P. 1
grile licenta iasi

grile licenta iasi

|Views: 1,693|Likes:
Published by jollie_elle

More info:

Published by: jollie_elle on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

SUBIECTE PROPUSE PENTRU LICENŢĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

TEMA NR. 1: Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete
1. Prevalenţa şi incidenţa crescută a cariei ocluzale se datoresc interacţiunii următorilor factori: A. imposibilităţii realizării unei curăţiri foarte bune DA B. poziţiei posterioare a dintelui pe arcada dentară NU C. capacităţii de reţinere a microorganismelor şi alimentelor (în fosetele şi şanţurile adânci) DA D. concentraţiei mai mici a fluorului în smalţul ocluzal decât în cel proximal DA E. cantităţii de smalţ mai mici între suprafaţa dintelui şi joncţiunea smalţ/dentină în cazul şanţurilor (comparativ cu cantitatea de la celelalte suprafeţe) DA 7- 8 2. Tehnica odontotomiei profilactice constă în: A. prepararea mecanică a tuturor şanţurilor şi fosetelor dinţilor nou erupţi DA B. pregătirea unor cavităţi superficiale DA C. obturarea cavităţilor cu materiale compozite fotopolimerizabile NU D. crearea unei cavităţi minime imediat după apariţia unui proces carios NU E. lărgirea şanţurilor şi fosetelor adânci cu instrumentar rotativ NU 11 3. Indicaţiile odontomiei profilactice sunt: A. copii cu policarii care au o igienă orală proastă DA B. copii handicapaţi psihic DA C. existenţa unor dubii în legătură cu prezenţa sau absenţa unei carii DA D. imposibilitatea efectuării unor controale periodice regulate DA E. pe dinţi ce prezintă carii profunde NU 11 4. Calităţile unui material de sigilare sunt: A. calităţi fizionomice satisfăcătoare DA B. fluiditate DA C. aderenţă bună la suprafeţele gravate DA D. expansiune termică crescută NU E. să nu perturbe ocluzia DA 15 5. Calităţile importante ale sigilanţilor din categoria cementurilor glass-ionomere sunt: 2

A. capacitatea continuă de a elibera ioni de fluor DA B. efect fizionomic foarte bun NU C. duritate foarte bună NU D. timp de priză prelungit NU E. adeziune chimică la structurile dure dentare DA 28 6. Dintre timpii operatori ai sigilării fac parte: A. curăţirea suprafeţelor dentare cu paste ce conţin fluor NU B. izolarea DA C. gravajul acid al suprafeţei de smalţ cu H3PO4 20- 30% NU D. controlul în relaţie ocluzală DA E. controale periodice DA 33 7. Timpul de spălare a acidului folosit în gravaj este de: A. 60 secunde dacă demineralizantul a fost sub formă de soluţie (după Meixlor citat de McDonald şi Avery) DA B. 90 secunde dacă demineralizantul a fost sub formă de gel (după Meixlor citat de McDonald şi Avery) DA C. 20 secunde (Bratu şi colab.) DA D. 60 secunde pentru dinţii permanenţi NU E. 120 secunde pentru dinţii temporari NU 39 8. La controalele periodice, o sigilare poate fi verificată astfel: A. clinic - prin examen cu sonda DA B. paraclinic - prin utilizarea de fuxină bazică 0,25% DA C. clinic - prin inspecţie NU D. paraclinic - prin utilizarea de izotopi radioactivi C14, S35 DA E. paraclinic - prin utilizarea de raze X DA 41 9. În enameloplastie lărgirea şanţului ocluzal se poate face cu : A. freza cilindro-conică fină DA B. freza sferică 1/4 DA C. freza sferică 2/4 NU D. freza cilindro-conică fină diamantată - freza Sorensen DA E. freza sferică 3/4 NU 43 10. O sigilare efectuată corect durează: A. şase luni NU B. câţiva ani DA C. aproximativ un an NU D. până la atriţia dinţilor NU 3

E. variabil în funcţie de materialul utilizat NU 42 11. Sigilarea se recomandă în următoarele situaţii clinice: A. şanţuri şi fosete adânci în formă de "I", amforă, picătură DA B. când sonda „agaţă‖ dar nu sunt alte semne de carie dentară DA C. şanţuri şi fosete aberante DA D. persoane care prezintă semne de activitate carioasă scăzută NU E. şanţuri şi fosete adânci cu proastă coalescenţă DA 56 12. Obturaţiile preventive cu răşină: A. reprezintă cea mai conservativă metodă de tratament pentru cariile "mici şi discrete" din şanţuri şi fosete DA B. se realizează numai pe dinţi temporari NU C. se realizează numai pe dinţi permanenţi NU D. se realizează pe dinţi integri NU E. se realizează imediat după erupţia dinţilor NU 62 13. Sigilările trebuie efectuate: A. între 6 şi 15 ani (după Martens) DA B. între 3 şi 4 ani pentru molarii temporari (după Simonsen) DA C. între 6 şi 7 ani pentru molarii permanenţi (după Simonsen) DA D. între 4 şi 12 ani (după Martens) NU E. între 11 şi 15 ani pentru molarii 2 permanenţi şi premolari (după Simonsen) NU 58 14. Obturaţiile preventive cu răşini tip A se realizează: A. când leziunea de carie în şanţ şi fosetă este minimă DA B. când leziunea de carie în şanţ şi fosetă este cantonată numai în smalţ DA C. atât pe suprafeţele ocluzale cât şi pe cele proximale ale molarilor NU D. când există dubii în privinţa existenţei cariei DA E. când leziunea a traversat joncţiunea amelo-dentinară NU 63 15. Obturaţiile preventive cu răşini tip B se realizează: A. când leziunea a ajuns la joncţiunea smalţ-dentină NU B. când leziunea de carie a progresat în dentină, dar este încă mică DA C. când leziunea are o extindere mare în dentină NU D. în cazul eşecului unei sigilări NU E. în cazul contraindicaţiei odontotomiei profilactice NU 63 16. Obturaţiile preventive cu răşini tip C sunt indicate: A. când leziunea are o extindere mai mare în dentină DA 4

în cazul C. aplicarea bondingului (agentului de legătură) NU E. experienţă clinică DA C. obturarea cavităţii cu material compozit granular şi sigilarea şanţurilor şi fosetelor ocluzale cu material compozit negranular DA 63 18. igienă orală foarte bună DA E. sigilantul se aplică după ce peste compozit a fost aplicat agentul de legătură NU D. îndepărtarea cât mai conservatoare a ţesutului alterat (cu o freză sferică) DA B. demineralizarea smalţului DA D. în cazul eşecului unei obturaţii preventive cu răşini tip A NU sigilării NU 63 17. demineralizarea smalţului şi a dentinei NU E. Cerinţele obturaţiilor preventive cu răşini sunt: A. sursă de iluminare naturală NU 68 5 . În cazul obturaţiei preventive cu răşini tip 3: A. diagnostic corect DA B. respectarea tuturor detaliilor de tehnică DA D. aplicarea sigilantului DA 64 – 65 19. sigilantul trebuie să se aplice imediat după fotopolimerizarea compozitului NU C. când leziunea a traversat joncţiunea smalţ-dentină NU contraindicaţiilor D. palparea exploratorie pentru a preciza întinderea procesului carios DA C.B. aplicarea obturaţiei de bază cu hidroxid de calciu sau zinc oxid eugenol NU C. periaj profesional cu pastă cu fluor NU B. aplicarea în porţii mici a răşinii compozite granulare DA 65 20. sigilantul se aplică strict peste compozit NU 66 21. aplicarea agentului de legătură DA E. Tipul 2 de obturaţie preventivă cu răşini presupune următoarele etape: A. îndepărtarea dentinei alterate DA B. demineralizarea în vederea aplicării sigilantului DA D. îndepărtarea ţesutului alterat DA C. Tehnica obturaţiei preventive cu răşini constă în: A. sigilantul trebuie să se aplice imediat după introducerea compozitului în cavitate DA B. aplicarea obturaţiei de bază când procesul carios a ajuns la dentină DA D. Tipul 1 de obturaţie preventivă cu răşini constă în: A. când leziunea a deschis camera pulpară NU E. nu se aplică sigilant NU E.

efectul de tiraj asupra aerului aflat în cavităţile nazale şi sinusale NU 323 4. lipsa de eficienţă a buzei superioare DA C. copilul execută mişcări de retropulsie DA B.TEMA NR. absenţa stimulilor funcţionali de propulsie a mandibulei DA E. reglarea cantităţii de aer DA B. apariţia hipersecreţiei salivare NU 6 . Aerul inspirat pe gură are ca efect: A. prezenţa deformaţiei rahitice a maxilarelor DA 332 5. musculatura masticatorie şi oasele maxilare sunt dezvoltate mai puţin DA B. apariţia ocluziei adânci acoperite NU D. structura osului alveolar NU E. creşterea secreţiei salivare NU D. Intensitatea forţelor masticatorii ca factori predispozanţi pentru producerea anomaliilor dento-maxilare intervin prin mai multe căi: A. umectarea şi sterilizarea aerului DA C. abraziunea fiziologică lipseşte sau este foarte redusă DA C. structurii osului maxilar NU C. ocluzia adâncă acoperită NU E. 2: Rolul factorilor functionali în formarea aparatului dento-maxilar 1. funcţiilor glandulare DA D. ingestia unei cantităţi de aer (aerofagie) NU C. ţesutului venos erectil DA E. Alimentarea artificială a sugarului prezintă unele inconveniente: A. Trecerea coloanei de aer prin cavitatea orală se soldează cu deficienţe în ceea ce priveşte: A. reducerea globală a debitului de aer la nivel pulmonar DA D. Pasajul aerian nazo-faringian poate realiza adaptarea curentului de aer datorită: A. tulburări de erupţie dentară NU 321 3. arhitectonicii speciale DA B. o acţiune directă asupra bolţii palatine DA B. retroalveolodonţia superioară DA D. poziţiei mandibulare NU 318 2.

un potenţial de creştere normal NU D. faza de neutralitate NU C. linguopalatograma NU 370 10. întârzieri în maturizarea musculară şi nervoasă DA B. sigmatismul DA 7 . Dislalia parţială poate îmbrăca forme variate : A.E. migrări verticale şi orizontale ale dinţilor cu apariţia blocajelor în mişcările mandibulei DA 341 6. prezenţa echilibrului între musculatura extra-orală şi a limbii NU E. O mişcare completă a corzilor vocale (ciclu) se compune din următoarele faze: A. coborârea limbii în planşeul bucal NU B. prezenţa ocluziei echilibrate NU 345 7. laringoscopia stroboscopică DA B. Metodele de explorare a corzilor vocale sunt: A. prezenţa tulburărilor rino-faringiene DA C. dinţii pot leza direct mucoasa de pe maxilarul antagonist DA E. faza de acolare DA 373 11. Prelungirea şi permanentizarea stadiului de deglutiţie infantilă s-ar datora următoarelor cauze: A. Anomaliile dento-maxilare pot micşora eficienţa masticatorie prin mai multe mecanisme: A. reducerea suprafeţei de contact ocluzal DA B. faza de apropiere (adducţie) DA E. unda peristaltică faringiană DA 355 8. unda peristaltică a limbii DA E. Ipoteze pentru a explica transportul bolului de pe dorsum-ul lingual în faringe sunt: A. ortopantomografia NU D. limitarea mişcărilor masticatorii prin blocaje DA D. glotografia electrică DA E. cinematografia lentă a corzilor vocale DA C. deschiderea epiglotei NU D. faza de depărtare a corzilor vocale (abducţie) DA B. absenţa sau dificultatea de efectuare a unor mişcări masticatorii DA C. faza de elongaţie maximă DA D. obiceiul vicios de sugere a degetului DA 360 9. deplasarea bolului este asigurată prin contracţia muşchiului milohiodian DA C.

folosirea contracţiei musculare ca sursă de energie în vederea corectării modificărilor morfologice DA 415 15. prin aplicarea indirectă a forţelor musculare prin intermediul sistemului dentar DA 405 13. Consecinţele obiceiului de sugere a policelui sunt: A. prognaţia mandibulară funcţională NU 8 . durata şi cronologia apariţiei potenţialelor de acţiune la diferiţi muşchi DA 412 14. retrodenţia superioară NU D. modificările de poziţie şi formă ale organelor componente NU C. expansiunea activă a maxilarelor NU 416 16. tonusul labial scăzut DA B.B. Obiectivele terapeutice urmărite în echilibrarea acţiunilor musculare sunt: A. Muşchii aparatului dento-maxilar au o influenţă complexă asupra oaselor maxilare în dinamică prin următoarele modalităţi: A. disritmiile NU 384 12. contribuie la normalizarea funcţiilor perturbate DA D. frecvenţa impulsurilor nervoase care ajung la muşchi DA E. prin intermediul articulaţiei temporo-mandibulare NU C. stimularea erupţiei dentare NU E. energia cinetică NU D. rotacismul DA C. prin aplicarea directă a presiunilor musculare pe suprafeţele osoase DA D. utilizarea aparatelor ortodontice activ mobilizabile NU C. amplitudinea potenţialului electric DA B. dislalia labialelor DA D. tip anormal de deglutiţie (sindrom protruziv anterior) DA E. declanşează în mod reflex contracţii musculare DA B. stabilirea unui echilibru adecvat privind tonusul grupelor musculare antagoniste DA B. rinolalia închisă NU E. prin poziţia de echilibru a mandibulei NU E. prin intermediul inserţiilor osoase DA B. modificarea ariei de acţiune (incompetenţa labială) DA C. Principiile comune tuturor tipurilor de aparate funcţionale sunt: A. Pe o electromiogramă se pot aprecia: A. descompune forţele verticale DA C. modificarea comportamentului neuro-muscular al grupelor musculare deficitare DA D. utilizarea aparatelor ortodontice fixe NU E.

a doua înălţare a ocluziei dentare. modificarea lungimii arcadei. proalveolodenţie superioară NU B. apariţia unei supraocluzii incisive accentuate DA E. o deplasare distală a mandibulei DA 325 A. Pentru producerea unei anomalii dento-maxilare prin obiceiuri vicioase trebuie întrunite mai multe condiţii: A. modelarea funcţională a articulaţiei temporo-mandibulare NU 444 19. Răspuns: A. reduc erea spaţi ului prim at. modificarea formei arcadei. D. B. Prin erupţia molarilor de 6 ani se produc următoarele schimbări dento-alveolare şi dentodentare importante: A. factor teren. Prezenţa vegetaţiilor limfo-epiteliale ce împiedică funcţia respiratorie poate determina: A. D. B. E. E. o extensie a capului DA E. o deplasare înainte a mandibulei DA B. Efectul interpoziţiei obrajilor între părţile laterale ale arcadelor determină: A. bilanţul forţelor oro-faciale DA E. plasticitatea oaselor maxilare DA C. prezenţa tulburărilor de fonaţie NU D. 2. 3: Dezvoltarea ocluziei dentare 1. Prin erupţia molarilor de 6 ani se produc următoarele schimbări dento-alveolare şi dentodentare importante: .439 17. a doua mezializare a ocluziei dentare. intensitatea şi durata cu care este practicat DA B. oprire în dezvoltarea verticală a arcadelor în sectoarele laterale DA C. întârziere în erupţia dentară NU C. ocluzie inversă laterală DA 443 18. C. 9 TEMA NR. reducerea spaţiului primat. retrognaţie mandibulară funcţională NU D. poziţia de echilibru a mandibulei NU D.

D. 4. a doua înălţare a ocluziei dentare. D. prima înălţare a ocluziei dentare. o malocluzie clasa a III-a. incongruenţa dento-alveolară terţiară. C. D. Erupţia molarilor doi permanenţi poate produce: A. B. deschiderea ocluziei frontale. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. 3. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. C. D. Răspuns: A. Erupţia primilor molari permanenţi poate produce: A. modificarea formei arcadei. 6. deglutiţia de tip adult. E. E. C. C. E. a treia înălţare a ocluziei dentare. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. Răspuns: A. o ocluzie adîncă. B. În prima etapă a dentiţiei mixte se instalează o ocluzie psalidodontă dacă nu există: A. decalaje mari între erupţia grupului incisiv inferior şi superior. modificarea lungimii arcadei. Răspuns: D.B. a doua mezializare a mandibulei. D. D. C. C. C. B. Răspuns: B. E. B. a doua mezializare a ocluziei dentare. a doua mezializare a mandibulei. C. un comportament muscular anormal. Răspuns: B. Răspuns: A. încheierea fenomenelor dezvoltării dentiţiei. un comportament muscular anormal. o malocluzie clasa a III-a. B. Absenţa spaţiului pentru erupţia molarilor trei permanenţi poate produce: A. E. decalaje mari între erupţia grupului incisiv inferior şi superior. E. În prima etapă a dentiţiei mixte se instalează o ocluzie inversă frontală dacă există: A. încheierea fenomenelor dezvoltării dentiţiei. o ocluzie cap la cap. 5. D. B. B. reglarea relaţiei de postură. C. o ocluzie cap la cap. D. B. a treia înălţare a ocluziei dentare. D. 7. E. 10 . caria dentară. a doua înălţare a ocluziei dentare.

D. B.9 – 1. Spaţiul de derivă sau de rezervă Nance rezultat din diferenţa diametrelor mezio-distale ale dinţilor deciduali şi permanenţi pe maxilar este de: A. creşterea scheletală. deschiderea ocluziei frontale. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. E. Răspuns: B. 11. 1. C. 1. 12.7. B. C. agravarea fenomenelor existente în interiorul arcadei dentare.9 – 1.7 – 2.7 – 4. deschiderea ocluziei frontale. 0. 1. 0. 0. C. încheierea fenomenelor dezvoltării dentiţiei. agravarea fenomenelor existente în interiorul arcadei dentare. D. 6 şi 8 ani. E. Spaţiul de derivă sau de rezervă Nance rezultat din diferenţa diametrelor mezio-distale ale dinţilor deciduali şi permanenţi pe mandibulă este de: A. 0. Răspuns: A. 13. Răspuns: A. D.7 – 2-4. Prima perioadă a dentiţiei mixte este în intervalul de vârstă: A. 1.7 – 2. 0. E. valorile dimensionale ale dinţilor temporari şi permanenţi. B. D. B. 9 şi 11ani. Răspuns: C. Evoluţia relaţiei ocluzale a molarilor primi permanenţi depinde de următorii factori: A.7 – 4. 10. B. D. C. creşterea scheletală. E. 6 şi 10 ani. 1.7. C.9 – 2. B. Absenţa spaţiului pentru erupţia molarilor trei permanenţi poate produce: A.5. Răspuns: A.8. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. 11 . Evoluţia relaţiei ocluzale a molarilor primi permanenţi depinde de următorii factori: A. a treia înălţare a ocluziei dentare. B.9 – 1. E.9 – 1. C. încheierea fenomenelor dezvoltării dentiţiei. 9. E.5. a treia înălţare a ocluziei dentare. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. spaţiul de derivă Nance. D.

distalizat. 8 şi 10 ani. 12 . 6 şi 10 ani. C.D. Răspuns: D. Erupţia molarilor doi permanenţi poate produce: A. E. E. deglutiţia de tip adult. a doua mezializare a mandibulei. neutral. distalizat. a doua mezializare a mandibulei. 9 şi 11ani. reglarea relaţiei de postură. distalizat. Răspuns: A. A doua perioadă a dentiţiei mixte este în intervalul de vârstă: A. E. mezializat. 16. C. cuspid în şanşul intercuspidian. cuspid la cuspid. mezializat. 6 şi 9 ani. B. D. Răspuns: D. C. D. Erupţia primilor molari permanenţi poate produce: A. psalidodont. 9 şi 12 ani. prima mezializare a mandibulei. cuspid la cuspid. D. Planul postlacteal în treaptă distalizată oferă un raport molar: A. Răspuns: C. Planul postlacteal în treaptă mezializată oferă un raport molar: A. a doua înălţare a ocluziei dentare. 8 şi 10 ani. C. Planul postlacteal în linie dreaptă oferă un raport molar: A. cuspid în şanşul intercuspidian. cuspid la cuspid. B. Răspuns: B. D. mezializat. D. E. 19. cuspid în şanşul intercuspidian. B. 18. E. neutral. B. B. 14. 15. 6 şi 9 ani. Răspuns: B. C. E. 17.

retenţia prelungită a dinţilor temporari. C. deglutiţia infantilă. B. Factorii locali incriminaţi în producerea anomaliilor dento-maxilare sunt: A. E. Factorii locali incriminaţi în producerea anomaliilor dento-maxilare sunt: A. retenţia prelungită a dinţilor temporari. E. caria dinţilor temporari. deschiderea ocluziei frontale. anomaliile gentice. D. caria dinţilor temporari. 2. 20. reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. C. Răspuns: B. sugerea policelui. caria dinţilor temporari. a treia înălţare a ocluziei dentare. Răspuns: C. a doua înălţare a ocluziei dentare. Răspuns: B. pierderea prematură a dinţilor temporari. a doua mezializare a mandibulei. Factorii locali incriminaţi în producerea anomaliilor dento-maxilare sunt: 13 . reglarea tridimensională a arcadei dento-alveolare. C. B. Factorii locali incriminaţi în producerea anomaliilor dento-maxilare sunt: A. D. factori locali 1. Răspuns: A. a doua înălţare a ocluziei dentare. modificarea formei arcadei.B. C. E. D. E. D. TEMA NR. modificarea lungimii arcadei. deglutiţiile atipice. C. C. B. C. 3. pierderea prematură a dinţilor temporari. Erupţia molarilor trei permanenţi poate produce: A. 4. 4: Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare. E. B. Răspuns: E. deglutiţia de tip adult. pierderea prematură a dinţilor temporari. D. retenţia prelungită a dinţilor temporari. a treia înălţare a ocluziei dentare. C. D. D. E.

5. întârzieri în reglarea ocluziei. funcţiei de deglutiţie. E. D.A. B. respiraţia orală. migrarea dinţilor antagonişti. interpoziţii ale părţilor moi. Caria dinţilor temporari şi consecinţele ei are ca efect pierderea: A. D. fizionomice. D. retenţia prelungită a dinţilor temporari. D. Răspuns: A. C. C. angrenaje inverse. Retenţia prelungită a dinţilor temporari poate produce: A. caria dinţilor temporari. B. 7. migrarea dinţilor limitrofi. D. B. D. Caria dinţilor temporari şi consecinţele ei are ca efect pierderea funcţiei: A. interpoziţii ale părţilor moi. E. Răspuns: A. migrarea dinţilor limitrofi. Întârzierea erupţiei dinţilor permanenţi poate produce: A. funcţiei respiratorii. angrenaje inverse. D. interpoziţii ale părţilor moi. 14 . C. 6. migrarea dinţilor limitrofi. 9. Răspuns: A. D. Răspuns: B. D. C. Răspuns: C. pierderea prematură a dinţilor temporari. relaţiei tridimensionale a ocluziei dentare. B. bariere fibroase. 8. ocluzia distalizată. E. D. încongruenţa dento-alveolară la distanţă. bariere osoase. B. B. funcţiei fonatorii. de deglutiţie. Răspuns: B. sugerea policelui. C. dimensiunii verticale faciale. E. D. E. E. B. fonatorie. B. masticatorie. C. migrarea dinţilor antagonişti. E. C. respiratorie. Întârzierea erupţiei dinţilor permanenţi poate produce: A. E.

Răspuns: E. D. instalarea disfuncţiei fonatorii. malpoziţia dintelui permanent. dezechilibru în dinamica mandibulară. Răspuns: D. D. instalarea ocluziei adânci. scurtarea arcadei dentare. incluzia dintelui permanent. scurtarea arcadei dentare. B. D. 11. malpoziţia dintelui permanent. B. instalarea ocluziei adânci. deschiderea ocluziei dentare. C.10. E. întârzieri în reglarea ocluziei. B. B. 15 . D. E. C. instalarea disfuncţiei fonatorii. instalarea disfuncţiei fonatorii. Caria aproximală din zona de sprijin lateral poate produce: A. instalarea ocluziei adânci. scurtarea arcadei dentare. E. Caria ocluzală din zona de sprijin lateral poate produce: A. Retenţia prelungită a dinţilor temporari poate produce: A. incluzia dintelui permanent. E. Caria aproximală din zona de sprijin lateral poate produce: A. malpoziţia dintelui permanent. Răspuns: C. supraerupţia antagoniştilor. instalarea ocluziei adânci. C. B. anclavarea dintelui temporar. 12. 14. C. Răspuns: A. D. incluzia dintelui permanent. C. D. malpoziţia dintelui permanent. scurtarea arcadei dentare. E. B. incluzia dintelui permanent. D. C. malpoziţia dintelui permanent. dezechilibru în dinamica mandibulară. incluzia dintelui permanent. Caria ocluzală din zona de sprijin lateral poate produce: A. 13. C. pierderea spaţiului de rezervă Nance. încongruenţa dento-alveolară la distanţă. E. 15. Caria ocluzală din zona de sprijin lateral poate produce: A. Răspuns: B.

malpoziţia dintelui permanent. 18. incluzie dintelui permanent. 19. dezechilibru în dinamica mandibulară. malpoziţia dintelui permanent. D. D. supraerupţia antagoniştilor. E. diastema interincisivă. 17. Bridele şi cicatricele ţesuturilor moi pot produce: A. E. B. disarmonia dento-alveolară. instalarea ocluziei adânci. incluzie dintelui permanent. 16. incongruenţa dento-alveolară. supraerupţia antagoniştilor. supraerupţia antagoniştilor. Răspuns: B. B. Răspuns: C. C. malpoziţia dintelui permanent. D.E. D. B. instalarea ocluziei adânci. C. 20. Răspuns: A. obstacole în dezvoltarea ocluziei dentare. C. C. diastema interincisivă. Inserţia frenului buzei superioare pe creastă poate produce: A. C. Traumatismele dinţilor temporari pot produce: A. instalarea ocluziei adânci. E. incongruenţa dento-alveolară. B. scurtarea arcadei dentare. instalarea ocluziei adânci. Incisivul lateral superior în formă de cui poate produce: A. Răspuns: C. instalarea ocluziei adânci. Răspuns: A. B. instalarea ocluziei distalizate. 16 . E. obstacole în dezvoltarea ocluziei dentare. incongruenţa dento-alveolară. D. Răspuns: D. supraerupţia antagoniştilor. Perturbarea timpului de exfoliere a dinţilor temporari poate produce: A. scurtarea arcadei dentare. E.

6. D. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea profilului arcadelor alveolare ? A. B. 5. D. prochilie. retroalveolie. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea mişcărilor dentare în sens vertical ? A. E. retrocheilie. E. proganţie. C. 5: Clasificarea anomaliilor dento-maxilare 1. B. exognatie. vetibulo-versie. Răspuns: A. 2. 3. retrognaţie. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea bazelor scheletale ? A. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea profilului labial ? A. D. E. 17 . D. exoalveolie. C. B. C. E. E. C. Răspuns: B.TEMA NR. vestibulo-versie. E. endocheilie. endoalveolie. D. Răspuns: B. Răspuns: B. endoalveolie. E. endoalveolie. C. prognatie. retrognaţie. proalveolie. proalveolie. retrognaţie. exognatie. C. D. E. C. B. B. prognatie. Răspuns: B. retroalveolie. progenie. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea arcadelor alveolare ? A. exognatie. 4. progenie. D. progenie. endoalveolie. E. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea profilului bazelor scheletale ? A.

E. infrapoziţie. vestibulo-ocluzie. B. progenie. 10. Răspuns: A. retrogenie. 7. B. B. palato-ocluzie. supra-ocluzie. disto-ocluzie. E. retrognaţie. C. E. egresie. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea ocluziei dentare ? A. C. Relaţia de ocluzie neutrală – cheia lui Angle – este definită prin: A. C. Răspuns: B. D. suprapoziţie. palato-gresie. E. E. D. C. suprapoziţie. vestibulo-versie. poziţia vârfului cuspidului disto-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. Răspuns: B. E. B. mezio-palato-rotaţie. E. D. laterogenie. Răspuns: B. D. mezio-ocluzie. C. C. D. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea mişcărilor dentare în sens orizontal ? A. 18 . infra-ocluzie. mezio-gresie. E. 9. B. palato-gresie. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea poziţiei mentonului ? A. C. Care terminologie este corectă pentru caracterizarea ocluziei dentare ? A.B. 11. 8. vestibulo-versie. D. C. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul şanţului molarului prim permanent inferior. palato-gresie. endoalveolie. poziţia vârfului cuspidului centro-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. E. egresie. C. mezio-palato-rotaţie. Răspuns: A.

subdiviziuni. raport distalizat molar. Clasa a II-a a anomaliilor dento-maxilare după Angle este definită prin: A. 13. D. relaţiei molare. C. C. 12. D. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare după Angle împarte anomaliile în: A. E. B. false şi adevărate. clase. 15. E. Răspuns: A. E. D. Răspuns: B. diviziuni. normale şi anormale. C. etiologic. relaţiei ocluzale. raport vestibularizat molar. normale şi anormale. 16. Răspuns: A. B. raport mezializat molar. raport distalizat molar. B. C.D. B. raport lingualizat molar. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare după şcoala germană împarte anomaliile în: A. sindroame. Răspuns: D. clase. raport mezializat molar. E. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. E. 14. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare după şcoala germană are la bază criteriul: A. raport neutral molar. C. Răspuns: B. D. sindroame. Răspuns: C. 19 . B. planului sagital. raport lingualizat molar. funcţional. D. raport neutral molar. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul cuspicului vestibular al molarului prim permanent inferior. raport vestibularizat molar. E. Clasa a III-a a anomaliilor dento-maxilare după Angle este definită prin: A. false şi adevărate.

Răspuns: C. E. poziţia vârfului cuspidului centro-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. C. C. 20. D. raport vestibularizat molar şi ocluzie adâncă în capacde cutie. C. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în spatele primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. Diviziunea 2 a clasei a II-a a anomaliilor dento-maxilare după Angle este definită prin: A. B. B. Relaţia de ocluzie mezializată este definită prin: A. Răspuns: E.17. B. raport neutral molar şi ocluzie adâncă. B. Relaţia de ocluzie mezializată este definită prin: A. C. raport lingualizat molar şi ocluzie adâncă acoperită. D. raport mezializat molar şi ocluzie inversă frontală. D. raport vestibularizat molar şi ocluzie adâncă în acoperiş. E. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul şanţului molarului prim permanent inferior. 20 . 18. raport mezializat molar şi ocluzie inversă frontală. raport distalizat molar şi ocluzie adâncă acoperită. Răspuns: D. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în faţa primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. poziţia vârfului cuspidului centro-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. Răspuns: D. raport distalizat molar şi ocluzie adâncă în acoperiş. raport neutral molar şi ocluzie adâncă. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul cuspicului vestibular al molarului prim permanent inferior. D. Diviziunea 1 a clasei a II-a a anomaliilor dento-maxilare după Angle este definită prin: A. poziţia vârfului cuspidului disto-vestibular al molarului prim permanent superior în faţa primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul cuspicului vestibular al molarului prim permanent inferior. poziţia vârfului cuspidului disto-vestibular al molarului prim permanent superior în faţa primului şanţ vestibular al molarului prim permanent inferior. E. raport distalizat molar şi ocluzie adâncă în acoperiş. E. poziţia vârfului cuspidului mezio-vestibular al molarului prim permanent superior în dreptul şanţului molarului prim permanent inferior. 19.

E. C. Răspuns: A. 6: Examenul radiologic in ortodontie 1. curbură preangulară scurtă. teleradiografie. rezonanţă magnetică nucleară. Radiografia cu film muşcat este indicată în: A. condil înalt. lăţimea ramurii orizontale micşorată. 3. D. D. B. teleradiografie. E. unghi mandibular accentuat. 4. E. lăţimea ramurii orizontale micşorată. dinţi incluşi. unghi mandibular accentuat. B. C. B. Examenul radiologic în ortodonţie se realizează prin: A. Răspuns: A. condil înalt. C. C. E. E. B. ortopantomografie. 2. dinţi egresionaţi. dinţi înghesuiţi. dinţi ectopici. D.TEMA NR. B. Răspuns: A. 21 . D. curbură preangulară lungă. radiografie panoramică. dinţi malpoziţonaţi. 6. E. canal dentar angulat. D. condil înalt. D. E. 5. B. B. radiografie panoramică. D. B. radiografie cu fim muşcat. radiografie cu film retro-alveolar. E. radiografie cu film retro-alveolar. Răspuns: A. Semnele care indică o rotaţie de tip anterior pe ortopantomografie sunt: A. unghi mandibular accentuat. ortopantomografie. D. D. Semnele care indică o rotaţie de tip anterior pe ortopantomografie sunt: A. Examenul radiologic în ortodonţie se realizează prin: A. C. C. B. E. canal dentar angulat. B. Semnele care indică o rotaţie de tip anterior pe ortopantomografie sunt: A. Răspuns: C.

condil lat. B. E. B. Examenul radiologic indispensabil în ortodonţie se realizează prin: A. C. Semnele care indică o rotaţie de tip anterior pe ortopantomografie sunt: A. Semnele care indică o rotaţie de tip posterior pe teleradiografia de profil sunt: A. ortopantomografie. 9. B. D. unghi molar diminuat. C. Răspuns: B. B. C. Radiografia cu film muşcat este indicată în: 22 . C. C. D. C. Răspuns: B. Răspuns: B. D. lăţimea ramurii orizontale mărită. D. condil înalt. 7. E.C. Răspuns: A. B. teleradiografie. 8. unghi mandibular şters. E. condil îngust. D. 11. 12. etaj inferior mărit. D. unghi mandibular deschis. E. E. C. canal dentar angulat. D. unghi mandibular închis. canal dentar drept. E. etaj inferior mărit. D. canal dentar angulat. E. unghi mandibular accentuat. Răspuns: B. C. lăţimea ramurii orizontale micşorată. ATM plasată înalt. C. curbură preangulară lungă. Semnele care indică o rotaţie de tip posterior pe teleradiografia de profil sunt: A. coroane dentare mărite. Semnele care indică o rotaţie de tip posterior pe teleradiografia de profil sunt: A. D. radiografie cu film retro-alveolar. radiografie panoramică. B. corticala simfizei posterioare fină. Răspuns: A. C. canal dentar drept. D. 10. E. etaj inferior micşorat. curbură preangulară lungă. rezonanţă magnetică nucleară. volum dento-alveolar mărit. E. D.

punctul cel mai inferior şi posterior al suturii nazo-frontale. E. D. B. C. Radiografia cu film muşcat este indicată în: A. Ortopantomografia se efectuează în: A. E. C. 15. Punctul radiologic Porion este definit prin: A. punctul cel mai inferior şi posterior al simfizei mentoniere. punctul cel mai superior al suturii nazo-frontale. B. Răspuns: B. punctul cel mai inferior al suturii nazo-frontale.A. Punctul radiologic Gnathion este definit prin: A. B. dinţi ectopici. C. 23 . punctul cel mai superior al spinei nazale anterioare. punctul cel mai superior al condilului mandibular. punctul cel mai inferior al condilului mandibular. 16. B. relaţie de postură. C. dinţi cariaţi. C. punctul cel mai superior al simfizei mentoniere. Punctul radiologic Nasion este definit prin: A. punctul cel mai superior al şeii turceşti. Răspuns: E. dinţi fracturaţi. 13. dinţi înghesuiţi. dinţi înghesuiţi. Răspuns: B. D. D. 14. punctul cel mai superior al conductului auditiv osos. ocluzie terminală. C. dinţi egresionaţi. Răspuns: C. ocluzie centrică. dinţi malpoziţonaţi. B. 17. punctul cel mai superior şi posterior al conductului auditiv extern. dinţi egresionaţi. gură deschisă. D. Răspuns: E. Răspuns: C. punctul cel mai anterior al suturii nazo-frontale. E. B. punctul cel mai superior şi posterior al conductului auditiv osos. punctul cel mai posteior al suturii nazo-frontale. ocluzie habituală. D. punctul cel mai superior al şeii turceşti. E. dinţi incluşi. E. E. dinţi malpoziţonaţi. D.

Gonion. protruzia procesului dento-alveolar. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. C. D. B. 2. B. E. reducerea diametrelor alveolare. D. Răspuns: B. C. D. Răspuns: E. analiza scheletului. Selle . analiza scheletului. Răspuns: B. B. prognaţia maxilară.Basion. prognaţia maxilară. reducerea diametrelor sagitale.Gnathion. B. reducerea diametrelor maxilare. reducerea diametrelor alveolare. reducerea diametrelor dentare. reducerea diametrelor mandibulare. Răspuns: B. Unghiul SNB indică: A.Nasion. Axa de creştere Y uneşte: A. E. B. prognaţia mandibulară. 7: Anomaliile dento-maxilare de clasa a II –a 1. C.Porion. 19. retrognaţia maxilară. TEMA NR. prognaţia mandibulară. Selle . 24 . E. Unghiul SNA indică: A. reducerea diametrelor dentare. D. Selle . Selle . reducerea diametrelor maxilare.18. C. reducerea diametrelor sagitale. D. 20. E. C. D. analiza bazei craniuluie. analiza bazei craniului. retrognaţia maxilară. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. Selle . E. C.

ocluzie adâncă. ocluzie distalizată. D. ocluzie deschisă. D. tip mezoprosop. retrodenţie. etaj inferior micşorat. E. E. inocluzie sagitală. B. tegumente palide. B. B. C. C. E. reducerea diametrelor maxilare. ocluzie adâncă. Răspuns: A. D. profil concav. 4. B.Răspuns: A. D. C. C. Răspuns: A. B. reducerea diametrelor maxilare. ocluzie deschisă. C. B. profil concav. E. reducerea diametrelor maxilare. C. reducerea diametrelor alveolare. 5. C. 25 . E. ocluzie deschisă. 8. ocluzie distalizată. E. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. inocluzie sagitală. disfuncţie respiratorie. Răspuns: A. B. E. C. E. D. 3. D. E. C. C. protruzia procesului dento-alveolar. D. fantă labială deschisă. protruzia procesului dento-alveolar. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. retrodenţie. înghesuire dentară. Răspuns: A. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. reducerea diametrelor dentare. Răspuns: C. D. protruzia procesului dento-alveolar. D. profil convex. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. 7. E. B. 6. B.

C. D. incivivi centrali superiori oralizaţi. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. B. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. E. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. 11. D. spaţieri dentare. tip euriprosop. 13. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. E. D. înghesuire dentară. Răspuns: E. arcadă dento-alveolară în W. E. C. E. Răspuns: D. C. incivivi laterali superiori oralizaţi. B. E. tip dolicocephal. D. arcadă dento-alveolară în W. incivivi laterali superiori vestibularizaţi. respiraţie orală. arcadă dento-alveolară în W. 12. respiraâie nazală. arcadă dento-alveolară în M. B. D. D. E. Răspuns: B. 9. incivivi centrali superiori oralizaţi. incivivi laterali superiori oralizaţi. C. incivivi laterali superiori vestibularizaţi. incisivi superiori vestibularizaţi. tip normocephal. C. B. C. mărirea diametrelor dentare. Răspuns: C. ocluzie deschisă. tip euriprosop. tip mezocephal. B. şanţ labio-mentonier accentuat. 10. E. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. tip hiperdolicocephal. E. Răspuns: B. 26 . arcadă dento-alveolară în trapez. D. Răspuns: B.D. 14. tip dolicocephal. E. incisivi inferiori vestibularizaţi. tip normocephal.

unghi SNB normal.B. Răspuns: A. tip de rotaţie facială posterioară. canini temporari neatriţionaţi. spaţieri dentare. C. Malocluzia de clasa a II1-a se caracterizează prin: A. 18. arcadă dento-alveolară în V. C. D. unghi SNA normal. unghi SNB mărit. Răspuns: D. incisivi inferiori vestibularizaţi. incisivi superiori înghesuiţi. B. unghi SNA mărit. C. 17. tip mezocephal. B. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. C. arcadă dento-alveolară în trapez. 15. D. unghi SNB normal. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. C. incisivi superiori oralizaţi. Răspuns: A. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. unghi SNA mărit. tip dolicocephal. unghi SNA micşorat. E. E. Răspuns: C. D. Răspuns: C. B. E. D. unghi SNA micşorat. Răspuns: B. B. arcadă dento-alveolară în W. C. 16. arcadă dento-alveolară în omega. unghi SNA micşorat. angrenaje inverse. diastemă interincisivă inferioară. B. arcadă dento-alveolară în M. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. ocluzie deschisă. unghi SNB mărit. D. 27 . tip normocephal. E. tip de rotaţie facială anterioară. E. D. 19. E. unghi SNA normal.

2. 4. 28 . B.20. D. unghi SNA normal. D. unghi SNA micşorat. Răspuns: B. E. ocluzie inversă frontală. D. ocluzie deschisă. Malocluzia de clasa a II2-a se caracterizează prin: A. E. E. C. unghi SNB mărit. unghi SNA micşorat. E. unghi SNB normal. B. B. canini temporari neatriţionaţi. D. C. B. ocluzie inversă totală. unghi SNB normal. unghi SNB mărit. B. abrazie vestibulară a dinţilor superiori. TEMA NR. Răspuns: A. C. 3. B. unghi IF mărit. E. D. abrazie palatinală a dinţilor superiori. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. ocluzie adâncă. profil drept. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. unghi mandibular închis. profil concav. ocluzie distalizată. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. unghi SNA mărit. E. C. unghi SNA mărit. C. ocluzie mezializată. B. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. Răspuns: B. D. C. unghi SNA micşorat. 8: Malocluzia de clasa a III-a 1. Răspuns: B. buză superioară înfundată. D. facies aplatizat. Răspuns: A. E.

unghi Tweed mărit. C. unghi IF micşorat. C. D. D. unghi Tweed mărit. treaptă labială inversată. D. buză inferioară înfundată. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. B. 10. B. 29 . B. buză superioară înfundată. E. aspect de lăţire a feţei. profil concav. unghi SNB mărit. B. Răspuns: B.5. E. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. Răspuns: A. Răspuns: A. D. treaptă labială inversată. unghi ANB micşorat. unghi SNA mărit. unghi IF mărit. unghi Tweed micşorat. E. E. Răspuns: B. B. 7. E. afectarea periodontală. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. B. afectarea periodontală. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. D. C. 9. B. E. C. afectarea ATM. B. E. D. 8. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. unghi SNA mărit. E. C. D. E. B. D. unghi SNB mărit. afectarea ATM. C. buză superioară înfundată. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. C. D. E. unghi IF mărit. unghi SNA mărit. unghi SNA micşorat. 6. C. profil drept. treaptă labială inversată. lipsa ghidajului anterior. C. Răspuns: A. prezenţa ghidajului anterior. unghi SNB mărit.

unghi SNB mărit. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. B. prezenţa ghidajului anterior. unghi ANB mărit. unghi IF micşorat. Răspuns: B. ocluzie inversă frontală. B. buză superioară proeminentă. Răspuns: C. sugerea policelui. Răspuns: B. afectarea ATM. 13. 12. C. mărirea diametrelor dentare. C. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. E. B. mărirea diametrelor dentare. E. B.E. D. 30 . C. Răspuns: E. 14. unghi ANB negativ. B. unghi SNB micşorat. spaţieri dentare superioare. unghi SNA mărit. E. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. treaptă labială inversată. Răspuns: B. unghi Tweed micşorat. spaţieri dentare inferioare. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. 11. unghi SNA mărit. unghi ANB mărit. D. D. D. înghesuire dentară. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. Răspuns: D. unghi IF micşorat. arcadă dento-alveolară în W. laterodeviaţie mandibulară. 16. prezenţa ghidajului anterior. C. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. C. treaptă labială dreaptă. E. E. arcadă dento-alveolară în U. 15. unghi Tweed micşorat. D. E. înghesuire dentară. B. D.

E. buză inferioară înfundată. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. D. Răspuns: E. Răspuns: C. unghi ANB mărit. B. unghi SNGn micşorat. profil convex. D. Răspuns: E. D. ocluzie adâncă. unghi ANB mărit. E. unghi mandibular închis. profil drept. unghi SNB micşorat. C. D. facies aplatizat. unghi ANB negativ. 18. ocluzie lingualizată. Răspuns: B. B. E. Răspuns: B. C. C. 31 .C. unghi SNA mărit. B. laterodeviaţie mandibulară. unghi SNB normal. unghi SNGn mărit. D. 17. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. E. afectarea cartilajelor de creştere. B. 19. ocluzie inversă totală. unghi SNB normal. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. C. facies mongoloid. unghi SNB mărit. buză inferioară înfundată. Malocluzia de clasa a III-a se caracterizează prin: A. ocluzie distalizată. E. 20.

D. unghi SNB mărit. unghi SNA micşorat. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. B. Răspuns: C. C. lipsa ghidajului anterior. ocluzie mezializată. tip hiperleptoprosop. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. treaptă labială inversată. D. C. E. profil concav. Răspuns: A. Răspuns: A. 2. 6. D. unghi SNA mărit. 4. unghi IF mărit. aspect de lăţire a feţei. Răspuns: A. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. 9: Sindromul de inocluzie verticala 1. unghi Go mărit. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. fantă labială deschisă. B. tulburări fonetice. C. treaptă labială inversată. facies aplatizat. E. E. C. unghi SNB mărit. D. D. E. unghi Tweed micşorat. C. D. D. inocluzie sagitală. B. B.TEMA NR. B. profil concav. D. 32 . Răspuns: C. ocluzie deschisă. 5. unghi Kdl mărit. E. unghi SNA mărit. E. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. E. deglutiţie atipică. rahitism. unghi Tweed mărit. E. ocluzie inversă frontală. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. inocluzie verticală laterală. B. 3. D.

C. afectarea periodontală; D. buză superioară înfundată; E. afectarea ATM. Răspuns: A, C, E. 7. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. prezenţa ghidajului anterior; B. treaptă labială inversată; C. afectarea periodontală; D. buză inferioară înfundată; E. afectarea ATM. Răspuns: C, E. 8. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. tipde rotaţie anterioară; B. unghi SNA mărit; C. unghi SNB mărit; D. unghi Tweed micşorat; E. tip de rotaţie posterioară. Răspuns: B, E. 9. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. unghi SNA mărit; B. unghi SNB mărit; C. unghi Go mărit; D. unghi Tweed mărit; E. unghi ANB micşorat. Răspuns: A, C, D. 10. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. unghi IF micşorat; B. unghi SNB mărit; C. unghi ANB negativ; D. unghi Tweed mărit; E. unghi SNA mărit. Răspuns: D, E. 11. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. înghesuire dentară; B. arcadă dento-alveolară îngustate; C. spaţieri dentare inferioare; D. mărirea diametrelor dentare; E. arcadă dento-alveolară în U. Răspuns: B. 12. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: 33

A. înghesuire dentară; B. ocluzie inversă frontală; C. spaţieri dentare superioare; D. micşorarea diametrelor dento-alveolare; E. laterodeviaţie mandibulară. Răspuns: D. 13. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. unghi IF micşorat; B. unghi SNB mărit; C. unghi SNA micşorat; D. unghi Tweed mărit; E. unghi ANB mărit. Răspuns: D. 14. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. unghi IF micşorat; B. unghi SNB micşorat; C. unghi SNA mărit; D. unghi Tweed micşorat; E. unghi ANB mărit. Răspuns: C. 15. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. prezenţa ghidajului anterior; B. treaptă labială dreaptă; C. sugerea policelui; D. buză superioară înfundată; E. angrenaje inverse frontale. Răspuns: C. 16. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. absenţa ghidajului anterior; B. treaptă labială inversată; C. facies mongoloid; D. buză inferioară înfundată; E. afectarea cartilajelor de creştere. Răspuns: A. 17. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. profil drept; B. facies aplatizat; C. profil concav; D. buză superioară înfundată; E. unghi mandibular deschis. Răspuns: E. 34

18. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. ocluzie distalizată; B. ocluzie lingualizată; C. ocluzie deschisă; D. laterodeviaţie mandibulară; E. ocluzie inversă totală. Răspuns: C. 19. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. unghi Go mărit; B. unghi SNB micşorat; C. unghi SNA normal; D. unghi SNB normal; E. unghi ANB negativ. Răspuns: A. 20. Sindromul de inocluzie verticală se caracterizează prin: A. unghi ANB mărit; B. unghi SNB mărit; C. unghi Kdl mărit; D. unghi Kdl normal; E. unghi ANB mărit. Răspuns: C.

TEMA NR. 10: Anodontia
1. Care terminologie este corectă pentru anodoţie ? A. agenezie; B. retrognaţie; C. hipodonţia; D. oligodonţia; E. prognaţie. Răspuns: A, C, D. 2. Factorii incriminaţi în producerea anodonţiei totale sunt: A. rahitism; B. sindromul Langdon-Down; C. displazia ectodermală; D. deglutiţie atipică; E. infecţii cronice virale. 35

E. Răspuns: A. E. C. Anodonţia totală se caracterizează prin: A. distrugerea germenului dentar prin infecţii localizate. D. buze înfundate. reducerea filogenetică a dinţilor terminali din serie. 6. C. examen radiografic. tulburări masticatorii. 4. persistenţa dintelui temporar pe arcadă. B. Anodonţia totală se caracterizează prin: A. C. E. şanţ labio-mentonier şters. D. D. E. 3. displazia ectodermală. 8. E. distrugerea germenului dentar prin infecţii localizate. B. sindromul compresiunii demaxilar. E. D. şanţul labio-mentonier accentuat. tulburări masticatorii. Răspuns: A. C. C. anamneză. Factorii incriminaţi în producerea anodonţiei redusă sunt: A. Anodonţia redusă se caracterizează prin: A. C. 5. Anodonţia redusă este depistată prin: A. sindromul compresiunii demaxilar. şanţ labio-mentonier şters. Anodonţia întinsă este depistată prin: A. infecţii cronice virale. control genetic. dinţi aşezaţi simetric. B. E. Răspuns: A. C. persistenţa dintelui temporar pe arcadă. 36 .Răspuns: B. 7. C. distrugerea germenului dentar prin infecţii localizate. B. D. fizionomice şi fonetice. B. C. D. etajul inferior al feţei micşorat. E. D. micrognatism. control genetic. examen radiografic. anamneză. Răspuns: B. B. examen clinic. D. B. diastema interincisivă. Răspuns: C. C. fizionomice sau fonatorii. dinţi aşezaţi asimetric.

C. dinţi suplimentari. B. totale. paramolari. B. C. oligodonţia. hiperdonţia. 37 . 9. E. pleiodonţia. D. C. monodentare. D. Răspuns: C. hipodonţia. B. 10. parţiale. monodentare. C. persistenţa dintelui temporar pe arcadă. dinţi suplimentari. 11: Dinti supranumerari 1. Formele clinice ale anodonţiei dinţilor temporari sunt: A. meziodentes. 2. oligodonţia. B. parţiale. C. întinse. E. E. E. distomolari. E. E. E. Formele clinice ale anodonţiei dinţilor permanenţi sunt: A. E. Răspuns: A. C. Răspuns: A. reduse. TEMA NR. Care terminologie este corectă pentru dinţii supranumerari temporari ? A. D. examen clinic. Răspuns: C. întinse. D. totale. B. D. D. Care terminologie este corectă pentru dinţii supranumerari permanenţi ? A. pleiodonţia. B. reduse. Care terminologie este corectă pentru dinţii supranumerari ? A. Răspuns: A.D. meziodens. 3. E. B. D.

C. oligodonţia. diastema interincisivă. înghesuirea dentară. D. pleiodonţia. teoria proterogenetică. Răspuns: C. B. D. tulburări de audiţie. teoria mugurilor adamantini multipli. D. D. rahitismul. D. B. Care terminologie este corectă pentru dinţii supranumerar temporari ? A. tulburări de deglutiţie. 8. infecţiile cronice virale. E. C. D. Prezenţa dinţilor supranumerari pe arcade produc: 38 . rizalize patologice. paramolari. D.C. E. 4. C. Răspuns: A. E. Răspuns: B. 5. teoria filogenetică a dinţilor terminali din serie. peridens. E. B. nevralgii. Factorii incriminaţi în producerea dinţilor supranumerari sunt: A. tulburări de vedere. Factorii incriminaţi în producerea dinţilor supranumerari sunt: A. C. necunoscuţi. incluzia dinţilor pemanenţi. teoria evaginării epiteliului adamantin. distomolari. Răspuns: A. Prezenţa dinţilor supranumerari pe arcade produc: A. B. 9. D. B. distomolari. E. C. sindromul Langdon-Down. dens in dente. D. C. 6. B. teoria atavică. E. Prezenţa dinţilor supranumerari pe arcade produc: A. displazia ectodermală. paramolari. Răspuns: B. distrugerea germenului dentar. E. B. Răspuns: A. tulburări de vorbire. 7. D. C.

D. B. C. E. C. retenţia primară dentară. pleiodonţia. 2. TEMA NR. C. tulburări de vedere. E. B. E.A. D. tulburări de deglutiţie. B. Care terminologie este corectă pentru incluzia dentară ? A. D. 12: Incluzia dentara 1. incluzia orizontală. meziodentes. D. inclavarea. C. D. tulburări de vedere. pleiodonţie. C. tulburări de audiţie. diastemă patologică. incluzia totală. 39 . incluzia submucoasă. oligodonţia. Răspuns: A. D. Răspuns: A. incluzia parţială. C. tulburări de deglutiţie. C. B. E. oligodonţia. 10. E. Răspuns: B. C. B. tulburări de ocluzie. tulburări de vorbire. Care terminologie este corectă pentru incluzia dentară ? A. nevralgii. incluzia medie. Răspuns: A. paramolari. B. Care terminologie este corectă pentru incluzia dentară ? A. Răspuns: A. hipodonţia. incluzia vestibulară. D. 3. E. E. tulburări de vorbire. Incluzia dinţilor supranumerari produc: A.

Factorii generali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. teoria atavică. B. B. D. 5. C. Factorii generali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. curbura accentuată a rădăcinii. disostoza cleido-craniană. E. osteopetroza. B. despicăturile labio-maxilo-palatine. E. D. angulaţia corono-incizală. configuraţia anatomică defavorabilă. configuraţia anatomică defavorabilă. D. B. angulaţia corono-radiculară. C. E. Factorii locali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. poziţia foarte înaltă de formare a germenului dentar. C. dinte supranumerar. D. C. E. Factorii generali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A.4. B. D. osteoporoza. B. Răspuns: A. poziţia mezială de formare a germenului dentar. E. Factorii locali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. sindromul Langdon-Down. poziţia foarte înaltă de formare a germenului dentar. disostoza cleido-craniană. nanismul hipofizar. Răspuns: A. curbura accentuată a rădăcinii. B. rahitismul. Răspuns: A. 40 . E. C. 9. E. ţesuturile dense osoase. E. Răspuns: B. 7. C. persistenţa dintelui temporar. D. 8. B. modificarea axului dintelui inclus. D. C. displazia ectodermală. angulaţia corono-radiculară. teoria mugurilor adamantini multipli. E. hipotiroidismul. C. Factorii locali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. 6. D. E. B. C. displazia ectodermală. disostoza cleido-craniană. C. infecţiile cronice virale. necunoscuţi. D. Răspuns: A.

E. E. 10. înghesuirea dentară. distrugerea germenului dentar prin infecţii localizate. microdonţia. endognaţia. D. E. C. D. micrognatismul. tulburări de deglutiţie. E. C. Răspuns: A. D. 14. tulburări de audiţie. Incluzia dentară produce: A. dintele ectopic. B. Incluzia dentară produce: A. D. macrodonţia. Incluzia dentară produce: A. E. C. nevralgii. aşezarea simetrică a dinţilor. Răspuns: B. B. tulburări de vedere. Factorii locali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. 41 . E. înghesuirea dentară. tulburări de vorbire. secvenţele de erupţie nefavorabile. B. rezorbţii radiculare ale dinţilor vecini. D. compresiunea de maxilar. parestezii. B. 13. E.Răspuns: B. hiperexcitabilitatea musculară. Factorii locali incriminaţi în producerea incluziei dentare sunt: A. nevralgii. E. E. 12. B. Răspuns: C. endoalveolia. B. C. E. bombarea osoasă vestibulară sau orală. Răspuns: C. tulburări de vedere. persistenţa unui dinte temporar pe arcadă. 11. tulburări fizionomice. B. C. C. Răspuns: A. D.

hipodonţia incisivilor laterali. D 6. incluzia orizontală a caninului superior. Răspuns: A. B.TEMA NR. 2. meziodens-ul neerupt. pleiodonţie. Factorii generali incriminaţi în producerea diastemei interincisive sunt: A. Care terminologie este corectă pentru diastemă ? A. osteoporoza. E. hipodonţie. D. configuraţia anatomică defavorabilă. rotaţia congenitală a incisivilor centrali superiori. Răspuns: B. nanismul hipofizar. B. displazia ectodermală. 42 . microdonţia. E. frenul cu inserţie joasă. Factorii incriminaţi în producerea diastemei interincisive sunt: A. 13: Diastema 1. C. E. Factorii generali incriminaţi în producerea diastemei interincisive sunt: A. 5. diastemă patologică. B. frenul lat cu inserţie înaltă. Răspuns: B. Răspuns: A. E. D. D. displazia ectodermală. odontomul. C. diastema vera. C. 4. Răspuns: A. frenul lat sau cu inserţie joasă. E. B. hipotiroidismul. D. teoria filogenetică a dinţilor terminali din serie. C. Factorii locali incriminaţi în producerea diastemei interincisive sunt: A. D. poziţia foarte înaltă de formare a germenului dentar. E. B. oligodonţie. D. 3. sindromul Langdon-Down. despicăturile labio-maxilo-palatine. infecţii cronice virale. Factorii generali incriminaţi în producerea diastemei interincisive sunt: A. necunoscuţi. D. displazia ectodermală. E. B. C. D.

macroglosie. E. D. Diastema interincisivă superioară patologică apare în: A. C. îngesuirea dentară. C. Răspuns: D. D. lipsa de spaţiu în baza osoasă apicală maxilară. canini incluşi în poziţie orizontală. persistenţa unui dinte temporar pe arcadă. nevralgii. angulaţia corono-radiculară. Răspuns: C. Diastema interincisivă superioară patologică apare în: A. dinţi aşezaţi simetric. migrări dentare postextracţionale. tulburări de audiţie. 10. B. prodenţie. E. E. rotaţia congenitală a incisivilor centrali superiori. D. tulburări fizionomice. Diastema interincisivă superioară patologică apare în: A. D. Răspuns: D. micrognatism. meziodens-ului inclus. microdonţie. E. rezorbţii radiculare ale dinţilor vecini. Răspuns: A. B.C. 7. C. malocluzia clasa a II-a diviziunea 1. migrări dentare din parodontopatie. B. E. 43 . E. D. parestezii. D. 9. B. Diastema interincisivă superioară patologică apare în: A. E. distrugerea germenului dentar. tulburări de deglutiţie. D. E. C. 8. Răspuns: B. incluzia dinţilor pemanenţi.

TEMA NR. 14: Tratamentul cariei dentare
1. Cariile în şanţuri şi fosete pot fi ca două triunghiuri: A. unul cu baza la nivelul joncţiunii amelo-dentinare şi vârful spre camera pulpară NU B. unul cu vârful spre suprafaţa dentară şi baza spre camera pulpară DA C. unul cu baza la nivelul joncţiunii amelo-dentinare şi vârful spre camera pulpară DA D. unul cu vârful spre joncţiunea amelo-dentinară şi baza spre camera pulpară NU E. suprapuse, unul cu vârful spre suprafaţa dintelui şi celălalt cu vârful spre camera pulpară DA 139 C. evoluţie lentă datorită prezenţei smalţului protector NU 2. D. formă de V NU Cari E. evoluţie rapidă datorită absenţei smalţului protector DA a 140 radi 3. Cariile de pe suprafeţele aproximale sunt frecvente la nivelul: cula A. caninilor NU ră B. frontalilor DA se C. molarilor de minte NU cara D. premolarilor DA cteri E. molarilor DA zeaz 140 ă 4. Leziunea carioasă de pe suprafeţele netede se caracterizează prin: prin A. extinsă în suprafaţă DA : B. apexul în formă de V DA A. C. perpendiculară pe lamelele smalţului NU mar D. cu zonă largă de deschidere DA gini E. cu formă de U NU bine 140 cont 5. Caria radiculară se mai numeşte: urat A. carie serpiginoasă DA e B. carie de colet NU NU C. carie senilă DA B. D. carie în croşet DA for E. carie de cement DA mă 140 de 6. Caria radiculară afectează cel mai frecvent: U A. caninii mandibulari NU 44 DA

B. caninii maxilari DA C. molarii mandibulari DA D. incisivii maxilari NU E. incisivii mandibulari DA 140 7. Microorganismele implicate în caria radiculara sunt: A. Actinomyces viscosus DA B. Actinomyces odontolylicus DA C. Streptococcus sanguis NU D. Nocardia DA E. Streptococcus mutans DA 142 8. Echilibrul ecologic din şanţul gingival sau de pe suprafeţele dentare depinde de: A. furnizarea locală de hrană DA B. cantitatea fluidului gingival DA C. calitatea salivei NU D. conţinutul salivei în agenţi microbieni NU E. adezivitatea bacteriilor în placi sau la celule epiteliale DA 143 9. Caria reversibilă poate fi: A. carie superficială DA B. carie nepenetrantă NU C. carie medie DA D. carie profundă DA E. carie penetrantă DA 143 10. Semnele subiective ale cariei dentare sunt: A. sensibilitatea la agenţi fizici sau chimici DA B. aspectul rugos al suprafeţei cavităţii carioase NU C. modificări de volum şi culoare a papilelor interdentare DA D. retenţionarea de resturi alimentare DA E. coloraţie brun-maronie NU 145 11. La inspecţia unei leziuni carioase se urmăreşte: A. coloraţia brun-maronie DA B. consistenţa smalţului şi dentinei NU

C. gradul de sensib ilitate NU D. aspect ul rugos al supraf eţei cavităţ ii carioa se DA E. modifi cările de culoar e pe supraf eţele expus e vederi i DA 145 45

12. Cari a din şanţ uri şi gro piţe, for ma , ,cav itară ‖ se man ifest ă prin : A. prez enţa de gro piţe adâ nci NU B. sma lţ cret os pe pere ţi şi la baz a gro piţel or DA

C. nu apare radiotransparenţa sub smalţul ocluzal NU D. substanţa dentinară moale la baza gropiţelor DA E. coloraţie brun-cenuşie sub smalţul subiacent DA 148 13. Diagnosticul diferenţial al cariei dentare simple se face cu: A. lacune cuneiforme DA B. abrazia DA C. hiperplazia NU D. eroziunea DA E. fracturile DA 151 14. Activitatea carioasă în stadiul incipient se poate detecta prin: A. testări bacteriologice DA B. identificarea demineralizării DA C. capacitatea de tamponare salivară DA D. examen radiografic DA E. examen citologic NU 153 15. Diagnosticul pozitiv al cariei simple se bazează pe: A. integritatea camerei pulpare DA B. teste de vitalitate negative NU C. pierderea de substanţă dură dentinară DA D. dentina dură la palpare NU E. prezenţa petelor cretoase şi marmoraţiilor DA 150 16. Radiografia bite-wing este cea mai eficientă metodă de evaluare a cariilor de pe: A. suprafeţele ocluzale NU B. suprafeţele radiculare NU C. suprafeţele proximale DA D. la nivelul coletului NU E. pe suprafeţele orale şi vestibulare NU 148 17. Caria din şanţuri şi gropiţe "forma necavitară" se caracterizează prin: A. smalţ cretos pe perete şi la baza gropiţelor NU B. nu apare radiotransparenţa sub smalţul ocluzal DA C. radiotransparenţa sub smalţul ocluzal NU D. sonda nu agaţă NU E. coloraţie brun-cenuşie sub smalţul subiacent NU 46

bizotatorul de prag gingival NU B. Frezele sferice se utilizează în: A. cel mai frecvent afectaţi sunt molarii maxilari. sonda agaţă NU C. Un instrument de mână este format din: A. reacţia la un atac de intensitate scăzută NU D. caninii mandibulari. afectează mai frecvent suprafeţele vestibulare. reac ţia la un atac de inte nsit ate med ie DA B. coloraţia brun-cenuşie NU 145 20. lamă DA 190 23. lingura Black NU C. consistenţa smalţului şi dentinei NU B. gât DA E. reacţia la un atac de intensitate crescută NU E. Pentru clivarea smalţului şi a dentinei se utilizează: A. acru) DA E. cu dem iner aliz area acid ă cres cută NU C. Caria radiculară are următoarele caracteristici: A. începe la distanţă de joncţiunea smalţ-cement NU B. reacţia la carii oprite în evoluţie. pregătirea retenţiei DA D. caracterizată prin niveluri acide scăzute NU 148 19. apoi pe cele proximale DA C. mandren NU C. dalta DA 47 . extensia preparării DA E. bizotarea marginilor NU C. îndepărtarea ţesuturilor dure dentare DA B. Niv elur ile de reac ţie dent inar ă la proc esul cari os sunt : A.149 18. aspectul rugos al suprafeţei cavităţii carioase NU D. tijă NU B. Semnele subiective ale cariei dentinare sunt: A. este mai puţin frecventă odată cu înaintarea în vârsta NU 141 21. atacul primar al dinţilor DA 188 22. reac ţia pe ter men scur t. sensibilitate la agenţi fizici (rece) şi chimici (dulce. incisivii maxilari NU E. de obicei afectează smalţul NU D. mâner DA D.

sistemele de răcire DA D. exc avat orul NU 191 24. TBC DA E. în faţa pacientului (ora 6) DA C. prepararea cavităţilor de clasa I în vederea obturării cu compozit NU C. cu antebraţul sprijinit pe umerii pacientului NU B. îndepărtarea dentinei infectate NU 189 29. bizotatorul de prag gingival DA C. SIDA DA D. săpăliga NU D. în dreapta (ora 9) DA D. evoluţia leziunii carioase NU E. în stânga (ora 9) NU E. pneumonia NU 196 28. Reacţia pulpară la instrumentele rotative depinde de: A. toporişca DA B. Freza pară are următoarele caracteristici: A. vârsta pacientului DA B. adâncimea leziunii carioase NU 192 26. prepararea cavităţilor în vederea obturării cu amalgam DA B. Freza cilindrică este utilizată în: A. în spatele pacientului (ora 12) DA 198 27. herpesul DA B. tipul de instrument activ DA C. În cabinetul stomatologic sunt acceptate următoarele poziţii operatorii: A. unghi de întâlnire cu partea laterală rotunjita DA 48 . săpă liga NU E. hepatita DA C. În cabinetul stomatologic se pot transmite următoarele boli infecţioase: A. Care din instrumentele de mâna sunt pereche? A. prepararea cavităţilor de clasa V în vederea obturării cu compozit NU E. prepararea cavităţilor de clasa V în vederea obturării cu amalgam NU D.D. dalta NU E. sonda dentară NU 191-192 25.

realizarea şanţurilor de retenţie în cavităţile preparate la nivelul grupului frontal NU 190 32. 4 mm NU 189 31. 2. partea frontală plată DA C. partea frontală convexă NU 189 30. mare NU . realizarea şanţurilor de retenţie în cavităţile de clasa IV NU B. Freza cilindroconică nr. 2 mm NU C. Lungimea capului frezei nr.B. 1 mm NU E. 3 mm DA D. realizarea şanţurilor de retenţie în cavităţile de clasa V NU C.45 mm NU B.1169 se foloseşte pentru: A. realizarea şanţurilor de retenţie în cavităţile preparate la nivelul grupului lateral DA D. La turaţii reduse presiunea efectuată pe instrument trebuie să fie: A. 245 este de: A. lungimea capului de trei ori mai mare decât lăţimea DA E. lungimea capului de două ori mai mare decât lăţimea NU D. realizarea şanţurilor de retenţie în cavităţile de clasa I NU E.

La turaţii înalte temperatura este controlată prin: A. frezelor cu cuţite helicoidale DA 193 49 . frezelor diamantate active NU C. creşterea presiunii şi utilizarea spray-ului NU B. scăderea presiunii DA C. inconstantă NU E. Cele mai mari creşteri ale temperaturii pulpare sunt generate de utilizarea: A. folosirea obligatorie a sistemului de răcire DA 194 34. folosirea opţională a sistemului de răcire NU E. nici unul din răspunsurile de mai sus NU 194 33. frezelor din oţel DA B.B. continuă NU C. frezelor din carbid NU E. frezelor diamantate inactive DA D. intermitentă DA D. tăierea intermitentă DA D.

gâtul instrumentului NU D. lama bizotatorului este curbă DA .5-1 mm DA E. Linerii cu hidroxid de calciu au următoarele proprietăţi: A. instrumente cilindrice NU C. marginea tăietoare şi lama formează un unghi de 90 grade DA 191 39. Reducerea hipersensibilităţii dentinare DA B. mişcare de acţiune prin apăsare DA D. atunci când sunt aplicate pe plaga dentinară NU D. instrumente abrazive DA 188 37. atunci când sunt aplicate pe plaga dentinară şi pe pereţii de smalţ ai cavităţii DA C. necesară dacă grosimea dentinei restante este mai mică de 0. mişcare de acţiune prin presiune NU E. sunt necesare două pentru cavitatea mezială şi două pentru cavitatea distală DA 192 36. instrumente tăietoare DA E. Reducerea microinfiltraţiei marginale la obturaţiile din amalgam de argint. lama bizotatorului este dreaptă NU D. sunt toporişti modificate DA B. instrumente cilindro-conice NU D. După designul capului instrumentele sunt împărţite în: A. Bizotatoarele de prag gingival au următoarele caracteristici: A. silueta capului instrumentului DA C. sunt perechi DA E. instrumente sferice NU B. necesară dacă grosimea dentinei restante este mai mică de 2 mm NU 294-295 40.35. mânerul instrumentului NU 188 38. conturul capului instrumentului DA B. colul instrumentului NU E. bizou dublu NU C. Protecţia chimică a plăgii dentinare faţă de bazele de ciment fosfat. Reducerea microinfiltraţiei marginale la obturaţiile din amalgam de argint. bizou pe o singură parte DA B. Forma părţii active se referă la: A. Indicaţiile lacurilor dentare: A. Protecţia chimică a plăgii dentinare faţă de bazele de ciment fosfat. Caracteristicile dălţii sunt următoarele: A. Efect bacteriostatic DA 50 C.

Linerii din cimenturi cu ionomeri de sticla prezinta urmatoarele avantaje: A. Stimularea depunerii de dentină secundară datorită efectelor sedative asupra pulpei DA E. Alcalinitate crescută care se păstrează şi după priză prin eliberarea ionilor de hidrogen NU 297 41. La linerii fotopolimerizabili spatularea dureaza doar 15 secunde DA 300 44. Spatularea unei jumatati din cantitatea de pulbere timp de 15 secunde pana la obtinerea unei consistente vascoase omogene NU B. Spatularea unei jumatati din cantitatea de pulbere timp de 15 secunde pana la obtinerea unei consistente cremoase omogene DA C. Efect de alcalinizare a mediului prin eliberarea ionilor hidroxil DA C. Obturatia de baza pentru protejarea plagii dentinare in scopul izolarii termice a pulpei dentare DA . Reducerea microinfiltratiei marginale DA C. NU B. pH acid şi efecte de iritaţie pulpară NU C. pH cu valori cuprinse între 6-9.B. Rezistenta la compresiune masticatorie superioara rasinilor compozite NU D. rezistenta la compresiune masticatorie superioara celorlalti lineri DA B. Biocompatibilitatea DA 299 43. Prepararea unui liner din ciment ionomer de sticla prezinta urmatoarele etape: A. Stimularea depunerii de dentină secundară datorită efectului uşor iritant asupra pulpei DA D. pH aproape neutru şi efect sedativ pulpar DA D. pH aproape neutru şi efecte de stimulare pulpară NU E. Atitudinea fata de plaga dentinara in conceptia terapeutica contemporana: A. Incorporarea celeilalte jumatati de pulbere si spatularea timp de inca 10-15 secunde DA D. Adezivitatea la dentina DA E. La linerii fotopolimerizabili spatularea dureaza doar 5 secunde NU E. pH alcalin şi efecte de iritaţie pulpară NU 298 42. Linerii din eugenolat de zinc prezintă următoarele caracteristici: A.

sigilarea eficienta a plagii dentinare DA E. Obturatia de baza pentru protejarea plagii dentinare in scopul izolarii chimice a pulpei dentare DA C. Obturatia de baza pentru protejarea plagii dentinare doar in scopul izolarii mecanice a pulpei dentare NU 290 51 .B. Obturatia de baza pentru protejarea plagii dentinare doar in scopul izolarii electrice a pulpei dentare NU D.

Rezistenta mecanica mare DA 304 47. Au modul de elasticitate mai mare fata de compozitele hibride ceea ce confera rezistenta mai mare la fracturare NU E. Modulul de elasticitate DA E. Au rezistenta mai mare la compresiune fata de valorile altor materiale de obturatie de baza DA C.45. Biocompatibil prin disocierea redusa a acidului poliacrilic DA E. Bazele trebuie sa prezinte urmatoarele proprietati fundamentale: A. Cimentul fosfat de zinc prezinta urmatoarele proprietati: A. Biocompatibilitatea NU D. Rezistenta mecanica cea mai mare dintre materialele utilizate ca obturatie de baza NU D. Rezistenta mecanica DA 302-303 46. Modul de elasticitate crescut NU E. Aderenta la plaga dentinara prin retentie micromecanica DA C. Ameliorarea adeziunii se realizeaza prin conditionarea plagii dentinare cu acizi poliacrilici sau cristalizarea unor solutii de fosfat de calciu DA C. cresterea rapida a adeziunii in primele 24 ore de la priza DA 319 49. Cimenturile cu ionomeri de sticla prezinta urmatoarele proprietati: A. PH 6 dupa 48 de ore NU D. Au contractie mare de priza NU B. Au rezistenta mai mare la compresiune fata de compozitele hibride NU D. Difuzivitatea termica DA B. Au modul de elasticitate mai scazut fata de compozitele hibride ceea ce confera rezistenta mai mare la fracturare DA 313 52 . Aderenta la plaga dentinara prin adeziune chimica NU B. Adeziune chimica la smalt si dentina DA C. Biocompatibil prin cresterea PH-ului la 5 dupa ½ ora de la spatulare DA 309 48. Proprietatile cimentului policarboxilic sunt urmatoarele: A. Compozitele fluide pot fi aplicate ca obturatii de baza este deoarece: A. Adeziunea chimica si coeficientul de dilatare termica previn microinfiltratia marginala DA B. Conductivitatea termica DA C. Spatularea pe o placuta de sticla racita mareste rezistenta la compresiune permitand includerea unei cantitati mai mari de pulbere NU E. Adeziunea chimica la dentina este superioara bazelor din ciment policarboxilat NU D. Activitate antibacteriana similara eugenatului de zinc NU B.

Intre adeziv si portiunea superficiala a stratului hibrid NU E. Hibridizarea fara pastrarea detritusului dentinar remanent DA C. Tehnicile de hibridizare includ: A. Hibridizarea cu timpi de lucru efectuati simultan DA E. infiltratii marginale extinse NU 53 . demineralizarea excesiva a dentinei DA C. microinfiltratie DA B. Obturatii coronare adezive cu compozit DA 323-324 52. percolare NU C. Intre detritusul remanent hibridizat si dentina sanatoasa subiacenta NU B. Hibridizarea pe smalt NU B.50. Indicatiile hibridizarii plagii dentinare sunt urmatoarele: A. Intre baza stratului hibrid si dentina sanatoasa subiacenta DA C. Deteriorarea adeziunii provoaca consecinte clinice grave atunci cand adeziunea se compromite: A. Efectului antibacterian NU D. Obligativitatii conditionarii plagii dentinare NU C. demineralizarea insuficienta a dentinei DA B. polimerizarea completa a monomerului adeziv NU D. Factori care greveaza eficienta hibridizarii: A. Capacitatii de izolare termica NU B. Capacitatii de sigilare a canaliculelor dentinare superioara lacurilor DA 320 51. In masa stratului hibrid NU D. Obturatii cu cimenturi cu ionomeri de sticla NU D. reactivitatea chimica redusa a colagenului DA E. Intre compozit si adeziv NU 339 55. nanoinfiltratie DA D. Adezivii dentinari sunt indicati in protectia plagii dentinare datorita: A. Hibridizarea cu pastrarea detritusului dentinar remanent DA D. Biocompatibilitatii pulpare DA E. Sigilarea preventiva a plagii dentinare DA C. reactia dureroasa generata de deplasarea centrifuga a limfei dentinare DA 333 53. Fenomenele care apar in deteriorarea grava a adeziunii sunt generate de: A. Hibridizarea cu timpi de lucru efectuati succesiv DA 340-345 54. Obturatii coronare adezive cu amalgam DA E. Sigilarea curativa a plagii dentinare DA B.

factorul economic DA 217-218 60. a pastra dintele puternic DA E. intre adeziv si limita superficiala a stratului hibrid DA B. tipul de monomer adeziv NU D. incidenta cariei pe suprafetele radiculare NU D. necesitatile fizionomice DA B. tipul leziunii carioase NU E. afinitatea pentru substratul tisular DA B. Utilizarea ameloplastiei in zonele vecine unei cavitati de clasa I ce va fi restaurata cu amalgam va intilni peretii cavitatii preparate intr-un unghi: 54 . niciunul din raspunsurile de mai sus NU 339 56. Profunzimea impregnarii dentinei demineralizate cu monomer adeziv depinde de: A. a folosi o cantitate cit mai mica de material de restaurare NU D. intre rasina compozita si stratul hibrid NU 338 58. Legatura adeziva poate ceda prin compromiterea: A. a reduce riscul deteriorarii obturatiei DA 208 61. coeziunii la jonctiunea smalt/rasina compozita NU D. intre stratul hibrid si canaliculele dentinare NU E. coeziunii la jonctiunea rasina adeziva/canalicule dentinare NU E. intre adeziv si rasina compozita NU D.E. virsta pacientului DA C. Utilizarea amalgamului ca material de restaurare in cavitatile de clasa II va tine cont de: A. localizarea leziunii carioase NU 332 59. Zonele de minima rezistenta mecanica sunt situate: A. a pastra dintele puternic NU C. incidenta cariei pe suprafetele proximale DA E. coeziunii la jonctiunea strat hibrid/canalicule dentinare NU 338 57. a proteja pulpa DA B. coeziunii la jonctiunea rasina adeziva/rasina compozita NU C. coeziunii la jonctiunea rasina adeziva/strat hibrid DA B. Prepararea conservativa a cavitatilor de clasa I e recomandata pentru: A. intre adeziv si limita profunda a stratului hibrid NU C. gradul de deshidratare dentinara NU C.

Finisarea casetei proximale si a peretilor de smalt intr-o cavitate ce va fi restaurata cu amalgam se face cu: A. frezele 10 NU D. 1 mm NU C. mai mic de 90° NU E. din motive de rezistenta NU B. frezele 245 DA 55 . frezele 329 DA C. frezele 245 DA E.8 mm NU E. 3 mm NU 219 65. cind fosa distala si santul palato. mai mic de 90° NU C. frezele 1/4 NU B. dalta biangulata 12-7-8 DA C. cind fosa distala si santul palato. frezele 169L DA B. frezele trepan NU 214 64. nu mai mare de 110° DA 210 62. 0. Pentru prepararea cavitatii de clasa I din fosetele vestibulare ale molarilor mandibulari ce vor fi obturate cu amalgam se utilizeaza: A. 2 mm NU D.A.distal traverseaza creasta de smalt palatinala DA C. cu nici unul din instrumentele amintite NU 220 66. instrumentar rotativ NU E. cind fosa distala si santul palato-ocluzal sunt defecte DA E. cu amindoua instrumentele manuale amintite DA D. In cazul restaurarii cu amalgam la prepararea peretelui gingival in cavitatile de clasa a II-a se vor utiliza: A. 0. pentru asigurarea unei retentii corespunzatoare a materialului de restaurare NU 212 63. Adincimea ideala dentinara axiala a cavitatii proximale la nivelul molarilor si premolarilor: A.distal sunt unul in continuarea celuilalt DA D. toporisti de smalt 10-7-14 DA B.6 mm DA B. mai mic de 80° NU D. Prepararea unei cavitati compuse ocluzo-palatinale la molarii maxilari in vederea obturarii ei cu amalgam este indicata: A. mai mare de 120° NU B.

Restaurarea cu amalgam a cavitatii de clasa a III se realizeaza in special la: A. pentru restaurarea foselor hipoplazice ocazionale de pe virfurile cuspidiene DA C. indiferent de intinderea leziunii NU D. exceptional pe fetele vestibulare ale frontalilor NU B. frezele 169L NU 219 67. este rezervata cavitatilor extinse DA E. e indicata in cavitatile ce necesita o retentie aditionala DA C. 2 mm DA B. pentru retentia suplimentara se poate apela la: A. este rezervata cavitatilor cu extensie incizala DA B. frezele 330 DA E. In cazul unei carii extinse reducerea cuspizilor pentru restaurarea cu amalgam este de minim: A. fetele meziale ale caninilor inferiori NU C. frezele 331/2 NU D. sant gingival DA B.5 mm NU E. 1 mm NU D. pivoti radiculari NU E. Prepararea cavitatii de clasa a VI-a e indicata in urmatoarele situatii: A. fetele distale ale caninilor superiori si inferiori DA B. Coada de randunica orala in cavitatea de clasa III pentru amalgam are urmatoarele caracteristici: A. 0. 1. puturi gingivale DA C. unghiuri ascutite interne NU 231 71. pentru restaurarea virfului cuspidian la dintii posteriori DA E. 3 mm NU 228 70. La cavitatile proximale ce vor fi obturate cu amalgam. nu e necesara in cavitatile mici si moderate DA 231 69. fetele distale ale incisivilor laterali NU E. e indicata in orice cavitate.C. fosele palatinale ale incisivilor laterali NU 229 68. acolo unde atritia a uzat smaltul si a expus dentina DA D. pivoti dentinari NU D. fetele meziale ale caninilor superiori NU D.5 mm NU C. pentru restaurarea marginii incizale a frontalilor DA 234 56 .

Pentru prepararea cavitatii de clasa V se intra cu: A. dalti taietoare de unghiuri DA E. Freza globulara nr. finisarea marginilor de smalt rugoase in preparari minime DA C. accentuarea unghiurilor interne in cavitatile proximale DA B. Pentru realizarea retentiei in cavitatile de clasa a VI-a pentru amalgam se utilizeaza: A. bizotatoare de prag gingival DA 234 74.1/4 DA B. toporisti de smalt NU D. freza 245 NU E. freza nr. 1/2 este utilizata pentru: A. freza cilindrica NU D. sapite NU B.2 DA B. dalti de smalt NU C. freza 169L NU D. nr. In leziunile cervicale extinse piesele de mana pot fi inlocuite de: A. Abordarea cavitatii de clasa III pe canin se va face cu frezele: A. 1/4 DA 234 73. freza cilindro-conica DA B. 329 NU E. freza nr. Santurile de retentie in cavitatea de clasa V se practica cu: A. freza roata NU E. 33 1/2 DA D.1/2 DA D. nr. 330 NU C. 245 NU B. freza 330 NU 233 76. nr.1 DA C. freza para NU C.72. freze diamantate NU 233 75. accentuarea unghiurilor externe NU 57 .245 NU 230 77.1/2 NU C. nr.1/4 NU E. finisarea unghiurilor externe NU D. nr.

remineralizare directa a cariilor incipiente NU D. Remineralizarea smaltului este favorizata de: A.E. vascozitatea salivara NU 40 5. Capacitatea de tamponare a lichidului bucal depinde de: A. concentratii salivare mari de fluor DA 38 2. valoarea initiala a PH-ului bucal DA D. sistemul acid carbonic NU 40 4. concentratia de imunoglobuline salivare NU E. peroxidazele salivare DA 58 . abordarea cavitatilor proximale NU 230 TEMA NR. participarea la sistemele tampon salivare DA B. sistemul fosfat organic NU B. variatiile PH-ului atins DA B. sistemul macromolecular proetinic DA E. lactoferina DA C. inhibarea placii bacteriene NU 38 3. Sistemele tampon salivare include A. hipersalivatie NU E. PH alcalin salivar DA C. ritmul secretiei salivare DA C. 15: Etiopatogenia cariei dentare 1. suprasaturarea salivei in minerale NU D. Factorii antimicrobieni salivari includ: A. suprasaturarea salivei in fosfati de calciu DA B. sistemul acid carbonic/bicarbonat DA D. sistemul fosfat anorganic DA C. lizozimul DA B. Fosfatii salivari au rol carioprotector prin: A. blocarea glicolizei NU E. pastrarea stabilitatii continutului mineral al dintilor DA C.

sorbitolul NU C. xilitolul NU B. Ig G si Ig M denumite opsonine NU 41 6. glicoproteine cationice DA D. celule epiteliale DA B. ritmul scazut al secretiei salivare DA D. continutul scazut de mucina al salivei NU C. Constituienti ai placii sunt: A. tipul de hidrocarbonate NU 46 7. siropul de porumb DA D.D. Hidrocarbonatele cu cariogenicitate redusa include A. lizozimul DA 59 . zaharul de cuplare DA E. glicoproteine anionice DA C. lipide NU E. Placa este constituita din: A. faina din cerealele nerafinate DA B. vascozitatea scazuta a salivei NU B. particule alimentare NU E. cacao DA E. Prelungirea timpului de clearance salivar poate fi cauzata de: A. proteine DA B. amilaza DA 53 10. eritrocite DA D. factori retentivi bucali DA E. grasimile DA D. branzeturi DA 50 8. faina din cerealele rafinate NU C. lipide NU 55 11. IgG secretorie NU E. complexe alcatuite din Ig A. Factorii imuni nespecifici includ A. aspartamul NU 51 9. Alimentele cu rol cariprotector includ: A. leucocite DA C.

gradul de permeabilitate dentinara NU D. opsonine NU 62 13. Apararea specifica depinde in principal de: A. Teoria biochimica considera ca elementul esential este reprezentat de deficitul de: A.B. teoria chelatiunii NU B. teoria enzimatic-reflexa NU 73 15. Ig A salivare NU E. vitamina B1 DA E. fosfati de calciu NU C. Teoriile mecanismelor interne in geneza cariei dentare cuprind: A. gradul de mineralizare dentinara NU C. glicoproteine cu greutate moleculara mica NU 12. teoria chimico-parazitara NU C. teoria parazitara NU D. lactoferinele DA D. teoria enzimatica NU E. teoria proteolitica NU B. imunoglobulina G NU D. Teoriile mecanismelor externe in geneza cariei dentare cuprind: A. hidroxilapatita NU D. fosfor dentinar NU B. vitamina B6 NU 74 16. teoria chimica NU C. lactoperoxidazele DA 61 C. teoria proteolizei-chelatiunii NU E. teoria neurodistrofica DA D. compozitia fluidului gingival NU 73 60 . anticorpii salivari DA B. Teoria enzimatica considera ca anumite excitatii patologice pot produce modificari biochimice in: A. teoria proteolizei-chelatiunii DA 71 14. stratul odontoblastic NU E. imunoglobulina A DA C. imunoglobulina M NU E. compozitia limfei dentinare DA B.

17. carente in calciu DA B. carente in vitamina A in forme grave DA E. 16: Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dintilor permanenti 1. Hiperemia preinflamatorie se caracterizeaza prin: A. exacerbarea durerii mai mult la cald si mai putin la rece NU 71 2. carente in vitamina A in forme usoare NU B. micsorarea volumului odontoblastelor NU B. intensitate crescuta a durerii NU D. flora microbiana DA C. factori morfologici NU 31 18. raport calciu/fosfat 3/1 NU E. Apar perturbari in formarea matricei organice a smaltului in urmatoarele situatii: A. Triada Keyes cuprinde urmatorii factori: A. prezenta indivizilor microbieni in pulpa NU E. persistenta durerii cateva minute dupa indepartarea stimulului DA C. Perturbari in mineralizarea matricei smaltului apar in: A. alimentatia DA D. scaderea activitatii metabolice celulare NU 61 . incetarea durerii dupa indepartarea stimulului NU B. marirea volumului odontoblastelor si fibroblastelor DA C. carente in vitamina C la adulti NU 33 19. intensitate moderata a durerii DA E. marginatie leucocitara DA D. raport calciu/fosfat 2/1 DA D. factori locali NU E. terenul DA B. carente in fosfor DA C. insuficiente tiroidiene DA 34 TEMA NR. carente in seleniu NU D. carente in vitamina C la copii DA C. Modificarile morfologice in hiperemia preinflamatorie: A.

durerea este mai puternica la proba cu fuloarul incalzit NU C. pulpita purulenta partiala NU D. percutia in ax este dureroasa NU B. pulpita seroasa totala NU B. testele de vitalitate raspund la stimuli de intensitate crescuta NU E. localizata DA C. scaderea permeabilitatii peretilor vasculari NU B. In pulpita seroasa partiala: A. marginatie leucocitara redusa NU C. testele de vitalitate genereaza un raspuns slab pozitiv NU D. durerea este vie. testele de vitalitate sunt negative NU 71 4. testele de vitalitate raspund la stimuli de intensitate scazuta DA 73 8. In pulpita seroasa partiala: A. semne de inactivitate odontoblastica in centrul procesului inflamator DA E. Care din urmatoarele afectiuni pulpare poate fi reversibila: A. durerea este mai puternica la proba cu clorura de etil DA B. percutia transversala este dureroasa NU C. durerile sunt calmate de apa rece NU 62 . marginatie leucocitara intensa DA D. hiperfunctie odontoblastica la periferia procesului inflamator DA 72 6.70 3. In pulpita seroasa partiala apare: A. 74 5. durerea dispare dupa indepartarea stimulilor NU D. Clinic. durerea poate tine cateva minute DA E. durerea apare la intensitati mai scazute ale stimulilor DA D. pulpita purulenta totala NU 71. hiperemia preinflamatorie DA C. durerea apare la intensitati crescute ale stimulilor NU C. in hiperemia preinflamatorie: A. durerea persista aproximativ o ora dupa indepartarea excitantului NU E. In pulpita seroasa partiala: A. pulpita seroasa partiala DA E. durerea poate tine cateva ore DA 73 7. durerea este vie. camera pulpara este totdeauna deschisa NU B. iradiata NU B.

la dintii vecini NU B. durerea apare intotdeauna provocata NU B. pulpite acute seroase DA C. durerea are caracter brutal DA D. amputatie vitala DA E. in cazul deschiderii accidentale a camerei pulpare DA D. tratamentul cariei dentare si coafaj direct in doi timpi. pulpita seroasa B. in regiunea temporala NU D. pulpite cronice inchise NU 72. durerea poate avea caracter progresiv DA E. Una din afectiunile de mai jos se numeste „turbarea dintilor‖: A. durerea nu iradiaza: A. pulpite acute purulente NU D. Testele de vitalitate sunt intens pozitive in urmatoarele situatii: A. pulpita seroasa partiala NU E. In pulpita seroasa totala: A. tratamentul cariei dentare si coafaj indirect DA B. pulpita purulenta partiala NU 11. Indicatii de tratament in hiperemia preinflamatorie: A. durerea cedeaza la calmante DA 74 9. la dintii antagonisti NU C. In pulpita seroasa totala. 81 63 . extirpare vitala DA 72 13. caria simpla NU B. pulpite cronice deschise NU E. in cazul deschiderii accidentale a camerei pulpare NU C. pulpita purulenta totala NU 75 D.D. la dintii simetrici DA 75 12. durerea cedeaza intotdeauna la calmante NU 75 10. durerile sunt calmate de apa calduta DA E. in regiunea orbitala NU E. durerea poate sa apara spontan DA C. hiperemia preinflamatorie NU totala DA C. tratamentul cariei dentare si coafaj direct intr-un timp.

Pulpita acuta purulenta DA C. Imposibilitaea localizarii dintelui afectat NU 64 . propriu-zisa NU 80 17. Prezenta picaturii de puroi la deschiderea camerei pupare DA D. Exacerbare la rece diminuare la cald NU C. Diagnosticul pozitiv in pulpita acuta prulenta partiala se face pe: A. Diagnosticul diferential in pulpita purulenta partiala se face cu: A. Durere continua DA B. Durere localizata DA 79 18. pulpita seroasa totala DA D. Gangrena DA E. scleroatrofica NU D. Din categoria pulpitelor cronice deschise fac parte formele: A. polipoasa DA C. pulpita seroasa coronara DA C. Sensibilitate la percutia in ax DA E. Hipersensibilitate la teste de vitalitate NU D. ulceroasa DA B. Caracterul pulsatil al dureri DA B. Hipoexcitabilitate DA E. Durerea poate fi spontana in urmatoarele situatii: A. Care sunt simptomele pentru diagnosticul pulpitei acute purulente totale: A. pulpita seroasa totala NU D. Durere pulsatila DA C. pulpita purulenta coronoradiculara DA E. Fractura coronara DA D. caria dentara simpla NU B. Pulpita cronica polipoasa NU 85 19. pulpita seroasa partiala NU C. pulpita cronica deschisa NU E. Pulpita acuta seroasa DA B. pulpita purulenta partiala NU 75 15. hiperplazica NU E. parodontita apicala acuta purulenta NU 79 16. hiperemia preinflamatorie NU B.14. Pulpita cronica deschisa ulceroasa poate evolua spre: A.

Limfocite DA C. Reprezinta faza initiala a inflamatiei septului interradicular NU E. Este faza de alterare tisulara primara NU D. Reprezinta faza initiala a inflamatiei ligamentelor periodontale NU C. Parodontita apicala cronica fibroasa NU B. A doua faza in evolutia inflamatiei parodontiului: A. Printre parodontitele apicale cronice cu imagine conturata pot fi enumerate urmatoarele. Dureaza intre cateva ore si cateva zile NU 3. Este caracteristica prin manifestarile vasculare si clinice DA 106 C. Este o hiperemie de tip pasiv NU E. Granulom simplu conjunctiv NU C. Este numita ‗timpul mut‘ NU B. Pulpita cronica inchisa hiperplazica poate evolua si complica cu: A. cu exceptia: A. Granulom epitelial NU 65 . parodontita apicala cronica NU 92 TEMA NR. Reprezinta faza initiala a inflamatiei pulpare NU B. In stratul patru din pulpita cronica deschisa ulceroasa se gasesc: A. fracturi ale dintelui DA E. pulpita seroasa partiala NU B. necroza pulpara DA D. Parodontita apicala acuta hiperemica: A. Macrofage DA E. Reprezinta faza initiala a inflamatiei septului interdentar NU 104 2. pulpita seroasa totala NU C. Histiocite DA D. 17: Parodontite apicale acute si cronice 1. Fibre conjunctive DA B.79 20. Reprezinta faza initiala a inflamatiei osului alveolar apical DA D. Pulpa cu structura aparent normala NU 84 21.

Percutia in ax este pozitiva DA 114 8. Percutia in ax este negativa NU D. in 70% din cazuri NU E. Senzatie de usoara egresiune DA D. Este diferita functie de factorii etiologici DA B. Parodontita apicala cronica condensata DA 114 4. Despre granulomul simplu conjunctiv se pot afirma urmatoarele: A. Se mai numeste granulom intern a lui Palazzi NU D. in 50% din cazuri NU 114 5. in 100% din cazuri NU D. Este o parodontita apicala cronica DA C. in 90% din cazuri NU B. Edemul din parodontita apicala acuta seroasa: A. Este o parodontita apicala acuta seroasa NU 98 9. Simptomatologia parodontitei apicale hiperemice: A. Granulom chistic NU E. Este cauzat de reacutizari repetate ale granulomului simplu DA E. Percutia laterala este pozitiva NU C. Este stadiul endoosos al parodontitei apicale acute purulente NU C. Este dominata de durere la atingerea dintelui cauzal DA E. Abcesul Phoenix: A. Durerea in parodontita apicala cronica poate imbraca urmatoarele aspecte:" A. Absenta NU B. Este stadiul subperiostal al parodontitei apicale acute purulente NU D. Prezinta 4 zone DA E.D. in 20% din cazuri DA C. Nevralgiforma DA C. Cel mai concludent este examenul radiologic DA 114 7. Intereseaza buza superioara pentru dintii incisivi superiori DA 66 . Este o osteita apicala cronica DA B. Pulsatila NU 114 6. Este stadiul submucos al parodontitei apicale acute purulente NU B. Durere cu senzatie de oboseala dupa masticatie DA E. Percutia in ax este pozitiva in parodontitele apicale cronice: A.

Intereseaza regiunea geniana pentru molarii inferiori NU 10. cu spatii trabeculare inguste NU B. Imagine radiologica de osteita circumscrisa. in parodontita apicala acuta seroasa totala NU C. in stadiu endoosos NU B. in stadiu de hiperemie NU D. in parodontita apicala acuta purulenta in primele faze NU D. in stadiu de fistula NU C. Parodontite apicale cronice NU C. Intereseaza regiunea palpebrala pentru caninii superiori DA D. pulpita acuta seroasa totala DA C. Diagnosticul diferential al parodontitei apicale acute hiperemice se face cu: A. Durerea este de intensitate maxima in parodontita apicala acuta seroasa: A. in parodontita apicala acuta hiperplazica DA B. Pulpite acute DA D. pulpita acuta purulenta partiala NU D. in stadiu subperiostal DA E. in parodontite apicale cronice DA E. Trasatura esentiala a parodontitei apicale cronice condensate este: A. gangrena NU 107 11. Intereseaza regiunea mentoniera pentru incisivii inferiori DA E. Examenul radiologic este elocvent: A. Nevralgia de trigemen DA 109 14. Foliculita acuta a dintilor inclusi DA B. in parodontita apicala acuta purulenta in ultima faza DA 113 12. pulpita acuta purulenta totala DA E. in stadiu submucos NU 109 67 108 . ingustarea spatiului periapical DA D. radiotransparenta NU C.B. Percutia in ax este pozitiva NU 124 13. Raspunsul slab pozitiv la testele de vitalitate NU E. Diagnosticul diferential al parodontitei apicale acute seroase se face cu: A. Intereseaza aripa nasului pentru grupul incisiv NU C. Parodontita apicala acuta supurata DA E. pulpita acuta seroasa partiala NU B. Imagine radiologica difuza.

Durerea are caracter acut DA C. Canini superiori DA C. reacutizare DA E. Este prezenta tumefierea mucoasei si tegumentelor DA 108 16. Primii premolari superiori NU D. abces parodontal marginal NU D. sinuzita odontogena DA C. cuprinderea apexului dintilor vecini NU 111 17. Parodontita apicala acuta seroasa evolueaza spre: A. Precizati raspunsurile corecte in cazul simptomatologiei parodontitei apicale acute seroase A. Antisepticele utilizate pe canal DA 116 19. Semnele de vitalitate sunt slab pozitive la intensitati foarte mari ale stimulului NU E. Pe canal este prezenta o secretie seroasa DA B. parodontita apicala acuta purulenta DA B. nevralgie de trigemen boala de focar DA B. Traumatizarea tesutului apical in cursul instrumentarii DA B. Utilizarea arsenicului DA D. Diagnosticul pozitiv in parodontica apicala acuta purulenta A. senzatie de egresiune a dintelui DA E. focar de infectie in boala de focar DA 68 . molari superiori NU 111 20. Evolutii si complicatii in granulomul epitelial: A. Parodontita apicala cronica fibroasa poate fi determinata de: A. Gangrena pulpara simpla DA C. Incisivi superiori DA B. test de vitalitate negative DA 111 18. Obturarea corecta a canalului radicular NU E. lipsa adenopatiei NU D.15. sinuzita de maxilar NU E. mobilitatea dintelui DA B. Edemul buzei superioare apare dupa parodontita acuta seroasa la: A. Durerea este prezenta la percutia in ax DA D. febra DA C. oprirea procesului inflamator DA C. cronicizare DA D. Premolarii secunzii superiori NU E.

tratamentul plagii dentinare DA E. coafaj indirect DA B. Tratamentul hiperemiei pulpare respecta urmatoarele faze: A. Coafajul indirect este o metoda terapeutica indicata in: A. coafajul indirect NU B.121 TEMA NR. hiperemia pulpara cu camera pulpara inchisa DA C. Toate metodele de conservare totala sau partiala a pulpei vii respecta urmatoarele principii. pulpotomia vitala DA D. caria simpla DA B. coafajul direct NU E. Metodele biologice de conservare a pulpei vii sunt: A. amputatia vitala NU D. coafaj direct DA C. evitarea substantelor chimice nocive NU D. pe suprafata pulpei descoperite nu se aplica substante histofile DA E. pe suprafata pulpei descoperite se aplica substante biostimulatoare NU 132 2. pulpotomia devitala NU E. pulpectomie vitala NU 136 5. evitarea lezarii pulpei NU C. extirparea vitala DA C. evitarea suprainfectarii din mediul bucal NU B. 18: Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare 1. Metodele de conservare partiala sau totala a pulpei vii sunt urmatoarele cu exceptia: A. eliminarea tesuturilor alterate DA B. obturatia de durata DA D. extirparea devitala DA 132 3. protejarea pulpei prin obturatie de baza cu eugenat de zinc DA 132 4. obturatia provizorie NU C. pulpita seroasa partiala NU 69 . cu o exceptie A.

la copii si tineri pe molari si premolari. este o interventie chirurgicala prin care se pastreaza pulpa radiculara mumifiata DA D. Pulpotomia vitala este o metoda chirurgicala recomandata A. neodentinogenetica DA 137 7. Coafajul direct este o metoda terapeutica de pansare a pulpei dentare descoperite cu o substanta: A. pulpita cronica inchisa NU 136 6. neiritanta DA C. dar acesta nu poate fi efectuat datorita conditiilor anatomo-topografice nefavorabile ale dintelui DA E. cand este indicat coafajul direct. pulpita purulenta partiala NU E. pulpita cronica inchisa NU 140 8. la copii si tineri pe molari si premolari cu pulpopatii incipiente DA D. este o interventie chirurgicala prin care se pastreaza pulpa coronoradiculara mumifiata NU E. izolanta DA B. inflamatia incipienta a pulpei dentare DA C. Amputatia devitala: A. la pacientii la care nu se recomanda anestezie tronculara periferica NU 142 9. Coafajul direct in doi timpi se recomanda in A. pulbere DA B. Substantele pe baza de trioxid de arsen folosite in scopul insensibilizarii chimice pulpare se pot prezenta sub forma de: A. cu radacini in curs de formare DA B. la copii si tineri pe molari si premolari cu pulpite cronice inchise NU C. deschiderile accidentale ale camerei pulpare NU B. pulpita purulenta partiala NU E. pulpita seroasa totala NU D. insolubila in apa si umorile tisulare NU D. este o interventie chirurgicala prin care se indeparteaza pulpa coronara dupa insensibilizare chimica DA B. pasta DA C. antiinflamatoare DA E. este o interventie chirurgicala prin care se pastreaza pulpa radiculara vie NU C. solutie NU 70 . este o interventie chirurgicala contraindicata in cazul pulpitelor acute purulente sau a pulpitelor necrozate DA 143 10.D.

Pentru mumificarea pulpei radiculare in cadrul metodei de pulpotomie devitala. extirparea a fost facuta in pulpite cronice DA D. tricrezol formalina NU C. triopasta Gysi DA D. iar pulpa radiculara cu total insensibila NU 71 . extirparea a fost facuta in pulpita purulenta partiala sau totala DA C. timp de 48 de ore la pluriradiculari DA B. paraformaldehida DA E. insensibilitate totala coronara si radiculara DA B. atat pulpa coronara cat si pulpa radiculara sunt foarte sensibile . pulpa coronara foarte sensibila. in trei sedinte NU D. 147 13. nu putem opri hemoragia pe canal DA 153 14. in patru sedinte NU E. in diferite grade de insensibilizare: A. timp de 24 de ore la monoradiculari DA 144 12. dupa insensibilizare prin mijloace chimice si se realizeaza A. granule predozate DA 143 11. In cadrul extirparii devitale. in cinci sedinte DA 155 15. intr-o sedinta NU B. trioxid de arsenic NU B.D. pulpa dentara se gaseste dupa aplicarea pansamentului arsenical.se poate folosi: A. se mentine: A. pulpa coronara insensibila si sensibilitatea marcata a pulpei radiculare DA C. in scopul insensibilizarii chimice a pulpei dentare. trioximetilenul NU 145. vie DA E. timp de 48 de ore la monoradiculari NU C. Pansamentul cu pulbere de arsenic. campul operator a fost inundat de saliva NU E. timp de 24 de ore la pluriradiculari NU E. pulpa are o coloratie rosie. cu exceptia situatiilor: A. pulpa coronara insensibila si sensibilitate a pulpei radiculare in regiunea apicala DA D. in doua sedinte NU C. Pulpectomia vitala se finalizeaza cu obturatia radiculara definitiva. extirparea a fost facuta in pulpita seroasa totala NU B. fibre DA E. Extirparea devitala este o metoda chirurgicala prin care se indeparteaza in totalitate pulpa dentara. timp de 72 de ore la pluriradiculari NU D.

la dinti cu volum mic NU E. dinti fara valoare masticatorie NU C. extirpare in scop protetic DA E.155 16. dinte cu hiperemie preinflamatorie ce nu a depasit 24 h DA 139 18. Obturatie de durata DA 132 17. Dintii parodontotici DA D. Fazele de tratament in hiperemie sunt: A. Deschiderea camerei pulpare NU E. Traumatizarea parodontiului apical DA D. dintii accesibili DA B. pulpita cronica inchisa propriu-zisa NU B. Factori locali ce indica coafajul direct: A. Extirpare pulpara completa NU E. Conditii particulare de efectuare a amputatiei devitale: A. Molarii persoanelor tinere NU C. Eliminarea tesuturilor alterate DA B. Cauzele locale hemoragiei pe canal pot fi: A. Dinti cu canale usor curbate NU E. marimea deschiderii camrei pulpare de maxim 1-1. Dinti temporari DA 143 19. Perforarea podelei camerei pulpare DA B. Molar de minte DA B. Cai NU radiculare DA C. pulpita cronica deschisa granulomatoasa DA D. pulpita cronica inchisa garanulomatoasa NU C.5 mm DA D. Protejarea pulpei prin obturatie de baza DA D. Apexul dintilor la copi si tineri DA 153 72 . pulpite purulente DA 154 20. Contraindicatiile extirparii devitale sunt: A. Tratarea plagii dentinare DA C.

Condensare simultana laterala si verticala DA D. Sa fie cu un numar mai mare decat al celui mai gros instrument folosit pe toata lungimea de lucru DA C. De stimulare a activitatii osteoblastelor periapicale DA D.TEMA NR. Bacteriostatic NU B. De stimulare a activitatii osteoclastelor NU E. De patrundere in ramificatiile canalelor radiculare DA 217 3. 19: Obturarea canalelor radiculare 1. In cazul metodei ocalexice. In cazul adoptarii tehnicii de obturatie mixte de canal. Biocalexul folosit ca pansament endodontic are actiune benefica prin efectul: A. Sa fie de acelasi calibru cu al celui mai gros instrument folosit pe toata lungimea de lucru NU B. In tehnica de condensare laterala la rece a gutapercii. Utilizarea unui instrument cu dublu rol: spreader si plugger DA E. Utilizarea oricaror tipuri de conuri de gutaperca DA 225 73 .5 — 1 mm de constrictie DA D. Tehnica Endotec de condensare la cald a gutapercii urmareste realizarea obturatiei de canal prin: A. Sa se opreasca la constrictie NU E. Condensare verticala NU C. conul de gutaperca trebuie sa corespunda la proba urmatoarelor criterii: A. Sa nu opuna deloc rezistenta la incercarea de propulsie dincolo de reper NU 224 – 225 5. Sa se opreasca in canal la o distanta de 0. conul de gutaperca principal trebuie: A. Individualizarea conului de gutaperca NU B. Introducerea cimentului de sigilare pe canal DA E. Condensarea cimentului de sigilare cu sprederul NU 221 4. Sa se opreasca la 3-4 mm de constrictie NU 215 2. Bactericid DA C. Cat mai gros in raport cu volumul canalului DA B. Sa ajunga cat mai aproape de constrictia apicala DA D. Cat mai subtire in raport cu volumul canalului NU C. Proba clinico-radiologica a conului DA C. Printre timpii operatori ai obturatiei de canal cu un con de gutaperca calibrat se numara si: A. Toaleta finala a canalului prin irigatie endodontica DA D. Sa nu depaseasca constrictia apicala DA E. Condensare laterala NU B.

Livrate la lungimea de 3 mm sau 5 mm. Sunt prevazute la baza cu un surub DA 240 11. Amalgamul de cupru NU 240 8. Rigiditate inferioara conurilor de argint NU B. Canale cu delta apicala NU 235 7. Canale foarte largi NU C. Utilizarea conurilor de titan in obturatiile canalare are urmatoarele avantaje: A. Conurile apicale prefabricate de argint sau titan (Messing) sunt: A. Flexibilitate mult mai mica decat a conurilor de gutaperca NU B. DA B. Canale cu multe ramificatii NU E. Conurile metalice de titan DA E. Corespund unei singure dimensiuni ISO NU D. Lipsa coroziunii DA C. Sunt netede NU E. Tehnica de condensare termomecanica a gutapercii (McSpadden) este contraindicate in: A. Inchidere deficitara a canalelor DA D. Materialele utilizate pentru efectuarea unei obturatii de canal segmentare pot fi: A. Conurile metalice de argint DA D. Delta apicala NU 74 . Indicatiile obturatiei segmentare cu rumegus dentinar sunt: A. Biocompatibilitate DA D. Dezobturare dificila DA 240 9. Canale inguste DA B. Canale curbe DA D. Canale curbe NU C. Foramen apical larg DA D. Formarea unor produsi de coroziune citotoxici DA C. Canale inguste NU B. Dezavantajele obturatiei canalare cu con de argint sunt urmatoarele: A. Falsa impresie de obturatie etansa datorata radioopacitatii conului DA E. Nedeformabile DA E. Gutaperca DA C. De diverse diametre DA C. Amalgamul de argint DA B. Toate acestea NU 244-245 10.6.

E. Perforatii ale foramenului apical DA 241 12. Hand Spreaderele au lungimea partii active de circa : A. 10 mm NU B. 15 mm NU C. 20 mm NU D. 25 mm NU E. 30 mm DA 223 13. La introducerea conului de gutaperca principal in canal, in tehnica de condensare laterala la rece, acesta trebuie sa se opreasca: A. la constrictia apicala NU B. la o distanta de 0,5 - 1 mm de constrictia apicala DA C. la o distanta de 3-4 mm de constrictia apicala NU D. in treimea coronara a canalului NU E. in treimea medie a canalului NU 224 14. In lipsa stopului apical in condensarea laterala la cald Endotec, se recomanda introducerea conului master: A. Pana la limita apicala stabilita prin odontometrie NU B. Pana la 1 mm de limita apicala stabilita prin odontometrie NU C. Pana la 2 mm de limita apicala stabilita prin odontometrie DA D. Dincolo de limita apicala NU E. Pana in treimea medie a canalului NU 229 15. La proba conului master, in tehnica de condensare termomecanica a gutapercii (McSpadden), acesta trebuie sa se opreasca: A. La constrictia apicala NU B. La 1,5 mm de constrictia apicala DA C. La 2 mm de constrictia apicala NU D. La 3 - 4 mm de constrictia apicala NU E. La apexul radiologic NU 235 16. Contraindicatiile Biocalexului: A. Parodontite apicale cornice NU B. Curburi accentuate ale treimii apicale NU C. Parodontite apicale cronice fistulizate NU D. Parodontite apicale acute DA E. Gangrena pulpara simpla NU 198 75

17. Alegerea acului Lentullo presupune: A. Tine cont de diametrul canalelor DA B. De topografia dintilor DA C. De integritatea fizica DA D. Nu intereseaza lungimea acului NU E. Sa fie cat mai gros in raport cu diametrul canalelor NU 125 18. Avantajele tehnici McSpadden: A. Foarte rapida DA B. Obturatie densa si omogena DA C. Obtureaza cea mai mare parte a spatiului endondontic DA D. Buna etanseizare apicala DA E. Nu este laborioasa NU 234 19. Avantajele conurilor de argint: A. Sunt necomprimabile NU B. Mare DA C. Actiune oligodinamica DA D. Radiopacitate intensa a conului NU E. Largire minima a canalui radicular NU 243 20. Inconvenientele obturarii cu gutaperca: A. timp indelungat pentru largirea canalelor DA B. dificultatea obturari canalelor inguste DA C. dificultatea obturarii canalelor curbe DA D. obturatii de canal incomplete DA E. obturatii de canal tridimensiuonale NU 242

TEMA NR. 20: Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice
1. Tratamentul in parodontita apicala hiperemica consecutiva inflamatiei seroase pulpare presupune: A. Drenaj endodontic NU B. Drenaj transosos NU C. Rezectia apicala NU D. Extirpare pulpara DA E. Obturatie de canal in aceeasi sedinta DA 76

254-255 2. Tratamentul parodontitei apicale hiperemice consecutive inflamatiei pulpare purulente presupune: A. Extirpare pulpara DA B. Drenaj endodontic NU C. Drenaj transosos NU D. Pansament cu antiseptice sau antibiotice DA E. Obturatie de canal in aceeasi sedinta NU 255 3. Tratamentul parodontitei apicale hiperemice consecutive gangrenei pulpare presupune: A. Tratament mecanic canalar DA B. Aplicarea de pansament cu antiseptice NU C. Aplicarea de pasta cu antibiotice DA D. Pulpectomie NU E. Obturatie de canal in aceeasi sedinta NU 250, 255 4. In parodontita apicala hiperemica consecutiv acutizarii unui proces cronic preexistent se realizeaza: A. Tratament mecanic cu trepanarea apexului DA B. Tratament mecanic fara trepanarea apexului NU C. Aplicarea imediata de pansament oclusiv cu antiseptice (Walkhoff) NU D. Lasarea deschisa a dintelui pentru cateva zile DA E. Obturatie de canal dupa incetarea secretiei DA 255 5. In cazul parodontitei apicale acute hiperemice consecutiv gangrenei pulpare, pasta cu antibiotice: A. Se aplica din prima sedinta DA B. Nu se aplica din prima sedinta NU C. Se mentine 48 de ore DA D. Se mentine minimum 72 ore NU E. Se mentine o saptamana NU 250 6. In parodontita apicala acuta purulenta, faza endoosoasa, se realizeaza: A. Drenajul endodontic DA B. Drenaj transosos DA C. Drenaj alveolar DA D. Medicatia analgetica DA E. Pansament cu antiseptice NU 254, 257 7. In cazul secretiei seroase abundente pe canal din parodontitele apicale cronice, se indica: A. Drenajul endodontal DA 77

Se fac spalaturi cu antiseptice pe traiectul dinte-fistula DA C. Tratament medicamentos cu antibiotice DA C. Obturatia provizorie cu pasta pe baza de hidroxid de calciu DA 259 8. Administrarea de antialgice NU E. Volumul de substanta care a depasit apexul NU C. Interventia chirurgicala NU C. Dezobturarea canalului radicular DA D. In parodontita apicala acuta hiperemica consecutiva depasirii apexului cu material de obturatie. Crearea unei fistule artificiale medicamentoase DA acid tricloracetic NU D. Pansament cu antiseptice NU C. dupa obturatia de canal DA 259-260 10. Incizie muco-periosatala DA E. Se aplica pansament cu antiseptice DA D. Infiltratii plexale cu novoacina 1 % NU 78 . Cauterizarea electrica DA E. Tipul de reactivitate individuala NU 251-252 12. faza subperiostala. Se obtureaza chiar daca nu s-a oprit secretia de pe canal NU E. Se poate executa chiuretajul periapical. este contraindicata: A. Lasarea deschisa a dintelui DA E. Cauterizarea chimica DA D. Cauterizarea chimica cu C. Starea parodontiului apical dinainte de obturatie NU B. Se face tratament mecanic DA B. Toate de mai sus NU 254 9. Realizarea unui abces medicamentos NU 259 11. In parodontita apicala acuta purulenta. Drenaj endodontic DA B. Obturatie provizorie cu hidroxid de calciu NU D. se realizeaza: A.B. Factorii care conditioneaza severitatea manifestarilor clinice in depasirile apicale NU sunt reprezentati de: A. In parodontitele apicale cronice fistulizate: A. In cazul secretiei seroase moderate din parodontita apicala cronica se practica: A. Tratament medicamentos cu antiseptice DA B. Expectativa NU B. Forma pe sectiune a canalului radicular DA E. Calitatea materialului de obturatie NU D.

Crearea unei fistule artificiale medicamentoase DA D. antialgice DA 253 18. Drenaj endodontal NU B. In cazul secretiei seroase moderate pe canal. boala de focar DA E. Extractia dentara in caz de parodontita apicala purulenta se indica: A. NU se indica: A. Medicatie analgetica NU E. drenaj prin fistula medicamentoasa DA 79 . faza endoosoasa. Paste cu antibiotice NU 258. Crearea unei fistule artificiale medicamentoase NU D. Obturarea provizorie cu pasta pe baza de hidroxid de calciu NU E. Cauterizarea chimica NU C. drenaj endodontic DA B. Tratamentul medicamentos cu antiseptice NU B. Pansament cu antiseptice DA 257 14. Cauterizarea chimica cu acid tricloracetic DA 259 15. Drenaj endodontic NU B. Cauterizarea electrica NU E. Lasarea deschisa a dintelui NU C. Drenaj alveolar NU D. in diabet NU B. stare generala afectata DA D. dinte fara valoare functionala DA 254 17. drenaj maxilar DA C.259 16. corticoterapie NU E. NU se practica: A. antibioterapie DA D. In tratamentul parodontitelor apicale cronice cu secretie abundenta pe canal presupune: A. drenaj endodontic DA B. Nu se indica: A. obturatie cu hidroxid de calciu DA C. In parodontita apicala acuta purulenta.256 13. Terapia in parodontita acuta seroasa totala presupune: A. Drenaj transosos NU C. In cazul secretiei seroase abundente pe canal din parodontita apicala cronica. drenaj endodontic inefcient DA C.

stadiul 1-epiteliul jonctional si baza santului gingival sunt pe smalt DA 80 . Teaca Hertwig: A. Combinat DA 249 20. Volumul de substanta care a depasit apexul DA C. cauterizare chimica sau electrica DA 260 19.D. 21: Morfologia parodontiului marginal 1. este format din osteoblaste care contribuie activ la formarea de os NU B. se formeaza in luna a 3 a de viata intrauterina NU 18 3. Starea parodontiului apical inainte de efectuarea obturatiei DA B. Transinusal NU D. contribuie la formarea cementului radicular DA D. deriva din epiteliul adamantin NU C. Transmaxilar DA E. se formeaza din straturile adamantine DA D. Topografia locoregionala DA D. Endodontic DA B. chiuretaj apical NU E. Calitatea materialului de obturatie DA 251 TEMA NR. formeaza diafragma epiteliala DA 19 2. capatul sau intern este ancorat in osul alveolar NU E. Modalitatile de drenaj intr-o parodontita apicala acuta sunt: A. este sursa resturilor epiteliale Malassez prezente numai la tineri NU E. Patologia dintelui afectat NU E. Parodontal NU C. Stratul intern al sacului dentar: A. la monoradiculari se prezinta ca o structura tubulara DA C. are rol in formarea radacinii dentare DA B. Eruptia pasiva se clasifica in 4 stadii: A. Factorii de care depinde intensitaea manifestarilor clinice in parodontitele apicale: A.

traumatisme directe NU D. baza santului gingival se proiecteaza pe cement DA 4. stadiul 3-epiteliul jonctional este situat in intregime pe cement. varsta DA B. mucoasa care acopera bolta paltina osoasa DA D. tipul constitutional NU B. Mucoasa masticatorie este formata de: A. Forma si volumul papilei interdentare variaza in raport cu: A. mucoasa de pe suprafata ventrala a limbii NU C. periajul dentar excesiv DA E. suprafata cu aspect de ―coaja de portocala‖ DA C. numai pe cement DA D. de culoare roz deschis NU B.baza santului gingival se situeaza la nivelul jonctiunii smalt-cement DA D. toate de mai sus DA 28 8. consistenta laxa in virful papilelor DA 27-28 7. pe smalt si pe dentina NU 81 E. mucoasa jugala NU E. baza santului gingival se proiecteaza pe smalt si cement NU C. mucoasa de pe suprafata dorsala a limbii NU B. numai pe smalt DA B. incongruentele dento-alveolare DA D. traumatismele produse de folosirea scobitorii DA 26 6. lucioasa. consistenta ferma in zona de gingie fixa DA E. toate raspunsuril e sunt corecte NU 22 . eruptia dentara NU C. pe smalt si pe cement DA C. stadiul 4-epiteliul jonctional s-a retras spre apical. Epiteliul jonctional poate fi localizat: A. consistenta laxa in zona de gingie fixa NU D. Aspectele clinice generale ale gingiei sanatoase cuprind: A. suprafata neteda. mucoasa labiala NU 24 5. Pozitia gingiei fata de dinte depinde de : A. traumatisme ocluzale NU E. sexul NU C.B. stadiul 2.epiteliul jonctional se afla pe smalt.

E. electroliti:Na. grosimea lui variaza intre 54-130 μm la copil NU D. Lichidul gingival contine: A. adincimea sa este in medie de 1. Urmatoarele afirmatii despre santul gingival nu sunt adevarate: A. Celule Langerhans: A. resturi Malassez NU E. 0. este dispus pe 2/3 din lungimea radacinii DA C. grosimea lui variaza intre 130-200 μm la copil NU E. se multiplica in cement NU D. Resorbtia osoasa: A. este spatiul situat intre suprafata dintelui si epiteliu NU B. se realizeaza in principal prin celule mici.17 mm spre hypomoclion DA D. numai pe dentina NU 31 9. fac parte din epiteliul gingival DA C. imunoglobuline de tip E NU 35 12. declanseaza un raspuns imun nespecific NU E. adincimea clinica a santului corespunde cu adincimea histologica DA E. este dispus in special in zona apicala a radacinii NU B. Cementul primar. este delimitat intern de dinte NU 34 11. fibrilar. provin din smalt NU 31 10. acelular: A. au fost descrise in 1945 NU B. osteoblaste NU D. 0. adincimea sa variaza in mod normal intre 1-3mm NU C. 0.8 mm NU D.17 mm spre apex NU B. se realizeaza prin osteoclaste DA 82 .35 mm spre coroana dintelui DA C. Ca.35 mm hypomoclion NU 42 14. este format din benzi de colagen DA 41 13. glucide DA B. P DA C. 0. Spatiul dento-alveolar masoara: A. K. multinucleate NU B. 0.25 mm spre apex DA E.

15-20 % la 6-9 ani NU B. apar datorita vascularizatiei periostale sarace DA D. fungi NU D. la nivelul molarilor superiori DA 46 16.C. este stimulata de o citokina DA E. 22: Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice 1. Urmatoarele bacterii sunt prezente in placa subgingivala: A. este inhibata de prostaglandine NU 46 15. apar in zonele unde mucoasa este laxa NU E. la nivelul premolarilor inferiori NU C. se realizeaza prin macrofage si osteocite DA D. la nivelul molarilor inferiori NU B. 76-90 % dupa virsta de 40 ani NU E. sunt defecte prin resorbtia corticalei interne si a osului spongios NU C. virusuri NU C. concomitent. treponeme DA B. spirochete DA E. 47-100 % dupa virsta de 40 ani NU D. 100 % dupa virsta de 9 ani NU 87 83 . sunt defecte prin resorbtia corticalei externe a osului alveolar DA B. Dehiscenta si fenestratia: A. 37-70 % la 9-15 ani DA C. resorbtia osoasa de cauza inflamatorie bacteriana se dezvolta in zonele aproximale ale radacinilor DA 47 TEMA NR. Zonele cele mai bogate in os medular sunt situate la nivelul urmatoarelor zone cu exceptia: A. Tartrul supragingival are o incidenta legata de virsta de : A. la nivelul premolarilor superiori DA D. Candida Albicans NU 69 2. la nivelul tuberozitatii maxilare NU E.

celule fagocitare DA C. deficienta vitaminelor A. zinc NU D. saruri de Mg NU D. leucocite NU D. glicolipide NU 65 6. aparate ortodontice DA 91 8. reliefului ocluzal NU 88 5.3. bruxism DA B. cristale de hidroxiapatita NU 87 4. Tartrul dentar se formeaza mai rapid datorita urmatorilor factori : A.sodiu. muscarea buzelor NU D. localizarea dintelui pe arcada DA B. alimentatie bogata in hidrocarbonate NU C. bascularea dintilor din timpul inclestarii DA B. bruxismul DA C. dioxid de carbon NU E. celule epiteliale descuamate DA E. aportul de acid ascorbic NU 89 7. natura alimentelor DA D. variatiile individuale ale lichidului gingival NU E. consumul de alimente bogate in calciu. Matricea interbacteriana contine urmatoarele substante anorganice: A. saruri de P DA B. sugerea degetului NU E. Formarea tartrului este favorizata de: A. PP DA B.fosfor. variatiile individuale ale fluxului salivar DA C. saruri de Ca DA C. punti dentare incorect realizate DA E. proteine salivare DA B. Matricea placii dentare cuprinde: A. obturatii sau coroane inalte NU C. B6. hipersolicitarea dintilor care marginesc spatii edentate NU D. Trauma ocluzala primara se produce prin: A. deficiente proteice NU E. fumatul NU 84 . Cele mai frecvente parafunctii sunt: A.

imunoglobulinelor din clasa Ig G si E NU C. iritatii directe DA C. in plan vertical NU B. psihiatric NU B. incongruenta dento-alveolara cu spatiere DA 92 11. psihologic DA D.93 9. ocluzia cap la cap NU C. in plan orizontal si vertical DA 92 13. in plan orizontal NU C. in plan oblic NU E. Edentatia isi exercita rolul de factor favorizant in aparitia parodontopatiilor marginale cronice: A. imunoglobulinelor din clasa Ig M si A NU D. cresteri ale mobilitatii dentare fiziologice DA B. Anticorpii din lichidul santului gingival si tesutul parodontal apartin: A. ocluzia deschisa DA D. Anomaliile dento-maxilare care favorizeaza producerea parodontopatiilor marginale cronice sunt: A. imunoglobulinelor din clasa Ig G si A NU B. profesional DA 94 14. iritatii indirecte NU B. incongruenta dento-alveolara cu inghesuire DA B. neurologic DA C. ocluzia adanca DA E. depuneri de nicotina DA D. ischemie NU 95 10. Cauzele parafunctiilor pot fi de ordin : A. vasoconstrictie periferica NU E. Bruxismul produce: A. Fumatul actioneaza local prin: A. imunoglobulinelor din clasa Ig G NU 76 12. in plan sagital NU D. imunoglobulinelor din clasa Ig G si M DA E. micsorarea spatiului periodontal NU 85 . ocluzal DA E.

gingivostomatite NU 91 18.C.azotati NU E. gingivita cu fenomene hiperplazice DA 98 19. Trauma ocluzala determina urrmatoarele modificari adaptative: A. atritie accentuata NU E. baze. acizi. este un factor decisiv in producerea de gingivite si parodontite DA D. senzatie de uscaciune si arsura DA C. lezarea gingiei in timpul prepararii cavitatilor DA B. pansamente provizorii incorect etanseizate NU 94 86 . baze. fenoli DA D. aspirina. cresterea mobilitatii dentare in limite patologice NU C. atritie patologica DA E. fatete de atritie DA D. nu este urmata de modificari adaptative DA 91 17. cresterea fluxului salivar NU B. aspirina. acizi. Iritatiile chimice sunt produse de contactul mucoasei cu: A. largirea spatiului dento-alveolar DA B. acizi. actiunea traumatica a matricei DA C. tendinta de evolutie a gingivitei diabetice spre forme distructive de parodontita DA D. acizi si baze NU B. gingivoragii si edem gingival NU E. poate fi acuta si cronica NU C. aspirina. fenoli. ingrosarea laminei dura DA D. Urmatoarele afirmatii privind trauma ocluzala nu sunt adevarate: A. aspirina. azotati NU 95 16. periaj dentar traumatic NU D. aspirina. se produce atunci cind asupra dintelui se exercita solicitari supraliminare NU B. cai NU in desmodontiu si perforatii interradiculare DA E. baze si nitrati NU C. In cavitatea bucala diabetul zaharat determina urmatoarele manifestari clinice A. este un cofactor patogen si poate modifica evolutia inflamatiei septice NU E. nitrati. acizi. baze. nitrati. Factorii iatrogeni pot cauza suferinte gingivo-parodontale prin: A. tulburari in articulatia temporo-mandibulara DA 94 15.

23: Diagnosticul îmbolnavirilor gingivo-parodontale 1. stimulanta pentru parodontiu marginal DA D. unele stari generale de imbolnavire impun anumite precautii restrictii in aplicarea locala a tratamentului parodontal DA E. NU B. Datele asupra starii generale a pacientului cu afectare parodontala sunt necesare deoarece: A. periajului dentar sau a unor practici de autocuratire DA E. Veilonella. starea parodontala reflecta intotdeauna starea generala a pacientului NU 103 2. un caracter orientativ DA B. individuala a parodontiului marginal NU C. Cele mai multe din conditiile de patogen parodontal le indeplineste: A. masticatie lenta sau grabita DA C. unele boli generale se manifesta la nivelul gingiei si decelarea leziunilor poate contribui la diagnosticul precoce al bolii DA D. Actinobacillus actinomycetemcomitans DA E. In cadrul anamnezei ne intereseaza urmatoarele date despre felul masticatiei si obiceiurile alimentare: A.20. starea alimentelor consumate NU 102 3. Prevotella intermedia. Bacteroides gracillis NU 65 TEMA NR. dulce) NU B. bolile generale modifica reactivitatea locala. individuala a parodontiului marginal DA B. Se obtin date importante privid starea civila a pacientului NU E. preferinte alimentare legate gustul alimentelor (acru. bolile generale nu modifica reactivitatea locala. NU C. Se realizeaza prin inspectie si palpare NU 105 87 . Are un caracter de testare a unor potentiale imbolnaviri generale DA C. Anamneza: A. masticatie robusta. Conduce la un diagnostic de precizie NU D. folosirea dupa fiecare masa a clatirii. Porphyromonas gingivalis. NU D.

codifica starea parodontiului marginal DA E.4. Indicele CPITN: A. clar la dintii cu parodontiu profund normal si de un sunet mat la dintii parodontotici NU 107 5. Percutia longitudinala sau transversala este urmata de un sunet distinct. Starea parodontiului marginal se poate aprecia astfel: A. clar la dintii cu parodontiu marginal normal si de un sunet mat la dintii parodontotici DA D. clar. ameliorare. Percutia longitudinala sau transversala este urmata de un sunet distinct. Determinarea adancimii pungilor parodontale se face in 6 puncte pentru fiecare dinte: A. Sondele exploratorii sunt folosite pentru A. masurarea adancimii pungilor parodontale NU D. Percutia longitudinala si transversala este urmata de un sunet distinct mat la dintii cu parodontiu marginal normal NU B. DA 112-113 88 . controlul indepartarii in totalitate a tartrului coronarl NU 105 8. determinarea indicelui CPITN NU E. Percutia transversala este urmata de un sunet distinct. se inregistreaza cand intr-un sextant este prezent cel putin un dinte NU D. disto-palatinal (sau disto-lingual) DA 107 6. codifica necesitatile de tratament. stationara la aceleasi valori ale indicilor dupa tratament NU D. stationara la aceleasi valori ale indicilor inainte de tratament NU 108 7. la valori sub 10 a indicilor NU B. mezio-vestibular DA B. ameliorare la valori cuprinse intre 20 si 80 DA E. detectarea cariilor supragingivale NU C. detectarea si localizarea tartrului subgingival DA B. la valori cuprinse intre 10 si 80 NU C. se inregistreaza cand intr-un sextant sunt prezenti toti dintii NU B. agravare. se inregistreaza cand intr-un sextant sunt prezenti cel putin doi dinti DA C. pe mijlocul fetei vestibulare DA C. mezio-palatinal (sau mezio-lingual) DA D. Percutia longitudinala puternica este urmata de un sunet distinct mat la dintii parodontotici NU C. mezial si distal NU E. Testul de percutie: A. infundat la dintii cu parodontiu normal NU E.

Valoarea indicelui de igiena bucala rezulta prin insumarea valorilor indicilor de placa si de tartru de pe urmatoarele suprafete: 89 . Indicele de igiena bucala (IHB): A. Indicele parodontal (Russell) DA B. Indicele gingival (Loe si Silness) NU C. se compune dintr-un dispozitiv intraoral si dispozitive accesorii NU C. ia in considerare pungile parodontale ade varate inainte de tartamentul microbian NU E. se poate exprima in mm NU C. Are doua componente: un indice de placa si unul de tartru DA B. furnizeaza date despre structura osului spongios NU 115 13. Mobilometrul dento-parodontal : A. Ofera relatii si asupra singerarii gingivale provocate la sondare NU C. Suprafetele preselectate sunt reprezentate de suprafetele vestibulare ale molarilor primi superiori si suprafetele linguale ale primilor molari inferiori DA E. ofera date despre spatiul dento-alveolar: forma si dimensiuni si lamina dura DA B. este indispensabil pentru aprecierea starii parodontiului profund DA C. Suprafetele preselectate sut reprezentate si de suprafetele vestibulare ale incisivilor centrali superiori sting si inferior drept NU 109 12. avind o greutate de 108 g DA D. se compune dintr-un dispozitiv intraoral format din doua tije intersanjabile NU 117 14. furnizeaza date despre morfologia radiculara DA E. Indicele CPITN DA E. Indicele de singerare papilara (Muhlemann) NU D. Indicele de prezenta a pungilor parodontale: A. NU E. poate fi in incidenta izometrica. Indicii de inflamatie parodontala sunt: A. este realizat dintr-un aliaj de aluminiu . Indicele de prezenta a pungilor parodontale DA 112 11. este realizat dintr-un aliaj greu de 108 g NU B. Valoarea indicelul de placa rezulta din insumarea valorilor constate pe 6 suprafete preselectate DA D. se poate exprima procentual DA B. ortoradiala sau panoramica bimaxilara NU D. ia in considerare pungi parodontale nu si adevarate NU D. ia in considerare pungile parodontale adevarate mai adinci de 3 mm DA 112 10.9. Examenul radiografic: A. masoara deplasarea dentara in sens transversal si longitudinal.

este un colorant vegetal hidrosolubil incorporat in pasta de dinti sau comprimate sau drageuri Placolor DA C. se insumeaza de pe suprafetele vestibulare ale tuturor dintilor NU E. evidentierea placii bacteriene care foloseste solutii colorante de evidentiere DA 114-115 16. 21. oricare alti 6 dinti dar sa fie din cadrane diferite NU D. examenul tomodensitometric bazat pe rezonanta magnetonucleara DA C. este un colorant vegetal hidrofil incorporat in comprimate sau drageuri NU B. 16.A. urmareste aspectul marginii gingivale libere si a mucoasei pasiv mobile NU C. Examenul clinic al parodontiului marginal superficial: A. a adincimii pungilor parodontale si a gradului de mobilitate DA D. urmareste modificarile de textura ale suprafetei gingiei fixe DA E. 26. pentru schitarea gradului de mobilitate. Examenele complementare folosite pentru examinarea bolnavului parodontopat sunt: A. se face prin inspectie si palpare DA B. evidentierea placii bacteriene cu eritrozina este un mijloc util pentru imbunatatirea igienei bucale DA E. mobilometria instrumentala care masoara mobilitatea dentara fiziologica NU D. 11. controlul prezentei placii bacteriene folosind Eritrozina se poate face si de catre pacient DA 114-115 90 . se foloseste numai pentru evidentierea placii bacteriene dupa tratamente profilactice stomatologice NU D. reprezinta o metoda clinica de masurare si evaluare inainte si in cursul tratamentului a retractiei gingivale. 26. 31 vestibular si 36. evidentierea placii bacteriene cu solutie de fucsina bazica 3% NU B. nu se insumeaza valorile ci se scriu pe o diagrama NU 109-110 15. 46 lingual DA C. 46 lingual NU B. este o metoda de inregistrare grafica a imbolnavirilor parodontiului marginal NU B. 41 vestibular si 36. palparea gingivala netraumatica se face cu sonda butonata care evita aparitia oricaror semne de singerare gingivala NU D. examenul modelelor de studiu care ofera date privind caracterele morfologice normale si patologice ale parodontiului marginal de invelis DA E. Eritrozina: A. urmareste nivelul de atasare fata de dinte DA 106 18. 16. intervalul intre doua linii orizontale corespunde unei distante de 2 mm NU E. Parodontometria: A. intervalul dintre liniile ingrosate situate in zona ocluzala este de 1 mm DA 109 17. reprezinta o diagrama a fetelor vestibulare si orale a arcadelor dentare NU C.

24: Clasificarea bolilor parodontiului marginal 1. Pentru masurarea indicelui CPITN: A. Cantitatea si fluxul lichidului din santul gingival: A. nu are nici o semnificatie patologica NU C. aparitia fisurilor Stillman NU C. este un indicator precoce al instalarii inflamatiei gingivale DA E. este necesara sonda de parodontometrie Williams NU B. se inregistreaza pe sextanti fara a lua in considerare si molarii de minte decit ca inlocuitori ai molarilor secunzi in absenta acestora DA C.19. cresc spirochetele DA B. se apreciaza cu benzi absorbante de hartie de filtru impregnate cu markeri de culoare DA B. aparitia tartrului NU D. recesiunile. daca intr-un sextant exista un singur dinte el este inclus in sextantul analog de pe hemiarcada opusa NU E. cit si leziunile de furcatie NU D. se analizeaza folosind teste biochimice care apreciaza prin precipitare gradul de afectare al gingiei NU D. Trecerea de la gingivita la parodontita marginala cronica se insoteste de modificari ale componentelor placii bacteriene: A. mobilitatea dintilor NU 151 91 . Elementul esential de diferentiere si transformare a gingivitei in parodontita marginala cronica este: A. cresc speciile de bacili gram-negativi DA C. indica necesitatile de tratament DA 112-113 TEMA NR. afectarea osului prin demineralizare sau distructie DA E. foloseste testul Periogard care este un test biochimic de colorare DA 111 20. creste viteza de replicare a AND-ului viral pentru Cytomegalovirus NU 151 2. aparitia sangerarii gingivale spontane NU B. aparitia Eikenella corrodens NU D. masoara atat pungile parodontale. aparitia Camphylobacter rectus NU E.

alterari ale mitocondriilor. cresterea ARN-ului in stratul germinativ DA D. prurit gingival NU B. usturimi gingivale NU C.3. Cercetarile de microscopie optica si electrono-optica. apar: A. pana aproape de diparitie NU E. tendinta de aglomerare a ribozomilor NU 152-153 6. jena dureroasa gingivala accentuata de periaj si masticatie NU D. demineralizari ale osului DA E. cu un sant discret la baza. NU 152 5. care o delimiteaza de gingia fixa DA D. creste mobilitatea dintilor NU D. infiltrat dens limfo-plasmocitar DA B. cresterea fosfatazei alcaline DA C. sangerari frecvente ale gingiei la atingeri usoare si la succiunea gingiei NU E. Semnul patognomonic al parodontitei marginale cronice superficiale care o diferentiaza de gingivita. endarterita DA D. halena NU 152 4. este: A. vasodilatatie pasiva DA C. NU 154 92 . papila gingivala are culoare roz-pal datorita slabei vascularizari. insotita de o durere periradiculara si interradiculara. Particularitatile histochimice si histoenzimologice in parodontita marginala cronica superficiala sunt reprezentate de : A. degenerescenta filetelor nervoase DA E. au aratat ca in parodontita marginala cronica superficiala apar urmatoarele aspecte semnificative la nivelul dermului: A. vacuolizarea mitocondriilor NU B. uneori papila poate fi desprinsa de pe dinte DA C. relieful papilei este sters. primele manifestari de disjunctie intre gingie si dinte DA B. scaderea succindehidrogenazei in zonele epiteliale cu ulceratii DA E. senzatia de egresiune a unui dinte sau a unui grup de dinti. papila gingivala are uneori aspect lobulat. Care dintre urmatoarele caractere definesc aspectul clinic obiectiv al papilei gingivale in parodontita marginala cronica superficiala: A. leziuni partial distructive ale unor fibre din sistemul ligamentului supraalveolar DA C. In parodontita marginala cronica superficiala. papila gingivala tumefiata de aspect uneori filiform ―prelins‖ interdentar spre marginea incizala sau suprafata ocluzala DA B. DA 153 7.

central axial in mod intrerupt sau continuu DA E. se caracterizeaza prin prezenta craterelor la nivelul papilelor gingivale NU D. demineralizare care se prezinta sub forma unei radiotransparente cu localizare in aproape totalitatea septului alveolar DA 154-155 10. Care dintre urmatoarele bacterii sunt considerate a fi cei doi patogeni implicati in producerea parodontitei juvenile: A. este asociata cu sindromul Papillon-Lefèvre DA C. nu pot produce fenomene de hipersensibilitate de tip Shwartzman NU C. demineralizare care se prezinta sub forma unei radiotransparente cu localizare la nivelul varfului septului alveolar DA D. pot produce soc anafilactic NU E. este asociata cu sindromul Chediak-Higashi DA 155 9. Endotoxinele elaborate de Actinobacillus actinomycetemcomitans: A. se caracterizeaza prin lipsa unei inflamatii evidenta clinic DA B. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? Parodontita juvenila: A. se caracterizeaza prin prezenta unor abundente depozite de placa bacteriana si tartru NU E. pot produce fenomene de hipersensibilitate de tip Shwartzman DA B. sunt adevarate: A. demineralizare care se prezinta sub forma unei radiotransparente cu localizare in lungul septului alveolar. pot produce fenomene de tip boala serului NU D. pot produce activarea complementului DA 156 12. Actinobacillus actinomycetemcomitans DA D. se caracterizeaza prin liza osoasa orizontala generalizata NU 156 93 . este asociata cu sindromul Down DA D. se caracterizeaza prin prezenta unei inflamatii gingivale moderate NU C. ce insoteste simptomatologia din parodontitele marginale cronice profunde NU B. granulocitopenia sau hipofosfatazia NU E. Ce este halistereza? A. nu se asociaza cu neutropenia. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu parodontita prepubertara. Streptoccocus mutans NU C.8. Eikenella corrodens NU B. apare la dentitia temporara si mixta DA B. Capnocytophaga sputigena DA E. semn specific din gingivita ucero-necrotica NU C. miros urat al cavitatii orale. Stafiloccocus aureus NU 156 11.

migrari patologice DA E. exsudat purulent DA 158 94 . Bifati care sunt principalele semne clinice de imbolnavire in parodontita juvenila: A. pungi parodontale adevarate DA D. distructii intinse ale fibrelor de colagen din structura ligamentelor supraalveolare si periodontale DA B. creasta zigomato-molara DA 16. exsudat sero-fibrinos DA D. prezenta de numeroase resturi radiculare NU D. mobilitatea patologica de gradul 2 sau 3 DA B. zona premolarilor mandibulari NU frontali superiori DA C. distructii ale fibrelor Sharpey DA E. retractie gingivala DA E. exsudat seros DA B.13. pungi parodontale adevarate DA C. resorbtii ale cementului radicular DA D. a adultului? A. Care dintre urmatoarele semne clinice obiective caracterizeaza tabloul clinic al parodontitei marginale cronice profunde. in parodontita marginala cronica profunda se evidentiaza: A. Din punct de vedere histopatologic. hiperestezie dentinara DA 156 14. cresterea fosfatazei alcaline NU C. liniile oblice: externa si interna DA E. zona premolarilor maxilari NU 158 D. exsudat fibrinos NU C. Ce tip de exsudat se poate intalni in pungile parodontale adevarate din parodontita marginala cronica profunda a adultului? A. Care sunt zonele in care se pot dezvolta ―pungi osoase‖ in cadrul evolutiei parodontitei marginale cronice profunde a adultului? A. zona palatina in dreptul dintilor B. afectarea gingivo-osoasa a bifurcatiilor si trifurcatiilor dintilor laterali DA 158-159 17. pungi parodontale NU NU B. exsudat sangvinolent NU E. mobilitate dentara patologica DA C. numeroase zone de resorbtie ale osului alveolar DA 157 15.

Actinobacillus actinomycetemcomitans NU C. Porphyromonas gingivalis NU 161 20. crestere importanta a mobilitatii dentare fiziologice NU B. Fusobacterium nucleatum DA B. alterari ale functiilor limfocitelorT DA E. singerare gingivala DA 95 . Cum este descrisa parodontita distrofica? A.18. Gingivita din cursul ciclului menstrual se manifesta prin: A. inflamatie cronica instalata pe un fond distrofic DA 161 TEMA NR.simptomatologie în gingivite si parodontite marginale 1. apare in special la fete NU B. Prevotella intermedia NU D. rapid progresiva? A. inflamatie acuta a tesuturilor gingivale NU B. inflamatie cronica a tesuturilor gingivale NU C. 25: Forme clinice . inflamatie ce apare dupa instalarea menoipauzei NU D. apare atit la fete cit si la baieti DA C. Care dintre urmatoarele mecanisme au fost incriminate in patogenia parodontitei marginale agresive. fenomen distrofic caracteristic batranetii NU E. Gingivita la pubertate: A. are drept agent etiologic specii de Capnocytophaga DA 128 2. apare la persoane cu igiena orala buna NU D. Care este microorganismul izolat din procentul cel mai mare de situri in parodontita marginala profunda rebela la tratament? A. senzatie de tensiune DA C. Bacillus forsythus NU E. activarea policlonala a limfocitelor B DA B. usoara tumefactie gingivala DA D. producerea de autoanticorpi fata de colagen DA 160 19. are drept agent etiologic specii de Actinomyces si Pophyromonas NU E. activarea complementului NU C. modificari ale chemotactismului neutrofilelor fata de bacterii DA D.

DA E. dura la palpare NU 96 . cresterea proliferarii celulare pe mediu de cultura anaerob NU 137 8. cresterea sintezei de fibre de colagen NU C. Deficienta de vitamina C are ca efect: A. scaderea chemotactismului leucocitar si a migratiei leucocitare DA D. ulceratii in zona mucoasei jugale si la nivelul palatului NU C. toate de mai sus NU E. marita de volum. stimularea sintezei ADN si a colagenului DA D. cresterea glicozaminoglicanilor sulfatati. Antagonistii de calciu au urmatoarele efecte: A. ulceratii orale si faringiene DA C. hiperplazii gingivale localizate in special la nivelul papilelor interdentare NU B.E. lichidul santului gingival scade datorita aparitiei exudatului inflamator NU 129 3.lucioasa DA E. friabila NU B. apar leziuni hiperkeratozice NU C. Gingivita alergica prezinta: A. Principalele semne din gingivita din leucemie sunt: A. ulceratii suprainfectate datorita leucopeniei DA 134 7. gingie de culoare rosu deschis de consistenta moale. se produc eroziuni si ulceratii care pot sangera cu usurinta la periaj NU D. mucoasa gingivala este palida DA D. petesii si infiltrate leucemice la nivelul palatului dur NU E. NU B. stimularea factorului de crestere epiteliala. incidenta este crescuta in special dupa luna a 3 a de sarcina NU 130 4. glosita si disfagie DA B. gingia este tumefiata. gingie de culoare rosu intens. Sindromul PLUMMER-VINSON din anemia hipocroma consta in: A. scaderea permeabilitatii epiteliului sulcular NU B. DA C. neteda sau boselata. In gingivita de sarcina: A. inactivarea acidului folic. gingivoragii tardive datorate tromcitopeniei leucemice NU 134 6. s-au evidentiat mecanisme imune semnificative NU B. zone de ulceratii si necroza pe mucasa jugala acoperite de nu membrane DA D. favorizarea fenomenelor de demineralizare in parodontiu profund DA E. reducerea lumenului capilarelor si arteriolelor NU 133 5.

apare dupa o perioada scurta de incubatie de 24-48 de ore NU C. Candida NU B. in special a polimorfonuclearelor DA E. NU D. accentuarea durerii la contactul cu alimente fierbinti. senzatie de gust metalic si alterat NU D. In gingivita acuta ulcero-necrotica sunt prezente urmatoarele simptome obiective A. In stadiul de ―leziune initiala‖. gingivita cronica se caracterizeaza prin: A. NU 145 11. laptos si virusi herpetici NU E. condimente. DA 146 12. limfocite. NU B. infectii cronice: sifilis. prezinta vezicule cu lichid tulbure. macrofage si neutrofile NU D. neutrofile si monocite NU C. Gingivitele descuamative pot sa apara in urmatoarele circumstante: A. hiperemie activa. migrarea prin diapedeza. plasmocite. DA B. papile interdentare cu ―aspect decapitat‖ DA E. in gingivita hiperplazica idiopatica NU 141 10. DA C. apare mai ales la adulti si la batrani. macrofage si neutrofile NU 124 97 . NU D. Infiltratul leucocitar bogat din corion este alcatuit din: A. este consecinta unei necroze de lichefactie prin veziculatie intradermica. in special fibroblasti. plasmocite si macrofage DA E. marginatie leucocitara. in pemfigus mucos benign DA E. neutrofile. limfocite. limfocite si neutrofile NU B. cresterea numarului de celule. tumefactie gingivala cu aspect granular DA D. Gingivo-stomatita herpetica: A. plasmocite. limfocite.C. evolueaza in pusee si se vindeca total dupa circa 2 saptamani. gingia singereaza foarte usor spontan NU E. senzatie de uscaciune si arsura la nivelul mucoasei gingivale NU B. in eruptii medicamentoase prin reactii de hipersensibilizare DA D. flux de sange moderat in teritoriul capilar si venular. la pubertate si postpubertate NU C. NU 124 13. rigiditatea fetei si adenopatie regionala DA C. gingia are o culoare rosu intens numai la nivelul papilelor interdentare NU 140 9.

senzatie de usturime DA D. Printre factorii de transformare a unei gingivite cronice microbiene intr-una hiperplazica se numara: A. cresterea numarului de celule ( in special de plasmocite) NU B. gingivita cronica propriu-zisa NU B. spontane NU C. prezenta unui infiltrat inflamator moderat in special in corion NU E. singerari gingivale numai la masticatie NU 126 16.14. contact traumatic si retentiv intre corpul de punte si gingia dintilor stalpi. suportabile. Principalele mecanisme prin care diabetul actioneaza asupra gingiei sunt: A. inflamatia papilei interdentare DA C. senzatie de mincarime la nivelul gingiei marginale NU B. obturatii rugoase. singerari gingivale numai la periaj NU E. consum de oxigen crescut prin cresterea metabolismului local NU 98 . obturatii in exces in imediata apropiere a gingiei DA C. acumularea de compusi cu actiune toxica prin acidoza tisulara DA C. retentive in apropierea gingiei DA D. dureri discrete. prezenta capilarelor de neoformatie DA 128 18.marginea gingivala libera si gingia fixa DA D. aparitia edemului masiv intra si intercelular NU D. ulceratii si sangerari usoare la atingere DA E. Dupa localizare si intindere. gingie de culoare palida rosu-deschis NU C. frecvent pungi adevarate NU 132 19. impact alimentar indirect asupra papilei interdentare NU 127-128 17. gingivita cronica poate fi: A. oxidarea excesiva a glucozei in gingie NU B. hiperplazie gingivala generalizata DA B. gingivita difuza care cuprinde papila interdentara. papilita. DA E. gingivita localizata numai la unul din dinti NU 126 15. Hiperplazia gingivala se remarca in special prin: A. Pacientii cu gingivita cronica semnaleaza A. cresterea numarului de fibre de colagen DA C. consistenta moale a papilelor DA D. cavitati carioase profunde situate vestibular sau oral NU B. Gingivita din diabet prezinta: A. gingivita difuza care cuprinde marginea gingivala libera si gingia fixa NU E.

scaderea permeabilitatii epiteliului sulcular NU B. Complicatiile locale ale bolii parodontale sunt: A. Urmatoarele afirmatii despre abcesul parodontal marginal sunt adevarate A. varsta DA C. Evolutia bolii parodontale este influentata de : A. toate de mai sus NU 172 3. 26: Evolutie. sex NU 171 99 . cresterea sintezei de fibre de colagen NU C. scaderea chemotactismului leucocitar si a migratiei leucocitare DA D. parodontite apicale subacute sau cronice DA 172 2. pulpite acute totale NU B. abcesul lojii sublinguale NU E. nevrita diabetica DA 132 20. favorizarea fenomenelor de demineralizare in parodontiu profund DA E. se produce prin exacerbarea virulentei germenilor din pungile parodontale. prognostic si complicatii ale parodontopatiilor 1. este localizat numai vestibular NU C. reducerea lumenului capilarelor si arteriolelor NU 133 TEMA NR.D. meiopragie capilara si suferinte vasculare arteriale si venoase DA E. Deficienta de vitamina C are ca efect: A. este insotit de modificari radiologice ale osului alveolar DA D. necroze pulpare DA C. factori loco-regionali determinanti NU B. unele boli locale NU E. hiperestezia dentinara DA D. este o complicatie a parodontitelor marginale cronice DA B. alimentatie NU D. cind drenajul pe cale naturala este redus sau blocat DA E.

―de prundis‖ NU B. testele de vitalitate ale dintilor limitrofi sunt negative NU C. Abcesul parodontal marginal: A. adenopatiile loco-regionale sunt frecvente DA D. este localizat cel mai frecvent palatinal NU C. depresibila NU E. dintii limitanti sunt. apar fisuri dureroase ale comisurilor bucale. tumefactie circumscrisa cu dimensiuni variabile de la 1-2 mm pina la 1. gradul de inflamatie al gingiei marginale NU B. dintii limitanti sunt indemni de carie NU C. stimularea directa a unor terminatii nervoase dentinare DA B. se produce prin exacerbarea virulentei germenilor din pungile parodontale DA E.5 cm NU B. in general. stimularea prelungirilor odontoblastice din canalele radiculare NU C.4. In abcesul parodontal marginal: A. gradul de resorbtie osoasa DA C. mucoasa acoperitoare este lucioasa. cel mai corect este evacuarea imediata prin intepare a continutului pungii NU 172-173 8. stimularea nervoasa prin eliberarea unor glicoproteine in cursul agresiunilor pulpei dentare NU 100 . percutia transversala a dintilor limitanti este mai dureroasa decat cea verticala DA 173 7. testele de vitalitate ale dintilor limitrofi sunt pozitive numai la percutia in ax NU D. suprafata gingiei este de culoare roz si are aspect granular. mobilitatea fiziologica NU E. violacee DA D. Simptomele obiective in abcesul parodontal marginal nu cuprind: A. consistenta abcesului palatinal in primele faze este mai ferma NU 173 6. mobilitatea patologica DA D. este o complicatie a parodontitei marginale cronice DA B. Prognosticul in boala parodontala depinde in mod cert de : A. tratamentul consta in drenaj prin punctionare NU 173 9. In abcesul parodontal marginal: A. igiena orala NU 171 5. Mecanismele posibile de producere a hiperesteziei dentinare sunt: A.granitata. consistenta abcesului este moale. NU C. evacuarea exudatului purulent este impiedicatã de edemul marginii gingivale libere DA E. nu poate fi intalnit niciodata lingual NU D. indemni de carie DA B. apar frecvent adenopatii locoregionale DA E.

fenomenul de fermentatie acida a detritusurilor anorganice depuse pe suprafetele ocluzale NU D. apar in 1/3 medie a suprafetelor dentare NU B. periaj profesional intempestiv NU E. aspect lobulat al papilelor NU 173 14. retractii gingivale DA B. efectuarea detartrajului ultrasonic NU 174 12. fiind consecinta unor pulpite NU E. durerile sunt intense. jena dureroasa la masticatie de intensitate crescuta NU C. Lacunele cuneiforme: A. nici unul din cele enuntate NU 174 10. prezenta placii bacteriene DA C. uneori. reprezinta o lipsa de substanta DA 174 101 . violente. au forma triunghiulara cu baza spre exterior si virful spre axul longitudinal al dintelui DA E. poate aparea si spontan NU 174 11. contact cu peria de dinti DA E. Subiectiv. Hiperestezia dentinara devine manifesta in urmatoarele conditii: A. prezenta peliculei dobindite NU B. Urmatorul factor este esential in producerea hiperesteziei dentinare: A. contact cu alimente solide sau lichide DA C. contact cu alimente acre sau dulci DA B. contact cu alimente calde(cel mai frecvent) NU D.D. datorita stationarii excesive lichidului dentinar prin tubii dentinari NU E. prepararea unor cavitati proximale NU C. apar la coletul dintilor DA C. apar mai frecvent vestibular DA D. Hiperestezia dentinara se poate instala dupa: A. stimularea formatiunilor nervoase ale pulpei. uneori durerea poate aparea si spontan DA D. iradiaza. detartraj DA D. simptomatologie subiectiva zgomotoasa si frecventa NU B. in abcesul parodontal marginal apar: A. depozite de tartru depuse la coletul dintilor NU E. gingivectomie DA 173 13.

sistemului nervos in exclusivitate NU B. Pulpitele acute laterale sau retrograde au urmatoarea frecventa din imbolnavirile parodontale profunde: A. eroziunii chimice acide DA C. in general. detartrajul manual NU 174 17. 0. 20 % NU C. Formarea lacunelor cuneiforme. Formarea lacunelor cuneiforme are drept cauze: A. 2 % DA D. indemni de carie DA 102 . 22 % NU E. uzurii cementului si dentinei prin periaj excesiv. periajului intempestiv NU B. septicopioemii NU C. sistemului nervos. sunt. Dintii limitrofi ai abcesului parodontal: A. 6 % NU 174 16. trauma ocluzala DA D. eroziunii chimice acide NU E. rupturilor pachetului vasculo-nervos apical la dintii parodontotici DA D. stresul si distoniile neuro-vegetative DA B.15.2 % NU B. este atribuita: A. Parodontitele apicale pe cale retrograda pot avea urmatoarele complicatii loco-regionale: A. ca si complicatii ale bolilor parodontiului marginal. traumei ocluzale in exclusivitate NU D. periajul excesiv DA E. uzurii prin periaj excesiv in exclusivitate NU E. septicemie NU E. leziunilor directe din cursul interventiilor chirurgicale parodontale DA 174 18. devitalizarea dintilor NU C. colecistita NU 175 19. eroziunii chimice acide in exclusivitate NU 173 20. Necrozele pulpare ca o complicatie a bolii parodontale sunt consecinta: A. traumei ocluzale. sinuzita maxilara DA D. celulite DA B. traumatismelor mecanice DA C.

este indicata la persoanele care prezinta fisura Stillman NU C. au reactie pozitiva la testele de vitalitate DA D. uzura cementului radicular DA 181 4. indepartarea depozitelor de tartru NU D. administrarea de antibiotice impotriva bacteriilor ce alcatuiesc placa bacteriana NU C. prezinta extruzii accentuate atunci cand abcesul este situat palatinal NU E. suprainfectarea gingivala DA D. ca mijloc principal de indepartare a placii bacteriene. indepartarea depozitelor de tartru NU B. urmareste: A. au o reactie mai dureroasa la percutia transversala decat la cea verticala DA 173 TEMA NR. indepartarea depozitelor moi DA C. Periajul gingivo-dentar. se recomanda numai atunci cand sunt prezente coleretele McCall NU D. aparitia de abcese gingivale si parodontale DA E. In indepartarea factorilor naturali cu incarcatura microbiana. detartrajul supra si sub gingival DA E. chiuretajul pungilor parodontale NU 177 2. motiv pentru care se recomanda in gingivite si parodontite ulcero-necrotice NU 103 . se recomanda persoanelor necooperante NU E. Tehnica de periaj Fones: A. 27: Tratamentul gingivitelor si parodontopatiilor marginale 1. indepartarea placii bacteriene DA D.B. eliminarea leziunilor inflamatorii gingivale NU 179 3. retractia gingivala DA C. este o tehnica de periaj gingivo-dentar netraumatizanta. una dintre principalele etape de tratament al parodontopatiilor marginale cronice. indepartarea placii microbiene DA B. Periile dentare aspre favorizeaza: A. urmareste: A. prezinta o coloratie brun-cenusie datorata bacteriilor cromogene implicate in producerea abcesului NU C. evidentierea placii bacteriene DA B. stimularea vascularizarii si keratinizarii normale a gingiei DA E. este indicata pentru copii DA B.

in functie de scorurile indicilor de placa si tartru NU E. o periuta de dinti cu design special NU E. in functie de posibilitatile financiare ale pacientului NU B. in functie de dexteritatea pacientului NU C. in functie de varsta pacientului NU 190 8. Firul de matase DA D.185 5. Detartrorul ultrasonic NU 187-189 7. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu detartrajul. se face cu hipermanganat de potasiu DA 190 9. reprezinta una din cele mai importante proceduri ale tratamentului bolii parodontale DA B. necesita protectie de antibiotice la pacientii cu risc (RAA. se face cu apa curenta DA C. tehnicile moderne prevad in exclusivitate efectuarea detartrajului ultrasonic. in functie de cele trei grade de ocupare ale ambrazurii gingivale de catre papila interdentara DA D. Scobitorile din lemn DA C. maladii cardiace congenitale. sunt adevarate: A. Care dintre urmatoarele sunt mijloace secundare. Stimulatorul gingival DA E. etc) DA E. Alegerea mijloacelor secundare de indepartare a placii bacteriene interdentare se face: A. NU 195 104 . un con de cauciuc aplicat pe un maner DA D. este o manopera sangeranda DA D. se face cu sanguinarina DA E. se face cu clorhexidina DA D. ajutatoare de indepartare a placii microbiene si a resturilor organice? A. Dusurile si irigatia bucala DA B. o solutie NU C. Ce este stimulatorul gingival? A. o tehnica de tratament NU 189 6. Clatirea gurii dupa un periaj dentar corect: A. un medicament NU B. necesita dexteritate din partea practicianului NU C. nu este necesara NU B.

leucemie limfoida DA D. nu se asociaza detartrajul ultrasonic cu utilizarea chiuretelor parodontale NU 201-202 12. este un antibiotic aminoglicozidic DA C. microscopia electronica arata ca prin folosirea chiuretelor se realizeaza cea mai neteda suprafata radiculara. spectru bacterian asupra germenilor gram-negativi in special DA E.10. sunt instrumentele cele mai eficiente in detartrajul subgingival DA B. sangerarea usoara la atingere in vecinatatea unei obturatii obliga la: A. indepartarea tartrului situat imediat langa sau sub marginea gingivala libera. la utilizarea firului interdentar NU E. pentru indepartarea tartrului de pe suprafetele mucozale ale corpurilor de punte NU 201 11. in mononucleoza infectioasa DA C. Administrarea Augmentinului ca tratament medicamentos al parodontitelor marginale cronice profunde. numai cand aceasta este suficient de laxa pentru a permite insinuarea instrumentului DA B. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate in privinta chiuretelor parodontale? A. anemie NU E. este contraindicata: A. prezinta oto si nefro toxicitate DA 236 105 . detartraj ultrasonic NU C. are spectru asupra bacililor NU D. controlul adaptarii obturatiei fata de suprafata dentara DA D. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu Neomicina este adevarata: A. la efectuarea unei radiografii NU 217 13. este un antibiotic din grupa macrolidelor NU B. dimensiunile si forma chiuretelor permit patrunderea acestora in pungile parodontale DA C. indepartarea blocurilor mari de tartru subgingival prin fragmentarea acestora DA C. exista doua tipuri principale de chiurete: universale si speciale DA E. in herpes DA B. Pilele sau razusile sunt indicate pentru: A. tratament cu alopurinol DA 235 14. indepartarea obturatiei NU B. uneori pentru indepartarea unor portiuni marginale in exces ale unor obturatii de colet sau aproximale DA E. Prezenta unei inflamatii a papilei interdentare. netezirea zonei de jonctiune smalt-cement DA D. in raport cu alte instrumente DA D.

gingivite DA B. cresterea valorii complementului seric DA C. inaintea interventiilor de chirurgie parodontala NU 246 20. tratamentul de reechilibrare ocluzala DA D. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata in legatura cu Metronidazolul: A. Imudon este indicat in : A. tratamentul antimicrobian si antiinflamator DA 106 . Tratamentul local al parodontopatiilor marginale cronice cuprinde: A. tratamentul complicatiilor DA C. Produsul Cantastim este indicat: A. este bactericid fata de bacteriile anaerobe DA E. alveolite DA D. Produsul Romazulan. cresterea formarii de anticorpi aglutinanti DA D. dupa drenarea abcesului parodontal marginal NU 245 19. cresterea numarului de limfocite T NU 244 18. abcesul apical NU B. este indicat in: A. cresterea rezistentei antiinfectioase DA B. dupa interventii de chirurgie parodontala NU E. in perioada de vindecare dupa tratament chirurgical DA D. este un antibiotic cu spectru larg NU B. dupa detartraj si extractii dentare DA D. parodontite marginale cornice DA C. stomatite DA E. cresterea puterii fagocitare a polimorfonuclearelor DA E. abcesul parodontal DA C. este bacteriostatic NU D. tratamentul afectiunilor generale NU B.15. actiune eficienta asupra treponemelor si protozoarelor DA 237 16. Tratamentul cu produse imunobiologice urmareste: A. glosite. este un chimioterapic de sinteza DA C. tratamentul chirurgical DA E. in parodontopatii degenerative de involutie DA B. glosite si cheilite DA 243 17. inaintea tratamentului chirurgical al parodontitelor marginale cronice DA C. dupa atacul acut al gingivostomatitei ulcero-necrotice DA E.

5-7 minute NU D. carbonat de calciu si magneziu DA E.177 21. 5-10 minute NU 180 26. slefuiri ocluzale preventive NU B. Vibratiile aparatului de detartraj cu ultrasunete sunt cuprinse intre: A. In cadrul profilaxiei primare a inflamatiilor microbiene ale parodontiului marginal sunt cuprinse: A. 5-8 minute NU E. Un periaj dentar corespunzator este de: A. carboximetilceluloza NU D. 1-3 minute NU B. 3 tipuri de deplasari ale partii active NU C. Periile actionate electric au in principal: A. tratamentul abcesului parodontal NU 178 24. sulfat de sodiu NU 191 25. ampicilina DA B. 3-5 minute DA C. 20 000 – 60 000 cicli pe secunda NU E. 4 tipuri de deplasari ale partii active DA D. 20 000 – 45 000 cicli pe secunda DA C. Care din urmatoarele substante cuprinse in pastele de dinti sunt abrazive: A. 5 tipuri de deplasari ale partii active NU E. streptomicina NU 107 . formele incipiente de imbolnavire NU C. totalitatea masurilor de igienizare a cavitatii bucale DA D. 20 000 – 80 000 cicli pe secunda NU D. 6 tipuri de deplasari ale partii active NU 186 23. monofluorfosfat de sodiu NU C. 2 tipuri de deplasari ale partii active NU B. azotat de potasiu NU B. prevenirea recidivelor NU E. 20 000 – 70 000 cicli pe secunda NU 212-213 22. Antibioticele cu actiune asupra microorganismelor prin inhibarea sintezei peretelui celular sunt: A. 45 000 – 60 000 cicli pe secunda NU B.

Chiuretele Gracey profilactice: A.2% DA C. Efectele secundare ale clorhexidinei sunt: A. sunt in numar de 5 NU B. sunt folosite in special pentru indepartarea tartrului supragingival DA 204 31. Clorhexidina: A. tulburari digestive DA 193 30. stomatita micotica a nou-nascutilor DA E. NU B. poate determina coloratii galben-maronii ale dintilor DA D. coloratii galben-maronii ale dintilor. bolnavi cu boli infectioase. Contraindicatii ale detartrajului cu ultrasunete sunt: A.C. gravidele NU D. copii si adulti DA 239 28. sunt in numar de 4 DA C. reactii alergice DA B. sunt in numar de 6 NU E. poate duce la depunerea crescuta de tartru subgingival. copiii mici DA E. stomatita micotica sub placa protetica DA C. profilaxia candidozei bucale la nou-nascuti DA B. hiperstezie dentinara accentuata DA C. cefalosporinele DA E. NU E. se poate aplica sub forma de gel timp de 30 minute dimineata si seara in locul periajului. penicilina DA D. modificari tranzitorii ale senzatiei gustative sau gust amar DA E. NU 193-194 108 . sunt in numar de 3 NU D. poate determina aparitia de sialoree. se poate folosi in irigatii ale santurilor gingivale in solutie de 0. obturatiilor si ale suprafetei dorsale a limbii DA D. reflexul accentuat de voma NU 214 29. stomatita micotica si candidoza esofagiana la sugari. contagioase DA B. scaderea depunerii de tartru supragingival NU C. clindamicina DA 232 27. Indicatiile nistatinei sunt: A. gingivo-stomatita ulcero-necrotica NU D.

32. se aplica pe fetele dintelui in plan vertical DA B. se face cu dintii in ocluzie pentru fetele vestibulare. NU 232 37. Despre detartraj se poate spune ca: A.si subgingival. este indicata la copii DA C. in axul dintelui NU D. este o manopera sangeranda DA C. DA B. deplasarea partii active se face: A. DA C. DA D. Contraindicatiile detartrajului cu ultrasunete sunt: A. se face cu gura deschisa pentru toate suprafetele dintilor NU E. bolnavi cu boli infectioase. inainte . inhibarea permeabilitatii membranei citoplasmatice DA E. se poate practica in conditii obisnuite. se face prin miscari circulare DA D. se folosesc pentru a indeparta cementul necrotic care rezulta dupa detartraj. in forma de palnie: A. subgingival trebuie precedat de antibioterapie la unii bolnavi DA E. Periutele montate. stimularea sintezei proteice. este supra. in fazele incipiente de boala parodontala DA B. inhibarea sintezei acizilor nucleici DA D. se aplica in rotatie pe fetele vestibulare si orale si se deplaseaza spre proximal DA D. fara pregatire speciala NU 195 33. Antibioticele actioneaza prin: A. circular DA C. in forma de 8 DA 213 34. mentinand contactul cu dintele mai mult de 5 secunde NU B. se face prin miscari verticale NU 185 35.inapoi DA E. inhibarea sintezei peretelui celular DA C. sensul de rotire se alege asa incat sa fie antrenate spre gingie pentru a lustrui si in spatiul gingivo-dentar NU 211 36. bolnavii hemofilici NU C. Pentru detartrajul cu ultrasunete. inhibarea sintezei protetice DA B. este procedura de indepartare a resturilor alimentare supragingivale NU B. Metoda Fones: A. NU E. nu se folosesc excesiv pentru a nu disloca cementul cervical. contagioase DA 109 .

Parodontita rapid progresiva NU 316-317 TEMA NR. Tetraciclina are urmatoarele efecte secundare: A. Arovit NU E.D. Parodontita juvenila dupa tratament antimicrobian DA E. Indicatiile bioterapiei de reactivare: A. tulburari hepatorenale. hiperestezie dentinara accentuata. Parodontita adultului NU D. urmate de spalaturi cu ser fiziologic DA E. DA 214 38. Vogan DA 110 . in fazele incipiente de boala parodontala NU E. Insadol NU 317 2. biovitroceramica NU D. tulburari gastrice si intestinale DA 233 39. 5-6 secunde. in aplicatii scurte. in leziuni herpetice NU 227 40. aparitia de candidoze DA D. 28: Orientari terapeutice principale si scheme de tratament în gingivite si parodontite 1. alergii DA B. senzatia de gust metalic si alterat NU E. ulceratii gingivale de cauza microbiana DA D. Paradenyl NU B. DA C. extract de namol sapropelic DA C. Parodontite marginale cronice profunde in paralel cu tratamentul complex NU C. in fistule apico-gingivale DA C. Ortochrome este utilizat: A. Gingivite cronice rebele la tratament NU B. in pungi parodontale cu exudat purulent DA B. In cadrul bioterapiei de reactivare prin produse de origine animala se utilizeaza: A. Care produs nu se utilizeaza in cazul bioterapiei de reactivare prin produse de origine biologica: A.

DA D. Insadol DA 317 4. parodontite rapid progresive NU E.O. pungi parodontale profunde NU B. Masajul gingival se contraindica in: A. Vaduril DA B. Ney Pulpin NU D. Placentia DA C. Vitaminoterapia presupune administrarea de: A. Ney Pulpin DA 317 7. 2-3 drajeuri/zi NU D. Vitamina A se administreaza in urmatoarele doze: A. vitamina E NU E. 1-2 drajeuri/zi DA C. recesiuni ample NU D. E. Gerovital NU B. 1-3 g/kg corp NU 317 6. vitamina K NU D. 1-2 g/kg corp NU E.T. Bioterapia de reactivare prin produse de origine animala utilizeaza: A. Placentex NU C. abcese parodontale DA C. E. Insadol NU E. Bioterapia de reactivare prin produse de origine vegetala foloseste: A.T. vitamina A DA 317 5. Paradenyl NU D. extract de namol sapropelic NU E. Cantastim NU E. acid folic NU B.O. vitamina B2 NU C.B. Proneuryl NU C. NU 317 3. 1-3 drajeuri/zi NU B. zonele inflamate DA 318 111 .

insuflatii subgingivale de ozon DA E. Mepivacaina NU C. Cantastim DA B. Vitamina C se administreaza sub forma de: A. zinc DA C. Procaina DA B.250 g DA C. pulpa degetului DA B. dispozitiv adaptal la Unit-ul dentar DA E. oxigenoterapia DA B.500 g DA 318 11.100 g NU B. comprimate de 0. fiole de 0. mangan DA E. Masajul gingival se realizeaza cu: A. Imudon DA D. masajul gingival NU C. litiu NU 318 10. Vogan NU 318 9. Paradenylul contine: A. comprimate de 0. Gerovitalul contine: A.250 g NU E. Novocaina DA 112 . Bioterapia prin proceduri balneoterapeutice foloseste: A. terapie de aditie NU D. Xilina NU D. Substantele imunobiologice cuprind: A. fier NU D. capsule de 0. fiole de 0.300 g NU D. Polidin DA C. Profijet NU C. hidropulsor NU D. Insadol NU E. Articaina NU E. magneziu DA B. ape minerale sulfuroase DA 318 13. instrumentar specific NU 318 12.8.

termic DA C. keratoplastica DA 318 16. osteoclastice NU E. balneoterapeutic NU E. de stimulare a neurotroficitatii DA C. stimuleaza procesele reparatorii DA D. fizic NU 317 15. antiinflamatoare DA C. keratolitica DA E. Laserterapia ca bioterapie de reactivare: A. Insadol DA C. are efect cicatrizant NU C. Ionul SO4. actiune mecanica DA D. stimularea metabolismului DA C. Procaina folosita in bioterapia de reactivare are efecte: A. grabeste vindecarea DA E. nootrope DA B. Extract de Aloe DA 113 . cicatrizanta NU D. actiune fizica DA E. de activare a regenerarii fibrelor nervoase DA D. Imudon NU B.317 14. mecanic DA B. actiune chimica DA 316 19. Mecanisme de actiune ale substantelor folosite in bioterapia de reactivare sunt: A. stimularea proliferarii celulelor nespecifice NU B. stimuleaza formarea colagenului DA 316 17. Apele minerale sulfuroase actioneaza: A.are actiune: A. de stimulare a mecanismelor imune NU 316 18. heparinoformatoare NU B. chimic DA D. Bioterapia de reactivare prin produse de origine vegetala se realizeaza cu: A. are efect nootrop NU B.

la 2 ore dupa periaj NU D. la 2 ore dupa periaj NU 319 22. chiuretaj NU D. gingivectomie DA D. In cadrul tratamentului gingivitei cronice. pacientul trebuie sa clateasca gura cu clorhexidina: A. tehnici de aditie NU E. 4-6 zile NU B. tehnici de aditie NU B. Orthocrome NU E. tratament medicamentos NU 319 23. inainte de periaj NU B. administrare locala de antihistaminice DA B. Piamfucin NU B. Vogan NU 317 20. Tratamentul gingivostomatitei herpetice include administrare de: A. 4-5 saptamani DA E. chiuretaj parodontal NU E. Volon NU 324 114 . detartraj NU C. dupa periaj DA E. cu 2 ore inainte de periaj NU C. Pentru tratamentul gingivitei cronice pacientul trebuie sa clateasca gura cu clorhexidina timp de: A. detartraj NU C.D. 4-6 saptamani NU C. 4 saptamini NU 319 21. gingivoplastii NU 322 24. Tratamentul gingivitelor alergice cuprinde: A. Pentru desfiintarea hiperplaziei propriu-zise se practica: A. Nivcrisol-D DA D. Gerovital NU C. 4-5 zile NU D. Gerovital NU E.

cauterizare chimica cu acid tricloracetic NU 319 26. Pentru desfiintarea hiperplaziei propriu-zise se practica: A. Tratamentul de eliminare al factorilor favorizanti in gingivostomatita ulcero-necrotica include: A. Pyralvex NU C. Tratamentul gingivitei pubertare presupune: A. operatii cu lambou DA E. indepartarea acumularii de placa bacteriana DA B. tratament medicamentos antibiotic NU 319 27. gingivectomie gingivoplastica DA D. Metotrexat NU 115 . extracte vegetale cu actiune antibacteriana DA 322 29. Romazulan DA 321 28. indepartarea tartrului sub si supragingival DA C. Tratamentul de urgenta al gingivostomatitei ulcero-necrotice presupune: A. excizia chirurgicala a hiperplaziei gingivale cu regularizare osoasa NU D. gingivectomie NU B. solutii antiseptice DA B. Ticiverol DA D. Volon NU C. ostectomii NU C. detartraj manual NU D. Ticiverol DA D. colutorii complexe cu antibiotice DA E. ceai de musetel DA B. repaus la pat NU B. antihistaminice NU D. Listerina NU E. excizia chirurgicala a hiperplaziei gingivale DA E. spalaturi bucale largi DA 323 30.25. Tratamentul local al hiperplaziilor medicamentoase include: A. Proparodont DA B. aplicare locala de colutorii complexe DA C. Kenalog NU E. Tratamentul hiperplaziilor leucemice cuprinde: A. chiuretaj parodontal NU E. substante astringente DA C.

Seringa trebuie sa stea in campul vizual al pacientului (Nu) D. instilatii de colutorii complexe antibiotice DA B.2 2. instilatii de colutorii complexe antiinflamatorii NU D. Incidenta scazuta a efectelor adverse (Da) E. Tratamentul curativ al pericoronaritelor include utilizarea de: A.323 31. 1ml/minut (Da) 116 . Acetilcolina (Nu) E. Locul punctiei trebuie umezit cu saliva pacientului (Nu) C. Cerintele tehnicii anesteziei locale prin infiltratie: A. Lidocaina (Da) B. Piperocaina (Nu) C. 29: Anestezia în medicina dentara 1. administrare pe cale generala de antibiotice DA C. Agentii vasoconstrictori adjuvanti ai anestezicelor locale sunt: A. Clorprocaina (Nu) E. Neo-cobefrinul (Da) D. Substante anestezice locale utilizate in mod curent in medicina dentara: A. instilatii de colutorii complexe antihistaminice NU E. Felipresina (Da) C. Adrenalina (Da) B. Anestezicul local utilizat in medicina dentara trebuie sa indeplineasca urmatoarele calitati: A. instilatii de colutorii complexe antimicotice si antifungice NU 323 TEMA NR.8 3. Acul se introduce cu bizoul spre tesuturile moi (Nu) B.15 4. Articaina (Da) Pag. Noradrenalina (Da) Pag. Sa nu produca iritatii locale (Da) Pag. Anestezicul se injecteaza lent. Mepivacaina (Da) D. Inductie suficient de lunga (Nu) B. Toxicitate sistemica medie (Nu) C. Efect anestezic puternic (Da) D.

Anestezia ―la tuberozitate‖ (Da) B. Pacientii cu tratament anticoagulant (Da) E. Mucoasa mobile (Da) Pag. Extirparea tumorilor mari si mijlocii din zona laterala a mandibulei (Nu) D. Intreventii chirurgicale parodontale (Da) Pag.E. Procese tumorale sau inflamatorii situate in vestibulul superior sau retrotuberozitar (Da) B. Teritoriul anesteziat cuprinde fibromucoasa palatina a molarilor (Nu) E. Anestezia nervilor alveolari supero-posteriori implica: A. Anestezia intradermica (Da) C. Anestezia plexala este des folosita pentru: A.20 6. Extractii dentare (Da) B. 20 5. Carligul pterigoidei (Nu) D. Anestezia cu protoxide de azot (Nu) E. Reperele anesteziei nervilor alveolari supero-posteriori cuprind: A. Pacientii cu boli cardiace (Nu) D. Teritoriul anesteziat cuprinde fibromucoasa vestibulara a molarilor (Da) D. 24 9. Inserarea implanturilor dentare (Da) E. Anestezia intraosoasa (Da) Pag. Anestezia paraapicala supraperiostala (Da) D. Rezectii apicale (Da) C. Teritoriul anesteziat cuprinde molarii superiori de pe partea respectiva (Da) C. 24 117 . Teritoriul anesteziat cuprinde peretele posterior al sinusului maxilar si mucoasa sinusala adiacenta pe partea respectiva (Da) Pag. Anestezia locala prin infiltratie contine: A. 24 8. Pacientii hemofilici (Da) C. Creasta zigomato-alveolara (Da) B. Radacina meziala a molarului 2 superior (Da) C. Anestezia submucoasa (Da) B. Pacientii cu trismus (Nu) Pag. Mucoasa fixa (Nu) E. Contraidicatiile anesteziei nervilor alveolari supero-posteriori cuprind: A. 21 7. Infiltratia anestezicului in lungul liniei de incizie (Da) Pag.

Cand se practica anestezia la tuberozitate. In sus si in afara (nu) B. Palpebrale inferioare (da) D.5 . ori de cate ori nu se mentine contactul osos exista riscul: A. Producerea hematomului la tuberozitate (da) D. Cu gura larg deschisa (Nu) D. In anestezia la tuberozitate. Rebordul orbitar inferior (Nu) Pag. Marginea anterioara a spinei Spix (Nu) B. 2 – 2. in afara si inauntru (nu) 118 . Labiale inferioare (nu) Pag 28 15. Marginea anterioara a ramului ascendent al mandibulei (Nu) C. Marginea inferioara a arcadei zigomatice (Nu) E. Pentru anestezia nervilor alveolari supero-posteriori pacientul este asezat in fotoliul dentar: A. 1 – 1. Inteparii arterei maxilare interne (da) E. Anesteziei nervului facial (nu) B. Dupa ce se ia contact cu osul se patrunde de-a lungul tuberozitatii mentinandu-se contactul osos pana la o profunzime de: A. Nazale (da) E. 24 12. Cu capul in usoara extensie (Da) B. Patrunderii in sinusul maxilar (nu) Pag 25 14. 3 – 4 cm (nu) Pag 25 13. 0. Cu policele medicului in mucoasa jugala dreapta pentru anestezia pe partea dreapta (Nu) E. in afara si inainte (nu) C.5 cm (DA) E. Nervi alveolari supero-anteriori (da) C. In anestezia la gaura infraorbitara acul strabate partile moi si ia contact cu osul dandu-i-se o directie in trei axe: A. 1. Inteparii plexului venos pterigoidian (da) C.10. In sus . Creasta zigomato-alveolara (Da) D. Nervul infraorbitar se exteriorizeaza la nivelul gaurii infraorbitale dand ramuri: A. Cu mandibula deviata usor de partea opusa injectarii anestazicului (Nu) C. Labiale superioare (Da) B. Cu indexul medicului in mucoasa jugala stanga pentru anestezia pe partea stanga (Nu) Pag.1 cm (nu) B. reperul osos fixat de pulpa degetului este: A.5 cm (nu) C.5 – 2 cm (nu) D. In sus. 24 11.

Sunt produse de punctiile anestezice septice (da) B. Planul ocuzal al molarilor inferiori (nu) Pag 29 18. Jena la deglutitie (nu) C. Punctia efectuata mai jos de spina Spix va determina: A. Inapoi. Creasta zigomato-alveolara (nu) D. Pareza tranzitorie a nervului facial (nu) D. Toate raspunsurile sunt corecte (nu) Pag 29 19. Partile moi labio-jugale tinute in tensiune (nu) E. in afara si inauntru (nu) E. Anestezia nu se instaleaza (da) E. Diplopie tranzitorie (da) B. Marginea anterioara a ramului mandibular (da) B. Determina disfagie (da) D. Injectite postanestezice (Da) Pag 39 20. Paralizia pleoapei inferioare (nu) D. In anestezia la spina Spix pe partea dreapta. Paralizia de facial (nu) E. Se trateaza in servicii de specialitate OMF (da) Pag 40 119 . Lipsa temporara a vederii (da) C. Necroza mucoasei (da) B.D. Anestezia ramurei inferioare a nervului oculomotor comun (da) Pag 28 17. Creasta temporala a mandibulei (da) C. In sus. Complicatiile locale ale anesteziei loco-regionale: A. Daca substanta anestezica este injectata in grasimea orbitara poate apare: A. Anestezia nervului auriculo temporar (nu) B. cu indexul mainii stangi se repereaza: A. inapoi si inafara (DA) Pag 28 16. Injectitele postanestezice: A. Alveolita post extractionala (da) E. Trismusul persistent (Da) C. Parestezii preexistente (nu) D. Apare la o saptamana dupa punctia anestezica (nu) E. Mai frecvent apar la gaura nazopalatina (nu) C.

elevatorul curb cu partea activa orientata spre mezial NU D. lingual DA C. insuficienta cardiaca NU 65 2. anestezie plexala si la gaura incisiva DA B. retromolar NU D. elevatorul ―picior de ciuta‖ NU E. anestezie plexala vestibular si plexala palatinal NU E. 30: Extractia dentara 1. hemofilia NU E. Pentru extractia molarului doi mandibular miscarea de basculare va avea o amplitudine mai mare spre: A. anestezie la tuberozitate si anestezie la gaura incisiva NU C. elevatorul curb cu partea activa orientata spre distal DA C.TEMA NR. Contraindicatiile absolute ale extractiei dentare sunt: A. infarctul miocardic recent DA D. infiltratie plexala si infiltratie palatinala NU 75 3. vestibular NU B. meziovestibular NU 79 5. elevatorul Lecluse NU 77 4. Osul alveolar la nivelul molarului de minte mandibular erupt este mai subtire: A. axul dintelui NU E. vestibular DA C. leucemia acuta DA B. lingual NU B. mezial NU E. distal NU 79 120 . leucemia cronica NU C. distovestibular NU D. Pentru extractia caninilor superiori se poate efectua urmatoarea anestezie: A. Pentru extractia molarului de minte superior cu o singura radacina se pot folosi doar elevatoarele: A. elevatorul drept DA B. anestezie la gaura infraorbitara si la gaura incisiva DA D.

radacini convergente NU D. lamboul rectangular NU C. extractia cu ajutorul elevatoarelor DA C. Alveolotomia cu rezectie marginala limitata a tabliei osoase vestibulare este indicata in: A. Pentru alveolotomie se poate folosi unul din urmatoarele tipuri de lambouri: A. radacini situate in imediata apropiere a marginii alveolare DA E. extractia prin odontectomie NU 82 9. radacinile molarului de minte inferior sunt recurbate spre mezial DA D. radacini cu anchiloza dentoalveolara DA 86 10. radacinile molarului de minte inferior sunt recurbate distal DA B. radacini situate profund intraalveolar NU B. extractia cu ajutorul sindesmotoamelor NU D. radacini situate in vecinatatea sinusului maxilar NU 121 . radacini situate profund intraalveolar ce nu pot fi extrase cu elevatoareleDA B. radacini divergente NU C. radacini scurte NU D. radacini deformate prin hipercementoza DA C. radacinile molarului de minte inferior sunt drepte NU C. radacinile molarului de minte inferior sunt divergente NU 80 7. Radacinile dentare pot fi extrase prin urmatoarele tehnici: A. in ―Y‖ dublu NU E. lamboul ―plic‖ DA B. in ―Y‖ DA C. Separatia radiculara in cazul molarilor superiori are forma in: A.6. Extractia prin alveolotomie este indicata in urmatoarele situatii: A. in ―V‖ NU D. extractia prin alveolotomie DA E. in ―L‖ NU 81 8. Extractia cu elevatorul Lecluse are urmatoarele indicatii: A. lamboul dreptunghiular NU 86 D. in ‖T‖ DA B. radacinile molarului de minte inferior sunt fuzionate si drepte NU E. extractia cu clestele de radacini DA B. lamboul trapezoidal DA 11. radacini situate sub lucrarile protetice conjuncte DA E. lamboul triunghiular DA E.

manevre brutale in timpul luxarii DA 92 16. Fractura corticalei alveolare este un accident frecvent in cazul extractiilor din zone cu corticala subtire: A. anchiloza dentoalveolara DA C. se mentine pansamentul supraalveolar o ora DA B. se va evita consumul de bauturi carbogazoase in primele zile dupa extractie DA 91 14. In producerea accidentelor si complicatiilor extractiei dentare sunt implicati urmatorii factori: A.87 12. anchiloze dentoalveolare pe toata lungimea radacinii DA 87 13. distructii mari coronoradiculare prin procese carioase DA B. A. corticala vestibulara la nivelul grupului frontal inferior DA B. Factorii favorizanti in fractura coronara a dintelui extras sunt: A. Alveolotomia cu rezectie marginala partiala / totala a tabliei osoase vestibulare este indicata in: A. resturi radiculare convergente NU C. leziuni patologice preextistente DA B. Factorii de risc in fractura radiculara a dintelui extras sunt<. particularitati ale dintilor invecinati NU D. radacini divergente DA 92 D. corticala vestibulara la nivelul molarului de minte inferior NU 122 . particularitati morfologice ale dintelui extras DA 92 15. os alveolar dens DA 17. radacini cu hipercementoza DA E. prezenta unor obturatii voluminoase DA D. resturi radiculare mici situate profund DA B. particularitati morfologice ale structurilor de vecinatate DA E. in ziua interventiei dieta semilichida DA C. greseli de tehnica DA C. priza incorecta a clestelui DA E. cudate ―in baioneta‖ DA B. prezenta unor lucrari protetice adjuncte NU C. radacini scurte si drepte NU E. radacini curbe. Dupa extractia dentara simpla se recomanda pacientului urmatoarele: A. spalatul dintilor dupa 2 ore de la extractie NU E. clatirea gurii cu solutie de clorhexidina la o ora dupa extractie NU D. resturi radiculare divergente NU D.

incluzia dintilor temporari DA B. hemoragie precoce DA 98 D. Dechaume clasifica incluzia dupa dintii interesati: A. 31: Patologia eruptiei dentare 1. In functie de momentul aparitiei hemoragiei postextractionale aceasta se clasifica astfel: A. luxatia dintelui invecinat NU D. incluzia dintilor permanenti DA C. pansament compresiv intraalveolar prelungit DA C. incluzia caninilor superiori NU D. lezarea arterei alveolare inferioare DA E. infectii preexistente acute sau cronice DA B. persistenta tesutului de granulatie in alveola DA B. extractii laborioase cu traumatizari ale mucoasei si ale peretilor ososi DA 100 TEMA NR. hemoragie persistenta nocturna NU E. consumul de alimente fierbinti NU E. hemoragie diurna NU C.C. corticala linguala la nivelul premolarilor inferiori NU D. fractura procesului alveolar DA C. corticala vestibulara la nivelul incisivului lateral superior NU 94 18. Factorii locali implicati in hemoragiile postextractionale ar putea fi: A. hemoragie imediat – prelungita DA B. hemoragie tardiva DA 19. incluzia dintilor supranumerari DA 116 2. nerespectarea regulilor de asepsie si antisepsie NU 99 20. Dupa criteriul topografic incluziile pot fi: A. incluzii dentare superficiale NU 123 . incluzia molarilor de minte inferiori NU E. Alveolita este favorizata de: A. pansament compresiv supraalveolar prelungit NU D. podeaua sinusului maxilar (cand are raport strans cu radacinile dintilor sinusali) DA E.

Factorii care usureaza odontectomia molarului 3 inferior sunt: A. incluzii dentare submucoase DA 117 3. latimea radacinii in portiunea apicala NU D. relatia cu linia oblica interna a mandibulei NU 131 5. zonei premolare DA C. curbura radacinilor – creste dificultatea extractiei DA C. bazei apofizei condiliene NU 119 4. zonei frontale superioare DA B. morfologia radacinii DA C.B. In plan sagital dupa PETERSON se descriu: A. Examenul radiologic cu film ocluzal este indispensabil in incluziile situate la nivelul: A. pozitia mezio – angulara DA B. ramului ascendent al mandibulei NU E. incluzia linguoangulara (6 – 8% din cazuri) odontectomie usoara NU 131 6. incluzia orizontala (35% din cazuri) odontectomie dificila DA C. Reperele folosite in clasificarea incluziei molarului de minte sunt: A. densitatea osului inconjurator DA E. radacini recurbate spre distal NU C. spatiul periodontal – cand spatiul este mai larg. In general morfologia radacinii influenteaza dificultatea extractiei molarului de minte prin: A. incluzia verticala (38% din cazuri) odontectomie dificila DA E. incluzii dentare intraosoase DA E. zonei molare DA D. dimensiunea mezio – distala a radacinilor – cu cat aceasta este mai mica la nivel cervical. relatia cu ramul mandibular DA B. incluzii dentare profunde NU asimetrice DA D. incluzii dentare simetrice sau C. lungimea radacinii DA B. extractia se poate efectua mai usor DA 136 7. relatia cu molarul de minte de 6 ani NU D. cu atat este mai usoara extractia DA E. radacini conice sau fuzionate DA D. incluzia vestibuloangulara (38% din cazuri) odontectomie dificila NU D. incluzia mezioangulara (35% din cazuri) odontectomie relativ usoara DA B. spatiul parodontal larg DA 141 124 . relatia intima cu canalul alveolar inferior NU E.

In pericoronarita supurata procesul septic se poate propaga la os pe cale: A. In pericoronarita supurata bolnavul poate prezenta: A.8. radacini convergente NU 9. de la un focar de osteomielita DA D. medulara NU E. sinalgii dento – cutanate DA C. sindroame algodisfunctionale ATM NU 125 . de intensitate variabila DA B. radacini lungi si subtiri DA E. Infectia sacului pericoronar a molarului inclus se poate face: A. printr-un traumatism care produce o solutie de continuitate si o comunicare a sacului coronar ci cavitatea bucala DA E. de la o punga parodontala de vecinatate DA B. periostala DA B. Tulburarile senzitive aparute in cursul eruptiei dificile a molarului de minte inferior sunt: A. incluzie osoasa partiala NU C. de la o pulpita seroasa totala de vecinatate NU C. pozitia disto – angulara DA sunt: B. febra usoara (37. jena in respiratie NU E. trismus discret DA 142 11. pe cale sangvina in cursul bolilor infectioase DA 141 10. febra inalta NU C. Factorii care ingreuneaza odontectomia molarului 3 inferior A. os rigid si dens DA 141 D. direct prin sacul pricoronar DA 143 13. dureri spontane sau provocate. frisoane NU D.5) NU 143 12. nevralgii dentare DA B. inapetenta DA B. ligamentara DA C. In pericoronarita congestiva bolnavul acuza: A. jena in deglutitie DA E. jena in deglutitie DA C. adinamie NU D. pulpara NU D.

spatiu retromolar insuficient DA B. impingerea dintelui in spatiul pterigomandibular NU 157 19. decapusonare NU D. in podeaua orbitei DA C. in fosa nazala NU 153 18. incluzii ectopice DA 146 16. incluzie osoasa partiala sau totala DA D. Molarul de minte superior poate fi inclus si la distanta (heterotopic): A. Contraindicatiile decapisonarii sunt: A. incluzia caninului superior se poate clasifica astfel: A. chist dermoid NU E. fractura tuberozitatii maxilare DA C. chist folicular DA C. comunicare orosinusala postextractionala DA B. In cursul odontectomiei molarului de minte superior se pot produce urmatoarele accidente: A. incluzie verticala NU E. ameloblastom DA B. impingerea dintelui in sinusul maxilar DA E. trismus NU 145 14. in peretii sinusului maxilar DA E. antibiotice cu spectru larg NU E. hemoragie masiva NU D.D. irigatii cu solutii antiseptice DA B. otalgie DA E. Anatomo – clinic. incluzie vestibulara DA 126 . in apofiza coronoida NU D. deasupra molarului de 12 ani DA B. odontom DA 145 15. tratament cu agenti fizici DA C. capuson de mucoasa subtire NU C. Complicatiile tumorale asociate incluziei molarului de minte inferior pot fi: A. antiinflamatoare si antalgice DA 146 17. In pericoronarita acuta congestiva se recomanda: A. chist nazopalatin NU D.

incluzie ectopica NU D. incluzia nu este profunda DA D. incluzie verticala NU 160 20. incluzie intermediara sau transinusala (vestibulo – orala) DA E. Redresarea chirurgical – ortodontica este indicata: A. la sexul feminin NU B. 32: Traumatologie OMF 1. la sugari NU C. la pacientii tineri DA B. refacerea canalului Stenon DA D. mezializata sau distalizata DA C. corpi straini restanti in plaga DA B. incluzie palatinala. Factorii de risc pentru vindecarea intarziata a plagilor sunt: A. la nivelul apofizei coronoide NU 315 127 . firele de sutura neresorbabile se mentin 48 ore NU E. hemoragii locale NU 314 2. utilizarea Bulei Bichat NU B. sutura primara a plagii NU E. la adultul tanar DA E. la sexul masculin DA D. sutura secundara se realizeaza in primele 2 – 3 zile de la traumatism NU 314 3. varsta avansata DA D. neurorafia pentru nervul sectionat DA C. dintele are o pozitie orizontala NU C. dintele se gaseste in dreptul spatiului sau normal de eruptie DA 165 TEMA NR. Principii generale ce trebuie respectate in tratamentul plagilor OMF: A. diabetul zaharat DA C. dintele are putine anomalii de forma sau volum NU E.B. Fracturile de mandibula sunt intalnite mai frecvent: A.

Factorii particulari ce determina scaderea rezistentei mandibulei sunt: A. starea generala a pacientului NU D. expulzie dentara NU D. prezenta mugurilor dentari DA 316 D. oblice ale ramului vertical NU 128 . Deplasarile secundare sunt determinate de: A. fracturi paramediene DA D. intracapsulare DA D. fracturi mediene DA C. odontectomia molarului 3 NU B. tasare DA E. hemofilia A NU C. armele de foc NU 318 8. fracturi dentare NU 316 7. Principala cauza a fracturilor de mandibula este: A. Fracturile condilului mandibular sunt: A. accidente rutiere DA 316 5. subcondiliana joasa DA B. fracturi subcondiliene NU B. Fracturile de mandibula se produc prin urmatoarele mecanisme: A. fracturi laterale DA E. flexie DA B. ale coronoidei NU E. statusul dentar DA D. fracturi ale unghiului NU 321 9. purtatorii de proteze mobile NU 6.4. presiune DA C. localizarea liniei de fractura DA C. energia cinetica mare NU E. musculatura DA B. Fracturile corpului mandibular sunt urmatoarele: A. implanturi dentare DA E. ale colului condilului DA C. agresiunile umane DA C. statusul dento – parodontal DA B. leziunile mucoasei orale NU E.

examene imunologice NU D. semnelor clinice orale DA B. investigatiilor radiologice DA E. examen microbiologic NU 333 12. LeFort I NU C. osul malar DA B. arcada temporo – zigomatica DA C. examenul sangelui NU 369 15. peretii ososi dintre stalpi si traverse DA 361 13. rebordul orbitar superior NU E. examen anatomopatologic NU E. mobilitatea osoasa anormala DA B. Semnele clinice comune fracturilor de mandibula sunt: A. investigatii radiologice DA C. Zonele de minima rezistenta ale etajului mijlociu al fetei sunt: A. jena in respiratie NU D. tulburari ale ocluziei dentare DA C. Complexul zigomatic este alcatuit din: A. Diagnosticul fracturilor de maxilar se stabileste pe baza: A. perforatii ale boltii palatine DA B. marginea superioara a orbitei NU 129 . stalpul pterigoidian NU C.321 10. socul traumatic NU E. epistaxis DA D. Diagnosticul fracturilor de mandibula se stabileste pe: A. Fracturile partiale ale maxilarului sunt: A. fracturi ale oaselor lungi NU 322 11. mobilitatea molarului 3 inferior NU C. stalpul canin NU B. Fractura tuberozitatii DA D. traversa palatina NU D. Disjunctia intermaxilara NU E. Fractura crestei alveolare DA 362 – 363 14. simptomatologie clinica DA B.

D. tuberozitatea maxilara NU E. apofiza coronoida NU 379 16. Tipuri de investigatii radiologice obligatorii in fracturile de malar: A. incidenta semiaxiala Hirtz DA B. CT cu reconstructie tridimensionala DA C. Ortopantomografia NU D. Radiografii ale ATM NU E. Radiografii retrodentare NU 382 17. Leziunile dentare posttraumatice sunt: A. fisura coronara DA B. fractura coronara fara expunerea pulpei dentare DA C. fractura radiculara DA D. luxatia dentara NU E. expulzia dentara NU 388 18. Traumatismele tesuturilor parodontale se clasifica in: A. contuzia parodontala DA B. intruzia dentara DA C. avulsia completa DA D. fracturi coronare NU E. fracturi de mandibula NU 390 19. Fracturile radiculare a dintilor temporari au indicatie de: A. supravegherea evolutiei DA B. extractia segmentului coronar mobil DA C. extractia dintelui in totalitate DA D. imobilizare NU E. tratament endodontic NU 390 20. In luxatia cu intruzie se produce: A. deplasarea dintelui spre vestibular NU B. deplasarea in osul alveolar DA C. deplasarea in condilul mandibular NU D. deplasarea in fosa nazala DA E. deplasare in coronoida NU 390 130

TEMA NR. 33: Infectii OMF
1. Flegmonul este: A. O colectie supurativa bine delimitata NU B. O supuratie difuza, extensiva DA C. Prezinta in periferie o membrane piogena NU D. O inflamatie seroasa reversibila NU E. Asociat cu sindromul toxico – septic DA 245 2. Infectiile periosoase pot fi cantonate in: A. Limba NU B. Spatiul vestibular DA C. Bolta palatina DA D. Loja maseterina NU E. Spatial corpului mandibulei DA 247 3. Tratamentul abcesului vestibular consta in: A. Punctie NU B. Incizie, drenaj DA C. Tratamentul cauzei DA D. Extractia dintelui cauzal cu rol de drenaj al puroiului NU E. Antibioterapie sustinuta NU 247 4. Abcesul spatiului palatinal are ca punct de plecare: A. caninul superior NU B. incisivul lateral superior DA C. premolarul unu superior DA D. radacina vestibulara a molarului unu superior NU E. incisivul central superior NU 248 5. In cazul abcesului migrator al obrazului, colectia purulenta poate fi situata: A. la nivelul muschiului maseter NU B. in afara muschiului buccinator DA C. in lungul liniei oblice interne NU D. in dreptul premolarilor inferiori DA E. inauntrul muschiului buccinator DA 253 6. Spatiul genian este impartit de muschiul buccinator in: A. Compartimentul extern DA B. Compartimentul intern DA 131

C. Compartimenul superior NU D. Compartiment sinusal NU E. Compartiment maxilar NU 251 7. Cauzele infectiei lojei submandibulare sunt: A. Generale NU B. Procese septice ale molarilor inferiori DA C. Imunodeficienta NU D. Litiaza salivara DA E. Adenita supurata DA 257 8. Supuratiile submandibulare pot fi drenate prin: A. Incizie cutanata DA B. Incizie intraorala paralinguala DA C. Incizie vestibulara la molar NU D. Incizie transfrenulara NU E. Incizie laterocervicala NU 258 9. Diagnosticul diferential al supuratiei submentoniere se face cu: A. Adenita supurata DA B. Abcesul spatiului mentonier NU C. Abces sublingual DA D. Osteonecroza mandibulei NU E. Stafilococii cutanate DA 260 10. Supuratiile spatiului maseterin au ca etiologie: A. Punctiile anestezice NU B. Infectii la molarii inferiori DA C. Osteomielita ramului ascendent DA D. Tumori chistice osoase infectate DA E. Punctia sinusului maxilar NU 261 11. Supuratiile difuze ale teritoriului OMF sunt: A. Abcesul spatiului pterigomandibular NU B. Angina Ludwig DA C. Flegmonul difuz hemifacial DA D. Abcesul spatiului submentonier NU E. Piodermita NU 270 132

Mediastinita DA B. submaxilita acuta litiazica DA C.12. Dintii cu rapoarte sinusale sunt: A. limfom non Hodgkin NU E. actinomicoza DA 285 TEMA NR. Abcesul cerebral DA D. acute supurate DA B. tuberculoza DA E. Limfadenita NU 275 13. premolarul 2 DA E. sclerodermia NU C. alveolite NU 282 15. Meningita DA E. molarul 2 DA C. Infectiile specifice OMF: A. adenopatia metastatica cervicala NU D. 34: Sinuzita odontogena si comunicarea orosinusala 1. osteoperiostite NU E. specifice DA D. incisivul lateral NU D. displazia fibroasa NU B. Tromboza sinusului cavernos DA C. abcesul spatiului submandibular DA B. molarul 3 DA 133 . Complicatiile grave ale infectiilor OMF sunt: A. leucemia cronica NU 278 14. cronice nesupurate DA C. molarul 1 DA B. Diagnosticul diferential al adenitei acute supurate submandibulare se face cu: A. Clasificarea osteomielitelor dupa Laskin: A. sifilisul DA D.

scaderea motilitatii ciliare. catarala DA D. streptococii DA B. pneumococii DA D. supurata DA 296 7. Germenii microbieni cel mai frecvent implicati intr-o sinuzita maxilara de cauza dentara sunt: A. Semnele obiective clinice majore specifice sinuzitei maxilare acute sunt: A. Factorii favorizanti locali ai sinuzitei maxilare de cauza dentara pot fi: A. procesul inflamator trece prin 3 faze succesive: A. comunicare orosinusala neobservata sau incorect tratata DA B. inflamatia cronica sau afectiuni alergice ale mucoasei rinosinusale DA B. congestiva DA B. obstructia ostiumului din meatul nazal mijlociu prin mecanism inflamator sau mecanic DA C. febra 37 – 38 grade NU C. enterococii NU E. Afectiunile dentoparodontale ale dintilor sinusali ce pot determina sinuzite maxilare sunt: A. perforarea spatiului subantral prin chiuretaj intempestiv DA E. durerea unilaterala localizata la nivelul etajului mijlociu al fetei cu iradieri DA B. chisturi radiculare suprainfectate DA B. simultan cu cresterea secretiei de mucus DA 295 3. impingerea unei radacini in sinusul maxilar in timpul extractiei denatre DA C. impingerea radacinii sub mucoasa sinusala NU 295 5. alveolita postextractionala NU D. stafilococii DA 296 6. fumatul si expunerea la mediul cu noxe NU D. diminuarea rezistentei generale a organismului la infectii NU E. candida albicans NU C. parodontita apicala acuta sau cronica a dintilor sinusali DA 295 4. chisturi nazoalveolare suprainfectate NU C.294 2. cronica NU E. ulcerativa NU C. Accidentele si complicatiile extraxctiei dentare ce pot determina sinuzite maxilare sunt: A. pulpita totala purulenta NU E. chisturi foliculare suprainfectate NU D. rinoree purulenta anterioara sau posterioara DA 134 . In sinuzita maxilara acuta.

chistul mucos intrasinusal NU 299 11. la explorarea alveolei cu un stilet butonat se evidentiaza o senzatie de ―cadere in gol‖ DA E. prezenta sau absenta dintilor DA C. durata unei suferinte sinusale trebuie sa fie mai mare de: A. 2 luni NU E. osteomielita maxilarului DA E. sinuzita cronica rinogena NU D. obstructie nazala DA 296 8. examinarea dintelui extras releva rizaliza apexurilor NU 303 12. sangerare mai abundenta din alveola. cacosmie subiectiva NU E. examenul CT sau RMN DA E. Pentru a putea cataloga drept cronica. Examenele paraclinice complementare in sinuzita maxilara de cauza dentara constau in: A. O luna NU C. radiografiile standard pentru sinusurile anterioare ale fetei DA C. Sinuzita maxilara acuta de cauza dentara trebuie diferentiata de: A. Comunicarea orosinusala imediata in timpul extractiei dintilor cu raport sinusal trebuie diagnosticata imediat pe baza urmatoarelor criterii: A. Alegerea tipului de lambou pentru plastia comunicarii orosinusale se va realiza in functie de: A. supuratiile geniene de cauza dentara DA C. sinuzita acuta rinogena DA B. O luna si jumatate NU D. uneori cu aspect aerat DA B. proba Valsalva pozitiva DA C. marimea si localizarea defectului DA B. cauza comunicarii orosinusale NU 304 135 . examen bacteriologic al puroiului si antibiograma DA 297 – 299 10.D. vechimea comunicarii orosinusale NU D. Mai mare de 3 luni DA 297 9. eliminarea prin alveola a unui continut lichidian serocitrin NU D. 2 saptamani NU B. optiunea (experienta) chirurgului DA E. rinoscopie anterioara DA B. radiografii cu film muscat NU D.

13. 35: Chisturi. Chistul colateral inflamator DA C. prescrierea unui decongestiv nazal DA 304 15. 2 luni NU E. sinuzita acuta rinogena NU D. 3 – 4 luni DA 308 TEMA NR. cu resorbtia radacinilor dintilor adiacenti DA E. Chisturile odontogene de origine inflamatorie sunt: A. unice sau multiple zone de radiotransparenta DA B. O luna NU C. aplicarea unei mese iodoformate supraalveolare timp de 5 – 7 zile DA E. Chistul globulo-maxilar NU E. Sinuzita maxilara cronica de cauza dentara trebuie diferentiata de: A. Chistul rezidual DA D. 6 saptamani NU D. administrare de antibiotice DA C. Chistul radicular DA B. sinuzita maxilara alergica DA C. cura radicala a sinusului maxilar NU D. sinuzita cronica rinogena DA B. Daca deschiderea sinusala este medie de 2 – 6 mm se impun urmatoarele masuri: A. chistul mucos intrasinusal DA E. continand cantitati variabile de material opac NU 136 . chisturile maxilarelor DA 299 14. Daca plastia comunicarii orosinusale nu s-a efectuat imediat postextractional sau in primele 7 – 10 zile. Chistul anevrismal NU 450 2. 2 saptamani NU B. cu contur neregulat NU C. sutura marginomarginala a gingivomucoasei alveolare DA B. Cheratochisturile dau imagini radiografice radiotransparente: A. aceasta se va temporiza: A. tumori benigne si osteopatii ale oaselor maxilare 1. in forma de para NU D.

strat conjunctiv fibros DA D. Chistul nazo. Chistul median palatinal DA C. Peretele chistului radicular este format din: A. Chisturile neodontogene sunt: A. inconjoara coroana unui dinte inclus DA D. chist radicular pe incisivul central superior DA D. epiteliu pavimentos stratificat DA B. dintele cauzal erupt NU E. Chist osos esential NU 464 4.452 3. cel mai frecvent chist neodontogen DA B. absenta dintelui cauzal NU 456 6. Chistul nazopalatin este: A. Aspectul radiologic tipic al chistului dentiger este: A.labial DA D. Diagnosticul diferential al chistului nazoplalatin se face cu: A. Cheratochisturi NU B. chist dezvoltat pe meziodens DA 464 8. tumora maligna NU 137 . abcesul vestibular DA B. radiotransparenta multiloculara NU C. radiotransparenta uniloculara DA B. apare frecvent la copii NU D. Chistul nazopalatin DA E. se dezvolta pe seama incisivului central superior NU 464 7. chist odontogen NU B. zone de calcificare (corpi Rushton) DA C. se exteriorizeaza frecvent in palatul anterior DA E. adenomul pleomorf buza superioara NU C. Chistul nazolabial este: A. fibre dense de colagen DA 469 5. provine din vestigiile epiteliale localizate intre incisivul lateral si caninul superior NU C. supuratie nazogeniana NU E. cristale de colesterina NU E.

Diagnosticul diferential al chistului radicular se face cu: A. dureroasa NU B. radiotransparenta rotunda sau ovala DA B. chist radicular persistent dupa extractia dentara DA B. Etapele de evolutie ale chistului radicular sunt: A. chistul mucoid NU E. are contur policiclic NU D. tumora a oaselor maxilare NU 470 14. radiotransparenta periapicala DA 466 11. scurta. nu are relatii cu dintii NU C. chistul persistent dupa odontectomia mnolarului 3 inferior NU C. chistul dermoid NU B. chist odontogen DA B. indelungata DA C. sinusul maxilar normal DA D. chisturile osoase DA C. pseudochist NU E. are forma de inima NU E. apare la copii mai frecvent NU 465 9. este rezultatul transformarii unor resturi epiteliale DA E. dintele cauzal ramane vital NU 467 12. intraosoasa asimptomatica DA D. Chistul globulomaxilar este: A. chist radicular sau parodontal DA D. chist neodontogen NU C. chist de dezvoltare DA D. de exteriorizare DA E. chistul folicular NU 469 13. chist parodontal NU E. defect osos NU 465 10. Chistul radicular are urmatorul aspect radiografic: A.C. Chistul rezidual este: A. chist radicular persistent dupa tratamentul endodontic DA D. Tratamentul chirurgical al chistului rezidual consta in: 138 .

leziuni osteogene maxilare NU E. tumori cu celule gigante NU 474 17. leziuni nonosteogene DA C.A. sigilarea suprafetei de sectiune a radacinii dentare NU D. tumori epiteliale DA B. Radiografic. tratamentul cavitatii osoase postchistectomie DA 470 . displazii NU C. Extraosos (periferic) DA D. rezectie de condil NU 15. masa calcificata aparent amorfa DA E. chistul osos anevrismal DA C. Tumorile benigne neodontogene sunt: A. leziuni osteogene DA B. rezectie de mandibula cu plastie osoasa NU C. Angiomatos NU E. radiotransparenta in ―bule de sapun‖ NU D. tumori mixte (epiteliomezenchimale) DA E. Clasificarea OMS (1992) a tumorilor odontogene: A. radiotransparenta bine delimitata NU C. keratochist odontogen primordial DA D. dinte inclus NU 484 19. Diagnosticul diferential al chistului residual se face cu: A. chist parodontal NU 470 16. Formele anatomoclinice ale ameloblastomului sunt: A. tumori ectomezenchimale DA D. chistul periapical DA B. carcinoame osoase NU 493 139 E. Intraosos solid (multichistic) DA B. Cu celule gigante NU 474 18. leziuni traumatice NU E. radioopacitate cu structuri asemanatoare unui dinte DA B. Intraosos unichistic DA C. leziuni tumorale DA D. chistectomie DA B. odontomul se prezinta astfel: A.

indepartarea apexului si a tesuturilor patologice periapicale DA B. exostoze mandibulare NU D. conservarea dintilor pe arcada dupa esecul unui tratament endodontic DA C. lamboul trapezoidal (Ochsenbein – Luebke) DA C. carcinom adenoid chistic DA C. Contraindicatiile relative ale rezectiei apicale sunt reprezentate de: A. fractura radiculara verticala DA 175 3. conservarea dintilor pe arcada in cazul parodontitelor marginale cronice avansate NU D. dinti fara valoare protetica DA B. abcesul palatinal DA B. leziuni periapicale de dimensiuni mici NU E. Rezectia apicala are urmatoarele obiective: A. corticala vestibulara subtire NU C.20. parodontopatia marginala cronica (dinti cu implantare compromisa) DA D. controlul asupra etanseizarii obturatiei corecte de canal DA E. lamboul intrasulcular trapezoidal DA 140 . 36: Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale 1. Diagnosticul diferential al torusurilor se face cu: A. pacienti cu imunosupresie NU 175 4. fractura radiculara transversala in 1/3 apicala NU C. raport nefavorabil coroana – radacina DA E. lamboul semilunar DA B. epulis NU E. Contraindicatiile absolute ale rezectiei apicale sunt reprezentate de: A. Tipurile de lambouri utilizate in rezectia apicala sunt: A. chist rezidual NU 506 TEMA NR. leziuni periapicale situate in proximitatea sinusului maxilar DA D. stoparea difuzarii agentilor microbieni din spatiul endodontic prin obturatia corecta de canal DA 174 2. corticala vestibulara groasa DA B.

Avantajele lamboului intrasulcular trapezoidal sunt: A. tensiunea supra lamboului este foarte mica NU C. rezectia bizotata a 1/3 apicale a radacinii NU D. decolarea lamboului este dificila DA B. indepartarea in totalitate a tesutului patologic periapical DA B. Principiile generale in departarea lamboului presupune: A. Principiile generale privind incizia si crearea lambourilor in rezectia apicala presupun urmatoarele: A. obturarea retrograda a dintelui NU 141 . incizia poate sa intersecteze o cavitate osoasa deja existenta sau care urmeaza a fi creata intraoperator NU C. accesul chirurgical este foarte bun DA B. inciziile verticale nu trebuie practicate in concavitatile dintre eminentele radiculare NU D. este indicat pentru abordul mai multor dinti DA E. lamboul trebuie departat in tensiune NU C. lamboul dreptunghiular NU E. repozitionarea lamboului este dificila NU 179 7. incizia verticala nu se va extinde in mucoasa mobila DA E. lamboul intrasulcular triunghiular DA 177 – 178 5. daca este necesar se vor departa si buzele sau mucoasa jugala cu un alt instrument pentru a nu se produce leziuni ale acestora cu instrumentarul rotativ DA 183 9. sutura interdentara este usoara NU 179 6.D. incizia se va realiza printr-o miscare ferma si continua DA B. baza lamboului trebuie sa fie mai mica decat marginea sa libera NU 180 – 181 8. mesarea cavitatii postoperatorii NU E. Dezavantajele lamboului gingival ―in plic‖ sunt: A. interesarea festonului gingival este completa DA D. obturatie corecta endodontica NU C. departatorul se va sprijini pe os si niciodata pe lambou DA B. tensiunea in lambou este mare NU D. daca accesul nu este suficient nu este permis a se prelungi incizia NU E. accesul si vizibilitatea radacinilor este minima DA E. Chiuretajul periapical in cadrul rezectiei apicale are ca scop: A. decolare facila NU C. departatorul poate fi plasat si pe structuri anatomice adiacente (exemplu pe nervul mentonier) NU D.

hemoragie tardiva NU D. planul de sectiune va fi intotdeauna orizontal NU D. Materialul ideal pentru obturatia retrograda ar trebui sa indeplineasca simultan urmatoarele deziderate: A. sa fie biocompatibil DA B. se va rezeca un segment apical de 1 – 3 mm.184 10. Pentru realizarea obturatiei retrograde se poate apela la: A. sonda dentara NU C. planul de sectiune va fi bizotat spre vestibular (45 grade) DA E. fractura radacinii NU 193 15. freza rotunda NU E. escavatorul dentar NU 189 12. piesa de turbina miniaturizata si freza con invers DA D. hematom DA C. sa fie insolubil si stabil volumetric DA 190 13. Principiile generale in sectionarea si indepartarea apexului in cadrul rezectiei apicale propriu-zise includ: A. Complicatiile postoperatorii imediate ale rezectiei apicale sunt urmatoarele: A. sa nu fie radioopac NU D. Complicatiile postoperatorii tardive ale rezectiei apicale sunt: 142 . rareori mai mult DA B. Prepararea cavitatii retrograde se poate face cu: A. edem DA B. necroza osului NU E. sa stimuleze regenerarea tisulara periradiculara DA E. fuloar DA B. piesa dreapta si freza con invers NU E. sa inhibe cresterea microbiana DA C. este necesara neaparat rezectia apexului pana la limita geodei osoase rezultate dupa 186 chiuretarea procesului patologic DA C. planul de sectiune va fi bizotat spre palatinal (45 grade) NU 11. ultrasunete DA B. sonda dentara NU C. freza con invers NU 190 14. plugger DA D.

incisiv central superior NU B. necroza osului DA 193 D. chiuretarea oricarui proces apical NU 194 18. decolarea lamboului DA C. Amputatia radiculara consta in: A. hemoragia postoperatorie NU DA C. rezectia apexului NU B. obturatia radiculara cu materiale neresorbabile NU C. molar superior DA D. incizia mucoasei DA B. incisiv central inferior NU C. osteotomia DA D. doua luni NU C.A. o luna NU B. suprainfectarea NU E. rezectia 1/3 cervicala a radacinii NU C. Peste 12 luni NU 193 17. rezectia apexului NU E. Amputatia radiculara este aplicabila la urmatorii dinti: A. inlaturarea materialului de obturatie in exces DA E. 3 saptamani NU E. tulburari de sensibilitate B. toaleta plagii si sutura DA 194 19. rezectia totala a coroanei si mentinerea radacinii NU 194 143 . Regenerarea osoasa dupa rezectia apicala are loc progresiv intr-o perioada de: A. rezectia partiala a coroanei cu mentinerea portiunii radiculare NU D. sectionarea portiunii coronoradiculare afectate si extractia acesteia DA E. premolar superior NU 194 20. 3 – 12 luni DA D. Chiuretajul periapical este interventie chirurgicala ce are drept scop: A. Chiuretajul periapical are urmatoarele etape: A. rezectia 1/3 apicala a radacinii NU B. fractura radacinii DA 16. molar inferior DA E. indepartarea unor chisturi de dimensiuni mici NU D.

Regularizarea reliefului osos nu poate fi realizată cu instrumentar rotativ NU 211 5. Are o creştere lentă. Extracţia alveoloplastică A. Determină adâncirea şanţurilor periosoase NU C. Tratamentul este numai chirurgical DA E. Favorizează creşterea distanţei intermaxilare NU D. Permite conservarea osului alveolar DA E. Fibromatoza tuberozitară: A. Favorizează stabilitatea protezelor mobile DA D. Trebuie conservat deoarece permite stabilizarea protezelor NU B. Este o hiperplazie a mucoasei crestei alveolare din regiunea retromolară maxilară DA C. Se practica pentru frenul labial hipertrofic (da) B. Se realizează concomitant cu extracţia dentară DA B. Vindecarea la nivelul osului alveolar se obtine per primam (nu) D.TEMA NR. Se practica pentru frenul lingual (nu) C. Este întotdeauna bilateral NU E. Poate fi realizată numai la pacinţi cu atrofie osoasă moderată NU D. Vestibuloplastia la maxilar A. Torusul mandibular: A. Exista posibilitatea formarii hematomului (da) 198 2. este importantă menţinerea surplusului de mucoasă NU 219– 220 4. După îndepărtarea torusurilor. In frenul hipertrofic ce produce diastema se excizeaza papilla interincisiva (nu) E. Frenectomia: A. Apare datorită prezenţei molarilor de minte incluşi NU B. Tratamentul constă în incizie ―în felie de portocală‖ perituberozitară DA 204-205 3. Apare la vechii purtători de proteze NU C. asimptomatică DA D. Este posibilă doar daca lungimea mucoasei mobile maxilare este satisfăcătoare DA B. Prin această tehnică se conservă ţesutul submucos NU C. Postoperator nu este necesară utilizarea de proteze modelante NU 144 . 37: Tratamentul chirurgical preprotetic 1.

incizia este plasată la nivelul mucoasei palatinale NU 210 6. Permite o mai bună adaptare a protezelor mobile NU E. Este realizată prin decolarea periostului de pe os DA E. Tratamentul chirurgical pentru frenul labial este: 145 . Plastia şanţului pelvilingual A. Utilizarea grefelor de piele determină obţinerea unor rezultate superioareDA 209 7. Are intotdeauna o forma sferică NU D. Face imposibilă aplicarea unei proteze mandibulare DA B. Desfiinteaza santul retrotuberozitar NU C. Indicată atunci când osul alveolar are contur corespunzător protezării DA B. Creasta oblică internă ascuţită la edentaţi: A. Este necesară utilizarea grefelor osoase NU 216 9. Nu determină repoziţionarea inserţiilor muscular NU C. Este localizat pe linia median la nivelul palatului DA B. Nu este necesar un conformator chirurgical NU D. Rezecţia modelantă a apofizelor genii hipertrofice A. Se realizeaza numai sub anestezie locala NU D.E. In tuberoplastie: A. Torusul palatin A. Se poate anticipa adancimea santului realizat postoperator NU 217 11. Poate desfiinţa şanţul pelviliingual DA D. Poate fi necerară rezecţia modelantă a acestei creste DA 207 8. Exista riscul hemoragiilor masive ale plexului venos pterigoidian DA E. Intraoperator. Poate face imposibilă aplicarea unei proteze mandibulareDA E. Are o creştere rapidă NU 218 10. Se imbunatateste inchiderea marginala a protezei totale DA B. Este necesară in situaţia atrofiei accentuate a crestei alveolare mandibulare DA B. De cele mai multe ori este acoperit de mucoasă cu aspect normalDA C. Sunt repoziţionate inserţiile muşchilor din planşeul bucal DA C. Favorizează stabilitatea protezelor mobile NU C. Pentru regularizarea suprafeţei osoase se utilizează pile de os DA D. Este necesară utilizarea de grefe de piele NU E.

mucoasa acoperitoare este neteda DA B. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre hiperplazia inflamatorie (de proteza): A. examenul histopatologic in cazul leziunilor cu evolutie indelungata nu este obligatoriu NU D. Nici un raspuns corect NU C. determina tulburari de fonatie DA 200 13. in absenta tratamentului nu se asociaza cu resorbtia osoasa a procesului alveolar NU D. o hiperplazie a mucoasei crestei alveolare din regiunea retromolara mandibulara NU C. Frenoplastia in Z DA E. poate fi localizata sau generalizata DA C. nu reduce distanta intermaxilara NU D. afecteaza stabilitatea lucrarilor protetice fixe NU E. cauzata de regula de traumatismele masticatorii DA D. Fibromatoza tuberozitara este: A. Frenoplastia in M NU B. o hiperplazie a mucoasei crestei alveolare din regiunea retromolara maxilara DA E. este caracterizata printr-o crestere asimptomatica. Frenectomia DA D. postoperator nu se aplica obligatoriu proteza veche rebazata NU 203 14. este o hiperplazie de iritatie DA B. Hiperplazia gingivala: A. poate contine fibre musculare din muschiul genioglos DA D. dintii cu mobilitate crescuta se extrag la finalul interventiei chirurgicale NU 146 . este localizata de obicei in fundul de sac vestibular DA C. este obligatoriu efectuarea unei ortopantomografii DA 204 16. poate contine fibre musculare din muschiul hipoglos NU C. are consistenta elastica sau ferma DA C. este constituit din tesut conjunctiv dens DA B. nu reduce distanta dintre tuberozitate si apofiza coronoida NU E. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre frenul lingual: A. pentru leziunile cronice tratamentul este medicamentos si chirurgical NU E. incizia initiala se realizeaza perpendicular pe festonul gingival NU E. lenta a gingiei DA B. cu suprafata neregulata NU 204 15.A. acoperita de o mucoasa albicioasa. Frenoplastia cu vestibuloplastie DA 198 12. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre fibromatoza tuberozitara: A. o hipoplazie a mucoasei crestei alveolare din regiunea anterioara NU B.

prin aceasta interventie se conserva tesutul submucos NU E. o conditie clinica obligatorie este ca lungimea mucoasei mobile linguale si a frenului sa fie satisfactoare NU C. durerea postoperatorie NU B. o conditie clinica obligatorie este ca lungimea mucoasei mobile labiale sa fie satisfacatoare DA B. este indicate la pacientii cu atrofie medie NU 210 147 . pacienti cu atrofie moderata NU B. este localizata numai la mandibula NU D. este localizata de obicei in zonele laterale edentate NU E. spina nazala proieminenta NU 210 20. edemul ca urmare a traumatismului operator cu aparitia trismusului NU C. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre vestibuloplastia maxilara: A. postoperator poate fi modificata estetica buzei NU D. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre creasta balanta: A.206 17. Afecteaza planul muscular subjacent NU 208 19. pacienti cu atrofie severa DA C. preoperator nu trebuie evaluat suportul osos NU 206 18. Indicatiile vestibuloplastiei la maxilar sunt: A. modificarea insertiei muschilor genioglosi NU E. pacienti cu sant vestibular de 10 mm NU D. nu are aspect inflamator DA C. modificarea postoperatorie a adancimii santului vestibular din cauza bridelor cicatriceala si stimularea atrofiei osoase la nivelul crestei alveolare DA D. Principalul dezavantaj al vestibuloplastiei mandibulare este: A. pacienti cu sant neutru DA E. este o zona de hiperplazie DA B.

Raspunsul pozitiv la tratamentul medicamentos DA 917 – 918 148 . Topografia durerii DA C. Somatica NU C. 38: Nevralgia de trigemen 1. Nevralgia de trigemen este de cauza: A. intre 70 si 75 ani NU E. compresiunea vasculara a nervului trigemen DA D. Ramura a IV-a NU E. intre 20 si 30 ani NU 916 4. Prin compresia nervului trigemen DA 916 2. Ramura a III-a NU D. intre 40 si 50 ani NU C. scleroza multipla DA C. Psihogena NU D. Varsta medie la debutul nevralgiei idiopatice de trigemen este: A. intre 65 si 70 ani NU D. neurinom de acustic NU B. Diagnosticul clinic pozitiv al nevralgiei trigeminale esentiale se pune pe interogatoriul ce cuprinde urmatoarele elemente: A. Cauzele frecvente ale declansarii nevralgiei esentiale (idiopatica) de trigemen sunt: A. Occipitala NU E. Combinatia dintre aceste ramuri NU 917 5. anomalii vasculare DA 916 3. Neurogena DA B. Ramura a II-a DA C. Semnele vegetative NU E. intre 52 si 58 ani DA B. procese tumorale intracraniene DA E. Ramura I-a NU B. Iradierea durerii NU D. Durerea cu caracterele ei bine conturate DA B. Nevralgia trigeminala idiopatica are predispozitie pentru: A.TEMA NR.

Nevralgia trigeminala secundara se datoreaza: A. Tratamentul ―asociat‖ in nevralgia de trigemen consta in: A. cauzelor dentare NU E. craniotomie occipitala NU 918 .919 149 . Tratamentul nevralgiei de trigemen: A. infiltratii anestezice asociate cu sedative DA B. explorarea unghiului pontocerebelos DA E. scleroza multipla ( la tineri) DA B. ortopantomografie NU D. atacuri dureroase stereotipice la fiecare individ DA 917 D. tratament medicamentos DA C. Criteriile de diagnostic ale nevralgiei idiopatice de trigemen sunt: A. tratament chirurgical DA D. blocaj chimic anestezic asociat cu hipnotice DA E. iradierea durerii NU C. neurinom de trigemen DA D. electroliza NU E. prezenta unor leziuni cauzale DA C. leucemie NU 917 8. leziuni structurale demonstrate al ganglionlui Gasser DA C. sialadenectomie NU 918 10. extractia dentara NU B. prezenta ―ticului dureros‖ al fetei DA B. topografia durerii NU 7.6. caracteristicele clinice ale durerii DA B. numai medicatie anticonvulsivanta NU C. prezenta in criza a ―ticului dureros‖ NU 917 9. prezenta zonelor trigger DA E. infiltratia ganglionului Gasser NU D. Diagnosticul nevralgiei de trigemen simptomatice se stabileste pe baza urmatoarelor criterii: A.

in functie de insertia frenului limbii. plata. procesul alveolar vertical. DA D. secretie salivara redusa. plata. parcurgand un drum drept. apare mobilitate dentara izolata la l sau 2 dinti. adanca. parcurgand un drum drept. NU 51 5. NU B. Se constata fenomene de trauma ocluzala atunci cand: A. fenomene de pulpita la dinti fara nici o leziune carioasa. DA D. angerari gingivale. iar in pozitie cap la cap se intalnesc toti dintii frontali NU C. procesul alveolar oblic. mandibula aluneca usor inainte. La examinarea miscarii de propulsie se pot constata urmatoarele situatii: A. DA B. mandibula parcurge un drum cu o usoara deviere catre dreapta sau catre stanga. ingrosari ale proceselor alveolare. Cea mai favorabila protezarii este bolta palatina: A. foarte adanca NU 47 3. NU B. procesul alveolar retentiv. NU E. mandibula aluneca usor inainte. fara torus DA D. 39: Etapele tratamentului edentatiei partiale 1. NU E. in forma de „U" NU E. DA D. procesul alveolar vertical. senzatii de arsura la nivelul cavitatii bucale NU 44 2. rarefierea proceselor alveolare. DA C.TEMA NR. limba palida. Anemiile genereaza: A. iar in pozitie cap la cap se intalnesc toti incisivii sau cel putin 2 perechi de antagonisti DA B. situatie anormala DA D. in functie de insertia frenului limbii. incongruente dento-alveolare. NU B. care fac o data contact cu dintii frontali. mandibula parcurge un drum drept. In regiunea linguala centrala cel mai favorabil este: A. dar la un moment dat intra in contact si o pereche de dinti laterali. NU C. situatie in care medicul obliga mandibula pacientului sa alunece in linie dreapta si va gasi o interferenta intre toti dintii laterali din partea dreapta NU 150 . coloratie rosu intens a mucoasei bucale. cu torus NU C. DA C. procesul alveolar retentiv. NU E. NU 48 4.

NU 61 151 . pozitia radacinilor NU C. utilizarea in scop didactico-pedagogic DA C. Applegate: A. are 4 clase in functie de pozitia liniei care uneste crosetele. Pentru utilizarea clasificarii Kennedy. DA D. precizarea diagnosticului clinic si stabilirea planului de tratament preprotetic DA B. daca al treilea molar este prezent si va fi utilizat ca dinte stalp. numarul radacinilor DA B. DA B. dintii stalpi (radacina. are 3 clase in functie de topografia dintilor restanti NU 59 10. mandibula parcurge intotdeauna un drum drept cand pleaca din pozitia de ocluzie cap la cap NU 52 6. se va lua in considerare NU C. NU C. daca molarul doi lipseste si nu este necesar sa fie inlocuit.C. Cummer pentru stabilirea formelor clinice de edentatie partiala se caracterizeaza prin: A. crestele alveolare DA C. neavand antagonist. Examinarea radiografica in edentatia partiala intinsa va urmari: A. lungimea DA D. clasificarea se stabileste dupa realizarea extractiilor dentare. demonstrarea medico-legala a situatiei clinice DA 58 9.confectionarea port-amprentei individuale NU E. Modelele documentare servesc la: A. spatiu periodontal. morfologia DA E. a fost prima clasificare. pozitia condilului mandibular in cavitatea glenoida NU D. se va lua in considerare DA D. au fost enuntate cateva reguli de catre O. La examenul radiografic al radacinilor se vor urmari: A. coroana) DA E. NU E.E. Clasificarea lui W. amprentarea preliminara de exercitiu NU D.E. suprafetele edentate cele mai anterioare determina ordinea clasei de edentatie. tratamentele endodontice si reactiile periapicale DA 56 8. include si edentatia molarilor de minte. nu va fi luat in considerare DA E. are 4 clase in functie de pozitia dintilor limitrofi. DA B. procesul alveolar la nivelul dintilor stalpi DA B. rapoarte ocluzale NU 53 7. daca al treilea molar lipseste.

paralelografe cu brat orizontal articulat. Interventiile chirurgicale care fac parte din tratamentul preprotetic se refera la: A. desenarea proiectului viitoarei proteze scheletate. zonele de interferenta muco-osoasa sau dentare. NU C. DA E. tipul de paralelograf utilizat. chiuretajul periapical. Restabilirea planului de ocluzie in edentatia partiala se va asigura prin: A. paralelograf cu brat oblic articulat. paralelografe cu brat vertical articulat. paralelografe cu brat vertical fix. DA B. DA C. interventii asupra frenurilor si plicilor alveolo-jugale. statusul parodontal. gradul de integritate coronara si afectare pulpara a dintilor restanti. Pe modelul de studiu se pot studia mult mai usor urmatoarele: A. DA E. realizarea unei proteze acrilice provizorii. DA 152 . paralelografe cu brat orizontal fix. zonele dentare retentive necesare aplicarii portiunii flexibile a bratelor retentive ale crosetelor DA D. confectionarea machetei din ceara a seilor. confectionarea lingurii individuale. interventii pentru chisturi si tumori odontogene. NU C. NU E. osteotomia transmaxilara.11. NU B. DA D. interventii de adancire a fundurilor de sac vestibulare. NU 84-85 15. forma arcadelor. DA 75 14. confectionarea machetei scheletului protezei scheletizate. NU 64-75 13. si rezectia apicala. punctul de contact. DA C. DA D. DA C. DA E. NU D. Dupa modul de functionare se disting mai multe categorii de paralelografe: A. interventii de remodelare si inaltare a crestelor alveolare. Cu ajutorul modelului de studiu se pot realiza urmatoarele: A. numarul si topografia dintilor restanti. slefuire la nivelul cuspizilor. NU 87-88 16. NU 63 12. DA B. fizionomie. planurile de ghidare. DA B. DA B. DA E. Axa de insertie a protezei este conditionata de: A. NU D.

NU B. fren labial inserat aproape de muchia crestei frontale. DA C. NU B. torus mandibular si maxilar de dimensiuni exagerat de mari. prepararea lacaselor pentru pinteni externi. devitalizari si amputari coronare. gingivectomii sau alveoloplastii şi acoperirea cu microproteze. Dimensiunile unui lacas pentru pinteni externi trebuie sa fie: A. indepartarea lucrarilor fixe necorespunzatoare. adancimea l mm. Interventiile chirurgicale asupra mucoasei in cadrul tratamentului proprotetic din edentatia partiala sunt necesare in mai multe cazuri: A. desfiintarea punctelor de contact interdentare. 1/4 din latimea vestibulo-orala. extractia dintelui migrat. DA 90 19. NU C. DA C. 1/4 din latimea vestibulo-orala. NU C. dinti rotati. NU E. NU 90 18. DA 91-93 20.B. DA 153 . In etapa de preparare a dintilor stalpi pentru protezarea mixta se urmaresc: A. remodelarea dintilor stalpi. NU 94 21. adancimea l mm. DA D. realizarea planurilor de ghidare. rezectia unghiului gonion mandibular proeminent. NU D. NU D. fren labial multiplu in dreptul grupului dentar restant. ¼ din diametrul mezio-distal. DA D. dureroase la palpare. creste retentive in diferite regiuni. 1/3 din latimea vestibulo-orala. mai ales frontal. DA B. protezarea acrilica tranzitorie NU 88 17. DA E.5 mm. bride laterale asimetrice. hipertrofii si hiperplazii existente la nivelul versantilor crestelor. adancimea l. adancimea l mm. DA D. DA E. 1/3 din diametrul mezio-distal. Interventiile chirurgicale asupra osului in edentatia partiala care fac parte din tratamentul proprotetic sunt necesare pentru: A. adancimea 2mm. neregularitati osoase. DA C. 1/3 din latimea vestibulo-orala. Realizarea lacaselor pentru pinteni ocluzali se pot realiza pe: A. condil mandibular articular atrofiat. fren lingual alungit. fundurilor de sac sau boltii palatine. DA E. NU B. prepararea fetei ocluzale. 1/4 din diametrul mezio-distal. NU E.

chiar daca implantarea este buna. NU E. DA E. DA 154 . planuri de ghidare pe fetele proximale dinspre edentatii. DA 95 D. dintii stalpi din edentatii terminale. dinti inclinati. fata orala. imprecizii de amprentare la nivelul boltii palatine. DA 103 26. NU B. DA C. fie cu prag plasat la 1mm de parodontiu marginal. Solidarizarea dintilor stalpi este recomandata in urmatoarele situatii: A. DA B. dinti stalpi indirecti. DA C. fie perfect plana. DA C. DA B. cu prag plasat la 2mm de parodontiul marginal. DA B. existenta unor microproteze vechi necorespunzatoare ca adaptare sau nemodelate. NU E. cand dintii au anomalii de pozitie. dinti stalpi cu mobilitate moderata. dinti abrazati. DA 101 25. NU 99 24. radacini scurte. O coroana de invelis metalica pentru dintii laterali in scopul realizarii unei proteze scheletate trebuie sa indeplineasca mai multe conditii: A. convexitatea vestibulara mai mare de 1mm necesara pentru orice croset. raportul coroana-radacina modificat in favoarea coroanei. coroanele partiale 4/5 sau 3/4.B. DA D. utilizarea sistemelor speciale de mentinere. DA 22. DA D. solidarizare pe dinti cu afectare parodontala diferita NU C. lacas sau lacase pentru pinteni ocluzali. NU D. NU D. DA 98 23. NU C. punti dentare sau bare fixate la microproteze. DA E. NU B. prezenta cariilor pe dintii limitrofi edentati. sufluri si retusuri. Acoperirea dintilor stalpi cu microproteze pentru tratamentul amovibil al edentatiei partiale se face in urmatoarele situatii: A. bule de aer. dinti cu pungi parodontale. La solidarizarea prin microproteze se vor utiliza: A. acoperirea si a papilei interdentare pentru a creste suprafata de contact a microprotezelor. fata orala. igiena defectuos intretinuta. pe dinti vecini cu carii in oglinda. dinti cu obturatii clasa l. DA E. Impreciziile de suprafata ale amprentelor cu alginate sunt: A. NU C.

Pentru amprentarea functionala in edentatia partiala se recomanda utilizarea elastomerilor de sinteza: A. DA 343 30. maxilar: crestele alveolare.iar lingual sa nu depaseasca linia milohioidiana. numai in port-amprenta individuala. de consistenta fluida pentru amprenta functionala de spalare. DA 28. de consistenta fluida pentru amprenta functionalizata in 14 zile. Impreciziile dimensionale ale amprentelor cu alginate sunt date de: A. DA C. imprecizii de amprentare la nivelul dintilor restanti. turnarea modelului cu gips prea fluid. la aplicarea lingurei in cavitatea orala. NU C. plasarii amprentei turnate in contact cu obiecte dure sau pe suprafete inclinate. zonelor subtiri de alginat la marginile amprentei. DA D. vestibular sa ajunga la 2-3mm de linia de reflexie a mucoasei. DA D. elastomeri foarte fluizi pentru corectarea amprentelor. DA C. DA E. sa asigure o grosime suficienta si cat se poate de uniforma a materialului de amprenta. NU D. in timpul conservarii amprentei si turnarii modelului. DA 338 29. in timpul "prizei". marginile lingurii sa fie cat mai la distanta de linia de reflexie a mucoasei si sa deranjeze cat 339 mai putin miscarile functionale . mandibula: sa cuprinda directia crestelor edentate . la preparare. DA C. DA 321 27. in sens antero-posterior sa acopere: •pt. fracturile amprentei. la indepartarea amprentei din cavitatea orala. DA 346 155 . DA B. La turnarea modelului preliminar deformarile se datoreaza: A. dintii restanti. de consistenta chitoasa. •pt.D.linia ""Ah"" . DA E. •pt. DA E. O lingura standard corecta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: A. NU E. DA B. mandibula: tuberculul piriform fara a deranja ligamentul pterigo-mandibular. maxilar: tuberozitatile . numai in port-amprenta individuala. alginatul desprins partial sau total de pe lingura. DA B. tuberozitatile si dintii restanti din regiunea laterala. rasturnarii amprentei pentru confectionarea soclului modelului. de consistenta medie.inainte de priza gipsului din amprenta. DA B.nesustinute de lingura. in sens transversal lingura trebuie sa cuprinda: •pt. NU D.dintii restanti. sa fie prevazuta cu mijloace de retentie pentru materialul de amprenta. NU E.

DA C. DA E. DA 156 . DA B. lustruirea dintilor slefuiti la nivelarea planului de ocluzie. NU B. inregistrarea periferiei mobile a campului protetic. modelarea vestibulara a amprentei care sa redea relieful buzei superioare. redarea formei anatomice a mucoasei crestelor in orice situatie clinica. NU 347 32. mentinerea amprentei cu alginat peste timpul necesar de priza pentru a nu se deforma. reproducerea corecta a zonelor periferice mobile la nivelul edentatiei şi dintilor restanti. Scopul amprentarii functionale in edentatiile terminale clasa l si clasa a ll-a Kennedy se refera la: A. DA B.31. DA C. NU E. NU E. reproducerea anatomica a dintilor restanti si a tesuturilor inconjuratoare. stimularea secretiei salivare a pacientului pentru prelungirea timpului de priza. deretentivizarea la nivelul corpurilor de punte. extinderea amprentei functionale maxilare in zona „Ah"". redarea formei anatomice a mucoasei crestelor numai in edentatiile partiale de clasa a lV-a Kennedy cu intindere mare. Cauze ale impreciziei amprentelor cu alginate sunt: A. NU C. reproducerea corecta a fetelor ocluzale a dintilor limitrofi edentatiei. o cantitate prea mare de saliva la marginile port-amprentei determina goluri de material. In tehnica amprentarii cu alginate trebuie respectate urmatoarele reguli: A. Adaptarea lingurii individuale in cazul unei edentatii de clasa l Kennedy pentru amprentarea functionala va indeplini urmatoarele etape: A. NU 361 35. lingura trebuie sa ajunga in zona vestibulara laterala la 2 mm de linia de reflexie a mucoasei. DA D. se respecta proportia apa si pudra. DA E. dar spatularea este lenta. NU B. NU D. In edentatia partiala de clasa a lll-a si a IV-a Kennedy. reproducerea crestelor edentate. deformarea elastica a amprentei cu alginat la insertia pe campul protetic. DA D. NU 351 33. amprenta functionala pentru realizarea protezelor scheletate va avea ca scop: A. lingura va ajunge in zona vestibulara laterala la 1 mm de linia de reflexie a mucoasei. DA C. fractura amprentei la dezinsertie prin existenta unor zone retentive. DA B. inregistrarea suprafetei mucoasei acoperitoare. NU 354 34. NU D. utilizarea unei cantitati prea mici de alginat in raport cu port-amprenta. deretentivizarea la nivelul tuturor spatiilor interdentare.

DA B. 4 mm. dupa o astfel de amprenta se vor realiza orice fel de proteze acrilice si scheletizate. lingura individuala se realizeaza la 2 mm de model.3-3 mm. DA C.3 -2 mm. marginea lingurii va acoperii ligamentul pterigo-mandibular. Pentru utilizarea barei linguale inaltimea procesului alveolar este de cel putin: A. NU D. 9 mm. NU E. folierea va fi de: A. lingura individuala se realizeaza la 0. 0. NU C. DA E. 10 mm. In cazul existentei unui proces alveolar vertical si rezilienta mucozala minima. daca nu se palpeaza linia milohioidiana. NU C. 0. 0. 6 mm. 40: Elementele structurale ale protezelor partiale scheletate 1. DA 364 D. NU 365 TEMA NR. in regiunea distala.1-0. 2 mm. DA C. 8 mm. NU 157 . Amprenta functionala cu alginat. NU B. se poate executa in urmatoarele conditii: A. NU E.C.3 mm. se face o amprentare compresiva. NU D. 1 mm. desi nu este recomandata. NU B.5-3 mm. NU D. 1. 4 mm NU 142 2. Fata de mucoasa procesului alveolar bara linguala trebuie plasata la o distanta de: A. NU B.5 mm de model. in regiunea distala. lingura se va opri la 1 mm de ligamentul pterigo-mandibular. marginile lingurii se vor opri la adaptare la 2 mm de periferia campului protetic. DA E. marginea lingurii se va opri la 1 mm de aceasta NU 36. NU 142 3. 3 mm. in zona linguala laterala.

4 mm NU C. 1 mm NU D. semiluna NU D. nici un raspuns corect. rezilienta mare a mucoasei crestelor. contribuie la sprijinul parodontal al protezei DA B.distanta barei linguale fata de gingie va fi redusa cu: A. evita elasticitatea conectorului principal DA E. stabilizeaza proteza in sens mezio-distal NU C. NU 143 5. DA B. toate variantele sunt gresite NU 146 9. DA C. 1. Dimensiunile barei linguale sunt: A. 1. NU 143 4. inaltime 4-5 mm. 2-3 mm DA B. Forma pe sectiune a barei linguale cea mai indicata este: A. Caracteristicile crosetului continuu sunt: 158 . rotunda NU B.5-2 mm se face in cazul existentei unui: A. dinti usor lingualizati. grosime 4 mm la extremitatea inferioara NU 144 7. semipiriforma DA E. proces alveolar vertical. DA C.D. proces alveolar retentiv. NU D.5 mm NU E. grosime 3 mm la extremitatea inferioara DA E. proces alveolar oblic. solidarizeaza dintii restanti DA D. NU B. Printre rolurile crosetului continuu se numara: A. NU E. nici un raspuns corect NU 144 8.5 mm. NU E. ovala NU C. Daca procesul alveolar nu este suficient de inalt. inaltime 6-8 mm NU D. dreptunghiulara NU 144 6. O foliere de 1. grosime 1 mm la extremitatea superioara.

Zonele de despovarare sunt A. DA C. Bara vestibulara se aplica in cazul: A. lingualizare mare a dintilor frontali DA C. rafeul median. nici un raspuns corect NU 149 12.1-0. 8 mm NU B. DA E. NU D. presiuni exagerate asupra tesuturilor. DA B. forma pe sectiune patrata NU E. DA D. parodontiul marginal. schimbarea echilibrului biologic al cavitatii bucale. 5 mm DA C. 1. grosime maxima de l mm DA C. 10 mm NU E. lipsa de igiena orala. forma pe sectiune semiovala DA D. dintii. torus exagerat DA D. Efectele negative ale conectorilor principali dentomucozali asupra campului protetic sunt determinate de A.A.5-1 mm NU D. Grosimea placii dento-mucozale mandibulare este de: A. 1 mm NU E. distalizarea dintilor frontali NU E. DA C. vestibularizarii dintilor frontali NU B. purtarea protezei permanent. latime de 2-3 mm DA 147 10. papila incisiva. 2 mm NU D. 3 mm NU 152 13. 0.3 mm NU B.5 mm DA C.4-0. DA B. latime de 4-5 mm NU B. DA 159 . In dreptul dintilor laterali conectorul principal metalic sub forma de placuta trece fata de parodontiul marginal la cel putin: A.5 mm NU 148 11. 0. rugile palatine. 0. DA 152 14.

în edentaţii întinse clasa l şi clasa a ll-a Kennedy. NU E. DA B. 41: Determinarea si înregistrarea relatiei intermaxilare în edentatia partiala tratata cu proteze scheletate 1. cuprinderea tuturor dinţilor restanţi. DA D. ceară de ocluzie. DA C. NU 4. lungimea bratului retentiv. DA C. Pentru înregistrarea R. edentaţie clasa a ll-a când nu mai sunt unităţi de masticaţie suficiente. când dimensiunea verticală de ocluzie nu este păstrată. DA C.forma sectiunii transversale. NU 3. DA C. DA B. şabloane de ocluzie. cu ajutorul şabloanelor de ocluzie se face în A. există cel puţin 4 unităţi de masticaţie repartizate bilateral. diametrul bratului retentiv NU C. în edentaţii reduse clasele lll-lV Kennedy. există cel puţin 4 unităţi de masticaţie repartizate unilateral NU B. pastă de eugenat de zinc. edentaţie clasa l când nu mai sunt unităţi de masticaţie suficiente. Gradul de flexibilitate al portiunii terminale a bratului retentiv depinde de: A. edentaţie clasa a lll-a. lacuri fluorurate. Inregistrarea R. NU D. nu are nici o legatura cu numarul crosetelor si pozitia lor NU 165 TEMA NR. tipul de aliaj. DA E. Poziţionarea normală a modelelor funcţionale în I. DA E. lipsa modificărilor volumetrice. de ocluzie avem nevoie de A. DA B. mase termoplastice. DA 2. precizie DA E. NU D.M. DA 160 . cunoştinţe crescute în timpul înregistrării. O înregistrare corectă a R.M. DA B. se face atunci când A.I. rapoarte ocluzale puţin adânci. NU E.M.I.E.I. DA D. DA D. edentaţie clasa a lV-a întinsă sau extinsă. nici un raspuns nu este corect NU 161 15. de ocluzie presupune A. nici un răspuns corect.M.

5. DA B. DA 3. DA E. DA B. plusuri acrilice pe faţa externă a şeilor. Stabilitatea protezei se verifică: A. NU D. Relaţii ocluzale incorecte se pot obţine: A. NU C. să se monteze dinţii laterali strict pe mijlocul crestelor. Durerea la periferia câmpului protetic se datorează de obicei: A. NU C. contacte premature şi interferenţe ocluzale. să se realizeze contacte interdentare numai de tipul cuspid-fosetă. DA E. NU E. DA E. Pentru a obţine o stabilitate a protezelor în timpul masticaţiei se va avea în vedere: A. margini ascuţite sau aspre ale şeilor. DA B. prin presiuni pe cuspizii vestibulari ai dinţilor laterali DA C. prin presiuni pe extremitatea distală a şeii şi pe elementele de menţinere indirectă DA D. prin presiuni pe extremitatea mezială a şeii. DA D. 42: Biodinamica protezelor scheletate în cavitatea bucala 1. DA D. rezilienţă mică a mucoasei. posterioare şi laterale DA B. DA C. DA 4. Durerea localizată numai la nivelul crestelor se poate datora următoarelor cauze: A. prin aplicarea de presiuni digitale anterioare. conectori principali rigizi. să se realizeze contacte de tipul cuspid-pantă cuspidiană. mucoasă subţire şi atrofică. datorită rezilienţei mucoasei prin modificarea poziţiei şabloanelor. unor şei supraextinse. DA 161 . prin presiuni pe extremitatea distală a şeii şi pe elementele de menţinere directă NU E. consistenţa neuniformă a valurilor din ceară. nici un răspuns corect. contur neregulat al crestelor (exostoze). sensibile la presiuni. NU 2. deoarece aceştia contribuie mai mult la stabilizarea protezelor. să se acorde importanţă deosebită contactului cuspizilor palatinali superiori cu foseta antagonistă şi cuspizilor linguali inferiori. lipsa de adaptare a şeilor la nivelul crestelor. NU TEMA NR. cosistenţa uniformă a valurilor de ocluzie din ceară. traumatizări marginale ale modelului şi atrofii ale crestelor. creste ascuţite. NU D. DA C. să existe cât mai multe contacte interdentare în intercuspidare maximă şi relaţie centrică. DA B.

NU 8. Acumularea de alimente sub proteză se datorează A. aplicându-se presiuni pe elementele de menţinere indirecte. DA C. Testul de rotaţie al protezei se face: A. depărtării marginilor şeii de zonele retentive ale crestei. DA B. durerea violentă nu este întotdeauna legată clinic de un semn de iritaţie care poate fi DA 7. DA D. DA D. DA E. la mandibulă. când crestele sunt ascuţite şi sensibile. NU C. marginea linguală a şeilor la nivelul liniei milohioidiene. marginea linguală a şeilor în zona frontală. când grosimea protezei este mare. DA B. DA B. toate răspunsurile de mai sus sunt corecte. marginea vestibulară a şeilor din zona premolarilor. când dinţii frontali sunt montaţi prea mult spre vestibular. DA D. înlăturarea contactelor premature şi a interferenţelor. Tratamentul începe cu localizarea zonei dureroase şi apoi înlăturarea cauzei A. aplicându-se presiuni pe elementele de menţinere directă.5. DA C. atrofia în timp a crestei. sunt următoarele: A. căptuşirea protezei. lipsei de menţinere a protezei. DA E. înlăturarea plusurilor de acrilat. zonele din marginile şeilor asupra cărora trebuie să se intervină. DA D. legată de vârstă. la mandibulă. la mandibulă. în apariţia durerii intervine şi gradul de fragilitate a mucoasei. stare generală. când conectorul principal este plasat în zona anterioară a palatului. când spaţiul pentru limbă este mare. la mandibulă. aplicându-se presiuni pe extremitatea distală a şeii. DA E. NU 162 . căptuşirea şeilor când se constată necongruenţa dintre şei şi creste. cât de mare trebuie să fie retuşul pentru a nu periclita adaptarea şi rezistenţa protezei. marginea vestibulară a şeilor în zona frontală. marginea şeilor la nivelul crestei zigomato-molare. NU C. lipsei de stabilitate a protezei. NU 10. DA B. Dificultăţile de vorbire se datorează: A. NU C. Întrucât durerea este cel mai frecvent simptom după aplicarea protezei se va preciza: A. renunţarea la retuşuri datorită unei toleranţe relative la durere a pacienţilor. NU B. aplicându-se presiuni pe extremitatea mezială a şeilor. NU C. NU 9. când dinţii frontali sunt montaţi prea mult spre oral. DA D. DA B. căptuşiri reziliente. lipsei de adaptare a şeilor necorectate prin căptuşire. DA E. NU E. De obicei. DA D. apoi tratamentul chirurgical pentru exostoze. DA 6. lipsa de echilibrare ocluzală este cauza frecventă a apariţiei durerii. DA E.

Căptuşirile protezelor parţiale scheletate se fac în următoarele condiţii: A. Inserţia protezei parţiale scheletate pe câmpul protetic se face: A. DA B. se pot căptuşi doar protezele cu sprijin mixt: dento-mucozal şi muco-osos. margini ascuţite sau aspre ale şeilor. şei supraextinse. contur neregulat al crestelor (exostoze). pacientul să muşte pe proteză în scopul aşezării ei pe câmpul protetic. cu degetele pe croşete la nivelul pintenilor. DA 16. doar răspunsurile A şi B sunt corecte. DA D. aplicând proteza cu croşetele în dreptul dinţilor corespunzători. NU 15. DA B. DA C. DA E. mucoasă subţire şi atrofică. doar răspunsurile A şi B sunt corecte. croşete foarte elastice. dinţii artificiali să fie în bună stare şi montaţi corect. NU D. DA B. DA E. Contactul prematur pe pintenii ocluzali poate apăra în următoarele situaţii: A. DA E. doar răspunsurile C şi D sunt corecte. pintenul ocluzal a fost realizat mai lat decât 1/3 din lăţimea V-O a dintelui. NU D. NU D. dinţii artificiali montaţi la mandibulă sunt prea lingualizaţi. pintenul ocluzal a fost realizat mai lung decât ¼ din diametrul M-D al dintelui. Durerea care apare la periferia câmpului protetic se poate datora: A. NU E. DA C. DA 12. Durerea localizată numai la nivelul crestelor se poate datora următoarelor cauze: A. NU 13. şei corecte privind extinderea şi modelarea marginală. NU C. DA B. unor şei supraextinse. DA E. DA B. DA E. unor margini ale şeilor incorect adaptate din cauza deformării marginilor amprentei în timpul turnării modelului. şei supraextinse peste limitele fiziologice. DA 14. DA B. DA C. NU 163 . ocluzia să poată fi echilibrată prin mici şlefuiri de echilibrare. unor margini ascuţite sau aspre ale şeilor. prin presiuni uşoare. NU C. unor contacte premature şi interferenţe ocluzale. plusuri acrilice pe faţa internă a şeilor. proteza va fi împinsă de-a lungul axului de inserţie.11.B şi C sunt corecte. răspunsurile A şi D sunt corecte. DA D. scheletul metalic al protezei să fie în bună stare şi perfect adaptat la dinţii restanţi. răspunsurile A. DA C. pintenul ocluzal modifică morfologia fosetei şi cuspidul antagonist nu mai găseşte un spaţiu corespunzător. pintenul ocluzal a fost realizat prea gros. DA D. Desprinderea protezelor scheletate de pe câmpul protetic poate apărea în următoarele situaţii: A. dinţii artificiali montaţi în afara muchiei crestelor.

când există atrofii mari ale crestelor. este indicată: A. presiuni pe elementele de menţinere indirectă (contrabasculante). testul de rotaţie al protezei. răspunsurile B. Căptuşirea protezelor vechi care tratează edentaţii de clasa l şi a ll-a. acrilatul şeilor unei proteze noi este poros. NU 19. NU 18. NU B. DA C. când s-a produs o atrofie mică a crestelor. DA E. NU E. Materialele reziliente de căptuşire au următoarele dezavantaje: A.B şi C sunt NU. DA B. răspunsurile A. înlocuirea şeilor acrilice şi scheletului metalic.C şi D sunt corecte. doar răspunsurile A. când s-a produs o atrofie mare a crestelor. NU C. Refacerea şeilor protezelor scheletate şi a arcadei dentare artificiale se realizează: A. DA B.B şi C sunt corecte.17. DA B. ceea ce dă un aspect neplăcut protezei. DA B. adăugarea unui strat de acrilat autopolimerizabil la şeile protetice. DA C.B şi C sunt corecte. Necesitatea căptuşirii unei proteze terminale se apreciază prin: A. DA B. înlocuirea atât a dinţilor artificiali cât şi a şeilor. când s-a produs o atrofie neuniformă a crestelor. toate răspunsurile sunt NU. aspectul protezei lasă mult de dorit. proteze vechi căptuşite sau reparate de mai multe ori. când s-a produs o atrofie uniformă a crestelor. NU 164 . NU 22. NU E. miros şi gust neplăcut din cauza porozităţii inerente a materialului rezilient. DA E. NU 20. NU D. DA E. NU D. DA D. NU 21. NU E. NU C. răspunsurile A. legătura slabă între acrilatul şeilor şi materialul rezilient. DA D. testul de rotaţie al protezelor terminale este evident pozitiv şi sesizat de pacient. DA C. dinţii artificiali sunt deterioraţi. refacerea şeilor protetice. proteza a fost căptuşită şi are un aspect neplăcut. datorită consistenţei materialului. când dinţii artificiali sunt deterioraţi sau abrazaţi. DA D. Rebazarea protezelor scheletate constă în: A. înlocuirea dinţilor artificiali. dinţii artificiali fiind păstraţi şi montaţi în aceeaşi poziţie. starea de discomfort resimţită de pacient. ca urmare a unor căptuşiri repetate. DA D. DA C. schimbarea culorii materialului rezilient în timp. Indicaţiile rebazării sunt următoarele: A. când există atrofii mici ale crestelor. presiuni digitale pe extremitatea distală a şeii.

NU 165 . cea mai joasă. are o situaţie topografică privilegiată. DA E. IM şi RC la subiecţii care nu prezintă point centric NU E. este o poziţie diagnostică. cea mai înaltă. 43: Înregistrarea relatiilor intermaxilare în protezarea fixa 1. DA B. mişcării de lateralitate NU C. hârtia de articulaţie. DA B. Conform definiţiei. RC la subiecţii care nu prezintă point centric NU 2. stentz-ul. este o poziţie care poate fi determinată. Despre RC se pot afirma următoarele: A. acest dinte este in stare să suporte singur întreaga mişcare deoarece A. contact prematur în propulsie pe partea lucrătoare DA D. NU 6. DA 4. NU C. DA E. la distanţă de locul de aplicare al forţei si de punctul de sprijin. DA C. În cazul mişcării de lateralitate cu conducere canină. contact prematur în lateralitate pe partea lucrătoare NU 3. are o radacină puternică (cea mai lungă). DA D. ceara de ocluzie. neforţata DA 5. poziţia de relaţie centrică este poziţia condilului in cavitatea glenoidă: A. cea mai anterioară. În înregistrarea RC se folosesc ca medii de marcare: A. parodonţiul caninului este dotat cu o sensibilitate proprioceptivă mai fină si mai specializată decât a celorlalţi dinţi. este un dinte voluminos NU C. interferenţă prematură în propulsie pe partea lucrătoare NU B. IM şi RC la subiecţii care prezintă point centric DA D. mişcării de propulsie NU B. NU C. osul alveolar al caninului este special structurat DA E. NU C. DA B.TEMA NR. În cazul in care poziţia CCP este susţinută de un singur incisiv maxilar se vorbeşte de A. contact prematur în propulsie pe partea nelucrătoare NU E. cea mai posterioară. DA D. este o poziţie funcţională. Materialele elastice de înregistrare interocluzală (siliconi sau polieteri) se pot utiliza în înregistrarea: A. este o poziţie inconstantă. interferenţă prematură în propulsie pe partea nelucrătoare. DA B. este o poziţie nefuncţională. NU D.

sa cuprindă întreaga faţă vestibulară a arcadei. sunt raporturile mandibulo-craniene cel mai frecvent utilizate pentru evaluarea clinică a relaţiilor intermaxilare de ocluzie. NU B. 2-4 cm la nivelul premolarilor. DA E. să cuprindă întreaga faţă orală a arcadei. 2-4 mm la nivelul premolarilor. sunt nefuncţionale cu excepţia PM. DA B. DA 8. mandibula se plasează in una din aceste poziţii numai câteva minute pe zi. Controlul central asupra masticaţiei se realizează la nivelul cortexului cerebral: A. NU D. modelând contracţia musculară. modelele de ghips să nu aibă plusuri la nivelul feţelor ocluzale. asincrone DA E. DA E. asimetrice. pe faţa vestibulară trebuie să cuprindă numai vârfurile cuspizilor. NU E. să cuprindă feţele vestibulare si orale ale arcadei în întregime. DA E. O înregistrare ocluzală corectă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: A. sincrone. NU D. indirect. NU C. IM sa fie instabilă. sunt patogene. DA D. simetrice si sincrone. DA E. DA D. Poziţiile-limită superioare a diagramei Posselt: A.7-3. banda Joffe. NU E. prin feedback pozitiv si negativ.8 mm la nivelul cuspidului mezio-vestibular al primului molar. NU 10. NU C. NU D. modelând recepţia periferică in timpul masticaţiei. DA D. DA B. să existe obstacole dentare (contacte premature sau interferenţe) în RC. NU 12. sunt determinate de contactele dento-dentare DA C. 2. Poziţionarea manuală a modelelor (fără o înregistrare specială) in RC se poate realiza numai în mod excepţional. Muşchii ridicători şi coborâtori implicaţi în ciclul masticator au contracţiile: A. DA 9. 1-4 mm la nivelul tuturor dinţilor. DA B. ghipsul NU 7. DA C. simetrice. NU C. NU 166 . NU 11. 1. nu trebuie să depăşească ecuatorul clinic al dinţilor arcadei. NU B.D. modelele de ghips să fie incomplete. NU B. Direct.7 mm la nivelul cuspidului mezio-vestibular al primului molar.8-2. în următoarele condiţii: A. RC coincide cu IM. DA C. Valoarea spaţiului de inocluzie are dimensiunile: A.

DA D. caninul. parodontal NU D. se instalează din cauza unui obstacol recent. R. DA B. NU B. NU B. premolarii. alveolar NU 167 . DA D. PM. NU D. 50% dintre subiecţi prezintă PC. dentar NU C. Determinantul posterior al ocluziei este: A. DA E. NU D. înlăturarea tardivă a obstacolului nu este urmată şi de revenirea mandibulei la IM iniţiale. IM. DA B. molarii. DA C. DA C. se referă la condilul pivotant. caninul si premolarii. DA 16. NU D. 13% dintre subiecţi prezintă LC. DM. Care afirmaţii sunt corecte în ceea ce priveşte Point Centric şi Long Centric după Dawson: A. DA E. DA C. CCP. 87% dintre subiecţi prezintă PC. DA 18. muscular NU B. NU E. NU E. NU 14. NU 15.13. Mişcarea Bennett: A. este o IM diferită de cea iniţială. NU C. NU B. 87% dintre subiecţi prezintă LC. Poziţiile mandibulo-craniene din diagrama Posselt care se găsesc in interiorul diagramei frontale sunt: A. este o mişcare de translaţie. se referă la condilul orbitant. înlăturarea precoce a obstacolului duce la instalarea IM iniţiale. apare în propulsie. unul sau mai mulţi incisivi. DA C. Ce afirmaţii sunt corecte în ceea ce priveşte ocluzia (IM) de necesitate: A. articular DA E. 13% dintre subiecţi prezintă PC. NU 17. se instalează din cauza unui obstacol persistent mult timp. este o mişcare de rotaţie. La ghidajul antero-lateral participă: A. NU E.

NU 3. poziţie de relaţie centrică DA D. edentaţii parţial reduse NU E. nu se utilizează testele funcţionale pentru determinare. se efectuează fonaţia NU D. 13 mm posterior de tragus NU C. Termenii folosiţi în literatură pentru a defini relaţia centrică sunt: A. se efectuează masticaţia NU B. În relatie centrică mandibula este reperată în cele trei direcţii ale spaţiului astfel: A. 13 mm anterior de tragus DA D. NU 2. nu se înregistrează cu şabloanele de ocluzie NU E. punctul tegumentar in care se găseşte axa balama terminală se află la: A. se efectuează vorbirea NU 20. 23 mm anterior de tragus NU E. Marea majoritate a autorilor susţin că RC este poziţia în care: A. Relaţia intermaxilară fără ocluzie apare în următoarele situaţii: A. poziţie ocluzală NU E. migrări orizontale sau verticale ale dinţilor DA C. poziţie ligamentară sau balama ligamentară DA C. proteze parţiale fixe sau mobilizabile corect realizate. Ocluzia instabilă apare în: A. NU 4. se efectuează incizia NU E. edentaţii parţial reduse NU B. nu apar la edentatul total NU D. poziţie de retruzie DA B. se efectuează deglutiţia DA C. în sens sagital condili centraţi în fosele manddibulare DA 168 . edentaţii parţiale întinse cănd dinţii restanţi nu pot realiza contacte ocluzale ca urmare a numărului redus şi/sau a topografiei nefavorabile DA C. în sens transversal planul median mandibular şi cranian corespund DA B. edentaţii parţial întinse DA B. 13 cm anterior de tragus NU B. 44: Sistemul disfunctional al SSG 1. uzura exagerată sau provocată de activităţi parafuncţionale DA D. La majoritatea subiecţilor. în sens sagital planul median mandibular şi cranian corespund NU C. 23 cm posterior de tragus NU TEMA NR.19. poziţie de intercuspidare maximă.

numai prin stimulare electrică NU D. reper muscular DA C. tehnica bilaterală DA E. se numeşte wide centric DA D. 30-45 ° NU D. metoda bimanuală. metoda bimanuală. Metodele de determinare a relaţiei centrice include: A. reper lingual NU D. psihologică DA E.D. este de aproximativ 1 mm DA E. Unghiul format de Jig-ul Lucia posterior şi superior de le planul de ocluzie este de: A. reper osos DA B. ghidarea neuromusculară a mandibulei şi înregistrarea RC cu ajutorul suportului de înregistrare DA B. tehnica cu localizatorul centric DA 9.75 mm. 15-30 ° NU B. reper labial NU 6. nu menţine o DV selecţionată NU D. este de aproximativ 0. reper articular DA E. în sens vertical centrarea condililor în fosele mandibulare. metoda unimanuală. se numeşte freedom in centric NU C. farmacologică DA C. se numeşte long centric NU B. metoda unimanuală. NU 8. tehnica cu două degete NU C. este rapid. indusă numai prin exerciţii. Relaxarea musculară în determinarea relaţiei centrice poate fi: A.2-1. tehnica cu un deget DA B. Sistemul OSU de determinare a relaţiei centrice are drept avantaje: A. NU 7. în sens transversal centrarea condililor în fosele mandibulare NU E. simplu şi precis DA 169 . metoda unimanuală. mecanică DA B. facilitează diagnosticul şi deprogramarea mandibulară rapidă DA C. 25-45 ° NU C. permite controlul poziţionării autoghidate a mandibulei în RC DA E. DA 5. tehnica cu trei degete DA D. Reperele relaţiei centrice sunt: A. 45-65 ° NU 10. 45-60 ° DA E. Existenţa unei libertăţi de mişcare a mandibulei în relaţie centrică în sens transversal: A.

transformarea ocluziei de necesitate în ocluzie habituală sau traumatică în cazul persistenţei acestuia DA 15. eliminarea şi împiedicarea recidiveisimptomatologiei DTM DA E. poate avea loc în poziţii excentrice mandibulo-craniene DA C. suprafeţele palatinale şi/sau marginile incizale ale incisivilor şi caninilor maxilari DA D. DA 13. versanţii ocluzali ai cuspizilor vestibulari ai premolarilor şi molarilor maxilari DA E. contracţie inegală a muşchilor ridicători DA B. În poziţia de IM: A. nu determină dezocluzia dinţilor posteriori NU D. versanţii ocluzali ai cuspizilor vestibulari ai premolarilor şi molarilor mandibulari NU C. indepărtarea obstacolului ce va duce la revenirea automată la PIM inţială NU D. funcţionalitate a ADM satisfăcătoare pentru pacient DA C. nu suferă modificări morfologice în timp NU E. NU 170 . In tehnica bilaterală de înregistrare a RC poziţia fotoliului dentar faţă de podea este la: A. Tratamentul ocluziei traumatice are drept obiective: A. poate avea loc în poziţii centrice mandibulo-craniene NU D. versanţii ocluzali ai cuspizilor linguali mandibulari DA B. nu depinde de curbura incizală. 30 ° NU C. numărul dinţilor frontali ce participă la ghidaj nu este relaţionat cu alinierea dinţilor în sectorul frontal NU E. situarea simetrică a condililor în fosele mandibulare NU D. situarea asimetrică a condililor în fosele mandibulare DA E. Mişcarea de propulsie a mandibulei este: A. suferă modificări morfologice în timp. Suprafeţele dentare de ghidaj sunt reprezentate de: A. ghidată de feţele palatinale şi/sau marginile incizale ale incisivilor şi caninilor maxilari DA B. Prezenţa unui obstacol pe traseul ORC-PIM determină: A. obligatoriu revenirea la rapoartele ocluzale iniţiale NU 14. există număr maximal de contacte dento-dentare DA B. marginile incizale ale incisivilor şi caninilor mandibulari. 45 ° DA E. 35 ° NU D. NU 16. 15 ° NU B. obtinerea stabilităţii ocluzale a la long DA B. 50 ° NU 12. nu trebuie susţinută de toţi cei opt incisivi NU C. apariţia ocluziei de necesitate DA C.11.

Prezenţa arteritei temporale. edentatia terminala bilaterala intinsa DA C. Factorii care determina modificarea ocluziei in relatie centrica sunt: A. Prezenţa depozitelor de tartru NU D. NU B. DA 21. Restaurările odontale prin obturaţii necorespunzătoare NU E. NU 171 . Mobilitatea dentară. DA C. ocluziei in relatie centrica nu este supusa modificarilor NU 19. Nu se realizează terapie ocluzală specifică atunci când: A. DA 18. Aplicarea de braţe opozante ale croşetelor care nu-şi exercită rolul de reciprocitate. Aplicarea de conectori secundari care transmit forţele în afara poligonului de susţinere parodontală. Patologia ATM. NU D. DA 20. Există stabilitate ocluzală DA B. Prezenţa hipertensiunii arteriale. Aplicarea protezelor parţiale mobilizabile acrilice care nu menajează parodonţiul marginal al dinţilor restanţi. Retracţiile gingivale DA C. Disfuncţia mandibulo-craniană poate avea determinare etiologică legată de: A. DA 23. DA D. DA B. edentatia terminala bilaterala redusa NU D. ghidaj anterior NU B. DA C. uzura accentuata a arcadelor dentare DA B. NU E. Abaterea de la morfologia ocluzală aunui dinte. Suferinţe primare neuro-musculare DA E. Sunt considerate de natură ocluzală următoarele semne de suferinţă parodontală: A. Disfuncţia ocluzală constă în: A. Prezenţa plăcii bacteriene NU B. ghidaj canin DA C. ghidaj lateral secvenţial cu dominanţă canină. Aplicarea de pelote vestibulare. ghidaj de grup DA D. Fonaţia este satisfăcătoare DA D. În cursul mişcării de lateralitate pot interveni următoarele tipuri de ghidaj: A. Aplicarea elementelor de menţinere şi stabilizare incorect concepute şi realizate. Asocieri etiologice complexe.17. tratamente protetice incorecte DA E. Sunt absente suferinţa articulară şi musculară. NU 22. ghidaj mixt NU E. Nu sunt considerate semne de suferinţă parodontală de cauză odontală: A. Masticaţia este satisfăcătoare DA C. Există leziuni odontale coronare reduse ca număr şi profunzime NU E.

NU D. traumatismele suferite în antecedente. Prin deplasări meniscale DA C. De natură inflamatorie. NU B. NU 28. NU E. De dezvoltare DA B. NU 27. interesează smalţul şi cementul (după recesiune). DA B. NU C. NU D. DA D. interesează smalţul şi dentina. pot fi asociate cu hiperaciditatea gastrică NU 172 . Abaterea de la morfologia ocluzală a unui grup dentar. DA C. hipermotilitate antalgică. spasme musculare. NU 25. NU C. Fisurile / fracturile coronare din cadrul disfuncţiei madibulo-craniene sunt legate de : A. Ankiloza. Dizarmonie ocluzală. Se exacerbează la mişcarea mandibulei. NU B. prezenţa unui antagonist migrat orizontal. NU D. pe secţiune are aspect de unghi obtuz deschis spre vestibulul bucal. DA E. Leziunile cuneiforme adevărate: A. sunt lipsite de dentină cariată. NU C. Abaterea de la morfologia ocluzală a întregii arcade. Disfuncţia temporo-mandibulară de origine articulară poate fi: A. NU B. DA C. DA E. NU 24. DA 29. NU D. carii. Miloliza este caracterizată prin: A.B. DA E. NU E. DA E. Disfuncţia temporo-mandibulară de origine musculară constă în: A. localizare pe faţa vestibulară a dinţilor. hipermotilitate prin fibroză musculară. miozită. Hipomobilitate. Se exacerbează noaptea la căldura pernei NU D. traumatizarea ocluzală. coexistenţa unor tulburări trofice ce duc la scăderea rezistenţei mecanice a ţesuturilor dure dentare. NU B. pe secţiune are aspect de unghi ascuţit deschis spre vestibulul bucal. durere miofascială DA C. Prezenţa semnelor subiective şi obiective de suferinţă la nivelul structurilor şi funcţiilor aparatului dentomaxilar. Este generalizată. localizare pe faţa vestibulară a dinţilor în zona coletului. Se calmează la antalgice obişnuite. DA 26. Bilaterală de obicei. Sunt caracteristici ale durerii din cadrul disfuncţiei mandibulo-craniene: A.

DA C. Tremele secundare: A. DA E. rezorbţia limbusului alveolar NU 35. apar în special între incisivul central şi cel lateral. ingrosarea laminei dura NU D. prezenţa unui ulcer gastric. NU 30. mobilitatea observată la palpare cu pensa dentară NU C. poate fi urmarea bruxismului nocturn. sunt favorizate de coexistenţa parodontopatiei. Gradul de abraziune nu depinde de: A. leziunile periapicale datorate cariei dentare. obstacolele ocluzale. NU C. vârsta pacientului. mobilitatea fiziologică a unui dinte NU B. Fremitusul reprezintă: A. DA E. DA D. rarefacţia osoasă periapicală datorată traumatismului ocluzal. DA B. NU E. maseterine. oboseală. se manifestă ca o tensiune. DA E. NU 31. Nu sunt semne radiologice specifice disfuncţiei mandibulo-craniene: A. Durerea musculară locală are următoarele particularităţi: A. A. submaxilare se consideră semn patognomonic de disfuncţie ocluzală. ştergerea reliefului ocluzal DA B. DA D. NU B. NU C. sunt determinate de prezenţa tartrului. apar îndeosebi frontal maxilar ca rezultat al suprasolicitării ocluzale. se manifestă ca o jenă cel mai frecvent la nivelul muşchiului trapez. NU E.D. prezenţa parafuncţiilor. nu se asociază cu limitarea mişcărilor mandibulei. DA 173 . asocierea durerii temporale. cel mai frecvent cu localizare maseterină. NU 33. pot fi asociate cu hiperaciditatea după o cură prelungită cu citrice. NU C. mobilitatea dinţilor în momentul atingerii poziţiei de intercuspidare maximă. apar secundar edentaţiilor şi migrărilor dentare. accentuarea curbei transversale a ocluziei. NU B. NU D. mobilitatea apărută în cursul mişcărilor mandibulare cu contact dentar (sesizată la palpare). întreruperea laminei dura. reducerea înălţimii coronare. pot fi asociate cu consumul de băuturi soft carbogazoase. NU D. NU 34. boselarea proceselor alveolare DA E. mobilitatea percepută prin aplicarea pulpei degetului pe procesul alveolar NU E. NU 32. modificarea dimensiunii verticale de ocluzie în toate cazurile. DA D. NU C. Bruxismul se caracterizează prin:. DA B. gradul de abrazivitate al dietei pacientului.

DA TEMA NR. NU D. DA E. sa se obtina o suprafata protetica intinsa la maximum DA B. NU D. protezarea tesuturilor periferice prin scurtarea marginilor portamprentei NU D. de sprijin DA B. masticaţia bilaterală. alcool. Amprentarea campului protetic trebuie sa rezolve urmatoarele probleme: A. formei si grosimii marginilor protezei DA C. NU C. NU B. DA 37. dinţi migraţi în breşele edentate. fizionomice. migrările dentare datorate edentaţiei. dinţi aflaţi în malpoziţie primară ce produc probleme estetice. DA B. utilizarea materialelor cu priza retard NU 61 2. cariile netratate. determinarea inaltimii. de fonatie DA E. Coronoplastia se realizează în următoarele situaţii clinice: A. amfetamine. DA E. Există corelaţii ale bruxismului nocturn legate de consumul de: A. de mentinere DA D. nici una NU 61 174 . nifedipin. DA D.36. 45: Amprentarea câmpului protetic edentat total 1. DA E. Principiile care stau la baza majoritatii tehnicilor de amprentare sunt: A. NU C. asigurarea transmiterii armonioase a presiunilor asupra tesuturilor DA E. DA 38. dinţi aflaţi în malpoziţie primară care nu produc modificări nefuncţionale ale planului de ocluzie. Nu reprezintă cauze determinante dentare ale disfuncţiei mandibulo-craniene: A. de stabilitate DA C. leziunile articulare. fenotiazină. restaurări odontale care nu interferă cu planul de ocuzie. DA B. modificările neuro-musculare. pentru reducerea cuspizilor ―piston‖ (determină impact alimentar la nivelul spaţiului interdentar antagonist). NU C. carbamazepin.

cazul pacientilor cu reflexe de voma exagerate DA 99 175 . aderarea materialului de amprenta la lingura NU B. gradul de instruire a medicului NU D. cand nu exista alt material in cabinet NU E. permite obtinerea unei amprentari fidele a C. usurarea punerii in pozitie a lingurii pe campul protetic DA C. confortul pacientului NU 67 5. dotarea laboratorului NU C. Avantajele amprentarii preliminare cu gips sunt: A. obtinerea unei grosimi suficiente si uniforme a stratului de material DA E. copierea cu maximum de exactitate a suprafetei zonei de sprijin DA C. cand laboratorul nu are dotare corespunzatoare NU D. duritatea campului protetic DA E. amprentarea cu fidelitate a zonelor functionale periferice NU B. este usor de manipulat NU B. impiedicarea presarii exagerate si necontrolate a materialului de amprentare pe crestele edentate DA D. dezinsertia amprentei de pe camp este facila NU E.P DA D. Amprenta preliminara urmareste realizarea urmatoarelor obiective: A. refacerea intergrala a functiei fizionomice NU 64 4. in campuri protetice cu relief retentiv DA C. Alegerea materialului si a tehnicii de amprentare preliminara se face in functie de: A. dezinsertia mai usoara a amprentei de pe camp NU 96 6. in cavitatii orale cu hiposialie DA B. reproducerea cat mai fidela a pozitiei functionale a portiunilor mobile de la periferia campului protetic DA D. realizarea unei linguri individuale care va necesita cat mai putine manopere de adaptare DA E.3. dotarea cabinetului NU B. este bine tolerat de pacient NU C. este bine tolerata de ttesuturile orale indiferent de consistenta gipsului utilizat in amprentare NU 98 7. Amprentele preliminare cu alginat sunt recomandate: A. Plasarea pastilelor de ceara pe fata interna a lingurii au drept scop: A.

siliconi NU C. pacientilor neinstruiti DA B. se va aplica un rulou de ceara pe fata interna a lingurii NU E. in zona vestibulara cu 1 mm mai scurta DA B. respectarea libertatii miscarii musculare DA D. marginile lingurii vor fi mult scurtate si distantate de zonele ce trebuie protejate de presiuni DA B. utilizarea unor materiale de amprenta biocompatibile NU 104 9. mase termoplastice NU 108 13. obtinerea unei inaltimi corecte a marginilor si extinderea maxima a placii DA B. pacientilor incapabili sa modeleze functional marginile amprentei DA C. pacientilor la care tratamentul trebuie sa se desfasoare cu rapiditate DA E. cu grosime de aproximativ 3 mm in zona linguala centrala DA 176 . Dezavantajele modelarii functionale executate de catre medic sunt: A. conform tehnicii Schreinemakers trebuie sa fie: A. repartizarea egala a presiunilor asupra partilor moi si tari DA C. materiale cu prize retard NU B. se va aplica un rulou de ceara pe fata externa a lingurii NU D. Metoda de amprentare Schreinemakers se realizeaza utilizand ca material de amprentare: A. modelarea imprecisa la pungile buccinatorului DA D. extinderea exagerata a marginilor cand materialul este prea vascos DA C. marginile lingurii vor trebui bine rasucite la nivelul formatiunilor mobile NU 105 10. In tehnica de amprentare mucostatica: A. timp de amprentare prelungit NU 108 12. stergerea materialului si deci extinderea minima a marginilor cand materialul este prea fluid DA B. modelarea imprecisa la zona Ah si in zonele linguale DA E. Marginile lingurii individuale. alginatul DA D. tuturor pacientilor NU D. pacientilor instruiti si cooperanti NU 107 11. Modelarile functionale marginale executate de catre medic sunt recomandate: A.8. Obiectivele amprentei sunt: A. realizarea inchiderii marginale a protezei DA E. gipsul NU E. marginile lingurii vor trebui prelungite pana in fundul de sac NU C. gravata pe o distanta de 2 mm in latime si adancime la nivelul zonei Ah DA C.

prin tractiune iin ax ale sablonului NU E. in zona V laterala maxilara NU C. p. prin presiuni O – V executate pe bordura de ceara NU D. Fisch) DA B. periferia c. prin presiuni V – O executate pe bordura de ceara NU B. alginatul NU D. in zona V laterala mandibulara NU D. cu 1. p.5 mm mai scurta in zona pungii Eisenring NU E. zona centrala a tuberculului periferic DA B. utilizeaza ca material de amprentare: A. siliconii NU C. 46: Determinarea relatiilor intermaxilare la edentatul total 1. mase termoplastice NU 122 16. materiale cu vascozitate lent progresiva DA B. cu grosime uniforma la nivelul tuturor zonelor periferice NU 111-112 14. zona vestibulara laterala NU C. gipsul NU E. zona linguala centrala DA E.D. nisa lui Ney si Bowen NU E. periferia campului protetic in regiunea celui de-al doilea molar (p. Amprenta preliminara cu protezele vechi. prin balansarea mandibulei dreapta – stanga NU 130-151 177 . zona linguala laterala NU 126 TEMA NR. Testul Herbst de deschidere larga a gurii modeleaza: A. zona vestibulara frontala DA D. Zonele periferice de inchidere marginala ―cheie‖ la mandibula sunt: A. Eisenring si p. zona vestibulara frontala maxilara si mandibulara NU 114 15. apasand alternativ pe suprafata ocluzala a valurilor de ocluzie in dreptul premolarilor DA C. periferia c. Testarea miscarii de basculare a sablonului de ocluzie pe campul protetic se face: A.

o dimensiune egala pentru toti pacientii NU B. incompetenta labiala DA B. aspect imbatranit NU 178 . convergent spre distal fata de planul Camper DA E. o dimensiune egala cu 1 – 2 mm sub buza superioara NU C. o dimensiune mai mare de 2 mm NU E. deschiderea usoara a gurii DA B. divergent spre distal fata de planul Camper NU D. nici o varianta nu este corecta NU 130-151 5.2. 1 – 2 mm in zona frontala NU C. a caninilor superiori si inferiori NU C. 2 – 3 mm in zona premolarilor DA B. sex. paralel cu planul Frankfurt NU C. numai a dintilor frontali superiori DA E. nici o varianta nu este corecta NU 130-151 4.O determina: A. vizibilitate redusa a rosului buzelor NU C. Supraevaluarea D. o fonatie minima DA E. divergent spre mezial fata de planul Frankfurt NU 130-151 6. incisivilor centrali si laterali superiori si inferiori NU 130-151 3. surasul fortat NU D. incisivilor centrali superiori NU B. o dimensiune variabila in functie de varsta.V. In cazul tuberozitatilor procidente planul de ocluzie in zona laterala este orientat : A. deschiderea larga a gurii NU C. structura psihica DA D. Nivelul planului de ocluzie are : A. 1 – 2 mm in zona laterala NU E. Spatiul de inocluzie fiziologica dintre dintii antagonisti este de : A. Determinarea curburii vestibulare a sablonului superior are ca scop delimitarea ariei de intindere a suprafetei vestibulare a: A. peste 4 mm in ambele zone NU 130-151 7. dintilor frontali superiori si inferiori NU D. 2 – 4 mm in zona frontala DA D. facies crispat DA D. Nivelul planului de ocluzie reprezinta portiunea vizibila din valul de ocluzie la : A. paralel cu planul Camper NU B.

si para labiale cu aparitia frecventa a perlesului la nivelul comisurilor DA B. contact initial intre cele doua borduri antagoniste – distal in regiunea laterala DA C.C are ca dezavantaje : A. masticatia NU 130-151 10. destabilizarea sabloanelor DA B. memoria tisurara DA D. oboseala in masticatie prin suprasolicitarea muschilor ridicatori DA 130-151 9.C DA E. realizarea a doua sectiuni in forma de „V‖ in zona premolarilor pe bordura superioara DA B. nici o varianta nu este corecta NU 130-151 11. necorespondenta dintre varful unghiului gotic si R. realizarea unei sectiuni in forma de „V‖ in zona frontala a bordurii superioare NU C. oboseala permanenta a musculaturii DA 130-151 8. aspect neplacut datorita vizibilitatii dintilor NU D. contact prematur situat unilateral in zona laterala a bordurii inferioare NU D. Pentru conducerea mandibulei in R. toate variantele sunt corecte NU 130-151 179 . masticatiei NU C. accentuarea santurilor peri . aparitia zgomotului de ‘‘castagnete‘‘ in timpul fonatiei. contact prematur situat in zona frontala a bordurii superioare NU B.E. deglutitia DA E. V. Inregistrarea clinica a relatiei centrice dupa tehnica NEILL presupune : A. O determina: A. reflexul molar DA B. miscari mai ample decat cele efectuate in timpul masticatiei DA D. Subevaluarea D. momentul psihologic DA C. Inregistrarea grafica extraorala a R. realizarea a doua sectiuni in forma de „V‖ de fiecare parte la nivelul premolarilor pe bordura inferioara DA E. Derapajul anterior al sablonului inferior se datoreaza unui : A. montari incorecte a bordurilor de ocluzie NU 130-151 12. realizarea unei sectiuni in forma de „V‖ in zona frontala a bordurii inferioare NU D.C sunt utilizate metodele : A. contact prematur situat in zona frontala a bordurii inferioare NU E. timp de inregistrare mai lung NU C. aspect imbatranit DA E.

controlul mentinerii stabilitatii DA C. placuta inscriitoare plasata pe sablonul superior DA B. retusarea marginilor protezei NU 223-224 2. Aplicarea protezelor in cavitatea bucala este precedata de: A. controlul lor intrabucal NU E. echilibrarea ocluzala DA E. Dispozitivele intraorale de inregistrare a R. adaptarea biologica a pieselor protetice NU D. controlul lor extrabucal DA C. aprecierea exacta a portiunilor ce declanseaza dureri DA B. nu declanseaza reflexe de voma DA E. linia surasului DA E. placuta inscriitoare plasata in zona frontala a bordurii de ocluzie NU E. Verificarea stabilirii R. are un sprijin si o stabilitate mai mare NU D. placuta inscriitoare plasata pe sablonul inferior DA D.C se face trasand pe valurile de ocluzie : A. realizarea adaptarii biologice NU 224 3. controlul fizionomiei si fonatiei DA D.C prezinta : A. adaptarea mecanica a pieselor protetice NU B. linia caninilor NU 130-151 TEMA NR. toate variantele sunt corecte NU 130-151 14. are un volum mai mic DA B. Proteza mandibulara este mai bine tolerata de catre pacient pentru ca: A. Dupa aplicarea protezei totale in cavitatea bucala se urmareste: A. placuta inscriitoare plasata in centrul bazei sabloanelor DA C. punctul interincisiv NU B. zona de sprijin ofera o suprafata mai mare NU 224 180 . are o buna adeziune NU C. linia mediana DA C. 47: Proba machetelor 1.13. planul de orientare ocluzala NU D.

toate tehnicile sunt corecte NU E. MUDL NU C. montarea dintilor laterali inauntrul crestei NU C. toate tehnicile sunt corecte NU E. Contactele premature inregistrate in I. BULL DA D. spre anterior pe o distanta de 1 mm vor fi slefuite dupa tehnica: A. LUBL NU B. existenta unor margini vestibulare prea lungi sau prea groase DA B. marginilor protetice prea scurte NU 226 6. nefolierii torusului palatin DA E. nici una din variante nu este corecta NU 225 7.4. nici una nu este corecta NU 227 8. Existenta unui contact prematur in I. montarea dintilor inauntrul crestei NU 225 5. toate tehnicile sunt corecte NU E. montarii dintilor laterali inafara crestei DA B. LUBL NU B. BULL NU D. montarea dintilor laterali inafara crestei NU E. Existenta unui contact prematur in I.M care deviaza mandibula inafara spre obraz se va slefui dupa tehnica: A. LUBL DA B.M ce deviaza mandibula rectiliniu. necorespondentei intre suprafata ocluzala a protezei si suprafata crestelor edentate DA D. nici una nu este corecta NU 227 181 . Bascularea transversala a protezei se datoreaza: A. MUDL NU C. MUDL DA C. BULL NU D. M care deviaza proteza oblic spre limba se va slefui dupa tehnica A. Mentinerea protezei pe camp este periclitata de: A. montarea dintilor frontali prea vestibular DA D. sagital. rascroirea prea larga la nivelul plicilor si frenurilor NU C.

spalare cu alcool si clatire cu apa NU C. increderea in medicul stomatolog DA 229-230 12. adaptarea biologica nu implica acceptarea psihica a protezelor NU E. spalare cu apa si sapun DA B. Igienizarea protezelor de catre pacient se realizeaza prin: A. tulburarile functionale complexe pe care le-a generat starea de edentatie totala NU 230 13. Indicatiile date pacientului privind masticatia cu protezele totale sunt: A. nici una NU 228 11. consumarea de alimente moi in primele zile dupa protezare DA E. dezinfectarea protezelor cu solutie de cloramina NU E. de a reface functia masticatorie NU E. starea emotionala a pacientului DA D.M are rolul : A.9. nu este necesara igienizarea NU 182 . influenta negativa a anturajului NU D. Pentru suprimarea contactelor premature in propulsie se va utiliza tehnica : A. spalare cu pasta de dinti si clatire cu apa NU D. incizia alimentelor dure NU B. Slefuirea contactelor premature in I. de a reface functia fizionomica NU D. BULL NU B. Cauzele neadaptarii psihice a pacientilor la tratamentul prin porteza totala tine de : A. LUBL NU D. experiente stomatologice negative ale pacientului DA E. de a dispersa simultan si armonios presiunile pe intreg campul protetic DA C. MUDL NU C. tipul de SN al pacientului DA B. varsta inaintata a pacientului NU C. DUML DA E. sectionarea alimentelor cu ajutorul cutitului DA C. slaba comunicare dintre medic si pacient DA B. efectuarea unei masticatii superficiale pentru a asigura o buna digestie NU 231-232 14. reactiile motorii de raspuns care se modifica odata cu varsta DA C. Adaptarea psihica a pacientilor la proteza totala este conditionata de : A. consumarea de alimente dure in primele zile dupa protezare NU D. de a stabiliza protezele DA B. de a restabili adeziunea si succiunea DA 227 10.

adaugarea de material in anumite zone ale fetei interne a protezei NU D. bicarbonat de Na. Obiectivele captusirii partiale sunt : A. atrofia inegala a campului protetic DA C. captusirea protezei prin adaugare de material NU B. indepartarea surplusului de material de la nivelul marginillor inalte NU 241 4.5% NU E. toate variantele sunt corecte NU 241 3. celuloza NU 234-235 TEMA NR. imbunatatirea sprijinului prin cresterea suprafetei de sprijin NU C. Termenul anglo-saxon ‘‘refection‘‘ reprezinta A. tripsina. Solutia Mc Collum contine: A. celuloza. citrat de Na. Cauzele fracturarii protezei totale sunt : A. existenta unei arcade antagoniste integre sau cu lucrari protetice fixe DA D. existenta unui torus palatin proeminent DA B. EDTA DA D. lipaza. refacerea arcadelor dentare artificiale NU E. refacerea succiunii prin adaugare de material la zonele deficitare de inchidere marginala DA B. acid clorhidric 5%. bicarbonat de Na NU B. acid fosforic 7. mucozala a protezei DA C. amilaza. ameliorarea mentinerii prin prelungirea marginilor pana la limitele normale DA 183 . refacerea totala a bazei DA C.6%. adaugare de material pe toata fata interna. imbunatatirea mentinerii prin refacerea inchiderii marginale pierdute DA B. lipaza. indepartarea materialului in exces de la nivelul bazei NU E. tripsina. captusirea marginala a protezei NU D.233 15. proteaza. 48: Stomatopatiile protetice la edentatul total 1. nerespectarea regulilor de igienizare NU 240-241 2. EDTA NU C. acid acetic. montarea dintilor inafara crestei NU E. celuloza. florura de benzol – Konium 2. Captusirea protezei totale efectuate in mod curent presupune : A.

alginata NU 244 184 . captusiri cu caracter rigid DA C. ghips NU C.V subevaluata NU C. mucoasa campului protetic este dezinfectata cu alcool NU E. pacientul clateste gura cu apa rece NU B. In vederea captusirii corecte : A. ocluzie dezechilibrata imposibil de corectat DA E. pasta ZOE DA B. instabilitatea protezelor pe ambele maxilare DA 243 7. refacerea culorii NU 242 5. imbunatatirea mentinerii si stabilitatii unei proteze vechi DA D. D.D. captusiri cu caracter rezilient (temporar. captusiri elastice NU D. Amprenta realizata in scopul captusirii indirecte se realizeaza cu : A.V supraevaluata DA B. pacientul clateste gura cu apa oxigenata 2% NU D. inaltarea ocluziei NU E. Modalitatile de captusire in functie de rezultatul protetic sunt : A. Contraindicatiile captusirii sunt : A. definitiv) DA B. mucoasa campului protetic este uscata cu comprese sterile NU 243 9. optimizarea mentinerii unei proteze corect confectionata la care campul protetic a suferit o atrofie DA B. ocolirea cu atentie a formatiunilor mobile de la periferia campului protetic NU E. mase termoplastice NU E. D. existenta dintilor laterali montati inafara crestei DA D. captusiri semielastice NU E. Obiectivele captusirii totale sunt: A. mucoasa campului protetic este vaselinata DA C. nici o varianta nu este corecta NU 242 6. toate variantele sunt corecte NU 243 8. conditionarea tesuturilor incapabile sa suporte presiuni NU C. siliconi DA D.

in 24 de ore NU E. in timp de 2 – 3 minute NU B. Polimerizarea acrilatului in Hydroflask se realizeaza: A. Dupa turnarea modelului in vederea captusirii indirecte : A. 8 ore NU B. 793 Kg/cm2 NU E. irascibili NU D. nepurtarea protezei pana a doua zi DA B. spalarea protezei cu solutie de acid acetic. 5 zile NU D. cu apa calda la temperaturi de 60o C NU B. spalarea imediata a protezei cu pasta de dinti si purtarea ei NU 244 13. materialul de amprenta se indeparteaza partial lasand cateva insule de material DA C. cu apa calda la temperaturi de 40o C DA C. umectarea repetata a mucoasei cu lichide protectoare DA E. la o temperatura de 45o C si o presiune de 2. la o presiune de 2. in 48 – 72 de ore DA D. cu placi postextractionale recente NU C. Captusirea definitiva cu materiale reziliente este indicata la pacientii : A. materialul de amprenta din proteza se indeparteaza complet NU B. 1 – 2 saptamani DA 247 15. 3 zile NU E. la presiuni de 3. 24 ore NU C. in timp de 1 ora NU C. toate variantele sunt posibile NU 245 11. Imediat dupa captusirea directa se recomanda pacientului: A. a caror mucoasa nu tolereaza contactul cu suprafata protetica dura DA B.535 Kg/cm2 NU 245 12. cu mucoase groase NU 185 . intr-o saptamana NU 246 14. mentinerea protezei intr-un recipient cu cloramina timp de 3 ore NU D. Elasticitatea materialului rezilient se pastreaza timp de : A. cu handicapuri fizice NU E. materialul de amprenta se indeparteaza cu jet puternic de apa rece NU D. materialul de amprenta se indeparteaza cu jet puternic de apa calda NU E.515 Kg/cm2 NU D.10. necooperanti. Amprentarea functionala cu materiale reziliente in vederea captusirii se realizeaza in: A. apa si apoi purtarea ei NU C.

dar nu favorizeaza fractura DA D. aurul are o elasticitate considerabila. Sistemele inlay-onlay ceramice pot fi realizate utilizand : A. aurul fiind moale si ductil poate fi turnat cu multa precizie DA B. Aliajele de aur cu temperatura joasa de topire contin: A. Au 15% si paladiu 75% NU C. Ceramica polimerizata NU 201 186 . aurul poate genera ioni si astfel colora tesutul dentar NU 191-192 2. dupa tehnica inlay-onlay adeziv. Au 9% si paladiu 50% NU E. Incrustatiile din compozit. Adaptare marginala imbunatatita DA B. Realizarea de suprafete ocluzale functionale DA D.60% si paladiu 9% DA B. paladiu 20% si alte metale 20% NU 192 3.248 TEMA NR. Ceramica turnata DA C. se poate brunisa dupa cimentare si se obtine astfel o adaptare marginala optima DA C. reprezinta o optimizare a modului de utilizare a materialului compozit deoarece prezinta urmatoarele avantaje A. Posibilitatea unei prelucrari si lustruiri optime DA E. Ceramica presata DA D. lucru care poate determina o deformare permanenta. Pret de cost similar NU 194-195 4. Ceramica frezata DA E. datorita rigiditatii materialului DA E. Ceramica sinterizata DA B. Realizarea in conditii optime a ariei de contact DA C. Au 40% . Au 20%. Au 50% si paladiu 45% NU D. 49: Restaurari unidentare intracoronare si extracoronare 1. Incrustatiile se realizeaza din aliaje nobile de aur deoarece: A. se poate face economie de tesuturi dentare la nivelul istmului.

DA C. este necesara intotdeauna prepararea uniforma a suprafetelor axiale ale dintilor NU D. Prezenta de fisuri amelare DA B. NU E. Retentia unei proteze fixe este conditionata de urmatorii factori: A. are o valoare optima de 6° . materialul din care este confectionata restaurarea DA 549 9.5. NU 548 8. DA E. Unghiul de convergenta ocluzala al peretilor axiali: A. Fatetele ceramice sunt indicate : A. DA E. Distrofii de fata vestibulara a dintelui DA D. nu influenteaza numarul de axe de insertie. Inchiderea diastemei DA E. rugozitatea suprafetei bontului . Conservarea structurilor dure dentare in timpul prepararii bonturilor se realizeaza respectand urmatoarele recomandari: A. depind in mod decisiv de forma geometrica a bontului . DA B. influenteaza concentratia de stress la nivelul intefetei bont-ciment-restaurare . Anomalii de forma DA C. NU 551 187 . intensitatea fortelor ce tind sa desprinda restaurarea . Retentia si stabilitatea asigurate de bont: A. peretii axiali opozanti ai bontului vor avea o convergenta ocluzala minima DA E. un dinte se prepara pentru o coroana de invelis doar atunci cand coroana partiala este contraidicata DA C. Predispozitie la carii NU 211 6. NU D. DA B. se alege acel tip de restaurare care necesita un sacrificiu cat mai mic de substanta dura dentara DA B. DA C. pot fi controlate de catre medic ca urmare a formei geometrice pe care o confera acesta bontului in timpul prepararii. marimea suprafetei bontului . DA D. NU D. nu pot fi controlate de catre medic . creste pe masura ce scade retentia . are o valoare optima de 3° . DA C. este intotdeauna de preferat preparatia pentru o coroana de invelis DA 546 7. trebuie sa fie suficient de mari pentru a se opune fortelor care tind sa disloce sau sa desprinda restaurarea. DA B. sunt independente una fata de cealalta. morfologia ocluzala a dintelui de preparat .

Prepararea suprafetei ocluzale a dintilor : A. sunt aplicate pe fetele meziale si distale ale bonturilor DA C. Realizarea unei axe unice de insertie : A. trebuie sa protejeze vitalitatea dintelui de preparat DA D. presupune eliminarea translatiei in sens mezio-distal DA E. DA C. DA B. presupune asigrarea unui spatiu interocluzal suficient de mare DA B. se apreciaza doar in plan mezio-distal.563 15. impiedica dislocarea restaurarii in jurul axei de rotatie DA D. lungimea bontului DA B. trebuie să protejeze integritatea dinţilor vecini .556 12. NU 562 14. au peretii perpendiculari pe directia fortelor care tind sa disloce restaurarea DA 559 13. este suprafata situata deasupra liniei tangente DA B. Stabilitatea unei restaurari protetice depinde de : A. presupune anularea succesiva si simultana a tuturor posibilitatilor de dislocare a unei restaurari in raport cu stalpul DA B. reprezinta linia imaginara de-a lungul careia se adapteaza sau se indeparteaza restaurarea de pe bont . NU 555. Santurile si crosetele aditionale maresc stabilitatea restaurarii protetice daca : A. presupune eliminarea translatiei in sens cervico-ocluzal NU 562. sunt aplicate pe fetele vestibuilare si orale ale bonturilor NU B. este suprafata situata sub linia tangenta NU C. Axa de insertie a unei restaurari protetice: A. presupune evitarea unui design exclusiv circular DA C. trebuie sa permita adaptarea perfecta a restaurarii pe zona terminala a bontului. diametrul bontului DA C. este zona in care cimentul este supus doar la forte de forfecare. impune indepartarea unui strat de 2 mm pentru coroanele metalice NU 188 . nici una din cele de mai sus NU 556 11. propritatile fizice ale cimentului de fixare DA E. au unghiuri bine exprimate DA E. convergenta ocluzala a suprafetelor axiale DA D. este zona in care cimentul este supus doar la forte de compresiune NU E. Zona de stabilizare : A. DA E. au o directie paralela cu cea a axului de insertie DA D.10. se va face uniform DA C. presupune eliminarea translatiei in sens vestibulo-oral DA D.

se practica doar la dintii cu volum coronar mare NU E. unghiul intern rotunjit impiedica acumularea de stress DA E. nu necesita sacrificiu mare de tesuturi dure dentare DA C. presupune o evaluare prealabila a contactelor dento-dentare DA 565. sa admita adaptarea marginala precisa a restaurarii DA C. sa necesite intalnirea uni numar cat mai mare de materiale la nivelul muchiei marginale a dintelui NU E. impune indepartarea unui strat de 2 mm pentru coroanele integral ceramice DA E. permite asigurarea unei grosimi mai mari a restaurarii la acest nivel DA B. are in vedere indepartarea completa a reliefului ocluzal. el fiind aproape paralel cu axul de insertie. Forma ideala a bontului trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: A. tehnicianul are suficient spatiu pentru modelare DA C. Prepararea bontului cu prag se indiica in urmatoarele cazuri : A. coroane mixte metalo-ceramice DA D. sa asigure o grosime suficienta materialului din care se confectioneaza restaurarea DA D. sa conserve pe cat posibil tesuturile dure dentare DA 568 18. restaurari metalice NU C. Bizotarea cuspizilor de sprijin: A. este eliminat smaltul nesustinut de la nivelul muchiei marginale a bontului DA D. permite amplasarea suprgingivala a marginilor restaurarii NU E. nu reprezinta un pericol pentru parodontiul marginal. limita preparatiei este bine definita DA B. restaurari integral ceramice DA B. 566 17. se va face pe o directie paralela cu panta cuspizilor antagonisti DA C. Pragul cu bizou prezinta urmatoarele avantaje: A. NU 573 189 . Avantajele preparatiei en chanfrein sunt: A. in caz de deficiente ale adaptarii restaurarii nu se mareste . evolutia unei carii in zona cervicala DA 571 19. menajeaza biologia pulpara DA D. sa fie usor de preparat DA B. NU 572 20.D. limita preparatiei este bine definita DA B. NU 564 16. se va face astfel incat sa se pastreze muchia ascutita dintre suprafata olcuzala si cea axiala DA D. coroane mixte metalo-acrilice NU E.

vitalitatea dintilor NU E. este considerata acceptabila din punct de vedere clinic o dehiscenta marginala de: A. nici una din cele de mai sus. numarul de dinti preparati NU E. prepararea cu prag in unghi obtuz a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara NU 615 25. materialul din care se realizeaza restaurarea NU D. supraconturarea coronara a restaurarii NU B. stabilitatea restaurarii NU 578 22. numarul. profunzimea spatiului biologic parodontal NU D. In cazul dintilor cu suport parodontal redus se recomanda: A. cresterea latimii ariilor de contact interproximal DA D. axa de insertie a restaurarii NU 605 23. densitatea si directia fibrelor conjunctive interdentare dispuse coronar de creasta osoasa DA B. Raspunsul la extensia marginilor restaurarii in spatiul biologic parodontal :C. In prezent. NU 614-615 190 . Pentru a atenua efectul nefast al « gaurilor negre » interdentare inregistrat in cazul dintilor cu suport parodontal scazut se recomanda : A. aplicarea de portelan de culoare roz la nivelul resturarii NU C. grosimea dentinei restante DA B. materialul din care se realizeaza restaurarea A. prepararea cu prag drep cu bizou a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara NU D. 70 micrometri NU D. prepararea in chanfrein a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara DA C. grosimea stratului de material fizionomi aplicat ulterior NU C. 60 micrometri NU C. prepararea farar prag a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara NU E. diametrul coronar al dintelui NU C. 100 micrometri NU 567 24. prepararea cu prag drept a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara NU B.21. 50 micrometri DA B. Raspunsul pulpar la prepararea bontului este conditionat de: A. 80 micrometri NU E. deplasarea marginilor restaurarii intrasulcular NU E.

depulparea dinţilor DA E.26. Materialele care pot păstra integritatea în timp a stopurilor ocluzale sunt: A. răşini diacrilice compozite NU B. data primei extracţii NU 191 . NU p. Raportul coroană-rădăcină clinică se modifică în funcţie de vârstă astfel: A. aliaje DA D. Normele care atestă o ocluzie funcţională optimă sunt: A. o clasificare ar trebui să cuprindă criterii cum ar fi: A. gradul de afectare ATM NU p. secundare unei parafuncţii DA C. lungimea şi direcţia alunecării din RC în PIM se înscrie în limite normale DA E. marginea anterioară a maseterului – interfeţe lucrătoare în PIM NU C. morfologia radiculară DA B. În cadrul funcţiei neuro-musculare. 422 30. 422 31. glassionomeri NU p. marginea anterioară a maseterului – interfeţe lucrătoare în lateralitate DA D. la copii epiteliul joncţional e la nivelul smalţului DA B. la adultul tânărepiteliul joncţional este la nivelul joncţiunii smalţ-cement DA C. 420 28. pacientul nu se plânge de prezenţa unei parafuncţii DA B. marginea anterioară a muşchiului temporal şi tendonul temporalului – contacte premature în apropierea PIM DA B. muşchiul pterigoidian lateral – interfeţe ocluzale nelucrătoare pe canin. coeficientul de rezistenţă parodontală DA D. ceramica dentară DA E. la pacientul de vârsta a III-a – la nivelul cementului DA p. Pentru a fi utilă în cadrul elaborării unui plan terapeutic. etiologia edentaţiei NU C. 436 29. la maturitate – la nivelul joncţiunii smalţ-cement NU D. Valoarea parodontală a dinţilor stâlpi este dată de: A. pacientul acuză durere doar în deschidere maximă. burta posterioară a digastricului – interfeţe ocluzale pe faţete de retruzie NU p. în lateralitate şi în protruzie DA E. stabilitatea PP permite închiderea relazată a buzelor DA D. premolar şi dinţii laterali. la maturitate la nivelul smalţului NU E. 417 27. polimeri NU C. corelaţiile mai frecvente dintre punctele musculare sensibile şi faţetele de bruxism sunt: A. absenţa faţetelor de uzură.

poziţia dinţilor este frecvent modificată DA D. faţa distală a stâlpului mezial şi mezială a stâlpului distal la dinţii laterali mandibulari DA 192 . arcada antagonistă este reprezentastă de proteze fixe parţiale DA p. faţa mezială a stâlpului mezial şi faţa distală a stâlpului distal la dinţii maxilari DA B. 440 34. prognosticul tratamentului NU p. topografia şi întinderea edentăţiilor DA C. Atitudinea terapeutică în cazul edentaţiei molarului prim superior este: A. mobilitatea dentară interferează masticaţia DA C. restaurare sprijinită de molarul doi şi premolarul doi DA p. 428 32. tulburări ATM NU E. 437 33. între 6-8 ani – breşa închisă prin migrarea dinţilor limitrofi DA C. induc modificări articulare şi musculare NU p. coroane parţiale DA B. după 18-20 ani – implant DA E. inlay-uri DA D. pinledge-uri DA C. valoarea funcţională a dinţilor restanţi DA D. rapoarte cu arcada antagonistă DA E. Elementele de agregare utilizate în edentaţiile frontale sunt: A. dispozitive corono-radiculare cu coroane mixte DA p. modifică relaţia de postură NU B.B. coroane de substituţie NU E. bruxism NU C. arcada antagonistă este reprezentată de proteză mobilă DA D. deoarece: A. 475 36. întotdeauna prin restaurare protetică fixă alcătuită din 2 elemente de agregare pe molarii doi şi trei şi o extensie mezială NU D. La dinţii din zona laterală cu malpoziţie care produc lipsa de paralelism a stălpilor. amprentarea gingiei afectate duce la neadaptarea protezei fixe după însănătoşirea parodonţiului DA E. Gingivita şi parodontita adultului trebuiesc eliminate înaintea începerii procedeelor de restaurare. şlefuirile mai importante se fac: A. când dinţii antagonişti sunt mobili. expectativa NU B. afectaţi parodontal DA B. 456 35. Raportul coroană-rădăcină mai mare de 1/1 poate fi considerat adecvat în următoarele situaţii: A.

incrustaţie în incrustaţie DA E. Punţile fixe mobilizabile şi demontabile se indică în următoarele situaţii: A. lipire NU E. pe implante DA C. adeziune NU p. faţa mezial ăa stâlpul ui mezial şi faţa distală a stâlpul ui distal la dinţii mandi bulari NU D. modul de fixare DA D. sistem telescopic DA D.C. extensie mezială DA E. înşurubare DA D. Restaurările protetice fixe se pot clasifica după următoarele criterii: A. când posibilităţile de igienizare lasă de dorit DA E. culisare DA p. numărul dinţilor absenţi NU p. punte imbricată NU D. tipul elementelor de agregare DA E. fixare NU B. cimentare NU C. 491 39. colaj NU C. 497 193 . numărul dinţilor restanţi NU C. Restaurările protetice fixe mobilizabile pot fi solidarizate la dinţii stălpi prin: A. Pentru evitarea preparării caninului în cazul rezolvării edentaţiei de premolar prim superior prin restaurare protetică fixă se poate recurge la: A. spaţiu protetic diminuat. ca variantă terapeutică la protezarea mobilă NU p. 477 37. edentaţii parţiale întinse NU B. 482 38. protezare mobilă NU C. implantare DA B. 492 40. 458 41. restaurări adezive DA p. faţa distală a stâlpul ui mezial şi mezial ăa stâlpul ui distal la dinţii laterali maxila ri NU E. În protetica implantologică. lipsa accentuată de paralelism a unor dinţi stâlpi valoroşi DA D. colaj NU B. faţa mezial ăa stâlpul ui mezial şi mezial ăa stâlpul ui distal la dinţii laterali maxila ri NU p. topografia zonei în care sunt inserate DA B. suprastructurile se fixează predominant prin: A.

42. transmit presiunile masticatorii prin intermediul dinţilor stâlpi osului alveolar NU E. lipire. cu o reziste nţă remarc abilă la îndoire . volum ul lor este mai mic sau cel puţin egal cu al dinţilo r natural i NU C. fac parte dn restaurările protetice realizate prin tehnici directe DA D. sunt fixate la dinţii stâlpi prin cimentare. rupere şi uzură NU B. înşurubare sau fricţiune NU . nedefo rmabil e. Una dintre caracte risticil e următo are nu este propri e restaur ărilor proteti ce fixe: A. sunt protez e parţial e rigide.

Restaurarea protetică fixă contrazisă de mulţi autori în rezolvarea edentaţiei de incisiv central superior este: A. premolar unu. molar unu. incisivi NU C. 435 44. premolar doi. molar doi. premolar unu. molar unu. molar unu. molar doi. premolar unu. este indicată intotdeauna în cazul dinţilor parodontotici cand se doreşte imobilizarea acestora DA p. incisivi DA B. canin. premolar doi. Care dintre următoarele afirmaţii. incisivi NU D. canin. orice proteză fixă care înlocuieşte mai mult de doi dinţi este considerată riscantă NU B. incisivi NU E. premolar doi. molar unu. punte monobloc NU p. situaţiile în care suprafaţa radiculară a dinţilor care trebuie înlocuiţi de intermediarii protezei fixe este mai mare decât cea a dinţilor stâlpi trebuie evitate NU D. implant NU D. 463 45. molar doi. incisivi NU p. premolar unu. canin. suprafaţa radiculară a dinţilor restanţi trebuie să egaleze sau chiar să depăşească suprafaţa radiculară a dinţilor înlocuiţi NU E. premolar unu. canin. premolar doi. este falsă? A. punte adezivă pe dinţii limitrofi NU E. 453 .p. Cei mai valoroşi stâlpi în protezarea fixă la maxilar sunt: A. molar doi. molar doi. molar unu. punte adezivă care se sprijină pe mai mulţi de doi dinţi cu mobilităţi diferite DA B. punte fixată prin cimentare NU C. premolar doi. 482 43. canin. referitoare la protezarea fixă. dinţii afectaţi parodontal pot fi utilizaţi ca dinţi stâlpi în anumite cazuri bine selecţionate NU C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->