Sunteți pe pagina 1din 7

GRILĂ DE EVALUARE

Semestrul al II-lea
Limba româna (Structuri lexicale)

1. Din cele cinci cuvinte aflate între paranteze, alegeţi un singur cuvânt care este
cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul scris cu majuscule:
a) INFECŢIOS (oribil, contagios, pestilenţial, bombastic, fetid)
b) ABNEGARE (renunţare, dezminţire, adoptare, devotament, abjurare)
c) VEXA (enerva, nedumeri, imobiliza, ultragia, lustrui)
d) SAPIENT (perseverent, erudit, distins, străvechi, bolnav)
e) ELUCUBRANT (sinistru, intransigent, efemer, ocolitor, absurd)
f) PANOPTIC (plafon, ocular, echidistant, panoramă, pitoresc)
g) SASTISI (ticsi, submina, isprăvi, cunoaşte, plictisi)
h) POTENTAT (amplificat, posibil, ispitit, atent, autocrat)
i) SPASTIC (grandilocvent, sever, sporadic, convulsiv, sardonic)
j) AUSCULTARE (zvântare, dezvoltare, fosilizare, atenţionare, ascultare)
k) FIDUCIAR (funciar, duplicitar, corecţional, convenţional, pecuniar)
l) ADMONITIV (supraveghetor, suplimentar, încântător, dojenitor, anticipativ)
m) MALEDICŢIE (influenţă, adaptare, bâlbâială, pronunţie, blestem)
n) FULMINAŢIE (explozie, sclipire, exasperare, purgaţie, apogeu)
o) DEXTER (logic, plurilateral, contextual, abil, echidistant)
p) PUSEU (aroganţă, palpare, pliu, platformă, criză)

2. Analogia este o similitudine de relaţii în care raspunsul trebuie dedus în mod


logic, folosind un caz similar. Întrebările pot avea forma „A este pentru B tot aşa cum C
este pentru...?”.
Exemplu:
CASCA este pentru protecţie tot aşa cum TIARA este pentru:
împodobire, regină, păr, regalitate, cap
- împodobire
Atât casca cât şi tiara sunt purtate pe cap, însă casca este purtată în scopul
protejării, iar tiara este un obiect de podoabă.

a) DIGITAL este pentru numere tot aşa cum ANALOG este pentru:
simboluri, limbi, timp, consemnare, cronometru
b) CONCEPT este pentru noţiune tot aşa cum FIXAŢIE este pentru:
idee, intuiţie, propunere, obsesie, nelinişte
c) CONFUZIA este pentru încurcătură tot aşa cum ULUIREA este pentru:
surpriză, derută, sperietură, uimire, oripilare
d) COROLA este pentru petale tot aşa cum PEDUNCULUL este pentru:
floare, rădăcină, frunze, lujer, anteră
e) TRIOLETUL este pentru opt tot aşa cum SONETUL este pentru:
patru, opt, paisprezece, doisprezece, şaisprezece
f) LASERUL este pentru fascicul tot aşa cum STROBOSCOPUL este pentru:
intensitate, flash-uri, semnale, lămpi, raze X
g) VENERABIL este pentru augúst tot aşa cum MEGALOMAN este pentru:
încrezut, monument, meloman, preistoric, galonat
h) HEMATITUL este pentru fier tot aşa cum GALENA este pentru:
email, cupru, alamă, zinc, plumb
i) TRIREMA este pentru corabie tot aşa cum TRIPTIC este pentru:
suliţă, stand, şablon, tablou, piesă
j) PICTOR este pentru pensulă tot aşa cum SCRIB este pentru:
hârtie, toc, carte, cuvinte, pagină
k) A CHELTUI este pentru a risipi tot aşa cum A ÎNTREBUINŢA este pentru:
a exploata, a utiliza, a obţine, a beneficia, a consuma
l) ROBINETUL este pentru conductă tot aşa cum VENTILUL este pentru:
valvă, motor, curgere, maşină, regulator
m) GUSTAR este pentru august tot aşa cum GERAR este pentru:
februarie, noiembrie, ianuarie, decembrie, martie
n) CONTINUĂ este pentru ţine tot aşa cum CONTINUU este pentru:
perseverent, necontenit, repetitiv, reluat, nealterabil
o) JADUL este pentru verde tot aşa cum SAFIRUL este pentru:
albastru, roşu, negru, maro, galben
p) TANGENT este pentru atingere tot aşa cum SECANT este pentru:
joncţiune, divizare, coincidenţă, intersectare, unire
q) SATÂRUL este pentru tocat tot aşa cum SFREDELUL este pentru:
găurit, retezat, ciocănit, modelat, ferestruit
r) COMPETENT este pentru îndemânatic tot aşa cum SPECIALIST este pentru:
capabil, expert, apt, inteligent, cunoscător
s) ASPIRAŢIE este pentru năzuinţă tot aşa cum REALIZARE este pentru:
concretizare, succes, victorie, cunoaştere, ambiţie

3. Identificaţi două cuvinte (câte unul din fiecare paranteză) ce formează o


conexiune (analogie) când sunt împerecheate cu cuvintele scrise cu majuscule.
Exemplu:
CAPITOL (carte, verset, lectură)
ACT (scenă, public, piesă)
carte şi piesă
Capitolul este o diviziune a cărţii şi actul este o diviziune a piesei.

a) PRUNĂ (mâncare, creştere, fruct)


SALCIE (frunze, arbore, recoltă)
b) CARABINĂ (glonţ, puşcă, tras)
CATAPULTĂ (proiectil, aruncat, armă)
c) VULPE (coadă, vânătoare, blană)
PĂUN (zbor, penaj, rasă)
d) SEARĂ (dimineaţă, noapte, zi)
TOAMNĂ (zi, iarnă, anotimp)
e) GUST (hrană, înghiţitură, limbă)
MERS (alergare, picioare, mişcare)
f) CHIMIE (laborator, reacţie, substanţă)
FAUNĂ (plante, animale, pădure)
g) CĂLĂTORI (expediţie, hartă, listă)
PARTICIPA (şedinţă, program, amfiteatru)
h) PREFAŢĂ (lectură, progres, carte)
UVERTURĂ (muzică, operă, compozitor)
i) DEMISIONA (politician, plecare, parlament)
ABDICA (domnie, rege, domeniu)
j) ROTIŢE (hârtie, măsuţă, roată)
PINTENI (cizme, cocoş, cal)
k) ALCOOL (aliment, băutură, prohibiţie)
ADULTER (Biblie, soţ, infidel)
l) CLAVIR (pian, compoziţie, instrument)
TAMBUR (muzică, ritm, tobă)
m) PATRUPED (patru, an, animal)
CATREN (poezie, opt, navă)
n) LARGO (sonor, solemn, lent)
PIANO (animat, încet, grăbit)
o) LĂCOMIE (hrană, greutate, păcat)
CARITATE (filantropie, bunătate, virtute)
p) EPITROPIE (biserică, spital, refugiu)
DISPENSAR (mânăstire, laborator, spital)
q) MODIFICA (corecta, reglementa, schimba)
REDRESA (ajusta, alinia, rectifica)
r) TRANŞEE (şanţ, ghilotină, crater)
TURN (metereze, foişor, aparare)
s) SAVANĂ (golf, podiş, iarbă)
LANŢ (ravenă, munţi, rocă)

4. Se dă o listă de cinci cuvinte din care trebuie să alegeţi cuvântul care nu se


potriveşte cu celelalte. Motivele pot fi diverse.
Exemple:
- calm, tăcut, senin, relaxat, destins
Tăcut este cuvântul care nu se potriveşte cu restul, deoarece calitatea da a fi tăcut
nu înseamnă în mod necesar a fi calm, relaxat, senin sau destins. Poţi fi extrem de
tulburat şi agitat, totuşi să rămâi tăcut.
- sălaş, locuinţă, casă, reşedinţă, stradă
Sălaş este cuvântul care nu se potriveşte cu restul, fiindcă celelalte sunt locuri
specifice în care stau oamenii. Stradă este un termen general unde pot exista case,
grădini arbori etc.

a) drept, erect, perpendicular, plat, vertical


b) inegalabil, unic, excelent, nedepăşit, incomparabil
c) casetă, cufăr, ladă, sipet, capac
d) îndupleca, păcăli, convinge, determina, decide
e) vizita, chema, invita, pofti, soma
f) sinagogă, moschee, pagodă, turlă, catedrală
g) aiureală, bufonerie, bazaconie, fantasmagorie, sminteală
h) satisfăcător, perfect, acceptabil, pasabil, bun
i) prismatic, cubic, paralelipipedic, sferic, piramidal
j) plecare, prezentare, revenire, sosire, înapoiere
k) uscat, deshidratat, pârjolit, arid, zvântat
l) catalog, certificat, broşură, pliant, inventar
m) fora, ara, brăzda, cultiva, grăpa
n) simian, maimuţă, felină, primată, antropoidă
o) proiecta, ciopli, modela, sculpta, fasona
p) imaginar, straniu, iluzoriu, ireal, fantezist
q) carnaval, sărbătoare, gală, paradă, serbare
r) oblic, lateral, pieziş, curmeziş, circular
s) încasa, distribui, dobândi, prelua, căpăta
t) sporadic, periodic, ocazional, aleatoriu, accidental

5. Introduceţi în frază trei dintre următoarele cuvinte, astfel încât fraza să capete
sensul corect:
singulară, ancheteze, inspectorul, angoase, directorul, excentrică

... şcolii a încercat să convingă poliţia să nu ... băieţii pentru ceea ce fusese o
rătăcire ... de la comportamentul lor corect.

6. În fraza următoare modificaţi poziţiile a şase cuvinte, astfel încât fraza să capete
sens:
Nu există o persoană diferită pentru izbândă, întrucât ceea ce este considerat
semnificaţie de către o definiţie poate să aibă o singură izbândă pentru alta.

7. În frazele următoare modificaţi poziţiile a patru cuvinte, astfel încât frazele să


capete sens:
a) Intonaţia propoziţiilor se foloseşte în scriere pentru a marca semnul întrebării
sau al frazelor interogative.
b) Candidatul a fost ridicat de a-şi susţine capacitatea de a demonstra activitatea
la un nivel capabil.
8. Din paragraful de mai jos au fost înlăturate cincisprezece cuvinte, care au fost
apoi enumerate sub textul dat. Trebuie să puneţi cuvintele, corect, la locurile lor.

Tocmai când ... (1) ... (2) ... (3) jumătate din întrebarea sa cea mai ... (4) şi ... (5),
s-a petrecut lucrul cel mai ... (6) cu putinţă şi a izbucnit iadul pe pământ, intrucât Rex ...
(7) o pisică prin ... (8) sufragerie. Pe lângă faptul că aproape ... (9) casa cu lătrăturile lui,
acoperind complet a doua jumătate a întrebării, Rex ... (10) prin sufragerie ca o ceaţă ...
(11) şi ... (12) cu o ... (13) ... (14) uşa ... (15).
a dărâmat a izbit a rostit
a zărit bubuitură bucătăriei
castanie dificilă fereastra
intervievatorul îngrozitoare întortocheată
nefericit s-a repezit teribil

9. Explicaţi, consultând un dicţionar, ce sensuri au expresiile şi îmbinările de


cuvinte date mai jos; încercaţi să le grupaţi după stilurile funcţionale în care sunt
frecvent folosite (familiar, ştiinţific, publicistic, administrativ etc.):
a arde gazul de pomană, a turna gaz pe foc, a lua pe cineva la rost, a-i veni
(cuiva) apa la moară, cuvânt de ordine, purtător de cuvânt, schimb de cuvinte, a ţine
(pe cineva) în şah, a (se) pune în gardă, scrisoare deschisă, a fi de competenţa cuiva,
câştig de cauză, a fi Stan Păţitul, cum scrie la carte, a-şi pierde busola, cheie de boltă,
de uz intern, la ordinea zilei, plin de sine, a face onorurile casei, de ultimă oră, de pe
vremea lui Pazvante (chiorul), a face senzaţie, a avea trecere, a intra în vigoare, a da în
vileag, a vorbi liber.

10. Verbele (a) evidenţia, (a) elogia, (a) reliefa sunt formate pe teren românesc de
la locuţiuni şi expresii; menţionaţi, pentru fiecare verb, locuţiunea sau expresia de la
care provine.

11. Raporturi de sinonimie există nu numai între cuvinte, ci şi între expresii. De


exemplu, expresia când mi-oi vedea ceafa este sinonimă cu expresia când mi-o creşte
păr în palmă. Găsiţi expresiile (şi/sau proverbele) care au sensul „(foarte) departe” şi
care sunt sinonime.

12. Pentru fiecare regionalism enumerat mai jos indicaţi cuvântul echivalent folosit
în limba literară:
birău, barabule, bortă, bostan, ciubotă, curechi, dadă, daică, făgădău, lepedeu,
nană, păcurar, rujă, pălincă.

13. În textul de mai jos semnalaţi cuvintele şi sintagmele din sfera semantică a
timpului; observaţi pluralul arhaic al lui veac şi precizaţi în ce locuţiuni apare el astăzi:
Mă uit la tine, şubred vas de lut.
Trei mii de ani ai încăput.
Veci de vecii, pe care le înfrunţi,
S-au adunat în golul tău, mărunţi,
Şi fiecare vârstă din vecie,
Lăsând un fir de praf drept mărturie,
L-a pus tihnit în ciobul păstrător.
Clipa trăieşte, veacurile mor.
[...]
Olarul drept pe palma lui te-a pus
Şi-ai scos răspuns, la deget, în auz.
Fragedul sunet, dulce, lin,
E-ntreg şi nou ca la-nceput, şi plin.
Urciorule de vis şi de pământ,
El ţi-a dat glas. Eu îţi voi da cuvânt.
(Tudor Arghezi, Dacia)

14. Alegeţi sinonimele din textul următor şi explicaţi valoarea expresivă a folosirii
lor:
Arome lungi, pestriţe se ţes moi ca o lână.
Velinţe de parfumuri pe limpedea ţărână
Şi-un curcubeu de izuri izbucneşte împrejur,
Cu lanuri de miresme sădite-n şesul pur,
Jos, de la gravul miros de lut dospit şi până
La recea şi înalta mireasmă de azur.
(Vasile Voiculescu, După ploaie)

15. Locuţiunile care urmează au, de obicei, două sensuri; arătaţi care sunt aceste
sensuri; asociaţi fiecare locuţiune sau expresie cu cuvinte care să sugereze unul sau
altul dintre sensuri:
a) mai curând; b) cu ochii închişi; c) pe jumătate; d) în jurul.

16. Ce expresii cunoaşteţi pentru a se enerva? Explicaţi în ce împrejurări nu ar fi


indicată folosirea unora dintre expresiile găsite.

17. Daţi exemple de expresii în care figurează numeralul patru; explicaţi sensul lor
şi, acolo unde este posibil, înlocuiţi-le cu un sinonim.

18. Înlocuiţi cu un cuvânt echivalent următoarele locuţiuni şi expresii; arătaţi în ce


împrejurări aţi putea folosi ambele variante şi în care numai sinonimul:
a da pe din două, a da de ştire, când mi-oi vedea ceafa, a ajungee în sapă de
lemn, a o lua la sănătoasa, în doi timpi şi trei mişcări, tras ca prin inel, a-şi lua inima-n
dinţi, a-i sări cuiva ţandăra, (om) dintr-o bucată.
19. Expresiile aurul negru, corabia deşertului, ferestrele sufletului au la bază o
metaforă. Înlocuiţi-le cu denumirea obişnuită; daţi şi alte exemple.

20. Daţi exemple de expresii în care apare substantivul ureche şi găsiţi, unde se
poate, câte un sinonim.