Sunteți pe pagina 1din 3

MONENCI BOGDAN-FLORIN anul 3, grupa 3

Definitii Management Public:


“Magementul public presupune o ratiune strategica, vizand atingerea anumitor
obiective , in cazul adm publice misiunea de a urmarii ralizarea interesului general care
este susceptibil a cunaoste interpretari diferite si de multe ori contra dictarii”.-Calin
Hintea , Calin Ghioltan, Managementul Public I , Managenetul Strategic in adm publica
Cliuj-Napoca 2000.
“Managementul Public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de
management bine determinate, existente intre componente ale sistemelor administrative
prin care in regim de putere publica, se aduc la indeplinire legile si/sau se planifica,
organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatatile implicate in
realizarea serviciilor care satisfac interesul public” Armenia Androniceanu,
Management Public , editura Economica , Bucuresti , 1999.
“Managementul public este o disciplina specializata care are ca obiect
cunoasterea proceselor si relatiilor de management din administratia publica in toata
complexitatea lor in vederea formularii de principii si legitati pt perfectionarea
permanenta a organizatiei si functionarii structurilor administrative, inzestrare tehnica,
de nivel general de cultura si civilizatie, cu scopul realizarii unor servicii publice
eficiente, corespunzatoare nevoi sociale generale si satisfacerii interesului public”

Definitii Management general:


“Notiunea de management se refera la actiunile, functiile sau procesele prin
intermediul carora sunt realizate obiectivele organizatiilor” Mielu Zlate, Leadership si
management, editura Polirom, Bucuresti, 2004
“Managementul presupune obtinerea si combinarea diferitelor categorii de
resurse necesare realizarii scopurilor organizatiei” Longenecker , Pringle , 1981
“Managementul este atingerea scopurilor organizatiei intr-o maniera eficienta si
efectiva prin planificarea, organizarea, conducerea si controlul resurselor” Duft,
1994 , pag.8
Deosebiri intre Managementul public si cel privat:
 Organizatiile publice au obiective mai complexe, cele private au un singur
obiectiv principal (obtinerea de profit).
 Organizatiile publice dispun de resurse mult mai multe , mai vaste sunt
finantate de catre stat.
 Managerul dintr-o organizatie publica are o responsabilitate directa fata de
cetatean si fata de politicieni.
 Organizatiile private isi stabilesc singure si liber strategiile si obiectivele ,
pe cand cele publice nu .
 In sectorul privat concurenta este foarte ridicata fata de cel public.
 Managementul public executa deciziile care se iau la varf avand capacitate
si putere de a impune normele cetatenilor.
 Diferente esentiale in ceea ce priveste finalitatea resurselor folosite
 Organizatiile publice sunt supuse unui regim juridic, reglementat de
principii de drept public.
 Presiunea din partea mass-mediei si a opiniei publice pt realizarea
obiectivelor generale.

Asemanari intre managementul public si cel privat:


 Livrarea serviciilor catre public.
 Proiecte comune.
 Ambele sectoare implica activitati de leadership.
 Isi desfasoara activitatea in relizarea obiectivelor pe baza unor bugete.
 Au cultura organizationala.
 Au ca si clientela cetateni.
 Urmaresc atingerea unor obiective stabilite.
 Functioneaza pe baza unor reglementari legale.
 Utilizeaza mai mult sau mai putin functiile managementului.

S-ar putea să vă placă și