P. 1
TIPURILE DE PRONUME

TIPURILE DE PRONUME

|Views: 6,395|Likes:
Published by Angelia Moss

More info:

Published by: Angelia Moss on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Cine este chemat la o slujb , s se in de slujba lui. Cine înva pe al ii, s se in de înv tur .

(Romani 12:7)

STUDIEREA I APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE I PROBLEME ALE TIPURILOR DE PRONUME

Lec ii recapitulative pentru elevii din clasele V - XII

1

Prof. IOAN HAPCA

GRAMATICA
LIMBII ROMÂNE
O RECAPITULAREA P R ILOR DE VORBIRE I A P R ILOR DE PROPOZI IE CLASELE V - XII

P R I DE VORBIRE P R I DE PROPOZI IE

2

P R I DE VORBIRE
SUBSTANTIV i ARTICOL VERB i ADVERB ADJECTIV PRONUME NUMERAL
3

i PREPOZI IE i CONJUNC IE i INTERJEC IE

P R ILE DE VORBIRE I DEFINI IILE LOR (PRESCURTATE)
SUBSTANTIVUL denume te obiecte. ARTICOLUL înso e te unele p r i de vorbire. VERBUL exprim ac iuni, st ri, dorin e, existen e. ADVERBUL exprim circumstan e (împrejur ri). ADJECTIVUL exprim însu iri (caracteristici). PREPOZI IA exprim rela ii numai în propozi ie. PRONUMELE substituie (înlocuie te) nume. CONJUNC IA exprim rela ii în fraz sau în propozi ie. NUMERALUL exprim numere. 4 INTERJEC IA sugereaz st ri, imit sunete.

P R I DE PROPOZI IE P R I PRINCIPALE SUBIECTUL PREDICATUL P R I SECUNDARE ATRIBUTUL COMPLEMENTUL 5 .

P R ILE DE PROPOZI IE I DEFINI IILE LOR (PRESCURTATE) SUBIECTUL spune ceva cu ajutorul predicatului sau arat despre . iar verbul . un adverb sau o interjec ie.) 6 .. ce este. cum este ´ subiectul. adic arat . adic atribuie subiectului o ac iune. al cui este ´ sau . (Verbul .. COMPLEMENTUL determin un verb (locu iune verbal ). ce ´ se vorbe te în propozi ie.´ . a deveni ´ este totdeauna verb copulativ... ce face ´ subiectul.. NUMELE PREDICATIV atribuie subiectului o identitate.. ATRIBUTUL determin un substantiv..a fi ´este cel mai des utilizat verb copulativ. un adjectiv (locu iune adjectival ).. cine ´ori despre . NOT : NUMELE PREDICATIV împreun cu verbul copulativ formeaz PREDICATUL NOMINAL..´ . cine este. PREDICATUL VERBAL arat . un pronume sau numeral. Exist i alte verbe copulative. o însu ire sau o caracteristic .

dumnealui. mul i.10 TIPURI DE PRONUME (denumiri. în iv . « DEMONSTRATIV (arat apropierea. cu care se vorbe te. ele« REFLEXIV ( ine locul obiectului asupra c ruia se exercit ac iunea verbului): sine. care?. ea. se. ce d . acela. PERSONAL (indic persoana care vorbe te. cineva. oricine« DE POLITE E (exprim respectul despre persoana cu care sau despre care se vorbe te): dumneata. însu i. al t u. cui?. dumitale. cel lalt. pu ini. defini ii. al ii. ei. voi. î i« NEHOT TÂT (nu d vreo indica ie asupra obiectului): unii. cui d . nimic. însu i. tu. identitatea): acesta.. dumneaei« NEGATIV ( ine locul substantivelor absente din propozi ii negative): nimeni. exemple minime) POSESIV ( ine locul obiectului posedat i al posesorului): al meu. sie. INTEROGATIV ( ine locul cuvântului a teptat ca r spuns la întrebare): cine?. al nostru. al vostru« DE ÎNT RIRE (înt re te ideea de persoan ): însumi. sie i. dep rtarea. dumneavoastr . al s u. el. cât?« RELATIV (leag subordonatele de regentele lor): tiu cine d . niciunul« 7 . noi. ce?. în ine. despre care se vorbe te): eu. cât d i care refuz .

î i. ele. dân ii. dânsele . 3) sine. (pers. NOT : Toate î i schimb forma dup persoan i în analiza lor se precizeaz persoana. mi. 2) tu. v . vi. nou . i . (pers. ei. îl. s. v .5 TIPURI DE PRONUME CU FORME PERSONALE (1) PERSONAL : (pers. REFLEXIV : (pers. lor. 1) îmi. (pers. ne . voi. îi. dumneaei. ni . 3) dumnealui. 2) î i. mie. 3) el. 2) dumneata. i . 8 . 1) eu. ea. le. noi. se. i. tine. (pers. PERSONAL DE POLITE E : (pers. v . sie i. i . mi . o. li . m . dânsa. ie. dânsul. m . îmi. mine. te. lui. te. m. v . sie. l. dumneavoastr . dumitale. î i. m. sine i. vou . dumnealor . ne. (pers.

(pers. 1) însumi. alor voastre . 1) al nostru. alor tale . 9 . ale sale.5 TIPURI DE PRONUME CU FORME PERSONALE (2) DE ÎNT RIRE : (pers. 2) al vostru. a ta. a sa. ale noastre. în iv . ai t i. îns i. 1) al meu. NOT : Toate î i schimb forma dup persoan i în analiza lor se precizeaz persoana. alor noastre . alor sale . POSESIV : (pers. a mea. 2) al t u. alor mei. ai vo tri. în i i. ai s i. (pers. înse i. alor t i. 3) însu i. îns i. alor vo tri. (pers. alor mele . însev . alor s i. îns mi. ai mei. (pers. 2) însu i. (pers. în ine. ale voastre. însemi. a voastr . ale mele. însele . însene . 3) al s u. înse i. alor no tri. ai no tri. ale tale. (pers. a noastr .

cest lalt. care .acela. cât ?. RELATIV : cine . câ i . celor ce . celelalte. celei ce . câte ? al câtelea ?. c rei(a) . ce tilal i. cei ce . celorlal i. a câta . acestora. cât . c rui(a) . acelora . aceleia i. acelora i . aceluia i. câtor(a) ?. acelea i. cestelalte. acela i. ace tia. cel lalt. aceia i. acelea. c ror(a) ?. cui ?. aceia. care ?. al câtelea . NOT : Toate NU î i schimb forma dup persoan i 10 în analiza lor NU se precizeaz persoana. aceea. ceast lalt . acestea. celeilalte. aceasta. ce ?. câtor(a). aceluia. cui . cât ?. aceea i. câte . acestuia. ceea ce . c rui(a) ?. celuilalt. cealalt . INTEROGATIV : cine ?. a câta ?. cele ce . cestorlalte . celui ce . ce . ceilal i. cestorlal i. cestuilalt. celorlalte . . câ i ?. c ror(a) .5 TIPURI DE PRONUME F R FORME PERSONALE (1) DEMONSTRATIV : acesta. aceleia. c rei(a) ?. cesteilalte. cât . cel ce . acesteia.

nimic. cât va. ori( i)cui. 11 . atât. altceva. unei(a). câtva. altcareva. ori( i)ce. cut ric . destui. oare( i)care . fie( i)cât. fie( i)cui. cutare. pu in. altele. pu ini. vreuna. câ iva. atâtor(a) . to i. tot. pu inel. nimica. vreunor(a) . una. altui(a). oare( i)cui . ni ic . unor(a) . atâta. vreunul. ceva. niciuna. NEGATIV : nimeni. careva. cut rei(a). altul. pu ine. ori( i)care. câteva. pu intel . atâtea. mult . pu inor(a) . alde . vreunii. alta. altcuiva. unele. fie( i)ce. destul . ori( i)cât. multor(a) . ni el. ni elu . oare( i)cât . niscai . niciunui(a).5 TIPURI DE PRONUME F R FORME PERSONALE (2) NEHOT TÂT : mult. cineva. multe. niciunei(a) . toate. ori( i)cine. pu in . unui(a). atâ i(a). destul. oare( i)cine . fie( i)cine. cut rui(a). nimenea. fie( i)care. altor(a) . cuiva. unii. niciunul. toat . oare( i)ce . unul. ni te . cut ror(a) . câtorva . altcineva. vreunui(a). al ii. altei(a). tuturor(a) . vreunei(a). mul i. NOT : Toate NU î i schimb forma dup persoan i în analiza lor NU se precizeaz persoana. vreunele. destule.

Care elev tie ? El tie. 3 pot avea numai valoare substantival (pronumele personal. tiu care tie. Observa ie : Toate pronumele cu valoare substantival au acelea i func ii sintactice ca i substantivul. Altul tie. iar 7 tipuri de pronume pot avea atât valoare substantival . Observa ie : Toate adjectivele pronominale se acord în gen num r i caz cu substantivele pe care le determin i au func ia sintactic de atribut adjectival. Însu i elevul tie. dup cazul în care se afl . pronumele reflexiv. Al meu tie. demonstrativ. Însu i tie. relativ. Acest elev tie. nehot rât. de înt rire.VALORILE MORFOLOGICE ALE PRONUMELOR VALOARE SUBSTANTIVAL : Elevul tie. Dumnealui tie. Care tie ? El tie. Nici un elev nu tie. interogativ. Alt elev tie. VALOARE ADJECTIVAL : Elevul tie. Niciunul nu tie. 12 . Pe sine se tie. Al meu elev tie. Dumnealui tie. cât i valoare adjectival (posesiv. Acesta tie. tiu care elev tie. NOT : Din cele 10 tipuri de pronume. pronumele de polite e). negativ).

..fiecine´.nimic´.VALORILE MORFOLOGICE ALE PRONUMELOR (EXCEP II) Sunt numai pronume : Interogativele: ..ori icine´. . Relativele: .altcuiva´. . .ori icui´.. cel ce ´. . Negativele: . cine ´ .nimeni´.nimica´. .cuiva´. .fiecui´. . . ..oricine´.. . vreo. cui ´. .altceva´ . cele ce ´. . ceea ce ´. cui ´ . .... .. . ..cineva´. cine ´. nicio . ni te. fiece..oricui´. 13Negativele : niciun.. . .careva´... . celor ce ´. .celui ce ´.nimenea´... .. vreun.. .... ..... niscaiva.altcineva´. celei ce ´. niscai..cei ce´. .. Nehot râtele: . Sunt numai adjective pronominale: Nehot râtele : alde.altcareva´.

alor vo tri . (N. (G. al vostru . A. alor noastre. (caietul meu) NOT : Mai rar.D. ale noastre. alor no tri. (N. adjectivele posesive pot sta i în fa a substantivelor i sunt precedate de articole posesive. ai no tri.FORMELE PRONUMELUI POSESIV ( i formele adjectivului pronominal posesiv) al meu. alor voastre.) alor mele. al nostru. A. a voastr . alor sale. (N. ale voastre . al s u.) NOT : Formele adjectivului pronominal posesiv stau. ai s i. a ta. ale sale. ai t i. A. dup substantive i nu sunt înso ite de articole posesive.) ale mele. deseori. (N. alor t i.) a mea. alor s i. a sa. ale tale.) alor mei. (al meu caiet) 14 .) ai mei. alor tale. A. ai vo tri . D. al t u. (G. a noastr .

Un obiect posedat i mai mul i posesori : (pers. A ta este mai mic decât a sa. a ta . Cartea sa este ca a mea. 2) al t u . ³Casa noastr este mai mare decât casa voastr . Al meu este mai mare decât al t u. a mea .NUM RUL DE OBIECTE POSEDATE I NUM RUL DE POSESORI (1) Un obiect posedat i un posesor : (pers. (pers. 1) al meu . 1) al nostru . a sa . 2) al vostru . 3) ²²² ²²²² 15 . (pers.´ (pers. a noastr . (pers. a voastr . 3) al s u .

2) ai t i . 3) ai s i . 1) ai mei . NOT : Nu sunt pronume (adjective) posesive. alor lui . (pers. alor mele . Ai mei iubesc pe ai t i. ci pronume personale. (pers. ale lor . 3) alor s i . ale tale . alor lor . ale mele . ale sale . ale lui . al lor . (pers. Ai s i vin la ai mei. a lui . alor ei . alor sale . a ei . Ale mele sunt ca ale tale. Alor s i le dau la alor mei. Alor mele le dau ca alor tale. (pers. Alor mei le spun pe alor t i. ale ei . 16 al ei . (pers. 2) alor t i . a lor . formele: al lui . alor tale . 1) alor mei . .NUM RUL DE OBIECTE POSEDATE I NUM RUL DE POSESORI (2) Mai multe obiecte posedate i un singur posesor : (pers.

a lui . (pers. ale lui .NUM RUL DE OBIECTE POSEDATE I NUM RUL DE POSESORI (3) Mai multe obiecte posedate i mai mul i posesori : (pers. 2) alor vo tri . a ei . Ai vo tri vin aici. alor ei . ²²²² NOT : Nu sunt pronume (adjective) posesive. (pers. 2) ai vo tri . ale ei . alor noastre . a lor . ale lor . alor lor . Alor vo tri le dau. al lor . (pers. (pers. alor voastre . 17 al ei . 1) ai no tri . . 3) ²²² ale noastre . formele: al lui . ci pronume personale. alor lui . Ai vo tri sosesc. ale voastre . 1) alor no tri . Alor no tri vin aici.

genul feminin. masculin . în ine.G. num rul singular. feminin) însumi... 18 NOT : Forme în cazul genitiv exist numai la persoana a IIIa. ale colegilor în i i.înse i . ale colegelor înse i).însele´. N. însele . acuz. însu i .înse i´ i . NOT : La persoana a III-a.(singular .D. feminin . (plural .înse i´ este omonim cu cea de la persoana a III-a. (plural . îns i. .A. genul feminin. N. îns i . înse i . feminin .A.) îns mi.D.G.. nominativ / înse i. (singular . masculin .(singular . cazul dativ.FORMELE PRONUMELUI DE ÎNT RIRE ( i formele adjectivului pronominal de înt rire) însu i. dativ / genitiv) în iv . dar forma . c ci eu i tu nu au genitiv : P rerile sunt ale lui însu i (ale Mariei înse i. însene. num rul plural exist dou forme sinonime : . în i i .) însev .) însemi.

19 . cu flexiune independent la fiecare component: însu-.(flexiune dup num r i gen) i: -mi.i (flexiune dup num r i persoan ). îns -.i. . . -v .i. înse. -ne.FORMELE COMPUSE ALE PRONUMELUI DE ÎNT RIRE Pronumele de înt rire are forme compuse. în i-. .

) .) . cel.) .A. celorlalte (G. cestorlalte (G. aceia i. aceea. DE IDENTITATE : acela i. celuilalt. DE DEP RTARE I DIFEREN IERE : cel lalt. ce tilal i. 20 . acestuia. ceilal i. aceasta. aceleia.D. cestuilalt. cele (N.A. aceluia i. acelora. celui. aceea i. aceleia i. ceast lalt . DE APROPIERE I DIFEREN IERE : cest lalt.) . celei. cei.) . cea. celeilalte. aceluia. ace tia. cesteilalte. acestea (N.). celorlal i. acesteia.A. DE DEP RTARE : acela. cealalt .D.A.FORME LITERARE ALE PRONUMELUI I ALE ADJECTIVULUI PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE APROPIERE : acesta. acelea i (N. acelea.D. celelalte (N. cestelalte (N. cestorlal i.) .D. acelora i (G. aceia. acestora (G.) .).). celor (G.D.A.

A.D. aia.D. stora (G.A.D. 21 . ia.). DE DEP RTARE : la. lorlal i. leia. alea (N.) .D. storlalte (G.A.). asta. ilal i. tilal i. luia.) . luilalt.A. alelalte (N. storlal i. steilalte. ailalt . lorlalte (G.) . leilalte. lora (G. stuilalt. steia.). tia. astea (N. astelalte (N.) DE DEP RTARE I DIFEREN IERE : l lalt.FORME POPULARE ALE PRONUMELUI I ALE ADJECTIVULUI PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE APROPIERE : sta.) . DE APROPIERE I DIFEREN IERE : stalalt. ast lalt . stuia.

) . i. iasta).) . aistelalte.). lor (D. i tia).). lal i. aistorlalte (istorlalte) (G. (istelalte) (N. .A. cestuia (aistuia).) . ista). aiast lalt (istalalt ). ale (N. a. alalte (N.) = numai adjective.A. alalt .G.) . DE DEP RTARE : l. cestora (aiestora)(G. aisteilalte (isteilalte). ce tia (ai tia. lei. ceasta (aiasta. DE DEP RTARE I DIFEREN IERE : llalt. iestea) (N.A. aie ilal i (i tilal i). DE APROPIERE I DIFEREN IERE : aistalalt (istalalt). aistuilalt (istuilalt).FORME RGIONALE ALE PRONUMELUI I ALE ADJECTIVULUI PRONOMINAL DEMONSTRATIV 22 DE APROPIERE : cesta (aista. cestea (aiestea. aistorlal i (istorlal i). cesteia (aiesteia).D.A. lui.D.

A. câte ? ´.. . cât ? ´ . . 23 .. al câtelea ? ´ . . se acord cu acestea în gen..). dar nu înlocuiesc în aceast calitate substantive.PRONUMELE INTEROGATIV Este pronumele care. pronumelor i numeralelor a teptate ca r spuns la întreb ri. ... Pronumele interogative devin adjective pronominale când determin substantive.care ?´ . Majoritatea pronumelor interogative au forme dup gen... a câta ? ´ . . . num r i caz. dup num r i dup cele patru cazuri (N.G. Pronumele interogativ are 9 forme de baz (la N.D.A.) : . cât ? ´ .ce ?´ .cine ?´ . . câ i ? ´ . în propozi ii interogative directe.. . ine locul substantivelor..

cât ? ´ .. ce ? ´ . câtor(a) ? ´ . .. . a câta ? ´ . c ror(a) ?´ . cine ? ´ .. cât ? ´ .. . . c rui(a) ? ´ . cui ? ´ . . câ i ? ´ . .. . ... .. care ? ´ ..( i formele adjectivului pronominal interogativ) FORMELE PRONUMELUI INTEROGATIV . . al câtelea ? ´ . c rei(a) ? ´ . . . ... câte ? ´. 24 ....

în cazurile N.. care ? ´ poate fi pronume sau adjectiv interogativ.. c rui(a) ?´ . având form invariabil .. câ i ? ´ . al câtelea ?´. .. în cazurile N. câtor(a) ? ´ . A. stând numai în cazurile N. câte ? ´ sunt pronume sau adjective interogative. numai în cazurile N... cât ? ´ . A.. având forma . .a câta ?´ sunt pronume sau adjective interogative. D. c rei(a) ?´ . c ror(a) ? ´ . cine ? ´ este numai pronume interogativ .: . .NOTE DESPRE PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV . A. cui ? ´ la G. D.. în cazurile N.. 25 . ... D. A.: . având formele urm toare la G.. . ce ? ´ poate fi pronume sau adjectiv interogativ. cât ? ´ ..... având forma urm toare la G.. . A. ..

.) : . .). dar nu înlocuiesc în aceast calitate substantive. ..câ i´ . .ce´ . pronumele i numeralele din regente. Pronumele relativ are 10 forme de baz simple (la N..cele ce´. ..cel ce´ .. . .al câtelea´ .... . pronumele relative reiau substantivele.PRONUMELE RELATIV Este pronumele care leag propozi ii subordonate (secundare) de p r i de vorbire din propozi iile regente i care.câte´... se acord cu acestea în gen. num r i caz.A.. înlocuie te substantive.care´ .ceea ce´ ..D. în propozi iile subordonate.A. Majoritatea pronumelor relative au forme dup gen. .. În propozi iile subordonate atributive. Pronumele relative devin adjective pronominale când determin substantive.cine´ . dup num r i dup cele patru cazuri (N.cei ce´ .cât ´ ..a câta´ .A.) : .de´ i 4 forme de baz compuse (la N. . . . cât´ . 26 .G..

care ´ ... al câtelea ´ . câtor(a) ´ . .. . .. .... . . celor ce ´ . ... câ i ´ .. c rui(a) ´ . . . . . cine ´ . a câta ´ . . de ´ = form popular ob inut prin conversiune din prepozi ie (foarte rar utilizat ) 27 ... . ceea ce ´ . c rei(a) ´ . celei ce ´ .. cui ´ . cei ce ´ .. . . cele ce ´ . . cât ´ . câte ´... . ce ´ . cel ce ´ ..FORMELE PRONUMELUI RELATIV ( i formele adjectivului pronominal relativ) . celui ce ´ . . . c ror(a) ´ .. cât ´ ... . ...

.. ce ´ poate fi pronume sau adjectiv relativ. în cazurile N.. c ror(a) ´ ... A. . . cei ce ´ . . : . având forma urm toare la G.. în cazurile N.. având forma . . câ i ´ .. câte ´ sunt pronume sau adjective relative. . cât ´ . . numai în cazurile N. c rei(a) ´ . stând numai în cazurile N.. . în cazurile N. în cazul N. care ´poate fi pronume sau adjectiv relativ.. D. cât ´ .. cel ce ´ .. . având formele urm toare la G. cui ´ la G.. D. având form invariabil .... . . celor ce ´ . al câtelea ´ . câtor(a) ´ .. c rui(a) ´ . . cine ´ este numai pronume relativ . .. celei ce ´ .. D. a câta ´ sunt pronume sau adjective relative. .. celui ce ´ . ceea ce ´ . ÄL-ale case mari domne ti / De se v d în Stoene ti / Mândr mas e întins «´ (V. D. Alecsandri) 28 .. . A. cele ce ´ sunt numai pronume relative compuse .. având formele urm toare la G. în cazurile N. A.: .NOTE DESPRE PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV .: .. A. de ´ (= form popular ) este numai pronume relativ .. A. .. A..

ei.G. dân ii. dar ine locul i numelui unui obiect oarecare. ei ele. Pronumele personal are forme accentuate i neaccentuate.A. dup num r.). persoana i persoanele cu care se vorbe te (tu voi) i persoana i persoanele despre care se vorbe te (el ea. noi). dânsul.D. care difer dup persoan .PRONUMELE PERSONAL 29 Este pronumele care desemneaz diferitele persoane. adic persoana I ine locul vorbitorului (eu. dânsele). dup gen (numai la persoana a III-a) i dup cele cinci cazuri (V. dânsa. dânsul dânsa. Pronumele personal are 15 forme conjuncte (care se leag prin cratim de alte cuvinte) i 5 forme neaccentuate care au valoare neutr (f r func ie sintactic ) în dativul etic ori apar in unor locu iuni verbale sau expresii populare.N. ele. . dân ii dânsele). dup cele trei persoane pe care le are: persoana i persoanele care vorbesc (eu noi). persoana a II-a ine locul interlocutorului (tu. voi) i persoana a III-a ine locul persoanei absente dintr-un dialog (el. Pronumele personal se clasific în trei grupe. ea.

m . l . (pe) tine. tu ! ´²²²²²²²²² nominativ : . (pe) ea.(al.. îi.(pe) mine. care nu sunt subliniate.mie. iar în cazurile acuzativ i dativ .. i . te . pe lâng formele lungi. a. 30 . ai. mi . a. m .eu . î i.FORMELE PRONUMELUI PERSONAL (la num rul singular) vocativ : ²²²² . îl. ea . (al. dânsa´ acuzativ : . a.´ genitiv : .´ NOT : În toate cazurile.´ ie. îi. ai. ale) lui . ai. dânsei .. el . dânsul . (al. ale) dânsului . i . o (pe) dânsul . (al. tu .. (pe) el. pronumele subliniate sunt forme lungi (accentuate).. a. dativ : . îmi. ei. ai. i . (pe) dânsa . lui. ale) ei . exist i forme scurte (neaccentuate). dânsului . ale) dânsei .

(pe) noi. ne. vou . ale) lor . v . ne . dân ii . vi. v . dânselor ´ NOT : În toate cazurile. voi . ni . care nu sunt subliniate. (pe) ele. îi.. ai. li . ai. (pe) dânsele´ genitiv : . iar în cazurile acuzativ i dativ .(al. (pe) voi. pronumele subliniate sunt forme lungi (accentuate). le. (pe) dân ii . ei . ai. le . (pe) ei. i . dânsele ´ acuzativ : . pe lâng formele lungi. ale) dân ilor .nou . voi ! ´²²²²²²²²²²² nominativ : . lor. (al... v .FORMELE PRONUMELUI PERSONAL (la num rul plural) vocativ : ²²²² .. noi . ele . a. v . dân ilor . exist i forme scurte (neaccentuate). ale) dânselor ´ dativ : .. a. 31 . a. (al.

care difer dup persoan i dup num r. 32 . Are forme accentuate i neaccentuate. obiect care este identic cu subiectul propozi iei.PRONUMELE REFLEXIV Este pronumele care ine locul obiectului asupra c ruia se exercit direct sau indirect ac iunea verbului.). Pronumele reflexiv nu are func ie sintactic proprie când formele neaccentuate înso esc verbe reflexive impersonale. iar pentru persoanele I i a II-a singular i plural are forme identice cu formele neaccentuate ale pronumelor personale. dar are func ie sintactic când formele neaccentuate pot fi reluate cu forme accentuate de pronume personale sau reflexive. reflexive dinamice sau reflexive cu în eles pasiv. Pronumele reflexiv are forme proprii numai la persoana a III-a singular i plural.D. dar nu are forme dup gen. dup num r i dup cele dou cazuri (A. Pronumele reflexiv are forme dup persoan .

..î i´. 3) în dativ NOT : Pronumele reflexiv NU are forme pentru cazurile VOCATIV.m ´.(pe) sine´.vi´. Toate forme scurte (neaccentuate) pot deveni conjuncte atunci când se leag prin cratim de alte cuvinte. (pers.ni´.v ´. ... . i´.mi´. (pers..FORMELE PRONUMELUI REFLEXIV (cu frecven mare în vorbire) .. . (pers.. . . . .. ...... i´. . .te´. NOMINATIV i GENITIV (singular i plural).sie i´. dar are forme lungi (accentuate) i forme scurte (neaccentuate) numai pentru cazurile acuzativ i dativ (singular i plural). 33 .sie´ .s´. .. 1) ... . 2) .. .v´.. 3) în acuzat.se´. .(pe) sine i´..ne´. . (pers..î i´.m´. .îmi´..

se exemplific numai formele lungi (accentuate) de persoana a III . la celelalte persoane : <<Crezi c -mi fac eu mie vreo favoare.a.NOTE DESPRE PRONUMELE REFLEXIV Pronumele reflexiv are numai cazurile acuzativ i dativ cu forme lungi (accentuate) i forme scurte (neaccentuate). specifice. 34 .. din cauz c se recomand evitarea lor în vorbire.a. considerându-m numai pe mine inteligent ?>> Corect este : . are forme împrumutate de la pronumele personal prin procedeul numit conversiune : ele sunt reflexive numai dac persoana i num rul lor coincid cu ale verbului.Crezi c -mi fac eu vreo favoare. numai la persoana a III . considerându-m numai inteligent ?´ Pronumele reflexiv are forme proprii. de i.a. Formele lungi se pot folosi la toate persoanele. iar pentru persoana I i pentru persoana a II . atunci când se vorbe te despre ele.

dar nu înlocuiesc în aceast calitate substantive. de la pronumele interogativ relativ. Majoritatea pronumelor nehot râte au forme dup gen.). 35 . iar cele compuse provin. Pronumele nehot râte devin adjective pronominale când determin substantive. num r i caz. în majoritate.PRONUMELE NEHOT RÂT Este pronumele care ine locul unui substantiv f r s dea o indica ie precis obiectului sau persoanei denumite de acesta.D.G. se acord cu acestea în gen.A. Pronumele nehot rât are forme simple i forme compuse. dup num r i dup cele patru cazuri (N.

pu in . cut ror(a) . niscai . pu inel . atâ i(a) . pu intel . to i . unor(a) . unul (unuia). alta (alteia) . vreo .FORMELE PRONUMELUI NEHOT RÂT ( i formele adjectivului pronominal nehot rât) mult . tuturor(a) . al i . cut ric . atâta . un. pu in . alte . vreun . altele . = Sunt numai adjective vreunul (vreunuia). pu ine . destule . vreunii . ni ic . destul . pu inor(a) . alt . ni el . al ii . destulor(a) . multor(a) . multe . ni elu . una (uneia). vreuna (vreuneia). o. toate . toat . unii . alde . ni te . altor(a) . vreunele . destui . mul i . tot . cutare (cut rui(a). atât . atâtor(a) destul . altul (altuia). unele . = Este numai adjectiv Sunt numai adjective : alt . mult . 36 . vreunor(a) . atâtea . pu ini .

² dac sunt precedate de prepozi ii i au func ia de CI : Se duc cu atâta / destul / mult Formele . atât(a). care v d c lucrurile sunt mult sub nivelul normal.. vreuna (vreuneia).. tot ´ sunt PRONUME NEHOT RÂTE : ² dac determin verbe tranzitive i au func ia de CD : Ei duc atâta / destul / mult« ² dac determin verbe reflexive impersonale i au func ia de SB : Se duce atâta / tot. alc tuite din elementul .NOTE DESPRE PRONUMELE NEHOT RÂT Formele . e pu in mai iste decât al ii. destul.. vreunii . vreunor(a)´ sunt compuse sudate. Formele .. mult.. 37 . vreunul (vreunuia). pu in. vreunele .. atât(a). destul. tot ´ sunt ADVERBE DE MOD : ² dac determin verbe intranzitive i au func ia de CM : Ei fug atâta / destul / mult« ² dac determin verbe reflexive i au func ia de CM : Ei se str duiesc atâta / destul« ² dac accentueaz sensuri în anumite contexte : De i a tot vorbit. vre.´+ pronume nehot râte. pu in. mult.

ori( i)ce . câ iva . -va ´+ pronume nehot rât. Se duc cu oricât. = Sunt numai pronume. oare( i)cine . ori( i)cât . oare( i)cui . .) NOT : Formele de pronume nehot râte compuse de la interogativ ± relative sunt compuse sudate..). fie( i)cine . câtorva .PRONUME NEHOT RÂTE COMPUSE DE LA INTEROGATIV ± RELATIVE (unele forme pot deveni adjective pronominale nehot râte) cineva . fie( i)ce . cuiva . fie( i)cât . ori( i)cui . ori( i)cine . altceva ..´. = Sunt numai pronume. oare( i)ce . fie( i)care . 38 fie. ceva . . altcâtva . oare( i)care . oare( i)cât . careva . oricât ´ poate fi atât pronume nehot rât (Ei duc oricât. câteva . alt. cât va . Se vinde oricât.. ori( i)care . altcuiva . . alc tuite din unul elementele . . câtva ..´. NOT : Forma . altcineva . fie( i)cui . altcareva . altcâteva .. cât i adverb de mod (Ei fug oricât de mult.´. ori.

Pronumele de polite e are forme dup persoanele a II-a i a III-a.PRONUMELE DE POLITE E 39 Este pronumele care se folose te în locul unui substantiv nume de persoan sau pronume (personal de.N.D. dup num r.G. Pronumele de polite e are toate func iile sintactice pe care le are pronumele personal.). regul ) pentru a marca polite ea (respectul fa de persoane mai în vârst . atât în limbajul cult i solemn. sau aflate în func ii oficiale). care. ori necunoscute. . difer dup persoan dup gen i dup num r. Pronumele de polite e are forme proprii pentru exprimarea unei polite i deosebite.A. cât i în limbajul familiar i popular (regional). folosite numai în scris. Are forme abreviate. dup gen numai la persoana a III-a i dup cele cinci cazuri (V.

dumitale . dumneaei . dumneasa . dumnisale (dumisale). voastr ) dumnealui . d-voastr . dumnealor (abrevieri : d-lui.) Cucernicia { Sfin ia . dumnealor . 40 . în limbajul colocvial se folosesc: dumneata . Luminarea } -ta (sa.FORMELE PRONUMELUI DE POLITE E (compuse sudate i compuse nesudate) Domnia { Alte a . dumneaei . dtale.. dv. voastr ) Excelen a { Lumin ia . dvs. dumitale . d-lor) dumneasa . voastr ) dumneata . d-ei. dumneavoastr (abrevieri : d-ta. M ria . dumnealui . dumneavoastr . d-sale) NOT : Pentru exprimarea unei polite i în împrejur ri obi nuite. Preasfin ia } -ta (sa. Împ r ia } -ta (sa. dumnisale (dumisale) (abrevieri : d-sa.

m t lu . Luminarea } -ta (sa. Excelen a { Lumin ia . alc tuite din substantive urmate de adjective posesive : Domnia { Alte a . t lu .NOTE DESPRE PRONUMELE DE POLITE E Numai pentru exprimarea unei polite i în împrejur ri deosebite în limbajul cult i solemn se folosesc i aceste locu iuni pronominale de polite e. voastr ) . Preasfin ia } -ta (sa. iar ultimele patru exprim un sens depreciativ. Pentru exprimarea unei polite i în limbajul familiar i popular (regional) se folosesc formele de singular : mata. voastr ). voastr ) . t lic . matale. M ria . Cucernicia { Sfin ia . Primele dou exprim un grad mai mare de intimitate. m t lic . Împ r ia } -ta (sa. 41 .

D. Pronumele negativ compus (niciunul . dup num r i dup cele patru cazuri (N.). i se acord cu acestea în gen.A.D. în propozi ii negative. iar pronumele negativ simplu : nimic(a) . ine locul unor substantive absente din aceste propozi ii. prin negarea acestora. Pronumele negativ simplu (nimeni .) Pronumele negative au forme speciale când devin adjective pronominale care determin substantive. nim nui . num r i caz. niciuna . niciunora) are forme dup gen.A. dup cele dou cazuri (N.PRONUMELE NEGATIV Este pronumele care. niciunii . nim nuia) are forme numai la singular. nimenea .G. niciuneia .A. 42 .G. are forme numai la singular. dup cele patru cazuri (N.). niciunuia . niciunele .

nimica . nicio . nim nuia . niciunii .FORMELE PRONUMELUI NEGATIV (simple i compuse nesudate) 43 nimeni . nimic . niciunora . niciunui . niciuna . niciunul . nim nui . niciun . = Sunt numai adjective. niciunor . NOT : Sunt forme populare Änimenea´ i Änim nuia´. . niciunele . nimenea . niciuneia . niciunei . niciunuia .

Principal .DESPRE LEC IILE CUPRINZÂND TIPURI DE PRONUME Concept original i realizare: Numai pentru UZ INTERN la COALA CU CLASELE I-VIII Vi eu de Jos ~ Jud. 0262-368013 E-mail: ihapca2002@yahoo. 1111 Tel. nr. IOAN HAPCA .com 44 Adaptarea > Prof. MARAMURE str.

45 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->