ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

POLITICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA - Suport de curs ANCA MOT, asist. dr.

BUCUREŞTI

CUPRINS

I. In o m ţ g n r le f r a ii e e a • Date de identificare a cursului Date de contact ale Date de identificare titularului de curs: contact tutori: Nume: Anca Mot E-mail: ancamot1@yahoo.fr Consultaţii: flexibil

curs

şi

Politica si administratie publica Curs optional

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite  Pentru intelegerea conceptelor si analizelor prezentate in acest curs nu sint necesare cunostinte anterioare de specialitate. Descrierea cursului (obiective): Aprofundarea reflectiei asupra diferitelor aspecte ale raportului dintre administratie si puterea politica in societatile occidentale Analiza demersurilor clasice ale dihotomiei politica / administratie Studiul comparat al diferitelor modele empirice ale raportului administratie / politica Analiza principalelor institutii politice (Stat, sisteme si regimuri politice, sisteme de partid) Analiza diferitelor aspecte ale legaturii dintre politica si administratie (analiza sociologica comparata a politicienilor / birocratilor ; birocratia si partidele politice, administratia si grupurile de interese)


 

 

Organizarea temelor în cadrul cursului  Cursul este organizat pe următoarele module :

3

tendinte actuale Modulul 4: Modele fundamentale de administratie si modele teoretice ale raportului administratie/ politica. istoric. Similitudini si diferente : modele de contact. Continutul si obiectivele cursului Clarificari conceptuale Dimensiunea politica a administratiei Modulul 2: Specificitatea functiei publice Conceptul de birocratie Agentii functiei publice Legitimitatea birocratica Cele doua conceptii ale functiei publice : neutralitate vs politizare Modulul 3: Viziunea functiei publice : origini.Modulul 1: Curs introductiv. partide politice 4 . origini sociale. grupuri de interes. Analize comparate ale raportului administratie / politica Modulul 5: Policiticieni si birocrati. modele de cariera si atitudini politice Modulul 6: Institutiii politice Stat Regim politic Sistem partizan Moduri de scrutin Modulul 7: Modele empirice de organizare a raporturilor dintre politica si administratie Modelul american Modelul de Whitehall Modelul Francez Modelul german Modulul 8 : Politica si administratie in procesul de policy-making Modulul 9 : Inalta directie Modulul 10 : Birocratie.

pe care îl înaintează conducerii facultăţii/departamentului. cuvântul “fraudă”. insa studentii sint incurajati sa aprofundeze cunostintele prin studierea unor materiale complementare Materiale şi instrumente necesare pentru curs  Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei (toate sunt asigurate de facultate)  staţie sonorizare (pentru curs). Titularul sau comisia de examen întocmeşte. 10% se acorda din oficiu. • 5 . Elemente de deontologie academică  Conform art. fără constrângeri.  Studentii vor fi evaluati pe baza unui examen final. modalitatea şi timpul de parcurgere a cursului cu condiţia respectării exigentelor institutiei si disciplinei • Materiale bibliografice obligatorii  Suportul de curs este obligatoriu si suficient pentru susţinerea examenului. prin examinare scrisa  Examenul reprezinta 90% din. pe loc. Recidivarea în fraudă se pedepseşte cu exmatricularea.  Cursul magistral va fi completat cu discutii si prezentarea anumitor teme complementare in timpul seminariilor si care fac parte integranta din materia de studiu. un proces verbal de constatare a fraudei. după caz  suport de curs  Pentru parcurgerea modulelor cursului studentul are nevoie de un computer conectat la internet pentru accesarea cursurilor on-line şi pentru acces la clasa virtuală. • • Politica de evaluare şi notare. 22 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor aprobat prin Decizia Senatului SNSPA nr. 133 din 16 octombrie 2007 – Frauda la examen se sancţionează cu eliminarea din examen. în dreptul numelui studentului. În catalogul de examen se specifică.  Studentii au libertatea de a-şi organiza in mod independent.• Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs  Cursul se desfasoara dupa formula magistrala.

S. evalua şi folosi informaţiile relevante în mod potrivit. la propunerea Biroului Consiliului facultăţii/departamentului. precum şi abilităţi de a identifica.A. • • 6 . 133 din 16 octombrie 2007. o persoană desemnată care să transcrie după dictare sau. 50 de ore la care se adăuga 10 ore de documentare în bibliotecă pentru activităţile de verificare şi 10 ore pentru pregătirea examinării finale.Exmatricularea se face de către Rectorul S.. Studenţi cu dizabilităţi  În cazul în care printre studenţii înscrişi pentru urmarea acestui curs se află şi persoane cu dizabilităţi se vor organiza şi susţine verificări pe parcursul semestrului şi examenul final în condiţii speciale (sală.P. abilitatea de a se angaja într-un proces de învăţare independent. sa înregistreze rezolvarea subiectelor).  Se va avea în vedere în acest sens şi Codul Etic al SNSPA aprobat prin Decizia Senatului SNSPA nr.N.  Studentul trebuie să aibă capacitatea de gândire analitică şi critică. daca este posibil.  Comunicarea cu studenţii cu dizabilităţi se va putea realiza prin intermediul clasei virtuale dar şi e-mailului Strategii de studiu recomandate  Pentru insusirea minimala a continutului cursului studentul va avea nevoie de aprox.

Continutul si obiectivele cursului. arbitrare si reductoare cum analizele teoretice le prezinta. fiecare avind propria sa logica : functiile lor. birocratie reprezentativa. Administratie si politica Adesea opunem politica si administratia. obiectivul principal al cursului este sa aprofundam reflectia asupra diferitelor aspecte ale raportului dintre administratie si puterea politica in societatile occidentale (in principal). 7 .II Suport de curs la disciplina POLITICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA Modulul 1 – Curs introductiv. Administratia este in centrul anumitor controverse ideologice. Constitutind un ansamblu profesional relativ coerent si omogen. Mai concret. autoritatea ei o determina sa intretina si sa apere valori specifice. Distinctia poate fi utila din punct de vedere analitic. daca teoretic birocratia se estompeaza in spatele alesilor si nu dispune decit de o legitimitate mediata. adica a politizarii birocratiei si a functionarizarii politicului Astfel. Si aceasta se accentueaza datorita participarii crescute a functionarilor publici la viata politica si datorita multiplicarii grupurilor care sint in contact cu administratia. birocratia are tendinta sa-si dezvolte propria sa autoritate. sistem politic). altfel spus politica si tehnica. datorita principiului democratic. Apare astfel ca legaturile dintre adminsitratie si puterea politica nu sint atit de transate.sugereaza faptul ca alesii sint singurii care decid in timp ce functionarii le acorda asistenta si supravegheaza executia conform deciziilor luate. analiza soicologica comparata a birocratilor / politicieni. Astfel. relatia administratiei cu politica este o relatie de dependenta (subordonare). administratia si puterea legislativa. ea are o dimensiune politica (este obiect al discursului politic) si este in mod necesar influentata de sfera politica (regim. politica si administratia sint doua domenii distincte de activitate. dar ea nu poate surprinde faptul ca intre administratie si politica exista numeroase puncte de contact si interdependente. In acelasi timp. Cu toate acestea. Clarificari conceptuale. diferite prin natura (decizie vs executie) sint realizate de catre doua tipuri de agenti (alesi vs functionari) inserati in 2 tipuri de organizatii (sistem birocratic vs sistem reprezentativ) si a caror autoritate se bazeaza pe principii diferite de legitimitate (democratica vs mediatizata). etc). cursul va fi centrat pe temele urmatoare : • • • • Analiza demersurilor clasice ale dihotomiei A/P Studiu comparat al diferitelor modele empirice ale raportului A/P Analiza principalelelor institutii politice Analiza diferitelor dimensiuni ale legaturii A/P (birocratia si partide politice. concomitent cu cresterea influentei tehnicienilor. numit pe baza criteriilor legate de merit si pe competenta tehnica si bucurindu-se in general de permanenta si de securitatea locului d emunca. Dimensiunea politica a administratiei Continutul si obiectivele cursului Doua principii regleaza relatiile dintre lumea administrativa si lumea politica : principiul separarii si cel al subordonarii. Presiunea fortelor politice se exercita la toate nivelurile serviciilor publice. sau. Trebuie astfel sa ne punem intrebari cit priveste adevarata natura a raportului dintre sfera administrativa si lumea politica si sa analizam devierile de la dogma traditionala si a relatiei de dependenta care ia forma unei duble miscari. in practica. Dimensiunea politica a administratiei Doctrina neutralitatii politice a administratiei – care sintetizeaza esenta raporturilor dintre politica si administratie .

Statul poate finanta revendicarile angajatilor sai si in calitate de legislator el poate suspenda sau restringe dreptul lor de greva printr-un decret. specializare. Si. trasaturile ei birocratice – ierarhie. ea este rezultatul unei conceptii precise asupra politicului si a Statului : este vorba de ideologia liberala. Pentru a reduce 8 . se limiteaza la rolul sau de executant fidel. In acelasi timp. In fapt. in timp ce interesul lor este. formalizarea regulilor – nu sint numai probleme tehnice. Functionarii sint indivizi care au interese si urmaresc realizarea preferintelor si idealurilor lor. conditii de munca mai avantajoase si sanse de cariera mai bune. Alegerea intre structurile centralizate si descentralizare pune in functiune echilibrul de putere dintre unitatile de baza si autoritatea de tutela. printre care partajarea puterilor intre executiv si legislativ. administratia este neutra in raport cu politicul. Or. La nivelul functiei publice: gestiunea de personal pune in relief competenta si dezvoltarea profesionala a functionarilor. ele se caracterizeaza prin existenta in cadrul lor a unor relatii de putere: in cadrul structurilor sau proceselor administrative. Acest echilibru trebuie sa se bazeze pe un dispozitiv institutional de puteri si contra-puteri. In concluzie. De aici deriva importanta strategica a relatiilor de autoritate si de responsabilitate. angajari. in masura diferita. este exclus ca motivele partizane (de exemplu adeziunea la un partid) sa fie o conditie de angajare. La nivelul structurilor: ministerele amenajeaza aceste relatii sub presiunea multiplelor retele de influenta si nu urmind in mod fidel criteriile de gestiune stabilite. baza legitimitaii administratiei. Sa vedem in primul rind cum se manifesta raporturile de putere la nivelul proceselor: decizia nu este o reflectare pura a exigentelor politice (ale politicului) pentru ca acestea sint in parte rezultatul proceselor administrative. De asemenea. in aceast sens. in general. Ea ofera garantia independentei cit priveste arbirariul politic. o descriem ca un instrument rational. doctrina neutralitatii politice a administratiei nu este universala nici in timp nici in spatiu. Astfel. se plaseaza totusi in interiorul acestui angrenaj institutional. in masura in care politicul defineste puterea in sens larg. in realitate. independenta tribunalelor. Aceasta doctrina a neutralitatii este. neutralitatea administratiei este o conceptie. a mecanismelor de coordonare si a nomenclaturii sarcinilor si a altor proceduri de functionare. independenta fata de luptele politice. libertatea presei si drepturile cetatenilor care sint inscrise in Constitutie. de ea. administratia este in sine un fenomen politic pentru ca ea este un domeniu. La nivelul finantelor publice: bugetul este o masura a capacitatii de actiune guvernamentala intr-un context in care nevoile exced intotdeauna resursele. in schimb. ci tin mai ales de relatiile de putere dintre agentii publici interesati atit de execitatrea controlului cit si de securitate. mai mult sau mai putin. o lege speciala sau o noua legislatie. al regulilor birocratice. o zona a relatiilor de putere. In realitate. Protejata de variatiile puterii. administratia este o organizatie birocratica si. La acest nivel. Administratia.Alesii evita sa politizeze administratia si aceasta. supusa criteriilor de competenta si nu partizane este conditia unei recrutari de calitate si garantia eficacitatii. O functie publica oferita tuturor. cresterea acestor cheltuieli in masura in care ele semnifica pentru ei salarii mai mari. relatiile patronale-sindicale nu se prezinta in acelasi fel in sectorul public ca in cel privat deoarece misiunea publica a Statului nu se rezuma numai la criteriul rentabilitaii. al finantelor publice sau al gestiunii personalului. lucrurile se petrec diferit: administratia publica comporta o dimensiune politica si in practica. Astfel. dar in practica ne indepartam. Administratia este subordonata puterii politice dar este distincta de aceasta. Deci. Or. niciunul din aspectele ei nu poate face abstractie de aceasta dimensiune. o viziune politica a Statului si servicului public. In acest scop ei utilizeaza pirghiile de influenta de care dispun. functionarii sint in acelasi timp judecatori si parti: ei informeaza alesii despre cheltuielile necesare. In principiu. Neutralitatea fixeaza limitele influentei alesilor asupra functionarilor. administratia asigura continuitatea realizarii treburilor publice. pur tehnic si distinct de puterea politica. sau al deschiderii fata de public si al influentei ideologiilor. O conventia colectiva semnata nu poate fi reformulata de catre alesi. In teorie ne referim la ea. a retelelor de comunicare. al tehnocratiei si controlului institutional. desi administratiile sint neutre din punct de vedere teoretic. Liberalismul politic este o filozofie care urmareste echilibrul intre coeziunea sociala si libertatea individuala. ea implica constringeri politice pentru ca ea delimiteaza autoritatea Statului angajator.

rigiditatile birocratice. O intrebare se pune : sint functionarii in serviciul populatiei sau al reprezentantilor ei? Deci. alege (decide) sa faca sau sa nu faca anumite alegeri intr-un domeniu specific. lupta pentru exercitarea influentei si ocuparea functiilor de autoritate in sinul unei comunitati. Echilibrul precar intre prioritatea alesilor si deschiderea fata de public reprezinta una din cele mai mari provocari carora administratia trebuie sa le faca fata. In primul rind. tehnice sau financiare. prin definitie. In plus. dar anumite dispozitive o plaseaza la dispozitia cetatenilor. a regulilor concurentei. a contribuabililor. Deci controlul. la virful Statului. functionarii nu constituie un grup omogen ci mai degraba o categorie divizata dupa clivaje care traduc diversitatea de opinii. atit de vizibila incit raporturile par adesea ca se inverseaza. verificarea executarii sarcinilor din punct de vedere al regularitatii juridice. In acest sens. alesii au adesea tendinta de a politiza functia publica. este integrata in sistemul politic. Ea se repercuteaza asupra ansamblului sistemului social. a normelor. alesii conserva totusi numeroase atuuri. Imbricarea dintre politica si administratie este cea mai vizibila. spunem ca un guvern are o politica economica. Locul administratiei in sistemul politic face apel la notiunea de democratie si la ansamblul de idei politice. la un program sau o perspectiva de activitate. Dar fenomenul administrativ nu se rezuma la dimensiunea sa politica. In general si inainte de toate consideram administratia ca fiind la ordinele alesilor majoritatii. rolul social al administratiei este legat de conceptia pe care o are o societate despre democratie. Exista mai multe teorii ale Statului si ale raporturilor dintre acesta si societate: pe de-o parte teoriile liberale ale Statului minimal: societatea trebuie sa se bazeze pe initiativa liber exercitata a membrilor sai. derogind astfel la doctrina neutralitatii administrative. al unei tari. implicind colaborare si verificare. in aceste cazuri in domeniile economic. trimite de asemenea la dimensiunea politica a administratiei. acolo unde se concentreaza responsabilitatile. Miza este in acest caz raportul intre Stat si societatea civila. concurenta dintre fortele politice (partide. Aceasta discutie serveste ca prezentare a continutului cursului. Unul dintre ele desemenaza lupta pentru putere. Pe planul controlului. 9 . al carui obiect este. in relatiile dintre ministri si inaltii functionari. Vom analiza toate aspectele care pun in evidenta raporturile dintre politica si administratie. intre functia publica si puterea politica. in momentul in care se produce o eroare sau neprevazutul. termenul „politica” are mai multe sensuri. dar in acelasi timp este supusa consecintelor lor. apolitic. Clarificari conceptuale Obiectivul cursului este studierea raporturilor dintre administratie si politica. cu mijloacele ei de actiune si modurile ei de functionare. grupuri de interes). Astfel. initiativa privata si securitatea colectiva cu logica pietii. Intre acesti doi poli se situeaza pozitiile care incearca sa concilieze libertatea individuala. La polul celalalt. autoritatea Statului neintervenind decit pentru a impune respectarea legilor. vorbim de tehnocratie si nu de neutralitatea administratiei. sau industriala. de gestiune. juridice. Vom incepe sa abordam acest domeniu vast si complex prin citeva precizari conceptuale. Cu toate acestea. Politicile publice sint produsul activitatii autoritatii publice. tot prin definitie. adica el opereaza un ansamblu de interventii. Relatia politica nu se refera numai raporturile dintre politician (ales) si functionari. administratia ofera un serviciu public populatiei. se pune in mod necesar chestiunea politica: cine este responsabil ? cel ce controleaza sau executantul ? In acest moment apar dezbaterile in jurul mizei pe care il reprezinta controlul. Administratia influenteaza arbitrajele intre aceste idealuri. teoriile societatii planificate: Statul trebuie sa-si asume toate responsabilitatile sociale si sa orienteze actiunea indivizilor in functie de obiectivele colective. pe piata electorala sau in procesul de decizie. in afara faptului ca este la dispozitia guvernului ales. Prin insasi functia ei. Vedem deci in ce masura administratia. O alta semnificatie a termenului „politica” este cea care corespunde in engleza cuvintului „policy” si se refera la cadrul de orientare pentru actiune. In engleza acest sens corespunde termenului „politics”. Chiar daca aceasta tendinta se dezvolta tot mai mult. trebuie sa fie. vorbim de politici publice. adica de acte angajate de autoritatea publica pentru a rezolva o problema sau intr-un sector care tine de resortul ei. Ea implica de asemenea dimensiuni economice. sau culturala. industrial sau cultural. controlul administrativ. Atunci cind administratorul decide si politicul aproba. in aparenta.

d) puterea politica raspunde de decizii. ca obiect de studiu. 2) subordonarea birocratiei fata de alesi . 3) principiul neutralitatii birocratice. aceasta dimensiune se deruleaza in cadrul sistemului politic. autonome. Daca politicile publice (adica substanta. Modelul clasic al raporturilor dintre admnistratie si politica se caracterizeaza prin urmatoarele principii : 1) seraparea neta intre birocratie si mediul politic . c) rezulta ca administratia este subordonata decidentului politic al carui instrument este . al procesului politic (de policy-making). orice analiza a sistemului politic. de natura diferita. Activitatile ei incep acolo unde actiunile guvernelor si legislatorilor inceteaza. de activitate si de studiu. fenomenul politic are doua dimensiuni: a) lupta pentru putere. Desi definitiile administratiei publice sau ale functiei publice variaza de la un Stat la altul. si fiecare din aceste fatete are o importanta sau o dimensiune politica. continutul a ceea ce furnizeaza autoritatea publica) sint un proces politic de luare a deciziei. Or. puterea trimite la politic. putem face o prima constatare: administratia si politica sint doua domenii diferite. ale caror sarcini si functii. procesul politic (policy-making) si administratia publica. norme. in schimb. in general prin administraie publica intelegem domeniul tehnic. admnistratia este responsabila pentru executarea fidela dind in acelasi timp avize obiective (expertiza). acest model se caracterizeaza prin : a) prin esenta sa. concurenta intre fortele politice. Astfel. Altfel spus. Administratia se refera la regului. administratia publica are mai multe fatete: ea este in acelasi timp un domeniu tehnic. de confruntare si de conflicte. sint executate de doua tipuri de actori (functionari si respectiv reprezentanti alesi) care sint inserati in doua tipuri de organizatii : sistemul birocratic si sistemul reprezentativ. e) alesii evita sa poliotizeze administratia si. Foarte pe scurt. ea reprezinta un domeniu aparte de relatii de putere. fucntionarii au o pozitie dependenta in raport cu alesii si nu dispun de legitimitate proprie . In ciuda faptului ca administratia este domeniul tehnicii. Dupa ce am definit politica si admnistratia. birocratia este neutra si este legata de profesionisti care dispun de continuitate. modelul clasic se bazeaza pe principiul distinctiei ce trebuie facuta intre administratie si politica. aceasta se limiteaza la rolul ei de executant fidel. de permanenta si de competenta necesara . un proces. b) in perspectiva modelului clasic bazat pe teoria separarii puterilor. partidele politice. Sistemul politic este o parte a sistemului social care se intinde dincolo de Stat. Administratia este subordonata puterii politice dar distincta de aceasta. ierarhii care regleaza activitatea sociala. Deci. b) actiune publica.Deci. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :  specificati sensurile conceptului „politica”  identificati si definiti principiile modelului teoretic al raporturilor politica/ administratie 10 . grupurile de interes. un actor. domeniul care se ocupa de gestionarea afacerilor publice. administratia este neutra in raport cu politicul. administratia publica reprezinta gestiunea afacerilor publice. Statul este macro-structura (sau institutia) politica care reprezinta punctul de intilnire dintre sistemul politic. Deci. a administratiei publice implica o analiza bazata pe o teoria a Statului. Statul este in centrul sistemului politic. dar si alte structuri de mediere a intereselor (sindicate) in masura in care aceste institutii influenteaza procesul politic si contribuie la reglarea sociala. Ea este deci un loc de putere si o componenta a sistemului politic. El cuprinde nu numai Statul. Prin actiunile administratiei Statul este cel care se manifesta in mod concret.

Modulul 2 – Specificitatea functiei publice.
A) Birocratia Ambiguitatea conceptului Notiunea de birocratie evoca mai multe reprezentari destul de imprecise si difuze. Semnificatiile propuse de analisti sint la fel de ambigue. Astfel, mai multe fenomene, sau concepte, sint legate de fenomenul birocratic: a) Puterea birourilor Aceasta definitie este conforma cu etimilogia cuvintului. Desemnam prin aceasta sintagma serviciile care au rolul de a furniza o incadrare si o asistenta juridica, contabila sau de gestioune serviciilor operationale insarcinate in mod efectiv sa realizeze obiectivele organizatiilor publice sau private. b) Organizatiile de mari dimensiuni Intelegem prin organizatii de meri dimensiuni : marile intreprinderi industriale, comerciale, bancare sau de servicii, marile admnistratii sau societati de Stat, firme transnationale. Birocratiile desemneaza in acest caz marile organizatii compelxe moderne. c) O organizatie bazata pe regulile rationalitatii Acesta este modelul clasic al birocratiei asa cum l-a formulat Weber. In acest sens, birocratia este sinonima cu impersonalitatea, ierarhia, diviziunea muncii, cu posturi legate de cariera. d) reglementarea Este vorba de un sens apropiat de cel precedent. Utilizam in mod frecvent cuvintul „birocratie” in domeniul gestiunii pentru a desemna regulile formale, scrise, care reglementeaza organizatiile. Birocratia devine in acest caz un termen generic care cuprinde tot ceea ce stabileste cadrul formal al organizatiilor : organigrame, statuturi, functiuni etc. e) Administratia publica Pentru multi specialisti, birocratia semnifica simplu administratia publica. Spunem, de exemplu, ca rolul birocratiei (adica al administratiei) este sa puna in practica politica guvernului. f) Puterea functionarilor Utilizam in mod curent termenul „birocratie” pentru a desemna sau caracteriza puterea exercitata de functionari. Dimpotriva, atunci cind este vorba sa calificam puterea inaltilor functionari, marii administratori sau exterti, conceptul de „tehnocratie” este preferat celui de „birocratie”. f) cresterea Statului (interventionismul Statului) Fenomenul cresterii Statului, mai exact al bugetelor sale, al cresterii efectivelor sale si al domeniului de interventie, este adesea identificat cu birocratia. Birocratia este sinonima in acest caz cu interventionismul etatic. g) Oligarhia Vorbim de oligarhie atunci cind intr-o societate sau organizatie puterea este concentrata in miinile citorva conducatori. In analiza sa clasica, Roberto Michels a studiat procesul prin care se dezvolta oligrahia, chiar in cadrul organizatiilor democratice. Dupa Michels, conducatorii alesi ajung sa se sustraga controlului maselor (cetatenilor) si formeaza o oligarhie. In traditia lui Michels, biracratia desemneaza tendinta oligrahica a organizatiilor de orice fel. In organizatiile democratice, ea semnifica dominatia alesilor asupra alegatorilor. h) Regimul comunist In perspectiva lui Trotski, care a criticat sistemul stalinist, se utilizeaza conceptul de „birocratie” pentru a analiza regimurile comuniste si mai ales cele de tip stalinist. Conceptul, sau adjectivul, este sinonim cu autotitatea, cu totalitarismul, exercitate de catre elitele care detin privilegii materiale si simbolice. Astfel, birocratia inseamna in acelasi timp controlul abuziv, chiar politienesc, dar si o proasta gestiune, dimensiunea excesiva a aparatului etatic, risipa sau lenea functionarilor. In ciuda ambiguitatii acestei notiuni, putem degaja citeva trasaturi comune. 2) Birocratia ca principiu. Principalele trasaturi ale birocratiei
11

Ca principiu, birocratia reprezinta respectarea stricta a reglementarilor formale, adica scrise, prestabilite, care trebuie sa fie aplicate asa cum au fost prescrise. Modelul clasic al organizatiei birocratice a fost elaborat de Max Weber, dar si de alti autori. Weber a prevazut ca organizatiile birocratice sint eficace tocmai datorita reglementarilor formale impersonale si rigide. Organizatia rationala ideala (birocratia in viziunea weberiana) prezinta caracteristicile urmatoare : formalizarea regulilor, specializarea si ierarhizarea. Weber a adaugat acestor principii alte trei trasaturi : cariera, codificarea raporturilor cu exteriorul si distinctia stricta intre administratie si politica (in cazul organizatiilor sectorului public). a) Formalizarea regulilor Acesta este primul criteriu. Organizatia birocratica presupune un ansamblu de reguli scrise, impersonale si clar definite care se refera la toate aspectele : definirea sarcinilor, raporturile de autoritate, planuri de cariera, modalitatea de sanctionare. Toate aceste aspecte sint codificate in : regulamente sau legi in conformitate cu principiul suprematiei dreptului. Aceste reguli trebuie sa fie formale, stabilite in avans (si nu informale sau improvizate in functie de circumstante). Pentru fiecare eveniment susceptibil sa se produca, exista instructiuni specifice. O buna birocratie trebuie sa prevada totul, ceea ce implica clasificarea problemelor si cazurilor individuale in functie de criteriile definite. Trebuie sa notam importanta procedurilor scrise : acte administrative, decizii, avize, totul trebuie inregistrat in scris. Scrisul este, in caz de contestatie, cea mai buna protectie. El este intr-un fel memoria organizatiei birocratice. Fara proceduri scrise organizatia nu poate functiona. Aceste proceduri coonstituie baza rutinei birocratice. b) Specializarea O definire minutioasa a sarcinilor, a competentelor precise trebuie facuta : aceasta definire trebuie sa specifice cind, cum, de catre cine (ce categorie de angajati) trebuie realizata o sarcina, sau ceea ce nu trebuie facut. Cu cit o organizatie pune accentul pe specializarea sarcinilor, cu atit ea beneficiaza de bune calificari ale expertilor si cu atit isi creste eficacitatea. c) Ierarhia Aceasta caracteristica consta in dependenta nivelurilor (eseloanelor) inferioare fata de cele superioare. Informatia si directivele coboara nivelurile ierarhiei in asa fel incit fiecare angajat isi exercita competenta (specializarea) fara sa interfereze cu cea a celorlalti executanti. Ierarhia este supusa legalitatii. Toate nivelurile (titulare ale posturilor – superioare si inferioare) trebuie sa respecte drepturile care le sint recunoscute prin regulamente sau legi. Se evita astfel arbitrariul. Relatiile intre palierele organizatiei sint realtii de autoritate prestabilite de tip legal. Fiecare isi exercita specializarea in limitele atributiilor sale. Principiul ierarhiei are doua avantaje : • el permite sa se controleze ansamblul activitatilor, fiecare trebuind sa-si respecte cimpul de competenta recunoscut • permite sa se evite arbitrariul in relatiile de autoritate. d) Cariera Birocratia este o organizatie in care recrutarea, promovarea si sanctiunea sint determinate exclusiv pe baza de merit. Altfel spus, sint dependente de criteriile meritocratice si impersonale. Orice fel de gestiune a personalului (adica recrutarea, remunerarea, derularea carierei) care se bazeaza pe acest principiu poate fi calificata ca fiind birocratica. Deci, gestionarea personalului se bazeaza pe regului impersonale. In contrapartida acestor garantii, birocratia cere salariatilor obligatii legate de posturile ocupate. Daca aceste obligatii, clar definite, nu sint indeplinite, atunci organizatia procede la sanctiuni. Aceastea sint de asemenea conforme cu regulile prestabilite, cu proceduri fixate prin regulament sau lege. In conformitate cu acest principiu al carierei, salariatul birocratiei (birocratul) nu este proprietarul postului ocupat nici al instrumentelor muncii (local, furnituri etc.). Postul este o ocupatie profesionala. In acelasi timp, birocratul nu este supus autoritatii organizatiei decit pentru realizarea functiunilor sale profesionale. Cariera ofera garantii care asigura si maximizeaza securitatea profesionala: securitatea locului de munca, promovarea, securitatea salariului. Retinem ca principale avantaje ale acestui principiu : • elimina arbirariul, favoritismul, in evaluarea muncii salariatilor ;
12

permite organizatiei sa atraga cei mai buni (calificati) candidati ; securitatea permite participantilor sa se consacre muncii lor ; stabilizeaza personalul, permite continuitatea in actiune si dezvoltarea spiritului de solidaritate si de fidelitate. Salariatii se identifica cu organizatia si interiorizeaza normele si valorile legate de post. e) Codificarea relatiilor cu exteriorul Relatiile birocratiei cu exteriorul sint reglate de aceleasi norme de impersonalitate care prevaleaza in sinul organizatiei. Organizatia (birocratii) ii trateaza pe clienti intr-o maniera neutra, fara parti pris. In relatiile cu publicul, singurul criteriu care trebuie respectat este cel prestabilit in regulamente. Avantajele acestui principiu sint : • Echitatea in tratamentul persoanelor. Cererile sint examinate numai din punct de vedere al regulilor formale recunoscute. Nimeni nu trebuie sa se bucure de un tratament de favoare si nici sa fie supus unor discriminari ilegale ; • Onestitatea. Relatiile birocratului cu publicul fiind reglementate, acesta este protejat contra tractatiilor si presiunilor exterioare care ar putea sa il corupa. • Continuitatea. Regulile, normele, sint independente in raport cu birocratii care le aplica si nu sint influentate de schimbarea personalului. • Eficacitatea. Clasificarea in functie de criterii abstracte favorizeaza luarea in consideratie a unui mare numar de situatii diferite si permite sa se evite situatiile care se repeta sa fie tratate ca fiind cazuri particulare. 3) Birocratia ca problema sau ineficacitatea birocratica Birocratia inseamna si rigiditate care este indusa de normele si regulile prestabilite. Spunem ca o organizatie este prea birocratizata atunci cind ea devine ineficace si incapabila sa se adpateze din cauza normelor care stau la baza ei. Ea nu-si mai poate atinge obiectivele si sa-si indeplineasca functiile. Astfel, birocratia este expresia efectelor perverse ale unei reglementari prea rigide. In teorie, birocratia se bazeaza pe o reglementare impersonala si formalizata, pe recursul la experti, pe controlul ierarhiei, pe garantii care reduc arbitrariul si favoritismul, aceste principii permitind functionarului sa fie eficace si obiectiv in conformitate cu normele (regulile) independente fata de indivizii care le aplica. Cu toate acestea, in realitate, eficacitatea organizatiilor moderne (publice sau private) se indeparteaza de modelul idel-tipic weberian si aceasta chiar si atunci cind principiile birocratiei sint aplicate. Birocratia apare mai degraba ca o pervertire a tipului weberia. Desi regasim toate caracteristicile, acestea sint deformate : formalizarea este prea rigida, specializarea este exagerata, ierarhia lipsita de masura, garantiile sint multiple, organizatia are dificultati sa se adapteze schimbarilor exterioare. Explicarea imperfectiunilor birocratiei : a) factori tehnici In tentativa de a explica acest fenomen, un prim nivel de analiza consta in a atribui aceste imperfectiuni ale birocratiei factorilor pur tehnici. Se presupune ca birocratia este un mod de organizare perfect in teorie dar care, in realitate, ridica probleme de aplicare. In realitate, pe plan tehnic, insasi complexitatea modelului explica imperfectiunile practice. Intr-adevar, modelul birocratic este foarte exigent pe plan tehnic. El presupune o reglementare suficienta, precisa, pentru a rationaliza gestiunea muncii, si pentru a prevedea toate situatiile de munca : afectarea sarcinilor, controlul contabilitatii, ajustarea orarelor, rularea personalului, controlul calitatii si cantitatii, reguli de securitate, reguli ierarhice etc. Combinarea acestor factori conform unei rationalitati perfecte este quasi-imposibila in cadrul marilor organizatii moderne. Distorsiunile pot afecta eficacitatea organizatiei. Astfel, in mod obiectiv, caracteristicile insesi ale birocratiei (ale rationalitatii birocratice) conduc la disfunctiuni. b) factori sociali si umani Birocratia este nu numai un fenomen tehnic, dar si social, el fiind influentat de comportamentul actorilor care este determinat de sentimente, afectivitate. Organizarea muncii nu este numai o chestiune tehnica. Eficacitatea unei organizatii nu poate fi obtinuta numai prin impersonalitatea regulilor, pei specializare si incadrarea ierarhica.
13

• • •

Astfel de disfunctiuni sint. Apoi. In cazul municipalitatilor si al intreprinderilor publice. Desi pot fi numiti de guvern (ca in Canada). Ei se afla in regimul functiei publice. de inlocuire) si contractual (consultanti sau avocati angajati pentru a pleda o cauza care implica Statul). ei sint angajatii unor societati de Stat. Definitia este deci arbitrara si restrictiva. trebuie ca comportamentul tuturor actorilor (participanti. Militarii si politistii au un regim distinct din cauza naturii particulare a functiilor lor si a statului mai putin auronom care rezulta. fara consurs. In al doilea rind. ca si minsitrul. Categoriile sint definite atit in raport cu functiunile cit si cu tipul si nivelurile de instructie.O alta categorie cuprinde functionarii care nu sint decit partial sau deloc acoperiti de legea functiei publice: personalul ocazional (angajati sezonieri. Dar aceasta definitie exclude anumite categorii de agenti publici pentru ca ea elimina persoanele numite intr-un post politic. Judecatorii sint exclusi din functia publica pentru ca ei sint neutri si autonomi in raport cu autoritatile politice. Ei sint mai „politici” decit alte categorii pentru ca ei pregatesc si pun in aplicare deciziile autoritatilor politice in toate domeniile vietii sociale. contrare obiectivelor. Deci. Sub-ministrul. Acestia sint divizati in mari categorii care la rindul lor sint divizate in corpuri in functie de clasificarea locurilor de munca in vigoare. a spitalelor si a intreprinderilor publice si a angajatilor lor. Cine sint functionarii ? Se considera in general ca salariatii civili ai Statului care sint remunerati din fondurile votate de parlament fac parte din functia publica. Membrii cabinetului sint alesi de catre ministrul insusi. Un ultim criteriu este cel al finantarii : in functia publica. deci militarii si politistii sint exclusi. Aceste ggrupuri sint cel mai mult legate de favoritismul politic (patronaj) cit priveste numirea lor. In cele din urma. al spitalelor. modelul birocratic antreneaza disfunctiuni sau efecte perverse. militarii. judecatorii curtilor judiciare. si durata postului este legata de cea a titularului cu putere de numire. Modelul birocratic conduce la disfunctiuni nu numai pentru ca el este rau aplicat. exista mai multe categorii : 1. B) Agentii functiei publice. politistii. prudentei. Functia publica este deci compusa din angajati publici civili care lucreaza in ministere si organisme ale guvernului si sint remunerati direct din fonduri votate de parlament. Subliniind aceasta. comisii scolare). Se elimina personalul politic deoarece functiile sale si modul de numire sint foarte diferite de cele ale functionarilor. organizatia birocratica exercita o presiune constanta in sensul disciplinei. In afara postului de ministru este vorba de posturile de sub-ministrii si de membrii ai cabinetului. 14 . angajatii retelelor descentralizate au angajatori distincti: ei nu lucreaza in mod direct pentru Stat. angajatii intreprinderilor publice si pe cei ai structurilor descentralizate (municipalitati. metodei.La virful unui minister avem posturi de functionari politici (cu numire politica). Aceste numiri sint politice. membrii) sa fie conforma modurilor de actiune prescrise. Este vorba de fapt de personal chemat sa-i conduca pe acestia din urma. veniturile provin direct din fonduri votate de parlament. Pentru ca o birocratie sa fie eficace. este numit la recomandarea primului ministru. este vorba de angajati supusi directiei politice a guvernului sau al unuia din minisitri. In primul rind. cele legate de formalizare si specializare.Astfel. ei nu se supun guvernului.Exista apoi functionarii „permanenti” care executa cea mai mare parte sarcinilor de functie publica. Acestea sint rezultatul influentei pe care factorul uman o exercita asupra logicii birocratice. Astfel. 3. consecinte nedorite. 2. putem nota patru criterii de definire a functionarilor publici. autonomia lor financiara este in mare parte justificarea autonomiei lor politice si administrative. este vorba de angajati civili. a scolilor. Am vazut ca organizatia birocratica se bazeaza pe principiul reguliii formale si abstracte care sint necesare actiunii rationale. de exemplu. Disfunctiunile sint intrinseci modelului prin insesi caracteristicile lui. legislatia muncii care se aplica functionarilor este distincta de codul muncii care se aplica relatiilor de munca dintre angajatii municipalitatilor. ai municipalitatilor. Chiar in cadrul administratiei centrale a Statului exista anumite diferente in statutul angajatilor.

Functia publica nu este decit un instrument de pregatire si de executie a deciziilor care tin de competenta exclusiva a parlamentului si guvernului. guvernantii sint supusi compromisului. Ei exercita competente care le-au fost conferite si recunoscute de lege. profitind de autonomia ei relativa in raport cu alesii. b) permanenta Deoarece statutul lor ii doteaza cu permanenta si stabilitate. Rolul lor este dpendent de puterea politica. puterea birocratiei nu este mai putin reala. functionarii se considera aparatorii interesului general. Viziunea birocratica a raportului Stat / societate fiind o viziune care valorizeaza Statul si devalorizeaza politicul. ei nu au o legitimitatea directa. ea dispune de alte surse de legitimitate. functionarii sint susceptibili sa reprezinte cel mai bine interesul general. 15 . in tarile democratice. ei actioneaza intr-un cadru juridic dat. Cu toate acestea. functionarii nu dispun decit de o legitimitatea mediata. Functionarii nu au initiativa. • Ei sint total subordonati alesilor politici. Identificindu-se Statului. imediate. Pentru ca interesele urmarite de catre alesi sint egoiste. singurii reprezentanti directi ai societatii. Deoarece domeniul administrativ se afla in afara fluctuatiilor politice. functionarii considera ca ei incarneaza continuitatea indispensabila bunei functionari a afacerilor publice. particulare. in practica ea si-a dezvoltata propria legitimitate – birocratica – contra puterii politice. D) Legitimitatea birocratiei a) absenta de legitimitatea democratica • In modelul clasic bazat pe separatia puterilor. rolul functionarilor este de consiliere. Astfel. nici sa exercite o influenta determinanta asupra alegerilor colective si asupra deciziilor politice. • In virtutea autonomiei lor in raport cu politicul. de influenta si executie a obiectivelor definite de politicieni. functionarii sint adevaratii profesionisti ai treburilor publice. singurii reprezentanti legitimi ai natiunii. b) legitimitatea birocratica In ciuda faptului ca in teorie administratia nu dispune de legitimitate democratica. ei pun in aplicare puterea Statului in conditiile definite de alesi si sub controlul acestora Rolul functionarilor consta in furnizarea de informatii si date tehnice pentru procesul de decizie politica. functionarii nu sint nici alesi nici responsabili.Nu exista deci profesiunea de „functionar” in sensul strict al termenului. chiar daca aceasta putere nu ii permite sa se substituie alesilor. alesii nereprezentind decit interese partizane. functionarii sint reprezentantii (aparatorii) interesului general al societatii si arbitri intre grupurile de interes. Altfel spus. Dependenta ei fata de puterea politica este cea care a permis functiei publice sa beneficieze de legitimitate democratica dar neasumindu-si nici o responsabilitate directa. Spre deosebire de acestia. singurii care pot sa decida. sub presiunea jocului electoral si al cererilor electoratului. functia publica si-a intarit progresiv coeziunea interna. Autoritatea functionarilor se bazeaza pe autoritatea alesilor. Aceasta putere care ii confera autoritate si care este fundamentul legitimitatii birocratice se bazeaza pe : a) apolitismul (absenta de aliniere politica) functiei publice In virtutea apolitismului lor. Functionarii sint agenti numiti. si de a pune in practica deciziile. deoarece functia publica cuprinde o varietate de profesiuni si meserii. Existenta unei administratii de cariera este considerata ca indispensabila bunei functionari a treburilor publice. Autonomia in raport cu politicul le permite sa fie arbitrii intre interesele diverse si interesele generale ale societatii. Ea a dezvoltat un spirit de corp care i-a permis sa-si creasca influenta in raport cu mediul politic instabil si diversificat. ei nu dispun de o legitimitate proprie. aceasta este o viziun „anti-democratica”. in virtutea principiului separarii puterilor. functionarii pot fi considerati adevaratii reprezentanti ai acestuia. Deci. in virtutea garantiilor statutare conferite. C) Rolul functionarilor Ca si alesii. • Astfel.

Aceste valori sint : • apararea interesului general (al binelui comun) . Ea este mai degraba o exceptie. politici si practici de recrutare. Meritul 16 . raportul de forte sociale existent. toate aceste aspecte reflecta conceptii diferite ale functiei publice. de a echilibra interesele particulare de grup. dar si relatiile de munca – politici salariale. In democratiile liberale. reduce sau elimina jocul de influente politice in momentul numirii. deci componentele politicii de gestiune a resurselor umane care este. administratia are rolul de arbitru.c) competenta Functionarii poseda arta de a administra. arbitrajul. este baza legitimitatii birocratice care se opune legitimitatii democratice. e) apararea valorilor specifice Subordonarea nu exclude existenta valorilor proprii.nu se reduce la suma intereselor particulare – al carui garant este Statul. Aceste dimensiuni sint ansambluri de alegeri politice. Astfel. a Scolii libere de stiinte politice. Agentii se transforma reprezentind mediul lor social. tehnici de gestiune. omogen.a sigura stabilitatea sociala. sint legate de autonomia ei in raport cu politicul. de a gestiona. avansare. de competente particulare. intr-un domeniu particular. Cele doua elemente asigura functionarului o anumita independenta in raport cu omul politic. a doua elemente cheie : statutul si concursul. De asemenea. Prima care a inovat in aceste domenii a fost Prusia. autoritatea birocratiei. in special. Cele doua perspective opuse sint conceptia neutralitatii si cea a politizarii functiei publice. drepturi si oblgatii ale functionarilor. puterea ei. al antagonismelor de clasa. iar in SUA. functionarii si-au dobindit o legitimitate diferita si chiar antagonica legitimitatii politicienilor. Aceasta ideologie a neutralitatii care este marca mediului administrativ constituie baza puterii administrative. aceste segmente birocratice asigura o functie de reprezentare. Functionarii. In Franta. in 1872. ci un ansamblu structurat si stratificat care dispune. aceasta conceptie isi are originea in dezvoltarea. promovare. specializata. in 1850 si 1870. pe competenta. care a fost adopata de Germania in momentul crearii sale in 1870. Concursul. Ea devine purtatoarea lor de cuvint. de-a lungul secolului al XIXlea. sistemul de recrutare a functionarilor prin examen a fost introdus in doua etape. bazate pe judecati de valoare si cunostinte practice. legea din 1883 a fost aplicata gradual in cursul a 50 de ani. planificarea efectivelor. In acelasi timp ei s-au dotat de o dimensiune reprezentativa. Competenta tehnica. deoarece administratia intretine legaturi cu mediul social asupra caruia actioneaza. intarindu-si astfel pozitia in raport cu alesii. obiectivele gestiunii functiei publice. unul din momentele importante fiind creare. E) Cele doua conceptii ale functiei publice : neutralitate vs. alaturi de resursele materiale si financiare. ca agenti (servitori) ai Statului sint astfel aparatorii (gardieni) ai binelui colectiv. In concluzie. specifice. Fiecare segment dezvolta legaturi privilegiate cu mediul social pe care il incadreaza si il controleaza. In acelasi timp. practica concursului a fost generalizata intre 1868-1890. cu alte cuvinte conditiile de admisibilitate. pe permanenta. de tratament. Principiul separarii permite functionarilor sa-si dezvolte propriul sistem de legitimare. Administratia nu este un bloc monolitic. Astfel. ea a procedat la adoptarea statutului general al functiei sale publice. Profesionalismul le intareste pozitia in raport cu alesii. predecesoarea Scolii nationale de administratie creata in 1945. In 1794. fiecare segment interiorizeaza valorile grupurilor plasate sub controlul ei. d) reprezentativitatea Punind accentul pe apolitism. neutralitate conduce la conservatism: functia publica apara ordinea existenta. birocratia se doteaza de o legitimitate de ordin politic in ciuda faptului ca viziunea si discursul ei oficial sint bazate pe principiul subordonarii birocratiei fata de politic. • Neutralitatea sociala (impartialitatea): functia publica se plaseaza deasupra clivajelor sociale. politizare Toate problemele legate de functia publica : sistemul si politica de personal. A) Neutralitatea reprezinta conceptia conform careia functia publica este recrutata pentru competenta si este independenta de luptele politice. de selectie. Altfel spus. In Marea Britanie.

„patronaj”. B) Functia publica politizata Acestei prime viziuni a functionariatului ii se opune o alta conceptie care proclama libera alegere a functionarilor de catre autoritatile politice. De mai multi ani. ei trebuie sa respecte datoria de supunere in limitele prevazute de statut In concluzie. b) O alta situatie consta in politizarea functiei publice. in principiu. Aceasta norma cere ca un candidat sa fie clasat intr-o ordine in functie de notele obtinute in timpul evaluarilor. modelul birocratic clasic implica o separare intre administratie si politic. Este o conceptie care s-a dezvoltat odata cu sufragiul universal. argumentul principal invocat este necesitatea de a avea functionari fideli. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :      Enumerati citeva din semnificatiile conceptului de « birocratie » Care sint principalele trasaturi ale organizatiei de tip birocratic Care sint criteriile de definire a functionarilor publici In ce consta legitimitatea birocratica si care sint principiile pe care se bazeaza Care sint cele doua conceptii ale functiei publice. incompetenta functionarilor numiti prin patronaj a determinat guvernele sa caute solutii tinind cont de exigentele mereu mai ridicate cerute de posturile respective. In aceasta logica. Acesta este un model. Aceasta practica de a oferi posturi in functia publica fidelilor partidului la putere se numeste de asemenea. Un dezechilibru intre cele doua elemente componente ale modelului poate sa conduca la doua situatii: a) functionarizarea sistemului politic caracterizata printr-o influenta crescuta a tehnocratiei nealese dar foarte puternica. Acest sistem a fost practica in state cu partid unuic si in regimurile totalitare caracterizate prin suprematia politicului si controlul administratiei de catre partid in numele maselor. in America de nord. In practica. Statul este acaparat de interese partizane. Acesta este sistemul numit „spoil system” (sau „de dépouilles” in franceza). In aceste sisteme se respinge orice principiu de neutralitate al functionarilor. de a putea sa-si numeasca partizanii in posturi ale functiei publice pentru a le recompensa serviciile aduse partidului. concursul functioneaza in avantajul anumitor grupuri in detrimentul altora. Se refuza functionarilor un statut care nu implica decit competenta si drepturi si obligatii juridice. o situatie ideal-tipica. regimul de merit a fost mult timp doctrina pentru a contracara influentele partizane. din punct de vedere la raportului cu politica 17 . Functia publica nu-si mai poate indeplini functia de garant al realizarii binelui comun. toti candidatii pentru un post sint egali.Ca principiu de selectie a functionarilor. in realitate. Regimul de merit semnifica un sistem de examene competitive conduse de un organism autonom. dependenta administratiei in raport cu politicul si neutralitatea functiei publice. In acest caz. acest model are configuratii diferite. in tarile democratice. In principiu. obligatia de neutralitate a functionarilor implica trei reguli: • functionarii accepta regimul democratic si vor fi loiali sistemului existent • trebuie sa ramina in afara luptelor partizane • in caz de dezacord cu directia politica. aceasta doctrina este in proces de revizuire pentru motive de eficacitate si de justitie (discriminare pozitiva). regimul de merit implica recrutarea prin concurs. In societatea occidentalea post-industriala. pentru partidele politice. Ea si-a gasit expresia cea mai clar formulata in 1892 in alegerile din SUA. In acest sistem. Chiar daca acestia din urma legitimeaza deciziile. Este conceptia care afirma prioritatea politicului in raport cu administratia In aceasta perspectiva se invoca necesitatea. Notiunea de merit este strict individuala. aceastea sint formulate de birocrati. in virtutea principiului democratic al separarii puterilor. Cu toate acestea. In acest sistem. procesul decizional este tot mai mult dominat de responsabilii administrativi si mai putin de catre politicienii alesi in mod democratic. competenta lor fiind singura baza a discriminarii. ea nu tine cont de principiul reprezentativitatii. In democratiile liberale. Concursul este norma unei recrutari in functie de merit.

influenta germana adaptata si ea contextului american.Modulul 3: Viziunea functiei publice : Origine. din timpul administratiei lui Andrew Jonson si a exersat o dominatie puternica intre 1830 si 1890. si auto-guvernarea de tip anglo-saxon la baza . adica sa stopeze abuzurile si coruptia. absenta Statului unitar . Transformarile serviciului public incep odata cu razboiul civil si nu vizau constituirea unei functii publice de tip birocratic. Evolutia functiei publice in SUA A) Constituire si particularitati 1. 18 . b) Contextul se caracterizeaza prin alte configuratii economice. de monarhie. In tari ca Marea Britanie si Franta. Aceasta inseamna ca : recrutarea functionarilor trebuie operata pe baza meritului (aptitudini) prin aplicarea unor reguli impersonale (sistemul de merit). olandeza. sociale. de exemplu. iar pe plan institutional existenta diviziunilor administrative speciale – districte (scoli. in SUA de elitele exterioare Statului. istoric. Influente.). In aceasta viziune. Functia publica nu se confunda cu indivizii care sint investiti temporar de catre cetateni cu functia de a guverna. sistem parlamnetar – statul american este federal. a sistemului de patronaj (spoil system). caracterul permanent al serviciului public implica o adevarata cariera. s-a adoptat o Constitutie scrisa si s-a introdus sistemul prezidential. absenta dreptului roman. sanatate publice etc. reformele serviciului public au fost realizate in toate tarile de catre elite. se considera ca functionarii servesc Statul. absenta traditiei admnistratiei Statului absolut. absenta de centralitate. ci urmarea sa puna capat partitocratiei. Misiunile de interes general pe care Statul le asigura nu pot fi realizate decit daca personalul administrativ poseda calitatile necesare indeplinirii acestor sarcini. in cadrul functiei publice. reformele au fost opera elitelor legate de Stat. influenta federalismului la virf. Acestor elemente de influenta care au fost la baza constructiei birocratiei americane li s-a adaugat incepind cu sfirsitul secolului al XIXlea. Factori specifici de influenta : a) o experienta istorica particulara : absenta trecutului feudal. In general. organizarea carierei profesionale trebuie sa asigure buna functionare a serviciului public datorita permanentei personalului sau. Altfel spus. influenta franceza. Se considera ca aplicarea acestor principii majore este necesara pentru ca administratia sa fie eficace. c) Particulariatea principala este dominatia. absenta unei Constitutii scrise. tendinte actuale Constructia birocratiei Viziunea functiei publice s-a elaborat progresiv sub influenta unor factori variati si s-a concretizat in a doua jumatate a secolului al XIXlea prin reforme care au marcat un moment de cotitura in conceptia asupra serviciului public al Statului.Vom prezenta citeva din trasaturile principale ale evolutiei istorice a celor doua mari tipuri de functie publica: americana si europeana. Acest sistem este traditional in istoria administratiei americane atit la nivel federal cit si pe plan etatic (al Statelor membre ale federatiei). politice : relatiile public / privat se particularizeaza prin dominatia acestuia din urma si mentalitatea de buisness in domeniul gestiunii afacerilor publice . La inceput. in SUA sistemul de merit fiind esentialmente un mijloc care permite indiguirea manipularilor exercitate de partide politice. 2. Spre deosebire de modelul englez – Stat unitar. Viziunea functiei publice si evolutia acesteia sint diferite de conceptia si traiectoria administratiei in tarile europene. conceptia asupra administratiei publice americane a fost influentata de diferite elemente proprii administratiei din cinci natiuni europene: influenta britanica. El a fost practicat inca din 1829. Dar cea care a contat in mod real a fost experienta britanica (pe plan conceptual libertatea civica si egalitatea drepturilor cetatenilor. 3. spaniola si portugheza. Reformele intreprinse sint inspirate in mod esential de considerente morale si etice. Aplicarea celor doua principii nu s-a realizat nici in acelasi moment nici in acelasi ritm in diferite tari. rolul specific al rolului exercutivului in cadrul regimului prezidential .

reformele nu prevedeau organizarea carierei in functia publica. fiind un sistem bazat pe coruptie si generator de coruptie. Impreuna cu Comisia functiei publice ea a influentat in mod decisiv evolutia administratiei federale si procedura administrativa. a puterilor publice in domeniul economic in general. garantiile carierei nu mai erau necesare. care a institutit un sistem pragmatic al functiei publice care contrasta puternic cu conceptia „teoretica” britanica. dar si de jurnalisti. mai precis in viziunea asupra Binelui asa cum este ea conceputa in religia protestanta. administratia nu functioneaza dupa criterii de eficacitate. Patronajul s-a mentinut. si industrial in special. Reforma institutionala a functiei publice Acest proces a fost amorsat in 1870 si a vizat reducerea cheltuielilor si realizarea unei functii publice bazata pe criterii de eficienta. sau in mina noii clase industriale care controla organizatiile politice.B) Procesul de reforma din secolul al XIX-lea La sfirsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului XIX. Reforma a fost deci rezultatul actiunii elitelor exterioare sferei etatice. aceasta punind bazele stiintei adminstrative din SUA. iar doctrina care a inspirat miscarea reformatoare isi are sursa in etica puritana. asigurarea neutralitatii politice a celor ce sint in serviciul Statului este indispensabila pentru buna functionare a afacerilor publice . principalii critici ai incompetentei unui personal lipsit de profesionalism. Pe plan teoretic. ci un mijloc care permite realizarea reformei morale a sistemului. De aemenea. el paralizeaza si distruge sistemul republican . deoarece in sistemul de patronaj cei care lucreaza in administratie sint indatorati fata de leaderii partidelor fata de care contracteaza obligatii. cu antrenament si perfectionare organizate si prin cresterea numarului de functionari. se extinde interventia guvernamentala in viata economica. cu alte reforma urmarea ameliorarea unui sistem pervers. avocati. obiectivul acestora fiind incercarea de a moraliza politica si nu de a ameliora functionarea administratiei. prin speculatie. accesul la functia publica trebuie sa aiba la baza cariterii obiective (prin examen). critica spiritului de partid si intereselor partizane inguste care erau singurele obiective urmarite in defavoarea interesesului general . aceasta transformare nu a vizat organizarea rationala a functiei publice si nici eliminarea elitismului care este contrar principiului egalitarist democratic. Deoarece numirile nu se mai realizau dupa criteriile partizane. Cu toate acestea. universitari. cu un concurs de intrare. influenta lui Wilson va marca definitiv evolutia functiei publice. Miscarea de reforma a continuat prin adoptarea in 1883 a Legii serviciului public (Civil Service Act). dar aceasta neutralitate nu este un scop in sine. Aceste reforme au fost sustinute de o parte a lumii afacerilor (comercianti si bancheri). Obiectivele vizau : critica sistemului de patronaj care a creat o oligarhie politica si o birocratie de proasta calitate. 19 . Cele doua comisii simbolizeaza marea transormare intervenita in viata americana. Pe plan institutional – politic si administrativ – se creeaza primele doua mari comisii guvernamentale (agentii independente) : Comisia functiei publice (1883) si Comisia comertului intrer-etatic (1887). Aceasta adordare va resuscita dupa 1900. la sfirsitul secolului al XIX-lea. ea este controlata politic. Interesele acestora erau astfel impuse instantelor puterii. Rezultatele practice ale acestei prime etape a procesului de reforma din 1883 au fost limitate. functia publica continua sa se gaseasca in miinile magnatilor imbogatiti in timpul razboiului. care se alfla la baza marii traditii administrative a federalistilor si care va domina viziunea asupra administratiei pina in 1819. Urmare transformarii societatii agricole americane in societate industriala. adica nu prevedeau garantii. Aceste obiective s-au concretizat incepinnd cu 1871 prin punerea in practica a unor proceduri de recrutare si avansare in functie de merit prin crearea Comisiei functiei publice autorizata sa elaboreze regulile de acces la serviciul public. In 1887 a fost creata Comisia pentru comertul interetatic (Interstate Commerce Commission) care a condus la intrarea. Crearea acestei cominsii corespunde inlocuirii sistemului de patronaj care domina viziunea asupra functiei publice cu sistemul de merit. inlocuirea sistemului de patronaj care. se elaboreaza filozofia administratiei ca birocratie centralizata si organizata in mod sistematic. sau in mina antreprenorilor implicati in dezvoltarea transportului feroviar. ceea ce s-a tradus prin crearea carierei administrative. pe o scara larga.

reformism. atit financiar cit si de energie. aceasta conceptie fiind dominanta pina in perioada interbelica. Este anul aparitiei lucrarii „Studiul administratiei”. cum erau de exemplu companiile de comunicatii si feroviare. O administratie autonoma este cel mai bun mijloc pentru ca aceasta sa-si indeplineasca sarcinile pe care dezvoltarea industriala le impun. Prin principiul autonomiei functiei publice fata de politic. pentru ameliorarea organizarii adminsitratiei si a metodelor sale. pregatirea capacitatilor profesionale si perfectionarea expertilor ocupa un loc central in deprinderea practicilor administrative. Se enunta astfel principiul autonomiei adminsitratiei fata de politic. egale ca importanta cu credoul democratic . considera Wilson. Astfel. care trebuia sa devina independenta de originile ei franco-germane. care trebuia sa-si intareasca controlul asupra activitatii firmelor celor mai importante. sau un mijloc. dezvoltarea ulterioara a fost mai lenta. dar a fost constient de necesitatea „americanizarii” acestei stiinte. iar deosebirile dintre diferentele curente (progresism. Scopul acestei lucrari a fost sa demonstreze ca reforma in curs a functiei publice este o conditie. pentru ca ele sa nu-si prejudicieze mutual actiunile. Rezumind importanta lui Wilson in domeniul reformei administrative. Acest text este considerat prima reflectie teoretica americana asupra stiintei administrative. In acelasi timp. Al doilea obiectiv viza mijloacele prin care guvernul isi poate realiza scopurile in modul cel mai eficace posibil si cu cel mai mic cost posibil. trebuie puse in valoare legaturile de partenariat dintre administratia publica si gestiunea afacerilor. un articol scris de Woodrow Wilson. Accentul pus pe planificarea administrativa si pe functionarizarea profesionala fac din functia publica o metoda de organizare a vietii sociale prin experti (inginerie sociala). in acel moment profesor universitar si care va fi ales presedinetele SUA in 1913. retinem ca influenta lui a fost considerabila. care va deveni dihotomia clasica adminstratie / politica. Dar inainte de toate. putind chiar vorbi de o adevarata ideologie a randamentului. In aceasta analiza. Wilson a elaborat in mod stiintific trasaturile esentiale si principiile directoare ale viitoarei stiinte administrative. Viziunea lui Wilson este de fapt o viziune a practicii administrative dupa modelul european pe care el a incercat sa-l adapteze caracterului federal al Statului american si democratiei americane. Aceasta stiinta. management stiintific) sint vagi. Autonomia da adminsitratiei o dimensiune instrumentala. 20 .Conceptia wilsoniana asupra functiei publice O a doua etapa a procesului de reforma are loc in 1887. dar mai ales indirecta. pentru ca functiile adminsitratiei sa fie utile si eficace. Aceasta data este un moment important pentru evolutia fucntiei publice americane. ceea ce va deveni o trasatura particulara a gindirii administrative americane. Recrutarea. obiectivul lui Wilson nu s-a limitat la moralizarea politica. Studiile sale au marcat etapa autonomizarii administratiei. independent de regimul politic. O alta trasatura pune accentul pe ideea de colaborare intre functionari si cetateni si ea se va afla la originea sistemului de relatii publice. Teza centrala a reflectiei lui Wilson – administratia trebuie sa ramina in afara politicului – comporta ideea unei colaborari intre cele doua sfere. Dupa Wilson. Originalitatea analizei consta in faptul ca a subliniat necesitatea ueni stiinte administrative pragmatica. Aceasta tendinta cerea o noua conceptie asupra rolului Statului. analiza diferentierii nete dintre administratie si politica propusa de Wilson va influenta urmatoarele generatii de practicieeni si teoreticieni din domeniul administratiei si politicului. nu sint repuse in cauza institutiile democratice. Aceasta teza comporta in acelasi timp o condamnare a patronajului. este cu atit mai necesara cu cit functia publica era in expansiune. Eficacitatea devine cea mai importanta valoare. Reforma introdusa de New Deal a marcat o cotitura doctrinala in viziunea functiei publice: ea a diminuat dominatia conceptiei dualiste prin recunoasterea necesitatii unei anumite participari a administratiei in procesul de policy-making. Ceea ce au acestea in comun este mentinerea accentului pe randamentul si tehnicitatea administratiei. Wilson a fost influentat in intreprinderea sa de realizarile stiintei europene. ea trebuie sa fie structurata in acelasi fel. Evolutia functiei publice in secolul al XX-lea Dupa 1887. dupa Wilson.

Este esentialmente moralizanta. o importanta deosebita: 1) ea a pus in evidenta o combinatie de influente: pe de-o parte viziunea europene. utilitarism. administratia este o stiinta si o practica a democratiei. au intarit rolul societatii si valorilor ei. prin continut si consecinte. conceptia austro-germana de la sfirsitul secolului al XIX-lea care l-a influentat pe Wilson. Aceste influente de natura dubla. participarea administratiei la viata economica devine o trasatura specifica si generalizata. in special incepind din 1938. administratia americana va fi profund marcata de influenta intreprinderii private. participarea administratiei la elaborarea politicilor publice se va accentua. performanta. in ciuda caaracteristilor ideologice. Stiinta administrativa in SUA Stiinta administrativa a fost putin studiata inainte de 1925. Accentul se deplaseaza de la nivelul autoritatii catre societate. 2. Este o abordare apolitica a administratiei care devine adesea anti-politica. altfel spus exista o separare neta intre elaborarea politicilor si executarea lor. a doua tinde sa limiteze influenta administratiei asupra economiei. totul pe fondul filozofiei politice dominante in context american. ea este in defensiva in fata noii paradigme care nega utilitatea separarii clasice intre politica si administratie. etice si democratice. 3) pe plan teoretic. Wilson a preconizat legatura strinsa dintre administratie si lumea afacerilor. dar si viziunea proprie anilor 30 . a grupurilor de interes si 21 . de aici rezultind inclinatia de a aborda totul sub unghiul elementelor tehnice. fiind aproape mereu un amestec de analiza obiectiva a faptelor sociale cu atitutdini subiective (judecati de valoare. Aceasta viziune are ca rezultat o tehnicitate exagerata. cu aceata data ea devenind parte integranta a domeniului stiintei politice. Aceasta noua tendinta va influenta formarea corpului de profesori. sub influenta experientei razboiului. din atasament sincer fata de dogmele democratice. doua subiecte total ignorate pina atunci de stiinta administrativa. Chiar daca tendinta manageriala se mentine. ceea ce semnifica estomparea conceptiei dihotomice administratie / politica. 3. stiintele sociale in SUA sint un substitut de morala sociala facut din civism protestant. putem sintetiza principalele caractersitici ale viziunii asupra administratiei in SUA: 1. alaturi de studiile guvernarii. care au fost opera grupurilor de presiune contra rolului guvernantilor. Inca din 1887. Viziunea americana este opusa traditiei europene in care functia publica trebuie sa participe la elaborarea politicilor publice si aceasta in ciuda reformelor din anii 20 si 30 cind s-a considerat ca misiunea administratiei trebuie sa se bazeze pe o anumita legatura intre munca administrativa si policy-making. fiind bazata pe „profesiunea de credinta”. aceea a mentinerii echilibrului democratic si al libertatilor individuale. un curent care citica si repune in cauza abordarea managementului stiintific. a partidelor politice. randament.In perioada interbelica emerge si se dezvolta. ramine pragmatica si empirica . Aceasta perioada interbelica a avut. in studiile administrative se pune accentul pe stucturile organizationale ale apartului administrativ si tehnica functionarii sale. O caracteristica a functiei publice americane este absenta de legatura intre sistemul administrativ si obiectivele vizate de politica. de devotament fata de progres. 4. interesul quasi-exclusiv pentru organizare. 4)pe planul practicii. opusa administratiei „birocratice”. si programele de pregatire a cadrelor . Deci.Distinctia ideologica rigida intre administratie si politica. inainte si dupa 1929. Aceste contradictii s-au reflectat pe planul reformelor administrative si au influentat intr-un mod particular evolutia raportului politica / administatie. Aproape toate conceptele administrative sint concepte morale : este impregnata de ideea serviciului social. insa incepind cu 1929. si sublinierea factorului expertiza.Stiinta si practica administratiei se bazeaza pe influenta profunda a conceptelor din managementul afacerilor : Natura privata a administratiei publice rezulta din similitudinea esentiala cu gestiunea afacerilor private. Pe plan teoretic si practic se produce integrarea stiintelor sociale in administratia publica federala. cea britanica in domeniul guvernarii locale. Pe plan teoretic aceasta conceptie s-a reflectat prin tendinta de crea o stiinta administrativa automa. La sfisitul acestui tur de orizont al principalelor etape si curente care au marcat evolutia functiei publice americane. 2) a imprimat viziunii asupra administratiei o caracterstica esentiala si durabila : conceptia asupra adminisitratiei. reformele initiate dupa 1880. adica viziunea ideologica puritana si ideologia afacerilor implica o contrdictie: prima sursa comporta tendinte de dirijism. dorinte) .

In concluzie. functionarea efectiva. Chiar daca in Marea Britanie si in Franta recrutarea nu se face pe baza meritului (aceasta practica de recrutare fiind limitata). Incadrata de stiinta politica. Stiinta administrativa are un caracter pragmatic. Stiinta administrativa este in SUA mai putin rigida si mai multilaterala decit echivalentul sau european. stiinta politica. au un pronuntat caracter interdisciplinar. abordarea formal-juridica. In 1848 este creata Scoala Nationala de Administratie Publice. cu toate acestea. Cazul Marii Britanii si al Frantei In Marea Britanie. In SUA. Ea va fi marcata de influenta tuturor acestor analize facind parte din acelasi domeniu de cercetare. Evolutia functiei publice in Europa secolului al XIX-lea. In abordarea teoretica si in practica universitara cele doua discipline sint legate prin caracterul esentialmente pragmatic. principalele reforme au fost realizate intre 1853 si 1870. stiinta administratiei a cunoscut in acelasi timp si un proces de osmoza cu studiul „gestiunii afacerilor” (buisness management). Spre deosebire de scoala administrativa europeana. Studiul functiei publice este legat de viata politica in ansamblu si de functionarea mecanismului etatic. stiinta administrativa este pragmatica. Or. in SUA situatia este diferita. Selectia in functie de aptitudine. Perspectiva este pozitivista. stiinta administrativa fiind o stiinta a dreptului administrativ. aplicarea principiilor care reglementeaza serviciul Statului se generalizeaza.studiul opiniei publice. Insa chiar si inainte. in ciuda faptului ca functionarii continuau sa fie considerati „servitorii regelui”. in SUA insasi stiinta politica este diferita de abordarea traditionala de orientare in general juridica practicata la inceput sub influenta europeana. Se studiaza in special structurile organizationale ale aparatului administrativ si tehnica functionarii lui. dar numai de la sfirsitul anilor 1830 se dezvolta o viziune coerenta a reformelor care sa urmareasca realizarea unei functii publice mai eficiente si limitarea influentelor politice asupra administratiei. performanta. si in general stiintele sociale. si chiar daca recrutarea nu asigura continuitatea. este centrata pe situatia specifica a SUA. In Franta. de exemplu. in ciuda incercarilor de adoptare a teoriilor si conceptelor anglo-saxone. Daca in Germania. adica se caracterizeaza prin orientarea ei practica. eficacitatea. Reformele care au marcat evolutia sistemelor administrative englez si francez 1. Este realista. si in acest sens au marcat o importanta schimbare institutionala. moment important chiar daca aceasta scoala a avut o existenta scurta. Reglementarile transformarii administratiei au fost adopatate inca din epoca revolutionara. exista putine studii comparate. in SUA. Astfel. Competenta functionarilor poate imbraca mai multe forme: posedarea unei diplome. 22 . Tezele formulate tin de teorie aplicata la nevoile concrete ale vietii sociale. stiinta administrativa sa eliberat de dependenta sa originala exclusiva fata de stiintele juridice. principiul neutralitatii politice ca norma ce deschide accesul la functia publica continua sa fie condiderat ca o conditie de eficacitate administrativa. Sub a treia Republica. Faptul ca stiinta administratiei este studiata in cadrul stiintelor politice a avut o influenta considerabila asupra aparatului conceptual doctrinal al administratiei publice. remunerarea lor era prevalata din bugetul de Stat care era votat de parlament. deci particularizanta. indreptata catre functionarea efectiva a aparatului administrativ. iar in Franta viziunea asupra administratiei este marcata de dreptul administrativ. aplicarea principiilor functiei publice s-a bazat pe ideea ca agentii publici sint in serviciul Statului. doua subiecte care sint in general neglijate in Europa unde continua sa domine. Reformele au vizat ruptura legaturii directe fata de Coroana. au fost adoptate cele mai importante reforme. stiinta administrativa si conceptele ei au fost influentate de spiritul realist si stiintific al gindirii germane. in SUA se studiaza structura si organizatia administratiei. Ele s-au dezvoltat in paralel si simultan. personalul etc. incepind din 1831. Consta in recrutarea persoanelor dotate cu un minimum de calificare care le face apte sa efectueze sarcinilie care le sint repartizate. Este o abordare de „inginerie sociala”. Intre 1837-38 si apoi intre 1845-48. dar mai ales trecerea unui examen care este mijlocul cel mai adecvat de selectie.

Sa notam in final. Scoala de administratie proceda la recrutarea pe baza de concurs si asigura pregatirea in diferite discipline necesare administratiei. Mai tirziu. chiar daca functia administrativa nu necesita o expertiza specifica. 23 . in Marea Britanie viziunea functionarului „generalist” a dominat miscarea reformatoare. Concluzii : In a doua jumatate a secolului al XIX-lea se impune ideea conform careia buna functionare a administratiei si capacitatea Statului de a-si indeplini misiunile sint dependente de calitatea personalului si a permanentei sale. conferind astfel Universitatii un rol esential in formarea „servitorilor regelui”. sistemul de recrutare prin concurs s-a generalizat incepind cu sfirsitul secolului al XIX-lea. In general. tehnologia. Sistemul de examen este conceput ca un test al capacitatilor si abilitatilor de spirit si mai putin o verificare a cunostintelor. In Franta. stramoasa Scolii nationale de administratie care va functiona din 1945. ca administratia publica este o stiinta care trebuie sa inglobeze economia politica. sint diferite. inca din anul 1820 se considera. s-a aplicat principiul concursului ca modalitate de acces in anumite scoli si functii. In Franta. Profesionalizarea functiei publice devine astfel un obiectiv general. Incepind cu secolul al XIX-lea. Reformele trebuie sa vizeze recrutarea in functie de merit si organizarea carierei pe baza unor criterii impersonale. in masura diferita. dar nu pentru intrarea in domeniu.Acest principiu a fost aplicat in mod diferit in cele doua tari. fiecare minister avind propriile reguli de organizare si de clasificare a angajatilor. ea cere o pregatire proprie. stiintele politice. 2. pentru avansari. Astfel. Ea a fost desfiintata in chiar anul crearii sale. viziune pregatirii functionarilor a fost diferita. Se renunta astfel la monopolul fromatiei axata pe drept. statistica. fiecare grad fiind subdivizat in esaloane carora le corespunde o scala de remunerare proprie fiecarui minister. avansarea si promovarea intr-un grad superior sint reglate de principiul vechimii. Reforma a substituit criteriul nasterii cu cel al educatiei. permitind in acelasi timp Presedintelui sa-si intareasca influenta si sa creasca puterea federala in detrimentul statelor membre. Criteriile de selectie variaza de o administratie la alta. sub influenta modelului german. autonomizarea administratiei centrale a fost fara consecinte pentru echilibrul institutional al regimului politic. Principiul carierei Acest principiu semnifica faptul ca puterea discretionara a responsabililor politici trebuie sa fie strict limitata. in parte. Si adoptarea acestui principiu a vizat democratizarea sistemului si protectia contra arbitrariului. In cazurile prezentate. Aceasta viziune noua s-a lovit insa. Dar criteriile vor fi diferite in functie de ministere pina la adoptarea in 1946 a statutului general al functionarilor. proiectele de reforma s-au orientat catre dezvoltarea invatamintului administrativ in cadrul tuturor facultatilor de drept si dezvoltarea unei scoli speciale de stiinte politice si administrative. Criteriul care dermina cariera functionarului este principiul avansarii. Patronajul nu s-a exersat decit pentru numirile in posturile vacante si. De exemplu. De asemenea. dar si in altele. spre deosebire de sistemul englez. Astfel. S-a considerat ca formatia necesara pentru a indeplini functiile administrative nu trebuie sa fie specializata. In 1848 este creata Scoala nationala de administraie publica unde se preda economia politica. dimpotriva. dreptul public. Sistemul nu se aplica insa in mod omogen. in SUA pierderea de catre partidele politice a controlului exersat asupra posturilor din administratiae era perceputa ca o atingere a puterii membrilor din Congres. Reformele au avut deci ca obiectiv principal transformarea modului de recrutare a functiei publice prin ruperea legaturilor acesteia cu aristocratia funciara. Conditiile de organizare a examenelor. In Franta si Marea Britanie. de rezistenta celor care se temeau sa-si piarda pozitiile politice. In 1871 este insa creata Scoala libera de stiinte politice. miza a fost diferita: Astfel. posturile administrative sint organizate in mod ierarhic in grade. Inca de la sfirsitul secolului al XVIII-lea. In Marea Britanie si in Franta. s-a adoptat o viziune a formatiei specializate. calitatile cerute. pentru functia publica se cereau studii universitare din orice domeniu. Aceasta implica separarea (ruptura) legaturilor dintre functionari si oamenii politici. ca atit in Frata cit si in Marea Britanie nu a existat un sistem institutionalizat de patronaj ca in SUA.

care presupuneau interventionismul etatic. altfel spus. extensia rolului Statului a avantajat exclusiv functionarii a caror influenta a atins dimensiuni necunoscute pina atunci in raport cu politicul. crearea acestei institutii ilustrind in acelasi timp fenomenul unificarii elitelor. altfel spus o intarire a capacitatilor Statului – capacitatea de a formula si implementa politici. aceasta noua orientare va constitui modelul general al societatii occidentale. Reforma Statului occidental se baza de trei elemente: planismul (palnificarea dezvoltarii economice). Acestia. a Scolii nationale de administratie publica care va contribui la producerea de tehnicieni pentru functia publica. realizarea consensului social . participa din ce in ce mai mult ca experti la elaborarea deciziilor colective. ei patrund in domeniul politic. Sprijinindu-se pe competenta lor tehnica. dotati cu rationalitate tehnica. In aceasta noua paradigma un rol major revine planificarii : aceasta modifica ierarhia valorilor administrative privilegiind termenul lung si inovatia . Asistam din ce in ce mai mult la o situatie opusa modelului clasic : alesii sint cei care utilizeaza tot mai mult legitimitatea tehnica a functionarilor. intelectual si administrativ. Altfel spus. asistam la cresterea rolului functionarilor care au contacte directe cu „partenerii sociali”. in aceste conditii. tatonind un executiv intarit. o noua miscare de idei emerge in mediile economic. in acest context.democrat. si actor. Aceasta a devenit un factor de promovare a functionailor si creuzetul in care este formata quasitotalitatea liderilor politici. Birocratii recunosc suprematia alesilor si rolul lor instrumental. Asistam la o schimbare a adordarii instrumentale a functiei publice care devine factor de reforma. fenomenul major a fost intrarea administratiei in domeniul economic. Este o intarire a rolului functionarilor in conditiile in care sistemul reprezentativ nu a evoluat. a. gasirea unei a treia cai de dezvoltare. Dupa razboi. In noul context economic si social de dupa razboi. ci de agent. Aceste tendinte s-au reflectat si in acelasi timp au fost incurajate si dezvoltate prin crearea. o noua conceptie asupra administratiei emerge: administratia are nu numai rolul de instrument pentru mentinerea statu quo-ului. In scolile de cadre sint aplicate noi programe. Legitimitatea bazata pe rationalitatea tehnica Expansiunea si complexificarea functiilor Statului are nevoie de competenta tehnica si cunoastintele impersonale si obiective ale functionarilor. O noua legitimare (procesul de auto-legitimare) Discursul functionarilor referitor la raportul administratie / politica este ambiguu. ceea ce corespunde tendintei de diminuare. Pe plan economic s-au adopatat principiile keynesiene iar pe plan politic regimul social. In acest sens. Astfel. centrata pe ideea schimbarii ordinii existente bazata pe liberalismul economic si parlamentarismul politic care au intrat in criza. administratiile rigide au fost inlocuite cu administratii de „misiune”. Autoritatea guvernantilor este tot mai mult legata de capacitatea lor de gestiune si ami putin de originea lor electiva. Viziunea functiei publice dupa 1945 Noua pozitie ocupata de administratie in sistemul politic si in cadrul societatii se traduce prin cautarea unei legitimitati proprii in conditiile atenuarii tot mai accentuate a specificitatii administratiei in raporturile ei cu politicul. al transformarii structurale. Astfel. Este fenomenul de 24 .Evolutia administratiei in sceolul al XX-lea In anii 30. in Franta. de care am vorbit in sectiunea precedenta. Dar in fapt ei revendica o dubla legitimitate : o legitimitate de ordin tehnic si o alta de ordin democratic. printr-o reforma profunda a Statului. Esta vorba de criza sistemului economic bazat pe capitalismul auto-regulator de piata libera si de emergenta miscarilor totalitare fasciste in Europa. a specificitatii administratiei. S-a incercat. 1. reglarea. flexibile si operationale . tendinta legata de dezvoltatea Statului providenta si a strategiilor sale interventioniste (dezvoltarea intreprinderilor publice. dar mai ales a modificat pozitia functionarilor si alesilor. planificarea). o guvernare puternica. birocratii isi impun punctele de vedere si interesele. economici si administrativi. O noua orientare prinde contur in domeniul pregatirii functionarilor. intre capitalismul liberal si comunism. prioritatea policului care rezulta din principiile democratice. intarirea controlului etatic. Aceste noi idei si principii vom influenta functia publica si raportul ei cu societatea si politica.

adica colaborarea functionarilor cu celelalte forte sociale si economice. respectiv a abordarii functiei publice ca factor de stabilitate cu rol in elaborarea normelor. de rationalitate in formularea interesului general. astazi. In aceste conditii. noile raporturi dintre administratie si administrati nu se mai prezinta in termeni de autoritate ci in termeni de influenta. functionarii au devenit manageri. functionarii contribuie la estomparea dihotomiei public / privat. a. se transpune in sinul aparatului birocratic. Functionarii care se reclama de la rationalitatea tehnica influenteaza comportamentul oamenilor politici alesi. democratia participativa se manifesta si prin intermediul functiei publice. este abandonul principiului neutralitatii functiei publice. criterii. Asistam la emanciparea functionarilor de sub tutela politicului. functia publica isi modifica metodele de gestiune in conformitate cu rolul ei de asigura echilibrul general al societatii. Un nou raport public / privat Dezvoltind relatii multiple cu grupurile sociale. Astfel. participa direct la realizarea obiectivelor si intereselor colective. Acesta fenomen este numit in Franta „pantouflage”. Asistam de asemenea la fenomenul de unificare a elitelor : grupul celor ce apartin marilor corpuri se afla la conducerea administratiei. de grup si individuale. Diluarea specificitatii administratiei Functia publica nu mai este separata nici de mediul politic si nici de mediul economic. produc norme. Prin aplicarea principiilor managementului public. care actioneaza ca presiuni (constringeri) asupra altor actori sociali. antreneaza rolul acestora in democratia participativa. de atenuare a autonomiei birocratiei in raport cu alte sfere de activitate. 2. In aceasta abordare. Aceasta evolutie implica si se traduce prin : 1) Legitimitatea intereselor particulare carora li se recunoaste un rol important in crearea interesului general. b. adica aplicarea metodelor sectorului privat in domeniul gestiunii afacerilor publice. Spus si altfel. al migrarii functionarilro catre exterior. Functionarii introduc un principiu de ordine. a devenit o trasatura generala si in crestere. a intreprinderilor nationale dar si a intreprinderilor private. Aceasta democratie participativa repune in cauza sistemul reprezentativitatii traditionale. Si in acest fel functia publica joaca un rol important in intarirea unei democratii realmente democratica. influenteaza alegerile politice. desi nu este noua. Legitimitatea democratica Planificarea a permis functionarilor sa-si impuna competenta tehnica si prin aceasta sa-si construiasca propria legitimitate democratica. revendicind pentru ea o legitimitate democratica proprie. deci o accentuare a dimensiunii ei instrumentale. Se admite in acest sens ca functionarii nu sint singurii reprezentanti ai interesului general. altfel spus de accesul functionarilor in posturi de responsabilitate politica. principiile clasice care defineau birocratia sint incompatibile cu o administratie moderna. Astfel. astazi. 2) Eficacitatea functiei publice : Daca in mod traditional administratia era axata pe principiul stabilitatii. traditionala. Aceasta miscare de schimbare a raporturilor dintre functia publica si restul societatii se produce intr-un singur sens. posturile de conducere din sectorul privat sint detinute de inalti ex-functionari. de coerenta. acest rol exercitindu-se prin compromis si conciliere. adica ele au valori si interese comune. astazi logica economiei capitaliste. Importanta acordata eficacitatii are drept corolar devalorizarea dreptului. si emergenta unei viziuni in functie de obiective si mijloace. In acelasi timp. Pentru inaltii functionari. Acesta este fenomenul de diluare a specificitatii functiei publice. 3) Osmoza dintre sfera administrativa si mediul de afaceri care. Exista o osmoza intre aceste domenii. bazata pe iddea rentabilitatii si eficacitatii. administratia este in contact cu administratii. Desi intre aceste doua domenii exista diferente nete. 25 . regularitatii si securitatii. care este rezultatul unei pluralitati de interese particulare. functia publica este in general o etapa catre alte responsabilitati (pozitii) politice si administrative. Este o reevaluare a relatiei dintre interesul general si interesele particulare. functionarii au un rol de arbitraj intre aceste interese pluraliste si cererile sociale. Decizia este rezultatul unui amplu proces de negociere (de concertare) intre functionari si reprezentantii diferitelor grupuri economice si sociale.profesionalizare a politicului. Concertarea pe care planificarea se bazeaza.

b. randament. voluntarista. deplasare in favoarea intereselor private. viziunea manageriala. actiunea. este in curs de transformare. fuziune cu lumea afacerilor. Aceasta osmoza se concretizeaza prin asocierea strinsa a inaltilor functionari la procesele de decizie politica si prin trecerea sistematica de la un domeniu la altul. a administratiei. vizunea asupra functiei publice in diferite contexte nationale se apropie de viziunea americana a functiei publice. caracterizata prin eficacitate. Ea participa la definirea si realizarea proiectelor colective. Astfel. a neutralitatii ei. Functia publica nu ai este in mod exclusiv un instrument de executie a deciziilor luate de oamneii politici. O noua abordare. Astfel. Valorile dominante in functia publica sint din ce in ce mai mult schimbarea. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :     Care este importanta reflectiei lui Wilson asupra stiintei si practicii administrative Care sint particularitatile care au marcat evolutia functiei publice americane Care sint trasaturile specifice ale stiintei administratiei americane in raport cu cea europeana Identificati tendintele de evolutie ale functiei publice dupa 1945 26 . o abordare activa si dinamica este tendinta majora in evolutia actuala a functiei publice. Promovarea functionarilor in sinul sistemului politic si al societatii se va accentua. Rolul ei de arbitru se transforma in rol activ. Dar aceasta tendinta va conduce la osmoza dintre inalta functie publica su executivul ales. Asistam la o modificare a sensului functiei clasice a administratiei. ca final al acestei evolutii. Angajamentul social Vechiul principiu al neutralitatii sociale a administratiei ca reprezentanta a interesului general si deci garanta a echilibrului in societate. separarea neta dintre administratie si politica dispare. Aceasta evolutie este in legatura cu teoriile neo-liberale care au dominat procesele de reforma incepind cu anii 90 ai secolului al XX-lea si care promoveaza dezangajarea Statului din domeniul economic si intoarcerea la logica pietrei auto-regulatoare. a caracterului ei conservator (mentinere a echilibrului social). Aceste noi tendinte – o noua redefinire a raporturilor administratie / politica si o noua viziune asupra neutralitatii administratiei – sint in contradictie cu conceptia traditionala a functiei publice ca garant si arbitru al interesului general. Concluzii Functia publica este si va fi tot mai dominata de ideologia de tip tehnocratic. reforma. Intarirea executivului in defavoarea legislativului va influenta raportul administratie / politica in sensul restaurarii autoritatii guvernantilor asupra birocratiei administrative.

Originea acestui raport se afla in textele doctrinei liberale. Astfel. In consecinta. In perspectiva liberala. b) Modelul marxist Viziunea este marxista. Statul si administratia nu sint disociate. 27 . absenta de centralizare conducind la anarhie. Este viziunea critica a modelului capitalismului pe care Marx a dezvoltat-o plecind de la conceptia hegeliana a Statului si birocratiei prusiene. modelul marxist de administratie este in primul rind un model de Stat. Conform acestui model. Sint modele care au inspirat intreaga gindire administrativa si au contribuit in mod esential la construirea si dezvoltarea administratiei. pentru Marx. Chiar daca exista o separare a puterilor. prin asociatiile de cetateni (institutii locale.Modulul 4 – Modele fundamentale de administratiei si modele teoretice ale raportului Administratie / Politica. adica a repartitiei puterilor intre administratiile centrale si teritoriale (locale). sub influenta acestuia din urma. Astfel. Modelul liberal este o perspectiva politico-juridica si institutionala a fenomenului birocratic. Centralizarea a aparut ca un mijloc de a evita dezordinea. viziunea liberala a raportului Administratie / Politica are la baza aceasta idee fundamentala a liberalismului clasic. chiar in cele ale caror constitutie este bazata pe teoria separarii puterilor. adica constringeri reglementare (legea). de modelul weberian si cel marxist. principiul unitatii Statului (al autoritatii) care traduce necesitatea coeziunii diferitelor puteri. Exista doua viziuni in analiza marxista a Statului (deci a administratiei). dar modelul de administratie este marxist-leninist. Aceste relatii se plaseaza in aceiasi perpectiva. Deci administratia liberala ar trebui sa fie descentralizata. modelul liberal este un model al administratiei centralizate. libertatea este cel mai bine prezervata. intre administratie si economie si a relatiilor din cadrul administratiei. El este inspirat de teoria liberala a lui Locke si Montesquieu. Interpretarea liberala a acestei relatii se bazeaza pe cele doua principii cunoscute : cel al separarii puterilor (este o independenta functionala . Administratia este instrumentul puterii publice ale carei interventii se fac pe cale de constringere Acest model este in acelasi timp institutional. implica ca in orice Stat. Insa.Exista in primul rind viziunea materialista. Analize comparate ale raportului Administratie / Politica Exista trei modele fondatoare ale administratiei. daca Hegel a facut din Stat fundamentul societatii civile. Functiile interne si externe ale Statului au ca scop prezervarea libertatii. Institutia administrativa are ca scop interesul general si ca mijloc prerogativele puterii publice Relatiile dintre administratie si politica sint in centrul acestui model. este distinctia dintre functionarii politici si cei de cariera (permanenti) si cel al subordonarea administratiei fata de politic. asa cum arata Tocqueville. administratia s-a dezvoltat in directia centralizarii. Ele corespund unor configuratii diferite ale relatiilor dintre administratie si politica. sint doua realitati inseparabile : administratia este expresia si instrumentul Statului. Este deci principiul subordonarii administratiei fata de politic (legislativ si executiv). deci pentru a impiedica abuzul de putere. in sensul in care Lenin este cel care a creat un stat si o administratie de tip marxist. in principiul separarii puterilor al carei scop este protectia libertatilor cetatenilor si apararea lor fata de puterile discretionare ale autoritatilor. in definitia modelului marxist de administratie sintem trimisi la definitia statului si la relatia sa cu societatea. Totusi. sa gasim inevitabil un organ suprem care domina celelalte si care asigura unitatea Statului. in secolul al XIX lea. iar mijlocul utilizat este violenta (simbolica). Este vorba de modelul liberal. acordind o importanta decisiva institutiilor administrative in calitate de prelungiri ale dreptului administrativ. colectivitati locale). administratia este un corp de organe supuse legii si subordonat puterii politice. clasica conform careia Statul este instrumentul clasei dominanate. adica ele vizeaza prezervarea regimului politic (democratie) si a libertatii individului. liberalismul fiind doctrina libertatii in ordine. administratia a fost mult timp studiata in facultatile de drept ca o stiinta a dreptului administrativ. a) Modelul liberal Este rar prezentat si studiat sub acest nume. proprietatii si securitatii indivizilor. adica indeplineste un rol instrumental. in practica. In Franta. Cu alte cuvinte. Relatii in sinul administratiei se refera la problema centralizarii sau de descentralizarii.

Statul este independent. Reprezentind Statul. Autoritatea carismatica Dominatia carismatica se bazeaza pe gratia personala si extraordinara a unui individ si care se traduce prin supunerea in fata caracterului sacru. Este ghidul suprem. c) Modelul weberian Este un model liberal. dar nu politico-juridic. sau trei tipuri de autoritate (dominatie) in functie de legitimitatea care se afla la baza lor. sau in virtutea unei rationalitati prin valoare. mai ales in perioade de tranzitie cind nici o clasa sociala nu este atit de puternica incit sa-si impuna dominatia. In viziune marxista. in functie de elemente afective. In acest caz constringerea este legitima. sau al virutii eroice sau in fata valorii exemplare a unei persoane dotata cu carisma.dimpotriva. calitatile transcendente. fortele sociale sint echilibrate. In aceasta viziune. Este vorba de supunerea tuturor in fata unui leader providential. Aceasta tema a autonomiei Statului (a suprastructurii). O alta lectura a lui Marx pune in evidenta o teorie a autonomiei relative a Statului in raport cu societatea. societatea este o conditie a existentei Statului. Ea are caracteristicile institutionale necesare garantarii dominatiei burgheziei. ci bazat pe viziunea organizationala a fenomenului administrativ. ci in rolul pe care il recunoaste traditia. Acest conflict intre clase este sursa autonomiei Statului care devine mediator intre clase si interese. Aceasta confera autoritate celui ce domina. Dupa cum legitimitatea are la baza regulile. Puterea inseamna capacitatea de a impune intr-o relatie sociala propria vointa. Statul este forma de organizare utilizata de burghezie pentru a-i garanta si apara acesteia proprietatea si interesele. dar ea stabileste o norma de conformitate fata de trecut ceea ce impiedica inovatia si schimbarea. in sensul ca orice putere are aspecte atit rationale cit si traditionale si carismatice. Autoritatea nu se afla in personalitatea lederului. centralizarea sint mijloace institutionale prin care burghezia isi exercita dominatia. Autoritatea traditionala permite o functionare stabila a ordinii sociale. conformindu-se unei cutume . La limita. Aceste caracteristici sint ierarhizarea. actiunea lor se neutralizeaza. Ierarhizarea. un dumnezeu. sau un rege intr-o monarhie. 2. este un profet. Nimeni nu-i contesta superioritatea. Birocratia este un corp parazitar. Exista situatii istorice cind Statul scapa determinarii economice. Max Weber a dezvoltat modelul devenit clasic al birocratiei in « Economie si societate » si in « Savantul si omul politic ». Weber insistind asupra faptului ca tipologia propusa de el are un scop analitic. Althusser). Analiza fenomenului si formelor de dominatie are la baza metoda ideal-tipului. ea este in serviciul burgheziei. Comandamentul (porunca. Weber spune ca dominatii se pot supune pentru trei tipuri de motive (conform celor trei tipuri de rationalitai) : din obisnuinta. Weber a facut distinctie intre dominatie si putere. in functie de interesul material pe care il pot obtine (instrumentala). in virtutea unei rationalitati prin finalitate. Exista astfel trei fundamente posibile ale legitimitatii. Dimpotriva. traditia sau calitatile personale ale unui om. ordinul. Se bazeaza pe cutumele puternic ancrate in mentalitati. administratia scapa de rolul sau subordonat de instrument in serviciul clasei dominante si da impresia ca devine un centru de decizie si de actiune independent de clase. Poate fi o personalitate religioasa sau politica dotata cu atribute exceptionale. faptul ca isi exercita functiile prin autoritate si centralizare. Aceasta legitimitate depinde de conformitatea fata de vechile uzante sau de ideea pe care ne-o facem despre ordinea care prevala altadata. In centrul modelului weberian al administratiei si Statului se afla conceptul de dominatie si raporturile de autoritate. exista trei tipuri de dominatie legitima. deci a autonomiei administratiei in raport cu politicul. clasele sint in lupta pentru a-si impune interesele. Pentru construirea acestei tipoliogii. impunerea) nu este in mod necesar legitime si supunerea in acest caz nu este in mod necesar o datorie. Poate fi un razboinic. Dominatia (autoritatea) traditionala Este legitimitatea conferita de traditie. a fost analizata de Marx in „18 Brumar al lui Louis Bonaparte” ai apoi dezvoltata de neo-marxisti (Gramsci. autoritarismul. dominatia implica recunoasterea (acceptarea) supunerii. dominatia fiind in general mixta. un mare 28 . 1. caracterul ei de corporatie inchisa. Ambele implica in acelasi timp constringere si supunere. Este domiantia pe care o exercita altadata patriarhul sau seniorul funciar.

Fiecare isi exercita specializarea sa in limitele atributiilor sale. Birocratia este organizatia rationala ideal-tipica. 2) ierarhie Organizatia birocratica este un sistem bine ordonat de dominatie si de subordonare in care se exercita un control al gradelor inferioare de catre gradele superioare. seful unui partid politic. adica de rationalizare a structurilor administrative. continuitatea exercitarii dominatiei . care urmareste obiective materiale sau ideale. Structurile birocratice. Plecind de la aceasta definitia s-a constituit teoria weberiana a Statului. Weber a formulat definitia clasica a Statului ca institutie care presupune un raport de dominatie de tip rational-legal : Statul modern este definit ca fiind o organizatie care prin conducerea ei administrativa revendica cu success monopolul constringerii legitime. Statul. ca organizatie de tip birocratic se bazeaza pe citeva principii esentiale : formalizarea regulilor . Impersonalitatea semnifica formalism si previzibilitate si implica necesitatea unor functionari personal dezinteresati si obiectivi. specializarea functiilor . Functia publica. in viziunea lui Weber. birocratiile de partid. accentul este pus pe respectarea regulilor ca singura sursa de autoritate. Si prin « impersonala » intelegem ca regulile edictate se aplica tuturor si nu apartin nimanui in nume propriu. Prin « legal ». 3. Acest tip de organizatie este dependenta de preferintele leaderului. Acest tip de dominatie caracterizeaza Statul modern.demagog. Membrii unui grup supus unei astfel de relatii de dominatie formeaza o grupare politica in cazul in care se intrunesc trei conditii : teritorialitatea (dominatia se exercita asupra unui teritoriu) . a originilor si structurii sale. politica. Este deci e un sistem ierarhic. disciplina. Riscul de sciziune este mare intru-cit diferitii discipoli pretind ca sint veritabilii mostenitori si continuatori ai leaderului carismatic. de capacitatea acestuia de a intretine credinta si fervoarea militanta. Problema succesiunii este o chestiune intotdeauna critica in cadrul unei societati bazata pe acest tip de autoritate. pregatiti pentru sarcinile lor profesionale printr-o formatie specifica. Pentru a se evita arbitrariul. Dupa Weber. Prin « rational » trebuie sa intelegem adecvarea mijloacelor la scopuri (rationalitate instrumentala). Aceasta formatie este necesara aplicarii regulilor pentru a obtine 29 . existenta unei constringeri fizice. armata. Acest tip de dominatie este la baza definitiei weberiene a Statului si este esential pentru a putea intelege functionarea administratiilor birocratice. ierarhie . sint forma de dominatie cea mai rationala din punct de vedere formal. privata sau publica. Autoritatea (dominatia) rational-legala Acest tip de autoritate este reglat de norme care definesc in mod impersonal drepturile si obligatiile fiecaruia. rigoare. Procesul de dezvoltare administrativa este in mod necesar un proces de birocratizare. Relatiile intre palierele organizatiei sint realtii de autoritate pre-stabilite de tip legal. Structurile birocratice caracterizeaza orice intreprindere economica. Birocratia este o lume in care toti participantii sint legati prin reguli impersonale si nu prin legaturi arbitrare sau influente personale. Un astfel de grup care indeplineste cele trei conditii formeaza un Stat. Ele se carcaterizeaza prin permanenta. O autoritate legala este opusul unei autoritati arbitrare care nu se supune nici unei reguli. 1) formalizarea regulilor Structura birocratica este o structura impersonala distincta de indivizii care o compun. dezvoltarea functiei publice moderne cere un corp de lucratori specializati. a administratiei. Dupa Weber. fiind rational. neutralitatea politica. inalt calificati. Ideal-tipul birocratiei este o organizatie in care nici traditia si nici charisma nu intervin si care este reglata exclusiv prin reguli de autoritate rational-legale. toate functioneaza dupa aceleasi principii de organizare interna. este organizatia care permite obtinerea celei mai mari eficacitati prin introducerea unui demers cit mai rational posibil. orice intreprindere capitalista. toate nivelele (titulari de post) superioare si inferioare trebuie sa respecte drepturile care le sint recunoscute de lege. Deci. Aceasta structura impersonala asigura continuitatea organizatiei. 3) specializarea Este un alt principiu fundamental al organizarii unei structuri birocratice. Organizatia care corespunde perfect autoritatii rational-legale este birocratia. Ierarhia este supusa legalitatii. birocratia. un sef revolutionar. Statul modern consta intr-un raport de dominatie de tip rational-legal.

sau dupa cele doua.o completa rationalitate a actiunii administrative si consta intr-o „cunoastere specializata” ceruta de tehnicile economiei moderne. Aceste reguli de avansare sint garantate fiecaruia inca de la intrarea in organizatie si ele formeaza un plan de cariera. Deci modelul weberian se caracterizeaza prin supunerea administratiei fata de putere. care pot fi deplasati dupa vointa sau pot sa fie dispinibilizati. Orice mod de gestiune a personalului care se bazeaza pe acest principiu poate fi calificat de birocratic. Neutralitatea trebuie insa strict respectata de catre functionarii de cariera. examen. furnituri). diplome) b) cariera se deruleaza dupa reguli impersonale. si numai ei. Aceasta calificare este determinata de aptitudini public constatate si dupa o procedura impersonala (concurs. promovarea si sanctiunea sint determinate exclusiv de merit. Aceasta specializare permite pe de-o parte o diviziune a muncii in administratie in functie de sarcini si formatie. promovarea. Insa functionarii sint recrutati pe baza unui examen si a unei diplome care atesta formarea lor si calificarea profesionala. in special de puterea partidelor politice. Lui nu i se cere o calificare profesionala specializata. Aceasta relatie intre Administratie si Politica este. Administratia birocratica semnifica dominatia in virtutea cunoasterii detinute de functionari datorita formatiei primite si a cunoasterii dobindite in serviciu. birocratia este tipul cel mai pur de dominatie legala care este exercitata printr-un singur sef al gruparii si administratia este compusa in acest sistem din functionari care. In conformitate cu acest prinipiu de cariera. intr-o ierarhie a functiei solid stabilita. sa combata ca oamenii politici care au exact aceasta vocatie : sa lupte. adica au posibilitatea sa-si petreaca viata profesionala in sinul unei administratii in care avanseaza dupa vechime sau dupa prestatiile de serviciu. In cadrul fiecarei categorii de post. sa se pasioneze pentru treburile publice. sa ia parte. clar definite. sef de stat) se situeaza in afara acestei cunoasteri specializate. fata de orice putere politica (puterea existenta la un moment dat). Cariera ofera garantii care au drept consecinta sa asigure (maximizeze) securitatea profesionala: securitatea locului de munca. nu sint satisfacute. omul politic (ministru. atunci organizatia procede (aplica) sanctiuni. Este o regula stricta pentru functionarii de cariera. cu proceduri fixate prin regulamente si legi. securitatea salariului. 4) principiul neutralitatii politice Este neutralitatea de principiu a functiei publice. Altfel spus. Formatia specializata este o parte constitutiva a puterii birocratiei. Aceasta supunere impune o divizare a functionarilor in doua categorii: functionari de cariera si functionari politici. Weber admite ca in masura in care ratiunea de Stat si interesele ordinii stabilite sint in joc. birocratia cere salariatilor indatoriri legate de posturile ocupate. 5) cariera Functionarii urmeaza o cariera. deci. In acelasi timp. Acest principiu cere ca. personal liberi. de subordonare. sint indreptatiti sa intervina in luptele politice. in ciuda principiului subordonarii. sint dependente de criterii meritocratice si impersonale. Daca aceste indatoriri. in modelul weberian. Deci. In contrapartida acestor garantii. Birocratia este o organizatie in care recrutarea. iar pe de alta parte ea defineste natura relatiei functionarilor cu puterea politica careia ei sint supusi. salariatul birocratiei (functionarul) nu este proprietarul postului ocupat nici al mijoacelor de munca (local. functionarii politici. birocratul nu este supus autoritatii organizatiei decit pentru realizarea functiilor sale profesionale. avansarea depinde de vechime sau. nu se supun decit datoriei obiective a functiei lor. Dupa Weber. Specializarea structurilor birocratice este deci garantata de specializarea agentilor care au sarcina functionarii lor. pentru Weber. Concluzii pentru cele trei modele : 1) administratia este un instrument 30 . Ei sint numiti (si nu alesi) intr-un post care constituie unica sau principala lor ocupatie. Acestea sint de asemenea conforme cu reguli pre-stabilite. administratia sa fie separata cit mai strict posibil de puterea politica. Postul este o ocupatie profesionala. Supunerea administratiei fata de puterea politica se explica prin ratiuni care tin in primul rind de legitimitatea puterii si apoi de interesul personal al celor care se supun acestei puteri. pentru a accelera avansarea se trece prin concurs. a) recrutarea – Acest criteriu presupune ca un candidat ales sa fie cel ale carui calificari si competente corespund cel mai bine exigentelor postului.

31 . desi autonome in raport cu puterea politica. birocratii auto-orientate (« self-oriented bureaucrasies »). Modelele propuse sint ghiduri. organizarea centralizata. centralizarea si dominatia. Neo-liberalismul inseamna intoarcerea la semnificatia profunda a liberalismului. In primcipal este vorba despre modelul neoliberal care este centrat pe limitarea interventiei statului. Statul este un aparat de constringere prin excelenta. Relatia dintre cele doua domenii poate fi analizata din perspective diferite. Relatia de dominatie se afla in centrul oricarei administratii .model liberal – administratia este instrumentul puterii politice alese model weberian – este instrumentul puterii politice existente (oricare ar fi) marxist clasic – instrumentul clasei dominanate administratia este unitara adica centralizata.in modelul marxist. fara garantia unei cariere. in aceasta viziune. intr-o lucrare colectiva din 1963. ceea ce conduce la o deplasare constanta a functionarilor. Deci cele trei modele au in comun instrumentalitatea. rolul lui esential fiind cel de coordonare. de dominatie in modelul liberal constringerea se exercita prin lege in model weberian este un principiu de baza. diferitele organe de control sint insarcinate cu mentinerea unui inalt nivel de disciplina si de calitate in executarea serviciului. a) Birocratiile « service-oriented » se caracterizeaza in primul rind prin gradul de autonomie (neutralitate) al organizatiei sale interne in raport cu puterea politica. Regulile si practicile de numire. de promovare si de realizare a functiunilor sint aplicate in mod general si continuu. In toate modelele ea este ierarhizata. Este un model apropiat de modelul weberia. se caracterizeaza printr-o puternica ierarhizare. ierarhizata. birocratiile supuse guvernantilor (« subservient to the rules ») . Aceste birocratii. Functionarii sint mai mult servitorii personali ai guvernantilor si ai Statului personificat de acesti guvernanti sau de grupurile sociale pe care ei ii reprezinta. grile. De asemenea. ierarhizata. Noi modele ale administratiei Acestea sint versiuni reinnoite ale modelelor clasice. in interiorul acestui tip de birocratie. scheme de referinta. sint totusi supuse controlului si puterii guvernului. Statul trebuie sa renunte la functiile economice. 2) 3) - Analize comparate ale raportului administratie / politica. Eisenstadt a degajat trei mari modele : birocratiile orientate catre serviciu (functie) (« service-oriented ») . fara nicio regula fixa. primele elemente importante ale unei reflectii comparative asupra raporturilor administratie / politica. disciplina si control. 1) Modelul lui Samuel Eisenstadt. el a caracterizat in special marile tipuri de orientari politice ale birocratiilor. promoveaza o conceptie descentralizata a administratiei si propune metode ale intreprinderii private adica aplicarea metodelor managementului privat in gestionarea treburilor publice – noul management public –. Aplicind conceptele analizei sociologice la studiul societatilor istorice. birocratizata. Statul este un aparat represiv care functioneaza pe baza de violenta. Acest autor a dezvoltat in studiul sau asupra birocratiilor emergente (in regiunile in curs de dezvoltare si in noile state). fiind instrumentul domintiei de clasa. de la un loc de munca la altul. Cele trei modele sint ideal-tipuri si ele sint conforme cu o anumita viziune asupra societatii. pentru studiul relatiilor dintre mediul administrativ si cel politic. este la originea disfunctiunilor sistemului . Aceast control al puterii politice se exercita in principal prin intermediul anumitor functionari de inal nivel din ierarhia administrativa si prin controlul executat asupra mijloacelor bugetare puse la dispozitia administratiilor. Altfel spus. In realitate aceste trasaturi ideal-tipice sint alterate. Dar ele sint modele de referinta pentru analizele practicate de stiinta administrativa. in functie de criterii diferite. astfel incit spiritul de corp nu se poate dezvolta . administratia este un instrument de constringere. b) Birocratiile supuse guvernantilor se caracterizeaza prin : grad scazut de autonomie interne.

In aceasta a doua tipologie autorul propune o distinctie intre diferite tipuri de birocratii in functie de natura si nivelul posturilor ocupate. In principiu exista o corelatie pozitiva intre intre cele doua tipuri : birocratiile cele mai partizane sint in acelasi timp si cele mai politizate. desi utila si importanta. Un astfel de exemplu il constituie birocratiile militare. ceea ce introduce o doza de eterogenitate in principiul de clasificare. Autorul a stabilit doua tipologii. Un anumit favoritism afecteaza astfel deciziile luate de catre birocrati. si birocratii in care posturile sint ocupate de agenti din exterior (outsiders). intre cele doua existind o varietate de combinatii. De exemplu. Tipologia lui Eisenstadt. Un alt tip este ilustrat de cazul Marii Britanii : la toate esaloanele nu exista decit agenti din interior (exclusivitatea principiului de merit si cariera). are un defect principal : Clasificarea propusa este realizata atit in functie de elementele externe (orientarea birocratiilor) cit cit si elementele interne ale administratiei (tipul de recrutare si de statut al agentilor). Recrutarea personalului are un caracter puternic clientelar si marcat de nepotism. In cadrul acestor organizatii. interni sau externi) ale administratiei. Posturile sint considerate proprietatea personala a titularului. iar un al doilea este realizat in functie de natura si nivelul posturilor ocupate de functionari. functionarii de inalt nivel actioneaza in interesul lor personal. in cadrul carora recrutarea si promovarea functionarilor sint legate de sprijinul partidului care recompenseza astfel participarea acestora la activitati politice. 1969) Aceasta analiza este mai clara si coerenta din punct de vedere al criteriilor de clasificare. Exista astfel birocratii in care toate esaloanele sint ocupate de agenti din interior (insiders) care urmeaza principiul de cariera. Situatia din SUA prezinta o alta configuratie : la toate nivelele se produc schimburi frecvente intre functionarii din interior si cei din exterior. Dar exista combinatii diferite intre cele doua modele in functie de gradul de partizanat birocratic (inalt / redus) si de gradul de politizare bircratica (inalt / redus). in Franta. la al treilea eaelon (directori de agentii. in functie de elementele interne (tipul de agenti. Aceasta influenta a politicului se manifesta de asemenea in exercitarea functiilor. 2) Birocratiile politizate a caror preocupare majora este achizitia de putere si mai putin aplicarea deciziilor guvernamentale. 32 . a) b) c) d) birocratie inalt partizana si inalt politizata : tari sub-dezvoltate birocratii ne-partizane si politizate : Tailanda partizane si ne-politizate : Israel ne-partizane si nepolitizate : Marea Britanie b) O alta tipologie realizata de Riggs depaseste analiza in functie de un criteriu unic (prea sumara). asistentii presedintelui) posturile sint ocupate de insiders (principiul carierei).c) Birocratiile de tip « self-oriented » (orientate catre organizatia birocratica insasi) . cel al meritului agentilor din interior sau al sistemului de patronaj (agenti din exterior). exista doua tipuri de birocratii : 1)Birocratiile partizane. sau prezenta lor este simultana. a) In functie de relatiile cu politicul. Sint legate de agenti care provin din administratie si care si-au facut cariera in interiorul administratiei. Acestea sint birocratii caracterizate printr-o puternica autonomie: sint birocratii care si-au cistigat puterea in afara sau contra puterii politice si scapa controlului acesteia. la primul esalon (guvern) regasim outsiders. Caracterul partizan al unei birocratii este legat in special de recrutarea de agenti din exteriorul administratiei si impusi de catre puterea politica. functionarii fiind sensibili la solicitarile partidului. Este specifica sistemului de patronaj. Prima tipologie a birocratiilor este in functie de relatiile cu politicul. formalizarea si ritualismul domina practicile administrative. B) Modelul lui Riggs (Political and Administrative Development. la al doilea esalon (sub-secretari) avem tot outsiders.

1981) Autorii propun patru modele care. furnizeaza expertiza. Acesta este modelul clasic weberian. D) Tipologia propusa de Gérald Timsit Tipologia se bazeaza pe elementele interne ale birocratiei. Pe de alta parte. Ca si in modelul precedent. rolul administratiilor in mobilizarea si medierea intereselor sectoriale este in crestere. Primii decid. c) Un al treilea model insista asupra repartizarii rolurilor intre politicieni si functionari. Dar aceste roluri sint limitate. cazuri caracterizate prin osmoza dintre administrativ si politic. administratia nu se confunda cu puterea politica. un inalt nivel de suprematie a politicului care sint absolut irealiste. interesele si valorile puse in joc. articuleaza si realizeaza medierea intereselor. acest model ar corespunde cazului francez si japonez. aceasta distinctie este impracticabila. Este modelul conform doctrinei clasice si care corespunde dihotomiei weberiene. b) Un alt model este cel al participarii simultane a politicienilor si functionarilor la procesul de decizie politica. ea nu se reinnoieste in acelasi timp cu schimbarea puterii politice. in realitate. politicienii definesc proiectele politice. concret. Acest model presupune un inalt nivel de ierarhizare a autoritatii si al procesului de luare a deciziei. in timp ce puterea politica isi schimba orientarea. Dupa autori. El presupune diferentierea cea mai neta a politicului in raport cu administratia si corespunde situatiei din secolul alXIX-lea. Functionarii contribuie cu cunostintele de specialitate. In acest caz. In acest model stilul de guvernare este incremental si reactiv. Cele doua tipuri de agenti sint egal implicati in politica. Astfel. Reamintim semnificatia celor doua principii. Cit priveste principiul separarii. acesta admite o anumita participare a functionarilor la procesul de decizie politica. Cu toate acestea. este o referinta care permite analiza si comparatia unor situatii concrete infinit mai complexe si nuantate. Este un idealtip. Aceasta configuratie pune in evidenta un model hibrid in care nu exista nicio diferenta esentiala intre rolurile politicienilor si cele ale functionarilor. principiul de subordonare se refera la faptul ca in tarile democratice administratia nu are legitimitate proprie. principiul separarii interzice identificarea politicului cu administrativul garantind stabilitatea si continuitatea aparatului administrativ. Ea este astfel subordonata puterii politice al carei instrument si executant este. Aceasta tip de raporturi administratie / politica concede functionarilor un rol mult mai « politic » decit in modelele anterioare. De asemenea. Astfel. fiecare jucind un rol diferit. Acest model trebuie totusi nuantat : Profesionalismul politicienilor relativizeaza ideea conform careia functionarii dispun de monopolul expertizei. unde majoritatile politice alterneaza in mod regulat la putere. Este un model care corespunde « corporatismului liberal » in care se actioneaza prin consens. functionarii executa.C) Tipologia realizata de Aberbach. functionarii sint responsabili cu medierea intereselor inguste si bine definite ale clientelelor organizate. a) Modelul in care politicienii guverneaza si functionarii administraza. d) Un al patrulea model corespunde disparitiei separarii administratiei de politic (model antiweberian). Sintem in prezenta unei logici care implica o anumita politizare a birocratilor si la o anumita birocratizare a politicienilor. Fiind un model ideal-tip. nu exista o diviziune a sarcinilor muncii politice. Exista o varietate de situatii care ilustreaza acest model. insa. modelul clasic nu corespunde mereu realitatii. atit birocratii cit si politicienii sint angajati in procesul de decizie. Inovatia in acest sistem apartine politicienilor si influenta functionarilor in procesul de decizie diminueaza in momente de criza. 33 . Putnam si Rockman (Bureaucrates et Politiciens dans les democraties occidentals. in functie de gradul de politizare a birocratiei. Insa. el ar fi ilustrativ pentru Marea Britanie si Germania prin introducerea in aceste sisteme a unor outsiders in posturile rezervate functionarilor. modelele sint caracterizate in functie de subordonarea si separarea care definesc raporturile dintre administratie si politic. acesta trimite la faptul ca in democratia liberala. In timp ce politicienii sint insarcinati cu articularea intereselor individuale difuze si neorganizate. cuprind o scala care merge de la separarea neta pina la supresiunea acestei demarcatii. spre deosebire de primul model.

De exemplu. Exista relee (organe) care permit circulatia informatiei si transmiterea deciziilor. dar care au fost recrutati pe baza unor criterii in care apartenenta. In realitate el se manifesta in mod diferit. pentru punerea in practica a unei ierarhii administrative clar subordonata politicului. nu atit separarea functiilor este esentiala. Functionarii sint recrutati prin concurs si examene. ideal-tipica. Respectarea efectiva a acestor principii constitutionale este garantata prin mecanisme institutionale : In Marea Britanie. riguros delimitate. acest principiu a capatat progresiv a semnificatie suplimentara : acea de control al politicului asupra administrativului. Aceste organe sint compuse din agenti care au statutul de functionari de cariera. sub a treia Republica. inca o data. in aceste tari. bazata pe principiul meritului. ministrul este singurul responsabil in fata Parlamentului pentru toate actiunile ministerului sau. cele doua ierarhii exista. Principiul de subordonare si de separare 1) principiul de subordonare Subordonarea isi are fundamentul fie in texte. dar la virful ierarhiilor exista o osmoza. in ansamblul tarilor europene. care traduce echilibrul principiilor. care corespunde modelului occidental Este un model organizat in jurul echilibrului intre cele doua principii. Ea nu dispune de nici o garantie formala de 34 . a) Modelul de echilibru. dar a carei subordonare rezulta din existenta celor doua ierarhii riguros limitate si circumscrise. posturile inaltei functii publice se afla mai mult sau mai putin explicit in pozitie de dependenta fata de guvern. Conceput la origine in csopul de a garanta controlul Parlamentului asupra Guvernului. Secretariatul general al Presedintiei al Republicii in Franta. cit mai ales echilibrul (sau dezechilibrul) dintre cele doua tipuri de functii. existenta a doua ierarhii distincte. Constitutia declara ca « guvernul determina si conduce politica natiunii » si ca « Guvernul dispune de administratie si de forta armata ». Garantia existentei unui sistem de merit consta in aplicarea a doua tipuri de control : Astfel. Membrii guvernului sint singurii responsabili. sint distincte. In Franta. Se afirma astfel relatia de subordonare a administratiei (civile si militare) fata de puterea politica prin Guvern.Dupa Timsit. In Europa continentala. Nicaieri in alta parte ca in Marea Britanie nu exista aceasta preocupare pentru a se asigura subordonarea administratiei fata de puterea politica. Situatia de echilibru perfect este. a Legislativului asupra Executivului. Astfel: In Marea Britanie este principiul responsabilitatii ministeriale. este modelul original. cel de subordonare a administratiei fata de puterea politica si cel de separare a politicului si administratiei. alinierea sau cel putin simpatia politica fata de partidul de la putere au un loc ce nu poate fi neglijat. 2) principiul de separare Separarea instantelor politice si administrative rezulta in tarile europene din jocul combinat a doua mecanisme : mecanismele referitoare la modul de recrutare al functionarilor si mecanismele legate de statutul libertatilor publice ale functionarilor. dar si existenta unor puncte de contact intre cele doua sint strict definite. in functie de variatiile celor doua principii de la situatia ideal-tipica de echilibru perfect (modelul teoretic weberian). acest control consta in punerea in practica a unei Comisii a Serviciului Civil direct responsabila in fata Reginei. fie in practicile constitutionale. Autorul a realizat astfel o tipologie in functie de gradul de echilibru al acestui raport si a pus in evidenta doua modele : modele de echilibru si modele de dezechilibru. Modul de recrutare este in principiu independent de autoritatea politica. Acest echilibru este realizat prin mecanisme (institutionale sau nu) care garanteaza acest echilibru si el permite cel mai bine punerea in evidenta a modului dominanat de functionare a relatiei administratie / politica. In Germania. de asemenea. a) Recrutarea functionarilor este. in Marea Britanie (dar si in SUA). de referinta. cea administrativa (compusa exclusiv din functionari de cariera) si cea politica. Ministrul isi controleaza strins functionarii. Mai mult. Exceptii se aplica in general pentru recrutarea functionarilor de la virful si de la baza ierarhiilor (posturi de o mare tehnicitate).

birocratia nu este responsabila in fata niciunei autoritati superioare. Variatia principiului de subordonare produce forme diferite de politizare a administratiei : clientelismul. In realitate. sistemul separarii / subordonarii si al neutralitatii functioneaza prin abatere de la schema weberiana a echilibrului principiilor subordonarii si al separarii. le cunoaste in practica in tarile occidentale. prin felul in care aceasta inalta functie publica isi concepe rolul in raport cu restul functiei publice. dar libertatea de exprimare a acestor opinii este limitata. Rolul inaltei functii publice este un rol de executie. 1. Al doilea tip de statut este exemplul statutului libertatilor in Franta care enunta de asemenea principul separarii celor doua domenii. ale subordonarii si separarii. cu atit mai mult pentru functionarii din sferele superioare. Dar acest principiu este cel care permite sa punem in evidenta diferentele care exista intre tari si permite o analiza comparata. loialismul si sitemul de patronaj. 35 . In acest model clientelar. Aceasta relatie de schimb este o relatie clientelara. in grade diferite. Exista doua tipuri de sisteme : Statutul britanic. Puterea politica isi utilizeaza rolul politic-constitutional si in special puterea de numire a inaltilor functionari pe care si-a rezervat-o ca moneda de schimb in scopul obtinerii supunerii administratiei. crescinda. a) Clientelismul In acest sistem administratia este subordonata de puterea politica.independenta. cele doua sfere functioneaza prin intrepatrundere. b) Statutul libertatilor publice acordate functionarilor este un alt factor care influenteaza natura si gradul de separare intre administratie si politic. Exista deci variatii pe care acest model de echilibru. partidele politice joaca un rol foarte important. Aceste doua principii cunosc. De exemplu. libertatea de opinie este totala. in mod indirect. Clientelismul se manifesta la doua nivele : in primul rind in mod direct in relatiile puterii politice cu o inalta administratie numita si recrutata de catre puterea politica care isi asigura astfel fidelitatea si obedienta functionarilor si in al doilea rind. in functie de tara. Inaltii functionari si toate categoriile ierarhiilor superioare nu pot in nici un caz sa exercite activitati politice. sistemul american poate fi considerat o “exceptie” sau sa apreciem diferentele intre Europa continentala si Marea Britanie. Intr-adevar. Modelul clientelar este bine ilustrat de sistemul italian. clasa politica (parlamentari si membrii ai guvernului) nu cuprinde decit putini functionari la origine. Cu toare acestea. fara sa afecteze insa in mod fundamental echilibrul principiilor. prin statut. Celalalt sistem. variatii care afecteaza functionarea modelului. Acestia sint insarcinati cu organizarea recrutarii functionarilor in asa maniera incit sa se impiedice practica patronajului. Observatie : in practica. definit prin cele doua principii. aplicat in tarile europene continentale. dar care isi abandoneaza prestigiul si puterea in schimbul unor garantii (si avantaje) de cariera. acest sistem se caracterizeaza printr-o functie publica care este structural separata de puterea politica. Exista doua tipuri de variatii (abateri) : variatii produse prin variatia principiului subordinarii si variatii produse prin variatia principiului separarii. Opiniile trebuie sa se exprime cu moderatie si prudenta (obligatia de rezerva). Prin astfel de reguli se incearca evitarea identificarii actiunilor functionarilor cu cele ale partidelor politice care se succed la guvernare. Acest control sanctioneaza absenta neutralitatii Statului in recrutarea functionarilor. iar in relatiile cu administratia. posibilitatea sa exercite activitati politice (sa participe la campanii electorale fara sa demisioneze in prealabil). consta in instaurarea unui control permanent. in Franta. Administratia este tinuta departe de procesul de decizie politica. numai in raport cu acest model. In acest model. politicul si administratiei. inaltii functionari au. care este cel mai riguros si in care functionarii nu se pot dedica activitatilor politice decit in conditii strict definite. De asemenea. dar agentii ei dispun de un asemenea statut de prestigiu incit nu pot fi supusi niciunei presiuni. in aceste tari neexistind o comisie speciala ca in Marea Britanie.

functia publica este non-partizana dar activa (angajata politic). sint mecanisme care vizeaza rezistenta la presiunea puterii prezidentiale. Cit priveste sistemul american. Sint mecanisme care asigura subordonarea administratiei fata de puterea politica. Japonia). Efectele acestei variatii sint evolutia catre preluarea. In concluzie. In Franta. care prin definitie supravietuieste schimbarilor politice. subordonarea functiei publice americane fata de puterea politica. dar care conduce de asemenea la cresterea puterii administratiei fata de puterea politica. Neutralitatea este unul din principiile fundamentale ale functionarii administratiei. acestia fiind recrutati in mod liber de puterea executiva. Dimpotriva. dar aceasta nu inseamna controlul administratiei de catre partidele politice. a controlului de catre aparatul de Stat si a administratiei sale. Astfel. De exemplu : « guvernul de outsiders » (agenti din exterior) sau « triunghiul de fier » adica tripla alianta intre functionarii de cariera. situatie specifica de exemplu Japoniei. inalta administratie constituie una din fortele esentiale ale aparatului de Stat. Variatia principiului de separare Aceasta variatie poate sa fie slaba. In al doilea rind. Din cauza calitatii si permanentei sale. Altfel spus. Exista in Germania doua tipuri de functionari : birocratii clasici (functionarii weberieni. In cazul stergerii frontierelor dintre administratie si puterea politica in avantajul administratiei. subordonarea si separarea sint consecinta strategiilor informale si mai putin al mecanismelor institutionale. dupa trecerea prin functia publica. neutri si instrumentali) si birocratii politici care domina la nivelele superioare si care participa la procesul de decizie. Retinem deci ca in acest tip de separare slaba. 36 . Cu toate acestea. de separare si subordonare. functia publica. In acest sistem exista atit subordonare cit si separare. in Marea Britanie. Separarea neta administratie / politica pe care o presupune modelul loialist implica mecanisme de compensare. Separarea exista deci. Este o forma originala de subordonare politica a administratiei. in Germania asistam la politizarea administratiei. dar in mod frecvent vechii functionari. constituita in special la cel mai inalt nivel din functionari de cariera politica. dar fara a modifica esential echilibrul intre cele doua principii. separearea exista. administratia este forta dominanta a aparatului de Stat japonez. fie puternica (Marea Britanie). de asemenea. Dar functionarii pot sa se angajeze in activitati politice. detinin functii in inaltele sfere ale politicii. isi impune punctele de vedere in fata ministrilor. caruia ii este specific acest model de variatie. interdependenta politicului si administratiei se face in profitul administratiei. dar este un caz exceptional : subordonarea administratiei fata de politic este o subordonare organizata in avantajul Presedintelui si al partidului pe care el il reprezinta la putere . prin mijloace diferite. in timp ce variatia principiului de separare conduce la functionarizarea (birocratizarea) politicului. Acest principiu are ca efect modificarea conceptiei pe care si-o fac functionarii cit priveste rolul lor. exista o dihotomie absoluta intre zona politica si cea administrativa. se pretinde functionarilor federali un angajament politic activ in serviciul ordinii democratice si liberale. Avem o functie publica profund separata de politic dar vizibil subordonata. 2. stearsa (Franta. sintem inca departe de un sistem tehnocratic. aceasta este in primul rind consecinta structurii insasi a functiei publice. variatia principiului de subordonare conduce la politizarea administratiei. c) Sistemul de patronaj Si acest sistem se bazeaza pe cele doua principii. parlamentari si lobbisti. In concluzie. Vorbim de o datorie de loialism politic. strategiile si mecanismele de separare a politicului si administrativului sint specifice. Este vorba de neutralitatea Statului in recrutarea functionarilor si de neutralitatea functionarilor in exercitarea functiilor lor.b) Loialismul Este un model caracteristic Germaniei. Ceea ce este caracteristic acestui model este puternica « orientare » politica a functiei publice germane : avind in vedere trecutul recent al acestei tari. ca si functionarii francezi. dar combinata cu o forma speciala de subordonare a administrativului fata de politic. Este vorba de o structura « duala ».

vorbim de o sub-dezvoltare administrativa. fractiuni. Este un model raspindit in tarile in curs de dezvoltare. o elita politico-administrativa. 1. clanuri. de separare /subordonare 37 . este un model de ne-integrare. Este modelul de societate administrata de politic. si desi au existat diferente intre tarile care au adoptat acest model marxist-leninist cit priveste functia public. Se produc astfel doua fenomene : politizarea totala a administratiei sau functionarizarea totala politicului. iar aceasta diviziune sociala se reflecta pe plan institutional . deci un model totalitar. Un prim model de dezechilibru corespunde dominatiei principiului de subordonare a administraiei fata de politic.b) Modele de dezechilibru Echilibrul din modelele de administratie este instabil : relatia de echilibru al principiilor de separare si subordonare care exista in tarile occidentale poate fi total dezechilibrat prin dominatia permanenta a unuia sau altuia din aceste doua principii. carcateristica sa esentiala a fost puternica integrare a ansamblului sistemului politico-administrativ sub autoritatea unei birocratii politice centrale (o elita a puterii. Notam particuritatile principale ale acestui sistem : administratia se sustrage total autoritatii puterii politice. un model constant la limita dezintegrarii si exploziei . Desi acest model a cunoscut conflicte intre diferitele birocratii si institutii ale Statului. nomenclatura comunista). Cel mai bun exemplu este cel al tarilor ex-comuniste. partide. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :     Care sint particularitatile celor trei modele fundamentale ale birocratiei Care sint cele trei forme de dominatie formulate de Weber Identificati tipurile de birocratii din tipologia lui Riggs Prezentati tipologia lui Timsit in functie de variatiile celor 2 principii. sau criteriile de selectie si cariera. 2.Un alt model de dezechilibru este caracterizat prin dominatia principiului de separare. se caracterizeaza prin existenta unor birocratii duale sau pluraliste deoarece societatea este fragmentata in numeroase grupuri. sintem in situatia de separare fara subordonare . Este modelul unitatii puterii politice si al conducerii societatii de catre partidul comunist.

Ei intretin contacte cu retelele politice nationale. stabilesc relatii cu structurile centrale si cu cele locale (sensibile). functionarii de rang mai putin ridicat (functie de executie) nu au legaturi decit in cadrul departamentului cu alti executanti. Politicienii de inalt nivel au contacte in special cu elitele nationale si inaltii functionari. cu lideri ai altor partide. birocratia intretine relatii orizontale si verticale in sinul organizatiei si ocazional relatii laterale cu lumea politica. ca si birocratii. Cit priveste politicienii parlamentari. Din acest punct de vedere. 3) Legaturile cu actorii sociali Birocratii au.Modulul 5 – Politicieni si birocrati. ei avind deci mai multa responsabilitate. local). Daca ne referim la legaturile cu alti actori sociali. partide) – fac legatura intre lumea administrativa si cea politica . politicienii de rang mai putin important stabilesc contacte la nivel local pentru a asigura suport pentru liderii locali ai partidului sau legaturi cu reprezentantii grupurilor de interese. In schimb. modele de cariera si atitudini politice Conform imaginii traditionale. acestia stabilesc contacte cu liderii partidului lor si rar cu cei din alte partide. lideri locali ai propriului partid) si legaturi cu cetatenii si grupuri de interes. elementul de referinta este departamentul lor: legaturile cu egalii sau superiorii functioneaza pe o baza continua. cu alti ministrii. In timp ce birocratia clasica (functionarii de cariera) este traditional neutra. 2) Elemente de referinta Pentru birocrati. dimpotriva. birocratii stabilesc mai multe legaturi cu actorii nationali. A) Modele de contact 1) Tipurile de contact depind de specificitatea sarcinilor si nivelul de responsabilitatea Astfel. in cazul birocratiei politice optiunile politice sint importante. contactele cu cetatenii sint mai frecvente decit cele cu birocratii. 38 . politicienii se afla in relatii in special cu publicul (cetatenii). Politicienii. Astazi. mai mult decit politicienii.cei mai aproape de procesul de decizie – intretin contacte cu retelele centrate pe executie. Politicienii (parlamentarii). au rolul de a media legaturile care pun in contact guvernul. grupuri de interes. complexitatea crescinda a cererilor sociale face ca frontierele traditionale intre politicieni (a caror preocupare principala este cautarea suportului public necesar si asigurarea legitimitaii politicilor) si functionari (care au rolul de a asigura performanta functiei publice) se modifica. Deci retelele birocratice sint esential interbirocratice (in sinul departamentului). Ei intretin deci in special relatii exterioare. B) Influenta atitudinilor politice asupra tipului si naturii contactelor Birocrati In functie de tipul de birocratie (politica / de craiera) distingem atitudini diferite fata de politica. contacte cu grupurile de interes organizate. Functionarii de nivel mai scazut stabilesc relatii de executie cu alti executanti. De asemenea au legaturi cu lumea politica locala (lideri ai altor partide. 4) Structura contactelor (local. cu functionarii altor departamente. adica cu cabinetul. cele cu lumea politica sint periferice. inaltii functionari . grupurile de interes si cetateni. intretin realtii diferite : de exemplu. in timp ce elitele politice intretin mai multe contacte cu actorii locali. cu ministrii si inalti functionari. national) Birocratia stabileste contacte in functie de rol: astfel. cu ministrul de resort. atitudini care influenteaza interactiunile cu lumea politica. Deci contacte directe rare cu politicienii. inaltii functionari pot sa fie in contact constant cu decidentii centrali. Similitudini si diferente : modele de conact. Contactele externe sint ocazionale. Politicienii. origini sociale. cu societatea. partidele si societatea. O alta diferenta se refera la nivelul contactelor (national. functionarii de rang intermediar – cei mai apropiati de cererile sociale (cetateni. dupa rol si functie. adica intretin relatii exterioare organizatiei. la rindul lor. in timp ce functionarii politici sint actori importanti in procesul de decizie.

O situatie diferita exista in Suedia. absenta de responsabilitate a cabinetului . Diferentele se refera in special la contactele externe. politicienii juniori sint specializati in contacte cu cetateni (mai ales la nivel local) in timp ce politicienii seniori. unde traditia responsabilitatii cabinetului si neutralitatea birocratica inhiba legaturile functionarilor cu lumea exterioara administratiei. guvernarea de catre partidul majoritar limiteaza relatiile cu birocratia. Astfel. de asemenea. In timp ce politicienii sint propulsati de valori. Deci. si anume : traditia responsabilitatii colective a cabinetului si caracterul impersonal (anonimatul) functiei publice . afaceri interne. Daca consideram vechimea. Relativ similare sint contactele intra-departamentale si relatiile cu grupurile de interes. disciplina si coeziunea partidelor . caracteristicile sistemului. tipul de executiv puternic. sau ocupa posturi de nivel ridicat sint cei mai conectati politic. membrii ai parlamentului. Sistemul american se caracterizeaza prin : legislativ independent . sistem de personal descentralizat . cei care lucreaza in departamentul finante. b) Contacte in functie de sistemul politic In tarile cu sistem de autoritate centripeta (sistem centralizat). intrun astfel de sistem. Birocratia dispune de putina autonomie in a intra in relatii de negociere cu actorii externi. sint interesati si intretin contacte cu structurile centrale. Aceasta diferenta este determinata de structurile institutionale si de traditie (fragmentarea institutionala) si de sistemul politic. a) Fragmentarea institutionala Fragmentarea disperseaza puterea actorilor. in virtutea neutralitatii. Astfel. Nivelul de conexiune al birocratilor la politica depinde de serviciu si de rang (localizarea structurala. birocratii „politici” sint legati de centrele de decizie politica (sint catalizatori ai procesului de policy-making) si nu de sistemul reprezentativ. Comparatie intre modelele de contact ale birocratiei Relatiile si contactele in sinul sistemului administrativ variaza putin de la o tara la alta. cei care sint in contact cu centrele de decizie au atitudini politice mai afirmate. cetateni. Pe o scara a fragmentarii acest sistem reprezinta polul centrifug (se indeparteaza de centru). Birocratii conectati politic au tendinta sa se considere mai putin tehnocrati si mai mult policymakers. in Olanda. pozitia in sistem). intretine legaturi cu 39 . birocratii si membrii parlamentului fiind putin stimulati sa stabileasca relatii directe si sustinute. cu actorii exteriori sistemului. puternica tendinta catre autonomie a birourilor . dar fiind implicata in programe de dezvoltare. alti ministrii. functia publica. sistemul pluralist de luare a deciziilor creste interdependenta dintre politicieni si birocrati. si cauta suport in arena publica. contactele cu sistemul executiv si elitele politice contribuie la dezvoltarea unor atitudini pozitive fata de fenomenul politic. in Marea Britanie. partide politice putin organizate . existenta de comitele legislative specializate. doctrine. In Canada. sistemul american este ilustrativ pentru tipul fragmentat de structuri institutionale. birocratia intretine legaturi difuze. intretine putine contacte cu membrii partidelor politice. congresmani. cabinet. Aici. cu alti actori : lideri de partide. slabe. Politicieni Legislatorii partidelor de guvernamint au cele mai multe relatii cu ministrii.Birocratii de craiera Functionarii cei mai favorabili fenomenului politic sint cei mai contectati la centrul de putere politica. grupuri de interes). Chiar daca fragmentarea administrativa exista in grade diferite peste tot. tipul de parlament (centrat pe partid) . Invers. Aceste forte centrifuge incurajeaza o dependenta mutuala intre birocrati si politicieni si existenta „triunghiului de fier” (birocrati. toate aceste particularitati traduc tendinta catre concentrarea puterii in miinile cabinetului si reduc tendinta birocratiei de a dezvolta contacte exterioare sistemului birocratic. avind mai putin timp pentru acest tip de contacte. anumite sisteme sint mai fragmentate decit altele. In Marea Britanie. Birocratii politici Acestia nu sint politici in acelasi sens cu politicienii. De exemplu.

prin parlament centrat pe un partid. Ei sint cel mai bine plasati pentru a construi relatii durabile cu sefii si membrii comitetelor Congresului. deci o dependenta mutuala intre functionari. in raport cu societatea. vom analiza diferentele in raport cu publicul. Al doilea model. In Germania. Astfel. birocratii si politicienii sint oameni educati. birocrati. specific SUA si Germaniei. birocratia americana este formata din functionari civili de cariera si din functionari politici executivi care au legaturi strinse atit cu membrii Congresului cit si cu grupurile de interes. aceste legaturi. Deci. Bundestagul – cea mai puternica camera legislativa in Europa – are o structura foarte elaborata (complicata) de comitete. relatie care este intretinuta de aceste comitete si care este consolidata prin faptul ca un mare numar de ex-functionari se regasesc in parlament. Exista o reprezentare disproportionata a acestora. Deci practica recrutarii creaza legaturi particulare intre liderii partidelor si functionari. elitele celor doua domenii sint preponderent barbati. fiind mediate de catre ministri. modele de cariera si atitudini politice – Determinanti sociologici In aceasta sectiune vom analiza elementele comune si de diferentiere intre inaltii functionari si politicieni in calitate de actori sociali. Aici functionarii de cariera interrelationeaza cu membrii Congresului si executivul politic. mai ales la virful atit al ierarhiei politice cit si al celei administrative. ceea ce are ca efect erodarea progresiva a ideologiei birocratice. care nu sint frecvente. multi lideri politici federali provin din politicienii Landerelor. legaturile cu liderii partidelor se explica prin configuratia institutionala a sistemului : ministrii federali au rol in formularea si dezvoltarea politicilor. congresmanii si birocratii sint mutual dependenti. Dupa variabila sex. Functionarii civili au contacte frecvente cu parlamentul si grupurile de interes. De asemenea. unde exista traditia ideologiei birocratice. Functionarii consiliaza frecvent aceste comitete ale Bundestagului in special pentru legislatii care implica informatii si detalii tehnice. Cele doua sisteme au in comun fragmentarea sistemului care se manifesta printr-o slaba responsabilitate a cabinetului si o institutionalizare avansata a parlamentului. se particularizeaza prin existenta unor legaturi directe intre cele doua sfere. Exista astfel o situatie dependenta mutuala intre acesti actori. Similitudini si diferente : origini sociale. In concluzie exista doua modele de contact intre functia publica si sfera politicii : Modelul intilnit in Marea Britanie si Olanda. C) Birocrati si politicieni. iar Landerele au rol in implementarea acestora. Exista insa si diferente fata de sistemul american : Bundestagul nu este la fel de independent nici la fel de puternic ca Congresul SUA. prin regim de cabinet. Sistemul suedez este dual in sensul ca exista legaturi ale administratiei cu parlamentul. si cum aceste diferente influenteaza atitudinile si comportamentele politice ale elitei administrative si elitei birocratice. Determinanti sociologici In marea lor majoritate. grupuri de interese. mai ales in cazul elitei administrative. Exista astfel o comunitate de interese intre functionari si parlamentari. cu statut ridicat. in mod istoric birocratia a avut un rol superior in raport cu politicul. sint sisteme fragmentate in care legaturile functionarilor cu parlamentul sint mai strinse decit cele dintre functionari si ministri. care pune in evidenta legaturi intre functionari si politicieni. 40 . Si in Germania exista interactiuni frecvente intre birocrati si politicieni. Cit priveste originea si cariera.parlamentarii. In special in modelul american legaturile functionarilor cu Congresul sint intense. Dar exista o fragmentare a puterii. diferentele intre cele doua grupuri. Exista deci anumite similaritati cu modelul institutional american. Aceste contexte se caracterizeaza prin existenta responsabilitatii ministeriala. Barbatii domina aproape complet elita administrativa (numai 1% din functionarii superiori erau femei in anii 90 in medie in ansamblul tarilor occidentale). In Suedia exista o neta separare institutionala intre dezvoltarea de politici si implementarea lor. Sistemul american pune in evidenta o alta situatie. dar puterea Congresului face ca birocratia sa fie mai dependenta decit congresmanii. birocratia americana este foarte activa in relatiile cu grupurile de interes: independenta Congresului in raport cu executivul face ca birocratia sa aiba posibilitatea sa-si construiasca propriul ei suport pentru interesele ei sprijinindu-se pe grupurile de interes influente. In plus. Birocratia este in Germania identificata Statului. In Germania politicienii sint mai dependenti de birocrati.

O alta diferenta se refera la faptul ca recrutarea politicienilor este mai descentralizata decit recrutarea administrativa. La nivelul birocratiei. Aceiasi observatie se poate face si in cazul recrutarii parlamentarilor europeni. in special din zone cosmopolitane. situatia este inca mai exceptionala decit in cazul educatiei. comparativ cu Franta unde elitele in general au origini mai inalte. recrutarea 41 . Cu toate aceste diferente in favoarea elitelor birocratice si politice si in ciuda variatiilor de la un context la altul. recrutarea parlamentara este mai democratica in Europa decit in societatea americana. in timp ce pentru birocrati acest raport este de 1/8. Cit priveste birocratii. Retinem ca aceste partide ofera oportunitati de avansare copiilor educati ai clasei muncitoare. 2) cit priveste tipul de studii. Elitele politice si administrative sint chiar mai educate decit cei care ocupa posturi similare in sectorul privat. Educatia este un criteriu esential pentru a atinge rangurile superioare in lumea politica si administrativa. Considerati impreuna. Reprezentantii acestor partide sint tot mai mult aboslventi de universitati si cuprind tot mai putini muncitori manuali. In Tarile de jos elitele au origini mai modeste. In SUA partidele sint mai putin corpuri organizate si mai mult coalitii de indivizi cu resurse financiare. dar si pentru compozitia sociala a elitei. ceea ce nu este cazul partidului democrat din SUA. acestia provin covirsitor din mediul urban. aceasta pondere este foarte ridicata la nivelul elitelor – aproximativ 88%. cea mai scazuta in Marea Britanie si SUA. aproximativ 65% din politicieni si birocrati au tatal cu ocupatii profesionale sau manageriale (la nivelul maselor aceasta pondere este de numai 12%). Deci originea sociala nu are decit un impact indirect asupra procesului de recrutare al elitelor. In Europa. b) Origini sociale Cit priveste acest indicator. in Europea continentala. Mai mult. Toate elitele sint astazi cu studii universitare insa politicienii si birocratii sint elitele cele mai educate. Elitele politice si birocratice reprezinta crema cremei societatii lor. in SUA predomina stiintele fundamentale si tehnologia. in timp ce in Marea Britanie preponderente sint stiintele umane. Aceasta are implicatii nu numai pentru calificarea si pespectivele decidentilor. in raport cu politicienii. birocratii au mai putine studii in domeniul stiintelor sociale si naturale decit politicienii. absolventii care provin din clasa muncitoare au oportunitati pentru avansarea in ierarhia politica la fel ca si cei care provin din clasa mijlocie. Un individ fara studii universitare poate avea virtual sansa sa intre in Parlament. In toate tarile insa se remarca importanta educatiei in recrutarea elitelor. situatie explicata prin rolul jucat de partidele socialiste si comuniste. Desi exista diferente intre tari. dar accesul la educatie este. birocratii au studii in domeniul dreptului. origini sociale mai privilegiate : aproximativ 74% sint fii de manageri si profesionisti (57% pentru politicieni). aceasta pondere fiind de aproximativ 90% in cazul elitei administrative. politicienii nationali provin din zonele urbane. Selectionarea acestora nu este discriminata social. c) Origini geografice In general. Dar accesul la educatie depinde de statutul social. Deci. Ca si pentru educatie. unde experienta in domeniul legal este esentiala pentru formarea administratorilor. in nici o tara occidentala nu se aplica masuri care vizeaza sa faca din birocrati si politicieni un grup social exclusiv.a) Educatia Educatia este criteriul care face diferenta intre elite si non-elite. Impactul ei este mediat de sistemul educational : 2/3 din absolventii universitari ai elitei politice provin din clasa de mijloc. In toate tarile. citeva particularitati sint generale : 1) in toate tarile birocratia are mai multa educatie formala (studii universitare) decit elita politica. Cei mai multi parlamentari cu cele mai putine studii universitare sint in Marea Britanie si in Germania (si mai ales in cadrul Partidului laburist si in cadrul Partidului sociodemocrat german). Daca ponderea pregatirii universitare la nivelul publicului in general este de 8% in SUA si 8% in Europa. dar nici una sa intre in categoria inaltilor functionari. Cea mai mare diferenta exista in Italia. Aproximativ 1 politician din 4 provine din familii de muncitori manuali. birocratii au. Insa in general in tarile industrializate modelul dominanat la virf – trece prin universitate.

accesul la elita politica este mai egalitar decit accesul la elita administrativa. Sistemul inchis tinde sa produca elite de inalt nivel cu o experienta ridicata si care sint socializati in normele institutiilor lor. Birocratii Mediul administrativ este un sistem inchis. traiectoriile (modelele de alegere si de cariera) a politicienilor si functionarilor sint diferite si au consecinte pentru expertiza in politicile publice. ale populatiei. Cauza o constituie exigentele educationale care sint mai mari pentru functionari. in termeni de recrutare si reprezentativitate. politicienii germani sint membrii de baza ai clasei mijlocii. dar gradul de reprezentativitate sociologica variaza semnificativ de la o tara la alta si intre politicieni si birocrati. In SUA accesibilitatea la educatia universitara a fost istoric mai ridicata. In concluzie. iar vointa de a prezerva sistemul functiei publice izolindu-i de transformarile sociale si politice.birocratica dupa criterii educationale favorizeaza zonele cu oportunitati educationale (marile centre urbane). dar ea favorizeaza puternic copiii claselor mijlocii si superioare. un sistem care favorizeaza integrarea interna in sinul elitei. Deci. compozitia lor sociala este rezonabil reprezentativa pentru populatie in termeni de origine sociala. Dar in acelasi timp diparitatile dintre politicieni si birocrati sint cele mai mai mari in Italia. In acest context efectul direct al originilor de clasa asupra educatiei a fost mai scazut. Pentru lumea politica. b) Un sistem antreprenorial. Cit priveste politicenii germani. acestia apar egalitari atit din punct de vedere social cit si educational. Este un sistem care favorizeaza legaturile cu alte segmente ale societatii. putem afirma ca birocratia este. acest model derivind din coincidenta dintre un partid majoritar cu radacini socialiste si un partid cu radacini catolice. Dar cei cu origini modeste intilnesc mai multe obstacole decit in Europa. Elitele politice italiene sint cele mai putin inegalitare in termeni sociali. fac dificile schimbarile in filtrul social la virful ierarhiei sistemului. Patterns (traiectorii) de cariera Daca exminam traiectoria carierei birocratilor si politicienilor putem pune in evidenta doua sisteme ideal-tipice de recrutare diferite ca permeabilitate : a) Un sistem inchis – este un sistem care cere o practica indelungata intr-o singura institutie ca preconditie pentru accesul la rangul de elita. diferentele provin din modul de recrutare a celor doua elite. acestia lucrind mai mult timp in aceiasi institutie. Relativul egalitarism american este mai marcant in administratie decit in sfera politica pentru ca politica de recrutare in SUA este mai influentata de absenta unui partid al clasei muncitoare. educatia universitara este esentiala in recrutarea elitei administrative. accesul la rangul de elita este mai discriminant din punct de vedere educational decit din punct de vedere social. d) Concluzii In toate tarile. Prin statutul lor ocupational. mecanismul electoral produce o elita mai reprezentativa in termeni sociali decit recrutarea prin examen in ciuda nivelului de educatie ridicat si originii sociale mai ridicate. elitele provin din straturile educate. Altfel spus. societatea americana fiind o societate elitista. 42 . Sint mai multi copii din clasele mijlocii in elita americana pentru ca in generatiile trecute clasa mijlocie a fost mai dezvoltata decit in Europa. Cit priveste elitele politice europene. caracterizat printr-un grad inalt de intrari in rindul elitei a unor indivizi care vin din cariere exterioare. Birocratii sint selectionati prin examen si postul lor cere o formatie universitara. deschiderea relativa a sistemului educational american compenseaza inchiderea relativa a sistemului de recrutare politica. In Europa. Elitele administrative italiene si franceze sint mai deschise recrutarii in rindul claselor inferioare decit cele din tarile nordice ale Europei. dar si accentul pus pe vechime si calificari impersonale. Tinind cont ca situatia este diferita in cazul elitei administrative. Din acest punct de vedere. In toate tarile. Astfel. superiare. mai rezistenta la democratizare. din diferentele care exista intre recrutarea politica si cea birocratica. este un sistem legat de un proces de socializare in institutii de elita.

aceasta este mai moderata pentru birocrati. ideologiile anumitor partide favorizeaza pe cei care provin din rindul clasei muncitoare sau clasa medie inferioara. analizele arata ca : Elitele politice se situeaza la stinga fata de grupurile sociale similare si sint mai apropiati de afilierea partizana a cetatenilor. Acestia ar trebui sa aiba pozitii (atitudini si comportamente politice) conservatoare. din cauza profilului social si educational al populatiei care este mai ridicat. originea sociala nu explica in totalitate puterea lor. ceea ce este o perspectiva comuna partidelor de stinga. Cele doua elite au mostenit. Faptul ca partidele cauta suportul in toate regiunile geografice explica de ce parlamentarii provin mai putin decit birocratii din ariile urbane. D) Atitudini politice si loialitati partizane Origini ale atitudinilor politice In general. mai ales in Europa. Recrutarea este mai deschisa selectiei publice si controlului public si liderii de partid au mai mare interes sa prezinte candidati cu care electoratul se identifica. adica un strat in care traditia participarii la politica si guvernare a trecut de la o generatie la alta. explicatia fiind existenta partidelor socialiste si crestin-democrate. fata de 40% in cazul politicienilor. dar mai la dreapta (mai conservatori) decit cetatenii in general. cosmopolite. interesul pentru politica si guvernare. acestia se afla de asemenea la stinga fata de grupurile similare cit priveste identificarea partizana. Cit priveste loialitatea partizana. birocartii sint mai favorabili implicarii guvernului in treburile economice si sociale. in special a tatalui. birocratii se plaseaza mai la stinga decit parintii lor (spre deosebire de avocati care se plaseaza mai la dreapta in raport cu simpatiile familiale). daca nu posturile publice. Desi ei provin din familii cu simpatii virtual conservatoare si desi faptul ca ei ocupa pozitii inalte.Politicienii Specific mediului politic este sistemul antreprenorial. membrii elitei tind sa mosteneasca. deci nu au mostenit ideologii progresiste. In special in Europa exista o „clasa politica” (Mosca). Or. manageri). totusi accesul la rangul de elite este mai egalitarist decit in Europa. Orientari politice Am vazut ca birocratii si politicienii sint elite deosebit de educate si au origini sociale ridicate in raport cu alte categorii similare (profesionisti.5% in cazul functionarilor. In sistemul politic se intra mai tirziu si se ramine mai putin timp. Pentru 16% din politicienii europeni si 33% din birocratii europeni prima ocupatie a tatalui a fost in serviciul guvernarii. dar mai putin opiniile politice. Sistemul parlamentar este mai antreprenorial in practica recrutarii si avansarii decit sistemul functiei publice care este un sistem inchis. in special in Europa. Parlamentarii si birocratii au o buna educatie in raport cu alte straturi sociale. In Europa studiile universitare asigura copiilor claselor populare mai multe oportunitati pentru avansare in ierarhia politica decit copiilor clasei mijlocii. interesul pentru politica si guvernare. In timp ce partidele conservatoare au ca suport pe cei cu statut inalt. Aceasta situatie se explica prin faptul ca ei nu provin din familii de stinga. stinga se sprijina pe cei cu statut inferior. Transmiterea opiniilor politice este deosebit de slaba : 2. Altfel spus. inclinatia pentru afaceri publice ale familiei. Se transmite deci interesul pentru treburile publice. Politicienii si birocratii sint in general copiii cadrelor medii de oficiali (birocrati) si politicieni locali. In SUA. Cei care provin din mediul muncitoresc si din clasele mijlocii inferioare sint excluse din elita prin filtrul educatiei si prin filtrul social. elitele au mostenit. unde partidul democrat nu joaca acest rol. Birocratii provin in general din medii urbane. in timp ce parlamentarii nu difera semnificativ ca grup de popultia pe care o reprezinta. Acest pattern este mai putin evident in cazul elitelor americane. 43 . Deci. Concluzii Femeile sint in general excluse din elita politica si administrativa. Dar prin cariera. Daca ne referim la inaltii functionari. In plus.

asa incit ei isi modereaza atasamentele in vederea succesiunii partidelor (schimbarii politice). si desi noua stinga sau anarhistii libertari sint contra Statului. Desi la origine liberalii britanici au fost campionii economiei fara Stat. Desi modernizarea numita conservatoare este bazata pe Stat. in numele individualismului. ca grup. cu origini in clasa mijlocie si orientata catre afaceri publice. unde climatul politic este slab ideologic. Elita parlamentara prezinta aceleasi trasaturi. birocratii ar putea sa se plaseze la centru 4) Birocratii sint apolitici : diviziunea muncii intre birocrati si politicieni ii incurajeaza pe acestia din urma sa includa opiniile lor politice intr-o schema ideologica relativ simplista. cu exceptia SUA. in ciuda faptului ca tema nationala a fost importanta. deci prin reforme sociale ale Statului. Nici politicienii si nici birocratii nu sint in dezacord cu vederile politice ale electoratului. Pentru a caracteriza cele doua optiuni diferite si opuse in Europa s-a utilizat diviziunea stinga / dreapta. ei ar putea sa se situeza mai la stinga decit politicienii atunci cind acestia se plaseaza pe pozitii conservatoare. In Marea Britanie si in SUA termenii „liberal” si „conservator” au aceiasi semnificatie. dar este mai reprezentativa din punct de vedere demografic decit birocratia pentru ca ea cuprinde si indivizi fara formatie universitara si pentru ca sistemul de partide favorizeaza mobilitatea (ascensiunea) claselor mijlocii si populare. sistemul parlamentar este mai antreprenorial in practica recrutarii si avansarii. prima dimensiune a controversei ideologice a fost schimbarea sociala (si nu identitatea) si in special modificarea (declinul) rolului Statului in promovarea egalitatii sociale si economice. birocratii ar putea sa se situeze la dreapta politicienilor cind acestia din urma apara reformele sociale (este ipoteza politicienilor de stinga care acuza conservatismul birocratic) 3) Prin temperament. ordinea existenta (structuri economice si sociale). educata. Cele doua elite provin din medii cu un inalt grad de implicare politica sau din parinti cu ocupatii guvernamentale dar care nu determina atasamente (afilieri) partizane. Este o ipoteza adesea avansata de politicienii de dreapta care sint contra interventiei Statului (adica a interventiei birocratice) 2) Prin origine si statut social si prin traditie. ca grup. cu studii universitare. Astfel. E) Ideologia elitei In general. Diferente intre cele doua elite exista in functie de modalitatea de recrutare si cariera : daca sistemul inchis domina lumea administrativa. in Occident. ca grup. urbana. ei isi deplaseaza optiunile politice la stinga optiunilor politice ale mediului lor. exista 4 ipoteze : 1) Birocratii au interes in cresterea rolului Statului. Politicienii se apropie de preferintele partizane ale publicului. dar faptul ca aceasta situatie este specifica si functionarilor are o explicatie mai complexa : functionarii lucreaza cu politicienii principalelor partide. dar lumea birocratica este cea a expertizei si detaliilor operationale ceea ce o predispune sa ignore pozitiile ideologice. Inaltii functionari provin dintr-o minoritate barbateasca. Astfel. interventia Statului devine instrumentul esential pentru politici redistributive si opozitia fata de interventia Satului devine conservatoare. ceea ce este normal. analizele punind in evidenta urmatoarele diferente intre birocrati si politicieni : 44 . In general. Astfel. in secolul al XX-lea. La celalalt pol se situau cei ce aparau. in secolul al XX-lea. sprijinul pentru interventia Statului si pentru reforme sociale sint strins corelate. Multe din aceste ipoteze general avansate nu s-au verificat. catre sfirsitul secolului al XIX-lea. la nivel teoretic. totusi dihotomia este remarcabil de durabila pentru identificarea ideologica. desi la asta ne-am astepta avind in vedere originile lor sociale.Birocratii si politicienii sint deci doua grupuri foarte ne-reprezentative in termeni demografici. a bogatiei si privilegiilor si aceasta prin actiuni ale Statului. birocratii ar fi interesati in mentinerea ordinii existente si ar manifesta aversiune fata de politicile de schimbare. birocratii sint sceptici fata de exigentele celor doua extreme ideologice si. a) Diferentele dintre politicieni si functionari cit priveste rolul Statului si schimbarea sociala In general. Adeptii schimbarii sociale aveau ca obiectiv o distribuitie mai egalitara a puterii.

sint mai realisti. schimbarea sociala moderata. si nu in termeni de clivaje si contradictii intre interese particulare. c) ideologia si guvernanta Ideologia si rolul influenteaza substanta politicilor (adica a ceea ce guvernul decida sa faca sau sa nu faca). diferitele segmente ale societatii au interese diferite si divergente si sarcina leaderilor este sa reflecte aceasta varietate de interese. rezultatele analizelor arata ca : Cele doua variabile. • deci politicienii vizeaza schimbari majore de politica (inovatia) si birocratii. in timp ce pentru politicile imediate (pe termen scurt). de legalitate. politicienii sint mai putin satisfacuti decit birocratii de politicile curente. Cu alte cuvinte : • efectul ideologiei este la fel de puternic atit asupra politicienilor cit si asupra birocratilor. viziunea lor este mai polarizata din punct de vedere ideologic intre un bloc masiv la stinga (care vor un Stat puternic si reforme majore) si un grup la dreapta (cel putin pina in 1980) care este in favoarea reducerii rolului Statului. Aceasta inseamna ce atit politicienii cit si birocratii s-au ajustat din punct de vedere intelectual la divizunea muncii : birocratii administraza mai intii politicile existente si apoi vizeaza schimbarea . in mod tipic. 2) obiective • modelul politic – progres. prefera economia mixta. conflictul social si politic este marginal si adesea artificial . dincolo de predispozitiile ideologice. • modelul politic pune accent pe o conceptie pluralista a interesului public si afirma realitatea si legitimitatea conflictului . Deci. pentru politicile de viitor. In functie de felul in care ideologia si rolul influenteaza procesul decizional. birocratii pun accent pe schimbari mai marginale. pentru cei de dreapta libertatea) . biorocratii au pozitii centriste. Exista diferente in functie de administratie (republicani / democrati). • cit priveste importanta rolului. gindesc in termeni de idealuri (pentru cei de stinga justitia sociala. Ei favorizeaza mai multa interventie a Statului si implicarea in problemele sociale. moderate. dar in general in SUA bransa executiva nu este dominata de centristi (centrismul ideologic nu este caracteristic pentru functionarii de cariera. ideologie si rol.A) In tarile europene. deoarece birocratii. • birocratii de dreapta sint mai confuzi. au un impact independent semnificativ. Elita biorocratica europeana este din punct de vedere ideologic mai omogena si mai conservatoare decit parlamentarii. rolul este mai important. • Cit priveste diferenta de a concepe viitorul : politicienii vizeaza schimbari de substanta. In Europa. justitie distributiva 45 . ideologia este importanta. propun schimbari mariginale . accepta ordinea existenta cu citeva reforme majore. pun accent pe libertate (inclusiv libertatea pietii – conservatism modern) si securitate (functie de curentul mai liberal sau conservator) . pe stabilitatea sociala si progres material (ceea ce se explica prin centrismul lor ideologic). pe interesele reale ale tuturor membrilor societatii . B) Modelul american este diferit : Elitele birocratice americane sint mai eterogene si functionarii de cariera mai la stinga decit congresistii. Cit priveste parlamentarii europeni. Cele 2 difera dupa : 1) viziunea asupra interesului public • modelul de guvernanata pune accent pe corpul politic. exista 2 perspective asupra societatii si afacerilor publice : modelul de guvernanta si modelul politic (politics). ceea ce este o anomalie) b) influenta ideologiei asupra politicilor Considerind influenta ideologiei si rolului (politicieni sau functionari) asupra deciziilor si reformismului politic. cei mai multi se multumesc cu statu quo. Atit politicienii cit si birocratii de stinga sint mai inclinati decit ceilalti sa propuna schimbari radicale in politica curenta . problemele publice trebuie sa fie rezolvate in termeni de justitie. elita birocratica se situeaza la centru pe continuumul ideologic (din punct de vedere la interventiei Statului si schimbarii sociale).

vad 46 . adepti ai modelului politic. parlament (deci raportul cu factorii politici. neutru. odata la putere. sint mai critici fata de rolul clasic. politicieni). cu atit se respinge notiunea clasica a neutralitatii administratiei . ceea ce este natural. putin ambitioase. al functionarilor . dar administratia poate sa se angajeze in procesul de decizie politica. Functionarii sint deci gardienii interesului national . de rolul lor in afacerile publice • politicienii de stinga sint pentru mai multa implicare politica. grupuri de interes. sint pentru o mai mare implicare a cetatenilor in viata politica si guvernanata. eficienta este mai importanta) • birocratii prefera mai mult acest stil decit politicienii • este si preferinta politicienilor de centru (prudenta. eficacittate 3) conceptia binelui public are influente asupra institutiilor • modelul de guvernanata in versiunea extrema implica o viziune elitista si chiar autoritara . deci autonomia si neutralitatea acestui Stat trebuie protejate. politicieni si birocrati. cei de stinga sint pentru modelul politic. cea mai mare parte a celor de dreapta si cea mai mare parte a birocratilor pun accent pe consens.• modelul de guvernanata – stabilitate. partide. politicienii de stinga. cei de stinga (birocrati si politicieni) au tendinta sa atribuie diferentele dintre partide clivajului socio-economic de clasa • Deci ideologia si rolul pot sa prezica modelul de politici (politic sau de guvernanta) : cea mai mare parte a celor de stinga si cea mai mare parte a politicienilor gindesc in termeni de conflict (model politic) . pun accent pe competenta. raporturi cu pluralismul) • cei de stinga si politicienii. • Cei de stinga.arata scepticism fata de politicile pluraliste. dar nu sint izolati de restul corpului politic . sint pentru politici pluraliste . politic . politicieni). neutralitatea administratiei este dorita. pe consens 8) atitudinile politicienilor fata de functionarii de cariera. functionarii de cariera (experti in politici) sint o conditie a unui Stat bine ordonat . expertii se ocupa de probleme tehnice. sint favorabili pluralismului. in versiunea moderata pune accent pe bransa executiva a guvernului si functionarii permanenti ai Statului . • modelul politic vehiculeaza o viziune pluralista a democratiei (partide politice. unui control mai mare al cetatenilor asupra guvernului • cei de dreapta si birocratii – model de guvedrnanta . actioneaza in termenii modelului de guvernanta 5) viziunea asupra conflictului  modelul de guvernanta pune accent pe consens  modelul politic pune accent pe conflict. pe diversitatea de interese care este esenta afacerilor publice Astfel. au tendinta sa fie incrementali (programe pe termen scurt. sint promotorii unei viziuni angajante . fara legatura cu rolul (birocrati. ei resping normele neutralitatii administrative. conflictul este secundar (model de guvernanta) 6) stilul de politici (policy-making) • conservatorii. 4) legatura lor cu ideologia • cei de stinga gindesc in termeni de model politic • cei de dreapta in termeni de model de guvernanta • Politicienii – model politic • Birocratii – model de guvernanta • in realitate. cu cit se doreste o interventie mai mare a Statului. sint mai putin elitisti. pun accent pe ceea ce divide partidele si mai putin pe ceea ce le uneste • La fel. acest pluralism asigura functionarea sistemului in care interese multiple trebuie sa se exprime si sa se concilieze . sint deci mai sensibili la conflictul social. multumiti cu tendintele prezente) • exista deci afinitati intre politicienii de centru si birocrati 7) raportul cu grupurile de interes.

birocratii de stinga sint mai putin de stinga decit politicienii de stinga (din cauza rolului) • ideologia functionarilor este mai influentata de rol. Toti politicienii sint membrii unui partid. politicieni. Tatii lor au fost mai „independenti” politic decit cei ai politicienilor. Germania). ceea ce nu inseamna ca este apolitic. ci ca instinctele lui politice nu au in mod fundamental un caracter partizan. ei sint din punct de vedere ideologic conservatori. voturile functionarilor reflecta orientarea ideologica de centru si de dreapta • exista deci legatura intre centrism si non-partizanat Legatura partid / ideologie se realizeaza diferit la cele 2 grupuri : • in cadrul partidelor moderat conservatoare. pun accent pe eficacitate. in timp ce birocratii refuza identificarea cu un partid. Refuzul identificarii partizane reflecta scepticismul lor care se explica prin afinitatile cu modelul de guvernanata. Loialismul birocratic variaza de la tara la tara : • in tarile cu sistem bipartit (Marea Britanie. in timp ce birocratul este impartial. Chiar Weber. arata ca in sistemul democratic se presupune ca politicianul este pasionat. pozitia ideologica (stinga / dreapta) este un indicator important cit priveste valorile si credintele. distributia preferintelor partizane nu arata o orientare conservatoare e) legatura intre ideologie si origini • birocatii provin din familii in care legatura intre conditiile sociale si afilierea partizana este slaba. Considerind legatura dintre ideologiile politice si idenificarea partizana. divizarea in sinul birocratiei reflecta divizarea elitei politice • acolo unde exista mici partide de centru (liberalii in Marea Britanie). ceea ce se explica prin rolul lor • din punct de vedere ideologic. in timp ce birocratii sint independenti in proportie de 1/3. prioritatile sint : mai multa justitie. in „Politica ca vocatie”. si ei au tendinta sa aleaga un partid non conform cu pozitia lor dimpotriva. in special fata de neutralitatea birocratica . Legatura ideologie / partizanat este in mod normal mai puternica la politicieni. politicienii si birocratii sint similari din punct de vedere ideologic • in partidele de centru si de stinga. SUA. cetateni) in afacerile guvernului . partide.economice • chiar daca cei 2 vin din clasa de mijloc superioara. analizele au pus in evidenta urmatoarele diferente intre politicieni si birocrati. In general. acestea atrag preferintele birocratiei superioare • in general. Ei provin din familii conservatoare (clase superioare sau muncitoresti) sau din familii de stinga ale clasei superioare. sint pentru limitarea implicarii factorilor politici (grupuri de interes. la politicieni exista o legatura mai strinsa intre ideologia lor si pozitia sociala si politica a tatalui (deci importanta originilor sociale si politice) • 47 . birocratii sint mai conservatori decit politicienii • deci birocratii sint tipic mai conservatori decit politicienii.• • problemele intr-un mod mai putin managerial . redistribuirea bogatiilor si puterii politicienii de dreapta vad lumea si functia lor in termenii modelului de guvernanta . in timp ce cea a politicienilor este mai influentata de originile social. sint mai fideli fata de traditia functiei publice. pe aspectul managerial al politicilor publice politicienii centristi sint adepti ai modelului de guvernanta d) identificarea partizana Pentru politicieni si birocrati.

Meritul birocratilor este ca acestia sint un element de stabilitate. In general. resping ideea unei administratii apolitice. Birocratia americana este mai polarizata din punct de vedere ideologic decit in Europa. Ei sint din punct de vedere ideologic de centru. politici pe termen scurt. ci frecventa fiecarei pozitii. birocartii sint influentati. birocratii provin din familii care au legatura cu guvernarea. sint rari in birocratia europeana. Pentru birocrati. in timp ce politicienii pun accent pe viitor (sau trecut). 63% din birocrati sint centristi din punct de vedere ideologic. Centrismul da stabilitate. in timp ce politicienii provin din familii care au legatura cu politica. chiar populisti. de marile proiecte de societate • Birocratul tip este mai interesat de ajustari marginale. pentru politicieni. reprezinta continuitatea procesului administrativ si dau o linie de evolutie programelor guvernamentale. Din aceasta cauza. cei de stinga sint mai numerosi in special in rindul functionarilor de cariera. Politicienii de stinga si birocratii conservatori pot intilni dificultati in colaborarea lor in procesul de politici publice : politicienii de stinga gindind si actionind in termenii modelului politic. Diferente intre Europa / SUA – anomalia americana Ceea ce este particular pentru decidentii americani nu este natura diferentei intre stinga si dreapta (in SUA cei de stinga favorizeaza mai mult reformele sociale si modelul politic). Inclinatia centristilor pentru moderatie poate conduce la rezistenta la inovatie proprie conservatorilor. pentru a evita si contracara aceste divergente. Directia schimabarii este data de politicieni. Mai mult. sint egalitaristi. sint adeptii modelul de guvernanta. sint chiar critici fata de birocratie. In SUA si in Germania. In Europa. 48 . In general ei au intrat in administratie in timpul „politizarii administratiei”. In plus. dar nu inovatie. birocratii sint moderati (prin profesie). afilierea partizana si ideologica sint strins legate si sint determinate de ideologia tatalui si originile sociale. nu este corect sa spunem ca birocratii nu au ideologie (sint apolitici). pe „buna societate”. partizanatul politic si ideologia sint mai putin legate si cele 2 sint mai putin legate de originile sociale si politice. Centristii puri sint mai rari in bransa executiva. cei de dreapta. Deci. mai ales in cadrul birocratiei. Aceasta ideologie a birocratiei poate afecta raportul Administratie/Politica Cresterea interesului birocratiei pentru politica si ideologie (adica a birocratiei de stinga) poate eroda normele de impartialitate si obiectivitate. Birocratii de stinga au mai multe in comun cu politicienii de stinga decit cu ceilalti birocrati: sint sensibili la conflictele sociale. absenta de pasiune) f) Implicatii • Politicianul tip este condus de ideologie. dar sint sensibili la politici. Astfel. Distributia intre cele 2 modele (politic si de guvernanta) are origini in aceasta particularitate (antecedente). functioneaza dupa rutina Observatii : Trebuie facuta distinctia intre centrism si rezistenta la schimbarea sociala si interventia Statului care este caracteristica politicienilor conservatori (si birocratilor). mai mult de departamentul unde lucreaza decit de originile sociale : cei din departamentele legate de problemele sociale au tendinta sa fie de stinga. din punct de vedere ideologic. mai putin idealism. cei de stinga sint inclinati catre moderatie si consens. centrismul birocratilor are in Europa origini in divizarea institutionala a muncii intre birocrati si politicieni : birocratii sint concentrati pe adoptarea de politici curente. dar aceast interes pentru politica afecteaza stabilitatea proprie functiei publice. Birocratii pot deci influenta in mod pozitiv inovatia. guvernele de stinga au tendinta sa-si plaseze simpatizantii in inaltele posturi administrative. in timp ce birocratii de dreapta sint mai conformi modelului de guvernanta. in raport cu politicienii. Criteriile de recrutare si rolul socializarii contribuie de asemenea la acest centrism (in sensul moderatiei. mai progresisti (prin ideologie). si in special cei de stinga.In concluzie.

Chiar daca acest sistem de patronaj este mai restrins astazi. respectiv de guvernanta si care sint particularitatile lor ? 49 . asa incit profilul lor ideologic reflecta aceasta particularitate. americanii sint mai sceptici fata de ideea ca executivul sa fie neutru. dimpotriva. Aceste diferente au legaturi istorice : in SUA agentiile executive au fost instrumente de schimbare. Functionarii joaca in SUA un rol mai imp decit in Europa. principii)  Identificati asemanarile / deosebirile dintre cele doua tipuri de actori din punct de vedere al determinantilor sociologici (origine socila. educatie. structura constitutionala face ca distinctia administratie / politica sa fie mai putin neta. Birocrtaii care se declara independenti in practica adopta pozitii de stinga. legatura partid/ideologie este mai puternica la birocrati decit la politicieni. adopta pozitii de dreapta. in timp ce in Europa birocratii au fost istoric priviti ca un suport institutional pentru statu quo. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :  Care sint similitudinile / diferentele dintre politicieni si functionari din punct de vedere al modelelor de contacte (tipuri. in timp ce in Europa. Birocratii americani au devenit politicieni. Prin traditie si cultura politica. traiectorii profesionale)  Ce apropie / desparte politicienii de birocrati din punct de vedere al orientarilor politice si ideologiei ?  Ce intelegem prin model politic.De asemenea.

Obiectivul nostru nu este de a retrasa aceasta istorie. Dar ele nu pot fi intelese fara sa intelegem si sa analizam fortele care le anima si regulile interactiunii lor. Institutiile sint arena sau structurile in interiorul carora ia forma distributia teritoriala a puterii (forme de Stat. juridica). Statul . supra-Statul. in special dupa razboaiele napoleoniene si Congresul de la Viena 1815 si cele doua razboaie mondiale. Deci. infraState. Totusi. au avut loc alte reamenajari ale hartii Statelor europene stabilita la Westfalia. 1. O prima definitie este numita juridica si formala. implica o analiza bazata pe o teoria a Statului. Astfel. imperiul este o forma de organizare politica pe care Europa a cunoscut-o din epoca romana pina la caderea imperiului austro-ungar in 1918 si care a durat in anumite arii non-occidentale pina la mijlocul secolului al XX-lea. pentru a intelege cum s-a impus forma de organizare teritoriala bazata pe Stat si cum s-au format apoi diferite forme de Stat.o constructie istorica Statul este forma de organizare teritoriala dominanta. 2. tratatul dela Westfalia. particularitatile cadrului institutional-politic influenteaza in mod esential forma raporturilor dintre politica si administratie. raporturi Stat / colectivitati) si distributia functionala a puterii (tipuri de regimuri. Daca ne referim strict la aparitia Statului modern. Statul Statul este cea mai importanta institutie politica care reprezinta punctul de intilnire dintre politica si administratie. Din punct de vedere istoric. in timp ce a doua. In practica administrativa si politica. Definitiile Statul modern Cind vorbim de Statul modern doua definitii sint in general utilizate. este definitia 50 .Modulul 6 – Institutii politice Institutiile politice sint cadrul institutional in sinul caruia au loc interactiunile politice si se formuleaza politici. Statele actuale sint diferite unele de altele. raporturi intre puterea legislativa. Statul a fost precedat de mai multe forme de organizare politica care nu meritau calificativul de Stat. Dar spiritul tratatului de la Westfalia domina inca si astazi. pentru ca ea poarta amprenta dreptului. Inainte de 1648 suveranitatea se raporta la rege si nu la entitatea teritoriala asupra careia ei dominau si care se schimba functie de casatorii si alte aliante matrimoniale intre familiile regale. a procesului politic (de policy-making). dar si regulile jocului politic (reguli electorale. Au existat trei tipuri concurente de forme non-etatice : orase-Stat. este un moment cheie. Statul este o forma de organizare recenta. semnat in 1648 dupa razboiul de 30 de ani (1618-1648) care a desirat Europa pe fondul unor rivalitati dinastice si religioase. extra-State (la care putem adauga o alta forma actuala. mai precis in functie de tipul de Stat si de regim politic care caracterizeaza fiecare tara. care dateaza de cinci secole si care a aparut in Europa. a administratiei publice. sau pe planul amenajarii interne. Diferitele modele ale raportului dintre administratie si politic sint modele teoretice. Pe linga o scurta trecere in revista a diferitelor forme istorice de Stat. este rezultatul istoriei particulare europene. vom aprofunda definitiile – juridica si sociologica – ale Statului modern si vom analiza tipurile si formele de Stat. sistemul de reprezentare). de referinta pentru a analiza si compara tipuri concrete. El inspira inca definitia juridica a Statului si forma de organizare bazata pe stat s-a universalizat. ca de exemplu Uniunea europeana). executiva. sociologica. Dupa 1648. universalizarea nu inseamna uniformitate a modurilor de amenajare a teritoriului etatic. dar nu a fost mereu asa si astazi nu este singura. ca natura. normele formale si informale care incadreaza si definesc contextul institutional. citeva precizari sint necesare. Totusi. El marcheaza ruptura de sistemul feudal si consacra epoca Statelor suverane institutind frontiere recunoscute si limitind influenta bisericii romane asupra afacerilor Statelor. Orice analiza a sistemului politic. principiile acestor modele clasice se manifesta diferit in functie de logica institutionala.

Astazi 190 de state sint recunoscute si membre ale ONU. Al treilea criteriu care defineste Statul modern este existenta unei puteri politice diferentiate. mult timp. Aceasta conditie nu este indeplinita nici de imperii nici de micro-societati. prin care domeniul public devine neutru din punct de vedere religios. Acest criteriu introduce o diferentiere calitativa decisiva a Statului de alte forme (entitati) infraetatice. Acest criteriu implica ideea de frontiere stabile. printii erau numai depozitarii unei puteri acordata in numele lui Dumnezeu de catre un papa care avea puteri transfrontaliere. golite de esenta. Un Stat nu exista decit daca este recunoscut de alte state si acest proces se produce formal prin admiterea la ONU. Aceasta provoaca conflicte profunde intre populatii de confesiuni diferite. Prima se refera la natura organizatiei : Statul este o intreprindere in sensul ca are o activitate continua ca finalitate 51 . Pentru ca un stat modern sa existe. prin care credinta si practicile religioase trec in sfera privata. In alte cazuri (Canada. Statele realmente existente pot sa difere mai mult sau mai putin sub anumite aspecte de definitie. Malaiezia. Definitia sociologica a Statului Definitia weberiana nu exclude definitia juridica. provincia ex-iugoslava Kosovo si-a creat institutiile caracteristice unui Stat modern. Revolutia islamica din Iran din 1979. In acest sens in antichitate grecii faceau diferenta dintre ei si altii. a. vorbim de Stat national sau multinational. intre sectorul public si cel privat. Aceste dinamici (de non-distinctie intre politic si religio) repun in cauza ideea secularizarii religioase care parea universala si sint o alterare a Statului modern. Cind principii si-au afirmat independenta. dar ea este in continuare recunoscuta international. Daca reusesc sa-si puna proiectul in practica vom asista la o recompunere profunda a spatiului etatic. De exempli. clar delimitat de alte institutii sociale. dar nu este inca recunoscuta de toate statele si nici de ONU. religioase sau economice. tentativele islamistilor din Algeria de a lua puterea in anii 90. Ea traduce tutela indelungata exersata de drept asupra stiintelor politice. chiar daca intr-o entitate toate institutiile s-au descompus (Somalia in 1990). conditii ale existentei statului modern. La fel. Aceasta definitie juridica a Statului are un istoric. b. Cind domina puterea religioasa. Cele doua definitii sint ideal-tipice. Belgia. d. deci este un Stat. dar ea implica o mai mare exigenta in atribuirea etichetei de „Stat”. Definitia juridica a Statului modern Aceasta prima definitie se articuleaza in jurul a patru componente. In Statul modern exista o distinctie de principiu intre puterea politica si cea religioasa. trebuie ca puterea politica sa se exercite pe un spatiu delimitat pe care il controleaza prin intermediul administratiei si fortei armate. atunci cind exista un ecart intre recunoasterea formala si realitatea unor State cu institutii descompuse. Cind populatia care locuieste pe un teritoriul unui stat partajeaza aceiasi identitate nationala vorbim de Statnatiune. definitia lui Weber comporta doua consecinte. miscarile islamiste din India. c. Astfel. Ea are limite. comun tuturor cetatenilor. calificati ca barbari. ea a fost legata de secularizare si laicitate. pentru ca ea da mijloacele juridice si politice pentru a transcende diversitatea apartenentelor religioase. In traditia iacobina franceza. laicitatea este un atribut esential al Statului modern. Al doilea criteriu este cel al populatiei. are inca statut de membru ONU. acefale sau dotate de puteri ad hoc (adica instituite de maniera intermitenta). un spatiu politic autonom. Invadarea actuala a Statului de catre religios in citeva societati islamice atinge deci unul din fundamentele esentiale ale Statului modern. In plus de definitia juridica. a. in special in raporturile cu Roma. Pakistan – sint exemple prin care grupurile islamiste incearca sa ia puterea politica pentru a impune Charia (legea islamica). Fara acest criteriu. orice grup armat. Existenta unui teritoriu clar delimitat este prima conditie. revenirea la religios in anumite State – prin adoptarea de institutii politice fondate pe religie – ridica problema indeplinirii acestui criteriu care este un pilon al definitiei Statului modern In Occident. Teritoriul etatic este populat de grupuri umane care partajeaza un sentiment de apartenenta care ii leaga si care ii distinge de alte grupuri care traiesc pe alte teritorii. Statul modern a aparut in parte ca rezultat al acestei dinamici de ruptura a legaturilor cu papa si teritorializarea autoritatii.clasica propusa de Max Weber. regimul taliban din Afganistan. b. intre institutiile guvernamentale si structurile firmelor sau intreprinderilor. Cind aceasta autonomie s-a universalizat. a fost posibila instituirea unei puteri politice autonome. A patra conditie se refera la recunoasterea internationala adica consacrarea de catre dreptul international. raporturile intre printi si Biserica au fost marcate de o alternanta intre „cezaro-papism” si „teocratie pontificala” – adica raporturi de forta favorabile fie printilor (putere temporala) fie bisericii (putere sacra). tari africane contemporane) cind statele sint compuse din mai multe etnii. orice firma multinationala puternica poate sa-si creeze un teritoriu si sa exercite dominatia asupra unei populatii.

prin constringere. Sa ne amintim definitia lui Weber : „Intelegem prin Stat o intreprindere politica cu caracter institutional atunci cind directia ei administrativa revendica cu succes in aplicarea regulamentelor monopolul violentei fizice legitime. Cu toate acestea. Nu are frontiere ci limes (limita pina unde se intinde dominatia. sefi traditionali) de utilizarea fortei pentru a face din forta un atribut al detinatorilor puterii politice care actioneaza in numele Statului face ca acesta sa aiba o existenta veritabila. Particularitatea sa cea mai importanta este detinerea capacitatii de a-si impune vointa prin forta. delimiate prin limes. in infra si extra-State.. Astfel. au cunoscut acelasi tip de dominatie traditionala. ci o asociatie de state care se reunesc pentru a actiona in comun in anumite domenii (politica monetara sau politica de aparare). o revolta. legitime. Dominatia traditionala. si a doua generatie a orasele-stat europene de la sfirsitul Evului mediu si din epoca Renasterii – Florenta dar si altele. care este mai restrictiva. detinind puterea ultima a constringerii. dominatia este de tip traditional. de tip patrimonial sau sultanic. Orasele –Stat se caracterizeaza prin natura colegiala autoritatii.. definitia lui Weber este remarcabila. si Roma pina sa devina imperiul roman . Sint ansambluri regionale sau continentale de tipul Uniunii africane sau a Uniunii europene care este forma cea mai avansata de supra-Stat. Somalia sau Liberia de exemplu. supra-State Constituirea Statului ca forma de organizare teritoriala dominanta. de exemplu fenomenul de fragmentarea a Statelor sau miscarile nationaliste sau secesioniste care mineaza Statele din interior (Bosnia. pentru ca este constituit din popoare de limba si practici diferite. Deci. O revolutie. nu au calitatea de Stat. nu exista o unitate a regulilor. extra-etatice. Nu exista ierarhie a functiilor. infra-Statele sint forme de organizare a societatilor traditionale sau forme apropiate de Stat. Chiar mondializarea aduce pe scena o serie de actori (firme multinationale. in cazul absentei altor mijloace. Dar aplicarea violentei este mijlocul specific si peste tot ea este. a fost precedata de trei tipuri concurente de forme non-etatice : oraseStat. are frontiere putin sigure si organizare slaba. In acest sens. autoritatea tribala si dominatia de tip sultanic caracterizata printr-un arbitrariu total (dincolo de clanul familial). Au existat doua generatii importante : orasele grecesti – Atena. heterogene. aceasta este constituita din unitati de tip patriarhal. autoritatea si functiilor sint difuze. ca de exemplu Uniunea europeana). Supra-Statele nu sint State.si aceasta intreprinde are un caracter institutional pentru ca se bazeaza pe reguli stabilite in mod rational si deci pe un aparat administrativ impersonal. a politiei.limita virtuala. Sparta. pe axa Calais-Gdansk si Dubrovnik-Barcelona. legale sau ilegale. Constringere se exercita prin aparate de coercitie formate sau ad hoc. adica din utilizarea fortei armate. infra-State. constringerea este exercitata de aparate de coercitie privatizate sau sub controlul altor autoritati. Cit priveste organizarea teritoriala. Imperiile traditionale sint exemple de extra-state. Prin deposedarea altor grupuri (seniori feudali. care.e.n. Teba – secolul V-II i. Dupa definitia lui Weber exista mai putine state care merita aceasta denumire. pentru a supravietui. Retinem urmatoarea definitie a Statului : Statul reprezinta ansamblul institutiilor si regulilor care asigura viata in comun a unui grup uman asupra unui teritoriu. in sensul weberian al conceptului.. In cazul extra-Statelor. Imperiile sint conduse de dinastii si puterea se transmite prin ordine de succesiune. ultima ratiune” Conform acestei definitii. Alte dinamici. ONG) care pun sub semnul intrebarii capacitatea de control al Statelor. desi de talie diferita. caracterizate prin legaturi de tip feudal sau colonial. autoritatea si functiile sint difuze sau concentrate in citeva miini. nu in legatura cu marimea lui. dupa criteriul detinerii constringerii. autoritatea provine din religie sau din relatii familiale. pot face ca un stat sa-si piarda aceast statut. organizarea teritoriala este constituita din unitati cu frontiere nesigure . 52 . Violenta nu este in mod natural nici unicul mijloc administrativ nici chiar singurul mijloc normal al unui grup politic. Statul este diferit de alte intreprinderi care pot sa existe pe un teritoriu. orase-Stat. Ele sint diferite de federatii ( nu au un guvern federal ) dar si de confederatii (institutiile comune sint mai dezvoltate si deciziile nu se iau in unanimitate). extra-State la care putem adauga o alta forma (supra-Statul. Forme non-etatice – infra-etatice. Organizarea teritoriala cuprinde mari ansambluri umane. Diferentierea intre Stat si formele non-etatce se poate face dupa natura functiilor sau ale puterii. A doua consecinta se refera la faptul ca Weber face din monopolul constringerii legitime. variabila – care se extinde sau se retrage in functie de cuceriri sau infringeri ). dupa tipul de organizare teritoriala. fizice sau simbolice. Monopolul constringrii este mai putin organizat decit la State si el difera la imperiile vechi (care nu aveau armate profesioniste si permanente cu exceptia Imperiului roman care avea armate disciplinate si ierarhizate) de imperiile coloniale (imparatul lasa o anumita autonomie de gestiune seniorilor locali sau functionarilor in schimbul unor tributuri . poate declara starea de urgenta. nici organizatii internationale. Statul detine monopolul violentei. ca de exemplu formele care au precedat regatul lui Charlemagne (anul 800). un element distinctif esential. in cazul formelor non-etatice. Constringerea se exercita prin aparate de coercitie adesea arbitrare. Criteriul care ridica cele mai mari probleme este cel al organizarii teritoriale. exceptiaa constituit-o Imperiul britanic care avea o armata bine organizata). ci cu delimitarea frontierelor. masuri speciale. Exista astfel trei tipuri de astfel de dominatie : dominatia patriarhala care se exercita de catre clanuri familiale sau grupuri care se supun aceluiasi patriarh . printr-o organizare teritoriala cu frontiere recunoscute. ea se aplica chiar in aceste conditii: un Stat. Referitor la criteriul autoritatii. Ruanda) repun in cauza preponderenta Statului ca actor predominant al scenei internationale. a inchisorii.

Pe plan local actioneaza reprezentantii numiti de catre puterea centrala si care actioneaza in numele ei. Elementele constitutive ale unui Stat sint : o populatie. Frontierele intre Statul regional si cel federal nu este foarte clara. Entitatile au parlamente cu adevarata putere legislativa regionala in anumite domenii in concurenta cu parlamentul national. culturale). 2. Ele dispun de competente legislative. o organizatie politica si juridica (aparatul de Stat). Apar in state unitare cu disparitati regionale (economice.Un Stat este o asociatie juridica si politica investita cu putere si autoritate. Acestea sint mai mari decit entitatile descentralizate si sint omogene. descentralizate si regionale. Statul federal aliaza unitatea cu identitati distincte in cadrul unei unitati politice mai mari. Adesea este forma propusa pentru Statele multinationale. Nu exista decit o ordine de guvernare si institutii centrale care detin monopolul puterii etatice. repartitia competentelor este stabilita prin constitutie. In versiune moderna. un teritoriu. Tipuri si forme de Stat Tipul de Stat se refera la natura Statului. Este in mod necesar un Stat descentralizat. Descentralizarea are un caracter politic. Statul unitar descentralizat Este Statul in care puterea centrala accepta un anumit partaj al puterii lasind autoritatilor locale gestiunea anumitor probleme. Trimite la sistemul de valori care sint la baza legitimitatii : State democratice – de drept – si state totalitare (pentru particularitati vezi sisteme si regimuri democratice si totalitare in paginile urmatoare). Cind Statul centralizat admite o repartitie teritoriala a serviciilor administrative vorbim de un Stat centralizat deconcentrat. ea creaza de contra-puteri locale. Trei principii il diferentiaza de Statul unitar : 53 . Colectivitatile locale (sau unitati publice. Statul unitar centralizat este Statul in care administratia detine intreaga putere de decizie. dar astazi exista in forme variate.conserva totalitatea atributelor puterii de Stat. acest tip de Stat provine de la Constitutia SUA. 3. a) Statul unitar Exercita monopolul puterii in mod unitar. ierarhic (de la virf la entitati locale). In aceasta forma de Stat nu exista partajul puterii intre Stat si unitatile subordonate (regiuni. Din acest punct de vedere exista doua forme de Stat : Stat unitar si Stat federal carora li se adauga o forma hibrida – Statul regional. Exista doua nivele de guvernare autonome care exercita o actiune directa asupra acelorasi cetateni. deci dispun de legitimitate. b) Statul federal Federalismul este o guvernare la mai multe nivele. ca de exemplu Italia sau Spania. Sub-tipuri de stat centralizat : state centralizate. suveranitatea (autoritatea de a lua decizii si de a le impune). Formele de Stat se refera la distributia teritoriala a puterii. Entitatile locale devin colectivitati teritoriale care dispun de o anumita putere de decizie. In cadrul acestei forme de Stat. orase). Monopolul puterii – de decizie si executie – este strict. Guvernul central – instalat in capitala . asa cum arata cazul Marii Britanii. Deciziile politice sint luate si puse in practica in mod centralizat. cum sint de exemplu universitatile) au bugete si responsabilitati. b) Stat regional Se caracterizeaza printr-o descentralizare avansata din punct de vedere al autonomiei entitatilor. adica la fundamentele puterii etatice. 1. ele sint alese. Este deci Statul care are putere totala de decizie si executie. Atunci cind administratia ia decizii si tot ea le pune in executie vorbim de un Stat concentrat. Agentii locali dispun de o anumita putere de executie a deciziilor administratiei centrale. financiare si politienesti si administreaza direct ansamblul tarii in virtutea acestui monopol. dar nu au putere legislativa.

Pakistan. fie catre un Stat federal (Elvetia). Federalismul unitar Este specific Statelor federale in care greutatea Statului federal este mult mai importanta decit cea a statelor membre. asa cum este cazul Canadei in 1867. intre carea exiata relatii de autonomie dar si complementaritate. un teritoriu definit. Acest tip de federalism corespunde destul de bine cazului canadian. dar nivelul federal dispune de anumite atribute juridice care sint aplicate provinciilor. federalism prin disociere cind un Stat unitar se transforma in Stat federal: aceasta forma apare in State multinationale. • doua ordini de guvernare fiecare in raport direct cu cetatenii lor • Repartitie constitutionala oficiala a puterilor legislativa si executiva si un partaj al surselor de venituri intre cele doua ordini de guvernare care asigura fiecaruia anumite sectoare de autonomie reala • Reprezentarea opiniilor regionale in sinul institutiilor de decizie federale. Exista actualmente 24 de federatii. o administratie. cind state independente decid sa constituie un stat federal – din motive economice sau militare –in acest caz Statele federate sint anterioare Statului federal si conserva largi puteri. Sisteme si regimuri politice 54 . b) partajul competentelor c) o autoritate care transeaza in caz de conflict intre ordinele de putere Statele federale prezinta urmatoarele caracteristici comune : • un guvern ales direct de catre toti cetatenii federatiei si care isi exercita direct autoritatea prin legi si impozite . Provinciile (sau Statele federate) au aproape toate caracteristicile unui Stat avind ordine juridica proprie. o forma tranzitorie fie catre disolutie. India. Confederatia este o uniune de State suverane. Germania).a) superpozitia a doua ordini juridice. Guvernul federal detine monopolul decizional in domeniul marilor chestiuni. Quasi-federatii sint State care prin constitutie si functionare sint federatii. din care 5 sint forme hibride sau quasi-federatii (Canada. nemodificabila unilateral si care cere consimtamintul unei proportii importante a membrilor federatiei • Un mecanism de arbitraj (tribunale sau referendum) pentru a regla diferendele intre cele doua ordini de guvernari • Procese si institutii destinate sa faciliteze colaborarea interguvernamentala in domeniile de partaj a responsabilitatilor. Tipuri de federalism 1. Aceasta poate fi o particularitate care tine de insasi natura Statului asa cum este descrisa in Constitutie. Africa de Sud. Exista deci dubla ordine juridica si politica. Federalismul de concurenta Este un tip de federalism in care intre Statul federal si Statele membre exista un echilibru schimbator intre fortele centrifuge si centripete. in general asigurate prin cea de-a 2 a Camera federala • O constitutie scrisa. un guvern. Vorbim de un quasi-federalism. Exista 2 cai de constituire a federatiilor : federatia prin asociere. Statele membre detin si ele puteri. Maliezia. ca in regimul unitar. suprema. institutii comune si autonomie regionala pentru colectivitatile teritoriale care compun aceste State. dar care atribuie anumite puteri derogatorii guvernului federal. Sau poate fi rezultatul unei evolutii istorice marcata de o tendinta catre centralizare (federalismul american). ca de exemplu SUA. un parlament. deci exista o concurenta intre cele doua nivele de guvernare. cu diversitate culturala si risc de fragmentare (de exemplu Belgia care a devenit Stat federal prin disociere in 1993). 2.

exista : regimuri militare (Chili sub Pinochet). de propaganda. Mai exista insa democratia de substanta. In ciuda valului democratizarii. Se caracterizeaza prin : exaltarea Statului si a interesului colectiv. ambele fiind opusul societatii pluraliste. Sisteme si regimuri democratice Democratia este legata de consacrarea ideii de suveranitate populaara (Statul legat de suveranitatea nationala). Asa cum exista State democratice (de drept) si State totalitare. Notiunea de democratie este legata de Grecia antica si Evul mediu european. in functie de aspectul institutional al accesului la putere si exercitarea ei. dictaturi civile. pluralitate de opinii (reprezentate de partide). oligarhii clientelare. in timp ce odata cu revolutia industriala economia a devenit capitalista si marchanda. Statul. comuniste (in special de tip stalinist). de a defini atributiile institutiilor politice (presedinte. in special de istoria Angliei si Frantei. detasindu-se de religie. Istoria Angliei unde a aparut democratia arata ca sistemul democratic este rezultatul unei dezvoltari istorice indulungate. parlament) si a raporturilor dintre ele. 55 . limitata la simple alegeri. cele autoritare exista inca. formala. pina la eliminarea fizica aopozantilor. si a faptului ca intre 1985-2002 numarul de tari clasate democratice apropape s-a dublat. in raport cu regimul totalitar o diferenta de grad. Exista forme diferite de regim autoritar. regimuri cu partid unic (multe tari africane). Regimurile totalitare sint regimuri care monopolizeaza (confisca) puterea prin intermediul partiduluiStat. de Constitutia americana si de idealurile Revolutiei franceze. libertate de asociere. oligarhii rasiale (Africa de Sud pina 1994). stimulata de scrierile ginditorilor Luminilor. Paralel. Democratia apare deci ca rezultat la raportului de forte intre rege si nobilime care se rezolva in favoarea nobilimii prin reducerea puterii regale. utilizarea violentei in scop ideologic. regimul politic si sistemul de partide sint elementele centrale ale sistemului politic. astazi 1/5 din State sint in realitate regimuri autoritare. competitie pentru cucerirea puterii politice. fasciste. Cu alte cuvinte. procesul democratic incepe in 1215 odata cu Marea Carta care limiteaza prerogativele regale impunind principiul consimtamintului la impozit prin intermediul unui parlament al nobililor. prim ministru. daca poporul nu se guverneaza el insusi. asa exista regimuri democratice. dictaturi personale (Zair sub Mobutu). liberala. Ambele recurg la forta.Sistemul politic este o parte a sistemului social care se intinde dincolo de Stat si cuprinde. cel putin accesul la putere este subordonat consimtirii sale. grupuri de interes dar si alte structuri de mediere a intereselor in masura in care aceste structuri influenteaza procesul politic si contribuie la reglarea sociala). In cadrul autoritarismului exista o anumita autonomie a societatii. prin incadrarea monopolistica a poporului si culturii. libertatea presei. regimuri bonapartiste. Aceasta este definitia minimalista. Sistemul democratic este extrem de complex. anumite regimuri din tarile Lumii a treia. maximala. Esenta democratiei procedurale il constituie alegerile competitive (democratie electorla) ca metoda de selectionare a reprezentantilor (democratie reprezentativa). juridica. dar nu totalizant. Daca regimurile totalitare sint reziduale astazi. ceea ce arata ca regimul democratic este in progresie. de cucerire a puterii prin lupta concurentiala (alegeri). Astfel. negarea individului si dizolvarea societatii in Stat suprimind orice marja de actiune a societatii. care acorda drepturi politice (drepturi numite negative). Regim politic este o parte a sistemului politic si reprezinta amenajarea functionala a aparatului de stat. ceea ce explica acceptiunile diferite ale democratiei. aspectul opresiv. legislativa. autoritare sau totalitare. care acorda pe linga drepturi politice si civice si drepturi sociale si economice. Distingem astfel intre democratia procedurala. proces care se termina cu transferul puterii catre parlament asa cum este astazi. Alti autori disting intre : regimuri patrimoniale. dupa cum privilegiem forma institutionala sau esenta regimului (analiza substantiva). Dupa natura. dar regimul autoritar este arbitrar. Democratia este astazi referinta universala. Democratia este o metoda de guvernare. democratice. regimuri populiste si birocratii autoritare. sint exemple de regimuri totalitare. Aceasta miscare este accelerata in secolul al XVIII-lea. un mecanism prin care cetatenii exercita influenta asupra deciziilor guvernamentale alegindu-si conducatorii. El este amenajarea constitutionala a puterii si raporturile intre institutii. puterea s-a secularizat. reduce opozitia la tacere si exercita un control total asupra societatii. Aceasta Carta este inceputul unui proces de eroziune a autoritatii Coroanei. Sistemul astfel constituit prin diferite situatii ale raportului de forta intre rege si parlament a dus la cristalizarea unor drepturi civile si politice : drepturile persoanei. pe linga regimul politic si interactiunile cu alte componente ale comunitatii politice (partide politice. Cu alte cuvinte reprezinta maniera de a partaja diferitele functii etatice : executiva. de coercitie . Regimul autoritar prezinta. Regimurile naziste. minimala.

colaborarea puterilor si echilibrul puterilor. multe revenind la regimuri autoritare (regimuri militare ca in Pakistan sau Myanmar) sau pseudo-democratice (Zimbabwe). in timp ce multe alte tari sint blocate intre democratie si autoritarism. Regimul politic corespunde amenajarii institutionale a Statului de drept.Potrivit unui Raport PNUD (Programul ONU pentru Dezvoltare) din 2002. a monarhiei dualiste engleze. Echilibrul va fi deci asigurat prin repartitia suveranitatii intre diferite puteri care detin fiecare o parcela de autoritate. b)Regimul parlamentar Este reprezentativ pentru Marea Britanie. Exista mai multe tipuri de regim democratice in functie de separarea puterilor : a) separare rigide . cel mai adesea scrisa. Regimul prezidential american traduce viziunea parintilor fondatori pentru care lupta contra absolutismului implica ca puterea sa fie in asa fel repartizata incit nimeni sa nu o concentreze in profitul lui. 56 . cu un dozaj diferit a celor doa mari tipuri – semi-prezidential sau semi-parlamentar a) Regimul prezidential Presupune o separare rigida a puterilor si el este ilustrativ pentru SUA. de drept de disolutie si de drept de cenzura Altfel spus. Regimuri democratice In tarile democratice. Fiecare putere dispune in domeniul ei de competenta de o autoritate absoluta. El a fost inventat de americani prin Constitutia din 1786 si crearea federatiei in 1789. dupa 100 de ani. 140 organizeaza alegeri pluraliste. prima democratie moderne.sistemul prezidential b) supla – regimul parlamentar c) separare mixta – regimuri cu caracter mixt. din 200 tari. Trei criterii permit compararea si distinctia regimurilor : • cine detine puterea executiva si legislativa • daca puterea executiva este monocefala sau bicefala • daca exista mijloace de interferenta intre puterea executiva si legislativa in materie de numire. A inspirat regimuri in America latina si Africa unde a condus la acordarea unor puteri excesive sefului Statului in detrimentul altor puteri. presa libera. tipul de regim implica aspectul separarii puterilor. inclusiv la viata decenta – deci sanatate si educatie . Aceste criterii sint explicitate in Constitutie. Vorbim de SUA ca de o monarhie republicana. In practica. dar nu va putea sa intervina in parcela de putere detinuta de o alta autoritate. conform teoriei clasice a lui Montersquieu si Locke. doar 47 sint democratii operationale. doar 82 (54% din populatia mondiala) sint deplin democratice (respect al drepturilor omului. Regimul prezidential prezinta urmatoarele caracteristici : • parlamentul (monocameral sau bicameral) exercita puterea legislativa si bugetara • executivul cu caracter monocefal este condus de un sef de Stat care este si seful guvernului ales prin sufragiu universal ca si membrii parlamentului • puterea legislativa si executiva au putina influenta reciproca – parlamentul nu poate cenzura guvernul si acesta nu poate dizolva parlamentul Este un regim considerat periculos din cauza rigiditatii. atunci cind americani nu cunosteau bine evolutia engleza catre regimul parlamentar. justitie independenta). Apare ca o adaptare. Presedintele SUA este in fruntea unui executiv puternic. regimul aparind ca o „republicanizare” a principiul monarhic. Acest dezechilibru a facut ca variantele africane sa fie numite „regimuri prezidentialiste”. in 106 State existind importante restringeri ale liberatatilor civile si politice. Dezvoltarea regimului parlamentar este legata de istoria politica a acestei tari care a traversat 4 etape de la monarhia feudala a Evului mediu pina astazi. Din 81 de tari care au accedat la democratie la sfirsitul secolului al XX-lea. regimurile politice au la baza principiul separarii puterilor (a functiilor etatice).

dar s-a dovedit ca are dificultati sa functioneze in unele contexte politice si instituionale. Regimul parlamentar se caracterizeaza prin separarea supla a puterilor intre legislativ si executiv. ca de exempu in Africa. esentialul functiei de decizie apartine guvernului (cabinet). de ratificare. o popularitate deosebita in rindul electoratului si care depaseste popularitatea partidului sau • Puterea de decizie se concentreaza in jurul Primului ministru si al cabinetului sau • Ministrii devin in acest caz mai mult echivalentul secretarilor de Stat de tip american si sint legati de functia de executie • Consiliul de ministri devine mai ales un organism de coordonare. Este considerat ca cel mai favorabil stabilitatii politice din cauza supletii sale. 57 . Marea Carta din 1215 care a instaurat o monarhie limitata – regele avea nevoie de consimtamintul nobilimii (aristocratiei) pentru a culege impozit 1603-1688 – monarhia dualista – apare principiul responsabilitatii ministeriale si partidele politice Din 1688 – odata cu adoptarea Bill of Rights –se trece la parlamentarism dualist – regele e obligat sa accepte principiul unei guvernari conduse de un prim ministru responsabil in fata lui si a parlamentului 1780 – GB intra in plin regim parlamentar – regele George III pierde mintile si parlmentul guverneaza veritabil e. b. Este legat de istoria celei de-a 5a Republici franceze – 1958. c. exista posibilitati de interferenta intre puterea legislativa si executiva. Separarea este supla pentru ca specializarea functiilor nu exclude colaborarea instituionala. In acest tip de regim. Cazurile Marii Britanii si Canadei ilustreaza acest tip de regim. Caracteristici: • puterea legislativa reala apartine guvernului • parlamentul ratifica • concentrarea puterii in sinul cabinetului care reuneste un numar limitat de ministrii alesi de catre primul ministru • Parlamentul devine tribuna opozitiei • Existenta bipartismului sau a unor coalitii stabile si disciplinate O varianta a acestui tip de regim este regimul de cabinet cu puternica dominatie a Primului ministru care are urmatoarele particularitati : • Puterile Primului ministru egaleaza sau depasesc pe cele ale unui presedinte intr-un regim prezidential • Exista atunci cind Primul ministru poseda un leadership puternic. fiind instituit din vointa lui de Gaulle de a „rationaliza regimul parlamentar” care a fost la originea multora din crizele celei de-a 4a Republici. Din 1911 acest regim a evoluat catre un regim de cabinet cu slabirea Camerei lorzilor si cu depline puteri a Cabinetului Primului ministru care este seful majoritatii din Camera comunelor.a. O varianta a regimului parlamentar este regimul de cabinet. un caracter carismatic. Altfel spus. Se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi : • Parlamentul (monocameral sau bicameral) ales prin sufragiu universal exercita puterea legislativa si bugetara si desemneaza primul ministru • Executivul (intotdeauna bicefal) este format dintr-un Sef de stat protocolar (monarh sau presedinte neales prin sufragiu universal si care nu este responsabil) si dintr-un sef de guvern responsabil in fata parlamentului • Seful guvernului – primul ministru –prezideaza Consiliul de ministrii care exercita in mod colectiv puterea executiva (este un organ colectiv de decizie) • Guvernul exercita puterea reglementara adica edicteaza normele juridice • Existenta unor puteri de interferenta reciproca : parlamentul poate cenzura (sau demite) guvernul si acesta poate dizolva parlamentul In ciuda diferentelor. d. c)Regimul mixt Poate fi semi-prezidential sau semi-parlamentar. din acest model englez deriva cea mai mare parte a regimurilor parlamentare (din Commonwealth sau nu) dar si cele prezidentiale.

primul ministru – poate sa existe dar nu este decit „creatia” presedintelui . Cele trei elemente esentiale ale actinuii guvernamentale sint : conceptia. alege presedintele (mai putin in cazul monarhiei) Regim prezidential .seful statului – monarh sau presedinte protocolar . un Prim ministru si un Consiliu de ministrii care este responsabil in fata parlamentului • Presedintele (seful Statului) prezideaza Consiliul de ministrii • Parlamentul detine puteri legislative si bugetare. c) Coordonarea consta in armonizarea diverselor politici.primul ministru – responsabil in fata parlamentului care il sustine si il poate rasturna . seful majoritatii parlamentare . daca exista insa o opozitie de viziune – situatie de coabitare – presedintele ramine titularul unor competente importante – este „garantul institutiilor” – dar puterea reala apartine Primului ministru. Presedintele este dotat. Ca si in regimurile parlamentare. Se refera la operarea alegerilor prioritare care se impun (rolul comitetelor interministeriale). Conceptia are un aspect tehnic.parlamentul – nu poate rasturna guvernul.seful statului – ales prin sufragiu universal. nu poate fi dizolvat Regim mixt . Pot exista deci doua situatii : daca presedintele este in convergenta de orientare cu majoritatea parlamentara. dupa care a revenit la regimul mixt in 1999. cu puteri proprii: numirea primului ministru. dar mai limitate. executia.seful Statului. se mentine un executiv bicefal. Presedintele pastrind puterea in domeniul politicii externe („domeniul rezervat”). disolutia parlamentului. In acest tip de regim puterea legislativa a parlamentului este delimitata.ales prin sufragiu universal – poate dizolva parlamentul . Aceasta functie se exercita atit cu ocazia conceptiei cit si a executiei. el este „cheia de bolta” a regimului si elementul motor al sistemului . raspunsuri la cererile sociale. b) Executia consta in gasirea mijloacelor concrete pentru aplicarea politicilor. Exista situatii cind disputele politice pot fi fatale democratiei. In aceasta situatie Presedintele poate destabiliza institutiile mai ales in tinerele democratii inspirate de modelul francez. Dar are si un aspect politic. ca de exemplu in Niger unde un puch militar a pus capat coabitarii conflictuale in 1996. xxx 58 .Regimul semi-prezidential vizeaza cresterea puterilor executivului prin intarirea in cadrul lui a puterilor Presedintelui. ca si in regimurile prezidentiale.parlament – poate rasturna guvernul – poate fi dizolvat Ceea ce ne intereseza in mod particular sint functiile guvernamentale. el este ales prin sufragiu universal.parlamentul – acorda increderea sa primului ministru. Seful Statului dispune de o legitimitate egala cu cea a Parlamentului (monocameral sau bicameral). acela de a gasi solutia adaptata la problemele ridicate de societate. punerea in practica si controlul unei administratii apte de a realiza aceste politici. fara putere de disolutie . coordonarea. Are dreptul de a suspenda guvernul • Presedintele poate dizolva parlamentul si acesta poate cenzura guvernul • In caz de coabitare Primul ministru este adevaratul detinator al puterii executive. Logica regimului semi-prezidential poate fi rezumata astfel : • alaturi de Presedinte. intrucit soclutiile iamginate trebuie sa fie cele mai acceptabile (optimale) din punct de vedere politic.primul ministru – seful guvernului. a) Conceptia reprezinta elaborarea de actiuni (politice) care sint solutii. Recapitulind : Regim parlamentar .

chiar in regimuri totalitare. Al treilea criteriu este vointa de a cuceri puterea. un partid politic include mai mult decit partizanii unui lider si e diferit de lobby (grupuri de interes) care incearca sa influenteze decizia politica. puternic descentralizat (apropape de Statul regional). aparitia in anii 70 a Prtidelor verzi a obligat analistii sa regindeasca categoriile si tipologiile existente. fiecare fiind ilustrativ pentru un anumit model de raporturi politica / admnistratie in functie de diferitele tipuri de Stat si regimuri politice. Partidele politice. cauta sprijin popular prin alegeri sau in alt fel. Franta. stat federal cu regim prezidential . El are nevoie de sprijin popular pentru a exista. aceasta trebuind sa exista atit la nivel national cit si local. regim parlamentar de cabinet. puternic concentrat. usor centralizat. De asemenea aceasta difintie subliniaza importanta alegerilor in procesul de legitimare a unui partid politic. Ultimul criteriu este cautarea sprijinului popular prin alegeri. acest factor distinge partidul de sindicat sau junte militare (care nu fac alegeri) Plecind de la aceste criterii s-au realizat diferite tipologii. si nu de a influenta puterea . unde fenomenul partizan este recent si unde partidele au aparut fie prin mimetism institutional sau ca o mostenire a colonizarii. conform acestei defintii. Este un criteriu crucial care face diferenta intre partide politice si de alte ONG sau grupuri de interes care nu au acest obiectiv. Canada. vointa deliberata a conducatorilor nationali si locali ai organizatiei de a cistiga si exersa puterea. Marea Britanie. O provocare similara a venit din partea tarilor non occidentale in special din Lumea a treia. Este vorba de SUA. Reprezentarea politica – forte si comportamente politice Institutiile politice nu capata sens decit analizate in raport cu fortele sociale si politice care le anima. Partidele politice – componenete esentiale ale Statului si democratiei moderne Partidele politice sint indisociabile de Statul democratic modern. Stat federal cu puternica tendinta catre descentralizare. fenomenul partizan a luat forma unor grupuri episodice. conducatorii organizeaza alegeri artificiale pentru a-si legitima puterea. Natura si configuratia acestor forte determina o functionare diferita a unor institutii formal aceleasi (sau asemanatoare). este o organizatie bine stabilita si aparent durabila. regim parlamentar. singuri sau impreuna cu altii. alaturi de alte structuri de reprezentare. O definitie clasica a acestor organizatii este cea propusa de Lapalombra si Myron : Partidul politic este o organizatie durabila. institutii diferite pot prezenta similitudini in functionarea lor atunci cind sint animate de forte si comportamente politice asemanatoare.Vom examina in modulul urmatoar citeva cazuri empirice. Stat unitar. De exemplu. insa realitatea politica pune in evidenta o multitudine de situatii dificil de clasat in schema clasica. Stat unitar. 59 . Institutiile sint structuri in care actorii sociali si politici actioneaza. sau ceea ce numim fenomenul partizan a existat la inceput in Europa medievala sub forma organizatiilor dominate de nobili si alti seniori. Al doilea criteriu este anvergura organizatiei. Astfel. Partidele propiu zise apar in secolul al 19-lea oadata cu sufragiul largit. regim de cabinet . si invers. sint actorii centrali ai sistemului politic. Definitia lui Lapalombra si Myron pune in evidenta criteriile care permit sa identificam un partid politic. ceea ce explica de ce. Dezvoltarea partidelor si a Statului de drept ca institutii centrale ale democratiei este concomitenta. Primul este continuitatea organizatiei adica institutionalizarea si caracterul durabil al organizatiei. odata cu ascensiunea politica a burgheziei. regim semi-prezidential. intretindind raporturi regulate si variate cu nivelul national. cluburi politice locale dominate de notabili. a unor asociatii. O organizatie politica de circumstanta sau care depinde de fondator nu este un partid politic. Apoi. adica a actorilor sociali si politici. adica o organizatie care dureaza mai mult decit conducatorii . Definitie si tipuri de partide politice Ideea de „partid”. Germania. Stat federal.

In 1951 politologul Maurice Duverger a realizat o tipologie devenita clasica care distinge intre partidele de masa si partidele de cadre. Partidele structureaza arena politica prezentind programe politice in principiu diferite. partidele noii stingi). Ele au aparut odata cu sufragiul universal din nevoia de a include si incadra masele marginalizate si pina atunci excluse din arena politica. Mai recent. Aceasta functie se bazeaza pe principiile democratiei liberale si pluraliste. Partidele politice si-au abandonat ambitia ideologica vizind o baza electorala eterogene. Functia de structurare politica. Herbert Kitschelt a propus categoria „partidelor de miscare”. si alte structuri ale societatii civile. alaturi de grupuri de interes. La fel. adica emerg la nivelul societatii civile. organizatiile locale fiind autonome. Pentru analistii partidelor politice. Functia de integrare opereaza si la nivel colectiv. actionind ca un factor de cimentare indispensabil mentinerii unitatii intr-o tara eterogena pe plan cultural. interesul pentru procesul emergentei partidelor anti-sistem. este cea de reprezentare si mediere a intereselor. lingvistic si regional. Aceste partide resping interesul traditional pentru problemele economice pentru a se concentra pe probleme de stil de viata in cazul libertarienilor sau pe imigratie (si pe o ideologie xenofoba) in cazul Frontului national.. in SUA nu exista partide de cadre sau de masa. in special bazata ideologii clare s-a diminuat substantial. O analiza recenta a functiilor partidelor in lume a aratat ca partidele au evoluat in ultima perioada a secolului trecut. cu exceptia partidelor religioase funcdamentaliste. care permit canalizarea nemultumirii anumitor forte sociale si care altfel. Functia de selectionare a personalului politic – se refera la faptul ca partidele selectioneaza si furnizeaza sistemului politic candidatii pentru functii guvernamentale asigurind astfel si reinnoirea politica. partide nationaliste din diferite tari europene. La alti autori. esential concentarte pe alegeri. Aceasta tipologie care reflecta istoria europeana de atunci este bazata pe originea si mai ales pe structura partidelor. in regimul reprezentativ. ca si pentru capacitatea partidelor traditionale de a raspunde noilor probleme si provocari lansate de fenomenul 60 . incluzindu-i in sistem prin oferta politica. Partidele au de asemenea si o functia de integrare sociala. ierarhizat. fara aceste structuri de exprimare. au fost propuse alte clasificari. aceasta functie este asimilata celei de structurare a vietii politice. capabil sa mobilizeze o baza partizana larga s-aestompat. Sint partide antisistem. ele garanteaza stabilitatea si ordinea politica rezolvind conflictele prin alegeri. ca Frontul national in Franta. devenind organizatii usoare. Partidele nu sint decit unul din aceste mecanisme de agregare si reprezentare a intereselor. adica in societati in care dreptul de vot nu era acordat intregii populatii. Dar aceasta functie a declinat mult in conditiile atenuarii bazelor lor ideologice. Partidele contribuie la socializarea cetatenilor obisnuiti clarificind mizele. modelul centralizat. Partide de masa sint o creatie externa. In cazul partidelor fara vocatie guvernamentala vorbim de o functie tribunitiana. ar rasturna institutiile prin forta (de exemplu partidele comuniste din Europa dintre anii 1940 si 1970 care nu vizau sa intre la guvernare ci sa rastoarne sistemul. Partidele americane nu sint partide de masa datorita slabei ideologii si slabei ierarhii. sindicate. O alta ajustare a fost impusa de evolutia mai multor partide socio-democrate sau crestin democrate dupa al doilea razboi mondial. Ele apar in oligarhiile cenzitare. Deoarece in anii 60 s-a observat ca aceasta tipologie nu corespunde tuturor contextelor. Sint partide acre cauta suport popular. De exemplu. Din aceasta cauza nu sint nici partide de notabili sau de cadre. Functiile partidelor politice O prima functie. cu structuri organizationale care indeplinesc un numar redus de functii. sint partidele sociaaliste si social-democrate clasice. Otto Kirchheimer a propus ca aceste partide sa se numeasca partide de rasamblare sau de electori (catch-all parties sau attrape-tout in franceza). dind ca exemplu partidele libertare de stinga a caror versiune sint partidele verzilor si partidele post-industriale de extrema dreapta. Partide de cadre sint istoric anterioare si sint o creatie din interior. Sint partide caracterizate prin dominatia elitelor si a retelelor lor.

61 . diferentele sociale iau forma reprezentarilor politice. deoarece sistemul economic american permite mobilitatea sociala si integreaza imigrantii. Diviziunile ideologice asupra unor chestiuni (rolul Statului sau tipul de economie) reflecta clivajele sociale legate de apartenenta religioasa sau de clasa. partidele au aparut din fenomenul partizan care la rindul sau trimite la conceptii diferite a interesului general. Partidele politice si clivajele sociale Partidele pot fi analizate ca expresie a clivajelor sociale. a dat nastere unei bogate literaturi asupra crizei democratiei. Diferentele ideologice si partizane sint rezultatul clivajelor din cadrul fiecarei tari. Fiecare din aceste momente pune in opozitie conceptii diferite in jurul unor mize diferite. cinismul si coruptia politicienilor si partidelor pot compromite democratia si sint obstacole pentru consolidarea democratica. procedeaza la sociogeneza partidelor. Prin partide. Revolutie industriala a tradus clivajul nobilime funciara / burghezie avind ca miza controlul agriculturii si industriei. Astfel. Partidele sint tot mai incapabile sa exprime interese colective. Aceste analize. Chiar daca profunzimea acestei nemultumiri variaza de la tara la tara ea este generala.mondializarii. Revolutie nationala sau democratica a corespuns clivajului Stat / biserica vizind separarea Stat / biserica si crearea Statui laic. Institutiile politice si performantele politice slabe. revolutia industriala si revolutia sovietica care si-a difuzat efectele in alte tari. in special asupra incapacitatii partidelor politice de a contribui la consolidarea democratiei. In SUA si Canada nu exista partide bazate pe clivaje de clasa. Cauzele crizei democratiei O prima cauza o constituie schimbarile sociale structurale : de exemplu mondializarea care limiteaza capacitatea si competenta partidelor . aceasta a reflectat clivajul proprietari / muncitori iar miza a fost conflictul de clasa. Aceste fenomene se manifesta si in tinerele democratii din Europa post-comunista. adica a conditiilor socioistorice a emergentei partidelor. Aceasta scade performanta partidelor si deci increderea in ele. Partidele occidentale actuale sint rezultatul unor clivaje aparute in urma unor momente speciale din istoria fiecarei tari : Reforma. bazate pe sociologia istorica si politica. in timp ce doctrinele de stinga favorizeaza reglarea pietii pentru a asigura egalitatea economica. Astfel. prin degradarea leadershipului politic. de scaderea capacitatii acestora de a-si indeplini functiile.chiar daca cetatenii sint solid atasati principiilor si valorilor democratice . leaderi si institutiile reprezentative a declinat peste tot. ceea ce impliedica aparitia de partide mici. Diferentele dintre grupurile in competitie se afla la baza conflictelor politice care la rindul lor reflecta interesele divergente pe baza carora partidele se vor mobiliza. Evaluarea tot mai invocatei crize a democratiei arata ca . Astfel. accepta inegalitatile sociale si economice.increderea in partide. fata de interesele si asteptarile cetatenilor. grupurile nu-si recunosc interesele in programele si proiectele politice. In masura in care clivajele exprima diferente sociale importante. dind nastere partidelor comuniste dupa 1921 si conducind la sciziunea partidelor de masa in partide socio-democrate si partide comuniste. O alta cauze este legata de modificari in comportamentul partidelor politice. cu efectul absenteismului si scaderii afilierii partizane. ideologiile conservatoare privilegiaza economia de piata. declinul capitalului social care reduce increderea intre oameni . partidele politice mediatizeaza vointa politica a categoriilor si grupurilor sociale care se confrunta. cresterea rolului mediei care da mai multe informatii si favorizeaza evaluari . revolutia nationala sau democratica. Astfel. dezvoltarea clasei mijlocii si a individualismului care e putin compatibil cu angajamnetul colectiv. initiativa individuala. La baza diferentele dintre partidele politice se afla divergenta de idei. Cit priveste revolutia rusa din 1918. Aceasta tendinta se traduce prin scaderea fidelitatii fata de angajamente. In special in SUA nu a existat niciodata socialism. etc. formatiunile politice aparind pe liniile acestor clivaje. clivajele partizane din anii 60 reflecta structura clivajelor din anii 20 (Rokkan). In acest fel. partidele nu sint tranzitorii. Aceasta ideea a confruntarii introduce notiunea de clivaj social. aprara anumite valori (laicitatea). Reforma corespunde clivaajului centru / periferie avind ca miza centrala religia nationala sau supranationala.

ci obiective politice. au obiective. Dupa unii autori. apar alte forme de participare politica sub forma miscarilor sociale (feminism. terorism. ca cele care utilizeaza scrutimul proportional. Analiza partidelor ca „actori rationali” (strategici) se aplica bine analizei crearii partidelor in Europa post-comunista. fac alegeri. considera. anarhism) care nu au proiecte politice de tip traditional partizan. Un 62 . Votul este obiectul de studiu central al sociologiei electorale. mai ales cele care influenteaza maniera in care sistemul politic raspunde alegerii votantilor. In perioada actuala. in sistemele in care voturile nu se risipesc. a revolutiei postmoderna (postindustriale sau postmaterialiste). Cu toate acestea. se inscriu deci in paradigma actorului rational. al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 2002 a mobilizat mai multi alegatori decit cea mai mare parte a alegerilor din cauza riscului de a vedea candidatul extremei drepte cistigind in fata candidatului dreptei clasice. studiului aparitiei partidelor radicale din Europa occidentala (de exemplu Liga nordului din Italia). Acest tip de analize a aparut ca o critica a determinismului sociologic. Partidele ca actori strategici Partidele sint organizatii care aplica strategii. mobilizare si motive instrumentale. Diferentele intre ratele de participare sint puternic legate de contextul institutional in care sint tinute alegerile. angajeaza resurse (financare. dimpotriva. rate inalte de participare sint considerate ca indicatori ai unei democratii puternice. miscari ale drepturilor omului. interesul pentru participarea politica a fost dominat de doua mari probleme : cea a nivelului si carcateristicilor participarii la alegeri (cine voteaza) si cea a motivatiilor alegerii. in functie de tara. singurele care acorda un spatiu de exprimare si de participare cetatenilor. Mobilizarea traduce constiinta pe care o au votantii despre rolul lor ca raspuns la mesajele partidelor si mediei. Desi exista numerosi factori care explica votul si variatiile in materie de prticipare electorala. slabirea legaturilor traditionale) au dus la declinul modelului sociologic care explica votul pe baza clivajelor sociale (apartenenta de clasa). sanatate. in defavoarea ideologiei. chiar legile electorale restring sau largesc posibilitatea ca cetatenii sa-si exprime alegerea. situatia este mult mai complexa pentru ca. Alti politologi. ci un proces de adaptare a partidelor la noile transformari prin accentul pus pe dezvoltarea unor strategii pragmatice pentru a face fata noile provocari in defavoarea angajamentului ideologic si militantismului traditional. suportul de care dispun) pentru atingerea scopurilor. sex si timp. fac calcule. participarea se apreciaza in functie de vot si de activitatile legate de vot in democratiile reprezentative. partizane. furnizind astfel o explicatie a declinului partidelor traditionale tipice revolutiei industriale. Dimpotriva. In Franta de exemplu. absenteismul. pentru analiza crearii partidelor attrape-tout. nu sint expresii ale crizei participarii politice. ci ale crizei reprezentarii clasice. ecologism. aceste variabile pot fi grupate in trei categorii : resurse. dezideologizarea. ca nu este un declin al fenomenului partizan. Participare si comportamente politice In viziune traditionala. Participarea electorala Sanatatea democratiei se poate masura prin rata de participare la alegeri si la viata politica in general.Schimbarile sociologice din lumea occidentala din anii 70 (dezvoltarea clasei mijlocii. In mod traditional. apar diferite coalitii putin sau de loc partizane. Anumite analize incearca sa demonstreze ca motivele instrumentale sint cele mai susceptibile sa explice diferentele ratelor de participare. Partidele sint decidenti. punind accent nu pe socio-istoria partidelor. in special influenta clivajelor sociale asupra alegerii electorale. Resursele sint cele de care dispun indivizii pentrue a participa: informatie si cunoastere. adica a partidelor care pentru a cistiga puterea aleg strategii rationale de actiune. In studiile electorale. Motivele instrumentale ale votului reflecta ideea ca a vota poate genera rezultate. In tarile in care alegerile au putine consecinte pentru ca coalitiile guvernamentale nu depind de rezultate si ca deciziile importante trebuie supuse referendumului. participarea este scazuta (Elvetia este un exemplu). ci pe elitele politice (leaderi). au rate de participare mai ridicate. apar partidele verzilor. Jacques Chirac. participarea politica nu are sens decit in regimuri democratice. In acest caz.

de declinul religiilor traditionale si de schimbarile ideologice. mobilizarariel din 1968 erau produse de indivizi si grupuri de stinga (maoisti. Aceste clivaje s-au transformat. au largit limitele politicii contemporane. clivajele electorale au tendinta sa se atenueze. Intr-adevar. anii 90 si urmatorii marcind o intoarcere la forme anterioare de comportament politic. ca de exemplu manifestatiile. Incepind cu anii 60. fara medierea elitelor si a canalelor clasice ale democratiei reprezentative. Astfel. miscarile sociale. in legatura de exemplu cu problemele sociale si cheltuielile etatice. o mica parte a electoratului respecta optiunile clasice si identitatile partizane cind isi exprima votul. analizele bazate pe clivaje electorale au fost inlocuite de studii bazate pe strategii si care pun accentul pe importanta pe care electorii o acorda mizelor si candidatilor. inclusiv in procesul mondializarii. Aceasta explica slaba participare la alegerile deputatilor parlamentului european chiar in tari unde rata participarii este de obicei ridicata. ca de exemplu 63 . De altfel. Inainte de 1970 se considera ca orice comportament colectiv este o dovada a incapacitatii instituiilor si proceselor politice sa absoarba tensiunile rezultate din schimbarile rapide ale societatii. parlamentul european este. Sint actiuni colective care mobilizeaza grupuri de cetateni in numele apararii unor interese comune. pina astazi. Ele pot eventual dar nu necesar sa conduca la actiuni ilegale (nesupunere civila) sau violente (confruntari cu fortele de ordine. ocuparea de universitati. rapiri. campaniile de nesupunere civila. desi aceste actuni au fost mult timp ignorate de stiinta politica. Nu exista insa consens printre cercetatori cit priveste rolul declinului clivajelor de clasa si cresterea votului axat pe mize ca explicatie a volatilitatii voturilor. atentate). intre angajatii sectorului public si cel privat. Bartolini si Mair au aratat ca din anumite puncte de vedere perioada anilor 50 si 60 au fost „exceptionale”. Istoric. sechestrarea patronilor. miscarile utopiste. Aceste miscari nu s-au limitat la Europa ci au cuprins si campusurile nord-americane dar si orase din America latina. sintem tot mai constienti de importanta miscarilor sociale si a diversitatii comportamentelor politice. institutiile. anarhisti. blocarea circulatiei sau greva. clivajele politice produse de diferentele religioase si de clasa au structurat discursul si tipurile de politici in cadrul democratiilor occidentale. puterea sau politica acesteia. trotskisti.ele insele cauzate de modificarea lumii industriale. incepind cu anii 60 ai secolului trecut. baricade. O analiza istorica care se intinde pe perioada unui secol. putin dotat de puteri si are putina influenta. erau considerate ca simptome de criza. O constanta este permanenta si vivacitatea acestor miscari care incalca rutina politica. Caracteristicile votului Concluzia cea mai importanta care reiese din studiile electorale actuale este ca motivele alegerii electorale s-au schimbat semnificativ in ulimele decenii. urmare schimbarilor structurii sociale . radicalismul organizatiilor. Miscarile din acea perioada. Initiativa revine cetatenilor care stabilesc momentul. dar spre deosebire de actiunile partidelor fasciste si naziste. Anul 1968 a fost un moment cheie in repunerea in cauza a acestei perspective de analiza a miscarilor sociale. refuzul de a plati impozite. in special in democratiile avansate. Nivelul de mobilizare. In consecinta. Atentia acordata acestor noi mize a fost insotita de cresterea interesului pentru participarea politica. Miscarile sociale ca forma de actiune politica Dupa un deceniu de mobilizare a miscarilor anti si altermondialiste. miscarile religioase sau sectare. nivelul lor de acces la decizia politica au variat mult in ultimele decenii. Sint actiuni directe care pun fata in fata cetatenii si detinatorii puterii. asa incit multi politologi estimeaza in prezent ca eticheta de „non conventional” utilizata pentru a caracteriza aceste miscari nu mai este potrivita si ca este preferabil sa vorbim de „societate in miscare”. Sint actiuni contestatare care repun in cauza ordinea existenta. modalitatile de actiune si obiectivele. Aceste forme de participare politica.sistem care ignora alegrile votantilor va motiva putin cetatenii sa mearga la vot. Aceste evolutii si aspiratia catre o mai buna democratie. miscarile de protest si in general organizatiile politice neafiliate principalelor partide politice sau sindicatelor au devenit componenete permanente ale peisajului politic. feministi. In acest an s-au produs cele mai mari mobilizari din perioada de dupa razboi. Revoltele. sint numite de politologi „non conventionale” sau „protestatare”. ocuparile de sedii profesionale sau administrative. Apar noi clivaje intre munictorii independenti si cei salariati.

institutiile reprezentative sint apreciate si pe baza capacitatii lor de a reprezenta diferitele componente ale populatiei. miscarile ecologice. Este cazul Marii Britanii si a SUA. in fostele tari comuniste) sint comportamente care nu se inscriu in schema clasica a votului si nu se exprima prin canalele traditionale. in Belgia. in absenta unui partid majoritar. Din aceasta cauza exista nuante de la un context la altul chiar daca modul de scrutin este acelasi. analistii sint tot mai interesati de acest tip de actiune politica. adica a celor specifice democratiei. ci desemneza un sistem de partide fondat pe alternanata. bunastarea sau autonomia economica. Moduri de scrutin si sisteme de partid Modurile de scrutin sint determinate de legea electorala din fiecare tara. de rolul lor de mecanisme de reprezentare in materie de participare politica. numai doua partide cistiga puterea (Partidul laburist si Partidul conservator in Marea Britanie. a unor coalitii intre partidele politice in scopul exersarii puterii. ca de exemplu miscarea pentru paritate in Franta. se poate favoriza o guvernare majoritara sau o guvern de coalitie. mai mult sau mai putin regulata. Modurile de scrutin au consecinte variabile asupra sistemului de partide si asupra stabilitatii guvernamentale. expresie a frustrarii sociale dar si a autonomiei societatii civile : luarea in derzoriu a leaderilor politici. considera aceste sisteme ca fiind un ansamblu structurat constituit din relatii de opozitie si de cooperare care exista intre partidele care actioneaza pe scena politica ale unei societati politice. Din aceasta definitie decurg doua consecinte : pluralitatea necesara a partidelor care compun sistemul si posibilitatea. de simetrie bipolarizata. cel cu 2 tururi tinde catre un sistem multipartit. constituind piliere ale miscarilor antimondialiste (de exemplu Marsul mondial al femeilor din 2000). rezistenta prin arta. In functie de modul de scrutin adoptat bipartidismul sau multipartidismul pot fi perpetuate sau transformate. tari unde. Sistemul de partide este influentat de istoria fiecarei tari. Astfel. Multipartidismul se refera la situatia in care mai multe partide sint reprezentate in parlament ceea ce diminuaeza probabilitatea ca numai unul din ele sa formeze un guvern majoritar. Tinind cont de importanta miscarilor sociale asupra politicii si pentru dezbaterea universitara. in timp ce reprezentarea proporitionala incurajeaza diversitatea.militantismul pentru drepturi civice. de mutatiile sociale si culturale ca si de sistemul institutional. respectiv Partidul democrat si Partidul republican). Problematica raporturilor sociale ale sexelor (raporturi de genre) este deosebit de interesanta din acest punct de vedere. Bipartidismul nu inseamna ca scena politica e ocupata numai de doua partide. Sistemele de partide pot fi bipartide sau multipartide. ca de exemplu sanatatea. In special modul de scrutin influenteaza cel mai mult sistemul de partide : scrutinul majoritar intr-un tur favorizeaza sistemul bipartit. sau de simetrie multipolarizata. alti autori identifica alte forme : multipartidism de asimetrie multipolarizata. au avut un impact decisiv si durabil asupra politicii. Aceste miscari s-au mobilizat si pentru alte mize politice. in ciuda existentei si altor formatiuni. Formele multipartidismului pot fi variate. Obiectul lor este de a institui 64 . Aceasta problematica s-a impus ca urmare a mobilizarilor miscarilor de femei. chiar sciziunea partidelor. Moduri populare de actiune politica si „politica de jos” Diferite forme de participare politica din sistemele autoritare (societati non-occidentale si nondemocratice. Idee de baza este ca putem avea partide multiple dominate de un singur partid (in Canada Partidul liberal dupa 1993) sau partide multiple cu doua partide principale (Israel). Sint diferite strategii ale societatii in vederea cistigarii unui spatiu de participare. Exista. la guvernare a doua partide cu vocatie majoritara. in Italia. Miscarile feministe siau adus contributia si in domeniul dezvoltarii. Sisteme de partid si moduri de scrutin O definitie generala a sistemelor de partide competitive. sau partide multiple cu importanta relativ egala. feminismul. Sint moduri populare de actiune politica. dar sint tot forme de participare politica. inclusiv prin participarea la o economie informala care sustrage politicii guvernamentale o parte din continutul sau. dupa unii autori. un multipartidism simplu sau complex.

A doua formula este cea a repartitiei dupa metoda celei mai mari medii. Apoi. suma locurilor din circumscriptii corespunde nr.nu este numai o metoda de repartitie a locurilor. Pentru repartitia locurilor ramase se atribuie un loc fictiv fiecarei liste si se imparte numarul de voturi ale listei la acest numar majorat. se calculeaza un coeficient electoral pentru fierare circumscriptie si se procedeaza la repartitia locurilor. Reprezentarea proportionala este in mod necesar un scrutin de liste. cu ocazia alegerilor. se imparte rezultatul obtinut de fiecare partid la 1. ca de exmeplu metoda Hondt care da aceleasi rezultate cu reprezentarea proportionala cu atribuirea de locuri celei mai mari medii. In scrutinul cu majoritate absoluta candidatul trebuie sa obtina mai mult de 50% din voturi pentru a fi ales. fiecare partid obtine numarul de locuri care corespunde raportului dintre numarul de voturi obtinute de el si coeficientul electoral. Daca consideram amploarea circumscriptiei. O reforma electorala poate determina influenta politica a unui partid sau chiar existenta lui. Fiecarei circumscriptii ii corespunde un numar de locuri. dar mai exista si alte metode. In scrutinul cu majoritate relativa este declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi in primul tur. Reprezentare integrala se aplica atunci cind ansamblul tarii constituie o singura circumscriptie si cind partidele prezinta liste nationale. scrutinul poate fi cu majoritate absoluta (cind nu sint decit doi candidati ca de exemplu in cazul alegerilor prezidentiale) sau relativa (cind se prezinta mai multi candidati. se obtine o cifra numita coeficient electoral. Cele doua metode de repartitie proportionala sint cele mai cunoscute. distingem intre reprezentarea proportionala integrala si apropiata. In practica este o metoda de repartitie a locurilor in reprezentarea apropiata. Se 65 . Locurile ramase sint atribuite partidelor care au numarul cel mai important de voturi neutilizate pina la epuizarea locurilor. Dar poate fi si plurinominal atunci cind se voteaza o lista de condidati. Ea nu se aplica alegerilor prezidentiale. Scrutinul majoritar variaza dupa cum este cu majoritate relativa sau absoluta. Trebuie deci gasita o metoda pentru repartizarea mandatelor ramase pe baza voturilor care ramin si pot fi utilizate de fiecare partid. Exista mai multe modalitati de reprezentare proportionala in functie de modul de repartitie a locurilor si amploarea circumscriptiei.regului prin care se repartizeaza. ca de exemplu in cazul alegerilor municipale sau legislative). Al doilea criteriu . Aceasta se deruleaza in 2 etape. Este in general uninominal adica in fiecare circumscriptie electorala alegatorii desemneaza un ales. Scrutinul majoritar este modul de scrutin in care este ales candidatul care obtine cele mai multe voturi. Ca si la reprezentarea integrala. In acest caz se poate opta fie pentru o lista blocata impunind alegatorilor sa voteze in bloc lista asa cum este ea constituita de partid. Pentru a oobtine repartitorul. Ele influenteaza deci atit sistemul de partide (multi sau bi partidism) cit si natura guvernului (majoritar sau de coalitie). Exista trei moduri de scrutin – majoritar. Prin acest scrutin compozitia parlamentului reflecta sensibilitatile politice ale populatiei. proportional si mixt. Prima etapa este identica celei de la metoda precedenta : se calculeaza coeficientul (citul) electoral si prima repartitie a locurilor. In al doilea tur. Reprezentarea apropiata (la nivel de circumscriptie). Scrutin proportional urmaresta sa dea fiecarui partid un numar de locuri proportional cu voturile pe care le obtine. sufragiile votantilor intre partide sau candidati. Pentru repartizarea locurilor se procedeaza in doua etape. dar nu foloseste un coeficient electoral ci un repartitor.modul de repartitie a locurilor . In prima etapa se calculeaza coeficientul (citul) si se impart voturile obtinute de fiecare partid la acest coeficient electoral. Functioneaza dupa urmatorul principiul : in fiecare circumscriptie calculul pentru repartitia locurilor nu este exact si ramin locuri neatribuite si voturi neutilizate de catre partide. Partidul care obtine media cea mai importanta obtine locul adaugat care nu mai este fictiv. 3. n (n este numarul de locuri).2. Pentru aceasta exista mai multe metode. Daca nici un candidat nu a obtinut majoritatea absoluta in primul tur. In primul rind. In acest caz teritoriul este decupat in mai multe circumscriptii in care partidele isi prezinta liste. Prima metoda este repartitia dupa metoda restului cel mai mare care este cea mai simpla. dar el da nastere la alte moduri de scrutin. dar se potriveste perfect alegerilor legislative care pun in joc un numar mare de locuri. fie alegatorii pot modifica listele care li se propun. anasamblul voturilor valabile pe plan national se divide la numarul total de mandate pe plan national . national de locuri in parlament. se organizeaza al doilea tur.

Desi cercetatorii care lucraza in domeniul studiilor electorale cred ca in general scrutinul uninominal majoritar tinde sa reduca mai mult numarul de partide politice decit cel proportional. Situatiile de bipartidism sau de multipartidism. Consecinta este ca acest scrutin favorizeaza de semenea guvernarea majoritara. in cazul cel mai simplu se procedeaza astfel : se imparte numarul de locuri in doua. Se obtine apoi numarul de locuri care se atribuie fiecarei liste divizind numarul de voturi obtinute la repartitor. In scrutinul mixt cu dominanta proportionala repartizarea locurilor se face proportional cu voturile obtinute de fiecare lista (aspect proportional) dar cu „o prima ptr majoritatea absoluta”. Rezultatul care corespunde cifrerei n este repartitorul. In primul tur alegatorii tind sa voteze pentru partidul agreat. Retinem ca votul este majoritar la un tur dar se face in circumscriptii care au mai multe locuri. ceea ce contrazice ipotezele initiale. multe partide mici se pot constitui sau pot subzista. Daca nu se fixeaza nici un prag (de exemplu 5%) care sa fie luat in calcul pentru repartitie. Electorul voteaza de fiecare data mai multi candidati dar locul este ocupat de cei care ajung in frunte. Apoi. risca sa-si disperseze votul si sa favorizeza candidatul pe care ei nu vor sa-l aleaga. In scrutinul mixt echilibrat. se intimpla ca nici un partid sa nu fie destul de puternic pentru a forma singur un guvern majoritar. Alegatorii se indreapta catre marile partide pentru ca nu exista decit un tur pentru a se exprima si daca voteaza pentru candidatul preferat. natura insasi a sistemului politic este afectata de modul de scrutin adoptat. chiar daca este mic. desi criticata. Astfel. A doua cauza structurala in sensul ca acest mod de scrutin nu implica formarea de aliante electorale. Scrutinul majoritar cu doua tururi favorizeaza multipartidismul si aliantele electorale. O analiza a sistemelor electorale si a efectelor lor asupra numarului de partide pe cazul tarilor postcomuniste a pus in evidenta rezulate interesante. In masura in care conduce adesea la o fragmentare a reprezentarii intre multe partide. scrutin majoritar duce la distorsiuni importante intre numarul de locuri si numarul de voturi obtinute. Aceste aliante asigura supravietuirea micilor partide care-si pot negocia sprijinul contra unei partcipari la guvernare. Scrutinul proportional este si mai favorabil multipartidismului. adica daca un partid sau o coalitie obtin majoritatea absoluta. Astfel. unul din marile partide formeaza in general singur guvernul. Acest sistem implica sistemul „cistigatorul ia tot”. chiar si cele mici. 66 . acest partid poate face alianta electorala cu unul din partidele ramase in cursa. chiar daca in turul doi. Doua cauze explica aceasta situatie. o parte din locuri este atribuita scrutinului uninominal majoritar cu un tur in circumscriptiile prevazute pentru asta si o alta parte a locurilor este atribuita reprezentarii proportionala la scutinul pe lista. Sisteme electorale mixte Constituie o a treia categorie de moduri de scrutin. este inca de referinta. pentru ca pe de-o parte le impiedica sa joace pe aliante electorale pentru a-si negocia sprijinul pentru marile partide si pe alta parte alegatorii tind sa voteze util si sa nu-si risipeasca voturile. el ia totalitatea locurilor din circumscriptie. ca si cea a guvernelor majoritare sau de coalitie nu pot fi intelese daca nu cunoastem modul de scrutin care le impune sau le impiedica. Alegatorii pot vota cu candidatii preferati. De altfel. Un prim motiv este de natura cantitativa pentru ca asigura multiplicarea partidelor din cauza principiului de repartitie a locurilor intre partide. In consecinta. proportional cu voturile pe care le-au obtinut. scrutinul proportional conduce la o mai mare limitare a numarului de partide decit scrutinul uninominal. scrutinul proportional impune adesea guverne de coalitie. dar care nu are sanse. Asa cum numele lor o arata. contributia lui Duverger. scrutinul cu un tur favorizeaza crearea unui sistem biratizan ca in Marea Britanie.claseaza rezultatele obtinute de diferitele liste in ordine descrescatoare pina la concurenta numarului de locuri. mixt cu dominanta proportionala si sistemul echilibrat. Scrutinul cu un tur (majoritate relativa) este adesea necrutator cu partidele mici. Se pot degaja totusi trei tendinte : sistemul mixt cu dominanta majoritara. ca in cazul Frantei. Din acest punct de vedere. ceea ce e greu cu scrutinul majoritar. analiza contextului ex-comunist arata ca intr-o situatie de slaba dezvoltare a partidelor. In scrutinul mixt cu dominanta majoritara exista mai multe posibilitati. Sintem deci ddeparte de scrutinul majoritar. Impactul modurilor de scrutin asupra sistemului de partide Modul de scrutin influenteaza sistemul de partide si tipul de guvern care rezulta din alegeri. Dar rezultatul depinde de faptul daca scrutinul este cu un tur dau doua tururi. ele au o componenta majoritara si una proportionala iar posibilitatile de combinatie sint considerabile.

Activitati individuale de verificare a cunostintelor :       Definiti Statul modern. care sint tipurile de regim democratic si particularitatile lor esentiale Definiti si caracterizati principalele tipuri de partide politice Discutati fenomenul de criza a democratiei Care sint tipurile de sisteme partizane Care sint modurile de scrutin si care este impactul lor asupra sistemului de partide 67 . formele si tipurile de Stat Ce este regimul politic.

In al doilea rind. State federate. ea nu depinde decit de autoritatile Statelor federate • pentru probleme particulare exista o multitudine de organisme (birouri. Caracteristicile particulare ale administratiei americane : Trei aspecte caracterizeaza in mod special administratia americana: In primul rind. comunitati locale). Traducem in general termenul „administratie”. Aceste comisii executa un anumit control asupra deciziilor puterii executive. Se refera la repartizarea puterilor intre sistemul federal si sistemul de state federate . comisii) • exista in plus mari comisii independente cu putere reglementara (executiva sau judiciara). 3) Un statut al functiei publice foarte diferit de echivalentele sale europene. Separarea si echilibrul puterilor sint conditiile libertatii indivizilor. Dar aditia acestor fragmente formeaza un tot foarte puternic care este Statul federal. Astfel : • Puterea de a crea o administratie nu este atribuita Congresului • administratia americana are puteri mai intinse. b) un Stat national si un Stat federal. prin „bureaucracy” sau „civil service”. Ea este carta fundamentala. c) protejarea libertatii si lupta contra arbitrariului Trasaturile generale ale administratiei : 1) Centralizarea administrativa. In ciuda acestui fapt se remarca dezvoltarea adminstratiei federale si a misiunilor ei. care exista in ciuda faptului ca Statul este mai putin puternic si mai putin omniprezent decit in alte democratii occidentale 2) Statul este fragmentat. rolul grupurilor de interes. Exista o mulitudine de fragmente de putere. Cauza acestei fragmentari este vointa de a evita monopolizarea autoritatii. ea participa in mod mai direct la elaborarea politicilor publice • mai mult. puterea este difuza. mai vizibile si mai reale decit in Europa. agentii. importanta reglementarii si a controalelor birocratice. Constitutia americana nu face decit putine referiri si numai in mod indirect la administratie (organizatie si rol). Exista o diviziune a puterilor: diviziunea orizontala (executiv. impiedicind exercitarea arbitrariului puterii . aceste comisii fiind o negatie a principiului separarii puterilor. chiar daca un sistem al functiei publice a fost pus in practica. Constitutia americana (scrisa in 1787 si ratificata in 1791) are la baza citeva principii care au influentat dezvoltarea institutionala a acestei tari. Acest text fundamenteaza relatiile dintre Stat si societate. termenul administratie semnifica guvernare : vorbim de exemplu de administratia Obama sau Clinton. in special la 68 . legislativ. Principiile constitutionale sint : a) separarea puterilor si relatiile lor reciproce. intre guvernanti si guvernati. pluralista. in sensul francez al cuvintului.Modulul 7 – Modele empirice de organizare a raportului politica / administrtaie Modelul american In engleza. aceasta administratie federala este dublata in fiecare Stat de o administratie locala complet autonoma in raport cu administratia centrala. Este deci vorba de o centralizare sub aparenta federalismului. 4) Dezvoltarea Statului providenta nu a atins niciodata in Statele Unite amploarea pe care a cunoscut-o in Europa. judiciar) si cea verticala (Stat federal. administratia. Ne referim deci la Statul american ca la un Stat slab pentru ca puterea politica este fragmentata. deci in general modelul raporturilor Stat / societate care ilustreaza modelul tocquevillian al unui Stat slab si o societate puternica. oficii. pluralista. relatiile dintre diferite puteri. 5) Alte particularitati ale contextului american au influentat caracteristicile administratiei : raportul Stat / piata (care face parte din societatea civila). patronajul ramine un element constitutiv al sistemului. si care ia tot mai mare importanta (in special pe paln local).

La nivelul colectivitatilor locale. Interpenetrarea public / privat. In timp ce functionarii de la acest nivel reprezentau 62% din totalul functionarilor americani in 1952. Ideea principala care este sta la baza sistemului de recrutare este urmatoarea : functionarul nu este titularul postului sau. cind. consulii. adminsitratia federala este organizata in mai multe nivele care tin de responsabili diferiti. conceptia despre interesul general si cel privat. functionarii reprezinta 59% din total. La nivel federal. 1. rotatia personalului este regula. acest procentaj a atins 82% in 1984. de a numi ambasadorii. cresterea a fost spectaculoasa (s-a triplat intre 1952 si 1984). interventiile lor se reduc adesea la a alege intre mai multe „lobbies” in functie de greutatea lor respectiva. si apoi. care este foarte raspindit in SUA) . dupa avizul si aprobarea Senatului. minsitrii. Numirea 1) „spoil system” – se aplica din 1801. b) recrutarea functionarilor Presedintele are atributia de a propune. pilier ideologic al sistemului. ideea ca un bun gestionar este eficace. Acesta din urma este o caracteristica originala a serviciului public american. Organizarea administratiei Functionarii civili a) Numarul functionarilor este de aproximativ 20 milioane in anii 90 (unul pentru 15 locuitori). in special cu ocazia schimbarilor de majoritate politica. In sfirsit. Ministerul apararii angajeaza cel mai mare numar de functionari civili (aproximativ 35% din totalul functionarilor federali. prin experienta istorica. Modelul de recrutare si statutul functionarilor A. Aceasta interdependenta originala se explica prin : mobilitatea carierelor (du-te vino intre administratie si afaceri private. astfel ca cei care au lucrat in sistemul privat sint recrutati ca inalti functionari . civil / militar Este o alta caracteristica a administratiei americane in domeniul recrutarii inaltilor responsabili.nivel federal. functionarii rerezinta 44% din total in domeniul educatiei si 18% in serviciile de sanatate. La nivel etatic (al statelor federate). 2. Promovarea intereselor anumitor sectoare economice este adesea atit de directa incit structurile administrative pot sa para din multe pun cte de vedere ca o prelungire directa a aparatelor marilor intreprinderi private. temindu-se ca aceasta sa nu se constituie intr-o birocratie autonoma si in consecinta incontrolabila. B. cele doua fiind putin diferentiate. proportia lor in raport cu populatia este in constanta diminuare. la sfirsitul anilor 90). Americaii au. Jefferson a inlocuit functionarii prin prietenii politici. Ea este pe cale de a se centraliza dar administratia nationala functioneaza totusi in simbioza cu nivelele inferioare cu care ea nu este in relatie ierarhica. Sistemul de recrutare Se realizeaza conform cu doua sisteme care coexista fara sa se echilibreze: meritocratia si sistemul de patronaj. Acest sistem va fi modul de recrutare unic in sistemul american. Cu toate acestea. odata cu intrarea sa in functiune. Aceasta conceptie este simbolizata prin formula : ceea ce este bun pentru General Motors este bun pentru US si invers. Acest sistem are avantajul ca a democratizat o administratie care era pina 69 . o mare neincredere fata de administratie. La nivel subnational (al statelor federate si la nivel local). Aceasta fuziune strinsa intre aparatele Statului si afacerile private nu se reduce la schimburi de persoane. judecatorii Curtii supreme si alti inalti functionari ai SUA. A fost debutul „patronajului”. nivelele inferioare urmeaza orientarile si regulile definite de administratia centrala. ci cel putin de doua : de executiv si legislativ. Administratia locala este supusa principiului tipic americam: controlul direct al functionarilor. nu depinde de o singura autoritate. Atunci cind administratiile se afla in fata unor interese contradictorii. ceea ce ar fi opusul unei democratii eficiente.

rotatiile fiind prea frecvente. 3. Presedintele exercita o putere reala asupra orientarilor administratiei. De exemplu. numiti pentru un mandat. consecinta va fi o functie publica care va deveni din ce in ce mai corupta si. functionarii numiti conform principiilor de „spoil system”. Presedintele este autorizat sa creasca numerul lor prin decret. functionarii numiti dupa procedura constitutionala (deci de catre Congres). Angajatii ordinari beneficiaza de a ampla garantie a locului de munca. Se refera la posturi de functionari medii sau inalti. 90% din functionarii federali sint administrati prin sistemul de merit. de asemenea. adica dupa criterii politice. vorbim de sistem de patronaj atunci cind acest fenomen se manifesta in mod continuu in timp. care putea astfel sa controleze cariera functionarilor. Recrutarea este prin consurs sau urmind criterii de recrutare prestabilite. sint ianmovibili pe durata mandatului. asa incit majoritatea functionarilor etatici si locali sint recrutai si promovati in functie de competenta si nu dupa criterii de cativism politic. 70 . admiratori ai calitatilor administratiei germane si care vroiau o functie publica recrutata si promovata prin concurs si beneficiind de securitatea locului de munca. urmind traditia patronajului si priveste aproximativ 10% sau mai putin din functionarii federali. Revocarea de catre Presedinte se aplica functionarilor superiori (agenti sau angajati ai guvernului care sint numiti dupa procedura constitutionala). nivelele subnatioanle au urmat modelul federal. Ea cuprinde aproximativ 60% din functionarii federali. cu avizul si consimtamintul Senatului. Acest fenomen care consta in plasarea in toate posturile cheie ale Statului a unui personal „conform” din punct de vedere politic este relativ recent in sistemul francez. Revocarea Catre sfirsitul secolului al XVIIIlea. c) Functia publica La nivel federal 1. La inceput. Aceasta putere de revocare de catre Presedinte. Acest sistem este aici inradacinat de decenii. In schmb. Incepind cu 1883. Acest sistem este direct gestionat de Biroul de management al Personalului. Presedintele isi alege adjunctii si ministrii si poate deplasa inaltii functionari. ceea ce este cazul SUA. functia publica in afara regulilor Este vorba de agentii administrativi numiti in afara concursului in functie de criterii politice. nu este rara situatia sa vedem un acelasi om raminind in sinul guvernului sub presedinti apartinind celor doua partide concurente. De asemenea se refera la posturi onorifice sau temporare care formeaza anturajul Presedintelui. si politicienii atasati vechiului sistem bazat pe numirea amicilor politici in administratie. si cu intirziere. functionarii departamentului de Stat). Aceaste garantii se aplica din 1883 cind a avut loc reforma sistemului administrativ. Aceasta practica a provocat o lunga dezbatere in sinul Congresului. ineficace. a ramas mereu un punct de discordie in raporturile dintre Presedinte si Congres. Actualmente. ambasadori. ai FBI. Cu toate acestea. Acest sistem de patronaj prezidential este diferit de sistemul european : in Franta. 2) sistemul de merit . puteau fi revocati de catre Presedinte. nu sint in mod necesar revocabili dupa dorinta Presedintelui. Acestia sint numiti de Presedinte.Adoptarea acestui sistem a constituit miza dezbaterilor care au avut loc la sfirsitul secolului al XIX-lea intre reformatori. Ca urmare. Diferentele ideologice intre republicani si democrati fiind relativ mai putin importante.functia publica speciala (sau prin exceptie) Functioneaza dupa sistemul de merit si priveste aproximativ 30% din functionarii federali (functionari ai postei. inalti functionari din posturi de directie si consilierii Presedintelui.atunci aristocratica. reforma a avut consecinte numai asupra a 10% din functionarii federali. chiar daca a fost adoptata. Totusi. functia publica (civil service system) se mai numeste „competitive service”. 2. reforma administratiei a impus modelul meritului. Astfel. medicii din sistemul de sanatate publica. comisiile independente cu putere reglementara. Se refera la posturi importante: ministrii.

adica posturi care daca ar fi fost politizate ar putea sa aduca avantaje financiare detinatorilor lor. si in acest caz este vorba de o intreaga categorie de conducatori care doresc sa-si conserve puterea. chiar daca a diminuat. cea mai mare parte a universitatilor au sectii administrative specializate (scoli de administratie publica) care joaca acelasi rol ca al unui institut de formatie permanenta pentru inaltii functionari. Aceste posturi sint rezervate agentilor de cariera si depolitizarea este asigurata din punct de vedere institutional. Chiar la nivel local practica concedierii intr-un sistem de patronaj este considerata anti-constitutionala. in declin incepind cu anii 70.In SUA. Dar. Garantii 1. ca in statul federal. Locuri de munca In acest domeniu exista garantii minimale. Deci. Nivele subnationale Regimul de merit a progresat in sistemele sub-nationale dar cu decenii intirziere in raport cu sistemul federal. reprezinta un compromis intre respectul neutralitatii politice si patronaj . insa chiar si astazi exista numeroase districte scolare in care este interzisa predarea evolutionismului sau a altor discipline de “umanism secular” (evolutionism. Astazi se estimeaza ca in 35 de state se aplica sistemul meritocratic. in special in invatamint. Din 1912 exista o lege care da functionarilor federali garantii contra unei revocari arbitrare. chiar in Statele care au abandonat total paronajul (California) s-au creat. conform principiului discriminarii pozitive. In stabilimentele care primesc subventii federale se aplica programe in favoarea minoritatilor. d) Personal Functionarii federali sint femei in proportie de 65% si peste 90% barbati pentru inaltii functionari. Harvard. Corpul de inalti functionari (Senior Executive Service) a fost creat in 1978 prin reforma administratiei Regrupeaza in general functionari de cariera a caror numire nu cere consimtamintul Senatului. 84% sint cols blancs. clientelismul este utilizat atit intr-un mod personal (fiecare detinator de autoritate ar vrea sa se mentina la putere) cit si colectiv. cu deosebire la nivel local. in schimbul unor avantaje financiare specifice. se situeaza intre conducerea politica a administratiei si functionarii obisnuiti . Totusi. Cu toate acestea exista restrictii: daca convingerile politice private ale unui functionar afecteaza felul in care isi indeplineste indatoririle publice. in ansamblu. Aceasta dubla calificare este caracteristica sistemuluia merican si constituie una din originalitatile sale. mobilitate a ministrilor. dar ocupa posturi in de nivel inferioar. 2. in timp ce sindicalismul este. se caracterizeaza printr-o anumita flexibilitate. Ne amintim in acest sens “Procesul maimutelor” cind a fost acuzata teoria evolutionista. drepturile sale de a-si exprima opiniile trebuie sa cedeze in fata interesului general. se impune prudenta in exprimarea publica a opiniilor politice. pentru functionari. Formatie In SUA nu exista scoli nationale nici institutii regionale de administratie organizate de puterea publica. in principal posturi legate de aplicarea legilor fiscale. Aproximativ 40% din aceste posturi sint de cariera. Profesorii si functionarii colectivitatilor locale sint cei 71 . Semnificatia acestor posturi : sint detinute in mod ne-partizan . 4. Administratia americana mentine contacte cu universitatile si se intereseaza de organizarea studiilor iar marile agentii federale (CIA) recruteaza in mod oficial candidati in timpul congreselor Asociatiilor de stiinte politice. Membrii minoritatilor reprezinta aproximativ 20% din efectivele totale. Stanford) intr-o proportie comparabila cu recrutarea in marile scoli din Franta. marxism). Insa la nivelul colectivitatilor locale sistemul de patronaj domina larg. Acestea sint posturi sensibile. Titularii posturilor de inalt nivel sint absolventi ai celor mai prestigioase universitati (Yale. Se estimeaza ca peste jumatate din functionarii locali au obtinut garantii ale functiei publice. Drepturi sindicale Sindicalismul (introdus in 1912) progreseaza in rindurile functiei publice. posturi onorifice.

Aceste dispozitii au fost inasprite sub administratia Eisenhower. abuzul de alcool. In schimb. Cea mai mare parte au fost create intre 1887 si 1920. c) transparenta financiara Peste 2/3 din State cer functionarilor lor sa-si declare situatia financiara. relatiile de munca.mai sindicalizati. Comisiile independente cu caracter reglementar Sint elementul cel mai puternic si cel mai autonom al administratiei federale. numiti in posturi de conducere de catre Presedinte) sa paricipe activ la organizatii politice sau in campanii electorale. In prezent. aproape jumatate din functionarii etatici si locali sint sindicalizati. La nivelul Statelor exista o structura ministeriala comparabila (dar nu pentru Ministerul apararii sau al Afacerilor externe . finante. al programului de lucru si conditiilor de munca. Astazi sint in numar de 8 si ele controleaza pietele bursiere. ele sint din ce in ce mai putin autonome in raport cu autoritatile multiple de tutela (federale sau locale. Agentii federale si etatice Exemple de agentii : pentru comunicatii. Functionarii trebuie sa declare ca nu sint comunisti nici fascisti si ca nu doresc sa rastoarne guvernul US prin forta si violenta. agentiile propriu zise. S-a adaugat comportamentul imoral. dar variate de la o comisie la alta si care pot atinge 14 ani in cazul Comisiei Rezervei Federale. Din 1939 s-a interzis functionarilor federali (mai putin cei considerati “politici”. a) drepturi politice Neutralitatea politica pentru functionarii federali a fost impusa inca din 1883. Totusi. 1. tulburarile mentale. divizii. Ministerele sint organizate dupa o ierarhie piramidala : birouri (au cea mai mare autonomie). Exemple de astfel de comisii : Comisia maritima federala care reglementeaza transportul maritim. Comisia nationala pentru relatii de munca. Mai mult. b) Loialitate In 1947. sectii. Dreptul la greva este rar autorizat (si penalizat) dar sindicatele au dreptul sa intre in negocieri colective in domeniul salariilor. Cel putin 10. presedintele Truman a stabilit un program de verificare a loialitatii functionarilor fata de SUA printr-un decret presidential. Structura administratiei Organizare generala Organizarea administrative este foarte complicate. sectorul aeronautic etc. Ei sint alesi cu avizul si consimtamintul Senatului de catre 72 . etc. la nivelul anumitor State se mentin aceste juraminte de loialitate (in special pentru functionarii executive si judiciari). domeniile de competenta se intrepatrund. Masina guvernamentala este foarte fragmentata. Comisia pentru Comert federal. Chiar categoriile care nu au dreptul sa se sindicalizeze (politia) adera la asociatii profesionale. Nu au echivalent la nivelul Statelor. Din 1978 chiar la nivel federal sa impus o astfel de procedura. comert si industrie. 3. Printre aceste agentii cele mai importante sint comisiile independente cu caracter de reglementare. Comisia federala pentru energie (controleaza pretul electricitatii si gazului). dar exista in fiecare Stat federat un minister al inchisorilor (de corectie). 2. exista state (Indiana) unde functionarii trebuie sa verse « voluntar » 2% dinsalariul lor partidului care i-a numit. In sistemul federal exista 13 ministere. branse. Constringeri Functionarii au constringeri in special pe plan politic care nu exista in Europa. intreprinderile (stabilimente) publice si comisiile consultative. toxicomania. agentii Statului federal nu pot sa solicite sau sa primeasca cotizatii politice. perversiunile sexuale. Comisarii sint numiti pentru mandate fixe. executive sau legislative). Ministere (departamente) Sint elementul cel mai vechi si cel mai traditional al administratiei americane. Din 1976 s-a renuntat la verificarea loialitaii politice a functionarilor federali.000 de functionari au fost revocati in timpul « Vinatoarei de vrajitoare ».

De asemenea. Rolul lor nu este numai de control al exercutarii programelor federale. emisiuni de radio si televiziune. Aproximativ 87% din functionarii federali apartin acestor servicii. porturi si aeroporturi. Administratia centrala si servicii externe Sint antene federale in teritoriu si legate direct de Washington. existenta lor legala fiind diferita de cea a Statului. Sint controlate financiar de puterea publica. Se constata ca acesti responsabili sint strins asociati industriilor pe care trebuie sa le supervizeze. comert). dar fara a putea fi revocati de acesta). Personalul lor face parte din functia publica. Sint in numar de aproximativ 80 cu o mare varietate de statut. Intreprinderile publice construiesc si gestioneaza opere de arta. Ele poduc electricitate. Sint putin diferite. In acelasi timp.Presedinte care trebuie sa respecte un anumit echilibru partizan. Puterea comisarilor este considerabila : ei pot sa controleze domenii intregi ale economiei ai dispun de puteri reglementare. conform principiului de patronaj cel mai clasic. transport in comun. cit priveste misiunea. legaturile cu lumea afacerilor diminueaza sensibilitatea lor fata de interesul general. Sint entitati publice dependente de Stat dar care au personalitate morala. prin controlul bugetar exercitat asupra comisarilor se diminueaza autoritatea si autonomia acestora. Relatiile administratiei cu politica in sistemul american 73 . autoritatile federale si etatice care sint propietarii acestor intreprinderi sint antreprenori puternici. Membrii lor sint numiti de Presedinte sau ministri. au utilizatori care platesc serviciile si nu administrati. Comisii consultative Sint puse in practica de catre executiv pentru a obtine sprijinul lor in favoarea deciziilor administratiei. In principiu ei trebuie sa dispuna de o totala independenta fata de decidentii politici si economici. In principiu sint structuri temporare. Astfel. Aceasta arata tendinta de intarire a centralizarii deciziilor in favoarea Washington-ului si a executivului. Sint servicii exerioare administratiei federale care au rol de relee teritoriale (regionale) pentru toate agentiile federale. Este vorba deci de o interventie publica in domeniul privat. Sint organisme intermediare privilegiate intre administratie si grupurile de interes cel mai bine organizate. ofera servicii financiare (imprumuturi si asigurari) sectorului privat (industrie. 3. Agentiile Agentia este un termen generic care desemneaza atit agentiile sau consiliile (boards). Sint conduse de un consiliu de administratie numit de Presedinte (sau guvern) sau de un ministru. spre deosebire de membrii comisiilor independente cu puteri reglementare (a caror responsabili sint numiti de executiv. dar sint mai autonome decit serviciile ministeriale. De exemplu. puterea lor este afectata de faptul ca aceste comisii nu dispun de mijloace de constringere: in ultima instanta. de ministere care sint pilierele administratiei. apa si gaz. Ele sint numeroase la nivel federal (agentii federale care sint aproximativ 40) si mai numeroase inca la nivelul Statelor. Astfel. Stabilimente (intreprinderi) publice Genereaza activitati care tin de sectorul privat. oficii. cai ferate. Nu sint independente de executiv care numeste responsabilii lor si care poate sa-i revoce. Sint in numar de 1400 la nivel federal. gradini publice etc. Dar in realitate presiunile legislativului si executivului sint frecvente. procedura de numire a responsabililor este un alt mijloc de a-i verifica. birouri. ci si de elaborare a programelor din zonele lor. agricultura. La nivel federal sint sub autoritatea unui ministru (exceptie face Export – Impoert Bank care depinde de Presedinte). comisii. ceea ce-i face dependenti fata de cei care iau deciziile (Presedintie si Congres). Deci se bucura de autonomie relativa. tribunalele judiciare sint cele care decid validitatea deciziilor lor. create pentru depasirea conflictelor politice si prea partizane.

Am vazut ca Presedintele (seful executivului) isi subordoneaza administratia prin intermediul posturilor politice. In acelasi timp. cu cit exista relatii de dominare marcate. paradoxal. In timpul perioadei New Deal functionarii de cariera au intrat in administratie. la toate nivelele. agenti din exterior) fata de propria administratie ». au permis construirea unei administratii compusa in mare parte din functionari de cariera. Sint in mod esential puse in practica de functionarii insisi. recursul la aceste pozitii este mai putin necesar. cu atit separarea este slaba. adica de catre functionarii politici. expertiza. de subordonare. birourile apar 74 . din aceasta cauza. fata de partidul advers. Nu exista subordonare nici separare (sistemul de patronaj este parte integranta din imaginea traditionala a administratiei SUA). acestui partid. In SUA. inaltii functionari ai administratiei americane nu sint in post mai mult de 22 luni. Din 1953 situatia s-a schimbat : alternanta regulata si relativ rapida a partidelor la putere a crescut neincrederea fata de functia publica a precedentei legislaturi. In medie. banuita de supunere. subordonarea administratiei fata de puterea politica in general a diminuat pentru ca ea era asigurata (exercitata) de o functie publica de cariera. Impotriva acestor tendinte se aplica strategii care vizeaza asigurarea unui mai bun respect al principiului separarii.Modelul SUA nu poate fi usor identificat cu modelul occidental fondat pe principiile separarii si subordonarii. Formatia lor indelungata. 1) Strategii ale administratiei Aceste strategii au ca obiectiv sa revendice contra Presedintelui neutralitatea administratiei fata de puterea politica. este in imposibilitatea de a-si impune autoritatea asupra administratiei pe care trebuie s-o controleze. istoria raporturilor intre administratie si politica se explica in mare masura prin oscilatia intre doi poli : pe de-o parte reducerea dominatiei (deci intarirea separarii) administratiei in raport cu politicul si pe de alta parte consolidarea separarii in cadrul administratiei (intre nivele ierarhice). Altfel spus. putem spune ca este un model de fuziune a administratiei cu politicul Principiul separarii Separarea (adica non-confuzia instantelor politice si administrative) implica existenta de relatii de dominatie slabe intre politic si administratie. Deci timp de doua decenii Partidul democrat a fost la putere. Este deci o situatie de dominatie institutionala a administratiei de catre politic. Sau. A existat astfel o puternica subordonare a administratiei fata de politic (mai exact fata de un partid). Specialistii au calificat aceasta forma de administratie ca fiind o « Guvernarea de catre cei straini (outsiders. Un exemplu de astfel de situatie este intervalul cuprins intre 1933 si 1952 (prima prezidenta a lui Roosevelt si al 2-lea mandat al lui Truman). mai exact din 1933. S-a procedat astfel la inlocuirea functionarilor de cariera prin functionari politici alesi din afara administratiei si a caror experienta anterioara in administratia federala era in general scazuta. Este o forma de guvernare caracterizata printr-o mare mobilitate si care. Astfel. In felul acesta. dominatie care este intarita prin legaturi de dominatie politica care permite multiplicarea numirilor de agenti politici in posturi politice. Aceasta mare instabilitate este agravata de ruptura frecventa a legaturilor de colaborare existente intre superiorii si subordonatii ierarhici din cauza frecventei plecarilor sau demisiilor inaltilor functionari. experienta. Trebuie sa spunem de asemenea ca o separare absoluta nu este de conceput decit cu riscul paraliziei aparatului de stat. Insa pe masura ce acelasi partid ramine mai mult timp la putere. chiar in posturile « politice » la care au acces totusi cu acordul presedintelui. Aceste strategii birocratice sint organizate in mod autonom de catre birouri si adesea cu ajutorul Congresului. Aceste relatii de dominatie a unei instante de catre alta este cu atit mai mare atunci cind dominatiei puterii guvernamentale asupra administratiei se adauga dominatia politica a partidelor asupra administratiei. puterea prezidentiala se vede constrinsa sa multiplice acest tip de numiri (politice) chiar si pentru posturi situate relativ jos in ierarhia administrativa. acestia ocupind la inceputul anilor 50 cele mai inalte posturi ale ierarhiei administrative. in aceasta perioada administratia apartinind.

Un exemplu a fost chiar crearea Serviciului Executivului Superior. A fost mai exact o tentativa de a impune principiul separarii care nu exista in relatiile politica / administratie in SUA. acestea gasesc in alianta lor cu administratia (care ia forma comitetelor consultative in cadrul carora ei sint asociati) posibilitatea de a-si institutionaliza accesul la centrele de decizie Se formeaza deci aliante Birouri – grupuri de interes – comitetele Congresului – care. In strategia lor. Posturile in administratie ar trebuie sa fie ocupate pe baza unor consideratii politice si nu in functie de meritele personale si obiectivele candidatilor. administratia SUA este in intregime fondata pe o dubla distinctie care nu coincide de loc. Deci. quasi-totalitatea agentilor federali tin de o administratie de cariera. limitind dominatia politicului asupra administratiei pentru ca exclude anumite pozitii din spoil system. legislatori si lobbisti se explica astfel prin convergenta intereselor lor : a) functionarii de cariera (pina la al 13-lea rang) sint in conflict cu functionarii politici care blocheaza posturile la virf .000) care formeaza un corp inextricabil de politica si administratie. birourile incearca sa cistige sprijinul Congresului sau al grupurilor de interes pentru a-si apara mai bine revendicarile in fata Presedintelui. o caracteristica a sistemului american consta in situatie de intrepatrundere strinsa a personalului politic si administrativ si de ne-subordonare. 1) prima se refera la statutul posturilor si face distinctie intre pozitiile de cariera (in principiu nu pot fi ocupate decit de functionari de cariera) si pozitii de « non-cariera » (pozitii politice sau de exceptie) . ca si acestia. Este o diferenta importanta in raport cu modelul occidental.ca structuri de rezistenta fata de autoritatea prezidentiala. 2) a doua se refera la statutul agentilor insisi – agenti de cariera recrutati pe baza sistemului de merit. jucind pe cartea dublei dependente a administratiei fata de Congres si Presedinte si punindu-i pe acestia unul contra altuia. ca unul din mijloacele de a asigura si chiar de a intari subordonarea administratiei fata de puterea politica prezidentiala. cu sau fara consimtamintul necesar al Senatului. Legea din 1978 care a creat SES (pozitii de cariera) stabileste pentru aceste posturi principiul nonconfuziei intre instantele administrative si politice.tin aproape exclusiv de administratia de cariera . corp de inalti functionari. Cu toate acestea. poate sa amorseze o miscare de separare a administratiei fata de politic 1) Strategii prezidentiale care asigura Presedintelui subordonarea administratiei fata de autoritatea lui – nu se limiteaza la strategii de comandament Ele pot sa fie si strategii de tranzactie adica politici de sanctiune sau de recompensa a birourilor. Am vazut ca totusi sistemul de merit este larg raspindit : actualmente. aceleasi legaturi cu grupurile de interes ca si functionarii de cariera si. incercind in primul rind sa sa impuna sistemul de merit. inaltii functionari care se afla in virful ierarhiei (sefi de agentii si principalii lor subordonati) care ocupa posturi exclusiv politice (deci pozitii de non-cariera) . Exista o scara de 18 nivele : agentii de la gradul 1 la 12 . Aceasta « tripla alianta » intre functionarii de cariera. sefii departamentelor ministeriale sint tentati astfel sa-si sprijine influenta si autoritatea pe birouri. dar regasim trasaturi care o apropie de acest model. Secretarii de Stat. intre cei doi exista un numar important de agenti (de la 7 la 10. care au vocatia sa ocupe « pozitii de cariera » in timp ce agentii care ocupa posturi de « noncariera » sint recrutati liber de catre Presedinte sau de catre Sefii departamentelor ministeriale. 75 . b) membrii influenti al Comitetelor Congresului au adesea aceleasi origini sociale si universitare ca functionarii. Principiul de subordonare Sistemul american este un sistem de recrutare a functionarilor bazat pe ideea ca resturile merg la partidul invingator. apartin unui sistem care leaga puterea lor de vechimea in functie . c) cit priveste grupurile de interes.

Exista astfel o dubla dependenta institutionala a administratiei. recunoaste (acorda) acest control Congresului.sint administratii autonome. care in realitate se poate traduce prin absenta de dependenta. Intr-adevar. Aceasta practica conduce la diferite tehnici de manipulare a functiei publice. asa cum am spus deja. dar care nu este suficienta. dar paradoxal pot fi considerate unul din mijloacele care asigura si chiar intaresc subordonarea administratiei fata de autoritatea Presedintelui. strategii de tranzactie. legea din 1978 conduce la un paradox : 1) intareste autoritatea prezidentiala 2) dar in acelasi timp incearca sa puna bazele unei mai bune separari. Mai precis.care este bransa executiva a Presedentiei si care este insarcinat sa asigure controlul Departamentelor ministeriale si a Agentiilor guvernamentale. 1) principiul de subordonare : functia administratiei de reglare economica este asigurata in SUA. Rezulta astfel o politizare a administratiei care are aspectul unui ansamblu de relatii de aservire personala a functionarului fata de Presedinte (responsabilul puterii executive). Conflictul intre cele doua interpretari nu a fost niciodata transat. Aceste strategii se traduc prin punerea in posturi cheie ale administratiei a oamenilor fideli Presedintelui. au putere de control a accesului intreprinderilor la o anumita activitatea economica. Acesti « oameni ai presedintelui » formeaza aparatul administrativ constituit din « Biroul executiv al Presedintelui » . « Oamenii Presedintelui » constituie anturajul imediat al Presedintelui. Deci. Consitutia prevede ca puterea executiva va fi incredintata Presedintelui si de asemenea ca acesta trebuie sa vegheze la executia fidela a legilor. Se constata totusi ca nici un text nu atribuie Presedintelui nici titlul nici autoritatea de sef al executivului. Ele pot sa fie. el insusi supus Camerelor). Pentru aceste posturi depolitizarea este asigurata institutional. dimpotriva. adica politici de sanctiune sau recompensa. Presedintele. au putere de fixare a tarifelor prestatiilor 76 . o garda pretoriana. Dintr-o astfel de formulare rezulta doua interpretari : o prima interpretare acorda Presedintelui controlul exclusiv si complet al actiunii departamentelor ministeriale si a administratiilor lor . adica toate posturile care nu tin de sistemul de cariera sau de merit. Strategiile prezidentiale care asigura subordonarea administratiei fata de autoritatea Presedintelui nu se limiteaza la strategii de comandament. Sau putem vorbi mai degraba de o exceptie a acestui model. In afara acestor posturi de cariera exista « pozitii generale » care pot fi ocupate atit de agenti de cariera cit si de politicieni.Putem spune ca sintem in prezenta unui principiu de subordonare in gestatie. Din 1978. reforma administratiei a insemnat crearea Senior Executive Service (corpul inaltilor functionari) care regrupeaza in proportie importanta functionari de cariera. Presedintele dispune de asemenea de alte relee in sinul departamentelor ministeriale si ale agentiilor guvernamentale si aceste structuri sint inaltii functionari pe care fiecare Presedinte si-i recruteaza cu ajutorul anturajului sau. In consecinta exista o dubla dependenta institutionala a administratiei fata de politic reprezentata de Presedinte si Congres. procedeaza la toate numirile pentru posturi « politice » sau « exeptionale ». ai o alta care. cu ajutorul asistentilor sai si al sefilor de departamente ministeriale. Presedintele se asigura ca administratia pune in practica politica pe care el o apara. in ciuda reformei din 1978. Un exemplu este modificarea descrierii diferitelor posturi pentru ca Presedintele sa poata sa-si aleaga colaboratorii. Acesta este motivul pentru care Presedintele dezvolta strategii in scopul subordonarii administratiei si pentru a-si afirma autoritatea asupra administratiei pentru ca aceasta sa aplice politicile decise de Presedentie. Exista agentii « regulatoare » . ea a fost o tentativa de a impune principiul separarii care nu exista in relatiile politica / administratie in SUA. adica proceduri informale de numire sau eliminare a candidatilor. Astfel. Una din caracteristicile fundamentale ale administratiei americane este absenta unei ierarhii unice care sa supuna administratia fata de puterea exectiva (adica Presedinte. Modelul occidental de administratie se caracterizeaza de asemenea printr-o alta relatie semnificativa : intre administratie si economie. nu putem vorbi in cazul SUA de un adevarat model occidental de administratie. Separarea puterilor este o caracteristica esentiala si reala a sistemului American. Prin legea din 1978 s-a limitat dominatia politicului asupra administratiei pentru ca exclude anumite posturi din spoil system. pentru moment.

oferite de aceste intreprinderi. Aceste agentii constituie elemente cheie ale administratiei economice americane. 2) principiul separarii – exista, dar situatia este mai putin evidenta. Relatiile dintre administratie si grupurile de interes sint foarte importante : existenta unei duble subordonari a numerosilor ageni ai administratiei federale care au functionat anterior in industriile sectorului care se afla sub controlul administratiei de care apartin. Ei conserva astfel legaturi sub forma de venituri sau pensii care sint varsate de catre aceste intreprinderi. Deci separarea intre sectorul administrativ si sectorul economic nu este neta.

Modelul Whitehall Sistemul englez al raporturilor politica/administratie
Acest model este o variatie a modelului de Westminster, sintagma utilizata pentru descrierea caracteristicilor de baza ale sistemului parlamentar practicat in Marea Britanie. In Marea Britanie, prin modelul de Westminster se desemneaza parlamentul iar prin Whitehall departamentul executiv. Modelul de Whitehall se numeste astfel dupa numele sediului executivului britanic, adica dupa numele strazii unde isi tine guvernul lucrarile, in timp ce modelul Westminster este numit astfel dupa partea din Londra unde se afla Parlamentul. In cladirile din Whitehall se afla birourile guvernului, aici concentrindu-se instantele superioare ale politicii britanice. Aici sint luate marile decizii politice si se adopta politicile publice. Principiile de baza ale modelului sint : partidul de guvernamint este capabil sa conduca o majoritate in Camera comunelor ; membrii guvernului sint colectiv responsabili pentru politicile guvernului ; acest model presupune disciplina de partid. In modelul de Whitehall accentul este deci pus pe relatiile dintre executiv si birocratie, in timp ce in modelul de Westminster accentul este pus pe legislativ si partide politice, si acest model este specific cazului canadian. Sinonim cu modelul de Whitehall, modelul englez este centrat pe capacitatea guvernului de a formula si implementa politici. Spre deosebire de SUA, unde politica este facuta de puterea legislativa si judiciara, in Marea Britanie politica este domeniul sferei executive. Guvernul este compus din doua tipuri de personal, care sint legate de doua tipuri de cariere: 1) Elementul dominant este compus din ministrii selectionati din rindurile partidului majoritar in Parlament, sau, daca este vorba de coalitii, din rindurile partidelor care compun coalitia. Ministrii sint politicieni de cariera. Cind ajung in posturi superioare, in cabinete, ei au deja o experienta in Parlament. 2) Al doilea element al executivului este constituit din birocratii de cariera care au rol in formularea si implementarea politicilor. Birocratii de cariera care lucreaza cu ministrii sint in general absolventi ai marilor universitati (Oxford sau Cambridge). Ei ocupa posturi de prestigiu, bine remunerate si sigure. Pentru a putea intelege actiunea si politicile guvernului britanic trebuie sa intelegem atit universul acestor agenti, birocrati si politicieni, care apartin unor domenii de activitate diferite, care evolueaza dupa logici si principii diferite, care au traiectorii diferite, dar si relatiile lor reciproce. A) Politicienii in modelul de Whaitehall Exista doua principii de baza care rezuma rolul ministrilor: responsabilitatea individuala si responsabilitatea colectiva. Din aceste doua principii rezulta o a treia caracteristica: centralitatea stilului parlamentar. 1) Responsabilitatea individuala Conform modelului de Whitehall, ministrii (si secretarii) sint responsabili pentru politicile si actiunile departamentului lor. Este doctrina responsabilitatii ministeriale. Ministrul aproba si andoseaza toate
77

actiunile ministerului sau. Departamentele sint reprezentate de ministrii in cele mai importante negocieri de politici publice. 2) Responsabilitatea colectiva (adica centralizarea deciziei colective) Este cel mai important principiu de organizare a rolului politicului. Procesul decizional este colectiv. Politicile sint colective. Acest principiu face parte din gindirea constitutionala britanica. Principiul responsabilitatii colective este o doctrina care regleaza organizarea, functionarea si practicile guvernului britanic. Aceasta doctrina contrasteaza cu practica americana si modelul european continental si el reflecta exigenta conform careia guvernul trebuie sa fie unit in sinul parlamentului ca o conditie pentru supravietuirea sa. De asemenea, acest principiu reflecta ideea conform careia, pentru ca guvernul sa lucreze efectiv si sa fie eficient, departamentele trebuie sa colaboreze si sa lucreze impreuna. Politicile trebuie sa fie rezultatul efortului colectiv, ceea ce impune necesitatea coordonarii. Pe scurt, aceasta doctrina are la baza credinta ca o buna decizie este o decizie colectiva. Relatiile dintre Primul ministru si membrii guvernului Conform modelului de Whitehall si principiului responsabilitatii colective, ideea de baza care regleaza aceste relatiile dintre Primul ministru si membrii guvernului este ca guvernul este condus in mod colectiv de ministrii si nu de Primul ministru. Astfel, in sistemul britanic, exista limitari importante ale puterii Primului ministru in conducerea guvernului. In ciuda faptului ca acesta este mai mult decit primul intre egali (primus inter pares), constringerile si limitele puterii sale sint importante si suficiente pentru a asigura un leadership colectiv. 3) Centralitatea stilului parlamentar In acest model, leaderii politici implicati in procesul de decizie colectiva sint cei care au servit mult timp in Parlament, sau in guvern, si care au fost activi in viata publica devenind apoi nume de referinta. Ei nu sint selectionati ca in SUA de catre Presedinte sau staff-ul de la Casa Alba. Experienta ministrilor este acumulata in Camera comunelor. Ministrii au deja o experienta parlamentara. Cu toate acestea, chiar daca ei au o astfel de experienta parlamentara, experienta lor executiva este redusa. Pentru a-si realiza misiunea, ei se sprijina pe birocratia permanenta. B) Birocratii Sistemul birocratic britanic difera atit de modelul american cit si de modelul eurpean continental. In Marea Britanie, birocratia de inalt nivel prezinta caracteristicile urmatoare : In primul rind este o profesie de mare prestigiu. In al doilea rind, are caracter generalist. In acest sens, multi specialisti critica amatorismul profesiei. Cea mai mare parte a functionarilor vin din domenii umaniste. Formatia lor este foarte diferita de cea a functionarilor americani care au un inalt grad de specializare. In acelasi timp, sistemul britanic contrasteaza si cu sistemul francez in care inalta birocratie provine din marile scoli. Functionarii englezi au urmat studii in marile universitati in domeniul filozofiei, politicii, economiei, istoriei. Au deci o expertiza tehnica redusa. Practica consta in invatarea continua, prin experienta la locul de munca. In al treilea rind, clasa inaltilor functionari se caracterizeaza printr-un ethos profesional, adica membrii se revendica si impartasesc o cultura si valori comune. Spiritul de corp si de apartenenta provine din stilul de viata comun, din traiectoria profesionala comuna si din originea sociala comuna. Rezumarea caracteristicilor functiei publice britanice (a modelului de Whitehall) - este un model profesionist, adica de cariera - este competenta, adica este promovata si remunerata dupa merit - este neutra, adica non-partizana - este loiala, adica ofera consultanta dezinteresata ministrilor - este anonima, adica ministrul este portdrapelul ministerului In concluzie, functionarii sint putin politizati si vin din domeniul carierei. Garantia existentei acestui sistem de merit sint asigurate de existenta Comisiei serviciului civil si de controlul exercitat de aceasta. Aceasta Comisie este direct responsabila in fata Reginei, dar nu dispune de nicio garantie formala de independenta. Cu toate acestea, agentii ei dispun de un statut de prestigiu in asa fel incit ei nu pot fi
78

supusi niciunei preiuni. Agentii Comisiei sint insarcinati sa organizeze recrutarea functionarilor in asa fel incit sa se impiedice practica patronajului.

C) Relatiile dintre cele doua componente ale executivului (birocrati si politicieni) Caracteristica neutralitatii functionarilor fata de guvern (si de partide) inseamna ca functionarii nu se schimba odata cu schimbarea politica, aceasta conducind la o situatie paradoxala : de exemplu, cei care au lucrat pentru planurile de nationalizare sub Partidul Laburist in anii 70 ai secolului trecut, au lucrat si pentru privatizarile operate de conservatori in regimul Thatcher la inceputul anilor 80. Astfel, raporturile dintre politic si administrativ sint de strinsa dependenta : functionarii asista personalul politic in dezvoltarea politicilor, ei ajuta politicienii sa apere aceste politici in Parlament. Ei sint cei care redacteaza discursurile care justifica aceste politici. Un alt element se refera la faptul ca in acest model functionarii superiori dispun (alaturi de media, de grupurile de interes si de alte elite) de un monopol virtual de a consilia ministrii, adica de a face recomandari. Functionarii sint cei care au cuvintul final. Retinem deci ca modelul se caracterizeaza printr-un partenariat strins intre politicieni si birocrati, dar exista o distinctie clara intre cele doua tipuri de cariera. In modelul de Whitehall, ministrii si inaltii functionari sint complici, fiecare indeplinind roluri diferite. In niciun sistem occidental (continental) nu exista o astfel de dependenta a policului fata de administratie si o astfel de fuziune (coordonare a functiilor. Configuratia articularii principiilor de separare si subordonare in modelul de Whitehall Sa vedem la nivel teoretic, adica in raport cu principiile care definesc modelul occidental al relatiilor administratie / politica, caracteristicile sistemului britanic. 1. Principiul separarii Separatia se traduce in principiu prin imposibilitatea pentru functionari sa intre in lumea politica si pentru oamenii politici sa intre in administratie. Separatie nu este numai de principiu. In Marea Britanie acest principiu este net. Sa vedem fiecare din aceste situatii. a) Imposibilitatea pentru un functionar de a intra lumea politica Accesul unui functionar la o activitate politica, ministeriala sau parlamentara, este extrem de dificila. Cauza acestei situatii o constituie conditiile juridice in care se exercita libertatea politica a functionarilor (deci statutul politic al functionarilor) care sint cele mai riguroase in raport cu celelalte tari europene. Din acest punct de vedere, functionarii se divid in doua categorii: • agentii „liberi din punct de vedere politic” care au toata libertatea de a intreprinde o activitate politica locala sau nationala. Acestia sint ansamblul personalului de intretinere sau subaltern. • Agentii carora li se interzice orice activitate politica nationala si care au nevoie de o autorizatie pentru activitatile la nivel local Intre aceste doua categorii exista un grup intermediar – dactilografe, agenti de nivel administrativ inferior, sau agenti ai corpurilor tehnice si stiintifice – care trebuie sa obtina o autorizatie de la departamentul ministerial de care apartin pentru a desfasura o activitate politica. Deci, dispozitiile referitoare la libertatile publice au un efect disuaziv : un functionar care vrea sa se prezinta intr-o alegere trebuie sa demisioneze in prealabil; la aceasta se adauga traditia politica britanica conform careia se poate accede la un post ministerial abia dupa o lunga ucenicie in viata politica, mai intii ca membru al parlamentului (o durata medie de aproximativ 15 ani) si apoi ca „ministru incepator” (junior minister) . Astfel, accesul unui functionar in ierarhia politica, ca deputat sau ca membru al guvernului, nu este nici usoara nici frecventa. b) Imposibilitatea de patrundere a politicienilor in lumea administrativa

79

Membrii guvernului sint singurii responsabili. modelul de Whitehall functioneaza pe baza a trei argumente: 1) Este o formula democratica de guvernare bazata pe relatiile dintre politicieni si birocrati pentru ca permite controlul democratic al exercutivului. Un secretar privat asista la toate intilnirile cu Primul ministru inclusiv la reuniunile cabinetului. compusa exclusiv din functionari de cariera si una exclusiv politica. si. El nu are oameni politici. b) organele „politice”. dar mai putin dificila. in virtutea acestui principiu al responsabilitatii ministeriale administratia este subordonata politicului. iar punctele de contact dintre ele sint strict definite. Aceasta practica a separarii este in Marea Britanie un principiu constitutional. La limita. Este vorba de agenti politici care sint in acelasi timp si administratori. dar faptul ca postul lor este cu durata limitata face ca acestia sa nu fie integrati difinitiv in administratie. care au un statut de functionari temporari. Orice decizie luata de un functionar trebuie sa fie in numele ministrului sau. nu reprezinta o adevarata exceptie la regula separarii politicului si administratiei. Ministrii sint dependenti de recomandarile functionarilor de cariera care sint selectionati printr-un proces competitiv. El participa in numele acestuia la comitetele si intilnirile interministeriale asigurind astfel o prezenta „politica” in cadrul sedintelor administrative. De asemenea. Principiul subordonarii Acest principiu se traduce din punct de vedere constitutional prin principiul responsabilitatii ministeriale. Aceasta inseamna ca ministrul controleaza administratia de care el raspunde. Deci. Acestea functioneaza in cadrul administratiei ca organe juxtapuse a caror recrutare este fie exclusiv politica fie strict administrativa. mai mult. relatia ierarhica intre functionari si intre acestia si ministrul lor este neta. 2) „Cabinet office” care este in serviciul oricarui guvern si care asigura Secretariatul Cabinetului avind si rolul de coordonare interministeriala. Ministrul este singurul responsabil pentru actiunile serviciilor in raport cu exteriorul. a) organele „administrative”. dar fara sa intervina . putin numeroase dar obligatorii si prin care trece informatia si comunicarea intre instantele politice si administrative. Rolurile sint clar atribuite si subordonarea administratiei in raport cu politicul rezulta din existenta acestor puncte de contact. In Marea Britanie numirile oamenilor politici in posturi administrative sint exceptionale : cel mai adesea ele se fac pentru posturi de ambasadori. De exemplu: Consilierul politic personal al Primului ministru care examineaza. Deci. Exista astfel doua ierarhii distincte : una administrativa. Exista doua tipuri de organizatii care asigura aceasta subordonare. In concluzie. toate problemele de care se ocupa Primul ministru. functionarii sint redusi la statutul de non-persoane. 2) Acest model este un exemplu democratic al relatiilor dintre birocrati si oamenii politici pentru ca politicienii britanici depind in mare masura de birocratii de cariera (permanenti) 80 . Aceasta organizare a raporturilor administratie / politica asigura si garanteaza subordonarea administratiei fata de puterea politica. 2. de inalti comisari sau pentru posturi de virf din industria nationala. el este reflectat de organizarea institutionala a raporturilor dintre puterea politica si administratie. Este diferit si de modelul francez in care administratia participa la politica. pe linga Primul ministru exista o „celula politica” care nu cuprinde niciun functionar. Acest model este distinct de modelele american si german in care birocratii sint numiti in posturi sensibile dupa schimbarea politica. intr-o astfel de structura. Existenta consilierilor politici pe linga ministrii. Trecerile sint mai usor de facut chiar daca sint mai rare. Acestea sint : 1) Secretariatul privat al Primului ministru care este compus numai din functionari de cariera care indeplinesc rolul de legatura intre Primul ministru si ansamblul administratiei.Este la fel de neta. din punct de vedere al politicii de partid. Rolul ei esta sa se asigure ca obiectivele politice ale partidului se regasesc in proictele ministeriale. Acest principiu al responsabilitatii ministeriale mentine functionarii intr-o stare de anonimat care intareste caracterul ierarhic al relatiei dintre acestia si ministrul lor.

Deci. au mandat) : ei sint responsabili in fata Camerei comunelor.nu numai cit priveste recomandarile de politici publice si pentru suportul administrativ dar si pentru asistenta politica. Ministrii sint in acelasi timp parlamentari si mandatarii parlamentului (adica actioneaza in numele. 2. Functionarii de cariera sint numiti si promovati pe criterii de merit si in functie de calitatea muncii lor. „incarneaza” ministrul. Relatiile dintre ministrii si functionarii lor sint relatii de simbioza (fuziune). Responsabilitatea „colectiva” a ministrilor pentru politica si programele Guvernului in ansamblul sau este la baza si presupune principiul responsabilitatii individuale a ministrilor pentru activitatile din domeniul lor. Modelul Westminster : Fuziunea administratiei cu politicul Acest model este specific Canadei. care este Cabinetul. Ministrul se sprijina pe ierarhia functionarilor care. numirea in posturile functiei publice canadiene tine de aceasta Comisie. pe plan constitutional. Senatul si comitetele lui In acest sistem. Este vorba de conceptul de responsabilitate a guvernului in ansamblul sau in fata Camerei pentru politica. Unitatea de baza intr-un guvern de tip Westminster este ministrul. Cariera lor este protejata de o agentie independenta – Comisia functiei publice – care este o organizatie compusa ea insasi din functionari de cariera. stat federal cu regim de cabinet. Nicaieri ca in Marea Britanie nu exista aceasta preocupare pentru a se asigura subordonarea administratiei fata de puterea politica prin punera in practica a unei ierarhii subordonata clar puterii si aceasta subordonare rezulta din existenta a doua ierarhii riguros delimitate. 6. Accentul fiind pus pe legislativ si partide. Acest rol central provine de la puterile conferite ministrului prin lege. cuprinzind executivul ales (ministrii) si executivul numit (inaltii functionari). Relatiile de putere si de responsabilitate dintre guvern. dar sub supravegherea Comisiei care devine astfel un fel de tribunal administrativ. Solidaritatea ministeriala care este o strategie de baza pentru a asigura majoritatea in Camera. 5. In acest model controlul birocratiei se realizeaza prin fuziunea dintre administratie si politic. 3. succesul unui guvern depinde de capacitatea sa de a echilibra cele doua forme de responsabilitate. Birocratia este si trebuie sa ramina in afara vietii politice. Camerele Comunelor si comitele lor . 81 . Astfel. programul si actiunile sale. colectiva si individuala. Comisia functiei publice a fost creata prin legea serviciului civil in 1918. administratia reprezinta puterea executiva in sens larg. Comisia poate ancheta in domeniul respectarii legii si poate primi reclamatiile functionarilor care se considera lezati de nerespectarea regimului de merit. De atunci. demisia Primului ministru implica demisia tuturor ministrilor. atit la nivel federal cit si la nivelul unor provincii (de exemplu in Quebec). legislativ si birocartie sint reglate de principiile urmatoare : 1. dar in acelasi timp acesta controleaza Camera. politic. raporturile politice se afla sub controlul oamenilor politici. 4. Ansamblul ministrilor formeaza un comitet informal. s-a procedat la delegarea puterilor de numire si de promovare a majoritatii functionarilor in favoarea ministerelor si organismelor care sint responsabile pentru recrutarea si selectia celei mai mari parti a angajatilor lor. Din anii 70. Sistemul canadian este un model de fuziune a administratiei cu politicul. Principiile guvernarii in modelul de Westminster Modelul de Westminster este un instrument de centralizare a elementelor politice. in sistemul canadian. componenta cea mai activa a Parlamentului. Sistemul este compus din : Cabinet – cu rolul de consilier al Coroanei in domeniul afacerilor curente . Guvernul trebuie sa asigure responsabilitatea fiecarui ministru in fata Camerei comunelor.

rezultind transferul anumitor sarcini catre profesionisti. Altfel spus. in sensul evolutiei responsabilitatii ministeriale catre o responsabilitate administrativa ceea inseamna o responsabilizarea politica a birocratiei. societatea este formata din mai multe categorii de clienti cu interese diferite . Deci. Ministrii detin autoritatea ultima asupra actelor functionarilor din ministerul lor. a refacut regulamentul Camerei comunelor (amendat in 1986). Aceasta se bazeaza pe urmatoarele idei esentiale: sistemul privat este cel mai bun. ei se afla totusi sub responsabilitatea acestuia prin intermediul sub-ministrului. faza retrospectiva se deruleaza in cadrul Camerei comunelor. se afirma ideologia noii gestiuni publice. Verificatorul general este un evaluator de programe. grupuri de interes.7. Chiar daca functionarii nu depind oficial de ministru. 3. conducind la frictiuni intre membrii Camerei comunelor si functionarii publici. in Canada birocratia de verificare netinind de Parlament si nefiind suficient de responsabila in fata lui. implica deci responsabilitatea guvernului. 2. Cauzele acestei evolutii si a schimbarii modelului : 1. este mai eficient decit cel public. dar sub protectia Camerei comunelor. Incepind cu anii 80 ai secolului trecut. O alta cauza se refera la erorile constitutionale (confuzia constitutionala) din legislatia canadiana. faza legislativa are loc in sinul institutiilor de reprezentare. Este faza de evaluare in care executivul politic (Cabinetul) cere socoteala executivului permanent (adica functiei publice). In ultimii 20. apoi la Cabinet (aflat sub conducerea Primului ministru) si apoi la parlament si electorat. 8. Biroul Verificatorului general functioneaza mai degraba in mod independent. asistam la o abandonare a responsabilitatii guvernului in realizarea politicilor publice. Secretarii parlamentari au fost exclusi din comitete pentru a intari puterea 82 . faza de elaborare a politicilor guvernamentale se deruleaza in cadrul sistemului de retele de informare si influenta. Logica guvernarii in modelul de Westminster Relatia dintre Parlament si birocratie depinde de faza politicilor: 1. Partidul conservator condus de Brian Mulroney a adoptat reforma sistemului comitetelor permanente si a normelor de serviciu. Astfel. in afara celor de verificare a conturilor si registrelor. executivul politic se indeparteaza din ce in ce mai mult de responsabilitatile sale cit priveste utilizarea sau non-utilizarea puterii Statului. Concret. Functia publica este una din sursele de expertiza si consiliere pentru ministrii. exercita nu numai control administrativ si tehnic ci si control politic. Responsabilitatea administrativa directa In 1984. In acest fel. comitetele permanente sau specializate care supravegheaza ministrii au fost mentinute intr-un numar ridicat (aproximativ 30). Birocratii exercita deci un control si intervin ca o terta parte. este vorba de legislatia care incadreaza rolul Biroului verificatorului general (legea din 1977). Aceasta noua orientare antreneaza retragerea politicienilor de la guvernare. birocratii si consultantii arogindu-si astfel functiile politice. prin masurile adopate. birocratia dispune de noi puteri de verificare. responsabilitatea guvernului actioneaza in faza a doua si a treia. lumea afacerilor. Ea verifica rezultatatele programelor guvernamentale. ceea ce reduce puterea modelului de Westminster. alaturi de militanti. cea mai buna guvernare este cea care guverneaza cel mai putin si furnizeaza servicii publice prin producatori privati. Ierarhia responsabilitatii merge de la functionar la ministru. adica verifica randamentul si performanta guvernului. Paralel cu aceasta extindere a rolului birocratiei. 2. Cu alte cuvinte. Aceasta reforma a avut consecinte negative. Aceasta semnifica o atenuare a sistemului clasic al raporturilor administratie / politica. 25 de ani. ceea ce inseamna incalcarea teoriei responsabilitatii ministeriale si deci o reducere a rolului de conducere politica in democratie. nu exista mecanisme de supraveghere politica a Verificatorului general.

dar cunoaste transformari in special in ceea ce priveste principiul de separare. Curtea de conturi. daca nu fata de Guvern sau partidele politice. cel putin fata de ideile politice dominante. Principiul de subordonare Are un fundament constitutional. Cabinet). structurile institutionale asigurind transferul deciziei puterii politice in directia administratiei si difuzarea vointei puterii politice in interiorul corpului administrativ. Acest post este ocupat de un functionar membru al unuia din Marile Corpuri. dintre puterea politica si administratie. principiul suveranitatii apartinind in mod esential natiunii. Se afirma astfel existenta unei distinctii fundamentale intre reprezentanti (puterea politica). Insasi Constitutia din 1791 stipula ca administratorii nu au nici un caracter de reprezentare. Posturile superioare constituie o alta structura de transfer si sint detinute de functionari politici. adica functionari care asigura legatura. functionari) insarcinati cu executarea vointei puterii politice. singurii depozitari ai suveranitatii. membrii Cabinetelor au un statut de functionari. a) Structurile de transfer Sint fie structuri colegiale. In ciuda fapturlui ca numirile sint in principiu politice. toate aceste organe formind o structura care asigura legatura dintre Presedinte. O caracteristica a acestor structuri este proportia functionarilor. Cabinetele ministeriale si in primul rind cel al Primului ministru prezinta aceleasi caracteristici. S-a acordat acestor comitete mandatul permanent sa studieze toate aspectele performantei administrative a ministrilor. conforma modelului weberian (principiul de separare si de subordonare a adminstratiei fata de politic). Organizarea institutionala este destinata sa garanteze aceasta subordonare. Corpul diplomatic) care este extrem de mare. Aceste organe nu fac distinctia intre cele doua functiuni. ambasadori. guvern. 83 . cit priveste conceptia. dar si disjunctia. Aceasta structura reuneste colaboratorii personali ai Presedintelui. Aceste posturi implica o anumita aliniere politica. Cabinetele asigura o functie generala de coordonare a serviciilor ministerului. fie organe individuale. Ele sint compuse. Aceste structuri se caracterizeaza prin caracterul lor dublu : politic si administrativ. Cea mai importanta din aceste structuri colegiale este constituita din ansamblul serviciilor Presedintiei Republicii. aceasta transformare modificind echilibrul aparatului politicoadministrativ. O alta structura de stransfer este constituita din Secretariatul general al Guvernului. ea este instrumentul autoritatii. Guvernul dispune de administratie si de forta armata. Cu alte cuvinte. si aparatele administrative ale Statului. Constitutia din 1958 nu stipuleaza o alta repartitie a functiilor: guvernul determina si conduce politica natiunii. Aceasta este o institutie foarte stabila care este plasata pe linga Primul ministru. si administratori (agenti.legislativului. in principal. rectori ai marilor scoli. Daca adaugam acestor masuri si fapul ca birocratii implicati in control si verificare impun „norme de serviciu” altor functionari – practica impusa de noua scoala de gestiune – ceea ce intareste puterea acestora. Exemple de astfel de agenti : prefecti. serviciile Presedintiei (Secretariat general. Modelul Europei continentale : Franta si Germania Sistemul francez In ansamblu. in special a inaltilor functionari memebrii ai Marilor Corpuri (Consiliul de Stat. din functionari politici. cei despre care vorbeste Weber. Sint posturile cele mai inalte din ierarhia administrativa a caror numire si revocare se fac prin deciziile Guvernului. Secretariatul general constituie un adevarat stat major administrativ al Guvernului. administratia franceza este. administratia este la dispozitia puterii politice. asistam la o tendinta de evolutie catre un regim tehnocratic.

au competente orizontale. Delegatia pentru amenajarea teritoriului. se asigura o anumita omogenitate a corpului administrativ. sint administratii specializate autonome. Principiul de separare Se aplica diferit de teoria weberiana. si prudenta si libertatea de exprimare in cadrul serviciului care este interzisa. De asemenea. atitudinilor. Asistam astfel la transformarea modelului weberian clasic al relatiilor dintre administratie si politica in sensul indepartarii aparatului administrativ de principiul de baza. statutul libertatilor publice recunoscute functionarilor care se caracterizeaza prin liberalismul accentuat al statutului politic al functionarilor francezi. Politehnica). Un alt factor care explica aceasta tendinta catre politizarea administratiei este stabilitatea politica (dupa 1958) a regimului pus in practica de De Gaulle. Formarea membrilor lor este asigurata de Marile Scoli (ENA. dinamice. Cuprind doua structuri esentiale: Marile Corpuri si Administratiile de misiune Marile Corpuri Functia publica franceza este divizata in corpuri de functionari. Exemple de astfel de structuri: Comisariatul Planului. insa cu moderatie. b) Structuri de difuzare a vointei autoritatii politice Sint un alt tip de structura care asigura subordonarea administratie fata de puterea politica. Acest tip de administratii au proliferat dupa 1970 si sint legate de o anumita forma de politizare a administratiei. administratia era garantul continuitatii actiunii Statului. ceea ce conduce la o confuzie sporita a instantelor politice si birocratice. in Franta. au aceleasi simpatii politice. de cariera) si care indeplinesc aceleasi functiuni. desi dupa anumiti autori este vorba mai mult de o rotatie si mai putin de o politizare reala. Vorbim de o politizare a administratiei. adica ansambluri de agenti supusi aceluiasi statut special (aceleasi regului de recrutare. in timpul celei de-a patra Republici. aceiasi pregatire. Sub cea de-a 5a Republica. aceste posturi fiind o trambulina pentru o cariera politica.Cit priveste procesul de politizare. se opereaza in primul rind prin sistemul de numire a functionarilor politici in sensul weberian al termenului. Corpul diplomatic si Corpul prefectoral. Curtea de conturi si anumite Corpuri tehnice (poduri si sosele sau mine). actioneaza in zonele de intersectie a activitatii diferitelor ministere traditionale (amenajarea teritoriului. formale sau nu. Putem nota citeva din cauzele acestei evolutii : In primul rind. Administratiile de misiune Sint structuri de difuzare mai formale. de elaborare de proiecte. a anumitor comportamente politice. Statul si puterea politica erau mai slabe. Consiliul de Stat. care este permisa. De retinut deci rolul informal al structurilor de difuzare. In aceste conditii. Acestea sint structuri orizontale. In dreptul francez exista distinctia intre libertatea de opinie care este totala pentru functionari si libertatea de exprimare a opiniilor. stabilitatea unui regim quasi-prezidential a 84 . Deci. se observa ca progresul acestuia prin intermediul numirilor in posturi superioare este real incepind cu 1981. instabilitatea era mai mare. Sint corpuri de agenti situati in virful ierarhiei administrative care executa functii de control si de autoritate. statutul libertatilor este deosebit de favorabil pentru functionari. Sint structuri usoare. Unele din aceste corpuri sint calificate ca Mari Corpuri : Inspectoratul finantelor. Formeaza deci o comunitate de apartenenta. dezvoltarea turistica). Exista o distinctie neta intre exprimarea opiniilor in afara serviciului. reala sau mascata. Ei faciliteaza circulatia informatiei dincolo de ingradirile birocratice. In felul acesta. Ele asigura circulatia informatiei in mod coerent. sub Mitterand. este limitata. adeziune la un partid. membrii acestor corpuri ocupa posturi in directia ministerelor. care poate lua forma declaratiilor. temporare. Ei se bucura de un mare prestigiu reflectat prin prezenta in punctele strategice ale aparatului administrativ si o mare importanta in serviciile Presedintiei. Acesti agenti intretin relatii personale. functionarii lor sint agenti de categorie ierarhica superioara care exercita functii de conceptie. Este un model care pune in evidenta o mai mica separare a puterii politice de administratie. Unul din membrii acestor corpuri se afla in fruntea Secretariatului general al Guvernului. De retinut ca politizarea. Inainte. Aceasta libertate. au aceiasi origine si traseu social. asigurind astfel coordonarea administrativa. animate de spirit intreprinzator.

participarea. nu numai in Franta. in viziunea Constitutiei. Functia publica este. simultan producindu-se functionarizarea politicului. transparenta si dreptul cetatenilor la informare sint elemente esentiale ale functionarii democratice a administratiei. asistam la o transformare a principiului de separare a administratiei si politicului pe care este construit aparatul administrativ francez. dar nici in Europa. o institutie insarcinata sa asigure stabilitatea administratiei si care sa constituie astfel un factor de echilibru in raport cu fortele politice. Un astfel de regim asigura continuitatea necesara politizarii progresive a administratiei. separarea politicului de administrativ. administratie si afaceri. functia publica este total supusa (subordonata) Constitutiei si trebuie sa se conformeze regulilor de fond si de procedura. In aceste conditii se pot depista semnele unui sistem de patronaj à la française (conceptul de Stat confiscat). politica si birocratica. unde se iau deciziile capitale. ministrul este singurul responsabil in fata Parlamentului pentru toate actiunile ministerului sau . Se manifesta prin neutralitatea Statului in recrutarea functionarilor si prin neutralitatea functionarilor in exercitarea functiilor lor. Asocierea. acest principiu afirma autoritatea ministerului asupra functionarilor . miscarea (tendinta) este circulara si in spirala si include de asemenea lumea afacerilor. economice.modificat aceasta situatie. In Franta. nu a fost niciodata conceputa in mod absolut. chiar daca este de esenta weberiana. natura insasi a acestui regim cere o astfel de politizare a administratiei in sensul abandonarii principiului separarii celor doua forme de putere. Organizarea federala. in special al inaltilor functionari. ministerul este structura esentiala de cooperare intre oamenii politici si functionari . Astazi. aproximativ 50% din ministrii au fost la origine functionari. Politica este un accelerator de cariera. cu exceptia Marii Britanii. dar vechiul model weberian bazat pe subordonare / separarea cedeaza locul unui nou tip de relatii in care subordonarea administratiei fata de putere este asigurata de controlul politic asupra administratiei prin intermediul numirilor. Din 1981. ea deschide usa posturilor importante in lumea afacerilor. format din trei sfere. Modelul german Citeva particularitati ale functiei publice In Germania. Concluzii La finalul acestei prezentari sumare a modelului francez putem desprinde citeva concluzii: In primul rind. descentralizarea. administrative. politica. este unul din fenomenele cele mai importante ale evolutiei aparatului politico-administrativ francez de dupa 1958. Pe de alta parte. Vorbim de „triunghiul puterii”. Dupa 1958. adica se intareste controlul politicului asupra administratiei in special asupra inaltei administratii. altfel spus. Se invoca astfel necesitatea politizarii numirilor pentru a facilita aplicarea politicilor adoptate (in special dupa 1981). modelul separatiei nu este ignorat sau abolit (existenta si proliferarea structurilor de misiune fiind o dovada). in clasa politica. Transformarea modelului francez este astfel dubla: pe de-o parte se produce politizarea administratiei. Asistam la o imbricare a intereselor si institutiilor politice. Principiile subordonarii si separarii Principiul de subordonare Se manifesta prin : a) Subordonarea instantelor administrative fata de instantele politice : subordonarea este stipulata prin principiile constitutionale . Statul si puterea politica s-au consolidat si si-au intarit influenta reciproca. 85 . Aceasta tendinta este in acelasi timp influentata de exigenta eficacitatii sectorului public. este principiul autonomiei ministeriale . integrarea functionarilor. Functia publica este deci profund separata si vizibil subordonata : neutralitatea este unul din principiile fundamentale ale administratiei. De fapt. Functionarizarea politicului este fenomenul de intrare masiva a functionarilor in politica. ministrul exercita un control strins asupra functionarilor.

regulile de recrutare in anumite unitati care depind direct de puterea politica si care functioneaza in afara inaltei ierarhii ministeriale sint putin constringatoare. functii din afaceri externe etc. dar exista. cu un nivel de participare politica ridicat. dar condusa de oameni politici. Cu cit posturile sint mai inalte. functionarii au posibilitatea statuara de a intreprinde activitati politice. In Germania. functionarii germani se bucura de o oarecare independenta in raport cu puterea politica. Separarea de principiu se manifeste de asemenea prin imposibilitatea de penetrare a sferei administratiei de catre politicieni. Controlul aplicarii acestui sistem este permanent. dar a caror recrutare este legata de personalitatea politica a ministrului in functiune. Dar. Indivizii nu trec in mod alternativ din zona administratiei in lumea politica si invers. angajata. Politizarea partizana se explica nu numai prin patronaj. ca in Marea Britanie si in SUA. conform ideologiei birocratice. Functia publica este activa. legaturi cu partide politice) si mai putin o strategie de control politic. potentialul de actiune al functionarilor este limitat. Principiul separarii Principiul autonomiei ministeriale afirma autonomia functionala a administratiei care se bazeaza pe distributia intre interesele Statului si cele ale executivului. In Germania nu exista o clasa politicoadministrativa integrata ca in Franta. Separarea se realizeaza prin modul de recrutare care se opereaza dupa sistemul de merit. in sinul administratiei federale nu exista limite etanse intre rolurile unora si altora. Din acest punct de vedere. prin care birocratii de identifica Statului. Puternica « orientare » politica a functionarilor federali. in Germania aceasta imposibilitate este mai putin neta decit in Marea Britanie dar mai neta decit in Franta. si nu prin comisie. accesul functionarilor in posturi ministeriale este realtiv rara. unde exista o preocupare clara pentru dihotomia administratie / politica. cu conditia ca acestea sa nu fie contrare ordinii democratice si liberale. functionarii germani au posibilitatea sa se prezinte la alegeri fara sa fie obligati sa deminisioneze in prealabil. in general politizarea fiind considerata mai degraba ca o forma de clientelism politic (politizare partizana. penetrarea zonei politice de catre functionari este mai facila. ca si in Marea Britanie.b) Organele subordonarii. si organe politico-administrative (cabinetele ministeriale) care sint compuse din inalti functionari. Aceasta politizare a administratiei este una din manifestarile Statuluipartid. In calitatea de garanti ai interesului public. In Germania. Dar separarea nu este transanta ca in Marea Britanie. Politica influenteaza in mod deschis numirile inaltilor functionari si acestia pot sa cumuleze functii administrative si politice. Astfel. Astfel. Diferenta in raport cu modelul englez se explica prin diferentele de statut politic al functionarilor germani fata de cei britanici. De asemenea. Exista deci functionari politici. Organele care asigura subordonarea sint mai putin numeroase decit in Marea Britanie. carora le se pretinde datoria loialismului politic este o caracteristica a sistemului german.) competenta politica este o conditie de succes. ca de exemplu secretarii de Stat plasati in fruntea ministerelor. cu atit puterea ministrilor este mai incadrata in materie de numiri si promovare. Ea este compusa din functionari. sefi de servicii. functionarii sint considerati. Aceste organe sint expresia asocierii politicului cu functia publica. traditionala in Germania. Totusi. Politizarea este favorizata in primul rind de natura sistemului de gestiune a personalului. Devierea principiilor Politizarea partizana : patronaj si profesionalism politic Consideratiile politice joaca un rol important in gestiunea personalului in cadrul administratiei federale si chiar la nivel local. Aceasta notiune de Stat-partid traduce ideea de exploatare a resurselor Statului de catre partidele politice (clasa politica). Exista deci o anumita doza de autonomie. la fel ca in Franta. Ea este favorizata de exigenta competentei politice. Dar in realitate. Cancelaria federala este un organ mixt care asociaza inalti politicieni si functionari. Pentru inaltii functionari (secretari de Stat. o contra-putere in raport cu puterea politica. aceste competente sint esentiale din cauza 86 .

ea are interese diverse. cu Lander-ul si cu reprezentantii diferitelor grupuri de interes. Astfel : Presiunea principiilor economiei private asupra autoritatilor administrative pentru ca acestea sa-si redefineasca structurile. ar putea conduce la intarirea controlului direct al functiei publice asupra sferei politice. Functionarii ca forta politica sau puterea politica a functionarilor Functionarii sint prezenti in sinul instantelor representative. Presiunile vizeaza restructurarea serviciilor. Astfel. longevitatea guvernelor si experienta coalitiilor avind puternice influente stabilizatoare. in special in Bundestag (parlamentul federal) si in parlamentele Landerelor (parlamente federate). Care ar putea fi consecintele acestor noi tendinte asupra raportului administratie / politica ? In primul rind. ca in Marea Britanie. Exista deci structuri pentru apararea intereselor corporatiste ale birocratiei. birocratia de inalt nivel nu este un grup omogen. Mai mult. Exista chiar o glisare a administratiei catre scena politica in sensul ca alegerile in domeniul politicilor publice sint astazi mai politizate decit in anii 70 si 80. 87 . procedurile si sistemul de gestiune a personalului sint din ce in ce mai puternice. axata pe reducerea dimensiunilor Statului. cu o identitate comuna sau un spirit de corp. Astfel. gradul de sindicalizare in sectorul public fiind destul de ridicat. miscarea de retragere a Statului va afecta rationalitatea birocratica traditionala si politizarea sa. deci la atenuarea autonomiei functiei publice. Aceste evolutii pot sa creeze un conflict intre cultura adminsitrativa birocratica germana. ea isi protejeaza bine statutul. este necesar ca inaltii functionari sa se sprijine pe largi retele personale de informare si comunicare si sa fie in relatie cu partidele politice. Componenta inaltei functii publice nu ii permite acesteia sa-si dezvolte capacitatea de actiune ca forta politica coerenta. astfel ca functia publica germana nu a fost prea afectata de ideile promovate de scoala noii gestiuni publice. recrutarea si promovarea sint descentralizate si normele variaza de la un minister la altul. si cultura intreprinderii. in conditiile retragerii Statului. Exista presiuni in directia atenuarii diferentelor institutionale si functionale dintre sectorul public si privat. In consecinta. in ciuda faptului ca ea nu are lobby.fragmentarii institutionale a sistemului de luare a deciziei. Functia publica a rezistat mai bine tentativelor de reforma neo-liberala. de la un Lander la altul. semne care anunta transformari de esenta sint vizibile. privatizarea organizationala va conduce la subordonarea directa a administratiei publice fata de vointa politica. De asemenea. functia publica are capacitatea sa-si apere interesele profesionale. In Germania exista astfel o stabilitate si o continuitate a relatiilor intre functionari si politica. Concluzii Ceea ce retinem din experienta germana este caracterul profesionist al functiei publice. Nu exiata o elita birocratica omogena (ca origine sociala si din punct de vedere al profesiunii). Ea nu poseda nici identitatea nici vointa comuna care ar putea fi traduse prin actiune colectiva. competenta politica este sensibila la variatiile situatiei politice. cu exceptia diplomatiei. in sensul adoptarii de catre gestiunea administrativa a principiilor gestiunii intreprinderii. si nu poate actiona ca o forta politica. loialitatea functionarilor fata de Stat si faptul ca aceste caracteristici sint in profunda transformare. mai exact intre traditiile functiei publice care s-a construit pe o conceptie a Statului bine definit din punct de vedere al functiilor si institutiilor sale. Aceasta restructurare a administratiei publice traditionale dupa imaginea sectorului privat face ca rationalitatea birocratica sa fie din ce in ce mai supusa legilor pietii si spiritului de intreprindere. Procesul decizional federal fiind caracterizat printr-o puternica influenta exercitata de partidele politice. Tendinte de evolutie Chiar daca Noua gestiune publica nu a transformat inca administratia publica germana. Aceasta nu inseamna ca functionarii nu exercita nicio influenta politica. In plus. Nu exista nicio institutie destinata formarii unei elite de inalti functionari.

acest process va influenta principiile fundamentale tarditionale ale legitimitatii administratiei publice. structurat si birocratizat. Ceea ce este important este echilibrul intre principii. In conditiile procesului de integrare europeana care influenteaza in toate tarile institutiile etatice. aranjamentele institutionale (tipuri. este subordonata altor principii si are alte responsabilitati. forme de Stat. care este puternic diferentiat. dar si disjunctia. In practica el este relativ. Alternanta sau schimbarea politica constituind regula intr-o democratie. Modelul weberian este teoretic. si aceasta cu atit mai mult intr-un Stat ca Statul german. a condus la o divizare a functionarilor in doua categorii : functionarii de cariera care au vocatia de a administra in mod nepartizan. regim politic. in grade diferite. Conform principiului separarii. Weber a facut o distinctie intre cele doua puteri si functiile lor respective : pe de-o parte activitatea omului politic. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :      Care este specificul raporturilor administratie / politica in sistemul american ? Dar in sistemul de Whitehall ? Care sint structurile care garanteaza principiul de subordonare in sistemul francez ? In ce sens principiul de separare se manifesta diferit in sistemul francez fata de modelul weberian? Cum se manifesta politizarea partizana in sistemul german ? 88 . Conform principiului subordonarii. Daca puterea politica se schimba periodic. care determina modul dominant de existenta si functionare a acestor raporturi. administratia reprezinta stabilitatea si continuitatea. functia publica fiind coloana vertebrala a Statului modern. sistemul separarii si subordonarii. modelul istoric al raporturilor Stat / societate. ea este instrumentul puterii politice careia ii se supune. CONCLUZII FINALE Modelul weberian a definit principalele realtii dintre politic si administratie in Statul moden. administratia nu are legitimitate proprie. si pe de alta parte sfera birocratiei care executa ordinele sub responsabilitatea autoritatii superioare.Administratia publica va fi inevitabil afectata de transformarile Statului. in functie de context. si in special leaderului politic. in functie de principiul succesiunii partidelor la putere. In practica. si functionarii politici care asigura legatura. administratia nu este legata de putere politica. Evolutia regimurilor politice occidentale. Modelul occidental al raporturilor administratie / politica este un model de echilibru realizat prin mecanisme institutionale sau nu. In realitate cele doua sfere. sistem de partide). Intr-o democratie. toate aceastea fac ca relatiile dintre zona administratiei si cea politica sa prezinta o varietate de forme. nuantat. functioneaza prin abatere de la schema clasica weberiana. politica si administratia. intre puterea politica si administratie. Cele doua principii esentiale care au fost adoptate de democratiile europene sint cele ale subordonarii si separarii administratiei publice fata de puterea politica. Configuratiile nationale ale contextului socio-politic. Astfel. functioneaza prin intrepatrundere. cele doua domenii de activitate nu se confunda. deci al neutralitatii. dar peste tot aceasta imbricare intre cele doua domenii este in crestere.

si general. sub forma unor constructii ideal-tipice. 1. datorita particularitatilor ei – permanenta si impartialitatea. ei sint angajati in politici care protejeaza organizatia si valorile ei si nu in politicile partidelor politice. cariera lor este legata de gestionare si de procesul de decizie. altfel spus. Studiul lui B. Executivul politic are mandatul de a formula si pune in practica politicile propuse in timpul campaniei electorale. 2. Modelul convergent („village life”) Este bazat pe ideea integrarii valorilor prin socializare si recrutare. Politicile adoptate sint 89 . pentru implementarea deciziilor. Are loc o interactiune la virf in virtutea intereselor similare. plecam de la doua consideratii: 1.MODULUL 8 : POLITICA SI ADMINISTRATIE IN PROCESUL DE POLICYMAKING Interactiunea dintre executivul politic (ministru) si functionarii de cariera este importanta pentru capacitatea guvernului de a realiza sarcinile de rutina. Cele doua elite au acelasi interes in managementul Statului. Modelul formal-legal Aceasta schema corespunde abordarii wilsoniene a administratiei publice. Peters elaboreaza. o comunitate. Astfel. asa cum era in timpul lui Wilson si Weber. Inaltii functionari si executivul politic au aceleasi valori si interese.G. Este in fapt o caricatura a rolului functionarilor si ministrilor in procesul de policy. Birocratii si politicienii formeaza un grup. Peters In analiza sa „Politicians and Bureaucrats in the Politics of Policy-Making”. politicienii detin puterea pe termen scurt. Model clasic. In mod constant. aceasta schema acorda birocratilor responsabilitatea functionala si politicienilor responsabilitatea politica. Vom prezenta doua analize teoretice ale raportului politica / administratie in procesul de politici guvernamentale. Dar reprezinta un model de referinta pentru a compara modele empirice de interactiuni intre cele doua sfere de activitate. 2. Politicienii decid. realizate de B. accentul fiind pus pe rolul birocratiei. functionarii se identifica unui departament. acesta denunta rutina birocratica care il impiedica sa-si realizeze obiectivele si mandatul. pentru functionarea democratiei. Exista putine dezvoltari teoretice (nationale si comparate) a relatiilor dintre executivul politic si functionarii de cariera. cinci modele de interactiuni intre birocratie si politica. functionarii executa. prinde contur o colaborare intre cele doua zone contra lumii exerioare. birocratia revendica monopolul competentei si expertizei tehnice in domeniul problemelor publice. au deci o viziune restrinsa . Peters si R. Pentru a analiza raportul dintre administratie si lumea politica in procesul de policy-making. in timp ce politicile sint pe termen lung . cu diferente in functie de sistemul politic. In acelasi timp. dar au roluri diferite: birocratii furnizeaza expertiza si adopta perspectiva pe termen lung .Rose. Atit politicienii cit si functionarii sint implicati in procesul de decizie. politicile functionarilor au baze organizationale si nu partizane. Relatiile dintre sfera politica si administratie in actiunea de guvernare sint complexe si nu intotdeauna armonioase.G.

4. in functie de politici. Conflictul poate fi pasiv.„executiv-birocratice”. De exemplu. Modelul functional Este o versiune a modelului precedent. • Continutul tehnic : o problema tehnica da putere birocratiei • Caracterul (si gradul) public al unei probleme Daca problema este considerata importanta de catre grupurile organizate ale societatii. Prezinta multe asemanari cu corporatismul din tarile europene sau cu „triunighiul de fier” din SUA. El poate evolua catre un model conflictual atunci cind functionarii si grupurile de interes formeaza aliante contra unui executiv putin experimentat. Variabilele care determina patternele de interactiune Factorii care pot explica dezvoltarea unui model de interactiune in diferite sisteme politice si care pot fi luati in consideratie in diferite cercetari empirice pot fi : 1. In modelul administrativ. 1. De exemplu. Problemele specifice de policy se refera la : • Gradul de politizare al problemei de rezolvat. Conflictul dintre functionari si politicieni poate fi partizan. favorizind integrarea orizontala a elitelor. 3. A. sau atunci cind functionarii accepta posturi (functii) politice. sau din cauza actiunilor guvernului care provoaca reactii in rindul functionarilor (de exemplu reactiile la atacurile administratiei Reagan contra functiei publice). Modelele 2 si 3 nu sint mutual exclusive. 5. educatiei etc). in realitate ele sint interlegate. In ciuda faptului ca conflictele se produc intre elitele executive. Parlamentarii.2 Executivul politic a) natura executivelor politice influenteaza eficacitatea si modul de interactiune cu birocratia. atunci cind un partid este la putere de mult timp (de exemplu Partidul socialdemocrat in Suedia care a fost la putere trei decenii). O alta sursa de conflict poate fi obiectivul supravieturii organizatiei (buget si personal). Este o viziune elitista a raporturilor birocratie / politic. c) forma de guvernare 90 . b) Tipul de pregatire si pattern-ul de cariera al executivului politic O formatie generalista. ca in Marea Britanie. birocratia are rolul principal iar executivul rolul secundar. aparind astfel conflicte intre domenii de politici. Dar el poate fi mai activ si intentionat si vizeaza continutul politicilor specifice. problemelor puternic politizate (care implica sindicate) corespund modelul administrativ sau conflictual. Diferenta consta in faptul ca integrarea elitelor se face dupa criterii functionale. minsitrii care au un cabinet se angajeaza mai usor in relatii conflictuale cu functionarii permanenti decit cei care au un personal restrins. in ciuda faptului ca functionarii sint neutri. birocratii exercita controlul in virtutea detinerii expertizei si informatiei necesare luarii decizilor. Modelul administrativ-etatic Decizia este dominata de birocrati. si chiar executivul politic. Interactiunile dintre cele doua elite intr-un sector de policy pot sa actioneze contra aliantelor dintr-un alt sector. ei se politizeaza. Legaturile dintre functionari si politicieni pot fi strinse in aceiasi arie functionala (de exemplu in domeniul sanatatii. Acest model se opune modelului formal si este diferit de modelul conflictual in care executivul politic este motorul deciziei. Sistemul executiv 1. acestea se prezinta ca un front in fata outsiderilor. Politicile si organizarea sint mai importante decit statutul elitelor sau reducerea conflictului. deci modelul administrativ primeaza. face ca politicienii sa aiba o capacitate mai redusa de contestare a solutiilor propuse de birocrati. nu au capacitatea ceruta unei guvernari moderne. inertia facind schimburile dificile. se aplica modelul functional. Modelul conflictual (adversial) Cele doua elite sint in competitie pentru putere si controlul asupra politicilor. Presupune o integrare verticala si contacte mai extinse cu societatea. Astfel.1. Organizatia (birocratia) poate avea alte idei decit executivul politic.

2. Aceasta structura coordoneaza actiunile fiscale sau legale in cadrul organizatiilor guvernului. cazul corespunde modelului functional sau conflictual. exista structuri de corp care produc integrarea puternica : prin contacte personale.Responsabilitatea colectiva corespunde modeluluconflictual. Prezenta grupurilor de interes in procesul de politici publice confirma modelul functional.1 Experienta a) modelul englez : Oxbridge – cele doua universitati engleze – furnizeaza cea mai mare parte a inaltilor functionari (dar si politicieni) pentru guvernul britanic. Perceptia rolului Este viziunea personala a rolului indeplinit. austriac Predomina studiul dreptului. Serviciul public Este a doua variabila care influenteaza modelul interactiunilor administratie / politica 2. in timp ce regimul de cabinet modelul formal-legal. prin prestigiul comun de care se bucura. caz ce poate conduce la modelul conflictual. Olanda). Interactiunile intre birocrati si politicieni se fac dupa schema clasica : politicienii decid. c) Modelul francez Inaltii functionari primesc o formatie specializata in cadrul ENA (Ecole natioanle de l’administration). Un alt tip de structura specializata – superbirocratia – este formata din functionari care lucreaza pentru organizatii coordonate in sinul guvernului (Trezoreria in Marea Britanie). determinind de exemplu felul in care birocratii accepta autoritatea ierarhica. 2. 2. este deci un model „village”. d) conceptia executivului si policienilor cit priveste rolul lor respectiv Se refera la faptul daca acestia se considera politicieni sau decidenti politici sau respectiv manageri. Modelul creaza elite integrate. In SUA cariera fiind centralizata. avind rolul de implementare a politicilor guvrernului. Dar in Franta elita provine din rindurile birocratiei si tinde sa influenteze nu numai executivul politic dar si sectorul privat (model administrativ). Elementele psihologice intaresc factorii structurali. aceasta perspectiva corespunde modelului conflictual. Acest sistem produce generalisti putin specializati intr-un domeniu anume. Prevalenta formatiei legaliste trimite la modelul formal-legal. Daca ei se concep anntreprenori politici sau manageri. Exista diferite tipuri de formatie.4. in SUA avem un pattern de interactiuni de tip functional. 2. acest sistem produce elite integrate. Corespunde modelului elitist (village). Cariera Este legata de modelul formatiei dar poate exercita o influenta independenta asupra modelului de interactiune. sau raportul cu politicienii. aceasta situatie corespunde modelului elitist (village). Structurile specializate In Franta. in Italia. 2.3. Cariera generalista corespunde modelului elitist. e) deschiderea guvernului fata de grupurile de interes O mare deschidere in raporturile intre guvern si grupurile de interes este specifica modelului functional. Dar el poate evolua catre modelul conflictual odata cu dezvoltarea „retelelor de probleme”. Daca sistemul politic este inchis grupurilor de interes. b) Modelul european – german. functionarii executa. carora le corespund tipuri diferite de cariere : formatia generalista (in Marea Britanie) si cea axata pe formarea de specialisti (Suedia. Aceasta viziune simplista corespunde modelului formal. suedez. 91 . in modelul centrat pe specialisti functionarii isi urmeaza cariera intr-o institutie. Ei tind sa creeze o clasa a inaltilor functionari separata de clasa politica si de alti membrii ai functiei publice. d) Modelul functional – SUA Criteruil principal de apreciere fiind expertiza.

Rose propune mai multe modele ale raporturilor administratie / politic in procesul de policy-making plecind de la functiile indeplinite de cele doua tipuri de actori. Daca contextul este important. modele adversative – functionarii capteaza (domina) politicienii sau invers. Model dominat de vointa politica 92 . in timp ce functionarii analizeaza probabilitatea realizarii cu succes a politicilor publice. Ele actioneaza prin intermediul consensului cit priveste normele informale si prin excluderea outsiderilor. Dar termenii acestor schimburi (relatii) pot fi conceputi diferit. Atit politicienii (autoritatea legitima) cit si birocratii (expertiza tehnica) sint implicati in actul de guvernare. de instrumentele utilizate de guvernanti. adica mare vointa politica / probabilitate redusa de realizare si putina vointa / probabilitate mare. Altfel spus. In realitate. Modele alternative ale capacitatii (incapacitatii) politicienilor de a asigura guvernarea Politicile publice reflecta nu numai vointa politicienilor dar si expertiza functionarilor.Rose In studiul intitulat „Steering the Ship of the State : One Tiller but Two Pairs of Hands”. in sensul ca politicile sint determinate de interactiunea dintre cele doua domenii care constituie o comunitate (village community). cu conditia ca fiecare sa fie competent in domeniul sau de actiune. aceste relatii sint multiplicative. Ei trebuie sa calculeze probabilitatea succesului unei politici. • • • • • exista conflicte intre alegerea populara (politici si politicieni) si stabilitate (birocratie) anumite institutii sint dominate de politiceni. atunci oficialii alesi nu au putere asupra procesului de policy. 1. functionarii trebuie sa realizeze ceea ce dicteaza puterea politica. 3. In mod asemenator. administratia este necesara dar secundara. 2. adica toate fortele exterioare guvernului si care afecteaza reusita (succesul) unei politici. Daca vointa politica este singurul factor care determina succesul unei politici. altele de birocrati si experti – deci valori diferite balanta puterii intre cei 2 poate fi modificata prin : calitatea recrutarii personalului politic (cu cunostinte de specialitate intr-un domeniu de politica). modelul in care rezultatele deciziei politice sint complet nesigure sau complet determinate de factorii externi . Astfel. Mentionind ca alegerile in politica sint o problema de grad si nu de natura situatiilor in care exista raporturi inverse intre cele doua dimensiuni. politicienii trebuie sa fie capabili sa distinga intre obiectivele politice. atunci tot ceea ce doreste partidul aflat la guvernare (si deci electoratul) poate fi realizat. In functie de cele doua variabile.In concluzie. acelsi lucru pentru birocrati deci rolurile lor respective sint contradictorii si confuze : vrem politicieni cu leadership si talent managerial. Pentru a evalua activitatea politicienilor si functionarilor in procesul de policy-making trebuie sa consideram contextul procesului de policy. fiecare in doua versiuni. modelul conducerii exclusive de catre puterea politica – sau al alegerii in conditii de informare perfecta . politicieni si birocrati. Exista astfel mai multe configuratii ale interactiunilor administratie / politic in procesul de policy-making. dar mai putin platiti decit in sectorul privat vrem birocrati dinamici dar docili in raport cu autoritatile Analiza lui R. iata aceste modele : a. reusita politica este incerta. Rolurile lor respective sint diferite si ele sint la baza relatiilor dintre ei in scopul obtinerii de avantage mutuale. alegerea (decizia) apartine politicienilor (model aditiv). adica vointa politica si probabilitatea realizarii cu succes a politicilor exista trei mari modele. Insa aceasta probabilitatea de a realiza obiectivele politice depinde de obiectivele. dar este posibila ca ei sa nu vrea sau sa nu poata realiza executia. ale interactiunii dintre politica si administratie in procesul de policy-making. Conform modelului clasic.

Dupa identificarea alternativelor. in care se considera ca vointa politica este necesara si suficienta. ei identifica in primul politicile fezabile si apoi obiectivele. Politicienii pot abandona programele care nu sint pre-programate. Acest 93 . Consecintele sint in accord cu vointa politica. inaltii functionari se centreaza mai mult pe proces si mai putin pe obiective. In cadrul acestui model. adica a expertizei tehnice. Cu cit o politica implica mai multe etape si mai multe organizatii. dificultatea de a previziona este sporita. Acest model corespunde urmatoarelor situatii : cind activitatile guvernului sint preprogramate . Ei definesc agenda politica. nu este realist sa presupunem ca functionarii sint capabili sa precizeze probabilitatea pentru un succes total. Odata obiectivele identificate de catre politicieni. Conform terminologiei studiului. proprie. politicienii nu sint interesati sa cunoasca riscurile. In realitate si in practica. In varaianta cea mai simpla a modelului. administrative. in timp ce obiectivele multiple cresc optiunile si suportul politic. sau a celor cu ideologie nationalista sau religioasa. Este o viziune pur normativa si irealista care nu ia in calcul probabilitatea reusitei. politicienii aleg varianta optima. Deoarece functionarii formuleaza si opinii intermediare. Cu alte cuvinte exista o preferinta pentru ceea ce se stie deja. Increderea in eficacitatea vointei politice pure si ignorarea conditiilor in care se realizeaza obiectivele urmarite reflecta in fapt inexperienta politica. iar daca problema este noua. Deci. cu atit incertitudinea creste. cu atit incertitudinea este mai mare. Aceasta aversiune pentru schimbare sta la baza viziunii conservatoare de centru dreapta. Astfel. cu atit probabilitatea reusitei este mare. conducerea apartine exclusiv puterii politice. se considera ca cu cit vointa este mai mare. Multe actiuni in care guvernul este implicat sint impracticabile. Pozitia functionarilor : ei sint stwarzi. deci o preferinta pentru statu quo. functionarilor. Politicienii sint forta activa a guvernarii. expertii pot identifica optiunile in functie de probabilitatea realizarii lor. Acest model presupune conditii de informare perfecta. Cele doua modele. o buna politica publica este apreciata in functie de gradul in care probabilitatea ca ea sa fie realizata este mare (fezabilitate). Modelul de guvernare prin pilot automat Daca efectele sint predeterminate. De asemenea.in care rezultatele deciziilor sint complet nesigure Decizia poate fi calculata de politicieni atunci cind functionarii pot sa faca o estimare rezonabila a consecintelor opitiunilor politice (de politici publice). orice optiune apare egal nesigura. obstacolele sint identificate. in general vorbind. functionarii tind sa reduca alternativele in functie de mijloacele de care dispun si in functie de scopuri (obiective). La o alta extrema. politicienii sint pasageri. destinatia este clara. Dar ca experti prezic directia politicilor publice si ceea ce trebuie sa faca politicienii care se confrunta cu contextul. ei doresc realizarea obiectivelor. Modelul incertitudinii totale . Cu cit obiectivele sint mai putine.In aceasta schema. Pentru ei. Dar daca functionarii iau in calcul numai extremele. c. ministrul are oportunitatea sa aleaga varianta cu un anumit grad de probabilitate de succes pentru obiectivele prioritare. cind exista un repertoriu de programe continue. In sfirsit. functionarii isi dau opinia asupra probabilitatii de succes in realizarea obiectivelor. functionarii aleg alternativele. Ministrii analizeaza aceste opinii in functie de obiective. Se aplica deci uni sistem puternic. cel dominat de vointa politica si al alegerii perfect informate asuma ca politicienii tin frinele puterii. b. atunci cind directia politica nu este clara. decizia nu se ia in conditii de informare perfecta: in primul rind. Modelul alegerii in conditii de informare perfecta Cind actiunea guvernului este rezultatul celor doua dimensiuni (vointa si fezabilitate). politicienii prudenti sint mai degraba interesati de riscurile de esec. adica servesc vointa politicienilor. De asemenea. interactiunea dintre politicieni si functionari implica schimburi multuale. d. cind politicienii mostenesc programele . Este cazul partidelor revolutionare. birocratii isi impun prioritatile. care functioneaza dupa rutine. Marja de eroare este prea mica pentru a putea prevedea succesul / esecul. functionarii pot sa prezica succesul.

Interpenetrarea politicienilor si functionarilor este punctul culminant al infiltrarii. In cadrul acestui model. Este sfirsitul relatiilor conflictuale. Se estimeaza o probabilitate rezonabila de succes. In functie de cele doua dimesiuni (vointa politica si capacitatea de a realiza obiectivele). functia publica poate fi partizana. Rose stabileste patru categorii de politicieni : • Vointa mare / capacitate mare = antreprenori politici • Vointa mare / capacitate redusa = politicieni zelatori • Vointa redusa / capacitate mare = management tehnicians • Vointa redusa / capacitata redusa = politicieni calatori (pasageri) 94 . Si in Franta. acestia pot fi membrii guvernului. Este specifica sistemului continental. dar cooperarea nu se realizeaza pe baza schimbului perfect informat. 2) „swamping” sau „layering” – modelul de „submersie” a birocratiei este specific sistemului american caracterizat prin numiri partizane care reduc autonomia functionarilor. dar nici directia nu este determinata de preferintele functionarilor. administratia Reagan si-a infiltrat partizanii in posturi strategice in sinul guvernului. In acest model. construit in functie de doua dimensiuni : vointa politicienilor si vointa functionarilor. sistemul prefectoral in care prefectii supervizeaza functionarii locali. In acest model nu este necesar sa se faca din functionari partizani. In SUA. Se identifica obiectivele cu cea mai mare probabilitate de realizare. Este un model cooperativ de interactiune (functional village community). e) Modelul bazat pe identificarea obiectivelor care sint sau nu realizabile Modelul este construit pe baza a doua dimensiuni: vointa politica si capacitatea de a realiza obiectivele (capacitatea de a identifica si evalua probabilitatea de realizare). in functie de rolul indeplinit de politicieni si de birocrati. ei guverneaza (tin cirma) cu miinile functionarilor. Este conforma cu teoria constitutionala. Se identifica obstacolele si mijloacele care pot sa invinga sau nu aceste obstacole. Optiunile sint comparate in functie de obiectivele urmarite. sa-i subordoneze. Directia este rezultatul luptei pentru putere (raport de forte) intre cele doua vointe. Chiar daca in mod aparent politicienii deci. 3) „infiltrating” sau „interpenetreting” – corespunde situatie in care politicienii lucreaza strins cu functionarii pentru a-si intari puterea . Este diferita de sistemul anglosaxon care nu permite ca functionarii sa fie membrii activisti de partid. functionarii pot deveni parlamentari si chiar ministrii.model al pre-determinarii procesului de policy este cel al dominatiei birocratiei. In acest model problemele sint clasificate dupa gradul de incertitudine. factorul de influenta este vointa functionarilor si nu probabilitatea succesului. Competitorii nu sint egali. ei se infiltreaza in rindurile birocratiei. Este un model care pune accent pe dominatia birocratilor. Este o schema contrara modelului de suma nula. Modelul izoleaza functionarii de politicieni si invers. de asemenea. Acest model a fost specific sistemului sovietic. corespunzind simbiozei dintre politic si administratie. atunci studiile trebuie sa semnaleze dificultatile. Rose a identificat urmatoarele situatii si strategii de interactiune : 1) „turning” civil servants – corespunde situatiei in care functionarii nu pot fi ignorati. pentru ca cei doi actori (politician / birocrat) admit riscul si dificultatile. este un model de infiltrare. e) Modelul capturii politice Este un model cu suma zero al relatiilor politicieni / functionari. al expertizei. Daca obiectivul este imposibil de atins. Corespunde situatiei de slaba vointa politica sau mare forta a birocratiei. Comparatia intre obiective se face in termeni de fezabilitate. ceea ce faciliteaza sarcina functionarilor. cea politica si cea a birocratiei. cu atit politicienii primesc mai putine informatii avizate asupra programelor de care sint responsabili. Cu cit straturile dintre cele doua tipuri de agenti sint mai multe. Politicienii pot sa-si exercite vointa daca au o mare influenta asupra functionarilor. cind politicienii incearca sa ii cistige de partea lor. Nu este un model de dominatie a vointei politice. Cu alte cuvinte. infiltrarea producindu-se prin indoctrinarea functionarilor.

dar daca functionarii au legitimitatea de a-i inlocui pe alesi (in sistemele in care sint autorizati sa actioneze ca policy advocates sau sint membrii ai retelelor care cuprind politicieni si grupuri de interes – SUA. functionarii sint cei care conduc.daca vointa lipseste. dar sint cei mai rari. dar acestea nu se transforma si nu constituie un program politic. Politicienii pasageri . a. in Marea Britanie functionarii nu au mandat sa actioneze ca antreprenori politici – ei nu pot sa participe la partide politice sau sa intre in Parlament Activitati individuale de verificare a cunostintelor :  Care sint modelele de interactiune dintre politicieni si functionari elaborate de Peters  Care sint modelele raporturilor administratie / politica in procesul de policy-making in functie de rolul indeplinit de cele doua categorii de actori 95 .Antreprenori politici – sint cei mai capabili sa conduca guvernul. pot cistiga voturi prin identificarea obiectivelor. Mangerii . Zelatorii – au vointa politica. Japonia) – programele sint realizate b.sint politicienii care abandoneaza interesul pentru obiectivele politice si devin experti in mecanismele guvernarii.

Ministri Ministrul conduce ministerul si este membru al Consiliului de ministri. In baza solidaritatii ministeriale. Dar pot exista in diferite contexte diferite alte conditii. In cadrul unor organisme (societati de stat. realizarea unui traseu profesional. nu exista constringerea formatiei. sau isi dedica cea mai mare parte a timpului. agentii. ministrul netrebuind sa fie in mod necesar un specialist al domeniului de care raspunde. in unele sisteme (ca de exemplu in Canada) ministrul trebuie sa fie parlamentar. consilii. cu titulu individual este responsabil in fata Parlamentului. inaltii functionari cistiga esentialul puterilor lor care sint cu atit mai mari cu cit ministrul nu cunoaste domeniul de care raspunde. rolului de mediere intre Consiliul de ministri si aparatul administrativ al ministerului. El elaboreaza si propune politici guvernului. functia de parlamentar obliga ministrul sa consacre o parte din timp sesiunilor Camerei. cea mai inalta autoritate a acestor organisme. In plus. De exemplu. el trebuie sa demisioneze. c) Delegarea Ministrul deleaga esentialul gestiunii ministerului sub-ministrului sau care are puterea de a sub-delega in cascada cea mai mare parte a puterilor lui. c) un al treilea tip indeplineste in special. juridic Cit priveste controlul politic. tribunale administrative) exista o categorie hibrida de personal care actioneaza sub conducerea consiliului de administratie. Consiliul de ministri este responsabil in mod colectiv. in aceste sisteme. a) Tipuri de ministri Exista trei tipuri de ministrii : a) ministrii dintr-o prima categorie ajung in aceasta pozitie ca urmare a unei lungi cariere. administrativ. Exista de asemenea controale exersate asupra ministrului de catre anumiti functionari ai parlamentului. In astfel de situatii. Esentialul sarcinilor consta in stabilirea si intretinerea de relatii publice. d) Controalele exersate asupra ministrului – control politic. Ministrul. asociati si adjuncti. reuniunilor grupului parlamentar sau ale partidului. b) o alta categorie de minsitrii sint cei axati pe realizarea unei misiuni sectoriale care ii mobilizeaza de mult timp. ia decizii si este dotat cu puteri specifice. Postul de ministru este o recompensa. Minsitrul este motorul ministerului. b)Constringeri In aproape toate sistemele. Functionarii sint cei care dezvolta si gestioneaza politicile. posibilitatile de alegere a ministrilor sint reduse. El este responsabil de misiunea specifica pe care legea o stabileste ministerului. treburilor din circumscriptie. Ministrul poate delega o parte din functii sub-ministrului sau altor functionari si aplica legile conexe misiunii ministerului sau.Modulul 9 : Inalta directie Guvernul imparte puterea in cadrul inaltei conduceri intre doua categorii de personal : personalul politic constituit din ministrii si membrii cabinetelor ministeriale si inaltii functionari adica sub-ministrii. acesta este exercitat in baza responsabilitatii ministeriale. Personalul politic – puteri si functii Directia ministeriala este constituita din Consiliul de ministrii si din ministrii. Daca nu. 96 . Prin aceasta delegare.

Il ajuta pe ministru in activitatile sale parlamentare si in activitatile exterioare. Cabinetul pregateste intilnirile. Deci pentru a impiedica optunismul politic. Cabinetul tip „cutie postala” este cel in care ministrul are mare incredere in functionarii sai. Seful de cabinet are de obicei o duzina de atasati politici. anumite functii sint executate cu o anumita distanta in raport cu Consiliul de ministrii si viata politica partizana. In realitate exista abateri de la aceasta schema generala. Cabinetul de consiliere specializata este cabinetul centrat pe viata politica. Un cabinet este condus de un sef de cabinet ajutat de un adjunct. Astfel : comisiile parlamentare cer conturi acestor organisme . Exista 4 categorii de astfel de organisme : societati de stat. Controlul juridic este exercitat de catre aparatul judiciar (Curti supreme. quasi-ministere. Pe baza autoritatii ierarhice ministrul controleaza sub-ministrul care conduce ministerul si controleaza cabinetul sau de consilieri politici. e) Controale exercitate de ministri Ministrii exercita toate controalele asupra ministerului si nu exercita niciunul. Cabinetul ecran este axat pe gestiunea ministerului. Ministrul conteaza pe el cit priveste esentialul dezvoltarii de politici.Controlul administrativ este exercitata de alte ministere si agentii ale puterii executive avind in vedere ca proiectele ministerului (care sint ai ale ministrului) trebuie sa fie conforme cu programele guvernamentale. Este specific Canadei. Cabinetul de brain trust este un rezervor de idei. Legea ii da toate puterile dar in realitate nu poate exersa un control asupra tuturor angajatilor. Caracteristici Ministrul actioneza ca veriga cu Parlamentul in timp ce seful de directie (presedinte) asigura directia generala. Interesul pentru problemele administrative este numai din punct de vedere politic. Curte de apel. Acest cabinet nu se implica in gestiunea ministerului. Cele mai importante activitati desfasurate : pregatirea saptaminii ministeriale. consilii consultative. Directia non-ministeriala Actiunea guvernamentala se desfasoara si in cadrul unor organisme care nu sint minsitere. cabinetul de consiliere specializata si cabinetul tip „cutie postala”. politicile fiind astazi mai interdependente. discutiile. controalele sectoriale (Justitie. agentii) sau judecatori (organisme judiciare) sau presedinti ( organisme quasi-judiciare). Fac parte controalele financiare. quasi-ministere. directia acestor organisme fiind tot mai mult formata din „persoane de incredere”. indrazneti. El protejeaza ministrul contra birocratiei si inlocuiesc ministrul pe linga minister intr-un context de rivalitate intre administratie si politic. In cea mai mare parte sint detinatorii unui master si se demarca prin caracter : descurcareti. ministerul da mai multe mandate precise societatilor de Stat. organisme quasijudiciare. Afaceri externe). intretin bune relatii cu oamenii cu care nu au aceleasi interese. cabinatul de brain trust. si realizeaza consiliere in domeniul politicilor. Tipuri de cabinete Exista patru tipuri de cabinete : cabinetul ecran. Cabinetele ministeriale Rolul cabinetelor ministeriale este gestiunea optimala a ordinii de zi a ministerului. presedintii acestor organisme sint considerati de guvern ca fiind inalti functionari a caror cariera este 97 . Consiliul de administratie este veritabila instanta politica a organismului. reuniuni preparatorii ale Consiliului de ministri. Importanta lor depinde de viziunea pe care ministrul o are despre functia sa. Curte de conturi) si organisme judiciare (de exemplu Comisia statutului refugiatilor). Cabinetul este constituit din aproximativ 40 persoane. Sefii de cabinet au in regula generala 10-15 ani experienta. Fiecare din aceste organisme este condus de un palier superior de autoritate care este Consiliul de administratie (societati de stat. cel mai numeros fiind cabinetul Primului minsitru.

2) Inaltii functionari Inalta birocratie se caracterizeaza prin doua particularitati : in primul rind aceste posturi (de inalt functionar) au o anumita autonomie decizionala in virful piramidei ierarhice a organizatiei. ambasadori. conducatori de organisme. Formatie Daca inainte inaltii birocrati aveau o formatie in special juridica sau de inginerie. dar titlul si afectarea nu sint permanente. nici un alt ministru. In unele tari plecarea se negociaza. Exista actualmente doua tendinte : pe de-o parte se regrupeaza ministere si se reduc astfel posturile de sub-ministri (adjuncti si directori generali) si cresc cei asociati sau delegati. proceduri de plecare In unele sisteme (Quebec). Sub-ministri adjuncti tin de sub-ministrul asociat sau delegat. Reguli si procesul de selectie si numire Sub-ministrii pot fi numiti de Consiliul de ministri. sub-ministrii sint permanenti. Ei pot avea denumiri diferite si este dificil sa-i recunoastem. iar multi din sub-ministrii si-au petrecut peste 2/3 din cariera in functia publica. Pentru sub. Plecarile se fac prin vointa titularului sau este provocata de conducatorii politici. administrative sau economice. sau o pozitie de suport (gestiune) sau o pozitie operationala (daca conduce o unitate executiva). aproximativ 1/3 detin un doctorat. dosarul profesional al acestor conducatori din organismele ne-ministeriale este gestionat de un secretariat special. Unii ministrii au avut o cariera in privat (sint deci cunostinte personale ale conducatorilor politici). Sub-ministrii actioneaza sub autoritatea ministrului. numirea poate fi facuta de o Comisie a functiei publice. putini sub-ministrii provin din exteriorul functiei publice si politizarea numirilor sub-ministrilor este destul de rara. sau la recomnadarea unui comitet al sub-ministrilor. Cariera si gestiunea inaltei functii publice Profilul inaltilor functionari: acestia provin din medii favorizate in special in Europa continentala (80%). sub-ministri adjuncti si asociati. Procesul de selectie nu se aplica decit rar. In unele tari Primul ministru poate avea drept de veto.supravecheata (ca pentru sub-ministrii). dificultatea postului. astazi ei provin din domeniul stiintelor umane. in functie de vechime. importanta. nici Primul ministru. Dupa 1980 se observa nivelul ridicat al diplomelor. si mai putin in tari cu slaba traditie elitista unde promovarea sociala se face de la o generatie la alta (exemplu Canada – 10%).ministri asociati si adjuncti. Numai ministrii justitiei sint avocati. In ciuda caracterului discretionar al numirilor de catre Consiliul de ministri. dupa tara. si in al doilea rind sint dotate in mod discretionar de Consiliul de ministri. In cele mai multe tari legea nu da permanenta sub-ministrilor. si unul din doi detine un master. denumirea putind sa nu apara in titlul lor de functionari: in unele sisteme pot fi „administratori generali” sau in organigrama pot avea pozitia de „consiliere si suport” daca supervizeaza un serviciu sau o directie majora (planificare). legea prevede mecanismul numirii lor. Fac parte din inalta birocratie : sub-ministri. dar nimeni nu-si poate impune propirul sub-ministru. Reguli. 98 . salariile si alte conditii de functionare. dar in general legea da in principiu securitatea postului de sub-ministru. iar pe de alta parte se creaza organisme autonome sau speciale pentru executarea politicilor si gestiunea de programe care sint concepute de ministere. in altele procesul este mai expeditiv. in Marea Britanie in proportie de 45%. si (in unele tari) „la propunerea Primului ministru”. asistam deci la politizarea numirilor . Categorii de post In diferite tari exista diferite categorii de post in clasamentul administrativ.

Daca vin din Senior Executive Service (25% din posturile din primele 5 cele mai inalte nivele ierarhice) nu au decit securitatea legaturii locului de munca. Sub-ministrul decide afectarea personalului si a dosarelor. care se asociaza public unei politici ale partidului la putere. trebuie sa motiveze angajatii. 3) Modelul francez Marile corpuri sint unitati organizationale autonome in raport cu ministerele. 2) rol de gestionar Consta in optimizarea randamentului resurselor de care dispune (buget. acest rol este atribuit adjunctilor si directorilor generali.Rolul inaltilor functionari 1) rolul de administrator Sub-ministrul aplica sau face sa se aplice politicile administrative ale ministerului. 3) rol de conceptor de politici Pe linga calitatile de mai sus. indeplinesc rolul de consiliere a ministrului in relatiile acestuia cu media. Se accede la ele prin examen la absolvirea marilor scoli (ENA. Ministerele sint conduse de ministri ajutati de un cabinet larg constituit din inalti functionari care sint angajati politic. Ajutindu-l pe acesta. loialitate. sub-ministrii sint cei care realizeaza analizele. Acestia. caracterizata prin competenta. Directorii administratiei centrale (palierul urmator) sint numiti in mod discretionar. dar sint putin politizati si vin din cariera in functia publica. bugetare. in interesul mentinerii acestui partid la putere. 4) rol de manager al corporatiei guvernamentale Avind in vedere ca ministrii sint in general putin pregatiti pe plan tehnic. Ministrii si inaltii functionari sint complici cu roluri foarte distincte. tactica de interventie. rigoare. Prin delegatie. sens critic. Pentru indeplinirea acestor sarcini sint necesare urmatoarele calitati : expertiza tehnica. Este neutra. care da contracte prietenilor partidului. 4) Modelul socialist 99 . daca nu sint in posturi politice nu au securitatea postului. Functionarii sint recrutati in mod discretionar. Ministrii si inaltii functionari au roluri la fel de asemantoare ca si afilierea lor partizana. ajuta guvernul si partidul la putere care il sustine pe ministru. cunostinte si consilieri politici – cei mai angajati devin directori de cabinet. merit. este anonima. Politizarea functionala si partizana 1) Politizare functionala Este inevitabila pentru toti sub-ministri care il consiliaza pe ministru. Acest model de administratie politizata a fost dorit de Parintii fondatori pentru a favoriza democratia si participarea la decizia politica. legale). vigilenta. ei provin din interiorul functiei publice. 2) Politizare partizana Este situatia in care un sub-ministru ia decizii in functie de interesele unui partid. non-partizana. dar acest rol este din ce in ce mai putin important. ministri. sub-ministrul trebuie sa dea dovada de creativitate. Aceasta face parte din roul de sub-ministru. Relatiile politice cu ministri A) Modele institutionale 1) Modelul de Westminster Functia publica este profesionala (de cariera). Scoala Normala). 2) Modelul Casei albe Presedintele american (sef al executivului) alege ministrii (secretari) si cea mai mare parte a inaltilor functionari. grupuri de interes. stapinire a situatiilor de criza. inovatie. loiala (da sfaturi dezinteresate ministrului). capacitate sa ia decizii. Exista doua categorii de inalti functionari : consilieri tehnici – recrutati pentru competenta. personal) in scopul atingerii obiectivelor impuse in conditii de constringere (politice.

. sub-ministrul este specializat in „decizii guvernamentale” si administrative si in procesul politic si administrativ.Se caracterizeza prin inalta politizare a instantelor administrative. Este modelul clasic in care politicienii decid. iau decizii pe termen scurt. schimba informatii. rolul sub-ministrilor este din ce in ce mai redus. Altfel spus isi dezvolta strategii de putere tehnocratica. iau in calcul perspectiva pe termen lung. In relatiile cu cabinetul. adica locul pe care ministrul este dispus sa i-l acorde. in virtutea „puterii de casta”. Aberbach a definit 4 modele : 1) Modelul de perfecta separare a rolurilor – model weberian. 2) Modelul bazat pe legitimitate (politica vs cunoastere). dezvolta retele informale de influenta. Practica relatiilor cu ministrii si cabinetul Localizarea biroului ministerial este importanta pentru relatiile ministrului cu sub-ministrul. functionarii executa. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :  Caracterizati personalul politic dupa functii 100 . 3)Modele in functie de rol (activ / reactiv) si viziune (termen scurt / lung). Intre cei doi exista legaturi mai strinse decit cele functionale. colaboreaza pe baza de incredere. Dar. Atit ministrul cit si sub-ministrul contribuie la decizie. sa ajute si sa protejeze ministrul in raporturile lui cu cabinetul. Prin aceasta expertiza. are o putere tehnica pe care o exercita cu consimtamintul ministrului care ia deciziile importante. numirea unor noi persoane la conducerea ministerelor. Inaltii functionari – o putere tehnocratica ? Tehnocratie este sistemul caracterizat prin dominanta absoluta a consideratiilor tehnice in luarea deciziei. cerind cunostinte interdisciplinare si fiind interministeriala. sub-ministrii sint in centrul procesului decizional. apartenenta la partid si activismul partizan sint cele care favoriza dezvoltarea carierei. Acolo unde personalul politic joaca un rol mai directiv. tranzitia este mai scurta si radicala. vizeaza echilibrul. B)Modele functionale ale relatiilor politice cu ministri Se refera la forma de colaborare dintre ministri si inaltii functionari. provin in general din acelasi mediu. un nou guvern care lucraza in structuri si procese diferite . In concluzie. acesti inalti functionari se auto-recruteaza. Puterea tehnocratica a sub-ministrilor se bazeaza pe criteriile urmatoarele : a) Detin cunostinte tehnice. se auto-evalueaza. functionari furnizeaza cunoasterea. 4)Modele de confuzie a rolurilor. personalitatea indivizilor. Ministrii sint investiti cu legitimitate politica. ordinea de zi. Inaltii functionari si tranzitiile politice In urma alegerilor generale are loc formarea unei noi majoritati politice cind un guvern al unei formatii politice diferite ajunge la putere. expertiza. Frecventa si tipul de relatii (operationale sau cu vocatie orizontala) depind de : minister. inaltii functionari (sub-ministrul) are rol de consiliere. Parlamentul retrage increderea guvernului si are loc retragerea Primului ministru. de schimbare politica. b) exclusivitate a acestei competente – care insa nu mai este posibila astazi c) pozitionarea in raport cu decidentul ultim. Tranzitia Perioada de tranzitie este o perioada de instabilitate si adaptare care poate antrena conflicte a caror miza este controlul ordinii de zi si modul de decizie. trei evenimente influenteaza activitatea inaltii functionari : o noua ordine de zi si noi prioritati . Este specific cazului american. Ministrii inoveaza. Insa decizia politica-administrativa fiind tot mai complexa. in timp ce functionari au un rol reactiv. sa conceapa si sa aplice politicile si programele. In aceasta situatie.

exemple : camere de comert. atuul lor este credibilitatea pe termen lung pe linga guvern . exemplu : grupurile interesate de problemele de mediu). Grupurile de reflectie sint organizatii nonguvernamentale exterioare guvernului si care sint implicate in productia de studii. o distinctie generala claseaza grupurile de interes in grupuri institutionale (continuitate organizationala si coeziune .« issue-oriented » . O situatie deosebita este aceea cind ex-politicieni desfasoara activitati de lobby profesionist si utilizeaza contactele si relatiile de prietenie pe care le au in sinul guvernului pentru a influenta deciziile majore in avantajul clientilor lor. Lobbingul poate fi facut atit de lobbisti profesionisti. altele prefera dezbaterea publica . realizate in functie de criterii diferite. dar care au rol de a influenta si consilia. dar si cetateni individuali. Care este rolul si care sint tipurile de cabinete ministeriale  Care sint modelele de raporturi politice intre ministri si inaltii functionari Modulul 10 : Birocratie. legalizat in unele tari. parlamentari. Forma de comunicare este diferita. sau anumite aspecte ale ei. staff profesionist . sindicate. Functiile grupurilor de interes : 1) functia de comunicare este functia principala. cel mai adesea prin mita. analize. Actiunea lor consta in a influenta procesulu de formulare si implementare a politicilor. centrate pe 2-3 probleme sau mize . care nu sint grupuri de interes propriu-zise. avocati. Exemplu : Societatea academica romana. obiective concrete si imediate . O categorie speciala sint « grupurile de reflectie » (think tank) si cele de consiliere (advisory councils). Fiecare politica publica. Prodemocratia. Originea lor se afla in SUA.(mai putin organizate . Exista numeroase tipologii ale grupurilor de interes. nu sint interesate de credibilitatea pe termen lung . fermieri. Continutul comunicarii : date tehnice asupra politicilor existente sau propuse. cea mai mare parte a fondurilor lor provin de la guverne. organizarea de conferinte pentru a informa sau influenta politicile publice. in functie de tipul de grup. Prin consultare cu grupurile de interes. Activitatea lor se numeste lobbing. Advisory councils sint organizatii private create de guvern. dispun de mijolace de negociere cu guvernul . mai putina experienta de contact cu guvernul . el este reglementat confom exigentelor transparentei. dar cele mai multe au functia de a schimba informatii intre membrii si de a le prezenta publicului. experienta in a stabili contacte cu oficialii publici . vom enumera citeva dintre ele. Astfel. Alte grupuri de interes sint cele specializate in lobby pe linga guvern. sint o sursa independenta de consiliere pentru ministere. de a influenta deciziile prin actiuni individuale sau colective. Fara a insista asupra acestor clasificari. sau asupra unor chestiuni speciale. acestea fiind astfel numeroase in sistemul politic (patronate. 2) functia de legitimare. atrage atentia unuia sau mai multor grupuri de interes. Cind lobbingul este o activitate legala. grupurile institutionale au acces la oficiali (in special la cabinetele ministrilor si inaltii functionari) datorita informatiilor si expertizei pe care le detin. O alta tipologie distinge intre grupuri de interes speciale (cele mai numeroase) sau de interes public (exemplu : asociatii de consumatori). De exemplu. Ele nu au autoritate legala sau ierarhica asupra optiunilor guvernului. O analiza comparata la nivel international arata ca in tarile occidentale aproximativ 50% 101 . Partide politice Grupuri de interes Grupurile de interes sint organizatii compuse din indivizi care s-au aliat pentru a-si promova interesele comune prin influenta exercitata asupra procesului politic. etc) si grupurile orientate pe anumite probleme . in secolul al XIX-lea cind lobbistii frecventau holurile cladirilor parlamentelor pentru a influenta legislatorii. politicile guvernamentale isi consolideaza legitimitatea. Grupuri de interes. date despre programe. organizatii de interes public). asociatii de medici. Astazi lobbingul este un mijloc.

Aceste relatii asigura functionarilor o sursa complementara de expertiza externa. Tintele activitatilor grupurilor de interes. si pentru a legitima politicile respective (pentru a asigura suportul necesar). functionari. cetateni) dar si in « policy network ». Recunoasterea oficiala se confirma cind aceste grupuri sint consultate in materie legislativa sau administrativa. corporatiile profesionale regleaza profesiile legale. natura procesului de policy cere ca exigentele grupurilor de interes sa fie prezente in termeni de interes public. In primul rind se decide nivelul la care se actioneaza. medicale. Actiunea grupurilor de interes este diferita in functie de stadiile procesului de policy : pre-legislativ. Functia de legitimare permite de asemenea (si impune) reprezentarea grupurilor de interes dezavantajate de masurile sau politicile respective . Functionarii au rolul cel mai important in interrelatiile dintre guvern si grupurile de interes. pentru expertiza in evaluarea costurilor sau impactului politicilor. legislatori. In afara de expertiza. ci si acestia de grupuri. Grupurile institutionalizate. Tacticile grupurilor de interes sint influentate de gradul lor de recunoastere de catre autoritati. de educare si socializare a publicului in materie de politici publice. in functie de care se stabilesc organizarea lobbingului si operatiile. exercita o influenta indirecta prin mobilizare publica (internet. dar suportul lor este important. de legitimitatea lor. 3) functia de reglare si administrare : grupurile de interes asista guvernul prin reglementarea statutului membrilor sai si administrarea programelor. grupul isi creaza aliante formale sau informale cu alte grupuri interesate de aceleasi aspecte ale unei politici particulare. anumite grupuri devin singurele interlocutoare ale unui departament. Fundamentele recunoasterii sint experienta si expertiza. Cu timpul. care au oportunitati mai mici pentru a-si prezenta cazul in fata oficialilor. este vorba in principal de reguli de comportament. parlamentari). demonstratii). legislativ. Deci.-60% din functionari admit ca relatiile departamentelor lor cu lobbistii fac parte din activitatile lor uzuale. Aceasta recunoastere oficiala depinde de statutul lor. Cabinetele au puteri in toate cele trei stadii. Parlamentarii si comitetele legislative sint tinte secundare. Grupurile axate pe problema (issue-oriented). si altele prin masuri care limiteaza accesul la profesie si impun penalitati pentru comportamnet neetic. grupurile identifica tintele specifice (organisme si indivizi : un anumit ministru. Recunoasterea determina tactica : grupurile cele mai agreate adera la « regulile jocului » stabilite pentru relatiile cu guvernul. este important pentru grupurile de interes sa influenteze politicile inainte ca ele sa fie analizate de cabinete. un anumit deputat). post-legislativ (in aceasta faza de implementare rolul important este cel al functionarilor). tacticile utilizate de un grup trebuie sa fie acceptate si aprobate de autoritati. pentru informatii. De asemenea. ele nu au timpul nici interesul sa participe in faza pre-legislativa. oficialii iau in consideratie in recunoasterea unui grup impactul activitatilor lui asupra alegerilor urmatoare. Grupurile fiind informale. cabinetele detin autoritatea. functionari. Deoarece multe din initiativele de politici au originea in serviciul public. grupurile de interes sint interesate sa faca lobby pe linga ministri pentru a influenta decizia departamentelor si cabinetului in ansamblu. Pentru a demonstra interesul public al cererilor lor – lobby corporatist -. astfel incit grupurile trebuie sa-si prezinte interesele de grup ca un complement al interesului general. Lobbing se face mai ales pe linga personalul tehnic si profesionist si mai putin pe linga inaltii functionari si manageri. De asemenea. demonstratii publice) prefera demersurile discrete si confidentialitatea. accesul la ministru este mai dificil si numai grupurile institutionalizate au acces. de credibilitate. Functionarii sint in general cei mai frecventati de grupurile de interes. Dar nu numai grupurile au nevoie de minisitri. De exemplu. In practica. Partide politice si grupuri de interes Partidele sint structuri de agregare si articulare a intereselor. In plus. rolul important revenind functionarilor. Astfel grupurile de interes pot fi jucatori impotanti atit in « polity community » (sint parti intr-o politica particulara alaturi de guvern. Dupa identificarea tintelor (ministri. In timp ce 102 . In plus. cele a caror decizie le afecteaza interesele si apoi adopta o tactica specifica. care nu agreaza publicitatea (campanii de presa. media. Grupurile de interes vizeaza factorii esentiali ai procesului de decizie : cabinete de ministri. grupurile de interes realizeaza cercetari si colecteaza informatii care ajuta activitatea de reglementare si legitimitatea guvernului. de recrutare a leaderilor politici. Contactele sint alese cu grija : desi functionarii sint importanti. care cauta sa cistige puterea.

nu vizeaza cucerirea puterii si exercitarea ei. spre deosebire de partide. grupurile reprezinta interese specifice ale unor segmente particulare. Membrii partidelor (deci parlamentarii) exercita o mai mica putere in sistemul politic in raport cu cabinetele si functionarii superiori. Se pare ca tind sa inlocuiasca partidele ca veriga principala de comunicare intre cetateni si guvern. consumatori. Activitati individuale de verificare a cunostintelor :     Ce sint grupurile de interese si prin ce se diferentiaza de partidele politice Exista o cauza intre proliferarea grupurilor de interese si criza participarii politice ? Care sint functiile grupurilor de interese? Care sint tintele activitatii grupurilor de interese in functie de faza procesului de policy-making ? 103 . grupurile de interes au diminuat rolul partidelor ca structuri intermediare intre cetateni si Stat. etc) sa nu fie excluse din procesul politic.rolul partidelor scade. grupurile de interes sint in continua crestere. In timp ce partidele au rol de a agrega interese largi ale societatii. intersul public cerind ca anumite grupuri (grupuri de femei. La aceasta se adauga (sau contribuie) si faptul ca lobbistii sint mai competenti decit parlamentarii in domeniul tehnic. ci numai sa influenteze anumite decizii ale guvernului. Cauza crizei partidelor este alta decit proliferarea si cresterea influentei grupurilor de interese. Este firesc astfel ca cetatenii sa utilizeze canalele de comunicare cele mai capabile sa influenteze politicile publice pentru a-si realiza interesele. nu urmaresc sa controleze total procesul politic. ca numar si influenta. Global. Dar ele. Aceasta tendinta este o reactie la declinul rolului partidelor in sistemul politic si exprima criza participarii si reprezentarii politice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful