Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUAREA POTENTIALULUI DE DEZVOLTARE DURABILA A ROMANIEI

2004 - 2025

1. INTRODUCERE

Dorinta pentru o calitate mai buna a vietii si declansarea pe plan mondial a unor
transformari profunde destinate asigurarii pe termen lung a supravietuirii omenirii, au condus
la stabilirea si aplicarea de catre majoritatea tarilor a principiilor dezvoltarii durabile.
Esenta acestor principii o constituie imbinarea permanenta a celor trei componente
interdependente ale dezvoltarii durabile, respectiv componenta economica, si cea sociala
armonizate cu protectia si imbunatatirea starii mediului inconjurator, ceea ce va asigura
bunastrea generatiilor prezente si viitoare.
Intr-o forma concentrata, conceptul dezvoltarii durabile de refera la capacitatea de a
satisface cerintele generatiei actuale fara a compromite sansa generatiilor viitoare de a-si
satisface propriile nevoi.
In acest context international, in conditiile evolutiei procesului de globalizare
economica mondiala, si Romania a optat pentru acest tip de dezvoltare.
In ce priveste noua dezvoltare industriala, ea trebuie sa vizeze atat afirmarea unor
industrii cu traditie in Romania si cu posibilitati de dezvoltare, pe baze moderne, cu
productivitati superioare si eficienta, ca si dezvoltarea unor domenii de excelenta tehnologica,
in concordanta cu evolutiile in plan global, generatoare de produse cu valoare adaugata
mare, care sa creeze locuri de munca de inalta calificare.

2. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

2.1. REALIZARI 2001-2003

2.1.1 EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT (PIB)


In perioada 2001-2003, Produsul Intern Brut a înregistrat creşteri anuale semnificative,
respectiv: 5,7% /2001; 4,9% /2002 şi 4,9% /2003. In acest fel, la sfarşitul anului 2003, PIB a
înregistrat o creştere cu 16,3% faţă de anul 2000.

Evolutia Produsului Intern Brut


(modificare procentuala fata de anul anterior)
(%)
5,7
6 4,9 4,9

0
2001 2002 2003
Creşterea economică înregistrată în ultimii 3 ani (2001, 2002 şi 2003) prezintă
caracteristici care demonstreaza caracterul său durabil, avand in vedere ritmul mediu de
crestere de 5,2% realizat in acesta perioada.
Principalii factori care au determinat acesta evolutie sunt: investiţiile, exportul,
creşterea productivităţii muncii, scăderea energointensivităţii şi cresterea consumului
intern.

Structura PIB
• Structura PIB releva in principal mentinerea ponderii importante a industriei in formarea
PIB.
(%)
2001 2002 2003
- Industrie 27,7 28,4 28,4
- Agricultura, şi silvicultura, piscicultura 13,4 11,3 11,7
-Construcţii 5,3 5,6 5,7
-Servicii 44,5 45,1 44,6
-Impozitările 10,7 10,6 10,5

• Contribuţia ramurilor la creşterea reală a PIB este redată în continuare şi trebuie


remarcat raportul între servicii şi industrie, care este favorabil serviciilor.

(%)
2001 2002 2003
PIB 5,7 4,9 4,9
- Industrie 1,2 1,6 1,3
- Agricultura, şi silvicultura, piscicultura 3,1 -0,9 0,3
-Construcţii 0,5 0,4 0,4
-Servicii 1,7 2,9 2,3
-Alte componente -0,8 1,0 0,5

• Contributia consumului final, a formarii brute de capital fix si a exportului net la cresterea
reala a PIB este urmatoarea:

(modificare procentuala fata de anul anterior)


2001 2002 2003
Consumul final total 6,3 2,4 6,9
- Consum final efectiv al gospodariilor 6,8 3,0 7,1
populatiei
- Consum final efectiv al administratiei publice -0,2 -5,8 4,6
Formarea bruta de capital fix 10,1 8,2 9,2
Export net -3,1 0,9 -2,8

• Din punct de vedere al utilizarii produsului intern brut (in perioada 2001-2003) este de
evidentiat, majorarea semnificativa a investiţiilor fata de perioada precedenta, ( in
2000 formarea bruta de capital fix reprezenta 19,5% din PIB).
(%)
2001 2002 2003
Consumul final total 85,2 82,2 83,3
- Consum final efectiv al gospodariilor 78,5 76,1 76,7
populatiei
- Consum final efectiv al administratiei publice 6,6 6,1 6,5
Formarea bruta de capital fix 22,6 23,5 24,6
Export net -7,8 -5,7 -7,9

Rata de investiţie determinata prin raportarea formarii brute de capital fix la


produsul intern brut a fost in permanenta crestere, respectiv de 20,7% in 2001, 21,3% in
2002 si de 22,5% in 2003.

Ponderea sectorului privat în PIB


Ponderea sectorului privat in PIB
(%)
70 69,1

69 67,9

68
66,8
67

66

65
2001 2002 2003

In ceea ce priveste ponderea sectorului privat în PIB, aceasta a cunoscut o continua


crestere, datorata accelerarii procesului de privatizare inregistrata in special in intervalul
2001-2003.
La sfârşitul anului 2003, ponderea sectorului privat in PIB a fost de 69,1%,
procent ce caracterizează o economie de piaţă funcţională.

2.1.2.EVOLUŢIA INFLAŢIEI

Evolutia ratei inflatiei

(% )
30,3
35

30

25
17,8
20 14,1

15

10

0
2001 2002 2003
• În perioada 2001-2003, în România a avut loc un proces de reducere continuă a
inflaţiei. În anul 2001 rata inflaţiei a scăzut la 30,3% (decembrie/decembrie), în anul
2002 la 17,8% iar in anul 2003 s-a inregistrat un nivel de 14,1%.

2.1.3. EVOLUŢIA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII


Evolutia productivitatii muncii
(modficare procentuala fata de anul anterior)

(%) 113,8
112,1
114

112

110
106,9
108

106

104

102
2001 2002 2003

• Dupa o perioada in care productivitatea muncii a cunoscut o evolutie negativa, a urmat


o etapa de crestere continua, an de an, astfel incat in anul 2003 s-a inregistrat o
creştere de 12,1% fata de anul anterior.

2.2. ESTIMARI 2004-2007

2.2.1. EVOLUTIA PRODUSULUI INTERN BRUT

Evolutia Produsului Intern Brut


(modificare procentuala fata de anul anterior)

5,6 5,5

5,4
5,2 5,2
5,1
5,2

4,8
2004 2005 2006 2007

Se estimeaza o crestere a PIB la sfarsitul anului 2007 cu 22,7%, fata de anul 2003
ceea ce inseamna un ritm mediu anual de 5,25%.

2.2.2. EVOLUTIA INFLATIEI

In conditiile consolidarii macroeceonomice, inflatia va continua sa se reduca, atingand


in 2007 valoarea de 3% .
Evolutia ratei inflatiei
(decembrie/decembrie an anterior)
(%)
10,0
9,0

8,0 7,0

6,0 4,0
3,0
4,0

2,0

0,0
2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007


Inflatia
- dec. fata de dec. an anterior 109,0 107,0 104,0 103,0
- medie an/medie an anterior - % 112,0 108,0 105,0 103,5

2.2.3. EVOLUŢIA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII


• Masurile si actiunile de modernizare a unor capacitati de productie existente, aparitia unor
noi capacitati de productie, in special datorita cresterii volumului de investitii straine
directe si adancirea procesului de reforma economica in aceasta perioada, vor conduce
la o dinamica ridicata a productivitatii muncii.

2004 2005 2006 2007


Dinamica productivitatii sociale a
muncii PIB/populatia ocupata - % 105,5 105,2 105,1 105,2

Evolutia productivitatii sociale a muncii


(%)
5,5
5,6

5,4 5,2 5,2

5,2 5,1

4,8
2004 2005 2006 2007
2.3 PREVIZIUNI 2008-2025

2.3.1.Ritmuri de crestere a PIB si a productiei industriale . Scenarii

• Au fost imaginate trei scenarii de crestere a PIB, a productiei industriale si a VAB in


industrie. In cadrul fiecarui scenariu valorile mentionate sunt considerate tinte, iar
atingerea lor va situa Romania mai aproape de tarile UE din punct de vedere al nivelului
de dezvoltare economica.

3 scenarii de crestere a PIB pe locuitor la Paritatea Puterii de


(%) Cumparare (PPC)

6,8 6,5
7 6,2
6,0
6 5,25 5,6 5,5
5,2

0
2001-2003 2004-2007 2008-2025 2004-2025

Scenariul I Scenariul II Scenariul III

• Premisele luate in consideratie la elaborarea celor trei scenarii au in vedere:


- 2% crestere medie anuala a PIB, in tarile UE;
- 5,25% crestere medie anuala a PIB in Romania in perioada 2004-2007;
- nivelul PIB / loc al Romaniei (la paritatea puterii de cumparare, PPC) situat la 25% din
PIB/loc al UE in 2003 (conform Eurostat).
-

• Scenariul I, ia in considerare o crestere medie anuala a PIB in Romania cu 5,6% in


perioada 2008-2025, ceea ce inseamna o medie de 5,5% pe perioada 2004-2025. In
aceasta situatie, la sfarsitul anului 2025, se estimeaza ca Romania se va situa (din punct
de vedere al PIB/loc la PPC) la 55% din nivelul mediu al PIB/loc al tarilor UE.
In cadrul acestui scenariu s-a luat in consideratie o pondere a industriei in PIB de 30% si
o crestere, medie anuala, a productiei industriale si a VAB pe perioada 2004-2025 cu 5%
respectiv 5,7%.
SCENARIUL I
(%)

180
154.6
160
55% din
140
145.7 P IB UE pe
120 134.6 locuitor
121.9
100 110.4 la P P C
100.0
80 *)
81.2
60 69.1
40 55.8
42.7
20 25.0 32.7
0
2003 2008 2013 2018 2022 2025

UE Romania

Premise: Nota:
Evolutie PIB UE : 2%medie anuala - PIB pe locuitor la PPC al Romaniei a fost
Evolutie PIB Romaniei : 5,5%medie anuala 25% din PIB-ul UE pe locuitor la PPC in
2003 (Sursa:Eurostat)
- *)- reprezinta 81,2% din PIB-ul UE pe
locuitor la PPC in anul 2003

Estimarea evolutiei productiei industriale si a


Valorii Adaugate Brute in Industrie -Scenariul I
(%)
8 6,6
5,9 5,8 5,7
6 4,9 5 5,0 5,0
4

2
0
2001-2003 2004-2007 2008-2025 2004-2025

realizari medie

Productia industriala VAB in industrie

• Scenariul II, ia in considerare o crestere medie anuala a PIB in Romania cu 6,2% in


perioada 2008-2025, ceea ce inseamna o medie pe perioada 2004-2025 de 6,0%. In
aceasta situatie la sfarsitul anului 2025, se estimeaza Romania se va situa (din punct de
vedere al PIB/loc la PPC) la 60% din nivelul mediu al PIB/loc la PPC al tarilor UE.
In cadrul acestui scenariu s-a luat in consideratie o pondere a industriei in PIB de 28% si
o crestere, medie anuala, a productiei industriale si a VAB pe perioada 2004-2025 cu
5,4% respectiv 5,8%.

Ponderea in
(%)
SCENARIUL II
180
154,6
160
140 60% din PIB
145,7 UE pe locuitor
120 134,6
la PPC
121,9
100 110,4
100,0 *)
80
90,1
60 75,6
59,9
40
44,8
20 33,5
25
0
2003 2008 2013 2018 2022 2025
UE Romania

Premise: Nota:
Evolutie PIB UE : 2%medie anuala - PIB pe locuitor la PPC al Romaniei a fost
Evolutie PIB Romaniei : 6,0 % medie anuala 25% din PIB-ul UE pe locuitor la PPC in
2003 (Sursa:Eurostat)
- *)- reprezinta 90,1% din PIB-ul UE pe
locuitor la PPC in anul 2003

Estimarea evolutiei productiei industriale si a Valorii


Adaugate Brute in industrie-scenariul II
(%)

6,6
7 6,0
5,9 5,8
5,5 5,4
6 5
4,9
5

0
2001- 2003 2004-2007 2008-2025 2004-2025
realizari medie
Productia industriala V A B in industrie

• Scenariul III, ia in considerare o crestere medie anuala a PIB in Romania cu 6,8% in


perioada 2008-2025, ceea ce inseamna o medie pe perioada 2004-2025 de 6,5%. In
aceasta situatie se estimeaza ca la sfarsitul anului 2025, Romania se va situa (din punct
de vedere al PIB/loc la PPC) la 65-70% din nivelul mediu al PIB/loc al tarilor UE.
In cadrul acestui scenariu s-a luat in consideratie o pondere a industriei in PIB de 27,5%
si o crestere , medie anuala, a productiei industriale si a VAB pe perioada 2004-2025 cu
5,8% respectiv 6,3%.
SCENARIUL III
(%)
180
154,6
160
65-70%
140
din PIB UE
145,7
120 pe locuitor
134,6 la PPC
121,9
100 110,4 *)
100,0 99,9
80
82,7
60
64,3
40
46,9
20 34,3
25,0
0
2003 2008 2013 2018 2022 2025

UE Romania

Premise: Nota:
Evolutie PIB UE : 2%medie anuala - PIB pe locuitor la PPC al Romaniei a fost
Evolutie PIB Romaniei : 6,5 % medie anuala 25% din PIB-ul UE pe locuitor la PPC in
2003 (Sursa:Eurostat)
- *)- reprezinta 99,9% din PIB-ul UE pe
locuitor la PPC in anul 2003
Estimarea evolutiei productiei industriale si a valorii
adaugate brute in industrie -Scenariul III

(%) 6,6 6,6


7 6,3
5,9 6,0
5,8
6 5
4,9
5
4
3
2
1
0
2001-2003 2004-2007 2008-2025 2004-2025
realizari medi
Productia industriala VAB in industrie

• Scenariile de crestere economica in industrie au luat in considerare in primul rand factorii


intensivi (reducerea consumurilor specifice de materiale si energie, unde exista un
potential de economisire semnificativ, cresterea valorificarii prin imbunatatirea produselor
si accelerarea amortizarii capitalului fix).
In aceste conditii se va putea asigura cresterea valorii adaugate brute cu o dinamica mai
ridicata decat a productiei industriale si a consumului intermediar.
Pe de alta parte, finalizarea procesului de privatizare si cresterea calitatii managementului
microeconomic, vor favoriza intr-o masura si mai mare procesul investitional (inclusiv al
investitiilor straine) destinat modernizarii selective a industriei si cresterii competitivitatii.
Cresterea economica in industrie se va baza practic, ca si pana acum, pe
industria prelucratoare.

3. FACTORI DETERMINANTI IN ATINGEREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN


STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA

 Finalizarea procesului de privatizare, in perioada 2004-2007;


 Utilizarea eficienta si rationala a resurselor
 Modernizarea sectorului energetic (energie, petrol, gaze, carbune) in compatibilitate
cu mediul inconjurator
 Cresterea eficientei utilizarii energiei si dezvoltarea productiei de energie
neconventionala.
 Promovarea unei politici investitionale active, care sa conduca la rate inalte ale
formarii brute a capitalului fix si bazata in principal pe:
ο o pondere ridicata a acumularii;
ο stimularea dezvoltarii activitatilor industriale cu VAB ridicata;
ο incurajarea procesului de economisire interna in care un rol important
trebuie sa il joace economiile populatiei;
ο cresterea substantiala a creditelor pe termen mediu si lung in totalul
surselor de finantare a investitiilor;
ο extinderea amortizarii accelerate ca sursa investitionala;
ο promovarea de politici investitionale regionale adecvate obiectivelor
amenajarii teritoriului, eficientei economice, protectiei mediului, dezvoltarii
regionale;
ο cresterea atractivitatii mediului economic national (mediul de afaceri) care
determina direct interesul si absorbtia investitiilor straine si cu prioritate
cresterea semnificativa a investitiilor straine directe (ISD);
ο un nou comportament investitional al agentilor economici bazat pe
prerogativele si potentialul proprietatii private, a liberei initiative si
managementului strategic;
ο reducerea sau eliminarea impozitului pe profit, cel putin pentru o perioada
de timp;
ο utilizarea integrala si eficienta, dupa integrarea in UE, a tuturor fondurilor
structurale pe care Romania le va obtine pe baza elaborarii unor proiecte
credibile si fezabile, pe destinatiile pe care se aloca aceste fonduri.

 Promovarea unei politici in domeniul resurselor umane, care sa aiba in vedere in


principal:
ο formarea de specialisti astfel incat Romania sa faca fata in viitor cresterii
cererii de forta de munca calificata si inalt calificata avand in vedere
derularea procesului de trecere de la societatea industriala la societatea
bazata pe cunoastere (societatea informatizata).
ο eficientizarea ocuparii prin cresterea productivitatii muncii (masurata la
VAB);
ο pregatirea continua a personalului (perfectionare, specializare, reconversie,
noi abilitati);
ο eficientizarea pe termen mediu a structurii ocuparii fortei de munca
respectiv: reducerea ponderii populatiei ocupate in agricultura; mentinerea
la un nivel relativ constant a populatiei ocupate in sectorul
secundar;cresterea ponderii ocupatiilor in sectorul tertiar;
ο actiuni de combatere a somajului.

 Dezvoltarea stiintei, tehnologiei si inovarii si concentrarea activitatii domeniului in


principal spre latura sa aplicativa. Proiectele de cercetare pe care statul le va sustine de
la buget vor trebui sa rezolve problemele stringente ale activitatii economice legate de
competitivitate, calitatea productiei, diminuarea consumurilor energetice si materiale,
reducerea costurilor, cresterea productivitatii, reducerea poluarii, reciclarea sau
reutilizarea deseurilor, noi locuri de munca etc.

 Dezvoltarea sectorului de tehnologie a informatiei;

 Dezvoltarea proiectelor de regenerare economica in zonele geografice ale Romaniei in


care se deruleaza procesul de restructurare si reforma economica.

 Reducerea ratei de exploatare a resurselor neregenerabile prin:


ο identificarea si folosirea surselor alternative de materii prime si energie;
ο modernizarea sistemului energetic;
ο dezvoltarea productiei bazata pe cogenerare;
ο dezvoltarea de proiecte pentru energia neconventionala;
ο incurajarea investitiilor inclusiv a celor green-field in domeniul energetic;
ο refacerea / revitalizarea retelelor de incalzire a locuintelor si adaptarea
sistemului de incalzire functie de particularitatile fiecarei localitati.

 Dezvoltarea accelerata a industriei de software;

 Promovarea unor politici intergrate care sa aiba in vedere analizarea efectelor


propagate reciproc, determinate de dezvoltarea ramurilor economice (industrie-
agricultura; industrie- transporturi; industrie- comunicatii etc.);

 Incurajarea productiei de export si sustinerea exporturilor directe.Promovarea unei


politici comerciale care sa conduca la diminuarea deficitului balantei comerciale si
mentinerea acesteia in limite acceptabile astfel incat sa nu fie periclitata situatia balantei
de plati externe;

 Promovarea unei politici salariale care sa nu afecteze tintele de inflatie programate, dar
care sa tina seama atat de criteriile de performanta specifice fiecarei activitati in parte, de
evolutia anuala a consumului final al gospodariilor pe locuitor, cat si de evolutia preturilor
de consum;

 Cresterea rolului organizatiilor patronale in vederea implicarii directe si eficiente in


luarea deciziilor majore si in rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea strategiilor,
politicilor, imbunatatirea cadrului legislativ etc.

 Dezvoltarea dialogului dintre reprezentantii administratiei si cei ai societatii civile-


sindicate si patronate;

 Dezvoltarea parteneriatelor public-privat si public-public.

 Reforma administratiei publice, si in acest context cresterea capacitatii de elaborare,


implementare si evaluare a politicilor la nivel central si regional
4. CONCLUZII

Avand in vedere conceptul de dezvoltare durabila, care se refera in principal la


armonizarea intre dezvoltarea economica, sociala si mediul inconjurator, in conditiile
globalizarii economiei, rezulta ca semnificative urmatoarele concluzii, care se definesc in
acelasi timp ca principale directii de urmat de economia Romaniei, pe termen scurt.

In sectorul energetic:

– Dezvoltarea intregului sector energetic (energie electrica, petrol, gaze, carbune)


in compatibilitate cu mediul inconjurator.
– Cresterea utilizarii eficiente a energiei electrice si termice.
– Dezvoltarea productiei de energie electrica neconventionala(eoliana, solara,
biogaz), in vederea rezolvarii eficiente a unor probleme locale.
– Cresterea ponderii energiei nucleare la cca. 40-50% din totalul energiei
electrice produse.
– Dezvoltarea capacitatii de inmagazinare a gazelor naturale la un nivel de cca. 5
mld. Nm3/ciclu.
– Continuarea utilizarii, in conditii de eficienta si compatibilitate cu mediul
inconjurator a carbunelui ca principal purtator de energie.

In industria prelucratoare:

– Imbunatatirea competitivitatii produselor si serviciilor industriale, in principal pe


baza cresterii productivitatii muncii si dezvoltarii unui management industrial
performant.
– Perfectionarea continua a mediului de afaceri, in vederea asigurarii unui cadru
legislativ stabil, simplu, coerent, transparent si predictibil, a unui cadru
institutional operational si eficient si a unui mediu concurential consolidat,
determinand astfel consolidarea economiei de piata functionala in Romania.
– Cresterea contributiei sectorului privat in realizarea PIB.
– Intarirea legaturii intre industrie, mediu universitar si activitatea de cercetare-
dezvoltare si inovare.
– Perfectionarea parteneriatului public-privat in vederea dezvoltarii coeziunii
sociale prin implicarea si participarea activa si directa a patronatelor,
sindicatelor, mediului universitar si alte organizatii la luarea deciziilor economice
majore (strategii, politici, programe, acte legislative etc.).
– Imbunatatirea compatibilitatii activitatii industriale cu mediul inconjurator.
– Dezvoltarea de produse si tehnologii curate.