Sunteți pe pagina 1din 4

OUG 34 / 2009 - masuri 

extreme
aprilie 15, 2009 by andrei

Pe scurt masurile cele mai importante prevazute in aceasta ordonanta sunt:


- firmele vor fi obligate sa plateasca un impozit minim pe transe de venit, adica cel mai mic
impozit de plata va fi de 2.200 lei anual;
- cheltuielile cu combustibilul aferente autoturismelor vor fi nedeductibile iar tva aferent nu
va beneficia de drept de deducere, ceea ce inseamna ca la un bon de 100 de lei (tva inclus),
incepand cu 01.05.2009 firmele vor pierde odata tva-ul aferent, adica 15,97 lei si cheltuiala
care anterior fusese deductibila, adica 13,44 lei, adica vor pierde in total 29,41 lei, adica
~30%. Destul de mult nu?
- tva-ul aferent achizitionarii autoturismelor nu va putea fi dedus la achizitionare.

Cred ca masura cu impozitul nu este foarte rea, dar trebuia impusa pentru firmele care cu
venituri mai mari de 52.000 lei sa respect pragul Guvernului, sau sa existe macar o derogare
pentru firmele nou infiintate pentru a stimula aparitia acestor intreprinderi mici care dau totusi
o pondere importanta in economia nationala.

Normele de aplicare alte OUG 34/2009 au fost elaborate


aprilie 30, 2009 by andrei

In sfarsit a aparut o varianta a normelor de aplicare a OUG34/2009 pe care o puteti descarca


de aici.
Sunt cateva exceptii de la aplicarea impozitului minim (suspendatii si nouinfiintati) ceea ce e
ok. Dar nu se precizeaza nimic despre autovehiculele destinate exclusiv transportului de
personal in scopul desfasurarii activitatii (de ex cand contribuabilul este chemat la sediul
administratiei financiare, cand trebuie depuse declaratiile fiscale sau ordinele de plata la
banci, precum si multe alte situatii care necesita deplasarea) nu se va deduce nici tva-ul si
intreaga cheltuiala va fi nedeductibila.
Pe scurt din aceste norme:
-grila de impozitare minima se aplica si in cazul microintreprinderilor care opteaza
pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
-impozitul minim se va aplica in cazul firmelor al caror impozit pe profit se situeaza sub
nivelul aferent intervalului veniturilor in care se incadreaza;
-impozitul pe profit minim nu se va aplica nici contribuabililor nou infiintati, pentru
anul in care se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului, aici normal zic pentru ca
acestia nu au inregistrat venituri in anul precedent;
-prevederile referitoare la impozitul pe profit minim nu se aplica societatilor in
inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului;
-nu intra sub incidenta impozitului minim societatile care la data de 1 mai 2009 se aflau
in inactivitate temporara si aceasta incete aza in cursul anului 2009, pentru perioada
aferenta de la incetarea inactivitatii pana la 31 decembrie 2009;
-contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului ca urmare a operatiunilor de reorganizare
(fuziune, divizare, etc.) vor aplica impozitul pe profit minim de la data inregistrarii la Oficiul
Registrului Comertului;
-in cazul in care contribuabilii se infiinteaza prin fuziunea a doua sau mai multe societati,
pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile
insumate ale societatilor participante, inregistrate la 31 decembrie a anului precedent;
-in cazul in care contribuabilii se infiinteaza prin divizarea unei societati, pentru determinarea
impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determina proportional cu valoarea
activelor si pasivelor transferate de catre persoana juridica cedenta, conform proiectului
intocmit potrivit legii, care stabileste si criteriul de repartitie a activelor si pasivelor
transferate;
In plus se explica ce inseamna autovehiculele care pot deduce in continuare taxa pe valoarea
adaugata la cheltuielile cu combustibilul. Aceste explicatii le gasiti in norme.

Modificarile Codului Fiscal prin OUG nr. 34/2009. Data


intrarii in vigoare
16 Aprilie 2009 Stefan Vlad - consilier juridic
Unul din principiile importante ale Codului Fiscal este cuprins in art. 4, in conformitate cu care "(1) Prezentul cod
se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a
acesteia.(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului
urmator celui in care a fost adoptata prin lege".
Principiul al carui continut este detaliat de art. 4 din Codul Fiscal este cunoscut sub denumirea de principiul
stabilitatii si predictibilitatii, conform caruia sarcina fiscala a contribuabililor trebuie sa fie stabila si predictibila
astfel incat aceasta sa fie apta sa conduca la decizii manageriale corecte cel putin pe parcursul unui an fiscal.

Textul art. 4 instituie in primul alineat o dispozitie de recomandare si anume ca orice modificare si completare a
Codului Fiscal se realizeaza prin lege care trebuie promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in
vigoare. Termenul de 6 luni este desigur unul de recomandare si are in vedere acordarea posibilitatii pentru
contribuabil de a lua la cunostinta de modificari in cadrul dezbaterilor publice ce se presupun a fi efectuate si de
a-si ajusta deciziile manageriale in conformitate cu schimbarile ce se preconizeaza.

Al doilea alineat contine, insa, o dispozitie imperativa: orice modificare a Codului fiscal intra in vigoare in
anul urmator adoptarii prin lege.

Se constata astfel doua conditii pentru modificarile Codului fiscal:


- aceste modificari sa fie adoptate prin lege;
- sa intre in vigoare in anul urmator promulgarii legii continand aceste modificari.

Recent, Guvernul a adoptat OUG nr. 34/2009 continand, printre altele, o serie de modificari extrem de importante
ale Codului fiscal.

Este insa aceasta ordonanta apta, contrar dispozitiilor cuprinse in art. 4 din Cod, sa-si produca efectele de
indata? In opinia mea raspunsul este negativ.

Pe de-o parte avem art. 11 alineat 2 din Legea 24/2000 care prevede ca ordonantele de urgenta intra in vigoare
la data publicarii in Monitorul Oficial, iar, pe de alta parte, art. 4 din Codul fiscal, citat mai sus. In conflictul dintre
acestea doua, va avea prioritate norma de principiu stabilita in art. 4, care, in opinia mea, este o norma speciala
in raport cu art. 11 din Legea 24/2000. Specialitatea art. 4 al Codului Fiscal consta in aceea ca acesta se aplica in
domeniul taxelor si impozitelor, fata de art. 11 alineat 2 din Legea 24/2000, care se aplica in general tuturor
actelor normative.

Desigur, mi se poate imputa faptul ca nu am in vedere si dispozitiile art. 115 alineat 5 din Constitutie, potrivit
carora ordonantele de urgenta intra in vigoare la data depunerii lor la Camera Competenta. Reprosurile ce s-ar
putea aduce constau in neconstitutionalitatea art. 4 din Codul Fiscal, in masura in care, potrivit acestui articol si in
desfiderea art. 115 alin. 4 din Constitutie, acesta s-ar interpreta in sensul ca ordonantele de urgenta din materie
fiscala nu pot intra in vigoare la data depunerii acestora la Camera Competenta conform Constitutiei, ci doar in
anul urmator celui in care s-a publicat legea de aprobare conform art. 4 Cod Fiscal. Sustinatorilor acestei teze le
raspund prin aceea ca legea suprema nu interzice legiuitorului sa prevada un alt termen de intrare in vigoare a
unei ordonante de urgenta. Art. 115 alineat 5 din Constitutie prevede doar conditiile ce trebuie indeplinite de
ordonantele de urgenta pentru a fi apte sa intre in vigoare, fara sa interzica legiuitorului sa decaleze aceste
termene la un moment ulterior. Dealtfel, legislatia este plina de exemple in care Guvernul a indicat in ordonantele
de urgenta termene ulterioare pentru intrarea in vigoare a actului normativ. In cazul nostru, prin art. 4 din Codul
Fiscal, legiuitorul a stabilit momentul la care intra in vigoare un act normativ privind modificarea Codului Fiscal,
decaland acest termen asa cum am aratat mai sus.

O ultima chestiune pe care o abordez este legata de art. 40 din OUG 34/2009 care precizeaza ca "Prevederile
art. 32 pct. 12 si art. 33 intra in vigoare in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta" (adica exact acele prevederi care modifica esential si cu impact semnificativ Codul Fiscal). Este acest
articol 40 de natura sa deroge de la art. 4 Cod Fiscal in privinta momentului intrarii in vigoare? Se poate considera
faptul ca, in temeiul art. 40 din aceasta Ordonanta, modificarile vor intra in vigoare in termen de 10 zile de la
publicarea in Monitorul Oficial sau se vor aplica tot dispozitiile art. 4 Cod Fiscal? In opinia mea, raspunsul este
evident si deriva din modul in care este redactat art. 40 din OUG 34/2009. Se prevede astfel ca termenul de 10
zile curge de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, insa data intrarii in vigoare este stabilita tot de art.
4 din Codul Fiscal, adica in anul urmator celui de aprobare prin lege a modificarilor. In consecinta, data intrarii in
vigoare a art 32 pct 12 si 33 din OUG 34/2009 este data de 10 ianuarie 2010, iar celelalte modificari ale Codului
Fiscal introduse prin aceeasi ordonanta de urgenta intra in vigoare cel mai devreme la data de 1 ianuarie
2010. Desigur, cu conditia ca OUG 34/2009 sa fie aprobata prin lege de catre Parlament.

Principalele modificari aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscala sunt:

1. Modificari privind impozitul pe profit datorat –  


Astfel, potrivit O.U.G. nr. 34/2009, toti contribuabilii, persoane juridice romane platitoare de impozit pe profit, au
obligatia sa plateasca un impozit minim, stabilit in functie de veniturile totale inregistrate in anul anterior, in cazul
in care acestea nu realizeaza profit impozabil in anul curent, sau impozitul pe profit calculat este mai mic decat
cel minim prevazut de prezenta Ordonanta de urgenta.

Impozitul minim datorat va fi stabilit in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului
precedent, astfel:
- pentru venituri totale anuale intre 0 - 52.000 de lei – impozit minim anual de 2.200 de lei;
- pentru venituri totale anuale intre 52.001 - 215.000 de lei – impozit minim anual de 4.300 de lei;
- pentru venituri totale anuale intre 215.001 - 430.000 de lei – impozit minim anual de 6.500 de lei;
- pentru venituri totale anuale intre 430.001 - 4.300.000 de lei – impozit minim anual de 8.600 de lei;
- pentru venituri totale anuale intre 4.300.001 - 21.500.000 de lei – impozit minim anual de 11.000 de lei;
- pentru venituri totale anuale intre 21.500.001 – 129.000.000 de lei – impozit minim anual de 22.000 de lei;
- pentru venituri totale anuale de peste 129.000.001 de lei – impozit minim anual de 43.000 de lei;

Cotele forfetare de impozit vor intra in vigoare incepand cu trimestrul al II-lea al acestui an. Practic,
incepand cu acest trimestru, toti contribuabilii ar trebui sa plateasca cel putin impozitul minim, chiar daca acestia
inregistreaza pierdere sau valoarea veniturilor lor este 0 in acest trimestru.

De exemplu, in cazul in care un contribuabil nu a realizat nici un fel de venituri in anul precedent sau veniturile
totale ale acestuia au fost de pana la 52.000 lei impozitul minim datorat de acesta in anul urmator ar fi de 2.200
lei. Totusi, pentru anul 2009, impozitul minim se va calcula doar pentru perioada mai – decembrie, prin impartirea
impozitului minim, determinat functie de veniturile anului anterior, la 12 si inmultirea cu 8. Astfel, impozitul minim
datorat de catre un contribuabil care in anul anterior a avut venituri de pana la 52.000 lei pentru trimestrul al II-lea
al anului 2009 va fi in valoare de cel putin 367 lei, aceasta valoare fiind calculata pentru lunile mai – iunie 2009 .
In cazul in care impozitul pe profit calculat potrivit prevederilor Codului fiscal pentru trimestrul al II-lea va fi mai
mare decat 367 lei, contribuabilul va datora bugetului de stat impozitul cu valoarea cea mai mare.

Pentru trimestrele III si IV acest contribuabil va datora un impozit minim de 550 lei/trimestru, in cazul in care in
anul 2009 acesta realizeaza pierdere sau impozitul pe profit calculat pentru aceste trimestre potrivit Codului fiscal
este mai mic decat valoarea minima.   
 
Potrivit proiectului de norme metodologice, contribuabilii infiintati in cursul anului nu vor fi obligati sa plateasca
impozitul minim (cotele forfetare) in anul in care acestia se infiinteaza la Oficiul Registrului Comertului, insa
acestia sunt obligati la determinarea impozitului pe profit in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Totusi, societatile care se infiinteaza ca urmare a operatiunilor de reorganizare (fuziune sau divizare) sunt
obligate sa ia in calcul, pentru determinarea impozitului minim datorat,  veniturile societatilor din care acestea s-
au desprins sau pe care acestea le-au preluat. Astfel, daca un contribuabil s-a infiintat prin fuziunea a doua sau
mai multe societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale vor fi veniturile
insumate ale societatilor participante la fuziune, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. In cazul
divizarii, se vor lua in calcul veniturile inregistrate in anul precedent de catre societatea din care s-a desprins,
proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului de divizare. 
 
Prevederile privind impozitul minim datorat nu se aplica societatilor aflate in inactivitate temporara inscrisa la
Registrul Comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. In cazul in
care societatea intra in inactivitate temporara in cursul anului, aceasta este obligata sa plateasca cel putin
impoztul minim pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului si data cand este inregistrata la Registrul
Comertului cererea de mentiuni. Similar se procedeaza si daca o societate iese din inactivitate in cursul anului,
aceasta calculand impozitul pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului respectiv.