Sunteți pe pagina 1din 101
Planal de vis al organizailor 163 Scena i ransformare 1 CCAPITOWUL XI COMPORTAMENTELE CARE NE TIN PRIZONIERE: MINISCENARIILE Descrieres minscensrilor am (Cicil miniscenaral. 175 lemente pent aig in niscenariy 176 (CAPITOLUL XI CUM SA FACEM ANALIZK ‘TRANZACTIONALA: CONTRACTUL.. ANEXCAT Jocut Ecocraser ANEXATI (CalesTIONAR DE DEBLOCARE A STTUATIEL enn 19 ANEXA TIT CHESTIONAR DE SCENARIU PROFESIONAL. 197 ANEXA TV RASFUNSURILA INTREBARILE ELA PAGINA 124 206 ANEXA'Y——_BIBLIOGRAFIA ANALIZET ‘TRANZACTIONALE enn 208 ANEXAVE | CITATE PREFATA, Cartea pe care toc ati eschis-o va inst svi redescoperii e durmeaoste ini, nace Up wb nih eds rig peeel dinar ~ eciclegdeservicia membiai fami, ‘rot sa cunogne, ment ca cre ave civerse reli, ameni Enre au diverse comportamente st abfudin, diverse interese sau Sisteme de van Relat despre care gn h mer be a ma Dutinbine rlaicirortsnfed ie patem danse, aurel Eoane pur gsinpl neo adj elinteramane err bxzd ‘te comunicaren unl din seopurle analize tanzactinele ind {fyeaperea nor mode de comuricare, cu acwent pe conhinat pn detalirea tehniclor cuneseate Priviea nou, profundi, asuprs eula produce revel eaplivante roca lumii in descompunare pesmi valonre nossa [eronal profesional sou sca ested are datas Prin ees ejeral alice nersncbonae puter preven confi srezles ‘ha ur probleme, putern ane imple confor nace “scnibure nta velndvidoo et organizational _Ajtorl concrete cae aceost caren oer este un instrument toca, usor de nels de pus in proche. Opfurie de utlizare Sle cestulinsurentaunt mole deprinderea analiza ranzacho- fale este recomandatacelor care su preocupan tn Gorerile mana foment cu tuturor color iteresat de amolioraresclimatulai Eveave tiene Probab forte mult dnte noi 580016 Crista Cit INTRODUCERE CCeeate analiza ranzactionalt (a AT, pont cei ints? Care este fonginea ef? Care sunt domenile cide plcare,pericolele ey ava tale limite ei? Fae e primo semn al acest revo att de asteptal in materi de comunicae sas un nos amas} pens con ‘opie mal vech pe care le floseam "flrd x gtine? Intel sont ‘umeroase 5 dazbterile contin IstorIC Pst la punet nani S0InSUA ée etre doctorul Eric Berne mpreund ‘un mic grup de pshologt iterapeuf analiza tranzactonal repre Zot o Yeorie completa personal, Plecand in principal de Comportamentlobservabi al oamenor (apt, vorbe, ibe) corpo. tale), Erie Bere s creatoteore complementars la abordaile pethologicetradipionale. In apt, demersul principal al aalizel an- Eacionsle cons ig analizaren comportamentelor noastre, ath. riller noastre,cuvintlar grea noastepsihice gi emotionale prin ci de gle analtice dliferte (de exempt: starea cul, poafile Se vat, ocun simbize ete) -Acasteconceptene permit rage rapid conclzil atupra alge tor noastre de comportament in dient situa, sh le analiza rezultatee. Pena multe motive, aceasth prim descoperire "per- Soanel tn medial el Inconjurior” ete pe et de important, pe st dd percutant simp B info Esc Bere rispunden nev desmplctate sbordiricreind | analiza Wanzacjonal El aveanevove de ah inatrsment de analiza ‘lars ugor de atnlat.Insos numele acest! feo este probeba {ermenulel cel majezster majorite sora terment provenind Gin insjl american coiian an mba) stay adesen angie (rocket ~ intra scenari) Ait e a8 eset AsocleieInterationalt a Analg Tranzacionle (ITAA), ondati In SUA tn 1965 de cite om rclew de adept a AT, sunge rap pe local a elles prinze asccafile de psholog american, cx peste T2000 de membr AT se dezvols copath anvergurd exe aplcat cusezullae excelente. Aplicare ei deplgegte rapid domenil patho loge ise extn acl a arintn’ socal Inchisorsptle gol te In fart, AT este apliats cau organizahional in formare Sauin wansformarecrestva~comunictriy management marke ‘ngulu sau altor domens, mat inti in SUA sepals Japon Cupcaziacelei de- doua confernte europenede analizstrenzactio- ‘alt, n anul 1976 in Olena,» Isnt Sind Acocafia European» Analizel tranzactionale (EATA) side atunc a organizeazt snl Conferina Europeand de AT care reunese american seuropen in jurel manlor tome ale analize tranzationale, Francezi acest $1 Insitutal Francez de AT (FAT) care grupeszA din 1976 psholop psihat, terapeut sociology, cers. formatori te INSTRUMENTUL, ‘Malt utilizesz4 AT in domenile lor profesonale gi uneor gin aba ersorall, Aa stn nro, cum ete percepotd AT fn Frans? Exist mulfi panier! eare flosese AT in onganizti evar, Dae acest instrument nu face oare mat mt dest bie? Nu este el prea implicant, prea pstologie? Pre revolutionar? Care este apli- fatten fo sellin ntreprindere? ‘ispunsul se afs poate in faptul analiza teanzacionali esis de oot, un instrument de analiok. Azesta este punctale tare Ea ‘nu propoviduleyeur std comunicare in dauna alta propane 0 gan de optian. Ea nu do solojesimplila o situate de Boca “4 i sugereazA ma multe elemente de rispuns. 3 nu interpretesz8 di last gre sho fackel fading eee desta de nous tn fumen formar profesionale, unde se agteapd i existe toate raspunsurle tata pregitite, planarldeacftune eventual jets, AT este un neta ent desolutinare inmate invidull- dari pent organist, entra putea dacoda si tata problemele ele incl, aga cum cred Forta analiza tarwacfionae vine dec din fapfl cl ea timite rsx pponsabiltatesenaiz! a solutions probiemelorcelr cfrora fe [Spartina in prim rand ANIMATORUL, Nu tebe a lt of mec decomuricare determin nator co- Dunis-caqinabe doen nape dees aon tenon In taijaren cllcateo practic feacertaoperonnd dn ante protedanalor personal au unconeutant Perumal, Aeon “neem rotate ae so acne restate pent Siete smc des cen stn decode cae woreda Iai tina problemen protunde Dar cel care intervie rebuie sai ocunoastere de sine desta de ‘asl, penta putea a rimand exterior problemel ce ext pre ZertathAnalia tanaacional ns poate fun instrament eros tionare det in misura fn are cel are intervine este consent de propre motivatt Inainte de toate ce care ntervine nu vatrébul si asume respon ssbiitseaclenolo ct st servesc§ dreptogindl penzu ca acess 1 poath sk glseass el insu solute larin procesl de fornare, ditadines formatorals ete la fel de important cn gl eflenciatea instramentulct Care sune Valo impli ale arumatoralui? Care tte relafin sac grupul? Core este poaiiasa fat de grup In raport (st analiza franzactonalt? Daca formatorl, pin AT. propaga pro- pre valor attain, acestinstrument va fim consecn ma Pun ‘fiece gt partepantl vor 6 ana putin esponsablizal PEDAGOGIA Analizatrenzacfionsi, sub mai alte aspect, respect regulile for ‘isla ale conser. Competena cell care intervine tebe si Be sigurd, Mal se formesna” pentru AT in mai putin de teva ant dpecind 630 fae cand de fap fs eu totlaceva. Cees, TRL Enbis doprinderee AT? Lastua ctorva clio uceicie Tn c- ‘Rimuare? Unung cise deavoltare personals? Unstagh in SUA? practic indelangat pe tren? “ete dec interesant st examinim abordarea pedagogic aun for- [motor Primenza congtientizarea nclectual sau ravalial emotional? Prattc§e! deprindereanolorcomportamenteprinexerifisiocus? Prefrd sbordares raion si melodica teri? ‘Deg conceptate AT sunt algStoae (ints usr in joe) AT ma seapt Tegioe pedagogies - dup congtentzre, pentru a provora sci Ine de comportement, rmeazi munca de aprofundsre, 0 wcenicie Controls 9 uneor o coninaaze pe termen lung, Tete evident aces ine sunt prope AT, i sunt comune {ator aefinilor de formare snr consilere. De fapt,apicarea AT Rivesidesituaicbine defi, cv obictivedeterminatexiceo mI ‘if can isdn paren calc care intervie, it cin pale org Tess Cu neste clement AT poste devent un instrument eficce OBIECTIVE $1 POSIBILITATI Objective acest! luce ma este af alimmenteze derbaterile asupra Cir anal tancactonal, cl sX prezinecittoras teowia AT fpr cum folsim nol, In medal organizational Inelaborarea acest cy am fut cSteva opts 1. Acct ucrare ot dorestea fiun tur deorizont complet gene~ ‘nb al analizel warzacjionae, : 2. Nu vom face dectt aul la “goa” de AT, fas intron tn (etait de diferenfe teoretice ire divers practices 6 COptiunie notre pert o goals sau afta se buzeaz8 cel ma tadesea pe experiena practic in consutan 9! formare pe ere Vomit acest tere ma lsc ape in. categria Problemelr ae comuniae ds condocires ne! Spe ana Spang 4. Vom descrie diferitele concepte ale analizei Danzactionale in trines care sueaz4 infelegorea la, dar ele poe abordate Sau aplicate in orice alt ordine st independertunele de altele Este tog evident ok ele descr o ateay realitae cl sunt fneluse i aceas Mozatie Pena permite citoru oma band irtegrare a concept, Emvsuinitctevachstonare peronale 9 pofesionae are Sr dept sop generaren url rec asra position de Spa a pric Vasttu dees pane aacesteches- ‘nate pe sur ce ein text a ature ea Vise tacoma cele dinanexe Deaf sate chestonate Wx p= uteunul formato (snc) abies acest care cn por pecneree Fora anaizel traction ine desi inept ches rime respon ‘Sbliatea anlie, responsabitte ssufonss prolemsor ete Swi edn te aparin tn pol ind Aceasta est aitinea pe cre vl suger adopt in lecture acestel cArfi we ae y