Sunteți pe pagina 1din 2

TRUNCHIUL CELIAC – descriere, raporturi

 este prima ramură viscerală a aortei abdominale


 se desprinde de pe faţa anterioară a aortei, imediat inferior de hiatusul mş. diafragm – la nivelul
discului T12-L1
 are un traiect scurt, descendent oblic şi spre dreapta, de aprox. 1-2 cm., fiind situată retroperitoneal
(ca şi aorta)
 de o parte şi de alta se află cei doi ggl. simpatici celiaci
 în apropierea marginii superioare a pancreasului se trifurcă în trepied Haller:
- a. gastrică stângă
- a. hepatică comună
- a. splenică
 variantă anatomică: din trunchi emerg doar două ramuri: a. gastrică stângă şi a. splenică
 se găseşte în planul vasculo-nervos al regiunii celiace Luschka

Raporturi:

- anterior : - peritoneul parietal P


- vestibulul BO
- lateral dreapta : - ggl. semilunar drept
- pilier diafragmatic drept
- lobul caudat al ficatului  prin intermediul peritoneului parietal P
- lateral stanga :
- ggl. semilunar stâng
- pilierul diafragmatic stâng
- porţiunea verticală a micii curburi  prin intermediul peritoneului parietal P

A. gastrică stângă - cea mai subţire ramură;


- traiect ascendent retroperitoneal;
- crosă concavă inferior la nivelul joncţiunii gastro-esofagiene  plică gastro-pancreatică stângă
(delim. P-superior orificiul propriu al bursei omentale – foramen His)
- la nivelul porţiunii neacoperite de peritoneu intră între foiţele omentului mic
- porţiunea sa terminală coboară pe mica curbură

A. splenică - ramura de trifurcaţie stângă


- merge retroperitoneal, sinos de-a lungul marginii superioare a corpului pancreasului
- coboară pe faţa P a pa. ajungând superior de v. splenică
- la nivelul cozii pa. trece A şi e cuprinsă între foiţele lig. reno-splenic
- în funcţie de raporturile cu pa. prezintă porţiuni:
 suprapancreatică – de la origine la marginea superioară a corpului pa.
 retropancreatică – pe marginea superioară a pa.
 prepancreatică – anterior de coada pa.
 ligamentară – când coada pa. e scurtă şi nu ajunge în hilul splinei

A. hepatică comună - ramura de trifurcaţie dreaptă

1
- traiect retroperitoneal, orizontal şi la dreapta, paralel cu marginea superioară a pa. şi D1
- ridică plica gastro-pancreatică dreaptă (delim. P-inferior orificiul propriu al bursei omentale –
foramen His)
- trece anterior de pilierul diafragmatic drept, VCI şi pe flancul drept al v. porte formează o crosă
devenind ascendentă
- la marginea superioară a D1 , după un traiect de aprox. 3 cm. - limita dintre porţiunea peritoneală
şi cea extraperitoneală - se desprinde a. gastro-duodenală (coboară post. de D1), iar a. hepatică îşi
schimbă direcţia devenind ascendentă (crosa a. hepatice)  devine a. hepatică proprie – cuprinsă
între foiţele lig. hepato-duodenal, în pediculul hepatic: la stânga de can. coledoc şi anterior de v.
portă