Sunteți pe pagina 1din 2

BALCON

Balconul este o grindă în consolă faţă de faţada imobilului. El este în prelungirea planşeului
considerat. Se admite a se studia o bandă de 1,00 m lăţime, de balcon armat cu bare
independente de înaltă aderenţă cu limitab elastică fe = 500 MPa.

Betonul are o rezistenţă la 28 de zile de 30 MPa.


Încărcarea de exploatare pe balcon este de 3,50 kN/m2
Pardoseala de 4 cm are o greutate specifică de 22 kN/m2
La starea limită ultimă, combinaţia de studiat este 1,35 G + 1,5 Q

REZOLVARE

Modelare (schema statică). Grindă în consolă încastrată la o extremitate şi liberă la


cealaltă.

Bilanţul încărcărilor pentru o bandă de 1 m.


 Încărcări uniform distribuite pe 1,40 m lungime
─ Greutatea proprie a dalei : 0,14 × 1 × 25 = 3,50 kN/m
─ Greutatea proprie a pardoselii : 0,04 × 1 × 22 = 0,88 kN/m
─ Încărcarea de exploatare : 1 × 3,5 = 3,50 kN/m
Total încărcări : 1,35G + 1,5Q = 1,35 × (0,88 + 3,5) + 1,5 × 3,5 = 11,16 Kn/m
 Greutatea proprie a mâinii curente : 1,35 × 1,14 × 0,10 × 25 = 3,85 kN/m

Solicitările maxime.
Vu = 11,16 × 1,40 + 3,85 = 19,50 Kn
Mu = 11,16 × 1,402 / 2 + 3,85 × 1,45 = 16,50 kNm

Armătura longitudinală
Sensul momentului antrenează întinderea părţii superioare a plăcii balconului, astfel că
armătura longitudinală portantă va fi dispusă la partea superioară a plăcii. Secţiunea
transversală este o secţiune dreaptă în care armătura întinsă se pune la partea superioară.
ATENŢIE. Nu exageraţi înălţimea utilă în calcule, pentru că pe şantier armătura superioară
are tendinţa nefericită de a fi montată mai jos decât este prevăzut.

─ lăţimea grinzii……………..b = 1,00 m


─ înălţimea grinzii …………..h = 0,14 m
─ înălţimea utilă ……………..d = 0,10 m
─ materiale :
 beton : fc28 = 30 MPa ; γb = 1,50 în metoda stărilor limită
 armătură : fe = 500 MPa ; γs = 1,15
momentul de rupere : Mu = 0,0165 MNm

Secţiunea armăturii necesare pentru armarea unei lăţimi de 1,00 m de grindă – placă este :
Mu 0,0165
As = f = 500 = 4,04 cm2
z e 0,094
γs 1,15
Aceasta corespunde la 5,15 PC 10 / m, adică o bară PC 10 la 19 cm
Armătura de repartiţie reprezintă 25% din armătura de rezistenţă.

ATENŢIE. Se va evita ca armătura superioară să iasă din beton.


Balconul nu este încastrat în faţadă ci este o prelungire a planşeului. De aceea vom echilibra
balconul prin extinderea armăturii superioare portante a balconului, spre planşeu, pe o
distanţă echivalentă cu cea a lăţimii balconului.
În stadiul de punere în operă trebuie adoptate dispozitive constructive în scopul menţinerii la
poziţie a armăturii superioare de rezistenţă (distanţieri).
Folosirea panourilor de plase sudate ca armătură de rezistenţă pentru balcoane a condus la
accidente mortale, întrucât acestea sunt alcătuite din fier subţire, lis şi casant.

Balconul este o placă portantă din beton armat turnat monolit turnat sau prefabricat, cu
grosimea între 8 şi 20 cm – care nu are decât un reazem (perete sau grindă şi dală).

ARMĂTURA.
Armătura pe reazem este mai specială.. Armătura principală este plasată la partea
superioară a plăcii şi se prelungeşte dincolo de reazem cu o lungime egală cu lăţimea
balconului. Aceasta permite echilibrarea încărcărilor.

Este practic imposibil de a realiza un balcon fără reazem, dacă construcţia casei este
realizată. Realizarea balconului după realizarea construcţiei se va putea face numai rezemat
pe grinzi (longitudinale sau transversale).

NOTĂ. La marginea cofrajului, la partea inferioară, va fi amplasat un picurător aproximativ la


3 sau 4 cm. Aceasta permite evacuarea apei spre exterior şi nu pe faţada clădirii.

ATENŢIE. La plăcile armate pe o direcţie (plăci de balcon) călăreţii prevăzuţi pe latura


scurtă încastrată, trebuie să aibă lungimea măsurată de la faţa reazemului, egală cu
lungimea scurtă a plăcii.

ATENŢIE. Plăcile rezemate pe 3 laturi şi libere pe a patra latură pot fi armate


asemănător plăcilor rezemate pe tot conturul, prin considerarea fiecărei plăci rezemate
pe 3 laturi ca fiind o jumătate dintr-o placă rezemată pe tot conturul cu dimensiunile l 1
şi 2l2, unde l1 reprezintă lungimea laturii libere a plăcii rezemate pe trei laturi iar l 2
lungimea laturilor perpendiculare pe latura liberă a acestei plăci.

Întocmit,
Ing. Aurelian Văduva
Turnu Măgurele

S-ar putea să vă placă și