Sunteți pe pagina 1din 11

ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 

şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA 

Maica Domnului – Nămăieşti
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Sf. Spiridon

2
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Mănăstirea rupestră Cetăţuia

3
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf. Ap. 
Andrei) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă Câmpulung
· Icoana Maicii Domnului (copie din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele 
Athos) – Mănăstirea “Dintr­un Lemn”, Sat Dezrobiţi, Com. Frânceşti, jud. 
Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”, 
catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecţia Moşilor cu Olari, 
Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos)  – Schitul 
Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” 
(Universitate, Str. Blănari 16, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, 
Bucureşti)
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiştei (Universitate, Str. Batiştei 19­21, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian ­  Biserica “Sf. Trei 
Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. 
Elefterie 1­3, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – 
Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC­ul Mare, Cal. 
Victoriei 12, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa. Kogălniceanu, 
Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie după Icoana pictată de 
Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din faţa altarului)
· Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi cea a Sf. 
Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii 
Noi” (Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE ­ intrarea din Cal. Dorobanţi, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă 
123,  Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa ­ Vindecătoarea”) ­ Biserica “Sf. Nicolae ­ 
Rusă, a Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului ­ Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona 
Neagră” protectoarea Poloniei)
· Icoana Maicii Domnului ­ Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de Bucureşti (de la Pţa. 
Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)
· Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti (Str. 
Plumbuita 58)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei”, Bucureşti 
(Str. Doamna Ghika 1)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti (Str. Mărţişor 
63, vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)
4
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinţi Ioachim şi Ana – a Târgului de Afară”, 
Bucureşti (lângă Foişorul de Foc)
· Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. 
Haralambie – Flămânda”, Str. Olimpului 17 (de la intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir 
cu Bd. Mărăşeşti, înspre Parcul Carol)
· Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti
· Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18 A, Bucureşti)
· Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, 
Bucureşti)
· Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, 
Cal. Moşilor 36, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” 
(Pţa. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, Bucureşti)
· Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi­Operetă”, Bucureşti
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din Şos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. 
Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa ­ fostă Genţianei)
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (str. Antim 29, în 
muzeul mănăstirii)
· Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel ­ Basarab”, 
Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)
· Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploieşti (Str. 
Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova)
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” şi din paraclis) – 
Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcăneşti, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota 
(Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploieşti)
· Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov – 
Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă 
Slănic)
· Troiţă (pe locul unei Teofanii din 1935 – D­zeu. S­a arătat Mariei Petre <1923/1996>) – Sat 
Parepa­Ruşani, Com. Colceag, jud. Prahova
· Mănăstirea Caraiman – Buşteni, jud. Prahova (loc tămăduitor ­ copacul candelabru, 
apariţie a Maicii Domnului)
· Crucea  “Manafului”  (loc  de  putere  precreştin,  templu  al  Soarelui,  inscripţii  nedescifrate, 
menţionat  de  Densuşianu  în  “Dacia  preistorică”,  creştinat  prin  resculptare  parţială  la  1857)  – 
sat Greceanca, jud. Prahova, lângă Breaza
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf. 
Nicolae”, de pe insulă)
· Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva  ­  Mănăstirea Ţigăneşti, Com. 
Ciolpani, jud. Ilfov
· Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa, Com. Gruiu, 
jud. Ilfov

5
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare şi „Apărătoarea Mănăstirii” din 
scorbura stejarului secular de pe malul lacului / loc de putere) şi Icoana 
Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brăneşti, jud. 
Ilfov
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliştea 
Snagovului, jud. Ilfov
· Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa
· Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc tămăduitor)
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2 : cea ortodoxă şi cea catolică) – Mănăstirea Cetăţuia, 
Com. Cetăţeni, jud. Argeş
· Peştera Moşului, Stânca Dorinţelor ş.a – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. 
Argeş (locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
· Peştera  Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, 
jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)
· Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti, locuri 
tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
· Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2­a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru 
Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş
· Troiţa (apariţie a Maicii Domnului şi a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf. 
Treime/Înfricoşata Judecată”, Sat Prodăneşti, Com. Ioneşti/Buzoieşti, jud. 
Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (Str. Armand Călinescu), jud. 
Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. 
Teleorman
· Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan Botezătorul, 
Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) 
– Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea­Gumeşti, jud. Teleorman (lângă 
Roşiorii de Vede)
· Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frânceşti, Sat Surpatele, jud. 
Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud. Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului  („Odighitria”) (?) şi Peştera Sf. Grigorie 
Decapolitul/Vânturariţa (loc de putere) – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa, Com. 
Costeşti, jud. Vâlcea
· Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea
· Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile Olăneşti 
(loc tămăduitor)
· Crucea de pe Muntele Cozia ­ (loc tămăduitor)
· Peşterile Cuv. Daniil şi Misail – Mănăstirea Turnu, Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri 
tămăduitoare)

6
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor 
tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat  Păusa (gara Jiblea), lângă 
Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
· Icoana  Maicii  Domnului  –  Mănăstirea  Lainici,  comuna  Schela,  sat  Sâmbotin,  jud. 
Gorj
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj
· Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – 
Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
· Mănăstirea Maglavit – Com. Maglavit (lângă Calafat), jud. Dolj (loc de putere, teofanie a 
“Moşului ­ Cel Vechi de Zile” în faţa lui Petrache Lupu, 1938)
· Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu 
(lângă Ghimpaţi)
· Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)
· Crucea de la Coslogeni (din 1730, pe locul unei “pietre de credinţă”) – Com. Coslogeni (pe 
şos. Călăraşi – Feteşti)
· Icoanele Sf. Ioan Botezătorul  (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani, jud. 
Călăraşi (lângă Lehliu)
· Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud. Călăraşi
· Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă Urziceni)
· Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str. Arhiepiscopiei 35, 
lângă Cazinou)
· Crucile (cele  2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. 
Ostrov, jud. Constanţa
· Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanţa
· Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. 
Constanţa (loc tămăduitor)
· Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peştera Sf. Ioan Casian”, Com. Târguşor, Sat 
Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)
· Bisericuţele  rupestre  “din  cretă”  –  Basarabi,  Com.  Murfatlar,  jud.  Constanţa  (locuri 
de putere şi tămăduitoare)
· Complexul  rupestru  –  Com.  Dumbrăveni,  jud.  Constanţa  (locuri  de  putere  şi 
tămăduitoare)
· Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A  Soldatului ­ 
Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului (din altarul paraclisului) – 
Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com. Frecăţei, jud. Tulcea
· Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea
· Martyriconul  de  la  Niculiţel  –  sat  Niculiţel,  jud.  Tulcea  (loc  de  putere  unde  au  fost 
descoperiţi  în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de alţi 2 Sfinţi Martiri, 
mai vechi)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Şemlacu Mic, jud. Timiş
· Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” 
(ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul  Călugăra, Com. Ciclova Montană 
(lângă Oraviţa), jud. Caraş­Severin
· Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş­Severin
· Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraş­Severin 
(lângă Caransebeş)
· Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud. 
Caraş­Severin
7
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. 
Cărpineţ, jud. Bihor
· Şimian, jud. Bihor – loc de putere (apariţii Marianice şi Teofanice, pe linia Şumuleu, Fatima, 
Mejdugorje)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj
· Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la Măn. 
Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini ­ Păduriş, Com. Hida, jud. Sălaj 
(lângă Zalău)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Şimleul Silvaniei)
· Nuşfalău, jud. Sălaj – „Muntele Sf. Treimi” / loc de putere (apariţii Marianice şi Teofanice, pe 
linia Şumuleu, Fatima, Mejdugorje)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti, jud. 
Maramureş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. 
Lăpuş), jud. Maramureş
· Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistriţa­Năsăud
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. Mureş
· Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureş (loc de putere, tradiţia 
cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad (?)
· Icoana Maicii Domnului (1668) – Biserica catolică „Sf. Maria” din Com. Radna (lângă 
Lipova), jud. Arad
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba (adusă de la Măn. 
Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Com. Suşag, jud. Alba (adusă de la Măn. 
Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa ­ Vindecătoarea”)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. 
Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa ­ Vindecătoarea”)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
· Statuia Mântuitorului şi a Maicii Domnului – Mânăstirea Catolică Franciscană, Com. 
Şumuleu, lângă Miercurea Ciuc, jud. Harghita ( şi loc de putere)
· Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop (loc de putere) – Mănăstirea 
Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara
· Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (loc de putere din vremuri predacice; cea 
mai veche biserică din România)
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de 
Sus, jud. Braşov
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. Braşov (lângă Făgăraş)
· Peştera «Templului Ursitelor» – Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul Pleşu, Sat 
Şinca Veche, jud. Braşov (loc tămăduitor şi de putere din vremuri predacice; între 
Braşov şi Făgăraş, lângă Perşani)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. 
Bacău
· Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura 
Ocnei, jud. Bacău
· Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
8
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoana Maicii Domnului – Schitul Dălhăuţi, jud. Buzău (lângă Focşani)
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. 
Buzău
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău
· Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
· Bisericuţele rupestre – Zona Aluniş, Fişti, Colţi, Ţara Luanei, Agaton etc, jud. Buzău 
(străvechi locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
· Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea 
“Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti ­ Gârceni, jud. 
Vaslui (lângă Vaslui)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com. Poieneşti, jud. 
Vaslui
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui
· Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) şi a Sf. Gheorghe de pe 
versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini­Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta 
Mănăstirii Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ
· Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Com. Viişoara, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. 
Neamţ

· Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf. Iosif – 
Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri tămăduitoare)
· Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec 
jud. Neamţ
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână) şi Icoana 
Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. 
Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti­Roman, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului  ­ Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – 
Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeţean din Piatra Neamţ, jud. Neamţ
· Icoana Sf. Nicolae  ­  Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud. Neamţ
· Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ
· Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamţ (loc 
tămăduitor)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (“Madona Neagră”, copie minunată după „Czestochowa”) – 
Biserica Catolică Minor din Cacica (Gura Humorului), jud. Suceava

9
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoana Maicii Domnului – Biserica Greco Catolică din Cacica (Gura Humorului), jud. 
Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea 
Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan şi alte icoane minunate – Schitul 
Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria ­ Rarău, Com. Crucea, jud. 
Suceava
· Icoana Maicii Domnului (copie după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. 
Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. 
Suceava
· Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râşca, Com. Râşca, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
· Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava
· Troiţă (pe locul unde S­a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com. 
Pojorâta, jud. Suceava
· Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud. Suceava
· Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu 
Moldovei/Ciumuleşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
· Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava 
(loc de putere)
· Mănăstirea Hagigadar (“a Dorinţelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică armenească, 
loc tămăduitor)
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani
· Icoana Maicii Domnului ­ Mănăstirea  Vorona, comuna Vorona, jud. Botoşani
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. 
Botoşani
· Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu 
Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani
· Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. 
Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Com. Cârligele, jud. Vrancea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, 
jud. Vrancea
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare 16)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă 51)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi
· Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str. Păun 14)
· Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iaşi
· Icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) 
­ Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iaşi
· Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei şi Mina”, Iaşi (lângă Palatul de Cultură)
10
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI 
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

· Icoana Sf. Spiridon ­ Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iaşi (Bd. 
Independenţei 1, Pţa. Unirii)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi
· Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan 
Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iaşi
· Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni, jud. Galaţi
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud. Galaţi
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud. Galaţi
· Icoana  Maicii  Domnului  –  Mănăstirea  Vladimireşti,  com.  Tudor  Vladimirescu,  jud. 
Galaţi 

http://www.crestinortodox.ro/Director_web­Biserici_si_parohii­6.html 

http://www.util21.ro/institutii/lista­de­biserici­din­Bucuresti.htm 

http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_%C5%9Fi_spiritualitate/Cre%C 
5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9Fti/

11