Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Varianta 001
Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II.a.
reprezentare corectă
b.
υ = m/µ
Rezultat final: υ = 10mol
c.
p1 p 2
= , V2 = 2V1,T 2 = 4T1
V1 V2
V 2 V3
= , p 3 = 2 p1,T3 = 2T1
T 2 T3
Rezultat final: T3 = 600K
d. ρ = m /V
m
p1V1 = RT1
µ
Rezultat final: ρ 2 = 2,56kg / m 3