Sunteți pe pagina 1din 6

Drept Civil Cursul 3

17.03.2009

Vocatia succesoralacreata de doctrina


Art.655:Nedemnitatea succesorala

Capacitatea succesorala

-pentru a avea capacitate succesorala trebuie ca persoana sa fie in viata la


momentul deschiderii succesiunii
PERSOANE CARE AU CAPACITATE SUCCESORALA
 Persoanele fizice in viata
 Persoanele disparute
 Persoanele concepute dar nenascute
 Persoanele juridice

1.Persoanele fizice in viata la momentul deschiderii succesiunii

-nu are relevanta sexul,etnia,cetatenia,religia etc.


-dovada existentei ca si mostenitor/erede se face cu actele de stare civila
-daca unul dintre mostenitori decedeaza imediat dupa deschiderea
succesiuniicopii lui cer dreptul de a lua parte la mostenire,trebuind sa
dovedeasca calitatea lor(acte de stare civila) si certificatul de deces al tatalui
lor(act constatator)
-nepotul/nepotii vor mosteni prin retransmitere dreptul de la defunct.
-n-are importanta cat a trait dupa deschiderea succesiunii(chiar si o secunda).

2.Persoanele disparute

-Decretul 31/1954:cel disparut se prezuma a fi in viata atata timp cat nu exista o


hotarare declarativa de moartecapacitate succesorala provizorie pentru ca se
poate ca dupa hotararea de disparitie a urmeze o hotarare declarativa de moarte
din care sa rezulte ca defunctul a trait inainte de deschiderea mostenirii,deci
trebuie sa inapoieze cele pe care le-a mostenit.

3.Persoanele concepute,dar nenascute la data deschiderii succesiunii,cu conditia


sa se nasca vii,nu si viabile(e important sa respire macar o data).

-important e ca conceptia sa aiba loc intre a 300-a si a 180-a zi(termenul legal de


conceptie) pentru cel conceput dar nenascut sa-l mosteneasca pe defunct.

1
-exemplu:tata face un copil in afara casatoriei,dupa care acesta(tatal)
decedeaza,s-a facut dovada existentei copilului,s-a nascut,a trait doar o
secundamostenirea primita de copil de la tatal decedat se retransmite la mama
copilului.

4.Persoana juridica cu capacitate succesorala in temeiul testamentului/legatului


lasat de defunct cu conditia ca bunurile lasate ca mostenire sa corespunda
scopului pentru care persoana juridica a luat fiinta.

PERSOANE CARE NU AU CAPACITATE SUCCESORALA

 Persoanele fizice predecedate la momentul deschiderii succesiunii


 Comorientii
 Codecedatii

1-Persoanele care au decedat inaintea defunctului


Nu au capacitate succesorala=nu au cum sa-l mosteneasca pe acesta

2-Comorientii
Art 21 din decretul 31/1954-daca mai multe persoane au decedat in aceeasi
imprejurare fara a se putea stabili care a murit primase considera ca au murit
deodata.
-conditii:
1.sa fie vorba de mai 2/mai multe persoane
2.sa fie vorba de aceleasi imprejurari
3.sa fie vorba de acelasi timp
-nu au capacitate succesoralanu se pot mosteni reciproc

Situatii:
a)daca 2 soti decedeaza in accident de circulatie:
-avem 2 succesiuni ale lui S1(la care vin parintii si fratele) si S2(idem)
-daca S2 a supravietuit o secunda in plus-la mostenire vin T,M,F1(din prisma lui
S1) si T,M,F2.
-daca S1 si S2 au 2 copii si s-a facut dovada ca S2 a supravietuit 1
sedundacopii mostenesc pe S1

Fac un legat prin care dispun ca averea sa fie culeasa de x,x si testatorul au murit
in accident de circulatietestatorul a trait cateva secunde dupa testatar-rudele
legatarului vor culege mostenirea lasata legatarului,in locul sau.
Daca primul a murit legatarul-legatul a devenit ineficace deci e caduc datorita
predecesului legataruluisuccesiunea se imparte in temeiul legii

2
Ex:casatoria care se desfiinteaza ca urmare a neindeplinirii a unor conditii de
fond si forma la incheierea casatoriei-ca si cand sotii n-ar fi fost niciodata
casatoriti.
Pana in momentul desfiintarii—calitate de sot—are calitate de mostenitor
Art 23 din Codul familiei
Casatoria putativasotul al II-lea e de buna credintaca va veni la mostenire
alaturi de sotul din prima casatorie valabila

3-Codecedatii

Atunci cand 2/mai multe persoane mor in acelasi timp dar in imprejurari diferite
Ex:2 frati(unul la Bucuresti si altul la Cluj) mor amandoi la ora 13.00nu se pot
mosteni.
Daca nu exista descendentisotiile lor vin la mostenire alaturi de parintii lor.

VOCATIA SUCCESORALA

Au toate rudele defunctului daca au respectat anumite limite si rudele provenite


din adoptie si sotul supravietuitor
Vocatia succesorala testamentara-poate apartine oricaror persoane cu
capacitate succesorala potrivit legatului/testamentului lasat de testator si
recunoscut de lege.
 Testament olograf(in scris pe o foaie de hartie)
 Testament autentic(autentificat la orice birou notarial)
Cei desemnati prin testament au vocatie la mostenire.

Vocatie:
 Generala=vocatie potentiala,eventuala a unor persoane de a culege din
succesiunea lasata de defunct.
 Concreta

Au vocatie toate rudele defunctului in anumite limite:


-rudele in linie directa(ascendentii+descendentii) au vocatie generala,potentiala
Ex:copii,nepoti,stranepoti…….
Tata,bunic,strabunic………….
-rudele in linie colaterala-pana la gradul 4 inclusiv
Ex:bunicul inlatura strabunicul.
Pentru a avea vocatie concreta trebuie:
 sa aiba vocatie generala
 sa nu fie inlaturat de o ruda mai apropiata

3
MOSTENIREA LEGALA

Definitie:reprezinta impartirea mostenirii unei persoane fizice decedate la


persoanele,in conditiile legii si cotele prevazute de lege.

Mostenirea legala intervine in toate cazurile in care defunctul nu a dispus cu


privire la patrimoniul sau prin testament.
Ea poate interveni si in cazurile in care defunctul a dispus prin testament dar
acesta nu cuprinde dispozitii cu privire la patrimoniul defunctului.
Ex: -recunoaste un copil;
-dispune cum vor avea loc funeraliile.

Conditii privind mostenirea legala:


 sa aiba capacitate succesorala;
 sa aiba vocatie succesorala legala;
 sa nu fie nedemn;
 sa nu fie dezmostenit(exheredat).

Vocatia succesorala legala poate fi:


generala-care apartine tuturor rudelor defunctului in linie dreapta fara
limita de grad,iar in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv)
Acestea pot proveni:
1.din casatorie;
2.din casatorii diferite;
3.din adoptie;
4.din afara casatoriei.

RUDENIA=legatura de sange bazata pe descendenta unei persoane dintr-o


alta persoana(in linie dreapta sau directa) sau pe faptul ca doua sau mai multe
persoane au un descendent comun(rudenie colaterala).
GRADUL de rudenie:
-Directa=se calculeaza in functie de numarul mostenitorilor;
-Colaterala=se calculeaza de la mostenitorul comun
concreta-o au rudele defunctului cu conditia sa aiba vocatie generala si sa
nu fie inlaturata de rude de grad mai apropiat

4
PRINCIPII:

1.principiul reciprocitatii vocatiei generale legale la mostenire(in mod


pozitiv)
Daca o persoana are vocatie succesorala generala legala la mostenirea lasata
de o alta persoana inseamna ca si aceasta din urma are vocatie generala la
succesiunea celei dintai;

2.principiul reciprocitatii vocatiei succesorale generale(in sens negativ)


Daca o persoana nu are vocatie la mostenirea altei persoane inseamna ca nici
aceasta din urma nu are vocatie succesorala legala la mostenirea celei dintai.
Ex:cumnatii nu se pot mosteni intre ei+socrul nu ma poate mosteni pe mine.

3.principiul in sens unilateral-specific casatoriei putative


Sotul de buna credinta il mosteneste pe sotul de rea credinta si sotul de rea
credinta nu-l mosteneste pe cel de buna credinta.
Importantalaturi de sotul din casatoria valabila vine si sotul de buna
credinta

Pentru adoptiile facute in conditiile Codului familiei aplicam dispozitiile


acestuia.
Pentru cele facute dupa adoptarea Legii 273/2004 se aplica dispozitiile
acestei legi.
Astazi exista doar adoptia cu efecte depline.
-adoptatul cu efecte depline are vocatie succesorala la succesiunea
adoptatului cu efecte retranse;

-daca adoptatul cu efecte depline decedeaza,adoptatul cu efecte restranse nu


ar putea sa-l mosteneasca deoarece acesta devine ruda doar cu adoptatorii.

Nedemnitatea succesorala
Art 655:”nedemnitatea succesorala reprezinta decaderea din dreptul de a
mosteni a mostenitorului legal inclusiv din dreptul de a culege rezerva
succesorala pe care ar fi putut culege intrucat in conditiile art 655 se face
vinovat de o fapta grava fata de cel ce lasa mostenirea sau fata de memoria
acestuia.”

Caractere juridice:
1-se aplica numai in cazul savarsirii faptelor express si limitativ prevazute
de lege si isi gaseste aplicabilitatea numai in cazul mostenirii legale.Textul de
lege este imperativ si de stricta interpretare;

5
2-opereaza de drept-adica cel ce lasa mostenirea nu poate sa ierte pe nedemn
pentru fapta sa pentru ca acesta sa poata culege in temeiul legii;
3-fiind vorba de o sanctiune se aplica si producerea efectelor juridice numai
cu privire la autor;fata de alte persoane chemate de lege la mostenirea
defunctului in nume propriu/reprezentare,ar putea produce efecte juridice numai
in mod exceptional;
4-fapta sa fie savarsita cu discernamant.

S-ar putea să vă placă și