Drept Civil

Cursul 3 17.03.2009

Vocatia succesoralacreata de doctrina Art.655:Nedemnitatea succesorala Capacitatea succesorala -pentru a avea capacitate succesorala trebuie ca persoana sa fie in viata la momentul deschiderii succesiunii PERSOANE CARE AU CAPACITATE SUCCESORALA • Persoanele fizice in viata • Persoanele disparute • Persoanele concepute dar nenascute • Persoanele juridice 1.Persoanele fizice in viata la momentul deschiderii succesiunii -nu are relevanta sexul,etnia,cetatenia,religia etc. -dovada existentei ca si mostenitor/erede se face cu actele de stare civila -daca unul dintre mostenitori decedeaza imediat dupa deschiderea succesiuniicopii lui cer dreptul de a lua parte la mostenire,trebuind sa dovedeasca calitatea lor(acte de stare civila) si certificatul de deces al tatalui lor(act constatator) -nepotul/nepotii vor mosteni prin retransmitere dreptul de la defunct. -n-are importanta cat a trait dupa deschiderea succesiunii(chiar si o secunda). 2.Persoanele disparute -Decretul 31/1954:cel disparut se prezuma a fi in viata atata timp cat nu exista o hotarare declarativa de moartecapacitate succesorala provizorie pentru ca se poate ca dupa hotararea de disparitie a urmeze o hotarare declarativa de moarte din care sa rezulte ca defunctul a trait inainte de deschiderea mostenirii,deci trebuie sa inapoieze cele pe care le-a mostenit. 3.Persoanele concepute,dar nenascute la data deschiderii succesiunii,cu conditia sa se nasca vii,nu si viabile(e important sa respire macar o data). -important e ca conceptia sa aiba loc intre a 300-a si a 180-a zi(termenul legal de conceptie) pentru cel conceput dar nenascut sa-l mosteneasca pe defunct.
1

M.in locul sau. -daca S1 si S2 au 2 copii si s-a facut dovada ca S2 a supravietuit 1 sedundacopii mostenesc pe S1 Fac un legat prin care dispun ca averea sa fie culeasa de x.-exemplu:tata face un copil in afara casatoriei. PERSOANE CARE NU AU CAPACITATE SUCCESORALA • Persoanele fizice predecedate la momentul deschiderii succesiunii • Comorientii • Codecedatii 1-Persoanele care au decedat inaintea defunctului Nu au capacitate succesorala=nu au cum sa-l mosteneasca pe acesta 2-Comorientii Art 21 din decretul 31/1954-daca mai multe persoane au decedat in aceeasi imprejurare fara a se putea stabili care a murit primase considera ca au murit deodata.sa fie vorba de acelasi timp -nu au capacitate succesoralanu se pot mosteni reciproc Situatii: a)daca 2 soti decedeaza in accident de circulatie: -avem 2 succesiuni ale lui S1(la care vin parintii si fratele) si S2(idem) -daca S2 a supravietuit o secunda in plus-la mostenire vin T.F2. Daca primul a murit legatarul-legatul a devenit ineficace deci e caduc datorita predecesului legataruluisuccesiunea se imparte in temeiul legii 2 .dupa care acesta(tatal) decedeaza.s-a nascut. 4.sa fie vorba de mai 2/mai multe persoane 2.a trait doar o secundamostenirea primita de copil de la tatal decedat se retransmite la mama copilului.F1(din prisma lui S1) si T.Persoana juridica cu capacitate succesorala in temeiul testamentului/legatului lasat de defunct cu conditia ca bunurile lasate ca mostenire sa corespunda scopului pentru care persoana juridica a luat fiinta.x si testatorul au murit in accident de circulatietestatorul a trait cateva secunde dupa testatar-rudele legatarului vor culege mostenirea lasata legatarului. -conditii: 1.s-a facut dovada existentei copilului.M.sa fie vorba de aceleasi imprejurari 3.

• Testament olograf(in scris pe o foaie de hartie) • Testament autentic(autentificat la orice birou notarial) Cei desemnati prin testament au vocatie la mostenire. VOCATIA SUCCESORALA Au toate rudele defunctului daca au respectat anumite limite si rudele provenite din adoptie si sotul supravietuitor Vocatia succesorala testamentara-poate apartine oricaror persoane cu capacitate succesorala potrivit legatului/testamentului lasat de testator si recunoscut de lege. • Concreta Au vocatie toate rudele defunctului in anumite limite: -rudele in linie directa(ascendentii+descendentii) au vocatie generala.nepoti. Vocatie: • Generala=vocatie potentiala.stranepoti…….potentiala Ex:copii. Tata.Ex:casatoria care se desfiinteaza ca urmare a neindeplinirii a unor conditii de fond si forma la incheierea casatoriei-ca si cand sotii n-ar fi fost niciodata casatoriti.strabunic…………. Daca nu exista descendentisotiile lor vin la mostenire alaturi de parintii lor.bunic. -rudele in linie colaterala-pana la gradul 4 inclusiv Ex:bunicul inlatura strabunicul. Pentru a avea vocatie concreta trebuie: • sa aiba vocatie generala • sa nu fie inlaturat de o ruda mai apropiata 3 . Pana in momentul desfiintarii—calitate de sot—are calitate de mostenitor Art 23 din Codul familiei Casatoria putativasotul al II-lea e de buna credintaca va veni la mostenire alaturi de sotul din prima casatorie valabila 3-Codecedatii Atunci cand 2/mai multe persoane mor in acelasi timp dar in imprejurari diferite Ex:2 frati(unul la Bucuresti si altul la Cluj) mor amandoi la ora 13.00nu se pot mosteni.eventuala a unor persoane de a culege din succesiunea lasata de defunct.

din adoptie. Mostenirea legala intervine in toate cazurile in care defunctul nu a dispus cu privire la patrimoniul sau prin testament.iar in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv) Acestea pot proveni: 1. Vocatia succesorala legala poate fi: generala-care apartine tuturor rudelor defunctului in linie dreapta fara limita de grad.MOSTENIREA LEGALA Definitie:reprezinta impartirea mostenirii unei persoane fizice decedate la persoanele. • sa aiba vocatie succesorala legala.din casatorie. 4. • sa nu fie dezmostenit(exheredat).din afara casatoriei. -dispune cum vor avea loc funeraliile. 3.in conditiile legii si cotele prevazute de lege. • sa nu fie nedemn. GRADUL de rudenie: -Directa=se calculeaza in functie de numarul mostenitorilor.din casatorii diferite. Ex: -recunoaste un copil. -Colaterala=se calculeaza de la mostenitorul comun concreta-o au rudele defunctului cu conditia sa aiba vocatie generala si sa nu fie inlaturata de rude de grad mai apropiat 4 . RUDENIA=legatura de sange bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana(in linie dreapta sau directa) sau pe faptul ca doua sau mai multe persoane au un descendent comun(rudenie colaterala). Conditii privind mostenirea legala: • sa aiba capacitate succesorala. Ea poate interveni si in cazurile in care defunctul a dispus prin testament dar acesta nu cuprinde dispozitii cu privire la patrimoniul defunctului. 2.

2. -daca adoptatul cu efecte depline decedeaza. Ex:cumnatii nu se pot mosteni intre ei+socrul nu ma poate mosteni pe mine. Astazi exista doar adoptia cu efecte depline. -adoptatul cu efecte depline are vocatie succesorala la succesiunea adoptatului cu efecte retranse. Nedemnitatea succesorala Art 655:”nedemnitatea succesorala reprezinta decaderea din dreptul de a mosteni a mostenitorului legal inclusiv din dreptul de a culege rezerva succesorala pe care ar fi putut culege intrucat in conditiile art 655 se face vinovat de o fapta grava fata de cel ce lasa mostenirea sau fata de memoria acestuia. Importantalaturi de sotul din casatoria valabila vine si sotul de buna credinta Pentru adoptiile facute in conditiile Codului familiei aplicam dispozitiile acestuia.” Caractere juridice: 5 .principiul reciprocitatii vocatiei generale legale la mostenire(in mod pozitiv) Daca o persoana are vocatie succesorala generala legala la mostenirea lasata de o alta persoana inseamna ca si aceasta din urma are vocatie generala la succesiunea celei dintai.principiul in sens unilateral-specific casatoriei putative Sotul de buna credinta il mosteneste pe sotul de rea credinta si sotul de rea credinta nu-l mosteneste pe cel de buna credinta. 3.adoptatul cu efecte restranse nu ar putea sa-l mosteneasca deoarece acesta devine ruda doar cu adoptatorii.principiul reciprocitatii vocatiei succesorale generale(in sens negativ) Daca o persoana nu are vocatie la mostenirea altei persoane inseamna ca nici aceasta din urma nu are vocatie succesorala legala la mostenirea celei dintai.PRINCIPII: 1. Pentru cele facute dupa adoptarea Legii 273/2004 se aplica dispozitiile acestei legi.

ar putea produce efecte juridice numai in mod exceptional. 4-fapta sa fie savarsita cu discernamant. 6 .1-se aplica numai in cazul savarsirii faptelor express si limitativ prevazute de lege si isi gaseste aplicabilitatea numai in cazul mostenirii legale. 3-fiind vorba de o sanctiune se aplica si producerea efectelor juridice numai cu privire la autor. 2-opereaza de drept-adica cel ce lasa mostenirea nu poate sa ierte pe nedemn pentru fapta sa pentru ca acesta sa poata culege in temeiul legii.fata de alte persoane chemate de lege la mostenirea defunctului in nume propriu/reprezentare.Textul de lege este imperativ si de stricta interpretare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful