Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

CDT. DT. 2 J. P.P.I.


Cpt.
CERGHIZAN CODRUŢ

PLAN CONSPECT
LA
TACTICA DE JANDARMI COMUNĂ

TEMA : Metodica organizării şi conducerii de către comandantul de gardă,


ajutorul comandantului de gardă, a temei: “Uzul de armă”
Timp: 100 minute
Loc: baza de instruire
Asigurarea materială:
- armamentul din dotare, steguleţe, pistol din dotare, cartuşe de
semnalizare, cartuşe de manevră, cartuşe de exerciţiu, tăbliţe
indicatoare cu “zonă interzisă”, busolă, treninguri, cătuşe, ţinta nr. 8.;
Bibliografie:
- L. 17/1996, L 116/1998, R.J. art. 138-141, 152-154, 157, 180-187,
502-506, 512-524, 633, 657-659, 708, 802, 812, anexa 2, M.M.I.T.J.
partea I pag. 32-35, 75-78, 247-255, R.T.A.I. p. 271, R.D.M. anexa 9.
Situaţia tactică:
Din informaţiile primite rezultă că 4-5 elemente ostile înarmate,
fugite de la domiciliu, vor incerca să acţioneze asupra obiectivului a
cărui pază şi apărare este asigurată de plutonul gardă reşedinţă.
Grupa a 2-a execută paza şi apărarea obiectivului, cu misiunea de a
descoperi, reţine sau nimici inamicul semnalat, respectând prevederile legale privind
uzul de armă.

Partea organizatorică:
- primesc raportul;
- verific prezenţa, ţinuta şi asigurarea materială;
- adun plutonul in careu;
- controlez armamentul;
- execut instructajul de prevenire a accidentelor;
- anunţ tema, scopul şi problemele de invăţat;
- verific insuşirea acestora de către militari;
- execut orientarea topografică;
- expun situaţia tactică;
- instruiesc militarii care marchează acţiunile adversarului;
- indic locurile de instrucţie ale grupelor;
- trec la executarea primei probleme de invăţat.

Activitatea conducătorului exerciţiului:


- anunţă problema de invăţat şi verifică reţinerea ei;
- prezinta noţiunile teoretice şi verifică reţinerea lor;
- prezinta un scurt moment tactic;
- indică reperele şi distanţele până la ele;
- arată practic si cu explicaţii modul corect de acţiune, folosind 2-3
militari;
- trimite militarii pe locurile de instrucţie;
- dă semnalul pentru marcarea acţiunilor adversarului;
- ordonă începerea primei probleme de invăţat;
- urmăreşte modul de acţiune corectând greşelile comise;
- repetă mişcarea (acţiunea) până la însuţirea acesteia;
- adună grupa in linie;
- controlează armamentul;
- face scurte aprecieri privind modul de desfăşurare a problemei de
învăţat;
- trece la executarea următoarei probleme de invăţat după acelaşi
algoritm.

Partea fundamentală:

Probleme de
S C H E M A
învăţat şi durata
Ex.5 Somaţia prin
voce, de pe loc şi
din mers.
Ex. 6 Somaţia prin
foc de avertisment,
de pe loc şi din
mers.

Ex. 7. Combinarea
somaţiei prin voce
şi prin foc de
avertisment.

Partea de încheiere:
- adun plutonul în linie;
- controlez armamentul şi materialele;
- verific modul de însuşire a problemelor de învăţaz;
- fac un scurt bilanţ;
- trasez sarcini pentru activitatea viitoare;

ÎNTOCMIT
CDT. PL. 5 J. P.P.I
Plt. maj.
POPA FLORIN