Sunteți pe pagina 1din 100

Doset - PEC

Program de calcul al
Performanţei Energetice a Clădirilor
şi a apartamentelor

PROGRAM DE CALCUL VALIDAT INCD URBAN-INCERC


(indicativ 3D2511X10, aviz nr 1/15.12.2010)
pentru elaborarea Certificatului de Performanţă Energetică a
apartamentelor din blocuri de locuinţe

Manual de utilizare
V 1.0.0.7

www.doset-pec.ro www.dosetimpex.ro www.dosetpec.ro


Proiectare, execuţie, livrare
echipamente de instalaţii pentru
construcţii, audit energetic pentru clădiri
Calea Buziaşului, nr. 11, 300714
Timişoara, România
www.dosetimpex.ro
office@dosetimpex.ro

Concept şi redactare:
prof. Ioan BISTRAN
< nbistran@gmail.com, doset-pec@dosetimpex.ro >

2
Cuprins

Introducere …………......................................... 5

Fereastra principală (F1) …………........................................ 7

Bara de „butoane rapide” …………........................................ 7

Meniul principal …………........................................ 8


Meniul „Proiecte” (M1) ……………...................................... 8
Meniul „Info Proiect” (M2) …………......................................... 8
Meniul „Anvelopa clădirii” (M3) ……………...................................... 8
Meniul „Instalaţii” (M4) ……………...................................... 8
Meniul „Penalizări” (M5) ……………...................................... 8
Meniul „Rapoarte” (M6) ………...…………………………….…….… 8
Meniul „Soluţii de Reabilitare” (M7) ………........................................ 9
Meniul „Tools” (M8) ……………...................................... 9

Fereastra „Proiect Nou” (F2) …………......................................... 9

Fereastra „Lista Proiecte” (F3) …………......................................... 12

Fereastra „Info Proiect” (F4) …………......................................... 13

Fereastra „Anvelopa clădirii” (F5) …………......................................... 14


Zona principală
Placa pe sol …………......................................... 16
Planşee peste subsol …………......................................... 17
Planşee în consolă …………......................................... 20
Pereţi exteriori …………......................................... 22
Punţi termice …………......................................... 24
Pereţi interiori …………......................................... 25
Ferestre/Uşi exterioare …………......................................... 28
Planşee sub pod …………......................................... 29
Terase …………......................................... 32
Zone secundare
Subsolul clădirii …………......................................... 35
Casa scării …………......................................... 41
Pod/Mansardă …………......................................... 58

Fereastra „Instalaţii” (F6) …………......................................... 59


Încălzire …………......................................... 59
Preparare a.c.c. …………......................................... 64
Iluminat artificial …………......................................... 68
Climatizare …………......................................... 69
Ventilare Mecanică …………......................................... 73

3
Cuprins

Fereastra „Penalizări” (F7) …………......................................... 76


Penalizări - clădire …………......................................... 76
Penalizări - apartament …………......................................... 80

Fereastra „Certificat” (F8) …………......................................... 83


Certificat - clădire …………......................................... 83
Certificat - apartament …………......................................... 85

Fereastra „Print-preview” (F9) …………......................................... 86

Fereastra „Anexa la Certificat” (F10) …………......................................... 88

Fereastra „Raport de Audit” (F11) …………......................................... 89

Fereastra „Anexa 1” (F12) …………......................................... 90

Fereastra „Soluţii” (F13) …………......................................... 91

Fereastra „Breviar de calcul” (F14) …………......................................... 94

Fereastra „Date climatice” (F15) …………......................................... 95

Fereastra „Materiale” (F16) …………......................................... 95

Fereastra „Materiale Noi” (F17) …………......................................... 96

Fereastra „Tâmplărie nouă” (F18) …………......................................... 96

Fereastra „Vitraj nou” (F19) …………......................................... 97

Fereastra „Izolaţii conducte” (F20) …………......................................... 97

Fereastra „Izolaţii anvelopă” (F21) …………......................................... 98

Fereastra „Coeficienţi de calcul” (F22) ………......................................... 98

Clădirea de referinţă …………......................................... 99

4
Doset - PEC Introducere

Note Legale

Copyright © 2009-2010 SC DOSETIMPEX SRL. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului
conţinut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei SC Dosetimpex SRL. SC
Dosetimpex SRL duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, SC Dosetimpex SRL îşi
rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri produsului descris în acest document
fără o notificare prealabilă.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) preciza că certificatul de


performanţă energetică, având o valabilitate de 10 ani, este obligatoriu, pentru clădirile
noi, a căror autorizaţie de construire a fost emisă după 1 ianuarie 2007; precum şi că,
începând cu anul 2010, proprietarii nu vor mai putea vinde sau închiria locuinţele fără să
deţină certificatul energetic al clădirii respective.

Relaţiile de calcul care stau la baza programului „Doset - PEC” sunt în conformitate cu
reglementările tehnice:
 Mc 001/1,2,3 - 2006: "Metodologie de calcul al performanţei energetice a
clădirilor", avizată de Comitetul Tehnic nr. 13, aprobată prin ordinul Ministrului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 157-2007 şi publicată în Monitorul
Oficial Partea I nr.126 din 21 februarie 2007;
 Mc 001/4 - 2009: „Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi
apartamentelor”, Anexa 4 la ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
nr. 1071 din 16.12.2009;
 Mc 001/5 - 2009: „Model certificat de performanţă energetică al apartamentului”,
Anexa 5 la ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 1071 din
16.12.2009.
elaborate de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, în parteneriat cu
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti - UAUIM, Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Universitatea Politehnică
Timişoara, Universitatea "Transilvania" Braşov şi Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, cu participarea
Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România.

Interfaţa programului este prietenoasă, facilă, cu un design atractiv şi organizată astfel


încât utilizatorul poate accesa principalele funcţii ale programului cu un simplu click.
Având la dispoziţie toate informaţiile despre clădirea ce urmează a fi certificată sunt
necesare 25-30 minute pentru introducerea datelor şi eliberarea certificatului.

CERINŢE SISTEM

Sistem de operare: Windows '98/2000/XP/Vista/7;


Spaţiu pe hard disc: minim 40 MB;
Rezoluţie display: minim 800x600;
Regional and Language Options/Regional Options: Romanian.

5
Introducere Doset - PEC

ATENŢIE
Programul foloseşte formatul numeric cu virgulă (,) zecimală.
Pentru o funcţionalitate optimă este necasară setarea
Regional and Language Options/Regional Options: Romanian.
[ Pentru aceasta în Start / Control Panel / Regional and Language Options /
Regional Options / Standard and formats se selectează: Romanian. ]

INSTALARE

Programul nu necesită o instalare „clasică”.


Se extrag/copiază de pe CD fişierele componente într-un director de pe sistemul
utilizatorului.

Se deschide directorul respectiv şi se lansează în execuţie aplicaţia Doset-PEC.exe


Pentru 7 zile (sau 14 rulări) programul poate fi utilizat ca „demo”.
Pentru utilizarea „full”, trebuie introdus un cod de validare, compus din 25 caractere.
Codul de validare se obţine de la firma SC Dosetimpex SRL Timişoara.

FACILITĂŢI

calculul consumului anual de energie pentru încălzirea clădirii;


calculul consumului anual de energie pentru prepararea apei calde de consum;
calculul consumului anual de energie electrică pentru iluminat;
calculul consumului de energie pentru ventilarea şi climatizarea clădirii;
calculul indicelui de emisie CO2;
penalizări acordate clădirii certificate;
listarea Certificatului de performanţă energetică a clădirii;
listarea Anexei la Certificatul de performanţă energetică a clădirii;
listarea Anexei 1 la Certificatul de performanţă energetică a apartamentului.

Programul „Doset - PEC” dispune de următoarele „ferestre”:


fereastra principală (F1);
proiect nou (F2) - permite crearea unui nou proiect;
lista proiecte (F3) - din lista proiectelor realizate anterior se poate selecta un
proiect la care se doreşte modificarea datelor, listarea documentelor;
info proiect (F4) - informaţii despre proiectul curent;
anvelopa clădirii (F5) - cu ajutorul acestei ferestre se culeg informaţii despre
elementele de construcţie ale anvelopei clădirii: placa pe sol, subsolul clădirii,
planşee peste subsol, pereţi exteriori opaci, planşee în consolă, pereţi interiori
spre spaţii neîncălzite, ferestre/uşi exterioare, planşee peste ultimul nivel, terase,
casa scării, pod/mansardă;
instalaţii (F6): încălzire, preparare apă caldă de consum, iluminat artificial,
climatizare, ventilare mecanică;
penalizări (F7) acordate clădirii certificate;
certificat (F8) de performanţă energetică a clădirii analizate;
print-preview (F9) - permite previzualizarea certificatului energetic sau a
anexei acestuia înainte de listare;
anexa la certificatul (F10) de performanţă energetică a clădirii;
6
Doset - PEC F1 - Fereastra principală

raport de audit (F11) - permite completarea listarea raportului de audit;


anexa 1 (F12) la certificatul de performanţă energetică a apartamentului;
soluţii de reabilitare (F13) - permite dezvoltarea soluţiilor de reabilitare;
breviar de calcul (F14) - pentru afişarea rezultatelor intermediare;
date climatice (F15) - permite vizualizarea datelor climatice ale localităţii în
care este situată clădirea analizată;
materiale (F16) - lista materialelor de construcţie cu caracteristicile
termotehnice ale acestora;
materiale noi (F17) - permite introducerea de noi materiale de construcţii;
tâmplărie nouă (F18) - permite introducerea de noi tipuri de tâmplărie pentru
ferestre/uşi exterioare;
vitraj nou (F19) - permite introducerea de noi tipuri de vitraje;
izolaţii conducte (F20) - permite introducerea de noi tipuri de izolaţii pentru
conducte;
izolaţii anvelopă (F21) - permite introducerea de noi tipuri de izolaţii pentru
elementele de anvelopă.
F1 - FEREASTRA PRINCIPALĂ (figura 1). Cuprinde:
 meniul principal al aplicaţiei;
 bara de butoane rapide;
 zona în care vor fi încărcate celelalte ferestre ale aplicaţiei.

Figura 1 - Fereastra principală


Bara de butoane conţine următoarele butoane:
 Proiect Nou - acces rapid la fereastra „Proiect Nou” - F2;
 Lista proiecte - acces la fereastra „Lista proiecte” - F3;
 Info proiect - acces la fereastra „Info proiect” - F4, informaţii despre
proiectul deschis;
 Anvelopa clădirii - deschide fereastra „Anvelopa” - F5 clădirii studiate;
 Instalaţii - acces rapid la fereastra „Instalaţii” - F6;
 Penalizări - acces rapid la fereastra „Penalizări” - F7;
 Certificat - deschide fereastra „Certificat” - F8;
 Tipăreşte - deschide fereastra „Print-preview” a certificatului sau anexei - F9;
 Salvează ca PDF - salvează datele în format PDF.
7
F1 - Fereastra principală Doset - PEC

Meniul principal
Conţine următoarele submeniuri:
 Proiecte (Alt + P) - M1;
 Info proiect - M2;
 Anvelopa Clădirii (Alt + A) - M3;
 Instalaţii (Alt + I) - M4;
 Penalizări (Alt + E) - M5;
 Rapoarte - M6;
 Soluţii de reabilitare - M7;
 Tools (instrumente) - M8;
 Help.

M1 - Meniul „Proiecte” (figura 2), conţine submeniurile:


 Lista proiecte (Ctrl + O) - deschide fereastra ce conţine lista proiectelor (F3);
 Proiect nou (Ctrl + N) - permite crearea unui nou proiect (F2);
 Salvează proiectul (Ctrl + S) - salvează proiectul curent;
 Salvează proiectul ca … - permite salvarea proiectului curent cu o altă
denumire;
 Import proiect …
 Export proiect …
 Tipăreşte … (Ctrl + P) - permite tipărirea documentelor (F8);
 Ieşire (Ctrl + Shift + X) - părăsirea aplicaţiei.

Figura 2 - Meniul „Proiecte”

M2 - Meniul „Info proiect” - deschide fereastra „Info proiect” - F4


M3 - Meniul „Anvelopa clădirii” - deschide fereastra „Anvelopa clădirii” - F5
M4 - Meniul „Instalaţii” - deschide fereastra „Instalaţii” - F6
M5 - Meniul „Penalizări” - deschide fereastra „Penalizări” - F7
M6 - Meniul „Rapoarte” (figura 3), conţine submeniurile:
 Certificat (Alt + C) - permite vizualizarea Certificatului Energetic - F8;
 Anexa la Certificat (Alt + A) - permite vizualizarea Anexei Certificatului
energetic - F10;
 Breviar de calcul (Alt + B) - deschide fereastra „Breviar de calcul” - F14;
 Raport de audit - deschide fereastra „Raport de audit” - F11;
 Anexa 1 - deschide fereastra „Anexa 1” - F12.

8
Doset - PEC F2 - Fereastra „Proiect nou”

Figura 3 - Meniul „Rapoarte” Figura 4 - Meniul „Tools”

M7 - Meniul „Soluţii de reabilitare” - deschide fereastra soluţii de reabilitare (F13).

M8 - Meniul „Tools” (figura 4), conţine submeniurile:


 Date climatice - deschide fereastra datelor climatice ale localităţii în care
este situată clădirea analizată - F15;
 Coeficienţi de calcul - deschide fereastra coeficienţilor de calcul utilizaţi;
 Materiale - acces la fereastra materiale pentru construcţii utilizate şi a
caracteristicilor termotehnice ale acestora - F16;
 Materiale noi - deschide fereastra materiale noi de construcţii - F17;
 Tâmplărie - permite accesul la fereastra tipuri noi de tâmplărie - F18;
 Vitraj - acces la fereastra tipuri noi de vitraj - F19;
 Izolaţii conducte - acces la fereastra izolaţii pentru conducte - F20;
 Izolaţii anvelopa - deschide fereastra izolaţii pentru anvelopa - F21.

F2 - FEREASTRA „PROIECT NOU” (figura 5)

Poate fi deschisă din meniul „Proiecte/Proiect Nou”, sau dând click pe butonul „Proiect
Nou” din bara de butoane.
Conţine tab-paginile:
÷ Informaţii Proiect;
÷ Informaţii Clădire/Apartament.

Figura 5 - Fereastra „Proiect Nou”


F2.1 - În tab-pagina „Informaţii Proiect” (figura 5) se introduc:
 Denumirea proiectului;
 Numărul proiectului;
 Beneficiar;
 Data creării proiectului (este selectată automat);
 Numele - prenumele, seria şi numărul certificatului de atestare, specialitatea
celor doi auditori energetici (pentru certificarea apartamentului un auditor);
 Locaţia de pe calculator în care este salvat proiectul.
9
F2 - Fereastra „Proiect nou” Doset - PEC

F2.2 - Tab-pagina „Informaţii Clădire/Apartament” (figura 6) cuprinde alte 2 tab-


pagini: „Date generale” - F2.2.1, „Suprafaţă, Volum, Certificat” - F2.2.2.
F2.2.1 - Informaţiile despre clădirea analizată introduse în tab-pagina „Date generale”
(figura 6):
Descrierea clădirii/apartamentului;
Proprietar;
Adresa (strada, nr., etc.);
Localitatea climatică (în funcţie de localitatea selectată vor fi citite
datele climatice corespunzătoare);
Codul poştal (se va introduce un număr format din 6 cifre);
Categoria clădirii (listă de selecţie):
- Clădire de locuit individuală;
- Clădire de locuit cu mai multe apartamente-dublă expunere;
- Clădire de locuit cu mai multe apartamente-simplă expunere;
- Cămine, internate;
- Spitale, policlinici;
- Hoteluri şi restaurante;
- Clădiri pentru sport;
- Clădiri social culturale;
- Clădiri pentru servicii de comerţ;
- Alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.
Numărul de apartamente (al blocului - dacă este cazul);
Tipul clădirii (listă de selecţie):
- Individuală;
- Înşiruită;
- Bloc de locuinţe;
- Tronson de bloc.
Zona climatică (listă de selecţie):
- Zona I;
- Zona II;
- Zona III;
- Zona IV.
Regimul de înălţime (S-D-P + nr. etaje);
Anul construcţiei;
Proiectant/Constructor;
Structura constructivă (listă de selecţie):
- Zidărie portantă;
- Cadre din beton armat;
- Pereţi structurali din beton armat;
- Stâlpi şi grinzi;
- Diafragme din beton armat;
- Schelet metalic.
Clasa de adăpostire (listă de selecţie):
- Clădire neadăpostită (liber expusă);
- Clădire moderat adăpostită;
- Clădire adăpostită.
Clasa de permeabilitate: ridicată, medie, scăzută (listă de selecţie)
Prezenţă balcoane.

10
Doset - PEC F2 - Fereastra „Proiect nou”

Figura 6 - Fereastra „Proiect Nou” - tab-pagina „ Informaţii proiect”

F2.2.2 - Tab-pagina „Suprafaţă, Volum, Tip Certificat” (figura 7) cuprinde:


Suprafaţa utilă a pardoselii spaţiului încălzit;
Volumul spaţiului încălzit;
Adâncimea pânzei de apă freatică, sub CTS;
Numărul de schimburi de aer;
Temperatura pânzei de apă freatică;
Conductivitatea termică a solului;
Tipul certificatului energetic (pentru clădire sau apartament);
Tipul şi orientarea apartamentului, disponibile în cazul în care se
bifează certificat pentru apartament;
Metoda de calcul utilizată (lunară-implicit, orară, sezonieră);
Calcul monozonă (implicit) sau multizonă;
Scopul elaborării certificatului energetic.

Figura 7 - Fereastra „Proiect Nou” - tab-pagina „Informaţii despre clădire/apartament”,


secţiunea „Suprafaţă, Volum, Tip Certificat”
11
F3 - Fereastra „Lista Proiecte” Doset - PEC

Fereastra „Proiect Nou” conţine butoanele „Salvează” şi „Anvelopa Clădirii/Apart.”


(acesta este implicit inactiv).

După introducerea tuturor informaţiilor despre proiect şi despre clădirea analizată se


apasă butonul „Salvează”. Dacă salvarea s-a realizat cu succes, acest lucru este
evidenţiat printr-un mesaj, iar butonul „Anvelopa clădirii/Apart.” devine activ, apăsând
acest buton aveţi acces la fereastra „Anvelopa Clădirii

F3 - FEREASTRA „LISTA PROIECTE” (figura 8)

Poate fi deschisă din meniul „Proiecte/Lista proiecte”, sau dând click pe butonul „Lista
Proiecte”, din bara de butoane. Conţine: lista proiectelor realizate (salvate anterior).

La deschiderea aplicaţiei această fereastră este activă. Din lista proiectelor realizate
anterior puteţi deschise un proiect ce urmează a fi modificat, verificat, etc. În cazul în
care lista proiectelor realizate este goală, trebuie să creaţi mai întâi un proiect nou
(utilizaţi F2 - fereastra „Proiect Nou” (pagina 9)).

Selectaţi din listă proiectul dorit. Dând click dreapta pe proiectul selectat se va deschide
un meniul derulant în care puteţi selecta:
÷ Informaţii proiect,
÷ Anvelopa,
÷ Instalaţii,
÷ Penalizări,
÷ Certificat,
÷ Anexa la certificat,
÷ Şterge proiect.

Figura 8 - Click dreapta în „Lista Proiecte”

Prin dubluClick pe linia unui proiect se deschide fereastra „Info proiect” (F4), ce conţine
datele despre proiectul selectat.

12
Doset - PEC F4 - Fereastra „Info Proiect”

Pentru a şterge un proiect:


1. din lista proiectelor realizate selectaţi acel proiect ce urmează a fi şters;
2. click dreapta, selectaţi „Şterge Proiectul”;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă răspundeţi afirmativ, proiectul va fi şters din listă şi din baza de date a
aplicaţiei.

ATENŢIE
Ştergând un proiect din listă se şterg automat şi datele
clădirii cuprinsă în acel proiect.

F4 - FEREASTRA „INFO PROIECT” (figura 9)

În această fereastră vor fi afişate datele proiectului şi a clădirii/apartamentului


analizate/analizat (figura 9). Lista completă a controalelor conţinute în această fereastră
este dată la F2 - „Proiect Nou” (pagina 9).

Datele proiectului sau ale clădirii/apartamentului, introduse anterior pot fi modificate în


această fereastră.

Figura 9 - Fereastra „Info Proiect” - tab-pagina „Informaţii proiect”

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
închiderea ferestrei „Proiect” SALVAŢI modificările făcute,
prin click pe butonul „Salvează”.

13
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

F5 - FEREASTRA „ANVELOPA CLĂDIRII” (figura 11)

Poate fi deschisă din meniul „Anvelopa clădirii” sau dând click pe butonul „Anvelopa”, din
bara de butoane.

În partea stângă a acestei ferestre este afişat un arbore alcătuit din zonele clădirii (Zona
Principală şi Zone Secundare) şi elementele de construcţie ale acestora (figura 10). În
partea dreaptă vor fi afişate controale pentru fiecare element de anvelopă, în funcţie de
ce se selectează în arborele din stânga.

Pe prima linie a arborelui (root) este trecută denumirea clădirii/apartamentului analizat.

Figura 10 - Arborele ferestrei „Anvelopa”

Iniţial arborele conţine doar denumirile grupelor de elemente de anvelopă. Pe măsură ce


se introduc elemente, arborele se populează cu acele elemente, fiecare fiind trecut la
grupa de care aparţine.
În momentul selectării unui element din arbore în stânga acelui element este afişată o
săgeată verde, iar în partea dreaptă a ferestrei tab-pagina corespunzătoare acelui
element.

În funcţie de situaţia fiecărei construcţii/fiecărui


apartament vor fi introduse valori doar în acele tab-
pagini care corespund elementului de construcţie real.

14
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Prima tab-pagină afişată este cea care conţine informaţiile despre clădire. Aceasta
corespunde primei linii din arborele din stânga (root). În această tab-pagină nu pot fi
introduse/modificate date.

Figura 11 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Informaţii clădire”

Datele conţinute în această tab-pagină pot fi modificate


în fereastra F4 - „Info Proiect” (pagina 13).

În cele ce urmează vor fi descrise toate controalele corespunzătoare elementelor de


construcţie. Este important ca după introducerea/modificarea valorilor să fie salvate
datele.

OBSERVAŢIE
În cazul unui monitor cu rezoluţie mică pentru a avea
acces la toate tab-paginile ferestrei „Anvelopa” folosiţi
controlul < > situat în partea dreaptă, sus a ferestrei
„Anvelopa”:

15
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

ZONA PRINCIPALĂ

Placa pe sol (figura 12).

Pentru accesul la datele plăcii pe sol se poate selecta tab-pagina „Placa pe sol” din
dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din stânga „Placa pe sol”.

Pentru placa pe sol poate fi selectată una din cele două variantele:
formă dreptunghiulară;
altă formă.

Figura 12 - Fereastra „Anvelopa clădirii” - Placa pe sol

Dacă este selectată forma „Dreptunghiulară” se vor introduce: lungimea, lăţimea şi


înălţimea soclului. Programul calculează suprafaţa plăcii pe sol şi suprafaţa soclului.

Dacă este selectată „Altă formă” se vor introduce: suprafaţa plăcii pe sol, suprafaţa
soclului şi înălţimea soclului.

Utilizatorul poate selecta dacă pardoseala este izolată sau nu; şi de asemenea dacă
soclul este izolat sau nu.

Pentru structura plăcii pe sol se pot introduce straturile componente.

Pentru a introduce un strat la placa pe sol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

16
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a plăcii pe sol (Rpls).

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 descrişi mai sus.

Pentru a modifica un strat la placa pe sol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la placa pe sol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

De fiecare dată când se introduce un nou strat sau se şterge un strat este recalculată
rezistenţa termică a plăcii pe sol (Rpls).

DE REŢINUT
După modificarea datelor şi înainte de trecerea la altă tab-
pagină SALVAŢI datele.

Planşee peste subsol (figura 13).

Pentru accesul la datele planşeelor peste subsol se poate selecta tab-pagina „Planşee
peste subsol” din dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din
stânga „Planşee peste subsol”.

În partea de sus a tab-paginii Planşee peste subsol este afişată lista planşeelor
introduse.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru planşeele peste
subsol introduse.

17
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Figura 13 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Planşee peste subsol”

Pentru a introduce un planşeu peste subsol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Planşeu”
2. se introduce descrierea noului planşeu;
3. se introduce lungimea planşeului (L);
4. se introduce lăţimea planşeului (l);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Datele salvate vor fi afişate în lista planşeelor peste subsol.

După introducerea unui planşeu peste subsol este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou planşeu peste subsol se respectă paşii 1-7 de mai sus.

Pentru a modifica datele unui planşeu peste subsol:


1. din lista planşeelor peste subsol se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul „Planşe peste subsol”;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează Planşeu”.

18
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a şterge un planşeu peste subsol:


1. din lista planşeelor peste subsol se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul „Planşee peste subsol”;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ planşeul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Planşeu”).

Straturile componente ale unui planşeu peste subsol

După introducerea unui planşeu peste subsol în arborele „Anvelopa” la grupa „Planşee
peste subsol” este inserată denumirea acestui planşeu. Dând click pe denumirea
planşeului în tab-pagina „Planşee peste subsol” vor fi afişate datele acestui planşeu şi
lista straturilor componente (figura 14).

Figura 14 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Planşee peste subsol”, straturi

Pentru a introduce un strat la un planşeu peste subsol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a planşeului peste subsol.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

19
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a modifica un strat la un planşeu peste subsol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”

Pentru a şterge un strat la un planşeu peste subsol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

Planşee în consolă (figura 15).

Pentru accesul la datele planşeelor în consolă se poate selecta tab-pagina „Planşee în


consolă” din dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din stânga
„Planşee în consolă”.

În partea de sus a tab-paginii Planşee în consolă este afişată lista planşeelor introduse.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru planşeele în consolă
introduse.

Pentru a introduce un planşeu în consolă:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Planşeu”
2. se introduce descrierea noului planşeu;
3. se introduce lungimea planşeului (L);
4. se introduce lăţimea planşeului (l);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Datele salvate vor fi afişate în lista planşeelor în consolă.

După introducerea unui planşeu peste subsol este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou planşeu în consolă se respectă paşii 1-7 de mai sus.
20
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Figura 15 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Planşee în consolă”

Pentru a introduce un strat la un planşeu în consolă:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a planşeului in consola.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un planşeu în consolă:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”

Pentru a şterge un strat la un planşeu în consolă:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

21
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pereţi exteriori (figura 16)

Pentru accesul la datele pereţilor exteriori se poate selecta tab-pagina „Pereţi exteriori”
din dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din stânga „Pereţi
exteriori”.

Figura 16 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Pereţi exteriori”

În partea de sus a tab-paginii Pereţi exteriori este afişată lista pereţilor exteriori
introduşi.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru pereţii exteriori
introduşi.

Pentru a introduce un perete exterior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Perete”
2. se introduce descrierea noului perete exterior;
3. se introduce lungimea peretelui (L);
4. se introduce înălţimea peretelui (h);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se selectează orientarea peretelui;
7. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
8. se apasă butonul „Salvează Perete”.
Datele salvate vor fi afişate în lista pereţilor exteriori.
După introducerea unui perete exterior este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou perete exterior se respectă paşii 1-8 de mai sus. După
introducerea primului perete exterior, dacă se doreşte introducerea altor pereţi exteriori
se pot prelua straturile componente ale primului perete exterior introdus.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează Perete”.

22
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a modifica datele unui perete exterior:


1. din lista pereţilor exteriori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul pereţi exteriori;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Pentru a şterge un perete exterior:


1. din lista pereţilor exteriori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul pereţi exteriori;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ peretele va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Perete”).

Straturile componente ale unui perete exterior

După introducerea unui perete exterior în arborele „Anvelopa” la grupa „Pereţi exteriori”
este inserată denumirea acestui perete. Dând click pe denumirea peretelui în tab-pagina
„Pereţi exteriori” vor fi afişate datele acestui perete şi lista straturilor componente
(figura- 17).

Figura 17 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Pereţi exteriori”, straturi

23
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a introduce un strat la un perete exterior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.
În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează
rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a peretelui exterior.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 descrişi mai sus.

Pentru a modifica un strat la un perete exterior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la un perete exterior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

PUNŢI TERMICE (figura 18)

Pentru a introduce punţile termice se procedează astfel: click în celula în care se


doreşte introducerea unei valori, după introducerea tuturor datelor click pe butonul
„Salvează”, valoarea calculată va fi transmisă ferestrei care a apelat fereastra
„Punţi termice”, fiind înscrisă în controlul asociat valorii r.

Figura 18 - Fereastra „Punţi termice”


24
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pereţi interiori către spaţii neîncălzite (figura 19)

Pentru accesul la datele pereţilor interiori se poate selecta tab-pagina „Pereţi interiori”
din dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din stânga „Pereţi
interiori”.

Figura 19 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Pereţi interiori către spaţii neîncălzite”

În partea de sus a tab-paginii Pereţi interiori este afişată lista pereţilor interiori introduşi.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru pereţii interiori
introduşi.

Pentru a introduce un perete interior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Perete”
2. se introduce descrierea noului perete interior;
3. se introduce lungimea peretelui (L);
4. se introduce înălţimea peretelui (h);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Datele salvate vor fi afişate în lista pereţilor interiori.


După introducerea unui perete interior este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou perete interior se respectă paşii 1-7 de mai sus. După
introducerea primului perete interior, dacă se doreşte introducerea altor pereţi interiori
se pot prelua straturile componente ale primului perete interior introdus.

DE REŢINUT:După introducerea/modificarea datelor se


apasă butonul „Salvează Perete”.

25
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a modifica datele unui perete interior:


1. din lista pereţilor interiori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat
are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul pereţi interiori;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Pentru a şterge un perete interior:


1. din lista pereţilor interiori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat
are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul planşeelor peste subsol;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ peretele va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Perete”).

Straturile componente ale unui perete interior

După introducerea unui perete interior în arborele „Anvelopa” la grupa „Pereţi interiori”
este inserată denumirea acestui perete. Dând click pe denumirea peretelui în tab-pagina
„Pereţi interiori” vor fi afişate datele acestui perete şi lista straturilor componente
(figura- 20).

Figura 20 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Pereţi interiori”, straturi

26
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a introduce un strat la un perete interior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a peretelui interior.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un perete interior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la un perete interior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Strat”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

27
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Ferestre/Uşi exterioare (figura 21)

Pentru accesul la datele ferestrelor/uşilor exterioare se poate selecta tab-pagina


„Ferestre/Uşi” din dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din
stânga „Ferestre/Uşi exterioare”.

Figura 21 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Ferestre/Uşi exterioare”

În partea de sus a tab-paginii Ferestre/Uşi este afişată lista ferestrelor/uşilor exterioare


introduse. Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru
ferestrele/uşile exterioare introduse.

Pentru a introduce o fereastră/uşă exterioară:


1. se apasă butonul „Adaugă o Fereastră”
2. se introduce descrierea ferestrei/uşii;
3. se introduce lungimea (L);
4. se introduce înălţimea (h);
5. se selectează orientarea;
6. se selectează tipul tâmplăriei;
7. se selectează tipul vitrajului;
8. se bifează obloane interioare DA sau NU după caz;
9. se bifează obloane exterioare DA sau NU după caz;
10. se apasă butonul „Salvează”.
Datele salvate vor fi afişate în lista ferestrelor/uşilor exterioare.

Pentru a introduce o nouă fereastră/uşă se respectă paşii 1-10 de mai sus.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează”.

28
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Lista de selecţie „Starea tâmplăriei” se referă la starea tâmplăriei


per ansamblul clădirii/apartamentului.

Pentru a modifica datele unei ferestre/uşi exterioare:


1. din lista ferestrelor/uşilor exterioare se selectează rândul corespunzător cu
dubluClick (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele ferestrei/uşii selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare
aflate sub tabelul ferestre/uşi exterioare;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează”.

OBSERVAŢIE
Rândul selectat în lista ferestrelor/uşilor exterioare are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga.

Pentru a şterge o fereastră/uşă exterioară:


1. din lista ferestrelor/uşilor exterioare se selectează rândul corespunzător cu
dubluClick (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele ferestrei/uşii selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare
aflate sub tabelul planşeelor peste subsol;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ fereastra/uşa va fi ştearsă din listă (nu este
necesară apăsarea butonului „Salvează”).

Planşee sub pod (figura 22)

Pentru accesul la datele planşeelor sub pod se poate selecta tab-pagina „Planşee sub
pod” din dreapta ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din stânga
„Planşee sub pod”.

În partea de sus a tab-paginii Planşee sub pod este afişată lista planşeelor introduse.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru planşeele sub pod
introduse.

Pentru a introduce un planşeu sub pod:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Planşeu”
2. se introduce descrierea noului planşeu;
3. se introduce lungimea planşeului (L);
4. se introduce lăţimea planşeului (l);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.
Datele salvate vor fi afişate în lista planşeelor sub pod.

29
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Figura 22 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Planşee sub pod”

După introducerea unui planşeu sub pod este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou planşeu sub pod se respectă paşii 1-7 de mai sus.

Pentru a modifica datele unui planşeu sub pod:


1. din lista planşeelor sub pod se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul planşeelor sub pod;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Pentru a şterge un planşeu sub pod:


1. din lista planşeelor sub pod se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul planşeelor sub pod;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ planşeul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Planşeu”).

30
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Straturile componente ale unui planşeu sub pod

După introducerea unui planşeu sub pod în arborele „Anvelopa” la grupa „Planşee sub
pod” este inserată denumirea acestui planşeu. Dând click pe denumirea planşeului în
tab-pagina „Planşee sub pod” vor fi afişate datele acestui planşeu şi lista straturilor
componente (figura 23).

Figura 23 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Planşee sub pod”, straturi

Pentru a introduce un strat la un planşeu sub pod:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a planşeului sub pod.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un planşeu sub pod:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

31
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a şterge un strat la un planşeu sub pod:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Strat”).

Terase (figura 24)

Pentru accesul la datele teraselor se poate selecta tab-pagina „Terase” din dreapta
ferestrei „Anvelopa clădirii” sau selectând în arborele din stânga „Terase”.

Figura 24 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Terase”

În partea de sus a tab-paginii „Terase” este afişată lista teraselor introduse.


Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru terasele introduse.

Pentru a introduce o Terasă:


1. se apasă butonul „Adaugă o nouă Terasă”
2. se introduce descrierea noii terase;
3. se introduce lungimea terasei (L);
4. se introduce lăţimea terasei (l);
5. se selectează tipul terasei;
6. se selectează starea terasei;
7. se selectează ultima reparaţie;
8. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
9. se apasă butonul „Salvează Terasă”.
Datele salvate vor fi afişate în lista Terase.

După introducerea unei terase este necesară introducerea straturilor componente.

Pentru a introduce o nouă terasă se respectă paşii 1-9 de mai sus.


32
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a modifica datele unei terase:


1. din lista Terase se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele terasei selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul Terase;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Terasă”.

Pentru a şterge o terasă:


1. din lista Terase se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele terasei selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul Terase;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ terasa va fi ştearsă din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Terasă”).

Straturile componente ale unui Terase

După introducerea unei terase în arborele „Anvelopa” la grupa „Terase” este inserată
denumirea acestei terase. Dând click pe denumirea terasei în tab-pagina „Terase” vor fi
afişate datele acestei terase şi lista straturilor componente (figura 25).

Figura 25 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Terase”, straturi

33
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a introduce un strat la o terasă:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a terasei.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la o terasă:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la o terasă:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Strat”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

34
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

ZONE SECUNDARE: Subsol, Casa scării, Pod/Mansardă

Figura 26 - Fereastra „Anvelopa”, tab-pagina „Zone Secundare”

Subsolul clădirii (figura 27).

Pentru accesul la datele subsolului clădirii se selectează în arborele din stânga „Subsol”.

Conţine următoarele tab-pagini: Date generale, Pereţi exteriori supraterani, Planşee


peste subsol, Conducte.

În tab-pagina Date generale se introduc următoarele date:


- adâncimea la care se află pardoseala, sub CTS (Cota Terenului Sistematizat) (hs);
- perimetrul pardoselii subsolului (Pps);
- aria pardoselii subsolului (Apard);
- înălţimea pereţilor supraterani ai subsolului (hp);
- volumul de aer din subsol (Va);
- aria golurilor de ventilare mecanică (Ag);
- viteza de calcul a vântului (v).

În funcţie de aceste valori programul calculează:


- suprafaţa laterală a elementelor sub CTS (Alat);
- suprafaţa laterală a elementelor peste CTS (Apesb);
- volumul subsolului (Vsbn).
- numărul de schimburi de aer la subsol (Nasp).

Se poate opta pentru subsol încălzit, sau neîncălzit. În cazul în care se bifează subsol
încălzit, trebuie introdusă temperatura din subsol. În cazul în care se bifează subsol
neîncălzit programul rezolvă ecuaţia de bilanţ termic pentru subsol, determinând pentru
fiecare lună temperatura din subsol.

Se poate opta pentru pereţi izolaţi sau neizolaţi, pardoseală izolată sau neizolată.

35
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Figura 27 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Subsolul clădirii”

În tab-pagina Pereţii exteriori supraterani (figura 28) ai subsolului se introduc:


- descrierea (denumirea), implicit PeSbs;
- grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
- componenţa straturilor componente.

Figura 28 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Subsolul clădirii”, ”Pereţi exteriori


supraterani”
Pentru a introduce un strat la pereţii exteriori supraterani ai subsolului:
1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.
36
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a pereţilor exteriori supraterani ai subsolului
(Rpesb).

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 descrişi mai sus.

Pentru a modifica un strat la pereţii exteriori supraterani ai subsolului:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la pereţii exteriori supraterani ai subsolului:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

De fiecare dată când se introduce un nou strat sau se şterge un strat este recalculată
rezistenţa termică a pereţilor exteriori supraterani ai subsolului (Rpesb).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

Tab-pagina Subsol - Planşee peste subsol (figura 29)

În partea de sus a tab-paginii Planşee peste subsol este afişată lista planşeelor
introduse.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru planşeele peste
subsol introduse.

Pentru a introduce un planşeu peste subsol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Planşeu”
2. se introduce descrierea noului planşeu;
3. se introduce lungimea planşeului (L);
4. se introduce lăţimea planşeului (l);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Datele salvate vor fi afişate în lista planşeelor peste subsol.

37
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Figura 29 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Subsol - Planşee peste subsol”

După introducerea unui planşeu peste subsol este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou planşeu peste subsol se respectă paşii 1-7 de mai sus.

Pentru a modifica datele unui planşeu peste subsol:


1. din lista planşeelor peste subsol se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul „Planşe peste subsol”;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează Planşeu”.

Pentru a şterge un planşeu peste subsol:


1. din lista planşeelor peste subsol se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul „Planşee peste subsol”;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ planşeul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Planşeu”).

38
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Straturile componente ale unui planşeu peste subsol

După introducerea unui planşeu peste subsol în arborele „Anvelopa” la grupa „Planşee
peste subsol” este inserată denumirea acestui planşeu. Dând click pe denumirea
planşeului în tab-pagina „Planşee peste subsol” vor fi afişate datele acestui planşeu şi
lista straturilor componente (figura 30).

Figura 30 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Subsol - Planşee peste subsol”, straturi

Pentru a introduce un strat la un planşeu peste subsol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a planşeului peste subsol.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un planşeu peste subsol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”

39
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a şterge un strat la un planşeu peste subsol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

În tab-pagina Conducte în subsol (figura 31) se poate opta pentru prezenţă conducte
în subsol sau nu.

Figura 31 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Subsol - Conducte”

În cazul prezentei conductelor în subsol, pentru fiecare tronson se vor introduce:


- descrierea;
- lungimea;
- diametrul conductei fără izolaţie;
- diametrul conductei cu izolaţie;
- izolaţia (listă de selecţie);

În funcţie de aceste valori programul calculează coeficientul de transfer de căldură al


tronsonului.

Pentru a introduce o nouă conductă:


1. se apasă butonul „Adaugă o nouă conductă”;
2. se introduc datele conductei;
3. se apasă butonul „Salvează Conducta”.

Pentru a introduce alte conducte se respectă paşii 1-3 de mai sus.

40
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a modifica datele unei conducte:


1. se selectează din lista conductelor rândul conductei ce urmează a fi modificată;
2. datele acesteia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Conducta”

Pentru a şterge o conductă:


1. se selectează din lista conductelor rândul conductei ce urmează a fi ştearsă;
2. datele acesteia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Conducta”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ conducta va fi ştearsă din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Conducta”).

CASA SCĂRII (CS) (figura 32)

Pentru accesul la datele casei scării se selectează în arborele din stânga „Casa Scării”.

Conţine următoarele tab-pagini: Date generale, Planşee peste subsol, Pereţi exteriori,
Pereţi Interiori, Tâmplărie Exterioară, Planşee sub pod, Terase.

În tab-pagina Date generale se introduc:


- volumul casei scării (Vcs);
- numărul de schimburi de aer cu exteriorul (na_cs);
- se selectează dacă Casa scării este încălzită sau nu; în caz afirmativ, se va
introduce temperatura din casa scării.

Figura 32 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Casa Scării”

41
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

CS - Planşee peste subsol (figura 33).

Pentru accesul la datele planşeelor peste subsol se poate selecta tab-pagina „Planşee
peste subsol” din dreapta ferestrei „Casa Scării” sau selectând în arborele din stânga
„Planşee peste subsol”.

Figura 33 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Casa scării - Planşee peste subsol”

În partea de sus a tab-paginii Planşee peste subsol este afişată lista planşeelor
introduse.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru planşeele peste
subsol introduse.

Pentru a introduce un planşeu peste subsol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Planşeu”
2. se introduce descrierea noului planşeu;
3. se introduce lungimea planşeului (L);
4. se introduce lăţimea planşeului (l);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Datele salvate vor fi afişate în lista planşeelor peste subsol.

După introducerea unui planşeu peste subsol este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou planşeu peste subsol se respectă paşii 1-7 de mai sus.

42
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a modifica datele unui planşeu peste subsol:


1. din lista planşeelor peste subsol se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul „Planşe peste subsol”;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează Planşeu”.

Pentru a şterge un planşeu peste subsol:


1. din lista planşeelor peste subsol se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul „Planşee peste subsol”;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ planşeul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Planşeu”).

Straturile componente ale unui planşeu peste subsol

După introducerea unui planşeu peste subsol în arborele „Anvelopa” la grupa „Planşee
peste subsol” este inserată denumirea acestui planşeu. Dând click pe denumirea
planşeului în tab-pagina „Planşee peste subsol” vor fi afişate datele acestui planşeu şi
lista straturilor componente (figura 34).

Figura 34 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Planşee peste subsol”, straturi

43
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a introduce un strat la un planşeu peste subsol:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a planşeului peste subsol.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un planşeu peste subsol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la un planşeu peste subsol:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de jos
a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

44
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

CS - Pereţi exteriori (figura 35)

Pentru accesul la datele pereţilor exteriori se poate selecta tab-pagina „Pereţi exteriori”
din dreapta ferestrei „Casa Scării” sau selectând în arborele din stânga „Pereţi exteriori”.

Figura 35 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Pereţi exteriori”

În partea de sus a tab-paginii Pereţi exteriori este afişată lista pereţilor exteriori
introduşi.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru pereţii exteriori
introduşi.

Pentru a introduce un perete exterior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Perete”;
2. se introduce descrierea noului perete exterior;
3. se introduce lungimea peretelui (L);
4. se introduce înălţimea peretelui (h);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se selectează orientarea peretelui;
7. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
8. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Datele salvate vor fi afişate în lista pereţilor exteriori.

După introducerea unui perete exterior este necesară introducerea straturilor


componente.

Pentru a introduce un nou perete exterior se respectă paşii 1-8 de mai sus. După
introducerea primului perete exterior, dacă se doreşte introducerea altor pereţi exteriori
se pot prelua straturile componente ale primului perete exterior introdus.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează Perete”.

45
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a modifica datele unui perete exterior:


1. din lista pereţilor exteriori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul pereţi exteriori;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Pentru a şterge un perete exterior:


1. din lista pereţilor exteriori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate sub
tabelul pereţi exteriori;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ peretele va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Perete”).

Straturile componente ale unui perete exterior

După introducerea unui perete exterior în arborele „Anvelopa” la grupa „Pereţi exteriori”
este inserată denumirea acestui perete. Dând click pe denumirea peretelui în tab-pagina
„Pereţi exteriori” vor fi afişate datele acestui perete şi lista straturilor componente
(figura- 36).

Figura 36 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Pereţi exteriori”, straturi

46
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a introduce un strat la un perete exterior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a peretelui exterior.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 descrişi mai sus.

Pentru a modifica un strat la un perete exterior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la un perete exterior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea de
jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară apăsarea
butonului „Salvează Strat”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

47
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

CS - Pereţi interiori către spaţii neîncălzite (figura 37)

Pentru accesul la datele pereţilor interiori se poate selecta tab-pagina „Pereţi interiori”
din dreapta ferestrei „Casa Scării” sau selectând în arborele din stânga „Pereţi interiori”.

Figura 37 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS-Pereţi interiori către spaţii neîncălzite”

În partea de sus a tab-paginii Pereţi interiori este afişată lista pereţilor interiori introduşi.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru pereţii interiori
introduşi.

Pentru a introduce un perete interior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Perete”
2. se introduce descrierea noului perete interior;
3. se introduce lungimea peretelui (L);
4. se introduce înălţimea peretelui (h);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Datele salvate vor fi afişate în lista pereţilor interiori.

După introducerea unui perete interior este necesară introducerea straturilor


componente.

Pentru a introduce un nou perete interior se respectă paşii 1-7 de mai sus. După
introducerea primului perete interior, dacă se doreşte introducerea altor pereţi interiori
se pot prelua straturile componente ale primului perete interior introdus.

DE REŢINUT:După introducerea/modificarea datelor se


apasă butonul „Salvează Perete”.

48
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Pentru a modifica datele unui perete interior:


1. lista pereţilor interiori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat
are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul pereţi interiori;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Perete”.

Pentru a şterge un perete interior:


1. din lista pereţilor interiori se selectează rândul corespunzător (rândul selectat
are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele peretelui selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul planşeelor peste subsol;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ peretele va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Perete”).

Straturile componente ale unui perete interior

După introducerea unui perete interior în arborele „Anvelopa” la grupa „Pereţi interiori”
este inserată denumirea acestui perete. Dând click pe denumirea peretelui în tab-pagina
„Pereţi interiori” vor fi afişate datele acestui perete şi lista straturilor componente
(figura- 38).

Figura 38 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Pereţi interiori”, straturi

49
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a introduce un strat la un perete interior:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a peretelui interior.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un perete interior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la un perete interior:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Strat”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

50
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

CS - Tâmplărie exterioară (figura 39)

Pentru accesul la datele ferestrelor/uşilor exterioare se poate selecta tab-pagina


„Tâmplărie exterioară” din dreapta ferestrei „Casa Scării” sau selectând în arborele din
stânga „Tâmplărie exterioară”.

Figura 39 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Tâmplărie exterioară”

În partea de sus a tab-paginii Tâmplărie exterioară este afişată lista ferestrelor/uşilor


exterioare introduse. Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru
ferestrele/uşile exterioare introduse.

Pentru a introduce o fereastră/uşă exterioară:


1. se apasă butonul „Adaugă o Fereastră”
2. se introduce descrierea ferestrei/uşii;
3. se introduce lungimea (L);
4. se introduce înălţimea (h);
5. se selectează orientarea;
6. se selectează tipul tâmplăriei;
7. se selectează tipul vitrajului;
8. se bifează obloane interioare DA sau NU după caz;
9. se bifează obloane exterioare DA sau NU după caz;
10. se apasă butonul „Salvează”.

Datele salvate vor fi afişate în lista ferestrelor/uşilor exterioare.

Pentru a introduce o nouă fereastră/uşă se respectă paşii 1-10 de mai sus.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează”.

51
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a modifica datele unei ferestre/uşi exterioare:


1. din lista ferestrelor/uşilor exterioare se selectează rândul corespunzător cu
dubluClick (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele ferestrei/uşii selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare
aflate sub tabelul ferestre/uşi exterioare;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează”.

OBSERVAŢIE
Rândul selectat în lista ferestrelor/uşilor exterioare are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga.

Pentru a şterge o fereastră/uşă exterioară:


1. din lista ferestrelor/uşilor exterioare se selectează rândul corespunzător cu
dubluClick (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele ferestrei/uşii selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare
aflate sub tabelul planşeelor peste subsol;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ fereastra/uşa va fi ştearsă din listă (nu este
necesară apăsarea butonului „Salvează”).

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

OBSERVAŢIE
În cazul unui monitor cu rezoluţie mică pentru a avea
acces la toate tab-paginile ferestrei „Anvelopa” folosiţi
controlul < > situat în partea dreaptă, sus a ferestrei
„Anvelopa”:

52
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

CS - Planşee sub pod (figura 40)

Pentru accesul la datele planşeelor sub pod se poate selecta tab-pagina „Planşee sub
pod” din dreapta ferestrei „Casa Scării” sau selectând în arborele din stânga „Planşee
sub pod”.

Figura 40 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS-Planşee sub pod”

În partea de sus a tab-paginii Planşee sub pod este afişată lista planşeelor introduse.
Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru planşeele sub pod
introduse.

Pentru a introduce un planşeu sub pod:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Planşeu”
2. se introduce descrierea noului planşeu;
3. se introduce lungimea planşeului (L);
4. se introduce lăţimea planşeului (l);
5. se introduce grosimea stratului de aer (dacă este cazul);
6. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
7. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Datele salvate vor fi afişate în lista planşeelor sub pod.

După introducerea unui planşeu sub pod este necesară introducerea straturilor
componente.

Pentru a introduce un nou planşeu sub pod se respectă paşii 1-7 de mai sus.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor se apasă butonul
„Salvează Planşeu”.

53
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

Pentru a modifica datele unui planşeu sub pod:


1. din lista planşeelor sub pod se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul planşeelor sub pod;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Planşeu”.

Pentru a şterge un planşeu sub pod:


1. din lista planşeelor sub pod se selectează rândul corespunzător (rândul
selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele planşeului selectat vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul planşeelor sub pod;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ planşeul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Planşeu”).

Straturile componente ale unui planşeu sub pod

După introducerea unui planşeu sub pod în arborele „Anvelopa” la grupa „Planşee sub
pod” este inserată denumirea acestui planşeu. Dând click pe denumirea planşeului în
tab-pagina „Planşee sub pod” vor fi afişate datele acestui planşeu şi lista straturilor
componente (figura 41).

Figura 41 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Planşee sub pod”, straturi

Pentru a introduce un strat la un planşeu sub pod:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

54
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a planşeului sub pod.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la un planşeu sub pod:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la un planşeu sub pod:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Strat”).

CS - Terase (figura 42)

Pentru accesul la datele teraselor se poate selecta tab-pagina „Terase” din dreapta
ferestrei „Casa Scării” sau selectând în arborele din stânga „Terase”.

Figura 42 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Terase”

55
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii” Doset - PEC

În partea de sus a tab-paginii „Terase” este afişată lista teraselor introduse.


Sub această listă sunt afişate suprafaţa totală, ΣAU’ şi R’mediu pentru terasele introduse.

Pentru a introduce o Terasă:


1. se apasă butonul „Adaugă o nouă Terasă”
2. se introduce descrierea noii terase;
3. se introduce lungimea terasei (L);
4. se introduce lăţimea terasei (l);
5. se selectează tipul terasei;
6. se selectează starea terasei;
7. se selectează ultima reparaţie;
8. se introduce factorul de corecţie datorat punţilor termice (r);
9. se apasă butonul „Salvează Terasă”.
Datele salvate vor fi afişate în lista Terase.

După introducerea unei terase este necesară introducerea straturilor componente.

Pentru a introduce o nouă terasă se respectă paşii 1-9 de mai sus.

Pentru a modifica datele unei terase:


1. din lista Terase se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele terasei selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul Terase;
3. se modifică datele;
4. se apasă butonul „Salvează Terasă”.

Pentru a şterge o terasă:


1. din lista Terase se selectează rândul corespunzător (rândul selectat are
afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele terasei selectate vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate
sub tabelul Terase;
3. va fi afişat un mesaj de confirmare;
4. dacă se răspunde afirmativ terasa va fi ştearsă din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Terasă”).

Straturile componente ale unui Terase

După introducerea unei terase în arborele „Anvelopa” la grupa „Terase” este inserată
denumirea acestei terase. Dând click pe denumirea terasei în tab-pagina „Terase” vor fi
afişate datele acestei terase şi lista straturilor componente (figura 43).

Pentru a introduce un strat la o terasă:


1. se apasă butonul „Adaugă un nou Strat”;
2. se selectează grosimea stratului;
3. se selectează materialul din care este alcătuit acest strat;
4. se selectează starea şi vechimea materialelor pentru acest strat;
5. se apasă butonul „Salvează Strat”.

56
Doset - PEC F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii”

Figura 43 - Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „CS - Terase”, straturi

În funcţie de grosimea stratului, a materialului şi a stării acestuia se calculează


rezistenţa termică a stratului (Rn) şi implicit a terasei.

Pentru a introduce alte straturi se respectă paşii 1-5 de mai sus.

Pentru a modifica un strat la o terasă:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
modificat (rândul selectat are afişată o săgeată în prima celulă din stânga);
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Strat”.

Pentru a şterge un strat la o terasă:


1. se selectează din lista straturilor componente rândul stratului ce urmează a fi
şters;
2. datele acestuia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Stratul”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ stratul va fi şters din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Strat”).

57
F5 - Fereastra „Anvelopa Clădirii Doset - PEC

POD/MANSARDĂ

Pentru accesul la datele podurilor/mansardelor se poate selecta tab-pagina


„Pod/Mansarda” din dreapta ferestrei „Anvelopa Clădirii” sau selectând în arborele din
stânga „Pod Mansarda”.

În tab-pagina Pod/Mansardă (figura 44) se introduc următoarele date:


- suprafaţa podului/mansardei (Ap);
- numărul de schimburi de aer cu exteriorul (na_ep);
- volumul podului/mansardei (Vp);
- numărul de schimburi de aer cu casa scării (na_csp);
- suprafaţa opacă a acoperişului (Aac_p);
- suprafaţa transparentă a acoperişului (Aac_fu);
- rezistenţa termică a suprafeţei opace (Rac_p);
- rezistenţa termică a suprafeţei transparente(Rac_fu);

Figura 44 – Fereastra „Anvelopa” - tab-pagina „Pod/Mansardă”

Se selectează dacă podul/mansarda este încălzită sau nu, iar în caz afirmativ se
introduce valoarea temperaturii.

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

58
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

F 6 - FEREASTRA „INSTALAŢII” (figura 46)

Se deschide din meniul „Instalaţii” sau dând click pe butonul „Instalaţii”, din bara de
butoane.

În partea stângă a acestei ferestre este afişat un arbore alcătuit din tipurile de instalaţii
(figura 45). În partea dreaptă vor fi afişate controale pentru fiecare tip de instalaţie, în
funcţie de ce se selectează în arborele din stânga.

Pe prima linie a arborelui (root) este trecută denumirea clădirii/apartamentului analizat.

Figura 45 – Arborele ferestrei „Instalaţii”

În momentul selectării unui element din arbore în stânga acelui element este afişată o
săgeată verde, iar în partea dreaptă a ferestrei, tab-pagina corespunzătoare acelui
element.

Prima tab-pagină afişată este cea care conţine informaţiile despre instalaţia de încălzire.

Instalaţia de încălzire (figura 46)

Figura 46 - Fereastra „Instalaţii”


Tab-pagina „Încălzire” conţine alte trei tab-pagini:
 date generale,
 conducte şi
 informaţii despre sursa de energie/sistemul de încălzire.

59
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

În tab-pagina Date generale (figura 46) se introduc:


sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor (listă de selecţie):
 sursă proprie;
 centrală termică de cartier;
 termoficare - punct termic central;
 termoficare - punct termic local;
 altă sursă sau sursă mixtă.
tipul sistemului de încălzire (listă de selecţie):
 încălzire locală cu sobe;
 încălzire centrală cu corpuri statice;
 încălzire centrală cu aer cald;
 încălzire centrală cu planşee încălzitoare;
 alt sistem de încălzire.
tip distribuţie agent termic de încălzire (listă de selecţie):
 inferioară;
 superioară;
 mixtă.
necesarul de căldură de calcul (conform STAS 1907);
temperatura interioară;
racord la sursa centralizată de căldură (DA/NU);
eficienţa sistemului de transmisie a căldurii;
eficienţa sistemului de reglare a căldurii;
randamentul sezonier net al cazanului.

Tab-pagina Conducte (figura 47):

Figura 47 - Fereastra „Instalaţii” - Conducte

60
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Pentru fiecare tronson se vor introduce:


- descrierea;
- diametrul exterior al conductei fără izolaţie;
- diametrul exterior al conductei cu izolaţie;
- lungimea;
- lungimea echivalentă a armăturilor;
- temperatura aerului exterior conductei;
- izolaţia (listă de selecţie);
- temperatura medie a agentului termic;
- numărul de ore de furnizare agent termic/an.

În funcţie de aceste valori programul calculează coeficientul de transfer de căldură al


tronsonului şi pierderile de căldură pe conductă.

Pentru a introduce o nouă conductă:


1. se apasă butonul „Adaugă o nouă conductă”;
2. se introduc datele conductei;
3. se apasă butonul „Salvează Conducta”.

Pentru a introduce alte conducte se respectă paşii 1-3 de mai sus.

Pentru a modifica datele unei conducte:


1. se selectează din lista conductelor rândul conductei ce urmează a fi
modificată;
2. datele acesteia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Conducta”

Pentru a şterge o conductă:


1. se selectează din lista conductelor rândul conductei ce urmează a fi ştearsă;
2. datele acesteia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Conducta”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ conducta va fi ştearsă din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Conducta”).

Tab-pagina Sursa de energie/Sistemul de încălzire (figura 48)

În cazul în care s-a selectat (în tab-pagina Date generale) ca sursă de energie pentru
încălzirea spaţiilor: Sursă proprie în această tab-pagină vor fi afişate controale pentru
introducerea datelor sursei proprii (figura 49):
- puterea termică nominală;
- randamentul de catalog;
- anul instalării cazanului;
- anul instalării arzătorului;
- numărul de ore de funcţionare al cazanului;
- numărul de ore de funcţionare arzător;
- combustibilul utilizat de sursa proprie (listă de selecţie);
- starea arzătorului;
- sistemul de reglare.
61
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

Figura 48 - Fereastra „Instalaţii” - Sursa de energie/Sistem de încălzire

Figura 49 - Fereastra „Instalaţii” - Sursa de încălzire - centrală termică proprie

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

În funcţie de ce s-a selectat (în tab-pagina Date generale) ca sistem de încălzire în


această tab-pagină vor fi afişate controale corespunzătoare, pentru:
- încălzire interioară cu aer cald (figura 50).
- încălzire locală cu sobe (figura 51);
- încălzire interioară cu corpuri statice (figura 52);
- încălzire interioară cu planşeu încălzitor (figura 53);

62
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Pentru a introduce date în tabelul „Încălzire interioară cu aer cald” (figura 50) se dă
dubluClick pe celula pentru care se doreşte introducerea datelor. Datele introduse în
acest tabel sunt trecute în anexa certificatului de performanţă energetică.

Figura 50 - Fereastra „Instalaţii” - Instalaţia de încălzire interioară cu aer cald

Pentru a introduce date în tabelul „Încălzire locală cu sobe” (figura 51) se dă dubluClick
pe celula pentru care se doreşte introducerea datelor. Datele introduse în acest tabel
sunt trecute în anexa certificatului de performanţă energetică.

Figura 51 - Fereastra „Instalaţii” - Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe

Pentru a introduce date în tabelul „Instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice”


(figura 52) se dă dubluClick pe celula pentru care se doreşte introducerea datelor.
Datele introduse în acest tabel sunt trecute în anexa certificatului de performanţă
energetică.

Figura 52 - Fereastra „Instalaţii” - Date privind instalaţia de încălzire cu corpuri statice

Pentru a introduce date în tabelul „Instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor”


(figura 53) se dă dubluClick pe celula pentru care se doreşte introducerea datelor.
Datele introduse în acest tabel sunt trecute în anexa certificatului de performanţă
energetică.

Figura 53 - Fereastra „Instalaţii” - Instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor

63
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

Instalaţia de preparare apă caldă de consum (figura 54)

Figura 54 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Preparare apă caldă” - Date generale

Tab-pagina „Preparare apă caldă” conţine tab-paginile:


- date generale;
- conducte;
- obiecte sanitare.

Tab pagina Date generale (figura 54)


În cazul în care se cunoaşte consumul de energie pentru preparare apă caldă de consum
acesta se poate introduce, după ce se bifează corespunzător.

În această tab-pagină sunt dispuse controale pentru:


 Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere (listă de
selecţie):
 sursă proprie, selectând acest item, controlul Combustibilul utilizat
de sursa proprie, devine activ;
 centrală termică de cartier;
 termoficare - punct termic central;
 termoficare - punct termic local;
 altă sursă sau sursă mixtă.

 Combustibilul utilizat de sursa proprie (listă de selecţie):


 Lignit
 Huila;
 Păcură;
 Gaz natural;
 Deşeuri;
 Energie regenerativă (lemn);
 Energie electrică, cogen.

64
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

 Tipul sistemului de preparare apă caldă menajeră (listă de selecţie):


 din sursa centralizată;
 centrală termică proprie;
 boiler cu acumulare;
 preparare locală cu aparate de tip instant a.c.c.;
 preparare locală pe plită;
 alt sistem de preparare a.c.c.

 Racord la sursa centralizată de căldură (listă de selecţie):


 nu este cazul;
 racord unic;
 racord multiplu.

 Conducta de recirculare a a.c.c. (listă de selecţie):


 funcţională;
 nu funcţionează;
 nu există.

 Debitmetre a.c.c. la nivelul punctelor de consum (listă de selecţie):


 nu există;
 există parţial;
 peste tot.

 Tipul instalaţiei (listă de selecţie):


 obiective alimentate în sistem centralizat, fără recirculare;
 obiective alimentate în sistem local centralizat;
 obiective alimentate în sistem local.

 Starea tehnică a armăturilor (listă de selecţie):


 Instalaţii echipate cu baterii clasice;
 Instalaţii echipate cu baterii monocomandă.

 Temperatura de prepararea a apei calde de consum


 Temperatura apei reci care intră în instalaţia de preparare a.c.c.
 Temperatura de furnizare a apei calde de consum.

Calculele pot fi efectuate în funcţie de:


numărul de persoane şi necesarul specific de apă caldă, sau
suprafaţa locuită şi indicele mediu de locuire.

Tab-pagina Conducte (figura 55)


Pentru fiecare tronson se vor introduce:
- descrierea;
- diametrul exterior al conductei fără izolaţie;
- diametrul exterior al conductei cu izolaţie;
- lungimea;
- lungimea echivalentă a armăturilor;
- temperatura aerului exterior conductei;
- izolaţia (listă de selecţie);
- temperatura medie a a.c.c.;
- numărul de ore de furnizare a.c.c./an.

În funcţie de aceste valori programul calculează coeficientul de transfer de căldură al


tronsonului şi pierderile de căldură pe conductă.

65
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

Pentru a introduce o nouă conductă:


1. se apasă butonul „Adaugă o nouă conductă”;
2. se introduc datele conductei;
3. se apasă butonul „Salvează Conducta”.

Pentru a introduce alte conducte se respectă paşii 1-3 de mai sus.

Pentru a modifica datele unei conducte:


1. se selectează din lista conductelor rândul conductei ce urmează a fi
modificată;
2. datele acesteia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se modifică corespunzător valorile dorite;
4. se apasă pe butonul „Salvează Conducta”

Pentru a şterge o conductă:


1. se selectează din lista conductelor rândul conductei ce urmează a fi ştearsă;
2. datele acesteia vor fi afişate în controalele corespunzătoare aflate în partea
de jos a ferestrei;
3. se apasă pe butonul „Şterge Conducta”;
4. va fi afişat un mesaj de confirmare;
5. dacă se răspunde afirmativ conducta va fi ştearsă din listă (nu este necesară
apăsarea butonului „Salvează Conducta”).

Figura 55 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Preparare apă caldă” - Conducte

66
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Tab-pagina Obiecte sanitare (figura 56) conţine controale în care se poate introduce
numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
 lavoar;
 bideu;
 spălător;
 cădiţă de duş;
 cadă de baie;
 vidoar;
 rezervor spălare WC;
 maşină de spălat vase;
 maşină de spălat rufe.

Tot în această tab-pagina sunt dispuse controale pentru introducerea datelor contorului
general de măsurare a energiei termice consum a.c.c.
 tipul contorului;
 anul instalării;
 existenţă viză metrologică.

Figura 56 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Preparare apă caldă” - Obiecte sanitare

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

67
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

Instalaţia electrică de iluminat (figura 57)

Figura 57 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Iluminat artificial”

Consumul specific mediu de energie electrică este calculat automat (sau se poate
introduce de către utilizator). El este afişat în tab-pagina „Iluminat artificial”.

Se introduc următoarele date:


- tipul iluminatului (fluorescent, incandescent sau mixt);
- starea reţelei de conductori (bună, uzată, date indisponibile);
- puterea instalată a sistemului de iluminat;
- grupuri sanitare prevăzute/neprevăzute cu ferestre exterioare.

Pentru clădirile nerezidenţiale, dacă nu se cunoaşte consumul specific mediu de energie


electrică (în KWh/m2an) se procedează în felul următor:
1. se introduce puterea instalată;
2. se introduce timpul de utilizare al luminii de zi;
3. se introduce timpul în care nu este utilizată lumina naturală;
4. factorul de dependenţă de lumina de zi;
5. factorul de dependenţă de durata de utilizare;
6. se apasă butonul „Salvează”.

În tab-pagina „Iluminat artificial” este dat un tabel orientativ ce conţine consumul mediu
de energie electrică estimat pentru spaţiile de locuit.

ATENŢIE
Apăsaţi butonul „Salvează” doar dacă aţi introdus valori în
grupul de controale asociate acestui buton (pentru clădiri
nerezidenţiale).

68
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Instalaţia de climatizare

Conţine următoarele tab-pagini:


Definire zonă/zone termice (figura 58);
Delimitare zonă (figura 59);
Ventilare zonă (figura 60);
Surse interioare (figura 61);
Sisteme de climatizare (figura 62).

Tab-pagina: „Definire zonă/zone termice” (figura 58) oferă opţiunea de a alege între
o clădire cu o singură zonă termică (întreaga clădire sau o parte din clădire este
climatizată), sau cu mai multe zone termice.

Figura 58 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Climatizare/Definire zonă”

Pentru a adăuga o nouă zonă:


1. se apasă butonul "Adaugă o nouă zonă";
2. se introduce descrierea zonei;
3. se selectează destinaţia zonei;
4. se selectează gradul de ocupare;
5. se introduce temperatura interioară;
6. se introduce aria pardoselii;
7. se introduce volumul;
8. se introduce valoarea coeficientului de performanţă (COP) al instalaţiei de
climatizare;
9. se introduce valoarea energiilor auxiliare corespunzătoare zonei respective;
10. se apasă butonul "Salvează zona".
Zona creată va apărea în lista zonelor climatizate.

Pentru a modifica datele unei zone:


1. se selectează din lista zonelor, zona ce urmează a fi modificată;
2. se modifica datele necesare;
3. se apasă butonul "Salvează Zona".

69
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

Pentru a şterge o zonă:


1. din lista zonelor se selectează zona ce urmează a fi ştearsă;
2. se apasă butonul "Şterge Zona";
3. va fi afişat un mesaj de confirmare, dacă se răspunde afirmativ zona
selectată va fi ştearsă.

Tab-pagina: „Delimitare zonă” (figura 59) permite selectarea zonei definită în tab-
pagina anterioară şi adăugarea/modificarea elementelor de anvelopă aferente acesteia.

Figura 59 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Climatizare/Delimitare zonă”

Pentru a adăuga un nou element:


1. se selectează elementul;
2. se introduce aria elementului;
3. se introduce rezistenţa (pentru acele elemente care nu au fost definite în
fereastra "Anvelopa Clădirii" (F4));
4.dacă elementul ce urmează a fi introdus este adiacent unei zone climatizate
se vor introduce temperaturile zonei adiacente climatizate;
5. se apasă butonul "Adaugă element".

Pentru a modifica un element:


1. se selectează elementul din lista de elemente;
2. se modifică datele elementului selectat;
3. se apasă butonul "Modifică Element".

Pentru a şterge un element:


1. se selectează elementul din lista de elemente;
2. se apasă butonul "Şterge Element".
3. va fi afişat un mesaj de confirmare, dacă se răspunde afirmativ elementul
selectat va fi şters.

70
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Tab-pagina: „Ventilare zonă” (figura 60) permite selectarea zonei, introducerea


numărul de schimburi de aer prin infiltraţie pentru ventilare naturală iar pentru ventilare
mecanică se introduc numărul de schimburi de aer şi temperatura de refulare.

Figura 60 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Climatizare/Ventilare zonă”

Tab-pagina: „Surse interioare” (figura 61) permite selectarea zonei şi introducerea


fluxului de căldură cedat de ocupanţi, fluxul de căldură cedat de aparatura electrică,
fluxul de căldură cedat de iluminat, fluxul de căldură cedat de instalaţiile de apă caldă si
canalizare, fluxul de căldură cedat de instalaţiile de încălzire, răcire şi ventilare precum şi
fluxul de căldură cedat de procese tehnologice. Este calculată valoarea fluxului total de
căldură datorat surselor interioare.

Figura 61 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Climatizare/Surse interioare”

71
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

Tab-pagina: „Sisteme de climatizare” (figura 62)

Pentru a adăuga un nou sistem:


1. se selectează zona;
2. se apasă butonul "Adaugă un Nou Sistem";
3. se introduce denumirea sistemului
4. se selectează modul de funcţionare al ventilatorului;
5. se introduce debitul de aer proaspăt;
6. se introduce temperatura aerului refulat;
7. se introduce coeficientul de performanţă al instalaţiei frigorifice;
8. se introduce randamentul ventilatorului;
9. se selectează tipul sistemului;
10. se selectează regimul de funcţionare;
11. se introduce debitul total de aer;
12. se introduce umiditatea aerului refulat;
13. se introduce pierderea de sarcină din sistem;
14. se introduce eficacitatea recuperatorului de căldură;
15. se apasă butonul "Salvează Sistem".

Figura 62 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Climatizare/Surse de climatizare”

Pentru a modifica datele unui sistem:


1. se selectează sistemul din lista de Sisteme de climatizare;
2. se modifică datele necesare;
3. se apasă butonul "Salvează Sistem".

Pentru a şterge un sistem:


1. se selectează sistemul din lista de Sisteme de climatizare;
2. se apasă butonul "Şterge Sistem".
3. va fi afişat un mesaj de confirmare, dacă se răspunde afirmativ sistemul
selectat va fi şters.

72
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Instalaţia de ventilare mecanică (figura 63)

Conţine 3 tab-pagini:
 delimitare zona/zone termice,
 delimitare zonă şi
 sisteme de ventilare.

Figura 63 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Ventilare mecanică”

În tab pagina „Definire zone termice” (figura 64) se poate selecta


 clădire fără zone termice,
 clădire cu o zona termică, sau
 clădire cu mai multe zone termice cu sau fără cuplaj termic.

Figura 64 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Ventilare mecanică” - Definire zone


termice

73
F6 - Fereastra „Instalaţii” Doset - PEC

În tab-pagina „Delimitare zonă” (figura 65) se pot adăuga, modifica, şterge elemente
delimitatoare ale zonei ventilate, introducând pentru fiecare element:
 aria,
 rezistenţa termică,
 orientarea (dacă este cazul) şi
 temperatura din spaţiul adiacent (dacă este cazul).

Figura 65 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Ventilare mecanică” - Delimitare zonă

Tab-pagina „Sisteme de ventilare” (figura 66) este compusă din două tab-pagini:
„Sezon rece”, „Sezon cald”.

Se introduc:
 temperatura aerului interior,
 conţinutul de umiditate al aerului interior,
 debitul de aer proaspăt,
 debitul de aer introdus,
 puterea electrică a ventilatoarelor,
 timpul de funcţionare în ore/zi în lunile sezonului.

Pentru sezonul rece utilizatorul poate bifa, sistem de ventilare prevăzut cu (figura 67):
 baterie de preîncălzire;
 recuperator de căldură;
 cameră de amestec;
 baterie de încălzire 1;
 baterie de răcire;
 camera de pulverizare;
 umidificare izotermă;
 baterie de încălzire 2.

Pentru sezonul cald utilizatorul poate bifa, sistem de ventilare prevăzut cu (figura 68):
 cameră de amestec;
 baterie de răcire;
 baterie de încălzire.

74
Doset - PEC F6 - Fereastra „Instalaţii”

Figura 66 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Ventilare mecanică” - Sisteme de


ventilare, Sezon rece

Figura 67 - Fereastra „Instalaţii” - tab-pagina „Ventilare mecanică” - Sisteme de


ventilare, Sezon cald

DE REŢINUT
După introducerea/modificarea datelor şi înainte de
trecerea la altă tab-pagină SALVAŢI datele.

75
F7 - Fereastra „Penalizări” Doset - PEC

F 7 - FEREASTRA „PENALIZĂRI”

Poate fi deschisă din meniul „Penalizări”, sau dând click pe butonul „Penalizări” din bara
de butoane.
Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt
datorate unor deficienţe de întreţinere şi exploatare a clădirii şi instalaţiilor aferente
acesteia, având drept consecinţe utilizarea neraţională a energiei.

Penalizări acordate clădirii (figura 67)


Pentru penalizările acordate clădirii sunt dispuse 12 controale de selecţie
corespunzătoare celor 12 penalizări:
P1 - starea subsolului tehnic;
P2 - utilizarea uşii de intrare în clădire;
P3 - starea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune;
P4 - starea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice;
P5 - spălarea/curăţarea instalaţiei de încălzire interioară;
P6 - existenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire
P7 - existenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea consumurilor de
căldură;
P8 - starea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori;
P9 - starea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de umiditate
al acestora;
P10 - starea acoperişului peste pod;
P11 - starea coşului/coşurilor de evacuare a fumului;
P12 - posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt la valoarea de confort.

Figura 67 - Fereastra „Penalizări acordate clădirii”

76
Doset - PEC F7 - Fereastra „Penalizări”

În urma unei selecţii în oricare din cele 12 controale, penalizarea P0 este calculată
automat cu relaţia (conform Mc 001/3 - 2006):
po  p1  p2  p3  p4  p5  p6  p7  p8  p9  p10  p11 p12
în care:

p1 - coeficient de penalizare funcţie de starea subsolului tehnic al clădirii - pentru


clădiri colective, determinat conform tabelului:
Starea subsolului tehnic p1
Uscată şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună 1,00
Uscată, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună 1,01
Subsol inundat/inundabil (posibilitatea de refulare a apei din
1,05
canalizarea exterioară)
Observaţie: Pentru clădiri individuale, p1 = 1,00.

P2 - coeficient de penalizare funcţie de utilizarea uşii de intrare în clădire - pentru


clădiri colective, determinat conform tabelului:
Uşa de intrare în clădire p2
Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de
1,00
siguranţă (interfon, cheie)
Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă
1,01
închisă în perioada de neutilizare
Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este
1,05
lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare
Observaţie: Pentru clădiri individuale, p2 = 1,00.

P3 - coeficient de penalizare funcţie de starea elementelor de închidere mobile din


spaţiile comune (casa scărilor) - către exterior sau către ghene de gunoi -
pentru clădiri colective, determinat conform tabelului:
Starea elementelor de închidere mobile p3
Ferestre/uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare 1,00
Ferestre/uşi în stare bună, dar neetanşe 1,02
Ferestre/uşi în stare proastă, lipsă sau sparte 1,05
Observaţie: Pentru clădiri individuale, p3 = 1,00.

p4 - coeficient de penalizare funcţie de starea armăturilor de închidere şi reglaj de la


corpurile statice - pentru clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală cu
corpuri statice, determinat conform tabelului:
Situaţia p4
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt
1,00
funcţionale
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin
1,02
un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel
puţin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt 1,05
funcţionale
Observaţie: Pentru clădiri care nu sunt dotate cu instalaţie de încălzire centrală
cu corpuri statice, p4 = 1,00.

77
F7 - Fereastra „Penalizări” Doset - PEC

p5 - coeficient de penalizare funcţie de spălarea/curăţarea instalaţiei de încălzire


interioară - pentru clădiri racordate la un punct termic centralizat sau centrală
termică de cartier, determinat conform tabelului:

Situaţia p5
Corpurile statice au fost demontate şi spălate/curăţate în
1,00
totalitate după ultimul sezon de încălzire
Corpurile statice au fost demontate şi spălate/curăţate în
totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai 1,02
devreme de trei ani
Corpurile statice au fost demontate şi spălate/curăţate în
1,05
totalitate cu mai mult de trei ani în urmă
Observaţie: Pentru clădiri care nu sunt racordate la un punct termic centralizat
sau centrală termică de cartier, p5 = 1,00.

p6 - coeficient de penalizare funcţie de existenţa armăturilor de separare şi golire a


coloanelor de încălzire - pentru clădiri colective dotate cu instalaţie de încălzire
centrală, determinat conform tabelului:

Situaţia p6
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare şi
1,00
golire a acestora, funcţionale
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare
1,03
şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale
Observaţie: Pentru clădiri individuale sau clădiri care nu sunt dotate cu instalaţie
de încălzire centrală, p6 = 1,00.

p7 - coeficient de penalizare funcţie de existenţa echipamentelor de măsură pentru


decontarea consumurilor de căldură - pentru clădiri racordate la sisteme
centralizate de alimentare cu căldură, determinat conform tabelului:

Situaţia p7
Există contor general de căldură pentru încălzire şi pentru apă
1,00
caldă de consum
Există contor general de căldură pentru încălzire, dar nu există
1,07
contor general de căldură pentru apă caldă de consum
Nu există nici contor general de căldură pentru încălzire, nici
contor general de căldură pentru apă caldă de consum, 1,15
consumurile de căldură fiind determinate în sistem pauşal
Observaţie: Pentru clădiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilităţilor
termice, p7 = 1,00.

p8 - coeficient de penalizare funcţie de starea finisajelor exterioare ale pereţilor


exteriori - pentru clădiri cu pereţi din cărămidă sau BCA, determinat conform
tabelului:

Situaţia p8
Stare bună a tencuielii exterioare 1,00
Tencuială exterioară căzută total sau parţial 1,05
Observaţie: Pentru clădiri cu pereţi exteriori din alte materiale, p8 = 1,00.

78
Doset - PEC F7 - Fereastra „Penalizări”

p9 - coeficient de penalizare funcţie de starea pereţilor exteriori din punct de vedere


al conţinutului de umiditate al acestora, determinat conform tabelului:

Situaţia P9
Pereţi exteriori uscaţi 1,00
Pereţii exteriori prezintă pete de condens (în sezonul rece) 1,02
Pereţii exteriori prezintă urme de igrasie 1,05

p10 - coeficient de penalizare funcţie de starea acoperişului peste pod - pentru clădiri
prevăzute cu pod nelocuibil, determinat conform tabelului:

Situaţia P10
Acoperiş etanş 1,00
Acoperiş spart/neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii 1,10
Observaţie: Pentru clădiri fără pod nelocuibil, p10 = 1,00.

p11 - coeficient de penalizare funcţie de starea coşului/coşurilor de evacuare a fumului


- pentru clădiri dotate cu sisteme locale de încălzire/preparare a apei calde de
consum cu combustibil lichid sau solid, determinat conform tabelului:

Situaţia P11
Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimii doi ani 1,00
Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani 1,05
Observaţie: Pentru alte tipuri de clădiri, p11 = 1,00.

p12 - coeficient de penalizare care ţine seama de posibilitatea asigurării necesarului de


aer proaspăt la valoarea de confort, determinat conform tabelului:

Situaţia P11
Clădire prevăzută cu sistem de ventilare naturală organizată sau
1,00
ventilare mecanică
Clădire fără sistem de ventilare organizată 1,10

DE REŢINUT
După selectarea situaţiilor corespunzătoare şi înainte de
închiderea ferestrei „Penalizări”, SALVAŢI datele.

79
F7 - Fereastra „Penalizări” Doset - PEC

Penalizări acordate apartamentului (figura 68)

Pentru penalizările acordate unui apartament sunt dispuse 10 controale de selecţie


corespunzătoare celor 10 penalizări:
P1 - starea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice;
P2 - spălarea/curăţarea instalaţiei de încălzire interioară;
P3 - existenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire
P4 - existenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea consumurilor de
căldură;
P5 - starea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori;
P6 - starea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de umiditate
al acestora;
P7 - starea acoperişului peste pod;
P8 - starea coşului/coşurilor de evacuare a fumului;
P9 - posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt la valoarea de confort.
P10 – utilizatorul poate introduce propria penalizare în funcţie de starea tehnică
a apartamentului;

Figura 68 - Fereastra „Penalizări acordate apartamentului”

În urma unei selecţii în oricare din cele 10 controale, penalizarea P0 este calculată
automat conform relaţiei:

po  p1  p2  p3  p4  p5  p6  p7  p8  p9  p10
în care:

80
Doset - PEC F7 - Fereastra „Penalizări”

p1 - coeficient de penalizare funcţie de starea armăturilor de închidere şi reglaj de la


corpurile statice - pentru clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală cu
corpuri statice, determinat conform tabelului:
Situaţia p1
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt
1,00
funcţionale
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin
1,02
un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel
puţin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt 1,05
funcţionale
Observaţie: Pentru clădiri care nu sunt dotate cu instalaţie de încălzire centrală
cu corpuri statice, p1 = 1,00.

P2 - coeficient de penalizare funcţie de spălarea/curăţarea instalaţiei de încălzire


interioară - pentru clădiri racordate la un punct termic centralizat sau centrală
termică de cartier, determinat conform tabelului:
Situaţia p2
Corpurile statice au fost demontate şi spălate/curăţate în
1,00
totalitate după ultimul sezon de încălzire
Corpurile statice au fost demontate şi spălate/curăţate în
totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai 1,02
devreme de trei ani
Corpurile statice au fost demontate şi spălate/curăţate în
1,05
totalitate cu mai mult de trei ani în urmă
Observaţie: Pentru clădiri care nu sunt racordate la un punct termic centralizat
sau centrală termică de cartier, p2 = 1,00.

p3 - coeficient de penalizare funcţie de existenţa armăturilor de separare şi golire a


coloanelor de încălzire - pentru clădiri colective dotate cu instalaţie de încălzire
centrală, determinat conform tabelului:
Situaţia P3
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare şi
1,00
golire a acestora, funcţionale
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare
1,03
şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale
Observaţie: Pentru clădiri individuale sau clădiri care nu sunt dotate cu instalaţie
de încălzire centrală, p3 = 1,00.

p4 - coeficient de penalizare funcţie de existenţa echipamentelor de măsură pentru


decontarea consumurilor de căldură - pentru clădiri racordate la sisteme
centralizate de alimentare cu căldură, determinat conform tabelului:
Situaţia p4
Există contor general de căldură pentru încălzire şi pentru apă
1,00
caldă de consum
Există contor general de căldură pentru încălzire, dar nu există
1,07
contor general de căldură pentru apă caldă de consum
Nu există nici contor general de căldură pentru încălzire, nici
contor general de căldură pentru apă caldă de consum, 1,15
consumurile de căldură fiind determinate în sistem pauşal
Observaţie: Pentru clădiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilităţilor
termice, p4 = 1,00.

81
F7 - Fereastra „Penalizări” Doset - PEC

p5 - coeficient de penalizare funcţie de starea finisajelor exterioare ale pereţilor


exteriori - pentru clădiri cu pereţi din cărămidă sau BCA, determinat conform
tabelului:
Situaţia p5
Stare bună a tencuielii exterioare 1,00
Tencuială exterioară căzută total sau parţial 1,05
Observaţie: Pentru clădiri cu pereţi exteriori din alte materiale, p5 = 1,00.

p6 - coeficient de penalizare funcţie de starea pereţilor exteriori din punct de vedere


al conţinutului de umiditate al acestora, determinat conform tabelului:
Situaţia P6
Pereţi exteriori uscaţi 1,00
Pereţii exteriori prezintă pete de condens (în sezonul rece) 1,02
Pereţii exteriori prezintă urme de igrasie 1,05

p7 - coeficient de penalizare funcţie de starea acoperişului peste pod - pentru clădiri


prevăzute cu pod nelocuibil, determinat conform tabelului:
Situaţia P7
Acoperiş etanş 1,00
Acoperiş spart/neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii 1,10
Observaţie: Pentru clădiri fără pod nelocuibil, p7 = 1,00.

p8 - coeficient de penalizare funcţie de starea coşului/coşurilor de evacuare a fumului


- pentru clădiri dotate cu sisteme locale de încălzire/preparare a apei calde de
consum cu combustibil lichid sau solid, determinat conform tabelului:
Situaţia P8
Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimii doi ani 1,00
Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani 1,05
Observaţie: Pentru alte tipuri de clădiri, p8 = 1,00.

p9 - coeficient de penalizare care ţine seama de posibilitatea asigurării necesarului de


aer proaspăt la valoarea de confort, determinat conform tabelului:
Situaţia P9
Clădire prevăzută cu sistem de ventilare naturală organizată sau
1,00
ventilare mecanică
Clădire fără sistem de ventilare organizată 1,10

p10 - Alte penalităţi funcţie de starea tehnică a apartamentului/blocului de locuinţe.


Valoare apreciată de către auditor.
Situaţia (recomandare Doset-PEC) p10
Apartament în stare foarte bună 1,00
Apartament în stare bună, cu o vechime mai mare de 10 ani 1,02
Apartament în stare bună, cu o vechime mai mare de 20 ani 1,05

DE REŢINUT
După selectarea situaţiilor corespunzătoare şi înainte de
închiderea ferestrei „Penalizări”, SALVAŢI datele.

82
Doset - PEC F8 - Fereastra „Certificat”

F8 - FEREASTRA „CERTIFICAT”

Poate fi deschisă din meniul „Certificat”, sau dând click pe butonul „Certificat”, din bara
de butoane.

Certificatul de performanţă energetică pentru apartament este diferit faţă de cel pentru
o clădire.
În funcţie de selecţia făcută în fereastra F2 - „Proiect Nou” (sau fereastra F4 – „Info
proiect”), tab-pagina „Informaţii Clădire/Apartament”, tab-pagina ”Suprafaţă/Volum/Tip
Certificat” (pagina 11, figura 7) programul va afişa certificatul energetic pentru clădire
sau pentru apartament.

Certificatul Energetic pentru Clădire (figura 69)

În stânga ferestrei este afişat certificatul energetic pentru clădire, completat cu


consumurile energetice şi grilele energetice.

Pentru a introduce în certificat date suplimentare click pe o celula a Nr. de înregistrare la


Consiliul Local sau Data înregistrării, se va afişa în dreapta ferestrei un panou - „Date
suplimentare pentru certificat” - în care se vor introduce:
- numărul şi data înregistrării certificatului la Consiliul Local;
- numărul şi data înregistrării certificatului în registrul auditorilor;
- scopul elaborării certificatului energetic;
- consumurile energetice pentru clădirea de referinţă.

Figura 69 - Fereastra „Certificat”, pentru clădire

Consumurilor energetice ale clădirii de referinţă sunt calculate automat.

Înainte de tipărirea certificatului este indicat să introduceţi numărul de înregistrare la


Consiliul Local şi data înregistrării. Aceste date se pot introduce în panoul „Date
suplimentare pentru certificat”.

83
F8 - Fereastra „Certificat” Doset - PEC

Pentru a deschide panoul „Date suplimentare pentru certificat” daţi click pe unul din
câmpurile „Nr. înregistrare la Consiliul Local” sau „Data înregistrării”.

Certificatul de performanţă energetică a clădirii este structurat pe 2 pagini (figura 70).

Pentru listarea certificatului de performanţă energetică a clădirii:


1. se deschide fereastra „Certificat” (dacă nu este deja deschisă);
2. click pe butonul „Tipăreşte”, din bara de butoane;
3. se deschide automat o fereastră în care se poate selecta imprimanta la care
se doreşte listarea;
4. la proprietăţile imprimantei se selectează hârtia A4 (210 x 297 mm), portrait;
5. se selectează tipărire pe ambele feţe (dacă se doreşte acest lucru);
6. se răspunde cu OK;
7. se deschide fereastra „Print-preview” (figura 71);
8. în fereastra „Print-preview”, click pe butonul „Print” (primul din stânga sus).

În funcţie de imprimanta folosită paşii 4-6 de mai sus pot fi diferiţi.

ATENŢIE
Înainte de a lista certificatul energetic pentru clădire
trebuie completate valorile consumurilor energetice
pentru clădirea de referinţă (vezi pagina 92).

Figura 70 - Certificat de performanţă energetică a clădirii - stânga: faţă; dreapta: verso

84
Doset - PEC F8 - Fereastra „Certificat”

Figura 71 - Fereastra „Print-preview”, certificatul de performanţă energetică a clădirii

Certificatul Energetic pentru Apartament (figura 72)

La deschiderea ferestrei „Certificat” este afişat certificatul energetic pentru apartament,


completat cu consumurile energetice şi grilele energetice.
Certificatul de performanţă energetică a apartamentului este structurat pe 2 pagini
(figura 72).

Pentru listarea certificatului de performanţă energetică a apartamentului:


1. se deschide fereastra „Certificat” (dacă nu este deja deschisă);
2. click pe butonul „Tipăreşte”, din bara de butoane;
3. se deschide automat o fereastră în care se poate selecta imprimanta la care
se doreşte listarea;
4. la proprietăţile imprimantei se selectează hârtia A4 (210 x 297 mm), portrait;
5. se selectează tipărire pe ambele feţe (dacă se doreşte acest lucru);
6. se răspunde cu OK;
7. se deschide fereastra „Print-preview” (figura 74);
8. în fereastra „Print-preview”, click pe butonul „Print” (primul din stânga sus).

În funcţie de imprimanta folosită paşii 4-6 de mai sus pot fi diferiţi.

85
F9 - Fereastra „Print-preview” Doset - PEC

Figura 72 - Certificat de performanţă energetică a apartamentului - stânga: faţă;


dreapta: verso

F9 - FEREASTRA „PRINT-PREVIEW”

Fereastra „Print-preview” este deschisă după afişarea certificatului sau a anexei,


apăsarea butonului „Tipăreşte”, din bara de butoane şi după selectarea imprimantei.

Are aceleaşi funcţionalităţi atât pentru certificatul energetic cât şi pentru anexa la
certificat. Permite previzualizarea documentelor înainte de tipărirea acestora.

Figura 73 - Fereastra „Print-preview”, Certificatul de performanţă energetică a clădirii,


stânga - faţă, dreapta - verso

86
Doset - PEC F9 - Fereastra „Print-preview”

Figura 74 - Fereastra „Print-preview”, Certificatul de performanţă energetică a


apartamentului, faţă - verso

Figura 75 - Fereastra „Print-preview”, anexa la certificat; pagina 1, pagina 2

87
F10 - Fereastra „Anexa la certificat” Doset - PEC

F10 - FEREASTRA „ANEXA LA CERTIFICAT”

Poate fi deschisă din meniul „Rapoarte/Anexa la certificat” (Alt+A).

Anexa certificatului de performanţă energetică este completată cu datele introduse în


ferestrele „Anvelopa” şi „Instalaţii”.

Figura 76 - „Anexa la certificat”, Print-preview

Anexa certificatului de performanţă energetică a clădirii/apartamentului este structurată


pe 3 pagini.

Pentru listarea anexei certificatului de performanţă energetică:


1. se deschide fereastra „Anexa la certificat” (dacă nu este deja deschisă);
2. click pe butonul „Tipăreşte”, din bara de butoane;
3. se deschide automat o fereastră în care se poate selecta imprimanta la care
se doreşte listarea;
4. la proprietăţile imprimantei se selectează hârtia A4 (210 x 297 mm), portrait;
5. se selectează tipărire pe ambele feţe (dacă se doreşte acest lucru);
6. se răspunde cu OK;
7. se deschide fereastra „Print-preview”;
8. în fereastra „Print-preview”, click pe butonul „Print” (primul din stânga sus).

În funcţie de imprimanta folosită paşii 4-6 de mai sus pot fi diferiţi.

88
Doset - PEC F11 - Fereastra „Raport Audit”

F11 - FEREASTRA „RAPORT AUDIT” (figura 77)


Poate fi deschisă din meniul „Rapoarte/Raport Audit”

Datele conţine în raportul de audit sunt structurate în următoarele capitole şi


subcapitole:
1 Prezentarea generală a clădirii expertizate
1.1 Elemente de alcătuire arhitecturală
1.2 Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă
1.4 Elemente de izolare termică
1.5 Instalaţia de încălzire şi preparare apă caldă de consum
1.6 Evaluare
2. Analiza energetică
2.1 Informaţii generale
2.2 Informaţii privind construcţia
2.3 Informaţii privind instalaţia de încălzire
Parametrii climatici: temperaturile medii exterioare lunare şi
intensitatea radiaţiei solare;
Durata sezonului de încălzire;
2.4 Informaţii privind instalaţia de preparare apă calda de consum
2.5 Notarea energetică a clădirii
2.6 Definirea clădirii de referinţă
2.7 Note energetice ale clădirii

Datele rezultate în urma calculelor efectuate de program sunt trecute în mod automat în
raportul de audit, alte date (descrieri, concluzii, recomandări) trebuie introduse de
utilizator.

Figura 77 - Fereastra „Raport Audit”


89
Doset - PEC F12 - Fereastra „Anexa 1”

F12 - FEREASTRA „ANEXA 1” (figura 78)

Anexa 1 însoţeşte Certificatul energetic al apartamentului.

În Anexa 1 sunt trecute în mod automat toate datele clădirii (blocului de locuinţe din
care face parte apartamentul analizat) şi ale apartamentului: informaţii privind
elementele de construcţie, informaţii despre instalaţia de încălzire, instalaţia de
preparare apă caldă de consum şi instalaţia de iluminat.

Consumurile energetice sunt afişate şi în această fereastră.

Anexa 1 poate fi tipărită sau salvată ca PDF.

Figura 78 - Fereastra „Anexa 1”

90
Doset - PEC F13 - Fereastra „Soluţii”

F13 - FEREASTRA „SOLUŢII” (figura 79)

Poate fi deschisă din meniul „Soluţii de reabilitare”

Conţine tab-paginile:
 izolaţii elemente de anvelopă;
 soluţii/Pachete propuse;
 analiza energetică;
 analiza economică;
 centralizator.

Figura 79 - Fereastra „Soluţii”

În tab-pagina Izolaţii elemente de anvelopă (figura 79) se vor introduce pentru


placa pe sol, planşee peste subsol, planşee în consolă, pereţi exteriori, planşee sub pod
şi terase:
 izolaţia (listă de selecţie);
 grosimea izolaţiei;
 durata de viaţă;
 preţul per m2;
 pierderi;

Pentru ferestre/uşi exterioare:


 tâmplăria (listă de selecţie);
 vitrajul (listă de selecţie);
 durata de viaţă;
 preţul per m2;
 pierderi;

91
Doset - PEC F13 - Fereastra „Soluţii”

În tab-pagina Soluţii/Pachete propuse (figura 80) sunt afişate două panouri:


Panoul din stânga permite selectarea unei soluţii sau a mai multor soluţii propuse în tab-
pagina Izolaţii elemente de anvelopă.

După selectarea unei soluţii sau a mai multor soluţii, click pe butonul „Adaugă soluţie” -
soluţia selectată va fi afişată în tabelul Soluţii propuse sau pe butonul „Adaugă pachet” -
soluţiile selectate vor fi afişate în tabelul Pachete de soluţii propuse.

Figura 80 - Fereastra „Soluţii” - tab-pagina Soluţii/Pachete propuse

Pentru a şterge o Soluţie/Pachet selectaţi rândul corespunzător şi click pe butonul Şterge


soluţie/Şterge pachet. Va fi afişat un mesaj de confirmare a ştergerii.

Figura 81 - Fereastra „Soluţii” - tab-pagina Analiza energetică

92
Doset - PEC F13 - Fereastra „Soluţii”

Soluţiile/Pachetele de soluţii salvate vor fi analizate energetic şi economic, rezultatele


obţinute fiind afişate în tabelele Analiza energetică (tab-pagina Analiza energetică, figura
81), Analiza economică (tab-pagina Analiza economică, figura 82) şi Centralizator (tab-
pagina Centralizator, figura 83).

Figura 82 - Fereastra „Soluţii” - tab-pagina Analiza economică

Figura 83 - Fereastra „Soluţii” - tab-pagina Centralizator

93
F14 - Fereastra „Breviar de calcul” Doset - PEC

F14 - FEREASTRA „BREVIAR DE CALCUL” (figura 84)

Poate fi deschisă din meniul „Rapoarte/Breviar de calcul” (Alt+B).

Figura 84 - Fereastra „Breviar de calcul”

În fereastra „Breviarul de calcul” sunt afişate datele clădirii analizate/apartamentului


analizat, datele climatice ale localităţii în care este situată clădirea, precum şi unele
rezultate intermediare:
- pierderile de căldură prin fiecare element al anvelopei, calcul lunar;
- pierderile de căldură prin ventilarea naturală a clădirii, calcul lunar;
- pierderile de căldură ale clădirii, calcul anual;
- aporturile de căldură ale clădirii, calcul anual;
- necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii;
- consumul de energie pentru încălzire;
- consumul de energie pentru prepararea apei calde menajere;
- consumul de energie pentru iluminat.

94
Doset - PEC F15 - Fereastra „Date climatice”

F15 - FEREASTRA „DATE CLIMATICE” (figura 85)

Poate fi deschisă din meniul „Tools/Date climatice”.

În fereastra „Date climatice” sunt afişate temperaturile medii lunare şi intensităţile


radiaţiei solare pentru localitatea în care este situată clădirea analizată.

Figura 85 - Fereastra „Date climatice”

F16 - FEREASTRA „MATERIALE” (figura 86)

Poate fi deschisă din meniul „Tools/Materiale”.

În fereastra „Materiale” sunt afişate caracteristicile termotehnice ale materialelor de


construcţie, conform STAS 6472/4-89

Figura 86 - Fereastra „Materiale”

95
F17 - Fereastra „Materiale noi” Doset - PEC

F17 - FEREASTRA „MATERIALE NOI” (figura 87)

Poate fi deschisă din meniul "Tools/Materiale Noi". Ea permite adăugarea unui material
nou, sau modificarea/eliminarea unuia din listă.

Figura 87 - Fereastra „Materiale noi”

F 18 - FEREASTRA „TÂMPLĂRIE NOUĂ” (figura 88)

Poate fi deschisă din meniul "Tools/Tâmplărie". Permite adăugarea/modificarea unui nou


tip de tâmplărie

Figura 88 - Fereastra „Tâmplărie nouă”

96
Doset - PEC F19 - Fereastra „Vitraj nou”

F 19 - FEREASTRA „VITRAJ NOU” (figura 89)

Poate fi deschisă din meniul „Tools/Vitraj". Permite adăugarea/modificarea unui nou tip
de vitraj.

Figura 89 - Fereastra „Vitraj nou”

F 20 - FEREASTRA „IZOLAŢII CONDUCTE” (figura 90)

Poate fi deschisă din meniul „Tools/Izolaţii Conducte”. Permite adăugarea/modificarea


unui nou tip de izolaţie conductă.

Figura 90 – Fereastra „Izolaţii conducte”

97
F21 - Fereastra „Izolaţii anvelopă” Doset - PEC

F 21 - FEREASTRA „IZOLAŢII ANVELOPĂ” (figura 91)

Poate fi deschisă din meniul „Tools/Izolaţii Anvelopă". Permite adăugarea/modificarea


unui nou tip de izolaţie pentru anvelopă.

Figura 91- Fereastra „Izolaţii anvelopă”

F 22 - FEREASTRA „COEFICIENŢI DE CALCUL” (figura 92)

Poate fi deschisă din meniul „Tools/Coeficienţi de calcul". Permite modificarea valorilor


coeficienţilor de calcul.

Figura 92- Fereastra „Coeficienţi de calcul”

98
Doset - PEC Clădirea de referinţă

CLĂDIREA DE REFERINŢĂ

Definiţie (conform Mc 001/3 - 2006): „Clădirea de referinţă” reprezintă o clădire


virtuală având următoarele caracteristici generale, valabile pentru toate tipurile de clădiri
considerate:

a) Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală;


b) Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi
exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii
reale. Pentru clădiri cu altă destinaţie decât de locuit aria elementelor de
construcţie transparente se determină pe baza indicaţiilor din Anexa A7.3 din
Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor - Partea I-a, în
funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat);
c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa
anvelopei clădirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform
Metodologie Partea I, cap 11.
d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt
aceleaşi ca în cazul clădirii reale;
e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este   = 0,26;
f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii
reale;
g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1,
considerându-se că tâmplăria exterioară este dotată cu garnituri speciale de
etanşare, iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul clădirilor publice /
sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile ocupate
(cap. 9.7 Metodologie Partea I);
h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este,
după caz:
- staţie termică compactă racordată la sistem districtual de alimentare cu
căldură, în cazul clădirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale,
- centrală termică proprie funcţionând cu combustibil gazos (gaze naturale
sau GPL) şi cu preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare,
pentru clădiri care nu sunt racordate la un sistem de încălzire districtuală;
i) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice,
dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare;
j) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi
hidraulic atât la baza coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât
şi la nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp de încălzire este dotat
cu repartitoare de costuri de încălzire;
k) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu
contor de căldură general (la nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru
încălzire şi apă caldă de consum la nivelul racordului la instalaţiile interioare, în
aval de staţia termică compactă;
l) În cazul clădirilor de locuit colective, instalaţia de apă caldă este dotată cu
debitmetre înregistratoare montate pe punct de consum de apă caldă din
apartamente;
m) Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic
echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;
n) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt
izolate termic cu material caracterizat de conductivitate termică
iz  0,05 W/mK, având o grosime de minimum 0,75 ori diametrul exterior al
conductei;

99
Clădirea de referinţă Doset - PEC

o) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii


de funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru
prepararea apei calde de consum este de 1068 NP/Aînc [kWh/m²an], unde NP
reprezintă numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii certificate, iar
Aînc reprezintă aria utilă a spaţiului încălzit/condiţionat;
p) În cazul în care se impune climatizarea spaţiilor ocupate, randamentul
instalaţiei de climatizare este aferent instalaţiei, mai corect reglată din punct de
vedere aeraulic şi care funcţionează conform procesului cu consum minim de
energie;
q) În cazul climatizării spaţiilor ocupate, consumul de energie este determinat în
varianta utilizării răcirii în orele de noapte pe baza ventilării naturale/mecanice
(după caz);
r) Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din normativul de faţă, p0 = 1,00.

Programul realizează automat calculele pentru clădirea de referinţă. Valorile


obţinute fiind trecute în certificatul energetic.

100