Câtă energie electrică consumă o lampă alimentată la o tensiune de 1 220 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp

de 15 minute ? Un radiator electric având rezistenţa R=20 Ω este străbătut de un curent I=10 2 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă? Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintr-un conductor având 3 rezistenţa de 0,5 Ω, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind de de 220 V.

Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale 4 U1n = 20 kv şi U2n = 6,3 kv. Să se calculeze curentul nomimal primar.

La temperatura mediului ambiant t1 = 15°C, rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este r1 = 40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la 5 valoarea R2 = 50 Ω . Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004.

Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele 6 date: P = 2 kw, I = 5 A, cos(φ) = 0,8. Să se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor.

Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie 7 electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W?

E2 = 10 19 V. Un conductor izolat . cunoscând: E1 = 48 V.Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi 8 curent ale unei bobine cu rezistenţa activă de 1. având secţiunea de 6 mm2. R2 = 3 Ω. Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4.9 A la un factor de putere cos(φ) 9 = 0. fără a-l desfăşura şi măsura. . Să se determine curenţii în reţeaua din figură.5 Ω şi cu o rectanţă de 2 Ω. strâns într-un colac. R3 = 4 Ω. Să se determine tensiunea la care funcţionează electromotorul. Să se întocmească bilanţul energetic.85. din aluminiu. are o rezistenţă 11 electrică de 4 Ω şi ρ = 1/32 Ω mm2/m.Să se determine lungimea conductorului din colac. R1 = 2 Ω.

05 1. Ce curent indică un ampermetru montat în circuit? O linie electrică trifazată. se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m. în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea S =2. Să se determine: 15 a) curentul electric I n absorbit de electromotor. 3x380 V.8. iar ρ = 1/34 Ω mm2/m. ştiind că. curentului la care poate fi reglat releul termic al întrerupătorului automat al electromotorului.5 mm2. având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2. va trece un curent neinductiv (cos(φ) = 1) de 30 A. Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu. având U = 120 V. alimentează un receptor cu 14 o rezistenţă neinductivă (cos(φ) = 1) de 5 Ω . . cos(φ) = 0. conform normativelor. Un circuit electric monofazat.6 V).9. b) pierderea de tensiune din linie până lamaximă a c) valoarea electromotor. Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de timp. randamentul η = 0. alimentează un electromotor de 15 kw.Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 Ω ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 12 becuri a câte 75 W.2) I n. se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m. releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1. funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. la tensiune de 220 V. Ce 13 secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei. pierderea de tensiune considerându-se de 3% (ΔU = 3x 220/100 = 6. având lungimea de 150 m.

având conductoare de 6 mm2 din aluminiu. Să se determine: a) consumul propriu lunar de energie al reflectorului. având 18 conductoare din aluminiu. iar secţiunea ei este de 16 mm2. b) energia electrică consumată numai de c) energia jumătate receptor înelectrică de oră. printr-un circuit separat. Să se calculeze: tensiune pe linie. care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 Ω. situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează. Se consideră ρ = 1/32 Ω mm2/m Să se determine: a) tensiunea la bornele receptorului. 16 Tensiunea la tablou este de 220 V. este de 200 m. în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp. . însumând o putere de 3300 W. Lungimea liniei. un reflector aflat la distanţă. Tensiunea la plecarea circuitului din post 17 este de 230 V. ρ = 1/32 Ω procentul de pierdere de a) mm2/m. consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp. b) consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute. iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%.O linie electrică monofazată. care funţionează 10 pierdută b) energia electrică ore/zi. O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente la tensiunea de 220 V. alimentează un receptor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos(φ) = 1) R = 20 Ω.

curentul de pornire IP = 6 Inominal. cos(φ) = 0. randamentul η = 0. pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10% . .Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou.8. ρ = 1/34 Ω mm2/m. densitatea admisibilă de curent pentru Al. Să se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a radiatorului (R2). tensiunea de alimentare 380/220 V. Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. în regim permanent J = 6 A/mm2. în regim de pornire Jp= 20 A/mm2. lungimea circuitului 20 m. la tensiunea de 220 V.un electromotor monofazat de 2 . Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent.9. b) consumul de energie electrică al radiatorului întrun interval de 10 minute. Ştiind că circuitul care alimentează polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2.5 mm2.un electromotor trifazat de 4 kw . Se 20 cunosc: puterea electromotorului strungului: 7 kw. în regim normal şi la pornirea electromotorului strungului.20 21 kw de lămpi de câte 100 W fiecare. să se verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul. O coloană electrică de 380/220 V de aluminiu în lungime de 25 m alimentează un tablou secundar de la care pleacă circuite pentru: . montate în tub. La capătul opus este racordat un radiator având 3135 W. Pierderea de 19 tensiune din circuit este de 5%.

Cea mai încărcată va rezulta.9. Se va face Indicaţii: verificarea la densitate cele trei faze. a doua fază are o o rezistenţă activă de 6 Ω şi o reactanţă inductivă de 8 Ω. care va alimenta un electromotor de 20 kw. cos(φ) = 0. η = 0.a treia fază are rezistenţa activă de 8 Ω şi reactanţa inductivă de 6 Ω. regim de pornire şi de current în electromotorul monofazat se conectează la faza la cădere de tensiune. în lungime de 50 m. montat în tub. conductibilitatea γ = 34. să se determine secţiunea coloanei. pentru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm2 este 30 A.7 şi η = 0. Pierderea de tensiune (de durată) 22 admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%.9.7. în acest caz. unde este racordat Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu secţiunea de 6 mm2 montate în tub. care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%. în regim de pornire Jp=20 A/mm2. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In. cate 10 lămpi se conectează la faza S. faza R. cos(φ) = 0. care va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza R. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la plină sarcină a tuturor receptoarelor. 3 x 380 V. iar la pornirea electromotoarelor maximum 10%. Să se determine puterea consumată în circuit cunoscând că încărcările pe faze sunt 23 neuniforme şi anume: prima fază are rezistenţa activă de 3 Ω şi reactanţa inductivă de 4 Ω. Tensiunea de linie este de 220 V.Pierderea de tensiune admisă în coloană este de 2%. La o reţea trifazată de curent alternativ este alimentat un receptor electric conectat în triunghi. respective la faza T. iar γ Cu = 57. iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2. R. iar densitatea admisibilă de curent pentru Al. Curentul maxim admisibil în regim permanent. . încărcarea maximă de durată este 42 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful