Drept Civil

Cursul 3 17.03.2009

Vocatia succesoralacreata de doctrina Art.655:Nedemnitatea succesorala Capacitatea succesorala -pentru a avea capacitate succesorala trebuie ca persoana sa fie in viata la momentul deschiderii succesiunii PERSOANE CARE AU CAPACITATE SUCCESORALA • Persoanele fizice in viata • Persoanele disparute • Persoanele concepute dar nenascute • Persoanele juridice 1.Persoanele fizice in viata la momentul deschiderii succesiunii -nu are relevanta sexul,etnia,cetatenia,religia etc. -dovada existentei ca si mostenitor/erede se face cu actele de stare civila -daca unul dintre mostenitori decedeaza imediat dupa deschiderea succesiuniicopii lui cer dreptul de a lua parte la mostenire,trebuind sa dovedeasca calitatea lor(acte de stare civila) si certificatul de deces al tatalui lor(act constatator) -nepotul/nepotii vor mosteni prin retransmitere dreptul de la defunct. -n-are importanta cat a trait dupa deschiderea succesiunii(chiar si o secunda). 2.Persoanele disparute -Decretul 31/1954:cel disparut se prezuma a fi in viata atata timp cat nu exista o hotarare declarativa de moartecapacitate succesorala provizorie pentru ca se poate ca dupa hotararea de disparitie a urmeze o hotarare declarativa de moarte din care sa rezulte ca defunctul a trait inainte de deschiderea mostenirii,deci trebuie sa inapoieze cele pe care le-a mostenit. 3.Persoanele concepute,dar nenascute la data deschiderii succesiunii,cu conditia sa se nasca vii,nu si viabile(e important sa respire macar o data). -important e ca conceptia sa aiba loc intre a 300-a si a 180-a zi(termenul legal de conceptie) pentru cel conceput dar nenascut sa-l mosteneasca pe defunct.
1

sa fie vorba de acelasi timp -nu au capacitate succesoralanu se pot mosteni reciproc Situatii: a)daca 2 soti decedeaza in accident de circulatie: -avem 2 succesiuni ale lui S1(la care vin parintii si fratele) si S2(idem) -daca S2 a supravietuit o secunda in plus-la mostenire vin T.F2.x si testatorul au murit in accident de circulatietestatorul a trait cateva secunde dupa testatar-rudele legatarului vor culege mostenirea lasata legatarului.dupa care acesta(tatal) decedeaza.s-a facut dovada existentei copilului.s-a nascut.-exemplu:tata face un copil in afara casatoriei. -daca S1 si S2 au 2 copii si s-a facut dovada ca S2 a supravietuit 1 sedundacopii mostenesc pe S1 Fac un legat prin care dispun ca averea sa fie culeasa de x. Daca primul a murit legatarul-legatul a devenit ineficace deci e caduc datorita predecesului legataruluisuccesiunea se imparte in temeiul legii 2 . -conditii: 1. 4.a trait doar o secundamostenirea primita de copil de la tatal decedat se retransmite la mama copilului.sa fie vorba de aceleasi imprejurari 3. PERSOANE CARE NU AU CAPACITATE SUCCESORALA • Persoanele fizice predecedate la momentul deschiderii succesiunii • Comorientii • Codecedatii 1-Persoanele care au decedat inaintea defunctului Nu au capacitate succesorala=nu au cum sa-l mosteneasca pe acesta 2-Comorientii Art 21 din decretul 31/1954-daca mai multe persoane au decedat in aceeasi imprejurare fara a se putea stabili care a murit primase considera ca au murit deodata.Persoana juridica cu capacitate succesorala in temeiul testamentului/legatului lasat de defunct cu conditia ca bunurile lasate ca mostenire sa corespunda scopului pentru care persoana juridica a luat fiinta.M.F1(din prisma lui S1) si T.M.in locul sau.sa fie vorba de mai 2/mai multe persoane 2.

Tata. -rudele in linie colaterala-pana la gradul 4 inclusiv Ex:bunicul inlatura strabunicul.potentiala Ex:copii.00nu se pot mosteni. • Testament olograf(in scris pe o foaie de hartie) • Testament autentic(autentificat la orice birou notarial) Cei desemnati prin testament au vocatie la mostenire.stranepoti……. Vocatie: • Generala=vocatie potentiala. Daca nu exista descendentisotiile lor vin la mostenire alaturi de parintii lor. Pana in momentul desfiintarii—calitate de sot—are calitate de mostenitor Art 23 din Codul familiei Casatoria putativasotul al II-lea e de buna credintaca va veni la mostenire alaturi de sotul din prima casatorie valabila 3-Codecedatii Atunci cand 2/mai multe persoane mor in acelasi timp dar in imprejurari diferite Ex:2 frati(unul la Bucuresti si altul la Cluj) mor amandoi la ora 13.strabunic………….Ex:casatoria care se desfiinteaza ca urmare a neindeplinirii a unor conditii de fond si forma la incheierea casatoriei-ca si cand sotii n-ar fi fost niciodata casatoriti.eventuala a unor persoane de a culege din succesiunea lasata de defunct. Pentru a avea vocatie concreta trebuie: • sa aiba vocatie generala • sa nu fie inlaturat de o ruda mai apropiata 3 .bunic. • Concreta Au vocatie toate rudele defunctului in anumite limite: -rudele in linie directa(ascendentii+descendentii) au vocatie generala. VOCATIA SUCCESORALA Au toate rudele defunctului daca au respectat anumite limite si rudele provenite din adoptie si sotul supravietuitor Vocatia succesorala testamentara-poate apartine oricaror persoane cu capacitate succesorala potrivit legatului/testamentului lasat de testator si recunoscut de lege.nepoti.

• sa aiba vocatie succesorala legala.iar in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv) Acestea pot proveni: 1. -Colaterala=se calculeaza de la mostenitorul comun concreta-o au rudele defunctului cu conditia sa aiba vocatie generala si sa nu fie inlaturata de rude de grad mai apropiat 4 . GRADUL de rudenie: -Directa=se calculeaza in functie de numarul mostenitorilor. RUDENIA=legatura de sange bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana(in linie dreapta sau directa) sau pe faptul ca doua sau mai multe persoane au un descendent comun(rudenie colaterala). Ea poate interveni si in cazurile in care defunctul a dispus prin testament dar acesta nu cuprinde dispozitii cu privire la patrimoniul defunctului. 3.din casatorie.din casatorii diferite. 4.din adoptie. • sa nu fie dezmostenit(exheredat). • sa nu fie nedemn. Vocatia succesorala legala poate fi: generala-care apartine tuturor rudelor defunctului in linie dreapta fara limita de grad. Ex: -recunoaste un copil. -dispune cum vor avea loc funeraliile.in conditiile legii si cotele prevazute de lege. Mostenirea legala intervine in toate cazurile in care defunctul nu a dispus cu privire la patrimoniul sau prin testament. Conditii privind mostenirea legala: • sa aiba capacitate succesorala.MOSTENIREA LEGALA Definitie:reprezinta impartirea mostenirii unei persoane fizice decedate la persoanele. 2.din afara casatoriei.

principiul in sens unilateral-specific casatoriei putative Sotul de buna credinta il mosteneste pe sotul de rea credinta si sotul de rea credinta nu-l mosteneste pe cel de buna credinta. Pentru cele facute dupa adoptarea Legii 273/2004 se aplica dispozitiile acestei legi. 2.PRINCIPII: 1. -daca adoptatul cu efecte depline decedeaza. Astazi exista doar adoptia cu efecte depline. -adoptatul cu efecte depline are vocatie succesorala la succesiunea adoptatului cu efecte retranse. Ex:cumnatii nu se pot mosteni intre ei+socrul nu ma poate mosteni pe mine.adoptatul cu efecte restranse nu ar putea sa-l mosteneasca deoarece acesta devine ruda doar cu adoptatorii. 3.principiul reciprocitatii vocatiei succesorale generale(in sens negativ) Daca o persoana nu are vocatie la mostenirea altei persoane inseamna ca nici aceasta din urma nu are vocatie succesorala legala la mostenirea celei dintai.” Caractere juridice: 5 . Importantalaturi de sotul din casatoria valabila vine si sotul de buna credinta Pentru adoptiile facute in conditiile Codului familiei aplicam dispozitiile acestuia. Nedemnitatea succesorala Art 655:”nedemnitatea succesorala reprezinta decaderea din dreptul de a mosteni a mostenitorului legal inclusiv din dreptul de a culege rezerva succesorala pe care ar fi putut culege intrucat in conditiile art 655 se face vinovat de o fapta grava fata de cel ce lasa mostenirea sau fata de memoria acestuia.principiul reciprocitatii vocatiei generale legale la mostenire(in mod pozitiv) Daca o persoana are vocatie succesorala generala legala la mostenirea lasata de o alta persoana inseamna ca si aceasta din urma are vocatie generala la succesiunea celei dintai.

1-se aplica numai in cazul savarsirii faptelor express si limitativ prevazute de lege si isi gaseste aplicabilitatea numai in cazul mostenirii legale. 4-fapta sa fie savarsita cu discernamant. 2-opereaza de drept-adica cel ce lasa mostenirea nu poate sa ierte pe nedemn pentru fapta sa pentru ca acesta sa poata culege in temeiul legii. 6 .Textul de lege este imperativ si de stricta interpretare.ar putea produce efecte juridice numai in mod exceptional. 3-fiind vorba de o sanctiune se aplica si producerea efectelor juridice numai cu privire la autor.fata de alte persoane chemate de lege la mostenirea defunctului in nume propriu/reprezentare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful