Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEOLOGIC ORTODOX


,,NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE
Data: 12.11.2010
Clasa: I
Învăţător: FILIP RAMONA ADRIANA
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Abilităţi practice
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale din natură
Tema:,,Chipuri realizate din frunze presate”
Tipul lectiei: formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 45 minute

Obiective de referinţă:
 prelucrarea materialelor folosind ustensile adecvate şi tehnici variate
 alcătuirea unui plan de lucru pentru realizarea unui produs
 aprecierea calităţii produsului finit raportat la proiectul iniţial
 realizarea de produse colective
 asumarea responsabilităţilor în activitatea de grup

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 - să găsească variante originale de interpretare artistică;
O2 - să realizeze sau să îmbogoţească colecţia de materiale din natură;
O3 - să sesizeze calităţile frunzelor, ca material de lucru în realizarea unor compoziţii
artistice;
O4 -să îmbine tehnici de utilizare a frunzelor în realizarea produselor proprii;
O5 - să aprecieze calitatea produselor realizate;
O6 - să lucreze cu interes frontal, individual.

Strategia didactica:
1. Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: jocul didactic,
explicaţia, expunerea, exerciţiul,
demonstraţia, conversaţia, chestionarea,
activitatea practică,turul galeriei, audiţia
muzicală.
b. Forme de organizare: individual, frontal

2.Resurse materiale: flip-chart, markere, modelul,planşe didactice care ilustrează


tehnici de lucru, colecţia de frunze presate, foarfece, lipici (aracet), creioane colorate,
carioci, hartie glasata, laptop,video-proiector, CD-,,Anotimpurile”,de Vivaldi

3.Forme si tehnici de evaluare:


 observaţia sistematică
 proba practică
 autoevaluare
 evaluare de către colegi

Bibliografie:
 Aplicaţii cu materiale din natură, A. Roşca, V.Marcu, Ed. Aramis
 Abilităţi practice – Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea
activităţilor de predare-învăţare-evaluare (cl. I-IV), Lucian Stan, Ileana Stan,
Ed. Aramis, Bucureşti, 2003;
 Daniela Stoica, “Abilităţi practice – clasa I”, Editura Carminis, Piteşti, 2000
 Marcela Peneş, “Activităţi practice – clasa I”, Editura Aramis, Bucureşti, 2000
 Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar,
Bucureşti, 2004;
OB ETAPELE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII RESURSE RESURSE
OP LECŢIEI PROCEDURALE MATERIALE

ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR

1 2 3 4 5 6
Asigură condiţiile optime pentru buna Se pregătesc pentru începerea orei de
I. desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de educaţie tehnologică frontal
Momentul clasă, pregătirea materialului didactic materialele
organizatoric necesar şi stabilirea liniştii conversaţia

II. Prezentare ppt – ,,Povestea frunzei” Elevii urmăresc cu atenție materialul analiza video-proiector
Captarea prezentat. laptop
O1 atenţiei aprecierea material
ppt-,,Povestea
frunzei”
O6

O1 Se anunţă tema lecţiei şi obiectivele ei: Ascultă mesajul frontal


III. realizarea unor compoziţii “Chipuri conversaţia
Anunţarea realizate din frunze presate” în care vor
temei şi a utiliza frunzele ca materiale din natură
obiectivelor utilizand tehnici de decupare,lipire şi
asamblare,prin care sa obtina un efect de
ansamblu.
1 2 3 4 5 6

O1 IV. Prezintă elevilor planşa model realizata Observă modelele . frontal


Prezentarea prin tehnici de colare a frunzelor .
modelului şi
O3 intuirea Îndrumă elevii pentru descoperirea Observă efectul tehnicilor prezentate pe analiza, planşe suport
materialului calităţilor frunzelor în realizarea unori lucrările- model. explicaţia
efecte artistice. Identifică situaţii de îmbinare a unor
tehnici în aceeaşi lucrare.
Prezintă câteva tehnici de lucru: demonstra-
decuparea, asamblarea, colarea ţia
şi paşii de parcurs: selectarea frunzelor
potrivite, aplicarea aracetului pe frunză şi convorbirea
lipirea pe planşa-suport,decuparea dupa
contur a sprâncenelor,ochilor,nasului şi a
gurii, lipirea acestora pe frunze.

O1 V. Îndrumă, corectează, încurajează soluţii Elevii ascultă şi execută individual paşii activitatea colecţia de frunze
Dirijarea care au un efect nou. indicaţi o dată cu învăţătoarea. practică lipici, creioane,
O2 activităţii de carioci, foarfece
formare de
O3 priceperi şi Cerinţe:
deprinderi - să fie preocupaţi de realizarea unei Se străduiesc să lucreze în linişte şi individual executarea lucrării
O lucrări îngrijite, curate; ordine. frontal de către elevi pe
4 - să respecte normele de protecţie a un fond muzical
muncii, pentru a nu se accidenta; Finalizează lucrarea adecvat:Anotimpu
- să coopereze în cadrul orei. rile-Toamna,de
O5 Vivaldi

O6
1 2 3 4 5 6
O1 Expune lucrările realizate Prezintă lucrările, enunţând tehnicile şi expunerea lucrarile
VI. materialele folosite pentru a obţine
O5 Evaluarea Dirijează analiza şi aprecierile din partea efectele estetice dorite.
lucrarilor colegilor analiza şi
Ceilalţi colegi analizează şi fac aprecieri aprecierea
Fac aprecieri asupra propriei lucrări şi
asupra lucrărilor altor colegi, urmărind frontal
executarea corectă, impresia artistică,
acurateţea lucrării, prin metoda,,Turul
galeriei”.

VII. Face aprecieri generale asupra Elevii ascultă. individual expoziţia cu


Aprecierea desfăşurării activităţii frontal lucrările realizate
lecţiei
Anexa