P. 1
Anglicismele în limbajul presei

Anglicismele în limbajul presei

|Views: 1,088|Likes:
Published by vernes codruta

More info:

Published by: vernes codruta on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Anglicismele în limbajul presei – formã de activare a funcþiei fatice Influenþa limbii engleze este un fenomen internaþional (nu doar european

, ci ºi mondial). Datoritã progresului anumitor domenii ale tehnicii, a rãspândirii industriei cinematografice americane, fenomenul de invazie a anglicismelor a luat amploare. În prezent, asistãm la un proces de invazie a anglicismelor în limba românã, iar acest lucru nu este o trãsãturã e unei perioade de tranziþie, ci reprezintã manifestarea unui fenomen lingvistic internaþional. Apariþia anglicismelor în limba românã a fost determinate de necesitatea de a desemna realitãþile extralingvistice noi. Spre exemplu, termeni precum software, hardware, mouse, chat, e-mail, computer au pãtruns în sfera lingvisticã româneascã datoritã faptului cã, în domeniul informaticii, nu s-a realizat traducerea lor. Domenii precum sportul ºi economia au impus de asemenea, folosirea unor termeni preluaþi din limba englezã ºi adaptaþi: fotbal, baschet, schi, fitness, tenis, marketing, supermarket, management etc. Se poate vorbi despre conturarea unui fond de cunoºtinþe comun, care cuprinde toate cuvintele preluate din limba englezã ºi care desemneazã realitãþi lingvistice din diverse domenii de activitate. Pe lângã necesitatea fireascã de folosire a termenilor preluaþi din limba englezã, existã unele tendinþe ale unor categorii sociale, care utilizeazã, în mod voit, cuvinte englezeºti, deºi existã traducerea lor în limba românã. Frecvenþa ridicatã în folosirea unor cuvinte englezeºti care au, totuºi, corespondent în limba românã (ex: job pentru slujbã, party pentru petrecere, look pentru înfãþiºare, hair-stylist pentru coafezã) desemneazã conturarea unei mode lingvistice existente în limbajul presei actuale. Moda lingvisticã constã în folosirea (uneori, în exces) a cuvintelor preluate din limba englezã. Aceste cuvinte poartã denumirea de anglicisme ºi reprezintã acea sferã a vocabularului alcãtuitã din „împrumuturile” limbii engleze. Invazia anglicismelor este un fenomen prezent nu doar în sfera lingvisticii, ci în orice domeniu de activitate, având în vedere faptul cã se poate vorbi despre „universalitatea” limbii engleze. Numãrul mare de anglicisme folosite în limbajul presei sugereazã tendinþa evidentã a emiþãtorului-jurnalist de activare a funcþiei fatice, prin abordarea unui limbaj accesibil,

existã anglicisme „crude”. este utilizat (din limba englezã) cu sensul: public. Existã cuvinte care ºi-au lãrgit aria semanticã. Dupã cantitatea informaþionalã pe care o aduce. Bucureºti. este utilizat cu sensul (preluat din limba englezã): a desemna pe cineva pentru un anumit scop. existã: . week-end (sfârºit de sãptãmânã). cool. a denumi. Dupã forma fixã pe care o pãstreazã. Dupã structura ºi alcãtuirea lor. sendvici). preluat din limba englezã. limbajul presei reflectã modalitãþile în care limba românã suferã anumite modificãri. Editura Univers Enciclopedic. anglicismele pãtrund succesiv în sfera vocabularului nostru. 1998). folosirea lor fiind necesarã (ex: tenis. anglicismele sunt: • denotative sau necesare. beep. a specifica (DEX. În funcþie de câteva criterii de bazã. dar ºi configurarea funcþiei de divertisment a textului de presã. sunt acele cuvinte care nu au traducere româneascã. care nu îºi schimbã forma (ex: sexy. ediþia a II-a. • audienþã cu semnificaþia: întrevedere acordatã unui solicitator (DEX. existã o clasã de anglicisme care au adaosuri semantice preluate din limba englezã. • conotative de lux. neadaptate.uºor de perceput ºi de descifrat. Editura Univers Enciclopedic. Spre exemplu: • a nominaliza cu semnificaþia: a indica. dobândind un al doilea sens ce a fost preluat din limba englezã. 1998). fifty-fifty). nailon. ediþia a II-a. trendy. Indiferent de scopul folosirii lor (necesitate sau modã). bye-bye. sunt cuvintele care au traducere româneascã. talk-show (masã rotundã). Bucureºti. dupã cum urmeazã: Dupã scopul folosirii lor (necesitate sau modã). venind cu o explicaþie în plus la nivel semantic. anglicismele pot fi clasificate. Deoarece mass-media are ca rol principal prezentarea cât mai exactã a realitãþii. Folosirea lor nu este strict necesarã ºi are loc din raþiuni stilistice (alternarea termenului vechi cu cel nou. pentru evitarea repetiþiei) ex: living-room (camerã de zi).

Funcþia faticã devine activã în comunicarea jurnalisticã. Diesel Club). nu ar trebui sã permitem pãtrunderea masivã a unor cuvinte/expresii preluate din limba englezã. deºi suntem în era globalizãrii. Bucureºti. un limbaj de presã alcãtuit din foarte multe cuvinte englezeºti (unele corect. dupã englezescul application. . în loc de: „am fãcut o cerere”. altele incorect folosite). cuvintele englezeºti folosite în presã fac parte din fondul comun de cunoºtinþe al emiþãtorulu-jurnalist ºi al publicului-receptor. jumboconcert. în limba românã corespondentul acestor termeni. megastar. De multe ori. frecvent. Limbajul presei scrise actuale este „invadat” în exces de anglicisme.• anglicisme frazeologice. FNI-gate). Apreciem cã. 1998). alcãtuite dupã modelul topicii englezeºti. mai nou. ceea ce duce la îngreunarea receptãrii mesajului de cãtre public ºi poate avea o gravã consecinþã: mutilarea limbii române vorbite ºi scrise. Considerãm cã este total greºitã ºi forþatã sintagma: „am fãcut o aplicaþie”. Napoca Hotel. funcþia faticã este întreruptã prin utilizarea forþatã ºi abuzivã a unor cuvinte/expresii englezeºti (care au corespondent în limba românã) ºi care dau altã conotaþie sensului expresiei iniþiale. exprimarea sfârºit de sãptãmânã. aºadar. În acest caz. De exemplu week-end înlocuieºte. Frecvenþa ridicatã a anglicismelor în limbajul presei actuale imprimã limbajului jurnalistic o trãsãturã aparte. • anglicisme alcãtuite prin derivare cu sufixe/prefixe (ex: superstar. ediþia a II-a. prin folosirea unor anglicisme utilizate ºi în limbajul familial. cuvântul aplicaþie al cãrui sens este: a face. a pune în practicã (DEX. prin faptul cã. se utilizeazã. publiculreceptor întâmpinã dificultãþi în ceea ce priveºte înþelegerea termenilor englezeºti ºi decodarea mesajului. De exemplu. Editura Univers Enciclopedic. Se contureazã. având în structura lor elemente de abreviere sau de compunere de sintagme (ex: CV. atâta timp cât existã. adicã. Folosirea în exces a anglicismelor genereazã sinapse ale funcþiei fatice. cerere.

pânã la influenþe ungureºti (în perioada stãpânirii austro-ungare. de la slavonisme. În presa scrisã. turcisme (în perioada fanariotã). ci ºi mondial). în special) ºi franþuzisme (în epoca modernã). Fiecare epocã a avut neologismele sale. culturalã. altele pãstrându-ºi forma iniþialã. unele dintre ele fiind „adaptate” ei.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/ situl_integrare_europeana/Lucrari/Laura Rus pdf decembrie 2007). Termenii preluaþi din limba englezã au reprezentat la început o modã. lucrarea: Un fapt lingvistic de actualitate. fãrã necesitate. presa sportivã. Vorbim despre un fenomen explicabil mai ales prin progresul anumitor domenii ale tehnicii. . politicã. ce va duce la clasificãri de specialitate în funcþie de scopul utilizãrii. de aproape trei decenii. Astfel de publicaþii abundã în termeni preluaþi din limba englezã care sunt relativ uºor de înþeles ºi folosit. „ Împrumutul masiv de termeni anglo-americani s-a manifestat dupã al doilea rãzboi mondial în majoritatea limbilor europene ºi nu numai. pentru a fi generat ulterior un „trend” intens dezbãtut.Anglicismele ºi poziþia jurnalistului În „Dicþionarul explicativ al limbii române”. cantitatea informaþiei pe care o aduc. astfel de cuvinte englezeºti au fost „transformate” de limba românã. care a cuprins evident ºiþara noastrã. primul fapt demn de menþionat este cã vorbim de un fenomen internaþional (nu numai european. www. fiind folosiþi ºi de cei care nu au cunoºtinþe propriu-zise de limbã. dar nu numai. Vorbim însã. grecisme. accesat vineri. Oprindu-ne la influenþa limbii engleze. de o altã limbã ºi neintegrat în aceasta”. în ultimele douã decenii este considerat anglicism orice cuvânt provenit din limba englezã care desemneazã un lucru sau un concept care aparþine civilizaþiei engleze.” (Rus Maria Laura. economicã. tabloidele. 14 dec 2007. despre un fenomen internaþional de afirmare a anglicismelor ºi a americanismelor. În scurt timp. grãbinduse sã preia elementele lexicale respective.uttgm. anglicismele sunt des utilizate. în dreptul cuvântului anglicism este notatã urmãtoarea explicaþie: „Expresie specificã limbii engleze. ele predominând în revistele dedicate mai ales publicului cititor feminin. Din perspectiva multilingvismului. cuvânt de origine englezã. forma ºi la adaptãri fonetice ºi grafice. împrumutat.

18:55). volei. Se observã. 15.12. 15. Gazeta Sporturilor.” (anglicism denotativ. angry young man.ziare.).html?a=3439/157649 . • „Editura Polirom a mai publicat […] „Shalimar clovnul” (anglicism adaptat din englezescul clovn). 20. sunt luate în considerare ºi locuþiuni. expresii frazeologice (all right.11.2007:http//www. interviu. • „Boli nãscute din stres” (anglicism adaptat) (România liberã. astfel. fonetic ºi grafic. sintagme. s-au integrat limbii ºi nu mai sunt privite ca forþe tangente (clovn ºi stres).2007. best seller. http//www.ro/UCluj/ Cu-noroc.12. bancnotã. care.com/Boli nãscute din stres – 177780.2007: 15. Rock gothic suedez la Preoteasa: http://www.): „Muzica Subscribe este un melanj de stiluri: jazz. fotbalistul o curtase. Pe lângã cuvinte simple ºi compuse (club.http//www. .htlm. poster.12. the show must go on. 11. în articolul Testul cardului.info/timpul-liber/agenda-zilei-de-31 noiembrie 2007. raggae. • „Goal-keeperul Cãlin Moldovan a încasat la Târgul Jiu al 4-lea cartonaº galben din acest sezon […] (anglicism conotativ cu sensul de portar) (Marius Tuhuþ în articolul Cu noroc?. preponderent fiind. • „Aveau emoþii de fapt. cec.12. 17:51). impact.gandul. Rãmãseserã la faza de sms a relaþiei. there is always a but. totuºi.12.htlm?6566. pentru cã vreme de 6 luni.2007. întrucât nu existã corespondent în limba românã. Gazeta Sporturilor.2007. hardcore-ul” (Anglicism denotativ) (Gândul. învãþãmânt.12. respectiv neadaptat) (Radu Opriºan ºi Ionuþ Petriºor 18:11). glamour girl etc.ro/Super-Articole/Testulcardului. afirmându-se însã ca o necesitate de expresie culturalã. socialã ºi funcþionalã. htm?a=4039/156468. metal ºi funk care se fac simþite în toate piesele trupei. gastronomie etc. antiperspirant). ok. presã.gsp. comunicaþii.Exemplele utilizãrii sunt numeroase ºi fac parte din domenii diverse (tehnic.2007.2007. faptul cã utilizarea unor anglicisme este absolut necesarã (subscribe) în unele situaþii. ºampon. rezultând o îmbogãþire evidentã a lexicului limbii române. 12. Foarte interesantã este ºi situaþia celor deja adaptate. 18:02).1067506 (15.gsp. Altele nu îºi au locul (goal-keeper) sau rãmân „crude” (sms).

el fiind abordat de George Pruteanu. review. presa economicã. Ultimele sunt conotative „de lux”. se va reabilita dupã sincopele din ultima vreme”. neflexibile precum „ok” (Capital. sportivã. respectivdenotativ sau conotativ. revistele de IT&C abundã în anglicisme precum hard. PC gaming. Averile din presa românã. Un anglicism care îmbogãþeºte vocabularul este întâlnit în „Gazeta Sporturilor”. wireless. 30 noiembrie 2007). sportivã ºi domeniul tehnic. „necesare”ºi „de lux”(cum le numea Sextil Puºcariu). Utilizarea acestor termeni este justificatã. cât ºi al scrierii. anglicismele de lux þin de tendinþa de ordin subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza . care continuã sã creascã într-un ritm accelerat. Spre exemplificare. întâlnim arareori anglicisme – ºi atunci doar pe cele absolut necesare (presa economicã. meci. dublând obiectul Termenul de influenþã englezã „site” este foarte cunoscut. În presa sportivã existã exemple de anglicisme adaptate precum: fotbal. reviste IT). noiembrie 2007) sau în declaraþiile unor VIP-uri de la noi din þarã. Bravo. derby. De cealaltã parte. vom lua. marketing (Sãptãmâna financiarã. Presa scrisã a cunoscut o pãtrundere masivã a acestora. cel care propunea scrierea lui românizatã – „sait”. software). anglicismele au avantajul preciziei. soft (trunchieri din englezã – hardware. tabloidã ºi reviste pentru femei) aspecte legate de problema abordatã. Pentru a analiza douã categorii de împrumuturi. dimpotrivã. vom extrage ºi sesiza din publicaþii diferite (presã economicã. reviste pentru femei.Cuvintele împrumutate din engleza britanicã ºi americanã au invadat în ultimele decenii limba românã atât la nivelul vorbirii. În presa economicã se folosesc termenii precum leasing. site. întrucât aceste anglicisme nu au un corespondent în limba românã. rostirii. din 14 noiembrie 2007: „Dacã Poli va câºtiga derby-ul cu CFR. se folosesc anglicisme adaptate. high-def. Astfel. În domeniul tehnic (PC WORLD din noiembrie 2007. publicaþiile abundã în anglicisme (reviste pentru adolescenþi: Cool Girl. view. tenis etc. Bucureºti). inkjet. management. Împrumuturile necesare nu au un corespondent în limba românã sau prezintã unele avantaje în raport cu termenul autohton. În funcþie de tema abordatã ºi de cititorii þintã. tabloide) sau. rugby. fiind motivate de noutate. pentru început ca model.

deci. bolero. de cantitatea de informaþie pe care o aduc. în reviste pentru femei ºi pentru adolescenþi. „de lux”. • „sexy”: un termen preluat ºi folosit în funcþie de forma sa. „Împrumutul din alte limbi reprezintã un aspect al creativitãþii lingvistice prin care limba se schimbã. sau dupã forma pe care o au (crude sau frazeologice). În funcþie de scopul în care sunt utilizate. conotativ de lux. 63). 9). 5) sau „Flash” (în Gazeta Sporturilor. brand. Însã. fiind denumit un anglicism „crud”.lingvistic în acest mod. ediþia Octombrie 2007. cântãrind atât avantajele. p. Aceste împrumuturi inutile. 29 – luna noiembrie 2007). 74). În cotidianul „Adevãrul” (din 14 noiembrie 2007. 3031). Alte exemple: „SMS” (în tabloidul Cancan p. Defineºte un obiect sau o persoanã care emanã senzualitate ºi atrage privirile prin apariþia sa (Revista „Glamour”. 11). iar atitudinea vorbitorilor ºi a specialiºtilor trebuie sã fie una raþionalã în aceastã privinþã. cât ºi dezavantajele care nu sunt numeroase. 19. look. cu rol stilistic. ediþia Octombrie 2007. paginile 7-9 sunt dedicate rubricii „Fashion”. îmbogãþinduse neîncetat pentru a corespunde unor realitãþi în permanenþã noi” (Rus Maria Laura. 12. accesat vineri. fashion (modã). sunt folosite predominant anglicisme precum: casual. lucrarea: Un fapt lingvistic de actualitate. band (orchestrã). acest anglicism îºi are traducere în românã: publicitate. p. 14 decembrie 2007). p. folosirea lui este conotativã. „Blitz cancan” (p. p. p. multe din rubricile ziarului „Cancan” sunt exprimate prin anglicisme a cãror folosire este justificatã: „Showbiz” (Cancanuri din lumea modernã. poate fi uºor înlocuit cu termenul autohton „þinutã”. ci ºi în televiziune. Anglicismele sunt o realitate. show (spectacol) sunt întâlnite frecvent în tabloide. Aici. shoping. Bucureºti. Dupã cum am precizat anterior. cea amintitã anterior. Esenþa limbii este aceea de a se reînnoi în permanenþã. Acest anglicism frazeologic este alcãtuit prin adãugarea prefixului „super” ºi aratã aprecierea concertului. o rubricã poartã denumirea: „Advertising&Media”. numerele 5. ºi în prezent nu doar în presa scrisã. dar existã. În pagina 8 a aceluiaºi ziar. De altfel. ediþia l. anglicismele au o anumitã clasificare. fãcându-i astfel inutilã folosirea. deoarece în limba românã nu existã un termen care sã-l explice. exemplele sunt relevante în acest sens: • „outfit”: un anglicism folosit în funcþie de scop. • „tweed”: face parte din anglicismele denotative (necesare). sau altele „de lux”. Termenul face trimitere la un material englezesc folosit pentru fabricarea hainelor (Revista „Glamour”. precum advertising (publicitate). ediþia Octombrie 2007. În „Libertatea pentru femei” (revista pentru femei. sau viaþa de zi ci zi. 156). se descrie un „Super concert” în clubul „Cabaret” susþinut de Tudor Chirilã. Acest adjectiv este probabil unul dintre cei mai cunoscuþi termeni. . p. Acest termen este des folosit în revistele de modã ºi a fost preluat în consecinþã ºi de cititorii acestui fel de reviste (Revista „Glamour”. 9).

loviturã de pedeapsã. însã în cazul materialelor mai vaste. un articol amplu din Cotidianul este construit în jurul termenului brand. mesajul jurnalistic nu mai poate fi decodat de cãtre receptor. prin urmare ne-am îndreptat spre unele rubrici de specialitate sau chiar publicaþii de gen (sport. am întâlnit câteva anglicisme. Am ales aleatoriu un articol (Raluca Dumitriu. financiare). „România: un brand plãtit degeaba cu 8 milioane de euro” în cotitdianul. am întâlnit anglicisme . în cel de-al doilea. Are un rol stilistic. Dacã în primul caz termenul este de neînlocuit (anglicism denotativ). mai ales pentru cã apare o singurã datã. 5022. p. din ziarul Gândul. ºi de aceea tind sã fie folosite din ce în ce mai des de vorbitorii de limba românã ºi nu numai. jurnalista a ales varianta româneascã de trei ori în detrimentul cuvântului computer. mai ales în comentariile televizate: poziþie afarã din joc. în care am depistat un anglicism (laptop) ºi un înlocuitor pentru un anglicism (calculator). Nr. Într-un articol din altã publicaþie. conotativ. dar face parte. Este de încurajat. De exemplu. În mass-media. deoarece sunt utilizate din plin în toate domeniile acesteia. în Evenimentul Zilei. Anul III. 20). utilizarea sintagmei „Liga Campionilor” ºi nu Champions League. format fiind prin derularea sufixului „ing” (Revista „Cosmopolitan”. Numãrul 774.). din categoria anglicismelor frazeologice. anglicismele se bucurã de o poziþie privilegiatã. ultima la posesie ºi la ºuturi. Acest anglicism nu are echivalent în limba românã. 132). care putea elimina repetiþia. din cauzã cã echivalentele româneºti sunt mult prea lungi. se pot crea confuzii în înþelegerea/ receptarea mesajului de cãtre public. în acest articol.ro/ index. p. colþul terenului etc. Hibe: Lider la ofsaiduri. fotbal. de aceea un cititor neanglofon ar putea avea mari probleme de înþelegere. în acelaºi timp. apãrând în formã brutã.php?id=15490&art38597&cHash29000ac465.• „shopping”: ºi acest cuvânt este des utilizat pentru a înlocui termenul românesc de „cumpãrãturi”. ediþia Octombrie 2007. Termenul brand vizeazã domeniul publicitãþii ºi. Într-un articol sportiv. • „make-up”: înlocuieºte tot mai des termenul de „machiaj”. Am observat cã în articolele ce trateazã subiecte generale (politicã. ºi are doar un rol stilistic (Revista „Cosmopolitan”. corner. În acest caz. dacã nu este explicat sensul acestui cuvânt. ºut. lifestyle. consultat în data de 16 decembrie 2007). dar este discutabilã folosirea termenului top în detrimentul variantei „clasament” (Daniel Conþescu. Anglicismele se comportã ca ºi cuvintele româneºti. Cosmin Popan. 167). 4). societate etc. care s-au înrãdãcinat în limbã ºi au cãpãtat o formã nouã: ofsaid. Acest procedeu este recomandabil. p. inclusiv în titlu (Alexandra Bãdicioiu. p. neadaptatã (anglicism crud). Deputaþii primesc în aceastã lunã un laptop pe pupitru în Gândul. Împrumutul acestora s-a dovedit necesar. ediþia Octombrie 2007. care apare de 33 ori. dar acestea se folosesc totuºi. mai ales termeni sportivi. frecvenþa anglicismelor este scãzutã sau chiar nulã.

în Evenimentul Zilei. gãsim termeni precum: boom. Dacã luãm în considerare stilul abordat.2007). supermarket.46/2007. se explicã sub forma unui articol urmãtorii termeni: broker. într-un supliment al ziarului România Liberã. standard. . Unele publicaþii de acest gen oferã frecvent mici dicþionare ºi explicaþii pentru termenii foarte noi. Corect ar fi fost: „drepturilor omului ºi ale mass-mediei” (Dan Stancu. 31. Folosirea acestora este în opoziþie cu anglicismele conotative care predominã articolul din revista BEAU MONDE. Nr. chiar ºi numai cu sens stilistic. În cele 15 pagini din Adevãrul financiar (3. 2005). am întâlnit o greºealã ce constã în nedeclinarea cuvântului mass-media. BEST ASK. made in Paris! În Pro Tv Magazin. 8). ordin HIDDEN. r’b’n. la un vot de dictaturã. termopan. desemnând realitãþi extralingvistice inexistente. Am întâlnit ºi cuvântul „a promova”. „board”. single. În numãrul 9 din BEAU MONDE (septembrie 2007). preþ BEST BID. în sãptãmânalul Capital. „boss”. videoclip. Un domeniu în care termenii strãini sunt indispensabili este cel financiar. în afarã de cel al bunului simþ. 15). dar tendinþa este aceea de a folosi aceste cuvinte. „stil grundge”. ordin DAY. „management” etc. 31 iulie 2003. p. într-un articol.de diferite tipuri. hypermarket (Laurenþiu Gherghe. fiind despãrþite cu cratimã: showbiz-ul. De exemplu. singular. aceastã alegere poate avea circumstanþe atenuante. p. management. „showroom”. deoarece cuvântul mass-media se comportã ca un substantiv în genul feminin. trader. Venezuela. publicul este avizat ºi anglicismele de toate tipurile pot fi folosite fãrã multe restricþii. nr. „broker”. clip. manager. „leadership”. „showbizz”. la pagina 32. p. în Capital. În urma cãutãrilor. Nr. aºa cum este recomandat dupã noile norme: „… privilegiile financiare de care încã se mai bucurã grupurile pentru apãrarea drepturilor omului ºi ale mass-media vor fi reduse semnificativ…”. ordin OPEN (abc-ul investitorului – Ordine bursiere. „pantaloni army”. „business”. „manager”. întâlnim cuvinte precum: „soft-ware”. 5009. 5. „building”. Astfel. „raiting”. De exemplu. Anglicismele de lux fashion ºi designer pot fi uºor înlocuite cu modã ºi creator de modã. 397. însemnând „a face reclamã la un produs”. cash&carry. în Ghid Financiar. stoc. care este un anglicism prin adaosul semantic. În acest caz. p. „trend”. gãsim alte exemple de anglicisme: „cel mai eficient designer […] Marc jacobs pare încã un adolescent cu probleme de personalitate care a gãsit în fashion o cale de a-ºi exprima creativitatea”. „trust”. top. „marketing”. Clip à la Hollywood. Titlul articolului este o combinaþie francoenglezã: Clip à la Hollywood. mixaj. „trening”. Nr. made in Paris (Cãtãlina Matei. iar altele sunt flexibile: mixaj. 46). single-ul. „piese must have”. „team”. rock.10. supliment la România Liberã. menþionat mai sus. Observãm cã unele dintre acestea nu îºi schimbã forma.. În corpul textului apar mai multe anglicisme: showbiz. Chiriile din Bucureºti sunt la nivelul celor din Europa. pentru care traducerea în limba românã ar fi imposibilã.

În revistele „Bolero” ºi „Joy”. drinks. world etc. „MailBox”. 12). folosirea lor ne este necesarã. „Celebspy”.cool. „Tu cu tine”. 38). „Look de iarnã. Anglicismele „crude” nu pot fi ocolite. „Beauty news”. „second hand” au corespondent în limba românã. „You and Him”. chiar dacã nu cunoaºte limba. „Happy birthday” etc. În mod normal. style. Aceastã formã a rezultat în urma adopþiei de cãtre limba românã a englezescului kitchenette. acestea nu se flexioneazã. beauty. „Ce arzi de nerãbdare sã afli” etc. care are toate rubricile denumite în englezã („Boleroinside”. dar jurnaliºtii ºi publicul preferã varianta englezeascã. movie.). „flash”. va înþelege esenþialul. 9. blender. (Bolero . însã ele apar pentru a crea un univers lingvistic modern. nefiind paginã la care sã fie întâlnit mãcar un termen englezesc simplu: look. „partidã de jogging”. Decembrie 2007). Nici în cazul acesta. Decembrie 2007. cã limba românã este ea însãºi una modernã ce nu trebuie subestimatã. Aproape toate titlurile de paginã. anglicismele abundã de la prima la ultima paginã. (Cosmopolitan. „All about you”. Cu toate cã sunt utilizate corect. renunþând la anglicismele utilizate de toate celelalte publicaþii de acelaºi gen ºi dând dovadã de creativitate. astfel. „Diamonds are girl’s best friend”. respectiv Decembrie 2007 ale revistei de gastronomie „Good Food”. Se aratã. apar folosiþi în mod repetat. care nu fac altceva decât sã sublinieze caracterul preponderent fonetic al limbii române. în afarã de rubricile denumite „News ºi Beauty”. „Body”. „Cover Story”. dupã care ne vom opri asupra fiecãruia dintre ele pentru o analizã mai detaliatã. întâlnitã. „Money”. o bucãtãrie micã.„glamour”. food. must-have. anglicismele „sufocã” pur ºi simplu cititorul. make-up. Termeni precum: chicinetã. Noiembrie. It’s snow time!. vechile forme de derby ºi penalty au fost înlocuite cu variantele adaptate. Majoritatea sunt termeni folosiþi corect. Substantivul chicinetã denumeºte. cum ar fi: „Trai în doi”. diminutivul substantivului kitchen. Vom enumera câteva din anglicismele des întâlnite în cadrul numerelor din Octombrie. fresh. În paginile revistei Cosmopolitan nu sunt folosite anglicisme decât acolo unde este necesar. sendviº etc. „Shiny ladies”. însã în mod excesiv. Nr. „Cele mai hot costume pentru ski”. „be happy!”. în apartamentele mici. enjoy!. „Brandul Roccobarocco”. „Full service perfect” (Joy. numele rubricilor ºi titlurile articolelor sunt scrise în englezã: „Andreea s-a bucurat de un week-end de vis” . Folosirea acestora în text nu este necesarã. vol. Decembrie 2007. Cu toate cã substantivul chicinetã a fost . hot party. indiferent de necesitatea utilizãrii acestora. astfel. shopping. de regulã. trendy. „Shoping time”. new. în limba românã. douã propoziþii se evidenþieazã: „a comentat penaltiul acordat” ºi „primul derbi câºtigat de Steaua”. care-l introduce pe cititor în atmosfera „vieþii europene”. Nr. chocolate cake. tips. „românizate”. celelalte au denumiri în limba românã. La pagina 10. Orice cititor care parcurge un articol de modã sau de IT (chiar ºi în limba românã). fashion. La fel este ºi cazul revistei „Bolero”. Astfel.

de asemenea. În limba englezã. însã poate ajuta la evitarea unei repetiþii ce poate fi supãrãtoare. iar în limba românã. a avut o contribuþie mare în îngreunarea textului. cât ºi cake. atât termenul chocolate. Aºadar. Acestui termen i s-a alãturat substantivul cake. respectiv bãuturã. este un anglicism inutil. în sport. românizat prin adãugarea sufixului „-uri” . necesitatea folosirii acestora fiind una scãzutã. Substantivele food ºi drink. Cel de-al doilea substantiv enumerat. se poate sesiza o micã diferenþã: în englezã se pronunþã [blendãr]. în economie. în muzicã etc. Asemenea cazurilor de mai înainte. iar aceste capitole ofereau tips-uri privind modul în care puteau fi servite anumite mâncãruri sau bãuturi. se scrie sandwich ºi se pronunþã [senduici]. Este important sã înþelegem cã aceastã fuziune lingvisticã este necesarã. fapt ce uneori devine atât îngrijorãtor. Sendviº a suferit schimbãri. care. englezescul tips este deja o formã de plural. în acest caz . deoarece pentru el existã un corespondent în limba românã: ciocolatã. folosirea lor marcând un abuz. folosirea lor este acceptatã de normã. În sfârºit. în medicinã. precum anglicismul sendviº. echivaleazã cu sintagma tort de ciocolatã. Neavând un echivalent în limba românã. Invazia anglicismelor a pus stãpânire pe tot ceea ce ne înconjoarã. într-un fel. rezultã sintagma chocolate cake. În primul rând. folosirea lui nefiind necesarã. englezescul tips face ºi el parte din categoria anglicismelor inutile. un exces. la nivel fonetic. atât sub aspect fonetic. Ambele fac parte din categoria anglicismelor inutile. considerãm cã acesta poate fi inclus ºi în categoria anglicismelor de lux. cât ºi sub aspect grafic. la fel ca ºi în cazul anterior. Prin alãturarea acestor douã substantive. ce nu face altceva decât sã ilustreze. însã. se pronunþã la fel cum se scrie: blender. disperarea de a îmbrãca textul cât mai mult în aceastã „hainã” lingvisticã peticitã. Am observat tendinþa redactorilor de a înghesui din ce în ce mai mult aceºti „intruºi” lingvistici printre rânduri publicaþiilor. Aceºti doi termeni au fost folosiþi ca titlu de capitol în cadrul revistei gastronomice. au corespondent în limba românã: mâncare. dar totodatã este la fel de important sã învãþãm sã nu cãdem pradã unei tendinþe . în românã.adaptat fonetic ºi grafic limbii române. Este o metodã forþatã. am ajuns la substantivele blender ºi sendviº – printre puþinele anglicisme denotative pe care le-am întâlnit în cadrul revistei. Ele sunt prezente nu doar în gastronomie. iar sustragerea noastrã de la acest fenomen este aproape imposibilã. Acesta se scrie precum în limba englezã. se încadreazã în categoria anglicismelor conotative inutile. iar în limba românã existã douã moduri în care substantivul poate fi scris ºi pronunþat: sendviº sau sandvici. cât ºi supãrãtor. care.. iar efectul supãrãtor creat de folosirea acestuia poate fi evitat prin simpla sa înlocuire cu echivalentul din limba românã: sfaturi. Substantivul blender nu a necesitat o adaptare graficã. beneficiazã de un corespondent în limba românã: tort. Tip (în traducere sfat) a fost. chocolate. iar adãugarea sufixului „-uri”. ci ºi în celelalte domenii:în IT.

La fel de rãspândite sunt ºi anglicismele conotative. 4). Tendinþa generalã este de folosire corectã a limbii. 19 decembrie 2007. 6 decembrie 2007. • „clujenii continuã sã facã greºeli când aplicã pentru un job” (Cluj Expres. Anglicismele ca modã lingvisticã Indiferent de tipul de presã (tabloidalã. 27 noiembrie 2007. p.12. p. 1). deoarece exprimã un rol important al jurnalistului. p. • „Anul 2007 a fost unul bogat în cãsãtorii pentru fotbali ºti” (Cancan. 12). 2003: 85). sunt folosite ambele variante acceptate de normã: • „golul din penalti” (Click. 11). 16 octombrie 2007. 6). venind cu o explicaþie în plus: • „din faþa supermarketului Billa” (Ziua de Cluj. p. Multe dintre ele îmbogãþesc vocabularul prin sensurile noi aduse unor cuvinte existente deja: • „Comãnescu susþine cã” (Adevãrul. p. anglicismele denotative au o vastã utilizare în limbajul mass-mediei: • „El a rãmas fãrã douã leptop-uri” (Cluj Expres. anglicismele sunt folosite în exces. • „în cadrul unui miting organizat în faþa palatelor Cotroceni ºi Victoria” (Click. • „Brockerii au tranzacþionat” (Ziua de Cluj. 12 octombrie 2007. economicã etc. • „Baschetbaliºtii clujeni vor juca” (Cluj Expres. p. 5). 7). • „a forþat un penalti” (Gazeta Sporturilor. • „forþatã sã-i ia interviu lui Chivu” (Pro Sport. Datoritã faptului cã denumesc obiecte sau acþiuni noi.2007. 13 decembrie 2007.ceseimntampladoctore. 28) „poveºtile cu happy – end” (Clujeanul 15-21 octombrie 2007. pentru care nu existau cuvinte în limba românã. p. p. 7). foarte puþine fiind însã ediþiile publicaþiilor care sã conþinã nici mãcar o greºealã.de a ne mutila limba. p. 27). 5). 15 octombrie 2007. • „în weekenduri se face coadã” (Adevãrul financiar. • „a profitat de partida cu Sãnãtatea pentru a-ºi promova romanul” (Pro Sport. .ro. • „puzzel-ul creºte puterea de concentrare” (www. 14. 9). 7). p. 6 decembrie 2007. care dubleazã obiectul. p. 13 decembrie 2007. 4 decembrie 2007. • „Începe greul la CM feminin de handbal” (Pro Sport. din pãcate de multe ori neglijat. 1). • „prima generaþie de marketing” (Adevãrul financiar.). ora 10:08). 6 decembrie 2007. p. 13). sportivã. 6 decembrie 2007. În cazul cuvântului care desemneazã lovitura de la 11 metri. 12). 12 octombrie 2007. „Jurnalistul face educaþie lingvisticã la nivel naþional” (Gruiþã. p. p. expresii ale modernizãrii societãþii. 15 octombrie 2007. 6 decembrie 2007. p. p. Aceastã afirmaþie ar trebui tratatã cu seriozitate de cãtre toþi cei care scriu în presã.

dexonline. • „Un bussiness în fazã incipientã” (Cancan. 8). . cusute împreunã”.Am gãsit un singur exemplu de scriere greºitã: „pentru a ajunge la hypermarket-ul Carrefour” (Ziua de Cluj. „piesã” ºi respectiv „sunet”. p. 17). „Comback în lanþ!”. 12. p. poate duce la apariþia unor pleonasme: „Ingredientele sunt fardul de ochi ºi Blush-ul de obraz” (www. pentru a folosi echivalentul în limba românã al acestuia.radiodeea. în acest caz „fard de obraz”. 6 decembrie. de lux. În capãtul opus al anglicismelor intrate în limbã sunt cele care încã nu . 21). p. exprimare prea lungã ºi greoaie pentru ochiul cititorului. 6). Necesitatea folosirii acestui anglicism provine din faptul cã. 12. 2). Redactarea la fel ca în englezã nu este o tendinþã. care au corespondent în limba românã. „interpreteazã song-ul” (Popcorn nr. p. din englezescul „blue-jeans”. adaptate fonetic ºi grafic: „Topul este bun numai atunci când alergaþi. p. foarte rezistent” (sursa:www. aducând precizie în exprimare: „Animal-prints combinaþie cu tonuri ” (Burda nr. ar trebui sã scriem „mãtasea finã cu imprimeu care imitã o îmbinare a mai multor bucãþi de materiale diferite. la fel de bine. 12. „întoarcere”. p. un alt exemplu este: „al treilea capitol la care românii s-au evidenþiat negativ este cel al ofsaidurilor” (ProSport 14 dec. 10 2007. Domeniul muzical din publicaþii este ºi el invadat de anglicisme. Nu lipsesc nici anglicismele denotative. 7. p.femeia. 7. . confecþionaþi dintr-un material special. 15 decembrie 2007. inutile. termenul venind din englezescul offside.. existã exemplul: „mãtasea finã cu imprimeu pachwork” (Burda nr.ro. 15 dec.” (www. 3). este folositã ºi sintagma în românã: „accesorii ce imitã blana de leopard” (Burda nr. inutile (exemplu: „Blush-ul aplicat la locul potrivit întinereºte”. p. Îngrijorãtoare este folosirea anglicismelor conotative inutile. p. 15 octombrie 2007. 19: 33). 2007. 4). 19-25. necesare. În acest caz. jeanºii ziua …” (Ciao! Nr. 47). care creeazã un limbaj bombastic: „Dar vor apãrea ca bonus-tracks” (Popcorn nr. 7. „listã de piese”.15 dec. 10).ro. p. „sound-ul ne duce cu gândul (Popcorn nr. 90. 12. 18). 7. 32) etc.. p. care nu au corespondent în limba românã. 21: 15). preponderent conotative. care aduc un aer de superficialitate limbajului: • „are un viciu deloc ieftin: shoppingul” (Clujeanul 1521 octombrie 2007. 12. iar „jeanºii”. „topul” venind din englezescul „top” care desemneazã”ceea ce se situeazã în partea superioarã”. Folosirea unor anglicisme conotative. acest fapt ducând ºi în cazul acesta la unele pleonasme sau dezacorduri: „ªi pe alte site-uri se gãsesc playlist-ul pieselor difuzate. 17:15). Magazin. însã. „care nu putea fi incluse în playlist” (Popcorn nr. 68). însã sunt rareori folosite. De asemenea. Toate aceste anglicisme au corespondent în limba românã: „piese bonus”. p. Un alt caz demn de menþionat este cel al anglicismelor intrate demult în limbã. 8). (Popcorn nr. sunt folosite anglicisme conotative. p. adicã „pantaloni strâmþi”. 79).ro. 83). Burda nr. p. p. în general cuvântul fiind utilizat corect: „Hipermarket la Iaºi” (Pro TV.

Adriana. Adriana. atât pe ea. Bucureºti. putem spune cã esenþa unei limbi este de a se înnoi în fiecare zi. p. cea care îi cunoaºte cel mai bine tendinþele ºi care o influenþeazã zi cu zi. Vocabularul limbii române actuale. Editura Amphora. Stil ºi limbaj în mass-media din România. Rad. Ciobanu. Paralela 45. Bucureºti. cã mass-media este cea care promoveazã limba cel mai mult. Stoichiþoiu Ichim. Invazia de anglicisme reprezintã o trãsãturã a limbajului publicistic actual. Piteºti. Ruxandra. schimbãrile interne ºi folosirea ei corectã este tot ceea ce conteazã pentru acest fapt. Piteºti. 2003. Editura Logos. coord. Polirom. 2007. influenþe. Anglicisme în limba românã. Împrumuturile din alte limbi. Bucureºti. Gruiþã. Se poate vedea. Ediþia a II-a.au fost adaptate fonetic ºi grafic. Gligor. 7). percepând limbajul presei ca fiind un limbaj familiar ºi extrem de accesibil. termenii venind din „business” respectiv „to polish”. p. Gligor. Editura Universitãþii din Bucureºt . 2)sau „spãlãtoria la care i se polisheazã maºina” (Ciao! Nr. 2006. coord. Chiar dacã îmbogãþirea limbii prin împrumuturile din alte limbi are ºi dezavantaje. Dicþionar de cuvinte recente. 1996. Aspecte ale influenþei engleze în româna actualã. 1997. Florica. Georgeta. fãrã ghilimelele de rigoare: „Cum sã faci biznis atunci când nu existã oportunitatea pentru acel business” (Academia Caþavencu nr. Stoichiþoiu Ichim. Paralela 45. 90. totodatã. Limes. 2007. Bibliografie Cesereanu. avantajele sunt urmãtoarele: segmentul de public-receptor este atras de aceastã modã lingvisticã. Ilie. Dimitrescu. cum ar fi crearea de forme inculte de exprimare. Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan. Editura All. Gramaticã normativã. creativitate. 2005. Dinamicã. însã sunt folosite ca atare. Moda lingvisticã 2007. În concluzie. Gruiþã. Cluj-Napoca. 48. Iaºi. cât ºi pe vorbitorii ei. 2007. Timiºoara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->