P. 1
Separarea Puterilor in Stat

Separarea Puterilor in Stat

|Views: 5,353|Likes:
Published by parvustelian1

More info:

Published by: parvustelian1 on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

Principiul separaţiei puterii în stat

PRINCIPIUL SEPARAŢIEI PUTERILOR ÎN STAT

1

Principiul separaţiei puterii în stat

CUPRINS
Pag.

CAPITOLUL I Separaţia puterilor ca teorie în opera lui John Locke şi Montesquieu
1. Evoluţia explicaţiilor privind teoria separaţiei puterilor în stat 1.1 înlăturarea separaţiei puterilor în regimurile totalitare 1.2 Inadaptarea teoriei separaţiei puterilor în regimurile pluraliste 1.3 Uzura teoriei separaţiei puterilor. 14 17 17 18

CAPITOLUL II Separaţia puterilor în stat conform constituţiilor moderne - S.U.A., Marea Britanie şi Franţa
1. Separaţia puterilor în organizarea de Stat a S.U.A. 1.1 Puterea executivă. 1.1.1. Atribuţiile Preşedintelui 1.2 Puterea Judecătorească 2. Separaţia Puterii în organizarea de stat a Marii Britanii 2.1 Puterea executivă 2.2 Puterea Judecătorească 3. Separaţia puterilor în organizarea de stat a Franţei 3.1 Puterea Judecătorească 3.1.1. Separaţia puterilor de stat conform Constitiţiei Republicii a-II-a 3.1.2. Separaţia puterilor de stat în timpul celei de-a III-a Republici

20

20 25 26 29 33 35 37 38 39 42 44

2

Principiul separaţiei puterii în stat 3.2 Puterea executivă 44 3.2.1. Separaţia Puterilor în organizarea de stat în timpul celei de-a IV-a Republici. 46

3.3 Puterea Judecătorească 3.3.1 Separaţia puterilor în organizarea de stat a Franţei în timpul Republicii a V-a 3.3.2. Puterea Executivă 3.3.3 Competenţa Guvernului 3.3.4. Puterea legislativă 3.3.5. Puterea judecătorească

48 49 49 51 52 52

CAPITOLUL III Formele de guvernământ prin care se realizează principiul separaţiei puterilor în stat. Trăsături caracteristice
1. 2. 3. 4. 5. Republica prezidenţială Republica parlamentară Republica semi-prezidenţială Regimul de adunare Regimul politic marxist

55

56 57 58 59 60

CAPITOLUL IV
61

Separaţia puterilor în istoria constituţionalismului românesc
1. Separaţia puterilor în stat în Constituţia din 1866 61

3

Principiul separaţiei puterii în stat 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 Puterea executivă Puterea Judecătorească Separaţia puterilor în stat după Constituţia din 1923 Constituţia promulgată la 27 februarie 1938 Constituţiile socialiste din România Actele cu valoarea constituţională din perioada 1944 – 1947 Constituţia din 13 aprilie 1948 Constituţia din 24 septembrie 1952 Constituţia din 21 august 1965 63 64 65 67 69 69 70 70 71

CAPITOLUL V Separaţia puterilor de stat în perioada post decembristă CAPITOLUL VI Constituţia din 19 octombrie 2003 CONCLUZII

72 78

81

4

noţiune care reclamă o noua formă de organizare. ca John Locke şi Montesque.A.au elaborat un nou mecanism al organizării puterilor în stat.U.ezecutivă.. Cu privire la conţinutul lucrării trebuie spus că aceasta are două părţi distincte.Impulsionaţi de marile explozii care au loc pe tărâmul cunoaşterii ştiinţifice. El nu se mulţumeşte doar cu enumerarea celor trei puterilegislativă. În această perioadă de efervescenţă creatoare are loc formarea şi cristalizarea statului. Alegerea prezentării acestui principiu aşa cum apare în constituţiile S. stabilindu-se. Prim aparte a lucrării prezintă principiul separaţiei puterilor în sata aşa cum este el văzut de filozofii teoreticieni J. În cea de-a doua parte lucrarea va prezenta o analiză a principiului mai sus amintit aşa cum apare în spaţiul românesc al deceniilor trecute dar şi al momentului. Ideea principală care se desprinde din prima parte a lucrării este aceea că importanşa principiului separării puterilor în stat a fost luată în considerare atât în timpuri istorice deja apuse cât şi în preuznt. De altfel. asistăm la apariţia zorilor lumii moderne.judecătorească.A. Marii Britanii şi Franţei.U. În acelaţi timp lucrarea se doreşte a fi o demonstraţie a necesităţii separaţiei puterilor în stat şi abeneficiilor care se răsfrâng asupra cetăţenilor privind stabilirea abuzului de putere.Principiul separaţiei puterii în stat Consideraţii introductive La sfârşitul secolului al XVII –lea şi începutul celui următor. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte mecanismul separaţiei puterilor în stat în istoria constituţionalismului principalelor state care au amnifestat cea mao mare consecvenţă şi coerenţă în aplicarea sa. Montesque a fost primul care a conceput un model sistematic privind separaţia puterilor în statul de drept. în mod riguros atribuţiile fiecăruia. este extrem de importantă pentru că aceste ţări au un precedent 5 .Locke şi Montesquieu şi în acelaţi timp aşa configurează în constituţiile moderene ale S. filozofi şi jurişti. Această alegere este motivată şi justifivcată de faptul că principiul separaţiei puterilor în sta este un principiu pe care orice domocraţie care se doreşte a fi reală trebuie cu necesitate să-l ia în consideraţie şi să-l pună în aplicare. Marii Britanii şi Franţei.-ci merge mai departe.

cu atât mai mult cu cât democraţia româneacă este încă o democraţie tânără pentru care principiile statului de drept încep să se contureze mai profund. înscriind în documentele sale programatice separaţia puterilor. din 1938. aceasta prezintă principiul separării puterilor în stat în istoria constituţionalismului românesc. a celei din 1923. Aşadar societatea românească actuală trăieşte un moment important pentru a scrie despre ceea ce înseamnă separaţia puterilor în stat. Acest moment este unul extrem de important cu atât mai mult cu cât statul de drept şi deci implicit şi principiul separării puterilor în stat a devenit pentru România criteriu de aderare la Uniunea Europeană (criteriile de la Copenhaga). Odată cu revoluţia din decembrie 1989. România reînnoadă firul rupt al tradiţiilor democratice. Cât priveşte conţinutul părţii a doua a lucrării. 6 . Analiza constituţiei din 1866. În 2003 societatea românească a votat prin referendum modoficări la Constituţia din 1991.Principiul separaţiei puterii în stat democraticatâtz teoretic cât şi practic care constituie un izvor de inspiraţie pentru democraţiile în formare. ca o condiţie sin qua non a instaurării democraţiei şi a statutlui de drept. Acest lucru este consimţit şi în constituţia din Decembrie 1991. chair daca separatia puterilor nu este expres formulată dar atribuţiile lor sunt precis formulate. a constituţiilor din perioada comunistă şi a Constituţiei româneşti actuale arată că în spaţiul românesc principiul separaţiei puterilor în stat nu a avut o istorie şi o aplicare solidă şi constantă.

”Adunarea Generală trebuia să decidă în mod suveran asupra păcii şi a războiului. ”În orice stat – punea Aristotel . În lucrarea sa „Essay on the civil gouvernement” (Despre guvernământul civil). adoptarea legilor.principiul separaţiei puterilor este filozoful şi juristul englez John Locke.”ori a le împărţi şi a le încredinţa pe unele tuturor cetaţenilor. Corpul Magistraţilor (funcţionarilor) şi Corpul judecătoresc. atribuţiile şi modul de numire. constata existenţa în stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate.mai metodic şi intr-o nouă lumină.Principiul separaţiei puterii în stat Capitolul I Separaţia puterilor ca teorie în opera lui John Locke şi Montesquieu Problema puterilor în stat a preocupat chiar şi lumea antică. Cea dintâi dintre cele trei părţi este Adunarea Generală. considerat părintele acestui principiu (1632-1704). consideră că în fiecare stat trebuie să existe trei puteri: 7 . a doua este Corpul magistraţilor. odată bine organizate. exilul.” Filosoful grec avea în vedere înfiinţarea uneia sau a mai multor magistraturi speciale. Aceste trei părţi. în lucrarea sa “Politica”. iar pe altele numai unora dintre ei. iar a treia este Corpul judecătoresc” În concepţia lui Aristotel.” Descrierea făcută de Aristotel avea doar semnificaţia unei simple constatări a necesităţilor de organizare a statului elen şi nu putea fi pusă în nici o legătură cu principiul separaţiei puterilor. căruia trebuie să i se hotărască natura.pentru a degreva Adunarea Generală de anumite funcţiuni. statul întreg este în mod necesar bine organizat el însuşi. sau a le încredinţa pe toate unei minorităţi.” Aristotel susţine că „ori a lăsa toate deciziunile în seama corpului politic între. Cel căruia îi revine meritul de a fi cercetat pentru prima dată.sunt trei părţi. pronunţarea pedepsei cu moartea. care deliberează cu privire la afacerile publice. confirmarea şi primirea conturilor magistraţilor.Aristotel. încheierea şi ruperea tratatelor. precum: Adunarea Generală.

PUTEREA EXECUTIVĂ.În primul rând. de a face şi de a încheia tratate. arată că puterea legislativă trebuie să aparţină Parlamentului şi era considerată puterea supremă. 2. aceasta ar însemna absolutism şi dacă voiam să asigurăm libertatea cetaţenilor. trebuie să admitem că aceste trei puteri e necesar să fie separate. Puterea federativă era încredinţată tot regelui şi avea în competenţa sa dreptul de a declara război. John Locke recunoaşte că dacă cele trei puteri ar fi întrunite în mâna unei singure persoane. .puterea executivă internă. La prima vedere ar părea cum Puterea judecătorească poate să facă parte din Puterea legislativă. la titulari independenţi unul de altul. Locke desparte în două puterea executivă: . trebuie să ştim că Locke luase ca model în expunerea teoriei sale. Locke înţelege puterea care ar avea dreptul de a declara război şi a încheia pace. De aceea.Principiul separaţiei puterii în stat 1. ci o include în Puterea legislativă. 8 .puterea federativă sau externă. deoarece edita reguli de conduită general obligatorii. care ar cuprinde atribuţiile puterilor lăsate la discreţia executive. reprezintă statul în relaţiile internaţionale. prin Puterea federativă.organizarea politică a statului englez. el a dedus că puterea de a judeca aparţine puterii legiuitoare. Dar. 3. în concepţia sa. PUTEREA LEGISLATIVĂ. Puterea judecătorească o consideră ca făcând parte din Puterea legislativă. care are dreptul legiferării. el mai adaugă a patra putere. limitată la aplicarea legilor şi la rezolvarea unor cazuri care nu putea fi prevăzute şi determinate prin lege. numită”PREROGATIVĂ”. În fine. Puterea executivă. John Locke. de a regla modul în forţele statului pot fi întrebuinţate pentru conservarea comunităţii. urma să fie încredinţată monarhului. să fie încredinţate la persoane diferite. puterea de a face legile trebuie să fie încredinţată unor adunări convocate special pentru acest scop.În formularea pe care o face.el nu consideră Puterea judecătorească o putere autonomă. care veghează aplicarea legilor. PUTEREA FEDERATIVĂ. Locke susţine că intr-un stat bine organizat. în caz de pericol. În al doilea rând. el se inspira din Constituţia engleză şi fiindcă acolo Camera Lorzilor avea atribuţii de a le judeca.

reclamând o supraveghere continuă cu privire la executarea lor. Puterea judecătoreasca se înfăţişează mai degrabă ca un accesoriu al puterii legislative. În concepţia lui Locke. deoarece “Puterea legislativă este ceea care are dreptul de a determina cum trebuie să fie întrebuinţată forţa statului pentru a proteja comunitatea şi pe membrii săi” 9 . Astfel Puterea legislativă şi cea executivă trebuie sa fie separate.” Din confruntarea concepţiei lui Locke. Leon Duguit arată că. în materie de separaţie a puterilor statului cu organizarea fundamentală a statului englez. ”cine are Puterea legislativă sau suprema putere intr-o republică este ţinut să guverneze prin legi fixe şi stabile. deoarece. Deşi recunoaşte ca distincte Puterile executivă si cea federativă. care sunt însărcinaţi să tranşeze litigiile după aceste legi. urmând ca ele să se supună legilor pe care le-au adoptat. puterea legislativă şi executivă nu trebuia să fie încredinţată în mâna unei singure persoane. întrucât”dacă puterile federativă şi executivă sunt distincte. ci prezintă un tablou sugestiv al organizării constituţionale a Angliei. ”pentru a asigura acţiunea guvernamentală o pondere reciprocă trebuie să se instituie între diferitele organe.Principiul separaţiei puterii în stat După ce au fost adoptate. care nu au între ele nici o subordonare” Pentru Locke. Locke admite totuşi că acestea pot fi reunite intr-o singură mână.Afirmând că legile dăinuiesc multă vreme. Concluzia lui nu este atât o formulare categorică a separaţiei puterilor. este de trebuinţă – spunea Locke – ca să existe o putere care veşnic să vegheze la executarea legilor care sunt in vigoare. la diferite persoane. cât o distincţie a puterii legislative de cea executivă. adunările trebuie să se separe din nou.precizează el.” Dificultatea acesteia. Locke o exprima prin greutăţile pe care le implică exercitarea celor două puteri care simultan pretind concursul forţei publice”…ceea ce este aproape imposibil de a încredinţa forţa statului la mai multe persoane distincte. este totuşi dificil să se separeu şi să se încredinţeze.” Nu era o separare a puterilor care le-ar fi izolat care ar fi promovat conflicte şi ar fi împiedicat liberul joc al maşinăriei politice. se observă ca el nu expune in opera sa o teză abstractă. iar nu prin decrete de circumstanţă. într-un timp dat. Astfel. era mai degrabă o colaborare a organelor şi o repetiţie a funcţiunilor. promulgate şi cunoscute de popor prin judecători imparţiali şi cultivaţi.

Montesquieu dezvoltă şi sistematizează într-un mod cu totul original acest principiu de bază al organizării societăţii într-un stat de drept. avea să-i aducă autorului celebritatea. pentru un anumit timp sau pentru totdeauna. care l-a îndemnat la studii de nivel superior. În felul acesta s-a îndepartat de cariera armelor. iar numele său devine de notorietate internaţională. la care era predestinat prin naştere. Capodopera sa.Principiul separaţiei puterii în stat Încercând să argumenteze necesitatea separării puterii legislative de cea executive.hotarându-se să prefere roba de magistrat. Montesquieu pledează pentru separaţia puterilor deoarece susţine că „atunci când în mâinile aceleaşi persoane sau aceluiaşi corp de dregători se află întrunite Puterea legiuitoare si 10 . în castelul Le Brede lângă Bordeaux.El consideră că in fiecare stat trebuie să existe trei feluri de puteri: 1.are dreptul de a face legile. adoptă ca model orânduirea de stat a Angliei. iar 1728 devine membru al Academiei franceze. Montesquieu moare la Paris în 1755. EXECUTIVĂ . el a dobândit o serioasă cultură clasică. JUDECĂTOREASCĂ . într-o familie de mici nobili sub numele de Charles Louis De Secondat.pedepseşte infracţiunile sau judecă litigiile dintre particulari.sau de a le abroga pe cele existente.căci ar putea să se scutească de a se supune legilor pe care ele le fac. dar spiritul său a cuprins întreaga umanitate. este înnobilat cu titlul de baron de „La Brede et de Montesquieu”. LEGISLATIVĂ .”De l`esprit des lois”(Despre spiritul legilor). ca aceea de consilier al parlamentului din Bordeaux în anul 1714 şi de Preşedinte al acestuia 1716. 2. În întreaga sa carieră a îndeplinit importante funcţii în stat.” Influenţat de concepţia lui Locke asupra separaţiei puterilor. Principiul separaţiei puterilor. În doi ani. Lipsit de vedere şi înaintat în vârstă. Născut la 1689. La elaborarea separaţiei puterilor.are dreptul de a declara război sau a încheia pace. Montesquieu. Locke arată că „tendinţa de a pune mâna pe putere ar fi prea mare dacă aceleaşi persoane care au puterea de a face legile ar avea mâni şi puterea să le execute. avea să fie preluat şi aplicat în mai toate statele dezvoltate. Datorită meritelor sale. Montesquieu. apărută in 1734 şi tipărită pentru prima dată 1748. lucrarea cunoaşte 22 de ediţii. 3.

” Din analiza raporturilor dintre Puterea legislativă şi Puterea executivă. Şi pentru acest abuz al puterii Montesquieu recomandă ca „puterea să înfrângă puterea.” Ce s-ar întâmpla dacă cele trei puteri ar fi nedespărţite şi întrunite în mâna unui singur om? Montesquieu arată „dacă Puterea legislativă ar fi unită cu Puterea judecătorească.”După ce stabileşte atribuţiile suveranităţii celor trei puteri. ”Pe când ceea ce depinde de puterea legislativă. ”Pe când ceea ce depinde de puterea legislativă. Acest lucru este învederat atribuţiile puterii executive de a conclura şi închide sesiunile parlamentului. observăm că Montesquieu a avut în vedere o colaborare în sânul puterilor. în concepţia lui Montesquieu a unicului mijloc de a asigura respectul legilor într-un stat în care era posibilă existenţa unui guvern legal. este mai bine reglementată de mai mulţi decât de unul singur.Principiul separaţiei puterii în stat Puterea executivă. de a abuza de ea. dacă el ar fi dotat cu prea multă putere. Pentru Montesquieu „libertatea nu se poate realiza decât prin obstacole în calea abuzului la care ar fi tentat să se dea orice om şi orice organ al statului. libertatea cetăţenilor ar fi arbitrată. Care ar fi motivele care l-au îndemnat pe Montesquieu să recurgă la acest mecanism? În primul rând înclinaţia naturală a omului. este mai bine reglementată de mai mulţi.deoarece se poate naşte teama că acelaşi Monarh sau acelaşi Senat să întocmească legi tiranice pe care să le aplice în mod tiranic. dar acordă o anumită preponderenţă puterii executive.” Separaţia puterilor apărea.de asemenea. Montesquieu proclamă necesitatea separării lor.nu există libertate. iar judecătorul ar fi şi legiuitor. judecătorul ar avea forţa unui opresor. El atribuie Puterea executivă unui monarh. precum şi dreptul de veto asupra puterii legislative pe care Montesquieu îl susţine astfel: 11 .”Nu există.libertate dacă Puterea judecătorească nu este separată de cea executivă. deoarece această parte a guvernământului este mai bine exercitată de unul decât mai mulţi. iar libertatea cetăţenilor ar fi cheremul bunului plac al unei singure persoane. iar dacă ar fi îmbinat şi Puterea executivă. care deţine puterea.

”întrucât ele nu se exercită faţă de un particular. fiecare din aceste corpuri având şedinţele şi dezbaterile sale aparte precum interese şi vederi deosebite. va anihila toate celelalte puteri. Toate regimurile politice cunosc o diviziune între multiplele organe guvernamentale. ”Puterea judecătorească este de temut de către oameni. Această independenţă se fondează pe existenţa unor funcţii fundamentale distincte prin natura lor şi care pot să fie exercitate numai separat. nefiind legată de nici o categorie socială.” Puterea judecătorească nu trebuie încredinţată unui senat permanent. nici de o anumită profesiune. înlocuite cu altele după un anumit interval de timp. În mod firesc. Oamenii nu mai au necontenit pe judecători înaintea ochilor şi se tem de magistratură. iar cealaltă decât în exercitarea unei voinţe generale. nu de magistraţi…” Puterea legislativă şi executivă ar putea fi încredinţată unor dregători permanenţi sau unor corpuri permanente. statul apare natural divizat în mai multe puteri. ca să spunem aşa invizibilă şi nulă.” Montesquieu susţine că aceste corpuri care alcătuiesc puterea legislativă trebuie schimbate. Puterea executivă nu se va amesteca în treburile puterii legiuitoare. nu înseamnă numai diviziune. că faţă de Locke şi Moutesquieu care au definit cei dintâi aceste puteri.Principiul separaţiei puterii în stat „Dacă puterea executivă nu avea dreptul de a se împotrivi iniţiativelor corpului legislativ. separaţia puterilor. termenul desemnând odată funcţia şi organul. Trebuie însă adăugat că de fapt. deoarece. În felul acesta se ajunge la o primenire a puterii legiuitoare. atribuindu-şi toată puterea pe care o poate dori. Montesqueu susţine că legiuitoare va fi încredinţată şi corpul nobililor şi corpul ce va fi ales ca să reprezinte poporul. susţine Montesquieu. ci şi independenţa autorităţilor guvernamentale. după cum nici puterea legislativă nu va îngrădi Puterea executivă în acţiunile ei. Se consideră. teoriile care au urmat precum şi cele actuale i-au îndepărtat puţin. Tribunalele nu se puteau înfiinţa decât pe bază de legi.” Influenţat de modul de organizare a Angliei. limitându-i pe unii prin alţii. În felul acesta. de asemenea. devine. acesta ar fi despotică. ci trebuie să fie exercitată de către persoane recrutate din rândul poporului. că separaţia puterilor comportă două aspecte bine conturate: 12 . Toţi consideră însă. Vom observa de asemenea. că separaţia puterilor este în realitate o justificare ideologică a unui scop politic foarte concret: slăbirea puterii guvernanţilor în ansamblu. una neconsistând decât în voinţa generală a statului. fiecare fiind mai mult sau mai puţin specializat într-o funcţie.

În realitate.arată că puterea de stat este unică şi indivizibilă. integrată întrun organ distinct este astăzi total abandonată. -cea de colaborare a lor în sensul unei activităţi concernate la nivelul unui popor organizat în stat. ci mai multe evident.juridică. Este o interpretare a teoriei lui Montesquieu pe care o întâlnim la foarte mulţi autori. acestea sunt competenţe care sunt repartizate. ”Concepţia revoluţiona .precizează el . puterea nu este divizată. categoric. În concepţia lui Montesquieu. Acest principiu a apărut ca o armă în mâna acelora ce luptă împotriva monarhiei absolute.se impune o precizare.cea din care doctrina marxistă a făcut călcâiul lui Achile a teoriei separaţiei puterilor în stat este.forţei monarhului opunându-ise puterea adunărilor alese de popor. Ideile lui Montesquieu sunt foarte clare: într-o ţară nu există mai multe „puteri” statale. două cerinţe apar ca fiind indispensabile pentru apărarea libertăţii individului: -cea de delimitare precisă a atribuţiilor fiecărei categorii de organe. Evoluţia explicaţiilor privind teoria separaţiei puterilor în stat În legătură cu forma în care a fost exprimat acest principiu . sunt repartizate unor categorii distincte de organe. 1. 13 . Este fals să considerăm puterile fiecărui organ de stat ca o delegare distinctă a unei puteri superioare dând naştere unor entităţi separate. G: Burdeau. Mult discutata problemă a existenţei uneia sau mai multor „puteri” în stat . deţinând în acest scop monopolul creării şi aplicării dreptului). Fiecare organ dispune de puterea etatică în plenitudinea ei invizibilă. în sensul în care definim noi această categorie (adică-puterea organizată a unui grup care exprimă în Capacitatea de a exprima voinţa şi a asigura realizarea acesteia prin mijloace specifice organizării societăţii în stat. Astfel. Iniţial a fost folosit pentru reducerea autorităţii acestuia .care creşte în fiecare putere o fracţiune a suveranităţii. o chestiune dogmatico . fapt ce permite acestora controlul prin judecători independenţi.Principiul separaţiei puterii în stat -separaţia parlamentului vis a vis de guvern -separaţia jurisdicţională în raport cu guvernanţii.

Astfel el spunea: ”Din cele trei puteri de care am vorbit. Astfel. opera adunărilor alese. devine din nou o putere. Edictată de parlament.este considerată a fi deasupra voinţei monarhului. „L`etat c`est moi” este înlocuit cu „l`etat c`est nous”. vorbea de trei puteri în stat. Anibal Teodorescu în România şi alţii. etimologic – autoritate care execută. iar executivul este redus la rolul său. După anii 1910-1930. executivul se degradase aşa de mult. regele şi miniştrii săi tind să devină simpli executanţi ai politicii dorite de adunările alese care reprezintă ansamblul naţiunii.” Pornind de la această afirmaţie. a fost în mod progresiv restrânsă în favoarea adunărilor alese de popor. mai mult de monarh. au susţinut ideea existenţei doar a două 14 . cea de a judeca este întrun anume fel nulă.puterea judecătorească. deţinător al puterii executive. iar miniştrii săi sunt simpli executanţi ai legilor. adică la începutul secolului XX. expresia voinţei poporului . În timp. Montesquieu spre deosebire de John Locke. din care una este cea judecătorească. precum şi de la realitatea existentă în diferite state. În legătură cu evoluţia raporturilor dintre puteri. În aceste condiţii. dar preciza că dialogul principal se poartă între legislativ şi executiv. puterea de acţiune. în care dependenţa executivului se pare că a atins apogeul începe o epocă care se caracterizează prin faptul că acesta devine inima instituţiilor politice. un stat al cetăţenilor care sunt consideraţi de doctrina franceză ca suverani ai puterii. iar specialişti se ocupau primordial şi prioritar de analiza adunării lor alese. deţinută la început. Ducrocq în Franţa. ideile democratice si-au extins sfera de cuprindere si de acţiune. La capătul acestei evoluţii. încât expresia „putere executivă” dispăruse din studiile de drept Constituţional. puterea executivă. o precizare trebuie făcută cuprivire la cantonarea aprecierilor făcute numai la relaţiile dintre executiv şi legislativ şi la ignorarea rolului celei de-a treia puteri în stat . În aceste condiţii şeful statului nu mai are decât o funcţie de reprezentare. O dovadă a întăririi executivului o constituie creşterea prestigiului şi competenţei preşedintelui. au fost şi sunt încă mulţi jurişti care neagă caracterul de „putere”autorităţilor judecătoreşti. legea. Nu mai rămân decât două.Principiul separaţiei puterii în stat Astfel dintre executiv şi legislativ apărea ca un reflex al antogonismului dintre monarh şi popor. Adunarea aleasă decide în problemele fundamentale ale naţiunii.

Haurian. ne mai putem permite două precizări: sunt autori care vorbesc şi de o a patra putere în stat. recunoscute până acum şi vorbesc de „alte puteri”. Organele de stat trebuie să depindă unele de altele numai atât cât este necesar formării sau desemnării lor şi eventual exercitării unor atribuţii. critica teorie clasice. atât timp cât puterea executivă nu ar fi îngrădită de legi şi cât timp legalitatea actelor de execuţie ale puterii executive nu ar fi cenzurată de un organ jurisdicţional. Cât priveşte conţinutul şi sensurile separaţiei puterilor tot mai des s-a afirmat şi se afirmă că este vorba mai puţin de separare decât de echilibrul puterilor. Gaudemet. ca element esenţial al mutaţiilor sociale. cu identificarea acestora. etc.” Evoluţia separaţiilorputerilor. S-a mers până acolo încât se afirmă că teoria clasică nu mai exprimă realitatea politică. implcă de asemenea colaborarea necesară şi constantă. diferit de cel care face legea. amintim că unii autori-precum A. Neumann.Principiul separaţiei puterii în stat puteri în stat. continuitatea importanţei şi rezonanţei sale sociale şi politice. în concepţia unora şi „administraţia” altora. Apoi se consideră că de fapt două puteri şi anume: puterea executivă şi puterea legislativă. În legătură cu puterile existente în stat. Duverger arăta că nu vom avea de a face cu o adevărată separaţie a puterilor. căci regimul parlamentar. Critica teoriei clasice a separaţiei puterilor se înscrie în contextul evoluţiei acesteia. nu trebuie să se vorbească de o separaţie a puterilor decât în legătură cu regimul prezidenţial. În privinţa celei de-a patra putere „presa”. M. B. fie în favoarea executivului) şi regimuri care realizează separaţia puterilor. Teoria separaţiilor puterilor a cunoscut o mare răspândire în secolul al XIX-lea şi a stat la baza clasificării regiunilor în regimuri care practică confuzia puterilor (fie în favoarea legislativului. Cât priveşte acesta din urmă. A.ca teorie şi realitatea constituţională. Potrivit lui Maurice Duverger ”în adevăratul înţeles. am vrea să. între cei care acţionează. susţin că astăzi în Occident opoziţia nu se mai manifestă între legislativ şi executiv. sunt autori care neagă opoziţia dintre „puterile” identificate. 15 . ceea ce a dus la neglijarea puterii administraţiei şi puterii birocratice. amintim poziţia lui F. ele se grupează în regimuri care realizează o separaţie simplă şi regimuri care realizează o separaţie strictă. şi cei ce apreciază acţiunea. cuprinde trei mari aspecte şi anume: definirea conţinutului şi sensurile sale. În privinţa celei de-a doua poziţii. El este convins că teoria constituţională a insistat exclusiv pe separaţia puterilor. dacă el presupune o diferenţiere a organelor.

aceasta 16 . În regimurile totalitare s-a promovat teza unicităţii puterii de stat. trebuie privită cu rezerve ideea în sensul căreia. de majoritatea absolută în Camera Comunelor (de altfel adevărata putere o deţine comitetul dirigent al partidului învingător în alegeri). pentru că el dispune în principiu. 1. unde se manifestă o anumită „concentrare” a puterii. lipsind astfel motivele de separare sau de limitare. separaţia puterilor este contrazisă de realităţi în chiar regimuri recunoscute ca democratice. Dacă în filosofia Secolului Luminilor. De exemplu. această răspundere trebuie văzută prin realitatea că guvernul este al majorităţii parlamentare şi este puţin probabil ca proiectele sale să nu fie adoptate. O asemenea frână există numai în regimurile prezidenţiale. În regimurile parlamentare. Apoi. în doctrinele totalitare puterea era considerată ca u instrument necesar de transformare. teză simplist explicită şi primitiv aplicată. în care guvernul răspunde răspunde în faţa parlamentului. de unde rezulta nevoia separaţiei. permitând concentrarea puterii şi desfiinţarea democraţiei. puterea era considerată redutabilă şi ameninţatoare. în sistemul parlamentar englez. pretutindeni şi totdeauna. 1. puterea legislativă se confundă cu atributele suveranităţii ceea ce înseamnă că ea nu poate fi decât emanaţia de voinţă a întregului popor. Pentru Jean Jack Rousseau. puterea legislativă fiind expresia suveranităţii.2 Inlăturarea teoriei separaţiei puterilor în regimurile pluraliste Deşi afirmată. legislativul ar fi o stavilă eficientă în faţa eventualelor excese ale executivului.1 Înlăturarea separaţiei puterilor în regimurile totalitare Acest fenomen a avut şi are ca punct teoretic de plecare o viziune diferită asupra funcţiilor puterii. Cabinetul concentrează în mare măsură puterea. Ideile lui Montesquieu au fost reluate mai târziu de Jean Jack Rousseau în „Contractul Social” şi tratate la un nivel mult mnai superior.Principiul separaţiei puterii în stat deoarece ea a fost înlăturată de regimurile totalitare şi apare depăşită şi învechită în regimurile pluraliste.

spune: “Puterile legislative. În acest sens pot fi menţionate constituţiile: Spaniei. Pierre Pactet arată că se constată un decalaj important între declinul unei teorii. Ea a intrat ăn conştiinţa mulţimilor care au receptat-o ca pe cea mai eficientă reţetă contra despotismului şi în favoarea libertăţii şi democraţiei. (art. unele înscriu explicit acest peincipiu. 1938). însă. care în art. 1. Printre constituţiile care menţionează expres acest principiu. întrucât. S. În cele mai multe constituţii. Elveţia. judecătoreşti. executivă şi judecătorească sunt separate. principiul rtezultă implicit. Manifestându-se rezerva faţă de teoria clasică a separaţiilor puterilor nu trebuie să se interpreteze că ea şi-a pierdut din importanţă şi actualitate. 1923. determină ca astăzi separarea sau echilibrul să nu se realizeze între parlament şi guvern.30). Apariţia puterilor publice.U. şi pentru clasa politică care persistă în a o evoca. şi că deci rămâne o teorie a trecutului.3).A.26. nimic nu-l poate împiedica să denunţe „contractul” în baza căruia el a investit puterea legiuitoare şi să stabilească o altă rînduială conformă cu dorinţa sa. este Constituţia Republicii şi Cantonului Jura. României (Statutul lui Cuza.117). 17 .” Mai multe constituţii denumesc autorităţile statale ca puteri. 55. intitulat Separaţia puterilor. 1. executive. politică şi morală. 166.3 Uzura teoriei separaţiei puterilor Această teorie a fost elaborată într-o perioadă în care nu se înfiinţaseră încă partidele politice şi când principalele probleme puse de putere erau de ordin instituţional.2. ci între majoritate şi opoziţie. Marea forţă a teoriei separaţiilor puterilor constă în fantastica sa rezonanţă socială. puteri ce sunt legislative. Belgiei (art. care continuă să creadă în ea.25.29.Principiul separaţiei puterii în stat înseamnă că puterea executivă trebuie să fie subordonată celei legislative şi. Dacă examinăm constituţiile statelor lumii vom observa că foarte rar. rolul lor deosebit în configurarea instituţiilor juridice şi politice. care pierde progresiv din forţa şi valoarea sa explicativă pentru că ea nu mai corespunde cu adevărat realităţii şi recepţiuonarea sa de către opinia publică. titularul suveranităţii este poporul. 1866. (art.

alte constituţii nu folosesc termenul de putere.Principiul separaţiei puterii în stat În fine. ci cel de parlament. Toate constituţiile statelor democratice realizează însă echilibrul puterilor publice. guvern. autorităţi administrative. autorităţi jurisdicţionale etc. 18 .

Pag.A. fiecare descoperise sursa lor în dezordinile şi nebuniile democraţiei. Antecedentes de la Convention federale de 1787. Într-un astfel de climat au loc dezbaterile Convenţiei de la Philadelphia. P. încat „strămoşii Constituţiei atribuiau erorile guvernării necunoaşterii separaţiei puterii.L. Prin adoptarea acestui principiu s-a avut în vedere înlăturarea din organizarea de stat americană a supremaţiei organului legislativ. Garner. edite par Gaillard Hunt et James Brown Scott. că trebuie găsit mijloc pentru a frâna această tendinţă din guvernarea noastră. Le pauvoir executif american en temps de guerre. Între 1775-1777. 1918. 29 Dezbates of the federal convention. cartea lui Montesquieu „De l’esprit de lois” era una dintre cele mai citite şi mai disputate cărţi din America. iar art. că remontând la originea acestor rele. Separaţia puterilor în organizarea de stat a SUA Iniţiat şi fundamentat în Europa lui John Locke şi a lui Montesquieu.Principiul separaţiei puterii în stat Capitolul II Separaţia puterilor în stat conform constituţiilor moderne – SUA. 23 24 James W.”24 Acest mijloc de frânare a fost găsit în principiul separaţiei puterilor care trebuie să furnizeze o barieră despotismului legislativ. pag. Paris.”23 Madison. Atît de mult a fost apreciat acest principiu. spunea că „nici un adevăr politic nu are o valoare intrinsecă mai mare”. ale căror rezultate s-au finalizat prin consacrarea în Constituţia americană a separaţiei puterilor în organizarea de stat. Marea Britanie şi Franţa 1. „Obiectul general al convenţiei – arăta – M. delegatul statului Virginia la dezbaterile de la Philadelphia – este de a găsi un remediu nenorocirilor în care se zbat Statele Unite.U. Teoria separaţiilor puterilor statului a stat la baza Constituţiei Statelor Unite ale Americii de Nord din 1787 şi a constituţiilor diferitelor state care alcătuiesc această federaţie. Randolph. 1926. 16 al Declaraţiei Franceze a drepturilor omului şi cetăţeanului a ridicat-o la rangul de principiu esenţial al oricărei constituţii. principiul separaţiei puterilor în stat s-a manifestat mult mai puternic în S. Paris. vorbind despre separaţia puterilor.45 19 . Notes of James Madison.

Wilson a numit acest ansamblu de frâne „ o imitaţie inconştientă a teoriei lui Newton. în concepţia constituţionaliştilor de la Philadelphia acordarea mijloacelor constituţionale necesare de separare.Erlick. în care Preşedintele se opune Congresului. care se va compune dintr-un Senat şi dintr-o Cameră a Reprezentanţilor.U.M. ne putem întreba care sunt puterile statului în temeiul Constituţiei ca o reflectare a principiului separaţiei puterilor? În art. dând universului simetria şi aranjarea perfectă. op.27 Pe bună dreptate. 25 26 Observation sur la Virginie Jefferson. încât nici unul să nu poată să treacă de limitele stabilite de constituţie. arogându-şi ulterior drepturi şi împuterniciri neprevăzute în Constituţie au devenit în realitate organe ce depăşesc prin atribuţiile lor organul legislativ. o preponderenţă asupra celorlalte. unde echilibrul forţelor de atracţie menţine planetele pe orbitele lor. pag.A.cit. op. cit. împotriva unei concentrări progresive a unei puteri în cadrul aceluiaşi organ.. Puterea legislativă este plasată în trei ramuri distincte. dumneavoastră găsiţi toate frânele pe care cei mai mari oameni politici şi scriitori le-au putut concepe. se precizează că toate puterile legislative vor fi încredinţate unui Congres al Statelor Unite. cf. a Universului..Principiul separaţiei puterii în stat În felul acesta. prefigura. pag251. Prin înlăturarea acestor neajunsuri. garanţia cea mai sigură. constituţionaliştii de la Philadelphia au făcut apel la aşa numitul sistem al frânelor şi contraponderilor pe care Jefferson îl definea astfel: „ Trebuie ca puterile să fie împărţite şi cumpănite între diferite corpuri.”26 Acest sistem de frâne şi contraponderi. spune Hamilton. se ajungea la o repartizare a competenţelor care ar fi interzis unui organ să exercite. Congresul se opune Preşedintelui şi împreună se opun Tribunalului.M. 1 secţiunea I.55 ccl 27 E.”25 În felul acesta. i-au fost expuşi Preşedintele şi Curtea Supremă.E. nu ar fi decât o parte al unui sistem mai vast în care statele ar fi contragreutăţile Guvernului federal. Dar.” „ În această guvernare. pag. Erlick. 60 20 . bine echilibrate ( cele două Camere şi Preşedintele) şi Puterea executivă este plasată în două ramuri ( Preşedintele şi Senatul). care. care trebuia să fie proporţionale cu „ primejdiile unui atac. Congresului S. direct sau indirect.

S-a stabilit atunci că numărul locurilor din Camera Reprezentanţilor să fie fixat la 435.Principiul separaţiei puterii în stat Conform Constituţiei numărul deputaţilor în Camera Reprezentanţilor. În forma sa iniţială. În art. prin actul „ Cu privire la redistribuirea locurilor în Parlament”. adoptat de Congres în anul 19?9. în aşa fel ca Senatul să fie reînnoit câte o treime la fiecare 2 ani. acordă şi retrage cuvântul. Membrii Camerei Reprezentanţilor sunt aleşi la fiecare 2 ani. fiecare stat are dreptul de a avea în Camera Reprezentanţilor cel puţin un reprezentant. în raport cu mărimea populaţiei. precizează acelaşi articol daca nu are vârsta de 25 ani. Senatul era compus din 2 senatori pentru fiecare stat. se stipulează că nimeni nu poate fi ales senator dacă nu va fi atins vârsta de 34 ani. Dar. din punct de vedere juridic ei nu au nici o răspundere faţă de organul legislativ al statului sau faţă de statul pe care îl reprezintă. îndeplinea funcţia de Cameră Superioară. este în funcţie de mărimea populaţiei statului. cele din a doua categorie după 4 ani. Rolul său în Camera Reprezentanţilor este deosebit de important. se precizează că odată cu convocarea Senatului după primele alegeri senatorii vor fi repartizaţi pe trei categorii cât se poate de egale.3. Prin tradiţie. Camera Reprezentanţilor alege în prima sesiune a noii legislaturi pe speaker-ul camerei. iar cele din a treia categorie după 6 ani. numiţi pe o perioadă de 6 ani de către adunările legislative ale statului. În art. Dar înn urma primirii de noi state membre ale Uniunii (Alaska în 1958. Camera 21 . creat ca formal organ de reprezentare a statelor federale. alin. După 1913. cu rol de conducere în cadrul Congresului. s-a interzis creşterea numărului membrilor celor două camere.1 secţiunea II alin. numărul mandatelor a crescut la 437.3. 2. el conducedezbaterile. Nimeni nu poate fi membru al Camerei reprezentanţilor. 2 secţiunea III alin. printr-un amendament s-a stabilit alegerea senatorilor prin sufragiu universal al fiecărui stat. să fie de 7 ani cetăţean al Statelor Unite şi să locuiască în momentul alegerilor sale în statul în care va fi ales. numeşte membrii comitetelor temporare ale Camerei. 1 secţiunea III. Cu toate că senatorii sunt aleşi ca reprezentanţi în Congres. în această funcţie este ales candidatul cel mai influent al partidului care a obţinut majoritatea în Parlament. dacă nu a fost cetăţean al Statelor Unite şi dacă nu locuieşte în momentul alegerii în statul în care va fi ales. Conform art. Senatul. Insulele Hawai în 1959). Mandatele senatorilor vor fi vacante după 2 ani.

Comitetele sunt constituite din 10 până la 51 de membri.A. ca: pentru credite. impozite directe şi indirecte. de a declarea răyboi altor state.U.A. de a întreţine armate de uscat şi flote şi de a stabili regulile de organizare a forţelor armate a S.I. etc..U. Constituţia conferă unele atribuţii de competenţă specială a uneia sau a alteia din cele două Camere.Principiul separaţiei puterii în stat Reprezentanţilor mai numeşte şi în alte funcţii persoane cu atribuţii mult mai tehnice ca secretarul camerei (clark). Aceste comitete permanente realizează. care prin Constituţie este şi preşedintele Senatului şi Preşedintele temporar. La rândul său.A. Constituţia stabileşte competenţa Congresului. capelanul. de a reglementa comerţul exterior şi dintre statele federaţiei. Camera Reprezentanţilor şi Senatul sunt ajutate în activitatea lor de un aparat funcţionăresc de 4000 de angajaţi..U. Preşedintele comitetului conduce dezbaterile şi reglementează procedura în comitetele respective.U. ofiţer de poliţie. Art. În afara competenţei generale. problemele poliţiei.A. Atât în Camera Reprezentanţilor cât şi în Senat. etc. de a bate monedă şi a fixa valoarea ei. funcţionează un număr însemnat de comitete permanente.A.1 secţiunea VIII atribuţiile sale: de a stabili şi percepe diferite taxe. care îl înlocuieşte pe Preşedintele S. de a stabili şi sancţiona infracţiunile în marea deschisă.A.. forţele armate.U. după un raport oficial. 22 . atunci când este pus în imposibilitatea de a-şi exercita funcţiile. de a institui şi de a acorda titluri mobiliare. Cele mai importante funcţii sunt Vicepreşedintele S. de a organiza şi folosi forţele poloţieneşti în scopul traducerii în viaţă a legilor uniunii. de a stabili impozite anuale pentru mărfuri transportate de la un stat la altul.U. de a contracta împrumuturi în numele S. secţiunea IX stipulează interdicţia Congresului de a emite legi cu putere retroactivă. 90% din toată activitatea Congresului în materie legislativă şi joacă un rol esenţial în pregătirea legilor. de a stabili sancţiuni pentru falsificarea monedelor naţionale. Senatul are şi el organele.. de a organiya şi folosi armate a S. de a întreţine servicii de poştă a statelor. de a stabili regulile generale cu privire la cetăţenia S. afaceri externe. enumerând în art. precum şi alte încălcări ale dreptului internaţional. Rolul lor este adesea decisiv pentru viaţa sau sucombarea unor proiecte de lege. precum şi a modelelor străine.. Astfel Camera Reprezentanţilor are atribuţii exclusive de iniţiativă legislativă în materie de legi financiare.

ei încearcă şi adeseori reuşesc. Lobbiştii sunt oameni cu experienţă în materie legislativă. proiectele de legi sunt supuse celor „trei lecturi”.U.A. locul în care lobbiştii îşi desfăşoară activitatea.. lobbiştii exercită puternice presiuni asupra membrilor care fac parte din comitetele respective. precum şi dreptul de a porni urmărirea judiciară după procedura impeschiamentului. proiectele trebuie votate în fiecare din cele două Camere şi promulgate de Preşedintele S. cu înţeles de culoar. potrivit intereselor cercurilor pe care le reprezintă. 23 . să determine poziţia acestora faţă de anumite proiecte de legi. În conformitate cu Regulamentul Camerei şi cu regulile consfinţite de practică. Senatul poate contribui şi transmite propunerile sale pe calea amendamentelor. proveniţi din foşti membri ai Congresului sau dintre funcţionari ai aparatului de stat. în mod simbolic.U. privind ridicarea de venituri.Principiul separaţiei puterii în stat Art.1.U.A.” Camera Reprezentanţilor are dreptul de a alege. După ce Comitetul îşi încheie discuţiile asupra proiectului. precizează că acel proiect de lege. „Dar. ca şi pentru celelalte proiecte de legi. În relaţiile pe care le au cu membrii Camerei Reprezentanţilor sai ai Senatului. Pentru a deveni legi.A. alege pe Vicepreşedintele S. secţiunea VII. va trebui să fie emis de Camera Reprezentanţilor.. pe Preţedintele S. ţi care implică. În timpul discutării proiectelor de legiîn cadrul Comitetelor permanente. îl programează pentru a intra pe ordinea dezbaterilor. Lobbismul este una din faimoasele practici ale votului în Congresul S. Denumirea lor provine de la cuvântul englez lobby. proiectul este înaintat Camerei Reprezentanţilor care.U. judecă în conformitate cu procedura impeschiamentului. pe baza recomandărilor acute de Comitetul permanent. La a doua lectură a proiectului de lege au loc discuţiile propriu-zise. Competenţa specială a Senatului este mai întinsă decât a Camerei Reprezentanţilor: ratifică tratatele încheiate cu alte state. pronunţându-se favorabil sau nu. aprobă numirile în funcţii publice. după ordinea înregistrării. în condiţiile prevăzute de Amendamentul 12 al Constituţiei. În cea de-a treia lectură are loc votarea proiectului.A.

Ea începe oficial în prima zi de luni din septembrie şi durează aproximativ două luni. este ales candidatul care întruneşte majoritatea absolută a votului electorilor. Electorii aleşi se întrunesc în prima luni după cea de a doua zi de miercuri din luna decembrie în capitala S. În ipoteza că nici unul dintre candidaţi nu obţine această majoritate. el este înaintat Preşedintelui pentru a fi promulgat. Voturile electorilor sunt trimise Congresului care procedează la numărarea lor la 6 ianuarie a anului următor.U. a creat Instituţia Preşedintelui. pentru a desemna candidatul partidului. una pentru fiecare partid. Conform Constituţiei. care funcţionează pe două planuri: desemnarea candidaţilor de către partidele politice şi acela al alegerii între candidaţii celor două partide. şi votează pe Preşedintele şi pe Vicepreşedintele dintre candidaţii propuşi de Convenţiile celor două partide. Delegaţii desemnaţi se reunesc apoi în „convenţie”. Votul se acordă întregii liste.A.U. Preşedintele şi Vicepreşedintele sunt aleşi de către naţiune prin intermediul unui sistem complex. în prezenţa ambelor camere. alegerea 24 .U.A. sunt trimise Senatului. Constituţia S. Campania electorală se încheie cu alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui de către un corp de electori constituit astfel: partidele care participăla alegerile electorale afişează listele electorale în cadrul fiecărui stat. partidul care întruneşte majoritatea voturilor trimite pe toţi electorii statului respectiv. Ceremonia instalării oficiale a Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui nou ales are loc la 20 ianuarie.Principiul separaţiei puterii în stat Camera Reprezentanţilor discută şi votează cele mai multe proiecte de legi şi numai după aceea.A. În felul acesta. Alegerea electorilor se face la o dată fixă. Procedura desemnării candidatului se împarte în două momente succesive: mai întâi se desemnează candidatul fiecărui partid în cadrul statelor. 1. Numărul electorilor aleşi de fiecare stat este egal cu numărul de deputaţi şi senatori pe care îl are statul respectiv în Congresul S. Potrivit prevederilor constituţionale Preşedintele urma să aibă o poziţie egală cu cea a Congresului. în prima marţi din luna noiembrie. Din momentul în care proiectul a obţinut votul celor două Camere.1 Puterea executivă Aplicând cu fermitate principiul separaţiei puterilor în stat.

Principiul separaţiei puterii în stat Preşedintelui o face Camera Reprezentanţilor din rândul celor trei candidaţi care figurează pe lista candidaţilor şi au întrunit cel mai mare număr de voturi. Alegerea şefului executivului de către popor prin sistemul electorilor prezidenţiale nu a fost prevăzut de Constituţia de la Philadelphia. La origine organele legislative ale statelor desemnau electori prezidenţiali. Dar, în prima jumătate a secolului al XIX- lea diverse state au acordat cetăţenilor lor dreptul de a desemna electorii prezidenţiali. Prin urmare, din patru în patru ani, electorii prezidenţiali votează pentru alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui. Potivit Constituţiei, în forma sa iniţială, Preşedintele era în mod nedefinit reeligibil. Dar Washington a refuzat un al treilea mandat şi această decizie a fost considerată ca un precedent imposibil de încălcat. Preşedintele Franklin Roosevelt a luat asupra sa responsabilitatea de a încălca regula stabilită de Washington, pe motive de circumstanţe excepţionale în care se găsea S.U.A., şi va beneficia de patru alegeri succesive. Prin amendamentul 22 votat în 1947 şi aplicat în 1951 s-a interzis Preşedintelui de a ocupa această funcţie mai mult de două mandate. Faţă de prerogativele Preşedintelui, Vicepreşedintele are un rol mai modest, el îndeplinind acele atribuţii pe care i le încredinţează Preşedintele. Cu toate acestea, instituţia Vicepreşedintelui este importantă pentru că atunci când postul de preşedinte devine vacant prin deces sau demisie, Vicepreşedintele devine Preşedintele ţării. El îşi va exercita prerogativele până la expirarea mandatului Preşedintelui căruia i-a succedat. Conform amendamentului 22 „dacă Vicepreşedintele ocupă funcţia de Preşedinte peste doi ani în cursul mandatului predecesorului său, nu va putea fi ales pentru funcţia de Preşedinte decât o singură dată.”

1.1.1. Atribuţiile Preşedintelui
Conform Constituţiei, Preşedintele este şeful executivului, fiind totodată şeful statului şi al guvernului. Constituţia americană nu cuprinde dispoziţii cu privire la guvern. Practica a stabilit existenţa Cabinetului sau a Guvernului şi a Biroului Preşedintelui ca organe principale ale executivului. Guvernul este format din miniştrii secretari de stat, numiţi de Preşedintele S.U.A. cu acordul Senatului.

25

Principiul separaţiei puterii în stat Secretarii de Stat conduc fiecare câte un Departament de stat şi răspund pentru activitatea lor numai în faţa Preşedintelui S.U.A., în virtutea principiului incompatibilităţii funcţiei de secretar de stat cu cea de membru al Congresului. Cabinetul execută dispoziţiile date de Preşedinte şi este consultat în diferite probleme, fără însă a lua hotărâri. Preşedintele S.U.A. este singura persoană care adoptă hotărâri. Biroul Preşedintelui a fost creat în 1939 de către Franklin Roosevelt şi s-a dezvoltat sub preşedinţia lui Truman. Biroul Preşedintelui se compune din mai multe servicii: Cancelaria Casei Albe, cuprinzând 30 de colaboratori apropiaţi ai Preşedintelui. Prin intermediul Cancelariei, Preşedintele ţine legătura cu Congresul, cu şefii unor organe centrale administrative, cu presa, etc. fiscal: Consiliul Consultanţilor Economici – format din trei consilieri care pregătesc Consiliul Securităţii Naţionale, care coordonează toate deparetamentele civile şi raportul economic semestrial asupra stării Uniunii. militare şi care lucrează în domeniul apărării şi securităţii naţionale. Ca şef al Statului, Preşedintele reprezintă S.U.A., în relaţiile cu alte state, numeste cu avizul si consimtamantulSenatului ambasadorii si consulii, procedeaza la recunoasterea de state, incheie tratate internationale sub rezerva aprobarii acestora cu 2/3 din numarul senatorilor prezenti, amana si gratiaza pedepse pentru crime si delicte contra securitatii S.U.A.(dreptul de gratiere fiind limitat la incalcarile legilor statului federal) este comandantul supreme al armatei. In calitatea sa de sef al puterii executive, Presedintele executa Constitutia, legile, tratatele si deciziile Curtii Supreme si are dreptul regulamente. Fara a putea intervene in activitatea de legiferare, Presedintele are unele prerogative constitutionale care ii permit sa influenteze activitatea Congresului, controlul sesiunilor Congresului, dreptul de veto suspensiv asupra legilor votate de Congresul S.U.A., dreptul de a trimite mesaje celor doua camere. Conform art.1 sectiunea IV alin.2, Congresul S.U.A. se reuneste cel putin o data pe an. Biroul Bugetului, consultat de preşedinte la întocmirea bugetului şi a programului

26

Principiul separaţiei puterii în stat Potrivit prevederilor constitutionale, Presedintele are dreptul ca in situatii extraordinare sa convoace cele doua Camere in sesiuni speciale, sau numai una dintre ele, mod normal Senatul. Presedintele adreseaza Congresului mesaje cu privire la starea Uniunii. Cele trei mesaje adresate de Presedinte Congresului sunt: Mesajul cu privire la starea Uniunii ; Mesajul bugetar ; Mesajul economic ; Aceste trei mesaje constituie cadrul de baza al actiunii executivului. Incepand cu secolul XX asistam la o multiplicare a mesajelor prezidentiale. Presedintele Franklin Rooesvelt a accentuat importanta mesajelor adresate organului legislativ, iar presedintele Wilson a facut din mesajul cu privire la “ starea Uniunii” un veritabil program legislative. Rupand traditia instaurata cu peste 100 de ani in urma, Presedintele Nixon nu a trimis Congresului nici un mesaj cu privire la “ starea Uniunii”, ci o serie de teme sau mesaje care inainte formau capitole ale mesajului presidential. Un alt procedeu prin care Presedintele poate actiona asupra Congresului este dreptul de veto. Prin urmare, cand un proiect de lege este votat de Congres, inainte de a obtine putere de lege, el trebuie supus Presedintelui spre aprobare. dispune de patru facultati : - Semneaza, dupa care billul devine lege ; - Retine billul la el fara sa-l aprobe. La exprimarea unei amanari de 10 zile(duminicile sunt exceptate, cu incepere de la prezentarea sa) si daca Congresul este in sesiune billul devine lege, chiar atunci cand el nu a imbracat semnatura Presedintelui. Abtinerea valoreaza acceptarea. - Retine billul in fata lui sau il pune in buzunarul sau-veto-ul de buzunar. Daca Congresul isi suspenda lucrarile inainte de trecerea celor 10 zile lucratoare si daca Presedintele nu a semnat billul in acest interval de timp, proiectul de lege cade. - Dezaproba billul si-l trimite insotit de obiectiile sale Camerei in care el a fost initial votat(veto-ul direct) Veto-ul de buzunar, cum este denumit el, nu a fost prevazut de Constitutie in termeni expresi ca un veto absolut. Cat priveste veto-ul direct, art.1, sectiunea VII, alin.2 precizeaza ca Presedintele are un drept de veto suspensiv asupra legilor votate de organul Primind proiectul de lege, Presedintele in

27

Principiul separaţiei puterii în stat legislativ. Dupa ce legile sunt adoptate de ambele Camere, trebuie sa fie inaintate Presedintelui, care isi da acordul prin semnarea si publicarea lor in buletinul oficial. In ipoteza in care Presedintele exprima rezerve asupra unor legi adoptate de Congres, el are dreptul ca in termen de 10 zile de la votarea legii sa o restituie organului legislativ cu un mesaj explicativ. Aceasta procedura obliga Congresul sa reia in dezbatere proiectul de lege si numai in cazul in care ambele Camere o voteaza din nou, cu o majoritate de 1/3. Presedintele este obligat sa o semneze. Conform art.2 sectiunea II, Presedintele are dreptul de a incheia tratate cu avizul si ajutorul Senatului. In istoria executivului american au fost perioade cand aceste prevederi constitutionale au fost eludate. Asa de exemplu, Presedintele Roosevelt a semnat singur conventiile de la Teheran din 1943, de la Yalta si Postdam din 1945. Constitutia de la Philadelphia a creat o functie executiva dar preverile referitoare la Presedinte sunt generale, nedefinite si ambigue. Asa cum declara fostul presedinte American Thomas Wilson “Presedintele are libertatea atat dupa lege, cat si dupa constiinta sa fie un om cat de mare poate”, indicand in acest fel intreaga gama a posibilitatilor pe care le are Presedintele S.U.A. in exercitarea functiilor sale.

1.2. Puterea Judecatoreasca In art.3 sectiunea I din Constitutia S.U.A. se stipuleaza ca “puterea judiciara in S.U.A. se exercita de catre Curtea Suprema si de Curtile inferioare pe care Congresul le va infiinta”. In S.L.T.A. a fost creat un system complex de instante, locul principal fiind detinut de Curtea Suprema. Judecatorii de la Curtea Suprema sunt in numar de 9, sunt numiti de Presedintele S.U.A. la propunerea si cu aprobarea Senatului, dintre care avocatii cu un stagiu de cel putin 10 ani. La instanta de recurs si apel, Curtea Suprema judeca recursurile si apelurile date de celelalte instante federale. Ca instanta de fond, judeca infractiunile comise de reprezentantii

28

Fara sa procedeze in prealabil la o verificare a competentei sale. Procesul era pornit de Marbury. pe care le reduce la doua categorii de litigii. Adresandu-se Curtii Supreme . pretinzand ca prin fond. cat si a guvernului.U. ar fi fost extinsa. cele referitoare la reprezentantii diplomatici si consulari si acelea unde una dintre partile litigiante este statul. dupa plecarea lui Adams. unul dintre presedintii Curtii de Justitie a caracterizat controlul constitutionalitatii.3 sectiunea II. precum si alte litigii in care una din parti este un stat membru al federatiei. judecatorii nu trebuie sa depinda de capriciile puterii executive. sunt prevazute de Constitutie in art. ministrul republican al Afacerilor Externe. Ca persoane care determina principiile fundamentale ale politicii de stat. care isi deriva puterea de la oameni. impotriva lui Madison. 29 . care refuzase sa exercite numirea. Curtea Suprema a respins si actiunea lui Marbury. Curtea Suprema a examinat actiunea lui Madison. ale puterii legislative sau ale partilor interesate. a procedat la o examinare in conformitate cu Constitutia. Aceasta prerogativa a Curtii Supreme are la baza un precedent judiciar. ci fiind anulata ca neconstitutionala. Apoi.controlul constitutionalitatii legilor revine Curtii Supreme de Justitie. Potrivit Constitutiei S.Principiul separaţiei puterii în stat diplomatici si consulari. numit intr-un post la Ministerul Afacerilor Externe de catre presedintele federalist Adams cu putin inainte de expirarea mandatului sau prezidential. Burns si Peltoson sustin ca judecatorii intrunesc intr-o singura persoana pe tehnicienii juristi si pe politicieni. este cea mai mica. in conformitate cu legea. Puterea judiciara este considerata ca elementul cel mai stabil al separatiei puterilor in stat. pe care a declarat-o ilegala. deoarece influenta politica asupra acesteia. Ca persoane insarcinate sa distribuie impartial justitia. declarandu-se necompetenta dar nu in virtutea dispozitiilor legii din 1789. Marshall. judecatorii trebuie sa respinga din punct de vedere politic si sa dea seama in public de activitatea lor. Marbury solicita Curtii Supreme sa emita o ordonanta care sa oblige pe ministrul afacerilor externe sa execute numirea. Marbury ii atribuie gresit competenta de a decide in calitate de instanta de fond. afirmand ca este neconforma cu legea fundamentala si. urmare a procesului Marbury contra Madison.A. in consecinta nula.

Ulterior.si solutionarea cauzelor privind incalcarea normelor care ii stabilesc competenta. 30 .Principiul separaţiei puterii în stat Curtea Suprema nu face decat sa-si exercite puterea judiciara ce i-a fost conferita de Constitutie si sprijinita pe principiul separatiei puterilor in stat. Dar presedintele Roosevelt s-a impus in fata Curtii Supreme reusind sa aprobe demisia a doi din cei noua judecatori. numiti pe viata de catre Presedinte si confirmati de Senat. Judecatorii Curtii Supreme sunt inamovibili. Rolul Curtii Supreme este foarte important pentru ca avand in competenta sa controlul constitutionalitatii legilor prin intermediul caruia o lege votata de Congres si promulgata de Presedinte devine inaplicabila. dintre care cei mai redutabili. Presedintele a modificat compozitia Curtii numind noi judecatori care au fost mai retinuti in a declara ca neconstitutionale actele Congresului.

A.Imprimeria Guvernamentală . .Curtea Supremă a S. .Administraţiei Seviciilor Generale. .Departamentul Justiţiei .Biroul Reprezentanţilor speciali pentru negocieri comerciale . . .Biroul de Management şi .U.Principiul separaţiei puterii în stat SEPARAŢIA PUTERILOR ÎN S.Curţi teritoriale .Curţile pentru plângeri ale S. CONSTITUŢIA Executivul Autoritatea judecătorească Preşedintele . Preşedintelui . . . Legislativul Congresul Senatul Camera reprez.U.U.Banca Americană ptr. economică . DEPARTAMENTE .Comisia Federală Pentru Comunicaţii .A. . . 31 .Grădina Botanică S.A.Curţile de Appel ale S.U.A.U. .Districtul Columbia . .A.Consiliul pentru Aeronautică Civilă .Departamentul Muncii .U. Economici . .Departamentul Agriculturii .U. Transporturilor . Import-export .Administraţia Creditelor agricole . . Educaţiei .U. .Biroul Casei Albe .Biroul General de Presă . . .Comisiei Federale de Comerţ.Consiliul Consilierilor . . Aeronautică şi Spaţiu Cosmic . .Agenţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător .Curtea pentru vama a S.Departam. . .A. . pentru vamă şi Buget .Consiliul pentru Politica Economică Internaţională . Interne .Agenţia de informaţii a S.Conferinţa administraţiei a S.Comisia Federală pentru Asigurări . .Departamentul de Stat . .Departamentul Finanţelor .Biblioteca Congresului . .U. . Guvernatorii : . BIROURI ŞI INSTITUŢII INDEPENDENTE . paterne . . şi Bunăstării . . .Consiliul Naţional pentru . . .Arhitectura Capitolului . .Biroul pentru ştiinţă şi tehnologie .Biroul pentru relaţii interguvernamentale .N. .A. .Departamentul Comerţului Dezvoltării Urbane. .A.A.A.Departamentul Sănătăţii.S. Umaniste .Biroul pentru situaţii de pericol .A.Departamentul Afacerilor .Biroul Executiv al .Departamentul Locativ şi al . .U.Curtea pentru taxe al S.U. .Comisia pentru energie Atomică .Curţile Districtuale ale S.Comisiei Comerţului Interstatal.A.Departamentul Apărării .U. . .Administraţia Veteranilor . . .Biroul pentru politica în domeniul telecomunicaţiilor. .Fundaţia Naţională pentru Arte şi Ştiinţe .Biroul administrativ al Curţilor . .Centrul Federal Judiciar . .A.A.Curtea S.Biroul pentru orientare S.

Constitutia Marii Britanii este formata din mai multe categorii de norme juridice. in principiul separatiilor puterilor. In sfarsit. care dateaza din 1215. este format din totalitatea hotararilor date de instantele judecatoresti. 32 . isi gaseste sorgintea in conceptia doctrinei. comun pentru intreaga Anglie. El este alcatuit din statute in intelesul de acte legislative adoptate de Parlament. Wade si Philips considera ca obiceiul constitutional reprezinta « totalitatea normelor si obiceiurilor dupa care trebuie sa se conduca acei care dirijeaza munca aparatului administrativ ». Obiceiul constitutional apare in doctrina engleza ca un izvor deosebit de important al Constitutiei engleze. care sa cuprinda normele ce reglementeaza organizarea ei social-politica. Dreptul judiciar sau al precedentelor. Habeas Corpus si Billul drepturilor. Conform doctrinei engleze. Spre deosebire de dreptul statuar. In doctrina engleza ele sunt cunoscute sub denumirea de « Bibliliile » Constitutiei engleze Magna Charta libertatum. alcatuind asa numitul drept comun. Sistemul constitutional britanic este prezentat de doctrina engleza ca expresia cea mai inalta a democratiei parlamentare clasice. Constitutionalistii englezi acorda notiuni de obicei constitutional un sens foarte larg. 1679 si 1689. Fiind adoptate cu multe secole in urma. ele au inceput sa piarda din importanta lor specifica. obiceiul constitutional este nescris. prin care se elogiaza Constitutia engleza. Aceasta concluzie. Ele sunt cuprinse in dreptul statuar (statute law) si in dreptul judiciar (common law). cum mai este denumit de constitutionalistii englezi. Dreptul statuar ocupa o pozititie prioritara printre multitudinea de izvoare ale Constitutiei engleze. care fiind asezat la baza organizarii de stat ar asigura suprematia Parlamentului si principiul dominatiei dreptului. un drept cu totul nou. in obiceiul constitutional (conventional rules) precum si in asa numitele norme constitutionale (advisory). Astfel. Separatia puterii in organizarea de stat a Marii Britanii Anglia nu are o Constitutie in intelesul stiintific de act fundamental unic.Principiul separaţiei puterii în stat 2.

dar numai proiectele provenind din initiativa guvernuluiau au cea mai mare sansa de a deveni legi. legea cu privire la Parlament din 1949. proiectul este trimis monarhului pentru semnare si devine lege. dupa ce urmeaza procedura prevazuta pentru Camera Comunelor. prin intermediul Cabinetului care. Legea din 1911 a stabilit ca eventualele neintelegeri se rezolva in cele din urma in favoarea Camerei Comunelor. Daca proiectul de lege. Dreptul de initiativa legislativa apartine oricarui membru a Parlamentului. a intrat in viguare fara a avea consimtamantul Camerei Lorzilor. pe de o paret impartea conducerea Guvernului cu seful de stat si. sistemul politic englez realiza o separatie suplaa puterilor.Principiul separaţiei puterii în stat In forma sa initiala. este aprobat de aceasta. Astfel. era responsabil din punct de vedere politic in fata Parlamentului. spunea ca « elles sont forcees d’aller de concert ». Camera Lorzilor are dreptul de a propune amendamente prin care daca sunt aprobate de Camera Comunelor. puterea legislativa sa aiba dreptul de a judeca. trebuie sa aiba drept de veto asupra puterii legislative. care au fractiuni in Parlament pentru a ajunge la o intelegere. Puterea executiva spunea el. Aparatul de guvernare era astfel creat incat sa reflecte colaborarea lor. pe de alta parte. 33 . se stabilea o colaborare constanta intre seful statului si Parlament. iar in unele cazuri. In situatia in care Camera Comunelor nu accepta schimbarile propuse de Camera Lorzilor se face apel la conducatorii partidelor politice. el este inmanat spre dezbatere si aprobare Camerei Lorzilor. Modelul clasic al acestui regim il reprezinta Marea Britanie. Puterea legislativaeste reprezentata de cele doua Camere ale Parlamentului : -Camera Comunelor -Camera Lorzilor Proiectele de legi trimise Parlamentului se impart in trei categorii : -Proiecte de legi cu caracter general (public bills) -Proiecte de legi cu caracter financiar (financiar sau mone bills) -Proiecte de legi cu caracter particular. Ultimele doua sunt proiecte ce contin reglementari de interes local sau privesc interesele unor persoane fizice sau organizatii particulare (particular bills). referindu-se la cele trei puteri. De altfel. Montesquieu.

Jaques Chartenet considera ca monarhul este lipsit in mod efectiv de putere. dupa revolutia burgheza Coroana isi obtine puteri de la Parlament. in Anglia prezenta guvernului englez nu ar izbuti si ar disparea’’. sa accepte hotararile guvernului. Pentru aceasta. l-a numit ca succesor in aceasta functie pe Harold Mc. Cand Seful Cabinetului decedeaza sau isi prezinta demisia. In conceptia medievala.. 34 . Puterea executiva In Marea Britanie puterea executiva este alcatuita din: -Coroana. Un exemplu de alegere a primului ministru de catre monarh a fost cel al Reginei Elisabeta a II a care. inspira doar politica cabinetului.. de persoana care intruchipand in mod simbolic puterea suprema in stat. avand un singur rol de observator. W. fara a o influenta in mod activ. Millian si nu pe R. in urma demisiei lui Eden din postul de prim ministru.impotriva multor racile care au afectat si au chinuit aceste tari ». Una dintre cele mai importante prerogative ale Coroanei consta in dreptul de a-l numi pe primul ministru. monarhul trebuie sa aleaga persoana care ii va succeda.Principiul separaţiei puterii în stat 2. Nici un bill nu devine lege daca nu primeste sanctiunea regala. Dar monarhul mai are si alte prerogative. care detinuse functia de prim loctiitor in Cabinetul lui Eden. Buttler. Cresterea continua a prestigiului Coroanei a mers paralel cu dezvoltarea imperiului. spunea : « Coroana in aceasta tara reprezinta in mare masura mai mult decat a insemnat vreodata in istorie. “ Folosirea Coroanei la capacitatea ei demna este incalculabila.. in 1856. noul prim-ministru trebuie sa detina o majoritate in Camera Comunelor sis a posede capacitatea de a forma un cabinet.. Suveranul trebuie.fiindca ea nu este ultima veriga a imperiului care este parasit. -Cabinet. Coroana exercita un drept propriu. dar el poate influenta in mare masura aceste hotarari. Fara ea. dar este garantia in aceasta tara. in ultima instanta.1. Bagehot analizand scopul si rolul monarhiei in Marea Britanie.

Titlul de prim ministru apare pentru prima oara intr-un document oficial din 1878. Atat membrii Cabinetului. si totodata. -ministrii care nu fac parte din Cabinet.Principiul separaţiei puterii în stat Coroana aproba toate numirile ministeriale. -Ministrul pentru problemele commonwealth-ului si al coloniilor . -Ministrul Comertului. -Ministrul Finantelor . El stabileste problemele ce sunt aduse spre examinare Cabinetului si determina intreaga politica a acestuia. In domeniul financiar. cand Benjamin Disraeli semna « Tratatul de la Berlin » in calitate de prim ministru al Angliei. Primul ministru isi alege colaboratorii. Monathul dispune de dreptul de a dizolva Parlamentul. Monarhul intretine stranse legaturi cu departamentele apararii si manifesta un interes traditional pentru activitatea Politiei londoneze. Sef al Guvernului si Cabinetului. Prin contactul direct cu monarhul.este numit de Coroana din randul conducatorilor partidelor politice care intrunesc majoritatea in Camera Comunelor. Membrii guvernului englez sunt de doua categorii : -ministrii membri ai Cabinetului . la randul sau. primul ministru dispune de puteri foarte largi. el este factorul decisiv in guvernarea statului si sfatuitorul confidential al Coroanei. In compunerea Cabinetului intra titularii departamentelor mai importante : -Ministrul Afacerilor Externe . In dreptul constitutional englez se face distinctie intre Cabinet si Guvern. atat membrii Cabinetului cat si ai Guvernului. sunt numiti de primul ministru care. -Ministrul Afacerilor Interne . Ministrii care exprima pareri divergente fata de hotararile sale sunt obligati sa demisioneze. Seful Cabinetului are datoria sa informeze in permanenta asupra tuturor problemelor importante. in mod curent dintre membrii partidului al carui lider este. Aceste largi prerogative ale monarhului l-au determinat pe Jenings sa spuna ca « regele este un membru al cabinetului. cat si ai Guvernului. dreptul de initiativa legislativa apartine in exclusivitate 35 . -Ministrul Apararii . singurul membru care nu face parte dintr-un partid ». fiind consultat intotdeauna la numirea sefului politiei.

pe calea opiniei publice. adica puterii centrale. are intelesul de lege scrisa sau statute « status law ». Puterea judecatoreasca Trebuie sa precizam ca in dreptul englez. Libertatea judecatorilor este ingradita. ceea ce se intelege prin « common law ». Lordul cancelar era socotit minstrul de justitie. care in aceasta perioada nu era un jurist laic. sub numele de « Year booke ». in acest sens. precum si de Tribunalele municipale. legea obiceiului. si de la Henric al VIII-lea sub numele de « raports ». desi in Anglia nu exista propriu zis un departament al justitiei. are semnificatia de lege comuna sau. ca toate aceste Curti apartineau Regelui. de obicei un episcop. de comitate si ocoale.2. cuvantul « lege » are mai multe intelesuri. Atat vechile Curti de drept comun. Membrii de rand ai Parlamentului nu au dreptul sa aduca modificari proiectelor de legi financiare.Principiul separaţiei puterii în stat Cabinetului. 36 . in care se judeca atat dupa regulile dreptului comun. pe care le consultau avocatii pentru a se orienta asupra normelor de judecata dupa dreptul obiceiului. sub o forma sau alta. limitata mai intai de simtul de dreptate existent in popor. care controleaza. In al doilea rand. Deasupra celor trei Curti de drept comun se gasea lordul cancelar. 2. Apoi sunt colectiile hotararilor emise de Curti. deosebindu-se in aceasta privinta de Curtile locale. ci un cleric. Curtea Tezaurului. Ele se deosebeau si de Curtea Cancelariei precum si de Curtile Ecleziastice. cat si Curtea Cancelariei au fost desfiintate prin legile din 1873 si 1875 si a luat nastere Inalta Curte de Justitie. legea statuara reprezinta numai o parte din normele dupa care se calauzeste justitia.lea. Sa precizam insa. In competenta Cabinetului intra o serie de atributii care ii asigura in fapte intietatea fata de Parlament. sentintele magistratilor. continua si astazi : Curtea Bancii Regelui. de pe timpul lui Eduard I. In primul rand. In timpul lui Henric al III-lea se gaseau deja cristalizate cele trei Curti princiare care. pastrate inca din secolul al XVII. 90% din legile votate in cursul unei legislaturi sunt iesite din proiecte depuse de catre guvern. cat si dupa regulile echitatii. Deci. Autorul precizeaza ca exista in jurul la aproximativ 1000 de volume.

compusa din reprezentanti temporari. dispune de dreptul de urmarire penala a ministrilor sau altor functionari de stat acuzati de incalcarea normelor constitutionale ori de complot impotriva statului (art.3. Art. intitulat « Puterile publice ». in mod liber alesi de catre popor.Principiul separaţiei puterii în stat 3. puterea legislativa « este delegata unei Adunari Nationale. Ea este permanenta si se reinnoieste din doi in doi ani. Titlul III din Constitutia din 1789. in propune si decreteaza legile . de teama ca nu cumva cea de a doua Camera sa se transforme intr-un organ reactionar.A. apropiat monarhiei. in virtutea art.5.2 din 37 . 2 precizeaza ca problemele pacii si ale razboiului nu pot fi hotarate « decat printr-un decret al Corpului Legislativ dat la propunerea formala a regelui si sanctionatde el » . Potrivit Constitutiei. puterea executiva « este delegata regelui pentru a fi exercitata sub autoritatea sa si de catre ministri si alti agenti responsabili » . repartizeaza contributia directa intre departamente . din 16 august 1789.. pentru a fi exercitata prin ea » . Conform art. autorii Constitutiei nu au urmat modelele Marii Britanii sau ale S. puterea judiciara este « delegata judecatorilor alesi pe timp limitat de popor ». permite sau interzice intrarea trupelor straine pe teritoriul Frantei. competentele Adunarii Nationale sunt : Constitutie). Constitutia de la 1791 incredinteaza puterea legislative unei singure Camere. executiva si judecatoreasca.U. in sfarsit. decreteaza crearea sau suprimarea sarcinilor publice . stabileste si repartizeaza impozitele . prin prevederile art. deosebeste existenta a trei puteri : legislativa. a fost consfintit intr-un mod deosebit de categoric prin « Declaratia drepturilor omului si cetateanului ». Dupa cum se observa.4. Separatia puterilor in organizarea de stat a Frantei Inainte de a fi inscris in Constitutia de la 1791 principiul separatiei puterilor. In articolul 16 din declaratie se spunea ca : « In societatea in care garantarea drepturilor nu este garantata si separatia puterior nu este determinata nu exista Constitutie ».

Potrivit atributiilor sale.3 stabilind ca « nici un tratat nu va avea efect decat in urma ratificarii ». « ci numai proclamatii conforme cu legile pentru a ordona sau permite executarea lor ». Puterea judiciara. Ea singura dezbate si adopta legile pe care le supune spre aprobare regelui. Puterea executiva suprema este incredintata regelui. Adunarea Nationala ratifica tratatele de pace.1 « nu poate in nici un caz sa fie exercitata de Corpul Legislativ sau de rege ».Principiul separaţiei puterii în stat sfarsit. Art. In materie civila. de alianta si de comert. O lege votata in trei legislaturi consecutive. regele numeste si revoca pe ministri. O asemenea prevedere era favorabila monarhului deoarece putea sa amane punerea in aplicare pentru un timp in care nu erau excluse schimbari in punctele de vedere ale Adunarii Nationale. In Constitutia de la 1791 numai Adunarea Nationala are initiativa legilor. este comandant suprem al armatei si al flotei. El nu are initiativa legilor si nu poate decat sa recomande un obiect atentiei corpului legislativ. Deasupra tuturor instantelor civile sau 38 . In virtutea prevederilor constitutionale. nici sa suspende executarea legilor ». 3.2 al aceluiasi capitol stabileste ca tribunalele nu pot « sa se amestece in exercitiul puterii legislative. monarhul dispune de un drept de veto suspensiv. de alianta si de comert pe care le supune ulterior spre ratificare Adunarii Nationale. dupa al treilea vot se considera din oficiu ca aprobata de lege. Regele numeste si acrediteaza pe ambasadori. nici chiar provizorie. numeste pe ofiterii superiori. se precizeaza in capitolul V art.6 stipuleaza ca puterea executiva nu poate face nici o lege. cat si ale regelui. Constitutia a decretat infiintarea unei Inalte Curti Nationale. justitia organiza institutia arbitrajului ca mijloc de rezolvare a litigiilor dintre cetateni. care judeca crimele politice calificate astfel de Adunarea Nationala. incheie si semneaza tratate de pace. Art. precum si pe functionarii superiori(capitolul IV.1 si 2). art. art.1. dar numai pentru un anumit timp. Puterea judecatoreasca Constitutia de la 1791 a incredintat aceasta putere judecatorilor. El consta in dreptul regelui de a refuza sanctiunea legilor votate de catre Adunarea Nationala.

In virtutea art. sectiunea I. organism ales de masele populare.6 desemneaza actele Corpului Legislativ cu privire la stabilirea anuala a fortelor terestre si navale la interdictia sau trecerea trupelor straine pe teritoriul francez. Titlul V din Constitutie inseamna existenta Consiliului Executiv al Republicii compus din sapte ministri si un secretar. Urmare a neintelegerilor care au avut loc in sanul Adunarii Legislative (organ ales in baza Constitutiei de la 1791). Locul Adunarii Legislative a fost preluat de Conventie. Camera a reusit sa impuna Adunarii Legislative arestarea regelui si proclamarea republicii.4 precizeaza ca este insarcinat « de a executa si a face sa se execute toate legile sidecretele votate de Corpul Legislativ ». conducerea si inspectia armatelor terestre si navale si in general tot ceea ce avea legatura cu apararea tarii tine de competenta Consiliului Executiv. care le fixa si competenta in domeniul administratiei de stat. denumit Camera Revolutionara a Parisului. in mod expres separarea puterilor in organizarea de stat a Frantei. Sub denumirea de decrete. articolele 22-30). articolul3). deoarece pe langa el mai functiona un Corp al Agentilor Principali si ai Administratiei generale. Constitutia a stabilit ca organul legislativ adopta legi si decrete (titlul VII sectiunea II.1. si puteau fi pusi sub acuzare de catre acesta in cazul unor prejudicii aduse statului (titlul V.3.Principiul separaţiei puterii în stat penale se afla Tribunalul de Casatie care se pronunta asupra modului in care au fost sau nu respectate formele procesului. Corpul legislative “va fi format dintr-o singura Camera si reinnoit in fiecare an”. Intre cele doua grupuri de stanga. art. Membrii Consiliului Executiv nu puteau fi revocati de catre Corpul Legislativ. Dar nici sub acest aspect nu era un organ de stricta executie.girondinii si iacobinii. Membrii sai nu se alegeau din randurile Corpului Legislativ si erau admisi sa dea citire unor memorii sau explicatii in legatura cu anumite probleme de stat in fata acestuia din urma.masele au recurs la alegerea unui Comitet Central. care manifesta toleranta fata de regalitate.s-au conturat anumite divergente soldate de asta data cu victoria iacobinilor. Acestia din urma reusesc sa impuna 39 . la fixarea anuala a cheltuielilor publice etc. Consiliul Executiv nu avea nici un fel de initiativa a legilor . Exercitiul puterii legislative apartine in intregime Corpului Legislativ (titlul I sectiunea II. Aceasta a fost insarcinata cu conducerea miscarii revolutionare. art. articolul 1). numit direct de catre Corpul Legislativ. Conform art. Prima Constitutie republicana (a girondinilor) nu enunta.

Cat priveste Consiliul celor batrani. 27 iulie 1794.35.22 din aceasta Constitutie prevede ca « garantia sociala nu poate exista daca impartirea puterilor nu este stabilita. Ei erau desemnati numai dintre cetatenii care au indeplinit functia de membru al Corpului Legislativ sau de ministru. Corpul Legislativ « nu poate exercita nici prin el. Art.Principiul separaţiei puterii în stat propria lor Constitutie din 24 iunie 1793.55). art. ajungandu-se la o anumita specializare si determinare de competenta in interiorul aceluiasi organ. ceea ce indica o tendinta de stabilitate a executivului. Consiliul Executiv nu mai era un simplu agent de executie. format din 5 membri numiti de Corpul Legislativ (135). nici prin delegati puterea executiva sau judiciara ». Puterea executiva a fost incredintata Directoratului. Daca modul de desemnare a celor doua Consilii este acelasi. cu reinnoirea unei treimi (art. membrii lor fiind alesi de aceeasi electori. daca limitele lor nu sunt fixate si responsabilitatea functionarilor publici nu este asigurata ». Corpul Legislativ fiind unic. Separatia puterilor a mers mult mai departe. Consiliul celor 500 are initiative legilor si adopta textele (art. Intre cele doua organe nu exista nici o deosebire.77). Dispozitiile art. Durata mandatului pentru Directorat era de cinci ani.53-55). indivizibil si permanent (art.44.46 se precizeaza ca.39) competenta Corpului Legislativ isi pastreaza aceleasi atributii pe care le avea in Constitutia girondinilor (art. Constitutia a separat legislativul in doua Consilii : -al celor 500. in schimb competentele sunt diferite. pentru aceeasi perioada. unde se remarca o intarire a sistemului unicameral. nu puteau fi aplicate decat incepand cu anul al noualea al Republicii. Constitutia a incredintat Directoratului 40 . In art. -al batranilor.86 ii rezerva dreptul de a aproba sau a respinge rezolutiile Consiliului celor 500. Consiliul executiv exercita conducerea si supravegherea administratiei generale. financiara si militara a iacobinilor a generat o serie intreaga de contradictii culminand cu lovitura de stat din Thermidor. care reglementeaza formarea Directoratului. el este alcatuit din 24 de membri. art. Conform Constitutiei din 1793 ( iacobina). Politica economica. Noua Constitutie declara in mod expres ca la baza sa se afla principiul separatiei puterilor. alesi de organul legislativ din numarul de persoane desemnat de Adunarile Electorale din fiecare departament.

Presedintele dobandea importante prerogative ca: 41 .75). nici sa citeze in fata tribunalelor administrarii pentru actiuni legate de functiile lor(art. Iar prin art.Separatia puterilor de stat conform Constitutiei Republicei a II-a In perioada Revolutiei de la 1848. Acuzatiile aduse de Corpul Legislativ impotriva propriilor sai membri sau fata de membrii Directoratului executiv sunt judecate de Inalta Curte de Justitie. nici de catre puterea executiva ». Art. Franta a cunoscut o noua Constitutie. cat si ministrilor care actionau in numele Presedintelui Republicii.19.43. favorabila conlucrarii si unitatii dintre legislativ si executiv. In virtutea art. nici dreptul de veto si nu putea retrimite pentru o noua deliberare (art.45).203). « Poporul francez.recrutati din randul Tribunalului de Casatie si din jurati numiti de catre Adunarile Electorale ale Departamentelor. se stipula in art. Inalta Curte de Justitie nu se forma decat in virtutea unei proclamatii a Corpului Legislativ.50. Initiativa legislative apartinea atat deputatilor.Principiul separaţiei puterii în stat problemele interne si externe. Constitutia anului III exprima o maxima separare a puterilor si era opusa celei girondine si iacobine. numirea conducatorilor armatei. El era consultat asupra unor proiecte de legi prezentate de guvern sau din initiativa parlamentara (art. se precizeaza in art.144-147). Ei nu pot sa hotarasca sau sa suspende executia legilor. fortele armate. Ea era compusa din 5 judecatori si 2 acuzatori nationali. Directoratul nu avea initiativa legilor.22 precizeaza ca « functiile judiciare nu pot fi exercitate nici de Corpul Legislativ. Puterea judecatoreasca a fost incredintata judecatorilor. deleaga puterea executiva unui cetatean care primeste titlul de Presedinte al Republicii ». 3. « Separatia puterilor. numirea si revocarea ministrilor.75).1. Constitutia din 4 noiembrie 1848 incredinta puterea executiva Presedintelui Republicii ales pe o perioada de 4 ani (art. Consiliul de Stat era prezidat de Vicepresedintele Republicii si era compus dim membrii numiti de Adunarea National ape o durata de 6 ani (art. este prima conditie a unei guvernari libere ».20 puterea legislative era delegate Adunarii Nationale.1.267). redactata si publicata de Consiliul celor 500(art. Judecatorilor le este interzis sa se amestece in exercitiul puterii legislative.

56). Legislativul nu prea influenta cu nimic executivul.6). 3. Prin “senatus-consultus” din 7 noiembrie 1852 a fost proclamat Imperiul. declara razboi.dreptul de a dispune de fortele armate.53). Presedintele Republicii guverna cu ajutorul ministrilor. Guvernarea Republicii Franceze era incredintata pe 10 ani lui Ludovic Napoleon Bonaparte.(art. Trei ani mai tarziu.3). sub denumirea de Napoleon al III-lea. agentii diplomatici. comandantii armatei. Tot presedintele Republicii comanda fortele armate.Principiul separaţiei puterii în stat . de alianta si de comert. Corpul Legislativ. iar Ludovic Napoleon Bonaparte devine imparatul francezilor. s-a produs lovitura de stat. Separaţia puterilor de stat în timpul celei de-a III-a Republici Al doilea Imperiu a fost lichidat în urma Revoluţiei din septembrie 1870. cu exceptia cazurilor ce erau de competenta tribunalelor speciale. . Alegerile prezidentiale din decembrie 1848 au adus la conducerea statului pe ludovic Napoleon Bonaparte. cu precizarea ca « nici un tratat nu este definitiv decat dupa ce a fost aprobat de Adunarea Nationala ». procurorii generali si alti functionari superiori. Presedintele promulga legile in numele poporului francez (art. intocmea regulamente si emitea decrete necesare pentru executarea legilor (art. Conform art.1940). al Consiliului de Stat.1. prefectii. terestre si navale. care a avut loc în condiţiile desfăşurării războiului franco-prusac (1871. fara insa de a le comanda personal.Consiliul de Stat. Initiativa legislativa o avea Presedintele. in urma careia Adunarea Legislativa si Consiliul de Stat au fost dizolvate. al Senatului si al Corpului Legislativ (art. Adunarea de la Bordeaux a votat 3 legi principale care stau la baza Constituţiei din 1875: Legea de Organizare a Senatului şi a Camerei. La 14 ianuarie 1852 s-a dat Frantei o noua Constitutie.dreptul de a negocia si ratifica tratatele. Puterea judecatoreasca se exercita de catre judecatori numiti de Presedinte. Erau subordonati presedintelui nu numai ministrii care alcatuiau Guvernul ci si Senatul.64 el numea si revoca ministrii. Constitutia acorda executivului puteri discretionare. la 2 decembrie 1851. incheia tratate de pace. cu partciparea juratilor.2. 42 .

El era penal şi politic iresponsabil. cu posibilitatea de a fi reales (art. “În toată istoria noastră constituţională. dar şi preocuparea reprezentanţilor curentelor amintite de a-şi asigura conducerea în noua formă de stat. împreună cu membrii celor două Camere. Paradox. prin condiţiile de aplicare. veghind asupra tronului viitorului rege. ca să vorbim direct. Acceptată de către o Cameră. al Camerei Deputaţilor. în fine. monarhist şi republican.Principiul separaţiei puterii în stat Legea de organizare asupra puterilor publice. nu se află Constituţia de la 1875. nu este Constituţia mai paradoxală ca cea a Republicii a III a. fără revizii fundamentale. ci 3 legi constituţionale din 24 februarie. 2 din Legea din 5 februarie 1875). Paradox prin forma sa. căci. în majoritate monarhistă ea a stabilit Republica – paradox prin durata sa. precum şi inviolabilitatea deputaţilor şi senatorilor. 25 februarie şi 16 iulie 1875. în afara cazurilor de înaltă trădare (art. Paris. 43 . prin aplicarea ei s-a ajuns în fapt la primatul Parlamentului şi. Preşedintele Republicii nu putea fi destituit ănainte de termen. Preşedintele Republicii se alege de către Senat şi Adunarea Deputaţilor. care să formeze un document coerent. spunea Jean Chatelain. reunit în Adunarea Naţională. preşedintele. Aceste legi exprimau compromisul dintre cele două curente. dacă autorii săi înţeleseseră să stabilească în Franţa un regim parlamentar echilibrat. ea va rămâne în vigoare 65 de ani. Republica a fost concepută în 1875 ca soluţie provizorie. paradox prin conţinutul său. promulgă legile şi are dreptul de a dizolva Camera Deputaţilor cu avizul Senatului.54. La nouvelle constitution et le regime politique de la France.”38 3. Votată contra inimii şi aproape cu titlul de soluţie provizorie. 6 din Constituţie).2 Puterea executivă În noua Constituţie. Legea cu privire la raporturile dintre Guvern şi Parlament. 1959. pag. în special. Jean Chatelain. aşteptând monarhia. ca un fel de regent. Durata mandatului preşedintelui era de 7 ani. atribuţiile şefului statului asupra responsabilităţii sale şi a miniştrilor săi. Constituţia acordă o largă competenţă Preşedintelui: 38 are iniţiativa legilor.

Avea dreptul de veto suspensiv pe timp de o lună. Preşedintele nu avea dreptul de a ţine discursuri în Cameră sau Senat. Criticat de presa radical-socialistă pentru intervenţiile sale în luptele directe dintre partide. Millerand s-a văzut constrâns să demisioneze. îşi exercită controlul asupra armatei. Preşedintele este obligat să promulge legea în termen de o lună de la al doilea vot al parlamentului sau în termen de trei zile pentru legile urgente. care îi citea mesajul. Preşedintele supraveghează executarea legilor. iar atunci când dorea să se adreseze Parlamentului o făcea prin intermediul unui minister. putând cere Parlamentului să reia dezbaterile asupra unui proiect de lege. Adevărata putere executivă aparţine Cabinetului. Preşedintele Republicii promulgă legile în luna care urmează de la transmiterea lor de către Guvern. Dacă proiectul de lege a fost votat a doua oară de către Parlament. Puterea legislativă a fost încredinţată celor două Adunări: Camera Deputaţilor şi Senatul. 44 . care răspunde pentru activitatea sa în faţa Parlamentului. numiţi şi revocaţi de către Preşedinte. ci de miniştrii săi. Un exemplu tipic de amestec al preşedintelui în activitatea Guvernului o întâlnim în timpul Preşedintelui Millerand. dar şi de discursurile şi mesajele Preşedintelui. Preşedintele avea dreptul să declare starea de asediu. Miniştrii.Principiul separaţiei puterii în stat are dreptul de a negocia şi a ractifica tratatele şi a le aduce la cunoştinţa Camerelor. se întruneau sub preşdinţia Preşedintelui Consiliului de Miniştri. Preşedintelui Republicii îi este interzis să se amestece în activitatea guvernamentală. El nu a ezitat să declare în 1923 că va uza de toate mijloacele de a combate legea electorală. Puterea executivănu este reprezentată de preşedintele iresponsabil. Miniştrii erau răspunzători nu numai de actele contrasemnate. numeşte şi revocă funcţionarii civili şi militari. În cazul în care Parlamentul nu era în sesiune. în urma avizului Consiliului de Miniştri. care delimita riguros neimplicarea Preşedintelui în activitatea guvernamentală. Constituţia de la 1875 a creat incompatibilitatea între mandatul de deputat/senator şi funcţia de Preşedinte. Conform Constituţiei de la 1875.

În felul acesta rolul Primului Ministru a crescut considerabil. Constituţia acorda Senatului dreptul de a se constitui în Curte de Justiţie pentru judecarea cauzelor privitoare la siguranţa statului. instituţia celor 75 de senatori a fost suprimată. La fiecare 3 ani se reînoia 1/3 din numărul lor. Iniţiativa legilor aparţinea Preşedintelui Republicii şi membrilor Parlamentului. 45 . unde proiectele de legi erau depuse mai întâi la biroul Camerei. aleşi pe viaţa de Adunarea Naţională. iar dintre senatori 75 erau inamovibili. art. realizându-se pe baza decretelor legi. Pentru a putea fi promulgată legea.” Puterea legislativă era compusă din două Adunări: ADUNAREA NAŢIONALĂ şi CONSILIUL REPUBLICII. urmînd ca la viitoarele alegeri senatorii să devină electivi pe o durată de 9 ani. care avea un rol mai mult consultativ. Guvernul a evoluat către o cvasidictatură. puterile Parlamentului diminuîndu-se în favoarea Cabinetului. cu excepţia probelemelor financiar bugetare. Iniţiativa legislativă aparţine Parlamentului şi Preşedintelui Consiliului de Miniştri (titlul II. nici separaţia puterilor determinată nu are Constituţie. guvernarea sa. Competenţa Senatului era aceeaşi cu a Camerei Deputaţilor. iar Consiliul Republicii pe o perioadă de trei ani.1. Prin legea din 9 decembrie 1874. Separaţia puterilor în organizarea de stat în timpul celei de a-IV-a Republici Constituţia din 27 octombrie 1946 nu a prevăzut în mod expres principiul srparaţiei puterilor. Republica a-IV-a a înlocuit Senatul cu Consiliul Republicii.5).2. Adunarea Naţională era aleasă pe perioadă de cinci ani. Către sfârşitul celei de a treia Republici. 3.Principiul separaţiei puterii în stat Deputaţii pentru cameră erau aleşi pentru o durată de 4 ani. dar a inclus în preambulul său articolul 16 din “Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului” din 1789: “Orice societate în care garanţia drepturilor nu este asigurată. aceasta trebuia să fie voatată în termeni identici de cele două Camere ale Parlamentului.

investeşte pe Preşedintele Consiliului. Art.41). participă la alegerea preşedintelui Republicii. după consultările prealabile cu partidele politice şi confirmările Parlamentului. Art. Prerogativele Adunării Naţionale sunt: examinează şi votează bugetul. El asigură interimatul Preşedintelui Repulicii în cazul în care locul acestuia rămâne vacant prin deces. 29 din Constituţie stipulează că Preşedintele Republcii este ales de Parlament pe o perioadă de 7 ani şi nu poate fi reales decât o singură dată. Preşedintele Republicii promulgă legile în termen de 30 de zile de la data votării lor de către Parlament. Consiliul de Miniştri este format din Preşedintele acestuia şi miniştri. 46 . se impune voinţa acestuia din urmă. În noua Constituţie. prezidează Consiliul Superior al Magistraturii.Principiul separaţiei puterii în stat Articolul 13 din Constituţie precizează că Aunarea singură votează legile şi desfiinţează practica guvernării pe baza de decrete legi. ratifică şi denunţă tratatele internaţionale. poate obilga Cabinetul să demisioneze în mod colectiv. Consiliul Republicii acea atribuţii mult mai restrânse faţă de Adunare în condiţiile care un proiect de lege era respins de către Consiliul Republicii şi remis spre dezbatere şi aprobatere Adunării Naţionale. prezidează Înaltul Consiliul al Uniunii Franceze. prezidează Consiliul Superior al Apărării. Preşedintele Adunării devine cu noua Constituţie unul dintre personajele cele mai importante a Republicii. prezidează Comitetul Constituţional. 45 din Constituţie reglementează procedura de numire a Preşedintelui de Consiliu. demisie ori altă împrejurare (art. precizând că la începutul fiecărei legislaturi acesta este desemnat de către Preşedintele Republicii. Preşedintele are următoarele prerogative: prezidează Consiliul de Miniştri. După expirarea celor 100 de zile de la adoptare textului de lege de către Adunarea Naţională. controlează activitatea Guvernului. Puterea executivă este reprezentată de către preşedintele Republicii şi Guvern.

demisie sau orice alt motiv. Cât priveşte competenţa Consiliului de Miniştri. Consiliul Superior al Magistraturii. 47 din Constituţie: elaborează programul de guvernare. iar ca Vicepreşedinte pe Ministrul de Justiţie. Adunarea Naţională a împuternicit Guvernul să elaboreze proiectul noii Constituţii. dispune de iniţiativă legislativă. În sfârşit Preşedintele Consiliului de Miniştri putea delega puterile sale unui ministru. la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. asigură conducerea forţelor armate. ea este reglementată de art.1. 47 . urmând ca aceasta să fie aprobată printr-un referendum în afara Parlamentului. Pentru prima dată inamovibilitatea magistraturii este ridicată la rangul de principiu constituţional.3. separând-o astfel de puterea executivă. Separaţia puterilor în organizarea de stat a Franţei în timpul Republicii a V-a Criza politică agravată şi de războiul Franţei împotriva Algeriei a determinat Adunarea Naţională a Franţei să aducă la 1 iunie 1958 în fruntea Guvernului pe generalul DeGaulle. asigură executarea legilor. Proiectul de lege eleborat de Guvern trebuia să cuprindă următoarele principii: sufragiul universal este sursa puterii. contrasemnează actele Preşedintelui Republicii. compus din 14 membrii. iar dacă locul de Preşedinte al Consiliului de Miniştri rămânea vacant prin deces. Numirea magistraţiolr se face de către Preşedintele Republicii.Principiul separaţiei puterii în stat Preşedintele Consiliului de miniştri şi miniştrii aleşi sunt numiţi prin Decret Prezidenţial. Consiliul de Miniştri însărcina pe unul dintre membrii săi să exercite în mod provizoriu această funcţie. are ca Preşedinte pe Preşedintele Republicii. 3. 3.3 Puterea judecătorească Constituţia din 1946 recunoaşte puterea judecătorească ca fiind o putere independentă.

legislative. pag. ai Consiliilor Generale şi ai Adunărilor Teritoriale. Preşedintele poate evita Parlamentul în activitatea legislativă prin supunerea proiectului de lege referendumului la propunerea guvernului sau a celor două Camere.2. 3. Prin legea din 6 noiembrie 1962 s-a stabilit că preşedintele este ales de un Corp electoral special. În favoarea independenţei puterilor statului s-a pronunţat şi generalul DeGaulle în discursurile sale din 16 iunie 1946: “Toate principiile şi experienţele cer ca puterile statului. Constituţia consacră principiul iresponsabilităţii Preşedintelui în virtutea căruia el nu poate fi tras la răspundere pe cale politică pentru acţiunile sale. numeşte şi schimbă la propunerea primului ministru pe membrii guvernului. op. Art.3. să fie net separate şi puternic echilibrate”.Principiul separaţiei puterii în stat din sufragiul universal sau din instanţele alese prin el. Art. cum spunea A. Constituţia acordă Preşedintelui dreptul de a dizolva Adunarea Naţională. este garantul independenţei naţionale şi a integrităţii teritoriului. 12 completat cu art. puterea legislativă şi executivă trebuie să fie separate. 6 din Constituţie prevede că Preşedintele Republicii este ales pe o perioadă de 7 ani. membrii ai Parlamentului.13). poate pronunţa dizolvarea Adunării Naţionale. Guvernul trebuie să fie responsabil în faţa Parlamentului. Preşedintele Republicii numeşte pe primul Ministru. 16 a stabilit un regim special “de stare de criză” sau. precizează că Preşedintele Republicii. fără aprobarea Parlamentului. executive şi judecătoreşti.8 din Constituţie. prin sufragiul universal. 19. (art. alcătuit din deputaţi. “a acordat Preşedintelui posibilitatea de a exercita o dictatură temporară în perioadă de urgenţă” 39 39 Andre Hauriou. În conformitate cu art. după consultarea Primului Ministru şi a preşedinţilor adunărilor.citat. derivau puterea legislativă şi executivă.. Art.Hauriou. Autoritatea judecătorească trebuie să rămână independentă pentru a asigura respectul libertăţilor esenţiale definite şi prin “Declaraţia Drepturilor Omului”. Puterea executivă Preşedintele veghează la respectarea Constituţiei.700 48 .

20 din Constituţia de la 1958 precizează că: Guvernul determină şi conduce politica naţiunii. El trimite mesajul său adunărilor pentru a fi citit.56 din Constituţie. Preşedintele Republicii prezidează şedinţele Consiliului de Miniştrii. Mesajul Preşedintelui conţine cele mai importante probleme de politică internă şi externă. pe preşedinţii adunărilor şi Consiliul Constituţional. Guvernul Art. Preşedintele Republicii trebuia să îndeplinească două condiţii: independenţa naţiunii să fie ameninţată. Preşedintele Republicii îşi exercită o anumită influenţă asupra Curţii Constituţionale. Este responsabil în faţa Parlamentului. care nu pot obliga pe Preşedintele Republicii. Consilliului Superior al Magistraturii şi ale Comitetelor cu caracter temporar. Art. În sfârşit. Conform art. Aceste consultări îmbracă mai mult forma unor avize.13 acordă Preşedintelui Republicii dreptul de a semna ordonanţele şi decretele deliberate de Consiliul de Miniştrii. Pentru a uza de prerogativele art. 49 . Dispune de forţa armată. Consiliile şi Comitetele Superioare ale apărării naţionale. Preşedintele Republicii desemnează şi pe Preşedintele Consiliului Constituţional. Din cei 9 membri numiţi de Consiliul Constituţional. Preşedintele Republiciitrebuia să consulte oficuial pe primul-ministru. Constituţia a stabilit că Preşedintele Republicii nu poate să numească miniştrii şi să pună capăt activităţii lor decît la propunerea primului-ministru.Principiul separaţiei puterii în stat Formularea art. 3 sunt numiţi de Preşedintele republicii iar ceilalţi 6 fiind aleşi astfel: 3 de către Preşedintele Adunării Naţionale şi 3 de către Preşedintele Senatului.16 are la bază ideile generalului DeGaulle – de întărire a puterii executive. fără a da loc la dezbateri.16. Preşedintele comunică cu Adunarea Parlamentului prin mesaje prezidenţiale. funcţionarea regulată a puterilor să fie întreruptă.

art.ministru. în virtutea unei delegaţii exprese. El singur angajează responsabilitatea Guvernului în faţa Parlamentului în legătură cu un program de politică generală. precum şi de membrii Adunării naţionale. deopotrivă. Iniţiativele Parlamentare. Primulministru poate sesiza Consiliul Constituţional atunci când consideră că o lege votată de Parlament nu este conformă cu Constituţia.3.Principiul separaţiei puterii în stat Constituţia de la 1958 a creat incompatibilitatea între funcţia guvernamentală şi mandatul de parlamentar. Consiliile Interministeriale reunesc miniştrii interesaţi în reglementarea unor probleme anume determinate. este responsabil de apărarea naţională.3. este rezervat activităţii Parlamentului. are dreptul de iniţiativă legislativă şi dreptul de a emite regulamente. Consiliul de Cabinet se reduce la pregătirea problemelor ce urmează a fi discutate şi a hotărârilor ce trebuie să fie luate de către Consiliul de Miniştrii.4. Procedura discutării proiectelor de legi începe prin trimiterea acestora Comisiilor permanente ale Parlamentului. 3.34. Guvernul 50 . Consiliul de Cabinet şi Consiliile Interministeriale. 3. Din reglementările constituţionale trebuie reţinută distincţiaa dintre Consiliul de Miniştrii. cerând în acest scop Senatului aprobarea de rigoare. Aceste consilii sunt prezidate fie de primul ministru fie de şeful statului. Ele nu pot să trateze decât probleme care sunt enumerate în articolul 34 din Constituţie. Iniţiativa legislativă aparţine. primul-ministru poate să suplinească pe Preşedintele Republicii. Guvernului şi membrilor Parlamentului. El asigură executarea legilor. care iau în mod tradiţional numele de “prpuneri de legi”. Consiliul de Miniştrii reuneşte pe toţi membrii guvernului sub preşedenţia şefului de stat. Puterea legislativă Titlul V al Constituţiei de la 1958. În mod excepşional. În al doilea stadiu de examinare preliminară în comisii.3 Competenţa guvernului Activitatea Guvernului este condusă de primul. sunt depuse de către membrii Senatului.

Curtea de conturi. să ceară primei. cele două Camere nu au căzut de acord. În Franţa există o pluralitate de organe de judecată: Înalta Curte de Justiţie. 3. egal în importanţă cu Guvernul şi Parlamentul. Consiliul Constituţional.5. ci unei comisii adhoc (art. Prin acestea. Puterea Judecătorească Magistratura sau ansamblul organelor cărora le aparţine puterea de a judeca nu a fost considerată în Franţa ca formând un corp autonom. care judecă înalta autoritate a Consiliului de Stat. Tribunalele Militare. care judecă constituţionalitatea legilor parlamentare. Guvernul poate. În sens strict. judecă regularitatea conturilor publice. competentă în privinţa Preşedintelui Republicii şi a membrilor Guvernului. dupoă o nouă lectură. Dacă după două lecturi ale textului în dezbateri. de a o statua în mod definitiv.43). Titlurile 8 şi 9 din Constituţie stabilesc normele fundamentale cu privire la competenţa şi organizarea Consiliului Superior al Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Justiţie.Principiul separaţiei puterii în stat poate cere examinarea proiectelor de legi nu numai în Comisiile permanente. puterea judiciară nu cuprinde decât jurisdicţiile plasate sub controlul Curţii de Casaţie. Guvernul poate să provoace reunirea unei comisii mixte.3. litigiile dintre particulari şi administraţiile publice. Teribunalele Administrative. figurează jurisdicţii specializate ca: Juriul în materie criminală. În ipoteza în care nu s-a relizat compromisul de cître comisie sau a fost realizat. dar nu a fost adoptat de către două camere. Tribunalele de Comerţ. Atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii se limitează la: prezentarea de propuneri pentru numirea judecătorilor Curţii de Casaţie şi al primului Preşedinte al Curţii de 51 . din partea Adunării Naţionale şi a Senatului. Consiliile de conciliere a conflictelor de muncă.

El este alcătuit din 9 membrii desemnaţi pe o perioadă de 9 ani. trei de către Preşedintele Adunprii Naţionale şi trei de către Preşedintele Senatului. a membrilor Guvernului. Controlul constituţionalităţii legilor este încredinţat Consiliului Constituţional. Preşedintele Republicii. Membrii Curţii îşi aleg Preşedintele şi pe cei doi Vicepreşedinţi. precum şi a cetăţenilor simpli pentru crime excepţionale contra securităţii statului când sunt complici cu unii membrii ai Guvernului. pentru celelalte numiri el emite un singur aviz cu privire la numirile făcute de Ministrul Justiţiei. câte 12 membrii titulari şi câte 6 supleanţi pe toată durata legislaturii. fiind iresponsabil. SEPARAŢIA PUTERILOR ÎN FRANŢA 52 . Înalta Curte de Justiţie este alcătuită dintr-un număr egal de membrii aleşi de către fiecare din cele două Camere ale Parlamentului.Principiul separaţiei puterii în stat Apel. Trei membrii sunt desemnaţi de Preşedintele Republicii. pentru crime comise în exerciţiul funcţiunilor. nu numai politic ci şi penal. Preşedintele Republicii are dreptul de a desemna pe Preşedintele Consiliului Constituţional. poate fi pus sub acuzare înaintea Înaltei Curţi de Justiţie numai în caz de înaltă trădare. Înalta Curte de Justiţie are în competenţa sa judecarea Preşedintelui Republicii.

membrii Guvernului şi complicii lor dacă comit crime sau delicte în exerciţiul funcţiunilor lor. de a rezolva conflictele administraţiei care opun cetăţeanul statului 2. ajutat de Înaltul Consiliu al Magistraturii. Curtea de Conturi controlează conturile publice. De altfel. Înalta curte de Justiţie judecă: 1. această putere este direct legată de ministerele cărora bfiecare administraţie le este subordonată. 53 . 2. “puterea administrativă” criticată deseori de cetăţeni pentru ammploarea excesivă. Preşedintele Republicii în caz de înaltă trădare.Principiul separaţiei puterii în stat Puterea executivă Preşedintele Republicii + Guvernul Primul ministru Miniştrii Aplică politica naţională şi execută legile votate de adunările legislative. Reprezentanţii cetăţenilor Înfăptuiesc justiţia şi care le-au ales. de ordonanţe sau de decrete ţi asupra problemelor economice şi sociale care îi sunt supuse atenţiei. precum şi serviciile administraţiei şi ale sectorului public. de a consilia Guvernul în materie de legi. Consiliul economic şi social dă la cererea guvernului. Se poate adăuga ca o a patra putere. Consiliul de Stat este investit cu o dublă misiune: 1. Puterea legislativă Parlament Adunarea Naţională + Senat Puterea judiciară Magistraţii Independenţa lor este garantată de către Preşedinte. Marele instituţii Consiliul Constituţional Controlează conformitatea legilor cu Constituţia şi rezolvă conflictele electorale. funcţionarii locali depimd de cei aleşi pe plan local şi exercită funcţiunile lor în cadrul colectivităţilor locale. votează asigură respectarea legile şi controlează ei. executivul. avizul său asupra proiectelor de legi. În fapt.

alegerea unor organe de stat de către acesta le conferă o legitimitate aparte în raport cu cele a căror alcatuire se realizează indirect. prin intermediul unor reprezentanţi. executivă şi judecătorească.Principiul separaţiei puterii în stat CAPITOLUL III Formele de guvernământ prin care se realizează principiul separaţiei puterilor în stat. dar aceasta nu duce la anihilarea celorlalte. cum ar fi de pildă puterea executivă. Tocmai de aceea. În multe state. corelaţia dintre cele trei puteri se realizează în forme şi modalităţi diferite atât pe planul organizării organelor care realizează aceste puteri. În prezent. republica prezidenţială sau aşa zisul regim de adunare. cum ar fi de pildă puterea executivă. 1. fără nici o zonă de contact. că între ele există o tottală independenţă şi subordonare. în multe state contemporane. în altele republica parlamentară. în forma de guvernământ a unor state este întâlnită republica prezidenţială. Diviziunea tripartită a puterii statale nu trebuie să fie înţeleasă în mod rigid în sensul că fiecare putere este ruptă în mod total de celelalte două. cât şi al activităţii acestora. în legislativă. în funcţie de necesităţile funcţionării sistemelor politice. de colaborare. în funcţie de necesităţile funcţionării sistemelor politice. sau în anumite etape de dezvoltare socială unele din puterile pe care statul le exercită prin anumite organe ale sale pot căpăta o oarecare prioritate. Republica prezidenţială 54 . dar aceasta nu duce la anihilarea celorlalte. de conlucrare. îşi întemeiază modalităţile diferite de organizare a structurilor statale şi pe sursa formării acestora. Tăsături caracteristice. chiar dacă şi ei sunt aleşi de către popor. Principiul separaţiei puterilor. În multe state. Prin însuţi faptul că puterea aparţine poporului. sau în anumite etape de dezvoltare socială unele din puterile pe care statul le exercită prin anumite organe ale sale pot căpăta o oarecare prioritate. dezvoltate.

a puterilor. 55 .A.A.ministru al Guvernului – deoarece şeful executivului este preşedintele republicii . cele mai multe din statele Americii Latine.Principiul separaţiei puterii în stat Forma de guvernământ în care două din puteri posedă o legitimare practic egală. în statele de tipul republicii prezidenţiale. aleg pe preşedinte dintre candidaţii propuşi de partidele politice. dar în acelaşi timp sunt dependente una faţă de cealaltă. În cele mai multe state latino americane s-a renunţat la acest procedeu. O altă modalitate prin care se împiedică accesul executivului în activitatea legislativului o reprezintă privarea lui şi a miniştrilor săi de dreptul de iniţiativă legislativă . Îm acest fel. pentru că desemnarea lor în vbederea exercitării funcţiilor ce le revin provine direct din partea poporului. de asemenea. iar prevederile constituţionale stabilesc că o persoană nu poate fi aleasă ca preşedinte a republicii decât de două ori.U. este republica prezidenţială al cărei prototip îl constituie organizarea şi practica constituţională a S.miniştrii nu sunt aleşi de Parlament. de pildă. au fost astfel organizate încât fiecare din cele trei puteri acţionează autonom. Astfel S. într-o primă etapă a alegerii preşedintelui. alegerea preţedintelui făcându-se prin vot direct. Ea se exprimă şi în alte modalităţi şi relaţii care. astfel: senatorii. din acelaşi motiv. în două tururi de scrutin.U. Deputaţii din cele 2 Camere lae Congresului sunt aleşi prin vot universal direct. iar membrii Camerei Reprezentanţilor pentru 2 ani. Acesta este unul din elementele fundamentale ce caracterizează separaţia. cât şi parlamentul prin care se înfăptuieşte puterea legislativă. prin vot universal. aceeaşi sursă de putere.U.. atât Parlamentul cât şi Preşedintele deţin de fapt. În această formă de guvernământ preşedintele republicii. Modalităţi asemănătoare de organizare a exercitării puterii au. ca reprezentant al puterii executive. odată cu alegerile pentru Cameră reînnoindu-se şi mandatul a 1/3 din senatori. acesta fiind rezervat exclusiv deputaţilor. în ansamblul lor. Mandatul prezidenţail este de 4 ani.A. în schimb confirmarea numirii lor de către preşedinte necesită încuviinţarea principalei Camere a Congresului – Senatul. nici Congresul nu-l poate demite pe Preşedinte. nici preşedintele nu poate dizolva Congresul. neavând un Prim.. considerată drept accentuată. pe o perioadă de 6 ani. sunt desemnaţi de către cetăţenii din fiecare stat federal un număr de electori care. ulterior. sunt aleşi de către popor. În S.

Preşedintele republicii parlamentare poate emite acte obligatorii numai contrasemnate de un membru al guvernului. nici Preşedintele nu au vreun drept de amestec în activitatea Curţii Supreme. compusă din 9 judecători inamovibli. Prin intermediul lui se realizezază o strânsă colaborare între executiv şi legislativ. Spania precum şi Japonia). Suedia. trebuie să demisioneze. Olanda. 2. Spre deosebire de republica prezidenţială.U. Regimul parlamentar poseda un executiv care este compus din două organe: şeful statului şi Guvernul. decât având încrederea 56 . Congresul exercită funcţia de control asupra executivului prin comisiile speciale de anchetă. între care Germania. ca organ de exercitare a puterii legislative. Puterea judecătorească este înfăptuită de tribunale. judecătorii acesteia pot fi puşi sub acuzare de către Senat la fel ca orice alţi funcţionari de stat. Belgia. infiiţate pentru fiecare caz în parte şi prin procedura de punere sub acuzare a oricărui funcţionar de stat. de multe ori de Primul-ministru. regimul parlamentar al acestor state se caracterizeză printr-o separaţie atenuată a celor trei puteri. care înlesneşte colaborarea lor reciprocă. dar aceste trăsături ale exercitării celor trei puteri se regăsesc şi la cele mai multe monarhii occidentale Marea Britanie..În cazuri grave.A. Italia.Principiul separaţiei puterii în stat La rândul său. El nu poate acţiona parlamentului şi îndată ce o pierde.Canada. Nici Congresul. Danemarca.Republica parlamentară A doua categoie de regimuri politice întemeiate pe principiul separaţiei puterilor cuprinde marea majoritate a statelor moderne şi anume . inclusiv a preşedintului ţării. păstrează totuşi importante prerogrative. responsabil în faţa Parlamentului fiind doar cel din urmă. Orgnul executiv esenţial este însă Guvernul. care deţine un rol prioritar faţă de executiv – care emanaţie a organului legislativ. iar dintre acestea un rol de mare însemnătate revine Curţii Supreme a S. Parlamentul. numiţi pe viaţă de către Preşedinte şi confirmaţi de către Senat. Unicul organ ales de popor prin vot direct este Parlamentul.republicile parlamentare.

Italia etc.Principiul separaţiei puterii în stat Miniştrii sunt responsabili în faţa organului legislativ atât personal. deci nu de către Parlament. Spania. înainte de expirarea duratei legale a fucţiei ce îndeplinesc. în regim de separaţie a puterilor. ca şi în republica prezidenţială. Preşedintele poate dizolva Parlamentul. Aşadar. Pe de altă parte. 3. prin vot direct de către corpul electoral. pentru activitatea proprie. Puţine sunt Constituţiile în care să fie consfinţită cu atâta claritate dominarea Parlamentului de către puterea executivă în ce priveşte desfăşurarea activităţii legislative. regimul politic caracterizindu-se prin colaborarea între puteri. preşedintele este ales. suspendaţi. cât şi colectiv. separaţiei puterilor o constituie republica semi-prezidenţială. în care organizarea exercitării prerogativelorstatului are unele 57 . Ei nu pot fi revocaţi.care îi poate determina să demisioneze prin mijlocirea votului de neîncredere. în două tururi de scrutin Franţa. Irlanda ). În legătură cu puterea judecătorească. faţă de Preşedintele republicii parlamentare. mutaţi sau pensionaţi împotriva voinţei lor. Asfel . pentru activitatea acestuia. Republica semi-prezidenţială O formă mixtă de înfăptuire a principiului caracteristici aparte. Austria. care răspunde de activitatea Guvernului şi asigură executarea legilor. ca în orce republică parlamentară miniştrii sunt responsabili în faţa Parlamenturlui . ale căror atribuţii principale sunt de ordin legislativ. alături de ceilalţi membrii din guvern. rolul şi funţiile Preşedintelui în republica semi-prezidenţială îi conferă o poziţie superioară în relaţiile sale cu Guvernul. Grecia. în frunte cu primul-ministru . sau monocamerale Suedia. A doua componentă a executivului semi-prezidenţial o constituie Guvernul. Danemarca. la rândul său. Exercitarea puterii legislative este încredinţată Parlamentului. Prtugalia. Controlul executivului este mai mult diminuat faţă de republicile prezidenţiale. ca în Constituţia franceză actuală. constituţiile ţărilor de tip parlamentar consfinţesc faptul că judecătorii sunt inamovibili şi se supun numai constituţiei şi legilor ţării. Putera legislativă în statele cu regim parlamentar este exercitată de Adunări bicamerale Marea Britanie.

de un Givern (Consiliul Federal). in care „ modurille de exercitare a puterii de stat „ mai precis regimurile politice si constitutionale .42 5.Principiul separaţiei puterii în stat Parlamentul ratifică tratatele internaţionale încheiate de şeful statului. iar puterea executivă.ni s-ar putea reprosa . declară război. ambele alese pe patru ani.42 58 . precum şi reclamaţiile privind încălcarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor. care nu au favorizat utilizarea frecventa a acestor mijloace de control. Guvernul este subordonat Adunării care conform Constituţiei. sunt clarificate in lumina felului in care sau realizat cerintele principiului separatiei puterilor in stat. dezbate moţiunile de cenzură. Din punct de vedere juridic. este de menţionat faptul că înfiinţarea unor comisii parlamentare de anchetă este supusă unor norme prohibitive. în şedinţă comună. ales pe 6 ani de către cele două Camere ale Parlamentului. El are competenţa de a judeca. Preşedintele Republicii. Regimul de adunare O ultimă modalitate de realizare a principiului separaţiei puterilor o constituie aşa zisul regim de adunare. desemnat de Parlament pe aceeaşi perioadă. etc. 42 Ibidem. Instanţa supremă a Elveţiei este Tribunalul Federal. Cât priveşte controlul asupra Guvernului . 4. compus din Consiliul Naţional şi Consiliul Statelor. între altele şi conflictele de competenţă între autorităţile federale şi cele cantonale. care este caracteristic Elveţiei. Dintre mambrii Guvernului este ales. alege pe membrii Înaltei de Justiţie. Puterea legislativă este exercitată de un parlament bicameral. exercită autoritatea supremă în stat. prin rotaţie pentru un an. – principiu care in conceptia noastra actioneaza in mod obiectiv in societatile moderne. cele dintre cantoane. includerea in cadrul acestei analize a sistemului politic marxist. pag. Regimul politic marxist Privind structura acestui capitol .

organe executive sau ale administratiei de stat. in stadiul in care nu mai sunt ” clase exploatatoare ” puterea este tot unica – ea apartinind poporului – si indivizibila – deci. 59 . partajarea competentelor statului tot s-a facut. De altfel. carora li se vor alatura ulterior si altele. precum cele numite la noi ”organe cu dubla natura – de partid si de stat ”.care contribuie la realizarea functiilor statului. organe judecatoresti . executiva. fiecare categorie de organe avand bine precizata sfera sa de activitate si pozitia fata de celelalte. organe ale puterii de stat. in ansamblul lui. dar si ale sistemului politic. chiar daca s-a negat principiul separatiei puterilor in stat.Principiul separaţiei puterii în stat Reprosul s-ar referi la faptul ca acest sistem se bazeaza pe o doctrina care neaga orice valoare principiului separatiei puterilor in stat. nu mai vorbim de categorii fundamentale de activitati – legislativa . judecatoreasca si de asigurare a legalitatii – carora le corespund patru ramuri fundamentale de organe. Chiar in statul socialist. procuratura Sunt categoriile ”clasice ” de organe . puterea de stst are caracter unitar si deci ea nu poate fi impartita . logic. Conceptia lui Marx si Engles precizeaza ca daca la conducere se afla o singura clasa .

care nu le poate exercita decît numai prin delegaţiune”. Orice lege cerea acordul de voinţă al tutror celor trei ramuri ale puterii legiuitoare. dar. potrivit principiului separaţiei puterilor în stat. Organizarea puterii în stat se realizează prin această constituţie. Constituţia de la 1866 admitea principiul suveranităţii naţionale. formulat de Jean Jack Rousseau. Separatia puterilor in stat in Constitutia din 1866 Proiectul de constitutie a fost elaborat de Consiliul de Stat . Puterea legiuitoare 60 . al reprezentării. Cele trei puteri publice: legislativă. care se împărţea în două: Senatul Adunarea Deputaţilor. principul guvernarii reprezentative. Pentru intiia oara tara si-a dat propia sa Constitutie . art. Puterea legiuitoare se exercită colectiv de către cele trei ramuri ale puterii legiuitoare.A fost votat la 29 iunie in Adunarea Deputatilor { care forma Adunarea Constituanta}.Dinecsu. 32. Nicolae Iorga spunea: ”Constitutia de la 1866 este izvorita dintr-o simpla opera de traducere a unei constitutii apusene. principiul responsabilitatii ministrilor. Despre acest act. executivă şi judecătorească „emană de la naţiune. Sunt consacrate principiile suveranitatii nationale. principiul monarhiei ereditare. asa cum preciza C. principiul inviolabilităţii şi neresponsabilităţii monarhului. ea n-are nici o legatura cu trecutul nostru propriu si nu rerprezinta nici o elaborare particulara noua”. principiul separatiei puterilor in stat. conform titlului III. etc. deoarece Senatul care era prevazut de Statut nu a fost convocat. Conform art. de Consiliul de Ministrii cu mesajul locotenentei domnesti din 1 mai 1866.Principiul separaţiei puterii în stat CAPITOLUL IV Separatia puterilor in istoria constitutionalismului romanesc 1. în acelaşi timp admitea şi principiul delegaţiunii. 31. „puterea legislativă se exercită colectiv de către rege şi Reprezentanţa Naţională. formulat de Montesquieu.

Adunarea Deputaţilor. El poate refuza sancţionarea sa. În toate celelalte materii.” 46 Considerând că forma statului este întotdeauna produsul unei epoci istorice. Adunarea Deputaţilor avea prioritate faţă de Senat în privinţa elaborării legilor de finanţe. Senatul nu putea propune proiecte de legi cu privire la crearea sau desfiinţarea de impozite. dreptul Parlamentului era îngrădit în materie de legiferare. De aceea. Această practică a fost preluată din Constituţia engleză şi trecută în mai toate constituţiile moderne. precum şi dreptul de a refuza sancţionarea sa. deoarece ea nu 44 45 Ion Deleanu. legea se va prezenta din nou Adunării în sesiunea viitoare. belgiană şi apoi română. 27 din Constituţia Belgiei.33 din Constituţie. Senatul. sau la contingentul armatei trebuie să fie votată mai întâi de Adunarea Deputaţilor”. 33 din Constituţia de la 1866 a fost copiat întocmai după art. Elaborată deci. Dacă Adunarea va stărui în votul său. sancţiunea va fi dată. sau va dizolva Adunarea. la împrumuturi sau deschiderea de credite. că „orice lege relativă la veniturile şi cheltuielile statului. dreptul de iniţiativă al Senatului era mult mai restrâns decât al Adunării Deputaţilor.44 În sistemul Constituţiei de la 1866. Adunarea Deputaţilor era singura îndreptăţită să voteze bugetul general al statului. dar nu admite un drept de veto absolut. Adunarea cea nouă persistând. „Domnul sancţionează. cu restricţia. spunea Nicolae Iorga “s-a făcut fără participarea factorului politic care era Mihail Kogălniceanu. Capul Statului . de unde a trecut în Constituţia franceză. dar obârşia lui trebuie căutată în dreptul constituţional englez. după modelul Constituţiei belgiene de la 183145. dreptul de iniţiativă legiuslativă al Senatului era egal cu cel al Adunării Deputaţilor.”46.. mai întâi Adunării Deputaţilor şi apoi Senatului. 1990 constituţia de la 1866. ci un drept de veto suspensiv. La rândul său. O procedură asemănătoare era folosită şi în cazul legilor care fixau contingentul armatei. se poate uşor că art. prevăzută la art. vol.II. dă dreptul pe care îl avea şeful statului de a da sau a refuza sancţiunea sa.Principiul separaţiei puterii în stat se exercită colectiv de către cele trei ramuri . singurul în legătură cu dezvoltarea noastră constituţională din trecut. Domnul sau va sancţiona legea. Guvernul era ţinut să supună pentru dezbatere şi aprobare proiecte. promulgă şi aplică legile. în acest sens: “O Constituţie nu poate fi împrumutată şi nici 61 . În acest caz însă. Constituţia de la 1866 a recunoscut Capului Statului dreptul de a sancţiona şi promulga legile.” După Constituţia din 1866. Constituţia de la 1866 a fost apreciată ca o „haină mult prea largă pentru cel ce trebuie s-o îmbrace. profesorul Dumitrie Gusti se ridica împotriva ideei “împrumutului” Constituţiei. El spunea. Drept Constituţional şi instituţii politice. legilor votate de reprezentanţa naţională.

33. 1. atunci când o lege nu corespunde situaţiilor de fapt cărora se aplică. puterea executivă era încredinţată regelui. când ea nu răspunde unei nevoi a acelui moment. Drept constituţional.32. ea riscă să rămână fără aplicaţie . Drept urmare. deoarece el fiind singurul titular efectiv al puterii executive nu putea decât să delege atribuţiile sale.92. 1915 62 . În absenţa sa. Prerogativele regelui sunt precizate în art. 47 Constantin Dissescu. Numai intr-o singură şi excepţională ocazie. Mai mult. Persoana regelui este inviolabilă.93 din Constituţie. care o exercita în mod regulat prin Constituţie. Bucureşti. văzând în ea un insrument al progresului social. prezenţa a cel puţin a unui ministru este necesară. Consiliul de Miniştrii nu exercită puterea executivă.47 Sub imperiul Constituţiei de la 1866. nu poate fi opera unui legislator inspirat.93 se precizeză că la dezbaterea adunărilor. regele lăsa ceea ce Constantin Dissescu numea – cooperaţia regală. În acest sens. Acceptând ideea că o Constituţie nu este doar o lege care reglementează o stare existentă în momentul adoptării ei. miniştrii lui sunt răspunzători conform art. de la data morţii regelui şi până la data depunerii jurământului de către Consiliul de Miniştrii. ea aparţinînd regelui şi numai el o putea exercita. Prin urmare. Paul Negulescu arată că. nici un act al regelui nu avea tărie dacă nu era consemnat de un ministru.. au acceptat ideea necesităţii unei astfel de constituţii. care prin aceasta chiar devine răspunzător de acel act. Consiliul de Miniştrii devenea titularul puterii executive. constituţia recunoaşte puterii executive acest drept de iniţiativă a legilor ca şi Adunării Deputaţilor şi Senatului. iar prin art. prin art. Din textul art. ci şi un act programatic.Principiul separaţiei puterii în stat corespundea nivelului de dezvoltare politică şi socială a României. conform art.92.1 Puterea executivă În Constituţia de la 1866. regele exercită puterea executivă şi participă la exercitarea puterii legislative . reiese că miniştrii nu sânt titulari ai puterii executive. unii conteporani mai mult sau mai puţin conştienţi de deosebirea stadiului de dezvoltare socială din România faţă de cea din Belgia de la mijlocul secolului trecut.

art. care ar fi vatamat un drept al reclamantukui. de Curtea de Jurati.Principiul separaţiei puterii în stat numeşte şi revocă pe miniştrii săi sancţionează şi promulgă legile. Legiuitorul din 1905 a hotarit ca Inalta Curte de Casatie sa anuleze actele administrative si sa ordone inlocuirea lor cu altele. sa retraga actul ilegal care vatamase drepturile reclamantuui. Puterea judecătorească Capitolul III din titlul III. 63 . Dar instanţele judecătoreşti nu anulau actele administrative de autoritate aşa cum avea căderea Consiliul de Stat. de Curtile de Apel si de Curtea de Casatie. poate refuza sancţionarea legilor: este conducătorul armatei.” Odată cu desfiinţarea Consiliului de Stat. trimitind cercetarea actelor administrative la instantele judecatoresti ordinare.. incalcind principiul separatiei puterilor si textele formulate de art. Sub imperiul Constitutiei de la 1866 s-a facut legea din 1 iunie 1905 pentru organizarea Curtii de Casatie. Prin legea de organizare judecatoreasca de la 1865. Legea di 1905 a fost abrogata prin legea din octombrie 1910. prin care s-a dat in compententa Curtii sa analizeze actele administrative de autoritate anume desemnate de lege. nici comisii şi tribunale extraordinare. care revenea la starea de lucruri anterioara. care până la adoptarea Constituţiei de la 1866 făcea oficiul de jurisdicţie administrativă şi de jurisdicţie propriu-zisă. In contra legii din 1905 s-a ridicat legiuitorul de la 1910 – la temelia asezamintului nostru politic exesta un principiu fundamental. 1..de asemenea.130-131 din Constitutie. de tribunale. care erau de competenţa Consiliului. legea din 12 iulie 1866 pentru împărţirea atribuţiilor Consiliului de Stat.2. a dat în căderea instanţelor judecătoreşti afacerile de contencios administrativ. justitia se va da de judecatorii de plasi. Ele căutau numai să constrângă prin daune comunatorii autoritatea administrativa. 104 al Constituţiei din 1866 precizează că nici o jurisdicţie nu se poate înfiinţa „decât numai în situaţia unei legi. principiul separatiei puterilor.

dreptul de a numi şi revoca pe miniştrii săi. În ceea ce priveşte puterea legislativă. Regelui şi Reprezentanţei Naţionale. care prin aceasta chiar devine răspunzător de acel act” (art.49 2. Acestea aveau dreptul de sancţiune a legilor. Nici un act al regelui nu poate avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru.32. răspunderea politică în faţa Parlamentului fiind reglementată doar pentru cei din urmă. Bucureşti. marginindu-se pentru puterea judecatoreasca numai in a stabili citeva principii creative a independentei sale. Noua Constituţie consacră universalitatea votului. încredinţează competenţele din acest domeniu. Separatia puterilor in stat dupa Constitutia din 1923 Constitutia din 1923 cuprinde 138 de articole şi este structurată în 7 titluri. Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ramuri ale puterii legislative (art. Orice lege cerea învoirea celor trei ramuri ale puterii legiuitoare. Puterea executivă este exercitată de rege şi miniştrii săi. Constituţia din 1923 lărgeşte mult numărul senatorilor de drpt. creând condiţţile formării Parlamentului pe baze democratice. 49 George Nedelcu.35). 1930. Puterea legislativă se exercită colectiv de către Rege şi Reprezentaţiunea Naţională (art. Principiul constiutţional al sparaţiei puterilor şi imixtiunea puterilor executive şi judecătorească. 64 .88) Spre deosebire de Constituţia de la 1866. Constituţia din 1923. „Persoana Regelui este inviolabilă. (art. executivă şi judiciară. Costitutia de la 1866 se ocupa numai de puterea executiva si legislativa.Principiul separaţiei puterii în stat Cat priveste organizarea si dezvoltarea atributiilor fiecarei puteri. pag.87). Titlul III reglementează puterile publice pe baza principiului separaţiei puterilor în stat.34). realizând o colaborare suplă a celor trei puteri: legiuitoare. Miniştrii lui sunt răspunzători. dreptul de a convoca şedinţele Parlamentului. ca şi cea anterioară. Reprezentaţiunea Naţională se împarte în două: -Senatul -Adunarea Deputaţilor.

cât şi limitarea puterii legiuitorului ordinar. a normelor privind instituţiile judeţene şi comunale. 170 interzice cererea de autorităţi speciale de orice fel cu atribuţii de contencios administrativ. în mod stabilit prin Constituţie. pag.Principiul separaţiei puterii în stat P. Negulescu arată că „deşi Constituţia noastră din 1923. în condiţiile speciale pe care legea le va fixa (art. Curs de drept constituţional. avea în competenţa sa atât controlul constituţionalităţii legilor. De asemenea.. Art. Contenciosul administrativ este în căderea puterii judecătoreşti. aşa cum era reglememntată în Constituţia de la 1923.. care este prezidat. Art. Puterea judecătorească. 1927. puterea executivă atribuie Guvernului o structură aparte.104). aşa cum au fost ele reglementate în Constituţai din 1923. cu titlu de preşedinte al Consiliului de Miniştri de acela care a fost însărcinat de rege cu formarea guvernului (art.130 precizează că numai Curtea de Casaţie în secţii unite. 50 P. Miniştrii întruniţi alcătuiesc Consiliul de Miniştri. are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi de a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrare Constituţiei. Judecătorii sunt inamovibili. intitulat „Despre puterile statului”. adică face din Parlament pivotul vieţii politice. s-a spus că puterea armată nu constituie o putere în sensul dat al acestui termen de ştiinţele juridico-politice. ci de organ la dispoziţia acestei puteri. susţinăndu-se că acestea nu sunt puteri de stat. care făcea posibilă funcţionarea mecanismului. spre deosebire de vechea Constituţie care făcea referire la miniştrii şi nu la Guvern. ca o confirmare că parlamentele nu reprezintă voinşa poporului ci numai voinţa Guvernului. după cum s-a criticat şi consacrarea ăn cadrul acestui titlu a Consiliului Legislativ – natura juridică a acestuia de organ consulatativ al Parlamentului. rolul Parlamentului nu mai este acela de control al puterii executive.admite regimul parlamentar.7 65 . cu toate acestea. Art.93). ele sunt dizolvate imediat ce Guvernul a pierdut încrederea Şefului Statului”50 În aceste condiţii. În noua Constituţie. În legătură cu puterile statului. Negulescu. s-a criticat includerea în titlul III. 92 stabileşte că guvernul exercită puterea regelui.

Reprezentanţa Naţională art.organul reprezentativ al societăţii – modalitate de abordare care şi ea reflectă poziţia ideologică a constituantului. cf. În capitolul referitor la puterile puplice sunt cuprinse mai întîi normele privind instituţia regală.32.76 pînă la adoptarea legii privind inamavobilitatea acestora. Astfel. care apare ca un organ consultativ şi executiv al voinţei sale si puterea de a sancţiona pe judecător prin decret regal art. al tuturor celor trei puteri. potivit Constituţiei. specific unui regim constituţional. cunoscută sub denumirea de Constituţia lui Carol al II-lea. a fost considerată o constituţie plebiscitară. iar nu spre aprobare o nouă constituţie. organizarea lor se făcea în scopul nedesimulat al asigurării preponderenţei executivului. Regele avea întinse prerogative. unele urmînd a fi supuse ratificării potrivit art.31.dacă mai purem vorbi acum de puteri. Constizuţia promulgată la 27 februarie 1938 constituie un important pas înapoi atât în ceea ce priveşte sfera drepturilor şi libertăţilor acordate cetăţenilor cât şi în ceea ce priveşte organizarea autorităţilor publice.Principiul separaţiei puterii în stat Constituţia promulgată la 27 februarie 1938 Constituţia din 1938. cap al statului. apărând ca. 7. potrivit căruia. pe care o exercită prin. 46 alin. Prerogativele lui mărite nu mai sunt supuse principiului.” Din reglementările sale şi mai ales din compararea lor cu normele cuprinse în Constituţia din 1923. In domeniul legislativ. rărmânând acum 66 . a regelui în special. şef suprem.98 alin. cu toate că plebiscitul ţinut la 24 februarie nu a urmărit nici măcar formal “aprobarea” acestui act. Aşa cum s-a arătat de către specialişti. El este deţinătorul principalelor pârghii politice şi juridice. iar altele nu. Fiind considerat inviolabil art. puterea legislativă. deţinînd dreptul de a elabora decrete cu putere de lege. respectarea unor principii democratice în acest domeniu. puterea executivă. Regele era declarat în mod expres. 7.art. de a iniţia legi şi de a iniţia revizuirea constituţiei. Regele nu are alte puteri decît cele date prin constituţie.Asfel. regele Carol al II-lea a supus poporului român “spre bună ştiinţă şi învoire. acordîndu-se o atenţie sporită acesteia faţă de cele privind parlamentul.44 pentru actele sale juridice sunt declaraţi responsabili miniştrii săi. Regele deţine. păstrîndu-se formal principiul potrivit căruia “toate puterile emană de la naţiune” ( art 29). Guvernul saă art. pe care o exercită prin.

el continuă să fie declarat de Constituţie inviolabil şi scutit de răspundere.Principiul separaţiei puterii în stat singurul titular al acestui drept deoarece Adunările nu-l mai au. prin modul de alegere. În ce priveşte Parlamentul. În ceea ce priveşte guvernul este de menţionat că a fost încălcat .Tot Regelui îi aparţinea dreptul de convocare a Parlamentului şi dreptul de a pronunţa închiderea sesiunii. Pe lângă dreptul de a convoca Parlamentul şi a pronunţa închiderea sesiunii lui. dată până la care va interveni cel mai târziu în termen de 6 luni de la promulgarea constituţiei. au fost luate asemenea măsuri încît s-a urmărit transformarea lui.doar a unor. şi anume cel referitor la răspunderea politică Guvernului în faţa Parlamentuli. Cu toate că prerogativele Regelui se extind şi în acest domeniu. care va interveni cel mai târziu în termen de 6 luni de la promulgarea constituţiei. 67 . Guvernul şi miniştrii devenind functionarii săi. în reprezentantul unor. sau numai una din ele şi nu s-a mai stabilit – aşa cum prevedea Constituţia din 1923 – un termen pentru convocarea unor noi alegeri. Regelui i s-a recunoscut şi dreptul de a dizolva ambele Adunări deodată. singurii răspunzători pentru actele sale fiind. unul din principiile fundamentale ale sistemului parlamentar. deoarece puteau participa la vot numai acei cetăţeni români care practicau efectiv o îndeletnicire intrînd în una din următoarele categorii . principiul inamovibilităţii – cerinşă a principiului puterilor în stat – a fost relativizat prin dispoziţia că inamovibilitatea se va statornici printr-o lege specială. Miniştrii au devenit astfel funcţionari ai Regelui. miniştrii care le contrasemnează . după cum s-a arătat. Prerogrativele largi sunt prevăzute pentru Rege şi în domeniul executiv.categorii sociale. acum miniştrii având răspundere politică numai faţă de Rege. prin această Constituţie. În materie judecătorească. dată până la care se pot aplica sancţiuni disciplinare prin decret regal art.76. refuzând de a le sancţiona scăpând oricărei limitări sau oricărui control. agricultura şi munca manuală comerţul şi industria ocupaţii intelectuale Regele putea după bunul său plac să numească un număr de senatori. care-i numea şi îndepărta după bunul său plac. fapt care semnifică poziţia superioară a monarhului. dreptul de sancţiune a legilor.

aşa cum fusese prevăzut prin Constituţia dinh 1923.Principiul separaţiei puterii în stat La data de 5 septembrie 1940. s-a prevăzut că un decret ulterior urma să reglementeze modul de organizare a Reprezentanţei Naţionale. Constitutiile socialiste din România 41.1947 După terminarea celui de-al II-lea Război Mondial şi instzaurarea României în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice. Astfel. 3053 –cu puteri depline în conducerea statului român . Actele cu valoare constituţională din perioada 1944 . este prima Constituţie care consacră forma republicană de guvernământ. După cum ne amintim. evenimentele se desfăşoară categoric în favoarea socialismului. 4. Pim-ministrul Guvernului fiind investiţi prin Decretul regal nr. de la Moscova şi facilitat de bună credinţă şi naivitatea celor ce au crezut sincer în comunism. De asemenea. dar. 4. În privinţa organelor de stat se 68 „condiţia în acre magistraţii sunt inamovibili” iar instituţia juraţilor rămâne . De asemenea. iar până la organizarea acesteia puterea legiuitoare să fie exercitată de Rege la propunerea Consiliului de Miniştri.2 Constituţia din 13 aprilie 1948 Este prima Constituţie de tip socialist din ţara noastră. cale de dezvoltare a statului impusă primordial de conjunctura creată în lume după înfrângerea Germaniei şi a aliaţilor ei. Costituţia din 1923 a fost suspendată. S-ar putea spune că. 2218 din 1946 a adus importante modificări regulilor privind „partajarea” competenţelor autorităţilor publice. cu unele rezerve în ceea ce priveşte autorităţile statului şi inamovibilitatea judecătorilor. mai mult sau mai puţin făţiş. întrgul proces politic ce se va desfăşura de acum în ţara noastră va fi condus. Parlamentul dizolvat. nemaifiind prevăzut Senatul. de data aceasta se stabileşte principiul unicameralităţii Parlamentutlui. Prin Decretul 1626/1944 a fost repusă în vigoare Constituţia din 1923. s-a prevăzut că o lege ulterioară urma să stabilească desfiinţată. Decretul nr. prin Decretul 1626/1944 puterea legiuitoare a fost încredinţată Regelui şi Reprezentanţei Naţionale.

consacrarea unor largi drepturi maselor muncitoare etc. ale administraţiei judecătoreşti şi procuratură51 – din care prima categorie exercită o activitate subordonată.N.. existenţa şi ocrotirea unei proprietăţi care aparţine acestuia. ăn competenţa cărora intrau neînţelegerile dintre „unităţile socialiste”. 69 .A. create în 1954. acordarea unui regim juridic bazat pe inegalitatea unor forme deosebite de proprietate . dar care nu se mai controlează reciproc.104). se prevede o procedură simplă. 4. care ne conduce la concluzia unei constituţii suple.3 Constituţia din 24 septembrie 1952 Constituţia iniţiată de P.afirmându-se cinic principiul „îngrădirii şi eliminării elementelor capitaliste”. Pentru caracterizarea sistemului constituţional din perioada în acre a fost în vigoare această Constituţie mai este necesar să amintim şi faptul că alături de instanţele judecătoreşti (unde păarticipau la judecată şi asesorii populari).C. În privinţa modificării. nefiind subordonat Ministerului Justiţiei . cu toate caracteristicile cunoscute ale acesteia: afirmarea unor principii fără acoperire în realitate – ca cel privind democraţia populară (exercitarea puterii de stat de către popor). (art. desfăşurau o activitate de soluţionare de litigii şi organele arbitrajului de stat. ci sunt oprganizate potrivit „principiului centralismului democratic”.Principiul separaţiei puterii în stat conturează deja principiul potrivit căruia în stat se înfăptuiesc patru mari categorii de activităţi – de exercitare a puterii. organizarea puterii de stat pe baza subordonării din traptă până la un organ de vârf (Marea Adunare Naţională). de unde putem deduce “independenţa acestor organe” – faptul că ele formează un subsitem aparte al sistemului organelor de stat reglementate de Constituţia din 1952. organe care urmau o procedură deosebită faţă de cea a instanţelor ordinare.103 . adoptată la 24 septembrie 1952 este o Constituţie tipic socialistă.R. şi răspunde în faţa acesteia. executivă. 51 Procurorul general este ales de M. consacrarea rolului conducător al partidului unic. organizarea unui sistem electoral pe baza principiilor marxiste. judecătorească şi de „supravaghere” a respectării legii (art. stabilită pe calea unor acte normative deosebite..95) – aparţinând unor categorii distincte de organe. În acesată Constituţie s-au reglementat patru mari categorii de organe – ale puterii.

poporului „liber şi stăpân pe soarta sa”. organizarea procuraturii (Legea 60/168). instituirea unui nou organ suprem al puterii de stat (Preşedintele Republicii). În privinţa competenţei acestor organe trebuie subliniată funcţia MAN de relizare a controlului constituţionalităţii legilor cu ajutorul. în 1968. După adoptarea acestei Constituţii şi până la evenimentele din decembrie 1989. judecătoreşti şi procuratura – din care primele desfăşoară o activitate supraordonată. adoptându-se. au pus la baza organizării şi funcţionării statului.4 Constituţia din 21 august 1965 În noua Constituţie este de remarcat că nu intervine nici o modificare în ceea ce priveşte concepţia înfăptuirii puterii de stat prin patru mari categorii de organe – ale puterii. 70 . era în totală contradicţie cu regimul dictatorial. principiul unicităţii puterii. s-a înlăturat astfel. precum şi o sumedenie de alte legi referitoare la înfiinţarea unor organe care au fost apreciate ca având „o dublă natură – de partid şi de stat”. ca aparţinând. chipurile. ale administraţiei. până la Revoluţia din decembrie 1989. sau prin intermediul Comisiei Constituţionale şi Juridice. începând cu cea din 1948. Constituţiile din perioada dictaturii comuniste. sau tot încercat „formule” noi în materie de organizare a procesului de înfăptuire a puterii. a întregului sistem de organe al acestuia.Principiul separaţiei puterii în stat 4. comisie formată din membrii parlamentari dar şi din specialişti (până la 1/3). noi legi privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale puterii (Legea 57/1968). prin esenţa sa democratică. fundamentul politic şi juridic al statului de drept – separaţia puterilor în stat – care. în 1974. Prin aceasta. o nouă organizare administrativă a teritoriului. Fundamentând acest principiu pe elementul politic al conducerii întregii societăţi de către partidul comunist unic şi pe elementul economic bazat pe proprietatea comună asupra bunurilor materiale şi spirituale s-a ajuns la concluzia falsă a unicităţii puterii de stat.

în care PCR controla şi îndruma întrega activitate de paretid şi de stat. În felul acesta se punea capacitatea. toate structurile de partid şi de stat au fost dizolvate. organizarea de alegeri liberi. aprobarea bugetului de stat etc.Principiul separaţiei puterii în stat CAPITOLUL V Separaţia puterilor de stat în perioada post decembristă Odată cu declanşarea Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 şi fuga cuplului dictatorial. printre care statornicea: un sistem pluralist de guvernământ. 71 . Printre atribuţiile Consiliului au fost înscrise reglementări specifice unui Parlament. precum şi emiterea legilor (decrete-legi). Revoluţia din decembrie a pus capăt conducerii bicefale a familiei Ceauşescu şi sa revenit la principiul separaţiei puterilor care facilitează dezvoltarea democraţiei şi statului de drept. numirea şi revocarea CSJ şi a Procurorului general. s-a constituit CFSN ca „organ suprem al puterii de stat”. Prevederile acestui comunicat au fost întărite prin Decretul –lege 2/27 decembrie 1989. separaţia puterilor în stat. Acest decret a prefigurat principiile fundamentale ale programului CFSN. alegerea conducătorilor politici pentru maxim 2 mandate. reglementarea sistemului electoral. Prin decretul-lege 2/1989. printr-un comunicat care a fost transmis în seara aceleaşi zile în numele FSN. Puterile statului erau exercitate de un număr restrâns de activişti de partid care erau mai mult în solda Moscovei decât a ţării din acre făceau parte. aprobarea competenţei Guvernului. iar întreaga putere a fost preluată de către acesta. numirea şi revocarea Primului Ministru. după mai bine de 4 decenii de conducere dictatorială.

72 . pentru care funcţia de secretar general al PCR însemna totul. această instituţie avea mai mult un rol decorativ în România comunistă. ci principii constituţionale. Capitolul II al titlului II din Constituţie este consacrat Instituţiei Preşedintelui României. un act constituţional care cuprinde nu doar reguli de organizare a alegerilor. În realitate. cum ar fi Parlamentul sau instituţia Preşedintelui. cele cuprinse în art. Acest decret-lege a fost o mini-constituţie.6 referitor la bicameralism etc.Principiul separaţiei puterii în stat Cel mai important act normativ din această perioadă care constituie un adevărat izvor de drept constituţional. ţinând cont că România abia ieşise dintr-o cruntă şi îndelungată dictatură şi prea multe prerogative întrunite în mâna unui singur om erau nu numai nepotrivite. Aceasta nu înseamnă însă că una din puteri exercită atribuţiile altei puteri. întrucât nu în toate statele există o separaţie absolută a puterilor. această instituţie avea să mai adauge un titlu în plus la cele pe care şi le însuşise anterior. 2 referitoare la sistemul democratic pluralist şi la separaţia puterilor în stat. a fost Decretul-lege 92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi al Preşedintelui României. ci şi reguli de organizare a noilor structuri. nu încalcă principiul separaţiei puterilor.2 stabilea principiul separaţiei puterilor în stat. precum cele din articolul 1 referitoare la titularul puterii politice în România şi modul în care această putere se exercită. Tot în timpul dezbaterilor se acreditase ideea că pentru statutul României. De aceea. alcătuind un tot unitar. ci daor îl amendează în sensul că toate puterile în stst trebuie să colaboreze în direcţia realizării şi consolidării statului de drept. ţară recent eliberată de sub dictatura comunistă. Decretul 92/1990 prin art. Acest principiu nu şi-a mai găsit o formulare expresă în Conbstituţia din 1991. Actul acesta nu cuprinde doar regului electorale. ar fi mai potrivită o republică parlamentară decât una semiprezidenţială. Dimpotrivă. cele cuprinse în art. dar chiar primejdioase. atribuţiile lor se interferează şi se completează. Introdusă pentru prima oară în ţara noastră de către Ceauşescu. au fost suficienţi cei care s-au opus. Instituţia Preşedintelui nu are tradiţie şi nici continuitate în istoria constituţionalismului românesc. când au avut loc dezbateri în Parlament cu privire la instituţia Preşedintelui şi prerogativele acestuia. în 1978.

73 . prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor acordă investitura de încredere. susţinuţi şi de cea mai mare parte a electoraltului. asigurarea ordinii publice. Preşedintele este ales prin vot universal. Preşedintele României este Comandantul Forţelor Armate. În exercitarea atribuţiilor sale. Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României. Preşedintele participă la şedinţele Guvernului când se dezbat probleme ca: politica externă. egal. decretează mobilizarea parţială sau generală. cu aprobarea Parlamentului. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. Preşedintele adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii. apărarea ţării. miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. Programul de guvernare şi lista Guvernului sunt supuse spre aprobarea Parlamentului care. al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. majoritatea Parlamentului şi-a impus voinţa. Preşedintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de investitură. Preşedintele Romîniei prezidează şedinţele la care participă. Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale. acreditează şi reclamă la propunerea Guvernului pe reprezentanţii diplomatici. Mandatul Preşedintelui este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului. sau dacă nu este întrunită această majoritate. care se publică în Monitorul Oficial. Guvernul este alcătuit din Prim-Ministru. Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia. Tot el desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru. Preşedintele Romîniei emite decrete. Candidatul pentru funcţia de Prim-Ministru este desemnat de Preşedintele României din rândul partidului care a întrunit majoritatea absolută în Parlament. capitolul III din Constituţia României reglementează activitatea Guvernului.Principiul separaţiei puterii în stat Cu toate acestea. Titlul III. direct şi liber exprimat. din rândul partidelor reprezentate în Parlament. pe unii membrii ai Guvernului.

prin intermediul preşedinţilor acestora. potrivit Legii 92/1992 de organizare şi funcţionare judecătorească. capitolul IV este rezervat autorităţii judecătoreşti. Dacă Constituţia din 1923 încredinţa dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor. depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului.” Judecătorii. sunt inamovibili. Camera Deputaţilor şi Senatul. Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. 74 . în plus. numiţi de Preşedintele Romîniei. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic. Curţii de Casaţie (echivalentul Curţii Supreme).” constituţia din 1991 reînnoadă firul întrerupt al tradiţiilor democratice consfinţite în Constituţia din 1923 dar. a fosr votată în condiţiile art. de Senat sau de Comisiile Parlamentare. Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Curtea Constituţională a fost creată ca un organism complex. adeclaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege. Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt supuse controlului parlamentar. În timpul controlului. pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. Guvernul este obligat să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor.. Titlul III.112.Principiul separaţiei puterii în stat În exercitarea atribuţiilor sale. ţn şedinţa comună. „Justiţia se relizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. pot retrage încrederea acordată Guvernului. Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Constituţia din 1991 crează un organism nou – Curtea Constituţională – care. iar ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare dată de Parlament. aduce uele elemente noi.. judecă cauzele de contencios constituţional şi electoral al regulamentelor Parlamentului din domeniul aprecierii constituţionalităţii partidelor politice. capabil să contribuie la echilibrarea puterilor în stat şi la asigurarea legalităţii. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură. solidar cu ceilalţi membri. prin adoptarea unei moţiuni de cenzură. „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.

Astfel. pentru că şi această instituţie constituie o autoritate direct înrudită cu cea judecătorească. Un alt aspect. raportul dintre ele şi eventual prin integrarea normelor privind Curtea Constituţională.Principiul separaţiei puterii în stat Constituţia actuală receptează şi pune în valoare tradiţiile democratice ale statului nostru. să ne 75 . aruncând punţi peste ani şi invadând fire rupte de aproape ½ secol. a fost în general aprobat de mulţi. Sunt reînviate astfel tradiţia privind organizarea autorităţilor pe baza principiului separaţiei puterilor în stat. confirmă el. să spunem chiar unul perfect din punct de vedere al reglementării juridice. în România se aplică o Constituţie care nu a intrat niciodată în vigoare... „Dacă s-ar fi procedat altfel. susţine: „Vechea noastră Constituţie. Refuzul puterii de a organiza un referendum cerut de opoziţie anterior adoptării Constituţiei. Eleodor Focşăneanu. „Noua Constituţie este o lege fundamentală. nu şi-a pierdut puterea de pact fundamental al poporului român..Constituţia din 1991. rezulatatul era acelaşi. ţin de domeniul dreptului constituţional..2/1989 fiind acest punct de vedere neconstituţional. Autoarea susţine că nu printr-o lege ordinară trebuie stabilită forma de guvernămînt a României.Constituţia din 1923. complexă.” Aşa cum remarcă dr. dar se ignoră o Constituţie care este legitimă şi în vigoare. precum Curtea de Conturi. relaţiile în care. poate se impunea introducerea unui capitol în cadrul titlului II în care să se consacre principiile organizării naturii juridice a unor autorităţi. fie că s-a supus aprobarea Constituţiei prin referendum. pornind de la ideea nulităţii absolute a Legii nr. cea a creării unor organe. dacă s-ar fi impus un regim monarhic. Fie că se făcea un referendum aparte privind forma de guvernământ. cea legitimă. cea a organizării bicamerale a Parlamentului. în cadrul acestui titlu. prin care s-a abrogat Constituţia din 1923 şi s-a instaurat Republica. Decretul-lege nr. armonios. reglementând în general. se punea problema funcţionării lui. în mod tradiţional. G. Vrabie. Consiliul Legislativ etc. nulitate confirmată prin „repudierea regimului comunist din 16-22 decembrie 1989”. În concluzie. cât şi alegătorii erau formaţi într-o societate cu vederi republicane. 363/30 decembrie 1947. care a fost mult discutat este problema legitimităţii noii Constituţii.” Genoveva Vrabie susţine că argumentele invocate de autor sunt perimate. Atât aleşii.

” Nu e de ajuns să concepi un guvernământ perfect.Principiul separaţiei puterii în stat amintim ce spunea Aristotel în privinţa aceasta. trebuie mai ales un guvernământ practicabil.” 76 .

cu drept de vot. se pot identifica. ar fi util de mentionat ca intre vechea Constitutie si cea noua exista aproximativ 123 de deosebiri. Pe de alta parte. 77 . cateva modificari clare si realizabile: mandatul presedintelui va fi de 5 ani. dar dificil de pus in practica. Dupa eliminarea acestor schimbari demne de apreciat. In noul text al Constitutiei. stimuland investitiile straine in Romania si incurajand investitiile romanesti si proprietatea privata. eliminarea obligativitatii stagiului militar. Insa. in termenul „ocrotita“. s-a prevazut ca „proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege.Principiul separaţiei puterii în stat CAPITOLUL VI Constituţia din 19 octombrie 2003 Pe data de 19 octombrie 2003 cetăţenii din România. dupa bunul plac al judecatorului. Mai intai. proprietatea privata e garantata de stat. intrucat acesta este un cuvant care poate da nastere la interpretari. precum si un numar mare de procese castigate de contestatarii care s-au adresat Curtii Europene a Drepturilor Omului. dat de faptul ca legiuitorii nu au stabilit si masuri concrete de aplicare a acestora. separarea atributiilor camerelor Parlamentului sau limitarea avalansei de ordonante de urgenta. in cazul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. nu de procuror. in principal. ceea ce reprezinta o promisiune ferma de respectare a dreptului de proprietate privata. daca nu ar exista conditii echivoce de aplicare. iar in practica a fost interpretat in modalitati foarte diferite. In vechiul text al Constitutiei. Cateva din modificarile care ar putea fi importante si benefice. in special in domeniul imobiliar. reglementarea dreptului strainilor de a achizitiona terenuri in Romania. Motivatia principala a modificarii acestui articol rezida. noile modificari ar putea fi caracterizate chiar ca fiind inutile. indiferent de titular". Constitutia ar trebui modificata din nou. sunt. era prevazut ca „proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege. au fost chemaţi să voteze revizuirea Constituţiei. de exemplu. indiferent de titular“. intrucat noile dispozitii au un caracter mai mult formal. acest lucru nu presupune modificari esentiale ale conditiilor socialeconomice din Romania. totusi. iar mandatul de arestare va fi emis de judecator. Aceasta modificare va avea un efect pozitiv asupra investitiilor. au aparut abuzurile. deoarece. Astfel. seful statului nu-l mai poate revoca pe primul-ministru.

care va fi prelungit cu un an. pe baza de reciprocitate. desi sunt obligati sa rezolve zeci de dosare intr-o singura sedinta. care in timp se vor rasfrange si asupra preturilor. prin prisma inlocuirii vechiului text care stabilea ca "cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor“. In legatura cu acest aspect. Aceasta modificare sisteaza posibilitatea. ce va include mai multe locuinte noi. este preconizata si o crestere a preturilor la terenuri. mandatul de arestare este emis de procuror si reinnoit din 30 in 30 de zile. In mod practic insa. de care au profitat unele partide. care au implinit varsta de 20 de ani. O alta modificare importanta adusa de noua Constitutie se refera la mandatul prezidential. sedii de birouri si spatii comerciale. Astfel. strainii nu puteau cumpara teren in nume propriu. si l-au inlocuit cu urmatorul alineat: „conditiile privind indeplinirea indatoririlor militare se stabilesc prin lege organica“.2 al art. precum si prin mostenire legala“. Referitor la stagiul militar obligatoriu. 52 din vechea Constitutie. Rezulta ca acest drept al cetatenilor straini va intra in vigoare numai dupa ce Parlamentul va aproba o lege care sa stabileasca conditiile in care strainii pot cumpara terenuri in Romania. in conditiile prevazute prin lege organica. judecatorii trebuie acum 78 . conform legislatiei in vigoare. cetateni romani. durata exercitarii functiei fiind acum de cinci ani. Altfel spus. legiuitorul a eliminat controversatul alin. dar si o dezvoltare a pietei imobiliare pe termen lung. la care cetateanul strain era unic actionar sau asociat cu alti cetateni straini. care se reinnoieste tot din 30 in 30 de zile. dar nu poate depasi 180 de zile. Simultan cu aceasta crestere a numarului investitorilor straini. Rezulta ca alegerile prezidentiale nu se mai desfasoara in acelasi timp cu cele parlamentare. de a utiliza candidatul la prezidentiale pentru a obtine cat mai multe voturi pentru formatiunea politica. se preconizeaza o crestere a acestora. aceasta modificare nu va putea schimba absolut deloc situatia existenta in acest moment.Principiul separaţiei puterii în stat In ce priveste investitiile in domeniul imobiliar. judecatorul este cel care emite mandatul de arestare. cu exceptia cazurilor prevazute de lege“. multi investitori straini infiintau firme numai pentru a cumpara terenuri si bunuri imobiliare. Din acest motiv. conform caruia „serviciul militar este obligatoriu pentru barbatii. insa puteau cumpara terenul pe o firma infiintata in Romania. ca pana acum. Conform noii Constitutii. In prezent. ca persoane fizice. noua Constitutie prevede ca "Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte.

Include principiul separatiei si echilibrului puterilor: legislativa. Votand Legea de revizuire cetatenii romani si-au manifestat in fapt adeziunea pentru aderarea la N. Pe de alta parte. că este cea mai bună varianta posibilă. desi numarul procurorilor nu a fost suplimentat. executiva si judecatoreasca. impartial. armonizeaza prevederile sale cu reglementarile importante ale Uniunii Europene. Stipuleaza dreptul partilor la un proces echitabil. ca un element nou. Referitor la atributiile celor doua Camere. Consacra unitatea poporului roman si solidaritatea cetatenilor sai ca fundament al statului. precum si temeiul juridic pentru integrarea euroatlantica a tarii noastre. PRINCIPALELE VALORI ALE LEGII DE REVIZUIRE A CONSTITUTIEI ROMANIEI Creeaza cadrul constitutional adecvat. acestia sunt obligati sa finalizeze orice ancheta in cel mult sase luni.T. Astfel. Senatul va fi sesizat prima data. se poate mentiona. proiectul de revizuire mai prevede ca „in conditiile aderarii la Uniunea Europeana. Spre deosebire de vechea Constitutie. cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale“. Desi multe propuneri importante nu au fost votate si au existat si compromisuri. notiunea de „prima camera sesizata“.A.O. intr-un termen rezonabil. prevede dreptul cetatenilor romani de a alege si de a fi alesi in Parlamentul European. 79 .Principiul separaţiei puterii în stat sa se ocupe si de emiterea mandatelor de arestare. conform careia nu pot vota decat cetatenii romani si nu pot fi alesi decat cetatenii romani cu domiciliul in Romania. Camera Deputatilor este prima care ia decizia cu privire la ratificarea tratatelor internationale si proiectele legilor organice in 19 cazuri prevazute de Constitutie. Garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea functiilor si demnitatilor publice. in unanimitate. reprezentantii partidelor care au votat pentru forma finala a Constitutiei au spus. si integrarea in Uniunea Europeana. iar in celelalte cazuri.

Prevede acordarea de catre stat de burse sociale copiilor si tinerilor proveniti din familii defavorizate si celor institutionalizati.000 la 100. indiferent de titular. Acesta va avea dreptul de a sesiza direct Curtea Constitutionala asupra neconstitutionalitatii unor legi. Sporeste rolul si importanta Consiliului Superior al Magistraturii ca fiind garantul independentei justitiei si include in componenta acestuia reprezentanti ai societatii civile. libertatea persoanei de a accede la valorile culturii nationale si universale. Prevede garantarea si ocrotirea proprietatii private. Garanteaza accesul la cultura. 80 .Principiul separaţiei puterii în stat Prevede ca arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal pentru cel mult 30 de zile. Transforma Curtea Suprema de Justitie in Inalta Curte de Casatie si Justitie. Prevede asigurarea unei politici nationale de egalitate a sanselor pentru persoanele cu handicap. pe criterii politice. Prevede scaderea numarului de cetateni care pot promova o initiativa legislativa de la 250. fara a se depasi 180 de zile.000. aceasta perioada se poate prelungi cu cate cel mult 30 de zile. sociale. in loc de 4. religioase si altele. etnice. Sporeste rolul Avocatului Poporului al carui mandat va fi 5 ani. Restrange imunitatea parlamentara la voturile sau opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului. potrivit traditiei sistemului judiciar romanesc. Trece activitatea de cercetare penala a politiei judiciare sub conducerea si supravegherea parchetelor de pe langa instantele de judecata. Sunt interzise nationalizarea si orice alte masuri de trecere silita in proprietatea publica a unor bunuri. Recunoaste dreptul oricarei persoane la mediu inconjurator sanatos. Instituie raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare de orice fel. prevazand si raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea credinta sau grava neglijenta. Realizeaza o mai buna partajare a competentelor legislative ale fiecarei Camere a Parlamentului. pentru fluidizarea activitatii de legiferare si eliminarea etapelor de mediere si divergenta.

Restrange posibilitatea Guvernului de a emite ordonante de urgenta numai la situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si cu obligatia motivarii urgentei in cuprinsul ordonantei respective.Principiul separaţiei puterii în stat Reduce limita de varsta pentru alegerea in Senat la 33 de ani. Elimina posibilitatea Parlamentului de a anula deciziile de neconstitutionalitate a legilor date de Curtea Constitutionala. Mareste mandatul Presedintelui Romaniei la 5 ani si prevede dreptul Presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala pentru solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice. 81 .

U. asistăm la o dezvoltare fără precedent.U. S.U. Întrezărit de Aristotel şi contural de John Locke. dar l-au respectat şi aplicat cu o scrupulozitate de invidiat.A. Un model tipic în acest sens îl prezintă S. În capodopera sa ”De l’esprit de lois” (Despre spiritul legilor). ci le statorniceşte atribuţiile. acest principiu a fost preluat şi înscris în majoritatea constituţiilor in statele moderne ca Marea Britanie. În acelaşi context se înscrie şi organizarea de stat a Marii Britanii. executivă ţi judecătorească).Principiul separaţiei puterii în stat Concluzii Desfăşurată pe parcursul a 6 capitole lucrarea de faţă îşi propune să prezinte evoluţia principiului separaţiei puterilor în stat de-a lungul timpului până în zilele noastre. executivă şi judecătorească). Rezultatele nu au întârziat să apară.A.. în care mai bine de 200 de ani societatea americană a intervenit cu un număr restrâns de amendamente. constituind în felul acesta un sistem închegat al puterilor de stat. fapt demonstrat prin stabilitatwea şi vechimea Constituţiei S.A. El susţine că pentru a asigura cetăţenilor libertatea acţiunilor lor şi respectarea legilor. Separaţia puterilor devine un model fundamental pentru instaurarea democraţiei şi a statului de drept. 82 . Istoria Constituţionalismului din cadrul statelor enumerate mai sus a demonstart acolo unde sparaţia puterilor este aplicată şi riguros respectată. care nu numai că au înscris în constituţia lor separaţia celor trei puterilor. fiecare formă de guvernământ trebuie să delege putertea celor trei corpuri sau ramuri distincte ale sale (legislativă. a societăţii umane. Montesquieu adoptă ca model organizarea de stat a angliei din acea perioadă. De aceea. mecanismul separaţiei puterilor avea să-şi găsească consacrarea definitivă în opera filosofului şi juristului francez Charles Louis de Montesquieu. Dar nu acest lucru putem afirma privitor la separaţia puterilor în organizaţia de stat a Franţei de-a lungul celor 5 Republici. Franţa şi România etc. fiindcă el nu se limitează la o simplă enumerare a celor trei puteri (legislativă. Meritul lui Montesquieu este incomparabil. precum şi modul lor de influenţare.

în cadrul democratiei constitutionale. care pune la baza organizării puterilor în stat dictatura proletariatului. Ea avea să rămână în vigoare până în 1947. "(4) Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor legislativa. Paternitatea franceză a separaţiei puterilor avea să pătrundă în Constituţiile noastre prin filieră belgiană. car a fost adoptată după făurirea Statului Naţional Unitar Român de la 1848. şi de evoluţiile care au avut loc pe plan european în domeniul dreptului constituţional. pe parcursul desfăşurării celor 5 Republici. 83 . Noua Constituţie consfinţea o stare de fapt izvorâtp dintr-o nouă realitate. Separaţia puterilor cunoaşte o răspândire şi o aplicare atît de largă încât nu putea să nu fie receptată şi în ţara noastră. începând din 1948. separaţia puterilor în stat. Chiar dacă nu formulează expres separaţia puterilor. au fost elaborate prin prisma doctrinei marxiste. Revoluţia din decembrie 1989 a pus capăt regimului dictatorial şi s-a revenit la principiul separaţiei puterilor. noua constitiţie dinm decembrie 1991 reînnoadă firul întrerupt al tradiţiilor democratice cuprinse în Constituţia din 1923. iar de aici a fost preluat şi înscris în Constituţia din 1923. într+un mod explicit. atunci când separaţia puterilor în stat nu este expres formulată. noua constituţie consfinţeşte o realitate de fapt. nedreptăţilor la care a fost supus poporul romîn pe parcursul celor 45 de ani. ne prezintă modul în care. se crează un câmp liber instaurării dictaturii. în frunte cu partidul comunist. ce a reîntregirii neamului. ţinând cont. Noile constituţii. În felul acesta se crea drum liber abuzurilor. Franţa traversează nu mai puţin de trei dictaturi. executiva si judecatoreasca . Constituţia de la 1866 este prim acare formulează. Pe parcursul perioadei prezentate. totodată. Astfel că .Principiul separaţiei puterii în stat Istoria Constituţionalismului Francez. odată cu instalarea regimului comunist în România şi abrogarea Constituţiei din 1923 se renunţa definitiv la separaţia puterilor.

92/18 martie 1990. 1926. 5. 1920. 7. cf. Constituţia din 30 iunie 1966. 6.lege nr. Observation sul la Virginie Jefferson. Decretul-lege nr. Paris. 3.L. Notes of James Madison. P. edite par Gaillard Hunt et James Brown Scott. Dezbates of the federal convention. 4. Constituţia din 8 decembrie 1991. citat. E. op. Antecedentes de la Contention Federale de 1787.M. Constituţia din 23 martie 1923. Erlick.Principiul separaţiei puterii în stat BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Decretul. 2.2/27 decembrie 1989. 84 .

Iaşi. vol. Jaques Chastenet. Ioan. 1993. Bucureşti. Le pouvoir executif american en temps de guerre. Andre Hariou. traduction. 20. George. Muraru. Editura Fundaţia ”Chemarea”. 27. 1971. Genoveva. Institutions politiques. 1992. Paul. John Locke. Constitutional Law. ediţia a II-a. Separaţia puterilor în stat – dogmă sau relitate?. Bucureşti. 12.M. în româneşte de E. Pelltason. Drept constituţional şi instituţii politice contemporane. 1964. Focşeneanu. E. Igor. Jean Chatelain.II. 1992.. Istoria Constituţională a Romîniei (1859-1991. D. 1946. Jenings. Curs de drept constituţional. 1992. 1936. Paris. Droit Constitutionel. Goverment by the people.W. Bucureşti.2/1990. 18. James W. Paris. 14. Pierre Pactet. New York. Speech on December 10. 1927. Londra. 11. J. Bucureşti. Essay le pouvoir civil.Bezdeche. 16.1/1990. 9. 13. De l’esprit des lois. Principiul separaţieiputerilor în opera lui Montesquieu. Paris. în Studii de drept romînesc. Paris. Berceanu. 15. Bucureşti. Bucureşti.Principiul separaţiei puterii în stat 8. op. Phillips. Garner.G. 21. Montesquieu. Drept constituţionalromân. Negulescu. Deleanu.citat. Le Parlament d’Angleterre. 25. 24. Wade and G. Bucureşti. Barbu. 1930.C. Editura Fundaţia ”Chemarea” Iaşi. 1933. La nouvelle constitution et le regime politique de la France. traducere în romîneşte de Armand Roşu. Politica. nr. 10. 1954. vol. Raportul şi proiectul majorităţii comisiunei parlamentare pentru organizarea puterii judecătoreşti. 1882. Iaşi. J. Principiul constituţional al separaţiei puterilor şi imixtiunea puterilor executivă şi judecătorească. I.revista Dreptul nr. 23. 17. 26. vol. 19. 22. 1959. on the occasion of Edward VIII’s abdication. introduction et notes par Jean Louis Fyot. Ioan.Burns. Geani. Nedelcu.citat. op. Ioan. 1924. 85 .I.S. 1952. Vrabie. Eleodor. 1918. Drept Constituţional şi instituţii politice. Aristotel. Deleanu. 1947. Paris.

nr. James Harvey and Katherine Hood.Principiul separaţiei puterii în stat 28. 29. Zlătescu. 1958. Irina. revista Dreptul. cf. ediţia din 1949. Walter Bagehot. Moroianu. 86 . The British state. 1/1991. The English Constitution (1867)Worlds Classice. Londra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->