Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1. Bancea O. – „Aspecte fiziologice şi de confort ale încălzirii sau


condiţionării aerului’”, Volumul Conferinţei Instalaţii pentru Construcţii şi
Confortul Ambiental, pag. 283 - 288, Timişoara, 1999.
2. Bocănete P., - „Maşini navale cu abur. Teorie, construcţie, exploatare”,
Editura Gaudeamus, Constanţa, 2003.
3. Bocănete P., Melinte S. – „Căldări navale de abur. Teorie, construcţie,
exploatare, Editura Gaudeamus, Constanta, 2005.
4. Buzbuchi N., şi alţii – „Motoare Navale. Procese şi Caracteristici/1.,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
5. Carabogdan Ghe., şi alţii – „Metode de analiză a proceselor şi sistemelor
termoenergetice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989.
6. Chiriac Fl., şi alţii –„Maşini şi instalaţii frigorifice”, Editura Agir, Bucureşti,
2006.
7. Dănescu Al., şi alţii – „Termotehnică şi maşini termice”, Editura Didactică
şi Pedagocică, Bucureşti, 1985.
8. Dobrovicescu Al. – „Energie Utilizabilă”, Revista Termotehnica, pag.76 –
77, nr.2/2001.
9. Dobrovicescu Al. – „Analiza exergetică şi termodinamică a sistemelor
frigorifice şi criogenice”, Editura Agir, Bucureşti, 2000.
10. Drăgan M., Panait T. – „Analiza exergetică a instalaţiilor termoenergetice
cu turbine cu gaze”, Volumul Conferinţei Naţionale de Termotehnică,
pag.192 - 199, Constanţa, 2002.
11. Homutescu C.A., şi alţii – „A new approch on the nation generalized
thermodinamic cycle in gas termal engines”, Revista Termotehnica, pag.
46 - 48, nr. 1-2/2003.
12. Leonăchescu N. – „Termotehnică”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981.
13. Marinescu M., şi alţii – „Termotehnică Tehnică”, Matrix Rom, Bucureşti,
1998.
14. Memet F. – „Metode experimentale în termodinamică tehnică şi statistică”,
Editura Europolis, 2000.
15. Memet F., Chiriac Fl. – „Sisteme şi echipamente pentru instalaţii frigorifice
navale”, Editura Star Tipp, 2000.
16. Memet F., Tudor D. – „Termodinamica Navală”, Editura Muntenia,
Constanţa, 2005.
17. Memet F., Stanca C. – „Aspecte ale cercetării proceselor şi
echipamentelor maritime şi portuare”, Editura Muntenia, Constanţa, 2006.

192
18. Mihai C.I. – „Determinări experimentale privind influenţa formei ajutajului
convergent asupra parametrilor termodinamici”, Revista Termodinamica,
pag. 56 – 63,nr. 2/2002.
19. Moisil G.C. – „Termodinamica”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti,
1988.
20. Nica D. – „Mărimi fizice de la A la Z”, Editura Didactică şi Petagogică,
R.A., Bucureşti, 2004.
21. Panait T. – „Exergoeconomia sistemelor termoenergetice”, Editura
Fundaţiei Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2003.
22. Pruiu A., Uzunov Ghe., - „Motoare cu aprindere prin comprimare. Procese
caracteristici şi supraalimentare”, Constanţa, 1995.
23. Tofan T. şi alţii – „Tehnica frigului şi climatizării în industria alimentară.
Îndrumar pentru activităţi aplicative”, Editura Agir, Bucureşti, 2002.
24. Tudor D., Memet F. – „Instalaţii frigorifice şi de climatizare navale”, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1997.
25. Tudor D., Tudor C. – „Termotehnică, maşini şi instalaţii termice navale.
Probleme”, Editura Agir, Bucureşti, 2002.
26. Vlădea I. – „Tratat de termotehnică şi transmiterea căldurii”, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.