Sunteți pe pagina 1din 2

Standardele APA pentru redactarea

bibliografiilor

Standardul APA (American Psychological Association) este unul dintre cele mai utilizate
standarde de redactare a lucrarilor stiintifice, fiind utilizat si în alte discipline, dar în special în
cadrul stiintelor sociale si psihologie. În aceasta pagina sunt descrise elementele esentiale ale
acestui standard, pentru informatii complete trebuind sa folositi manualul, numit “the
Publication Manual of the American Psychological Association (5th edition)”, publicat în 2001
(începând cu pagina 215.

Elemente esentiale

Fiecare dintre referintele bibliografice trebuie sa contina urmatoarele elemente (cu exceptia
situatiilor în care acestea nu sunt disponibile):
autor;
data publicarii;
titlul cartii, sau al articolului si al jurnalului în care a fost publicat articolul;
volumul, numarul, si paginile (pentru revistă) orasul si editura (în cazul cartilor);
adresa de internet (daca este vorba de un articol publicat pe web).

Trebuie sa mai aveti în vedere urmatoarele:


Autorul se trece începând cu numele de familie, virgula, initiala prenumelui(sau
prenumelor). Daca în numele autorului apar particulele Jr. sau Sr., acestea se trec
dupa initiale (ex: Smith, G. H., Jr.).
Anul se trece între paranteze, urmat de luna si zi, în cazul articolelor din jurnale). Lasati
un spatiu dupa ce închideti paranteza.
Numele articolului nu se pune între ghilimele. Se va scrie cu litera mare doar primul
cuvânt din titlul unui articol sau al unei carti. Scrieti cu litera mare toate cuvintele ce
compun denumirea jurnalului în care a aparut articolul.
Numele editurii trebuie scris într-o maniera cât mai succinta cu putinta, dar sa fie totusi
inteligibil. Lasati un spatiu dupa aceea.
Daca preluati articole de pe internet, trebuie sa aveti în vedere o multitudine de factori
– dintre care am trecut doar câtiva în aceasta pagina. Cele mai importante sunt, pe
lânga numele autorului si al articolului, numele complet al paginii de internet si data
la care ati gasit articolul on-line (pentru ca la un moment dat poate sa dispara pagina
respectiva de pe internet). Pentru informatii complete, consultati manualul APA,
începând cu pagina 268.

EXEMPLE:
Articole aparute în jurnale sau reviste
1. Graves, G. (1999, Aprilie). Divorce-proof your marriage. Parents, pp. 75-77.

1
2. Trees, A. R. (2002). The influence of relational context on support processes:
Points of difference and similarity between young adult sons and daughters in
problem talk with mothers. Journal of Social and Personal Relatinships, 19, 703-722.

Articole aparute în ziare


1. Stearns, M. (2003, 3 Martie). Another challenge to civil liberties: Proposed
follow-up to Patriot Act unites diverse opposition. Kansas City Star, pp. A1, A6.
2. Lefkowitz, M. (1998, 20 Februarie). In wars of words, a role for rules of
etiquette. Chronicle of Higher Education, p. A64.
3. Parlmer, P. (1998). Courage to teach: Exploring the inner landscape of a
teacher’s life. San Francisco: Jossey-Bass.
4. Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., & Tipton, S. M.
(1985). Habits of the heart: Individualism and commitment in American life. New
York: Perennial Library.
5. Kant, I. (1958). Groundwork of the metaphysics of morals (H. J. Paton,
Trans.). New York: Harper Torchbooks. (Lucrearea original? publicat? în 1785)
Capitole sau articole ce fac parte din carti
1. Makau, J. M., & Arnett, R. C. (Eds.). (1997). Communication ethics in an
age of diversity. Urbana, IL: University of Illinois Press.
2. Tanno, D. V. (1997). Ethical implications of the ethnic “text” in multicultural
communication studies. In J. M. Makau & R. C. Arnett (Eds.), Communication
ethics in an age of diversity (pp. 73-88). Urbana, IL: University of Illinois Press.
Articole sau lucrari nepublicate
1. Galvin, K. M., & Cooper, P. J. (1990, June). Development of involuntary
relationships: The stepparent-stepchild relationship. Paper presented at the annual
convention of the International Communication Association, Dublin, Ireland.
2. Heinemann, R. L. (1996, November). Addressing campus-wide
communication incivility in the basic course: A case study. Paper presented at the
annual convention of the Speech Communication Association, San Diego, CA.
Articole luate din jurnale on-line
1. Tompkins, P. S. (1997). Exploring the tension between the First Amendment
and ethics in the case of “outing” The Electronic Journal of Communication, 7(1).
Salvat în data de 27 iunie 2003, de pe adresa:
http://www.cios.org/getfile\Tompkins_V7N197
2. Bouchez, C. (2003, June 27). Music mirrors your mind. Salvat în data de 27
iunie 2003, de pe adresa:
http://abcnews.go.com/sections/living/Healthology/HS_music_mind_030627.html
Articole aparute în cadrul unor pagini de internet
(manualul APA nu este foarte clar asupra modului în care ar trebui sa arate aceste referinte
bibliografice, în continuare este trecuta doar o recomandare)
1. Hess, J. (n.d.). Myths and realities about Communication 75. Salvat în data
de 27 iunie 2003, de pe adresa: http://www.missouri.edu/~commjh/75faqs.htm

S-ar putea să vă placă și