Sunteți pe pagina 1din 1

sAnrrn vrrxrA

lncdrcitor cu cupd
frontalS folosit pentru
impri.gtierea depeului
pentru presortare

Obiecte
-.+ voluminoase
Carton
incircdtor frontal, Impuritiili
transportor orizontal,
inclinat sau ridicdtor

Carton

Transportor

Motostivuitor

Transport

- /o-