Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE LA DIRIGENTIE

Data :

Profesir diriginte:

Scoala :

Tema: Planificarea carierei

Subiectul: Planul meu de viata

Clasa: a X-a

Durata: 45 minute

Competente specifice: B.I.1. Formarea si dezvoltarea capacitatii de autocunoastere;

242c22c 242c22c B.I.2. Dezvoltarea capacitatii de valorizare maxima a potentialului propriu;

242c22c 242c22c B.II.1. Stimularea motivatiei invatarii continue in scopul dezvoltarii propriei cariere;

242c22c 242c22c B.II.2. Dezvoltarea abilitatii de informare privind cariera;

242c22c 242c22c B. II. 3. Formarea si dezvoltarea capacitatii decizionale;

242c22c 242c22c C. I. 2. Armonizarea si exersarea propriului sistem de valori in acord cu cel social.

Obiective operationale: Elevii vor fi capabili sa:

O1 – sa precizeze daca s-au hotarat ce doresc sa faca in viata, enumerand factorii care au contribuit in luarea acestor decizii;

O2 – sa evidentieze rolul activ sau pasiv al parintilor in optiunea lor;


O3 – sa isi expuna parerea in legatura cu plecarea tinerilor in strainatate pentru a-si asigura un viitor;

O4 – sa precizeze daca ar alege optiunea plecarii in strainatate, motivand aceasta alegere;

O5 – sa evidentieze in ce masura ar putea sa se afirme in tara peste cativa ani daca ar urma domeniul dorit;

O6 – sa argumenteze daca in prezent cariera profesionala a unui tanar depinde de calitatile sale si de performantele obtinute la invatatura sau
de cunostinte si de bani.

Strategia didactica

● RESURSE PROCEDURALE:Ÿ metode si procedee: conversatia, aprobarea, dezaprobarea, exemplul.

242c22c 242c22c Ÿ forme de organizare: frontal, individual

● RESURSE MATERIALE: carti, reviste

BIBLIOGRAFIE:

1. Dragan, I., Margineanu, D., Petroman, P., – Educatia noastra cea de toate zilele, Editura Eurobit, Timisoara, 1992;
2. XXX Noi repere privind activitatea educativa. Ghid metodologic, 2002;
3. XXX Consiliere si orientare

Scenariu didactic

NR. ETAPELE OB. CONTINULTUL INFORMATIONAL AL LECTIEI STRATEGIA DIDACTICA


LECTIEI
CRT. DOZARE OP. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE SI FORME DE RESURSE
PROPUNATOAREI ELEVILOR PROCEDEE ORGANIZARE MATERIALE
1. Moment ∙ Se consemneaza absentele. ∙ Raspund la intrebari. conversatia frontal
organizatoric
∙ Verifica existenta resurselor ∙ Schimba
(2 minute) materiale. amplasamentul bancilor
sub forma de cadru
deschis.

∙ Se deplaseaza pentru a
forma grupe de lucru.
2. Motivarea “Viata omului este pretioasa ∙ Elevii citesc cu atentie conversatia frontal
elevilor: numai atunci cand urmareste un textul si incearca o
ideal” posibila caracterizare a aprobarea individual
- sensibiliza- notiunii de plan de viata.
242c22c dezaprobarea
rea elevilor (Liviu Rebreanu)

- captarea “Numai o data in a ta viata


atentiei
Stai cu norocul fata-n fata
(3 minute)
Prinde-l atuncea cu putere,

Leaga-l in lanturi, leaga-l in fiare,

Caci, daca-ti scapa din mana


atunci,

Cu orice putere nu-l mai aduci.”

242c22c
(Mihai Eminescu)
3. Comunicarea ∙ Se propune abordarea a doua ∙ Elevii asculta cu atentie individual
obiectivelor aspecte de baza : si noteaza tema in caiete.
lectiei
- care ar fi planul de viitor privind
(2 minute) cariera profesionala si cum s-a
ajuns la luarea deciziilor?

- considerati ca o cariera
profesionala depinde numai de
calitatile omului, de performantele
lui sau si de alti factori?
4. Desfasurarea O1 ∙ Se pun in discutie termenii de ∙ Elevii se implica activ conversatia frontal
dezbaterii cariera si plan de viata. in dezbaterea aspectelor
O2 propuse. exemplul individual
(20 minute) ∙ Aveti un plan de viitor in ceea ce
O3 priveste cariera voastra ∙ Explica si exemplifica. aprobarea frontal
profesionala? planurile lor de viitor.
O4 dezaprobarea individual
∙ Cine v-a influentat in acest sens? ∙ Argumenteaza de ce nu
s-au lasat influentati in exemplul
∙ Ce modele ati urmat? luarea deciziilor asupra
viitorului lor sau de ce s- conversatia
∙ Aveti posibilitatea de a opta au lasat influentati si de
singuri in ceea ce priveste viitorul catre cine? aprobarea
vostru?
∙ Enumera persoanele dezaprobarea
∙ Va influenteaza parintii in alese ca modele de viata
alegerea viitorului? In ce sens? si dau exemple de calitati exemplul
pe care acestea le au.
∙ Se pune in discutie posesivitatea conversatia
parintilor si libertatea copiilor in ∙ Sunt stimulati sa se
luarea deciziilor. exprime daca au aprobarea
posibilitatea de a lua
∙ Ce parere aveti despre valul de singuri decizii in privinta dezaprobarea
tineri care pleaca in strainatate viitorului.
pentru a se realiza? Considerati ca
au dreptate sa ramana acolo? ∙ Comenteaza rolul si
∙Ati alege sa plecati in strainatate? importanta parintilor in
Ce motivatie aveti? luarea deciziilor.

∙ Sintetizeaza avantajele/
dezavantajele implicarii
parintilor in orientarea
lor viitoare.

∙ Exemplifica si
motiveaza.

∙ Sunt stimulati sa se
exprime pana unde ar
trebui sa mearga
libertatea copiilor si daca
aceasta libertate
submineaza autoritaea
parintilor.

∙ Comenteazape baza
fenomenului de migratie
a tinerilor (exportul de
“materie cenusie” si de
forta de munca).

∙Motiveaza de ce/ de ce
nu ar emigra.
5. Reaalizarea O6 ∙ Considerati ca o cariera ∙ Comenteaza rolul si conversatia frontal
feedback-ului profesionala depinde de calitatile importanta anumitor
omului, de performantele lui, sau factori in ascensiunea exemplul individual
de cunostinte sau bani? profesionala
(10 minute)
∙ Exemplifica si
argumenteaza.
7. Concluzii O5 ∙ Credeti ca peste 10 ani, cand ar ∙ Exemplifica si conversatia frontal
trebui sa fiti angajati intr-un comenteaza alegerea
(5 minute) serviciu, lucrurile vor fi altfel si va facuta. exemplul individual
veti putea realiza profesional asa
cum doriti in tara?
8. Anuntarea ∙ Anunta tema: ”Cum ma vad ∙ Noteaza tema. frontal
temei pentru colegii.”
ora urmatoare

(3 minute)