1.

Fiecare stivuitor trebuie să aibă afişate lizibil şi inteligibil, astfel încât să nu poată fi şterse, următoarele:
a) - numele fabricantului şi adresa lui; - marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie; - indicarea seriei sau a tipului; - parametrii de funcţionare. b) - numele fabricantului şi adresa lui; - marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie; - indicarea seriei sau a tipului; - numele proprietarului si adresa lui; c) - numele fabricantului şi adresa lui; - marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie; - indicarea seriei sau a tipului; - viteza max. admisibila ;

2. Enumerati trei dintre componentele de securitate care se folosesc la motostivuitoare:
- Limitatoare de sfârşit de cursă; - Întreruptor de sfârşit de cursă (de avarie); - Limitatoare de sarcină; - Dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri; - Limitatoare de viteză;

3. Repararea stivuitoarelor trebuie să fie făcută de catre : a) Ateliere mecanice specializate b) Agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT c) Proprietar 4. Enumerati ce incercari ale motostivuitorului presupune verificarea tehnica oficiala ?
- verificarea principalelor elemente componente ale stivuitorului; - încercări în gol; - încercări în sarcină statica ; - incercari in sarcina dinamica ; - încercări de stabilitate; - alte încercări;

5. Incercarile in sarcina statica, la verificarea oficiala a motostivuitorului se fac cu :
a) sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min. b) suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min. c) suprasarcina cu 10% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min.

. la verificarea tehnica periodica a motostivuitorului se fac cu : a) sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min.5 m de stivuitor. . 9. c) cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat spre spate. Lucratorii autorizati ISCIR ca « stivuitoristi » au obligatia de a efectua controlul medical periodic : a) anual . nu va pune utilajul în funcţiune şi va anunţa echipa de întreţinere şi reparaţii pentru remedierea defectului. In timpul lucrului stivuitoristul trebuie sa circule : a) cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat spre fata.6. c) suprasarcina cu 10% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min. b) cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 200-350 mm de sol şi cu catargul drept.0 m de stivuitor. b) sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 2.să nu manevreze stivuitorul în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului.să controleze starea tehnică a utilajului şi funcţionarea componentelor de securitate.5 m de stivuitor. . Enumerati sarcinile principale ale stivuitoristului înainte de începerea lucrului : .în cazul în care constată un defect pe care nu poate să-l remedieze singur. 10. b) suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min. Incercarile in sarcina statica. 7. c) sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 2. b) din doi in doi ani . 8. c) din trei in trei ani . In timpul functionarii stivuitoristul nu trebuie sa permita persoanelor sa stationeze : a) sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 1.