Sunteți pe pagina 1din 4

Fotografie

CURRICULUM VITAE

Date personale

Nume: Pǎiuşescu Cristina Anca

Data naşterii: 18.04.1979

Loc de muncă: Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice


Grad didactic: Lector univ.dr
Titular de curs : Drepturile omului
E-mail: ancamili@yahoo.com

Studii:

2008- doctor în Drept, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema


“Suveranitatea de stat în contextual Uniunii Europene şi al globalizǎrii” în cadrul
Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti;

2004-2004 –Şcoala doctoralǎ în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan


Cuza”, Bucureşti;

2003-2005 – Masterat în “Integrare europeanǎ”, în cadrul Universitǎţii Creştine


“Dimitrie Cantemir”;

2002- absolventa studii post-universitare de psihopedagogie în cadrul A.S.E.;

2001 – absolventǎ a Facultǎţii de Stiinţe Juridice şi Administrative din cadrul


Universitǎţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, licenţiatǎ în cadrul Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti;

1997- absolventǎ a liceului teoretic “Spiru Haret”, Bucureşti, secţia “,Limbi


strǎine”, specializarea franceza-engleza-italiana.
Experienţa academică:

2009 – lector universitar doctor, titularizat la disciplinele juridice Drept comunitar,


Teoria generala a dreptului, Drepturile omului, în urma susţinerii concursului
organizat de UCDC, Facultatea de Ştiinţe Politice;
2003-2008 – asistent universitar drd.la disciplinele Drept constituţional, Teoria
generala a dreptului, Drept comunitar;
2002-2004 – secretat de redacţie al Analelor Facultǎţii de Ştiinţe politice a
UCDC.

Domenii de specializare şi cercetare: Domeniul juridic şi domeniul politic

Afilieri profesionale: Consilier juridic şi avocat definitiv

Limbi străine cunoscute: engleza, franceza, italiana, spaniola

PUBLICAŢII
CĂRŢI : în curs de publicare, teza de doctorat cu titlul “Suveranitatea de stat în contextual
Uniunii Europene şi al globalizǎrii”

MANUALE UNIVERSITARE : în curs de publicare, “Drepturile fundamentale ale omului”

STUDII IN VOLUME COLECTIVE

STUDII INTRODUCTIVE

ARTICOLE/STUDII IN REVISTE (DE SPECIALITATE ŞI CULTURALE)


1. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

INTERNAŢIONALE

1. Păiuşescu Anca: “Intervenţiile umanitare, între legitimitate şi controversă”, Sesiunea


ştiinţifică intenaţională a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”: “România – Uniunea
Europeană de la aderare la integrare”, vol I, pp.123-126, 4 pg., Editura ProUniversitaria,
Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-129-250-2
2. Păiuşescu Anca – “Suveranitatea de stat- principiu fundamental al dreptului
international”, Sesiunea ştiinţifică internaţională a Universităţii Creştine “Dimitrie
Cantemir”: “ Implicaţiile economico-sociale şi politico-juridice ale integrării României în
Uniunea Europeană”, vol.II., pp.1205-1209, 5 pg., Editura Sylvi, Bucureşti, 2006, ISBN:
978-973-628-171-6

3. Păiuşescu Anca-, Sesiunea ştiinţifică internaţională a Universităţii Creştine “Dimitrie


Cantemir”: “Comemorare «Ştefan cel Mare şi Sfânt» - 500 ani”, vol I, pp. 294-296, 3 pg.,
Editura Sylvi, Bucureşti, 2005, ISBN: 973-628-129-9

2. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE


NAŢIONALE

1. Păiuşescu Anca “Intervenţiile umanitare, între legitimitate şi


controversă”, Sesiunea ştiinţifică naţională a Universităţii Creştine “Dimitrie
Cantemir”: “Prezent şi perspective în dezvoltarea zonelor metropolitane din România”,
Bucureşti, 2008, în curs de publicare. Penu Daniela,

2. Păiuşescu Anca, “ Sistemul izvoarelor de drept în sistemul de drept


anglo-saxon şi în dreptul de pe continent”, publicat în Analele
Facultatii de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universitaţii Creştine
“Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2001 ;

3. Păiuşescu Anca, “ Conceptul de drepturi ale omului ieri si astăzi”,


publicat în Analele Facultatii de Ştiinţe Politice a Universitaţii Creştine
“Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2002 ;

4. Păiuşescu Anca ,“Cetăţenia europeană”, publicat în Analele Facultatii de


Ştiinţe Politice a Universitaţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
2004 ;

5. Păiuşescu Anca, “Suveranitatea de stat- principiu fundamental al


dreptului internaţional”, participare la Sesiunea de comunicări
organizată de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti,
2007, în curs de publicare;

TRADUCERI

COMUNICĂRI/REFERATE SUSŢINUTE LA SESIUNI ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE

Referinţe în baza internaţională de date

S-ar putea să vă placă și