Câtă energie electrică consumă o lampă alimentată la o tensiune de 1 220 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp

de 15 minute ? Un radiator electric având rezistenţa R=20 Ω este străbătut de un curent I=10 2 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă? Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintr-un conductor având 3 rezistenţa de 0,5 Ω, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind de de 220 V.

Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale 4 U1n = 20 kv şi U2n = 6,3 kv. Să se calculeze curentul nomimal primar.

La temperatura mediului ambiant t1 = 15°C, rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este r1 = 40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la 5 valoarea R2 = 50 Ω . Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004.

Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele 6 date: P = 2 kw, I = 5 A, cos(φ) = 0,8. Să se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor.

Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie 7 electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W?

. Să se întocmească bilanţul energetic. strâns într-un colac. din aluminiu. R1 = 2 Ω. Să se determine curenţii în reţeaua din figură.Să se determine lungimea conductorului din colac. Să se determine tensiunea la care funcţionează electromotorul.Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi 8 curent ale unei bobine cu rezistenţa activă de 1. Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4.5 Ω şi cu o rectanţă de 2 Ω. R3 = 4 Ω. fără a-l desfăşura şi măsura.85. Un conductor izolat . E2 = 10 19 V.9 A la un factor de putere cos(φ) 9 = 0. având secţiunea de 6 mm2. cunoscând: E1 = 48 V. R2 = 3 Ω. are o rezistenţă 11 electrică de 4 Ω şi ρ = 1/32 Ω mm2/m.

releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1.9. la tensiune de 220 V. Să se determine: 15 a) curentul electric I n absorbit de electromotor. având lungimea de 150 m. pierderea de tensiune considerându-se de 3% (ΔU = 3x 220/100 = 6. alimentează un electromotor de 15 kw.8. curentului la care poate fi reglat releul termic al întrerupătorului automat al electromotorului. va trece un curent neinductiv (cos(φ) = 1) de 30 A. iar ρ = 1/34 Ω mm2/m. b) pierderea de tensiune din linie până lamaximă a c) valoarea electromotor. funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute.2) I n. alimentează un receptor cu 14 o rezistenţă neinductivă (cos(φ) = 1) de 5 Ω . Ce 13 secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei.6 V).05 1. având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2. . Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de timp.5 mm2.Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 Ω ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 12 becuri a câte 75 W. conform normativelor. Un circuit electric monofazat. Ce curent indică un ampermetru montat în circuit? O linie electrică trifazată. 3x380 V. în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea S =2. se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m. cos(φ) = 0. având U = 120 V. se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m. randamentul η = 0. ştiind că. Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu.

care funţionează 10 pierdută b) energia electrică ore/zi. iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%. alimentează un receptor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos(φ) = 1) R = 20 Ω. O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente la tensiunea de 220 V. care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 Ω. însumând o putere de 3300 W. Să se determine: a) consumul propriu lunar de energie al reflectorului. Lungimea liniei. situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. având conductoare de 6 mm2 din aluminiu. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează. este de 200 m. Se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m Să se determine: a) tensiunea la bornele receptorului. iar secţiunea ei este de 16 mm2. în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp. Tensiunea la plecarea circuitului din post 17 este de 230 V. b) consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute. ρ = 1/32 Ω procentul de pierdere de a) mm2/m. un reflector aflat la distanţă. având 18 conductoare din aluminiu. 16 Tensiunea la tablou este de 220 V. consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp. .O linie electrică monofazată. printr-un circuit separat. b) energia electrică consumată numai de c) energia jumătate receptor înelectrică de oră. Să se calculeze: tensiune pe linie.

Pierderea de 19 tensiune din circuit este de 5%. Ştiind că circuitul care alimentează polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2.9.5 mm2. b) consumul de energie electrică al radiatorului întrun interval de 10 minute. randamentul η = 0.8. lungimea circuitului 20 m.Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou. să se verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul. cos(φ) = 0. ρ = 1/34 Ω mm2/m. Să se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a radiatorului (R2). Se 20 cunosc: puterea electromotorului strungului: 7 kw. . în regim permanent J = 6 A/mm2.20 21 kw de lămpi de câte 100 W fiecare. densitatea admisibilă de curent pentru Al. în regim de pornire Jp= 20 A/mm2. Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. O coloană electrică de 380/220 V de aluminiu în lungime de 25 m alimentează un tablou secundar de la care pleacă circuite pentru: . tensiunea de alimentare 380/220 V.un electromotor trifazat de 4 kw . montate în tub. în regim normal şi la pornirea electromotorului strungului. pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10% . Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent. la tensiunea de 220 V. curentul de pornire IP = 6 Inominal.un electromotor monofazat de 2 . La capătul opus este racordat un radiator având 3135 W.

pentru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm2 este 30 A. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In. La o reţea trifazată de curent alternativ este alimentat un receptor electric conectat în triunghi. η = 0. iar γ Cu = 57. montat în tub.a treia fază are rezistenţa activă de 8 Ω şi reactanţa inductivă de 6 Ω. în regim de pornire Jp=20 A/mm2. a doua fază are o o rezistenţă activă de 6 Ω şi o reactanţă inductivă de 8 Ω. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la plină sarcină a tuturor receptoarelor. . încărcarea maximă de durată este 42 A. cos(φ) = 0. faza R. care va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza R. iar la pornirea electromotoarelor maximum 10%.9.7 şi η = 0. respective la faza T. iar densitatea admisibilă de curent pentru Al. în acest caz. Să se determine puterea consumată în circuit cunoscând că încărcările pe faze sunt 23 neuniforme şi anume: prima fază are rezistenţa activă de 3 Ω şi reactanţa inductivă de 4 Ω. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu secţiunea de 6 mm2 montate în tub. cate 10 lămpi se conectează la faza S. Curentul maxim admisibil în regim permanent. Pierderea de tensiune (de durată) 22 admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%. unde este racordat Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru. iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2. regim de pornire şi de current în electromotorul monofazat se conectează la faza la cădere de tensiune. Cea mai încărcată va rezulta. cos(φ) = 0. 3 x 380 V.Pierderea de tensiune admisă în coloană este de 2%. să se determine secţiunea coloanei. R. Se va face Indicaţii: verificarea la densitate cele trei faze.9. Tensiunea de linie este de 220 V. care va alimenta un electromotor de 20 kw. conductibilitatea γ = 34.7. care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%. în lungime de 50 m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful