Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul unor sume in gimnaziu

Exercitii in care se cere calcularea unei sume de mai multi termeni sunt intalnite chiar in manualele
de clasa a-IV-a sau a-V-a.Am considerat necesara demonstrarea unor formule de calcul pentru
acestea, altele decat cele ce folosesc inductia matematica sau o pseudo-inductie matematica,in ideea
de a le folosi in rezolvarea unor probleme propuse pentru diferite concursuri.

Calculul unor sume de numere

1. S= 1 +2 +3 + …+(n-2) +(n-1) +n
S=n +(n-1)+(n-2)+… + 3 +2 +1
2S=n+1+n+1+n+1+…+n+1+n+1+n+1
2S=n(n+1)
n(n +1)
S=
2
2. S=1 + 3 + 5 +…..+(2n-5)+(2n-3)+(2n-1)
S=(2n-1)+(2n-3)+(2n-5)+…+ 5 + 3 + 1
2S=2n + 2n +2n +…+ 2n + 2n + 2n
2S=2n.n
2
S= n
2 n −2 x n −1 n
3. S=1 + x + x +…+ x + x + x
x + x2 + x + ... + . x
3 n −1 n
Sx= +x
n +1
Sx-S = x −1
n +1
S(x-1) = x −1
n +1
S=( x -1)/( x -1)
2 2 2 2
+ 3 +…+ n
4. S=
1 2 +
Folosind suma primelor n numere naturale impare putem scrie:
2
1 =1
2
2 =1+3
2
3 =1+3+5
…………………………….
2
k =1+3+5+…+(2k-1)
…………;…………………..

1
2
n =1+3+5+…+(2k-1)+…+(2n-1)

Adunand membru cu membru obtinem:


S=n.1+(n-1).3+(n-2).5+…+(n-k+1).(2k-1)+…+2.(2n-3)+(2n-1)
Termenul general are forma:(2k-1).(n-k+1) si poate fi scris:
2
(2k-1).(n-k+1)=(n+1).(2k-1)-2 k +k,atunci:
2 2 2 2
S=(n+1).(1+3+5+…+2n-1)-2(
1 2 + + 3 +…+ n )+(1+2+3+…+n)
2
3S=(n+1).n +n(n+1)/2
2
6S=2.(n+1). n +n.(n+1)
6S=n(n+1)(2n+1)
n( n +1)( 2n +1)
S=
6
1 1 1 1
5. S= + + +…+ n(n +1)
1.2 2.3 3.4
1 1 1
Se demonstreaza usor ca: n(n +1) = - ⇒
n n +1
1 1 1 1 1 1 1 1 n
S= - + - +…+ - = - =
1 2 2 3 n n +1 1 n +1 n +1
k 1 1
Generalizare: n( n + k ) = -
n n +k
Aplicatii:
a) Calculati suma cifrelor numarului:
x=9+99+999+…+99..99,unde ultimul termen are 2008 cifre.
Numarul x se mai poate scrie:
2 3 2008 2 3 2008
x=10-1+10 -1+10 -1+…+10 -1=(10+10 +10 +…+10 -1=
2 3 2008 2 2007
=(10+10 +10 +…+10 )-2008=10(1+10+10 +…+10 )-2008=
2008
=10. 10
−1 999 .. 99
-2008=10. -2008=10.111…11-2008=111…1109102.In rezultat apare de
9
10 − 1
2004 ori,deci suma cifrelor va fi :2016.
Generalizare:
Pentru a calcula: S=a+ aa + aaa +…+ aa ... aa se calculeaza:
a
(9+99+999+…+99…9)
9
3 5 7 85
b)Calculati: S= + + +…+
1.4 4.9 9.16 1764 .1849
k 1 1
Se foloseste relatia: n( n + k ) = - si avem:
n n +k
1 1 1 1 1 1 1 1 1848
S= - + - + - +…+ - =
1 4 4 9 9 16 1764 1849 1849

2
1 1 1 1
c)Sa se calculeze: S= 1.( k +1) + (k +1)( 2k +1) + ( 2k +1)( 3k +1) +…+ [( n −) k +1]( nk +1)
Se observa ca diferenta dintre factorii de la numitor este k,deci vom inmulti cu k si obtinem:
k k k k
Sk= 1.( k +1) + (k +1)( 2k +1) + ( 2k +1)( 3k +1) +…+ [( n −1)k +1]( nk +1) =
1 1 1 1 1 1 1 1
= - + - + - +…+ ( n −1)k +1 - =
1 k +1 k +1 2k +1 2k +1 3k +1 nk +1
1 1 nk +1 −1 nk n
= - = = ,de unde:S= .
1 nk +1 nk +1 nk +1 nk +1
d)Aratati ca numarul :
2 3 2006
N=1+2+
2 +2 2 nu este patrat perfect.
+…+
2007
Calculand N obtinem: N=
2 -1
2007 2007
U(
2 -1)=U(U( 2 )-1)=7.Cum nici un patrat perfect nu se termina in 2,3,7,8 rezulta N nu este
patrat perfect.
e)Sa se calculeze suma:
(2n −1)
2 2 2 2
S=
1 3 5 + + +…+

Se porneste de la (2n −
2 2
1) =4. n -4.n+1 avem:
2 2
1 1 =4. -4.1+1
2 2
3 =4. 2 -4.2+1
2 2
5 =4. 3 -4.3+1
…………………….
(2n −1)
2 2
=4. n -4n+1
Adunand membru cu membru obtinem:
2 2 2 2
S=4(
1 2 3 + + +…+ n )-4(1+2+3+…+n)+n=
n( n +1)( 2n +1) n(n +1) 2n( n +1)( 2n +1)
= 4. -4. +n= -2n(n+1)+n=
6 2 3
2n( n +1)( 2n +1) − 6n(n +1) + 3n
= =
3
2 2
n(4 n + 2n + 4n + 2 − 6n − 6 + 3) n(4 n − 1)
= = .
3 3
f) Calculati:
2 2 2 2
S=
2 4 6 + + +…+ 2008 .Suma mai poate fi scrisa:

3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
S= (2.1) + (2.2) + (2.3) +…+ (2.1004 ) = 2 .1 + 2 . 2 + 2 .
2
3 +…+
2 2 2 2 2 2 2 4.1004 .1005 .2009
+
2 .1004 2 (1 + 2 + 3 +…+1004 )=
=
6
=1004.670.2009.
2 2 2 2
g) Calculati: S=
2 + 6 +10 +…+ 4014 .Suma se mai scrie:
2 2 2 2 2 2 2 2
S= (2.1) + (2.3) + (2.5) +…+ (2.2007 ) = 2 .1 + 2 . 3 + …+
2
2 2 2 2 2 4.1004 ( 4.1004 − 1)
+
2 . 2007 =4(
1 +3 +…+ 2007 )=
3
=

2
4.1004 (2008 − 1) 4.1004 .2007 .2009
= =4.1004.669.2009
3
3
1 1 1 1 1 1
h) S=1+ + +…+ =1+ ( 2.3) / 2 + (3.4) / 2 .. ( 2008 .2009 ) / 2 =
1 +2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + ... + 2008
2 2 2 1 1 1
=1+ + +…+ =1+2( + +…+ )=
2.3 3.4 2008 .2009 2.3 3.4 2008 .2009
1 1 1 1 1 1 1 1 2007 4016
=1+2( - + - +…+ - )=1+2( - )=1+ = .
2 3 3 4 2008 2009 2 2009 2009 4009
1 1 1 1
i) S=1+ + 2 + 3 +…+ n . Suma se mai poate scrie:
x
x x x
n n −1 n +1

S=
x +x + ... + x + 1
n
=
x −1
n
x x ( x − 1)
Aratati ca numarul:
2 2

x= n
2
− 2n + 1 2
-
n − 4n + 2 -…- 2 n − 4n + 2 este patrat perfect.
2 10
3 3 3
2 (n −1) 2 (n −1)
2 2
(n −1)
2

Numarul poate fi scris: x= - -…- =


2 10
3 3 3
1 2 2 1 2 1 1 1
(n −1) (n −1)
2 2
= ( - 2 -…- 10 )= )[ - 2 (1+ + 2 +…+ 8 )]=
3
3 3 3
3 3
3 3
9 9

= (n −1)
2 1
( -
2
.
3 − 1 )= (n −1)
2
2 1 3 −1
( − )= (n −1) 10
2
.
1
=patrat
3
3 2.3 8
3 310 3
perfect.
j) Calculati :S=3+7+11+…+8035.

4
Se observa ca diferenta intre factori este 4,ne gandim la teorema impartirii cu rest si constatam:
3=4.0+3
7=4.1+3
11=4.2+3
……………….
8035=4.2008+3
S=4.0+3+4.1+3+4.2+3+…+4.2008+3=4(1+2+3+….+2008)+
4.2008 .2009
+2009.3= +6027=4016.2009+6027=2009.4019
2
Concluzionand in calculul unei sume de mai multi termeni sunt necesare parcurgerea urmatoarelor
etape:
_stabilirea numarului de termeni ai sumei;
_identificarea termenului general sau a regulii dupa care sunt construiti termenii sumei;
_identificarea formulei sau lucru pe termenul general si repetarea pe fiecare termen in parte