Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Introducere. 1. Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITAREA


IPOTECARĂ
1.1. Noţiuni generale privind ipoteca, elemente şi aspecte teoretice
1.2. Conţinutul şi particularităţile creditării ipotecare
1.3. Metode de finanţare a creditului ipotecar în economia modernă
Capitolul II. Finanţarea creditului ipotecar: practica autohtonă şi internaţională
2.1Analiza pieţei creditului ipotecar în Republica Moldovaşi evidenţierea particularităţilor
acesteia
2.2 Reglementarea creditării ipotecare în context naţional.
2.3. Practica internaţională privind creditarea ipoteară şi tendinţele dezvoltării acesteia
Capitolul III. PROBLEMATICA ŞI PERSPECTIVELE DEZVOLTATĂRII IPOTECARE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Configuraţia barierelor ce frînează dezvoltarea pieţei autohotne a creditului ipotecar
3.2. Direcţii de dezvoltare a creditării ipotecare în Republica Moldova ghidate de practicile
internaţionale
Concluzii
Bibliografie