Sunteți pe pagina 1din 4

Planificarea anuală la discilina INFORMATICA - clasa a 12-a prof. ………………..

COMPETENŢE GENERALE

1. Identificarea datelor care intervin intr-o problema şi aplicarea unor algoritmi fundamentali de prelucrare a acestora
2. Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor
3. Implementarea algoritmilor intr-un limbaj de programare

VALORI ŞI ATITUDINI

 Exprimarea unui mod de gândire creativ în structurarea şi rezolvarea problemelor


 Conştientizarea impactului social, economic şi moral al informaticii
 Formarea obişnuinţelor de a recurge la concepte şi metode informatice de tip algoritmic specifice în abordarea unei varietăţi de probleme.
 Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general
 Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice
 Manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate

TOTAL: 140 ore


4 ore / sǎptǎmânǎ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Modulul 1: BAZE DE DATE
NR. ORE: 1ore / săptămână
TOTAL: 35 ore
Nr Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt ore
SEMESTRUL I 18 S1-S18
Modelul conceptual al unei probleme de gestiune 6 S1-S6
1.1. Analizarea unei probleme în scopul Entităţi si instanţe 1 S1
identificării si clasificării datelor necesare Atribute 1 S2
Identificator unic 1 S3
1
1.2. Identificarea relatiilor dintre date Relaţii între entităţi (one-to-one, one-to-many, many-to-many) 1 S4
Rezolvarea relaţiilor many-to-many 1 S5
Normalizarea datelor: prima forma normală, a doua forma
1 S6
normală, a treia formă normală
Tabele 12 S7-S18
1.3. Identificarea modalitătilor adecvate de
Crearea structurii tabelelor (tipuri de date, structură,
2 structurare a datelor care intervin într-o problemă 4 S7-10
câmpuri/coloane)
Conţinutul unei tabele (linii/înregistrări) 4 S11-14
1
Planificarea anuală la discilina INFORMATICA - clasa a 12-a prof. ………………..

Nr Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt ore
Operaţii specifice prelucrării tabelelor (adăugare, modificare,
stergere, sortare, căutare, vizualizare, 4 S15-S18
calcule statistice)
SEMESTRUL al II-lea 17 S19-35
Baze de date 10 S19-S28
Modele de baze de date (modelul relaţional, modelul reţea,
2 S19-20
modelul ierarhic)
1.4. Utilizarea funcţiilor specifice de
Relaţionare, cheie primară, chei externe 2 S21-22
3 prelucrare a datelor structurate
Reguli de integritate 2 S23-24
Programe de validare, de acţiune 2 S25-26
Operaţii specifice prelucrării bazelor de date (interogări,
2 S27-28
rapoarte)
Dezvoltarea profesională în domeniul IT 7 S29-35
Identificarea aptitudinilor pentru anumite tipuri de activităţi 2 S29-30
3.3. Prezentarea unei aplicaţii Reguli elementare Crearea unui CV si reguli de susţinere a unui interviu 2 S31-32
4
10 reguli în susţinerea unei prelegeri 2 S33-34
Principii de lucru în echipă 1 S35

Modulul 2: SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE


VARIANTA B. PROGRAMARE Visual FoxPro (Microsoft)
NR. ORE: 3 ore / săptămână
TOTAL: 105 ore

Nr Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt ore
SEMESTRUL I 54 S1-19
Mediul de programare Microsoft Visual FoxPro 54 S1-19
Facilităţi oferite în lucrul cu baze de date
2.1. Identificarea tehnicilor de programare adecvate rezolvării unei
Moduri de lucru (asistat, comandă, program)
probleme si aplicarea creativă a acestora Obiecte vizuale (ferestre, butoane, liste etc.), proprietăţi 3 S1
1
2.2. Elaborarea strategiei de rezolvare a unei probleme (atribute, condiţii, evenimente)
2.3. Analizarea comparativă a eficienţei diferitelor tehnici de rezolvare a
problemei respective si alegerea celei mai eficiente variante Tipuri de date
3 S2

2
Planificarea anuală la discilina INFORMATICA - clasa a 12-a prof. ………………..

Nr Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt ore
Tabele simple
Stabilirea structurii unei tabele simple (CREATE, CREATE
TABLE) 6 S3-4
Afisarea, modificarea structurii unei tabele
(DISPLAY/LIST/MODIFY STRUCTURE)

Introducerea, modificarea, stergerea datelor în/din tabele


(APPEND, REPLACE, DELETE, 6 S5-6
RECALL, PACK, CHANGE, EDIT, BROWSE)
Afisarea datelor din tabele (LIST, DISPLAY)
Poziţionarea si căutarea în tabele (GO, SKIP, LOCATE, 3 S7
CONTINUE)
Sortarea înregistrărilor unei tabele (SORT)
Lucrul simultan cu mai multe tabele. Zone de lucru
(SELECT) 3 S8
Comenzi de calcul (CALCULATE)

Editarea, compilarea si rularea unui program (MODIFY


3 S9
COMMAND, DO)
Instrucţiuni
Instrucţiuni simple de citire/scriere (INPUT, ACCEPT, ?, ??,
???)
Instrucţiuni condiţionale (IF, DO CASE) 6 S10-11
Instrucţiuni repetitive (DO WHILE, FOR, SCAN, LOOP,
EXIT)

Proceduri si funcţii
Funcţii standard
Proceduri si funcţii utilizator (definire, apel, transmiterea 6 S12-13
informaţiilor prin parametri)
Proiecte (Project Manager) 3 S15
Baze de date
Operaţii asupra tabelelor incluse în baza de date
Indecsi în Visual FoxPro (INDEX, SET ORDER) 3 S16

3
Planificarea anuală la discilina INFORMATICA - clasa a 12-a prof. ………………..

Nr Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt ore
Limbajul SQL
Comenzi SQL (SELECT, INSERT, DELETE) 6 S17-18-19

2 Teza / discutarea tezelor 3 S14


SEMESTRUL al II-lea 51 S19-35
2.1. Identificarea tehnicilor de programare
Mediul de programare Microsoft Visual FoxPro 18 S19-24
adecvate rezolvării unei probleme si aplicarea
creativă a acestora Formulare (Form Designer)
Creare si caracteristici 3 S19
2.2. Elaborarea strategiei de rezolvare a unei Utilizarea controalelor (butoane de comandă, butoane radio,
Probleme butoane de tip casetă cu incrementare, casete de validare,
casete de text, casete de editare, imagini, liste, etc.), 3 S20
1 2.3. Analizarea comparativă a eficienţei Fixarea proprietăţilor si stabilirea răspunsului la evenimente,
diferitelor tehnici de rezolvare a problemei stabilirea ierarhizării obiectelor din formular
respective si alegerea celei mai eficiente variante 3 S21

Rapoarte (Report Designer) 3 S22


Etichete (Label Designer) 3 S23
Meniuri (Menu Builder) 3 S24
3.1. Utilizarea instrumentelor de dezvoltare a Proiect de gestiune a datelor specifice unui domeniu de
unei aplicaţii interes practic. S25-30
3 30
3.2. Elaborarea si realizarea unei aplicaţii, S32-35
folosind un mediu de programare specific
4 Teza / discutarea tezelor 3 S31

S-ar putea să vă placă și