Sunteți pe pagina 1din 4

18 RISCUL DE CREDITARE (II)

Pe baza proiecţiei datelor din bilanţul contabil şi a contului de rezultate al


societăţii MONDEX SA să se determine evoluţia indicatorior financiari pe
perioada rambursării creditului şi să se încadreze societatea pe fiecare an în parte
în categoriile de performanţă stabilite de BRD conform normelor în vigoare.

PROIECŢIA BILANŢURILOR CONTABILE


MII USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL
6828 8520 8571 8554 8971 9635 10437 11438
ACTIVE
Active
4351 6155 6236 5534 4775 4001 3228 2454
imobilizate
- imobilizări
4349 6153 6234 5532 4773 3999 3226 2452
corporale
Active curente 1514 1402 1372 2057 3233 4670 6246 8021
- stocuri 870 421 514 575 635 713 713 713
- creanţe 613 575 703 786 868 975 975 975
- disponobil. 31 407 154 696 1730 2983 4558 6333
Alte active 963 963 963 963 963 963 963 963
TOTAL
6828 8520 8571 8554 8971 9635 10437 11438
PASIVE
Capitaluri
2812 4955 5477 6119 6875 7807 8778 9779
proprii:
-capital social 470 2194 2194 2194 2194 2194 2194 2194
- rezerve 3392 2769 3282 3925 4681 5613 6583 7584
-profit -1050 458 581 686 798 976 998 1001
-repartiz. profit 458 581 686 798 976 998 1001
Datori 3426 2975 2504 1845 1505 1237 1070 1070
- credite BCR 835
- dobcred.BCR 123
- credit BRD 1297 1135 811 486 162
- furnizori 507 280 386 431 476 535 535 535
- leasing 788 621 302 43
- dat. la buget 619 495 295 129 67 5
- alte datorii 555 280 386 431 476 535 535 535
Alte pasive 590 590 590 590 590 590 590 590
PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

Mii USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ven din exploatare 3588 4664 6417 7172 7918 8895 8895 8895
Ven finaciare 308
Ven excepţionale 22
TOTAL
3918 4664 6417 7172 7918 8895 8895 8895
VENITURI
Chelt de exploatare 3657 3807 5329 5948 6551 7280 7280 7280
Amortizoare 364 396 635 702 759 774 774 774
Chelt financiare 778 119 152 118 79 41 6
Chelt excepţionale 533
TOTAL
4968 3926 5481 6067 6631 7321 7286 7280
CHELTUIELI
Profit brut -1050 738 936 1106 1287 1574 1609 1615
Impozit pe profit 280 356 420 489 598 611 614
PROFIT NET -1050 458 581 686 798 976 998 1001

PROIECŢIA INDICATORILOR FINANCIARI

Proiectie
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Solvabilitate
patrimonială
A/(A+B)*100
Capitaluri proprii (A) 4955 5477 6119 6875 7807 8778 9779
Volumul total al
1297 1135 811 486 162 0 0
creditelor (B)
Gradul de îndatorare
A/B*100
Datorii totale (A) 2975 2504 1845 1505 1237 1070 1070
Total activ (B) 8520 8571 8554 8971 9635 10437 11438
Lichiditate totală
A/B*100
Active curente (A) 1402 1372 2057 3233 4670 6246 8021
Pasive curente (B) 1678 1369 1034 1019 1075 1070 1070
Lichidiate imediată
(A-B)/C*100
Active curente (A) 1402 1372 2057 3233 4670 6246 8021
Stocuri (B) 421 514 575 635 713 713 713
Pasive curente (C) 1678 1369 1034 1019 1075 1070 1070
Rentabilitatea
capitalurilor
A/B*100
Profit net (A) 458 581 686 798 976 998 1001
Capitaluri proprii (B) 4955 5477 6119 6875 7807 8778 9779
Rentabilitatea cifrei
de afaceri
A/B*100
Profit net (A) 458 581 686 798 976 998 1001
Cifra de afaceri (B) 4664 6417 7172 7918 8895 8895 8895
Gradul de acoperire a
cheltuielilor din
venituri
A/B*100
Venituri totale (A) 4664 6417 7172 7918 8895 8895 8895
Cheltuieli totale (B) 3926 5481 6067 6631 7321 7286 7280

INDICATORUL REZULTATUL PUNCTAJ


Lc ≤80% -2
80< Lc ≤100% -1
100 < Lc ≤ 120% 1
1.Lichiditatea curentă
120 < Lc ≤150% 2
150 < Lc ≤ 170% 3
Lc >170% 4
S ≤ 80% 0
80< S ≤100% 1
100 <S ≤120% 2
2.Solvabilitatea 120<S ≤140% 3
140<S ≤ 160% 4
160<S ≤180% 5
S>180% 6
Gi>100 -1
80< Gi ≤ 100 0
3.Gradul de îndatorare 60< Gi ≤80 1
40< Gi ≤ 60 2
Gi ≤40 3
4.Viteza de rotaţie a Rac ≤4 1
activelor circulante 5< Rac ≤10 2
Rac >10 4
5.Rentabilitatea financiară Rcp ≤0 0
0< Rcp ≤10% 1
10< Rcp ≤30% 3
30< Rcp ≤50% 4
Rcp <50% 3
0<Ad ≤20 2
20< Ad ≤40 1
6.Acoperirea dobânzii 40< Ad ≤60 0
60< Ad ≤ 80 -1
Ad >80 4
-garanţii necondiţionate de
4
la Guvernul României
-garanţii banc. irevocabile 4
-depozitul bancar 3
7.Garanţii -ipoteca 2
-gajul cu deposedare 2
-cesiunea cu creanţă 1
-fidejusiunea (cauţiunea) 1
-gajul general 0
TOTAL PUNCTAJ INTERMEDIAR
TOTAL PUNCTAJ Până la 5 6-10 11-16 17-25 Peste 25
CATEGORII
E D C B A
ÎMPRUMUTAŢI