Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Valentina Bocăneală
Adresă(e) Aleea Melodiei, Nr. 18, Bl B4, Sc 3, Ap 22, parter, Galaţi, cod poştal
800050
România

Telefon(oane) Mob il: + 4 0740817181


E-mail(uri) bocanik@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 21.08.1969

Sex Feminin

Experienţa
profesională
Perioada Din februarie 1999 până în ianuarie 2008

Funcţia sau postul ocupat Casier, Dispecer şi Consilier relaţii clienţi


Activităţi şi responsabilităţi Încasare facturi, încheiere contracte, preluare apeluri clienţi şi consiliere
principale clienţi
Numele şi adresa UPC România, Str. Brailei nr. 7-9, clădirea Vox Center
angajatorului Galati, Galati Tel.: 0336.100.224 E-mail: contact@upc.ro
Website: http://www.upc.ro

Tipul activităţii sau sectorul Telecomunicaţii


de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 19 83- 1 98 7
Numele şi tipul instituţiei de Liceul de Chimie Industrială Nr.3, Piatra Neamţ, jud. Neamţ
învăţământ / furnizorului de Profil: electromecanică
formare 24.01.2000 - 18.02.2000
Curs de perfecţionare U159 – Operare Windows, Word, Excel, Access
Perioada

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba Franceză B1
Utilizator
B1
Utilizator
A2
Utilizator
A2
Utilizator A Utilizator
Independent Independent elementar elementar 2 elementar
Limba Germană Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator A Utilizator
B1 B1 A2 A2
Independent Independent elementar elementar 2 elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Iniţiativă, capacitate de decizie, abilitate de negociere, orientare spre


sociale servirea clienţilor, capacitate de analiză în evaluarea informaţiei, gândire
logică, rapiditate, responsabilitate şi puternică orientare către client,
abilităţi de relaţionare şi spirit de echipă, receptivitate la nou,
autocontrol în situaţii de stres

Competenţe şi aptitudini Experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la


organizatorice locul de muncă.

Competenţe şi aptitudini Utilizare Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, Access şi a aplicaţiilor
de utilizare a grafice: Photoshop, Photoscape
calculatorului

Alte competenţe şi Hobby: lectura


aptitudini