Sunteți pe pagina 1din 15

CAP.

I EXPERTIZA CONTABILA –
ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE LIBERE

Definitie: Expertiza contabila este o activitate desfasurata de o persoana


autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatiuni de
natura economica, financiara sau fiscala pe baza cercetarii
documentelor, datelor si informatiilor de contabilitate.
Potrivit normelor profesionale emise de CECCAR (Norma 35/20010),
expertiza contabila este un mijloc de proba utilizat in rezolvarea unor cauze care
necesita cunostinte de specialitate iar specialistul are calitatea de expert contabil.
Clasificare
a) Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de Procedura Civila,
Codul de Procedura Penala si legile speciale.
b) Expertize contabile extrajudiciare care sunt executate in afara unui proces
judiciar si care se executa pe baza de contract de servicii incheiat cu
beneficiarul ce a solicitat lucrarea.

Principalele caracteristici ale expertizei contabile


- Este un mijloc de proba in justitie, administrate de instante;
- Prezentarea informatiei de natura economico-financiara cu scopul
de a stabili adevarul necesar solutionarii unei cauze;
- Se limiteaza la examinarea problemelor cu caracter economic-
contabil, financiar sau fiscal indicate de organele judiciare;
- Are la baza examinarea documentelor, evidenta tehnic-operativa si
evidenta contabila;
- Confirma sau infirma unele constatari anterioare facute de controlul
financiar sau alte controale cu privire la obligatii contratuale,
obligatii fiscale etc;
- Este o activitate ocazionala care se efectueaza atunci cand se
dispune de catre organele judiciare;
- Este un mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale, ceruta de
conducerea agentului economic (expertize contabile extrajudiciare).
Sediul reglementarilor legale
- OG nr.65/1994 – privind organizarea si functionarea CECCAR
- Lg. nr.42/1995 - care aproba OG 65/1994
- OG nr.89/1998 - pentru modificarea si completarea OG nr.65/1995
- Lg. 186/1999 – aproba OG89/1998
- Codul de Procedura Civila art.201-214
- Codul de Procedura Penala art.118,120-125
- OG 2/2000–privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara
- Regulamentul de organizare si functionare CECCAR art.112
- Norma profesionala 35/2001 – privind expertizele contabile
- Norma profesionala 12264/2002 – privind activitatea de expertiza contabila
judiciara

CAP. II PRINCIPII DEONTOLOGICE PRIVIND


EXPERTIZA CONTABILA

Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna


profesionistul contabil, implicit expertul contabil, sunt urmatoarele:

a) Independenta
Expertul contabil este incompatibil cu situatiile:
- este implicat financiar cu clientii sai: primeste salariu, primeste bunuri si
servicii sau primeste participatii la capitalul social;
- se afla sub controlul direct al clientilor, in calitate de administrator sau
angajat/salariat;
- desfasoara acte de comert care intra in conflict de interese cu executarea
libera a profesiei.
Lista incompetentelor nu este limitata. Expertul contabil este obligat sa
evite orice situatie care ar aduce atingere independentei sale. Codul de
Procedura Civila (art.24) si Codul de Procedura Penala (art.54) reglementeaza
incompatibilitatea expertului contabil.
Asa este cazul :
- Exista imprejurari cand este interesat intr-o cauza care l-ar face
subiectiv.
- Daca s-a pronuntat in cauza in calitate de organ de control, a
intocmit acte primare sau de evidenta contabila, a efectuat anticipat
o expertiza in dosarul in cauza si deci si-a exprimat opiniile.
Daca expertul contabil nu face declaratie de abtinere, intervine recuzarea.
Partile beneficiaza de acest mijloc procedural de a cere recuzarea
expertului contabil.
Recuzarea se judeca in sedinta publica cu participarea partilor.
Consecintele nerespectarii independentei expertului duce la nulitatea
expertizei contabile.
Problema independentei profesionistilor contabili este reglementata si de
norma profesionala 111, privind comportamentul profesional.
- Expertul contabil care si-a exprimat o opinie intr-o cauza fiind
numt de organele abilitate, nu mai poate fi numit a doua oara in
acelasi dosar, fiind incompatibil (norma profesionala 3515.2).
- Daca a facut o expertiza extrajudiciara intr-un anume dosar poate fi
expert consilier, dar nu expert titular (norma profesionala 3515.2).

b) Competenta expertului contabil


Expertul contabil trebuie sa-ai intretina nivelul de competenta pe tot
parcursul carierei sale profesionale.
Expertul trebuie sa asigure calitatea lucrarilor sale.
In acest scop, conducerea CECCAR a elaborat Programul National de
Formare Profesionala Continua.
Fiecare expert contabil este obligat sa efectueze anual minim 40 ore de
cursuri de specialitate, cu test grila de verificare a cunostintelor la care nota
minima pentru promovare este 7(sapte).
Refuzul nejustificat de a urma cursuri de pregatire profesionala, anual, se
sanctioneaza cu suspendarea expertului contabil din Tabloul Corpului sau
radierea din Tablou, care atrage dupa sine imposibilitatea exercitarii calitatii de
expert contabil.
Principiul competentei a facut obiectul normei profesionale 112 emise de
CECCAR.

c) Calitatea expertizelor contabile


Raportul de expertiza contabila judiciara are caracter de proba stiintifica
care trebuie sa aiba un grad inalt contributiv la solutionarea cauzei (norma
profesionala 113).
Pentru asigurarea acestui deziderat, in afara de constiinta si devotement in
exercitarea profesiei, se impune ca expertul contabil sa aplice:
- principiile, procedurile si regulile contabilitatii;
- normele elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de
expert contabil;
- sa supuna raportul de expertiza contabila judiciara controlului de
calitate organizat de filialele judetene ale CECCAR.
Consecinta calitatii necorespunzatoare a expertizelor contabile este
neluarea in considerare de catre instante si organele de cercetare penala, iar pe
ansamblu afecteaza perceptia publicului despre calitatea serviciilor prestate.

d) Principiul secretului profesional si al confidentialitatii expertizelor


contabile
Este un principiu esential al unei profesii exercitata independent, situand
expertul contabil printre confidentii utilizatorului serviciului sau prestatiei.
• Expertul contabil nici nu trebuie sa desminta sau sa confirme faptele care
il privesc pe clientul sau. Informatiile confidentiale nu trebuie folosite in
interesul personal si nici al unei terte persoane.
• In cazul dosarelor penale, organul judiciar poate restrictiona accesul
expertului contabil numit numai la documentele aflate in dosarul cauzei.
• Daca expertul considera ca documentele aflate la dosar nu sunt sufuciente
pentru efectuarea expertizei contabile, trebuie sa aduca acest lucru la
cunostinta organului judiciar, daca prin numirea sa a avut restrictii
privind probele aflate la dosar.
Constituie proba orice document si element care serveste la aflarea
adevarului. In procesul penal (art.67) administrarea probelor cerute de parte se
admite sau se respinge de organul de cercetare.
Potrivit art.208 din Codul de Procedura Civila, instanta dispune o lucrare
la fata locului, partile fiind obligate sa dea explicatii, orice lamuriri in legatura
cu obiectul lucrarii. Cu aceasta ocazie este posibila documentarea in arhiva
partilor.
Nu este recomadabil ca actele noi, inexistente la dosarul cauzei, dar care
au fost mentionate in cuprinsul raportului de expertiza sa fie atasate sub forma
de anexa la raportul sau.
Norma profesionala 3531.6 reglementeaza ca anexele fac parte din
raportul de expertiza si sunt un produs al muncii expertului. Nu pot constitui
anexe la raportul de expertiza contabila, documentele justificative, registrele
sau evidentele partilor aflate in conflict.
• Comunicarea concluziilor expertizei contabile judiciare se efectueaza
odata cu depunerea raportului la organul judiciar care a dispus expertiza
contabila, unde partile implicate in proces pot sa-l consulte (art.122 din
Cod Procedura Penala si art.109 din Cod Procedura Civila). Prin aceasta
procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului
si a concluziilor expertizei catre unii utilizatori.
• Expertul contabil poate divulga anumite informatii numai cu acordul
clientului sau a autoritatilor in anumite situatii, depozitia in materie
penala, martor in procesul civil. In scopul aflarii adevarului, expertul
trebuie sa raspunda la intrebarile referitoare la problemele contabile,
financiare si fiscale. Confidentele clientului sau alte informatii nu se
divulga.

e) Acceptarea expertizelor contabile


• Expertul nu poate refuza expertiza pe motive etnice, religioase,
politice sau de alta natura (norma profesionala 3515).
Inainte de acceptarea efectuarii unei expertize contabile, expertul trebuie
sa analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea sub aspectul competentei,
independentei sau incompatibilitatii.
In caz de refuz, motivul invocat de expert trebuie sa fie temeinic,
aratandu-se cauzele pentru care nu-si poate indeplini mandatul incredintat si
trenuie prezentat de regula scris.

f) Principiul responsabilitatii efectuarii expertizelor contabile


• Aprecierea responsabilitatii cu care a fost efectuata o expertiza
contabila poate fi facuta de utilizator.
• Dupa predarea raportului de expertiza contabila, partile pot prezenta obiectiunile
lor. Pe de alta parte instanta poate dispune completarea lucrarii sau organizarea
unei noi expretize (art.212 Cod Procedura Civila).
• Expertul este obligat sa efectueze un raport suplimentar de expertiza pentru
clarificarea obiectiunilor prezentate de parti si acceptate de instanta sau de a
extinde sfera examinarii cu intrebarile suplimentare intervenite.
CAP. III SUCCESIUNEA OPERATIILOR PRIVIND
ELABORAREA SI EFECTUAREA EXPERTIZEI
CONTABILE

• Expertul contabil trebuie sa fie membru al CECCAR, inscris in Tabloul


CECCAR ce se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei.
• Expertul contabil se legitimeaza cu carnetul de expert contabil vizat la zi.
• Numirea spentru efectuarea expertizelor se face numai de organele in
drept, instanta de judecata, prin incheierea de sedinta sau organul de
cercetare penala, prin ordonanta (art.201-214 Cod Procedura Civila si art.
116-127 Cod Procedura Penala).
• Expertii contabili consilieri sunt numiti de aceleasi organe, la cererea
partilor.
• Recomandarea expertilor contabili organelor beneficiare se face de catre
Biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, in baza art.33
din OG2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica
judiciara.
• Instantele de drept civil prin incheierea de sedinta numesc expertii
abilitati sa efectueze expertiza, stabilesc obiectivele acesteia, termenul de
depunere care este cu 5 zile inainte de termenul de judecata, precum si
nivelul onorariilor. Expertului contabil i se comunica in scris la
domiciliu, mandatul primit.
• Atat onorariile, cat si obiectivele expertizei se stabilesc unilateral in
instanta, de regula la sugestia avocatilor partilor, expertii contabili avand
numai responsabilitatea de a le executa si aplica. Expertii pot numai sa
ceara instantei majorarea onorariului pe baza unor motivari scrise.
• In cauze penale, in conformitate cu art. 116-127 din Codul de Procedura
Penala, organul de cercetare convoaca expertul contabil si partile,
aducandu-se la cunostinta obiectivele si termenele de executie. Atat
expertul conbabil, cat si partile, au dreptul sa faca observatii cu privire la
intrebari, pot cere modificarea si completarea lor.
• O lucrare de expertiza contabila este considerata definitivata si poate fi
depusa la Biroul local pentru expertize, daca a fost semnata de toti
expertii, in cazul in care a fost intocmita in colectiv si daca poarta viza
verificarii de calitate (normele 12264/2002 si norma profesionala 3532).
CAP. IV NORME DE LUCRU PRIVIND EXPERTIZA
CONTABILA

Principalele norme emise de CECCAR ce trebuie respectate cu sfintenie.

Continutul normei Norma


Cu privire la continutul raportului de expertiza contabila judiciara
Expertiza contabila are drept suport documentele primare si 35121
inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor 35131
Raportul de expertiza trebuie temeinic fundamentat pe baza
de documente justificative si evidentieri contabile si nu
prezumtii sau declaratii ale partilor sau ale martorilor 35241

In raport se invoca acele documente si evidente contabile ce


au legatura cauzala cu obiectivul ce a fost fixat. 35141

Nu se fac aprecieri asupra actelor de control si expertizelor


anterioare. Nu se va face incadrarea juridica a faptelor si nici 35312
a incadrarilor legale.
Actele si documentele care nu intrunesc canditii legale nu 35312
se iau in considerare, dar se mentioneaza acest lucru in
raport.
Expertul contabil nu trebuie sa se refere mai mult decat se
cere. 35142

Cu privire la prezentarea concluziilor


Concluziile sa fie fundamentate pe documente si evidente
contabile. 35131

Concluzia prezentata sa fie precisa, concisa, fara echivoc,


ordonata si sistematizata. 35312

Nu pot fi prezentate raspunsuri alternative la obietivele


expertizei. 35414

Concluziile se prezinta pentru fiecare obiectiv in


corespondenta cu constatarile din cap.II – Desfasurarea 35312
expertizei.
CAP. V NORME DE RAPORT SPECIFICE
EXPERTIZELOR CONTABILE

• Toate misiunile efectuate de profesionistul contabil au ca finalitate un


raport scris. In cazul expertizelor contabile judiciare, documentul final
este raportul de expertiza contabila judiciara (normele profesionale 130 si
3531).

• Structura raportului de expertiza contabila judiciara

Capitolul I. Introducere
(norma profesionala 3531A) cu urmatoarele subcapitole:
I. Identificarea expertului
II. Identificarea organului care a dispus efecutarea expertizei
III. Circumstantele in care a luat nastere litigiul
IV. Formularea obiectivelor expertizei
V. Locul si perioada in care s-a efectuat expertiza
VI. Materialul documentar in legatura cu cauza
VII. Perioada in care s-a efectuat expertiza, cu mentiunea daca
s-au efecutat si alte expertize contabile cu acelasi obiectiv
VIII. Data depunerii lucrarii si daca au mai fost acordate
prelungiri fata de termenul initial.

Capitolul II. Desfasurarea expertizei contabile

Capitolul III. Concluzii

Capitolul IV. Considerente personale ale expertului contabil


daca este cazul
(normele profesionale 3531.1; 3531.2; 3531.3; 3531.4)

• Continutul constatrilor inscrise la Cap.II – Desfasurarea expertizelor


contabile (norma profesionala 3531.2)
- Se deschide cate un paragraf pentru fiecare intrebare
- Descrierea operatiunilor examinate de expert, documente, evidente;
- Interpretarea datelor si informatiilor in raport cu normele legale
- Se inscrie opinia diferita – cand sunt mai multe aspecte cu motivarea detaliata si
cu sustinerea in documente si evidente
- Formularea raspunsului clar, concis, fara ambiguitate

• Continutul Cap.IV – Considerente personale


- Sa fie llimitat
- Sa se refere la problemele ce au legatura cu expertiza

• Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile (norma


profesionala 3531.5)
- Are aceeasi structura ca raportul de expertiza contabila obisnuit
- Aratarea imposibilitatii (de regula inexistenta documentelor
justificative sau a evidentelor)

• Anexa la raportul de expertiza contabila judiciara


(norma profesionala 3531.6)
- Fac parte integranta din raportul de expertiza contabila
- Se intocmesc atunci cand exista o repetabilitate a fenomenului sau
cifre multiple sau elemente de aceeasi natura.
- Anexele sunt produsul muncii expertului contabil.
- Nu pot consitui anexe ale expertizei documente sau evidente din
arhiva partilor reproduce (xeroxate).

• Expertiza contabila cu opinii separate


(norma profesionala 3531.2)
- Intervine cand expertiza se intocmeste de mai multe persoane.
- Fiecare expert, cel numit si consilierul expert, trebuie sa-si
motiveze documentat si detaliat opinia pe care o sustine, prin
documente si evidente.
- Expertii trebuie sa mentioneze din ce cauza opiniile lor nu pot fi
conciliate.
• Intocmirea raportului de expertiza
(normele profesionale 3532.1 si 3531.2)
- Rapoartele de expertiza contabila judiciara se semneaza si
parafeaza pe fiecare pagina de expertii care l-au intocmit.
- Raportul nu se semneaza de parte.
- Raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare cu
urmatoarea destinatie: un exemplar pentru organul care l-a cerut si
un exemplar apartine expertului.
- Alte exemplare sunt considerate copii.
• Arhivarea raportului de expertiza
(normele profesionale 125 si 3524.5)
- Expertul este obligat sa constituie un dosar de lucru pentru fiecare
expertiza ce se arhiveaza in cabinetul sau, care contine:
i. Adresa de numire, ordonanta de numire sau contractul pentru
expertise extrajudiciare;
ii. Raportul de expertiza contabila judiciara – exemplarul
expertului;
iii. Corespondenta, note personale, alte documente.

CAP. VI VERIFICAREA DE CALITATE A


EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE

Incepand cu 1 ianuarie 2003 s-a organizat la filialele CECCAR


varificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara, in baza Normelor
nr.12264/11.12.2002 aprobate de Biroul Permanent al Consiliului Superior
CECCAR cu decizia nr. 02/09/2002.

a) Necesitatea acestor verificari


• Este o problema de prestigiu profesional. Se urmareste a se oferi
utilizatorilor lucrari de calitate, ceea ce contribuie la asigurarea prestigiului
profesiei, a institutiei CECCAR si a fiecarui expert contabil in parte.
• Cauta sa fereasca profesionistul expert contabil de unele riscuri si de
consecintele acestora, de stabilirea unor raspunderi disciplinare, administrative,
civile sau penale.

b) Caracterul verificarii de calitate a expertizelor contabile


• Nu reprezinta o verificare de fond a expertizei care sa formuleze noi
concluzii sau solutii intrucat expertul verificator nu este abilitat in acest sens si
nu are acces la documentele din dosarul cauzei.
• Este o verificare privind respectarea metodologiei Corpului respectiv
Normele profesionale 35/2001 aprobate de Consiliul Superior cu Hotararea
42/2001 si are in vedere continutul raportului de expertiza contabila, asa cum a
fost redactat de cei ce l-au intocmit.
• Constituie aplicarea in practica a principiului colegialitatii reglementat
de Codul Etic National al Profesionistilor Contabili cu autoritatea sa, expertul
verificator trebuie sa-si ajute colegii sa isi pastreze rationamentul profesional si
etic.
• Urmare controlului, expertul verificator face observatii asupra
nerespectarii unor norme pe care expertii ce au efecutat expertiza le
pot insusi sau nu.

c) Obiectivele ce se urmaresc in verificarea de calitate a expertizelor


• Daca au fost respectate in totalitate prevederile normelor CECCA5r
35/2001.
• Daca au fost utilizate metodologii de lucru si caracterisitci si principii
ale stiintei contabilitatii, fara sa faca incadrari juridice ale faptelor ori sa se
pronunte in probleme care presupun alte cunostinte decat cele contabile.
• Daca au fost respectate prevederile Codului Etic National al
Profesionistilor Contabili.

d) Metodologia de lucru
• Expertiza se prezinta expertului verificator pentru a fi inregistrata in
Registrul de evidenta a lucrarilor de expertiza.
• Acesta procedeaza la examinarea raportului de expertiza contabila
judiciara, in prezenta celor ce l-au intocmit, care trebuie sa prezinte si
unele informatii suplimentare privind problemele discutate.
• Expertul verificator isi expune eventual observatiile sale pe care cei ce
au intocmit lucrarea pot sa le insuseasca sau nu.
• Daca observatiile au fost insusite se procedeaza la completarea sau
refacerea expertizei.
• Rapoartele de expertiza fara observatii se inregistreaza in Registrul de
evidenta a lucrarilor de expertiza, aplicandu-se stampila respectiva.
• Pentru expertizele la care sunt observatii care nu au fost insusite de
expertii autori, expertul verificator intocmeste referatul privind modul
de respectare a normelor profesionale corespunzator imprimatului
anexa la Norma 12264/2002. Referatul se ataseaza la raportul de
expertiza caontabila. Scopul acestuia declarat de norma sus indicata
este acela de informare a organului care a solicitat lucrarea. Dupa
intocmirea referatului, expertiza se inregistreaza in Registrul de
evidenta.
e) Circuitul referatelor cu observatii
• Potrivit Normelor 12264/2002, referatul se intocmeste de catre
expertul verificator, dupa care se ataseaza la raportul de expertiza
contabila judiciara cu scopul de a ajunge impreuna la organul care a
solicitat lucrarea, pentru informarea acestuia.
• In fapt, Biroul local pentru expertize, din dispozitii superioare nu
admite ca acest document – referatul cu observatii – sa ajunga in
circuitul procesoral, la instante sau organele de ancheta penala si ca
urmare, biroul respectiv nu primeste referatul in cauza.
• Cu circulara nr.11941/10.10.2003 care a fost difuzata si prelucrata la
timpul respectiv, pentru a rezolva aceasta problema, CECCAR a
dispus ca referatul, impreuna cu raportul de expertiza contabila
judiciara, poate fi depus direct la registratura sau la judecatorul de
serviciu al instantei sau organului care a cerut efectuarea expertizei
contabile judiciare.

CAP. VII RASPUNDEREA EXPERTILOR CONTABILI


Potrivit art.15 din O.G. nr.64/1995 privind organizarea activitatii de
expertiza contabila si a contabililor autorizati, expertii contabili raspund in
exercitarea profesiei disciplinar, administrativ si penal, dupa caz.

a) Raspunderea disciplinara este reglementata de Legea de organizare a activitatii


de expertiza contabila, astfel:
• Expertii contabili raspund, in mod similar ca si ceilalti memebri ai Corpului,
daca incalca, cu intentie, prin actiune sau omisiune, normele de lucru elaborate
de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea
unui prejudiciu moral sau material (art.125 din Regulamentul de Organizare si
Functionare a CECCAR).
• Art.19 din regulamentul privind Auditul de calitate in domeniul serviciilor
contabile stabileste obligatia membrilor Corpului de a pune la dispozitia
auditorului toate documentele necesare si sa furnizeze orice explicatie utila.
• Deasemenea, prin Decizia 02/90/12.12.2002 a Biroului Permanent CECCAR de
aplicare a Normelor 12264/2002 privind verificarea de calitate a expertizelor
contabile judiciare, s-a stabilit ca nerespectarea acestor norme constituie o
abatere grava ce se sanctioneaza ca atare.
• Punerea in miscare a raspunderii disciplinare se poate face in doua situatii si
anume: in cazul unei reclamatii primite din afara sau in urma unei autosesizari a
Corpului in cadrul activitatii de control de calitate a expertizelor contabile.
Art.12 din Regulamentul auditului de calitate, obliga auditorul, in cazul in care
constata incalcari ale reglementarilor privind executarea profesiei si normelor
profesionale emise de Corp, sa sesizeze Comisia de Disciplina. Sanctiunile
disciplinare se aplica de catre comisiile de disciplina ale Corpului si constau in:
mustrare, avertisment, suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada
de 3 luni pana la 1 an sau interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert
contabil.

b) Raspunderea contraventionala sau administrativa este reglementata de


dreptul procesual, din care mentionam urmatoarele situatii:
• Refuzul fara motiv intemeiat sa execute expertiza care i-a fost
incredintata (art.205 Cod Procedura Civila).
• Nedepunerea lucrarii in termenul stabilit de instanta (art.209 Cod
Procedura Civila).
• Neinfatisarea expertilor inaintea instantei la cererea acesteia pentru a
prezenta lamuriri pentru expertiza facuta (art.221 Cod Procedura
Civila).
• Neindeplinirea, indeplinirea gresita sau cu intarziere asarcinilor
primate de expertul contabil daca s-au provocat intarzieri in
desfasurarea procesului penal (art.198 Cod Procedura Penala).
• Lipsa nejustificata a expertului citat de la procesul penal (art.198 Cod
Procedura Penala)
Toate aceste fapte se pedepsesc cu amenda prin incheierea sedintei de
judecata sau prin ordonanta organului de urmarire penala.
Expertul poate face cerere de scutire sau reducere a amenzii in termenul
legal de contestatie. Asupra cererii se pronunta instanta de judecata sau organul
de urmarire penala, dupa caz.
Sunt situatii in procesul judiciar care sunt considerate sanctiuni aplicate
expertului fara a fi urmate de aplicarea unei amenzi. Este cazul inlocuirii
expertului si dispunerea unei noi expertize, prezentata de art.205 din Codul de
Procedura Civila sau norma profesionala CECCAR 3513.2, pentru
neprezentarea expertului citat sau nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de
expertiza contabila judiciara.

c) Raspunderea penala a expertului contabil


Expertii pot intra sub incidenta unor infractiuni pedepsite de Codul Penal,
daca:
• - primesc mita – respectiv bani sau foloase care nu li se cuvin ori
accepta promisiunea unor asemenea foloase in scopul de a nu efectua
indatoririle in calitatea ce o au (expert contabil numit in dosar).
• Marturie mincinoasa – atunci cand fac afirmatii mincinoase sau nu
spun tot ce stiu privitor la intrebarile ce li se pun prin obiectivele
expertizei, din care cauza s-a pronuntat o hotarare sau s-a dat o solutie
pe baza acestei marturii mincinoase.
• Favorizarea infractorului – ajutorul dat infractorului chiar daca nu a
existat intelegere prestabilita cu acesta, care are drept consecinta
zadarnicirea judecatii sau a urmaririi penale.
Sunt si alte situatii in care expertul poate raspunde penal daca faptele sunt
infractiuni, dar cele mentionate mai sus au legatura directa cu activitatea
expertului contabil.
Toate infractiunile sunt pedepsite de Codul Penal cu inchisoarea.

d) Raspunderea civila
Este instituita in baza art.998 din Codul Civil care reglementeaza ca, orice
fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui
greseala s-a ocazionat a-l repara.
Exista posibilitatea partilor aflate in proces de a-l actiona pe expertul
contabil pentru despagubiri. Aceasta constituie o constrangere a expertului la o
activitate cortecta si constiincioasa. Expertul trebuie sa se asigure ca raportul sau
de expertiza sa nu contina inexactitati sau greseli evidente, concluzii eronate,
obiective tratate superficial din neglijenta sau lipsa competentei profesionale.
Pentru apararea expertului contabil in scopul intaririi raspunderii civile,
CECCAR a instituit sistemul de verificare a expertizelor contabile judiciare prin
expertii verificatori, care, in mod nesabuit este ocolit de catre unii experti
contabili.
Pe de alta parte s-a organizat garantarea raspunderii civile prin subscrierea
obligatorie a unei polite de asigurare (art.12 din O.G. 65/14994 privind
organizarea si functionarea CECCAR)

e) Respectarea cerintelor etice ale profesiei


Fara a fi nevoie de constrangeri si sanctiuni, contabilii trebuie sa respecte
Codul Etic National al Contabililor si sa evite orice conduita discreditabila sau
dezordonata aparand onoarea profesiei.
Dintre aceste cerinte mentionam:
• Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu
buna reputatie si abtinerea de la orice comportament care ar discredita
profesia.
• Evitarea conflictelor de interese, respingerea oricarei presiuni indiferent
din partea cui vine.
• Asigurarea confidentialitatii informatiilor dobandite in timpul activitatii
profesionale.
• Profesionistii contabili, deci si expertii, isi datoreaza reciproc asistenta si
amabilitate, respect reciproc, sa excluda vulgaritatea, manifestarile dure si
necuviincioase, sa se abtina de la orice actiune care ar aduce daune
colegilor.