Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Fiecare stivuitor trebuie să aibă afişate lizibil şi inteligibil, astfel încât să nu poată fi
şterse, următoarele:

a) - numele fabricantului şi adresa lui;


- marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie;
- indicarea seriei sau a tipului;
- parametrii de funcţionare.

b) - numele fabricantului şi adresa lui;


- marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie;
- indicarea seriei sau a tipului;
- numele proprietarului si adresa lui;

c) - numele fabricantului şi adresa lui;


- marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie;
- indicarea seriei sau a tipului;
- viteza max. admisibila ;

2. Enumerati trei dintre componentele de securitate care se folosesc la motostivuitoare:

- Limitatoare de sfârşit de cursă;


- Întreruptor de sfârşit de cursă (de avarie);
- Limitatoare de sarcină;
- Dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri;
- Limitatoare de viteză;

3. Repararea stivuitoarelor trebuie să fie făcută de catre :

a) Ateliere mecanice specializate


b) Agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT
c) Proprietar

4. Enumerati ce incercari ale motostivuitorului presupune verificarea tehnica oficiala ?

- verificarea principalelor elemente componente ale stivuitorului;


- încercări în gol;
- încercări în sarcină statica ;
- incercari in sarcina dinamica ;
- încercări de stabilitate;
- alte încercări;

5. Incercarile in sarcina statica, la verificarea oficiala a motostivuitorului se fac cu :

a) sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min.


b) suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de
10 min.
c) suprasarcina cu 10% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de
10 min.
6. Incercarile in sarcina statica, la verificarea tehnica periodica a motostivuitorului se
fac cu :

a) sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol timp de 10 min.


b) suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol
timp de 10 min.
c) suprasarcina cu 10% mai mare decat sarcina nominala ridicata la 100 mm de sol
timp de 10 min.

7. Enumerati sarcinile principale ale stivuitoristului înainte de începerea lucrului :

- să nu manevreze stivuitorul în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului;


- să controleze starea tehnică a utilajului şi funcţionarea componentelor de securitate;
- în cazul în care constată un defect pe care nu poate să-l remedieze singur, nu va pune utilajul în
funcţiune şi va anunţa echipa de întreţinere şi reparaţii pentru remedierea defectului.

8. In timpul lucrului stivuitoristul trebuie sa circule :

a) cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat


spre fata;
b) cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 200-350 mm de sol şi cu catargul drept;
c) cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat
spre spate;

9. In timpul functionarii stivuitoristul nu trebuie sa permita persoanelor sa stationeze :

a) sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 1,5 m de stivuitor;


b) sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 2,5 m de stivuitor;
c) sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 2,0 m de stivuitor;

10. Lucratorii autorizati ISCIR ca « stivuitoristi » au obligatia de a efectua controlul


medical periodic :

a) anual ;
b) din doi in doi ani ;
c) din trei in trei ani ;

S-ar putea să vă placă și