Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Olimpiada Judeteana la Aria Curriculara TEHNOLOGII 6 martie 2010

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE


Faza judeţeană – 6/03/2010
Profil: SERVICII PROBA PRACTICA
Calificarea: Tehnician în activităţi economice
Clasa: a XII-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
I.1. Determinaţi sursele proprii şi străine pentru finanţarea unei afaceri, cunoscând
următoarele date din bilantul contabil de la 31 XII 2009: 5 puncte

cont 162 60000 lei cont 404 15000 cont 462 3500 cont 117 28000 lei
lei lei
cont 401 12000 lei cont 1012 250000 cont 161 50000 cont 2813 8000 lei
lei lei
cont 1061 25000 lei cont 391 2500 cont 2812 15000 cont 1068 5000 lei
lei lei
cont 4311 2000 lei cont 421 5200 cont 4423 1000 cont 4313 1500 lei
lei lei

I.2. Deteminati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta pe baza
datelor de mai jos: 20 puncte

Capital social 3500 lei


Rezerve 400 lei
Rezerve din reevaluare 350 lei
Imobilizari necorporale 850 lei
Constructii 3500 lei
Utilaje 2250 lei
Profit an precedent nerepartizat 750 lei
Stocuri materii prime 350 lei
Stocuri produse finite 600 lei
Credite pe termen scurt 1200 lei
Credite pe termen lung 3800 lei
Salarii de achitat 820 lei
Furnizori 880 lei
Avansuri de la clienti 450 lei
Impozit pe salarii 150 lei
Disponibilitati banesti in banca 2000 lei
Clienti 800 lei
Numerar 1200 lei
Instalatii de productie 1500 lei
TVA de plata 250 lei
Contibutia unitatii asigurari sociale 500 lei
Efecte de incasat 150 lei
Contributia unitatii la asigurari de sanatate 150 lei
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Olimpiada Judeteana la Aria Curriculara TEHNOLOGII 6 martie 2010

II.1. Elaboraţi o comandă pentru o livrare de produse confecţii copii: cămăşi – 350 buc, 17 lei
buc, pantaloni de stofă 250 perechi – 23 lei buc şi tricouri cu mânecă scurtă 300 buc – 7,5 lei.
Solicitantul este SC „General” S.A.” iar furnizorul S.C.”Confex” S.A 20 puncte

II.2. Veniturile lunare ale unei persoane la o instituție publică, unde are funcția de bază, sunt:
salariul de bază 1000 lei, sporul de vechime 20% si ore suplimentare in valoare de 100 lei.
Persoana respectivă are 2 copii in intretinere .
Se cere să se determine:
1.Impozitul pe salariu calculat și reținut pe statul de plată lunar.
2.Salariul net încasat de angajat, după deducerea impozitului și a celorlalte obligații.

20 puncte

III.1 Pe baza datelor din balanta de verificare la 31.12.2009 intocmiti bilantul contabil la
S.C. SOLARIS pentru sfarsitul anului 2009, si determinati indicatorul :
- Lichiditatea curenta si imediata
25 puncte