Sunteți pe pagina 1din 15

ANALIZA GEODEMOGRAFICĂ

A STATELOR: ANGOLA SI ELVETIA


REZUMAT: In acest referat am prezentat situatia demografica a doua state:
Angola si Elvetia in perioada 1950-2025. Lucrurile pe care le-am studiat sunt: populatia,
miscarea naturala, miscarea migratorie si structura populatiei. Am pus accentul pe
natalitate si mortalitate pentru a sublinia diferentele din punct de vedere demografic din
cauza dezvoltarii economice diferite.

CUVINTE CHEIE :natalitate, mortalitate,evolutie, structura


populatiei,dezvoltare.

METODOLOGIE :Lucrarea întruneste date statistice secundare provenite din


lucrari din domeniul demografiei, socialului, politicului sau istoriei acestor tari.
Indicatorii demografici au fost evaluati prin intermediul metodei analizei comparative.
Pentru vizualizarea anumitori indicatori s-a folosit metoda grafica

Limitele lucrarii :din lipsa de informatii analiza lucrarii nu s-a putut realiza in
întregime:analiza migratiei nete nu s-a facut pentru toata perioada avuta în vedere,
structura socio-economica s-a realizat doar pentru anul 2002. 18318o1413s

INTRODUCERE:

Elvetia este asezata in Europa centrala, pe cursurile superioare ale fluviilor Rhone
si Rhein iar Angola este asezata în SV Africii, pe coasta Atlanticului, la S de fluviul
Congo. Limite: Namibia (Africa de Sud-Vest, la S), Zairul (N si NE), Zambia (E).

Imaginea bancherilor si laptareselor, a ciocolatei si ceasurilor de mana, statiunilor


montane sau cantecelor tiroleze a fost mereu corelata cu numele acestei frumoase tari:
Elvetia

Cele doua state fac parte din categorii diferite în ceea ce importa nivelul de
dezvoltare. Acest lucru este relevat de indicele de dezvoltare umana, redat prin anumiti
indicatori:speranta de viata la nastere, gradul de alfabetizare, PIB-ul/loc-paritatea puterii
de cumparare,aceasta din urma fiind de 39.880 USD în 2004 in Elvetia, fata de Angola
care atingea doar 740USD în 2004.

Angola are o economie destul de dinamica, bazata pe extractia de


minereuri:diamante si petrol. Desi este o tara subdezvoltata, a avut un ritm de dezvoltare
economica destul de ridicat printre tarile Africii,însa ea înregistreaza rata foarte ridicata a
virusului hiv.

ANALIZA DEMOGRAFICĂ:
1.EVOLUŢIA NUMARULUI POPULAŢIEI

Cele doua tari se remarca printr-un decalaj demografic destul de evident in


graficul de mai jos. Din 1950 pâna în prezent populatia a crescut cu cca.1 milion de
locuitori pentru Angola si doar cateva mii pentru Elvetia. Cauza se evidentiaza prin
nivelul de dezvoltare. In Angola se observa o evolutie demografica ascendenta pe cand in
Elvetia evolutia numarului populatiei este aproape constanta.

2.DINAMICA POPULAŢIEI

2.1.NATALITATEA

Nivelul generel de dezvoltare economica,conditiile de viata ale populatiei par sa


aiba o influenta importanta asupra natalitatii,constatându-se o relatie invers proportionala
intre acestea:cu cât nivelul de trai este mai ridicat,cu atât rata natalitatii este mai
redusa.Astfel, in Angola, o tara subdezvotata,rata natalitatii este mare,cel mai mare
procentaj înregistrându-se in 1955, de 54,4%, iar in Elvetia 17,5% în acelasi an. Însa, din
1955 pâna în 2000 si expectativ 2025 natalitatea scade usor ,mai mult in perioada 1995-
2025.

2.2.MORTALITATE

Elementul esential pentru explicarea nivelului mortalitatii se refera la calitatea


serviciilor sanitare, la gradul de pregatire al personalului medical, la infrastructura si
echipamentele sanitare. Rata mortalitatii este mai ridicata în Angola, dar se remarca o
scadere din 1950 pâna în 1980, datorita cresterii economice care urmeaza unei tendinte
globale.În Angola rata mortalitatii este mai mica decât a altor state subdezvoltate din
cauza lipsei conflictelor armate. In Elvetia se observa o rata constanta a mortalitatii, in
anii 1950 si 2025 având aceeasi valoare. O expertiza pâna in 2025
releva duoa situatii diferite:mentinerea constanta in cazul Elvetiei, si o usoara scadere in
ceea ce priveste Angola.
2.3.SPORUL NATURAL

Majoritatea statelor au cunoscut mari schimbari demografice in cursul perioadei


contemporane, acestea producându-se in secolul al 19-lea si în prima parte a secolului 20
în tarile industrializate ,iar dupa1940 si în tarile mai putin dezvoltate. Aceste state au
trecut de la un regim demografic traditonal, caracterizat prin mortalitate ridicata,
fertilitate ridicata si, ca urmare, o crestere lenta, la un regim demografic modern,
caracterizat printr-o mortalitate scazuta, o fertilitate scazuta si deci o crestere lenta, cum
este cazul statului Elvetia, care, în functie de rata cresterii anuale se afla în stadiul de
tranzitie demografica avansata cu niste valori de 1,1% si 2%, unde controlul fertilitatii
este avansat-spontan. În cazul Angolei sporul natural este foarte ridicat, având o evolutie
clasica a unui stat în curs de dezvoltare, cu o natalitate ridicata, mortalitate scazuta sau
care scade lent. În timpul acestei faze, cresterea populatiei este foarte puternica, datorita
ecartului între rata natalitatii si cea a mortalitatii care trece printr un maxim la un moment
dat ,mai ales între anii 80-90.
2.4.FERTILITATEA

Studiul fertilitatii este o preocupare relativ recenta, reprezentand atât un element


al dinamismului geografic, cât si un bun indicator al mentalitatilor, exprimând în fapt
atitudinea populatilor fata de viata moderna. Rata totala a fertilitatii da posibilitatea unei
aprecieri mai exacte a ratei generale a natalitatii. Fertilitatea se refera numai la acea parte
a populatiei care participa direct la procesul de reproducere, respectiv la populatia
feminina de vârsta fertila sau în vârsta de procreare, considerata între 15 si 49 de ani. În
prezent, rata fertilitatii în Elvetia este de cca.1,41‰ - valori reduse, specifice unei tari
dezvoltate, care însa înregistra în trecut valori mai mari. Situatia este alta în Angola unde
sunt semnalate valori ale ratei fertilitatii peste media mondiala - de 7.4‰ în anul 1965.
Procesul de scadere a fertilitatii s-a produs lent si a început la date diferite în cele doua
tari. Din 1960 si Elvetia este antrenata într-o usoara scadere al fertilitatii, scadere
facilitata si de descoperirea si raspândirea tehnicilor si mijloacelor contraceptive, de
legislatia referitoare la avort. Însa Africa ramâne si în prezent continenzul cel mai putin
afectat de schimbarile demografice. Se constata,totusi,o scadere usoara a fertilitatii în
Angola si se preconizeaza în continuare o scadere moderata.

2.5.SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAsTERE

Speranta medie de viata la nivel mondial este în prezent de 65,4 ani, dar
contrastele internationale sunt profunde, acestea reflectând, de fapt, decalajele economice
care exista între statele dezvoltate si cele subdezvoltate. În prezent Angola are o speranta
de viata foarte mica, de 40,7ani, însa situatia nu s-a prezentat astfel tot timpul, caci a avut
o evolutie ascendenta din 1950 pâna în prezent, preconizându-se un minim pentru 2025
de 47.5 ani. Pe de alta parte, evolutia Elvetiei este impresionanta, cu mult peste media
globala, ajungând în prezent la 80,4 ani si continuân sa creasca lent. Progresul economic,
al stiintelor si al medicinei, în special ,au permis amelioarea conditiilor de viata ale
populatiei si eradicarea unor maladii care faceau numeroase victime, având rol deosebit
de important în procesul general de crestere a sperantei de nastere.
2.6.MORTALITATEA INFANTILĂ

Mortalitatea infantila reflecta totalitatea deceselor infantile ce se produc în cadrul


unei populatii.În statistica demografica internationala,pentru a arata frecventa sau
intensitatea deceselor infantile,se utilizeaza rata mortalitatii infantile,indicator ce exprima
numarul total de decese în primul an de viata la 1000 de nascuti vii,în acelasi an,redat in
promile.În Angola se observa o rata a mortalitatii infantile foarte mare din anul 1950,de
230.6‰, însa ea începe sa descreasca usor pâna în 1980, ajungând pâna la 159.5 ‰,pentru
ca apoi, scaderea ratei mortalitatii sa fie din ce in ce mai lenta, ceea ce presupune o întârziere în
ameliorarea serviciilor sanitare; pentru viitor se prevede o scadere usor aceentuata. Rata
mortalitatii infantile este foarte scazuta în Elvetia în prezent,de cca 4.4 ‰,însa situatia nu
a fost aceeasi tot timpul: din 1950, înregistra 29 ‰ a scazut usor si se prevede tot o
scadere pe viitor.
2.7.MIGRAŢII

Oprindu-ne asupra ratei migratiei nete, se observa ca aceasta înregistreza niste


valori negative în Angola. Aici,se observa diferente foarte mari intre anii 1995 – 2005, de
Ani Rata migratiei nete/ 1000 loc. în Botswana Rata migratiei nete/ 1000 loc. în Coreea
1995-2000 -24 16
2000-2005 29 8
2005-2010 27 8
2010-2015 12 8
2015-2020 -2 8
2020-2025 -2 8
la -24/1000loc. in 1995 creste la 29/1000loc. in 2005, in urmatorii ani având din nou
tendinte de descrestere ajungand in 2025 la valoarea de -2/1000loc. În Elvetia

exista o situatie diferita: rata este constanta,mai putin între 1995 si 2000.

Tabel 1

3.STRUCTURA POPULAŢIEI

3.1.STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ sI SEXE


În ceea ce priveste structura pe grupe de vârste si sexe în Elvetia, intervalul 0-4 în
anul 1950 este cel mai dezvoltat, atât în cazul populatiei de gen masculin, cât si cea de
gen feminin, cel de-al doilea esantion fiind mai putin numeros decât primul. Se observa
ca cea mai mare parte a populatiei apartine vârstei tinere si mature (0-49 ani). Piramida
nu prea are forma de triunghi, deoarece exista un numar aproape constant al populatiei pe
toate categoriile de varsta , natalitatea nu este foarte ridicata pentru a avea la baza
piramidei o baza extinsa, flancuri convexe si vârf ascutit, datorita faptului ca numarul
vârstnicilor este destul de redus.

În anul 2000 situatia este diferita, cele mai mari valori înregistrându-se la grupele
de vârsta 35-39 de ani dupa cum se poate observa si în figura. Aceasta piramida în forma
de clopot sau amfora (specifica statelor dezvoltate) are o baza putin extinsa, datorita
natalitatii reduse, flancuri convexe, deoarece tinerii adulti apartinând generatiilor 1945-
1965, sunt numerosi si vârful aplatizat, corespunzator unei populatii vârstnice numeroase.
Forma de amfora indica proportii aproximativ egale de tineri si vârstnici, precum si o
pondere ridicata de adulti. Acest tip de piramida caracterizeaza statele în care evolutia
natalitatii a înregistrat oscilatii importante sau în care migratia a avut un rol important.
În cazul Angolei în anul 1950, situatia se prezinta astfel: intervalul 0-4
înregistreaza cele mai mari valori în ambele situatii.se observa o preponderenta în cazul
populatiei adulte de sex feminin.

Se observa ca cea mai mare parte a populatiei apartine vârstei tinere (0-15 ani), o
rata ridicata a fertilitatii si o mortalitate ridicata. Piramida este în forma de triunghi,
caracteristica statelor subdezvoltate, cu o baza extinsa, deoarece natalitatea este ridicata,
flancuri concave si vârf ascutit, datorita faptului ca numarul vârstnicilor este redus.

În anul 2000 acelasi interval domina piramida, însa nu numai:varsta tânara(0-14


ani) e mai numeroasa decât în anul 1950 si se observa o longevitate mai mare a femeilor
decât a barbatilor la vârsta adulta,ca si în anul 1950.
Referindu-ne la grupele mari de vârsta, din totalul populatiei, în Elvetia anului
1950, 2000 si se preconizeaza ca si în 2025 tendinta a fost si va fi a predominarii
populatiei adulte (vârsta cuprinsa între 15 si 64 de ani) cu o valoare de 66,9 în 1950,

67,5 în anul 2000 si se crede a fi de 61.8% în 2025. Cea mai mica pondere o are populatia
vârstnica (de 9.6% în 1950) situatie care se preconizeaza a se schimba pâna în 2025 cand
vom avea (23%) populatie varsnica – tendinta de îmbatrânire demografica. Populatia
tânara are o evolutie descendenta procentual datorita scaderii natalitatii si a cresterii
sperantei de viata la nastere. În cazul Angolei remarcam predominanta populatiei adulte,
o tendinta de echilibru a populatiei vârstnice, dar cu un procent foarte mic comparativ cu
celelalte grupe de varsta datorat mortalitatii ridicate, si o crestere semnificativa a
populatiei tinere, dubla, aproape tripla ca procent în comparatie cu cea a Elvetiei (fig. 13,
vezi infra).

Fig. 13 – Proportia populatiei dupa grupe de vârsta


3.2.STRUCTURA SOCIO-ECONOMICĂ

Din punct de vedere socio-economic în Elvetia predomina sectorul tertiar datorita


puterii mari de cumparare a populatiei, indiciu al unei economii dezvoltate. Spre
deosebire de cazul enuntat mai sus în Angola cel mai bine reprezentat sector este cel
primar, situtie tipica pentru o economie în curs de dezvoltare. 95% din exporturile
sectorului primar sunt înregistrate de diamantele brute, principalul partener în acest sens
fiind Uniunea Europeana.

Fig. 14 – Structura socio-economica în Elvetia si Angola (2002)


3.3SRTUCTURA ETNO-CULTURALĂ

3.3.1.STRUCTURA LINGVISTICĂ

În Elvetia sunt vorbite mai multe limbi: germana-elvetiana in proportie de


63.7%,franceza 19.2%, italiana 7.6%, retroromana10,7% si alte limbi 8,9%. Cele 4 limbi
vorbite in Elvetia reflecta varietatea tarii .Multi elvetieni insa vorbesc sau inteleg cel
putin o limba straina, de obicei engleza iar în Angola limba vorbita este engleza..

3.3.2.STRUCTURA RELIGIOASĂ

Religia dominanta în Elvetia este crestinismul (catolici si protestanti) la fel


si în Angola crestinismul reprezinta 90% din totalitatea religiilor ( 65% din populatie este
catolica iar 25% protestanta) si restul de 10% este reprezentat de animismul .

Concluzii
În lucrarea de fata s-a analizat situatia statelor Elvetia si Angola din perspectiva
evolutiva, principalul element de demarcatie fiind indicele de dezvoltare umana. Cele
doua state luate în calcul fac parte din categorii demografice diferite, Elvetia având o
populatie mult mai numeroasa decât Angola. În ceea ce priveste dinamica populatiei se
înregistreza valori foarte diferite:în Elvetia natalitetea si mortalitate au valori scazute,
situatie prezenta, în general, într-un stat dezvoltat, spre deosebire de Angola unde rata
natalitatii este mare, iar mortalitate are valori ridicate (mai ales mortalitatea infantila)
datorita aparitiei unei maladii incurabile-hiv si altor boli specifice zonelor sarace.

Ţarile se evidentiaza si în ceea ce priveste fertilitatea, aceasta având un indice


mult mai mare în Angola, mortalitatea infantila, ce are valori extrem de mari în Angola,
speranta de viata, având un indice foarte mic fata de Angola.
În cazul analizei structurii populatiei, atât în Elvetia, cât si în Angola, predomina
populatia adulta, însa în Elvetia exista o tendinta de îmbatrânire demografica. În Angola
pe primul loc se afla sectorul primar,cu o agricultura intensiva, iar în cazul Elvetiei locul
întâi este ocupat de sectorul tertiar.

Desi sunt situate pe doua continente diferite, cu o cultura si traditie ce nu par a se


fi intersectat vreodata, Elvetia si Angola au unele asemanari în ceea ce priveste religia, de
exemplu, însa nu au aceeasi limba sau grupuri etnice.

Dezvoltarea, în sens comparativ-în cazul celor doua state, evidentiaza modul în


care resursele au fost aduse în stadiul productiv si genereaza bunastare. Aceasta poate sa
implice crestere economica, modernizare, îmbunatatirea nivelului productiei materiale si
consumului, schimbarilor în traditiile culturale, sociale, schimbari ale structurilor politice.