Sunteți pe pagina 1din 8

Invitaţie la vals.

"În braţele mele uita repede decepţia suferită şi se întrema pentru altele
viitoare."

"Azi ştiu că un orgoliu mai puternic decât orice pasiune mi-a dirijat latent
întreaga mea viaţă sufletească."

"Dacă mi-ar păsa de suferinţa pe care o las în urmă şi aş căta să o alin, nu m-


aş abate mereu din cale? Prefer să merg înainte! Drumul învingătorului e
înainte! Chiar dacă ar călca pe cadavre."

"Mai mult: îmi dădeam lucid seama că iubirile de până acum nu fuseseră atât
ale mele, cât ale lor."

"În definitiv, ce e dragostea, decât o taină pe care o ascunt îndrăgostiţii şi o


poartă în umbră, de frica luminii? Îndată ce taina se dă pe faţă, dragostea
veştejeşte, îşi pierde frăgezimea, vraja devine ceva obişnuit, de toate zilele."

"Ştiu că mi-o vei înapoia. Nu-i nimic. Asta e soarta scrisorilor mele. Îmi ajunge
s-o citeşti. Şi ai să citeşti zilnic de acum înainte, luni, ani, secole."

"În materie de dragoste, perseverenţa e o armă care nu dă greş. Şi, în afară


de asta, ştiu să aştept."

"Numai lipsa unui obiect ori a unei fiinţe care ne-a aparţinut odată, ne pune în
lumină adevăratul preţ."

"Iar eu, nebun de bucurie voi binecuvânta ura ei înverşunată, care nu-i decât
cealaltă faţă a iubirii."
"Mi se pare [...] că deocamdată nu iubesc... decât iubirea!"

"S-a dus farmecul necunoscutului, necunoscutul devine pe zi ce trece tot mai


cunoscut şi dragostea sucombă roasă de repetiţie, obişnuinţă, saturaţie."

"Cu orice fată, când ajungi la sărut, a doua zi o iei de acolo de unde ai rămas.
Numai cu Mihaela se schimbau lucrurile: cu ea trebuia întotdeauna s-o iei de
la început."

"Într-adevăr, prin compătimire ajungi mai repede la inima unei femei, decât
prin orice alt mijloc."

"- De ce m-ai ocolit până acum?

- Mi-a fost frică. [...]

- Frică? De cine?

[...]

- De mine!"

"Îţi aminteşti seara aceea când m-ai invitat la vals? [...] De atunci ai intrat în
viaţa mea."

"De obicei, biografiile fostelor mele iubite se iroseau într-o oră, două...
Biografia Mihaelei nu s-a epuizat în noaptea aceea, nici în lunile şi chiar anii
ce urmară. Mereu avea de povestit fapte noi, dar nu ineditul lor mă interesa,
ci felul cum acele fapte se reflectaseră în sufletu-i plin de disponibilităţi şi,
mai ales, în atitudinea ei faţă de viaţă.

Ne-am despărţit înainte de revărsatul zorilor."

"[...] mă îmbătasem de farmecul ce-l răspândea, dar habar n-aveam încă ce


culoare au ochii ei."
"Pe o femeie o cucereşti uşor, dar o păstrezi greu."

"- Şi n-ai vrea s-o revezi?

[...]

- Nu, nepoată. De ce să-i omor amintirea?"

"De ce aş minţi? Îmi păru bine această întâmplare: era cea dintâi dovadă a
iubirii ei."

"Întotdeauna îndrăgostiţii au o lumina ciudată pe faţă lor, care-i deosebeşte


pe unul dintr-o mie de oameni."

"Stimată dragoste, în care nebunie nu ne faci tu să găsim plăceri?"

"[...] marile pasiuni rămân necunoscute, se consumă în anonimat."

"Sunt unele lucruri, în iubire, care nu se pot spune decât în taină."

"Vreau să-ţi intru în sânge, pricepi?"

"- Nu-i nimic, pentru tine e mai răsare încă o dată soarele.

- Crezi că merit?

- Da, pentru că tu ai realizat dragostea absolută."

"Şi eu o iubeam mult. Până la ea, femeia avusese pentru mine o pluritate, de
la ea încoace femeia deveni unică şi se chema cu numele ei."
"Nici ea nu m-a întrebat ce am de sunt trist, nici eu nu am întrebat-o. La ce
bun? Ne înţelegeam uneori aşa de bine şi pe deasupra cuvintelor."

"Nu, nu m-ai iubit, e limpede. Dacă m-ai fi iubit cât de puţin, ai fi alergat ca o
nebună, după primirea scrisorii cu pricina, ca să vezi ce s-a întâmplat cu
mine. Nu te-ai clintit însă din loc. Ce-ţi păsa ţie, care ai o inimă de piatră, de
dragostea mea? Şi dacă ţie nu-ţi păsa, îmi păsa mie. Şi abia acum vine
despărţirea adevărată, acum, când îmi dau seama cât de indiferent eram
pentru tine. E mai sănătos aşa. Tu nu poţi să-mi dai dragostea după care
alerg, pentru că, hotărît lucru, îţi lipsesc marile resurse pasionale."

"Gândurile se hărţuiesc între ele câineşte, luptând să cucerească postul de


comandă. Când unul cade trăsnit, se iveşte cu iuţeala fulgerului altul mai
puternic şi-i ia locul. Pe câmpul de bătălie mor în încăierare zeci şi sute de
gânduri, până ce unul, născut din viaţa celorlalte şi chiar în timp ostilităţilor,
învinge şi pune mâna pe frâne."

"Inima unei femei nu se topeşte chiar dacă ai arunca-o la cuptoarele sorelui,


o lacrimă însă o înmoaie."

"Marile dureri nu dor de la început. Sunt mari pentru că deschid o rană care
nu se mai vindecă..."

"Un prieten râvneşte la celălalt tocmai ceea ce îi lipseşte lui."

"Apoi, fugi şi nu ştiu dacă fugea de mine sau de ea..."

"De ce în preajma morţilor oamenii vorbesc numai în şoaptă?"

"Ai să zâmbeşti când ţi-oi mărturisi că de când am fost a ta, mă simţeam mai
bună până şi cu mine însămi, şi aş spune că eram chiar geloasă pe propria
mea persoană."

"Iubirea e nesăţioasă, de un egoism sălbatic, vrea să-i sacrifici tot, fără a-i
cere nimic în schimb, mulţumindu-te doar cu ceea ce-ţi oferă."

"[...] nicio răzbunare nu e mai cumplită ca aceea ce izvorăşte din dragoste.

Ai să mă întrebi: de ce voiam să mă răzbun? Fiindcă mă părăsisei tocmai


atunci când credeam mai mult în dragostea ta."

"Te-am iubit şi te iubesc cu atât mai deznădăjduit, cu cât ştiu că de-acum n-ai
să mai fii niciodată al meu."

"Cum era să mă simtă departe, când Mihaela trăia între lucrurile mele, în
casa dragostei noastre? O parte din fiinţa mea sălăşluia în fiecare colţisor,
eram prezent în fiecare bucată de grădină, teiul îi vorbea de mine şi peste tot
plutea amintirea celor ce au fost."

"Încă de la începutul legăturii noastre erai sigur că te iubesc. E adevărat, te-


am iubit şi atunci mult. Dar iubirea la care răspunzi nu e decât jumătate de
iubire. Chiar mai puţin decât atât."

"De ce nu te-am omorît atunci? De ce n-am murit împreună?"

"[...] m-am căsătorit cu Mihaela, pe care o jignisem (deşi o iubeam), tocmai


pentru că voiam să fug de ea. (În realitate, fugeam de mine.)"

"Îi dădusem atâtea dovezi de iubire şi le anulăm dintr-o dată, brutal,


necruţător."

"În orice caz, numai dragostea şi creaţia fac viaţa vrednică de a fi trăită şi,
totodată, de a fi părăsită fără regret. N-am creat nimic care să rămână
generaţiilor viitoare, dar am avut dragostea..."

"Am credinţa fermă că viaţa mea a început cu Mihaela şi se încheie o dată cu


ea.

Oricum, a fost prea frumos ca să se sfârşească altfel. Adio!...."

Scrisoare de dragoste.

"[…] dragostea ţine loc de orice prin ea însăşi."

"E cu neputinţă să întâlneşti un om de la care să nu înveţi ceva."

"- Şi nu vă plictiseşte?

- M-ar plictisi, mai degrabă, o conversaţie banala cu un… necunoscut.

- Pe mine, dimpotrivă, m-ar plictisi… cunoscutul, pentru că n-aduce nimic


nou, n-are niciun farmec…

- Scuzaţi, însă eu nu cred deloc în farmecul… necunoscutului. […]

- În schimb, eu cred în farmecul…necunoscutei."

"Vă daţi seama ce rol joacă întâmplarea în viaţa unui om?"

"Dacă va trebui să jucaţi un rol în existenţa mea, ne vom întâlni şi altă dată,
ne vom întâlni mereu."

"- Până acum, n-am întâlnit dragostea.[...]

- Probabil, ai ocolit-o…"
"Dragostea pe care n-o cauţi nu vine…"

"Ciudat, îţi reaminteşti mai lesne de figura bărbierului decât de a unei iubite."

"[…] am vrut prea mult şi prea repede."

"Cum se poate să doreşti pe cineva care nu mai are ce să-ţi ofere, pentru
bunul motiv că ţi-a oferit totul?"

"Pentru cei cărora viaţa nu le mai oferă nimic s-a născocit raiul."

"Îmi trebuie alt aer. Mă sufoc aici."

"Nădăjduise că ea va arunca o privire înapoi, cum faci când părăseşti un loc


unde ţi-ai lăsat o parte din viaţă. Dar nu, Anda merge înainte, ca un călător
care, năzuind către o ţinta greu de ajuns, nu caută îndărăt, de frică să nu
şovăie."

"Există şi oameni inapţi de a gusta fericirea. Pentru ei, această fericire nu-i
decât un cuvânt rece, înscris în dicţionar la litera cuvenită."

"Mâine e întotdeauna prea târziu."

"Să nu-ţi vinzi sufletul! Nu-l mai poţi răscumpăra."

"Inima e, câteodată, un cimitir cu gropi multe!"


"De unde ţi-a venit acest al doilea suflet?"

"Chiar aşa de mult m-ai iubit pe mine şi atât de puţin pe tine, încât pierderea
mea trebuia să te piardă?"