P. 1
Istoria UE Forma Finala

Istoria UE Forma Finala

|Views: 7,140|Likes:
Published by Bizineche Alexandru

More info:

Published by: Bizineche Alexandru on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • 1.1 Europa - mit şi istorie. Coordonate geografice
 • 1.2 Cultura şi civilizaţia Greciei antice
 • 1.3 Cultura şi civilizaţia Romei antice
 • 1.4 Creştinismul
 • Capitolul 2 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ
 • 2.1 Proiecte privind unitatea europeană până în secolul al XV-
 • 2.2 Ideea unităţii europene în secolele XVI – XVIII
 • Capitolul 3 IDEEA UNITĂŢII EUROPENE ÎN SECOLUL AL XIX-lea
 • 3.1 Ideea unităţii europene în secolul al XIX-lea
 • 3.2 Idei despre o Europă internaţionalistă
 • Capitolul 4 RENAŞTEREA IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ
 • 4.1 Europa după primul război mondial
 • 4.2 Proiecte privind unitatea europeană
 • 5.1 Scurtă privire asupra secolului al XX-lea
 • 5.2 Războiul rece. Definiţie. Etape de evoluţie
 • 6.1 Situaţia generală a Europei la sfârşitul celui de al doilea
 • 6.2 Modele teoretice ale integrării europene
 • 6.3 Primele organizaţii pentru cooperare europeană (1945 –
 • 6.4 Opţiunea pentru integrarea economică. Comunităţile
 • 6.5 Integrarea politică. Naşterea Uniunii Europene
 • 7.1 Comisia Europeană
 • 7.2 Parlamentul European
 • 7.3 Curtea Europeană de Justiţie
 • 7.4 Consiliul European
 • 7.5 Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri)
 • 7.6 Comitetul Economic şi Social (C.E.S.)
 • 7.7 Comitetul Regiunilor (C. R.)
 • 7.8 Curtea Europeană de Conturi
 • 7.9 Mediatorul European
 • 7.10 Banca Europeană de Investiţii (B.E.I)
 • 7.14 Simbolurile Uniunii Europene
 • Capitolul 8
 • POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE
 • Capitolul 9 ROMÂNIA - PROCESUL DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 9.1 Asocierea României
 • 9.2 Participarea României la viaţa internă a Uniunii Europene
 • 9.3 Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană
 • BIBLIOGRAFIE

GAVRIIL PREDA

ISTORIA EUROPEI ŞI A UNIUNII EUROPENE

1

2

GAVRIIL PREDA

ISTORIA EUROPEI ŞI A UNIUNII EUROPENE

EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN PLOIEŞTI 2005

3

Copyright © 2005, Editura Universităţii din Ploieşti Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PREDA, GAVRIIL Istoria Europei şi a Uniunii Europene/Gavriil Preda. Ploieşti: Editura Universităţii din Ploieşti, 2005 Bibliogr. ISBN 973-713-066-1 94(4/9) 341.217(4)UE

Control ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei Dr. Aurel Pentelescu Tehnoredactare computerizată: Niculina Preda, Violeta Streche Director editură: Prof. dr. ing. Iulian Nistor ___________________________________ Editura Universităţii din Ploieşti Bd. Bucureşti 39, cod 100640 Ploieşti, România Tel. 0244-57 31 71, Fax. 0244-57 58 47

4

33 2...........................................2 Modele teoretice ale integrării europene ........66 Capitolul 5 ............................................2 Cultura şi civilizaţia Greciei antice ...................................................................................1 Comisia Europeană...........12 1.............................................................................7 Capitolul 1.................... ......................................................................3 Cultura şi civilizaţia Romei antice ..................................96 6.............................................................................................4 Opţiunea pentru integrarea economică....................................................................77 5................64 4....................CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE...................1 Scurtă privire asupra secolului al XX-lea ...................................................................................................................................................51 3.................................................51 3.......................................................... Comunităţile europene ...................................................2 Ideea unităţii europene în secolele XVI – XVIII ........................................5 Integrarea politică.............................................2 Războiul rece...51 IDEEA UNITĂŢII EUROPENE ÎN SECOLUL AL XIX-lea................................................................... Definiţie..........77 ISTORIA RĂZBOIULUI RECE .........................................................................1 Proiecte privind unitatea europeană până în secolul al XV-lea ...........1 Ideea unităţii europene în secolul al XIX-lea ........................................2 Proiecte privind unitatea europeană......... Coordonate geografice ........................80 Capitolul 6.......................................................................................................................9 1......mit şi istorie............................................................................4 Creştinismul ...................................115 7...................................................................105 Capitolul 7..............119 5 .................1 Europa ...........................................................................................94 6...............93 6....................................77 5..................2 Parlamentul European ..........................................59 Capitolul 4.........................93 6.................................................................................................................41 Capitolul 3........23 1..... Naşterea Uniunii Europene........9 1..........33 2......2 Idei despre o Europă internaţionalistă......28 Capitolul 2.........................113 7..............................................................................................3 Primele organizaţii pentru cooperare europeană (1945 – 1950) ............................................................................................................................................................................... Etape de evoluţie .............................................................................93 CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ DUPĂ CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ...............................................................................................33 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ.1 Situaţia generală a Europei la sfârşitul celui de al doilea război mondial .................113 INSTITUŢIILE EUROPENE..................64 4...........................64 RENAŞTEREA IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ.............................................9 IZVOARELE CIVILIZAŢIEI EUROPENE...............100 6...........................................1 Europa după primul război mondial ......................................................

..............)...........................9 Mediatorul European...........................13 Alte Instituţii şi Organisme Europene ................................................7................................200 6 ................................E..............135 7.....124 7..................E..140 7....................................................................................................................................................................187 BIBLIOGRAFIE .............................182 9.......143 Capitolul 8..........C..............179 9..................................................................................................................137 7..........................10 Banca Europeană de Investiţii (B........ R...................................................3 Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană..126 7...................E...I)..........................4 Consiliul European.......6 Comitetul Economic şi Social (C..........E)....131 7............................................133 7.....................5 Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri)..............................................................PROCESUL DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ.....................................7 Comitetul Regiunilor (C.........................................8 Curtea Europeană de Conturi .................14 Simbolurile Uniunii Europene .......146 POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE...................1 Asocierea României.............139 7..........................................................11 Banca Central Europeană (B...........................................128 7...................................................179 ROMÂNIA ......12 Fondul European de Investiţii (F...............................................................................................2 Participarea României la viaţa internă a Uniunii Europene ..3 Curtea Europeană de Justiţie......................................140 7.....................................179 9.....................................................................................138 7...................................................................).........................................................S.......I) ...146 Capitolul 9...........

Tânăra generaţie aflată astăzi în sălile de curs este cea care va participa. După cum era şi firesc. a specificităţii europene. presupune înţelegerea procesului de constituire şi funcţionare a Uniunii Europene. cât şi elemente de discontinuitate. fiind în egală măsură realizatoarea şi beneficiara acestuia. uman şi profesional. specialistul român trebuie să ţină cont în activitatea sa de dificultăţile adaptării societăţii româneşti la instituţiile europene şi la reglementările care asigură funcţionarea eficientă a acestora. necesită un nivel de cunoaştere şi înţelegere menit să asigure o participare responsabilă a cetăţenilor la înfăptuirea sa. 7 . asupra procesului de integrare europeană. prin intermediul cărora popoarele continentului au dobândit un mod propriu de a gândi. Un spaţiu larg este acordat în cadrul cursului. Este tot mai evident faptul că integrarea europeană. tratarea problematicii începe cu explicarea izvoarelor civilizaţiei europene. ştiinţific. înţelegere care a întrunit atât elemente de continuitate. În cadrul problematicii cursului. proces fără precedent în istoria „bătrânului continent”. fiecare epocă a avut propria înţelegere asupra continentului. construcţia europeană realizată de după cel de al doilea război mondial.). cultural. politicile europene. precum şi la procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. istoric. a implicaţiilor pentru societatea românească. de a simţi şi de a acţiona diferit de popoarele aflate pe alte continente. la procesul de integrare a României în comunitatea europeană. juridic etc. Complexitatea procesului reclamă o cunoaşterea temeinică a dimensiunilor sale de manifestare pe diverse planuri (politic. economic. abordării unor teme referitoare la apariţia şi evoluţia ideii de unitate europeană de-a lungul timpului. În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. mai ales a tinerei generaţii. social. apariţia şi evoluţia ideilor referitoare la unitatea europeană de-a lungul timpului. a costurilor sociale. dar şi pentru ansamblul comunitar european. instituţiile europene. Implicarea în deplină cunoştinţă de cauză. În succesiunea lor istorică.CUVÂNT ÎNAINTE Prezenta lucrare răspunde unei reale nevoi de informare a societăţii româneşti. principalele teme se referă la: izvoarele civilizaţiei europene.

secol care a marcat regândirea destinului european de la confruntare la conlucrare. privind integrarea europeană conduce la observaţia că Uniunea Europeană constituie o realitate politică de necontestat a vremurilor noastre. a politicilor care au demonstrat eficienţa procesului de integrare. atenţia autorului s-a concentrat pe evidenţierea ideilor care au surprins elementele de unitate ale continentului din diferite epoci şi evenimente istorice. prin destin şi vocaţie. capabilă să asigure atât conservarea identităţilor naţionale şi culturale. Considerăm ca apariţia acestei lucrări. dar mai ales solidaritate umană şi voinţă politică. Abordarea sistematică şi argumentată a aspectelor istorice. căreia. cu momentele sale esenţiale de evoluţie. contribuie la sporirea cunoaşterii de către studenţi (şi nu numai de către aceştia) a vastului proces de integrare europeană. cât şi bunăstarea şi prosperitatea tuturor locuitorilor Europei. precum şi a drumului parcurs de România într-o construcţie continentală. sociale. Procesul de integrare europeană este extrem de complex şi se confruntă cu riscuri care provin atât din interiorul comunităţii. Lucrarea se încheie cu analiza instituţiilor care asigură funcţionarea Uniunii Europene. O atenţie deosebită s-a acordat analizei evenimentelor şi proceselor istorice din secolul al XX-lea. economice. îi aparţine dintotdeauna. culturale.Din multitudinea de abordări. politice. IOAN CHIPER 8 . analizele şi observaţiile formulate. cât şi din afara acesteia. prin problematica abordată. resurse financiare importante. cu caracter federal. imaginaţie. juridice etc. Reuşita integrării europene depline necesită timp.

Zeus. îndrăgostit de frumoasa pământeană. Chr. I. Institutul European. Grecii au fost cei care au inventat cuvântul „Europa”. Istoria Europei.Capitolul 1 IZVOARELE CIVILIZAŢIEI EUROPENE 1. din extremitatea de vest a Egiptului. Asia şi Africa de Nord – cuvântul „Europa” a reprezentat doar o porţiune foarte restrânsă din teritoriul continentului care poartă astăzi acest nume. Pliniu ce Bătrân şi ale lui Ptolemeu din Alexandria. iar cultura minoică (circa 2600 – 1425 a. 1 2 9 . s-a vorbit puţin despre Europa în lumea antică greacă şi romană deşi. 1997.1 Europa . prin termenul de „Libia” se înţelegea Africa. care admitea că Europa se întinde spre nord dincolo de Dunăre şi spre est până la Don. a unor forme de relief diverse Serge Berstein. fiind cel mult o expresie geografică care desemna numai o parte din teritoriul Europei contemporane.mit şi istorie. probabil. component al Greciei continentale1. Europa. Europa a fost o frumoasă prinţesă. i-au dat un conţinut geografic. p. Pentru greci. Cei doi au ajuns pe insula Creta unde s-au născut mai mulţi copii. În scrierile antice. vol. nu a avut o individualitate distinctă. Anticii au creat cuvântul Europa ce a rezistat de-a lungul timpului. a descris cele trei părţi ale uscatului cunoscut de greci în vremea sa: Asia. cunoştinţele geografice s-au dezvoltat simţitor. Poetul Hesiod (se presupune că a trăit în a doua jumătate a secolului al VIII-lea a.) a folosit prima dată cuvântul Europa pentru a desemna un teritoriu. în „Istoriile” sale. Existenţa unor climate diferite. Contururile geografice nu erau clar delimitate de către Herodot. care erau răspândiţi pe trei continente – Europa. Conform legendelor greceşti. 14. conducător al oraşului fenician Tyr. ca unitate teritorială. deşertul saharian şi până la „coloanele lui Hercule” (situate în strâmtoarea Gibraltar). Coordonate geografice Antichitatea acoperă o foarte lungă perioadă din istoria omenirii. s-a preschimbat într-un taur alb care a răpit-o pe prinţesă. În general. prin scrierile lui Strabon. În lumea antică.) a constituit primul leagăn al civilizaţiei europene. dar nu s-au gândit niciodată la Europa în sensul şi cu cuprinderea pe care i le atribuim noi astăzi. Chr. Unul dintre copii a fost Minos. considerat fondatorul statului cretan. Pierre Milza. Herodot. Libia şi Europa2. fiica regelui Agenor.

Limitele continentului european sunt: la nord – Oceanul Îngheţat. Aria influenţei climaterice oceanice cuprinde toate teritoriile scăldate de Oceanul Atlantic şi prelungirile sale. Italiei şi Greciei fiind caracterizată prin precipitaţii reduse. Marea Egee şi Marea Neagră scaldă insule şi arhipelaguri şi despart cele trei spaţii peninsulare: iberic. italic şi grec. Este un ansamblu terestru de dimensiuni modeste ce reprezintă 7% din suprafaţa uscatului planetar şi axele sale măsoară 4 000 km de la nord la sud şi 5 000 de la est la vest (de la munţii Ural la Lisabona). de soluri şi de vegetaţie naturală. Grecii s-au răspândit pe trei continente. în înţelegerea antică şi aria de răspândire a principalelor culturi antice au existat deosebiri considerabile. Europa are o suprafaţa de 10 500 000 km2 şi o populaţie de 720 000 000 locuitori3. 1994. Islanda şi Groenlanda. Dar conceptul geografic nu a coincis cu aria de extindere a culturii antice. Clima mediteraneană cuprinde cea mai mare parte a Spaniei.precum şi lipsa unor limite continentale clar conturate. iar romanii şi-au construit imperiul în jurul Mării Mediterane. În sud. Marea Adriatică. la est Munţii Ural până la Marea Caspică şi la vest Oceanul Atlantic. apare ca un promontoriu al acestuia situat la extremitatea sa vestică având o formă aproximativ triunghiulară. 3 Le Petit Larousse. Oceanul Îngheţat pătrunde prin Marea Barents şi Marea Albă în adâncimea Câmpiei Ruse. Marea Tireniană. din nordul Scandinavei până în Portugalia şi se caracterizează prin precipitaţii abundente tot timpul anului şi cu mici variaţii de temperatură. au contribuit la o înţelegere relativă. în mod deosebit pe dimensiunea geografică a cuvântului „Europa” de către antici. cu apele sale. astăzi. Între conceptul geografic Europa. Marea Mediterană. Irlanda. 10 . În nord. p. Golful Finic şi Botnic în inima Europei de Nord. Marea Baltică. 1316. Nouvelle Edition. la sud – Marea Mediterană. privită din perspectiva imensului bloc terestru eurasiatic. continentul este expus influenţelor acestora. Coordonate geografice Europa. veri călduroase şi ierni blânde. Marea Ionică. ape ce pătrund prin Marea Nordului. la vest şi la nord. La vest. Aceste influenţe determină trei tipuri de climă. Cu excepţia zonei polare nordice (6-7% din totalul suprafeţei). Clima continentală se resimte în Europa centrală şi de Est fiind caracterizată prin diferenţe mari de temperatură dintre vară (+300 ÷ +350 C) şi iarna (minus 400 C). Oceanul Atlantic înconjoară. continentul european se află situat în întregime în zona temperată. Datorită faptului că are vecinătăţi marine la sud. cele mai mari insule ale Europei: Anglia. fragmentară şi centrală.

a solurilor şi a formaţiunilor vegetale este însoţită de o mare varietate a formelor de relief. În complexa înfrăţire cu natura. Grupurile umane. O istorie a societăţilor primitive. Bucureşti. etapă cu etapă. Continentul european.). 1993. omul pământului a găsit mereu infinite posibilităţi de adaptare. climatice. istoria popoarelor sale. se manifestă la toate popoarele vechi de pe orice continent al lumii. s-au modificat. Denumit Homo erectus. specificitate hidrografică. Aşadar. Roşu. strâns legate de mediu.). care coboară prin străbuni până în negura timpului. Treptele antropogenezei. p. dezvoltarea unor anumite tipuri de activităţi conform specificului locului etc. Spania şi România. Bârzu. sol. Mic dicţionar al oamenilor fosili. 7 – 12. nu şi-au părăsit cadrul de viaţă deşi. relief şi vegetaţie. Particularităţile de manifestare ale fiecăruia au rezultat din specificul naturii locurilor (relief. realizarea căilor de comunicaţie. afirmarea şi dezvoltarea primelor civilizaţii au avut loc pe alte continente. vegetaţie. la desfăşurarea evolutivă a vieţii. Paradisul pierdut. de apărare.reprezintă următoarea verigă în evoluţia hominizilor şi a apărut cu circa 2 500 000 ani în urmă. condiţiile geografice. cunoscător al focului şi al unor tehnici diverse de realizare a uneltelor. de regrupare şi de reluare a vieţii. p. 30 – 31. economice. şi din sfera activităţilor omeneşti (necesitate a amenajării spaţiului în vederea producţiei. Şi în acest sens facem precizarea că apariţia omului. Teritoriul european a fost scena pe care s-a desfăşurat. climă. Acesta este sensul adânc al vieţii popoarelor europene. Cele mai vechi forme hominide au fost descoperite în Africa. reprezintă suportul unui întreg sistem de relaţii de intercondiţionare care au stat la baza activităţilor umane. în ţinutul Afar din Etiopia. politice etc. 1987. prin diversitatea sa de climă. Afirmaţia noastră nu doreşte să creeze ideea că aceste caracteristici se întâlnesc doar la popoarele europene. Pentru orice popor vechi teritoriul a devenit o parte integrantă a existenţei sale. printr-o profundă adaptare. fiind cunoscute sub numele de Australopithecus afarensis şi datează de circa 3 000 000 – 2 000 000 ani. sociale. În spaţiul european au fost găsite primele forme de hominizi în Franţa. leagănul apariţiei omului nu se găseşte în Europa. de adăpostire. 73 – 76. Legătura organică dintre un teritoriu şi poporul cale îl locuieşte o lungă perioadă de timp. Primii Apud L. ci în Africa. Homo habilis . faună etc. cu un fond străvechi de tradiţii rurale. urmele sale fiind descoperite la Oldoway (Tanzania). fiind atestat în urmă cu circa 1 800 000 de ani în urmă4. alcătuirea geologică a substratului. 4 11 . evident. L. reprezintă un hominid mai evoluat. cu rădăcini comune.Diversitatea climaterică. Bucureşti. 6 – 10.

51 – 52. cimbrii. în Iran şi pe subcontinentul indian. 1. cit. teutonii.2 Cultura şi civilizaţia Greciei antice Prima civilizaţie din istoria continentului s-a dezvoltat pe insula Creta. şi primele două secole din mileniul II a Chr. Siria. Chr. balţii. Aceasta s-a numit civilizaţia minoică şi a fost influenţată de civilizaţiile Orientului Mijlociu. 12 . germanii. podişul Anatolia. Iran. complexul de tehnici utilizate. grupurile umane care au populat spaţiul european dintre Oceanul Atlantic şi Marea Caspică. Despre lunga perioadă de timp dintre apariţia şi evoluţia primilor hominizi de pe continentul european şi omul modern (Homo sapiens sapiens). Pierre Milza.oameni care au venit să se stabilească pe continentul european erau din Africa sau din Orientul Apropiat. Originea şi natura entităţii indo-europene rămâne în continuare una dintre marile enigme ale istoriei. nu se ştiu foarte multe. în Europa nu a luat naştere nici una din formele de civilizaţie deoarece continentul european nu oferă o arie omogenă de dezvoltare umană pentru că. Ca strămoş comun al majorităţilor etniilor care s-au dezvoltat în Europa. Primele civilizaţii. Nivelul de dezvoltare al acestei culturi s-a caracterizat prin 5 Serge Berstein. Pe parcursul preistoriei. zona dunăreană şi zona coastelor Atlanticului erau total diferite. pe de o parte şi Marea Mediterană şi bazinul baltic pe de altă parte. în ţări precum Palestina. sciţii. cimerienii şi sarmaţii. alături de marile popoare fondatoare ale civilizaţiei scrisului de pe ţărmul de nord al mării Mediterane. în timp ce lumea mediteraneană era puternic influenţată de civilizaţia Orientului Apropiat. Celţii. începând cu sfârşitul mileniului III a. indo-europenii nu au lăsat posteriorităţii urme ale evoluţiei lor care să le fie atribuite cu certitudine5. Cunoaşterea acestor epoci este lacunară. tracii. practici simbolice.. Aceste popoare au constituit rădăcina etno-lingvistică a popoarelor din Europa de mai târziu. trăind în oraşe mari fortificate. fac parte din marele trunchi al indoeuropenilor. practicând cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor domestice au apărut în Orientul Apropiat. mitologia comparată. aparţin prin modul de viaţă. p. op. lingvistica comparată. origine etnică şi limbă marii familiei a popoarelor indo-europene. datele furnizând o imagine discontinuă în timp. Irak. Existenţa lor este demonstrată cu argumente furnizate de paleontologia lingvistică. De asemenea. Cultura minoică a fost una dintre cele mai evoluate ale antichităţii pre-elene precum şi leagănul civilizaţiei antice greceşti. Explicaţia o găsim în faptul că majoritatea studiilor s-au axat pe reminiscenţelor lăsate de Homo erectus şi ale omului de Neanderthal (circa 100 000 de ani în urmă).

o dată cu colonizarea. În acest sens. două modele politice greceşti – democraţia şi oligarhia . civilizaţia scrisului. procesul de colonizare s-a intensificat. fiind superior celui din Grecia continentală. Efes. În Grecia antică.cunoaşterea metalurgiei aramei şi a bronzului. unică în întreaga lume a Antichităţii. construirea de palate impunătoare. cultura. ştiinţa şi dreptul grecilor antici. Din a doua jumătate a secolului al VIII-lea a. Editura Cartea Românească. problemele. Legendarul război al Troiei este un argument ştiinţific în acest sens. iniţial. Începând cu secolul al X-lea. Rhodos etc. regimul politic a suferit schimbări radicale. Culturi eleate şi culturi heracleitice. Monsuelli. 6 13 . 7 Anton Dumitriu.. am moştenit de la greci până şi forma mentală cu care şi în care continuăm să gândim şi astăzi”7. În plan politic. Forma de organizare statală a fost cea a oraşului – stat (polis) autonom şi autarh. cunoşteau nemijlocit realităţile. Milet. vest (Italia şi Sicilia) şi sud (Egipt şi Cineraica)6. 220. artele. Civilizaţiile Europei vechi. Triburile doriene au pătruns în Grecia şi au nimicit civilizaţia miceniană. Siria şi Egiptul. Flota cretană a dominat Mediterana Orientală având strânse legături comerciale cu Grecia. prin alternanţa la conducerea Guido A. Bucureşti. faptele şi oamenii acesteia. Chr. În cadrul acestui tip de comunitate teritorială cetăţenii participau direct la treburile comunităţii lor. p. Bucureşti. necesităţile. 1987. Polisul a fost creuzetul în care s-au cristalizat viaţa politică. de conflictele sociale şi politice din lumea greacă. Principali promotori ai procesului de colonizare au fost oraşele – stat: Corint. a fost o creaţie originală a grecilor. p. Aceste domenii de activitate şi-au adus un aport decisiv la formarea şi dezvoltarea umanităţii pentru că au marcat cultura şi ştiinţa civilizaţiei europene moderne. lumea mediteraneană a fost puternic zdruncinată de marile migraţii care s-au produs în acel interval de timp. 122 – 134. model care. Megara. ca tip de instituţie social – politică şi administrativă. de expansiunea economică. Chr. Procesul de colonizarea a cuprins. 1978. Chalcis. Polisul. grecii au declanşat un amplu proces de colonizare provocat de creşterea demografică. Milet. Halicarnas. Herder afirma: „Ceea ce avem mai de preţ nu este creat de noi. Colonizarea greacă sa desfăşurat pe direcţiile: nord – est (Hellespont şi Pontul Euxin). Editura Meridiane. Cu circa 1 200 – 1 000 de ani a. a devenit o caracteristică a întregii lumi antice greceşti. ţărmul de nord – vest al Asiei Mici şi insulele din nordul Mării Egee. unde au fost întemeiate numeroase oraşe: Mytilene. vaste locuinţe aristocratice.au influenţat evoluţia ulterioară a Europei.

Bucureşti. Polisul grecesc a transmis ideea libertăţii cuvântului şi a egalităţii indivizilor liberi în faţa legii. instituţia Areopag – ului pierzându-şi astfel autoritatea avută anterior. sentimentul public de identitate şi conştiinţa apartenenţei la o comunitate şi responsabilitatea faţă de destinul acesteia. Editura Economică. format din aristocraţi). toţi cetăţenii sunt egali în faţa legilor. Modelul democratic atenian a fost primul model politic din spaţiul european care a exprimat ideea că cetăţeanul este cel care trebuie să participe la dezbaterea legilor şi să îşi manifeste opinia prin vot liber. cu modelul democratic – care presupunea guvernarea prin participarea tuturor cetăţenilor liberi. deşi avea un caracter democratic. Călin Vâlsan. Apogeul democratizării statului atenian a fost atins în timpul lui Pericle (circa 500 – 429 a. 1997. Ca urmare s-a produs transferul prerogativelor supreme de conducere către Adunarea Poporului. cu drept de vot şi cu libertate de exprimare. În afacerile lor personale.polisurilor a modelului oligarhic – care însemna guvernarea printr-o minoritate. Pericle a definit democraţia ateniană ca fiind nu doar „o rânduială politică ce nu are de râvnit legile altora” ci. care în perioada 461 – 429 a. Cetăţenii atenieni aveau aceleaşi drepturi şi reprezentau un corp civic. pentru prima dată. arhonţii nu au mai fost aleşi numai din rândurile aristocraţiei. Chr. 14 . Chr. Originile sistemului democratic grecesc se află în formele de guvernare colectivă ale polisului. În Atena antică. a modificat radical constituţia lui Solon reducând semnificativ atribuţiile Areopag-ului (consiliu cu rol hotărâtor în administrarea statului şi a justiţiei. care. mai degrabă poate fi „o pildă pentru unii. Solon a dat prima constituţie adevărată a Atenei în anul 594 a. cetăţeanul se simţea legat de problemele comunităţii şi apare astfel. conţinea multe concesii pentru clasa aristocratică. Adunarea poporului a devenit autoritatea suverană a statului. drumul la onoruri în viaţa publică este deschis fiecăruia în măsura în care opinia publică îi apreciază talentele mai mult după merit decât după clasa socială”8. adept convins al democraţiei ateniene. Chr. 127. Totodată a transformat funcţia de arhonte într-o funcţie onorifică. care se va regăsi în epoca modernă în formarea opiniei publice şi a societăţii civile. forme care s-au consolidat în decursul secolele VI – VI a. Numele său este democraţie fiindcă orânduirea statului nu se reazemă pe puţini ci pe cât mai mulţi. Politologie. 8 Apud. p. constituţie care a rămas în vigoare timp de 86 de ani şi. Clistene. Ulterior.). funcţia devenind accesibilă fiecărui cetăţean liber cu condiţia să fie propus de deme (circumscripţii teritoriale). a fost principalul artizan al acestui mod de guvernare. Chr.. În Adunarea poporului toţi membrii erau egali.

sclavii şi cetăţenii ai căror părinţi nu erau de origine ateniană. Educaţi de stat încă din copilărie. periecii şi hiloţii. „Istoria Culturii şi civilizaţiei”. 9 15 . străinii stabiliţi în Attica. Spre deosebire de Atena. (Vezi pe larg Ovidiu Drâmba. lucrau pe terenurile statului plătind dijme echivalente cu 50% din recolta obţinută. polisul spartan a fost un stat organizat după modelul aristocratic. Sistemele educaţionale în cele două state erau fundamental opuse şi corespundeau modului civic promovat de fiecare parte. Rolul adunării era de a ratifica propunerile. chiar în forma ei cea mai evoluată. vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. numeric erau de 10 ori mai mulţi decât „egalii”. nu aveau statut juridic. Astfel femeile. Consiliul celor 5 efori şi Consiliul bătrânilor (gerusia). nu erau apăraţi de nici o lege. comercială sau meşteşugărească. „egalii” – singurii care aveau drepturi politice. Este o realitate faptul că viaţa şi constituţia democratică a Atenei au realizat pentru prima dată în istoria lumii idealul libertăţii civile a cetăţeanului. erau lipsiţi de pământ. Constituţia spartană a fost pur oligarhică. Adunarea poporului nu exercita în mod real o putere suverană având doar rol consultativ. ci prin aclamaţii şi bătăi de picioare. deşi formal prevedea ca organe de conducere trei instituţii: Adunarea Poporului. I. ideal care s-a transmis peste veacuri şi stă la baza concepţiei moderne a drepturilor fundamentale ale omului. trăiau din veniturile obţinute de pe lotul de pământ lucrat de perieci şi hiloţi şi le era interzisă orice activitate agricolă. Nici un alt stat grecesc nu a avut un sistem de viaţă atât de inuman (viaţa personală şi familială fiind complet sacrificate şi subordonate militarismului dur care a făcut din Sparta cea mai mare putere militară greacă). Sparta oferă exemplu tipic al unui stat extrem de conservator. Clasa periecilor includea proprietarii de teren sau crescători de vite. Bucureşti. a avut unele limite. proveneau din străvechii băştinaşii subjugaţi de către spartani. unde cetăţeanul nu era implicat în discutarea şi aplicarea legilor. Sistemele politice opuse au generat războaie devastatoare între cele două oraşe – stat etalon: Atena şi Sparta. Nici un alt stat grec nu a avut un sistem social atât de rigid cu cele trei clase sociale: „egalii” – aristocraţii. trăiau în mare mizerie şi într-o permanentă teroare. 1995. oameni liberi lipsiţi de drepturi cetăţeneşti şi obligaţi să contribuie la susţinerea „egalilor”. dar şi modele educaţionale diferite. ratificare ce trebuia să fie făcută în unanimitate şi care se exprima nu prin vot. Hiloţii. atât de net şi de categoric ierarhizate9. nici un alt oraş – stat grec nu a dus o politică de izolare voită precum Sparta interzicând cetăţenilor săi să călătorească în afara graniţelor şi supraveghindu-i sever pe străini. pe meşteşugari şi negustori. erau excluşi de la viaţa politică. capitolul „Grecia Antică”).Democraţia ateniană antică. erau în număr de 9 000 şi îşi dedicau toată viaţa serviciului militar. În Adunarea Poporului aveau dreptul de a lua cuvântul şi de a face propuneri doar eforii şi membrii consiliului bătrânilor.

el devenea un cetăţean. formarea morală şi politică a viitorului cetăţean prin: dezvoltarea autocontrolului şi moderaţiei. copilul aparţinea familiei numai până la vârsta de 7 ani după care era total la dispoziţia statului până la vârsta de 60 de ani. Educaţia fizică le fortifica corpul pentru a face faţă îndatoririlor militare şi pentru a combate laşitatea. La sfârşitul stagiului militar. Copii familiilor bogate îşi continuau studiile în şcolile sofiştilor şi ale retorilor. dar nimic nu e 10 Demă – formă de organizare echivalentă cu circumscripţiile electorale contemporane. caracterizaţi printr-o supunere oarbă faţă de regulamentele militare şi faţă de legile statului. Educaţia fetelor se făcea exclusiv în familie şi. Educaţia intelectuală urmărea. 16 . aceste şcoli marcând prima formă de învăţământ superior în spaţiul cultural european. La vârsta de 7 ani copii începeau şcoala care era încurajată de stat sub forma şcolilor particulare şi era privită ca o problemă civică esenţială. fetele au început să primească o uşoară educaţie culturală. puţini ţărani din statul atenian să fie analfabeţi. În şcoli. „Multe lucruri minunate sunt în lume. Familia impunea educaţia copiilor până la vârsta de 18 ani. citit. Ceea ce a diferenţiat într-un mod aparte cultura greacă de cultura altor popoare antice a fost umanismul. dar şi educaţia estetică. aritmetică şi muzică. În Atena (şi aproape în toate celelalte oraşe – stat greceşti) sistemul educaţional era cu totul altul şi avea ca scop esenţial formarea tinerilor ca membrii ai comunităţii. mai ales prin muzică şi poezie. Educaţia fizică era completată cu o instrucţie intelectuală minimă: scris – citit şi noţiuni elementare de aritmetică şi de muzică militară. în primul rând. abia în perioada elenistă. Timp de doi ani tânărul urma pregătirea militară învăţând mânuirea armelor şi studiind legile şi funcţiunile statului. cetăţeni implicaţi activ şi dinamic în viaţa cetăţii. tinerilor li se predau noţiuni de: scris. buni luptători. tânărul primea o lance şi un scut şi. La vârsta de 18 ani. Chr. fapt care a făcut ca la începutul secolului al V-lea a. cultivarea sentimentelor cetăţeneşti. Aceste forme de învăţământ erau rezervate numai băieţilor. participarea la viaţa colectivităţii. Educaţia spartană consta în exerciţii fizice dure şi antrenament militar permanent care urmărea să formeze tineri (ulterior cetăţeni) foarte disciplinaţi. până la vârsta de 14 ani. după care accentul se punea pe educaţia fizică. din acel moment.În statul spartan. În plan cultural grecii au lăsat o bogată moştenire europenilor. brutali. acesta fiind şi marele său titlu de glorie care a fundamentat şi influenţat în mod decisiv dezvoltarea ulterioară a culturii europene. tânărul era verificat de adunarea demei sale 10 şi de către Senat dacă aparţinea unei familii de cetăţeni liberi şi apoi depunea jurământul din care reieşea că va lupta pentru „zei şi vatra sacră”.

construcţie a cărei arhitectură nu caută să impună prin dimensiuni colosale. Semnificativ pentru spiritul artei greceşti este faptul că aceasta nu a fost expresia vanităţii sau a autoglorificării unui suveran. explică şi stă şi la baza lumii. Bucureşti. În cadrul filosofiei şi gândirii ştiinţifice greceşti antice au fost formulate întâi marile întrebări care frământă cugetarea filozofică până astăzi şi au fost inventate instrumentele logice de bază ale gândirii contemporane. domeniile care au avut un impact deosebit asupra mentalului european au fost reprezentate de filozofia şi gândirea ştiinţifică. realizat artistic în expresia perfectă a clasicismului grec.) a fost cel care a delimitat domeniul gândirii ştiinţifice de cel al gândirii filosofice. era echilibrat şi armonios.mai minunat decât omul”11 afirmaţie făcută de Sofocle cu mai mult de două milenii în urmă. Pitagora (circa 580 – 500 a. ci dragostea de înţelepciune – „filosofia”. în însăşi firea sa. sau ale Asiei. concepţia lui Pitagora despre matematică a avut o importanţă excepţională. perfecţiunea tehnică sau echilibrul formelor. Aceste caracteristici ale artei greceşti erau în perfect acord cu normele societăţii. În acelaşi timp erau şi o consecinţă a regimului democratic care a dat cetăţeanului o demnitate şi un înalt simţ civic de responsabilitate atât faţă de sine cât şi faţă de societate. Ovidiu Drâmba. întrucât numărul – în expresie absolută . frumuseţea şi armonia dintre trup şi suflet. v. Această virtute (de fapt ştiinţa despre bine şi adevăr) constă în efortul omului de a se studia pe sine. Astfel. spre a descoperi în propriu său suflet. Socrate a afirmat că scopul omului nu este acumularea unui mare număr de cunoştinţe. Chr. Omul. ca în marile monarhii ale Egiptului. 11 12 17 . Pentru viitorul ştiinţei. nici un zbucium nu strica unitatea. fiind principiul tuturor lucrurilor12. Adept al maximei înscrise pe frontispiciul templului din Delfi: „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. medicinii. reflectat de arta elină. 1995. Contribuţia adusă de ei în aceste domenii ale artei a fost deosebită pentru cultura europeană. 561. „Omul este măsura tuturor lucrurilor” a fost dictonul care a sintetizat cel mai complet semnificaţia artei şi a culturii greceşti. Grecii antici preţuiau sculptura şi mai ales pictura. 332 – 333.) a adus contribuţii importante la dezvoltarea matematicii. teoriei muzicii etc.stă la baza matematicii. matematica fiind considerată de acesta ca fundament al tuturor ştiinţelor. Antigona. Istoria culturii şi civilizaţiei. ci prin armonia proporţiilor. în arhitectură. locul central îl ocupă templul. Cu toate aceste. p. Căutarea neîntreruptă a binelui şi a Sofocle. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Socrate (469 – 399 a. valoarea universală şi eternă a binelui. Chr. Tema unică a artei a devenit omul.

Leucip din Milet. Platon. Teoria sferelor concentrice privind mişcarea corpurilor cereşti elaborată de Eudonox din Cnidos a fost acceptată în astronomie timp de 2 000 de ani. mecanică. a legilor cetăţii şi a zeilor. a. metode de calcul infinitezimal. matematică. a spus Socrate. Arhimede ş. Euclid. Hipocrat din Chios. f. bine şi adevăr. sec. ştiinţă. fiind considerat cea „mai mare personalitate a istoriei gândirii greceşti. Medicina grecilor antici a stimulat. clasificarea numerelor iraţionale. Socrate a pus în evidenţă o legătură intimă între virtute. curent care a avut o contribuţie decisivă la formarea raţionalismului european. dar şi probleme de geometrie plană şi în spaţiu. În domeniul astronomiei au fost formulate teorii care susţineau că Pământul este rotund. 15 Problemă a cărei imposibilitate de soluţionare a fost demonstrată abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. Socrate nu numai a afirmat dar a şi demonstrat prin destinul său tragic concordanţa dintre vorbe şi fapte.) au fost iniţiate începuturile raţionalismului grec. Aristotel. în sensul că omul îşi poate procura fericirea sufletească printr-un comportament echilibrat şi corect. din faptul că ignorează căutarea binelui şi a adevărului”. 13 14 18 . fizică. medicină. V a. bazele algebrei geometrice ş. istoriografie etc. a avut „o contribuţie extrem de importantă la dezvoltarea ştiinţei europene”14. a. Aristotel. Chr. prin respectarea aproapelui. ci din neştiinţă. dar mai ales prin Democrit din Abdera (n. f. dublarea cubului. Chr. Concepţia atomistă a lui Democrit. teoria generală a proporţiilor şi a numerelor întregi. astronomie. că el nu se află în centrul universului şi că se mişcă în jurul unui Foc Central (Philolaos. toate curentele ulterioare ale filosofiei”13. expresie a unui sistem de gândire coerent. „Nimeni nu face rău voit. influenţat şi îndrumat medicina Ibidem. Eudonox din Cnidos (circa 408 – 355 a. unitar. direct sau prin intermediari. Prin această afirmaţie. 615. Platon. Teoria geocentrică a avut mai mulţi adepţi precum: Heracleides din Pont. Caracteristicile principale ale matematicii greceşti şi care i-a conferit acesteia o superioritate asupra celei orientale – au fost depăşirea evidenţei sensibile sau experimentale şi acceptarea exigenţei demonstraţiei raţionale. al unei capacităţi de sinteză deosebită. Matematicienii greci au urmărit în cercetările lor probleme speciale de matematică superioară precum: cuadratura cercului15. Ibidem.adevărului va da naştere comportamentelor drepte şi virtuoase. Prin Anaxagora. Chr. 624. Printre cei mai importanţi matematicieni s-au numărat Democrit. circa 400 a. Anaxagora. optică. Remarcabile au fost progresele făcute de gândirea ştiinţifică greacă antică în domeniile.). din care au derivat.). trisecţiunea unghiului. biologie.

au realizat descrierea foarte exactă a maladiilor.). fizica. printre altele: „. A predat timp de 30 de ani în mod gratuit lecţii la Academia pe care a înfiinţat-o şi a avut preocupări ştiinţifice şi artistice multiple. de a-l informa corect şi imparţial. Herodot. puncţiile pleurale. va trebui să o cârmuiască”. Gândirea filosofică şi ştiinţifică greacă (şi a întregii lumi antice greceşti). de dragoste de libertate. 16 19 . Tucidide a fost primul dintre istoricii antici care. Hipocrat din Cos (născut în insula Cos către anul 460 a. Chr. Chr. 1974. iar scrierea istoriografică trebuie să trezească sentimente de patriotism. într-o zi. discipol a lui Socrate.Destinul m-a învrednicit cu un fiu. Cel mai mare medic al antichităţii. personalism). dar a excelat în matematică şi filosofie. socială şi umană care este exprimat perfect prin „jurământul lui Hipocrat”. precum şi folosirea foarte exactă a medicaţiei. a legăturii dintre fapte şi cauzele lor. Editura Albatros. a atins apogeul dezvoltării sale prin opera lui Platon. Medicii greci au practicat cu succes trepanaţia. (Vladimir Hanga. inciziile renale. Chr.Macedonia ( motiv pentru care i se mai spunea şi Stagiritul). Chr. fără a dispreţui alte popoare. 21). A studiat pictura. căruia i-a trezit interesul pentru ştiinţă şi cultură16. a fundamentat în anul 387 a. În scrisoarea pe care Filip al II-lea a trimis-o lui Aristotel în acest scop. considerat „părintele istoriei”.) născut în Stagira . p. astronomia. Mulţumesc zeilor. Chr. a scris tragedii şi poezie. dar mai ales a lui Aristotel. Filozofia lui Platon a avut o influenţă remarcabilă asupra multor concepţii filozofice idealiste europene din trecut până în zilele noastre (fenomenologie. dar şi prin cercetarea empirică a trecutului. ascultaţia pentru depistarea unei pleurezii... în analiza evenimentelor a introdus influenţa condiţiilor economice şi sociale şi nu a admis ideea fatalităţii. va fi vrednic şi de tatăl său şi de împărăţia pe care. ci mai cu osebire că a văzut lumina zilei în timpul vieţii tale. Chr. care şi-a continuat activitatea până în anul 529 p. Herodot (circa 485 – 425 a.). Platon (circa 427 – 347 a.) a formulat şi aplicat principiile medicinii hipocratice care stau şi azi la baza medicinii moderne. Chr. nu atât pentru că mi l-au dăruit. Hecate din Milet (născut circa 540 a. regele macedonean scria.) şi Tucidide sunt cei mai de seamă autori de texte istoriografice. a susţinut că rolul istoricului este de a delecta auditoriul prin respectarea adevărului. a fost timp de 20 de ani discipol al lui Platon şi apoi maestru al lui Alexandru Macedon. Alexandru cel Mare. Academia din Atena – cel mai important centru de cultură al Greciei antice. muzica. Aristotel (384 – 322 a.arabă şi europeană fiind caracterizată printr-un remarcabil sentiment de responsabilitate profesională. Fără îndoială că învăţat şi crescut de tine. specific democraţiei ateniene. Apariţia istoriografiei în cultura greacă se explică prin spiritul pozitiv.

Opera lui Aristotel constituie o sinteză a tuturor cunoştinţelor acumulate până la acea dată în toate domeniile ştiinţei şi filosofiei (fizica. logica ş. politica. teoria cunoaşterii. spiritual şi artistic ca şi cetăţile antice greceşti În planul vieţii politice. în cadrul căreia viaţa materială şi viaţa spirituală formau o unitate. opuse ca mod de manifestare: modelul democratic atenian şi modelul oligarhic spartan. civilizaţie care a plasat. Modelul de dezvoltare oferit de polisul grecesc a putut fi atins abia la sfârşitul Evului Mediu de către oraşele europene. psihologia. Grecia. susceptibil de a continua dezvoltarea. geometria.) şi a avut o influenţă excepţională de-a lungul veacurilor. 20 . astronomia. biologia. omul în centrul sistemului său de reprezentare. matematica. O primă observaţie are în vedere faptul că civilizaţia greacă a fost predominant o civilizaţie urbană. economic. nimic nu a marcat atât de puternic şi durabil civilizaţia europeană ca filozofia şi gândirea ştiinţifică a acestora.A fondat cu sprijinul material a lui Filip al II-lea gimnaziul Lykeion. un organism viu. În unele domenii cum au fost: ştiinţele naturale. Cetatea grecească nu a fost doar o simplă aglomerare de oameni uniţi prin necesităţi comune. Abia atunci comunităţile urbane europene au putut îndeplini aceleaşi funcţii din punct de vedere politic. caracterizate prin originalitatea şi profunzimea observaţiilor. a creaţiei materiale şi spirituale realizată de aceasta. Aristotel a dezvoltat o operă impresionantă. Din valoroasa moştenire pe care grecii au lăsat-o posterităţii. botanica. permite desprinderea unor considerente privind rolul jucat de această civilizaţie în istoria Europei. etica. un adevărat institut de învăţământ superior. morala. arta etc. dar mai ales Atena antică. circa 400 de lucrări. Cele două modele au prefigurat disputa din Europa modernă dintre democraţie şi autoritarism. Influenţat. de platonism. au lăsat lumii o moştenire culturală nepieritoare care nu a putut fi egalată de nici o altă civilizaţie antică. autoritatea teoriilor aristotelice s-a menţinut până în secolul al XIX-lea. cu toate momentele sale de evoluţie şi de manifestare. Epocile şi generaţiile care au urmat au avut drept reper esenţial sistemul de valori şi informaţii creat de civilizaţia antică greacă. civilizaţia greacă a lăsat posteriorităţii două modele clasice. faimoasa şcoală pe care a condus-o timp de 13 ani şi care ajunsese să aibă până la 2 000 de discipoli. Succinta trecere în revistă a celor mai cunoscute aspecte ale societăţii antice greceşti. în permanenţă. ea a avut o structură complexă. iniţial. făcând din el măsura oricărui lucru.a. dotat cu o bogată şi bine organizată bibliotecă şi având un vast program de studii filozofice şi ştiinţifice. logica.

uniform şi autarhic al cetăţii greceşti (polis). sub aspectul civilizaţiei şi a culturii a prezentat surprinzător de multe aspecte unitare. în lipsa de contur a imperiilor despotice. (anul sinuciderii Cleopatrei. p. Acesta a reprezentat prima mare sinteză dintre valorile unei civilizaţii de natură europeană (cea greacă) cu valorile civilizaţiei asiatice. Chr. cel puţin sub aspect politic şi cultural.) sau Alexandru cel Mare a iniţiat o nouă filozofie politică. În privinţa civilizaţiei. totul era local şi particular. cultura şi civilizaţia greacă antică au influenţat decisiv destinul culturii şi civilizaţiei europene. Chr. ultima regină a Egiptului elenistic). op. autorul unor lucrări reprezentative asupra epocii. fiind în egală măsură izvor şi element de unitate al acesteia. din Sicilia până în India şi din Egipt până în ţinuturile Mării Negre. Ca limbă oficială în întregul imperiu s-a impus elina comună. perioada elenistică a durat de la anul 323 a. Dacă sub aspect etnic statul creat de Alexandru Macedon a fost extrem de eterogen. Chr. Elenismul Aportul Greciei antice la civilizaţia europeană s-a identificat şi prin intermediul elenismului17. cu dialectul său cel mai de seamă – cel atic. acesta fiind spaţiul supus influenţei greceşti..Prin această caracteristică esenţială. fie în incertitudinea organizatorică. Cronologic. parţial a şi realizat. Generalizarea. chiar sub veşmânt empiric. nu era pe deplin posibilă din cauza dimensiunilor reduse ale arenei pe care se desfăşurau evenimentele. diferenţele locale s-au estompat semnificativ înregistrându-se anumite omogenizări. Denumirea perioadei vine de la numele de „elenişti”. conceptul statului universal unitar. filozofia politică era cantonată fie în cercul strâmt. Alexandru cel Mare a anulat limitele impuse de obştile orientale şi polisurile greceşti. Alexandru Macedon a proiectat şi. Înaintea sa. A fost o perioadă cu numeroase elemente de cultură şi civilizaţie originale datorate caracteristicilor de natură politică şi economică mult diferite de ale Greciei clasice. Prin acţiunile sale. 5. Omenirii îi lipsea perspectiva largă a istoriei. (anul morţii lui Alexandru Macedon) până în anul 30 a. Pax macedonica instaurată de ilustrul general macedonean a favorizat circulaţia bunurilor. cit. Alexandru Macedon (336 – 323 a. Lumea elenistică se întinde pe un imens teritoriu. Marele imperiu a lui Alexandru Macedon s-a Conceptul de elenism a fost elaborat în anul 1836 de către istoricul german Johann Gustav Droysen (1808 – 1884). 17 21 . de izolarea religioasă şi etnică şi a deschis contemporanilor săi perspectiva unităţii întregii lumi18. termen dat orientalilor elenizaţi. a ideilor şi a oamenilor şi a obişnuit lumea din vreme sa cu un nou concept: acela de stat cosmopolit. 18 Vladimir Hanga.

În asemenea condiţii. nave de război de până la 3 000 de tone care puteau să transporte 600 de marinari şi 300 de soldaţi). Arhimede (287 – 212 a. În plan politic s-au manifestat preponderent regimurile monarhice absolutiste. Epoca elenistică a deschis perspective nelimitate vieţii culturale. dar şi în alte domenii. Au fost create instituţii ştiinţifice de cercetare denumite „muzee” (locuri dedicate Muzelor20). Bucureşti. Chr). şurubului fără sfârşit. Pentru acea vreme au fost întemeiate un număr impresionant de noi oraşe începând din Macedonia până în delta Nilului şi până la Indus. filosofiei. biblioteca din Alexandria avea circa 700 000 de volume (volumina = rulouri de papirus sau de pergament). Urbanismul a cunoscut o dezvoltare deosebită. pompa compresoare şi alte echipamente hidraulice. Ctesibios (circa 310 – 240 a. artei şi literaturii. s-a creat trigonometria şi s-a perfecţionat algebra (Euclid. Editura Meridiane. Construcţia oraşului s-a făcut. Viaţa economică s-a intensificat considerabil. este considerat inventatorul roţii dinţate. 19 22 . Antiohia. Ptolemeu).destrămat în state imense ca teritoriu şi populaţie comparativ cu micile polis-uri greceşti. p. Viaţa politică liber organizată. macaralei cu scripete triplu. cea din Pergam aproximativ 200 000 de volume. „Supusul” a luat locul cetăţeanului. legăturile comerciale dintre Asia şi bazinul oriental al Mării Mediterane devenind frecvente. fondatorul şcolii de mecanică din Alexandria. balestre. S-a creat geografia ştiinţifică (Pytheas din Massilia. vol. cea mai reprezentativă personalitate ştiinţifică a perioadei elenistice. au fost inventate: pedala de la roata olarului. Mansuelli. a inventat un ceasornic cu apă. al „focului grecesc” etc. catapulte. în domeniul productiv. 20 Muzele – au fost fiicele lui Zeus şi ale Mnemosinei – în număr de 9 – şi patronau artele şi ştiinţele şi pe slujitorii acestora. maşinării de aer comprimat. ştiinţei. moara de apă. cercetarea ştiinţifică a cunoscut o perioadă de excepţională intensitate şi diversitate. Chr. Civilizaţiile Europei vechi. În această perioadă. pe baza unor planuri urbanistice unitare şi de o amploare nemaiîntâlnită19. tehnica suflatului sticlei etc. în domeniul amenajărilor portuare (farul din Alexandria şi digul de 1 300 m care leagă insula Pharos de port). care dispuneau de biblioteci importante. Apollonios). 1. 220-221. iar locul Adunării poporului a fost luat de către sfetnicii din palatul regal. Arhimede. dar şi cele din Rhodos. Au fost elaborate studii Guido A. angrenajului. În celelalte domenii au fost înregistrate cuceriri importante.). pentru prima dată. Progrese tehnice importante s-au realizat în domeniul militar (au fost construite maşini de asediu gigantice. De exemplu. lipsită de alte constrângeri în afara celor impuse de lege s-a mărginit la un cadru mult mai restrictiv. Hiparcos. Pella. Efes şi aveau un mare număr de volume. producerea pergamentului.

prinde contur. care va realiza prima unificare a unei importante părţi din spaţiul european. uneori 15 – 18 secole. Începuturile Romei. a cărui capitală – Roma.3 Cultura şi civilizaţia Romei antice Roma. În secolul al VII-lea aceasta se prezenta ca un adevărat mozaic de populaţii. în centrul Câmpiei Latium. religioasă şi militară. al Tibrului şi al colinelor se consideră a fi de origine etruscă. Cultura elenistică a contribuit în mod hotărâtor la formarea culturii latine şi prin aceasta elenismul s-a constituit în element de bază. ilustrul om politic roman. avea puternice trăsături elenistice. Chr. ca oraş – stat ţin esenţialmente de istoria etruşcilor. La sfârşitul secolului al VI-lea (anul 509 a. atestate arheologic pe colinele Romei actuale. Legenda atribuie naşterea Romei în anul 753 a. ca entitate politică statală.).. Regii etruşci care au condus Roma de la fondarea ei până în anul 509 a. În prima perioadă a Această legendă a fost agreată şi încurajată de familia Iulia pentru a-şi etala nobleţea genealogică. Chr. Filozofia elenistică şi-a pus o consistentă amprentă asupra multor aspecte ale doctrinei etice creştine. familie din care făcea parte şi Iulius Caesar. ca urmare a înfrângerii etruscilor de către romani.. adică existenţa statului imperial combinată cu omogenizarea supuşilor a fost preluată pe un alt plan şi cu mai multă certitudine organizatorică de către Caius Iulius Caesar. Rezultatele ştiinţei elenistice au fost transmise Europei prin intermediul romanilor şi apoi al arabilor şi au rămas modele de investigaţie ştiinţifică acceptate multă vreme. Însăşi numele oraşului. unele autohtone. au înconjurat oraşul cu un zid de 7 km. Tradiţiile elenistice au fost dezvoltate în imperiul roman. datează încă din secolul al X-lea a. Arheologii şi istoricii moderni au încercat să deosebească adevărul istoric de legendă. Roma a înlăturat regimul monarhic al regilor etrusci şi a instaurat un regim politic republican. celor doi fraţi gemeni – Romulus şi Remus. 1. mai ales asupra doctrinei stoicismului. au creat un sistem de canalizare şi asanare al mlaştinilor. Chr. în peninsulă Italică. Ideea unităţii lumii. Primele aşezări stabile.fundamentale privind anatomia şi fiziologia omului: Herophilos şi Erasistratos au emis observaţii ştiinţifice care au rezistat 18 secole. Chr. Carol Quintul sau Napoleon Bonaparte. în sensul elenistic al termenului. i-au dat o adevărată structură urbanistică precum şi o organizare social – politică.. s-a dezvoltat fizica şi astronomia etc. altele venite aici din epoci şi spaţii diferite. formativ şi normativ al culturii europene. 21 23 . hrăniţi de o lupoaică21. Ideea imperială a stârnit puternice nostalgii în epocile feudale şi moderne fiind regăsită în gândirea politică şi faptele unor suverani precum Carol cel Mare.

al căror rol a crescut considerabil datorită războaielor tot mai dese. Roma a cunoscut numeroase crize şi răscoale. (teritoriul acesteia devenind provincia romană Africa) şi întreaga Mare Mediterană occidentală a intrat sub stăpânirea romană. Între sfârşitul secolului al III-lea şi prima jumătate a secolului al IIlea (în urma celor trei războaie punice). Chr. Roma a fost obligată să stingă acest conflict social prin acordarea de drepturi politice plebeilor în urma unor dure confruntări. p. într-o lungă suită de operaţiuni războinice. accesul la diverse magistraturi (consuli. numite „secesiuni” care s-au derulat aproape două secole. Împotriva puterii politice şi economice tot mai evidente a patricienilor s-au opus plebeii. Chr. Odată cucerită Italia.Republicii. Roma s-a angajat din anul 264 a. politică şi socială a Romei. Lupta pentru drepturi politice dusă de către plebei poate fi considerată. armatele romane au cucerit Macedonia şi Grecia. coord. a dreptului de căsătorie între plebei şi patricieni. Chr. pretori. Bucureşti. a cucerit Asia Mică şi Egiptul în paralel Spania şi a Galia (cuceriri desăvârşite de Caesar între anii 58 şi 51 a.) În interior.) în cea mai mare putere din peninsula Italică. Chr. echilibru care a dus la formarea unei noi aristocraţii – nobilimea (nobilitas). 23 Istoria lumii în date. Chr. întrucât ei constituiau principalul suport al armatei romane. 37. legislativă şi executivă. mai ales „Secesiune” – a reprezentat o formă de revoltă nonviolentă a plebeilor. Editura Enciclopedică Română. În cursul secolului al II-lea a. Andrei Oţetea. ce au avut ca rezultat cucerirea lumii mediteraneene şi apoi a unei însemnate parţi din Europa de vest. Chr. Aceştia din urmă au obţinut crearea instituţiei magistraţilor plebei. cenzori) ceea ce a dus la ştergerea distincţiilor dintre cele două categorii sociale. politică ce a transformat-o într-un timp relativ scurt (340 – 275 a. Prima „secesiune22” a plebeilor a avut loc în anul 494 a. ca prima formă de manifestare a partidismului. Aceştia se retrăgeau pe o colină în afara Romei ameninţând că vor construi un alt oraş. Chr. care deţinea în mod real puterea politică. caracterizată prin cuceriri succesive de teritorii şi subjugări de popoare. Roma a distrus Cartagina. păstrând proporţiile de rigoare. Roma a fost condusă de o oligarhie a marilor proprietari de pământuri. 22 24 . Plebeii au obţinut rând pe rând drepturi politice în urma cărora s-a stabilit un echilibru social între patricieni şi plebei. Roma a trecut la o politică externă agresivă. În secolul I a. prin recunoaşterea deplină a egalităţii plebeilor în cadrul statului roman23. Acţiunea lor a paralizat întreaga viaţă economică. 1969. Roma a devenit cea mai mare putere mediteraneană. Odată restabilită ordinea socială internă. şi conflictul social s-a încheiat în anul 287 a.

a încetat şi agonia Republicii romane. au reorganizat administraţia. politice şi religioase. iar Roma a atins apogeul dezvoltării sale. Chr Imperiul roman a intrat în criză. vechile instituţii Senatul şi Adunarea poporului şi-au pierdut puterea efectivă. Împăraţii romani au concentrat în mâinile lor prerogativele puterii militare. sub conducerea unor împăraţi abili. În epoca Imperiului. executive. Crizele care au marcat ultimul secol al Republicii au fost provocate pe de o parte de dezechilibrele şi conflictele sociale generate de afluxul imens de bogăţii adus la Roma în urma cuceririlor. iar în anul 259 p. ale cărui graniţe în Europa ajungeau până în Scoţia. era apărat de legiuni puternice şi de limes – uri fortificate. Chr. popoarele vecine barbare îi atacau tot mai frecvent şi mai puternic graniţele iar situaţia internă era tot mai instabilă. generalii învingători pe câmpurile de luptă au început să pună mâna pe puterea politică folosindu-se de diversele grupuri de putere adverse. Crassus. Chr. existente în societatea romană. dincolo de Rin şi de Dunăre (în Dacia). împăratul Diocleţian a hotărât scindarea imperiului în două părţi: Orientul şi Occidentul. instituind o autoritate centrală puternică. Sylla. După un lung şir de războaie şi de dezordini interne. Fraţii Gracchus au sfârşit prin a fi masacraţi pentru că au luptat pentru reformarea Republicii romane. chiar dacă aparenţele acesteia au fost menţinute. menţinând însă principiul unităţii romane. Roma a cunoscut o accentuată instabilitate politică din cauza acţiunilor unor generali precum Marius. oraş căruia împăratul Constantin i-a dat numele de Constantinopol. dintre care 22 au fost asasinaţi. la tronul imperial candidau nu mai puţin de 18 pretendenţi.cele din Sicilia şi cea condusă de Spartacus (73 – 71 a. În secolele I – II p. dispunea de o reţea densă de drumuri care asigurau un comerţ viu şi o economie activă. În anul 27 a. de constrângerile politice care impuneau ca un imperiu atât de întins să fie condus de un executiv puternic. care transformase Marea Mediterană într-o „mare nostrum”. Anarhia militară din perioada anilor 235 – 284 a adus pe tronul Romei nu mai puţin de 50 de împăraţi. În secolul al III-lea p. provinciile din Răsărit îl aveau 25 .). Chr. era condus de o administraţie eficace. Caesar. Chr. Imperiul roman a cunoscut o lungă perioadă de pace. iar în anul 286 p. societatea şi armata. Marcus Antonius şi Octavian. unitatea imperiului roman s-a destrămat în anul 395. Chr. În secolul I a. iar pe de altă parte. În anul 330 capitala imperiului s-a mutat de la Roma la Bizanţ. odată cu fondarea principatului de către Octavian. Chr. Mizând pe tulburările interne. Imperiul. În anul 271 împăratul Aurelian a retras trupele şi administraţia din Dacia. Pompei.

france şi alane. au înfrânt armatele hunilor conduse de Attila. a). când Roma din stat – cetate a devenit stat teritorial) şi în anul 218 p. Perioada cea mai reprezentativă a „păcii romane” a constituit-o primele două secole ale erei noastre. Chr. fiind cea mai fastă din întreaga sa istorie. care a trimis la Constantinopol insignele imperiale. alani. p. în Franţa de astăzi).cetate şi a recunoscut o realitate deja existentă: crearea unui imperiu imens ale cărei provincii au fost aşezate pe picior de egalitate cu metropola24.. comandate de Aetius. prin Constituţia Antoniană. pe Câmpiile Catalaunice (lângă Troyes. Tot în planul ideilor politice. a atins forma şi complexitatea sa maximă. În anul 410. iar cele din partea occidentală. a fost detronat de către Odoacru. ostrogoţi. ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus. Chiar dacă noul statut nu implica drepturi politice esenţiale. semnificaţia simbolică a fost imensă pentru că a favorizat procesul de romanizare. În anul 451. Roma a abandonat definitiv concepţia discriminatorie a statului . Roma antică. Chr. huni ş. preluând valorile şi creaţiile spirituale greceşti. desfăşurată metodic timp de şapte secole. fapt ce a marcat instaurarea dominaţiei germanice asupra Italiei. printr-o adevărată epopee militară. percepţie care a rămas în memoria colectivă şi care a inspirat lumea medievală europeană. căpetenia herurilor. Începând din anul 212 p. ca toţi oamenii liberi să devină „cives romanus”. 26 . suevi. alături de contingente vizigote. Roma a fost pustiită de către vandali. s-a transformat dintr-un mic oraş . armatele romane. vizigoţii au cucerit Roma fiind pentru prima dată în opt sute de ani când „Cetatea Eternă” a fost cucerită şi jefuită de către o armată barbară. Romanitatea. 715. Asiei şi Africii de Nord. O astfel de realizare a fost opera geniului politic şi organizatoric roman care. Câţiva ani mai târziu. Chr. vandali. era condusă de Honorius. ce aveau capitala la Ravenna. stăpâna celui mai întins imperiu cunoscut în istoria antică introducând elemente de civilizaţie care au influenţat benefic şi durabil istoria Europei. în anul 476 Romulus Augustus. În acel an împăratul Caracalla a dispus. romanii au dezvoltat conceptul de „cetăţenie” acordându-l succesiv locuitorilor Romei. în perioada imperiului. apoi locuitorilor Italiei (în anul 89 a. op cit. A fost ultima victorie a romanilor deoarece în anul 455.stat în cea mai marea putere a lumii antice. a acordat acest titlu tuturor oamenilor liberi din imperiu. 24 Ovidiu Drâmba.ca împărat pe Arcadius şi capitala la Constantiopol. a adus în spaţiul european şi cel extra – european o perioadă de stabilitate cunoscută sub numele de „Pax romana”. Imperiul roman de Apus a fost atacat în continuare de popoarele migratoare (vizigoţi.

calităţi 27 . tehnicieni şi jurişti. ideea unei lumi dominate de o forţă care s-a impus prin realizarea lui „orbis romanus” (lumea romană. tradiţionalist şi sceptic. o parte din oraşele – state din teritoriile cucerite erau transformate în municipii iar locuitorii acestora primeau unele drepturi civile.Romanizarea a fost un proces complex care a antrenat nu numai asimilarea în plan politic. lucid şi ordonat. Roma a „exportat” un urbanism care a influenţat considerabil procesul de romanizare. geniul roman a fost eminamente pozitiv şi organizat. dar şi în domeniul normelor juridice. culturale erau distruse. domeniu în care geniul organizatoric nu a avut echivalent în lumea antică. de spirit inventiv. de aplicaţie spre speculaţie teoretică. portughez. Acţiunea de romanizare a dat naştere popoarelor neolatine (francez. sever şi meticulos. politice religioase. Lipsit de fantezie. Limba romană era limba oficială a întregului imperiu. Romanii au fost excelenţi organizatori. fenomen pe care Iorga l-a numit „sigiliul Romei”. Oraşele erau construite după planuri arhitectonice. Teritoriile cucerite erau anexate imperiului. administraţia instaurată era după modelul roman şi exercitarea ei se făcea cu funcţionari romani. cu un deosebit simţ al datoriei civice şi al dragostei faţă de patrie. O dată cu expansiunea teritorială. apeducte. În unele cazuri. Modul de viaţă urban a stârnit admiraţia autohtonilor care au fost şi pe această cale atraşi spre civilizaţia romană. pământul era confiscat pe jumătate. român). aspru şi rece. în istoria lumii a apărut ideea de stat universal. fapt ce constituie încă un argument convingător privind aportul Romei la continuitatea civilizaţiei şi culturii europene. Prin romanizare. Roma a impus un program urbanistic bazat pe folosirea planului geometric inspirat de urbanismul elenistic. populaţia era transplantată sau nu la Roma (în situaţiile în care nu era masacrată sau vândută la târgurile de sclavi). Principii juridice formulate încă din antichitate inspiră şi astăzi procesul de elaborare al legilor. temple etc. popoare care reprezintă cea mai trainică şi vizibilă moştenire a Romei în istoria Europei. Romanii sunt cei care au inventat noţiunea de drept privat şi drept public. două treimi sau în totalitate şi devenea bun public. înclinaţi spre austeritate şi disciplină. spaniol. Aceste calităţi s-au regăsit nu numai în moştenirea politică şi organizatorică pe care au lăsat-o posterităţii. Civilizaţie esenţialmente urbană. Acest proces a fost sprijinit şi prin organizarea administrativă a statului. băi publice. depozite. cu amfiteatre. ci şi cea în plan cultural. sisteme de canalizare. caracterizată prin uniformizare teritorială şi lingvistică). vechile structuri administrative. datorită diferitelor formule utilizate. dreptul penal şi dreptul civil.

influenţa greacă fiind deosebit de puternică. După împlinirea vârstei de treizeci de ani a început să predice şi să înfăptuiască miracole. rod a sintezei culturilor greacă. Trei au fost domeniile ştiinţifice în care savanţii romani s-au remarcat: astronomia. la care s-a adăugat propriu lor geniu creator. Ei au marele merit de a fi transmis generaţiilor viitoare impresionanta civilizaţie elenistică. se poate vorbi de o artă romană originală25. Discoride şi Celsus). Creştinismul primitiv a apărut în Palestina şi a avut ca principale surse iudaismul. religie profetică ce susţinea ideea unui salvator cu nume de Mesia. constituie pentru Europa cultura „greaco – latină”. op. 25 26 28 .specifice care şi-au pus amprenta asupra întregii vieţi sociale. 1. sculptură. şi a fost îmbrăţişat de lumea celor săraci. italică. Rufus din Efes. cit. apoi pe cea a creştinătăţii nu numai în spaţiul european ci şi în cel extra-european. ca instituţie. celtică iudeo-creştină. medievală şi modernă. Termenul de creştin derivă din forma latină populară (vulgata) de la termenul chrestianus. Centrul spiritual al creştinismului a fost Ierusalimul. Tot romanilor li se datorează faptul că au extins aria culturii grecolatine. împreună cu civilizaţia romană. Pierre Milza. ale cărui fapte sunt prezentate în cele patru Evanghelii.4 Creştinismul Istoria Europei nu poate fi înţeleasă dacă nu este cunoscută influenţa religiei creştine şi a bisericii. Isus s-a născut în Betleem. literatură. În artă. Începând cu secolul al II-lea p. astfel erau denumiţi cei care îmbrăţişau noua religie a lui Chrestus (Mântuitor în latina populată). atât în teritoriile cucerite. Noul izbăvitor al lumii propovăduit prin „Noul Testament” era Isus (Hristos în limba greacă) considerat „unsul lui Dumnezeu”. etruscă. intelectuale artistice şi morale ale romanilor. orientală. ideea care va străbate secole de-a rândul lumea europeană. filosofie romanii nu au avut contribuţii originale. asupra acesteia. care. iar de către preoţii evrei Serge Berstein. politice. Romanii au lăsat ca moştenire o bogată civilizaţie. acea ideea de imperiu unificat. O influenţă substanţială asupra noii religii a avut-o iudaismul. în timpul împăratului Augustus şi şi-a petrecut tinereţea în Nazaret. stoicismul grec şi mitologiile semitice. Creştinismul26 apare în secolul I p. cât şi în cele din afara imperiului. Chr. geografia (prin Ptolemeu şi Strabon) şi medicina (prin Galenius. p. Roma antică are contribuţii incontestabile la formarea şi afirmarea acestui proces. Ca element fondator al civilizaţiei şi culturii europene. 319 – 320. Faptele sale au fost considerate de către romani drept agitaţie. Romanii au lăsat posterităţii modelul politic roman. Chr.

A fost condamnat la moarte şi crucificat. Împăraţii Lucinius (317 – 324) şi Iulian Apostatul (361 – 363) au întreprins o serie de persecuţii împotriva creştinilor. Deciu (249 – 251). Răspândirea noii religii a întâmpinat de la început greutăţi şi piedici datorită caracterului monoteist. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Septimiu Sever (193 – 211). Siria. fără a fi continui în aceste două veacuri şi jumătate. Valerian (253 – 260). s-au scris primele lucrări teologice. 1992. conform religiei. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. Odată cu creştinismul apare şi se manifestă şi intoleranţa creştină faţă de alte religii. Întrucât se adresa celor săraci şi defavorizaţi. A urmat o perioada caracterizată printr-o dualitate creştinism-păgânism care a generat tulburări sociale. anul 64 p. Prima biserică s-a construit la Ierusalim. Antoniu Piul (138 – 161). Noua religie a fost propagată prin viu grai de către cei 12 apostoli care au început să cutreiere lumea şi au început evanghelizarea aşa cum le ceruse Mântuitorul. Bisericii creştine i s-au restituit bunurile luate şi a fost recunoscută oficial ca instituţie religioasă organizată. după trei zile. 27 29 . când împăratul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Mediolanum (astăzi Milano). După anul 313 religia creştină a cunoscut o stare de înflorire. Aurelian (270 – 275) şi Diocleţian (284 – 305)27. sau convocat sinoade ecumenice sau locale. 83. Persecuţiile împotriva creştinilor. după care noua religie s-a răspândit în toată Palestina. Maximiu Tracul (235 – 238). Grecia. Creştinismul a încetat să mai fie o religie „nepermisă” (religio ilicita) în anul 313. fiind chiar favorizată de către noul împărat. zona mediteraneană. creştinismul s-a manifestat intolerant faţă de alte religii. au cunoscut momente de mare intensitate datorită edictelor de urmărire şi de pedepsire date. Traian (98 – 117). Împăratul Teodosiu I (379 – 395) a interzis păgânismul astfel încât creştinismul a devenit unica religie oficială în Mircea Păcurariu. solidarităţii creştine şi nonviolenţei. p. Trebuie recunoscut faptul că. devenind în fapt „religia licita”. înviind. s-au construit biserici. R. Domiţian (81 . Hadrian (117 – 138). vol. s-a extins cu repeziciune în tot imperiul roman. s-au creat scaune episcopale. Marcus Aureliu (161 – 180).drept răzvrătire religioasă. Chr. în timpul împăraţilor: Nero (54 – 68).96). O. Macedonia. datorită caracterului său monoteist. Bucureşti. mai ales pentru că se declarase „fiul lui Dumnezeu”. I. S-a arătat celor 12 apostoli. refuzului de a accepta cultul imperial (conform căruia împăratul era de origine divină). după care s-a înălţat la cer. prin care s-a proclamat libertatea religiei şi a cultului pentru toţi cetăţenii imperiului inclusiv pentru creştini. Prigoana împotriva creştinilor a început în timpul domniei împăratului Nero. creştinismul s-a răspândit foarte repede în tot Imperiul Roman. Chr şi a durat până în anul 313 a.

Ierusalim. 1992. Teologia creştină a cunoscut un moment de afirmare şi consolidare prin opera teologului. au stabilit slujba prin textele liturghiei. Antiohia). monofizismul – (considera că Isus a fost doar Dumnezeu şi nu om) – combătut de conciliul ecumenic de la Calcedon din anul 451 şi monothelismul – (care a contestat întruparea reală a lui Isus) – combătut de conciliul de la Constantinopol din anul 680. XXI. p. Episcopul de la Roma se afla pe aceeaşi treaptă ierarhică cu cei din Imperiul Roman de Răsărit. 30 . mitropoliţi (conduceau biserica din fiecare provincie) şi patriarhii (lideri spirituali care se aflau în fruntea bisericii din marile centre politice din parte orientală a imperiului precum: Alexandria. Prin lucrările sale: „Confesiuni”. Constantinopol. Editura Hyperion. considerat părinte al bisericii şi canonizat. Răspândirea creştinismului a fost dată de conţinutul şi semnificaţia valorilor sale: dragostea pentru aproapele tău. nestorismul – (susţinea că Isus Hristos avea două naturi: una divină şi una omenească cea de a doua permiţându-i să aibă slăbiciuni omeneşti) – a fost condamnat de conciliul de la Efes din anul 431. corpus-ul de idei filozofice elaborat. 39 – 39. 30 Marin Voiculescu. episcopi (aflaţi în fruntea fiecărui oraş/cetate). iar scrierile lor numindu-se patristice. A îmbinat cultura greco-latină cu noul spirit creştin şi a reuşit să creeze noi fundamente spirituale care au dat profunzime creştinismului şi au asigurat universalitatea acestei religii. înţelegerea. pacea. de biserica romanocatolică. Ilarie din Pictovium şi Ambrozie din Milan. nonviolenţă. Iniţial. Ereziile28 cele mai importante au fost: arianismul (punea în discuţie divinitatea lui Isus Hristos) – a fost condamnat de conciliul ecumenic de la Nicea din anul 325. Vasile cel Mare. ei fiind numiţi părinţi ai bisericii. La începutul secolului al V-lea. filozofului şi scriitorului Aurelius Augustinus (354 – 430). Istoria ideilor politice. Primii autori creştini care au elaborat şi explicat esenţa doctrinei creştine au apărut înainte de secolul al IV-lea. au fost considerate dăunătoare pentru unitatea lumii creştine şi interzise prin hotărârile unor sinoade ecumenice. Ierarhia bisericii creştine cuprindea: preoţi.imperiu. „Despre cetatea lui Dumnezeu” a pus bazele filosofiei creştine. vocaţie universală. Cei mai renumiţi pentru această perioadă sunt: Atanasie al Alexandriei. sub numele de Sfântul Augustin29. Biserica Creştină era o instituţie caracterizată prin disciplină şi organizare ierarhică. 29 În Biserica Răsăriteană sub numele de „Preafericitul Augustin”. au formulat doctrina Trinităţii. Bucureşti. În operele lor au combătut ereziile. Grigore de Nissa. care promovează principiul mântuirii individului prin graţia divină. valori care 28 Ereziile – curente religioase care au pus în discuţie principiile fundamentale ale învăţăturii creştine. dragoste şi înţelepciune30 şi a încercat să concilieze creştinismul cu neoplatonismul.

va purta ulterior numele de Imperiul Bizantin. De remarcat că o serie de popoare care s-au format în mileniul I. Prin convertire. trecând succesiv. Patriarhii de la Constantinopol au căutat să aibă o autoritate comparabilă cu cea a papei de la Roma. creştinismul a contribuit la refacerea unui imperiu având la bază factorul spiritual şi nu cel politic. a avut drept rezultat crearea condiţiilor pentru făurirea unei Europe unitare din punct de vedere religios. poporul respectiv poate fi acceptat şi poate supravieţui în spaţiul european.V. unele înainte de a intra în imperiu (precum goţii). cu momente de ruptură urmate de reconcilieri. depăşind stadiul de popor barbar. Această dualitate lingvistică s-a regăsit şi în geneza popoarelor medievale. cele două părţi ale imperiului au avut destine politice. slavilor. Creştinarea s-a realizat prin convertirea făcută de către apostoli în diferite zone ale Europei. s-au născut popoare creştine (precum poporul român). prin perioade de expansiune sau de restrângere. 31 Erau numiţi „barbari” populaţiile situate în afara imperiului roman. În Apus. aceştia au convins atât elitele cât şi masele aparţinând acelor popoare barbare de faptul că numai îmbrăţişând religia creştină. Acesta din urmă. După ce unitatea Imperiului Roman a fost definitiv distrusă. conform hotărârii conciliului ecumenic de la Nicea din anul 325. Romanitatea orientală. 31 . Drept urmare. când Constantinopolul a fost cucerit de către turci. încă un mileniu. bulgarii). Influenţa creştinismul nu s-a manifestat doar în cadrul imperiului. devenind un element de unitate al acestuia. Anul 1453 a însemnat dispariţia Imperiului Bizantin. Desemnarea Constantinopolului drept capitală a Imperiului Roman de Răsărit a consolidat poziţia patriarhului din acest nou centru de putere politică. dar limba latină a rămas limbă oficială a Europei occidentale. biserica fiind cea care a asigurat această continuitate. pe calea culturii. când un popor se creştina. în secolele IV . Semnificaţia creştinării era mai mult decât o simplă schimbare de religie. Popoarele barbare31 au fost creştinate. aceasta însemna că a intrat în civilizaţie. până la sfârşitul mileniul I. de strălucire sau de decadenţă până în anul 1453. în calitatea sa de succesor al sfântului Petru. a încercat să-i fie recunoscută întâietatea în întreaga Biserică creştină. sociale şi culturale tot mai divergente. Creştinarea germanilor. În înţelegerea acelor timpurii. imperiul de cultură şi limbă latine. populaţiilor din insulelor britanice şi a altor popoare migratoare (ungurii. s-a prăbuşit sub loviturile valurilor succesive de năvălitori. altele după ce s-au aşezat în imperiu. dominată de limba şi cultura greacă. Asemenea diferende s-au manifestat cu intensităţi diferite.au fost acceptate rapid de masa oamenilor de pretutindeni. ci şi în afara graniţelor sale.

În secolul al XI-lea. 1992.Aceste divergenţe au fost trecătoare pentru că dincolo de conflictele dintre persoane şi de revendicările pentru putere. care s-a situat deasupra comunităţilor locale şi chiar a statelor. din păcate. De două mii de ani Europa este şi rămâne un continent cu populaţie predominant creştină (catolici. Putem concluziona că biserica a constituit primul element de construcţie a unităţii europene nu numai prin spirit. Editura Lider. Creştinismul şi-a pierdut unitatea. dorinţa de a restaura unitatea Bisericii a triumfat fiind puse în joc concepţiile şi destinul acesteia32. un lucru era evident: Europa se identifica cu creştinătatea. moment în care a avut loc marea schismă. în Marile religii. Biserica catolică şi Biserica ortodoxă. delegaţii papei Leon al IX-lea şi cei ai patriarhului Mihail Kerulorios s-au excomunicat reciproc. Bucureşti. La 16 iulie 1054. nu consfinţeşte acest drept. Este pentru prima dată când toţi locuitorii Europei s-au închinat aceleaşi divinităţi şi au avut practici religioase. vanităţile oamenilor şi interesele politice au fost mai puternice decât virtuţile credinţei. Dincolo de deosebiri. Claude Bresolette. dacă nu identice cel puţin cu multe elemente comune. Constituţia Uniunii Europene. Editura Orizonturi. Biserica creştină s-a separat în Biserica Răsăriteană sau Ortodoxă şi în Biserica Apuseană sau Romano – Catolică. p. 273. protestanţi). 32 32 . ci şi prin ierarhia bisericească. ortodocşi.

Iustinian (527 – 565) s-a declarat urmaşul de drept al Romei şi a iniţiat numeroase campanii militare pentru a reface ansamblul politico – teritorial al fostului imperiu. s-a considerat continuatorul de drept al Imperiului Roman. Cele mai importante construcţii statale din secolul V şi începutul secolului al VI-lea au fost reprezentate de regatul ostrogot al lui Teodoric (481 – 526) şi regatul franc al lui Clovis (481 – 511). Chr) a fost evident şi pentru Occident că centrul. Imperiul Bizantin. răspândită în lumea apuseană. dar trebuie nuanţat. în care se părea că evoluţia era supusă fărâmiţării şi împrăştierii. al lumii civilizate s-a mutat la Constantinopol. Ar trebui adăugate 33 .Capitolul 2 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ 2. acţiunile sale politice fiind întemeiate pe aceste considerente. în mod brutal. şi în care au apărut sau dispărut state cu frontiere mult schimbătoare. regresul în plan global a fost evident. Europa nu mai prezenta o unitate politică reală consistentă decât în partea sa răsăriteană. unui mileniu şi jumătate de civilizaţie greco-latină. Pe ruinele fostului Imperiu Roman de Apus s-au constituit regate barbare care au asimilat încetul cu încetul civilizaţia învinşilor. la timpurile întunecate ale barbariilor. Din acest amestec confuz de populaţii sedentare şi popoare şi populaţii migratoare sau născut statele medievale au dat o anume aşezare viitoarelor state europene. Întreg teritoriul european a reprezentat o imensă arenă pe care se desfăşurau neîncetate războaie. În această Europă. Asia Mică şi până pe cursul inferior al Dunării. s-au manifestat. Fără îndoială. acolo unde Imperiul Bizantin a reuşit să-şi impună controlul pe o durată mai mare de timp asupra unor teritorii din Mediterana Orientală. este aceea a unui continent care a trecut de la o civilizaţie citadină şi strălucitoare. tulburări politico-statale. în acelaşi timp şi elemente de unitate şi de identitate. prin excelenţă.1 Proiecte privind unitatea europeană până în secolul al XVlea Imaginea clasică a Europei Evului Mediu timpuriu. la moduri arhaice de producţie şi de schimburi comerciale. În răsărit. Marile migraţii nu au putut pune capăt. După căderea Romei (anul 476 p. chiar fărâmiţarea feudală şi modul de producţie autarhic a constituit un element de unitate. adesea întâlnită în istoriografie. Paradoxal.

precum Roma altădată. în care fiecare popor şi-a păstrat obiceiurile. rol crescut al Bisericii. p. Catolicismul – ca religie şi Biserică – acţionează ca factor de unitate continentală în Europa de Apus. totuşi. prezentă în conştiinţe sub forma unei identităţi profund marcată de moştenirea antică şi de religia creştină. a creat mărci35 care să apere imperiul la graniţa cu Spania. o viaţă economică puternic axată pe celula de autosubzistenţă seniorală. stabile. Dincolo de războaie şi fărâmiţări. în apropierea graniţelor. dar prăbuşirea rapidă a acestora după moartea creatorilor lor. „Europa. A zdrobit pe longobarzi. s-a născut în Evul Mediu o Europă ce constituia o realitate trăită deasupra frontierelor politice. vol. 33 34 34 . Ovidiu Pecica. ia supus pe avari atingând cursul mijlociu al Dunării. foste teritorii germane. 68. Pierre Milza. apartenenţa la credinţa lui Hristos şi calitatea de enoriaş al unei congregaţii tutelate de Roma34. evidenţiază eşecul construcţiilor politice realizate. Carol cel Mare (768 – 814) a reunit prin cuceriri. france şi din Ţările de Jos. p. Michael Devèse susţine că europenismul s-a conturat în perioada medievală şi a însemnat. Imperiile barbare create de Carol cel Mare sau de către Otto I au cuprins teritorii însemnate din vestul continentului. 35 Zone militarizate. limitele tentativelor lor. Serge Berstein. Astfel.. În acest sens. de sub controlul voinţei deliberate a oamenilor şi care răspunde unor mişcări de fond ale istoriei”33. feudalitate. intense defrişări. Editura Lines. op. dar nu şi a o supune unei organizări şi unei legi comune. un regat barbar. există o entitate europeană a cărei existenţă pare să scape. Secolele care au urmat prăbuşirii Imperiului Roman de Apus nu au dus la dispariţia idealului politic de stat imperial ideal. Imperiul lui Carol cel Mare a fost. Acest mit a fost intangibil regilor barbari capabili de a cuceri o parte din Europa. Cluj – Napoca. a cucerit Bavaria şi Saxonia. Italia şi Germania. În toate aceste privinţe. înainte de orice. Diferitele regate barbare care s-au înfiripat şi s-au succedat unele după altele în Franţa.elemente mai mult sau mai puţin vizibile ale acestei identităţi pe care o constituie asemănarea evoluţiilor şi înmulţirea schimburilor transnaţionale. dar adânc înrădăcinat în elementele dinamice ale societăţii medievale. slab administrat. cu un conţinut complex. 8. Normandia şi Bretania. cunoaşte în Evul Mediu – susţin cu deplin temei Serge Berstein şi Pierre Milza – fenomene identice. sub o singură autoritate. în mare măsură. restrângerea apoi expansiunea schimburilor în funcţie de fluctuaţiile politicii. 1999. au asimilat şi şi-au asumat mitul imperial. în diversele sale componente. cit. II. care depăşesc frontierele statelor în formare: invaziile barbare. A fost protector al Papei de la Roma şi la anul 800 a fost încoronat de acesta ca „împărat al romanilor” şi numit „pater Europae” ceea ce însemna reîntemeierea Imperiului Roman de Apus. Europa – o idee în mers.

a avut capacitatea de a uni şi civiliza o parte a Europei. p. impozitele nu asigurau necesităţile statului. atribuindu-şi o vocaţie universală de a conduce şi evangheliza popoare. Administraţia comitatelor se afla în mâinile aristocraţiei locale. 36 Apud Lawrise et Rambaud. Ceea ce datorează Europa lui Carol cel Mare este apariţia unui ideal. Ideea unui imperiu creştin a fost reluată de Otto I (936 – 973). recunoaşterea unei arte oficiale a palatelor şi a bisericilor. Imperiul caroligian a născut mitul imperial în Europa medievală. al unui imperiu care să ducă spre emancipare creştinătatea latină. când Roma va cădea. destinele lumii continuând să fie legate de Roma şi de amintirea acesteia. 538. Asocierea cu Roma a indus ideea de imperiu. ideea fiind percepută în acea perioadă ca un simbol al duratei şi al unităţii. Sub conducerea lui Otto I. reforma clerului. 35 . Despre Carol ce Mare s-a spus că a scos Europa din noaptea timpurilor barbare printr-o uşoară revigorare a comerţului internaţional. În anul 962. pacea şi ordinea restabilită de Otto I au favorizat dezvoltarea economiei şi înflorirea culturii. a fost încoronat de papa Ioan al XII-lea cu titlul de „împărat Augustus”. 2 februarie. „Cât va fi Colisseul în picioare. a ocupat Lorena. În acelaşi timp. constituia şi un proces de emancipare a lumii latine de sub influenţa Bizanţului. o anumită înflorire a vieţii culturale manifestată prin dezvoltarea şcolilor. După moartea acestuia. Puterea imperială creată de Otto I nu a fost suficient consolidată. a fost recunoscut ca protector al Burgundiei dobândind o mare influenţă asupra Franţei şi a intervenit direct în Italia devenind rege al regatului lombard (în anul 951). I. punându-se astfel bazele Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană. Histoire Générale. Acesta a dat o mare strălucire statului german reunind sub conducerea sa cele mai multe teritorii germane. când va cădea Colisseul va cădea şi Roma. va cădea şi lumea”36. După ce i-a înfrânt pe unguri în anul 955 la Lech. După moartea lui Carol cel Mare. germanii au cunoscut un moment de apogeu. Imperiul german creat de Otto I a perpetuat şi extins influenţa spirituală a Romei. Construcţia statală a lui Carol cel Mare a fost fundamentată pe autoritatea politică a împăratului şi pe autoritatea spirituală a Papei. imperiul creat de acesta s-a prăbuşit dând naştere la noi entităţi statale.Administraţia centrală nu era decât formală. crearea unui imperiu unic şi latin. Roma va trăi. armata nu era permanentă. mai ales prin evoluţia limbilor romanice în defavoarea limbii latine. Ideea de imperiu unic şi roman era un ecou târziu al Romanităţii. imperiul creat de el s-a destrămat pentru că nu se realizase o unitate politico-spirituală capabilă să reziste presiunilor externe şi tendinţelor centrifuge.

II. Conflictul dintre puterea laică şi cea spirituală s-a desfăşurat în Europa occidentală sub numele de lupta de investitură. biserica creştină a început a dobândi un rol social din ce în ce mai important datorită caracterului său organizat şi devotamentului slujitorilor săi. Spania etc. iar regii aveau mari drepturi în alegerea. în timp ce conducătorul laic (rege sau împărat) este reprezentatul puterii trecătoare. în Imperiul Bizantin. Implicarea papilor în exercitarea şi influenţarea puterii lumeşti a determinat o interminabilă luptă între puterea spirituală reprezentată de biserică şi puterea laică a regilor şi împăraţilor timpului. Fiecare dintre cele două puteri. op. o poziţie superioară în ierarhia ecleziastică aducându-i titlul de papă – adică de conducător al întregii biserici catolice. Un statut aparte îl avea episcopul de la Roma. În acest context. Papa Grigore al VII-lea a urmărit să redea bisericii libertatea faţă de orice ameninţare a puterii laice considerând că un papă este superior împăratului sau regelui deoarece el reprezintă puterea spirituală – care dăinuie peste timp. Pierre Milza. Cel care a creat puterea papală şi a proiectat principiile politicii papale privind crearea unui imperiu unic creştin a fost papa Grigore cel Mare (590 – 604). în timp. de fapt în numirea acestora. Biserica a sprijinit şi consolidat puterea laică fără a încerca să o subordoneze direct întrucât puterea împăratului era foarte mare. În partea răsăriteană a Europei. toţi episcopii aveau puteri egale. Acesta a fost în egală măsură „consul al lui Dumnezeu” şi fondator al puterii lumeşti a papalităţii. Biserica era foarte puternică datorită puterii morale pe care o exercita în societate. episcopi şi chiar oraşe aflate în Italia. acesta din urmă l-a excomunicat.Una din principalele caracteristici ale primei perioade feudale a constituit-o fărâmiţarea autorităţii publice centrale. p. În Apus. care se bucura de un mare respect şi veneraţie. consecinţă a destrămării rapide a diferitelor structuri statale. Conform regulilor ierarhice. vol. Germania. cit. temporală şi spirituală. 96 36 . Mari conducători ai perioadei analizate precum Carol cel Mare şi Otto I au impus şi înlăturat papi având o poziţie dominantă în raporturile cu aceştia. Franţa. Pentru că Henric al IV-lea a reacţionat cu violenţă la un decret al papei Grigore al VII-lea. în timp ce în alte perioade coroana imperială a trecut din mână în mână după bunul plac al negocierilor cu papalitatea37. şi-au legitimat acţiunile în ochii contemporanilor. fiind dovada efemerităţii lumii fizice. prin aspiraţia la un imperiu universal. Aceasta a cunoscut un episod aparte în conflictul dintre papa Grigore al VII-lea (1073 – 1085) şi Henric al IV-lea (1056 – 1106).. străduindu-se să-şi impună propria concepţie asupra acestuia şi găsindu-şi aliaţi în principi. fapt care i-a permis să dobândească. mai ales în regatele barbare care au succedat dispariţiei Imperiului Roman de Apus. Henric al IV37 Serge Berstein.

Sentimentul religios era foarte puternic în timpul Evului Mediu european. 1144 – 1184. valori şi tehnică de producţie între zone diferite. Cruciadele38 organizate de biserica catolică pentru eliberarea Mormântului Sfânt au fost o expresie a avântului economic care s-a înregistrat în Europa în secolele XI – XIII şi au reprezentat o atitudine expansionistă a Bisericii. cu toate acestea. S-a răzbunat peste câţiva ani când l-a înlocuit pe papa Grigore cu papa Clement al III-lea. Readucerea marilor filozofi în atenţia gândirii Evului Mediu s-a datorat unor spirite universale precum Sfântul Augustin (354 – 430) şi Toma d´Aquino (1225 – Între anii 1096 şi 1270 au fost organizate opt cruciade (1096 – 1101. ale unei identităţi specific europeană. Teodoric al II-lea. În secolele XI – XII lupta dintre împăraţii germani şi papalitate a înregistrat momente de mare înverşunare. Datorită organizării cruciadelor. Biserica a rămas principala instituţie medievală cu un impact deosebit de puternic asupra societăţii europene. papa Grigore al VII-lea murind în exil în anul următor. să determine o reînnoire a gândirii prin redescoperirea autorilor antici. în faţa porţilor castelului Canossa. precum şi a înfloririi comerţului care a căpătat un mare avânt. Cruciadele au avut consecinţe importante pentru Europa. 1227. 1127. dar. Victorioasă în conflictul cu împăraţii germani. au favorizat comerţul. mult mai evoluată decât cea europeană. Biserica catolică s-a comportat. firave într-adevăr. 1249 şi 1270). a acţiunilor de evanghelizare a clericilor. cu multă cruzime de o parte şi de cealaltă. cu posibilitatea unei revolte generale a feudalilor germani împotriva lui. Punctul culminat a fost atins între anii 1245 – 1250 când papa Inocenţiu al IV-lea a organizat chiar o cruciadă împotriva împăratului Germaniei. a subminat autoritatea creştinismului. în acelaşi timp. reprezentată de rege sau împărat. a efectuării pelerinajelor. iar biserica a căutat să se folosească în permanenţă de această credinţă pentru consolidarea ordinii sociale şi a puterii sale decizionale.lea. 38 37 . iertarea papei. confruntat. au permis schimbul de idei. Conflictul prelungit dintre instituţia papală şi instituţia laică de conducere a societăţii. trei zile şi trei nopţi. în haine de penitent şi cu picioarele goale în zăpadă. la puţin timp după detronare. profitând de slăbiciunile imperiului Bizantin. încoronând sau detronând suverani după cum dictau interesele sale. 1190. au început să se afirme primele elemente. au permis descoperirea unei civilizaţii – cea arabă. Acest fenomen a început să se contureze în jurul universităţilor care au început să iniţieze schimbarea. au ajutat ca popoarele europene să iasă din izolarea în care trăiseră până atunci. s-a umilit aşteptând. de expansiunea spre est a creştinismului roman. 1197 – 1204. în secolul al XIII-lea ca o adevărată putere europeană. mai ales a lui Aristotel. într-o Europă fărâmiţată politic.

Deşi a trăit într-o lume extrem de violentă. Pierre Dubois a susţinut şi elaborat o concepţie cu un înalt caracter ştiinţific privind organizarea pe baze federale a Europei. a avut ca efect debilitatea populaţiei şi scăderea rezistenţei organismului la atacurile diferitelor boli. în accepţia specifică a cuvântului. dezordini. Dante Alighieri (1265 – 1321). În unele regiuni flagelul a Serge Berstein. dintre care unele s-au detaşat net de viziunea contemporanilor săi. Se estimează că numărul victimelor acestor valuri succesive de epidemii s-ar cifra la aproximativ 26 000 000 de oameni39. crize. a sesizat posibilităţile reconcilierii între prinţi şi monarhi sub conducerea unei monarhii universale. 1377. a ucis aproximativ o treime din populaţia continentului. 39 38 . teza sa este remarcabilă dacă avem în vedere faptul că ea a fost enunţată într-o epocă în care dogma religioasă subordona gândirea politică şi socială. a demonstrat că victoria creştinătăţii asupra puterii otomane putea fi obţinută numai dacă naţiunile creştine ale Europei se asociau sub forma unei confederaţii. Monarhia universală în viziunea lui Dante nu era altceva decât o concepţie de tip federalist. Preocuparea lor fundamentală a fost afirmarea dogmei creştine şi a moralei rezultate din aceasta. p. III. care avea menirea de a asigura pacea universală. liniştea şi bunăstarea fiecărui individ. ci trebuia depus în mâinile împăratului. Monarhia universală prefigurată de Dante trebuia să fie un stat independent de putere papală. În secolul al XIV-lea. foametea generală din anii 1313 – 1317 determinată de calamităţi naturale. profunde transformări structurale. Proiectele politice ale lui Dante Alighieri şi Pierre Dubois nu au avut nici o rezonanţă într-o epocă ce se caracteriza prin calamităţi. 12. vol. Pierre Milza. op. Vezi pe larg si Ovidiu Drâmba. a unei colaborări între naţiuni se găsesc în scrierile lui Dante Alighieri şi ale procurorului Pierre Dubois. Arbitrajul suprem al puterii nu trebuia deţinut de către Pontifax Maximum (Papa). deşi idei sociale şi politice se află din belşug în scrierile acestora. Epidemia de ciumă neagră care a lovit întreaga Europă în perioada anilor 1437 – 1441. cit.1274). cit. sociale şi culturale. Conceptual. vol. Numeroase epidemii au avut consecinţe dramatice asupra situaţiei demografice a întregului continent. În lucrarea intitulată: De recuperatione Terrae Sanctae. a formulat principalele sale teze şi concepţii social politice.. Adept al monarhiei. IV. Primele idei care au proclamat necesitatea unei înţelegeri. economice. politice. Toma d´Aquino nu a întrezărit posibilitatea unei organizări internaţionale conduse de biserică care să reducă pagubele materiale şi umane produse de starea de permanentă beligeranţă. în lucrarea sa De Monarchia – (1310). conflicte. 1371. urmată de reveniri catastrofale în anii 1360. op.

În Peninsula Iberică şi în cea Scandinavă conflictele dinastice erau interminabile. de către regii Franţei în anul 1309. În exterior. dar şi în plan politico-militar. mai ales a ţăranilor. Lipsa forţei de muncă a determinat o gravă destructurare economică şi socială. Deteriorarea situaţiei sociale. lituanieni. principala ramură economică şi sursă de venituri a populaţiei. Aceasta a fost accentuată şi de o bruscă schimbare a climei: avansarea progresivă a gheţarilor alpini şi polari a provocat dispariţia culturii grâului din Irlanda şi din Peninsula Scandinavă. dintre care amintim: revolta din Anglia condusă de Wat Tyler sau Jacqueria din Franţa. Ca efect al conflictului dintre statul francez şi papalitate. În parte de sud-est a continentului. a accentuat tendinţele de fărâmiţare a Europei. Agricultura. fapt ce a confirmat fragmentarea imperiului. Războiul a fost o permanenţă la sfârşitul Evului Mediu. social. În interior autoritatea împăratului era contestată de către oraşele ce făceau parte din liga Hansei şi de cele 100 de „oraşe imperiale”. Criza generală a societăţii europene din secolul al XIV-lea a avut consecinţe nu doar economice şi sociale. În Germania puterea imperială a căzut pradă luptelor dintre prinţi şi ligile oraşelor. Secolele XIV – XV au rămas în memoria colectivă a europenilor ca fiind perioada „războiului de 100 de ani”. economic etc. la Avignon. După Imperiu. sârbii. în timp ce pe continent expansiunea cavalerilor teutoni spre est a fost oprită de slavi. slovaci). ungurii. imperiul german şi-a încetat acţiunea de colonizare germană spre est datorită rezistenţei popoarelor scandinave (danezi. a culturii viţei de vie din Anglia şi din nordul Germaniei. a provocat o serie de revolte care au fost dur reprimate. a coborât limita septentrională de cultură a secarei. Dar nu a fost singura manifestare a acestui flagel. cel mai îndelungat conflict din epocă. dar a recunoscut deplina suveranitate a celor 7 electori şi a statelor lor. suedezi. Această situaţie a avut ample consecinţe în plan demografic. Criza Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană. unde a fiinţat până în anul 1377. principala forţă care aspira la universalitate. În Italia. războaiele dintre diferitele state. s-a 39 . au devastat ţara. „Bula de Aur” din anul 1356 a exclus orice intervenţie a papei în alegerea împăratului. dintre oraşe şi seniorii acestora. finlandezi) şi slave (poloni. cea de a doua forţă care aspira la universalitate – papalitatea – a cunoscut una dintre cele mai lungi perioade de criză. a cunoscut o mare scădere a productivităţii. bulgarii şi românii încercau să oprească pătrunderea turcilor în regiunile dunărene. În insulele britanice englezii se luptau cu scoţienii.redus numărul locuitorilor la jumătate sau chiar mai mult (de exemplu în Irlanda aproape toată populaţia a fost decimată). curia papală a fost mutată. După întoarcerea curiei papale la Roma (în anul 1377).

40 41 Ovidiu Drâmba. 2000. 28. indiferent de importanţa lor politică. op. cit. Timp de 31 de ani Biserica catolică a avut concomitent câte doi papi (1378 – 1409). diplomatul francez Antonio Marini a elaborat un proiect de uniune a statelor europene în scopul opririi expansiunii otomane. Ideea federaţiei europene elaborată de Marini prevedea constituirea unui organism cu atribuţii de Curte de Justiţie. Vlad Ţepeş şi mai ales Ştefan cel Mare.declanşat o profundă criză a sistemului papal denumită „marea schismă din Occident”. George Podebrady. La sfârşitul secolul al XV-lea. Editura Majadahonda. proces ce a continuat în imperiul german (anul 1448) şi în regatele Castiliei şi al Aragonului (anul 1481). pretenţie pe care o aveau Imperiul Roman de naţiune germană precum şi Imperiul Bizantin. Tratatele încheiate între Franţa. la Avignon şi la Pisa. Europa de la sfârşitul Evului Mediu a dobândit caracteristici noi. Bucureşti. Ca urmare. a marcat sfârşitul unei lumi. Geniul militar şi diplomatic al unor principi români precum Iancu de Hunedoara. Proiectul a fost prezentat în anul 1464 regelui Boemiei. Europa Unită. pentru o perioada de 6 ani (1409 – 1415) a avut trei papi – la Roma. p. unitatea Bisericii catolice a fost puternic afectată. Din punct de vedere politic. a unui Ev Mediu dominat de fantoma măreţiei romane. Ca o primă consecinţă a fost recunoaşterea juridică a noii suveranităţi a statelor şi a marcat renunţarea de către puterea papală la pretenţia de a mai juca un rol de unificator al creştinătăţii. urmaşul îndepărtat al imperiului roman – Imperiul Bizantin – s-a prăbuşit în urma cuceririi Constantinopolului (în anul 1453) de către armatele lui Mohamed al II-lea. iar între anii 1415 – 1417 nu a existat un papă legitim40. p. Spania şi Imperiul german cu papalitatea au limitat gradul de intervenţia a acesteia din urmă în administraţia şi viaţă cotidiană a Bisericilor naţionale. Biserica „gallicană” a fost supusă controlului monarhului francez. cucerirea de către turci a întregii Peninsule Balcanice şi al ţărmului de nord-vest al Mării Negre a diminuat intensitatea disputelor politice şi religioase din centrul şi vestul Europei. marcate de dispariţia marilor construcţii statale cu vocaţie universală.. 15. compus din reprezentanţii tuturor statelor membre. Pericolul reprezentat de extinderea imperiului otoman. au reuşit să întârzie cu o jumătate de secol înaintarea turcilor spre centrul Europei. După mai multe secole de agonie. menit să judece litigiile dintre federaţi (statele componente ale acestora ) şi să ia decizii care să fie impuse tuturor 41. Cu toate acestea ideea unităţii europene nu a sucombat. fapt care a forţat-o să recunoască diferitelor Biserici naţionale o anumită autonomie. Anglia. Faust Bădescu. care l-a propus regelui Franţei. În anul 1438. 40 . Ludovic al XI-lea. Dispariţia acestui ultim vestigiu al Imperiului Roman de Răsărit.

Serge Berstein. Ca o consecinţă a prăbuşirii marilor edificii imperiale. Germania.. 15. Este evident că noţiunea de Europa era o problemă de imagine politică şi culturală. ci numai despre teritoriile în care a rezistat limba latină şi religia Romei creştine. 2000.Apelurile lui Ştefan cel Mare pentru realizarea unei alianţe de mare anvergură între prinţii şi monarhii occidentali în scopul opririi ofensivei Semilunii. Spania. Bucureşti. Italia. s-au putut evidenţia mai multe zone economice. Aria dominantă a schimbărilor se derula în limite regionale. spirituală şi politică. creşterea populaţiei. Economia europeană a secolului al XVI-lea a rămas. Pierre Milza. 69. ci şi cele din celelalte domenii ale vieţii sociale şi economice. culturală. Polonia şi Ungaria43.2 Ideea unităţii europene în secolele XVI – XVIII Secolul al XVI-lea s-a caracterizat printr-un suflu nou manifestat în viaţa economică. Fără îndoială că nu este vorba despre noţiunea de „Europa geografică” despre care se ştia că se întinde spre est până la Don. p. cit. Editura Majadahonda. în care conotaţiile religioase continuau să fie prezente44. p. vol. În funcţie de principalele căi comerciale terestre şi pe apă. Occidentul. În înţelegerea papei Pius al II-lea. naţiunile afirmându-şi tot mai pregnant identitatea atât în nord cât şi în sud-estul continentului. 44 Ovidiu Drâmba. Criza sistemului feudal din secolele XIV – XV a însemnat o prăbuşire a vechilor concepţii nu numai din domeniul politic. Spania şi Anglia. nu au fost urmate decât de promisiuni. Cea mai veche era zona mediteraneană care lega sudul continentului cu Orientul Mijlociu şi nordul Africii şi avea ca centru de Faust Bădescu. Secolul a debutat cu o perioadă de prosperitate care s-a manifestat prin dezvoltarea producţiei. Renaşterea. p. termenul respectiv este înlocuit cu termenul de Europa. înflorirea oraşelor. dar treptat a început să ia naştere o economie la nivel continental. Europa Unită. nu a înţeles semnificaţia profundă a apelului făcut de principele Moldovei42. deschiderea de noi căi comerciale către Lumea Nouă etc. în esenţă. o economie închisă. op. Afirmarea statului naţional a triumfat prin instituţii stabile şi eficiente care asigurau autoritatea suveranului în Franţa. O dată cu dispariţia construcţiilor politice care încercau să unifice continentul în jurul noţiunii de „creştinătate”. op. 2. 52. cit. era un concept cu o consistentă încărcătură politică. Europa a înregistrat un proces de creştere a aspiraţiilor naţionale. III. 42 43 41 . Europa se suprapunea peste teritoriul ocupat de „poporul creştin” care trăia în Franţa. prea egoist şi prea preocupat de problemele locale. Totodată au fost create premizele afirmării unui proces generator de înnoiri.

a creat o nouă identitate europeană. a limbilor naţionale. suedeză. Sevilla. Marea Baltică reprezintă o altă zonă economică a Europei. Umanismul a pus în discuţie toate valorile pe care s-a bazat Europa în timpul Evului Mediu. Zonele economice respective au constituit nu doar punţi de legături comerciale ci şi canale de cunoaştere reciprocă a diferitelor regiuni. Londra şi Anvers au devenit mari poli economici ai epocii. Contactul cu civilizaţiile altor popoare din Africa. umanismul a prefigurat mişcarea iluminismului din secolul al XVIII-lea şi a reprezentat un element esenţial al civilizaţiei europene. a combătut scolastica rigidă şi formală şi a redescoperit valorile antichităţii. Dezvoltarea cea mai spectaculoasă a cunoscut-o coasta atlantică a Europei unde. Veneţia. umanismul s-a răspândit în toată Europa. Umanismul a pus în acord valorile antichităţii cu mesajul creştin şi a promovat idealul social al omului erudit şi care era deopotrivă om de acţiune. O altă zonă de comerţ o reprezenta bazinul Mării Negre dominată de monopolul economic turcesc şi care asigura schimbul de mărfuri între Asia Mică. Această unitate în diversitate a fost ilustrată de avântul artistic al Renaşterii. Polonia. umanismul nu a fost omogen. Asia şi America. A treia zona economică era reprezentată de zona continentală având ca principale centre oraşele Lyon. alături de vechi rute care asigurau schimbul de mărfuri dintre ţările din sudul continentului (Spania. Prin ideile promovate. facilitat de deschiderea noilor rute maritime peste Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. Portugalia) şi cele din nord – vestul Europei (Franţa. Constantinopol şi state europene precum: Ţările Române. rusă. zona Caucazului. s-au deschis noi căi maritime către Lumea Nouă. spaţiu în care se întâlneau mărfuri de origine daneză. Le Havre. un artist şi un om de lume. umanismul a favorizat afirmarea sentimentului naţional. Germania. ci a reprezentat o epocă determinantă ce a marcat 42 .greutate Italia de Nord cu oraşele Genova. Augsburg şi Nürnberg. Ţările de Jos). le-a conferit europenilor sentimentul că erau purtătorii unei civilizaţii distincte faţă de cele existente pe alte continente. germană. În pofida diferenţelor lingvistice şi a rivalităţilor politice. Renaşterea a fost un fenomen european care nu a fost circumscris doar planului cultural. culturi şi popoare. fondată pe diversitatea formelor sale de manifestare. zonă care a jucat rolul de placă turnantă între zona Mediteranei şi Europa de Nord. Rouen. Milano. Florenţa. Intensificarea şi frecvenţa sporită a schimburilor economice a adâncit şi a diversificat cunoaşterea europenilor între ei. Anglia. Cu toate că a fost o mişcare europeană. Prin glorificarea ideii de patrie preluată din scrierile antice. Lisabona. modelul cultural şi economic european fiind puternic marcat de caracteristici naţionale distincte. polonă etc.

în primul rând. Pierre Milza. concept care prevedea 45 46 Ovidiu Drâmba. şi nu numai. ea s-a manifestat. Cronologic. Renaşterea a reuşit să refacă doar parţial. p. sondarea naturii umane. În interiorul Bisericii catolice au apărut o serie de mişcări reformatoare precum: lutheranismul. descifrarea tainelor corpului uman. vol. unitatea pierdută a lumii creştine. proiect politic anacronic comparativ cu dorinţa de independenţă politică şi spirituală manifestată de către statele europene. de mărfuri etc. dar au afirmat şi mai puternic spiritul naţional.). p. 143. Într-o lume creştină în care credincioşii aşteptau un răspuns la cerinţele. Vechea concepţie imperială a fost înlocuită de ideea de „echilibru european”. 43 . În plan politic. perioada Renaşterii acoperă intervalul de timp cuprins între sfârşitul secolului al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea. prin artă şi cultură. cit. Reforma a reprezentat o altă formă de manifestare a umanismului. anabaptismul. iar ideea de naţiune şi de tradiţie naţională s-a impus în ciuda proclamaţiilor de universalitate. Apariţia şi afirmarea noilor religii protestante au dat o puternică lovitură unităţii creştinismului în Europa. Renaşterea a consemnat apariţia statelor naţionale. 4. Acţiunile de forţă ale lui Carol Quintul îndreptate împotriva religiilor protestante au urmărit refacerea vechiului imperiu german creştin. iar spiritul său a fost prezent în toate sferele vieţii. Carol Quintul (1519 – 1556). op. a moralităţii şi a spiritului religios. Serge Berstein. inclusiv în promovarea economiei de piaţă. Noile curente au pus în discuţie autoritatea papală şi au favorizat consolidarea noilor Biserici naţionale.profund cursul general al istoriei europene. Originea reformei protestante s-a aflat în atmosfera de frământare religioasă de la sfârşitul Evului Mediu şi în incapacitatea Bisericii de a găsi o rezolvare la progresul tehnic şi ştiinţific al epocii. la afirmarea practică a industriei şi a pieţei de tip capitalist (financiară. reconcilierea în artă. Renaşterea va da naştere la două curente opuse: barocul şi clasicismul46. problemele şi necesitaţile lor spirituale. calvinismul şi anglicanismul. op. neputinţa Bisericii a provocat o reacţie de contestare. Acest fapt a reprezentat o neîmplinire în plan intelectual . cit. împărat al Germaniei şi rege al Spaniei a încercat să refacă prin forţa armelor unitatea lumii creştine occidentale şi a preconizat o cruciadă împotriva ameninţării otomane.. a spiritului uman cu natura.pentru că ştiinţa umanistă s-a limitat doar la cunoaşterea ştiinţifică a lumii antice. Renaşterea a însemnat descoperirea pământului şi a cerului. într-un cuvânt „descoperirea omului şi descoperirea lumii”45. în plan religios şi a avut ca principală zonă de afirmare spaţiul german.. 5-7.

turcii s-au îndreptat spre Europa centrală. 163. op. unitatea europeană se putea realiza pe două căi: prin lupta unită a ţărilor europene împotriva Imperiului otoman. au asediat pentru prima oară oraşul Viena. Imperiul Otoman. Pericolul otoman a declanşat în rândul învăţaţilor timpului. p. Presiunea exercitată de Imperiul Otoman asupra Europei în secolele XVI – XVII a avut efecte multiple: a obligat pe Habsburgi să recunoască protestantismul. În secolul al XVI-lea. Conform ideilor sale. Pierre Milza. Bucureşti.. 50 „Republica Literelor” a fost prima formă de organizare a intelectualităţii europene din secolul al XVI-lea care a reunit în rândurile sale învăţaţi. 49 Ibidem. precum şi prin toleranţa între state şi fundamentarea relaţiilor interstatale pe baza conceptelor creştine de iubire. 1996. iar doi ani mai târziu (anul 1521) au ocupat fortăreaţa Güns situată la circa 90 de km de Viena48. p. Epoca clasică. În anul 1521 au cucerit Belgradul şi în 1526 au zdrobit armata ungară la Mohacs. înfrângere urmată de lichidarea statului maghiar şi transformarea unei părţi din teritoriul Ungariei în paşalâc (în anul 1541).. toate acestea au slăbit puterea politică a Europei şi au prevenit o cruciadă antiotomană49. Aceste ultime victorii obţinute au deschis drumul armatelor turce spre inima Europei unde. oameni de stat. 47 48 44 . cit. op. a acelei aşa-numite „Republici a Literelor” gândirea sau iniţierea unei serii de proiecte privind unitatea europeană50. războaiele civile şi războaiele religioase au slăbit considerabil unitatea politică a Europei secolului al XVI-lea. p. p. Imperiul Otoman a atins apogeul dezvoltării sale. Discordia dintre suveranii creştini. 82 – 83. 84 – 85. dar toate au căzut de acord asupra unei probleme şi anume aceea reprezentată de pericolul otoman. 51 Ovidiu Pecica. a favorizat răspândirea calvinismului în Ungaria şi în Boemia. a publicat lucrarea Elogiul nebuniei. 16. Erasmus din Rotterdam (1496 – 1536). în anul 1519.. 82. fericire şi pace51.existenţa unui sistem de state în care nici unul să nu aibă dreptul de a-şi impune legea celorlalte47. a sprijinit lupta francezilor împotriva Spaniei şi a Casei de Habsburg. sSerge Berstein. 52 Faust Brădescu. Halil Inalcik. în care expunea viziunea sa privind căile de realizare a unităţii europene. După ce a ocupat statele din Peninsula Balcanică. op. Idealul unităţii europene a preocupat atât pe reprezentanţii puterii politice cât şi pe cei ai culturii. prelaţi. cit. negustori nobili. cit. mentorul acestui cerc de elite umaniste. p. situaţie care a generat o adevărată frenezie federativă în rândul spiritelor europene52. Au fost elaborate diferite proiecte privind materializarea acestui concept. Dintre proiectele privind reorganizarea europeană. Editura Enciclopedică.

au detaşat cele elaborate de Francisco de Vitoria53 şi Francisco Suarez54. Ambele construcţii au încercat să găsească un remediu la grava problemă care o reprezenta ofensiva otomană în centrul Europei, dar au eşuat în planuri utopice fiind lipsite de spirit practic, de realism. Secolul al XVI-lea a consemnat eşecul tentativelor imperiului Habsburgic de a-şi impune dominaţia asupra Europei, dominaţie bazată pe supremaţia Bisericii catolice. Războiul de treizeci de ani (1618 – 1648) a produs mari pierderi economice statelor participante, a afectat dezvoltarea regiunilor din centrul şi nordul continentului. Finalizat prin înfrângerea Habsburgilor şi a spaniolilor, conflictul respectiv a creat un alt echilibru european bazat pe o dublă preponderenţă: franceză în centrul Europei şi una suedeză în nordul continentului. La jumătatea secolului al XVII-lea o profunda criză socială a zdruncinat lumea europeană. Criza a fost cauzată de conflictul dintre diferitele grupuri sociale tot mai dinamice şi mai novatoare şi monarhia care se manifesta tot mai absolutist. Fronda din Franţa, războiul civil şi execuţia regelui în Anglia din anul 1649, conflictul social din Ţările de Jos, au fost expresia violentă a contestării instituţiei monarhice absolutiste. Sfârşitul secolului a consemnat o altă situaţie politică pe scena europeană: o supremaţie franceză şi suedeză, o decădere a puterii spaniole, o putere maritimă engleză din ce în ce mai mare, un imperiu habsburgic în declin, o Polonie micşorată şi o Rusie care a intrat, pentru prima dată viguros, în jocurile de putere ale Europei. Toate aceste state au fost angajate într-un şir continuu de războaie, un adevărat măcel între fraţi creştini care a diminuat considerabil progresul cultural şi economic al continentului. Să nu uităm că secolul al XVII-lea a consemnat naşterea ştiinţei moderne. În mijlocul agitaţiei unui secol baroc în care războaiele civile şi conflictele europene au ocupat primul plan al scenei, s-a născut o Europă a savanţilor, o Europă a raţiunii. Johannes Kepler, René Descartes, Wiliam Gibert, Wiliam Harvey, Jean-Baptiste von Helmont, Blaise Pascal ş.a. au avut contribuţii importante la formarea spiritului ştiinţific al epocii. Rafinamentul spiritual şi înflorirea culturală a epocii a favorizat apariţia unor noi planuri de tip federalist privind unitatea europeană. Emerico Cruce a combătut în lucrarea sa Noul Cyne mentalitatea violentă a epocii şi a susţinut necesitatea de a înlocui războiul cu o armonie generală. Proiectul său preconiza unirea tuturor popoarelor europene şi nu numai, într-o structură federală denumită Adunarea Generală. În cadrul nou creat, diferendele dintre state erau soluţionate
Francisco de Vitoria, profesor la Universitatea din Salamanca, este considerat unul dintre fondatorii dreptului internaţional modern. 54 Francisco Suarez (1548 – 1617), teolog spaniol, autor al lucrării Apărarea credinţei în care a plasat puterea spirituală înaintea puterii temporale (politice).
53

45

printr-un arbitraj, iar războiul urma să dispară din viaţa social-politică a lumii. Toate proiectele politice cu privire la unitatea europeană din perioada secolelor XV - XVII au avut un semnificativ conţinut utopic întrucât preconizau doar o acţiune antiotomană şi realizarea unei păci perpetue pe continent. Ministrul de finanţe a regelui Henric al IV-lea, Maximilian de Sully (1560 – 1640), a propus un plan de reorganizare europeană pe care, apoi, posterioritatea l-a atribuit regelui francez. Proiectul politic gândit de Sully pornea de la constatarea că, pe continentul european exista un profund dezechilibru între forţele politice, fapt care genera conflicte sângeroase. Având în vedere dezechilibrul existent, se propunea realizarea unei Europe echilibrată, construită prin compromis, bazată pe o repartizare judicioasă a forţelor şi a teritoriilor. Potrivit acestor viziuni, Europa ar fi trebuit organizată sub forma sub forma unei reuniuni a 15 state (6 regate ereditare, 6 puteri elective şi 3 republici federaliste) şi care să fie condusă de un consiliu general format din 40 de membri care trebuiau să aplaneze orice conflict. Deşi la baza construirii celor 15 structuri statale principale se ţinea cont de cadrul politic şi religios anterior, construcţiile politice respective erau rodul unui proces arbitrar de realizat, fapt care punea sub semnul întrebării rezistenţa în timp a acestor state (sau a acestei formaţiuni politice.). Proiectul lui Maximilian de Sully conţine însă câteva idei interesante, cu spirit vizionar. Ideea de echilibru de forţe este remarcabilă şi, de atunci, ea a devenit unul din principiile de bază ale politicii internaţionale. Apoi constituirea unui Consiliu Suprem de conducere a uniunii formate şi a unui Tribunal internaţional care să rezolve litigiile precum şi formarea unei armate internaţionale aflată sub conducerea Consiliului Suprem. Toate acestea au determinat ca proiectul lui Sully să fie considerat primul plan viabil de reorganizare europeană sub raport politic55. François Fénelon (1651 – 1715), prelat şi scriitor francez, episcop de Cambrai, perceptor al ducelui de Bourgogne56, s-a remarcat prin scrierile sale: Traité de l´éducation des filles, Fables, Aventures de Télémaque ş.a. A criticat războaiele, politica de cuceriri a Franţei care, devenind mult prea puternică faţă de vecinii săi, se transformase într-o ameninţare pentru aceştia. Soluţia refacerii echilibrului european preconizată de Fr. Fénelon era reprezentată de crearea unei federaţii de state la nivel continental. Aşadar, ideea unităţii europene nu a încetat a se manifesta în epocă
Faust Brădescu, op. cit. p. 20. Duce de Bourgogne a fost titlul purtat de Ludovic de Franţa, fiul cel mai mic al lui Ludovic al XIV-lea, înainte de a deveni Delfin (titlu purtat de moştenitorul coroanei Franţei)
55 56

46

În anul 1693, Wiliam Penn (1644 – 1718), şeful clanului imigranţilor englezi, fondatorul şi legiuitorul viitoarei Pennsylvania, a dezvoltat în lucrarea sa Eseu pentru pacea actuală sau viitoare a Europei, o concepţie modernă privind reorganizarea Europei. În viziunea lui W. Penn, situaţia instabilă de pe continent putea fi echilibrată prin înfiinţarea unei Diete generale, formată din 86 de reprezentanţi, care urmau să constituie Consiliul Suprem al Statelor Europene. Fiecare stat avea un anumit număr de reprezentanţi, în funcţie de importanţa politică. Dieta avea ca principală misiune menţinerea păcii pe continent. Deciziile dietei erau luate cu o majoritate de trei pătrimi şi ele puteau fi efectiv impuse statului vinovat, pentru că Dieta dispunea de o forţă militară internaţională. W. Penn a surprins pe contemporanii săi cu noutatea ideilor şi a măsurilor practice preconizate, dar spiritul epocii făcea imposibilă aplicarea unor astfel de proiecte politice. Sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea a cunoscut o reaşezare a raporturilor de forţe dintre puterile europene. Sfârşitul dominaţiei franceze şi suedeze, precum şi înfrângerea Spaniei au însemnat creşterea puterii Austriei, a Rusiei, a Danemarcei şi a Angliei. S-a stabilit un alt echilibru de forţe al cărui arbitru a devenit Anglia. Noul echilibru a avut drept carenţă de bază incapacitatea generală a ţărilor europene de a domina continentul din punct de vedere politic. Această caracteristică se va menţine până la sfârşitul secolului al XX-lea. Secolul al XVIII-lea a permis afirmarea unui forme diferite de regim politic. Modelul de stat modern reprezentat de Franţa regelui Ludovic al XIV-lea a dominat filozofia politică din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi şi-a prelungit influenţa până la sfârşitul acestui secol. Secolul al XVIII-lea a adus în planul ideilor politice o formă diferită de regim politic care a apărut şi s-a afirmat în Anglia. Modelul de stat englez a avut ca izvoare o serie de acte constituţionale elaborate de-a lungul timpului: Magna Carthum din anul 1215, Petiţia Drepturilor din anul 1628, care a pus bazele existenţei Parlamentului, Habeas corpus Act din anul 1679, act ce a legiferat bazele libertăţii individuale, Legea Drepturilor din anul 1689, prin care s-au stabilit limitele autorităţii regale şi s-au fundamentat principiile monarhiei constituţionale, precum şi lucrările filozofilor Adams Hobbs şi John Locke. Regimul politic apărut în Anglia era total diferit de cele existente atunci în Europa şi în lume. Noul model politic se baza pe respectare libertăţilor cetăţenilor, limitarea puterii monarhului şi supremaţia puterii Parlamentului deoarece era format din reprezentanţii naţiunii care promovau şi apărau interesele tuturor stărilor sociale. În consecinţă, modelul politic englez era complet opus modelului oferit de monarhia
47

absolutistă care domina în celelalte ţări europene. În plan economic secolul al XVIII-lea a adus câteva elemente esenţiale privitoare la viitorul continentului. Începând din a doua jumătate a secolului, Europa a cunoscut o mare dezvoltare: sporirea producţiei agricole, creşterea natalităţii, dezvoltarea comerţului, mai ales cel maritim. Cel mai important fenomen economic a fost însă revoluţia industrială, care, prin consecinţele sale economice, social, politice şi culturale a avut o influenţă fundamentală în istoria continentului şi a lumii. Declanşată, sub raport tehnic, în anul 1733 prin inventarea suveicii zburătoare, acest fenomen economic a transformat Anglia în mai puţin de un secol în „atelierul lumii”, devenind, la începutul secolului al XX-lea singura putere industrială a lumii57. Ulterior, revoluţia industrială s-a extins în Ţările de Jos şi în Franţa. Revoluţia industrială a dat naştere unei noi geografii economice: un nord-vest european dinamic, cu o dezvoltare economică şi socială modernă, în timp ce restul continentului, dominat încă de relaţii de tip feudal, era departe de aceste procese. Specific secolului al XVIII-lea a fost afirmarea deplină a spiritului ştiinţific. Progresele realizate în acest secol, în toate domeniile, au fost hotărâtoare pentru dezvoltarea ulterioară a continentului. Datorită descoperirilor ştiinţifice, Europa a intrat într-o adevărată epocă ştiinţifică care a dat roade în secolul al XIX-lea prin trecerea de la stadiul de cercetare fundamentală la cel de utilizare tehnică. Spre exemplu, numărul brevetelor de invenţie reprezintă o dovadă în acest sens: de la 297 brevete în perioada anilor 1771-1780, la 653 brevete emise între anii 1780 – 1800. Progresele obţinute au dat încredere în posibilităţile nebănuite ale raţiunii şi cunoaşterii umane. Aplicată la societate, religie şi politică, această concepţie s-a manifestat în mişcarea filozofică a „Luminilor”. Secolul al XVIII-lea a rămas în istoria Europei şi a lumii ca fiind „secolul Luminilor”. A fost epoca în care raţiunea umană şi spiritul critic au deschis umanităţii perspective nebănuite prin critica nemiloasă făcută religiei, monarhiei, statului şi societăţii în ansamblul ei. În planul ideilor politice, secolul al XVIII-lea a fost deosebit de fertil prin contestarea ordinii politice existente şi prin soluţiile novatoare pe care le propune. În timpul negocierilor Congresului de la Utrecht (anul 1713), abatele Charles – Irénée de Saint-Pierre (1658 – 1743) a scris Proiect de pace perpetuă (Projet de paix perpétuelle), lucrare în care s-a schiţat imaginea unui Senat european, cu competenţe legislative şi judiciare. Pacea putea fi durabilă, susţinea Abatele de Saint-Pierre dacă se crea o societate permanentă, formată din cele 24 de puteri importante ale Europei,
57

Stelian Saon, Istoria Economiei României, 2001, p. 21 - 22. 48

Era o concepţie foarte îndrăzneaţă pentru o epocă dominată de monarhi atât de puternici precum: George al II-lea al Angliei. Se propunea. Frederic al II-lea al Prusiei. medierea. adică universală. cu două organe: Curtea de Justiţie şi un Congres al Păcii. În mediile intelectuale ale secolului al XVIII-lea a luat naştere o nouă viziune care depăşea cadrele naţionale fixate în epocile anterioare aşa numita viziune/concepţie cosmopolită. precum: solidaritatea statelor. armata internaţională etc. care transcede graniţele naţionale. spanioli şi nici englezi.capabilă să menţină statu-quo-ul teritorial şi să interzică orice război. „Astăzi nu mai există francezi. ca urmare propunea ca Anglia şi Franţa să se înţeleagă şi să formeze nucleul unei noi organizări a continentului. ci dintr-o perspectivă mult mai apropiată de înţelegerea de astăzi. Filozoful englez Jeremy Bentham (1784 – 1832) a redactat în anul 1789 un proiect de federaţie europeană în care a introdus o idee nouă. În secolul al XVIII-lea s-a conturat ideea unităţii europene. În acest sens el preconiza organizarea unei Societăţi a Naţiunilor. de asemenea. J. În acest sens. principiul egalităţii între state. nu suveranii trebuiau convinşi despre necesitate apărării păcii ci popoarele. Ecaterina Rusiei. arbitrajul. Se cuvin a fi remarcate o serie de principii propuse care şi-au păstrat valabilitatea până astăzi. J. în acest mod. În viziunea lui J. Bertham. care va fi confirmată abia în secolul al XX-lea. constituirea unei armate internaţionale care să apere frontierele Europei. şi anume ideea influenţei exercitate de către opinia publică internaţională asupra acţiunilor politice. iar rolul opiniei publice în probleme de interes comun era aproape inexistent. Rousseau preconiza o republică europeană formată din mai multe provincii. declanşarea războaielor. urmau a fi aprobate de către popoare împiedicând. Proiectul acesta de confederaţie era aplicabil dacă 49 . nu există decât europeni” afirma Montesquieu. aceasta fiind pentru prima dată clar formulată. Deciziile Congresului Păcii publicate în presă. economişti au susţinut cu argumente convingătoare că dincolo de graniţele politice există o unitate profundă a continentului european. Iosif al IIlea al Austriei. jurişti. Filozofi. Bertham considera că niciuna dintre puterile europene nu putea să ajungă la dominaţia continentului. germani. Proiectul politic propus nu avut nici un rezultat practic în cadrul negocierilor de la Utrecht. filozofii au făcut apel la expresia „uzanţele comune ale Europei” arătând că respectivele „uzanţe comune” constituiau fondul de civilizaţie care favoriza unitatea. Toate litigiile urmau să fie soluţionate prin mediere şi arbitraj. concepută nu dintr-un punct de vedere hegemonic.

. susţinând că prosperitatea se bazează pe libertatea de a produce şi comercializa. politice. toate având acelaşi fond religios. J. dar mai ales britanicul Adam Smith au combătut concepţia mercantilistă care a dominat gândirea economică europeană încă din secolul al XVI-lea. 21 – 26. Apud Charles Zorbibe. V. 1998. a fost sprijinită şi de evoluţia gândirii economice. solidară. Bucureşti. altele populare. Remarcabila idee a lui Kant de a moraliza politica printr-o moralizare prealabilă a oamenilor politici. în plan ideatic mai întâi. toate având aceleaşi principii de drept public şi politice. împărţită în mai multe state. Astfel în jurul conceptului imaginar de unitate europeană a început a se contura o concepţie politică închegată. Emmerich Vattel. Gournoy. a scris că Europa constituia un sistem politic. juridice şi economice. Bucureşti. altele aristocratice. 144 – 146. dacă funcţionau normal. sunt unite” prin intermediul interesului comun „pentru a menţine ordinea şi libertate”60. Construcţia europeană. Trecut. unele monarhice. care se va afirma puternic. 60 Viorel Marcu. Drept constituţional comunitar. iar popoarele se emancipau şi deveneau mai înţelepte58. p. Credinţa filosofilor iluminişti conform căreia Europa trebuia să devină o comunitate politică bine articulată. dar toate în strânsă legătură unele cu altele. susţinută de argumente istorice. Pierre Milza.monarhii îşi abandonau natura lor „lacomă şi belicoasă”. 2001. cit. 6. cu toate că sunt independente. viitor. Editura Lumina Lex. p. necunoscute în alte părţi ale lumii”59. op. Economiştii liberali din secolul al XVIII-lea au susţinut că legile economice care guvernează producţia şi comerţul puteau să asigure prosperitatea continentului numai dacă se manifestau nestingherite. prezent. Unul dintre pionierii dreptului internaţional. p. 59 Serge Berstein. altele mixte. Editura Trei. Voltaire a susţinut că elementele de civilizaţie comune constituie baza unităţii europene. din păcate slab aplicată. ale cărei membre. un corp format dintr-o multitudine de relaţii şi interese şi că toate acestea făceau din statele continentului „un fel de republică. Gânditori precum François Quernay. 58 50 . În acest sens el a afirmat că Europa era „un fel de Republică imensă. în secolul al IX-lea. pe măsura formării şi desăvârşirii statelor naţionale europene. este o problemă de maximă necesitate şi în zilele noastre.

Napoleon a modificat relaţia dintre Franţa şi Europa. Napoleon (ajuns împărat în anul 1804). Acest afirmaţie şi-a avut premisele în revoluţia americană şi în cea franceză. Istoria politică a secolului al XIX-lea a oscilat între dorinţa de unificare şi afirmarea structurilor statale naţionale. În momentul său de 61 Serge Berstein. Rusia şi Imperiul Otoman. întreaga Europă a cunoscut dominaţia franceză.. Spiritul care a întrupat-o în mod radical a fost Napoleon. În timpul revoluţiei. Napoleon a înlăturat Directoratul printr-o lovitură de stat şi a pus capăt Revoluţiei. Sub conducerea lui Napoleon. Franţa a declanşat un amplu proces de cuceriri. a proclamat pentru prima dată în istorie drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. op. El a aşezat într-o nouă matcă Europa statelor. după un şir de campanii victorioase. cit. Pierre Milza.Capitolul 3 IDEEA UNITĂŢII EUROPENE ÎN SECOLUL AL XIX-lea 3. p. Exceptând Marea Britanie. a fost secolul revoluţionarilor şi al naţiunilor. Napoleon a cucerit Europa ca apărător al concepţiilor nou create de către Revoluţia franceză.1 Ideea unităţii europene în secolul al XIX-lea Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea a înregistrat o adevărată cascadă de evenimente care au zguduit din temelie vechea ordine politică. S-a spus despre secolul al XIX-lea că. Revoluţia americană. În anul 1811. Între anii 1803 – 1809. catalizând transformarea ei într-o Europă a naţiunilor. pentru Europa. cât şi prin consecinţele pe care le-a avut. a învins toate marile puteri din Europa şi a impus propria sa lege. Napoleon domina Europa. 359. au reprezentat un alt model de construcţie politică. dreptul la o viaţă liberă şi demnă. conflictul s-a manifestat între un imperialism şi o Europă monarhică61. prin Declaraţia de Independenţă din 4 iulie 1776. După ce s-a afirmat ca un strălucit general în Italia. Sub conducerea lui Napoleon. conflictul dintre o Franţă revoluţionară şi o Europă a prinţilor era înfruntarea dintre două concepţii opuse ale societăţii europene. 51 . condus de un guvern capabil să menţină o putere politică democratică unitară pe un vast teritoriu. care au luat naştere în anul 1789. Revoluţia franceză a marcat un moment decisiv în această evoluţie atât prin aspiraţia sa de a fi mondială. conciliind pe plan instituţional unitatea cu diversitatea. egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor şi a popoarelor. Totodată Statele Unite ale Americii. statul federal.

Spania şi mai puţin evidentă în Europa de est şi sud care. aceea de succesor al lui Carol cel Mare. popoarele au dreptul de a-şi hotărî singure soarta. Ideea de naţiune izvorâtă din filosofia iluministă se baza pe o concepţie universalistă despre om şi drepturile sale naturale. justiţie. împărat pe care l-a avut ca model în procesul de unificare a Europei. 62 52 . Bucureşti. Românii şi ideea federală. Portugalia. mai ales cel din spaţiul german. al Marelui Ducat al Varşoviei.maximă expansiune. statele germane. Provinciile Ilirice. Acelaşi tip de patriotism. Dominaţia napoleoniană s-a bazat pe cuceriri şi pe forţa armată. George Ciorănescu. cultură. 1996. Napoleon era împărat al Franţei. a trezit popoarele dominate de Franţa napoleoniană şi a avut un rol esenţial în prăbuşirea imperiului creat de Napoleon. Pe tronul Spaniei şi pe cel al Westfaliei se aflau fraţii săi. iar pe tronul regatului Neapolelui şi pe cel al Suediei se aflau mareşali ai lui Napoleon. învăţământ. Belgia. libertatea religioasă. slab evoluată. Acest principiu fundamental. împreună cu ideea de libertate au însufleţit patriotismul francezilor şi au făcut posibilă victoria Revoluţiei franceze. se găsea sub influenţa imperiului ţarist şi a celui otoman. rege al Italiei. Protector al Confederaţiei Elveţiene. Modernizarea a fost mai intensă în Italia. Rând pe rând. Revoluţia franceză i-a adăugat un nou principiu potrivit căruia. şi părţi din regatul Prusiei. transporturi etc. adică având alipite Olanda. Editura Enciclopedică. Napoleon nu a fost preocupat de zona dunăreană şi implicit de teritoriile româneşti. Napoleon îşi preciza ideea politică care a stat la baza cuceririlor sale. El a dorit crearea unor federaţii la Dunărea de Jos doar pentru a stopa expansiunea rusească spre Balcani. În jurul Franţei se constituise un sistem continental. ideile naţionaliste s-au întors împotriva ei. p 2 – 3. înlăturarea practicilor feudale. A fost suficient un singur eşec militar pentru ca edificiul politic creat de Napoleon să se prăbuşească. Au fost consemnate două proiecte: unul viza cedarea Moldovei şi a Ţării Româneşti Imperiului Habsburgic pentru a constitui o barieră împotriva Rusiei. dezvoltarea sistemelor moderne de administraţie. structuri statale în care predominau relaţiile economice de tip medieval. celălalt preconiza o „Confederaţie a Dunării” care includea Moldova. Olanda. Rhinului. Hegemonia franceză a însemnat trezirea naţiunilor. Această modernizare a avut în vedere egalitatea cetăţenilor în faţa legilor. Într-o scrisoare din anul 1807. Piemontul. Răspândite de Franţa. în graniţele fostei Galii romane. în cadrul căruia s-a produs o modernizare care a imitat în mare măsură experienţa franceză. Napoleon a spulberat coaliţiile create împotriva sa de marile puteri adverse. Ţara Românească şi Serbia62.

După Congresul de la Viena (septembrie 1814 – iunie 1815). 2002. Napoleon a explicat concepţia sa privind unificarea Europei. Memorialul din Sfânta-Elena. . 13. Într-un timp relativ scurt. 63 – 64. La baza Sfintei Alianţe a stat tratatul de la Chaumont din martie 1814. s-ar fi găsit tot timpul în patria comună”64. o curte de casaţie europeană. Jaques Léonard. legislaţie comună. p. Editura Minerva. „Europa ar fi format cu adevărat un singur popor şi fiecare. afirma Napoleon. desfiinţarea vămilor. 63. Editura Coresi. exploatate cu abilitate de Talleyrand. unitatea europeană era realizabilă prin unitate de opinii. 63 64 53 . op.În anii exilului. Primele decenii ale Europei post-napoleoniene au suportat consecinţele Congresului de la Viena (1815). Considerăm că unificarea prin forţă a fost singura soluţie viabilă pe care s-a putut sprijini Napoleon. Este de remarcat faptul că proiectul politic privind unitatea europeană gândit de Napoleon a depăşit cu mult gândirea contemporanilor săi şi avea nevoie de timp pentru a se consolida. pentru înfăptuirea operei sale. În viziunea lui Napoleon. sentimente şi interese ale cetăţenilor continentului. p. Realizarea acestui sistem european ar fi permis „să visăm la marea familie europeană”. p. Pentru înfăptuirea acestei unităţi urmau a fi aplicate o serie de legi şi principii comune precum: un cod european. popoare care urmau să facă „acelaşi corp naţional”. ca reacţie la mişcările democratice şi sociale. Uniunea europeană. tratată la Chaumont ca o naţiune învinsă şi suspectă. Bucureşti. nu era deloc favorabil ideii de unificare65. cit. a fost. o singură monedă. dacă nu intervenea dezastrul din Rusia din iarna anului 1812. A fost o epocă ce s-a caracterizat prin puternice presiuni exercitate de forţele monarhice şi conservatoare (învingătoare ale lui Napoleon). tratată ca o putere şi a aderat la Sfânta Alianţă. 65 Cristian Hen. Secolul al XIX-lea. 1975. Prăbuşirea ideii napoleoniene de unificare a Europei a marcat pentru mult timp sfârşitul tentativelor de integrare. Napoleon preconiza unificarea în Europa a 30 de milioane de francezi. Soluţiile politice şi administrative preconizate erau pe măsura geniului său de general şi administrator. la care Anglia a propus Rusiei şi Prusiei o alianţă pe timp de 20 de ani îndreptată împotriva Franţei. „Pacea de la Moscova desăvârşea şi încheia expediţiile mele războinice […]. secolul naţionalismelor. oriunde ar fi călătorit. a 30 de milioane de germani şi a 15 milioane de spanioli şi italieni. Bucureşti. Congresul de la Viena a dat o nouă organizare Las Cases. în acea epocă. Sistemul european era întemeiat. trebuia doar să fie organizat”63. hotărârile tratatului de la Chaumont au devenit caduce. la Viena. Las Cases. Franţa. datorită neînţelegerilor dintre învingători. Tot atât de adevărat este şi că o soluţie de forţă nu rezistă în timp şi însăşi prăbuşirea imperiului napoleonian este un argument în acest sens.

p. Olanda primea Belgia.. Neimplicarea Angliei în acţiunile militare ale Sfintei Alianţe a diminuat considerabil influenţa sa continentală. Contele de Saint-Simon a susţinut în lucrarea sa „Despre organizarea societăţii europene sau despre necesitatea şi mijloacele de a reuni popoarele Europei într-un singur corp politic păstrând fiecăruia independenţa sa naţională” necesitatea unui „parlament european” format din reprezentanţii Franţei şi Angliei. Rusia primea Finlanda. În acest nou echilibru de putere creat în Europa. 27. la care urmau La Congresul de la Viena s-a hotărât: Franţa a fost redusă la graniţele din anul 1792. op. partea de nord a Saxoniei şi provincia Renania-Westfalia. Dalmaţia. Prusia şi Austria deţineau rolurile centrale. Aportul adus de Sfânta Alianţă la organizarea europeană a constat în faptul că statele mari ale continentului şi-au descoperit interese comune şi au simţit nevoia unei solidarităţi reale. etnice ce nu pot fi contestate. Bazată pe respectarea statu-quo-ului teritorial creat prin deciziile Congresului de la Viena. Tirolul. fiind bulversat de avântul naţionalismului şi al liberalismului. fapt explicabil pentru că acela era spiritul vremii67. ideea federalizării europene a devenit o temă frecventă mediilor culturale. Apariţia şi afirmarea naţiunilor era un proces care nu mai putea fi oprit. Modalitatea de lucru a constat în întâlniri periodice în congrese (Aix la Chapelle – 1818. Prusia lua în stăpânire o parte din teritoriile poloneze. Puterile secundare ale Europei nu au avut nici un rol în această organizare a Europei. cit. construcţia europeană trebuia să se facă în cadrul unei alianţe între Franţa şi Anglia. Dar realitatea politică rămâne departe de construcţiile intelectuale. Statele naţionale se afirmau ca un puternic element de unitate internă purtătoare a unor trăsături naţionale. 67 Faust Brădescu. Verona – 1822) unde se hotăra intervenţia militară dacă echilibrul european era pus în pericol. Lombardia şi Veneţia şi îşi consolida autoritatea în Italia. noua organizare a continentului avea drept scop prevenirea războiului şi a oricăror mişcări sociale care tulburau ordinea internă a statelor europene. Basarabia şi teritoriile fostului ducat al Varşoviei. Echilibrul precar realizat de Sfânta Alianţă n-a durat decât foarte puţin timp. 66 54 . Era o solidaritate a coroanelor şi nu a naţiunilor.Europei66. Sfânta Alianţă a fost o coaliţie a monarhilor europeni pentru a apăra pacea şi „spiritul iubirii creştine”. Echilibrul european era asigurat de statele învingătoare ale Franţei napoleoniene în cadrul cărora Rusia. dincolo de rivalităţi. În viziunea sa. Austria obţinea Galiţia. Trappau – 1820. Triestul. în care marile puteri aveau rolul hotărâtor. Styria. Anglia îşi extindea imperiul colonial şi lua în stăpânire Malta şi insulele Ionice. culturale. Existenţa statelor naţionale a conturat tot mai evident o Europă a echilibrului. dar nici una îndeajuns de puternică pentru a-şi impune hegemonia.

14. cit. singura republică a Europei”. Jaques Léonard. Mazzini scria. 2002. Conceptele de patrie şi europenism. cit.)69. ca rezultat ultim al operei epocii noastre. 68 69 55 .să adere şi alte ţări pe măsura eliberării lor şi a accesului la instituţii reprezentative. În eseul „De una letteratura europea” publicat în anul 1829 scria că: „Istoria particulară a naţiunilor e pe sfârşite. o Federaţie europeană. care. Joseph de Maestre. p. 16.U. ns. În fruntea Europei trebuia să fie un rege.. 14. Federaţia de popoare libere va şterge toate diviziunile dintre state.. era însoţită de aspiraţia de depăşire a contrastelor. Dorinţa de a realiza libertatea politică. în viziunea lui Mazzini. omul politic francez Alexandru – Auguste Ledru – Rollin (1805 – 1874). noi credem că totul tinde în Europa la unitate şi că în reorganizarea generală ce i se pregăteşte. istoria europeană stă să înceapă […]. Modelul politic al S. în lucrarea sa „Soirées de Sanct Petersburg”. Jaques Léonard. Editura Paidea. această regiune a lumii va reprezenta. În acest sens. a dus la apariţia mai multor proiecte de integrare europeană rămase la stadiul ideatic. Bucureşti. În anul 1821. în anul 1831. Bucureşti. dorite şi întreţinute de despoţi şi vor dispărea. care scria „de un pământ liber. p. op. Cristian Hen. în sensul de unitate europeană erau complementare şi nu opuse. cât şi a ideilor federaliste. Ştefan Delureanu.A. independenţa şi libertatea naţională. rivalităţilor şi resentimentelor istorice care divizau statele europene. Astfel urma să apară. Fapt revelator pentru „secolul naţionalităţilor” a fost afirmarea simultană atât a construcţiilor politice statal-naţionale. în manifestul „Tânăra Italie”: „Construirea de unităţi naţionale este impulsul către marea federaţie europeană care trebuie să reunească într-o singură asociaţie toate familiile lumii vechi. Perioada de timp cuprinsă între Congresul de la Viena şi revoluţia europeană (mişcările sociale europene) de la 1848. ca „şef politic şi ştiinţific” şi se prevedea colectarea unui impozit68. o federaţie (subl. op. rivalităţile de rasă şi se vor consolida naţionalităţilor conform drepturilor şi necesităţilor locale”70. nu numai că reunea într-o singură asociaţie popoarele europene. Giuseppe Mazzini (1805 – 1872). 1999. Filozoful francez Pierre Leroux (1797 – 1871) a publicat în anul 1827 în ziarul Le Globe un articol-studiu „Despre Uniunea Europeană”. Idei asemănătoare au fost susţinute şi de către o altă personalitate a timpului. s-a remarcat ca fiind unul dintre fondatorii federalismului european. era tot mai des analizat de către numeroşi intelectuali. Editura Coresi. dar elimina şi diferenţele de ordin cultural şi economic. p. astfel. Editura Coresi. la Marsilia. 2002. Geneza Europei comunitare. 70 Cristian Hen. Bucureşti. Din principiu şi considerând larg mişcarea timpurilor. a emis ideea unei Societăţi a Naţiunilor.

Revoluţia de la 1848 a adus în dezbatere. În luna februarie 1848. Victor Hugo aprecia că. V. Europa se îndrepta spre un comerţ liber şi neîngrădit de barierele statale. Revoluţia europeană din anul 1848 a fost determinată de o complexă criză economică. cit. care va fi pentru Europa ceea ce este Parlamentul pentru Anglia. cum a fost denumită revoluţia europeană din 1848.. o federaţie slavă a Dunării (iniţiator David Urquhart). Jaques Léonard. Cristian Hen. Presa a fost elementul care a reflectat cel mai bine aceste preocupări. 15. op. germanul Friederich List. au fost elaborate proiecte privind constituirea unei federaţii danubiene – germane (autor Ludovik Roth). p. Rusia. La Congresul de pace de la Paris din martie 1859. România. Va veni o zi în care gloanţele vor fi înlocuite cu voturi. Germania. socială şi politică ce a afectat lumea europeană. Construcţiile federaliste propuse de aceşti autori slujeau interese diferite proprii spaţiului politico-cultural din care aceştia proveneau. Ordinea europeană stabilită la Congresul de la Viena din anul 1815 a fost puternic zdruncinată de valul revoluţionar izbucnit la Paris şi care s-a extins cu repeziciune şi în Germania. 4. toate naţiunile continentului. ceea ce este Dieta pentru Germania şi Adunarea Legislativă pentru Franţa”72. Bucureşti. Polonia. fără a vă pierde calităţile distincte şi individualitatea glorioasă. Astfel. italianul Cesare Balbo. 71 72 George Ciorănescu. Cehia. o federaţie româno – maghiară (Simion Bărnuţiu)71. om politic şi istoric francez. La jumătatea secolului al XIX-lea au fost elaborate mai multe proiecte de federalizare la Dunărea de Jos având ca autori pe francezul Bois – Le – Compte. Revoluţia din anul 1848 a pus în evidenţă o serie de proiecte politice prin care popoarele din această zonă puteau convieţui şi progresa. românul Simion Bărnuţiu. Mişcarea revoluţionară a avut obiective şi forme de manifestare distincte în funcţie de condiţiile sociale. englezul David Urquhart. a scris un studiu despre federalizarea Europei. Victor Hugo propunea unificarea Europei pe baza votului universal afirmând că: „Va veni o zi care Franţa. de sufragiu universal al popoarelor. op. Italia. Italia. în editorialul „Monitorul parizian” apărea un articol care susţinea că idealul constituirii Statelor Unite ale Europei era mai aproape ca oricând. de un adevărat arbitraj al unui senat suveran. vă veţi contopi într-o unitate superioară şi veţi constitui fraternitatea europeană….În anul 1828. . şi problema unităţii europene. 56 . 2002. cit. În încheierea expunerii sale. „Primăvara popoarelor”. în felul acesta. alături de alte teme. economice şi politice concrete existente în fiecare ţară. sasul Ludovik Roth. Ungaria. Anglia. François Guizot (1787 – 1874). a fost înăbuşită de armatele ruse. Editura Coresi.p. austriece şi otomane. iar ideile şi valorile se vor deschide pentru toţi locuitorii continentului.

16. Şi va veni ziua când vom vedea două grupuri uriaşe: Statele Unite ale Europei şi Statele Unite ale Americii dându-şi mâna prietenească peste ocean”73. 2002. Bismarck a fost un adversar tenace al oricărui proiect federalist sau de integrare europeană. Sprijinit de Franţa. a pus pentru prima dată. a fost o noţiune doar cu conţinut geografic. statul român sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza (1859 – 1866). a dominat centrul Europei în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. congres prezidat de cancelarul Bismarck. Echilibrul european creat în urma Congresului de la Berlin s-a prăbuşit datorită intereselor divergente ale marilor puteri. au creat situaţii favorabile pentru făurirea statelor naţionale Războiului Crimeii din anii 1853-1856. oficial. Imperiul otoman a înregistrat un accentuat regres. fără nici o conotaţie de ordin politic. Rând pe rând. problema naţionalităţilor. Condiţiile politice de pe continent. scepticismul faţă de orice proiect de uniune europeană. procesul de unificare din Europa a cunoscut o puternică afirmare. 57 . Otto von Bismarck (1864 – 1871). adică state naţionale. a avut consecinţe deosebite asupra echilibrului european. Esenţa politicii lui Bismarck a fost păstrarea echilibrului european şi anihilarea oricărei alianţe care ar fi putut pune în pericol securitatea Germaniei. Se constată din proiectul prefigurat de către Victor Hugo privind organizarea politică a Europei alterna între conceptul federalizării şi cel al unităţii europene. Editura Coresi. Congresul de la Paris ( 25 februarie – 8 aprilie 1856). Austria şi Rusia). Această atitudine sa regăsit în deciziile Congresului de la Berlin (iunie – iulie 1878). s-a năruit după anul 1890. Sistemul de alianţe gândit de „cancelarul de fier” care asigura Germaniei un rol de arbitru în politica europeană. încheiat prin dezastrul de la Sedan. a dus la prăbuşirea imperiului francez.. fără rezerve. statul italian prin geniul lui Cavour (1859 – 1866) şi statul german prin sabia „cancelarului de fier”. ce a urma războiului ruso-turc dintre anii 1877-1878. pentru Bismarck. op. Germania. iar rivalitatea ruso-austriacă din Balcani nu a fost rezolvată. Spre deosebire de Napoleon al III-lea care era adeptul unui sistem de congrese ce aveau menirea de a rezolva pe cale paşnică litigiile dintre state. Franţa era izolată politic prin crearea Triplei Alianţe (Germania. ce au urmat revoluţiilor de la 1848. Bucureşti. care a urmat acestui conflict. 73 Cristian Hen. au devenit entităţi naţionale. Congresul de la Berlin a avut consecinţe importante pentru viitorul politic al Europei. Războiul franco-prusac (1870 – 1871). p. Europa.Hugo profetiza: „… va veni o zi când tunurile nu se vor mai vedea decât prin muzee şi lumea se va mira că au fost vreodată cu putinţă. cit. sub conducerea lui Bismarck. Jaques Léonard. cancelarul german manifestându-şi.

cit. a doua criza marocană din anul 1911. Anglia (în anul 1907). purtătoare ale germenilor de război. socială. arhiducele Franz .Dualismul austro-ungar creat după 1867.. sau remarcat oamenii politici români Aurel Popovici şi Alexandru VaidaVoievod. politică şi economică a naţiunilor încorporate forţat într-o asemenea construcţie statală. În atmosfera ultimului deceniu al secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului al XX-lea orice criză ce afecta pe una dintre marile puteri avea. Franţa. Reaşezarea echilibrului de forţe în Europa a avut drept rezultat crearea a două blocuri militare: Tripla Alianţă – formată din Germania. A avut loc o puternică afirmare a ideologiilor naţionaliste. Criza marocană din anul 1905. Criza morală şi culturală care a însoţit sfârşitul secolului al XIX-lea. De-a lungul primului deceniul al secolului al XX-lea au avut loc o serie de crize şi conflicte care au pregătit războiul mondial care va începe în anul 1914. criza bosniacă din perioada 1912 – 1913.Iosif. imperialiste care au pătruns în zone largi ale opiniei publice. conflictele balcanice din anii 1912 şi 1913. a unor mesaje şovine şi războinice. a transformat sentimentul naţional în naţionalism care. Analiza stării de spirit a opiniei publice din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului al XX-lea. care a accentuat criza internă a Imperiului Austro-ungar incapabil să satisfacă cerinţele legitime de emancipare naţională. op. 58 . Europa s-a îndreptat spre război. repercusiuni şi asupra celorlalte. Trebuie făcută o delimitare clară între acţiunile popoarelor încorporate cu 74 George Ciorănescu. Prin constituirea celor două blocuri militare. au transformat războiul într-un element permanent al vieţii europene. Mijloacele media aveau un impact asupra opiniei publice şi aceasta din urmă reacţiona la fiecare decizie politică europeană majoră. Europa era sfâşiată de naţionalisme preocupate de a-şi justifica poziţiile şi purtătoare. Presiunea opiniei publice era tot mai mult luată în calcul de către toate cancelariile. evidenţiază câteva trăsături specifice. Ideea reformării imperiului prin transformarea acestuia într-o federaţie. rasiste. care au susţinut autonomia Transilvaniei în cadrul Imperiului Austro-ungar74. 51. a degenerat în atitudini de forţă. a câştigat tot mai mult teren fiind susţinută de fruntaşii politici ai naţiunilor asuprite şi chiar de către moştenitorul tronului. Italia şi Austro-Ungaria (în anul 1882) şi Antanta sau Tripla Înţelegere – formată din Rusia. în mod inevitabil. Ambiţiile imperialiste şi dorinţa de independenţă a popoarelor au amplificat înclinaţiile războinice ale acestora. mai apoi. În acest context. a fost un factor de instabilitate pentru centrul şi estul Europei. darwiniste. în acelaşi timp. p. Politica nu mai era apanajul doar al diplomaţilor.

condusă de un consiliu federal. Europa a cunoscut o intensă industrializare care a cuprins treptat noi spaţii continentale. cuprinzând delegaţi ai tuturor statelor europene şi un Senat. eşecul acestora. industria siderurgică şi industria cărbunelui şi au creat permisele pentru apariţia şi dezvoltarea unor noi industrii: chimia industrială. Atitudinile şovine şi agresive au devenit o mişcare contagioasă care a dus Europa spre războiul mondial.2 Idei despre o Europă internaţionalistă Secolul al XX-lea a consemnat apariţia mai multor doctrine privind realizarea unităţii europene. Generoasele proiecte de tip federalist privind organizarea Europei. Senatul era format din delegaţii permanente din parte statelor membre ale confederaţiei. austro-ungar sau otoman şi naţionalismul orgolios şi exclusivist al marilor puteri. În această perioadă Europa s-a împărţit între „Europa calului de tracţiune” şi „Europa calului . industria electricităţii. 59 . maritime şi rutiere) şi sistemul bancar au cunoscut o dezvoltare fără precedent. Juristul elveţian Johann Kaspar Bluntshli a avansat ideea unei confederaţii a statelor europene. Transporturile (feroviare. Atmosfera timpului era dominată de o febră patriotică favorabilă naţionalismului. Industrializarea nu s-a manifestat cu aceeaşi intensitate pe cuprinsul întregului spaţiu european. de a rezolva problemele litigioase prin confederaţii europene au fost sortite eşecului. Efortul de a evita războiul.putere”. industria petrolului. 3. ideile care promovau unitatea europeană erau tot mai puţin acceptate. farmaceutică. dominată de interese extrem de divergente. În perioada 1850 – 1914. Începutul războiului a însemnat sfârşitul tuturor proiectelor de unitate europeană. menite să apere pacea şi să asigure bunăstarea locuitorilor ei au fost zdrobite de o realitate politică programatică. În această atmosferă. Aceste manifestări organizate şi susţinute de o elită restrânsă nu au avut nici o influenţă într-o epocă în care marile puteri – principalii actori ai vieţii internaţionale – erau preocupate de a-şi justifica propriile interese şi întreţineau o psihoză a războiului.forţa în structura unor imperii anacronice precum cel ţarist. Sectoarele cheie ale primei revoluţii industriale au fost: industria textilă. având ca primă consecinţă crearea unui mare decalaj între vestul european puternic industrializat şi centrul şi estul continentului dominate de trăsăturile arhaice ale unei economii prin excelenţă rurală. Una dintre doctrinele principale care a înregistrat o mare influenţă în ultima jumătate a secolului a fost doctrina socialistă. de automobile. Tot din aceeaşi perioadă trebuie remarcate proiectul lui Frederich Passy şi Randal William Cremer (1838 – 1908) privind crearea unei Uniuni Interparlamentare (anul 1888) şi cele două „conferinţe de pace” de la Haga (din anii 1899 şi 1907).

exploatarea nemiloasă şi ilegală a muncii copiilor şi a femeilor. În Germania anului 1914 erau. 254. a meseriaşilor şi a micilor producători agricoli din cauza productivităţii reduse. Noul actor social. Manchester. şi importante efecte sociale. a înregistrat o mare amploare. Franţa şi Germania. Les marxistes. Geneza şi dezvoltarea proletariatului industrial au constituit un proces care s-a derulat în funcţie de condiţiile social – politice şi economice concrete din fiecare ţară. în acelaşi timp. Ziua de muncă de 12-14 ore. dublate de o rată înaltă a criminalităţii şi analfabetismului. Accidentele de muncă. crizele economice au înrăutăţit tot mai mult situaţia clasei muncitoare. au constituit instrumente de presiune extrem de puternice. Saxonia. mai puţin de o jumătate de milion de membri în anul 1889 au stins în anul 1913 cifra de 2 574 000 membri. Condiţiile de muncă şi de viaţă extrem de precare au determinat organizarea profesională şi politică a proletariatului. în industria textilă. Sindicalismul. minieră. Rhenania etc. lipsa de legi şi norme juridice care să reglementeze relaţiile de muncă. alcoolismul. Paris. Lyon. 60 . În Franţa numărul membrilor de sindicat a crescut de la 420 000 în anul 1885 la peste un milion de membri în anul 1913. Prima fază a revoluţiei industriale a accelerat procesul de constituire a proletariatului industrial. de lipsa oricărui proiect de culturalizare au favorizat erodarea sănătăţii fizice şi morale a muncitorilor. sindicate şi prin intermediul partidelor politice proprii pe care şi le-a creat. în acelaşi timp. procesul de concentrare economică şi de apariţie a noilor ramuri industriale a influenţat procesul de organizare politică a proletariatului. peste 4 000 000 de sindicalişti. Paris. p. 1965. Silezia. Nantes. În acelaşi timp. a costurilor ridicate şi a lipsei de performanţe tehnice. în total. Sindicatele au favorizat integrarea indivizilor în societate. metalurgică şi în transportul maritim şi s-a dezvoltat în centre şi oraşe precum: Londra. în total. Efectivele sindicatelor engleze au crescut de la un milion şi jumătate în anul 1893 la peste 4 milioane în 191375. clasa muncitoare s-a implicat în lupta politică din societate prin intermediul organizaţiilor profesionale. Nu întâmplător primele ligi şi asociaţii proletare cu caracter politic au apărut în Anglia. Acesta a fost stimulat de procesele de concentrare economică şi de ruinare. după un început dificil. Liverpool. iar prin politizarea 75 Kostas Papaioanu. drepturile economice şi sociale. L'Essentiel. În Germania numai sindicatele de inspiraţie social-democratică care aveau. specifice micii producţii. lipsa asistenţei sanitare şi a locuinţelor.Industrializarea a avut. Mişcarea sindicală a cunoscut două modele: un model care îmbina reformismul cu existenţa unui partid dominat de sindicate (specific Germaniei şi Angliei) şi un model care consta în dorinţa sindicatelor de a rămâne independente de orice partid politic (specific Italiei şi Spaniei).

În cadrul gândirii socialiste s-au conturat mai multe curente precum: socialismul utopic. Noua ideologie a atribuit proletariatului un destin mesianic. conceptul „socialdemocrat” a avut o puternică conotaţie revoluţionară până în 1914. op. Blanqui. Louis Blanc. bazată pe proprietatea comună. transformarea sistemelor de producţie). Datorită apariţiei şi dezvoltării marxismului. socialismul şi marxismul. 76 61 . Apariţia marxismului în deceniul cinci al secolului al XIX-lea a dus la crearea unei noi ideologii. Pierre Leroux şi alţii. comunismul utopic. unificarea Europei presupunea constituirea unei federaţii care trebuia realizată. Opere. Tot la jumătatea secolului al XIX-lea a apărut în Germania conceptul social democrat şi în acelaşi timp de social-democraţie. Nu se poate discuta despre o filiaţie directă marxism . social democraţia. 197. Europa trebuia să fie o „federaţie de federaţii”77. Proudhomme s-a remarcat ca un adept înflăcărat al unificării europene. ci dintr-o dată întreaga omenire”76. Pentru el. având rolul de a înfăptui revoluţia mondială care va duce la dispariţia statului şi constituirea societăţii fără clase. 2002. 77 Cristian Hen. A. în primul rând. Bucureşti p. Fr. Termenul desemna pe democraţii de stânga. J. Jaques Léonard. prin revoluţie şi dictatură. Pierre Joseph Proudhomme) au proiectat o societate a egalităţii şi fraternităţii menită să elibereze nu doar o „anumită clasă socială. Engels. Contele de SainSimon. Gândirea socialistă făcea o analiză critică a societăţii existente. drepturi politice şi civile) şi revendicările economice şi sociale (îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale muncitorilor. Aceştia militau pentru instaurarea. P. Robert Owen. condamna nedreptatea socială şi propunea un model de reformă socială prin construirea unei societăţi a oamenilor liberi şi egali. Paralel cu avântul sindicalismului şi în strânsă legătură cu acesta.social-democraţie. 19. bazat pe valorile ateismului. Editura Politică. Engels. Marx. prezentă în opera lui E. vol. pe care o vedeau ca un nou creştinism. Bucureşti.imperialistă şi naţionalistă pe care au cunoscut-o la începutul secolului al XX-lea. şi-au pierdut coeziunea ideologică şi nu au mai avut forţa necesară de a preveni războiul. Cele Fr. p. în Europa s-a dezvoltat gândirea socialistă care nu a îmbrăcat forma unei doctrine coerente şi unitare. Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă. 14. forma de guvernământ republică. În: K. Socialiştii utopici (Charles Fourier. O altă linie de gândire din mişcarea muncitorească a fost comunismul utopic. de origine muncitorească sau intelectuală care au adăugat la revendicările politice ale revoluţiei de la 1848 (dreptul de vot. Cabot. în cadru geografic al statului şi care permitea eliberarea indivizilor de etatism. a unei societăţi comuniste la nivel planetar. Editura Coresi.. cit.

ceea ce a diminuat 62 . în mod oficial. recunoaşterea sindicatelor au favorizat dezvoltarea mişcării socialiste. 10 germani. Belgia (în anul 1889 – partidul social-democrat). 2 polonezi şi 2 elveţieni. Aceasta era condusă de un Consiliu General format din 21 de englezi. Creşterea efectivelor populaţiei muncitoreşti. în anul 1876 Internaţionala I s-a destrămat.partidul social-democrat). uniţi-vă” avea în vedere realizarea unui continent proletar. Spiritul internaţionalist a fost atenuat de permeabilitatea ideilor naţionale şi imperialiste în partidele naţionale.două curente au apărut aproape concomitent. partizani şi adversari ai grevei generale în cazul unui război european. Austria (în anul 1874 partidul socialdemocrat). au avut o evoluţie paralelă în stânga europeană şi au dat naştere la două mari familii de partide: partidele social-democrate şi partidele comuniste. România (în anul 1893 partidul social-democrat). Danemarca (în anul 1880 – partidul social – democrat). 9 francezi. istoria politică a Europei între anii 18701914. fără existenţa statelor. Deşi lipsită de unitate doctrinară. Social-democraţia germană a apărut într-o cultură politică dominată de cultura statului şi a preconizat o unitate europeană a muncitorilor cu păstrarea structurilor sociale. A promovat spiritul fraternităţii şi al solidarităţii muncitoreşti şi a jucat un rol important în dezvoltarea conştiinţei de clasă a muncitorilor. Italia (în anul 1882 – partidul social-democrat). În anul 1864 s-a constituit. efectele depresiunii economice din anii 1872-1895. în mod inconfundabil. Internaţionala organiza congrese anuale şi era reprezentată de birouri naţionale în toate ţările afiliate. Aceasta a avut o largă recunoaştere şi s-a bucurat de un mare prestigiu. la Londra. Marxismul a considerat statul drept principalul obstacol în calea eliberării clasei muncitoare. o Asociaţie internaţională a Muncitorilor cunoscută sub numele de Internaţionala I. În anul 1889 s-a constituit Internaţionala a II-a. al drepturilor egale şi fraternităţii muncitoreşti. iar deviza „Muncitori din toate ţările. Datorită curentelor antagonice. Franţa (în anul 1882 – partidul socialist). marxişti şi anarhişti. Suedia (în anul 1887 – partidul social-democrat). democratizarea marilor state industrializate. Sediul organizaţiei se afla la Londra. în anul 1900 . În perioada 1870-1900 s-au constituit majoritatea partidelor socialiste şi social-democrate naţionale: Germania (în anul 1875 – partidul social. mai ales dintre discipolii lui Marx şi cei ai lui Bakunin. mişcarea socialistă şi sindicatele au contribuit la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale muncitorilor şi au marcat. 6 italieni. Mişcarea socialistă europeană a cunoscut dezbinări profunde între reformişti şi revoluţionari.

63 .considerabil capacitatea acestei mişcări de a se opune declanşării primului război mondial.

p. cât şi pentru a crea structuri statale viabile în locul fostelor imperii dispărute aproape simultan la sfârşitul războiului. la Viena. care propaga exportul de revoluţie comunistă în întreaga lume. Secolul extremelor. ţările europene au plătit un tribut de 8 milioane de morţi şi peste 20 de milioane de răniţi. Timp de patru ani (1914 – 1918). Editura Lider. prin progresul tehnologic şi ştiinţific. Primul război mondial. 45-47. austro-ungar şi otoman. 1994. Anglia. ceea ce a fost echivalent cu o scădere mai mare decât cea provocată de toate crizele economice. p. 78 64 . prin puterea industrială şi financiară. odată cu primul război mondial. Popa. prin influenţa civilizaţiei intelectuale şi artistice. c) exercitarea controlul asupra Germaniei învinse. prin superioritatea modelelor politice şi culturale şi care deţinea supremaţia lumii. „Lămpile s-au stins în întreaga Europă”. p. Statele Unite. cunoscut sub numele de Tratatul de la Versailles. care a reprezentat . Când a izbucnit conflictul. 80 Eric Hobsbawn. 1914-1918. a putut să dezlănţuie un conflict de o asemenea amploare. 1979. Bucureşti. Distrugerile îngrozitoare produse de război au micşorat cu o treime producţia ţărilor europene. e) neînţelegerile şi fricţiunile dintre statele învingătoare. b) apariţia unui nou sistem politic în Rusia bolşevică.cel mai redutabil adversar al aliaţilor. Mircea N. răniţi sau dispăruţi. 472. Toate minţile luminate ale continentului au refuzat să creadă că o Europă care. f) preocuparea statelor învingătoare de a elabora un act normativ european care să împiedice un nou război80.Capitolul 4 RENAŞTEREA IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ 4. iar marele scriitor satiric Karl Krauss a scris. Tratatul de pace impus de principalele puteri învingătoare (Franţa. lucrarea „Ultimele zile ale umanităţii”. dintre care circa jumătate (aproximativ 37 500 000 de soldaţi) au fost declaraţi morţi.1 Europa după primul război mondial Secolul al XX-lea a început. Dintre aceştia. a fost dominat de mari probleme.de departe . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. atât pentru a reduce influenţa Germaniei.5 miliarde de locuitori au mobilizat şi trimis la luptă circa 75 de milioane de soldaţi. 28 de state ale lumii cu o populaţie de 1. d) redesenarea hărţii politice a Europei. diplomatul englez Edward Grey a spus. Italia). ca epocă istorică. din secolul al XIX-lea. precum: a) prăbuşirea imperiilor ţarist. însumate79. mutilaţi şi dispăruţi78. 79 Ibidem. Bucureşti. 467.

Soluţionarea acestor probleme s-a făcut, de regulă, în folosul marilor puteri învingătoare, care şi-au promovat interesele în dauna învinşilor, dar şi a statelor mici şi mijlocii aliate. Fără a intra în detalii, se cuvine subliniat faptul că Tratatul de la Versailles nu putea crea bazele unei păci reale. Acest fapt era valabil nu numai pentru clauzele economice dar şi pentru cele politice. Excluderea învinşilor de la Conferinţa de pace, dar mai ales a Germaniei şi a Rusiei sovietice, precum şi refuzul Statelor Unite de a ratifica tratatele de pace şi de a intra în Liga Naţiunilor, state foarte importanţe ale vieţii politice internaţionale, nu putea să asigure o stabilitate reală a lumii după primul război mondial. Tratatele din anii 1919-1920 au schimbat radical harta politică a Europei. Global, pacea de la Versailles, fondată pe principiul naţionalităţilor, a dat o nouă coloratură politică continentului, o hartă a statelor naţionale, care a împlinit numeroasele revendicări de recunoaştere a identităţilor; numărul europenilor aparţinând unor minorităţi aflate pe teritoriul altui stat a scăzut de la circa 60 000 000 în anul 1914, la aproape 25 000 000 în anul 192081. Clauzele Tratatelor de la Versailles (din iunie 1919), SaitGermain-en-Laye (din 10 septembrie 1919), Trianon (4 iunie 1920), Neuilly (27 noiembrie 1919) şi Sèvres (11 august 1920) au creat noua ordine europeană provocând satisfacţie învingătorilor şi puternice resentimente celor învinşi. În aceste condiţii toate forţele politice lucide din Europa au înţeles că refacerea continentului european - puternic marcat de cataclismul războiului - pacea şi stabilitatea sa economică, necesitau un efort comun, o concepţie superioară despre responsabilitatea fiecărei naţiuni în parte şi ale tuturor la un loc. Oamenii de stat europeni au înţeles că aveau la dispoziţie un timp scurt pentru a reface unitatea continentului deoarece perioada de după război a fost una dintre cele mai agitate din punct de vedere social şi politic. Mişcarea de unitate a reunit numeroşi oameni politici, economişti, intelectuali de valoare, publicişti influenţi şi s-a manifestat sub forme diverse: a iniţiativelor guvernamentale sau particulare, oficiale sau subversive, fapt ce a lipsit-o de coordonare pe fondul unui continent, pe drept dominat de spiritul de suveranitate naţională şi a independenţei statale. Predominanţa spiritului naţional era firească pentru naţiuni şi state care şi-au finalizat efortul istoric de construcţie a statului naţional după secole de asuprire străină (cazul polonilor, românilor, cehilor, slovenilor, croaţilor, slovacilor ş. a). Dorinţa firească a popoarelor europene de a trăi liber, în state naţionale, constituia un drept imprescriptibil ce nu putea fi
81

Serge Berstein, Pierre Milza, op. cit., vol. 4, p. 343. 65

pus în discuţie de nici o instanţă internaţională. Din această perspectivă nu suntem de acord cu unii autori care apreciază că declanşarea celui de al IIlea război mondial s-a datorat apariţiei şi afirmării noilor state naţionale din Europa. Mai degrabă se cuvine a fi analizate principiile şi atitudinile impuse de marile puteri în cadrul raporturilor interstatale, imperialismul brutal manifestat de acestea, restricţiile artificiale aplicate în comerţul internaţional care au indus anarhie în relaţiile economice internaţionale, naţionalismul exacerbat şi violent al statelor învinse şi învingătoare. Cert este faptul că pe „bătrânul continent” s-au confruntat în perioada interbelică forţe dintre care, unele, au avut ca suport credinţa în conştiinţa comună a popoarelor europene, dorinţa acestora de a statua forme de asociere politico-economică şi pe alte planuri care să salvgardeze pacea şi civilizaţia Europei de un nou război şi, altele, revanşarde, ostile oricărei forme de unitate europeană, anchilozate în mentalităţi naţionaliste, de tip nociv, care au favorizat accesul la putere a tuturor formelor de totalitarism (fascism , nazism, comunism). Susţinătorii unificării politice a Europei, adepţi ai democraţiei şi liberalismului, au considerat că fondul comun de valori, reînnoirea unităţii culturale a continentului şi crearea unei uniuni politice şi economice a continentului pot salva pacea şi unitatea lumii europene. Deşi statele europene deveneau tot mai independente economic şi îşi deschideau pieţe în toată lumea, ele continuau să formeze compartimente politice ermetice, pentru că în ansamblu, ideea de Europa unită era dominată de ideea naţională. Doctrina suveranităţii naţionale a fost utilizată de o dreaptă politică, virulent naţional - populistă, în scopul devierii şi anihilării mişcării liberal democratice. Opinia publică europeană a început, mai ales după afirmarea regimurilor totalitare în Ungaria, Italia şi Germania, să accepte hipernaţionalismul, care a degenerat rapid în dogma statului naţional-suveran etern şi absolut, răspunzător în faţa nimănui şi de nimic altceva decât de vocaţia sa expansionistă şi hegemonică82. Acest scurt tablou al confruntării dintre forţele care sprijineau ideea unităţii europene şi forţele imperialiste, totalitare, evidenţiază dificultăţile pe care le-au avut de întâmpinat ţările europene, în perioada postbelică, în efortul lor de a-şi asigura pacea şi cooperarea şi explică într-un fel şi eşecul, pentru o bună bucată de timp a acestui efort. 4.2 Proiecte privind unitatea europeană. La sfârşitul războiului din anii 1914-1918, opinia publică din numeroase ţări europene era preocupată de crearea unei organizaţii internaţionale care să aibă largi competenţe în menţinerea păcii.
Ştefan Delureanu, Geneza Europei comunitare. Mesajul democraţiei de inspiraţie creştină, Editura Paidea, Bucureşti, 1999, p. 21.
82

66

Organizaţiile pacifiste s-au întâlnit la Londra în zilele de 10-13 martie 1919 şi s-au constituit în Uniunea Internaţională a Asociaţilor pentru Societatea Naţiunilor. Scopul declarat al acestei asociaţii a fost de a asigura un consens cât mai larg al statelor asupra principiilor ce urmau a fi aşezate la baza Societăţii Naţiunilor83, organizaţie internaţională care avea drept scop sprijinirea colaborării între state şi apărarea păcii. Începând cu 18 ianuarie 1919 s-a trecut la elaborarea proiectului de creare a Societăţii Naţiunilor Unite. În timpul discuţiilor s-au conturat două concepţii opuse referitoare la caracterul sancţiunilor ce trebuiau să fie aplicate de către Consiliul Naţiunilor Unite. Marea Britanie şi Statele Unite considerau că opinia publică şi forţa morală erau suficiente pentru eliminarea conflictelor internaţionale. Franţa a propus aplicarea de măsuri coercitive împotriva statelor agresoare, ceea ce presupunea şi crearea unei armate internaţionale. În final s-a adoptat o soluţie de compromis între cele două concepţii. La 14 februarie Proiectul Societăţii Naţiunilor Unite a fost înaintat Conferinţei Păcii, iar la 28 aprilie 1919, delegaţiile de la Conferinţa de Pace au votat Pactul Societăţii Naţiunilor. Societatea Naţiunilor a fost formată iniţial din 26 de state, 4 dominioane şi India, ulterior au mai fost admise 13 state neutre. Nu au fost admise statele învinse, Uniunea Sovietică a fost marginalizată, iar Statele Unite au refuzat să intre. Principalele organe ale Societăţii Naţiunilor au fost: Adunarea, Consiliul şi Secretariatul care avea caracter permanent. Pe lângă Societatea Naţiunilor au mai funcţionat ca instituţii distincte, dar strâns legate de ea, Organizaţia Internaţională a Muncii, şi Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională. Adunarea Societăţii Naţiunilor era forul suprem şi se compunea din reprezentanţii tuturor statelor membre, câte trei reprezentanţi pentru fiecare stat ce reprezentau un singur vot în adunare. Adunarea era abilitată să se ocupe de orice problemă care intra în sfera de activitate a societăţii. Hotărârile se luau prin vot unanim şi sesiunile adunării aveau loc o dată pe an. Consiliul reprezenta organul executiv al Societăţii Naţiunilor şi era alcătuit din membrii permanenţi: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia şi din alţi 4 reprezentanţi aleşi de către Adunarea europeană. Secretariatul general al Societăţii Naţiunilor era alcătuit din secretarul general, numit de către Adunarea europeană şi din personalul necesar pentru exercitarea atribuţiilor.
Petre Bărbulescu, România la Societatea Naţiunilor Unite, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 19.
83

67

Adunarea Naţiunilor Unite îşi desfăşura lucrările sesiunilor anuale în cadrul comisiilor sale. Acestea erau în număr de 6 după cum urmează: - comisia nr. 1 pentru chestiuni constituţionale; - comisia nr. 2 pentru organizarea tehnică; - comisia nr. 3 Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională; - comisia nr. 4 pentru organizarea Secretariatului şi finanţarea Societăţii; - comisia nr. 5 pentru admiterea noilor membri; - comisia nr. 6 pentru mandate, armamente, arme economice84 Toate tratatele de pace adoptate la Versailles includeau în prima lor parte Pactul Societăţii Naţiunilor (art. 1-26), cu anexa membrilor fondatori ai Societăţilor Naţiunilor semnatare ale Tratatului de Pace, care la 26 aprilie 1919 au aprobat acest Pact. O analiză a principalelor articole ale Pactului Societăţilor Naţiunilor evidenţiază faptul că respectiva organizaţie nu putea să aibă o eficienţă reală, ceea ce marca posibilitatea reală redusă de soluţionare a cazurilor de forţă majoră. Sancţiunile economice reprezentau în mod concret, riposta minimă pe care Societatea Naţiunilor o putea lua faţă de statele agresoare. Sancţiunile militare şi politice erau inoperante. Având în vedere punctele slabe din activitatea Societăţii Naţiunilor, unii oameni politici precum Eduard Herriot, au propus la cea de a 5-a sesiune a Adunării Societăţii Naţiunilor din septembrie 1924, stabilirea unui sistem de reglementări a conflictelor internaţionale prin arbitrajul Societăţii Naţiunilor. Proiectul nu a fost acceptat deşi a fost cunoscut sub denumirea de Protocolul de la Geneva din 2 octombrie 1924. Principiul fundamental al Protocolului postula că nici un stat nu-şi poate face dreptate singur, războiul fiind considerat şi calificat ca o crima internaţională, adică era scos în afara legii În esenţă, clauzele Protocolului precizau ca obligatorie procedura paşnică de rezolvare a conflictelor internaţionale, calificau agresorul, impuneau sancţiunile şi permiteau statelor să stabilească un program de reducere a înarmărilor. Abia în anul 1928, aceste idei generoase se vor concretiza în Tratatul de la Paris (28 august 1928) de renunţare la război ca instrument al politicii naţionale, România devenind parte la acest tratat la 21 martie 1929. Societatea Naţiunilor a fost confruntată în tot timpul existenţei sale cu cele două probleme capitale ale perioadei interbelice: dezarmarea şi securitatea. În acest sens au fost create grupări regionale precum: Mica Înţelegere (formată în anul 1922 din: România, Cehoslovacia şi Iugoslavia), Antanta Balcanică (formată în anul 1934 din: România, Turcia, Grecia şi Iugoslavia) şi Antanta Baltică (1934 formată din următoarele
Petre Bărbulescu, România la Societatea Naţiunilor Unite, Editura Politică, Bucureşti, p. 33.
84

68

cit. urmată de intrarea Germaniei în Societatea Naţiunilor şi de admiterea sa ca cel de al 5-lea membru al Consiliului. s-a realizat o uşoară apropiere de foştii adversari. Pactul semnat cu acest prilej. la care s-au întâlnit reprezentanţii Franţei. Societatea Naţiunilor a favorizat procesul de unificare europeană şi a însemnat o mare experienţă pe drumul parcurs de către statele europene pentru realizarea unui sistem de relaţii interstatale bazate pe principiul dreptului. Reconcilierea din domeniul politic a fost urmată de cea din domeniul economic şi din alte domenii. a stabilit garantarea reciprocă a frontierelor franco-germane şi germano-belgiene rezultate prin sistemul de tratate de la Versailles. 62-67. Refuzul Germaniei de a recunoaşte hotărârile de la Versailles privitoare şi pentru frontierele sale estice a provocat o mare nelinişte în cancelariile europene. p. Italia şi Japonia. prefigura o destindere reală a atmosferei politice europene. p. Astfel a luat fiinţă o altă organizaţie. Italiei. În pofida limitelor sale.. Formate din state membre ale Societăţii Naţiunilor. În anul 1926 s-a semnat un Acord Internaţional al oţelului. care reunea principalele ţări producătoare de oţel din Europa continentală. Germaniei. În anul 1925 a avut loc Conferinţa de la Lucarno. având ca principale direcţii colaborarea cu Societatea Naţiunilor şi cu Marea Britanie. aceste organizaţii regionale reprezentau etape în procesul de realizare a unităţii politice europene. În acei ani de prosperitate (1924-1929) au fost proiectate şi alte structuri organizaţionale menite să promoveze o mai bună cunoaştere şi apropiere între foştii adversari. dar mai ales cele europene. S-a evidenţiat cu acest prilej că marile puteri europene utilizau Societatea Naţiunilor ca pe un instrument menit a promova propriile lor interese în detrimentul ţărilor mici şi mijlocii85. Europa în derivă. Ion Ciupercă.state: Letonia. 86 Serge Berstein. Anglia. Iaşi. 2001. Lituania şi Estonia). au încercat să apere sistemul socio-politic creat în urma păcii de la Versailles. Această organizaţie a desfăşurat o intensă activitate pentru dezvoltarea înţelegerii şi cooperării internaţionale. Uniunea Vamală Europeană care a grupat aderenţii unui proiect ce Emilian Bold. denumit Tratatul de la Lucarno. Societatea Naţiunilor a fost un instrument prin care statele lumii. 57. Pierre Milza. vol. Reconcilierea francogermană. op. 85 69 . În anul 1926 a fost înfiinţat un „Comitet franco-german de informaţie şi documentare”86 şi au fost elaborate şi alte proiecte de unificare europeană. Marii Britanii şi Belgiei. V. La mijlocul deceniului al treilea al secolului trecut. pe picior de egalitate cu Franţa. În acelaşi an s-a întemeiat la Geneva Asociaţia pentru Cooperare Europeană cu reprezentanţe permanente la Paris. Berlin şi Londra. Casa Editorială Demiurg.

Iniţiativa a aparţinut ministrului de externe francez. La 5 septembrie 1929. Mesajul pe care l-au transmis contemporanilor era convingerea că „realizarea Statelor Unite ale Europei” constituia o necesitate vitală pentru a preveni războiul şi pentru a salva identitatea Europei de „bolşevism” şi „americanism”. cit. op. agresivitatea revizionismului maghiar şi bulgar. Briand şi i-a cerut acestuia să-şi clarifice ideile într-un proiect de federalizare care să fie supus analizei guvernelor naţionale. Ministru de externe al Franţei. Briand a prezentat Memorandum-ul său asupra organizării uniunii federale europene. 55. de 11 ori Preşedinte al Consiliului de Miniştri. În opinia lui Aristide Briand „chestiunea Europei federalizate” presupunea o „solidaritate necesară între europeni. Aristide Briand88.. Acţiunea acestor organizaţii. „de o simplă apropiere economică şi politică” care asigura un „fel de legătură federală”90. Acest Memorandum prevedea constituirea unei Asociaţii Europene formată prin asocierea statelor continentului. susţinător al Societăţilor Naţiunilor. Om politic francez. 21. Structura federalistă creată ar fi trebuit să dispună de următoarele organisme de conducere: 1. afirma cu prudenţă A. statele acesteia trebuiau să se unească într-o structură federativă pentru a diminua neînţelegerile. de manieră să împiedice războiul” fără „a încălca principiile suveranităţii şi independenţei”89. Argumentele aduse în sprijinul propunerii sale au avut în vedere numeroasele impasuri în care s-a aflat Societatea Naţiunilor pe parcursul deceniului 1920-1930. p. rivalitatea franco-italiană în Balcani şi în zona danubiană constituiau germenii unor viitoare crize şi conflicte în Europa. Aristide Briand a expus în faţa Adunării Societăţii Naţiunilor un proiect de uniune europeană având acordul guvernului francez.cit. Briand.considera că o uniune vamală şi economică europeană era proiectul cel mai urgent şi posibil de realizat87. La 1 mai 1930. 89 Faust Brădescu. 87 88 70 . op. Partizan al reconcilierii cu Germania. Anii 19271930 au consemnat prima tentativă interbelică de a muta campania pentru unitate europeană la nivelul negocierilor interguvernamentale. ascensiunea la putere a regimului fascist în Italia. Argumentul hotărâtor adus în analiză de către diplomatul francez a fost acela că în faţa pericolelor şi a crizelor tot mai grave care ameninţau Europa. Adunarea Societăţii Naţiunilor nu a respins proiectul lui A. Ştefan Delureanu. Laureat al premiului Nobel pentru pace. p. A. 90 Ibidem. Acordul sovietogerman din anul 1926 şi colaborarea militară clandestină dintre cele două state. Conferinţa Europeană – organism director şi reprezentativ. izolarea Uniunii Sovietice. nu a fost lipsită de importanţă. Aristide Briand (1862-1832). exportul revoluţiei comuniste hotărâtă de Komintern. Era nevoie. care aveau un număr mic de membri. criza internă din Iugoslavia.

Dacă propunerea ar fi fost făcută imediat după Lucarno. 71 . În acest sens. Memorandum-ul asupra uniunii europene şi proiectul de organizare pe care îl conţinea au fost respinse de 15 state europene. El a preconizat o federalizare fondată pe ideea uniunii. 106-107. Din punct de vedere economic se consideră că solidaritatea guvernelor ar putea înfăptui o piaţă comună şi o politică vamală adecvată acestei pieţe. Tribunalul Proiectul Briand încerca să găsească mijloace pentru ameliorarea crizei economice şi insista asupra necesităţii de a subordona problemele politice celor economice. Bucureşti. 20 de ani de tensiune diplomatică. au demonstrat o anumită lipsă de înţelegere din parte majorităţii miniştrilor şi diplomaţilor vremii.. pentru că Europa nu este încă conştientă de groaznicele consecinţe ale crizei economice mondiale”92. Faptul că nu a fost lipsit de carenţe a constituit unul dintre factorii care au determinat reacţia de respingere a acestui proiect. Prea devreme. dar respectând independenţa statelor. Comitetul politic preconizat a fi conducător leza. 3. preşedintele Cehoslovaciei. când s-au creat Piaţa Comună şi Uniunea Europeană. suveranitatea statelor. Portugalia. iar intenţia Franţei de a conduce această organizaţie nu a putut fi ascunsă91. analizând proiectul lui A. după ce au primit şi analizat Memorandum-ul lui Briand. în timp ce România a dat un răspuns prudent. Prea târziu pentru că ne aflăm la sfârşitul euforiei europene. p. Nicolae Titulescu. proiectul a fost atacabil în instrumentele sale organizatorice şi în unele ţeluri ascunse. op. totuşi. aceasta fiind cel mai nevralgic aspect al oricărui proiect federal. Edward Beneş. Reacţiile guvernamentale. Nu este greu de observat că unele propuneri de atunci s-au materializat după cel de al doilea război mondial. Doar Iugoslavia a dat un răspuns favorabil. Aristide Briand a evitat să includă în principiile de bază ale uniunii federale europene problema suveranităţii. Italia. p. Chiar dacă susţinea ideile generoase ale apărării şi menţinerii păcii. 1966. am fi putut reuşi punerea bazelor Uniunii europenilor. Secretariatul 4. Norvegia şi Ţările de Jos au apreciat caracterul proiectului ca fiind „supranaţional”. Briand. Géneviéve Tabouis. Anglia şi Spania l-au contestat pentru că reprezenta o cale de a „îngheţa” statutul internaţional al unor state şi a frontierelor acestora. 72. scoţând din viitoarea comunitate URSS şi Turcia. cit. precum şi cea a egalităţii în luarea deciziilor.2. Comitetul Politic permanent – organism de studiu şi de acţiune. dominată de ideea suveranităţii şi obsesia frontierelor. a remarcat faptul că ideile acestuia au fost interpretate greşit şi tendenţios de către 91 92 Emilan Bold. spunea: „Această încercare de federalizare vine prea târziu sau prea devreme. Ion Ciupercă.

În doctrina economică a partidului naţional-socialist. La 4 martie 1932. Discursuri.ul includea teritoriul Germaniei. a Austriei. 1968. Bucureşti. expusă de cancelarul Adolf Hitler în lucrarea Mein Kampf. Diplomatul român a sesizat şi accentuat faptul că Memorandum-ul Briand urmărea ca obiectiv imediat rezolvarea crizei economice şi nu a pus niciodată problema ca Europa „să fie contopită întrun singur stat”93. Editura Ştiinţifică. Grossdeutschland. care urma să reunească toate ţările riverane Dunării. Briand. 72 . Proiectul de uniune europeană elaborat de Aristide Briant a rămas în arhive. 93 94 Nicolae Titulescu. Eliza Campus. Editura Ştiinţifică. În realitate. Materializarea acestor obiective a însemnat anexarea Austriei. parte de vest a Poloniei. Germania cerea ca dominaţia sa asupra acestui spaţiu să fie considerată ca fiind „legală” şi excludea intervenţia unei alte mari puteri95. Briand a avut cauze multiple ce nu trebuie cantonate numai la problema naţionalistă. Cehia şi Moravia. destrămarea Cehoslovaciei. Lumea europeană încă nu era pregătită pentru uniune. 361. Între anii 1930-1940 au fost elaborate mai multe proiecte care vizau realizarea unor organizaţii zonale. Acesta a propus şi a reuşit crearea în cadrul Societăţii Naţiunilor a unei Comisii de studiu pentru uniunea europeană. Mica Înţelegere. În anul 1938. dar el venea în conflict cu viziunea Germaniei privind „Mitteleuropa”. Respingerea Memorandum-ului propus de către A. care urmau a fi dependente economic şi politic de Berlin. Uniunea economică danubiană nu dădea nici o garanţie în ceea ce privea menţinerea statu-quo-ului şi păstrarea suveranităţii statelor componente. Bucureşti. ceea ce a dus la o respingere categorică din partea statelor din zonă a acestui proiect94. primul ministru ceh. Ungaria. practic un cordon economic format din statele din centru continentului şi din bazinul Dunării.mulţi diplomaţi şi analişti. se urmărea consolidarea influenţei franceze în zonă. Prin formularea obiectivelor sale externe esenţiale – realizarea unei Grossdeutschland (Germania Mare) şi obţinerea unui Lebensraum (spaţiu vital). din care urmau să facă parte Austria. 97 şi urm. conceptul Lebensraum avea în vedere un spaţiu economic complementar. Milan Hodza a lansat aşa-numitul Plan danubian. Autorul exprima convingerea că statele dunărene aveau capacitatea de a se reface prin forţe proprii. André Tardien a propus crearea Uniunii economice danubiene. Politica externă a Germaniei. avea drept obiectiv distrugerea sistemului de tratate de la Versailles. dar ideile sale merită atenţie şi astăzi. Planul răspundea unei mai vechi tendinţe de realizare a unităţii ţărilor dunărene. Eşecul nu l-a demobilizat pe A. scopul creării organizaţiei zonale respective a fost atenuarea crizei economice. p. Iugoslavia şi România. p. 1967. Germania a reluat tema geopolitică clasică germană Mitteleuropa. În opinia autorului.

96 Ion Gheorghe Bărbulescu. filosofi Gavriil Preda. Editura Printeuro. Uniunea Europeană . 95 73 . Elitele politice şi intelectuale au exprimat o preocupare continuă pentru realizarea ideii de uniune europeană. în anul 1918. politicieni. 2001. Înţelegerea Balcanică şi Antanta Baltică. Einaudi considera că o sarcină imperativă pentru popoarele europene era crearea Statului federal pe continent. toate acestea fiind etape care au pregătit cel de al doilea război mondial. Bucureşti. o construcţie menită eşecului. o serie de articole în care a criticat concepţia politică de asociere care a stat la baza înfiinţării Societăţilor Naţiunilor. din iniţiativa particulară. guvern şi sistem fiscal propriu. 1939-1947. Securitatea colectivă şi ideea unei federaţii a statelor europene au găsit în filozoful şi politologul englez. p. 2001. a numeroase asociaţii şi publicaţii care promovau concepţia paneuropeană şi difuzau tezele lor federaliste. 43. slăbiciunile regimurilor democratice. În anul 1924 a creat organizaţia Uniunea Pan-Europeană în care a reuşit să atragă un număr impresionant de personalităţi. s-a făcut prin forţă şi presiune. Editura Trei. având la bază fie principiul federalismului. au netezit calea spre putere a regimurilor totalitare. 100. la scară mai mică sau mai mare. acesta având o armată. Ploieşti. Importanţa strategică a petrolului românesc. Alături de acesta se pot enumera ca reuşite cu caracter regional Mica Înţelegere. a constituit-o Memorandum-ul Briand. p. Construcţia politică realizată de Adolf Hitler între anii 1938-1941. după cum s-a arătat. în pofida declaraţiilor pacifiste ale cancelarului german. contele de Coudenhove-Kalergi un pasionat adept. României şi Bulgariei. În realitate a fost un imperiu camuflat.aprofundare şi extindere – de la Comunităţile Europene la Comunitatea Europeană. Luigi Einaudi a publicat în „Corriere della Sera”. fie principiul forţei.atacarea şi dezmembrarea Poloniei şi a Iugoslaviei. Amploarea crizei economice şi activarea excesivă a rivalităţilor politice. Astfel de asociaţii au fiinţat în întreaga perioada interbelică precum şi în timpul celui de al doilea război mondial. Se poate observa că în perioada interbelică au fost lansate diverse proiecte de unificare europeană. dominaţia politică şi economică a Ungariei. înţeleasă ca fiind singura „cale de alungare a experienţei tragice la care a dus ura de tip naţionalist”96. Aceste preocupări s-au materializat prin înfiinţarea. În acelaşi an a fost publicată cartea Federazione Europea o Lega della nazione? în care autorii Attila Cabiatti şi Giovanni Agnelli au expus cu precizie şi au susţinut cu argumente necesitatea unificării europene pe baza principiului federalist. destrămarea organizaţiilor regionale precum Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. Încercarea cea mai importantă din punct de vedere politic.

au considerat suveranitatea naţională drept principală cauză a războiului şi propuneau realizarea unei uniuni a democraţiilor. Există o anumită contradicţie între ideile enunţate. Salvarea Europei în faţa acestui dublu pericol nu se găsea decât în încercarea de a realiza o unitate politico-economică. Remarcabila sa forţă de analiză şi de prospecţiune a viitorului. dar nu un plan politic al unei federaţii de state. în sensul că pe de o parte se critica suveranitatea dar totodată nu se admitea nici o lezare a suveranităţii britanice. America de Sud. politice. convingerea privind necesitate ideii federaliste şi profetismul său. p. Autorul pan – europenismului susţinea că viitorul omenirii va consemna apariţia a şase gigantice unităţi politico-economice: America de Nord. Bertrand de Jouvenal (cu lucrarea Spre Statele Unite ale Europei – 1930). cit. participanţii au discutat o serie de probleme de importanţă continentală. precum şi subtila capacitate de înţelegere a tendinţelor majore de transformare a lumii. principii şi concepte dintre care. În anul 1923. Ideea federaţiei europene a fost susţinută şi de lucrările altor adepţi idealişti precum: contele Carlo Sforzza (a publicat în anul 1929 cartea Statele Unite ale Europei). capabilă să anihileze tendinţele expansioniste atât ale Vestului. Berlin şi Bâle. confirmate de evoluţiile politico-economice şi militare ale secolului al XX-lea. Commonwealth-ul britanic. cât şi ale Estului. Europa era supusă unei duble presiuni: una net economică (cea americană) şi una periculoasă ideologic (cea sovietică). în general. contele de Coudenhove-Kalergi a publicat faimoasa carte Pan – Europa care a suscitat un viu interes prin claritatea ideilor. o parte. din cauze multiple. Astfel de concluzii rezultă din lucrările lui Henry Noel Brailsford (A League of Nation. Lionell Robins (Economic Planing and International Order 97 Faust Bădescu.. 74 . Aceste lucrări. Julien Benda (Discurs către Naţiunea Europeană – 1933) ş. 60-62. op. arăta contele Coudenhove-Kalergi.şi scriitori. Extremul Orient şi Europa97. în mare măsură. 1935). idealismul susţinut. Federalizarea europeană se impunea. au fost. În spaţiul politic şi cultural britanic din perioada interbelică au fost publicate multe lucrări pe teme federalizării Europei. Joules Romain. În lucrările publicate au fost elaborate concepţii economice. În cele trei congrese internaţionale organizate de Uniunea Pan – Europeană la Viena. Principalul motiv era însă apariţia a două mari construcţii politico-economice în apropierea spaţiului european: Statele Unite ale Americii şi blocul sovietic (Uniunea Sovietică). a. se vor regăsi după cel de al doilea război mondial în ideile care au stat la baza reconstrucţiei europene.

în 1939. Peace by Federation de Wiliam Beveridge. La activitatea acestei organizaţii au luat parte multe personalităţi ale vieţii academice şi politice.şi The Economic Causes of War – 1936) şi Ivor Jennings (The Idea of a United State of Europa – 1938). dar şi un program politic de depăşirea a stadiului de stat – naţiune. organizaţie care şi-a propus studierea şi promovarea federalismului. Federal Union Research Institute a difuzat o serie de cercetări care prefigurau constituirea unei viitoare federaţii postbelice formate din Marea Britanie. Propunerea lui W. se consideră că a fost inspirată de acest tip de gândire federalistă europeană. în anul 1941. devenit ulterior Federal Union Research Institute. să organizeze alegeri federale libere. Germania şi ţările Beneluxului. După începerea războiului. Churchill adresată Franţei de a se uni cu Marea Britanie. Charles Kimber. a constat în trecerea de la simpla declaraţie de principii la declaraţia de principii însoţită de un program imediat de acţiune. cunoscut ulterior sub numele de Manifestul de la Ventotene (după numele insulei unde a fost redactat) şi care reprezintă un moment de schimbare esenţială a gândirii federaliste europene. Viitoarea federaţie trebuia să aibă: un organ legislativ cu două Camere. în primăvara anului 1940. Joad. au fost publicate o serie de lucrări care au analizat aspecte privind viitoarea federaţie europeană. În anii celui de al doilea război mondial. competenţe federale în domeniile apărării.a. să aibă o constituţie. Au iniţiat publicarea săptămânalului Federal Union News şi au creat un departament de cercetare la Oxford. The Philosophy of Federalism de C. Socialism and Federation de Barbara Wootman ş. Patric Ransome şi Derek Rawnsley au înfiinţat Federal Union. Alternativa primordială postbelică era eliminarea cauzelor războiului şi reformarea societăţii printr-o mutaţie radicală instituţională. Altiera Spinelli şi Ernesto Rossi au redactat. Economic Aspect of Federation de Lionell Robins. să garanteze anumite drepturi civile în statele membre. În anul 1939. un document intitulat Pentru o Europă liberă şi unită – proiect de manifest.M. Franţa. În momentul elaborării şi lansării documentului citat. 75 . un organ executiv responsabil în faţa acestuia. Cu şcoala britanică federalismul a câştigat nu doar un important suport teoretic prin rigoarea metodelor de analiză a stărilor din Europa. Europa se afla într-o profundă criză datorată războiului mondial care constituia o tragică realitate.E. Schimbarea majoră pe care a aduso Manifestul de la Vantotene faţă de toate proiectele precedente privind uniunea europeană. afacerilor externe şi economic. Dintre aceste se remarcă Federal Europe în care Ronald Wiliam Gordon Mackay a elaborat şi publicat primul proiect al unei constituţii europene.

faţă de noua formă politică propusă într-o lume cu tendinţe atât de discordante cum era lumea europeană a vremii. marcată de tradiţie. soluţii concrete pe calea unităţii continentului – Uniunea Europeană fiind rezultatul acestui proces complex de evoluţie. o mişcare coerentă. p. 76 . 31 – 32. spre cel de al doilea război mondial ce va avea consecinţe nebănuite în acel moment. ca instrument de pace şi libertate. ei fiind consideraţi nişte himerici a căror gândire a fost percepută ca o utopie. de mândrie naţională. mai mult. cu perspectivă irelevantă. aproape maladivă. de ambiţii nesăbuite. Ceea ce se detaşează în raportul dintre utopicii ideilor pan – europene şi contemporanii lor. coerent şi ferm privind organizarea Europei postbelice98. lucid. organizată. renaşterea spiritului federalist şi. 98 Ştefan Delureanu.respectiv prin trecerea de la statul – naţiune suveran la federaţia europeană. în care personalitatea fiecărei naţiuni este mai reliefată şi autonomă ca oriunde în lume. datorită politicii promovate de marile puteri. în raport cu realitatea politică existentă. op. acceptarea unei formule politice de tip federalist a întâlnit piedici infinite. cu un discurs programatic. dar războiul cu efectele sale dezastruoase a avut printre consecinţe: maturizarea treptată a ideii de reconstrucţie europeană pe principiul unităţii. A fost necesară această cumplită experienţă a omenirii pentru a se accepta modificarea structurală a gândirii sale politice? Nu credem că a fost necesară. cit. Manifestul de la Vantotene a fost considerat ca cel mai incisiv şi original document al gândirii politice contemporane. a celor din urmă. a fost reticenţa. În prima jumătate a secolului al XX-lea nu a existat. Adepţii ideii de uniune europeană au acţionat izolat. de răni necicatrizate. Europa s-a îndreptat. care să acţioneze pentru unificarea europeană. Lipsită de soluţii viabile la crizele care o măcinau. la nivelul continental.

Istoria politică a consemnat prăbuşirea a patru mari imperii în primele decenii ale secolului.). în perioada 1949 – 1991). 77 . ca delimitare istorică. După primul război mondial s-au prăbuşit imperiile: ţarist (în anul 1917).1 Scurtă privire asupra secolului al XX-lea Secolul al XX-lea a fost unul dintre cele mai zbuciumate din istoria omenirii şi. Caracterizarea acestui secol. Muzicianul Yehudi Menuhin a afirmat că a fost secolul care „a trezit cele mai mari speranţe concepute vreodată de omenire şi a distrus toate iluziile şi idealurile”. el a început o dată cu primul război mondial şi s-a terminat o dată cu încheierea războiului rece. laureat al premiului Nobel. datorită eliberării popoarelor din Africa. Tot în acest secol s-au desfăşurat peste 250 de conflicte regionale în toate colţurile lumii. o simplă însumare a numărului războaielor şi conflictelor precum şi a victimelor provocate de acestea. Finlanda. constituie o încercare deosebit de riscantă Realitatea secolului al XX-lea a îngemănat în egală măsură unele dintre cele mai cumplite evenimente prin care a trecut umanitatea. Grecia. spaniolă etc. Iugoslavia etc. Austria. s-au format statele naţionale şi şi-au desăvârşit construcţia statală ţările din centru şi din estul Europei (Polonia. Scriitorul englez Wiliam Golding. Fără îndoială. iar progresul ştiinţei a fost extraordinar. iar după anii ’60. Albania. create prin forţă şi asuprire. Cehoslovacia. Estonia. O altă caracteristică definitorie a secolului al XX-lea o reprezintă confruntarea dintre două tipuri de regimuri opuse: regimul politic democratic şi regimul politic dictatorial. istoria contemporană a înregistrat apariţia a peste 100 de noi state pe harta politică a lumii. America de Sud şi Oceania de sub ocupaţia colonială (engleză. anul 1991. evidenţierea trăsăturilor sale esenţiale. prăbuşirea sistemului colonial mondial. l-a considerat „cel mai violent secol din istoria omenirii”. Lituania. belgiană. ne arată că niciodată. imperiul german (în anul 1918) şi otoman (în anul 1920). olandeză portugheză. Ca urmare a dispariţiei celor trei construcţii statale multinaţionale. austro-ungar (în anul 1918). în evoluţia ei. societatea omenească nu a cunoscut atâta moarte şi distrugere într-un singur secol. România. mai ales după anii '60. Letonia. dar şi revoluţii pentru mai bine. omenirea a cunoscut trei războaie mondiale: două războaie calde (primul război mondial 1914 – 1918 şi al doilea război mondial 1939 – 1945) şi un război rece (care a durat 42 de ani. După cel de al doilea război mondial. Asia. franceză. Bulgaria. În acest secol.Capitolul 5 ISTORIA RĂZBOIULUI RECE 5.

Albania. Marea Britanie. ţara fondatoare a acestui tip de regim politic. formarea şi existenţa în anumite etape istorice. În confruntarea dintre democraţie şi totalitarism (fie de stânga sau de dreapta). Ungaria. Lenin din anul 1917. fascist sau nazist) au dispărut de pe scena istoriei după cel de al doilea război mondial. Franţa. Australia etc. a unor puternice alianţe şi coaliţii politico-militare opuse. Regimurile politice totalitare de dreapta s-au instalat la putere în Ungaria (în anul 1920 regimul hortist. Cehoslovacia. Mongolia. România. În anul 1991 sistemul politic comunist s-a prăbuşit şi în Uniunea Sovietică. Albania. condusă şi finanţată de către URSS în alte ţări ale lumii şi care a avut drept scop aducerea la putere în aceste state a unor regimuri de orientare comunistă. Germania de Est. Coreea de Nord. dictaturi personale etc. de orientare fascistă. regimul nazist condus de Adolf Hitler). Bulgaria şi România). Coreea de Nord.Regimul politic democrat a avut ca principali piloni de rezistenţă: SUA. Iugoslavia. Vietnam şi Cuba. Ungaria. Iugoslavia. Italia (în anul 1924. în urma revoluţiei comuniste condusă de V. de orientare nazistă. Canada. regimuri politice de orientare comunistă s-au instalat în centrul şi în estul Europei: Germania de Est. ca urmare a intrării în sfera de influenţă sovietică a unor state. fiind supuse unor profunde transformări. După crearea Uniunii Sovietice în anul 1922. Musollini). Bulgaria. Polonia. când s-a înregistrat destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Experienţa istorică a secolului al XX-lea relevă o altă caracteristică a acestuia şi anume. victoria a aparţinut regimului democratic. În prezent. regimul fascist condus de B. Regimurile politice totalitare de dreapta (hortist. regimuri politice de tip comunist mai dăinuiesc în China. I. Spania (în anul 1939. precum şi a „exportului de revoluţie comunistă”99. După cel de al doilea război mondial. Cehoslovacia. Germania (în anul 1933. acest tip de regim politic a fost legiferat şi a dăinuit în această ţară până în anul 1991. Regimurile politice de tip dictatorial au cunoscut mai multe forme de manifestare: de orientare comunistă. de tip fascist). precum şi în America Centrală: Cuba. Existenţa acestora a avut „Exportul de revoluţie” reprezintă o expresie ce a definit mişcarea subversivă de orientare comunistă care a fost organizată. apoi regim de factură personală). Regimurile politice totalitare comuniste din Europa şi-au încetat existenţa în urma imploziei sistemului comunist din anul 1989 (comunismul s-a prăbuşit succesiv în Polonia. Regimul politic totalitar de orientare comunistă s-a instalat pentru prima dată în istoria lumii în Rusia. 99 78 . în Asia: China. Mongolia şi Vietnam. regimul fascist într-o primă fază. cunoscută în istorie sub numele de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. ţările nordice.

cunoscut sub denumirea generică de primul război mondial. prin semnarea actului constitutiv de către miniştri de externe a celor 12 state fondatoare: Anglia. Islanda. La 22 iunie 1941. Italia şi România au intrat mai târziu în conflict. la 7 decembrie 1941. Primul război mondial a fost purtat între Puterile Centrale şi Antanta. Coaliţii politico-militare. şi apariţia. Aceste state au declanşat cel de al doilea război mondial prin atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939 de către Germania. Canada.S. Imperiul austro-ungar. Cele două coaliţii militare au aruncat Europa. Ulterior au intrat în acest bloc militar: Italia. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. fiind formată din: Germania. astfel se explică aderarea României şi a Italiei la Antanta în timpul primului război mondial. viziunilor diferite privind organizarea lumii postbelice şi împărţirii sferelor de influenţă. într-un conflict generalizat care va cuprinde ulterior lumea. Bucureşti. Olanda. Rusiei şi a Marii Britanii. Uniunea Sovietică şi Statele Unite. Coaliţia Axei a fost formată în anul 1939 din Germania. scopurilor particulare urmărite de fiecare putere învingătoare. După intrarea în război a Statelor Unite.Ungaria a atacat Serbia în 1914 şi. Alianţa franco-engleză. Belgia. armatele germane au atacat U. a fost înfrântă în iunie 1940 prin ocuparea Franţei de către armatele germane. întrucât clauzele acordurilor nu le obligau să intervină în război. economice şi militare ale statelor membre. 101 Constantin Olteanu. prima în 1915. Luxemburg. în august 1914. formată din Marea Britanie. Cunoscută sub Acordurile prin care România şi Italia au aderat la Tripla Înţelegere aveau clauze strict defensive. Franţa. Marea Britanie a rămas singurul adversar al Axei în perioada iunie 1940 – iunie 1941. 100 79 . Coaliţia Puterilor centrale (Tripla Alianţă) a luat naştere în anul 1882. Privire istorică. Bulgaria şi România. p.A101. a unor puternice disensiuni şi stări de suspiciune datorate: deosebirilor de regim politic. Portugalia şi S. ambele state au adoptat o poziţie de neutralitate. Italia şi Japonia.S. Antanta a luat fiinţă în anul 1907 prin aderarea la această coaliţie militară a Franţei. şi Uniunea Sovietică a devenit aliatul firesc al Marii Britanii. adversara Axei. ambele aderând la Antanta100.R. 179. La 4 aprilie 1949 a luat naştere Organizaţia Atlanticului de Nord. Danemarca. Austro . între puterile învingătoare.U. Norvegia. iar a doua în 1916. Italia. 1996. a întreţinut starea conflictuală dintre ţările lumii şi a făcut posibilă declanşarea şi desfăşurarea celor două războaie mondiale. Cel de al doilea război mondial a fost provocat de polarizarea puterilor lumii în două mari coaliţii politico-militare.drept scop realizarea unor interese politice. Sfârşitul celui de al doilea război mondial a consemnat capitularea puterilor Axei. Imperiul otoman. s-a constituit Coaliţia Naţiunilor Unite.

depăşirea dogmelor din gândirea politică. Cooperarea.T. Toate aceste constituie argumente convingătoare că victoria democraţiei şi a libertăţii este posibilă prin victoria idealurilor de justiţie şi respect pentru fiinţa şi demnitatea umană. din gândirea politică şi activitatea economică. pentru că sporirea permanentă a arsenalelor militare a amplificat tensiunea şi suspiciunea internaţională.numele de N. credinţa sinceră în valorile progresului şi ale civilizaţiei. Bulgariei. au arătat că există şi o altă alternativă în locul războiului şi a urii.T. Cehoslovaciei. Etape de evoluţie Termenul de „război rece” a fost folosit pentru prima dată în istorie de regentul Castiliei şi Leonului. al progresului material şi spiritual al popoarelor lumii. nr. Crearea Tratatului de la Varşovia a fost o reacţie de răspuns a Uniunii Sovietice şi a ţărilor socialiste aflate în sfera sa de influenţă la constituirea N. al revoluţiilor din artă şi cultură. Ungariei şi a Uniunii Sovietice. au mai aderat: Turcia. Definiţie. România şi originile războiului rece. Don Juan Manuel (1282 – 1349) şi a desemnat conflictul militar dintre creştinii şi arabii din Peninsula Iberică. a fost secolul progresului.A. Canada şi Statele Unite. Secolul al XX-lea a fost scena bombardamentelor atomice de la Hiroşima şi Nagasaki.O. definit drept un conflict început fără declaraţie de război şi încheiat fără un tratat de pace103. Florin Constantiniu. în anul 1947. Experienţa istorică a secolului al XX-lea a demonstrat că problemele complexe cu care s-au confruntat statele europene în acest interval de timp nu au putut fi depăşite prin soluţii de forţă. a manifestării dictaturilor de extremă dreapta şi de extremă stânga şi a multor acte de cruzime care au marcat evoluţia omenirii în acest interval de timp. 62. României. 1-2. de către A. pentru a desemna refuzarea planului Iniţialele provin de denumirea în limba engleză: North Atlantic Treaty Organisation. 102 103 80 . Ulterior la N. (69-70)/2002. 5.A. În acelaşi timp.O. această coaliţie politico-militară a reunit iniţial doar 10 ţări din Europa occidentală. Spania. Germaniei de Est. consilier al fostului preşedinte Roossvelt. stări atât de specifice războiului rece. colaborare. p. Grecia şi Germania de Vest. prin crearea unor coaliţii militare cu un potenţial imens de distrugere. La 14 mai 1955 a luat fiinţă Organizaţia Tratatului de la Varşovia prin aderarea Albaniei. Poloniei.O102.2 Războiul rece. Barruch. Existenţa celor două coaliţii militare pe teritoriul Europei nu a asigurat niciodată securitatea reală şi încrederea între state. După cel de al doilea război mondial expresia de „război rece” a fost pentru prima dată utilizată.T. al cunoaşterii şi al educaţiei.A. în Revista de Istorie Militară.

1995. p. 104 105 81 . Raymond Aron (1907-1992). Bucureşti. 8. membru al Academiei Franceze. I. fără declaraţie de război. Demn de subliniat este faptul că în perioada războiului rece. a ameninţărilor. Se poate afirma că războiul rece a reprezentat acel tip de război. războiul rece a reprezentat cel mai mare conflict pe care l-a cunoscut umanitatea. unul dintre marii politologi ai secolului al XX-lea. Fontaine consideră că războiul rece a început în anul 1917 şi a durat până în anul 1991. precum şi prin scopul urmărit.Marschall de către Uniunea Sovietică şi de către ţările din sfera sa de influenţă104. Editura Militară. iar Uniunea Sovietică de peste 10 000 de încărcături nucleare105. în general. Walter Lippman a publicat sub acest titlu mai multe articole. Spre exemplu în anul 1986. ceea ce a făcut ca expresia să se impună în limbajul curent al opiniei publice. Bucureşti. Ca efect al dezacordurilor profunde dintre cele două superputeri. NATO: Globalizare sau dispariţie. iar Statele Unite şi lumea occidentală aveau ca obiectiv eliminarea ameninţării comuniste. Spre exemplu. a definit războiul rece ca fiind „un război imposibil şi o pace imposibilă”. 107 Date despre potenţialul material. care a zdruncinat puternic valorile şi André Fontaine. fiind marcat de existenţa a două sisteme ideologice distincte. cit. Europa a cunoscut cea mai profundă divizare din istoria sa. Cei mai mulţi istorici apreciază că războiul rece a durat 42 de ani. Prin durata sa. uman. Istoria războiului rece. Războiul rece a avut consecinţe dramatice pentru viaţa lumii şi în mod deosebit a Europei. Casa Editorială Odeon. în perioada războiului rece. 106 În istoriografie sunt opinii diferite asupra duratei războiului rece şi. vol. s-a evitat conflictul armat. anvergura forţelor şi mijloacele angajate. op. vezi pe larg Florian Gârz. Pacea era imposibilă întrucât scopurile celor două superputeri erau antagonice: Uniunea Sovietică urmărea ca prin export de revoluţie comunismul să se extindă la scară planetară. purtat între taberele beligerante. A durat 42 de ani (din 1949-1991)106. A. amploarea spaţială. asupra periodizării istoriei secolului al XX-lea. deschis între taberele beligerante. a crizelor şi a conflictelor regionale. în pofida suspiciunii. ştiinţific şi tehnologic alocat de cele două coaliţii se regăsesc pe larg în Florian Gârz. a angajat în desfăşurarea sa cele mai mari coaliţii politico-militare din istoria lumii (NATO şi OTV – sigla pentru Organizaţia Tratatului de la Varşovia) conduse de cele două superputeri: Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică107 şi a avut drept scop dominaţia întregii planete şi chiar a spaţiului care o înconjoară. 1992. Statele Unite dispuneau de 14 800 încărcături nucleare. Războiul era imposibil pentru că arsenalele nucleare împiedicau cele două superputeri: Statele Unite şi Uniunea Sovietică să transforme războiul rece într-un război cald. fără tratat de pace la sfârşit şi fără a se utiliza armele de foc în evoluţia sa.

Rând pe rând. Pakistan. ci. ţările europene ocupate de Armata Roşie au trecut printr-un „proces revoluţionar. În acelaşi timp. bacteriologice) în cazul degenerării într-un conflict armat de amploare. Profeţia contelui Kalergi a devenit o realitate în timpul războiului rece. A fost o perioada de patruzeci de ani în care supraputerile s-au întrecut în a-şi extinde sferele de influenţă împărţind arme de-a lungul şi de-a latul planetei. războaiele locale şi alte tare sociale (drogurile. Temându-se de expansionismul sovietic. Coreea de Nord ş. China. sărăcia. India. Un alt aspect al războiului rece l-a reprezentat pericolul de război. în care. Astfel s-a realizat o „satelizare” politică şi economică a statelor europene care a condus la o aliniere aproape totală faţă de Uniunea Sovietică a statelor din estul Europei şi o dependenţă. terorismul etc. dar de mică intensitate. Războiul rece a avut ca efect direct accelerarea cursei înarmărilor (atât cu arme clasice cât şi cu armament nuclear). Statele Unite şi Uniunea Sovietică erau deţinătoarele unor potenţiale militare considerabile. alături de armele clasice. Au fost patruzeci de ani în care economiile puternic militarizate şi cu importante complexe industrial-militare. au început derularea de programe destinate producerii de arme nucleare. fiind considerate girul păcii şi al securităţii mondiale. proces extrem de nociv pentru progresul general al societăţii umane întrucât s-au utilizat pentru producerea de arme mari resurse financiare. din contra. Republica Sud-Africană. patruzeci de ani de război constant. capacităţi de cercetare şi producţie. armele nucleare aveau un rol deosebit. a rupt unitatea spirituală. foametea. ţările occidentale au căutat sprijinul economic şi militar al Statelor Unite. de instaurare a regimurilor de democraţie populară”. a. permanenta ameninţare la adresa popoarelor lumii. Franţa. Marea Britanie. culturală şi economică construite de-a lungul existenţei sale. au avut interesul să vândă mereu 82 .fundamentele sale. chimice.). de mişcarea comunistă internă sprijinită şi finanţată de Moscova. materii prime şi materiale. Acesta a fost acordat prin planul Marschall (sprijinul economic) şi prin crearea NATO (cel militar). materiale şi umane de la producerea de bunuri materiale şi spirituale a stânjenit dezvoltarea normală a societăţii umane şi a favorizat subdezvoltarea. care putea degenera oricând într-un conflict major. Israel.a celor din vestul continentului faţă de Statele Unite. Războiul rece a umplut lumea cu o cantitate incredibilă de arme. Descurajarea nucleară nu a făcut lumea mai sigură. a antrenat şi alte state în producerea de arme atomice. În realitate statele respective au cunoscut un dur proces de instalare a regimului politic comunist după modelul sovietic. riscul distrugerii lor datorită armelor de nimicire în masă (arme nucleare. mai ales militară şi mai puţin economică. Deturnarea acestor valori financiare.

Etapa 1969-1979 – a fost cunoscută ca o perioadă de destindere fiind marcată de câteva acţiuni care au condus la o sporire a încrederii şi intensificarea colaborării în viaţa internaţională. Etapa 1979-1991 – a marcat o creştere semnificativă a încordării şi neîncrederii pe plan internaţional.arme altor ţări pentru a obţine profit. revoluţia anticomunistă din Ungaria şi criza Suezului (în anul 1956).intervenţia militară din Afganistan care a costat viaţă a 13 300 de militari sovietici. Venirea la conducerea Uniunii Sovietice a lui Mihail Gorbaciov a declanşat un amplu proces de reformă a societăţii sovietice prin intermediul fenomenelor de „perestroika” (restructurare a sistemului economic prin creşterea 83 . literatura de specialitate a înregistrat puncte de vedere diferite. criza rachetelor din Cuba (în anul 1962). intervenţia militară a Uniunii Sovietice şi a altor state socialiste în Cehoslovacia (1968). şi a dus la o însemnată creştere a numărului rachetelor nucleare sovietice şi americane dislocate în Europa. Evenimentele cele mai importante ale etapei respective au fost: crearea NATO. Asupra etapizării războiului rece. a) Etapele războiului rece Războiul rece a avut o evoluţie contradictorie punctată succesiv de crize şi conflicte care. războiul Yom-Kippour-ului dintre Israel şi arabi (din anul 1973) şi Conferinţa Europeană pentru Securitate şi Cooperare de la Helsinki din anul 1975. În această perioadă Uniunea Sovietică a avut sindromul său „vietnamez” . Se admite că războiul rece a cunoscut mai multe etape şi fiecare dintre acestea se particularizează prin evenimente care au avut efecte semnificative asupra vieţii internaţionale. nu o dată. indiferent de consecinţele socioeconomice şi politice ale comerţului internaţional cu arme. începutul intervenţiei americane în Vietnam (1964) războiul araboisraelian din anul 1967. Etapa 1953-1969 – s-a caracterizat printr-o încordare a raporturilor dintre taberele beligerante. decizia înarmării ţărilor socialiste de către Stalin şi războiul din Coreea (1951-1953). Stalin în martie 1953. Etapa s-a încheiat o dată cu moartea lui I.V. Intervenţia militară sovietică în Afganistan a pus capăt perioadei de destindere din viaţa internaţională. dar şi de perioade de destindere când sistemul clasic al rivalităţilor a trecut pe plan secund şi lumea a redescoperit virtuţile colaborării şi bucuria păcii lipsite de ameninţare. Etapa 1949-1953 – reprezintă etapa în care s-a declanşat Războiul rece. Cele mai importante evenimente au fost: încetarea războiului din Vietnam (în anul 1973). Criza eurorachetelor a relansat cursa înarmărilor. În acest interval s-o consemnat înfiinţarea Tratatului de la Varşovia (în anul 1954). au pus în joc pacea mondială.

fiind considerat apogeul războiului rece.Vest. A fost cel mai devastator război al perioadei şi cel mai sângeros. Conflictul a început la 25 iunie 1950. A fost o stabilitate provizorie pentru că nu a fost echivalată cu o perioadă de pace. Între cele două armate. 108 84 . Guvernul american a convocat reuniunea Consiliului de Securitate al Doctrina Brejnev preconiza dreptul Uniunii Sovietice de a interveni în treburile interne ale statelor socialiste aflate în zona de influenţă sovietică. 67. Războiul din Coreea – (1950-1953) A reprezentat primul conflict limitat după cel de al doilea război mondial. Relaţiile Est-Vest 1945-1991. 109 Pascal Boniface. Războaiele au avut loc. cursa înarmărilor terminată. au dus la dispariţia prin implozie a conglomeratului numit Uniunea Sovietică. 1998. „În 6 ani şi 9 luni. Pe plan extern a acţionat pentru destinderea şi încetarea războiului rece punând capăt „doctrinei Brejnev”108. care ar fi putut degenera într-un război nuclear între ele.autonomiei întreprinderilor) şi „glasnost” (politica de democratizare şi transparenţă). condusă de o dictatură capitalistă. de regulă. Cu excepţia Europei. a ideilor de reformare ale societăţii. Coreea a fost eliberată de către trupele sovietice împreună cu cele americane de sub ocupaţia japoneză. Eşecul reformei economice. războaiele au fost ţinute sub control de cele două superputeri din teama de a nu provoca un conflict direct. Iaşi. Cu toate acestea. declaraţiile de independenţă ale republicilor naţionale ţinute în frâu în jurul imperiului sovietic precum şi lovitura de stat din august 1991. sistemul sovietic totalitar desfiinţat”109. fiind de fapt primul conflict Est . În anul 1945. b) Criza şi conflictele războiului rece În perioada războiului rece situaţia internaţională a fost percepută ca o perioadă de stabilitate. fie între una dintre superputeri şi o ţară din lumea a treia. în perioada 1949-1991 nu a existat un an în care în diferite regiuni ale globului să nu se desfăşoare un conflict armat serios. Mihail Gorbaciov a schimbat faţa lumii: războiul rece a fost abandonat. Europa de Est – eliberată. Institutul European. când forţele armate ale Coreii de Nord au invadat Coreea de Sud. s-a stabilit o linie de demarcaţie dea lungul paralelei 380. la periferia celor două blocuri militare. Personalitatea lui Mihail Gorbaciov a avut o mare influenţă asupra sfârşitului de secol XX. Coreea a fost astfel împărţită într-o zonă sovietică – Coreea de Nord în care s-a instaurat un regim comunist şi o zonă americană – Coreea de Sud. fie între aliaţii celor două superputeri. p. unde nu s-a consemnat nici un conflict armat. cea sovietică şi cea americană. de cele mai multe ori în lumea a treia. Nici o confruntare nu a avut loc direct între sovietici şi americani în timpul războiului rece.

au preluat. extinderea conflictului asupra Chinei şi utilizarea armelor nucleare. Truman. când ţările arabe reunite au încercat să împiedice formarea statului Israel.5 milioane de oameni. Primul conflict arabo-israelian a avut loc în anul 1948.N. comandantul trupelor americane. peste un milion de „voluntari” chinezi au trecut graniţa chino-coreeană şi au intervenit în sprijinul trupelor nord-coreene. Fiecare superputere dorea să controleze Orientul Apropiat. reafirmându-se supremaţia puterii politice asupra militarismului.U. o zonă aflată la confluenţa a trei continente: Asia. Americanii au sancţionat Egiptul 85 . Criza din Orientul Apropiat Criza din Orientul Apropiat a avut mai multe planuri de confruntare simultane şi anume: conflictul dintre ţările arabe şi Israel. La 27 iulie 1953 s-a semnat un armistiţiu. comanda trupelor O. Preşedintele Egiptului Gamal Abdul Nasser. Ca urmare.N.U. dislocate în Coreea. din însărcinarea Consiliului de Securitate al O. Consecinţele războiului au fost: divizarea Ierusalimului.U.S.A.U. unde regimul comunist abia cucerise puterea în anul 1949. Al doilea război arabo-israelian a avut loc în anul 1956. şi care separă. S. Ofensiva trupelor nord-coreene şi a voluntarilor chinezi a dus la recuperarea unor importante teritorii din sud. pentru a achiziţiona armament modern. Africa şi Europa. umilit de înfrângerea suferită. inclusiv ocuparea capitalei Seul. deţinătoare a celor mai mari rezerve de petrol. şi au obţinut condamnarea Coreii de Nord şi intervenţia forţelor ONU pentru eliberarea Coreii de Sud. iar Egiptul a ocupat fâşia Gaza. datorită refuzului S. conflictul dintre ţările arabe şi cele două superputeri şi conflictul de interese între Statele Unite şi Uniunea Sovietică.U. Războiul din Coreea a însemnat moartea a peste 2. situaţia s-a stabilizat de-a lungul paralelei 380 ajungându-se la un impas militar. prin care s-a stabilit o zonă demilitarizată lată de 4 km. Generalul MacArthur.. materie primă strategică. La 10 aprilie 1951. cele două ţări.R.S.U au declanşat o contraofensivă prin care au respins trupele nord-coreene şi au trecut la nord de paralela 380. În octombrie 1950 trupele O. Forţele americane reprezentau 90% din trupele O. ocuparea unor teritorii de către Iordania. trimise în Coreea. Israelul a rezistat. Succesele trupelor americane a neliniştit China. a cerut preşedintelui S.N. ceea ce a marcat profund destinul poporului coreean. a apelat la ajutorul U. Datorită puternicului sprijin britanic. divizarea unei naţiuni sărace în două construcţii statale opuse.A.A de a-i furniza armament. la Pan Mun Jon.U. de-a lungul paralelei 380.N.O. După eşecul mai multor ofensive. vitală pentru toatele statele lumii. generalul MacArthur a fost revocat din funcţie de către preşedintele Truman.U.N. venit la putere în anul 1952.

Ameninţarea nucleară sovietică.N. Canalul de Suez ce era exploatat de societăţi comerciale franceze şi britanice. care a resimţit dureros şantajul nuclear sovietic şi lipsa sprijinului american. armata israeliană a obţinut o victorie fulgerătoare şi a ocupat Fâşia Gaza. La 29 octombrie 1956. Libia ş.R. cunoscut sub numele de „războiul Yom86 . Israelul a atacat Egiptul ocupând Peninsula Sinai. Moscova a arătat că este aliatul natural al ţărilor din lumea a treia. a dobândit un mare prestigiu şi a preluat conducerea lumii arabe. era gata să „utilizeze toate formele moderne de arme distructive”. că în marile sale decizii de politică externă era dependentă de ajutorul şi acordul Statelor Unite.R. prin care s-a cerut ca trupele agresoare israeliene să se retragă din teritoriile cucerite. În Orientul Apropiat. Primul război din Orientul Apropiat a avut doi câştigători: Uniunea Sovietică şi Egiptul. iar aviaţia britanică şi franceză a bombardat oraşele Cairo şi Alexandria. Ca urmare a unei ofensive preventive. la 25 aprilie 1956. dar victorios în plan politico-diplomatic. învins militar. Drept replică la sancţiunile americane. refuzul Statelor Unite ale Americii de a le garanta britanicilor şi francezilor securitatea faţă de ameninţarea U. În octombrie 1973 a avut loc al patrulea conflict arabo-israelian. peninsula Sinai şi teritoriul Iordanului de Vest. Statele Unite au început să-şi impună propria influenţă asupra lumii arabe. Franţa. rivalitatea sovieto-americană a cunoscut noi dimensiuni şi forme de manifestare. tensiunea din zonă a cunoscut o cotă foarte înaltă. Pe de altă parte.U.S. Iordania. înălţimile Golan. pe Nil. Marea Britanie a înţeles. Nasser a naţionalizat.. în acelaşi timp. Egiptul. capabilă să le apere împotriva puterilor coloniale. Prin gestul făcut.S. precum şi hotărârea Consiliului de Securitate al O. În anul 1967 a avut loc un alt conflict între Israel şi ţările arabe (Egipt. o creştere a influenţei Uniunii Sovietice în regiune. a) cunoscut sub numele de „Războiul de 6 zile”.şi au refuzat să mai aloce fonduri pentru construirea barajului de la Assuan. a trecut la accelerarea propriului program atomic pentru a-şi asigura o forţă capabilă să descurajeze cele două superputeri. Marea Britanie şi Franţa au stabilit un plan comun cu Israelul de a ataca Egiptul.S.S. a transformat o înfrângere militară a Egiptului într-o mare victorie diplomatică. La 5 noiembrie 1956 Uniunea Sovietică a transmis un ultimatum la Londra. În urma acestui conflict. Ostilitatea lumii arabe faţă de Statele Unite şi Occident a sporit şi a determinat. Această construcţie hidrotehnică era menită să asigure energie electrică şi să permită irigarea a peste un milion de hectare de teren arabil. Paris şi Tel-Aviv cerând oprirea atacurilor şi arătând că U. Siria. înlocuind pe cea franceză şi britanică. Investiţia ar fi rezolvat într-o însemnată măsură problemele de aprovizionare cu energie electrică şi alimente a Egiptului.

al căror teritoriu era expus direct loviturilor nucleare. respectiv Egiptul şi Siria. Trupele israeliene au restabilit echilibrul după data de 16 octombrie 1973. În plan economic. În august 1962 un avion spion american tip U-2 a detectat prezenţa rachetelor nucleare pe insulă. cit. 286. a preluat puterea în Cuba în anul 1959. Desfăşurarea rachetelor sovietice era inacceptabilă pentru Statele Unite. economic şi militar al lumii contemporane110 şi o gravă încălcare a „doctrinei Monroe”. liderul sovietic S. În plan militar a însemnat spulberarea mitului invincibilităţii israeliene. un gigant politic. în opinia multor istorici şi politologi. armatele egiptene şi siriene au atacat forţele israeliene din peninsula Sinai şi de pe înălţimile Golan reuşind să elibereze aceste teritorii. afectând nu numai marile puteri. să adere la cauza comunistă.. care nu a putut suporta uşor existenţa unui regim care nu le era aliat şi nu putea fi controlat. Criza rachetelor din Cuba (august – octombrie 1962) Criza din Cuba a fost.Kippour-ului”. La 6 octombrie 1973 (ziua celebrării sărbătorii evreieşti Yiom-Kippour). ţările arabe exportatoare de petrol au majorat de patru ori preţul petrolului. consecinţele au fost devastatoare pentru economia mondială. mai ales pentru ţările occidentale. Uniunea Sovietică a construit rampe de lansare pentru rachete nucleare şi a trecut la instalarea lor (primăvara – vara anului 1962). Creşterea bruscă a preţului petrolului a provocat o gravă criză economică mondială. l-a obligat pe Castro să caute protecţia sovietică şi. La cererea cubanezilor. a ordonat o blocadă navală în jurul Cubei pentru a împiedica navele sovietice să mai aducă noi rachete pe insulă. Totodată. F. Acest conflict a avut importante consecinţe militare şi economice. 87 . Statele Unite şi Uniunea Sovietică au făcut presiuni asupra aliaţilor beligeranţi. La 22 octombrie 1962 preşedintele american J. când s-a luat în calcul chiar posibilitatea unui război nuclear între Statele Unite şi Uniunea Sovietică. Ostilitatea Statelor Unite. Israelul. Fidel Castro Ruz. în final. p. op. Existenţa unui regim comunist în emisfera americană a fost percepută nu numai ca o ameninţare. cea mai critică perioadă a războiului rece. obligându-i să pună capăt conflictului. La 23 octombrie 1962. Kennedy a anunţat public existenţa rachetelor nucleare sovietice în Cuba şi a prezentat riscul unui război nuclear. ci şi statele sărace. Cele două superputeri. N. De la început s-a afirmat ca un lider naţionalist şi progresist. fiul unui bogat plantator cubanez. dar şi ca o sfidare adusă Statelor Unite. Hruşciov a calificat 110 Eric Hobsbawn. Pentru a sancţiona susţinerea Israelului de către Statele Unite împreună cu celelalte state occidentale. capabilă de a exporta revoluţia comunistă în America Centrală şi de Sud.

personalităţi ştiinţifice. a opiniei publice internaţionale asupra armatei americane a fost aceea că o armată agresivă.blocada navală drept un act de piraterie şi a declarat că în cazul unui eventual război U.R. în situaţie de criză majoră. Efectul benefic al acestui moment critic al războiului rece a fost instalarea „telefonului roşu”. Bombardamentele asupra satelor şi a oraşelor vietnameze.B. pierderile importante în vieţi omeneşti ale armatei americane (peste 56 000 de morţi). Cetăţenii americani nu doreau să suporte şi să ducă un război pe care-l dezaprobau. au făcut ca războiul să devină extrem de nepopular în Statele Unite. Statele Unite şi Uniunea Sovietică au angajat negocieri secrete pentru a ieşi din criza nucleară. preşedintele american L. ca în schimbul retragerii rachetelor din Cuba. Vietnamul şi-a câştigat independenţa de sub dominaţia colonială franceză. de-a lungul paralelei 170 între un regim comunist în nord şi un regim capitalist în sud.). Hruşciov a propus. Forţele americane angajate în conflict pe teritoriul Vietnamului au crescut de la 275 000 militari în anul 1965 la 518 000 militari în anul 1969. utilizarea napalmului şi a altor arme chimice şi biologice împotriva populaţiei civile au scandalizat opinia publică internaţională. legătură care asigura o comunicare rapidă între liderii celor două superputeri. reală de altfel.S. religioase şi artistice au făcut apel la raţiune şi au cerut celor doi lideri să renunţe la ameninţarea nucleară reciprocă. o legătură telefonică directă între Casa Albă şi Kremlin. brutalitatea soldaţilor americani faţă de populaţia civilă. liderii politici. Rezistenţa îndârjită a Vietnamului. În anul 1964. Războiul împotriva Vietnamului a produs o severă criză de 88 . Statele Unite să-şi retragă rachetele sale nucleare din Turcia şi Marea Britanie şi să se angajeze că nu va ataca Cuba.n. Statele Unite erau preocupate de a împiedica intrarea în sfera de influenţă comunistă a statelor din lumea a treia care se eliberau de sub dominaţia colonială. ca şi Coreea. Războiul din Vietnam (1964-1973) În anul 1954. La 26 octombrie. Ţara a fost împărţită. Percepţia. Propunerea a fost acceptată iar criza a încetat. Opinia publică mondială. Johnson a trimis trupele americane în sprijinul regimului aflat la putere în Vietnamul de Sud. imperialistă încerca să subjuge un popor sărac ce lupta pentru independenţă sa. ns. În anul 1956 primii consilieri americani au fast trimişi în Vietnamul de Sud pentru a sprijini regimul anticomunist în lupta dusă cu rezistenţa comunistă sprijinită de Vietnamul de Nord. Vecinătatea directă a Vietnamului independent cu China comunistă crea premize pentru extinderea comunismului în întreaga peninsula Indochina.S va riposta cu armele sale cele mai puternice (cele nucleare .

Impunerea cu forţa a regimului comunist de tip sovietic în ţările din centrul şi estul Europei a fost contestată sub diferite forme în perioada războiului rece de popoarele din Germania. Ungaria. Peste 4 milioane de afgani au părăsit ţara.R.S. în general. Pentru a ajuta regimul prieten de la Kabul. Mudjahedinii. La scurt timp trupele nordvietnameze au ocupat Vietnamul de Sud şi au realizat o unificare forţată. Trupele sovietice au intervenit în 89 . puternic sprijiniţi de către Statele Unite. Sciziunile din Est Bipolarismul a funcţionat pe baza acordului dintre cele două superputeri conform căruia. Acordurile sovietoamericane de limitare a armamentelor nucleare SALT II nu au fost ratificate. În anul 1975 trupele americane s-au retras din Vietnamul de Sud.U şi de opinia publică mondială. La 27 ianuarie 1973 s-a semnat la Paris un acord de pace între Statele Unite şi Vietnamul de Nord. în cadrul ţărilor lumii a treia a fost uriaş fiind percepută ca o putere imperialistă şi nu ca fiind aliatul natural de până atunci. Opinia publică a avut un rol considerabil în angajarea negocierilor de pace. A fost reluată teza pericolului sovietic care a determinat oprirea cursului destinderii sovietoamericane şi al destinderii. Consecinţele intervenţiei sovietice în Afganistan au fost multiple. trupe de paraşutişti sovietici au ocupat capitala afgană. Prima reacţie anticomunistă a avut loc în Germania de Est în anul 1953. rurale şi ataşate de religie. Războiul din Afganistan (1979-1989) În anul 1978. fiecare a avut dreptul de a interveni în oricare din ţările aflate în sfera sa de influenţă. Muncitorii germani din Berlinul de Est s-au revoltat împotriva regimului politic impus de Armata Roşie. pe plan mondial.conştiinţă în America – ţara care are ca valori fundamentale democraţia şi libertatea.S. Pakistan şi China au opus o puternică rezistenţă forţelor sovietice care au pierdut în acest conflict armat peste 13 000 de militari. la 27 decembrie 1979.N. Noua putere s-a confruntat cu rezistenţă dură din partea din partea unei populaţii profund tradiţionaliste. India. Agresiunea sovietică a fost condamnată de Adunarea generală a O. Această înţelegere şi-a găsit cea mai clară formulare în doctrina Brejnev. Ţările occidentale au refuzat să participe la Jocurile Olimpice de la Moscova din anul 1980. partidul comunist a preluat puterea în Afganistan printr-o lovitură de stat. Uniunea Sovietică a cunoscut astfel propriile sale limite. Efectivele militare sovietice au crescut de la 5 000 de soldaţi în anul 1979 la 120 000 în anul 1981. Deficitul de imagine a U. Polonia.

O. nu au avut nici o reacţie. printre alte măsuri politice şi economice. 90 . Anul 1956 a consemnat revolta din Ungaria împotriva ocupaţiei sovietice şi a regimului comunist. La 20 august. trupele sovietice împreună cu cele bulgare. p. „Primăvara de al Praga” din anul 1968 a reprezentat o încercare de reformă a regimului comunist iniţiată de liderii Partidului Comunist din Cehoslovacia.Solidarność. proiectând un „socialism cu faţă umană”. Revolta muncitorilor de pe şantierul naval din Gdansk s-a extins în toate oraşele de pe coasta polonă a Mării Baltice căpătând. La Budapesta au avut loc lupte sângeroase. iar Ianoş Kadar a devenit noul lider al Ungariei comuniste. marcate de multe acte de cruzime între forţele procomuniste ungare şi cele fidele lui Imre Nagy. cit. a denunţat Tratatul de la Varşovia şi a proclamat neutralitatea Ungariei.A.T. La 31 august 1980 guvernul polonez a acceptat aceste cereri printr-un acord încheiat cu Organizaţia Solidaritatea Sindicală Independentă . dimensiuni naţionale. în scurt timp. a suprimat cenzura şi a restabilit libertatea sindicală. După 1968. Statele Unite şi N.forţă şi au restabilit ordinea fără ca vest-germanii sau americanii să reacţioneze111. op. care se deosebea de modelul sovietic. Trupele sovietice au intervenit cu o rară brutalitate şi au zdrobit mişcarea condusă de Imre Nagy. Alexander Dubček a promovat un program curajos de reforme economice. circa 60 000 de militari sovietici au rămas în Cehoslovacia de unde au fost retraşi abia în anul 1991. În anul 1976 a fost creat Comitetul pentru Apărarea Muncitorilor. Muncitorii cereau numeroase revendicări politice şi economice printre care dreptul la grevă. Imre Nagy a fost executat.. organizaţie de sindicat independentă. Scânteia revoltei a pornit de la Gdansk. Punerea în discuţie a modelului comunist de tip sovietic a fost de neacceptat pentru Moscova pentru că în acest fel se contesta rolul de hegemon al Uniunii Sovietice în mişcarea comunistă mondială. Mişcarea sindicală din Polonia În cursul anului 1970. în Polonia s-au declanşat un lanţ de demonstraţii şi de greve ale muncitorilor datorate creşterii preţurilor la alimente şi la bunurile de larg consum. 111 Pascal Boniface. Liderul reformator comunist Imre Nagy a format un guvern care. Anul 1980 a marcat o accentuare a confruntării dintre regimul comunist din Polonia şi muncitori. îmbunătăţirea vieţii sociale. Mişcarea sindicală poloneză a început să aibă o atitudine tot mai ostilă faţă de regimul comunist. ungare şi poloneze au atacat Cehoslovacia şi au înlăturat conducerea acestei ţări. 52. legalizarea sindicatelor independente.

generalul Wojciech Jaruzelski a introdus legea marţială şi l-a arestat pe Lech Walesa. economic. România nu a mai permis desfăşurarea de aplicaţii militare cu trupe străine pe teritoriul său.În câteva luni. diplomatic. Situată în sfera de influenţă şi control a Moscovei. militar etc. România a dus o politică externă care a evoluat de la o atitudine de obedienţă (în perioada 1945-1961) la o politică independentă (între anii 1964-1989). Liderul acesteia a fost ales Lech Walesa. de după al doilea război mondial. Walesa a primit premiul Nobel pentru Pace în anul 1983. Vietnam). Churchill şi „ţarul roşu”.U. În anul 1988. fapt care a dus la pierdere puterii de către comunişti. în toate etapele războiului rece şi în crizele acestuia. a extinderii Tratatului de la Varşovia în Asia. c) România şi Războiul rece România a fost implicată politic. Acest document a pus capăt monopolului puterii deţinute de comunişti şi a permis organizarea de alegeri libere. România s-a implicat în crizele care au zguduit lumea în anii războiului rece sprijinind politic. La 9 decembrie 1990. în sistemul politic instaurat de Moscova în ţările europene aflate în sfera sa de influenţă. Intrarea României în sfera de influenţă sovietică a însemnat instaurarea regimului comunist cu consecinţe devastatoare pentru societatea românească. Lech Walesa a fost ales preşedintele Poloniei post comuniste. Prin efectele aranjamentelor făcute în cadrul Conferinţei de la Yalta dintre preşedintele S. diplomatic şi material ţările aflate în zonele de criză (Coreea. România a avut o poziţie echilibrată declarându-se. România a cunoscut ocupaţia trupelor sovietice până în anul 1958. premierul britanic W. Această implicare s-a datorat cadrului geopolitic în care s-a aflat România după cel de al doilea război mondial. care a fost semnat la 5 aprilie 1989. în permanenţă. sindicatele poloneze şi puterea comunistă au început să negocieze un Contract Social. Ungaria. Începând din anul 1949 România a devenit membru fondator al Tratatului de la Varşovia. De asemenea nu a fost de acord cu subordonarea totală a forţelor române comandamentului sovietic. prin aderarea Mongoliei.A. Stalin. 91 . România a fost vândută de către puterile occidentale Uniunii Sovietice. împotriva accelerării cursei înarmărilor. De remarcat că România nu a participat cu trupe la nici o acţiune în afara teritoriului naţional. Solidaritatea a primit adeziunea a circa 10 milioane de membri.. În decembrie 1981. A fost prima modificare majoră. Roosevelt. după anul 1964. Declarată ţară învinsă la Tratatul de Pace de la Paris din anul 1947. Eliberat după circa un an. În cadrul Tratatului de la Varşovia. Solidaritatea a obţinut o victorie zdrobitoare. La alegerile din luna iunie 1989. În acelaşi timp.

România a dezvoltat relaţii de colaborare şi de cooperare cu toate statele lumii indiferent de regimul politic. România a promovat o politică externă conformă cu interesele sale.După anul 1964. fapt care a dus la tensionarea relaţiilor atât cu Uniunea Sovietică cât şi cu alte ţări socialiste. În plan economic. a respins politica de „bloc” promovată de Moscova. 92 . de alianţele militare sau politice ale acestora.

un sfert din teritoriu. Fără armată. avea cea mai mare parte a infrastructurii sale distruse de război. Italia. devastată. fără guvern. 93 . de peste patru ori în Franţa şi de mai mult de zece ori în Germania. Uniunea Sovietică a plătit cel mai greu tribut celui de al doilea război mondial: 26 de milioane de oameni morţi şi pierderi economice evaluate la nivelul sumei produsului intern brut ce s-ar fi realizat în 6 ani normali. având oraşele.1 Situaţia generală a Europei la sfârşitul celui de al doilea război mondial La sfârşitul celui de al doilea război mondial Europa era ruinată. căile de comunicaţie şi industria distruse. situată în tabăra învingătorilor. aflată sub ocupaţie militară americană a înregistrat o scădere a nivelului produsului naţional brut la circa 40 % faţă de nivelul antebelic. producţia industrială a continentului a scăzut cu 50% faţă de anul 1939. produsul naţional brut reprezentând abia a treia parte din volumul celui realizat în anul 1938. Pierre Milza. ţară care a luptat împotriva Germaniei şi Japoniei continuu. op. La terminarea războiului a obţinut importante câştiguri teritoriale 112 Serge Berstein. În plan material. a cunoscut o puternică decădere economică. începând din anul 1939 şi până în anul 1945. rezervele sale de aur şi valută au fost secătuite din cauza cheltuielilor efectuate pentru ducerea războiului.Capitolul 6 CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ DUPĂ CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 6. vol. iar producţia agricolă a scăzut cu o treime în Europa occidentală şi cu peste 50% în Europa Centrală şi Orientală112. cit. p. engleză şi franceză). La această ruinare materială se adăugau efectele financiare catastrofale ale războiului: datoria publică a crescut de peste trei ori în Marea Britanie. Ţările învingătoare sau învinse au cunoscut acelaşi dezastru economic. V. americană. Franţa. iar produsul naţional brut scăzuse la jumătate faţă de nivelul realizat înainte de război. Lira sterlină a încetat a mai fi moneda de schimb internaţională. peste 35 de milioane de morţi şi de răniţi. În plan uman. împărţită în patru zone de ocupaţie (sovietică. Marea Britanie. economia germană practic nu mai funcţiona. Germania a pierdut peste şase milioane de oameni. 216-221. Bilanţul războiului a fost şi rămâne impresionant prin dimensiunile pierderilor umane şi materiale suferite de popoarele europene.

cu aşezări umane şi infrastructură distruse. Toate aceste conştiinţe au înţeles un adevăr amar. Elveţiei. cu economia destabilizată. Flota americană reprezenta 2/3 din flota comercială a lumii.A. Portugaliei şi Spaniei au cunoscut importante pierderi umane şi materiale. Denis de Rougemont. Dintre organizaţiile europene care au militat pentru unitatea continentului s-au remarcat: Uniunea Europeană a Federaliştilor (U. Liga Europeană pentru Cooperare Economică condusă de Paul Van Zeeland.P.A a pierdut circa 300 000 de oameni. Singura mare putere care a obţinut avantaje considerabile în raport cu pierderile de vieţi omeneşti suferite a fost S.E.R) cu filiale în 12 state şi peste 100 000 de membri. Konrad Adenauer.A. În cel de al doilea război mondial. ci şi mediile universitare. politic şi economic. Germaniei. Mişcarea pentru Europa Unită – iniţiată de Wiston Churchill. În această situaţie confuză şi tensionată. Preocupări pentru destinul comun al tuturor popoarelor au manifestat nu numai guvernele. Toate celelalte state din Europa.E. La sfârşitul războiului produsul naţional brut al S. cu excepţia Suediei.) reunită în jurul lui Coudenhove-Kalergi. mari personalităţi ale vieţii intelectuale şi artistice. după cel de al doilea război mondial a rezultat Europă profund divizată ideologic. Jean Monnet ş.U. României. Turciei. Europa a cunoscut o nouă fază a relaţiilor internaţionale marcată de rivalitatea sovieto-americană cu efecte negative pentru bătrânul continent. era dublu faţă de anul 1940 şi reprezenta aproape jumătate din producţia mondială. Dolarul a devenit monedă schimburilor internaţionale în locul lirei sterline. Robert Schuman. Poloniei. iar ţările baltice au intrat cu totul în componenţa statului sovietic. milioane de oameni fără locuinţă şi alte zeci de milioane dezrădăcinaţi de război. Wiston Churchill. cu legături comerciale întrerupte. Consiliul 94 .U. îngenunchiată economic şi politic de cele două superputreri exterioare continentului: Statele Unite şi Uniunea Sovietică.a. Uniunea Parlamentară Europeană (U. Alcide de Gaspieri. Dintr-o Europă interbelică dominată de modelul statelor suverane. situaţie ce a marcat unitatea continentului şi a accentuat dezechilibrele. acela că marele înfrânt al celor două războaie mondiale a fost Europa însăşi. În faţa acestor probleme şi provocări.U. Printre adepţii refacerii unităţii europene s-au aflat: Henri Brugman.înglobând suprafeţe aparţinând Finlandei. care trebuiau repatriaţi. Paul-Henri Spaak. S. 6. sindicatele.2 Modele teoretice ale integrării europene Primii ani postbelici au găsit o Europă slăbită. Altiero Spinelli. ideea refacerii unităţii europene a început să câştige tot mai mult teren.

Funcţionalismul gradualist al cărui fond de idei a fost creat de economistul român David Mitromy şi funcţionalismul integrării sectoriale având ca principal teoretician pe Jean Monnet114. cit . Un alt model fost reprezentat de abordarea interguvernamentală.. Curentele federaliste au comis eroarea de a prefigura unificarea europeană după modelul statelor federale americane sau germane. Cea de a doua condiţie considera că integrarea economică atrăgea după sine şi integrarea politică. Astfel. Prima dintre ele postula că integrarea anumitor sectoare economice precum cărbunele şi oţelul conducea. p. şi să elaboreze o Cartă a drepturilor omului. Fiecare model a avut o viziune aparte asupra raportului dintre principiile teoretice ale procesului de unificare şi materializarea lor practică. la integrarea funcţională în sistem a altor sectoare. 39 95 . a unei Curţi de Justiţie. Aceştia au adoptat o rezoluţie politică prin care s-a cerut constituirea unui organism politic european căruia statele europene trebuiau să îi cedeze o parte din suveranitate. op.Francez pentru Europa Unită. Au participat circa 1 000 de delegaţi din 19 state. op. p. a. sectoarele economice integrate exercitau o presiune pentru extinderea integrării şi asupra altor sectoare.113. funcţionalismul şi interguvernamentalismul. în mod firesc. fără a înţelege că trebuia căutat un model diferit care să ia în calcul realitatea statelor – naţiune din Europa. Federalismul era înţeles ca o alternativă pacifistă la statul – naţiune. Conform acestei abordări. instituţiile şi culturile lor specifice. Ştefan Delureanu. Au fost propuse mai multe modele de abordare ale integrării europene precum: federalismul. Funcţionalismul – a fost un curent ce a susţinut necesitatea unităţii europene şi care s-a caracterizat prin două şcoli de gândire cu strategii diferite. integrarea era un proces de interdependenţă cu caracter politic şi funcţional care se baza pe două condiţii. Federalismul – a cunoscut o puternică afirmare în primii ani postbelici. prin care se urmărea mai buna gestionare a rivalităţile istorice ce au permis declanşarea celor două războaie mondiale. Noul organism politic european ar fi trebuit să includă convocarea unei Adunări parlamentare. S-a impus şcoala reprezentată de Jean Monnet. Mişcarea Socialistă pentru Statele Unite ale Europei ş. În anul 1948 a avut loc la Haga primul congres al mişcărilor federaliste europene. spre exemplu: transporturile. tradiţiile. cit. 46. Se considera că gestionarea procesului de integrare economică era eficientă doar la nivel supranaţional. 113 114 Ştefan Delureanu.

reclama o viziune pe termen lung. Ele au avut un rol important în special pe terenul propagandei şi al sensibilizării opiniei publice. menite nu numai să asigure prosperitatea economică a locuitorilor continentului. Adenauer. Ideea unei Europe unite a început să prindă contur şi a devenit preocupare interguvernamentală datorită situaţiei economice. Schuman. decât de o integrare europeană. Ţările Benelux-ului. o entitate culturală manifestată prin bogata diversitate şi originalitate a modurilor de viaţă şi de a simţi a popoarelor europene. În ţările din centrul şi estul Europei astfel de preocupări au fost neutralizate de ocupaţia militară sovietică. De Gasperi). indiferent de modelul de abordare a integrării. Presiunea exercitată de acestea precum şi acţiunea unor personalităţi care s-au identificat cu acest proces (precum Monnet. acest model a vizat crearea unor organizaţii a statelor europene. sprijineau proiectele de integrare. sociale şi politice grave cu care se confrunta continentul în primii ani postbelici şi care nu putea fi depăşită decât prin eforturi comune. oscila între dorinţa de se manifesta în continuare ca mare putere colonială sau voinţa de a fi principalul motor al unificării europene. Curentul de unificare europeană s-a derulat doar în vestul Europei unde funcţionau regimurile democratice.Pornind de la observaţia întemeiată că identităţile şi loialităţile naţionale nu se schimbă cu uşurinţă. preocupată de refacerea prestigiului internaţional. a adus la putere guverne 96 . Ea a fost însă. Europa nu a fost niciodată o entitate economică sau o entitate politică. Spaak. pentru că astfel erau mai bine protejate de presiunea exercitată de marii vecini: Germania şi Franţa. Până la sfârşitul celui de al doilea război mondial. Germania şi Italia urmăreau să iasă din izolarea internaţională impusă prin statutul de ţări învinse. Procesul de integrare europeană. a unor parlamente şi a unor guverne a fost decisivă în trecerea de la doctrină la acţiune. 6. Marea Britanie era mai interesată de o alianţă cu Statele Unite menită să-i conserve politica insulară. Franţa. organizate deja într-un sistem de liber schimb comercial. începând din anul 1949. Meritul de a fi iniţiat acest proces revine mişcărilor federaliste şi paneuropeniste. în cadrul cărora statele europene puteau coopera fără a-şi ştirbi suveranitatea. care.3 Primele organizaţii pentru cooperare europeană (1945 – 1950) Disponibilitatea opiniei publice şi a guvernelor pentru unificarea europeană a fost influenţată de motivaţia diferită a ţărilor continentului de a participa la acest proces. dar şi să stingă vechile rivalităţi istorice.

Necesitatea reconversiei industriei de război în industrie civilă. Bulgaria etc. 115 116 97 . Proiectul economic cunoscut sub numele de „planul Marshall” soluţiona eficient câteva obiective economice importante precum: asigura o mare piaţă externă pentru exportul produselor industriei civile americane. distrugerile din infrastructură reprezentau alte piedici majore în reluarea procesului economic productiv. disperarea. Uniunea Sovietică a iniţiat şi a condus un proces de cooperare. în care segmente importante ale populaţiei cunoşteau mari privaţiuni materiale. În ansamblul său. Statele Unite au iniţiat un program de ajutorare a ţărilor europene menit să învingă „foamea. Moscova şi-a consolidat poziţia de hegemon. p. 14.prosovietice. ns. exista riscul real ca ideologia comunistă să canalizeze nemulţumirile şi să aducă la putere partide comuniste116. inflaţia sufocantă.).. ţările europene trebuiau să îndeplinească două condiţii esenţiale: . în cadrul căruia. iar în Italia peste 1 800 000 de membri. Ungaria. În Estul Europei. ci numai Ion Gh. fără o circulaţie curentă a mărfurilor şi banilor între statele europene. 117 Pascal Bonifaciu. În plan politic. Într-o Europă în ruină.. a exporta şi a pune în mişcare mecanismele economice din fiecare ţară. La 5 iulie 1947. Cehoslovacia.prima – să elaboreze un plan comun de redresare a spaţiului european (creditele nu se acordau pentru fiecare ţară în parte. Pentru a obţine creditele necesare. Scopul fundamental al acestui proces a fost extinderea regimului politic comunist de tip sovietic în ţări precum: Germania de Est. planul Marshall. economia europeană nu avea resursele materiale pentru a produce. Polonia. p. Pentru a preîntâmpina această ameninţare (a extinderii influenţei sovietice în vestul Europei n. Bărbulescu. cu puţine acorduri bilaterale. România. cit. devastată de război. Existenţa unei economii europene autarhice. lipsa forţei de muncă calificată. cit. relansa economia europeană şi o transforma într-un partener necesar economiei americane. punea stavilă expansiunii ideologice a Uniunii Sovietice în vestul continentului. op. Planul Marshall a vizat toate ţările Europei şi preconiza acordarea de credite în sumă de 13 milioane de dolari necesare reconstrucţiei continentului. arată că „Europa nu avea cultura cooperării”115. 48. având rolul decisiv în stabilirea obiectivelor şi în îndeplinirea lor. În Franţa. sărăcia şi haosul”117. generalul Marshall a făcut publică această iniţiativă într-un discurs ţinut la Haward cerând europenilor să se unească pentru a depăşi mai uşor dificultăţile. Aceste partide controlau între 25 30% din corpul electoral. ostile oricărei influenţe occidentale. op. partidul comunist număra mai mult de 800 000 de membri.

Aceasta a luat fiinţă la 16 aprilie 1948 la Paris şi cuprindea un număr de 16 state (Austria. care stăpânea partea centrală şi de est a continentului. (O. Suedia. op. În plan economic. Cooperarea economică s-a materializat în plan instituţionalizat prin crearea Organizaţiei Europene de Cooperare Economică. fie din partea Uniunii Sovietice.E) s-a transformat în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Regatul Unit. lea demonstrat că se poate duce o politică de cooperare în locul celei beligerante. Condiţiile impuse au determinat ţările europene să îşi reducă barierele vamale.R. În anul 1960 Organizaţia Europeană pentru Cooperare Economică (O. cooperare politică şi parlamentară. dar şi împotriva unei 118 Ion Gh. 49. Islanda. Aplicarea planului Marshall a avut o importantă şi benefică influenţă asupra Europei occidentale.S. În plan politic. Danemarca. în primii ani postbelici s-a concretizat prin trei forme: cooperare economică.C. Elveţia şi Turcia). Franţa. cooperare diplomatică şi militară.D. Acest organism a fost creat pentru gestionarea ajutorului financiar american. fiind considerat un amestec american în politica lor economică.S. la îngroparea dezbinării şi a urii. Italia. s-a evitat o dependenţă directă a fiecărei ţări europene faţă de Statele Unite şi a oferit acestora din urmă o primă lecţie de cooperare politică faţă de o superputere. gestionarea în comun a ajutorului american a învăţat statele occidentale lecţia unirii.). a consolidat convieţuirea dintre europeni şi a ajutat la depăşirea amintirilor trecutului. să elaboreze un plan de ansamblu pentru reconstrucţia continentului şi să creeze instituţii economice care să repartizeze şi să gestioneze creditele primite prin „planul Marshall”. p. prin gestionarea în comun a fondurilor primite. Acest proiect de susţinere financiară a fost refuzat de către U. în anul 1949 şi Spania – în anul 1959.. şi statele aflate sub controlul acesteia. Cooperarea diplomatică şi militară a avut în vedere posibile surse de agresiune asupra ţărilor occidentale. Acestea puteau veni fie din renaşterea militarismului în Germania. Bărbulescu. În anul 1947 Marea Britanie şi Franţa au semnat la Dunkerque un tratat de alianţă şi asistenţă mutuală îndreptat împotriva pericolului sovietic.E. Cooperarea a permis să se înţeleagă că poate fi organizată o Europă bazată pe propriile energii118. Grecia. Luxemburg.pentru proiecte comune mai multor ţări. coordonând programul de reconstrucţie comună a tuturor statelor membre. Olanda. Norvegia.a doua – creditele să fie destinate producţiei şi nu consumului. Au aderat ulterior Germania. A avut ca obiectiv principal reducerea obstacolelor din calea schimburilor şi facilitarea plăţilor. Portugalia. Belgia.E. .C. 98 . Construcţia europeană. cit. Irlanda.

cele 10 state semnatare ale Tratatului de la Londra: Belgia. La 17 martie 1948 a luat fiinţă la Bruxelles Uniunea Occidentală. Evenimente respective au pus lumea occidentală în faţa unei realităţi dure: incapacitatea de a rezista unei eventuale agresiuni din parte Uniunii Sovietice. op. Editura Sylvi. 2002. Danemarca. Aceste votau rezoluţii (cu o majoritate de două treimi) pe care le înaintau Consiliului de Miniştri. p. Cooperarea politică şi parlamentară a fost înfăptuită prin crearea unor structuri interguvernamentale şi prin definirea unor domenii de acţiune limitată. care a reunit acele state care promovau pluralismul politic. Olanda. Consiliul Europei reprezenta o organizaţie de cooperare parlamentară.. Consiliul Europei a reunit. Danemarca. Două evenimente au grăbit procesul de cooperare militară: instaurarea regimului comunist în Cehoslovacia în primăvara anului 1948 şi blocada Berlinului. Sediul Consiliului Europei a fost stabilit la Strasbourg şi din punct de vedere structural cuprindea: . Portugalia. Irlanda. Strategii de Integrare europeană. Islanda. a cunoscut o extindere importantă în anul 1955 o dată cu aderarea Germaniei şi a Italiei. Franţa. iniţial. au fost puse bazele Consiliului Europei. Turcia. Gheorghe Prisăcaru. Norvegia.eventuale revanşe germane. Denumit „conştiinţa democratică a Europei”120 . În scurt timp au aderat Islanda. Italia. În urma rezoluţiilor adoptate la congresul de la Haga din 7 – 11 mai 1948 organizat de Comitetul Internaţional de Coordonare a Mişcărilor pentru Unitate Europeană119 şi în temeiul Tratatului de la Londra din 5 mai 1949. 121 Adrian Pop. 119 120 99 . statul de drept şi respectiv drepturile omului. p. 42.Adunarea Parlamentară – formată din delegaţiile parlamentelor naţionale din ţările membre. în fapt un tratat militar destinat explicit pentru a stăvili expansiunea comunistă. Bucureşti. la 4 aprilie 1949 a fost creat Tratatul Atlanticului de Nord format din cele cinci ţări membre ale Tratatului de la Bruxelles. Blocada Berlinului a demonstrat că statele occidentale aveau nevoie de sprijinul militar al Statelor Unite prin crearea unui sistem unic de apărare. Editura Universităţii Suceava. Belgia. În cadrul aceloraşi preocupări. cit. Germania şi Austria121. 2003. Luxemburg. Olanda şi Luxemburg şi avea o valabilitate de 50 de ani. 24. Norvegia. la care s-au mai raliat: Italia. Tratatul a fost semnat de Franţa. Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. Statele Unite şi Canada. 10. Suedia şi Marea Britanie. Ştefan Delureanu. an în care s-a transformat în Uniunea Europei Occidentale. R.F. p. Uniunea Occidentală creată în anul 1948. Grecia. În urma negocierilor purtate. Marea Britanie. iar Germania de Vest în anul 1955. Turcia şi Grecia au aderat în anul 1952.

Uniunea Europei Occidentale a avut ca principal domeniu de acţiune apărarea europeană şi problemele militare. ce dispunea.O. Procesul nu era realizabil dacă între popoarele europene nu se realiza o solidaritate reală. De exemplu. parlamentară dintre statele europene occidentale. În scurt timp această organizaţie a devenit marginală deoarece intervenea în aceleaşi probleme ca şi N.A. ca urmare a adoptării de către toate statele membre a „Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”. 6.) a fost creată la 4 noiembrie 1950. Europa s-a divizat în două părţi nu numai pe plan ideologic. de primele rezultate datorate instituţiilor de cooperare create. Conform statutului. au determinat o dezvoltare a tendinţelor de integrare economică.E. deşi foarte important.4 Opţiunea pentru integrarea economică.R.O.A. C. politică. din punct de vedere al structurii. Comunităţile europene Ideea unei integrări mai profunde a statelor europene a fost motivată pe de o parte. După ce au refuzat să participe la planul Marshall. politică şi militară în diferite ansambluri transnaţionale în Europa occidentală. Argumentele credibile pentru solidaritatea 100 . o organizaţie internaţională clasică. Evoluţiile politice.Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C. militară.A. unificarea europeană a rămas în continuare un deziderat..). dar şi în plan economic.T. politic şi militar. Consiliul Europei era.D.E. Toate instituţiile europene nu aduceau nici o atingere suveranităţii statelor membre. cel al drepturilor omului.E. care avea competenţe şi resurse mult mai mari. era o organizaţie care îşi propunea integrarea economică complexă a ţărilor aflate în zona de influenţă a Moscovei. . Uniunea Sovietică şi ţările satelite din Europa Răsăriteană au creat. o organizaţie economică denumită Consiliul de Ajutor Reciproc (C. în ianuarie 1949.R. de o putere consultativă şi nu putea lua decizii decât într-un domeniu foarte restrâns. ceea ce limita puterea efectivă de abordare şi rezolvare a unor probleme dificile. iar pe de altă parte.. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului semnată la 4 noiembrie 1950 la Roma a fost ratificată de Franţa abia în anul 1974.Consiliul de Miniştri – compus din miniştrii afacerilor externe şi care adopta hotărâri în unanimitate. diplomatică. Domeniile foarte restrânse de aplicabilitate limitau competenţele şi capacitatea de acţiune a instituţiilor înfiinţate prin cooperare. într-o măsură mai mare. militare şi economice din Europa. de evoluţia relaţiilor dintre Est şi Vest. specifice războiului rece. Deşi în scurt timp luaseră fiinţă structuri instituţionale care reglementau cooperarea economică. Anii 1947 – 1948 au marcat ruptura definitivă dintre foştii aliaţi care au învins ţările care compuneau Axa.

C. Olanda şi Luxemburg – a „Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului”.C. organism supranaţional compus din membrii independenţi. F. C. Italia. prin semnarea la Paris. Intenţia s-a materializat la 18 aprilie 1951. Jean Monnet (pe atunci comisar al Planului de Dezvoltare a Franţei) şi colaboratorii săi au redactat în ultimele zile ale lunii aprilie 1950 o notă de câteva pagini care conţinea expunerea de motive şi dispozitivul acestei propuneri ce avea să bulverseze toate schemele diplomaţiei clasice.O.O.O.E.C. Noua organizaţie fondată. o Europă unită nu se poate realiza dintr-o dată. În aceste condiţii s-a putut afirma planul Schuman. Ea se baza pe delegarea de suveranitate liber consimţită a statelor membre şi a reprezentat punctul de plecare pentru Europa comunitară. ci printr-o succesiune de paşi concreţi.C. dar şi o profundă semnificaţie politică: punea capăt rivalităţii istorice francogermane şi stabilea o deplină egalitate în drepturi şi îndatoriri între ţările învingătoare şi cele învinse.E. care reprezenta organismul interguvernamental. Declaraţia Schuman. Planul Schuman a avut nu numai o importanţă economică deosebită. R. stabilindu-se mai întâi o solidaritate de fapt care să elimine opoziţia seculară dintre Franţa şi Germania. Germania. Planul prevedea plasarea industriei cărbunelui şi oţelului din Franţa şi Germania sub conducerea unei Înalte Autorităţi.E. Consiliul de Miniştri. Adunarea ce avea ca sarcină fundamentală exercitarea 101 . Modelul de instituţie europeană reprezentat de C. cuprindea patru instituţii cu legitimităţi şi roluri diferite: Înalta Autoritate menită să asigure preeminenţa intereselor Comunităţii în raport cu cele naţionale.europeană erau oferite de derularea unor programe economice comune capabile să asigure avantaje şi profituri reciproce mai repede decât proiectele politice.E.O. în care apărarea intereselor naţionale se articula cu promovarea interesului comun în cadrul unor instituţii supranaţionale. Organizaţia Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C. Belgia. domenii cheie pentru evoluţia economică a celor două ţări. Declaraţia Schuman stă la baza actului de naştere a C. de către şase state fondatoare – Franţa. Principiile enunţate în Declaraţia Schuman reflectă concepţia conform căreia. este declaraţia făcută la 9 mai 1950 de către ministrul francez de externe Robert Schuman şi a reprezentat un plan pus la punct împreună cu Jean Monnet ce prevedea punerea sub o autoritate comună unică a întregii producţii de cărbune şi oţel din Franţa şi Germania.) a intrat în vigoare la 10 august 1952. a înlocuit relaţiile diplomatice tradiţionale fondate pe cooperarea interguvernamentală cu un sistem juridic original.

(care avea competenţe doar asupra gestionării ajutorului american).E. ministrul de externe olandez.E. această organizaţie fiind mai degrabă un simbol al divizării şi confruntării care avea loc între Est şi Vest.O.C.) şi a „Tratatului Constitutiv al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM sau C.O.O. care a redactat un raport („Raportul Spaak”) şi un proiect de Tratat privind integrarea economică a celor şase ţări membre C. nu a substituit C.E.O.E.unui control democratic şi Curtea de Justiţie. Cele două documente au fost prezentate oficialilor din ţările C. reprezentanţii celor şase state fondatoare C. doreau să îşi creeze un sistem de apărare propriu care să reprezinte răspunsul comunitar la ameninţările războiului rece. crearea unei pieţe comune şi armonizarea politicilor sociale. Obiectivele generale ale C.E. presiunile Statelor Unite.C. fuziunea progresivă a economiilor.C. Crearea N.C. nu poate fi înscrisă în procesul de realizare a unităţii europene. Preocuparea prioritară a statelor membre C. la 25 martie 1957.C. a devenit integrarea economică.A.E. .stabilitatea crescândă a statelor membre şi a Comunităţii Economice 102 . În iunie 1955.C.E. care trebuia să vegheze asupra respectării drepturilor omului.). cunoscută mai mult sub numele de Piaţa Comună sau C. E. Ţările occidentale. proiecte susţinute mai ales de către Franţa. priorităţile procesului de refacere economică au reprezentat tot atâtea obstacole care au dus. .expansiunea continuă şi echilibrată. Cele două tratate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958 şi cuprindeau aceleaşi state ca şi C. Comunitatea Economică Europeană. E. Piaţa Comună permitea exprimarea atât a intereselor naţionale cât şi o viziune comunitară asupra politicilor economice şi sociale în scopul coordonării şi armonizării acestora. au fost: . La 6 iunie 1955 a fost creat un comitet condus de Paul Henry Spaak. s-au întâlnit la Messina şi au decis elaborarea unui proiect privind o integrare economică pe baza următoarelor obiective: dezvoltarea instituţională. W. la 21 aprilie şi au constituit baza negocierilor care au condus la semnarea. la eşecul proiectului de apărare europeană. ci a constituit o organizaţie europeană care avea prerogative supranaţionale.O.E. a „Tratatului Constitutiv al Comunităţii Economice Europene” (C.A.E. În anul 1953. Beyer a propus o extindere a cooperării la o uniune vamală şi la o piaţă comună. în final. Perioada 1950 – 1954 a fost dominată de proiectele privind crearea unei Comunităţi Europene de Apărare.O.O.promovarea unei dezvoltări armonioase a activităţilor economice pe teritoriul tuturor statelor membre.E. Neînţelegerile dintre ţările occidentale asupra reînarmării Germaniei.E. la Roma.T.E. mai ales Franţa.

C. garantarea utilizării paşnice a materialelor nucleare. EURATOM-ul a avut drept obiectiv general coordonarea eforturilor pentru dezvoltarea rapidă a industriei nucleare. în medie.) realizată în domeniul producţiei agricole prin deschiderea frontierelor.. a oferit statelor membre capacitatea de a acţiona unitar pentru depăşirea diferitelor dificultăţi în procesul de elaborare şi promovare a politicilor economice comune. Perioada a fost redusă cu 18 luni. Politica Agricolă Comună (P. Mai mult. crearea unei pieţe comune pentru circulaţia echipamentelor şi a materialelor nucleare. ceea ce a dus la coordonarea altor politici cum au fost politica socială sau fiscală. transportul şi comerţul.libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor.A. nu numai ca noţiune dar şi ca instituţie a avut în vedere asigurarea celor patru libertăţi fundamentale ale pieţii: . a reprezentat principalul instrument de modernizare a agricultorilor din statele membre. Uniunea vamală din cadrul C. a fost un element esenţial în integrarea europeană. astfel că la 1 iulie 1968. . articolele 38 şi 39 din Tratatul de la Roma au permis formularea unor politici comune în domenii precum agricultura. iar produsul intern brut a crescut. . Piaţa Comună. . Efectele înlăturării barierelor vamale au fost spectaculoase: comerţul intercomunitar a crescut de 6 ori.libera circulaţie a bunurilor în regim de concurenţă liberă şi loială. cu 70%.Europene pe ansamblul său.A. uniunea vamală era realizată.libera circulaţie a capitalului. .E. facilitarea investiţiilor. S-a apreciat că P. Concretizarea cestor libertăţi fundamentale ale pieţii s-a făcut prin uniunea vamală. E. precum şi a capitalului necesar pentru investiţiile nucleare. dar şi protecţia acestora faţă de „exterior” prin practicarea unor taxe vamale externe comune. protecţia populaţiei şi a mediului înconjurător. E. cu o contribuţie foarte importantă la procesul de unificare europeană.C.libertatea cetăţeanului comunităţii de a se stabili în oricare dintre statele membre al e Comunităţii. nu a asigurat doar o liberă circulaţie a bunurilor în interior.creşterea nivelului de trai: . Politica comună în domeniul nuclear a vizat aspecte referitoare la: cercetarea ştiinţifică.E.realizarea unor relaţii mai apropiate între statele membre: Mijloacele care făceau posibilă împlinirea obiectivelor generale erau: stabilirea unei pieţe şi apropierea progresivă a politicilor lor economice. C. 103 . Eliminarea taxelor vamale intercomunitare şi suprimarea contingentelor cantitative au fost programate pe o perioadă de 12 ani. La rândul său. industrială şi agricolă.

iar în ianuarie 1981 C. a devenit „Europa celor 10”.E. Procesul de extindere a continuat. devenind „Europa celor 9”. o organizaţie care nu promova o politică vamală externă comună faţă de terţi. o serie de state occidentale precum: Marea Britanie. solicitările acestor state au fost respinse până în anul 1969.E. Suedia şi Elveţia au creat în anul 1960 o Asociaţie a Liberului Comerţ European (E.. în timp ce C. o singură Adunare Parlamentară.T.O. Danemarca. s-a decis extinderea Comunităţii Economice Europene şi realizarea unei Uniuni Economice şi Monetare (U.E. când au fost semnate tratatele de aderare al acestor state la Comunitatea Economică Europeană. precum şi din rezultatele obţinute din aplicarea TVA.E.E.). Consiliu. tratatul de aderare a fost respins prin referendum. Finlandei şi a Suediei (statutul de ţări membre l-au 104 .E. Datorită succeselor economice obţinute de ţările membre C.). Cu ocazia întâlnirii dintre şefii de stat şi de guvern de la Haga. În anul 1979. La 22 aprilie 1970 s-a semnat tratatul de la Luxemburg care a decis introducerea graduală a unui sistem de resurse proprii pentru C. Datorită opoziţiei Franţei. atât C. avea un caracter economic general şi a dobândit o poziţie predominantă în ansamblul celor trei Comunităţi.E. Fiecare organizaţie avea propria Comisie.E.M. la care s-a adăugat o Curte de Conturi.Din punct de vedere instituţional. Prin aderarea Spaniei şi a Portugaliei în anul 1985.E cât şi EURATOM aveau structuri independente. Irlanda. C.C. au rămas în continuare trei Comunităţi. C.E. Deoarece în Norvegia. începând cu anul 1961. Danemarca şi Norvegia. Negocierile privind aderarea Marii Britanii.F.E. din 12 decembrie 1969. EURATOM avea un caracter sectorial. extinderea a cuprins doar trei state. prin aderarea Austriei. şi EURATOM) să dispună de structuri instituţionale identice ca funcţionalitate.A.E.E. Irlandei şi a Norvegiei au demarat la 39 iulie 1970 şi s-au finalizat în ianuarie 1972. Portugalia.O. Austria. Procesul de integrare economică bazat pe principiul „celor şase” nu a fost agreat de toate ţările occidentale. Adunarea Parlamentară şi Curte de Justiţie. au solicitat integrarea în Comunitatea Economică Europeană. Grecia a semnat Tratatul de aderare. Resursele financiare proprii ale Comunităţii Economice Europene proveneau din: toate taxele vamale asupra produselor importate din ţările nemembre.E. Danemarcei. În raport cu C. un singur Consiliu. Ca urmare.C.E. dar cu o structură instituţională unică: o singură Comisie. Astfel s-a ajuns ca fiecare comunitate europeană (C.E. toate impunerile din domeniul agriculturii.E. Marea Britanie. o singură Curte de Justiţie. s-a creat „Europa celor 12” următoarea extindere a avut loc în anul 1994. (au dobândit statutul de ţări membre în ianuarie 1986).

Drept urmare.E. Charles de Gaulle. Discuţiile privind Politica Agricolă comună au generat o serie de dezacorduri între ţările Pieţei Comune.C. 6. respectarea drepturilor politice. că reprezenta un gigant economic şi un pitic politic. Disproporţia evidentă dintre forţa economică uriaşă pe care o deţinea C. pe plan mondial şi 105 .E. a devenit „Europa celor 15”. Procesul de integrare economică şi de extindere geografică nu a fost liniar. Depăşirea crizei s-a realizat prin luarea deciziei de a se realiza o convergenţă a politicilor comune. prevederile sociale etc. Naşterea Uniunii Europene Elementul fondator al construcţiei europene în perioada postbelică.). Franţa a făcut uz de dreptul său de „veto” pentru a respinge încercările Marii Britanii. a fost neîncrezător în voinţa reală a Marii Britanii de integrare reală în Comunitatea Economică Europeană. a reprezentat un nou impas pentru ţările membre ale Pieţei Comune. de către ţările O.A. l-a reprezentat alianţa franco-germană.obţinut la 1 ianuarie 1996) eveniment în urma căruia C. Anul 1979 a marcat două momente importante în procesul de integrare economică: crearea Sistemului Monetar European şi alegerea membrilor Parlamentului European pentru prima dată prin vot universal şi direct.E. Criza energetică declanşată în anul 1973. din perioada anilor 1960 – 1968. Preşedintele Franţei din anii ’60. a stimulat progresul economic şi social. a fost percepută ca o organizaţie rivală a Pieţei Comune.E. noi facilităţi economice.L. a asigurat o extindere a normelor europene în domenii diverse precum: protecţia consumatorului.. Motorul acestui proces a fost cooperarea dintre ţările membre pentru a găsi soluţii unanim acceptabile diverselor provocări cu care s-au confruntat statele europene în Comunitatea Economică Europeană. limitată doar la integrarea economică era incompletă.E. În anul 1975 a fost creat Fondul European de Dezvoltare Europeană şi un Comitet pentru Politică Regională. Construcţia europeană. Se afirma despre C. a mediului.P. Fiecare lărgire succesivă a adus importante beneficii cetăţenilor europeni. fondată pe solidaritatea europeană.E.S. de a deveni membru al Pieţei Comune.E.E.A.5 Integrarea politică. Franţa a părăsit la 1 iulie 1965 negocierile privind finanţarea Politicii Agricole Comune (P. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb . prin majorarea preţului la petrol şi oprirea exporturilor de produse petroliere către unele state occidentale. Situaţia s-a rezolvat prin compromisul de la Luxemburg (în ianuarie 1966) când Franţa a revenit la lucrările organizaţiei.C. el a fost marcat de multe dificultăţi şi sinuozităţi.

al cărui scop era acordarea de sprijin financiar ţărilor din Europa Centrală şi de Est.capacitatea extrem de redusă a influenţei politice. Kissinger ar fi afirmat sarcastic că: „nu există un telefon direct atunci când vreau să vorbesc cu Europa”. Acest proiect a fost acceptat de şefii de stat şi de guvern cu ocazia întrunirii Consiliului European de la În anii ’70 H. s-a reuşit scoaterea comunităţii occidentale din impas. Documentul prevedea: includerea de noi politici în domeniul comunitar (cum ar fi dezvoltarea regională. protecţia mediului etc. 122 106 . precum şi promovarea unei politici europene comune. extinderea votului majoritar în locul unanimităţii în adoptarea deciziilor în Consiliul de Miniştri (cu excepţia domeniului fiscal şi al liberei circulaţii a persoanelor). iar la 27 noiembrie 1990 acelaşi acord a fost semnat şi de către Italia. prilej cu care şi-au început lucrările cele două Conferinţe Interguvernamentale amintite anterior. La 14 – 15 decembrie 1990 a avut loc un Consiliu European. Amendamentele aduse Tratatului de la Roma aveau drept scop revitalizarea procesului integrării europene prin cooperarea politică şi a fost cunoscută sub numele de „Act Unic European”. care să aibă o pondere politică în viaţa planetei echivalentă cu ponderea sa economică122. dimensiunea socială. Prin adoptarea a circa 300 de directive privind Piaţa Internă a Uniunii Europene. a impus ca o necesitate transformarea Europei Occidentale într-un partener politic credibil. Crearea Uniunii Europene a urmărit ca integrarea economică să fie asociată cu o integrare politică ce se baza pe o reformă a instituţiilor şi provocarea unei politici noi. La 3 noiembrie 1990 a avut loc reunificarea Germaniei. Actul Unic European a fost semnat la Luxemburg (la 17 februarie 1986) şi la Haga (la 26 februarie 1986) şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. Consiliul Europei întrunit la Dublin între 24 – 26 iunie 1990 a aprobat deschiderea a două conferinţe interguvernamentale: una cu privire la Uniunea Monetară şi o alta referitoare la Uniunea Politică. comună pentru diferitele domenii. iar landurile din Germania de Est au devenit componente ale Comunităţii Europene. La 29 mai 1991 a fost creată Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Între 2-4 decembrie 1985 a avut loc la Luxemburg şedinţa Consiliului European care a decis modificarea unor prevederi din Tratatul de la Roma. După un an de lucru intens s-a ajuns la un acord cu privire la proiectul de Tratat asupra Uniunii Europene. La 19 iunie 1990 a fost semnat acordul Schengen pentru eliminarea controlului la graniţă între Franţa. Germania şi ţările Benelux.). transporturile. Prăbuşirea comunismului începând cu anul 1989 în ţările din estul şi centrul continentului a influenţat procesul de integrare a ţărilor occidentale. dezvoltarea ştiinţifică.

concurenţă etc. ceea ce a dus la creşterea rolului global al Uniunii Europene.C). o Uniune Economică şi una Monetară.E) – conţinea şapte titluri: . Irlanda. politici structurale. politica de imigrare.Titlul I – fixa obiectivele Uniunii Europene.pilonul trei – reprezentat de cooperarea în domeniile Justiţiei şi a Afacerilor Interne (J. uniunea economică şi monetară.cel comunitar reprezentat de către Comunitatea Europeană şi care avea competenţe sporite în domeniile: piaţa internă. Marea Britanie. afirma principiul unicităţii cadrului instituţional şi confirma rolului conducător al Consiliului European.S. . Intrarea în vigoare a tratatului de la Maastricht a permis transformarea Comunităţii Europene într-o Uniune politică. Grecia. judiciară etc.10 decembrie 1991.Titlul II şi IV – au integrat modificările făcute în tratatele de constituire a CECA şi a EURATOM – ului.permitea instituţiilor Uniunii să coordoneze politicii comune în domeniile arătate anterior.Maastricht din data de 9 .A. social. trecerea frontierelor externe şi controlul acestora.I). Pilonul al doilea asigură cadrul de desfăşurare a acţiunilor comune în sfera politicii externe şi a securităţii. fraude de dimensiuni internaţionale. Uniunea Europeană a fost organizată pe trei piloni : . cercetare. Italia.Titlul II – a modificat tratatul privind Comunitatea Economică Europeană (Tratatul de la Roma) prin înlocuirea sintagmei Comunitatea Economică Europeană cu sintagma Comunitatea Europeană şi a conferit acesteia noi domenii de competenţă la nivel comunitar.pilonul doi – reprezentat de Politica Externă şi de Securitate Comună (P. poliţienească. Belgia. Luxemburg. Spania şi Portugalia la data de 7 februarie 1992 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. consiliu ce este format din şefii de stat şi de guvern din ţările membre. Olanda. Tratatul privind Uniunea Europeană (T. lupta împotriva toxicomaniei. . Danemarca. Primul pilon – singurul pe deplin integrat .E. Cooperarea în sfera justiţiei şi a afacerilor interne făcea referiri la următoarele domenii: politica de azil. transporturi. 107 . respectiv: Franţa. Germania.pilonul unu . relaţii comerciale externe. Tratatul de la Maastricht privind constituirea Uniunii Europene a fost semnat de către miniştri de externe şi de finanţe din ţările Comunităţii Europene. cooperarea vamală. .U. . Pilonul al treilea – reprezintă cadrul cooperării între organele de poliţie şi de justiţie din statele membre pentru consolidarea securităţii interne.

a capitalului şi a serviciilor. Dincolo de toate aceste.a sporit rolul Parlamentului European. Tratatul de la Amsterdam insistat asupra următoarelor aspecte: 108 . TUE are meritul de a fi creat o Uniune Economică şi Monetară.Titlul V – avea în vedere toate aspectele legate de politica externă. Tratatul de la Amsterdam a fost rezultatul activităţii unui comitet de experţi.Titlul VI – a introdus noi proceduri în materie de cooperare judiciară şi a poliţiei.Uniunea Europeană şi cetăţenii.identitatea externă. . Negocierile privind noul tratat s-au axat pe trei teme centrale: . Ratificarea acestuia a fost făcută în ţările membre ale Uniunii europene pe parcursul anilor 1998 – 1999. desemnat în acest scop de către Consiliul European. Raportul comitetului de experţi a fost audiat de şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre ale Comunităţii Europene. La întâlnirea şefilor de stat şi de guvern în cadrul Consiliului European de la Madrid din 15 – 16 decembrie 1995 s-a stabilit ca. . cât şi faţă de restul lumii. . care nu a mai funcţionat ca un organism subsidiar.instituţiile Uniunii. .a transformat Curtea de Conturi în instituţie comunitară. La 1 mai 1999 a intrat în vigoare tratatul de la Amsterdam. . Prin intrarea în vigoare a TUE au fost îndeplinite. Noul tratat a fost impus de responsabilităţile politice majore care reveneau Uniunii Europene. de a fi pus bazele unei uniuni politice şi de a fi instituit cetăţenia europeană. . începând cu data de 1 ianuarie 1999 să fie introdusă moneda unică europeană – Euro – €. în decembrie 1995 la Madrid. a bunurilor..Titlul VII – cuprindea dispoziţii finale. în liniilor lor fundamentale. . atât în interiorul său. cele patru categorii de libertăţi prevăzute în Tratate: libera circulaţie a persoanelor. prin consolidarea puterilor de codecizie legislativă şi de control a acestuia. care a adus noi modificări Tratatului de la Maastricht în ceea ce privea Uniunea Europeană. Totodată Tratatul Uniunii Europene a adus importante modificări Uniunii: .a înfiinţat Comitetul Regiunilor şi a instituit noi organisme în materie monetară.a modificat statutul Tribunalului de Primă Instanţă. La 2 octombrie 1997 s-a semnat Tratatul de la Amsterdam de către şefii de stat şi de guvern ai statelor membre.

. origine etnică. .consolidarea politicii europene de securitate şi apărare. La 1 martie 2000 Comisia Europeană a aprobat un proiect ambiţios privind reforma administraţiei sale.dreptul Uniunii Europene de a combate orice formă de discriminare bazată pe sex.accelerarea negocierilor de aderare cu statele candidate. Parlamentul European şi Comisia Europeană care au proclamat solemn „Carte drepturilor fundamentale a Uniunii europene”.sprijinirea susţinută a statelor candidate pentru a crea condiţiile de adoptare şi aplicare a acquis-ului comunitar. sănătatea şi securitatea consumatorilor. considerat indispensabil viitoarei extinderi. handicap. . . 109 . convingeri politice etc. era de a asigura o bună activitate instituţională în momentul când Uniunea Europeană urma să includă în componenţa sa şi alte state din Europa Centrală şi de Est. Proiectul respectiv. religie rasă.aprobarea agendei politicii sociale europene.coordonatele politicii economice. Tratatul de la Amsterdam a lăsat deschise câteva probleme precum. Lucrările Conferinţei interguvernamentale au avut loc între 7 – 9 decembrie 2000. Semnarea Tratatului de la Nisa a fost precedată de Conferinţa interguvernamentală dintre Consiliul Europei. dezvoltarea capacităţilor militare ale Uniunii Europene. procedurile de luare a deciziilor şi structurile necesare în acest sens. prilej cu care s-au evidenţiat o serie de aspecte privind viitorul Europei precum: . a decis deschiderea negocierilor de aderare cu România.stabilirea principiilor care ghidează politica externă a Uniunii.obligaţiile Uniunii Europene de a respecta drepturile fundamentale ale omului (pentru prima dată s-au prevăzut sancţiuni pentru statele în care nu se respectă drepturile omului). Consiliul European întrunit la Helsinki. consolidarea politicii externe şi de securitate comună etc. Totodată. . . Lituania. . Slovacia. În decembrie 1999 a avut loc o întâlnire a şefilor de stat şi de guvern la Helsinki în cadrul căreia s-a stabilit reformarea instituţiilor europene pentru a fi pregătite să primească noi ţări candidate. cunoscut sub numele de „Cartea Albă”. Conferinţa interguvernamentală pe această temă şi-a început lucrările în februarie 2000. Obiectivul următorului Tratat.sporirea eficacităţii instituţiilor Uniunii Europene în luarea deciziilor. Bulgaria şi Malta. a fost prezentat parlamentului European sub preşedinţia lui Romano Prodi. prin care se urmărea transformarea acesteia în model de influenţă şi de transparenţă. adaptarea instituţiilor europene la procesul lărgirii spre Europa Centrală şi de Est.

Trei luni mai târziu. Dintre reformele instituţionale operate de Tratatul de la Nisa. . Ca urmare.inovaţia şi cunoaşterea ştiinţifică în Europa. . cele mai însemnate pentru viitorul Europei au fost: extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului de Miniştri. . Tratatul a modificat componenţa Parlamentului European (numărul parlamentarilor fiind stabilit la 732). procedura de decizie din cadrul Consiliului de Miniştri şi consolidarea cooperării între instituţii. (măsură menită să prevină o posibilă blocare a activităţii de luare a deciziilor în cadrul instituţiilor europene.cultura. . poate cere demisia unui comisar etc. .securitatea maritimă. s-au sporit atribuţiile preşedintelui (acesta distribuie sarcinile şi responsabilităţile. schimbarea procedurii de numire a Preşedintelui şi a membrilor Comisiei (s-a trecut de la procedura în unanimitate la cea de majoritate calificată). la 25 februarie 2001.securitatea aprovizionării cu anumite produse.).regiunile ultraperiferice. Tratatul a intrat în vigoare la 1 februarie 2003. Totodată a suferit modificări şi Comisia Europeană care este organul executiv al Uniunii Europene.serviciile de interes general. Conferinţa interguvernamentală s-a încheiat printr-un acord politic care vizează o reformă instituţională având trei axe principale: componenţa şi modul de funcţionare al instituţiilor.relaţiile externe. Tratatul de la Nisa a stipulat faptul că o decizie poate fi adoptată doar dacă în favoarea 110 . numeşte vicepreşedinţii. acţiune fără precedent din punct de vedere al dimensiunii şi complexităţii. a simplificat şi extins procedura codeciziei care a devenit procedură legislativă standard.libertatea. securitatea persoanei şi justiţia. în condiţiile existenţei unui număr sporit de state membre) şi realocarea numărului de voturi care să reflecte cât mai fidel puterea economică şi ponderea demografică a statelor membre.mediul. Tratatul de la Nisa a confirmat hotărârea Uniunii Europene de a-şi pregăti instituţiile pentru a face faţă extinderii de la 15 la 27 de state membre. Cele mai importante modificări sunt: limitarea la 27 a numărului de comisari europeni. . . Simpla enumerare a domeniilor comune arată gradul înalt al integrării economice şi sociale şi complexitatea procesului. miniştri de externe din statele membre ale Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Nisa care prevedea o reformă a instituţiilor Uniunii Europene în vederea viitoarei extinderi. ..

comerţului exterior. Constituţia europeană s-a bazat pe tratate cu putere de lege. 123 Adrian Pop. permite o serie de concluzii precum: 1. Condusă de către Valery Giscard d’Estaing. Cele trei comunităţi care au precedat Uniunea Europeană (CECO şi EURATOM) au condus la o prosperitate generalizată în statele membre. cit. transporturilor. a mediului.ei au votat cel puţin 14 state sau dacă statele care au votat reprezintă cel puţin 62% din populaţia europeană123. pescuitului. Cipru. Raportul suveranitate – supra-naţionalitate s-a manifestat printrun transfer progresiv de suveranitate de la statele membre către instituţiile europene. proiectul Constituţiei Europene a fost prezentat şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene întruniţi la Salonic la 20-21 iunie în acelaşi an. dezvoltării regionale. Polonia. La 9 aprilie 2003. a serviciile şi a capitalului. ceea ce a făcut ca nici unul dintre aceste state să nu intenţioneze a părăsi această structură comunitară. politici sociale uniuni economice şi monetare etc. energiei. uniunii vamale precum şi a programelor comune: în cercetare – dezvoltare. Parlamentul European a aprobat aderarea la Uniunea Europeană a 10 state: Cehia. în acelaşi an. 3. iar legea a prevalat în relaţiile dintre statele membre şi instituţiile europene. La 7 martie 2002 a fost lansată iniţiativa privind elaborarea unei constituţii europene. Letonia. La 13 iunie 2003. Procesul de integrare europeană a fost întemeiat pe baze economice solide. 2. s-a semnat la Atena Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană a celor 10 state mai sus menţionate. telecomunicaţii. Litigiile sau conflictele dintre statele membre şi instituţiile comunitare au fost rezolvate de către instanţele abilitate. competiţiei. Succinta trecere în revistă a principalelor etape ale construcţiei europene de după cel de al doilea război mondial. Slovenia şi Ungaria. Malta. Proiectul a fost oficializat încă din decembrie 2001. La 1 ianuarie 2002 s-a încheiat procesul de punere în circulaţie a monedei unice europene – euro – ceea ce a marcat deplina integrare monetară la nivelul Uniunii Europene. p. La 16 aprilie. prin decizia şefilor de stat şi de guvern întruniţi la Laeken în Belgia. Slovacia. a bunurilor. Convenţia Europeană a reprezentat cadrul instituţional oficial al dezbaterilor privind viitorul Europei. sub denumirea „Convenţia privind viitorul Uniunii Europene”. astfel încât s-a asigurat garantarea celor patru libertăţi de circulaţie: a persoanelor. Estonia. aplicarea de politici comune: în domeniul agriculturii. op. Lituania. 17-18. pe care statele membre au fost obligate să le respecte. Interesul reciproc şi interdependenţa economică crescândă au dat naştere unei veritabile solidarităţi. 111 . în perspectiva celei mai ample extinderi din istoria sa.

Existenţa şi funcţionarea Uniunii Europene demonstrează că europenii au mult mai multe lucruri care îi leagă decât cele care îi despart. o mare piaţă (cu circa 500 000 000 de locuitori după anul 2007) care va juca un rol de „actor global” în viaţa internaţională. S-au pus bazele unei politici comune în domeniile securităţii şi al apărării – unul dintre cele mai dificile obiective de realizat. un proces de integrare politică. în domenii sensibile precum: agricultura. Diversitatea culturală a ţărilor membre reprezintă o mare bogăţie în multiculturalitatea viitoarei Europe Unite. protecţia mediului.4. Construcţia europeană reflectată astăzi prin existenţa Uniunii Europene este un succes al concepţiei federaliste . Strânsa interdependenţă economică a generat. că viitorul comun al continentului este opera şi responsabilitatea fiecăruia în parte. pentru că vine în contradicţie cu conceptul de suveranitate al statelor. datorită vecinătăţii cu state instabile din punct de vedere politic. Belarus sau Moldova. 8. 7. Prin crearea Uniunii Europene. cu alianţele militare pre-existente. ceea ce a generat o prosperitate. el fiind expus încă unor puternice pericole şi presiuni atât din interiorul ţărilor membre cât şi din exteriorul Uniunii. care ţine cont de specificul mentalului european. 10. afacerile interne şi altele. Marile decalaje şi disparităţi de dezvoltare economico-socială existente între statele fondatoare ale Uniunii Europene şi noile state admise. A asigurat păstrarea/conservarea identităţii naţionale ale statelor membre. Ucraina. Procesul de consolidare Uniunii Europene este departe de a fi finalizat. imaginaţie şi timp pentru soluţionare. social şi economic precum Rusia. necesită eforturi mari. influenţat favorabil de mecanismul democratic de luare a deciziilor în cadrul instituţiilor comunitare. Europa a devenit cea mai importantă putere comercială a lumii. un nivel de trai şi de civilizaţie pentru cetăţenii acestora invidiat de toate celelalte ţări europene (cu excepţia Elveţiei). 5. S-a asigurat o pace durabilă între statele membre după secole de conflicte armate. în mod firesc. cu divergenţele de analiză ale fiecărui stat membru în privinţa apărării naţionale. ceea ce a avut ca rezultat dezvoltarea coeziunii economice şi sociale între cetăţenii statelor membre. 9. justiţia. 6. un model de cooperare şi integrare interstatală pe multiple planuri. 112 .

a IV-a. s-a caracterizat în principal prin stabilirea unor forme de cooperare instituţionalizate între statele vest europene. 124 113 . Editura Arc. sunt un indicator al eficacităţii angajamentului colectiv adoptat de ţările vest europene. p. Procesul de construcţie europeană. dar asemănătoare ca atribuţii. au fost aprobate o serie de legi şi tratate care au întărit şi consolidat rolul şi atribuţiile fiecărei instituţii europene. 10. 2004. Uniunea Europeană s-a dezvoltat din trei comunităţi iniţial separate: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. prin extensie. Instituţiile europene. Pe măsură ce competenţele Uniunii s-au extins (datorită lărgirii graniţelor). separate ca locaţie. nevoite acum să rezolve noi dispute şi probleme. ale proceselor politice – din ţările vest europene124. să atenueze diferenţele şi să construiască o Europă unită. care a început după cel de al doilea război mondial. Procesul de lărgire al Uniunii Europene a dus la includerea unor state din Europa Centrala şi de Est ce au o cultură politică şi o organizare instituţională diferită. prin valoarea juridică a deciziilor adoptate. Politicile europene sunt politici normale. care le-au fixat obiectivele. Aceste comunităţi aveau fiecare instituţii proprii. Procedura de luare a deciziei la nivel european se aseamănă foarte mult cu procesul legislativ naţional. Această cooperare s-a derulat cu ajutorul unor structuri stabile. Ediţia. Parlamentul European (numit iniţial „Adunare” – ce reunea reprezentanţi ai partidelor politice din statele membre) şi Curtea Europeană de Justiţie (rezolva disputele referitoare la arbitraj şi interpretare juridică). H. Consiliu de Miniştri (în care intrau reprezentanţii guvernelor statelor membre). W. Wallace. Comunitatea Economică Europeană şi Euratom. resursele financiare şi caracterul juridic. Chişinău. Structurile au fost create în urma unor tratate multilaterale succesive. Wallace. În 1965 prin Tratatul de fuziune acestea au devenit un ansamblu: Comisia Europeană (ramura executivă).Capitolul 7 INSTITUŢIILE EUROPENE Istoria instituţiilor europene este strâns legată de istoria formării şi consolidării Uniunii Europene. De aceea au apărut schimbări în cadrul instituţiilor europene. investite cu atribuţii specifice. Procesul politic în Uniunea Europeană. cu trăsăturile obişnuite ale politicilor naţionale – şi.

 Alte Instituţii şi Organisme Europene.  Consiliul de Miniştri (reprezintă guvernele statelor membre. Dintre aceste organisme menţionăm:  Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor (sunt organisme consultative care acordă sprijin diferitelor categorii sociale şi regiuni ale Uniunii Europene).  Curtea de Justiţie (are competenţe judiciare. 17.126. editat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. p. având un rol cu precădere consultativ).  Banca Europeană de Investiţii (este instituţia financiară a Uniunii Europene). aceste organisme au rolul de a facilita procesul de aderare al viitorilor membrii şi de integrarea a unor noi state.  Banca Centrală Europeană (verifică şi răspunde de politica monetară în zona euro). *** ABC-ul Integrării în Uniunea Europeană.a) Principalele cinci instituţii implicate în conducerea Uniunii Europene sunt:  Comisia Europeană (reprezintă executivul şi are dreptul de a iniţia legi). 126 Ibidem. De asemenea. Bucureşti 2004.  Mediatorul European („Ombudsman” – investighează plângerile cetăţenilor Uniunii Europene privind funcţionarea defectuoasă a instituţiilor şi organismelor din cadrul comunităţii). b) Pe lângă aceste instituţii funcţionează şi alte organisme ce au drept scop sprijinirea activităţilor şi o mai bună implementare a deciziilor.  Parlamentul European (ales de către popoarele statelor membre). incluzând aici delegaţii oficiali ai acestora).  Consiliul European (întruneşte şefii de guvern ai tuturor statelor membre. 125 114 . de arbitraj şi interpretare juridică şi asigură compatibilitate cu dreptul comunitar) 125. prin informare continuă şi acordare de consultanţă.

cit. 12. România are delegat un comisar pentru Uniunea Europeană. 115 PARLAMENTELE CONSILIUL EUROPEAN cazu ri CURŢILE EUROPENE raporta ză deci de Influenţează Comisia Decide asupra propunerilor Comisiei interpre t şi judecăt or COMISI A G U V E R N E L E CONSILIUL DE MINIŞTRI consultare. finalizare. Propunerile şi deciziile 127 H. Comisia Europeană reprezintă puterea executivă. codecizie. Wallace. erau 20 de Comisari europeni. 5 vicepreşedinţi si 20 de comisari. Această instituţie a fost prima cu caracter supranaţional. cu competenţe puternice în anumite domenii (de exemplu politica de concurenţă) şi diminuate în altele. Începând cu 1 noiembrie 2004. Treptat însă Comisia şi-a câştigat credibilitate şi putere. conciliere.Prezentare generală a cadrului instituţional al Uniunii Europene127: 7. în anul 1951. În momentul înfiinţării sale. p. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului i-a delegat atât sarcini executive cât şi de secretariat. Astfel Comisia avea un statut ambiguu. aprobare Propune legi Parlamentului Face propuneri Consiliului de Miniştri PARLAMENTU L EUROPEAN Experţi Firme ONG-uri Grupuri de interese . activitatea sa determinând unele guverne membre să-şi manifeste reţinerea faţă de crearea unei instituţii autonome puternice. op. Până la 1 mai 2004.1 Comisia Europeană În cadrul Uniunii Europene. Lărgirea Uniunii a determinat creşterea numărului la 25: un preşedinte. Wallace. W.

13. în condiţiile articolului 216. paragraful 2 din Tratatul Întărit al Uniunii Europene din 1997 explică în mod clar condiţiile de alegere şi statutul comisarilor europeni: „Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile în deplină independenţă. În cazul încălcării acestor obligaţii. Un astfel de caz s-a întâmplat în martie 1999. pe durata exercitării funcţiei şi după încetarea ei. conform tratatelor. când Comisia prezidată de Jacques Santer a fost obligată de Parlament să demisioneze în urma unor acuzaţii de administrare defectuoasă a fondurilor129. poate după caz. Curtea de Justiţie. Numirea comisarilor este condiţionată de confirmarea lor în funcţie de către Parlamentul European. art. paragraful 2. De asemenea. Odată avută această majoritate. Wallace. cit. În realizarea îndatoririlor lor. în interesul general al Comunităţii. mai ales datoria de a manifesta onestitate şi circumspecţie în acceptarea anumitor poziţii sau avantaje după încetarea funcţiei lor. Conform Tratatului de la Amsterdam din anul 1997. aceasta răspunzând direct în faţa lui. 213. Fiecare departament este condus de un 128 129 Tratatul Întărit al Uniunii Europene. Articolul 213. W. op. politice sau administrative şi depun un jurământ de independenţă în momentul preluării mandatului. Instituţia este alcătuită din departamente.luate de membrii Comisiei trebuie sa întrunească votul întregului colectiv sau al majorităţii simple. pentru a coincide cu durata unui mandat parlamentar. p. Mandatul este prelungit la 5 ani. sau să-l declare decăzut din dreptul la pensie sau alte avantaje care îl înlocuiesc”128. Parlamentul controlează activitatea Comisiei. să îndeplinească obligaţiile care rezultă din funcţie. ei se angajează solemn că. cu condiţia ca această decizie să întrunească 2/3 din votul membrilor. hotărârea poate fi înaintată Parlamentului European sau Consiliului. La preluarea funcţiei. Aleşii sunt politicieni sau înalte oficialităţi cu experienţă în probleme juridice. Ei se abţin de la orice act incompatibil cu îndatoririle lor. subordonate în Directorate generale şi servicii. H. fie ea remunerată sau neremunerată. Wallace. comisarii europeni sunt independenţi de guvernele ţărilor membre.. sesizată de Consiliu sau Comisie. economice. Parlamentul are dreptul de a cenzura Comisia. Fiecare stat membru se angajează să respecte acest principiu şi să nu influenţeze membrii Comisiei în îndeplinirea sarcinilor lor. să destituie membrul în cauză. Comisia Europeană se doreşte a fi instituţia cu cel mai pronunţat caracter unional deoarece. ei nu solicită şi nici nu acceptă instrucţiuni de la vreun guvern şi nici de la un alt organism. 116 . Pe durata funcţiei lor membrii Comisiei nu pot exercita nici o altă activitate profesională.

securitate nucleară şi protecţie civilă. DG VII – transporturi. p. comunicare. 130 H. 14. DG IA – relaţii externe – Europa şi Comunitatea Statelor Independente –se ocupă de politica externă şi de securitate comună. W. Wallace. DG XIX – controlul financiar.comisar european. Wallace. cultură şi audiovizual. cercetare şi dezvoltare (şi Centrul Mixt de Cercetare). DG XXI – educaţie. DG X – informaţii. DG XVII – energie. cit. Orientul Mijlociu. DG XI – mediu. DG IB – relaţii externe: ţările mediteraneene. DG IV – concurenţă. DG XIII – telecomunicaţii. 117 . Pe parcursul timpului s-au produs schimbări în structura lor. Aceasta este ordinea cronologică a înfiinţării directoratelor. activităţi comerciale distributive. DG IX – personal şi administraţie. DG XXII – politica liberei iniţiative. DG VIII – dezvoltare (şi servicii mixte pentru ajutorarea comunităţii). instruire şi tineret. op. DG XV – piaţa internă şi servicii financiare. DG V – piaţa muncii. DG VI – agricultură. DG XIV – pescuit. DG XII – ştiinţă. piaţa informaţiei şi exploatarea cercetării. DG XX – impozitarea şi uniunea vamală. DG XVI – politica şi coeziunea regională. turism şi cooperare. Directoratele generale sunt asemănătoare ministerelor naţionale – fiecare este responsabil de un domeniu separat – iar în subordinea lor se găsesc directoratele (aşa cum un minister are în structura sa departamente). DG XXIII – politica consumatorului şi protecţia sănătăţii130. în funcţie de numărul de membrii noi şi de lărgirea sferei de activitate. DG XVIII – buget. DG III – industrie. America Latină DG II – afaceri economice şi financiare.. relaţii industriale şi probleme sociale. Directoratele corespund principalelor domenii de activitate: DG I (Directoratul general I) – se ocupă de relaţii externe: politica comercială şi relaţiile cu majoritatea ţărilor dezvoltate.

Iată de ce unii analişti politici consideră Comisia Europeană ca fiind cea mai bună ţintă pentru grupurile de lobby sau pentru cei care vor să influenţeze conţinutul politicii. temporar şi experţi naţionali pe diverse probleme. Editura Universităţii Spiru Haret. programele de cheltuieli. p. Principala sa funcţie este de a asigura diferite tipuri de expertiză: juridică. p. chemarea în justiţie a celor vinovaţi de neîndeplinirea normelor comunitare131. Comisia este o instituţie cu activitate permanentă. Puterile Comisiei Europene au fost consolidate de Tratatul Întărit al Uniunii Europene din 1997. statistică şi mai ales lingvistică. Până la adoptarea Actului Unic European. în special în domeniul agricol. comitete legislative şi administrative care intermediază comunicarea între autorităţile naţionale de resort şi Comisie. puterea executivă şi legislativă erau deţinute de către Consiliul. negociază tratate în numele Uniunii Europene şi stabileşte bugetul Comunităţii. veghează aplicarea tratatelor. De aceea s-au delegat o serie de puteri din partea Consiliului către Comisie. 131 118 . controlează şi stabileşte ajutorul economic Augustin Fuerea. Competenţele sale includ asigurarea respectării prevederilor tratatelor comunitare. în domeniul relaţiilor economice externe poartă negocieri în numele Uniunii Europene cu alte ţări132. Este deci. prin consultări cu guvernele membre. Comisia neputând lua măsuri de execuţie decât în urma unei abilitări dată de acesta din urmă. Şi-a dezvoltat astfel canale specifice de comunicare: comitete consultative. întrunindu-se o dată pe săptămână în şedinţe nepublice. Wallace. În practică însă. Wallace. Serviciul înglobează personal permanent. Drept instituţional comunitar european.Personalul din subordinea comisarilor formează serviciul civil european şi este de obicei selectat din rândul cetăţenilor statelor membre Uniunii. Bucureşti.. 2001. op. Nici o iniţiativă a Comisiei nu poate deveni lege sau tratat dacă nu este mai întâi aprobată în Consiliu şi Parlament. Dar poate cea mai importantă competenţă a Comisiei Europene este aceea că are drept de iniţiativă legislativă pentru că. 13. în acest mod. absolut necesar ca serviciul de traducere să funcţioneze impecabil. Pentru a pune în practică politicile aprobate Comisia are nevoie de o reţea foarte bună de comunicare şi informare cu guvernele statelor membre. Se ştie că toate actele Uniunii Europene sunt traduse în toate limbile oficiale ale statelor membre. Comisia poate influenţa agenda de lucru a Consiliului şi Parlamentului European. 11. are puterea de a pune în practică politica agrară comună şi politica referitoare la concurenţă. Consiliul nu mai făcea faţă tuturor solicitărilor venite din partea statelor. 132 H. cit. stabileşte şi operează cu reglementări privitoare la politica concurenţei. defineşte. Comisia are drept de iniţiativă legislativă. W. Pe scurt.

statutul său nu se compară cu cel al parlamentelor naţionale. că pentru a deveni legi. suprasolicitarea personalului şi administrarea slabă. A Concise Encyclopedia of the European Union from Aachen to Zollverein. În realitate. în ciuda acestei modalităţi de alegere. Are totuşi un cuvânt de spus în subiecte legate de politica externă şi de securitate comună. iniţiativele Comisiei trebuie să fie discutate şi aprobate de parlamentari. Privind retrospectiv activitatea Comisiei Europene. Noii parlamentari erau membrii în parlamentele Rodney Leach. În prezent preşedintele Comisiei Europene este Jose Manuel Barroso. căci nu are drept de iniţiativă legislativă.dat de Comunitate precum şi fondurile structurale interne. 7. pe Charles de Gaulle şi respectiv Margaret Thatcher. de justiţie şi afaceri interne. Este adevărat însă. Parlamentul este singura aleasă în mod direct de către cetăţenii statelor membre. p. fiind realeşi în aceste funcţii. puterea Comisiei este de necontestat – deşi Parlamentul încearcă să găsească modalităţi pentru a o limita – căci are acces imediat la informaţie şi un rol primordial în procesul de luare a deciziei133. 133 119 . Anii ’90 au fost marcaţi de schimbări importante în structură şi funcţii. Editura Profile Books. aşa cum s-a arătat. 1998. Europe. De asemenea au avut şi adversari pe măsură. Parlamentul European este succesorul Adunării Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. putem spune că momentele sale de vârf au fost în timpul mandatelor lui Walter Hallstein şi Jacques Delors. iar acestui statut i se acordă o mare importanţă. Jacques Delors a finalizat semnarea Actului Unic European din 1986 şi a Tratatului de la Maastricht din 1992. Din punct de vedere istoric.1966). din anii `60 şi până în prezent.2 Parlamentul European Dintre toate instituţiile Uniunii Europene. Parlamentul are rolul de a exercita un control democratic şi de a trage la răspundere celelalte instituţii europene. Londra. Parlamentul împarte această funcţie cu Comisia Europeană. Walter Hallstein a fost primul preşedinte al Comisiei şi a condus într-un mod strălucit negocierile Germaniei de Vest referitoare la Tratatul de la Paris din 1951 şi Tratatul de la Roma din 1957. Preşedintele Comisiei are un statut echivalent oricărui şef de guvern. care s-a creat în 1952 la Strasbourg. Totuşi. întrucât permite statelor mici să limiteze puterea celor mari. Ambii preşedinţi au avut convingeri federaliste puternice şi s-au bucurat de sprijinul guvernelor proprii. Autoritatea sa este mai limitată în ceea ce privesc problemele interguvernamentale. schimbări ce au avut ca rezultat o coordonare internă defectuoasă. 85. Comisia a înregistrat un declin al autorităţii sale în timpul crizei luxemburgheze (anii 1965.

nu este altceva decât un loc costisitor şi în care se vorbeşte mult136. însă. atunci criticii au dreptate: forul european este mai slab având o autoritate redusă. p.europarl. ci un adevărat Parlament. dar nu muribunde”134. 2003. Pentru unii. cu rol consultativ şi puteri inexistente. La nivel european s-a creat astfel un parlamentarism nou.int/facts/1_3_4_en. Indiferent însă de numărul criticilor. pentru alţii. Oxford. Este de admirat modul în care a ştiut Parlamentul european să se transforme dintr-o simplă Adunare. Editura. 54. în aproape toate problemele legislative. Timpul a demonstrat că părerea lor. The European Union: How Does It Work?. în urma celui de-al doilea război mondial. Dacă vrem să comparăm Parlamentul European cu unul naţional. observăm că rolul Parlamentului în procesul european de luare a deciziei s-a consolidat. Astăzi el are putere de codecizie împreună cu Consiliul. numărul a crescut la 732. Bucuresti. Parlamentul trebuie să se implice pe deplin în procesul legislativ şi să exercite controlul politic asupra celorlalte instituţii. 57. Modul de funcţionare este de asemenea plin de stângăcii: de exemplu europarlamentarii trebuie să călătorească între Bruxelles (unde se întâlnesc comitetele parlamentare şi se ţin diverse întâlniri) şi Strasbourg (unde au loc sesiunile plenare). 1999. care face o sinteză între sistemul parlamentar de tip anglo-saxon şi cel de tip continental135. atât de critică la adresa parlamentului. Ei se gândeau că „Adunarea va fi cutia de rezonanţă a naţionalismelor. Parlamentul reprezintă vocea poporului în cadrul procesului european de luare a deciziei. 135 Ibiem. p. e adevărat. întrucât însăşi „părinţii fondatori” ai Uniunii Europene nu aveau încredere în puterea şi eficienţa unui astfel de organism.eu. Nu are drept de iniţiativă legislativă şi controlul său asupra celorlalte instituţii europene este restrâns. Pentru ca Uniunea să aibă o legitimitate democratică de necontestat. p. 136 Elizabeth Bomberg. Deputaţii europeni nu s-au considerat niciodată „o reuniune de parlamentari”.naţionale şi au primit împuternicire să participe la Adunare. într-o instituţie de bază a Uniunii Europene. 137 http://www. el fiind mandatarul cetăţenilor137. s-a dovedit neîntemeiată. Meridiane. Adunarea avea rol consultativ. Parlamentul este format din 626 de membri aleşi o dată la fiecare 5 ani. 65. O dată cu aderarea noilor state.htm 134 120 . Parlamentul European. Dar dacă urmărim cu atenţie fiecare tratat din 1986 şi până în prezent. Aderarea Jean-Louis Burban. Alexander Stubb. zdruncinate. Părerile sunt şi azi împărţite în ceea ce priveşte eficacitatea sa. Oxford University Press. Parlamentul european reprezintă fundamentul democratic al Uniunii Europene. iar datorită componenţei sale eterogene a putut beneficia de experienţa politică a mai multor ţări.

împreună cu preşedintele parlamentului şi vicepreşedinţii stabilesc agenda de lucru. . O mare parte din activitatea parlamentară se desfăşoară în cadrul comitetelor specializate pe diferite probleme: transport.UEN .Grupul Parlamentar al Partidului Socialist European.5.Grupul Parlamentar al Democrat Liberalilor.PSE .PPE-DE 36.44 de mandate.9% . .270 de mandate.59% .NI .5% .180 de mandate. . totuşi.ELDR 8. etc.Alţii 11. mediu. putere şi influenţă politică. la nivelul Parlamentului European.95% . Europarlamentarii se asociază după gruparea politică şi nu după naţionalitate: astfel cele mai importante grupări sunt creştin-democraţii şi socialiştii.1% .PPE-DE .43 de mandate.Grupul Parlamentar al Partidului Popular European (Creştini-Democraţi) şi Europenii Democraţi. prestigiu.GUE/NGL .PSE 26.ELDR .EDD 2.30 de mandate.48 de mandate.Alţii 5. deputaţii sunt grupaţi în funcţie de opţiunea politică şi nu de naţionalitate. . 121 . Asocierea într-un grup parlamentar aduce acelui partid resurse. .43% . se prefigurează a fi: .6.EDD . un politician trebuie să fie mai întâi membru în parlamentul naţional.Grupul pentru Europa democraţiilor şi a diferenţelor . . Grupurile politice din Parlamentul European sunt: .46% .Verzii/Grupul Alianţei Europene Liberale.UEN 3.82% .98% . Pentru a deveni europarlamentar. .PPE-DE . .Grupul European pentru o Europă a Naţiunilor. educaţie. .Verts/ALE .24 de mandate. .Grupul Stângii Europene Unite/Stânga Verde Nordică. Deşi alegerile au loc în fiecare ţară membră separat.PSE 29. alegerile din 2009 reducându-l din nou la 732. agricultură.43% . .Independenţi.37.28%. De altfel proiectul noii Constituţii Europene prevede un număr maxim de 750 membrii. . .Verts/ALE .84 de mandate. . Rezultatul acestei metode de lucru este abordarea detaliată a oricărui subiect dezbătut. Componenţa Parlamentului european după alegerile din 1999 au fost: .42 de mandate. Actuala compoziţie a partidelor din Parlamentul European. .României şi Bulgariei va creşte numărul la 786. în funcţie de rezultatele ultimilor alegeri.GUE/NGL .191 de mandate. dar numai temporar. Liderii grupărilor.

Propunerea sa întâmpină opoziţia preşedintelui francez şi nu va fi acceptată pe toată perioada mandatului său. În timp însă. 67.4% . aceasta din urmă şi-a făcut un obicei din a-şi da avizul în rarele cazuri care rămân. p. iar succesorul său împărtăşeşte alte puncte de vedere asupra politicii europene. EDD 2. O altă încercare pe care Parlamentul a depăşit-o cu succes a fost acordarea dreptului de a gestiona puterea bugetară.36 de mandate.0% . În acel moment preşedintele Comisei Europene era W. În 1965. la rândul său.5.cit. în urma Tratatului de fuziune. GUE/NGL . Hallstein dorea ca o dată cu adoptarea propunerii sale. Acesta doreşte ca bugetul Comunităţii să nu fie finanţat prin contribuţiile statelor membre. El primeşte aceste atribuţiuni în 1970. Hallstein se baza pe succesele obţinute de Piaţa Comună şi avea încredere în faptul că tânăra comunitate europeană avea suficiente forţe pentru a se dezvolta în acest mod. Iniţial.9% . Dar procesul era greoi şi încetinit de opoziţia Comisiei Europene ce îşi vedea astfel ameninţată poziţia. tratatele nu recunoşteau Parlamentului în integralitate dreptul de a fi consultat în chestiuni legate de actele legislative ale comunităţii. Hallstein. propunerea preşedintelui Comisiei erau prematură şi a determinat polemici vii între ţările membre. ieşind astfel din zona de influenţă a parlamentelor 138 Jean-Louis Burban. Contextul istoric este următorul: mandatul preşedintelui Charles de Gaulle s-a terminat. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) s-a unit cu Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euroatom). Verts/ALE .26 de mandate. W. op. ceea ce va constrânge în viitor Consiliul la mai puţină dezinvoltură în relaţiile sale cu Parlamentul (este vorba de „afacerea izoglucozei”.4. Schimbările au fost legitimate de Tratatul de la Luxemburg din 1970 şi de la Bruxelles. ns)”138. În realitate. 1975.39 de mandate. iar hotărârea a fost luată în 29 octombrie 1980 – n. UEN 3.20 de mandate. 122 .ELDR 9. În urma fuziunii au rezultat schimbări în structura şi funcţiile diferitelor instituţii comunitare. anulându-i una din hotărârile luate fără a fi consultat Adunarea când chiar Tratatul Comunităţii Economice Europene o impunea. controlul bugetar să cadă în sarcina Parlamentului European. susţineau că trebuie consultat în probleme de importanţă minoră şi nu în probleme esenţiale pentru viitorul comunităţii.5% .66 de mandate. Curtea de Justiţie Europeană a condamnat în 1980 Consiliul. De altminteri. Consiliul European „a căpătat totuşi deprinderea de a consulta Adunarea în maximum de cazuri şi. ci prin resurse proprii. şi implicit în structura parlamentară. De fapt.7% .

atunci hotărârea va fi adoptată de la prima citire. 71. armonizării legislative. Propunerile Comisiei sunt înaintate Parlamentului pentru consultare. Parlamentul îşi va consolida puterea prin implicarea tot mai accentuată în procesul legislativ. a asentimentului sau prin dreptul de iniţiativă. înainte. Procedura de consultanţă se aplică în domeniul agricol. rezultând de multe ori conflicte. În anii `80 şi `90. Evident.europarl. se amână adoptarea ei.cel maximalist (Olanda) – care acorda încredere totală Parlamentului European şi îi ceda controlul bugetului . Dreptul de iniţiativă legislativă este conferit de către Tratatul de la Maastricht. într-o dezbatere parlamentară primesc majoritate absolută a voturilor. dar el nu poate fi folosit decât dacă. Deci.eu. În acest ultim caz. Iată de ce Parlamentul European a primit controlul bugetar în mod treptat. o procedură bugetară greoaie şi o comunicare permanentă între Comisie. care. Parlamentul cere Comisiei Europene să înainteze o propunere în acest sens140. Este un tratat care instituie mecanisme complicate. al concurenţei. bugetul este adoptat de un parlament – acesta era raţionamentul lui Hallstein – iar organul reprezentativ pentru Comunitatea Europeană era propriul parlament. Tratatul de la Luxemburg este un compromis între cele două curente de opinie opuse existente în epocă: . ea nu va fi adoptată decât după ce ambele instituţii au ajuns la consens. Parlament şi Consiliu. Cooperarea a fost introdusă de Tratatul de la Maastricht şi obligă Consiliul să ia în considerare acele puncte dintr-un act.cel minimalist (Franţa) – care nu dorea cedarea controlului.int/facts/1_3_2_en. în cazul unui dezacord. Actul Unic European din 1986 este primul semn al câştigării puterii legislative de către Parlament. a cooperării. Participarea la procesul legislativ se face pe baza codeciziei. al taxelor. p. Apoi europarlamentarii decid dacă ea va fi adoptată în acea formă sau va suferi modificări. 139 140 Ibidem. dacă cele două instituţii se pun de acord. al politicii sociale şi de mediu (unde este necesară întrunirea majorităţii voturilor) precum şi în unele aspecte legate de politica externă şi internă. lucru de altfel vizibil şi în conţinutul Tratatelor de la Luxemburg din 1970 şi 1975139.naţionale.htm 123 . În orice democraţie. Tratatul de la Maastricht îi acordă drept de codecizie împreună cu Consiliul European. Codecizia presupune egalitatea între Parlament şi Consiliu. iar hotărârea poate fi trimisă la un comitet specializat pe problema respectivă. între aceste instituţii au existat păreri diferite. a consultanţei. http://www.

are dreptul de a examina petiţiile care îi sunt adresate.se bucură de drept de iniţiativă. op.are o putere de codecizie legislativă în domeniul bugetar şi în alte domenii expres prevăzute de tratate.3 Curtea Europeană de Justiţie Curtea Europeană de Justiţie este instituţia responsabilă de buna reglementare. ce trebuia să preia o parte din cazurile înaintate. De atunci şi până acum au intervenit puţine modificări în structura Curţii. . O primă încercare de uşurarea a volumului de muncă a venit în 1986. 25. p.emite avize conforme referitoare la încheierea acordurilor internaţionale. . Instanţele examinează cauzele în mod public. Tratatul Întărit al Uniunii Europene i-a dat dreptul de a aplica amenzi guvernelor statelor membre în cazul în care acestea nu se conformează normelor de drept ale Uniunii Europene. care prevedea înfiinţarea Instanţei de Fond. dar sentinţa este formulată în particular. Guvernele pot primi de asemenea sancţiuni în cazul în care nu aplică dreptul european în mod corect. prin votul judecătorilor141. şi veghează ca instituţiile comunitare să nu îşi depăşească puterile acordate de tratate. monitorizare şi desfăşurare a sistemului legislativ european. cele două organe de drept preluând atât cazuri venite din partea instanţelor naţionale. Structura legislativă a Uniunii Europene a dobândit soliditatea şi substanţă: Curtea Europeană este capabilă să interpreteze textele de legi controversate şi să ducă la îndeplinire procesul de justiţie.exercită un control politic asupra Consiliului şi al Comisiei. De asemenea.numeşte şi destituie pe mediatorul european. deşi volumul de muncă şi extinderile ulterioare ale Uniunii i-au complicat şi îngreunat mult activitatea.intervine în procedura de desemnare a membrilor Comisiei. 7. . 124 . Pe scurt. o dată cu Actul Unic European. .are un rol consultativ în procesul elaborării actelor comunitare. arbitrează disputele dintre instituţiile europene sau dintre instituţii şi statele membre. În acest fel s-a fluidizat procesul legislativ. cât şi cele înaintate direct lor.Rezultă că principalele responsabilităţi ale Parlamentului European sunt: . Wallace. o instituţie asemănătoare Curţii. arbitrează conflictele apărute între persoanele fizice sau juridice şi Comunitatea Europeană 141 H. W. . Wallace. cit.. Curtea are rolul de a se asigura că normele tratatelor sunt îndeplinite. . putând cere Comisiei să prezinte propuneri. Rolul şi importanţa sa au fost consfinţite încă de la primele tratate. .

cit. Ghidul Uniunii Europene. 144 *** ABC-ul Integrării în Uniunea Europeană. Editura. Judecătorii aleg Preşedintele Curţii pentru o perioadă de trei ani. comisii şi comitete alcătuite din experţi juridici care examinează atent formulările juridice din acte. 22. 56. Invocarea argumentului existenţei unui precedent poate avea uneori o Leonard. Criteriile de alegere au fost formulate în articolul 167 al Tratatului de la Roma: „persoane a căror independenţă este mai presus de orice îndoială şi care au pregătirea necesară pentru numirea în cele mai înalte funcţii judecătoreşti din ţările lor sau care sunt jurisconsulţi cu o competenţă recunoscută”143. Factorii de decizie politică acordă o mare atenţie sensului juridic al textelor formulate. Influenţa Curţii Europene de Justiţie asupra procesului politic nu se rezumă doar la controlul modului în care guvernele statelor membre aplică dreptul european. 142 143 125 . Acesta prezidează audierile şi dezbaterile şi conduce lucrările Curţii. op. Aceste legi sunt elaborate de Comisie. Curtea de Justiţie este formată din 25 de judecători şi 8 avocaţi generali. Curtea Europeană de Justiţie veghează asupra respectării şi implementării normelor Uniunii Europene. pe lângă instituţiile europene. p. Chiar şi cei ce vor reforma politică apelează tot la imensa bază de date oferită de sistemul legislativ. Utilizarea corectă a normelor dreptului european determină instituţiile abilitate să favorizeze un anumit proiect politic. editat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. Este ajutat de avocaţii generali – ce nu trebuie confundaţi cu procurorii – al căror rol este de a da avize imparţiale şi independente referitoare la speţele judecate de Curte144.(inclusiv acele cazuri în care este implicat personalul comunitar) şi ia decizii asupra acordurilor internaţionale. p. Dick. pentru un mandat de şase ani. 57.sunt hotărâri limitate la anumite circumstanţe. Dick. Acestea sunt: .. cu posibilitatea reînnoirii sale. funcţionează o serie de departamente. Tocmai de aceea. Teora.reglementări – intră în vigoare imediat ce au fost promulgate de către instituţiile europene şi sunt aplicabile în cadrul statelor membre .deciziile . p. Bucureşti. Ei sunt numiţi de guvernele statelor membre de comun acord. dar sunt atent monitorizate de către Curte . de exemplu ele pot viza politica concurenţei şi sunt date unui destinatar precis. Bucureşti 2004. Aplicarea lor se face atât prin intermediul instanţei europene cât şi a celor naţionale. de Consiliu sau de Consiliu şi Parlament împreună. Leonard. Împotriva unei hotărâri a Curţii Europene de Justiţie nu se poate face apel142. 2001.directive – sunt hotărâri transpuse în dreptul intern al statelor membre. au o anumită flexibilitate spre deosebire de directive.

25. Totuşi. Este vorba de două cazuri celebre: cazul Van Gend en Loss. din 1963. Enel din 1964. 145 146 126 . p. instituţiile abilitate au căutat să ţină la distanţă Curtea Europeană de Justiţie pentru a nu influenţa sistemul european de drept. La prima vedere Curtea Europeană de Justiţie nu este nici controversată. The European Union: How Does It Work?. Iată de ce „factorii de decizie politică trebuie să aleagă cu grijă articolele din tratate atunci când determină baza juridică pe care o vor utiliza şi să reflecteze foarte atent asupra tipului de legislaţie pe care îl vor elabora”145. 7. Tratatul Întărit al Uniunii Europene stabileşte foarte exact cei trei piloni ai politicii europene şi delimitează funcţiile şi puterea Curţii. Wallace. Costa vs. p. folosesc deseori acest exemplu pentru a contracara paradigma interguvernamentalistă – şi anume ca ritmul procesului de integrare este dominat în totalitate de interesul naţional. a instituit supremaţia dreptului european asupra celui naţional146. împreună cu delegaţiile şi miniştrii lor reclama un efort substanţial din partea statuluigazdă. W. Cu toate acestea. Tratatul de la Amsterdam a creat unele controverse în ceea ce priveşte competenţa Curţii în probleme ce vizează justiţia şi afacerile interne şi spaţiul Schengen. În perioada 1960 . nici foarte puternică. cit. Cercetătorii care se ghidează după paradigma neofuncţionalistă. O serie de decizii luate în această perioadă au mărit jurisdicţia Curţii şi au dat substanţă sistemului de drept european. Prezenţa a douăzeci şi cinci de şefi de stat şi guvern. 60. acesta nu este o instituţie a Uniunii Europene. efort care nu însemna neapărat cheltuieli financiare cât asigurarea H. Întâlnirile bianuale sunt găzduite de statul membru care asigură preşedinţia Consiliului. Comisia Europeană. Wallace. Oxford.valoare capitală. fiecare dintre cele două întâlniri anuale constituiau un eveniment pentru oraşul gazdă.4 Consiliul European Consiliul este format din şefii de stat sau de guvern ai celor 25 de state membre şi Preşedintele Comisiei Europene.1970. Consiliul Uniunii Europene (sau Consiliul de Miniştri). care a avut ca rezultat apariţia doctrinei „efectului direct” – cetăţenii Uniunii Europene au dreptul legitim de a se aştepta ca guvernele lor să adere la obligaţiile europene. dacă îl privim din punct de vedere juridic. Spre deosebire de Parlamentul European. op. Curtea a jucat un rol decisiv în continuarea procesului. în anumite sfere ale politicii europene. Oxford University Press. când procesul de integrare europeană a cunoscut o perioadă de stagnare. Atribuţiile sale vizează în principal aplicarea normelor de drept şi iniţiativa legislativă. Elizabeth Bomberg. al doilea caz. 2003. Alexander Stubb. Curtea de Justiţie Europeană sau Curtea de Conturi.

unui climat de securitate şi confort sporit. El trebuie să evite orice acuzaţie că ar încerca să controleze politica dusă de statele membre.147 Întâlnirile dintre şefii de stat şi delegaţiile lor au drept scop încurajarea formulării strategiei Europene şi rezolvarea problemelor apărute la nivelurile de mai jos. Consiliul European trasează direcţia strategică generală a Uniunii Europene. cit. 151. În întâlnirile din ultimul deceniu. op. Totuşi. Dar uneori Jeffrrey Lewis. Oxford University Press. 148 Rodney Leach. De la 1 mai 2004 însă. editat de Michelle Cini. toate politicile comunitare importante sunt lansate şi aprobate mai întâi în Consiliu148. ca de exemplu selecţia ţărilor care vor adopta moneda euro. 88. Consiliul a apărut pe la începutul anilor 1970 dar a fost recunoscut ca parte a sistemului instituţional abia în 1986. The Council of the European Union. bugetul. şi nu au statut legal. rezoluţii sau declaraţii. în care se redau pe scurt poziţiile adoptate în diferite probleme şi stabileşte setul de priorităţi în politica viitoare a Uniunii Europene. la sfârşitul fiecărei întâlniri se redactează un document numit „communiqué”. Dar rolul său în cadrul instituţiilor europene este deosebit de important. p. Consiliul European ia rareori decizii asupra unor propuneri specifice. Deciziile Consiliului se exprimă în mod normal sub formă de concluzii. Datorită denumirii sale este frecvent confundat cu Consiliul de Miniştri (sau Consiliul Uniunii Europene). 147 127 . o dată cu adoptarea Actului Unic European. de a rezolva neînţelegerile. într-un cuvânt de a sparge nodurile şi barierele care fac ca evoluţia Uniunii să fie atât de întortocheată. şefii de stat şi guverne şi-au asumat responsabilităţi din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte reforma instituţională. Consiliul European este în continuare separat de celelalte instituţii comunitare. extinderea Uniunii. o dată cu extinderea Uniunii către Est s-a stabilit ca toate întâlnirile Consiliului European să se ţină la Bruxelles. p. atunci ele erau preluate la aceste întâlnirile de nivel înalt. Subiectele dezbătute includeau viitoarele contribuţii naţionale la bugetul Uniunii sau finanţarea unor noi misiuni însărcinate cu probleme legate de politica externă. politica externă. dar creează cadrul legislaţiei comunitare. În cazul în care subiectele erau prea sensibile şi nu puteau fi rezolvate în Consiliul de Miniştri. Teoretic. Va rămâne astfel pentru a evita să deranjeze delicatul echilibru instituţional al interguvernamentalismului şi supranaţionalismului. în European Union Politics. Deşi nu există nici o prevedere legală care să interzică asta. Sarcina Consiliului este de a surmonta dezacordul dintre miniştrii. 2003. de securitate şi de apărare. Londra. Unii cercetători consideră că este meritul Consiliului faptul că Uniunea şi-a păstrat integralitatea în timpul perioadelor de criză.

dimpotrivă. iar la discutarea bugetului. p. 7. El reuneşte reprezentanţii ai fiecărui stat membru. din organ consultativ acesta se transformă în factor cu putere de decizie foarte mare.. 49. întrucât deţine puteri legislative şi executive ce depăşesc cu mult atribuţiile birocratice convenţionale. op. cit. Consiliul European nu ar trebui să funcţioneze ca o curte supremă de apel – cu excepţia problemelor foarte importante. Comisia Europeană are o influenţă mult mai mare. Consiliul reprezintă interfaţa dintre statele membre şi entităţile suprastatale pe de o parte. cea mai puternică dintre instituţiile europene. cei de finanţe. şi instituţiile comunitare de luare a deciziilor la nivel european150. căci se ajunge în situaţia când pe masa Consiliului ajung probleme puţin importante. William Wallace. op. trasează noile sarcini fundamentale ale Uniunii Europene. Alţii cred ca.aceste întâlniri întârzie procesul de luare a deciziilor. Se ajunge astfel la discutarea unor aspecte tehnice sau puţin relevante pentru politica de dezvoltare a Uniunii Europene numai pentru că subordonaţii din guvernele statelor membre nu au vrut să îşi asume responsabilitatea unor decizii. Dintre aceste întâlniri. instituirea Uniunii Monetare Europene.5 Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri) Consiliul Uniunii Europene este considerat de mulţi cercetători ca fiind. Unul dintre aspectele ce vor trebui rezolvate de viitoarele tratate va acela al posibilei încadrări a Consiliului în cadrul „structurilor constituţionale” ale Uniunii Europene149. comisari şi personal din structura secretariatului propriu. coordonează activitatea celorlalte consilii ministeriale dar dezbat şi orice alt subiect complex sau presant care nu intră în sfera de 149 150 Hellen Wallace. 22. Agenda întâlnirilor stabileşte componenţa participanţilor: dacă se discută probleme legate de agricultură. cit. se ocupă de chestiunile majore în politica europeană. De asemenea are o influenţă hotărâtoare în cadrul politicii de securitate şi apărare comună şi în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. Rodney Leach. În anii ’90 rolul şi atitudinea Consiliului European s-au modificat. etc. Dar se pare că. Iată de ce mulţi politicieni din cadrul statelor membre sunt îngrijoraţi de creşterea influenţei Consiliului. p. cea mai importantă este considerată reuniunea miniştrilor de externe – Consiliul Afacerilor Generale – ce are loc cel puţin o dată pe lună şi abordează probleme legate de politica externă. 128 . ca de exemplu: extinderea UE către est. este condamnat să facă exact acest lucru.. vor participa miniştrii agriculturii din statele membre. uneori. mai ales în ceea ce priveşte controlul orientării Uniunii Europene. Indiferent însă de opiniile specialiştilor. dacă sunt abordate subiecte legate de industrie vor veni miniştrii de resort.

Până în 1996 rotaţia se făcea în ordine alfabetică. de obicei. la sfârşitul preşedinţiei unei ţări sau pentru a completa calendarul legislativ. Astfel se acordă o atenţie sporită politicii macroeconomice şi monetare – în special datorită introducerii monedei unice europene – în detrimentul politicii externe. Proiectul era intens susţinut de către miniştrii de externe. este de datoria lui să îi convingă să îşi schimbe părerea. p. după această dată s-a ales o nouă modalitate de alegere a Preşedintelui care să asigure o distanţă rezonabilă între statele mai mari. uneori se desfăşoară două sau trei întâlniri simultan: miniştrii de externe într-o încăpere. . De asemenea. cit. Acest personal poartă numele de Delegaţie permanentă şi este compus din diplomaţi. 55. Rolul său este de a organiza activitatea Consiliului pe perioada mandatului. Problema a fost rezolvată la nivelul Consiliului European.. dar are cu siguranţă mai multă influenţă152. 46. cit. op. Jeffrrey Lewis. a apărut o reacţie de rivalitate între miniştrii de externe şi cei de finanţe. Aceste trei reuniuni au loc lunar şi durează douătrei zile. Ca rezultat. Ultimele decenii au adus o creştere a influenţei Ecofin-ului în defavoarea Consiliului Afacerilor Externe. Alte două întâlniri importante sunt cele ale Consiliului Miniştrilor Economiei şi Finanţelor (Ecofin) şi cel al Miniştrilor Agriculturii. p. fiind ales prin rotaţie. p. Preşedintele Consiliului este ales o dată la fiecare şase luni. oficiali din ministerul de resort.. 153 Dick Leonard. o zi şi sunt în număr de 80-90 pe an. experţi pe diferite probleme.preocupări a colegilor lor specialişti. 155. op. Există şi perioade foarte aglomerate. în cazul în care membrii delegaţiei sale sunt cei care împiedică adoptarea unei decizii. cei de finanţe în alta şi cei ai agriculturii la două uşi mai departe153. Întâlnirile membrilor Consiliului durează. totodată este de aşteptat ca el să facă tot posibilul pentru a de ajunge la un acord în cât mai multe probleme şi să găsească soluţii de compromis ori de câte ori se ajunge la un impas. când şefii de stat şi guvern au respins opoziţia Ecofin-ului151. dar a fost refuzat de cei de finanţe datorită riscului şi costurilor ridicate. aşa cum există tendinţa să se întâmple. 151 152 129 . op. cu efecte negative asupra consolidării procesului de integrare. de obicei. cit. în cadrul Pactului de Stabilitate în Balcani. în loc ca acestea să fie grupate. datorită re-echilibrării balanţei puterilor în interiorul Uniunii. Alexander Stubb. Un exemplu în acest sens a fost cazul controversei privind pachetul de asistenţă financiară ce trebuia acordat Muntenegrului de către Uniunea Europeană. Orice subiect dezbătut a fost înainte atent citit şi analizat de personalul din subordinea fiecărui ministru.. Elizabeth Bomberg. Pentru a facilita schimbul de informaţii şi a scurta timpul de lucru. Deţinerea Preşedinţiei nu înseamnă că acea ţară are mai multă putere formală.

38% din voturile necesare blocării deciziilor”155. „Având în vedere faptul că majoritatea calificată într-o Uniune cu 27 de membrii va fi de 255 de voturi. România va avea 5. Amânarea propunerilor vreme de câţiva ani nu mai este posibilă pe motivul că unul sau mai multe state au obiecţii. Bucureşti 2004. În realitate. în sensul că extinde aria domeniilor care necesită majoritatea calificată: astfel. propunerea este dată grupurilor de experţi din cadrul delegaţiilor pentru discuţii ulterioare. pe baza schimbului reciproc de servicii şi concesii. denumit pe scurt COREPER. atunci acesta primeşte calificativul „A” şi este adoptat imediat.49% din totalul voturilor necesare adoptării unei decizii şi 15. Dacă punctele de vedere sunt foarte diferite. iar unanimitatea revine cazurilor speciale. deciziile se pot lua cu majoritate simplă. iar România va avea. Consiliul de Miniştri are responsabilităţi legate de puterea legislativă şi competenţă în aprobarea bugetului (atribuţii pe care le împarte cu Idem. cu majoritate calificată (62 din 87 de voturi) sau în unanimitate. În acelaşi timp delegaţiile se întâlnesc în paralel cu şedinţele COREPERului pentru discuta alte probleme ce nu intră pe agenda de lucru a grupului. Tratatul de la Roma a fost amendat de Actul Unic European şi a redus numărul chestiunilor care cereau întrunirea regulii majorităţii pentru a fi adoptate.personal administrativ. 21. Şefii delegaţiilor – au de asemenea rang de ambasadori speciali – se reunesc în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi. multe decizii sunt luate în urma unui proces de negociere între reprezentanţii diferitelor guverne. propunerea este amânată pentru şedinţele ulterioare. Tratatul de la Maastricht aduce alte modificări. *** ABC . Conform articolului 148 din Tratat. Majoritatea simplă de aplică chestiunilor minore (de exemplu cele de natură procedurală). 14 voturi. editat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. la data aderării. p. cele mai cunoscute fiind reuniunile Comitetului Special pentru Agricultură (CAS). În prezent numărul total de voturi este de 321. Dacă proiectul de pe agenda de zi are aprobarea guvernelor naţionale şi există acord deplin între participanţi. 154 155 130 . majoritatea calificată este necesară adoptării unui număr foarte mare de decizii. Dacă însă un guvern se răzgândeşte în ultimul moment. în această categorie intră problemele legate de politica de transport şi mediu. de secretariat şi translatori.ul Integrării în Uniunea Europeană. Procesul de luare a deciziei în cadrul Consiliului European a fost stabilit de Tratatul de la Roma. Aceste întâlniri poartă numele de COREPER II. Alături de ei lucrează şi funcţionari ai ţării respective pentru a facilita comunicarea între delegaţie şi oficialităţile ţării gazdă sau alte instituţii europene. de o importanţă mare154.

Ca rezultat.ul sunt organisme interguvernamentale care sunt interesate în primul rând să îşi protejeze interesul naţional şi astfel să încetinească procesul de integrare. Poate înainta propuneri referitoare la numirea membrilor unor alte instituţii: Curtea Cenzorilor. 7. Consiliul şi-a construit o identitate colectivă – întemeiată pe politici şi puncte e vedere naţionale – care a ajutat la fundamentarea procesului de integrare europeană. reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi 156 Dick Leonard. ele constituie comitetul de conducere care ia multe dintre deciziile de zi cu zi asupra politicilor Comunităţii”156. în numele Comunităţii. Membri Membrii în număr de 317 (după aderarea României şi a Bulgariei numărul acestora va fi de 344 din care România va avea 15) sunt nominalizaţi de guvernele naţionale şi numiţi de Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit. 131 . contactele formale şi informale şi rutina negocierilor din timpul reuniunilor au constituit bazele pentru o cooperare continuă şi strânsă la nivelul membrilor executivului din diferitele ţări. Dar întâlnirile ministeriale regulate. S-ar putea crede că atât Consiliul cât şi COREPER. Sir Michael Butler: „Într-un sens. Comisia şi Parlamentul European. muncitori. adoptă deciziile necesare definirii şi aplicării politicii externe şi de securitate comună. agricultori. Componenţa Comitetul Economic şi Social: preşedinte. Are un rol de forum de dezbatere şi reflexie atât pentru nivelul european cât şi pentru statele membre. tratate şi acorduri cu alte state sau organizaţii internaţionale.S. 48. op. o grupare non-politică ce oferă o platformă formală de exprimare a punctelor de vedere despre problematicele Uniunii Europene.6 Comitetul Economic şi Social (C. pe baza orientărilor date de Consiliul European. Ei aparţin unuia dintre cele trei grupuri: angajatori. p. ele reprezintă legislaţia Comunităţii.) Comitetul Economic şi Social este un organism consultativ european. În alt sens. cit. COREPER şi Consiliu formează un forum care facilitează negocierile permanente şi simultane între guvernele membre asupra unei game largi de probleme. poate încheia. angajaţi şi interese variate (membri ai patronatului. vicepreşedinţi şi membri. Pe scurt activitatea sa a fost descrisă de un fost reprezentant permanent britanic.E. coordonează politica economică generală a statelor membre. În acelaşi timp el este organul care. etc. Are atribuţii referitoare la cooperarea poliţienească şi juridică în materie penală. Opiniile sale sunt înaintate unor instituţii precum Consiliul.Parlamentul European).. Comitetul Economic şi Social. În al treilea sens.

N.S. Preşedintele este responsabil pentru conducerea de zi cu zi a activităţii Comitetului. Toate opiniile sunt înaintate organelor de luare a deciziilor comunitare şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. CEEC. Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene. . o serie de evenimente care ajuta Uniunea să se apropie de oameni. Preşedinţie şi birou . profesiuni liberale. societăţi de întrajutorare. El acţionează ca un forum pentru piaţa unică şi găzduieşte.Rolul consultativ: să ofere consultanţă celor trei mari instituţii: Parlamentul European. Rolul Comitetul economic şi social. . ţările din America Latina şi alte ţări terţe.La fiecare doi ani Comitetul economic şi social alege un birou compus din 24 de membrii.Rolul informaţional şi de integrare: În ultimii ani Comitetul Economic şi Social şi-a susţinut rolul său în Uniunea Europeană şi a îndeplinit datoriile directe ce au decurs din Tratate. Sarcina principala a 132 . un preşedinte şi doi vicepreşedinţi aleşi din cele trei grupuri prin rotaţie. în anumite cazuri. cu suportul organelor Uniunii Europene. asociaţii meşteşugăreşti. Comisiei şi Parlamentului European. Organizare internă a Comitetului economic şi social 1. familiei. Mandatul membrilor .mijlocii.-uri cu caracter „social”). şi a preşedintelui. din partea forurilor competente. Actul Unic European şi Tratatul de la Maastricht a extins paleta de probleme la care trebuie să se pronunţe Comitetul. iar în acest scop promovează dialogul organizat cu reprezentaţii acestora şi ajută la constituirea de organisme similare în zone vizate: Europa de Est şi Centrală. Această consultanţă poate fi obligatorie pentru luarea unor decizii.G. ACP. în alte cazuri este opţională. organizaţii pentru protecţia mediului. În acelaşi timp are menirea de a spori rolul organizaţiilor şi a asociaţiilor civile în ţările ne-membre (sau grupuri de ţări). Adunările comune (în legătură cu ţările EFTA. şi îi asigură posibilitatea de a fi consultat de Parlamentul European. Turcia. şi cetăţenii Europei) sunt în sfera de activitate a biroului C. El este asistat de vicepreşedinţi care îl substituie în cazul absenţei sale. Asigură o mai mare implicare/contribuţie din partea societăţii civile la iniţiativa europeană şi de a edifica o Europă apropiată cetăţenilor săi. O. AMU. ţările EUROMED etc. În medie Comitetul distribuie 170 de documente consultative şi opinii pe an (dintre care 15% sunt puse în discuţie din proprie iniţiativa).E. Preşedintele reprezintă Comitetul în relaţiile cu alte organe.sarcina membrilor este să prezinte opiniile pentru interesul Europei Consiliului. Comitetul Economic şi Social poate adopta opinii din propria iniţiativă.

.Relaţii Externe (REX).Piaţa Unică. . Aceste subcomisii operează în aceleaşi coordonate precum secţiunile.general care raportează preşedintelui. La o sesiune plenară. . Acestea au. Infrastructura şi Societatea informaţională (TEN). Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor ţin în gestiune comună o serie de departamente de bază.Comitetul Economic şi Social are 6 secţii: . Secretariatul – general . în iulie 2002 (CCIC). R. pentru anumite probleme. incluzând şi un raportor. .7 Comitetul Regiunilor (C. Energie. Producţie şi Consum (INT). Instituirea Comitetul Regiunilor a fost un pas semnificativ în „procesul creării unei Uniuni şi mai apropiate de 133 . Grupuri de studiu: opiniile secţiunii sunt analizate de grupuri de studiu.S. 5. Sesiunea plenară: ca regulă. Relaţiile cu consiliile economice şi sociale Comitetul Economic şi Social păstrează legătura cu consiliile economice naţionale şi regionale de pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Subcomitetele: Comitetul are dreptul să organizeze subcomitete. Se înaintează instituţiilor şi se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor europene.Transport. 2.Agricultura.) Comitetul Regiunilor a fost creat prin Tratatul de la Maastricht. întreg Comitetul se întruneşte în sesiune plenară de zece ori pe an. Un nou Comitet consultativ pe Schimbul Industrial a fost încorporat în structura C. Din ianuarie 1995. opiniile sunt adoptate pe bazele opiniilor secţiunii de o majoritate simplă. Dezvoltarea Rurala şi Mediul Înconjurător (NAT). de obicei. Membrii grupului de studiu pot fi asistaţi de experţi (de obicei patru). 3.Uniunea Economică şi Monetară şi Coeziune Socială (ECO). 7. Comitetul Economic şi Social creează legături pe glob cu alte consilii economice şi sociale şi alte organizaţii similare la "Întrunirile Internaţionale" ce se ţin la fiecare doi ani.comitetul este aservit secretariatuluigeneral condus de către un secretar . Constituirea acestui Comitet s-a făcut ca răspuns la cererile formulate de autorităţile locale şi regionale care o reprezentare concretă în cadrul instituţional şi de decizie al UE. el reprezentând biroul.E. Secţiuni .Angajarea de forţe de muncă. Aceste legături implică schimb de informaţii şi discuţii comune în fiecare an pe teme specifice. 12 membri.biroului este să organizeze şi să ordoneze lucrările diferitelor organe şi să prezinte direcţiile politicii lucrărilor sale. Afaceri sociale şi Cetăţenie (SOC). 4. .

cu responsabilitate în aria dezbaterilor privind reforma 134 .Educaţie. dezvoltare rurală şi pescuit. Comisia şi Consiliul).Belgia. ei trebuind să fie complet independenţi.Agricultură. aşa cum se arată în preambulul Tratatului U.cetăţenii Europei. cooperare transfrontalieră şi inter-regională. pentru un mandat de 2 ani. energie şi mediu. . Portugalia si Suedia au câte 12 membrii. În sistemul instituţional comunitar. Numărul locurilor rezervate pentru fiecare ţară în Comitet este următorul: . . Comitetul are în subordine 7 Comisii principale: .Politica socială. Unul din principalele sale obiective îl reprezintă consolidarea coeziunii economice şi sociale a statelor membre. Comitetul a instituit şi o Comisie Specială asupra Afacerilor Instituţionale. pregătire vocaţională.Spania are 21 de membrii.E. După terminarea mandatului. . Grecia. . în care deciziile sunt luate pe cât posibil de apropiat de cetăţean în conformitate cu principiul subsidiarităţii”. Irlanda si Finlanda au câte 9 membrii. Comitetul s-a evidenţiat ca un puternic gardian al principiului subsidiarităţi. protecţia consumatorului. Comitetul îşi alege Preşedintele şi Biroul din rândul membrilor săi. cultură. fonduri structurale. . sănătatea. . Italia si Marea Britanie au câte 24 de membrii. . cercetare si turism. coeziune economică şi socială. politica economică. transport şi societatea informaţională. Comitetul regiunilor are un număr de 314 membri şi un număr egal de supleanţi.Germania. probleme urbanistice. încă de la creare şi de la prima şedinţă. De altfel. Comitetul Regional joacă un rol important în procesul de integrare europeană. piaţa unică. care sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani de către Consiliul Uniunii Europene prin vot unanim la propunerea ţărilor membre UE. industrie şi întreprinderile mici şi mijlocii. Olanda.Forţa de muncă.Politică regională. În prezent Comitetul regiunilor este un organism complementar celor trei instituţii Comunitare (Parlamentul.Planificarea spaţială.Luxemburgul are 6 membrii. . Franţa. Comitetul şi-a câştigat un loc bine definit datorită experienţei politice a membrilor săi la diferite niveluri locale şi a cunoaşterii aprofundate a problematicii locale şi regionale. tineret şi drepturile cetăţenilor. Austria.Reţelele transeuropene. membrii Comitetului pot fi realeşi. Membrii Comitetului nu pot fi legaţi de un mandat imperativ. care a avut loc în martie 1994.Danemarca. . .

.politica structurală în domenii specifice nelegate cu cele ale Fondului. Ocazie cu care adoptă recomandările făcute pe baza datelor furnizate de diverse comisii.instituţiilor UE. . Comitetul Regiunilor are o funcţie consultativă.E. 7.politica mediului înconjurător.politica forţei de muncă. .măsurile sociale. Consiliu sau Comisie în cazurile în care aceste instituţii consideră necesară consultarea. Membrii şi succesorii sunt reprezentanţi ai corpurilor regionale şi locale conform articolului 263 al Tratatului U. . . menţin constant legătura cu cetăţenii. . Aceste arii sunt: . . ca urmare. Se reunesc de cinci ori pe an în sesiune plenară. oraşele şi comunele statelor din statele membre.sectorul public de sănătate. urmărind interesul general al Uniunii Europene.cultură. Ei acţionează complet independent pentru îndeplinirea obligaţiunilor specifice. . .stimularea cooperării statelor membre UE în domeniul forţei de muncă. Comitetul Regiunilor reprezintă o „punte” de legătură între instituţiile europene şi regiunile.Fondul de Dezvoltare Regională European. El îşi exercită funcţia de recomandare în arii de importanţă pentru autorităţile locale şi regionale. aceştia vor fi politic responsabili în faţa electoratului de la nivel regional sau local pe care îl reprezintă. Membrii Comitetul Regiunilor deţin mandate (administrative) pe plan regional sau local. Comitetul poate fi consultat de către Parlament.suport pentru măsurile din aria educaţiei şi a tineretului. .sectorul căilor trans-europene.politica transporturilor.Fondul de Coeziune. . În prezent Comitetul regiunilor dezvoltă legături puternice cu Parlamentul European. .8 Curtea Europeană de Conturi Curtea europeană de conturi are ca principală atribuţie verificarea execuţiei bugetului Uniunii Europene.educaţia vocaţională. nu funcţionează permanent la Bruxelles şi. România va fi reprezentată de 15 membri din totalul de 344 (conform Tratatului de la Nisa).implementarea deciziilor privind Fondul Social European. cu dublu scop de a îmbunătăţi gestionarea resurselor financiare şi de a informa cetăţenii Europei cu privire la utilizarea fondurilor publice de către autorităţile cu 135 . .

). La preluarea funcţiei. (2) Membrii Curţii de Conturi sunt aleşi dintre persoanele care fac parte. Ei se abţin de la orice act incompatibil cu îndatoririle lor. să îndeplinească obligaţiile care rezultă din funcţia respectivă. decât. de către celelalte instituţii ale Comunităţii şi de către instituţiile de control naţionale sau. ei nu solicită şi nici nu acceptă instrucţiuni de la vreun guvern sau de la un alt organism. (3) Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi pe o perioadă de şase ani de către Consiliu. câte un reprezentant al fiecărui stat membru. fie ea remunerată sau neremunerată. ei se angajează solemn că pe durata exercitării funcţiilor şi după încetarea ei.responsabilităţi de gestiune. În realizarea îndatoririlor lor. după consultarea Parlamentului European. Cel în cauză este înlocuit pentru durata rămasă din mandat. numai dacă Curtea de Justiţie constată. de serviciile naţionale competente. membrii Curţii de Conturi nu pot exercita nici o altă activitate profesională. mai ales datoria de a manifesta onestitate şi circumspecţie în acceptarea anumitor poziţii sau avantaje după încetarea funcţiei lor. sau au făcut parte din instituţiile de control extern din ţările lor. 247 din Tratatul privind Uniunea Europeană: „(1) Curtea de Conturi este compusă din cincisprezece membri (după procesul de lărgire din anul 2004 numărul membrilor Curţii Europene de Conturi este de 25. în interesul general al Comunităţii. Mandatul acestuia poate fi reînnoit. Membrii Curţii de Conturi pot fi numiţi din nou. Asistă Parlamentul European şi Consiliul în exercitarea funcţiei lor de control privind executarea bugetului. În afară de cazul demisiei din oficiu. Orice document sau orice informaţie. (6) Cu excepţia reînnoirilor obişnuite sau din cauză de deces. (5) Pe durata funcţiei lor. care. Ei trebuie să ofere toate garanţiile de independenţă. Conform art. la cerere. membrii Curţii de Conturi rămân în funcţie până când sunt înlocuiţi. examinează conturile tuturor veniturilor şi cheltuielilor oricărui organism creat de Comunitate. De asemenea. în măsura în care actul fondator nu exclude acest control. (4) Membrii Curţii de Conturi îşi exercită funcţiile în deplină independenţă. Membrii Curţii de Conturi aleg dintre ei preşedintele Curţii de Conturi. (7) Membrii Curţii de Conturi nu pot fi destituiţi din funcţiile lor şi nici nu pot fi declaraţi decăzuţi din dreptul la pensie sau la alte avantaje când sunt înlocuiţi. funcţia membrilor Curţii de Conturi încetează în mod individual prin demisie voluntară sau din oficiu. îi sunt comunicate. declarată de Curtea de Justiţie conform paragrafului 7. necesare pentru îndeplinirea misiunii Curţii de Conturi. dacă acestea nu dispun de competenţele necesare. pe o perioadă de trei ani. la cererea Curţii de 136 . hotărăşte în unanimitate. sau care au o calificare specială pentru această funcţie.

9 Mediatorul European Instituţia Mediatorului European (sau Ombudsman) fost înfiinţată prin Tratatul de la Maastricht în anul 1992. regională sau locală din statele membre. a organizaţiilor şi organismelor din cadrul Uniunii Europene. (9) Dispoziţiile protocolului asupra privilegiilor şi imunităţilor Comunităţilor Europene aplicabile judecătorilor de la Curtea de Justiţie sunt. Curtea de conturi are deplină libertate în ceea ce priveşte organizarea şi planificarea activităţii sale de audit şi de publicare a rapoartelor.Conturi. mai ales. indemnizaţiile şi pensiile preşedintelui şi ale membrilor Curţii de Conturi. orice indemnizaţie care ţine loc de remuneraţie. După aderarea la Uniunea Europeană. (8) Consiliul. cu aceeaşi majoritate. de asemenea. remuneraţiile. România va avea şi ea un membru în cadrul Curtea Europeană de Conturi. hotărând cu majoritate calificată.” Independenţa Curţii Europene de Conturi în raport cu alte instituţii comunitare şi cu statele membre garantează obiectivitatea activităţii sale de audit. A fost ales de Parlamentul Europei şi deţine postul începând cu 1 aprilie 2003. Atribuţii ale instituţiei Mediatorului European: Mediatorul European investighează şi sesizează cazurile de proastă administrare a activităţii instituţiilor sau organismelor Comunităţii Europene. Este ales pentru un mandat pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de a fi reales. De asemenea. Nu se ocupă cu sesizările privind administraţia naţională. care a fost avocat al poporului şi ministru al justiţiei în Finlanda. Curtea Europeană de Conturi garantează astfel cetăţenilor europeni că bugetul propus Uniunii Europene a fost gestionat şi executat corect şi în modul cel mai eficient posibil. stabileşte condiţiile de angajare şi. Instituţia are rolul de a investiga plângerile privind funcţionarea defectuoasă a instituţiilor. 7. organismele comunitare competente sunt informate imediat pentru a lua măsurile necesare. verificându-se dacă – şi în ce măsură – au fost atinse obiectivele propuse în materie de gestiune. Consiliul stabileşte. precum şi costurile aferente. Curtea nu are prerogative jurisdicţionale. că au încetat să corespundă condiţiilor cerute sau să îndeplinească obligaţiile care decurg din funcţia lor. Curtea de conturi verifică dacă încasările şi cheltuielile s-au făcut legal şi corect. Nikiforos Diamandouros. Primul Mediator European. În cazul în care auditorii descoperă nereguli. aplicabile membrilor Curţii de Conturi. Consiliul Uniunii Europene şi 137 . Actualul mediator european este P. inclusiv frauda. a fost ales domnului Jacob Söderman. fost mediator naţional al Greciei. Se pune accent deosebit pe corectitudinea gestionării financiare. cum ar fi Comisia Europeană.

conjugat cu asistenţa acordată de fondurile structurale şi de alte instrumente financiare ale Comunităţii. nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre. Banca facilitează finanţarea programelor de investiţii. . De asemenea.I) Rolul B. Banca Europeană de Investiţii are o personalitate juridică şi este o instituţie autonomă a Uniunii. prin Tratatul CEE. Pentru aceasta.proiecte care vizează modernizarea sau conversia întreprinderilor sau crearea de noi activităţi ca urmare a instituirii progresive a pieţei comune.10 Banca Europeană de Investiţii (B. prin amploarea sau natura lor. Numai activităţile juridice ale Curţii de Justiţie şi ale Tribunalului de Primă Instanţă nu cad sub incidenţa activităţii sale.proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care.proiecte care vizează dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate. . De obicei. dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre. statele membre sunt obligate să-i furnizeze informaţiile care pot ajuta la clarificarea cazurilor de proastă administrare a activităţilor instituţiilor sau organismelor Comunităţii Europene. Înfiinţată în baza Tratatului de la Roma în anul 1958. dar poate desfăşura şi anchete din propria iniţiativa.E. precum şi în alte 120 de ţări din întreaga lume. Fondurile sale finanţează proiecte prin care se materializează obiectivele UE în cadrul Uniunii. Mediatorul European desfăşoară anchete pe baza sesizărilor primite. A fost constituită. nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre. 7. Banca Europeană de Investiţii este instituţia financiară a Uniunii Europene. 138 . conform Tratatului asupra Uniunii Europene. prin acordarea de împrumuturi şi garanţii şi fără a urmării un scop lucrativ. care. la 1 ianuarie 1959 la Luxemburg. apelând la pieţele de capital şi la resursele sale proprii. prin natura sau amploarea lor.Parlamentul European.I este de a contribui la integrarea. În îndeplinirea misiunii sale. Banca facilitează.E. Instituţiile şi organismele Comunităţii sunt obligate să-i furnizeze informaţiile solicitate sau să-i permită accesul la dosarele în cauză. Banca Europeană de Investiţii are misiunea să contribuie la dezvoltarea echilibrată şi neîntreruptă a pieţei comune în interesul Comunităţii. În prezent. Mediatorul European are vaste puteri de investigare. finanţarea proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei: .

B.C. 139 . dintre persoane a căror autoritate şi experienţă profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Tratatul de creare a Comunităţii Europene racordează S. Rolul Băncii Central Europene este acela de a controla.Promovarea unui sistem eficient de plăţi. Doar cetăţenii statelor membre pot fi membrii ai Comitetului director.E. Pe 13 octombrie 1998 Consiliul guvernator al B. .C. Reuniunile sunt confidenţiale. politica monetară unică a UE. supravegherea funcţionării Sistemului Monetar European şi utilizarea euro. Pentru a putea îndeplini cu succes mandatul clar definit de stabilitate monetară. Mandatul lor are o durată de 8 ani şi nu poate fi reînnoit. Analiza economică se concentrează pe dezvoltarea economică curentă şi e asociată cu termene de mici şi medii de risc până la stabilitatea preţurilor. Consiliul poate decide să facă public rezultatul deliberărilor sale.Consiliul Guvernatorilor.E) Sistemul European de Bănci Centrale (S.B. . Consiliul guvernatorilor se compune din membrii Comitetului director şi guvernatorii băncilor centrale naţionale.7. Obiectivele acestui sistem sunt: . Aceştia sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul şefilor de stat şi de guvern.Comitetul Director.Păstrarea şi administrarea rezervelor Statelor Membre. . Se întruneşte de cel puţin 10 ori pe an.C. Organele de conducere ale Băncii sunt: .E.C) este compus din Banca Central Europeană şi toate celelalte bănci centrale naţionale ale statelor membre. Strategia politicii monetare a B. .E. vicepreşedinte şi alţi patru membrii. Comitetul director este responsabil pentru gestiunea curentă a B. la un nivel de independenţă instituţională şi transparenţă.E.C. Comitetul director se compune din preşedinte. la recomandarea Consiliului şi după consultarea Parlamentului European şi a Consiliului guvernatorilor. pentru a asigura stabilitatea preţurilor.Derularea operaţiunilor externe.E.11 Banca Central Europeană (B.C.Definitivarea şi implementarea politicii monetare a zonei euro. prin instrumente şi proceduri financiar-bancare. a proclamat strategia de stabilitate monetară pentru ghidarea deciziilor politicii monetare în Stadiul al treilea al Uniunii economice şi monetare.

în Politica externă şi de securitate comună sau Facilitatea de reacţie rapidă. Sistemul euro conduce operaţiunile pe piaţa deschisă. tendinţele de ansamblu privind relaţia strânsă între bani din economie şi preţuri . în activităţile umanitare. Sistemul euro se divide în următoarele 3 categorii: . Cadrul operaţional constă într-o serie de instrumente. evaluarea proiectelor şi programelor).Operaţiunile pe termen lung de refinanţare. ISPA şi SAPARD).Analiza monetară se focalizează pe aprecierea pe termen mediu şi lung a inflaţiei. Deşi are un statut de organism independent în desfăşurarea anchetelor.Misiunea EuropeAid este să pună în practică instrumente de asistenţă externă ale Comisiei Europene finanţate din bugetul Comunităţii Europene şi Fondul European de Dezvoltare. fie de la Banca Europeană de Investiţii sau Uniunea Europeană. pregătirea deciziilor financiare. oferă facilităţi de bază şi implică folosirea instituţiilor de creditare pentru a păstra rezerve minime în acord cu Băncile Centrale Naţionale din zona euro. preluând operaţiunile „Grupului de Acţiune pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei” (UCLAF). Nu este implicat în programele de asistenţă preaderare (PHARE. creşterii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. OLAF face parte şi din structura organizatorică a Comisiei Europene. fiind subordonat Comisarului responsabil cu bugetul comunitar. Oficiul este responsabil pentru toate etapele din circuitul proiectului (identificarea şi evaluarea proiectelor şi programelor. 7. creat în 1988 în cadrul Secretariatului General al Comisiei. în baza mandatelor acordate.EUROPEAID OFICIUL DE COOPERARE .Operaţiuni structurale. implementare şi monitorizare.EI. .12 Fondul European de Investiţii (F. de asistenţă macro-financiară.13 Alte Instituţii şi Organisme Europene .Operaţiuni fine-tuning. cel pentru Dezvoltare şi aprobate de Comisie. . . este un parteneriat public privat. Fondul intervine în principal cu capital de risc şi instrumente de garantare provenind fie din fonduri proprii. care asigură atingerea obiectivelor programelor stabilite de Direcţia Generală pentru Relaţii Externe.Operaţiunile principale de refinanţare. . OLAF 140 .I) Este o instituţie în a cărei competenţă intră sprijinirea apariţiei.OFICIUL EUROPEAN DE LUPTA CONTRA FRAUDEI (OLAF) – Oficiul şi-a început activitatea în iunie 1999.E. 7. F.

. CEDEFOP a fost înfiinţat ca organism non-profit. care se comportă ca centru al acestei reţele.Misiunea EEA. . Comisia Europeană. inclusiv cei 2 300 de specialişti europeni care lucrează în domeniu. Comitetul Regiunilor. CENTRUL EUROPEAN PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (CEDEFOP) . independent. în vederea promovării luptei contra fraudei. Raportul general de activitate s .Este agenţia europeană care furnizează informaţii complete despre politicile de formare profesională factorilor de decizie şi experţilor Comisiei Europene. Fundaţia are ca misiune să contribuie la procesul de formare profesională şi reformă a activităţilor de formare. Statele şi teritoriile partenere ale ETF sunt cele eligibile pentru participarea la programele Tacis şi Meda. . Consiliul European.Sistemul european de autorizare a produselor medicale pentru uz uman sau veterinar se bazează pe cooperarea dintre autorităţile naţionale cu atribuţii în domeniu ale statelor membre şi EMEA. EPSO este punct unic de contact pentru cei care vor să lucreze în instituţiile Uniunii Europene (Parlamentul European. Comitetul Economic şi Social. a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care prejudiciază interesele financiare ale Comunităţii Europene. coordonând resursele pe care autorităţile naţionale le pun la dispoziţie.OFICIUL PENTRU PUBLICAŢII OFICIALE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE (OPOCE) – OPOCE este editura instituţiilor Uniunii Europene.îndeplineşte sarcinile de investigare conferite Comisiei prin legislaţia comunitară şi prin acordurile în vigoare încheiate cu ţările terţe. de Comisie.a.AGENTA EUROPEANĂ A MEDIULUI (EEA) . proces în plină desfăşurare în statele şi teritoriile partenere. care să permită dezvoltarea şi implementarea de către Uniunea Europeană şi alte state membre ale EEA a unor politici eficiente de protecţia mediului. OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECŢIA PERSONALULUI (EPSO) . responsabilă cu producţia şi distribuţia publicaţiilor Uniunii Europene: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. creată în 1999. . este să furnizeze în mod operativ factorilor de decizie. Curtea de Justiţie. informaţii corecte şi complete privind mediul. Mediatorul European).Înfiinţată în ianuarie 1995.AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU EVALUAREA MEDICAMENTELOR (EMEA) . pentru a asista Comisia în elaborarea direcţiilor şi evaluarea 141 .Din 2003. ai statelor membre şi ai celorlalte organizaţii care reprezintă partenerii sociali pe tot cuprinsul Europei. precum şi publicului. Curtea Europeană de Conturi.FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ETF) . şi să furnizeze asistenţa tehnică Programului Tempus.

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE LA LOCUL DE MUNCĂ (OSHA) . traduceri externe. Situata în Bilbao (Spania). .D. din 1997.OFICIUL PENTRU ARMONIZARE ÎN PIAŢA INTERNĂ (OAMI) – Are misiunea de a promova şi administra mărci înregistrate şi proiecte în cadrul Uniunii Europene. .T) .CENTRUL EUROPEAN DE MONITORIZARE A RASISMULUI ŞI XENOFOBIEI (EUMC) . ca răspuns la escaladarea acestei probleme în Europa şi la nevoia de evaluare exactă a dimensiunilor şi particularităţilor acestui fenomen pe teritoriul Uniunii Europene.CENTRUL DE TRADUCERI PENTRU INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE (C. sarcina de a pronunţa hotărâri judecătoreşti referitoare la cererile de invalidare a titlurilor înregistrate. drepturi valide în Uniunea Europeana. OFICIUL COMUNITAR PENTRU VARIETĂŢI VEGETALE (CPVO) . Conferinţa Interguvernamentală a hotărât ca sediul CPVO să fie la Angers (Franţa). . o reţea cu Centre de Informare în fiecare stat membru al Uniunii. În 1996. OAMI administrează procedurile de înregistrare pentru titluri de proprietate industrială comunitară şi ţine evidenţa publică a acestor titluri. Centrul este membru al Comitetului Interinstituţional pentru Traduceri şi contribuie la activităţi din următoarele domenii: resurse.A fost înfiinţat în 1994. CPVO este o instituţie comunitară cu statut juridic independent şi este operaţionala din 27 aprilie 1995. administraţie.CENTRUL EUROPEAN DE MONITORIZARE A DROGURILOR ŞI A DEPENDENŢEI DE DROGURI – (EMCDDA) A fost înfiinţat în 1993. alături de curţile de justiţie din statele membre ale Uniunii Europene.A fost înfiinţat în 1997 de 142 .Legislaţia Comunitară a înfiinţat un sistem de protecţie a drepturilor în domeniul varietăţilor vegetale. pentru a răspunde nevoilor în domeniul traducerilor a numeroase agenţii şi oficii europene.A fost înfiinţată printr-o Reglementare a Consiliului de Miniştri din 1975. Îndeplineşte. . prin activităţi de conştientizare şi diseminare a informaţiilor şi practicilor susceptibile de a fi de folos în acest domeniu. . în promovarea şi dezvoltarea acestei activităţi. metode şi tehnici de lucru. care permite obţinerea de drepturi de proprietate intelectuală pentru varietăţile vegetale. CPVO implementează şi aplică această schemă. .A fost creată de Uniunea Europeană pentru a oferi informaţii celor interesaţi de sănătatea şi securitatea ocupaţională.FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI VIAŢĂ .necesităţilor de formare profesională. Misiunea Fundaţiei este de a contribui la planificarea şi aplicarea unor condiţii mai bune de viaţă şi de muncă. Agenţia coordonează.

EAR are sediul central la Salonic şi sedii operaţionale în Belgrad. Istoria steagului 157 Tratatul de instituire a unei constituţii pentru Europa. reprezintă perfecţiunea (şi nu numărul statelor membre UE cum s-ar putea crede). . EUMC va pune la punct o Reţea Europeană de Informare asupra Rasismului şi Xenofobiei (RAXEN). imnul.14 Simbolurile Uniunii Europene Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul. prin îmbunatăţirea capacităţii Uniunii Europene de a aduna informaţii despre spaţiu. care aplică legea comunitară pentru combaterea criminalităţii. EUSC are misiunea de a sprijini procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană.creat în 2001. Scopurile sale sunt: dezvoltarea unei culturi comune a securităţii europene.AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE (EAR) .INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STUDII DE SECURITATE (ISS) .8 143 . care va fi un instrument de colectare şi asociere de date şi statistici de la nivel naţional până la nivelul unei unităţi centrale a EUMC. ONU şi alte organizaţii internaţionale. înseamnă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. pentru a preveni conflictele. EUMC colaborează cu Consiliul Europei.către Uniunea Europeană ca organism independent. Podgorica şi Skopje. Priştina. înfiinţată prin Tratatul de la Maastricht. moneda unică euro şi Ziua Europei .Înfiinţată în februarie 2000. iar stelele. Partea I Art. pe un fond albastru. deviza. . Titlul I. aşezate în cerc. a sprijini eforturile de menţinere a păcii în caz de conflict şi de oferire de ajutoare umanitare în timpul dezastrelor. . EAR administrează Programul de Reconstrucţie şi Reabilitare în Kosovo. îmbunătăţirea dezbaterilor strategice şi promovarea sistematică a intereselor Uniunii.EUROPOL . Steagul. în contextul Politicii externe şi de securitate comune şi a ESDP.Este organizaţie a Uniunii Europene. în număr de 12. xenofobe şi antisemite la nivelul Uniunii Europene şi de a promova „practici corecte” în statele membre. Obiectivul ei este de a îmbunătăţii eficienţa cooperării între autorităţile competente ale statelor membre pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate la nivel internaţional. are un statut de agenţie autonomă care ţine de al doilea pilon al Uniunii Europene . 7. cu cele 12 stele.Politica externă şi de securitate comuna (PESC).CENTRUL EUROPEAN PENTRU OBSERVAŢII DIN SATELIT (EUSC) – a fost înfiinţat în anul 2002. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia. cu misiunea de a evalua proporţiile şi evoluţia fenomenelor rasiste.9 mai157. program înfiinţat de Comisia Europeană şi Banca Mondială pentru a sprijini Misiunea Naţiunilor Unite din Kosovo. I . .

pace şi solidaritate – principii care stau la baza Uniunii Europene.E. Întâi.000 de tineri. el a fost folosit de Consiliul Europei.). în al Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa. ulterior li s-a alăturat Grecia. Moneda unica – euro . Euro a intrat propriu-zis în circulaţie şi în buzunarele cetăţenilor europeni. Euro a devenit un simbol al Uniunii Europene. Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unică să poarte numele de „Euro”. Ziua Europei . Deviza Uniunii Europene – „Unitate in diversita158” Deviza Uniunii este enumerată alături de celelalte simboluri. ca „Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de Beethoven) să devină imnul său.9 mai Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi Uniunea Europeană. În decembrie 1995. prin aceasta decizie. Tratatul de la Roma (1957) declara că piaţa comună este unul dintre obiectivele Comunităţii Europene şi ea va contribui la o „uniune mai strânsă între popoarele Europei”. ea trebuind să facă legătura atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei europene. Din mai 2000. iar în anul 1985. Începând cu 1 ianuarie 2002. Ministrul de Externe al 158 Ibidem. Imnul Tot Consiliul Europei a fost cel care a decis. Europa are deviza – „Unitate în diversitate” -. În acea zi.E. unitatea în diversitate şi idealurile de libertate. Uniunea Europeana nu a urmărit. În acel moment. aceasta fiind rezultatului unui concurs la care au participat. Monedele şi bancnotele naţionale ale statelor din Zona Euro au fost scoase din circulaţie pe 28 februarie 2002. 144 . cât şi cu prima literă din cuvântul „Europa”. doar 12 din cele 15 state membre au adoptat-o. Alegerea acestei melodii ca imn subliniază aspiraţia spre valorile comune. cu propuneri peste 80. Cele două linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.€ La originea conceptului de moneda unică se afla tratatele care stau la baza Uniunii Europene. statele membre UE l-au adoptat ca steag al Comunităţilor Europene (C. cu vârste cuprinse între 10 şi 20 de ani.începe în 1955. în anul 1972. În anul 1985. Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească epsilon. să înlocuiască imnurile naţionale ale Statelor Membre. organizaţie internaţionala apărătoare a drepturilor omului şi a valorilor culturale europene.Maastricht) introduce Uniunea Economică şi Monetară şi pune bazele monedei unice. iar începând cu anul 1986 el este utilizat de către toate instituţiile Uniunii Europene. la Paris.. ca imn oficial al Uniunii Europene. Statele Membre UE l-au adoptat. Tratatul Uniunii Europene (1992 . şi ele.

Ţările cărora li se adresa în primul rând aceasta provocare – Franţa şi Germania – fuseseră în război timp de aproape 100 de ani. Robert Schuman.în scopul evitării izbucnirii unui nou război. Germania şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi cărbune.Franţei. pentru a constitui „prima fundaţie concretă a unei federaţii europene”. Propunerea lui avea ca scop crearea unei comunităţi în cadrul căreia membrii să îşi pună sub control comun producţia de oţel şi cărbune – ca baza a puterii lor militare. a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa. când proiectul construcţiei europene era deja clar conturat. cele zece state membre care formau la acea data Comunitatea Europeană. În 1985. iar cel de-al doilea război mondial aproape ca le distrusese. au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei 145 . .

dezvoltarea bogăţiei culturale europene.afirmarea identităţii europene în întreaga lume. pentru că demonstrează acceptarea cedării unei părţi a suveranităţii statelor membre către instituţiile europene. pe baza unor interese comune. astfel de politici comune răspund şi unui principiu fundamental al construcţiei europene. în uniune nu există o majoritate. Aşa s-a ajuns la ideea politicilor comune tuturor statelor membre. În urma procesului de formare. Obiective 1.achiziţiile publice reprezintă circa 11% din PIB al Uniunii (contracte încheiate de autorităţile publice plus contractele încheiate de firmele din sectorul public investite cu drepturi exclusive sau speciale).păstrarea drepturilor şi libertăţilor.promovarea dezvoltării durabile şi a coeziunii economice şi sociale. aderare şi extindere. ci numai minorităţi. precum şi existenţa unor obiective clar definite în toate documentele şi tratatele care semnifică fundamentul constituirii şi consolidării uniunii. Achiziţii publice. prevederile şi obiectivele lor s-au negociat în baza tratatelor Uniunii Europene. . Aceste politici vizează domenii multiple şi variate din sfera vieţii economice. În ciuda diferenţelor dintre acestea. la baza întregii construcţii europene a stat voinţa de a lucra împreună. . politice şi sociale. Aceste obiective ale Uniunii Europene sunt rezumate în patru mari domenii: . în unele domenii se pot obţine rezultate mult mai bune la nivel european decât la nivel naţional. 146 . acela al solidarităţii şi coeziunii. Politicile Uniunii Europene se grupează după cum urmează 1. De multe ori. orice modificare ulterioară a acestora regăsindu-se în aplicarea politicilor comune. . Pentru realizarea acestor obiective. Conţinutul capitolelor. elaborate şi adoptate de instituţiile comunitare cu aplicabilitate pe întreg teritoriul Uniunii.Capitolul 8 POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE Uniunea Europeană numără 25 state membre şi 460 milioane locuitori. Aplicarea principiilor pieţei interne (în special libertatea de a presta servicii şi libera concurenţă) asupra tranzacţiilor este un obiectiv de importanţă majoră deoarece: . Existenţa politicilor comune conferă unicitate Uniunii Europene.

încurajând astfel creşterea gradului de competitivitate a industriei europene în raport cu concurenţii acesteia (dezvoltarea întreprinderilor prin extinderea activităţilor de desfacere şi intensificarea concurenţei).creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic şi asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei precum şi utilizarea optimă a factorilor de producţie.să stimuleze schimbările structurale esenţiale care urmează să ofere fermierilor posibilitatea de a beneficia de pe urma dezvoltării economice şi sociale. O mai bună alocare a resurselor economice: .o utilizare mai raţională a fondurilor publice. . al telecomunicaţiilor şi al industriei grele. prin favorizarea aproape generalizată a furnizorilor naţionali.luarea măsurilor pentru ca acestea să ajungă la consumator cu preţuri rezonabile. Crearea unei politici agricole comune a fost justificată prin următoarele motivaţii: . doar 2 % din contractele publice erau câştigate de întreprinzători externi). mai ales din cauza unor importante bariere comerciale de ordin legal sau administrativ în interiorul Comunităţii (înainte de implementarea legislaţiei comunitare. 2. deoarece industria agricol era un sector de importanţă majoră în vederea realizării integrării europene. autorităţile obţinând produse şi servicii de cea mai bună calitate la cel mai bun preţ.să ofere.prin preferarea celor mai buni întreprinzători de pe piaţa europeană. Agricultura. Obiective 1. . Aceste obiective se realizează prin: .asigurarea disponibilităţii ofertei. .. 2. .au un efect determinant asupra anumitor sectoare: al construcţiilor şi lucrărilor publice.stabilizarea pieţelor. doză categorii de obiective care afectează atât producătorii cât şi consumatorii. o piaţă alimentară stabilă.asigurarea unui nivel de viaţă adecvat pentru populaţie. .sunt caracterizate. .să confirme impactul sectorului agricol al micilor ferme asupra economiei şi a politicii regionale. energetic. în special a forţei de muncă. . prin reducerea riscurilor de fraudă şi corupţie. populaţiei în ansamblul ei. Tratatul Instituind Comunitatea Economică Europeană a definit obiectivele politicii agricole comune (PAC) şi a stabilit obiectivele comerţului intra-comunitar.se realizează prin: . atingând un nivel de producţie care să satisfacă nevoile interne 147 . . Politica Agricolă Comună (PAC) a oferit rezultate spectaculoase: Comunitatea a reuşit repede să depăşească lipsurile alimentare manifestate în anii ’50. în mod obişnuit.

. în special reducerea treptată a preferinţei faţă de produsele comunitare şi înlocuirea pe pieţele europene a produselor autohtone cu altele importate. în condiţii preferenţiale.’80 au condus la stabilirea unor noi priorităţi.realizarea unor lucrări de reabilitare pe termen scurt şi de reconstrucţie. economice şi politice. Au existat o serie de raţiuni tehnice. în special cele mai vulnerabile. Ca urmare a orientărilor propuse în 1985 prin Cartea Verde (documentul informativ al Comisiei cu privire la viitorul PAC). precum războaiele şi conflictele sau situaţii excepţionale. victime ale dezastrelor naturale. . crizelor provocate de factori umani. iniţiată în 1992. prin măsurile introduse de Actul Unic European în 1987.susţinerea finanţării transportului ajutorului şi efortul asigurării accesibilităţii celor cărora le este destinat. de către ciocnirile armate sau războaie. cu scopul de a uşura livrarea ajutorului. în perioada anilor . în sprijinul populaţiilor din ţările terţe. Ajutorul umanitar Ajutorul umanitar furnizat de Comunitate va cuprinde asistenţă. în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare. 3. în cadrul Comunităţii şi la nivel mondial.sprijinirea operaţiilor de protecţie civila. . ajutor şi operaţii de protecţie nediscriminatorie. sau circumstanţe comparabile dezastrelor naturale sau celor cauzate de factori umani. Obiective Principalele obiective ale operaţiilor de ajutor umanitar sunt: . . 148 . .asigurarea pregătirii pentru riscurile dezastrelor naturale sau circumstanţelor excepţionale şi folosirea unui sistem potrivit de alertă timpurie şi intervenţie. din alte ţări.rezolvarea consecinţelor mişcărilor de populaţie (refugiaţi. au fost puse noile baze pentru viitorul PAC.asigurarea asistenţei şi ajutorului necesare oamenilor afectaţi de izbucnirea crizelor de durată. în special infrastructura şi livrare de echipament. prioritar pentru populaţia din ţările în curs de dezvoltare. . a victimelor luptelor sau situaţii de urgenţă comparabile. în particular. Modificările survenite în agricultură.şi apoi obţinând surplusuri ciclice structurale.salvarea şi conservarea vieţii în timpul crizelor şi urmărilor lor şi a dezastrele naturale. strămutaţi şi repatriaţi) cauzate de dezastrele naturale şi cele datorate factorului uman. prin deciziile adoptate de către Consiliu în februarie 1988 şi prin reforma PAC.

Comisia are obligaţia de a executa bugetul conform principiilor de gestiune financiară sănătoasă. Audiovizualul Politica comună în domeniul audiovizualului are următoarele obiective: . Controlul iniţial. Comisia este obligată să respecte observaţiile Parlamentului cu privire la executarea cheltuielilor. . Nivelul semnificativ al asistenţei acordate de la sfârşitul anilor ’80. din lume. 149 . 5. cel mai important donator de ajutor umanitar. adesea în colaborare cu organismele naţionale de control. ECHO (Oficiul European pentru Asistenţă Umanitară de Urgenţă) a fost instituit în 1992 cu scopul de a coordona ajutorul umanitar comunitar în scopul organizării sale mai eficiente. la recomandarea Consiliului. este exercitat parţial de autorităţile naţionale. Etapa finală a controlului o reprezintă procedura de încheiere bugetară: o dată pe an.compatibilitatea reglementărilor Statelor Membre în perspectiva dereglementării (sau reintroducerii reglementării) activităţilor de radio şi televiziune. Bugetul şi controlul financiar Obiectivele politicii privind bugetul şi controlul financiar rezultă din prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană159. deoarece dispun de aparatul necesar pentru colectarea şi controlul acestor sume.constituirea unui spaţiu comun al informaţiei.Comunitatea a fost implicată în operaţiunile de ajutor umanitar. A devenit în ultimii ani. 4. Colectarea fondurilor proprii este. Uniunea Europeană a devenit cel mai mare furnizor de asistenţă umanitară.promovarea programelor televizate cu problematică europeană. Acest lucru se realizează parţial cu ajutorul mecanismelor de control financiar intern ale Comisiei şi al auditului efectuat de Curtea Europeană de Conturi. încă de la sfârşitul anilor ’60. Acesta a fost motivul pentru care Parlamentul European a creat un Comitet de Control privind Transferul Fondurilor. Fondul Social şi Fondul Regional sunt de 159 Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Acestea şi-au menţinut drepturile. 10% din resursele proprii sunt reţinute de către Statele Membre drept taxă de colectare. o problemă de mare importanţă pentru instituţiile UE. Parlamentul trebuie să aprobe închiderea bugetară pentru Comisie. în special cele vizând propriile resurse. . totuşi. complementare programelor naţionale existente. atât al veniturilor cât şi al cheltuielilor. a devenit un element cheie al politicii internaţionale a Comunităţii. Articolul 274 (205). inclusiv adoptarea unor standarde comune. Cheltuielile operaţionale în cadrul FEOGA.

înaintează autorităţii bugetare rapoarte detaliate. incluzând bugetele tuturor instituţiilor şi organismelor satelit. deseori. în interiorul fiecărei instituţii.(de exemplu: IT. prevederile sale au fost accentuate prin Tratatul de la Amsterdam. Problemele de personal i-au redus însă eficienţă în timpul primului an de funcţionare (1999/2000). Controlul extern este efectuat de către Curtea de Conturi.rapoartele speciale cu privire la probleme specifice. Cercetarea şi tehnologia Obiective Principalul obiectiv îl constituie dezvoltarea unei politici comune în domenii importante ale cercetării şi dezvoltării . acum se impune o mai strânsă şi mai constantă cooperare a Statelor Membre cu Comisia precum şi o cale pentru ca măsurile Consiliului să acorde Statelor Membre protecţie echivalentă şi eficace în ceea ce priveşte interesele financiare ale UE. care. Este foarte posibil ca Regulamentul Financiar să impună în viitor o separare a funcţiilor de cenzurat de procesul de aprobare prealabilă a cheltuielilor. în toate instituţiile. în fiecare an. a legalităţii şi corectitudinii tranzacţiilor (cunoscut sub apelativul DAS).atestarea corectitudinii contabilităţii. . Curtea de Conturi înaintează şi rapoarte privind operaţiunile de împrumut/credit şi operaţiunile Fondului European de Dezvoltare. conform acestui articol.asemenea controlate. controlul este exercitat de către directori cu atribuţii de control şi contabili iar ulterior de către controlorul financiar intern. La nivel comunitar. într-o primă fază. Articolul 280 (209 a) din Tratatul Comunităţii Europene (TCE) se referă la fraude şi interesele financiare ale UE. 6. împotriva fraudelor implicând fonduri ale UE şi de a coordona organismele responsabile în Statele Membre. care. Din nefericire. Acestea sunt: . trebuie să suporte costurile aferente acestor intervenţii. având responsabilitatea de a lupta. o convenţie din 1995 laolaltă cu două protocoale semnate de Statele Membre în scopul aplicării anumitor aspecte ale acestei cooperări nu au fost însă ratificate de numărul de state prevăzut pentru intrarea în vigoare. Biroul de Luptă Împotriva Fraudelor (cunoscut sub apelativul OLAF) este în mod oficial independent de Secretariatul General al Comisiei Europene. de către autorităţile Statelor Membre. Acesta a fost consolidat la iniţiativa Parlamentului European şi are un rol important în protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Rolul controlului financiar a fost reevaluat.raportul anual privind executarea bugetului general. tehnologia telecomunicaţiilor şi 150 .Research and Development R&D . în cadrul procesului de reformă pe care îl traversează Comisia în prezent. . Uneori.

Se urmăreşte aplanarea conflictului rezultat ca urmare a intensificării impactului acţiunii Comunităţii asupra cetăţenilor ei faţă de modalitatea aproape exclusiv naţională de garantare a drepturilor şi datoriilor şi a participării acestora la procesul democratic. Cetăţenia Uniunii europene Obiective Inspirată de prevederea stipulată în Tratate privind libera circulaţie a persoanelor. în scopul: . respectiv să se desfăşoare.biotehnologie). Imitând noţiunea de cetăţenie naţională. Trebuie 151 . În urma activităţii pregătitoare iniţiate la mijlocul anilor '70.eliminării dublării nejustificate a eforturilor în programele naţionale. un raport bun costuri/beneficii şi coordonarea între programele naţionale (Consiliul European de la Edinburgh. în contextul Uniunii Europene. Ar trebui ca politicile naţionale sau activităţile de cercetare să fie coordonate.armonizării treptate a procedurilor de formulare şi implementare a politicii comunitare privind cercetarea. . cetăţenia Uniunii descrie relaţia care asociază cetăţeanul cu Uniunea Europeană. în 1990. aceasta ar implica. de exemplu: protecţia mediului şi sănătatea publică). acest proiect a fost plasat. relaţie definită ca reunind drepturile. . cu drepturi şi obligaţii bine definite. la nivelul Comunităţii.promovării proiectelor de cercetare potrivite în ceea ce priveşte problemele transfrontaliere (privind. menţinerii sau redobândirii competitivităţii Europei faţă de Statele Unite şi Japonia. eventual. . aceasta idee a devenit o nouă parte a Tratatului Comunităţii Europene. . sprijinirea reducerii şomajului în Comunitate prin inovaţie şi noi tehnologii. care se referă la noţiunea de „cetăţenie a Uniunii” ca la un obiectiv de atins. îndatoririle şi participarea politică a acestuia. . 7. Ca rezultat al Tratatului Uniunii Europene. o mai bună diseminare a rezultatelor în rândul întreprinderilor (mai ales în rândul celor mici şi medii). utilizarea în comun a resurselor. în special. a fost luată în discuţie încă din anii '60. mulţumită existenţei unei strategii comune de cercetare (cu fonduri sporite).reducerii diferenţei existente între potenţialul privind cercetarea şi rezultatele specifice dobândite de ţările Comunităţii şi. drept rezultat.promovării realizării unei pieţe interne comune (de exemplu formularea unor specificaţii şi standarde comune) şi sprijinirii activităţii privind depăşirea graniţelor ştiinţifice şi tehnice în Europa. introducerea cetăţeniei Europene. 11 si 12 decembrie 1992).îmbunătăţirii eficienţei sau reducerea costurilor proiectelor naţionale şi comunitare prin împărţirea sarcinilor sau.

accentuată identificarea cetăţenilor cu UE şi trebuie urmărită construirea unei opinii politice europene la nivelul întregii populaţii, a unei conştiinţe politice europene şi a unei identităţi europene. Mai mult, trebuie asigurate drepturile şi interesele cetăţenilor Statelor Membre. În plus, cetăţenia unională poate acţiona şi ca o sursa de legitimitate a UE. Statutul de Cetăţean al Uniunii înseamnă, pentru orice cetăţean: - dreptul de liberă circulaţie şi de rezidenţă pe teritoriul Statelor Membre; - dreptul de a vota şi de a putea candida pentru Parlamentul European şi în alegerile municipale ale Statului Membru în care locuieşte, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui Stat; - dreptul de a i se asigura protecţia de către autorităţile diplomatice sau consulare ale altui Stat Membru atunci când se află pe teritoriul unei ţări în care ţara sa nu este reprezentată, în aceleaşi condiţii ca şi un cetăţean al respectivului Stat Membru; - dreptul de a se adresa cu plângeri Parlamentului European şi dreptul de a se adresa ombudsman-ului pentru a-i aduce la cunoştinţa acestuia orice cazuri privind administrarea defectuoasă din partea instituţiilor şi a organismelor Comunităţii, cu excepţia organismelor legislative. - dreptul de adresare către instituţiile europene într-una dintre limbile oficiale şi de a primi răspuns în acea limbă ; - dreptul de a avea acces, în anumite condiţii, la documentele Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei; Ultimele trei drepturi se aplică şi persoanelor fizice sau juridice cu reşedinţa sau cu sediul central pe teritoriul unui Stat Membru. 8. Coeziunea economică şi socială Realizarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene este o condiţie esenţială a procesului de asociere şi integrare a statelor în Comunitate. Obiectivele acestei politice rezultă din prevederile TCE conform căruia: „Comunitatea se va orienta spre reducerea inegalităţilor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi a rămânerii în urma a regiunilor celor mai defavorizate”160. Ca mijloace de atingere a acestui obiectiv sunt menţionate Fondurile Structurale (Fondul de Dezvoltare Regională Europeană - FDRE; Fondul Social European FSE; Secţiunea Orientativa a Fondului European pentru Orientare şi Garantare in Agricultura - FEOGA) şi Banca Europeană pentru Investiţii (BEI).
160

Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Articolul 158 (130 a). 152

9. Comerţul Comunitatea europeană este exclusiv responsabilă pentru politica comercială comună161. În cadrul acestei politici, a fost instituită o uniune vamală între statele membre, cu regulamente comune care să guverneze modificările tarifelor, încheierea acordurilor de comerţ cu statele nonmembre, politica de import şi de export, etc. Deciziile sunt luate de Consiliu, cu majoritate calificată. Tratatul de la Amsterdam permite Consiliului, să decidă prin unanimitate lărgirea sferei politicii comune comerciale la negocieri internaţionale şi acorduri în domeniul serviciilor şi proprietarii intelectuale. Pentru ca aderarea de noi membri la Uniunea Europeană să nu blocheze aplicarea acestei prevederi, Comisia a propus la Conferinţa Interguvernamentală lansată în februarie 2000, ca politica comercială să cuprindă şi acordurile respective. 10. Concurenţa Politica concurenţei trebuie să garanteze unitatea pieţei interne şi să evite monopolizarea pieţei prin împărţirea acesteia de către anumite firme în urma unor înţelegeri private. Pieţele pot fi monopolizate ca rezultat al unor înţelegeri cu caracter restrictiv sau al fuziunilor. Prin politica în domeniul concurenţei se încearcă a se evita ca una sau mai multe firme săşi utilizeze în mod impropriu puterea economică în detrimentul firmelor mai slabe (abuz de poziţie dominantă). De asemenea, trebuie să împiedice guvernele Statelor Membre să distorsioneze regulile prin acordarea de discriminări pozitive/subvenţii întreprinderilor de stat sau prin favorizarea companiilor din sectorul privat. 11. Cultura Politicele comune în domeniul culturii au ca obiective principale: - contribuţia la dezvoltarea culturii statelor membre, respectând în acelaşi timp diversitatea lor naţională şi regională; - punerea moştenirii culturale a popoarelor şi naţiunilor în centrul acţiunilor din domeniul cultural. Acţiunea comunitară s-a concentrat asupra protecţiei moştenirii culturale care acoperă proiectele pilot de conservare a moştenirii arhitecturale a Comunităţii. S-au acordat fonduri nerambursabile şi burse artiştilor, s-a asigurat asistenţă traducerilor literare şi s-a iniţiat finanţarea evenimentelor culturale. Multe programe cu finanţare comunitară precum Fondul Social European şi Fondul European de Dezvoltare Regională pot asigura de asemenea finanţare pentru activităţi şi proiectele culturale în Uniunea Europeană.
161

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene , Articolul 133. 153

1. Programe culturale a. Programul Kaleidoscope a fost iniţiat în anul 1996 şi a avut ca obiectiv încurajarea creaţiei artistice şi promovarea sensibilizării şi diseminării culturii popoarelor europene, în special în domeniul artelor, prin schimburi şi cooperare culturală. b. Programul Ariane a fost adoptat în 1997 pentru o perioada de doi ani (1997-1998). Programul a avut ca obiectiv creşterea cooperării Statelor Membre în domeniul cărţilor şi lecturii, şi în promovarea unei cunoaşteri mai largi a operelor literare şi a istoriei popoarelor europene prin mijloacele traducerilor şi a îmbunătăţirii performanţelor profesioniştilor din domeniu. În plus, prin programul Ariane, Uniunea Europeană contribuie la Premiul Aristerion, un premiu literar european pentru literatură şi traduceri. c. Programul Raphael a fost adoptat în 1997 pentru perioada 19972000. El avea ca scop încurajarea cooperării Statelor Membre în domeniul moştenirii culturale cu dimensiune Europeană. Programul-cadru comunitar Kaleidoscope, Ariane şi Raphael au marcat primul stadiu în implementarea acţiunii comunitare din domeniul culturii şi au ajutat la întărirea şi extinderea parteneriatelor transnaţionale, au îmbunătăţit accesul publicului la cultură şi au promovat activităţile culturale europene. Obiectivele programului-cadru au fost: promovarea dialogului şi a cunoaşterii reciproce a culturii europene, promovarea bunelor practici cu privire la moştenirea culturală Europeană, promovarea creativităţii şi diseminării transnaţionale a culturii şi mobilitatea artiştilor, dezvoltarea de noi forme de exprimare culturală, şi adâncirea dialogului între culturile europene şi ne-europene. Aceste obiective trebuiesc atinse prin trei tipuri de acţiuni: - acţiuni inovative şi experimentale; - acorduri de cooperare culturală; - evenimente culturale speciale cu dimensiunea europeană şi/sau internaţională. 2. Alte activităţi a. „Capitala Europeană a culturii”, „Oraşul european al culturii” a fost lansat în Atena în 1985 şi a fost un succes real. Menţionăm ca pentru anul 2007, Sibiul, alături de Luxemburg, a fost nominalizat pentru a fi „Capitala Europeană a culturii” b. Bunuri culturale Având în vedere implicaţiile înlăturării controalelor vamale determinată de consolidarea pieţii interne, au fost necesare reguli pentru
154

protecţia bunurilor culturale. De aceea Comunitatea a adoptat Reglementarea Consiliul 3911/92 conform căreia exportul bunurilor culturale (amendată de Reglementarea 469/96) este permis în baza prezentării unei licenţe de export, valabilă pe cuprinsul Comunităţii. Scopul Directivei Consiliului 93/7 din 15 martie 1993 (amendată de Directiva 96/100) este să asigure reîntoarcerea bogăţiilor naţionale de valoare artistică, istorică şi arheologică, ce au fost îndepărtate ilegal de pe teritoriul Statelor Membre. c. Dreptul de autor Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi a dreptului de autor au aspecte economice, sociale şi culturale. Crearea unei pieţe unice europene şi dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii au făcut necesară crearea de către Comunitate a unei protecţii legale a dreptului de autor. d. Drepturile conexe ale artiştilor În anul 1996 Comisia a prezentat o propunere de directivă cu privire la armonizarea drepturilor de revînzare ale artiştilor în Uniunea Europeană (COM (96)97), deoarece doar 11 state membre au adoptat legislaţie cu privire la acest subiect (cu diferenţe, însă) iar patru nu au legislaţie în domeniu. În 9 aprilie 1997, Parlamentul a susţinut propunerea cu anumite amendamente. Propunerea modificată a Comisiei a ţinut cont de modificările cerute, precum: excluderea manuscriselor din categoria operelor de arta vizate de drepturile conexe, introducerea unei rate minime (4%) în cazurile în care este prevăzut un prag mai mic decât cel comunitar (1,000 Euro). Deşi poziţia comună a Consiliului din 19 iunie 2000, preia multe din amendamentele Comisiei şi ale Parlamentului, Comisia, în evaluarea sa din 15 septembrie 2000 a poziţiei comune, a declarat ca nu poate accepta textul, datorită, în special, introducerii unui prag înalt de aplicare şi a unui plafon, dincolo de care artiştii nu vor mai fi eligibili să-şi revândă drepturile în corelare cu succesul lor. Parlamentul European, în octombrie 2000, pregătea a doua lectură a documentului. 12. Dezvoltarea Politica comunitară va contribui la dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi statului de drept şi va susţine ţările în curs de dezvoltare. Se au în vedere următoarele obiective: - dezvoltarea economică şi socială durabilă; - integrarea uşoară şi treptată în economia mondială; - campania împotriva sărăciei”162.
162

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene, Articolul 177. 155

Includerea prevederilor politicii dezvoltării în Tratatul de constituire a Comunităţii Europene este semnificativ politic, deoarece, astfel, această politică este ridicată la rangul de politică comunitară. La obiectivele formulate ale politicii de dezvoltare se adăugă trei obligaţii impuse Comunităţii şi statelor membre: - Uniunea Europeană trebuie să ţină cont de obiectivele dezvoltării în formularea politicilor sale ce pot afecta ţările în curs de dezvoltare. - se impune Uniunii Europene şi statelor membre, coordonarea politicilor lor de cooperare în domeniul dezvoltării, precum şi consultarea reciprocă cu privire la programele de asistenţă. - Uniunea Europeană şi statele membre, în sfera corespunzătoare de competenţă, vor coopera cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale competente. Implementarea politicii Uniunii Europene de dezvoltare, îmbracă două forme: prima, acorduri regionale ce creează anumite privilegii regiunilor cărora li se adresează în funcţie de domeniul vizat şi, a doua, acţiuni la nivel mondial. 13. Dreptul societăţilor comerciale Politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor societăţilor comerciale are în vedere următoarele obiective: - să impună tuturor companiilor aflate sub jurisdicţia statelor membre respectarea unui set minimal de obiective menite a susţine instaurarea unui sistem concurenţial nedistorsionat, să acorde persoanelor aflate în relaţii de afaceri cu companii o anumita protecţie în toate statele membre şi să sprijine astfel dezvoltarea economică a societarilor. - să elimine obstacolele legislative care împiedică dezvoltarea societăţilor comerciale, la scară europeană: piaţa unică implică apariţia unor companii cu acoperire europeană, care să-şi poată desfăşura activitatea oriunde în cadrul Comunităţii în condiţii identice celor din propria ţară; trebuie eliminate obstacolele legislative din cele 25 sisteme legislative naţionale. Toate acestea oferă speranţa că noţiunea de companie europeană, adusă în discuţie pentru prima oară acum aproape treizeci de ani, va deveni în curând o realitate. Progresul decisiv care s-a realizat constă în aceea că se vorbeşte tot mai mult despre căutarea unei formule flexibile, capabile a păstra intacte trăsăturile esenţiale ale diferitelor sisteme naţionale. 14. Drepturile fundamentale

156

Respectarea drepturilor fundamentale este unul dintre principiile de baza ale Uniunii Europene şi reprezintă condiţia esenţială pe care se bazează legitimitatea acesteia. În primul paragraf din Tratatul Uniunii Europene se menţionează că „Uniunea are la baza principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi statului de drept, principii comune statelor membre”163. Al doilea paragraf al articolului subliniază că: „Uniunea va respecta drepturile fundamentale garantate de Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, semnată la Roma pe 4 noiembrie 1950, drepturi stabilite de tradiţiile constituţionale comune Statelor Membre ca principii generale ale legislaţiei comunitare”164. Curtea de Justiţie a reafirmat în repetate rânduri aceasta obligaţie a Uniunii Europene. 14.1 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene Carta Drepturilor Fundamentale acoperă drepturile în trei domenii: - drepturi civile: drepturile omului şi dreptul la justiţie, garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului adoptată de Consiliul Europei; - drepturi politice care derivă din cetăţenia europeană stabilită prin Tratate; - drepturi economice şi sociale care includ drepturile stabilite de Carta Comunitară a Drepturilor Sociale ale Muncitorilor, adoptată pe 9 decembrie 1989 la summit-ul de la Strasbourg al şefilor de stat şi guvern din Statele Membre, sub forma unei Declaraţii. Carta enumera aceste drepturi în şase capitole: Demnitate, Libertate, Egalitate, Solidaritate, Cetăţenie şi Justiţie. Capitolul şapte acoperă prevederile generale. Astfel, Carta consolidează toate drepturile personale într-un singur text, implementând principiul indivizibilităţii drepturilor fundamentale. Demnitate - demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la integritatea persoanei, interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate. Libertate - dreptul la libertate şi siguranţă, respectarea vieţii private şi de familie, protejarea datelor cu caracter personal, dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare şi informare, libertatea de întrunire paşnică şi de asociere, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie , libertatea profesională şi dreptul la muncă, libertatea acţiunilor, dreptul la proprietate, azil, protecţie în caz de expulzare şi extrădare.
163 164

Tratatul Uniunii Europene, Articolul 6 (F). Ibidem 157

Egalitate - egalitate în drepturi, interzicerea discriminării, diversitate culturală, religioasă şi lingvistică, egalitatea în drepturi între bărbaţi şi femei, dreptul copilului, dreptul persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap. Solidaritate - dreptul la informarea şi consultare a muncitorilor din întreprinderi, dreptul la negociere şi acţiune colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasament, dreptul la protecţie în caz de concediere nejustificată, condiţii de muncă juste şi echitabile, interzicerea muncii pentru copii, protecţia tinerilor la muncă, viaţă familială şi profesională, securitate socială şi ajutor social, protecţia sănătăţii, acces la serviciile de interes economic general, protecţia mediului, protecţia consumatorilor Cetăţenie - dreptul la vot şi dreptul de candida la alegerile pentru Parlamentul European, şi alegerile locale, dreptul la o bună administraţie, dreptul de acces la documente, dreptul la Ombudsman, dreptul de petiţie, libertatea circulaţiei şi de şedere, protecţie diplomatică şi consulară. Justiţie - dreptul la un recurs efectiv şi la un tribunal imparţial, prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare, principii ale legalităţii şi ale proporţionalităţii delictelor şi pedepselor, dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru aceeaşi infracţiune. Aceasta Cartă stabileşte o distincţie, pe care textele europene şi internaţionale o evidenţiaseră deja, între drepturile civile şi politice, pe de o parte şi drepturile economice şi sociale pe de alta parte. În cadrul principiului universalităţii, majoritatea drepturilor enumerate sunt conferite tuturor oamenilor, indiferent de naţionalitatea lor sau de locul de rezidenţă. Cu toate acestea, de drepturile legate direct de cetăţenia Uniunii beneficiază numai cetăţenii (precum dreptul de a lua parte la alegeri pentru Parlamentul European sau la alegerile municipale) iar o altă serie de drepturi se referă la anumite categorii (ca de exemplu drepturile copiilor sau anumite drepturi sociale ale muncitorilor). Acest document îşi propune să răspundă la problemele generate de actualele şi viitoarele evoluţii din domeniul tehnologiei informaţiei sau ingineriei genetice, stabilind o serie de drepturi precum protecţia datelor personale sau drepturi legate de biotică. Documentul este, în acelaşi timp, un răspuns la cererea legitimă de transparenţă şi imparţialitate în funcţionarea administrativă a Comunităţii, incluzând dreptul de a avea acces la documentele administrative ale Comunităţii şi dreptul la o bună administrare, care însumează cazuistica Curţii de Justiţie în domeniu. 15. Educaţia, formarea profesională şi tineretul Cetăţenii Comunităţii vor deveni mai conştienţi de rolul pe care învăţământul şi educaţia îl au în viaţa de zi cu zi şi în promovarea
158

înţelegerii între popoare. Învăţământul, pregătirea elevilor şi a profesorilor vor dobândi o dimensiune europeană, iar Comunitatea va avea posibilitatea de a se implica activ în toate domeniile cercetării, tehnologiei şi învăţământului superior. 16. Energia Politica energetică a UE are la bază obiectivele pe termen lung definite în 1995 în: „Cartea albă a politicii energetice pentru Uniunea Europeană”. Conform acestui document - idee accentuată continuu de toţi factorii de decizie în domeniul politicii energetice la nivelul UE (Comisia, Parlamentul şi Consiliul), politica energetică trebuie să constituie o parte integrantă a obiectivelor generale ale politicii economice Comunitare, care se bazează pe integrarea pieţei, de reglementare, limitare a intervenţiei publice la ceea ce este strict necesar în scopul apărării interesului public şi al bunăstării, dezvoltării viabilă, protecţia consumatorului şi coeziunea economică şi socială. Cu toate acestea, politica energetică trebuie să urmărească, dincolo de aceste obiective generale, şi obiective specifice sectorului energetic privind atât competitivitatea şi siguranţa furnizării cât şi protecţia mediului. În afara obiectivelor energetice generale, Comunitatea a prevăzut diverse obiective sectoriale ce au delimitat cadrul politicii energetice a UE: - menţinerea procentului de combustibil solid (cărbune) în valoarea totală a consumului energetic, în special prin creşterea competitivităţii acestui sector. - creşterea ponderii consumului de gaz natural; - stabilirea condiţiilor de maximă siguranţă ca o premisă pentru planificarea, construirea şi utilizarea centralelor electrice nucleare; - creşterea ponderii surselor reînnoibile de energie. În timp ce Comunitatea a obţinut succese de necontestat în realizarea obiectivelor mai sus menţionate, Statele Membre au însă performante inegale. Toţi factorii politici (Comisia, Parlamentul şi Consiliul) au fost de acord, în această perioadă, că trebuie făcut un efort, în ceea ce priveşte obiectivele sectoriale, pentru a creşte ponderea surselor reînnoibile de energie: obiectivul (minimal) este de a dubla ponderea acestora în consumul total de energie, astfel încât în 2010 să atingă nivelul de 15% (principiul substituţiei). 17. Extinderea Uniunii Europene Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea Europeană, de

159

În vederea extinderii Uniunii Europene se au în vedere mai multe obiective: 1. în consecinţă. 2. Uniunea consideră că este de datoria sa să ajute aceste ţări să adere la organismul european. şi anume integrarea politică. Crearea unui cadru juridic aplicabil a. respectarea principiile care stau la baza Uniunii: democraţie.a menţine pacea pe continent şi de a avea un rol mai activ în lume. Condiţiile de aderare şi adaptarea la tratatele pe care le implica acest proces sunt menţionate în cadrul unui acord dintre Uniune şi statul solicitant. care acţionează printr-o majoritate alcătuită din membrii săi. b. în favoarea extinderii. Probleme ridicate de viitoarele extinderi a. economică şi monetară. Acordul de principiu al UE UE se declară. în principiu. adoptarea acquis-ului comunitar. pentru a contribui la menţinerea păcii în Europa. scopul Uniunii este acela de a aduna la un loc toate popoarele Europei. Extinderea în continuare a Uniunii Europene va avea impact deosebit asupra uniformităţii din cadrul UE şi asupra modului de funcţionare a Uniunii. declin economic şi izolare de familia Europeană. 160 . Proceduri Statul solicitant adresează solicitarea către Consiliu. adoptarea obiectivelor fundamentale ale Uniunii. Condiţii care trebuie îndeplinite Dintre aceste condiţii putem enumera: situarea geografică a ţărilor candidate la aderare pe continentul european. Aderarea acestora este considerată necesară pentru a întări noile democraţii şi. după decenii de regim totalitar. Consiliul European a stabilit criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii la aderare (în plus faţă de condiţiile stabilite în cadrul Tratatului): o economie de piaţa funcţională. care implică în primul rând ţările Europei Centrale şi de Est. la Copenhaga. capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi pieţei din cadrul Uniunii. Consiliul ia o hotărâre unanimă. acord care trebuie ratificat de către fiecare stat membru. reglementarilor şi prevederilor administrative. respect pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. b. iar procesul de aderare trebuie să ţină cont de acest lucru. Diferenţele dintre statele solicitante în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor constau în faptul ca situaţiile lor sunt diferite. stat de drept etc. care presupune capacitatea de a efectua modificări substanţiale ale legilor. Eforturi aşteptate din partea statelor solicitante În 1993. După consultarea Comisiei şi obţinerea aprobării din partea Parlamentului European.

4. având în vedere situaţiile diferite ale statelor candidate. care vor continua să constituie baza relaţiilor Uniunii cu aceste ţări. ceea ce reprezintă un instrument-cheie al acestei strategii. extinderea va avea în mod inevitabil consecinţe asupra anumitor politici comune (ex. importanţa agriculturii. Strategia include două instrumente: . Strategia de pre-aderare Consiliul European a decis să adopte o strategie accelerată de preaderare pentru ţările central şi est-europene. Strategia completează acordurile europene. politica regională) şi asupra cheltuielilor comunitare aferente. deci trebuie să fie realizată în cadrul unui proces de negociere unitar. Necesitatea adaptării Uniunii la procesul extinderii Pentru a se asigura că o extindere de asemenea proporţii nu se realizează în detrimentul procesului de integrare.Organizarea instituţională trebuie să fie regândită în condiţiile în care Uniunea trebuie să continue să funcţioneze eficient cu peste 25 de membri.). care să înceapă în fiecare caz la momentul potrivit. .parteneriate de aderare. la alocarea locurilor in Parlamentul European începând cu mandatul 20042009 şi la reorganizarea Comisiei. etc. Uniunea trebuie mai întâi să se adapteze. Cadrul comun trebuie aşadar să permită negocieri separate pentru fiecare ţară. astfel încât să se garanteze includerea a câte unui membru din fiecare Stat Membru începând cu anul 2005. Programele pentru fiecare ţara acoperă priorităţile pe termen scurt şi mediu 161 .3. Tratatul de la Nisa include prevederi instituţionale referitoare la sistemul de votare în cadrul Consiliului (care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005). b. Strategia de extindere elaborată de Uniune Strategia a fost elaborată în mare parte de Consiliul European la Luxemburg. a. extinderea este un proces progresiv. şi îşi propune să ajute Ţările Central şi est-europene să realizeze cât mai rapid şi mai curând posibil acquis-ul comunitar. în funcţie de nivelul de pregătire al ţării candidate şi în funcţie de propriul ritm. facilitându-le astfel procesul aderării. Într-un „Protocol privind extinderea Uniunii Europene”. Principii adoptate pentru realizarea acestui proces. Cu toate acestea. în cadrul unei singure structuri. Extinderea este privită ca un proces general. pentru a implementa programe naţionale menite să pregătească ţările respective pentru aderare. politica agricolă. Aceasta semnifică: .Având în vedere caracteristicile economice ale ţărilor candidate (stadiul relativ de dezvoltare. din 12 şi 13 decembrie 1997. care aduc toate formele de asistenţă ale Uniunii în ţările candidate.

dar nici nu a respins-o.asistenţa comunitară: Consiliul European de la Berlin din martie 1999 a decis să mărească substanţial ajutorul pentru pre-aderare. . care includ aspecte privind libera circulaţie a persoanelor şi transporturile. Impozitarea Atât crearea Pieţei Unice cât şi finalizarea Uniunii Monetare şi Economice au condus.a. UE a încheiat o serie de acorduri sectoriale cu Elveţia la sfârşitul anului 1998. c. . în ultima perioada. la noi iniţiative comunitare în 162 . Începerea negocierilor de aderare Consiliul European de la Madrid a stabilit ca deciziile necesare începerii negocierilor de aderare să fie luate în maxim şase luni de la încheierea Conferinţei Interguvernamentale referitoare la revizuirea tratatelor. Comisia şi-a exprimat opinia întro informare datată iulie 1997 denumita „Agenda 2000”. au intrat în vigoare în anul 2001. guvernul elveţian nu a solicitat aderarea la UE.b.c. Conferinţa este un forum multilateral de consultare care reuneşte Statele Membre şi statele candidate pentru a aborda probleme de interes comun în domeniile politicii externe şi de securitate. în conformitate cu rezultatele Conferinţei Interguvernamentale asupra revizuirii tratatelor (care a luat în final forma Tratatului de la Amsterdam). să menţină accentul programului PHARE pe două obiective prioritare: întărirea sistemului administrativ şi judiciar (reprezentând până la 30% din finanţare) şi investiţii legate de adoptarea acquis-ului comunitar (până la 70 %). Situaţia Elveţiei Ca urmare a rezultatelor negative ale referendumului din 1992 referitor la aderarea acestei ţări la Spaţiul Economic European. cooperare regională şi politica economică.care trebuie să fie respectate în adoptarea acquis-ului. . să iniţieze o serie de programe comunitare (în domeniul educaţiei şi al cercetării) pentru ţările solicitante. să creeze două instrumente specifice: instrumentul structural de pre-aderare (ISPA) şi instrumentul de pre-aderare pentru agricultura (SAPARD). Aceste acorduri. 18. Implementarea strategiei: progresul concret înregistrat de ţările candidate . mobilizând resursele financiare disponibile pentru acest scop. în special în cadrul programului PHARE. 5. Conferinţa Europeană Consiliul European convoacă Conferinţa Europeană propusă de Comisie. justiţie şi afaceri interne. La Madrid în decembrie 1995 s-a solicitat Comisiei exprimarea opiniei în legătura cu o serie de candidaturi.

aceasta conducând la o deplasare a sarcinii fiscale de la capital către forţa de muncă.politica comercială externă (politica anti-dumping. . cu consecinţe nefaste asupra ocupării forţei de munca.prevenirea efectelor negative ale concurenţei fiscale. Din cauza aceasta.măsuri generale pentru dezvoltarea în continuare a pieţei interne şi pentru consolidarea uniunii economice şi monetare în Europa (în acest sens.ceea ce priveşte domeniul general al impozitelor şi taxelor. 163 . Industria În sens larg. Pactul pentru Stabilitate şi Dezvoltare prevede ca Statele Membre cu deficit bugetar de peste 3% să constituie depozite nepurtătoare de dobândă care se transformă în amenzi nerambursabile în cazul în care nu se reuşeşte reducerea deficitului. . acordurile comerciale bilaterale şi multilaterale cu implicaţii în anumite sectoare industriale). politica industrială constă în: . Obiectivul general al Pactului este ca bugetele Statelor Membre să se menţină într-un anumit echilibru de-a lungul ciclului economic. Comunitatea urmăreşte o serie de obiective atunci când construieşte politică generală de impozitare: . fiind vorba în special de „migrarea” bazelor de impozitare naţionale pe măsură ce firmele îţi părăsesc sediile iniţiale din Statele Membre în căutarea celui mai favorabil regim fiscal în alte ţări comunitare. Eliminarea restricţiilor privind circulaţia capitalului a provocat temeri în sensul că bazele de impozitare naţionale ar putea fi erodate de competiţia în materie fiscală. Statele Membre vor trebui să finanţeze orice creştere a cheltuielilor publice prin creşterea impozitelor. 19.prevenirea distorsionării concurenţei în interiorul Pieţei Unice prin existenţa diferenţelor dintre cotele impozitelor indirecte şi dintre sistemele de impozitare propriu-zise. . . politica industrială face parte din politica economică generală). Din aceste motive. obiectivul primar al Comunităţii a fost acela de a „elimina ambiguităţile legislative” care permiteau evaziunea fiscală.In domeniul impozitării directe. un al doilea obiectiv l-a constituit evitarea dublei impuneri. Aceasta a fost motivaţia legislativă privind TVA şi accizele.Prevederile Tratatului de la Maastricht cu privire la Uniunea Monetară şi Economică dau o nouă dimensiune politicii de impozitare generală prin limitarea strictă a posibilităţii guvernelor de a finanţa cheltuielile publice prin împrumuturi.politica socială şi regională (când procesul de reconversie industrială are consecinţe sociale şi regionale imposibil de acceptat). .

Ca urmare. EURO. Existenţa IMM este necesară pentru funcţionarea armonioasă a economiei moderne. Ele operează în special la nivel naţional. şi întreprinderile de mărime medie (50-250 angajaţi). concurenţa. politicile sociale şi regionale şi formalităţile vamale. cât şi în cele tradiţionale nu mai pot fi rezolvate de politicile industriale naţionale. Uniunea însăşi foloseşte criteriile operaţionale: în contextul BEI şi al creditelor acordate în baza „Noului Instrument Comunita”" (NIC). 20.. Astfel. Întreprinderile Criteriile de definire a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) diferă considerabil de la un stat membru la altul şi nu exista nici o înţelegere oficială privind o definiţie comunitară. Se face distincţia între microîntreprinderi (0-10 angajaţi) şi micile întreprinderi (10-50 angajaţi).politica concurenţială (instrumente juridice destinate intervenţiei asupra mecanismelor de piaţa care nu funcţionează corect şi monitorizării sprijinului acordat de stat). mai mult de 99% din firmele existente în cadrul Uniunii precum şi o mare parte a populaţiei aflată în câmpul muncii aparţin IMM. pe de alta. Conform acestei definiţii. politica industrială a Comunităţii face referinţă la măsuri specifice pentru anumite sectoare industriale şi la resursele acordate în acest scop.consolidarea cooperării între întreprinderile europene. Comunitatea s-a implicat în anumite sectoare industriale ale Europei din pricina performantelor lor relativ slabe la nivelul pieţei mondiale. Prevederile sunt incluse în Tratatului de la Maastricht: 164 . . politica Comunităţii în acest domeniu consta în măsuri menite să promoveze interesele IMM şi să elimine discriminările care le pot bloca accesul pe piaţa. acestea fiind prezente în toate sectoarele industriei şi serviciilor. Din 1986. procesul de restructurare industriala este strâns legat de fenomenul interdependenţei economice. Justiţia şi afacerile interne 1. şi adaptându-se mult mai uşor schimbărilor survenite în condiţiile economice şi sociale. atât în ramurile industriale de înalta tehnologie. şi nu are mai mult de o treime din capital în posesia unei firme mai mari. mijloace fixe în valoare neta de mai puţin de 75 mil. 21. Dificultăţile cauzate de concurenţa tot mai acerba. legislaţia societăţilor comerciale.politica de cercetare şi dezvoltare. . însă sunt afectate de legislaţia comunitară privind taxele şi impozitele. o întreprindere poate fi clasificată drept IMM dacă are cel mult 500 de angajaţi. Uniunea are un Comisar însărcinat cu politica privind IMM. În sens restrâns. pe de o parte.

inclusiv. „Comitetul K 4”. . 8) Cooperare vamală. 9) Cooperare la nivelul poliţiei pentru a preveni şi combate traficul de droguri şi alte forme grave de infracţionalitate la nivel internaţional. pregătea deciziile acestuia. 4) Combaterea dependenţei de droguri în măsura în care aceasta problemă nu este prevăzută de (7) până la (9). Schimbări produse prin Tratatul de la Amsterdam. 3) Politica de imigrare şi politica referitoare la persoanele provenind din terţe state: . Sistem de luare a deciziilor Organismul însărcinat cu luarea deciziilor era Consiliul. 2. 7) Cooperare judiciară în probleme legate de infracţionalitate. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi şi un Comitet de Coordonare al înalţilor funcţionari publici. securitate şi justiţie”. 2) Reguli care guvernează traversarea de către persoane a graniţelor externe ale statelor membre şi exercitarea controlului la aceste graniţe. cooperarea în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. în cadrul unui birou european de poliţie (Europo).condiţii de intrare şi circulaţie pentru persoanele provenind din terţe state pe teritoriul statelor membre. deşi procedurile de 165 . în funcţie de sector. Domeniu de aplicare În cadrul Tratatului de la Maastricht. 5) Combaterea fraudei la scara internaţională în măsura în care această problemă nu este prevăzută de (7) până la (9). Tratatul de la Amsterdam a transferat o mare parte a celui de-al treilea pilon din Tratatul de la Maastricht în sfera comunitară. care trebuiau să se implice total în asemenea acţiuni. . Aceştia informau şi consultau Parlamentul în anumite domenii. în legătură cu organizarea unui sistem de schimb de informaţii la nivelul Uniunii.condiţii de rezidenţă pentru persoanele provenind din terţe state pe teritoriul statelor membre. acolo unde este necesar. fie Comisiei.a. cel de-al treilea pilon al Uniunii Europene. anumite aspecte ale cooperării vamale. Consiliul acţiona în unanimitate.combaterea imigraţiei ilegale. Pentru a crea o nouă „zonă de libertate. Dreptul la iniţiativă aparţinea. alcătuit din miniştrii afacerilor interne şi ai justiţiei. fie statelor membre. 6) Cooperare judiciară în probleme civile. inclusiv reîntregirea familiei şi accesul la muncă. se aplica în noua zone de „interes comun”: 1) Politica de azil. a rezidenţei ilegale şi a muncii neautorizate în cazul persoanelor provenind din terţe state pe teritoriul statelor membre. b.

un teritoriu fără frontiere interne. a restricţiilor cantitative asupra schimburilor comerciale şi a măsurilor cu caracter echivalent. acela al pieţei interne 166 . În final. constând în eliminarea taxelor vamale. precum şi stabilirea unui tarif vamal extern unic pentru întreaga Comunitate.eliminarea tuturor restricţiilor asupra circulaţiei capitalului între statele membre şi apoi a restricţiilor asupra circulaţiei capitalului între statele membre şi ţările terţe (în ultimul caz. câteva calendare de implementare şi opţiunea de a dezvolta în continuare procesul de cooperare. Acea parte a celui de-al treilea pilon rămasă în sfera interguvernamentală. Libera circulaţie a bunurilor Libera circulaţie se aplică produselor provenind din statele membre şi produselor provenind din terţe ţări. libertatea de mişcare a persoanelor. unde bunurile (printre altele) să poată circula la fel de liber ca şi în interiorul unei pieţe naţionale. Acest plan acordă prioritate maxima luptei împotriva crimei organizate.luare a deciziilor şi prerogativele Curţii de Justiţie nu sunt neapărat în acord cu regulile comunitare.liberalizarea trebuie să ducă la crearea pieţei unice prin încurajarea celorlalte libertăţi: (de circulaţie a persoanelor. Libera circulaţie a persoanelor Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg. La început. Libera circulaţie a capitalului . 24. dezvoltarea Europo şi cooperarea mai strânsă în domeniul judiciar. libera circulaţie a bunurilor era considerată a face parte dintr-o uniune vamală a statelor membre. trebuie să încurajeze progresul economic prin facilitarea investiţiilor eficiente de capital. Mai târziu. 17 declaraţii semnate de către statele membre.de asemenea. 22. încorporează câteva aspecte comunitare. accentul a fost pus pe eliminarea tuturor obstacolelor privind libera circulaţie. . care se află în circulaţie pe teritoriul statelor membre. . în scopul realizării pieţei interne . subiectul include trei tipuri de clauze de flexibilitate. Planul adoptat în decembrie 1998 stabileşte un calendar de prioritatea pentru perioade de doi şi cinci ani şi subliniază necesitatea de a încorpora sistemul Schengen în cadrul juridic al Uniunii. şapte protocoale suplimentare. cu luarea în considerare a măsurilor de protecţie în situaţii excepţionale) . limitată acum la cooperare judiciară şi la nivel de poliţie în legătură cu probleme legate de infracţionalitate. combaterea traficului de persoane. a bunurilor şi a serviciilor) . 23.

fie angajatori. are reţineri în ceea ce priveşte aplicarea Metodei Comunitare în domeniul liberei circulaţii a persoanelor şi nu va aplica toate deciziile adoptate în acest domeniu. fie prestatori de servicii. îndepărtarea sursei de poluare şi „cel care poluează. deşi semnatară a Acordurilor Schengen. Aceasta implică eliminarea discriminării pe baza naţionalităţii şi. protecţia mediului" 167 . Tratatul CE prevede. Comisia se angajează să realizeze studii de evaluare a impactului. Politica de mediu a Comunităţii se bazează pe următoarele principii: precauţie. cu luarea în considerare atât a libertăţii de stabilire a reşedinţei cât şi a libertăţii de a presta servicii. prevenire. liderii UE şi-au subliniat angajamentul faţă de obiectivul dezvoltării durabile. activităţi meşteşugăreşti sau profesii liberale) să fie libere să-şi exercite profesia în cadrul Comunităţii. Aceasta se aplică şi cetăţenilor unor terţe ţări. Trebuie remarcat ca Regatul Unit şi Republica Irlandei au optat pentru neaplicarea noilor măsuri privind libera circulaţie a persoanelor. De la apariţia sa. în cazul propunerilor ce pot avea grave repercusiuni asupra mediului. independent de orice activitate economică sau distincţii privind naţionalitatea. acoperind şi noţiunea de cetăţean al Uniunii. aplicarea de măsuri pentru a facilita exercitarea lor. Primele prevederi referitoare la acest subiect se refereau numai la libera circulaţie a persoanelor asimilate agenţilor economici. în special în ceea ce priveşte cea mai bună localizare din punct de vedere economic. 25. industrie. Conceptul economic originar a câştigat treptat un interes mai general. plăteşte”. conceptul de liberă circulaţie a persoanelor şi-a schimbat sensul. atunci când aceste libertăţi urmează sa fie puse efectiv în practică. Aceasta nouă clauză are aplicabilitate extinsă. mai ales prin armonizarea regulilor naţionale privind accesul sau recunoaşterea lor reciproca. prevăzute prin Tratatul de la Amsterdam. ce constituie în prezent unul din obiectivele principale ale UE. în mod expres.în care nu este posibilă existenţa frontierelor interne sau restrângerea libertăţii de circulaţie a persoanelor. 26. În Tratat se menţionează explicit necesitatea ca problematica protecţiei mediului să fie integrată în toate politicile sectoriale ale Comunităţii. siguranţa. Mediul înconjurător Modificarea Tratatului Uniunii Europene subliniază principiul dezvoltării durabile. căci odată cu eliminarea controalelor la frontierele interne nici o persoană nu mai putea fi supusă controlului privind naţionalitatea. că „sănătatea. Libera circulaţie a serviciilor Se urmăreşte ca persoanele care prestează activităţi independente (în domeniul comercial. Danemarca.

Parlamentul European şi Consiliul vor urmări atingerea acestui obiectiv. care acoperă. evaluarea mai bună a necesitaţilor industriei în ceea ce priveşte politica de cercetare ştiinţifică. în special. asigurarea unui dialog între conducerea întreprinderii şi sindicat.trebuie să se bazeze pe „un grad ridicat de protecţie. obiectivele şi activităţile importante menţionate în Tratat se numără: promovarea în interiorul Comunităţii a unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă prin elaborarea unei strategii concertate în acest sens şi. poziţia UE apare a fi din ce în ce mai slabă în domenii cum sunt IT (Information Tehnology . protecţie socială adecvată. 174 (130 r). de înaltă tehnicitate. Sectoarele în care se regăseşte concentrată cercetarea sunt deseori cele ce implică tehnologiile de nivel mediu. Art. având în vedere. trebuie subliniat ca responsabilitatea combaterii şomajului revine Statelor Membre. stocarea. Uniunea se va ocupa de probleme de mediu doar atunci când ar putea acţiona mai eficient decât o pot face autorităţile naţionale sau regionale. calificată şi adaptabilă şi pieţele de munca receptive la schimbările economice. menită a promova forţa de muncă bine pregătită. realizarea Societăţii Informaţionale şi promovarea cooperării industriale. constituie obiective clare ale politicii Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă şi a politicilor sociale. un nivel mai ridicat de viaţă şi condiţii de muncă mai bune.Tehnologie Informatică) şi electronică. o poziţie puternică sunt din ce în ce mai mult ameninţate. în special. în mod tradiţional. a florei şi faunei. Deşi Tratatul de la Amsterdam a introdus acţiuni coordonate în acest sens. Domeniile în care deţinea. aerului. în limitele puterilor cu care sunt investite”165. Uniunea este astfel angrenată în implementarea unei politici active privind protecţia solului. Telecomunicaţiile şi Tehnologia Informaţiei (TTI). climei. 28. Priorităţile de acţiune sunt: dezvoltarea pieţei interne. 27. Printre principiile. dezvoltarea resurselor umane pentru obţinerea unei rate înalte de ocupare şi păstrare a forţei de muncă şi combaterea situaţiilor de excludere.sunet. ultimele evoluţii susţinute de descoperiri ştiinţifice. procesarea şi transmisia informaţiilor . a apei. Exista numai câteva sectoare în care UE deţine o puternică specializare a cercetării şi un clar avantaj tehnologic. Noile tehnologii industriale Termenul „tehnologii noi” desemnează întreg domeniul tehnologiilor moderne. 95 [100 a] (3) 168 . date şi imagini. În conformitate însă cu principiul subsidiarităţii. Ocuparea forţei de muncă şi politica socială Promovarea ocupării forţei de munca. TTI include toate tehnologiile folosite pentru colectarea. 165 Tratatul de constituire a Comunităţii Europene Art. între altele.

a intereselor fundamentale şi a independenţei Uniunii. Tratatul de la Roma include prevederi referitoare la politica în domeniul pescuitului: se precizează obiectivele Politicii Agricole Comunitare (PAC).eficientizarea reglementarilor pieţei unice (asigurarea respectării acestora şi simplificarea lor la nivel Comunitar şi naţional). 169 . întrucât aceasta defineşte produsele agricole ca fiind „produse ale solului. 1 (2).salvgardarea valorilor comune.asigurarea livrării de produse la preţuri rezonabile pentru consumator. sub toate formele. în beneficiul tuturor cetăţenilor. .rezolvarea celor mai importante distorsiuni ale pieţei (barierele vamale şi atitudinea anti-concurenta/protecţionistă). una din preocupările fundamentale ale Uniunii Europene. 31. . . sau produse ale prelucrării primare care au o legătură directă cu aceste produse166”. 11(1) (J. Planul de acţiune indica patru obiective strategice de egală importanţă şi care trebuie urmate în paralel: .stabilizarea pieţelor.consolidarea securităţii Uniunii şi a Statelor Membre. . aşa cum sunt definite în Tratatul CE sunt următoarele: . .eliminarea obstacolelor sectoriale din calea integrării pieţei (noi măsuri legislative şi modificarea atitudinii administraţiilor locale).29.realizarea unei pieţe unice. încă de la începuturi. Politica externa şi de securitate comună Cele cinci obiective specifice ale PESC167. . Piaţa internă Funcţionarea eficientă şi deplină a pieţei unice prin indicarea detaliată a măsurilor care trebuie luate în vederea îmbunătăţirii funcţionarii pieţei unice a constituit. precum şi cu principiile 166 167 Tratatului de constituire a Uniunii Europene Articolele 32-37 (38-43) Tratatului privind Uniunea Europeană. Pescuitul Politicile economice în ceea ce priveşte pescuitul au în vedere următoarele direcţii: . care sunt şi obiective ale Politicii Comunitare în domeniul Pescuitului (PCP). în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Art.menţinerea păcii şi consolidarea securităţii internaţionale.creşterea productivităţii în activităţile legate de industria pescuitului. . 30. ale fermelor zootehnice şi ale activităţii de pescuit.

drepturile de proprietate intelectuală. Diferenţele dintre regiuni în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare şi nivelul de trai au fost mult timp un fapt obişnuit în fiecare dintre statele membre. Proprietatea intelectuală Fiind drepturi exclusive. În acelaşi timp. Privite la nivelul Uniunii. . a unor drepturi de care societăţile comerciale pot uza în completarea sau ca o alternativa la drepturile acordate de legislaţiile naţionale. 33. Politica regională Între regiunile Uniunii Europene precum şi între oamenii care trăiesc acolo există inegalitatea din punct de vedere economic şi social.Actului final de la Helsinki şi obiectivele Cartei de la Paris.dreptul la protecţia sănătăţii şi securităţii. problemele sunt destul de mari pentru a fi necesară alocarea unui sprijin comunitar.dreptul la reprezentare şi participare.dreptul la protejarea intereselor financiare. . în baza schemelor naţionale de asistenţă regională. doua domenii: 170 . dezechilibrele sunt şi mai evidente. în principal. Perspectiva unei unificări totale şi absolute a acestor legislaţii nu a fost niciodată preconizată în mod serios de către statele membre. acceptate la nivel internaţional: . În Tratatul de la Amsterdam se precizează ca acest obiectiv se referă şi la graniţele externe. . O mare parte a acestui sprijin este asigurată de statele membre. 32. .dreptul la informaţie şi educaţie. Aplicarea în practica a acestor drepturi teoretice are în vedere. ca întreg. industrială şi comercială depind însă de legislaţiile naţionale. .dreptul la protejarea intereselor legale. În vederea stimulării activităţii economice în regiunile mai puţin favorizate.dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept.promovarea cooperării internaţionale. . 34. precum şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. la nivel Comunitar. Compromisul obţinut consta în instituirea. investiţiile sectorului privat trebuie suplimentate de sprijinul public. Protecţia consumatorului Uniunea Europeană recunoaşte un număr de cinci drepturi de baza ale consumatorului. într-un efort combinat de solidaritate care va face ca toate regiunile şi locuitorii lor să beneficieze integral de avantajele Pieţii unice şi de Uniunea economică şi monetară.

calitatea. Sarcina asumată. . 2. de a păstra pacea pe continent şi de a-şi spori importanţa la nivel mondial. Instrumente: Utilizând procedura de codecizie. 171 . 35. preţul) bunurilor şi serviciilor ce i se oferă. 2. telecomunicaţii şi distribuţie a energiei. Uniunea are sarcina de a reuni sub aceeaşi umbrela toate popoarele Europei. Relaţii externe Extinderea Uniunii Europene nu este un obiectiv în sine. în scopul de a construi Europa unită. pentru a putea face o alegere avizată dintre produsele şi serviciile aflate în competiţie. priorităţile şi liniile generale ale măsurilor preconizate. Obiective: Tratatul de la Maastricht a trasat Comunităţii sarcina de a sprijini formarea şi dezvoltarea infrastructurilor destinate unor reţele trans-europene de transporturi.să evalueze caracteristicile de bază (felul. a zonelor izolate şi a regiunilor periferice cu regiunile centrale ale Comunităţii. . Informarea . Scopul acestor reţele se regăseşte în obiectivul general privind coeziunea economică şi socială.se refera la obiectivele.1. de a extinde zona de stabilitate şi prosperitate pentru a include noi membri. Relaţii transeuropene 1. dezvoltarea serviciilor de informare a consumatorului precum şi extinderea testării comparative a produselor. Una dintre orientările principale în acest sens o reprezintă legarea insulelor. Comunitatea adoptă orientări care . este unica şi are o importanta istorica. de a continua integrarea continentului prin mijloace paşnice. De aceea este imperativă îmbunătăţirea standardelor de informare în legătura cu produsele de larg consum Printre liniile generale ale acestei politici se numără: transparenţa informaţiei privind produsul. chiar dacă se poate susţine că. cantitatea. dat fiind că ele depind în primul rând de interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor naţionale.Capacitatea consumatorului de a se autoproteja depinde direct de nivelul de cunoştinţe. la începutul secolului al XXI-lea.să solicite reparaţii pentru orice vătămare fizică sau pagubă cauzată de produsul sau serviciile achiziţionate. Extinderea reprezintă una dintre cele mai mari deschideri ale Uniunii Europene acum.Pentru elaborarea acestei politici s-a pornit de la ideea conform căreia cumpărătorul ar trebui să fie capabil: .să folosească bunurile şi serviciile în siguranţă şi în mod satisfăcător. 36. .identifica proiecte de interes comun. Achiziţionarea .

. conform Tratatului de la Amsterdam. Aceste măsuri. Directivele referitoare la egalitate din Tratatul de la Roma include principii potrivit cărora bărbaţii şi femeile ar trebui retribuiţi în mod egal pentru acelaşi volum de muncă depus. deşi nu prevede o politică specifică la nivelul UE. 1. Se vor lua măsuri pentru prevenirea bolilor. alte politici”. prin promovarea cercetării cauzelor şi a modului de transmitere a acestora. în special a celor extrem de grave. Tratatul preciză că „. precum şi măsurile cu caracter stimulativ menite a proteja şi îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei vor fi supuse aprobării de către Consiliu cu majoritate calificată. UE va contribui la asigurarea unui nivel ridicat de ocrotire a sănătăţii prin încurajarea cooperării între Statele Membre iar dacă este necesar le va oferi sprijin în acţiunile lor.implementarea progresivă a principiului tratamentului egal pentru bărbaţi şi femei în probleme de securitate socială. Cerinţele de ocrotire a sănătăţii vor face parte din .. Aceste prevederi se referă la: .tratamentul egal pentru bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă. În el se stipulează că. pregătirea şi promovarea profesională şi condiţii egale de muncă.principiului retribuirii egale a bărbaţilor si femeilor. În acest domeniu se au în vedere următoarele direcţii de acţiune: . o dată prevăzute în tratatele oficiale capătă un caracter de obligativitate. de asemenea. Sănătate publică Tratatul de la Maastricht (TUE) a promovat. . pentru prima dată.Tratatul de la Amsterdam. unul dintre obiectivele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene. prin prevederile PAC se vor include şi măsuri luate în domeniile veterinar şi fitosanitar.37.. 38. pe parcursul timpului au fost adoptate o serie de documente care. prin definirea şi implementarea tuturor politicilor şi activităţilor Comunităţii se va asigura un înalt nivel de ocrotire a sănătăţii populaţiei.. . precum şi faptul că. împreună cu cele privind calitatea sângelui uman şi a organelor destinate transplantului. chiar dacă subordonată principiului subsidiarităţii. 172 . Şanse egale Asigurarea unor şanselor egale şi a unui tratamentului egal pentru bărbaţi si femei constituie. face totuşi unii paşi în aceasta direcţie. al căror obiectiv direct îl constituie ocrotirea sănătăţii populaţiei. statele membre nu au primit cu entuziasm ideea implementării acestei prevederi. dar. sănătatea publică la rangul de competenţă oficială a UE. inclusiv dependenţa de droguri. precum şi prin intermediul educaţiei şi al transmiterii de informaţii medicale.

Aceasta se poate realiza prin: . .. care au născut de curând sau care alăptează.Acord cadru referitor la concediul de maternitate/paternitate încheiat de UNICE (Uniunea Industriilor din Comunitatea Europeană).principiului tratamentului egal între bărbaţi şi femei angajaţi în activităţi legate de agricultură. .Armonizarea. când ofertele publice sunt realizate prin intermediul hârtiilor de valoare). Adoptarea monedei unice stimulează modernizarea pe scara largă a pieţelor financiare în cadrul UE. . Din punctul de vedere al cererii. precum şi pentru protecţia femeilor liber profesioniste pe durata sarcinii şi maternităţii. care lucrează pe cont propriu. 173 . Servicii financiare Elaborarea unei strategii pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice în ceea ce priveşte serviciile financiare. într-o oarecare măsură.stimularea cercetării în domeniul dezvoltării şi aplicării de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei.Acţiuni eficiente pentru a sprijini demararea activităţii companiilor necotate a căror activitate se desfăşoară în domenii inovative.Dovezi credibile în cazuri de discriminare sexuală. prioritar în cadrul planului de acţiune pentru o piaţă unică este statutul companiei europene). . CEEP (Centrul European pentru Întreprinderile Publice) şi ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor). a cadrului reglementarilor privind conducerea corporaţiilor (printre propunerile de armonizare necesare. mai flexibile. . . Societatea informaţională Unul dintre obiectivele UE este garantarea faptului că firmele.Adoptarea unor reguli noi. 39. bazată pe cunoaştere şi informaţie. emitenţii de titluri ar trebui să se bucure de accesul facil şi în termeni competitivi la pieţe de capital. guvernele şi cetăţenii continuă să joace un rol de frunte în economia globală. 40. în special prin: .introducerea de măsuri menite să îmbunătăţească siguranţa şi protecţia sănătăţii la locul de muncă a femeilor însărcinate. pe baza aplicării eficiente a legislaţiei existente şi a modificării sau completării legislaţiei acolo unde este ineficientă sau incompletă reprezintă fundamentul pentru o politică financiară eficientă. . cu privire la prospectele de emisiune (în special pentru cele care trebuie publicate.principiul tratamentului egal pentru bărbaţi şi femei în cadrul schemelor ocupaţionale de securitate socială.

Libera circulaţie era considerată din punct de vedere strict economic şi privea doar forţa de muncă. Deşi Tratatul din 1957 instituind Comunitatea Europeana (Tratatul CE) include printre obiectivele sale libera circulaţie a persoanelor pe teritoriul Comunităţii. De aceea. imigraţia ilegală şi terorismul.crearea unei Europe digitale educaţionale şi antreprenoriale prin intermediul Internetului. firmele cu activitate în diverse domenii ale tehnologiei şi instituţiile academice într-o serie de programe de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica (CDT) în efortul de a promova dezvoltarea tehnologică. . . dorinţa de extindere a acestei libertăţi asupra tuturor persoanelor şi importanţa crescândă a anumitor probleme. 41. Spaţiu al libertăţii. şcolilor. firmelor şi administraţiilor prin creşterea vitezei.stimularea dezvoltării de aplicaţii şi conţinut în paralel cu sprijinirea iniţiativelor care încurajează şi permit participarea benefică a tuturor cetăţenilor Europei la societatea informaţională. imigraţia sau politica de vize. măresc gradul de utilizare a conţinutului şi instrumentelor multimedia şi asigura crearea tehnologiilor şi a infrastructurilor esenţiale. O alta parte importantă a strategiei privind Societatea Informaţională este încurajarea dezvoltării de noi tehnologii şi aplicaţii care vin în sprijinul cetăţenilor.conectarea on-line a tuturor cetăţenilor. ieftinirea accesului şi sporirea securităţii accesului la Internet. regional (în cadrul Consiliului Europei.. Internetul este principalul promotor al societăţii informaţionale. Începând din anii '70. menită să încurajeze şi să mărească gradul de utilizare a Internetului: . 174 . securităţii şi justiţiei Statele membre UE şi-au lărgit cooperarea la diverse niveluri în domeniul justiţiei şi a afacerilor interne: bilateral. el nu reglementează problemele privind trecerea frontierelor. au încurajat statele membre ale Uniunii Europene să intensifice cooperarea ad-hoc în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Implementarea se realizează printr-o iniţiativa majoră de finanţare care reuneşte UE. . Comisia a schiţat o strategie cuprinzând trei mari obiective.construirea unei societatea informaţionale care să includă toate categoriile sociale. de exemplu) şi global (mulţumită Interpol-ului şi Naţiunilor Unite). stimulează munca şi comerţul în context electronic. traficul de droguri. cum ar fi crima organizată trans-frontalieră.crearea şi menţinerea unui cadru de reglementari şi standarde generatoare de concurenţă. Cooperarea în interiorul Uniunii Europene constituie o realizare mai recentă.

a mediului. . Ele constituie un sector important al activităţii. Aceasta înseamnă organizarea transporturilor astfel încât să se optimizeze consumurile de energie. securitatea. distorsionare provocată de transferarea costurilor în mod greşit către transportatori. este strâns legat de alte politici fundamentale. în schimb.Politica Comună a Transporturilor a eliminat progresiv din fiecare tip de transport (politica modală) obstacolele artificiale ridicate între Statele Membre. Domeniile care prezintă probleme însă de la început pot fi identificate.în cadrul liberalizării pieţei comunitare. eliminând distorsiunile tehnice. Deţinând 53% din piaţă. Turism Importanţa economică a turismului a determinat instituţiile europene să se concentreze asupra acestui sector în ciuda absenţei unei baze legale. reprezentând aproximativ 7% din PNB şi care. Realizarea unui sistem „viabil prin flexibilitate”. Dar. asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar. ca şi cele care progresează într-un mod armonios. în linii mari. servicii într-un alt stat membru decât cel în care îşi au sediul. Eficacitatea sistemului comunitar astfel creat nu va deveni evidentă decât treptat. cum ar fi cea economică. energetică. Uniunea este cea mai mare regiune 175 . transporturi combinate. Politica de transporturi trebuie să îndeplinească în primul rând obiectivele prevăzute de tratat şi care se referă. este clar că întocmirea unor reguli trebuie să meargă în paralel cu implementarea lor efectivă de către autorităţile chemate să exercite un nivel satisfăcător de control. atât în amonte cât şi în aval. 43. definind regulile care trebuiesc respectate de către transportatorii comunitari în ceea ce priveşte aptitudinile profesionale. fără discriminare. interoperabilitate. socială şi regională. condiţiile şi timpii de transport. la completarea pieţei interne. dispoziţiile sociale şi obligaţiile ce revin serviciului public. Se va ajunge astfel la următoarele rezultate: se va elimina distorsionarea concurenţei dintre diferitele tipuri de transport. 2. Crearea Pieţei Interne a serviciilor de transport s-a bazat pe măsuri de liberalizare şi de armonizare: . ceea ce implică.42. Politica Comună a Transporturilor a garantat condiţii de funcţionare armonioase. Transporturile 1. fiscale şi sociale ale liberei concurente şi permiţând operatorilor comunitari să furnizeze. Transporturile reprezintă una din cheile succesului pentru Piaţa Unică deoarece contribuie la concretizarea a două din obiectivele fundamentale ale acesteia: libera circulaţie a persoanelor şi libera circulaţie a bunurilor.

Comunitatea a mai iniţiat acţiuni menite se dezvolte industria turismului.turistică din lume. 176 . referitor la comportamentul turiştilor în ţările aflate în curs de dezvoltare. în special după declararea anului 1990 ca an european al turismului. siguranţei şi a intereselor directe ale turiştilor. care este supusă unor reguli stricte în ţările mediteraneene ale Comunităţii şi mai puţin stricte în alte state membre. Campania împotriva turismului sexual în care erau implicaţi copii a constituit subiectul unui comunicat al Comisiei din 1996. datând din 10 aprilie 1984. etc. a recunoscut importanţa turismului pentru integrarea Europeană şi a invitat Comisia să facă propuneri. pentru a genera creştere economică si locuri de munca.Având în vedere contribuţia turismului la dezvoltarea regională. cum ar fi muzeele. în cadrul politicilor economice ale Uniunii s-au stabilit o serie de măsuri menite a stimula activităţile turistice atât în ceea ce pricesc agenţii economici promotori ai turismului cât şi vizând siguranţa turiştilor. . . cu condiţia ca ei să nu opereze în locuri unde este necesară prezenta unui ghid specializat. b. Pentru ca acest domeniu să poată fi exploatat la adevărata sa valoare. Primul plan de acţiune a avut drept scop stimularea calităţii şi competitivităţii turismului european. 2. Măsuri speciale a. Măsuri generale Prima rezoluţie a Consiliului în legătură cu acest subiect. concurentă şi afaceri de mici proporţii. Dezbaterile au stabilit principiul ca ghizii turistici să-şi poată desfăşura activităţile în alte state decât ţara de origine atunci când însoţesc un grup în străinătate. acest domeniu a beneficiat de sprijin prin Fondurile Structurale. O Decizie ulterioară din 22 decembrie 1986 a stabilit un comitet de consiliere pe probleme de turism şi a cerut statelor membre să ia legătura cu acesta.Secţiunea ghidare. situri de interes istoric sau arhitectural deosebit.O atenţie deosebita a fost acordată creării unui sistem statistic comunitar în acest sector. În acelaşi an a fost instituită o linie de buget pentru finanţarea contribuţiei comunitare menită să sprijine eforturile statelor membre de promovare pe pieţele din afara CE. Aceasta industrie reprezintă 5. Pentru ţări şi regiuni: . Aceste măsuri au acordat o atenţie speciala profesiei de ghid turistic. Pentru afaceri şi profesionişti: includ măsuri referitoare la accesul pe piaţa. c. în special ERDF si EAGGF . d.5% din PIB-ul Uniunii şi oferă 6% din totalul locurilor de muncă. 1. Pentru turişti: includ măsuri care facilitează traversarea frontierelor şi protejarea sănătăţii.

Prin facilitarea derulării afacerilor şi venind în sprijinul cetăţenilor.creşterea activităţii economice. La început. sistemul taxelor vamale comune (TVC) constituie aspectul sau exterior. întrucât face posibilă aplicarea uniformă a taxelor vamale asupra produselor importate din ţări terţe. iar o Piaţa Internă în deplinul interes al cuvântului include uniunea monetară. aceasta trebuia să stimuleze comerţul intra-comunitar. prin definiţie. Integrarea monetară este un factor al coeziunii economice şi al solidarităţii dintre statele membre. 45. Acest set de reguli formează politica vamală şi reprezintă motivul pentru care cele 25 de autorităţi vamale ale statelor membre lucrează ca o singura entitate. a unei anumite invulnerabilităţi a noii monede la speculaţiile de pe plan internaţional. prin dimensiunea economică şi financiară a uniunii monetare astfel formate.finalizarea construcţiei pieţei unice prin eliminarea sentimentului de nesiguranţă şi a costurilor inerente operaţiunilor de schimb valutar. Instrumentele politicii vamale Dacă principiul liberei circulaţii a bunurilor este faţa interioară a uniunii vamale. a oricărei posibilitatea de speculaţie implicând monedele comunitare. dar şi a costurilor protecţiei împotriva riscurilor fluctuaţiilor valutare. precum şi prin asigurarea comparabilităţii totale a costurilor şi a preţurilor în cadrul Uniunii. atât în mod autonom cât şi în cadrul negocierilor tarifare (de 177 . Consiliul a adoptat cu majoritate calificată o propunere a Comisiei. care nu poate funcţiona corect fără reguli comune aplicate uniform la toate graniţele externe ale Comunităţii. TVC a reprezentat media aritmetică a tarifelor vamale aplicate în 1957 de către statele membre.44. Uniunea economică şi monetară Succesul Pieţei Comune se bazează pe convergenţa politicilor monetare ale statelor membre. . Uniunea Vamală Definiţia şi instrumentele politicii vamale Politica vamală este unul dintre fundamentele Uniunii şi este esenţială pentru existenţa pieţei unice. din aceleaşi motive. aceasta este un atu în relaţiile cu restul lumii. Obiectivele majore ale uniunii monetare sunt: . c) crearea posibilităţii pentru moneda euro de a deveni o moneda principala de rezervă şi o monedă de plata. . introducând o serie de amendamente. b) asigurarea. pentru o Europa unită.consolidarea stabilităţii monetare a Europei şi sporirea puterii sale financiare prin: a) eliminarea. indiferent de statul membru de destinaţie. 1.

indiferent de apartenenţa statală a regiunilor afectate. aceasta baza de date este disponibilă gratuit pe serverul Europa sub denumirea „DDS database” (Sistemul de difuzare a datelor tarifare). 178 . prin însuşi sensul conceptului. a nivelului economic şi a dezvoltării în toate zonele Uniunii. fiscală sau monetară. şi are la baza Sistemul Armonizat. Un alt instrument al politicii vamale este Documentul Administrativ Unic (DAU). De aceea toate aceste probleme nu sunt abordate geografic. un instrument internaţional de clasificare administrat de către Organizaţia Mondiala a Vămilor. Crearea unor sisteme informatice ca SIV (Sistemul de Informare Vamală) a îmbunătăţit cooperarea dintre autorităţile administraţiei din statele membre şi dintre aceste autorităţi şi Comisia Europeană în vederea sporirii eficienţei luptei împotriva fraudei şi a asigurării aplicării corecte a reglementarilor vamale. Eliminarea formalităţilor vamale în 1993 a dus la introducerea sistemului Intrastat pentru colectarea direct de la comercianţi a informaţiilor statistice privind comerţul cu bunuri dintre Statele Membre. care a simplificat substanţial procedurile. Convenţia de la Neapole II. datorită utilizării sale atât în scopuri tarifare cât şi statistice. cu scopul de a identifica prevederile comunitare aplicabile fiecărui bun. Este cunoscută sub denumirea de „Nomenclatura Combinată”. în cadrul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ – GATT). a îmbunătăţit eficienţa luptei împotriva încălcării reglementărilor vamale naţionale şi comunitare. este QUOTA (contingente şi plafoane tarifare). De aceea obiectivul major al acestor politici ale Uniunii Europene este egalizarea standardelor de viaţă. agricole. Nomenclatura TVC este un instrument foarte important. presupune unitate şi coerenţă în interiorul sau. ci tematic. creat în 1988. Începând cu anul 2000. nu numai pentru colectarea taxelor vamale ci şi în elaborarea statisticilor privind comerţul exterior şi aplicarea măsurilor aferente politicilor comercială. Alt instrument de cooperare şi asistenţă reciproca. disponibilă la aceeaşi adresa. Uniunea Europeană.exemplu. În paralel cu introducerea Nomenclaturii Combinate a fost creată baza de date computerizată Taric (tariful integrat al Comunităţilor Europene). înlocuind 150 de documente vamale. a drepturilor şi a obligaţiilor. O alta baza de date.

România. culturale şi de altă natură pe care România le aducea ca aport la valorile europene. Între Comunitatea Europeană şi România a fost încheiat un Acord comercial încă din 1980. guvernele care s-au succedat la conducerea României au iniţiat o serie de tratative menite a avea ca obiectiv final aderarea României la Uniunea europeană. intrat în vigoare la 1 februarie 1995. au fost instituite în anul 1967. au semnat Acordul de asociere a României la Uniunea Europeana (Acordul European). semnat la 30 iunie 1995. pe de altă parte. brânzeturi. La 1 august 1996 a intrat în vigoare Protocolul Adiţional la Acordul european de asociere. care a perfectat cadrul juridic şi instituţional al raporturilor româno-comunitare. şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora. carne de porc. În acelaşi timp.PROCESUL DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 9. scutirea de taxe suplimentare a produselor româneşti. precum şi setul de valori istorice. inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor. După evenimentele din decembrie 1989. pe de o parte. Acordul European a instituit o asociere între România. respectiv. Se arăta. pe atunci. membre ale Comunităţii. să practice un sistem pluripartid bazat pe alegeri libere şi democratice si să 179 .Capitolul 9 ROMÂNIA . obligarea părţii române să respecte un anumit nivel al preţurilor pentru a nu crea dificultăţi pe piaţa statelor membre. ouă. iar pe de alta parte. necesitatea României de a primi din partea Uniunii europene asistenţă pentru a continua şi finaliza procesul de tranziţie al României spre un nou sistem politic şi economic care să respecte regulile statului de drept şi drepturile omului. Acordul avea. pe de o parte. privind deschiderea programului Uniunii europene către România. în acelaşi acord. Comunitatea Economică Europeană. Aceste acorduri au urmărit. ca obiectiv fundamental. acordul releva importanţa legăturilor tradiţionale existente între România şi statele europene. în acelaşi timp. pregătirea aderării României la Uniunea Europeană. Astfel la 1 februarie 1993. şi Uniunea Europeană. ulterior fiind suspendat de către Comunitate din cauza încălcării drepturilor omului în perioada regimului comunist.1 Asocierea României Primele relaţii oficiale între România şi. prin iniţierea negocierilor pentru încheierea unei serii de acorduri tehnico-sectoriale privind anumite produse agroalimentare.

La 25 iulie 1996. Documentul prezenta o serie de soluţii privitoare la modul de ridicare la nivelul standardelor europene a diferitelor sectoare. Aşa cum prevede Tratatul de la Amsterdam. . şi Strategia Naţionala de Pregătire a Aderării României la UE.să sprijine eforturile României de dezvoltare a economiei. La 22 iunie 1995. dreptul de stabilire. concurenţă.aplicarea politicii comerciale.respectarea mecanismelor de piaţă cu o economie deschisă şi bazata pe concurenţă. cooperarea economica s. reguli şi obiective care intra în structura Uniunii. capital.să asigure o baza pentru cooperare economică socială. a produselor industriale. împreună cu cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. a drepturilor omului şi ale minorităţilor. Asocierea între România şi Uniunea Europeană a urmărit: . a fost depus la Bruxelles răspunsul României la chestionarul Comisiei europene privind pregătirea avizului asupra cererii de aderare la UE. circulaţia lucrătorilor. . economică sau culturală la bătrânul continent. armonizarea legislaţiei. .să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic între părţi. relaţii economice avantajoase. decizii. România a depus. cu condiţia să îndeplinească cinci criterii esenţiale. financiară şi culturală. mai riguroase decât cele bazate anterior pe aşa-zisele criterii „de la Copenhaga” (fixate cu ocazia Summit-ului din capitala daneză. politic. care a avut loc la 21-22 iunie 1993). . .apărarea valorilor democratice. toate ţările europene pot depune o cerere de aderare. semnat la 2 octombrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 mai 1999. printre care dispoziţii legate de libera circulaţie a mărfurilor. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească sunt: . Acordul cuprindea o largă gamă de prevederi de ordin economic.asigure liberalizarea economică. furnizarea de servicii. .să stabilească un cadru pentru integrarea graduală a României în Comunitate.a.să permită dezvoltarea unor legături politice strânse.să promoveze dezvoltarea comerţului. abolirea pedepsei cu moartea. a produselor agricole. . . 180 . plăţi. piscicole. de desăvârşire a tranziţiei spre o economie de piaţa funcţională şi de consolidare a democraţiei. . în scopul instituirii unei economii de piaţă funcţionale.apartenenţa geografică. a unui tarif extern comun şi a codului vamal.acceptarea ansamblului de principii.

O dată cu acest Consiliu au fost prezentate aşa-numite „foi de parcurs” care furnizau României şi Bulgariei obiective identificate clar şi dădeau fiecărei ţări posibilitatea de a stabili ritmul procesului de aderare. Comisia europeană a recomandat. în avizele sale din 1997. cu Bulgaria şi România. Republica Slovacia şi Slovenia. sub rezerva anumitor condiţii specifice. Slovenia şi Cipru. statului de drept şi economiei de piaţă. Aderarea României la Uniunea Europeană constituie pentru societatea românească un obiectiv strategic fundamental. se decide că Turcia îndeplineşte criteriile politice de la Copenhaga. Uniunea Europeana va deschide fără întârziere negocierile cu Turcia. Uniunea Europeană a încurajat Turcia să continue energic procesul său de reformă. Ungaria. Polonia. Malta. Ungaria. Republica Slovacia şi. La 1 mai 2004 cele zece ţări citate mai sus au intrat oficial în UE. Parlamentul European a votat avizul conform privind Tratatul de Aderare al României şi Bulgariei la UE. La 22 februarie 2005 Comisia Europeană a adoptat opinia favorabilă privind aderarea României şi Bulgariei la UE. ca negocierile de aderare să se deschidă cu Republica Ceha. pe baza unui raport şi a unei recomandări din partea Comisiei. Negocierile de aderare a României la UE au fost lansate oficial în 15 februarie 2000. în măsură să asigure stabilitatea socială şi prosperitatea cetăţenilor şi a naţiunii. Uniunea Europeană şi ţările aderente au căzut de acord asupra unei declaraţii comune intitulate „O Singură Europă" asupra naturii continue. Lituania. Această opţiune are la bază sprijinul tuturor forţelor politice şi sociale. La 13 aprilie 2005. Malta. Lituania. Polonia. Republica Ceha. Pe 12-13 decembrie 2002 Consiliul European s-a întâlnit în Copenhaga. La Copenhaga. Textul Tratatului de Aderare a fost finalizat la începutul lunii februarie. dezvoltarea societăţii româneşti pe principiile democraţiei. S-a arătat. dacă la Consiliul European din decembrie 2004. Şefii de stat şi de guvern ai Celor 15 şi cei ai celor zece ţări candidate nominalizate pentru aderare în 2004 au semnat pe 16 aprilie 2003 un tratat istoric de extindere în clădirea numită „Coloanele lui Atalos” de la poalele colinei Acropole din Atena. România are ca dată ţinta a aderării anul 2007. Estonia. Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Letonia. Cu această ocazie a fost salutată încheierea negocierilor de aderare cu Cipru. în Concluziile Consiliului European că. leagăn al democraţiei. Estonia. Pe baza rapoartelor din 1999. incluzive şi ireversibile a procesului de lărgire.După ce a evaluat gradul respectării criteriilor de aderare atins la acea dată de către ţările candidate. vizând ancorarea solidă a ţării în sistemul de valori europene. 181 . Letonia. Tot la acelaşi Summit.

constituind criterii ferme pentru extinderea Uniunii Europene. Aceste evoluţii au loc pe fondul deciziei Consiliului European din 16-17 decembrie 2004. poate să aibă o contribuţie consistentă la Politica Externă şi de Securitate Comună a Uniunii Europene. susţinerea poziţiilor şi declaraţiilor comune ale Uniunii. bazat pe drepturile omului. care au culminat cu semnarea Tratatului de Aderare la 25 aprilie 2005. aceasta va trebui să asigure un management eficient al graniţelor sale externe. în urma formalizării acestora. Aria de libertate. securitate şi justiţie . ca o arie în care libera circulaţie a persoanelor şi dreptul de rezidenţă pe întreg teritoriul Uniunii sunt asigurate. în condiţiile în care fiecare cetăţean se bucură de acces la justiţie 182 . Conceptul Uniunii Europene.concept Integrarea europeană are la bază conceptul de libertate. acestea reprezintă elemente esenţiale ale cetăţeniei europene. Comisia Europeană a lansat procesul de monitorizare a îndeplinirii angajamentelor asumate de către România în procesul de negociere a aderării la UE. la momentul aderării. pe instituţii democratice şi pe aplicarea legii.La 17 februarie 2005. în cadrul Conferinţei de Aderare la nivel ministerial din 14 decembrie 2004. Aceste valori comune s-au dovedit a fi necesare pentru asigurarea păcii şi prosperităţii în Uniunea Europeană. ci şi prin implicarea sa în misiunile militare şi de poliţie europene şi împărtăşirea experienţei sale în sfera politicii externe. văzută ca o arie de libertate. Procesul de aderare se află în etapa avansată a definitivării procedurilor la nivel comunitar. securitate şi justiţie Aria de libertate. la nivel tehnic. pentru cetăţenii Uniunii. implicit. Acesta menţionează că Uniunea Europeană trebuie să fie păstrată şi dezvoltată ca o arie de libertate. la Luxemburg. 9. subsumează un număr de politici menite să asigure că. Obiectivele sunt susţinute de mecanisme legislative şi instituţionale care să determine funcţionarea acestei arii fără a aduce prejudicii drepturilor şi intereselor cetăţenilor statelor membre.2 Participarea României la viaţa internă a Uniunii Europene România consideră că. nu doar prin asocierea şi. libertatea este garantată. ce a confirmat încheierea negocierilor de aderare cu România. securitate şi justiţie. De altfel. a fost introdus de Tratatul de la Amsterdam şi a intrat în vigoare la 1 mai 1999. contribuind astfel la consolidarea ariei de libertate. frontiera de nord şi de est a României va deveni frontieră externă a UE. În contextul în care. securitate şi justiţie. încă din acest moment. pe diferite relaţii. Urmează ratificarea Tratatului de către cele 25 de state membre şi de către România. securitate şi justiţie.

dublate de o constantă preocupare pentru managementul frontierelor externe şi de eforturi de a combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră conexă.Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri . în calitate de stat în curs de aderare la Uniunea Europeană. dreptul de a accede în Uniunea Europeană.Azilul .Extinderea UE din perspectiva domeniului Justiţie şi Afaceri Interne Contribuţia României la consolidarea ariei de libertate. libertate şi justiţie sunt: .Cetăţenia UE .şi beneficiază de securitate. face parte dintre ţările ce contribuie la consolidarea acestei arii. care să respecte în totalitate prevederile Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor şi altor instrumente relevante privind respectarea drepturilor omului. instituţiilor şi practicilor din ţara noastră cu cele 183 .Combaterea rasismului şi a xenofobiei .Politica de vize . capabilă de a răspunde nevoilor umanitare.Managementul crizelor transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene .Drepturile omului . se dezvoltă politici comune în materie de azil şi migraţie. în spiritul solidarităţii.Managementul frontierelor externe . Din politicile aplicate rezultă extrem de clar că Uniunea Europeană promovează în întreaga lume aplicarea drepturilor şi libertăţilor de care se bucură proprii cetăţeni.Combaterea terorismului . Politicile care contribuie la consolidarea ariei de securitate. securitate şi justiţie România. Politicile aplicate nu neagă dreptul celor a căror libertate şi securitate nu este garantată în ţările de origine. Unul dintre obiectivele pe care se bazează aceste politici este de a asigura o Europă deschisă şi sigură.Prevenirea criminalităţii .Relaţii externe .Combaterea crimei organizate . În acest sens.Spaţiul Schengen . Progresele realizate şi măsurile preconizate au în vedere în principal armonizarea legislaţiei.Cooperarea judiciară în materie civilă şi penală .Migraţia .Libera circulaţie a persoanelor .Cooperarea poliţienească şi vamală .

preocupată de promovarea principiilor şi a practicilor utilizate de Uniunea Europeană în regiune. După prezentarea propunerii Convenţiei de către Valery Giscard d’Estaing. România este. pentru procesul constituţional european. pentru a putea intra în vigoare. astfel încât aceasta să fie pregătită pentru desăvârşirea procesului de extindere şi să devină mai eficientă. Alături de reforma sistemului judiciar. Dezbaterile naţionale au condus la conturarea poziţiei României faţă de proiectul de Constituţie europeană.ratificarea Tratatului de către statele membre ale Uniunii Europene. la momentul aderării. a fost dat prin adoptarea Declaraţiei de la Laeken.europene în materie de Justiţie şi Afaceri Interne. mai ales în contextul în care. semnat de către şefii de stat sau de guvern ai statelor membre şi candidate care. analize desfăşurate în cadrul procesului constituţional European. . combaterii criminalităţii transfrontaliere în general Participarea României la reflecţie pe marginea viitorului Europei România participă la dezbaterile pe marginea viitorului Europei. la care ţara noastră a participat cu statut de observator activ. Impulsul hotărâtor pentru dezbaterea asupra viitorului Europei şi. prin care s-a subliniat necesitatea reformării substanţiale a modului în care funcţionează Uniunea. Participarea României la procesul constituţional european Uniunea Europeană are. de asemenea. Procesul constituţional european cuprinde trei faze majore: .pregătirea proiectului de Tratat Constituţional de către Convenţia privind viitorul Europei. asigurarea unui management eficient al frontierei este un domeniu prioritar. procesul constituţional a trecut la faza de negociere interguvernamentală. fiind chemată să contribuie la elaborarea unei viziuni coerente asupra Uniunii din care va face parte după aderarea sa la Uniunea Europeană. cu ocazia întâlnirii şefilor de stat sau de guvern de la Salonic (20 iunie 2003). urmează a fi supus procedurii de ratificare în toate statele membre. Lucrările 184 . un Tratat instituind o Constituţie pentru Europa. a traficului cu fiinţe umane. începând cu 29 octombrie 2004. frontiera de nord şi de est a României va deveni frontieră externă a Uniunii Europene. derulând iniţiative proprii care să asigure consistenţă combaterii migraţiei ilegale. transparentă şi mai aproape de cetăţeni. în forma Conferinţei Interguvernamentale. care a constituit şi fundamentul mandatului pe care reprezentanţii români l-au susţinut la negocierile din cadrul Conferinţei Interguvernamentale.Conferinţa Interguvernamentală (CIG) şi . . inclusiv.

Pentru România. în iunie 2004. împreună cu Bulgaria şi Turcia. care cuprinde nu numai voinţa politică a guvernelor europene.acestui for s-au desfăşurat sub mandatul Preşedinţiilor italiene şi irlandeze ale Uniunii. din care va face parte după aderare. numărul statelor membre la 25. În al doilea rând. obţinerea unui acord asupra formei finale a textului constituţional. construcţia europeană a suferit o serie de modificări. la întregul proces de regândire a Uniunii. Anterior acestei extinderi fără precedent. după semnarea Tratatelor de la Roma. în calitate de observator activ. Prin întărirea metodei comunitare şi extinderea domeniului codeciziei. activitatea Convenţiei a reprezentat un succes şi o bază bună pentru negocierile la nivel interguvernamental. simplu şi eficient pentru funcţionarea viitoarei Uniuni. parlamentari europeni sau parlamentari naţionali. în loc să simplifice procedurile de luare a deciziilor. delegaţia română şi-a propus să contribuie la clarificarea unor formulări ambigue înscrise în proiectul de Tratat. precum şi responsabilităţile politice în context global. au fost adoptate o serie de tratate în scopul reformării modului de funcţionare a Uniunii. nedorind redeschiderea negocierilor pe un număr mare de subiecte ale textului. Pornind de la această apreciere şi prin prisma interesului prioritar legat de încheierea negocierilor în 2004. astfel. Încă de la crearea Comunităţii Economice Europene în 1958. Participarea la lucrările Conferinţei Interguvernamentale (CIG). 185 . s-au creat premisele necesare pentru ca Uniunea să-şi poată îndeplini angajamentele economice şi sociale asumate în plan intern. care. Noul Tratat instituind o Constituţie pentru Europa constituie cel mai important pas în direcţia aprofundării integrării europene din istoria Uniunii Europene. un util exerciţiu de contribuţie la marile decizii europene. din luna octombrie 2003 până în iunie 2004. crescând. Este un exemplu fără precedent pentru angajamentul liderilor europeni în ceea ce priveşte viitorul profil al Uniunii Europene. în primul rând. Miza imensă a elaborării Tratatului Constituţional a fost aceea de a crea un cadru clar. au dus la crearea unui sistem deosebit de complex şi confuz pentru cetăţeanul de rând. a fost prezentă. aceştia din urmă reuşind. Rezultatul negocierilor din cadrul Conferinţei Interguvernamentale este un text elaborat într-un cerc larg. prezenţa la CIG a făcut posibilă transmiterea unui mesaj direct partenerilor europeni asupra viitorului profil european al României. a reprezentat. România. dar şi viziunea de viitor a reprezentanţilor aleşi. cea mai amplă fiind aderarea celor 10 noi state central-europene la UE la 1 mai 2004. care au participat la Convenţia privind viitorul Europei.

întărirea metodei comunitare (sporirea rolului Parlamentului European. interesele şi aşteptările României sunt reflectate în următoarele soluţii: . Acest sistem are la bază principiul rotaţiei egale şi este aplicabil tuturor statelor membre.o mai clară departajare a competenţelor între Uniune şi statele membre.România va beneficia de un comisar la momentul aderării până în 2014.extinderea sferei de aplicare a votului cu majoritate calificată. până la intrarea în vigoare a prevederilor instituţionale (2009). Ca principii de bază ale mandatului naţional au fost identificate şi reprezentate următoarele : . În ceea ce priveşte viitorul său loc în arhitectura instituţională a Uniunii. România va avea o poziţie de influenţă similară celei prevăzute în Tratatul de la Nisa. . Atât în perioada tranzitorie. mai solidară şi mai aproape de cetăţenii săi.În cadrul Conferinţei Interguvernamentale.întărirea metodei comunitare. într-o Uniune cu 27 de membri. prevede că.un sistem flexibil de adoptare a deciziilor în Consiliul Uniunii Europene. .În Consiliu. co-decizia devine regulă.Declaraţia Conferinţei. legitimitate şi eficacitate în redefinirea procedurilor comunitare. delegaţia României a promovat o conduită constructivă. . României îi sunt atribuite 35 de locuri de europarlamentari.Beneficiul direct al Tratatului Constituţional pentru România este că. între statele membre şi între cetăţenii Uniunii. ca putere de influenţă a deciziilor în Consiliu (după Spania şi Polonia şi înainte de Olanda).respectarea strictă a dublei egalităţi. . . Forma finală a Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa răspunde în cea mai mare măsură acestor principii: . . care specifică prevederile tranzitorii cu privire la reprezentarea României şi a Bulgariei în instituţiile europene în perioada 2007-2009 (de la aderare până la intrarea în vigoare a prevederilor instituţionale). cât şi după aplicarea sistemului dublei majorităţi. La momentul aderării vom beneficia de 14 voturi în Consiliu. o Comisie eficientă). urmând ca apoi să deţină la fiecare ciclu de trei mandate ale Comisiei câte un comisar în două din cele trei mandate. în 2007 ea va adera la o Uniune mai unită.claritate.asigurarea echilibrului instituţional al Uniunii. .egalitatea statelor membre. mai eficientă. . . România se menţine pe locul 7. . 186 .

în principiu. respectiv Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi Tratatul privind Uniunea Europeană). România şi Bulgaria vor adera prin Tratatul de aderare şi la Tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa. însă.adaptează Tratatul Constituţional pentru a face posibilă aderarea României şi Bulgariei la acest document. De asemenea. Actul de aderare . I. pe care le implică statutul de membru deplin al Uniunii Europene. Actul şi Protocolul vor intra în vigoare alternativ. iar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului 187 . Acest tratatul a fost elaborat pe baza aceloraşi principii şi după aceeaşi metodă de lucru utilizate la redactarea Tratatului de aderare a celor zece noi state membre. În acest context. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energie Atomice (EURATOM). va intra în vigoare Actul de aderare. Ministerului Afacerilor Externe îi revine un rol cheie în informarea opiniei publice din actualele şi viitoarele state membre ale Uniunii Europene asupra profilului şi aspiraţiilor României de viitor membru. Tratatul Constituţional va intra în vigoare după aderarea României şi Bulgariei. aduse prin aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană. Astfel. Tratatul de aderare a României şi a Bulgariei trebuie să conţină adaptările necesare aduse Tratatului de instituire a Constituţiei pentru Europa.9. dacă acesta va fi ratificat de toate statele membre până la data aderării efective a României şi Bulgariei. prin intermediul strategiilor naţionale de informare/comunicare. Spre deosebire de cele zece state membre care au aderat la 1 mai 2004. Actul şi Protocolul au. În cazul în care Tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa va intra în vigoare înaintea aderării României şi Bulgariei (1 ianuarie 2007). în funcţie de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a Constituţiei pentru Europa. Protocolul de aderare va intra direct în vigoare. s-au redactat în paralel un Act de aderare şi un Protocol de aderare. Elemente generale Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană este comun cu cel de aderare a Bulgariei şi reprezintă rezultatul integral al procesului de negociere a celor 31 de capitole. Dacă.cuprinde modificările tratatelor constitutive în vigoare în prezent: Tratatul privind Uniunea Europeană. Protocolul de aderare . la momentul aderării acestora. în legătură cu beneficiile şi obligaţiile. conţinut identic (diferă doar referirea la textele din Constituţia Europeană.3 Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană În perioada imediat următoare. Ministerul Afacerilor Externe va contribui la comunicarea privind aderarea la Uniunea Europeană.

Tratatul conţine o clauză privind intrarea în vigoare alternativă a Actului de aderare şi a Protocolului de aderare. având în vedere perioada mare între momentul semnării Tratatului şi momentul aderării efective.Constituţional.Actul de aderare / Protocolul de aderare. II. Părţile generale 1.Tratatul propriu-zis. Actul de aderare / Protocolul de aderare conţine Partea I . precum şi faptul că acesta va fi ratificat de părţile contractante conform procedurilor interne. De asemenea. respectiv Consiliul şi Comisia. Instrumentele de ratificare vor fi depuse până la 31 decembrie 2006.formate din: . Actului de aderare. Conform clauzei finale. precum şi faptul că prin aderare cele două state devin parte la Tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa. în condiţiile reglementate prin Protocolul anexat la acest Tratat.Prevederi generale: elemente privind ajustarea Tratatelor/ Constituţiei Partea a III-a .Anexele: măsurile convenite în cadrul negocierilor . după caz.Prevederile permanente (în principal adaptarea acquis-ului) Partea a IV-a .măsuri permanente şi măsuri temporare . .Declaraţiile. se precizează data la care Tratatul de aderare va intra în vigoare.Prevederi legate de implementarea Actului 188 . Spre deosebire de Tratatul celor zece noi state membre. Consiliul urmând să adopte ajustările necesare Protocolului de aderare sau. dacă unul dintre cele două state care aderă nu depune instrumentul de ratificare până la această dată. Actul de aderare va fi abrogat şi Protocolul va începe să producă efecte juridice. Structura Tratatului de aderare Tratatul de aderare a României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană cuprinde mai părţi. Tratatul de aderare propriu-zis (care cuprinde şase articole) consacră aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană. . Adaptările tehnice au fost redactate în paralel cu Tratatul şi au fost convenite la nivel politic în 11 februarie 2005 (odată cu acordul politic asupra textului în limba engleză) şi vor fi adoptate prin acte ale instituţiilor comunitare. Tratatul va intra în vigoare pentru celălalt stat.Prevederile temporare (perioadele de tranziţie) Partea a V-a .Principiile Partea a II-a . Tratatul României şi Bulgariei nu conţine în anexă adaptările tehnice aduse acquisului comunitar. Părţile generale .

care sunt incompatibile cu dreptul comunitar. pentru perioada 2007 2009. Mandatul este de şase ani.3. numărul locurilor în Parlamentul European va fi stabilit prin Decizie a Consiliului European.15 membri în Comitetul Economic şi Social şi 15 membri în Comitetul Regiunilor. Se prevede faptul că Uniunea va adapta restricţiile cantitative la oţel şi produse din oţel în relaţia cu statele terţe. tratatele încheiate cu state terţe. România şi Bulgaria au obligaţia de a modifica. 189 . respectiv participarea României şi Bulgariei la instituţiile Uniunii Europene: România va avea : . România şi Bulgaria vor participa în cadrul Uniunii Economice şi monetare. În ceea ce priveşte acordurile bilaterale privind pescuitul încheiate de România şi Bulgaria înainte de aderare. Aplicarea dispoziţiilor tratatelor originare şi ale actelor instituţiilor sunt supuse derogărilor convenite în cursul negocierilor de aderare cu fiecare stat candidat. În caz contrar. în raport cu importurile României şi Bulgariei.14 voturi în Consiliul Uniunii. convenţiile încheiate între statele membre. Partea I (Principiile) conţine definiţii şi prevederi privind caracterul obligatoriu pentru România şi Bulgaria al tratatelor fundamentale şi al actelor adoptate de instituţiile comunitare şi de Banca Centrală Europeană anterior aderării acestora la Uniunea Europeană. La fiecare trei ani. .judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi unul la Tribunalul de Primă Instanţă. aceste tratate vor fi denunţate. . până la data aderării. precum şi însuşirea acquis-ului Schengen. După această dată. treisprezece sau paisprezece judecători. Este statuată obligaţia celor două noi state membre de a adera la convenţiile şi acordurile încheiate de Uniune cu terţe state. De asemenea.2. . fiind considerate state cu derogare de la adoptarea monedei unice conform articolului 122 al Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene. Lista convenţiilor încheiate între statele membre este anexată Actului/Protocolului. restricţiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de produse textile şi de îmbrăcăminte vor fi adaptate pentru a ţine cont de aderarea Bulgariei şi a României la Uniune.35 de locuri în Parlamentul European. alternativ. . Partea a II-a conţine prevederile instituţionale. se prevede că acestea vor fi administrate de Uniune. de la data aderării. se vor schimba.

pot fi menţionate: etichetarea produselor electrice şi electronice. Partea a III-a (Prevederile permanente) stipulează acceptarea măsurilor negociate permanente (prevăzute într-o anexă). societăţi pe acţiuni. drumuri judeţene. societăţi în comandită pe acţiuni. Partea a IV-a (Prevederile temporare) se referă la măsurile tranzitorii convenite în cadrul negocierilor (conţinute în anexă). lista punctelor de frontieră. calificări. traducerea în limba română a tuturor termenilor de specialitate în diverse domenii (ex. lista instituţiilor din România participante la procesul de achiziţii publice. societăţi în nume colectiv. autostrăzi. societăţi în comandită simplă. 190 . prevederile instituţionale şi prevederile financiare cu caracter temporar. România are obligaţia de a desfăşura alegeri pentru Parlamentul European „nu mai târziu de 31 decembrie 2007”. . drumuri naţionale. taxă de drum.). 5. Se stipulează că limba română şi limba bulgară devin limbi oficiale ale Uniunii. lista profesiunilor liberale şi a instituţiilor de învăţământ care au eliberat diplomele în acest sens.România are dreptul de a numi membri în Comitetul Director al Băncii Europene de Investiţii.România va avea 35 de locuri în Parlamentul European în perioada cuprinsă între data aderării efective la Uniune şi data la care se vor desfăşura noi alegeri pentru Parlamentul European (2009). precum şi în Comitetul Ştiinţific şi Tehnic prevăzut de Tratatul EURATOM. Acestea înseamnă că România poate organiza oricând înainte de 31 decembrie 2007 aceste alegeri. Potrivit prevederilor instituţionale cu caracter temporar: . precum şi referirea la mecanismul efectuării adaptărilor tehnice ale acquis-ului adoptat până la 1 octombrie 2004 („cut-off date”).. 4. până în 2009 se va menţine sistemul de vot „Nisa”. drumuri comunale etc. lista produselor chimice periculoase. societăţi cu răspundere limitată. România având 14 voturi. lista de specii de plante şi animale protejate în România. lista statelor cărora România le solicită viză şi diferitele categorii de viză. lista aeroporturilor internaţionale. care va avea loc la 25 aprilie 2005 şi data aderării. Este vorba despre actele adoptate de instituţiile Uniunii Europene în diferite domenii care vor fi adaptate în vederea aplicării acestora la România şi Bulgaria Dintre adaptările tehnice. precum şi numărul de 15 locuri în Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor. inclusiv în intervalul dintre semnarea Tratatului de aderare.În ipoteza în care Constituţia Europeană va intra în vigoare în 2007. societate pe acţiuni.

Alocările pentru România vor fi de: .297. Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel este de 29.3 milioane Euro. Ca şi în cazul celor zece noi state membre. având ca scop îmbunătăţirea acestora. Suma totală a alocărilor pentru acţiuni structurale pentru România în perioada 2007-2009 va fi de: . România va beneficia de Facilitatea Schengen având ca scop finanţarea acţiunilor desfăşurate la frontiera externă în vederea implementării acquis-ului Schengen. poate să ia măsurile necesare pentru remedierea acestei situaţii.2 603 milioane Euro în 2009.Conform prevederilor financiare cu caracter temporar. în perioada de tranziţie. b) Clauza de salvgardare privind Piaţa Internă Dacă în primii trei ani de la aderare. vor apărea dificultăţi grave şi persistente într-un anumit sector economic sau care ar putea deteriora situaţia economică într-un anumit domeniu.8 milioane Euro în 2008 . orice stat membru actual poate solicita autorizaţia de a lua măsuri protecţioniste cu privire la unul sau ambele noi state membre. De asemenea.1 399 milioane Euro în 2007 .8 milioane Euro în 2009. Comisia Europeană. acordată prin programul PHARE. din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui stat membru. programul SAPARD şi Facilitatea pentru perioada de tranziţie.2 milioane Euro în 2007 . c) Clauza de salvgardare justiţie şi afaceri interne 191 .CBC (Cross-border cooperation).1 972 milioane Euro în 2008 . România va contribui la capitalul subscris Băncii Europene de Investiţii cu 42. programul PHARE .131. Se stipulează gestionarea de către agenţiile de implementare a fondurilor din cadrul asistenţei de pre-aderare. România sau Bulgaria pot solicita Comisiei autorizaţia de a lua măsuri de protecţie pentru a ameliora situaţia creată şi a ajusta respectivul sector economic al Pieţei Comune. până la sfârşitul a trei ani de la aderare. precum şi de Facilitatea pentru fluxuri monetare (Cash-flow Facility). programul ISPA. În aceleaşi circumstanţe.130.88 milioane Euro. Această clauză poate fi invocată şi înainte de data aderării celor două state. Tratatul conţine trei clauze generale de salvgardare: a) Clauza de salvgardare generală Dacă. România şi Bulgaria nu îşi îndeplinesc angajamentele asumate în cadrul negocierilor periclitând astfel funcţionarea Pieţei Interne. Partea a IV-a cuprinde şi clauzele de salvgardare.

Partea a V-a (Prevederi referitoare la adaptările instituţionale) cuprinde dispoziţii privind adaptările instituţionale care sunt necesare în urma aderării României şi Bulgariei (Titlul I). Comisia şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene) a regulilor de procedură.Dacă în România şi Bulgaria există întârzieri cu privire la transpunerea sau implementarea prevederilor comunitare referitoare la recunoaşterea mutuală în domeniul civil şi penal. în acord cu Preşedintele Comisiei şi cu avizul Parlamentului European. Aceste măsuri trebuie să fie justificate şi menţinute nu mai mult decât este strict necesar pentru remedierea situaţiei. dacă se constată o pregătire insuficientă în domeniul justiţiei şi afacerilor interne şi în domeniul concurenţei (există 11 obligaţii menţionate într-o anexă). în cazul României şi al Bulgariei se poate aplica o clauză de amânare a aderării. se stipulează posibilitatea pentru România şi Bulgaria de a adopta măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea la noua politică agricolă comună. dacă în urma monitorizării Comisiei se constată că stadiul pregătirii şi implementării acquis-ului de către cele două state demonstrează pregătirea insuficientă a acestora pentru a deveni membre ale Uniunii. amânarea aderării cu un an. să ia măsurile necesare şi să specifice condiţiile de aplicare a acestora. în 192 . poate. prin vot în unanimitate. Comisarii român şi bulgar vor fi numiţi de Consiliu. până la sfârşitul a trei ani de la intrarea în vigoare a Tratatului. la data aderării. În cadrul prevederilor temporare. prin vot cu majoritate calificată. al cărui mandat va expira o dată cu expirarea mandatelor celorlalţi membri ai Comisiei. fito-sanitar şi al siguranţei alimentelor. poate lua decizia de a amâna data aderării cu un an. din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui stat membru. . în ceea ce priveşte România. Astfel. spre deosebire de Tratatul celor zece. Consiliul poate decide.Titlul I conţine dispoziţii referitoare la necesitatea adaptării de către instituţiile comunitare (Consiliul. 6. la recomandarea Comisiei. Faţa de Tratatul celor zece noi state candidate. cu majoritate calificată. Comisia. modalităţile de aplicare a actelor instituţiilor comunitare faţă de Bulgaria şi România (Titlul II) şi prevederile finale (Titlul III). precum şi în ceea ce priveşte aplicarea regulilor comunitare în domeniul veterinar. În plus. România şi Bulgaria vor numi câte un membru al Comisiei Europene. până la 1 ianuarie 2008. până la 1 ianuarie 2008. .d) Clauză de amânare a aderării: Consiliul.

. Titlul II prevede obligaţia României şi Bulgariei de a adopta toate măsurile necesare pentru a se conforma.Declaraţia Bulgariei privind alfabetul chirilic. Faţă de Tratatul celor zece.Prin Declaraţia privind libera circulaţie a persoanelor. Aceste măsuri includ şi obligaţia de a opera modificările legislative interne necesare. . .Titlul III prevede transmiterea României şi Bulgariei a unei copii certificate a unor instrumente juridice: Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul Uniunii Europene.Declaraţii La Tratatul de aderare a fost anexată o serie de declaraţii cu caracter politic. pentru a se asigura o mai mare transparenţă a deciziei. Totodată. 193 . Mandatul unuia dintre cei doi judecători va expira în 2006. în vederea accelerării armonizării cu acquis-ul comunitar. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor. . România şi Bulgaria vor numi câte un judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi la Tribunalul de primă instanţă. mecanismul realizării adaptărilor tehnice pentru acquis-ul adoptat după „cut-off date” (1 octombrie 2004). se prevede comunicarea către România şi Bulgaria a unei serii de măsuri (cum ar fi cele referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor). România şi Bulgaria vor numi membri la Curtea Europeană de Conturi. iar a celuilalt în 2012. precum şi tratatele internaţionale deţinute în arhivele Secretariatului General al Consiliului.Declaraţia comună a Germaniei şi Austriei privind libera circulaţie a persoanelor. Este stipulat.Declaraţia comună a UE 25 şi a Comisiei Europene privind pregătirile pentru aderare ale Bulgariei şi ale României. adaptări care nu au fost redactate odată cu Tratatul de aderare. realizată cel târziu la data aderării. statele membre îşi exprimă angajamentul de a spori accesul cetăţenilor români la piaţa muncii. totodată. . acolo unde aceste modificări au fost generate de adaptările actelor comunitare ca urmare aderării Bulgariei şi României. Mecanismul presupune adoptarea modificărilor necesare de către Consiliu sau Comisie (în funcţie de instituţia care a emis actul). . decizia fiind luată prin tragere la sorţi.Declaraţia comună a statelor membre (UE 25) privind libera circulaţie a persoanelor.cazul numirii noilor comisari se va cere şi avizul Parlamentului European. la solicitarea României sau Bulgariei. s-a introdus obligaţia vechilor state membre de a lua măsurile necesare pentru a modifica legislaţia lor internă. de la data aderării. care nu produc efecte juridice: . De asemenea. directivelor şi deciziilor adoptate de instituţii şi comunicate statelor membre.

Capitolul 6 – Concurenţa România a obţinut o perioadă de tranziţie pentru aplicarea scutirilor de taxe în zonele defavorizate. 97/9/CE.. privind schemele de compensare a investitorilor. până la 1 ianuarie 2012. Apuseni. păduri şi teren forestier de către cetăţenii UE şi SEE (Spaţiul Economic European). Bucovina. acordând o atenţie deosebită asupra domeniilor justiţiei şi afacerilor interne. Rusca Montană.Libera circulaţie a capitalurilor România a obţinut o perioadă de tranziţie de 7 ani pentru achiziţionarea de teren agricol. concurenţei şi mediului.Pentru 22 de zone defavorizate (Comăneşti. Ştei-Nucet.In Declaraţia privind dezvoltarea rurală sunt estimate posibilele alocări bugetare pentru România în acest sector (2 308 milioane Euro). Ceptura.Pentru 3 zone defavorizate (Brad. Bălan) până la 31 decembrie 2008. Declaraţia cuprinde aceleaşi elementele exprimate în Concluziile Consiliului European din 17 decembrie 2004. . Bocşa. Motru Rovinari. Moldova Nouă-Anina. Altân Tepe. Nivelul minim al compensărilor va ajunge la minim 20. respectiv referitoare la libera circulaţie a persoanelor şi la clauza de salvgardare. deoarece prevederile Tratatului în aceste domenii sunt clare şi lipsite de echivoc. pentru transpunerea Directivei nr. România a acceptat declaraţiile propuse de statele membre şi nu a solicitat introducerea unor declaraţii după modelul celor zece noi state membre.000 euro la finalul perioadei de tranziţie (dacă investiţia a depăşit această sumă) Capitolul 4 . Borod Şuncuiuş194 . Albeni. . Schela. Anexa 1 PERIOADE DE TRANZIŢIE ŞI DEROGĂRI OBŢINUTE DE ROMÂNIA Capitolul 3 . Pentru investitorii care au dobândit certificatul de investitori în zonele defavorizate înainte de 1 iulie 2003. Filipeşti.Libera circulaţie a serviciilor România a obţinut o perioadă de tranziţie de cinci ani. România a obţinut o perioadă de tranziţie de 5 pentru dreptul de achiziţie asupra terenului pentru reşedinţa secundară. scutirea de la plata taxelor pentru investiţii noi va fi aplicată pe durata existenţei zonelor defavorizate: .Declaraţia privind pregătirea României şi Bulgariei pentru aderare afirmă faptul că UE va continua monitorizarea strictă a aplicării angajamentelor convenite în negocieri. Valea Jiului. Baraolt.

precum şi pentru organizarea centrelor de colectare şi a celor de standardizare lapte. pentru firmele care au semnat contracte comerciale cu Administraţiile Zonelor Libere înainte de 1 iulie 2002. Copşa Mică) până la 31 decembrie 2010 Perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 2011 pentru aplicarea unor scutiri de la plata redevenţei pentru zonele libere. 8. 10. 6.2014 pentru defrişarea suprafeţelor de 30. până la 31. respectiv „ţuică”.000 ha ocupate cu hibrizi interzişi şi replantarea acestora cu soiuri din specia Vitis vinifera.2009. Zimnicea.12. până la 31. pentru conformarea la cerinţele comunitare a fermelor de animale de lapte şi la calitatea laptelui crud obţinut. Baia Mare.) 3. România a solicitat şi a obţinut o perioadă de tranziţie de 3 ani. pentru modernizarea şi retehnologizarea unităţilor de tăiere şi alinierea la cerinţele europene a unităţilor de procesare a cărnii (26 unităţi).12. „horincă” şi „turţ” şi 5 băuturi spirtoase din distilat de vin. România a obţinut o perioadă de tranziţie de 3 ani. şi perioadă de tranziţie pentru restructurarea sistemului siderurgic Capitolul 7 .2009. .Pentru 3 zone defavorizate (Cugir.2009. 7 . până la 31. România a obţinut o perioadă de tranziţie de 8 ani. Borşa Vişeu. pentru modernizarea şi retehnologizarea unităţilor de procesare a laptelui (28 unităţi). România a obţinut o perioadă de tranziţie de 3 ani. 2. Şărmăşag-Chiejd-Bobota.. România a obţinut dreptul de adăugare a zaharozei pentru îmbogăţirea musturilor în zahăr în vederea ridicării potenţialului alcoolic al vinurilor.România a obţinut drepturi suplimentare de plantare a viţei de vie pentru vinuri de calitate cu denumire de origine controlată şi struguri de masă.12. România a obţinut recunoaşterea şi protecţia denumirilor de origine şi geografice pentru: 13 băuturi spirtoase din prune.România a obţinut încadrarea în categorii a zonelor viti-vinicole. România a obţinut recunoaşterea şi protecţia denumirii de origine pentru băutura spirtoasă „palincă”. 195 . până la 31.12. Rodna) până la 31 decembrie 2009.12. de 1.Dobreşti-Vadu Crişului. cu recunoaşterea dreptului de replantare. 4. Hida-Surduc.Agricultura 1. 9. pentru modernizarea şi retehnologizarea unităţilor de procesare a cărnii de pasăre (2 unităţi.2009.JibouBălan. respectiv „vinars”. Popeşti-Derna-Aleşd. 5 .5% din suprafaţa totală cultivată cu viţă de vie. până la 31. Ip. România a obţinut o perioadă de tranziţie de 3 ani.

România a obţinut posibilitatea utilizării a 20% din fondurile destinate dezvoltării rurale pentru suplimentarea plaţilor directe. oxiclorura sau hidroxid). în ceea ce priveşte vehiculele româneşti care desfăşoară exclusiv activităţi de transport intern. transportatorii români nu vor avea acces la piaţa de transport rutier de marfă în actualele şi viitoarele state membre. Sunt prevăzute următoarele suprataxe pentru vehiculele cu suspensie mecanică: . până la 31 decembrie 2013. inclusiv 196 . cu excepţia Maltei.Politica în domeniul transporturilor România a obţinut o perioadă de tranziţie de 4 ani. respectiv până la 31 decembrie 2010.11 euro/km .30 euro/km . Polonia. Statele care nu au solicitat tranziţii au primit formula 2+2. piaţa se deschide automat. Perioada de tranziţie este acordată pentru depăşirea greutăţii maxime pe axa motoare (nu şi pentru depăşirea greutăţii totale) şi se aplică pentru reţeaua de drumuri secundare nereabilitată.între 11 şi 11. a impozitelor minime prevăzute în anexa I la Directiva 1999/62. Ciprului şi Sloveniei care. dimetoat şi respectiv 2 ani pentru substanţa activa 2. România a obţinut o perioadă de tranziţie pentru aplicarea integrală a prevederilor referitoare la greutăţile maxime ale Directivei 96/53.2009 .4 D.între 10. În lipsa notificării. cupru (sub forma de sulfat. ţari care au cerut la rândul lor tranziţii în domeniul transportului rutier. datorită pieţei de transport de dimensiuni reduse. până la data de 31.pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor omologate în prezent în România şi care conţin următoarele substanţe active incluse În Anexa I a Directivei 91/414/CEE: sulf.44 euro/km Pentru vehiculele cu suspensie pneumatică taxele vor fi cu cel puţin 25% mai reduse. (top-up). în primii trei ani după aderare.5 tone: 0. acetoclor. Perioada de tranziţie la cabotajul rutier este solicitată în aceeaşi formulă (3+2 ani) negociată cu Bulgaria. care stabileşte dimensiunile maxime admise în traficul naţional şi internaţional şi greutăţile maxime admise în traficul internaţional de 7 ani.România a obţinut 3 ani. Capitolul 9 . care la rândul lor nu vor avea acces pe piaţa din România.5 şi 11 tone: 0.între 10 şi 10.5 tone: 0. nu li s-a solicitat perioadă de tranziţie Perioada de tranziţie presupune faptul că. Ungaria şi Cehia. pe baza acordurilor bilaterale. pentru aplicarea. Statele membre au posibilitatea de a prelungi interdicţia accesului la cabotaj cu încă doi ani pe baza adresării unei notificări către Comisie.11 . Uniunea Europeană a solicitat o perioadă de tranziţie pentru Regulamentul EEC 3118/93 privind cabotajul rutier.12. 12 . Pentru reţeaua de tranzit principală nu a fost acordată perioadă de tranziţie întrucât cea mai mare parte a reţelei respective va fi reabilitată până la data aderării. pot schimba autorizaţii de cabotaj. Pe durata perioadei de tranziţie statele membre.

pentru păcura care nu e utilizată în reţeaua de termoficare 197 . 24(2) din Directiva 77/388/EEC privind regimul special aplicabil micilor întreprinzători în ceea ce priveşte aplicarea pragului de impozitare de 35. România solicită următoarele perioade de tranziţie: pentru benzină fără plumb: o perioadă de tranziţie de 4 ani de la data aderării.Tabelul A din directivă. de la aplicarea art. în vederea atingerii nivelului minim al accizelor la ţigarete prevăzut de noul acquis prin Directiva Consiliului 2002/10/CE privind ţigaretele. cu notificarea Comisiei.000 Euro cifră de afaceri anuală pentru plătitorii de TVA. pentru motorină folosită drept carburant pentru maşini: o perioadă de tranziţie de 6 ani de la data aderării. 28 alin. 17 . de la aplicarea art. 9(1) în ceea ce priveşte aplicarea nivelului minim de accizare stabilit în Anexa I . respectiv până la data de 1.potrivit art. prin aplicarea unei cote de 50% din acciza standard aplicată în România.Tabelul C din directivă.Impozitarea România a obţinut o perioadă de tranziţie de 3 ani.Tabelul C din directivă. un stat membru care a solicitat perioadă de tranziţie poate invoca o clauză de salvgardare şi.pentru aplicarea scutirii cu drept de deducere a transportului internaţional de persoane. respectiv până la data de 1. poate suspenda aplicarea acquis-ului pe o perioadă determinată. respectiv până la data de 1. de la aplicarea art.01.2011. Pentru transpunerea prevederilor directivei 96/2003/CE privind restructurarea cadrului comunitar pentru impozitarea produselor energetice şi a electricităţii. de la aplicarea art. respectiv până la data de 1. cu concentraţie de 40% în volum. 7(1) în ceea ce priveşte aplicarea nivelului minim de accizare stabilit in Anexa I Tabelul A din directivă.01. 7(1) în ceea ce priveşte aplicarea nivelului minim de accizare stabilit in Anexa I . pentru păcură: o perioada de tranziţie de 2 ani de la data aderării.01.2013. România a obţinut o derogare de la aplicarea art. obţinute de fermieri şi destinate autoconsumului.2010. 9(1) în ceea ce priveşte aplicarea nivelului minim de accizare stabilit in Anexa I . Capitolul 10 . până la 31 decembrie 2009. pentru gaz natural utilizat în scopuri necomerciale: o perioadă de tranziţie de 3 ani de la data aderării. România a obţinut o derogare pentru acordarea unui regim special pentru accizarea băuturilor alcoolice distilate din fructe.liberalizarea integrală a cabotajului rutier. România a obţinut o derogare . echivalent a 50 litri băuturi spirtoase /gospodărie/an.01. 3 (b) şi Anexei F pct.2009. În cazuri urgente şi excepţionale de puternică distorsiune pe piaţa internă de transport.

România solicită o perioadă de tranziţie de 4 ani. de la aplicarea art. până la 31 decembrie 2007. respectiv până la data de 1. pentru electricitate folosită în scopuri comerciale şi necomerciale: o perioadă de tranziţie de 3 ani de la data aderării. privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobândă şi de redevenţe efectuate între companii asociate din diferite State Membre. pentru constituirea stocului minim. 9(1) în ceea ce priveşte aplicarea nivelului minim de accizare stabilit in Anexa I . astfel: . .5 zile. Directiva 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.între 1-3 ani perioadă de tranziţie. faţă de 90 de zile. de la aplicarea art. respectiv până la 31 decembrie 2011.2010. respectiv până la data de 1.2010. În ceea ce priveşte directiva nr.Protecţia mediului înconjurător România a obţinut perioade de tranziţie pentru: Directiva 94/63/EC privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service. România va asigura un stoc minim corespunzător consumului pe 67.pentru păcură: o perioada de tranziţie de 3 ani de la data aderării. consumul este acoperit în proporţie de cca.12. în prezent.Tabelul C din directivă. 49/2003/CE. Capitolul 22 .O derogare de 25% din nivelul stocului minim de petrol. dată la care România va atinge un nivel de stocare de 67. . Capitolul 14 .Tabelul C din directivă.O perioadă de tranziţie de 5 ani de la momentul aderării. cât prevede acquis-ul.Energia România a obţinut o derogare şi o perioadă de tranziţie referitoare la obligaţia menţinerii unor stocuri minime de ţiţei şi produse petroliere pentru 90 de zile. pentru atingerea unui nivel de 50% recuperare şi 15% pentru reciclarea plasticului.2010.01. Astfel.01. pentru mai multe sute de instalaţii. 9(1) în ceea ce priveşte aplicarea nivelului minim de accizare stabilit în Anexa I . . amendată de Directiva 2004/12/EC. întrucât România este ţară producătoare de petrol şi.5 ani perioadă de tranziţie. 1 din directivă. de la aplicarea art.5 zile. 50% din producţia internă. până la 31 decembrie 2011. pentru păcura utilizată pentru furnizarea energiei termice livrate populaţiei prin sisteme centralizate de încălzire urbană (termoficare). respectiv până la data de 31. 198 .

pentru substanţele periculoase hexaclorbenzen (HCB). 259/93 privind controlul transportului deşeurilor în.. 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluării (IPPC) .pentru mai multe zeci de combinate. Directiva Consiliului nr. Directiva nr.dichloretan. pentru aplicarea integrală a prevederilor directivei. Regulamentul nr. până în 31 decembrie 2013. 1.până la 31 Decembrie 2015.până la 31 Decembrie 2015. considerând 2008 ca an de referinţă.2 ani perioadă de tranziţie.5 ani perioadă de tranziţie. 7. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman .perioadă de tranziţie de 3 ani (până la 31 decembrie 2009). Lindan .2).2 . hexaclorbutadienă (HCBD). Directiva 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor între 1-2 ani perioadă de tranziţie pentru mai multe zeci de instalaţii pentru incinerarea resturilor şi deşeurilor rezultate din activităţi medicale.până la 16 iulie 2017 . . Directiva 99/31/EC referitoare la depozitarea deşeurilor . conform directivei 94/62/EC. triclorbenzen. 5. dinspre şi înspre Comunitatea Europeana . pentru atingerea nivelului de colectare de 4 kg deşeuri electrice şi electronice/locuitor/an (art.până la 31 Decembrie 2013. cadmiu şi mercur. 199 . până la 31 decembrie 2011.3 ani perioadă de tranziţie.până la 31 Decembrie 2015. pentru atingerea unui nivel de 60% recuperare globală şi 55% pentru reciclarea sticlei.5). Directiva nr. 88/609/EEC privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în atmosfera de la instalaţii mari de ardere (LCP) (amendata de Directiva 2001/80/EC) . .2 ani perioadă de tranziţie. tricloretilenă. până la 31 decembrie 2008. pentru atingerea unui nivel de 15% de reciclare a lemnului. până la 31 decembrie 2008. pentru atingerea ţintelor de reciclare şi recuperare (art. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane până la 31 decembrie 2020. Directiva 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice . Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii: . Directiva nr.

Ion Gheorghe. Casa Editorială Demiurg. Burban. Oxford. 1999 16. Ciupercă. Alexander . *** .Tratatul instituind Comunitatea European 6. Stubb. Bucureşti. Bărbulescu. Bresolette. Institutul European. Andrei Oţetea.Uniunea Europeană . 1998 14. Faust . Bucureşti.Biserica catolică şi Biserica ortodoxă. Serge. Pascal. Editura Orizonturi. Iaşi. Emilian. Boniface. Iaşi. editat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale.ABC . Editura Trei. 1993 7.Paradisul pierdut.The European Union: How Does It Work?. 1992 15. L. 2001 9. Bucureşti. Eliza . Bucureşti. Pierre. Bold. Bârzu. Bucureşti 2004 2. . Ion.Istoria Europei.România la Societatea Naţiunilor Unite.Istoria lumii în date.Oxford University Press. Bomberg. Bucureşti. Milza.Le Petit Larousse. Editura Enciclopedică Română.Tratatului privind Uniunea Europeană 5.ul Integrării în Uniunea Europeană. în Marile religii. . . 1975 10. Bucureşti. O istorie a societăţilor primitive. Petre . Bărbulescu.Europa în derivă. Berstein. 1997 11. coord.aprofundare şi extindere – de la Comunităţile Europene la Comunitatea Europeană. 2001 12. 1969 3. Bădescu. *** . Jean-Louis Parlamentul European. *** . 1994 4. . Bucureşti. Institutul European. Editura Majadahonda. 2000 8. *** . Elizabeth. 2003 13. Editura Politică.Relaţiile Est-Vest 1945-1991.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Meridiane.Europa Unită. *** . Editura Ştiinţifică..Mica Înţelegere. Campus. . 1968 200 . Claude . Nouvelle Edition. Bucureşti. Editura Lider.

Cristian. A Concise Encyclopedia of the European Union from Aachen to Zollverein. în „Revista de Istorie Militară”. Mesajul democraţiei de inspiraţie creştină. Léonard. 33. Augustin . vol. 1996 18. Editura Coresi. Opere.Secolul extremelor. 1994 30. Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă. Editura Teora. Mansuelli. Drâmba. Editura Universităţii „Spiru Haret”. Hanga. Bucureşti. 1995 22. În: K. Jacques . Bucureşti 24. Inalcik. Fontaine.Alexandru cel Mare.Culturi eleate şi culturi heracleitice. Engels. nr. Florian . Engels. Editura Enciclopedică. Editura Enciclopedică. Histoire Génèrale. Fuerea. Epoca clasică. Ştefan Geneza Europei comunitare. Dumitriu. Editura Minerva. Casa Editorială Odeon. Florin România şi originile războiului rece. Paris. George . 1999 20. Londra. Bucureşti. 2002 34. Bucureşti. Vladimir . Londra. 1974 28. Bucureşti. Leach.a. 2002 29. Gârz. Editura Politică. Bucureşti. Hobsbawn. Editura Lider. Guido A. 2001 21. (69-70)/2002 19. Halil . 1975 201 . în European Union Politics. Jeffrrey The Council of the European Union. Editura Militară. 1992 25. Editura Cartea Românească. Editura Paidea. Bucureşti. Bucureşti. Anton . Las Cases . 1995 27.Imperiul Otoman. Bucureşti. 1996 31. 2001 26. Hen. Editura Profile Books. 1-2. Rodney Europe.Drept instituţional comunitar european. Lewis. Bucureşti.Memorialul din Sfânta-Elena. Civilizaţiile Europei vechi. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 19. Bucureşti. Delureanu. Ciorănescu. Bucureşti.Istoria războiului rece. Bucureşti. 1975 32. 1987 23.17.Uniunea europeană. Editura Albatros. André . Fr. Leonard Ghidul Uniunii Europene. Lawrise et Rambaud. Oxford University Press. Editura Meridiane. Ovidiu Istoria culturii şi civilizaţiei. Dick. 2003 35. Constantiniu. Bucureşti. Eric .Românii şi ideea federală.NATO: Globalizare sau dispariţie. Marx. Fr. f.

R. Ediţia.Discursuri.Europa – o idee în mers. Ovidiu . Editura Economică. Marin . L. Bucureşti. Popa. Tabouis. Editura Lumina Lex. 1998 202 . Papaioanu. 1914-1918. 2003 42. 2002 45. a IV-a. . 2001 44. Editura Ştiinţifică. Gheorghe . Editura Arc. Voiculescu. Călin . Bucureşti. 1997 51. 1996 38. Olteanu. W. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Universităţii Suceava. Editura Sylvi. 1965 39. 1972 48. Mircea .Les marxistes. Editura Trei.Istoria ideilor politice. Géneviéve .36. Bucureşti.Importanţa strategică a petrolului românesc. Bucureşti. Saon. Bucureşti.Construcţia europeană. Charles . 1987 46. Stelian . Mircea N.Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Gavriil . Editura Meridiane.20 de ani de tensiune diplomatică. Kostas . L'Essentiel. 1939-1947. H. Bucureşti. 1979 43. Bucureşti. viitor. 2001 37. Zorbibe.Antigona. Vâlsan. . Bucureşti. 1992 52. Ploieşti. Bucureşti. Pecica. prezent.O. Wallace. Wallace. Preda. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. Adrian . 1966 49. Paris.Procesul politic în Uniunea Europeană. 1967 50. Sofocle . Păcurariu. 1992 40.Strategii de Integrare europeană. Mic dicţionar al oamenilor fosili. Editura Printeuro.Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. Cluj – Napoca. Marcu. Nicolae .Coaliţii politico-militare. Editura Lines.Treptele antropogenezei. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.Istoria Economiei României. . Editura Universităţii „Sextil Puşcariu”. Viorel . Prisăcaru. Pop. Braşov. Privire istorică. Bucureşti. 2001 47. Trecut.Drept constituţional comunitar. Editura Politică. 2004 53. Titulescu.Politologie. Constantin . 1999 41.Primul război mondial. Bucureşti. Roşu. Bucureşti. Chişinău. Editura Hyperion XXI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->