi de către cei din urban. faţă de 20. acest fapt reflectându-se în rata mare a avorturilor şi în slaba informare a populaţiei din rural sau oraşele mici. Accesul la medicamentele compensate este foarte important. 5 . aflată în proces de aprobare elimină gratuitatea pentru medicamentele ce se adresează unor boli grave. Criza financiară actuală a determinat incapacitatea accesării de către populaţie a unor servicii la care erau îndreptăţiţi. costul crescut al medicamentelor a diminuat accesul la acest tip de consum al familiilor sărace. pe termen lung. fiind singura posibilitate a acestora de a putea beneficia de anumite medicamente. Programele de planning familial şi cabinetele cu acest scop sunt insufficient dezvoltate. 2003). chiar şi în ceea ce priveşte tratamentele vitale. cu impact social ridicat. Pentru viitor se analizează şi perspectiva plafonării compensării doar pentru 65% din preţurile medicamentelor şi doar a medicamentelor mai ieftine. Pentru 40% din populaţia din rural. stomatologului. De asemenea. foarte dezvoltat. taxele vamale şi TVA scumpesc în România medicamentele cu 50%. precum TBC sau bolile venerice. mijlocul de transport şi costul acestuia reprezintă o problemă de acces la serviciile medicale. chiar şi pentru un salariat cu venituri medii. Persoanele neasigurate care trăiesc în sărăcie nu beneficiază de compensări. obligatorii. diabetul. Problema rolului scăzut acordat prevenţiei Una dintre problemele grave ale sistemului românesc de ocrotire a sănătăţii publice este şi insuficienţa programelor medicale preventive şi ineficienţa acestora. Bolile cardiovasculare. în anul 2000. oferă servicii de o calitate ridicată. Accesul la medicamente Liberalizarea pieţei medicamentului şi scăderea producţiei interne de medicamente au dus la creşterea exagerată a preţurilor produselor farmaceutice.5% din cea urbană. În acest context. nu cunosc şi nu respectă regulile de igienă. modificări care au consecinţe sociale negative importante. pe fondul bugetului foarte redus al gospodăriei. în cazul persoanelor aflate în sărăcie. Populaţia din rural este cea mai afectată de deficienţele în oferirea asistenţei stomatologice. achitarea costurilor de transport şi extraplata pentru medic şi personalul auxiliar. o mare parte a populaţiei nu apelează la asistenţa stomatologică decât în caz de urgenţă. folosind mijloace de protecţie într-o proporţie redusă. Familiile sărace nu îşi pot permite coplăţile implicate de solicitarea serviciilor medicale şi achiziţionarea medicamentelor necesare. coplata adresată personalului medical şi timpul de aşteptare sunt văzute ca obstacole. dar foarte costisitoare.

etc. constituie în ţara noastră principala cauză de deces pentru populaţia sub 64 de ani. În timp ce un segment al populaţiei are acces la servicii performante.  Unele categorii de persoane au acces gratuit la servicii medicale.  Desfasurarea campaniilor pentru informarea populatiei privind planificarea familiei.  Existent ape piata a unui numar mare si diversificat de medicamente. Standardul scăzut de viaţă în România şi condiţiile oferite de către sistemul sanitar românesc.  Insuficienta cladirilor.  Reducerea accesului populatiei la servicii medicale. ANALIZA SWOT A SANATATII PUBLICE DIN ROMANIA: 1) Puncte forte:  Asiguratii beneficiaza de un pachet gratuit de servicii medicale. în ultimele decenii.  Inrautatirea sanatatii populatiei. fapt cu consecinţe pe termen lung asupra stării de sănătate a populaţiei şi în contradicţie cu principiile echităţii sociale statuate de legislaţia sanitară. la o polarizare în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate. 3) Oportunitati:  Scaderea numarului de avorturi. chiar în accesarea asistenţei primare (inclusiv stomatologice). personalului medical. oferite de asistenţa specializată din centrele universitare.  Servicii medicale costisitoare. la asistenţă medicală privată şi medicamente eficiente costisitoare.  Slaba informare a populatiei in privinta asigurarii medicale. treptat.  Situatia precara a sistemului de sanatate publica din mediul rural. antidrug.  Grad de informare insuficient in privinta metodelor de prevenire a bolilor si de mentinere a igienei sanitare.  Imbunatatirea si diversificarea serviciilor din institutiile medicale. 4) Amenintari:  Scaderea calitatii serviciilor oferite. au dus. inclusiv din import.există în prezent programe speciale de formare a unui comportament alimentar sănătos în rândul populaţiei.  Vaccinarea gratuita a populatiei si reducerea riscului de imbolnavire cu boli contagioase. TBC si ale altor boli infectioase si parazitare.  Cresterea mortalitatii infantile si materne. ceea ce este mai grav.  In Romania se intalnesc cele mai inalte valori ale incidentei bolilor aparatului circulator. 2) Puncte slabe:  Subfinantarea grava a sistemului de sanatate publica. echipamentelor. un alt segment al populaţiei are probleme în accesarea asistenţei şi medicaţiei de calitate şi. care nu pot beneficia de asistenta medicala.  O mare parte a populatiei din Romania au un mare deficit de educatie sanitara si planning familial. 6 .

 Conducatorii institutiilor medicale sa aiba cumostinte aprofundate de management.  Acordarea mai multor gratuitati categoriilor de persoane defavorizate.  Informarea populatiei cu privire la drepturile lor de pacient si la asigurarile sociale.metode contraceptive.  O mai mare atentie sanatatii publice din zonele rurale.  Perfectionarea cadrelor medicale.s. deoarece sanatatea publica este un barometru al economiei nationale. Recomandarile cu privire la serviciul de sanatate publica din Romania:  Organizarea mai multor programe de informare a populatiei cu privire la regulile de igiena.  Perfectionarea echipamentelor din institutiile medicale.a.  Dezvoltarea Asociatiei pentru Managementul Sanatatii. 7 . RECOMANDARI: Serviciu de sanatate publica din Romania trebuie imbunatatit.  Discrepantele mari in ceea ce priveste accesul diferitelor segmente de populatie la serviciul de sanatate.  Reducerea coruptiei din sanatate publica. Cresterea exagerata a preturilor produselor farmaceutice.  Alocarea unor sume mai mari din bugetul statului pentru sanatatea publica.  Imbunatatirea conditiilor sanitare si de igiena din institutiile medicale.  Inrautatirea starii de igiena a populatiei.

aceste servicii sunt profund implicate în crearea condiţiilor materiale de existenţă a omului. specifice domeniului in care isi desfasoara activitatea. Ocrotirea sănătăţii reprezintă un serviciu foarte important oferit populaţiei. care decurg din specificul muncii desfăşurate în această sferă. În prezent se poate vorbi de o „societate a serviciilor”. Evoluţia stării de sănătate este influenţată. îmbracă o serie de trăsături particulare. sunt organizate pe intreg teritoriul unui stat si au ca obiectiv de activitate satisfacerea diverselor necesitati si cerinte de sanatate ale populatiei acelui stat. de structura consumului. 8 . de dimensiunile reţelei unităţilor sanitare. în general. Un fapt care trebuie menţionat este că aceste trăsături nu se regăsesc în totalitatea lor la fiecare tip de serviciu în parte.II SISTEME SI SERVICII DE SANATATE ASIGURAREA CALITATII Evoluţia economiei moderne înscrie între orientările sale fundamentale dezvoltarea şi diversificarea serviciilor. pe de o parte este o calitate a vietii iar pe de alta parte reprezinta si masura calitatii vietii . Sanatatea. de aria lor de cuprindere şi de modul de organizare. de nivelul de dezvoltare a serviciilor de ocrotire a sănătăţii. şi nu în ultimul rând. în ridicarea calităţii vieţii. Grupate sub denumirea generică de “sănătate”. afirmaţie argumentată de expansiunea serviciilor şi de creşterea rolului acestora în viaţa societăţii. Serviciile. cu celelalte componente ale economiei şi calităţii vieţii. în mare măsură. constituindu-se totodată în criterii de delimitare a serviciilor de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale. activitati pentru realizarea carora sunt folositi profesionisti de sanatate(furnizori) care au atributii diverse. de standardul igienei individuale. de serviciile de sănătate. de gradul de cultură. Aceasta este determinată de nivelul general de dezvoltare economico-socială. Ele includ un larg spectru de activitati atat preventive cat si curative si de recuperare. de dotarea lor tehnică şi de încadrarea cu personal de specialitate. trăsături ce permit identificarea lor. Starea de sănătate are un conţinut complex şi se află într-o relaţie de intercondiţionare cu evoluţia socială în ansamblu. In general se considera ca serviciile de sanatate sunt un sistem de institutii care sunt recunoscute oficial.CAP.Aceste trăsături influenţează şi modul de comercializare a serviciilor.

Determinanţii stării de sănătate În serviciile medicale. care exprimă nivelul şi caracteristicile sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu. social şi biologic. Această definiţie se va modifica pe măsură ce vor fi elaborate şi acceptate noi cunoştinţe. trebuie definită calitatea îngrijirii în interiorul unei instituţii de îngrijire a sănăţii. Nr.cheie este Calitatea. cât şi de contextul social. Definiţia calităţii îngrijirii de sănătate se bazează pe valori unice din cadrul culturii (atât cultura profesională. fiind strâns legată şi de calitatea vieţii populaţiei. cât şi cultura etnică) şi pe contextul situaţiei. Înainte de a putea discuta despre managementul calităţii. DEFINITIA CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE Starea de sănătate este un fenomen complex. bazate pe ce valori şi pe ce cunoştinţe şi resurse.2. organizaţional şi de mediu. Stilul dede viaţă Stilul viaţă Condiţiile dede mediu Condiţiile mediu Starea dede Starea sănătate sănătate Biologia umană Biologia umană Sistemul îngrijirilor Sistemul îngrijirilor dede sănătate sănătate Fig.1 . Este imposibil să defineşti 9 . O definiţie a calităţii îngrijirii trebuie să includă care sunt perspectivele. un element. Ce este calitatea îngrijirii? Calitatea îngrijirii este un concept dinamic cu multe dimensiuni. Dimensiunile sale sunt dependente atât de perspectiva persoanei care răspunde la întrebare.

Calitatea se referă în egală măsură la creşterea satisfacţiei clientului/utilizatorului. calitatea sa fiind evaluată prin comparaţie cu cel mai bun act medical practicat la un moment dat (benkmarking). luând în consideraţie balanţa câştigurilor şi pierderilor care afectează procesul îngrijirilor de sănătate în întregul lor. de situaţia socială şi profesională. considerând-o drept unul dintre cele mai importante aspecte luate în consideraţie atunci când sunt în situaţia de a evalua calitatea serviciilor medicale. acordându-se atenţie atât aspectelor cuantificabile. la auditul profesional şi la imbunătăţirea eficienţei sau reducerea costurilor. cât şi celor “subiective”(atitudini.precum şi informaţiile primite de furnizor de la pacientul său. cât si cel interpersonal apartin în egală măsură ştiinţei şi artei. tratamentul. Cercetătorii din domeniul sanitar afirma că pentru a dezvolta o definiţie utilă este necesară enumerarea tuturor elementelor implicate în obţinerea satisfacţiei pacientului:  latura tehnică a îngrijirilor de sănătate-se referă la acurateţea diagnosticului şi tratamentului. Donabedian. calitatea este obiectivată prin evaluarea celor două laturi la nivelul serviciilor de sănătate.calitatea îngrijirii fără a ţine seama de valorile ce se află în spatele individului. 10 .numărul furnizorilor de îngrijiri de sănătate.  disponibilitatea resurselor pentru îngrijirile de sănătate . specialist de renume în domeniul asigurării calităţii.relaţii interpersonale) .  continuitatea îngrijirilor de sănătate-obţinerea unui beneficiu maxim sau utilizare maxima a resurselor.de relaţiile sociale şi psihologice stabilite între pacient şi furnizorul de servicii sanitare. El opiniază referitor la calitatea îngrijirilor de sănătate ca fiind: “faptul de a face ceea ce trebuie si cum trebuie. definiţia calităţii a evoluat în paralel cu creşterea numărului de aplicaţii practice ale diferitelor modalităţi ştiinţifice de abordare a problemelor specifice acestui domeniu. În cazul serviciilor sanitare.  latura interpersonală a îngrijirilor de sănătate – este reprezentată de elementele umaniste ale îngrijirilor de sănătate. descrie calitatea ingrijirilor medicale ca pe “tipul de ingrijire de la care se aşteaptă să maximizeze o dimensiune a bunăstării.” În opinia lui Donabedian calitatea îngrijirilor este dependentă de “modalitatea de aplicare a ştiinţei şi tehnologiei medicale astfel încât să fie maximizate beneficiile îngrijirilor fără a creşte riscurile”. Atât aspectul tehnic. insa pacienţii apreciază prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor. de explicaţii privind boala.” În consecinţă.  accesibilitatea – se referă la timpul de aşteptare al pacientului pentru a face o programare.

modul în care ei emit judecăţi asupra calităţii. Profesioniştii din sănătate (personalul medical) sunt o grupă mai puţin omogenă decât finanţatorii. Unităţile sanitare. Astfel.Concluzia la care au ajuns specialiştii a fost că modul cel mai simplu şi mai puţin costisitor de evaluare a calităţii serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacţiei pacienţilor. calitatea este asociată cu eficienţa şi cu utilizarea adecvată a resurselor. CARACTERISTICILE DE CALITATE A SERVICIILOR DE SANATATE Serviciile de sanatate asigurate de profesionisti pot fi clasificate in : .Pentru aceştia calitatea are mai intai o dimensiune dată de relaţiile interpersonale şi apoi de competenţa profesională. prin: reprezentarea în consiliile de administraţie. Ei au tendinţa de a acorda o importanţă mai mare competenţei tehnice şi de a neglija rolul relaţiilor interpersonale. pun accentul pe competenţa profesională şi pe mijloacele fizice adaptate proceselor (dotările tehnice) şi consecinţele acestor procese asupra sănătăţii pacienţilor. Acestă afirmaţie se înscrie în spiritul definiţiei celei mai acceptate a calităţii: calitatea reprezintă satisfacerea necesităţilor clientului. conducerea organizaţiilor sanitare. pacienţii. secundare si tertiare de sanatate 11 .au cunoştinţe limitate despre actul medical. prin modul de organizare şi funcţionare. obligaţi să facă faţă constrângerilor financiare.ingrijiri primare. conferindu-le o imagine de competenţă şi excelenţă. preocupările acestora pentru introducerea de programe de evaluare a calităţii au devenit tot mai evidente. variază în funcţie de caracteristicile personale. Această viziune pare a fi îmbrăţişată în ansamblul ei şi de managerii unităţilor sanitare. si consideră calitatea ca fiind „obţinerea unei mai bune sănătăţi şi a satisfacţiei”. este întărit rolul consumatorilor în managementul calităţii.Componenta economică influenţează si ea conduita managerilor unităţilor sanitare. relaţii pe care le-am putea numi competenţă interpersonală. Deoarece calitatea a devenit o măsură a performanţei şi pentru unităţile sanitare. 3. diminuarea resurselor duce la găsirea de noi mijloace (ex:eficienţa şi distribuirea raţională a fondurilor). dezvoltarea mecanismelor de asigurare a satisfacţiei. Din partea puterilor publice. Calitatea îngrijirilor de sănătate este abordată în mod diferit de fiecare categorie de actori implicaţi în serviciile sanitare: guvernul. Medicii fiind foarte implicaţi în definirea şi evaluarea calităţii îngrijirilor de sănătate. Pacienţii (consumatori de servicii de sănătate). de gradul de concordanţă dintre serviciile furnizate şi cele aşteptate. profesioniştii. Deoarece pacienţii nu constituie un grup omogen. realizarea de anchete de satisfacţie. influenţează nivelul de calitate a serviciilor pe care le furnizează. din punctul de vedere al guvernului sau al terţilor plătitori.De asemenea.

colaborand intre ei cu membrii comunitatii si cu alte categorii de profesionisti comunitari.Ele sunt centrate pe familie.Membrii echipei de sanatate din comunitate asigura de obicei primul contact intre individ si sistemul de sanatate. evaluare si in final. OMS. Dimensiunile calitatii serviciilor de sanatate ale lui Maxwell cuprind: . Criterii de calitate sunt considerate dimensiunile lui Maxwell precum si lista JCAHO a lui Wilkinson. Ingrijirile tertiare de sanatate Sunt ingrijirile acordate in institutii specializate in recuperarea persoanelor cu handicap si/sau infirmitati In ce priveste asigurarea calitatii acestor servicii. 3. 4. Satisfactie maxima a pacientului privind interactiunea sa cu sistemul sanitar si rezultatele obtinute.eficacitatea (atingerea rezultatelor scontate) . Lista JCAHO include: 12 2. comunitate si membrii acesteia (clienti/beneficiari). prin raportul Grupului de lucru pentru asigurarea calitatii precizeaza obiectivele care trebuie atinse : 1. secundare si tertiare precum si a promomovarii sanatatii.1. intreaga comunitate) . aceste consecinte trebuie sa se raporteze la practicarea medicinii la nivel de arta si la factorii biologici(varsta. imbunatatirea sistemului de ingrijiri primare.etc.boala pacientului. Ingijirile secundare de sanatate Sunt ingrijiri acordate la nivel de spital de catre personal specializat si sunt centrate pe individ (pacient). 2.aceleasi nevoi se ofera tuturor aceleasi servicii) .) Folosirea resurselor minime pentru atingerea rezultatelor dorite.acceptabilitatea sociala . afectiuni secundare asociate. Asumarea riscului minim de aparitia iatrogeniilor. adica asigura punctul de intrare in sistem 2. Aceste deziderate pot fi obtinute numai prin continua monitorizare. Fiecare pacient sa primeasca o combinatie optima de servicii(diagnostice si terapeutice) care sa conduca cu o probabilitate maxima la obtinerea celei mai bune consecinte posibil de atins pentru starea sa de sanatate.eficienta economica (utilizarea judicioasa a resurselor cu obtinerea de rezultate maxime).relevanta fata de nevoi(caracterul adecvat al serviciilor furnizate pt. 3.accesibilitatea la servicii (include toate tipurile de accesibilitate) .echitatea (se acorda fiecarui individ sau grup uman acele servicii de care are intradevar nevoie) . 1.egalitatea (pt. . Ingrijirile primare de sanatate Sunt ingrijiri esentiale acordate la nivel comunitar in cadrul asistentei medicale primare si a nursingului comunitar de catre profesionisti care lucreaza in echipa. raspunsul la tratament.

).Evaluarea calitatii ingrijirilor medicale depinde de multiple probleme si de masurarea fenomenelor psiho-sociale intangibile. calitatea acestor servicii difera astfel: 1. Pentru producatori (profesionisti de sanatate) accentul se pune pe: • Masura in care ingrijirile se apropie de de statutul tehnic de „arta”. • Gradul de disparitie al simptomelor si nivelul imbunatatirii functionale(imbunatatirea calitatii vietii).Nu se poate afla cu precizie daca modi-ficarea starii de sanatate este rezultatulserviciilor primite sau un raspuns la modificarea circumstantelor.atitudini.pacientul are acces la el?) acceptabilitatea (daca serviciul este si potrivit si accesibil. monitorizarea schimbarilor legate de sanatate. mai ales in domeniul medical. Grija aratata de personalul medical. schimb de informatii si indrumare spre alte servicii optime. al actorilor implicati in piata serviciilor de sanatate. • alegerea bazei de evidenta pt. a perceptiilor.- eficacitatea (este serviciul de sanatate folositor?) adecvarea (este potrivit pentru pacientul respectiv?) accesibilitatea(in cazul in care serviciul este potrivit.cu o urmarire.pacientul il doreste si-l accepta) eficienta (este produs intr-un mod cost-eficace?) continuitatea (s-a desfasurat fara intrerupri. 2. conditii de locuit. 4. aprecierea calitatii. nivelul de comunicare. atitudinilor si valorilor fiind mult mai dificila(aceste variabile nu pot fi observate direct). Pentru consumatori prioritatea se pune pe: Raspunsul care este primit la rezolvarea nevoilor de ingrijiri.cum ar fi: • dificultatea de a masura consecintele ingrijirilor datorita influentei unor variabile sociale asociate (dieta. 13 .Toate observatiile impun selectarea informatiilor si au un impact major asupra concluziilor. Pentru prestatori (tertii platitori. • Gradul de libertate pe care-l au de a actiona in interesul deplin al pacientului. 3. MASURARE SI METODOLOGIE IN ASIGURAREA CALITATII Modificarile biologice asociate unor ingrijiri tehnice pentru afectiuni bine definite sunt mai usor de observat si masurat.etc.nivelul cunostintelor. Reducerea la maximum a productivitatii pierdute datorita starii de boala. managerii) calitatea in special: Utilizarea eficienta si eficace a fondurilor si resurselor disponibile.saracia.mai specializate?) • • • • Din pdv.

care trebuie să se desfăşoare anual. şi un obiectiv ce asigură mobilizarea forţelor din organizaţie. se face în funcţie de răspunsurile pe care organizaţia trebuie să le dea în viziune. Structurarea filosofiei manageriale.• • • alegerea ariei de investigat (lucru care va influenta validitatea concluziilor) deoarece nu este nici necesar si nici practic sa monitorizam permanent toate aspectele serviciilor de sanatate. Astfel exista metode diverse care incearca sa reglementeze aceasta problema. Activităţile sale sunt:planificare strategică. cunoştinţe. inclusiv cea a calităţii. dezavantaje: dependenta de acuratetea inregistrarilor medicale si de memoria participantilor. Revizuirea politicii se bazează pe evaluarea rezultatelor şi este o operaţiune efectuată tot de manageri. să le menţină acestora trează atenţia asupra problemelor calităţii şi să indice valorile promovate în acea perioadă. • in SUA se foloseste metoda revederii retrospective a cazurilor bazata pe inregistrarile medicale.control strategic. materializat într-o imagine slab structurată a viitorului. Formarea viziunii se bazează pe analiza trecutului. Viziunea este un ideal către care tinde organizaţia. avantaje:facilitate in executie.În funcţie de sfera de cuprindere. politică şi strategie.minima interferenta a episoadelor de revizuit.pastrarea confidentialitatii. 5.organizare. afaceri. misiune. misiunea poate fi îngustă sau largă. Misiunea calităţii este asigurarea competitivităţii(o condiţie a supravieţuirii). cum ar fi: metodologia„trasorului”a lui Kessner(anumite conditii selectate reprezinta „trasori” in stabilirea calitatii) conceptia evenimentului santinela a lui Roberts (foloseste screeningul unor incidente care selecteaza anumite cazuri pentru un studiu retrospectiv complet). Politica pentru calitate are rolul să aducă o schimbare în mentalitatea salariaţilor. 14 . MANAGEMENTUL STRATEGIC AL CALITATII IN SERVICIILE SANITARE Managementul strategic este o abordare sistematică ce are ca scop fundamentarea şi realizarea obiectivelor unei organizaţii. creată prin intuiţie sau din dorinţe.direcţionare sau coordonare. analiza referindu-se la oameni. Elaborarea politicii calităţii este o problemă internă a oricărei organizaţii şi revine în sarcina managerilor. a prezentului. a viitorului. Controlul politicii este procesul de actualizare a acesteia. • metoda revizuirii concomitente prezinta o acuratete si o flexibilitate crescuta insa interfereaza cu procesul de ingrijire iar gradul de confidentialitate pentru pacienti si specialisti scade.

• „Zero defecte” şi îmbunătăţire continuă -„totul trebuie făcut bine de prima dată şi de fiecare dată”. se realizează cu participarea întregului personal • Organizaţia urmăreşte obţinerea succeselor prin satisfacerea clientului si avantaje pt. Calitatea trebuie să devină punctul central al tuturor activităţilor din unitatea respectivă prin implicarea permanentă a conducerii de vârf si a tuturor compartimentelor şi angajaţilor în asigurarea calităţii. şi un „furnizor intern”.Cerinţele clienţilor se transpun în specificaţii. 15 . este desfăşurarea „fără erori” a proceselor şi activităţilor din unitate( toate compartimentele şi toţi angajaţii trebuie să lucreze preventiv. MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITATII Începând cu anii 80 sunt implementate concepte integratoare de asigurare a calităţii. si anume: • Calitatea este punctul central al activităţilor organizaţiei.pe baza cărora sunt realizate serviciile. Calitate pe primul plan. Strategia calităţii este o strategie concurenţială. în raporturile sale cu celelalte compartimente. Standardul ISO 8402 defineşte Managementul Total al Calităţii (TQM) ca reprezentând „un sistem de management al unei organizaţii. dintre care un interes deosebit suscită conceptul de Management Total al Calităţii (Total Quality Management).Strategia arată modul cum acţionează organizaţia. În literatura economică se consideră că principiile de bază ale TQM sunt următoarele: • Orientare spre client (market in) . să excludă aparitia erorilor). Formularea strategiei pentru calitate trebuie să răspundă implicit sau explicit la unele aspecte: -ce succesiune de activităţi contribuie la realizarea calităţii serviciilor -ce elemente ale sistemului calităţii se pot ataşa fiecărei activităţi -ce funcţii ale asigurării calităţii trebuie dezvoltate si ce grad de severitate se impune 6. şi colaborarea lor cu alte compartimente. Premisa pentru realizarea unor servicii de calitate. centrat pe calitate.Acest principiu reprezintă cel mai bine filosofia TQM. cum foloseşte resursele pentru a-şi îndeplini misiunea respectând politica pe care a definit-o.Pentru satisfacerea cerinţelor clientului. Această definiţie conţine elementele esenţiale pentru delimitarea cadrului conceptual al TQM. bazat pe participarea tuturor membrilor săi. personal si societate. scopul calităţii fiind competitivitatea.se impune îmbunătăţirea calităţii în toate compartimentele unităţii sanitare. prin care se urmăreşte asigurarea succesului pe termen lung. prin satisfacerea clientului şi obţinerea de avantaje pentru toţi membrii organizaţiei şi pentru societate”. Fiecare compartiment trebuie să se considere un „client intern”.

se recomandă ca organizaţia să dezvolte şi să implementeze un sistem al calităţii. Oncologie 80 radiologie. serviciul tehnic). asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 155. I. costuri şi riscuri. respectiv a peste 422. centrul de sange. sterilizare. De mentionat ca sectiile Infectioase 75 Neurologie si Recuperare Medicala si Fizioterapie I si II Endocrinologie 25 Obstetrica-ginecologie Obstetrica Neonatologie Neonatologie-prematuri 25 25 25 25 16 . Argumentare cu date. STUDIU DE CAZ SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA 1. Are în structură Medicina interna I si I 40 1186 paturi. B-dul Chirurgie plastica 25 Corneliu Coposu Nr. medicina legala.045 locuitori din municipiul Sibiu. structurat şi adaptat specificului de activitate. spalatorie.activitatile trebuie abordate procesual.• • Viziune sistemică . Hematologie 25 90 Din punct de vedere imobiliar Spitalul Clinic Cardiologie I si II Chirurgie generala I si II 133 Judeţean Sibiu este situat in Sibiu. . din care 52 spitalizare de zi. Boli nutritie Gastroenterologie 40 acoperind 29 specialităţi medicale. Diabet. are o structura de tip Neurologie 70 pavilionar cuprinzand un numar de 14 clădiri Neurochirurgie 25 distincte in care functioneaza: 23 sectii de Ortopedie traumatologie 96 spital. 8 compartimente (sevicii de specialitate Urologie 55 ce deservesc sectiile din stationar – laborator.224 locuitori ai judeţului Nr. Nefrologie 25 farmacie.paturi pentru unele specialităţi. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Spitalul Clinic Judeţean reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Sibiu. împreuna cu alte activităţi din amonte şi aval. Pentru realizarea obiectivelor calităţii. dar şi pentru managementul organizaţiei În cazul TQM. îndeplinind totodată şi Secţie 153 funcţia de spital de urgenţă.1 Oftalmologie Dermato-venerice 25 Ambulator de specialitate si Serviciul Tehnic25 Administrativ.Datele trebuie riguros verificate înaintea utilizarii şi reactualizate continuu. datele încep cu etapa identificării clienţilor şi cerinţelor lor şi pânâ la evaluarea satisfacţiei acestora. precum si servicii ORL 30 35 anexe: bucatarie.acest principiu este esenţial pentru TQM. ţinând seama de beneficii.

5 17 . Calea Poplacii Nr.5 7 80 45 16. 10-12 pentru sectia Recuperare Medicala si Fizioterapie II. • • • • • • • • Secţii cu paturi – stationar -27 sectii – 1162 paturi Unitatea de primire a urgenţelor cu SMURD – 6 paturi Compartimente medicale – ATI – 18 paturi Laborator analize medicale Ambulator de spital – 2 Policlinici Serviciul de Medicină Legală Medicina muncii Servicii auxiliare si tehnico-administrative PERSONALUL Activitatea Spitalului Clinic Judeţean TIMISOARA beneficiază de contribuţia a peste 250 medici de înaltă calificare.san.san.2-4 pentru sectia Neurologie si Str. Ambulatorul de Specialitate este format din doua policlinici care asigura asistenţa medicala ambulatorie a spitalului prin 21 specialităţi medicale ( 37 cabinete si 5 laboratoare).Pompeiu Onofrei Nr. nemedical etc. STRUCTURA SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN TIMISOARA Voi prezenta structura cu paturi a Spitalului Judeţean TIMISOARA.sup.san. Resurse umane: Categorie personal Medici Alt pers. şi câteva date privind doi din cei mai importanţi indicatori de activitate clinică raportaţi la media pe ţară : DMS şi ICM. cât şi pregătirea de specialitate a peste 238 medici stagiari şi rezidenţi.5 Total 199.mediu Pers.auxiliar Pers. Serviciul Tehnic-Administrativ -administraţia spitalului este asigurată de 9 servicii tehnicoadministrative.Fizioterapie II nu fac parte din sistemul pavilionar al spitalului judetean Sibiu.5 43 784 353 87 0.fiind situate in alte locatii din oras: Str. dotarea cu personal medical. ce asigură atât instruirea studenţilor în medicină. din care peste jumătate sunt cadre universitare.TA de Contract integral 110 53 704 308 70 Activitate integrată 57 Contract parţial 2 1 Vacant 30. Pers.

300 51.21 7.5 ACTIVITATEA PE ULTIMII 5 ANI Bolnavi externaţi 41.826 385.68 8.3 6.87 7. 7.4 7.38 7.80 7.49 5.82 5. Anul 2003 2004 2005 2006 2007 INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR Durata medie de spitalizare Secţia Interne 1 Neurologie Interne 2 Dermatovenerice Diabet Gastroenterolog.9 8.9 6.5 57 245 111 1577.27 Secţia Fizioterapie 2 Fizioterapie 1 Chirurgie 1 Chirurgie 2 Endocrinologie Hematologie Neurochirurgie Ortopedie Urologie Oftalmologie Infectioase Total Spital Media /ţară 10.6 7.6 Realiz.803 42.0 7. Cardiologie 1 Cardiologie 2 Oncologie ORL Realiz.6% din totalul bolnavilor externati pe judeţ (exceptând spitalele de profil).387 Nr.90 6.21 8.0 7.900 389.consultatii 378.8 7.031 Anul 2007: 74.03 5.9 5.8292 18 .179 43.6 7.9559 Media /tara 0.0 Media /ţară 7.I-II Medici stagiari Total stat funcţii 102 1329 85 178 10 1570 57 3.9 7.68 7. Indicele de complexitate al cazurilor Secţia Interne 1 Realiz.33 7.70 7.7 5.657 51.11 10.02 5.127 456.87 10. 0.5 6.05 5.82 7.4 8.33 5. 0.80 7.7300 Media /tara 0.40 6.5 77 162 59 1875.7210 Secţia Chirurgie 1 Realiz.Pers.5 9 159 57 3.7 7.064 432.05 6.III-VII Rezid.muncitor Total Rezid. Nefrologie Gastroenterolog.09 1o.8 6.8 8.5 6.9 5.18 5.1 4.

Faţă de sistemul DRG unitatea mai este finanţată din surse precum: spitalizarea de zi. În cadrul spitalului se deruleză 10 programe naţionale de sănătate. venituri proprii altele decât cele din contractul cu CAS Timisoara.0347 0. Numărul mediu lunar de cazuri contrac-tate este de 3300 cazuri/lună.7901 0.6299 0.7258 0.8292 1.7662 0.7361 1.8468 0.1297 0.7662 0.7489 Chirurgie 2 Infectioase Oftalmologie Chirurgie plastica Oncologie ORL Neurochirurgie Neurologie Ortopedie Nefrologie Total Spital 0.7999 0.7614 0.7585 0. printre care Programul de Oncologie.5107 0.8558 0.7351 0.7811 0.9308 1.7210 0. Diabet şi Hemodializă.7207 0.8826 contractat.8435 1. are un tarif pe caz ponderat relativ redus şi anume 957 lei/caz şi un ICM de 0.8604 FINANŢAREA Finanţarea Spitalului Clinic Judeţean TIMISOARA este asigurată atât prin sistemul DRG.9391 1.6224 0.8350 0.2071 0.0485 0.7585 1. 19 .8369 0.6901 0. sponsorizări etc.6609 0.7045 0.7458 0.7038 0.Spitalul Clinic Judeţean TIMISOARA.9643 0.7838 0.6972 1.Interne 2 Fizioterapie I Fizioterapie II Dermatovenerice Gastroenterologie Hematologie Diabet Endocrinologie Cardiologie I Cardiologie II Urologie 0. cât şi prin bugetul statului şi venituri proprii.9456 0.7999 0.3905 0.8458 0.7303 1.

. urologie.lipsa de personal tehnico-administrativ. el are reputaţia de centru medical de excelenţă care conduce la un aflux de pacienţi din judeţele limitrofe. cu referire la indicatorii activităţii clinice. Aceste avantaje delimitează titulatura şi sfera de acţiune a Spitalului Clinic Judeţean Timisoara situându-l în topul spitalelor sibiene. . .Are specialităţi unice la nivelul judetului ca: diabet. b).lipsa pe anumite segmente a activităţii medicale a aparaturii de înaltă performanţă.D. cu numeroase defectiuni care însă nu poate concura cu aparatura din domeniul privat).Atu-uri de imagine: Spitalul Clinic Judeţean Timisoara este cel mai mare dintre spitalele din judeţul Timis asigurând tratament pentru o patologie foarte vastă.alocarea şi în anii trecuţi şi în anul curent. economic. ca ex: -Tomograf performant . specializari). a unui tarif pe caz ponderat mult mai mic decât la celelalte unităţi sanitare judeţene şi chiar sub nivelul mediu pe ţară. .beneficiaza de cadre medicale foarte bine pregatite (studii superioare. juridic foarte bine pregatit . . .Aparatură performantă – tip gastroscop. de fapt este singura unitate sanitară care are în structură o Unitate de Primire a Urgenţelor + S.beneficiază de cei mai buni indicatori la nivelul judeţului şi chiar prin raportare la mediile pe ţară.RMN.M.după cum a fost descris în partea intai a lucrării.2. beneficiază de resurse umane bine pregătite. . ANALIZA SWOT Voi prezenta mai jos elementele principale ale analizei SWOT a Spitalului Clinic Judetean Timisoara: a). . Puncte forte: . etc.Are în acest moment cel mai dezvoltat sistem de asigurare a urgenţelor de orice fel din judeţ. microchirurgie vasculară. . .Desfăşurarea spitalului pe baza unui sistem pavilionar. chirurgie plastică. neurochirurgie. 20 .unitatea deţine un tomograf deja uzat fizic si moral.Angiograf. microchirurgie reconstructivă.R..Aparatură radiologică performanta. . Puncte slabe: .endocrinologie. .U. datorită slabei salarizări şi lipsa posibilităţilor de motivare a acestora.

informare etc. să ofere o modalitate „inteligentă” de stocare a datelor care să conducă la o bază care permite analize sincronice şi diacronice. care are ca o consecinţă benefică. Oportunităţi: . Hepatita C sau Boli Cronice (Diabetul)– pentru care tratamentul ajunge. financiare şi manageriale. . decontare.Implementarea asigurărilor private de sănătate. 21 . Intr-un viitor spital de urgenta se vor muta din actualul spital judetean sectii care presupun servicii medicale de urgenta ( ex: chirurgia. care să permită o mai bună gestionare a fondurilor disponibile şi. . Nivelul de trai redus şi lipsa de informare fac ca statisticile medicale să ne situeze printre “fruntaşi” la boli transmisibile foarte grave ca SIDA. Acest fapt conduce şi la o creşterea presiunii asupra sistemului (creşterea constanta a cererii de servicii medicale urmare a deteriorării constante a stării de sănătate a populaţiei.lipsa autonomiei reale.degajarea structurii pavilionare a spitalului. activitatea de ambulator si cea administrativă. . de la numarul mare de avoturi datorat lipsei de informare. uneori la 60 . cardiologia. statuate ca obiective în programul de guvernare. degrevarea sistemului social de povara crescândă şi presiunea tot mai mare la care este supus din partea asiguraţilor.Prin obţinerea ajutorului Ministerului Sănătăţii privind dotarea cu aparatură de înaltă performanţă exista posibilitatea de a intra într-un sistem puternic concurenţial pe piaţa serviciilor medicale paraclinice.acoperirea cu servicii la nivelul municipiului (din punct de vedere al acoperirii geografice) . astfel se vor crea spaţii pentru sectii de cronici. finanţare.incidenţa problemelor legate de lipsa de cunoaştere a serviciilor legate de planificarea familiala.Descentralizarea şi acordarea unei autonomii reale autorităţilor cu competenţe în sănătate şi asistenţă medicală. ceea ce întârzie foarte mult obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. în acelaşi timp. . . la colectare. deci probleme ce ţin nu doar de sănătate ci şi de aspecte demografice. lucru posibil de realizat prin mutarea unor secţii în spaţii create prin constructia unui spital de urgenta in municipiul Timisoara. contractare.. c). lipsă care afectează toate aspectelor majore ale activităţii instituţiei noastre. .lipsa unui sistem unic informatic integrat care să interconecteze toţi furnizorii de servicii medicale. reanimari.70 de milioane de lei pe lună pentru un asigurat.incidenţa mare a bolilor transmisibile şi cronice. . .ortopedia. la incidenţa BTS.lipsa la anumite secţii şi compartimente ale spitalului a circuitelor funcţionale. de la organizarea funcţională.neurochirurgia.Efortul autorităţilor locale de a implementa un proiect de planificare strategică pe municipiul Timisoara. Sifilis.Posibilitatea relaxarii spaţiilor .). precum şi instituţiile cu atribuţii în asigurarea sănătăţii. problemă care are consecinţe multiple. .etc. pe termen lung. şi prognoze care să crească adaptabilitatea sistemului la nevoile reale ale populaţiei.

• Este discutabil dacă există. • În acest sens personalul profesionist reprezintă o resursă care trebuie protejată. lucru care pare deosebit de ameninţător la echilibrul pe termen mediu a unităţii. d). în cazul acordării autonomiei. În aceste condiţii se este pusă sub semnul întrebării sustenabilitatea financiară a judeţului. pe care ar trebui să se bazeze sistemul. datorită lipsei aparaturii de înaltă performanţă şi apariţiei unor societăţi medicale private dotate cu aparatură relativ nouă. -Lipsa capacităţilor şi abilităţilor manageriale la nivelul sistemului de asigurări – spre exemplu. greu de cuantificat.Apariţia pe piaţă a asigurărilor private de sănătate. care atrage dupa sine creşterea competenţei şi calităţii actului medical precum si posibilităţi de dezvoltare pe care le poate deschide „turismul” medical.. • Pornind de la o evaluare primară a datelor pe ultimii ani. .Descentralizarea şi acordarea unei autonomii reale autorităţilor cu competenţe în sănătate şi asistenţă medicală. care nu se transferă întotdeauna şi în domeniul managerial – problemă care se manifestă insidios printr-o gestionare ineficientă a fondurilor. în ceea ce priveşte fondurile necesare acoperirii cheltuielilor cu asistenţa medicală. având în vedere tendinţele accentuate de migrare a acestuia spre sectorul privat • Apariţia unui decalaj social între persoanele care îşi pot permite o asigurare suplimentară şi persoanele defavorizate. • Tot în acest context se poate pune întrebarea dacă este suficientă autonomia instituţiilor care gestionează sistemul de sănătate la nivel judeţean/local? Această autonomie trebuie coroborată cu o reformă reală.Integrarea in Uniunea Europeana. având în vedere că spitalul are un tarif pe caz ponderat care îl situează pe penultimul loc între spitalele sibiene. performanţa. tind să acapareze din segmentul care până mai ieri era al spitalului. Ameninţări: . capacitatea managerială pentru a prelua toate funcţiile specifice sistemului de sănătate. .spitalul nuducelipsăde specialişti. . faţă de contribuţiile pentru sănătate datorate. acordat judeţului Sibiu de către autorităţile centrale. know-how-ul. cu consecinţe benefice în domeniul sănătăţii şi economic pentru locuitorii judeţului si municipiului. un plus constant. la nivel local. ci de mijloace de muncă cu care să transforme experienţa lor în servicii medicale de calitate oferite pacienţilor. se poate constata. managerii spitalelor sunt în continuare selectaţi pe criterii de excelenţă profesionale medicale (prestigiul.In concluzie. poate avea şi consecinţe mai puţin benefice. care să implementeze un corp managerial competent la nivelul tuturor instituţiilor care au un rol în asigurarea sănătăţii.Pierderea unui segment important de piaţă cum este cel al serviciilor medicale paraclinice. 22 . etc).Cea mai mare ameninţare la adresa spitalului o reprezintă finanţarea inechitabilă şi ineficientă. mai ales.

Menţinerea în continuare a acestui sistem de finanţare inechitabil şi întârzierea în uniformizarea tarifului pe categoriii de spitale. astfel încât să se facă o repartizare echitabilă a fondurilor publice. În această direcţie statul. beneficiind astfel de spaţii excedentare care ar prelua ambulatorul. reorganizări de secţii si/saucompartimente etc). 3. 3.3.1 Necesitatea punerii in practica a tehnicilor de management strategic este o problemă. Rezolvarea ar fi posibila. managerial la luarea unor decizii mult mai târziu decât ar fi necesar. 3. este o problemă a spitalului. Acreditarea unităţii sanitare este o problemă destul de critică având în vedere că pentru a obţine acest deziderat unitatea sanitară trebuie să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare. ca şi reglator al dezechilibrelor de pe piaţă. 3. În acest sens.-Riscul ca incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor cronice sa crească constant.2. fără un program coerent şi concret de intervenţie. Obţinerea acestei autorizări implică insa o serie de activităţi. administraţia spitalului. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR STRATEGICE SI A OBIECTIVELOR CONCRETE pentru implementarea strategiei de calitate a serviciilor medicale in Spitalul Judetean Timisoara In momentul de fata Spitalul Clinic Judeţean Timisoara. care însoţită fiind de dezvoltarea dinamică a sistemului economico-social. între populaţia cu venituri decente şi populaţia aflată sub pragul sărăciei. Răspândirea teritorială a unităţii.si are un impact negativ de ordin financiar şi organizaţional. prin mutarea unor secţii (de urgenta) ale spitalului într-o alta locaţie in viitor (un spital nou de urgenta) . si derivă din tendinţa de globalizare. Singura soluţie pentru necesităţile zilnice ar fi canalizarea forţelor conducerii spitalului împreună cu partea medicală de a găsi şi alte surse de finanţare decât cele existente şi de a lărgi paleta serviciilor medicale /nemedicale oferite. iar spitale de acelaşi tip să porneasca de pe picior de egalitate. pentru a gestiona şi rezolva permanent probleme noi.4. Problema finanţării este o altă problemă întâmpinată de spital. trebuie să intervină prin pârghiile pe care le are şi să încerce uniformizarea cât mai rapidă a tarifului pe caz ponderat pe tipuri de spitale. 23 . ducand din pdv. -Integrarea in UE . a căror durată de îndeplinire se măsoară în luni sau chiar ani (cu referire la crearea circuitelor funcţionale în cateva din Staţionarele Spitalului Clinic Judeţean de urgenta Timisoara. vor constitui piedici şi întârzieri în procesul de modernizare al spitalului. spitalul este obligat a avea pentru a putea „supravieţui” personal calificat şi specializat. angajează statul în efectuarea unor schimbări şi transformări la nivelul sistemelor şi instituţiilor publice.creşterea costurilor asistenţei medicale poate duce la creşterea decalajului în ce priveşte accesul la serviciile de sănătate. se confrunta cu probleme cât se poate de serioase: 3. precum si sectii cu bolnavi cronici.

restrângerea celor care nu prezinta eficienta. Desi Primaria Municipiului Timisoara. prognoză. mentinerea morbiditatii/mortalitatii pe cauze specifice la un nivel ridicat.3. Implementarea managementului strategic al calitatii in toate serviciile din cadrul spitalului judetean 2. 5. Necesitatea si oportunitatea construirii unui SPITAL DE URGENTA. materiale sau financiare.managerul spitalului va trebui să cunoască realităţile financiar-economice ale spitalului şi posibilităţile pe care le are la dispoziţie pentru a asigura echilibrul financiar al spitalului si să încheie contracte de subadministrare cu şefiidesecţie/compartiment. va sustine proiectul si se va implica activ in lobby-ul pe care echipa interdisciplinara de la nivelul municipiului Timisoara. 4. Descentralizarea deciziilor la nivelul unităţii sanitare .Este nevoie de eficientizarea utilizării fondurilor care sunt deja în sistem. Responsabilizarea tuturor factorilor de decizie si a intregului personal medical si auxiliar din spital. si alinierea la modelele europene atat ca infrastructura cat si in organizarea si functionarea sistemului de asigurare a serviciilor de urgenta. Cresterea eficientei spitalului –prin masuri financiare. etc. OBIECTIVE CONCRETE : 1. 11. care acordă mai puţină atenţie activităţilor de analiză.). 24 . Crearea circuitelor functionale in Stationarele spitalului. evaluare.Structura organizaţională.in toate serviciile spitalului: 4. 3. Reorganizarea unor activitati sau servicii medicale. 7. reprezinta o realitate a sistemului sanitar romanesc. 10. lipsa unei strategii în activitatea de profilaxie. Imbunatatirea utilizării resurselor. la eforturi naţionale şi/sau regionale. il va face in acest sens. Gasirea si a altor surse de finantare decat cele existente pana in prezent. 8. fie ele umane. acest obiectiv avand drept tinta reabilitarea de fond a retelei spitalicesti din Municipiul Sibiu. STRATEGII Lipsa autonomiei caselor judeţene. studii superioare. 5. precum si in urmarirea indeplinirii deciziilor luate in acest sens . de strategii naţionale referitoare la coordonarea/gestionarea informaţiei. nu este implicata direct. Atragerea/angajarea unui personal medical cat mai calificat ( perfectionari.5. 9.etc. utilizarea fondurilor sănătăţii pentru alte capitole bugetare. Largirea paletei serviciilor medicale si nemedicale pe care le poate oferi spitalul. Necesitatea implementarii ideii de descentralizare si responsabilizare. 6. administrative si de calitate.

a unei echipe interdisciplinare la nivelul judeţului /municipiului. Astfel acordarea unei importanţe sporite acestor activităţi. prin: o Parteneriat local pe programe de informare asupra factorilor de risc ai bolilor majore. reprezinta un aspect important al strategiei care presupune stocarea datelor şi utilizarea la maxim a informaţiilor. atât din punct de vedere economic.arata beneficiile legate de sănătatea individului şi comunităţii.  Activitate de lobby în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului informatic integrat al tuturor structurilor medicale si nemedicale. aşa cum România tinde să fie. este o problemă ce ţine de coordonarea locală. evidentiind diversitatea si calitatea serviciilor de sanatate prestate catre populatie. si implicit al ameliorării stării de sănătate a populaţiei. Este necesara si o comunicare eficientă între structurile implicate. Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în domeniul profilaxiei şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la riscul apariţiei bolilor transmisibile şi cronice. Se impune si dezvoltarea unui parteneriat judeţean care să conducă la apariţia unui organism specializat în activitatea de lobby. si presupune eficienţa financiară. concluziilor şi prognozelor obţinute. comunicare şi dezvoltare.strategie.ai populaţiei si organizaţiilor profesionale ale furnizorilor de servicii medicale. Crearea unei structuri suprainstituţionale.(colaborare şi efort concertat pentru un scop comun. în vederea dezvoltării serviciilor medicale. Efectuarea unei analize comprehensive a stării de sănătate a populaţiei din municipiu şi judet. cât şi organizaţii non-guvernamentale active în domeniul sănătăţii şi în cel social. cât si al calitatii serviciilor medicale. pe termen mediu şi lung. care să dezvolte capacitatea sistemului de a reacţiona în concordanţă cu nevoile populaţiei arondate. o Parteneriate locale/regionale în privinta reducerii morbidităţii pe boli mari consumatoare de fonduri. Este necesară în regim de urgenţă acordarea unei importanţe extreme profilaxiei.si să reprezinte efortul concertat al întregului judeţ/municipiu de a-şi rezolva propriile probleme. care să permită dezvoltarea capacităţii de analiza.si acordarea unei importanţe sporite activităţii de analiză-prognoză. Dictonul „este mai bine să previi decât să tratezi”. Acestea sunt obiectivele pe care un management strategic sanitar dintr-un judeţ sau municipiu trebuie să le aibă în vedere. cât şi ca resursă informaţională pentru activităţile de lobby la nivel regional şi naţional. prognoză şi dezvoltare în domeniul sănătăţii.     25 . acela al unui sistem sanitar performant si o stare de sănătate a populaţiei specifică unei ţări europene.care să includă instituţii guvernamentale abilitate în domeniul sănătăţii si reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.ai instituţiilor de învăţământ universitar. Actiuni strategice:  Aplicarea strategiei de diferentiere prin promovarea imaginii spitalului. stabilirea priorităţilor şi a obiectivelor. Activitate de lobby în ceea ce priveşte acordarea autonomiei financiare a instituţiei noastre.

reactivi. b) se analizeaza cheltuielile spitalului în funcţie de destinaţia lor. astfel: . în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior a unor programe comprehensive (Secţie sau Program de Master) de creştere a capacităţii manageriale. sanitare: 7. Cheltuielile cu medicamente.medicamente: 53. astfel: venituri pe surse: total asigurări: 100% din care: 26 efective ale spitalului .000 lei/lună)  Stoparea pierderilor în ambulatorul de specialitate a spitalului şi cresterea procentului acestui segment în totalul veniturilor. Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în domeniul planificării familiale şi a sănătăţii reproducerii  Dezvoltarea.cheltuieli de capital: 4.09%. .mat. Exista si costuri suplimentare legate de înfiinţarea unei specialităţi/master în domeniul managementului sanitar. precum şi costuri implicate în activitatea de lobby. de creştere a competenţei în management sanitar şi bazei de recrutare pentru profesioniştii din sănătate.  Creşterea capacităţii de management şi a bazei de recrutare a managerilor din domeniul sănătăţii. service) Partea de cheltuieli stă la baza analizei secţiilor şi compartimentelor spitalului. BENEFICIILE .86%.aceasta masura strategica poate aduce sume importante în visteria spitalului (estimativ cca 140. . materiale sanitare.altele: 38.cheltuieli materiale: 45.000 lei – 160. prin reducerea finantarii si redistribuirea personalului in sectiile cu deficit de personal sanitar superior si mediu. atât cât normele în vigoare permit..  Reanalizarea şi reorganizarea tuturor cabinetelor din ambulator.datorii actuale: 100% .14% .98% (alimente. c) in funcţie de rezultatul obţinut din studierea veniturilor şi cheltuielilor.cheltuieli de personal: 50. pe tipuri de servicii oferite de spital şi pe surse de provenienţă. 6. Trebuie acordată atenţie maximă cheltuielilor de personal mai ales ca.sunt reprezentate de veniturile realizate de unitatea spitaliceasca. pot fi mai usor controlabile. procentul cheltuielii de personal in totalul cheltu-ielii are tendinta de crestere. service. COSTURILE – sunt reprezentate de cheltuielile .  Contractarea mai multor servicii de spitalizare de zi. astfel încât spaţiul şi timpul să fie folosite in mod cat mai eficient eficient. . important pentru realizarea obiectivelor propuse este găsirea unor alternative de contractare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. . cât şi la nivelul fiecărei secţii. etc.16%.77%. ANALIZA COST – BENEFICII a) se realizeaza o analiză a veniturilor.

8826) . Se ştie că indicatorii de DRG – cazurile contractate – sunt negociate în funcţie de nr.21% O analiză mai detaliată a veniturilor se poate face prin studierea în detaliu a situaţiilor financiare din cele 3 trimestre ale anului 2007.contract DRG: 61. spitalizare de zi etc.de paturi. 7. etc. durata optimă de spitalizare. EVALUAREA REZULTATELOR Dezvoltarea unui site care să monitorizeze şi să promoveze: Activitatea structurii medicale din cadrul Spitalului Clinic Judetean Timisoara. 27 .03% . ambulator: 2.spitalizare de zi: 8.  Rezultatele activităţii de loby (dezvoltarea sistemului informatic integrat.38% (tarif pe caz ponderat: 957 lei. care sa se asigura prin:  Promovarea serviciilor medicale  Continuitatea ingrijirilor cu personal de inalta calificare Economii la costurile de operare. etc. la o îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei judeţului. rezultatele lor. ICM 0.sponsorizări: 0. Numărul de proiecte derulate. . cu estimare pana la finele anului 2008.venituri proprii (altele decât DRG. Control mai bun al calitatii serviciilor de sanatate. şi alte obiective care pot fi stabilite prin modificarea legislaţiei sau a organizării sistemului ). De asemenea exista si beneficii in ce priveste starea de sanatate a populatiei arondate si presupun: .): 3. mai ales. Procentul DRG-ului în totalul veniturilor este relativ constant cat timp numarul de paturi nu se modifică. incidenţei principalelor boli prin derularea proiectelor/programelor . grad de ocupare. Evoluţia indicatorilor urmăriţi (în privinta ameliorarii incidenţei principalelor boli alese ca ţinte).ameliorarea profilactice.40% . acordarea autonomiei.reducerea costurilor asistenţei medicale. asigurate prin: Preluarea prompta a urgentelor si transportul de la domiciliu si la domiciliu al pacientilor Masini de interventie pentru servicii medicale la domiciliu O mai buna protectie a tehnologiei si a know-how-lui PROPUNERI PERSONALE      8.36% . ce duce la o dezvoltare a pachetului de servicii medicale din sistemul social de sănătate şi.

pentru a corespunde cerinţelor pacienţilor. manageriale. pentru a ajuta medicii practicieni în stabilirea deciziilor optime privind îngrijirea medicală în situaţii clinice specifice. Pe plan international se constată o tendinţă de deplasare de la educaţia medicală continuă (sau informarea clinică) către perfecţionarea profesională continuă. exigenţelor privind calitatea serviciilor de sănătate şi pentru propria lor evoluţie profesională. liste sau algoritmi. El se obiectivează pe practica medicală şi poate fi definit ca “o analiză sistematică. realizate în mod sistematic şi care prezintă paşii ce trebuie urmaţi în anumite condiţii.Spitalizarea presupune accesul pacienţilor la cabinete de specialitate (compartimentul de internări/externari. Auditul stabileşte categoriile de standarde profesionale. acest din urmă termen incluzând abilităţi medicale. • Stabilirea judicioasă a circuitului pacienţilor în spital de la internare până în momentul externării. critică a calităţii actului medical” sau “o încercare de a îmbunătăţi calitatea actului medical”. Acestea sunt dezvoltate de reprezentanţi ai tuturor profesioniştilor implicaţi în îngrijirea pacienţilor.care trebuie să fie separate spaţial. clar formulate.  procedurile de îngrijiri – se analizează gardul de corectitudine în aplicarea protocoalelor medicale. măsoară performanţele şi ia măsuri corective când performanţele sunt slabe. în scopul standardizării procesului de îngrijire. Ele sunt rezultatul unui consens între experţi şi practicieni. Auditul medical se realizeaza la mai multe niveluri:  structuri de îngrijiri-se analizează organizarea activităţilor. Circuitul bolnavilor începe din momentul prezentării în unitatea sanitară (efectuarea unui consult de specialitate sau internare)şi până la externare.spaţiul de spitalizare).• • • Participarea medicilor si a cadrelor medicale medii la programe de Educaţie Medicală Continuă Educaţia medicală continuă reprezintă procesul prin care profesioniştii din sistemul sanitar se preocupă în direcţia menţinerii standardelor cunoştinţelor la un anumit nivel. La sfărşitul perioadei de spitalizare pacientului i se întocmesc formele de externare. sociale şi personale.  rezultatele îngrijirilor-aprecierea gradului vindecarii/ameliorarii unui symptom. absenţa complicaţiilor. Elaborarea şi utilizarea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor medicale. 28 . reprezentând recomandări practice argumentate care contribuie la alegerea deciziilor medicale optime pentru pacient. pentru a se evita riscul contaminării. Oferirea posibilităţii profesioniştilor de a face audit. El este condus pe un circuit separat de celelalte circuite.echipamentul/competenţa personalului sanitar. Protocoalele medicale sunt proceduri adaptate local. Ghidurile de diagnostic şi tratament reprezintă instrumente ştiinţifice. care au scopul de a standardiza actul medical.

C. Minciu. Teora. Ed. publicaţie a IMSS. CONCLUZII În prezent. nr. Bibliografie: 1. scăderea costurilor. Olaru. 2000 5. Mihai. . Bucureşti.2. iunie 2002 2. 1997 4. M. Bucureşti. în Revista de Management în Sănătate. Ph. Bucureşti. atenţia fiind focalizată în permanenţă asupra clientului (pacient/utilizator). publicaţie a IMSS. Editura Medicală. Ed. R– Economia serviciilor. Kotler. 8. în Revista de Management în Sănătate. – Managementul marketingului. Editura Economică.  orientarea bolnavului în filierele de îngrijiri – se apreciează accesibilitatea la un anumit tip de serviciu.EMC în contextul integrării europene.  9. Popescu. xxx Standardul ISO 8402 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. . în Revista Management in Sănătate. – Economie şi administraţie sanitară. Stănciulescu. Armean.1. Ioncică. Obiectivului fundamental al reformei sistemului sanitar. – Evaluarea şi măsurarea calităţii serviciilor spitaliceşti. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale furnizate pacienţilor şi facilitatea accesului la acestea pentru toate categoriile de populaţie. . identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul de prestare a serviciilor. 29 .Managementul calităţii.O abordare a calităţii serviciilor de sănătate. nr. Al. care au ca scop creşterea satisfacţiei pacienţilor. Stoicescu. în sistemul sanitar este din ce în ce mai accentuată preocuparea pentru introducerea de noi practici şi noi proceduri. prin: compararea celor mai bune practici agreate. M. 1988. Auditul medical are drept scop îmbunătăţirea rezultatelor clinice.3. 1999 7. G . nr. poate fi îndeplinit numai prin munca în echipă a specialiştilor. Bucureşti. P. 1996 3. Vocabular 6. Uranus. E. cu practicile curente din organizaţie. deci creşterea eficienţei.

md www.ro 30 . . Vladescu. Bucureşti.Managementul financiar al activităţii sanitare.ipp. 2000 • • • www.Managementul serviciilor de sănătate. (coord.ianuarie2002 9. Uranus.Managementul serviciilor de sănătate. P. Editura Eficient. 1998 11. Ed. Tănăsescu. Economică. Bucureşti.ro www.iccv. C (coordanator). C. Bucureşti. Vlădescu. 2000 10. Ed.) .healthreform.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful