Sunteți pe pagina 1din 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE ŞCOALA DOCTORALĂ - DOMENIUL ECONOMIE

PROGRAMA ANALITICĂ

ANUL UNIVERSITAR 2009-2010 SEMESTRUL II

DISCIPLINA: Dinamica principiilor economiei şi ale politicilor economice

Obiectivele

Disciplina "Dinamica principiilor economiei şi ale politicilor economice" are ca obiectiv pregătirea avansată a studenţilor în direcţia operaţionalizării cunoştinţelor de teorie economică sub forma unui set de principii aplicabile în proiectarea şi analiza politicilor economice

cursului

 

1.

Principiile economiei

- principii privind luarea deciziilor: principiul rarităţii; principiul alegerii; principiul raţionalităţii ; principiul costului de oportunitate; principiul analizei marginale în luarea deciziilor; principiul sensibilităţii agenţilor economici la stimulente; - principii de funcţionare a sistemului economic. Schimbul; Piaţa; Intervenţia guvernamentală; Reglementare versus dereglementare. - principii privind corelaţiile macroeconomice: creşterea preţurilor prin emisiune monetară în exces; corelaţia inversă dintre inflaţie şi şomaj pe termen scurt; nivelul de bunăstare în funcţie de capacitatea naţională de producţie.

Conţinutul

cursului

Globalizare şi noua economie. Finanţarea noii economii. Fluxurile de capital

în noua economie 3. Sistemul politicilor economice: tipologii, instrumente, modalităţi de coordonare şi armonizare la scară naţională şi a Uniunii Europene 4. Criterii de apreciere a rezultatelor activităţii economice din perspectiva politicilor economice: eficienţă, echitate, creştere, stabilitate, performanţă, competitivitate.

2.

5.

Crizele economico-financiare: istoric; ciclic şi aciclic în manifestarea crizelor

din economia contemporană; premisele şi factorii determinanţi ai crizei declanşate în 2008

6. Politici anticriză şi de relansare economică

Stabilirea notei

– examen

50%

finale

 

50%

(procentaje)

dezbateri, studii de caz

Bibliografia

1. Committee for Economic Development, Research and Policy Committee

(2001).

Economic

Policy

in

a

New

Environment:

Five

Principles.

Committee

for

Economic

Development,

New

York

(http://www.issuelab.org/research/economic_policy_ in_a_ new_environment_five_principles)

2.Hoaas, D. J., Madigan, L. J. (1999). A citation analysis of economists in principles of economics textbooks. The Social Science Journal, 36(3), pp. 525 - 532 3.Mankiw, N. Gregory, (2007), Principles of economics, Editura Thomson,

4.Stiglitz, J. E. (2009). Towards A New Global Economic Compact. Principles for Addressing the Current Global Financial Crisis and Beyond. United

Nations,

New

York

(http://www.un-

ngls.org/docs/ga/cfr/principles_current_global_fcrisis.pdf)

5.Stiglitz, J. E. (2009). Report of the Commission of Experts on Reforms of the International Financial System. United Nations, New York

6.Stiglitz J., Walsh, C., (2005), Economie, Editura Economică, Bucureşti,

Titulari curs:

Prof. univ. dr. Angelescu Coralia