Câtă energie electrică consumă o lampă alimentată la o tensiune de 1 220 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp

de 15 minute ? Un radiator electric având rezistenţa R=20 Ω este străbătut de un curent I=10 2 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă? Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintr-un conductor având 3 rezistenţa de 0,5 Ω, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind de de 220 V.

Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale 4 U1n = 20 kv şi U2n = 6,3 kv. Să se calculeze curentul nomimal primar.

La temperatura mediului ambiant t1 = 15°C, rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este r1 = 40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la 5 valoarea R2 = 50 Ω . Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004.

Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele 6 date: P = 2 kw, I = 5 A, cos(φ) = 0,8. Să se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor.

Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie 7 electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W?

85. din aluminiu. Să se determine tensiunea la care funcţionează electromotorul. R2 = 3 Ω. având secţiunea de 6 mm2.Să se determine lungimea conductorului din colac. . R3 = 4 Ω.Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi 8 curent ale unei bobine cu rezistenţa activă de 1. Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4. are o rezistenţă 11 electrică de 4 Ω şi ρ = 1/32 Ω mm2/m. Să se întocmească bilanţul energetic.5 Ω şi cu o rectanţă de 2 Ω.9 A la un factor de putere cos(φ) 9 = 0. Un conductor izolat . cunoscând: E1 = 48 V. E2 = 10 19 V. fără a-l desfăşura şi măsura. R1 = 2 Ω. strâns într-un colac. Să se determine curenţii în reţeaua din figură.

9. conform normativelor. 3x380 V. pierderea de tensiune considerându-se de 3% (ΔU = 3x 220/100 = 6.5 mm2.05 1. se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m. Ce 13 secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei. având U = 120 V. Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu. având lungimea de 150 m. ştiind că. Ce curent indică un ampermetru montat în circuit? O linie electrică trifazată.6 V). Să se determine: 15 a) curentul electric I n absorbit de electromotor. în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea S =2. alimentează un receptor cu 14 o rezistenţă neinductivă (cos(φ) = 1) de 5 Ω . releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1. Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de timp. cos(φ) = 0.Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 Ω ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 12 becuri a câte 75 W. curentului la care poate fi reglat releul termic al întrerupătorului automat al electromotorului. Un circuit electric monofazat. b) pierderea de tensiune din linie până lamaximă a c) valoarea electromotor. alimentează un electromotor de 15 kw. se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m. iar ρ = 1/34 Ω mm2/m.8.2) I n. având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2. la tensiune de 220 V. . va trece un curent neinductiv (cos(φ) = 1) de 30 A. funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. randamentul η = 0.

este de 200 m. .O linie electrică monofazată. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează. 16 Tensiunea la tablou este de 220 V. iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%. Să se determine: a) consumul propriu lunar de energie al reflectorului. b) consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute. alimentează un receptor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos(φ) = 1) R = 20 Ω. având conductoare de 6 mm2 din aluminiu. însumând o putere de 3300 W. iar secţiunea ei este de 16 mm2. b) energia electrică consumată numai de c) energia jumătate receptor înelectrică de oră. care funţionează 10 pierdută b) energia electrică ore/zi. ρ = 1/32 Ω procentul de pierdere de a) mm2/m. Să se calculeze: tensiune pe linie. Tensiunea la plecarea circuitului din post 17 este de 230 V. un reflector aflat la distanţă. O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente la tensiunea de 220 V. având 18 conductoare din aluminiu. printr-un circuit separat. Se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m Să se determine: a) tensiunea la bornele receptorului. în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp. Lungimea liniei. situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp. care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 Ω.

Pierderea de 19 tensiune din circuit este de 5%. Se 20 cunosc: puterea electromotorului strungului: 7 kw.9.Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou. tensiunea de alimentare 380/220 V. . montate în tub. Să se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a radiatorului (R2). să se verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul.8. ρ = 1/34 Ω mm2/m. pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10% . curentul de pornire IP = 6 Inominal. La capătul opus este racordat un radiator având 3135 W. în regim permanent J = 6 A/mm2.un electromotor trifazat de 4 kw . cos(φ) = 0. la tensiunea de 220 V. Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent. b) consumul de energie electrică al radiatorului întrun interval de 10 minute. în regim de pornire Jp= 20 A/mm2. Ştiind că circuitul care alimentează polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2. Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. lungimea circuitului 20 m. în regim normal şi la pornirea electromotorului strungului.5 mm2. O coloană electrică de 380/220 V de aluminiu în lungime de 25 m alimentează un tablou secundar de la care pleacă circuite pentru: .20 21 kw de lămpi de câte 100 W fiecare. densitatea admisibilă de curent pentru Al.un electromotor monofazat de 2 . randamentul η = 0.

cos(φ) = 0.7. care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%. încărcarea maximă de durată este 42 A. iar γ Cu = 57. montat în tub. iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2. iar la pornirea electromotoarelor maximum 10%. cos(φ) = 0. Cea mai încărcată va rezulta. pentru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm2 este 30 A. în regim de pornire Jp=20 A/mm2.a treia fază are rezistenţa activă de 8 Ω şi reactanţa inductivă de 6 Ω.9. să se determine secţiunea coloanei. care va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza R. respective la faza T. în acest caz. conductibilitatea γ = 34. La o reţea trifazată de curent alternativ este alimentat un receptor electric conectat în triunghi. 3 x 380 V.9. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu secţiunea de 6 mm2 montate în tub. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In. în lungime de 50 m. unde este racordat Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru. cate 10 lămpi se conectează la faza S. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la plină sarcină a tuturor receptoarelor. care va alimenta un electromotor de 20 kw. Tensiunea de linie este de 220 V. Se va face Indicaţii: verificarea la densitate cele trei faze. iar densitatea admisibilă de curent pentru Al. faza R. Pierderea de tensiune (de durată) 22 admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%. η = 0. regim de pornire şi de current în electromotorul monofazat se conectează la faza la cădere de tensiune. a doua fază are o o rezistenţă activă de 6 Ω şi o reactanţă inductivă de 8 Ω. Să se determine puterea consumată în circuit cunoscând că încărcările pe faze sunt 23 neuniforme şi anume: prima fază are rezistenţa activă de 3 Ω şi reactanţa inductivă de 4 Ω. Curentul maxim admisibil în regim permanent. R. .Pierderea de tensiune admisă în coloană este de 2%.7 şi η = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful